Casio | EX-Z25 | User manual | Casio EX-Z25 Användarmanual

Casio EX-Z25 Användarmanual
SW
Digitalkamera
Bruksanvisning
Tack för att du köpt en produkt från CASIO.
• Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i denna bruksanvisning, innan produkten
tas i bruk.
• Spara bruksanvisningen på ett säkert ställe för framtida behov.
• För allra senaste information angående produkten hänvisar vi till EXILIM:s officiella
webbsajt på http://www.exilim.com/
Klicka här för att gå till ”Bästa sätt att använda Dynamic Photo”!
1
Uppackning
Kontrollera vid uppackning av kameran att samtliga artiklar nedan medföljer.
Kontakta din återförsäljare, om något skulle saknas.
Digitalkamera
Laddningsbart
litiumjonbatteri (NP-60)
Batteriladdare (BC-60L)
Hur remmen fästs i kameran
Fäst remmen
här.
* Formen på nätkabelns kontakt kan
variera beroende på land eller
geografiskt område.
Nätkabel
USB-kabel
Rem
AV-kabel
CD-ROM-skiva
2
Grundreferens
Läs detta först!
• Innehållet i denna bruksanvisning och medföljande grundreferens är föremål för
ändringar utan föregående meddelande.
• Innehållet i denna bruksanvisning har kontrollerats under varje steg i
tillverkningsprocessen. Kontakta oss gärna, om du upptäcker någonting som
verkar tvivelaktigt, felaktigt etc.
• All kopiering av innehållet i denna bruksanvisning, delvis eller i sin helhet, är
förbjuden. Utöver för personligt bruk är allt annat bruk av innehållet i denna
bruksanvisning utan tillstånd från CASIO COMPUTER CO., LTD. förbjudet i
enlighet med gällande upphovsrättslagar.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. påtar sig inget ansvar för några skador eller
uteblivna vinster som drabbat dig eller tredje part på grund av bruk av eller fel på
produkten.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. påtar sig inget ansvar för några skador, uteblivna
inkomster eller krav från tredje part som uppstått till följd av bruk av Photo
Transport, Dynamic Photo Manager eller YouTube Uploader for CASIO.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. påtar sig inget ansvar för några skador eller
uteblivna inkomster orsakade av förlust av minnesinnehållet på grund av fel,
reparation eller annat.
• Notera att de skärmexempel och produktillustrationer som visas i denna
bruksanvisning kan skilja sig en aning från skärmarna och utformningen på själva
kameran.
LCD-skärm
Bildskärmen med flytande kristaller använder sig av en ytterst avancerad teknik som
sörjer för över 99,99 % effektiva bildpunkter. Detta innebär att ett obetydligt antal
bildpunkter inte tänds eller förblir tända hela tiden. Det beror på egenskaperna hos
flytande kristallskärmar och tyder inte på fel.
Provfotografera först
Ta en provbild för att kontrollera att kameran fungerar som den ska, innan faktisk
bildinspelning påbörjas.
3
Innehåll
Uppackning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Läs detta först! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Delar och reglage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visning på skärmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... 2
... 3
... 9
. . 10
❚❙ Grundinstruktioner för snabbstart
13
Vad är en digitalkamera? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Möjligheter med CASIO-kameran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Börja med att ladda upp batteriet före användning.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
❚ Laddning av batteriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
❚ Isättning av batteriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Konfigurering av grundinställningar efter att kameran slagits
på första gången . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Förberedning av ett minneskort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
❚ Användbara minneskort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
❚ Isättning av ett minneskort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
❚ Formatering (initiering) av ett nytt minneskort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
På- och avslagning av kameran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
❚ För att slå på strömmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
❚ För att slå av kameran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Inspelning av en stillbild. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Korrekt hållning av kameran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visning av stillbilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Radering av bilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..
..
..
..
22
25
26
27
❚ Radering av en enstaka fil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
❚ Radering av samtliga filer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Försiktighetsåtgärder vid inspelning av stillbilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
❚ Begränsningar för autofokus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
❚❙ Handledning för inspelning av stillbilder
29
Användning av manöverpanelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
❚ Val av poster på manöverpanelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Ändring av bildstorlek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Bildstorlek)
Användning av blixt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Blixt)
Användning av självutlösaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Självutlösare)
Specificering av autofokusytan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (AF-yta)
Specificering av ISO-känslighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ISO)
Användning av läget easy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Användning av ansiktsidentifiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ansiktsident.)
Inspelning med sminkläget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Smink)
Inspelning av vackra landskapsbilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Landskap)
Ändring av datum/tidformat på manöverpanelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inspelning med zoom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
30
34
36
37
39
39
41
43
44
45
45
❚ Växlingspunkt för optisk zoom och digital zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
4
Innehåll
❚❙ Inspelning av filmbilder och ljud
Inspelning av en film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Användning av förinspelad film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inspelning av en stillbild under pågående filminspelning. . . . . . . . . . . . . .
Inspelning av enbart ljud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Röstinspelning)
48
..
..
..
..
48
50
51
51
❚ Uppspelning av en ljudinspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
❚❙ Användning av BEST SHOT
53
Vad är BEST SHOT? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
❚ Några scenexempel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Inspelning av bilder med BEST SHOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
❚ Skapande av egna BEST SHOT-inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Inspelning med AUTO BEST SHOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inspelning av ID-foton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inspelning av bilder på vit tavla o.dyl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inspelning av ett självporträtt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Infångning av rörligt motiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Multirörelsebild)
❚❙ Avancerade inställningar
..
..
..
..
..
57
58
59
60
61
62
Användning av skärmmenyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Inställningar i inspelningsläget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (REC) . . 64
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
Val av ett fokusläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Fokus) . . .
Ändring av fokusramens form . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Fokusram) . . .
Specificering av autofokusytan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (AF-yta) . . .
Seriebildstagning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Seriebild) . . .
Användning av självutlösaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Självutlösare) . . .
Användning av automatisk slutare . . . . . . . . . . . . . . . . (Automatisk slutare) . . .
Inspelning med ansiktsidentifiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ansiktsident.) . . .
Reducering av effekterna av motivrörelser . . . . . . . . . . . . (Skakdämpning) . . .
Användning av läget easy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Läget easy) . . .
Inspelning med snabbslutaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Snabbslutare) . . .
Visning av rutmönster på skärmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Rutmönster) . . .
In- och urkoppling av digital zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Digital zoom) . . .
Inkoppling av bildgranskning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Granska) . . .
Användning av ikonhjälp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ikonhjälp) . . .
Inställning av grundinställningar vid strömpåslag . . . . . . . . . . . . . . (Minne) . . .
64
67
68
68
70
71
74
75
75
76
76
77
77
77
78
Inställningar för bildkvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Bildkvalitet) . . 79
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
Specificering av stillbildsstorlek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Bildstorlek) . . .
Specificering av bildkvalitet för stillbilder . . . . . . . . . . (Bildkvalitet (Stillbild)) . . .
Specificering av bildkvalitet för film . . . . . . . . . . . . . . . . (Bildkvalitet (Film)). . .
Korrigering av bildens ljusstyrka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(EV-skifte) . . .
Justering av vitbalans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Vitbalans) . . .
Specificering av ISO-känslighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(ISO) . . .
Specificering av mätningsläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Mätning) . . .
Optimering av bildens ljusstyrka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Belysning) . . .
Användning av inbyggda färgfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Färgfilter) . . .
Reglering av bildens skärpa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Skärpa) . . .
5
79
79
79
80
81
82
82
83
83
83
Innehåll
❚ Reglering av färgmättnad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Färgmättnad) . . . 83
❚ Justering av bildkontrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kontrast) . . . 84
❚ Specificering av blixtintensitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Blixtintens.) . . . 84
❚❙ Visning av stillbilder och filmer
85
Visning av stillbilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Visning av en film. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Visning av seriebilder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
❚ Radering av seriebilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
❚ Uppdelning av en seriebildsgrupp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Zoomning av en bild på skärmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visning av bildmeny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visning av bilder på kalendermenyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visning av stillbilder och filmer på en teveskärm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
❚❙ Övriga uppspelningsfunktioner
..
..
..
..
(Uppspelning)
89
90
90
91
93
Uppspelning av ett bildspel på kameran . . . . . . . . . . . . . . . (Diabildsvisn.) . . 93
❚ Lagring av musik från en dator i kamerans minne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Arrangering av stillbilder med hjälp av layoututskrift . . . . . (Layoututskrift)
Skapande av en stillbild av filmrutor . . . . . . . . . . . . . . . (MOTION PRINT)
Redigering av en film på kameran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Filmredig.)
Optimering av bildens ljusstyrka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Belysning)
Korrigering av röda ögon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Röda ögon)
Justering av vitbalans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Vitbalans)
Justering av ljusstyrkan för en existerande stillbild . . . . . . . . . (Ljusstyrka)
Keystone-korrigering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Keystone)
Användning av färgkorrigering till att korrigera färgen
på ett gammalt fotografi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Färgkorrig.)
Val av bilder för utskrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (DPOF utskrift)
Skyddande av en fil mot radering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Bildskydd)
Redigering av datum och tid för en bild . . . . . . . . . . . . . . . . . (Datum/Tid)
Rotering av en bild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Rotation)
Omformatering av en stillbild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Omformatera)
Klippning av en stillbild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Klippning)
Tillägg av ljud till en stillbild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Dubbning)
. . 96
. . 97
. . 98
. 100
. 100
. 101
. 102
. 102
.
.
.
.
.
.
.
.
103
104
104
105
105
106
106
107
❚ Uppspelning av ljudet till en stillbild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Kopiering av filer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kopiera) . 108
❚❙ Dynamiskt foto
109
För att skapa en motivbild för infogning . . . . . . . . . . . . . (Dynamiskt foto) . 109
Infogning av ett motiv i en bakgrundsbild . . . . . . . . . . . . (Dynamiskt foto) . .111
❚ För att visa ett dynamiskt foto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Omvandling av ett dynamiskt foto till en film . . . . . . . . . (Filmomvandlare) . 113
6
Innehåll
❚❙ Utskrift
114
Utskrift av stillbilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Direktanslutning till en skrivare kompatibel med PictBridge . . . . . . . . . . . . 115
Användning av DPOF för att välja bilder för utskrift och antalet kopior . . . . 117
❚❙ Användning av kameran med en dator
120
Hur en dator kan användas ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Användning av kameran med en dator som kör Windows . . . . . . . . . . . . . 121
Visning och lagring av bilder i en dator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uppspelning av filmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uppladdning av filmfiler till YouTube . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Överföring av bilder från datorn till kamerans minne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spela upp dynamiska fotobilder på EXILIM-kameran,
en dator eller en mobiltelefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
❚ Visning av användardokumentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (PDF-filer) . .
❚ Användarregistrering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
❚
❚
❚
❚
❚
122
125
126
128
130
130
130
Användning av kameran med en Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
❚
❚
❚
❚
❚
Anslutning av kameran till datorn och lagring av filer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatisk överföring av bilder och hantering av dem på din Macintosh. . . . .
Uppspelning av film. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visning av användardokumentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(PDF-filer) . .
Användarregistrering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131
134
134
135
135
Användning av ett Eye-Fi Wireless SD-minneskort
till överföring av bilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Eye-Fi) . 135
Filer och mappar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Minneskortdata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
❚❙ Övriga inställningar
(Inställning) 140
Ändring av färg på skärmmenyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Menyfärg)
Urkoppling av kommunikation med Eye-Fi-kort . . . . . . . . . . . . . . (Eye-Fi)
Konfigurering av ljudinställningar på kameran . . . . . . . . . . . . . . . . .(Ljud)
Konfigurering av en startbild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Startskärm)
Specificering av framställningsmetod för filnamnens serienummer (Filnr.)
Konfigurering av världstidsinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Världstid)
Tidsstämpling av stillbilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tidsstämpel)
Inställning av kamerans klocka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Justera)
Specificering av datumformat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Datumformat)
Specificering av skärmspråk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Language)
Konfigurering av inställningar för viloläge . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Viloläge)
Konfigurering av inställningar för automatiskt strömavslag (Autoströmav.)
Konfigurering av inställningar för [r] och [p] . (inspelning/uppspelning)
Konfigurering av inställningar för USB-protokoll . . . . . . . . . . . . . . . (USB)
Val av skärmformat och videosystem för videoutmatning . . . . (Videoutg.)
Formatering av det inbyggda minnet eller ett minneskort . . . . (Formatera)
Återställning av kamerans inställningar till grundinställningarna (Nollställ)
7
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
140
140
141
141
142
142
143
144
144
145
145
146
146
147
147
148
148
Innehåll
❚❙ Konfigurering av skärminställningar
149
Användning av histogram på skärmen för kontroll av exponering . . . . . . . . 149
❚ Användning av histogrammet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
❚❙ Övrigt
151
Försiktighetsåtgärder vid användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Strömförsörjning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
❚
❚
❚
❚
Laddning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Byte av batteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Försiktighetsåtgärder gällande batteriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Användning av kameran utomlands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
158
159
159
160
Användning av ett minneskort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
❚ Byte av minneskort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Datorsystemkrav för medföljande
programvara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(medföljande CD-ROM-skiva) . 162
Återställning av ursprungliga grundinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
När problem uppstår ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
❚ Felsökning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
❚ Skärmmeddelanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Antal stillbilder/filminspelningstid/röstinspelningstid . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Tekniska data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
8
Innehåll
Delar och reglage
Sidnumren inom parentes hänvisar till de sidor där respektive detalj förklaras
närmare.
. Kameran
Baksida
Framsida
12 3
7 8 9 bk
4
bm
5
6
bl
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[SET]
btbs br bq bp bo bn
1 Avtryckare (s. 22)
8 Zoomreglage
2 [ON/OFF] (strömbrytare) (s. 22, 45, 89, 90)
(s. 21)
9 Knappen [0] (film)
(s. 48)
3 Blixt (s. 34)
4 Främre lampa (s. 25, 36) bkUSB/AV-port
(s. 91, 115, 123, 132)
5 Objektiv
6 Mikrofon (s. 49, 107)
blKontaktskydd
7 Bakre lampa
bmRemhål (s. 2)
(s. 21, 23, 34)
bnKnappen [SET] (s. 29)
boKnappen [BS] (s. 53)
bpKnappen [MENU]
(s. 62)
bqStyrknapp
([8] [2] [4] [6])
(s. 27, 29, 34, 62, 149)
brKnappen [r]
(inspelning) (s. 21, 22)
bsKnappen [p]
(uppspelning) (s. 21, 26)
btSkärm (s. 10, 149)
Undersida
ckBatteri/minneskortsfack (s. 16, 19, 159, 160)
clHögtalare
cmStativhål
Använd detta hål vid montering på ett stativ.
cmcl
ck
. Batteriladdare
12
1Lampan [CHARGE]
2Kontakterna + 3Nätintag
3
9
Visning på skärmen
Skärmen använder sig av olika indikatorer, ikoner och värden för att upplysa dig om
kamerans tillstånd.
• Skärmexemplen i detta avsnitt är avsedda att visa var på skärmen olika indikatorer
och siffror kan uppträda i olika lägen. De representerar inte visningar som faktiskt
uppträder på skärmen.
. Vid inspelning av stillbilder
cp
co
cn
cm
1 2 34 5 6 7 89
bk
bl
bm
bn
bo
bp
bq
cl ck bt bs br
1Återstående minneskapacitet för stillbilder
(s. 174)
2Återstående minneskapacitet för film (s. 48)
3Inspelningsläge (s. 22)
4Vitbalansinställning (s. 81)
5Seriebild (s. 68)
6Indikator för bildförsämring (s. 46)
7Mätningsläge (s. 82)
8Bildstorlek för stillbild (s. 30)
9Bildkvalitet för stillbild (s. 79)
bkBildkvalitet för film (s. 33)
blBlixt (s. 34)
bmSjälvutlösare (s. 70)
bnAF-yta (s. 37)
boISO-känslighet (s. 39)
bpLäget easy (s. 39)
bqAnsiktsidentifiering/smink/landskap
(s. 41, 43, 44)
brDatum/tid (s. 45)
bsTidsstämpelindikator (s. 143)
btExponeringskompensation (s. 80)
ckFokusram (s. 22, 37)
clBatterinivåindikator (s. 17)
cmHistogram (s. 149)
cnSkakdämpning (s. 75)
coAutomatisk slutare (s. 71)
cpFokusläge (s. 64)
10
. Halv intryckning av avtryckaren
1
2
3
4
5
6
1Inspelningsläge (s. 22)
2Blixt (s. 34)
3ISO-känslighet (s. 39)
4Bländarvärde
5Slutartid
6Fokusram (s. 22, 37)
ANM.
• Om inställningen av bländarvärde, slutartid, ISO-känslighet eller autoexponering
inte är korrekt, så ändrar inställningen färg till orange när avtryckaren trycks in
halvvägs.
. Läget easy
12
3
4
7
5
1Blixt (s. 34)
2Självutlösare (s. 70)
3Återstående minneskapacitet för stillbilder
(s. 174)
4Bildstorlek för stillbild (s. 30)
5Datum/tid (s. 45)
6Batterinivåindikator (s. 17)
7Fokusram (s. 22, 37)
6
11
. Vid inspelning av film
1 23
4
5
9
8
7
6
1Blixt (s. 34)
2Inspelningsläge (s. 48)
3Vitbalansinställning (s. 81)
4Återstående minneskapacitet för film (s. 48)
5Filminspelningstid (s. 48)
6Exponeringskompensation (s. 80)
7Batterinivåindikator (s. 17)
8Histogram (s. 149)
9Skakdämpning (s. 75)
. Vid visning av stillbilder
12 3
bq
bp
4
5
6
7
8
9
bo bnbmblbk
1Filtyp
2Skyddsindikator (s. 104)
3Mappnamn/filnamn (s. 137)
4Bildkvalitet för stillbild (s. 79)
5Bildstorlek för stillbild (s. 30)
6ISO-känslighet (s. 39)
7Bländarvärde
8Slutartid
9Datum/tid (s. 45)
bkMätningsläge (s. 82)
blVitbalansinställning (s. 101)
bmBlixt (s. 34)
bnInspelningsläge
boBatterinivåindikator (s. 17)
bpHistogram (s. 149)
bqExponeringskompensation (s. 80)
. Vid uppspelning av film
12
3
4
5
1Filtyp
2Skyddsindikator (s. 104)
3Mappnamn/filnamn (s. 137)
4Filminspelningstid (s. 85)
5Bildkvalitet för film (s. 33)
6Datum/tid (s. 45)
7Batterinivåindikator (s. 17)
6
7
12
Grundinstruktioner för snabbstart
Vad är en digitalkamera?
En digitalkamera lagrar bilder på ett minneskort, så att bilder kan spelas in
och raderas hur många gånger som helst.
Spela in
Radering
Spela upp
Inspelade bilder kan användas på en rad olika sätt.
Lagra bilder i en dator.
Skriv ut bilder.
13
Bifoga bilder i e-post.
Grundinstruktioner för snabbstart
Möjligheter med CASIO-kameran
CASIO-kameran erbjuder en rad användbara funktioner för att underlätta inspelning
av digitala bilder, inklusive följande tre huvudfunktioner.
Dynamiskt foto
Klipp ut ett rörligt motiv ur en uppsättning inspelade seriebilder och infoga
sedan motivet i en annan bild för att skapa en dynamisk fotobild med det rörliga
motivet på.
Se sidan 109 för närmare detaljer.
Sminkläge/landskapsläge
Sminkläget gör hudstrukturen på motivet jämnare och
ansiktsskuggor orsakade av starkt solljus mjukare för
vackrare porträttfoton.
Med landskapsläget erhålls livligare färger och annan
bildbehandling för inspelning av vackra landskapsbilder.
Se sidorna 43 och 44 för närmare detaljer.
BEST SHOT
Välj helt enkelt önskat scenexempel, varvid kameran
automatiskt utför lämpliga inställningar. Därefter är det
bara att trycka på avtryckaren för att få perfekta bilder.
Med läget AUTO BEST SHOT väljs lämpligt BEST
SHOT-scenexempel automatiskt i enlighet med rådande
inspelningsförhållanden.
Se sidan 53 för närmare detaljer.
14
Grundinstruktioner för snabbstart
Börja med att ladda upp batteriet före användning.
Observera att batteriet till en nysåld kamera levereras oladdat. Utför åtgärderna
under ”Laddning av batteriet” för att göra batteriet fulladdat.
• Kameran kan endast drivas med CASIO:s speciella laddningsbara litiumjonbatteri
(NP-60). Försök aldrig använda någon annan typ av batteri.
Laddning av batteriet
1.
Anpassa batteriets positiva + och
negativa - pol till motsvarande
poler på batteriladdaren och sätt i
batteriet i batteriladdaren.
2.
Anslut batteriladdaren till ett
lämpligt nätuttag.
Lampan [CHARGE]
En fulladdning tar cirka 90 minuter.
Lampan [CHARGE] slocknar när
laddningen är klar. Koppla loss
nätkabeln från nätuttaget och ta sedan
ut batteriet ur batteriladdaren.
Lampans tillstånd
Beskrivning
Lyser röd
Laddning pågår
Blinkar röd
Problem med batteriladdaren eller batteriet (s. 158)
Av
Laddning avslutad eller i viloläge på grund av för hög
eller för låg omgivningstemperatur (s. 158)
15
Grundinstruktioner för snabbstart
Övriga försiktighetsåtgärder gällande laddning
• Använd den speciella batteriladdaren (BC-60L) till att ladda det speciella
litiumjonbatteriet (NP-60). Använd aldrig någon annan typ av laddningsanordning.
Försök att använda en annan laddare kan leda till oväntade olyckor.
• Ett batteri som ännu är varmt till följd av normal användning kan kanske inte
fulladdas. Se till att batteriet hinner svalna innan det laddas.
• Ett batteri urladdas alltid en liten aning också medan det inte är isatt i kameran.
Därför är det rekommendabelt att ladda batteriet strax innan det behöver
användas.
• Laddning av batteriet till kameran kan orsaka störningar på teve- och
radiomottagning. Anslut i så fall batteriladdaren till ett nätuttag som är placerat
längre bort från teven eller radion.
• Den faktiska laddningstiden beror på batteriets aktuella kapacitet och
laddningsförhållanden.
Isättning av batteriet
1.
Öppna batteriluckan.
1
Tryck på batteriluckan och skjut den i den riktning
som pilen anger.
2
2.
Sätt i batteriet.
Stoppare
Vänd EXILIM-loggan på
batteriet neråt (i riktning mot
objektivet), för undan
stopparen intill batterifacket
åt det håll som pilen anger
och skjut samtidigt in
batteriet i kameran. Tryck
batteriet inåt tills stopparen
fäster det på plats.
Batterikontakter
EXILIM-logga
Framsida
16
Baksida
Grundinstruktioner för snabbstart
3.
Stäng batteriluckan.
Håll batteriluckan tryckt mot kameran och skjut igen
den.
• Vi hänvisar till sidan 159 angående byte av batteri.
2
1
Kontroll av återstående batterispänning
Allteftersom batterispänningen försvagas anger en indikator på skärmen den
återstående kapaciteten enligt nedan.
Återstående spänning
Hög
Batteriindikator
Indikatorfärg
Låg
*
*
Cyanblå * Bärnstensgul *
*
Röd
*
Röd
anger att batteriet är svagt. Ladda batteriet så snart som möjligt.
Inspelning kan inte utföras medan
visas. Ladda batteriet omedelbart.
• Den kapacitet som batteriindikatorn anger ändras ibland vid omkoppling mellan
inspelningsläge och uppspelningsläge.
• Inställningarna för datum och tid raderas, om kameran lämnas utan någon
strömtillförsel med ett urladdat batteri i cirka två dygn. Ett meddelande som
uppmanar dig att ställa in datum och tid visas därefter nästa gång kameran slås på
efter att strömmen har återställts. Ställ då in datum och tid (s. 144).
• Vi hänvisar till sidan 178 angående batterilivslängd och minneskapacitet.
Tips för att spara på batteriet
• Om blixten inte behöver användas, så välj ? (Blixt av) som blixtläge (s. 34).
• Aktivera automatiskt strömavslag eller använd insomningsfunktionen för att
undvika onödig batteriförbrukning i händelse att du glömmer att slå av kameran
(s. 145, 146).
17
Grundinstruktioner för snabbstart
Konfigurering av grundinställningar efter att kameran slagits
på första gången
Första gången ett batteri sätts i kameran visas en meny för inställning av skärmspråk,
datum och tid. Om datum och tid inte ställs in korrekt kommer felaktiga datum- och
tidsdata att spelas in med bilderna.
VIKTIGT!
• Om din kamera är avsedd för den japanska marknaden, så visas ingen
språkvalsmeny i steg 2 nedan. Utför i så fall åtgärderna under ”Specificering av
skärmspråk (Language)” (s. 145) för att ändra skärmspråk till något annat än
japanska. Observera dock att en version av denna bruksanvisning på det valda
språket kanske inte följer med en kamera avsedd för den japanska marknaden.
1.
Tryck på [ON/OFF] för att slå på
kameran.
2.
Använd [8], [2], [4] och [6] till att
välja önskat språk och tryck sedan på
[SET].
3.
Använd [8] och [2] till att välja önskat datumformat och tryck sedan
på [SET].
[ON/OFF]
[BS]
[8]
[4]
[2]
[6]
[SET]
Exempel: 19. 12. 09
ÅÅ/MM/DD * 09/12/19
DD/MM/ÅÅ * 19/12/09
MM/DD/ÅÅ * 12/19/09
4.
Ställ in datum och tid.
Använd [4] och [6] till att välja den inställningspost
som ska ändras och använd sedan [8] och [2] till att
ändra den.
Tryck på [BS] för att växla mellan 12-timmars och
24-timmars tidsformat.
5.
Använd [4] och [6] till att välja ”Tillämpa” och tryck sedan på [SET]
efter att datum och tid har ställts in.
Vi hänvisar till följande sidor angående ändring av inställningarna, om ett misstag
råkar göras vid inställning av skärmspråk, datum eller tid enligt åtgärderna ovan.
– Skärmspråk: sidan 145
– Datum och tid: sidan 144
18
Grundinstruktioner för snabbstart
ANM.
• Varje land bestämmer självt vilken lokal tid som ska gälla och om sommartid ska
tillämpas, vilket betyder att dessa tider är föremål för ändringar.
• Om batteriet tas ut ur kameran för tidigt efter att tid och datum har ställts in första
gången kan det hända att inställningarna återställs till grundinställningarna. Låt
batteriet vara isatt i minst 24 timmar efter att dessa inställningar har gjorts.
Förberedning av ett minneskort
Kameran har visserligen ett inbyggt minne för lagring av bilder och filmer, men för att
erhålla större inspelningskapacitet rekommenderas inköp av ett separat minneskort.
Kameran levereras utan minneskort. Bilder som spelas in medan ett minneskort är
isatt sparas i minneskortet. När inget minneskort är isatt sparas bilderna i det
inbyggda minnet.
• Vi hänvisar till sidan 174 angående kapaciteter hos minneskort.
Användbara minneskort
– SD-minneskort
– SDHC-minneskort
Använd någon av ovanstående typer av minneskort.
Isättning av ett minneskort
1.
Tryck på [ON/OFF] för att slå av kameran och
öppna sedan batteriluckan.
1
Tryck på batteriluckan och skjut den i den riktning
som pilen anger.
2
2.
Sätt i ett minneskort.
Håll minneskortet med framsidan vänd
uppåt (mot kamerans skärmsida) och
skjut in det i minneskortfacket så långt
det går tills det låses på plats med ett
klickljud.
Framsida
Framsida
19
Baksida
Grundinstruktioner för snabbstart
3.
Stäng batteriluckan.
Håll batteriluckan tryckt mot kameran och skjut igen
den.
• Vi hänvisar till sidan 160 angående byte av
minneskort.
2
1
VIKTIGT!
• Sätt aldrig i någonting annat än ett användbart minneskort (s. 19) i
minneskortfacket.
• Om vatten eller något främmande föremål skulle råka tränga in i minneskortfacket,
så slå omedelbart av kameran, ta ut batteriet och kontakta återförsäljaren eller en
av CASIO auktoriserad serviceverkstad.
Formatering (initiering) av ett nytt minneskort
Ett nytt minneskort behöver formateras innan det används första gången.
1.
Slå på kameran och tryck på [MENU].
2.
Välj fliken ”Inst.”, välj ”Formatera” och tryck sedan på [6].
3.
Använd [8] och [2] till att välja ”Formatera” och tryck sedan på [SET].
VIKTIGT!
• Formatering av ett minneskort som redan innehåller stillbilder eller andra filer gör
att dess innehåll raderas. Vanligtvis behöver ett minneskort bara formateras en
gång. Kortet bör dock formateras på nytt, om det reagerar trögt eller uppvisar
några andra onormala företeelser.
• Använd alltid kameran till att formatera ett minneskort. Användning av ett
minneskort som formaterats på en dator kan göra att databehandlingen på
kameran blir långsammare. Formatering av ett SD- eller SDHC-minneskort på en
dator kan resultera i oöverensstämmelse med SD-formatet och orsaka problem
med kompatibilitet, drift o.dyl.
• Kopiera installationsfilerna för Eye-Fi Manager till datorn, innan ett nytt Eye-Fi-kort
formateras för att börja användas första gången. Se till att utföra denna åtgärd
innan kortet formateras.
20
Grundinstruktioner för snabbstart
På- och avslagning av kameran
För att slå på strömmen
Tryck på [ON/OFF] (strömbrytare) eller [r] (inspelning)
[ON/OFF]
för att aktivera inspelningsläget. Tryck på [p]
(strömbrytare)
(uppspelning) för att aktivera uppspelningsläget.
Den bakre lampan lyser (grön) en kort stund och kameran
slås på. Vid aktivering av inspelningsläger skjuts
objektivet samtidigt ut från kameran.
• Se noga till att ingenting hindrar eller kommer i kontakt
Bakre lampa
med objektivet medan det skjuts ut. Håll inte fast
objektivet så att det inte kan skjutas ut, eftersom det
kan orsaka fel.
• Tryck på [p] (uppspelning) i inspelningsläget för att gå
över till uppspelningsläget. Objektivet dras in cirka
10 sekunder efter att läget ändrats.
• Med vilofunktionen eller automatiskt strömavslag
[p]
[r]
(s. 145, 146) slås strömmen av automatiskt om ingen
(uppspelning) (inspelning)
åtgärd utförs under en viss tidsperiod.
För att slå av kameran
Tryck på [ON/OFF] (strömbrytare).
• Det går att ställa in kameran så att strömmen inte slås på vid tryckning på [r]
(inspelning) eller [p] (uppspelning). Det går även att ställa in kameran så att den
slås av vid tryckning på [r] (inspelning) eller [p] (uppspelning) (s. 146).
21
Grundinstruktioner för snabbstart
Inspelning av en stillbild
1.
Tryck på [r] (inspelning) för att slå på kameran.
Kontrollera att R visas på skärmen. Om inte, så hänvisar vi till sidan 53.
Ikon för stillbildsläge
Skärm
Avtryckare
[r] (inspelning)
Återstående minneskapacitet för
stillbilder (s. 174)
2.
Rikta kameran mot
motivet.
Ett motiv kan zoomas
in eller ut efter behov.
Zoomreglage
22
w Vidvinkel
z Telefoto
Grundinstruktioner för snabbstart
3.
Tryck in avtryckaren halvvägs för
att fokusera bilden.
Bakre lampa
När fokusering är klart avger kameran
ett pipljud samtidigt som den bakre
lampan tänds i grönt och fokusramen blir
grön.
Fokusram
Halvtryck
Tryck lätt in
knappen tills
det tar stopp.
Pip, pip! (Bilden är fokuserad.)
4.
Ett halvtryck på avtryckaren gör att kameran
automatiskt ställer in exponering och
fokuserar motivet som den nu är riktad mot.
För att få bra bilder är det viktigt att kunna
avgöra hur hårt tryck som behövs för ett
halvtryck respektive ett fullt tryck på
avtryckaren.
• På skärmbilderna i denna bruksanvisning
visas fokusramen som ß. Notera att
utseendet på fokusramen kan ändras till
önskad form (s. 67).
Fortsätt hålla kameran stilla och tryck in avtryckaren helt och hållet.
En stillbild spelas in.
Fullt tryck
Inspelning av en film
[0] (film)
Tryck på [0] (film) för att
starta filminspelning. Tryck
en gång till på [0] (film) för
att stoppa filminspelning.
Se sidan 48 för närmare
detaljer.
Klick! (Bilden spelas in.)
B
23
Grundinstruktioner för snabbstart
. Användning av snabbslutare
Om avtryckaren trycks in helt och hållet direkt, utan att vänta på fokusering med
autofokus, så sker inspelning med hjälp av snabbslutare (s. 76).
• Med snabbslutare fokuserar kameran snabbare än vid normal autofokusering,
vilket gör att snabbrörliga motiv kan fångas in snabbare. Notera emellertid att vissa
bilder kan bli oskarpa vid användning av snabbslutare.
• Ta i möjligaste mån lite extra tid i anspråk till att först trycka in avtryckaren halvvägs
för att erhålla korrekt fokusering.
. Om bilden inte fokuseras ...
Om fokusramen förblir röd och den bakre lampan blinkar grön, så innebär det att
bilden inte är fokuserad (t.ex. för att motivet är för nära). Rikta i så fall om kameran
mot motivet och försök fokusera på nytt.
. Om motivet inte befinner sig i mitten av ramen ...
”Fokuslås” (s. 66) kallas en teknik som kan användas vid inspelning av en bild där det
motiv som ska fokuseras på inte befinner sig inom fokusramen mitt på skärmen.
. För att spåra ett rörligt motivs rörelser
Tryck in avtryckaren halvvägs för att följa och fokusera automatiskt på ett rörligt
motiv. Se ”Ë Spårning” (s. 37) för närmare detaljer.
24
Grundinstruktioner för snabbstart
Korrekt hållning av kameran
Rubbning av kameran samtidigt som avtryckaren trycks in resulterar i suddiga bilder.
Se till att hålla kameran enligt illustrationen nedan vid inspelning och håll kameran
stilla genom att pressa armarna mot kroppen samtidigt som avtryckaren trycks in.
Håll kameran stilla, tryck försiktigt in avtryckaren och se till att undvika rörelser under
den tid det tar för bilden att spelas in. Detta är speciellt viktigt när belysningen är
dålig, eftersom slutartiden då blir längre.
Horisontellt
Vertikalt
Håll kameran så att blixten befinner
sig ovanför objektivet.
ANM.
• Se till att inte något finger eller remmen
blockerar något av de områden som
anges på illustrationen.
• För att undvika att tappa kameran bör du
fästa remmen runt fingrarna eller
handleden när du håller i kameran.
• Svinga inte kameran medan den hålls i
remmen.
• Den medföljande remmen är endast
avsedd för användning till denna kamera.
Använd den aldrig för andra syften.
25
Främre lampa
Blixt
Objektiv
Mikrofon
Rem
Grundinstruktioner för snabbstart
Visning av stillbilder
Gör på följande sätt för att titta på stillbilder på kamerans skärm.
• Vi hänvisar till sidan 85 angående uppspelning av filmer.
1.
Tryck på [p] (uppspelning) för att
aktivera uppspelningsläget.
• En stillbild som finns lagrad i minnet
visas på skärmen.
• Information gällande aktuell stillbild
visas också (s. 174).
• Det är även möjligt att dölja
[p] (uppspelning)
informationen för att enbart se
stillbilden (s. 149).
• Det är möjligt att zooma in önskad del av bilden genom att föra zoomreglaget
mot z (s. 89). Vid inspelning av en viktig bild kan zoomningen användas till
att kontrollera detaljerna i bilden efter att bilden har spelats in.
2.
Använd [4] och [6] till att bläddra mellan bilderna.
• Håll endera knappen intryckt för att bläddra i snabbare takt.
[6]
[6]
[4]
[4]
ANM.
• Vid halvvägs intryckning av avtryckaren i uppspelningsläget eller medan en meny
visas på skärmen kopplas inspelningsläget in direkt.
26
Grundinstruktioner för snabbstart
Radering av bilder
Om minnet blir fullt kan bilder som inte längre behövs raderas för att utöka
lagringsutrymmet och spela in fler bilder.
VIKTIGT!
• Tänk på att en raderad fil (bild) inte kan återkallas.
• Vid radering av en ljudstillbild (s. 107) raderas både stillbilden och tillhörande ljudfil.
Radering av en enstaka fil
1.
Tryck på [p] (uppspelning) för att aktivera
uppspelningsläget och tryck sedan på [2] (
2.
Använd [4] och [6] till att bläddra igenom filerna tills den som ska
raderas visas.
3.
Använd [8] och [2] till att välja ”Radera” och tryck sedan på [SET].
).
• Upprepa åtgärderna i steg 2 och 3 för att radera fler filer.
• Tryck på [MENU] för att avsluta radering.
Radering av samtliga filer
1.
Tryck på [p] (uppspelning) för att aktivera uppspelningsläget och
tryck sedan på [2] (
).
2.
Använd [8] och [2] till att välja ”Radera alla filer” och tryck sedan på
[SET].
3.
Använd [8] och [2] till att välja ”Ja” och tryck sedan på [SET] för att
radera alla filer.
Detta gör att meddelandet ”Det finns inga filer.” visas på skärmen.
27
Grundinstruktioner för snabbstart
Försiktighetsåtgärder vid inspelning av stillbilder
Drift
• Öppna aldrig batteriluckan medan den bakre lampan blinkar grön. Detta kan
resultera i felaktig lagring av den bild som just spelats in, skador på andra bilder
som lagrats i minnet, fel på kameran etc.
• Om ett oönskat ljus skiner direkt på objektivet, så skugga objektivet med handen
vid inspelning av en bild.
Skärmen vid inspelning av stillbilder
• Beroende på motivets ljusförhållanden kan det hända att skärmen reagerar
långsammare än normalt och att digitala störningar uppstår på skärmbilden.
• Den bild som visas på skärmen är avsedd för komponering av bilden. Den faktiska
bilden spelas in med den kvalitet som ställts in för bildkvalitet (s. 79).
Inspelning inomhus under lysrörsbelysning
• Det obetydliga flimrandet hos lysrörslampor kan påverka ljusstyrkan eller färgerna
på en bild.
Begränsningar för autofokus
• Följande förhållanden kan medföra att fokusering misslyckas.
– En enfärgad vägg eller annat motiv med mycket låg kontrast
– Motiv i kraftigt motljus
– Ett väldigt blänkande motiv
– Persienner eller andra föremål med ett horisontellt mönster
– Flera motiv på olika avstånd från kameran
– Ett motiv på ett mörkt ställe
– Kamerarörelser vid inspelning
– Ett snabbrörligt motiv
– Ett motiv som är utanför kamerans fokusomfång
• Om fokusering misslyckas, så prova att använda fokuslåset (s. 66) eller ställ in
fokus manuellt (s. 64).
28
Grundinstruktioner för snabbstart
Handledning för inspelning av stillbilder
Användning av manöverpanelen
Manöverpanelen kan användas till att ändra kamerainställningar.
1.
Aktivera inspelningsläget och tryck på [SET].
Någon av ikonerna på manöverpanelen väljs och dess inställning visas på
skärmen.
[8] [2] [4] [6]
Tillgängliga inställningar
Manöverpanel
[SET]
2.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Använd [8] och [2] till att välja den inställning som ska ändras.
1Bildstorlek/bildkvalitet för stillbild*
6ISO-känslighet (s. 39)
7Läget easy (s. 39)
8Ansiktsidentifiering/smink/landskap
(s. 30, 79)
2Bildkvalitet för film (s. 33)
3Blixt (s. 34)
4Självutlösare (s. 36)
5AF-yta (s. 37)
(s. 41, 43, 44)
9Datum/tid (s. 45)
* Bildkvaliteten för stillbilder kan inte ändras med hjälp av manöverpanelen.
3.
Använd [4] och [6] till att ändra inställningen.
4.
Upprepa åtgärderna i steg 2 och 3 för att ändra en annan inställning.
5.
Kontrollera att alla inställningarna är de önskade och tryck sedan på
[SET].
Inställningarna appliceras och inspelningsläget aktiveras på nytt.
ANM.
• Det är även möjligt att ändra andra inställningar än de som anges ovan (s. 62).
• Manöverpanelen kan inte tas fram medan dynamiskt foto, förinspelning av film, For
YouTube eller röstinspelning används.
29
Handledning för inspelning av stillbilder
Val av poster på manöverpanelen
Utför följande åtgärder för att välja vilka åtta poster som ska visas på
manöverpanelen.
1.
Tryck på [MENU] medan manöverpanelen visas.
• En meny över valbara poster visas på skärmen, med
de poster som för tillfället är valda för visning på
manöverpanelen markerade i grönt.
2.
Använd [8], [2], [4] och [6] till att välja en
post som ska visas på manöverpanelen och
tryck sedan på [SET].
Lampan bredvid den valda posten tänds.
3.
Upprepa åtgärden ovan för att välja åtta poster till manöverpanelen.
När åtta poster har valts ställs kameran i inspelningsläge och manöverpanelen
visas på skärmen.
• Tryck på [MENU] för att avsluta val av poster.
ANM.
• Posten ”Datum/Tid” längst ner på manöverpanelen är fast och kan inte ändras.
• På skärmbilderna i denna bruksanvisning visas posterna på manöverpanelen
enligt ursprunglig grundinställning.
• Posterna på manöverpanelen kan återställas till ursprunglig grundinställning
genom att återställa kameran (s. 148).
Ändring av bildstorlek (Bildstorlek)
. Bildpunkter
Bilden på en digitalkamera består av en
samling små punkter, kallade bildpunkter eller
pixlar. Ju fler bildpunkter en bild innehåller,
desto detaljrikare blir bilden. I allmänhet
räcker det emellertid med ett mindre antal
bildpunkter för utskrift av en bild (L-format)
genom en fotobutik e.dyl., bifogning av en bild
i e-post, visning av bilden på en datorskärm
o.s.v.
30
Bildpunkt
Handledning för inspelning av stillbilder
. Angående bildstorlekar
Storleken på en bild anger hur många bildpunkter den innehåller och uttrycks som
horisontella bildpunkterxvertikala bildpunkter.
Bildstorlek 8 M (3264x2448) =
Cirka 8 miljoner bildpunkter
3264*
2448*
Bildstorlek VGA (640x480) =
Cirka 300 000 bildpunkter
640*
480*
* Enhet: bildpunkter
Tips vid val av bildstorlek
Tänk på att större bilder innehåller fler bildpunkter, vilket betyder att de tar upp större
minnesutrymme.
Stort antal
bildpunkter
Detaljrikare, men upptar mer minne. Bäst vid
avsikt att skriva ut bilder i stort format (t.ex. A3).
Litet antal
bildpunkter
Mindre detaljrikt, men upptar mindre minne.
Bäst för bilder som ska skickas med e-post etc.
• Vi hänvisar till sidan 174 för närmare detaljer om bildstorlek, bildkvalitet och antal
bilder som kan lagras.
• Vi hänvisar till sidan 33 för närmare detaljer om storleken på filmbilder.
• Vi hänvisar till sidan 106 för närmare detaljer om omformatering av existerande
stillbilder.
31
Handledning för inspelning av stillbilder
. För att välja bildstorlek för stillbild
1.
Aktivera inspelningsläget och tryck på [SET].
2.
Använd [8] och [2] till att välja det översta alternativet på
manöverpanelen (Bildstorlek för stillbild).
3.
Använd [4] och [6] till att välja önskad bildstorlek och tryck sedan på
[SET].
Lämplig
Bildstorlek
utskriftsstorlek/
(bildpunkter)
tillämpning
Beskrivning
12 M
(4000x3000)
Affischutskrift
3:2
(4000x2656)
Affischutskrift
16:9
(4000x2240)
HDTV
8M
(3264x2448)
Format A3
5M
(2560x1920)
Format A4
3M
(2048x1536)
Format 3,5"x5"
Bäst när bevarande av minneskapacitet anses
viktigare än hög bildkvalitet.
VGA
(640x480)
E-post
Ger mindre bildfiler, vilket är att föredra för bilder
som ska bifogas i e-post. Bilderna blir emellertid
något grövre.
Bra detaljrikedom för större tydlighet även för
bilder klippta (s. 106) från ett original
Bra detaljrikedom
• Den ursprungliga grundinställningen för bildstorlek är ”12 M”.
• Vid val av ”3:2” spelas bilder in med formatet (bredd/höjdförhållandet) 3:2, vilket
matchar standardformat på utskriftspapper.
• Förkortningen ”HDTV” står för ”High Definition Television”. En HDTV-skärm har
formatet (bredd/höjdförhållandet) 16:9, vilket gör att en sådan skärm är bredare än
en vanlig teveskärm med det äldre formatet 4:3. Denna kamera kan spela in bilder
som är kompatibla med formatet på en HDTV-skärm.
• De format på utskriftpapper som anges här bör endast ses som riktlinjer
(utskriftsupplösning 200 dpi).
32
Handledning för inspelning av stillbilder
. Val av bildkvalitet för film
Inställning av bildkvalitet för film är avgörande för en films detaljrikedom, jämnhet och
klarhet vid uppspelning. Inspelning med inställningen för hög kvalitet (HD) ger bättre
bildkvalitet men förkortar samtidigt filmens möjliga längd.
1.
Aktivera inspelningsläget och tryck på [SET].
2.
Använd [8] och [2] till att välja det andra alternativet uppifrån på
manöverpanelen (Bildkvalitet för film).
3.
Använd [4] och [6] till att välja önskad inställning och tryck sedan på
[SET].
Bildkvalitet (bildpunkter) Ungefärlig datahastighet
Bildrutshastighet
HD
1280x720
24 megabit/sekund
24 bildrutor/sekund
STD
640x480
10 megabit/sekund
30 bildrutor/sekund
LP
320x240
2,7 megabit/sekund
15 bildrutor/sekund
• Bildformatet 16:9 är endast tillgängligt medan ”HD” är valt som bildkvalitet.
• Minneskapaciteten (filminspelningstid som kan spelas in) påverkas av vilka
inställningar som görs för bildkvalitet (s. 175).
33
Handledning för inspelning av stillbilder
Användning av blixt (Blixt)
1.
Aktivera inspelningsläget och tryck en
gång på [2] (
).
2.
Använd [4] och [6] till att välja önskat
blixtläge och tryck sedan på [SET].
Blixt
[2] (
3.
)
> Autoblixt
Blixten avfyras automatiskt i enlighet med
exponeringsförhållandena (mängden ljus och ljusstyrka).
? Blixt av
Blixten avfyras inte.
< Blixt på
Blixten avfyras alltid. Detta blixtläge kan användas för att
lysa upp ett motiv som normalt blir mörkt beroende på stark
belysning bakifrån (synkroniserad blixt för dagsljus).
_ Mjukblixt
En mjuk blixt avfyras alltid, oberoende av
exponeringsförhållandena.
¥ Reducering
av röda ögon
Blixten avfyras automatiskt. Detta blixtläge kan användas för
att minska risken för att ögon i motivet blir röda.
Tryck på avtryckaren för att starta bildinspelning.
N
< anger att blixten avfyras.
Bakre lampa
Blinkar orange medan blixten laddas för att ange att
bildinspelning inte kan ske.
• Det går inte att ta en till stillbild med blixt förrän
lampan har slutat blinka orange, vilket anger att
laddningen är klar.
• Vi hänvisar till sidan 177 angående detaljer kring blixtomfång.
34
Handledning för inspelning av stillbilder
ANM.
• Se till att inga fingrar eller remmen blockerar blixten.
• Önskad effekt erhålls kanske inte om motivet är för långt borta eller för nära.
• Blixtens laddningstid (s. 177) beror på aktuella driftsförhållanden (batteritillstånd,
omgivande temperatur o.s.v.)
• Om blixten inte används vid inspelning på ett mörkt ställe blir slutartiden längre,
vilket ökar risken för att bilden blir suddig om kameran inte hålls absolut stilla. Fäst
kameran på ett stativ e.dyl. under sådana förhållanden.
• När reducering av röda ögon används avfyras blixten automatiskt i enlighet med
exponeringen. Den avfyras inte på ställen där belysningen är god.
• Solsken, lysrörslampor och vissa andra ljuskällor kan ge upphov till onormala
färger på bilden.
• Välj ? (Blixt av) som blixtläge vid inspelning på platser där fotografering med blixt
är förbjudet.
Reducering av röda ögon
Användning av blixten på kvällen eller i ett svagt upplyst rum kan göra att det
uppträder röda prickar i ögonen hos personer på bilden. Detta inträffar när ljuset från
blixten reflekteras på ögats näthinna. När reducering av röda ögon väljs som blixtläge
avfyrar kameran en förblixt som sluter näthinnan i ögonen på personer som
förekommer på bilden, vilket reducerar risken för röda ögon. Kameran inkluderar
också en funktion för korrigering av röda ögon, som korrigerar röda ögon på
inspelade bilder.
Observera nedanstående punkter när reducering av röda ögon används.
• Reducering av röda ögon fungerar inte om personerna på bilden inte tittar rakt mot
kameran (blixten).
• Reducering av röda ögon fungerar sämre för personer som befinner sig långt från
kameran.
Andra praktiska blixtfunktioner
• Ändring av blixtintensitet (s. 84)
35
Handledning för inspelning av stillbilder
Användning av självutlösaren (Självutlösare)
Vid användning av självutlösaren startar en nerräkningstimer när avtryckaren trycks
in. En bild spelas sedan in efter en viss bestämd tid.
1.
Aktivera inspelningsläget och tryck på [SET].
2.
Använd [8] och [2] till att välja det fjärde alternativet uppifrån på
manöverpanelen (Självutlösare).
3.
Använd [4] och [6] till att välja önskad inställning och tryck sedan på
[SET].
„ 10 sek självutl.
10-sekunders självutlösare
‚ 2 sek självutl.
2-sekunders självutlösare
• Vid inspelning under förhållanden som gör slutartiden
längre kan denna inställning användas för att förhindra
suddiga bilder till följd av kamerarörelser.
Tre bilder spelas in: den första 10 sekunder efter att
avtryckaren har tryckts in och de två andra så fort
” X3 självutlösare kameran är redo för ny inspelning. Hur lång tid det tar för
(tredubbel
kameran att bli redo för inspelning beror på
självutlösare)
inställningarna för bildstorlek och bildkvalitet, huruvida ett
minneskort är isatt i kameran och blixtladdningens
tillstånd.
Självutlösare av
Självutlösaren kopplas ur.
• Den främre lampan blinkar medan självutlösarens
nerräkning pågår.
• Det går att avbryta en pågående nerräkning av
självutlösaren genom att trycka på [SET].
36
Främre lampa
Handledning för inspelning av stillbilder
ANM.
• Självutlösaren kan inte användas tillsammans med följande funktioner:
Normal kontinuerlig, Snabb kontinuerlig, vissa BEST SHOT-scener (Förinspela
(film), Röstinspelning)
• Den tredubbla självutlösaren kan inte användas tillsammans med följande
funktioner:
Automatisk slutare, Kontin. m. blixt, Film, Sminkläge, Landskapsläge, vissa BEST
SHOT-scener (Dynamiskt foto, Multirörelsebild, ID-foto, Vit tavla o.dyl., For
YouTube)
Specificering av autofokusytan (AF-yta)
Ò Intelligent
Kameran fastställer automatiskt fokuspunkten på skärmen och
fokuserar där när avtryckaren trycks in halvvägs (intelligent AF).
Í Punkt
Med detta läge utförs mätningar av en liten yta i mitten av bilden.
Denna inställning fungerar bra ihop med fokuslås (s. 66).
È Multi
När avtryckaren trycks in halvvägs medan denna inställning är
vald väljer kameran den optimala autofokusytan från nio möjliga
ytor. Fokusramen som markerar det område där kameran
fokuserar visas i grönt.
Ë Spårning
Vid halvvägs intryckning av avtryckaren fokuseras på motivet
samtidigt som fokusramen spårar motivets rörelser.
1.
Aktivera inspelningsläget och tryck på [SET].
2.
Använd [8] och [2] till att välja det femte alternativet uppifrån på
manöverpanelen (AF-yta).
3.
Använd [4] och [6] till att välja önskad inställning och tryck sedan på
[SET].
4.
Rikta kameran mot motivet och tryck in avtryckaren halvvägs. Vänta
tills kameran har ställt in exponering och fokus automatiskt.
37
Handledning för inspelning av stillbilder
5.
Tryck in avtryckaren helt och hållet.
”Í Punkt” eller ”Ë Spårning”
”Ò Intelligent”
Fokusram
Fokusram
”È Multi”
Fokusram
VIKTIGT!
• ”È Multi” kan inte väljas som autofokusyta vid användning av ansiktsidentifiering
(s. 41).
• ”Ë Spårning” kan inte väljas som autofokusyta vid användning av automatisk
slutare (s. 71).
• Val av ”Ë Spårning” kan medföra vibrationer och störande ljud från de
objektivrörelser som uppstår vid spårning av ett motiv. Detta tyder inte på något fel.
38
Handledning för inspelning av stillbilder
Specificering av ISO-känslighet (ISO)
ISO-känslighet är ett mätvärde för ljuskänslighet.
1.
Aktivera inspelningsläget och tryck på [SET].
2.
Använd [8] och [2] till att välja det sjätte alternativet uppifrån på
manöverpanelen (ISO-känslighet).
3.
Använd [4] och [6] till att välja önskad inställning och tryck sedan på
[SET].
AUTO
Känsligheten ställs in automatiskt i enlighet med rådande förhållanden.
ISO 64
Lägre känslighet
Lång slutartid
Mindre brus
Kort slutartid
(för inspelning i svagt
upplysta områden)
Viss kornighet
(ökat digitalt brus)
ISO 100
ISO 200
ISO 400
ISO 800
ISO 1600 Högre känslighet
• ISO-känsligheten ”AUTO” tillämpas alltid för filmer, oavsett nuvarande
inställning av ISO-känslighet.
• Högre värden för ISO-känslighet tenderar att resultera i bilder med digitalt brus.
Användning av läget easy
Läget easy undanröjer behovet av omständiga inställningar och gör
stillbildsinspelning enklare. Detta läge rekommenderas för den som är ovan vid digital
fotografering.
1.
Aktivera inspelningsläget och tryck på [SET].
2.
Använd [8] och [2] till att välja det tredje alternativet nerifrån på
manöverpanelen (Läget easy).
39
Handledning för inspelning av stillbilder
3.
Använd [4] och [6] till att välja ”| ON” och tryck sedan på [SET].
Detta aktiverar läget easy.
4.
Fokusera bilden.
Kontrollera att fokusramen befinner sig på motivet och tryck in avtryckaren
halvvägs.
5.
Spela in bilden.
Tryck in avtryckaren helt och hållet, när bilden är fokuserad.
En stillbild spelas in.
. Användning av menyn easy
Menyn easy innehåller inställningar för blixt, självutlösare och bildstorlek samt en
post för att lämna läget easy.
Medan kameran är i läget easy är alla andra inställningar (utom Blixt, Självutlösare,
Bildstorlek och Läget easy) på menyn under fliken REC (s. 163) och menyn under
fliken Bildkval. (s. 164) fast inställda på optimala värden. Eventuellt ändrade
inställningar under dessa flikar används inte i läget easy.
VIKTIGT!
• För att kunna använda menyn under fliken Inst. (s. 165) måste läget easy lämnas.
Välj för detta posten ”Läget easy” i steg 2 i följande anvisningar och välj sedan l
i steg 3. Därefter kan menyn under fliken Inst. användas som vanligt.
1.
Tryck på [MENU].
På menyn easy visas större text än på
standardmenyerna.
2.
Använd [8] och [2] till att välja önskad
menypost och tryck sedan på [SET].
40
Handledning för inspelning av stillbilder
3.
Använd [8] och [2] till att välja önskad inställning och tryck sedan på
[SET].
Menypost:
Tillgängliga inställningar:
Blixt
> (Autoblixt)* / < (Blixt på) / ? (Blixt av)
Självutlösare
• (10-sekunders självutlösare) / l*
Bildstorlek
1* / % / !
Läget easy
k / l*
Lämna meny
Lämna menyn easy
• En asterisk (*) anger grundinställning vid nollställning.
• Vi hänvisar till nedanstående sidhänvisningar angående detaljer.
– Blixt (s. 34)
– Självutlösare (s. 70)
– Bildstorlek (s. 30)
• Följande inställningar kan väljas för ”Läget easy”.
För att göra detta:
Välj denna inställning:
Stanna kvar i läget easy, utan att ändra inspelningsläge k
Gå över från läget easy till ett vanligt inspelningsläge
l
• Uppoppande hjälptext på skärmen ger en kort förklaring av varje inställning.
Användning av ansiktsidentifiering (Ansiktsident.)
Vid fotografering av människor identifierar funktionen för ansiktsidentifiering
ansiktena på upp till tio personer och ställer in lämplig fokus och ljusstyrka därefter.
1.
Aktivera inspelningsläget och använd [4] och [6] till att ta fram ikonen
G på manöverpanelen, så att ansiktsidentifiering aktiveras.
• Om G inte visas på manöverpanelen, så tryck tillräckligt många gånger på
[4] eller [6] tills ikonen visas. Vid varje tryckning på [4] eller [6] bläddras
alternativen på manöverpanelen fram i följande ordningsföljd:
ansiktsidentifiering * sminkläge (s. 43) * landskapsläge (s. 44).
41
Handledning för inspelning av stillbilder
2.
Tryck på [SET] och använd sedan [8] och [2] till att välja det andra
alternativet nerifrån på manöverpanelen (Ansiktsident.).
3.
Använd [4] och [6] till att välja ”G Ansiktsidentifiering: På” och tryck
sedan på [SET].
4.
Rikta kameran mot motivet.
Kameran söker upp och markerar identifierade
ansikten med en ram på skärmen.
5.
Tryck in avtryckaren halvvägs.
Kameran fokuserar på utvalda ansikten, vars ramar
blir gröna.
6.
Tryck in avtryckaren helt och hållet.
Ikon för
ansiktsidentifiering
Tips för bästa resultat med ansiktsidentifiering
• Om kameran inte lyckas identifiera något ansikte, så fokuserar den i mitten av
bilden.
• Se till att Autofokus (AF) alltid är valt som fokusläge vid inspelning med
ansiktsidentifiering.
• Ansiktsidentifiering kan ta något längre tid när kameran hålls vertikalt.
• Identifiering av följande typer av ansikten kan inte utföras.
– Ett ansikte som är skymt av hår, solglasögon, en hatt e.dyl. eller som är i en
mörk skugga
– Ett ansikte i profil eller i vinkel
– Ett ansikte som är alltför långt borta och litet eller alltför nära och stort
– Ett ansikte i ett område som är väldigt mörkt
– Ansiktet på ett husdjur eller ett annat icke-mänskligt motiv
VIKTIGT!
• Ansiktsidentifiering kan inte användas i kombination med någon av följande
funktioner.
– Vissa BEST SHOT-scener (Dynamiskt foto, Kors, Pastell, Multirörelsebild,
ID-foto, Vit tavla o.dyl., Förinspela (film), For YouTube, Röstinspelning)
– Vid inspelning av film
• Följande funktion avaktiveras vid inspelning med ansiktsidentifiering.
– Multi AF
42
Handledning för inspelning av stillbilder
Inspelning med sminkläget (Smink)
Sminkläget gör hudstrukturen på motivet jämnare och ansiktsskuggor orsakade av
starkt solljus mjukare för vackrare porträttfoton.
1.
Aktivera inspelningsläget och använd [4] och
[6] till att ta fram ikonen ± på
manöverpanelen, så att sminkläget aktiveras.
• Om ± inte visas på manöverpanelen, så tryck
tillräckligt många gånger på [4] eller [6] tills
ikonen visas. Vid varje tryckning på [4] eller [6]
bläddras alternativen på manöverpanelen fram i
följande ordningsföljd:
ansiktsidentifiering (s. 41) * sminkläge *
landskapsläge (s. 44).
Sminkikon
2.
Tryck på [SET] och använd sedan [8] och [2] till att välja det andra
alternativet nerifrån på manöverpanelen (Sminkläge).
3.
Använd [4] och [6] till att välja ”Sminknivå” och
tryck sedan på [SET].
• Tretton olika nivåer, från ”0 (av)” (ingen korrigering) till ”+12
(max.)” (maximal korrigering), finns att välja mellan. Ju högre värde som väljs,
desto större blir den behandling som utförs.
4.
Rikta kameran mot motivet.
Kameran söker upp och markerar identifierade ansikten med en ram på skärmen.
5.
Tryck in avtryckaren halvvägs.
Kameran fokuserar på ansiktena, samtidigt som ramarna runt dem blir gröna.
6.
Tryck in avtryckaren helt och hållet för att spela in en bild.
ANM.
• Följande funktioner kan inte användas tillsammans med sminkläget:
seriebildstagning, tredubbel självutlösare, ansiktsidentifiering, landskapsläge, vissa
BEST SHOT-scener
43
Handledning för inspelning av stillbilder
Inspelning av vackra landskapsbilder (Landskap)
Med landskapsläget erhålls livligare färger, disfiltrering och annan bildbehandling
som underlättar inspelning av vackra landskapsbilder.
1.
Aktivera inspelningsläget och använd [4] och
[6] till att ta fram ikonen Ö på
manöverpanelen, så att landskapsläget
aktiveras.
• Om Ö inte visas på manöverpanelen, så tryck
tillräckligt många gånger på [4] eller [6] tills
ikonen visas. Vid varje tryckning på [4] eller [6]
Landskapsikon
bläddras alternativen på manöverpanelen fram i
följande ordningsföljd:
ansiktsidentifiering (s. 41) * sminkläge (s. 43) * landskapsläge.
2.
Tryck på [SET] och använd sedan [8] och [2] till att välja det andra
alternativet nerifrån på manöverpanelen (Landskapsläge).
3.
Använd [4] och [6] till att välja önskad
landskapslägesinställning.
Livl. landskap
Färger förstärks för att skapa klarare och livligare
landskapsbilder.
Dimborttagning
Dimmiga och molniga förhållanden korrigeras för att ge
landskapsbilder som verkar inspelade vid vackert väder.
• Tillgängliga nivåinställningar är ”+1” (svag) och ”+2” (kraftig).
4.
Kontrollera inställningen och tryck sedan på [SET].
Vald effekt kommer nu att tillämpas.
5.
Rikta kameran mot det landskap som ska spelas in.
6.
Tryck på avtryckaren för att starta bildinspelning.
ANM.
• Följande funktioner kan inte användas medan landskapsläget är inkopplat på
kameran:
seriebildstagning, tredubbel självutlösare, sminkläge, ansiktsidentifiering,
belysning, färgfilter, skärpa, färgmättnad, kontrast, vissa BEST SHOT-scener
44
Handledning för inspelning av stillbilder
Ändring av datum/tidformat på manöverpanelen
1.
Aktivera inspelningsläget och tryck på [SET].
2.
Använd [8] och [2] till att välja det nedersta alternativet på
manöverpanelen (Datum/Tid).
Använd [4] och [6] till att välja datum eller tid.
ANM.
• För datum kan något av två olika visningsformat (s. 144) väljas: månad/dag eller
dag/månad.
• Tiden visas enligt 24-timmars format.
Inspelning med zoom
Kameran erbjuder en 3X optisk zoom (som ändrar objektivets brännvidd), vilken kan
användas i kombination med en digital zoom (som digitalt förstorar den centrala delen
av bilden) för en samlad zoomkapacitet på 3X till 47,8X. Punkten för bildförsämring
beror på bildstorleken (s. 47).
1.
Aktivera inspelningsläget och använd zoomreglaget till att zooma.
w Vidvinkel
z Telefoto
Zoomreglage
w (vidvinkel) : Förminskar motivet och gör omfånget vidare
z (telefoto) : Förstorar motivet och gör omfånget snävare
2.
Tryck på avtryckaren för att spela in bilden.
VIKTIGT!
• Digital zoom kan inte användas medan datumstämpel (s. 143) är inkopplat.
45
Handledning för inspelning av stillbilder
ANM.
• Ju högre digital zoomfaktor, desto grövre blir den inspelade bilden. Notera att
kameran även har en funktion som medger inspelning med digital zoom utan
någon bildförsämring (s. 47).
• Användning av ett stativ rekommenderas för att undvika suddiga bilder på grund av
kamerarörelser vid inspelning med telefoto.
• Vid en zoomning ändras objektivets bländaröppning.
• Endast digital zoom kan användas under pågående filminspelning. Den optiska
zoomen kan ställas in innan [0] (Film) trycks in för att starta filminspelning.
Växlingspunkt för optisk zoom och digital zoom
Om zoomreglaget hålls intryckt mot läget z (telefoto), så avbryts zoomning när den
optiska zoomfaktorn når sin maximala nivå. Släpp zoomreglaget ett ögonblick och
tryck sedan in det mot läget z (telefoto) igen för att växla till digital zoom, som gör
det möjligt att ställa in en ännu högre zoomfaktor.
• Vid zoomning anger en zoomstapel på skärmen den aktuella zoominställningen.
Indikator för bildförsämring
Fokuseringsomfång
(visas för autofokus, närbildsfokus och manuell fokus.)
Zoomstapel
Omfång för oförsämrad
bildkvalitet
1X
Omfång för försämrad
bildkvalitet
3X till 18,7X
Växlingspunkt för optisk/digital zoom
* 3X optisk zoompunkt
12X till 47,8X
Zoompekare
(anger nuvarande zoomläge.)
Bildförsämring
46
Handledning för inspelning av stillbilder
• Punkten för bildförsämring beror på
bildstorleken (s. 30). Ju mindre
bildstorlek, desto högre zoomfaktor kan
användas innan punkten för
bildförsämring nås.
• Även om digital zoom vanligtvis medför
sämre bildkvalitet, så kan viss digital
zoomning användas utan bildförsämring
när bildstorleken inte är större än ”8 M”.
Omfånget inom vilket digital zoom kan
användas utan bildförsämring anges på
skärmen. Punkten för bildförsämring
avgörs av bildstorleken.
47
BildMaximal
Oförsämrad
storlek zoomfaktor zoomgräns
12 M
12X
3X
3:2
12X
3X
16:9
12X
3X
8M
14,7X
3,7X
5M
18,7X
4,7X
3M
23,4X
5,9X
VGA
47,8X
18,7X
Handledning för inspelning av stillbilder
Inspelning av filmbilder och ljud
Inspelning av en film
1.
Ställ in önskad bildkvalitet för filmen (s. 33).
Vald inställning av bildkvalitet avgör hur lång film som kan spelas in.
2.
Aktivera inspelningsläget och
tryck på [0] (Film).
Återstående inspelningstid
(s. 175)
[0] (Film)
Inspelning startar och Y visas på
skärmen.
Filminspelning inkluderar enkanaligt
ljud.
3.
Tryck en gång till på [0] för att
stoppa inspelning.
• Varje film kan vara upp till 10 minuter
lång. Filminspelning stoppas
automatiskt efter 10 minuter.
Filminspelning stoppas också
automatiskt om minnet blir fullt innan
inspelningen avbryts genom att trycka på [0].
Inspelningstid
Inspelning med BEST SHOT
Med BEST SHOT (s. 53) är det möjligt att välja ett scenexempel som matchar den typ
av film som är avsedd att spelas in, varpå kamerans inställningar ändras därefter för
inspelning av lyckade filmer. Genom att t.ex. välja BEST SHOT-scenen Nattscen
ställs kameran in så att klara och ljusa filmbilder kan spelas in på kvällen.
Minimering av effekterna av kamerarörelser vid filminspelning
Kameran kan ställas in så att effekterna av kamerarörelser under pågående
filminspelning minimeras (s. 75). Observera dock att detta inte förhindrar suddiga
bilder på grund av motivrörelser och att det gör synfältet snävare.
48
Inspelning av filmbilder och ljud
ANM.
• Vid långvarig filminspelning blir kamerans hölje en aning varmt. Detta är helt
normalt och tyder inte på något fel.
• Kameran spelar även in ljud. Observera därför följande punkter
vid filminspelning:
– Se till att inte blockera mikrofonen med fingrarna e.dyl.
– Resultatet blir mindre lyckat om kameran befinner sig för långt
borta från det som spelas in.
– Användning av knapparna på kameran vid inspelning kan
Mikrofon
medföra att ljud från knapparna spelas in.
• Inspelning av ett väldigt ljusstarkt motiv kan ge upphov till ett
vertikalt band eller rosa skiftningar på skärmbilden. Detta tyder inte på något fel.
• Vid användning av vissa typer av minneskort tar filminspelning längre tid i anspråk,
vilket gör att bildrutor i filmen kan gå förlorade. Detta tillstånd anges av att » och
Y blinkar på skärmen. För att undvika förlust av bildrutor i filmen rekommenderas
användning av ett minneskort med en maximal överföringshastighet på minst
10 MB per sekund (s. 161).
• Endast digital zoom kan användas för zoomning under pågående filminspelning.
Zooma efter behov innan [0] trycks in för att starta inspelning, eftersom optisk
zoom inte kan användas under pågående filminspelning.
• Effekterna av kamerarörelser blir mer uttalade på bilderna vid inspelning av
närbilder eller användning av en hög zoomfaktor. Därför rekommenderas
användning av ett stativ för sådana inspelningar.
• Autofokus och närbildsfokus blir till fast fokus vid filminspelning (s. 64).
49
Inspelning av filmbilder och ljud
Användning av förinspelad film
Med hjälp av denna funktion spelar kameran in upp till fyra sekunder av vad som
helst som händer framför objektivet och lagrar detta i ett buffertminne som
kontinuerligt uppdateras. Vid tryckning på [0] sparas den förinspelade handlingen
(buffertinnehållet) följt av det som spelas in i realtid. Inspelning i realtid fortsätter tills
inspelningen stoppas.
[0]
[0]
Film
Inspelningsstart
4 sekunders förinspelad del (från bufferten)
Inspelningsslut
. För att ställa in kameran för förinspelning av film
1.
Aktivera inspelningsläget och tryck på [BS].
2.
Använd [8], [2], [4] och [6] till att välja scenen ”Förinspela (film)”
och tryck sedan på [SET].
‰ visas på skärmen.
. För att spela in en förinspelad film
1.
Håll kameran riktad mot motivet och tryck på [0].
Fyra sekunders handling förinspelat i bufferten sparas och inspelning i realtid
startar.
2.
Tryck en gång till på [0] för att stoppa inspelning.
• Koppla ur förinspelning av film genom att trycka på [BS] och sedan välja R
(Auto).
50
Inspelning av filmbilder och ljud
Inspelning av en stillbild under pågående filminspelning
1.
Tryck på avtryckaren samtidigt som en filminspelning pågår.
Filminspelning fortsätter efter att stillbilden har spelats in.
ANM.
• Inställningen av blixtläge kan ändras med hjälp av [2] (
) under pågående
filminspelning.
• Filminspelning avbryts i några sekunder vid den punkt där en stillbild spelas in.
• Inspelning av en stillbild under pågående filminspelning kan inte utföras medan
någon av följande BEST SHOT-scener är vald:
Förinspela (film), Dynamiskt foto, Kors, Pastell, Multirörelsebild, ID-foto, Vit tavla
o.dyl., For YouTube, Röstinspelning
Inspelning av enbart ljud (Röstinspelning)
Röstinspelning medger inspelning av enbart ljud, utan en stillbild eller film.
• Vi hänvisar till sidan 175 angående kapaciteter för röstinspelning.
1.
Aktivera inspelningsläget och tryck på [BS].
2.
Använd [8], [2], [4] och [6] till att välja scenen ”Röstinspelning” och
tryck sedan på [SET].
` visas på skärmen.
3.
Tryck på avtryckaren för att starta
ljudinspelning.
Inspelningstid
• Den bakre lampan blinkar grön under pågående
inspelning.
• Tryck på [SET] under pågående inspelning för att
placera en markör i inspelningen. Vid uppspelning
är det möjligt att hoppa till markörer i inspelningen.
4.
Tryck på avtryckaren igen för att stoppa
ljudinspelning.
Återstående
inspelningstid
• Upprepa åtgärderna i steg 3 och 4 för att skapa
ännu en ljudinspelningsfil.
• Koppla ur röstinspelning genom att trycka på [BS]
och sedan välja R (Auto).
51
Inspelning av filmbilder och ljud
ANM.
• Under pågående ljudinspelning kan [8] (DISP) användas till att tända eller släcka
skärmen.
• Om inget av innehållet på skärmen är inkopplat, så släcks skärmen omedelbart
(s. 149) vid val av scenen ”Röstinspelning”.
Angående ljuddata
• Ljudfiler kan spelas upp på en dator med Windows Media Player eller QuickTime.
– Ljuddata: WAVE/IMA-ADPCM (filtillägget WAV)
Uppspelning av en ljudinspelning
1.
Aktivera uppspelningsläget och använd [4]
och [6] till att ta fram den röstinspelningsfil
som ska spelas upp.
` visas istället för bilden för en röstinspelningsfil.
2.
Tryck på [SET] för att starta uppspelning.
Reglage för uppspelning av röstinspelning
Snabbspelning framåt/bakåt
[4] [6]
Start/paus
[SET]
Hoppning mellan markörer
Koppla in paus och tryck på [4] eller [6] för att
hoppa till önskad markör och tryck sedan på [SET]
för att återuppta uppspelning.
Volymreglering
Tryck på [2] och tryck sedan på [8] [2].
På/avslagning av skärmen
[8] (DISP)
Uppspelningsstopp
[MENU]
52
Inspelning av filmbilder och ljud
Användning av BEST SHOT
Vad är BEST SHOT?
BEST SHOT är en samling förinställda scenexempel, som kan användas för olika
typer av inspelningsförhållanden. Om inställningen av kameran behöver ändras, så
välj helt enkelt det scenexempel som bäst överensstämmer med rådande
förhållanden. Kameran ställs då automatiskt in därefter. På så sätt kan risken för
misslyckade bilder på grund av felaktiga inställningar av exponering och slutartid
undvikas.
Några scenexempel
Porträtt
Landskap
Nattscen
Nattscen Porträtt
Inspelning av bilder med BEST SHOT
1.
Aktivera inspelningsläget och
tryck på [BS].
Valt scenexempel
(inramat)
En meny över BEST SHOT-scener
visas.
• Det grundinställda valet är R
(Auto).
2.
Använd [8], [2], [4] och [6] till
att flytta ramen till önskat
scenexempel.
[BS]
Scennamn
• Scenmenyn innehåller flera sidor.
Scennummer
Använd [8] och [2] till att bläddra
mellan menysidorna.
• Information om det scenexempel som är valt för tillfället kan tas fram. Se sidan
54 för närmare detaljer.
• Välj scen 1 R (Auto) för att återgå till läget för normal inspelning av stillbilder.
Vid tryckning på [MENU] medan scenmenyn eller information om ett visst
scenexempel visas på skärmen hoppar ramen direkt till R (Auto).
53
Användning av BEST SHOT
3.
Tryck på [SET] för att ändra kamerans inställningar i enlighet med valt
scenexempel.
Inspelningsläget kopplas åter in.
• Inställningarna för det valda scenexemplet förblir aktiva tills ett annat
scenexempel väljs.
• Upprepa åtgärderna ovan från och med steg 1 för att välja en annan BEST
SHOT-scen.
4.
Tryck på avtryckaren (för inspelning av en stillbild) eller [0] (för
filminspelning).
ANM.
• BEST SHOT-scenen YouTube ställer in kameran för inspelning av filmer
optimerade för uppladdning till YouTube. Filmer inspelade enligt scenexemplet
YouTube lagras i en särskild mapp, så att de lätt kan återfinnas för uppladdning
(s. 138). Maximal inspelningstid medan YouTube-scenen är vald är 10 minuter.
. Visning av information om scenexempel
Flytta ramen på scenmenyn till ett scenexempel du vill ha
närmare detaljer om och skjut sedan zoomreglaget åt
endera hållet.
• Skjut zoomreglaget åt endera hållet igen för att återgå till
scenmenyn.
• Använd [4] och [6] för att bläddra mellan scenexempel.
• Tryck på [SET] för att ändra kamerans inställningar i
enlighet med valt scenexempel. Tryck på [BS] för att återigen ta fram informationen
om den valda BEST SHOT-scenen.
54
Användning av BEST SHOT
. Anmärkningar gällande BEST SHOT
• Följande BEST SHOT-scener kan inte användas vid filminspelning:
Dynamiskt foto, Kors, Pastell, Multirörelsebild, ID-foto, Vit tavla o.dyl., Självporträtt
(1 pers.), Självporträtt (2 pers.)
• Följande BEST SHOT-scen kan inte användas vid stillbildsinspelning: Förinspela
(film), For YouTube
• Scenen Röstinspelning kan inte användas vid stillbildsinspelning eller
filminspelning.
• Vissa scenen, såsom Nattscen och Fyrverkeri, medför inställning av lång slutartid.
Eftersom en lång slutartid ökar risken för digitalt brus på bilden utför kameran
automatiskt en digital brusreduceringsbehandling när någon av dessa scener har
valts. Detta medför att det tar lite längre tid att spara bilden, vilket anges av att den
bakre lampan blinkar grön. Utför ingen manövrering av kameran under denna tid.
Det kan också vara lämpligt att använda ett stativ för att förhindra suddiga bilder till
följd av kamerarörelser vid inspelning med lång slutartid.
• Kameran innehåller ett scenexempel som optimerar inställningar för
auktionssajtbilder. Beroende på kameramodell kallas scenexemplet antingen ”For
eBay” eller ”Auktion”. Bilder som spelas in med hjälp av scenexemplet för
auktionssajter lagras i en särskild mapp, så att de enkelt kan letas fram på en dator
(s. 138).
• Hög känslighet
– Inställningen för hög känslighet fungerar inte när kamerans blixt avfyras.
– Hög känslighet ger kanske inte önskat resultat under väldigt mörka förhållanden.
– Vid inspelning med lång slutartid bör ett stativ användas för att förhindra suddiga
bilder på grund av kamerarörelser.
– Under vissa ljusförhållanden utför kameran en automatisk brusfiltrering för att
minska digitalt brus i bilden. Denna åtgärd gör att det tar längre tid än normalt för
kameran att spara bilden och förbereda sig för inspelning av nästa bild.
• Bilderna i BEST SHOT-scenerna är inte inspelade med denna kamera.
• En bild som spelas in med hjälp av en BEST SHOT-scen ger kanske inte väntat
resultat på grund av aktuella inspelningsförhållanden m.m.
• Det går att modifiera inställningarna på kameran efter att en BEST SHOT-scen har
valts. Observera dock att BEST SHOT-inställningarna återgår till respektive
grundinställningar när en annan BEST SHOT-scen väljs eller kameran slås av.
55
Användning av BEST SHOT
Skapande av egna BEST SHOT-inställningar
Upp till 999 önskade kamerainställningar kan sparas som egna BEST SHOT-scener
och snabbt återkallas vid behov.
1.
Ta fram menyn över BEST SHOT-scener och välj scenen kallad BEST
SHOT (Registrera anv.scen).
2.
Använd [4] och [6] till att välja den stillbild eller film vars inställningar
du vill spara.
3.
Använd [8] och [2] till att välja ”Lagra” och tryck sedan på [SET].
Din BEST SHOT-scen tilldelas namnet ”Återkalla anv.scen” tillsammans med ett
scennummer.
ANM.
• BEST SHOT-scener för stillbilder kan användas enbart för stillbilder och BEST
SHOT-scener för filmer enbart för filmer.
• Det går att kontrollera inställningarna för vald BEST SHOT-scen genom att ta fram
kamerans inställningsmenyer och titta på de olika posterna.
• Egna stillbildsscener tilldelas nummer i ordningsföljden: SU1, SU2 o.s.v., medan
egna filmscener tilldelas nummer i ordningsföljden: MU1, MU2 o.s.v.
• Följande inställningar lagras i varje egen BEST SHOT-scen för stillbilder:
Ansiktsident., Fokus, EV-skifte, Vitbalans, Blixt, ISO, Mätning, Belysning,
Sminkläge, Landskapsläge, Blixtintens., Färgfilter, Skärpa, Färgmättnad, Kontrast
• Följande inställningar lagras i varje egen BEST SHOT-scen för filmer:
Fokus, EV-skifte, Vitbalans, Färgfilter, Skärpa, Färgmättnad, Kontrast
• Egna BEST SHOT-scener lagras i mappen SCENE (stillbilder) eller mappen
MSCENE (filmer) i det inbyggda minnet (s. 138).
• Vid formatering av kamerans inbyggda minne (s. 148) raderas alla egna BEST
SHOT-scener.
• Gör på följande sätt för att vid behov radera en egen BEST SHOT-scen.
1 Ta fram informationen (s. 54) om den egna BEST SHOT-scen som ska raderas.
), välj ”Radera” och tryck sedan på [SET].
2 Tryck på [2] (
56
Användning av BEST SHOT
Inspelning med AUTO BEST SHOT
Med AUTO BEST SHOT väljer kameran automatiskt den BEST SHOT-scen som
lämpar sig bäst för aktuellt motiv och rådande inspelningsförhållanden och ändrar
inställningarna därefter. Följande scener väljs automatiskt av AUTO BEST SHOT.
Porträtt, Landskap, Nattscen, Nattscen Porträtt, Närbild, Sport o.dyl.
1.
Tryck på [BS] och välj sedan scenen ”AUTO BEST SHOT”.
2.
Rikta kameran mot motivet.
AUTO BEST SHOT-ikon
Kameran väljer automatiskt en BEST SHOT-scen
som passar för aktuellt motiv och rådande
inspelningsförhållanden och ändrar inställningarna
därefter. Om inspelningsförhållandena ändras kan
det hända att kameran automatiskt ändrar till en
annan BEST SHOT-scen.
• Den scen som kameran har valt visas i några
sekunder på skärmen.
3.
Tryck på avtryckaren för att spela in bilden.
• Efter avslutad bildinspelning förblir AUTO BEST SHOT-funktionen aktiv, så att
kameran väljer en lämplig BEST SHOT-scen också för nästa bild.
. För att välja en annan BEST SHOT-scen
Om du inte vill använda en BEST SHOT-scen som kameran har valt automatiskt, så
tryck på [SET], använd [4] och [6] till att välja en annan scen och tryck sedan på
[SET] igen.
VIKTIGT!
• Vissa motiv och/eller inspelningsförhållanden kan göra det omöjligt för kameran att
välja en lämplig scen.
• Automatiskt scenval kan tillfälligt kopplas in eller ur genom att trycka på knappen
[4] eller [6].
• Vid inspelning med AUTO BEST SHOT kan objektivrörelser medföra att vibrationer
och störande ljud uppstår. Detta tyder inte på något fel.
57
Användning av BEST SHOT
Inspelning av ID-foton
Denna funktion kan användas till att spela in ett porträtt och sedan skriva ut det i
någon av följande standardstorlekar för ID-foto: 30x24 mm, 40x30 mm, 45x35 mm,
50x40 mm eller 55x45 mm.
1.
Tryck på [BS] och välj sedan scenen ”ID-foto”.
2.
Tryck på avtryckaren för att spela in ett porträtt av den person som ett
ID-foto ska skapas för.
3.
Justera vid behov ansiktets position på bilden.
[8] [2] [4] [6] : flyttar porträttet uppåt, neråt, åt vänster eller åt höger.
Zoomreglage : Zoomar in eller ut porträttet.
Huvudlinje
Oval ram
Haklinje
4.
Tryck på [SET].
Bilden lagras i minnet.
• Den resulterande bilden sparas alltid som en bild av formatet 5 M (2560x1920
bildpunkter), oberoende av aktuell inställning av bildstorlek på kameran.
Utskrift av ett ID-foto
Vid utskrift av ett ID-foto skrivs flera kopior av samma bild ut i olika standardstorlekar
för ID-foto på ett och samma pappersark. Klipp ut den eller de bilder som önskas.
• De faktiska storlekarna på utskriften är en aning större än standardstorlekarna för
ID-foto för att möjliggöra klippning.
• Se till att välja ”4"x6"” som pappersstorlek (s. 116), när ett ID-foto ska skrivas ut.
• Se till att ställa in skrivaren för ”gränslös utskrift”, när ett ID-foto ska skrivas ut.
Anlita bruksanvisningen som medföljer skrivaren för närmare detaljer.
58
Användning av BEST SHOT
Inspelning av bilder på vit tavla o.dyl.
En behandling kallad
”keystonekorrigering” gör linjer raka
och naturliga, även på rektangulära
föremål som fotograferas ur en sned
vinkel.
Före keystonekorrigering
Efter keystonekorrigering
1.
Tryck på [BS] och välj sedan scenen ”Vit tavla o.dyl.”.
2.
Tryck på avtryckaren för att spela in bilden.
Bilden visas på skärmen med en röd ram runt det
område som väljs för keystone-korrigering. Om en
svart ram förekommer, så betyder det att kameran har
identifierat mer än ett område som kan keystonekorrigeras. Använd [4] och [6] till att flytta ramen till
det område där keystone-korrigering ska utföras.
• Om bilden inte innehåller något område där keystone-korrigering behöver
utföras, så visas meddelandet ”Kan ej korrigera bilden!” på skärmen varefter
bilden sparas som den är i minnet.
3.
Använd [8] och [2] till att välja ”Korrigera” och tryck sedan på [SET].
Bilden korrigeras och den resulterande (korrigerade) bilden sparas.
ANM.
• Se till att alla ytterlinjerna på det föremål som ska fotograferas ryms inom skärmen
vid komponering av en bild lik någon av de som visas ovan.
• Kontrollera att föremålet är placerat mot en bakgrund som framhäver dess
konturer.
• Bilder av VGA-format lagras som bilder av formatet VGA. Bilder av alla övriga
format lagras som bilder av formatet 2 M (1600x1200 bildpunkter).
• Digital zoom kan inte användas vid inspelning med scenen ”Vit tavla o.dyl.”. Optisk
zoom kan dock användas (s. 45).
59
Användning av BEST SHOT
Inspelning av ett självporträtt
Denna funktion kan användas till att ta ett eget självporträtt genom att helt enkelt rikta
kameran mot det egna ansiktet.
BEST SHOT har två olika scener för självporträtt att välja mellan.
• Självporträtt (1 pers.) : Inspelning sker när ansiktet på minst en person, inklusive
dig själv, har identifierats.
• Självporträtt (2 pers.) : Inspelning sker när ansiktena på minst två personer,
inklusive dig själv, har identifierats.
1.
Tryck på [BS] och välj sedan ”Självporträtt (1 pers.)” eller ”Självporträtt
(2 pers.)”.
2.
Tryck in avtryckaren helt och hållet och rikta
kameran mot dig själv.
Ungefär tre sekunder efter att avtryckaren tryckts in ställs
kameran i beredskapsläget för automatisk slutare
samtidigt som ansiktsidentifiering påbörjas. Kameran ställs
i beredskapsläget för automatisk slutare och identifierar
ansiktena på alla personer på bilden.
När kameran kan identifiera det antal personer som krävs spelar den automatiskt
in en bild så fort den fastställt att inget bildsudd förekommer.
• Kameran ger ifrån sig ett slutarljud och den främre lampan blinkar två gånger,
när bilden spelas in.
• Tryck på [SET] för att koppla ur beredskapsläget för automatisk slutare.
ANM.
• Använd [4] och [6] till att koppla in ansiktsidentifiering (s. 41) när funktionen för
tagning av självporträtt ska användas i kombination med ett läge för
seriebildstagning (kontinuerlig slutare) (s. 68). Tillvägagångssättet är detsamma
som när ett läge för seriebildstagning (kontinuerlig slutare) används i kombination
med automatisk slutare. Se sidan 73 för närmare detaljer.
60
Användning av BEST SHOT
VIKTIGT!
• Om kameran förblir i beredskapsläget för automatisk slutare utan att bildinspelning
sker, så kan en bild spelas in genom att avtryckaren trycks in helt och hållet en
gång till.
• Med funktionen för tagning av självporträtt kan det hända att en bild blir suddig vid
inspelning på en plats med dålig belysning, eftersom det medför att en lång
slutartid ställs in.
• Tidsperioden till automatiskt strömavslag (s. 146) är fast inställd på fem minuter
medan kameran står i beredskapsläget för automatisk slutare. Viloläge (s. 145) kan
inte kopplas in medan automatisk slutare används.
Infångning av rörligt motiv (Multirörelsebild)
Multirörelsebild kan användas till att fånga in ett rörligt
motiv i en serie med flera bilder och placera motivet mot en
orörlig bakgrund. Se till att kameran inte rör sig eller skakar
vid inspelning av en multirörelsebild.
1.
Tryck på [BS] och välj sedan scenen
”Multirörelsebild”.
2.
Tryck på avtryckaren för att starta inspelning.
Seriebildsinspelning avbryts efter ett tag och den resulterande samansatta bilden
visas på skärmen.
• Håll kameran stilla tills samtliga på rad tagna seriebilder har spelats in.
• Vid användning av denna funktion är bildstorleken fast inställd på 3 M
(2048x1536 bildpunkter).
VIKTIGT!
• Vid inspelning under ljusa förhållanden kan det hända att den resulterande bilden
blir ljusare än vid normal stillbildsinspelning.
61
Användning av BEST SHOT
Avancerade inställningar
Följande menyoperationer kan användas för att utföra olika inställningar av kameran.
• Det går även att använda manöverpanelen (s. 29) till att ändra några av de
inställningar som visas på skärmmenyerna. Följ sidhänvisningarna i detta avsnitt
för information om hur inställningar ändras med hjälp av manöverpanelen.
Användning av skärmmenyer
. Exempel på en menyoperation
Tryck på [MENU] för att ta fram menyn på skärmen.
• Menyinnehållet skiljer sig åt mellan inspelningsläget och uppspelningsläget.
Exempel: Meny i inspelningsläget
[8] [2] [4] [6]
[MENU]
[SET]
Knappar för menyoperationer
[4] [6]
Väljer flikar. [6] används också för visning av alternativ tillgängliga för en
inställning.
[8] [2] Väljer ett inställningsalternativ.
[SET]
Registrerar vald inställning.
[MENU] Tar bort menyn.
1.
Aktivera inspelningsläget och tryck på [MENU].
En meny visas på skärmen.
2.
Använd [4] och [6] till att välja fliken där den post som ska ändras
återfinns.
62
Avancerade inställningar
3.
Använd [8] och [2] till att välja önskad
menypost och tryck sedan på [6].
4.
Använd [8] och [2] till att ändra
inställningen.
5.
Kontrollera inställningen och tryck sedan på
[SET].
• Tryck på [4] för att registrera den valda
Exempel:
Efter val av ”Fokus”
under fliken ”REC”
Flikar
inställningen och återgå till menyn.
• Om inställningar under en annan flik ska ändras
efter att [4] tryckts in för att återgå till menyn, så
använd [8] till att gå upp med markeringen till
flikarna och använd sedan [4] och [6] till att välja
önskad flik.
Inställningar
. Menyoperationer i denna bruksanvisning
Menyoperationer anges enligt nedan i denna bruksanvisning. Följande operation är
densamma som den som beskrivs under ”Exempel på en menyoperation” på
sidan 62.
Använd [4] och [6] till att välja fliken ”REC”.
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken REC * Fokus
Tryck på
[r] (inspelning).
Använd [8] och [2] till att välja
”Fokus” och tryck sedan på [6].
Tryck på
[MENU].
63
Avancerade inställningar
Inställningar i inspelningsläget (REC)
Val av ett fokusläge (Fokus)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken REC * Fokus
Inställningar
Typ av
bildinspelning
Fokusläge
Stillbilder
Q
Autofokus
Allmän
inspelning
Automatisk
´ Närbild
Närbilder
Automatisk
E
Fastfokus
Inspelning med
ett relativt brett
fokusomfång
Fast
brännpunkt
)
Oändlighet
Landskap och
andra avlägsna
motiv
W Manuell För manuell
fokus
fokusering
Filmer
Ungefärligt
fokusomfång*1
Stillbilder
Filmer
Cirka 10 cm till
9 (oändlighet)
Cirka 10 cm till
Fast
50 cm
brännpunkt
Fast
Manuell
Fast
avstånd
*2, *4
Fast avstånd
*2, *3
Oändligt
Cirka 10 cm till 9
(oändlighet)*2
*1 Fokusomfånget motsvarar avståndet från objektivytan.
*2 Det minimala avståndet ändras i enlighet med inställningen av optisk zoom.
*3 Avståndet beror på inspelningsförhållanden och visas på skärmen när avtryckaren
trycks in halvvägs.
64
Avancerade inställningar
*4
(m)
Normal
Närbild
Zoomsteg
Närbild
Telefoto
Z1 (vidvinkel)
Ca 0,70
9
Mittavstånd
0,25
2
Ca 1,05
9
0,30
3
Ca 1,35
9
0,35
4
Ca 1,80
9
0,40
5
Ca 2,10
9
0,45
6
Ca 2,50
9
0,50
7 (telefoto)
Ca 3,10
9
0,61
ANM.
• Ovanstående värden är endast avsedda som referens.
För närbildsfilm är fokusomfånget några centimeter inom mittavståndet.
Fokusering med manuell fokus
1.
Komponera bilden på skärmen så att motivet du
vill fokusera på befinner sig inom den gula
ramen.
2.
Använd [4] och [6] till att ställa in fokus medan
bilden kontrolleras på skärmen.
• Den del av bilden som befinner sig inom ramen
förstoras och fyller ut skärmen, vilket underlättar
fokuseringen. Om ingen manövrering utförs under
två sekunder medan den förstorade bilden visas, så
återställs visningen på skärmen till den i steg 1.
65
Gul ram
Avancerade inställningar
ANM.
• En autonärbildsfunktion känner av hur långt bort från objektivet motivet befinner sig
och väljer automatiskt antingen närbildsfokus eller autofokus därefter.
• Användning av blixten tillsammans med närbildsfokus kan medföra att ljuset från
blixten blockeras och resultera i oönskade skuggor från objektivet på bilden.
• Autonärbild kan endast användas vid inspelning av stillbilder.
• Närhelst den optiska zoomen används vid inspelning med autofokus, närbildsfokus
eller manuell fokus visas ett värde på skärmen som anger fokusomfånget enligt
nedan.
Exempel: oo cm till 9
* oo är det faktiska värdet för fokusomfång.
Användning av fokuslås
”Fokuslås” är en teknik som kan användas till att
komponera en bild där det motiv som ska fokuseras på
inte befinner sig inom fokusramen i mitten av skärmen.
• Använd fokuslåset genom att välja ”Í Punkt” som
autofokusyta (s. 37).
1.
Anpassa fokusramen på skärmen till det motiv
som ska fokuseras på och tryck sedan in
avtryckaren halvvägs.
2.
Fortsätt att hålla avtryckaren halvvägs intryckt
(så att fokusinställningen inte ändras) och
flytta samtidigt kameran för att komponera
bilden såsom önskas.
3.
Tryck in avtryckaren helt och hållet för att
spela in den färdigkomponerade bilden.
Motiv för fokusering
Fokusram
ANM.
• Fokuslåset låser även exponeringen (AE).
66
Avancerade inställningar
Ändring av fokusramens form (Fokusram)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken REC * Fokusram
Denna funktion kan användas till att välja önskad form på fokusramen. Sju olika
former, inklusive ett hjärta, finns att välja bland.
Inställningar
²
ß
¾
¹
™
¬
μ
Slumpmässig
ANM.
• När avtryckaren trycks in halvvägs ändrar fokusramen form enligt något av följande
alternativ.
Lyckad fokusering
Misslyckad fokusering
• Medan ”Slumpmässig” är valt väljs en av de sex olika fokusramarna slumpvis varje
gång kameran slås på.
• Vid inspelning med ansiktsidentifiering eller i läget easy får fokusramen formen ß.
• Inget rutmönstret på skärmen (s. 76) visas medan ”È Multi” är valt som AF-yta
(s. 37) och någon annan fokusram än ß är vald med denna inställning.
67
Avancerade inställningar
Specificering av autofokusytan (AF-yta)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken REC * AF-yta
Vi hänvisar till åtgärder på manöverpanelen på sidan 37 angående detaljer.
Seriebildstagning (Seriebild)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken REC * Kontinuerlig
Kameran erbjuder tre olika lägen för seriebildstagning. Den ena bilden efter den
andra spelas in så länge avtryckaren hålls intryckt. Släpp upp avtryckaren för att
stoppa inspelning.
Seriebildshastighet
Max. antal
seriebilder
Normal
kontinuerlig
Beror på
minneskortsutrymme
Tills minnet
är fullt
Enligt aktuell
Enligt aktuell inställning
inställning av
av bildstorlek
blixtläge
Snabb
kontinuerlig
4 bilder per
sekund
8 bilder
2 M (1600x1200
bildpunkter), fast
Blixt av
Kontin. m.
blixt
3 bilder per
sekund
3 bilder
2 M (1600x1200
bildpunkter), fast
Blixt på
Inspelad bildstorlek
Blixtläge
• Välj ”Av” för att koppla ur ett seriebildsläge.
68
Avancerade inställningar
. Val av sparningsmetod för seriebilder
Ange vilken metod som ska användas vid sparning av bilder som spelats in med
”Snabb kontinuerlig”.
1.
Använd efter avslutad seriebildstagning [8] och [2] till att välja
önskad sparningsmetod och tryck sedan på [SET].
Spara utvalda
Tagna bilder spelas upp med långsam hastighet samtidigt som det är möjligt att
välja vilken eller vilka bilder som ska sparas.
Markering
1Tryck på avtryckaren medan en bild som ska sparas
visas under pågående uppspelning av tagna bilder.
En markering bifogas till varje bild som väljs med
hjälp av avtryckaren.
2Tryck på [MENU] efter att alla bilder som ska sparas
har valts.
Reglage att använda vid bildval
[4] [6]
Ändra uppspelningsriktning och uppspelningshastighet
under pågående uppspelning.
Bläddra framåt eller bakåt i pausläge.
[SET]
Växla mellan pausläge och uppspelning.
Avtryckare
Tryck in helt för att välja en bild som ska sparas.
[MENU]
Spara valda bilder och avsluta bildvalsmanövrering.
3Använd [8] och [2] till att välja önskad sparningsmetod och tryck sedan på
[SET].
Spara utvalda : Endast valda bilder sparas.
Spara alla
: Alla bilder sparas.
Avbryt sparning : Inga tagna bilder sparas.
Spara alla
Alla bilder sparas.
• Inga bilder sparas medan ”Avbryt sparning” är valt.
B
69
Avancerade inställningar
VIKTIGT!
• Om det inte finns tillräckligt med tillgängligt utrymme på isatt minneskort kan det
hända att det inte går att spela in det antal seriebilder som anges på skärmen.
Kontrollera att minneskortet har tillräckligt mycket ledigt utrymme, innan
seriebildstagning påbörjas.
• Vid användning av seriebild tillämpas samma exponering och fokus som för den
första bilden även på efterföljande bilder.
• Vid användning av ett seriebildsläge är det viktigt att kameran hålls still tills
tagningen är klar.
• Seriebild kan inte användas i kombination med något av följande:
– Vissa BEST SHOT-scener (AUTO BEST SHOT, Dynamiskt foto, Kors, Pastell,
Multirörelsebild, ID-foto, Vit tavla o.dyl., Förinspela (film), For YouTube,
Röstinspelning)
– Sminkläge, landskapsläge
• Inspelningshastigheten för ”Normal kontinuerlig” beror på vilken typ av minneskort
som är isatt i kameran samt hur mycket ledigt utrymme som finns tillgängligt för
lagring. Vid inspelning i det inbyggda minnet utförs inspelning av seriebild relativt
långsamt.
• ”Normal kontinuerlig” blir långsammare vid användning av blixt.
• Självutlösaren kan inte användas i kombination med ”Normal kontinuerlig” eller
”Snabb kontinuerlig”.
• Notera att bilder som spelats in med ”Snabb kontinuerlig” eller ”Kontin. m. blixt” har
en något lägre upplösning och lättare drabbas av digitalt brus än bilder som spelats
in med ”Normal kontinuerlig”.
• Inställningen av ISO-känslighet är alltid ”AUTO” för ”Snabb kontinuerlig” och
”Kontin. m. blixt”, oberoende av kamerans nuvarande inställning av ISO-känslighet.
• Blixtomfånget för seriebild med blixt är snävare än för normal blixt.
• Inspelning av ett väldigt ljusstarkt motiv kan ge upphov till ett vertikalt band eller
rosa skiftningar på skärmbilden. Detta tyder inte på något fel.
Användning av självutlösaren (Självutlösare)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken REC * Självutlösare
Vi hänvisar till åtgärder på manöverpanelen på sidan 36 angående detaljer.
70
Avancerade inställningar
Användning av automatisk slutare (Automatisk slutare)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken REC * Autom. slutare
Vid användning av automatisk slutare spelar kameran in en bild automatiskt så fort
den känner av att vissa förinställda villkor uppfylls.
¸ Sök sudd
En bild spelas in automatiskt så fort kameran känner av att
bildsudd och motivrörelser är minimala.
Vid panorering spelas en bild in automatiskt så fort
¯ Reg. panorering kameran fastställer att inget sudd förekommer på det motiv
som följs.
¨ Sök leende
En bild spelas in automatiskt så fort kameran känner av att
motivet ler.
. För att använda sök sudd till att minimera bildsudd (Sök sudd)
1.
Rikta kameran mot motivet och tryck in avtryckaren halvvägs. Vänta
tills kameran har ställt in exponering och fokus automatiskt.
2.
Tryck in avtryckaren helt och hållet.
Kameran ställs i ett beredskapsläge och börjar känna
av hand- och motivrörelser. Bildinspelning startar
automatiskt så fort kameran fastställer att inget
bildsudd förekommer.
• ”0 Auto” blinkar på skärmen medan avkänning av
bildsudd på grund av handrörelse eller motivrörelse
pågår.
71
Indikator:
Indikatorn ändrar färg
från röd till grön i och
med att kameran blir
redo för bildinspelning.
Avancerade inställningar
. För att använda sök rörelse till att minimera bildsudd
(Reg. panorering)
1.
Rikta kameran mot en plats där motivet ska passera och tryck sedan in
avtryckaren halvvägs för att ställa in exponering och fokusering.
2.
Tryck in avtryckaren helt och hållet.
Kameran ställs i beredskapsläget för automatisk
slutare. Flytta kameran för att följa motivets rörelser.
Bildinspelning startar automatiskt så fort kameran
fastställer att inget sudd förekommer på det motiv som
följs.
• ”0 Auto” blinkar på skärmen medan avkänning av
rörelser pågår.
Indikator:
Indikatorn ändrar färg
från röd till grön i och
med att kameran blir
redo för bildinspelning.
. För att använda sök leende till att spela in medan ett motiv ler
(Sök leende)
1.
Rikta kameran mot motivet och tryck in avtryckaren halvvägs. Vänta
tills kameran har ställt in exponering och fokus automatiskt.
2.
Tryck in avtryckaren helt och hållet.
Kameran ställs i ett beredskapsläge och börjar känna
av om motivet ler eller ej. Bildinspelning startar
automatiskt så fort kameran fastställer att motivet ler.
• ”0 Auto” blinkar på skärmen medan avkänning av
leende pågår.
Indikator:
Indikatorn ändrar färg
från röd till grön i och
med att kameran blir
redo för bildinspelning.
72
Avancerade inställningar
. För att ändra utlösningskänslighet för automatisk slutare
(Känslighet)
1.
Använd [8] och [2] till att välja ”Känslighet” och tryck sedan på [6].
2.
Använd [4] och [6] till att välja önskad känslighetsinställning och
tryck sedan på [SET].
• Vilken som helst av tre känslighetsnivåer, från ø (lägst) till œ (högst),
kan väljas.
• Med inställningen œ (högst) utlöses automatisk slutare relativt enkelt. Med
inställningen ø (lägst) försvåras utlösning av automatisk slutare, men
inspelade bilder blir samtidigt mindre suddiga. Prova med olika inställningar av
utlösningskänslighet för automatisk slutare för att hitta den som passar dig
bäst.
. Användning av automatisk slutare i kombination med seriebild
Nedan beskrivs hur automatisk slutare fungerar vid användning i kombination med
seriebild (s. 68).
Kameran återställs till beredskapsläget för automatisk slutare
Med Normal
och görs redo för ny bildinspelning vid varje utlösning. Vänta
kontinuerlig eller
tills ”0 Auto” blinkar på skärmen och tryck sedan på [SET]
Snabb kontinuerlig
för att stoppa en pågående seriebildstagning.
Med Kontin. m.
blixt
3 bilder på rad spelas in med blixt vid varje utlösning av
automatisk slutare.
Tips för bättre stillbilder med automatisk slutare
• Användning av automatisk slutare i kombination med skakdämpning (s. 75)
minskar risken för suddiga bilder ytterligare.
• Se till att kameran hålls så stilla som möjligt vid inspelning med sök sudd eller sök
leende, tills inspelningen är helt klar.
73
Avancerade inställningar
VIKTIGT!
• Om kameran förblir i beredskapsläget för automatisk slutare utan att bildinspelning
sker, så kan en bild spelas in genom att avtryckaren trycks in helt och hållet en
gång till.
• Det kan hända att sök sudd och sök rörelse inte ger önskad effekt vid inspelning på
en plats där svag belysning kräver en lång slutartid eller om motivet rör sig extremt
fort.
• Eftersom ansiktsuttryck skiljer sig åt mellan olika människor kan det hända att
bildinspelning försvåras vid användning av sök leende. Prova i så fall att ändra
inställningen av utlösningskänslighet.
• Tidsperioden till automatiskt strömavslag (s. 146) är fast inställd på fem minuter
medan kameran står i beredskapsläget för automatisk slutare. Viloläge (s. 145) kan
inte kopplas in medan automatisk slutare används.
• Tryck på [SET] för att avbryta en pågående inspelning med automatisk slutare
(anges av att ”0 Auto” blinkar på skärmen).
• Inställningen ”Ë Spårning” som AF-yta kan inte användas medan sök sudd eller
sök rörelse är valt som inställning för automatisk slutare (s. 37).
• Se alltid till att ”Í Punkt” är valt som AF-yta varje gång sök leende används som
inställning för automatisk slutare (s. 37).
• Automatisk slutare kan inte användas i kombination med någon av följande
funktioner:
– Vissa BEST SHOT-scenexempel (AUTO BEST SHOT, Dynamiskt foto, Kors,
Pastell, Multirörelsebild, ID-foto, Vit tavla o.dyl., Förinspela (film), For YouTube,
Röstinspelning)
• Följande funktion avaktiveras vid inspelning med automatisk slutare:
– Tredubbel självutlösare
Inspelning med ansiktsidentifiering (Ansiktsident.)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken REC * Ansiktsident.
Vi hänvisar till åtgärder på manöverpanelen på sidan 41 angående detaljer.
74
Avancerade inställningar
Reducering av effekterna av motivrörelser (Skakdämpning)
Atgärder
[r] (inspelning) *[MENU] * Fliken REC * Skakdämpning
En speciell skakdämpningsfunktion kan användas för att undvika suddiga bilder på
grund av att motivet rör sig vid inspelning av ett rörligt motiv med telefoto, vid
inspelning av ett snabbrörligt motiv eller vid inspelning i dålig belysning.
Auto
Effekterna av motivrörelser minimeras.
Av
Skakdämpning kopplas ur.
ANM.
• ISO-känslighet, bländare och slutartid visas inte på skärmen när avtryckaren trycks
in halvvägs medan ”Auto” är valt. Dessa värden visas emellertid en kort stund på
den granskningsbild som visas strax efter att en stillbild har spelats in.
• Om blixten avfyras förblir skakdämpningsikonen S kvar på skärmen trots att
skakdämpning inte fungerar vid fotografering med blixt.
• Inspelning med skakdämpning kan göra att bilden ter sig lite grövre än vanligt och
att bildupplösningen försämras en aning.
• Skakdämpning kan inte eliminera effekterna av alltför häftiga motivrörelser.
Användning av läget easy (Läget easy)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken REC * Läget easy
Vi hänvisar till åtgärder på manöverpanelen på sidan 39 angående detaljer.
75
Avancerade inställningar
Inspelning med snabbslutaren (Snabbslutare)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken REC * Snabbslutare
Medan snabbslutaren är inkopplad kan avtryckaren tryckas in helt och hållet på en
gång, utan att invänta autofokusering. En bild spelas då in med hjälp av snabb
fokusering, som sker mycket snabbare än normal autofokusering.
På
Snabbslutaren kopplas in.
• Vissa bilder kan bli oskarpa vid användning av snabbslutaren.
Av
Snabbslutaren kopplas ur, så att fokusering sker med hjälp av normal
autofokus innan en bild spelas in.
• Om avtryckaren trycks in helt medan snabbslutaren är urkopplad, så
fortsätter bildtagning utan fokusering.
• Ta i möjligaste mån lite extra tid i anspråk till att först trycka in
avtryckaren halvvägs för att erhålla korrekt fokusering.
ANM.
• Snabbslutaren kan inte användas vid hög zoomfaktor. Inspelning sker då med
hjälp av autofokus.
Visning av rutmönster på skärmen (Rutmönster)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken REC * Rutmönster
Ett rutmönster kan tas fram på skärmen i inspelningsläget
för att underlätta vertikal och horisontell justering vid
komponering av bilder.
76
Avancerade inställningar
In- och urkoppling av digital zoom (Digital zoom)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken REC * Digital zoom
Denna inställning kan användas till att koppla in eller ur digital zoom. Medan digital
zoom är urkopplad kan zoomreglaget endast användas till att zooma med optisk
zoom.
Inkoppling av bildgranskning (Granska)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken REC * Granska
Medan bildgranskning är inkopplat visar kameran en bild i cirka en sekund direkt efter
att avtryckaren tryckts in för att spela in bilden.
Användning av ikonhjälp (Ikonhjälp)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken REC * Ikonhjälp
Medan ikonhjälp är inkopplat visas en textbeskrivning för vissa ikoner på skärmen vid
växling mellan olika inspelningsfunktioner.
Funktioner som stöds av ikonhjälp
• Inspelningsläge, blixt, mätningsläge, vitbalans, självutlösare, EV-skifte
77
Avancerade inställningar
Inställning av grundinställningar vid strömpåslag (Minne)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken REC * Minne
När kameran slås av memorerar den aktuella inställningar för alla aktiverade
minnesposter och återställer dessa när kameran slås på igen. För minnesposter som
är avaktiverade ställs de ursprungliga grundinställningarna in igen varje gång
kameran slås av.
Inställning
Avaktiverad (ursprunglig grundinställning) Aktiverad
b BEST SHOT
Stillbild (Auto)
Autom. slutare
Av
Blixt
Auto
Fokus
AF (Autofokus)
Vitbalans
Auto
ISO
Auto
AF-yta
Punkt
Mätning
Multi
Kontinuerlig
Av
Självutlösare
Av
Inställning vid
strömavslag
Blixtintens.
0
Digital zoom
På
MF-position
Position innan manuell fokus valdes.
Zoomposition*
Full vidvinkel
* Endast optisk zoominställning.
• Om strömmen till kameran slås av och sedan på igen medan minnesposten BEST
SHOT är aktiverad, så initieras alla andra minnesposter (utom för zoomposition) i
enlighet med det för tillfället valda scenexemplet för BEST SHOT, oberoende av
om de andra minnesposterna är aktiverade eller avaktiverade.
78
Avancerade inställningar
Inställningar för bildkvalitet (Bildkvalitet)
Specificering av stillbildsstorlek (Bildstorlek)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken Bildkval.* Bildstorlek
Vi hänvisar till åtgärder på manöverpanelen på sidan 32 angående detaljer.
Specificering av bildkvalitet för stillbilder
(Bildkvalitet (Stillbild))
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken Bildkval.* T Kvalitet
Fin
Prioritering av bildkvalitet
Normal
Normal
Ekonomi
Prioritering av bildantal
• Inställningen ”Fin” sörjer för större detaljrikedom vid inspelning av exempelvis en
bild i naturmiljö med många trädgrenar och löv eller en bild av ett komplicerat
mönster.
• Minneskapaciteten (antalet bilder som kan spelas in) påverkas av vilka
inställningar som görs för bildkvalitet (s. 174).
Specificering av bildkvalitet för film (Bildkvalitet (Film))
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken Bildkval.* » Kvalitet
Vi hänvisar till åtgärder på manöverpanelen på sidan 33 angående detaljer.
79
Avancerade inställningar
Korrigering av bildens ljusstyrka (EV-skifte)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken Bildkval.* EV-skifte
Det går att manuellt justera bildens exponeringsvärde (EV-värde) före inspelning.
• Omfång för exponeringskompensation: –2,0 EV till +2,0 EV
• Enhet: 1/3 EV
1.
Använd [8] och [2] till att justera värdet för
exponeringskompensation.
[8] : Höjer EV-värdet. Ett högre EV-värde är
bäst för motiv med ljusa färger och
motiv belysta bakifrån.
[2] : Sänker EV-värdet. Ett lägre EV-värde
är bäst för motiv med mörka färger och
för inspelning utomhus en solig dag.
Ändra EV-värdet till 0,0 för att koppla ur exponeringskompensation.
2.
Tryck på [SET].
Valt värde för exponeringskompensation tillämpas. Det inställda värdet för
exponeringskompensation gäller tills det ändras.
ANM.
• Vid inspelning på väldigt mörka eller väldigt ljusa ställen går det kanske inte att
uppnå önskat resultat även om exponeringskompensation används.
80
Avancerade inställningar
Justering av vitbalans (Vitbalans)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken Bildkval.* Vitbalans
Genom att justera vitbalansen i enlighet med rådande ljusförhållanden är det möjligt
att undvika de blåktiga bilder som uppstår vid inspelning i mulet väder utomhus eller
de grönaktiga bilder som uppstår vid inspelning under lysrörsbelysning.
Auto
Kameran ställs in så att vitbalansen justeras automatiskt.
¤ (Dagsljus)
För inspelning utomhus en solig dag
' (Mulet)
För inspelning utomhus en mulen eller regnig dag, i skugga
e.dyl.
“ (Skugga)
För inspelning en solig dag i skuggan av träd eller byggnader
† (Dagsv. lysrör)
För inspelning under vit eller dagsvit lysrörsbelysning
– (Dagsl. lysrör)
För inspelning under dagsljus lysrörsbelysning
« (Volfram)
För inspelning under glödlampsbelysning
Manuell
För manuell inställning av kameran i enlighet med en viss
ljuskälla
Blankt vitt papper
1 Välj ”Manuell”.
2 Rikta kameran mot ett blankt vitt
pappersark som fyller hela skärmen,
under samma belysning som ska
användas vid inspelning, och tryck
sedan på avtryckaren.
3 Tryck på [SET].
Vitbalansinställningen bevaras även efter att kameran har
slagits av.
• Efter val av ”Auto” för vitbalansinställning fastställer kameran automatiskt
vitpunkten för motivet. Motiv av vissa färger och vissa typer av belysning kan
orsaka problem när kameran försöker fastställa vitpunkten, vilket omöjliggör
korrekt justering av vitbalansen. Välj i så fall lämplig vitbalansinställning enligt
rådande inspelningsförhållanden (Dagsljus, Mulet etc.).
81
Avancerade inställningar
Specificering av ISO-känslighet (ISO)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken Bildkval.* ISO
Vi hänvisar till åtgärder på manöverpanelen på sidan 39 angående detaljer.
Specificering av mätningsläge (Mätning)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken Bildkval.* Mätning
Mätningsläget avgör vilken del av ett motiv som mäts för inställning av exponering.
B Multi
Multimönstermätning delar in bilden i olika delar och mäter ljuset i
varje del i syfte att uppnå en balanserad avläsning av exponeringen.
Denna typ av mätning sörjer för felfri inställning av exponering vid en
rad olika inspelningsförhållanden.
N Mittvägd
Mittvägd mätning koncentrerar sig på att mäta ljuset i mitten av
fokusytan. Denna typ av mätning lämpar sig bäst när du vill ha viss
kontroll över kontrasten.
˜ Punkt
Punktmätning utför mätning av en väldigt liten yta. Använd denna
mätningsmetod när du vill att exponeringen ska ställas in i enlighet
med ljusstyrkan hos ett specifikt motiv, utan att påverkas av
omgivande förhållanden.
• Det mätningsläge som är valt för tillfället anges av en ikon på skärmen vid
stillbildsinspelning. Ingen ikon visas medan ”B Multi” är valt som mätningsläge.
82
Avancerade inställningar
Optimering av bildens ljusstyrka (Belysning)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken Bildkval. * Belysning
Denna inställning kan användas till att optimera balansen mellan ljusa områden och
mörka områden vid bildinspelning.
Extra
En högre nivå av ljusstyrkekorrigering än med inställningen ”På” utförs.
Medan detta alternativ är valt tar det längre tid för en bild att lagras efter
att avtryckaren har tryckts in.
På
Ljusstyrkekorrigering utförs.
Av
Ingen ljusstyrkekorrigering utförs.
• Det är också möjligt att optimera balansen mellan ljusa områden och mörka
områden på existerande bilder (s. 100).
Användning av inbyggda färgfilter (Färgfilter)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken Bildkval. * Färgfilter
Inställningar: Av, Svartvit, Sepia, Röd, Grön, Blå, Gul, Skär och Lila
Reglering av bildens skärpa (Skärpa)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken Bildkval. * Skärpa
Det går att välja bland fem olika inställningar för skärpa, från +2 (skarpast) till –2
(suddigast).
Reglering av färgmättnad (Färgmättnad)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken Bildkval. * Färgmättnad
Det går att välja bland fem olika inställningar för färgmättnad, från +2 (mest mättad)
till –2 (minst mättad).
83
Avancerade inställningar
Justering av bildkontrast (Kontrast)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken Bildkval. * Kontrast
Det går att välja bland fem olika kontrastinställningar, från +2 (störst kontrast mellan
ljusa och mörka delar) till –2 (minst kontrast mellan ljusa och mörka delar).
Specificering av blixtintensitet (Blixtintens.)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken Bildkval. * Blixtintens.
Det går att specificera en av fem olika inställningar för blixtintensitet, från –2 (svagast)
till +2 (kraftigast).
• Det kan hända att blixtintensiteten inte ändras, om motivet är för långt bort eller för
nära.
84
Avancerade inställningar
Visning av stillbilder och filmer
Visning av stillbilder
Vi hänvisar till sidan 26 angående tillvägagångssätt för visning av stillbilder.
Visning av en film
1.
Tryck på [p] (uppspelning) och använd sedan [4] och [6] till att ta
fram den film som ska visas.
2.
Tryck på [SET] för att starta
uppspelning.
Filmikon: »
Inspelningstid
Bildkvalitet
Manövrering av filmuppspelning
Snabbspelning
framåt/bakåt
[4] [6]
• Vid varje tryckning på endera knapp höjs hastigheten för
snabbspelning framåt eller bakåt.
• Tryck på [SET] för att återgå till normal
uppspelningshastighet.
Start/paus
[SET]
1 bildruta framåt/
bakåt
[4] [6]
• Håll endera knappen intryckt för att bläddra kontinuerligt.
Volymreglering
Tryck på [2] och tryck sedan på [8] [2].
• Volymen kan justeras enbart under pågående
filmuppspelning.
Informationsvisning
på/av
[8] (DISP)
Zoom
Skjut zoomreglaget i riktning mot z ([).
• [8], [2], [4] och [6] kan användas till att panorera över
en zoomad bild på skärmen. En filmbild kan zoomas till
upp till 4,5 gångers förstoring.
Uppspelningsstopp
[MENU]
• Det går kanske inte att spela upp filmer som inte har spelats in med denna kamera.
85
Visning av stillbilder och filmer
Visning av seriebilder
Varje gång seriebildstagning används skapar kameran en seriebildsgrupp
innehållande samtliga bilder från aktuell seriebildsinspelning. Utför följande åtgärder
för att spela upp bilderna i en viss seriebildsgrupp.
1.
Tryck på [p] (uppspelning) och använd sedan [4] och [6] till att ta
fram den seriebildsgrupp vars bilder ska visas.
Ikon för seriebildsgrupp
Antal bildfiler i
seriebildsgruppen
Första bilden i
seriebildsgruppen
2.
Tryck på [SET] för att starta uppspelning av bilderna i vald
seriebildsgrupp.
Bilderna i vald seriebildsgrupp spelas upp och visas på skärmen.
Nuvarande
bildnummer/antal
bilder i gruppen
Uppspelningsguide
Manövrering vid uppspelning
[4] [6]
Ändra uppspelningsriktning och uppspelningshastighet under
pågående uppspelning.
Bläddra framåt eller bakåt i pausläge.
• Uppspelningshastigheten kan inte ändras medan bilden som
visas är zoomad.
[SET]
Växla mellan pausläge och uppspelning.
Zooma i en bild.
Zoomreglage • [8], [2], [4] och [6] kan användas till att panorera över en
zoomad bild på skärmen.
B
[MENU]
Avsluta uppspelning av seriebildsgrupp.
[8] (DISP)
Bläddra igenom format för informationsvisning.
[2]
Ta fram raderingsmenyn.
86
Visning av stillbilder och filmer
ANM.
• Flera bilder som spelats in med hjälp av ”Normal kontinuerlig” lagras var för sig och
grupperas inte. Sådana bilder kan också visas var för sig (s. 26), men inte som en
seriebildsgrupp.
Radering av seriebilder
Bilder kan raderas under pågående uppspelning eller i pausläge enligt följande.
. Radering av en specifik fil i en seriebildsgrupp
1.
Tryck på [2] under pågående seriebildsuppspelning eller i pausläge.
2.
Använd [4] och [6] till att ta fram den bild som ska raderas.
3.
Använd [8] och [2] till att välja ”Radera” och tryck sedan på [SET].
• Upprepa åtgärderna i steg 2 och 3 för att radera fler filer.
• Tryck på [MENU] för att avsluta radering.
. Radering av samtliga filer i en seriebildsgrupp
1.
Tryck på [2] under pågående seriebildsuppspelning eller i pausläge.
2.
Använd [8] och [2] till att välja ”Radera gruppb.” och tryck sedan på
[SET].
3.
Använd [8] och [2] till att välja ”Ja” och tryck sedan på [SET].
87
Visning av stillbilder och filmer
Uppdelning av en seriebildsgrupp
Gör på följande sätt för att dela upp en seriebildsgrupp i enskilda bilder.
. Uppdelning av en specifik seriebildsgrupp
1.
Tryck på [MENU] medan en mapp för en seriebildsgrupp visas.
2.
Använd [4] och [6] till att välja fliken ”PLAY”.
3.
Använd [8] och [2] till att välja ”Dela grupp” och tryck sedan på [6].
4.
Använd [4] och [6] till att välja mappen för den seriebildsgrupp som
ska delas upp.
5.
Använd [8] och [2] till att välja ”Dela” och tryck sedan på [SET].
• Upprepa åtgärderna i steg 4 och 5 för att dela upp filerna i fler
seriebildsgrupper.
. Uppdelning av samtliga seriebildsgrupper
1.
Tryck på [MENU] medan en mapp för en seriebildsgrupp visas.
2.
Använd [4] och [6] till att välja fliken ”PLAY”.
3.
Använd [8] och [2] till att välja ”Dela grupp” och tryck sedan på [6].
4.
Använd [8] och [2] till att välja ”Dela alla gr.” och tryck sedan på
[SET].
5.
Använd [8] och [2] till att välja ”Ja” och tryck sedan på [SET].
• En seriebildsgrupp som har delats upp kan inte återgrupperas.
88
Visning av stillbilder och filmer
Zoomning av en bild på skärmen
1.
Aktivera uppspelningsläget och använd [4] och [6] till att bläddra
igenom bilderna tills önskad bild visas.
2.
Skjut zoomreglaget mot z ([) för att zooma
in.
Zoomfaktor
Bildyta
[8], [2], [4] och [6] kan användas till att panorera
över en zoomad bild på skärmen. Skjut zoomreglaget
mot w för att zooma ut.
– Om innehåll på skärmen är inkopplat, så anger en
grafisk illustration i skärmens nedre högra hörn
vilken del av den zoomade bilden som just visas.
– Tryck på [MENU] eller [BS] för att koppla ur
zoomning.
– Även om den maximala zoomfaktorn för bilder är
Nuvarande
8X kan det hända att vissa bilder inte medger full
visningsområde
inzoomning till förstoringsgraden 8X.
• Tryck på [SET] för att låsa nuvarande zoomfaktor för den bild som visas på
skärmen. Därefter kan [4] och [6] användas till att bläddra mellan bilder med
samma zoomfaktor. Tryck en gång till på [SET] för att frigöra zoomfaktorn och
kunna använda [8], [2], [4] och [6] till att flytta runt på de bilder som visas.
89
Visning av stillbilder och filmer
Visning av bildmeny
1.
Aktivera uppspelningsläget och skjut
zoomreglaget mot w (]).
Ram
Använd [8], [2], [4] och [6] till att flytta runt valramen
på bildmenyn.
Använd [8], [2], [4] eller [6] till att flytta valramen till
önskad bild och tryck sedan på [SET] för att se den
valda bilden i helformat.
Visning av bilder på kalendermenyn
1.
Aktivera uppspelningsläget och skjut zoomreglaget två gånger mot w
(]).
Kalendermenyn, med den första bilden som spelats in respektive dag, visas på
skärmen.
Använd [8], [2], [4] och [6] till att flytta valramen till
önskad dag och tryck sedan på [SET] för att se den
första bilden en viss dag i helformat.
Tryck på [MENU] eller [BS] för att lämna
kalendermenyn.
• Om en bild sparas med hjälp av någon av följande
funktioner, så visas den bilden under det datum i
kalendern då den senast sparades:
belysning, vitbalans, ljusstyrka, Keystone-korrigering, färgrestaurering,
omformatering, klippning, kopiering, layoututskrift, MOTION PRINT
Även om datum och tid på en bild ändras, så fortsätter den bilden att visas
under det datum då den ursprungligen spelades in.
90
Visning av stillbilder och filmer
Visning av stillbilder och filmer på en teveskärm
1.
Använd den medföljande AV-kabeln till att ansluta kameran till en teve.
Gul
Teve
Vit
AV-kabel (medföljer)
VIDEO AUDIO
USB/AV-port
AUDIO IN (vit)
VIDEO IN (gul)
Anpassa märket 4 på AV-kabelns kontakt till märket 6 på kameran och anslut
AV-kabeln till kameran.
• Se till att skjuta in kontakten i USB/AV-porten tills ett
klickljud anger att den anslutits ordentligt. En slarvigt
ansluten kontakt kan resultera i bristfällig kommunikation
eller felfunktion.
• Notera att metalldelen på kontakten förblir synlig, såsom
visas på bilden, även efter att kontakten har skjutits in ordentligt.
2.
Slå på teven och välj korrekt videoingång.
Om teven har fler än en videoingång, så se till att välja den som kameran är
ansluten till.
3.
Tryck på [p] (uppspelning) för att slå på kameran.
En bild visas på teveskärmen samtidigt som ingenting visas på kamerans skärm.
• Kameran slås inte på vid tryckning på [ON/OFF] eller [r] (inspelning) medan
AV-kabeln är ansluten.
• Det är även möjligt att ändra format (bredd/höjdförhållande) för skärmen och
videoutmatningssystem (s. 147).
91
Visning av stillbilder och filmer
4.
Stillbilder och filmer kan nu visas på samma sätt som på kamerans
skärm.
VIKTIGT!
• Se till att knapparna [r] (inspelning) och [p] (uppspelning) på kameran har
ställts in för funktionen ”Ström på” eller ”Ström på/av” (s. 146), innan kameran
ansluts till en teve för bildvisning.
• Ljud matas ursprungligen ut av kameran på maximal volym. Innan bildvisning
startas bör tevens volymreglage ställas på en relativt låg nivå för att sedan justeras
efter behov.
ANM.
• Ljudet är enkanaligt.
• På vissa teveskärmar kan det hända att bilder beskärs en aning.
• Alla ikoner och indikatorer som visas på kamerans skärm visas också på
teveskärmen. [8] (DISP) kan användas till att ändra skärminnehållet.
Inspelning av kamerabilder på en DVD-brännare eller en videobandspelare
Använd någon av följande metoder till att ansluta kameran till en inspelningsenhet via
den medföljande AV-kabeln.
– DVD-brännare eller videobandspelare: Anslut till ingångarna VIDEO IN och
AUDIO IN.
– Kameran: USB/AV-port
Ett bildspel av stillbilder och filmer kan spelas upp på kameran för inspelning på en
DVD-skiva eller ett videoband. Filmer kan spelas in genom att välja ”» Enbart” för
bildspelsinställningen ”Bilder” (s. 93). Vid inspelning av bilder på en extern enhet kan
[8] (DISP) användas till att ta bort alla indikatorer på skärmen (s. 149).
För närmare detaljer kring anslutning av en monitor till inspelningsenheten samt
korrekt tillvägagångssätt vid inspelning hänvisar vi till bruksanvisningen till den
inspelningsenhet som används.
92
Visning av stillbilder och filmer
Övriga uppspelningsfunktioner (Uppspelning)
I detta avsnitt beskrivs menyposter som kan användas till att ändra olika inställningar
och utföra operationer för övriga uppspelningsfunktioner.
Vi hänvisar till sidan 62 angående detaljer kring menyoperationer.
Uppspelning av ett bildspel på kameran (Diabildsvisn.)
Atgärder
[p] (uppspelning) * [MENU] * Fliken PLAY * Diabildsvisn.
Start
Startar bildspelet
Bilder
Anger typen av bilder som ska ingå i bildspelet
Alla bilder: stillbilder, filmer och ljudinspelningar
T Enbart: enbart stillbilder och ljudstillbilder
» Enbart: enbart filmer
En bild: en enskilt utvald bild (vald med hjälp av [4] och [6])
Tid
Tid från början till slutet på bildspelet.
1 till 5 minuter, 10 minuter, 15 minuter, 30 minuter, 60 minuter
Intervall
Den tidslängd som varje bild ska visas
Använd [4] och [6] till att välja ett värde från 1 till 30 sekunder, eller ”MAX”.
Efter val av ett värde från 1 till 30 sekunder ändras bilderna enligt det angivna
intervallet, medan ljuddelen hos filmer och ljudstillbilder dock fortsätter att
spelas upp ända till slutet.
Om bildspelet når en filmfil medan ”MAX” är valt, så visas endast den första
bildrutan i filmen. Röstinspelningsfiler spelas inte upp medan ”MAX” är valt.
93
Övriga uppspelningsfunktioner (Uppspelning)
Effekt
Välj önskad effekt.
Mönster 1 till 5: Bakgrundsmusik spelas upp samtidigt som en effekt vid
bildbyte tillämpas.
• Mönstren 1 till och med 4 har olika bakgrundsmusik, men använder sig alla
av samma effekt vid bildbyte.
• Mönster 5 medger endast uppspelning av stillbilder samtidigt som
intällningen ”Intervall” ignoreras.
• Aktuell inställning av effekt vid bildbyte avaktiveras automatiskt i följande fall:
– Vid uppspelning av ett bildspel för vilket ”» Enbart” eller ”En bild” är valt
för inställningen ”Bilder”
– När intervallen är inställd på ”MAX”, 1 sekund eller 2 sekunder.
– Före och efter uppspelning av en film- eller röstinspelningsfil
Av: Ingen effekt vid bildbyte eller bakgrundsmusik tillämpas.
• Tryck på [SET] för att avbryta bildspelet. Vid tryckning på [MENU] istället för [SET]
avbryts bildspelet varpå menyn åter visas på skärmen.
• Ändra ljudvolymen genom att trycka på [2] och därefter på [8] eller [2] under
pågående uppspelning.
• Inga knappar kan användas medan bildspelet övergår från en bild till en annan.
• Det kan hända att den tid som krävs för övergång från en bild till en annan är
längre för en bild som inte har spelats in med denna kamera.
Lagring av musik från en dator i kamerans minne
Den bakgrundsmusik för bildspel som följer med kameran kan ersättas med annan
musik från en dator.
Användbara filtyper:
• WAV-filer i PCM-format (16-bitars, enkanaligt ljud)
• Samplingsfrekvenser: 11,025 kHz/22,05 kHz/44,1 kHz
Antal filer: 9
Filnamn: SSBGM001.WAV till SSBGM009.WAV
• Skapa musikfiler på datorn med hjälp av namnen ovan.
• Oberoende av vilket effektmönster som väljs spelas BGM-filer som lagrats i
kamerans minne upp i den ordning som namnen anger.
B
94
Övriga uppspelningsfunktioner (Uppspelning)
1.
Anslut kameran till datorn (s. 122, 131).
Se till att minneskortet är isatt i kameran, om musikfiler ska sparas på ett
minneskort till kameran.
2.
Följ lämplig anvisning nedan för att öppna minneskortet eller det
inbyggda minnet.
Kameran identifieras av datorn som en flyttbar disk (diskenhet).
• Windows
1 Windows Vista: Start * Dator
Windows XP: Start * Den här datorn
Windows 2000: Dubbelklicka på ”Den här datorn”.
2 Dubbelklicka på ”Flyttbar disk”.
• Macintosh
1 Dubbelklicka på kamerans enhetsikon.
3.
Skapa en mapp benämnd ”SSBGM”.
4.
Dubbelklicka på den skapade mappen ”SSBGM” och kopiera
bakgrundsmusikfilen till den.
• Anlita dokumentationen som medföljer datorn för information om flyttning,
kopiering och radering av filer.
• Om både det inbyggda minnet och ett minneskort isatt i kameran innehåller
bakgrundsmusikfiler, så prioriteras filerna på minneskortet.
• Vi hänvisar till sidan 138 angående detaljer kring kameramappar.
5.
Koppla loss kameran från datorn (s. 124, 133).
95
Övriga uppspelningsfunktioner (Uppspelning)
Arrangering av stillbilder med hjälp av layoututskrift
(Layoututskrift)
Atgärder
[p] (uppspelning) * Stillbild * [MENU] * Fliken PLAY *
Layoututskrift
Gör på följande sätt för att sätta in
existerande stillbilder i ramarna i
en layout och skapa en ny bild
bestående av flera stillbilder.
1.
Använd [4] och [6] till att
välja önskat layoutmönster
och tryck sedan på [SET].
Layoutmönster
(2 bilder)
Layoutmönster
(3 bilder)
2.
Använd [4] och [6] till att välja önskad bakgrundsfärg och tryck sedan
på [SET].
3.
Använd [4] och [6] till att välja den bild som ska ingå i layouten och
tryck sedan på [SET].
4.
Tryck på [SET] och upprepa åtgärderna i steg 3 för övriga ramar i
layouten.
Den slutliga layoutbilden sparas efter att den sista stillbilden har satts in i den.
ANM.
• Den nya bilden kan inte sparas förrän det finns en stillbild i samtliga layoutramar.
• Bilder av formaten 3:2 och 16:9 kan inte ingå i en bild för layoututskrift.
• Inspelningsdatum för en färdig bild för layoututskrift blir det inspelningsdatum som
gäller för den bild som sätts i den sista ramen, inte det datum då bilden för
layoututskrift skapas.
• En bild för layoututskrift sparas i formatet 7 M (3072x2304 bildpunkter).
96
Övriga uppspelningsfunktioner (Uppspelning)
Skapande av en stillbild av filmrutor (MOTION PRINT)
Atgärder
[p] (uppspelning) * Filmbild att använda * [MENU] *
Fliken PLAY * MOTION PRINT
1.
Använd [4] och [6] till att
bläddra igenom bildrutorna
i filmen och ta fram den
filmruta som ska användas
till MOTION PRINT-bilden.
Håll [4] eller [6] intryckt för att
bläddra i snabbare takt.
2.
9 bildrutor
1 bildruta
Använd [8] och [2] till att välja antingen ”9 bildrutor” eller ”1 bildruta”
och tryck sedan på [SET].
• Efter val av ”9 bildrutor” placeras den bildruta som väljs i steg 1 i mitten av
MOTION PRINT-bilden.
• Endast bildrutor i filmer som spelats in med denna kamera kan användas i en
MOTION PRINT-bild.
97
Övriga uppspelningsfunktioner (Uppspelning)
Redigering av en film på kameran (Filmredig.)
Atgärder
[p] (uppspelning) * Filmbild för film som ska redigeras * [MENU] *
Fliken PLAY * Filmredig.
Med hjälp av funktionen för filmredigering kan någon av följande metoder användas
till att klippa ut en bestämd del av en film.
} Klipp
(klipp till punkt)
Allt från början av filmen till nuvarande position klipps ut.
~ Klipp
Allt mellan två angivna punkter klipps ut.
(klipp punkt-till-punkt)
¡ Klipp
(klipp från punkt)
Allt från nuvarande position till slutet av filmen klipps ut.
1.
Använd [8] och [2] till att välja den redigeringsmetod som ska
användas och tryck sedan på [SET].
2.
Använd [4] och [6] till att bläddra igenom
filmens bildrutor och söka fram den bildruta
(punkt) från vilken eller till vilken filmen ska
klippas ut (klippningspunkten).
• Klippningsstället kan också sökas fram genom att
spela upp filmen och trycka på [SET] för att pausa.
Under pågående uppspelning kan [4] eller [6]
tryckas in för att starta snabbspelning bakåt eller
framåt.
98
Klippomfång (rött)
Övriga uppspelningsfunktioner (Uppspelning)
3.
Ta fram bildrutan för den position där klippningspunkten ska vara och
tryck på [2].
} Klipp
(klipp till punkt)
~ Klipp
(klipp punkt-till-punkt)
Ta fram bildrutan för den position fram till vilken
klippning ska ske och tryck på [2].
1Ta fram bildrutan där det första klippet (från) ska
ske och tryck på [2].
2Ta fram bildrutan där det andra klippet (till) ska ske
och tryck på [2].
¡ Klipp
(klipp från punkt)
4.
Ta fram bildrutan för den position varifrån klippning
ska ske och tryck på [2].
Använd [8] och [2] till att välja ”Ja” och tryck sedan på [SET].
Den valda klippningen tar ganska lång tid att slutföra. Försök inte utföra någon
manövrering på kameran förrän meddelandet ”Upptagen... V.g. vänta...”
försvinner från skärmen. Observera att en klippning kan ta väldigt lång tid om
filmen som redigeras är lång.
VIKTIGT!
• Vid redigering av en film lagras enbart resultatet. Den ursprungliga filmen bevaras
inte. En utförd redigering kan inte återkallas.
ANM.
• Det går inte att redigera en film som är kortare än fem sekunder.
• Redigering av filmer som spelats in med en annan typ av kamera medges inte.
• Det går inte att redigera en film om den återstående minneskapaciteten understiger
storleken på filmfilen som ska redigeras. Radera i så fall filer som inte längre
behövs för att utöka utrymmet i minnet.
• Uppdelning av en film i två filmer eller hopskarvning av två olika filmer till en enda
film medges inte.
• Redigering av en film kan påbörjas även under pågående uppspelning av filmen
som ska redigeras. Tryck på [SET] för att pausa uppspelning och tryck sedan på
[2] för att ta fram menyn över redigeringsalternativ. Utför redigering på samma
sätt som enligt anvisningarna ovan.
99
Övriga uppspelningsfunktioner (Uppspelning)
Optimering av bildens ljusstyrka (Belysning)
Atgärder
[p] (uppspelning) * Stillbild * [MENU] * Fliken PLAY * Belysning
Denna inställning kan användas till att optimera balansen mellan ljusa områden och
mörka områden på existerande bilder.
+2
En högre nivå av ljusstyrkekorrigering än med inställningen ”+1” utförs.
+1
Ljusstyrkekorrigering utförs.
Avbryt
Ingen ljusstyrkekorrigering utförs.
ANM.
• Bättre resultat kan uppnås genom att korrigera belysningen vid inspelning (s. 83).
• Vid ändring av belysningen sparas den ursprungliga bilden och den nya (ändrade)
versionen som separata filer.
• Vid visning av en ändrad bild på kamerans skärm anger datum och tid när bilden
ursprungligen spelades in, inte när bilden ändrades.
Korrigering av röda ögon (Röda ögon)
Atgärder
[p] (uppspelning) * Stillbild * [MENU] * Fliken PLAY *
Röda ögon
Användning av blixten på kvällen eller i ett svagt upplyst rum kan göra att det
uppträder röda prickar i ögonen hos personer på bilden. Detta inträffar när ljuset från
blixten reflekteras på ögats näthinna. Med korrigering av röda ögon korrigeras
ögonfärger hos motiv till normala färger, när röda ögon uppstår vid användning av
blixt.
Korrigera
Korrigering av röda ögon kopplas in.
Avbryt
Korrigering av röda ögon kopplas ur.
ANM.
• Den ursprungliga stillbilden bevaras i minnet och raderas inte.
• Det kan hända att korrigering av röda ögon misslyckas på små ansikten eller
ansikten i profil.
• Under vissa förhållanden kan det hända att korrigering av röda ögon inte ger
önskad effekt.
100
Övriga uppspelningsfunktioner (Uppspelning)
Justering av vitbalans (Vitbalans)
Atgärder
[p] (uppspelning) * Stillbild * [MENU] * Fliken PLAY * Vitbalans
Vitbalansinställningen kan användas till att välja lämplig typ av ljuskälla för en
inspelad bild, vilket påverkar färgerna på bilden.
¤ Dagsljus
Utomhus, klart väder
' Mulet
Utomhus, mulet eller regn, i skugga av ett träd e.dyl.
“ Skugga
Ljus i mycket hög värme, såsom byggnadsskugga e.dyl.
† Dagsvit lysrör
Vit eller dagsvit lysrörsbelysning, utan dämpning av
färgskiftning
– Dagsljus lysrör Dagsljus lysrörsbelysning, med dämpning av färgskiftning
« Volfram
Dämpning av ljuset från glödlampsbelysning
Avbryt
Ingen justering av vitbalans
ANM.
• Vitbalansen kan även ändras vid inspelning av bilder (s. 81).
• Den ursprungliga stillbilden bevaras i minnet och raderas inte.
• Vid visning av en ändrad bild på kamerans skärm anger datum och tid när bilden
ursprungligen spelades in, inte när bilden ändrades.
101
Övriga uppspelningsfunktioner (Uppspelning)
Justering av ljusstyrkan för en existerande stillbild
(Ljusstyrka)
Atgärder
[p] (uppspelning) * Stillbild * [MENU] * Fliken PLAY *
Ljusstyrka
Det går att välja bland fem olika ljusstyrkenivåer, från +2 (ljusast) till –2 (svagast ljus).
ANM.
• Den ursprungliga stillbilden bevaras i minnet och raderas inte.
• Vid visning av en ändrad bild på kamerans skärm anger datum och tid när bilden
ursprungligen spelades in, inte när bilden ändrades.
Keystone-korrigering (Keystone)
Atgärder
[p] (uppspelning) * Stillbild * [MENU] * Fliken PLAY * Keystone
Keystone-korrigering kan användas till att korrigera ett rektangulärt eller kvadratiskt
motiv på en stillbild, när motivet ifråga inte visas såsom önskas på grund av att det
fotograferats ur en sned vinkel. En korrigerad bild sparas i formatet 2 M (1600x1200
bildpunkter).
1.
Använd [4] och [6] till att välja den form i
stillbilden som ska korrigeras.
2.
Använd [8] och [2] till att välja ”Korrigera”
och tryck sedan på [SET].
ANM.
• Om den ursprungliga bilden är mindre än storleken 2 M, så får den nya
(korrigerade) versionen samma storlek som originalet.
• Den ursprungliga stillbilden bevaras i minnet och raderas inte.
• Vid visning av en ändrad bild på kamerans skärm anger datum och tid när bilden
ursprungligen spelades in, inte när bilden ändrades.
102
Övriga uppspelningsfunktioner (Uppspelning)
Användning av färgkorrigering till att korrigera färgen på ett
gammalt fotografi (Färgkorrig.)
Atgärder
[p] (uppspelning) * Stillbild * [MENU] * Fliken PLAY *
Färgkorrig.
Med hjälp av färgkorrigering är det möjligt att korrigera färgen på ett gammalt
fotografi. En korrigerad bild sparas i formatet 2 M (1600x1200 bildpunkter).
1.
Utför åtgärderna ovan.
• En bild av fotografiet som restaureras visas på skärmen med en röd ram runt.
Om en svart ram förekommer, så betyder det att kameran har identifierat mer
än ett rektangulärt område på bilden. Använd [4] och [6] till att flytta ramen
och välja området för fotografiet.
2.
Använd [8] och [2] till att välja ”Klipp” och tryck sedan på [SET].
En valram för klippning av bilden visas på skärmen.
3.
Använd zoomreglaget till att ändra storleken på valramen och ange
önskad bildstorlek.
4.
Använd [8], [2], [4] och [6] till att flytta valramen tills den innesluter
det område av bilden som ska klippas ut och tryck sedan på [SET].
ANM.
• Om den ursprungliga bilden är mindre än storleken 2 M, så får den nya
(korrigerade) versionen samma storlek som originalet.
• Den ursprungliga stillbilden bevaras i minnet och raderas inte.
• Om ingen ram önskas runt den resulterande bilden, så välj ett område som är
mindre än den ursprungliga bilden.
• Vid visning av en färgkorrigerad bild på kamerans skärm anger datum och tid när
bilden ursprungligen spelades in, inte när bilden färgkorrigerades.
103
Övriga uppspelningsfunktioner (Uppspelning)
Val av bilder för utskrift (DPOF utskrift)
Atgärder
[p] (uppspelning) * Stillbild * [MENU] * Fliken PLAY *
DPOF utskrift
Se sidan 117 för närmare detaljer.
Skyddande av en fil mot radering (Bildskydd)
Atgärder
[p] (uppspelning) * [MENU] * Fliken PLAY * Bildskydd
På
Valda filer skyddas.
1 Använd [4] och [6] till att bläddra igenom
filerna tills den som ska skyddas visas.
2 Använd [8] och [2] till att välja ”På” och
tryck sedan på [SET].
En bild som är skyddad anges av ikonen ›.
3 Upprepa åtgärderna i steg 1 och 2 för att
skydda fler filer.
Tryck på [MENU] för att avsluta skyddande av filer. Välj ”Av” istället för
”På” i steg 2 ovan för att häva skyddet för en fil.
Alla filer:
På
Alla filer skyddas.
1 Använd [8] och [2] till att välja ”Alla filer: På” och tryck sedan på
[SET].
2 Tryck på [MENU].
Välj ”Alla filer: Av” istället för ”Alla filer: På” i steg 1 ovan för att häva
skyddet för alla filer.
VIKTIGT!
• Observera att även en skyddad fil raderas vid formatering av minneskortet (s. 148).
104
Övriga uppspelningsfunktioner (Uppspelning)
Redigering av datum och tid för en bild (Datum/Tid)
Atgärder
[p] (uppspelning) * Stillbild * [MENU] * Fliken PLAY * Datum/Tid
[8] [2] Ändrar inställningen där markören står.
[4] [6] Flyttar markören mellan inställningar.
[BS]
Växlar mellan 12-timmars och 24-timmars tidsformat
Kontrollera att inställningarna av datum och tid är de önskade och tryck sedan på
[SET].
ANM.
• Datum och tid som stämplats på en bild med hjälp av tidsstämpel (s. 143) går inte
att ändra.
• Det går inte att ändra datum och tid på en bild som är skyddad.
• Vilket datum som helst från 1980 till 2049 kan anges.
Rotering av en bild (Rotation)
Atgärder
[p] (uppspelning) * Stillbild eller filmbild * [MENU] *
Fliken PLAY * Rotation
1.
Använd [8] och [2] till att välja ”Rotation” och tryck sedan på [SET].
Vart tryck på [SET] roterar den visade bilden 90 grader åt vänster.
2.
Tryck på [MENU] när den visade bilden är inriktad på önskat sätt.
ANM.
• Notera att själva bilddatat inte ändras vid denna åtgärd. Det är bara hur bilden
visas på kamerans skärm som ändras.
• En bild som har skyddats eller zoomats kan inte roteras.
• Den ursprungliga (oroterade) versionen av en bild visas på bildmenyn och
kalendermenyn.
105
Övriga uppspelningsfunktioner (Uppspelning)
Omformatering av en stillbild (Omformatera)
Atgärder
[p] (uppspelning) * Stillbild * [MENU] * Fliken PLAY *
Omformatera
Det går att minska storleken på en stillbild och spara resultatet som en separat
stillbild. Den ursprungliga stillbilden bevaras också. Följande storleksformat kan
väljas vid omformatering av en bild: 8 M, 5 M, VGA.
• Vid omformatering av en stillbild med formatet 3:2 eller 16:9 skapas en bild med
formatet 4:3, som beskurits på båda sidor.
• Inspelningsdatumet på den omformaterade versionen av bilden blir detsamma som
datumet på den ursprungliga bilden.
Klippning av en stillbild (Klippning)
Atgärder
[p] (uppspelning) * Stillbild * [MENU] * Fliken PLAY * Klippning
Det går att klippa en stillbild för att avlägsna onödiga delar
och lagra resultatet som en separat fil. Den ursprungliga
stillbilden bevaras också.
Zoomfaktor
Motsvarande hela
stillbildsytan
Använd zoomreglaget till att zooma bilden till önskad
storlek, använd [8], [2], [4] och [6] till att välja den del av
bilden som ska klippas ut och tryck sedan på [SET].
• En bild som framställs genom att klippa en bild med
formatet 3:2 eller 16:9 får formatet 4:3.
• Inspelningsdatumet på den urklippta bilden blir
detsamma som datumet på den ursprungliga bilden.
Del av stillbild som nu
visas
106
Övriga uppspelningsfunktioner (Uppspelning)
Tillägg av ljud till en stillbild (Dubbning)
Atgärder
[p] (uppspelning) * Stillbild * [MENU] * Fliken PLAY * Dubbning
Det går att lägga till ljud till en redan inspelad stillbild.
Ljudet till en stillbild kan när som helst spelas in på nytt.
Det går att spela in upp till 30 sekunder av ljud för en
enskild stillbild.
1.
Tryck på [SET] för att starta ljudinspelning.
Återstående inspelningstid
2.
Tryck på [SET] igen för att stoppa ljudinspelning.
• Se till att inte blockera kamerans mikrofon med fingrarna
under ljudinspelning.
• Resultatet blir mindre lyckat om kameran befinner sig för
långt borta från det som spelas in.
• Kameran stöder följande ljuddataformat.
– Ljudformat: WAVE/IMA-ADPCM (filtillägget WAV)
• Tillägg av ljud (dubbning) kan inte göras för följande typer
av bilder:
– Bilder skapade med hjälp av MOTION PRINT
– Skyddade bilder
• Ljud kan raderas genom följande åtgärder:
Dubbning * Radera * [SET] * [MENU].
Mikrofon
VIKTIGT!
• Observera att det ursprungliga ljudet i en ljudstillbild inte kan återfås efter att det
har raderats eller nytt ljud har spelats in.
Uppspelning av ljudet till en stillbild
1.
Aktivera uppspelningsläget och använd [4] och [6] till att bläddra
igenom bilderna tills önskad ljudstillbild visas på skärmen.
Ljudstillbilder är märkta med ikonen ˆ.
2.
Tryck på [SET] för att starta uppspelning.
107
Övriga uppspelningsfunktioner (Uppspelning)
Reglage för uppspelning av röstinspelning
Snabbspelning framåt/bakåt
[4] [6]
Start/paus
[SET]
Volymreglering
Tryck på [2] och tryck
sedan på [8] [2]
Växling av skärminnehåll
[8] (DISP)
Uppspelningsstopp
[MENU]
• Ljudet till en ljudstillbild kan även spelas upp på en dator med Windows Media
Player eller QuickTime.
Kopiering av filer (Kopiera)
Atgärder
[p] (uppspelning) * Stillbild * [MENU] * Fliken PLAY * Kopiera
Filer kan kopieras från kamerans inbyggda minne till ett minneskort eller från ett
minneskort till det inbyggda minnet.
Inbyggt * Kort
Alla filer från kamerans inbyggda minne kopieras till ett
minneskort.
Med detta alternativ kopieras samtliga filer som förekommer i
kamerans inbyggda minne. Det kan inte användas till att
kopiera en enskild fil.
Kort * Inbyggt
En enskild fil på minneskortet kopieras till kamerans inbyggda
minne. Filer kopieras till den mapp i det inbyggda minnet vars
namn har det högsta serienumret.
1Använd [4] och [6] till att välja den fil som ska kopieras.
2Använd [8] och [2] till att välja ”Kopiera” och tryck sedan på
[SET].
ANM.
• Det går att kopiera stillbilder, filmer, ljudstillbilder och röstinspelningsfiler som har
spelats in med denna kamera.
• När en kopierad bild visas på en månadskalender visas den på det datum då den
kopierades (s. 90).
108
Övriga uppspelningsfunktioner (Uppspelning)
Dynamiskt foto
Utför åtgärderna i detta avsnitt för att klippa ut ett rörligt eller ett stilla motiv ur en
stillbild och sedan infoga det i en annan stillbild.
Rörligt motiv
Annan bild
Dynamisk fotobild
För att skapa en motivbild för infogning (Dynamiskt foto)
1.
Tryck på [BS] och välj sedan scenen ”Dynamiskt foto”.
2.
Tryck på [SET], använd [8] och [2] till att välja ”Motivtyp” och tryck
sedan på [SET].
3.
Använd [8] och [2] till att välja önskad motivtyp och tryck sedan på
[SET].
Seriebildshastighet
Antal bilder
Rörligt motiv 20 bilder per
1 s. (20 fps)
sekund
20 bilder
Rörligt motiv 10 bilder per
2 s. (10 fps)
sekund
20 bilder
Rörligt motiv 5 bilder per
4 s. (5 fps)
sekund
20 bilder
Stilla motiv
–
1 bild
Motivtyp
Flera bilder av motivet spelas in,
klipps ut och kombineras för att
skapa rörelse mot
bakgrundsbilden.
Ett enskilt motiv spelas in, klipps ut
och infogas i bakgrundsbilden.
• Välj ”Stilla motiv” för att skapa ett stilla motiv.
4.
Tryck på [SET], använd [8] och [2] till att välja ”Antal bilder” och tryck
sedan på [SET].
109
Dynamiskt foto
5.
Använd [8] och [2] till att välja antingen ”1” eller ”2” och tryck sedan
på [SET].
För inspelning under
dessa förhållanden:
Välj detta alternativ:
2
Motivet mot en brokig
bakgrund
Två inspelningar krävs för utklippning av motivet.
1
Motivet mot en ren
(mönsterfri) bakgrund
Endast en inspelning behövs för utklippning av
motivet. Vid val av detta alternativ behöver
åtgärderna i steg 7 och 8 nedan inte utföras.
6.
Spela först in en bild som inkluderar det motiv
som ska klippas ut.
• Ta en bild där motivet är så stort som möjligt. Efter val
av ”2” för inställningen ”Antal bilder” bör bilden bör
inkludera någon enkelt identifierbar referenspunkt
som kan användas för senare justering i steg 7
nedan.
• Efter val av ”Rörligt motiv” spelas flera motivbilder in på kameran. Rör inte
kameran förrän inspelningen är klar.
• Efter val av ”1” för inställningen ”Antal bilder” är proceduren klar i och med
detta steg. Kameran klipper ut motivet och visar det på skärmen. Efter val av
”Rörligt motiv” i steg 3 rör sig motivbilden på skärmen.
• Även om ”1” väljs för inställningen ”Antal bilder”, så kan vissa förhållanden
medföra att inställningen automatiskt ändras till ”2”.
• Blixten är automatiskt urkopplad i detta skede.
7.
Sammanställ en ny likadan bild, men denna gång
utan det motiv som ska klippas ut. Se till att
bildsammanställningen här är så lik
bildsammanställningen i steg 6 som möjligt.
Denna andra bild är ämnad att tala om för
kameran vilken del av bilden som spelades in i
steg 3 som ska klippas ut.
• Bilden som togs i steg 3 (med motivet inkluderat) visas halvt genomskinlig på
skärmen för att underlätta korrekt sammanställning av bakgrundsbilden.
110
Dynamiskt foto
8.
Tryck på avtryckaren för att spela in enbart bakgrunden.
Kameran jämför de bilder som spelats in i steg 6 och 8 och klipper ut motivet. Den
utklippta motivbilden visas på skärmen. Efter val av ”Rörligt motiv” rör sig
motivbilden på skärmen.
• En pågående utklippningsprocess (steg 6 till 8) kan när som helst avbrytas
genom att trycka på [MENU] eller [BS].
VIKTIGT!
• Spela in motivbilden mot en vit vägg eller någon annan yta av en färg som skiljer
sig från den på motivet. Kameran kan inte klippa ut motivet korrekt, om motivet har
samma eller liknande färg som bakgrunden.
• Det kan hända att kameran inte kan klippa ut ett motiv prydligt, om motivet på
grund av motljus, skuggor, lindrigt sudd, otillräcklig belysning etc. inte visas tydligt
avgränsat på skärmen. Kontrollera vid inspelning av motivet att det visas tydligt
avgränsat och avtecknat på skärmen.
• Den bakgrund som spelas in i steg 5 ovan sparas inte. Endast den utklippta
motivbilden sparas.
Infogning av ett motiv i en bakgrundsbild (Dynamiskt foto)
Utför åtgärderna nedan för att infoga ett motiv i en ny bakgrundsbild. Ett dynamiskt
foto med ett rörligt motiv sparas som en bild av storleken 2 M (1600x1200
bildpunkter) eller mindre. Ett dynamiskt foto med ett stilla motiv sparas som en bild av
storleken 6 M (2816x2112 bildpunkter) eller mindre.
Atgärder
[p] (uppspelning) * [MENU] * Fliken PLAY * Dynamiskt foto
1.
Använd [4] och [6] till att välja önskad bakgrundsbild och tryck sedan
på [SET].
• Endast en bild som uppfyller följande villkor kan användas som bakgrundsbild.
– En bild som har spelats in med denna kamera eller som har överförts till
denna kameras inbyggda minne med hjälp av Photo Transport (s. 128)
– En bild med formatet 4:3
111
Dynamiskt foto
2.
Använd [4] och [6] till att välja den motivbild som ska infogas och
tryck sedan på [SET].
3.
Använd zoomreglaget till att ändra motivets storlek och använd [8],
[2], [4] och [6] till att ändra dess position.
4.
Kontrollera inställningen och tryck sedan på [SET].
Motivet infogas i bakgrundsbilden och ett dynamiskt foto skapas.
• Om storleken på den ursprungliga stillbild som ett rörligt motiv infogas i är
mindre än 2 M, så får det dynamiska fotot samma storlek som orginalet.
• Om storleken på den ursprungliga stillbild som ett stilla motiv infogas i är
mindre än 6 M, så får det dynamiska fotot samma storlek som orginalet.
ANM.
• Kameran levereras med ett antal utklippta motivexempel i det inbyggda minnet,
vilka också kan användas till att skapa dynamiska foton.
• Vid radering eller formatering raderas motivexemplen i det inbyggda minnet. Om
motivexemplen har raderats, så kan de laddas ner från den särskilda webbplatsen
för dynamiskt foto (http://dp.exilim.com/) och återlagras i kamerans inbyggda
minne.
• Motivexemplen kan kopieras till ett minneskort genom kopieringsåtgärderna
”Inbyggt * Kort” (s. 108).
För att visa ett dynamiskt foto
1.
Tryck på [p] (uppspelning) och använd sedan [4] och [6] till att ta
fram det dynamiska foto som ska visas.
2.
Tryck på [SET], om det dynamiska fotot innehåller ett rörligt motiv.
• Motivrörelsen upprepas om och om igen.
112
Dynamiskt foto
Omvandling av ett dynamiskt foto till en film (Filmomvandlare)
Ett dynamiskt foto (en bakgrundsbild plus motiv) lagras som en serie med 20
stillbilder. Genom följande åtgärder är det möjligt att omvandla de 20 bilderna som
utgör ett dynamiskt foto till en film.
Atgärder
[p] (uppspelning) * Dynamisk fotobild * [MENU] * Fliken PLAY *
Filmomvandlare
• Det slutliga filmformatet är Motion JPEG.
• Den slutliga filmbildstorleken är 640x480 bildpunkter.
VIKTIGT!
• Dessa åtgärder kan endast användas till att omvandla dynamiska foton till filmer.
• Efter avslutad omvandling spelas filmen upp tre gånger.
113
Dynamiskt foto
Utskrift
Utskrift av stillbilder
I en fotobutik e.dyl
Ett minneskort innehållande bilder som ska skrivas ut kan tas till
en fotobutik e.dyl. för utskrift.
Med en skrivare
Utskrift av bilder på en skrivare med minneskortfack
En skrivare försedd med ett kompatibelt minneskortfack kan
användas till att skriva ut bilder direkt från ett minneskort. Anlita
bruksanvisningen som medföljer skrivaren för närmare detaljer.
Direktanslutning till en skrivare kompatibel med
PictBridge
Bilder kan skrivas ut på en skrivare som stöder PictBridge
(s. 115).
Med en dator
Överför bilderna till en dator och använd sedan en separat
inköpt programvara för utskrift.
• Före utskrift är det möjligt att välja vilka bilder som ska skrivas ut, antal kopior och
inställning för datumstämpel (s. 117).
114
Utskrift
Direktanslutning till en skrivare kompatibel med PictBridge
Det går att ansluta kameran direkt till en skrivare som stöder PictBridge och skriva ut
bilder utan att använda en dator.
. För att ställa in kameran innan den ansluts till en skrivare
1.
Slå på kameran och tryck på [MENU].
2.
Välj fliken ”Inst.”, välj ”USB” och tryck sedan på [6].
3.
Använd [8] och [2] till att välja ”PTP (PictBridge)” och tryck sedan på
[SET].
. Anslutning av kameran till en skrivare
Anslut USB-kabeln som
USB-kabel
medföljer kameran till en
USB-port på skrivaren.
Stor kontakt
• Kameran strömförsörjs
inte via USB-kabeln.
USB
Kontrollera att batteriet i
kameran är tillräckligt
USB-port
laddat före anslutning.
• Se till att skjuta in
Liten kontakt
kontakten i USB/AVUSB/AV-port
porten tills ett klickljud
anger att den anslutits
ordentligt. En slarvigt
Anpassa märket 4 på USB-kabelns kontakt till märket 6
ansluten kontakt kan
på kameran och anslut USB-kabeln till kameran.
resultera i bristfällig
kommunikation eller felfunktion.
• Notera att metalldelen på kontakten förblir synlig, såsom
visas på bilden, även efter att kontakten har skjutits in
ordentligt.
• Se noga till att kontakten sätts i korrekt väg vid anslutning av
USB-kabeln till en USB-port.
115
Utskrift
. För att skriva ut
1.
Slå på skrivaren och sätt i papper.
2.
Slå på kameran.
En utskriftsmeny visas på skärmen.
3.
Använd [8] och [2] till att välja ”Pap.storlek”
och tryck sedan på [6].
4.
Använd [8] och [2] till att välja önskat
pappersformat och tryck sedan på [SET].
• Följande pappersformat kan användas.
3.5"x5", 5"x7", 4"x6", A4, 8.5"x11", Av skrivare
• Vid val av ”Av skrivare” utförs utskrift med ett pappersformat som väljs av
skrivaren.
• Anlita bruksanvisningen som medföljer skrivaren angående information om
inställningar för papper.
5.
Använd [8] och [2] till att välja önskat utskriftsalternativ.
1 bild
: En bild skrivs ut. Välj och tryck sedan på [SET]. Använd därefter
[4] och [6] till att välja den bild som ska skrivas ut.
DPOF utskrift : Flera bilder skrivs ut. Välj och tryck sedan på [SET]. Vid val av
detta alternativ skrivs bilder ut i enlighet med aktuella DPOFinställningar (s. 117).
• Tryck på [BS] för att koppla in eller ur datumstämpel.
En datumstämpel placeras på bilden när ”På” visas
på skärmen.
6.
Använd [8] och [2] till att välja ”Utskrift” och
tryck sedan på [SET].
Utskrift startas och meddelandet ”Upptagen... V.g.
vänta...” visas på skärmen. Meddelandet försvinner efter en kort stund, även om
utskrift ännu inte är avslutad. Ett tryck på någon av knapparna på kameran gör att
statusen för utskrift visas igen. Utskriftsmenyn visas åter på skärmen efter
avslutad utskrift.
• Efter val av ”1 bild” kan åtgärderna från och med steg 5 upprepas efter
önskemål.
7.
Slå av kameran efter avslutad utskrift och koppla sedan loss USBkabeln från skrivaren och kameran.
116
Utskrift
Användning av DPOF för att välja bilder för utskrift och antalet
kopior
. Digital Print Order Format (DPOF)
DPOF är en standard som gör det möjligt att inkludera information om
bildtyp, antal kopior och tidsstämpel på/av tillsammans med bilder på
minneskortet. Efter att dessa inställningar har gjorts kan minneskortet
användas för utskrift på en skrivare som stöder DPOF eller lämnas in till en
fotobutik e.dyl.
• Huruvida DPOF-inställningar kan användas för utskrift eller ej beror på vilken
skrivare som används.
• Det kan hända att vissa fotobutiker o.dyl. inte stöder DPOF.
. Konfigurering av DPOF-inställningar enskilt för varje bild
Atgärder
[p] (uppspelning) * Stillbild * [MENU] * Fliken PLAY *
DPOF utskrift * Välj bilder
1.
Använd [4] och [6] till att bläddra igenom filerna tills den bild som ska
skrivas ut visas.
2.
Använd [8] och [2] till att ange antal kopior.
Ett värde på upp till 99 kan anges. Ange 00 för en bild som inte ska skrivas ut.
• Tryck på [BS], så att ”På” visas för datumstämpel, om datum ska vara med på
bilderna.
• Upprepa åtgärderna i steg 1 och 2 för att utföra inställningar för andra bilder,
om så önskas.
3.
Tryck på [SET].
117
Utskrift
. Val av samma DPOF-inställningar för alla bilder
Atgärder
[p] (uppspelning) * Stillbild * [MENU] * Fliken PLAY *
DPOF utskrift * Alla bilder
1.
Använd [8] och [2] till att ange antal kopior.
Ett värde på upp till 99 kan anges. Ange 00 för en bild som inte ska skrivas ut.
• Tryck på [BS], så att ”På” visas för datumstämpel, om datum ska vara med på
bilderna.
2.
Tryck på [SET].
DPOF-inställningarna raderas inte automatiskt efter avslutad utskrift.
Nästa DPOF-utskrift som utförs sker i enlighet med de senaste DPOF-inställningar
som valts för bilderna. Annullera DPOF-inställningarna genom att ange ”00” som
antal kopior för alla bilder.
Upplys din fotobutik e.dyl. om DPOF-inställningar!
Se vid inlämning av minneskortet till en fotobutik e.dyl. för utskrift till att klargöra att
kortet innehåller DPOF-inställningar för bilder som ska skrivas ut och antalet kopior.
I annat fall kan det hända att fotobutiken e.dyl. skriver ut alla bilder, utan hänsyn till
aktuella DPOF-inställningarna och inställningar för datumstämpel.
118
Utskrift
. Datumstämpel
Använd någon av följande tre metoder för att inkludera inspelningsdatum på bilder vid
utskrift.
Konfigurering av kamerainställningar
Konfigurera DPOF-inställningar (s. 117).
Datumstämpling kan kopplas in eller ur inför varje utskriftstillfälle. Inställningar
kan göras så att vissa bilder skrivs ut med datumstämpel och andra inte.
Konfigurera kamerans inställning för tidsstämpel (s. 143).
• Vid användning av kamerans inställning för tidsstämpel förses stillbilder med
datum samtidigt som de spelas in, vilket gör att datumet alltid inkluderas när
en bild skrivs ut. Detta datum kan inte raderas.
• Koppla inte in DPOF-datumstämpling för bilder som redan försetts med
datumstämpel genom kamerans inställning för tidsstämpel. Det kan göra att
de två datumen stämplas ovanpå varandra.
Konfigurering av datorinställningar
Separat inköpt programvara för bildhantering kan användas till att
datumstämpla bilder.
Användning av en fotobutik e.dyl.
Begär datumstämpling vid beställning av utskrift i en fotobutik e.dyl.
. Standarder som stöds av kameran
• PictBridge
Detta är en standard från Camera and Imaging Products Association
(CIPA).
• PRINT Image Matching III
Vid användning av ett bildredigeringsprogram och utskrift på en
skrivare som stöder PRINT Image Matching III är det möjligt att
använda information om inspelningsförhållanden som spelats in
tillsammans med en bild och därmed framställa exakt den typ av bild
som önskas. PRINT Image Matching och PRINT Image Matching III
är varumärken tillhöriga Seiko Epson Corporation.
• Exif Print
Utskrift på en skrivare som stöder Exif Print (Exif 2.2) använder
information om inspelningsförhållanden som spelats in
tillsammans med en bild för att förbättra utskriftskvaliteten.
Kontakta tillverkaren av din skrivare för information om modeller
som stöder Exif Print och för uppgraderingar o.dyl.
119
Utskrift
Användning av kameran med en dator
Hur en dator kan användas ...
Följande operationer kan utföras medan kameran är ansluten till en dator.
Spara bilder på en
dator och visa dem
på datorskärmen
• Spara bilder och ta fram dem manuellt
(USB-anslutning) (s. 122, 131).
• Överför bilder till en dator automatiskt via
en trådlös LAN-anslutning för visning
(Eye-Fi) (s. 135).
Överföra bilder
lagrade i datorn till
kamerans minne
Förutom bilder är det även möjligt att
överföra skärmbilder från datorn till
kameran (Photo Transport*) (s. 128).
Spela upp och
redigera filmer
• Filmer kan spelas upp (s. 125, 134).
• Använd lämplig separat inköpt
programvara till att redigera filmer.
Spela upp och
redigera
dynamiskt
fotobilder på
EXILIM-kameran,
en dator eller en mobiltelefon
• Rörliga motiv (animerade figurer) kan
kopieras från en dator till EXILIMkameran.
• Det går även att omvandla dynamiskt
fotobilder till filmer och skicka dem till en
mobiltelefon för uppspelning (kräver
Dynamic Photo Manager.*) (s. 130).
* Endast Windows
De åtgärder som behöver utföras vid användning av kameran med en dator och vid
användning av den medföljande programvaran är olika för Windows respektive
Macintosh.
• Användare av Windows hänvisas till ”Användning av kameran med en dator
som kör Windows” på sidan 121.
• Användare av Macintosh hänvisas till ”Användning av kameran med en
Macintosh” på sidan 131.
120
Användning av kameran med en dator
Användning av kameran med en dator som kör Windows
Installera lämplig programvara i enlighet med den version av Windows som används
och vad som önskas göras.
För att göra detta:
Operativsystemversion
Installera denna
programvara:
Se
sidan:
Spara bilder på en
dator och där ta fram
dem manuellt
Vista / XP / 2000
Ingen installation krävs.
122
Spela upp filmer
Vista / XP / 2000
Ingen installation krävs.
• Windows Media Player,
som redan är installerat i
de flesta datorer, kan
användas för uppspelning.
• Om datorn som används
kör Windows 2000 och inte
har DirectX 9.0c eller
högre installerat, så ladda
ner DirectX från Microsofts
DirectX-sajt och installera
det i datorn.
125
Redigera filmer
Vista / XP / 2000
–
• Använd separat inköpt
programvara.
–
Ladda upp filmfiler till
YouTube
Vista /
XP (SP2/SP3) /
2000 (SP4)
YouTube Uploader for
CASIO*
126
Överföra bilder till
kameran
Vista / XP / 2000
Photo Transport 1.0*
128
Spela upp, kopiera och
redigera rörliga
dynamiskt fotomotiv
(animerade figurer)
Vista (SP1) /
XP (SP3)
Dynamic Photo Manager
130
Läsa bruksanvisningen
Vista /
XP (SP2/SP3) /
2000 (SP4)
Adobe Reader 8
(Behövs inte om den redan
installerats.)
130
* Photo Transport och YouTube Uploader for CASIO kan inte köras med 64-bitsversioner
av Windows Vista.
121
Användning av kameran med en dator
. Datorsystemkrav för medföljande programvara
Datorsystemkraven skiljer sig för olika programvaror. Vi hänvisar till filen ”Viktigt”,
som ingår i varje program, angående detaljer. Information om datorsystemkrav
återfinns även under rubriken ”Datorsystemkrav för medföljande programvara
(medföljande CD-ROM-skiva)” på sidan 162 i denna bruksanvisning.
. Att observera för användare av Windows
• Med undantag för Adobe Reader kräver medföljande programvara
administratörsbehörighet för att köras.
• Drift på en hembyggd dator stöds ej.
• I vissa datormiljöer kan det hända att drift inte är möjlig.
Visning och lagring av bilder i en dator
Kameran kan anslutas till en dator för att där visa och lagra bilder (stillbilds- och
filmfiler).
. För att ansluta kameran till datorn och spara filer
1.
Slå på kameran och tryck på [MENU].
2.
Välj fliken ”Inst.”, välj ”USB” och tryck sedan på [6].
3.
Använd [8] och [2] till att välja ”Mass Storage” och tryck sedan på
[SET].
122
Användning av kameran med en dator
4.
Slå av kameran och
använd sedan USBkabeln som medföljer
kameran till att ansluta
kameran till datorn.
USB-port
USB-kabel
Stor kontakt
• Kameran strömförsörjs
inte via USB-kabeln.
Kontrollera att batteriet i
kameran är tillräckligt
Liten kontakt
laddat före anslutning.
USB/AV-port
• Se till att skjuta in
kontakten i USB/AVporten tills ett klickljud
Anpassa märket 4 på USB-kabelns kontakt till märket
anger att den anslutits
6 på kameran och anslut USB-kabeln till kameran.
ordentligt. En slarvigt
ansluten kontakt kan
resultera i bristfällig kommunikation eller felfunktion.
• Notera att metalldelen på kontakten förblir synlig, såsom
visas på bilden, även efter att kontakten har skjutits in
ordentligt.
• Se noga till att kontakten sätts i korrekt väg vid
anslutning av USB-kabeln till en USB-port.
• Vid anslutning via ett USB-nav kan det hända att datorn inte kan identifiera
kameran. Anslut alltid direkt till en USB-port på datorn.
5.
Slå på kameran.
6.
Användare av Windows Vista: Klicka på ”Start” och sedan på ”Dator”.
Användare av Windows XP: Klicka på ”Start” och sedan på ”Den här
datorn”.
Användare av Windows 2000: Dubbelklicka på ”Den här datorn”.
7.
Dubbelklicka på ”Flyttbar disk”.
• Datorn identifierar minneskortet isatt i kameran (eller det inbyggda minnet om
inget minneskort är isatt) som en flyttbar disk.
123
Användning av kameran med en dator
8.
Högerklicka på mappen ”DCIM”.
9.
Klicka i genvägsmenyn som visas på ”Kopiera”.
10.
Användare av Windows Vista: Klicka på ”Start” och sedan på
”Dokument”.
Användare av Windows XP: Klicka på ”Start” och sedan på ”Mina
dokument”.
Användare av Windows 2000: Dubbelklicka på ”Mina dokument” för att
öppna mappen.
• Om det redan finns en mapp benämnd ”DCIM” i ”Mina dokument”, så kommer
nästa steg att överskriva denna. Om du vill bevara den existerande mappen
”DCIM”, så måste du ändra dess namn eller flytta den till ett annat ställe innan
du utför nästa steg.
11.
Ta fram menyn ”Redigera” i ”Mina dokument” och välj ”Klistra in”.
Detta gör att mappen ”DCIM” (och alla bildfiler den innehåller) klistras in i mappen
”Mina dokument”. Du har nu en kopia av filerna som förekommer i kamerans
minne i din dator.
12.
Koppla loss kameran från datorn efter avslutad kopiering av bilder.
Windows Vista/XP
Tryck på [ON/OFF] på kameran för att slå av kameran. Kontrollera att den bakre
lampan på kameran inte lyser och koppla sedan loss kameran från datorn.
Windows 2000
Klicka på korttjänster i aktivitetsfältet på datorskärmen och avaktivera det
drivrutinsnummer som är tilldelat kameran. Kontrollera sedan att den bakre
lampan på kameran inte lyser, tryck på [ON/OFF] på kameran för att slå av den
och koppla slutligen loss kameran från datorn.
. För att titta på bilder kopierade till datorn
1.
Dubbelklicka på den kopierade mappen ”DCIM” för att öppna den.
2.
Dubbelklicka på mappen med önskade bilder att visa.
124
Användning av kameran med en dator
3.
Dubbelklicka på den bildfil vars innehåll ska visas.
• Vi hänvisar till ”Minnesmappstruktur” på sidan 138 angående information om
filnamn.
• En bild som har roterats på kameran visas i ursprungligt (oroterat) tillstånd på
datorskärmen.
Använd aldrig datorn till att modifiera, radera, flytta eller ändra namn på
bildfiler som förekommer i kamerans inbyggda minne eller på ett minneskort
i kameran.
Det kan orsaka problem med de data som kameran använder för bildhantering,
vilket kan göra att bilder i kameran inte kan spelas upp eller att den återstående
minneskapaciteten ändras drastiskt. Om en bild ska modifieras, raderas, flyttas
eller döpas om, så se alltid till att bilden är lagrad i datorn.
VIKTIGT!
• Koppla aldrig loss USB-kabeln och manövrera aldrig kameran under pågående
visning eller lagring av bilder. Det kan leda till att data förvanskas.
Uppspelning av filmer
Windows Media Player, som redan är installerat i de flesta datorer, kan användas för
filmavspelning. Spela upp en film genom att först kopiera den till datorn och sedan
dubbelklicka på filmfilen.
. Minimala datorsystemkrav för filmuppspelning
De minimala systemkrav som anges nedan är nödvändiga för att kunna spela upp
filmer inspelade med denna kamera på en dator.
Operativsystem
Processor
: Vista / XP / 2000
: Bildkvaliteten ”HD”:
Pentium 4 3,2 GHz eller högre
Bildkvaliteten ”STD” eller ”LP”:
Pentium M 1,0 GHz eller högre
Pentium 4 2,0 GHz eller högre
Nödvändig programvara : Windows Media Player, DirectX 9.0c eller högre
• Ovanstående systemmiljöer är vad som rekommenderas. Vid konfigurering av
någon av dessa miljöer kan felfri drift inte garanteras.
• Vissa inställningar och andra installerade program kan påverka korrekt
uppspelning av filmer.
125
Användning av kameran med en dator
. Försiktighetsåtgärder vid filmuppspelning
• Se till att flytta över filmdata till hårddisken på datorn, innan ett försök att spela upp
filmen görs. Det kan hända att filmuppspelning inte kan utföras korrekt, om dess
data har erhållits via ett nätverk, från ett minneskort e.dyl.
• Det kan hända att filmuppspelning inte kan utföras korrekt på vissa datorer. Prova
följande åtgärder, om problem uppstår.
– Försök spela in filmer med kvalitetsinställningen ”STD” eller ”LP”.
– Försök uppgradera Windows Media Player till den senaste versionen.
– Avsluta alla övriga program som körs och stoppa interna program.
Om korrekt återgivning på en dator inte kan erhållas, så är det ändå möjligt att
ansluta AV-kabeln som medföljer kameran till en videoingång på en TV eller en dator
för att återge filmer på det sättet.
Uppladdning av filmfiler till YouTube
Installation av YouTube Uploader for CASIO från CD-ROM-skivan som medföljer
kameran underlättar uppladdning till YouTube av filmfiler som spelats in med hjälp av
BEST SHOT-scenen ”For YouTube”.
. Vad är YouTube?
YouTube är en fildelningssajt för filmer, förvaltad av YouTube, LLC, där det är möjligt
att ladda upp egna filmer och att titta på filmer som har laddats upp av andra.
. För att installera YouTube Uploader for CASIO
1.
Ta fram CD-ROM-menyn och välj ”YouTube Uploader for CASIO”.
2.
Läs igenom informationen om installationsvillkor och systemkrav för
installation i filen ”Viktigt” och installera sedan YouTube Uploader for
CASIO.
126
Användning av kameran med en dator
. För att ladda upp en filmfil till YouTube
• För att kunna använda YouTube Uploader for CASIO behöver du först gå till
YouTubes webbplats (http://www.youtube.com/) och registrera dig som en
användare.
• Ladda inte upp något videomaterial som är skyddat av upphovsrätt (inklusive
angränsande rättigheter), såvida du inte själv äger upphovsrätten eller har erhållit
tillstånd från upphovsrättsinnehavaren (-innehavarna) ifråga.
• Maximal filstorlek för varje uppladdning är 1 024 MB.
1.
Spela in den film som ska laddas upp med hjälp av BEST SHOT
filmscenen ”For YouTube”.
2.
Anslut datorn till internet, om den inte redan är ansluten.
3.
Anslut kameran till datorn (s. 122).
4.
Slå på kameran.
YouTube Uploader for CASIO startas upp automatiskt.
• Om programmet används för första gången, så utför lämpliga inställningar av
användar-ID för YouTube och nätverksmiljö och klicka sedan på knappen [OK].
5.
På vänstra sidan av skärmen visas ett område för inmatning av en titel,
kategori och annan information som krävs för uppladdning till
YouTube. Mata in nödvändig information.
6.
På högra sidan av skärmen visas en lista över filmfiler i kameraminnet.
Markera kryssrutan intill den filmfil du vill ladda upp.
7.
Kontrollera att allt är som det ska och klicka på knappen [Ladda upp].
Valda filmfiler laddas upp till YouTube.
• Klicka efter avslutad uppladdning på knappen [Avsluta] för att gå ur
programmet.
127
Användning av kameran med en dator
Överföring av bilder från datorn till kamerans minne
För att kunna överföra bilder från datorn till kameran behöver programmet Photo
Transport från CD-ROM-skivan som medföljer kameran installeras i datorn.
. För att installera Photo Transport
1.
Ta fram CD-ROM-menyn och välj ”Photo Transport”.
2.
Läs igenom informationen om installationsvillkor och systemkrav för
installation i filen ”Viktigt” och installera sedan Photo Transport.
. För att överföra bilder till kameran
1.
Anslut kameran till datorn (s. 122).
2.
Klicka på följande poster på datorn: Start * Alla program *
CASIO * Photo Transport.
Detta startar upp Photo Transport.
3.
Dra filer som ska överföras till knappen [Överför].
4.
Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra överföringen.
• Detaljer kring anvisningarna som visas på skärmen och de överförda bilderna
beror på inställningen av Photo Transport. Klicka på knappen [Inställningar]
eller [Hjälp] och kontrollera inställningarna för närmare detaljer.
Överföringsdata
• Endast stillbildsfiler med följande filtillägg kan överföras till kameran:
jpg, jpeg, jpe och bmp (bmp-bilder omvandlas automatiskt till jpeg-bilder vid
överföring).
• Det kan hända att vissa typer av bilder inte kan överföras.
• Filmer kan inte överföras till kameran.
128
Användning av kameran med en dator
. För att överföra skärmklipp från datorn till kameran
1.
Anslut kameran till datorn (s. 122).
2.
Klicka på följande poster på datorn: Start * Alla program *
CASIO * Photo Transport.
Detta startar upp Photo Transport.
3.
Ta fram den skärmbild varifrån ett skärmklipp ska överföras.
4.
Klicka på knappen [Fånga in].
5.
Rama in det område som ska fångas in.
Flytta muspekaren till det övre vänstra hörnet av området som ska fångas in och
tryck sedan ner musknappen och håll den nertryckt. Fortsätt hålla musknappen
nertryckt och dra muspekaren till det nedre högra hörnet av önskat område.
6.
Släpp därefter upp musknappen. Följ anvisningarna på skärmen.
En bild av det valda området skickas till kameran.
• Överföringen omvandlar skärmklipp till JPEG-format.
• Anvisningarna som visas på skärmen och detaljer kring de överförda bilderna
beror på inställningen av Photo Transport. Klicka på knappen [Inställningar]
eller [Hjälp] och kontrollera inställningarna för närmare detaljer.
. Angående inställningar och hjälp
Klicka på knappen [Inställningar] när inställningen av Photo Transport behöver
ändras. Klicka på knappen [Hjälp] i Photo Transport för att få närmare information om
tillvägagångssätt och felsökning.
129
Användning av kameran med en dator
Spela upp dynamiska fotobilder på EXILIM-kameran, en dator
eller en mobiltelefon
Rörliga motiv (animerade figurer) kan kopieras från en dator till EXILIM-kameran. Det
går även att omvandla dynamiskt fotobilder till filmer och skicka dem till en
mobiltelefon för uppspelning. För att kunna utföra dessa funktioner behöver Dynamic
Photo Manager, som finns på CD-ROM-skivan som medföljer EXILIM-kameran,
installeras i datorn.
Vi hänvisar till bruksanvisningen till Dynamic Photo Manager, som medföljer EXILIMkameran, angående detaljer.
Visning av användardokumentation (PDF-filer)
1.
Starta datorn och placera den medföljande CD-ROM-skivan i datorns
CD-ROM-enhet.
I normala fall visas menyn automatiskt på bildskärmen. Om menyn inte visas
automatiskt, så navigera till CD-ROM-skivan på datorn och dubbelklicka sedan
på filen ”AutoMenu.exe”.
2.
Klicka på den nedåtpekande knappen ”Language” på menyskärmen
och välj sedan önskat språk.
3.
Klicka på ”Manual” för att välja det och klicka sedan på
”Digitalkamera”.
VIKTIGT!
• Du måste ha Adobe Reader eller Adobe Acrobat Reader installerat i din dator för
att kunna titta på innehållet i PDF-filer. Om du inte redan har Adobe Reader eller
Adobe Acrobat Reader installerat ska du installera Adobe Reader från den
medföljande CD-ROM-skivan.
Användarregistrering
Registrering kan utföras över internet. För detta behöver datorn naturligtvis kunna
kopplas upp till internet.
1.
Ta fram CD-ROM-menyn och klicka på knappen ”Register”.
• Webbläsaren på datorn startas och webbplatsen för användarregistrering
öppnas. Följ anvisningarna som visas på datorskärmen för att registrera dig.
130
Användning av kameran med en dator
Användning av kameran med en Macintosh
Installera lämplig programvara i enlighet med vilken version av Macintosh OS du
använder och vad du vill göra.
För att göra detta:
Operativsystemversion
Installera denna programvara:
Spara bilder på din
Macintosh och där ta
fram dem manuellt
OS 9
Automatiskt spara
bilder på din
Macintosh/Hantera
bilder
OS 9
Använd separat inköpt
programvara.
OS X
Använd iPhoto, som följer med
vissa Macintosh-produkter.
Spela upp filmer
OS 9 / OS X
Uppspelning kan utföras med hjälp
av QuickTime, som följer med
operativsystemet.
OS X
Ingen installation krävs.
Se
sidan:
131
134
134
Anslutning av kameran till datorn och lagring av filer
VIKTIGT!
• Kameran stöder inte drift med operativsystemet Mac OS 8.6 eller tidigare eller Mac
OS X 10.0. Den medger endast användning tillsammans med Mac OS 9 eller Mac
OS X (10.1, 10.2, 10.3, 10.4 eller 10.5). Använd den standard-USB-drivrutin som
följer med det medgivna operativsystemet.
. För att ansluta kameran till datorn och spara filer
1.
Slå på kameran och tryck på [MENU].
2.
Välj fliken ”Inst.”, välj ”USB” och tryck sedan på [6].
3.
Använd [8] och [2] till att välja ”Mass Storage” och tryck sedan på
[SET].
131
Användning av kameran med en dator
4.
Slå av kameran och
använd sedan USBkabeln som medföljer
kameran till att ansluta
kameran till din
Macintosh.
USB-port
USB-kabel
Stor kontakt
• Kameran strömförsörjs
inte via USB-kabeln.
Kontrollera att batteriet i
Liten kontakt
kameran är tillräckligt
USB/AV-port
laddat före anslutning.
• Se till att skjuta in
kontakten i USB/AVAnpassa märket 4 på USB-kabelns kontakt till märket
porten tills ett klickljud
6 på kameran och anslut USB-kabeln till kameran.
anger att den anslutits
ordentligt. En slarvigt
ansluten kontakt kan resultera i bristfällig kommunikation eller felfunktion.
• Notera att metalldelen på kontakten förblir synlig,
såsom visas på bilden, även efter att kontakten har
skjutits in ordentligt.
• Se noga till att kontakten sätts i korrekt väg vid
anslutning av USB-kabeln till en USB-port.
• Vid anslutning via ett USB-nav kan det hända att datorn inte kan identifiera
kameran. Anslut alltid direkt till en USB-port på datorn.
5.
Slå på kameran.
Den bakre lampan på kameran börjar lysa grön. Macintosh-datorn identifierar
samtidigt minneskortet isatt i kameran (eller kamerans inbyggda minne, om inget
minneskort är isatt) som en skivenhet. Enhetsikonens utseende beror på vilken
Mac OS-version som används.
6.
Dubbelklicka på kamerans enhetsikon.
7.
Dra mappen ”DCIM” till den mapp som den ska kopieras till.
132
Användning av kameran med en dator
8.
Dra enhetsikonen till soptunnan, när kopieringen är klar.
9.
Tryck på [ON/OFF] på kameran för att slå av kameran. Kontrollera att
den bakre lampan på kameran inte lyser grön och koppla sedan loss
kameran från datorn.
. För att titta på kopierade bilder
1.
Dubbelklicka på kamerans enhetsikon.
2.
Dubbelklicka på mappen ”DCIM” för att öppna den.
3.
Dubbelklicka på mappen med önskade bilder att visa.
4.
Dubbelklicka på den bildfil vars innehåll ska visas.
• Vi hänvisar till ”Minnesmappstruktur” på sidan 138 angående information om
filnamn.
• En bild som har roterats på kameran visas i ursprungligt (icke-roterat) tillstånd
på Macintosh-skärmen.
Använd aldrig datorn till att modifiera, radera, flytta eller ändra namn på
bildfiler som förekommer i kamerans inbyggda minne eller på ett minneskort
i kameran.
Det kan orsaka problem med de data som kameran använder för bildhantering,
vilket kan göra att bilder i kameran inte kan spelas upp eller att den återstående
minneskapaciteten ändras drastiskt. Om en bild ska modifieras, raderas, flyttas
eller döpas om, så se alltid till att bilden är lagrad i datorn.
VIKTIGT!
• Koppla aldrig loss USB-kabeln och manövrera aldrig kameran under pågående
visning eller lagring av bilder. Det kan leda till att data förvanskas.
133
Användning av kameran med en dator
Automatisk överföring av bilder och hantering av dem på din
Macintosh
Om du använder Mac OS X kan du utföra bildbehandling med iPhoto, som följer med
vissa Macintosh-produkter. Vid användning av Mac OS 9 behöver separat inköpt
programvara användas.
Uppspelning av film
Filmer kan spelas upp på en Macintosh-dator med hjälp av QuickTime, som följer
med operativsystemet. Spela upp en film genom att först kopiera den till din
Macintosh och sedan dubbelklicka på filmfilen.
. Minimala datorsystemkrav för filmuppspelning
De minimala systemkrav som anges nedan är nödvändiga för att kunna spela upp
filmer inspelade med denna kamera på en dator.
Operativsystem
: Mac OS X 10.3.9 eller högre
Nödvändig programvara : QuickTime 7 eller högre
• Ovanstående systemmiljöer är vad som rekommenderas. Vid konfigurering av
någon av dessa miljöer kan felfri drift inte garanteras.
• Vissa inställningar och andra installerade program kan påverka korrekt
uppspelning av filmer.
. Försiktighetsåtgärder vid filmuppspelning
Det kan hända att filmuppspelning inte kan utföras korrekt på vissa Macintoshmodeller. Prova följande åtgärder, om problem uppstår.
– Ändra inställningen av bildkvalitet för film till ”STD” eller ”LP”.
– Uppgradera till den senaste versionen av QuickTime.
– Slå av eventuella andra program som är igång.
Även om korrekt återgivning på en Macintosh-dator inte uppnås, så är det ändå
möjligt att ansluta AV-kabeln som medföljer kameran till en videoingång på en TV
eller en Macintosh för återgivning av filmer på det sättet.
VIKTIGT!
• Se till att flytta över filmdata till hårddisken på Macintosh-datorn, innan ett försök att
spela upp filmen görs. Det kan hända att filmuppspelning inte kan utföras korrekt,
om dess data har erhållits via ett nätverk, från ett minneskort e.dyl.
134
Användning av kameran med en dator
Visning av användardokumentation (PDF-filer)
Du måste ha Adobe Reader eller Adobe Acrobat Reader installerat i din dator för att
kunna titta på innehållet i PDF-filer. Gå i annat fall till webbplatsen för Adobe Systems
Incorporated och installera Acrobat Reader.
1.
Öppna mappen ”Manual” på CD-ROM-skivan.
2.
Öppna mappen ”Digital Camera” och öppna sedan mappen för det
språk vars bruksanvisning du vill titta på.
3.
Öppna filen benämnd ”camera_xx.pdf”.
• ”xx” utgör språkkoden (exempel: camera_e.pdf för engelska).
Användarregistrering
Registrering kan endast utföras över internet. Besök följande CASIO-webbplats för
att registrera dig:
http://world.casio.com/qv/register/
Användning av ett Eye-Fi Wireless SD-minneskort till
överföring av bilder (Eye-Fi)
Vid inspelning med ett Eye-Fi Wireless SD-minneskort isatt i kameran kan bilddata
automatiskt överföras till en dator via en trådlös LAN-anslutning.
1.
Konfigurera LAN-åtkomstpunkt, överföringsdestination och andra
inställningar för Eye-Fi-kortet i enlighet med de anvisningar som
medföljer Eye-Fi-kortet.
2.
Sätt i Eye-Fi-kortet i kameran efter att inställningarna har konfigurerats
och börja sedan spela in.
Bilder som spelas in sänds via trådlös LAN-anslutning till en dator etc.
• Anlita den användardokumentation som medföljer Eye-Fi-kortet för närmare
detaljer.
• Kopiera installationsfilerna för Eye-Fi Manager till datorn, innan ett nytt Eye-Fikort formateras för att börja användas första gången. Se till att utföra denna
åtgärd innan kortet formateras.
135
Användning av kameran med en dator
VIKTIGT!
• Inspelade bilder överförs via trådlös LAN-anslutning. Använd inte Eye-Fi-kortet
eller koppla ur Eye-Fi-kortets kommunikation (s. 140) när du befinner dig i ett
flygplan eller på någon annan plats där användning av trådlös kommunikation är
begränsad eller förbjuden.
• Vid isättning av ett Eye-Fi-kort visas Eye-Fi-indikeringen
på
skärmen. Indikeringen är genomskinlig eller ej genomskinlig
beroende på aktuellt kommunikationstillstånd enligt nedan.
Genomskinlig
Ingen åtkomstpunkt hittas eller inga
överföringsbara bilddata förekommer.
Ej genomskinlig
Bildöverföring pågår
• Kommunikationsikonen
visas på skärmen under pågående överföring av
bilddata.
• Kamerans funktion för automatiskt strömavslag (s. 146) kan inte användas medan
överföring av bilddata pågår.
• Ett bekräftelsemeddelande visas på skärmen vid ett försök att slå av kameran
under pågående överföring av bilddata. Följ då anvisningarna i meddelandet
(s. 171).
• Överföring av ett stort antal bilder kan ta ganska lång tid att slutföra.
• De ursprungliga bilderna förblir kvar på Eye-Fi-kortet efter överföring av bilddata.
• Inspelning av en film på ett Eye-Fi-kort kan resultera i att bildrutor i filmen hoppas
över.
• Aktuella kamerainställningar, batterinivå eller driftförhållanden kan medföra att felfri
datakommunikation med Eye-Fi-kort inte är möjligt.
136
Användning av kameran med en dator
Filer och mappar
Kameran skapar en fil och sparar denna varje gång en stillbild tas, en film spelas in
eller någon annan manövrering som innebär att data lagras utförs. Filer grupperas
genom lagring i mappar. Varje fil och mapp har ett eget unikt namn.
• Vi hänvisar till ”Minnesmappstruktur” (s. 138) angående detaljer kring hur mappar
organiseras i minnet.
Namn och maximalt tillåtet antal
Exempel
Fil
Varje mapp rymmer upp till 9 999 filer benämnda
26:e filnamn:
CIMG0001 t.o.m. CIMG9999. Filtillägget i filnamnet
CIMG0026.JPG
beror på aktuell filtyp.
Filtillägg
Serienummer (4 siffror)
Mappar
Mappar benämns från 100CASIO till 999CASIO.
100:e mappnamn:
Upp till 900 mappar kan förekomma i minnet.
100CASIO
• BEST SHOT (s. 53) innehåller ett scenexempel
som optimerar inställningar för
Serienummer (3 siffror)
auktionssajtbilder. Beroende på kameramodell
kallas scenexemplet antingen ”For eBay” eller
”Auktion”.
– Bilder inspelade med eBay-scenen lagras i en
mapp benämnd ”100_EBAY”.
– Bilder inspelade med Auktion-scenen lagras i
en mapp benämnd ”100_AUCT”.
• Det finns även en BEST SHOT-scen kallad ”For
YouTube”, vilken optimerar inställningar för
inspelning av filmer för uppladdning till YouTube.
Bilder inspelade med YouTube-scenen lagras i
en mapp benämnd ”100YOUTB”.
• Mapp- och filnamn kan även ses på datorn. Vi hänvisar till sidan 12 angående
detaljer kring hur filnamn visas på kamerans skärm.
• Det totala antalet tillåtna mappar och filer beror på inställning av bildstorlek och
bildkvalitet samt kapaciteten hos det minneskort som används för lagring.
137
Användning av kameran med en dator
Minneskortdata
Kameran lagrar bilder som spelas in i enlighet med specifikationen Design Rule for
Camera File System (DCF).
. Angående DCF
DCF är en standard som gör det möjligt att visa och skriva ut bilder inspelade på en
kamera av ett visst fabrikat på DCF-kompatibla enheter av andra fabrikat. DCFkompatibla bilder som spelats in med en annan kamera kan överföras till denna
kamera och visas på kamerans skärm.
. Minnesmappstruktur
100CASIO *1
CIMG0001.JPG
CIMG0002.AVI
CIMG0003.WAV
CIMG0004.JPG
CIMG0004.WAV
CIMG0005.JPE
DCIM-mapp
Inspelningsmapp
Bildfil
Filmfil
Ljudfil
Bildfil till ljudstillbild
Ljudfil till ljudstillbild
Motivbildsfil
101CASIO *1
102CASIO *1
Inspelningsmapp
Inspelningsmapp
DCIM
MISC
AUTPRINT.MRK
DPOF-filmapp
DPOF-fil
SCENE *2
Användarscenmapp för stillbild i BEST SHOT
MSCENE *
2
SSBGM
SSBGM001.WAV
SSBGM002.WAV
STARTING.JPG *2
Användarscenmapp för film i BEST SHOT
Bakgrundsmusikmapp
Bakgrundsmusikfil
Bakgrundsmusikfil
Startbildsfil
*1 Andra mappar skapas när följande BEST SHOT-scener används för inspelning: ”For
eBay” eller ”Auktion” (scennamn beror på kameramodell) eller ”For YouTube”. Det
följande anger namnet på den mapp som bildas för respektive scen.
• eBay-scen: 100_EBAY
• Auktion-scen: 100_AUCT
• YouTube-scen: 100YOUTB
*2 Denna mapp eller fil kan endast skapas i det inbyggda minnet.
138
Användning av kameran med en dator
. Stödda bildfiler
• Bildfiler inspelade med denna kamera
• DCF-kompatibla bildfiler
Det kan hända att kameran inte kan visa en viss bild, även om den är DCFkompatibel. Vid visning av en bild som spelats in med en annan kamera kan det ta
ganska lång tid innan bilden uppträder på denna kamerans skärm.
. Anmärkningar gällande hantering av data i det inbyggda minnet och
minneskortdata
• Vid kopiering av minnesinnehåll till en dator bör DCIM-mappen och hela dess
innehåll kopieras. Ett bra sätt att hålla reda på flera DCIM-kopior av DCIM-mappar
är att ändra mappens namn till ett datum eller liknande efter varje kopiering. Om du
emellertid beslutar dig för att flytta tillbaka en mapp till kameran, så se till att ändra
tillbaka dess namn till DCIM. Kameran är konstruerad för identifiering av enbart en
rotfil med namnet DCIM. Notera att kameran inte heller kan identifiera mapparna
inuti DCIM-mappen, om de inte har samma namn som de ursprungligen hade när
de kopierades från kameran till datorn.
• Mappar och filer måste lagras i enlighet med ”Minnesmappstruktur” på sidan 138
för att kameran ska kunna identifiera dem korrekt.
• Det är också möjligt att använda en PC-kortadapter eller en minneskortläsare/
skrivare till att komma åt kamerafiler direkt från kamerans minneskort.
• En motivbildsfil (CIMG****.JPE) innehåller särskilda bilddata. Redigera aldrig en
motivbildsfil på en dator för att sedan överföra den tillbaka till kameran. Det kan
leda till att kameran beter sig onormalt.
139
Användning av kameran med en dator
Övriga inställningar (Inställning)
I detta avsnitt beskrivs menyposter som kan användas till att ändra olika inställningar
och utföra andra operationer i både inspelningsläget och uppspelningsläget.
Vi hänvisar till sidan 62 angående detaljer kring menyoperationer.
Ändring av färg på skärmmenyer (Menyfärg)
Atgärder
[MENU] * Fliken Inst. * Menyfärg
Sex olika färger på skärmmenyn finns att välja mellan. Det går även att välja textfärg
och bakgrundsdesign.
• Denna inställning påverkar inte textfärg eller bakgrund på menyn easy eller
världstidsskärmen. Menyn över BEST SHOT-scener och scenernas
förklaringsskärmar påverkas huvudsakligen inte heller av denna inställning, men
den meny som visas vid radering av en användarscen och vissa andra menyer
påverkas dock.
Urkoppling av kommunikation med Eye-Fi-kort (Eye-Fi)
Atgärder
[MENU] * Fliken Inst. * Eye-Fi
Välj ”Av” för att avaktivera kommunikation med Eye-Fi-kort (s. 135).
140
Övriga inställningar (Inställning)
Konfigurering av ljudinställningar på kameran (Ljud)
Atgärder
[MENU] * Fliken Inst. * Ljud
Startskärm
Halvslutare
Slutare
Anger startljud.
Ljud 1 - 5: Inbyggda ljud (1 t.o.m. 5)
Av: Ljud av
Drift
Operation (=)
Anger ljudvolym. Denna inställning används också som
ljudnivå vid videoutmatning (s. 91).
Uppspeln. (=)
Anger volym för ljudutmatning från filmer och ljudstillbilder.
Denna volyminställning används inte vid videoutmatning (via
USB/AV-porten).
• Inställning av volymnivån 0 dämpar utmatningen.
Konfigurering av en startbild (Startskärm)
Atgärder
[MENU] * Fliken Inst. * Startskärm
Ta fram den bild som du vill använda som startbild och välj sedan ”På”.
• Startbilden visas inte när kameran slås på genom tryckning på [p] (uppspelning).
• Som startbild är det möjligt att välja antingen en egenhändigt inspelad stillbild eller
också den särskilda startbild som återfinns i kamerans inbyggda minne.
• Ljudet återges inte vid start efter val av en ljudstillbild som startbild.
• Vid formatering av det inbyggda minnet (s. 148) raderas aktuell inställning av
startbild.
141
Övriga inställningar (Inställning)
Specificering av framställningsmetod för filnamnens
serienummer (Filnr.)
Atgärder
[MENU] * Fliken Inst. * Filnr.
Gör på följande sätt för att bestämma hur serienumren som används i filnamnen ska
framställas (s. 137).
Fortsätt
Kameran memorerar det senast använda filnumret. Nya filer namnges
med hjälp av nästa nummer i nummerföljd, även om filer har raderats
eller ett tomt minneskort har satts i. Om ett minneskort som redan
innehåller filer sätts i och det högsta numret i existerande filnamn på
minneskortet är högre än det högsta numret i kamerans minne, så
fortsätter numrering av nya filer från och med det nummer som kommer
efter det högsta numret i de existerande filnamnen.
Nollställ
Serienumreringen startar om från och med 0001 närhelst alla filer har
raderats eller minneskortet har bytts ut mot ett som är tomt. Om ett
minneskort som redan innehåller filer sätts i, så fortsätter numrering av
nya filer från och med det nummer som kommer efter det högsta
numret i de existerande filnamnen.
Konfigurering av världstidsinställningar (Världstid)
Atgärder
[MENU] * Fliken Inst. * Världstid
Världstidsmenyn kan användas till att kontrollera vilken tid som gäller i en annan
tidszon än den egna, till exempel vid en utlandsresa. Världstiden visar aktuell tid i 162
städer i 32 tidszoner runtom i världen.
1.
Använd [8] och [2] till att välja ”Värld” och tryck sedan på [6].
• Välj ”Hem” för att ändra geografiskt område och stad för tiden på den plats där
kameran normalt används.
2.
Använd [8] och [2] till att välja ”Stad” och tryck sedan på [6].
• Ändra inställningen av ”Värld” till visning av sommartid genom att använda [8]
och [2] till att välja ”Sommartid” och sedan välja ”På”. Sommartid används i
vissa geografiska områden för att flytta fram tiden med en timme under
sommarmånaderna.
142
Övriga inställningar (Inställning)
3.
Använd [8], [2], [4] och [6] till att välja aktuellt geografiskt område
och tryck sedan på [SET].
4.
Använd [8] och [2] till att välja lämplig stad och tryck sedan på [SET].
5.
Tryck på [SET].
VIKTIGT!
• Kontrollera före konfigurering av världstidsinställningar att lämplig hemstad är
inställd enligt den plats där du bor eller normalt använder kameran. Om inte, så välj
”Hem” på menyn i steg 1 och ändra sedan inställningarna för hemstad, datum och
tid efter behov (s. 144).
Tidsstämpling av stillbilder (Tidsstämpel)
Atgärder
[MENU] * Fliken Inst. * Tidsstämpel
Det går att konfigurera kameran så att den stämplar enbart inspelningsdatum, eller
datum och tid, i det nedre högra hörnet på varje stillbild.
• Datum- och tidsinformation som väl har stämplats på en stillbild går inte att ändra
eller radera.
Exempel: 19 december 2009, kl. 13:25
Datum
2009/12/19
Datum&Tid
2009/12/19 1:25pm
Av
Ingen stämpling av datum och/eller tid
• Även om stämpling av datum och/eller tid inte väljs med funktionen Tidsstämpel, så
kan detta göras senare med hjälp av DPOF-utskrift eller viss programvara för
utskrift (s. 119).
• Digital zoom kan inte användas medan datumstämpel är inkopplat.
• Datumstämpel kan inte användas för följande typer av bilder:
– Bilder inspelade med vissa BEST SHOT-scener (Dynamiskt foto, Kors, Pastell,
ID-foto, Vit tavla o.dyl.)
B
143
Övriga inställningar (Inställning)
Inställning av kamerans klocka (Justera)
Atgärder
[MENU] * Fliken Inst. * Justera
[8] [2] Ändring av inställningen där markören står
[4] [6] Flyttning av markören mellan inställningsposter
[BS]
Växlar mellan 12-timmars och 24-timmars tidsformat
Kontrollera att inställningarna av datum och tid är de önskade och tryck sedan på
[SET].
• Ett datum från 2001 till 2049 kan anges.
• Se till att ställa in hemstad (s. 142) före inställning av tid och datum. Om tid och
datum ställs in medan fel stad är vald som hemstad, så blir tid och datum för alla
världstidsstäder (s. 142) felaktiga.
Specificering av datumformat (Datumformat)
Atgärder
[MENU] * Fliken Inst. * Datumformat
Det går att välja bland tre olika format för datumvisning.
Exempel: 19 december 2009
ÅÅ/MM/DD
09/12/19
DD/MM/ÅÅ
19/12/09
MM/DD/ÅÅ
12/19/09
• Denna inställning påverkar även datumformatet på manöverpanelen enligt nedan
(s. 29).
ÅÅ/MM/DD eller MM/DD/ÅÅ: MM/DD
DD/MM/ÅÅ: DD/MM
144
Övriga inställningar (Inställning)
Specificering av skärmspråk (Language)
Atgärder
[MENU] * Fliken Inst. * Language
. Välj önskat skärmspråk.
1
1 Välj fliken längst till höger.
2 Välj ”Language”.
3 Välj önskat språk.
23
Konfigurering av inställningar för viloläge (Viloläge)
Atgärder
[MENU] * Fliken Inst. * Viloläge
Med hjälp av denna funktion släcks skärmen automatiskt efter en viss förinställd tid,
när ingen manövrering utförs på kameran. Tryck på valfri knapp för att tända skärmen
igen.
Inställningar för utlösningstid: 30 sek, 1 min, 2 min, Av (Efter val av ”Av” kopplas
viloläget aldrig in.)
• Viloläget kopplas inte in i följande situationer:
– I uppspelningsläget
– Medan kameran är ansluten till en dator eller annan utrustning
– Under pågående bildspelsvisning
– Under beredskapsläget för automatisk slutare
– Under ”Ë Spårning”
– Under pågående uppspelning eller inspelning av röstinspelning
– Under pågående inspelning eller uppspelning av en film
• Om både funktionen för viloläge och automatiskt strömavslag är inkopplat, så
prioriteras automatiskt strömavslag.
145
Övriga inställningar (Inställning)
Konfigurering av inställningar för automatiskt strömavslag
(Autoströmav.)
Atgärder
[MENU] * Fliken Inst. * Autoströmav.
Automatiskt strömavslag innebär att kameran slås av automatiskt efter en viss
förinställd tid, när ingen manövrering utförs på kameran.
Inställningar för utlösningstid: 1 min, 2 min, 5 min (I uppspelningsläget är
utlösningstiden alltid 5 minuter.)
• Automatiskt strömavslag fungerar inte i följande situationer:
– Medan kameran är ansluten till en dator eller annan utrustning
– Under pågående bildspelsvisning
– Under ”Ë Spårning”
– Under pågående uppspelning eller inspelning av röstinspelning
– Under pågående inspelning eller uppspelning av en film
Konfigurering av inställningar för [r] och [p]
(inspelning/uppspelning)
Atgärder
[MENU] * Fliken Inst. * REC/PLAY
Ström på
Kameran slås på varje gång [r] (inspelning) eller [p]
(uppspelning) trycks in.
Ström på/av
Kameran slås på eller av varje gång [r] (inspelning) eller [p]
(uppspelning) trycks in.
Koppla ur
Kameran slås varken på eller av vid intryckning av [r]
(inspelning) eller [p] (uppspelning).
• Efter val av ”Ström på/av” slås kameran av vid tryckning på [r] (inspelning) i
inspelningsläget eller [p] (uppspelning) i uppspelningsläget.
• Ändra denna inställning till något annat än ”Koppla ur” före anslutning till en teve
för bildvisning.
146
Övriga inställningar (Inställning)
Konfigurering av inställningar för USB-protokoll (USB)
Atgärder
[MENU] * Fliken Inst. * USB
Ändra vid behov denna inställning enligt nedan för att välja lämpligt USBkommunikationsprotokoll, vilket används vid datautbyte med en dator, en skrivare
eller annan extern utrustning.
Mass
Storage
Välj denna inställning vid anslutning till en dator (s. 122, 131). Med
denna inställning betraktar datorn kameran som en extern
lagringsenhet. Använd denna inställning för normal överföring av
bilder från kameran till en dator.
PTP
(PictBridge)
Välj denna inställning vid anslutning till en skrivare som stöder
PictBridge (s. 115). Denna inställning förenklar överföring av
bilddata till den anslutna utrustningen.
Val av skärmformat och videosystem för videoutmatning
(Videoutg.)
Atgärder
[MENU] * Fliken Inst. * Videoutg.
Utför åtgärderna i detta avsnitt för att välja antingen NTSC eller PAL som
videoutmatningssystem. Det går även att välja lämpligt skärmformat, 4:3 eller 16:9.
NTSC
Videosystem som används i bland annat Japan och USA
PAL
Videosystem som används i bland annat länder i Europa
4:3
Normalt teveskärmsformat
16:9
Bredskärmsformat
• Välj det skärmformat (4:3 eller 16:9) som överensstämmer med den teve som ska
användas. Vid val av fel skärmformat kan bilder inte visas korrekt.
• Bilder kan inte visas korrekt om inte kamerans inställning för videosignalsutmatning
överensstämmer med det videosignalsystem som används av ansluten teve eller
annan videoutrustning.
• Bilder kan inte visas korrekt på en teve eller videoutrustning som inte använder
systemet NTSC eller PAL.
147
Övriga inställningar (Inställning)
Formatering av det inbyggda minnet eller ett minneskort
(Formatera)
Atgärder
[MENU] * Fliken Inst. * Formatera
Om ett minneskort är isatt i kameran, så formateras minneskortet vid utförande av
följande åtgärder. Om inget minneskort är isatt, så formateras istället det inbyggda
minnet.
• Vid formatering raderas allt innehåll på minneskortet eller i det inbyggda minnet. En
formatering kan inte återkallas. Försäkra dig om att du inte behöver några data
som för tillfället finns på minneskortet eller i det inbyggda minnet, innan formatering
påbörjas.
• Vid formatering av det inbyggda minnet raderas följande data:
– Skyddade bilder
– Användarscener i BEST SHOT
– Startskärmen
• Vid formatering av ett minneskort raderas följande data:
– Skyddade bilder
• Kontrollera att batteriet i kameran är tillräckligt laddat, innan en formatering startas.
Formateringen kan misslyckas och kameran kan utsättas för skador, om den
drabbas av ett strömavbrott under pågående formatering.
• Öppna aldrig batteriluckan under pågående formatering. Det kan leda till
felfunktion på kameran.
Återställning av kamerans inställningar till
grundinställningarna (Nollställ)
Atgärder
[MENU] * Fliken Inst. * Nollställ
Vi hänvisar till sidan 163 angående detaljer kring kamerans grundinställningar.
Följande inställningar återställs inte:
Världstidsinställningar, klockinställningar, datumformat, skärmspråk, videoutmatning
148
Övriga inställningar (Inställning)
Konfigurering av skärminställningar
Informationsvisning kan kopplas in och ur genom att trycka på [8] (DISP). Separata
inställningar kan göras för inspelnings- respektive uppspelningsläget.
Informationsvisning på
Information om bildinställningar m.m. visas på skärmen.
Informationsvisning +
Histogram på
Kamerainställningar och andra indikatorer
visas tillsammans med ett histogram
(s. 149).
Informationsvisning av
Ingen information visas.
Histogram
Användning av histogram på skärmen för kontroll av
exponering
På skärmen visas ett histogram som kan användas till att
kontrollera exponeringen av en bild innan den spelas in.
Histogrammet kan även tas fram i uppspelningsläget för
information om en bilds exponeringsnivåer.
Histogram
Användning av histogrammet
Ett histogram är ett diagram som visar ljusstyrkan på en bild, uttryckt i antal
bildpunkter. Den vertikala axeln anger antalet bildpunkter medan den horisontella
axeln anger ljusstyrkan. Om histogrammet lutar för mycket åt ena sidan går det att
använda EV-skifte för att flytta det åt vänster eller höger för att uppnå bättre balans.
Använd EV-skifte till att uppnå optimal exponering genom att diagrammet ter sig så
centrerat som möjligt. För stillbilder är det även möjligt att ta fram enskilda histogram
för R (röd), G (grön) och B (blå).
149
Konfigurering av skärminställningar
Exempel på histogram
Ett histogram åt vänster sida visas när den
samlade bilden är mörk. Ett histogram som lutar
för mycket åt vänster kan resultera i att de
mörkaste delarna av bilden blir helt svarta.
Ett histogram åt höger sida visas när den samlade
bilden är ljus. Ett histogram som lutar för mycket åt
höger kan resultera i att de ljusaste delarna av
bilden blir helt vita.
Ett välbalanserat histogram erhålls när den
samlade bilden har optimal ljusstyrka.
ANM.
• Ett centrerat histogram garanterar inte nödvändigtvis optimal exponering. En bild
som spelas in kan bli över- eller underexponerad trots att dess histogram är
centrerat.
• Beroende på begränsningarna hos exponeringskompensation går det kanske inte
att erhålla ett önskat histogram.
• Användning av blixten och vissa inspelningsförhållanden kan göra att
histogrammet visar en exponering som skiljer sig från den faktiska exponeringen
vid inspelning.
150
Konfigurering av skärminställningar
Övrigt
Försiktighetsåtgärder vid användning
. Undvik användning under rörelse
• Använd aldrig kameran för inspelning eller uppspelning medan du kör en bil eller
annat fordon eller promenerar. Du utgör en trafikfara om du håller ögonen på
skärmen.
. Undvik att titta på solen eller skarpa ljus
• Titta aldrig på solen eller någon annan kraftig ljuskälla genom kamerans sökare.
Det kan orsaka synskador.
. Blixt
• Använd aldrig blixten på ställen där det kan förekomma lättantändlig eller explosiv
gas. Dessa miljöer skapar risk för brand och explosion.
• Avfyra aldrig blixten i riktning mot en person som kör ett motorfordon. Föraren kan
då bli bländad och orsaka en olycka.
• Avfyra aldrig blixten alltför nära ögonen på en person. Det kan orsaka synskador.
. Skärm
• Om skärmen skulle råka spricka, så se till att aldrig vidröra vätskan inuti skärmen.
Denna vätska kan orsaka hudinflammation.
• Om vätska från skärmen skulle råka tränga in i munnen, så skölj munnen
omedelbart och kontakta snarast en läkare.
• Om vätska från skärmen skulle råka tränga in i ögonen eller komma i kontakt med
huden, så skölj omedelbart ögonen/huden med rent vatten i minst 15 minuter och
kontakta snarast en läkare.
. Anslutningar
• Anslut aldrig någon utrustning som inte är specifikt avsedd för användning till
denna kamera. Anslutning av icke-specificerad utrustning skapar risk för brand och
elstötar.
. Transport
• Använd aldrig kameran inuti ett flygplan eller på andra ställen där användning av
dylik apparatur är förbjuden. Användning på otillåtna ställen skapar risk för
allvarliga olyckor.
151
Övrigt
. Rök, onormal lukt, överhettning och andra underliga fenomen
• Fortsatt bruk av kameran när den avger rök eller en underlig lukt, eller då den blivit
överhettad, skapar risk för brand och elstötar. Vidta omedelbart följande åtgärder
så fort något av ovanstående symptom förekommer.
1. Slå av kameran.
2. Ta ut batteriet ur kameran. Var försiktig så att du inte bränner dig.
3. Kontakta din återförsäljare eller en av CASIO auktoriserad serviceverkstad.
. Vatten och främmande föremål
• Vatten, andra vätskor eller främmande föremål (speciellt metallbitar) som tränger in
i kameran skapar risk för brand och elstötar. Vidta omedelbart följande åtgärder så
fort något av ovanstående symptom förekommer. Var speciellt försiktig när
kameran används utomhus i regn eller snö, vid stranden eller intill en sjö eller i ett
badrum.
1. Slå av kameran.
2. Ta ut batteriet ur kameran.
3. Kontakta din återförsäljare eller en av CASIO auktoriserad serviceverkstad.
. Stötar och ovarsam hantering
• Fortsatt bruk av kameran när den blivit skadad genom att den tappats eller utsatts
för slag eller stötar skapar risk för brand och elstötar. Vidta omedelbart följande
åtgärder så fort något av ovanstående symptom förekommer.
1. Slå av kameran.
2. Ta ut batteriet ur kameran.
3. Kontakta din återförsäljare eller en av CASIO auktoriserad serviceverkstad.
. Undvik öppen eld
• Om kameran hamnar för nära öppen eld kan den explodera och skapa risk för
brand och elstötar.
. Isärtagning och modifiering
• Försök aldrig att ta isär eller på något sätt modifiera kameran. Detta skapar risk för
elstötar, brännskador och andra personskador. Överlåt all intern inspektion,
underhåll och reparation åt din återförsäljare eller en av CASIO auktoriserad
serviceverkstad.
152
Övrigt
. Ställen att undvika
• Lämna aldrig kameran på någon av nedanstående typer av ställen. Det kan
medföra risk för brand och elstötar.
– Ställen där det kan bli mycket fuktigt eller dammigt
– I kök eller på andra ställen där oljig rök förekommer
– Nära element, på en uppvärmd matta, på ställen som utsätts för solsken, i en bil
som står parkerad i solen eller på andra ställen där det kan bli mycket varmt
• Placera aldrig kameran på en ostadig yta, en hög hylla e.dyl., eftersom det då finns
risk för att kameran faller ner och orsakar personskador.
. Reservkopiering av viktiga data
• Gör alltid reservkopior av viktiga data i kamerans minne genom att överföra dem till
en dator eller annan lagringsenhet. Tänk på att data kan raderas om det uppstår ett
fel på kameran, vid reparation o.s.v.
. Minnesskydd
• Var vid byte av batteriet noga med att följa anvisningarna i dokumentationen som
medföljer kameran för korrekt tillvägagångssätt. Felaktigt batteribyte kan leda till att
data i kamerans minne förvanskas eller förloras.
. Laddningsbart batteri
• Använd endast specificerad batteriladdare eller annan specificerad utrustning till
att ladda batteriet. Ett försök att ladda batteriet på ett otillbörligt sätt skapar risk för
att batteriet överhettas och orsakar brand eller explosion.
• Utsätt aldrig batteriet för varken sötvatten eller saltvatten. Det kan skada batteriet
och leda till försämrad prestanda och kortare förväntad livslängd.
• Batteriet är endast avsett för användning till en CASIO digitalkamera. Användning
till annan utrustning skapar risk för att batteriet skadas eller att dess prestanda och
livslängd försämras.
• Underlåtenhet att observera någon av punkterna nedan skapar risk för att batteriet
överhettas och orsakar brand eller explosion.
– Använd eller lämna inte batteriet nära öppen eld.
– Utsätt inte batteriet för värme eller eld.
– Se till att batteriet är korrekt vänt när det placeras i batteriladdaren.
– Undvik att bära eller förvara batteriet tillsammans med föremål som kan leda
elektricitet (halsband, blyertsstift o.s.v.).
– Se till att aldrig plocka isär batteriet, sticka hål på det med en nål eller utsätta det
för kraftiga stötar (genom hammarslag, fotstamp e.dyl.) och anbringa aldrig
lödmetall på det. Placera aldrig batteriet i en mikrovågsugn, ett värmeelement,
en högtrycksanordning e.dyl.
153
Övrigt
• Om du någon gång lägger märke till läckage, underlig lukt, värmealstring,
missfärgning, deformering eller något annat onormalt fenomen vid användning,
laddning eller förvaring av batteriet, så ta omedelbart ut batteriet ur kameran eller
batteriladdaren och håll det borta från öppen eld.
• Använd eller lämna inte batteriet på ett ställe som utsätts för solsken, i en bil som
står parkerad i solen eller på något annat ställe där det kan bli mycket varmt. Det
kan skada batteriet och leda till försämrad prestanda och kortare förväntad
livslängd.
• Om batteriladdning inte avslutas på normalt sätt inom specificerad laddningstid, så
avbryt laddningen och kontakta en av CASIO auktoriserad serviceverkstad.
Fortsatt laddning av batteriet skapar risk för överhettning, brand och explosion.
• Batterivätskan kan orsaka synskador. Om en person skulle råka få batterivätska i
ögonen, så skölj omedelbart ögonen med rent kranvatten och kontakta sedan en
läkare.
• Var noga med att läsa all dokumentation som medföljer kameran och den speciella
batteriladdaren före användning eller laddning av ett batteri.
• Om ett batteri ska användas av barn, så se noga till att en ansvarig vuxen förklarar
försiktighetsåtgärderna och korrekt hantering av batteriet för barnen samt
kontrollerar att barnen hanterar batteriet på korrekt sätt.
• Om batterivätska skulle råka hamna på någons kläder eller hud, så skölj
omedelbart kläderna/huden med rent kranvatten. Kontakt med batterivätska under
en längre tid kan orsaka hudirritation.
. Batterilivslängd
• De kontinuerliga brukstider för batteriet som anges i denna bruksanvisning avser
den ungefärliga tid det tar innan kameran slås av beroende på ett svagt batteri vid
användning av specialbatteriet under en normal temperatur (23°C). De garanterar
inte att du faktiskt kan använda batteriet under den angivna tidslängden. Batteriets
faktiska brukstid påverkas i hög grad av den omgivande temperaturen,
förvaringsförhållandena, hur lång tid batteriet förvarats oanvänt m.m.
• Om kameran lämnas påslagen kan batteriet laddas ur, så att en batterivarning
visas på skärmen. Slå alltid av kameran när den inte används.
• Batterivarningen anger att kameran snart slås av på grund av att batteriet blivit för
svagt. Ladda batteriet så snart som möjligt. Om ett svagt eller urladdat batteri
lämnas kvar i kameran kan det börja läcka och förvanska data.
154
Övrigt
. Anmärkningar angående datafel
Digitalkameran är tillverkad av digitala precisionskomponenter. Följande åtgärder
skapar risk för att data i kamerans minne förvanskas.
– Urtagning av batteriet eller minneskortet ur kameran medan kameran utför en
operation
– Urtagning av batteriet eller minneskortet ur kameran medan den bakre lampan
blinkar grön efter att kameran har slagits av
– Losskoppling av USB-kabeln medan kommunikation via kabeln pågår
– Användning av ett svagt batteri
– Andra olämpliga åtgärder
Åtgärderna som anges ovan kan göra att ett felmeddelande dyker upp på skärmen
(s. 171). Utför den åtgärd som anges av det visade meddelandet.
. Driftsmiljö
• Driftstemperatur: 0 till 40°C
• Driftsfuktighet: 10 till 85 % (icke-kondenserande)
• Lämna inte kameran på något av följande ställen:
– Ett ställe utsatt för direkt solljus eller stora mängder fukt, damm eller sand.
– Nära en luftkonditionering eller på ett annat ställe utsatt för extrema
temperaturer eller luftfuktigheter
– Inuti ett motorfordon en varm dag eller på ett ställe utsatt för kraftiga vibrationer
. Fuktbildning
Plötsliga och extrema temperaturväxlingar, t.ex. när kameran använts utomhus en
kall vinterdag och sedan förs in i ett varmt rum, kan göra att det bildas imma, d.v.s.
små vattendroppar, på insidan och utsidan av kameran, vilket medför risk för
felfunktion. Förhindra sådan fuktbildning genom att innesluta kameran i en plastpåse
innan den förflyttas. Lämna därefter kameran innesluten i påsen tills luften inuti påsen
ändrats naturligt till ungefär samma temperatur som luften i den nya omgivningen. Ta
därefter ut kameran ur påsen, öppna batteriluckan och lämna den öppen i ett par
timmar.
. Objektiv
• Tryck inte för hårt vid rengöring av objektivytan. Det kan göra att objektivytan repas
och orsaka felfunktion.
• På vissa typer av bilder kan det ibland märkas en smärre förvrängning, t.ex. att
linjer som borde vara raka är en aning böjda. Detta beror på egenskaperna hos
objektivets linser och tyder inte på någon felfunktion hos kameran.
155
Övrigt
. Skötsel av kameran
• Vidrör aldrig objektiv- eller blixtglaset med fingrarna. Fingeravtryck, smuts eller
annan främmande materia på objektiv- eller blixtglaset kan leda till att kameran inte
fungerar som den ska. Använd en blåsborste eller dylikt till att hålla objektiv- och
blixtglaset fritt från smuts och damm och torka rent med en mjuk, torr trasa.
• Rengör kameran genom att torka av den med en mjuk, torr trasa.
. Försiktighetsåtgärder vid hantering av ett gammalt laddningsbart
batteri
• Isolera batteriets plus- och minuspoler med tejp e.dyl.
• Ta inte bort skyddshöljet från batteriet.
• Försök inte ta isär batteriet.
. Försiktighetsåtgärder vid hantering av batteriladdaren
-
0 Anslut aldrig nätkabeln till ett nätuttag med en spänningsstyrka som skiljer sig
från den som står angiven på nätkabeln. Det kan medföra risk för brand,
felfunktion och elstötar.
0 Var noga med att skydda nätkabeln från skador och brott. Placera aldrig tunga
föremål ovanpå nätkabeln och utsätt den inte för stark värme. Det kan göra att
nätkabeln skadas och medföra risk för brand och elstötar.
0 Försök aldrig modifiera nätkabeln och se till att den aldrig böjs, vrids eller dras i
för kraftigt. Det kan medföra risk för brand, felfunktion och elstötar.
0 Nätkabeln får aldrig anslutas eller kopplas loss med våta händer. Detta skapar
risk för elstötar.
0 Anslut inte nätkabeln till ett nätuttag eller en förlängningskabel som delas av
andra apparater. Det kan medföra risk för brand, felfunktion och elstötar.
0 Om nätkabeln någon gång skulle råka skadas (till den grad att de inre trådarna
blottas eller skärs av), så kontakta genast den ursprungliga återförsäljaren eller
en av CASIO auktoriserad serviceverkstad angående reparation. Fortsatt
användning av en skadad nätkabel medför risk för brand, felfunktion och
elstötar.
• Batteriladdaren blir aningen varm under pågående laddning. Detta är helt normalt
och tyder inte på något fel.
• Koppla loss nätkabeln från nätuttaget, när batteriladdaren inte ska användas.
• Använd aldrig något rengöringsmedel till att rengöra nätkabeln (särskilt
stickkontakten).
• Täck aldrig över batteriladdaren med en filt e.dyl., eftersom det medför risk för
brand.
156
Övrigt
. Övriga försiktighetsåtgärder
Kameran blir aningen varm medan den används. Detta är helt normalt och tyder inte
på något fel.
. Upphovsrätter
Utöver för eget personligt bruk är obehörig användning av stillbilder eller filmer av
bilder vars rättigheter tillhör någon annan, utan tillstånd från rättighetsinnehavaren,
förbjudet i enlighet med upphovsrättslagar. I vissa fall kan det hända att inspelning av
offentliga uppträdanden, föreställningar, utställningar etc. är helt förbjudet, även för
eget personligt bruk. Placering av sådana filer, oavsett om de inhandlats eller erhållits
gratis, på internet eller spridning till tredje man utan tillstånd från
upphovsrättsinnehavaren är också strängt förbjudet i enlighet med upphovsrättslagar
och internationella avtal. Exempelvis kan uppladdning eller spridning på internet av
bilder av teveprogram, livekonserter, musikvideor etc., som du själv har fotograferat
eller spelat in, innebära en kränkning av andras rättigheter. CASIO COMPUTER CO.,
LTD. åtar sig inget ansvar för användning av denna produkt på ett sätt som kränker
en upphovsrättsinnehavares rättigheter eller strider mot upphovsrättslagar.
Följande benämningar, som används i denna bruksanvisning, är registrerade
varumärken eller varumärken tillhöriga respektive ägare.
Observera att tecknet ™ för varumärke och tecknet ® för registrerat varumärke inte
används i texten i denna bruksanvisning.
• SDHC-logotypen är ett varumärke.
• Microsoft, Windows, Internet Explorer, Windows Media, Windows Vista och
DirectX är registrerade varumärken eller varumärken tillhöriga Microsoft
Corporation i USA och andra länder.
• Macintosh, Mac OS, QuickTime och iPhoto är varumärken tillhöriga Apple Inc.
• Adobe och Reader är varumärken eller registrerade varumärken tillhöriga Adobe
Systems Incorporated i USA och andra länder.
• YouTube, YouTube-logotypen och ”Broadcast Yourself” är varumärken eller
registrerade varumärken tillhöriga YouTube, LLC.
• EXILIM, Photo Transport, Dynamic Photo, Dynamic Photo Manager och YouTube
Uploader for CASIO är registrerade varumärken eller varumärken tillhöriga CASIO
COMPUTER CO., LTD.
• Alla övriga företags- och produktnamn som omnämns häri är registrerade
varumärken eller varumärken tillhöriga respektive företag.
157
Övrigt
Varje och all obehörig kommersiell kopiering, spridning och kopiering av medföljande
programvara via ett nätverk är förbjuden.
Denna produkt innehåller realtids-operativsystemet
PrKERNELv4 från eSOL Co., Ltd. Copyright © 2007 eSOL
Co., Ltd.
PrKERNELv4 är ett registrerat varumärke tillhörande eSOL Co., Ltd. i Japan.
Denna produkt innehåller programvara från FotoNation, Inc.
FotoNation är ett registrerat varumärke tillhörande
FotoNation, Inc.
FaceTracker är ett varumärke tillhörande FotoNation, Inc.
Denna produkts funktionalitet för uppladdning till YouTube ingår under licens från
YouTube, LLC. Förekomsten av funktionalitet för uppladdning till YouTube i denna
produkt betyder inte att produkten stöds eller rekommenderas av YouTube, LLC.
Strömförsörjning
Laddning
Om lampan [CHARGE] inte lyser röd ...
Laddning kan inte utföras på grund av att den omgivande temperaturen eller
temperaturen på laddaren är för hög eller för låg. Placera kameran på en plats där
temperaturen ligger inom det temperaturområde där laddning kan utföras. Lampan
[CHARGE] börjar lysa röd när kameran återgår till en temperatur som medger
laddning.
Om lampan [CHARGE] blinkar röd ...
Det är fel på batteriet eller batteriet är felaktigt isatt i laddaren. Ta ut batteriet ur
laddaren och kontrollera om dess kontakter är smutsiga. Om kontakterna har blivit
smutsiga, så torka dem rena med en torr trasa. Om laddningsproblem förekommer,
så kontrollera också att nätkabeln inte har lossnat från nätuttaget eller laddaren.
Om problem fortsätter att uppstå efter att åtgärderna ovan har utförts, så kan det
bero på att det är fel på batteriet. Kontakta en av CASIO auktoriserad
serviceverkstad.
158
Övrigt
Byte av batteri
1.
Öppna batteriluckan och ta ut
det nuvarande batteriet.
Stoppare
Vänd skärmen på kameran uppåt
och för undan stopparen i den
riktning som anges av pilen på
bilden. Fatta tag i batteriet när det
skjutits ut en bit och dra ut det helt
för hand.
2.
Sätt i ett nytt batteri.
Försiktighetsåtgärder gällande batteriet
. Försiktighetsåtgärder vid användning
• Batteriet har alltid en kortare brukstid vid kallt väder än vid en normal temperatur.
Detta beror på batteriets egenskaper, inte kamerans.
• Ladda batteriet på ett ställe där temperaturen ligger på mellan 5°C och 35°C.
Utanför detta temperaturomfång kan laddning ta längre tid än normalt eller till och
med misslyckas.
• Riv inte sönder och ta inte bort den yttre etiketten på ett batteri.
• Om batteriets brukstid börjar bli allt kortare efter en full laddning, så innebär det
troligen att batteriet har nått slutet av sin livslängd. Byt i så fall ut batteriet mot ett
nytt.
. Försiktighetsåtgärder vid förvaring
• Längre tids förvaring av ett laddat batteri kan medföra försämring av batteriets
egenskaper. Se till att batteriets laddning har förbrukats helt före förvaring, om
batteriet inte ska användas på ett bra tag.
• Ta alltid ut batteriet ur kameran, när kameran inte ska användas. Ett batteri som
lämnas kvar i kameran kan laddas ur helt, så att det kräver lång tid för laddning när
kameran ska användas nästa gång.
• Förvara batterier på ett torrt, svalt ställe (högst 20°C).
• Förhindra överurladdning av ett oanvänt batteri genom att cirka en gång per halvår
ladda upp batteriet helt, sätta i det i kameran och använda upp laddningen helt.
159
Övrigt
Användning av kameran utomlands
. Försiktighetsåtgärder vid användning
• Den medföljande batteriladdaren är avsedd för drift på vilken nätspänning som
helst mellan 100 V och 240 V (50/60 Hz). Observera dock att formen på nätkabelns
stickkontakt varierar mellan olika länder och geografiska områden. Rådfråga din
resebyrå angående vilka krav som gäller för anslutning till lokala elnät, innan
kameran och batteriladdaren tas med på en utlandsresa.
• Anslut inte batteriladdaren till ett eluttag via en spänningsomvandlare e.dyl. Det
kan leda till felfunktion.
. Extra batterier
• Vid resa är det rekommendabelt att ta med ett par extra fulladdade batterier (NP60) för att undvika att inte kunna ta några bilder på grund av att batteriet har
laddats ur.
Användning av ett minneskort
Vi hänvisar till sidan 19 angående information om användbara minneskort och
isättning av ett minneskort.
Byte av minneskort
Tryck in minneskortet och släpp det, så att det
skjuts ut en bit ur minneskortfacket. Fatta tag i
minneskortet och dra ut det helt och hållet. Sätt
därefter i ett nytt minneskort.
• Ta aldrig ut minneskortet ur kameran medan
den bakre lampan blinkar grön. Det kan göra
att bildlagring misslyckas eller rentav orsaka
skador på minneskortet.
. Användning av ett minneskort
• SD-minneskort och SDHC-minneskort är försedda
med en skrivskyddsomkopplare. Denna omkopplare
kan användas till att skydda minneskortet mot
oavsiktlig radering av data. Observera dock att när ett
SD-minneskort är skrivskyddat måste skrivskyddet
kopplas ur för att inspelning av nya bilder, formatering
av kortet eller radering av bilder på kortet ska kunna
utföras.
160
Skrivskydd
urkopplat
Skrivskydd
inkopplat
Övrigt
• Om ett minneskort börjar bete sig onormalt vid bildinspelning, så kan detta problem
rättas till genom att omformatera minneskortet (s. 148). Vi rekommenderar dock att
flera minneskort tas med, när kameran ska användas långt från hemmet eller
arbetsplatsen.
• Vid upprepad inspelning och radering av data på ett minneskort förlorar
minneskortet gradvis sin förmåga att bevara data. Därför bör ett minneskort
omformateras med jämna mellanrum.
• Elektrostatisk laddning, elektriska störningar och andra fenomen kan göra att data
på kortet förvanskas eller rentav förloras. Gör för säkerhets skull alltid en
reservkopia av viktiga data på ett annat medium (CD-R/RW-skiva, hårddisk e.dyl.).
. Försiktighetsåtgärder vid hantering av minneskort
Vissa typer av minneskort kan medföra långsammare behandlingshastighet. Problem
kan särskilt ofta uppstå vid sparning av högkvalitativa filmer (HD eller STD). Vid
användning av vissa typer av minneskort tar filminspelning längre tid i anspråk, vilket
gör att bildrutor i filmen kan gå förlorade. Detta tillstånd anges av att » och Y
blinkar på skärmen. Vi rekommenderar användning av ett minneskort med en
maximal överföringshastighet på minst 10 MB per sekund.
. Angående avyttring av ett minneskort eller kameran
Formatering eller radering med kameran medför egentligen inte att filer raderas helt
och hållet från minneskortet. Ursprungsdata förblir kvar i kortet. Observera att du själv
bär ansvar för innehållet på ett minneskort. Därför rekommenderas följande åtgärder
varje gång ett minneskort eller kameran ska kasseras eller innehavet överlåtas till en
annan person.
• Kassera ett minneskort genom att antingen förstöra det fysiskt eller använda
särskild programvara för dataradering, så att datat på minneskortet raderas helt
och hållet.
• Använd särskild programvara för dataradering till att radera datat på minneskortet
helt och hållet, när innehavet av ett minneskort ska överlåtas till en annan person.
• Använd formateringsfunktionen (s. 148) till att helt och hållet radera datat i
kamerans inbyggda minne, innan kameran kasseras eller dess innehav överlåts till
en annan person.
161
Övrigt
Datorsystemkrav för medföljande programvara
(medföljande CD-ROM-skiva)
Datorsystemkraven skiljer sig för olika programvaror. Kontrollera noga kraven för den
programvara du vill använda. Tänk på att de angivna värdena utgör minimikrav för att
köra respektive program. De faktiska kraven kan vara högre, beroende på antalet
bilder och storleken på bilderna som behandlas.
0 Windows
YouTube Uploader for CASIO
Operativsystem : Windows Vista / XP (SP2/SP3) / 2000 (SP4)
• Tillräcklig minneskapacitet för att köra operativsystemet
• Datorkonfiguration som medger uppspelning av filmer på YouTubes webbplats.
• Datorkonfiguration som medger uppladdning av filmer till YouTubes webbplats.
Photo Transport 1.0
Operativsystem : Windows Vista / XP / 2000
Minne
: Minst 64 MB
Hårddiskutrymme : Minst 2 MB
Dynamic Photo Manager
Operativsystem : Windows Vista (SP1) / XP (SP3)
Minne
: Minst 512 MB
Hårddiskutrymme : Minst 10 MB
Internetläsare
: Microsoft Internet Explorer 6.0 eller högre eller läsare med
motsvarande funktioner
Övrigt
: QuickTime 7.6 eller högre och Windows Media Player 10 eller
högre installerat.
Dator med kontinuerlig internetanslutning (1 Mbps eller högre)
Adobe Reader 8
Operativsystem
Processor
Minne
Hårddiskutrymme
Övrigt
: Windows Vista / XP (SP2/SP3) / 2000 (SP4)
: Pentium III-klass
: Minst 128 MB
: Minst 180 MB
: Internet Explorer 6.0 eller högre installerat
Vi hänvisar till filerna ”Viktigt” på CD-ROM-skivan CASIO Digital Camera Software
som medföljer kameran angående detaljer kring de minimala systemkraven för varje
programvara.
162
Övrigt
Återställning av ursprungliga grundinställningar
Tabellerna i detta avsnitt visar de ursprungliga grundinställningar som ställs in för
varje menypost (som visas vid tryckning på [MENU]) efter återställning av kameran
(s. 148). Vilka menyposter som visas beror på huruvida inspelnings- eller
uppspelningsläget är aktiverat på kameran.
• Ett streck (–) anger en post vars inställning inte återställs eller för vilken inget
återinställningsvärde förekommer.
. Inspelningsläget
Fliken ”REC”
Fokus
Q (Autofokus)
Granska
På
Fokusram
ß
Ikonhjälp
På
AF-yta
Í Punkt
Kontinuerlig
Av
Självutlösare
Av
Minne
b BEST SHOT:
Av / Autom. slutare:
Av / Blixt: På / Fokus:
Av / Vitbalans: Av /
ISO: Av / AF-yta: På /
Mätning: Av /
Kontinuerlig: Av /
Självutlösare: Av /
Blixtintens.: Av /
Digital zoom: På /
MF-position: Av /
Zoomposition: Av
Autom. slutare Av
Ansiktsident.
Av
Skakdämpning Av
Läget easy
Av
Snabbslutare
På
Rutmönster
Av
Digital zoom
På
163
Övrigt
Fliken ”Bildkval.”
Bildstorlek
12 M (4000x3000)
T Kvalitet
(stillbilder)
Normal
» Kvalitet
(filmer)
STD
EV-skifte
0.0
Vitbalans
Auto
ISO
Auto
Mätning
B Multi
Belysning
Extra
Färgfilter
Av
Skärpa
0
Färgmättnad
0
Kontrast
0
Blixtintens.
0
Fliken ”Inst.”
Menyfärg
Typ 1
Tidsstämpel
Av
Eye-Fi
På
Justera
–
Datumformat
–
Language
–
Ljud
Startskärm: Ljud 1 /
Halvslutare: Ljud 1 /
Slutare: Ljud 1 /
Drift: Ljud 1 /
= Operation:
...//// /
= Uppspeln.:
...////
Viloläge
1 min
Autoströmav.
2 min
REC/PLAY
Ström på
USB
Mass Storage
Startskärm
Av
Videoutg.
–
Filnr.
Fortsätt
Formatera
–
Världstid
Hem
Nollställ
–
164
Övrigt
. Uppspelningsläget
Fliken ”PLAY”
Bilder: Alla bilder /
Tid: 30 min /
Intervall: 3 sek /
Effekt: Mönster 1
Keystone
–
Diabildsvisn.
Färgkorrig.
–
DPOF utskrift
–
Dynamiskt foto
–
Bildskydd
–
Filmomvandlare –
Datum/Tid
–
Layoututskrift
–
Rotation
–
MOTION PRINT
9 bildrutor
Omformatera
–
Filmredig.
–
Klippning
–
Belysning
–
Dubbning
–
Röda ögon
–
Kopiera
–
Vitbalans
–
Dela grupp
–
Ljusstyrka
0
Fliken ”Inst.”
• Innehållet under fliken ”Inst.” är detsamma i inspelningsläget som i
uppspelningsläget.
165
Övrigt
När problem uppstår ...
Felsökning
Problem
Möjlig orsak och rekommenderad åtgärd
Strömförsörjning
Strömmen slås inte
på.
1)Batteriet är kanske inte korrekt isatt (s. 16).
2)Batteriet är kanske urladdat. Ladda batteriet (s. 15). Om
batteriet laddas ur snart efter uppladdning betyder det att
batteriet har nått slutet på sin livslängd och behöver bytas ut.
Köp ett nytt laddningsbart litiumjonbatteri av typ NP-60 från
CASIO.
Kameran slås
plötsligt av.
1)Automatiskt strömavslag har kanske aktiverats (s. 146). Slå
på strömmen igen.
2)Batteriet är kanske urladdat. Ladda batteriet (s. 15).
3)Kamerans skyddsfunktion har kanske aktiverats på grund av
att kameran är för varm. Slå av kameran och vänta tills den
har svalnat, innan du försöker använda den igen.
Strömmen kan inte
slås av. Ingenting
händer vid
intryckning av en
knapp.
Ta ut batteriet ur kameran och sätt sedan i det igen.
Bildinspelning
Bilden spelas inte
in när avtryckaren
trycks in.
1)Om kameran står i uppspelningsläget, så tryck på [r]
(inspelning) för att aktivera inspelningsläget.
2)Om blixten håller på att laddas, så vänta tills den laddats
färdigt.
3)Om meddelandet ”Minnet fullt” visas, så överför bilder till en
dator, radera bilder som inte längre behövs eller använd ett
annat minneskort.
Autofokus ställer
1)Torka rent objektivet, om det är smutsigt.
inte in skärpan rätt. 2)Motivet befinner sig kanske inte mitt i fokusramen när bilden
komponeras.
3)Motivet som spelas in är kanske inte av en typ som lämpar sig
för autofokus (s. 28). Använd manuell fokusering (s. 64).
4)Du rör kanske på kameran vid inspelning. Prova att spela in
med skakdämpning eller använd ett stativ.
5)Avtryckaren trycks kanske in helt och hållet direkt, utan att
vänta på autofokus. Tryck in avtryckaren halvvägs och vänta
en stund tills autofokusering slutförts.
166
Övrigt
Problem
Möjlig orsak och rekommenderad åtgärd
Motivet ter sig
oskarpt på den
inspelade bilden.
Bilden har kanske inte fokuserats ordentligt. Se till att motivet
befinner sig innanför fokusramen när bilden komponeras.
Blixten avfyras inte. 1)Om ? (Blixt av) är valt som blixtläge, så ändra till ett annat
läge (s. 34).
2)Ladda upp batteriet, om det är urladdat (s. 15).
3)Om en BEST SHOT-scen som använder sig av blixtläget ?
(Blixt av) är vald, så ändra till ett annat blixtläge (s. 34) eller
välj en annan BEST SHOT-scen (s. 53).
Ikonen ? (Blixt
av) blinkar röd på
skärmen och
blixten avfyras inte.
Det är kanske fel på blixtens funktion. Kontakta en av CASIO
auktoriserad serviceverkstad eller den ursprungliga
återförsäljaren. Notera att även om blixten inte avfyras, så kan
kameran fortfarande användas till att ta bilder utan blixt.
Kameran slås av
under pågående
nerräkning av
självutlösaren.
Batteriet är kanske urladdat. Ladda batteriet (s. 15).
Bilden på skärmen
ter sig oskarp.
1)Du har kanske valt manuell fokusering men har ännu inte
fokuserat bilden. Fokusera bilden (s. 64).
2)Du använder kanske ´ (Närbild) för landskap eller porträtt.
Använd autofokus för inspelning av landskap och porträtt
(s. 64).
3)Du försöker kanske använda autofokus eller ) (Oändlighet)
vid inspelning av en närbild. Använd ´ (Närbild) för närbilder
(s. 64).
En vertikal rand
uppträder i bilden
på skärmen.
Inspelning av ett väldigt ljusstarkt motiv kan göra att en vertikal
rand uppträder på skärmbilden. Detta är ett CCD-fenomen som
brukar kallas för ”vertikalt smet” och tyder inte på något fel på
kameran. De vertikala randen spelas inte in på en stillbild, men
däremot på en film.
Digitalt brus
1)Känsligheten har kanske höjts automatiskt för ett mörkt motiv,
uppträder på bilder.
vilket ökar risken för digitala störningar. Använd en lampa
e.dyl. till att belysa motivet.
2)Du försöker kanske spela in på en mörk plats medan ?
(Blixt av) är valt som blixtläge, vilket kan få digitalt brus att öka
och bilder att te sig grövre. Koppla i så fall in blixten (s. 34)
eller använd lampor för att förbättra belysningen.
3)Inspelning med en hög ISO-känslighet inställd eller med
funktionen Belysning inkopplad kan orsaka ökade digitala
störningar. Använd en lampa e.dyl. till att belysa motivet.
167
Övrigt
Problem
Möjlig orsak och rekommenderad åtgärd
En inspelad bild
sparades inte.
1)Strömmen till kameran har kanske slagits av innan lagringen
avslutades, vilket resulterar i att bilden inte sparas. Om
batteriindikatorn visar
, så ladda batteriet så fort möjligt
(s. 17).
2)Minneskortet har kanske tagits ut ur kameran innan lagringen
avslutades, vilket resulterar i att bilden inte sparas. Ta inte ut
minneskortet förrän lagringen är avslutad.
Belysningen är god
men ansiktena på
personer på bilden
ter sig mörka.
Otillräckligt med ljus når motiven. Ändra blixtläget till < (Blixt
på) för synkroniserad dagsljusblixt (s. 34) eller justera
inställningen av EV-skifte mot sidan + (s. 80).
Kvällsbilder blir inte Använd någon av följande BEST SHOT-scener (s. 53) vid
bra.
inspelning i kvällsmörker.
• Nattscen (för inspelning av enbart landskap i mörker)
• Nattscen Porträtt (för inspelning av personer mot landskap i
mörker)
Motiven är för
mörka vid
bildinspelning på
en strand eller i en
skidbacke.
Solsken som reflekteras mot vatten, sand eller snö kan göra
bilder underexponerade. Ändra blixtläget till < (Blixt på) för
synkroniserad dagsljusblixt (s. 34) eller justera inställningen av
EV-skifte mot sidan + (s. 80).
Fokusramen visas
inte på skärmen.
I normala fall ändras kamerans inställning för
ansiktsidentifiering, om kameran slås av medan ”Sök leende” är
valt för automatisk slutare. Inställningen för ansiktsidentifiering
behöver då ändras på nytt efter att kameran har slagits på igen.
Genom att välja ”På” för ”Autom. slutare” vid inställning av
grundinställningar vid strömpåslag (s. 78) kan kameran komma
ihåg aktuell inställning för automatisk slutare.
Digital zoom
1)Inställningen för digital zoom är kanske avslagen. Koppla in
(inklusive HDdigital zoom (s. 77).
zoom) fungerar ej. 2)Datumstämpling har kanske kopplats in, vilket gör att digital
Zoomstapeln anger
zoom inte kan användas. Koppla ur datumstämpling (s. 143).
endast zoomning
3)Digital zoom kan inte användas medan BEST SHOT-scenen
upp till en
”Vit tavla o.dyl.” är vald. Välj en annan scen (s. 53).
zoomfaktor på 3,0.
168
Övrigt
Problem
Möjlig orsak och rekommenderad åtgärd
Ingen
bildinspelning sker
vid användning av
automatisk slutare.
Det kan hända att bildinspelning med automatisk slutare
misslyckas under väldigt ljusa eller mörka förhållanden eller vid
fotografering av ett snabbrörligt motiv etc. Prova i så fall att
ändra inställningen av utlösningskänslighet för automatisk
slutare (s. 73) eller tryck ner avtryckaren helt för att frigöra
slutaren och spela in bilden.
Bilden är oskarp
vid filminspelning.
1)Fokusering är kanske inte möjlig på grund av att motivet
befinner sig utanför fokusomfånget. Utför inspelning inom
tillåtet omfång.
2)Objektivet är kanske smutsigt. Rengör objektivet (s. 155).
Uppspelning
Färgerna på bilden
som spelas upp
skiljer sig från vad
som visades på
skärmen vid
inspelning.
Solljus eller ljus från någon annan ljuskälla lyser kanske rakt in i
objektivet vid inspelning. Placera kameran så att solljus inte
lyser rakt in i objektivet.
Bilder visas inte.
Kameran kan inte visa bilder som inte är kompatibla med
standarden DCF och som spelats in på ett minneskort med
hjälp av en annan digitalkamera.
Bildredigering (med 1)Följande typer av stillbilder kan inte redigeras:
layoututskrift,
• Stillbilder skapade med hjälp av MOTION PRINT
omformatering,
• Filmer
klippning,
• Stillbilder inspelade med en annan kamera
keystone2)Redigering med keystone-korrigering eller färgrestaurering är
korrigering,
inte möjlig ifall kameran inte kan hitta någon form att redigera
färgrestaurering,
innanför ramen på skärmen (s. 102, 103).
redigering av
datum/tid eller
rotation)
misslyckas.
Övrigt
Fel datum och tid
visas eller fel
datum och tid
lagras tillsammans
med bilddata.
Datum och tid är felinställt. Ställ in korrekt datum och tid
(s. 144).
Meddelandena på
skärmen visas på
fel språk.
Fel skärmspråk är valt. Ändra inställningen av skärmspråk
(s. 145).
169
Övrigt
Problem
Möjlig orsak och rekommenderad åtgärd
Bilder kan inte
överföras via en
USB-anslutning.
1)USB-kabeln är kanske inte ansluten ordentligt. Kontrollera
alla anslutningar.
2)Fel USB-kommunikationsprotokoll är valt. Välj korrekt USBkommunikationsprotokoll i enlighet med den typ av utrustning
som ansluts (s. 122, 131).
3)Slå på kameran, om den inte är påslagen.
4)Vid anslutning via ett USB-nav kan det hända att datorn inte
kan identifiera kameran. Anslut alltid direkt till en USB-port på
datorn.
En språkvalsmeny
visas på skärmen
när kameran slås
på.
1)Grundinställningarna har inte konfigurerats efter inköp av
kameran eller ett urladdat batteri har kanske lämnats kvar i
kameran. Kontrollera kamerainställningarna (s. 18, 145).
2)Ett problem med kamerans minnesdata har kanske uppstått.
Utför i så fall återställning för att initiera kamerans
inställningar (s. 148). Konfigurera därefter varje inställning på
nytt. Om språkvalsmenyn inte visas på nytt när kameran slås
på igen betyder det att kamerans minneshanteringsdata har
återställts.
Kontakta återförsäljaren eller en av CASIO auktoriserad
serviceverkstad, om samma meddelande visas igen när
strömmen slås på.
De inställningar för
tid och datum som
gjorts första
gången efter inköp
av kameran återställs till grundinställningarna när
kamerans batteri
tas ut.
Sätt i kamerans batteri och ställ in korrekt tid och datum igen
(s. 18). Ta inte ut batteriet ur kameran under de närmaste 24
timmarna efter att tid och datum har ställts in. Efter det återställs
inte inställningarna av att batteriet tas ut.
• Om tid och datum återställs till grundinställningarna när
batteriet tas ut efter att det har varit isatt i över 24 timmar, så
kan det betyda att kamerans inställningsminne är bristfälligt.
Kontakta då återförsäljaren eller en av CASIO auktoriserad
serviceverkstad.
170
Övrigt
Skärmmeddelanden
ALERT
Kamerans skyddsfunktion har kanske aktiverats på grund av
att kameran är för varm. Slå av kameran och vänta tills den
har svalnat, innan du försöker använda den igen.
Svagt batteri.
Batteriet är svagt.
Kan ej korrigera
bilden!
Keystone-korrigering av bilden kan av någon anledning inte
utföras. Bilden lagras i befintligt skick, utan korrigering
(s. 59).
Kan ej finna filen.
En bild som specificerats med inställningen ”Bilder” för
bildspelsvisning kan inte hittas. Ändra inställningen ”Bilder”
(s. 93) och försök på nytt.
Kan ej registrera
fler filer.
Ett försök att spara en egen BEST SHOT-scen i mappen
”SCENE” görs medan mappen redan innehåller 999
användarscener (s. 56).
Det är något fel på minneskortet. Slå av kameran, ta ut
minneskortet och sätt sedan i det i kameran igen. Om
samma meddelande visas på nytt när kameran slås på igen,
så formatera minneskortet (s. 148).
Kort FEL
VIKTIGT!
• Formatering av ett minneskort raderar alla filer på kortet.
Försök överföra filer du vill bevara till en dator eller annat
lagringsmedium, innan formatering utförs.
Kontrollera
anslutningar!
Ett försök att ansluta kameran till en skrivare görs medan
kamerans USB-inställningar inte är kompatibla med
skrivarens USB-system (s. 115).
Fil kunde ej lagras
då batteriet är
svagt.
En bildfil kunde inte sparas, eftersom batteriet är svagt.
Mapp kan ej
skapas.
Ett försök görs att spela in en fil medan det redan finns 9999
filer lagrade i den 999:e mappen. Radera filer som inte längre
behövs (s. 27) för att kunna spela in fler filer.
Överföring av
bilder pågår.
Avbryt överföring
och slå av
strömmen?
Ett försök görs att slå av strömmen samtidigt som bilddata
överförs med hjälp av ett Eye-Fi-kort (s. 135).
171
Övrigt
OBJEKTIVFEL
Detta meddelande visas och kameran slås av automatiskt,
om objektivet beter sig underligt. Kontakta den ursprungliga
återförsäljaren eller en av CASIO auktoriserad
serviceverkstad, om samma meddelande visas på nytt när
strömmen slås på igen.
Sätt i papper!
Skrivaren fick slut på papper under utskrift.
Minnet fullt
Minnet är fullt av bilder som spelats in och/eller filer som
sparats genom redigering. Radera filer som inte längre
behövs (s. 27).
Inga motiv i
minnet. Använd
BS-läget
”Dynamiskt foto”
till att fotografera
ett motiv.
Det finns inget utklippt motiv i kamerans minne som kan
infogas i en bakgrundsbild.
Utskriftsfel
Ett fel uppstod under utskrift.
• Skrivaren är avslagen.
• Skrivaren genererade ett fel e.dyl.
Inspelningsfel
Bildkomprimering kunde av någon anledning inte utföras
under lagring av bilddata. Spela in bilden på nytt.
SLÅ PÅ IGEN
Objektivet stötte på ett hinder medan det sköts ut. Kameran
slås av automatiskt när detta meddelande visats. Ta bort
hindret och slå på strömmen igen.
SYSTEM ERROR
Kamerasystemet har förvanskats. Kontakta återförsäljaren
eller en av CASIO auktoriserad serviceverkstad.
Kortet är låst.
Låsomkopplaren LOCK på SD- eller SDHCminneskortet isatt i kameran står i låst läge.
Det går inte att lagra eller radera bilder på ett
minneskort som är låst.
LOCK
Det finns inga filer.
Det finns inga filer i det inbyggda minnet eller på
minneskortet.
Inga bilder att
utskriva.
Ställ in DPOF.
I nuläget har inga filer specificerats för utskrift. Utför
nödvändiga DPOF-inställningar (s. 117).
Ingen bild att
registrera.
Inställningen som försöker sparas är för en bild som inte kan
sparas som en egen BEST SHOT-scen.
Kortet är ej
formaterat.
Minneskortet isatt i kameran är inte formaterat. Formatera
minneskortet (s. 148).
172
Övrigt
Filen kan ej spelas.
Ett försök har gjorts att öppna en fil som är förvanskad eller
av en typ som inte kan visas med denna kamera.
Funktionen kan ej
användas.
Ett försök att kopiera bilder från det inbyggda minnet till ett
minneskort har gjorts trots att inget minneskort är isatt i
kameran (s. 108).
173
Övrigt
Antal stillbilder/filminspelningstid/röstinspelningstid
Stillbilder
Bildstorlek
(bildpunkter)
12 M
(4000x3000)
3:2
(4000x2656)
16:9
(4000x2240)
8M
(3264x2448)
5M
(2560x1920)
3M
(2048x1536)
VGA
(640x480)
Bildkvalitet
Ungefärlig
bildfilstorlek
Fin
7,87 MB
Kapacitet för
stillbildsinspelning i
inbyggt minne
(ca 35,7 MB*1)
Kapacitet för
stillbildsinspelning
på SD-minneskort
(1 GB*2)
4
122
Normal
4,13 MB
8
234
Ekonomi
2,76 MB
13
350
140
Fin
6,87 MB
5
Normal
3,62 MB
10
267
Ekonomi
2,43 MB
15
398
Fin
5,66 MB
6
165
Normal
3,0 MB
12
322
Ekonomi
2,02 MB
18
478
Fin
4,59 MB
7
210
Normal
2,46 MB
14
393
Ekonomi
1,77 MB
20
546
Fin
2,99 MB
12
323
Normal
1,72 MB
21
562
Ekonomi
1,22 MB
29
792
Fin
2,0 MB
18
483
Normal
1,25 MB
29
773
Ekonomi
820 KB
43
1178
Fin
430 KB
82
2247
Normal
290 KB
122
3331
Ekonomi
240 KB
147
4025
174
Övrigt
Filmer
Ungefärlig
datahastighet
(bildrutshastighet)
Kapacitet för
filminspelning i
inbyggt minne
(ca 35,7 MB*1)
Kapacitet för
filminspelning på
SD-minneskort
(1 GB*2)
Filstorlek för
1-minutsfilm
HD
1280x720
24 megabit/sekund
(24 bildrutor/sekund)
11 sekunder
5 minuter
27 sekunder
179,8 MB
STD
640x480
10 megabit/sekund
(30 bildrutor/sekund)
27 sekunder
13 minuter
10 sekunder
74,8 MB
LP
320x240
2,7 megabit/sekund
(15 bildrutor/sekund)
100 sekunder
49 minuter
36 sekunder
19,8 MB
YouTube
640x480
10 megabit/sekund
(30 bildrutor/sekund)
27 sekunder
13 minuter
10 sekunder
74,8 MB
Bildkvalitet
(bildpunkter)
Röstinspelning
Filformat
Maximal
filstorlek
WAV
IMA-ADPCM
4 GB
Filstorlek
Kapacitet för
röstinspelning i
inbyggt minne
(ca 35,7 MB*1)
Kapacitet för
röstinspelning på
SD-minneskort
(1 GB*2)
5,5 KB/sekund
1 timme
52 minuter
49 timmar
33 minuter
*1 Kapacitet i inbyggt minne efter formatering
*2 Ovanstående värden baseras på användning av ett PRO HIGH SPEED SD-minneskort
från (Panasonic Corporation). Antalet bilder som kan lagras beror på typen av
minneskort som används.
• De värden som anges för stillbilder, filminspelningskapacitet och röstinspelningskapacitet
är ungefärliga och endast avsedda som referens. Faktisk kapacitet beror på bildinnehåll.
• De värden på filstorlek och datahastighet som anges är ungefärliga och endast avsedda
som referens. Faktiska värden beror på typen av bild som spelas in.
• Vid användning av ett minneskort med annan kapacitet kan antalet bilder beräknas som
ett procenttal av 1 GB.
• Varje film kan vara upp till 10 minuter lång. Filminspelning stoppas automatiskt efter
10 minuter.
175
Övrigt
Tekniska data
Filformat
Stillbilder:
JPEG (Exif-version 2.2), DCF 1.0 standard, DPOFkompatibelt
Filmer:
Motion JPEG AVI, IMA-ADPCM-ljud (enkanaligt)
Ljud (röstinspelning): WAV (enkanaligt)
Inspelningsmedium
Inbyggt minne (bildlagringsområde: 35,7 MB*)
SD/SDHC
* Kapacitet i inbyggt minne efter formatering
Inspelade bildstorlekar Stillbilder:
12 M (4000x3000), 3:2 (4000x2656), 16:9 (4000x2240),
8 M (3264x2448), 5 M (2560x1920), 3 M (2048x1536),
VGA (640x480)
Filmer:
HD (1280x720), STD (640x480), LP (320x240),
YouTube (640x480)
Radering
1 fil, alla filer (med funktion för minnesskydd)
Effektiva bildpunkter
12,10 megapixlar
Bildbehandlingselement
Bildstorlek: 1/2,3-tums CCD med kvadratiska bildpunkter
Totalt antal bildpunkter: 12,70 megapixlar
Objektiv/brännvidd
F3,1 (vidvinkel) till F5,9 (telefoto) / f = 6,3 till 18,9 mm
(motsvarar 35 till 105 mm i 35 mm format)
Sex linser i fem grupper, inklusive icke-sfärisk lins.
Zoom
3X optisk zoom, 4X digital zoom (12X i kombination med optisk
zoom)
18,7X maximal HD-zoom (i kombination med optisk zoom,
VGA-format)
Fokusering
Autofokus med kontrastavkänning
• Fokuslägen:
Autofokus, närbildsfokus, fastfokus, oändlighet, manuell
fokus
• AF-yta:
Intelligent, Punkt, Multi, Spårning
Ungefärlig fokus
(stillbild)
(från objektivytan)
Autofokus: 10 cm till 9 (vidvinkel)
Närbildsfokus:
10 cm till 50 cm (vidvinkel)
Oändlighet: 9 (vidvinkel)
Manuell: 10 cm till 9 (vidvinkel)
* Omfånget påverkas av optisk zoom.
Mätning
Multimönster, mittvägd och punkt med bildbehandlingselement
Exponeringskontroll
Program AE
Exponeringskompensation
–2,0 EV till +2,0 EV (i steg på 1/3 EV)
Slutare
CCD-slutare, mekanisk slutare
176
Övrigt
Slutartid
Stillbild (Auto): 1/2 till 1/2000 sekund
Stillbild (Nattscen): 4 till 1/2000 sekund
* Kan variera beroende på kamerainställning.
Bländarvärde
F3,1 (vidvinkel) till F5,6 (vidvinkel)
* Vid användning av optisk zoom ändras bländarvärdet.
Vitbalans
Auto, dagsljus, mulet, skugga, dagsvit lysrör, dagsljus lysrör,
volfram, manuell vitbalans
Känslighet (normal
utkänslighet,
Rekommenderat
exponeringsindex)
Stillbilder:
Auto, motsvarande ISO 64, ISO 100, ISO 200, ISO 400,
ISO 800 och ISO 1600
Filmer: Auto
Självutlösare
Ungefärliga utlösningstider:
10 sekunder, 2 sekunder, tredubbel självutlösare
Blixtlägen
Auto, Av, På, Mjuk, Reducering av röda ögon
Blixtomfång
(ISO-känslighet: Auto)
Normal:
0,1 m till 3,7 m (vidvinkel)
0,6 m till 1,4 m (telefoto)
Kont. Blixt :
0,4 m till 1,9 m (vidvinkel)
0,6 m till 0,7 m (telefoto)
* Omfånget påverkas av optisk zoom.
Blixtens laddningstid
Max. ca 5 sekunder
Inspelning
Stillbilder, närbild, självutlösare, seriebilder (normal kontinuerlig
slutare/snabb kontinuerlig slutare/kontinuerlig slutare med
blixt), BEST SHOT, smink, landskap, läget easy, automatisk
slutare, ansiktsidentifiering, dynamiskt foto, filmer (normal film,
förinspelad film och For YouTube) (med enkanaligt ljud), ljud
(röstinspelning)
Ungefärliga maximala
ljudinspelningstider
Efterinspelning: 30 sekunder per bild
Röstinspelning: 112 minuter (vid användning av inbyggt minne)
Skärm
2,7 tums TFT LCD-färgskärm
230.160 (959x240) bildpunkter
Sökare
Skärm
Tidsfunktion
Inbyggt digitalt kvartsur
Datum och tid: spelas in med bilddata
Automatisk kalender: t.o.m. 2049
Världstid
162 städer i 32 tidszoner
Stadsnamn, datum, tid, sommartid
In/utgångar
USB/AV-port, kompatibel med High-Speed USB
Mikrofon
Enkanalig
Högtalare
Enkanalig
Strömförsörjning
Laddningsbart litiumjonbatteri (NP-60) x1
177
Övrigt
Ungefärlig batterilivslängd
Samtliga värden nedan anger ungefärlig brukstid under normal temperatur (23°C)
innan kameran slås av. Dessa värden kan dock inte garanteras. Låga temperaturer
förkortar brukstiden.
Antal bilder (CIPA) (under brukstid)*1
Kontinuerlig uppspelning
230 bilder
(stillbilder)*2
5 timmar
Ungefärlig kontinuerlig filminspelningstid
1 timme och 40 minuter
Kontinuerlig röstinspelning*3
5 timmar
• Batteri: NP-60 (märkkapacitet: 720 mAh)
• Inspelningsmedium: 1 GB SD-minneskort (PRO HIGH SPEED från (Panasonic
Corporation))
• Mätförhållanden
*1 Ungefärligt antal bilder (enligt CIPA) (under brukstid)
I enlighet med standarder fastställda av CIPA (Camera and Imaging Products
Association)
Normal temperatur (23°C), skärmen på, zoomning mellan full vidvinkel och full telefoto
var 30:e sekund, under vilket två bilder spelas in med blixt, av- och påslagning av
strömmen efter varje gång 10 bilder har spelats in.
*2 Ungefärlig uppspelningstid
Normal temperatur (23°C), bläddring av en bild ungefär var 10:e sekund
*3 Ungefärlig kontinuerlig inspelningstid
• Värdena ovan baseras på användning av ett nytt, fulladdat batteri. Upprepad
laddning förkortar batteriets brukstid.
• Flitig användning av blixt, zoom och autofokus liksom den tid kameran är påslagen
har också stor inverkan på värdena för inspelningstid och antal bilder som kan
spelas in.
Strömförbrukning
3,7 V likström, cirka 3,1 W
Yttermått
89,7 (b) x 51,7 (h) x 19,4 (d) mm
(exkl. utskjutande delar, 17,8 mm vid den tunnaste punkten)
Vikt
Cirka 102 g
(exkl. batteri och medföljande tillbehör)
178
Övrigt
. Laddningsbart litiumjonbatteri (NP-60)
Märkspänning
3,7 V
Märkkapacitet
720 mAh
Brukstemperatur
0 till 40°C
Yttermått
37,9 (b) x 42,3 (h) x 5,0 (d) mm
Vikt
Cirka 18 g
. Batteriladdare (BC-60L)
Inspänning
100 till 240 V växelström, 80 mA, 50/60 Hz
Utspänning
4,2 V likström, 600 mA
Brukstemperatur
5 till 35°C
Användbar batterityp
Laddningsbart litiumjonbatteri (NP-60)
Laddningstid
90 minuter
Yttermått
60 (b) x 20 (h) x 86 (d) mm
(exklusive utskjutande delar)
Vikt
Cirka 62 g
179
Övrigt
CASIO COMPUTER CO.,LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
M10
MA0910-B
Dynamic Photo
Bästa sätt att använda Dynamic Photo
Mängder av information om dynamiskt foto, med bland annat
beskrivningar på hur dynamiska fotobilder kan användas,
bildomvandlingstjänsten Dynamic Studio, bildexempel med mera,
hittar du på Casios särskilda webbplats för dynamiskt foto:
http://dp.exilim.com/
Denna bruksanvisning innehåller en presentation av dynamiskt foto, som erbjuder helt
nya möjligheter för digitalt bildskapande.
• Alla skärmbilder i denna bruksanvisning är på engelska. Det är emellertid möjligt att
välja ett annat skärmspråk på kameran.
Innehåll
Dynamiskt foto! Ett helt nytt sätt att utnyttja digital fotografering!......................... 2
Dynamisk fototeknik............................................................................................................. 2
Användning av utklippta motivexempel för dynamiskt foto .................................... 3
Steg 1: Spela in den stillbild som du vill infoga ett utklippt motivexempel i.......................... 3
Steg 2: Utför följande åtgärder för att skapa en dynamisk fotobild. ..................................... 3
Skapande av en dynamisk fotobild............................................................................. 5
Steg 1: Spela in motivet. ...................................................................................................... 5
Steg 2: Skapa en dynamisk fotobild..................................................................................... 7
. Fyra tips för bättre motivklippning............................................................................................9
. Specificering av motivtyp och seriebildshastighet .................................................................10
. Ändring av inställningen ”Antal bilder” ...................................................................................11
Steg 3: Ha roligt med dynamiskt foto. ................................................................................ 12
Steg 4: Omvandla ett dynamiskt foto till en film (filmomvandlare). ......................................... 12
Steg 5: Använd Dynamic Studio till att bredda användningen av dynamiska fotobilder till andra
tillämpningar......................................................................................................................... 13
Dynamiskt foto! Ett helt nytt sätt att utnyttja digital
fotografering!
Dynamiskt foto gör det enkelt att klippa ut ett rörligt motiv från en serie bilder och
infoga det i andra bilder! Med en enkel manövrering kan kameran automatiskt fånga
in och klippa ut ett rörligt motiv från upp till 20 seriebilder. Bli stjärnan i dina digitala
bilder! Skapa dina drömbilder! Allt på kameran, utan användning av en dator! Med
dynamiskt foto kan du spela in, skapa och visa bilder praktiskt taget var som helst!
Dynamisk fototeknik
Dynamiskt foto ger dig möjlighet att klippa ut ett rörligt motiv ur en uppsättning
seriebilder och sedan infoga motivet i en annan bild. På så sätt kan bilder kombineras
på ett sätt som ger upphov till spännande, helt otroliga scener.
Rörliga seriebilder
Klipp ut motivet.
Infoga motivet i en annan bild.
Du kan skapa en dynamisk fotobild genom att infoga ett rörligt motiv i en
bakgrundsbild. Innan följande åtgärder kan utföras är det nödvändigt att spela in den
bakgrundsbild som det rörliga motivet ska infogas i.
Bakgrundsbild
Rörligt motiv
Dynamisk fotobild
2
Dynamiskt foto! Ett helt nytt sätt att utnyttja digital
fotografering!
Användning av utklippta motivexempel för
dynamiskt foto
Den digitala kameran levereras med ett antal utklippta motivexempel i det inbyggda
minnet. Dessa motivexempel kan användas till att öva att skapa dynamiska fotobilder
genom att infoga dem i egna stillbilder.
Steg 1: Spela in den stillbild som du vill infoga ett utklippt
motivexempel i.
1. Ta ut minneskortet ur kameran (om ett
minneskort är isatt).
De utklippta motivexemplen i kamerans inbyggda
minne går inte att komma åt så länge ett minneskort är
isatt i kameran.
2. Aktivera inspelningsläget, komponera bilden
och tryck på avtryckaren för att spela in en
vanlig stillbild.
Ett utklippt motivexempel kan nu infogas i den
inspelade stillbilden.
Steg 2: Utför följande åtgärder för att skapa en dynamisk
fotobild.
1. Tryck på [p] för att aktivera
uppspelningsläget.
2. Utför följande manövrering på kameran:
[MENU] * Fliken PLAY * ”Dynamiskt foto”.
3. Använd [4] och [6] till att välja den stillbild
som spelades in i steg 1 ovan och tryck sedan på [SET].
4. Använd [4] och [6] till att välja det utklippta motivexempel i kamerans
inbyggda minne som ska infogas i stillbilden och tryck sedan på [SET].
5. Använd zoomreglaget till att ändra motivets
storlek och använd [8], [2], [4] och [6] till att
ändra dess position. Kontrollera inställningen
och tryck sedan på [SET].
Det utklippta motivexemplet infogas i stillbilden och en
dynamisk fotobild skapas.
3
Användning av utklippta motivexempel för dynamiskt foto
6. När skapandet av den dynamiska fotobilden är klar visas den färdiga
bilden med det infogade rörliga motivet på skärmen.
När du har lärt dig att utföra åtgärderna ovan med hjälp av utklippta
motivexempel kan du börja skapa egna utklippta motiv och infoga dessa i
stillbilder för att erhålla helt egna dynamiska fotobilder.
Viktigt!
• De utklippta motivexemplen i kamerans inbyggda minne
går inte att komma åt så länge ett minneskort är isatt i
kameran. Om du vill använda de utklippta motivexemplen
medan ett minneskort är isatt i kameran, så använd först
kopieringsåtgärderna ”Inbyggt * Kort” till att kopiera de
utklippta motivexemplen från kamerans inbyggda minne
till minneskortet.
• Vid radering eller formatering raderas de utklippta motivexemplen i kamerans
inbyggda minne. Efter att de utklippta motivexemplen har raderats kan de laddas
ner från webbplatsen för dynamiskt foto (http://dp.exilim.com/) och återlagras i
kamerans inbyggda minne.
• Notera att de utklippta motivexemplen inkluderar vissa motiv som inte kan skapas
med hjälp av funktionen för dynamiskt foto på denna kamera.
4
Användning av utklippta motivexempel för dynamiskt foto
Skapande av en dynamisk fotobild
Steg 1: Spela in motivet.
Dynamiska fotobilder skapas genom att motivet i en bild klipps ut och infogas i en
annan bild. Termen ”motiv” används i detta sammanhang för att ange det som fångas
in och klipps ut från den första bilden. Följ anvisningarna nedan för att spela in och
klippa ut önskat motiv.
Börja med att spela in motivet som ska klippas ut mot en valfri bakgrund.
Spela därefter in samma bakgrund en gång till, men denna gång utan motivet.
(Spela in två gånger.)
1 Med motivet
2 Ur samma vinkel mot samma bakgrund,
men utan motivet.
Se till att kameran hålls stilla.
Kameran klipper
automatiskt ut motivet.
1. Slå på kameran och tryck på [BS].
2. Välj ”Dynamiskt foto”.
Ta fram menyn över BEST SHOT-scener
och välj det tredje alternativet, ”Dynamiskt
foto”.
Använd [4] och [6] till att flytta den röda
ramen
till
och tryck sedan på
[SET].
5
Skapande av en dynamisk fotobild
3. Börja med att spela in önskat motiv.
Bäst resultat kan uppnås med kameran fastmonterad på
ett stativ. Håll kameran riktad mot det rörliga motivet och
tryck på avtryckaren för att spela in. Om ”Rörligt motiv”
är valt, så spelar kameran in en uppsättning seriebilder
under några sekunder.
• För att säkerställa bra klippningsresultat...
* Se ”Fyra tips för bättre motivklippning”.
• Genom att trycka på [SET] är det möjligt att här välja
motivtyp och inställning av ”Antal bilder”.
* Se ”Specificering av motivtyp och
seriebildshastighet”
* Se ”Ändring av inställningen ”Antal bilder”” för
närmare detaljer.
• Blixten kopplas ur (?) automatiskt vid inspelning
med dynamiskt foto.
Börja med att spela in
medan motivet vinkar eller
utför någon annan enkel
rörelse.
4. Spela därefter in samma bakgrund en gång till,
men denna gång utan motivet.
Låt motivet lämna scenen efter att den första
inspelningen med motivet har gjorts. Håll kameran still
för att behålla samma bakgrundskomposition som vid
första inspelningen (med motivet). Tryck på avtryckaren
när allt är klart.
Endast en bild (inte seriebilder) av bakgrunden spelas in
denna gång.
Som bilden till höger visar behöver de båda bilderna inte
komponeras så noggrant vid inspelning mot en plan
vägg utan några synliga märken.
6
Skapande av en dynamisk fotobild
Klart!
Kameran jämför de bilder som
spelats in i steg 3 och 4 och klipper
ut motivet. Den utklippta
motivbilden visas på skärmen.
Efter val av ”Rörligt motiv”
bläddras de 20 motivbilder som spelats in fram på skärmen, så att en synbar rörelse
skapas.
• Den bakgrund som spelas in sparas inte. Endast de 20 utklippta motivbilderna
sparas.
• En pågående utklippningsprocess kan när som helst avbrytas genom att trycka på
[MENU] eller [BS].
Steg 2: Skapa en dynamisk fotobild.
Gör på följande sätt för att infoga ett motiv som klippts ut enligt steg 1 ovan i ett
fotografi (ny bakgrundsbild) för att skapa en slutlig dynamisk fotobild.
1. Tryck på [p] för att aktivera uppspelningsläget.
2. Utför följande manövrering på kameran:
[MENU] * Fliken PLAY * ”Dynamiskt foto”.
3. Använd [4] och [6] till att välja önskad
bakgrundsbild och tryck sedan på [SET].
Välj den bild som ska användas som bakgrund.
Den bakgrundsbild du önskar använda måste vara
inspelad, innan denna åtgärd påbörjas.
* Endast bilder som kan användas som bakgrundsbilder visas i
detta läge.
• Endast en bild som uppfyller följande villkor kan användas som bakgrundsbild.
– En bild som har spelats in med denna kamera eller som har överförts till
denna kameras minne med hjälp av Photo Transport
– En bild med formatet 4:3
7
Skapande av en dynamisk fotobild
4. Använd [4] och [6] till att välja det motiv du vill
infoga och tryck sedan på [SET].
* Endast motiv som kan infogas i andra bilder visas i detta
läge.
5. Använd zoomreglaget till att ändra motivets
storlek och använd [8], [2], [4] och [6] till att
ändra dess position. Kontrollera inställningen
och tryck sedan på [SET].
Motivet infogas i bakgrundsbilden och ett dynamiskt
foto skapas.
6. När skapandet av den dynamiska fotobilden är
klar visas den färdiga bilden med det rörliga
motivet på skärmen.
Klart!
• Storleken på en dynamisk fotobild skapad genom infogning av ett rörligt motiv i en
bakgrundsbild är 2M. Om storleken på den bakgrundsbild som ett rörligt motiv
infogas i är mindre än 2M, så får den resulterande bilden samma storlek som
bakgrundsbilden.
• Storleken på en dynamisk fotobild skapad genom infogning av ett orörligt motiv i en
bakgrundsbild är 6M. Om storleken på den bakgrundsbild som ett orörligt motiv
infogas i är mindre än 6M, så får den resulterande bilden samma storlek som
bakgrundsbilden.
8
Skapande av en dynamisk fotobild
Fyra tips för bättre motivklippning
• Spela in motivbilden mot en vit vägg eller någon
annan yta vars färg skiljer sig från färgen på
motivet. Kameran kan inte klippa ut motivet
korrekt, om motivet är av samma eller liknande
färg som bakgrunden.
• Välj en tom vägg, utan invecklat mönster eller
konstiga former, som bakgrund till motivet.
Leta upp en tom vägg vars
färg skiljer sig från färgen
på motivet.
Rekommenderas!!
Inspelningsteknik
Inspelningsteknik
1
2
Leta upp en plan vägg utan
märken på.
Leta upp referenspunkter och
använd ett stativ.
Bäst klippningsresultat erhålls med en
bakgrund bestående av en vägg som är
helt fri från synliga märken, likt den som
visas ovan. I detta fall är det inte
nödvändigt att hålla kameran i exakt rätt
läge vid inspelning av den andra bild
(med enbart bakgrunden) som behövs för
dynamiskt foto. Vid inspelning mot en
tom vägg kan kameran flyttas runt utan
begränsning under pågående
seriebildstagning av ett rörligt motiv.
För denna typ av bakgrund kan ”1” väljas
för inställningen ”Antal bilder”. Vi
hänvisar till ”Ändring av inställningen
”Antal bilder”” (sid. 11) angående
detaljer.
När det finns referenspunkter i bilden
enligt ovan är det nödvändigt att
komponera den andra bilden (med
enbart bakgrunden) exakt enligt
referenspunkterna. I detta fall måste
kameran hållas så still som möjligt vid
inspelning av både den första bilden
(med motiv och bakgrund) och den andra
bilden (med enbart bakgrunden). Använd
om möjligt ett stativ och se till att bilden
komponeras exakt likadant vid inspelning
av både den första och den andra bilden.
9
Skapande av en dynamisk fotobild
Se till att motivet inte orsakar skuggor på väggen!
Det kan hända att kameran felaktigt uppfattar skuggor på
väggen eller golvet, orsakade av starkt solljus, stark
belysning eller andra ljuskällor, som en del av motivet.
Skuggor tenderar att uppstå när motivet befinner sig för nära
en vägg. Se till att motivet befinner sig så långt som möjligt
från väggen.
Använd inte en rörlig bakgrund!
Klippning kan inte lyckas om någonting utöver motivet rör
sig på bilderna. Undvik exempelvis vågbrytningar, träd som
rör i blåst o.dyl.
Specificering av motivtyp och seriebildshastighet
Nedanstående fyra motivtyper finns att välja bland. Förutom ett rörligt motiv är det
även möjligt att välja ett orörligt motiv (endast en bild).
Utför följande åtgärder för att ändra motivtyp.
1. Tryck på [SET] före inspelning av motivet i punkt 3 under
”Steg 1: Spela in motivet.” (sid. 6).
2. Välj ”Motivtyp” och tryck sedan på [SET].
3. Använd [8] och [2] till att välja önskad motivtyp och tryck sedan på
[SET].
10
Skapande av en dynamisk fotobild
Seriebildshastighet
Antal
bilder
Rörligt motiv
1 s. (20 fps)
20 bilder per
sekund
20 bilder
Rörligt motiv
2 s. (10 fps)
10 bilder per
sekund
20 bilder
Rörligt motiv
4 s. (5 fps)
5 bilder per
sekund
20 bilder
Stilla motiv
–
Motivtyp
Ett rörligt motiv skapas av seriebilder.
• Motivet klipps ut ur varje enskild
seriebild.
• ”Rörligt motiv 1 s. (20 fps)” ger en
mjuk motivrörelse, men
inspelningstiden är begränsad till en
sekund.
• ”Rörligt motiv 4 s. (5 fps)” ger längre
inspelningstid, men motivrörelsen blir
något grov.
Ett enskilt motiv spelas in, klipps ut och
infogas i bakgrundsbilden.
1 bild
Ändring av inställningen ”Antal bilder”
Normalt behöver motivet som ska klippas ut spelas in mot en bakgrund och därefter
samma bakgrund spelas in igen utan motivet. Om motivet befinner sin mot en slät
enfärgad bakgrund går det emellertid att klippa ut motivet efter endast en inspelning.
Utför följande åtgärder för att ändra inställningen ”Antal bilder”.
1. Tryck på [SET] före inspelning av motivet i punkt 3 under
”Steg 1: Spela in motivet.” (sid. 6).
2. Välj ”Antal bilder” och tryck sedan på [SET].
3. Använd [8] och [2] till att välja önskad inställning för ”Antal bilder”
och tryck sedan på [SET].
För inspelning under dessa
förhållanden
Välj detta alternativ
2
Motivet mot en brokig bakgrund
Två inspelningar krävs för utklippning
av motivet.
1
Motivet mot en ren (mönsterfri)
bakgrund
Endast en inspelning behövs för
utklippning av motivet.
11
Skapande av en dynamisk fotobild
Steg 3: Ha roligt med dynamiskt foto.
Den dynamiska fotobild som skapats i steg 2 kan användas på en rad olika roliga sätt.
På kameran
Dynamiska fotobilder spelas upp automatiskt
så fort de tas fram på EXILIM-kamerans skärm.
På en teve
Anslut EXILIM-kameran till en teve med hjälp
av AV-kabeln för att kunna titta på dynamiska
fotobilder på teveskärmen.
Steg 4: Omvandla ett dynamiskt foto till en film
(filmomvandlare).
Ett dynamiskt foto lagras som en serie med 20 stillbilder. Genom följande åtgärder är
det möjligt att omvandla de 20 bilderna som utgör ett dynamiskt foto till en film.
1. Tryck på [p] för att aktivera uppspelningsläget.
2. Använd [4] och [6] till att ta fram det dynamiska
foto som ska omvandlas.
3. Utför följande manövrering på kameran:
[MENU] * Fliken PLAY * ”Filmomvandlare”.
4. Tryck på [SET] för att omvandla det dynamiska foto som visas.
• Det slutliga filmformatet är Motion JPEG.
• Den slutliga filmbildstorleken är 640x480 bildpunkter.
5. Spara det omvandlade dynamiska fotot i en dator.
Klart!
• Dessa åtgärder kan endast användas till att omvandla dynamiska foton till filmer.
• Efter avslutad omvandling spelas filmen upp tre gånger.
12
Skapande av en dynamisk fotobild
Steg 5: Använd Dynamic Studio till att bredda användningen
av dynamiska fotobilder till andra tillämpningar.
http://dynamicstudio.jp
Dynamic Studio är en gratistjänst på internet som kan användas till att på ett enkelt
sätt omvandla ett rörligt motiv, som klippts ut från seriebilder skapade vid användning
av ett dynamisk foto, till en filmfil. Detta gör det möjligt att visa dynamiska fotobilder,
som skapats med en CASIO EXILIM-digitalkamera, i ett format som medger
uppspelning som film med datorer, digitala fotoramar, mobiltelefoner och annan
utrustning. Dina dynamiska fotobilder kan därmed spelas upp på ett praktiskt taget
obegränsat antal olika enheter.
* Dynamic Studio-tjänstens tillgänglighet och innehåll är föremål för ändringar utan
föregående meddelande.
På en dator
I en digital fotoram
Titta på dynamiska fotobilder
på en datorskärm.
Spela upp dynamiska
fotobilder i en digital fotoram.
I en mobiltelefon
Till vänner
Titta på dynamiska fotobilder på en
mobiltelefonskärm.
Skicka URL-adressen från
Dynamic Studio till dina
vänner och dela med dig av
dina dynamiska
fotoskapelser.
E-hälsningskort
För presentationer
Skicka animerade e-hälsningskort till dina
närmaste vänner och släktingar.
Animerade GIF-filer kan
inkluderas i presentationsdata
för skapande av bestående
intryck.
MA0907-A
13
Skapande av en dynamisk fotobild
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising