Casio EX-Z30 EX-Z40 Handleiding

Casio EX-Z30 EX-Z40 Handleiding
D
Digitale Camera
EX-Z30/EX-Z40
Gebruiksaanwijzing
Gefeliciteerd met de aanschaf van dit
CASIO product.
•✤ Voordat u het in gebruik neemt dient u
eerst de voorzorgsmaatregelen in deze
gebruiksaanwijzing aandachtig door te
lezen.
•✤ Houd de gebruiksaanwijzing daarna op
een veilige plaats voor latere naslag.
•✤ Bezoek de officiële Exilim website
http://www.exilim.com/ voor de meest
recentelijke informatie voor dit product.
Alle voorbeeldprocedures in deze gebruiksaanwijzing
zijn gebaseerd op model EX-Z40. Dezelfde procedures
zijn ook van toepassing op model EX-Z30 tenzij anders
vermeld.
C
K871PCM1DMX-2
INLEIDING
INLEIDING
Uitpakken
Controleer dat alle hier getoonde items inderdaad meegeleverd zijn met de camera. Mocht er iets missen, neem dan zo snel
mogelijk contact op met de dealer.
Camera
CD-ROM
Oplaadbare lithium-ion accu
(NP-40)
USB slede (CA-24)
USB kabel
Polsriem
Basisreferentie
* De vorm van de
netstekker hangt af van
het land waar de
camera wordt
aangeschaft.
Speciale netadapter
(Inlaat type)
Netsnoer *
2
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
• Merk op dat de vorm van de netadapter afhangt van het land waar de camera wordt aangeschaft.
Speciale netadapter
(Insteek type)
INLEIDING
19
Inhoudsopgave
VOORBEREIDINGEN
Betreffende deze gebruiksaanwijzing ........................ 19
2
Algemene gids ........................................................... 20
INLEIDING
Camera
USB slede
Uitpakken ..................................................................... 2
Inhoud van het beeldscherm ..................................... 22
Kenmerken ................................................................... 9
Opnamefunctie (REC)
Weergavefunctie (PLAY)
Veranderen van de inhoud van het beeldscherm
Voorzorgsmaatregelen ................................................ 11
Algemene voorzorgsmaatregelen
Test voor het gebruik dat de camera goed werkt
Voorzorgsmaatregelen bij data foutlezingen
Voorwaarden voor juiste werking
Condens
Lens
Overige
15
20
21
11
13
13
13
14
14
14
22
24
25
Indicators .................................................................... 25
Vastmaken van de polsriem ....................................... 26
Spanningsvereisten ................................................... 26
Inleggen van de accu
Verwijderen van de accu
Opladen van de accu
Voorzorgsmaatregelen voor de stroomvoorziening
In- en uitschakelen van de camera
Configureren van de stroomspaarinstellingen
SNELSTARTGIDS
Laad de accu eerst op! .............................................. 15
26
28
28
33
37
38
Gebruik van de in-beeld menu’s ................................ 39
Configureren van de displaytaal en de
klokinstellingen ........................................................... 16
Configureren van de displaytaal en de
klokinstellingen ........................................................... 42
Opnemen van een beeld ............................................ 17
Configureren van de displaytaal en de klokinstellingen 43
Bekijken van een opgenomen beeld ......................... 17
Wissen van een beeld ................................................ 18
3
INLEIDING
45
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
Belichtingscompensatie (EV verschuiving) ............... 67
Bijstellen van de witbalans ......................................... 69
Opnemen van een beeld ............................................ 45
Richten van de camera
Opnemen van een beeld
Opname voorzorgsmaatregelen
Aangaande autofocus
Aangaande het beeldscherm van de opnamefunctie
Handmatig bijstellen van de witbalans
45
46
48
49
49
Creëren van uw eigen BESTSHOT instelling
Opnemen van een onderwerp over een bestaand
achtergrondbeeld (Pre-shot (vooropname)) .............. 77
Gebruiken van de zoom ............................................. 51
51
52
Gebruiken van de filmfunctie ..................................... 79
Opnemen van audio ................................................... 81
Gebruiken van de flitser ............................................. 53
Flitsereenheid status
Voorzorgsmaatregelen voor de flitser
Toevoegen van geluid aan een snapshot
Opnemen van spraak
55
55
Camera instellingen van de REC (opname)
functie ......................................................................... 86
Specificeren van beeldgrootte en beeldkwaliteit ....... 58
61
58
60
Specificeren van de ISO gevoeligheid
In- en uitschakelen van het in-beeld raster
In- en uitschakelen van beeldcontrole
Toewijzen van functies aan de [] en [] toetsen
Specificeren van de default instellingen bij inschakelen
van de spanning
Terugstellen (reset) van de camera
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
Selecteren van de scherpstelfunctie ......................... 61
Gebruik
Gebruik
Gebruik
Gebruik
Gebruik
Gebruik
van
van
van
van
van
van
autofocus
de macrofunctie
de panfocus functie
de oneindig-functie
handmatig scherpstellen
de scherpstelvergrendeling
81
83
Gebruiken van het histogram ..................................... 84
Gebruiken van de zelfontspanner .............................. 56
Beeldgrootte specificeren
Beeldkwaliteit specificeren
73
Combineren van shots van twee mensen tot een
enkel beeld (Coupling Shot (combinatieshot)) .......... 75
Gebruiken van de optische zoeker ............................ 50
Optische zoom
Digitale zoom
70
Gebruiken van de BESTSHOT functie ...................... 71
62
64
64
65
65
66
4
86
88
88
89
90
91
INLEIDING
92
WEERGAVE
112
Elementaire weergavebediening ............................... 92
Weergave van een audio snapshot
WISSEN VAN BESTANDEN
Wissen van een enkel bestand ................................. 112
93
Wissen van alle bestanden ....................................... 113
Omklappen van de display ........................................ 94
Inzoomen op het weergegeven beeld ....................... 95
114
BEHEER VAN BESTANDEN
Afmetingen van een beeld heraanpassen ................. 96
Mappen ...................................................................... 114
Trimmen van een beeld ............................................. 97
Geheugenmappen en -bestanden
Weergeven van een film ............................................ 99
Tonen van een 9-beelden scherm ........................... 100
Selecteren van een specifiek beeld in het 9-beelden
scherm
Beveiligen van een enkel bestand
Beveiligen van alle bestanden
101
115
116
Gebruik van de FAVORITE folder ............................. 116
Tonen van het kalenderscherm ................................ 101
Kopiëren van een bestand naar de FAVORITE map
Tonen van een bestand in de FAVORITE map
Wissen van een bestand uit de FAVORITE map
Wissen van alle bestanden uit de FAVORITE map
Spelen van een Slide show (diashow) .................... 102
Specificeren van de slideshow (diashow) beelden
Specificeren van de slideshow (diashow) tijd
Specificeren van de slideshow (diashow)
tussenpauze
Gebruik van de fotostandaardfunctie
114
Beschermen van bestanden ..................................... 115
104
105
105
106
121
Roteren van het displaybeeld .................................. 107
116
118
119
120
ANDERE INSTELLINGEN
Configureren van de geluidsinstellingen ................. 121
Configureren van de geluidsinstellingen
Instellen van het volumeniveau
Gebruik van beeldroulette ........................................ 108
Toevoegen van audio aan een snapshot ................. 109
121
122
110
Specificeren van een beeld voor het beginscherm . 122
Weergeven van een spraakopnamebestand ............ 111
Configureren van de instellingen voor het
spanningsuitschakelbeeld ........................................ 123
Heropnemen van het geluid
Specificeren van de bestandsnaam serienummer
generatiemethode .................................................... 125
5
INLEIDING
142
Gebruiken van het alarm ......................................... 126
Instellen van een alarm
Stoppen van het alarm
126
127
DPOF ........................................................................ 143
Configureren van de afdrukinstellingen voor
een enkel beeld
Configureren van de afdrukinstellingen voor
alle beelden
Instellen van de klok ................................................ 127
Selecteren van uw thuistijdzone
Instellen van de huidige tijd en datum
Veranderen van de datumopmaak
127
128
129
129
130
131
Afdrukken van een enkel beeld
Afdrukken van een groep beelden
Voorzorgsmaatregelen voor het afdrukken
Veranderen van de displaytaal ................................ 132
146
148
149
Exif Print ................................................................... 150
Configureren van de [
] (REC) en [
] (PLAY)
toets en spannings in/uit functies ............................ 133
151
Formatteren van het ingebouwde geheugen ........... 135
GEBRUIKEN VAN EEN GEHEUGENKAART
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN
COMPUTER
Gebruik van de camera met een Windows
computer .................................................................. 151
Gebruiken van een geheugenkaart ......................... 137
Insteken van een geheugenkaart in de camera
Verwijderen van een geheugenkaart uit de camera
Formatteren van een geheugenkaart
Voorzorgsmaatregelen voor de geheugenkaart
145
PRINT Image Matching II ............................................ 150
Veranderen van het protocol van de USB poort ...... 132
136
144
Gebruiken van PictBridge en USB
DIRECT-PRINT ........................................................ 146
Gebruiken van wereldtijd ......................................... 129
Tonen van het wereldtijdscherm
Configureren van wereldtijdinstellingen
Configureren van de zomertijdinstellingen (DST)
AFDRUKKEN VAN BEELDEN
Voorzorgsmaatregelen voor de USB aansluiting
157
137
138
138
139
Gebruik van de camera met een Macintosh
computer .................................................................. 157
Kopiëren van bestanden .......................................... 140
Bediening die u kunt uitvoeren vanaf uw computer 161
Kopiëren van alle bestanden in het ingebouwde
geheugen naar een geheugenkaart
Kopiëren van een bestand van een geheugenkaart
naar het ingebouwde geheugen
Voorzorgsmaatregelen voor de USB aansluiting
161
Gebruiken van een geheugenkaart om beelden
over te schrijven naar een computer ....................... 162
140
141
6
INLEIDING
Geheugendata ......................................................... 163
DCF protocol
Geheugendirectorystructuur
Door de camera ondersteunde beeldbestanden
Voorzorgsmaatregelen voor het ingebouwde
geheugen en de geheugenkaart
166
Installeren van software van de CD-ROM op een
Macintosh computer ................................................. 180
163
163
165
Installeren van software
Bekijken van gebruikersdocumentatie
(PDF bestanden)
183
Indicator referentie ................................................... 185
Opnamefunctie (REC)
Weergavefunctie (PLAY)
USB slede indicators
166
168
168
171
173
174
186
187
187
Gids voor het oplossen van moeilijkheden .............. 188
Tonen van boodschappen
192
Technische gegevens .............................................. 193
Belangrijkste technische gegevens
Installeren van de software van de CD-ROM .......... 174
174
176
Installeren van de software van de CD-ROM in
Windows ................................................................... 177
Voorbereidingen
Selecteren van een taal
Bekijken van het “Lees mij” bestand
Installeren van een applicatie
Bekijken van gebruikersdocumentatie
(PDF bestanden)
Gebruikersregistratie
Verlaten van de menu applicatie
APPENDIX
Menureferentie ......................................................... 183
Gebruik van de albumfunctie ................................... 166
Aangaande de gebundelde CD-ROM
(CASIO Digital Camera Software)
Computersysteem vereisten
181
165
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
Creëren van een album
Selecteren van een album layout
Configureren van gedetailleerde albuminstellingen
Bekijken van albumbestanden
Opslaan van een album
Wissen van een album
180
178
178
178
179
179
180
180
7
193
INLEIDING
• MultiMediaCard is een handelsmerk van Infineon
Technologies AG van Duitsland en onder licentie aan
MultiMediaCard Association (MMCA).
• Acrobat en Acrobat Reader zijn handelsmerken van
Adobe Systems Incorporated.
• De USB driver (massa-opslag) gebruikt Phoenix
Technologies Ltd. software.
Compatibility Software Copyright C 1997
Phoenix Technologies Ltd., alle rechten
voorbehouden.
• Namen van andere fabrikanten, producten en service
die gebruikt worden in deze gebruiksaanwijzing
kunnen ook handelsmerken of dienst merken zijn
van anderen.
• Photo Loader en Photohands zijn eigendom van
CASIO COMPUTER CO., LTD. Met uitzondering van
het bovengenoemde, vallen alle auteursrechten en
andere gerelateerde rechten van deze applicaties
aan CASIO COMPUTER CO., LTD.
BELANGRIJK!
• The inhoud van deze gebruiksaanwijzing is onder
voorbehoud en kan zonder voorafgaande
mededeling worden veranderd.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. aanvaardt geen
verantwoordelijkheid voor schade of verlies
voortvloeiend uit het gebruik van deze
gebruiksaanwijzing.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. aanvaardt geen
verantwoordelijkheid voor verlies of eisen tot
schadevergoeding door derden die voortvloeien uit
het gebruik van de EX-Z30/EX-Z40.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. zal niet aansprakelijk
gesteld worden voor schade of verlies door u of door
derden door het gebruik van Photo Loader en of
Photohands.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. aanvaardt geen
verantwoordelijkheid voor schade of verlies door het
wissen van data als gevolg van een defect,
reparaties of het vervangen van de accu. Zorg er
altijd voor een reservekopie te maken van
belangrijke data op andere media om u in te dekken
tegen verlies.
• Het SD logo is een geregistreerd handelsmerk.
• Windows, Internet Explorer en DirectX zijn
geregistreerde handelsmerken van Microsoft
Corporation.
• Macintosh is een geregistreerd handelsmerk van
Apple Computer, Inc.
■ Door auteursrechten opgelegde beperkingen
Behalve met als doeleinde uw eigen persoonlijke genoegen
is het kopiëren van snapshotbestanden, filmbestanden en
audiobestanden zonder toestemming in overtreding met
auteursrechten en internationale verdragen. Het tegen
vergoeding of gratis distribueren van dergelijke bestanden
aan derden via het internet zonder toestemming van de
eigenaar van de auteursrechten is in overtreding met de
wetgeving ten aanzien van auteursrechten en
internationale verdragen.
8
INLEIDING
• Panfocus (pagina 64)
Deze functie laat u het scherpstelpunt vergrendelen zodat
u er zeker van kunt zijn dat u dat speciale moment niet
mist wanneer zich dat voordoet.
Kenmerken
• Hoge resolutie CCD voor mooie afdrukken
EX-Z30: 3,2 miljoen beeldpunten
(3,34 miljoen beeldpunten in het totaal)
EX-Z40: 4,0 miljoen beeldpunten
(4,23 miljoen beeldpunten in het totaal)
• Automatische panfocus (pagina 62)
Wanneer u de sluiter-ontspanningstoets in zijn geheel
indrukt zonder te pauzeren zal de camera onmiddellijk het
beeld opnemen zonder te wachten totdat het
automatische scherpstellen (Auto Focus) uitgevoerd is. Dit
maakt het mogelijk voor u die speciale momenten op te
nemen zonder dat u hoeft te wachten voor automatische
scherpstellen (Auto Focus).
• 2,0-inch TFT LCD kleurenscherm
• Lange levensduur van de accu
Het lage stroomverbruik ontwerp van de camera en de
grote capaciteit van de accu geven langere opname en
weergave tussen het opladen van de accu.
• 12X naadloze zoom (pagina 51)
3X optische zoom, 4X digitale zoom
• Ondersteuning voor SD geheugenkaarten en MMC
(MultiMediaCard = multimedia kaart) voor
geheugenuitbreiding. (pagina 136)
• 9,7 MB flashgeheugen
Beelden kunnen opgenomen worden zonder gebruik van
een geheugenkaart.
• Gemakkelijk opladen (pagina 28)
U hoeft de camera alleen maar in de USB slede te
plaatsen om de accu op te laden.
• Opnamefunctie (REC) of weergavefunctie (PLAY)
inschakelen (pagina 37)
Druk op de [
] (REC) of op de [
] (PLAY) om de
camera in te schakelen en de gewenste functie in te
schakelen.
• Gemakkelijk oversturen van beelden (pagina 151)
Stuur beelden over naar een computer door de camera
gewoonweg in de USB slede te plaatsen.
• Fotostandaard (pagina 106)
Een diashow van beelden in het bestandsgeheugen kan
worden afgespeeld terwijl de camera zich op de USB
slede bevindt.
• Beste shot (BESTSHOT) (pagina 71)
Selecteer eenvoudigweg het voorbeelddécor dat
overeenkomt met het type beeld dat u probeert op te
nemen en de camera voert ingewikkelde instellingen
geheel automatisch uit om elke keer opnieuw mooie
beelden te maken.
• Multi autofocus (pagina 63)
Wanneer de instelling ‘Multi’ (meervoudig) wordt ingesteld
voor het autofocus kader, neemt de camera zeven
metingen op verschillende punten en kiest automatisch
de beste. Dit maakt het mogelijk om te voorkomen dat per
vergissing op de achtergrond scherpgesteld wordt
hetgeen zuiver scherpstellen op een groot aantal
beeldtypes waarborgt.
9
INLEIDING
• Combinatieshot (Coupling Shot) en vooropname (Preshot) (pagina 75, 77)
Combinatieshot (Coupling Shot) laat u twee onderwerpen
combineren tot een enkel beeld terwijl vooropname (Preshot) u een onderwerp laat toevoegen aan een eerder
opgenomen achtergrondbeeld. Dat betekent dat u beelden
kunt creëren waar u en een vriend onderdeel worden van
een ander beeld, terwijl alleen u en die vriend in de buurt
zijn. U kunt combinatieshot (Coupling Shot) en
vooropname (Pre-shot) gebruiken door de décorbeelden
in de BESTSHOT functie te selecteren.
• Albumfunctie (pagina 166)
Er worden automatisch HTML bestanden gegenereerd om
een album te creëren van opgenomen beelden. De inhoud
van het album kan worden bekeken en afgedrukt m.b.v.
een standaard Web browser. Beelden kunnen tevens snel
en gemakkelijk worden ingepast in Web pagina’s.
• Kalenderscherm (pagina 101)
Een simpele bedieningshandeling geeft een kalender met
een volledige maand weer op het beeldscherm van de
camera. Elk dag van de volledige maandkalender toont
een thumbnail van het eerste beeld dat op die datum was
opgenomen hetgeen het zoeken naar een bepaald beeld
gemakkelijker en sneller.
• Drievoudige zelfontspanner (pagina 56)
De zelfontspanner kan ingesteld worden om drie maal
automatisch te werken.
• Snapshot + audio functie (pagina 81)
Voegt geluid toe aan een snapshot.
• Real-time histogram (pagina 84)
Een in-beeld histogram laat u de belichting bijstellen
terwijl bekijkt hoe dit de algehele beeldhelderheid
beïnvloedt, hetgeen het maken van shots bij moeilijke
belichtingsomstandigheden nu makkelijker maakt dan ooit
te voren.
• Film + audio functie (pagina 79)
• Spraakopname (pagina 83)
Snel en gemakkelijk opnemen van spraakdata.
• Na opname (pagina 109)
Voegt geluid toe aan beelden die zijn opgenomen.
• Wereldtijd (pagina 129)
Door een eenvoudige bediening wordt de huidige tijd
ingesteld voor de huidige plaats. U kunt uit 162 steden in
32 tijdzones kiezen.
• Selecteerbare geluidsinstellingen (pagina 121)
U kunt verschillende geluiden configureren die dan
gespeeld worden telkens wanneer u de camera
inschakelt, de sluiterontspanningstoets halverwege of
geheel indrukt of een toetsbewerking uitvoert.
• Alarm (pagina 126)
Een ingebouwd alarm helpt u bij het zich houden aan
belangrijke afspraken en kan zelfs gebruikt worden i.p.v.
een alarmklok. U kunt ook een speciaal beeld laten tonen
of een film of een geluidsbestand laten spelen op het
moment dat de alarmtijd bereikt wordt.
• DCF data opslag
Het DCF (Design rule for Camera File system) data
opslagprotocol voorziet in beeld compatibiliteit tussen
camera en printers.
10
INLEIDING
• Digitale Print Order Format (DPOF) (pagina 143)
Beelden kunnen gemakkelijk afgedrukt worden in de
gewenste volgorde door gebruik te maken van een DPOFcompatibele printer. DPOF kan ook gebruikt worden voor
het specificeren van beelden en hoeveelheden door
professionele afdrukdienstverleningen.
Voorzorgsmaatregelen
Algemene voorzorgsmaatregelen
Let erop altijd de volgende belangrijke
voorzorgsmaatregelen na te leven wanneer u de EX-Z30/
EX-Z40 gebruikt.
• PRINT Image Matching II Compatibel (pagina 150)
Beelden omvatten PRINT Image Matching II data (functie
instelling en andere camera instelinformatie). Een printer
die PRINT Image Matching II ondersteunt, leest deze
data en stemt het afgedrukte beeld daarop af zodat de
beelden er uit komen zoals u bedoeld had toen u ze
opnam.
Alle verwijzingen in deze gebruiksaanwijzing naar “deze
camera” en “de camera” verwijzen naar de CASIO EX-Z30/
EX-Z40 digitale camera.
• Probeer nooit beelden op te nemen of de ingebouwde
display te gebruiken terwijl u een motorvoertuig aan het
besturen bent of terwijl u aan het lopen bent. Dit creëert
namelijk het gevaar op een ernstig ongeluk.
• Probeer nooit de behuizing van de camera te openen of
uw eigen reparaties uit te voeren. Als de interne
hoogspanningscomponenten ontbloot worden, creëert dit
gevaar op elektrische schok. Laat onderhoud en
reparatiewerkzaamheden altijd over aan door een CASIO
erkende onderhoudswerkplaats.
• Kijk nooit door de zoeker van de camera naar de zon of
naar een ander helder licht. Hierdoor kunt u uw
gezichtsvermogen beschadigen.
• Houd de kleine onderdelen en accesoires van deze
camera buiten het bereik van kleine kinderen. Mocht een
klein onderdeel per ongeluk ingeslikt worden, neem dan
onmiddellijk contact op met uw arts.
• Richt de flitser nooit op een persoon die een
motorvoertuig aan het besturen is. Dit kan hinder
veroorzaken en het gevaar op een ongeluk met zich
meebrengen.
• USB DIRECT-PRINT ondersteuning (pagina 146)
Uw camera ondersteunt USB DIRECT-PRINT dat
ontwikkeld werd door Seiko Epson Corporation. Bij
directe aansluiting op een printer die USB DIRECTPRINT ondersteunt, kunt u af te drukken beelden
selecteren en het afdrukken starten vanaf de camera.
• PictBrige ondersteuning (pagina 146)
Uw camera ondersteunt de PictBridge standaard van de
Camera en Imaging Products Association (CIPA). U kunt
de camera direct aansluiten op een printer die de
PictBridge standaard ondersteunt waarna u beelden kunt
selecteren en afdrukken met het beeldscherm en de
bedieningsregelaars van de camera.
• Bijgesloten met Photo Loader en Photohands (pagina 175)
Uw camera wordt geleverd met Photo Loader, de
populaire applicatie die automatisch beelden laadt van uw
camera naar uw PC. Ook is Photohands bijgesloten, een
applicatie die het retoucheren van beelden versnelt en
vergemakkelijkt.
11
INLEIDING
• Gebruik de flitser nooit als het te dicht bij de ogen van het
onderwerp is. Intens licht kan schade toebrengen aan het
gezichtsvermogen als de flitser op te korte afstand wordt
gebruikt, in het bijzonder geldt dit voor kinderen. Bij
gebruik van de flitser dient de camera minstens één meter
van de ogen van het onderwerp gehouden te worden.
• Houd de camera uit de buurt van water en andere
vloeistoffen en laat hem nooit nat worden. Vocht brengt
het gevaar op elektrische schok en brand met zich mee.
Gebruik de camera nooit buiten in de regen of sneeuw, bij
de kust of op het strand, in de badkamer, enz.
• Mocht een vreemd voorwerp of water de camera
binnendringen, schakel deze dan onmiddellijk uit.
Verwijder daarna de accu uit de camera en/of het netsnoer
van de netadapter uit het stopcontact en neem contact op
met uw dealer of de dichtstbijzijnde erkende CASIO
onderhoudswerkplaats. Als het gebruik van de camera
onder deze omstandigheden wordt voortgezet, brengt dit
het gevaar op elektrische schok en brand met zich mee.
• Mocht u ooit rook of een vreemde geur bespeuren bij de
camera, schakel de camera onmiddellijk uit, haal de
stekker van het netadaptersnoer uit het stopcontact. Er
daarbij op lettend dat u uw vingers niet brandt, verwijder
daarna de accu uit de camera en/of het netsnoer van de
netadapter uit het stopcontact en neem contact op met
uw dealer of de dichtstbijzijnde erkende CASIO
onderhoudswerkplaats. Als het gebruik van de camera
onder deze omstandigheden wordt voortgezet, brengt dit
het gevaar op elektrische schok en brand met zich mee.
Overtuig u er eerst van dat er geen rook meer uit de
camera komt en neem de camera dan ter reparatie mee
naar de dichtstbijzijnde CASIO erkende
onderhoudswerkplaats. Probeer onderhoud en reparaties
nooit zelf uit te voeren.
• Gebruik de netadapter nooit om andere apparatuur dan
deze camera van spanning te voorzien. Gebruik ook nooit
een andere netadapter dan de meegeleverde om deze
camera van spanning te voorzien.
• Bedek de netadapter nooit met een plaid, een deken of
een andere afdekking terwijl hij gebruikt wordt en gebruik
de adapter ook niet bij een kachel.
• Trek de stekker van het netadaptersnoer minstens eens
per jaar uit het stopcontact en reinig het gedeelte bij de
stekers van de stekker. Stof kan zich ophopen rond de
stekers en gevaar op brand met zich meebrengen.
• Mocht de behuizing van de camera ooit breken doordat
de camera gevallen is of op andere manier blootgesteld is
aan een ruwe behandeling, schakel dan onmiddellijk de
spanning uit. Verwijder daarna de accu van de camera
en/of haal de stekker van het netadaptersnoer uit het
stopcontact en neem contact op met de dichtstbijzijnde
CASIO erkende onderhoudswerkplaats.
• Gebruik de camera nooit in een vliegtuig of een andere
plaats waar het gebruik ervan verboden is. Dit kan
namelijk tot een ongeluk leiden.
• Materiële schade en defecten van deze camera kunnen
er toe leiden dat de in het geheugen opgeslagen data
gewist wordt. Maak altijd reservekopieën van data door
ze over te sturen naar het geheugen van een PC.
• Open nooit het deksel van het accucompartiment,
verbreek nooit de aansluiting van de netadapter met de
camera en trek deze nooit uit het stopcontact terwijl u
beelden aan het opnemen bent. Niet alleen maakt dit het
onmogelijk de huidige beelden op te nemen, het kan ook
de andere beelddata beschadigen die reeds opgeslagen
waren in het bestandgeheugen van de camera.
12
INLEIDING
Elk van de bovengenoemde omstandigheden kan er toe
leiden dat een foutlezing op het scherm verschijnt (pagina
192). Volg de aanwijzingen in de melding om de oorzaak
van de foutlezing te elimineren.
Test voor het gebruik dat de camera
goed werkt
Voordat u de camera gebruikt voor het maken van
belangrijke opnemen dient u eerst een aantal testbeelden
op te nemen om u zich er eerst van te overtuigen dat de
resultaten naar wens zijn en de camera juist
geconfigureerd is en u hem op de juiste wijze bediend
(pagina 17).
Voorwaarden voor juiste werking
• Deze camera is ontworpen voor gebruik bij temperaturen
tussen 0°C en 40°C.
• Gebruik de camera niet en berg hem niet op op de
volgende plaatsen.
Voorzorgsmaatregelen bij data foutlezingen
• Uw digitale camera is vervaardigd met digitale precisieonderdelen. Bij elk van de volgende omstandigheden
bestaat het gevaar op de beschadiging van data in het
bestandgeheugen.
— Op plaatsen die blootstaan aan het directe zonlicht.
— Op plaatsen die blootstaan aan hoge vochtigheid of
veel stof.
— In de omgeving van airconditionings, kachels of
andere plaatsen die blootstaan aan extreme
temperaturen.
— Binnenin een gesloten voertuig, in het bijzonder
wanneer deze in de zon geparkeerd staat.
— Op plaatsen die blootstaan aan sterke trillingen.
— Het verwijderen van de accu of de geheugenkaart of
het plaatsen van de camera op de USB slede terwijl
de camera zojuist bezig is met het opnemen van een
beeld of toegang heeft tot het geheugen
— Het verwijderen van de accu, het verwijderen van de
geheugenkaart of het plaatsen van de camera in de
USB slede terwijl de bedrijfsindicator nog aan het
knipperen is nadat u de camera uitgeschakeld heeft
— Het verbreken van de aansluiting van de USB kabel of
het verwijderen van de camera uit de USB slede of het
loskoppelen van de netadapter van de USB slede
terwijl het versturen van data plaatsvindt
— Lage batterijspanning
— Andere abnormale omstandigheden
13
INLEIDING
Condens
Lens
• Wanneer u de camera binnen brengt op een koude dag of
op een andere manier blootstelt aan plotselinge
veranderingen in temperatuur, bestaat de mogelijkheid
dat condens zich kan gaan vormen op de buitenkant of op
de inwendige componenten. Condens kan defectieve
werking veroorzaken zodat u moet vermijden dat de hij
blootstaat aan omstandigheden die condens kunnen
veroorzaken.
• Om te voorkomen dat condens überhaupt gevormd wordt,
dient u de camera in een plastic tas te plaatsen voordat u
hem naar een plaats brengt die veel warmer of kouder is
dan de huidige plaats. Laat de camera in de plastic tas
totdat de lucht in de tas de kans heeft gekregen om
dezelfde temperatuur als die van de nieuwe plaats heeft
bereikt. Mocht condens zich toch gevormd hebben,
verwijder dan de accu van de camera en laat het deksel
van het accucompartiment voor enkele uren open.
• Oefen nooit te veel kracht uit bij het reinigen van het
oppervlak van de lens. Word dit toch gedaan, dan kan de
lens bekrast raken en defecten worden veroorzaakt.
• Vingerafdrukken, stof en anderszins bevuilen van de lens
kan op de juiste manier opnemen belemmeren. Raak de
lens nooit met de vingers aan. U kunt stofdeeltjes van de
lens verwijderen met een lensblazer. Veeg vervolgens het
oppervlak van de lens af met een zachte lensdoek.
Overige
• Tijdens het gebruik kan de camera ietwat warm worden.
Dit duidt niet op een defect.
• Als de buitenkant van de camera gereinigd dient te
worden, veeg deze dan af met een zachte, droge doek.
14
SNELSTARTGIDS
SNELSTARTGIDS
Laad de accu eerst op!
1. Leg de accu in (pagina 26).
2. Plaats de camera in de USB slede om de accu op te
laden (pagina 28).
1
• Merk op dat de vorm van de netadapter afhangt van het land waar
de camera wordt aangeschaft.
• Het kost ongeveer 190 minuten voor de accu om volledig op te
laden.
1 Inlaat type
Stopnok
2
2
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 Insteek type
3
15
SNELSTARTGIDS
Configureren van de displaytaal en de klokinstellingen
• Let erop det volgende instellingen te
configureren voordat u de camera gebruikt
voor het opnemen van beelden. (Zie pagina
42 voor details.)
1. Druk op de spanningstoets om de camera in te
schakelen.
2. Druk op [] om de gewenste taal te selecteren.
1
3. Druk op [SET] om de taalinstelling te registreren.
4. Selecteer het gewenste geografische gebied m.b.v. [],
[], [] en [] en druk vervolgens op [SET].
5. Selecteer de gewenste stad m.b.v. [] en [] en druk
vervolgens op [SET].
6. Selecteer de gewenste zomertijdinstelling m.b.v. [] en
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
[] en druk vervolgens op [SET].
7. Selecteer de gewenste datumformaatinstelling m.b.v.
[] en [] en druk vervolgens op [SET].
8. Stel de datum en de tijd in.
9. Druk op [SET] om de klokinstellingen te registreren en
het instelscherm te verlaten.
16
SNELSTARTGIDS
Opnemen van een beeld
Bekijken van een opgenomen beeld
(Zie pagina 45 voor details.)
Groene
bedrijfsindictator
1
(Zie pagina 92 voor details.)
1
10
3
1600 1200
NORMAL
IN
1 / 1000
F2.6
04/ 12/24
04/12
24
12:58
12
58
Scherpstelkader
Snapshotfunctie icoon
2
1. Druk op [
2
1. Druk op [
] (REC).
• Gebruik de procedure onder “Gebruik van de in-beeld
menu’s” (pagina 39) om de “REC Mode” (opnamefunctie)
instelling in te stellen op “
Snapshot” als de
(snapshotfunctie) icoon zich niet in het beeldscherm bevindt.
2. Richt de camera op het onderwerp, gebruik het
beeldscherm of druk op de zoeker om het beeld te
componeren en druk de sluiter ontspanningstoets half in.
• Bij het verkrijgen van een juiste scherpstelling wordt het
scherpstelkader groen terwijl de groene bedrijfsindicator gaat
branden.
3. Houd de camera stil en druk de
sluiterontspanningstoets voorzichtig in.
17
] (PLAY).
2. Blader m.b.v. [왗] and [왘] door de
beelden.
SNELSTARTGIDS
Wissen van een beeld
(Zie pagina 112 voor details.)
1
2, 3, 4, 5
1. Druk op [
] (PLAY).
2. Druk op [] (
).
3. Laat het beeld zien dat u wilt uitwissen m.b.v. [] en [].
4. Selecteer “Delete” (wissen) m.b.v. [] en [].
• Selecteer “Cancel” (annuleren) om de beeldwisfunctie te verlaten
zonder iets uit te wissen.
5. Druk op [SET] om het beeld te wissen.
18
VOORBEREIDINGEN
VOORBEREIDINGEN
■ Toetsbediening
Dit hoofdstuk bevat informatie die u dient te weten
aangaande het gebruik van de camera en wat u dient te
doen voordat u daaraan gaat beginnen.
De bediening van toetsen wordt aangegeven door de
toetsnaam binnen haakjes ([ ]).
■ In-beeld tekst
Betreffende deze gebruiksaanwijzing
Dit hoofdstuk bevat informatie over de afspraken die in
deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt.
De in-beeld tekst wordt altijd door dubbele
aanhalingstekens (“ ”) omsloten.
■ Terminologie
■ Bestandgeheugen
De volgende tabel definiëert de terminologie die in deze
gebruiksaanwijzing wordt gebruikt.
De term ‘bestandgeheugen’ in deze gebruiksaanwijzing is
een algemene term die slaat op de huidige plaats waar uw
camera de beelden die u opneemt aan het opslaan is. Dit
kan één van de volgende drie lokaties betreffen.
Deze term wordt in deze
gebruiksaanwijzing gebruikt:
Betekenis:
“Deze camera” of “de
camera”
De CASIO EX-Z30/EX-Z40
digitale camera
“bestandgeheugen”
De plaats waar de camera
op het ogenblik beelden
opslaat die u opneemt
(pagina 46)
“accu”
De NP-40 oplaadbare
lithium-ion accu
“los verkrijgbare
oplaadeenheid”
De los verkrijgbare CASIO
BC-30L snelle oplaadeenheid
• Het ingebouwde geheugen van de camera
• Een SD geheugenkaart die in de camera geladen is
• Een MultiMediaCard die in de camera geladen is
Zie pagina 114 voor meer informatie aangaande hoe de
camera beelden opslaat.
19
VOORBEREIDINGEN
Algemene gids
De volgende afbeeldingen tonen de namen van elk component, elke toets en elke schakelaar op de camera.
Camera
■ Voorkant
12
3
■ Achterkant
4 5
7 8
90 A
B
1 Sluiterontspanningstoets
2 Spanningstoets
3 Flitser
4 Microfoon
5 Zelfontspanningsindicator
6 Lens
H
6
20
G
F E
D
7 Zoeker
C 8 Bedrijfsindicator
9 Druck op [ ] (PLAY)
0 Druck op [ ] (REC)
A [MENU] toets
B Zoomtoets
C Polsriemring
D Insteltoets [SET]
E [][][][] toetsen
F Displaytoets [DISP]
G Beeldscherm
H Luidspreker
VOORBEREIDINGEN
■ Achterkant
USB slede
Door de CASIO digitale camera eenvoudigweg op de USB
slede te plaatsen wordt u in staat gesteld de volgende
taken te verrichten.
I
• Opladen van de accu (pagina 28)
• Automatisch oversturen van beelden naar een computer
(pagina 151)
• Direct aansluiten op een printer om afdrukken te maken
(page 146)
• Bekijken van de beelden m.b.v. de Photo Stand diashow
functie (pagina 106).
J K
I Deksel van het accucompartiment
J Aansluiting
K Statiefschroefgat
■ Voorkant
* Gebruik dit gat bij montage van een statief.
1
L
23
5 4
1 Camera aansluiting
2 [USB] indicator
3 [USB] toets
4 Oplaadindicator [CHARGE]
5 Fototoets [PHOTO]
■ Achterkant
L Stopnok
M Geheugenkaartsleuf
N Accuvak
6 [DC IN 5.3V]
M
N
6
7
21
gelijkspanningsingang
(netadapteraansluiting)
7 [USB]
(USB poort)
VOORBEREIDINGEN
Inhoud van het beeldscherm
Het beeldscherm houd u via verschillende indicatoren en ikonen op de hoogte van de status van uw camera.
Opnamefunctie (REC)
1 2 34 5
2 Scherpstelfunctie indicator 5 Opnamefunctie (REC)
6
Geen
Autofocus
Macro
C
7
Panfocus
8
Handmatig
Film
Snapshot Audio
Spraakopname
9 3 Witbalansindicator
6 Geheugencapaciteit
Automatisch
(resterend aantal beelden dat
kan worden opgeslagen)
Filmopname: Resterende
opnametijd
Zonlicht
0
Bewolkt
Schaduw
B
TL-verlichting
Handmatig
1 Flitserfunctie indicator
Geen
Automatisch
Flitser uit
7 Beeldformaat
Gloeilamp
A
4 Zelfontspanner
Geen
FINE (Fijn)
NORMAL (Normaal)
ECONOMY (Economisch)
BESTSHOT
Oneindig
Geen
8 Kwaliteit
Snapshot
1-beeld
Flitser aan
Reductie van rode ogen
10s
Zelfontspanner 10 sec.
• Als de camera signaleert dat de flitser
gebruikt moet worden terwijl
automatisch flitsen geselecteerd is,
verschijnt de Flitser aan indicator
wanneer de sluiterontpanningstoets
halverwege wordt ingedrukt.
2s
Zelfontspanner 2 sec.
x3
Drievoudige zelfontspanner
22
• EX-Z30
2048 ҂ 1536 beeldpunten
2048 ҂ 1360 (3:2) beeldpunten
1600 ҂ 1200 beeldpunten
1280 ҂ 960 beeldpunten
640 ҂ 480 beeldpunten
Filmopname: opnametijd
• EX-Z40
2304 ҂ 1728 beeldpunten
2304 ҂ 1536 (3:2) beeldpunten
1600 ҂ 1200 beeldpunten
1280 ҂ 960 beeldpunten
640 ҂ 480 beeldpunten
Filmopname: opnametijd
9
Ingebouwd geheugen
ingesteld voor data
opslag.
Geheugenkaart
geselecteerd voor data
opslag.
0 Datum en tijd
A EV waarde
B Accucapaciteit
C Scherpstelbeeld
• Scherpstellen voltooid: groen
• Scherpstelstoring: rood
VOORBEREIDINGEN
D
D Digitale zoomindicator
E Sluitersnelheidswaarde
E
F
G
• Bij een lensopening of sluitersnelheid die
buiten het bereik ligt, wordt de
corresponderende waarde in het
beeldscherm oranje.
F Lensopening
G ISO gevoeligheid
H
H Zoomindicator
• De linkerkant geeft optische zoom aan.
• De rechterkant geeft digitale zoom aan.
23
VOORBEREIDINGEN
Weergavefunctie (PLAY)
12 3
4
5
6
1 Weergavefunctie
8
FINE (Fijn)
NORMAL (Normaal)
ECONOMY (Economisch)
Snapshot
Film
Snapshot Audio
7
5 Kwaliteit
(PLAY) bestand type
Spraakopname
2 Beeldbeveiligingindicator
3 Mapnummer/bestandnummer
4 Beeldformaat
• EX-Z30
2048 ҂ 1536 beeldpunten
2048 ҂ 1360 (3:2) beeldpunten
1600 ҂ 1200 beeldpunten
1280 ҂ 960 beeldpunten
640 ҂ 480 beeldpunten
Filmweergave: Verstreken weergavetijd
• EX-Z40
2304 ҂ 1728 beeldpunten
2304 ҂ 1536 (3:2) beeldpunten
1600 ҂ 1200 beeldpunten
1280 ҂ 960 beeldpunten
640 ҂ 480 beeldpunten
Filmweergave: Verstreken weergavetijd
24
6
Ingebouwd geheugen ingesteld voor
data opslag.
Geheugenkaart geselecteerd voor data
opslag.
7 Datum en tijd
8 Accucapaciteit
BELANGRIJK!
• Sommige informatie wordt
mogelijk niet juist getoond als
het een beeld betreft dat
opgenomen was met een ander
model camera.
VOORBEREIDINGEN
Veranderen van de inhoud van het
beeldscherm
Indicators
Middels de kleur en status (brandend of knipperend) van
de indicators wordt u op de hoogte gehouden van de
huidige status van de camera en de USB slede. Zie
“Indicator referentie” op pagina 185 voor details.
Telkens bij indrukken van de [DISP] toets verandert de
inhoud van het beeldscherm zoals hieronder aangegeven.
Indicators
op
(pagina 22)
Histogram
op
(pagina 84)
Indicators
uit
Beeldscherm
uit
Zelfontspannerindicator
Groene bedrijfsindicator
BELANGRIJK!
• U kunt het beeldscherm in de volgende gevallen niet
uitschakelen:
Tijdens de weergavefunctie (PLAY), tijdens de
BESTSHOT functie en wanneer u niet opneemt met
de filmfunctie (MOVIE).
• U kunt de [DISP] toets niet gebruiken om de inhoud
van het beeldscherm te veranderen terwijl een film
wordt opgenomen of terwijl de standbyfunctie voor
het opnemen van geluid ingeschakeld staat.
• Tijdens de stemopnamefunctie kunt u enkel de
indicators in- en uitschakelen.
Rode bedrijfsindicator
[USB] indicator
Oplaadindicator [CHARGE]
25
VOORBEREIDINGEN
Vastmaken van de polsriem
Spanningsvereisten
Maak de polsriem vast aan de polsriemring zoals
aangegeven in de afbeelding.
Uw camera wordt door een oplaadbare lithium-ion accu
(NP-40) van stroom voorzien.
Inleggen van de accu
1. Druk tegen het deksel van het
accucompartiment aan de onderkant van de
camera, schuif het deksel in de door de pijl
aangegeven richting en open het dan.
BELANGRIJK!
• Zorg ervoor de polsriem om uw pols te houden
wanneer u de camera aan het gebruiken bent om te
voorkomen dat hij onverhoeds valt.
• De meegeleverde polsriem is enkel bedoeld voor
gebruik met deze camera. Gebruik de polsriem niet
voor andere toepassingen.
• Gebruik de polsriem nooit om de camera mee rond
te zwaaien.
26
VOORBEREIDINGEN
2. Trek de stopper in de richting aangegeven
3. Sluit het deksel van het accucompartiment en
door de pijl in de afbeelding, plaats het (–)
merkteken op de accu tegenover het (–)
merkteken op de camera en schuif daarna de
accu in de camera.
schuif het vervolgens in de door de pijl
aangegeven richting.
(–)-markering
Stopnok
BELANGRIJK!
• Gebruik alleen de speciale oplaadbare lithium-ion
accu NP-40 om deze camera van stroom te
voorzien. Het gebruik van een ander type accu wordt
niet ondersteund.
(–)-markering
De accu is niet opgeladen wanneer de de camera
aanschaft. U dient de accu dus op te nemen voordat u
de camera voor de eerste maal in gebruik neemt
(pagina 28).
NP-40
• Druk tegen de onderkant van de accu en let er op
dat de stopnok stevig op zijn plaats vergrendelt.
27
VOORBEREIDINGEN
Verwijderen van de accu
Opladen van de accu
1. Open het deksel van het accucompartiment.
1. Sluit de gebundelde netadapter aan op de [DC
IN 5.3V] (5,3V gelijkspanningsingang)
aansluiting van de USB slede en steek de
stekker in het stopcontact.
2. Trek de stopnok in de door de pijl
aangegeven richting.
• Hierdoor zal de accu gedeeltelijk uit de sleuf komen.
• Merk op dat de vorm van de netadapter afhangt van
het land waar de camera wordt aangeschaft.
USB slede
Stopnok
5,3V gelijkspanning [DC IN 5.3V]
Netadapter
3. Laat de stopnok los en trek de accu uit de
Netsnoer
camera.
• Let erop dat u de accu niet laat vallen.
28
VOORBEREIDINGEN
OPMERKING
OPMERKING
• De meegeleverde netadapter is ontworpen voor
werking op elke voeding tussen 100V en 240V
wisselspanning. Merk echter op dat de vorm van de
stekker afhangt van het land waar de camera
aangeschaft wordt. Bent u van plan de netadapter te
gebruiken in een land waar de vorm van de
netstekker afwijkt van die in uw land, vervang dan
het netsnoer door een ander netsnoer dat
meegeleverd werd met de camera of schaf een los in
de handel verkrijgbaar netsnoer aan dat past bij de
stopcontacten in het desbetreffende land.
• De netadapter is ontworpen voor werking op spanning
van 100 V tot 240 V wisselstroom. Merk echter op dat
de vorm van de netadapter afhangt van het land waar
de camera wordt aangeschaft. Het is uw eigen
verantwoordelijkheid of de stekker van de netadapter
past bij het stopcontact als u in het buitenland bent.
2. Schakel de camera uit.
3. Plaats de camera op
de USB slede.
• Plaats de camera niet
op de USB slede
wanneer hij nog
ingeschakeld is.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Netadapter
USB slede
• De oplaadindicator
[CHARGE] op de
USB slede zou rood
moeten worden om
aan te geven dat het
opladen gestart is.
De oplaadindicator
[CHARGE] wordt
groen wanneer het
opladen voltooid is.
5,3V gelijkspanning [DC IN 5.3V]
Oplaadindicator
[CHARGE]
4. Neem na het opladen de camera uit de USB
slede.
29
VOORBEREIDINGEN
• Mocht de [CHARGE] oplaadindicator rood gaan
knipperen dan betekent dit dat er een probleem bij
het opladen optreedt. Een probleem kan op één van
de volgende condities wijzen: een probleem met de
slede, een probleem met de camera of een probleem
met de accu of hoe die ingelegd is. Neem de camera
van de USB slede af en monteer hem opnieuw om te
kijken of hij nu wel goed werkt.
• U kunt de USB slede gebruiken voor het opladen van
de accu van de camera, voor het uitwisselen van
data met een computer via een USB aansluiting of
enkel voor het gebruiken van de Photo Stand functie.
BELANGRIJK!
• Het kost ongeveer 190 minuten voor de accu om
volledig op te laden. De werkelijke oplaadtijd hangt
af van de huidige accucapaciteit en de
oplaadomstandigheden.
• Gebruik enkel de USB slede (CA-24) die met de
camera wordt meegeleverd of de los verkrijgbare
snelle oplaadeenheid (BC-30L) om de oplaadbare
lithium-ion accu NP-40 op te laden. Gebruik nooit
andere oplaadtoestellen.
• Gebruik enkel de meegeleverde netadapter. Gebruik
nooit een ander type netadapter. Gebruik de los
verkrijgbare AD-C40, AD-C620 en AD-C630
netadapters in geen geval met deze camera.
• Let er op dat de camera aansluiting van de USB
slede stevig en zover mogelijk in de camera
aansluiting zit.
• De oplaadindicator [CHARGE] kan oranje branden
en het opladen begint soms niet onmiddellijk als u de
camera net daarvoor nog gebruikte (waardoor de
accu warm wordt) of als u de accu probeert op te
laden terwijl de omgevingstemperatuur te hoog of
juist te laag is. Wacht in dit geval gewoon een poosje
totdat de accu de normale temperatuur bereikt heeft.
De [CHARGE] indicator wordt rood en het opladen
begint wanneer de accu zich binnen het toegestane
oplaadtemperatuurbereik bevindt.
30
VOORBEREIDINGEN
■ Als de camera normaal werkt
■ Richtlijnen voor de levensduur van de accu
De waarden in de richtlijnen t.a.v. de gebruiksduur van de
accu die hieronder worden gegeven, geven de hoeveelheid
tijd aan bij de voorwaarden die vermeld staan onder de
tabel totdat de spanning automatisch uitgeschakeld wordt
doordat de accu leeg is. Deze waarden zijn echter geen
garantie dat de accu inderdaad de aangegeven
gebruiksduur zal verstrekken. Een lage temperatuur en
ononderbroken gebruik zullen de gebruiksduur van de accu
verkorten.
1. Blijf de camera gebruiken tot de accu leeg is
en laad de accu opnieuw op.
■ Als de camera niet normaal werkt
Dat kan betekenen dat er een probleem is met de manier
waarop de accu ingelegd is.
1. Verwijder de accu uit de camera en controleer
of de contactpunten van de accuaansluitingen vuil zijn. Mocht dit het geval
zijn, veeg deze dan af met een droge doek.
2. Controleer dat het netsnoer van de netadapter
stevig aangesloten is op het stopcontact en
op de USB slede.
• Mochten dezelfde symptomen zich opnieuw
voordoen wanneer u de camera op de USB slede
plaatst nadat u de bovenstaande stappen heeft
ondernomen, neem dan contact op met een CASIO
erkende onderhoudswerkplaats.
31
Model
EX-Z30
EX-Z40
Bewerking
Gebruiksduur van
accu (benadering)
Gebruiksduur van
accu (benadering)
Aantal foto’s (CIPA)*1
(werkingstijd)
360 foto’s
(180 minuten)
360 foto’s
(180 minuten)
Aantal foto’s,
doorlopende opname*2
(werkingstijd)
1260 foto’s
(210 minuten)
1140 foto’s
(190 minuten)
Doorlopende
weergave*3
(Doorlopende opname
van snapshots)
360 minuten
360 minuten
Doorlopende
spraakopname*4
300 minuten
300 minuten
VOORBEREIDINGEN
Ondersteunde accu: NP-40 (nominale capaciteit: 1230mAh)
Opslagmedium : SD geheugenkaart
■ Tip om de lading van de accu langer te laten
meegaan
*1 Aantal foto’s (CIPA)
• CIPA standaard
• Temperatuur: 23°C
• Beeldscherm: Ingeschakeld
• Zoomen van de volledige groothoek- tot de volledige
telefotostand elke 30 seconden, waarbij telkens twee
beelden worden opgenomen, waarvan één met flits;
de spanning wordt na elke 10 opgenomen beelden uiten weer ingeschakeld.
• Mocht u de flitser niet hoeven gebruiken tijdens het
opnemen, selecteer dan
(flitser uit - flash off) als de
flitserfunctie. Zie pagina 53 voor meer informatie.
• U kunt accustroom besparen door de [DISP] toets te
gebruiken om het beeldscherm uit te schakelen.
*2 Omstandigheden bij doorlopende opname
• Temperatuur: 23°C
• Beeldscherm: Ingeschakeld
• Flitser: Uitgeschakeld
• Beeld opgenomen na elke 10 seconden, wisselend
tussen volledige groothoek en volledige telefoto.
*3 Omstandigheden bij doorlopende weergave
• Temperatuur: 23°C
• Bladeren naar het volgende beeld na elke 10
seconden
*4 De tijden voor stemopname zijn gebaseerd op
doorlopende opname.
• De bovenstaande waarde zijn gebaseerd op een nieuwe
accu die volledig opgeladen is. De levensduur van de
accu loopt terug naarmate hij vaker wordt opgeladen.
• De levensduur van de accu hangt nauw samen met hoe
vaak u de flitser en de andere functie gebruikt en hoe
lang u de spanning ingeschakeld laat.
32
VOORBEREIDINGEN
■ Lege accu indicator
Voorzorgsmaatregelen voor de
stroomvoorziening
Hieronder wordt aangegeven hoe de
accucapaciteitsindicator op het beeldscherm verandert
naarmate meer accustroom wordt gebruikt. De
indicator
geeft aan dat de accu vrijwel leeg is. Merk op dat u
beelden mogelijk niet kan opnemen terwijl de indicator
aangeeft. Laad de accu onmiddellijk op wanneer een van
deze indicators verschijnt.
Accuniveau
Hoog
Merk de volgende voorzorgsmaatregelen op bij het
hanteren of gebruik van de accu en de los verkrijgbare
oplaadeenheid.
■ Voorzorgsmaatregelen voor de accu
● VEILIGHEIDSVOORZORGSMAATREGELEN
Zorg ervoor de volgende voorzorgsmaatregelen te lezen
voordat u de accu voor de eerste maal in gebruik neemt.
Houdt deze voorzorgsmaatregelen en alle
gebruiksaanwijzingen bij de hand voor latere naslag.
Laag
Indicator
OPMERKINGEN
• De term “accu” in deze gebruiksaanwijzing slaat op
de CASIO NP-40 oplaadbare lithium-ion accu.
• Gebruik enkel de USB slede (CA-24) die met de
camera wordt meegeleverd of de los verkrijgbare
snelle oplaadeenheid (BC-30L) om de oplaadbare
lithium-ion accu NP-40 op te laden. Gebruik nooit
andere oplaadtoestellen.
33
VOORBEREIDINGEN
• Het negeren van de volgende voorzorgsmaatregelen
tijdens het gebruik van de accu kan het gevaar op
oververhitting, brand en ontploffing met zich mee
brengen.
— Gebruik nooit een ander type oplader dan de los
verkrijgbare oplaadeenheid die gespecificeerd is
voor de accu.
— Probeer de accu nooit te gebruiken om een ander
toestel van stroom te voorzien dan deze camera.
— Gebruik de accu nooit nooit of laat hem nooit achter
bij open vuur.
— Plaats de accu nooit in een magnetron, gooi hem
nooit in het vuur en stel hem niet anderszins bloot
aan hoge temperaturen.
— Let erop dat de accu op de juiste wijze (+ en –
polen) ingelegd is wanneer u hem in de camera legt
of aan de los verkrijgbare oplaadeenheid koppelt.
— Draag of leg de accu nooit bij voorwerpen die
elektriciteit kunnen geleiden (halskettingen, potlood,
enz.).
— Haal de accu nooit uit elkaar, knutsel er niet aan en
stel hem niet bloot aan harde stoten.
— Dompel de accu nooit onder in water.
— Gebruik de accu nooit en laat hem nooit achter in
het directe zonlicht, en een auto die in de zon
geparkeerd staat of op een andere laats waar de
temperatuur hoog is.
• Mocht u ooit een lek, vreemde geur, opwekking van
hitte, verkleuring, vervorming of een andere abnormale
conditie constateren tijdens het gebruik, het opladen of
het opbergen van een accu, verwijder hem dan
onmiddellijk uit de camera of de optionele
oplaadeenheid en houd hem uit de buurt van open vuur.
• Mocht de accu niet volledig opladen binnen de normale
oplaadtijd, stop dan met opladen. Verder opladen kan
het gevaar op oververhitting en brand of explosie in de
hand werken.
• Mocht accuvloeistof onverhoeds in uw ogen komen,
dan kan dit ernstige schade toebrengen aan de ogen.
Spoel onmiddellijk uw ogen uit met schoon leidingwater
en raadpleeg daarna uw arts.
• Voordat u de accu gaat gebruiken of opladen, dient u
eerst pagina 28 van deze gebruiksaanwijzing en de
volledige gebruiksaanwijzing te lezen die met de
oplaadeenheid meegeleverd is.
• Mocht de accu gebruikt worden door jonge kinderen,
zie er dan op toe dat een verantwoordelijke volwassene
de kinderen attent maakt op de voorzorgsmaatregelen
en op de juiste behandelingsaanwijzingen zoals
beschreven in de gebruiksaanwijzing en let erop dat ze
de accu inderdaad op de juiste manier behandelen.
• Mocht accuvloeistof onverhoeds op uw kleding of op
uw huid komen, was dan onmiddellijk af met schoon
leidingwater. Langdurig lichamelijk contact met
accuvloeistof kan leiden tot huidirritatie.
34
VOORBEREIDINGEN
● VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET
OPBERGEN
● VOORZORGSMAATREGELEN TIJDENS HET
GEBRUIK
• Bent u niet van plan de camera binnen afzienbare tijd
te gebruiken, verwijder dan de accu. Mocht de accu in
de camera blijven zitten dan zal hij kleine
hoeveelheden stroom afgeven zelfs als de camera is
uitgeschakeld, hetgeen kan leiden tot een lege accu of
de mogelijkheid dat het laden voor het volgende
gebruik langer duurt.
• Berg de accu op een koele, droge plaats (20°C of
lager).
• Deze accu is ontworpen voor exclusief gebruik met
deze CASIO digitale camera.
• Gebruik enkel de USB slede die met de camera
meegeleverd wordt of de speciale oplaadeenheid om
de accu op te laden. Gebruik nooit een andere type
oplaadeenheid voor het opladen.
• De accu is aanvankelijk niet opgeladen. Zorg er dus
voor de accu eerst op te laden voordat u hem voor de
eerste maal in gebruik neemt.
• Wordt de accu gebruikt op een koude plaats, dan
verkort dit de gebruikstijd die u kunt verwachten van
een volledig opgeladen accu. Laad de accu op een
plaats op waar de temperatuur tussen 10°C en 35°C is.
Opladen buiten dit temperatuurbereik kan er de
oorzaak van zijn dat het opladen langer dan
gebruikelijk duurt en kan het zelfs onmogelijk zijn om
de accu (volledig) op te laden.
• Mocht de accu na volledig opladen maar korte tijd
werken en daarna weer uitgeput zijn, dan heeft de accu
het einde van zijn levensduur bereikt. Vervang hem
door een nieuwe.
• Veeg de accu nooit af met verdunner, benzeen, alcohol
of andere vluchtige chemicaliën of chemisch bewerkte
doeken. Dit kan namelijk vervorming van de accu
veroorzaken en leiden tot defecten.
● GEBRUIK VAN DE ACCU
• Zie pagina 28 van deze gebruiksaanwijzingen of de
gebruiksaanwijzingen die met de speciale
oplaadeenheid meegeleverd worden voor informatie
betreffende de oplaadprocedures en de oplaadtijd.
• Bij vervoer van een accu, dient u die ofwel in
opgeladen toestand in de digitale camera te houden of
op te bergen in de doos.
35
VOORBEREIDINGEN
■ Voorzorgsmaatregelen voor de USB slede
en de netadapter
Waarschuwing!
• Gebruik nooit een stopcontact waarvan het
voltage verschilt van het op de netadapter
aangegeven voltage. Dit kan namelijk het
gevaar op elektrische schok met zich
meebrengen. Gebruik enkel de netadapter die
voor deze camera gespecificeerd is.
• Laat onder geen omstandigheden toe dat het
netsnoer doorgesneden wordt of beschadigd
raakt, plaats er geen zware voorwerpen op en
houd het uit de buurt van hitte. Een
beschadigd netsnoer brengt namelijk het
gevaar op brand en elektrische schok met
zich mee.
• Knutsel nooit aan het netsnoer van de
netadapter, buig of draai het niet te veel en
trek er niet te hard aan. Dit brengt namelijk
het gevaar op brand en elektrische schok met
zich mee.
• Raak de netadapter nooit met natte handen
aan. Dit kan namelijk gevaar op elektrische
schok met zich meebrengen.
• Stel verlengsnoeren en stopcontacten niet
bloot aan overlading. Dit brengt namelijk het
gevaar op brand en elektrische schok met
zich mee.
Waarschuwing!
• Mocht het snoer van de netadapter
beschadigd raken (met een blootliggende
interne bedrading) laat deze dan vervangen
door een erkende CASIO erkende
onderhoudswerkplaats. Een beschadigd
netadaptersnoer brengt namelijk het gevaar
op brand en elektrische schok met zich mee.
• Gebruik de netadapter waar deze niet nat kan
worden. Water breng het risico op brand en
elektrische schok met zich mee.
• Plaats geen vaas of andere bak met vloeistof
bovenop de netadapter. Water breng het risico
op brand en elektrische schok met zich mee.
• Let er op dat u de camera altijd uit de USB slede haalt
voordat u de aansluiting van de netadapter maakt of
verbreekt.
• Bij het opladen, het uitwisselen van USB data
communicatie en het gebruik van de Photo Stand functie
kan de netadapter warm worden. Dit is normaal en duidt
niet op een defect.
• Trek de netstekker uit het stopcontact telkens wanneer u
hem niet gebruikt.
• Plaats nooit een deken of een andere afdekking op de
netadapter. Dit kan namelijk het gevaar op brand met zich
meebrengen.
36
VOORBEREIDINGEN
OPMERKINGEN
In- en uitschakelen van de camera
• Door op [
] (REC) te drukken om de camera in te
schakelen wordt de opnamefunctie (REC)
ingeschakeld terwijl de weergavefunctie (PLAY)
ingeschakeld wordt bij indrukken van [
] (PLAY).
]
• Door tijdens de opnamefunctie (REC) op [
(PLAY) te drukken wordt overgeschakeld naar de
weergavefunctie (PLAY). De lens wordt ongeveer 10
seconden na het overschakelen naar de andere
functie ingetrokken.
■ Inschakelen van de camera
Druk op de spanningstoets, de [
] (REC) toets of de [
]
(PLAY) toets. Hierdoor gaat de groene bedrijfsindicator
tijdelijk branden waarna de spanning ingeschakeld wordt.
De functie van de camera hangt af van welke toets u
indrukt om hem in te schakelen.
Om deze functie in te
schakelen bij het starten:
Druk deze toets in om de camera in
te schakelen:
REC (opname)
Spanningstoets of [
(opname) toets
PLAY (weergave)
[
BELANGRIJK!
] (REC)
• Als de spanning van de camera uitvalt door de
automatische stroomonderbrekingsfunctie, druk dan
op de spanningstoets, de [
] (REC) toets of de
[
] (PLAY) toets om de spanning opnieuw in te
schakelen.
• Door op de spanningstoets of op de [
] (REC)
(opname) toets te drukken om de camera in te
schakelen zal de lens (het objectief) bewegen tot de
uitgetrokken toestand. Let er op dat er niets in de
weg zit van de lens (het objectief) zodat deze wordt
geraakt terwijl hij zich beweegt tot de uitgetrokken
toestand.
] (PLAY) (weergave) toets
Groene bedrijfsindicator
[
Spanningstoets
] (PLAY) (weergave)
[
] (REC) (opname)
37
VOORBEREIDINGEN
■ Uitschakelen van de camera
Configureren van de
stroomspaarinstellingen
Druk op de spanningstoets om de camera uit te schakelen.
U kunt de hieronder beschreven instellingen configureren
om accustroom te besparen.
OPMERKING
• U kunt de camera zodanig instellen dat deze niet
] (REC) of
ingeschakeld wordt wanneer u op de [
op de [
] (PLAY) toets drukt of dat deze
uitgeschakeld wordt wordt wanneer u op de [
]
(REC) of op de [
] (PLAY) toets drukt. Zie
“Configureren van de [
] (REC) en [
] (PLAY)
toets en spannings in/uit functies” op pagina 133
voor details.
Sluimer (Sleep) :
Schakelt automatisch het beeldscherm uit als als u
geen bediening uitvoert voor een bepaalde tijd tijdens
de opnamefunctie (REC). Het beeldscherm wordt
opnieuw ingeschakeld als u op willekeurig welke toets
drukt.
Automatische stroomonderbreker (Auto Power Off) :
Schakel de spanning uit als u geen bediening uitvoert
voor een bepaalde tijd.
1. Schakel de camera in.
2. Druk op [MENU].
3. Gebruik [] en [] om de “Set Up” (instelling)
tab te selecteren.
4. Gebruik [] en [] om de functie te selecteren
waarvan u de instelling wilt configureren en
druk daarna op [].
38
VOORBEREIDINGEN
● Zie pagina 39 voor informatie hoe de menu’s worden
gebruikt.
Configureren van deze functie:
Selecteer deze instelling:
Sleep (sluimer)
Sleep (sluimer)
Auto Power Off
(automatische
stroomonderbreker)
Auto Power Off
(automatische
stroomonderbreker)
Gebruik van de in-beeld menu’s
Bij indrukken van de [MENU] toets worden menu’s
verkregen op het beeldscherm die u kunt gebruiken voor
het uitvoeren van verschillende bedieningshandelingen.
Het menu dat verschijnt hangt af van of de opnamefunctie
(REC) of de weergavefunctie (PLAY) ingeschakeld is. Het
volgende toont een voorbeeld van bediening van een menu
dat gebruikt wordt tijdens de opnamefunctie (REC).
5. Verander m.b.v. [] en [] de momenteel
1. Druk op de
geselecteerde instelling en druk daarna op
[SET].
Spanningstoets
spanningstoets of op
de [ ] (REC) toets.
• Er zijn vier sluimer instellingen beschikbaar: “30 sec”,
“1 min”, “2 min” en “Off” (uit).
• Wilt in in plaats daarvan
de weergavefunctie
(PLAY) inschakelen,
druk dan op [
]
(PLAY) (weergave).
• Er zijn drie automatisch stroomonderbreker instellingen
beschikbaar: “2 min” en “5 min”.
• Merk op dat de sluimerfunctie niet werkt tijdens de
weergavefunctie (PLAY).
• Het beeldscherm wordt onmiddellijk weer
ingeschakeld als op een willekeurige toets wordt
gedrukt terwijl de sluimerfunctie ingeschakeld is.
• De automatisch stroomonderbreker en de
sluimerfunctie werken niet in de volgende gevallen.
— Wanneer de camera aangesloten is op een
computer of een ander toestel via de USB slede
— Terwijl een diashow aan de gang is
— Tijdens het weergeven van een
stemopnamebestand
39
[
][
]
VOORBEREIDINGEN
● Bediening van het menubeeldscherm
2. Druk op [MENU].
Tab
[MENU]
[SET]
[][ ][][ ]
Instellingen
Selectiecursor (toont het
momenteel ingestelde item)
40
Wanneer u dit wilt doen:
Doe dit:
Beweeg heen en weer tussen
tabs
Druk op [] en [].
Beweeg van de tab naar de
instellingen
Druk op [].
Beweeg van de instellingen
naar de tab.
Druk op [].
Beweeg heen en weer tussen
instellingen.
Druk op [] en [].
Toon de opties die
beschikbaar zijn voor de
instelling.
Druk op [] of druk op
[SET].
Selecteer een optie.
Druk op [] en [].
Register een optieselectie en
verlaat het menubeeldscherm.
Druk op [SET].
Register een optieselectie en
ga terug naar het
menubeeldscherm.
Druk op [].
Verlaat het menubeeldscherm.
Druk op de [MENU] toets.
VOORBEREIDINGEN
3. Druk op [] of [] om de gewenste tab te
6. Voer één van de volgende handelingen uit om
selecteren en druk daarna op [SET] om de
selectiecursor van de tab naar de instellingen
te verplaatsen.
de geconfigureerde instellingen toe te passen.
4. Gebruik [] en []
om de functie te
selecteren waarvan u
de instelling wilt
configureren en druk
daarna op [].
• In plaats van [] kunt u
ook op [SET] drukken.
Voorbeeld: om het “REC
Mode” item
(opnamefunctie)
te selecteren.
Om dit te doen:
Voer deze toetsbediening uit:
Pas de instelling toe en
verlaat het menuscherm.
Druk op [SET].
Pas de instelling toe en ga
terug naar de
functieselectie in stap 4.
Druk op [].
Pas de instelling toe en ga
terug naar de tabselectie in
stap 3.
1. Druk op [].
2. Gebruik [] om terug te gaan
naar de tabselectie.
• Zie “Menureferentie” op pagina 183 voor meer informatie
aangaande menus.
5. Gebruik [] en [] om de momenteel
geselecteerde instelling te veranderen.
41
VOORBEREIDINGEN
BELANGRIJK!
Configureren van de displaytaal en de
klokinstellingen
• De klokinstellingen van de camera worden gewist
wanneer de spanning volledig uitgevallen is. Dit kan
gebeuren als de accu volledig leeg raakt terwijl de
camera niet van stroom voorzien wordt via de USB
slede. Het klokinstelbeeldscherm verschijnt
automatisch de volgende keer dat u de spanning
inschakelt nadat de instellingen zijn gewist. Stel de
datum en tijd in voordat u de camera gebruikt.
• De huidige datum- en tijdinstellingen worden gewist
ongeveer twee dagen nadat de accu leeggeraakt is.
• Worden beelden opgenomen zonder eerst de
klokinstellingen te hebben geconfigureerd dan zal
incorrecte tijdinformatie worden geregistreerd. Zorg
ervoor de klokinstellingen te configureren voordat u
de camera gebruikt.
Zorg ervoor de volgende instellingen te configureren
voordat u de camera gebruikt om beelden mee op te
nemen.
•
•
•
•
Displaytaal
Thuisstad
Datumstijl
Datum en tijd
Merk op dat de huidige datum- en tijdinstellingen door de
camera gebruikt worden om de datum en tijd te genereren
die opgeslagen worden samen met de beelddata, enz.
42
VOORBEREIDINGEN
3. Gebruik [], [], [],
Configureren van de displaytaal en de
klokinstellingen
en [] om het
geografische gebied
te selecteren waar u
woont en druk daarna
op [SET].
1. Druk op de spanningstoets, op de [
] (REC)
toets of op de [ ] (PLAY) toets om de
camera in te schakelen.
2. Gebruik [], [], [],
4. Gebruik [] en []om
en [] om de gewenste
taal te selecteren en
druk dan op [SET].
de naam van stad
waar u woont te
selecteren en druk
dan op [SET].
: Japans
English
: Engels
Français
: Frans
Deutsch
: German
Español
: Spaans
Italiano
: Italiaans
5. Gebruik [] en [] om de gewenste
zomertijdinstelling (DST) te selecteren en
druk dan op [SET].
Wanneer u dit wilt doen:
Selecteer deze
instelling:
: Chinees (vereenvoudigd)
Houd de tijd bij d.m.v. de zomertijd
(DST = Daylight Saving Time)
On (aan)
: Koreaans
Houd de tijd bij d.m.v. de standaard tijd
Off (uit)
Português : Portugees
: Chinees (complex)
43
VOORBEREIDINGEN
6. Gebruik [] en []
7. Stel de huidige datum
om de
datumformaatinstelling
te veranderen en druk
daarna op [SET].
en tijd in.
Voorbeeld: 24 december, 2004
Om de datum zo te tonen:
Selecteer deze opmaak:
04/12/24
YY/MM/DD
24/12/04
DD/MM/YY
12/24/04
MM/DD/YY
Om dit te doen:
Doe dit:
Verplaatsen van de cursor tussen
instellingen
Druk op [] en [].
Verander de instelling bij de huidige
plaats van de cursor
Druk op [] en [].
Overschakelen tussen de 12-uur en
de 24-uur tijdaanduiding.
Druk op [DISP].
8. Druk op [SET] om de instellingen te
registreren en verlaat daarna het
instelbeeldscherm.
44
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
Dit hoofdstuk beschrijft de basisprocedure voor het
opnemen van een beeld.
BELANGRIJK!
• Let erop dat uw vingers of de riem niet in de weg
zitten van de flitser, microfoon of de lens.
Opnemen van een beeld
Flitser
Microfoon
Richten van de camera
Gebruik beide handen om de camera stil te houden
wanneer u een beeld aan het opnemen bent. Als u de
camera met slechts één hand vasthoudt, verhoogt dat de
kans op bewegen waardoor u vlekkerig opnamen krijgt.
• Horizontaal
• Verticaal
Lens
Houd de camera
met beide
handen stil met
uw armen stevig
tegen uw linkeren rechterzijde
gedrukt.
OPMERKING
• Het opgenomen beeld zal vlekkerig zijn als u
beweegt terwijl u op de sluiterontspanningstoets
drukt. Druk zorgvuldig op de sluiterontspanningstoets
en let er daarbij op dat u de camera niet beweegt.
Het is in het bijzonder van belang wanneer de
belichting laag is waardoor de sluitersnelheid
langzamer wordt.
Gebruikt u de
camera verticaal,
houd hem dan
vast met de
flitser boven de
lens. Houd de
camera met
beide handen
stil.
45
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
• Als de weergavefunctie (PLAY) ingeschakeld is bij
inschakelen van de camera verschijnt de boodschap
“There are no files” (er zijn geen bestanden) als u
nog geen beelden opgeslagen heeft liggen in het
geheugen. Daarnaast zal de
icoon zichtbaar zijn
aan de bovenkant van de display. Mocht dit het geval
zijn druk dan op [
] (REC) om de opnamefunctie
(REC) in te schakelen.
Opnemen van een beeld
Uw camera stelt automatisch de sluitersnelheid in
overeenkomstig de helderheid van het onderwerp. Her
beeld dar u opneemt wordt in het ingebouwde geheugen
van de camera opgeslagen of op een geheugenkaart als
die zich in de camera bevindt.
• Beelden worden opgeslagen op de kaart (pagina 136)
wanneer een los verkrijgbare SD geheugenkaart of een
MultiMediaCard (MMC) in de camera is geladen.
2. Verander de “REC Mode” (opnamefunctie)
1. Druk op de spanningstoets of op de [
]
(REC) toets om de camera in te schakelen.
[
instelling naar “
Snapshot”.
• Druk op [MENU] en selecteer de “REC” (opname)
tab m.b.v. de cursortoetsen en vervolgens de “REC
Mode” (opnamefunctie), druk op [], selecteer “
Snapshot” en druk vervolgens op [SET]. Zie
“Gebruik van de in-beeld menu’s” (pagina 39) voor
details.
]
N/OFF
• De
(snapshotfunctie) icoon wordt aangegeven in
het beeldscherm terwijl de snapshotfunctie
geselecteerd is.
Spanningstoets
• U kunt de toetsaanpassingsfunctie gebruiken om een
wijziging van de functie van de cursortoetsen toe te
kennen zodat de “REC Mode” (opnamefunctie)
telkens verandert wanneer u op de [] of [] toets
(pagina 89) drukt.
• Hierdoor verschijnt een beeld of een boodschap op
het beeldscherm.
• Hierdoor wordt de opnamefunctie (REC)
ingeschakeld voor het opnemen van beelden.
46
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
3. Zet het beeld op het
beeldscherm zo op dat
het hoofdonderwerp
zich binnen het
scherp-stelkader
bevindt.
• Het scherpstelbereik van
de camera tijdens de
automatische
scherpstelfunctie loopt
van circa 40cm tot
oneindig (∞) (pagina 62).
• U kunt controleren of
scherpgesteld is op het
beeld door naar het
scherpstel-kader te kijken
en met de groene indicator.
Snapshotfunctie icoon
10
1600 1200
NORMAL
IN
04/ 12/24
04/12
24
12 : 58
Groene bedrijfsindicator
● Werking van de bedrijfsindicator en het
scherpstelkader
Scherpstelkader
Wanneer u dit ziet:
Dat betekent dit:
• U kunt beelden opzetten m.b.v. ofwel het
beeldscherm ofwel de optische zoeker (pagina 50).
Groen scherpstelkader
Groene bedrijfsindicator
Er is scherpgesteld op het
beeld.
• U kunt bij het gebruik van de optische zoeker voor
het opzetten van beelden de [DISP] toets gebruiken
om het beeldscherm uit te schakelen en op die
manier accustroom sparen.
Rood scherpstelkader
Groene bedrijfsindicator knippert
Er is niet scherpgesteld op
het beeld.
• Let erop dat u de lens
en de flitser niet met
uw vingers blokkeert
tijdens het opnemen
van een beeld.
4. Druk de
sluiterontspanningstoets
halverwege in om op
het beeld scherp te
stellen.
Lens
• Bij halverwege indrukken
van de
Sluiterontspanningstoets
sluiterontspanningstoets
stelt de autofocus functie van de camera
automatisch scherp op het beeld en worden de
sluitersnelheid- en lensopeningwaarden getoond.
47
Flitser
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
5. Na u ervan te hebben
Opname voorzorgsmaatregelen
overtuigd dat scherp is
afgesteld op het beeld,
drukt u de
sluiterontspanningstoets
geheel in om te gaan
Sluiterontspanningstoets
opnemen.
• Open het deksel van het accucompartiment nooit en
plaats de camera nooit op de USB slede terwijl de groene
bedrijfsindicator aan het knipperen is. Doet u dit toch dan
zal niet enkel het huidige beeld verloren gaan maar
kunnen de reeds in het camerageheugen opgeslagen
beelden ook beschadigd raken en kan de camera zelf
defect raken.
• Verwijder de geheugenkaart nooit terwijl een beeld
opgenomen wordt op de geheugenkaart.
• TL-verlichting knippert met een frequentie die niet
waargenomen kan worden door het menselijk oog. Bij
gebruik van de camera binnenshuis terwijl TL-verlichting
aanstaat, kunt u bepaalde problemen ondervinden met de
helderheid of kleuren van de opgenomen beelden.
• De camera stelt haar gevoeligheid automatisch bij aan de
hand van de helderheid van het onderwerp als “Auto”
(automatisch) is geselecteerd als de ISO
gevoeligheidsinstelling (pagina 86). Dit kan de oorzaak
vormen van statische storing bij beelden van relatief
slecht belichte voorwerpen.
• De camera verhoogt haar gevoeligheid en gebruikt een
langzamere sluitersnelheid bij het opnemen van een slecht
belicht onderwerp terwijl “Auto” (automatisch) is geselecteerd
als de ISO gevoeligheidsinstelling (pagina 86). Daarom dient
u zich voor per ongeluk bewegen van de camera te
behoeden als u de flitser uitgeschakeld heeft (pagina 53).
• Mocht er ongewenst licht op de lens vallen, scherm de lens
dan af met uw hand tijdens het opnemen van het beeld.
• Het aantal beelden dat in het geheugen kan worden
opgeslagen hangt af van de resolutie beeldgrootte
en beeldkwaliteit instellingen die u gebruikt (pagina
58, 60).
• Druk zachtjes op de sluiterontspanningstoets om
bewegen van de camera te vermijden.
BELANGRIJK!
• Wanneer de “Auto PF” instelling van de “REC”
(opname) tab (pagina 62) ingeschakeld is en u de
sluiterontspanningstoets in zijn geheel indrukt zonder
te pauzeren zal de camera onmiddellijk het beeld
opnemen m.b.v. pan-focus (pagina 64) zonder te
wachten totdat het automatische scherpstellen (Auto
Focus) uitgevoerd is. Dit maakt het mogelijk voor u
die speciale momenten op te nemen zonder dat u
hoeft te wachten voor automatisch scherpstellen
(Auto Focus).
48
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
Aangaande autofocus
Aangaande het beeldscherm van de
opnamefunctie
• Autofocus heeft de neiging niet goed te werken als de
camera bewogen wordt tijdens het opnemen of bij het
opnemen van de onderstaande types onderwerpen.
— Effen kleuren of onderwerpen met weinig contrast
— Onderwerpen met sterk tegenlicht
— Gepoetst metaal of andere helder reflecterende
voorwerpen
— Jaloezieën (luxaflex) of andere patronen die zich
horizontaal repeteren.
— Meervoudige beelden die zich op verschillende
afstanden van de camera bevinden
— Onderwerpen op slecht verlichte plaatsen
— Bewegende onderwerpen
• Merk op dat een groene bedrijfsindicator en
scherpstelkader niet noodzakelijkerwijze garant staan voor
een scherp beeld.
• Als de autofocus om één of andere reden de gewenste
resultaten niet produceert, probeer dan
scherpstelvergrendeling (pagina 66) of handmatige
scherpstelling (pagina 65).
• Het tijdens de opnamefunctie (REC) op het beeldscherm
getoonde beeld is een vereenvoudigd beeld voor het
maken van een compositie. Het daadwerkelijke beeld
wordt opgenomen overeenkomstig de
beeldkwaliteitinstellingen die op dat moment geselecteerd
zijn bij uw camera. Het beeld dat in het bestandgeheugen
opgeslagen wordt heeft een veel betere resolutie en beter
detail dan het beeld van het schermbeeld tijdens de
opnamefunctie (REC).
• Bepaalde niveau’s van helderheid van het onderwerp
kunnen de respons van het beeldscherm tijdens de
opnamefunctie (REC) doen vertragen hetgeen statische
ruis veroorzaakt op het beeldscherm.
49
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
BELANGRIJK!
Gebruiken van de optische zoeker
• Het kader dat binnenin de zoeker zichtbaar is geeft
aan dat een beeld opgenomen wordt op een afstand
van ongeveer één meter. Bij een afstand die groter
of kleiner is dan één meter, kan het opgenomen
beeld verschillen van het beeld dat u binnenin het
zoekerkader kunt zien.
• Daar het beeldscherm precies toont wat er
opgenomen wordt, kunt u dit het beste altijd
gebruiken wanneer u beelden samenstelt tijdens de
macro- en handmatige scherpstelfuncties.
U kunt batterijstroom uitsparen door het monitorscherm van
de camera uit te schakelen (pagina 25) en de optische
zoeker te gebruiken voor het componeren van beelden.
Korte afstand tot
het onderwerp
Zoekerkader
50
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
Gebruiken van de zoom
Uw camera is uitgerust met twee types zoom: optische
zoom en digitale zoom.
Optische zoom
Uitzoomen
Inzoomen
Het bereik van de optische zoomfactor is hieronder
aangegeven.
2. Voer beeldcompositie uit en druk dan op de
Optisch zoomfactorbereik: 1X – 3X
sluiterontspanningstoets.
1. Druk tijdens de
OPMERKINGEN
opnamefunctie (REC)
op de zoomtoets om
de zoomfactor te
veranderen.
• De optische zoomfactor heeft ook invloed op de
lensopening.
• Het wordt aanbevolen een statief te gebruiken om te
behoeden voor handbewegingen bij het gebruiken
van de telefotostand (inzoomen).
Zoomtoets
Om dit te doen:
Druk op deze zijde van de zoomtoets:
Uitzoomen
(Groothoek)
Inzoomen
(Telefoto)
51
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
5. Houd de
telefoto
zoomtoets ingedrukt
om de optische
zoomfactor te
verhogen.
Digitale zoom
De digitale zoom wordt geactiveerd nadat u de maximale
optische zoomfactor (3X) bereikt. Het vergroot het deel van
het beeld dat zich in het midden bevindt van het
beeldscherm. Het bereik van de zoomfactor is hieronder
gegeven.
Digitale zoomindicator
• Wanneer de digitale
zoomfactor de maximale
waarde (3X) bereikt heeft,
stopt deze tijdelijk. Houd
de
telefoto zoomtoets
ingedrukt en het zoomen
zal automatisch
overschakelen naar
digitaal zoomen.
Digitale zoomfactorbereik: 3X – 12X
(in combinatie met de optische
zoom)
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Gebruik [] en [] om de “REC” (opname) tab
Zoomindicator
• Door het overschakelen naar digitaal zoomen
verschijnt de zoomindicator op het monitorscherm.
De zoomindicator toont een benadering van de
huidige zoomfactor.
te selecteren.
3. Gebruik [] en [] om “Digital Zoom” (digitale
zoom) te selecteren en druk vervolgens op
[].
Digitale
zoom
Optische zoom
4. Selecteer “On” (aan) en druk daarna op [SET].
1X
• Door “Off” (uit) te selecteren.
3X
Huidige zoomfactor
12X
6. Voer compositie van het beeld uit en druk op
de sluiterontspanningstoets.
52
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
BELANGRIJK!
Gebruiken van de flitser
• De digitale zoomfunctie werkt niet wanneer het
beeldscherm uitgeschakeld is (pagina 25).
• Het gebruik van de digitale zoom kan verslechtering
van het opgenomen beeld veroorzaken.
Voer de volgende stappen uit om de flitserfunctie te
selecteren die u wilt gebruiken.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Druk op [] (
) om de
flitserfunctie te selecteren.
• Telkens bij indrukken van []
(
) wordt naar de
volgende instelling van de
flitserfunctie doorgegaan in
een oneindige lus, zoals
aangegeven in het
beeldscherm hieronder.
[ ] (
Flitserfunctie indicator
53
)
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
Om dit te doen:
Selecteer deze
instelling:
Laat de flitser automatisch flitsen
wanneer dit nodig is (Auto Flash automatisch flitsen).
None (geen)
■ Aangaande vermindering van het rode ogen
-effect
Wanneer gebruik gemaakt van de flitser om ’s nachts of in
een slecht verlichte kamer op te nemen, kan dit rode
vlekken veroorzaken in de ogen van de mensen in beeld.
Dit wordt veroorzaakt doordat het licht van de flitser
weerkaatst tegen het netvlies van de ogen. Wanneer rode
ogen-effect vermindering wordt geselecteerd als
flitserfunctie, voert de camera twee voorflitsen uit, de
eerste om de iris in de ogen van de mensen in beeld te
doen sluiten en de tweede voor werking van de autofocus.
Deze twee voorflitsen worden dan gevolgd door de flits die
gebruikt wordt voor het opnemen van het beeld.
Schakel de flitser uit (Flash Off - Flitser
uit).
Altijd flitsen (Flash On - flitser aan).
Voer een voorflits uit gevolgd door
beeldopname met flits, hetgeen het gevaar
op rode ogen in het beeld reduceert (rode
ogen-effect vermindering).
In dit geval flitst de flitser automatisch
wanneer dat nodig is.
BELANGRIJK!
3. Neem het beeld op.
Merk de volgende punten op voor rode ogen-effect
vermindering.
• De functie voor de rode ogen-effect vermindering
werkt niet tenzij de mensen in beeld direct naar de
camera kijken tijdens de voorflits. Roep voordat u op
de sluiterontspanningstoets drukt naar de
onderwerpen zodat ze allen naar de camera kijken
terwijl het voorflitsen wordt uitgevoerd.
• De rode ogen-effect vermindering werkt niet goed als
de onderwerpen zich ver van de camera bevinden.
BELANGRIJK!
• De flitsereenheid van deze camera flists een aantal
malen bij het opnemen van een beeld. De
aanvankelijke flitsen zijn voorflitsen waarbij de camera
informatie inwint die nodig is voor de
belichtingsinstellingen. De laatste flits is voor het
opnemen. Zorg ervoor dat u de camera stil houdt
totdat de camera de sluiter ontspant.
• Het beeld kan mogelijk niet worden opgenomen als u
op de sluiterontspanningstoets drukt terwijl de rode
bedrijfsindicator knippert.
54
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
Flitsereenheid status
Voorzorgsmaatregelen voor de flitser
U kunt de huidige flitseenheid status opzoeken door de
sluiterontspanningstoets halverwege in te drukken en het
beeldscherm en de rode bedrijfsindicator te checken.
Let erop dat uw vingers de
flitser niet blokkeren terwijl u
de camera vasthoudt.
Afdekken van de flitser zal het
effect grotendeels teniet doen.
De
indicator wordt
ook in het beeldscherm
getoond wanneer de
flitser klaar is om de
flitsen.
Rode bedrijfsindicator *
• U kunt de gewenste resultaten mogelijk niet verkrijgen
met de flitser als het onderwerp zich te ver weg of juist te
dicht bij bevindt.
• De flitser heeft ergens tussen enkele seconden en 10
seconden nodig om zich volledig op te laden nadat hij
geflitst heeft. De werkelijke tijd hangt af van het
accuniveau, de temperatuur en andere omstandigheden.
• De flitser flitst niet tijdens de filmfunctie (Movie). Dit wordt
aangegeven door
(Flash Off - flitser uit) in het
beeldscherm.
• De flitsereenheid kan zich mogelijk niet geheel opladen
als de accuspanning laag is. Als de accuspanning laag is,
wordt dit aangegeven door
(Flash Off - flitser uit) in
het beedscherm en wanneer de flitser niet goed flitst
hetgeen een slechte belichting van het beeld tot gevolg
zal hebben. Mochten dergelijk symptomen te bespeuren
zijn, laad dan de accu van de camera zo snel mogelijk op.
* Rode bedrijfsindicator
Wanneer de rode
bedrijfsindicator:
Betekent dat:
Klippert
Dat de flitseenheid aan het opladen is
Brandt
Dat de flitseenheid klaar is om te flitsen
Flitser
55
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
• Bij selectie de van rode ogen-effect verminderingsfunctie
(
) wordt de flitsintensiteit automatisch bijgesteld in
overeenstemming met de belichting. De flitser kan
mogelijk in het geheel niet flitsen wanneer het onderwerp
reeds helder verlicht is.
• Het gebruik van de flitser in combinatie met een andere
lichtbron (daglicht, TL verlichting, enz.) kan leiden tot
abnormale kleuren van het beeld.
Gebruiken van de zelfontspanner
Met de zelfontspanner kunt u een vertraging van 2
seconden of 10 seconden selecteren voordat de
sluiterontspanning plaatsvindt nadat u de
sluiterontspanningstoets indrukt. Met de drievoudige
zelfontspanner kunt u de zelfontspanner drie maal
achtereenvolgens laten werken om drie beelden op te
nemen.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Gebruik [] en [] om de “REC” (opname) tab
te selecteren.
3. Gebruik [] en [] om de “Self-timer”
(zelfontspanner) te selecteren en druk
vervolgens op [].
4. Gebruik [] en [] om de gewenste
zelfontspannertijd te selecteren en druk
vervolgens op [SET].
• Als “Off” (uit) in stap 4 wordt geselecteerd, is de
zelfontspanner uitgeschakeld.
56
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
Om dit te doen:
Selecteer deze
instelling:
Specificeer een 10 seconden
zelfontspanner
10 sec
Specificeer een 2 seconden
zelfontspanner
2 sec
Specificeer een drievoudige
zelfontspanner
X3
Schakel de zelfontspanner uit
Off (uit)
5. Neem het beeld op.
Zelfontspannerindicator
• Bij indrukken van de
sluiterontspanningstoets
gaat de
zelfontspannerindicator
knipperen en de sluiter
ontspant zich nadat de
zelfontspanner het
aftellen heeft voltooid.
• U kunt het aftellen van de zelfontspanner op dat
moment stop zetten door op de
sluiterontspanningstoets te drukken terwijl de
zelfontspannerindicator aan het knipperen is.
• Met de drievoudige zelfontspanner neemt de camera
een serie van drie beelden op in de hieronder
beschreven volgorde.
1. De camera telt voor 10 seconden af en neemt
dan het eerste beeld op.
2. De camera bereidt zich voor om het volgende
beeld op te nemen. De hoeveelheid tijd benodigd
voor die voorbereiding hangt af van de huidige
“Size” (afmetingen) en “Quality” (kwaliteit)
instellingen, het type geheugen (ingebouwd of
een geheugenkaart) dat u gebruikt voor het
opslaan van het beeld en of de flitser al dan niet
opgeladen dient te worden.
3. Nadat de voorbereiding voltooid is, verschijnt
“1sec” op het beeldscherm en het volgende beeld
wordt dan 1 seconde later opgenomen.
4. De stappen 2 en 3 herhalen zich nogmaals om
het derde beeld op te nemen.
OPMERKING
• De “2 sec” instelling voor de zelfontspanner is het
beste voor het opnemen met een langzame
sluitersnelheid omdat het helpt bij het voorkomen
van vlekkerige beelden doordat de camera wordt
bewogen.
57
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
4. Gebruik [] en [] om de gewenste instelling
Specificeren van beeldgrootte en
beeldkwaliteit
te selecteren en druk vervolgens op [SET].
U kunt de beeldgrootte en beeldkwaliteit specificeren voor
aanpassing aan het type beeld dat u aan het opnemen
bent.
Beeldgrootte specificeren
“Beeldgrootte” is de grootte van het beeld uitgedrukt als het
aantal verticale en horizontale beeldpunten. Een
“beeldpunt” is één van de vele kleine puntjes die samen het
beeld vormen. Meer beeldpunten geven meer details
wanneer een beeld wordt afgedrukt maar een groter aantal
beeldpunten is er ook de oorzaak van dat het beeldbestand
groter is en meer geheugen in beslag neemt. U kunt een
beeldgrootte selecteren die voldoet aan uw behoefte voor
een gedetailleerder beeld of een kleiner bestandformaat.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Gebruik [] en [] om de “REC” (opname) tab
te selecteren.
3. Gebruik [] en [] om “Size” (afmetingen) te
selecteren en druk vervolgens op [].
58
• EX-Z30
2048 x 1536
:
2048 x 1360 (3:2) :
1600 x 1200
:
1280 x 960
:
640 x 480
:
2048
2048
1600
1280
640
x 1536
x 1360
x 1200
x 960
x 480
beeldpunten
(3:2) beeldpunten
beeldpunten
beeldpunten
beeldpunten
• EX-Z40
2304 x 1728
:
2304 x 1536 (3:2) :
1600 x 1200
:
1280 x 960
:
640 x 480
:
2304
2304
1600
1280
640
x 1728
x 1536
x 1200
x 960
x 480
beeldpunten
(3:2) beeldpunten
beeldpunten
beeldpunten
beeldpunten
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
■EX-Z40
OPMERKINGEN
• Hieronder volgen richtlijnen voor het selecteren van
de beeldgrootte.
■EX-Z30
Wanneer u dit wilt doen:*
Gebruik deze instelling:*
Afdrukken van het beeld op
papier tot 260 x 195mm
2048 x 1536
Afdrukken van het beeld op
papier tot 260 x 173mm
2048 x 1360 (3:2)
Afdrukken van het beeld op
papier tot 203 x 152mm
1600 x 1200
Afdrukken van het beeld op
papier tot 163 x 122mm
1280 x 960
Afdrukken van het beeld op
papier tot 81 x 61mm of
wanneer u het beeld als beeld
wilt bijsluiten aan e-mail
640 x 480
Groter
Wanneer u dit wilt doen:*
Gebruik deze instelling:*
Afdrukken van het beeld op
papier van ongeveer 293 x
219mm
2304 x 1728
Afdrukken van het beeld op
papier tot 293 x 195mm
2304 x 1536 (3:2)
Afdrukken van het beeld op
papier tot 203 x 152mm
1600 x 1200
Afdrukken van het beeld op
papier tot 163 x 122mm
1280 x 960
Afdrukken van het beeld op
papier tot 81 x 61mm of
wanneer u het beeld als beeld
wilt bijsluiten aan e-mail
640 x 480
Groter
Kleiner
* De afmetingen die aangegeven worden door de
instellingen zijn enkel ruwe benaderingen.
Kleiner
• De bovenstaande papierformaten geven alle
benaderingen van waarden bij het afdrukken bij een
resolutie van 200dpi (dots per inch = punten per
inch). Gebruik een hogere instelling als u met een
hogere resolutie wilt afdrukken of wanneer u een
groter formaat afdruk wilt maken.
• Door de “2048 x 1360 (3:2)” (EX-Z30) of “2304 x
1536 (3:2)” (EX-Z40) beeldgrootte te selecteren
worden beelden opgenomen met een 3:2 (verticaal :
horizontaal) breedte-hoogte verhouding, die optimaal
is voor het afdrukken op papier met een 3:2 breedtehoogte verhouding.
59
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
OPMERKING
Beeldkwaliteit specificeren
• Hieronder volgen richtlijnen voor het selecteren van
de beeldkwaliteit.
Door een beeld te comprimeren voordat u het opslaat kan
dit de kwaliteit aantasten. Hoe meer een beeld wordt
gecomprimeerd des te groter het verlies in kwaliteit. De
beeldkwaliteitinstelling specificeert de
compressieverhouding die gebruikt wordt wanneer een
beeld in het geheugen wordt opgeslagen. U kunt een
beeldkwaliteitinstelling selecteren die aan uw behoefte voor
een hogere kwaliteit of een kleiner bestandformaat voldoet.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
Om dit te verkrijgen:
Gebruik deze instelling:
Hoge beeldkwaliteit, minder
geheugencapaciteit.
Fine (fijn)
Normale beeldkwaliteit en
geheugencapaciteit
Normal
(normaal)
Hoge geheugencapaciteit,
lagere beeldkwaliteit
Economy
(economisch)
Hogere
kwaliteit
Lagere
kwaliteit
[MENU].
2. Gebruik [] en [] om de “REC” (opname) tab
BELANGRIJK!
te selecteren.
• De werkelijke bestandsgrootte hangt af van het type
beeld dat u opneemt. Dat betekent dat de resterende
beeldcapaciteit die in het beeldscherm aangegeven
wordt niet precies klopt (pagina 22 en 194).
3. Gebruik [] en [] om “Quality” (kwaliteit) te
selecteren en druk vervolgens op [].
4. Gebruik [] en [] om de gewenste instelling
te selecteren en druk vervolgens op [SET].
Om dit te verkrijgen:
Selecteer deze
instelling:
Bijzonder hoge kwaliteit maar grote
bestandsgrootte
Fine (fijn)
Normale kwaliteit
Normal (normaal)
Kleine bestandsgrootte maar lage
kwalteit
Economy
(economisch)
60
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
Dit hoofdstuk beschrijft de andere indrukwekkende
kenmerken en functies die beschikbaar staan voor het
opnemen.
Om de camera in te stellen om dit te
doen:
Selecteer deze
instelling:
Automatisch scherpstellen (Autofocus)
Geen
Close-up scherpstelling uitvoeren (Macro)
Selecteren van de scherpstelfunctie
Stel de brandpuntsafstand vast in
(Pan Focus)
U kunt vijf verschillende scherpstelfuncties selecteren: Auto
Focus (autofocus = automatisch scherpstellen), Macro
(groothoek), Pan Focus (panfocus), Infinity (oneindig) en
Manual (handmatig).
[ ] (
)
PF
Scherpstellen op oneindig (oneindig)
Met de hand scherpstellen
(handmatig scherpstellen)
1. Druk [] (
) in tijdens
de opnamefunctie (REC).
• Telkens bij indrukken van []
(
) wordt naar de
volgende instelling van de
scherpstelfunctie doorgegaan
in een oneindige lus zoals
hieronder aangegeven.
Scherpstelfunctie indicator
61
MF
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
Gebruik van autofocus
Wanneer u dit ziet:
Dat betekent dit:
In het Engels betekent het woord “focus” scherpstellen, dus
Auto Focus betekent automatisch scherpstellen - we zullen
in deze gebruiksaanwijzing echter de technische term
‘autofocus’ aanhouden. Werking van autofocus begint
wanneer u de sluiterontspanningstoets halverwege indrukt.
Het bereik van autofocus is als volgt.
Groen scherpstelkader
Groene bedrijfsindicator
Er is scherpgesteld op
het beeld.
Rood scherpstelkader
Groene bedrijfsindicator knippert
Er is niet scherpgesteld
op het beeld.
3. Druk de sluiterontspanningstoets nu geheel
Bereik: Ca. 40cm – ∞
in om het beeld op te nemen.
■ Automatische panfocus
1. Houd [] (
) ingedrukt totdat de
focusindicator uit de display is verdwenen.
2. Voer compositie van
het beeld zodanig uit
dat hoofdonderwerp
zich binnen het
scherpstelkader
bevindt en druk
vervolgens de
sluiterontspanningstoets
halverwege in.
Wanneer u de sluiter-ontspanningstoets in zijn geheel
indrukt tijdens de automatische scherpstelfunctie zonder te
pauzeren zal de camera onmiddellijk het beeld opnemen
m.b.v. panfocus (pagina 64) zonder te wachten totdat het
automatische scherpstellen (Auto Focus) uitgevoerd is. Dit
maakt het mogelijk voor u die speciale momenten op te
nemen zonder dat u hoeft te wachten voor automatisch
scherpstellen (Auto Focus).
10
1600 1200
NORMAL
IN
1 / 1000
F2.6
04/ 12/24
04/12
24
12:58
12
58
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
Scherpstelkader
[MENU].
Groene bedrijfsindicator
2. Selecteer “Auto PF” van de “REC” (opname)
• U kunt controleren of op
het beeld scherpgesteld is
door het scherpstelkader
en de groene
bedrijfsindicator te
bekijken.
tab en druk vervolgens op [].
3. Selecteer de gewenste instelling en druk
vervolgens op [SET].
62
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
Om dit te doen:
Selecteer deze instelling:
Schakel automatisch panfocus in
On (aan)
Schakel automatisch panfocus uit
Off (uit)
■ Specificeren van het bereik van autofocus
U kunt de volgende procedure gebruiken om het
autofocusbereik te veranderen tijdens de autofocusfunctie
en de macrofunctie. Merk op dat de configuratie van het
scherpstelkader verandert in overeenstemming met het
door u geselecteerde autofocusbereik.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer “AF Area” (autofocusbereik) op de
“REC” (opname) tab en druk vervolgens op
[].
Voor dit type autofocusbereik:
Selecteer deze
instelling:
Bijzonder beperkt bereik in het midden
van het scherm.
• De instellingen werken goed met
scherpstelvergrendeling (pagina 66).
Spot
(puntmeten)
Automatische keuze van het
scherpstelbereik waar het onderwerp zich
het dichtst bij de camera bevindt.
• Bij deze stand verschijnt er op het
beeldscherm eerst een scherpstelkader
met zeven scherpstelpunten. Wanneer u
de sluiterontspanningstoets halverwege
indrukt, kiest de camera automatisch het
scherpstelpunt waar het onderwerp zich
het dichtst bij de camera bevindt en op
dat punt verschijnt ook een
scherpstelkader.
• Deze instelling werkt goed voor het
maken van groepfoto’s.
Multi
(multipatroon
meting)
• Spot (puntmeten)
• Multi (multipatroon meting)
3. Selecteer het gewenste autofocusbereik en
druk vervolgens op [SET].
Scherpstelkader
63
Scherpstelkader
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
Gebruik van de macrofunctie
Gebruik van de panfocus functie
De macrofunctie laat u automatisch scherpstellen op closeup onderwerpen. Het automatische scherpstellen begint
wanneer u de sluiterontspanningstoets halverwege indrukt.
Het bereik van het scherpstelbereik van de macrofunctie is
als volgt.
Gewoonlijk voert uw camera autofocus uit om er voor te
zorgen dat uw beelden altijd scherp zijn. Bij panfocus wordt
het scherpstelpunt vastgezet op een bepaalde
brandpuntsafstand en beelden worden opgenomen zonder
autofocus. Het bereik van de scherpstelafstand hangt nauw
samen met de zoominstelling, de hoeveelheid beschikbaar
licht tijdens het opnemen en andere opname
omstandigheden.
Bereik: Ca. 6 cm – 50 cm
1. Houd [] (
) ingedrukt totdat de
scherpstelfunctie indicator “ ” aangeeft.
1. Houd [] (
) ingedrukt totdat de indicator
van de scherpstelfunctie “PF” laat zien.
2. Neem het beeld op.
2. Druk de sluiterontspanningstoets geheel in.
• Het scherpstellen en het opnemen van het beeld zijn
identiek aan wat u doet tijdens de autofocus functie.
OPMERKING
• U kunt controleren of op het beeld scherpgesteld is
door het scherpstelkader en de groene
bedrijfsindicator te bekijken. De aanduidingen van
het scherpstelkader en de groene bedrijfsindicator
zijn hetzelfde als bij de autofocus functie.
• De scherpstelafstand
verschijnt op het
beeldscherm als u de
sluiterontspanningstoets
halverwege indrukt.
BELANGRIJK!
Scherpstelbereik
• Tijdens de macrofunctie is het optische zoombereik
1X – 1,8X.
BELANGRIJK!
• Het wordt aanbevolen dat u de zoom instelt op
groothoek als u de flitser gebruikt.
64
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
Gebruik van de oneindig-functie
Gebruik van handmatig scherpstellen
De oneindig functie zet de scherpstelling vast op oneindig
(∞). Gebruik deze functie voor het opnemen van
landschappen en van andere beelden die zich op grote
afstand bevinden.
Met de handmatige scherpstelfunctie kunt u met de hand
op een beeld scherpstellen. Hieronder volgen de
scherpstelbereiken tijdens de groothoekfunctie voor de
twee optische zoomfactoren.
Optische zoomfactor
1. Houd [] (
) ingedrukt totdat de
scherpstelfunctie indicator “ ” aangeeft.
Benadering van scherpstelbereik
1X
6 cm tot oneindig (∞)
3X
18 cm tot oneindig (∞)
2. Neem het beeld op.
1. Houd [] (
)
ingedrukt totdat de
scherpstelfunctie
indicator “MF”
aangeeft.
• Op dit ogenblik verschijnt
er ook een kader in de
display om het gedeelte
van het beeld aan te
geven dat gebruikt wordt
voor handmatig
scherpstellen.
65
Kader
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
2. Terwijl u het beeld via
Gebruik van de scherpstelvergrendeling
het beeldscherm
bekijkt, gebruikt u []
en [] om scherp te
stellen.
Scherpstelvergrendeling is een techniek die u kunt
gebruiken om scherp te stellen op een onderwerp dat zich
niet binnen het scherpstelkader bevindt terwijl u een beeld
aan het opnemen bent. U kunt scherpstelvergrendeling
gebruiken tijdens de autofocus functie en tijdens de
macrofunctie ( ).
Handmatige scherpstelstand
1. Voer de compositie
Om dit te doen:
Doe dit:
Stel scherp op het voorwerp
Druk op [].
Stel scherp van het onderwerp weg
Druk op [].
van het beeld op het
beeldscherm zodanig
uit dat het
hoofdonderwerp zich
binnen het scherpstelkader bevindt en
druk vervolgens de
sluiterontspanningstoets
halverwege in.
• Door op [] of [] te drukken zal het gedeelte binnen
het kader in stap 1 het beeldscherm tijdelijk geheel
vullen om het scherpstellen te vergemakkelijken.
Enkele ogenblikken later zal het normale beeld
opnieuw verkregen worden.
3. Druk op de sluiterontspanningstoets om het
10
1600 1200
NORMAL
IN
1 / 1000
F2.6
04/ 12/24
04/12
24
12:58
12
58
Scherpstelkader
• U kunt controleren of op het beeld scherpgesteld is
door het scherpstelkader en de groene
bedrijfsindicator te bekijken. De aanduidingen van
het scherpstelkader en de groene bedrijfsindicator
zijn hetzelfde als bij de autofocus functie.
beeld op te nemen.
BELANGRIJK!
• Tijdens de handmatige scherpstelfunctie stellen de
[] en [] toetsen scherp zelfs als u toetsaanpassing
gebruikt om andere functie aan deze toetsen toe te
wijzen (pagina 89).
66
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
2. Houd de
sluiterontspanningstoets
halverwege ingedrukt
en voer
hercompositie van
het beeld uit zoals u
dat schikt.
Belichtingscompensatie (EV verschuiving)
10
1600 1200
NORMAL
De belichtingscompensatie laat u de belichtingsinstelling
(EV waarde) met de hand veranderen voor aanpassing aan
de belichting van het onderwerp. Deze functie helpt u bij
het verkrijgen van betere resultaten bij het opnemen van
onderwerpen met tegenlicht, een sterk verlicht onderwerp
binnenshuis of een onderwerp tegen een donkere
achtergrond.
IN
1 / 1000
F2.6
04/ 12/24
04/12
24
12:58
12
58
• Hierdoor wordt het scherpstellen vergrendeld op het
onderwerp dat zich op dat moment in het
scherpstelkader bevindt.
Belichtingscompensatiebereik: –2,0EV – + 2,0EV
Stappen: 1/3EV
3. Wanneer u nu hercompositie van het beeld
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
naar wens uitgevoerd heeft, druk de
sluiterontspanningstoets geheel in om het op
te nemen.
[MENU].
2. Selecteer de “REC”
• Het scherpstellen en het opnemen van het beeld zijn
identiek aan wat u doet tijdens de autofocus functie.
(opname) tab,
selecteer “EV Shift”
(EV verschuiving) en
druk dan op [].
OPMERKING
• Door de scherpstelling te vergrendelen wordt de
belichting ook vergrendeld.
Belichtingscompensatiewaarde
67
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
3. Gebruik [] en [] om
• Om de belichtingscompensatie te annuleren dient u
de waarde bij te stellen tot 0.0.
de belichtingscompensatiewaarde te
veranderen en druk
vervolgens op [SET].
• Door op [SET] te drukken
wordt de aangegeven
waarde geregistreerd.
4. Neem het beeld op.
BELANGRIJK!
• Bij het opnemen onder bijzonder donkere of juist
lichte omstandigheden kunt u mogelijk geen
bevredigende resultaten verkrijgen ook al gebruikt u
belichtingscompensatie.
EV waarde
Omhoog:Verhoogt de EV waarde. Een hogere EV waarde
wordt het beste gebruikt voor lichtgekleurde
onderwerpen en onderwerpen met tegenlicht.
OPMERKINGEN
• Bij uitvoeren van een EV verschuiving zal de functie
automatisch overschakelen naar centrumgeoriënteerd meten. Terugstellen van de EV
verschuivingswaarde naar 0.0 zal de meetfunctie
terugschakelen naar multi-patroon meten.
• U kunt toetsaanpassing (pagina 89) gebruiken om de
camera te configureren om belichtingscompensatie
uit te voeren telkens wanneer u op [] of [] drukt
tijdens de opnamefunctie (REC).
Omlaag: Verlaagt de EV waarde. Een lagere EV waarde
wordt het beste gebruikt voor donker-gekleurde
onderwerpen en voor het opnemen buiten op een
heldere dag.
68
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
3. Gebruik [] en [] om de gewenste instelling
Bijstellen van de witbalans
te selecteren en druk vervolgens op [SET].
De golflengte van het licht dat geproduceerd wordt door de
verschillende lichtbronnen (zonlicht, gloeilamp, enz.) kan
de kleur beïnvloeden van het onderwerp dat wordt
opgenomen. Met de witbalans kunt u kunt u bijstellingen
maken om te compenseren voor de verschillende types
verlichting om zo de kleuren van een beeld natuurlijker te
maken.
Tijdens opnemen onder deze
omstandigheden:
Selecteer deze
instelling:
Normale omstandigheden
Auto (automatisch)
Verlichting buiten
Buiten met bewolking
Schaduw
Gloeilamp (roodachtige gloed)
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
TL verlichting (groenachtige gloed)
[MENU].
Moeilijke verlichting die handmatige
bediening vereist (Zie “Handmatig
bijstellen van de witbalans”).
2. Selecteer de “REC”
(opname) tab,
selecteer “White
Balance” (witbalans)
en druk op [].
Manual (handmatig)
OPMERKINGEN
• Bij selecteren van “Manual” (handmatig) verandert
de witbalans naar de instellingen die de laatste maal
verkregen werden dat de witbalans handmatig
ingesteld werd.
• U kunt de toetsaanpassingsfunctie (pagina 89)
gebruiken om de camera zodanig te configureren
zodat de witbalansinstelling verandert wanneer u op
[] of [] drukt terwijl de opnamefunctie (REC)
ingeschakeld is.
69
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
4. Richt de camera op een wit stuk papier of een
Handmatig bijstellen van de witbalans
soortgelijk voorwerp onder dezelfde
lichtomstandigheden waarvoor u de witbalans
in wilt stellen en druk vervolgens op de
sluiterontspanningstoets.
Onder sommige lichtbronnen kan de automatische witbalans
met de “Auto” (automatische witbalans) functie veel tijd
kosten tot deze voltooid is. Daarnaast is het bereik van de
automatische witbalans (kleurtemperatuurbereik) beperkt.
De handmatige witbalans helpt te garanderen dat kleuren
juist worden opgenomen bij een bepaalde lichtbron.
Merk op dat u handmatige witbalans dient uit te voeren
onder dezelfde omstandigheden als wanneer u
daadwerkelijk aan het opnemen bent. U dient ook een wit
stuk papier of een dergelijk voorwerp bij de hand te hebben
om handmatige witbalans uit te voeren.
Een wit stuk
papier
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
• Hierdoor wordt de procedure voor het bijstellen van
de witbalans gestart. Als deze procedure voltooid is,
verschijnt de boodschap “Complete” op het
beeldscherm.
2. Selecteer de “REC” (opname) tab, selecteer
vervolgens “White Balance” (witbalans) en
druk daarna op [].
• Bij flauwe verlichting of als de camera op een donker
gekleurd onderwerp wordt gericht tijdens het uitvoeren
van de witbalansinstelling kan deze procedure tot
voltooiing een lange tijd in beslag nemen.
3. Gebruik [] en [] om
“Manual” (handmatig)
te selecteren.
• Hierdoor verschijnt het
voorwerp dat u het laatst
gebruikte voor het
instellen van de
handmatige witbalans op
het beeldscherm.
5. Druk op [SET].
• Dit registreert de witbalansinstellingen en keert terug
naar de opnamefunctie (REC).
70
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
Gebruiken van de BESTSHOT functie
[MENU].
Door één van de 21 BESTSHOT achtergronden te
selecteren wordt de camera automatisch klaar gemaakt
voor het opnemen van een soortgelijk beeld.
2. Selecteer de “REC” (opname) tab, selecteer
“REC Mode” (opnamefunctie) en druk
vervolgens op [].
■ Voorbeeld achtergronden
• Portret
3. Gebruik [] en [] om
BESTSHOT” te
“
selecteren en druk
vervolgens op [SET].
• Landschap
• Hierdoor wordt de
BESTSHOT functie
ingeschakeld en een
voorbeeld achtergrond
getoond.
• Nachtdècor
4. Gebruik [] en [] om de gewenste voorbeeld
• Avondportret
achtergrond te selecteren en druk vervolgens
op [SET].
5. Neem het beeld op.
71
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
• Ruisonderdrukking vindt automatisch plaats wanneer
u een nachtscène, vuurwerk of een ander beeld
opneemt dat een langzame sluitertijd vereist. Dat is
de reden waarom het langer duurt om beelden op te
nemen bij een langzame sluitersnelheid. Zorg er voor
dat u geen cameratoetsen bedient totdat het
uitvoeren van beeldopname voltooid is.
BELANGRIJK!
• Voorbeelddécor nummer 4 is een combinatieshot
(Coupling Shot) décor (pagina 75) terwijl
voorbeelddécor nummer 5 een vooropname (Preshot) décor (pagina 77) is.
• BESTSHOT achtegronden werden niet met deze
camera opgenomen. Ze dienen enkel als voorbeeld.
• De beelden die u opneemt met een BESTSHOT
achtergrond kunnen mogelijk niet de verwachte
resultaten opleveren. Dit kan o.a. komen door de
omstandigheden tijdens het opnemen en talloze
andere factoren.
• Na selecteren van een BESTSHOT décor kunt u
naar een ander décor overstappen door op [SET] te
drukken en daarna m.b.v. [] en [] door de
beschikbare décors bladeren. Druk op [SET]
wanneer het getoonde décor wilt gebruiken.
• U kunt de instellingen van de camera veranderen die
u gemaakt had bij het selecteren van een
BESTSHOT scène. Merk echter op dat de default
waarden van de BESTSHOT instellingen altijd
opnieuw worden verkregen wanneer u een andere
BESTSHOT scène selecteert, van opnamefunctie
verandert of de camera uitschakelt.
OPMERKINGEN
• U kunt de toetsaanpasfunctie (pagina 89) gebruiken
om de camera te configureren om de BESTSHOT
functie in te schakelen telkens wanneer u op de []
of [] toets drukt tijdens de opnamefunctie (REC).
• Aanwijzingen voor het
gebruik en het op dat
moment geselecteerde
BESTSHOT dècor
verschijnen gedurende
ongeveer twee seconden
in de display nadat u op
deze manier de
BESTSHOT functie
ingeschakeld heeft of als
de BESTSHOT functie
reeds ingeschakeld is op
het moment dat u de
camera inschakelt.
72
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
Creëren van uw eigen BESTSHOT instelling
5. Druk op [SET].
U kunt de onderstaande procedure gebruiken om een
instelling van een door u opgenomen beeld op te slaan om
dat beeld later weer op te roepen wanneer u het nodig
heeft. Bij oproepen van een instelling die u eerder heeft
opgeslagen zal de camera automatisch weer zo worden
ingesteld.
6. Gebruik [] en [] om
het beeld te tonen dat
u wilt registreren als
een BESTSHOT
achtergrond.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
7. Gebruik [] en [] om
“Save” (opslaan) te
selecteren en druk
vervolgens op [SET].
2. Selecteer de “REC” (opname) tab, selecteer
“REC Mode” (opnamefunctie) en druk
vervolgens op [].
• Hierdoor wordt de
instelling geregistreerd.
3. Gebruik [] en [] om “
BESTSHOT” te
selecteren en druk vervolgens op [SET].
• Nu kunt u de procedure
op pagina 71 gebruiken
om uw
gebruikersinstelling te
selecteren voor het
maken van een opname.
• Hierdoor wordt de BESTSHOT functie ingeschakeld
en een voorbeeld achtergrond getoond.
4. Gebruik [] en []
om “Register User
Scene”
(gebruikersdécor
registeren) te
selecteren.
BELANGRIJK!
• Gebruikersinstellingen in de BESTSHOT functie
bevinden zich in het geheugen na de ingebouwde
voorbeelddécors.
73
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
■ Wissen van een BESTSHOT functie
gebruikersinstelling
• Het beeldscherm in stap 4 van de procedure op
pagina 71 geeft de tekst “Recall User Scene”
(gebruikersachtergrond oproepen) aan wanneer een
BESTSHOT gebruikersinstelling wordt opgeroepen.
• Merk op dat het formatteren van het ingebouwde
geheugen (pagina 135) alle BESTSHOT
gebruikersinstellingen uitwist.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer de “REC” (opname) tab, selecteer
“REC Mode” (opnamefunctie) en druk
vervolgens op [].
OPMERKINGEN
• Hieronder volgen de instellingen die zich bevinden
onder de BESTSHOT gebruikersinstellingen.
Focusfunctie, EV verschuivingswaarde,
witbalansfunctie, flitsintensiteit en ISO gevoeligheid.
• Merk op dat enkel beelden die opgenomen worden
met deze camera kunnen worden gebruikt om een
BESTSHOT gebruikersinstelling te creëren.
• U kunt op hetzelfde moment maximaal 999
BESTSHOT gebruikersinstellingen hebben in het
ingebouwde geheugen van de camera.
• U kunt de huidige instelling van een achtergrond
controleren door verschillende instelmenu’s te tonen.
• Wanneer u een BESTSHOT gebruikersinstelling
registreert wordt daaraan automatisch een
bestandnaam toegewezen waarbij één van de
onderstaande formaten wordt gebruikt, afhankelijk
van het cameramodel.
3. Gebruik [] en [] om “
BESTSHOT” te
selecteren en druk vervolgens op [SET].
• Hierdoor wordt de BESTSHOT functie ingeschakeld
en een voorbeeld achtergrond getoond.
4. Gebruik [] en [] om de gebruikersinstelling
te tonen die u wilt uitwissen.
5. Druk op [] (
) om de gebruikersinstelling
te wissen.
• U kunt een gebruikersinstelling ook wissen m.b.v. uw
computer door het betreffende bestand in de
“SCENE” (décor) map in het camerageheugen te
wissen (pagina 163).
EX-Z30: UEZ30nnn.JPE (n = 0 - 9)
EX-Z40: UEZ40nnn.JPE (n = 0 - 9)
74
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
Combineren van shots van twee mensen tot een
enkel beeld (Coupling Shot (combinatieshot))
• Gecombineerde
beelden
De Coupling Shot functie stelt u in staat om beelden op te
nemen van twee mensen en die dan te combineren tot een
enkel beeld. Dit maakt het mogelijk om uzelf in een groep
te plaatsen zelfs als er niemand in de buurt is om dat beeld
voor u op te nemen. De Coupling Shot functie is
beschikbaar tijdens de BESTSHOT functie (pagina 71).
• Eerste
beeld
Dit is het deel
van het beeld
waarbij de
persoon die het
eerste beeld
opneemt, niet
zelf in beeld is.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer de “REC” (opname) tab, selecteer
“REC Mode” (opnamefunctie) en druk
vervolgens op [].
3. Gebruik [] en [] om “
• Tweede
beeld
BESTSHOT” te
selecteren en druk vervolgens op [SET].
Let erop dat de
achtergrond van
het beeld correct
aansluit en neem
het beeld op van
de persoon die
het eerste beeld
opnam.
4. Gebruik [] en [] om “Coupling Shot”
(combinatieshot) te selecteren en druk
vervolgens op [SET].
75
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
5. Lijn eerst het
7. Lijn vervolgens het
scherpstelkader in het
beeldscherm uit met
het onderwerp dat u
aan de linkerkant van
het beeld wilt.
• Terwijl “Coupling Shot”
(combinatiefoto)
geselecteerd is, zal de
instelling voor “AF Area”
(autofocusbereik) (pagina
63) automatisch
overschakelen naar
“Spot” (puntmeten).
scherpstelkader uit met
het onderwerp dat u
aan de rechterkant van
het beeld wilt en let er
daarbij op dat de
achtergrond van deze
Halfdoorzichtige beeld
opname uitgelijnd is
met de achtergrond
van het halfdoorzichtige beeld van het eerste
beeld dat op het beeldscherm wordt getoond.
Scherpstelkader
• Wanneer [MENU] ingedrukt wordt op welk moment
dan ook na stap 5 van de bovenstaande procedure,
zal dit het eerste beeld annuleren en wordt
teruggekeerd naar stap 5.
6. Druk op de sluiterontspanningstoets om de
linkerkant van het beeld op te nemen.
• De instellingen voor de scherpstelling, de belichting,
de witbalans, de zoom en de flitser zijn bij dit type
beeld vastgezet (onveranderbaar).
76
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
8. Is alles dan goed uitgelijnd, neem dan de
Opnemen van een onderwerp over een bestaand
achtergrondbeeld (Pre-shot (vooropname))
rechterkant van het beeld op.
De Pre-shot functie helpt bij het verkrijgen van de
gewenste achtergrond zelfs als u iemand anders moet
vragen om het beeld voor u op te nemen. In principe is de
Pre-shot functie een twee-staps procedure.
BELANGRIJK!
• De Coupling Shot (combinatiefoto) functie gebruikt
het geheugen tijdelijk om data in op te slaan. U kunt
mogelijk een foutlezing krijgen tijdens de Coupling
Shot functie als er niet genoeg bestandgeheugen
beschikbaar is om de vereiste data op te slaan.
Mocht dit het geval zijn, wis dan beelden uit die u
niet langer nodig heeft en probeer het nogmaals.
1. U stelt de compositie voor de gewenste achtergrond
samen en drukt op de sluiterontspanningstoets waardoor
een half-doorzichtig beeld van de achtergrond op het
beeldscherm blijft staan.
2. Vraag dan iemand om een foto van u te maken met de
oorspronkelijke achtergrond en vertel hem om de
compositie van het beeld te maken m.b.v. het halfdoorzichtige beeldscherm als gids.
• De camera slaat enkel het beeld op dat in stap 2
geproduceerd wordt.
• De achtergrond kan iets afwijken van die u in stap 1
samengesteld had afhankelijk van hoe de compositie
van het beeld in stap 2 wordt gemaakt.
Merk op dat de vooropname functie enkel beschikbaar is
tijdens de BESTSHOT functie (pagina 71).
77
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
• Zet de achtergrond stil op
het beeldscherm.
[MENU].
2. Selecteer de “REC” (opname) tab, selecteer
“REC Mode” (opnamefunctie) en druk
vervolgens op [].
3. Gebruik [] en [] om “
BESTSHOT” te
selecteren en druk vervolgens op [SET].
• Neem het beeld op m.b.v.
de achtergrond in het
beeldscherm als gids.
4. Gebruik [] en [] om “Pre-shot” te
selecteren en druk vervolgens op [SET].
5. Zet de achtergrond stil op het beeldscherm.
• Hoewel een halfdoorzichtig beeld van de
achtergrond in het beeldscherm verschijnt in stap 6
wordt het achtergrondbeeld op dit moment niet in het
geheugen vastgelegd.
• Hierdoor wordt het beeld
opgenomen.
• De instellingen voor de scherpstelling, de belichting,
de witbalans, de zoom en de flitser zijn bij dit type
beeld vastgezet (onveranderbaar).
78
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
6. Lijn vervolgens het
scherpstelkader uit
met het onderwerp en
voer daarbij
compositie uit van
het onderwerp tegen
de halfdoorzichtige
achtergrond die op
het beeldscherm te
zien is.
Gebruiken van de filmfunctie
U kunt filmpjes met audio (geluid) opnemen. Een enkel
filmpje kan zo lang zijn als de beschikbare
geheugencapaciteit toelaat.
• Bestandsformaat: AVI
Het AVI formaat voldoet aan het Motion JPEG formaat
dat wordt verbreid door de Open DML groep.
Halfdoorzichtige beeld
• Beeldgrootte: 320 x 240 beeldpunten
• Filmbestand grootte: ca. 300KB/seconde.
• Wanneer [MENU] ingedrukt wordt op welk moment
dan ook na stap 5 van de bovenstaande procedure,
zal dit het achtergrondbeeld annuleren en wordt
teruggekeerd naar stap 5.
• Maximale filmlengte
— Eén filmpje:
Zolang de beschikbare geheugencapaciteit dit toelaat.
7. Neem het beeld op als alles correct uitgelijnd
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
is.
[MENU].
• Dit neemt het beeld op waarvan de compositie in
stap 6 op het beeldscherm werd gemaakt. Het
achtergrondbeeld dat ter referentie werd gebruikt,
wordt niet opgenomen.
2. Selecteer de “REC” (opname) tab, selecteer
“REC Mode” (opnamefunctie) en druk op [].
79
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
3. Gebruik [] en [] om
Resterende opnametijd
• De resterende opnametijd wordt afgeteld op het
beeldscherm terwijl u aan het opnemen bent.
“
Movie” (=film) te
selecteren en druk
vervolgens op [SET].
• De scherpstelfunctie verandert automatisch naar
panfocus (pagina 64) wanneer u de filmfunctie
inschakelt ongeacht de scherpstelinstelling van het
functiegeheugen (pagina 90). U kunt echter naar een
andere scherpstelfunctie overstappen voordat u een
opname begint.
5. Het filmbestand wordt in het geheugen
Opnametijd
4. Richt de camera op het
opgeslagen wanneer een filmopname voltooid is.
Filmopname indicator
onderwerp en druk
daarna op de
sluiterontspanningstoets.
BELANGRIJK!
• De flitser flitst niet tijdens de filmfunctie.
• Daze camera neemt ook geluid op. Merk de
volgende punten op bij opname van een film.
— Let er op dat u de
microfoon niet met uw
vingers blokkeert.
— Goede
opnameresultaten zijn
niet mogelijk wanneer
de camera te ver van
het onderwerp weg is.
— Wanneer toetsen op
de camera worden
Microfoon
bediend kan het geluid
er van mogelijk ook
opgenomen worden.
• De filmopname duurt
zolang de beschikbare
geheugencapaciteit dit
toelaat of totdat u de
opname stopt door
nogmaals op de
sluiterontspanningstoets
te drukken.
• De optische zoom wordt uitgeschakeld als een
filmopnamefunctie wordt ingeschakeld. Alleen digitale
zoom is beschikbaar wanneer een filmopname aan het
plaats vinden is. Wilt u de optische zoom gebruiken
voor het opnemen van een film, voer dan het zoomen
uit voordat u begint met het uitvoeren van de opname.
80
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
— Het filmgeluid wordt opgenomen in mono.
— De scherpstelfunctie verandert automatisch naar
panfocus (PF) (pagina 64) wanneer u de
filmfunctie inschakelt.
— De camera stelt automatisch scherp telkens
wanneer automatisch scherpstelling (pagina 62)
of de macrofunctie ( ) geselecteerd is als de
scherpstelfunctie. Merk op dat de
bevestigingstoon die klinkt tijdens de werking van
de automatisch scherpstelfunctie opgenomen zal
worden bij het andere geluid. Als u geen
bevestigingstonen opgenomen wilt hebben in het
audiogedeelte houdt dan de panfocus (PF) als de
scherpstelfunctie of selecteer handmatige
scherpstelling (MF) en stel met de hand scherp
op het beeld voordat u met het opnemen begint.
— Automatisch scherpstelling kan niet wordne
uitgevoerd tijdens panfocus (PF), handmatige
scherpstelling (MF) en scherpstellen op oneindig
(∞) zodat geen bevestigingstoon te horen zal zijn.
Tijdens de handmatige scherpstelfunctie kant u
de scherpstelinstellingen niet bijstellen tijdens het
opnemen zelf. Zorg er dus voor eventuele
bijstellingen reeds te hebben uitgevoerd voordat u
begint met het daadwerkelijke opnemen.
— Bepaalde types geheugenkaarten hebben meer
tijd nodig om data op te nemen waardoor
filmbeelden verloren kunnen gaan. De indicaties
en REC knipperen tijdens het opnemen op het
beeldscherm om u te laten weten dat er een
filmbeeld verloren is gegaan.
Opnemen van audio
Toevoegen van geluid aan een snapshot
U kunt geluid toevoegen aan een snapshot nadat u deze
opgenomen heeft.
• Beeldformaat: JPEG
JPEG heeft een beeldformaat met een efficiënte
datacompressie.
De bestandsextensie van een JPEG bestand is “.JPG”.
• Audioformaat: WAVE/ADPCM opnameformaat
Dit is het Windows standaardformaat voor het
audioformaat.
De bestandsextensie van een WAVE/ADPCM bestand is
“.WAV”.
• Opnametijd:
Maximaal 30 seconden per beeld
• Geluidsbestandsgrootte:
Ongeveer 120KB (30-seconde opnamen van circa 4KB
per seconde.)
81
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
5. Druk op de sluiterontspanningstoets om
[MENU].
audio opname te starten.
• De groene bedrijfsindicator knippert terwijl het
opnemen plaatsvindt.
2. Selecteer de “REC” (opname) tab, selecteer
“REC Mode” (opnamefunctie) en druk
vervolgens op [].
• Maar als het beeldscherm uitgeschakeld is (pagina
25), zal het scherm weer worden ingeschakeld
wanneer u audio toevoegt aan een snapshot.
3. Gebruik [] en [] om “
( + )” te
selecteren en druk vervolgens op [SET].
6. Het opnemen stopt na ongeveer 30 seconden
of wanneer u op de sluiterontspanningstoets
drukt.
• Hierdoor wordt de snapshot audiofunctie
ingeschakeld.
4. Druk op de
sluiterontspanningstoets
om het beeld op te
nemen.
• Na opname van het
beeld wordt de audio
opnamestandby functie
ingeschakeld met het
zo juist opgenomen
beeld op het
beeldscherm.
Resterende opnametijd
• U kunt de audio opnamestandby functie annuleren
door op de [MENU] toets te drukken.
82
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
3. Gebruik [] en []
Opnemen van spraak
Voice”
om “
(spraakopname) te
selecteren en druk
vervolgens op [SET].
De spraakopnamefunctie maakt opnemen van uw stem
snel en eenvoudig.
• Audioformaat: WAVE/ADPCM opnameformaat
Dit is het Windows standaardformaat voor het
audioformaat.
De bestandsextensie van een WAVE/ADPCM bestand is
“.WAV”.
• Hierdoor wordt de
spraakopnamefunctie
ingeschakeld.
Resterende opnametijd
4. Druk op de sluiterontspanningstoets om
• Opnametijd:
Maximaal 40 minuten met het ingebouwde geheugen
spraakopname op te nemen.
• De resterende opnametijdwaarde wordt op het
beeldscherm afgeteld en de groene bedrijfsindicator
knippert terwijl het opnemen plaatsvindt.
• Door tijdens spraakopname op de [DISP] toets te
klikken wordt het beeldscherm uitgeschakeld.
• U kunt indextekens invoegen tijdens het opnemen
door op [SET] te drukken. Zie pagina 111 voor
informatie aangaande het doorspringen naar een
indexteken tijdens het weergeven.
• Geluidsbestandsgrootte:
Ongeveer 120KB (30-seconde opnamen van circa 4KB
per seconde.)
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer de “REC” (opname) tab, selecteer
“REC Mode” (opnamefunctie) en druk
vervolgens op [].
5. De opname stopt wanneer u op de
sluiterontspanningstoets drukt, wanneer het
geheugen vol is of wanneer de accu leeg
geraakt is.
83
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
OPMERKING
Gebruiken van het histogram
• Door [DISP] ingedrukt te houden terwijl u de
] (REC) ingedrukt houdt, wordt
spanningstoets of [
de spraakopnamefunctie ingeschakeld zonder dat de
lens naar buiten komt.
U kunt de [DISP] toets gebruiken voor het tonen van een
histogram op het beeldscherm. Het histogram stelt u in staat
de belichtingsomstandigheden te controleren tijdens het
opnemen van beelden (pagina 25).U kunt ook het histogram
van een opgenomen beeld tonen tijdens de weergavefunctie
(PLAY).
■ Voorzorgsmaatregelen bij audio opname
• Houd de microfoon aan de
voorkant van de camera
gericht op het onderwerp.
• Let er op dat u de microfoon
niet met uw vingers
blokkeert.
Microfoon
Histogram
Een histogram is een grafiek die de helderheid van een
beeld voorstelt uitgedrukt in het aantal beeldpunten. De
vertikale as stelt het aantal beeldpunten voor terwijl de
horizontale as de helderheid aangeeft. U kunt het histogram
gebruiken om te bepalen of een beeld schaduwen (linker
kant), middenbereik tonen (midden) en verlichting (rechts)
omvat om voldoende beelddetail tot uitdrukking te brengen.
Mocht het histogram er om de één of andere reden te
éénzijdig uit zien, dan kunt u de EV verschuiving
(belichtingscompensatie) gebruiken om de balans naar links
of rechts te bewegen en zo een betere balans te verkrijgen.
Optimale belichting kan worden verkregen door de belichting
te corrigeren zodat de grafiek zo veel mogelijk rond het
midden is geconcentreerd.
• Goede opnameresultaten zijn niet mogelijk wanneer de
camera te ver van het onderwerp weg is.
• Wanneer toetsen op de camera worden bediend kan het
geluid er van mogelijk ook opgenomen worden.
• Door op de spanningstoets of op [
] (PLAY) te drukken
wordt de opname gestopt en wordt eventueel geluid
opgeslagen dat tot op dat moment werd opgenomen.
• U kunt ook “post-opname” uitvoeren om audio toe te
voegen aan een snapshot nadat deze werd genomen of
om de bij een beeld opgenomen audio te veranderen. Zie
pagina 109 voor meer informatie.
84
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
• Neigt het histogram te veel
naar links, dan betekent dit dat
er te veel donkere beeldpunten
zijn. Dit type histogram is het
resultaat van een beeld dat in
het algemeen te donker is. De
donkere gedeelten van het
beeld kunnen zelfs “geheel
verduisterd” worden als het
histogram te ver naar links toe
neigt.
BELANGRIJK!
• Merk op dat het bovenstaande histogram enkel als
toelichting wordt verstrekt. Het is mogelijk is dat u
voor een bepaald onderwerp niet precies deze
vormen kunt verkrijgen.
• Een op het midden geconcentreerd histogram is
geen garantie voor optimale belichting. Het
opgenomen beeld kan overbelicht of onderbelicht
zijn zelfs als het histogram rond het midden is
geconcenteerd.
• U kunt mogelijk geen optimale histogramconfiguratie
verkrijgen door de beperkingen van de
belichtingscompensatie.
• Het gebruik van de flitser alsmede bepaalde opname
omstandigheden kunnen er de oorzaak van zijn dat
het histogram een belichting aangeeft die afwijkt van
de feitelijke belichting van het beeld ten tijde van de
opname.
• Deze histogram verschijnt niet wanneer u de
combinatiefunctie (Coupling Shot) (pagina 75) of de
vooropnamefunctie (Pre-shot) (pagina 77) gebruikt.
• Neigt het histogram te veel
naar rechts, dan betekent dit
dat er te veel lichte
beeldpunten zijn. Dit type
histogram is het resultaat van
een beeld dat in het algemeen
te licht is. De lichte gedeelten
van het beeld kunnen zelfs
“geheel wit” worden als het
histogram te ver naar rechts
toe neigt.
• Een histogram dat in het
midden geconcentreerd is
duidt op een goede verdeling
van lichte en donkere
beeldpunten. Dit type
histogram is het resultaat van
een beeld dat over het geheel
genomen een optimale
helderheid heeft.
85
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
Specificeren van de ISO gevoeligheid
Camera instellingen van de REC (opname)
functie
U kunt de ISO gevoeligheidsinstelling veranderen voor
betere beelden op plaatsen waar de belichting laag is of
wanneer u een snelle sluitersnelheid wilt gebruiken.
• De ISO gevoeligheid wordt uitgedrukt door waarden die
oorspronkelijk de lichtgevoeligheid uitdrukte van normale
fotografische film. Een hogere waarde geeft een grotere
gevoeligheid aan hetgeen beter is voor het maken van
opnamen wanneer de hoeveelheid beschikbaar licht
weinig is.
Volgend zijn de instellingen die u kunt maken voordat u
een beeld opneemt m.b.v. een opnamefunctie (REC).
•
•
•
•
•
•
ISO gevoeligheid
Raster aan/uit
Beeldcontrole aan/uit
L/R toetsinstelling
Default instelling bij inschakelen van de spanning
Terugstellen van de camera (reset)
1. Druk tijdens een opnamefunctie (REC) op
OPMERKING
[MENU].
• U kunt ook de hieronder beschreven instellingen
configureren. Zie de referentiepagina’s voor nadere
informatie.
— Grootte (pagina 58)
— Kwaliteit (pagina 60)
— Witbalans (pagina 69)
— Digitale zoom (pagina 52)
— Autofocusbereik (pagina 63)
— Automatische panfocus (Auto PF) (pagina 62)
2. Selecteer de “REC” (opname) tab, selecteer
“ISO” en druk daarna op [].
3. Selecteer de gewenste instelling m.b.v. [] en
[] en druk vervolgens op [SET].
86
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
BELANGRIJK!
• Onder bepaalde omstandigheden kan een hoge
sluitersnelheid in combinatie met een hoge ISO
gevoeligheid leiden tot digitale ruis die opduikt in een
beeld. Voor het maken van mooie beelden van
goede kwaliteit kunt u het beste de laagst mogelijke
ISO gevoeligheidsinstelling gebruiken.
• Het gebruik van een hoge gevoeligheid in combinatie
met de flitser kan er bij het opnemen van een
onderwerp dichtbij toe leiden dat het onderwerp
onjuist belicht wordt.
• EX-Z30
Om dit te verkrijgen:
Selecteer deze instelling:
Automatische
gevoeligheidsselectie
Auto
Voldoet aan ISO 50
ISO 50
Voldoet aan ISO 100
ISO 100
Voldoet aan ISO 200
ISO 200
Voldoet aan ISO 400
ISO 400
• EX-Z40
Om dit te verkrijgen:
Selecteer deze instelling:
Automatische
gevoeligheidsselectie
Auto
Voldoet aan ISO 50
ISO 50
Voldoet aan ISO 100
ISO 100
Voldoet aan ISO 200
ISO 200
Voldoet aan ISO 400
ISO 400
OPMERKING
• U kunt de toetsaanpassingsfunctie (pagina 89)
gebruiken om de camera zodanig te configureren dat
de instelling voor de ISO gevoeligheid verandert
telkens wanneer u tijdens de opnamefunctie (REC)
op [] of [] drukt.
87
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
In- en uitschakelen van beeldcontrole
In- en uitschakelen van het in-beeld
raster
Beeldcontrole laat een beeld zien op het beeldscherm
zodra u het opneemt. Gebruik de volgende procedure om
beeldcontrole in en uit te schakelen.
U kunt rasterlijnen op het beeldscherm verkrijgen om u te
helpen bij de compositie van beelden en om er zeker van
te zijn dat de camera tijdens het opnemen recht gehouden
wordt.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op de
[MENU] toets.
2. Selecteer de “REC” (opname) tab, selecteer
“Review” (controleren) en druk vervolgens op
[].
3. Gebruik [] en [] om de gewenste instelling
te selecteren en druk vervolgens op [SET].
1. Druk tijdens een opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer de “REC” (opname) tab, selecteer
“Grid” (raster) en druk daarna op [].
3. Gebruik [] en [] om de gewenste instelling
te selecteren en druk vervolgens op [SET].
Om dit te doen:
Selecteer deze instelling:
Toon het raster
On (aan)
Verberg het raster
Off (uit)
88
Om dit te doen:
Selecteer deze
instelling:
Toon beelden op het beeldscherm
voor ongeveer een halve seconde
onmiddellijk nadat ze opgenomen zijn
On (aan)
Toon geen beelden onmiddellijk nadat
ze opgenomen zijn
Off (uit)
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
Toewijzen van functies aan de [] en []
toetsen
Een functie voor “toetsaanpassing” stelt u in staat de []
en [] toetsen te configureren zodat deze de camera
instellingen veranderen wanneer ze ingedrukt worden
tijdens de opnamefunctie (REC). Na het configureren van
de [] en [] toetsen kunt u de instellingen veranderen die
er aan zijn toegewezen zonder door het menuscherm te
lopen.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer de “REC” (opname) tab, selecteer
“L/R Key” (linker/rechter toets) en druk
vervolgens op [].
3. Gebruik [] en [] om de gewenste instelling
te selecteren en druk vervolgens op [SET].
Wanneer u deze functie wilt toewijzen
aan de [] en [] toetsen:
Selecteer deze
instelling:
Opnamefunctie
• [] en [] gaan door de
opnamefunctie cyclus: Snapshot,
BESTSHOT, Movie (film), Snapshot
Audio, Voice Recording
(spraakopname) (pagina 183).
REC Mode
(opnamefunctie)
Belichtingscompensatie
• [] verlaagt de compensatie, []
verhoogt de compensatie (pagina 67).
EV Shift
(EV verschuiving)
Witbalansinstelling
• [] en [] gaan door de
witbalansinstellingen (pagina 69).
White Balance
(witbalans)
ISO gevoeligheid
• [] en [] gaan door de ISO
gevoeligheidsinstellingen (pagina 86).
ISO
(ISO gevoeligheid)
Zelfontspannerfunctie
• [] en [] gaan door de
zelfontspannerinstellingen (pagina 56).
Self-timer
(zelfontspanner)
Geen functie toegewezen
Off (uit)
OPMERKING
• De oorspronkelijke default instelling is “REC Mode”
(opnamefunctie).
89
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
Specificeren van de default instellingen
bij inschakelen van de spanning
Functie
On (Aan)
REC Mode (Opname)
Met het “functiegeheugen” van deze camera kunt u de
default instellingen bij inschakelen van de spanning
afzonderlijk instellen voor de opnamefunctie (REC), de
flitserfunctie, de scherpstelfunctie, de witbalansfunctie, de
ISO gevoeligheid, AF kader, de digitale zoomfunctie, de
handmatige scherpstelstand en de zoompositie. Het
inschakelen van het functiegeheugen voor een bepaalde
functie is een boodschap aan de camera om de status te
onthouden van die functie wanneer u de camera uitschakelt
om dezelfde status opnieuw te verkrijgen wanneer de
camera weer ingeschakeld wordt. Wanneer het
functiegeheugen uitgeschakeld is, stelt de camera
automatisch de oorspronkelijke defaultinstellingen voor de
betreffende functie in die ingesteld waren in de fabriek.
De volgende tabel toont wat er gebeurt als u het
functiegeheugen voor elke functie in- of uitschakelt.
Off (Uit)
Snapshot
Flash (Flitser)
Auto (Automatisch)
Focus (Scherpstellen)*1
Auto (Automatisch)
White Balance (Witbalans)
Auto (Automatisch)
ISO
Auto (Automatisch)
Instelling
wanneer de
AF Area (autofocusbereik) camera
uitgeschakeld
Digital Zoom (Digitale zoom)
is
Spot (Puntmeteh)
On (Aan)
MF Position (MF stand)
Laatste autofocus stand
die van kracht was voordat
u overschakelde op
handmatig scherpstellen
Zoomposition*2
(Zoompositie)
Wide (Groothoek)
*1 De instelling van de scherpstelfunctie wordt niet
behouden bij de Movie functie en de functie keert
automatisch terug naar PF (Pan Focus).
*2 Alleen de optische zoompositie wordt onthouden.
90
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
• Als u de camera uitschakelt tijdens de filmfunctie, zal
de flitser uitgeschakeld zijn wanneer u de camera
opnieuw inschakelt, ongeacht de aan/uit instelling
van het functiegeheugen.
[MENU].
2. Selecteer de “Memory” (geheugen) tab,
selecteer het item dat u wilt veranderen en
druk vervolgens op [].
Terugstellen (reset) van de camera
3. Gebruik [] en [] om de gewenste instelling
Om dit te doen:
Selecteer deze instelling:
Gebruik de volgende procedure om alle instellingen van de
camera terug te stellen (reset) tot hun oorspronkelijke
defaultwaarden zoals aangegeven bij “Menureferentie” op
pagina 183.
Schakel het functiegeheugen in
zodat de instellingen worden
herkregen bij inschakelen van
de spanning
On (aan)
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) of
Schakel het functiegeheugen
uit zodat de instellingen worden
teruggesteld bij inschakelen
van de spanning
Off (uit)
te selecteren en druk vervolgens op [SET].
weergavefunctie (PLAY) op [MENU].
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab,
selecteer “Reset” (resetten) en druk daarna
op [].
BELANGRIJK!
• Merk op dat de instellingen van de BESTSHOT
functie voorrang krijgen over de instellingen van het
geheugen. Als u de camera dus uitschakelt tijdens
de BESTSHOT functie, dan zullen alle instellingen
behalve die voor “REC Mode” (opnamefunctie) en
“Zoom Position” (zoompositie) geconfigureerd
worden voor het BESTSHOT voorbeelddécor
wanneer u de camera opnieuw inschakelt, ongeacht
de aan/uit instelling van het functiegeheugen.
3. Gebruik [] en [] om “Reset” (resetten) te
selecteren en druk vervolgens op [SET].
• Selecteer “Cancel” (annuleren) en druk op [SET] als
u deze procedure wilt annuleren zonder de camera
terug te stellen.
91
WEERGAVE
WEERGAVE
2. Gebruik [왘] (voorwaarts) of [왗] (achterwaarts)
U kunt het ingebouwde monitorscherm van de camera
gebruiken om beelden te bekijken nadat u ze heeft
opgenomen.
om door de bestanden te bladeren op het
beeldscherm.
Elementaire weergavebediening
Gebruik de volgende procedure om door bestanden te
bladeren die in het geheugen van de camera opgeslagen
zijn.
1. Druk op [
] (PLAY)
om de camera in te
schakelen.
[
OPMERKINGEN
• Door [왗] of [왘] ingedrukt te houden wordt versneld
door de beelden gebladerd.
• Om sneller bladeren door de weergavebeelden
mogelijk te maken is het beeld dat aanvankelijk
verschijnt een controlebeeld met een ietwat lagere
kwaliteit dan het werkelijke weergavebeeld. Het
werkelijke weergavebeeld verschijnt even later na
het controlebeeld. Dit is niet van toepassing bij
beelden die gekopiëerd zijn van een andere digitale
camera.
]
• Hierdoor wordt de
weergavefunctie
(PLAY) ingeschakeld.
• Hierdoor verschijnt een
beeld of een boodschap
(melding) op het
beeldscherm.
92
WEERGAVE
Weergave van een audio snapshot
On dit te doen:
Doe dit:
Voer de onderstaande stappen uit om een audio snapshot
te tonen (aangegeven door de
indicator) en de audio
(het geluid) af te spelen.
Versneld afspelen van de
audio in voorwaartse of
achterwaarts richting.
Houd [왗] of [왘] ingedrukt.
Pauzeren en hervatten van
de audio weergave.
Druk op [SET].
Het geluidsvolume
bijstellen.
Druk op [왖] of [왔].
De weergave annuleren.
Druk op [MENU].
1. Gebruik [왗] en [왘] tijdens de weergavefunctie
(PLAY) totdat het gewenste beeld wordt
weergegeven.
2. Druk op [SET].
BELANGRIJK!
• Dit geeft de audio weer
die het getoonde beeld
vergezelt.
• Het geluidsvolume kan enkel tijdens de weergave en
tijdens het pauzeren worden bijgesteld.
• U kunt tijdens afspelen
van het geluid de
volgende bediening
uitvoeren.
93
WEERGAVE
1. Gebruik tijdens de weergavefunctie (PLAY)
Omklappen van de display
[왗] en [왘] om door de beelden te bladeren op
het beeldscherm en het gewenste beeld te
tonen.
Met de volgende procedure wordt het beeld 180°
omgeklapt. Dit kan handig zijn wanneer u het beeld op het
beeldscherm wilt laten zien aan iemand die voor u staat.
2. Houd de sluiterontspanningstoets ingedrukt
[SET]
en druk op [SET].
• Hierdoor wordt het beeld 180° omgeklapt. Het
histogram of andere display informatie die getoond
werd, wordt bij het omklappen van het beeld
automatisch gewist.
• Terwijl een beeld omgeklapt is, kunt u [왗] en [왘]
gebruiken om zonodig naar een ander beeld te
bladeren.
3. Om het beeld terug te laten keren naar de
normale oriëntatie drukt u op een andere
toets dan op [왖], [왔], [왗] of [왘].
Sluiterontspanningstoets
BELANGRIJK!
• Merk op dat u geen film of spraakopnamebestand op
het beeldscherm kunt weergeven wanneer een
omgeklapt beeld wordt getoond.
• U kunt de bovenstaande procedure niet gebruiken
om een beeld om te klappen tijdens een in- of
uitgezoomd beeld, 9-beelden scherm een
kalenderschermbeeld, het spelen van een filmbeeld
op het beeldscherm of tijdens een audio snapshot of
een spraakopnamebestand.
94
WEERGAVE
3. Verschuif het beeld d.m.v. [왖], [왔], [왗] en [왘]
Inzoomen op het weergegeven beeld
naar boven, naar beneden, naar links of naar
rechts.
Voer de volgende procedure uit om in te zoomen op het
beeld dat zich op dat moment op het beeldscherm.
Inzoomen kan tot maximaal vier maal de oorspronkelijke
grootte worden uitgevoerd.
4. Druk op [MENU] om het beeld terug te
brengen naar de oorspronkelijke grootte.
1. Gebruik tijdens de weergavefunctie (PLAY)
BELANGRIJK!
[왗] en [왘] om het gewenste beeld te tonen.
• Een filmbeeld kan niet worden vergroot.
• Afhankelijk van de oorspronkelijke grootte van het
opgenomen beeld kan het niet mogelijk om tot vier
maal de oorspronkelijke grootte in te zoomen op een
beeld in de display.
2. Schuif de
zoomregelaar naar (
om het beeld te
vergroten.
)
• Dit toont een indicator die
de huidige zoomfactor
laat zien.
• U kunt heen en weer
schakelen tussen het
gezoomde beeld en het
normale beeld door
herhaaldelijk indrukken
van [MENU].
Huidige zoomfactor
95
WEERGAVE
4. Gebruik [왖] of [왔] om de gewenste instelling
Afmetingen van een beeld heraanpassen
te selecteren en klik dan op [SET].
U kunt de volgende procedure gebruiken om een beeld te
veranderen naar één van deze twee afmetingen: SXGA
maat (1280 x 960 beeldpunten) of VGA maat (640 x 480
beeldpunten).
• VGA is de optimale afmeting voor bijlagen aan e-mail
boodschappen of gebruik binnen webpagina’s.
1. Druk tijdens een weergavefunctie (PLAY) op
[MENU].
2. Selecteer de “PLAY”
(weergave) tab,
selecteer “Resize”
(afmetingen
heraanpassen) en
druk daarna op [왘].
3. Gebruik [왗] of [왘] om door de beelden te
bladeren en dat beeld te tonen waarvan de
afmetingen heraangepast dienen te worden.
96
Om dit te doen:
Selecteer deze instelling:
Heraanpassen tot 1280 x 960
beeldpunten (SXGA)
1280 x 960
Heraanpassen tot 640 x 480
beeldpunten (VGA)
640 x 480
Heraanpassen annuleren
Cancel
WEERGAVE
BELANGRIJK!
• Door de afmetingen van een beeld her aan te
passen wordt een nieuw bestand gecreëerd dat het
beeld bevat in de afmetingsgrootte die u selecteert.
Het bestand met het oorspronkelijke beeld blijft ook
in het geheugen.
• Van beelden kleiner dan 640 x 480 beeldpunten
kunnen de afmetingen niet worden heraangepast.
• Van beelden die opgenomen zijn in het 2048 x 1360
(3:2) beeldformaat (EX-Z30) en het 2304 x 1536
(3:2) beeldformaat (EX-Z40) kunnen de afmetingen
niet worden aangepast.
• Heraanpassen van de afmetingen wordt alleen
ondersteund voor beelden die opgenomen zijn met
deze camera.
• Als de boodschap “This function is not supported for
this file.” (deze functie wordt niet ondersteund voor dit
bestand) verschijnt, houdt dat in dat de afmetingen van
het huidige beeld niet kunnen worden heraangepast.
• De functie voor heraanpassen van de afmetingen kan
niet worden uitgevoerd als er niet genoeg geheugen is
om het heraangepaste beeld op te slaan.
• Wanneer u een beeld waarvan de afmetingen zijn
heraangepast weergeeft via het beeldscherm van de
camera, geven de datum en de tijd aan wanneer het
beeld oorspronkelijk opgenomen was, niet wanneer
de afmetingen van het beeld heraangepast werden.
Trimmen van een beeld
Gebruik de volgende procedure wanneer u een bepaald
gedeelte van een vergroot beeld wilt trimmen en het
resterende deel van het beeld wilt gebruiken als e-mail
bijlage, enz.
1. Gebruik tijdens de weergavefunctie (PLAY)
[왗] en [왘] om door de beelden te bladeren en
het beeld te tonen dat u wilt tonen.
2. Druk op [MENU].
3. Selecteer de “PLAY”
(weergave) tab,
selecteer “Trimming”
(trimmen) en druk
daarna op [왘].
• Hierdoor wordt een
trimkader verkregen.
4. Gebruik de zoomtoets (
) om het
trimkader te vergroten of te verkleinen.
• De afmetingen van het trimkader hangen af van de
afmetingen van het beeld op de display.
97
WEERGAVE
5. Gebruik om het trimkader te verplaatsen [왖],
BELANGRIJK!
[왔], [왗] en [왘] totdat het gebied van het beeld
dat u wilt extraheren zich binnen het kader
bevindt.
• Door een beeld te trimmen wordt een nieuw bestand
gecreëerd dat het getrimde beeld bevat. Het bestand
met het oorspronkelijke beeld blijft ook in het
geheugen.
• Beelden die opgenomen zijn in het 2048 x 1360 (3:2)
beeldformaat (EX-Z30) en het 2304 x 1536 (3:2)
beeldformaat (EX-Z40) kunnen niet worden getrimd.
• Beelden opgenomen met de filmfunctie en
bestandbeelden met stemopname kunnen niet
worden getrimd.
• Een beeld dat opgenomen is met een ander model
camera kan niet worden getrimd.
• Als de boodschap “This function is not supported for
this file.” (deze functie wordt niet ondersteund voor dit
bestand) verschijnt, houdt dat in dat de afmetingen van
het huidige beeld niet kunnen worden getrimd.
• Het trimmen kan niet worden uitgevoerd als er niet
genoeg ruimte in het geheugen is om het getrimde
beeld op te slaan.
• Wanneer u een beeld dat getrimd werd weergeeft via
het beeldscherm van de camera, geven de datum en
de tijd aan wanneer het beeld oorspronkelijk
opgenomen was, niet wanneer het beeld getrimd
werd.
6. Druk op [SET] om het deel van het beeld te
extraheren dat zich binnen het trimkader
bevindt.
• Druk op [MENU] als u de procedure op een gegeven
moment toch wilt annuleren.
98
WEERGAVE
BELANGRIJK!
Weergeven van een film
• U kunt een film niet herhaaldelijk weergeven. Om
een film meer dan eens weer te geven, dient u de
stappen van de bovenstaande procedure te
herhalen.
• Deze camera kan ook geluidsopnames weergeven.
Merk de volgende punten op bij het weergeven van
geluid.
— Het geluidsvolume kan enkel tijdens de weergave
of tijdens pauzeren worden bijgesteld.
Gebruik de volgende procedure om een film weer te geven
die opgenomen werd met de filmfunctie.
1. Gebruik tijdens de
Filmicoon
weergavefunctie
(PLAY) [왗] en [왘] om
door de beelden te
bladeren totdat de
gewenste film getoond
wordt.
2. Druk op [SET].
• Hierdoor wordt de weergave van de film gestart.
• U kunt de volgende bediening uitvoeren terwijl de
film weergegeven wordt.
Om dit te doen:
Snel vooruit- of
achteruitspoelen van de film
Pauzeren en hervatten van
de film weergave.
Eén beeld vooruit- of
achteruit springen terwijl de
weergave is gepauzeerd.
De weergave annuleren.
Het geluidsvolume bijstellen
Doe dit:
Houd [왗] of [왘] ingedrukt.
Druk op [SET].
Druk op [왗] of [왘].
Druk op [MENU].
Druk op [왖] of [왔].
99
WEERGAVE
Voorbeeld: Wanneer er zich 20 beelden in het
geheugen bevinden en beeld 1 eerst wordt
weergegeven.
Tonen van een 9-beelden scherm
Met de volgende procedure verkrijgt u negen beelden
tegelijkertijd op het beeldscherm.
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op de
zoomtoets (
).
• Dit toont het 9-beelden scherm met een
selectiekader er om heen met in het midden het
beeld dat zich op het beeldscherm bevond in stap 2.
17
18
19
6
7
8
15
16
17
20
1
2
9
10
11
18
19
20
3
4
5
12
13
14
1
2
3
3. Door op een willekeurige toets anders dan
[왖], [왔], [왗] en [왘] te drukken wordt een
volledige versie van het beeld op ware grootte
getoond van het beeld waar het selectiekader
zich bevindt.
• De aanduiding
wordt in het 9-beelden scherm
aangegeven om aan te geven dat het
bestandbeelden met stemopname betreft (pagina
111).
• Wanneer er negen of minder beelden zijn, worden ze
getoond in de volgorde van beeld 1 in de linker
bovenhoek met het selectiekader er om heen.
2. Gebruik [왖], [왔], [왗] en [왘] om het
selectiekader te verplaatsen naar het
gewenste beeld. Door op [왘] te drukken
terwijl het selectiekader zich in de
rechterkolom bevindt of op [왗] te drukken
terwijl het selectiekader zich in de
linkerkolom bevindt, wordt doorgebladert
naar het volgende scherm met 9-beelden.
100
WEERGAVE
Selecteren van een specifiek beeld in het
9-beelden scherm
Tonen van het kalenderscherm
Gebruik de volgende procedure om een kalender van 1
maand te tonen. Terwijl de kalender zich op het
beeldscherm bevindt kunt u een datum selecteren die dan
het eerste beeld toont dat op die datum was opgenomen. Dit
maakt het gemakkelijker om de gewenste beelden te vinden.
1. Toon het 9-beelden scherm.
2. Gebruik om het
Selectiekader
selectiekader te
verplaatsen [왖], [왔],
[왗] en [왘] totdat het
zich op het beeld
bevindt dat u wilt
bekijken.
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
[왖] (
).
2. Gebruik [왖], [왔], [왗] en
[왘] om de datumselectiecursor te
verplaatsen.
• Volg de procedure onder
“Veranderen van de
datumopmaak” op pagina
129 om het datumformaat
te specificeren.
• Het op de kalender voor
elke dag getoonde beeld
is het eerste beeld dat op
die datum was
opgenomen.
3. Door op een
willekeurige toets
anders dan [왖], [왔],
[왗] en [왘] te drukken
wordt het
geselecteerde beeld
getoond.
• Dit toont de de versie
van het geselecteerde
beeld op ware grootte.
101
Maand/Jaar
Datumselectiecursor
WEERGAVE
• Door het indrukken van [왖] terwijl de
datumselectiecursor zich op de bovenste regel van
de kalender bevindt, wordt de vorige maand in beeld
verkregen.
Spelen van een Slide show (diashow)
De Slide Show (diashow) speelt beelden automatisch in
volgorde en met vaste tussenpauzes.
• Door het indrukken van [왔] terwijl de
datumselectiecursor zich op de onderste regel van
de kalender bevindt, wordt de volgende maand in
beeld verkregen.
• Druk op [MENU] of op [DISP] om het
kalenderscherm te verlaten.
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
wordt in het kalenderscherm
• De aanduiding
aangegeven om aan te geven dat het
bestandbeelden met stemopname betreft (pagina
111).
•
[MENU].
2. Selecteer de “PLAY” (weergave) tab, selecteer
“Slideshow” (diashow) en druk vervolgens op
[왘].
verschijnt in plaats van het beeld wanneer de
datum data bevat die niet kan worden getoond door
deze camera.
3. Verplaats de datumselectiecursor naar de
datum en druk op [SET] om een vergrote
versie te verkrijgen van het beeld van die
datum.
• Dit toont het eerste beeld dat genomen was op de
geselecteerde datum.
102
WEERGAVE
3. Configureer de instellingen voor de diashow.
BELANGRIJK!
• Merk op dat alle toetsen onbedienbaar zijn terwijl
een beeldverandering aan de gang is. Wacht totdat
een beeld stilstaat op het beeldscherm voordat u een
toets probeert te bedienen of houd de toets ingedrukt
totdat het beeld stil gaat staan.
• Wanneer de slideshow een filmbestand treft, wordt
de film eenmaal getoond waarna wordt doorgegaan
naar het volgende bestand.
• Wanneer de slideshow een audio snapshot of een
bestand met stemopname is, wordt het geluid
eeenmaal weergegeven waarna wordt doorgegaan
naar het volgende bestand.
• Terwijl het geluid weergegeven wordt, kunt u de [왖]
en [왔] toetsen gebruiken om het volumeniveau in te
stellen.
• Bij beelden die u van een andere digitale camera of
van een computer heeft gekopiëerd kan het ietwat
langer duren dan de gespecificeerde tussenpauzetijd
voordat ze verschijnen.
• Als er indicators in de display zijn dan kunt u deze
uitzetten door op [DISP] te drukken (pagina 25).
• Zie de aangegeven pagina’s voor nadere informatie.
Voor informatie aangaande
deze instelling:
Verwijs naar het volgende:
Images (beelden)
“Specificeren van de
slideshow (diashow)
beelden” op pagina 104.
Time (tijd)
“Specificeren van de
slideshow (diashow) tijd” op
pagina 105.
Interval (tussenpauze)
“Specificeren van de
slideshow (diashow)
tussenpauze” op pagina 105.
Cancel (annuleren)
Om de slideshow (diashow)
instelling te annuleren en het
scherm te verlaten,
selecteert u “Cancel” m.b.v.
[왖] en [왔] en drukt u daarna
op [SET].
4. Gebruik [왖] en [왔] om “Start” (starten) te
selecteren en druk vervolgens op [SET].
• Hierdoor wordt de diashow gestart.
5. Druk op [SET] om de diashow te stoppen.
• De diashow stopt ook automatisch nadat de
hoeveelheid tijd verstreken is die u specificeerde
voor “Time” (tijd).
103
WEERGAVE
■ Selecteren van een bepaald beeld voor een
diashow
Specificeren van de slideshow (diashow)
beelden
Wanneer u “One image” (één beeld) selecteert as het type
diashow dan zal de diashow enkel één beeld tonen zonder
dit te veranderen. Gebruik deze instelling als u een
bepaald beeld op de display wilt houden terwijl de camera
op de USB slede staat (Photo Stand functie).
1. Gebruik [왖] en [왔] om “Images” (beelden) te
selecteren en druk vervolgens op [왘].
2. Gebruik [왖] en [왔] om de gewenste instelling
te selecteren en druk vervolgens op [SET].
Om dit te doen:
Selecteer deze
instelling:
Alle beelden in het beeldgeheugen in
de diashow tonen.
All images
(alle beelden)
Toon een enkel beeld.
One image
(één beeld)
Alle beelden in de FAVORITE map
(pagina 116) in de diashow tonen.
Favorites
(favorieten)
1. Selecteer “One image” (één beeld) en druk
vervolgens op [왘].
2. Gebruik [왗] en [왘] om door de beelden te
bladeren totdat het gewenste beeld zich op
het beeldscherm bevindt.
3. Druk op [SET] om de
selectie te registreren
en terug te keren naar
het menuscherm.
3. Gebruik [왖] en [왔] om “Start” (starten) te
• Door op [MENU] te
drukken in plaats van op
[SET] wordt teruggegaan
naar het menuscherm
zonder de instelling te
registreren.
selecteren en druk vervolgens op [SET].
• Dit start de diashow.
• Het geluid van audio snapshotbestanden en
bestanden met spraakopname ook weergegeven.
104
WEERGAVE
Specificeren van de slideshow (diashow)
tijd
Specificeren van de slideshow (diashow)
tussenpauze
1. Gebruik [왖] en [왔] om “Time” (tijd) te
1. Gebruik [왖] en [왔] om “Interval”
selecteren.
(tussenpauze) te selecteren.
2. Gebruik [왗] en [왘] om de gewenste
2. Gebruik [왗] en [왘] om de gewenste
tijdinstelling te selecteren en druk vervolgens
op [SET].
tussenpauze instelling te selecteren en druk
vervolgens op [SET].
• U kunt de tijd specificeren van 1 tot en met 60
minuten.
• U kunt “MAX” (maximaal) specificeren of een waarde
tussen 1 en 30 seconden als de tussenpauze.
• Als “MAX” wordt geselecteerd als de pauze wordt
alleen het eerste beeld van filmbestanden
weergegeven.
3. Gebruik [왖] en [왔] om “Start” (starten) te
selecteren en druk vervolgens op [SET].
• Hierdoor wordt de diashow gestart.
3. Gebruik [왖] en [왔] om “Start” (starten) te
selecteren en druk vervolgens op [SET].
• Hierdoor wordt de diashow gestart.
105
WEERGAVE
• Door op [MENU] te drukken wordt een scherm
verkregen voor het configureren van diashow
instellingen. Druk op [MENU] terwijl het menuscherm
getoond wordt of selecteer “Start” en druk op [SET]
om de diashow te herstarten.
Gebruik van de fotostandaardfunctie
De fotostandaardfunctie stelt u in staat te specificeren wat
er dient te verschijnen op het beeldscherm van de camera
terwijl deze zich op de USB slede bevindt. U kunt een
Photo Stand diashow spelen zonder u zorgen te maken
over de stroom van de accu of u kunt het tonen van een
bepaald beeld tonen. De bediening van de
fotostandaardfunctie wordt uitgevoerd in overeenkomst met
de instellingen van de slideshow. Zie pagina 104 voor
informatie aangaande het configureren van slideshow
instellingen voor eventuele gewenste aanpassingen.
• Terwijl het geluid weergegeven wordt, kunt u de [왖]
en [왔] toetsen gebruiken om het volumeniveau in te
stellen.
3. Druk nogmaals op de [PHOTO] (foto) toets om
de Photo Stand diashow te stoppen.
BELANGRIJK!
1. Zet de camera op de USB slede.
• De accu wordt niet opgeladen terwijl een
fotostandaard diashow aan de gang is. Stop de
diashow als als u de accu wilt opladen.
• Plaats de camera niet op de USB slede wanneer hij
nog ingeschakeld is.
2. Druk op de [PHOTO]
(foto) toets van de USB
slede.
• Dit start de Photo Stand
diashow of toont het
enkele beeld dat u
specificeerde onder
“Specificeren van
diashow beelden” op
pagina 104.
[PHOTO]
106
WEERGAVE
5. Druk nadat u klaar bent met het configureren
Roteren van het displaybeeld
van de instellingen op de [MENU] toets om
het instelscherm te verlaten.
Gebruik de volgende procedure om het beeld 90 graden te
roteren en de rotatie informatie samen met het beeld te
registreren. Nadat u dit gedaan heeft, zal het beeld altijd
getoond worden in de geroteerde oriëntatie.
BELANGRIJK!
• U kunt een beeld dat beveiligd is niet roteren. Wilt u
toch een dergelijk beeld roteren dan dient u het eerst
onbeveiligd te maken.
• U kunt mogelijk een digitaal beeld niet roteren als het
opgenomen was met een ander type digitale camera.
• U kunt de beelden van filmbeelden of beelden met
stemopname niet roteren.
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
[MENU].
2. Selecteer de “PLAY” (weergave) tab, selecteer
“Rotation” (rotatie) en druk vervolgens op
[왘].
3. Gebruik [왗] en [왘] om door de beelden te
bladeren totdat het beeld dat u wilt roteren op
het beeldscherm te zien is.
4. Gebruik [왖] en [왔] om
“Rotate” (roteren) te
selecteren en druk
vervolgens op [SET].
• Elke keer indrukken van
[SET] draait het beeld
met 90°.
107
WEERGAVE
3. Druk om beeldroulette uit te schakelen op de
Gebruik van beeldroulette
[ ] (REC) toets om de opnamefunctie (REC)
in te schakelen of druk op de spanningstoets
om de camera uit te schakelen.
Beeldroulette circuleert de beelden zoals een munt- of
fruitautomaat op de display voordat één ervan stopt.
Wanneer u de beeldroulettefunctie inschakelt, zullen
beelden willekeurig op het scherm verschijnen. Eerst gaan
de beelden met hoge snelheid. Maar na verloop zullen de
beelden langzamer gebladerd worden totdat een enkel
beeld op het beeld stopt. Het beeld dat verschijnt is naar
willekeur gekozen zonder regels of systeem.
BELANGRIJK!
• De beeldroulettefunctie geeft geen filmbestanden of
beelden met stemopname weer.
• De beeldroulettefunctie werkt niet wanneer er slechts
één beeld beschikbaar is.
• Merk op dat de beeldroulettefunctie enkel werkt bij
beelden die opgenomen zijn met deze camera. De
beeldroulettefunctie kan mogelijk niet goed werken
wanneer er zich beelden van een ander type in het
geheugen bevinden.
• Als u de beeldroulettefunctie niet opnieuw start
ongeveer een seconde nadat het laatste beeld
verschenen is dan zal de normale weergavefunctie
(PLAY) ingeschakeld worden.
• U kunt de beeldroulette gebruiken terwijl “Power On”
(spanning ingeschakeld) of “Power On/Off”
(spanning aan/uit) geselecteerd is voor de “REC/
PLAY” (opname/weergave) instelling (pagina 133).
1. Houd terwijl de camera uitgeschakeld is de
[왗] toets ingedrukt terwijl u op [ ] (PLAY)
drukt om de camera in te schakelen.
• Houd de [왗] toets ingedrukt totdat beelden op het
beeldscherm verschijnen.
• Hierdoor wordt de beeldroulettefunctie ingeschakeld
die beelden over de display laat verschijnen en
verdwijnen waarbij er uiteindelijk één beeld blijft
staan.
2. Door op de [왗] of [왘] toets te drukken wordt
de beeldroulettefunctie opnieuw gestart.
108
WEERGAVE
1. Gebruik tijdens de weergavefunctie (PLAY) de
Toevoegen van audio aan een snapshot
[왗] en [왘] toetsen om door de snapshots te
bladeren totdat de gewenste getoond wordt
waaraan u audio wilt toevoegen.
De “post-opname” functie laat u geluid toevoegen aan
snapshots nadat deze zijn opgenomen. U kunt
audiobeelden (die met een
icoon er op) ook
heropnemen.
2. Druk op [MENU].
• Audioformaat: WAVE/ADPCM opnameformaat
Dit is het Windows standaardformaat voor het
audioformaat.
De bestandsextensie van een WAVE/ADPCM bestand is
“.WAV”.
3. Selecteer de “PLAY”
(weergave) tab,
selecteer “Dubbing”
(geluidsdubben) en
druk vervolgens op
[왘].
• Opnametijd:
Maximaal 30 seconden per beeld
• Geluidsbestandsgrootte:
Ongeveer 120KB (30-seconde opnamen van circa 4KB
per seconde.)
4. Druk op de sluiterontspanningstoets om
audio opname te starten.
5. Het opnemen stopt na ongeveer 30 seconden
of wanneer u op de sluiterontspanningstoets
drukt.
109
WEERGAVE
BELANGRIJK!
Heropnemen van het geluid
Microfoon
• Houd de microfoon aan
de voorkant van de
camera gericht op het
onderwerp.
• Let er op dat u de
microfoon niet met uw
vingers blokkeert.
• Goede
opnameresultaten zijn
niet mogelijk wanneer
de camera te ver van
het onderwerp weg is.
• Wanneer toetsen op de camera worden bediend kan
het geluid er van mogelijk ook opgenomen worden.
• Nadat de geluidsopname voltooid is verschijnt de
icoon op het beeldscherm.
• U kunt mogelijk geen geluid opnemen wanneer de
resterende geheugencapaciteit laag is.
• De volgende types geluidsopname worden niet
ondersteund.
— Toevoegen van geluid aan een filmbeeld.
— Toevoegen van geluid aan een beveiligd
snapshot (pagina 115).
• Audio die heropgenomen of gewist wordt, kan niet
worden herkregen. Let er dus op dat u het geluid niet
langer nodig heeft voordat u heropname uitvoert of
het geluid wist.
1. Gebruik tijdens de weergavefunctie (PLAY) de
[왗] en [왘] toetsen om door de snapshots te
bladeren totdat de gewenste getoond wordt
waarvan u het geluid opnieuw wilt opnemen.
2. Selecteer de “PLAY” (weergave) tab, selecteer
“Dubbing” (geluidsdubben) en druk
vervolgens op [왘].
3. Gebruik [왖] en [왔] om “Delete” (wissen) te
selecteren en druk vervolgens op [SET].
• Als u enkel het geluid op deze manier wilt wissen,
druk dan op [MENU] om de procedure te voltooien.
4. Druk op de sluiterontspanningstoets om
audio opname te starten.
5. Het opnemen stopt na ongeveer 30 seconden
of wanneer u op de sluiterontspanningstoets
drukt.
• Hierdoor wordt de vorige opname gewist en
vervangen door de nieuwe.
110
WEERGAVE
BELANGRIJK!
Weergeven van een spraakopnamebestand
• Het geluidsvolume kan enkel tijdens de weergave en
tijdens het pauzeren worden bijgesteld.
• Wanneer uw opname voorzien is van indextekens
(pagina 83), kunt u naar het volgende indexteken
doorspringen door de weergave te pauzeren en
vervolgens op [왗] or [왘] te drukken. Druk vervolgens
op [SET] om de weergave te hervatten van de positie
van het indexteken.
Voer de volgende stappen uit om een
spraakopnamebestand weer te geven.
1. Gebruik [왗] en [왘] tijdens de weergavefunctie
(PLAY) om het gewenste spraakbestand (een
bestand aangegeven met
) weer te geven.
2. Druk op [SET].
• Hierdoor wordt de
weergave van het
spraakopnamebestand
gestart via de
luidspreker van de
camera.
• U kunt de volgende bediening uitvoeren terwijl het
geluid weergegeven wordt.
Om dit te doen:
Doe dit:
Snel vooruit- of
achteruitspoelen van het geluid.
Houd [왗] of [왘]
ingedrukt.
Pauzeren en hervatten van de
film weergave.
Druk op [SET].
Het geluidsvolume bijstellen.
Druk op [왖] of [왔].
Annuleren van de weergave.
Druk op [MENU].
111
WISSEN VAN BESTANDEN
WISSEN VAN BESTANDEN
U kunt een enkel bestand wissen of u kunt alle bestanden
wissen die zich op dat ogenblik in het geheugen bevinden.
Wissen van een enkel bestand
Voer de volgende stappen uit om een enkel bestand uit te
wissen.
BELANGRIJK!
• Merk op dat het wissen van bestanden niet
ongedaan gemaakt kan worden. Als u een bestand
eenmaal gewist heeft, is hij voorgoed verdwenen. Let
er dus goed op dat u een bestand echt niet meer
nodig heeft voordat u het wist. In het bijzonder geldt
dit voor het wissen van alle bestanden - controleer
eerst alle bestanden voordat u deze handeling
uitvoert.
• Een beveiligd bestand kan niet worden uitgewist. Om
een bestand te wissen dient u het eerst onbeveiligd
te maken (pagina 115).
• Het wissen kan niet worden uitgevoerd wanneer alle
bestanden in het geheugen beveiligd zijn (pagina
116).
• Als een audio snapshot gewist wordt, zal dit zowel
het beeldbestand als het audiobestand wissen dat er
aan vast zit.
1. Druk tijdens de
weergavefunctie
(PLAY) op [] (
).
2. Gebruik [] of [] om door de bestanden te
bladeren totdat het te wissen bestand wordt
getoond.
3. Gebruik [] of [] om “Delete” (wissen) te
selecteren.
• Selecteer “Cancel” (annuleren) om de
bestandwisfunctie te verlaten zonder iets te wissen.
4. Druk op [SET] om het bestand te wissen.
• Herhaal de stappen 2 tot en met 4 om andere
bestanden te wissen, indien gewenst.
5. Druk op [MENU] om het menuscherm te
verlaten.
112
WISSEN VAN BESTANDEN
BELANGRIJK!
Wissen van alle bestanden
• Als een bestand om een bepaalde reden niet gewist
kan worden verschijnt de boodschap “This function is
not supported for this file.” (deze functie wordt niet
ondersteund voor dit bestand) wanneer u dat
bestand probeert te wissen.
De volgende procedure wist alle onbeveiligde bestanden
die zich op dat moment in het geheugen bevinden.
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
[] (
).
2. Gebruik [] of [] om “All Files Delete” (alle
bestanden wissen) te selecteren en druk
vervolgens op [SET].
3. Gebruik [] of [] om “Yes” (ja) te selecteren.
• Selecteer “No” (nee) om de wisfunctie te verlaten
zonder een bestand uit te wissen.
4. Druk op [SET] om alle bestanden uit te
wissen.
• De boodschap “There are no files.” (er zijn geen
bestanden) verschijnt op het scherm nadat alle
bestanden gewist zijn.
113
BEHEER VAN BESTANDEN
BEHEER VAN BESTANDEN
Elke map kan maximaal 9999 bestanden bevatten.
Als u probeert het 10000ste bestand op te slaan in een
map, wordt automatisch de volgende map met het
volgende serienummer gecreëerd. Bestandsnamen worden
als volgt gegenereerd.
Dankzij de mogelijkheden van de camera voor
bestandsbeheer kunt u makkelijk uw beelden in het oog
houden. U kunt bestanden beveiligen tegen onverhoeds
wissen en de gewenste bestanden opslaan in het
ingebouwde geheugen van de camera.
Voorbeeld: Naam van het 26ste bestand
Mappen
CIMG0026.JPG
Uw camera creëert automatisch een directory van mappen
in het ingebouwde flash-geheugen of op de geheugenkaart
om beelden op te slaan.
Extensie
Serienummer (4 cijfers)
Geheugenmappen en -bestanden
• Het werkelijke aantal bestanden dat u op een
geheugenkaart kunt opslaan hangt af van de instellingen
voor de beeldkwaliteit, de capaciteit van de kaart, enz.
• Zie voor details aangaande de directory structuur
“Geheugendirectorystructuur” op pagina 163.
Een beeld dat u opneemt wordt automatisch opgeslagen in
een map waarvan de naam een serienummer is. U kunt
maximaal 900 mappen op hetzelfde moment in het
geheugen houden. Mapnamen worden als volgt
gegenereerd.
Voorbeeld: Naam van de 100ste map
100CASIO
Serienummer (3 cijfers)
114
BEHEER VAN BESTANDEN
4. Gebruik [] of [] om
Beschermen van bestanden
“On” (aan) te
selecteren en druk
vervolgens op [SET].
Als u een bestand eenmaal beveiligd heeft kan hij niet
worden gewist (pagina 112). U kunt bestanden afzonderlijk
beveiligen of u kunt alle bestanden in het geheugen
beveiligen door een enkele bedieningshandeling.
• Een beveiligd bestand
wordt aangegeven door
het
teken.
Beveiligen van een enkel bestand
• Om een bestand onbeveiligd te maken, selecteert u
“Off” (uit) in stap 4 en druk vervolgens op [SET].
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op de
5. Druk op de [MENU] toets om het menuscherm
[MENU] toets.
te verlaten.
2. Selecteer de “PLAY”
(weergave) tab,
selecteer “Protect”
(beveiligen) en druk
daarna op [].
3. Gebruik [] of [] om door de bestanden de
bladeren en dat beeld te tonen dat u wilt
beveiligen.
115
BEHEER VAN BESTANDEN
Beveiligen van alle bestanden
Gebruik van de FAVORITE folder
U kunt landschapfoto’s, foto’s van uw familie of andere
speciale beelden van een bestandsopslagmap (pagina
163) kopiëren naar de FAVORITE map in het ingebouwde
geheugen (pagina 163). Beelden in de FAVORITE map
worden niet getoond tijdens normale weergave om op die
manier persoonlijke foto’s privé te houden terwijl u ze toch
bij u kunt hebben. De beelden in de FAVORITE map
worden niet gewist wanneer u van geheugenkaart wisselt
zodat u de foto’s altijd bij de hand heeft.
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op de
[MENU] toets.
2. Selecteer de “PLAY” (weergave) tab, selecteer
“Protect” (beveiligen) en druk daarna op [].
3. Gebruik [] of [] om “All Files : On” (Alle
bestanden : aan) te selecteren en druk
vervolgens op [SET].
• Om alle bestanden onbeveiligd te maken, klik op
[SET] in stap 3 zodat de instelling “All Files : Off”
(alle bestanden uit) laat zien.
Kopiëren van een bestand naar de
FAVORITE map
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op de
4. Druk op de [MENU] toets om het menuscherm
[MENU] toets.
te verlaten.
2. Selecteer de “PLAY”
(weergave) tab,
selecteer “Favorites”
(favorieten) en druk op
[].
116
BEHEER VAN BESTANDEN
3. Gebruik [] of [] om
OPMERKINGEN
“Save” (opslaan) te
selecteren en druk
vervolgens op [SET].
• Door een beeldbestand volgens de bovenstaande
procedure te kopiëren wordt een beeld maat QVGA
van 320 x 240 beeldpunten naar de FAVORITE map
gekopieerd.
• Een bestand dat naar de FAVORITE map wordt
gekopieerd krijgt automatisch een bestandnaam
toegewezen dat een serienummer is. Hoewel het
serienummer begint met 0001 en op kan lopen tot
9999, hangt de feitelijke bovengrens van het bereik
af van de capaciteit van het ingebouwde geheugen.
Denk eraan dat het maximale aantal beelden dat
opgeslagen kan worden in het ingebouwde
geheugen afhangt van de grootte van elk beeld en
van andere factoren.
• Hierdoor worden de
namen van de
bestanden in het
ingebouwde geheugen
of op de ingelegde
geheugenkaart
getoond.
4. Gebruik [] of [] om het bestand te
selecteren dat u naar de FAVORITE map wilt
kopiëren.
BELANGRIJK!
5. Gebruik [] of [] om “Save” (opslaan) te
• Merk op dat een beeld dat naar de FAVORITE map
gekopieerd is en waar daarna de afmetingen van zijn
aangepast niet meer kan terugkeren naar het
oorspronkelijke formaat.
• Bestanden in de FAVORITE map kunnen niet naar
een geheugenkaart worden gekopieerd.
selecteren en druk vervolgens op [SET].
• Hierdoor worden de getoonde bestanden naar de
FAVORITE map gelopieerd.
6. Gebruik na het kopiëren van alle gewenste
bestanden [] en [] om “Cancel”
(annuleren) te selecteren en druk vervolgens
op [SET] om deze functie te verlaten.
117
BEHEER VAN BESTANDEN
OPMERKING
Tonen van een bestand in de FAVORITE
map
• Door [] of [] ingedrukt te houden wordt versneld
door de beelden gebladerd.
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op de
BELANGRIJK!
[MENU] toets.
• Merk op dat een FAVORITE map enkel gecreërd
wordt in het ingebouwde geheugen van de camera.
Er wordt geen FAVORITE map gecreëerd op een
geheugenkaart mocht u die gebruiken. Als u de
inhoud van de FAVORITE map op het beeldscherm
van een computer wilt bekijken dient u eerst de
geheugenkaart (als u die gebruikt) uit de camera te
verwijderen voordat u de camera op de USB slede
plaatst om het overbrengen van data te beginnen
(pagina 151, 157).
2. Selecteer de “PLAY” (weergave) tab, selecteer
“Favorites” (favorieten) en druk op [].
3. Gebruik [] of [] om “Show” (weergeven) te
selecteren en druk vervolgens op [SET].
• De boodschap “No Favorites File!” (geen favouriet
bestand) verschijnt als de FAVORITE map leeg is.
4. Gebruik []
Bestandsnaam
(voorwaarts) of []
(achterwaarts) om door
de bestanden in de
FAVORITE map te
bladeren.
5. Druk nadat u klaar bent met het bekijken van
de bestanden tweemaal op [MENU] om deze
functie te verlaten.
118
BEHEER VAN BESTANDEN
BELANGRIJK!
Wissen van een bestand uit de
FAVORITE map
• U kunt de bedieningshandelingen voor wissen op
pagina 112 niet gebruiken om beelden uit de
FAVORITE map te wissen. Echter door formatteren
van het geheugen (pagina 135) worden de
bestanden in de FAVORITE map gewist.
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
[MENU].
2. Selecteer de “PLAY” (weergave) tab, selecteer
“Favorites” (favorieten) en druk op [].
3. Gebruik [] of [] om “Show” (weergeven) te
selecteren en druk vervolgens op [SET].
4. Druk op [] (
).
5. Gebruik [] of [] om het bestand te
selecteren dat u uit de FAVORITE map wilt
wissen.
6. Gebruik [] of [] om “Delete” (wissen) te
selecteren en druk vervolgens op [SET].
• Selecteer “Cancel” (annuleren) om de
bestandwisfunctie te verlaten zonder iets te wissen.
7. Gebruik na het wissen van alle gewenste
bestanden [] en [] om “Cancel”
(annuleren) te selecteren en druk vervolgens
op [SET] om deze functie te verlaten.
119
BEHEER VAN BESTANDEN
Wissen van alle bestanden uit de
FAVORITE map
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
[MENU].
2. Selecteer de “PLAY” (weergave) tab, selecteer
“Favorites” (favorieten) en druk op [].
3. Gebruik [] of [] om “Show” (weergeven) te
selecteren en druk vervolgens op [SET].
4. Druk op [] (
).
5. Gebruik [] en [] om “All Files Delete” (alle
bestanden wissen) te selecteren en druk dan
op [SET].
BELANGRIJK!
• U kunt de bedieningshandelingen voor wissen op
pagina 112 niet gebruiken om beelden uit de
FAVORITE map te wissen. Echter door formatteren
van het geheugen (pagina 135) worden de
bestanden in de FAVORITE map gewist.
120
ANDERE INSTELLINGEN
ANDERE INSTELLINGEN
4. Gebruik [] en [] om de instelling te
Configureren van de geluidsinstellingen
veranderen en druk vervolgens op [SET].
U kunt verschillende geluiden configureren die dan
gespeeld worden telkens wanneer u de camera inschakelt,
de sluiterontspanningstoets halverwege of geheel indrukt of
een toetsbewerking uitvoert.
Om dit te doen:
Selecteer deze instelling:
Selecteer een ingebouwd
geluid
Sound 1 – Sound 5
(geluid 1 – 5)
Schakel het geluid uit
Off (uit)
Configureren van de geluidsinstellingen
OPMERKING
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) of
• De default geluidsinstelling voor alle bewerkingen is
“Sound 1” (geluid 1).
tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
[MENU].
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab,
selecteer “Sounds” (geluiden) en druk
vervolgens op [].
3. Gebruik [] en [] om
het geluid te selecteren
waarvan u de instelling
wilt configureren en
druk vervolgens op
[].
121
ANDERE INSTELLINGEN
Instellen van het volumeniveau
Specificeren van een beeld voor het
beginscherm
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) of
U kunt een opgenomen beeld specificeren als het beeld voor
het beginscherm, waardoor dit voor ongeveer 2 seconden
op het beeldscherm verschijnt telkens wanneer u de camera
] (REC) te
inschakelt. Door op de spanningstoets of op [
drukken. Het beginscherm verschijnt niet wanneer u [
]
(PLAY) indrukt om de camera in te schakelen.
tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
[MENU].
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab,
selecteer “Sounds” (geluiden) en druk
vervolgens op [].
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) of
tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
[MENU].
3. Gebruik [] en [] om “Volume” te
selecteren.
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab en
4. Gebruik [] en [] om de gewenste instelling
selecteer “Startup” (start) en druk vervolgens
op [].
voor het volume te specificeren en druk
vervolgens op [SET].
3. Toon m.b.v. [] en [] het beeld dat u wilt
• U kunt het volume instellen binnen het bereik lopend
van 0 (geen geluid) tot en met 7 (luidst).
gebruiken voor het beginscherm.
4. Verander de instelling m.b.v. [] en []en
druk daarna op [SET].
OPMERKING
• De default instelling voor het volume is 3.
122
Om dit te doen:
Selecteer deze instelling:
Gebruik het beeld dat op het
moment wordt getoond als het
beginschermbeeld
On (aan)
Schakel het beginscherm uit
Off (uit)
ANDERE INSTELLINGEN
BELANGRIJK!
Configureren van de instellingen voor het
spanningsuitschakelbeeld
• U kunt elk van de volgende types beelden selecteren
als het startbeeldscherm.
— Het ingebouwde startschermbeeld van de camera
— Een snapshot die u met de camera heeft
opgenomen
— Een audio snapshot die u met de camera
opgenomen heeft
• Het snapshot beeld dat u als het beginschermbeeld
selecteert, wordt opgeslagen in een speciale
geheugenplaats die het
“beginschermbeeldgeheugen” heet. Er kan per keer
slechts één beeld opgeslagen zijn in het
beginschermbeeldgeheugen. Als een nieuw
beginschermbeeld wordt geselecteerd, zal dat
nieuwe beeld het eerdere beeld uit het
beginschermbeeldgeheugen verdringen. Daarom
dient u een gescheiden kopie van het beeld in het
standaard beeldopslaggeheugen van de camera te
hebben opgeslagen als u naar een eerder
beginschermbeeld wilt teruggaan.
• Het oorspronkelijke startbeeld wordt gewist wanneer
het geheugen wordt geformatteerd (pagina 135).
• Mocht u een audio snapshot opslaan in het
startbeeldgeheugen dan wordt het geluid van het
beeld niet weergegeven als het beeld getoond wordt
tijdens het starten.
Met de spanningsuitschakelbeeldfunctie kunt u de camera
zodanig configureren dat deze een bepaald beeld in het
geheugen weergeeft telkens wanneer u de spanning van
de camera uitschakelt. U kunt een foto of een filmpje
specificeren als het spanningsuitschakelbeeld.
■ De instellingen voor het
spanningsuitschakelbeeld configureren
1. Gebruik de USB kabel om de camera aan te
sluiten op uw computer (pagina 151).
2. Verplaats de beelddata die u wenst te
gebruiken als spanning-uitvalbeeld tot
bovenaan het hoofddirectory van het
ingebouwde flash-geheugen van de camera.
• De bestandnaamextensie wordt niet weergegeven
als uw computer zodanig geconfigureerd is dat hij de
bestandnaamextensies verbergt.
Voorbeeld: CIMG0001
• Als het spanningsuitschakelbeeld op een
geheugenkaart opgeslagen ligt, let er dan op het
beeld te kopiëren naar het ingebouwde geheugen
voordat u de geheugenkaart uit de camera haalt.
123
ANDERE INSTELLINGEN
3. Verander de naam van het bestand tot één
BELANGRIJK!
van de volgende.
• Er kunnen uitsluitend snapshot- (JPEG) of
filmbestanden (AVI) gebruikt worden als het
spanningsuitschakelbeeld.
• Merk op dat de spanningsuitschakelbeeldfunctie
enkel werkt bij beelden die opgenomen zijn met deze
camera. De spanningsuitschakelbeeldfunctie kan
mogelijk niet goed werken wanneer er een ander
type beeld gespecificeerd is als het
spanningsuitschakelbeeld.
• Het formatteren van het flash-geheugen van de
camera wist het spanningsuitschakelbeeld uit.
• Wanneer zowel een stilbeeld als een film
beschikbaar is als het spanningsuitschakelbeeld, zal
de film gebruikt worden.
• Merk op dat de spanningsuitschakelbeeldfunctie niet
onderbroken kan worden wanneer hij eenmaal in
werking is gesteld. Daarom is het verstandig een
relatief korte film te selecteren als u een filmbestand
selecteerd als spanningsuitschakelbeeld.
Beeld van een snapshot: ENDING.JPG
Filmbeeld: ENDING.AVI
• Voer de volgende bestandnaam enkel in (zonder
bestandnaamextensie) als uw computer
geconfigureerd is om bestandnamen te verbergen.
Bestandnaam: ENDING
• Uw camera is nu geconfigureerd om het spanninguitvalbeeld weer te geven. Dit beeld zal telkens
verschijnen wanneer u de spanningstoets indrukt om
de camera uit te schakelen. Het spanningsuitvalbeeld verschijnt ongeacht of de camera al dan
niet een geheugenkaart bevat.
124
ANDERE INSTELLINGEN
■ Uitschakelen van de
spanningsuitschakelbeeldfunctie
Specificeren van de bestandsnaam
serienummer generatiemethode
Gebruik de volgende procedure om de methode te
specificeren voor het genereren van het serienummer dat
gebruikt wordt voor bestandsnaam (pagina 114).
1. Gebruik de USB kabel om de camera aan te
sluiten op uw computer (pagina 151).
2. Verander de naam van het huidige
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) of
spanningsuitschakelbeeld van EDING.JPG of
ENDING.AVI naar iets anders of wis het
huidige spanningsuitschakelbeeld uit het
flash-geheugen.
tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
[MENU].
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab en
selecteer “File No.” (bestandsnaam) en druk
vervolgens op [].
3. Verander de instelling m.b.v. [] en [] en
druk daarna op [SET].
125
Om dit te doen voor een juist
opgeslagen bestand:
Selecteer deze
instelling:
Sla het laatste gebruikte
bestandnummer op en verhoog dit
met één ongeacht of bestanden
uitgewist zijn of de geheugenkaart
door een nieuwe werd vervangen.
Continue
(voortzetten)
Zoek het hoogste bestandnummer in
de huidige map op en verhoog het
met één.
Reset
(terugstellen)
ANDERE INSTELLINGEN
• U kunt een alarmtijd instellen en het alarm
configureren om af te gaan ofwel eens ofwel op
hetzelfde tijdstip elke dag. U kunt het alarm ook inen uitschakelen.
Gebruiken van het alarm
U kunt maximaal drie alarmtijden configureren die de
camera een pieptoon laat geven en een gespecificeerd
beeld laat zien op het tijdstip dat u specificeerde.
Door een film (movie) of een foto met geluid te specificeren
wordt het beeld samen met het geluid weergegeven op de
toegewezen tijd. Door een spraakopname te specificeren
wordt het geluid weergegeven.
5. Druk op [DISP].
• U kunt op [SET] drukken in plaats van op [DISP] als
u het alarm wilt configureren zonder beeld.
6. Selecteer m.b.v. [] en [] het décor dat u
wilt laten verschijnen op de alarmtijd en druk
daarna op [SET].
Instellen van een alarm
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
7. Druk op [SET] nadat alle instellingen naar
[MENU].
wens zijn.
• U kunt maximaal drie alarmtijdens configureren die
“Alarm 1”, “Alarm 2” en “Alarm 3” heten.
2. Selecteer de “PLAY” (weergave) tab en
selecteer “Alarm” en druk vervolgens op [].
3. Selecteer m.b.v. [] en [] het alarm waarvan
u de instelling wilt configureren en druk
daarna op [].
4. Selecteer m.b.v. [] en [] de instelling die u
wilt veranderen en verander de geselecteerde
instelling m.b.v. [] en [].
126
ANDERE INSTELLINGEN
Stoppen van het alarm
Instellen van de klok
Als een alarmtijd bereikt wordt terwijl de camera
uitgeschakeld is, zal het alarm voor ongeveer één minuut
afgaan (of totdat u het alarm afzet) waarna de camera
ingeschakeld wordt. Om het alarm te stoppen nadat het
begonnen is kunt u op willekeurige welke toets drukken.
Als de camera zich op de USB slede bevindt wanneer het
alarm afgaat, kunt u het stilzetten door op de [USB] toets of
de [PHOTO] toets van de USB slede te drukken of op
willekeurig welke toets op de camera.
Gebruik de procedures in dit hoofdstuk om een
thuistijdzone te selecteren en om de instellingen voor de
datum en de tijd te veranderen.
BELANGRIJK!
• Let erop dat u de thuistijdzone (de zone waar u zich
op het moment bevindt) selecteert voordat u de
instellingen verandert voor de tijd en de datum.
Anders zullen de instellingen voor de tijd en de
datum automatisch veranderen wanneer u een
andere tijdzone selecteert.
BELANGRIJK!
• Merk op dat het alarm niet afgaat als de alarmtijd
bereikt wordt terwijl aan minstens één van de
volgende voorwaarden voldaan wordt.
— Terwijl de camera ingeschakeld is.
— Terwijl USB datacommunicatie aan de gang is.
— Terwijl de Photo Stand functie ingeschakeld is.
Selecteren van uw thuistijdzone
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) of de
weergavefunctie (PLAY) op [MENU].
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab,
selecteer “World Time” (wereldtijd) en druk
vervolgens op [].
• Hierdoor wordt de huidige wereldtijdzone
aangegeven.
3. Gebruik [] en [] om “Home” (thuistijd) te
selecteren en druk daarna op [].
127
ANDERE INSTELLINGEN
4. Gebruik [] en [] om “City” (stad) te
Instellen van de huidige tijd en datum
selecteren en druk vervolgens op [].
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) of
5. Gebruik [], [], [] en [] om de het
tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
[MENU].
geografische gebied te selecteren dat de
plaats bevat die u wenst voor de thuistijdzone
en druk vervolgens op [SET].
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab en
selecteer “Adjust” (bijstellen) en druk
vervolgens op [].
6. Gebruik [] en [] om de gewenste stad te
selecteren en druk vervolgens op [SET].
3. Stel de huidige tijd en de tijd in.
7. Druk na het selecteren van de gewenste stad
op [SET] om de bijbehorende zone als uw
thuistijdzone te registreren.
Om dit te doen:
Doe dit:
Veranderen van de instelling op de
plaats waar de cursor zich bevindt
Druk op [] en [].
Verplaatsen van de cursor tussen
instellingen
Druk op [] en [].
Overschakelen tussen de 12-uur en
de 24-uur tijdaanduiding.
Druk op [DISP].
4. Druk nadat alle instellingen naar wens zijn op
[SET] om ze te registreren en het
instelscherm te verlaten.
128
ANDERE INSTELLINGEN
Veranderen van de datumopmaak
Gebruiken van wereldtijd
U kunt een selectie maken uit drie verschillende opmaken
van het tonen van de datum.
U kunt het wereldtijdscherm gebruiken om een tijdzone te
bekijken die anders is van de thuistijdzone wanneer u op
vakantie gaat, enz. De wereldtijd kan de tijd tonen voor 162
steden en 32 tijdzones.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) of
tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
[MENU].
Tonen van het wereldtijdscherm
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab en
1. Druk tijdens een opnamefunctie (REC) of
selecteer “Date Style” (datumstijl) en druk
vervolgens op [].
tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
[MENU].
3. Druk op [] en [] om de instelling te
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab en
veranderen en druk vervolgens op [SET].
selecteer “World Time” (wereldtijd) en druk
vervolgens op [].
Voorbeeld: 24 december, 2004
Om de datum zo te tonen:
Selecteer deze opmaak:
04/12/24
YY/MM/DD
24/12/04
DD/MM/YY
12/24/04
MM/DD/YY
• Hierdoor wordt de huidige wereldtijdzone getoond.
3. Druk op [] en [] om “World” (wereld) te
selecteren.
Om dit te doen:
Selecteer dit:
Toon de tijd in uw thuistijdzone
Home (thuistijd)
Toon de tijd in een andere tijdzone
World (wereldtijd)
4. Druk nogmaals op [SET] om het instelscherm
te verlaten.
129
ANDERE INSTELLINGEN
6. Druk op [] en [] om
Configureren van wereldtijdinstellingen
de gewenste stad te
selecteren en druk
vervolgens op [SET].
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) of
tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
[MENU].
• Hierdoor wordt de huidige
tijd getoond in de stad die
u selecteerde.
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab en
selecteer “World Time” (wereldtijd) en druk
vervolgens op [].
7. Druk nadat alle instellingen naar wens zijn op
[SET] om de instellingen toe te passen en het
instelscherm te verlaten.
• Hierdoor wordt de huidige wereldtijdzone getoond.
3. Druk op [] en [] om “World” (wereld) te
selecteren en druk vervolgens op [].
4. Druk op [] en [] om “City” (stad) te
selecteren en druk vervolgens op [].
5. Selecteer m.b.v. [],
[], [] en [] het
gewenste geografische
gebied en druk
vervolgens op [SET].
130
ANDERE INSTELLINGEN
6. Druk nadat alle instellingen naar wens zijn op
Configureren van de
zomertijdinstellingen (DST)
[SET].
• Hierdoor wordt de huidige tijd getoond
overeenkomstig uw instelling.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) of
tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
[MENU].
7. Druk nogmaals op [SET] om het instelscherm
te verlaten.
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab en
selecteer “World Time” (wereldtijd) en druk
vervolgens op [].
• Hierdoor wordt de huidige instellingen van de
wereldtijd getoond.
3. Druk op [] en [] om “World” (wereld) te
selecteren en druk vervolgens op [].
• Selecteer “Home” (thuis) als u de instellingen voor de
thuistijd wilt configureren.
4. Gebruik [] en [] om “DST”
(zomertijdinstelling) te selecteren en druk
vervolgens op [].
5. Druk op [] en [] om de gewenste
zomertijdinstelling (DST) te selecteren.
Om dit te doen:
Selecteer dit:
Zet de huidige tijdinstelling een uur vooruit.
On (aan)
Toon de huidige tijd zoals hij werkelijk is
Off (uit)
131
ANDERE INSTELLINGEN
Veranderen van het protocol van de USB
poort
Veranderen van de displaytaal
U kunt de volgende procedure gebruiken om één van de
onderstaande tien talen te selecteren als de displaytaal.
U kunt de onderstaande procedure gebruiken om het
communicatieprotocol te veranderen van de USB poort van
de camera wanneer u aansluit op een computer, een
printer of op een ander toestel. Selecteer het protocol dat
past bij het toestel waarop u aansluit.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) of
tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
[MENU].
1. Druk tijdens de opname- (REC) of
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab en
weergavefunctie (PLAY) op [MENU].
selecteer “Language” (taal) en druk
vervolgens op [].
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab,
selecteer “USB” en druk vervolgens op [].
3. Druk op [], [], [] en [] om de instelling te
veranderen en druk vervolgens op [SET].
3. Selecteer de gewenste instelling m.b.v. [] en
: Japans
English
[] en druk vervolgens op [SET].
: Engels
Français : Frans
Bij aansluiten op dit type toestel:
Selecteer deze
instelling:
Deutsch
: German
Español
: Spaans
Italiano
: Italiaans
Computer of printer die
compatibel is met USB DIRECTPRINT (page 146)
Mass Storage
(massageheugen)
(USB DIRECT-PRINT)
Printer compatibel met PictBridge
(page 146)
PTP (PictBridge)*
Português : Portugees
: Chinees (complex)
* “PTP” is de afkorting van “Picture Transfer Protocol”
(Protocol voor het overzenden van beelden).
: Chinees (vereenvoudigd)
: Koreaans
132
ANDERE INSTELLINGEN
• PTP (PictBridge) vereenvoudigt het oversturen van
beelddata naar het aangesloten toestel.
• Mass Storage (massageheugen) (USB DIRECTPRINT) zorgt er voor dat de camera de computer
beschouwt als een extern opslagmedium. Gebruik
deze instelling voor het allerdaagse oversturen van
beelden van de camera naar de computer (waarbij u
dan de meegeleverde Photo Loader applicatie kunt
gebruiken).
Configureren van de [ ] (REC) en [ ]
(PLAY) toets en spannings in/uit functies
U kunt de volgende procedure gebruiken om de spanning
van de [ ] (REC) en de [ ] (PLAY) toetsen te
configureren zodat de spanning in- of uitgeschakeld wordt
telkens bij indrukken van deze toetsen.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) of de
weergavefunctie (PLAY) op [MENU].
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab,
selecteer “REC/PLAY” (opname/weergave) en
druk daarna op [].
3. Selecteer de gewenste instelling d.m.v. [] en
[] en druk vervolgens op [SET].
133
ANDERE INSTELLINGEN
Om deze bewerking te configureren:
Selecteer deze
instelling:
De spanning wordt ingeschakeld bij
indrukken van [
] (REC) of [
]
(PLAY) (maar wordt niet
uitgeschakeld)
Power On
(spanning aan)
De spanning wordt in- of uitgeschakeld
bij indrukken van [
] (REC) tijdens
de opnamefunctie (REC) of bij
indrukken van [
] (PLAY) tijdens de
weergavefunctie (PLAY)
Power On/Off
(spanning aan/uit)
De spanning wordt niet in- of
uitgeschakeld bij indrukken van [
] (PLAY)
(REC) of [
Disable
(niet geactiveerd)
]
BELANGRIJK!
• Wanneer de stand “Power On/Off” (spanning aan/uit)
geselecteerd is, wordt de camera uitgeschakeld bij
indrukken van [ ] (REC) tijdens de opnamefunctie
(REC) of bij indrukken van [ ] (PLAY) tijdens de
weergavefunctie (PLAY).
• Bij indrukken van [ ] (REC) tijdens de
weergavefunctie (PLAY). Wordt overgeschakeld naar
de opnamefunctie (REC) terwijl bij indrukken van
[ ] (PLAY) tijdens de opnamefunctie (REC) naar de
weergavefunctie (PLAY) wordt geschakeld.
OPMERKING
• De oorspronkelijke defaultinstelling is “Power On”
(spanning aan).
134
ANDERE INSTELLINGEN
2. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) of
Formatteren van het ingebouwde geheugen
tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
[MENU].
Mocht u het ingebouwde geheugen formatteren dan wordt
alle opgeslagen data uitgewist.
3. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab en
BELANGRIJK!
selecteer “Format” (formaat) en druk
vervolgens op [].
• Merk op dat data die gewist is door formatteren niet
meer kan worden herkregen. Controleer dus dat u
geen enkele data in het geheugen nodig heeft
voordat u het gaat formatteren.
• Het formatteren van het geheugen wist alle
bestanden uit het geheugen, inclusief bestanden uit
de FAVORITE map (pagina 116), beveiligde
bestanden (pagina 115) en gebruikersinstellingen
van de BESTSHOT functie (pagina 73).
• Het startscherm (pagina 122) en het
stroomuitschakelbeeld (pagina 123) worden bij
formatteren van het geheugen gewist.
4. Gebruik [] en [] om “Format” (formatteren)
te selecteren en druk vervolgens op [SET].
• Selecteer “Cancel” (annuleren) om de formatteerfunctie
te verlaten zonder te formatteren.
1. Controleer dat er geen geheugenkaart in de
camera geladen is.
• Mocht er zich toch een geheugenkaart in de camera
bevinden, verwijder deze dan (pagina 138).
135
GEBRUIKEN VAN EEN GEHEUGENKAART
GEBRUIKEN VAN EEN GEHEUGENKAART
U kunt de opslagmogelijkheden van
uw camera uitbreiden door een los
verkrijgbare geheugenkaart (SD
geheugenkaart of MultiMediaCard)
te gebruiken. U kunt ook bestanden
kopiëren van het ingebouwde flashgeheugen naar een geheugenkaart
en van een geheugenkaart naar
flashgeheugen.
BELANGRIJK!
• Gebruik bij deze camera enkel een SD
geheugenkaart of een MultiMediaCard (MMC). Voor
andere types kaarten wordt een juiste werking niet
gegarandeerd.
• Zie de gebruiksaanwijzing van de geheugenkaart
voor informatie hoe u deze kunt gebruiken.
• Bepaalde types kaarten kunnen de
verwerkingssnelheid afremmen.
• SD geheugenkaarten hebben een
schrijfbeveiligingsschakelaar die u kunt gebruiken
voor beveiliging tegen onverhoeds uitwissen van
beelddata. Merk echter op dat als u een SD
geheugenkaart beveiligt, u de schrijfbeveiliging dient
te verwijderen telkens wanneer u op de kaart wilt
opnemen, hem wilt formatteren of eventueel
bestanden wilt uitwissen.
• Elektrostatische lading, elektrische storing en andere
fenomenen kunnen er de oorzaak van zijn dat data
beschadigd wordt en zelfs verloren gaat. Zorg er
altijd voor op welke wijze dan ook belangrijke data op
andere media te backuppen (CD-R, CD-RW, MO
disk, harde schijf van een computer, enz.)
• Gewoonlijk worden bestanden opgeslagen in het flashgeheugen. Wanneer u echter een geheugenkaart
insteekt, zal de camera automatisch bestanden op de
kaart opslaan.
• Merk op dat u geen bestanden kunt opslaan in het
ingebouwde geheugen terwijl een geheugenkaart in de
camera gestoken is.
136
GEBRUIKEN VAN EEN GEHEUGENKAART
2. Plaats de geheugenkaart
Gebruiken van een geheugenkaart
zodanig dat de achterkant in
dezelfde richting wijst als
het monitorscherm van de
camera en schuif de kaart
vervolgens in de kaartgleuf.
BELANGRIJK!
• Zorg ervoor dat u de camera uitschakelt voordat u
een geheugenkaart insteekt of verwijdert.
• Let er op dat u de camera in de juiste richting
insteekt. Probeer nooit een geheugenkaart in de
sleuf te drukken terwijl u weerstand voelt.
Insteken van een geheugenkaart in de
camera
1. Druk tegen het deksel van
Voorkant
het accucompartiment aan
de onderkant van de
camera, schuif het deksel in
de door de pijl aangegeven
richting en open het dan.
3. Sluit het deksel van het
accucompartiment en schuif
het vervolgens in de door de
pijl aangegeven richting.
137
Achterkant
GEBRUIKEN VAN EEN GEHEUGENKAART
Verwijderen van een geheugenkaart uit
de camera
Formatteren van een geheugenkaart
Mocht u een geheugenkaart formatteren dan wordt alle
data uitgewist die is opgeslagen op de kaart.
1. Druk de geheugenkaart in
BELANGRIJK!
de richting van de camera
en laat hem dan los.
Hierdoor komt de kaart
gedeeltelijk uit de camera.
• Gebruik voor het formatteren van een geheugenkaart
altijd de camera. Formatteren van een
geheugenkaart kan ook met een computer worden
uitgevoerd maar dat zal dataverwerking door de
camera vertragen. Bij een SD kaart, als u deze op
een computer geformatteerd wordt, kan dit er toe
leiden dat de kaart niet meer voldoet aan het SD
formaat, problemen veroorzaken met de
compatibiliteit en andere problemen met de werking.
• Merk op dat data die gewist is door formatteren van
een geheugenkaart niet meer kan worden herkregen.
Controleer dus dat u geen enkele data op de
geheugenkaart nodig heeft voordat u deze gaat
formatteren.
• Het formatteren van een geheugenkaart wist alle
bestanden, inclusief bestanden die beveiligd zijn
(pagina 115).
2. Trek de geheugenkaart uit de sleuf.
BELANGRIJK!
• Steek nooit een ander voorwerp dan een
geheugenkaart in de kaartsleuf van de camera. Dit
kan namelijk schade toebrengen aan zowel de
camera als de kaart.
• Mocht water of een ongepast voorwerp ooit de
kaartsleuf binnendringen, schakel dan onmiddellijk
de camera uit, verwijder de accu en neem contact op
met de dealer of met de dichtstbijzijnde erkende
CASIO onderhoudswerkplaats.
• Verwijder de kaart nooit uit de camera terwijl de
groen bedrijfsindicator aan het knipperen is. Hierdoor
kan het opslaan van een bestand namelijk mislukken
en zelfs schade toegebracht worden aan de
geheugenkaart.
138
GEBRUIKEN VAN EEN GEHEUGENKAART
1. Steek een geheugenkaart in de camera.
Voorzorgsmaatregelen voor de
geheugenkaart
2. Schakel de camera in. Schakel vervolgens de
• Mocht een geheugenkaart zich abnormaal gedragen, dan
zal hij waarschijnlijk weer normaal werken als hij opnieuw
gerformatteerd wordt. Het wordt echter aanbevolen meer
dan één geheugenkaart mee te nemen wanneer u de
camera op een plaats ver van uw huis of kantoor
gebruikt.
• Het wordt aanbevolen een geheugenkaart te formatteren
voordat u hem voor de eerste maal in gebruik neemt of
wanneer de door u gebruikte kaart de oorzaak lijkt te zijn
van abnormale beelden.
• Voordat u de formaatfunctie gebruikt, dient u eerst te
controleren dat de accu geheel opgeladen. Mocht de
stroom namelijk uitvallen tijdens het formatteren dan kan
dit onjuist formatteren van de disk tot gevolg hebben
maar bovendien de geheugenkaart beschadigen en
onbruikbaar maken.
opnamefunctie (REC) of de weergavefunctie
(PLAY) in en druk op de [MENU] toets.
3. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab en
selecteer “Format” (formatteren) en druk
vervolgens op [].
4. Gebruik [] of [] om “Format” (formatteren)
te selecteren en druk vervolgens op [SET].
• Selecteer “Cancel” (annuleren) om de
formatteerfunctie te verlaten zonder te formatteren.
139
GEBRUIKEN VAN EEN GEHEUGENKAART
3. Selecteer de “PLAY”
Kopiëren van bestanden
(weergave) tab,
selecteer “Copy”
(kopiëren) en druk
vervolgens op [].
Gebruik de onderstaande procedures om bestanden tussen
het ingebouwde geheugen en een geheugenkaart te
kopiëren.
BELANGRIJK!
4. Gebruik [] of [] om “Built-in
• Enkel snapshots, filmbestanden en audio snapshot
en spraakopnamebestanden die met deze camera
zijn opgenomen kunnen worden gekopiëerd. Andere
bestanden kunnen niet worden gekopiëerd.
• Bestanden in de FAVORITE map kunnen niet
worden gekopieerd.
• Bij het kopiëren van een audio snapshot, worden
zowel het beeldbestand als het geluidsbestand
gekopieerd.
Card”
(ingebouwd geheugen
geheugenkaart) te
selecteren en druk vervolgens op [SET].
• Hierdoor wordt het kopiëren gestart en de
boodschap “Busy.... Please Wait…” (bezig…
wachten a.u.b…) getoond.
• Nadat het kopiëren voltooid is toont het beeldscherm
het laatste bestand in de map.
Kopiëren van alle bestanden in het
ingebouwde geheugen naar een
geheugenkaart
1. Steek een geheugenkaart in de camera.
2. Schakel de camera in. Schakel de
weergavefunctie (PLAY) in en druk op
[MENU].
140
GEBRUIKEN VAN EEN GEHEUGENKAART
4. Gebruik [] of [] om “Copy” (kopiëren) te
Kopiëren van een bestand van een
geheugenkaart naar het ingebouwde
geheugen
selecteren en druk vervolgens op [SET].
• Hierdoor wordt het kopiëren gestart en de
boodschap “Busy.... Please Wait…” (bezig…
wachten a.u.b…) getoond.
Met deze procedure kunt u één bestand per keer kopiëren.
• Het bestand verschijnt opnieuw op het beeldscherm
nadat het kopiëren voltooid is.
1. Voer de stappen 1 tot en met 3 van de
• Herhaal de stappen 3 tot en met 4 om eventueel
andere beelden te kopiëren, indien dit gewenst is.
procedure onder “Kopiëren van alle
bestanden in het ingebouwde geheugen naar
een geheugenkaart” uit.
5. Druk op [MENU] om de kopieerfunctie te
verlaten.
2. Gebruik [] of [] om “Card
Built-in”
(geheugenkaart
ingebouwd geheugen) te
selecteren en druk vervolgens op [SET].
OPMERKING
• Bestanden worden gekopieerd naar de map in het
ingebouwde geheugen waarvan de naam het
grootste nummer heeft.
3. Gebruik [] of [] om het bestand te
selecteren dat u wilt kopiëren.
141
AFDRUKKEN VAN BEELDEN
AFDRUKKEN VAN BEELDEN
■ Afdrukken met een computer
Een digitale camera geeft u een aantal verschillende
methoden voor het afdrukken van de beelden die hij heeft
opgenomen. De drie belangrijkste afdrukmethoden worden
hieronder beschreven. Gebruik de methode die het beste
past bij uw behoefte.
Windows gebruikers
De camera wordt geleverd met de Photo Loader en
Photohands applicaties (pagina 175) die op een Windows
computer geïnstalleerd kunnen worden voor het
oversturen, het beheren en het afdrukken van beelden. Zie
“Bekijken van beelden met een computer” (pagina 151) en
“Installeren van de software van de CD-ROM” (pagina 174)
voor nadere details.
■ Professionele afdrukdienst
Met de DPOF functie van de camera kunt u specificeren
welke beelden u wilt afdrukken en hoeveel afdrukken u wilt
hebben. Neem de geheugenkaart vervolgens naar een
professionele afdrukdienst waar zij de beelden zullen
afdrukken overeenkomstig de specificaties die u had
aangebracht. Zie “DPOF” (pagina 143) voor nadere details.
BELANGRIJK!
• Zie de pagina’s waaraan gerefereerd wordt in de
bovenstaande informatie voor meer aanwijzingen
over het aansluiten van de camera op een computer.
De procedures voor het beheren van beelden
worden in de volgende pagina’s van dit hoofdstuk
gegeven.
■ Direct afdrukken met een printer die
uitgerust is met een kaartgleuf of die USB
DIRECT-PRINT of PictBridge ondersteunt
Met de DPOF functie van de camera kunt u specificeren
welke beelden u wilt afdrukken en hoeveel afdrukken u wilt
hebben. Om de beelden vervolgens af te drukken kunt u de
geheugenkaart in de printer steken die voorzien is van een
kaartgleuf of u kunt de camera aansluiten op een printer
die USB DIRECT-PRINT of PictBridge ondersteunt. Zie
“DPOF” (pagina 143) en “Gebruiken van PictBridge en
USB DIRECT-PRINT” (pagina 146) voor nadere details.
142
AFDRUKKEN VAN BEELDEN
Macintosh gebruikers
De camera wordt geleverd met Photo Loader voor
Macintosh die geïnstalleerd kan worden voor het
oversturen en het beheren van beelden maar niet voor het
afdrukken ervan. Gebruik los in de handel verkrijgbare
software voor het afdrukken van de beelden met een
Macintosh. Zie “Bekijken van beelden met een computer”
(pagina 151) en “Installeren van de software van de CDROM” (pagina 174) voor nadere details.
DPOF
De letters “DPOF” zijn de afkorting van “Digital
Print Order Format” hetgeen een formaat is
voor opnemen op een geheugenkaart of een
ander medium met informatie welke digitale
camerabeelden afgedrukt dienen te worden
en hoeveel kopieën.
Daarna kunt u op een DPOF-compatibele
printer of bij een professionele drukkerij
afdrukken maken overeenkomstig de
instellingen voor de bestandsnaam en het
aantal kopieën zoals opgeslagen is op de
kaart.
Met deze camera dient u altijd beelden te selecteren door
ze te bekijken via het beeldscherm. Specificeer beelden
niet door alleen naar de bestandsnaam te kijken zonder de
inhoud van het bestand ook te bekijken.
BELANGRIJK!
• Zie de pagina’s waaraan gerefereerd wordt in de
bovenstaande informatie voor aanwijzingen over het
aansluiten van de camera op een computer. De
procedures voor het beheren van beelden worden in
de volgende pagina’s van dit hoofdstuk gegeven.
■ DPOF instellingen
Bestandsnaam,
aantal kopieën,
datum
143
AFDRUKKEN VAN BEELDEN
5. Specificeer het aantal kopieën m.b.v. [] en
Configureren van de afdrukinstellingen
voor een enkel beeld
[].
• U kunt maximaal 99 specificeren voor het aantal
kopieën. Specificeer 00 als u het beeld niet afgedrukt
wilt hebben.
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
[MENU].
6. Druk op [DISP] zodat
wordt getoond om
datumafstempeling voor de afdrukken in te
schakelen.
2. Selecteer de “PLAY”
(weergave) tab,
selecteer “DPOF” en
druk vervolgens op
[].
•
12
1
geeft aan dat tijdsvastlegging (date stamping)
ingeschakeld is.
12
1
niet wordt getoond om de
• Druk op [DISP] zodat
datumafstempeling uit te schakelen.
12
3. Selecteer “Select images” (selecteer beelden)
1
• Herhaal de stappen 4 tot en met 6 als u andere
beelden wilt configureren voor het afdrukken.
m.b.v. [] en [] en druk daarna op [].
7. Druk op [SET] om ze toe te passen nadat alle
4. Toon het te gewenste
instellingen zijn zoals u wilt.
beeld m.b.v. [] en [].
144
AFDRUKKEN VAN BEELDEN
5. Druk op [DISP] zodat
wordt getoond om
datumafstempeling voor de afdrukken in te
schakelen.
Configureren van de afdrukinstellingen
voor alle beelden
•
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
[MENU].
12
1
geeft aan dat tijdsvastlegging (date stamping)
ingeschakeld is.
12
1
niet wordt getoond om de
• Druk op [DISP] zodat
datumafstempeling uit te schakelen.
12
2. Selecteer de “PLAY” (weergave) tab, selecteer
“DPOF” en druk vervolgens op [].
1
6. Druk op [SET] om ze toe te passen nadat alle
instellingen zijn zoals u wilt.
3. Selecteer “All images” (alle beelden) m.b.v.
[] en [] en druk daarna op [].
BELANGRIJK!
4. Specificeer het aantal
• Brengt u een geheugenkaart naar een professionele
afdrukdienst vergeet dan niet te vertellen dat de
kaart DPOF instellingen bevat met informatie over
het aantal afdrukken. Als u die informatie niet
doorgeeft kunnen ze mogelijk onverhoeds alle
beelden op de kaart afdrukken inclusief eventuele
beelden die u niet nodig heeft.
• Merk op dat sommige professionele afdrukdiensten
PDOF drukken niet ondersteunen. Controleer dit
voordat u een bestelling plaatst bij die afdrukdienst.
• Sommige printers kunnen instellingen hebben die de
tijdsvastlegging (date stamp) en/of het DPOF
afdrukken uitschakelen. Zie de gebruiksaanwijzing
van de printer voor details aangaande het
inschakelen van deze functies.
kopieën m.b.v. [] en
[].
• U kunt maximaal 99
specificeren voor het
aantal kopieën.
Specificeer 00 als u het
beeld niet afgedrukt wilt
hebben.
145
AFDRUKKEN VAN BEELDEN
Afdrukken van een enkel beeld
Gebruiken van PictBridge en USB
DIRECT-PRINT
1. Druk tijdens de opname- (REC) of
U kunt de camera direct op een
printer aansluiten die PictBridge of
USB DIRECT-PRINT ondersteunt
waarna u beelden kunt selecteren
en afdrukken m.b.v. het
beeldscherm en de
bedieningsorganen van de camera.
Met de DPOF ondersteuning
(pagina 143) kunt u ook
specificeren welke beelden u wilt
afdrukken en hoeveel afdrukken u
wilt hebben.
• PictBridge is een standaard die
samengesteld werd door de
Camera en Imaging Products
Association (CIPA).
• USB DIRECT-PRINT is een
standaard die voorgesteld werd
door de Seiko Epson
maatschappij.
weergavefunctie (PLAY) op [MENU].
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab,
selecteer “USB” en druk vervolgens op [].
3. Selecteer de gewenste instelling m.b.v. [] en
[] en druk vervolgens op [SET].
Bij aansluiten op dit type toestel:
Selecteer deze
instelling:
Computer of printer die
compatibel is met USB DIRECTPRINT
Mass Storage
(massageheugen)
(USB DIRECT-PRINT)
Printer compatibel met PictBridge
PTP (PictBridge)
• Mass Storage (massageheugen) (USB DIRECTPRINT) zorgt er voor dat de camera de computer
beschouwt als een extern opslagmedium. Gebruik
deze instelling voor het allerdaagse oversturen van
beelden van de camera naar de computer (waarbij u
dan de meegeleverde Photo Loader applicatie kunt
gebruiken).
• PTP (PictBridge) vereenvoudigt het oversturen van
beelddata naar het aangesloten toestel.
146
AFDRUKKEN VAN BEELDEN
4. Gebruik de met de camera meegeleverde USB
9. Selecteer “1 Image” in
kabel om de USB slede aan te sluiten op een
printer.
het afdrukmenu en
druk dan op [SET].
• Selecteer het beeld dat u
wilt afdrukken.b.v. [] en
[].
USB
• U kunt tijdsvastlegging
(time stamp) van het beeld in- en uitschakelen door
op [DISP] te drukken. De
icoon geeft aan dat
tijdsvastlegging ingeschakeld is.
12
1
10. Gebruik [] en [] op
het beeldscherm van
de camera om “Print”
(afdrukken) te
selecteren en druk
vervolgens op [SET].
• Sluit tevens de netadapter aan op de USB slede en
steek de netadapter aan op een stopcontact.
• Werkt de camera op de accu zonder gebruik van de
netadapter dan dient u er op te letten dat de accu
volledig opgeladen is.
• Hierdoor wordt het
afdrukken gestart en verschijnt de boodschap
“Busy…. Please wait…” (wachten aub) op het
beeldscherm. De boodschap zal na korte tijd
verdwijnen zelfs als het afdrukken nog steeds
plaatsvindt. Als op een cameratoets gedrukt wordt
terwijl het afdrukken nog plaats vindt, verschijnt de
boodschap opnieuw.
5. Zet de camera op de USB slede.
6. Schakel de printer in.
7. Leg papier in de printer voor het afdrukken
van beelden.
8. Druk op de [USB] toets van de USB slede.
• Het afdrukmenu verschijnt nadat het afdrukken is
voltooid.
• Dit toont het afdrukmenu op het beeldscherm van de
camera.
147
AFDRUKKEN VAN BEELDEN
• Herhaal het bovenstaande vanaf stap 9 om opnieuw
te drukken.
Afdrukken van een groep beelden
1. Volg de PDOF procedure op pagina 144 om de
11. Druk nadat u klaar bent met het afdrukken op
beelden in het bestandsgeheugen te
specificeren die u wilt afdrukken.
de [USB] toets van de USB slede en schakel
vervolgens de camera uit.
2. Voer de stappen 1 tot en met 8 van de
procedure “Afdrukken van een enkel beeld”
uit op pagina 146.
3. Selecteer “DPOF” in het afdrukmenu en druk
dan op [SET].
4. Gebruik [] en [] op het beeldscherm van de
camera om “Print” (afdrukken) te selecteren
en druk vervolgens op [SET].
• Hierdoor wordt het afdrukken gestart en verschijnt de
boodschap “Busy…. Please wait…” (wachten aub)
op het beeldscherm. De boodschap zal na korte tijd
verdwijnen zelfs als het afdrukken nog steeds
plaatsvindt. Als op een cameratoets gedrukt wordt
terwijl het afdrukken nog plaats vindt, verschijnt de
boodschap opnieuw.
• Het afdrukmenu verschijnt nadat het afdrukken is
voltooid.
148
AFDRUKKEN VAN BEELDEN
• Hierdoor wordt automatisch het afdrukken van de
beelden gestart die u eerder gespecificeerd had
m.b.v. de DPOF procedure.
Voorzorgsmaatregelen voor het
afdrukken
• Herhaal het bovenstaande vanaf stap 3 om opnieuw
af te drukken.
• Zie de documentatie niet met uw printer wordt
meegeleverd voor informatie aangaande de drukkwaliteit
en de papierinstellingen.
• Neem contact op met de fabrikant van de printer voor
nadere informatie aangaande modellen die PictBridge en
USB DIRECT-PRINT en opwaarderingen (upgrade), enz.
ondersteunen.
• Verbreek nooit de aansluiting van de USB kabel of bedien
de camera of de USB slede nooit tijdens het afdrukken.
Hierdoor zal namelijk een foutlezing optreden bij de
printer.
• Er verschijnt een boodschap op het beeldscherm
gevolgd door het DPOF instelscherm (pagina 144)
als er op het moment geen DPOF instellingen
geconfigureerd zijn bij de camera om de controle
over het afdrukken uit te voeren. Mocht dit het geval
zijn, configureer dan de gewenste DPOF instellingen
en voer stap 6 van de bovenstaande procedure
opnieuw uit.
• Selecteer “DPOF” op het afdrukmenu om het DPOF
instellingenscherm te tonen (pagina 144) als u de
huidige DPOF instellingen wilt veranderen.
5. Druk nadat u klaar bent met het afdrukken op
de [USB] toets van de USB slede en schakel
vervolgens de camera uit.
149
AFDRUKKEN VAN BEELDEN
PRINT Image Matching II
Exif Print
Beelden bevatten PRINT Image
Matching II data (functie instelling en
andere camera instelinformatie). Een
printer die Print Image Matching II
ondersteunt leest deze data en stelt het
afgedrukte beeld automatisch bij zodat
de beelden worden afgedrukt op de
manier die u in gedachten had toen u
de beelden opnam.
Exif Print is een
internationaal ondersteund,
open standaard
bestandformaat waarmee
het mogelijk is om
levendige digitale beelden
met getrouwe kleuren weer
te geven. Bij Exif 2.2
bevatten bestanden een
groot aantal data
aangaande de opname
omstandigheden die door
een Exif Print printer
kunnen worden
geïnterpreteerd om
afdrukken te produceren die
er beter uit zien.
* Seiko Epson Corporation heeft de
auteursrechten voor PRINT Image
Matching en PRINT Image Matching II.
BELANGRIJK!
• Informatie aangaande de beschikbaarheid van Exif
Print compatibele printermodellen kan verkregen
worden bij elke fabrikant van printers.
150
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
Na de USB slede te hebben gebruikt om een USB
aansluiting te maken tussen de camera en de computer,
kunt u de computer gebruiken om beelden in het
bestandsgeheugen te bekijken en een kopie op te slaan op
de harde schijf van de computer of een ander
opslagmedium. Om dit te bewerkstelligen dient u eerst de
USB driver te installeren op de computer vanaf de CDROM (CASIO Digital Camera Software) die meegeleverd
wordt met de camera.
Merk op dat de procedure die u dient te volgen afhangt van
of u een computer gebruikt die onder Windows (zie
hieronder) of onder Macintosh (zie pagina 157) draait.
Gebruik van de camera met een Windows
computer
Hieronder volgende de algemene stappen voor het
bekijken en kopiëren van bestanden van een computer die
draait onder Windows. U kunt details aangaande elke
bedieningshandeling vinden in de procedures die hieronder
uiteen gezet worden. Merk op dat u tevens dient te
verwijzen naar de documentatie die meegeleverd wordt
met uw computer voor overige informatie aangaande de
USB aansluitingen, enz.
1. Als uw computer onder Windows 98, Me of 2000
draait, installeer dan het USB aanstuurprogramma op
uw computer.
• U hoeft deze stap slechts eenmaal uit te voeren,
nameljk de eerste maal dat u op uw computer
aansluit.
• Als u Windows XP gebruikt is het overbodig om het
USB aanstuurprogramma te installeren.
2. Gebruik de USB slede om een aansluiting tot stand te
brengen tussen de camera en de computer.
3. Bekijk en kopiëer de gewenste beelden.
151
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
1. Wat u het eerst dient te doen hangt af van of
BELANGRIJK!
uw computer draait onder Windows 98/Me/
2000 of onder Windows XP.
• Als u bestanden wilt overzetten van het ingebouwde
geheugen van de camera naar een computer, let er
dan op dat er zich geen geheugenkaart bevindt in de
camera voordat u de camera op de USB slede plaatst.
• Als de accu uitgeput dreigt te raken terwijl u geen
netadapter gebruikt kan het gebeuren dat de
datacommunicatie stopt en de camera zichzelf
uitschakelt. Het wordt aanbevolen de speciale
netadapter te gebruiken om de camera van stroom te
voorzien tijdens datacommunicatie.
• Werkt de camera op de accu zonder gebruik van de
netadapter dan dient u er op te letten dat de accu
volledig opgeladen is.
■ Windows 98/Me/2000 gebruikers
• Start vanaf stap 2 om het USB aanstuurprogramma
te installeren.
• Merk op dat de voorbeeldinstallatie die hier wordt
gepresenteerd Windows 98 gebruikt.
■ Windows XP gebruikers
• Het installeren van het USB aanstuurprogramma is
overbodig zodat u meteen door kunt gaan naar stap 6.
2. Leg de gebundelde CD-ROM (CASIO Digital
Breng geen aansluiting tot stand tussen de camera en
de computer voordat u de USB driver installeert bij de
computer. Doet u dat wel dan zal de computer niet in
staat zijn de camera te herkennen.
• Bij het gebruik van Windows 98, Me en 2000 is het
nodig om de USB driver te installeren. Sluit de camera
niet aan op een computer die onder één van de
bovengenoemde besturingssystemen draait zonder de
USB driver eerst te installeren.
• Wanneer u Windows XP gebruikt is het niet nodig om
de USB driver te installeren.
Camera Software) in de CD-ROM drive van uw
computer.
3. Click op een menuscherm dat verschijnt op
“Nedelands”.
4. Klik [USB driver] en vervolgens [Installeer].
• Hierdoor wordt het installeren gestart.
• De volgende stappen laten zien hoe het installeren in
zijn werk gaat bij de Engelse versie van Windows.
152
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
5. Selecteer op het scherm dat verschijnt nadat
het installeren voltooid is het aankruisvakje
“Yes, I want to restart my computer now” (Ja,
ik wil mijn computer opnieuw starten) en klik
[Finish] (Beëindigen) om uw computer te
herstarten.
5,3V gelijkspanning [DC IN 5.3V]
6. Sluit de gebundelde netadapter aan op de [DC
IN 5.3V] (5,3V gelijkspanningsingang)
aansluiting van de USB slede en steek de
stekker in het stopcontact.
• Werkt de camera op de accu zonder gebruik van de
netadapter dan dient u er op te letten dat de accu
volledig opgeladen is.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
• Merk op dat de vorm van de netadapter afhangt van
het land waar de camera wordt aangeschaft.
153
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
7. Sluit de USB kabel die met de camera
8. Druk tijdens de opname- (REC) of
gebundeld is aan op de USB slede en op de
USB poort van uw computer.
USB poort
USB kabel
(gebundeld)
weergavefunctie (PLAY) op [MENU].
9. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab,
selecteer “USB” en druk vervolgens op [왘].
Aansluiting B
10. Selecteer de “Mass Storage (USB DIRECTPRINT)” (massageheugen) m.b.v. [왖] en [왔]
en druk vervolgens op [SET].
Aansluiting A
11. Plaats de camera in de USB slede na eerst te
hebben gecontroleerd dat hij is
uitgeschakeld.
[USB]
• Plaats de camera niet op de USB slede wanneer hij
nog ingeschakeld is.
• Let op bij het aansluiten van de USB kabel op de
USB slede en uw computer. USB poorten en
kabelstekkers hebben een speciale vorm die maar
op één manier past.
• Steek de USB kabelstekkers stevig en zover
mogelijk in de poorten. Als de aansluitingen niet
goed tot stand zijn gebracht, zal een juiste werking
niet plaats kunnen vinden.
154
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
12. Druk op de [USB] toets van de USB slede.
13. Dubbelklik “Deze computer” op uw computer.
• Hierdoor verschijnt het dialoogvenster “Wizard
Nieuwe hardware” terwijl de computer automatisch
het bestandsgeheugen afspeurt. Nadat u het USB
aanstuurprogramma geïnstalleerd heeft zal het
“Wizard Nieuwe hardware” dialoogvenster niet langer
verschijnen wanneer u de bovenstaande stappen
uitvoert om een USB aansluiting tot stand te
brengen.
• Als uw computer onder Windows XP draait, klik dan
op [Start] en vervolgens op [Deze computer].
14. Dubbelklik “Verwisselbare schijf”.
• Uw computer ziet het bestandengeheugen als een
uitneembare disk.
15. Dubbelklik de “Dcim” map.
• Door indrukken van de [USB] toets wordt de USB
functie ingeschakeld waardoor de [USB] indicator
van de USB slede groen gaat branden (pagina 187).
16. Dubbelklik de map die het gewenste beeld
bevat.
• Op dat moment zullen sommige besturingssystemen
een “Verwisselbare schijf” dialoogvenster
weergegeven. Als uw besturingssysteem dat doet,
sluit het dialoogvenster dan.
17. Dubbelklik het bestand dat het beeld bevat
dat u wilt bekijken.
• Zie “Geheugendirectorystructuur” op pagina 163 voor
informatie aangaande bestandnamen.
18. Voer afhankelijk van het besturingssysteem
één van de volgende procedures uit om de
bestanden op te slaan, indien u dat wilt.
[USB] toets
[USB] indicator
155
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
■ Windows 98, 2000, Me
BELANGRIJK!
• Gebruik uw computer nooit om beelden die
opgeslagen zijn in het ingebouwde geheugen van de
camera of op de geheugenkaart te bewerken,
wissen, verplaatsen of hernoemen. Dit kan namelijk
problemen veroorzaken bij de beeldbeheerdata die
door de camera gebruikt wordt waardoor het
onmogelijk kan worden om beelden via de camera
weer te geven of er kan een foutlezing verkregen
worden bij de waarde die getoond wordt door de
camera voor het aantal beelden. Kopiëer de beelden
eerst naar het geheugen van uw computer voordat u
ze bewerkt, wist, verplaatst of hernoemt.
1.Klik in het bestandsgeheugen (verwisselbare schijf)
van de camera bij de “Dcim” map op de rechtertoets
van de muis.
2. Klik [Kopiëren] in het snelkoppelmenu dat verschijnt.
3. Dubbelklik op [Mijn documenten] om dit te openen.
4. Klik in het [Bewerken] menu van Mijn documenten op
[Plakken].
• Hierdoor wordt de “Dcim” map (die de
beeldbestanden bevat) gekopieerd naar de “Mijn
documenten” map.
19. Gebruik afhankelijk van de versie van
■ Windows XP
Windows die u gebruikt één van de volgende
procedures om de USB aansluiting tot een
einde te brengen.
1. Klik in het bestandsgeheugen (verwisselbare schijf)
van de camera bij de “Dcim” map op de rechtertoets
van de muis.
2. Klik [Kopiëren] in het snelkoppelmenu dat verschijnt.
■ WindowsMe/98/XP gebruikers
3. Klik op [Start] en daarna op [Mijn documenten].
• Na op de [USB] toets op de USB slede te hebben
gedrukt en te hebben gecontroleerd dat de [USB]
indicator niet langer brandt, verwijder pas daarna de
camera van de USB slede.
4. Klik in het [Bewerken] menu van Mijn documenten op
[Plakken].
• Hierdoor wordt de “Dcim” map (die de
beeldbestanden bevat) gekopieerd naar de “Mijn
documenten” map.
156
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
■ Windows2000 gebruikers
Gebruik van de camera met een
Macintosh computer
• Klik kaartonderhoud in de taaklade en schakel het
drivenummer uit dat toegewezen is aan de camera.
Na op de [USB] toets op de USB slede te hebben
gedrukt en te hebben gecontroleerd dat de [USB]
indicator niet langer brandt, verwijder pas daarna de
camera van de USB slede.
Hieronder volgend de algemene stappen voor het bekijken
en kopiëren van bestanden van een computer die draait
onder Macintosh.
U kunt details aangaande elke bedieningshandeling vinden
in de procedures die hieronder uiteen gezet worden. Merk
op dat u tevens dient te verwijzen naar de documentatie
die meegeleverd wordt met uw Macintosh voor overige
informatie aangaande de USB aansluiting, enz.
Voorzorgsmaatregelen voor de USB
aansluiting
BELANGRIJK!
• Zorg ervoor de documentatie te lezen die met uw
computer meegeleverd wordt voor belangrijke informatie
aangaande USB aansluitingen.
• Laat hetzelfde beeld niet voor lange tijd op het
beeldscherm van uw computer staan. Hierdoor kan het
beeld ‘inbranden’ op het scherm.
• Verbreek nooit de aansluiting van de USB kabel of bedien
de camera of de USB slede nooit terwijl data
communicatie aan de gang is. Hierdoor kan data
beschadigd raken.
• Deze camera ondersteunt bediening niet met een
computer die draait op Mac OS 8.6 of eerder, of Mac
OS X 10.0. Als u een Macintosh computer gebruikt
dat runt op Mac OS 9 of OS X (10.1, 10.2 of hoger),
gebruik dan de standaard USB driver die
meegeleverd wordt met uw besturingssysteem (OS).
1. Gebruik de USB slede om een aansluiting tot stand te
brengen tussen de camera en uw Macintosh.
2. Bekijk en kopiëer de gewenste beelden.
157
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
BELANGRIJK!
• Als u bestanden wilt overzetten van het ingebouwde
geheugen van de camera naar een computer, let er
dan op dat er zich geen geheugenkaart bevindt in de
camera voordat u de camera op de USB slede
plaatst.
5,3V gelijkspanning [DC IN 5.3V]
1. Sluit de gebundelde netadapter aan op de [DC
IN 5.3V] (5,3V gelijkspanningsingang)
aansluiting van de USB slede en steek de
stekker in het stopcontact.
• Werkt de camera op de accu zonder gebruik van de
netadapter dan dient u er op te letten dat de accu
volledig opgeladen is.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
• Merk op dat de vorm van de netadapter afhangt van
het land waar de camera wordt aangeschaft.
158
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
2. Sluit de USB kabel die met de camera
3. Druk tijdens de opname- (REC) of
gebundeld is aan op de USB slede en op de
USB poort van uw computer.
USB poort
USB kabel
(gebundeld)
weergavefunctie (PLAY) op [MENU].
4. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab,
selecteer “USB” en druk vervolgens op [왘].
Aansluiting B
5. Selecteer de “Mass Storage (USB DIRECTPRINT)” (massageheugen) m.b.v. [왖] en [왔]
en druk vervolgens op [SET].
Aansluiting A
6. Plaats de camera in de USB slede na eerst te
hebben gecontroleerd dat hij is
uitgeschakeld.
[USB]
• Plaats de camera niet op de USB slede wanneer hij
nog ingeschakeld is.
• Let op bij het aansluiten van de USB kabel op de
USB slede en uw computer. USB poorten en
kabelstekkers hebben een speciale vorm die maar
op één manier past.
• Steek de USB kabel stevig en zover mogelijk in de
poorten. Als de aansluitingen niet goed tot stand zijn
gebracht, zal een juiste werking niet plaats kunnen
vinden.
[USB] toets
[USB]
indicator
159
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
7. Druk op de [USB] toets van de USB slede.
11. Sleep de “DCIM” map naar de gewenste map
op uw computer om alle bestanden in het
bestandengeheugen te kopiëren naar de
harde schijf van uw Macintosh.
• Door indrukken van de [USB] toets wordt de USB
functie ingeschakeld waardoor de USB indicator van
de USB slede groen gaat branden (pagina 187).
BELANGRIJK!
8. Uw computer ziet het bestandengeheugen als
• Gebruik uw computer nooit om beelden die
opgeslagen zijn in het ingebouwde geheugen van de
camera of op de geheugenkaart te bewerken,
wissen, verplaatsen of hernoemen. Dit kan namelijk
problemen veroorzaken bij de beeldbeheerdata die
door de camera gebruikt wordt waardoor het
onmogelijk kan worden om beelden via de camera
weer te geven of er kan een foutlezing verkregen
worden bij de waarde die getoond wordt door de
camera voor het aantal beelden. Kopiëer de beelden
eerst naar het geheugen van uw computer voordat u
ze bewerkt, wist, verplaatst of hernoemt.
een uitneembare disk.
• Het uiterlijk van de drive icoon hangt af van de MaC
OS versie die u in gebruik heeft.
• Na het installeren van het USB aanstuurprogramma
zal uw Macintosh het bestandgeheugen zien als een
drive telkens wanneer u een USB aansluiting tot
stand brengt tussen deze twee apparaten.
9. Dubbelklik de drive icoon voor het
bestandengeheugen, de “DCIM” map en dan
de map die het gewenste beeld bevat.
12. Sleep de drive icoon die de camera voorstelt
10. Dubbelklik het bestand dat het beeld bevat
naar de vuilnisbak om de USB aansluiting tot
een einde te brengen. Na op de [USB] toets op
de USB slede te hebben gedrukt en te hebben
gecontroleerd dat de [USB] indicator niet
langer brandt, verwijder pas daarna de
camera van de USB slede.
dat u wilt bekijken.
• Zie “Geheugendirectorystructuur” op pagina 163 voor
informatie aangaande bestandnamen.
160
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
Voorzorgsmaatregelen voor de USB
aansluiting
Bediening die u kunt uitvoeren vanaf uw
computer
Hieronder volgen de bedieningshandelingen die u kunt
uitvoeren terwijl er een USB aansluiting tot stand gebracht
is tussen uw camera en een computer. Zie de
referentiepagina’s voor nadere informatie aangaande elke
bedieningshandeling.
• Zorg ervoor de documentatie te lezen die met uw
computer meegeleverd wordt voor belangrijke informatie
aangaande USB aansluitingen.
• Laat hetzelfde beeld niet voor lange tijd op het
beeldscherm van uw computer staan. Hierdoor kan het
beeld “inbranden” op het scherm.
• Verbreek nooit de aansluiting van de USB kabel of bedien
de camera of de USB slede nooit terwijl data
communicatie aan de gang is. Hierdoor kan data
beschadigd raken.
• Bekijk beelden in albumformaat
…. Zie “Gebruik van de albumfunctie” op pagina 166.
• Druk beelden af in albumformaat
…. Zie “Gebruik van de albumfunctie” op pagina 166.
• Automatisch overzetten van beelden naar uw computer
en het beheren van beelden
…. Zie “Installeren van de software van de CD-ROM” op
pagina 174 voor informatie aangaande het installeren
van Photo Loader.
• Bijwerken van beelden
…. Zie “Installeren van de software van de CD-ROM” op
pagina 174 voor informatie aangaande het installeren
van Photohands.
161
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
Gebruiken van een los verkrijgbare SD geheugenkaart
lezer/schrijver
Zie voor details aangaande het gebruik de
gebruikersdocumentatie die meegeleverd wordt met de SD
geheugenkaart lezer/schrijver.
Gebruiken van een geheugenkaart om
beelden over te schrijven naar een computer
De procedures in dit hoofdstuk beschrijven hoe beelden
van de camera m.b.v. een geheugenkaart kunnen worden
overgeschreven naar uw computer.
Gebruiken van een computer met een ingebouwde SD
geheugenkaartsleuf
Steek de SD geheugenkaart direct in de sleuf.
Gebruiken van een computer met een ingebouwde PC
kaartsleuf
Gebruik een los verkrijgbare PC kaartadapter (voor een SD
geheugenkaart/MMC). Zie voor volledige details de
gebruikersdocumentatie die meegeleverd wordt met de PC
kaartadapter en die van de computer.
Gebruiken van een los verkrijgbare PC kaart lezer/
schrijver en de PC kaartadapter (voor SD
geheugenkaarten en MMC’s)
Zie voor details aangaande het gebruik de
gebruikersdocumentatie die meegeleverd wordt met de PC
kaart lezer/schrijver en de PC kaartadapter (voor een SD
geheugenkaart/MMC).
162
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
Geheugendirectorystructuur
Geheugendata
Met deze camera opgenomen beelden en andere data
worden in het geheugen opgeslagen m.b.v. het DCF
(Design rule for Camera File System) protocol. Het DCF
protocol is ontworpen om het gemakkelijker te maken om
beelden en andere data uit te wisselen tussen digitale
camera’s en andere apparaten.
■ Directorystructuur
<¥DCIM¥>
(DCIM map)
(Opslagmap)
(Beeldbestand)
(Filmbestand)
(Audiobestand)
(Audio snapshot beeldbestand)
(Audio snapshot audiobestand)
101CASIO
102CASIO
(Opslagmap)
(Opslagmap)
ALBUM
INDEX.HTM
(Albummap)
(Album HTML bestand)
...
100CASIO
CIMG0001.JPG
CIMG0002.AVI
CIMG0003.WAV
CIMG0004.JPG
CIMG0004.WAV
DCF protocol
...
...
DCF apparaten (digitale camera’s, printers, enz.) kunnen
beelden uitwisselen met elkaar. Het DCF protocol definiëert
het cameraformaat voor beeldbestanddata en de
directorystructuur voor het camerageheugen zodat beelden
bekeken kunnen worden met een DCF camera van een
andere fabrikant of afgedrukt kunnen worden met een DCF
printer.
<¥FAVORITE¥>*1
CIMG0001.JPG
CIMG0002.JPG
(FAVORITE map)
(Opslagbestand)
(Opslagbestand)
...
<¥MISC¥>
(DPOF file folder)
AUTPRINT.MRK
<¥SCENE¥>*1
(DPOF bestand)
(BESTSHOT map)
(Gebruikersinstellingsbestand)
(Gebruikersinstellingsbestand)
...
UEZ40001.JPE*2
UEZ40002.JPE*2
*1 Deze mappen worden enkel in het ingebouwde geheugen gecreëerd.
*2 Deze bestandnamen vormen enkel onderdeel van de bestandstructuur van
model EX-Z40. Bij model EX-Z30 worden de bestanden benoemd als
UEZ30001.JPE, UEZ30002.JPE, enz.
163
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
■ Inhoud van mappen en bestanden
• FAVORITE folder
Map die favoriete beeld bestanden bevat
(Beeldgrootte: 320 x 240 beeldpunten)
• DPOF bestandmap
Map die DPOF bestanden bevat
• BESTSHOT map (alleen voor het ingebouwde geheugen)
Map die de BESTSHOT gebruikersinstellingsbestanden
bevat
• Gebruikersinstellingsbestand
(alleen voor het ingebouwde geheugen)
Bestanden die BESTSHOT gebruikersinstellingen
bevatten
• DCIM map
Map die alle digitale camerabestanden opslaat
• Opslagmap
Map voor het opslaan van bestanden die zijn gecreëerd
met de digitale camera
• Beeldbestand
Bestand dat een beeld bevat dat opgenomen is met de
digitale camera (Bestandnaam extensie: JPG)
• Filmbestand
Bestand dat een film bevat die opgenomen is met de
digitale camera (Bestandnaam extensie: AVI)
• Audiobestand
Bestand dat een geluidsopname bevat (bestandnaam
extensie: WAV).
• Audio snapshot beeldbestand
Bestand dat het beeldgedeelte bevat van een audio
snapshot (bestandnaam extensie: JPG).
• Audio snapshot audiobestand
Bestand dat het audiogedeelte bevat van een audio
snapshot (bestandnaam extensie: WAV).
• Albummap
Map die bestanden bevat die gebruikt worden door de
albumfunctie.
• Album HTML bestand
Bestand gebruikt door de albumfunctie
(Bestandnaam extensie: HTM)
164
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
Door de camera ondersteunde
beeldbestanden
Voorzorgsmaatregelen voor het
ingebouwde geheugen en de
geheugenkaart
• Beeldbestanden die opgenomen zijn met de CASIO EXZ30/EX-Z40 digitale camera
• Beeldbestanden die compatibel zijn met het DCF protocol
• Merk op dat de map die “DCIM” heet, de bovenliggende
(bovenste) map is van alle bestanden in het geheugen.
Bij het oversturen van de inhoud van het geheugen naar
een harde schijf, een CD-R een MO disk of andere
externe opslagapparatuur, dient u de inhoud van de
DCIM map altijd als één geheel te behandelen en altijd bij
elkaar te houden. U kunt de naam van de DCIM map op
uw computer veranderen. Het veranderen van de naam
naar een datum is een goede manier om op de hoogte te
blijven van meerdere DCIM mappen. Zorg er echter altijd
voor de naam van de DCIM map altijd terug te
veranderen naar “DCIM” voordat u deze terug kopiëert
naar het geheugen voor weergave via de camera. De
camera herkent geen andere mapnaam dan DCIM.
Bepaalde DCF functies worden mogelijk niet ondersteund.
Het tonen van een beeld dat opgenomen was met een
ander cameramodel kan lang op zich laten wachten
voordat het op het beeldscherm verschijnt.
165
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
De albumfunctie van de camera creëert bestanden die het
mogelijk maken voor u om beelden te bekijken op uw
computer in een foto album layout. U kunt de applicaties
die op de met de camera gebundelde CD-ROM staan, ook
gebruiken om het overzetten van beelden te automatiseren
en om beelden bij te werken.
• U kunt de onderstaande web browser gebruiken voor het
bekijken of afdrukken van de inhoud van een album. Merk
op voor het bekijken van een film via de computer waarop
Windows 2000, of 98 draait, u DirectX dient te installeren.
Microsoft Internet Explorer Ver. 5.5 of later
Creëren van een album
Gebruik van de albumfunctie
BELANGRIJK!
De albumfunctie creëert een HTML foto album layout die
uw beelden toont. U kunt de HTML layout gebruiken om uw
beelden in een web pagina te plakken of voor het
afdrukken van beelden.
• Denk eraan dat het creëren van een “ALBUM” map
(pagina 163) er voor zorgt dat er verschillende
formaten van elk beeld in het geheugen worden
aangemaakt. Als er een “ALBUM” map in het
beeldgeheugen is wanneer u specificeert dat alle
beelden afgedrukt dienen te worden door een
professionele afdrukdienst of bij een printer, dan kan
het best gebeuren dat u met ongewenste kopieën
komt te zitten van hetzelfde beeld. Gebruik om dit
probleem te kop in te drukken de procedure onder
“Wissen van een album” op pagina 174 om de
ALBUM map te wissen.
Album
Index
Info
166
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
BELANGRIJK!
[MENU].
• Open het deksel van het accucompartiment of
verwijder de geheugenkaart van de camera nooit
terwijl een album aangemaakt wordt. Dit brengt niet
enkel het risico met zich mee dat bepaalde
albumbestanden worden overgeslagen maar het kan
er bovendien de oorzaak van zijn dat beelddata en
andere data in het geheugen worden beschadigd.
• Als het geheugen vol raakt tijdens het creëren van
een album, verschijnt de boodschap “Memory Full”
(geheugen vol) op het beeldscherm en het
aanmaken van het album wordt stop gezet.
• Een album zal niet juist worden gecreëerd als de
accu leeg raakt terwijl het aanmaken van een album
juist aan de gang is.
• U kunt de camera ook configureren om automatisch
albums te creëren (pagina 170). Maar de
bovenstaande procedure creëert een album
ongeacht of de functie voor automatische
albumcreatie ingeschakeld is of niet.
• Beelden in de ALBUM map (pagina 163) kunnen niet
worden bekeken op het beeldscherm van de camera.
2. Selecteer de “PLAY”
(weergave) tab,
selecteer daarna
“Create Album”
(creëer album) en druk
vervolgens op [].
Voorbeeld layout
3. Selecteer “Create” (creëren) m.b.v. [] en []
en druk vervolgens op [SET].
• Dit start het creëren van het album en doet de
boodschap “Busy.... Please Wait...” (bezig. wachten
a.u.b.) verschijnen op het beeldscherm.
• Het weergavefunctiescherm (PLAY) verschijnt
opnieuw nadat het aanmaken van het album voltooid
is.
• Door een album te creëren wordt een bestandmap
die “ALBUM” heet aangemaakt, die een bestand met
de naam “INDEX.HTM” en andere bestanden bevat.
Deze bestanden worden aangemaakt in het
camerageheugen of op de geheugenkaart.
167
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
Selecteren van een album layout
Configureren van gedetailleerde
albuminstellingen
Voor een album kunt u een selectie maken uit 10
verschillende layouts.
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
[MENU].
[MENU].
2. Selecteer de “PLAY” (weergave) tab, selecteer
2. Selecteer de “PLAY” (weergave) tab, selecteer
daarna “Create Album” (creëer album) en
druk vervolgens op [].
daarna “Create Album” (creëer album) en
druk vervolgens op [].
3. Selecteer “Set Up” (instelling) m.b.v. [] en
3. Selecteer “Layout” m.b.v. [] en [].
[] en druk vervolgens op [].
4. Selecteer de te
4. Selecteer de gwenste layout m.b.v. [] en [].
• Door de layout te veranderen zal ook het layout
voorbeeld aan de rechterkant van het beeldscherm
veranderen.
veranderen items
m.b.v. [] en [] en
druk vervolgens op
[].
BELANGRIJK!
• Details aangaande de
verschillende
instellingen worden
gegeven in de volgende
paragrafen.
• Het layout voorbeeld toont de opstelling van de items
en de achtergrondkleur. Het voorbeeld toont niet of
de layout een lijstweergave gebruikt of een
gedetailleerde weergave of de instelling van het
beeldtype van het huidige beeld.
5. Selecteer de instelling items m.b.v. [] en []
en druk vervolgens op [SET].
168
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
■ Achtergrondkleur
■ Beeldtype gebruik
U kunt als kleur voor de achtergrond van het album wit,
zwart of grijs specificeren onder de procedure
“Configureren van gedetailleerde albuminstellingen”.
Deze instelling laat u selecteren van drie verschillende
gebruiken voor het beeldtype zoals hieronder beschreven.
Selecteer het beeldtype dat het beste past bij de manier
waarop u het beeld van plan bent te gaan gebruiken.
■ Albumtype
Voor dit doeleinde:
Er zijn twee soorten albums: “Normal” (normaal) en “Index/
Info” (index/informatie).
Kleinere beelden voor album browsen,
Webside thumbnails of het archiveren op een
CD-R of andere media waarbij het beeld op
volledige grootte wordt getoond bij aanklikken
van de thumbnail.
• Deze instelling kan gebruikt worden voor het
browsen van thumbnails. Door een
thumbnail aan te klikken wordt een
vergrootte versie verkregen om te bekijken
of om af te drukken.
Kleine beeldbestanden enkel te gebruiken
voor album browsen of uploaden naar een
Website, enz.
• Deze optie toont enkel de beelden met een
klein bestand (geplaatst in de “ALBUM” map
van de camera). Kleinere bestanden kunnen
sneller uploaden via het internet.
• Bij selectie van dit beeld kunnen de beelden
niet worden vergroot en films kunnen niet
worden gespeeld.
Afdrukken (hoge resolutie)
• Beelden met een hoge resolutie nemen
meer tijd in beslag voordat ze op uw
computerscherm verschijnen.
• U kunt beelden niet vergroten door een
thumbnail aan te klikken of of filmpjes weer
te geven wanneer dit beeld geselecteerd is.
“Normal” (normaal) type
: Dit type toont beelden in
overeenstemming met
de momenteel
geselecteerde layout.
“Index/Info” (index/informatie) type: Naast het normale
albumscherm, bevat dit
type album ook
thumbnails van beelden
en gedetailleerde
informatie aangaande
elk beeld.
169
Deze instelling
selecteren:
View
WEB
Print
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
■ Automatisch album creatie aan/uit
OPMERKING
• Afhankelijk van het aantal beelden in het geheugen
kan het wel enige tijd duren voordat automatische
albumcreatie voltooid is nadat u de camera
uitgeschakeld heeft. Bent u niet van plan de
albumfunctie te gebruiken dan wordt het aanbevolen
de automatische albumcreatiefunctie uitgeschakeld
te houden. Dit zal namelijk tijd besparen wanneer de
camera uitgeschakeld wordt en daardoor ook
bezuinigen op accustroom.
Deze instelling regelt of een album automatisch wordt
gecreëerd telkens wanneer u de camera uitschakelt.
Om dit te doen:
Selecteer deze optie:
Schakel automatisch albumcreatie aan
On (aan)
Schakel automatisch albumcreatie uit
Off (uit)
• Bij inschakelen van automatisch albumcreatie wordt een
album automatisch gecreëerd in het ingebouwde
geheugen of op de geheugenkaart telkens bij
uitschakelen van de canera.
BELANGRIJK!
• Bij uitschakelen van de camera terwijl de
automatisch albumcreatiefunctie ingeschakeld is, zal
het beeldscherm uit gaan maar de groene
bedrijfsindicator blijft nog enkele seconden knipperen
om aan te geven dat albumcreatie plaatsvindt. Open
het deksel van het accucompartiment of verwijder de
geheugenkaart van de camera nooit terwijl de
groene bedrijfsindicator knippert.
170
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
4. Als u het album creëerde na selecteren van
Bekijken van albumbestanden
“Index/Info” (index/informatie) als het
albumtype onder “Configureren van
gedetailleerde albuminstellingen” op pagina
168, dan kunt u één van de volgende
displaymogelijkheden aanklikken.
U kunt albumbestanden bekijken en afdrukken via de web
browser applicatie van uw computer.
1. Verkrijg toegang tot de data in het
ingebouwde geheugen of op de
geheugenkaart m.b.v. uw computer of verkrijg
toegang tot de geheugenkaart via uw
computer (pagina 151, 162).
Album : Toont een album dat gecreëerd is door de
camera.
Index : Toont een lijst van beelden die opgeslag zijn in
een map.
2. Open de “ALBUM” map in het ingebouwde
Info
geheugen of de “ALBUM” map op de
geheugenkaart die zich bevindt in de map
“DCIM”.
3. Open m.b.v. de web
: Toont informatie aangaande ellk beeld.
• Als bij “Use” (gebruik) (pagina 169) “View” (bekijken)
is geselecteerd kunt u dubbelklikken op een beeld
van het beeldscherm om de versie op volledige
grootte te tonen.
Index/informatie albumtype
browser van uw
computer het bestand
dat “INDEX.HTM” heet.
• Dit toont een lijst van
mappen in het
ingebouwde geheugen of
op de geheugenkaart.
Beeld
Bestandsnaam
Album
171
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
• Het volgende beschrijft de informatie die op het
informatiescherm komt te staan.
Dit informatiescherm item:
File Size
Resolution
Quality
Recording mode
AE
Light metering
Shutter speed
Aperture stop
Index
Exposure comp
Focusing mode
AF Area
Flash mode
Sharpness
Saturation
Contrast
White balance
Sensitivity
Filter
Enhancement
Flash intensity
Digital zoom
World
Date
Model
Info (informatie)
172
Laat dit zien:
Grootte van het beeldbestand
Resolutie
Kwaliteit
Opnamefunctie
Belichtingsfunctie
Lichtmeetfunctie
Sluitersnelheid
Lensopening stop
Belichtingscompensatie
(EV verschuiving)
Scherpstelfunctie
Automatisch Scherpstelkader
Flitserfunctie
Scherpte
Verzadiging
Contrast
Witbalans
Gevoeligheid
Filterinstelling
Verbeteringsinstelling
Flitsintensiteit
Digitale zoominstelling
Plaats
Opgenomen datum en tijd
Camera modelnaam
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
OPMERKINGEN
Opslaan van een album
• Bij afdrukken van een beeld van een albumscherm
dient u de Web browser op te zetten zoals hieronder
beschreven.
— Selecteer het browser kader waar de beelden
geselecteerd worden.
— Stel de marges in op de laagst mogelijke
waarden.
— Stel de achtergrondkleur in op een kleur die
afgedrukt kan worden.
• Zie de documentatie die meegeleverd is met uw web
browser applicatie voor details betreffende het
afdrukken en het configureren van de instellingen
daarvoor.
• De inhoud van een album (titels, commentaren, enz.)
kunnen niet worden bewerkt via de camera. Gebruik
een in de handel verkrijgbare HTML bestandeditor
om de inhoud van het album te bewerken.
• Om een album op te slaan, kopiëert u de “DCIM” map van
het camerageheugen of de geheugenkaart naar de harde
schijf van de computer, naar een CD-R, een MO diskette
of een ander opslagmedium. Merk op dat het kopiëren
van alleen de “ALBUM” de beelddata en andere nodige
bestanden niet kopieert.
• Na kopiëren van de “DCIM” map mag u geen van de
bestanden in de map veranderen of uitwissen. Het
toevoegen van nieuwe beelden of het wissen van
bestaande bestanden kan leiden tot abnormale weergave
van het album.
• Als u van plan bent de geheugenkaart nogmaals te
gebruiken na opslaan van het album er op, wis dan eerst
alle bestanden er van uit of formatteer hem voordat u
hem in de camera steekt.
• Het album toont enkel de kleinere beeldbestanden die
opgeslagen zijn in de “ALBUM” map als u “WEB”
geselecteerd heeft voor het “Use” (beeldtype gebruik).
Dergelijke beelden kunnen sneller naar het internet
worden geupload.
5. Verlaat nadat u klaar bent met bekijken van
het album de web browser applicatie.
173
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
Wissen van een album
Installeren van de software van de CD-ROM
Uw digitale camera wordt geleverd met allerlei handige
applicaties zodat de camera gebruikt kan worden in
combinatie met uw computer. Installeer de applicaties die u
nodig heeft vervolgens op uw computer.
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
[MENU].
2. Selecteer de “PLAY” (weergave) tab, selecteer
Aangaande de gebundelde CD-ROM
(CASIO Digital Camera Software)
“Create Album” (creëer een album) en druk
vervolgens op [].
De CD-ROM die met de camera gebundeld is, bevat de
volgende software. Het installeren van deze applicaties is
naar keus en u dient alleen maar die applicaties te
installeren die u inderdaad gaat gebruiken.
3. Selecteer de “Delete” (wissen) m.b.v. [] en
[] en druk vervolgens op [SET].
• Nadat het album uitgewist is wordt de
weergavefunctie (PLAY) van de camera opnieuw
ingeschakeld.
USB driver voor massale opslag (voor Windows)
Dit is de software die het mogelijk maakt voor de camera
om zich met uw persoonlijke computer te onderhouden via
een USB aansluiting.
Gebruikt u echter Windows XP, gebruik dan niet de USB
driver van de CD-ROM. Bij deze besturingssystemen kunt
u USB communicatie uitvoeren door eenvoudigweg de
camera aan te sluiten op uw computer m.b.v. de USB
kabel.
Photo Loader (voor Windows/Macintosh)
Deze applicatie stuurt automatisch beeldbestanden, foto’s
174
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
DirectX (voor Windows)
Deze software voorziet in een uitgebreide toolset inclusief
een codec (compressor/decompressor)die Windows 98 en
2000 in staat stellen een film te hanteren die met een
digitale camera is opgenomen. Het is niet nodig DirectX te
installeren als u Windows XP of Me runt.
met geluid en spraakopname WAV bestanden over van de
camera naar uw computer. Photo Loader slaat automatisch
overgestuurde bestanden op in mappen die genoemd
worden naar de huidige datum (jaar, maand, dag) en
genereert HTML bestanden die het mogelijk maken om
beelden te bekijken via een web browser. Photo Loader
(alleen de Windows versie) bevat tevens een functie die
het gemakkelijker maakt om beelden toe te voegen aan email.
Acrobat Reader (voor Windows)
Dit is een applicatie waarmee u PDF bestanden kunt lezen.
Gebruik het om de gebruikersdocumentatie te lezen die
met de camera, Photo Loader en Photohands worden
meegeleverd op de gebundelde CD-ROM.
∗ Zie de gebruikersdocumentatie (PDF) op de
meegeleverde “CASIO Digital Camera Software” CDROM voor details aangaande Photo Loader.
∗ Zie de gebruikersdocumentatiebestanden (PDF) op de
Photohands (voor Windows)
Photohands bevat tevens tools voor het retoucheren van
beelden inclusief het bijregelen van de kleuren, het
contrast, de helderheid, het aanpassen van de afmetingen,
voor het veranderen van de oriëntatie van het beeld en
voor het trimmen van beelden. U kunt Photohands ook
gebruiken voor het afdrukken van beelden en voor het
toevoegen van een tijdsvastlegging (date stamp) aan
afgedrukte beelden.
gebundelde CD-ROM voor details aangaande het gebruik
van Photo Loader en Photohands. Zie “Bekijken van
gebruikersdocumentatie (PDF bestanden)” op pagina 179
(Windows) en op pagina 181 (Macintosh) van deze
gebruiksaanwijzing voor meer informatie.
∗ Zie de gebruikersdocumentatie (PDF) op de
meegeleverde “CASIO Digital Camera Software” CDROM voor details aangaande Photohands.
175
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
Macintosh
Computersysteem vereisten
De computersysteem vereisten hangen af van de
applicaties zoals hieronder beschreven.
Photo Loader
Windows
USB driver*1
Besturingssysteem
CPU
Photo Loader
Photohands
XP* /2000/
Me/98
XP/2000/Me/
98
XP/2000/Me/
98
486 of hoger
(Pentium
aanbevolen)
486 of hoger
(Pentium
aanbevolen)
Pentium
aanbevolen
2
Geheugen
–
Minstens
16MB
Minstens
64MB
Harde schijf
(HD)
–
Minstens
7MB
Minstens
10MB
Besturingssysteem
9
CPU
Power PC
Geheugen
Minstens 32MB
Harde schijf
Minstens 3MB
• De USB aansluiting wordt ondersteunt bij een Macintosh die
draait onder besturingssysteem OS 9, 10.1 of 10.2. De werking
wordt ondersteund door de standaard USB driver die
meegeleverd wordt met het besturingssysteem. U hoeft dus
alleen maar de camera m.b.v. de USB kabel aan te sluiten op uw
Macintosh.
*1 Bij Windows 2000 installeert u een databestand dat het gebruik
mogelijk maakt onder de standaard USB driver van het
besturingssysteem. U hoeft geen speciale USB driver te
installeren. Een juiste werking wordt niet gegarandeerd bij een
computer die opgewaardeerd is van Windows 95 of 3.1 naar
Windows Me of 98, of van Windows 95 of NT naar Windows
2000.
2
* Gebruik bij Windows XP de USB driver die meegeleverd wordt
met het besturingssysteem. U hoeft dan niet de USB driver te
gebruiken die met de camera wordt meegeleverd.
176
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
BELANGRIJK!
Installeren van de software van de CD-ROM
in Windows
• Zie voor details aangaande de minimale vereisten
van het Windows systeem het “Readme” bestand op
de CD-ROM (CASIO Digital Camera Software) die
meegeleverd wordt met de camera.
• Voor de details aangaande de minimale vereisten
van het Macintosh systeem gebruikt u een web
browser applicatie om het “Readme” bestand te
lezen op de CD-ROM (CASIO Digital Camera
Software) die meegeleverd wordt met de camera.
• De software op de CD-ROM (CASIO Digital Camera
Software) die meegeleverd wordt met de camera
ondersteunt geen werking onder Mac OS X (10.0).
Gebruik de procedures in dit hoofdstuk om software te
installeren van de gebundelde CD-ROM (CASIO Digital
Camera Software) naar uw computer.
OPMERKING
• Controleer de versie als u reeds één van de
gebundelde applicaties op uw computer heeft
geïnstalleerd. U zou de nieuwere versie moeten
installeren als de gebundelde versie nieuwer is dan
de reeds geïnstalleerde.
De CD-ROM (CASIO Digital Camera Software) bevat
software en gebruikersdocumentatie voor verschillende
talen. Controleer het CD-ROM menuscherm om te zien of
applicaties en gebruikersdocumentatie beschikbaar zijn
voor een bepaalde taal.
177
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
Voorbereidingen
Bekijken van het “Lees mij” bestand
Start uw computer en steek de CD-ROM in de CD-ROM
drive. Dit start de menu applicatie automatisch die dan een
menuscherm op uw computer toont.
U dient altijd eerst het “Lees mij” bestand te lezen voordat
u een applicatie installeert. Het “Lees mij” bestand bevat
informatie waarvan op de hoogte moet zijn bij het
installeren van de applicatie.
• Bij sommige computers kan de menu applicatie mogelijk
niet automatisch starten. Navigeer in dit geval de CDROM en dubbelklik op “menu.exe” om de menu applicatie
te starten.
1. Klik op de “Lees mij” toets voor de applicatie
die u gaat installeren.
BELANGRIJK!
Selecteren van een taal
• Lees altijd eerst het “Lees mij” bestand voor
informatie aangaande het behouden van bestaande
bibliotheken (libraries) voordat u Photo Loader gaat
upgraden of opnieuw gaat installeren bij een andere
computer.
Selecteer eerst een taal. Merk op dat sommige software
pakketten niet in alle talen beschikbaar zijn.
1. Op het menuscherm klik de tab voor de
gewenste taal.
178
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
Installeren van een applicatie
Bekijken van gebruikersdocumentatie
(PDF bestanden)
1. Klik op de “Installeer” toets voor de applicatie
die u wilt installeren.
1. Klik in het “Handleiding” gebied de naam aan
van de gebruiksaanwijzing die u wilt lezen.
2. Volg de aanwijzingen die op het
computerscherm verschijnen.
BELANGRIJK!
• Om de gebruikersdocumentatiebestanden te kunnen
lezen dient u Adobe Acrobat Reader geïnstalleerd te
hebben op uw computer. Als u Adobe Acrobat
Reader niet reeds geïnstalleerd heeft dan kunt u
deze software installeren vanaf de gebundelde CDROM.
BELANGRIJK!
• Volg de aanwijzingen zorgvuldig en geheel. Als u
een fout maakt tijdens het installeren van Photo
Loader dan is het mogelijk dat u reeds bestaande
bibliotheekinformatie en HTML bestanden niet meer
kunt browsen die automatisch gecreëerd worden
door Photo Loader. In sommige gevallen kunnen
beeldbestanden zelfs verloren gaan.
• Gebruikt u een ander besturingssysteem dan
Windows XP, sluit dan de camera nooit aan op de
computer zonder eerst de USB driver van de CDROM te installeren.
179
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
Gebruikersregistratie
Installeren van software van de CD-ROM
op een Macintosh computer
U kunt het registreren als gebruiker via het Internet
uitvoeren. Om dat te kunnen doen, dient u natuurlijk wel te
kunnen aansluiten op het internet via uw computer.
Gebruik de procedures in dit hoofdstuk om software te
installeren van de gebundelde CD-ROM (CASIO Digital
Camera Software) naar uw computer.
1. Klik op de “Registratie” toets.
• Hierdoor wordt uw Web browser gestart en verkrijgt
u toegang tot de registratie website. Volg de
aanwijzingen die op uw computerscherm verschijnen
om het registreren uit te voeren.
Installeren van software
Gebruik de volgende procedures om de software te
installeren.
2. Stop de aansluiting tot het Internet nadat u
het registreren uitgevoerd heeft.
Verlaten van de menu applicatie
1. Klik op het menuscherm op “Uitgang” om het
menu te verlaten.
180
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
■ Installeren van Photo Loader
Bekijken van gebruikersdocumentatie
(PDF bestanden)
1. Open de folder die “Photo Loader” heet.
Om de volgende procedure uit te voeren dient u Adobe
Acrobat Reader geïnstalleerd te hebben op uw Macintosh.
U kunt de nieuwste versie van Adobe Acrobat Reader
downloaden door de website van Adobe Systems te
bezoeken.
2. Open de map die “English” (Engels) heet en
open vervolgens het bestand dat “Important”
(belangrijk) heet.
3. Open de map die “Installer” (installeerder)
■ Bekijken van de gebruiksaanwijzing van de
camera
heet en open het bestand dat “readme”
(leesme) heet.
4. Volg de aanwijzingen in het “readme” (leesme)
1. Open op de CD-ROM het “Manual”
bestand om Photo Loader te installeren.
(handleiding) bestand.
BELANGRIJK!
2. Open de “Digital Camera” map en open dan
• Als u gaat upgraden van een eerdere versie naar de
nieuwe versie van Photo Loader en u wilt
bibliotheekbeheer (library management) data en
HTML bestanden gebruiken die gecreëerd werden
met de oude versie van Photo Loader, lees dan het
“Important” (belangrijk) bestand in de “Photo Loader”
map. Volg de aanwijzingen in dit bestand om de
bestaande bibliotheekbeheer bestanden te
gebruiken. Volgt u deze procedure niet correct dan
kan dit resulteren in het verlies van of schade aan
uw bestaande bestanden.
de map voor de taal waarvan u de
gebruiksaanwijzing wilt bekijken.
3. Open het bestand dat “camera_xx.pdf” heet.
• “xx” is de taalcode.
181
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
■ Om de gebruiksaanwijzing van de Photo
Loader te lezen
1. Open de “Manual” (handleiding) map op de
CD-ROM.
2. Open de “Photo Loader” folder en open
vervolgens de “English” map.
3. Open “PhotoLoader_english”.
■ Registreren als een gebruiker
Het registreren via het internet wordt alleen ondersteund.
Bezoek de volgende CASIO website om te registreren:
http://world.casio.com/qv/register/
182
APPENDIX
APPENDIX
Menureferentie
AF Area
(autofocusbereik)
Auto PF
Grid (raster)
Digital Zoom
(digitale zoom)
Review
(beeldcontrole)
L/R Key
(L/R toets)
De volgende tabellen tonen de items die verschijnen in de
opnamefunctie (REC) en weergavefunctie (PLAY) samen
met hun instellingen.
• Onderstreepte items in de onderstaande tabellen zijn
fabrieksinstellingen (default).
■ Opnamefunctie (REC)
● REC (opname) tabmenu
REC mode
(opnamefunctie)
Self-timer
(zelfontspanner)
Size (afmetingen/
grootte)
Quality
(kwaliteit)
EV Shift
(EV verschuiving)
White Balance
(witbalans)
ISO
Snapshot /
BESTSHOT /
Movie (Film) /
(
+
)/
Voice (Spraakopname)
10 sec / 2 sec / X3 / Off
EX-Z40: Auto (automatisch) /ISO 50 / ISO
100/ ISO 200 / ISO 400
Spot (puntmeten) / Multi (multipatroon
meting)
On (aan) / Off(uit)
On (aan) / Off (uit)
On (aan) / Off (uit)
On (aan) / Off (uit)
REC Mode (opnamefunctie) / EV Shift (EV
verschuiving) / White Balance (witbalans) /
ISO / Self-timer (zelfontspanner) / Off (uit)
● Geheugen tabmenu
REC mode
(opnamefunctie)
Flash (flits)
Focus
(scherpstellen)
White Balance
(witbalans)
ISO
AF Area
(autofocusgebiek)
Digital Zoom
(digitale zoom)
MF Position
(handmatige
scherpstelstand)
Zoom position
(zoompositie)
EX-Z30: 2048 x 1536 / 2048 x 1360 (3:2) /
1600 x 1200 / 1280 x 960 /
640 x 480
EX-Z40: 2304 x 1728 / 2304 x 1536 (3:2) /
1600 x 1200 / 1280 x 960 /
640 x 480
Fine (fijn) / Normal (normaal) / Economy
(economisch)
–2.0 / –1.7 / –1.3 / –1.0 / –0.7 / –0.3 / 0.0 /
+0.3 / +0.7 / +1.0 / +1.3 / +1.7 / +2.0
Auto (automatisch) /
(zonlicht) /
(Bewolkt) /
(schaduw) /
(Gloeilamp)
/
(TL verlichting) / Manual (handmatig)
EX-Z30: Auto (automatisch) /ISO 50 / ISO
100/ ISO 200 / ISO 400
183
On (aan) / Off (uit)
On (aan) / Off (uit)
On (aan) / Off (uit)
On (aan) / Off (uit)
On (aan) / Off (uit)
On (aan) / Off (uit)
On (aan) / Off (uit)
On (aan) / Off (uit)
On (aan) / Off (uit)
APPENDIX
■ Weergavefunctie (PLAY)
● Instellingen tabmenu
Sounds (geluiden) Starup (start) / Half Shutter (sluiter
halverwege) / Shutter (sluiter) / Operation
(bediening) / Volume (volume)
Startup
On (aan) (instelbaar beeld) / Off (uit)
(startscherm)
Continue (doorgaan) / Reset (resetten)
File No.
(bestandnummer)
Home (thuis) / World (wereld)
World Time
Thuistijd instelling (stad, DST, enz.)
(wereldtijd)
Wereldtijd instelling (stad, DST, enz.)
Date Style
YY/MM/DD / DD/MM/YY / MM/DD/YY
(datumopmaak)
Adjust (bijstellen) Tijdinstelling
(Japans) / English (Engels) /
Language (taal)
Français (Frans) / Deutsch (German) /
Español (Spaans) / Italiano (Italiaans) /
(Chinees
Português (Portugees) /
(Chinees
(complex)) /
(vereenvoudigd)) /
(Koreaans)
Sleep (sluimer)
30 sec / 1 min / 2 min / Off (uit)
2 min / 5 min
Auto Power Off
(automatische
stroomonderbreking)
REC/PLAY
Power On (spanning aan) / Power On/Off
(opname/weergave) (spanning aan/uit) / Disable (gedeactiveerd)
USB
Mass Storage(Massageheugen) (USB
DIRECT-PRINT) / PTP (PictBridge)
Format (formatteren) Format (formatteren) / Cancel (annuleren)
Reset (terugstellen) Reset (terugstellen) / Cancel (annuleren)
● PLAY (weergave) tabmenu
Slideshow
(diashow)
Favorites
(favoriet)
DPOF
Protect
(beveiligen)
Rotation
(rotatie)
Resize (afmetingen
heraanpassen)
Trimming
(trimmen)
Dubbing (dubben)
Create Album
(creëer album)
Alarm (alarm)
Copy (kopiëren)
184
Start (starten) / Images (beelden) / Time
(tijd) / Interval (tussenpauze) / Cancel
(annuleren)
Show (weergeven) / Save (opslaan) /
Cancel (annuleren)
Select images (beelden selecteren) / All
images (alle beelden) / Cancel (annuleren)
On (aan) / All Files : On (alle bestanden :
aan) / Cancel (annuleren)
Rotate (roteren) / Cancel (annuleren)
1280 x 960 / 640 x 480 / Cancel (annuleren)
–
–
Create (creëren) / Delete (wissen) / Layout
(lay-out) / Set Up (instellingen) / Cancel
(annuleren)
Alarminstellingen
Built-in (ingebouwd)
Card (kaart) /
Card (kaart)
Built-in (ingebouwd) /
Cancel (annuleren)
APPENDIX
● Instellingen tabmneu
Indicator referentie
Sounds (geluiden) Starup (start) / Half Shutter (sluiter
halverwege) / Shutter (sluiter) / Operation
(bediening) / Volume (volume)
Startup
On (aan) (instelbaar beeld) / Off (uit)
(startscherm)
Continue (doorgaan) / Reset (resetten)
File No.
(bestandnummer)
Home (thuis) / World (wereld)
World Time
Thuistijd instelling (stad, DST, enz.)
(wereldtijd)
Wereldtijd instelling (stad, DST, enz.)
Date Style
YY/MM/DD / DD/MM/YY / MM/DD/YY
(datumopmaak)
Adjust (bijstellen) Tijdinstelling
(Japans) / English (Engels) /
Language (taal)
Français (Frans) / Deutsch (German) /
Español (Spaans) / Italiano (Italiaans) /
(Chinees
Português (Portugees) /
(Chinees
(complex)) /
(vereenvoudigd)) /
(Koreaans)
Sleep (sluimer)
30 sec / 1 min / 2 min / Off (uit)
2 min / 5 min
Auto Power Off
(automatische
stroomonderbreking)
REC/PLAY
Power On (spanning aan) / Power On/Off
(opname/weergave) (spanning aan/uit) / Disable (gedeactiveerd)
USB
Mass Storage(Massageheugen) (USB
DIRECT-PRINT) / PTP (PictBridge)
Format (formatteren) Format (formatteren) / Cancel (annuleren)
Reset (terugstellen) Reset (terugstellen) / Cancel (annuleren)
De camera heeft drie indicators: een groene
bedrijfsindicator, een rode bedrijfsindicator en een
zelfontspannerindicator. Deze indicators gaan branden en
knipperen om de huidige status van de camera te tonen.
Groene bedrijfsindicator
Zelfontspannerindicator
Rode bedrijfsindicator
* Er zijn drie indicatorflitspatronen. Patroon 1 knippert eens per
seconde, patroon 2 knippert tweemaal per seconde en patroon 3
knippert 4 maal per seconde. De onderstaande tabel geeft een
verklaring van de diepere betekenis van elk flitspatroon.
185
APPENDIX
Opnamefunctie (REC)
Bedrijfsindicator
Groen
Rood
Zelfontspannerindicator
Bedrijfsindicator
Groen
Zelfontspannerindicator
Rood
Betekenis
Rood
Brandt
Werking (spanning aan, opname
mogelijk)
Patroon 3
Flitser is aan het opladen.
Brandt
Opladen van flitser is voltooid.
Brandt
Autofocus werkt goed.
Patroon 3
Autofocus werkt niet.
Brandt
Beeldscherm is uit.
Patroon 2
Opslaan van beeld
Opslaan van film / uitvoeren van
Patroon 1
ruisonderdrukking
Aftellen van zelfontspanner
Patroon 1
(10 - 3 seconden)
Aftellen van zelfontspanner
Patroon 2
(3 - 0 seconden)
Patroon 1
Opladen van flitser is onmogelijk
Geheugenkaart problemen /
Geheugenkaart is niet geformatteerd. /
Patroon 2
BESTSHOT instelling kan niet worden
geregistreerd.
Brandt
Patroon 3
Patroon 3
Patroon 3
Betekenis
Rood
Geheugenkaart is geblokkeerd. /
map kan niet worden gecreëerd. /
Geheugen is vol. / Schrijf foutlezing
Lege accu waarschuwing
Kaart formatteren
Spanning wordt (langzaam)
uitgeschakeld
BELANGRIJK!
• Bij gebruik van de geheugenkaart mag u de kaart
nooit uit de camera verwijderen wanneer de groene
bedrijfsindicator aan het knipperen is. Hierdoor
kunnen namelijk alle opgenomen beelden verloren
gaan.
186
APPENDIX
Weergavefunctie (PLAY)
Bedrijfsindicator
Groen
Rood
Brandt
Patroon 3
Patroon 2
Brandt
Patroon 3
Zelfontspannerindicator
USB slede indicators
De USB slede is voorzien van twee indicators: een
[CHARGE] (oplaad) indicator en een [USB] indicator. Deze
indicators gaan branden en knipperen om de huidige status
van de slede en de camera te tonen.
Betekenis
Rood
Werking (spanning aan, opname
mogelijk)
Eén van de volgende functies vindt
plaats: wissen, DPOF, beeldbeveiliging,
kopiëren, albumcreatie, formatteren,
(langzaam) uitschakelen van de
spanning.
Geheugenkaart problemen /
Geheugenkaart is niet geformatteerd.
Geheugenkaart is geblokkeerd. /
map kan niet worden gecreëerd. /
Geheugen is vol.
Lege accu waarschuwing
[CHARGE] (oplaad) indicator
[USB] indicator
[CHARGE]
(oplaad) indicator
Kleur
Rood
Groen
Oranje
Rood
Status
Brandt
Brandt
Brandt
Knippert
[USB] indicator
Kleur
Groen
Groen
187
Betekenis
Status
Opladen
Opladen voltooid
Opladen standby
Opladen foutlezing
Brandt USB aansluiting
Knippert Toegang tot computer
APPENDIX
Gids voor het oplossen van moeilijkheden
Syroomvoorziening
Symptoom
Mogelijke oorzaak
Spanning gaat niet aan.
1) De accu is onjuist ingelegd.
2) De accu is leeg.
1) Plaats de accu in de juiste richting (pagina 26).
2) Laad de accu op (pagina 28). Als de accu na het
opladen weer snel leeg raakt, betekent dat dat de
accu het einde van zijn levensduur heeft bereikt en
te worden vervangen. Schaf een los verkrijgbare
oplaadbare lithium-ion accu NP-40 aan.
De camera begint zichzelf
ineens uit te schakelen.
1) De automatische stroomonderbreker is
geactiveerd (pagina 38).
2) De accu is leeg.
1) Schakel de spanning opnieuw in.
1) De weergavefunctie (PLAY) van de camera is
ingeschakeld.
2) De flitsereenheid wordt opgeladen.
] (REC) om de opnamefunctie
1) Druck op [
(REC) in te schakelen.
2) Wacht totdat de flitsereenheid stopt met
knipperen.
3) Schrijf bestanden die u wilt houden naar uw
computer en wis daarna de bestanden van het
camerageheugen of gebruik een andere
geheugenkaart.
Het beeld wordt niet
opgenomen bij indrukken
van de
sluiterontgrendelingstoets.
3) Het geheugen is vol.
Beeldopname
Handeling
Autofocus stelt niet goed
scherp.
1) De lens is vuil.
2) Het onderwerp bevindt zich niet in het midden
van het scherpstelkader tijdens de compositie
van het beeld.
3) Het onderwerp dat u aan het opnemen bent is
van een type dat niet past bij de
autofocusfunctie (pagina 49).
4) De camera wordt bewogen.
188
2) Laad de accu op (pagina 28).
1) Reinig de lens.
2) Let er op dat het onderwerp zich binnen het
scherpstelkader bevindt tijdens de compositie
van het beeld.
3) Stel met de hand scherp (pagina 65).
4) Zet de camera op een statief.
APPENDIX
Beeldopname
Symptoom
Mogelijke oorzaak
Handeling
Het onderwerp is niet
scherp bij het opgenomen
beeld.
Er was niet scherpgesteld op het beeld.
Bij het maken van de compositie van het beeld
dient u er op te letten dat.
De flitser flitst niet.
1)
(flitser uit) is geselecteerd als de
flitsfunctie.
2) De accu is leeg.
3) De filmfunctie (movie) is ingeschakeld bij de
camera.
(flitser uit) geselecteert als
4) Een scène die
de flitsfunctie is geselecteerd bij de Best Shot
functie.
1) Selecteer een andere flitserfunctie (pagina 53).
De camera schakelt
zichzelf langzaam uit
tijdens het aftellen van de
zelfontspanner.
De accu is leeg.
Vervang de accu (pagina 28).
Het beeld op het
beeldscherm is niet scherp.
1) U gebruikt de handmatige scherpstelfunctie en
u heeft niet scherpgesteld op het beeld.
2) U probeert de macrofunctie te gebruiken tijdens
het opnemen van een landschap of tijdens het
maken van een portret.
3) U probeert autofocus te gebruiken of de
oneindig-functie ( ) te gebruiken bij het
opnemen van een close-up shot.
1) Stel scherp op het beeld (pagina 65).
1) De camera schakelt zichzelf uit voordat het
opslaan van beelden naar het geheugen
voltooid is.
2) Verwijderen van de geheugenkaart voordat het
opslaan voltooid is.
toont, dient u de
1) Als de accu indicator
accu zo snel mogelijk op te laden (pagina 28).
Opgenomen beelden
worden niet in het
geheugen opgeslagen.
189
2) Laad de accu op (pagina 28).
3) Selecteer een andere opnamefunctie.
4) Selecteer een andere flitserfunctie (pagina 53)
of een andere BESTSHOT scène (pagina 71).
2) Gebruik autofocus voor het opnemen van
landschappen en voor het maken van
portretten.
3) Gebruik de macrofunctie voor close-ups.
2) Verwijder de geheugenkaart nooit voordat het
opslaan voltooid is.
APPENDIX
Mogelijke oorzaak
Handeling
De kleur van het
weergavebeeld verschilt
van het beeld op het
beeldscherm tijdens het
opnemen.
Zonlicht of licht van een andere lichtbron schijnt
tijdens het opnemen direct in de lens.
Plaats de camera zodanig dat zonlicht niet direct
in de lens kan schijnen.
Beelden worden niet
getoond.
Een geheugenkaart met niet-DCF beelden die
opgenomen zijn met een andere camera bevindt
zich in de camera.
Deze camera kan niet-DCF beelden niet tonen die
met een andere digitale camera op een
geheugenkaart zijn opgenomen.
Geen van de toetsen en
schakelaars werkt.
Problemen met het elektronische circuit hetgeen
veroorzaakt wordt door elektrostatische lading,
een harde stoot, enz. terwijl de camera
aangesloten was op een ander apparaat.
Verwijder de accu uit de camera, leg hem opnieuw
in en probeer opnieuw.
Het beeldscherm is
uitgeschakeld.
1) USB communicatie vindt plaats.
1) Druk op de [USB] toets van de USB slede nadat
de computer gestopt is met toegang verkrijgen
tot het camera bestandgeheugen. Controleer
dat de [USB] indicator op de USB slede uit is en
verwijder dan pas de camera van de USB
slede.
2) Druk op [DISP] om het beeldscherm in te
schakelen.
Overige
Weergave
Symptoom
2) Het beeldscherm wordt uitgeschakeld (tijdens
de opnamefunctie).
Het is niet mogelijk
bestanden via een USB
aansluiting over te
schrijven.
1) De camera is niet stevig op de USB slede
geplaatst.
2) De USB kabel is niet juist aangesloten.
3) De USB driver is niet geïnstalleerd.
4) De camera is uitgeschakeld.
190
1) Controleer de aansluiting tussen de camera en
de USB slede.
2) Controleer alle aansluitingen.
3) Installeer de USB driver op uw computer
(pagina 151).
4) Druk op de [USB] toets van de USB slede.
APPENDIX
■ Mocht u problemen ondervinden bij het installeren van de USB driver…
U kunt de USB driver mogelijk niet correct installeren als u de USB kabel gebruikt om de camera op een computer aan te
sluiten die draait onder Windows 98 voordat u de USB driver geïnstalleerd heeft van de CD-ROM (CASIO Digital Camera
Software) die meegeleverd wordt met de camera, of als reeds een ander type driver geïnstalleerd is. Hierdoor wordt het voor
de computer onmogelijk om de digitale camera te herkennen wanneer deze wordt aangesloten. Mocht dit het geval zijn dan
dient u de USB driver van de camera opnieuw te installeren. Zie het “Readme” bestand van de USB driver op de “CASIO
Digital Camera Software” CD-ROM die meegeleverd wordt met de camera voor informatie aangaande het opnieuw installeren
van de USB driver.
191
APPENDIX
Tonen van boodschappen
Alarm setting
complete.
Deze boodschap verschijnt nadat u de
alarminstelling verandert heeft.
Battery is low.
De accu is leeg.
Can not find the file. De camera kan het beeld niet vinden dat
gespecificeerd wordt in de “Images” (beelden)
instelling. Specificeer een ander beeld (pagina
104).
Cannot register any
more files.
Card ERROR
• U probeert een BESTSHOT instelling te
registreren terwijl de “SCENE” (décor) map reeds
999 instellingen bevat.
• U probeert een “FAVORITE” (favoriet) bestand te
registreren terwijl de “FAVORITE” map reeds
9999 bestanden bevat.
Er trad een probleem op bij de geheugenkaart.
Schakel de camera uit, verwijder de kaart en steek
hem opnieuw is. Mocht dezelfde boodschap
verschijnen, formatteer dan de geheugenkaart
(pagina 138).
BELANGRIJK!
Het formatteren van de geheugenkaart wist alle
bestanden op de geheugenkaart uit. Probeer
eerst eventuele werkbare bestanden naar een
computer of een ander opslagmedium over te
schrijven voordat u de geheugenkaart
formatteert.
File could not be
saved because
battery is low.
De accu is leeg zodat het opgenomen beeld niet
kon worden opgeslagen.
Folder cannot be
created
Deze boodschap verschijnt wanneer u een beeld
probeert op te slaan terwijl er 9999 bestanden
opgeslagen zijn in de 999ste map. Wis bestanden
die u niet langer nodig heeft als u meer bestanden
wilt opnemen (pagina 112).
LENS ERROR
Mocht het objectief terwijl het beweegt tegen een
obstakel aan komen, dan verschijnt de boodschap
“LENS ERROR” (objectief fout). Het objectief trekt
zich terug en de camera schakelt zichzelf uit.
Verwijder het obstakel en schakel de spanning van
de camera opnieuw in.
Memory Full
Het geheugen is vol. Wis bestanden die u niet
langer nodig heeft als u meer bestanden wilt
opnemen (pagina 112).
No Favorites file!
Er is geen FAVORITE bestand aanwezig.
Printing Error
Eén van de volgende problemen trad op tijdens het
afdrukken.
• De spanning van de printer is uitgeschakeld.
• Geen papier
• Geen inkt
• Interne fout bij printer
Record Error
Tijdens het opslaan van beelddata kon om de één of
andere reden de beelddata niet gecomprimeerd
worden.Voer de opname van het beeld nogmaals uit.
SYSTEM ERROR
Uw camerasysteem is beschadigd. Neem contact
op met een CASIO onderhoudswerkplaats.
The card is locked.
De LOCK schakelaar van de SD geheugenkaart is
vergrendeld. U kunt beelden niet opslaan op of
wissen van een geheugenkaart die vergrendeld is.
192
APPENDIX
There are no files.
Technische gegevens
Er bevinden zich geen bestanden in het
ingebouwde geheugen of in de geheugenkaart.
Belangrijkste technische gegevens
There are no printing Er zijn geen DPOF instellingen die de beelden en
images.
het aantal kopiën ervan specificeren voor elke
Set up DPOF.
drukklus.
Configureer de vereiste DPOF instellingen (zie
pagina 143).
There is no file to
register.
U probeert een ongeldig bestand als een
BESTSHOT gebruikersinstelling of als een
origineel startbeeld op te slaan
The card is not
formatted.
De geheugenkaart is niet geformatteerd.
Formatteer de geheugenkaart (pagina 138).
This file cannot be
played.
Het beeldbestand of het audiobestand is
beschadigd of is van een type dat niet door deze
camera kan worden getoond.
This function cannot U probeerde bestanden te kopiëren van het
be used.
ingebouwde geheugen naar een geheugenkaart
terwijl er zich geen geheugenkaart in de camera
bevindt (pagina 137).
This function is not
supported for this
file.
De functie die u probeert uit te voeren wordt niet
ondersteund voor het bestand waarop u de functie
probeert uit te voeren.
Product ............................... Digitale camera
Model .................................. EX-Z30/EX-Z40
■ Camerafunctie
Beeldbestandformaat
Snapshots ....................... JPEG (Exif Ver. 2.2); DCF (Design rule
for Camera File systeem)
1.0 standaard; voldoet aan DPOF
Films ................................ AVI (Motion JPEG)
Audio (geluid) .................. WAV
Opnamemedia .................... 9,7MB ingebouwd flash-geheugen
SD geheugenkaart
MultiMediaCard (MMC)
Beeldgrootte
Snapshots ...................... • EX-Z30
2048 x 1536
2048 x 1360
1600 x 1200
1280 x 960
640 x 480
193
beeldpunten
(3:2) beeldpunten
beeldpunten
beeldpunten
beeldpunten
APPENDIX
• EX-Z40
2304 x 1728
2304 x 1536
1600 x 1200
1280 x 960
640 x 480
Films .................................... 320 x 240
EX-Z40
beeldpunten
(3:2) beeldpunten
beeldpunten
beeldpunten
beeldpunten
beeldpunten
Ingebouwd
SD
Bestandsgrootte
Beeldbestandsgrootte flash-geheugen geheugenkaart*
Kwaliteit
(beeldpunten)
(naar schatting)
9,7 MB
64 MB
Fijn
2304 x 1728
1,9MB
4 opnamen
30 opnamen
Normaal
1,5MB
6 opnamen
37 opnamen
Economisch
1,1MB
8 opnamen
50 opnamen
Fijn
2304 x 1536
1,8MB
5 opnamen
32 opnamen
Normaal
1,4MB
6 opnamen
40 opnamen
(3:2)
Economisch
1,0MB
8 opnamen
54 opnamen
Fijn
53 opnamen
1600 x 1200
1050KB
8 opnamen
Normaal
79 opnamen
710KB
12 opnamen
(UXGA)
Economisch
370KB
24 opnamen 154 opnamen
Fijn
82 opnamen
1280 x 960
680KB
13 opnamen
Normaal
460KB
20 opnamen 126 opnamen
(SXGA)
Economisch
250KB
35 opnamen 221 opnamen
Fijn
640 x 480
190KB
46 opnamen 294 opnamen
Normaal
140KB
61 opnamen 386 opnamen
(VGA)
Economisch
90KB
98 opnamen 618 opnamen
Geheugencapaciteit en bestandgrootte (naar schatting):
• Snapshot
EX-Z30
Ingebouwd
SD
Bestandsgrootte
Beeldbestandsgrootte flash-geheugen geheugenkaart*
Kwaliteit
(beeldpunten)
(naar schatting)
9,7 MB
64 MB
Fijn
2048 x 1536
1,6MB
5 opnamen
34 opnamen
Normaal
1,2MB
7 opnamen
45 opnamen
Economisch
630KB
14 opnamen
88 opnamen
Fijn
2048 x 1360
1,5MB
5 opnamen
36 opnamen
Normaal
1,1MB
8 opnamen
50 opnamen
(3:2)
Economisch
580KB
15 opnamen
95 opnamen
Fijn
53 opnamen
1600 x 1200
1050KB
8 opnamen
Normaal
79 opnamen
(UXGA)
710KB
12 opnamen
Economisch
370KB
24 opnamen 154 opnamen
Fijn
82 opnamen
1280 x 960
680KB
13 opnamen
Normaal
(SXGA)
460KB
20 opnamen 126 opnamen
Economisch
250KB
35 opnamen 221 opnamen
Fijn
640 x 480
190KB
46 opnamen 294 opnamen
Normaal
(VGA)
140KB
61 opnamen 386 opnamen
Economisch
90KB
98 opnamen 618 opnamen
194
APPENDIX
Scherpstellen ..................... Contrast-type autofocus (AF functie
(AF kader: puntmeten of meervoudig
meten), macrofunctie), panfocus,
oneindig scherpstelfunctie,
focusvergrendeling, handmatig
scherpstellen
• Films (320 x 240 beeldpunten)
Datagrootte
Max. 300 KB/seconde
Wissen ................................ Enkel bestand, alle bestanden
(met beveiliging)
Geschat scherpstelbereik (van het oppervlak van de lens)
Normaal ........................... 40 cm — ∞
Macro .............................. 6 cm — 50 cm
Tijdens de Macrofunctie is het optische
zoombereik 1X — 1,8X.
Effectieve beeldpunten ..... EX-Z30: 3,2 million
EX-Z40: 4,0 million
Beeldelement ..................... EX-Z30: 1/2,5-inch vierkante
beeldpunten kleuren CCD
(totaal aantal beeldpunten:
3,34 miljoen)
EX-Z40: 1/2,5-inch vierkante
beeldpunten kleuren CCD
(otaal aantal beeldpunten:
4,23 miljoen)
Belichtingsregeling
Lichtmeting ...................... Multi-patroon meten via CCD
Belichting ......................... Programma AE
Belichtingscompensatie ... –2EV — +2EV (1/3EV eenheden)
Sluiter .................................. CCD elektronische sluiter, mechanische
sluiter, 1/8ste — 1/2000ste seconde
• De sluitersnelheid is anders bij de
volgende BESTSHOT scènes
Nachtscène: 4 — 1/2000 seconde
Vuurwerk: 2 seconden (vast)
Lens/brandpuntsafstand ... F2,6 (groothoek) — 4,8 (telelens);
f=5,8 (groothoek) — 17,4mm (telelens)
(gelijkwaardig aan ca. 35 (groothoek)
— 105mm (telelens) voor 35mm film)
Zoom ................................... 3X optische zoom, 4X digitale zoom
(12X in combinatie met optische zoom)
Lensopening ...................... F2,6/4,3, automatisch overschakelen
Witbalans ............................ Automatisch, vast ingesteld
(5 functies), handmatig overschakelen
Zelfontspanner .................. 10 seconden, 2 seconden, drivoudige
zelfontspanner
195
Ingebouwde flitser
Flitserfuncties .................. AUTO (automatisch), ON (aan), OFF
(uit), rode ogenreductie
Flitsbereik ........................ Groothoek optische zoom: 0,5 — 3,4
meter
Telefoto optische zoom: 0,4 — 1,8
meter
(ISO gevoeligheid: “Auto” (automatisch))
APPENDIX
Opnamefuncties ................ Snapshot met geluid ; macrofunctie,
zelfontspanner; BESTSHOT; film met
geluid ; spraakopname.
* Audio opname is in mono.
■ Spanningsvereisten
Audio opnametijd
Audio snapshot ............... Circa max. 30 seconden per beeld
Spraakopname ................ Circa 40 minuten met ingebouwd
geheugen
Post-opname ................... Circa max. 30 seconden per beeld
Levensduur accu (naar schatting):
Spanningsvereisten .......... Oplaadbare lithium-ion accu
(NP-40) x 1
De bovenstaande waarden geven de hoeveelheid tijd aan bij de voorwaarden
die hieronder vermeld staan totdat de spanning automatisch uitgeschakeld
wordt doordat de accu leeg is. Deze waarden zijn echter geen garantie dat de
accu inderdaad de aangegeven gebruiksduur zal verstrekken. Een lage
temperatuur zal de gebruiksduur van de accu verkorten.
Beeldscherm ...................... 2,0-inch TFT kleuren LCD
84.960 beeldpunten (354 x 240)
Zoeker ................................. Beeldscherm en optische zoeker
Tijdbijhoud functies .......... Ingebouwde digitale kwartsklok
Datum en tijd .................... Opgenomen met beelddata
Automatisch kalender ...... Tot 2049
Wereldtijd ......................... City (stad), Date (datum), Time (tijd),
Summer time (zomertijd), 162 steden
in 32 tijdzones
Ingangs/
uitgangsaansluitingen ...... Slede aansluiting
Microfoon ........................... Mono
Luidspreker ........................ Mono
Model
Bewerking
EX-Z30
Gebruiksduur van
accu (benadering)
EX-Z40
Gebruiksduur van
accu (benadering)
Aantal foto’s (CIPA)*1
(werkingstijd)
360 foto’s
(180 minuten)
360 foto’s
(180 minuten)
Aantal foto’s,
doorlopende opname*2
(werkingstijd)
1260 foto’s
(210 minuten)
1140 foto’s
(190 minuten)
Doorlopende weergave*3
(Doorlopende opname
van snapshots)
360 minuten
360 minuten
Doorlopende
spraakopname*4
300 minuten
300 minuten
Ondersteunde accu: NP-40 (nominale capaciteit: 1230mAh)
Opslagmedium: SD geheugenkaart
*1 Aantal foto’s (CIPA)
• CIPA standaard
• Temperatuur: 23°C
• Beeldscherm: Ingeschakeld
• Zoomen van de volledige groothoek- tot de volledige telefotostand elke
30 seconden, waarbij telkens twee beelden worden opgenomen,
waarvan één met flits; de spanning wordt na elke 10 opgenomen
beelden uit- en weer ingeschakeld.
196
APPENDIX
■ Oplaadbare lithium-ion accu (NP-40)
*2 Omstandigheden bij doorlopende opname
• Temperatuur: 23°C
• Beeldscherm: Ingeschakeld
• Flitser: Uitgeschakeld
• Beeld opgenomen na elke 10 seconden, wisselend tussen volledige
groothoek en volledige telefoto.
Nominale spanning ........... 3,7 V
Nominale capaciteit .......... 1230 mAh
Bedrijfstemperatuur
Bereik .................................. 0°C — 40°C
*3 Omstandigheden bij doorlopende weergave
• Temperatuur: 23°C
• Bladeren naar het volgende beeld na elke 10 seconden
Afmetingen ......................... 38,5 (B) x 38,0 (H) x 9,3 (D) mm
*4 De tijden voor stemopname zijn gebaseerd op doorlopende opname.
Gewicht ............................... ca. 34 g
Stroomverbruik .................. 3,7 V gelijkstroom, ca. 2,6 W
■ USB slede (CA-24)
Afmetingen ......................... 87 (B) x 57 (H) x 23,1 (D) mm
(exclusief uitsteeksels; 19,7mm bij het
dunste deel)
Ingangs-/
uitgangsaansluitingen ...... Camera aansluiting, USB poort,
netadapteraansluiting (DC IN 5,3 V)
Gewicht ............................... ca. 121 g
(exclusief accu en accessoires)
Stroomverbruik .................. 5,3 V gelijkstroom, ca. 3,2 W
Gebundelde accessoires .. Oplaadbare lithium-ion accu (NP-40);
USB slede (CA-24); Speciale
netadapter; Netsnoer; USB kabel;
polsriem; CD-ROM; Basisreferentie
Afmetingen ......................... 103 (B) x 32 (H) x 70 (D) mm
(exclusief uitsteeksels)
Gewicht ............................... ca. 71 g
197
APPENDIX
■ Speciale netadapter (Inlaat type)
Stroomvoorziening
• Gebruik enkel de speciale oplaadbare lithium-ion accu NP-40 om deze
camera van stroom te voorzien. Het gebruik van een ander type accu wordt
niet ondersteund.
• Deze camera heeft geen gescheiden batterij voor de klok. De instellingen
van de datum en de tijd worden geheel uitgewist wanneer in het geheel
geen stroom wordt toegevoerd (van zowel de accu als de USB slede). Zorg
er voor deze instellingen opnieuw te configureren als de stroom wordt
onderbroken (pagina 42).
Spanningsvereisten .......... 100 — 240 V wisselspanning,
50/60 Hz, 83 mA
Uitgangsvermogen ............ 5,3 V gelijkstroom, 650 mA
Afmetingen ......................... 78 (B) x 20 (H) x 39 (D) mm
(exclusief uitstekende delen en kabel)
Gewicht ............................... ca. 90 g
LCD paneel
• Het LCD paneel is een product van de nieuwste LCD fabrikagetechnologie
die een beeldpundeffecttiviteit van 99,99% behaalt. Dat betekent dat minder
dat 0,01% van het totaal aan beeldpunten defect is (d.w.z. ze gaan niet
branden of ze blijven juist altijd branden.
■ Speciale netadapter (Insteek type)
Spanningsvereisten .......... 100 – 240 V wisselspanning,
50/60 Hz, 83 mA
Lens
• U kunt mogelijk af en toe vervorming waarnemen in bepaalde soorten
beelden waarbij er een kleine buiging optreedt bij lijnen die recht zouden
moeten zijn. Dit komt door de karakteristieken van de lens/het objectief en
duidt niet op een defect van de camera.
Uitgangsvermogen ............ 5,3 V gelijkstroom, 650 mA
Afmetingen ......................... 48 (B) x 16 (H) x 69 (D) mm
(exclusief uitstekende delen en kabel)
Gewicht ............................... ca. 95 g
198
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement