Electrolux | EHGT320CX | User manual | Electrolux EHGT320CX User Manual

Electrolux EHGT320CX User Manual
KÄYTTÖOHJE
EHGT 320CX
SUOMI
Turvallisuuden vuoksi
Näiden varoitusten tarkoituksena on edistää turvallisuutta. Ohjeet TULEE lukea huolellisesti ennen
laitteen asentamista tai käyttöä.
On tärkeätä säilyttää tämä käyttöohje laitteen yhteydessä, sillä sitä saatetaan tarvita myöhemmin. Jos
laite myydään tai luovutetaan toiselle henkilölle, varmista aina, että käyttöohje pysyy laitteen mukana,
jotta sen uusi omistaja voi perehtyä laitteen toimintoihin ja siihen liittyviin olennaisiin varoituksiin.
Käytön aikana
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tämä laite on suunniteltu aikuisten käyttöön, mutta
myös lapset voivat käyttää sitä aikuisten valvonnassa.
Pienet lapset EIVÄT SAA koskea laitteen kytkimiin tai
leikkiä lähellä uunia.
Laite on suunniteltu ruoanvalmistukseen, ja se on
tarkoitettu ainoastaan yksityiseen kotikäyttöön. Sitä
ei saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen.
Kaikenlaisten muutosten tekeminen laitteeseen ja
sen tietoihin on vaarallista.
Hygienia- ja turvallisuussyistä laite on pidettävä aina
puhtaana. Rasvan tai muiden ruoka-aineiden
kerääntyminen voi aiheuttaa tulipalon.
Laitteen esillä olevat osat voivat kuumeta käytön
aikana. PIDÄ LAPSET POISSA laitteen läheltä, kunnes se
on jäähtynyt.
Älä missään tapauksessa yritä korjata laitetta itse.
Asiantuntemattoman henkilön suorittaman korjauksen
seurauksena voi olla henkilövahinkoja tai vakavia
toimintahäiriöitä. Ota tarvittaessa yhteyttä paikalliseen
Zanussi-huoltopisteeseen. Vaadi aina alkuperäisiä
Zanussin varaosia.
Tarkista, että kaikki ohjauskytkimet ovat OFFasennossa, kun niitä ei käytetä.
Jos kytket muita sähkökäyttöisiä laitteita tämän
keittolaitteen lähellä olevaan pistorasiaan, tarkista,
että sähköjohdot eivät pääse koskettamaan sitä, ja
pidä ne erillään laitteen kuumista osista.
Jos laite ei toimi, irrota se sähköverkosta.
Tietoa asentamisesta, puhdistamisesta
ja kunnossapidosta
•
•
•
•
•
•
•
•
Varmista, että kaasunsyöttöjärjestelmä vastaa
kaasuputken lähellä olevassa tunnistetarrassa
ilmoitettua kaasutyyppiä.
Kaasulla toimivan keittolaitteen käytön aikana
syntyy lämpöä ja höyryä huoneeseen, johon
laite on asennettu. Varmista, että keittiön
ilmastointi toimii: pidä tuuletusaukot avoimina
tai asenna mekaaninen tuuletuslaite
(mekaaninen tuuletin).
Jos laitetta käytetään pitkään yhtäjaksoisesti,
saatetaan tarvita ylimääräistä tuuletusta. Tällöin
voi avata ikkunan, mutta jos se ei auta, on syytä
lisätä mahdollisen mekaanisen tuulettimen tehoa.
Kun olet purkanut laitteen pakkauksesta, tarkista,
että se ei ole vaurioitunut ja että sähköjohto on täysin
ehjä. Muussa tapauksessa ota yhteys jälleenmyyjään,
ennen kuin aloitat asennuksen.
Valmistaja
ei
ota
mitään
vastuuta
turvallisuustoimenpiteiden noudattamatta
jättämisestä.
• Symboli
laitteessa tai sen pakkauksessa ilmaisee,
että tuotetta ei voi käsitellä tavallisena kotitalousjätteenä.
Sen sijaan se on toimitettava sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen. Varmistamalla,
että laite hävitetään asianmukaisesti, voit estää
mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen syntymisen,
joita muuten voisi syntyä laitteen vääränlaisen
käytöstäpoiston seurauksena. Lisätietoja laitteen
kierrätyksestä on saatavilla kaupungin tai kunnan
jätehuoltoviranomaiselta, jätehuoltokeskuksesta tai
liikkeestä, josta laite on ostettu.
Kaikki asennukseen liittyvät toimenpiteet on
ehdottomasti annettava ammattitaitoisen henkilön
tehtäväksi, ja asennus on suoritettava voimassaolevia
ohjeita ja määräyksiä noudattaen.
Irrota laite sähköverkosta ennen puhdistus- tai
kunnossapitotoimenpiteiden suorittamista.
Varmista, että laitteen ympärillä on hyvä ilmanvaihto.
Huono ilmastointi voi aiheuttaa hapenpuutetta.
Nämä ohjeet koskevat vain maita, jotka on ilmoitettu
tämän käyttöohjeen kannessa olevassa symbolissa.
41
Sisältö
Käyttäjälle
Asentajalle
Turvallisuuden vuoksi ............................................... 41
Laitteen kuvaus ....................................................... 42
Ohjeita käyttäjälle .................................................... 43
Puhdistaminen ja kunnossapito ............................... 44
Huolto ja alkuperäiset varaosat ................................ 44
Takuu ..................................................................... 50
Huolto ja varaosat ................................................... 50
Euroopan takuu ...................................................... 51
Tekniset tiedot .......................................................... 45
Ohjeita asentajalle ................................................... 45
Sähköliitäntä ............................................................ 46
Eri kaasutyyppien edellyttämät toimenpiteet ............. 47
Asentaminen ........................................................... 48
Asennusmahdollisuudet ........................................... 49
Käyttöohjeen käyttötapa
Käyttöohjeessa käytetään seuraavia opastavia
symboleita:
Turvallisuusohjeet
!
Toimintoa koskevat vaiheittaiset ohjeet
Vihjeitä ja vinkkejä
Ympäristönsuojelua koskevat ohjeet
VALMISTAJA:
ELECTROLUX HOME PRODUCTS ITALY S.p.A.
Viale Bologna 298 - 47100 FORLI’ (Italia)
Laitteen kuvaus
1
2
1 Pikapoltin
2 Lisäpoltin
3 Poltinten ohjauskytkimet
3
42
Ohjeita käyttäjälle
Poltinten ohjauskytkimet
Keittotason poltinten ohjauskytkimet ovat keittotason
etupaneelissa. Kytkimien symbolien merkitys:
"
kaasua ei tule
suurin mahdollinen kaasunsyöttöteho /
sytytysasetus
pienin mahdollinen kaasunsyöttöteho
Poltinten sytyttäminen
Jotta sytyttäminen olisi helpompaa, muista
seuraavat asiat, ennen kuin asetat keittoastian
kannattimille:
1. Paina asianomainen kytkin alas ja käännä sitä
vastapäivään, kunnes se on "max"-asennossa.
2. Kun olet sytyttänyt liekin, pidä kytkintä alas
painettuna noin 5 sekunnin ajan. Näin
"termoelementti" (kuva 1, kohta D) pääsee
kuumenemaan ja turvalaite ei ole enää toiminnassa muutoin kaasunsyöttö keskeytyisi.
3. Tarkista sen jälkeen, että liekki pysyy tasaisena, ja
säädä sitä tarvittavalla tavalla.
A
B
Jos et saa liekkiä syttymään useankaan yrityksen
jälkeen, tarkista, että suojus (kuva 1, kohta A) ja
"kruunu " (kuva 1, kohta B) ovat oikeassa
asennossa.
D
Jos haluat sammuttaa liekin, käännä kytkin symbolin "
kohdalle.
Jos sähköä ei ole, syttyminen saadaan aikaan
ilman sähkölaitetta; lähesty poltinta tällöin liekin
kanssa, paina asianomainen kytkin alas ja käännä
sitä vastapäivään, kunnes se on "max"-asennossa.
C
Kuva 1
ABCD-
Polttimen suojus
Polttimen kruunu
Sytytyselektrodi
Termoelementti
Muista aina pienentää liekkiä tai sammuttaa se,
ennen kuin otat keittoastiat pois polttimen päältä.
Valvo huolellisesti rasvan tai öljyn avulla
tapahtuvaa ruoanvalmistusta, sillä rasva tai öljy voi
ylikuumetessaan syttyä palamaan.
Poltin
Energiansäästövinkkejä
Jotta poltin toimisi mahdollisimman tehokkaasti, on paras
käyttää ainoastaan patoja ja kattiloita, joiden pohja vastaa
käytetyn polttimen kokoa siten, että liekki ei leviä astian
pohjan ulkopuolelle (katso viereinen taulukko).
On myös hyvä pienentää liekkiä heti nesteen alkaessa
kiehua siten, että neste poreilee juuri ja juuri.
Vähimmäis- Enimmäishalkaisija
halkaisija
Pikapoltin
180 mm
260 mm
Lisäpoltin
80 mm
160 mm
• Käytä ainoastaan sellaisia kattiloita ja patoja, joiden
pohja on tasainen.
43
Puhdistus ja kunnossapito
Irrota laite sähköverkosta ennen puhdistustai kunnossapitotoimenpiteiden suorittamista.
Pese emaliset komponentit lämpimällä saippuavedellä.
Älä koskaan käytä hankaavia puhdistimia.
Pese suojukset ja "kruunut" usein kuumalla
saippuavedellä ja poista ruoanjäänteet huolellisesti.
Pese ruostumattomasta teräksestä valmistetut
komponentit huolellisesti vedellä ja kuivaa ne pehmeällä
liinalla.
Keittoastian kannattimet kestävät konepesun.
Jos tahroja on erityisen vaikea poistaa, käytä tavallisia
ei-hankaavia puhdistusaineita tai erikoistuotteita.
Älä koskaan käytä teräsvillaa tai happoja.
Malleissa, joissa on sähkösytytys, tämä ominaisuus
saavutetaan keraamisen "kynttilän" ja metallielektrodin
avulla (kuva 1, kohta C). Pidä nämä komponentit täysin
puhtaina, jotta sytyttäminen ei olisi vaikeaa, ja tarkista,
että polttimen kruunun aukoissa (kohta B) ei ole likaa.
Kausihuolto
Kuva 2
Pyydä lähintä valtuutettua huoltoliikettä tarkistamaan
kaasuputki ja mahdollinen paineensäädin säännöllisesti.
Jotta keittotaso ja sen turvallisuusominaisuudet
toimisivat luotettavasti, hanat on syytä voidella
säännöllisesti.
" Hanojen säännöllinen voiteleminen on jätettävä
asiantuntevan henkilön tehtäväksi, samoin
mahdollisten toimintahäiriöiden korjaaminen.
Huolto ja alkuperäiset varaosat
Ennen kuin laite on tuotu markkinoille, se on testattu
tehtaalla ja sen ovat tarkastaneet monet asiantuntijat,
jotta se toimisi mahdollisimman hyvin.
Kaikki mahdolliset korjaustyöt on tehtävä erittäin
huolellisesti.
Tästä syystä suosittelemme, että otat mahdollisissa
vikatilanteissa yhteyttä tuotteen myyjään tai lähimpään
valtuutettuun huoltoliikkeeseen, kuvaat ongelman ja
ilmoitat samalla laitteen mallin (Mod.), tuotenumeron
(Prod. No.) ja sarjanumeron (Ser. No.), jotka on merkitty
arvokilpeen.
44
Alkuperäisiä varaosia, jotka ovat tuotteen valmistajan
oikeaksi todistamia ja joissa on tämä symboli, saa
ainoastaan Electrolux-huollosta ja valtuutetuista
varaosaliikkeistä.
Tekniset tiedot
Kaasupoltinten teho
Pikapoltin (iso)
2,8 kW (G30/G31) - 3,0 kW (G20)
Lisäpoltin (pieni)
Laiteluokka
Luokka
Asetus
1,0 kW
3
II2H3+
Maakaasu G20 - 20 mbar
Kaasuliitäntä
Sähkövirta
G 1/2"
230 V 50 Hz
-
Tämä laite on seuraavien ETYdirektiivien ja niihin tehtyjen muutosten
mukainen:
73/23 - 90/683 (pienjännitedirektiivi)
89/336 (sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva
direktiivi)
90/396 (kaasulaitedirektiivi)
93/68 (yleisdirektiivi)
Keittotason aukon mitat
Pituus
Leveys
270 mm
490 mm
Ohjeita asentajalle
Asennus- ja kunnossapitotoimenpiteet on
jätettävä asiantuntevan henkilön tehtäväksi.
Toimenpiteet on suoritettava seuraavien
ohjeiden sekä voimassa olevien määräysten
mukaisesti.
Laite on irrotettava sähköverkosta ennen
toimenpiteiden suorittamista. Jos työn
suorittaminen edellyttää, että laite on
kytkettynä sähköverkkoon, huolehdi kaikkien
tarvittavien
varotoimenpiteiden
noudattamisesta.
Asennuskohteena toimivan elementin
sivuseinät eivät saa ulottua työtason pintaa
korkeammalle.
Vältä asentamasta laitetta tulenarkojen
materiaalien ja esineiden, kuten verhojen ja
pyyhkeiden, läheisyyteen.
Kaasuliitäntä
Varmista ennen laitteen asentamista, että asennuspaikan
jännite on oikea. Täydellä teholla käytettäessä paine saa
laskea enintään 5 %. Paineen lasku johtuu seuraavista
tekijöistä:
- mittarin enimmäiskapasiteetti
- mittarin edessä ja takana olevan putken halkaisija ja
pituus
- virtapiirin eri putkien poikkipinta-ala
- mahdollisten liitäntöjen halkaisija.
Säädettävä liitososa kiinnitetään välikappaleeseen
kierremutterilla (G 1/2"). Aseta mukana toimitettu
tiivisterengas välikappaleen ja säädettävän liitososan
väliin.
Tärkeää - Kun lopullinen liitäntä on tehty, keittotasolle ja
asennukselle on tehtävä perusteellinen tiiviystesti. Käytä
apuna saippuavettä, älä koskaan liekkiä.
Jos käytät joustavia metalliputkia, huolehdi siitä, että ne
eivät joudu kosketuksiin liikkuvien osien kanssa ja että ne
eivät joudu puristuksiin. Sama koskee tilanteita, joissa
keittotaso yhdistetään uuniin.
Tämä keittotaso toimii maakaasulla, jonka nimellispaine
on 20 mbar. Tämän kaasutyypin käyttäminen ei vaadi
erityissäätöjä.
TÄRKEÄÄ - Laitteen toimivuuden ja kestävyyden
varmistamiseksi sekä energian säästämiseksi laitteen
jännitteen tulee vastata suositeltuja arvoja.
Kuva 3 FO 2365
A) Välikappale, jonka päässä on mutteri
B) Tiiviste
C) Säädettävä liitososa
45
Sähköliitäntä
Laite on suunniteltu kytkettäväksi 230 V:n
yksivaiheiseen sähkölähteeseen.
Sähkökytkennät on suoritettava voimassa olevien lakien
ja määräysten mukaisesti.
Tarkista ennen laitteen kytkemistä seuraavat asiat:
1. pääsulake ja kodin sähköverkko kestävät
kuormituksen (tarkista arvokilvestä)
Neutraali
2. virtalähde on maadoitettu kunnolla voimassa olevien
määräysten mukaisesti
3. sähkökytkentään käytettävä pistorasia tai
kaksinapainen kytkin on helppopääsyisessä
paikassa, kun laite on asennettu.
Maadoitusjohto (keltavihreä)
Kuva 4
Laitteen mukana toimitetaan liitäntäjohto. Siihen on
kiinnitettävä asianmukainen pistotulppa, joka kestää
arvokilvessä ilmoitetun kuormituksen. Kiinnitä pistotulppa
virtajohtoon kuvan 4 suosituksen mukaisesti. Pistotulppa
on kytkettävä asianmukaiseen pistorasiaan.
Jos kytket laitteen suoraan sähköverkkoon, sen ja
sähkölähteen väliin on asennettava kaksinapainen kytkin,
jonka kosketuspintojen väli on vähintään 3 mm, ja sen on
kestettävä vaadittava kuormitus voimassa olevien ohjeiden
mukaisesti.
Liitäntäjohto on asennettava siten, että sen lämpötila ei
pääse missään kohdassa kohoamaan 90 °C yli
huoneenlämpötilan.
Ruskea vaihejohto (kiinnitetty L-kirjaimella merkittyyn
napaan) on aina kiinnitettävä verkkovaiheeseen.
Liitäntäjohdon vaihtaminen
Kuva 5
Liitäntäjohdon liitäntä laitteen riviliittimeen on tyyppiä Y.
Tämä merkitsee sitä, että sen saa vaihtaa vain
sähköasentaja.
Tässä yhteydessä saa käyttää vain johtotyyppiä
H05V2V2-F T90. Johto-osan on kestettävä jännite ja
käyttölämpötila.
Kelta-vihreän maadoitusjohdon on oltava noin 2 cm
vaihejohtoja pitempi (kuva 4).
Pääset käsiksi napoihin seuraavasti:
1. Työnnä ruuvitaltan kärki terminaalilohkon ulos
työntyvään osaan.
2. Paina kevyesti ja nosta (kuva 5).
Kuva 6
46
FO 0257
Eri kaasutyyppien edellyttämät toimenpiteet
Poltinten suutinten vaihtaminen
1. Irrota keittoastian kannattimet.
2. Irrota polttimen suojus ja kruunu.
3. Kierrä ruuviavaimella 7 irti ja poista suuttimet (kuva 7)
ja korvaa ne kaasutyypin mukaisilla suuttimilla (katso
taulukko 2).
4. Kokoa osat päinvastaisessa järjestyksessä.
5. Vaihda arvokilpi (lähellä kaasunsyöttöputkea) uuden
kaasutyypin mukaiseksi. Arvokilpi on laitteen mukana
toimitettujen suutinten pakkauksessa.
FO 0392
Kuva 7
Jos syötettävän kaasun paine on eri kuin vaadittava
paine tai se vaihtelee, kaasunsyöttöputkeen on
asennettava paineensäädin voimassa olevien
määräysten mukaisesti.
Vähimmäistason säätäminen
Jos haluat säätää poltinten vähimmäistasoa, toimi
seuraavasti:
Kuva 8
Ohitusruuvi
1. Sytytä poltin.
2. Käännä kytkin minimiasentoon.
3. Irrota kytkin.
Taulukko 1: Ohituslinjojen läpimitat
4. Säädä ohitusruuvia ohuella ruuvitaltalla (katso kuva
8). Jos haluat valita nestekaasun sijasta maakaasun,
löysennä ohitusruuvia noin 3/4 kierrosta. Jos haluat
valita maakaasun sijasta nestekaasun, kiristä ruuvi
tiiviisti paikalleen myötäpäivään kiertämällä. Tarkista
molemmissa tapauksissa, että polttimen koko
kruunuun tulee tasainen liekki.
5. Tarkista lopuksi, että liekki ei sammu, kun käännät
kytkimen
nopeasti
maksimiasennosta
minimiasentoon.
Poltin
Ø Ohituslinja,
1/100
mm
Lisäpoltin
28
Pikapoltin
42
Tämä toimenpide on helppo suorittaa, vaikka keittotaso
olisi sisäänrakennettu työtasoon.
Taulukko 2: suuttimet
POLTIN
NORMAALI
TEHO
ALHAINEN
TEHO
kW
kW
NORMAALI
TEHO
MAAKAASU
20 mbar
suut. 1/100
m3/h
NESTEKAASU
28-30/37 mbar
suut. 1/100 g/h - G30 g/h - G31
Lisäpoltin (pieni)
1,0
0,33
70
0,095
50
72
71
Pikapoltin (iso)
Maakaasu:
3,0
Nestekaasu: 2,8
0,65
119
0,286
86
202
200
47
Asentaminen
Kuva 9
29
0
650 MIN.
Keittotasot voidaan asentaa keittiökalusteeseen, jonka
syvyys on 550 - 600 mm. Keittotason mitat on esitetty
kuvassa 9.
Asennus ja kokoonpano
Keittotasot voidaan asentaa keittiökalusteeseen, jossa
on sopivan kokoinen syvennys. Mitat näkyvät kuvassa
10.
Leikatun aukon reunan on oltava vähintään 55 mm:n
etäisyydellä takaseinästä.
Jos sivuseinät tai kalusteen reunat ovat keittotason
lähellä, leikatun aukon reunojen on oltava niistä
vähintään 100 mm:n etäisyydellä.
Ripustettava kaluste tai liesituuletin on asennettava
vähintään 650 mm:n etäisyydelle keittotasosta.
240
140
55 27
0
490
40÷50
IN
550 M
30
0
591
51
Asenna keittotaso seuraavasti:
Kuva 10
1. Aseta keittotason mukana toimitetut tiivisteet
leikatun aukon reunoille ja tarkista, että tiivisteet
eivät mene päällekkäin.
2. Aseta keittotaso leikattuun aukkoon ja tarkista, että
se menee aukon keskelle.
3. Kiinnitä keittotaso ruuveilla (kuva 11). Ruuvien kireyden
pitää olla sellainen, että tiiviste pystyy asettumaan
oikeaan asentoonsa. Tällöin tiivisteen ylimääräiset
palat on helppo leikata pois.
Jos samaan aukkoon asennetaan rinnakkain
useita 30 cm:n keittotasoja, huoltoliikkeestä on
saatavilla sivutuen ja lisätiivistettä sisältäviä
asennussarjoja. Tarvittavat asennusohjeet
toimitetaan sarjan pakkauksessa.
a
FO 0199
a) tiivistäminen
48
Kuva 11
Asennusmahdollisuudet
Keittiökaluste, jossa on ovi
Keittotason pohja voi kuumeta käytön aikana, joten on
tärkeää suunnitella asennus siten, että keittiökaluste ei
joudu kosketuksiin keittotason pohjan kanssa.
Suositeltu ratkaisu on esitetty kuvassa 13.
Keittotason alle kiinnitetyn paneelin tulee olla helposti
poistettavissa mm. korjaustoimenpiteiden varalta.
Keittiökaluste, jossa on uuni
Keittotason aukon mittojen on oltava kuvassa 10
ilmoitettujen mittojen mukaisia. Jotta ilma kulkisi
vapaasti, on käytettävä tukia.
Ylikuumenemisen välttämiseksi asentaminen tulisi
suorittaa kuvien 13 ja 14 mukaisesti.
Keittotason ja uunin sähköliitännät on tehtävä erikseen,
jotta liitännät olisivat turvallisia ja jotta uuni olisi helppo
irrottaa kalusteesta.
Kuva 12
Kuva 13
Kuva 14
FO 2044
FO 2041
FO 2042
a) Irrotettava paneeli
b) Tila, jota voi käyttää
liitäntöihin
49
Takuu
Takuu
Tuotteen takuuaika voidaan ilmoittaa erikseen. Ellei
takuuaikaa ole erikseen määritelty, noudatetaan
vallitsevaa lainsäädäntöä ja kansallisia määräyksiä.
Takuuehdot noudattavat vallitsevan lainsäädännön
mukaisia yleisiä ehtoja. Ostokuitti säilytetään, koska
takuun alkaminen määritetään ostopäivän mukaan.
Korvaus huollosta voidaan periä myös takuuaikana:
• aiheettomasta huoltokäynnistä
• ellei valmistajan laitteen asennuksesta, käytöstä ja
hoidosta antamia ohjeita ole noudatettu.
EU-maat
Laitteella on käyttömaan lainsäädännön mukainen takuu.
Kuljetusvauriot
Tarkista pakkauksen purkamisen yhteydessä, ettei laite
ole vaurioitunut kuljetuksessa. Mahdollisista
kuljetusvaurioista on heti ilmoitettava myyjäliikkeelle.
Huolto ja varaosat
Huollot, varaosatilaukset ja mahdolliset korjaukset on
annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi.
Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät
soittamalla numeroon 0200-2662 (0,16 e/min +pvm), tai
katsomalla puhelinluettelon keltaisilta sivuilta kohdasta
“kodinkoneiden huoltoa”.
Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan, vaadi
aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä varaosaa.
Kuluttajaneuvonta
Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat
vastauksen kuluttajaneuvonnastamme soittamalla
numeroon 0200-2662 (0,16 e/min +pvm). Voit olla
yhteydessä kuluttajaneuvontaan myös sähköpostitse
osoitteessa carelux.fsh@electrolux.fi.
50
Euroopan takuu
Electrolux myöntää takuun tälle tuotteelle jäljessä luetelluissa maissa tuotetakuussa määritetyksi tai lainsäädännön
mukaiseksi ajaksi. Muuttaessasi jäljessä luetellusta maasta toiseen tuotetakuu siirtyy mukanasi seuraavien ehtojen
mukaisesti:
·
·
Tuotetakuu on voimassa tuotteen ostopäivästä lukien. Tästä on osoituksena tuotteen myyjän antama ostokuitti,
joka osoittaa tuotetakuun olevan voimassa.
Tuotetakuu on voimassa ja korvaa tuotteen korjauksen ja vialliset osat uuden asuinmaan tätä tuotetta tai
tuoteryhmää koskevien takuuehtojen mukaisesti.
·
·
Tuotetakuu koskee vain tuotteen alkuperäistä ostajaa, eikä takuuta voi siirtää toiselle käyttäjälle.
Tuote on asennettava ja sitä on käytettävä Electroluxin antamien käyttöohjeiden mukaisesti. Tuote on tarkoitettu
ainoastaan kotitalouskäyttöön, ei kaupallisia tarkoitusperiä varten.
·
Tuote asennetaan uuden asuinmaan kaikkien asiaa koskevien ja voimassa olevien sääntöjen mukaisesti.
Nämä Euroopan takuun ehdot eivät vaikuta kuluttajan lakisääteisiin oikeuksiin.
51
02/06
Grafiche MDM - Forlì
www.electrolux.es
www.electrolux.pt
www.electrolux.ru
www.electrolux.se
www.electrolux.fi
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising