Zanussi | ZOU643X | User manual | ZANUSSI ZOU643X User Manual

ZANUSSI ZOU643X User Manual
FURRE ELEKTRIKE built-in
E varur
ZOU 643 X
MANUAL PERDORIMI
1
Informacione te rendesishme sigurie
SIGURIA E FEMIJEVE
• Kjo pajisje eshte dizenjuar te perdoret
vetem nga te rriturit.
• Disa pjese te furres nxehen kur furra
eshte ne perdorim.Mbajini femijet larg
deri sa furra te ftohet.
Keto paralajmerime jane per sigurine
tuaj.Ju duhet ti lexoni ato me kujdes
perpara se te instaloni ose perdorni
pajisjen.
GJATE PERDORIMIT
• Kjo pajisje eshte dizenjuar vetem per
perdorim shtepiak dhe nuk duhet te
perdoret per qellime te tjera.
• Sigurohuni qe te gjitha kontrollet te
jene ne pozicionin OFF kur pajisja nuk
eshte ne perdorim.
• Kur ju futni ne perdorim pajisje te tjera
elektrike,sigurohuni qe kablli elektrik te
mos kete kontakt me pjeset e nxehta te
furres.
•
Nqs
pajisja
nuk
mund
te
perdoret,hiqeni ate nga priza.
• Mos lini brenda pajisjes ene me
vaj,yndyre ose gjera te tjera si keto.Kjo
mund te shkaktonte demtime nese
pajisja ndizet pa dashje.
• Gjithmone kur piqni mish ose kur
perdorni skaren duhet te perdorni taven
e kullimit.Hidhni pak uje ne te per te
evituar formimin e tymit dhe te ererave
te padeshiruara.
• Per shume arsye pajisja duhet te
mbahet
e
paster
gjate
gjithe
kohes.Mbledhja e yndyrnave dhe
gjerave te tjera mund te shkaktoje zjarr.
• Hiqeni pajisjen nga priza perpara se te
filloni te pastroni.
• Disa pjese te pajisjes jane mbuluar me
nje shtrese plastmasi.Hiqeni perpara se
te perdorni pajisjen.
• Kjo pajisje eshte dizenjuar te punoje
me nje ushqim 230 V,njefazore.Lidhja
ne nje ushqim 400V pa tokezim do te
shkaterronte furren dhe pianuren.
• Prodhuesi nuk pranon asnje
pergjegjesi per demtime qe vijne si
pasoje e mosrespektimit te rregullave qe
thuhen ne kete liber.
INSTALIMI
• Te gjitha operacionet qe kerkohen per
te instaluar kete pajisje duhet te behen
nga nje person kompetent, ne perputhje
me rregullat egzistuese.
• Eshte shume e rrezikshme qe te
ndryshohen te dhenat teknike ne cdo
menyre.
• Kur te hiqni amballazhimet e
pajisjes,sigurohuni qe pajisja nuk eshte
e demtuar dhe kablli elektrik eshte ne
gjendje shume te mire.Ne te kundert
kontaktoni shitesin tuaj perpara se te
procedoni me instalimin.
SERVISI
• Ne asnje menyre nuk duhet te beni
riparime vete.Riparimet e kryera nga
persona pa eksperience mund te
shkaktojne demtime serioze.Gjithmone
kontaktoni me qendren e servisit dhe
instaloni pjese origjinale.
Eshte shume e rendesishme qe ky
manual
perdorimi
te
qendroje
gjithmone me paisjen per referenca
te mevonshme.N.q.s paisja shitet ose
kalon tek nje pronar tjeter,sigurohuni
qe manuali te qendroje bashke me
te,me qellim qe pronari i ri te vihet ne
dijeni
me
perdorimin
dhe
paralajmerimet perkatese.
2
Permbajtja
Per perdoruesin
Paralajmerime dhe keshilla te rendesishme
Perdorimi i furres
Kur furra instalohet per here te pare
Gatimi me furren multifunksionale
Tabela e gatimit
Mirembajtja dhe pastrimi
Nqs dicka nuk punon......
Per instaluesin
Te dhena teknike
Instalimi
Lidhja elektrike
Pershkrimi i furres
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Paneli i kontrollit.
Celesi i kontrollit te vatres frontale
se djathte te gatimit.
Celesi i kontrollit te vatres frontale
se djathte te gatimit.
Celesi I kontrollit te vatres prapa
majtas se gatimit .
Celesi i kontrollit te vatres frontale
te majte te gatimit.
Celesi i kontrollit te termostatit.
Drita e kontrollit te termostatit.
Celesi i kontrollit te funksioneve.
Drita e kontrollit te operimit.
Skarra.
Llampa e furres.
Pllaka regjistruese.
Celesi i funksioneve te furres
Drita e furres-Drita e furres do te
ndizet pa ndonje funksion gatimi.
3
Pozicionet ndermjetese japin nje fuqi
rritese te nxehtesise.
Gatimi tradicional-Nxehtesia vjen
nga te dy elementet siper edhe
poshte,duke siguruar nje nxehje te
njetrajtshme te furres.
Gatimi me helike. Ju lejon te piqni
dy ushqime njekohesisht,pa ngaterruar
aromat e njera tjetres.
Vetem
elementi
i
skares.Perdoret per te pjekur pjese te
vogla.
Termostati i sigurise
Furra eshte e pajisur me nje termostat
sigurie.Ne rast se termostati kryesor nuk
punon mire dhe kemi mbinxehje te
furres,termostati I sigurise do te ndaloje
ushqimin elektrik te pajisjes.Nqs kjo
ndodh,kontaktoni qendren e servisit.Ne
asnje menyre mos u mundoni te beni
riparimet vete.
Drita e temperatures
Pasi temperatura e furres eshte
zgjedhur,drita e temperatures do te
ndizet dhe do te qendroje e ndezur deri
sa te arrihet temperatura e vendosur
dhe pastaj do te fiket.
Celesi i temperatures
Rrotulloni celesin e temperatures nga
kahu orar per te zgjedhur nje
temperature nga 50°C ne 250°C(maks).
Drita e funksioneve te furres
Ajo do te ndizet gjithmone kur eshte
aktivizuar nje element nxehes.
Gatimi me furren me shume
funksione
Celesat e kontrollit te vatrave te
gatimit
Keto celesa mund te gjenden te paneli i
kontrollit te furres. Rregullatori i
energjise se vatrave te gatimit mund te
vendoset me ane te nje celesi kontrolli
me 7 pozicione:
0 = Off
1 = Minimum
3 = Maximum
Gatimi tradicional
Rrotulloni celesin e funksioneve ne
simbolin perkates
dhe vendosni
temperaturen
e
deshiruar.Nqs
ushqimi ka nevoje per me shume
nxehtesi nga siper ose nga poshte
ndryshoni nivelin e taves.
4
fund te furres qarkullon ajer te nxehte
neper furre. Nqs ju duhet te gatuani me
shume se nje ushqim vendosini tavat ne
raftin e pare dhe te trete nga fundi.
Helika e furres
Rrotulloni celesin e funksioneve
dhe zgjidhni
ne simbolin perkates
temperaturen e deshiruar. Helika ne
Tabela e gatimit
Gatimi tradicional dhe me helike
Pesha(g Lloji I ushqimit
Niveli
Temp°C
)
Kek
175
1
Kek me djathe
180
1
Kek me molle
180
2
Kek i vogel
180
2
Krem karamel
180
2
Biskota
1000
Buke dhe pica
200
1
Buke e bardhe
500
200
2
Panine
250
200
1
Pica
1200
Mish
200
2
Mish derri
1500
210
2
Mish vici
1200
200
2
Mish qengji
1000
200
2
Pule
4000
200
2
Zog pule
1500
175
2
Rose
1000
Peshk
200
2
Peshk i plote
800
200
2
Fileto
Niveli
Temp°C
Koha e Shenime
gatimit
2
2(1,3)*
2(1,3)*
2(1,3)*
2(1,3)*
150
160
160
160
160
60-80
40-60
15-25
45-60
10-20
2
2(1,3)*
2(1,3)*
175
175
200
45-60
20-35
20-35
1 cope
8 panine
2
2
2
2
2
2
175
200
175
175
175
175
100-130
50-70
110-130
210-240
60-80
120-150
Ne skarre
Ne skarre
Kembe
E plote
E plote
E plote
2(1,3)*
2(1,3)*
175
175
40-60
30-40
2 peshq
4 fileto
Mirembajtja dhe pastrimi
.
Asnjehere mos perdorni tel enesh
ose gjera abrazive per te pastruar,sepse
ato mund te demtojne emalimin dhe
xhamin e deres.
Furra
. Emalimi i furres pastrohet me kollaj
kur furra eshte akoma e ngrohte.Eshte e
keshillueshme qe furra te fshihet me nje
Pastrimi i pergjithshem
. Perpara pastrimit gjithmone lereni
furren te ftohet
.
Kur perdorni pastrues spray,kini
kujdes te mos hidhni mbi elementet
nxehes dhe sensorin e termostatit
5
ne funksionimin e furres.Per te evituar
keto njolla pastroni me kujdes furren pas
cdo pjekje frutash.
cope te njome me uje te ngrohte pas
cdo perdorimi.Por kur behet pastrimi
total ju mund te perdorni pastrues per
inoksin.
Nqs gatuani fruta,lengu i tyre mund te
lere shenje ne emalimin por nuk ndikon
Dera e furres dhe gomina e saj
Llampa e furres duhet te kete
karakteristikat e meposhtme:
a) Rezistente ndaj temperatures
300°C
b) Tensioni 230V-50Hz
c) Fuqia:15 W
d) Lloji i lidhjes :E 14
Per te nderruar llampen veproni si me
poshte:
a) Shtyni dhe rrotulloni kapakun e
xhamit nga kahu antiorar
Hiqni llampen e prishur
b) Rivendoseni llampen e re
c) Rivendoseni kapakun e xhamit
d) Futeni perseri ne prize.
Perpara se te pastroni deren e furres,ne
ju rekomandojme ta hiqni ate nga
furra.Veproni si me poshte:
a) Hapni deren e furres plotesisht
b) Lironi dy kapeset
c) Levizenidern pak nga e majta
dhe e djathta dhe mbylleni
pergjysem
d) Me kujdes terhiqeni deri sa ajo te
dale nga foleja
e) Vendoseni ne nje vend te
fshehte
f) Lironi dy vidat
g) Terhiqni xhamin e deres dhe
largojeni nga dera e furres
Pastroni xhamin e deres ma nje cope te
bute.Kur te keni mbaruar se pastruari
rivendoseni deren e furres duke nsjekur
te njejten procedure por nga kahu tjerer.
Funksionimi korrekt i furres ndikohet
edhe nga nje gomine qe vendoset rreth
cepave te furres
Kontrolloni gjendjen e kesaj gomine
rregullisht
. Nqs shikoni qe ajo eshte e demtuar
kontaktoni qendren e servisit
Nderrimi i llampes se furres
Sigurohuni qe pajisja eshte e hequr nga
priza perpara se te ndermerni nje pune
te tille.
6
Cfare te bejme nqs dicka nuk punon......
Nqs pajisja nuk punon ne rregull,ju lutemi kryeni kontrollet e meposhtme.perpara se te
kontaktoni qendren e servisit.
Problemi
Furra nuk ndizet
Drita e temperatures
nuk ndizet
Drita e
ndizet
furres
nuk
Ne furre ka avuj te
kondesuar
Ushqimet
piqen
shume shpejt ose
shume ngadale
Zgjidhja
.Kontrolloni nqs furra eshte ne funksionin manual.
Ose
.Kontrolloni nese pjisja eshte futur ne prize.
.Rrotulloni celesin e temperatures ne nje temperature.
Ose
.Rrotulloni celesin e funksioneve ne nje funksion.
.Rrotulloni celesin e funksioneve ne nje funksion.
Ose
.Bleni nje llampe te re origjinale tek qendra e Zanussi dhe
nderrojini sipas udhezimeve ne manual
Lereni enet ne furre jo me shume se 15-20 minuta pas
mbarimit te gatimit.
Referohuni instruksioneve ne kete liber ne kapitullin ’’Perdorimi
i furres’’
7
ZANUSSI
Pianure elektrike me xham-qeramike
Inkaso
ZK 64 W - ZK 64 B
ZK 64 N - ZK 64 X
Instruksione perdorimi dhe instalimi
8
Nqs ndodh ndonje problem ju lutemi
kontaktoni qendrat tona te servisit.
Permbajtja
Instruksione per perdoruesin
Keshilla te rendesishme per sigurine
Pamje e pergjithshme
Perpara perdorimit per here te pare
Instruksione per pianuren
Siperfaqia prej xhami-qeramike
Ndezja dhe rregullimet
Fikja
Treguesi i nxehtesise se mbetur
Tenxheret dhe tiganet
Konsumi inteligjent i energjise
Pastrimi dhe mirembajtja
Probleme te veçanta
Çfare duhet te bejme ne rast te nje
problemi
Siguria e femijeve
Gjithmone mbajini femijet e vegjel larg.
Sigurohuni qe femijet duke lozur te mos
aktivizojne paisjen.
Perdorimi
Nqs jeni te pakujdesshem ka rrezik
djegieje ne elementet e nxehjes. Mos i
ndizni zonat e gatimit nqs nuk ka tenxhere
ose tigane mbi to. Fundi i eneve duhet te
jete i paster dhe i thate.
Mos e perdorni furren per te vendosur
objekte. Pregatitja e ushqimeve ne fleta
alumini ose ene plastike nuk eshte e
lejueshme.
Pianura demtohet kur vendoset ne pune
pa patur ene mbi te ose nqs ka ene te
papershtatshme psh: me diameter shume
te vogel ose me fund jo te sheshte.
Yndyrnat dhe vaji qe nxehen shume mund
te marrin flake, prandaj kur gatuhen gjera
te tilla duhen mbikqyrur gjate gjithe kohes.
Kur hiqni tenxheret nga zonat e gatimit
perdorini gjithmone doreza kuzhine. Kur
lidhni me korentin paisje te tjera ,
sigurohuni qe kabelli elektrik te mos takoje
tek zonat e gatimit. Pas perdorimit
sigurohuni qe paisja eshte e fikur. Te
gjithe çelesat rrotullues jane ne pozicionin
OFF.
Instruksione instalimi
Keshilla te rendesishme per sigurine
Instruksione instalimi
Heqja e paketimit dhe hedhja
Instalimi ne kuzhine
Dimensionet e inkasimit
Inkasimi
Lidhjet elektrike
Pllaka e regjistrimit
Keshilla te rendesishme per sigurine
Perpara perdorimit per here te pare,
lexoni
me
kujdes
manualin
e
perdorimit. Kushtojini vemendje te
veçante keshillave te sigurise. Kjo do te
evitonte dimtimet e mundshme te
paisjes dhe te vetes tuaj.
Ruajeni kete manual dhe nqs nevojitet
jepjani ndonje pronari te ardhshem.
Paisja eshte bere per perdorim shtepiak,
mos e perdorni per qellime te tjera.
Pastrimi
Asnje pllake nuk duhet te ndizet gjate
proçedures se pastrimit. Sigurohuni qe
xhami-qeramike eshte ftohur mire
ne
menyre qe te mos digjeni kur ta prekni.
Gjithmone mbani xhamin-qeramike te
paster. Pastrimet me avull dhe presion te
larte nuk jane te pershtatshme.
Siguria elektrike
Lidhja elektrike duhet te behet nga nje
elektriçist ekspert. Paisjet e demtuara
nuk duhet te perdoren. Per arsye sigurie ,
riparimet duhet te behen nga persona te
kualifikuar dhe te trajnuar per kete pune,
sepse rreziku do te jete per perdoruesin.
9
Perpara perdorimit per here te pare
Ju lutemi kontrolloni qe paisja nuk eshte
demtuar nga transporti. Paisjet me
demtime te dukshme nuk duhet te
lidhen me korentin.
Siperfaqja e xhamit-qeramike
Siperfaqja e gatimit eshte bere prej
xhami-qeramike. Siperfaqja nuk eshte
poroze
dhe
nuk
ndikohet
nga
ndryshimet
e
menjehershme
te
temperatures. Prandaj tenxherja mund
te hiqet nga nje zone e nxehte dhe te
vihet ne nje zone te ftohte. Kur zonat e
gatimit ndizen, elementet nxehes
leshojne nje zhurme te vogel e cila
zhduket kur zona e gatimit nxehet.
Mbani larg furres te gjithe materialet qe
mund te shkrijne. Kini kujdes nga
sheqeri ose lengjet qe permbajne
sheqer. Nqs ndonje gje e tille bie mbi
zonat e gatimit, hiqeni ate menjehere,
kur eshte akoma e nxehte , duke
perdorur shpatullen e pastrimit (mund te
blihet ne dyqanin e firmes) me qellim qe
siperfaqja te mos demtohet.
Pastrimi i pare
Pastrimi i pare behet me qellim qe te
hiqen papastertite e prodhimit qe mund
te kene ngelur. Hiqni etiketat dhe ndonje
plasmas mbrojtes nga siperfaqia e
xhamit-qeramike.
Pastroni
xhaminqeramike me uje te nxehte dhe leng
pastrues dhe fshijeni.
Nxehja e pare
Zonat e gatimit duhet te punojne pak ne
pozicionin maksimal dhe pastaj te gjitha
pozicionet me qellim qe te kontrollohen.
Kur perdoren per here te pare mund te
nxjerrin erera.
Ndezja dhe rregullimi
Zonat e gatimit ndizen dhe rregullohen
nga 4 çelesa ne anen e djathte te
pianures. Ju mund te vendosni
pozicionin e deshiruar nga 1-9. Çelesat
duhet te rrotullohen nga e djathta. 9
eshte nxehtesia me e larte dhe 1 me e
ulta, ndersa 0 eshte pozicioni OFF.
Fikja
Fikni zonen e gatimit duke rrotulluar
çelesin ne pozicionin OFF.
Treguesi i nxehtesise se mbetur
Treguesi i nxehtesise se mbetur eshte
ne mes te dy zonave te para te gatimit.
Drita ndizet kur zona e gatimit arrin nje
temperature rreth 60°C. Pasi zona fiket
treguesi vazhdon te qendroje i ndezur
deri sa temperatura te ulet poshte
temperatures se caktuar.
10
Copa te pastra, peshqire letre, pastrues
specifik dhe nje shpatull pastrimi e
posaçme qe jepet bashke me pianuren.
Njollat rezistente mund te hiqen me
shpatullen e pastrimit. Detergjentet
pastrues nuk duhet te hidhen ne zonen
e pastrimit kur ajo eshte e nxehte.
Detergjentet gjithmone duhet te fshihen
plotesisht sepse kane efekt gerryes kur
ngrohen. Perdorni vetem detergjent
special.
Heqja e amballazhit
Ju lutemi kontrolloni qe paisja nuk
eshte demtuar gjate transportit. Nqs ka
demtime te dukshme paisja nuk duhet te
lidhet me korentin.
Hedhja
Te gjitha materialet e riciklueshme duhet
te hidhen ne vendet e riciklimit.
Tenxheret dhe tiganet
Fundet e tenxhereve dhe tiganeve duhet
te jene te thate dhe te paster. Mos
nxehni ene bosh. Gjithmone gatuani me
kapak te mbyllur. Mund te shkaktohen
gerfishtje kur ka rere poshte tenxheres
dhe ajo levizet. Diametri i tenxheres
duhet te jete me i madh dhe te mbuloje
zonen e gatimit. Enet me fund prej
alumini dhe bakri mund te lene shenja
mbi xhamin-qeramik te cilat jane te
veshtira per tu hequr.
Konsumi inteligjent i energjise
Per te kursyer energji ju duhet...
Duhet te perdorni ene me fund te
sheshte dhe te lemuar.
Vendosni enen mbi zonen e gatimit
perpara se ta ndizni ate.
Perdorni
tenxheret
dhe
tiganet
gjithmone te mbuluara me kapak.
Fikeni zonen e gatimit pak minuta
perpara kohes se gatimit me qellim qe
te perdorni nxehtesine e mbetur.
Pastrimi dhe mirembajtja
Pastrojeni pianuren me xham-qeramike
me kujdes dhe rregullisht, kur ajo eshte
e ftohte. Te pershtatshme per pastrim
jane:
11
Instalimi ne kuzhine
Siguria elektrike sigurohet nga nje
instalim profesional. Inkasimi duhet bere
ne menyre qe te jete i qendrueshem.
Hapesira poshte
pianures duhet te
mbyllet nga te gjitha anet me qellim qe
ana e poshtme e zones se gatimit te
mos arrihet me. Distanca mes pianures
dhe paisjes qe vendoset poshte saj
duhet te jete deri ne 20mm. Nqs
nevojitet vendosni nje izolues. Nuk
duhet te kete sirtare poshte pianures.
Dimensionet e inkasimit
Hapja tek kundrabufeja duhet te jete
sipas dimensioneve te dhena
Dimensionet
Paisja
Hapja ne
kundrabufe
Gjeresia : 572mm
Gjeresia : 560mm
Thellesia:502mm
Thellesia : 490mm
Lartesia : 49mm
Rrezja : 5mm
Voltazhi : AC 230V 50 Hz/60Hz
Ngarkesa totale : 5,8 kW
Inkasimi
Pritni kundrabufene sipas dimensioneve
te dhena duke mos tejkaluar tolerancat.
Ne fillim beni markimet dhe mbi
markimet ngjitni ndonje ngjitese qe
siperfaqja e kundrabufese te mos
cifloset. Pastroni kundrabufene ne
vendin e prere. Futni pianuren tek e
hapura dhe qenderzojeni. Mos perdorni
silikon shtese sepse do te veshtiresonte
shume çmontimin per ndonje rast
servisi. 5 vrima ne fund te paisjes jane
per te fiksuar kapset. Shtrengimi duhet
bere ne menyre te njetrajtshme.
12
Lidhjet elektrike
Lidhjet elektrike duhet te behen nga nje
elektriçist ekspert. Perpara lidhjes
elektrike duhet te kontrollohet nqs te
dhenat ne pllaken e regjistrimit
perputhen me ato te rrjetit. Pllaka e
regjistrimit gjendet ne fund te pianures.
Terminali i lidhjes elektrike eshte ne
fund te paisjes. Ai eshte i mbuluar me
nje kapak i cili mund te hapet me nje
kaçavide. Terminali me simbolin e
tokezimit eshte per te lidhur tokezimin.
Pas lidhjes sipas skemes kablli fiksohet
me kasen e tij. Pas lidhjes elektrike te
gjithe elementet duhet te provohen ne
fuqine maksimale nje e nga nje.
Çfare te bejme ne rast te ndonje
problemi?
Vendosni çelesin ne pozicionin OFF
Kontaktoni qendren e servisit.
13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising