Aeg-Electrolux | TM43600 | User manual | Aeg-Electrolux TM43600 User Manual

Aeg-Electrolux TM43600 User Manual
TM 43600 / TM 63600
Teppan Yaki Grillplaat
Installatie-instructies en gebruiksaanwijzing
Beste klant,
Gelieve deze instructies aandachtig te lezen en ze ter referentie bij te houden.
Gelieve de gebruiksaanwijzing door te geven aan elke toekomstige eigenaar van het
toestel.
De volgende symbolen worden in de tekst gebruikt:
Opgelet! Informatie die van belang is voor uw persoonlijke veiligheid.
Belangrijk! Informatie die schade aan het toestel moet helpen voorkomen.
Nuttige tips en hints
Milieugerichte informatie
2
Inhoudsopgave
GEBRUIKSAANWIJZING
............................. 4
Veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Afval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Beschrijving van het toestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De belangrijkste kenmerken van uw toestel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Constructie van toestel TM 63600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Constructie van toestel TM 43600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Speciale accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
7
7
8
Voor het eerste gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Initiële reiniging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
De grillplaat gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Thermostaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Aan- en uitzetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Toepassingen, maaltijden, tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Vettemperatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Maaltijden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Reiniging na het gebruik van de grillplaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Reiniging van de grillplaat tussen twee maaltijden . . . . . . . . . . . . 13
Reiniging van het bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Reiniging van het kookdeksel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
CONSUMER SERVICES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
INSTALLATIE-INSTRUCTIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
TM 63600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
TM 43600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Voorschriften, normen, richtlijnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Veiligheidsinstructies voor de installateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Typeplaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Montage/installatie in werkoppervlak: oppervlaktemontage
(gecoat of bekleed oppervlak, roestvrij of steen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montage/installatie: verzonken montage in stenen werkoppervlakken . . . 22
3
18
GEBRUIKSAANWIJZING
Veiligheid
De veiligheid van dit apparaat beantwoordt aan de aanvaarde technische normen en de Wet op
de veiligheid van de toestellen. Als fabrikant vinden wij het echter ook onze
verantwoordelijkheid om u vertrouwd te maken met de volgende veiligheidsinstructies.
Elektrische veiligheid
•
De installatie en de aansluiting van het nieuwe toestel mag enkel worden uitgevoerd
door gekwalificeerd personeel.
•
Herstellingen aan het toestel mogen enkel worden uitgevoerd door erkende
onderhoudstechnici. Herstellingen die worden uitgevoerd door onbevoegd personeel kunnen
leiden tot verwondingen of ernstige storingen. Indien uw apparaat hersteld moet worden,
gelieve uw lokale klantendienst of uw verdeler te contacteren.
Gelieve u aan deze instructies te houden. Doet u dit niet, vervalt de waarborg in geval
van schade.
•
Ingebouwde toestellen mogen enkel gebruikt worden na installatie in een geschikte
kast en een adequaat werkoppervlak overeenkomstig de toepasselijke normen. Als deze regels
worden nageleefd, biedt dit voldoende bescherming tegen eventueel contact met de
elektrische onderdelen van het apparaat zoals vereist in de veiligheidsvoorschriften.
•
Indien uw toestel slecht functioneert of indien er breuken, scheuren of kloven
verschijnen: - schakel alle warme zones uit,
- verwijder de zekering van de grillplaat of koppel deze los.
Veiligheid van kinderen
•
De warme zones worden heet wanneer u kookt en grilt. Houd kinderen daarom steeds
uit de buurt van het toestel. Dit geldt eveneens wanneer het toestel is afgezet tot de
temperatuur van de grillplaat voldoende is gedaald.
Veiligheid tijdens het gebruik
•
Dit toestel mag enkel worden gebruikt voor het koken, braden of roosteren van
voedsel in huis op een normale manier.
•
Gebruik de grill nooit als een manier om de kamer te verwarmen.
4
•
Wees steeds voorzichtig als u elektrische apparaten aansluit op een stopcontact in de
nabijheid van het toestel. De stroomkabels mogen nooit in contact komen met de hete
grillplaat.
•
Oververhit vet en te hete olie kunnen snel vuur vatten. Als het eten geflambeerd wordt,
moet het eten nauwlettend in de gaten gehouden worden.
•
Zet de grillplaat na elk gebruik af.
Speciale informatie over de grillplaat.
Plaats geen objecten die gemagnetiseerd kunnen worden op de grillplaat als die in werking is.
Als het apparaat in gebruik is, hoort u door de uitzetting van de grillplaat mogelijk
allerlei geluiden. Dit is niet te wijten aan een defect van het apparaat en de goede
werking komt op geen enkele manier in gevaar.
Veiligheid bij het reinigen
•
Het toestel moet worden afgezet en afkoelen tot onder 90 °C alvorens het toestel
gereinigd mag worden.
•
Het is om veiligheidsredenen niet toegelaten het toestel te reinigen met een
stoomstraal of met een hogedrukreiniger.
Hoe schade aan het toestel voorkomen
•
Gebruik geen gietijzeren pannen of pannen met een ruwe, ongelijke of beschadigde
onderkant. Wanneer de pannen over de plaat worden geschoven, kunnen er op die manier
krassen ontstaan.
•
Houd alle voorwerpen en materialen die kunnen smelten ver weg van de grillplaat, bv.
plastic, aluminiumfolie en zelfs ovenfolie. Mocht iets dergelijks toch in contact komen met de
grillplaat en bijgevolg smelten, moet dit meteen verwijderd worden met een metalen spatel.
Afval
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden gerecycleerd. De plastic
onderdelen werden gemerkt, bv. >PE<, >PS<, enz. Gelieve deze verpakkingsmaterialen weg
te gooien in een geschikte afvalzak of houder, al naargelang de beschikkingen van het
gemeentelijke afvalbeleid.
5
Oud toestel
Het symbool
op het product of op de verpakking betekent dat dit product niet behandeld
mag worden als huishoudafval. Het moet daarentegen overhandigd worden aan het
dichtbijgelegen inzamelpunt voor de recyclage van elektrische en elektronische uitrustingen.
Door ervoor te zorgen dat dit product op een correcte manier wordt behandeld, helpt u
mogelijke schade aan het milieu en aan de volksgezondheid te voorkomen die, indien het
product niet correct wordt behandeld, wel zou kunnen voorkomen. Voor meer informatie over
de recyclage van dit product, gelieve uw gemeentebestuur, uw beheersdienst voor
huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht te raadplegen.
Beschrijving van het toestel
De belangrijkste kenmerken van uw toestel
•
De sterk geleidende grillplaat is 10 mm dik. De plaat bestaat uit dubbel gelaagd
roestvrij staal en heeft bijgevolg uitstekende thermische capaciteiten. Dit voorkomt een snelle
temperatuurdaling, bv. wanneer vlees wordt bereid dat rechtstreeks uit de koelkast komt.
•
De gegleufde boord vervult drie belangrijke functies:
- Hij vermindert de temperatuur aan de installatieoppervlakken dermate dat de grillplaat vlot
geïntegreerd kan worden in diverse werkoppervlakken van de keuken.
- De welving van de gleuf absorbeert de expansie van de verhitte grillplaat waardoor die plat
blijft.
- Kleine voedselresten en vloeistoffen kunnen makkelijk naar de gleuf gebracht worden en
verwijderd worden.
•
De thermostaat met afleesbare temperatuur zorgt voor een constante temperatuur. Dit
voorkomt oververhitting van het voedsel en maakt een bereiding met een laag vetgehalte en
behoud van de voedingswaarde mogelijk.
•
Het eten wordt rechtstreeks op de grillplaat bereid (verhit) met of zonder bijkomende
vetstoffen. U kunt echter ook kookpotten gebruiken.
•
De opwarmingstijd, bv. tot 180 °C, bedraagt ongeveer 6-7 minuten.
De afkoeltijd, bv. van 180 °C naar 100 °C, bedraagt ongeveer 45 minuten, of tot 60 °C
ongeveer 60 minuten.
6
Constructie van toestel TM 63600
Grillplaat met twee warme zones (voorste helft en achterste helft)
Signalisatielampjes temperatuur (geel)
Verklikkerlampje dat aanheeft dat het toestel in werking is (rood)
Thermostaat voor de voorste warme zone (met symbool)
Thermostaat voor de achterste warme zone (met symbool)
Constructie van toestel TM 43600
Grillplaat met een warme zone
Verklikkerlampje dat aanheeft dat het toestel in werking is (rood)
Signalisatielampjes temperatuur (geel)
Thermostaat
7
Speciale accessoires
Roestvrij stalen kookdeksel (255 x 140)
Het kookdeksel is uitermate geschikt om groenten te stomen en om bereid eten warm te
houden of op te warmen, bv. rijst, noedels.
Roosteren onder dit deksel zorgt ervoor dat alles netjes en fris blijft. Hinderlijke dampen of
spetters worden grotendeels voorkomen.
Voor het eerste gebruik
Initiële reiniging
Veeg het bedieningspaneel af met een vochtige, synthetische doek.
Belangrijk: Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen. Die kunnen het
oppervlak beschadigen.
Veeg de afgekoelde grillplaat schoon met een vochtige doek of bv. met een schuurspons voor
delicate oppervlakken in de schuurrichting. Eindig met een grondige veegbeurt met een
vochtige doek.
8
De grillplaat gebruiken
Het eten wordt rechtstreeks op de grillplaat bereid (verhit) met of zonder bijkomende
vetstoffen. U kunt echter ook kookpotten gebruiken.
Als u kookpotten gebruikt op de grillplaat zal de bereidingstijd beduidend langer zijn dan op
platen uit glaskeramiek, op aardgas of gietijzeren platen. Bijgerechten en garneringen, zoals
sauzen of rijst kunnen daarentegen erg makkelijk bereid of warm gehouden worden in een pan
die rechtstreeks op de grillplaat wordt gezet.
Het koken van grote hoeveelheden voedsel op de grillplaat (zoals spaghetti) wordt afgeraden.
Aarzel niet om het eten om te draaien of te verwijderen met een lepel wanneer u met de
grillplaat kookt. De sporen die op de grillplaat achterblijven, zijn normaal en resulteren niet in
een slechte werking van het toestel.
Thermostaat
De temperatuur van de grillplaat kan volledig naar believen ingesteld worden, binnen een
bereik van 50 °C tot 250 °C.
De opwarmingstijd, bv. tot 180 °C, bedraagt ongeveer 6-7 minuten.
Aan- en uitzetten
1. Draai de thermostaatknop in wijzerrichting naar de vereiste temperatuur.
- Het rode verklikkerlichtje licht op.
- Het gele signalisatielampje voor de temperatuur licht op wanneer het toestel opwarmt.
2. Als het signalisatielampje voor de temperatuur uitgaat, is de temperatuur bereikt.
- Deze temperatuur wordt door de thermostaat constant op peil gehouden.
- Als de plaat opnieuw moet opwarmen, gaat het signalisatielampje voor de temperatuur
opnieuw aan.
9
3.
Het apparaat wordt uitgezet door de knop opnieuw naar de uitstand te draaien.
Als u ervoor wilt zorgen dat de grillplaat na het uitzetten sneller afkoelt, kunt u een pan
met een brede basis, gevuld met 2 tot 3 liter koud water, op de grillplaat zetten.
Toepassingen, maaltijden, tips
Vettemperatuur
Het is van groot belang dat vetten en oliën op de juiste temperatuur verhit worden. Een te
intense verhitting kan slecht zijn voor de gezondheid. Dit kan namelijk leiden tot de aanmaak
van ongezonde bijproducten zoals acrylamine.
Bij de juiste temperatuurinstelling blijven de waardevolle bestanddelen van de oliën en van de
vetten grotendeels behouden.
De vettemperatuur is de maximumtemperatuur die bereikt kan worden voor het vet of de
olie begint te roken.
Als dit rookpunt wordt overschreden, beginnen de vetten en oliën te verbranden, worden ze
gemodificeerd en worden ze bijgevolg waardeloos; het is daarom aangeraden dit rookpunt
niet te overschrijden.
Vetten/oliën
Vettemperatuur
(max. temperatuur)
Rookpunt
Boter
Reuzel
Ossenvet
Olijfolie
Zonnebloemolie
Arachideolie
Kokosvet
130 °C
170 °C
180 °C
180 °C
200 °C
200 °C
220 °C
150 °C
200 °C
210 °C
200 °C
220 °C
235 °C
240 °C
10
Maaltijden
Kookmateriaal
Temperatuur (°C)
Vis en schaaldieren
Zalmsteaks
Scampi en gamba’s (zonder schelp)
Haaiensteak, 2.5 cm dik
Tong (in boter)
170-180
170
170
180
180
Kalf
Kalfslapje
Kalfsmedaillons, 4 cm dik
Kalfssteak, 3-4 cm dik
Kalfsescalope, natuur
Kalfsgehakt
170-190
180
180
180
180
180
Rund
Rundersteak erg bleu
bleu
saignant
bien cuit
200-220
220
220
220
220
Tijd/tips
Grillplaat voorverwarmen
8 min., omdraaien na 4 min.
6 min., omdraaien na 3 min.
10 min., omdraaien na 5 min.
8 min., omdraaien na 4 min., lichte
zijde eerst
Pladijsfilet
180
6 min., omdraaien na 3 min.
___________________________________________________________________________
Grillplaat voorverwarmen
10 min., omdraaien na 5 min.
10 min., omdraaien na 5 min.
6 min., omdraaien na 3 min.
5 min., omdraaien na 2 1/2 min.
6 min., omdraaien na 3 min.
(ervoor zorgen dat vleesrepen
elkaar niet raken)
___________________________________________________________________________
Grillplaat voorverwarmen
2 min., omdraaien na 1 min.
4 min., omdraaien na 2 min.
6 min., omdraaien na 3 min.
8 min., omdraaien na 4 min.
zonder vet is de bereidingstijd
ongeveer 20% langer
Hamburger
200
6-8 min., omdraaien na 3-4 min.
Chateaubriand
200
Schroei het vlees in olie volledig
dicht aan beide zijden
(draai pas om als het vlees
loskomt)
100
Laat nog 10 min. bakken op een
zijde
___________________________________________________________________________
11
Kookmateriaal
Temperatuur (°C)
Varken
Varkensmedaillons
180-220
180
Lam
Lamskoteletjes
Lamsfilet
180-200
180
180
Gevogelte
Kippenborstfilet
Kalkoenborstreepjes
160-180
180
170
Tijd/tips
Grillplaat voorverwarmen
8 min., omdraaien na 4 min.
(afhankelijk van de dikte)
Varkenshals
200
8 min., omdraaien na 4 min.
Escalope
200
6 min., omdraaien na 3 min.
Spareribs
180
8-10 min., verschillende keren
omdraaien
Varkenskebab
200
6-8 min., aan alle kanten goed
roosteren
__________________________________________________________________________
Grillplaat voorverwarmen
10 min., omdraaien na 5 min.
10 min., omdraaien na 5 min.
(het is belangrijk dat de filets aan
alle kanten worden
dichtgeschroeid)
Lamssteak
200
6-8 min., omdraaien na 3-4 min.
___________________________________________________________________________
Grillplaat voorverwarmen
8-10 min., omdraaien na 4-5 min.
6 min., verschillende keren
omdraaien
___________________________________________________________________________
Braadworst (varkensworst)
200
Grillplaat voorverwarmen
___________________________________________________________________________
12
Reiniging en onderhoud
Reiniging na het gebruik van de grillplaat
Opgelet: Gevaar op brandwonden bij het reinigen van een hete grillplaat!
Belangrijk: Reinig de grillplaat steeds in de schuurrichting (nooit in een
cirkelbeweging)! Gebruik geen schuurpoeders of agressieve reinigingsmiddelen!
1.
Zet het toestel uit en laat afkoelen tot ongeveer 100 °C.
Als de grillplaat al afgekoeld is voor het reinigen, de grillplaat verhitten tot ongeveer 100
°C en opnieuw uitzetten.
2.
Doe wat ijsblokjes op de grillplaat en verwijder gelijktijdig de onzuiverheden met een
spatel door die in de gleuf te duwen tot het grootste deel van de restanten is verwijderd.
Verwijder deze vervolgens uit de gleuf (bv. met keukenpapier). Opgelet: Heet!
U kunt ook koud water gebruiken in plaats van ijsblokjes.
3. Laat de grillplaat afkoelen tot ongeveer 100 °C. Reinig grondig met een schuurspons voor
delicate oppervlakken en een beetje koud water in de schuurrichting.
4.
Verwijder in koude toestand vlekken die afkomstig kunnen zijn van eiwit of zuren uit
voedsel met een beetje citroensap en reinig met een schuurspons voor delicate oppervlakken.
Eindig met een grondige veegbeurt met een vochtige doek.
Reiniging van de grillplaat tussen twee maaltijden
Op gelijkaardige wijze als in punt 2-3 van de paragraaf “Reiniging na gebruik van de
grillplaat”.
Reiniging van het bedieningspaneel
Veeg het bedieningspaneel af met een vochtige, synthetische doek.
Belangrijk: Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen. Die kunnen het
oppervlak beschadigen.
Reiniging van het kookdeksel
Het kookdeksel kan gereinigd worden in afwaswater.
13
CONSUMER SERVICES
Indien er zich technische mankementen voordoen, gelieve eerst na te kijken of u het probleem
zelf kunt oplossen aan de hand van de gebruiksaanwijzing.
Indien u het probleem niet zelf kunt oplossen, gelieve contact op te nemen met de
klantendienst van een van onze servicepartners.
Om u snel te kunnen helpen, hebben we de volgende informatie nodig:
- Type model
- Productnummer (PNC)
- Serienummer (S No.) (voor de nummers zie de typeplaat)
- Soort mankement
Zodat u steeds de nodige referentienummers van het toestel bij de hand hebt, kunt u ze hier
alvast opschrijven:
Type model: ……………………
PNC:
……………………
S No:
…………………....
14
INSTALLATIE-INSTRUCTIES
Opgelet! De installatie en de aansluiting van het nieuwe toestel mag enkel gebeuren door
een erkende expert.
Gelieve deze instructies na te leven omdat anders in geval van schade de garantie vervalt.
Technische gegevens
TM 63600
Stroomverbruik
• Grill verwarmingselement voor
• Grill verwarmingselement achter
Spanning verwarmingselement
Totaal verbruik
Voeding
1500 W
1500 W
230 V ~ 50 Hz
3,0 kW
230 V
TM 43600
Stroomverbruik
Spanning verwarmingselement
Totaal verbruik
Voeding
2200 W
230 V ~ 50 Hz
2,2 kW
230 V
Voorschriften, normen, richtlijnen
Dit toestel voldoet aan de volgende normen:
•
EN 60335-1 en EN 60335-2-6
met betrekking tot de veiligheid van elektrische toestellen voor huishoudelijk gebruik en
•
EN 60 350
met betrekking tot de basisveiligheidsvereisten voor elektromagnetische compatibiliteit
(EMC).
•
EN 55014-2
•
EN 55014-1999-10
•
EN 61000-3-2
•
EN 61000-3-3
met betrekking tot de basisveiligheidsvereisten voor elektromagnetische compatibiliteit
(EMC).
15
Dit toestel is conform de volgende EU-richtlijnen
• 93/68/EWG CE benamingsrichtlijn
• 73/23/EWG van 19.02.1973 (laagspanningsrichtlijn)
• 89/336/EWG van 03./05.1989 (EMC-richtlijn inclusief wijziging van richtlijn
92/31/EWG)
Veiligheidsinstructies voor de installateur
• De wetten, voorschriften, richtlijnen en normen die in voege zijn in het land waar het
toestel wordt gebruik, moeten nageleefd worden (veiligheidsvoorschriften, recyclage conform
de bepalingen, enz.).
• Wat betreft de brandveiligheid komt dit toestel overeen met het type EN 60335-2-6.
Enkel apparaten van dit type mogen eenzijdig ingebouwd worden in aanleunende hoge kasten
of muren.
• Als dit toestel in een brandbaar oppervlak wordt ingebouwd, moeten de plaatselijke
brandveiligheidsvoorschriften nauwgezet nageleefd worden.
• Beperk tot een kamer met een breedte van 550 mm, en een hoogte van 127 mm
tegenover de onderzijde van de grillplaat, diepte 560 mm van het achtergedeelte met een
diepte van het werkoppervlak van 600 mm. Muren en plafonds uit brandbaar materiaal
moeten behandeld worden met brandvertragers boven de grillplaat, conform de lokale,
officiële voorschriften.
• De installatie moet een bescherming tegen contact voorzien.
Elektrische aansluiting
• De elektrische aansluiting moet gebeuren door een erkende installateur.
• De aansluiting van de schakeldoos op het elektriciteitsnet moet gebeuren met de
bestaande aansluitkabel en overeenkomstig het aansluitdiagram.
• Er moet bij de elektrische installatie een toestel worden voorzien waardoor het toestel
op alle polen van het elektriciteitsnet afgesloten kan worden met een contactopening van
minstens 3 mm breed. Geschikte isolatietoestellen zijn lijnbeschermende stroomonderbrekers,
zekeringen (schroefzekeringen moeten verwijderd worden uit de houder), aardlekpal of schakelaars.
16
• Opgelet! Als er aan het toestel gesleuteld wordt, moet de stroomvoorziening
afgesloten worden. De typeplaat wordt aangebracht op de onderkant van de ingebouwde
schakeldoos.
• Voordat het toestel wordt aangezet, moeten alle beschermende folies van de grillplaat
verwijderd worden.
• Na de aansluiting van de voeding moeten alle grillplaten achtereenvolgens ongeveer 2
minuten aangezet worden op de 100 °C-positie om te testen of het apparaat klaar is voor
gebruik.
Typeplaten
Versies met twee thermostaten
Code Model
TM 63600
PNC 949 480 194
Versies met een thermostaat
Code Model
TM 43600
PNC 949.480.193
17
Montage/installatie in werkoppervlak: oppervlaktemontage (gecoat, bekleed, roestvrij of
steen)
Als het toestel in een brandbaar oppervlak ingebouwd wordt, moeten de nationale wetten,
voorschriften, richtlijnen en normen van het land en de lokale brandveiligheidsvoorschriften
nageleefd worden.
1.
De zijdelingse ruimte van het uitgesneden werkoppervlak van een hoge keukenkast
tegenover de achterste muur moet minstens 50 mm bedragen.
2.
Het werkoppervlak moet uitgesneden worden overeenkomstig de gespecificeerde
afmetingen. Hierbij moeten de toegestane afwijkingen in acht genomen worden. Verzegel het
uitgesneden gebied van het werkoppervlak tegen vocht met een gepaste lak.
3.
Gaten voor de ingebouwde schakeldoos aan de voorkant van de kast zoals aangegeven
op de sjabloon.
Dikte van het paneel min. 16 mm, max. 22 mm.
4.
Leid de ingebouwde schakeldoos samen met de bundel aansluitkabels van boven door
het uitgesneden werkoppervlak en van de achterkant naar de voorkant van de kast.
Belangrijk: De bundel kabels tussen de ingebouwde schakeldoos en de grillplaat bevat een
aantal heel fijne buisjes. Probeer deze niet scherp te buigen of te scheiden, want daardoor
maakt u het toestel stuk!
5a. Assemblage met CN-voorpaneel (CN)
Leid de signalisatielampjes van de achterkant door de gaten van 12 mm diam. aan de voorkant
van de kast (de 12 mm diam. gaten kunnen vergroot worden tot 15 mm om de assemblage te
vereenvoudigen). Haal de schakelspil(len) van de ingebouwde schakeldoos van de achterkant
door het gat of de gaten van 13 mm diam. en steek de signalisatielampjes in de
signalisatielamplenzen gemonteerd op het CN-voorpaneel van achteruit.
- TM 63600: steek de signalisatielamp met de rode draden in de linkse rode lens.
- TM 43600: steek de signalisatielamp met de rode draden in de bovenste rode lens.
Schroef het CN-voorpaneel met de schroeven op de voorkant van de kast vast onder de
schakelknoppen. Bevestig de schakelknoppen en maak de ingebouwde schakeldoos stevig
vast vooraan de kast van achteruit.
5b. Assemblage zonder CN-voorpaneel (Vi)
Steek de bijgeleverde signalisatielamplenzen van de voorkant in de gaten van 12 mm diam.
aan de voorkant van de kast.
- TM 63600: linkse rode lens.
- TM 43600: bovenste rode lens.
18
Steek de signalisatielampen van achteruit door de voorkant van de kast in de
signalisatielamplenzen.
- TM 63600: steek de signalisatielamp met de rode draden in de linkse rode lens.
- TM 43600: steek de signalisatielamp met de rode draden in de bovenste rode lens.
Haal de schakelspil(len) van de ingebouwde schakeldoos van de achterkant door het gat of de
gaten van 13 mm diam., bevestig de witte of zwarte knoppen zoals vereist en maak de
ingebouwde schakeldoos stevig vast van de achterkant op de voorzijde van de kast.
6.
Bij betegelde werkoppervlakken moeten de voegen volledig gevuld zijn met
voegmateriaal in de zone die de grillplaat ondersteund.
7.
De bijgeleverde dichtingstape moet bevestigd worden aan de onderkant van de
grillplaat.
8.
Reinig het werkoppervlak grondig in de ondersteunende dichtingszone.
9.
Plaats de grillplaat in de uitsnijding van bovenaf in het midden en druk stevig naar
beneden. Extra fixatie is niet nodig, de grillplaat is op zich zwaar genoeg.
Gelieve geen bijkomende silicone dichtingsmaterialen te gebruiken omdat, in het geval de
grillplaat verwijderd moet worden, zowel de dichting als het werkoppervlak beschadigd
zouden kunnen raken.
Belangrijk: Indien de montage niet correct gebeurt, kan een eventueel onderhoud problemen
opleveren en kunnen zowel de grillplaat als het werkoppervlak beschadigd raken.
Opgelet: Een verzonken basis die ontmanteld kan worden, moet als contactbescherming
gemonteerd worden onder de grillplaat/ingebouwde schakeldoos.
De grillplaat verwijderen
1.
Verwijder de voeding van de ingebouwde schakeldoos/grillplaat.
2.
Plaats een schone spatel ter bescherming op het werkoppervlak. Steek vervolgens een
stevigere beitel onder de rand van de grillplaat en hef die omhoog.
3.
Voor een nieuwe montage moet de oude dichting volstrekt zuiver verwijderd zijn en
een nieuwe dichting aangebracht worden (beschikbaar bij verkopers van reserveonderdelen).
19
De ingebouwde schakeldoos verwijderen (voor onderhoud)
1.
Verwijder de voeding van de ingebouwde schakeldoos en ontmantel de verzonken
basis.
2.
Trek de schakelknoppen uit (indien aanwezig verwijder het CN-voorpaneel
voorwaarts).
Verwijder de signalisatielampen van achteruit uit de lenzen, maak de bevestigingsschroeven
van de ingebouwde schakeldoos aan de voorzijde van de kast van achteruit los, trek de
schakeldoos voorzichtig naar voren door de opening in de verzonken basis. Het opnieuw
dichten moet volgens de dichtings-/installatietekst gebeuren.
Belangrijk: De bundel kabels tussen de ingebouwde schakeldoos en de grillplaat bevat een
aantal heel fijne buisjes. Probeer deze niet scherp te buigen of te scheiden, want daarmee
maakt u het toestel stuk!
Oppervlaktemontage van de TM 43600
Grillplaat met ingebouwde schakeldoos
Breedte van de rookuitlaatkap min. 550 mm.
Aansluiting op contactdoos geleverd door klant
1,8 m 230 V (10 A)
20
Oppervlaktemontage van de TM 63600
Grillplaat met ingebouwde schakeldoos
Breedte van de rookuitlaatkap min. 550 mm.
Aansluiting op contactdoos geleverd door klant
21
Montage/installatie: verzonken montering in stenen werkoppervlakken
Als het toestel in een brandbaar oppervlak ingebouwd wordt, moeten de nationale wetten,
voorschriften, richtlijnen en normen van het land en de lokale brandveiligheidsvoorschriften
nageleefd worden.
1.
De zijdelingse ruimte van het uitgesneden werkoppervlak van een hoge keukenkast
tegenover de achterste muur moet minstens 50 mm bedragen.
2.
Het werkoppervlak moet uitgesneden te worden overeenkomstig de gespecificeerde
dimensies. Hierbij moeten de toegestane afwijkingen in acht genomen worden.
3.
Gaten voor de ingebouwde schakeldoos aan de voorkant van de kast zoals aangegeven
op de sjabloon.
Dikte van het paneel min. 16 mm, max. 22 mm.
4.
Leid de ingebouwde schakeldoos samen met de bundel aansluitkabels van boven door
het uitgesneden werkoppervlak en van de achterkant naar de voorkant van de kast.
Belangrijk: De bundel kabels tussen de ingebouwde schakeldoos en de grillplaat bevat een
aantal heel fijne buisjes. Probeer deze niet scherp te buigen of te scheiden, want daarmee
maakt u het toestel stuk!
5a. Assemblage met CN-voorpaneel (CN)
Leid de signalisatielampjes van de achterkant door de gaten van 12 mm diam. aan de voorkant
van de kast (de 12 mm diam. gaten kunnen vergroot worden tot 15 mm om de assemblage te
vereenvoudigen). Haal de schakelspil(len) van de ingebouwde schakeldoos van de achterkant
door het gat of de gaten van 13 mm diam. en steek de signalisatielampjes in de
signalisatielamplenzen gemonteerd op het CN-voorpaneel van achteruit.
- TM 63600: steek de signalisatielamp met de rode draden in de linkse rode lens.
- TM 43600: steek de signalisatielamp met de rode draden in de bovenste rode lens.
Schroef het CN-voorpaneel met de schroeven op de voorkant van de kast vast onder de
schakelknoppen. Bevestig de schakelknoppen en maak de ingebouwde schakeldoos stevig
vast vooraan de kast van achteruit.
5b. Assemblage zonder CN-voorpaneel (Vi)
Steek de bijgeleverde signalisatielamplenzen van de voorkant in de gaten van 12 mm diam.
aan de voorkant van de kast.
- TM 63600: linkse rode lens.
- TM 43600: bovenste rode lens.
22
Steek de signalisatielampen van achteruit door de voorkant van de kast in de
signalisatielamplenzen.
- TM 63600: steek de signalisatielamp met de rode draden in de linkse rode lens.
- TM 43600: steek de signalisatielamp met de rode draden in de bovenste rode lens.
Haal de schakelspil(len) van de ingebouwde schakeldoos van achteraan door het gat of de
gaten van 13 mm diam., bevestig de witte of zwarte schakelknoppen zoals vereist en maak de
ingebouwde schakeldoos van achteraan goed vast aan de voorkant van de kast.
6.
Reinig het werkoppervlak grondig in de uitsnijding en in de gleuf.
7.
De bijgeleverde rubber tape (3 x 10 x 2400 mm) moet bevestigd worden aan het
ondersteunende vlak van de uitsnijding (om klappen op te vangen en te voorkomen dat in alle
omstandigheden het silicone dichtingsmateriaal onder de grillplaat loopt bij het voegen).
Belangrijk: Indien niet correct gemonteerd, wordt een verwijdering voor
onderhoudsdoeleinden bemoeilijkt. De grillplaat en het werkoppervlak zouden op die manier
schade kunnen oplopen.
8.
Plaats de grillplaat voorzichtig in de uitsnijding en lijn de grillplaat uit zodat de voeg
aan alle zijden even groot is. De grillplaat wordt niet vastgemaakt!
Opgelet: Een verzonken, ontmantelbare basis moet als contactbescherming onder de
grillplaat/ingebouwde schakeldoos gemonteerd worden.
9. Reinig de grillplaat en het werkoppervlak in de buurt van de voeg (bv. met
isopropylalcohol en pluisjesvrije doeken) en vul de voeg met hitteresistent (minstens 160 °C)
silicone voegdichtingsmateriaal.
Opmerking: Gezien de grillplaat en de uitsnijding van het werkoppervlak qua afmetingen
enige afwijking toelaten, kan de breedte van de voeg verschillen (min. 2 mm).
De grillplaat verwijderen
1.
Verwijder de voeding van de ingebouwde schakeldoos/grillplaat.
2.
Snijd het silicone voegdichtingsmateriaal dat geleverd werd door de klant open met
een geschikt mes, langs de zijde van de grillplaat voor de volledige diepte van de voeg. Hef de
grillplaat voorzichtig op vanonder de lage opbouwlaag met een schroevendraaier.
3.
Voor een nieuwe montage moet het oude silicone dichtingsmateriaal en de rubber tape
volledig verwijderd worden en moet een nieuwe rubber tape worden aangebracht om klappen
op te vangen (beschikbaar bij verkopers van reserveonderdelen 3 x10 x 2400 mm). Het
opnieuw dichten dient uitgevoerd te worden volgens de dichtings-/installatietekst.
23
Verwijderen van de ingebouwde schakeldoos (voor onderhoud)
1.
Verwijder de voeding van de ingebouwde schakeldoos en ontmantel de verzonken
basis.
2.
Trek de schakelknoppen uit (indien aanwezig verwijder het CN-voorpaneel
voorwaarts).
Verwijder de signalisatielampen van achteruit uit de lenzen, maak de bevestigingsschroeven
van de ingebouwde schakeldoos aan de voorzijde van de kast van achteruit los, trek de
schakeldoos voorzichtig naar voren door de opening in de verzonken basis. Het opnieuw
dichten moet volgens de dichtings-/installatietekst uitgevoerd worden.
Belangrijk: De bundel kabels tussen de ingebouwde schakeldoos en de grillplaat bevat een
aantal heel fijne buisjes. Probeer deze niet scherp te buigen of te scheiden, want daarmee
maakt u het toestel stuk!
Verzonken montage van de TM 43600
Grillplaat met ingebouwde schakeldoos
Breedte van de rookuitlaatkap min. 550 mm.
Aansluiting op contactdoos geleverd door klant
1,8 m 230 V (10 A)
24
Verzonken montage van de TM 63600
Grillplaat met ingebouwde schakeldoos
Breedte van de rookuitlaatkap min. 550 mm.
Aansluiting op contactdoos geleverd door klant
25
De Electrolux Group is ’s werelds grootste producent van elektrische keukentoestellen,
reinigingsapparaten en machines voor buitenhuisgebruik. Elk jaar worden er meer dan 55
miljoen producten van de Electrolux Groep (zoals koelkasten, kooktoestellen, wasmachines,
stofzuigers, kettingzagen en grasmachines) verkocht voor een totale waarde van ongeveer 14
miljard US$ in meer dan 150 landen wereldwijd.
374404301nl 191007
Onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
26
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising