Electrolux | EGM626K | User manual | Electrolux EGM626K User Manual

Electrolux EGM626K User Manual
Kombinovana plinsko-električna ploča
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Molimo vas da pročitate ovo uputstvo pre korišćenja uređaja
EGM 626 – EGM 636
ZA VAŠU SIGURNOST
Ovo uputstvo služi vašoj i sigurnosti drugih osoba. Zbog toga ga
pažljivo pročitajte pre instaliranja i stavljanja aparata u pogon.
•
O postavljanju, čišćenju i korišćenju
•
•
•
•
•
•
•
•
Sve radnje prilikom postavljanja i puštanja u rad
uređaja mora izvesti kvalifikovana osoba, prema
važećim uputstvima i propisima.
Isključite uređaj iz električne mreža pre popravke i
čišćenja
Osigurajte dobru ventilaciju. Loš dovod vazduha
uzrokuje nedostatak kiseonika potrebnog za plamen.
Pazite da je tip plina na koji priključujete uređaj
identičan onom koji je naveden na natpisnoj pločici
smeštenoj kraj otvora za dovod plina.
Prilikom upotrebe plinske ploče stvara se toplota i
vlaga u prostoriji u kojoj je uređaj postavljen.
Osigurajte kostantan dovod vazduha i kvalitetnu
ventilaciju prostorije u kojoj uređaj radi.
U slučaju intenzivnog dugotrajnog rada pojačajte
stepen ventilacije otvaranjem prozora prostorije u
kojoj uređaj radi ili pojačavanjem rada kuhinjske
nape (jedino ukoliko je napa spojena na vanjski
odvod)
Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost u
slučaju da se ne poštuju tražene sigurnosne
mere.
Popravke nikad nemojte pokušavati izvesti sami.
Popravke koje ne vrši kvalifikovana osoba mogu
prouzrokovati štetu. Obavestite najbliži ovlaš ćeni
servis i koristite samo originalne nadoknadne
delove.
•
•
Staklokeramička površina
•
•
•
•
•
Sigurnost dece
•
•
Ovaj uređaj predviđen je za upotrebu od strane
odraslih osoba. Deci ne sme biti dozvoljena igra s
uređajem.
Dostupni delovi uređaja se prilikom upotrebe mogu
zagrejati . Deci se ne sme dozvoliti pristup uređaju
sve dok se zagrejani delovi ne ohlade
•
•
Za vreme korišćenja
•
•
•
•
“ ”
Kontrolni dugmići trebaju biti u poziciji 0 kada uređaj
nije u upotrebi.
Ukoliko priključujete bilo kakav električni aparat u
blizini ovog uređaja pripazite da elekrični vodovi nisu
u kontaktu s uređajem i delovima koji se greju.
Ukoliko je uređaj duže van upotrebe isključite ga iz
struje.
Neophodno je ovo uputstvo za upotrebu sačuvati za
svaki dalji potrebni uvid zajedno s aparatom. U
slučaju prodaje uređaja ili ostavljanja prilikom
preseljenja, potrebno je osigurati novom korisniku
uvid u funkcionisanje uređaja i odgovarajuća
upozorenja.
Ovaj uređaj namenjen je pripremi hrane
u
domaćinstvu i ne sme se upotrebljavati u druge
svrhe.
Opasno je menjati ili pokušati promeniti svojstva
uređaja na bilo koji način.
Iz higijenskih i sigurnosnih razloga uređaj se mora
održavati čistim. Nataložena masnoća ili ostaci hrane
mogu prouzrokovati požar.
Indikator zagrejanosti staklokeramičke zone za
kuvanje svetli kad je zona uključena. Deci ne sme
biti dozvoljen pristup uređaju dok indikator svetli.
Površina za kuvanje ne sme se koristiti kao radna
ploča ili ploča za odlaganje predmeta.
Ne koristite posuđe od aluminijumske folije ili
plastike na ploči jer se ono može otopiti i oštetiti
ploču. Ukoliko materijali takve vrste dođu u kontakt
sa staklokeramičkom površinom, morate ih odmah
sastrugati, korišćenjem strugača za staklokeramičke
površine, dok je ploča još topla i obrisati kako bi se
izbeglo ostećenje površine ploče. Na isti način
uklonite šećer ili ostatke hrane s visokim procentom
šećera, koji su iscurili iz posuda za vreme kuvanja.
Nestabilne ili oštećene posude ne smeju se koristiti
na
staklokeramičkoj
površini,
jer
njihovim
prevrtanjem ili isticanjem tečnosti za vreme kuvanja
može doći do oštećenja.
Staklokeramička
površina
je
otporna
na
temperaturne šokove, ali nije nesalomljiva. Oštri
predmeti koji padnu na ploču s visine, mogu je
oštetiti. Ukoliko primetite pukotine, isklju čite ploču s
električnog napajanja i nazovite ovlašćeni servisni
centar.
Ni u kom slučaju nemojte koristiti nagrizajuće
deterdžente ili prah za struganje i sunđere s
abrazivnom površinom.
Koristite isključivo odgovarajuća sredstva i
specijalne strugače za čišćenje staklokeramičke
površine.
Informacije o zaštiti okoline
•
•
Nakon postavljanja, uklonite ostatke ambalaže u
skladu sa zahtevima o zaštiti okoline
Kada
uklanjate
stari
uređaj,
učinite
ga
neupotrebljivim odsecanjem električnog kabla
Ovo se uputstvo odnosi isključivo na
zemlje čije se oznake nalaze na
prednjoj strani uputstva
PROIZVOĐAČ:
ELECTROLUX HOME PRODUCTS ITALY S.p. A.
Viale Bologna 298 – 47100 FORLI (Italy).
-2-
SADRŽAJ
Ovaj uređaje odgovara sledećim E.E.C.
propisima:
Za korisnika
Za vašu sigurnost
Uputstvo za korisnika
Čišćenje i održavanje
Tehnički podaci
Uputstvo za postavljanje
Spajanje na električnu instalaciju
Prilagođavanje na različite tipove plina
Ugradnja
Mogućnost ugradnje
2
3
5
6
6
7
8
9
10
73/23 –90/683 – (propis o niskom naponu)
89/336 – (propis o elektromagnetnoj kompatibilnosti)
90/396 – (propis o plinskim uređajima)
93/68 – (opšti propisi)
i modifikacijama koje se usledile.
Vodič za
upotrebu
korišćenje
uputstva
za
Kako bi vam olakšali snalaženje,
u uputstvima za
upotrebu pronaći ćete sledeće simbole:
UPUTSTVO ZA KORISNIKA
Uputstvo o sigurnosti
Uputstvo za redosled korišćenja
Važno! Nakon što ste
ugradili uređaj, uklonite
sve zaštitne materijale
koji su stavljeni u fabrici.
Saveti
Saveti za zaštitu okoline
Upravljačke komande
Upravljačke komande smeštene su s desne strane ploče.
Značenje pojedinih simbola je:
dovod plina zatvoren
maksimalni dovod plina
minimalni dovod plina
Paljenje plamenika
Lakše je upaliti plamenik dok na njemu nema
posuda.
Za paljenje plamenika potrebno je pritisnuti i okrenuti
odgovarajuću komandu u smeru obrnutom od smera
kazaljke na satu i namestiti je u položaj maksimalnog
dovoda plina,
Nakon paljenja plamena, potrebno je držati komandu
pritisnutom još otprilike 5 sekundi. Nakon tog vremena
termočlanak (Sl. 1, poz. C) će se zagrejati i deaktiviraće
se sigurnosni sistem za prekid dovoda plina u slučaju
gašenja plamena.
Nakon paljenja regulišite jačinu plamena prema želji.
Ukoliko ne uspete upaliti plamenik nakon nekoliko
pokušaja, proverite da li je poklopac plamenika
(Sl. 1,poz. A) u ispravnom položaju.
Za gašenje plamenika potrebno je okrenuti komandu u
položaj “●”
Uvek smanjite ili ugasite plamen pre nego što
sklanjate posudu sa plamena.
Plamenik
Min promer
Maks promer
Veliki
Srednji
Mali
160 mm
120 mm
80 mm
260 mm
220 mm
160 mm
-3-
A – poklopac plamenika
B – elektroda za paljenje plina
C - termočlanak
Pravilno korišćenje uređaja
Kako biste postigli maksimalnu efikasnost plamenika,
preporučuje se da koristite posude čije dimenzije
odgovaraju snazi i veličini plamenika, kako plamen ne bi
obuhvatao površinu veću od dna posude (vidi tabelu).
Preporučuje se da plamen smanjite čim tečnost počnr
da kipi do te mere, da snaga plamena održava lagano
ključanje.
Koristite samo posude s ravnim dnom!
Posebnu
pažnju
treba
posvetiti
pripremi jela s uljem i masti s obzirom
da ukoliko se pregreju, ulje i mast se
mogu zapaliti.
Upotreba
zona
staklokeramičkih
grejnih
Ispravno korišćenje staklokeramičkih
grejnih zona
•
Staklokeramičke grejne zone podešavaju se
pomoću okretnih prekidača smeštenih na desnoj
strani ploče za kuvanje.
Nivo snage može se regulisati u sedam položaja:
•
Položaj 0: isključeno
Položaj 1: minimalna snaga zagrevanja
Položaj 6: maksimalna snaga zagrevanja
Ploča za kuvanje sa staklokeramičkim grejnim
zonama opremljena je indikatorom zagrejanosti
staklokeramičkih zona za kuvanje. Ovaj indikator
svetli kada je staklokeramička grejna zona topla,
čak i ako je ploča isključena, sve dok se grejna
zona ne ohladi.
•
•
Decu treba držati dalje od ploče sve
dok se indikator ne ugasi.
Saveti za ispravno podešavanje snage zagrevanja
staklokeramičkih grejnih zona navedeni su u
tablici.
Posuđe za kuvanje ne sme biti manje i ne
veće od 10-15 mm u promeru od promera
grejne zone. Uvek koristite posuđe s
ravnim, glatkim dnom.
Dno posude mora uvek biti suvo i čisto.
Kuvajte s poklopljenim posuđem ako je
moguće. Proverite da je dno posude u
kojoj se kuva, glatko i neoštećeno.
Posuđe s nazubljenim dnom i oštrim
ivicama će izgrebati staklokeramičku
površinu.
Kako
biste
izbegli
grebanje
staklokeramičke površine, posuđe ne
smete premeštati po ploči povlačenjem
već podizanjem i spuštanjem.
Posuđe s aluminijumskim ili bakarnim
dnom
može
ostaviti
tragove
na
staklokeramičkoj površini koje će biti
teško ili nemoguće otkloniti.
Potrošnja energije
potrebno je:
•
•
•
•
•
•
-
Za
uštedu
energije,
koristiti samo posude za kuvanje i prženje
s glatkim, ravnim dnom
postaviti posudu na grejnu zonu pre njena
uključivanja
uvek kad je to moguće, kuvati i peći u
poklopljenim posudama
isključiti grejnu zonu nekoliko minuta pre
završetka kuvanja, kako bi se iskoristila
preostala toplota
koristiti preostalu toplotu za održavanje
jela toplim
postaviti posude na sredinu grejne zone
Površina za kuvanje ne sme se koristiti
kao radna ploča ili ploča za odlaganje
predmeta.
Nikad nemojte koristiti plastične ili
aluminijumske posude. One se na visokim
temperaturama tope i mogu oštetiti
površinu ploče za kuvanje.
Položaj
1
2
3
4
5
6
-4-
Topljenje maslaca, čokolade
Kuvanje povrća, ribe u vlastitom soku,
podgrevanje
Kuvanje većih količina hrane, umaka ili
supa
Lagano prženje
Prženje u ulju mesa ili ribe
Brzo zagrevanje ulja ili vode
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
Pre svakog zahvata uređaj se mora
isključiti iz električne mreže!
Opšte čišćenje
Čistite emajlirane delove toplom vodom s dodatkom
deterdženta. Ne upotrebljavajte sredstva za ribanje!
Poklopce i “krune” plamenika održavajte pranjem u
toploj vodi s dodatkom deterdženta, pažljivo
odstranjujući sve nataložene ostatke hrane.
Poklopac i ‘krunu’ možete razdvojiti, za slučaj
čišćenja kako je prikazano na slici (Sl. 3-b).
Nakon čišćenja delove dobro obrišite i
ponovno spojite.
Dnevno čišćenje ploče treba sprovoditi vlažnom
mekanom krpom namočenom u toplu vodu s dodatkom
tečnog deterdženta. Izbegavajte korišćenje sledećih
sredstava:
deterdženti za pranje rublja i izbeljivači
čeličnu žicu
sredstva za uklanjanje mrlja na sudoperama
Ukoliko površina ploče postane jako zaprljana,
preporučuje se korišćenje odgovarajućih sredstava za
čišćenje.
Ovaj se uređaj ne sme čistiti korišćenjem uređaja koji
za čišćenje koriste paru ili paru pod pritiskom.
Nosači posuda
Nosači posuda od livenog gvožđa mogu se prati u
mašini za pranje sudova. Ukoliko je mrlje teško ukloniti
koristite odgovarajuća sredstva namenjena čišćenju
materijala od kojih su načinjeni nosači.
Ne koristite čeličnu žicu ili kiseline.
Uređaj za paljenje
Električno paljenje vrši se uz pomoć keramičke
“svećice” i metalne elektrode (Sl. 1 poz. B). Ove delove
održavajte posebno čistim kako bi se izbegle poteškoće
prilikom paljenja, i proveravajte usmerivače plina na
“kruni” plamenika.
Staklokeramička ploča za kuvanje
Očistite ploču dok je još topla.
Tražite posuđe koje je namenjeno kuvanju na
staklokeramičkim površinama. Ni u kom slučaju
nemojte koristiti nagrizajuće deterdžente ili prah za
struganje i sunđere s abrazivnom površinom.
Koristite isključivo odgovarajuća sredstva i specijalne
strugače za čišćenje staklokeramičke površine. Manje,
nezagorele ostatke obrisati vlažnom krpom, bez
korišćenja deterdženta. Upotreba deterdženta može
prouzrokovati skidanje boje. Tako nastale velike mrlje
često se ne mogu obrisati ni korišćenjem specijalnih
deterdženata.
-5-
Lagane metalne mrlje (ostaci aluminijuma) mogu se s
hladne površine za kuvanje odstraniti specijalnim
deterdžentom.
Za odstranjivanje šećera, zašećerene hrane, plastike ili
kuhinjske folije nemojte isključivati grejnu zonu s takvim
ostacima. Ostaci se sa vruće zone moraju odmah
skinuti strugačem. Tek nakon odstranjivanja ostataka,
zona se sme isključiti . Nakon što se potpuno ohladi,
površina se može oprati specijalnim deterdžentom. Pre
primene bilo kog specijalnog deterdženta proverite da li
je isti namenjen čišćenju staklokeramičke površine.
Pre čišćenja deterdžentom, isključite ploču i pustite da
se ohladi.
Proverite da li su s ploče uklonjene sve
nečistoće pre ponovnog korišćenja.
Ako se na površini ploče pojavi bilo kakva
pukotina, odmah isključite aparat i odspojite ga
s mreže. Odstranite osigurač ili izvucite kabal
mrežnog napajanja iz utičnice. Pozovite servis.
Držite sve predmete i materijale koji se mogu
otopiti dalje od površine za kuvanje (npr.
plastične predmete; aluminijumsku foliju..).
Prilikom pripreme jela ili napitaka koji sadrže
šećer, potrebno je biti naročito oprezan.
Ukoliko namirnice koje sadrže šećer dođu u
dodir sa staklokeramičkom površinom, mora ih
se ukloniti odmah pomoću strugača dok je
ploča još topla i obrisati krpom kako bi se
izbeglo oštećenje površine.
Povremeno održavanje
Povremeno zatražite od svog servisera da proveri
stanje dovodne plinske cevi i regulatora pritiska, ukoliko
je ugrađen. Za nesmetano funkcionisanje uređaja
potrebno je s vremena na vreme podmazati ventile koji
regulišu dovod plina.
Taj postupak treba obaviti
kvalifikovana osoba, kojoj
se isto tako morate obratiti
ukoliko dođe do bilo kakvog
kvara.
Servis i originalni rezervni delovi
Da bi se postigli najbolji rezultati prilikom rada, pre
napuštanja fabrike stručnjaci ispituju i pregledaju ovaj
uređaj.
Svaka popravka ili postavljanje mora se izvoditi s
posebnim oprezom i pažnjom.
Iz tih razloga preporučujemo da se obratite na servis ili
ugovornom trgovcu kod kog ste kupili uređaj. Pri tom,
navedite koji model posedujete i o kom se kvaru radi.
Uvek tražite originalne rezervne delove proizvo đača.
TEHNIČKI PODACI
Snaga plinskih plamenika
Fabrički podešeno na:
Jaki plamenik (veliki):2,9 KW (G20) – 2,7 kW
(G30/G31)
Prirodni plin G 20 - 20mbar
Priključak plina: G ½”
Kategorija plina: II 2H3+
Srednje jaki plamenik (srednji):1,9 kW
Pomoćni plamenik (mali):1,0 kW
Električni priključak: 230V/50 Hz
Ukupna električna snaga: 3 kW
Snaga staklokeramičkih grejnh mesta
Dimenzije otvora za ugradnju
ø145 mm (EGM 626):1,2 kW
ø180 mm (EGM 636 i EGM 626):1,8 kW
Dužina
Širina
550 mm
470 mm
UPUTSTVO ZA POSTAVLJANJE
•
•
•
•
•
Postavljanje, spajanje i proveru rada
ovog uređaja mora izvršiti stručna i
kvalifikovana osoba!
Bočne stranice elementa u koji se
uređaj ugrađuje ne smeju prelaziti
visinu radne ploče
Izbegavajte postavljanje uređaja u
blizini
zapaljivih
materijala (npr.
zavesa).
Uređaj mora biti isključen iz strujne
mreže pre bilo kakvih intervencija.
Ukoliko je mrežni napon potreban radi
ispitivanja
ili
popravke
uređaja,
preduzmite sve potrebne mere zaštite
od neželjenih posledica električne
energije.
PROIZVOĐAČ
ODBIJA
SVAKU
ODGOVORNOST U SLUČAJU DA
SE NE POŠTUJU SIGURNOSNI
PROPISI
NAVEDENI
U
OVIM
UPUTSTVIMA ZA UPOTREBU.
Priključak plina
Za priključak uređaja na plinsku instalaciju
koristite fiksne ili fleksibilne (inox) cevi
odgovarajućeg
promera.
Ukoliko
koristite
fleksibilne cevi pripazite da ne dolaze u kontakt s
mobilnim delovima nameštaja odnosno de ne
postoji mogućnost prignječenja. Obratite pažnju
isto tako ukoliko ploču montirate zajedno s
pećnicom.
Ova je plinska ploča fabrički podešena
za
priključak na prirodni plin nominalnog pritiska 20
mbara. Ukoliko je priključujete na tu vrstu plina,
nema
potrebe
za
nikakvom
dodatnom
regulacijom.
VAŽNO – Da biste osigurali ispravan i dugotrajan
rad uređaja, pritisak plina mora odgovarati
preporučenim vrednostima.
Prilagodljivi članak (Sl. 4 poz. C) ućvršćuje se na
ulaznu cev (Sl. 4 poz. A) maticom promera ½”.
Između prilagodljivog članka i ulazne cevi
postavlja se prsten za zatvaranje (Sl. 4 poz. B)
Delove najpre lagano zavrnite, zatim prilagodljivu
spojnicu dovedite u željeni smer i na kraju sve
čvrsto pritegne.
VAŽNO!
Čim je instaliranje završeno, potrebno
je proveriti zatvaranje svih spojnih
delova sapunskim rastvorom. Nemojte
nikad za tu svrhu koristiti plamen!
SPAJANJE NA ELEKTRIČNU INSTALACIJU
Uređaj je predviđen za napajanje jednofaznim naponom od
230V. Priključak mora odgovarati važećim normama i
zakonskim odredbama.
Pre nego što započnete priključivanje, osigurajte da:
1) električni priključak odgovara snazi uređaja (vidi
natpisnu pločicu)
2) priključak na mrežu bude delotvorno uzemljen, u
skladu s važećim normama
3) korišćena utičnica ili prekidač budu lako pristupni i
kad je uređaj već ugrađen;
Uz uređaj dolazi i priključni kabal. Na njegov slobodni kraj
potrebno je staviti odgovarajući utikač koji podržava strujni
teret (jačinu struje) označenu na natpisnoj pločici . Prilikom
spajanja kabla na utikač rukovodite se uputstvima kako je
prikazano na slici 5.
Utikač mora biti priključen u odgovarajuću utičnicu.
U slučaju direktnog spajanja na mrežu neophodno je između
uređaja i mreže postaviti višepolni prekidač s dvostranim
kontaktom s minimalnim razmakom od 3 mm između
kontakata određenim prema opterećenju i u skladu s
važećim normama.
Prekidač ne sme prekidati žuto-zeleni kabal za uzemljenje.
Smeđi fazni kabal (koji izlazi iz stezaljke “L” rednih stezaljki)
mora uvek biti spojen na fazni vodič.
U svakom slučaju priključni kabal mora biti tako postavljen
da ni u kojoj tački ne postigne temperaturu veću od 90 °C u
odnosu na temperaturu okoline.
Izmena kabla za napajanje
U slučaju zamene kabalskog seta, koristite kabal tipa
HO5V2V2-F T90. Kabalski set mora odgovarati nazivnom
naponu i radnoj temperaturi. Osim toga je neophodno da
žuto-zelena žica za uzemljenje bude oko 2 cm duža od žica
faze i nule (Sl.6)
Pod nikakvim okolnostima ne smete otklanjati kvar ili
zamenjivati kabal na uređaju samostalno. Popravke
i zamene koje izvrši nekvalifikovana osoba mogu
prouzrokovati povrede ili ozbiljne poteškoće u radu
uređaja. Obratite se ovlašćenom servisnom centru.
Uvek insistirajte na originalnim rezervnim delovima.
-7-
PRILAGOĐAVANJE NA RAZLIČITE TIPOVE PLINA
Zamena prsklaica plamenika
•
•
•
•
•
Najpre skinite metalne nosače posuda
Zatim sa plamenika skinite poklopce i “krune”
plamenika.
Uz pomoć usadnog
ključa br. 7 odvijte
prskalicu, uklonite je (Sl. 7), i zamenite
odgovarajućim prskalicama za korišćenu vrstu
plina
Delovi se sklapaju u obrnutim redosledom.
Nakon toga se oznaka, koja se nalazi na
natpisnoj pločici pored otvora za plinski
priključak, mora zameniti oznakom koja
odgovara novoj vrsti plina. Novu natpisnu
pločicu pronaći ćete u dokumentaciji koju ste
dobili s uređajem.
Ukoliko pritisak plina ne odgovara traženom, potrebno je u
skladu s odgovarajućim normama i zakonskim odredbama,
ugraditi odgovarajući prilagodljivi element na plinski dovod.
Podešavanje minimalnog nivoa plamena
Za podešavanje minimalnog nivoa plamena potrebno je
učiniti sledeće:
•
•
upalite odgovarajući plamenik
postavite komandu za upravljanje u poziciju
minimalnog dovoda plina
• izvadite plastični prekidač komande
• tankim šrafcigeerom podesite šraf ventila (Sl. 8)
Ukoliko je uređaj spojen na propan-butan plin
zavrnite šraf ventila do kraja, sve dok
plamen ne padne ne minimum. Ukoliko je uređaj
spojen na prirodni plin, odvrnite šraf ventila za
otprilike ¼ , sve dok se ne pojavi mali plamen.
• na kraju provjerite da plin ne izlazi prebrzo iz
plamenika, zakrečući komandu od pozicije
maksimalnog dovoda prema poziciji minimalnog
dovoda plina.
Ovaj postupak treba ponoviti za sve plamenike.
Postupak je lako izvodljiv bez obzira da li je ploča ugrađena u radnu ploču.
Tablica 2: prskalice
PLAMENIK
NOM. SNAGA
(kW)
SMANJENA
SNAGA (kW)
Tablica 1: promer premosnice
Plamenik
Pomoćni
Srednji
Veliki
ø premosnice
u 1/100 mm
28
32
40
NOMINALNA SNAGA
PRIRODNI PLIN
G20- 20 mbar
PROPAN BUTAN
28/37 mbar
sapnica
1/100 mm
m3/h
sapnica
1/100 mm
g/h
Pomoćni
1
0,33
71
0,095
50
72
Srednji
1,9
0,45
96
0,181
71
137
Veliki
prir. plin 2,9;
prop-but 2,7
0,65
119
0,276
86
195
-8-
UGRADNJA
Dimenzije su u milimetrima (mm).
A= pomoćni plamenik
SR= srednji plamenik
R=veliki plamenik
P=staklokeramičko grejno mesto
Ova ploča za kuvanje predviđena je za ugradnju u element,
koji ima dubinu između 550 i 600 mm. Dimenzije su
prikazane na slikama.
Otvor za ugradnju mora od zadnjeg zida biti udaljen
najmanje 55 mm.
Eventualni levi ili desni bočni zidovi, čija visina prelazi visinu
ploče, moraju biti barem 100 mm udaljeni od ivice otvora.
Viseći ormari i nape moraju biti barem 650 mm udaljeni od
ploče.
Ugradnja ploče u radnu ploču
Pre ugradnje u radnu ploču potrebno je s donje strane ploče
na ivice postaviti traku.
Bitno je da se brava nanese po celoj dužini ivice ploče kako
bi se sprečio prodor tečnosti u element u koji se ploča
ugrađuje.
Postupak postavljanja trake je sledeći:
1. Izvadite nosače, posude, poklopce i “krune”
plamenika , i okrenite ploču naopako, vodeći računa
da ne oštetite elektrode za paljenje.
2. Postavite traku po celoj dužini staklene ivice ploče
(Sl. 10)
3. Postavite ploču u izrezani otvor i gurnite je sve dok
se staklena površina ploče ne priljubi s radnom
pločom (Sl.11)
-9-
MOGUĆNOST UGRADNJE
Kuhinjski element s pećnicom
Kuhinjski element s vratima
Pri izradi nameštaja moraju se poštovati mere
opreza, tako da se prilikom rada izbegnu mogući
kontakti sa donjom stranom kućišta kuvala koja se
može zagrejati prilikom upotrebe. Preporučuje se
rešenje prema slici 12. Treba ostaviti mogućnost
uklanjanja ploče označene slovom a kako bi se u
slučaju potrebe olakšao pristup uređaju.
a) mobilna ploča
b) prostor iskoristiv za spajanje na
plinsku i električnu instalaciju
- 10 -
Dimenzije za ugradnju date su na slici 13 i 14.
Ugradnja mora biti izvedena s rešetkama za
provetravanje kako bi se osigurao konstantan
dotok vazduha i izbeglo pregrevanje uređaja
(Sl. 15 i 16).
Električni priključak pećnice i ploče treba biti
izveden zasebno iz razloga sigurnosti i
praktičnosti.
Donja ivica nape treba biti smeštena na
udaljenosti od 650 mm od ploče za kuvanje
(Sl. 17).
Electrolux grupa je najveći svetski proizvođač električnih aparata za kuhinje,
čišćenje i spoljnu upotrebu. Više od 55 miliona Electrolux proizvoda (kao što su
frižideri, štednjaci, usisivači, motorne testere i kosilice) prodano je svake godine u
vrednosti od oko 14 biliona USD u više od 150 zemalja širom sveta.
- 11 -
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising