Casio YM-80 Gebruiksaanwijzing
CN/JA/EN/DE/FR/ES/IT/SV/RU/PT/TR/NL/PL/FI/CS/NO/LT/TH/ID/MS/VI/TW/KO/AR
Wall Mount Bracket YM-80
日本語
取扱説明書
Suomi
Käyttäjän opas
English
User’s Guide
Deutsch
Bedienungsanleitung
Français
Mode d’emploi
Español
Guía del usuario
Italiano
Guida dell’utilizzatore
Svenska
Instruktionshäfte
Português
Guia do Usuário
Nederlands
Gebruiksaanwijzing
Norsk
Bruksanvisning
Wandbeugel
YM-80
Gebruiksaanwijzing
z Bewaar alle documentatie op een veilige plaats voor latere naslag.
z Bezoek de website hieronder voor de nieuwste versie van deze handleiding.
http://world.casio.com/manual/projector/
Inhoudsopgave
Veiligheidsvoorzorgen .............................NL-2
Bevestigen van de afdekkingen............ NL-18
Voorzorgen in het gebruik .......................NL-3
Periodieke inspectie .............................. NL-19
Uitpakken ..................................................NL-5
Contactgegevens ................................... NL-19
Installeren van de wandbeugel ...............NL-6
Technische gegevens van
het product ............................................. NL-19
Aanpassen van de positie,
helling, en hoek.......................................NL-13
Dit product bestaat uit een wandbeugel voor CASIO Data Projectoren.
z CASIO COMPUTER CO., LTD. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of gederfde winst
als gevolg van ongelukken of schade veroorzaakt door ondeugdelijke installatie, verkeerde montage
of op onjuiste wijze omgaan met dit product.
z De afbeeldingen in deze handleiding zijn alleen bedoeld ter verduidelijking en de inhoud ervan kan
afwijken van het daadwerkelijke uiterlijk van het product.
z De inhoud van deze handleiding kan zonder kennisgeving gewijzigd worden.
NL-1
Veiligheidsvoorzorgen
Hartelijk dank dat u voor dit CASIO product heeft gekozen. Lees deze “Veiligheidsvoorzorgen” goed
door voor u probeert het product te gebruiken. Bewaar deze Gebruiksaanwijzing na het lezen op een
veilige plek zodat u er later nog iets in zult kunnen opzoeken.
Over veiligheidssymbolen
In deze Gebruiksaanwijzing en op het product zelf worden diverse symbolen gebruikt om een veilig
gebruik te bevorderen en om u en anderen te beschermen tegen het risico van letsel en schade. De
betekenis van deze symbolen wordt hieronder uitgelegd.
*Gevaar
*Waarschuwing
*Pas op
Dit symbool geeft aan dat als de bijbehorende informatie niet of niet goed
wordt opgevolgd, er levensgevaar of het gevaar van ernstig persoonlijk
letsel bestaat.
Dit symbool geeft aan dat als de bijbehorende informatie niet of niet goed
wordt opgevolgd, er mogelijk levensgevaar of het gevaar van ernstig
persoonlijk letsel bestaat.
Dit symbool geeft aan dat als de bijbehorende informatie niet of niet goed
wordt opgevolgd, er mogelijk gevaar van ernstig persoonlijk letsel of
schade bestaat.
Voorbeelden van pictogrammen
’
!
$
Een driehoek geeft een situatie aan waarin u voorzichtig moet zijn. Het voorbeeld hier geeft aan
dat u voorzorgen moet nemen tegen elektrische schokken.
Een cirkel met een streep erdoor geeft aan dat u iets niet mag doen. De handeling in kwestie
wordt aangegeven door de afbeelding in de cirkel. Het voorbeeld geeft aan dat demontage
verboden is.
Een zwarte cirkel geeft aan dat u iets moet doen. De handeling in kwestie wordt aangegeven
door de afbeelding in de cirkel. Het voorbeeld geeft aan dat u de stekker uit het stopcontact
moet halen.
* Waarschuwing
-
Dit projectorsysteem wordt verkocht
onder de aanname dat de installatie zal
worden uitgevoerd door specialisten die
beschikken over een voldoende hoog
niveau van technische expertise en
ervaring. Dit product moet worden
geïnstalleerd door daarvoor opgeleide
specialisten. Installatie door mensen die
hierin niet gespecialiseerd zijn, brengt het
risico met zich mee dat de beugel en de
projector zullen vallen en kan andere
problemen veroorzaken.
+
Dit product en de projector die daardoor
wordt ondersteund wegen ongeveer
11 kilogram. Zorg er tijdens de installatie
voor dat de hieronder beschreven
handelingen worden uitgevoerd.
• Bereken de toelaatbare belasting van alle ankers
en bouten die worden gebruikt voor de installatie.
• Voorkom dat de projector wordt blootgesteld aan
onnodige krachten bij de installatie.
+
+
Ondeugdelijke montage brengt het risico
met zich mee dat de beugel en de
projector zullen vallen en kan andere
problemen veroorzaken. Neem altijd de
onderstaande voorzorgen in acht.
• Zorg ervoor dat de installatie voldoende sterk is
en dat alles op de juiste manier gemonteerd
wordt.
• Zorg ervoor dat alle schroeven volledig en stevig
bevestigd zijn.
NL-2
Zorg ervoor dat de projector geaard is in
het gebruik.
Voorzorgen in het gebruik
* Waarschuwing
-
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Voorzorgen met betrekking tot
de installatieplek
z Dit product heeft geen draaibare
hoekinstelling. Na het instellen van de
helling en de hoek, mag u de projector
niet meer verdraaien wanneer de
schroeven zijn vastgedraaid. Laat alle
instellingen voor de helling en de hoek
na de installatie over aan daartoe
bevoegde specialisten. Uitvoeren van
instellingen door mensen die hierin niet
gespecialiseerd zijn, brengt het risico
met zich mee dat de beugel en de
projector zullen vallen.
Maak in geen geval bouten, schroeven of
moeren los nadat het projectorsysteem is
geïnstalleerd. Uitvoeren van instellingen door
mensen die hierin niet gespecialiseerd zijn,
brengt het risico met zich mee dat de beugel en
de projector zullen vallen.
Als u merkt dat een onderdeel of component
van de beugel/projector af is gevallen, moet u
onmiddellijk de gehele installatie controleren.
Laat in geen geval iets aan de beugel hangen.
Dit brengt het risico met zich mee dat de beugel
en de projector zullen vallen en kan andere
problemen veroorzaken.
Laat al het onderhoudswerk na de installatie
over aan daartoe bevoegde specialisten.
Zie de gebruiksaanwijzing van de projector voor
informatie over onderhoud aan de projector.
Plaats geen zware voorwerpen op de projector
of de wandbeugel en zorg ervoor dat niemand
erop klimt.
Zorg ervoor dat de installatie er niet toe leidt dat
de in- en uitlaten van de projector worden
geblokkeerd. Controleer de projector regelmatig
om ervoor te zorgen dat de in- en uitlaten niet
verstopt zitten door opgehoopt stof. Als er zich
stof heeft opgehoopt, dan moet u de
ventilatie-openingen schoonmaken voor u de
projector gaat gebruiken.
Wees bij het installeren en instellen van de
wandbeugel voorzichtig dat u uw handen niet
klemt tussen de metalen onderdelen.
Gebruik geen andere soorten schroeven dan die
worden opgegeven in de documentatie. Gebruik
van schroeven die niet zijn opgegeven in de
bijbehorende documentatie brengt het risico
met zich mee dat de beugel en de projector
zullen vallen en kan andere problemen
veroorzaken.
Probeer in geen geval, op wat voor manier dan
ook, wijzigingen aan te brengen in of aan de
wandbeugel. (De sterkte van een gewijzigde
beugel kan niet worden gegarandeerd.)
z Installeer dit product in geen geval op een van
de hieronder vermelde locaties.
• Plekken die blootstaan aan hoge of juist lage
temperaturen
• Buiten
• Plekken die blootstaan aan sterke trillingen
• Plekken waar voedsel bereid wordt en andere
locaties waar er kans bestaat dat het toestel
in contact komt met vette walm en plekken
met veel tabaksrook.
• Plekken die blootstaan aan hoge vochtigheid
• Badkamers en andere plekken waar de
projector nat zou kunnen worden
• Op een instabiel en/of hellend oppervlak
• Dichtbij de ingang van een winkel o.i.d. (waar
het product bloot zou kunnen staan aan bijv.
regen)
z Zorg ervoor dat de projector niet in de buurt
wordt geïnstalleerd van tl-verlichting,
airconditioning en andere elektrische
apparatuur. Sommige tl-verlichting kan de
werking van de afstandsbediening van de
projector verstoren.
z Zorg ervoor dat de stroomschakelaar van de
projector zo geplaatst is dat de projector
hiermee uitgeschakeld kan worden om te
herstellen van fouten of storingen, om de interne
schakelingen te beschermen en om stroom te
besparen.
z Om ruisvrije projectie te bevorderen, wordt
gebruik van een kabel van niet langer dan 10
meter aanbevolen wanneer er een computer of
andere dergelijke apparatuur wordt gebruikt.
Zorg er ook voor dat de verbindingskabel uit de
buurt van het netsnoer blijft.
z Om te voorkomen dat de lens en de interne
lichtbron vuil worden, moet u de projector
installeren op een plek waar het toestel zo min
mogelijk wordt blootgesteld aan stof en vocht.
z Wanneer er direct zonlicht in de ruimte
binnenvalt, kunt u het geprojecteerde beeld beter
zichtbaar maken door de gordijnen dicht te doen.
z Door de projector geproduceerd licht en warmte
kunnen verkleuring veroorzaken in voorwerpen
in de directe omgeving.
z Bevestig de projector bij voorkeur niet op een
hoogte waar deze door andere mensen kan
worden aangeraakt. Als een relatief lage
installatie niet vermeden kan worden, moet u
ervoor zorgen dat de installatie hoofd- en ander
letsel voorkomt.
z Zorg ervoor dat de projectiekant van de
projector minstens 6 cm verwijderd is van het
projectie-oppervlak (wand) en dat alle andere
kanten minstens 30 cm verwijderd zijn van
omringende oppervlakken. Er mogen zich geen
andere voorwerpen bevinden binnen de
bovenvermelde afstanden van de projector.
NL-3
Voorzorgen in het gebruik
Beton
-
z Gebruik bij bevestiging aan een
betonnen wand de daarvoor geschikte
componenten (M10 moeren, bouten
enz.) om het gewicht van de projector
en de beugel te kunnen dragen en om
laterale beweging te voorkomen.
Uitvoeren van instellingen door mensen
die hierin niet gespecialiseerd zijn,
brengt het risico met zich mee dat de
beugel en de projector zullen vallen.
z CASIO COMPUTER CO., LTD. aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid voor wat voor verliezen
dan ook als gevolg van het eventueel losraken
en vallen van de beugel en/of projector als
resultaat van het gebruiken van onvoldoende
sterke installatiecomponenten.
Pleister en dergelijke materialen
z Wanneer u de beugel wilt bevestigen op een
bepleisterde wand of een ander oppervlak dat
niet sterk genoeg is, moet u de ankerbouten in
het beton daaronder bevestigen.
z Installeer ankerbouten op tenminste 8 plekken.
Aanbevelingen voor
wandinstallatie
Voor meer veiligheid bij wandinstallatie, wordt de
CASIO Data Projector wandbeugel geleverd met
een draad die kan voorkomen dat het toestel valt.
Zorg er bij de installatie van de projector voor dat
de draad correct wordt bevestigd aan de projector
en de beugel.
NL-4
Uitpakken
Controleer bij het uitpakken van het product of alle hieronder vermelde items aanwezig zijn.
Wand-ankerplaat en beugel
Projector-ankerplaat
Afdekkingen voor de boven-/
onderkant van de
wand-ankerplaat
Plaatsingsvel
Afdekking van de arm
z M4 × 10 Dubbele SEMS-schroef – 4
(voor de installatie van de projector)
z M5 × 10 Dubbele SEMS-schroef – 3
(Twee voor het installeren van de projector-ankerplaat aan de wandbeugel zelf, één voor het
installeren van de veiligheidsdraad.)
z Veiligheidsdraad
z Gebruiksaanwijzing
Items waar u zelf voor moet zorgen
z Ankerbouten (M10 – minstens 8 stuks)
z Gereedschap – Schroevendraaier, sleutel (voor de afstelling)
Belangrijk!
+
z De wandbeugel zit in de verpakking met de schroeven provisorisch op hun plaats
aangebracht. U moet de schroeven goed aandraaien voor u de installatie afsluit.
Installatie door mensen die hierin niet gespecialiseerd zijn, brengt het risico met zich
mee dat de beugel en de projector zullen vallen en kan andere problemen veroorzaken.
NL-5
Installeren van de wandbeugel
Voorzorgen bij de installatie
z U moet de procedures in deze handleiding opvolgen om ervoor te zorgen dat de installatie correct
wordt uitgevoerd. Zorg ervoor dat de schroeven, metalen onderdelen en alle andere componenten
goed worden geïnstalleerd.
z Controleer of de wand waaraan de beugel geïnstalleerd zal worden het gewicht van de beugel en de
apparatuur kan dragen en bereid de installatieplannen en -werkzaamheden goed voor.
z Zorg er voor dat de projector uit staat en dat de stekker uit het stopcontact is voor u met de installatie
begint.
z Wees voorzichtig dat u de projector niet laat vallen.
z Wees voorzichtig wanneer u omgaat met kleine componenten. Kleine componenten kunnen door
kinderen of huisdieren worden ingeslikt. Neem wanneer dit onverhoopt gebeurt, onmiddellijk contact
op met een arts.
z Onjuist vastgedraaide schroeven kunnen barsten in het materiaal veroorzaken, waardoor de projector
kan komen te vallen en waardoor er gevaar voor ongelukken en persoonlijk letsel kan ontstaan.
Gebruik geen borgmiddel (Loctite), smeermiddel, olie of andere dergelijke middelen op de schroeven
die de projector aan de wand verankeren.
z Controleer wanneer de installatie en de instelling voltooid zijn alle schroeven om u ervan te verzekeren
dat deze correct zijn vastgedraaid. Zorg ervoor dat er geen schroeven los zitten of te vast aangedraaid
zijn.
z Bewaar deze handleiding en andere items die met de beugel worden meegeleverd op een veilige plek
wanneer de installatie voltooid is.
1. Verwijder de wand-ankerplaat van de beugel.
Verwijder de vier schroeven en verwijder dan de wand-ankerplaat.
Ankerplaat
Schroef met veerring (M5 × 10)
Borstbouten × 3
(Bouten met tussenstukken)
NL-6
Installeren van de wandbeugel
2. Installeer de wand-ankerplaat.
1. Raadpleeg “Diagram schermgrootte en afmetingen wand-ankerplaatbevestiging”
(bladzijde NL-8) en bepaal de installatieplek.
2. Raadpleeg “Bepalen van de positie van de installatiegaten van de wand-ankerplaat”
(bladzijde NL-9) en boor gaten in de wand.
3. Gebruik de ankerbouten om de wand-ankerplaat te installeren.
NL-7
Installeren van de wandbeugel
Diagram schermgrootte en afmetingen wand-ankerplaatbevestiging
413
308
206
Eenheid : mm
L
H1
84
333
Midden van de wand-ankerplaat
52.5
Schermgrootte
Midden van het projectiescherm
Schermdikte
[Scherminstellingen] Hor.-Ver. verhouding : Volledig (1280 × 800)
Schermgrootte
(inch)
L
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
50
60
200
325
60
128
227
352
80
267
281
406
100
404
335
460
110
469
360
485
z De afstanden hierboven dienen alleen als richtlijn tijdens de installatie.
NL-8
H2
141
28.6
140
105
70
35
0
20
140
35
180
220
11
40
199
25
Installeren van de wandbeugel
Bepalen van de positie van de installatiegaten van de wand-ankerplaat
1. Breng de markeringen aan de bovenrand van het projectiescherm zoals afgedrukt
op het plaatsingsvel in lijn met de bovenrand van het projectiescherm.
2. Breng het plaatsingsvel in lijn met het midden van het projectiescherm.
z Plaats het midden van de wand-ankerplaat 52,5 mm rechts van het midden van het
projectiescherm.
3. Boor gaten in de wand aan de hand van de afbeelding op het plaatsingsvel.
2.
3.
1.
NL-9
Installeren van de wandbeugel
3. Bevestig de beugel aan de wand-ankerplaat.
1. Verwijder de schroef en verwijder dan de kabelgeleider.
2. Leid de kabel door de beugel.
3. Zet de kabelgeleider terug op zijn oorspronkelijke plaats en zet hem vast met de
schroef.
Leid de kabel door de arm.
Schroef
Zet de kabels vast met de kabelgeleiders.
Belangrijk!
z Leid de kabel zoals hierboven staat aangegeven en wees voorzichtig dat u hem niet beschadigt.
z Probeer de kabel niet door de arm te forceren.
4. Bevestig de beugel weer in zijn oorspronkelijke positie aan de wand-ankerplaat en
draai de vier schroeven aan om hem vast te zetten. Zet de drie borstbouten goed
vast en draai de schroef met de veerring handvast.
z De beugel kan naar boven en beneden bewogen worden ook al zijn de borstbouten vastgedraaid.
z Gebruik de schroef met de veerring op de plek die staat aangegeven op de afbeelding. Deze schroef
kunt u later gebruiken om de hoogte in te stellen, dus draai deze deze nog niet te stevig vast.
Steek de verticale stelschroef van de wand-ankerplaat in de gaten van de beugel.
Schroef met veerring
(M5 × 10)
Schuif de groef onder de
kop van de verticale
stelschroef in de
U-vormige uitsparing van
de beugel.
Borstbouten x 3
(Bouten met tussenstukken)
NL-10
Installeren van de wandbeugel
4. Installeer de projector.
1. Gebruik de vier M4 × 10 schroeven (meegeleverd) om de projector-ankerplaat aan
de projector te bevestigen.
2. Schuif de projector op de beugel zodat deze over de borstbout heen haakt.
3. Breng de twee M5 × 10 bevestigingsschroeven (meegeleverd) in en draai ze vast.
Schuif
Bevestigingsschroef
Bevestigingsschroef (deze zijde)
Borstbout (andere zijde)
Vooraanzicht
NL-11
Installeren van de wandbeugel
5. Bevestig de beveiligingsdraad.
1. Bevestig de draad om de haak van de projector zoals u kunt zien op de afbeelding.
2. Gebruik een M5 × 10 dubbele SEMS-schroef om de draad aan de beugel te
bevestigen.
Schroef
6. Verbind de kabels.
1. Raadpleeg de gebruikersdocumentatie van de projector en sluit de kabels aan die u
bij stap 3-1 in de procedure hierboven door de beugel heeft geleid.
NL-12
Aanpassen van de positie, helling, en hoek
Belangrijk!
+
z Ondersteun de projector goed wanneer u de helling en/of hoek gaat aanpassen.
Wanneer de aanpassing voltooid is, moet u alle schroeven opnieuw vastdraaien.
Installatie door mensen die hierin niet gespecialiseerd zijn, brengt het risico met zich
mee dat de beugel en de projector zullen vallen en kan andere problemen veroorzaken.
Voorzorgen bij het aanpassen van het projectiescherm
z Projecteer op een scherm met een hard oppervlak of op een ander geschikt, plat en vlak oppervlak.
Projecteren op een rolscherm of ander ongelijk oppervlak wordt niet aanbevolen, omdat het
geprojecteerde beeld hierdoor vervormd zal worden. Gebruik van een scherm met een grote kijkhoek
(mat oppervlak) wordt wel aanbevolen. Een parelscherm is niet geschikt vanwege de hoge reflectieve
waarde van het scherm.
z Stel eerst goed scherp. Pas vervolgens de positie en de hoek van het scherm aan. Veranderen van de
scherpstelling verandert de grootte van het geprojecteerde beeld.
z De positie en/of de scherpstelling van het geprojecteerde beeld kan iets veranderen terwijl de
opstelling zich stabiliseert in de eerste 30 minuten nadat de projector aan is gezet, of nadat er een
verandering is opgetreden in de omgevingstemperatuur, de vochtigheid of andere omgevingsfactoren.
Als dit gebeurt, moet u opnieuw scherpstellen.
z Om eventuele veranderingen die nodig kunnen zijn nadat de projector is opgesteld mogelijk te maken,
moet u de instellingen zo kiezen dat het geprojecteerde beeld iets kleiner is dan het gebruikte scherm.
z Tot een bepaalde tijd na de installatie kunnen trillingen van de wandbevestigingsmaterialen en/of van
de spiegel of andere interne componenten van de projector de positie van de projector iets doen
veranderen. Om dit en eventuele fluctuaties als gevolg van een niet geheel vlak projectie-oppervlak op
te vangen, moet u de projector opstellen met marges rond het geprojecteerde beeld, zoals u kunt zien
op de afbeelding hieronder.
Schermgrootte (A)
(inch)
Boven- en ondermarge (B) (D)
(mm)
Linker- en rechtermarge (C) (E)
(mm)
60
20
25
80
25
30
100
30
35
NL-13
Aanpassen van de positie, helling, en hoek
Maak de instellingen zo dat het geprojecteerde beeld correct op het scherm geplaatst wordt.
z De procedures in dit gedeelte gaan ervan uit dat u begint met de fabrieksinstellingen van de projector.
Let op, want de vereiste instellingen zullen verschillen als u de perspectivische correctie (keystone) of
andere instellingen heeft veranderd.
z Zie de gebruiksaanwijzing van de projector voor informatie over de bediening van de projector.
1. Zet de projector aan en projecteer het blauwe scherm.
2. Stel het beeld scherp.
3. Stel de zes plaatsen in die hieronder staan aangegeven.
1 Aanpassen afmetingen projectiegebied
2 Aanpassen verticale positie projectiegebied
3 Aanpassen verticale hoek van het product
4 Aanpassen horizontale hoek van het product
5 Aanpassen horizontale positie projectiegebied
6 Aanpassen rotatiehoek projectiegebied
Arm
Wand-ankerplaat
NL-14
Aanpassen van de positie, helling, en hoek
1 Aanpassen afmetingen projectiegebied
Instelbereik: 50 t/m 110 inch
Maak de stelschroef los, stel de grootte van het geprojecteerde beeld in en draai dan de stelschroef weer
vast.
Stelschroef: Als het scherm dat u gebruikt groter is dan 60 inch, moet u deze schroef los maken
en het grote telescopische deel van de arm uit trekken in aanvulling op de kleinere arm.
Stelschroef: Als het scherm dat u gebruikt tussen 50 en 60 inch is, moet u deze
schroef los maken en alleen het kleine telescopische deel van de arm uit trekken.
2 Aanpassen verticale positie projectiegebied
Instelbereik: ± 40 mm
Als de schroef met de veerring (bevestigingsschroef) is vast gedraaid, moet u deze los draaien. Nadat u
de instellingen 1 t/m 6 gedaan hebt, moet u de bevestigingsschroef goed vast zetten.
Schroef met veerring
(bevestigingsschroef)
Stelschroef
NL-15
B
Aanpassen van de positie, helling, en hoek
3 Aanpassen verticale hoek van het product
Instelbereik: ±3°
Nadat u de bevestigingsschroef los heeft gemaakt en de instellingen hebt gemaakt met de instelknop,
moet u de bevestigingsschroef goed vast maken.
bevestigingsschroef
Instelknop
Middenpositie: Linker en rechter gaten even goed zichtbaar
4 Aanpassen horizontale hoek van het product
Instelbereik: ±5°
Nadat u de bevestigingsschroef los heeft gemaakt en de instellingen hebt gemaakt met de instelknop,
moet u de bevestigingsschroef goed vast maken.
bevestigingsschroef
Instelknop
Middenpositie: Linker en rechter gaten even goed zichtbaar
NL-16
Aanpassen van de positie, helling, en hoek
5 Aanpassen horizontale positie projectiegebied
Instelbereik: ± 30 mm
Nadat u de bevestigingsschroef los heeft gemaakt en de instellingen hebt gemaakt met de instelknop,
moet u de bevestigingsschroef goed vast maken.
Bevestigingsschroef
Instelknop
Middenpositie: Het kleine gat onder de sleuf
voor de bevestigingsschroef geeft de
middenpositie aan.
6 Aanpassen rotatiehoek projectiegebied
Instelbereik: ±5°
1. Draai de stelschroef los.
2. Gebruik de instelknop om de draaihoek in te stellen.
3. Draai de stelschroef vast tot de punt ervan de binnenkant van de beugel raakt.
Stelschroef
Instelknop
Middenpositie: Wanneer de aanduiding in lijn is met het kleine gat.
NL-17
Bevestigen van de afdekkingen
z Nadat u de instellingen 1 t/m 6 gedaan hebt, moet u de schroef met de veerring
(bevestigingsschroef) goed vast zetten.
Schroef met veerring
(bevestigingsschroef)
Bevestigen van de afdekkingen
Bevestig de afdekkingen van de boven- en onderkant van de wand-ankerplaat en die van de arm.
Afdekking bovenkant wand-ankerplaat
Afdekking van de arm
Afdekking onderkant wand-ankerplaat
Bevestigen van de onderkant van de afdekking van de wand-ankerplaat
1. Breng de vier haken aan de achterkant van de afdekking in lijn met de vier gaten in de beugel.
2. Druk met beide handen op de afdekking op de plekken waar de haken zitten en schuif de afdekking
naar beneden.
Gaten
NL-18
Periodieke inspectie
Voer de hieronder vermelde inspecties minstens één keer per jaar uit.
1. Controleer of geen van de schroeven van de wandbeugel los zit.
2. Controleer of de wandbeugel, de afdekkingen, de projector en andere items niet bekrast, beschadigd
enz. zijn.
Contactgegevens
Neem contact op met uw CASIO dealer als u vragen of problemen heeft.
Technische gegevens van het product
Afmetingen bij benadering: 200 (b) × 410 (d) × 270 (h) mm (minimum diepte, exclusief afdekking)
Gewicht bij benadering: 5 kg (exclusief projector)
NL-19
Printed in Japan
Imprimé au Japon
MA1407-B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement