Electrolux | EZB3410AOK | User manual | Electrolux EZB3410AOK User Manual

Electrolux EZB3410AOK User Manual
EZB3410AOK
EZB3410AOW
TR FIRIN
KULLANMA KILAVUZU
2
www.electrolux.com
İÇİNDEKİLER
1. GÜVENLIK BILGILERI....................................................................................... 3
2. GÜVENLIK TALIMATLARI................................................................................. 4
3. ÜRÜN TANIMI.................................................................................................... 7
4. İLK KULLANIMDAN ÖNCE................................................................................ 7
5. GÜNLÜK KULLANIM..........................................................................................8
6. SAAT FONKSIYONLARI.................................................................................... 9
7. EK FONKSIYONLAR........................................................................................10
8. İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER..................................................................11
9. BAKIM VE TEMIZLIK........................................................................................16
10. SORUN GIDERME......................................................................................... 19
11. MONTAJ......................................................................................................... 20
12. TEKNIK BILGILER..........................................................................................21
13. ENERJI VERIMLILIĞI.....................................................................................22
14. TÜKETICININ SEÇIMLIK HAKLARI............................................................... 22
SİZİ DÜŞÜNÜR
Bir Electrolux cihazı aldığınız için teşekkürler. Size onlarca yıllık profesyonel
deneyim ve yenilik sunan bir ürün tercih ettiniz. Sizi düşünerek tasarlanan yaratıcı
ve şık bir ürün. Bu ürünü her kullandığınızda, daima en iyi sonuçları
alacağınızdan emin olabilirsiniz.
Electrolux'e hoş geldiniz.
Aşağıdakiler için web sitemizi ziyaret edin:
Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis bilgileri alın:
www.electrolux.com
Ürününüzü daha iyi servis için kaydedin:
www.registerelectrolux.com
Cihazınız için Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Orijinal yedek parçalar satın
alın:
www.electrolux.com/shop
MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE SERVİS
Orijinal yedek parça kullanılmasını tavsiye ederiz.
Yetkili Servis Merkezimizle iletişim sırasında, aşağıdaki verilerin bulunduğunu
kontrol edin: Model, PNC, Seri Numarası.
Bilgiler, bilgi etiketinde yazılıdır.
Uyarı / Dikkat-Güvenlik bilgileri
Genel bilgiler ve tavsiyeler
Çevre ile ilgili bilgiler
Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
TÜRKÇE
1.
3
GÜVENLIK BILGILERI
Cihazın montaj ve kullanımından önce, verilen talimatları
dikkatlice okuyun. Üretici, yanlış bir montajın ve
kullanımın yaralanma ve hasara neden olması
durumunda sorumluluk kabul etmez. Talimatları daha
sonra da kullanmak için saklayın.
1.1 Çocukların ve tehlikeye açık kişilerin güvenliği
•
•
•
•
•
•
•
Bu cihaz, güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek
tehlikeler hakkında talimat, gözetim veya bilgi
verilmesi halinde 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel,
duyumsal veya zihinsel kapasitesi düşük veya bilgi ve
deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun.
Cihaz çalışırken veya soğuma aşamasındayken
çocukları ve evcil hayvanları cihazdan uzak tutun.
Erişilebilir parçalar sıcaktır.
Cihazda çocuk güvenliği kilidi varsa bu kilidi
etkinleştirmenizi tavsiye ederiz.
Temizlik ve bakımı, gözetim altında bulunmadıkları
müddetçe çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
3 yaşın altındaki çocuklar sürekli gözetim altında
bulunmadıkları müddetçe cihazdan uzak tutulmalıdır.
1.2 Genel Güvenlik
•
•
•
•
•
Cihazın montajı ve kablo değişimi yalnızca kalifiye bir
kişi tarafından yapılmalıdır.
Çalışır konumdayken cihazın içi ısınır. Cihazın ısıtıcı
elemanlarına dokunmayın. Cihazdan aksesuar veya
fırın kabı alırken ya da bunları cihaza koyarken her
zaman fırın eldiveni kullanın.
Bakım yapmadan önce cihazın fişini prizden çekin.
Elektrik çarpması ihtimalini ortadan kaldırmak için,
lambayı değiştirmeden önce cihazı mutlaka kapayın.
Cihazı temizlemek için buharlı bir temizleyici
kullanmayın.
4
www.electrolux.com
•
•
•
Cam kapıyı silmek için sert, aşındırıcı temizleyiciler
veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın. Bu tip
malzemeler, yüzeyi çizebilir ve camın kırılmasına
neden olabilir.
Elektrik kablosunun zarar görmesi durumunda, bir
kazanın meydana gelmesine engel olmak için,
kablonun değişimi, üretici, Yetkili Servis veya benzer
nitelikteki kalifiye bir kişi tarafından yapılmalıdır.
Raf desteklerini çıkarmak için öncelikle yan duvarda
bulunan ön raf desteğini ve ardından arka raf
desteğini çekip çıkarın. Ray desteklerini ters sırayla
takın.
2. GÜVENLIK TALIMATLARI
2.1 Montaj
UYARI!
Cihazın montajı sadece
kalifiye bir kişi tarafından
yapılmalıdır.
•
•
•
•
•
•
•
•
Tüm ambalajları çıkarın.
Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya
da kullanmayın.
Cihazla birlikte verilen montaj
talimatlarına uyun.
Ağır olduğundan, cihazı taşırken
daima dikkat edin. Her zaman
güvenlik eldivenleri kullanın.
Cihazı kulpundan çekmeyin.
Diğer cihazlar ve üniteler arasında
olması gereken minimum mesafeyi
koruyun.
Cihazın güvenli yapıların altına ve
yanına kurulmasını sağlayın.
Cihazın yanlarında bulunan diğer
cihaz ve üniteler, cihaz ile bitişik ve
aynı boyda olmalıdır.
2.2 Elektrik bağlantısı
UYARI!
Yangın ve elektrik çarpması
riski vardır.
•
•
Tüm elektrik bağlantıları kalifiye bir
elektrik teknisyeni tarafından
yapılmalıdır.
Cihaz topraklanmalıdır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bilgi etiketindeki elektrik bilgilerinin
elektrik beslemesine uygun
olduğundan emin olun. Aksi durumda,
bir elektrik teknisyenini arayın.
Her zaman doğru monte edilmiş,
darbeye dayanıklı bir priz kullanın.
Priz çoğaltıcıları ve uzatma kabloları
kullanmayın.
Elektrik fişine ve kablosuna zarar
vermemeye özen gösterin. Cihazın
ana kablosunun değiştirilmesi
gerekirse, bu işlem Yetkili Servis
tarafından yapılmalıdır.
Özellikle kapak sıcak olduğunda,
elektrik kablolarının cihazın kapağına
temas etmesini veya yaklaşmasını
engelleyin.
Akım taşıyan ve izole edilmiş
parçaların darbe koruması araç
kullanılmaksızın çıkarılamayacak
şekilde takılmalıdır.
Fişi prize sadece montaj
tamamlandıktan sonra takın.
Montajdan sonra elektrik fişine
erişilebildiğinden emin olun.
Priz gevşemişse fişi takmayın.
Cihazı kapatmak için elektrik
kablosunu çıkarırken kablodan
çekmeyin. Her zaman fişten tutarak
çekin.
Sadece doğru yalıtım malzemelerini
kullanın: Hat koruyucu devre kesiciler,
sigortalar (yuvasından çıkarılan vida
TÜRKÇE
•
•
tipi sigortalar), toprak kaçağı kesicileri
ve kontaktörler.
Elektrik tesisatı, cihazın ana şebeke
bağlantısını tüm kutuplardan
kesebilmenize olanak sağlayan bir
yalıtım malzemesine sahip olmalıdır.
Yalıtım malzemesinin kontak
açıklığının genişliği en az 3 mm
olmalıdır.
Bu cihaz, EEC yönergeleri ile
uyumludur.
2.3 Kullanım
UYARI!
Yaralanma, yanık ve elektrik
çarpması veya patlama riski
vardır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bu cihazı yalnızca ev ortamında
kullanın.
Bu cihazın teknik özelliklerini
değiştirmeyin.
Havalandırma boşluklarının kapalı
olmadığından emin olun.
Cihazı çalışır durumdayken
denetimsiz bırakmayın.
Her kullanımdan sonra cihazı
kapayın.
Çalışır konumdayken cihaz kapağını
dikkatli şekilde açın. Sıcak hava
çıkabilir.
Cihaz suyla temas halindeyken veya
ıslak ellerle cihazı kullanmayın.
Açık cihaz kapağına baskı
uygulamayın.
Cihazı çalışma tezgahı veya eşya
koyma yeri gibi kullanmayın.
Cihaz kapağını dikkatlice açın. Alkollü
malzemeler kullanılması, alkol ve
havanın karışmasına neden olabilir.
Kapağını açarken cihaza kıvılcım
veya çıplak alev temas etmemesine
dikkat edin.
Cihazın içine, üzerine veya yakınına
yanıcı ürünler ya da yanıcı ürünlerle
ıslanmış eşyalar koymayın.
UYARI!
Cihazın zarar görme riski
vardır.
•
Emaye kısmın hasar görmesini veya
renginin solmasını önlemek için:
•
•
•
•
•
2.4 Bakım ve temizlik
UYARI!
Yaralanma, yangın veya
cihazın zarar görme riski söz
konusudur.
•
•
•
•
•
•
5
– cihazın alt kısmına fırın kabı veya
diğer cisimleri direkt olarak
koymayın.
– cihazın alt kısmına direkt olarak
alüminyum folyo koymayın.
– sıcak cihaza doğrudan su
koymayın.
– yemek pişirmeyi bitirdikten sonra
nemli tabak ve yiyecekleri cihazın
içinde bırakmayın.
– aksesuarları çıkarırken ve
takarken dikkatli olun.
Emaye kısmın renginin solması
cihazın performansını etkilemez.
Garanti şartları uyarınca bu bir kusur
değildir.
Yaş pasta için derin pişirme kabı
kullanın. Meyve suları kalıcı
paslanmalara neden olabilir.
Bu cihaz sadece pişirme amaçlıdır.
Oda ısıtma gibi başka amaçlarla
kullanılmamalıdır.
Pişirme işlemini daima fırın kapağı
kapalı halde yapın.
Cihaz bir mobilya panelinin arkasına
monte edilirse (örneğin kapı), cihaz
çalışırken kapının kapalı olmamasına
dikkat edin. Kapalı mobilya panelinin
arkasında sıcaklık ve nem oluşabilir
ve cihaza, muhafaza ünitesine veya
zemine zarar verebilir. Cihazı
kullandıktan sonra soğuya kadar
mobilya panelini kapatmayın.
Bakım işleminden önce, cihazı devre
dışı bırakın ve elektrik fişini prizden
çekin.
Cihazın soğuduğundan emin olun.
Cam panellerin kırılma riski vardır.
Hasar gördüklerinde kapağın cam
panellerini hemen değiştirin. Yetkili
Servis Merkezini arayın.
Kapağı cihazdan çıkarırken dikkatli
olun. Kapak ağırdır!
Yüzey malzemesinin bozulmasını
önlemek için cihazı düzenli olarak
temizleyin.
Cihaz içerisindeki yağ veya yiyecek
kalıntıları yangına neden olabilir.
6
www.electrolux.com
•
•
•
Cihazı yumuşak, nemli bir bezle
temizleyin. Sadece nötr deterjanlar
kullanın. Aşındırıcı ürünleri, aşındırıcı
temizleme bezlerini, çözücüleri veya
metal cisimleri kullanmayın.
Fırın spreyi kullanıyorsanız
ambalajdaki güvenlik talimatlarına
uyun.
Katalitik emayeyi (varsa) deterjanla
temizlemeyin.
2.7 Servis
•
•
Cihazı onarmak için yetkili bir Servis
Merkezine başvurun.
Sadece orijinal yedek parçalar
kullanın.
Üretici / İhracatçı :
ELECTROLUX APPLIANCES AB
BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE)
2.5 İç aydınlatma
ST GÖRANSGATAN 143
•
SE-105 45 STOCKHOLM
Bu cihaz için kullanılan halojen lamba
veya lamba ampulü türü, sadece ev
cihazları içindir. Ev aydınlatması için
kullanmayın.
UYARI!
Elektrik çarpması riski.
•
•
Lambayı değiştirmeden önce cihaz
fişini prizden çekin.
Sadece aynı özelliklerdeki lambaları
kullanın.
2.6 Elden çıkarma
UYARI!
Yaralanma ya da boğulma
riski.
•
•
•
Cihazın fişini prizden çekin.
Elektrik kablosunu kesin ve atın.
Çocukların ve hayvanların cihazda
kapalı kalmasını önlemek için kapak
kilit dilini çıkarın.
SWEDEN
TEL: +46 (8) 738 60 00
FAX: +46 (8) 738 63 35
www.electrolux.com
İthalatcı: Electrolux A.Ş
Tarlabaşı Cad. No:35 34435-TaksimBeyoğlu_Istanbul
Electrolux tüketici danışma merkezi: 0
850 250 35 89
www.electrolux.com.tr
Kullanım Ömrü Bilgisi :
Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl,
diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10
yıldır. Kullanım ömrü, üretici ve/veya
ithalatçı firmanın cihazınızla ilgili yedek
parça temini ve bakım süresini ifade
eder.
TÜRKÇE
3. ÜRÜN TANIMI
3.1 Genel görünüm
1
2
3
4
5
6
7
12
4
8
9
3
10
2
1
11
3.2 Aksesuarlar
•
Tel raf
Pişirme kapları, kek kalıpları,
kızartmalar için.
1 Kontrol paneli
2 Sıcaklık lambası / sembolü /
göstergesi
3 Sıcaklık düğmesi
4 Elektronik programlayıcı
5 Fırın fonksiyonları düğmesi
6 Güç lambası / sembolü / göstergesi
7 Soğutma fanı için hava menfezleri
8 Isıtıcı eleman
9 Lamba
10 Fan
11 Sürgülü kafes, çıkarılabilir
12 Raf konumları
•
Izgara- / Kızartma kabı
Pişirmek, kızartmak veya yağ tepsisi
olarak kullanmak için.
4. İLK KULLANIMDAN ÖNCE
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
4.1 İlk Temizlik
Çıkarılabilir raf desteklerini ve
aksesuarları cihazdan çıkarın.
"Bakım ve temizlik"
bölümüne bakın.
Cihazı ilk kullanım öncesinde temizleyin.
Aksesuarları ve çıkarılabilir raf
desteklerini başlangıçtaki yerlerine takın.
4.2 Saati ayarlama
Fırını çalıştırmadan önce saati
ayarlamanız gereklidir.
Cihazı güç kaynağına bağlamadığınızda,
bir elektrik kesintisi olduğunda veya
zamanlayıcı ayarlanmadığında, günün
Saati fonksiyonunun göstergesi yanıp
söner.
Doğru saati ayarlamak için
veya
düğmesine basın.
Yaklaşık beş saniye sonra yanıp sönme
işlemi durur ve gösterge ekranında
ayarladığınız saat gösterilir.
4.3 Saatin değiştirilmesi
Süre
veya Bitiş
fonksiyonu çalışırken, günün
saatini değiştiremezsiniz.
Günün Saati fonksiyonunun göstergesi
tuşuna arka
yanıp sönene kadar
arkaya basın.
Yeni saati ayarlamak için "Saatin
ayarlanması"na bakın.
7
8
www.electrolux.com
4.4 Ön ısıtma
4. Cihazı 15 dakika çalıştırın.
Kalan yağ kalıntılarının yanması için boş
cihazı önceden ısıtın.
fonksiyonunu ve maksimum
sıcaklığı ayarlayın.
2. Cihazı bir saat çalıştırın.
1.
3.
fonksiyonunu ve maksimum
sıcaklığı ayarlayın.
5.
fonksiyonunu ve maksimum
sıcaklığı ayarlayın.
6. Cihazı 15 dakika çalıştırın.
Aksesuarlar normalde olduğundan daha
sıcak olabilir. Cihazdan koku ve duman
yayılabilir. Bu normal bir durumdur.
Odadaki hava akışının yeterli
olduğundan emin olun.
5. GÜNLÜK KULLANIM
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
5.1 Hareketli düğmeler
Cihazı kullanmak için kontrol düğmesine
basın. Kontrol düğmesi dışarıya çıkar.
1. Fırın fonksiyonları düğmesini, bir fırın
fonksiyonunu seçmek için çevirin.
2. Bir sıcaklığı seçmek için sıcaklık
düğmesini çevirin.
3. Cihazı devre dışı bırakmak için fırın
fonksiyonlarının ve sıcaklık ayarının
düğmelerini kapalı konuma getirin.
5.2 Cihazın etkinleştirilmesi ve
devre dışı bırakılması
Cihazınızın düğme
sembolleri, göstergeleri
veya lambalarının olup
olmaması modeline
bağlıdır:
• Gösterge, fırının
ısınmasıyla birlikte açılır.
• Lamba, fırının
çalışmasıyla birlikte açılır.
• Sembol, düğmenin fırın
fonksiyonlarını ya da
sıcaklığı kontrol edip
etmediğini gösterir.
5.3 Fırın fonksiyonları
Fırın fonksiyonu
Uygulama
Kapalı konum
Cihaz kapalı.
Fırın İçi Aydın‐
latma
Fırın lambasını pişirme fonksiyonunu kullanmadan
etkinleştirmek içindir.
Üst + Alt Isıtma
Tek raf konumunda pişirme ve kızartma yapmak içi‐
ndir.
TÜRKÇE
Fırın fonksiyonu
Uygulama
Üst Isıtma
Ekmek, kek ve börek kızartmak içindir. Pişmiş yiye‐
cekler içindir.
Alt Isıtma
Altı gevrek olması gereken kekleri pişirmek ve yiye‐
cekleri konserve yapmak içindir.
Izgara
Yassı yiyecekleri ızgara yapmak ve ekmek kızart‐
mak içindir.
Hızlı Izgara
Çok miktardaki yassı yiyecekleri ızgara yapmak ve
ekmek kızartmak içindir.
Sıcak Hava
Aynı anda 2 adede kadar raf konumunda pişirmek
ve yiyecekleri kurutmak içindir.Sıcaklığı, Üst+Alt Isıt‐
ma'dan 20 - 40 °C daha düşük ayarlayın.
Buz Çözme
Dondurulmuş yiyeceklerin buzunu çözmek içindir.
5.4 Gösterge Ekranı
A
B
C
A) Fonksiyon göstergeleri
B) Saat göstergesi
C) Fonksiyon göstergesi
5.5 Tuşlar
Tuş
Fonksiyon
Açıklaması
EKSİ
Saati ayarlamak içindir.
SAAT
Bir saat fonksiyonu ayarlamak içindir.
ARTI
Saati ayarlamak içindir.
6. SAAT FONKSIYONLARI
6.1 Saat fonksiyonları tablosu
Saat fonksiyonu
Saat
9
Uygulama
Günün saatini değiştirmek veya kontrol etmek içindir.
10
www.electrolux.com
Saat fonksiyonu
Uygulama
Zaman Ayarı
Geri sayım süresini ayarlamak için. Bu fonksiyonun ciha‐
zın çalışması üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.
Süre
Fırının pişirme zamanının ayarlanması içindir.
Bitiş
Fırının devre dışı bırakılması gereken günün saatini ayar‐
lamak içindir.
Cihazın ne kadar süre
çalışacağını ve ne zaman
devre dışı bırakılacağını
ayarlamak için aynı anda
Süre
ve Bitiş
fonksiyonlarını
kullanabilirsiniz. Bu, cihazı
gecikmeli olarak
etkinleştirmenize neden olur.
Önce Süreyi
ve daha
sonra Bitişi
ayarlayın.
6.2 Saat fonksiyonlarının
ayarlanması
Süre
ve Bitiş
için bir fırın
fonksiyonu ve pişirme sıcaklığı ayarlayın.
Bu Zaman Ayarı
için gerekli değildir.
1. Gerekli saat fonksiyonu göstergesi
yanıp sönene dek
tuşuna arka
arkaya basın.
2. Gerekli saat fonksiyonunun zamanını
ayarlamak için
basın.
veya
tuşuna
Saat fonksiyonu çalışıyor. Gösterge
ekranı ayarladığınız saat fonksiyonunu
gösterir.
Zaman Ayarı fonksiyonu için
gösterge kalan süreyi
gösterir.
3. Süre bittiğinde saat fonksiyonu
göstergesi yanıp söner ve sesli bir
sinyal duyulur. Sinyali durdurmak için
bir tuşa basın.
4. Fırın fonksiyonları ve sıcaklık ayar
düğmelerini kapalı konuma getirin.
Süre
ve Bitiş
fonksiyonu ile cihaz otomatik
olarak devre dışı bırakılır.
6.3 Saat fonksiyonlarının iptal
edilmesi
1. Gerekli fonksiyon göstergesi yanıp
sönünceye kadar
arkaya basın.
tuşuna arka
tuşunu basılı tutun.
2.
Saat fonksiyonu birkaç saniye sonra
devre dışı kalır.
7. EK FONKSIYONLAR
7.1 Soğutma fanı
7.2 Güvenlik termostatı
Cihaz çalışırken, cihaz yüzeyinin soğuk
kalması için soğutma fanı otomatik olarak
çalışır. Cihazı kaparsanız, cihaz
soğuyana kadar soğutma fanı çalışmaya
devam eder.
Cihazın hatalı kullanılması veya kusurlu
bileşenler tehlikeli şekilde aşırı ısınmaya
neden olabilir. Bunun önüne geçmek için,
fırında gücü kesen bir güvenlik termostatı
bulunur. Sıcaklık düştüğünde fırın
otomatik olarak tekrar çalışmaya başlar.
TÜRKÇE
11
8. İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER
koymayın. Bu, pişirme sonuçlarının
değişmesine ve emaye kaplamasının
zarar görmesine neden olabilir.
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
Tablolarda verilen sıcaklıklar
ve pişirme süreleri sadece
bilgi amaçlıdır. Gerçek
süreler tariflere ve kullanılan
malzemelerin kalitesine ve
miktarına bağlıdır.
8.2 Kek pişirme
•
•
8.1 Genel bilgiler
•
•
•
•
•
Cihazda dört adet raf konumu
bulunmaktadır. Raf konumlarını
cihazın altından başlayarak sayın.
Cihaz, hava sirkülasyonu sağlayan ve
buharı sürekli olarak yeniden kullanılır
hale getiren özel bir sistemle
donatılmıştır. Bu sistem sayesinde
buharlı bir ortamda pişirebilir ve
yiyeceklerin içinin yumuşak ve dışının
gevrek olmasını sağlayabilirsiniz.
Pişirme süresini ve enerji tüketimini
en aza indirir.
Cihazın içinde veya cam kapı
panellerinde nemden buğulanma
oluşabilir. Bu normal bir durumdur.
Pişirme sırasında fırın kapısını
açarken mutlaka fırından uzakta
durun. Yoğunlaşmayı azaltmak için,
pişirmeye başlamadan önce cihazı 10
dakika çalıştırın.
Her kullanımdan sonra cihazdaki
buğulanmayı temizleyin.
Pişirme sırasında doğrudan cihaz
zeminine herhangi bir nesne ve
bileşenlerin üzerine alüminyum folyo
Fırın kapısını, pişirme süresinin 3/4'ü
geçmeden açmayın.
Aynı anda birden fazla tepsi
kullanıyorsanız, aralarında bir raf
boşluk bırakın.
8.3 Et ve balık pişirme
•
•
•
Fırında kalıcı lekelerin oluşmasını
önlemek için, çok yağlı yemekler
pişirirken derin tava/pişirme kabı
kullanın.
İçindeki suyun sızıp kurumaması için,
eti kesmeden önce 15 dakika bekletin.
Kızartma esnasında fırının içinde aşırı
duman oluşmasını önlemek için, derin
tava/pişirme kabına biraz su koyun.
Duman birikmesini önlemek için,
kuruduktan sonra her seferinde su
ekleyin.
8.4 Pişirme süreleri
Pişirme süreleri, yiyeceğin türüne,
kıvamına ve hacmine göre değişiklik
gösterir.
Başlangıçta, pişirme esnasındaki
performansı gözlemleyin. Cihazda
pişirme yaparken kullandığınız pişirme
kaplarına, tariflere ve miktarlara göre en
iyi ayarları (ısı ayarı, pişirme süresi, vs.)
tespit edin.
8.5 Pişirme ve kızartma tablosu
Kek ve pastalar
Yemek
Çırpma
usulü tari‐
fler
Üst+Alt Isıtma
Sıcak Hava ile Pi‐
şirme
Sıcaklık
(°C)
Raf konu‐ Sıcaklık
mu
(°C)
Raf konu‐
mu
170
2
2 (1 ve 3)
160
Süre (dk.) Açıklama‐
lar
45 - 60
Kek kalı‐
bında
12
www.electrolux.com
Yemek
Üst+Alt Isıtma
Sıcak Hava ile Pi‐
şirme
Süre (dk.) Açıklama‐
lar
Sıcaklık
(°C)
Raf konu‐ Sıcaklık
mu
(°C)
Raf konu‐
mu
Kurabiye
hamuru
170
2
160
2 (1 ve 3)
24 - 34
Kek kalı‐
bında
Yağlı süt‐
ten
cheese
cake
170
1
160
2
60 - 80
26 cm'lik
bir kek ka‐
lıbında
Elmalı kek 170
(Elmalı
turta)
1
160
2 (1 ve 3)
100 - 120
Tel raf
üzerinde
20 cm'lik
iki kek ka‐
lıbında
Strudel
175
2
150
2
60 - 80
Pişirme
tepsisinde
Reçelli tart 170
2
160
2
30 - 40
26 cm'lik
bir kek ka‐
lıbında
Meyveli
kek
170
2
155
2
60 - 70
26 cm'lik
bir kek ka‐
lıbında
Sünger
kek
(Yağsız
pandispa‐
nya)
170
2
160
2
35 - 45
26 cm'lik
bir kek ka‐
lıbında
Yılbaşı ke‐ 170
ki / Bol
meyveli
kek
2
160
2
50 - 60
20 cm'lik
bir kek ka‐
lıbında
Erikli
kek1)
170
2
160
2
50 - 60
Ekmek ka‐
lıbında
Küçük ke‐
kler
170
3
160
3 (1 ve 3)
20 - 30
Pişirme
tepsisinde
Bisküvil‐
er1)
150
3
150
3
20 - 30
Pişirme
tepsisinde
Bezeler
100
3
100
3
90 - 120
Pişirme
tepsisinde
Sandviç
ekmeği1)
190
3
180
3
15 - 20
Pişirme
tepsisinde
TÜRKÇE
Yemek
Üst+Alt Isıtma
Sıcak Hava ile Pi‐
şirme
13
Süre (dk.) Açıklama‐
lar
Sıcaklık
(°C)
Raf konu‐ Sıcaklık
mu
(°C)
Raf konu‐
mu
Kremalı
çörek1)
190
3
180
3
25 - 35
Pişirme
tepsisinde
Kaplama
turtalar
180
3
170
2
45 - 70
20 cm'lik
bir kek ka‐
lıbında
Victoria
sandviçi
180
1 veya 2
170
2 (sol ve
sağ)
40 - 55
20 cm'lik
kek kalı‐
bında sol
+ sağ
1) Fırını önceden 10 dakika ısıtın.
Ekmek ve pizza
Yemek
Üst+Alt Isıtma
Sıcak Hava ile Pi‐
şirme
Süre (dk.) Açıklama‐
lar
Sıcaklık
(°C)
Raf konu‐ Sıcaklık
mu
(°C)
Raf konu‐
mu
Beyaz ek‐
mek1)
190
1
190
1
60 - 70
1 - 2 par‐
ça, 500 g
tek parça
Çavdar
ekmeği
190
1
180
1
30 - 45
Ekmek ka‐
lıbında
Ekmek1)
190
2
180
2 (1 ve 3)
25 - 40
Pişirme
tepsisinde
6 - 8 adet
Pizza1)
190
1
190
1
20 - 30
Bir tavada/
pişirme
kapında
Yağlı
çörekler1)
200
3
190
2
10 - 20
Pişirme
tepsisinde
1) Fırını önceden 10 dakika ısıtın.
Tartlar
Yemek
Makarnalı
börek
Üst+Alt Isıtma
Sıcak Hava ile Pi‐
şirme
Sıcaklık
(°C)
Raf konu‐ Sıcaklık
mu
(°C)
Raf konu‐
mu
180
2
2
180
Süre (dk.) Açıklama‐
lar
40 - 50
Bir kalıpta
14
www.electrolux.com
Yemek
Üst+Alt Isıtma
Sıcak Hava ile Pi‐
şirme
Süre (dk.) Açıklama‐
lar
Sıcaklık
(°C)
Raf konu‐ Sıcaklık
mu
(°C)
Raf konu‐
mu
Sebzeli
tart
200
2
175
2
45 - 60
Bir kalıpta
Kiş
190
1
190
1
40 - 50
Bir kalıpta
Lazanya
200
2
200
2
25 - 40
Bir kalıpta
İç dolgulu
makarna
200
2
190
2
25 - 40
Bir kalıpta
Yorkshire
pudingi1)
220
2
210
2
20 - 30
6 puding
kalıbı
1) Fırını önceden 10 dakika ısıtın.
Et
Yemek
Üst+Alt Isıtma
Sıcak Hava ile Pi‐
şirme
Süre (dk.) Açıklama‐
lar
Sıcaklık
(°C)
Raf konu‐ Sıcaklık
mu
(°C)
Raf konu‐
mu
Sığır eti
200
2
190
2
50 - 70
Bir tel raf
ve derin
tavada
Keçi Eti
180
2
180
2
90 - 120
Bir tel raf
ve derin
tavada
Dana eti
190
2
175
2
90 - 120
Bir tel raf
ve derin
tavada
Az pişmiş
rozbif
210
2
200
2
44 - 50
Bir tel raf
ve derin
tavada
Orta piş‐
miş rozbif
210
2
200
2
51 - 55
Bir tel raf
ve derin
tavada
İyi pişmiş
rozbif
210
2
200
2
55 - 60
Bir tel raf
ve derin
tavada
Keçi omzu 180
2
170
2
120 - 150
Bir tavada/
pişirme
kapında
TÜRKÇE
Yemek
Üst+Alt Isıtma
Sıcak Hava ile Pi‐
şirme
15
Süre (dk.) Açıklama‐
lar
Sıcaklık
(°C)
Raf konu‐ Sıcaklık
mu
(°C)
Raf konu‐
mu
Keçi incik
180
2
160
2
100 - 120
Derin ta‐
vada 2
parça
Kuzu Eti
190
2
190
2
110 - 130
But
Tavuk
200
2
200
2
70 - 85
Derin bir
tava/
pişirme
kabında
bütün
Hindi
180
1
160
1
210 - 240
Derin bir
tava/
pişirme
kabında
bütün
Ördek
175
2
160
2
120 - 150
Derin bir
tava/
pişirme
kabında
bütün
Kaz
175
1
160
1
150 - 200
Derin bir
tava/
pişirme
kabında
bütün
Tavşan
190
2
175
2
60 - 80
Parçalar
halinde
Yaban
tavşanı
190
2
175
2
150 - 200
Parçalar
halinde
Sülün
190
2
175
2
90 - 120
Derin bir
tava/
pişirme
kabında
bütün
16
www.electrolux.com
Balık
Yemek
Üst+Alt Isıtma
Sıcak Hava ile Pi‐
şirme
Süre (dk.) Açıklama‐
lar
Sıcaklık
(°C)
Raf konu‐ Sıcaklık
mu
(°C)
Raf konu‐
mu
Alabalık /
Çipura
190
2
175
2 (1 ve 3)
40 - 55
3 - 4 balık
Ton ba‐
lığı / So‐
mon
190
2
175
2 (1 ve 3)
35 - 60
4 - 6 fileto
Sıcaklık
(°C)
Süre (dk.)
8.6 Izgara
Pişirmeye başlamadan önce,
fırını 10 dakika boş olarak
ısıtın.
Yemek
Miktar
Parça
(g)
Fileto bif‐
tekler
4
800
Bonfile
4
Sosisler
8
Raf konu‐
mu
1. taraf
2. taraf
250
12 - 15
12 - 14
3
600
250
10 - 12
6-8
3
-
250
12 - 15
10 - 12
3
Keçi pirzo‐ 4
lalar
600
250
12 - 16
12 - 14
3
Tavuk (2
parça hal‐
inde)
2
1000
250
30 - 35
25 - 30
3
Kebaplar
4
-
250
10 - 15
10 - 12
3
Tavuk
göğsü
4
400
250
12 - 15
12 - 14
3
Hambur‐
ger
6
600
250
20 - 30
-
3
Balık fileto 4
400
250
12 - 14
10 - 12
3
Tost sand‐ 4 - 6
viçler
-
250
5-7
-
3
Kızartma
-
250
2-4
2-3
3
4-6
9. BAKIM VE TEMIZLIK
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
TÜRKÇE
9.1 Temizlik hakkında
açıklamalar
•
•
•
•
•
•
Cihazın ön kısmını yumuşak bir bez
ve deterjanlı sıcak su ile temizleyin.
Metal yüzeyleri temizlemek için her
zamanki temizlik maddesini kullanın.
Her kullanımdan sonra cihazın içini
temizleyin. Birikmiş yağlar ya da diğer
yemek artıkları yangına sebep olabilir.
Izgara tavası için risk daha yüksektir.
Zorlu kirleri özel fırın temizleyici ile
çıkarın.
Tüm aksesuarları her kullanımdan
sonra temizleyin ve kurumalarını
bekleyin. Ilık su, deterjan ve yumuşak
bir bez kullanın.
Yapışmaz aksesuarlarınız varsa,
bunları temizlemek için aşındırıcı
temizlik maddeleri, keskin cisimler
veya bulaşık makinesi kullanmayın.
Yapışmaz kaplamanın hasar
görmesine neden olabilir.
9.2 Paslanmaz çelik veya
alüminyum cihazlar
Fırın kapısını sadece ıslak
bir süngerle temizleyin.
Yumuşak bir bezle kurulayın.
Yüzeye zarar
verebileceklerinden bulaşık
teli, asit veya aşındırıcı
maddeler kullanmayın.
Fırının kontrol panelini aynı
uyarıları dikkate alarak
temizleyin.
9.3 Kapı contalarının
temizlenmesi
•
•
Kapı contasını düzenli olarak kontrol
edin. Kapı contası, fırın boşluğunun
kasası çevresinde bulunur. Kapı
contası hasarlıysa, cihazı
kullanmayın. Yetkili Servisi arayın.
Kapı contasını temizlemek için
temizlik hakkındaki genel bilgilere
başvurun.
9.4 Raf desteklerini
Fırını temizlemek için, raf desteklerini
sökün.
1. Raf desteğinin ön kısmını yan
duvardan çekin.
2. Raf desteğinin arka kısmını yan
duvardan uzağa çekin ve desteği
çıkarın.
1
2
Ray desteklerini ters sırayla takın.
9.5 Fırın kapağının
temizlenmesi
Fırın kapağının iki cam paneli vardır.
Fırın kapağını ve iç cam paneli
temizlemek için çıkartabilirsiniz.
Fırın kapağını sökmeden
önce iç cam panelleri
çıkarmaya çalışırsanız fırın
kapağı kapanabilir.
DİKKAT!
Cihazı iç cam paneli
olmadan kullanmayın.
1. Kapağı tamamen açın ve kapaktaki
iki menteşeyi tutun.
17
18
www.electrolux.com
4. Sağlam bir zemin üzerine bir bez
yerleştirerek, kapağı bezin üzerine
koyun.
2. Menteşelerin üstündeki kolları
kaldırın ve çevirin.
5. İç cam paneli çıkartmak için kilit
sistemini açın
6. Sabitleyicilerin ikisini de 90°
döndürüp, yuvalarından çıkarın.
3. Fırın kapağını ilk açılma
pozisyonuna, yarıya kadar kapatın.
Daha sonra ileri doğru çekip kapıyı
yuvasından çıkarın.
90°
7. Öncelikle dikkatlice kaldırın ve
ardından cam paneli çıkartın.
TÜRKÇE
19
9.6 Lambanın değiştirilmesi
Cihazın iç kısmının tabanına bir bez
serin. Bu, lamba cam kapağının ve fırının
iç kısmının hasar görmesini önler.
1
UYARI!
Elektrik tehlikesi! Lambayı
değiştirmeden önce sigortayı
kapatın.
Lamba ve lambanın cam
kapağı ısınabilir.
2
8. Cam paneli sabunlu suyla temizleyin.
Cam paneli dikkatlice kurulayın.
Temizleme bittiğinde, cam panel ve fırın
kapağını takın. Yukarıdaki adımları
sondan başa doğru izleyin.
Ekran baskı bölgesi kapağın iç kısmına
bakmalıdır. Montajın ardından ekran
baskı bölgesindeki cam panel
çerçevesine ait yüzeyin,
dokunduğunuzda pürüzsüz olduğundan
emin olun.
İç cam paneli yerine doğru bir şekilde
taktığınızdan emin olun.
1. Cihazı devre dışı bırakın.
2. Sigortaları sigorta kutusundan çıkarın
veya devre kesiciyi devre dışı
bırakın.
Arka lamba
1. Lambanın cam kapağını saat
yönünün tersine çevirerek çıkartın.
2. Cam kapağı temizleyin.
3. Lambayı 300 °C ısıya dayanıklı
uygun bir lamba ile değiştirin.
4. Cam kapağı takın.
10. SORUN GIDERME
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
10.1 Servisi aramadan önce
Sorun
Olası neden
Çözüm
Fırın ısınmıyor.
Fırın kapalıdır.
Fırını çalıştırın.
Fırın ısınmıyor.
Saat ayarlanmamıştır.
Saati ayarlayın.
Fırın ısınmıyor.
Gerekli ayarlar yapılma‐
mıştır.
Ayarların doğru olup olma‐
dığını kontrol edin.
20
www.electrolux.com
Sorun
Olası neden
Çözüm
Fırın ısınmıyor.
Sigorta atmıştır.
Arızaya, sigortanın neden
olup olmadığını kontrol ed‐
in. Sigortanın tekrar tekrar
atması halinde, kalifiye bir
elektrikçiye danışın.
Lamba çalışmıyor.
Lamba arızalıdır.
Lambayı değiştirin.
Yemeklerin üstünde ve fır‐
ın boşluğunda buhar ve
buğu birikiyor.
Yemek fırında çok uzun bir Pişirme işlemi bittikten son‐
süre bırakılmıştır.
ra, yemekleri fırının içeri‐
sinde 15 - 20 dakikadan fa‐
zla bekletmeyin.
Ekranda "12.00" görüntüle‐ Elektrik kesintisi olmuştur.
niyor.
10.2 Servis verileri
Sorunu gideremediğiniz takdirde,
satıcınıza veya bir Yetkili Servise
başvurun.
Saati tekrar ayarlayın.
cihazın pişirme bölümünün ön
tarafındadır. Cihaz boşluğundaki bilgi
etiketini çıkarmayın.
Servisler için gerekli bilgiler bilgi
etiketinde bulunmaktadır. Bilgi etiketi
Bu verileri aşağıya yazmanızı öneriyoruz:
Model (MOD.)
.........................................
Ürün numarası (PNC)
.........................................
Seri numarası (S.N.)
.........................................
11. MONTAJ
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
TÜRKÇE
11.3 Elektrik tesisatı
11.1 Ankastre Montaj
540 21
558
min. 550
6
114
19
20
600
21
min. 560
589
570
"Güvenlik" bölümünde
açıklanan güvenlik
önlemlerine uymamanız
halinde üretici firma
sorumluluk kabul etmez.
Bu cihaz ile birlikte sadece bir ana
elektrik kablosu verilir.
11.4 Kablo
594
Montaj veya değişime uygun kablo tipleri:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
6
3
Kablo ile ilgili bölüme bakmak için bilgi
etiketindeki toplam güce bakın. Tabloya
da bakabilirsiniz:
Toplam güç (W)
Kablo bölümü
(mm²)
maksimum 1380
3 x 0.75
maksimum 2300
3x1
maksimum 3680
3 x 1.5
540 21
min. 550
558
19
20
580
114
min. 560
589
570
594
9
Fırın kablosu (yeşil / sarı kablo) faz
kablolarından ve nötr bağlantı
kablolarından (mavi ve kahverengi
kablolar) 2 cm uzun olmalıdır.
11.2 Mobilya içine montaj
A
B
12. TEKNIK BILGILER
12.1 Teknik veriler
Voltaj
220 - 240 V
22
www.electrolux.com
Frekans
50 / 60 Hz
13. ENERJI VERIMLILIĞI
13.1 EU 65-66/2014 uyarınca Ürün Fişi ve bilgileri
Tedarikçi adı
Electrolux
Ürün kimliği
EZB3410AOK
EZB3410AOW
Enerji Verimlilik Endeksi
103,8
Enerji verimlilik sınıfı
A
Standart yüklü, geleneksek mod enerji tüketimi
0,83 kWsaat/devir
Standart yüklü, fanlı pişirme modu enerji tüketimi
0,82 kWsaat/devir
Boşluk sayısı
1
Isı kaynağı
Elektrik
Ses ayarı
57 l
Fırın türü
Ankastre Fırın
Kütle
EN 60350-1 - Elektrikli pişirme cihazları Bölüm 1: Ürün gamları, fırınlar, buharlı
fırınlar ve ızgaralar - Performans ölçüm
yöntemleri.
13.2 Enerji tasarrufu
Cihazda, günlük yemek pişirme işlemleri
sırasında enerji tasarrufu yapmanıza
yardımcı olacak özellikler bulunmaktadır.
•
Genel bilgiler
– Fırın çalışırken kapağının düzgün
şekilde kapatıldığından emin olun
ve pişirme sırasında mümkün
olduğunca kapalı tutun.
– Daha fazla enerji tasarrufu için
metal kaplar kullanın.
– Mümkünse, fırını ısıtmadan
yiyeceği içine koyun.
•
•
EZB3410AOK
28.3 kg
EZB3410AOW
28.4 kg
– Pişirme süresinin 30 dakikayı
aştığı durumlarda, pişirme
süresine bağlı olarak, süre
dolmadan 3 - 10 dakika önce fırın
sıcaklığını minimuma düşürün.
Fırının içinde kalan sıcaklık,
pişirme işlemine devam eder.
– Diğer yiyecekleri ısıtmadan önce
kalan sıcaklığı kullanın.
Fanlı pişirme - mümkünse, enerji
tasarrufu için fanlı pişirme
fonksiyonlarını kullanın.
Yemekleri sıcak tutma - yemekleri
sıcak tutmak için kalan sıcaklığı
kullanmak istiyorsanız, mümkün olan
en düşük sıcaklık ayarını seçin.
14. TÜKETICININ SEÇIMLIK HAKLARI
1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması
durumunda tüketici;
a. Satılanı geri vermeye hazır
olduğunu bildirerek sözleşmeden
dönme,
TÜRKÇE
b. Satılanı alıkoyup ayıp oranında
satış bedelinden indirim isteme,
c. Aşırı bir masraf gerektirmediği
takdirde, bütün masrafları
satıcıya ait olmak üzere satılanın
ücretsiz onarılmasını isteme,
d. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir
misli ile değiştirilmesini isteme,
seçimlik haklarından birini
kullanabilir. Satıcı, tüketicinin
tercih ettiği bu talebi yerine
getirmekle yükümlüdür.
2. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesi hakları üretici
veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.
Bu fıkradaki hakların yerine
getirilmesi konusunda satıcı, üretici
ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Üretici veya ithalatçı, malın kendisi
tarafından piyasaya sürülmesinden
sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği
takdirde sorumlu tutulmaz.
3. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesinin satıcı için
orantısız güçlükleri beraberinde
getirecek olması hâlinde tüketici,
sözleşmeden dönme veya ayıp
oranında bedelden indirim
haklarından birini kullanabilir.
Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız
değeri, ayıbın önemi ve diğer
seçimlik haklara başvurmanın tüketici
açısından sorun teşkil edip
etmeyeceği gibi hususlar dikkate
alınır.
4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesi haklarından
15. ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER
Şu sembole sahip malzemeler geri
dönüştürülebilir . Ambalajı geri
dönüşüm için uygun konteynerlere
koyun. Elektrikli ve elektronik cihaz
atıklarının geri dönüşümüne ve çevre ve
insan sağlığının korunmasına yardımcı
*
23
birinin seçilmesi durumunda bu
talebin satıcıya, üreticiye veya
ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren
azami otuz iş günü, konut ve tatil
amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş
günü içinde yerine getirilmesi
zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58
inci maddesi uyarınca çıkarılan
yönetmelik eki listede yer alan
mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz
onarım talebi, yönetmelikte belirlenen
azami tamir süresi içinde yerine
getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer
seçimlik haklarını kullanmakta
serbesttir.
5. Tüketicinin sözleşmeden dönme
veya ayıp oranında bedelden indirim
hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş
olduğu bedelin tümü veya bedelden
yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye
iade edilir.
6. Seçimlik hakların kullanılması
nedeniyle ortaya çıkan tüm
masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı
yerine getiren tarafça karşılanır.
Tüketici bu seçimlik haklarından biri
ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098
sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri
uyarınca tazminat da talep edebilir.
Tüketici, garantiden doğan haklarının
kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek
uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin
bulunduğu veya tüketici işleminin
yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem
Heyetine veya Tüketici Mahkemesine
başvurabilir.
olun. Ev atığı sembolü bulunan
cihazları atmayın. Ürünü yerel geri
dönüşüm tesislerinize gönderin ya da
belediye ile irtibata geçin.
AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
867318780-A-142015
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising