Zanussi | OPZB4210W | User manual | ZANUSSI OPZB4210W User Manual

ZANUSSI OPZB4210W User Manual
KK
RU
UK
Қолдану туралы
нұсқаулары
Инструкция по
эксплуатации
Інструкція
Тұмшапеш
Духовой шкаф
Духова шафа
ZZB525601
2
21
42
Мазмұны
Сақтық шаралары
Қауіпсіздік нұсқаулары
Бұйым сипаттамасы
Бірінші қолданғанға дейін
Әркүндік қолдану
Сағат функциялары
2
3
6
6
7
8
Қосымша функциялар
Ақыл-кеңес
Күту менен тазалау
Ақаулықты түзету
Орнату
Техникалық ақпарат
9
9
16
18
19
20
Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.
Сақтық шаралары
Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында бірге
жеткізілген нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз. Құрылғыны
дұрыс орнатпау мен дұрыс пайдаланбау нәтижесінде адам
жарақат алса және ақаулық орын алса өндіруші жауапты
емес. Нұсқаулықты келешекте қарап жүру үшін үнемі
сақтап қойыңыз.
Балалар мен дәрменсіз адамдардың қауіпсіздігі
•
•
•
•
•
•
•
2
Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар мен денесіне,
сезім жүйесіне не ақыл-есіне зақым келген адамдар не
тәжірибесі аз адамдар өз қауіпсіздіктерін қамтамасыз
ететін адамның қадағалауы немесе құрылғыны қауіпсіз
қолдану бойынша берген нұсқауына сүйеніп, дұрыс
қолданбау салдарын түсінсе қолдануына болады.
Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
Орам материалдарының барлығын балалардан алыс
ұстаңыз.
Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда немесе ол суып тұрғанда,
балалар мен үй жануарларын оған жақындатпаңыз. Қол
жететін бөлшектері ыстық.
Құрылғы бала қауіпсіздігінің құралымен жабдықталса,
оны іске қосуды ұсынамыз.
Балалар тазалау және күтім көрсету жұмыстарын
басқаның бақылауынсыз орындамауға тиіс.
3 жасқа толмаған балаларды үнемі қарап отырмаған
жағдайда құрылғыдан алыс ұстау керек.
www.zanussi.com
Қауіпсіздік туралы жалпы ақпарат
•
•
•
•
•
•
•
Тек білікті маман ғана осы құрылғыны орнатып, сымын
ауыстыруға тиіс.
Жұмыс істеп тұрған құрылғының ішкі жағы ысып кетеді.
Құрылғының ішіндегі қыздырғыш элементтерге қол
тигізбеңіз. Керек-жарақтарды немесе ыдыстарды алыпсалған кезде үнемі қолғап киіңіз.
Күтім көрсетер алдында электр желісінен ажыратыңыз.
Электр қатеріне ұшырамау үшін шамды ауыстырар
алдында құрылғыны сөндіріп қойыңыз.
Құрылғыны бумен тазалау құралын пайдаланып
тазаламаңыз.
Шыны есікті тазалау үшін қатты жеміргіш заттарды
немесе өткір темір құралдарды пайдаланбаңыз, себебі
сызат түсіп, шыны шытынап кетуі мүмкін.
Егер қуат cымына зақым келсе, қатерден сақтану үшін
оны өндіруші немесе уәкілетті қызмет көрсету орталығы
немесе сол сияқты білікті маман ауыстыруға тиіс.
Қауіпсіздік нұсқаулары
Орнату
Электртоғына қосу
НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!
НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!
Бұл құрылғыны тек білікті маман
ғана орнатуға тиіс.
•
•
•
•
•
•
•
•
Орам материалдарының барлығын
алыңыз
Бүлінген құрылғыны орнатпаңыз немесе
іске қоспаңыз.
Құрылғымен бірге берілген орнату
бойынша нұсқауларды орындаңыз.
Құрылғыны жылжытқан кезде үнемі
абай болыңыз, себебі салмағы ауыр.
Әрқашан қорғаныс қолғабын киіңіз.
Құрылғыны тұтқасынан тартпаңыз.
Осы құрылғы мен басқа
құрылғылардың, заттардың арасындағы
минимум қашықтықты сақтаңыз.
Құрылғының үсті мен жан-жағын
қоршаған конструкциялардың қауіпсіз
болуын қамтамасыз етіңіз.
Құрылғының жан-жағын биіктігі осы
құрылғының биіктігімен бірдей
құрылғылармен жанастырып қою керек.
www.zanussi.com
Өрт шығу және электр қатеріне
ұшырау қаупі бар.
•
•
•
•
•
•
Электртоғына қосу жұмыстарын білікті
электрші ғана іске асыруға тиіс.
Құрылғыны міндетті түрде жерге
тұйықтау қажет.
Техникалық ақпарат тақтайшасындағы
электр параметрлерінің электр
желісіндегі параметрлерге сай
келетініне көз жеткізіңіз. Сай келмесе,
электршіге хабарласыңыз.
Әрқашан дұрыс орнатылған, қатерден
сақтандырылған розетканы
қолданыңыз.
Көп тармақты адаптерлер мен ұзартқыш
сымдарды қолданбаңыз.
Құрылғының ашасына және сымына
зақым келтірмеңіз. Қорек сымын
ауыстыру қажет болса, оны міндетті
түрде қызмет көрсету орталығы жүзеге
асыруға тиіс.
3
•
•
•
•
•
•
•
•
Электр сымдарына қол тигізуге немесе
құрылғының есігіне жақындауға, әсіресе
ыстық тұрған есікке жақындауға
болмайды.
Тоққа қосулы тұрған және оқшаулағышы
бар бөлшектердің электр қатерінен
сақтандырғышын, саймансыз
алынбайтын етіп бекітіп қою керек.
Құрылғының ашасын розеткаға тек
құрылғыны орнатып болғаннан кейін
ғана жалғаңыз. Орнатып болғаннан
кейін ашаның қол жететін жерде
тұрғанына көз жеткізіңіз.
Егер розетка босап тұрса, оған ашаны
сұқпаңыз.
Құрылғыны тоқтан ажырату үшін
сымынан тартпаңыз. Әрқашан
ашасынан тартып суырыңыз.
Дұрыс оқшаулағыш құралдарды ғана
қолданыңыз. желіні қорғайтын
ажыратқыштар, сақтандырғыштар
(ұстатқыштан алынған бұрандалы
сақтандырғыштар), жерге тұйықталудан
қорғау тетіктері мен тұйықтағыштар.
Электр жүйесі құрылғыны кез келген
полюсте ажыратуға мүмкіндік беретін
оқшаулағыш құралмен жабықталуға
тиіс. Оқшаулағыш құралдың контакт ара
қашықтығы кем дегенде 3 мм болуға
тиіс.
Бұл құрылғы E.E.C. ережелеріне сай
келеді.
Пайдалану
•
•
•
•
•
НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!
Құрылғыны бүлдіріп алуыңыз
мүмкін.
•
•
НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!
Жарақат алу, күйіп қалу және
электр қатеріне ұшырау не
жарылыс шығу қаупі бар.
•
•
•
•
•
•
•
4
Бұл құрылғыны үйде ғана
пайдаланыңыз.
Бұл құрылғының техникалық
сипаттамасын өзгертпеңіз.
Желдеткіш саңылаулардың бітеліп
қалмағанына көз жеткізіңіз.
Жұмыс істеп тұрған құрылғыны
назардан тыс қалдырмаңыз.
Құрылғыны пайдаланып болған сайын
тоқтан ажыратыңыз.
Жұмыс істеп тұрған құрылғының есігін
ашқан кезде абай болыңыз. Ыстық ауа
шығуы мүмкін.
Құрылғыны су қолмен іске қоспаңыз
немесе суға тиіп тұрған құрылғыны
пайдаланбаңыз.
Ашық тұрған құрылғы есігіне күш
салмаңыз.
Құрылғыны жұмыс орны немесе зат
сақтайтын орын ретінде қолданбаңыз.
Құрылғының есігін абайлап ашыңыз.
Алкоголь қосылған қоспаларды
қолданғанда, ауа мен алкоголь қоспасы
пайда болуы мүмкін.
Есікті ашқан кезде құрылғыға от
жарқылын немесе ашық отты
жақындатпаңыз.
Тұтанғыш заттарды немесе ішіне
тұтанғыш зат салынған дымқыл
заттарды құрылғының ішіне, қасына
немесе үстіне қоймаңыз.
•
•
•
•
Құрылғының эмаль қаптамасы бүлініп
немесе өңі кетпес үшін:
– пештің ыдыстарын немесе басқа
заттарды құрылғының табанына
тура қоймаңыз.
– алюминий жұқалтырды құрылғының
табанына тура қоймаңыз.
– суды ыстық құрылғыға тура
қоймаңыз.
– тамақ пісіріп болғаннан кейін
дымқыл ыдыс пен тағамды
құрылғының ішінде ұстамаңыз.
– керек-жарақтарды алғанда немесе
орнатқанда абай болыңыз.
Құрылғының эмаль қаптамасының
түсінің өзгеруі құрылғы жұмысына әсер
етпейді. Бұл кепілдік заңына сәйкес
қарастырылатын ақаулық емес.
Сұйық қоспадан жасалатын тортты
пісіру үшін шұңғыл табаны қолданыңыз.
Жеміс шырындарынан кетпейтін дақ
қалуы мүмкін.
Бұл тек тағам пісіруге арналған
құрылғы. Басқа мақсатта, мысалы
бөлмені қыздыру үшін қолдануға
болмайды.
Тағамды әрқашан тұмшапештің есігін
жауып пісіріңіз.
Егер құрылғы жиһаз панелінің (мысалы,
есіктің) артына орналастырылса, онда
құрылғы жұмыс істеп тұрғанда есіктің
ешқашан жабылмайтынына көз
жеткізіңіз. Жиһаздың жабық панеліне
жиналған жылу мен ылғал келешекте
құрылғының, қаптаманың немесе
еденнің бүлінуіне әкелуі мүмкін.
www.zanussi.com
Құрылғыны қолданғаннан кейін толық
суығанша жиһаздың панелін жаппаңыз.
Ішкі жарық шамы
•
Күту менен тазалау
НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!
Жарақат алу, өрт қаупі немесе
құрылғыны бүлдіріп алу қаупі
бар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Құрылғыны жөндеу алдында электр
желісінен ағытып, ашасын розеткадан
суырыңыз.
Құрылғының салқын тұрғанына көз
жеткізіңіз. Шыны панелі сынып қалуы
мүмкін.
Есіктің шыныларына зақым келсе дереу
ауыстырыңыз. Уәкілетті қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
Құрылғының есігін алған кезде абай
болыңыз. Есіктің салмағы ауыр!
Құрылғының қаптамасының сапасы
түспес үшін мезгіл-мезгіл тазалаңыз.
Құрылғының ішінде қалған майдың
немесе тағамның қалдығынан өрт
шығуы мүмкін.
Құрылғыны дымқыл, жұмсақ
шүберекпен тазалаңыз. Тек бейтарап
тазартқыш заттарды қолданыңыз.
Жеміргіш заттарды, түрпілі жөкені,
еріткіштерді немесе темір заттарды
пайдаланбаңыз.
Тұмшапеш бүріккішін қолдансаңыз,
оның орамында көрсетілген сақтық
шараларын орындаңыз.
Каталитті эмаль қаптаманы (егер бар
болса) ешбір жуғыш затпен
тазаламаңыз.
www.zanussi.com
Осы құрылғыда тек тұрмыстық
құрылғыларға ғана арналған жарықтама
шам немесе галоген шамы
қолданылған. Оны бөлмені
жарықтандыру үшін қолданбаңыз.
НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!
Электр қатеріне ұшырау қаупі
бар.
•
•
Шамды ауыстырар алдында құрылғыны
тоқтан ажыратыңыз.
Техникалық параметрлері сай келетін
шамдарды ғана қолданыңыз.
Құрылғыны тастау
НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!
Жарақат алу немесе тұншығып
қалу қаупі бар.
•
•
•
Құрылғыны электр желісінен
ажыратыңыз.
Қуат сымын кесіп алыңыз да, қоқысқа
тастаңыз.
Балалар мен жануарлар құрылғыға
қамалып қалмас үшін есіктің бекітпесін
алыңыз.
Сервис
•
•
Құрылғыны жөндеу үшін уәкілетті
қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
Тек ғана фирмалық қосалқы
бөлшектерді қолданыңыз.
5
Бұйым сипаттамасы
Жалпы көрінісі
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4
11
3
2
10
1
Керек-жарақтары
•
Торкөз сөре
Ыдыс, торт қалыптарын қою, тағам
қуыруға арналған.
1 Басқару панелі
2 Температура тетігі
3 Температура шамы/белгішесі/
индикаторы
4 Электрондық бағдарламалағыш
5 Тұмшапеш функцияларының тетігі
6 Қуат шамы / белгісі / индикатор
7 Желдеткіштің ауа шығатын
саңылаулары
8 Қыздырғыш элемент
9 Шам
10 Желдеткіш
11 Сөре деңгейлері
•
Пісірме табақ
Торттар мен печеньелерге арналған.
Бірінші қолданғанға дейін
НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!
Қауіпсіздік тарауларын қараңыз.
Алғашқы тазалау
Құрылғы ішіндегі керек-жарақтардың
барлығын алыңыз.
"Күту менен тазалау" тарауын
қараңыз.
Құрылғыны алғаш рет пайдаланар
алдында тазалаңыз.
Керек-жарақтарды өз орындарына
қойыңыз.
Уақытты орнату
Тұмшапешті іске қосар алдында уақытты
орнату керек.
Дұрыс уақытты орнату үшін
немесе
түймешігін басыңыз.
Шамамен бес секунд өткеннен кейін
жыпылықтау тоқтайды да, бейнебетте сіз
орнатқан тәулік уақыты көрсетіледі.
Уақытты өзгерту
Егер Ұзақтық
немесе Соңы
функциялары жұмыс істесе,
тәулік уақытын өзгерте
алмайсыз.
түймешігін тәулік уақытының
индикаторы жыпылықтағанша қайта-қайта
басыңыз.
Жаңа уақытты орнату үшін "Уақытты
орнату" тарауын қараңыз.
Тәулік уақытының индикаторы құрылғыны
электр қуатына қосқан кезде, тоқ сөніп
қалғанда немесе таймер орнатылмаған
кезде жыпылықтайды.
6
www.zanussi.com
Алдын ала қыздыру
Қалған майды күйдіріп жіберу үшін бос
құрылғыны алдын ала қыздырыңыз.
функциясы мен ең үлкен
температураны орнатыңыз.
2. Құрылғыны 1 сағат қосып қойыңыз.
1.
3.
4. Құрылғыны 15 минут қосып қойыңыз.
Керек-жарақтар бұрыңғыдан да ыстық
болып кетеді. Құрылғыдан иіс және түтін
шығады. Бұл қалыпты жағдай. Бөлме
ішіндегі ауаның жеткілікті түрде ауысып
тұрғанына көз жеткізіңіз.
функциясы және ең үлкен
температураны орнатыңыз.
Әркүндік қолдану
НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!
Қауіпсіздік тарауларын қараңыз.
Құрылғыны іске қосу және сөндіру
Тетіктің белгілері,
индикаторлары немесе
шамдарының болуы-болмауы,
құрылғының үлгісіне
байланысты.
• Тұмшапеш қызғанда
индикатор жанады.
• Құрылғы іске қосылғанда шам
жанады.
• Белгіше арқылы тетіктің
тұмшапеш функцияларын
немесе температураны
басқаратыны көрсетіледі.
1. Тұмшапеш функциясын таңдау үшін
тұмшапеш функцияларының тетігін
бұраңыз.
2. Температураны таңдау үшін
температура тетігін бұраңыз.
3. Құрылғыны сөндіру үшін, тұмшапеш
функциялары мен температура
тетіктерін "сөндіру" қалпына қойыңыз.
Тұмшапеш функциялары
Тұмшапеш функциясы
Қолданылуы
Сөндіру қалпы
Құрылғы сөндірулі.
Үстіңгі / Астыңғы
қызу
Тағамды 1 сөреде пісіруге және қуыруға арналған.
Желдеткішпен
пісіру
Пісіру температуралары бірдей тағамды 1 емес, бірнеше
сөреге қойып, иістерін сіңірмей қуыруға немесе қуырыппісіруге арналған.
Гриль
Жалпақ етіп тағамнан гриль жасауға және тост нанын
жасауға арналған.
Жылдам гриль
жасау
Жалпақ етіп көп мөлшерде дайындалған тағамнан гриль
жасау және тост жасау үшін.
www.zanussi.com
7
Тұмшапеш функциясы
Қолданылуы
Турбо гриль
Үлкенірек ет кесектерін немесе сүйегі бар құс етін 1
сөреге қойып, қуыруға арналған. Сондай-ақ гратин
жасауға және қызарғанша қуыруға арналған.
Астыңғы қызу
Түбі қытырлақ торттарды пісіруге және тағамды
консервілеуге арналған.
Дисплей
A
B
C
A) Функция индикаторлары
B) Уақыт бейнебеті
C) Функция индикаторы
Түймешіктер
Түймешік
Функция
Сипаттама
МИНУС
Уақытты қоюға арналған.
САҒАТ
Сағат функциясын орнатуға арналған.
ПЛЮС
Уақытты қоюға арналған.
Сағат функциялары
Сағат функцияларының кестесі
Сағат функциясы
8
Қолданылуы
Тәулік уақыты
Тәулік уақытын орнатуға, өзгертуге немесе қарауға арналған.
Минут
операторы
Кері санақ уақытын қоюға арналған. Бұл функция құрылғының
жұмысына әсер етпейді.
Ұзақтық
Тұмшапеште пісіру уақытын орнатуға арналған.
Соңы
Тұмшапеш сөндірілуге тиіс уақытты орнатуға арналған.
www.zanussi.com
Ұзақтық
және Аяқтау
функцияларын қолданып,
құрылғының жұмыс істейтін және
сөндірілетін уақыттарын
орнатуға болады. Бұл
құрылғыны кешіктіру уақытын
пайдаланып қосуға мүмкіндік
береді. Әуелі Ұзақтық
функциясын, содан кейін Аяқтау
функциясын орнатыңыз.
Сағат функцияларын орнату
Ұзақтық
және Аяқтау
параметрлері
үшін пештің функциясын және пісіру
температурасын орнатыңыз. Бұл Минут
операторы
Сағат функциясы жұмыс істейді.
Бейнебетте орнатылған сағат
функциясының индикаторы көрсетіледі.
Минут операторы
қолданылғанда, дисплейде
қалған уақыт көрсетіледі.
3. Уақыт аяқталған кезде сағат
функциясының индикаторы
жыпылықтайды және дыбыстық сигнал
естіледі. Сигналды тоқтату үшін
түймешікті басыңыз.
4. Пеш функцияларының тетігін және
температура тетігін сөндіру қалпына
бұраңыз.
Ұзақтық
және Аяқтау
функцияларында құрылғы
автоматты түрде сөнеді.
функциясы үшін қажет емес.
1.
түймешігін қажетті сағат
функциясының индикаторы
жыпылықтай бастағанша қайта-қайта
басыңыз.
2. Сағат функциясы үшін қажетті уақытты
орнату үшін
басыңыз.
немесе
түймешігін
Сағат функцияларын біржола тоқтату
1.
түймешігін қажетті функцияның
индикаторы жыпылықтағанша қайтақайта басыңыз.
түймешігін басып ұстап тұрыңыз.
2.
Сағат функциясы бірнеше секундтан кейін
сөнеді.
Қосымша функциялар
Желдеткіш
Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде,
құрылғының беттерін салқын ұстау үшін
желдеткіш автоматты түрде қосылады.
Құрылғыны сөндірсеңіз, желдеткіш құрылғы
салқындағанша жұмыс істеп тұра береді.
қызып кету қаупі бар. Бұндай жағдайдың
алдын алу үшін тұмшапеш тоқты кідіртуге
арналған термостатпен жабдықталған.
Температура төмендеген кезде тұмшапеш
қайта автоматты түрде қосылады.
Қауіпсіздік термостаты
Құрылғы дұрыс жұмыс істемесе немесе
бөлшектерінде ақау бар болса, қатты
Ақыл-кеңес
НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!
Жалпылама ақпарат
Қауіпсіздік тарауларын қараңыз.
•
Кестелердегі температура мен
пісіру уақыттары тек нұсқау
ретінде беріледі. Олар
рецептерге, олардың құрамының
сапасы мен мөлшеріне
байланысты болады.
•
www.zanussi.com
Құрылғының сөре қоюға арналған төрт
деңгейі бар. Сөренің деңгейлерін
құрылғының астыңғы жағынан бастап
санаңыз.
Құрылғы ауа айналдыратын және буды
үздіксіз қайта айналдырып отыратын
арнайы жүйемен жабдықталған. Бұл
жүйенің көмегімен тағамды булы
ортада, ішін жұмсақ, сыртын кітірлек
9
•
•
•
етіп пісіруге болады. Бұл пісіру уақыты
мен пайдаланылатын қуат мөлшерін
барынша азайтады.
Құрылғының ішіне немесе есігінің шыны
панельдеріне бу тұруы мүмкін. Бұл
қалыпты жағдай. Тағам пісіріп жатқанда
құрылғының есігін ашу қажет болса,
әрқашан артқа шегініңіз. Буды азайту
үшін құрылғыны тағам пісіру алдында 10
минут қыздырыңыз.
Құрылғыны пайдаланып болған сайын
ылғалды жерлерін тазалаңыз.
Заттарды құрылғының табанына тура
қоймаңыз және тағам пісіріп жатқан
кезде құрылғының ешбір бөлшектерін
алюминий жұқалтырмен жаппаңыз.
Себебі пісіру нәтижесіне әсер етіп,
пештің эмаль қаптамасын бүлдіруі
мүмкін.
Торт пісіру
•
•
Тұмшапештің есігін орнатылған пісіру
уақытының 3/4 мөлшері өткенше
ашпаңыз.
Егер бір уақытта екі пісіру сөресін
пайдалансаңыз, олардың арасына бір
ашық қатар қалдырыңыз.
Ет пен балық пісіру
•
•
•
Тұмшапешке мүлдем тазаланбайтын
дақ түспес үшін, өте майлы тағамды
пісіргенде шұңғыл табақты
пайдаланыңыз.
Етті кесердің алдында сөлі ағып кетпес
үшін шамамен 15 минут қоя тұрыңыз.
Тағам қуырған кезде тұмшапештің іші
қатты түтіндеп кетпес үшін шұңғыл
табаққа шамалы су құйыңыз. Түтін
жиналып қалмас үшін су таусылған
сайын үстемелеп құйып отырыңыз.
Пісіру уақыттары
Пісіру уақыттары тағамның түріне,
құрамына және мөлшеріне байланысты.
Бастапқыда тағам пісірген кезде пісіру
үрдісін бақылап отырыңыз. Осы құрылғыны
пайдаланған кезде қолданылатын
ыдыстарға, рецептілерге және тағамның
мөлшеріне сай келетін параметрлерді
(қызу параметрі, пісіру уақыты т.с.с.)
анықтап алыңыз.
Пісіру және қуыру кестесі
Торттар
Тағам
Үстіңгі/Астыңғы қызу
Температ
ура (°C)
Сөренің
орналасу
ы
Желдеткішпен пісіру
Температ
ура (°C)
Уақыт
(мин.)
Түсіндірм
е
Сөренің
орналасу
ы
Көпіршітілге 170
н тағам
рецептілері
2
165
2 (1 және 3) 45 - 60
Тортқа
арналған
қалыпта
Ашыған
қамыр
170
2
160
2 (1 және 3) 20 - 30
Тортқа
арналған
қалыпта
Сарысу
қосылған
чизкейк
170
1
165
2
26 см торт
қалыбында
10
70 - 80
www.zanussi.com
Тағам
Үстіңгі/Астыңғы қызу
Температ
ура (°C)
Сөренің
орналасу
ы
Желдеткішпен пісіру
Температ
ура (°C)
Уақыт
(мин.)
Түсіндірм
е
Сөренің
орналасу
ы
Алма торты
(Алма
бәліші)
170
1
160
2 (1 және 3) 80 - 100
Тор сөреге
қойылған
екі 20 см
торт
қалыбында
Штрудель
175
2
150
2
Пісірме
табақта
Джем
170
тарталеткас
ы
2
160
2 (1 және 3) 30 - 40
26 см торт
қалыбында
Жеміс
торты
170
2
155
2
50 - 60
26 см торт
қалыбында
Қопсыма
торт
(Майсыз
қопсыма
торт)
170
2
160
2
90 - 120
26 см торт
қалыбында
Кристмас
торты / Көп
жеміс
қосылған
торт
170
2
160
2
50 - 60
20 см торт
қалыбында
Қара өрік
170
2
165
2
20 - 30
Нан
қалыбында
170
3
166
3 (1 және 3) 25 - 35
Пісірме
табақта
Печеньелер 150
3
140
3 (1 және 3) 30 - 35
Пісірме
табақта
60 - 80
торты1)
Кішкене
кекстер
1)
Меренга
100
3
115
3
35 - 40
Пісірме
табақта
Тоқаштар1)
190
3
180
3
80 - 100
Пісірме
табақта
Пирожный1) 190
3
180
3 (1 және 3) 15 - 20
Пісірме
табақта
Тарталетка
3
170
2
20 см торт
қалыбында
180
www.zanussi.com
25 - 35
11
Тағам
Үстіңгі/Астыңғы қызу
Температ
ура (°C)
Сөренің
орналасу
ы
Желдеткішпен пісіру
Температ
ура (°C)
Уақыт
(мин.)
Түсіндірм
е
Сөренің
орналасу
ы
Виктория
сэндвичі
180
1 немесе 2
170
2
45 - 70
Сол + оң,
20 см торт
қалыбында
Көп жеміс
қосылған
торт
160
1
150
2
110 - 120
24 см торт
қалыбында
Виктория
170
1
160
1
50 - 60
20 см торт
қалыбында
сэндвичі1)
1) Тұмшапешті алдын ала 10 минут қыздырыңыз.
Нан және пицца
Тағам
Үстіңгі/Астыңғы қызу
Температ
ура (°C)
Сөренің
орналасу
ы
Желдеткішпен пісіру
Температ
ура (°C)
Уақыт
(мин.)
Түсіндірм
е
Сөренің
орналасу
ы
Ақ нан 1)
190
1
195
1
60 - 70
1 - 2 бөлке,
біреуі 500 г
Қарабидай
наны
190
1
190
1
30 - 45
Нан
қалыбында
Булочка 1)
190
2
180
2 (1 және 3) 25 - 40
Пісіру
табасында
6-8
булочка
Пицца1)
190
1
190
1
20 - 30
Шұңғыл
табада
Шелпек1)
200
3
190
2
10 – 20
Пісірме
табақта
1) Тұмшапешті алдын ала 10 минут қыздырыңыз.
12
www.zanussi.com
Ашық бәліштер
Тағам
Үстіңгі/Астыңғы қызу
Температ
ура (°C)
Сөренің
орналасу
ы
Желдеткішпен пісіру
Температ
ура (°C)
Уақыт
(мин.)
Түсіндірм
е
Сөренің
орналасу
ы
Паста
фланы
180
2
180
2
40 - 50
Қалып
Көкөніс
фланы
200
2
200
2
45 - 60
Қалып
Киш
190
1
190
1
40 - 50
Қалып
Лазанья
200
2
200
2
25 - 40
Қалып
Каннелони
200
2
200
2
25 - 40
Қалып
Йоркшир
220
2
210
2
20 - 30
6 пуддинг
қалыбы
пудингі1)
1) Тұмшапешті алдын ала 10 минут қыздырыңыз.
Ет
Тағам
Үстіңгі/Астыңғы қызу
Температ
ура (°C)
Сөренің
орналасу
ы
Желдеткішпен пісіру
Температ
ура (°C)
Уақыт
(мин.)
Түсіндірм
е
Сөренің
орналасу
ы
Сиыр еті
200
2
190
2
50 - 70
Тор сөре
мен шұңғыл
табада
Шошқа еті
180
2
180
2
90 - 120
Тор сөре
мен шұңғыл
табада
Бұзау еті
190
2
175
2
90 - 120
Тор сөре
мен шұңғыл
табада
Ағылшын
ростбифі,
шала
пісірілген
210
2
200
2
44 - 50
Тор сөре
мен шұңғыл
табада
Ағылшын
ростбифі,
орташа
пісірілген
210
2
200
2
51 - 55
Тор сөре
мен шұңғыл
табада
www.zanussi.com
13
Тағам
Үстіңгі/Астыңғы қызу
Температ
ура (°C)
Сөренің
орналасу
ы
Желдеткішпен пісіру
Температ
ура (°C)
Уақыт
(мин.)
Түсіндірм
е
Сөренің
орналасу
ы
Ағылшын
ростбифі,
әбден
пісірілген
210
2
200
2
55 - 60
Тор сөре
мен шұңғыл
табада
Шошқаның
қол
омыртқасы
180
2
170
2
120 - 150
Шұңғыл
табада
Шошқаның
жіліншігі
180
2
160
2
100 - 120
Шұңғыл
табаға 2
кесектен
қойылады
Қой еті
190
2
190
2
110 - 130
Сирақ
Тауық еті
200
2
200
2
70 - 85
Тұтас
Күркетауық
еті
180
1
160
1
210 - 240
Тұтас
Үйрек еті
175
2
160
2
120 - 150
Тұтас
Қаз еті
175
1
160
1
150 - 200
Тұтас
Үй
қоянының
еті
190
2
175
2
60 - 80
Кесектеп
туралған
Қоян еті
190
2
175
2
150 - 200
Кесектеп
туралған
Қырғауыл
190
2
175
2
90 - 120
Тұтас
Балық
Тағам
Үстіңгі/Астыңғы қызу
Температ
ура (°C)
Сөренің
орналасу
ы
Желдеткішпен пісіру
Температ
ура (°C)
Уақыт
(мин.)
Түсіндірм
е
Сөренің
орналасу
ы
Бақтақ /
Теңіз
мөңкесі
190
2
175
2 (1 және 3) 40 - 55
3 - 4 балық
Тунец/
Албырт
балық
190
2
175
2 (1 және 3) 35 - 60
4 - 6 филе
14
www.zanussi.com
Гриль жасау
Бос тұмшапешті тағам пісірер
алдында 10 минут алдын ала
қыздырыңыз.
Тағам
Мөлшері
Саны
Температ
ура (°C)
(г)
Уақыт (мин.)
1-ші жағы
2-ші жағы
Сөренің
орналасу
ы
Қоң ет
стейктері
4
800
250
12 - 15
12 - 14
3
Сиыр етінің
стейктері
4
600
250
10 - 12
6-8
3
Шұжықтар
8
-
250
12 - 15
10 - 12
3
Туралған
шошқа еті
4
600
250
12 - 16
12 - 14
3
Тауық (2-ге
бөлінген)
2
1000
250
30 - 35
25 - 30
3
Кәуап
4
-
250
10 - 15
10 - 12
3
Тауықтың
төс еті
4
400
250
12 - 15
12 - 14
3
Гамбургер
6
600
250
20 - 30
-
3
Балықтың
қоң еті
4
400
250
12 - 14
10 - 12
3
Тост
4-6
сэндвичтері
-
250
5-7
-
3
Қыздырылғ
ан нан
-
250
2-4
2-3
3
4-6
Турбо гриль
Осы функцияны пайдаланған
кезде максимум 200 °C
температураны таңдаңыз.
Тағам
Мөлшері
Саны
Ет орамы
(күркетауық
)
1
www.zanussi.com
Температ
ура (°C)
(г)
1000
Уақыт (мин.)
1-ші жағы
200
30 - 40
2-ші жағы
20 - 30
Сөренің
орналасу
ы
3
15
Тағам
Мөлшері
Саны
Температ
ура (°C)
(г)
Уақыт (мин.)
1-ші жағы
2-ші жағы
Сөренің
орналасу
ы
Тауық (екіге 2
бөлінген)
1000
200
25 - 30
20 - 30
3
Тауықтың
сирақтары
6
-
200
15 - 20
15 - 18
3
Бөдене
4
500
200
25 - 30
20 - 25
3
Көкөніс
гратині
-
-
200
20 - 25
-
3
Ұлу
-
-
200
15 - 20
-
3
Макрель
2-4
-
200
15 - 20
10 - 15
3
Балық
тілімдері
4-6
800
200
12 - 15
8 - 10
3
Күту менен тазалау
НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!
Қауіпсіздік тарауларын қараңыз.
Тот баспайтын болаттан не
алюминийден жасалған құрылғылар
Тұмшапештің есігін дымқыл
жөкемен ғана тазалаңыз.
Жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз.
Темір жүн, қышқыл немесе
түрпілі материалдарды
қолданбаңыз, себебі бұндай
заттар тұмшапештің бетіне
нұқсан келтіруі мүмкін.
Тұмшапештің басқару панелін де
осындай сақтық шараларды
орындап тазалаңыз.
Тазалауға қатысты ескерім
•
•
•
•
•
•
16
Құрылғының алдыңғы жағын жуғыш зат
қосылған жылы суға батырылған жұмсақ
шүберекпен тазалаңыз.
Құрылғының металл беттерін тазалау
үшін әдетте қолданылатын жуғыш
заттарды пайдаланыңыз.
Құрылғының ішкі жағын пайдаланып
болған сайын тазалап отырыңыз. Май
жиналғанда немесе басқа тағам
қалдығы жиналса, өрт шығуы мүмкін.
Оңай тазаланбайтын қалдықтарды
арнайы пеш тазалағыштармен
тазалаңыз.
Керек-жарақтарды әр қолданып болған
сайын тазалап, құрғатып отырыңыз.
Шүберекті, жылы су мен жуғыш затты
пайдаланыңыз.
Тұмшапештің керек-жарағына ластық
тұрмайтын болса, жеміргіш затпен, өткір
қырлы құралмен тазаламаңыз немесе
ыдыс жуғыш машинада жумаңыз. Зат
жабыспайтын қаптаманы бүлдіруі
мүмкін.
Есіктің тығыздағышын тазалау
•
•
Есіктің тығыздағышын уақытылы
тексеріңіз. Есіктің тығыздағышы
тұмшапеш жақтауының айналасында
орналасқан. Есіктің тығыздағышына
нұқсан келсе, құрылғыны
пайдаланбаңыз. Уәкілетті қызмет
көрсету орталығына хабарласыңыз.
Есіктің тығыздағышын тазалау үшін
тазалауға қатысты жапы ақпаратты
қараңыз.
www.zanussi.com
Тұмшапештің есігін тазалау
Тұмшапештің есігі екі шыны панельден
тұрады. Тұмшапештің есігі мен ішкі шыны
панелін алып тазалауға болады.
Ішкі шыны панельді тұмшапештің
есігін алмай тұрып алғыңыз
келсе, тұмшапештің есігі
жабылып қалуы мүмкін.
САҚТАНДЫРУ ТУРАЛЫ
ЕСКЕРТУ!
Құрылғыны ішкі шыны панельсіз
пайдаланбаңыз.
90°
5 Ішкі шыны панельді 6 Екі бекітпені 90°
алу үшін бекіту
градусқa бұраңыз
жүйесін босатыңыз.
да, ұясынан
шығарып алыңыз.
1
1 Есікті шегіне дейін
ашып, есіктің екі
топсасын ұстаңыз.
2 Қос топсадағы
тетіктерді көтеріңіз
де бұраңыз.
2
7 Әуелі шыны
панельді абайлап
көтеріп, содан кейін
алыңыз.
Шыны панельді сабын сумен жуыңыз.
Шыны панельді жақсылап құрғатыңыз.
Тазалап болғаннан кейін шыны панельді
және тұмшапештің есігін орнатыңыз.
Жоғарыдағы қадамдарды кері ретпен
орындаңыз.
3 Тұмшапештің есігін 4 Есікті жұмсақ мата
бірінші ашу күйіне
төселген орнықты
жартылай
жерге қойыңыз.
жабыңыз. Есікті
алға қарай
тартыңыз да,
ұясынан шығарып
алыңыз.
www.zanussi.com
Панельдің бедері бар жағы есіктің ішкі
жағына қарап тұруға тиіс. Орнатып
болғаннан кейін шыны панельдің
безендірілген жағын ұстап көрген кезде
қолға оның бұдыры сезілмеуге тиіс.
Ішкі шыны панельді ұяларына дұрыс
қойғаныңызды тексеріңіз.
17
Шамды ауыстыру
Құрылғының ішкі табанына шүберек
төсеңіз. Бұл шамның шыны қақпағы мен
құрылғының ішіне нұқсан келмес үшін
қажет.
НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!
Электр қатеріне ұшырау қаупі
бар! Сақтандырғышты шамды
ауыстыру алдында ағытыңыз.
Шам және шамның қақпағы
ыстық болуы мүмкін.
1. Құрылғыны сөндіріңіз.
2. Сақтандырғыш қорабындағы
сақтандырғыштарды алыңыз немесе
айырып-қоқышты ажыратыңыз.
Артқы шам
1. Шамның қақпағын алу үшін сағат тілінің
бағытына қарсы бұраңыз.
2. Шыны қақпақты тазалаңыз.
3. Шамды қызуға төзімділігі 300 °C шамға
ауыстырыңыз.
4. Шыны қақпақты орнатыңыз.
Ақаулықты түзету
НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!
Қауіпсіздік тарауларын қараңыз.
Не істерсіңіз, егер...
Ақаулық
Ықтимал себебі
Шешімі
Тұмшапеш қызбайды.
Тұмшапеш сөндірулі.
Тұмшапешті іске қосыңыз.
Тұмшапеш қызбайды.
Сағат қойылмаған.
Сағатты орнатыңыз.
Тұмшапеш қызбайды.
Қажетті параметрлер
орнатылмаған.
Параметрлердің дұрыс
орнатылғанына көз жеткізіңіз.
Тұмшапеш қызбайды.
Сақтандырғыш ағытылып
қалған.
Ақаулыққа сақтандырғыштың
себеп болғанына көз
жеткізіңіз. Сақтандырғыш
қайта-қайта босап кетсе,
білікті электршіге
хабарласыңыз.
Шам жанбайды.
Шамда ақаулық бар.
Шамды ауыстырыңыз.
Бу мен конденсат тағамның
үстіне және тұмшапештің
корпусына жиналады.
Тұмшапештің ішіне тағам ұзақ
уақытқа қойылған.
Тағамды пісіргеннен кейін
тұмшапеш ішінде 15 - 20
минуттан артық қалдырмаңыз.
Бейнебетте “12.00”
көрсетіледі.
Электр қуаты үзіліп қалған.
Сағатты қайта қойыңыз.
Қызмет көрсету дерегі
Ақаулықты түзету шешімін өзіңіз таба
алмасаңыз, дилеріңізге не уәкілетті қызмет
көрсету орталығына хабарласыңыз.
Қызмет көрсету орталығына қажетті
ақпарат техникалық ақпарат
18
тақтайшасында көрсетілген. Техникалық
ақпарат тақтайшасы құрылғы корпусының
алдыңғы жақтауында орналасқан.
Құрылғының ішіндегі техникалық ақпарат
тақтайшасын алмаңыз.
www.zanussi.com
Оларды мына жерге жазып қоюды ұсынамыз:
Үлгі (MOD.)
.........................................
Өнім нөмірі (PNC)
.........................................
Сериялық нөмірі (S.N.)
.........................................
Орнату
Құрылғыны шкаф ішіне орнату
НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!
Қауіпсіздік тарауларын қараңыз.
Кіріктіріп орнату
A
B
21
540
558
min. 550
6
114
19
20
600
min. 560
589
570
Электртоғына қосу
«Қауіпсіздік ақпараты»
тарауындағы сақтық шаралары
орындалмаса, өндіруші
жауапкершілік көтермейді.
594
Бұл құрылғы негізгі қуат сымымен ғана
жабдықталған.
6
3
Сым
Орнатуға немесе ауыстырғанда
пайдалануға болатын сымдардың түрлері:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
540 21
min. 550
558
114
19
20
580
Сымды техникалық ақпарат
тақтайшасындағы жалпы қуат мәніне қарап
таңдаңыз. Кестеге назар аударуыңызға
болады:
min. 560
589
Жалпы қуат (Вт)
570
Сымның
көлденең қимасы
(мм²)
594
9
www.zanussi.com
ең көбі 1380
3 x 0.75
ең көбі 2300
3x1
ең көбі 3680
3 x 1.5
19
Пештің жерге тұйықталатын сымы (жасыл /
сары сым) фаза және бейтарап сымдарға
(көк және қоңыр сымдар) қарағанда 2 см
ұзынырақ болуға тиіс.
Техникалық ақпарат
Техникалық дерек
Кернеу
220 - 240 В
Жиілік
50 / 60 Гц
ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ЖАҒДАЙЛАР
Белгі
салынған материалдарды қайта
өңдеуден өткізуге тапсырыңыз. Орам
материалдарын қайта өңдеуден өткізу үшін
тиісті контейнерлерге салыңыз. Электрлік
және электроникалық құрылғылардың
қалдығын қайта өңдеуден өткізу арқылы,
қоршаған ортаға және адамның
20
денсаулығына зиын келтіретін жағдайларға
жол бермеуге өз үлесіңізді қосыңыз. Белгі
салынған құрылғыларды тұрмыстық
қалдықтармен бірге тастамаңыз. Өнімді
жергілікті қайта өңдеу орталығына өткізіңіз
немесе жергілікті мекемеге хабарласыңыз.
www.zanussi.com
Содержание
Сведения по технике безопасности
Указания по безопасности
Описание изделия
Перед первым использованием
Ежедневное использование
Функции часов
21
22
25
25
26
28
Дополнительные функции
Полезные советы
Уход и очистка
Поиск и устранение неисправностей
Установка
Технические данные
28
29
36
38
40
41
Право на изменения сохраняется.
Сведения по технике безопасности
Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно
ознакомьтесь с приложенным руководством.
Производитель не несет ответственность за травмы и
повреждения, полученные/вызванные неправильной
установкой и эксплуатацией. Позаботьтесь о том, чтобы
данное руководство было у Вас под рукой на протяжении
всего срока службы прибора.
Безопасность детей и лиц с ограниченными
возможностями
•
•
•
•
•
Данный прибор может эксплуатироваться детьми старше
8 лет и лицами с ограниченными физическими,
сенсорными или умственными способностями и с
недостаточным опытом или знаниями только при
условии нахождения под присмотром лица, отвечающего
за их безопасность, или после получения
соответствующих инструкций, позволяющих им
безопасно эксплуатировать электроприбор и дающих им
представление об опасности, сопряженной с его
эксплуатацией.
Не позволяйте детям играть с прибором.
Храните все упаковочные материалы вне досягаемости
детей.
Не подпускайте детей и домашних животных к прибору,
когда он работает или остывает. Доступные для контакта
части прибора сохраняют высокую температуру.
Если прибор оснащен устройством защиты от детей,
рекомендуем Вам включить это устройство.
www.zanussi.com
21
•
•
Очистка и доступное пользователю техническое
обслуживание не должно производиться детьми без
присмотра.
Детям младше 3 лет запрещается находиться рядом с
прибором, если взрослые не обеспечивают за ними
постоянный надзор.
Общие правила техники безопасности
•
•
•
•
•
•
•
Установка прибора и замена кабеля должна
осуществляться только квалифицированным
персоналом!
Во время работы прибора его внутренняя камера сильно
нагревается. Не прикасайтесь к нагревательным
элементам внутри прибора. Помещая в прибор или
извлекая из него посуду или аксессуары, всегда
используйте кухонные рукавицы.
Перед выполнением операций о очистке и уходу
отключите прибор от сети электропитания.
Перед тем, как менять лампочку, убедитесь, что прибор
отключен от электропитания, чтобы избежать опасности
поражения электрическим током.
Не используйте пароочистители для очистки прибора.
Не используйте жесткие абразивные чистящие средства
или острые металлические скребки для чистки
стеклянной дверцы, так как ими можно поцарапать его
поверхность, в результате чего стекло может лопнуть.
В случае повреждения шнура питания во избежание
несчастного случая он должен быть заменен
изготовителем, авторизованным сервисным центром или
специалистом с равнозначной квалификацией.
Указания по безопасности
Установка
ВНИМАНИЕ!
Установка прибора должна
осуществляться только
квалифицированным
персоналом!
22
•
•
•
•
Удалите всю упаковку.
Не устанавливайте и не подключайте
прибор, если он имеет повреждения.
Следуйте приложенным к прибору
инструкциям по его установке.
Прибор имеет большой вес: не
забывайте о мерах предосторожности
www.zanussi.com
•
•
•
•
при его перемещении. Обязательно
используйте защитные перчатки.
При перемещении прибора не тяните
его за ручку.
Выдерживайте минимально допустимые
зазоры между соседними приборами и
предметами мебели.
Убедитесь, что мебель под и рядом с
прибором надежно закреплена.
Другие приборы или предметы мебели,
находящиеся по обе стороны прибора,
должны иметь ту же высоту.
•
•
•
Подключение к электросети
ВНИМАНИЕ!
Существует риск пожара и
поражения электрическим током.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Все электрические подключения
должны производиться
квалифицированным электриком.
Прибор должен быть заземлен.
Убедитесь, что параметры
электропитания, указанные на табличке
с техническими данными, соответствуют
параметрам электросети. В противном
случае вызовите электрика.
Включайте прибор только в
установленную надлежащим образом
электророзетку с защитным контактом.
Не пользуйтесь тройниками и
удлинителями.
Следите за тем, чтобы не повредить
вилку и сетевой кабель. В случае
необходимости замены сетевого шнура
она должна быть выполнена нашим
авторизованным сервисным центром.
Не допускайте контакта сетевых
кабелей с дверцей прибора или
приближения к ней, особенно, если
дверца сильно нагрета.
Детали, защищающие токоведущие или
изолированные части прибора, должны
быть закреплены так, чтобы их было
невозможно удалить без специальных
инструментов.
Вставляйте вилку сетевого кабеля в
розетку только во конце установки
прибора. Убедитесь, что после
установки имеется доступ к вилке.
Не подключайте прибор к розетке
электропитания, если она плохо
закреплена или если вилка неплотно
входит в розетку.
www.zanussi.com
•
Для отключения прибора от электросети
не тяните за кабель электропитания.
Всегда беритесь за саму вилку.
Следует использовать подходящие
размыкающие устройства:
предохранительные автоматические
выключатели, плавкие предохранители
(резьбовые плавкие предохранители
следует выкручивать из гнезда),
автоматы защиты от тока утечки и
пускатели.
Прибор должен быть подключен к
электросети через устройство,
позволяющее отсоединять от сети все
контакты. Устройство для изоляции
должно обеспечивать расстояние
между разомкнутыми контактами не
менее 3 мм.
Данный прибор соответствует
директивам E.E.C.
Эксплуатация
ВНИМАНИЕ!
Существует риск травмы, ожога
и поражения электрическим
током или взрыва.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Используйте прибор только в жилых
помещениях.
Не изменяйте параметры данного
прибора.
Удостоверьтесь, что вентиляционные
отверстия не закрыты.
Не оставляйте прибор без присмотра во
время его работы.
Прибор необходимо выключать после
каждого использования.
Соблюдайте осторожность, открывая
дверцу прибора во время его работы.
Может произойти высвобождение
горячего воздуха.
При использовании прибора не
касайтесь его мокрыми руками. Не
касайтесь прибора, если на него попала
вода.
Не надавливайте на открытую дверцу
прибора.
Не используйте прибор как столешницу
или подставку для каких-либо
предметов.
Соблюдайте осторожность, открывая
дверцу прибора. При использовании
ингредиентов, содержащих алкоголь,
может образовываться воздушноспиртовая смесь.
23
•
•
При открывании дверцы прибора рядом
с ним не должно быть искр или
открытого пламени.
Не кладите на прибор, рядом с ним или
внутрь него легковоспламеняющиеся
материалы или изделия, пропитанные
легковоспламеняющимися веществами.
ВНИМАНИЕ!
Существует риск повреждения
прибора.
•
•
•
•
•
•
24
Для предупреждения повреждения и
изменения цвета эмали:
– не помещайте непосредственно на
дно прибора посуду и иные
предметы.
– не кладите непосредственно на дно
прибора алюминиевую фольгу.
– не наливайте в нагретый прибор
воду.
– не храните влажную посуду и
продукты в приборе после
окончания приготовления пищи.
– соблюдайте осторожность при
установке и извлечении
аксессуаров.
Изменение цвета эмали не влияет на
эффективность работы прибора. Оно не
является дефектом с точки зрения
закона о гарантийных обязательствах.
Для приготовления тортов, содержащей
большое количество влаги, используйте
противень для жарки. Соки из фруктов
могут вызывать появление пятен,
удалить которые будет невозможно.
Данный прибор предназначен только
для приготовления пищи. Его не
следует использовать в других целях,
например, для обогрева помещений.
Всегда готовьте при закрытой дверце
духового шкафа.
В случае установки прибора за
мебельной панелью (например, за
дверцей) позаботьтесь о том, чтобы во
время работы прибора дверца ни в коем
случае не оказывалась закрытой.
Нагрев и влажность, образующиеся за
закрытой дверцей или мебельной
панелью, могу привести к
последующему повреждению прибора,
места его установки или пола. Не
закрывайте дверцу мебели до
окончательного остывания прибора
после использования.
Уход и очистка
ВНИМАНИЕ!
Существует риск травмы,
пожара или повреждения
прибора.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Перед выполнением операций по чистке
и уходу выключите прибор и извлеките
вилку сетевого шнура из розетки.
Убедитесь, что прибор остыл.
Существует опасность повреждения
стеклянных панелей.
Поврежденные стеклянные панели
следует заменять незамедлительно.
Обратитесь в авторизованный
сервисный центр.
Будьте осторожны при снятии дверцы с
прибора. Дверца – тяжелая!
Во избежание повреждения покрытия
прибора производите его регулярную
очистку.
Оставшиеся внутри прибора жир или
остатки пищи могут стать причиной
пожара.
Протирайте прибор мягкой влажной
тряпкой. Используйте только
нейтральные моющие средства. Не
используйте абразивные средства,
царапающие губки, растворители или
металлические предметы.
В случае использования спрея для
очистки духового шкафа следуйте
инструкции по безопасности на его
упаковке.
Не очищайте каталитическую эмаль
(если прибор имеет соответствующее
покрытие) какими-либо моющими
средствами.
Внутреннее освещение
•
В приборе используется модуль
подсветки или галогеновая лампа,
предназначенная специально для
бытовых приборов. Не используйте его
для освещения дома.
ВНИМАНИЕ!
Существует опасность
поражения электрическим током.
•
•
Перед заменой лампы отключите
электропитание прибора.
Используйте только лампы той же
спецификации.
www.zanussi.com
Утилизация
попадании внутрь прибора детей и
домашних животных.
ВНИМАНИЕ!
Существует опасность травмы
или удушья.
•
•
•
Сервис
Отключите прибор от электросети.
Отрежьте и утилизируйте кабель
электропитания.
Удалите защелку дверцы, чтобы
предотвратить риск ее запирания при
•
•
Для ремонта прибора обратитесь в
авторизованный сервисный центр.
Применяйте только оригинальные
запасные части.
Описание изделия
Общий обзор
1
2
3
4
5
6
7
4
11
3
2
1
Принадлежности
•
8
9
10
1 Панель управления
2 Ручка регулировки температуры
3 Световой индикатор/символ/индикатор
температуры
4 Электронный программатор
5 Ручка выбора режимов духового шкафа
6 Световой индикатор/символ включения
7 Вентиляционные отверстия для
охлаждающего вентилятора
8 Нагревательный элемент
9 Лампа освещения
10 Вентилятор
11 Положение противней
•
Решетка
Для кухонной посуды, форм для
выпечки, жаркого.
Глубокий противень
Для тортов и печенья.
Перед первым использованием
ВНИМАНИЕ!
См. Главы, содержащие
Сведения по технике
безопасности.
Первая очистка
Извлеките все принадлежности из
прибора.
См. Главу «Уход и очистка».
www.zanussi.com
Перед первым использованием прибор
следует очистить.
Установите принадлежности обратно на их
места.
Установка текущего времени
Для того, чтобы начать пользоваться
духовым шкафом, следует задать время
суток.
При подключении прибора к электросети,
после перебоя электроснабжения или в
случае, если текущее время не
25
установлено, индикация времени суток
мигает
С помощью кнопок
или
установите
надлежащее время суток.
Примерно через пять секунд мигание
прекратится, и на дисплее отобразится
установленное время суток.
Изменение времени
Текущее время суток нельзя
изменить, если используется
функция «Продолжительность»
или «Окончание»
.
Нажимайте на
до тех пор, пока не
замигает индикация текущего времени
суток.
Порядок установки нового значения
времени описан в Главе «Установка
текущего времени».
Предварительный нагрев
Нагрейте пустой прибор для того, чтобы
дать выгореть остаткам смазки.
1. Выберите режим
и задайте
максимальную температуру.
2. Дайте прибору поработать примерно
один час.
3. Выберите режим
и задайте
максимальную температуру.
4. Дайте прибору поработать примерно
15 минут.
Дополнительные принадлежности могут
нагреться сильнее обычного. Из прибора
могут появиться неприятные запахи или
дым. Это нормально. Убедитесь, что в
помещении имеется достаточная
циркуляция воздуха.
Ежедневное использование
ВНИМАНИЕ!
См. Главы, содержащие
Сведения по технике
безопасности.
Включение и выключение прибора
Наличие у прибора отметок
для поворотной ручки,
индикаторов или ламп
варьируется от модели к
модели:
• Индикатор включается, когда
духовой шкаф нагревается.
• Лампа включается, когда
прибор работает.
• Символ показывает на то, чем
управляет ручка: режимами
духового шкафа или
температурой.
1. Для выбора режима воспользуйтесь
ручкой выбора режимов духового
шкафа.
2. Поворотом ручки термостата выберите
нужную температуру.
3. Для выключения прибора переведите
ручки выбора режимов и температуры
духового шкафа в положение «Выкл».
Режимы духового шкафа
Режимы духового шкафа
Положение
«Выкл»
26
Применение
Прибор выключен.
www.zanussi.com
Режимы духового шкафа
Применение
Верхний/Нижний
нагрев
Выпекание и жарка продуктов на одном уровне духового
шкафа.
Режим конвекции
Этот режим позволяет одновременно готовить разные
блюда, требующие одинаковой температуры
приготовления более чем на одном уровне и без
взаимопроникновения запахов.
Малый гриль
Приготовление на гриле продуктов плоской формы и
тостов.
Быстрое
грилирование
Приготовление на гриле большого количества продуктов
плоской формы, а также приготовление тостов.
Турбо-гриль
Жарка крупных кусков мяса или птицы (не филе) на
одном уровне, а также запекание и обжаривание.
Нижний нагрев
Выпекание пирогов с хрустящей основой и
консервирование продуктов.
Дисплей
A
B
C
A) Индикаторы режимов
B) Дисплей времени
C) Индикатор режимов
Кнопки
Кнопка
www.zanussi.com
Описание
Цикла
МИНУС
Установка времени.
ЧАСЫ
Включение функции часов.
ПЛЮС
Установка времени.
27
Функции часов
Таблица функций часов
Функция часов
Применение
Время суток
Установка, изменение или контроль времени суток.
Таймер
Установка таймера обратного отсчета. Эта функция не влияет
на работу прибора.
Продолжительно Установка времени приготовления духового шкафа.
сть
Окончание
Установка значения времени, в которое духовой шкаф должен
отключиться.
При одновременном
использовании функций
«Продолжительность»
и
«Окончание»
можно задать
продолжительность работы
прибора и время его
автоматического выключения.
Это позволяет включать прибор
с отсрочкой по времени.
Сначала задайте функцию
«Продолжительность»
затем – время окончания
,
.
Установка функций часов
Устанавливая функции
«Продолжительность»
и «Окончание»
, задайте режим духового шкафа и
температуру приготовления. При установке
таймера
этого делать не требуется.
1. Нажимайте на
до тех пор, пока не
замигает индикатор требуемой
функции часов.
2. Для того, чтобы задать время для
требуемой функции часов, используйте
или
.
Будет включена требуемая функция часов.
На дисплее отобразится индикатор
установленной Вами функции часов.
В случае выбора функции
«Таймер» на дисплее слева
будет отображаться время.
3. По истечении установленного времени
замигает индикатор функции часов и
раздастся звуковой сигнал. Для
отключения звукового сигнала нажмите
на любую кнопку.
4. Переведите переключатель режимов
духового шкафа и ручку термостата в
положение «Выкл».
При использовании функций
«Продолжительность»
и
«Окончание»
прибор
выключается автоматически.
Отмена функций часов.
1. Нажимайте на кнопку
до тех пор,
пока не замигает символ требуемой
функции.
в нажатом
2. Нажмите и удерживайте
положении.
Через несколько секунд соответствующая
функция будет отключена.
Дополнительные функции
Вентилятор охлаждения
Когда прибор включен, вентилятор
включается автоматически, чтобы
охлаждать поверхности прибора. При
28
выключении прибора вентилятор
продолжает работать до тех пор, пока
прибор не остынет.
www.zanussi.com
Предохранительный термостат
Неправильная эксплуатация или
неисправность какого-либо компонента
может привести к опасному перегреву
прибора. Для предотвращения этого
духовой шкаф оборудован
предохранительным термостатом, при
необходимости отключающим
электропитание. При снижении
температуры духовой шкаф снова
включается; включение происходит
автоматически.
Полезные советы
алюминиевой фольгой во время
приготовления. Это может изменить
результаты приготовления и повредить
эмалевое покрытие.
ВНИМАНИЕ!
См. Главы, содержащие
Сведения по технике
безопасности.
Приведенные в таблицах
значения температуры и
времени выпекания являются
ориентировочными. Они зависят
от рецепта, а также от качества
и количества используемых
ингредиентов.
Приготовление выпечных блюд
•
•
Не открывайте дверцу духового шкафа,
пока не пройдет 3/4 времени
приготовления.
При одновременном использовании
двух противней для выпекания
оставляйте между ними пустой уровень.
Общая информация
Приготовление мяса и рыбы
•
•
•
•
•
•
В приборе предусмотрено четыре
уровня положения противней.
Положения противней отсчитываются
от дна прибора.
Прибор оснащен специальной системой
для циркуляции воздуха и постоянной
переработки пара. Эта система
позволяет готовить под воздействием
пара и получать хорошо прожаренные,
хрустящие снаружи и мягкие внутри
блюда. Она позволяет сократить время
приготовления и потребление
электроэнергии до минимума.
Внутри прибора или на стеклянных
панелях дверцы может
конденсироваться влага. Это
нормально. Всегда отходите от прибора
при открывании дверцы во время
приготовления. Для уменьшения
конденсации прогрейте прибор в
течение 10 минут перед началом
приготовления.
Всегда вытирайте влагу после каждого
использования прибора.
Запрещается помещать какие-либо
предметы непосредственно на дно
прибора и закрывать его компоненты
www.zanussi.com
•
•
При приготовлении очень жирных блюд
используйте противень для жарки во
избежание образования пятен,
удаление которых может оказаться
невозможным.
По окончании приготовления мяса
рекомендуется подождать не менее 15
минут перед тем, как разрезать его –
тогда оно останется сочным.
Во избежание образования чрезмерного
количества дыма при жарке мяса
налейте немного воды в противень для
жарки. Во избежание конденсации дыма
доливайте воду в противень для сбора
жира по мере испарения воды.
Время приготовления
Время приготовления зависит от типа
приготовляемых продуктов, их
консистенции и количества.
Приступая к использованию прибора,
следите за ходом приготовления.
Подберите оптимальные настройки
(мощность нагрева, время приготовления и
т.д.) для кухонной посуды, своих рецептов,
количества продуктов.
29
Таблица выпечки и жарки
Торты
Продукты
Верхний/Нижний
нагрев
Температ
ура (°C)
Положен
ие
противня
Режим конвекции
Температ
ура (°C)
Время
(мин)
Коммента
рии
Положен
ие
противня
Изделия из
взбитого
теста
170
2
165
2 (1 и 3)
45 - 60
В форме
для
выпечки
Песочное
тесто
170
2
160
2 (1 и 3)
20 - 30
В форме
для
выпечки
Сырный
сливочный
торт/
Чизкейк
170
1
165
2
70 - 80
В форме
для
выпечки
диаметром
26 см
Яблочный
торт
(яблочный
пирог)
170
1
160
2 (1 и 3)
80 - 100
В двух 20
см формах
для
выпечки на
решетке
Штрудель
175
2
150
2
60 - 80
В глубоком
противне
Пирог с
джемом
170
2
160
2 (1 и 3)
30 - 40
В форме
для
выпечки
диаметром
26 см
Фруктовый
кекс
170
2
155
2
50 - 60
В форме
для
выпечки
диаметром
26 см
Бисквит
(нежирный
бисквитный
торт)
170
2
160
2
90 - 120
В форме
для
выпечки
диаметром
26 см
30
www.zanussi.com
Продукты
Верхний/Нижний
нагрев
Температ
ура (°C)
Положен
ие
противня
Режим конвекции
Температ
ура (°C)
Время
(мин)
Коммента
рии
Положен
ие
противня
Рождествен 170
ский торт /
торт с
большим
количество
м фруктов
2
160
2
50 - 60
В форме
для
выпечки
диаметром
20 см
Сливовый
170
2
165
2
20 - 30
В форме
для хлеба
Мелкое
печенье
170
3
166
3 (1 и 3)
25 - 35
В глубоком
противне
Бисквит1)
150
3
140
3 (1 и 3)
30 - 35
В глубоком
противне
Безе
100
3
115
3
35 - 40
В глубоком
противне
Булочки1)
190
3
180
3
80 - 100
В глубоком
противне
Заварные
190
3
180
3 (1 и 3)
15 - 20
В глубоком
противне
Открытые
пироги
180
3
170
2
25 - 35
В форме
для
выпечки
диаметром
20 см
Бисквитный
торт
180
1 или 2
170
2
45 - 70
Левый +
правый в
форме для
выпечки 20
см
Торт с
большим
количество
м фруктов
160
1
150
2
110 - 120
В форме
для
выпечки
диаметром
24 см
торт1)
пирожные1)
www.zanussi.com
31
Продукты
Верхний/Нижний
нагрев
Температ
ура (°C)
Бисквитный
170
Положен
ие
противня
1
Режим конвекции
Температ
ура (°C)
160
Время
(мин)
Коммента
рии
Положен
ие
противня
1
50 - 60
торт1)
В форме
для
выпечки
диаметром
20 см
1) Предварительно разогрейте духовой шкаф в течение 10 минут.
Хлеб и пицца
Продукты
Верхний/Нижний
нагрев
Температ
ура (°C)
Белый хлеб
Положен
ие
противня
Режим конвекции
Температ
ура (°C)
Время
(мин)
Коммента
рии
Положен
ие
противня
190
1
195
1
60 - 70
1-2 шт. по
500 г/шт
Ржаной
хлеб
190
1
190
1
30 - 45
В форме
для хлеба
Хлеб/
190
2
180
2 (1 и 3)
25 - 40
6-8 штук в
глубоком
противне
190
1
190
1
20 - 30
В
сотейнике
Сконы
200
(пшеничные
или
ячменные
3
190
2
10 – 20
В глубоком
противне
1)
Булочки1)
Пицца1)
лепешки)1)
1) Предварительно разогрейте духовой шкаф в течение 10 минут.
32
www.zanussi.com
Открытые пироги
Продукты
Верхний/Нижний
нагрев
Температ
ура (°C)
Положен
ие
противня
Режим конвекции
Температ
ура (°C)
Время
(мин)
Коммента
рии
Положен
ие
противня
Открытый
пирог с
макаронны
ми
изделиями
180
2
180
2
40 - 50
В форме
Флан с
овощами
(открытый
пирог с
овощами)
200
2
200
2
45 - 60
В форме
Киш
(открытый
пикантный
пирог с
начинкой)
190
1
190
1
40 - 50
В форме
Лазанья
200
2
200
2
25 - 40
В форме
Каннелони
200
2
200
2
25 - 40
В форме
Йоркширски 220
2
210
2
20 - 30
6 форм для
пудинга
й пудинг1)
1) Предварительно разогрейте духовой шкаф в течение 10 минут.
Мясо
Продукты
Верхний/Нижний
нагрев
Температ
ура (°C)
Положен
ие
противня
Режим конвекции
Температ
ура (°C)
Время
(мин)
Коммента
рии
Положен
ие
противня
Говядина
200
2
190
2
50 - 70
На решетке
ив
сотейнике
Свинина
180
2
180
2
90 - 120
На решетке
ив
сотейнике
Телятина
190
2
175
2
90 - 120
На решетке
ив
сотейнике
www.zanussi.com
33
Продукты
Верхний/Нижний
нагрев
Температ
ура (°C)
Положен
ие
противня
Режим конвекции
Температ
ура (°C)
Время
(мин)
Коммента
рии
Положен
ие
противня
Английский
ростбиф, с
кровью
210
2
200
2
44 - 50
На решетке
ив
сотейнике
Английский
ростбиф,
Средн
210
2
200
2
51 - 55
На решетке
ив
сотейнике
Английский
ростбиф,
хорошо
прожаренн
ый
210
2
200
2
55 - 60
На решетке
ив
сотейнике
Свиная
лопатка
180
2
170
2
120 - 150
В
сотейнике
Свиная
рулька
180
2
160
2
100 - 120
2 шт. в
сотейнике
Баранина
190
2
190
2
110 - 130
Нога
Цыпленок
200
2
200
2
70 - 85
Целиком
Индейка
180
1
160
1
210 - 240
Целиком
Утка
175
2
160
2
120 - 150
Целиком
Гусь
175
1
160
1
150 - 200
Целиком
Кролик
190
2
175
2
60 - 80
Разрезанны
й на куски
Заяц
190
2
175
2
150 - 200
Разрезанны
й на куски
Фазан
190
2
175
2
90 - 120
Целиком
34
www.zanussi.com
Рыба
Продукты
Верхний/Нижний
нагрев
Температ
ура (°C)
Положен
ие
противня
Режим конвекции
Температ
ура (°C)
Время
(мин)
Коммента
рии
Положен
ие
противня
Форель /
морской
лещ
190
2
175
2 (1 и 3)
40 - 55
3-4 Рыба
Тунец /
лосось
190
2
175
2 (1 и 3)
35 - 60
4-6
кусочков
филе
Малый гриль
Перед началом приготовления
прогрейте пустой духовой шкаф
в течение примерно 10 минут.
Продукты
Количество
Штук
Температ
ура (°C)
(г)
Время (мин)
Первая
сторона
Вторая
сторона
Положен
ие
противня
Вырезка
4
800
250
12 - 15
12 - 14
3
Бифштекс
4
600
250
10 - 12
6-8
3
Сосиски
8
-
250
12 - 15
10 - 12
3
Свиные
отбивные
4
600
250
12 - 16
12 - 14
3
Цыпленок
(разрезанн
ый
пополам)
2
1000
250
30 - 35
25 - 30
3
Кебабы
4
-
250
10 - 15
10 - 12
3
Грудка
цыпленка
4
400
250
12 - 15
12 - 14
3
Гамбургер
6
600
250
20 - 30
-
3
Куски
рыбного
филе
4
400
250
12 - 14
10 - 12
3
www.zanussi.com
35
Продукты
Количество
Штук
Температ
ура (°C)
(г)
Время (мин)
Первая
сторона
Вторая
сторона
Положен
ие
противня
Поджаренн
ые
сэндвичи
4-6
-
250
5-7
-
3
Тосты
4-6
-
250
2-4
2-3
3
Турбо-гриль
При использовании данного
режима максимальная
температура не должна
превышать 200°C.
Продукты
Количество
Штук
Температ
ура (°C)
(г)
Время (мин)
Первая
сторона
Вторая
сторона
Положен
ие
противня
Мясо на
косточке
(индейка)
1
1000
200
30 - 40
20 - 30
3
Цыпленок
(разрезанн
ый
пополам)
2
1000
200
25 - 30
20 - 30
3
Ножки
цыпленка
6
-
200
15 - 20
15 - 18
3
Перепел
4
500
200
25 - 30
20 - 25
3
Запеканка
из овощей
-
-
200
20 - 25
-
3
Гребешки
-
-
200
15 - 20
-
3
Скумбрия
2-4
-
200
15 - 20
10 - 15
3
Ломтики
рыбы
4-6
800
200
12 - 15
8 - 10
3
Уход и очистка
ВНИМАНИЕ!
См. Главы, содержащие
Сведения по технике
безопасности.
36
Примечание относительно очистки
•
Переднюю часть прибора протирайте
мягкой тканью, смоченной теплой водой
с моющим средством.
www.zanussi.com
•
•
•
•
•
Для очистки металлических
поверхностей используйте обычное
чистящее средство.
Внутреннюю камеру прибора
необходимо очищать от загрязнений
после каждого использования.
Накопление жира или остатков других
продуктов может привести к
возгоранию.
Стойкие загрязнения удаляйте
специальными чистящими средствами
для духовых шкафов.
После каждого использования все
принадлежности духового шкафа
следует очистить и просушить.
Используйте для этого мягкую тряпку,
смоченную в теплой воде с моющим
средством.
Если у вас есть принадлежности с
антипригарным покрытием, для их
чистки не следует использовать
агрессивные средства, предметы с
острыми краями или посудомоечную
машину. Это может привести к
повреждению антипригарного покрытия.
Модели из нержавеющей стали или
алюминия
Очистку дверцы духового шкафа
можно производить только
влажной губкой. Протрите ее
насухо мягкой тряпкой.
Никогда не используйте
абразивные средства,
металлические губки или
средства, содержащие кислоты,
т.к. они могут повредить
поверхность духового шкафа.
Выполняйте чистку панели
управления духового шкафа с
соблюдением аналогичных
предосторожностей.
Очистка уплотнения дверцы
•
•
Регулярно проверяйте состояние
уплотнения дверцы. Уплотнение дверцы
проходит по периметру рамки камеры
духового шкафа. В случае повреждения
уплотнения дверцы не используйте
прибор. Обратитесь в авторизованный
сервисный центр.
Для очистки уплотнения дверцы
ознакомьтесь с общей информацией о
чистке прибора.
www.zanussi.com
Очистка дверцы духового шкафа
В дверце духового шкафа имеются две
стеклянные панели. И дверца духового
шкафа, и внутренняя стеклянная панель
снимаются для чистки.
Дверца духового шкафа может
захлопнуться при попытке
извлечь внутреннюю стеклянную
панель, если предварительно не
снять дверцу.
ОСТОРОЖНО!
Не используйте прибор без
внутренней стеклянной панели.
1 Откройте дверцу
до конца и
возьмитесь за обе
петли.
2 Поднимите и
поверните
рычажки,
расположенные в
обеих петлях.
3 Прикройте дверцу
наполовину до
первого
фиксируемого
положения. Затем
вытяните дверцу
вперед из ее
гнезда.
4 Положите дверцу
на устойчивую
поверхность,
подложив мягкую
ткань.
37
Внутренняя стеклянная панель должна
обязательно находиться в своих
направляющих.
90°
5 Отожмите стопоры, 6 Поверните два
чтобы снять
фиксатора на 90° и
внутреннюю
извлеките их из
стеклянную панель.
своих гнезд.
Замена лампы
Положите на дно прибора кусок ткани. Он
защитит от повреждения плафон лампы и
поверхность духового шкафа.
1
2
7 Сначала
осторожно
поднимите и
выньте стеклянную
панель.
ВНИМАНИЕ!
Существует опасность
поражения электрическим током!
Перед заменой лампы выньте
предохранитель.
Лампа освещения и стеклянный
плафон могут сильно
нагреваться.
Вымойте стеклянную панель водой с
мылом. Тщательно вытрите стеклянную
панель.
1. Выключите прибор.
2. Извлеките предохранители или
отключите рубильник на электрощите.
После окончания очистки установите
стеклянную панель и дверцу духового
шкафа. Выполните перечисленные выше
действия в обратной последовательности.
Задняя лампа
Сторона с надписями должна быть
обращена к внутренней стороне дверцы.
После установки убедитесь, что
поверхность рамки стеклянной панели не
является грубой на ощупь там, где
расположены надписи.
1. Чтобы снять плафон, поверните его
против часовой стрелки.
2. Очистите стеклянный плафон от грязи.
3. Замените лампу освещения духового
шкафа на аналогичную, с
жаростойкостью 300 °C.
4. Установите плафон.
Поиск и устранение неисправностей
ВНИМАНИЕ!
См. Главы, содержащие
Сведения по технике
безопасности.
38
www.zanussi.com
Что делать, если...
Неисправность
Возможная причина
Решение
Духовой шкаф не
нагревается.
Духовой шкаф выключен.
Включите духовой шкаф.
Духовой шкаф не
нагревается.
Не установлено время на
часах.
Установите часы.
Духовой шкаф не
нагревается.
Не заданы необходимые
установки.
Убедитесь, что выставлены
правильные настройки.
Духовой шкаф не
нагревается.
Сработал предохранитель.
Проверьте, не является ли
предохранитель причиной
неисправности. Если
предохранитель сработает
повторно, обратитесь к
квалифицированному
электрику.
Лампа не горит.
Лампа перегорела.
Замените лампу.
Пар и конденсат осаждаются
на продуктах и внутри камеры
духового шкафа.
Блюда находились в духовом
шкафу слишком долго.
По окончании процесса
приготовления не оставляйте
блюда в духовом шкафу
более чем на 15-20 минут.
Дисплей показывает «12.00».
Имел место сбой
энергоснабжения.
Заново установите текущее
время.
Информация для обращения в
сервис-центр
Если самостоятельно справиться с
проблемой не удается, обращайтесь в
магазин или в авторизованный сервисный
центр.
Табличка с техническими данными
находится на передней рамке внутренней
камеры прибора. Не удаляйте табличку с
техническими данными из внутренней
камеры прибора.
Данные для сервисных центров находятся
на табличке с техническими данными.
Рекомендуем записать их здесь:
Модель (MOD.)
.........................................
Код изделия (PNC)
.........................................
Серийный номер (S.N.)
.........................................
www.zanussi.com
39
Установка
Крепление прибора к мебели
ВНИМАНИЕ!
См. Главы, содержащие
Сведения по технике
безопасности.
A
Встраивание
B
21
540
558
min. 550
6
114
19
20
600
min. 560
589
570
594
Электрическое подключение
Производитель не несет
ответственности, при
несоблюдении мер
предосторожности, приведенных
в Главах, содержащих Сведения
по технике безопасности.
В комплект поставки данного прибора
входит только сетевой кабель.
6
3
Сетевой кабель
Типы кабелей, пригодные для установки
или замены:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
540 21
min. 550
558
114
19
20
580
При выборе сечения кабеля используйте
значение полной мощности (см. табличку с
техническими данными). Также можно
воспользоваться Таблицей:
min. 560
589
Полная мощность
(Вт)
570
594
9
Сечение сетевого
кабеля (мм²)
максимум 1380
3 x 0.75
максимум 2300
3x1
максимум 3680
3 x 1.5
Провод заземления (желто-зеленого
цвета) должен быть на 2 cм длиннее
проводов фазы и нейтрали (синий и
коричневый провода).
40
www.zanussi.com
Технические данные
Технические данные
Напряжение
220 - 240 В
Частота
50 / 60 Гц
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Материалы с символом
следует
сдавать на переработку. Положите
упаковку в соответствующие контейнеры
для сбора вторичного сырья. Принимая
участие в переработке старого
электробытового оборудования, Вы
помогаете защитить окружающую среду и
здоровье человека. Не выбрасывайте
вместе с бытовыми отходами бытовую
технику, помеченную символом .
Доставьте изделие на местное
предприятие по переработке вторичного
сырья или обратитесь в свое
муниципальное управление.
Дата производства данного изделия указана в серийном номере
(serial numbеr), где первая цифра номера соответствует последней
цифре года производства, вторая и третья цифры – порядковому
номеру недели. Например, серийный номер 43012345 означает, что
изделие произведено на тридцатой неделе 2014 года.
Kласс энергопотребления: A
Электролюкс Поланд Сп.з.о.о,
ул. Казимьержа Одновичела 28, 58-100, Свидница,
Польша
www.zanussi.com
41
Зміст
Інформація з техніки безпеки
Інструкції з техніки безпеки
Опис виробу
Перед першим користуванням
Щоденне користування
Функції годинника
42
43
46
46
47
48
Додаткові функції
Поради і рекомендації
Догляд та чистка
Усунення проблем
Установка
Технічна інформація
49
49
57
59
60
61
Може змінитися без оповіщення.
Інформація з техніки безпеки
Перед установкою та експлуатацією приладу слід уважно
прочитати інструкцію користувача. Виробник не несе
відповідальності за пошкодження, що виникли через
неправильне встановлення чи експлуатацію. Інструкції з
користування приладом слід зберігати з метою
користування в майбутньому.
Безпека дітей і вразливих осіб
•
•
•
•
•
•
•
42
Діти від восьми років, особи з обмеженими фізичними,
сенсорними чи розумовими здібностями й особи без
відповідного досвіду та знань можуть користуватися цим
приладом лише під наглядом або після проведення
інструктажу стосовно безпечного користування приладом
і пов’язаних ризиків.
Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
Пакувальні матеріали слід тримати в недоступному для
дітей місці.
Не допускайте дітей і домашніх тварин до приладу під
час його роботи чи охолодження. Доступні частини
гарячі.
Якщо прилад оснащено захистом від доступу дітей,
рекомендується його ввімкнути.
Не можна доручати чищення або технічне
обслуговування приладу дітям без відповідного нагляду.
Не слід залишати дітей до трьох років без постійного
нагляду поблизу приладу.
www.zanussi.com
Загальні правила безпеки
•
•
•
•
•
•
•
Встановлювати цей пристрій і замінювати кабель
повинен лише кваліфікований фахівець.
Під час роботи прилад нагрівається зсередини. Не
торкайтеся до нагрівальних елементів приладу. Завжди
користуйтеся кухонними рукавицями, коли витягаєте і
вставляєте приладдя чи деко.
Вимикайте прилад, перш ніж виконувати технічне
обслуговування.
Щоб уникнути електричного удару, перш ніж починати
міняти лампу, переконайтеся, що прилад виключений.
Не використовуйте пароочищувач для чищення приладу.
Не використовуйте для чищення скляної поверхні
дверцят жорсткі абразивні засоби та металеві шкребки,
оскільки це може призвести до появи на склі тріщин.
У разі пошкодження електричного кабелю виробник або
його авторизований сервісний центр чи інша
кваліфікована особа має замінити його. Робити це
самостійно небезпечно.
Інструкції з техніки безпеки
Установка
•
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Цей пристрій повинен
встановлювати лише
кваліфікований фахівець.
•
•
•
•
•
•
•
Повністю зніміть упаковку.
Не встановлюйте й не використовуйте
пошкоджений прилад.
Дотримуйтесь інструкцій зі
встановлення, що постачаються із
приладом.
Прилад важкий, тому будьте обережні,
пересуваючи його. Обов’язково
одягайте захисні рукавички.
Не тягніть прилад за ручку.
Дотримуйтеся вимог щодо мінімальної
відстані до інших приладів чи предметів.
Переконайтеся, що конструкції, під
якими і біля яких установлено прилад, є
стійкими і безпечними.
www.zanussi.com
Встановлюйте прилад поруч із
приладами чи іншими об’єктами такої ж
висоти.
Підключення до електромережі
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик займання або
ураження електричним струмом.
•
•
•
•
•
Усі роботи з під’єднання до
електромережі мають виконуватися
кваліфікованим електриком.
Прилад повинен бути заземленим.
Переконайтеся, що електричні
параметри на табличці з технічними
даними відповідають параметрам
електромережі. У разі невідповідності
слід звернутися до електрика.
Завжди використовуйте правильно
встановлену протиударну розетку.
Не використовуйте розгалужувачі,
перехідники й подовжувачі.
43
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Будьте обережні, аби не пошкодити
штепсельну вилку та кабель. Якщо
кабель живлення потребує заміни,
зверніться до нашого сервісного центру.
Пильнуйте, щоб кабель живлення не
торкався або не був надто наближений
до дверцят приладу, особливо коли
дверцята гарячі.
Елементи захисту від ураження
електричним струмом та ізоляція мають
бути зафіксовані так, аби їх не можна
було зняти без спеціального
інструмента.
Вставляйте штепсельну вилку в розетку
електроживлення лише після закінчення
установки. Переконайтеся, що після
установки є вільний доступ до розетки
електроживлення.
Не вставляйте вилку в розетку, яка
хитається.
Не тягніть за кабель живлення, щоб
вимкнути прилад із мережі. Завжди
вимикайте, витягаючи штепсельну
вилку.
Використовуйте лише належні ізолюючі
пристрої, а саме: лінійні роз’єднувачі,
запобіжники (гвинтові запобіжники слід
викрутити з патрона), реле захисту від
замикання на землю та контактори.
Електричне підключення повинно
передбачати наявність ізолюючого
пристрою для повного відключення від
електромережі. Зазор між контактами
ізолюючого пристрою має становити не
менше 3 мм.
Цей прилад відповідає директивам ЄЕС.
•
•
•
•
•
•
•
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик пошкодження
приладу.
•
Використання
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека травмування,
опіків, ураження електричним
струмом і вибуху.
•
•
•
•
•
44
Цей прилад призначено лише для
домашнього використання.
Не змінюйте технічні характеристики
приладу.
Переконайтеся, що вентиляційні отвори
не заблоковані.
Не залишайте прилад, який працює, без
нагляду.
Вимикайте прилад після кожного
використання.
Будьте обережні, відчиняючи дверцята
приладу під час його роботи. Можливий
вихід гарячого повітря.
Під час роботи із приладом руки не
повинні бути мокрими або вологими. Не
користуйтеся приладом, якщо він
контактує з водою.
Не тисніть на відчинені дверцята.
Не використовуйте прилад як робочу
поверхню та як поверхню для
зберігання речей.
Обережно відчиняйте дверцята
приладу. Використання інгредієнтів зі
спиртом може спричинити утворення
суміші спирту й повітря.
Відчиняючи дверцята, пильнуйте, щоб
поряд із приладом не було джерел
утворення іскор та відкритого вогню.
Не кладіть займисті речовини чи
предмети, змочені в займистих
речовинах, усередину приладу, поряд із
ним або на нього.
•
•
•
•
Щоб уникнути пошкодження й
знебарвлення емалі:
– не ставте посуд або інші предмети
безпосередньо на дно приладу;
– не кладіть алюмінієву фольгу
безпосередньо на дно на приладу;
– не ставте воду безпосередньо в
гарячий прилад;
– після приготування не залишайте у
приладі страви й продукти з високим
вмістом вологи;
– будьте обережні, знімаючи або
встановлюючи приладдя.
Знебарвлення емалі не впливає на
робочі якості приладу. Це не є
дефектом із точки зору закону про
гарантійні зобов’язання.
Для випікання тістечок із великим
вмістом вологи слід використовувати
глибоку жаровню. Сік, який виділяється
з фруктів, може залишати стійкі плями
на емалевому покритті.
Цей прилад призначений виключно для
приготування їжі. Його не слід
використовувати для інших цілей,
наприклад, опалення приміщень.
Під час готування дверцята духовки
завжди повинні бути зачиненими.
www.zanussi.com
•
Якщо прилад розміщено позаду панелі
меблів (наприклад, дверцята),
переконайтеся в тому, щоб дверцята
було відкрито під час роботи приладу.
Жар і волога можуть утворюватися
позаду закритої панелі меблів,
спричиняючи подальше пошкодження
приладу, відділення або дна. Не
закривайте панель меблів, доки прилад
повністю не охолоне після
використання.
•
Внутрішнє освітлення
•
Існує ризик отримання травм,
пожежі або пошкодження
приладу.
•
•
•
•
•
•
•
•
Перед початком ремонту прилад треба
від’єднати від електромережі, знявши
запобіжник або витягнувши шнур
живлення з розетки.
Дайте приладу охолонути. Є ризик, що
скляні панелі можуть тріснути.
У разі пошкодження скляних панелей їх
слід одразу замінити. Зверніться до
авторизованого сервісного центру.
Будьте обережні, знімаючи дверцята з
приладу. Дверцята важкі!
Регулярно чистьте прилад, щоб
запобігти погіршенню матеріалу
поверхні.
Залишки жиру та їжі можуть спричинити
виникнення пожежі.
Витирайте прилад м’якою вологою
ганчіркою. Застосовуйте лише
нейтральні миючі засоби. Не
застосовуйте абразивні засоби,
абразивні серветки, розчинники або
металеві предмети.
Якщо ви користуєтеся аерозолями для
чищення духових шаф, обов’язково
дотримуйтеся інструкцій, наведених на
упаковці.
www.zanussi.com
Електрична або галогенова лампочка,
що використовується в цьому приладі,
призначена лише для побутових
приладів. Не використовуйте її для
освітлення оселі.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека ураження
електричним струмом.
Догляд і чищення
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Не очищуйте каталітичну емаль (якщо
застосовується) жодними миючими
засобами.
•
•
Перед заміною лампочки відключить
прилад від електроживлення.
Використовуйте лише лампочки з
такими ж технічними характеристиками.
Утилізація
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека задушення.
•
•
•
Відключіть прилад від електромережі.
Відріжте кабель живлення і викиньте
його.
Зніміть замок із дверцят, щоб уникнути
запирання дітей і домашніх тварин у
приладі.
Сервіс
•
•
Для ремонту приладу зверніться в
авторизований сервісний центр.
Використовуйте лише оригінальні
запасні частини.
Цей продукт по змісту небезпечних
речовин відповідає вимогам Технічного
регламенту обмеження використання
деяких небезпечних речовин в
електричному та електронному обладнанні
(постанова Кабінета Міністрів України
№1057 від 3 грудня 2008р.)
45
Опис виробу
Загальний огляд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4
11
3
2
10
1
Приладдя
•
Решітка
Для розміщення посуду та форм для
випічки, а також для смаження.
1 Панель керування
2 Регулятор температури
3 Лампочка/символ/індикатор
температури
4 Електронний програматор
5 Регулятор функцій духової шафи
6 Лампочка / символ / індикатор
живлення
7 Вентиляційні отвори для
охолоджувального вентилятора
8 Нагрівальний елемент
9 Лампочка
10 Вентилятор
11 Рівні розташування поличок
•
Лист для випікання
Для випікання пирогів і печива.
Перед першим користуванням
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Первинне чищення
Натискайте кнопку
або , щоб
встановити час.
Приблизно через п’ять секунд блимання
припиниться, а на дисплеї відобразиться
встановлений час доби.
Вийміть із приладу все приладдя.
Зміна часу
Див. розділи з інформацією щодо
техніки безпеки.
Див. розділ «Догляд та чистка».
Перед першим використанням почистьте
прилад.
Покладіть приладдя на місце.
Налаштування часу
Перш ніж користуватися духовою шафою,
потрібно встановити час.
Ви можете змінити час доби,
якщо виконуються функції
Тривалість
або Завершення
.
Натискайте , поки не мигтітиме індикатор
часу доби.
Інструкції зі встановлення нового часу див.
у розділі «Встановлення часу».
Індикатор функції часу доби блимає, коли
прилад під'єднується до електромережі, у
разі вимкнення живлення та коли таймер
не встановлено.
46
www.zanussi.com
Попереднє прогрівання
Попередньо прогрійте порожній прилад,
щоб випалились залишки змащувальних
матеріалів.
і максимальну
1. Встановіть функцію
температуру.
2. Дайте приладу попрацювати 1 год.
3. Встановіть функцію
температуру.
4. Дайте приладу попрацювати 15 хвилин.
Приладдя може нагрітися до вищої
температури, ніж звичайно. У приладі може
з’являтися запах та дим. Це нормальне
явище. Подбайте про достатнє
провітрювання приміщення.
і максимальну
Щоденне користування
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією щодо
техніки безпеки.
Увімкнення та вимкнення приладу
Це залежить від моделі, якщо
прилад має символи кнопок,
індикатори або лампочки:
• Індикатор світиться, коли
духова шафа нагрівається.
• Лампочка світиться, коли
прилад працює.
• Символ вказує, чим саме
керує перемикач: функціями
духовки чи температурою.
1. Щоб вибрати функцію духової шафи,
повертайте перемикач функцій духової
шафи.
2. Поверніть перемикач термостата, щоб
обрати температуру.
3. Щоб вимкнути прилад, поверніть
перемикачі функцій духової шафи та
термостата в положення «вимкнено».
Функції духової шафи
Функція духовки
Використання
Положення
«Вимкнено»
Прилад вимкнено.
Верхній/Нижній
нагрів
Для смаження й випікання на одному рівні полички.
Готування з
конвекцією
Смажити або смажити й випікати при однаковій
температурі на декількох рівнях поличок без змішування
запахів.
Гриль
Для приготування на грилі виробів пласкої форми, а також
для смаження хліба.
Великий гриль
Для приготування на грилі великої кількості виробів
пласкої форми, а також для смаження грінок.
www.zanussi.com
47
Функція духовки
Використання
Турбо-гриль
Для смаження великих шматків м’яса чи птиці з кістками
на одному рівні полички. Також для колерування та
підрум’янювання.
Нижній нагрів
Для випікання кондитерських виробів із хрусткою основою
та для консервування продуктів.
Дисплей
A
B
C
A) Індикатори функцій
B) Індикатор часу
C) Індикатори функції
Кнопки
Кнопка
Функція
Опис
МІНУС
Налаштування часу.
ГОДИННИК
Встановлення функції годинника.
ПЛЮС
Налаштування часу.
Функції годинника
Таблиця функцій годинника
Функція годинника
48
Застосування
Час доби
Встановлення, зміна і перевірка часу доби.
Таймер
Налаштування часу зворотного відліку. Ця функція не впливає
на роботу приладу.
Тривалість
Налаштування часу готування в духовці.
Завершення
Налаштування часу доби, коли духова шафа має бути вимкнена.
www.zanussi.com
Можна одночасно скористатись
функціями Тривалість
На дисплеї таймера зворотного
відліку відображається час, що
залишився.
3. Коли встановлений час спливе,
індикатор почне блимати та пролунає
звуковий сигнал. Для вимкнення
звукового сигналу натисніть кнопку.
4. Поверніть перемикач функцій духової
шафи та регулятор температури в
положення «Вимкнено».
Якщо встановлено функції
і
Завершення
, щоб встановити
час, протягом якого прилад має
працювати, і коли прилад має
бути вимкнений. Це дає змогу
активувати прилад із затримкою
часу. Спочатку встановіть
Тривалість
Завершення
, а потім
.
«Тривалість»
Налаштування функцій годинника
«Завершення»
, прилад
вимикається автоматично.
Для тривалості
й завершення
встановіть функцію духової шафи й
температуру готування. Цього не треба
робити для таймера зворотного відліку
і
Скасування функцій годинника
.
1. Натискайте кнопку
знов і знов, доки
не засвітиться індикатор потрібної
функції годинника.
або , встановіть час
2. Натискаючи
для потрібної функції годинника.
Виконується функція встановлення часу.
На дисплеї відображається індикатор
встановленої функції годинника.
1. Натискайте кнопку
знов і знов, доки
не почне блимати індикатор потрібної
функції.
2. Натисніть та утримуйте .
Через декілька секунд функції годинника
вимкнуться.
Додаткові функції
Охолоджувальний вентилятор
Під час роботи приладу вентилятор
охолодження автоматично вмикається для
підтримки поверхонь приладу
прохолодними. Якщо вимкнути прилад,
вентилятор продовжуватиме працювати,
доки духова шафа не охолоне.
спричинити небезпечне перегрівання. Щоб
запобігти цьому, духова шафа обладнана
термостатом, який припиняє подачу
живлення. Духова шафа вмикається
автоматично, коли температура знизиться.
Запобіжний термостат
Неправильна робота приладу чи
пошкоджені компоненти можуть
Поради і рекомендації
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією щодо
техніки безпеки.
www.zanussi.com
У таблицях вказані орієнтовні
значення температури та часу
випікання. Вони залежать від
рецепту, а також якості й
кількості інгредієнтів, що
використовуються.
49
Загальна інформація
•
•
•
•
•
•
Прилад має чотири рівня становлення
поличок. Нумерація рівнів починається з
днища приладу.
Прилад оснащений спеціальною
системою, яка забезпечує циркуляцію
повітря та постійну рециркуляцію пари.
Завдяки цій системі можна готувати
страви в середовищі, насиченому
парою, щоб вони залишалися м’якими
всередині і вкривалися хрусткою
скоринкою ззовні. Крім того, час
приготування та споживання
електроенергії зменшуються до
мінімуму.
Всередині приладу або на скляній
панелі дверцят може утворюватися
конденсат. Це нормальне явище.
Відкриваючи дверцята під час
готування, тримайтеся подалі від
приладу. Щоб зменшити конденсацію,
попередньо прогрійте порожній прилад
упродовж 10 хв.
Витирайте вологу після кожного
використання приладу.
Не кладіть продукти безпосередньо на
дно приладу і не розміщуйте на деталях
приладу алюмінієву фольгу під час
готування. Це може призвести до
погіршення результатів випікання та
пошкодити емалеве покриття.
Якщо ви готуєте одночасно на двох
деках, залишайте один рівень між ними
порожнім.
Готування м’яса і риби
•
•
•
Якщо страва дуже жирна, встановіть
піддон, щоб уникнути утворення плям,
які буде важко видалити.
Після приготування зачекайте
приблизно 15 хв.илин, перш ніж
розрізати м’ясо – так воно не втратить
сік.
Щоб уникнути утворення надмірної
кількості диму в духовій шафі під час
смаження, налийте у піддон трохи води.
Щоб уникнути конденсації диму, завжди
додавайте воду після того, як вона
випарується.
Тривалість приготування
Тривалість приготування залежить від типу
страви, її консистенції та кількості.
На початку стежте за процесом
приготування страв. Визначте найкращі
параметри (температуру, тривалість
готування тощо) для ваших рецептів страв,
кількості, кухонного посуду.
Випікання пирогів/тортів
•
Не відкривайте дверцята, поки не
сплине 3/4 встановленого часу
випікання.
Таблиця випікання та смаження
Пироги
Страва
Верхній/Нижній нагрів
Температ
ура (°C)
Збиті суміші 170
50
Положен
ня полиці
2
Готування з
конвекцією
Температ
ура (°C)
165
Час (у
хв.)
Коментар
і
Положен
ня полиці
2 (1 і 3)
45 - 60
У формі
для
випікання
www.zanussi.com
Страва
Верхній/Нижній нагрів
Температ
ура (°C)
Положен
ня полиці
Готування з
конвекцією
Температ
ура (°C)
Час (у
хв.)
Коментар
і
Положен
ня полиці
Вироби з
пісочного
тіста
170
2
160
2 (1 і 3)
20 - 30
У формі
для
випікання
Сирний
пиріг
170
1
165
2
70 - 80
У формі
для
випікання
діаметром
26 см
Яблучний
торт (пиріг)
170
1
160
2 (1 і 3)
80 - 100
У двох
формах
для
випікання
діаметром
20 см на
комбіновані
й решітці
Штрудель
175
2
150
2
60 - 80
На деку для
випікання
Пиріг із
варенням
170
2
160
2 (1 і 3)
30 - 40
У формі
для
випікання
діаметром
26 см
Фруктовий
пиріг
170
2
155
2
50 - 60
У формі
для
випікання
діаметром
26 см
Бісквіт
(бісквіт без
жиру)
170
2
160
2
90 - 120
У формі
для
випікання
діаметром
26 см
Різдвяний
кекс /
Фруктовий
пиріг
170
2
160
2
50 - 60
У формі
для
випікання
діаметром
20 см
www.zanussi.com
51
Страва
Верхній/Нижній нагрів
Температ
ура (°C)
Кекс із
родзинками
Положен
ня полиці
Готування з
конвекцією
Температ
ура (°C)
Час (у
хв.)
Коментар
і
Положен
ня полиці
170
2
165
2
20 - 30
У формі
для
випікання
хліба
Тістечка
170
3
166
3 (1 і 3)
25 - 35
На деку для
випікання
Печиво1)
150
3
140
3 (1 і 3)
30 - 35
На деку для
випікання
Безе
100
3
115
3
35 - 40
На деку для
випікання
Булочки1)
190
3
180
3
80 - 100
На деку для
випікання
Заварне
190
3
180
3 (1 і 3)
15 - 20
На деку для
випікання
Пироги з
начинкою
180
3
170
2
25 - 35
У формі
для
випікання
діаметром
20 см
Сендвіч
«Вікторія»
180
1 або 2
170
2
45 - 70
Лівий +
правий у
формі для
випікання
діаметром
20 см
Пиріг із
великою
кількістю
фруктів
160
1
150
2
110 - 120
У формі
для
випікання
діаметром
24 см
Сендвіч
170
1
160
1
50 - 60
У формі
для
випікання
діаметром
20 см
1)
тісто1)
«Вікторія»1)
1) Попередньо прогрійте духову шафу протягом 10 хвилин.
52
www.zanussi.com
Хліб і піца
Страва
Верхній/Нижній нагрів
Температ
ура (°C)
Положен
ня полиці
Готування з
конвекцією
Температ
ура (°C)
Час (у
хв.)
Коментар
і
Положен
ня полиці
Білий хліб1)
190
1
195
1
60 - 70
1–2
буханки,
500 г одна
буханка
Житній хліб
190
1
190
1
30 - 45
У формі
для
випікання
хліба
Булочки1)
190
2
180
2 (1 і 3)
25 - 40
6–8 шт. на
деку для
випікання
Піца1)
190
1
190
1
20 - 30
У глибокій
жаровні
Коржики1)
200
3
190
2
10 – 20
На деку для
випікання
1) Попередньо прогрійте духову шафу протягом 10 хвилин.
Відкриті пироги
Страва
Верхній/Нижній нагрів
Температ
ура (°C)
Положен
ня полиці
Готування з
конвекцією
Температ
ура (°C)
Час (у
хв.)
Коментар
і
Положен
ня полиці
Відкритий
180
пиріг із
макаронним
и виробами
2
180
2
40 - 50
У формі
Овочевий
пиріг
200
2
200
2
45 - 60
У формі
Кіш
190
1
190
1
40 - 50
У формі
Лазанья
200
2
200
2
25 - 40
У формі
Каннеллоні
200
2
200
2
25 - 40
У формі
Йоркширськ 220
2
210
2
20 - 30
6 форм для
пудингу
ий пудинг1)
1) Попередньо прогрійте духову шафу протягом 10 хвилин.
www.zanussi.com
53
М’ясо
Страва
Верхній/Нижній нагрів
Температ
ура (°C)
Положен
ня полиці
Готування з
конвекцією
Температ
ура (°C)
Час (у
хв.)
Коментар
і
Положен
ня полиці
Яловичина
200
2
190
2
50 - 70
На
комбіновані
й решітці і в
глибокій
жаровні
Свинина
180
2
180
2
90 - 120
На
комбіновані
й решітці і в
глибокій
жаровні
Телятина
190
2
175
2
90 - 120
На
комбіновані
й решітці і в
глибокій
жаровні
Англійський
ростбіф (з
кров'ю)
210
2
200
2
44 - 50
На
комбіновані
й решітці і в
глибокій
жаровні
Англійський
ростбіф
(помірно
просмажен
ий)
210
2
200
2
51 - 55
На
комбіновані
й решітці і в
глибокій
жаровні
Англійський
ростбіф
(добре
просмажен
ий)
210
2
200
2
55 - 60
На
комбіновані
й решітці і в
глибокій
жаровні
Свиняча
лопатка
180
2
170
2
120 - 150
У глибокій
жаровні
Свинина,
гомілка
180
2
160
2
100 - 120
2 шматки в
глибокій
жаровні
Баранина
190
2
190
2
110 - 130
Ніжка
Курка
200
2
200
2
70 - 85
Ціла
Індичка
180
1
160
1
210 - 240
Ціла
54
www.zanussi.com
Страва
Верхній/Нижній нагрів
Температ
ура (°C)
Положен
ня полиці
Готування з
конвекцією
Температ
ура (°C)
Час (у
хв.)
Коментар
і
Положен
ня полиці
Качка
175
2
160
2
120 - 150
Ціла
Гуска
175
1
160
1
150 - 200
Ціла
Кролик
190
2
175
2
60 - 80
Нарізаний
шматками
Заєць
190
2
175
2
150 - 200
Нарізаний
шматками
Фазан
190
2
175
2
90 - 120
Цілий
Риба
Страва
Верхній/Нижній нагрів
Температ
ура (°C)
Положен
ня полиці
Готування з
конвекцією
Температ
ура (°C)
Час (у
хв.)
Коментар
і
Положен
ня полиці
Форель /
Морський
лящ
190
2
175
2 (1 і 3)
40 - 55
3–4 рибини
Тунець /
Лосось
190
2
175
2 (1 і 3)
35 - 60
4–6
шматочків
філе
Гриль
Попередньо прогрійте порожню
духову шафу протягом 10 хв.,
перш ніж готувати.
Страва
Кількість
Шт.
Температ
ура (°C)
(г)
Час (у хв.)
З одного
боку
Положен
ня полиці
З іншого
боку
Стейки з
філе
4
800
250
12 - 15
12 - 14
3
Біфштекс
4
600
250
10 - 12
6-8
3
Сосиски
8
-
250
12 - 15
10 - 12
3
www.zanussi.com
55
Страва
Кількість
Шт.
Температ
ура (°C)
(г)
Час (у хв.)
З одного
боку
Положен
ня полиці
З іншого
боку
Відбивні зі
свинини
4
600
250
12 - 16
12 - 14
3
Курка
(розділена
на 2
частини)
2
1000
250
30 - 35
25 - 30
3
Кебаб
4
-
250
10 - 15
10 - 12
3
Куряча
грудинка
4
400
250
12 - 15
12 - 14
3
Гамбургер
6
600
250
20 - 30
-
3
Рибне філе
4
400
250
12 - 14
10 - 12
3
Грінки з
бутербродн
ою
начинкою
4-6
-
250
5-7
-
3
Грінки
4-6
-
250
2-4
2-3
3
Турбо-гриль
У разі використання цього
режиму встановіть максимальну
температуру 200 °C.
Страва
Кількість
Шт.
Температ
ура (°C)
(г)
Час (у хв.)
З одного
боку
Положен
ня полиці
З іншого
боку
М’ясний
рулет
(індичка)
1
1000
200
30–40
20–30
3
Курка
(розрізана
навпіл)
2
1000
200
25–30
20–30
3
Курячі ніжки 6
-
200
15–20
15–18
3
М’ясо
куріпки
500
200
25–30
20–25
3
56
4
www.zanussi.com
Страва
Кількість
Шт.
Температ
ура (°C)
(г)
Час (у хв.)
З одного
боку
Положен
ня полиці
З іншого
боку
Овочева
запіканка
-
-
200
20–25
-
3
Морські
гребінці
-
-
200
15–20
-
3
Скумбрія
2–4
-
200
15–20
10–15
3
Шматочки
риби
4–6
800
200
12–15
8–10
3
Догляд та чистка
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією щодо
техніки безпеки.
Прилади з алюмінію або іржостійкої
сталі
Дверцята духовки слід чистити
лише вологою губкою. Протріть
їх насухо м’якою тканиною.
Ніколи не використовуйте
сталеві губки, кислоти чи
абразивні матеріали, оскільки
вони можуть пошкодити
поверхню духової шафи. Для
чищення панелі керування
духової шафи діють ті самі, що і
вищезазначені, попередження.
Примітки щодо чищення
•
•
•
•
•
•
Помийте лицьову панель приладу
теплою водою із засобом для чищення
за допомогою м’якої ганчірки.
Металеві поверхні слід чистити за
допомогою звичайного засобу для
чищення.
Чистіть внутрішню камеру приладу після
кожного використання. Накопичення
жиру й інших залишків їжі може
призвести до загоряння.
Для видалення стійких забруднень
використовуйте спеціальний очисник
для духових шаф.
Після кожного використання мийте та
просушуйте усе приладдя.
Використовуйте м’яку ганчірку та теплу
воду із засобом для чищення.
Приладдя з антипригарним покриттям
забороняється мити з використанням
агресивних засобів чи гострих
предметів, а також у посудомийній
машині. Це може пошкодити
антипригарне покриття.
Чищення ущільнювача дверцят
•
•
Регулярно перевіряйте ущільнювач
дверцят. Ущільнювач дверцят
розташований навколо рами камери
духовки. Не користуйтеся приладом у
разі пошкодження ущільнювача
дверцят. Зверніться до служби технічної
підтримки.
Перш ніж починати чищення
ущільнювача дверцят, ознайомтесь із
загальною інформацією про чищення
приладу.
Чищення дверцят духовки
Дверцята духовки мають дві скляні панелі.
Ви можете зняти дверцята та внутрішню
скляну панель, якщо вони потребують
очищення.
www.zanussi.com
57
Відкриті й не зняті з приладу
дверцята можуть раптово
закритися під час спроби
вийняти внутрішню скляну
панель.
90°
ОБЕРЕЖНО!
Не використовуйте прилад без
внутрішньої скляної панелі.
5 Вивільніть систему 6 Поверніть два
блокування для
фіксатори на 90° і
того, щоб
вийміть їх із гнізд.
витягнути
внутрішню скляну
панель.
1 Повністю відкрийте 2 Підніміть і
дверцята та
поверніть важелі на
утримуйте обидві
обох шарнірах.
завіси.
1
2
7 Спочатку обережно
підніміть і зніміть
скляну панель.
Промийте скляну панель теплою водою з
милом. Обережно витріть скляну панель.
3 Наполовину
4 Покладіть дверцята
на стійку поверхню,
закрийте дверцята
вкриту м’якою
духовки до
тканиною.
першого
фіксованого
положення.
Потягніть дверцята
вперед, виймаючи
їх із гнізд.
58
Після завершення миття встановіть скляну
панель і дверцята. Виконайте зазначені
вище дії у зворотній послідовності.
Зону з трафаретним друком необхідно
повернути до внутрішнього боку дверцят.
Після встановлення переконайтеся, що
поверхня рамки скляної панелі в області
трафаретного друку не шорстка на дотик.
Переконайтеся, що ви правильно
встановили внутрішню скляну панель.
www.zanussi.com
Заміна лампи
Покладіть тканину на дно приладу. Це
попередить пошкодження скляного
плафону або внутрішньої камери.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Небезпека ураження
електричним струмом! Вийміть
пробки перед тим, як замінювати
лампу.
Лампа та скляний плафон
можуть бути гарячими.
1. Вимкніть прилад.
2. Вийміть пробки на електрощитку або
вимкніть автоматичний вимикач.
Задня лампа
1. Поверніть скляний плафон проти
годинникової стрілки і зніміть його.
2. Помийте скляний плафон.
3. Замініть стару лампочку відповідною
жаростійкою лампочкою, яка витримує
нагрівання до 300°C.
4. Установіть скляний плафон.
Усунення проблем
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією щодо
техніки безпеки.
Що робити у випадку, якщо...
Проблема
Можлива причина
Вирішення
Духовка не нагрівається.
Духову шафу вимкнено.
Увімкніть духову шафу.
Духовка не нагрівається.
Не налаштовано годинник.
Налаштуйте годинник.
Духовка не нагрівається.
Необхідні налаштування не
обрано.
Перевірте правильність
налаштувань.
Духовка не нагрівається.
Cпрацював запобіжник.
Переконайтеся в тому, що
запобіжник є причиною
несправності. Якщо
запобіжник спрацьовує знову
та знову, зверніться до
кваліфікованого електрика.
Лампочка не світиться.
Несправність лампочки.
Замініть лампочку.
Пара й конденсат осідають на
їжу та внутрішню поверхню
духової шафи.
Ви тримаєте блюдо в духовій
шафі занадто довго.
Не залишайте їжу в духовці
довше ніж на 15–20 хв. після
завершення приготування.
На дисплеї відображається
«12:00».
Проблеми з
енергопостачанням.
Вам слід знову налаштувати
годинник.
Експлуатаційні характеристики
Якщо ви не можете усунути проблему,
зверніться до закладу, де ви придбали
прилад, або до служби технічної підтримки.
Ця табличка розташована на передній рамі
камери приладу. Не знімайте табличку з
технічними даними з передньої рами
камери приладу.
Дані, необхідні для сервісного центру,
вказано на табличці з технічними даними.
www.zanussi.com
59
Рекомендуємо записати ці дані у нижченаведених полях:
Модель (MOD.)
.........................................
Номер виробу (PNC)
.........................................
Серійний номер (S.N.)
.........................................
Установка
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією щодо
техніки безпеки.
Вбудовування в кухонні меблі
540 21
min. 550
114
19
20
580
540
558
21
min. 560
600
6
589
558
min. 550
570
114
19
20
min. 560
589
594
570
9
594
6
3
Кріплення духової шафи до меблів
A
B
Підключення до електромережі
Виробник не несе
відповідальності у разі
порушення користувачем правил
техніки безпеки, викладених у
розділі «Інформація з техніки
безпеки».
Прилад оснащено лише електричним
кабелем.
60
www.zanussi.com
Кабель
Загальна
потужність (Вт)
Типи кабелів для встановлення або заміни:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Перетин кабелю підбирайте у відповідності
до загальної потужності (див. на табличці з
технічними даними). Також можна
звернутися до нижченаведеної таблиці:
Загальна
потужність (Вт)
макс. 1380
Перетин кабелю
(мм²)
макс. 2300
3x1
макс. 3680
3 x 1.5
Зелений/жовтий кабель заземлення має
бути на 2 см довший, ніж кабель фази і
нейтральний кабель (синій та коричневий).
Перетин кабелю
(мм²)
3 x 0.75
Технічна інформація
Технічні дані
Напруга
220–240 В
Частота
50 / 60 Гц
ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Здавайте на повторну переробку
матеріали, позначені відповідним
викидайте прилади, позначені відповідним
символом , разом з іншим домашнім
сміттям. Поверніть продукт до заводу із
вторинної переробки у вашій місцевості
або зверніться до місцевих муніципальних
органів влади.
символом . Викидайте упаковку у
відповідні контейнери для вторинної
сировини. Допоможіть захистити
навколишнє середовище та здоров’я інших
людей і забезпечити вторинну переробку
електричних і електронних приладів. Не
www.zanussi.com
61
*
62
www.zanussi.com
www.zanussi.com
63
867318536-A-182015
www.zanussi.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising