AEG | S8000-D | User manual | Aeg S8000-D User Manual

Aeg S8000-D User Manual
COMPETENCE S 8000
Sähkökytkentärasia
Käyttöohje
Arvoisa asiakas,
lue nämä käyttöohjeet huolellisesti läpi.
Noudata ennen kaikkea ensimmäisillä sivuilla luvussa ”Turvallisuus” olevia
ohjeita. Säilytä nämä käyttöohjeet huolellisesti myöhempää käyttöä varten.
Anna ohjeet myös laitteen mahdolliselle uudelle omistajalle.
Varoituskolmion ja/tai merkkisanojen (Varoitus!, Varo!, Huomio!) avulla
tuodaan esille ohjeita, jotka ovat tärkeitä turvallisuutesi tai laitteen toimintakyvyn kannalta. Noudata niitä ehdottomasti!
1. Tämä merkintä ohjaa sinua askel askeleelta laitteen käytössä.
2.
3.
Tämän merkin jälkeen saat laitteen hallintaan ja näppärään käyttöön liittyviä lisätietoja.
Laitteen taloudelliseen ja ympäristöä säästävään käyttöön liittyvät vinkit ja
ohjeet on merkitty apilanlehdellä.
Jos laitteessa ilmaantuu häiriöitä, löydät tämän ohjeen luvusta ”Mitä tehdä,
jos...” niiden korjaamiseen liittyviä vihjeitä.
 Teknisten ongelmien suhteen voit aina kääntyä lähelläsi olevan VALTUUTETUN HUOLTOPALVELUN puoleen (osoitteet ja puhelinnumerot
löydät luvusta ”Asiakaspalvelupisteet”).
Huomioi luvussa ”Huolto” annetut ohjeet.
Painettu ympäristöystävällisesti valmistetulle paperille.
Ekologisesti ajatteleva toimii myös ekologisesti ...
2
Sisältö
SISÄLTÖ
KÄYTTÖOHJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Turvallisuusohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hävittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
5
Laitteesi tärkeimmät ominaisuudet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Laitteen rakenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Käyttöliuska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Ennen ensimmäistä käyttöä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Ensimmäinen puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Keittoalueiden käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Keitto ilman alkukuumennusautomatiikkaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Keitto alkukuumennusautomatiikkaa käyttäen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Keittoalueiden turvakatkaisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
10
Käyttömahdollisuudet, taulukot ja vihjeet . . . . . . . . . . . . . . .
11
Keittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ohjearvoja keittotehon valintaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Käyttöesimerkkejä keittämiseen automaattitoimintoa
käyttäen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
12
Puhdistus ja hoito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
Laitteen etupuoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
Mitä tehdä, jos ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
ASENNUSOHJEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Säädökset, standardit, direktiivit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Turvallisuusohjeita asentajalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
16
17
HUOLTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
3
Käyttöohje
KÄYTTÖOHJE
Turvallisuusohjeet
Uuden laitteen asennuksen ja liitännän saa suorittaa vain valtuutettu ammattihenkilö.
Ole hyvä ja noudata tätä ohjetta; muutoin takuuoikeus raukeaa, jos laitteeseen ilmaantuu vaurioita.
AEG-sähkölaitteiden turvallisuus vastaa yleisesti hyväksyttyjä teknisiä
säännöksiä ja laiteturvallisuuslakia. Katsomme kuitenkin valmistajan velvollisuudeksemme antaa seuraavat turvallisuutta koskevat ohjeet.
Yleinen turvallisuus
 Varo liittäessäsi muita sähkölaitteita laitteen lähellä olevaan pistorasiaan. Liitosjohdot eivät saa joutua kuumalle keittolevylle eivätkä tarttua kuuman uuninluukun väliin.
 Laitteen puhdistus höyrysuihku- tai korkeapainepuhdistimella on turvallisuussyistä kielletty.
 Kun keität, paistat tai grillaat, uunin luukku kuumenee.
Pidä tämän vuoksi pikkulapset loitolla.
 Ylikuumentuneet rasvat ja öljyt syttyvät helposti. Jos valmistat ruokia
rasvassa tai öljyssä (esim. ranskanperunat), pysyttele laitteen lähettyvillä.
 Laitteeseen liittyviä korjaustöitä saavat suorittaa vain alan ammattihenkilöt. Epäasianmukaiset korjaukset saattavat aiheuttaa huomattavaa
vaaraa. Käänny korjausten suhteen asiakaspalvelumme tai alan kauppiaan puoleen.
 Jos laitteessa ilmenee häiriöitä: kierrä sulakkeet irti tai kytke ne pois
päältä.
Käyttötarkoituksen mukainen käyttö
 Laitetta ei saa käyttää muihin tarkoituksiin kuin ruokien keittämiseen ja
paistamiseen tavallisessa kotitalouskäytössä.
 Käytä laitetta vain ruoanvalmistukseen.
Näin vältät laitteen vaurioitumista
 Puhdista laite aina käytön jälkeen. Lika irtoaa parhaiten, kun se puhdistetaan heti.
4
Käyttöohje
Hävittäminen
Pakkausmateriaalin hävittäminen
Kaikki käytetyt materiaalit ovat rajoituksetta kierrätyskelpoisia, niitä voidaan käyttää uudelleen.
Muovit on merkitty seuraavalla tavalla:
 >PE< tarkoittaa polyeteeniä, jota on käytetty esim. ulommaisessa suojuksessa
ja sisällä olevassa pussissa.
 >PS< tarkoittaa freonitonta solupolystyreeniä, jota on käytetty esim. pehmusteosissa.
Pahviosat on valmistettu 80-prosenttisesta keräyspaperista.
Käytöstä poistetun laitteen hävitys
Kaikki käytöstä poistetut laitteet tulisi ympäristönsuojelusyistä häivttää
asianmukaisesti. Tämä koskee entistä laitettasi ja myös uutta laitettasi, kun
se jonain päivänä poistetaan käytöstä.
Varoitus!! Tee käytöstä poistetut laitteet käyttökelvottomiksi ennen niiden
hävitystä. Vedä pistoke ensin pistorasiasta, katkaise sitten verkkojohto, poista mahdolliset salvat ja lukot tai riko ne. Siten estät, että leikkivät lapset
joutuvat hengenvaarallisiin tilanteisiin.
Hävitysohjeita
 Laitetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.
 Tietoja laitteiden keräyspaikoista voit kysyä kunnan- tai kaupungintalolta.
 Voit toimittaa laitteen myös AEG-kauppiaallesi, joka hävittää sen puolestasi vähäistä maksua vastaan.
5
Käyttöohje
Laitteesi tärkeimmät ominaisuudet
 Keittoalueiden turvakatkaisu: Laitteessa on turvakatkaisutoiminto.
Jos kytkimien asentoa ei muuteta pitempään aikaan, keittoalueet kytkeytyvät automaattisesti pois päältä.
 Elektronisesti säädetty alkukuumennusautomatiikka: Keittoalueen kytkimen automaattitoiminto kytkee keittolevyn tehokkaan alkukuumennuksen jälkeen automaattisesti valitulle alhaisemmalle kypsennysteholle.
Laitteen rakenne
Käyttöliuska
Keittoalueen näyttö
Keittoalueen kytkin
Keittoalueen kytkin ja keittoalueen näyttö
Painettava kääntökytkin keittovyöhykkeiden päällekytkemistä varten.
Valittuu teho näkyy keittoalueen digitaalisesta näytöstä.
Ennen ensimmäistä käyttöä
Ensimmäinen puhdistus
 Pyyhi laitteen etupuoli vain kostealla liinalla.
Vihje:: Käytä teräksisten ulkopintojen puhdistukseen yleisesti myytäviä teräksen hoitoaineita, jotka jättävät pintaan sormenjäljiltä suojaavan kerroksen.
Huomio:: Älä käytä voimakkaita, hankaavia puhdistusaineita! Pinta saattaa
vahingoittua.
6
Käyttöohje
Keittoalueiden käyttö
Noudata käyttämäsi liesitason käyttöohjetta. Siitä löydät tärkeitä keittoastioihin, käyttöön, puhdistukseen ja hoitoon liittyviä ohjeita.
Ohjeita:: Seuraava kuvaus ei koske induktiokeittovyöhykkeitä. Jos laitteessasi on induktiovyöhykkeet, lue niiden mukana toimitetut erityiset käyttöohjeet!
Tehot
 Alueilla 1-9 voit säätää 14 eri tehoa (mukaanlukien väliasennot).
 Väliasentoja voit valita alueilla 2-7. Ne on merkitty tehomerkinnän
vieressä vasemmassa yläkulmassa olevalla punaisella pisteellä.
 Jokainen keittoaluekytkin on lisäksi varustettu automaattitoiminnolla.
1 = pienin teho
9 = suurin teho
A = alkukuumennusautomatiikka
Keittoalueen näyttö
Keittoalueen kytkin
7
Käyttöohje
Keitto ilman alkukuumennusautomatiikkaa
. 1. Aloita käyttö painamalla keittoalueen kytkintä.
Painike pistää esiin.
2. Valitse alkukuumennusta/-paistoa varten suuri teho.
3. Kun muodostuu höyryä tai rasva on kuumaa, aseta kytkin alhaisemmalle
kypsennysteholle.
4. Lopeta keittäminen kääntämällä kytkin nolla-asentoon.
Keittoalueen näyttö osoittaa vielä n. 3 sekunnin ajan ”0” ja sammuu sitten.
5. Paina keittoalueen kytkintä.
Keitto alkukuumennusautomatiikkaa käyttäen
Alkukuumennusautomatiikkaa käytettäessä keittovyöhyke toimii ensin jonkin aikaa täydellä teholla ja kytkeytyy sitten takaisin säädetylle kypsennysteholle. Tämän alkukuumennusvaiheen kesto määräytyy valitun kypsennystehon mukaan.
. 1. Käännä keittoalueen kytkin oikealle vasteeseen
saakka, jolloin alkukuumennus kytkeytyy päälle.
eittoalueen näyttöön ilmestyy tunnus ”A”.
2. Tämän jälkeen käännä keittoalueen kytkin
takaisin haluamallesi kypsennysteholle.
Näyttöön tulee asetettu kypsennysteho.
Muutaman sekunnin kuluttua näyttöön tulee
kypsennystehon sijasta uudelleen tunnus ”A”.
Kun alkukuumennusaika on kulunut, näyt–
töön tulee jälleen valittu kypsennysteho.
3. Voit lopettaa keittämisen kääntämällä kytki–
men takaisin asentoon ”0”.
Kytke keittovyöhyke pois päältä n. 5-10 minuuttia ennen ruoan valmistumista, jotta hyödynnät myös jälkilämmön. Tällä tavalla säästät energiaa.
8
Käyttöohje
Jos valitset automaattitoiminnon aikana korkeamman kypsennystehon,
esim. tehon ”3” tilalle tehon ”6”, kulunut alkukuumennusaika huomioidaan
uutta aikaa laskettaessa. Jos valitset alhaisemman kypsennystehon, automaattitoiminto päättyy heti.
Voit päättää automaattitoiminnon ennenaikaisesti asettamalla keittoalueen
kytkin ensin asentoon ”0” ja kääntämällä se sitten takaisin haluamallesi
kypsennysteholle.
Alkukuumennusajat käytettäessä alkukuumennusautomatiikkaa
Kytkimen asento:
A ja
A ja
A ja
A ja
A ja
A ja
A ja
A ja
A ja
A ja
A ja
A ja
A ja
A ja
9
8
7
·6
6
·5
5
·4
4
·3
3
·2
2
1
Alkukuumennusautomatiikan
alkukuumennusaika
ilman automaattitoimintoa
8 minuuttia
4 minuuttia
3 minuuttia
2 minuuttia
12,5 minuuttia
10 minuuttia
8 minuuttia
6,5 minuuttia
5,5 minuuttia
5 minuuttia
3 minuuttia
2 minuuttia
1 minuuttia
Alkukuumennusajan kuluttua automaattitoiminto kytkee lämpötilan määrätylle kypsennysteholle.
Tarkkaile kiehumista ensimmäisten ruoanvalmistuskertojen aikana. Siten
saat selville, mikä teho sopii käyttämillesi astioille, valmistamillesi ruoille ja
tarvitsemillesi määrille parhaiten.
9
Käyttöohje
Keittoalueiden turvakatkaisu
Ellei jotain keittoaluetta kytketä pois päältä tai sen tehoa muuteta tietyn
ajan kuluessa, kaikki keittoalueet kytkeytyvät automaattisesti pois päältä.
Kaikkien päällekytkettyjen keittoalueiden näyttöön ilmestyy tunnus
.
Keittoalueet kytkeytyvät pois päältä seuraavasti:
 Teho
 Teho
 Teho
 Teho
.
10
1 - · 2 6 tunnin kuluttua
3 - 4 5 tunnin kuluttua
·4-
6-
· 5 4 tunnin kuluttua
9 1,5 tunnin kuluttua
Turvakatkaisun poistaminen
Voit poistaa turvakatkaisun kääntämällä kaikki päällekytketyt keittoalueiden kytkimet nolla-asentoon.
Tämän jälkeen keittoalueet ovat jälleen käyttövalmiita.
Käyttöohje
Käyttömahdollisuudet, taulukot ja vihjeet
Keittäminen
Seuraavissa taulukoissa annetut tiedot ovat ohjearvoja. Keittämiseen tarvittava teho riippuu kattiloiden laadusta sekä elintarvikkeiden lajista ja
määrästä.
Ohjearvoja keittotehon valintaan
Kytkimen
asento
Käyttö/
kypsennysteho
Soveltuu seuraaviin tarkoituksiin
9
Alkukuumennus
Suurien vesimäärien lämmitys
7-8
Voimakas
paistaminen
Ranskanperunoiden friteeraus,
lihan ruskistus, esim. gulassi,
paistaminen, esim. perunapihvit,
pihvien paisto
6-7
Varovainen
paistaminen
Lihan, pihvien, kerrospihvien,
kyljyksien, lihapullien, käristemakkaran,
maksan paistaminen, jauhokastikkeet,
kananmunien, munakkaiden paistaminen,
munkkien paisto
4-5
Keittäminen
Suurien ruokamäärien keittäminen,
pataruoat ja keitot,
perunoiden haudutus,
lihaliemen keitto
3-4
Höyrytys,
haudutus
Vihanneksien, lihan
haudutus,
riisipuuron keitto
2-3
Liottaminen
Riisin liottaminen, maitoruoat
(sekoita välillä),
pienien peruna- ja vihannesmäärien haudutus,
valmisruokien lämmittäminen
1-2
Sulatus
Vaahtomunakas, sauce hollandaise,
ruokien lämpimänä pito,
voin, suklaan, liivatteen sulatus
0
Jälkilämpö, virta pois
Suosittelemme, että käytät alkukuumennuksen tai -ruskistuksen yhteydessä tehoa ”9” ja jatkat sitten pitemmän valmistusajan vaativien ruokien
kypsennystä alhaisemmalla teholla.
11
Käyttöohje
Käyttöesimerkkejä keittämiseen automaattitoimintoa käyttäen
Kytkimen
asento
Käyttö
vorgang
Soveltuu
seuraaviin
tar–
koituksiin
Kesto
Ohjeita, vihjeitä
A7 - A8
Voimakas
paistaminen
pihvit
3-10
minuuttia
Käännä välillä
A6 - A7
Ruokien
paistaminen
Pihvit,
lihapullat,
paistetut
kananmunat,
käristemakkara
10-20
minuuttia
Käännä välillä
A6 - A7
Leivonnaisten paistaminen
Letut
jatkuva
Käännä välillä
A3½
- A5½
Keittäminen
Keitot
40-150
minuuttia
Enint. 2 l nestettä
plus muut ainekset
A3
- A5
Höyrytys
perunat,
vihannekset
20-60
minuuttia
Käytä vähän nestettä
esim.: enint. ¼ l
vettä/
750 g perunoita
A2½
- A4½
Haudutus,
sulatus
vihannekset
20-45
minuuttia
Lisää tarvittaessa
hieman nestettä
A2
- A3½
Liottaminen
Riisi, hirssi,
vehnä
25-50
minuuttia
Lisää vähintään
kaksinkertainen
määrä nestettä
A2
- A3½
Lämmitys
Valmisruoat,
pataruoat
10-30
minuuttia
Muuta säätöä
määrän mukaan
Tarkkaile alkuvaiheessa ruokien valmistumista automaattitoimintoa käyttäessäsi. Astioiden ja kypsennettävän ruoan määrän mukaan saattaa olla
tarpeen muuttaa yllä mainittuja arvoja kokemuksen osoittamalla tavalla.
12
Käyttöohje
Suosittelemme automaattitoiminnon käyttöä seuraavissa tapauksissa:
 ruoat, jotka asetetaan levylle kylminä ja kuumennetaan suurella teholla
ja joiden jatkokypsennystä ei tarvitse jatkuvasti valvoa,
 ruoat, joita paistetaan pienissä erissä kuumalla pannulla.
Automaattitoiminto ei sovellu seuraaviin tapauksiin:
 Gulassi, kääryleet ja muut haudutettavat ruoat, joita paistetaan useasti
kääntäen, kunnes ne ovat riittävän ruskistuneet, ja sitten haudutetaan
valmiiksi,
 paljon nestettä sisältävät pastaruoat,
 kypsytys höyrykattilassa,
 suuret määrät keittoa/pataruokia, joissa on yli 2litraa nestettä.
Puhdistus ja hoito
Laitteen etupuoli
Pyyhi laitteen etupuoli pehmeällä liinalla, joka on kastettu lämpimään pesuliuokseen.
 Älä käytä hankausaineita, voimakkaita puhdistusaineita tai hankaavia esineitä.
 Teräspintojen puhdistukseen voidaan käyttää yleisesti myytäviä teräksen
hoitoaineita. Ne muodostavat samalla sormenjäljiltä suojaavan kerroksen.
13
Käyttöohje
Mitä tehdä, jos ...
.
.
.... keittoalueen näyttöön ilmestyy
?
Käännä kaikki keittoalueiden kytkimet nolla-asentoon ja kytke ne sitten
uudelleen päälle.
.... keittoalueet eivät lämpene?
Tarkista, onko
- laitteen turvakatkaisu lauennut,
- talossa oleva sulake (sulakerasiassa) lauennut.
Jos sulakkeet laukeavat useampaan kertaan, hanki paikalle valtuutettu sähköasentaja.
Jos näistä tiedoista ei ole apua, käänny ammattihenkilön puoleen.
Varoitus!! Laitteelle saavat suorittaa korjaustöitä vain ammattitaitoiset
henkilöt. Epäasiallisesti suoritetuista korjaustöistä voi syntyä huomattavaa
vaaraa. Jos konetta täytyy korjata, käänny valtuutetun huoltoliikkeen tai
myyntiliikkeen puoleen.
14
Asennusohjeet
ASENNUSOHJEET
Huomio:: Uuden laitteen asennuksen ja liitännän saa suorittaa vainvaltuutettu ammattihenkilö.
Ole hyvä ja noudata tätä ohjetta; muutoin takuuoikeus raukeaa, jos laitteeseen ilmaantuu vaurioita.
Tekniset tiedot
Kytkentäkotelon ulkomitat
Korkeus x leveys x pituus
75 mm x 355 mm x 205 mm
Lasipaneelin ulkomitat
Korkeus x leveys
90 mm x 410 mm
Säädökset, standardit, direktiivit
Tämä laite vastaa seuraavia direktiivejä:
 EN 60 335-1 ja EN 60 335-2-6
kotitalouskäyttöön ja muuhun vastaavaan käyttöön tarkoitettujen sähkölaitteiden turvallisuus
 DIN 44546 / 44547 / 44548
kotitalouskäyttöön tarkoitettujen sähköliesien käyttöominaisuudet.
 EN 55104 / VDE 0875 osa 14-2
 EN 55014 / VDE 0875 osa 14/12.93
 EN 61000-3-2 / VDE 0838 osa 2
 EN 61000-3-3 / VDE 0838 osa 3
sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat suojausmääräykset.
Tämä laite on seuraavien EY-direktiivien mukainen:
 73/23/ETY, päiv. 19.02.1973 (pienjännitedirektiivi)
 89/336/ETY, päiv. 03.05.1989 (sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi sekä muutosdirektiivi 92/31/ETY).
15
Asennusohjeet
Turvallisuusohjeita asentajalle
 Sähkökytkentään on asennettava katkaisimet, jotka erottavat kaikki
navat verkosta kontaktivälin ollessa vähintään 3 mm.
 Sopivia katkaisimia ovat esim. suojakytkimet, sulakkeet (kierteellä varustetut sulakkeet on irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet ja kontaktorit.
 Laite kuuluu paloturvallisuutensa suhteen luokkaan Y (IEC 335-2-6).
Vain tähän luokkaan kuuluvia laitteita saa asentaa kiinni vieressä olevien kaappeihin tai seiniin.
 Laite on asennettava siten, että kosketussuoja voidaan taata.
16
Asennusohjeet
Asennus
Laitteen purkaminen pakkauksesta
17
Asennusohjeet
Tärkeitä ohjeita
Voidaan yhdistää vain seuraavien varusteiden kanssa:
O
18
Asennusohjeet
Asennus työtason alle
19
Asennusohjeet
20
Asennusohjeet
vaihtoehtoisesti
21
Asennusohjeet
Sähköliitäntä
22
Asennusohjeet
Kiinnitys
23
Asennusohjeet
24
Asennusohjeet
Asennus kaappiin
COMPETENCE
25
Asennusohjeet
26
Asennusohjeet
Sähköliitäntä 1
Erityiset lisävarusteet:
KB 1, 4,2 m: E-H 611 898 710
KB 4, 4,2 m: E-H 611 898 720
27
Asennusohjeet
28
Asennusohjeet
29
Asennusohjeet
30
Asennusohjeet
KB4
KB1
230V/400V
31
Asennusohjeet
32
Asennusohjeet
Kiinnitys
33
Asennusohjeet
34
Huolto
HUOLTO
Luvussa ”Mitä tehdä, jos. . . ” on kuvattu joitakin häiriöitä, jotka voit korjata
itse. Tarkista häiriöiden ilmaantuessa ensin nämä seikat. Ellet löydä tarvitsemiasi ohjeita, on olemassa kaksi mahdollisuutta:
 Onko kyseessä tekninen häiriö?
Tällaisessa tapauksessa käänny asiakaspalvelupisteen puoleen. (Osoitteet ja
puhelinnumerot löydät luettelosta ”Takuuehdot/asiakaspalvelupisteet”.)
 Onko Sinulla laitteen käyttöön liittyviä kysymyksiä?
Tällöin käänny puhelinpalvelumme puoleen: AEG DIRECT INFO SERVICES
0180-555 45. Sieltä saat laitteen käyttöön ja sen toimintojen hyödyntämiseen liittyviä ohjeita.
Valmistaudu puheluun joka tapauksessa hyvin etukäteen. Helpotat näin
diagnoosin tekoa ja päätöstä siitä, onko huoltajan tuleminen paikalle tarpeellista:
Merkitse mahdollisimman tark–
kaan muistiin:
 Miten häiriö ilmenee?
 Millaisissa olosuhteissa häiriö
ilmaantuu?
Merkitse puhelua varten ehdot–
tomasti muistiin laitteen tunnus,
joka koostuu 2 kirjaimesta ja 12
numerosta. Tunnuksen löydät
toimitusasiakirjoista tai laitteen etupaneelin alta, jos kohotat sitä varovasti
ruuvitaltalla (Huomio: Kytke sulake ensin irti!).
Suosittelemme, että liimaat toimitusasiakirjoista löytyvän tunnuskilven
tämän käyttöohjeen kansilehdelle tai kirjoitat tunnuksen muistiin tähän,
jotta löydät sen aina nopeasti:
KD . . . . . . . . . - . . . /
Milloin sinulle aiheutuu kuluja myös vakuutuksen vielä ollessa
voimassa?
 jos olisit itse voinut poistaa häiriön häiriötaulukon avulla (ks. luku ”Mitä
tehdä, jos...”),
 jos valtuutettu huoltoteknikko joutuu tekemään useita käyntejä, koska
hän ei saanut ennen käyntiään kaikkia tarvitsemiaan tietoja ja joutuu
tämän vuoksi esim. noutamaan varaosia. Voit välttää ylimääräisiä ajoja
valmistautumalla puhelinsoittoon yllä kuvatulla tavalla.
35
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
ECopyright by AEG
374 3380 00 / 01.00 mh
36
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising