Electrolux | EVK95946AX | User manual | Electrolux EVK95946AX Пайдаланушы нұсқаулығы

Electrolux EVK95946AX Пайдаланушы нұсқаулығы
EVK95946A
KK ТҰМШАПЕШ
ҚОЛДАНУ ТУРАЛЫ
НҰСҚАУЛАРЫ
2
www.electrolux.com
МАЗМҰНЫ
1. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ............................................................................................. 3
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ.................................................................................. 4
3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ.......................................................................................8
4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ.................................................................................................. 9
5. БІРІНШІ ҚОЛДАНҒАНҒА ДЕЙІН.......................................................................... 10
6. ҚЫСҚАША НҰСҚАУЛЫҚ...................................................................................... 11
7. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ............................................................................................12
8. ПІСІРУ БАРЫСЫНДА КӨМЕКТЕСУ.................................................................... 23
9. КЕРЕК-ЖАРАҚТАРДЫ ҚОЛДАНУ........................................................................28
10. ҚОСЫМША ФУНКЦИЯЛАР................................................................................ 30
11. АҚЫЛ-КЕҢЕС...................................................................................................... 30
12. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ..................................................................................... 48
13. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ........................................................................................ 50
14. ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ....................................................................................51
СІЗ ОЙЫМЫЗДА БОЛДЫҢЫЗ
Electrolux құрылғысын сатып алғаныңызға рахмет. Сіз ондаған жылдар бойы
жинақталған кәсіби тәжірибе мен инновацияға сүйеніп жасалған құрылғыны
таңдадыңыз. Тапқырлықтың туындысы болған, көз тартарлық бұл құрылғыны
жасау барысында сіз ойымызда болдыңыз. Сондықтан, қолданған сайын
тамаша нәтижеге қол жеткізе алатыныңызға сенімді болыңыз.
Electrolux әлеміне қош келдіңіз.
Біздің веб-сайтқа барып келесіні қараңыз:
Қолдануға қатысты кеңестер, кітапшалар, ақаулықты түзету, қызмет көрсету
туралы ақпарат:
www.electrolux.com
Сізге барынша жақсы қызмет көрсету үшін өніміңізді мына жерге тіркеңіз:
www.registerelectrolux.com
Құрылғыңызға қажетті керек-жарақтарды, шығынды материалдарды және
фирмалық қосалқы бөлшектерді сатып алу үшін:
www.electrolux.com/shop
ТҰТЫНУШЫҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Фирмалық заттарды қолдануды ұсынамыз.
Қызмет көрсету орталығына хабарласқанда келесі деректердің дайын болуын
қамтамасыз етіңіз. Үлгісі, Өнім нөмірі, Сериялық нөмірі.
Деректерді техникалық ақпарат тақтайшасынан алуға болады.
Ескерту / Қауіп-қатерден сақтандыру ақпараты
Жалпы ақпарат және ақыл-кеңес
Қоршаған ортаға қатысты ақпарат
Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.
ҚАЗАҚ
1.
3
САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ
Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында бірге
жеткізілген нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.
Құрылғыны дұрыс орнатпау мен дұрыс пайдаланбау
нәтижесінде адам жарақат алса және ақаулық орын
алса өндіруші жауапты емес. Нұсқаулықты
келешекте қарап жүру үшін үнемі сақтап қойыңыз.
1.1 Балалар мен дәрменсіз адамдардың
қауіпсіздігі
•
•
•
•
•
•
•
Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар мен
денесіне, сезім жүйесіне не ақыл-есіне зақым
келген адамдар не тәжірибесі аз адамдар өз
қауіпсіздіктерін қамтамасыз ететін адамның
қадағалауы немесе құрылғыны қауіпсіз қолдану
бойынша берген нұсқауына сүйеніп, дұрыс
қолданбау салдарын түсінсе қолдануына болады.
Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
Орам материалдарының барлығын балалардан
алыс ұстаңыз.
Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда немесе ол суып
тұрғанда, балалар мен үй жануарларын оған
жақындатпаңыз. Қол жететін бөлшектері ыстық.
Құрылғы бала қауіпсіздігінің құралымен
жабдықталса, оны іске қосуды ұсынамыз.
Балалар тазалау және күтім көрсету жұмыстарын
басқаның бақылауынсыз орындамауға тиіс.
3 жасқа толмаған балаларды үнемі қарап
отырмаған жағдайда құрылғыдан алыс ұстау керек.
1.2 Қауіпсіздік туралы жалпы ақпарат
•
•
Тек білікті маман ғана осы құрылғыны орнатып,
сымын ауыстыруға тиіс.
Жұмыс істеп тұрған құрылғының ішкі жағы ысып
кетеді. Құрылғының ішіндегі қыздырғыш
элементтерге қол тигізбеңіз. Керек-жарақтарды
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
немесе ыдыстарды алып-салған кезде үнемі қолғап
киіңіз.
Күтім көрсетер алдында электр желісінен
ажыратыңыз.
Электр қатеріне ұшырамау үшін шамды ауыстырар
алдында құрылғыны сөндіріп қойыңыз.
Құрылғыны бумен тазалау құралын пайдаланып
тазаламаңыз.
Шыны есікті тазалау үшін қатты жеміргіш заттарды
немесе өткір темір құралдарды пайдаланбаңыз,
себебі сызат түсіп, шыны шытынап кетуі мүмкін.
Егер қуат cымына зақым келсе, қатерден сақтану
үшін оны өндіруші немесе уәкілетті қызмет көрсету
орталығы немесе сол сияқты білікті маман
ауыстыруға тиіс.
Пиролитпен тазалау алдында көп ластықты
тазалау керек. Тұмшапештің ішіндегі керекжарақтардың барлығын алыңыз.
Сөре сырғытпаларын алу үшін әуелі сөре
сырғытпасының алдыңғы жағын, содан кейін артқы
жағын бүйірлік қабырғадан тартыңыз. Сөре
сырғытпаларын кері ретпен салыңыз.
Осы құрылғыға ғана арналған ішкі температура
сенсорын пайдаланыңыз.
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ
2.1 Орнату
НАЗАРЫҢЫЗДА
БОЛСЫН!
Бұл құрылғыны тек білікті
маман ғана орнатуға тиіс.
•
•
•
•
Орам материалдарының барлығын
алыңыз
Бүлінген құрылғыны орнатпаңыз
немесе іске қоспаңыз.
Құрылғымен бірге берілген орнату
бойынша нұсқауларды орындаңыз.
Құрылғыны жылжытқан кезде үнемі
абай болыңыз, себебі салмағы
ауыр. Әрқашан қорғаныс қолғабын
киіңіз.
•
•
•
•
Құрылғыны тұтқасынан тартпаңыз.
Осы құрылғы мен басқа
құрылғылардың, заттардың
арасындағы минимум қашықтықты
сақтаңыз.
Құрылғының үсті мен жан-жағын
қоршаған конструкциялардың
қауіпсіз болуын қамтамасыз етіңіз.
Құрылғының жан-жағын биіктігі осы
құрылғының биіктігімен бірдей
құрылғылармен жанастырып қою
керек.
ҚАЗАҚ
2.2 Электртоғына қосу
•
НАЗАРЫҢЫЗДА
БОЛСЫН!
Өрт шығу және электр
қатеріне ұшырау қаупі бар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Электртоғына қосу жұмыстарын
білікті электрші ғана іске асыруға
тиіс.
Құрылғыны міндетті түрде жерге
тұйықтау қажет.
Техникалық ақпарат
тақтайшасындағы электр
параметрлерінің электр желісіндегі
параметрлерге сай келетініне көз
жеткізіңіз. Сай келмесе, электршіге
хабарласыңыз.
Әрқашан дұрыс орнатылған,
қатерден сақтандырылған
розетканы қолданыңыз.
Көп тармақты адаптерлер мен
ұзартқыш сымдарды қолданбаңыз.
Құрылғының ашасына және
сымына зақым келтірмеңіз. Қорек
сымын ауыстыру қажет болса, оны
міндетті түрде қызмет көрсету
орталығы жүзеге асыруға тиіс.
Электр сымдарына қол тигізуге
немесе құрылғының есігіне
жақындауға, әсіресе ыстық тұрған
есікке жақындауға болмайды.
Тоққа қосулы тұрған және
оқшаулағышы бар бөлшектердің
электр қатерінен сақтандырғышын,
саймансыз алынбайтын етіп бекітіп
қою керек.
Құрылғының ашасын розеткаға тек
құрылғыны орнатып болғаннан
кейін ғана жалғаңыз. Орнатып
болғаннан кейін ашаның қол
жететін жерде тұрғанына көз
жеткізіңіз.
Егер розетка босап тұрса, оған
ашаны сұқпаңыз.
Құрылғыны тоқтан ажырату үшін
сымынан тартпаңыз. Әрқашан
ашасынан тартып суырыңыз.
Дұрыс оқшаулағыш құралдарды
ғана қолданыңыз. желіні қорғайтын
ажыратқыштар, сақтандырғыштар
(ұстатқыштан алынған бұрандалы
сақтандырғыштар), жерге
тұйықталудан қорғау тетіктері мен
тұйықтағыштар.
•
5
Электр жүйесі құрылғыны кез
келген полюсте ажыратуға
мүмкіндік беретін оқшаулағыш
құралмен жабықталуға тиіс.
Оқшаулағыш құралдың контакт ара
қашықтығы кем дегенде 3 мм
болуға тиіс.
Бұл құрылғы E.E.C. ережелеріне
сай келеді.
2.3 Пайдалану
НАЗАРЫҢЫЗДА
БОЛСЫН!
Жарақат алу, күйіп қалу
және электр қатеріне
ұшырау не жарылыс шығу
қаупі бар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Бұл құрылғыны үйде ғана
пайдаланыңыз.
Бұл құрылғының техникалық
сипаттамасын өзгертпеңіз.
Желдеткіш саңылаулардың бітеліп
қалмағанына көз жеткізіңіз.
Жұмыс істеп тұрған құрылғыны
назардан тыс қалдырмаңыз.
Құрылғыны пайдаланып болған
сайын тоқтан ажыратыңыз.
Жұмыс істеп тұрған құрылғының
есігін ашқан кезде абай болыңыз.
Ыстық ауа шығуы мүмкін.
Құрылғыны су қолмен іске қоспаңыз
немесе суға тиіп тұрған құрылғыны
пайдаланбаңыз.
Ашық тұрған құрылғы есігіне күш
салмаңыз.
Құрылғыны жұмыс орны немесе зат
сақтайтын орын ретінде
қолданбаңыз.
Құрылғының есігін абайлап
ашыңыз. Алкоголь қосылған
қоспаларды қолданғанда, ауа мен
алкоголь қоспасы пайда болуы
мүмкін.
Есікті ашқан кезде құрылғыға от
жарқылын немесе ашық отты
жақындатпаңыз.
Тұтанғыш заттарды немесе ішіне
тұтанғыш зат салынған дымқыл
заттарды құрылғының ішіне, қасына
немесе үстіне қоймаңыз.
6
www.electrolux.com
НАЗАРЫҢЫЗДА
БОЛСЫН!
Құрылғыны бүлдіріп
алуыңыз мүмкін.
•
•
•
•
•
Құрылғының эмаль қаптамасы
бүлініп немесе өңі кетпес үшін:
– пештің ыдыстарын немесе
басқа заттарды құрылғының
табанына тура қоймаңыз.
– алюминий жұқалтырды
құрылғының табанына тура
қоймаңыз.
– суды ыстық құрылғыға тура
қоймаңыз.
– тамақ пісіріп болғаннан кейін
дымқыл ыдыс пен тағамды
құрылғының ішінде ұстамаңыз.
– керек-жарақтарды алғанда
немесе орнатқанда абай
болыңыз.
Құрылғының эмаль қаптамасының
түсінің өзгеруі құрылғы жұмысына
әсер етпейді. Бұл кепілдік заңына
сәйкес қарастырылатын ақаулық
емес.
Сұйық қоспадан жасалатын тортты
пісіру үшін шұңғыл табаны
қолданыңыз. Жеміс шырындарынан
кетпейтін дақ қалуы мүмкін.
Бұл тек тағам пісіруге арналған
құрылғы. Басқа мақсатта, мысалы
бөлмені қыздыру үшін қолдануға
болмайды.
Тағамды әрқашан тұмшапештің
есігін жауып пісіріңіз.
•
•
•
•
•
•
2.5 Пиролитпен тазалау
Пиролит режимінде
Жарақат алу / Өрт /
Химиялық заттардың
бөлінуі (Түтін) қаупі бар.
•
2.4 Күту менен тазалау
НАЗАРЫҢЫЗДА
БОЛСЫН!
Жарақат алу, өрт қаупі
немесе құрылғыны
бүлдіріп алу қаупі бар.
•
•
•
Құрылғыны жөндеу алдында электр
желісінен ағытып, ашасын
розеткадан суырыңыз.
Құрылғының салқын тұрғанына көз
жеткізіңіз. Шыны панелі сынып
қалуы мүмкін.
Есіктің шыныларына зақым келсе
дереу ауыстырыңыз. Қызмет
көрсету орталығына хабарласыңыз.
Құрылғының есігін алған кезде абай
болыңыз. Есіктің салмағы ауыр!
Құрылғының қаптамасының сапасы
түспес үшін мезгіл-мезгіл
тазалаңыз.
Құрылғының ішінде қалған майдың
немесе тағамның қалдығынан өрт
шығуы мүмкін.
Құрылғыны дымқыл, жұмсақ
шүберекпен тазалаңыз. Тек
бейтарап тазартқыш заттарды
қолданыңыз. Жеміргіш заттарды,
түрпілі жөкені, еріткіштерді немесе
темір заттарды пайдаланбаңыз.
Тұмшапеш бүріккішін қолдансаңыз,
оның орамында көрсетілген сақтық
шараларын орындаңыз.
Каталитті эмаль қаптаманы (егер
бар болса) ешбір жуғыш затпен
тазаламаңыз.
•
•
•
Пиролит функциясымен өздігінен
тазалау немесе Ең алғаш рет
қолданар алдында тұмшапештен
келесі заттарды алыңыз:
– тағам қалдықтарын, май немесе
тоңмай шашырандыларын /
жиналған қоқыстарды.
– алмалы керек-жарақтарды
(соның ішінде, құрылғымен
бірге жеткізілген сөрелерді,
сырғытпа жолдарды т.с.с.), зат
жабыспайтын қаптамасы бар
табаларды, науаларды,
ыдыстарды, т.с.с.
Пиролитпен тазалау нұсқауларын
мұқият оқып шығыңыз.
Пиролитпен тазалау функциясы
жұмыс істеп тұрғанда балаларды
құрылғыдан алыс ұстаңыз.
Құрылғы қатты қызып кетеді және
алдыңғы салқындатқыш
тесіктерден ыстық ауа шығады.
Пиролитпен тазалау жоғары
температурада іске асырылады
және тағам қалдықтарынан,
қолданылған материалдардан
қатты иіс шығуы мүмкін, сондықтан
ҚАЗАҚ
•
•
•
•
да пайдаланушыларға келесі
жағдайларды ерекше ескертеміз:
– пиролитпен тазалау барысында
және тазалап болғаннан кейін
үнемі жақсы желдетіңіз.
– ең алғаш рет қолданғанда және
қолданып болғаннан кейін
жоғары температураға қойып
жақсылап желдетіңіз.
Кейбір құстар мен бауырымен
жорғалаушылар тұмшапештерді
Пиролитпен тазалау барысында
бөлінетін түтіндердің барлығына
адамдарға қарағанда ерекше
сезімтал келеді.
– Пиролитпен тазалау барысында
және тазалап болғаннан кейін
үй жануарларын (әсіресе
құстарды) құрылғының қасынан
алыңыз және жақсы
желдетілген жерде әуелі ең
жоғары температураға қойыңыз.
Кішкене үй жануарлары да
Пиролитпен өздігінен тазалау
бағдарламасы қосылып тұрғанда,
Пиролит тұмшапештерінің
қасындағы температураның
өзгерісіне өте сезімтал келеді.
Кәстрөлдердің, табалардың,
науалардың, ыдыстардың т.с.с. зат
жабыспайтын қаптамасы барлық
Пиролит тұмшапештерінің жоғары
температурада Пиролитпен тазалау
бағдарламасы жұмыс істеп тұрған
кезде бүлініп қалуы және олардан
аздаған зиянды түтіндер бөлінуі
мүмкін.
Пиролит тұмшапештерінен / Тағам
қалдықтарынан бөлінген, жоғарыда
7
сипатталған түтіндердің адамдарға,
соның ішінде жас балалар мен
дәрігердің бақылауындағы
адамдарға зияны жоқ.
2.6 Ішкі жарық шамы
•
Осы құрылғыда тек тұрмыстық
құрылғыларға ғана арналған
жарықтама шам немесе галоген
шамы қолданылған. Оны бөлмені
жарықтандыру үшін қолданбаңыз.
НАЗАРЫҢЫЗДА
БОЛСЫН!
Электр қатеріне ұшырау
қаупі бар.
•
•
Шамды ауыстырар алдында
құрылғыны тоқтан ажыратыңыз.
Техникалық параметрлері сай
келетін шамдарды ғана
қолданыңыз.
2.7 Құрылғыны тастау
НАЗАРЫҢЫЗДА
БОЛСЫН!
Жарақат алу немесе
тұншығып қалу қаупі бар.
•
•
•
Құрылғыны электр желісінен
ажыратыңыз.
Қуат сымын кесіп алыңыз да,
қоқысқа тастаңыз.
Балалар мен жануарлар құрылғыға
қамалып қалмас үшін есіктің
бекітпесін алыңыз.
8
www.electrolux.com
3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ
3.1 Жалпы көрінісі
1
8
2
3
4
5
6
4
3
2
1
1 Басқару панелі
2 Электрондық бағдарламалағыш
3 Ішкі температура сенсорлық
құралының розеткасы
4 Қыздырғыш элемент
5 Шам
6 Желдеткіш
7 Сөренің алмалы сырғытпалары
8 Сөре деңгейлері
7
3.2 Керек-жарақтары
Торкөз сөре
Пісіру мен қуыруға немесе май
жинайтын таба ретінде қолдануға
арналған.
Ішкі температура сенсоры
Ыдыс, торт қалыптарын қою, тағам
қуыруға арналған.
Пісірме табақ
Торттар мен печеньелерге арналған.
Гриль- / Қуыру науасы
Тағамның қаншалықты піскенін
тексеруге арналған.
ҚАЗАҚ
9
4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ
4.1 Электрондық бағдарламалағыш
1
2
3
4
5
Құрылғыны іске қосу үшін сенсорлық өрістерді пайдаланыңыз.
Сенсор
лық
өріс
1
2
3
4
5
-
Функция
Түсіндірме
ВКЛ / ВЫКЛ
Құрылғыны іске қосуға және сөндіруге
арналған.
Дисплей
Құрылғының ағымдық параметрлерін
көрсетеді.
Любимые
программы
Бұл жерде пайдаланушы жасаған, таңдаулы
пісіру бағдарламаларының тізімі бар.
Таймер
Функцияны орнату үшін: Таймер. Уақыт
функцияларына тікелей өтуге мүмкіндік бар.
Помощь в
Приготовлении
Мәзірлерге тура баруға мүмкіндік бар:
құрылғы қосулы тұрғанда Поваренная книга
және Быстрый старт функциясына тура
баруға болады.
Келесі функцияларға
арналған сенсорлық
өрістер: Таңдаулы, Минут
операторы және Пісіру
кезінде көмектесу
бағдарламалары құрылғы
қосылып тұрғанда ғана
көрсетіледі.
4.2 Бейнебет
Құрылғыны іске қосқаннан кейін, негізгі
қыздыру функциясының режимі
көрсетіледі.
10
www.electrolux.com
A
B
C
Menu
D
11:09
150°
A) Мәзірге қайту
B) Ағымдық орнатылған қыздыру
функциясы
C) Ағымдық орнатылған температура
D) Сағат
E) Пуск
start
E
Дисплейдің басқа индикаторлары:
Белгіше
Функция
Әріп өлшемін өзгерту
Қосымша функциялар
Ішкі температура сенсоры
Сохранение Тепла
Құлып
5. БІРІНШІ ҚОЛДАНҒАНҒА ДЕЙІН
НАЗАРЫҢЫЗДА
БОЛСЫН!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
5.1 Алғашқы тазалау
Құрылғыдан керек-жарақтардың
барлығын және алмалы сөре
сырғытпаларын алыңыз.
"Күту менен тазалау"
тарауын қараңыз.
Құрылғыны алғаш рет пайдаланар
алдында тазалаңыз.
Керек-жарақтарды және алмалы сөре
сырғытпаларын орындарына қойыңыз.
5.2 Бағдарламалық
жасақтама лицензиясы
Осы өнімге кіретін бағдарламалық
жасақтама - BSD, fontconfig, FTL,
GPL-2.0 , LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg,
zLib/ libpng, MIT, OpenSSL / SSLEAY
және басқаларға лицензиясы берілген
бағдарлама болып табылады.
Лицензиялардың толық нұсқаларын
TFT дисплейінде мәзірдің келесі
жолымен көрсетуге болады:
Основные Установки / Сервис /
Лицензия.
Осы құрылғыда пайдаланылған ашық
лицензиялы бағдарламалық
жасақтаманың кодын, құрылғының
веб-бетінде берілген еренсілтемемен
қотарып алуға болады.
5.3 Алғаш рет іске қосу
Құрылғыны тоққа қосқанда келесіні
орнату керек:
• тіл
• уақыт
• сағаттың пішімі
• ай-күн
• жылдам қыздыру
Таңдалған атауды немесе санды екі
жолмен орнатуға болады. Қажетті
ҚАЗАҚ
орынға барыңыз немесе таңдалған
параметрді түртіңіз. Мәзір
11
параметрлерін өзгертуге болады:
Основные Установки.
6. ҚЫСҚАША НҰСҚАУЛЫҚ
6.1 Сенсорлық дисплейді
пайдалану
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Мәзірді шарлау үшін жылдам белгі
беруді пайдаланыңыз немесе
саусағыңызды дисплей бойымен
жылжытыңыз.
Дисплейдің қозғалу жылдамдығы,
белгі беру қарқынына байланысты
анықталады.
Дисплейді шарлау өздігінен тоқтауы
немесе оны дисплейге қол тигізіп
дереу тоқтатуға болады.
Дисплейден саусағыңызды
алғанда, таңдалған функция
қосылады.
Мәзірдің функциясын іске қосу үшін,
дисплейдің таңдалған функция
тұрған тұсын түртіңіз.
Дисплейде көрсетілген кез келген
ақпаратты түртіп, өзгертуге болады.
Қажетті функцияны, уақытты
немесе температураны орнату
үшін, тізімді шарлауға немесе
таңдағыңыз келген функцияны
түртуге болады.
Қыздыру функциясын іске қосқанда,
дисплейде Menu көрсетілмейді.
Дисплейді кез келген жерінен
түртіңіз, Menu қайта көрсетіледі.
Құрылғы қосулы тұрғанда және
дисплейде кейбір белгілер көрінбей
тұрғанда, дисплейдің кез келген
жерін түртіңіз. Барлық белгілер
қайта көрсетіледі.
Бірнеше функцияларды
орнатқаннан кейін, қосымша
ақпараты бар қалқымалы терезе
пайда болады.
Температура белгісі дисплейдің
астыңғы оң және сол жақ
бұрыштарында тұрған басқа
функциялармен орын ауыстыра
алады.
Menu
11:09
150°
33min
start
20min
Мәзірдің параметрін басып
ұстап тұрғанда,
параметрдің қысқаша
сипаттамасы көрсетіледі.
6.2 Мәзірге қысқаша
нұсқаулық
Меню
Функции
Режимы Нагрева
Особые
Очистка
Любимые
программы
Таймеры
Будильник
Продолжительнос
ть приготовления
Время старта
Время
выключения
Время работы
12
www.electrolux.com
Меню
Меню
Опции
Лампа освещения
Сохранение
Тепла
Основные
Установки
Быстрый нагрев
Напоминание О
Чистке
Включил и Иди
Дисплей
Функция «Защита
от детей»
Звук
Язык
Блокировка
экрана
Дата и время
Помощь в
Приготовлении
Поваренная книга
Деморежим
Быстрый старт
Сервис
Последние и
часто исп.
режимы
Последние
используемые
режимы
Наиболее часто
используемые
режимы
7. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ
НАЗАРЫҢЫЗДА
БОЛСЫН!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
7.1 Құрылғыны іске
пайдалану
Құрылғыны іске қосу үшін төмендегіні
қолдануға болады:
•
•
қол режимі - қыздыру функциясын,
температураны және пісіру уақытын
қолдан орнатуға арналған.
автоматты бағдарламалар
(Помощь в Приготовлении) тағам пісіре алмасаңыз немесе
пісіру тәжірибеңіз болмаса
қолдануға арналған.
7.2 Мәзірді іске қосу
1. Құрылғыны іске қосу үшін түртіңіз:
.
2. Түртіңіз: Menu.
3. Қосқыңыз келген функцияны табу
үшін мәзірді шарлаңыз.
4. Функцияны қосқыңыз келсе,
дисплейдегі сол функцияны
бассаңыз жеткілікті.
5. Алдыңғы мәзірге қайту үшін,
түртіңіз:
немесе Menu.
6. Құрылғыны сөндіру үшін түртіңіз:
.
ҚАЗАҚ
7.3 Мәзірдің жалпы көрінісі
A
B
A) Мәзірге қайту
B) Мәзірдің ағымдық деңгейі
C) Функциялар тізімі
Menu
Functions
Timers
Options
C
Негізгі мәзір
Мәзір элементі
Сипаттама
Функции
Бұл тізімде қыздыру функцияларының,
арнайы, тазалау және таңдаулы
бағдарламалардың тізімі қамтылған.
Таймеры
Сағат функцияларының тізімі қамтылған.
Опции
Бұл тізімде Қауіпсіздік функциялары, Шам
Сохранение Тепла, Включил и Иди
функцияларына арналған басқа
параметрлер қамтылған.
Помощь в Приготовлении
Автоматты түрде пісіретін бағдарламалар
тізімі қамтылған.
Последние и часто исп. режимы
Соңғы пайдаланылған және ең жиі
пайдаланылған функциялар тізімін
көрсетеді.
Основные Установки
Негізгі параметрлер тізімі қамтылған.
7.4 Ішкі мәзір: Функции
A
B
True Fan Cooking
Heating Functions
Special
Cleaning
Favourites
D
C
A)
B)
C)
D)
Мәзірге қайту
Қыздыру функцияларының тізімі
Қолжетімді функциялар тізімі
Қосымша функциялар
13
14
www.electrolux.com
7.5 Қыздыру функциясын
орнату
1. Қажетті функцияны табу үшін
функцияларды шарлаңыз және
түртіңіз.
2. Температураны өзгерту үшін
дисплейде көрсетілген
температураны түртіп, қажетті
біреуін таңдау үшін тізімді
шарлаңыз.
3. Температураны растау үшін
түртіңіз.
4. Функцияны іске қосу үшін, түртіңіз:
Start.
Құрылғы орнатылған температураға
жете берген кезде кезде дыбыстық
сигнал естіледі. Пісіру уақыты
аяқталған кезде, дыбыстық сигнал
қайта естіледі.
A
Алдыңғы мәзірге қайту үшін, түртіңіз:
Menu.
Қалқымалы терезеден
қыздыру функциясының
сипаттамасын қарауға
немесе әдепкі функцияны
жасауға болады.
Саусағыңызды таңдалған
қыздыру функциясында 2
секундтан астам ұстап
тұрыңыз. Қыздыру
функциясын әдепкі
функция ретінде
орнатсаңыз, құрылғыны
қайта қосқанда осы
функция бірінші функция
ретінде көрсетіледі.
A) Мәзірге қайту
B) Қалқымалы терезе
C) Қосымша функциялар
B
Au Gratin
Show description
Make shortcut in menu
C
7.6 Ішкі мәзір: Режимы Нагрева
Хлеб
Выпекание хлеба с хрустящей корочкой.
Нижний нагрев
Разогрев пирогов с созданием хрустящей
нижней корочки и консервирование продуктов.
Влажный горячий
воздух1)
Экономия электроэнергии при приготовлении
сухой выпечки, а также выпекание в формах на
одном уровне духового шкафа. Лампа
выключается через 30 секунд. Она включается
снова через меню или при открывании дверцы
духового шкафа.
Медл.
приготовление
Медленная жарка для приготовления очень
нежного и сочного жаркого.
ҚАЗАҚ
15
Пицца
Выпечка на одном уровне духового шкафа блюд
с хрустящей основой, например, пиццы или
открытого пирога. Задавайте температуру на
20°C–40°C ниже, чем при использовании
функции «Верхний + нижний нагрев».
Верхний + нижний
нагрев
Верхний и нижний нагрев для выпекания и
жарки на одном уровне.
Горячий воздух
Режим конвекции для одновременного
приготовления нескольких блюд максимум на
трех уровнях. Задавайте температуру
выпекания на 20°C-40°C ниже, чем при
использовании функции «Верхний + нижний
нагрев».
Турбо-гриль
Жарка в режиме конвекции крупных кусков мяса
или птицы (не филе) на одном уровне. А также
обжаривание в панировке и подрумянивание.
Быстрое
грилирование
Приготовление на гриле продуктов плоской
формы и тостов.
Малый гриль
Приготовление на гриле продуктов больших
размеров, например, ростбифа.
ЭКО жарка
Оптимизация энергопотребления в ходе жарки.
Сначала необходимо установить время
приготовления. В ходе работы этой функции
лампа освещения выключена. Она включается
снова через меню или при открывании дверцы
духового шкафа.
Замороженные
продукты
Приготовление продуктов быстрого
приготовления с золотистой хрустящей
корочкой, например, картофеля фри или долек
картофеля.
Запеканка
Создание коричневой корочки для таких блюд,
как лазанья или картофельная запеканка. А
также обжаривание в панировке и
подрумянивание.
1) Бұл функция қуат тиімділігі санатын EN50304 стандарты бойынша анықтау үшін
пайдаланылады.
7.7 Ішкі мәзір: Особые
Высушивание
Подсушивание тонко нарезанных фруктов,
например, яблок, слив, персиков, и овощей,
например, помидоров, цуккини или грибов.
Размораживание
Размораживание замороженных продуктов.
16
www.electrolux.com
Поддержание
Тепла
Сохранение пищи в теплом виде.
Подогрев Тарелок
Предварительный подогрев тарелок перед
подачей на стол.
Подготовка теста
Контролируемая расстойка теста перед
выпеканием.
Консервирование
Консервирование продуктов, например,
маринование различных овощей в стеклянной
посуде.
7.8 Ішкі мәзір: Очистка
Быстрая
пиролитическая
очистка
1 час, для низкой степени загрязнения.
Пиролитическая очистка устранит стойкие
загрязнения, превратив их в золу, которую
затем можно будет с легкостью убрать тряпкой
из духового шкафа.
Обычная
пиролитическая
очистка
1 час 30 мин для обычной степени загрязнения.
Пиролитическая очистка устранит стойкие
загрязнения, превратив их в золу, которую
затем можно будет с легкостью убрать тряпкой
из духового шкафа.
Интенсивная
пиролитическая
очистка
2 часа 30 мин для сильной степени загрязнения.
Пиролитическая очистка устранит стойкие
загрязнения, превратив их в золу, которую
затем можно будет с легкостью убрать из
духового шкафа тряпкой.
7.9 Ішкі мәзір: Любимые программы
A
B
A) Мәзірге қайту
B) Таңдаулы бағдарлама
C) Функциялар тізімі
Gran’s apple crumble
Run
Delete
Rename
C
Список предварительно сохраненных
настроек. Вы также можете сохранить
в памяти прибора текущие настройки,
например: продолжительность,
температуру или режим нагрева.
Барлығы 20 бағдарламаны орнатуға
болады, олар тізімде әліппе
әріптерінің ретімен көрсетіледі.
ҚАЗАҚ
17
Мәзір элементі
Сипаттама
Выполнить
Запустите заранее сохраненную «Любимую
программу».
Удалить
Удалить данную любимую программу без
возможности дальнейшего восстановления.
Переименовать
Изменить или исправить ранее сохраненное
название.
7.10 Таңдаулы бағдарламаны
сақтау
True Fan Cooking
1. Қыздыру функциясының ағымдық
Q W E R T Y U I O P
параметрлерін сақтау үшін
түймешігін басыңыз.
2. Таңдаңыз: Создать на основе
текущих настроек.
3. Таңдаулы бағдарламаның атауын
енгізіп, OK түймешігін басыңыз.
A S D F G H J K L
Z X C V B N M 123
åäà
space
OK
7.11 Ішкі мәзір: Таймеры
A
B
A) Мәзірге қайту
B) Ағымдық орнатылған уақыттың
ұзақтығы
C) Ұзақтығын қайта орнату
D) Аяқтау уақыты
E) Бастау уақыты
C
4 32
3 31
Duration
Start
09:03
2h 30min
1 29
0 28
E
End
11:33
D
Мәзір элементі
Сипаттама
Будильник
Для удобства настройки и запуска обратного
отсчета на основном экране отображается
таймер, а по завершении обратного отсчета
выдается звуковой сигнал. Работа данного
таймера не прерывает процесс
приготовления; функция таймера доступна,
даже когда духовой шкаф выключен.
Прокрутите для установки, и таймер
автоматически начнет обратный отсчет.
18
www.electrolux.com
Мәзір элементі
Сипаттама
Продолжительность
приготовления
Для удобства настройки и запуска обратного
отсчета на основном экране отображается
таймер, а по завершении обратного отсчета
духовой шкаф прекращает работу и выдает
звуковой сигнал.
Время старта
Установка времени включения при уже
заданных настройках прибора.
Время выключения
Установка времени выключения уже
заданных настроек прибора.
Время работы
Отображение, скрытие или сброс таймера,
который начинает отсчет при нажатии на
кнопку «Пуск». Функция «Время работы»
доступна, только если духовой шкаф
работает.
7.12 Сағат функцияларын
орнату
Ішкі температура сенсорын
пайдаланғанда, Ұзақтық
және Аяқтау уақыты
функциялары жұмыс
істемейді.
Құрылғы қосулы тұрғанда, дисплейде
көрсетілген сағатты түртіп, уақытты
және ай-күнді өзгертуге болады.
1. Мәзірге бару: Режимы Нагрева.
2. Қыздыру функциясы мен
температураны орнатыңыз.
орнатылғанша бірнеше секунд
күтіңіз немесе растау үшін түртіңіз:
h немесе min. Келесіні түртіп,
параметрлерді жоюға болады: x.
Сағат функциялары аяқталғанда,
дыбыстық сигнал естіледі және
дисплейде хабар пайда болады. Тағам
пісіру үдерісін жалғастыруға немесе
тоқтатуға болады.
7.13 Ішкі мәзір: Опции
Другие индивидуальные настройки,
относящиеся к безопасности, удобству
и к лампе освещения духового
шкафа..
түймешігін басыңыз немесе
мәзірге өтіңіз: Таймеры.
4. Сағат функциясын таңдаңыз.
5. Қажетті уақытты орнату үшін тізімді
шарлаңыз. Уақыт өздігінен
3.
Мәзір элементі
Лампа освещения Вкл / Выкл
Сипаттама
ҚАЗАҚ
19
Мәзір элементі
Сипаттама
Сохранение Тепла
Режим «Сохранение тепла» доступен только
если установлена продолжительность.
Духовой шкаф не выключится
автоматически, но сохраняет пищу в
подогретом состоянии в течение 30 минут.
Режим совместим не со всеми программами.
При включенном режиме на дисплее
отображается соответствующий значок.
Включил и Иди
"Включил и иди" позволяет задать режим
духового шкафа и продолжительность его
работы, и включить его позже одним
касанием экрана. При начале приготовления
включается блокировка экрана.
Бұл функция мәзірден уақытты орнатқаннан
кейін ғана көрсетіледі.
Функция «Защита от детей» Вкл / Включенная функция блокирует экран, все
Выкл
кнопки и дверцу. Они остаются
заблокированными как при включенном, так
и при выключенном приборе. Для
разблокировки коснитесь дисплея и
следуйте инструкциям. Для повторной
блокировки после разблокировки
необходимо снова воспользоваться меню.
Блокировка экрана
Блокировка экрана временно «блокирует»
сенсорный экран и все кнопки, кроме кнопки
включения. Для разблокировки коснитесь
дисплея и следуйте инструкциям.
7.14 Сохранение Тепла
Бұл функция дайын тағамды 80 °C
градуста 30 минут жылы ұстайды. Бұл
функция пісіру немесе қуыру
бағдарламасы аяқталғаннан кейін іске
қосылады.
Бұл функция төмен
температурада пісіру,
автоматты салмақ
бағдарламалары,
автоматты бу
бағдарламаларымен,
мәзірдегі барлық
функциялармен жұмыс
істемейді: Особые,
мәзірдегі бу функциялары:
Режимы Нагрева.
Функцияның жұмыс жасауына қажетті
параметрлер:
•
•
•
•
•
Қыздыру функциясын немесе
автоматты бағдарламаны
орнатыңыз.
Орнатылған температура 80 °C
градустан артық болуға тиіс.
Функцияны орнатыңыз:
Продолжительность приготовления.
Сіз мәзірден: Сохранение Тепла
функциясын қостыңыз: Опции.
Бейнебетте төмендегілер
көрсетіледі:
.
Егер ішкі температура
сенсорын
пайдалансаңыз,
дисплейде белгіше
көрсетілмейді.
Егер
түймешігін бассаңыз, функция
сөнеді.
20
www.electrolux.com
7.15 Включил и Иди
Бұл функция қыздыру функциясын
(немесе бағдарламаны) орнатып, кейін
оны кез келген сенсорлық өрісті бір
рет түртіп немесе дисплейдегі
хабарды түртіп іске қосуға мүмкіндік
береді.
Бұл функция келесі
функциялармен жұмыс
істейді:
Продолжительность
приготовления, ішкі
температура сенсоры.
Бұл функция тазалау
функциясын таңдағанда
жұмыс істемейді.
1. Құрылғыны іске қосыңыз.
2. Қыздыру функциясын немесе
автоматты бағдарламаны
орнатыңыз.
3. Функцияны орнатыңыз:
Продолжительность
приготовления.
4. Таңдаңыз: Опции / Включил и Иди.
Дисплейдегі хабарды немесе
сенсорлық өрісті басыңыз (
параметрінен басқа). Орнатылған
қыздыру функциясы басталады.
Егер
түймешігін
функция қосылмай тұрып
бассаңыз, функция сөнеді.
Қыздыру функциясы аяқталған кезде
дыбыстық сигнал естіледі.
•
•
Келесі функция:
қыздыру функциясы
жұмыс істеп тұрғанда
және құрылғы сөнгенде
Функция «Защита от
детей» қосылады.
Функцияны сөндіру
үшін, дисплейдегі
нұсқауларды
орындаңыз.
Келесі мәзір: Опции,
функцияны іске қосуға
және сөндіруге
мүмкіндік береді:
Включил и Иди.
7.16 Функция «Защита от
детей»
Menu / Опции / Функция «Защита от
детей»
Бұл функция құрылғыны кездейсоқ
қосып қоюға жол бермейді.
Функцияны іске қосу: Функция
«Защита от детей»
Егер Пиролитпен тазалау
функциясы қосылса, есік
құлыпталады. Сенсорлық
өрісті түрткен кезде,
бейнебетте хабар пайда
болады.
1. Функцияны мына орынға қойыңыз:
Вкл.
2. Құрылғыны сөндіріңіз.
Функцияны сөндіру: Функция
«Защита от детей»
1. Құрылғыны іске қосыңыз.
2. Дисплейді түртіңіз.
3. Дисплейдегі нұсқауларды
орындаңыз.
7.17 Блокировка экрана
Menu / Опции / Блокировка экрана
Функция қыздыру функциясының
кездейсоқ өзгеріп кетуіне жол
бермейді. Бұл функцияны тек құрылғы
жұмыс істеп тұрғанда ғана іске қоса
аласыз.
Функцияны іске қосу:
Блокировка экрана
1. Құрылғыны іске қосыңыз.
2. Қыздыру функциясын немесе
параметрді орнатыңыз.
3. Келесіге барыңыз: Блокировка
экрана.
4. Функцияны іске қосу үшін, түртіңіз:
Блокировка экрана.
Құрылғы бұғаттаулы.
Құрылғы сөнген кезде, функция
автоматты түрде сөнеді.
ҚАЗАҚ
21
Функцияны сөндіру:
Блокировка экрана
1. Дисплейді түртіңіз.
2. Дисплейдегі нұсқауларды
орындаңыз.
7.18 Ішкі мәзір: Помощь в Приготовлении
A
A)
B)
C)
D)
B
Oven Dish
Мәзірге қайту
Тағам санаты
Поваренная книга және Быстрый старт
Қосымша функциялар
Cookbook
Quickstart
D
C
В поваренной книге содержатся
готовые рецепты, задача которых –
вдохновить и мотивировать Вас. Она
также поддерживает режим быстрого
пуска с рекомендованными для Ваших
блюд настройками духового шкафа.
Время и температура режима
быстрого пуска можно настроить
согласно Вашим требованиям.
Рекомендованные настройки
появляются, если коснуться колпака
шеф-повара на блюде.
7.19 Ішкі мәзір: Последние и
часто исп. режимы
Легкодоступный список последних и
наиболее часто используемых
функций, рецептов и режимов
«Быстрый пуск».
Мәзір элементі
Сипаттама
Последние используемые
режимы
Соңғы пайдаланылған 5 функцияны
көрсетеді.
Наиболее часто используемые
режимы
Ең жиі пайдаланылған 5 функцияны
көрсетеді.
7.20 Ішкі мәзір: Основные
Установки
Құрылғыны қосқан сайын орнатылған
параметрлер орнаған қалпы тұрады.
22
www.electrolux.com
Мәзір элементі
Сипаттама
Быстрый нагрев Вкл / Выкл
При включении время разогрева духового
шкафа для некоторых режимов нагрева
будет сокращено. Включенная функция
выделяется на экране значком «>>».
Напоминание О Чистке Вкл /
Выкл
Включение или выключение выдачи
духовым шкафом напоминания о
необходимости запуска цикла очистки.
Дисплей
Выбор настроек дисплея.
Яркость
4 жарықтылық режимін таңдауға болады.
Установка яркости дисплея. В
режиме «ВЫКЛ.» изменить
установленны день недели
невозможно.
Заставки Вкл / Выкл
Отобразить или скрыть фоновые
изображения.
Звук
Настройки звука.
Громкость
Язык
Выбор требуемого языка.
Дата и время
Выбор даты, времени и других
параметров отображения
времени.
Время
Установка или изменение времени.
Тип (Сигнал / Щелчок / Без звука)
Дата
Установка или изменение даты.
Формат
Выберите требуемый формат отображения
времени: ЧЧ:ММ или ДП/ПП.
Стиль отображения времени
Выберите вид часов, когда духовой шкаф
выключен.
Деморежим
Только для использования в
магазинах. При включении
режима нагревательные
элементы отключаются, а на
экране отображается «ДЕМО».
Код запуска
Сервис
Отображение версии и
конфигурации программного
обеспечения.
Версия ПО (программного обеспечения)
Отображение версии ПО духового шкафа.
Сброс всех настроек
Восстановление всех заводских настроек.
Лицензия
Отобразить лицензию на английском языке.
ҚАЗАҚ
7.21 Қуат үнемдеу
Құрылғының күнделікті тамақ пісіру
кезінде қуат үнемдеуге көмектесетін
мүмкіндіктері бар.
•
•
Жалпылама кеңес
– Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда
тұмшапеш есігінің жабық
тұрғанына көз жеткізіңіз және
тағам пісіріп жатқанда есікті
мүмкіндігінше ашпауға
тырысыңыз.
– Қуатты барынша үнемдеу үшін
темір ыдыстарды
пайдаланыңыз.
– Егер мүмкін болса, тағамды
тұмшапешті қыздырмай-ақ сала
беріңіз.
– Тағам пісіретін уақыт 30
минуттан көп болғанда, пісіру
уақыты аяқталмай тұрып, пісіру
уақытының ұзақтығына
байланысты пеш
температурасын 3-10 минутқа
азайтыңыз. Тұмшапештің
ішіндегі қалдық қызу тағам
пісіруді жалғастыра береді.
– Қалдық қызуды басқа
тағамдарды жылыту үшін
пайдаланыңыз.
Желдеткішті қолданып пісіру егер мүмкін болса, қуатты үнемдеу
үшін желдеткіш қолданылатын
•
•
•
•
•
8. ПІСІРУ БАРЫСЫНДА КӨМЕКТЕСУ
НАЗАРЫҢЫЗДА
БОЛСЫН!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
8.1 Помощь в Приготовлении
Menu / Помощь в Приготовлении
немесе басыңыз:
23
пісіру функцияларын
пайдаланыңыз.
Қалдық қызу
– Кей қыздыру функцияларында
уақытты (Ұзақтық, Аяқтау)
таңдауға болатын бағдарлама
таңдалып тұрса және пісіру
уақыты 30 минуттан ұзақ болса,
қыздыру элементтері автоматты
түрде орнатылған уақыттан 10%
ертерек сөнеді. Желдеткіш пен
шам жұмыс істеуін жалғастыра
береді.
Шамды сөндіріп қойып пісіру шамды тағамды пісіру барысында
сөндіріп, өзіңізге қажет кезде ғана
қосыңыз.
Тағамды жылы ұстау - қалдық
қызуды тағамды жылы ұстау үшін
қолданғыңыз келсе, ең төменгі
температура параметрін таңдаңыз.
Бейнебетте қалдық қызу
температурасы көрсетіледі.
Эко функциялары - Шам функция
басталған кезде сөнеді.
Шам қосылатын мәзірді іске
қосқанда немесе құрылғы есігін
ашқанда шам қайта жанады.
Влажный горячий воздух - шам
30 секундтан кейін сөнеді.
Функцияны қалауыңызға сәйкес
қайта іске қоса аласыз.
Функцияны пайдалану үшін таңдауға
болады: Поваренная книга немесе
Быстрый старт.
24
www.electrolux.com
8.2 Функцияны қосу
Функция аяқталғанда дисплейде хабар
пайда болады.
1. Тағам санатының тізімін шарлаңыз
және таңдағыңыз келген біреуін
түртіңіз.
2. Тағам тізімін шарлаңыз және
таңдағыңыз келген біреуін түртіңіз.
3. Функцияны іске қосу үшін, түртіңіз:
Start.
A
B C
11:09
Calzone
A)
B)
C)
D)
E)
Рецепт
Қалған уақыт
Сағат
Тоқтату
Температура
4min58s
°C
Stop
E
D
8.3 Ішкі мәзір: Поваренная
книга
Menu / Помощь в Приготовлении /
Поваренная книга немесе басыңыз:
Функцияның құрылғының тиімді
параметрлерін пайдаланатын
рецептілер тізімі бар. Рецептер
біржола орнатылған, оларды өзгерту
мүмкін емес. Дипслейде әр рецептіде
қолданылатын қоспалар мен тәсілдер
көрсетіледі.
Рецептіні қосқаннан кейін қоспалар
мен тәсілге бару үшін, рецептінің
атауын түртіңіз.
Сондай-ақ, осы құрылғының осы
функциясына арналған рецептілерді
біздің сайтымыздан таба аласыз. Сай
келетін рецепт кітабын табу үшін
құрылғы корпусының алдыңғы
жақтауында орналасқан өнім нөмірін
(РNC) қараңыз.
Келесіні пайдаланғанда құрылғы
автоматты параметрлерді
пайдаланады: Поваренная книга.
Рецептілерді біздің сайтымыздан
алуға болады. Сай келетін рецепт
кітабын табу үшін құрылғы корпусының
алдыңғы жақтауында орналасқан өнім
нөмірін (РNC) қараңыз.
Тағам санаты
Тағам
Запеченные блюда
Запеканка с цикорием
Клецки по-франц.
Запеканка с анчоусами
(""Искушение св.
Янсона"")
Лазанья
Мусака
Запеченная паста
(макаронные изделия)
Картофельная запеканка
Пицца, закрытые и
открытые пироги
Луковый пирог
Пирожки
Пицца
Киш лорен
ҚАЗАҚ
Тағам санаты
25
Тағам
Торты, пироги и
печенье
Миндальный торт
Шоколадный торт
Морковный торт
Сырный торт/Чизкейк
Сырн. открыт.пирог
Сырные пирожки
Фруктовый торт
Французский Фрукт.
Пирог
Открытый пирог из
козьего сыра
Пирог с запеченными
яблоками по
бабушкиному рецепту
Лимонный Бисквит
Маффины (кексы)
Пирог-Кольцо
Дрожжевой пирог
Бисквит
Хрустящий торт
Шведский торт
Пирожки с яблоками
Хлеб/Булочки
Домашний хлеб
Дрожжевой Пирог
Белый хлеб
Дрожжев. Пирог с Медом
Рыба
Треска
Куски рыбного филе
Рыба, запеченная в соли
Рыба на пару
Фаршированные
Кальмары
Птица
Кок-о-ван
Жареная Утка с Апельс.
Мясо
Говядина тушеная
Ножка ягненка
Маринованная говядина
Мясной рулет
Кролик с горчицей
Особуко
Свиная ножка
Свиная лопатка
Кролик
Фаршированная
телятина
Праздничное шведское
жаркое
Телячья ножка
Кабан
8.4 Ішкі мәзір: Быстрый старт
Menu / Помощь в Приготовлении /
Быстрый старт немесе басыңыз:
параметрлерді ұсынатын автоматты
бағдарламалар қамтылған.
• Салмақ автоматты түрде
Температуралар мен пісіру уақыттары
жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін
берілген нұсқаулар. Олар рецептерге,
олардың құрамының сапасы мен
мөлшеріне байланысты. Ұсынылатын
параметрлерді қарау үшін (тағам
атауының қасында) түртіңіз:
.
Температураны немесе орнатылған
уақытты өз қалауыңызға сай өзгерту
үшін, дисплейдегі температураны
немесе минутты түртіңіз.
Жылдам бастау функциясында, еттің
әр түріне арналған оңтайлы
•
қойылатын ет бағдарламалары бұл функция қуыру уақытын
автоматты түрде есептейді. Оны
пайдалану үшін тағамның салмағын
енгізесіз және уақыт өздігінен
орнайды. Ол үшін тағам атауының
астыңғы жағындағы минуттарды
түртіп, дұрыс мәнді енгізіңіз.
Ішкі температурасы өздігінен
қойылатын ет бағдарламалары
- бұл функция қуыру уақытын
автоматты түрде есептейді.
Бағдарлама аяқталған кезде
дыбыстық сигнал естіледі.
26
www.electrolux.com
Тағам санаты
Рыба
Тағам
Рыба
• Выпечка (1–1,5 кг)
•
•
•
Птица
На гриле, целиком
На гриле, целиком (1–
1,5 кг)
Филе, замороженное
Утка
Куриное Филе
Куриное Филе (1–1,5 кг)
Гусь
Цыпленок
• Половина (по 400–500 Индейка
г)
•
•
•
•
•
Мясо
Лосось
• Целиком (до 2 кг)
Целиком
Крылышки, свежие
Крылышки,
замороженные
Ножки, свежие
Ножки, замороженные
Говядина
• Тушеная
Заяц
• Нога (1–1,5 кг)
• Седло
• Седло (до 1 кг)
Баранина
• Нога (1–1,5 кг)
•
•
•
Ростбиф
• Средне Прожаренная
•
Средне Прожаренная
•
•
•
С Кровью
С Кровью
Хорошо Прожаренная
Тушеная
• Хорошо Прожаренная
Седло (1–1,5 кг)
Жаркое
Нога из мяса, средняя Говядина по-скандинав.
• Средне Прожаренная
• Нога из мяса, средняя
(до 2 кг)
• С Кровью
Мясной рулет (750 г–
• Хорошо Прожаренная
1000 г)
Свинина
• Окорок (1–1,5 кг)
Свиная грудинка (1,5–2
• Рулька
кг)
(предварительно
Телятина
отваренная)
• Рулька (1,5–2 кг)
• Вырезка
• Вырезка
• Вырезка
• Жаркое
• Шейная часть (1–1,5
Оленина
кг)
• Окорок (1,5–2 кг)
• Седло (1,5–2 кг)
• Жаркое
• Лопатка (1–1,5 кг)
Копченая свиная вырезка
(до 1,5 кг)
ҚАЗАҚ
Тағам санаты
27
Тағам
Запеченные блюда
Лазанья
Картофельная запеканка
Лазанья, замороженная
Сладкие Запеканки
Запеканка из макаронных Запеканка из овощей
изделий
Пицца, закрытые и
открытые пироги
Багет с расплавленным
сыром
Фламмкухен
Пицца
• Американская,
замороженная
• В охлажденном виде
• Дополнительная
начинка
• Замороженн.
• Закуски,
замороженные
• Тонкая основа
Киш лорен
Пикантный пирог
Торты, пироги и
печенье
Миндальный торт
Яблочный пирог,
закрытый
Яблочный пирог
Ябл. Штрудель, заморож.
Пирог на противне
• Опарное тесто
• Дрожжевое тесто
Сдобная булочка
Маленькие торты
Сырный торт (чизкейк) в
форме
Сырный торт (чизкейк),
на противне
Рождественские
коврижки
Пирожное из заварного
теста
Пирог с посыпкой
Эклеры
Основа для открытого
пирога
• Изделия из песочного
теста
• Бисквитное тесто
Открытый фруктовый
пирог
• Изделия из песочного
теста
• Бисквитное тесто
• Дрожжевое тесто
Миндальное печенье
Бисквит «Мадера»
Полоски из теста
Изделия из слоеного
теста
Пирог-Кольцо
Печенье из песочного
теста
Бисквит
Сахарное печенье с
кокосом
Швейцарский открытый
пирог
Швейцарский рулет
Открытые пироги
Дрожжевой пирог
28
www.electrolux.com
Тағам санаты
Тағам
Хлеб/Булочки
Хлеб из цельносмолотой
муки
Багет
Багеты, замороженные
Багеты, готовые
Батон-венок
Чиабатта
Серый хлеб
Батон-плетенка
Рулеты
Булочки, готовые
Ржаной хлеб
Пресный хлеб
Белый хлеб
Гарниры
Крокеты
Картофель фри, тонко
нарезанный
Картофель фри, крупно
нарезанный
Картофельные Биточки
Картофель, ломтики
Автоматты ішкі температура
функциясы
Автоматты салмақ функциясы
9. КЕРЕК-ЖАРАҚТАРДЫ ҚОЛДАНУ
НАЗАРЫҢЫЗДА
БОЛСЫН!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
9.1 Ішкі температура сенсоры
Екі түрлі температураны орнату керек:
тұмшапеш температурасы мен ішкі
температура көрсетіледі.
Ішкі температура сенсоры еттің ішкі
температурасын өлшейді. Еттің
температурасы орнатылған
температураға жеткенде құрылғы
сөнеді.
Тамақ пісіру кезінде ішкі
температура сенсоры етке
сұғулы және розеткаға
қосулы тұруға тиіс.
1. Құрылғыны іске қосыңыз.
2. Ішкі температура сенсорының
ұшын еттің ортасына салыңыз.
3. Ішкі температура сенсорының
ашасын құрылғының алдыңғы
жағындағы розеткаға сұғыңыз.
САҚТАНДЫРУ ТУРАЛЫ
ЕСКЕРТУ!
Тек бірге жеткізілген ішкі
температура сенсорын
немесе дұрыс қосалқы
бөлшектерді ғана
қолданыңыз.
Дисплейде ішкі температура
белгішесі көрсетіледі.
сенсорының
4. Ішкі температураны орнатыңыз.
5. Қыздыру функциясын және, қажет
болса, тұмшапештің
температурасын орнатыңыз.
ҚАЗАҚ
29
Ішкі температураны өзгерту үшін,
дисплейдегі температураны
түртіңіз.
A
B
C
D
E
Menu
1h 14m
64°
220°100°
Stop
G
F
A) Мәзірге қайту
B) Функция қанша уақыт қосулы
тұрады
C) Ағымдық орнатылған қыздыру
функциясы
D) Ағымдық орнатылған
температура
E) Тұмшапештің ағымдық ішкі
температурасы
F) Тоқтату
G) Ішкі температура сенсоры үшін
ағымдық орнатылған
температура
Еттің температурасы орнатылған ішкі
температураға жеткенде, дыбыстық
сигнал беріледі. Құрылғы автоматты
түрде сөнеді.
6. Сигналды тоқтату үшін сенсорлық
өрісті түртіңіз.
7. Ішкі температура сенсорының
ашасын розеткадан суырып, етті
тұмшапештен алыңыз.
НАЗАРЫҢЫЗДА
БОЛСЫН!
Ішкі температура сенсоры
ыстық. Күйіп қалу қатері
бар. Ішкі температура
сенсорының ұшы мен
ашасын алған кезде абай
болыңыз.
9.2 Керек-жарақтарды салу
Торкөз сөре:
Сөре сырғытпасының
бағыттағыштарының арасына салып
итеріп, тіректерінің төмен қарап
тұрғанына көз жеткізіңіз.
Шұңғыл таба:
Шұңғыл табаны сөре сырғытпасының
бағыттағыштарының арасына салып
итеріңіз.
Тор сөре мен шұңғыл табаны бірге
қолдану:
Шұңғыл сөрені тірегінің
бағыттағышының және жоғарыда
көрсетілген бағыттағыштар үстіндегі
тор сөренің арасына кіргізіңіз.
30
www.electrolux.com
•
•
Барлық керекжарақтардың үстіңгі оң
және сол жақтарында,
қауіпсіздікті арттыру
үшін шығыңқы
элементтер салынған.
Шығыңқы тұстар
аударылып қалудан
сақтайтын қауіпсіздік
құралдары болып
табылады.
Сөренің биік жиектемесі
ыдыстардың сырғып
кетуіне жол бермейтін
сақтық құралы болып
табылады.
10. ҚОСЫМША ФУНКЦИЯЛАР
10.1 Автоматты түрде сөндіру
Егер қыздыру функциясы қосылса
және тұмшапештің температурасын
өзгертпесеңіз, құрылғы қауіпсіздікті
сақтау үшін шамалы уақыттан кейін
автоматты түрде сөнеді.
Температура
(°C)
Сөндіру уақыты
(сағ)
250 - ең көбі
3
Автоматты сөндіру келесі
функцияларда жұмыс
істемейді: ішкі температура
сенсоры, Продолж.,
Оконч..
Температура
(°C)
Сөндіру уақыты
(сағ)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
10.2 Желдеткіш
200 - 245
5.5
Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде,
құрылғының беттерін салқын ұстау
үшін желдеткіш автоматты түрде
қосылады. Құрылғыны сөндірсеңіз,
желдеткіш құрылғы салқындағанша
жұмыс істеп тұра береді.
11. АҚЫЛ-КЕҢЕС
НАЗАРЫҢЫЗДА
БОЛСЫН!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
Кестелердегі температура
мен пісіру уақыттары тек
нұсқау ретінде беріледі.
Олар рецептерге, олардың
құрамының сапасы мен
мөлшеріне байланысты
болады.
ҚАЗАҚ
11.1 Есіктің ішкі жағы
Кей үлгілердің есігінің ішкі жағында
келесі деректер болады:
•
•
сөре қоюға болатын деңгейлер
саны.
қыздыру функциялары туралы
ақпарат, белгілі тағамдар үшін
ұсынылатын сөре деңгейлері мен
температура мәндері.
11.2 Тұмшапештің арнайы
қыздыру функцияларына
қатысты кеңес
Поддержание Тепла
Тағамды жылы ұстағыңыз келсе осы
функцияны қолданыңыз.
Температура өздігінен 80 °C-қа
реттеледі.
Подогрев Тарелок
Табақтар мен тәрелкелерді жылытуға
арналған.
Табақтар мен тәрелкелерді торкөз
сөреге біркелкі орналастырыңыз.
Жылыту уақытының жартысы өткеннен
кейін оларды ауыстырыңыз (үстіңгі
және астыңғы жағын ауыстырыңыз).
Автоматты түрде орнатылатын
температура 70 °C градус.
Ұсынылатын сөре деңгейі: 3.
Подготовка теста
Бұл автоматты бағдарламаны ашыған
қамыр қолданылатын кез келген
рецепт үшін қолдануға болады. Бұл
қамырдың көтерілуіне жақсы әсер
31
ететін бағдарлама. Қамырды
көтерілуге ыңғайлы үлкен ыдысқа
салып, дымқыл сүлгімен немесе
пластик үлдірмен жабыңыз. Торкөз
сөрені бірінші деңгейге кіргізіп, үстіне
табақты қойыңыз. Есікті жабыңыз да,
функцияны орнатыңыз. Подготовка
теста. Қажетті уақытты орнатыңыз.
11.3 Пісіру
•
Тұмшапешіңіз бұрыңғы
құрылғыңызға қарағанда басқаша
пісіруі немесе қуыруы мүмкін.
Әдетте қолданатын
параметрлеріңізді (температура,
пісіру уақыттары) және сөре
деңгейлерін кестедегі мәндерге сай
келтіріңіз.
• Өндіруші тұмшапешті ең алғаш рет
қолданғанда төмен температураны
қолдануды ұсынады.
• Арнайы рецептіге сай келетін
параметрлерді таба алмасаңыз,
соған ұқсас параметрлерді іздеңіз.
• Егер торттарды бірнеше сөрелерге
қойып пісірсеңіз, пісіру уақыттарын
10 – 15 минутқа созуға болады.
• Кекстер мен пісірілген нандар
басында әр түрлі биіктікте бірдей
қызармауы мүмкін. Бұл жағдай
орын алса, температура параметрін
өзгертпеңіз. Айырмашылықтар
пісіру барысында бір деңгейге
келеді.
• Пісіру уақыты ұзақ болса,
тұмшапешті пісіру уақытының
аяқталуына 10 минут қалғанда
сөндіріп, содан кейін қалған қызуды
қолданыңыз.
Мұздатылған тағамды пісірген кезде,
тұмшапештің науалары майысып
қалуы мүмкін. Науалар суыған кезде
майысқаны қалпына келеді.
11.4 Пісіруге қатысты кеңестер
Пісіру нәтижелері
Ықтимал себебі
Шешімі
Торттың астыңғы жағы
жеткілікті қызармаған.
Сөре дұрыс деңгейге
қойылмаған.
Тортты төменірек
орналасқан сөреге
қойыңыз.
32
www.electrolux.com
Пісіру нәтижелері
Ықтимал себебі
Шешімі
Торт басылып қалды
Тұмшапештің
немесе шикі, жентектеліп, температурасы тым
құрылымы біркелкі
жоғары.
болмай піседі.
Келесі жолы сәл
төменірек тұмшапеш
температурасын таңдап
пісіріңіз.
Торт басылып қалды
Пісіру уақыты тым қысқа.
немесе шикі, жентектеліп,
құрылымы біркелкі
болмай піседі.
Ұзағырақ пісіру уақытын
орнатыңыз. Пісіру
уақыттары жоғарырақ
пісіру
температураларын
таңдағанда азаймайды.
Торт басылып қалды
Қоспаға тым көп
немесе шикі, жентектеліп, сұйықтық қосылған.
құрылымы біркелкі
болмай піседі.
Сұйықтықты аз қосыңыз.
Әсіресе араластырғыш
машинаны қолданған
кезде араластыру
уақытына назар
аударыңыз.
Торт тым кебір.
Тұмшапештің
температурасы өте
төмен.
Келесі жолы сәл
жоғарырақ тұмшапеш
температурасын таңдап
пісіріңіз.
Торт тым кебір.
Пісіру уақыты тым ұзақ.
Келесі жолы пісіру
уақытын сәл
қысқартыңыз.
Торт біркелкі
қызармайды.
Тұмшапештің
температурасы өте
жоғары және пісіру
уақыты тым қысқа.
Тұмшапештің
температурасын
төмендетіп, пісіру
уақытын ұзартыңыз.
Торт біркелкі
қызармайды.
Қоспа біркелкі
таратылмаған.
Қоспаны пісірме
науасына біркелкі
таратып салыңыз.
Торт көрсетілген уақытта
пісіп үлгермейді.
Тұмшапештің
температурасы өте
төмен.
Келесі жолы сәл жоғары
тұмшапеш
температурасын таңдап
пісіріңіз.
11.5 Тұмшапештің бірінші деңгейінде пісіру
Қалбырда пісіру
Тағам
Функция
Темпера Уақыт (мин.)
тура (°C)
Сөренің
орналасуы
Дөңгелек кекс немесе Горячий
тоқаш
воздух
150 - 160 50 - 70
1
Медейра сіңірілген
кекс/Жеміс торты
140 - 160 70 - 90
1
Горячий
воздух
ҚАЗАҚ
33
Тағам
Функция
Темпера Уақыт (мин.)
тура (°C)
Сөренің
орналасуы
Sponge cake /
Қопсыма торт
Горячий
воздух
140 - 150 35 - 50
1
Sponge cake /
Қопсыма торт
Верхний +
нижний
нагрев
160
35 - 50
1
Жидек салынған
Горячий
ашық бәліш - үгілмелі воздух
пирожный 1)
170 - 180 10 - 25
2
Жидек салынған
ашық бәліш - бисквит
қоспа
Горячий
воздух
150 - 170 20 - 25
2
Apple pie / Алма
бәліші (2 қалып, Ø 20
см, диагональ
бойынша қойылған)
Горячий
воздух
160
70 - 90
2
Apple pie / Алма
бәліші (2 қалып, Ø 20
см, диагональ
бойынша қойылған)
Верхний +
нижний
нагрев
180
70 - 90
1
Чизкейк, науа 2)
Верхний +
нижний
нагрев
160 - 170 70 - 90
2
1) Тұмшапешті алдын ала қыздырыңыз.
2) Шұңғыл табаны қолданыңыз.
Пісірме табаларға қойылған торттар / кондитер өнімдері / нандар
Тағам
Функция
Температ Уақыт (мин.)
ура (°C)
Сөренің
орналасуы
Өрілген нан/нан
қыртысы
Верхний +
нижний
нагрев
170 - 190
30 - 40
1
Рождество торты 1)
Верхний +
нижний
нагрев
160 - 180
50 - 70
1
Нан (қара бидай
наны) 1)
Верхний +
нижний
нагрев
1
әуелі
230
20
содан кейін
160 - 180
30 - 60
34
www.electrolux.com
Тағам
Функция
Температ Уақыт (мин.)
ура (°C)
Сөренің
орналасуы
Кремді бәліш /
эклер 1)
Верхний +
нижний
нагрев
190 - 210
20 - 35
2
Швейцария
орамасы 1)
Верхний +
нижний
нагрев
180 - 200
10 - 20
2
Бетіне үкпе себілген
торт (құрғақ)
Горячий
воздух
150 - 160
20 - 40
2
Май жағылған бадам
торты / қантты
пирожныйлар 1)
Верхний +
нижний
нагрев
190 - 210
20 - 30
2
Жемісті ашық
Горячий
бәліштер (ашыған
воздух
қамырдан / бисквит
қоспадан жасалған) 2)
150 - 160
35 - 55
2
Верхний +
Жемісті ашық
нижний
бәліштер (ашыған
нагрев
қамырдан / бисквит
қоспадан жасалған) 2)
170
35 - 55
2
Үгілме қамырдан
жасалған жемісті
ашық бәліштер
Горячий
воздух
160 - 170
40 - 80
2
Ашыған қамырдан
жасалған беткі
қабаты жұқа торттар
(мысалы, кварк,
кілегей, қайнатпа
крем) 1)
Верхний +
нижний
нагрев
160 - 180
40 - 80
2
1) Тұмшапешті алдын ала қыздырыңыз.
2) Шұңғыл табаны қолданыңыз.
Печеньелер
Тағам
Функция
Температ Уақыт (мин.)
ура (°C)
Сөренің
орналасуы
Үгілме қамыр
Горячий
негізіндегі бисквиттер воздух
150 - 160
10 - 20
2
Short bread / Шала
ашыған қамыр наны /
Тәтті таспалар
140
20 - 35
2
Горячий
воздух
ҚАЗАҚ
35
Тағам
Функция
Температ Уақыт (мин.)
ура (°C)
Сөренің
орналасуы
Short bread / Шала
ашыған қамыр наны /
Тәтті таспалар1)
Верхний +
нижний
нагрев
160
20 - 30
2
Бисквит қоспадан
жасалған бисквиттер
Горячий
воздух
150 - 160
15 - 20
2
Жұмыртқаның ағын
қосып жасалған
пирожныйлар,
меренгалар
Горячий
воздух
80 - 100
120 - 150
Бадам печеньесі
Горячий
воздух
100 - 120
30 - 50
2
Ашыған қамырдан
жасалған бисквиттер
Горячий
воздух
150 - 160
20 - 40
2
Қаттама қамырдан
Горячий
жасалған кондитерлік воздух
өнімдер 1)
170 - 180
20 - 30
2
Булочка 1)
Горячий
воздух
160
10 - 25
2
Булочка 1)
Верхний +
нижний
нагрев
190 - 210
10 - 25
2
Small cakes / Кішкене
кекстер1)
Горячий
воздух
160
20 - 35
2
Small cakes / Кішкене
кекстер1)
Верхний +
нижний
нагрев
170
20 - 35
2
1) Тұмшапешті алдын ала қыздырыңыз.
11.6 Пісірмелер және гратиндер
Тағам
Функция
Макарон
пісірмесі
Температура
(°C)
Уақыт (мин.)
Сөренің
орналасуы
Верхний +
180 - 200
нижний нагрев
45 - 60
1
Лазанья
Верхний +
180 - 200
нижний нагрев
25 - 40
1
Көкөніс
гратині 1)
Турбо-гриль
15 - 30
1
160 - 170
36
www.electrolux.com
Тағам
Функция
Температура
(°C)
Уақыт (мин.)
Сөренің
орналасуы
Үстінен
балқытылған
ірімшік салған
багета
Горячий
воздух
160 - 170
15 - 30
1
Торт өнімдері
Верхний +
180 - 200
нижний нагрев
40 - 60
1
Балық
пісірмелері
Верхний +
180 - 200
нижний нагрев
30 - 60
1
Толтырма
салынған
көкөніс
Горячий
воздух
30 - 60
1
160 - 170
1) Тұмшапешті алдын ала қыздырыңыз.
11.7 Влажный горячий воздух
Тағам
Температура (°C)
Уақыт (мин.)
Сөренің
орналасуы
Макарон пісірмесі
180 - 200
45 - 60
1
Лазанья
180 - 200
45 - 60
1
Картоп гратині
190 - 210
55 - 80
1
Тәтті тағамдар
180 - 200
45 - 60
1
Дөңгелек кекс
немесе тоқаш
160 - 170
50 - 70
1
Өрілген нан/нан
қыртысы
170 - 190
40 - 50
1
Бетіне үкпе себілген 160 - 170
торт (құрғақ)
20 - 40
2
Ашыған қамырдан
жасалған
бисквиттер
20 - 40
2
160 - 170
11.8 Көп деңгейде пісіру
Мына функцияны қолданыңыз:
Горячий воздух.
ҚАЗАҚ
37
Пісірме табаларға қойылған торттар / кондитер өнімдері / нандар
Тағам
Температура (°C)
Уақыт (мин.)
Сөренің
орналасуы
Кремді бәліш /
Эклер 1)
160 - 180
25 - 45
1/4
Құрғақ штрудель
150 - 160
30 - 45
1/4
1) Тұмшапешті алдын ала қыздырыңыз.
Пісірме табаларға қойылған торттар / кішкене тоқаштар / нандар
Тағам
Температура (°C)
Уақыт (мин.)
Сөренің
орналасу
ы
Үгілме қамыр
негізіндегі
бисквиттер
150 - 160
20 - 40
1 /4
Short bread / Шала
ашыған қамыр
наны / Тәтті
таспалар
140
25 - 45
1/4
Бисквит қоспадан
жасалған
бисквиттер
160 - 170
25 - 40
1/4
Жұмыртқаның ағын 80 - 100
қосып жасалған
пирожныйлар,
меренгалар
130 - 170
1/4
Бадам печеньесі
100 - 120
40 - 80
1/4
Ашыған қамырдан
жасалған
бисквиттер
160 - 170
30 - 60
1/4
11.9 Медл. приготовление
Бұл функцияны қара кесек, жұмсақ ет
пен балық пісіру үшін қолданыңыз. Бұл
функция кәстрөлде бұқтырып пісіру
немесе шошқаның майлы етін қуыру
тәрізді рецептілер үшін жарамсыз.
Еттің ішкі температурасы дұрыс болуы
үшін ішкі температура сенсорын
қолдануға болады (ішкі температура
сенсорының кестесін қараңыз).
Бастапқы 10 минутта тұмшапеш
температурасын 80 °C және 150 °C
аралығына қоюға болады. Әдепкі
температура 90 °C градус.
Температураны орнатқаннан кейін
тұмшапеш 80 °C градуспен пісіреді.
Бұл функцияны құс етін пісіру үшін
пайдаланбаңыз.
Осы функцияны
пайдаланғанда ешқашан
қақпақ жаппай пісіріңіз.
1. Етті пештің үстіне қойылған табаға
салып, ең жоғары параметрді
38
www.electrolux.com
қолданып 1 - 2 минут екі жағын
қарыңыз.
2. Ыстық қуыру табағына салынған
етті тұмшапештің торкөз сөресіне
қойыңыз.
3. Етке ішкі температура сенсорын
салыңыз.
4. Функцияны таңдаңыз: Медл.
приготовление және дұрыс ішкі
температураны орнатыңыз.
Тағам
Мөлшері
Температура
(°C)
Уақыт
(мин.)
Сөренің
орналасу
ы
Ростбиф
1000 - 1500 г
150
120 - 150
1
Сиырдың қоң еті
1000 - 1500 г
150
90 - 110
1
Қуырылған бұзау еті
1000 - 1500 г
150
120 - 150
1
Стейк
200 - 300 г
120
20 - 40
1
11.10 Пицца
Тағам
Температура
(°C)
Уақыт (мин.)
Сөренің
орналасуы
Пицца (қыртысы
жұқа) 1)
200 - 230
15 - 20
2
Пицца (толтырмасы
көп) 2)
180 - 200
20 - 30
2
Бәліштер
180 - 200
40 - 55
1
Шпинат бәліші
160 - 180
45 - 60
1
Киш лорен (қышқыл
флан)
170 - 190
45 - 55
1
Швейцария бәліші
170 - 190
45 - 55
2
Чизкейк
140 - 160
60 - 90
1
Алма кексі, жабық
150 - 170
50 - 60
1
Көкөніс бәліші
160 - 180
50 - 60
1
Ашытқысыз нан 1)
230 - 250
10 - 20
2
Қатпарлы қамырдан
жасалған бәліш 1)
160 - 180
45 - 55
2
Фламакучен 1)
230 - 250
12 - 20
2
ҚАЗАҚ
Тағам
Температура
(°C)
Уақыт (мин.)
Сөренің
орналасуы
Пирог (орыс
дәстүрімен
дайындалған
кальзоне) 1)
180 - 200
15 - 25
2
39
1) Тұмшапешті алдын ала қыздырыңыз.
2) Шұңғыл табаны қолданыңыз.
11.11 Қуыру
•
•
•
•
•
Қуыру үшін отқа төзімді ыдысты
пайдаланыңыз (өндірушінің
нұсқауларын қараңыз).
Еттің үлкен кесектерін қуыруға
арналған шұңғыл табаға (бар
болса) салып немесе оның үстіндегі
сөреге қойып тікелей қуыруға
болады.
Қара кесек етті қақпағы бар қуыруға
арналған табаққа салып қуырыңыз.
Бұл еттің сөлін барынша сақтауға
көмектеседі.
Қызартып қуыруға болатын немесе
қабарып піскен еттің барлық
түрлерін қақпағы жоқ пеш табақта
қуыруға болады.
•
•
•
•
Осы құрылғыда салмағы 1 кг және
одан асатын ет пен балықты
пісіруді ұсынамыз.
Еттің сөлдері немесе майы табаққа
ағып күйіп кетпес үшін шұңғыл
табаға шамалы сұйық құйыңыз.
Қажет болса, қуырманы аударыңыз
(пісіру уақытының 1/2 - 2/3 бөлігі
өткенде).
Үлкен қуырмалар мен құс етін
қуыру барысында үстіне өздерінің
сөлінен сеуіп отырыңыз. Сонда
қуыру нәтижесі жақсарады.
Қуыру уақыты аяқталуға шамамен
10 минут қалғанда құрылғыны
сөндіріп, қалдық қызуды
қолданыңыз.
11.12 Қуыру кестелері
Сиыр еті
Тағам
Функция
Мөлшері Темпера Уақыт (мин.)
тура (°C)
Сөренің
орналасу
ы
Кеседе
қуыру
Верхний +
нижний нагрев
1 - 1,5 кг
1
230
120 - 150
Қуырылған Турбо-гриль
сиыр еті
немесе қоң
еті: шала
піскен1)
әрбір см 190 - 200 5 - 6 - әр см
қалыңдығ
қалыңдығын
ы үшін
1
Қуырылған Турбо-гриль
сиыр еті
немесе қоң
еті: орташа
әрбір см 180 - 190 6 - 8 - әр см
қалыңдығ
қалыңдығын
ы үшін
1
40
www.electrolux.com
Тағам
Функция
Қуырылған Турбо-гриль
сиыр еті
немесе қоң
еті: жақсы
піскен
Мөлшері Темпера Уақыт (мин.)
тура (°C)
Сөренің
орналасу
ы
әрбір см 170 - 180 8 - 10 - әр см
қалыңдығ
қалыңдығын
ы үшін
1
1) Тұмшапешті алдын ала қыздырыңыз.
Шошқа еті
Тағам
Функция Мөлшері
Температ Уақыт (мин.)
ура (°C)
Сөренің
орналасу
ы
Қол
омыртқа,
мойын
омыртқа,
сан еті
Турбогриль
1 - 1,5 кг
160 - 180
90 - 120
1
Жаншылған Турбоет, қабырға гриль
1 - 1,5 кг
170 - 180
60 - 90
1
Кесек ет
Турбогриль
750 г - 1 кг
160 - 170
50 - 60
1
Шошқа
сирағы
(алдын ала
пісірілген)
Турбогриль
750 г - 1 кг
150 - 170
90 - 120
1
Бұзау еті
Тағам
Функция Мөлшері
Температ Уақыт (мин.)
ура (°C)
Сөренің
орналасу
ы
Қуырылған
бұзау еті
Турбогриль
1 кг
160 - 180
150 - 120
1
Бұзау
сирағы
Турбогриль
1,5 - 2 кг
160 - 180
120 - 150
1
Қой еті
Тағам
Функци
я
Мөлшері
Температ Уақыт (мин.)
ура (°C)
Сөренің
орналасу
ы
Қойдың
саны,
қуырылған
қой еті
Турбогриль
1 - 1,5 кг
150 - 180
1
100 - 120
ҚАЗАҚ
41
Тағам
Функци
я
Мөлшері
Температ Уақыт (мин.)
ура (°C)
Сөренің
орналасу
ы
Қозы
белдемесі
Турбогриль
1 - 1,5 кг
160 - 180
1
Тағам
Функци
я
Мөлшері
Температ Уақыт (мин.)
ура (°C)
Қоянның
жамбасы,
қоянның сан
еті
Верхний 1 кг-ға дейін 230
+
нижний
нагрев
30 - 40
1
Маралдың
белдемесі
Верхний 1,5 - 2 кг
+
нижний
нагрев
210 - 220
35 - 40
1
Маралдың
сан еті
Верхний 1,5 - 2 кг
+
нижний
нагрев
180 - 200
60 - 90
1
40 - 60
Аң еті
1)
Сөренің
орналасу
ы
1) Тұмшапешті алдын ала қыздырыңыз.
Құс еті
Тағам
Функци
я
Мөлшері
Темпера Уақыт (мин.)
тура (°C)
Сөренің
орналасу
ы
Тауық,
бордақылан
ған тауық
Турбогриль
әрқайсысы
200 - 250 г
200 - 220 30 - 50
1
Тауықтың
жарты еті
Турбогриль
әрқайсысы
400 - 500 г
190 - 210 35 - 50
1
Құстың
кесек еттері
Турбогриль
1 - 1,5 кг
190 - 210 50 - 70
1
Үйрек еті
Турбогриль
1,5 - 2 кг
180 - 200 80 - 100
1
42
www.electrolux.com
Балық (буға пісірілген)
Тағам
Функци
я
Мөлшері
Тұтас балық Верхний 1 - 1,5 кг
еті
+
нижний
нагрев
Темпера
тура (°C)
Уақыт (мин.)
Сөренің
орналасу
ы
210 - 220
45 - 60
1
11.13 Малый гриль
•
•
•
•
•
Гриль жасағанда әрқашан ең үлкен
температураны қолданыңыз.
Сөрені гриль кестесінде ұсынылған
сөре деңгейіне орналастырыңыз.
Аққан майды жинап алу үшін бірінші
деңгейге әрқашан табақ қойыңыз.
Грильге тек жайпақ етті немесе
балықты ғана қуырыңыз.
Бос тұмшапешті гриль
функцияларын қосып әрқашан
алдын ала 5 минут қыздырыңыз.
САҚТАНДЫРУ ТУРАЛЫ
ЕСКЕРТУ!
Тағамды грильге пісіргенде
әрқашан тұмшапештің
есігін жабыңыз.
Малый гриль
Тағам
Температура
(°C)
Гриль жасау уақыты (мин)
Сөренің
орналасуы
1-ші жағы
2-ші жағы
Ростбиф,
шала
пісірілген
210 - 230
30 - 40
30 - 40
1
Сиырдың қоң
еті, шала
пісірілген
230
20 - 30
20 - 30
1
Шошқаның
жон еті
210 - 230
30 - 40
30 - 40
1
Бұзаудың жон
еті
210 - 230
30 - 40
30 - 40
1
Қойдың жон
еті
210 - 230
25 - 35
20 - 35
1
Тұтас балық,
500-1000г
210 - 230
15 - 30
15 - 30
1
Быстрое грилирование
Тағам
Гриль жасау уақыты (мин)
Сөренің
орналасуы
1-ші жағы
2-ші жағы
Burgers / Бургер1)
9 - 13
8 - 10
3
Шошқа филесі
10 - 12
6 - 10
3
Шұжықтар
10 - 12
6-8
3
ҚАЗАҚ
Тағам
Гриль жасау уақыты (мин)
1-ші жағы
Сөренің
орналасуы
2-ші жағы
Филеден жасалған 7 - 10
стейк, бұзау етінен
жасалған стейк
6-8
3
Toast /
Қыздырылған
нан1)
1-3
3
-
3
1-3
Үстінде қоспалары 6 - 8
бар қыздырылған
нан
43
1) Тұмшапешті алдын ала қыздырыңыз.
11.14 Мұздатылған тағамдар
•
Тағамның орамын алыңыз.
Тағамды табаққа салыңыз.
Тағам
•
Шарамен немесе табақпен
жаппаңыз. Себебі жібіту уақытын
ұзартады.
Температура (°C) Уақыт (мин.)
Сөренің орналасуы
Пицца, мұздатылған 200 - 220
15 - 25
2
Американ пиццасы,
мұздатылған
190 - 210
20 - 25
2
Пицца,
тоңазытылған
210 - 230
13 - 25
2
Пицца тісбасары,
мұздатылған
180 - 200
15 - 30
2
Фри, жіңішке
200 - 220
20 - 30
2
Фри, қалың
200 - 220
25 - 35
2
Тілімдер/Крокет
220 - 230
20 - 35
2
Картоп құймақтары
210 - 230
20 - 30
2
Лазанья/Каннелони, 170 - 190
жаңа
35 - 45
2
Лазанья/Каннелони, 160 - 180
мұздатылған
40 - 60
2
Тұмшапеште
пісірілген ірімшік
170 - 190
20 - 30
2
Тауық қанаттары
190 - 210
20 - 30
2
44
www.electrolux.com
Мұздатылған дайын тағамдар
Тағам
Функция
Температ Уақыт (мин.)
ура (°C)
Сөренің
орналасуы
Мұздатылған
пицца
Верхний +
нижний нагрев
өндіруші
нұсқауы
бойынша
өндіруші
нұсқауы
бойынша
2
Чипсы 1) (300 - Верхний +
нижний нагрев
600 г)
немесе Турбогриль
200 - 220
өндіруші
нұсқауы
бойынша
2
Багета
Верхний +
нижний нагрев
өндіруші
нұсқауы
бойынша
өндіруші
нұсқауы
бойынша
2
Жеміс торты
Верхний +
нижний нагрев
өндіруші
нұсқауы
бойынша
өндіруші
нұсқауы
бойынша
2
1) Пісіру барысында чипсы картоптарын 2 немесе 3 рет аударыңыз.
11.15 Размораживание
•
•
•
Тағамның орамын алыңыз да,
тағамды табаққа салыңыз.
Астынан санағанда бірінші деңгейді
пайдаланыңыз.
Тағамды шарамен немесе табақпен
жаппаңыз, себебі жібіту уақыты
ұзарады.
Тағам
Мөлшері
Жібіту
уақыты
(мин)
Қосымша
жібіту
уақыты
(мин.)
Түсіндірме
Тауық
еті
1 кг
100 - 140
20 - 30
Тауықты төңкерілген табақша
қойылған табақтың үстіне
қойыңыз. Орта тұсында
аударыңыз.
Ет
1 кг
100 - 140
20 - 30
Орта тұсында аударыңыз.
Ет
500 г
90 - 120
20 - 30
Орта тұсында аударыңыз.
Форель
150 г
25 - 35
10 - 15
-
Құлпына 300 г
й
30 - 40
10 - 20
-
Сары
май
250 г
30 - 40
10 - 15
-
Қаймақ
2 x 200 г
80 - 100
10 - 15
Кей жерлері сәл тоңазып
тұрған кілегейді шайқаңыз.
60
60
-
Печенье 1,4 кг
лер
ҚАЗАҚ
11.16 Консервирование
•
•
•
•
•
Өлшемдері бірдей, консерв жасау
үшін қолданылатын, сатып алуға
болатын банкаларды қолданыңыз.
Бұрамалы немесе байонет
ағытпалы қақпағы бар банкалар
мен металл қалбырларды
пайдаланбаңыз.
Осы функция үшін астынан
санағанда бірінші сөрені
қолданыңыз.
Пісірме табаға алтыдан көп емес
бір литрлік банкаларды қойыңыз.
Банкалардың барлығын біркелкі
толтырып, қақпақ жапқышпен
жабыңыз.
•
•
•
45
Банкаларды бір-біріне тигізбеңіз.
Тұмшапеште ылғалдылық жеткілікті
мөлшерде пайда болуы үшін,
пісірме табаққа шамамен 1/2 литр
су құйыңыз.
Банканың ішіндегі сұйық шымырлап
қайнай бастағанда (бір литрлік
банкалар шамамен 35 - 60
минуттан кейін қайнай бастайды)
тұмшапешті тоқтатыңыз немесе
температураны 100 °C (кестеге
қараңыз) градусқа азайтыңыз.
Жидек
Тағам
Температура (°C)
Қайнай
бастағанға
дейінгі уақыт,
(мин.)
100 °C
температурада
пісіруді
жалғастырыңыз
(мин)
Құлпынай /
Қаражидек /
Таңқурай / Піскен
тошала
160 - 170
35 - 45
-
Тағам
Температура (°C)
Қайнай
бастағанға
дейінгі уақыт,
(мин.)
100 °C
температурада
пісіруді
жалғастырыңыз
(мин)
Алмұрт / Айва /
Қара өрік
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Тағам
Температура (°C)
Қайнай
бастағанға
дейінгі уақыт,
(мин.)
100 °C
температурада
пісіруді
жалғастырыңыз
(мин)
Сәбіз 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Қияр
160 - 170
50 - 60
-
Тұздалған көкөніс
қоспасы
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Сүйекті жеміс
Көкөністер
46
www.electrolux.com
Тағам
Температура (°C)
Қайнай
бастағанға
дейінгі уақыт,
(мин.)
100 °C
температурада
пісіруді
жалғастырыңыз
(мин)
Кольраби /
Бұршақ / Спаржа
160 - 170
50 - 60
15 - 20
1) Тұмшапешті сөндіргеннен кейін ішіне қоя тұрыңыз.
11.17 Высушивание
Тағам
Температура (°C)
Уақыт (сағ)
Сөренің
орналасуы
Бұршақ
60 - 70
6-8
2
Бұрыш
60 - 70
5-6
2
Сорпаға арналған
көкөністер
60 - 70
5-6
2
Саңырауқұлақ
50 - 60
6-8
2
Шөптер
40 - 50
2-3
2
Қара өрік
60 - 70
8 - 10
2
Сары өрік
60 - 70
8 - 10
2
Алма тілімдері
60 - 70
6-8
2
Алмұрт
60 - 70
6-9
2
11.18 Хлеб
Алдын ала қыздыру ұсынылмайды.
Тағам
Температура
(°C)
Уақыт (мин.)
Сөренің
орналасуы
Ақ нан
180 - 200
40 - 60
2
Багет
200 - 220
35 - 45
2
Бриошь
160 - 180
40 - 60
2
Чиабатта
200 - 220
35 - 45
2
Қарабидай наны
180 - 200
50 - 70
2
Қара нан
180 - 200
50 - 70
2
Ірі дәндерден
жасалған нан
170 - 190
60 - 90
2
ҚАЗАҚ
11.19 Ішкі температура сенсорлық құралының кестесі
Сиыр еті
Тағам
Тағамның ішкі температурасы (°C)
Қабырға / Қоң еттен жасалған стейк:
шала піскен
45 - 50
Қабырға / Қоң еттен жасалған стейк:
орташа
60 - 65
Қабырға / Қоң еттен жасалған стейк:
жақсы піскен
70 - 75
Шошқа еті
Тағам
Тағамның ішкі температурасы (°C)
Қол омыртқа / Сан еті / Мойын омыртқа 80 - 82
Жаншылған ет (жамбас еті) /
Шошқаның ысталған сан еті
75 - 80
Котлета
75 - 80
Бұзау еті
Тағам
Тағамның ішкі температурасы (°C)
Қуырылған бұзау еті
75 - 80
Бұзау сирағы
85 - 90
Қой еті / тоқты еті
Тағам
Тағамның ішкі температурасы (°C)
Қойдың сирағы
80 - 85
Қойдың белдемесі
80 - 85
Қозы етінің қуырмасы / Қозының
сирағы
70 - 75
Аң еті
Тағам
Тағамның ішкі температурасы (°C)
Қоянның белдемесі
70 - 75
Қоянның сирағы
70 - 75
Тұтас қоян
70 - 75
Маралдың белдемесі
70 - 75
Бұғының сирағы
70 - 75
47
48
www.electrolux.com
Балық
Тағам
Тағамның ішкі температурасы (°C)
Албырт балық
65 - 70
Бақтақ
65 - 70
12. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ
НАЗАРЫҢЫЗДА
БОЛСЫН!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
12.1 Тазалауға қатысты
ескерім
•
•
•
•
•
•
Құрылғының алдыңғы жағын жуғыш
зат қосылған жылы суға
батырылған жұмсақ шүберекпен
тазалаңыз.
Құрылғының металл беттерін
тазалау үшін әдетте қолданылатын
жуғыш заттарды пайдаланыңыз.
Құрылғының ішкі жағын
пайдаланып болған сайын тазалап
отырыңыз. Май жиналғанда немесе
басқа тағам қалдығы жиналса, өрт
шығуы мүмкін. Гриль табағында
бұндай қауіп одан да күшті.
Оңай тазаланбайтын қалдықтарды
арнайы пеш тазалағыштармен
тазалаңыз.
Керек-жарақтарды әр қолданып
болған сайын тазалап, құрғатып
отырыңыз. Шүберекті, жылы су мен
жуғыш затты пайдаланыңыз.
Тұмшапештің керек-жарағына
ластық тұрмайтын болса, жеміргіш
затпен, өткір қырлы құралмен
тазаламаңыз немесе ыдыс жуғыш
машинада жумаңыз. Зат
жабыспайтын қаптаманы бүлдіруі
мүмкін.
12.2 Сөре сырғытпаларын
алу
Тұмшапешті тазалау үшін сөре
сырғытпалары.
1. Сөре сырғытпасының алдыңғы
жағын қабырғадан тартып
шығарыңыз.
2. Сырғытпа жолдардың артқы
жақтарын қабырғадан ағытып
алыңыз.
2
1
Сөре сырғытпаларын кері ретпен
салыңыз.
12.3 Пиролитпен тазалау
Menu / Режимы Нагрева / Очистка
САҚТАНДЫРУ ТУРАЛЫ
ЕСКЕРТУ!
Керек-жарақтың барлығын
алыңыз.
САҚТАНДЫРУ ТУРАЛЫ
ЕСКЕРТУ!
Егер осы шкафқа басқа да
құрылғылар орнатылып
тұрса, оларды пиролитпен
тазалау функциясы
қолданылып тұрған кезде
пайдаланбаңыз. Себебі
құрылғыға нұқсан келтіруі
мүмкін.
ҚАЗАҚ
Құрылғыны пиролитпен тазалау
функциясын қолданып тазалауға
болады.
НАЗАРЫҢЫЗДА
БОЛСЫН!
Құрылғы қатты қызып
кетеді. Күйіп қалу қаупі
бар.
1. Тазалау режимін орнату үшін
мәзірді шарлаңыз: Очистка.
2. Тазалау режимін қосу үшін,
таңдағыңыз келген режимді
түртіңіз.
Функция
Сипаттама
Быстрая
пиролитичес
кая очистка
шамалы
қоқысты
тазалауға
арналған (1
сағ)
Обычная
пиролитичес
кая очистка
орташа
ластанған
құрылғыны
тазалауға
арналған (1
сағ 30 мин)
Интенсивна
я
пиролитичес
кая очистка
қатты
ластанған
құрылғыны
тазалауға
арналған (2
сағ 30 мин)
Пиролитпен тазалау циклы
басталған кезде, шам
жанбайды және желдеткіш
жоғарырақ жылдамдықпен
жұмыс істейді.
Қыздыру үрдісі кезінде
есікті ашпаңыз. Есікті
ашсаңыз, пиролитпен
тазалау циклын
тоқтатасыз.
3. Пиролитпен тазалау циклын
тоқтату үшін
пернесін түртіңіз.
Құрылғыны "есік құлыптаулы" белгісі
сөнгенше пайдаланбаңыз.
49
12.4 Есікті алу және орнату
Есікті және ішкі шыны панельдерді
алып тазалауға болады. Шыны
панельдердің саны әр үлгіде әр түрлі.
НАЗАРЫҢЫЗДА
БОЛСЫН!
Құрылғының есігін алған
кезде абай болыңыз.
Есіктің салмағы ауыр.
1. Есікті шегіне дейін ашыңыз.
2. Есіктің екі топсасындағы
ысырмаларды (A) барынша
көтеріңіз.
A
A
3. Есікті шамамен 45° градусқа
келгенше жабыңыз.
45°
4. Есікті екі жағынан қолдарыңызбен
қапсыра ұстап тұрып, құрылғыдан
жоғары қарай қиғаштап көтеріп
тартып шығарыңыз.
5. Есіктің сыртқы бетін орнықты
жерге төселген жұмсақ шүберекке
қаратып қойыңыз. Бұл есіктің
бетіне сызат түсірмеу үшін қажет.
6. Есік жақтаушасының (B) жоғарғы
жағын қос қолмен екі жағынан
ұстаңыз да, ысырманы босату үшін
ішке қарай басыңыз.
50
www.electrolux.com
12.5 Шамды ауыстыру
Құрылғының ішкі табанына шүберек
төсеңіз. Бұл шамның шыны қақпағы
мен құрылғының ішіне нұқсан келмес
үшін қажет.
2
B
НАЗАРЫҢЫЗДА
БОЛСЫН!
Электр қатеріне ұшырау
қаупі бар!
Сақтандырғышты шамды
ауыстыру алдында
ағытыңыз.
Шам және шамның қақпағы
ыстық болуы мүмкін.
1
САҚТАНДЫРУ ТУРАЛЫ
ЕСКЕРТУ!
Шыныны, әсіресе алдыңғы
панельдің шеттерін дұрыс
ұстамасаңыз, шыны сынып
қалуы мүмкін.
7. Есікті босату үшін оның
жақтаушасын алға қарай тартыңыз.
8. Есіктің шыны панельдерін
бағыттағыштан шығару үшін,
үстіңгі жағынан ұстап, бір-бірден
жоғары тартып шығарыңыз.
1. Құрылғыны сөндіріңіз.
2. Сақтандырғыш қорабындағы
сақтандырғыштарды алыңыз
немесе айырып-қоқышты
ажыратыңыз.
Үстіңгі шам
1. Шамның қақпағын алу үшін сағат
тілінің бағытына қарсы бұраңыз.
9. Шыны панельді сабын сумен
жуыңыз. Шыны панельді жақсылап
құрғатыңыз.
Тазалап болғаннан кейін шыны
панельдер мен есікті орнатыңыз.
Жоғарыдағы қадамдарды кері ретпен
орындаңыз. Алдымен кішірек панельді,
содан кейін үлкен панельді орнатыңыз.
2. Шыны қақпақты тазалаңыз.
3. Шамды қызуға төзімділігі 300 °C
шамға ауыстырыңыз.
4. Шыны қақпақты орнатыңыз.
13. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ
НАЗАРЫҢЫЗДА
БОЛСЫН!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
13.1 Не істерсіңіз, егер...
Ақаулық
Ықтимал себебі
Шешімі
Тұмшапеш қызбайды.
Тұмшапеш сөндірулі.
Тұмшапешті іске
қосыңыз.
ҚАЗАҚ
51
Ақаулық
Ықтимал себебі
Шешімі
Тұмшапеш қызбайды.
Қажетті параметрлер
орнатылмаған.
Параметрлердің дұрыс
орнатылғанына көз
жеткізіңіз.
Тұмшапеш қызбайды.
Балалар құлпы
функциясы іске қосулы.
"Бала қауіпсіздігінің
құралын пайдалану"
тарауын қараңыз.
Тұмшапеш қызбайды.
Сақтандырғыш ағытылып Ақаулыққа
қалған.
сақтандырғыштың себеп
болғанына көз жеткізіңіз.
Сақтандырғыш қайтақайта босап кетсе, білікті
электршіге
хабарласыңыз.
Шам жанбайды.
Шамда ақаулық бар.
Бейнебетте "F..." ақаулық Электроникаға қатысты
коды көрсетіледі
ақаулық.
Бу мен конденсат
тағамның үстіне және
тұмшапештің корпусына
жиналады.
Шамды ауыстырыңыз.
Уәкілетті қызмет көрсету
орталығына
хабарласыңыз.
Тұмшапештің ішіне тағам Тағамды пісіргеннен
ұзақ уақытқа қойылған.
кейін тұмшапеш ішінде 15
- 20 минуттан артық
қалдырмаңыз.
13.2 Қызмет көрсету дерегі
Ақаулықты түзету шешімін өзіңіз таба
алмасаңыз, дилеріңізге не уәкілетті
қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
тақтайшасында көрсетілген.
Техникалық ақпарат тақтайшасы
құрылғы корпусының алдыңғы
жақтауында орналасқан. Құрылғының
ішіндегі техникалық ақпарат
тақтайшасын алмаңыз.
Қызмет көрсету орталығына қажетті
ақпарат техникалық ақпарат
Оларды мына жерге жазып қоюды ұсынамыз:
Үлгі (MOD.)
.........................................
Өнім нөмірі (PNC)
.........................................
Сериялық нөмірі (S.N.)
.........................................
14. ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ
14.1 Техникалық дерек
Кернеу
230 В
Жиілік
50 Гц
52
www.electrolux.com
15. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ЖАҒДАЙЛАР
Белгі
салынған материалдарды
қайта өңдеуден өткізуге тапсырыңыз.
Орам материалдарын қайта өңдеуден
өткізу үшін тиісті контейнерлерге
салыңыз. Электрлік және
электроникалық құрылғылардың
қалдығын қайта өңдеуден өткізу
арқылы, қоршаған ортаға және
адамның денсаулығына зиын
*
келтіретін жағдайларға жол бермеуге
өз үлесіңізді қосыңыз. Белгі
салынған құрылғыларды тұрмыстық
қалдықтармен бірге тастамаңыз.
Өнімді жергілікті қайта өңдеу
орталығына өткізіңіз немесе жергілікті
мекемеге хабарласыңыз.
ҚАЗАҚ
53
54
www.electrolux.com
ҚАЗАҚ
55
867302514-B-322014
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising