Aeg 61300M-MQAE1 User Manual

Add to My manuals
22 Pages

advertisement

Aeg 61300M-MQAE1 User Manual | Manualzz
61300 M
Glaskeramik-Kochfeld
Keramische kookplaat
Table de cuisson vitrocéramique
Piano di cottura in vetroceramica
Placa vitrocerámica
Glasskeramikk-topp
Glass Ceramic Cooking Surface
Gebrauchsanweisung/Montageanweisung
Gebruiksaanwijzing/Montageaanwijzing
Mode d'emploi/Instructions d'installation
Istruzioni per l'uso/Istruzioni di montaggio
Instrucciones para el uso/Instrucciones de montaje
Bruksanvisning/Montasjeveiledning
Operating Instructions/Installation Instructions
Geachte klant,
lees deze gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door.
Lees in ieder geval hoofdstuk “Veiligheid” op de eerste pagina’s. Bewaar
deze gebruikersinformatie om later te kunnen naslaan. Geef deze aan
eventuele volgende eigenaren van het apparaat door.
Met de gevarendriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!,
Voorzichtig!, Attentie!) worden aanwijzingen geaccentueerd die voor
Uw veiligheid of het functioneren van het apparaat belangrijk zijn.
Deze absoluut in acht nemen.
0 1. Dit teken begeleidt u stap voor stap bij de bediening van het toestel.
2. ...
3. ...
1
3
Bij dit symbool vindt u aanvullende informatie m.b.t. bediening en
praktisch gebruik van het toestel.
2
Tips en aanwijzingen m.b.t. de rendabele en milieuvriendelijke toepassing van het toestel zijn met een klaverblad gekenmerkt.
Voor eventuele storingen bevat deze gebruikersinformatie aanwijzingen voor het zelfstandig opheffen, zie hoofdstuk “Wat te doen als ...”.
Bij technische problemen staat onze TECHNISCHE DIENST bij u in de
buurt u te allen tijde ter beschikking (adressen en telefoonnummers
vindt u in hoofdstuk “Servicepunten”).
Lees daartoe ook hoofdstuk “Service”.
Gedrukt op milieuvriendelijk geproduceerd papier.
Wie milieubewust denkt, handelt ook zo ...
20
Inhoud
INHOUD
Gebruiksaanwijzing
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Weggooien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Beschrijving toestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Uitvoering kookplaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Voor het eerste gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
De eerste keer reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Bediening van de kookzones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Driekrings-kookzone inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Braadpanzone inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Restwarmte-indicatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
27
28
28
Gebruik, Tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Kookgerei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Kookplaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Wat te doen, als ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Montageaanwijzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doel, normen, richtlijnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Veiligheidsaanwijzingen voor de installateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klantenservice
33
33
34
35
35
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Montage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
21
Gebruiksaanwijzing
GEBRUIKSAANWIJZING
1
Veiligheid
De veiligheid van dit apparaat voldoet aan de Europese en Nederlandse
normen. Toch zien wij ons als fabrikant genoodzaakt u met de volgende
veiligheidsaanwijzingen vertrouwd te maken.
Elektrische veiligheid
• Montage en aansluiting van het nieuwe toestel mogen alleen door
een erkend installateur uitgevoerd worden.
Houd u aan deze aanwijzing, omdat anders bij schaden de garantie
vervalt.
• Reparaties aan het toestel mogen alleen door vakmensen uitgevoerd
worden. Door ondeskundige reparaties kunnen ernstige gevaren ontstaan. Wend u bij reparaties tot onze klantendienst of uw vakhandel.
• Als storingen aan het toestel, breuken, storingen of scheuren optreden:
– schakel alle kookzones uit,
– schakel de zekering voor de kookpllat uit of haal deze eruit.
Veiligheid voor kinderen
Als u kookt of braadt, worden de kookzones heet. Houd daarom kleine
kinderen op afstand.
Veiligheid tijdens het gebruik
• Dit toestel mag alleen voor het normale koken en braden van gerechten thuis gebruikt worden.
• Gebruik de kookplaat niet om de keuken te verwarmen.
• Voorzichtig bij het aansluiten van elektrische apparaten op stopcontacten in de buurt van het toestel. Aansluitsnoeren mogen niet tegen
de hete kookzones aankomen.
• Oververhitte vetten en oliën kunnen snel ontbranden. Als u gerechten
in vet of olie bereidt (bijv. patates frites), dient u erbij te blijven.
• Schakel na elk gebruik de kookzones uit.
22
Gebruiksaanwijzing
Veiligheid bij het reinigen
Het schoonmaken van het toestel met een stoomstraal- of hogedrukreiniger is uit veiligheidsoverwegingen verboden.
Zo voorkomt u schade aan het toestel
• Gebruik de kookplaat niet als werkblad of om voorwerpen op neer te
zetten.
• Gebruik de kookplaat niet met lege pannen of zonder pannen.
• Keramische platen zijn ongevoelige voor temperatuurschokken en
zeer sterk, echter niet onbreekbaar. Bijzonder scherpe en harde voorwerpen die op de kookplaat vallen kunnen deze beschadigen.
• Gebruik geen pannen van gietijzer of met een beschadigde bodem die
ruw is en bramen heeft. Bij het verschuiven kunnen krassen ontstaan.
• Zet geen potten of pannen op de kookplaat. Er kunnen krassen en
lakschaden ontstaan.
• Let erop dat geen zuurhoudende vloeistoffen, bijv. azijn, citroen of
kalkoplossende middelen op de kookplaat komen, omdat anders
matte plekken kunnen ontstaan.
• Als suiker of gerechten met suiker op de hete kookzone komen en
smelten, moeten deze direct verwijderd worden, nog in hete toestand,
met een reinigingskrabber. Als de massa afkoelt, kan bij het verwijderen schade aan de oppervlakte ontstaan.
• Houd alle voorwerpen en materialen die kunnen smelten weg van de
keramische plaat, bijv. kunststoffen, aluminiumfolie of ovenfolies. Als
toch iets op de keramische plaat is vastgesmolten, moet dit direct met
een reinigingskrabber verwijderd worden.
• Als speciale pannen gebruikt worden, (bijv. stoomkoker, sudderpan,
wok etc.), lees dan de gegevens van de fabrikant.
• Voorkom dat potten en pannen leegkoken. De bodem kan daarbij
kapot gaan en de keramische plaat beschadigd worden.
23
Gebruiksaanwijzing
2
Weggooien
Verpakkingsmateriaal weggooien
• Alle verpakkingsdelen zijn recyclebaar, folies en piepschuim onderdelen zijn overeenkomstig gecodeerd. Verpakkingsmateriaal en eventuele oude toestellen moeten op deze juiste manier weggegooid
worden.
• Houd de nationale en regionale voorschriften en de materiaalcodering aan (materiaalscheiding, afvalinzameling, verzamelpunten).
Aanwijzingen bij het weggooien
• Het toestel mag niet met het huisvuil meegegeven worden.
• Inlichtingen over afhaaltijden of inzamelplaatsen krijgt u bij de plaatselijke stadsreiniging of op het gemeentehuis.
• Waarschuwing! Afgedankte apparaten moeten voor het weggooien
onbruikbaar gemaakt worden. Haal het elektriciteitssnoer eraf.
24
Gebruiksaanwijzing
Beschrijving toestel
Braadpanzone
Eénkringskookzone
Dampuittredeplaats uit de
oven
mm
145
mm
170
Restwarmteindicaties
Restwarmteindicaties
mm
145
Driekringskookzone
Eénkrings-kookzone
Tiptoetsschakelaar voor
inschakelen driekrings-/braadpanzone (met controlelampjes)
25
Gebruiksaanwijzing
Voor het eerste gebruik
De eerste keer reinigen
26
0
Neem de keramische kookplaat vochtig af om mogelijk fabrieksvuil te
verwijderen.
1
Let op: Gebruik geen scherpe, schurende reinigingsmiddelen! De
oppervlakte kan beschadigd worden.
Gebruiksaanwijzing
Bediening van de kookzones
3
Bij het inschakelen van de kookzone kan deze kort zoemen. Dat is normaal voor alle keramische kookzones en heeft geen invloed op het
functioneren of de levensduur van het toestel.
3
De bediening van de kookzones geschiedt met de kookzoneschakelaars op fornuis of schakelpaneel en wordt in de betreffende
gebruiksaanwijzing beschreven.
Driekrings-kookzone inschakelen
Naargelang pot- of panformaat kunnen bij driekrings-kookzones met
de betreffende tiptoetsschakelaar op de keramische kookplaat naast de
kleinste kookzone twee grotere verwarmingskringen ingeschakeld worden.
0 1. Kookzone zoals gebruikelijk met de
kookplaatsschakelaar inschakelen.
– De kleinste kring van de kookplaats is ingeschakeld.
2. De betreffende tiptoetsschakelaar
op de kookplaat één keer aanraken.
– De grotere verwarmingskring
wordt ingeschakeld. Het controlelampje van de tiptoetsschakelaar gaat branden.
3. Voor het inschakelen van de grootste verwarmingskring de tiptoetsschakelaar nog een keer aanraken.
4. Om de grotere verwarmingskring uit te schakelen opnieuw de tiptoetsschakelaar aanraken.
Als de driekrings-kookzone met de kookplaatsschakelaar geheel uitgeschakeld wordt, moeten de grotere verwarmingskringen bij de volgende
keer inschakelen indien nodig weer ingeschakeld worden.
27
Gebruiksaanwijzing
Braadpanzone inschakelen
Naargelang pot- of panformaat kan bij de braadpanzone met de
betreffende tiptoetsschakelaar op de keramische kookplaat naar de
kleinere kookzone van de grotere verwarmingskring geschakeld worden.
0 1. Kookzone zoals gebruikelijk met de
kookplaatsschakelaar inschakelen.
– De kleine kring van de kookplaats is ingeschakeld.
2. De betreffende tiptoetsschakelaar
op de kookplaat aanraken.
– De grotere verwarmingskring
wordt ingeschakeld. Het controlelampje van de tiptoetsschakelaar gaat branden.
3. Om de grotere verwarmingskring
uit te schakelen opnieuw de tiptoetsschakelaar aanraken.
Als de braadpanzone met de kookplaatsschakelaar geheel uitgeschakeld
wordt, moet de grotere verwarmingskring bij de volgende keer inschakelen indien nodig weer ingeschakeld worden.
Restwarmte-indicatie
Uw keramische kookplaat heeft een restwarmte-indicatie; elke kookzone heeft een controlelampje. Dit gaat branden zodra de betreffende
kookzone heet is en waarschuwt tegen per ongeluk aanraken.
1
Let op! Zolang het restwarmtelampje brandt, bestaat er verbrandingsgevaar.
Ook na het uitschakelen van de kookzone gaat de restwarmte-indicatie
pas uit als de kookzone afgekoeld is.
2
28
U kunt de restwarmte gebruiken voor het smelten en warmhouden van
gerechten.
Gebruiksaanwijzing
Gebruik, Tips
Kookgerei
Hoe beter de pan, des te beter het kookresultaat.
• Goede pannen herkent u aan de bodem. Deze moet zo dik en vlak
mogelijk zijn.
• Pannen met een aluminium of koperen bodem kunnen metaalkleurige verkleuringen op de keramische plaat achterlaten die moeilijk of
helemaal niet te verwijderen zijn.
• Gebruik geen pannen van gietijzer of met een
beschadigde bodem die ruw is of bramen heeft.
Bij het verschuiven kunnen blijvende krassen ontstaan.
• In koude toestand zijn de bodems van pannen
licht naar binnen gewelfd (concaaf). Ze mogen in
geen geval naar buiten gewelfd zijn (convex).
2
Tips voor het besparen van energie
U spaart waardevolle energie, als u op de volgende punten let:
• Potten en pannen altijd voor het inschakelen op de kookzone zetten.
• Vuile kookzones en pannenbodems verhogen het
stroomgebruik.
• Potten en pannen, indien mogelijk, altijd met het
deksel afsluiten.
• Kookzones voor het einde van de kooktijd uitschakelen om de restwarmte te gebruiken, bijv. voor
het warmhouden van gerechten of voor het smelten.
• De bodem van de pan moet dezelfde grootte hebben als de kookzone.
Let bij het kopen van potten en pannen op de
doorsnede van de bodem. Fabrikanten geven
vaak de bovendoorsnede aan
• Bij gebruik van een snelkookpan wordt de kooktijd met 50% verkort.
29
Gebruiksaanwijzing
Reiniging en onderhoud
Kookplaat
1
Let op! Reinigingsmiddelen mogen niet op de hete keramische plaat
komen! Alle reinigingsmiddelen moeten na het schoonmaken met
voldoende schoon water verwijderd worden, omdat ze bij het weer
opwarmen etsend kunnen werken!
Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen zoals bijv. grill- of ovensprays, grove schuurmiddelen of krassende pannenreinigers.
3
Reinig de keramische kookplaat na elk gebruik als hij nog handwarm of
koud is. Zo voorkomt u het inbranden van vuil.
Kalk- en waterkringen, vetspatten en metaalachtig schitterende verkleuringen met een normale keramische of edelstaalreiniger verwijderen.
Licht vuil
0 1. Keramische plaat met een vochtige doek en een beetje afwasmiddel
afvegen.
2. Daarna met een schone doek droogwrijven. Er mogen geen resten reinigingsmiddel op de oppervlakte achterblijven.
3. De gehele keramische plaat één keer per week met een normale reiniger
voor keramische of edelstalen kookplaten grondig reinigen.
4. Dan de keramische plaat met voldoende schoon water afvegen en met
een schone, pluisvrije doek droogwrijven.
Vastplakkend vuil
0 1. Gebruik voor het weghalen van overge-
kookte gerechten of vastgekleefde spatten een glaskrabber.
2. Zet de glaskrabber schuin op de keramische plaat.
3. Haal het vuil weg door de krabber er
overeen te trekken.
3
30
Glaskrabber en keramische reiniger zijn
in de vakhandel verkrijgbaar.
Gebruiksaanwijzing
1 Speciaal vuil
0 1. Ingebrande suiker, gesmolten kunststof,
aluminiumfolie of andere smeltbare
materialen direct, als ze nog warm zijn,
met een glaskrabber verwijderen.
Let op: bij het gebruik van de glaskrabber
op de hete kookplaat bestaat verbrandingsgevaar!
2. Daarna de afgekoelde kookplaat op de
normale wijze schoonmaken.
1
3
Verwarm de kookplaat voor het schoonmaken nog eens als hij met de daarop gesmolten materialen al afgekoeld is.
Krassen en donkere vlekken in de keramische plaat, die bijv. door
scherpe panbodems ontstaan zijn, kunnen niet verwijderd worden. Ze
hebben echter geen invloed op het functioneren van de kookplaat.
Let op! Geen azijn, citroen of kalkoplossende middelen op de kookplaat
laten vallen, omdat anders matte plekken ontstaan.
0 1. Kookplaat met een vochtige doek en een beetje afwasmiddel afnemen.
2. Ingedroogd vuil met een natte doek verwijderen. Daarna wegvegen en
droogwrijven.
1
31
Gebruiksaanwijzing
Wat te doen, als ...
0
... de kookzones niet functioneren?
Controleer of
• de betreffende kookzone ingeschakeld is.
• de juiste capaciteitsstand gekozen is.
• bij meerkrings-kookzones: de gewenste warmtekring ingeschakeld is.
• de zekering van de huisinstallatie (zekeringkast) in orde geactiveerd
is.
Als deze informatie u niet verder helpt, wendt u zich dan tot een
vakman.
1
32
Waarschuwing: Reparaties aan het toestel mogen alleen door vakmensen uitgevoerd worden! Door ondeskundige reparaties kunnen ernstige
gevaren voor de gebruiker ontstaan. Wend u bij reparaties tot uw vakhandel of de service-afdeling.
Montageaanwijzingen
MONTAGEAANWIJZINGEN
1
Attentie: Montage en aansluiting van het nieuwe apparaat mogen
alleen door een erkend installateur uitgevoerd worden.
Volg deze aanwijzing op, omdat anders bij eventuele schaden de garantie vervalt.
Technische gegevens
Afmetingen toestel
Breedte
Diepte
Hoogte
570 mm
500 mm
41 mm
Uitsnijmaten
Breedte
Diepte
Hoekradius
560 mm
490 mm
R3
Nominaal vermogen
Eénkringskookzone 145 mm ø
Driekrings-kookzone 120/170/210 mm ø
Braadpanzone 170 mm ø - 265 mm
1200 W
2300 W
2400 W
Spanning verwarmingslichaam
230 V ~
Totale aansluitingswaarde
7,1 kW
33
Montageaanwijzingen
Doel, normen, richtlijnen
Dit apparaat voldoet aan de volgende normen:
• EN 60 335-1 en EN 60 335.2-6
betreffende de veiligheid van elektrische apparaten voor huishoudelijk gebruik en gelijksoortige doeleinden en
• DIN 44546 / 44547 / 44548
betreffende de gebruikseigenschappen van elektrische fornuizen voor
huishoudelijk gebruik.
• EN 55014-2 / VDE 0875 Deel 14-2
• EN 55014 / VDE 0875 Deel 14/12.93
• EN 61000-3-2 / VDE 0838 Deel 2
• EN 61000-3-3 / VDE 0838 deel 3
betreffende de principiële veiligheidseisen voor elektro-magnetische
compatibiliteit (EMC).
4
1
34
Dit apparaat voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:
• 73/23/EWG van 19.02.1973 (Laagspanningsrichtlijn)
• 89/336/EEG van 03.05.1989 (EMC-Richtlijn met inbegrip van
Wijzigingsrichtlijn 92/31/EEG).
Montageaanwijzingen
Veiligheidsaanwijzingen voor de installateur
• In de elektrische installatie moet een inrichting zitten waarmee het
apparaat met een contactopeningswijdte van minimaal 3 mm alpolig
van het elektriciteitsnet afgekoppeld kan worden.
Als geschikte scheidingsinrichting gelden bijv. aardlekschakelaar,
zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de fitting gehaald worden), veiligheidschakelaar.
• Het apparaat voldoet wat betreft beveiliging tegen brand aan het
type Y (IEC 335-2-6). Alleen apparaten van dit type mogen aan één
zijde tegen hoge kasten of wanden aangebouwd worden.
• Er mogen geen laden onder de kookplaat gemonteerd worden.
• De aanraakbeveiliging moet door het inbouwen gegarandeerd zijn.
• De stabiliteit van de inbouwkast moet aan DIN 68930 voldoen.
• Inbouwfornuizen en inbouwkookplaten zijn met speciale insteeksystemen uitgerust. Ze mogen alleen met toestellen van het passende
systeem gecombineerd worden.
• Als bescherming tegen vocht moeten alle uitgezaagde delen met een
geschikt afdichtingsmateriaal beschermd worden.
• Bij betegelde werkvlakken moeten de voegen bij het kookgedeelte
geheel met voegenmateriaal gevuld zijn.
• Bij natuurstenen, kunststenen of keramische platen moeten de
springveren met geschikte kunsthars- of tweecomponentenlijm verlijmd worden.
• Afdichting bij het raam controleren op correcte positie en op eventuele gaten. Er mag geen extra siliconen afdichting aangebracht worden, omdat dit het uitbouwen bij service bemoeilijkt.
• Voor demontage moet de kookplaat er van onderen uitgedrukt worden.
Elektrische aansluiting
• Kabelboomstekker met de gelijk gekleurde contactdozen van inbouwfornuis of schakelpaneel verbinden.
35
Klantenservice
KLANTENSERVICE
In het hoofdstuk “Wat te doen, als ...” staan een aantal storingen die u
zelf kunt oplossen. Kijk daar eerst in geval van een storing.
Gaat het om een technische storing?
Wend u dan tot de klantenservice. (Adressen en telefoonnummers vindt
u onder “Servicepunten”.)
Bereidt het gesprek in ieder geval goed voor. Zo vergemakkelijkt u de
diagnose en de beslissing of een servicebezoek nodig is:
Leg zo exact mogelijk vast:
• Hoe uit de storing zich?
• Onder welke omstandigheden
treedt de storing op?
Noteer voor het gesprek absoluut
de volgende gegevens van uw
apparaat op het typeplaatje:
• PCN-cijfer (9 cijfers),
• S-No-cijfer (9 cijfers).
Wij raden aan de nummers hier te noteren zodat u ze steeds bij de hand
heeft.
PNC
S-No
. . .
. . .
. . .
. . . . . . . .
Wanneer ontstaan er voor u ook tijdens de garantieperiode
kosten?
• als u de storing met behulp van de storingstabel (zie hoofdstuk
“Wat te doen, als ...”) zelf had kunnen oplossen,
• als er meerdere bezoeken van de service-monteur nodig zijn omdat
hij voor zijn bezoek niet alle belangrijke informatie heeft gehad en hij
daarom bijv. reserveonderdelen moet halen. Deze extra ritten kunnen
voorkomen worden als u het telefoongesprek op de hiervoor beschreven wijze goed voorbereidt.
37
Montage
Montaggio
Montaje
Montasje
Installation
128
min.
25 mm
min.
5 mm
129
130
131

advertisement

Related manuals

advertisement