Casio EX-ZR5000 User manual

Casio EX-ZR5000 User manual
MS
Kamera Digital
Panduan Pengguna
Terima kasih kerana membeli produk CASIO ini.
• Sebelum menggunakannya, pastikan anda membaca peringatan yang terkandung
dalam Panduan Pengguna ini.
• Simpan Panduan Pengguna ini di tempat selamat untuk rujukan masa hadapan.
• Untuk maklumat terkini mengenai produk ini, lawati Laman Web rasmi EXILIM di
http://www.exilim.com/
Aksesori
Semasa membuka bungkusan kamera anda, periksa untuk memastikan semua
aksesori di bawah disertakan. Jika ada apa-apa yang hilang, hubungi peruncit asal
anda.
Bateri ion litium boleh cas
semula (NP-130A)
Penyesuai USB-AC
(AD-C53U)
Kord kuasa*
Kabel USB Mikro
Tali sandang
Rujukan Asas
* Bentuk palam kord kuasa berbeza mengikut negara atau kawasan geografi di
mana kamera dijual.
2
Memasang Tali Sandang pada Kamera
1.
3.
Leraikan tali daripada kancing
dan tanggalkan gelung  tali.
Kancing
2.
Masukkan hujung tali menerusi
gelang gelung  tali dan
kemaskan dengan kancing.
Pasang gelung pada hujung
satu lagi  tali kepada lubang
tali di salah satu sisi kamera,
dan gelung yang anda
keluarkan  ke sisi yang lain.
Lubang tali
Gelang
. Melaraskan Panjang Tali
Anda boleh laraskan panjang tali supaya ia
boleh digunakan sebagai tali sandang atau tali
galas.
1.
Tarik tali keluar di tengahtengah kancing dalam arah
yang ditunjukkan oleh .
2.
Tarik tali dalam arah yang
ditunjukkan ilustrasi bagi
melaraskan panjang.
Untuk memanjangkan
Untuk memendekkan
1
3
Baca ini dahulu!
• Kandungan manual ini tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
• Kandungan manual ini telah diperiksa pada setiap langkah proses pengeluaran.
Sila hubungi kami jika anda menyedari terdapat sesuatu yang meragukan, salah
dsb.
• Sebarang penyalinan kandungan Panduan Pengguna ini, sama ada sebahagian
atau keseluruhannya, adalah dilarang. Kecuali untuk kegunaan peribadi anda,
sebarang penggunaan lain kandungan manual ini tanpa kebenaran CASIO
COMPUTER CO., LTD. adalah dilarang di bawah undang-undang hak cipta.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak akan bertanggungjawab atas sebarang
kerosakan atau kehilangan keuntungan yang dialami oleh anda atau mana-mana
pihak ketiga disebabkan penggunaan atau kerosakan produk ini.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan,
kehilangan keuntungan, atau tuntutan daripada pihak ketiga yang timbul
disebabkan penggunaan perisian aplikasi EXILIM Connect.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan,
kehilangan keuntungan yang disebabkan oleh kehilangan kandungan memori
kerana kerosakan, pembaikan atau sebarang sebab lain.
• Sila maklum bahawa skrin contoh dan ilustrasi produk yang ditunjukkan dalam
Panduan Pengguna ini mungkin berbeza sedikit daripada skrin dan konfigurasi
kamera sebenar.
Panel LCD
Panel hablur cecair skrin monitor menggunakan teknologi ketepatan tinggi yang
memberikan pengeluaran piksel melebihi 99.99%. Ini bermakna cuma sebilangan
kecil piksel yang mungkin tidak menyala atau mungkin kekal menyala sepanjang
masa. Ini disebabkan oleh ciri panel hablur cecair itu sendiri dan tidak bermakna
terdapat kerosakan.
Ambil gambar ujian
Sebelum menangkap imej akhir anda, ambil gambar ujian untuk memastikan
kamera merakam dengan betul.
4
Kandungan
Aksesori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Memasang Tali Sandang pada Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Baca ini dahulu! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
 Panduan Umum
11
 Kandungan Skrin Monitor dan Cara Menukarnya
13
 Asas Mula Pantas
17
Apa yang anda boleh lakukan dengan kamera CASIO anda . . . . . . . . . . . . . 17
Menyengetkan Skrin Monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Mula-mula, cas bateri sebelum menggunakan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21


Untuk memasang bateri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Caskan Bateri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Mengkonfigurasi Tetapan Asas Kali Pertama Anda Menghidupkan Kamera. . 26
Menyediakan Kad Memori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28



Kad Memori yang Disokong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Untuk memuat kad memori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Untuk memformat (mengasal) kad memori baru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Menghidupkan dan Mematikan Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Memegang Kamera Dengan Betul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Untuk merakam syot kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33


Memilih PRO Auto Premium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Untuk merakam syot kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Melihat Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Memadam Syot Kilat dan Filem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Peringatan Tangkapan Syot Kilat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
 Tutorial Syot Kilat
41
Memilih Mod Rakaman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Menggunakan Panel Kawalan untuk Mengkonfigurasi Tetapan Kamera . . . . 43








Menggunakan Pemasa Kendiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Pemasa Kendiri) . . .
Melaraskan Imbangan Putih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Imbangan Putih) . . .
Memilih Mod Fokus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Fokus) . . .
Menentukan Kepekaan ISO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(ISO) . . .
Merakam Potret Indah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Mekap) . . .
Memperbetulkan Kecerahan Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Pendedahan) . . .
Menggunakan Denyar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Denyar) . . .
Menentukan Mod Permeteran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Permeteran) . . .
44
45
47
49
50
51
52
54
Menangkap Gambar dengan Zum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55



Maklumat Skrin Monitor semasa Pengezuman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Mengezum dengan Resolusi Super . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Zum (SR)) . . . 58
Menambah Julat Zum untuk Menangkap Syot Kilat yang
Lebih Jelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Zum Berbilang SR) . . . 59
Merakam Letusan Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (CS) . . 60
5
Kandungan



Merakam dengan CS Berkelajuan Tinggi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Merakam dengan CS Prarakam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Menggunakan Pengatup Berterusan dengan Fokus Auto . . . . . . . (AF CS) . . . 64
Mencetuskan Operasi Pemasa Kendiri
dengan Gerakan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Pengatup Gerakan) . . 65

Mengkonfigurasi Tetapan Pengatup Gerakan . . . . . . .(Pengatup Gerakan) . . . 67
Merakam Foto Pandangan Lebar . . . . . . . . . . . . (Foto Pandangan Lebar) . . 68
Merakam dengan Kesan Artistik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Art Shot) . . 70

Menyimpan Imej Normal Kedua Semasa Menangkap
dengan Seni HDR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Berganda (Seni HDR)) . . . 72
Merakam Berbilang Imej
Dalam Tempoh Masa Yang Dtetapkan . . . . . . . . . . . . . . . . .(Syot Selang) . . 73
Merakam dengan Seni Selfie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Seni Selfie) . . 75
Menggunakan Pemasa untuk Mengambil Selfie . . . . . . . (Pemasa Selfie) . . 76


Untuk menetapkan fungsi Pemasa Selfie ke butang pengatup hadapan . . . . . . 76
Untuk menggunakan Pemasa Selfie untuk menangkap selfie . . . . . . . . . . . . . . 77
 Merakam Filem
78
Untuk merakam filem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Audio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Merakam Filem Berkelajuan Tinggi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menggunakan Filem Prarakam . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Prarakam (Filem)) . .
Merakam Filem Selang Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Selang Masa) . .
Merakam Syot Kilat semasa Merakam Filem . . . (Syot Kilat Dalam Filem) . .
 Menggunakan BEST SHOT
82
84
86
89
91
Untuk merakam dengan BEST SHOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Mencipta dan Menggunakan Persediaan Anda Sendiri . . . (Custom Shot) . . 95
Merakam Potret Indah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Mekap) . . 96
Merakam Tiga Versi Imej dengan
Tetapan Tona Kulit Berbeza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Mekap BKT) . . 96
Merakam dengan Syot Tigaan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Pembetulan Pendedahan Lampau dan
Pendedahan Kurang Secara Digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (HDR) . . 98
Merakam dengan Latar Belakang Kabur . . . . . . . (Latar Belakang Kabur) . . 99
Merakam Imej Panorama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Panorama Slaid) . 100
Merakam dengan Sudut Pandang Super Lebar . . . . . . . . . . .(Syot Lebar) . 102
Merakam Imej MENTAH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Imej RAW) . 104
Menggunakan Skrin TV untuk Merakam Syot Kilat . . . (Output TV HDMI) . 105
 Tetapan Lanjutan
(REC MENU) 107
Menggunakan Skrin Menu untuk Mengkonfigurasi Tetapan Rakaman . . . . . 107


Merakam Letusan Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (CS) . . 108
Mencetuskan Operasi Pemasa kendiri
dengan Gerakan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Pengatup Gerakan) . . 108
6
Kandungan
































Menetapkan Fungsi Rakaman untuk
Butang Pengatup Hadapan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Pengatup Hadapan) . .
Menetapkan Fungsi kepada Gelang Fungsi dan
Dail Kawalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Penyesuaian Kekunci) . .
Menterbalikkan Imej Rakaman Secara Melintang . . . . . . . . (Syot Flip L/R) . .
Menggunakan Pemasa Kendiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Pemasa Kendiri) . .
Memperbetulkan Kecerahan Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Pendedahan) . .
Melaraskan Imbangan Putih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Imbangan Putih) . .
Menentukan Kepekaan ISO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(ISO) . .
Menentukan Had Atas Kepekaan ISO . . . . . . . . . . . . . . . (Had Tinggi ISO) . .
Memilih Mod Fokus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Fokus) . .
Menentukan Kawasan Auto Fokus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kawasan AF) . .
Penggambaran dengan Pengecaman Muka . . . . . . . (Pengecaman Muka) . .
Merakam Potret Indah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Mekap) . .
Merakam dengan Fokus Auto Berterusan . . . . . . . . . . . . . (AF Berterusan) . .
Menentukan Mod Permeteran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Permeteran) . .
Mengurangkan Kesan Pergerakan Kamera
dan Subjek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Fungsi Anti-goncang) . .
Untuk memilih saiz imej syot kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Saiz Imej) . .
Menetapkan Kualiti Imej Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kualiti Imej) . .
Tetapan Kualiti Imej Filem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kualiti Filem) . .
Mengoptimumkan Kecerahan Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Pencahayaan) . .
Mengawal Ketajaman Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ketajaman) . .
Mengawal Ketepuan Warna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ketepuan) . .
Melaras Kontras Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kontras) . .
Menentukan Kekuatan Denyar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kekuatan Denyar) . .
Mengezum dengan Resolusi Super . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Zum (SR)) . .
Menghidupkan dan Mematikan Zum Digital . . . . . . . . . . . . . . .(Zum Digital) . .
Menggunakan Lampu Bantuan Auto Fokus . . . . . . . . (Lampu Bantuan AF) . .
Menyimpan Imej Normal Kedua Semasa Merakam Dengan
Seni HDR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Berganda (Seni HDR)) . .
Mengurangkan Hingar Angin semasa
Rakaman Filem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Pemotongan Hingar Angin) . .
Menghidupkan Semak Semula Imej . . . . . . . . . . . . . . . . (Semak Semula) . .
Menggunakan Bantuan Ikon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Bantuan Ikon) . .
Menukar Skrin Monitor semasa Merakam . . . . . . . . .(Maklumat Rakaman) . .
Mengkonfigurasi Tetapan Lalai Hidupkan Kuasa . . . . . . . . . . . . . .(Memori) . .
 Melihat Syot kilat dan Filem
110
112
112
112
112
112
113
113
114
115
116
116
116
116
118
119
120
121
121
121
122
122
122
122
122
123
123
123
124
124
126
127
Melihat Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Melihat Filem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Melihat Imej Panorama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Melihat Imej Pengatup Berterusan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



109
127
127
128
129
Memadam Imej CS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Membahagikan Kumpulan Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Menyalin Imej dalam Kumpulan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Salin) . . 132
Mengezum Imej Atas skrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Memaparkan Menu Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Melihat Syot Kilat dan Filem pada Skrin TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
7
Kandungan
 Fungsi Main Semula Lain
(PLAY MENU) 136
Menggunakan Skrin Menu untuk Memilih Tetapan Operasi Main
Semula dan Konfigurasi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136






















Menetapkan Fungsi kepada
Butang Pengatup Hadapan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Pengatup Hadapan) . .
Menatal Imej dengan Laju atau mengikut Tarikh Rakaman (Gelang Fungsi) . .
Mencipta Foto atau Filem Imej Terpilih . . . . . . . . . . . . . . (Fungsi Sorotan) . .
Memainkan Persembahan Slaid di Kamera . . . . . . . . (Persembahan Slaid) . .
Menggunakan Syot Kilat untuk Menghasilkan Filem . . . . . . . . (Buat Filem) . .
Mengedit Filem pada Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Pengeditan Filem) . .
Untuk gabungkan dua filem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Gabung Filem) . .
Mencipta Syot Kilat untuk Bingkai Filem . . . . . . . . (CETAKAN GERAKAN) . .
Mengoptimumkan Kecerahan Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Pencahayaan) . .
Melaraskan Imbangan Putih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Imbangan Putih) . .
Melaraskan Kecerahan Syot Kilat Sedia Ada . . . . . . . . . . . . . (Kecerahan) . .
Memilih Imej untuk Percetakan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Cetakan DPOF) . .
Melindungi Fail Daripada Pemadaman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Lindungi) . .
Melindungi Imej dalam Kumpulan Terhadap Pemadaman . . . . . (Lindung) . .
Mengedit Tarikh dan Masa Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tarikh/Masa) . .
Memutar Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Putaran) . .
Mengubah Saiz Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ubah Saiz) . .
Memangkas Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Memotong) . .
Menyalin Fail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Salin) . .
Menggabungkan Imej CS kepada
Imej Pegun Tunggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Berbilang Cetak CS) . .
Membahagikan Kumpulan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Bahagikan Kumpulan) . .
Mengedit Imej dalam Kumpulan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Edit Kumpulan) . .
 Menyambungkan Kamera ke Telefon Pintar
(Sambungan Wayarles)
136
137
137
141
143
144
146
146
147
147
148
148
148
149
150
150
151
151
152
152
153
153
154
Mengawal Kamera Anda dengan Telefon Pintar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Menggunakan Mod Wayarles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Bersedia untuk Mewujudkan Sambungan antara
Telefon Pintar dan Kamera Anda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159


Memasang Aplikasi EXILIM Connect pada Telefon Pintar Anda . . . . . . . . . . . 159
Mewujudkan Sambungan Wayarles buat Kali Pertama . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Menggunakan Telefon Pintar sebagai
Alat Kawalan Jauh Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . (Rakam dengan telefon) .
Berkongsi Syot Kilat dengan Telefon Pintar yang
tidak Berpasangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kongsi Satu Kali) .
Menghantar Fail Syot Kilat atau Filem dari Memori Kamera
ke Telefon Pintar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Hantar Imej Terpilih) .
Melihat Syot Kilat dan Filem dalam Memori Kamera pada
Telefon Pintar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Lihat di telefon) .
Mengkonfigurasi Tetapan Sambungan Tanpa Wayar . . . . . . . . . . . . . . . . . .


163
164
166
167
168
Memasuki Mod Pesawat Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Mod Pesawat) . . 168
Menghantar Imej dari Kamera ke Telefon Pintar
semasa Ia Dirakam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Hantaran Auto) . . 169
8
Kandungan





Menentukan Imej yang Dihantar melalui
Hantar Auto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tetapan Hantaran Fail Auto) . .
Mensaiz Semula Syot Kilat sebelum Menghantarnya
ke Telefon Pintar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Saiz sml sblm hntr) . .
Tambah Maklumat Lokasi pada Syot Kilat . . . . . . . . . . . . (Maklumat lokasi) . .
Menukar Kata Laluan Kamera untuk
Sambungan LAN Wayarles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kata laluan WLAN) . .
Menyahpasang Kamera daripada Telefon Pintar . . . . . . . (Menyahpasang) . .
 Percetakan
171
171
172
173
174
175
Percetakan Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Menggunakan DPOF untuk Menentukan Imej untuk
Dicetak dan Bilangan Salinan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Percetakan DPOF) . 175
 Menggunakan Kamera dengan Komputer
179
Perkara yang anda boleh lakukan menggunakan komputer.... . . . . . . . . . . . 179
Menggunakan Kamera dengan Komputer Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

Melihat dan Menyimpan Imej di Komputer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Menggunakan Kamera dengan Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Menyambung Kamera pada Komputer Anda dan Menyimpan Fail . . . . . . . . . 183
Fail dan Folder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Data Kad Memori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
 Tetapan Lain
(SETTING) 189
Menggunakan Skrin Menu untuk Mengkonfigurasikan Tetapan Lain . . . . . . 189




















Mendayakan Penjimatan Kuasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Mod EKO) . .
Melaras Kecerahan Skrin Monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Skrin) . .
Mengkonfigurasi Tetapan Bunyi Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Bunyi) . .
Mencipta Folder Simpanan Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Cipta Folder) . .
Pengecapan Masa Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Cap Masa) . .
Pengesanan Orientasi Imej dan Pemutaran Auto . . . . . . . . . . (Putar Auto) . .
Menentukan Peraturan Penjanaan Nombor Siri Nama Fail . . . . . (No. Fail) . .
Mengkonfigurasi Tetapan Keadaan Tidur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Tidur) . .
Mengkonfigurasi Tetapan Mati Kuasa Auto . . . . . . . . . . (Mati Kuasa Auto) . .
Menentukan Operasi semasa Skrin Monitor Disengetkan . . (Skrin Senget) . .
Mengkonfigurasi Tetapan [p] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (MAIN) . .
Menyahdayakan Pemadaman Fail . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kekunci Padam) . .
Mengkonfigurasi Tetapan Waktu Dunia . . . . . . . . . . . . . . . . (Waktu Dunia) . .
Menetapkan JamKamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Laras) . .
Menentukan Gaya Tarikh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Gaya Tarikh) . .
Menentukan Bahasa Paparan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Bahasa) . .
Memilih Kaedah Output Terminal HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . (Output HDMI) . .
Memformat Memori Terbina Dalam atau Kad Memori . . . . . . . . . . (Format) . .
Menetapkan Semula Kamera ke Lalai Kilang . . . . . . . . . . . . (Set Semula) . .
Memeriksa Versi Perisian Tegar Kamera Semasa . . . . . . . . . . . . . . .(Versi) . .
9
189
190
190
191
191
192
192
193
193
194
194
194
195
196
196
197
197
197
198
198
Kandungan
 Lampiran
199
Peringatan Keselamatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Peringatan Semasa Penggunaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Bekalan Kuasa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220



Mengecas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Peringatan Bateri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Menggunakan Kamera di Negara lain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Menggunakan Kad Memori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Set Semula Tetapan Lalai Awal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Apabila mengalami masalah.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227


Pencarisilapan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Mesej Paparan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Tangkapan Gambar/Masa Rakaman Filem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Spesifikasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
10
Kandungan
Panduan Umum
Nombor yang ditunjukkan dalam kurungan menunjukkan halaman yang
menerangkan setiap item.
Depan
1234
5 6
Belakang
bl
bm
bk9
8
bn bo bp bq br
7
bs
bt
co cn cm cl ck
 Dail mod
(halaman 33, 41, 78)
 Pengawal zum
(halaman 34, 55, 133)
 Butang pengatup
(halaman 31, 33)
 [ON/OFF] (Kuasa)
(halaman 27, 31)
 Mikrofon (halaman 80)
 Lubang tali (halaman 3)
 Lingkaran fungsi
(halaman 137)
 Kanta
 Lampu hadapan
(halaman 44, 122)
Denyar (halaman 52)
Butang pengatup
hadapan
(halaman 109, 136)
Penghalang kanta
(halaman 207)
Butang [W] (Wayarles)
(halaman 67, 157)
Butang [0] (Filem)
(halaman 78)
Lampu belakang
(halaman 23, 24, 31,
34, 52)
Lubang tali (halaman 3)
Penutup terminal
[HDMI OUT]
Output HDMI (mikro)
(halaman 105)
11
Port [USB]
(halaman 22, 24)
[MENU] butang
(halaman 78, 107)
Butang [p] (MAIN)
(halaman 31, 37)
Butang [SET]
(halaman 43, 78, 107)
Dail kawalan
([8] [2] [4] [6])
(halaman 12, 43, 78,
93, 107, 136)
Skrin monitor
(halaman 13, 33)
Panduan Umum
Bawah
Slot bateri/kad memori (halaman 21, 29)
Penutup bateri
Pembesar suara
Lubang tripod
cs
cr
cq
cp
Gunakan lubang ini apabila memasang
tripod.
. Dail Kawalan
Dengan dail kawalan, anda boleh melakukan operasi
dengan menekan bahagian tepi dail ([8], [2], [4],
[6]), dan dengan memutar dail.
• Bergantung pada fungsi, sesetengah operasi tidak
boleh dijalankan menggunakan dail kawalan.
Dail kawalan
12
Panduan Umum
Kandungan Skrin Monitor dan Cara Menukarnya
Skrin monitor menggunakan pelbagai penunjuk, ikon dan nilai untuk memastikan
anda mengetahui status kamera.
• Contoh skrin pada bahagian ini bertujuan menunjukkan anda lokasi semua
penunjuk dan rajah yang mungkin muncul pada skrin monitor dalam pelbagai mod.
Ia tidak mewakili skrin yang sebenarnya muncul pada kamera.
. Rakaman Syot Kilat (1 Syot)
1 2 34567 8
9
bk
bl
bm
bn
bo
bp
bq
cl ck bt bs br
Kualiti filem (filem FHD/STD)
(halaman 78, 120)/Kelajuan rakaman (filem
berkelajuan tinggi) (halaman 82)
Kawasan AF (halaman 114)
Jarak fokus
(Ditukar kepada format filem 35 mm.)
(halaman 56)
Penstabilan imej (halaman 116)
Penunjuk cap masa (halaman 191)
Histogram (halaman 124)
Fungsi butang pengatup hadapan
(halaman 109)
Status komunikasi Bluetooth (halaman 160)/
Mod pesawat (halaman 168)
Tarikh/masa (halaman 26, 196)
 Mod pemasa kendiri
Maklumat lokasi (halaman 172)
(halaman 44)
Hantaran Auto (halaman 169)
 Pengecaman Muka
Status komunikasi LAN Wayarles
(halaman 115)
(halaman 162)
 Mod rakaman (halaman 41) Bingkai fokus (halaman 34, 114)
 Penunjuk zum digital/Zum (SR) Penunjuk tahap bateri (halaman 26)
(halaman 57)
Mod permeteran (halaman 54)
 Baki kapasiti memori filem
Denyar (halaman 52)
(halaman 79)
Pendedahan (halaman 51)
 Baki kapasiti memori syot kilat Mekap (halaman 50)
(halaman 235)
Kepekaan ISO (halaman 49)
 Saiz/kualiti imej syot kilat
Mod fokus (halaman 47)
(halaman 118, 119)
Imbangan putih (halaman 45)
cs
cr
cq
cp
co
cn
cm
• Bergantung pada seting rakaman, bukaan, kelajuan pengatup, dan nilai kepekaan
ISO mungkin tidak kelihatan pada skrin monitor. Nilai ini kelihatan berwarna merah
jika Pendedahan Auto (AE) tidak betul atas beberapa sebab.
13
Kandungan Skrin Monitor dan Cara Menukarnya
. Rakaman Syot Kilat (Tangkapan Letus)
1
Kelajuan Pengatup Berterusan (CS)
234
8
7
(halaman 60)
5
Mod rakaman (halaman 41)
Baki kapasiti memori syot kilat (halaman 235)
Masa CS dibenarkan*/bilangan imej CS
(halaman 60)
* Ia tidak dipaparkan semasa merakam
dengan CS Prarakam.
Baki kapasiti memori filem (halaman 236)
Mod Pengatup Berterusan (halaman 60)
Syot CS prarakam (halaman 62)
Syot CS maksimum (halaman 60)
6
. Rakaman Filem
1
8
23 4 5
6
7
Mod rakaman syot kilat (Syot Kilat dalam
Filem) (halaman 89)
Rakaman audio dinyahdayakan (halaman 82)
Mod rakaman (halaman 78)
Masa rakaman filem (halaman 79)
Baki kapasiti memori filem (halaman 79)
Rakaman filem sedang berlangsung
(halaman 78)
Kualiti filem (filem FHD/STD)
(halaman 78, 120)/Kelajuan rakaman (filem
berkelajuan tinggi) (halaman 82)
Baki kapasiti memori syot kilat (halaman 235)
14
Kandungan Skrin Monitor dan Cara Menukarnya
. Melihat Syot Kilat
1234
co
cn
cm
cl
ck
bt
bsbrbqbpbobnbm bl
Mod rakaman (halaman 41)
Imej dihantar (halaman 166, 169)
5 Histogram (halaman 124)
6 Fungsi butang pengatup hadapan
7
(halaman 136)
8 Status komunikasi Bluetooth (halaman 160)/
9
Mod pesawat (halaman 168)
bk Tarikh/masa (halaman 196)
Maklumat lokasi (halaman 172)
Hantaran Auto (halaman 169)
Status komunikasi LAN tanpa wayar
(halaman 162)
 Jenis fail
 Penunjuk lindung
(halaman 148)
 Saiz imej syot kilat
(halaman 118)
 Nama folder - nama fail
(halaman 186)
 Kualiti imej syot kilat
(halaman 119)
Sahkan dahulu (Halaman 169)
Mod permeteran (halaman 54)
Imbangan putih (halaman 147)
Penunjuk tahap bateri (halaman 26)
Denyar (halaman 52)
Pendedahan (halaman 51)
Kelajuan pengatup
Nilai bukaan
Kepekaan ISO (halaman 49)
Jarak fokus
(Ditukar kepada format filem 35 mm.)
• Nama folder dan nama fail di sudut kanan atas skrin monitor mempunyai maksud
yang diterangkan di bawah (halaman 186).
Contoh: 100-0023: Fail imej ke-23 dalam folder bernama “100CASIO”.
. Main Semula Filem
1
4
2
Tiada data audio yang tersedia
Masa rakaman filem (halaman 127)
3 Kualiti filem (filem FHD/STD)
(halaman 78, 120)/
Kelajuan rakaman (filem berkelajuan tinggi)
(halaman 82)
Selang Masa (halaman 87)
Dipaparkan untuk filem yang dirakamkan
dengan Selang Masa.
15
Kandungan Skrin Monitor dan Cara Menukarnya
. Mengkonfigurasi Tetapan Skrin Monitor
Setiap tekanan [8] (DISP) akan berpusing melalui tetapan
paparan yang memaparkan atau menyembunyikan maklumat di
skrin. Anda boleh mengkonfigurasi tetapan berasingan untuk mod
RKM dan mod MAIN.
[8] (DISP)
Mod RKM
Maklumat hidup
Memaparkan maklumat tetapan.
Maklumat mati
Menyembunyikan maklumat tetapan.
Mod MAIN
Maklumat hidup
Memaparkan tetapan apabila merakam dan histogram
(halaman 124).
Maklumat mati
Tiada maklumat dipaparkan semasa menangkap gambar.
16
Kandungan Skrin Monitor dan Cara Menukarnya
Asas Mula Pantas
Apa yang anda boleh lakukan dengan kamera CASIO anda
Kamera CASIO anda penuh dengan pilihan ciri dan fungsi berkuasa untuk
memudahkan rakaman imej digital, termasuk fungsi utama berikut.
Rakaman Potret Diri
Skrin monitor boleh disengetkan ke atas sehingga 180
darjah yang membenarkan paparan semasa merakam
potret diri. Rakaman potret diri juga menjadi lebih
mudah dengan butang pengatup hadapan dan ciri
Pengatup Gerakan.
*Lihat halaman 19,
65, 109 untuk maklumat lanjut.
Sambungan Wayarles
Ubah telefon pintar anda menjadi alat kawalan jauh
kamera yang membolehkan anda menghantar imej
yang dirakam dengan kamera anda ke telefon pintar
anda.
*Lihat halaman 154 untuk maklumat lanjut.
Kongsi Satu Kali
Kongsi imej yang dipilih untuk dilihat pada telefon
pintar yang tidak dipasangkan dengan kamera.
Aplikasi Scene perlu dipasang pada telefon pintar
untuk menggunakan Kongsi Satu Kali.
*Lihat halaman 164 untuk maklumat lanjut.
Foto Sorotan
Anda boleh ubah tetapan kamera untuk memilih
sorotan syot kilat secara automatik dan menjana kolaj
daripadanya.
*Lihat halaman 139 untuk maklumat lanjut.
Filem Sorotan
Anda boleh ubah tetapan kamera untuk memilih syot
kilatan gambar dan sorotan filem secara automatik,
dan membuat filem daripadanya.
*Lihat halaman 137 untuk maklumat lanjut.
17
Asas Mula Pantas
PRO Auto Premium
Pilih rakaman PRO Auto Premium dan
kamera akan menentukan secara automatik
sama ada anda sedang merakam suatu
subjek atau pemandangan dan keadaan lain.
PRO Auto Premium memberikan kualiti imej
yang lebih baik berbanding Auto standard.
*Lihat halaman 33 untuk maklumat lanjut.
Filem Berkelajuan Tinggi
Filem boleh dirakam pada kelajuan sehingga 1000
bingkai per saat. Ini membolehkan anda melihat
fenomena yang tidak boleh dilihat oleh mata manusia,
dengan jelas dalam gerakan perlahan.
*Lihat halaman 82 untuk maklumat lanjut.
Seni Selfie
Fungsi ini membolehkan anda memilih pemandangan
dan mengambil selfie dengan pelbagai keasan seni
yang digunakan.
*Lihat halaman 75 untuk maklumat lanjut.
18
Asas Mula Pantas
Menyengetkan Skrin Monitor
Skrin monitor boleh disengetkan ke atas
sehingga 180 darjah. Ini bermaksud anda
boleh mengatur kedudukan skrin monitor
agar ia menghadap arah yang sama dengan
kanta, agar mudah untuk menggubah potret
sendiri. Anda juga boleh menyengetkan
skrin monitor ke atas 90 darjah, yang
bermaksud anda boleh menangkap dari
sudut rendah dengan mudah tanpa perlu
memanjangkan leher anda untuk melihat
skrin monitor.
180 darjah
90 darjah
. Apa yang anda boleh lakukan dengan kamera...
Rakam potret diri
Tangkapan sudut rendah
Anda boleh mengatur kedudukan skrin
monitor agar ia menghadap arah yang
sama dengan kanta, agar mudah untuk
menangkap potret sendiri.
Sudut senget skrin monitor boleh
dilaraskan bagi setiap gubahan imej dari
pelbagai sudut rendah.
Tangkapan sudut tinggi
Dengan memegang kamera terbalik, anda
boleh mengatur sudut skrin monitor
dengan cara yang membolehkan anda
menangkap dari sudut tinggi. Dalam
keadaan ini, kamera akan memutar
maklumat di skrin dan imej yang
dipaparkan secara automatik sebanyak
180 darjah.
19
Asas Mula Pantas
. Menyengetkan Skrin Monitor
Seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah, tarik ke atas pada bawah tengah
skrin monitor di titik .
Sengetkan lagi dan ia akan menyenget ke atas sehingga 180 darjah.
• Jangan tarik ke bawah dari bahagian atas skrin monitor. Pastikan anda menarik ke
atas dari bahagian bawah skrin monitor seperti yang ditunjukkan dalam rajah.
OK
NG
A
• Dalam tetapan lalai kilang, kamera akan hidup secara automatik apabila skrin
monitor disengetkan. Lihat halaman 194 untuk maklumat tentang
mengkonfigurasikan kamera agar ia tidak dihidupkan apabila skrin monitor
disengetkan ke atas.
• Apabila mengembalikan skrin monitor ke belakang kamera, berhati-hati agar jari
anda tidak tersepit di antara bahagian atas atau bawah skrin monitor dengan
kamera.
• Jangan kenakan impak yang kuat kepada skrin monitor. Berbuat demikian akan
merosakkannya.
• Pastikan anda mengembalikan skrin monitor ke kedudukan normalnya ke
bahagian belakang kamera apabila tidak menggunakannya.
. Mengembalikan Skrin Monitor ke Kedudukan Normalnya
Seperti yang ditunjukkan dalam rajah, memegang skrin
monitor di titik , putar skrin ke arah bawah ke belakang
kamera.
20
A
Asas Mula Pantas
Mula-mula, cas bateri sebelum menggunakan.
Harap maklum bahawa bateri kamera yang baru dibeli tidak dicas. Lakukan langkah
di bawah untuk memuat bateri ke dalam kamera dan caskannya.
• Kamera anda memerlukan bateri ion litium boleh cas semula (NP-130A) CASIO
untuk kuasa. Jangan cuba menggunakan sebarang jenis bateri yang lain.
Untuk memasang bateri
1.
Buka penutup bateri.
Penutup bateri
2.
Muatkan bateri.
Penahan
Dengan logo CASIO pada bateri
menghala ke bawah (ke arah
kanta), pegang penahan di sebelah
bateri ke arah yang ditunjukkan
oleh anak panah semasa anda
memasukkan bateri ke dalam
kamera. Tekan bateri ke dalam
sehingga penahan memastikan ia
masuk dengan betul di tempatnya.
OK
NG
Bateri
Logo CASIO
3.
Tutup penutup bateri.
21
Asas Mula Pantas
Untuk menggantikan bateri
1.
Tekan [ON/OFF] (Kuasa) untuk
mematikan kamera dan
kemudian buka penutup bateri.
2.
Keluarkan bateri semasa dan
pasang bateri baharu.
3.
Tutup penutup bateri.
Penahan
• Lampu belakang (halaman 11) akan bernyala hijau buat seketika selepas anda
menekan [ON/OFF] (Kuasa) untuk mematikan kamera. Jangan buka penutup
bateri semasa lampu belakang berkelip hijau. Berbuat demikian boleh
menyebabkan kerosakan atau kehilangan data dalam memori kamera.
Caskan Bateri
Anda boleh menggunakan salah satu daripada dua kaedah di bawah untuk
mengecas bateri kamera.
• Penyesuai USB-AC (halaman 22)
• Sambungan USB ke komputer (Menggunakan kabel USB mikro yang diberikan.)
(halaman 24)
. Untuk mengecas dengan penyesuai USB-AC
Penyesuai membolehkan anda mengecas bateri ketika ia dimuatkan dalam kamera.
Semasa kamera dimatikan, sambungkan kamera dalam turutan yang ditunjukkan di
bawah.
Masa pengecasan: Kira-kira 240 minit
Port [USB]
Kabel USB Mikro
(disertakan bersama kamera)
4
1
2
Penyesuai USB-AC
(AD-C53U)
3
Kord kuasa
Tanda u penyambung kecil (USB mikro)
menghadap bahagian skrin monitor kamera.
• Apabila menanggalkan penyesuai USB-AC dari kamera, pastikan sambungan
diputuskan dari kamera terlebih dahulu.
22
Asas Mula Pantas
Operasi Lampu Belakang
Status Lampu
Lampu
belakang
Penerangan
Menyala Merah
Mengecas
Berkelip Merah
Suhu sekeliling tak normal, masalah
penyesuai USB-AC atau masalah
bateri (halaman 220)
Mati
Pengecasan selesai
• Bateri yang sudah lama tidak digunakan dan/atau suhu persekitaran boleh
menyebabkan pengecasan bateri mengambil masa lebih lama. Keadaan ini juga
mungkin menyebabkan lampu belakang berkelip merah. Jika ini berlaku, rujuk
halaman 220.
• Pastikan anda masukkan penyambung kabel ke dalam port [USB] sehingga anda
rasa ia klik dengan selamat di tempatnya. Kegagalan memasukkan penyambung
sepenuhnya boleh menyebabkan komunikasi yang lemah atau kerosakan.
• Perhatikan bahawa walaupun penyambung dimasukkan
sepenuhnya, anda masih boleh melihat bahagian logam
penyambung seperti yang ditunjuk dalam gambar.
• Menekan [ON/OFF] (Kuasa) semasa penyesuai USB-AC
disambung pada kamera, akan menghidupkan kamera
dengan kuasa dibekalkan oleh bateri. Jadi, pengecasan
akan berhenti.
• Penyesuai USB-AC menjadi sedikit panas semasa
pengecasan. Ini adalah biasa dan tidak menunjukkan kepincangan tugas.
• Bentuk palam kuasa bergantung pada setiap negara atau kawasan geografi.
23
Asas Mula Pantas
. Untuk mengecas menggunakan sambungan USB pada komputer
Sambungan USB membolehkan anda mengecas bateri ketika ia dimuatkan dalam
kamera.
Ketika kamera dimatikan, sambungkan mengikut urutan yang ditunjukkan di bawah
(, ).
Komputer
(kuasa dihidupkan)
Port [USB]
Port USB
USB
2
1
Kabel USB Mikro
(disertakan bersama kamera)
Tanda u penyambung kecil (USB mikro) menghadap
bahagian skrin monitor kamera.
• Jika kamera dihidupkan, tekan [ON/OFF] (Kuasa) untuk mematikan kamera
sebelum menyambungkannya kepada komputer anda.
Operasi Lampu Belakang
Lampu belakang
Status Lampu
Penerangan
Menyala Merah,
[Menyala/Berkelip
Ambar]
Mengecas
Berkelip Merah
Suhu sekeliling tak normal,
pengecasan mengambil masa yang
sangat lama atau masalah bateri
(halaman 220)
Mati, [Menyala Hijau]
Pengecasan selesai
• Status lampu dalam kurungan di atas menunjukkan operasi apabila kamera
dihidupkan semasa mengecas menggunakan sambungan USB dengan komputer.
• Kali pertama anda menyambungkan kamera ke komputer menggunakan kabel
USB, mesej ralat mungkin muncul pada komputer anda. Jika ini berlaku,
tanggalkan dan kemudian sambungkan semula kabel USB itu.
• Bateri yang sudah lama tidak digunakan, beberapa jenis komputer, dan keadaan
sambungan boleh menyebabkan pengecasan mengambil masa yang lebih lama
dari biasa. Keadaan ini juga mungkin menyebabkan lampu belakang berkelip
merah. Jika ini berlaku, rujuk halaman 220.
• Guna penyesuai USB-AC yang dibekalkan untuk pengecasan yang lebih pantas.
24
Asas Mula Pantas
• Anda tidak boleh menggunakan kamera untuk merakam imej ketika ia dicas
melalui sambungan USB kamera. Jika anda mahu merakam dengan kamera,
putuskan sambungan kabel USB.
• Jika anda hidupkan kamera semasa mengecas menggunakan sambungan USB
kepada komputer, kamera akan mewujudkan sambungan USB dengan komputer.
Walaupun pengecasan normal biasanya diteruskan pada masa ini, jenis komputer
atau persekitaran sambungan tertentu mungkin berhenti mengecas jika kuasa
bekalan rendah. Ini akan ditunjukkan dengan lampu belakang menyala hijau.
Peringatan Pengecasan Lain
• Dengan dua kaedah pengecasan yang diterangkan di atas, anda boleh mengecas
bateri kamera (NP-130A) tanpa mengeluarkannya dari kamera. Anda juga boleh
mengecas bateri menggunakan unit pengecas pilihan yang ada (BC-130L).
• Model ini boleh diisi melalui spesifikasi port USB 2.0 sahaja.
• Peranti bekalan kuasa dan peranti pengecasan USB tertakluk pada standard yang
ditetapkan. Penggunaan peranti kurang bermutu atau peranti yang tidak
memenuhi standard boleh menyebabkan kerosakan dan/atau kegagalan kamera
anda.
• Operasi tidak dijamin sekiranya anda menggunakan komputer yang dibina atau
diubah suai sendiri. Walaupun anda menggunakan komputer yang tersedia secara
komersial, spesifikasi port USB tertentu mungkin memustahilkan pengecasan
menggunakan kabel USB.
• Bateri yang masih panas sebaik sahaja selepas penggunaan biasa mungkin tidak
mengecas sepenuhnya. Berikan bateri masa untuk sejuk sebelum mengecasnya.
• Bateri menyahcas sedikit walaupun semasa ia tidak dimuat dalam kamera. Kerana
itu, anda disarankan supaya mengecas bateri segera sebelum anda perlu
menggunakannya.
• Mengecas bateri kamera mungkin menyebabkan gangguan dengan penerimaan
TV dan radio. Jika ini berlaku, pasang penyesuai USB-AC ke sumber kuasa yang
lebih jauh daripada TV atau radio.
• Masa pengecasan sebenar bergantung pada kapasiti bateri semasa dan keadaan
pengecasan.
• Jangan gunakan penyesuai USB-AC dengan mana-mana peranti lain.
• Jangan menggunakan kord kuasa dengan peranti lain.
• Hanya guna penyesuai USB-AC dan kabel USB yang dinyatakan dalam manual ini
untuk mengecas. Penggunaan sebarang jenis peranti lain mungkin mengakibatkan
pengecasan yang pincang.
25
Asas Mula Pantas
Memeriksa Baki Kuasa Bateri
Semasa kuasa bateri digunakan, penunjuk bateri pada skrin monitor menunjukkan
baki kuasa seperti ditunjukkan di bawah.
Baki Kuasa
Tinggi
Warna Penunjuk
Rendah
*
Penunjuk Bateri
Putih
*
Putih
*
*
* Merah
* Merah
menunjukkan kuasa bateri rendah. Cas bateri secepat mungkin.
Rakaman tidak boleh dilakukan apabila
ditunjukkan. Cas bateri segera.
• Tahap yang ditunjukkan oleh penunjuk bateri mungkin bertukar apabila anda
bertukar antara mod RKM dengan mod MAIN.
• Meninggalkan kamera selama kira-kira 20 hari tanpa kuasa dibekalkan ketika
bateri sudah mati akan menyebabkan tetapan tarikh dan masanya dipadamkan.
Mesej yang memberitahu anda untuk mengkonfigurasi tetapan masa dan tarikh
akan muncul apabila anda menghidupkan kamera selepas memulihkan kuasa.
Apabila ini berlaku, konfigurasikan tetapan tarikh dan masa (halaman 196).
• Lihat halaman 240 untuk maklumat mengenai hayat bateri dan bilangan
tangkapan.
Petua Menjimatkan Kuasa Bateri
• Memasuki “Mod EKO” (halaman 189) mendayakan operasi kuasa rendah. Harap
maklum bahawa operasi kuasa rendah mengurangkan kecerahan skrin monitor.
• Dayakan Mati Kuasa Auto (halaman 193) dan ciri Tidur (halaman 193) untuk
melindungi daripada pembaziran kuasa bateri apabila anda terlupa untuk
mematikan kamera.
• Pilih “Mati” untuk “AF Berterusan” (halaman 116).
Mengkonfigurasi Tetapan Asas Kali Pertama Anda
Menghidupkan Kamera
Kali pertama anda memuatkan bateri ke dalam kamera, skrin akan muncul untuk
mengkonfigurasi tetapan bahasa paparan, tarikh dan masa. Kegagalan menetapkan
tarikh dan masa dengan betul akan menyebabkan data tarikh dan masa yang salah
dirakam bersama imej.
• Skrin untuk pemilihan bahasa tidak akan muncul pada langkah 2 prosedur di
bawah jika anda membeli kamera yang dikhususkan untuk pasaran Jepun. Untuk
menukar bahasa paparan daripada bahasa Jepun dalam kes ini, gunakan
prosedur di bawah “Menentukan Bahasa Paparan (Bahasa)” (halaman 197). Harap
maklum bahawa versi manual ini dalam bahasa yang anda pilih mungkin tidak
disertakan bersama kamera yang dikhususkan untuk pasaran Jepun.
• Model kamera yang dijual di kawasan geografi tertentu mungkin tidak menyokong
pemilihan bahasa paparan.
26
Asas Mula Pantas
1.
Tekan [ON/OFF] (Kuasa) untuk
menghidupkan kamera.
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih
bahasa yang anda mahu dan kemudian
tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih gaya tarikh dan kemudian tekan
[SET].
[ON/OFF] (Kuasa)
Contoh: 10 Julai 2017
TT/BB/HH * 17/7/10
HH/BB/TT * 10/7/17
BB/HH/TT * 7/10/17
4.
Tetapkan tarikh dan masa.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih tetapan yang
anda mahu tukar dan kemudian gunakan [8] dan [2]
untuk menukarnya.
Untuk bertukar antara format 12-jam dan 24-jam,
gunakan [4] dan [6] untuk memilih “24h” dan
kemudian gunakan [8] dan [2] untuk mengubah
tetapan.
5.
Setelah menetapkan tarikh dan masa, gunakan [4] dan [6] untuk
memilih “Guna” dan kemudian tekan [SET].
Jika anda melakukan kesalahan mengkonfigurasi tetapan bahasa paparan, tarikh
atau masa dengan prosedur di atas, rujuk halaman berikut untuk maklumat
mengenai cara membetulkan tetapan.
– Bahasa paparan: halaman 197
– Tarikh dan masa: halaman 196
• Setiap negara mengawal ofset masa tempatannya sendiri dan penggunaan masa
musim panas, maka ia tertakluk pada perubahan.
• Mengeluarkan bateri daripada kamera terlalu cepat selepas mengkonfigurasi
tetapan masa dan tarikh buat kali pertama boleh menyebabkan tetapan ditetapkan
semula kepada lalai kilangnya. Jangan keluarkan bateri untuk sekurang-kurangnya
24 jam setelah mengkonfigurasi tetapan.
27
Asas Mula Pantas
Menyediakan Kad Memori
Walaupun kamera mempunyai memori terbina dalam, kapasitinya kecil. Untuk
merakam imej yang banyak atau filem yang panjang, anda perlu menggunakan kad
memori yang tersedia secara komersial. Apabila tiada kad memori dimuatkan, imej
disimpan dalam memori terbina dalam.
• Untuk maklumat mengenai kapasiti kad memori, lihat halaman 235.
Kad Memori yang Disokong
Kamera anda menyokong penggunaan jenis kad memori SD
yang berikut.
– Kad Memori SD (Sehingga 2 GB)
– Kad Memori SDHC (2 GB hingga 32 GB)
– Kad Memori SDXC (32 GB hingga 2 TB)
• Di atas adalah jenis kad memori yang disokong sehingga bulan Julai 2016.
• Nilai di dalam kurungan adalah nilai spesifikasi.
• Ambil perhatian bahawa keupayaan untuk menggunakan mana-mana kad tertentu
dengan kamera ini, walaupun ia memenuhi keperluan kapasiti dan jenis di atas,
adalah tidak dijamin.
. Peringatan Pengendalian Kad Memori
Sesetengah jenis kad memori boleh melambatkan kelajuan pemprosesan.
Khususnya, filem berkualiti tinggi mungkin tidak boleh disimpan dengan betul.
Memori kad yang perlahan mungkin mengambil masa yang lama untuk merakam
data dan menyebabkan pecahan pada imej dan/atau audio ketika dimain semula.
Apabila ini berlaku, penunjuk kuning “Y” akan muncul di skrin monitor.
28
Asas Mula Pantas
Untuk memuat kad memori
1.
Tekan [ON/OFF] (Kuasa) untuk
mematikan kamera dan kemudian
buka penutup bateri.
2.
Muatkan kad memori.
Letakkan kad memori supaya bahagian
belakangnya menghadap ke atas (ke
arah sisi skrin monitor kamera),
tolaknya masuk ke dalam slot kad
sehingga anda mendengar ia klik
dengan selamat di tempatnya.
Belakang
Depan
3.
Belakang
Tutup penutup bateri.
• Jangan masukkan sebarang benda selain kad memori yang disokong (halaman
28) ke dalam slot kad memori.
• Jika air atau sebarang objek asing termasuk ke dalam slot kad, segera matikan
kamera, keluarkan bateri dan hubungi peruncit anda atau pusat perkhidmatan sah
CASIO yang terdekat.
29
Asas Mula Pantas
Untuk menggantikan kad memori
Tekan kad memori dan kemudian
lepaskannya. Ini akan menyebabkankan
kad memori terkeluar sedikit daripada slot
kad memori. Tarik kad keluar dan
kemudian masukkan yang lain.
Lampu belakang
• Matikan kamera sebelum menggantikan
kad memori.
• Lampu belakang (halaman 11) akan
bernyala hijau buat seketika selepas anda menekan [ON/OFF] (Kuasa) untuk
mematikan kamera. Jangan keluarkan kad memori semasa lampu belakang
berkelip hijau. Perbuatan itu boleh menyebabkan operasi simpan imej gagal dan
juga merosakkan kad memori.
Untuk memformat (mengasal) kad memori baru
Formatkan kad memori pada kamera sebelum menggunakannya buat kali pertama.
• Memformat kad memori yang mengandungi syot kilat atau fail lain di dalamnya,
akan memadam kandungannya. Biasanya anda tidak perlu menformat kad memori
semula. Namun, jika penyimpanan masuk ke dalam kad bertambah perlahan atau
jika anda perasan keluarbiasaan lain, format kad semula.
• Pastikan anda menggunakan kamera bagi memformat kad memori. Memformat
kad pada komputer akan mengakibatkan format bukan standard SD, yang boleh
sangat melambatkan masa pemprosesan dan menyebabkan masalah
ketidakserasian, prestasi, dan lain-lain.
1.
Hidupkan kamera dan tekan [MENU].
2.
Tekan [4], gunakan [8] dan [2] untuk memilih tab “¥ SETTING” dan
kemudian tekan [6].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Format” dan kemudian tekan
[6].
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Format” dan kemudian tekan
[SET].
5.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Ya” dan kemudian tekan [SET].
30
Asas Mula Pantas
Menghidupkan dan Mematikan Kamera
. Untuk menghidupkan kuasa
Untuk
menghidupkan
kuasa dan
memasuki mod
RKM
Tekan [ON/OFF] (Kuasa).
• Lampu belakang akan berwarna
hijau seketika dan kanta akan
mengunjur keluar dari kamera
(halaman 33).
• Menekan [p] (MAIN) semasa
dalam mod RKM akan memasuki
mod MAIN.
Untuk
menghidupkan
kuasa dan
memasuki mod
MAIN
Tekan [p] (MAIN).
• Lampu belakang akan berwarna
hijau seketika dan imej yang
disimpan dalam memori kamera
akan muncul pada skrin monitor
(halaman 37).
• Menekan butang pengatup
semasa dalam mod MAIN akan
memasuki mod RKM.
[ON/OFF] (Kuasa)
Butang pengatup
Lampu belakang
[p] (MAIN)
• Sentiasa pastikan tiada apa yang menghalang
atau tersentuh kanta semasa ia mengunjur keluar.
Memegang kanta dengan tangan anda supaya ia
tidak terkeluar mewujudkan risiko kerosakan.
• Kira-kira 10 saat selepas anda menekan [p] (MAIN) untuk memasuki mod MAIN,
kanta akan masuk ke dalam kamera.
• Fungsi Tidur (halaman 193) atau Mati Kuasa Auto (halaman 193) akan mematikan
kuasa secara automatik jika anda tidak melakukan sebarang operasi selama
tempoh masa yang dipraset.
• Kamera tidak akan hidup apabila anda menekan [ON/OFF] (Kuasa) atau [p]
(MAIN) ketika ia dicas melalui sambungan USB komputer (halaman 24).
. Untuk mematikan kamera
Tekan [ON/OFF] (Kuasa).
• Anda juga boleh mengkonfigurasi kamera untuk dihidupkan atau dimatikan apabila
skrin monitor disengetkan (halaman 194).
• Kamera boleh dikonfigurasikan supaya kuasa dimatikan apabila [p] (MAIN)
ditekan (halaman 194).
31
Asas Mula Pantas
Memegang Kamera Dengan Betul
• Imej anda akan kabur jika
Melintang
Menegak
anda menggerakkan kamera
semasa anda menekan
butang pengatup. Pegang
kamera dan letakkan ia pada
kedudukan yang betul seperti
yang ditunjukkan dalam
ilustrasi, dengan merapatkan
lengan anda ke sisi badan
anda.
Pegang kamera supaya denyar berada di atas
• Sambil memastikan kamera
kanta.
tidak bergerak, perlahanlahan tekan butang pengatup
dan berhati-hati supaya tidak membuat sebarang pergerakan semasa pengatup
dilepaskan dan beberapa ketika selepas ia dilepaskan. Ini penting terutamanya
apabila pencahayaan rendah, yang melambatkan kelajuan pengatup.
• Berhati-hati supaya jari anda dan tali tidak
Denyar
melindungi mana-mana kawasan yang
Lampu hadapan
ditunjukkan dalam ilustrasi.
• Bagi mengelakkan kamera anda terjatuh, pastikan
talinya disangkut di leher, dililitkan di pergelangan
tangan, atau disangkut di bahu.
• Jangan ayun kamera menggunakan talinya.
• Tali yang disediakan bertujuan untuk digunakan
dengan kamera ini sahaja. Jangan gunakannya
untuk sebarang tujuan lain.
Kanta
• Menangkap imej semasa tetapan “Putaran”
kamera adalah “Hidup” akan menyebabkan imej
main semula diputarkan secara automatik kepada orientasi kamera berada ketika
imej dirakamkan (halaman 192).
• Sentiasa pastikan jari anda tidak menghalang atau tidak terlalu hampir dengan
denyar. Jari-jemari boleh menyebabkan bayang yang tidak diingini semasa
menggunakan denyar.
32
Asas Mula Pantas
Untuk merakam syot kilat
Memilih PRO Auto Premium
Mod
Rakaman
Paparan Ikon
Skrin RKM
Ÿ PRO
Auto
Premium
1.
Penerangan
Konfigurasikan tetapan optimum untuk
menyesuaikan persekitaran rakaman dan melakukan
pemprosesan imej berkelajuan tinggi untuk imej
yang lebih cantik. Apabila merakam melawan lampu
belakang, pada waktu malam, dengan zum dan di
bawah keadaan sukar yang lain, kamera akan
merakam secara automatik letusan imej dan
menggabungkannya menjadi imej akhir.
• Bandingkan dengan Mod Auto Program standard
(halaman 41), keadaan di bawah digunakan ketika
merakam dengan PRO Auto Premium.
– Tetapan rakaman yang boleh diubah adalah
terhad.
– Hayat bateri mungkin agak pendek sedikit.
Tekan [ON/OFF] (Kuasa) untuk menghidupkan kamera.
Kamera akan memasuki mod RKM.
• Jika kamera berada dalam mod MAIN, tekan butang pengatup.
2.
Jajarkan dail mod dengan [Ÿ] (PRO Auto Premium).
Baki Kapasiti Memori Syot Kilat
(halaman 235)
Skrin monitor
[ON/OFF] (Kuasa)
Butang pengatup
Dail mod
PRO Auto Premium
33
Asas Mula Pantas
Untuk merakam syot kilat
1.
Halakan kamera pada subjek.
Kamera akan menentukan secara automatik di mana
kawasan fokus yang sepatutnya dan memaparkan
bingkai fokus sewajarnya.
• Jika anda menggunakan PRO Auto Premium, teks
akan muncul di bahagian bawah skrin monitor
menerangkan jenis tangkapan yang dikesan oleh
kamera.
• Anda boleh mengezum imej, jika anda mahu.
Muncul apabila kamera
mengesan ia pegun di
atas tripod.
Pengawal zum
w Sudut Lebar
z Telefoto
Jika kamera menilai bahawa rakaman CS diperlukan apabila merakam dengan
PRO Auto Premium, ia akan bertukar kepada pemandangan HS dan “Š” akan
muncul di skrin monitor. Dengan pemandangan HS, kamera akan merakam letusan
imej dan menggabungkannya kepada bentuk imej terakhir. Untuk mengelak
kekaburan imej, pastikan kamera dan subjek tidak bergerak sehingga semua imej
2.
Tekan butang pengatup
sehingga separuh untuk
memfokuskan imej.
Lampu belakang
Apabila pemfokusan selesai, kamera
akan berbunyi bip dan bingkai fokus
serta lampu belakang akan berwarna
hijau.
Tekan separuh
Tekan
perlahan-lahan
sehingga
butang
berhenti.
Bingkai fokus
Apabila anda menekan butang pengatup
sehingga separuh, kamera secara automatik
melaraskan pendedahan dan memfokus pada
subjek yang dihalakan ketika itu. Menguasai
berapa tahap tekanan yang diperlukan untuk
tekanan separuh dan tekanan penuh butang
pengatup adalah teknik penting untuk imej
yang baik.
Bip, bip (Imej difokus.)
34
Asas Mula Pantas
3.
Sambil memastikan kamera tidak
bergerak, tekan butang pengatup
sepenuhnya.
Ini akan merakam syot kilat.
• Anda juga boleh merakam dengan
menekan butang pengatup hadapan
(halaman 11). Pertama, anda perlu
menetapkan fungsi rakaman kepada
butang pengatup hadapan menggunakan
item menu “Pengatup Hadapan”
(halaman 109).
Tekan penuh
Tangkap (Imej dirakamkan.)
Membuat Rakaman Filem
[0] (Filem)
Tekan [0] (Filem) untuk memulakan rakaman filem.
Tekan [0] (Filem) untuk memberhentikan rakaman filem.
Lihat halaman berikut untuk butiran.
Filem standard (filem STD): halaman 78
Filem berdefinisi tinggi (filem FHD): halaman 78
Filem berkelajuan tinggi (filem HS): halaman 82
. Jika imej tidak berada dalam fokus...
Jika bingkai fokus kekal merah dan lampu belakang berkelip hijau, ia bermakna imej
tidak berada dalam fokus (kerana subjek terlalu dekat dsb.). Halakan semula kamera
pada subjek dan cuba fokus sekali lagi.
35
Asas Mula Pantas
. Merakam dengan PRO Auto Premium
• Sesetengah item menu tidak tersedia semasa PRO Auto Premium sedang
digunakan (halaman 108). Hanya item menu yang tetapannya boleh
dikonfigurasikan akan dipaparkan pada menu semasa PRO Auto Premium sedang
digunakan.
• Kelajuan Pengatup, apertur, kepekaan ISO dan fungsi di bawah dioptimumkan
oleh PRO Auto Premium.
– AF Berterusan (halaman 116)
– Pengecaman Muka (halaman 115)
– Rakaman Pemandangan HS (halaman 34)
• Merakam dengan PRO Auto Premium boleh menyebabkan getaran dan hingar
berlaku kerana operasi kanta. Ini tidak bermakna berlaku kerosakan.
• Mesej “Memproses Auto Premium. Sila tunggu...” mungkin muncul di skrin monitor.
Jika anda rasa kamera mengambil masa terlalu lama untuk memproses data, cuba
merakam dengan Auto Program (halaman 41) pula.
• Butang pengatup dinyahdayakan dan tidak akan merakam semasa mesej
“Memproses Auto Premium. Sila tunggu...” dipaparkan. Mesej tidak akan muncul
jika “Jenis 2, Jenis 3” atau “Mati” dipilih untuk tetapan Semak Semula (halaman
123).
• Dalam sesetengah kes, PRO Auto Premium mungkin tidak dapat mentafsir
persekitaran rakaman dengan betul. Jika ini berlaku, rakam dengan Auto Program
(halaman 41).
• Jika “Š” dipaparkan, kamera akan merakam sesiri imej CS dan
menggabungkannya menjadi satu imej akhir. Jika anda tidak mahu menangkap
imej CS, pilih “Mati” untuk item “Rakaman Pemandangan HS” Panel Kawalan
(halaman 43).
• Tetapan denyar tertentu (halaman 52) boleh mengehadkan faktor persekitaran
yang boleh dikesan.
36
Asas Mula Pantas
Melihat Syot Kilat
Gunakan prosedur berikut untuk melihat syot kilat pada skrin monitor kamera.
• Untuk maklumat mengenai cara main semula filem, lihat halaman 127.
• Untuk maklumat tentang imej yang dirakam menggunakan pengatup berterusan
(CS), lihat halaman 129.
1.
Hidupkan kamera dan tekan [p]
(MAIN) untuk memasuki mod MAIN.
• Ini menyebabkan satu imej muncul
pada skrin monitor.
• Maklumat mengenai syot kilat yang
dipaparkan turut disertakan (halaman
15).
[p] (MAIN)
• Anda juga boleh memadamkan
maklumat untuk melihat syot kilat
sahaja (halaman 16).
• Anda boleh mengezum imej dengan memutar pengawal zum ke arah z
(halaman 133). Jika anda sedang merakam syot kilat yang penting, anda
disarankan supaya mengezum imej dan periksa butirannya selepas
merakamnya.
2.
Gunakan [4] dan [6] untuk menatal imej.
• Terus menekan salah satu butang akan menatal pada kelajuan tinggi.
[6]
[6]
[4]
[4]
• Menekan butang pengatup sehingga separuh semasa dalam mod MAIN atau
semasa skrin menu dipaparkan akan menukar terus ke mod RKM.
37
Asas Mula Pantas
Memadam Syot Kilat dan Filem
Jika memori telah penuh, anda boleh memadam syot kilat dan filem yang tidak lagi
anda perlukan untuk membebaskan storan dan merakam lebih banyak imej.
• Ingat bahawa operasi padam fail (imej) tidak boleh dibuat asal.
• Untuk maklumat tentang imej yang dirakam menggunakan pengatup berterusan
(CS), lihat halaman 130.
• Anda boleh melindungi imej daripada dipadam secara tidak sengaja, jika anda
mahu (halaman 194).
. Untuk memadam satu fail
1.
Tekan [p] (MAIN) untuk memasuki mod MAIN dan
kemudian tekan [2] (
).
2.
Gunakan [4] dan [6] untuk menatal fail sehingga fail
yang anda mahu padam dipaparkan.
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Padam” dan kemudian tekan
[SET].
• Untuk memadam fail lain, ulang langkah 2 dan 3.
• Untuk keluar daripada operasi padam, tekan [MENU].
• Jika kumpulan CS (halaman 129) atau kumpulan syot selang (halaman 129)
dipaparkan semasa anda menjalankan prosedur di atas, kesemua imej dalam
kumpulan yang sedang dipaparkan akan dipadam.
. Untuk memadam fail tertentu
1.
Tekan [p] (MAIN) untuk memasuki mod MAIN dan kemudian tekan
[2] (
).
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Padam Fail” dan kemudian tekan
[SET].
Ini memaparkan skrin pemilihan fail.
3.
Gunakan [8], [2], [4] dan [6] untuk menggerakkan sempadan
pemilihan ke fail yang anda mahu padam dan kemudian tekan [SET].
Ini akan menandakan petak semak di sudut kiri bawah imej fail yang dipilih dan
menggerakkan sempadan biru ke imej seterusnya.
• Untuk membersihkan (nyahpilih) kotak semak, alihkan sempadan biru ke fail
berkaitan dan kemudian tekan [SET].
• Anda boleh besarkan imej yang dipilih sebelum memadamnya dengan
memutar pengawal zum ke arah z ([).
38
Asas Mula Pantas
4.
Ulang langkah 3 untuk memilih fail lain, jika anda mahu. Setelah anda
selesai memilih fail, tekan [MENU].
5.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Ya” dan kemudian tekan [SET].
• Ini memadam fail yang anda pilih.
• Untuk membatalkan operasi pemadaman, pilih “Tidak” dalam langkah 5 dan
tekan [SET].
. Untuk memadam semua fail
1.
Tekan [p] (MAIN) untuk memasuki mod MAIN dan kemudian tekan
[2] (
).
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Padam Semua Fail” dan
kemudian tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Ya” dan kemudian tekan [SET]
untuk memadam semua fail.
Ini akan menyebabkan mesej “Tiada fail.” muncul.
Peringatan Tangkapan Syot Kilat
Operasi
• Jangan buka penutup bateri semasa lampu belakang berkelip hijau. Perbuatan ini
akan menyebabkan imej yang baru anda tangkap tidak disimpan dengan betul,
kerosakan pada imej lain yang disimpan dalam memori, kerosakan kamera, dsb.
• Jika cahaya yang tidak diingini memancar terus pada kanta, lindung kanta dengan
tangan anda, dsb. semasa menangkap imej.
Skrin Monitor semasa Tangkapan Syot kilat
• Keadaan kecerahan subjek boleh melambatkan tindak balas skrin monitor dan
boleh menyebabkan hingar digital pada imej skrin monitor.
• Imej yang muncul pada skrin monitor ialah untuk penggubahan imej. Imej sebenar
akan dirakam pada kualiti yang telah ditetapkan untuk tetapan kualiti imej
(halaman 119).
Penggambaran Tertutup di bawah Pencahayaan Pendarfluor
• Kelipan kecil pencahayaan pendarfluor boleh memberi kesan pada kecerahan dan
warna imej.
Peringatan Lain
• Lebih rendah kelajuan pengatup, lebih besar kemungkinan berhasilnya hingar
dalam imej. Jadi, kamera secara automatik melakukan pengurangan hingar pada
kelajuan pengatup rendah. Proses pengurangan hingar menyebabkannya
merakam imej dalam tempoh lebih lama pada kelajuan pengatup lebih rendah.
Kelajuan pengatup dengan pengurangan hingar ini bergantung pada persediaan
kamera dan keadaan rakaman.
39
Asas Mula Pantas
• Proses pengurangan hingar dilakukan apabila kepekaan ISO ditetapkan pada nilai
tinggi. Ini menyebabkan kamera mengambil masa lebih lama untuk merakam imej
seterusnya selepas anda menekan butang pengatup. Jangan lakukan sebarang
operasi kekunci lain semasa operasi merakam imej sedang dilakukan.
• Oleh sebab ciri elemen pengimejan yang digunakan kamera, objek yang bergerak
laju dalam imej mungkin kelihatan terherot.
. Pembatasan Fokus Auto
• Satu daripada berikut boleh memustahilkan fokus yang tepat.
– Dinding berwarna padu atau subjek terlalu rendah kontras lain
– Subjek bercahaya latar terlalu terang
– Subjek yang terlalu bersinar
– Bidai atau subjek lain yang mempunyai corak melintang berulang
– Berbilang subjek pada jarak berbeza dari kamera
– Subjek di lokasi gelap
– Subjek yang terlalu jauh untuk dicapai oleh cahaya daripada cahaya bantuan AF
– Pergerakan kamera semasa menangkap gambar
– Subjek yang bergerak laju
– Subjek di luar jarak fokus kamera
40
Asas Mula Pantas
Tutorial Syot Kilat
Memilih Mod Rakaman
Kamera anda mempunyai pelbagai mod rakaman
yang berlainan. Sebelum merakam imej, putarkan
dail mod untuk memilih mod rakaman yang sesuai
dengan jenis imej yang anda cuba rakamkan.
Dail mod
P Auto Program
Mod Rakaman Auto Standard. Ini adalah mod yang biasanya anda patut
gunakan.
Ÿ PRO Auto Premium
Dengan rakaman PRO Auto Premium, kamera akan menentukan secara
automatik sama ada anda sedang merakam suatu subjek atau pemandangan
dan keadaan lain. Rakaman PRO Auto Premium memberikan kualiti imej yang
lebih baik berbanding rakaman Auto standard (halaman 33).
b BEST SHOT
Hanya pilih satu daripada pemandangan sampel yang terbina dalam dan
kamera akan menyediakan secara automatik untuk merakam imej yang indah
setiap kali (halaman 93).
Foto Pandangan Lebar
Operasi tunggal menyimpan imej sudut super lebar, ekstrak yang
diperbesarkan daripada imej sudut super lebar dan filem foto pandangan lebar
(halaman 68).
C Art Shot
Pelbagai kesan artistik membantu menukar subjek biasa tampak lebih baru dan
jadi lebih menarik (halaman 70).
N Seni Selfie
Fungsi ini membolehkan anda memilih pemandangan dan mengambil selfie
dengan pelbagai keasan seni yang digunakan (halaman 75).
F Selang Masa / Syot Selang
Anda boleh menggunakan fungsi ini untuk merakam filem yang
mempercepatkan turutan perubahan dalam fenomena semula jadi atau aliran
trafik dalam babak di bandar (halaman 86), atau untuk merakam satu siri syot
kilat dalam sesuatu tempoh masa (halaman 73).
41
Tutorial Syot Kilat
M Mod M (Pendedahan Manual)
Mod ini memberi anda kawalan penuh kepada tetapan apertur dan kelajuan
pengatup.
 Tekan [SET] untuk membuka Panel Kawalan (halaman 43).
 Gunakan [8] dan [2] untuk memilih  (Apertur), dan kemudian tekan
[SET].
 Gunakan [8] dan [2] untuk menukar tetapan apertur, dan kemudian tekan
[4].
 Gunakan [8] dan [2] untuk memilih  (Kljuan Pngtup) dan kemudian
tekan [SET].
 Gunakan [8] dan [2] untuk menukar tetapan kelajuan pengatup, dan
kemudian tekan [SET].
S Mod S (Kelajuan Pengatup AE)
Dalam mod ini, anda pilih kelajuan pengatup dan tetapan lain diselaraskan
sewajarnya.
 Tekan [SET] untuk membuka Panel Kawalan (halaman 43).
 Gunakan [8] dan [2] untuk memilih  (Kljuan Pngtup), dan kemudian
tekan [SET].
 Gunakan [8] dan [2] untuk menukar tetapan kelajuan pengatup, dan
kemudian tekan [SET].
• Anda juga boleh pilih tetapan anjakan EV yang berada di bawah tetapan
kelajuan pengatup dan kemudian menetapkan nilai pendedahan
(Pendedahan), jika anda mahu.
A Mod A (Apertur AE)
Dalam mod ini, anda pilih apertur dan tetapan lain diselaraskan sewajarnya.
 Tekan [SET] untuk membuka Panel Kawalan (halaman 43).
 Gunakan [8] dan [2] untuk memilih  (Apertur), dan kemudian tekan
[SET].
 Gunakan [8] dan [2] untuk menukar tetapan apertur, dan kemudian tekan
[SET].
• Anda juga boleh pilih tetapan anjakan EV yang berada di bawah tetapan
apertur dan kemudian menetapkan nilai pendedahan (Pendedahan), jika
anda mahu.
• Jika anda tidak dapat memfokus dengan betul menggunakan Auto Program, cuba
gunakan kunci fokus (halaman 48) atau Fokus Manual (halaman 47).
• Dalam mod S, kepekaan ISO (halaman 49) sentiasa beroperasi mengikut tetapan
“Auto”. Tetapan kepekaan ISO tidak boleh ditukar semasa dalam mod S.
• Mod denyar > (Denyar Auto) dan ¥ (Kurangkan Mata Merah) tidak disokong
semasa A, S atau M dipilih untuk mod rakaman. Jika anda ingin denyar dinyalakan,
pilih < (Denyar Hidup) sebagai mod denyar.
• Kepekaan ISO, kelajuan pengatup atau nilai apertur yang dipaparkan akan
bertukar merah apabila anda tekan separuh butang pengatup jika imej lebih
pendedahan atau kurang pendedahan.
42
Tutorial Syot Kilat
Menggunakan Panel Kawalan untuk Mengkonfigurasi Tetapan
Kamera
Panel Kawalan boleh digunakan untuk mengkonfigurasi tetapan kamera.
1.
Dalam mod RKM, tekan [SET].
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih item tetapan yang anda mahu
ubah dan kemudian tekan [SET] atau [6].
Ini akan memilih satu daripada ikon Panel Kawalan dan memaparkan
tetapannya.*
1
2
3
4
5
6
7
8
Pemasa kendiri (halaman 44)
Imbangan putih (halaman 45)
Fokus (halaman 47)
Kepekaan ISO (halaman 49)
Mekap (halaman 50)
Pendedahan (halaman 51)
Denyar (halaman 52)
Permeteran (halaman 54)
Panel Kawalan
Contoh:
Mengkonfigurasi tetapan
* Item yang dipaparkan dalam Panel Kawalan bergantung pada mod rakaman.
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk menukar
tetapan.
4.
Setelah tetapan adalah seperti yang anda
mahu, tekan [SET].
Ini akan menggunakan tetapan dan kembali ke
mod RKM.
• Anda juga boleh gunakan menu di skrin bagi mengkonfigurasikan tetapan selain
daripada yang disenaraikan di atas (halaman 107).
43
Tutorial Syot Kilat
Menggunakan Pemasa Kendiri (Pemasa Kendiri)
Dengan Pemasa Kendiri, menekan butang pengatup memulakan pemasa. Pengatup
dilepaskan dan imej ditangkap selepas tempoh masa yang ditetapkan.
1.
Pilih
2.
Pilih tetapan yang anda mahu gunakan dan kemudian tekan [SET].
(Pemasa kendiri) opsyen Panel Kawalan.
Tetapan
Paparan Ikon
Penerangan
Skrin RKM
„ 10 saat
Pemasa Kendiri 10 saat
‚ 2 saat
Pemasa Kendiri 2 saat
• Apabila menangkap gambar dalam keadaan
yang memperlahankan kelajuan pengatup,
anda boleh menggunakan tetapan ini untuk
menghalang imej menjadi kabur disebabkan
oleh pergerakan kamera.
Menangkap tiga imej: satu imej 10 saat selepas
butang pengatup ditekan dan dua imej
seterusnya sebaik kamera bersedia selepas
menangkap imej sebelumnya. Tempoh yang
diperlukan untuk kamera bersedia bagi
menangkap bergantung pada tetapan saiz imej
dan kualiti, sama ada kad memori dimuatkan
dalam kamera atau tidak dan keadaan cas
kamera.
” ×3
(Pemasa
Kendiri
Tigaan)
• Mati
Tiada
Matikan Pemasa Kendiri.
• Lampu hadapan berkelip semasa pengiraan Pemasa
Sendiri sedang berjalan.
• Anda boleh menghentikan pengiraan Pemasa Kendiri
yang sedang berjalan dengan menekan [SET].
44
Lampu hadapan
Tutorial Syot Kilat
• Pemasa Kendiri tidak boleh digunakan bersama ciri berikut.
CS Kelajuan Tinggi dengan CS Prarakam, Prarakam (Filem), Panorama Slaid,
Syot Lebar, Syot Tigaan
• Pemasa Kendiri Tigaan tidak boleh digunakan bersama ciri berikut.
Filem, Selang Masa, Kelajuan Tinggi CS, Zum SR Berbilang, Syot Malam HS,
Latar Belakang Kabur, Makro Semua Dalam Fokus, Foto Pandangan Lebar, Syot
Selang
• Pengatup Gerakan (halaman 65) boleh digunakan hanya semasa tetapan pemasa
kendiri Panel Kawalan ialah “Mati”.
Melaraskan Imbangan Putih (Imbangan Putih)
Anda boleh melaras imbangan putih supaya sepadan dengan sumber cahaya yang
ada di tempat anda membuat penggambaran dan mengelak bayang biru yang
terhasil apabila membuat penggambaran di luar semasa mendung dan bayang hijau
yang terhasil apabila membuat penggambaran di bawah cahaya pendarfluor.
1.
Pilih
2.
Pilih keadaan rakaman yang anda mahu gunakan dan kemudian tekan
[SET].
(Imbangan Putih) opsyen Panel Kawalan.
• Anda juga boleh melaksanakan operasi ini menggunakan gelang fungsi.
Tetapan
‡ WB Auto
Paparan
Ikon Skrin
RKM
Tiada
Penerangan
Mengkonfigurasi kamera untuk melaras
imbangan putih secara automatik.
¤ Siang
Untuk penggambaran di luar pada hari yang
cerah
' Mendung
Untuk penggambaran di luar pada hari
mendung hujan, di bawah bayang dsb.
“ Bayangan
Untuk penggambaran pada hari yang cerah di
bawah bayang pokok atau bangunan
† Pndrfluor
Siang Pth
– Pendarfluor
Siang
« Tungsten
Untuk penggambaran di bawah pencahayaan
pendarfluor putih atau siang putih
Untuk penggambaran di bawah pencahayaan
pendarfluor siang
Untuk penggambaran di bawah pencahayaan
mentol lampu
45
Tutorial Syot Kilat
Tetapan
· WB
Manual
Paparan
Ikon Skrin
RKM
Penerangan
Untuk mengkonfigurasi kamera secara manual
supaya sesuai dengan sumber lampu tertentu
 Pilih “WB Manual”.
Kertas putih
kosong
 Di bawah keadaan
pencahayaan yang anda
bercadang gunakan
semasa penggambaran,
halakan kamera pada
sekeping kertas putih
kosong supaya ia
memenuhi seluruh skrin
monitor dan kemudian tekan butang
pengatup.
 Tekan [SET].
Tetapan imbangan putih dikekalkan walaupun
anda mematikan kamera.
• Apabila “‡ WB Auto” dipilih untuk tetapan imbangan putih, kamera secara
automatik menentukan titik putih subjek. Warna subjek dan keadaan sumber
cahaya tertentu boleh menyebabkan masalah apabila kamera cuba untuk
menentukan titik putih, yang membuatkan pelarasan imbangan putih yang
betul menjadi mustahil. Jika ini berlaku, pilih tetapan keimbangan putih yang
sepadan dengan keadaan rakaman anda (Siang, Mendung, dsb.).
46
Tutorial Syot Kilat
Memilih Mod Fokus (Fokus)
• Auto Fokus ialah satu-satunya mod fokus yang tersedia semasa Mekap (halaman
50) atau Pengecaman Muka (halaman 115) didayakan. Untuk memilih mod fokus
lain, mula-mula matikan Mekap dan Pengecaman Muka.
1.
Pilih
2.
Pilih tetapan yang anda mahu gunakan dan kemudian tekan [SET].
Tetapan
Q AF
(Fokus
Auto)
(Fokus) opsyen Panel Kawalan.
Paparan Ikon
Skrin RKM
Tiada
Jenis
Tangkapan
Mod Fokus
Syot kilat
Filem
Anggaran Jarak Fokus*1
Syot kilat
Filem
3 sm hingga 9 (infiniti)
(Sudut Lebar)*2
Rakaman
umum
Automatik Automatik*3
´
Makro
Dekat
W MF
(Fokus
Manual)
Jika anda
mahu
memfokus
secara
manual
3 sm hingga 30 sm
(Sudut Lebar)*2
Manual
3 sm hingga 9 (infiniti)
(Sudut Lebar)*2
*1 Jarak fokus ialah jarak dari permukaan lensa.
*2 Julat fokus bergantung pada kedudukan zum optik semasa.
*3 Semasa rakaman Filem Berkelajuan Tinggi, fokus ditetapkan di posisi semasa
rakaman dimulakan. Untuk memfokuskan imej, tekan separa butang pengatup
untuk Fokus Auto atau fokus secara manual sebelum anda sentuh [0] (Filem)
untuk mula merakam.
Untuk memfokus dengan fokus manual
1.
Pada skrin monitor, gubah imej supaya subjek
yang anda mahu fokuskan berada dalam
sempadan kuning.
2.
Melihat imej pada skrin monitor menggunakan
[4] (lebih dekat) dan [6] (lebih jauh) untuk
melaras fokus.
Sempadan kuning
• Pada masa ini imej yang berada dalam sempadan
akan membesar dan memenuhi skrin monitor, yang
membantu pemfokusan. Menekan [SET] akan
kembali ke skrin dalam langkah 1.
• Apabila tetapan “Gelung Fungsi” Penyesuaian Kekunci (halaman 110)
ditetapkan kepada “MF” (Fokus Manual), anda boleh menggunakan gelung
fungsi untuk pemfokusan.
47
Tutorial Syot Kilat
• Ciri Auto Makro mengesan jarak subjek dari lensa dan secara automatik memilih
Fokus Makro atau Auto Fokus mengikut kesesuaian.
• Penggunaan denyar bersama Fokus Makro boleh menyebabkan cahaya denyar
terhalang, yang boleh menyebabkan bayang kanta yang tidak diingini dalam imej
anda.
• Apabila anda melakukan operasi zum optik semasa penggambaran dengan Fokus
Auto, Fokus Makro atau Fokus Manual, satu nilai akan muncul pada skrin monitor
untuk memberitahu anda jarak fokus, seperti ditunjukkan di bawah. Perhatian, julat
fokus dipaparkan termasuk julat Makro Auto hanya apabila merakam dengan
Fokus Auto.
Contoh: oo* cm - 9
* oo ialah nilai jarak pemfokusan sebenar.
• Operasi yang diberikan pada kekunci [4] dan [6] dengan tetapan “Kekunci Ki/Kn”
(halaman 110) dinyahdayakan apabila Fokus Manual dipilih sebagai mod fokus.
Menggunakan Kunci Fokus
Subjek untuk difokuskan
“Kunci fokus” ialah teknik yang anda boleh gunakan
apabila anda mahu menggubah imej di mana subjek yang
ingin anda fokuskan tidak berada dalam bingkai fokus di
tengah skrin.
• Untuk menggunakan kunci fokus, pilih “U Titik” atau
“O Penjejakan” untuk kawasan Auto Fokus (halaman
114).
1.
Jajarkan bingkai fokus skrin monitor dengan
subjek yang anda mahu fokuskan dan
kemudian tekan butang pengatup sehingga
separuh.
2.
Dengan butang pengatup masih ditekan
separuh (yang mengekalkan tetapan fokus),
alih kamera untuk menggubah imej.
Bingkai fokus
• Apabila “O Penjejakan” dipilih sebagai kawasan
Auto Fokus, bingkai fokus akan bergerak secara
automatik dan mengikut subjek.
3.
Apabila anda telah bersedia untuk menangkap imej, tekan butang
pengatup sepenuhnya.
• Kunci fokus juga mengunci pendedahan (AE).
48
Tutorial Syot Kilat
Menentukan Kepekaan ISO (ISO)
Kepekaan ISO ialah ukuran kepekaan pada cahaya.
1.
Pilih
2.
Pilih tetapan yang anda mahu gunakan dan kemudian tekan [SET].
(Kepekaan ISO) opsyen Panel Kawalan.
Tetapan
Auto
ISO80
ISO100
Paparan
Ikon Skrin
RKM
Tiada
Penerangan
Laras pemekaan secara automatik mengikut keadaan.
Kepekaan
lebih rendah
Kelajuan pengatup
perlahan
Kepekaan
lebih tinggi
Kelajuan pengatup
pantas (Ditetapkan
untuk menangkap
gambar dalam kawasan
bercahaya malap.)
Kurang hingar
ISO200
ISO400
ISO800
ISO1600
ISO3200
ISO6400
Agak kasar
(peningkatan
hingar digital)
• Semasa “Auto” dipilih, Anti Goncang membetulkan pergerakan subjek sahaja
(halaman 116).
• Disebabkan nilai kepekaan ISO yang tinggi cenderung menghasilkan hingar digital
dalam imej, kamera akan melakukan proses penapisan hingar. Disebabkan ini, ia
mungkin mengambil masa yang lebih lama untuk kamera selesai merakam imej
selepas ia dirakam. Anda tidak akan dapat melakukan sebarang operasi kekunci
semasa rakaman imej sedang berlangsung.
• Dalam mod S (Kelajuan Pengatup AE), kepekaan ISO sentiasa beroperasi
mengikut tetapan “Auto”.
• Dalam mod M (Pendedahan Manual), “Auto” tidak boleh dipilih.
49
Tutorial Syot Kilat
Merakam Potret Indah (Mekap)
Mekap membolehkan pelarasan rona tona kulit dan tekstur kulit manusia, dan
mengurangkan bayangan wajah yang disebabkan oleh cahaya matahari terang untuk
potret yang lebih cantik. Mekap boleh digunakan dengan mod rakaman yang
disenaraikan di bawah.
– Auto Program
– PRO Auto Premium
– Seni Selfie
– Beberapa pemandangan BEST SHOT
– Mekap BKT
1.
Pilih
2.
Pilih tetapan yang anda mahu dan kemudian ubah nilai tetapan.
(Mekap) opsyen Panel Kawalan.
Tona Kulit
“Perang +6” kepada “0 (Mati)” kepada “Cerah +6”
Kulit Licin
“0 (Mati)” kepada “+12 (Maks.)”
• Tetapan di bawah dikonfigurasikan secara automatik apabila tetapan aras “Tona
Kulit” atau “Kulit Licin” ialah selain daripada “0 (Mati)”.
– Pengecaman Muka: Hidup
– Mod Fokus: AF (Fokus Auto)
• Mekap tidak boleh digunakan bersama ciri berikut.
Beberapa pemandangan BEST SHOT, Art Shot, Kelajuan Tinggi CS, Selang
Masa, Syot Selang
50
Tutorial Syot Kilat
Memperbetulkan Kecerahan Imej (Pendedahan)
Anda boleh melaraskan secara manual nilai pendedahan imej (nilai EV) sebelum
anda merakam gambar.
– Julat Keamatan Pendedahan: –2.0 EV hingga +2.0 EV
– Unit: 1/3EV
1.
Pilih
2.
Laraskan nilai keamatan pendedahan.
(Pendedahan) opsyen Panel Kawalan.
• Anda juga boleh melaksanakan operasi ini menggunakan gelang fungsi.
[8], mengikut arah jam:
Meningkatkan nilai EV. Nilai EV yang lebih
tinggi adalah yang terbaik untuk subjek
berwarna cerah dan subjek bercahaya latar.
[2], melawan arah jam:
Mengurangkan nilai EV. Nilai EV yang lebih
rendah adalah yang terbaik untuk subjek
berwarna gelap dan untuk penggambaran di
luar pada hari yang cerah.
Untuk membatalkan keamatan pendedahan, ubah nilai Pendedahan
kepada 0.0.
Nilai pendedahan
3.
Tekan [SET].
Ini menetapkan nilai keamatan pendedahan. Nilai keamatan pendedahan yang
anda tetapkan kekal digunakan sehingga anda menukarnya atau mematikan
kamera (yang menyebabkan ia kembali ke “0.0”).
• Semasa membuat penggambaran dalam keadaan yang amat gelap atau amat
terang, anda mungkin tidak dapat memperoleh hasil yang memuaskan meskipun
selepas melakukan keamatan pendedahan.
51
Tutorial Syot Kilat
Menggunakan Denyar (Denyar)
1.
Dalam mod RKM, tekan [2] (
untuk memilih tetapan denyar
yang anda mahu.
)
Denyar
[2] (
Tetapan
> Denyar
Auto
2.
)
Paparan Ikon
Penerangan
Skrin RKM
Tiada
Denyar nyala secara automatik mengikut
keadaan pendedahan (jumlah cahaya dan
kecerahan).
? Denyar
Mati
Denyar tidak nyala.
< Denyar
Hidup
Denyar sentiasa nyala. Tetapan ini boleh
digunakan untuk menerangkan subjek yang
biasanya kelihatan gelap disebabkan oleh siang
hari atau cahaya latar (denyar segerak siang).
¥Kurangkan
Mata Merah
Denyar nyala secara automatik. Jenis denyar ini
boleh digunakan untuk mengurangkan
kemungkinan kemerahan dalam mata subjek.
Tekan butang pengatup untuk menangkap gambar.
Lampu belakang
Berkelip ambar apabila denyar sedang
mengecas untuk menunjukkan rakaman imej
dinyahdaya.
• Anda tidak akan boleh mengambil syot kilat
dengan denyar sehingga lampu berhenti
berkelip ambar, yang menyatakan
pengecasan selesai.
< menunjukkan denyar akan nyala.
• Untuk maklumat mengenai Jarak Denyar, lihat halaman 239.
52
Tutorial Syot Kilat
• Bahan asing pada tetingkap denyar boleh bertindak balas dengan cahaya denyar,
menghasilkan sedikit asap dan bau yang tidak normal. Sungguhpun ini tidak
menandakan berlaku kerosakan, minyak daripada jari anda dan bahan asing lain
yang tertinggal pada tetingkap denyar boleh menjadi sukar untuk dibersihkan
kemudian. Oleh sebab itu, anda perlu menjadikannya satu kebiasaan untuk
sentiasa mengelap bersih tetingkap menggunakan kain lembut yang kering.
• Berhati-hati supaya jari anda dan tali tidak menutup denyar.
• Kesan yang diinginkan mungkin tidak diperoleh apabila subjek berada terlalu jauh
atau terlalu dekat.
• Masa pengecasan denyar (halaman 239) bergantung pada keadaan pengendalian
(keadaan bateri, suhu sekeliling dsb.).
• Menangkap gambar dengan denyar dimatikan ketika cahaya malap
memperlahankan kelajuan pengatup, yang boleh menyebabkan imej kabur
disebabkan oleh pergerakan kamera. Dalam keadaan sebegitu, tetapkan kamera
dengan tripod dsb.
• Dengan pengurangan mata merah, denyar nyala secara automatik mengikut
pendedahan. Ia tidak nyala di kawasan yang mempunyai pencahayaan terang.
• Kehadiran cahaya matahari luar, cahaya pendarfluor atau beberapa punca cahaya
lain boleh menyebabkan keluarbiasaan warna imej.
• Pilih ? (Denyar Mati) untuk tetapan denyar apabila merakam di kawasan yang
melarang pengambilan gambar denyar.
• Mod denyar > (Denyar Auto) dan denyar ¥ (Kurangkan Mata Merah) tidak
disokong semasa A, S atau M dipilih untuk mod rakaman. Jika anda ingin denyar
dinyalakan, pilih < (Denyar Hidup) sebagai mod denyar.
Pengurangan Mata Merah
Menggunakan denyar untuk menangkap gambar pada waktu malam atau di bilik
yang suram boleh menyebabkan tompok merah di dalam mata orang yang berada
dalam imej. Ini terjadi apabila lampu daripada denyar dipantulkan oleh retina mata.
Apabila pengurangan mata merah dipilih sebagai mod denyar, kamera menyalakan
pra-denyar untuk membuat iris di dalam mata orang dalam imej tertutup, lantas
mengurangkan kemungkinan mata merah.
Ambil perhatian mengenai perkara penting berikut apabila menggunakan
pengurangan mata merah.
• Pengurangan mata merah tidak berkesan melainkan orang dalam imej
memandang tepat pada kamera (denyar).
• Pengurangan mata merah mungkin tidak berkesan jika subjek berada terlalu jauh
daripada kamera.
53
Tutorial Syot Kilat
Menentukan Mod Permeteran (Permeteran)
Mod permeteran menentukan bahagian mana subjek yang dimeterkan untuk
pendedahan.
1.
Pilih
2.
Pilih tetapan yang anda mahu gunakan dan kemudian tekan [SET].
(Permeteran) opsyen Panel Kawalan.
Tetapan
B Multi
Paparan Ikon
Penerangan
Skrin RKM
Tiada
Permeteran berbilang corak membahagikan imej
kepada beberapa bahagian dan mengukur cahaya
dalam setiap bahagian untuk pembacaan
pendedahan yang seimbang. Jenis permeteran ini
memberikan tetapan pendedahan bebas ralat
untuk pelbagai keadaan penggambaran.
N
Berpusat
Tengah
Permeteran berpusat tengah menumpukan di
tengah-tengah kawasan fokus untuk mengukur
cahaya. Jenis permeteran ini adalah paling baik
apabila anda mahu mempunyai sedikit kawalan ke
atas kontras.
˜ Titik
Permeteran tompok mengambil bacaan di
kawasan yang amat kecil. Gunakan kaedah
permeteran ini apabila anda mahu pendedahan
ditetapkan mengikut kecerahan subjek tertentu,
tanpa dipengaruhi keadaan sekeliling.
54
Tutorial Syot Kilat
Menangkap Gambar dengan Zum
Kamera anda menyokong operasi zum yang diterangkan di bawah.
Zum optik
Pengezuman dilakukan dengan menukar jarak fokus kanta, oleh
itu tiada kemerosotan kualiti imej.
Zum HD
Membenarkan keupayaan zum yang lebih hebat dengan
memotong sebahagian daripada imej asal dan
membesarkannya, tanpa menjejaskan kualiti imej.
Zum SR
Tunggal
Menggunakan teknologi resolusi tinggi untuk menyekat
kemerosotan imej (halaman 58).
Zum MultiSR
Menangkap letusan imej berkelajuan tinggi, yang kemudiannya
digabungkan menjadi satu imej akhir dengan cara yang
mengurangkan kemerosokan kualiti imej. Zum Berbilang SR
didayakan hanya apabila pemandangan BEST SHOT “Zum SR
Berbilang” dipilih. (halaman 59)
Zum Digital
Proses digital digunakan untuk membesarkan bahagian tengah
imej, jadi berlakunya kemerosotan kualiti imej.
• Faktor zum maksimum bergantung pada tetapan saiz imej dan tetapan hidup/mati
zum digital.
1.
Sentuh pengawal zum untuk zum.
w Sudut Lebar
z Telefoto
Pengawal zum
z (Telefoto)
: Membesarkan subjek dan mengecilkan jarak.
w (Sudut Lebar) : Mengurangkan saiz subjek dan meluaskan jarak.
2.
Tekan butang pengatup untuk menangkap gambar.
• Penggunaan tripod disarankan untuk mengelak kejadian imej kabur disebabkan
pergerakan kamera semasa menangkap gambar menggunakan telefoto.
• Melakukan operasi zum menukar bukaan kanta.
• Operasi zum disokong semasa rakaman filem. Operasi zum dinyahdayakan
semasa rakaman filem berkelajuan tinggi. Jika anda ingin menggunakan zum,
lakukan operasi zum sebelum anda menekan [0] (Filem) untuk mula merakam.
• Operasi zum tidak disokong semasa merakam dengan pemandangan BEST
SHOT yang berikut. Tetapan zum ditetapkan pada sudut lebar penuh.
Panorama Slaid, Syot Lebar, Makro Semua Dalam Fokus
55
Tutorial Syot Kilat
. Mengezum dengan Gelang Fungsi (Zum Brtingkat)
Menetapkan fungsi Zum Langkah kepada gelang fungsi membolehkan anda
menjalankan operasi zum (dalam julat zum optik sahaja) dengan gelang fungsi
(halaman 110). Zum Langkah boleh dilaraskan kepada jarak fokus yang ditunjukkan
di bawah.
19, 21, 24, 27, 34, 48, 75, 95
(Unit: mm; setara 35 mm filem)
Untuk pelarasan zum yang lebih halus, gunakan pengawal zum.
• Jarak fokus akan ditunjukkan di skrin monitor semasa
Zum Langkah dilaraskan menggunakan gelang fungsi.
Jarak fokus semasa
Maklumat Skrin Monitor semasa Pengezuman
Pelbagai maklumat ditunjukkan di skrin monitor semasa operasi zum sedang
berjalan.
Mod zum
Jarak fokus (Ditukar
kepada format filem
35 mm.)
Jarak Pemfokusan
(Dipaparkan untuk Auto
Fokus, Fokus Makro dan
Fokus Manual.)
Had kualiti imej
(Kemerosotan bermula
dari sini.)
Bar zum
. Ikon Mod Zum
Jadual di bawah menunjukkan apa yang muncul di skrin monitor berdasarkan pada
mod zum.
Mod zum
Paparan Ikon Skrin RKM
Zum optik,
Zum HD
Tiada
Zum SR Tunggal
¨ (Putih)
Zum MultiSR
¸ (Hitam)
Zum Digital
ê
56
Tutorial Syot Kilat
. Mentafsir Bar Zum
Semasa operasi zum, bar zum muncul pada skrin monitor menunjukkan tetapan zum
semasa.
Julat di mana kemerosotan imej
dikurangkan.
Julat imej merosot
Sudut Lebar
Telefoto
Penunjuk zum
(Menandakan zum semasa.)
Titik batas zum optik
Titik dari mana imej merosot
• Lokasi titik ini bergantung pada saiz imej, tetapan “Zum (SR)”, dan
sama ada Zum Berbilang SR didayakan atau tidak.
. Faktor Zum
Faktor zum digital bergantung pada saiz imej (halaman 118), tetapan zum resolusi
super, dan sama ada “Zum SR Berbilang” dipilih atau tidak (halaman 59).
• Zum Berbilang SR didayakan hanya apabila pemandangan BEST SHOT “Zum SR
Berbilang” dipilih.
Faktor zum maksimum di mana
kemerosotan imej boleh dikurangkan
Saiz imej
Zum optik
Faktor zum
maksimum
keseluruhan
(Kombinasi
dengan zum
digital)
Zum (SR): Mati
(Zum HD)
Zum MultiSR Zum
(SR): Tunggal
5.0X
10.0X
20.0X
8M
6.2X
12.3X
24.5X
3M
9.8X
19.5X
39.0X
12 M
3:2
16:9
5.0X
57
Tutorial Syot Kilat
Mengezum dengan Resolusi Super (Zum (SR))
Ada dua jenis Zum Resolusi Super: Zum SR Tunggal dan Zum Berbilang SR. Zum
SR Tunggal menggunakan resolusi super bagi menambah julat zum dan
kemerosokan kualiti imej diminimumkan.
Bahagian ini menjelaskan cara untuk mengkonfigurasi tetapan Zum SR Tunggal.
Untuk maklumat tentang Zum Berbilang SR, lihat halaman 59.
• Untuk maklumat tentang julat faktor zum iaitu Zum SR berkesan, lihat halaman 57.
1.
Tekan [MENU].
2.
Tekan [4], gunakan [8] dan [2] untuk memilih tab “r REC MENU”
dan kemudian tekan [6].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Zum (SR)” dan kemudian tekan
[6].
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Tunggal” dan kemudian tekan
[SET].
• Zum SR Tunggal berkesan apabila anda mahu menangkap tekstur halus.
• Zum SR Tunggal tidak berfungsi semasa perakaman filem.
• Zum SR tunggal dinyahdaya apabila merakam dengan fungsi berikut.
Pemasa Kendiri Tigaan, Art Shot, Seni Selfie, Selang Masa, Syot Tigaan,
beberapa pemandangan BEST SHOT
58
Tutorial Syot Kilat
Menambah Julat Zum untuk Menangkap Syot Kilat yang Lebih
Jelas (Zum Berbilang SR)
Ciri ini menggunakan teknologi resolusi super dan berbilang imej Pengatup
Berterusan (CS) bagi menambah julat zum untuk seluruh imej berkualiti lebih tinggi
dan lebih jelas (halaman 58).
1.
Dalam Mod BEST SHOT, pilih “Zum SR Berbilang” (halaman 93).
2.
Tekan butang pengatup untuk menangkap gambar.
• Zum Berbilang SR berkesan apabila anda mahu menangkap tekstur halus.
• Fungsi berikut dinyahdayakan apabila menangkap dengan Zum Berbilang SR.
Zum SR Tunggal, Pemasa Kendiri Tigaan, Ketajaman, Kontras
• Dengan Zum Berbilang SR, tetapan denyar secara automatik menjadi ? (Denyar
Mati).
• Merakam dengan fungsi ini secara automatik menetapkan Fungsi Anti Goncang
kepada “Standard” (halaman 116), tetapi pergerakan besar kamera atau subjek
menyebabkan anda tidak mendapat hasil yang diingini.
• Bergantung pada keadaan rakaman dan komposisi imej, Zum Berbilang SR
mungkin tidak dapat memberikan hasil yang dikehendaki.
59
Tutorial Syot Kilat
Merakam Letusan Imej (CS)
Merakam dengan CS Berkelajuan Tinggi
Dengan CS Berkelajuan Tinggi, rakaman berterusan
selagi anda menekan butang pengatup.
Jadual di bawah menunjukkan tetapan yang boleh
ditetapkan untuk kelajuan CS dan bilangan imej per
operasi CS Berkelajuan Tinggi.
Kelajuan CS
(Kelajuan Tinggi
CS fps)
3 fps, 5 fps, 10 fps, 15 fps, 30 fps
fps = bingkai per saat
Syot CS
maksimum
5, 10, 20, 30
Kelajuan CS
Syot CS maksimum
1.
Jajarkan dail mod dengan [P] (Auto Program).
2.
Tekan [MENU].
3.
Tekan [4], gunakan [8] dan [2] untuk memilih tab “r REC MENU”
dan kemudian tekan [6].
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “CS” dan kemudian tekan [6].
5.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Kelajuan Tinggi CS” dan
kemudian tekan [SET].
Ini akan menyebabkan ikon mod rakaman pada skrin menjadi Ú.
6.
Tekan [SET].
7.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen Panel Kawalan
(Kelajuan Tinggi CS fps) dan kemudian tekan [SET].
8.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih kelajuan pengatup berterusan
(CS) yang anda mahu dan kemudian tekan [4].
• Gunakan tetapan “Kelajuan Tinggi CS fps” yang lebih tinggi apabila
menangkap subjek yang bergerak laju.
60
Tutorial Syot Kilat
9.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen Panel Kawalan
CS maksimum) dan kemudian tekan [SET].
10.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih bilangan maksimum syot dan
kemudian tekan [SET].
11.
Tekan butang pengatup sepenuhnya dan tahan.
(Syot
Perakaman imej akan berterusan selagi anda menekan butang pengatup atau
sehingga bilangan maksimum imej yang ditetapkan oleh “Kelajuan Tinggi CS fps”
dicapai.
• Selain daripada mod P (Auto Program), anda juga boleh menggunakan mod
berikut dengan CS Kelajuan Tinggi: A (Apertur AE), S (Kelajuan Pengatup AE) dan
M (Pendedahan Manual).
61
Tutorial Syot Kilat
Merakam dengan CS Prarakam
Menekan separuh dan menahan butang pengatup menyebabkan penimbal prarakam
terus dikemas kini dengan imej. Apabila butang pengatup ditekan sepenuhnya,
kandungan penimbal akan dirakam bersama-sama sesiri imej masa sebenar.
Gunakan CS Prarakam apabila anda mahu memastikan anda tidak terlepas aksi-aksi
yang bergerak pantas.
Butang pengatup
ditekan separuh
Butang pengatup ditekan
sepenuhnya
Butang pengatup
dilepaskan
Imej yang dirakam (sehingga 30 imej)
Imej diprarakam
1.
Perakaman berterusan imej sehingga butang
pengatup dilepaskan
Lakukan langkah 1 hingga 10 di bawah “Merakam dengan CS
Berkelajuan Tinggi” (halaman 60), dan tentukan kelajuan CS dan
jumlah maksimum tetapan syot untuk setiap operasi pengatup
berterusan.
• Selepas anda menentukan jumlah maksimum syot, tekan [4] dan bukannya
[SET].
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih
(Prarakam Syot CS) opsyen
Panel Kawalan dan kemudian tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih bilangan imej Prarakam (Pegun)
dan kemudian tekan [SET].
• Tetapan: 0 syot, 3 syot, 5 syot, 10 syot, 15 syot, 20 syot, 25 syot
• Jika anda memilih “0 syot”, imej prarakam tidak akan disimpan apabila anda
menekan separuh butang pengatup.
4.
Tekan separuh dan tahan butang pengatup untuk memulakan
prarakaman.
Penimbal prarakam terus dikemas kini dengan imej selagi butang pengatup
ditekan.
• Kamera tidak akan mengeluarkan bunyi pengatup semasa ia memprarakam
imej.
• Melepaskan butang pengatup yang ditekan separuh akan menyebabkan
kandungan penimbal prarakam dipadam.
62
Tutorial Syot Kilat
5.
Tekan penuh dan tahan butang pengatup.
Ini akan merakam imej dalam penimbal prarakam diikuti oleh imej rakaman masa
sebenar. Perakaman imej akan berterusan selagi anda menekan pengatup atau
sehingga bilangan maksimum imej yang ditetapkan oleh “Kelajuan Tinggi CS fps”
dicapai.
• Selain daripada mod P (Auto Program), anda juga boleh menggunakan mod
berikut dengan CS Prarakam: A (Apertur AE), S (Kelajuan Pengatup AE) dan
M (Pendedahan Manual).
• Lebih banyak bilangan syot, lebih lama masa yang diambil untuk menyimpannya
selepas rakaman selesai.
• Apabila menggunakan mod pengatup berterusan, pastikan kamera tidak bergerak
sehingga rakaman selesai.
• Zum dinyahdayakan semasa operasi pengatup berterusan.
• Kualiti imej syot kilat secara automatik bertukar kepada “Normal”.
• Pendedahan dan fokus untuk imej pertama ditetapkan untuk imej seterusnya juga.
• Tetapan denyar secara automatik menjadi ? (Denyar Mati).
• Saiz Imej berikut tidak boleh dipilih: 3:2, 16:9. Memasuki mod CS Kelajuan Tinggi
semasa mana-mana saiz imej ini dipilih akan menyebabkan tetapan saiz imej
bertukar kepada “12 M” secara automatik.
• Fungsi berikut tidak boleh digunakan.
Pengatup Gerakan, Pemasa Kendiri Tigaan, Zum SR Berbilang
• Semasa rakaman CS, sesetengah item tetapan dikaburkan pada paparan dan
tidak boleh dipilih.
• Pemasa Kendiri tidak boleh digunakan dalam mod CS Prarakam.
• Jika anda menetapkan “CS” kepada tetapan “Kekunci Ki/Kn” Penyesuaian Kekunci
(halaman 110), anda boleh mengubah mod CS dengan menekan kekunci [4] atau
[6].
63
Tutorial Syot Kilat
Menggunakan Pengatup Berterusan dengan Fokus Auto
(AF CS)
AF CS merakam sehingga 30 imej CS sambil memfokus subjek. Ciri ini amat berguna
apabila merakam kanak-kanak dan subjek lain yang bergerak laju. Kelajuan CS
sehingga maksimum enam bingkai sesaat boleh ditetapkan.
1.
Jajarkan dail mod dengan [P] (Auto Program).
2.
Tekan [MENU].
3.
Tekan [4], gunakan [8] dan [2] untuk memilih tab “r REC MENU”
dan kemudian tekan [6].
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “CS” dan kemudian tekan [6].
5.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “AF CS” dan kemudian tekan
[SET].
Ini akan menyebabkan ikon mod rakaman pada skrin menjadi Ú.
6.
Tekan butang pengatup sepenuhnya.
Tekan dan tahan butang pengatup bagi merakam sehingga 30 imej pada
kelajuan tinggi.
• Selain daripada mod P (Auto Program), anda juga boleh menggunakan mod
berikut dengan AF CS: A (Apertur AE), S (Kelajuan Pengatup AE) dan
M (Pendedahan Manual).
• Zum dinyahdayakan semasa operasi pengatup berterusan.
• Saiz imej berikut tidak boleh dipilih semasa merakam dengan Fokus Auto CS: 3:2,
16:9. Jika anda memilih AF CS semasa satu daripada saiz imej ini dipilih, kamera
akan menukar tetapan saiz imej kepada 12 M secara automatik.
• Ciri kamera berikut tidak boleh digunakan semasa merakam dengan Fokus Auto
CS: Pengatup Gerakan, Pemasa Kendiri Tigaan, Zum SR Tunggal.
• Tetapan dalam jadual di bawah adalah tetap apabila merakam dengan AF CS.
– Kualiti Imej: Normal
– Denyar: Denyar Mati
– Mod Fokus: AF
– Kws AF: Titik
64
Tutorial Syot Kilat
Mencetuskan Operasi Pemasa Kendiri dengan Gerakan
(Pengatup Gerakan)
Dengan ciri ini, kamera mencetuskan kiraan pemasa
kendiri secara automatik apabila ia mengesan pergerakan
di sekitar ikon di skrin monitor. Ini bermakna, anda boleh
mengawal operasi pemasa kendiri dari jauh dengan
melambai tangan anda, supaya anda masuk dalam imej
yang dirakam.
1.
Pilih satu daripada mod rakaman yang berikut: Auto Program, PRO
Auto Premium, atau Mekap.
2.
Tekan [MENU].
3.
Tekan [4], gunakan [8] dan [2] untuk memilih tab “r REC MENU”
dan kemudian tekan [6].
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Pengatup Gerakan” dan
kemudian tekan [6].
5.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Tetapan Gerakan” dan kemudian
tekan [6].
6.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Sentiasa” atau “180°sahaja” dan
kemudian tekan [SET].
• Jika anda memilih “180°sahaja”, pergi ke langkah 7. Memilih “Sentiasa” akan
mengaktifkan Pengatup Gerakan. Terus ke langkah 8.
7.
Jika anda telah pilih “180°sahaja” dalam langkah 6 di atas, sengetkan
skrin monitor kamera 180 darjah (halaman 19).
Ini mengaktifkan Pengatup Gerakan.
8.
Tekan butang pengatup (jika anda mahu merakam syot kilat) atau [0]
(Filem) (jika anda mahu merakam filem).
• Kira-kira tiga saat selepas anda menekan butang pengatup atau butang [0]
(Filem), kamera akan bertukar kepada tunggu sedia. Ini akan menyebabkan
ikon pemasa kendiri “ ” berubah daripada berkelip kepada biru.
9.
Menghadap kamera, gerakkan tangan atau lakukan pergerakan lain
dalam kawasan ikon
(mulakan pemasa kendiri) di skrin monitor.
Apabila kamera mengesan pergerakan berhampiran ikon itu, ia akan menangkap
imej secara automatik.
• Untuk memberhentikan rakaman filem, tekan [0] (Filem) sekali lagi.
65
Tutorial Syot Kilat
• Selepas merakam syot kilat, kamera akan kembali kepada tunggu sedia. Manamana satu antara yang berikut akan membatalkan operasi Pengatup Gerakan.
– Merakam 30 syot kilat Pengatup Gerakan
– Menekan butang pengatup semasa tunggu sedia
– Menyengetkan skrin monitor
– Memutarkan kamera
• Fungsi Tidur kamera dan fungsi Mati Kuasa Auto dinyahdayakan semasa
menunggu sedia Pengatup Gerakan.
• Pengatup Pergerakan mungkin tidak beroperasi dengan betul apabila terdapat
perbezaan kecil antara subjek dengan latar belakang ikon, atau apabila subjek
jauh dari kamera.
•
(ikon pratonton) akan muncul di skrin monitor apabila syot kilat dirakam.
Apabila kamera mengesan pergerakan berhampiran ikon pratonton, ia akan
memaparkan imej yang dirakam selama tiga saat.
• “O Penjejakan” tidak boleh dipilih untuk tetapan kawasan AF semasa merakam
dengan Pengatup Gerakan. Jika “O Penjejakan” dipilih dalam mod lain, memilih
Pengatup Gerakan akan menyebabkan tetapan kawasan AF berubah kepada
“U Titik” (halaman 114).
• Anda tidak boleh merakam syot kilat dengan menekan butang pengatup semasa
rakaman filem sedang berlangsung (Syot Kilat dalam Filem).
66
Tutorial Syot Kilat
Mengkonfigurasi Tetapan Pengatup Gerakan
(Pengatup Gerakan)
Gunakan prosedur di bawah bagi mengkonfigurasikan tetapan Pengatup Gerakan.
1.
Dalam mod RKM, tekan [MENU].
2.
Tekan [4], gunakan [8] dan [2] untuk memilih tab “r REC MENU”
dan kemudian tekan [6].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Pengatup Gerakan” dan
kemudian tekan [6].
4.
Konfigurasikan tetapan Pengatup Gerakan.
Tetapan
Penerangan
Tetapan
Gerakan
Tentukan operasi pengaktifan Pengatup Gerakan.
Sentiasa:
Pengatup Gerakan kekal aktif, tanpa mengira skrin
monitor senget atau tidak.
180°sahaja:
Pengatup Gerakan diaktifkan apabila skrin monitor
disengetkan 180 darjah.
Mati: Pengatup Gerakan dinyahdayakan.
Pemasa
Menetapkan jumlah masa yang mesti berlalu sebelum
penangkapan bermula selepas kamera mengesan
pergerakan.
Tetapan: 0.5 saat, 1 saat, 2 saat, 10 saat
Posisi Gerakan
Mengubah kedudukan ikon pemasa kendiri “ ” dan ikon
pratonton “ ”.
[8] [2] [4] [6]: Mengalihkan ikon yang sedang dipilih.
[W] (Wayarles): Pilih ikon untuk dialihkan.
67
Tutorial Syot Kilat
Merakam Foto Pandangan Lebar (Foto Pandangan Lebar)
Fungsi ini merakam berbilang imej pelbagai sudut pandangan dengan operasi butang
pengatup tunggal. Ia berguna apabila anda mahu merakam subjek latar hadapan dan
syot lebar latar belakang dengan operasi tunggal.
Merakam Foto Pandangan Lebar menjimatkan tiga imej.
– Imej asal
– Potongan sebahagian daripada imej asal
– Filem Foto Pandangan Lebar
• Filem Foto Pandangan Lebar menggunakan imej asal dan potongan imej asal
untuk mencipta filem yang mengembang daripada syot dekat hingga pandangan
lebar. Selepas menghantar imej pandangan lebar ke telefon pintar, anda kemudian
boleh memuat naik imej daripada telefon pintar ke tapak rangkaian sosial.
1.
Jajarkan dail mod dengan [
2.
Putar gelang fungsi untuk memilih saiz
potongan imej.
] (Foto Pandangan Lebar).
Ia memaparkan bingkai imej potongan.
Bingkai imej potongan
Saiz Bingkai
Nisbah Bidang
Anggaran
Faktor Zum
Saiz Imej Potongan*
Saiz 1
3:4
1.4X
6 M (2112×2816)
Saiz 2
3:4
2.0X
3 M (1536×2048)
Saiz 3
3:4
3.1X
1 M (960×1280)
Saiz 4
3:4
6.3X
VGA (480×640)
Saiz 5
4:3
1.4X
6 M (2816×2112)
Saiz 6
4:3
2.0X
3 M (2048×1536)
Saiz 7
4:3
3.1X
1 M (1280×960)
Saiz 8
4:3
6.3X
VGA (640×480)
* Imej orientasi portret ditetapkan sebagai portret.
3.
Tekan butang pengatup sehingga separuh.
Jika anda gerakkan kamera semasa butang pengatup ditekan separa, bingkai
imej potongan akan bertukar kedudukan.
68
Tutorial Syot Kilat
4.
Tekan butang pengatup sepenuhnya untuk merakam.
• Ini akan menyebabkan mesej “Sedang sibuk... Sila tunggu...” muncul. Proses
rakaman imej mengambil sedikit masa untuk diselesaikan selepas mesej
dipaparkan. Anda tidak akan dapat merakam imej lain semasa mesej
dipaparkan.
• Saiz imej asal ditetapkan sebagai 12 M.
• Saiz filem foto pandangan lebar dirakam dengan Foto Pandangan Lebar
ditetapkan sebagai STD.
• Apabila merakam dengan Foto Pandangan Lebar, tetapan kawasan AF ditetapkan
sebagai “U Titik”.
• Jika “Pemasa kendiri” tetapan ialah “×3” apabila Foto Pandangan Lebar dipilih, ia
akan bertukar ke “Mati” secara automatik.
• Jika “Fokus” tetapan ialah “MF” apabila Foto Pandangan Lebar dipilih, ia akan
bertukar ke “AF” secara automatik.
• Fungsi di baawh tidak boleh digunakan bersama dengan Foto Pandangan Lebar.
Pengatup Gerakan, Zum (SR), Zum Digital, CS
• Anda boleh tukar faktor zum dengan memutarkan kawalan zum.
• Bingkai potongan mungkin tidak boleh beroperasi dengan betul apabila merakam
jenis subjek yang diterangkan di bawah.
– Dinding berwarna padu atau subjek terlalu rendah kontras lain
– Subjek bergerak
• Melakukan operasi Auto Hantar imej potongan yang dirakam dengan Foto
Pandangan Lebar juga menghantar filem foto pandangan lebarnya.
• Memadam imej potongan juga memadam filem foto pandangan lebarnya. Filem
foto pandangan lebar tidak boleh dipadamkan secara bebas.
• Melindungi imej potongan juga melindungi filem foto pandangan lebarnya.
• Fungsi di bawah tidak boleh digunakan pada filem foto pandangan lebar yang
dicipta oleh Foto Pandangan Lebar.
Filem Sorotan, Edit Filem, Gabungan Filem
69
Tutorial Syot Kilat
Merakam dengan Kesan Artistik (Art Shot)
Pelbagai kesan artistik membantu menukar subjek harian biasa tampak lebih baru
dan jadi lebih menarik.
Pemandangan
Penerangan
Seni HDR
Menggunakan HDR (Julat Dinamik Tinggi, halaman 98)
untuk menukar imej biasa kepada hasil karya seni.
Kamera Mainan
Pinggir gelap dan rona diubah membuat gambar nampak
seperti ditangkap oleh kamera mainan.
Fokus Lembut
Pengaburan keseluruhan bagi kesan romantis dan lembut.
Tona Lembut
Kontras lemah bagi gambar dengan penghalusan yang
sedikit.
Terserlah
Penepuan yang ditingkatkan membuat warna terserlah
dengan sangat jelas.
Sepia
Tona sepia mencipta pandangan retro.
Monokrom
Semua kontras dan berbintik-bintik yang jelas bagi cetakan
hitam dan putih.
Miniatur
Pengaburan separa membuat pemandangan kelihatan
seperti daripada dunia mini.
Mata ikan
Kesan kanta mata ikan boleh digunakan untuk mencipta
pelbagai imej lucu.
Syot Berkilau
Melembutkan imej keseluruhan dan menambah titik cahaya
untuk kesan kilauan.
Bola kristal
Mencipta kesan misteri dengan meletakkan imej dalam buih
yang terapung di udara.
Kumpulan Art Shot
Merakam siri foto dengan Seni HDR, Kamera Mainan,
Monokrom dan Bola Kristal. Satu salinan imej (diambil
dengan Program Auto) tanpa sebarang kesan digunakan
juga disimpan pada permulaan siri imej yang dikumpulkan.
1.
Jajarkan dail mod dengan [C] (Art Shot).
2.
Tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih
kemudian tekan [SET].
opsyen Panel Kawalan dan
Ini akan memaparkan menu pemandangan Art Shot.
4.
Pilih pemandangan Art Shot yang anda mahu gunakan dan kemudian
tekan [SET].
70
Tutorial Syot Kilat
5.
Tekan [SET], gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen Panel
Kawalan kelima dari atas dan kemudian tekan [SET].
Keamatan kesan yang dipilih boleh dilaraskan seperti yang diterangkan di
bawah.
Pemandangan
Pelarasan
Seni HDR
Tahap kesan
Kamera Mainan
Rona
Fokus Lembut
Tahap kesan
Tona Lembut
Rona
Terserlah
Tahap kesan
Sepia
Tahap kesan
Monokrom
Tahap kesan
Miniatur
Kawasan fokus
Mata ikan
Tahap kesan
Syot Berkilau
Jenis kesan
Bola kristal
Jenis kesan
• Apabila merakam dengan Kumpulan Art Shot, kesan digunakan pada aras
semasa yang ditetapkan untuk setiap pemandangan yang berkaitan (Seni
HDR, Kamera Mainan, Monokrom, Bola kristal). Untuk menukar aras satu
daripada kesan ini, pilih pemandangan Art Shot yang berkaitan dan kemudian
lakukan langkah 5, di atas.
6.
Gunakan [8] dan [2] untuk menukar tetapan, dan kemudian tekan
[SET].
7.
Tekan butang pengatup untuk menangkap gambar.
. Menggunakan Skrin Maklumat Pemandangan
Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pemandangan,
pilih pemandangan itu menggunakan sempadan pada menu
pemandangan, dan kemudian putar pengawal zum ke
mana-mana arah.
• Untuk kembali ke menu pemandangan, putar pengawal
zum semula.
• Untuk menatal antara pemandangan, gunakan [4] dan
[6].
• Untuk mengkonfigurasi kamera dengan tetapan bagi pemandangan yang sedang
dipilih, tekan [SET].
71
Tutorial Syot Kilat
• Bergantung pada pemandangan “Art Shot”, beberapa item dalam menu yang
muncul mungkin tidak boleh digunakan.
• Tetapan denyar secara automatik menjadi ? (Denyar Mati).
• Rakaman filem dinyahdayakan semasa “Syot Berkilau” atau “Kumpulan Art Shot”
dipilih.
• Selepas merakam imej dengan “Kumpulan Art Shot”, anda tidak boleh merakam
imej lain sehingga penyimpanan imej terdahuhu selesai.
• Dengan Filem Seni HDR, tetapan “Kualiti Filem” boleh ditetapkan kepada sama
ada “HD” atau “STD” sahaja (halaman 120). Apabila mana-mana tetapan “Kualiti
Filem” selain daripada “STD” dipilih dalam mod lain, tetapan “HD” digunakan
semasa merakam dengan Filem Seni HDR.
• Apabila menggunakan “Seni HDR” untuk rakaman filem, keamatan kesan seni
ditetapkan mengikut tetapan filem.
• Imej yang dirakam dengan pemandangan Art Shot tidak boleh ditukarkan kepada
imej biasa tanpa kesan Art Shot.
Menyimpan Imej Normal Kedua Semasa Menangkap dengan
Seni HDR (Berganda (Seni HDR))
Anda boleh mengkonfigurasikan kamera bagi menyimpan dua imej apabila merakam
dengan Seni HDR: satu imej dengan penggunaan kesan Seni HDR mengikut
pemandangan yang anda pilih berserta satu lagi imej normal (Auto Program) tanpa
penggunaan sebarang kesan.
1.
Jajarkan dail mod dengan [C] dan kemudian tekan [MENU].
2.
Tekan [4], gunakan [8] dan [2] untuk memilih tab “r REC MENU”
dan kemudian tekan [6].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Berganda (Seni HDR)” dan
kemudian tekan [6].
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Hidup” dan kemudian tekan
[SET].
Semasa “Mati” dipilih untuk langkah di atas, hanya satu imej Seni HDR disimpan
(imej normal tidak disimpan).
5.
Tekan butang pengatup untuk menangkap gambar.
• Kecuali untuk Seni HDR, merakam dengan pemandangan Art Shot hanya
menyimpan imej Art Shot. Tiada imej (bukan Art Shot) biasa seiring disimpan.
72
Tutorial Syot Kilat
Merakam Berbilang Imej Dalam Tempoh Masa Yang Dtetapkan
(Syot Selang)
Anda boleh menggunakan prosedur di bawah untuk merakam satu siri imej dalam
tempoh masa yang ditetapkan (Syot Selang). Fungsi ini berguna apabila merakam
pergerakan bunga yang sedang berkembang, dsb.
• Tempoh operasi Syot Selang semaksimum mungkin ialah 20 hari (selang masa
60 minit, 500 imej).
• Apabila menggunakan fungsi ini, anda disyorkan merakam menggunakan tripod.
• Untuk menghalang kehabisan kuasa semasa merakam, gunakan bateri yang dicas
sepenuhnya.
• Pastikan kad memori yang anda gunakan mempunyai ruang kosong yang
mencukupi sebelum menggunakan fungsi ini.
• Fokus ditetapkan pada apa yang difokuskan semasa rakaman dimulakan.
1.
Jajarkan dail mod dengan [F] (Selang Masa).
2.
Tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih
Kawalan dan kemudian tekan [SET].
(Selang Masa) opsyen Panel
Ini memaparkan menu pemandangan Selang Masa.
4.
Gunakan [8], [2], [4], dan [6] untuk memilih “
kemudian tekan [SET].
5.
Tekan [SET], gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen Panel
Kawalan
(Tetapan Selang), dan kemudian tekan [SET].
6.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “ Selang” atau “
Tangkapan”, tekan [6], dan kemudian gunakan [8] dan [2] untuk
mengubah tetapan.
7.
Syot Selang”, dan
Selang
Menetapkan selang masa rakaman.
Tangkapan
Menetapkan bilangan syot.
Tekan [SET].
• Tetapan Syot Selang semasa ditunjukkan di
bahagian bawah skrin monitor.
Selang
Bilangan syot
73
Tutorial Syot Kilat
8.
Tekan butang pengatup untuk memulakan
rakaman.
Baki masa
rakaman
• Rakaman diulang pada selang masa yang
ditetapkan dalam langkah 6.
• Rakaman berhenti apabila masa rakaman yang
ditetapkan dalam langkah 6 berlalu atau apabila
butang pengatup ditekan sekali lagi.
• Skrin monitor kosong apabila operasi selang masa sedang berlangsung. Lampu
belakang kamera akan dinyalakan untuk menunjukkan rakaman sedang
berlangsung. Melakukan sesuatu operasi kamera semasa skrin monitor kosong
akan menyebabkan kandungan skrin muncul. Sila ambil perhatian, walau
bagaimanapun, menukarkan tetapan dail mod akan menyebabkan operasi Syot
Selang Masa berhenti.
• Jika tetapan “
Selang” adalah satu minit atau lebih, kanta kamera akan masuk
ke dalam dan lampu belakang akan terpadam di antara syot. Menekan [ON/OFF]
(Kuasa) semasa operasi Syot Selang Masa sedang berlangsung akan
menyebabkan mesej muncul.
Bateri kamera boleh dicas melalui sambungan USB apabila lensa masuk ke dalam
semasa Syot Selang Masa. Jika anda mahu bateri dicas semasa Syot Selang
Masa, sediakan sambungan USB sebelum memulakan operasi rakaman.
Menyambungkan kabel USB semasa lensa dikeluarkan akan menyebabkan kuasa
kamera dimatikan.
• Tetapan denyar “Denyar Auto” dan “Kurangkan Mata Merah” tidak disokong
semasa tetapan selain daripada “Auto” dipilih untuk tetapan “Apertur” atau “Kljuan
Pngtup” semasa menggunakan Syot Selang Masa. Memilih Syot Selang Masa
semasa tetapan denyar yang tidak disokong sedang aktif akan menyebabkan
tetapan mod denyar bertukar secara automatik kepada “Denyar Mati”.
• Fungsi di bawah tidak boleh digunakan dengan fungsi ini.
Rakam dengan telefon, Kelajuan Tinggi CS, Pengatup Gerakan, Fungsi
Antigoncang, Zum (SR), AF Berterusan, Pengecaman Muka, MF (Fokus Manual)
• Menekan butang pengatup semasa tunggu sedia antara syot selang masa
(semasa skrin monitor hidup) akan menyebabkan “Rakaman selang telah
dibatalkan.” muncul, dan operasi selang masa akan dibatalkan.
• Mati Kuasa Auto dinyahdayakan semasa merakam dengan fungsi ini (halaman
193).
74
Tutorial Syot Kilat
Merakam dengan Seni Selfie (Seni Selfie)
Dengan fungsi mekap (halaman 50), anda boleh membuat pelarasan warna kulit dan
kelicinan kulit untuk imej potret yang menakjubkan. Jenis imej berikut juga tersedia:
Elegan, Berkabut, Fairy, Nostalgia, Terang.
1.
Jajarkan dail mod dengan [N] (Seni Selfie).
2.
Tekan [SET], gunakan [8] dan [2] untuk memilih
opsyen Panel Kawalan, dan kemudian tekan [SET].
(Seni Selfie)
Ini memaparkan menu pemandangan Seni Selfie.
3.
Pilih pemandangan yang anda mahu gunakan dan kemudian tekan
[SET].
4.
Tekan butang pengatup untuk menangkap gambar.
• Tetapan di bawah adalah tetap apabila merakam dengan Seni Selfie.
Kepekaan ISO
Auto
Mod Fokus
AF
Kws AF
Titik
Pengecaman
Muka
Hidup
Zum SR
Mati
75
Tutorial Syot Kilat
Menggunakan Pemasa untuk Mengambil Selfie
(Pemasa Selfie)
Anda boleh menggunakan Pemasa Selfie untuk mengambil potret sendiri. Anda
boleh menetapkan tempoh kiraan Pemasa Selfie dalam julat dua hingga lima saat.
• Untuk menggunakan Pemasa Selfie, anda perlu menetapkan fungsi Pemasa Selfie
ke butang pengatup hadapan.
Untuk menetapkan fungsi Pemasa Selfie ke butang pengatup
hadapan
1.
Dalam mod RKM, tekan [MENU].
2.
Tekan [4], gunakan [8] dan [2] untuk memilih tab “r REC MENU”
dan kemudian tekan [6].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Pengatup Hadapan” dan
kemudian tekan [6].
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih tetapan Pemasa Selfie yang anda
mahu dan kemudian tekan [SET].
Tetapan
Paparan
Ikon Skrin
RKM
Menekan butang pengatup hadapan untuk
melakukan ini:
Pemasa
Selfie
Merakam satu syot kilat apabila hujung kiraan
dicapai.
Pemasa
Selfie ×3
Merakam sejumlah tiga imej pada selang dua saat
apabila hujung kiraan dicapai.
76
Tutorial Syot Kilat
Untuk menggunakan Pemasa Selfie untuk menangkap selfie
1.
Sengetkan skrin monitor kamera 180 darjah (halaman 19).
2.
Tekan dan tahan butang pengatup hadapan
untuk menentukan tempoh kiraan Pemasa Selfie.
• Anda boleh menetapkan tempoh kiraan Pemasa
Selfie dalam julat dua hingga lima saat. Semakin
lama anda menekan dan menahan butang pengatup
hadapan, semakin lama tempoh kiraan Pemasa
Selfie ditunjukkan pada skrin monitor.
3.
Lepaskan butang pengatup hadapan.
Kamera akan merakam imej apabila kiraan mencecah sifar.
• Fungsi ini tidak boleh digunakan dalam gabungan dengan beberapa
pemandangan BEST SHOT.
• Pemasa Selfie tidak boleh digunakan untuk rakaman filem.
• Pemasa Selfie tidak boleh digunakan semasa Pengatup Gerakan diaktifkan.
Dalam keadaan ini, menekan butang pengatup hadapan akan merakam dengan
Pengatup Gerakan.
77
Tutorial Syot Kilat
Merakam Filem
Untuk merakam filem
Prosedur di bawah menunjukkan langkah untuk rakaman filem (STD atau FHD)
standard biasa. Untuk maklumat mengenai jenis rakaman filem yang lain (Filem
Kelajuan Tinggi), lihat halaman 82.
1.
Jajarkan dail mod dengan [P] (Auto Program)
atau [Ÿ] (PRO Auto Premium).
2.
Tekan [MENU].
3.
Tekan [4], gunakan [8] dan [2] untuk memilih
tab “r REC MENU” dan kemudian tekan [6].
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Kualiti Filem” dan kemudian
tekan [6].
5.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih kualiti filem yang anda mahu
gunakan dan kemudian tekan [SET].
Kualiti Filem
Paparan Ikon
Skrin RKM
Kadar
Bingkai
[P] atau [Ÿ]
Saiz Imej
(Piksel)
STD
30 fps
640x480
FHD
30 fps
1920x1080
• fps (bingkai per saat) ialah unit pengukuran untuk bilangan imej dalam satu
saat.
• Tetapan saiz imej adalah tetap.
• Apabila filem definisi tinggi (FHD) dipilih, filem ialah syot dengan nisbah bidang
16:9.
• Kamera menggunakan imbasan progresif untuk filem FHD.
• Julat rakaman filem lebih kecil berbanding julat syot kilat. Anda boleh
memaparkan julat rakaman filem dengan “Maklumat Rakaman” (halaman 187).
78
Merakam Filem
6.
Tekan [0] (Filem).
Masa rakaman
Ini akan memulakan rakaman dan memaparkan
Y pada skrin monitor.
Rakaman filem menyertakan audio stereo.
• Menekan [SET] akan memulakan semula
operasi AF Berterusan (halaman 116).
7.
Tekan [0] (Filem) semula untuk
memberhentikan rakaman.
Baki masa rakaman
• Setiap filem boleh mencecah 29 minit. Rakaman
(halaman 236)
filem berhenti secara automatik selepas
rakaman selama 29 minit. Rakaman filem juga
akan berhenti secara automatik jika memori
penuh sebelum anda memberhentikan rakaman filem dengan menekan [0]
(Filem) sekali lagi.
• Filem dirakam dalam format MOV (halaman 187). Kamera tidak menyokong
penukaran kepada format filem berbeza.
Merakam Filem dengan PRO Auto Premium
Apabila PRO Auto Premium didayakan (halaman 33),
kamera secara automatik membuat pertimbangan
mengenai subjek, keadaan rakaman, dan parameter
lain. Hasilnya ialah imej berkualiti lebih tinggi
berbanding imej yang dihasilkan rakaman Auto Program. Persekitaran rakaman yang
dikesan oleh kamera dipaparkan di bahagian bawah mod skrin RKM.
• PRO Auto Premium didayakan untuk filem FHD dan filem STD sahaja.
• Menggunakan PRO Auto Premium menyebabkan cas bateri habis lebih cepat
berbanding menggunakan rakaman Auto Program.
Merakam dengan BEST SHOT
Dengan BEST SHOT (halaman 91), anda boleh memilih sampel pemandangan yang
sepadan dengan jenis filem yang anda cuba rakam dan kamera akan menukar
tetapannya dengan sewajarnya untuk menghasilkan filem yang indah setiap kali.
Meminimumkan Kesan Pergerakan Kamera semasa Rakaman Filem
Anda boleh menggunakan Anti Goncang (halaman 116) bagi mengkonfigurasikan
kamera untuk meminimumkan kesan pergerakan kamera semasa rakaman filem
FHD dan STD. Perhatian, Anti Goncang tidak boleh digunakan dengan Filem Seni
HDR dan Anti Goncang tidak menghalang imej kabur yang disebabkan oleh
pergerakan subjek.
79
Merakam Filem
Audio
Kamera anda mempunyai mikrofon terbina dalam yang boleh digunakan untuk
merakam audio (stereo) semasa rakaman filem.
• Kamera anda mempunyai fungsi untuk mengurangkan hingar angin (Pemotongan
Hingar Angin) semasa merakam filem (halaman 123).
. Peringatan Perakaman
Mikrofon
• Kamera juga merakam audio. Ambil perhatian tentang
perkara berikut apabila merakam filem.
– Berhati-hati supaya mikrofon tidak ditutup oleh jari anda,
dsb.
– Hasil rakaman audio yang baik tidak mungkin jika
kamera terlalu jauh daripada apa yang anda cuba
rakam.
– Menjalankan operasi zum semasa merakam boleh menyebabkan hingar zum
dan/atau fokus auto hadir dalam rakaman audio.
– Mengendalikan butang kamera semasa merakam boleh menyebabkan bunyi
butang dirakam dalam audio.
• Apabila merakam dengan kualiti filem “HS” pada tetapan kadar bingkai “30-120
fps” atau “30-240 fps”, audio dirakam hanya apabila kamera merakam pada 30 fps.
Audio tidak dirakam pada sebarang kadar bingkai yang lain (halaman 120).
• Menghabiskan masa yang lama menggunakan rakaman filem akan menyebabkan
kamera terasa panas sedikit. Ini adalah biasa dan tidak menunjukkan kepincangan
tugas.
• Merakam filem untuk tempoh masa yang lama di tempat bersuhu tinggi boleh
menyebabkan hingar digital (tompok cahaya) muncul dalam imej filem.
Peningkatan suhu di dalam kamera juga mungkin menyebabkan rakaman filem
dihentikan secara automatik. Jika ini berlaku, berhenti merakam dan biarkan
kamera menyejuk, dan operasi normal boleh diteruskan selepas itu.
• Oleh sebab julat susulan pendedahan adalah berbeza untuk syot kilat dan filem,
syot kilat dan syot filem di lokasi yang sama mungkin menunjukkan tahap
kecerahan yang berbeza.
• Penggunaan memori terbina dalam kamera atau jenis kad memori tertentu boleh
melambatkan kelajuan pemprosesan. Khususnya, filem berkualiti tinggi mungkin
tidak boleh disimpan dengan betul. Memori kad yang perlahan mungkin mengambil
masa yang lama untuk merakam data dan menyebabkan pecahan pada imej dan/
atau audio ketika dimain semula. Apabila ini berlaku, penunjuk kuning “Y” akan
muncul di skrin monitor.
80
Merakam Filem
• Operasi zum disokong semasa rakaman filem (halaman 55). Zum dinyahdayakan
semasa rakaman filem berkelajuan tinggi. Untuk menggunakan zum untuk
rakaman filem berkelajuan tinggi, lakukan operasi zum sebelum anda menekan
[0] (Filem) untuk mula merakam.
• Zum SR tunggal (halaman 58) dinyahdayakan semasa rakaman filem.
• Kesan pergerakan kamera dalam imej menjadi lebih ketara apabila anda merakam
pada jarak dekat atau dengan faktor zum yang besar. Oleh sebab itu, penggunaan
tripod amat disarankan dalam keadaan ini.
• Kecuali untuk Filem Berkelajuan Tinggi, AF Berterusan (halaman 116) dijalankan
semasa rakaman filem dengan “AF” (Fokus Auto) atau “Makro” dipilih untuk
tetapan “Fokus”.
• Pengecaman Muka dinyahdayakan semasa rakaman Filem Berkelajuan Tinggi.
• Fungsi berikut tidak menyokong rakaman filem.
Foto Pandangan Lebar, Seni Selfie, beberapa pemandangan BEST SHOT
• Mod rakaman A, S, dan M tidak disokong semasa merakam filem, atau semasa
menggunakan pemandangan BEST SHOT “Prarakam (Filem)”. Dalam keadaan
seperti ini, mod rakaman sentiasa P (Auto Program).
81
Merakam Filem
Merakam Filem Berkelajuan Tinggi
Kamera ini menyokong rakaman filem berkelajuan tinggi pada kelajuan maksimum
1000 fps. Nisbah bidang filem yang dirakam dengan mod ini bergantung pada kadar
bingkainya (kelajuan rakaman).
• Apabila merakam dengan tetapan kadar bingkai “30-120 fps” atau “30-240 fps”,
rakaman audio hanya disokong semasa rakaman 30 fps. Audio tidak dirakam pada
sebarang kadar bingkai yang lain.
1.
Jajarkan dail mod dengan [P] (Auto Program).
• Rakaman Filem Kelajuan Tinggi tidak disokong apabila merakam dengan PRO
Auto Premium.
2.
Tekan [MENU].
3.
Tekan [4], gunakan [8] dan [2] untuk memilih tab “r REC MENU”
dan kemudian tekan [6].
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Kualiti Filem” dan kemudian
tekan [6].
5.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih kadar bingkai (kelajuan rakaman)
yang anda mahu dan kemudian tekan [SET].
Kadar bingkai yang tinggi (seperti 1000 fps) akan menghasilkan saiz imej yang
lebih kecil.
Kualiti Filem
Paparan Ikon
Skrin RKM
Kadar
Bingkai
Saiz Imej
(Piksel)
HS1000
1000 fps
224x64
HS480
480 fps
224x160
HS240
240 fps
512x384
HS120
120 fps
640x480
HS30-240
30-240 fps
512x384
HS30-120
30-120 fps
640x480
82
• fps (bingkai per
saat) ialah unit
ukuran yang
menunjukkan
bilangan imej yang
dirakam atau
dimainkan semula
dalam satu saat.
Merakam Filem
6.
Rakam filem dengan cara yang sama seperti anda merakam filem biasa
(halaman 78).
Tekan [0] (Filem) untuk memulakan dan menghentikan rakaman filem.
• Semasa rakaman Filem Berkelajuan Tinggi (HS120, HS240, HS480, HS1000),
fokus ditetapkan di posisi semasa rakaman dimulakan. Untuk memfokuskan
imej, tekan separa butang pengatup untuk Fokus Auto atau fokus secara
manual sebelum anda sentuh [0] (Filem) untuk mula merakam.
• AF Berterusan boleh digunakan semasa merakam pada 30 fps dengan “HS30120” atau “HS30-240”. Namun, fokus menjadi tetap apabila anda bertukar
kepada 120 fps atau 240 fps.
• Apabila “HS30-120” atau “HS30-240” dipilih sebagai kadar bingkai, rakaman
sentiasa bermula dengan kadar bingkai 30 fps. Anda boleh menukar kadar
bingkai antara 30 fps dengan 120 fps atau antara 30 fps dengan 240 fps hanya
semasa rakaman berlangsung. Tekan [4], [6] atau [SET] untuk menukar
kelajuan. Audio dirakam hanya semasa merakam pada 30 fps.
• Lebih tinggi kadar bingkai (kelajuan), lebih banyak pencahayaan diperlukan
semasa rakaman. Apabila merakam filem berkelajuan tinggi, rakamnya dalam
persekitaran bercahaya terang.
• Apabila merakam jenis filem tertentu, imej yang muncul di skrin monitor mungkin
lebih kecil daripada biasa. Apabila merakam filem berkelajuan tinggi, akan muncul
jalur hitam di atas, bawah, kiri dan kanan skrin.
• Apabila merakam filem berkelajuan tinggi, kerlipan sumber cahaya boleh
menyebabkan jalur mendatar muncul dalam imej. Ini bukan kepincangan kamera.
Ini bukan kepincangan kamera.
• Pertukaran kandungan skrin monitor dinyahdayakan semasa rakaman filem
berkelajuan tinggi.
83
Merakam Filem
Menggunakan Filem Prarakam (Prarakam (Filem))
Prarakam (Filem) mengekalkan prarakaman kira-kira lima saat aksi (lebih kurang dua
saat untuk Filem Berkelajuan Tinggi). Apabila anda memulakan rakaman masa
nyata, kandungan yang diprarakam disimpan diikuti dengan rakaman masa sebenar,
bagi membantu memastikan anda tidak terlepas apa-apa perkara kerana lambat
menekan butang rakam.
[0] (Filem)
[0] (Filem)
Filem
Rakaman masa sebenar
bermula
Rakaman masa sebenar tamat
Kira-kira 5 saat bahagian diprarakam (dari penimbal)
• Kira-kira 2 saat bagi filem berkelajuan tinggi
. Untuk menyediakan kamera bagi merakam Filem Prarakam
1.
Jajarkan dail mod dengan [b] (BEST SHOT).
2.
Tekan [MENU].
3.
Tekan [4], gunakan [8] dan [2] untuk memilih tab “r REC MENU”
dan kemudian tekan [6].
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Kualiti Filem” dan kemudian
tekan [6].
5.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih kualiti filem yang anda mahu
gunakan untuk merakam dan kemudian tekan [SET].
6.
Tekan [SET].
7.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih
kemudian tekan [SET].
8.
Gunakan [8], [2], [4] dan [6] untuk memilih pemandangan
“Prarakam (Filem)” dan kemudian tekan [SET].
opsyen Panel Kawalan dan
Ini menyebabkan ‰ (Prarakam (Filem)) kelihatan di skrin monitor, yang
menandakan kamera sedang memprarakam pada penimbalnya.
84
Merakam Filem
. Untuk merakam Filem Prarakam
1.
Selepas menggunakan prosedur di atas bagi menyediakan kamera
untuk Filem Prarakam, halakan kamera pada subjek.
2.
Apabila anda sudah sedia merakam, tekan [0] (Filem).
Ini akan menyimpan kira-kira lima saat aksi yang diprarakam dalam penimbal
sebelum anda menekan [0] (Filem) (dua saat jika anda menggunakan filem
berkelajuan tinggi) dan memulakan rakaman masa sebenar.
3.
Tekan [0] (Filem) semula untuk memberhentikan rakaman.
• Untuk mematikan rakaman Filem Prarakam, jajarkan dail mod dengan [P]
(Auto Program) atau [Ÿ] (PRO Auto Premium).
• Apabila merakam dengan tetapan filem berkelajuan tinggi “HS30-120” dan
“HS30-240”, anda tidak boleh menukar tetapan kelajuan (fps) semasa kamera
memprarakam kepada penimbal dalam langkah 1 bagi prosedur di atas. Anda
boleh menukar tetapan kelajuan (fps) selepas anda menekan [0] (Filem) untuk
memulakan rakaman masa sebenar.
• Semasa kamera disediakan untuk rakaman Filem Prarakam, menekan butang
pengatup tidak akan menangkap syot kilat kecuali rakaman filem sedang berjalan.
Dengan filem berdefinisi tinggi (FHD) dan standard (STD), anda boleh menangkap
imej pegun semasa rakaman filem masa sebenar berlangsung.
• Apabila merakam dengan Filem Prarakam dengan kombinasi dengan filem
kelajuan tinggi, memutarkan dail kawalan tidak akan mengubah Pendedahan atau
tetapan imbangan putih, walaupun “Pendedahan” atau “Imbangan Putih”
ditetapkan untuk fungsi “Dail Kawalan”. Untuk mengubah tetapan Keamatan
Pendedahan atau tetapan imbangan putih dalam keadaan ini, gunakan Panel
Kawalan.
85
Merakam Filem
Merakam Filem Selang Masa (Selang Masa)
Anda boleh menggunakan fungsi ini untuk merakam filem peristiwa sebenar yang
berlaku, untuk melajukan aliran trafik dalam pemandangan bandar, atau untuk
merakam jenis filem lain yang serupa.
Selang Masa memberikan koleksi sampel pemandangan yang menunjukkan
pelbagai jenis imej. Sekadar memilih pemandangan menyebabkan kamera
ditetapkan secara automatik dengan tetapan optimum untuk jenis dan keadaan
subjek yang ditunjukkan dalam sampel pemandangan.
Pemandangan
Penerangan
Syot Selang
Anda boleh menetapkan selang rakaman dan bilangan syot.
* halaman 73
Standard
Membolehkn anda melihat filem pjg dgn lbh cepat. Anda blh
mnetapkn slang rakamn dn msa.
Awan
Bagi imej yang mengabadikan keadaan awan terapung di langit.
Pemandangan
Malam
Lampu sorot dan lampu bangunan menambah kesan dramatik
pada suasana malam.
Matahari
Terbenam
Menghasilkan semula keindahan dan drama ketika matahari
terbenam.
Kereta Api &
Kapal Terbang
Menyediakan untuk imej hebat bagi kereta api, kapal terbang
dan jenis pengangkutan lain.
Pandangan
Bandar
Menangkap pemandangan kesibukan di sekitar bandar.
Seni HDR
Menggunakan HDR (Julat Dinamik Tinggi, halaman 98) untuk
menukar imej biasa kepada hasil karya seni.
Kamera Mainan
Pinggir gelap dan rona diubah membuat gambar nampak
seperti ditangkap oleh kamera mainan.
Monokrom
Semua kontras dan berbintik-bintik yang jelas bagi cetakan
hitam dan putih.
Miniatur
Pengaburan separa membuat pemandangan kelihatan seperti
daripada dunia mini.
Mata ikan
Kesan kanta mata ikan boleh digunakan untuk mencipta
pelbagai imej lucu.
• Biasanya, anda harus guna pemandangan “» Standard”.
• Apabila menggunakan fungsi ini, anda disyorkan merakam menggunakan tripod.
• Untuk menghalang kehabisan kuasa semasa merakam, gunakan bateri yang dicas
sepenuhnya.
• Pastikan kad memori yang anda gunakan mempunyai ruang kosong yang
mencukupi sebelum merakam menggunakan fungsi ini.
• Fokus ditetapkan pada apa yang difokuskan semasa rakaman dimulakan.
• Untuk sesetengah pemandangan, tetapan kecerahan dan imbangan putih
ditetapkan kepada apa yang ditetapkan semasa rakaman dimulakan.
86
Merakam Filem
1.
Jajarkan dail mod dengan [F] (Selang Masa).
2.
Tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih
Kawalan dan kemudian tekan [SET].
(Selang Masa) opsyen Panel
Ini memaparkan menu pemandangan Selang Masa.
4.
Pilih pemandangan yang anda mahu gunakan dan kemudian tekan
[SET].
• Pemandangan yang boleh digunakan untuk rakaman selang masa ditunjukkan
oleh ».
5.
Tekan [SET], gunakan [8] dan [2] untuk memilih
(Tetapan Selang
Masa) opsyen Panel Kawalan, dan kemudian tekan [SET].
6.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “ Selang” atau “
Jumlah
Masa”, tekan [6], dan kemudian gunakan [8] dan [2] untuk
mengubah tetapan.
Setiap pemandangan dikonfigurasikan dengan tetapan lalai “
Jumlah Masa” unik. Ubah tetapan ini, jika anda mahu.
7.
Selang
Menetapkan bilangan saat antara syot.
Jumlah Masa
Menetapkan masa rakaman. Memilih “Mati” menyebabkan
rakaman diteruskan sehingga butang pengatup ditekan
sekali lagi.
Tekan [SET].
• Tetapan Selang Masa ditunjukkan di bahagian
bawah skrin.
8.
Selang” dan “
Tekan butang pengatup untuk memulakan
rakaman.
• Rakaman diulang pada selang masa yang
ditetapkan dalam langkah 6.
• Rakaman berhenti apabila masa rakaman yang
ditetapkan dalam langkah 6 berlalu atau
apabila butang pengatup ditekan sekali lagi.
• Baki masa rakaman tidak dipaparkan apabila
“
Jumlah Masa” tetapan ialah “Mati”.
87
Selang
Pemandangan
Jumlah Masa
Masa rakaman
Baki masa rakaman
Merakam Filem
• Semasa rakaman Selang Masa, skrin monitor akan mati mengikut tetapan “Tidur”
(halaman 193). Tukar tetapan “Tidur” kepada “Mati” jika anda mahu skrin monitor
terus hidup. Namun, sila ambil perhatian, tetapan ini akan menghabiskan kuasa
bateri dengan lebih cepat.
• Jika tidur didayakan (halaman 193), skrin monitor akan mati selepas tempoh tidur
yang dipraset jika tiada operasi kamera dijalankan, tetapi operasi rakaman selang
masa akan diteruskan. Lampu belakang kamera akan berkelip-kelip pada masa ini.
Menjalankan sebarang operasi semasa skrin monitor kosong akan
menghidupkannya semula. Namun, operasi berikut tidak akan menghidupkan
semula skrin monitor.
– Menekan [ON/OFF] (Kuasa)
– Menekan butang pengatup sepenuhnya
– Memutar dail mod
• Kuasa Mati Auto dinyahdayakan semasa rakaman selang masa sedang
berlangsung (halaman 193).
• Fungsi berikut tidak boleh digunakan dengan fungsi ini.
Zum SR Tunggal, Fungsi Antigoncang, Pencahayaan, AF Berterusan, Pemasa
Kendiri Tigaan, Pengatup Gerakan, Pengecaman Muka, Permeteran, ISO, Had
Tinggi ISO, Mekap
• Kadar bingkai main semula filem yang dirakam dengan fungsi ini ialah 20 fps.
Kualiti filem bergantung pada pemandangan yang anda gunakan.
Pemandangan 2 hingga 7: FHD
Pemandangan 8 hingga 12: HD
• Perhatian, audio tidak dirakam semasa merakam dengan fungsi ini.
• Kamera boleh dikonfigurasikan untuk memainkan filem Selang Masa sahaja
semasa pertunjukan slaid (halaman 141).
• Apabila menggunakan “» Seni HDR” untuk rakaman filem, keamatan kesan seni
ditetapkan mengikut tetapan filem.
• Anda tidak boleh menangkap syot kilat dengan menekan butang pengatup semasa
rakaman selang masa sedang berlangsung (Syot Kilat dalam Filem).
• Untuk melaraskan kecerahan semasa merakam dengan Selang Masa “»
Pemandangan Malam”, gunakan “” (Kljuan Pngtup) pada Panel Kawalan
(halaman 43) untuk melaraskan kelajuan pengatup.
88
Merakam Filem
. Menggunakan Skrin Maklumat Pemandangan
Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pemandangan,
pilih pemandangan itu menggunakan sempadan pada menu
pemandangan, dan kemudian putar pengawal zum ke
mana-mana arah.
• Untuk kembali ke menu pemandangan, putar pengawal
zum semula.
• Untuk menatal antara pemandangan, gunakan [4] dan
[6].
• Untuk mengkonfigurasi kamera dengan tetapan bagi pemandangan yang sedang
dipilih, tekan [SET].
Merakam Syot Kilat semasa Merakam Filem
(Syot Kilat Dalam Filem)
Anda boleh merakam syot kilat semasa rakaman filem berlangsung dengan menekan
butang pengatup. Semasa kamera berada dalam mod Syot Tunggal, anda boleh
merakam syot kilat satu per satu. Dalam mod CS, menekan dan menahan butang
pengatup akan merakam sehingga tujuh imej berturutan pada kelajuan lebih kurang
10 imej per saat (fps). Anda boleh menangkap maksimum 28 imej semasa satu
operasi rakaman filem.
1.
Semasa filem sedang dirakam, tekan butang
pengatup.
• Pilih filem FHD atau Filem STD sebagai tetapan
kualiti filem (halaman 120).
• Dalam mod CS, imej terus ditangkap selagi anda
menekan butang pengatup.
• Semasa rakaman filem berlangsung, anda boleh
menogol antara Mod Syot Tunggal dan mod CS
dengan menekan [Õ] (Pengatup Berterusan), [4]
atau [6]. Perhatian, menukar mod dengan kaedah
ini hanya boleh dilakukan semasa rakaman filem.
Mod CS ditunjukkan apabila
berwarna putih (di
skrin monitor), dan Mod Syot Tunggal dipilih apabila
t berwarna putih.
89
Mod rakaman
syot kilat
Bilangan syot kilat boleh
dirakam
Merakam Filem
• Harap maklum bahawa denyar tidak boleh digunakan.
• Perhatian, merakam syot kilat semasa merakam filem disokong semasa rakaman
filem FHD dan STD sahaja. Ia tidak disokong semasa rakaman filem jenis lain.
• Fokus Auto tidak dilakukan jika anda menekan separa butang pengatup untuk
merakam syot kilat semasa rakaman filem. Anda boleh memulakan semula AF
Berterusan dengan menekan [SET].
• Medan pandangan tangkapan syot kilat semasa rakaman filem FHD berlangsung
lebih lebar berbanding medan pandangan filem FHD.
• Kualiti Imej berubah secara automatik kepada “Normal”.
• Mod rakaman P (Auto Program) digunakan apabila anda merakam syot kilat
semasa rakaman filem.
• Syot Kilat Dalam Filem tidak boleh digunakan untuk merakam syot kilat semasa
merakam dengan salah satu antara mod rakaman filem di bawah.
Pengatup Gerakan, filem Selang Masa, Art Shot
90
Merakam Filem
Menggunakan BEST SHOT
BEST SHOT menyediakan kepada anda kumpulan sampel “pemandangan” yang
menunjukkan pelbagai jenis keadaan penggambaran yang berbeza. Apabila anda
perlu menukar persediaan kamera, cuma cari pemandangan yang sepadan dengan
apa yang ingin anda capai dan kamera akan menyediakannya secara automatik. Ini
membantu meminimumkan kemungkinan imej rosak disebabkan oleh tetapan
pendedahan dan kelajuan pengatup yang lemah.
No. Pemandangan
Penerangan
1
Mekap
Melaraskan warna kulit. Menetapkan zum pada telefoto
akan mengaburkan latar belakang. * halaman 96
2
Mekap BKT
Merakam 3 imej dengan tetapan tona kulit berbeza.
* halaman 96
3
Syot Tigaan
Menangkap siri tiga imej dari sebelum dan selepas
butang pengatup ditekan. * halaman 97
4
Kanta pembesar
Pembesaran SR Zoom dari posisi zum makro terdekat.
5
Pemandangan
Malam HS
Pengesanan auto rakaman pegang atau tripod bg
pemandangan malam yg indah tnp kabur.
6
Potret Malam HS
Pengesanan auto rakaman pegang atau tripod bg
pemandangan malam dan potret yg indah.
7
Syot Malam HS
Mendayakan rakaman imej tanpa denyar, meskipun
ketika pencahayaan malap.
8
HDR
Menggabungkan berbilang imej utk dedahan terbaik,
malah untuk keadaan kecerahan kompleks.
* halaman 98
9
Antigoncang HS
Merakam berbilang imej dn mnggabungknnya menjadi
satu imej utk mmbetulkn kabur imej.
10
Latar Belakang
Kabur
Latar belakang kabur membuatkn subjek menonjol.
Brgerak sedekat yg boleh dgn subjek.
* halaman 99
11
Makro Semua
Dalam Fokus
Rakaman makro semua dalam fokus untuk
pemandangan jauh.
12 Zum SR Berbilang
Resolusi dipertingkat dan julat zum diperluas.
13 Panorama Slaid
Halakan kamera pada arah yang anda mahu merakam
panorama luas. * halaman 100
14 Syot Lebar
Halakan kamera untuk merakam imej lebar.
* halaman 102
15 Pemandangan
Ketajaman keras Ketepuan tinggi
Potret Dgn
16
Pemandangan
Tona kulit yang dapat dilaraskan. Zum ke sudut luas
memudahkan fokus.
91
Menggunakan BEST SHOT
No. Pemandangan
Penerangan
17 Kanak-kanak
Kelajuan pengatup cepat
18 Sukan
Kelajuan pengatup cepat
19 Potret Nyalaan Lilin
Ketajaman lembut dan imbangan putih tungsten
Pastikan kamera pegun!
20 Parti
Kelajuan pengatup cepat
21 Binatang Peliharaan
Kelajuan pengatup cepat Ditangkap dari paras mata
binatang peliharaan anda.
22 Bunga
Mod Makro Ketepuan tinggi
23 Hijau Semula Jadi
Ketajaman kuat dan ketepuan tinggi mencantikkan
rona hijau.
24
Dedaun Musim
Luruh
Ketajaman kuat dan ketepuan tinggi mencantikkan
rona merah.
25
Air Mengalir
Perlahan
Kelajuan pengatup perlahan
26 Percikan Air
Kelajuan pengatup cepat
27 Matahari Terbenam
Penapis merah Imbangan putih siang
28 Bunga Api
Kelajuan pengatup perlahan Pastikan kamera pegun!
29 Makanan
Mod Makro Ketepuan tinggi
30 Teks
Mod Makro Ketajaman kuat Kontras tinggi
31 Imej RAW
Perakaman fail imej RAW. Versi data JPEG juga
disimpan. * halaman 104
32 Prarakam (Filem)
Memprarakam imej filem secara berterusan, yang
disimpan apabila ° ditekan. * halaman 84
33 Output TV HDMI
Memaparkan kandungan skrin kamera pada TV melalui
sambungan kabel HDMI. * halaman 105
100
Daftar
Pemandangan
Pengguna (Custom
Shot)
Mndaftar pmndngn pnggna bharu. Tkn bebutang ¦
utk mmulakn pemilihn imej. * halaman 95
92
Menggunakan BEST SHOT
Untuk merakam dengan BEST SHOT
1.
Jajarkan dail mod dengan [b] (BEST SHOT).
2.
Tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih
opsyen Panel Kawalan dan kemudian tekan
[SET].
Ini akan memaparkan menu pemandangan BEST
SHOT.
4.
[b]
Pemandangan yang
sedang dipilih (dengan
sempadan)
Gunakan [8], [2], [4] dan [6] untuk mengalih
sempadan ke pemandangan yang anda mahu
pilih.
• Anda boleh menatal ke halaman pemandangan
lain dengan menekan [8] atau [2] atau
memutarkan gelung fungsi.
5.
Tekan [SET] untuk mengkonfigurasi kamera
dengan tetapan bagi pemandangan yang
sedang dipilih.
Nama pemandangan
Nombor pemandangan
Ini mengembalikan ke mod RKM.
• Untuk memilih pemandangan BEST SHOT yang berbeza, ulangi prosedur di
atas daripada langkah 2.
6.
Tekan butang pengatup (jika anda merakam syot kilat) atau [0] (Filem)
(jika anda merakam filem).
• Dengan beberapa pemandangan BEST SHOT, mesej “Sedang sibuk... Sila
tunggu...” akan muncul pada skrin monitor selepas anda menekan butang
pengatup. Kamera berada dalam proses rakaman imej sehingga mesej
dipaparkan. Pastikan kamera tidak bergerak. Proses rakaman imej mengambil
sedikit masa untuk diselesaikan selepas mesej dipaparkan. Anda tidak akan
dapat merakam imej lain semasa mesej dipaparkan.
. Menggunakan Skrin Maklumat Pemandangan
Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pemandangan,
pilih pemandangan itu menggunakan sempadan pada menu
pemandangan, dan kemudian putar pengawal zum ke
mana-mana arah.
• Untuk kembali ke menu pemandangan, putar pengawal
zum semula.
• Untuk menatal antara pemandangan, gunakan [4] dan
[6].
• Untuk mengkonfigurasi kamera dengan tetapan bagi pemandangan yang sedang
dipilih, tekan [SET].
93
Menggunakan BEST SHOT
. Peringatan BEST SHOT
• Imej contoh yang ditunjukkan bagi di skrin pemandangan BEST SHOT tidak
ditangkap dengan kamera ini. Ia diberikan untuk menggambarkan kesan dan merit
setiap pemandangan.
• Imej yang ditangkap menggunakan pemandangan BEST SHOT mungkin tidak
memberikan hasil yang dijangka disebabkan oleh keadaan penggambaran dan
faktor lain.
• Anda boleh mengubah suai tetapan kamera yang dikonfigurasikan selepas anda
memilih pemandangan BEST SHOT. Namun harap maklum bahawa tetapan BEST
SHOT kembali ke tetapan lalainya apabila anda memilih pemandangan BEST
SHOT lain atau mematikan kamera.
• Rakaman syot kilat dinyahdayakan ketika pemandangan BEST SHOT berikut
digunakan.
Prarakam (Filem)
• Rakaman filem dinyahdayakan ketika pemandangan BEST SHOT berikut
digunakan.
Mekap BKT, Kanta pembesar, Latar Belakang Kabur, Makro Semua Dalam Fokus,
Antigoncang HS, Syot Lebar, Syot Malam HS, Panorama Slaid, Output TV HDMI,
Syot Tigaan, HDR, Zum SR Berbilang
• Apabila mod rakaman filem ialah FHD/STD, filem dirakam menggunakan tetapan
bagi pemandangan BEST SHOT yang dipilih. Untuk rakaman filem berkelajuan
tinggi, tetapan pemandangan BEST SHOT diabaikan dan rakaman filem dijalankan
seperti biasa.
• Pemandangan BEST SHOT yang menggunakan CS Berkelajuan Tinggi
mengabaikan tetapan “Zum (SR)”.
• Dengan pemandangan BEST SHOT di bawah, keadaan rakaman tertentu boleh
menyebabkan kawasan imej menjadi lebih kecil daripada biasa.
Potret Malam HS, Syot Malam HS
• Apabila merakam dengan Makro Semua Dalam Fokus, julat fokus (halaman 47)
adalah kira-kira 10 sm.
• Apabila merakam dalam Makro Semua Dalam Fokus, kamera akan memaparkan
mesej “Tidak dapat bergabung. Akan merakam sebagai imej normal.” jika ia
menilai bahawa ia tidak dapat melakukan operasi. Imej yang ditangkap oleh
kamera akan disimpan walaupun tidak boleh digabungkan.
94
Menggunakan BEST SHOT
Mencipta dan Menggunakan Persediaan Anda Sendiri
(Custom Shot)
Anda boleh mendaftarkan sehingga 999 persediaan, berdasarkan syot kilat yang
ditangkap dengan kamera, seperti pemandangan “Custom Shot”. Memilih
pemandangan “Custom Shot” yang didaftarkan akan mengkonfigurasikan kamera
dengan tetapan ini. Persediaan syot kilat yang dirakam dengan mod dan ciri berikut
boleh didaftarkan sebagai pemandangan “Custom Shot”.
– Auto Program
– Mod A
– Mod S
– Mod M
– BEST SHOT (Tidak termasuk “Prarakam (Filem)” dan “Output TV HDMI”)
. Untuk mendaftarkan pemandangan “Custom Shot”
1.
Dalam Mod BEST SHOT, pilih “Custom Shot (Daftar Pemandangan
Pengguna)” (halaman 91).
2.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih syot kilat yang anda mahu simpan
persediaannya.
3.
Pilih “Smpn”, dan kemudian tekan [SET].
Pemandangan anda akan ditetapkan dengan nama “Pemandangan Tersuai”,
bersama dengan nombor pemandangan.
• Persediaan filem tidak boleh didaftarkan sebagai pemandangan “Custom Shot”.
• Anda boleh menyemak tetapan pemandangan “Custom Shot” yang dipilih pada
masa ini dengan memaparkan menu tetapan kamera dan melihat tetapannya.
• Pemandangan “Custom Shot” ditetapkan dengan nombor dalam urutan: U1, U2
dan seterusnya.
• Berikut ialah tetapan yang disimpan untuk setiap pemandangan “Custom Shot”.
Pengecaman Muka, Fokus, Pendedahan, Imbangan Putih, Denyar, ISO,
Permeteran, Pencahayaan, Kekuatan Denyar, Ketajaman, Ketepuan, Kontras
• Pemandangan “Custom Shot” disimpan dalam memori terbina dalam (halaman
187) dalam folder SCENE (syot kilat).
• Memformatkan memori terbina dalam kamera (halaman 197) akan memadam
semua pemandangan “Custom Shot” pengguna.
• Gunakan prosedur berikut apabila anda mahu memadam pemandangan “Custom
Shot”.
Paparkan skrin maklumat (halaman 93) bagi pemandangan BEST SHOT
pengguna yang ingin anda padam.
), pilih “Jelas” dan kemudian tekan [SET].
Tekan [2] (
95
Menggunakan BEST SHOT
. Untuk merakam dengan pemandangan Custom Shot yang
didaftarkan
1.
Dalam Mod BEST SHOT, pilih “Pemandangan Tersuai” yang berdaftar
(halaman 93).
2.
Tekan butang pengatup untuk menangkap gambar.
Merakam Potret Indah (Mekap)
Mekap membolehkan pelarasan rona tona kulit dan tekstur kulit manusia, dan
mengurangkan bayangan wajah yang disebabkan oleh cahaya matahari terang untuk
potret yang lebih cantik.
1.
Dalam Mod BEST SHOT, pilih “Mekap” (halaman 91).
2.
Tekan [SET], dan kemudian pilih opsyen Panel Kawalan “
Mekap) (halaman 43).
3.
Pilih tetapan yang anda mahu dan ubah nilai tetapan.
4.
” (Tetapan
Tona Kulit
“Perang +6” kepada “0 (Mati)” kepada “Cerah +6”
Kulit Licin
“0 (Mati)” kepada “+12 (Maks.)”
Tekan [SET].
Merakam Tiga Versi Imej dengan Tetapan Tona Kulit Berbeza
(Mekap BKT)
Kelompok Mekap (Mekap BKT) membolehkan anda merakam tiga versi imej yang
sama dengan menekan butang pengatup, setiap satu dengan tetapan Tona Kulit
yang berbeza. Satu daripada imej yang dirakam menggunakan tetapan Tona Kulit
semasa kamera, sementara dua imej lain dirakam menggunakan variasi tetapan
Tona Kulit.
1.
Dalam Mod BEST SHOT, pilih “Mekap BKT” (halaman 91).
2.
Tekan [SET] dan kemudian pilih item Panel Kawalan “
Mekap) (halaman 43).
3.
Pilih tetapan yang anda mahu dan ubah nilai tetapan.
4.
” (Tetapan
Tona Kulit
“Perang +6” kepada “0 (Mati)” kepada “Cerah +6”
Kulit Licin
“0 (Mati)” kepada “+12 (Maks.)”
Tekan [SET].
96
Menggunakan BEST SHOT
5.
Tekan butang pengatup untuk menangkap gambar.
Ini akan merakam dan menyimpan tiga versi imej yang sama dengan pelbagai
tetapan “Tona Kulit”, berdasarkan tetapan yang anda pilih dalam langkah 3, di
atas.
• Selepas merakam imej dengan Mekap BKT, anda tidak boleh merakam imej lain
sehingga penyimpanan imej terdahuhu selesai
• Hanya dua versi imej akan dirakam dan disimpan jika anda merakam dengan BKT
Mekap semasa “Perang +6” atau “Cerah +6” dipilih untuk “Tona Kulit”.
• Rakaman filem dinyahdayakan semasa BKT Mekap dipilih.
Merakam dengan Syot Tigaan
Syot Tigaan menangkap letusan tiga imej dan menyimpannya dalam memori. Ciri ini
sangat sesuai untuk memastikan anda tidak terlepas saat-saat indah semasa
dikelilingi kanak-kanak.
1.
Dalam Mod BEST SHOT, pilih “Syot Tigaan” (halaman 91).
2.
Halakan kamera pada subjek dan tekan separuh butang pengatup.
Kamera akan mula memprarakam imej pada waktu ini.
• Jika anda lepaskan butang pengatup yang ditekan separuh tadi sebelum
menekan sepenuhnya, semua imej dalam penimbal prarakam akan dipadam.
3.
Tekan butang pengatup sepenuhnya untuk merakam.
Ini akan merakam tiga imej: salah satu aksi sebelum butang pengatup ditekan
sepenuhnya berserta dua imej masa sebenar.
• Menekan butang pengatup sepenuhnya tanpa menekan separuh terlebih
dahulu akan menyebabkan dua imej sahaja dirakam.
• Tetapan dalam jadual di bawah adalah tetap apabila merakam dengan fungsi ini.
– Pemasa kendiri: Mati
– Denyar: Denyar Mati
– Kualiti Imej: Normal
– Zum SR Tunggal: Mati
– Pengecaman Muka: Hidup
– Mod Fokus: AF
– Kws AF: “Pintar” atau “Titik”*
* Jika anda memilih “I Multi” atau “O Penjejakan” untuk tetapan ini dalam mod
lain dan kemudian merakam dengan Syot Tigaan, rakaman dijalankan
menggunakan tetapan “U Titik”.
97
Menggunakan BEST SHOT
Pembetulan Pendedahan Lampau dan Pendedahan Kurang
Secara Digital (HDR)
Dengan HDR (Julat Dinamik Tinggi), kamera merakam sesiri imej CS menggunakan
tetapan pendedahan berbeza dan menggabungkannya menjadi imej akhir untuk
membetulkan pendedahan lampau atau pendedahan kurang subjek dalam tahap
kecerahan berbeza.
1.
Dalam Mod BEST SHOT, pilih “HDR” (halaman 91).
2.
Tekan [SET] dan kemudian pilih opsyen Panel Kawalan
(halaman 43).
3.
Pilih tetapan Tahap HDR yang anda mahu dan kemudian tekan [SET].
(HDR)
• Anda boleh memilih satu daripada tiga tahap HDR.
• HDR berfungsi paling baik apabila merakam dengan kamera yang dicagakkan di
atas tripod.
• Merakam dengan fungsi ini menyebabkan tetapan denyar bertukar secara
automatik kepada ? (Denyar Mati).
• Pembetulan Anti Goncang dilakukan untuk menggantikan pergerakan kamera
semasa merakam dengan fungsi ini dalam kawasan imej yang lebih sempit
daripada biasa.
• Kesan HDR yang diingini mungkin tidak dapat diperoleh jika kamera atau subjek
bergerak semasa rakaman.
98
Menggunakan BEST SHOT
Merakam dengan Latar Belakang Kabur
(Latar Belakang Kabur)
Fungsi ini menganalisis letusan imej berturutan dan kemudian mengaburkan latar
belakang di belakang subjek utama. Ini menghasilkan kesan yang benar-benar
menonjolkan subjek, sama seperti gambar yang diambil dengan kamera refleks satu
kanta. Kesan kabur boleh ditetapkan kepada satu daripada tiga tahap.
Ditangkap dengan
“Latar Belakang Kabur”.
Ditangkap dengan “Auto Program”.
1.
Dalam Mod BEST SHOT, pilih “Latar Belakang Kabur” (halaman 91).
2.
Tekan [SET] dan kemudian pilih opsyen Panel Kawalan
Kabur) (halaman 43).
3.
Pilih tahap Kabur Imej yang anda mahu dan kemudian tekan [SET].
(Kesan
• Anda boleh memilih satu daripada tiga tahap Kabur Imej.
• Sila berada serapat mungkin dengan subjek. Selain itu, latar belakang mesti
sejauh mungkin dari subjek. Jarak yang diperlukan bergantung pada faktor
zum yang digunakan.
Contoh : Apabila zum ditetapkan kepada lebar penuh (W), jarak antara
kamera dengan subjek mesti 30 sm, manakala jarak antara subjek
dengan latar belakang mesti sekurang-kurangnya 1 meter.
• Dengan fungsi ini, tetapan denyar secara automatik menjadi ? (Denyar Mati).
• Merakam dengan fungsi ini secara automatik menetapkan Fungsi Anti Goncang
kepada “Standard” (halaman 116), tetapi pergerakan besar kamera atau subjek
menyebabkan anda tidak mendapat hasil yang diingini.
• Jika kamera menentukan ia tidak dapat mengaburkan latar belakang imej atas
sebab tertentu, ia akan memaparkan imej “Pengaburan gagal. Latar belakang
normal dirakamkan.”. Namun, sila ambil perhatian, imej tetap akan disimpan,
walaupun pengaburan latar belakang tidak boleh dilakukan.
99
Menggunakan BEST SHOT
Merakam Imej Panorama (Panorama Slaid)
Dengan Panorama Slaid, anda mengalihkan kamera untuk menyediakan dan
merakam berbilang imej, yang kemudiannya digabungkan menjadi panorama. Ciri ini
membolehkan anda merakam panorama sehingga 360 darjah, yang lebih hebat
daripada yang boleh dirakam dengan keupayaan fizikal kanta.
• Operasi zum tidak disokong semasa rakaman Panorama Slaid. Tetapan zum
ditetapkan pada sudut lebar penuh.
• Anda boleh menggunakan Panorama Slaid untuk merakam imej melintang
sehingga lebih kurang 360 darjah dan imej menegak sehingga lebih kurang
180 darjah.
1.
Dalam Mod BEST SHOT, pilih “Panorama Slaid” (halaman 91).
2.
Tekan [SET] dan kemudian pilih opsyen Panel Kawalan
(halaman 43).
(Arah Slaid)
• Anda juga boleh memilih Arah Slaid dengan memutar gelang fungsi.
3.
Pilih arah pergerakan kamera yang dirancang semasa merakam dan
kemudian tekan [SET].
Anda boleh memilih satu daripada empat arah: Kanan, Kiri, Atas, atau Bawah.
4.
Halakan kamera di permulaan panorama dan tekan separa butang
pengatup supaya kamera boleh fokus secara automatik.
5.
Tekan butang pengatup sepenuhnya dan kursor
slaid akan muncul pada skrin monitor. Perlahanlahan gerakkan kamera ke arah yang ditunjukkan
dengan anak panah pada skrin sehingga kursor
slaid mencecah penghujung julat pergerakannya
(misalnya hingga hujung kanan apabila
menggerakkan kamera ke kanan).
• Kamera akan mula menyediakan imej panorama
secara dalaman apabila kursor slaid mencecah
penghujung julat pergerakan.
• Penyediaan imej juga akan mula secara automatik
jika anda berhenti menggerakkan kamera semasa
merakam panorama.
100
Kursor slaid
Menggunakan BEST SHOT
• Keadaan berikut tidak serasi dengan rakaman Panorama Slaid.
– Subjek yang mempunyai kecerahan berbeza daripada persekitarannya kerana
cahaya buatan, cahaya matahari, dsb.
– Sungai, ombak, air terjun, atau benda lain yang sentiasa berubah pola
– Langit, pantai, atau benda lain dengan pola berterusan
– Kamera terlalu dekat dengan subjek utama
– Subjek bergerak
– Persekitaran gelap
• Panorama Slaid mungkin berhenti separa jalan dalam keadaan berikut.
– Pergerakan kamera atau subjek
– Pergerakan kamera terlalu laju atau terlalu perlahan
• Merakam imej Panorama Slaid selepas menekan separa butang pengatup untuk
melakukan Fokus Auto mungkin tidak memberikan hasil yang dikehendaki jika ada
perbezaan ketara antara kecerahan, warna, dan/atau fokus imej individu. Jika ini
berlaku, cuba tukar posisi fokus dengan memfokus subjek lain, dsb.
• Oleh sebab imej Panorama Slaid dihasilkan dengan menggabungkan berbilang
imej, mungkin ada ketakrataan di tempat dua imej digabungkan.
• Merakam dengan sumber cahaya berkelip (seperti lampu pendarflour) mungkin
menyebabkan ketakrataan kecerahan dan/atau warna dalam imej Panorama Slaid
akhir.
• Pendedahan dan imbangan putih apabila merakam imej Panorama Slaid
ditetapkan pada tahap apabila anda menekan separa butang pengatup pada
permulaan operasi.
• Merakam dengan fungsi ini menyebabkan tetapan denyar bertukar secara
automatik kepada ? (Denyar Mati).
101
Menggunakan BEST SHOT
Merakam dengan Sudut Pandang Super Lebar (Syot Lebar)
Dengan ciri ini, beberapa imej dirakam dan kemudian digabungkan bagi menghasilkan
imej dengan sudut pandang super lebar yang melebihi sudut pandang terlebar mungkin
dengan kanta ini. Ditukar kepada 35 mm setara, jarak fokus yang tersedia dengan ciri
ini mendayakan rakaman dengan anggaran sudut pandang 11 mm dan 14 mm.
19 mm
(sudut terlebar kanta)
14 mm
11 mm
1.
Dalam Mod BEST SHOT, pilih “Syot Lebar” (halaman 91).
2.
Tekan [SET] dan kemudian pilih opsyen Panel Kawalan
(halaman 43).
3.
Pilih tetapan lebar (sudut pandangan) yang anda mahu dan kemudian
tekan [SET].
(Aras Lebar)
Terdapat dua tetapan yang tersedia: “14 mm” dan “11 mm”.
“11 mm” merakam kawasan yang lebih lebar daripada “14 mm”.
4.
Pegang kamera agar ia tegak, dengan butang
pengatup dan kawalan lainnya di bawah.
• Jangan halakan kamera ke bawah ke arah tanah
pada waktu ini. Jika anda berbuat demikian,
sensor kedudukan menegak/melintang terbina
dalam kamera tidak akan beroperasi dengan betul
dan anda mungkin tidak dapat memulakan
rakaman.
5.
Halakan kamera ke arah
subjek yang anda mahu
berada di tengah-tengah imej
dan kemudian tekan separuh
butang pengatup untuk
memfokus.
• Bahagian luar sempadan biru
di skrin menandakan julat
boleh rakam imej.
Imej yang diingini
Sempadan biru
Bahagian tengah di permulaan
operasi rakaman
102
Menggunakan BEST SHOT
6.
Tekan butang pengatup sepenuhnya dan
perlahan-lahan gerakkan kamera mengikut
arahan dan anak panah yang kelihatan di skrin
monitor.
• Pegang kamera dengan erat dengan kedua belah
tangan, ikut arahan yang kelihatan di skrin monitor
bagi melungsurkan kamera secara melintang atau
menegak pada kelajuan yang seragam dalam
bentuk melengkung dengan badan anda sebagai
Arahan
pusatnya.
Anak panah
– Apabila melungsurkan kamera secara melintang,
jangan benarkan badan anda bergerak ke kiri
atau kanan. Garisan menegak dari atas hingga bawah badan anda harus
dijadikan paksi.
– Apabila melungsurkan kamera secara menegak, jangan benarkan badan
anda bergerak ke atas atau bawah. Garisan melintang antara kedua bahu
anda harus dijadikan paksi.
– Berhati-hati agar tidak melungsurkan kamera secara menyerong dan
pastikan anda memegangnya dengan erat.
• Kamera akan mula menghasilkan imej super lebar secara dalaman apabila
kursor slaid mencecah penghujung julat pergerakan yang satu lagi.
• Penyediaan imej juga akan mula secara automatik jika anda berhenti
menggerakkan kamera semasa merakam imej super lebar.
• Nilai sudut pandang “11 mm” dan “14 mm” adalah anggaran dan diberikan sebagai
rujukan semata-mata. Nilai sudut pandang sebenar tidak dijamin.
• Operasi zum tidak disokong semasa rakaman Syot Lebar. Tetapan zum ditetapkan
pada sudut lebar penuh.
• Fungsi ini membolehkan anda merakam imej dengan sudut pandang maksimum
11 mm atau 14 mm. Namun, sila ambil perhatian, keadaan rakaman yang tertentu
akan menghasilkan sudut pandang yang lebih kecil.
• Keadaan berikut tidak serasi dengan rakaman Syot Lebar.
– Subjek yang mempunyai kecerahan berbeza daripada persekitarannya kerana
cahaya buatan, cahaya matahari, dsb.
– Sungai, ombak, air terjun, atau benda lain yang sentiasa berubah pola
– Langit, pantai, atau benda lain dengan pola berterusan
– Kamera terlalu dekat dengan subjek utama
– Subjek bergerak
– Menyorot ke arah atas pada pencakar langit atau struktur atau objek lain yang
sangat tinggi
– Persekitaran gelap
103
Menggunakan BEST SHOT
• Mana-mana yang berikut boleh menyebabkan operasi Syot Lebar berhenti
separuh jalan.
– Pergerakan kamera atau subjek
– Pergerakan kamera terlalu laju atau terlalu perlahan
– Pergerakan kamera di luar laluan yang dikehendaki
– Pergerakan kamera dalam arah yang salah
• Merakam imej Syot Lebar selepas menekan separa butang pengatup untuk
melakukan Fokus Auto mungkin tidak memberikan hasil yang dikehendaki jika ada
perbezaan ketara antara kecerahan, warna, dan/atau fokus imej individu. Jika ini
berlaku, cuba tukar posisi fokus dengan memfokus subjek lain, dsb.
• Oleh sebab imej Syot Lebar dihasilkan dengan menggabungkan berbilang imej,
mungkin ada ketakrataan di tempat dua imej digabungkan.
• Merakam dengan sumber cahaya berkelip (seperti lampu pendarflour) mungkin
menyebabkan ketakrataan kecerahan dan/atau warna dalam imej Syot Lebar
akhir.
• Pendedahan dan imbangan putih apabila merakam imej Syot Lebar ditetapkan
pada tahap yang diukur apabila anda menekan separa butang pengatup pada
permulaan operasi.
• Dengan pemandangan BEST SHOT ini, tetapan denyar secara automatik menjadi
? (Denyar Mati).
Merakam Imej MENTAH (Imej RAW)
Anda boleh mengkonfigurasikan kamera bagi menyimpan imej RAW* bersama-sama
imej JPEG standard apabila menangkap syot kilat. Data imej RAW disimpan dalam
folder kamera yang bernama “RAW” (halaman 187).
* Imej RAW ialah data imej (sambungan nama fail .DNG) yang belum diproses
secara dalaman oleh kamera. Oleh sebab tiada kemerosotan imej, fail RAW
memberikan lebih kebebasan kreativiti apabila digunakan dengan perisian yang
menyokong fail format DNG kegunaan umum.
1.
Dalam Mod BEST SHOT, pilih “Imej RAW” (halaman 91).
• Saiz imej ditetapkan pada 12 M apabila merakam dengan fungsi ini.
• Zum SR Tunggal dan Zum Digital tidak boleh digunakan dengan fungsi ini. Hanya
zum optik boleh digunakan, sehingga faktor zum maksimum 1.3X (24 mm apabila
ditukarkan kepada filem 35 mm).
• Merakam data imej RAW tidak disokong untuk rakaman filem.
104
Menggunakan BEST SHOT
Menggunakan Skrin TV untuk Merakam Syot Kilat
(Output TV HDMI)
Gunakan prosedur di bawah bagi mengkonfigurasikan kamera untuk merakam syot
kilat dengan nisbah bidang 16:9, semasa anda menggubahnya di skrin TV.
1.
Matikan kamera dan gunakan kabel HDMI yang tersedia secara
komersil untuk menyambungkan kamera pada TV.
• Guna kabel HDMI yang tersedia
secara komersial dan ditanda dengan
logo yang ditunjukkan di sebelah
kanan.
• Pastikan kamera dimatikan sebelum
menyambung atau menanggalkan kabel. Semak dokumentasi pengguna yang
diberikan bersama TV untuk mendapatkan maklumat tentang keperluan
sebelum menyambung atau menanggalkannya daripada TV.
Penyambung HDMI
Input HDMI
Output HDMI (mikro)
Kabel HDMI
(tersedia secara
komersial)
Penyambung mikro HDMI
TV
2.
Menghidupkan kamera.
3.
Dalam Mod BEST SHOT, pilih “Output TV HDMI” (halaman 91).
Ini akan mematikan skrin monitor kamera dan memaparkan skrin komposisi imej
di TV yang bersambung.
4.
Gubah imej di skrin TV dan tekan butang pengatup untuk merakam.
105
Menggunakan BEST SHOT
• Untuk butiran tentang menyambungkan kamera dan langkah berjaga-jaga apabila
menyambungkan, lihat halaman 105.
• Jika anda mahu menukar format isyarat video digital, mula-mula cabut kabel HDMI
dari kamera (halaman 135).
• Merakam dengan fungsi ini tidak disokong dengan PRO Auto Premium atau mod
rakaman lain.
• Tetapan dalam jadual di bawah adalah tetap. Tetapan ini tidak boleh diubah
apabila merakam dengan fungsi ini.
– Saiz Imej: 16:9
– Kws AF: Titik
– AF Berterusan: Mati
– Pengecaman Muka: Mati
– Mekap: 0 (Mati)
– Imbangan Putih: WB Auto
– Permeteran: Multi
• Anda tidak akan dapat memasuki mod wayarles (halaman 157) dengan menekan
[W] (Wayarles) semasa output TV HDMI. Jika anda mahu menggunakan mod
wayarles, sama ada memilih pemandangan selain daripada “Output TV HDMI”,
ubah kepada mod rakaman berbeza atau putuskan sambungan kabel HDMI
daripada kamera.
106
Menggunakan BEST SHOT
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
Berikut adalah menu operasi yang anda boleh gunakan untuk mengkonfigurasi
berbagai tetapan kamera.
• Anda juga boleh menggunakan Panel Kawalan (halaman 43) untuk
mengkonfigurasi beberapa tetapan yang muncul di skrin menu. Rujuk pada
rujukan halaman yang disediakan dalam bahagian ini untuk maklumat mengenai
mengkonfigurasi tetapan menggunakan Panel Kawalan.
Menggunakan Skrin Menu untuk Mengkonfigurasi Tetapan
Rakaman
1.
Dalam mod RKM, tekan [MENU].
[8] [2] [4] [6]
Ini akan memaparkan skrin menu (r REC
MENU).
• Kandungan menu berbeza dalam mod RKM
(r REC MENU) dan mod MAIN (p PLAY
MENU).
2.
Tekan [4], gunakan [8] dan [2] untuk
memilih tab “r REC MENU” dan
kemudian tekan [6] atau [SET].
• Untuk mengkonfigurasi tetapan pada “p
PLAY MENU”, pilih tab “p PLAY MENU”
(yang dipaparkan dalam mod MAIN).
Untuk mengkonfigurasi tetapan lain, pilih tab
“¥ SETTING” (halaman 189).
3.
[MENU]
[SET]
Contoh:
Apabila “Pemasa kendiri”
dipilih pada tab “r REC
MENU”
Tab
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih item
menu yang anda mahu dan kemudian tekan
[6] atau [SET].
• Mengendalikan pengawal zum akan
memaparkan halaman item menu sebelumnya
atau seterusnya.
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk menukar
tetapan item menu yang dipilih.
5.
Setelah tetapan adalah seperti yang anda
mahukan, tekan [SET] untuk mengenakan tetapan dan kembali ke skrin
pemidang tilik.
Item
• Menekan [MENU] membatalkan pilihan semasa dan kembali ke skrin menu.
• Untuk meneruskan dengan konfigurasi item tetapan lain, tekan [4] dan
bukannya [SET], alihkan sempadan pemilihan ke item tetapan seterusnya dan
kemudian gunakan [8] dan [2] untuk mengubah tetapan yang dipilih.
Kemudian, tekan [6].
• Menekan butang pengatup atau [p] (MAIN) mengganggu operasi menu dan
membawa anda keluar dari skrin menu.
107
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
• Bergantung pada mod rakaman, sesetengah item dalam menu mungkin akan
dikaburkan, yang menunjukkan ia tidak tersedia. Semasa PRO Auto Premium
sedang digunakan, hanya item menu yang tetapannya boleh dikonfigurasikan akan
dipaparkan pada menu.
Merakam Letusan Imej (CS)
Item menu : CS
Lihat halaman 60 untuk butiran terperinci.
Mencetuskan Operasi Pemasa kendiri dengan Gerakan
(Pengatup Gerakan)
Item menu: Pengatup Gerakan
Lihat halaman 65 untuk butiran terperinci.
108
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
Menetapkan Fungsi Rakaman untuk Butang Pengatup Hadapan
(Pengatup Hadapan)
Item menu: Pengatup Hadapan
Tetapan ini boleh digunakan untuk menetapkan fungsi rakaman yang akan
dilaksanakan apabila butang pengatup hadapan ditekan ketika kamera berada dalam
mod RKM.
Tetapan
Paparan Ikon Perihalan (Apabila butang pengatup hadapan
Skrin RKM
ditekan)
Standard
Rakaman biasa menggunakan persediaan kamera
semasa.
Kurang AF
Menekan separuh butang pengatup hadapan
serta-merta merakam syot kilat tanpa melaraskan
fokus, agar terdapat kurang masa susul antara
operasi butang pengatup dan merakam
berbanding terdapatnya suusl semasa
menggunakan butang pengatup atas. Jika anda
mahu memfokus (dengan AF) sebelum
menangkap gambar, tekan separa butang
pengatup atas untuk memfokus. Kemudian, tekan
butang pengatup hadapan untuk menangkap
gambar.
Operasi pengatup hadapan ini boleh digunakan
untuk menangkap syot kilat tunggal sahaja.
Pemasa Selfie
Pemasa Selfie ×3
Merakam satu selfie (Pemasa Selfie) atau tiga
(Pemasa Selfie x 3) selfie pada hujung kiraan.
Panjang kiraan bergantung pada berapa lama
butang pengatup hadapan ditekan (halaman 76).
CS
Merakam beberapa imej sehingga 10 imej pada
10 fps. Fungsi ini boleh digunakan hanya apabila
mod rakaman adalah Auto Program dan tetapan
item menu “CS” (halaman 60) adalah “Mati”.
Mati
Tiada rakaman.
• Operasi butang pengatup hadapan akan menjadi dinyahdayakan semasa
menangkap dengan beberapa pemandangan BEST SHOT.
• Bagi operasi butang pengatup hadapan dalam mod MAIN, lihat halaman 136.
• Apabila tetapan “Pengatup Hadapan” adalah sesuatu yang lain daripada “Mati”,
butang pengatup hadapan boleh digunakan untuk merakam syot kilat semasa
rakaman filem sedang berjalan (Syot Kilat Dalam Filem). Bagaimanapun, dalam
hal ini, hanya satu syot kilat boleh dirakamkan. Anda tidak boleh menangkap imej
Pengatup Berterusan (CS) semasa merakam filem.
109
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
Menetapkan Fungsi kepada Gelang Fungsi dan Dail Kawalan
(Penyesuaian Kekunci)
Item menu: Penyesuaian Kekunci
Penyesuaian Kunci membolehkan anda menetapkan mana-mana satu daripada
fungsi yang disenaraikan di bawah kepada gelang fungsi, [4] dan [6], Kunci Dail
Kawalan.
Operasi
Gelung Fungsi*1
Dail Kawalan*3
Tetapan
Penerangan
Lihat
halaman:
Zum Brtingkat
Mengubah faktor zum.
Halaman 56
Pendedahan
Membetulkan kecerahan.
Halaman 51
ISO
Menukar tetapan kepekaan ISO. Halaman 49
Imbangan Putih
Melaras rona.
Halaman 45
MF*2
Melaras fokus.
Halaman 47
Kulit Licin
Melaras kelicinan kulit.
Halaman 50
Kljuan Pngtup
Mengubah kelajuan pengatup.
Halaman 42
Apertur
Melaras apertur.
Halaman 42
Prarakam Syot
CS
Menetapkan bilangan syot CS
yang diprarakam.
Halaman 62
Kesan Seni
Melaras keamatan kesan.
Halaman 71
Pendedahan
Membetulkan kecerahan.
Halaman 51
Imbangan Putih
Melaras rona.
Halaman 45
ISO
Menukar tetapan kepekaan ISO. Halaman 49
Had Tinggi ISO
Menetapkan had atas kepekaan
ISO.
Halaman
113
Pemasa kendiri
Memilih masa pemasa kendiri.
Halaman 44
Fokus
Menukar mod fokus.
Halaman 47
Mati
Tiada fungsi ditetapkan kepada
dail.
110
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
Operasi
Kekunci
Ki/Kn*4
Tetapan
Penerangan
Lihat
halaman:
CS
Memasuki Mod CS.
Halaman 60
Pendedahan
Membetulkan kecerahan.
Halaman 51
Imbangan Putih
Melaras rona.
Halaman 45
ISO
Menukar tetapan kepekaan ISO. Halaman 49
Permeteran
Mengubah Mod Pemeteran.
Halaman 54
Pemasa kendiri
Memilih masa pemasa kendiri.
Halaman 44
Pengatup
Gerakan
Tentukan operasi pengaktifan
Pengatup Gerakan.
Halaman 65
Mati
Tiada fungsi ditetapkan untuk
kekunci [4] dan [6].
*1 Fungsi yang boleh ditetapkan bergantung pada mod rakaman.
*2 Konfigurasikan tetapan di bawah untuk melaraskan fokus secara terus dengan
gelung fungsi.
Mod Fokus: MF (Fokus Manual)
Pengecaman Muka: Mati
Kulit Licin: 0 (Mati)
*3 Dail kawalan beroperasi seperti diterangkan di bawah dalam M (Pendedahan
Manual) mod rakaman.
• Apabila fungsi selain daripada “Apertur” ditetapkan kepada gelang fungsi
(halaman 110), memutarkan dail kawalan akan melaraskan bukaan.
• Apabila “Apertur” ditetapkan kepada gelang fungsi, memutar dail akan
melaraskan kelajuan pengatup.
*4 Semasa melakukan operasi di bawah, fungsi yang ditetapkan kepada kekunci kiri
dan kanan adalah tetap dan tidak terjejas oleh fungsi yang anda tetapkan
kepadanya dengan Penyesuaian Kekunci “Kekunci Ki/Kn”.
• Apabila “MF” dipilih sebagai mod fokus, kekunci kiri dan kanan melakukan
pelarasan fokus.
• Apabila “I Multi” dipilih sebagai tetapan kawasan AF, kekunci kiri dan kanan
menganjakkan kawasan fokus.
• Fungsi yang sama tidak boleh ditetapkan kepada berbilang pengawal (kekunci,
dail kawalan).
• Bergantung pada mod rakaman, sesetengah fungsi mungkin tidak boleh
ditetapkan kepada Dail Kawalan.
111
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
Menterbalikkan Imej Rakaman Secara Melintang (Syot Flip L/R)
Item menu: Syot Flip L/R
Merakam syot kilat ketika “Hidup” dipilih untuk fungsi ini akan menyimpan imej yang
dipaparkan pada skrin monitor. Fungsi ini didayakan hanya apabila skrin monitor
disengetkan 180°.
• Pembalikan L/R tidak dilakukan semasa rakaman filem.
• Imej yang sudah disimpan dalam memori kamera tidak boleh terbalik L/R.
• Rakaman terbalik secara mendatar tidak boleh digunakan dengan fungsi di bawah.
Kumpulan Art Shot, Syot Selang, Prarakam (Filem), Selang Masa,
Panorama Slaid, Syot Lebar, Imej RAW
Menggunakan Pemasa Kendiri (Pemasa Kendiri)
Item menu: Pemasa kendiri
Untuk butiran, lihat prosedur Panel Kawalan pada halaman 44.
Memperbetulkan Kecerahan Imej (Pendedahan)
Item menu: Pendedahan
Untuk butiran, lihat prosedur Panel Kawalan pada halaman 51.
Melaraskan Imbangan Putih (Imbangan Putih)
Item menu: Imbangan Putih
Untuk butiran, lihat prosedur Panel Kawalan pada halaman 45.
Menentukan Kepekaan ISO (ISO)
Item menu: ISO
Untuk butiran, lihat prosedur Panel Kawalan pada halaman 49.
112
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
Menentukan Had Atas Kepekaan ISO (Had Tinggi ISO)
Item menu: Had Tinggi ISO
Tetapan
Auto
Paparan Ikon
Penerangan
Skrin RKM
Tiada
Merakam menggunakan tetapan kepekaan ISO yang
ditentukan oleh tetapan “Kepekaan ISO” (halaman 49).
ISO 200
ISO 400
ISO 800
ISO 1600
Tetapan yang dipilih di sini menjadi had atas kepekaan
ISO apabila “Auto” dipilih untuk tetapan “Kepekaan ISO”
(halaman 49).
ISO 3200
ISO 6400
• Apabila tetapan “Kepekaan ISO” (halaman 49) bukan “Auto”, tetapan “Had Tinggi
ISO” akan diabaikan, dan rakaman dijalankan menggunakan pilihan yang dipilih
untuk tetapan “Kepekaan ISO”.
• Kamera memilih tetapan berikut secara automatik semasa “Syot Malam HS”
(halaman 91) sedang digunakan.
Auto, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400, ISO 12800, ISO 25600
• Tetapan “Had Tinggi ISO” tidak boleh dikonfigurasikan semasa mana-mana satu
antara mod rakaman di bawah digunakan.
PRO Auto Premium, mod M, beberapa pemandangan BEST SHOT
Memilih Mod Fokus (Fokus)
Item menu: Fokus
Untuk butiran, lihat prosedur Panel Kawalan pada halaman 47.
113
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
Menentukan Kawasan Auto Fokus (Kawasan AF)
Item menu: Kws AF
Anda boleh menggunakan prosedur berikut untuk menukar kawasan pemeteran
Fokus Auto untuk rakaman syot kilat.
• Apabila merakam filem, kawasan pemeteran AF sentiasa “U Titik”.
Tetapan
Penerangan
š Pintar
Kamera secara automatik menentukan kawasan fokus di skrin
dan memfokus di situ (AF cerdik).
• Pengecaman muka (halaman 115) beroperasi secara
automatik.
U Titik
Mod ini mengambil bacaan kawasan kecil di tengah imej. Tetapan
ini sesuai digunakan bersama kunci fokus (halaman 48).
I Multi
Semasa anda menekan butang pengatup sehingga separuh
apabila tetapan ini dipilih, kamera akan memilih kawasan Auto
Fokus optimum daripada sembilan kemungkinan kawasan.
Bingkai fokus di kawasan yang difokus kamera akan dipaparkan
dalam warna hijau.
Langkah-langkah di bawah boleh digunakan untuk mengubah
posisi sembilan kawasan Auto Fokus.
Semasa berada dalam keadaan menunggu rakaman, tekan
[4] atau [6].
Gunakan [4], [6], [8], dan [2] untuk mengubah kawasan
fokus.
• Memutar pengawal zum akan menyebabkan hanya kawasan
fokus tengah dipilih.
Apabila kawasan Fokus Auto berada pada posisi yang anda
mahu, tekan [SET].
Apabila anda menekan separuh butang pengatup semasa
O Penjejakan tetapan ini dipilih, bingkai fokus akan mengikut pergerakan
subjek.
“š Pintar”
“U Titik” atau
“O Penjejakan”
“I Multi”
Bingkai fokus
Bingkai fokus
Bingkai fokus
114
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
• Fokus Auto dinyahdayakan apabila “MF” (Fokus Manual) dipilih untuk mod fokus
(halaman 47), walaupun anda memilih kawasan AF.
• Memilih “O Penjejakan” boleh menyebabkan getaran dan hingar berlaku kerana
operasi kanta semasa menjejak subjek. Ini tidak bermakna berlaku kerosakan.
• Dengan beberapa pemandangan BEST SHOT, terdapat batasan penggunaan
tetapan kawasan AF. Disebabkan ini, anda mungkin tidak dapat menggunakan
tetapan tertentu atau anda mungkin tidak dapat menentukan sebarang tetapan
Kawasan AF.
• Apabila “I Multi” dipilih sebagai tetapan kawasan AF, kekunci kiri dan kanan
menganjakkan kawasan fokus. Dalam hal ini, fungsi kekunci kiri dan kanan
ditetapkan dan tidak terjejas oleh tetapan Penyesuaian Kekunci “Kekunci Ki/Kn”
kamera (halaman 110).
Penggambaran dengan Pengecaman Muka
(Pengecaman Muka)
Item menu: Pengecaman Muka
Apabila menangkap gambar orang, ciri pengecaman muka mengesan sehingga
sepuluh muka individu dan melaras fokus dan kecerahan sewajarnya.
1.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Hidup” dan kemudian tekan
[SET].
2.
Halakan kamera pada subjek.
Kamera akan mengesan muka manusia dan
memaparkan rangka di sekeliling setiap muka.
3.
Tekan butang pengatup sehingga separuh.
Kamera akan memfokus dan bingkai di sekeliling
muka yang difokuskannya bertukar hijau.
4.
Tekan butang pengatup sepenuhnya.
Tip untuk Hasil Pengecaman Muka Terbaik
• Jika kamera tidak dapat mengesan muka, pemfokusan dilakukan mengikut tetapan
Kawasan AF (halaman 114).
• Sentiasa pastikan Fokus Auto (AF) dipilih sebagai mod fokus semasa merakam
dengan pengecaman muka.
• Pengecaman jenis muka berikut tidak disokong.
– Muka yang dihalang rambut, cermin mata hitam, topi dsb., atau muka dalam
bayang gelap
– Sisi atau muka yang berada pada sudut tertentu
– Muka yang berada terlalu jauh dan kecil atau terlalu dekat dan besar
– Muka di kawasan yang sangat gelap
– Muka binatang peliharaan atau subjek bukan manusia lain
115
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
• Pengecaman muka tidak boleh digunakan bersama satu daripada ciri berikut.
– Beberapa pemandangan BEST SHOT
– Beberapa pemandangan Art Shot
– Rakaman filem (Termasuk beberapa pemandangan BEST SHOT yang
menyokong rakaman Filem Berkelajuan Tinggi)
– CS Kelajuan Tinggi dengan CS Prarakam (Termasuk beberapa pemandangan
BEST SHOT yang menyokong rakaman CS Kelajuan Tinggi)
• Tetapan “Fokus” sentiasa tetap di “AF” (Fokus Auto) setiap kali “Pengecaman
Muka” sedang digunakan. Jika anda mahu mengubah tetapan “Fokus”, mula-mula
pilih “Mati” untuk “Pengecaman Muka”.
Merakam Potret Indah (Mekap)
Item menu: Mekap
Untuk butiran, lihat prosedur Panel Kawalan pada halaman 50.
Merakam dengan Fokus Auto Berterusan (AF Berterusan)
Item menu: AF Berterusan
Apabila merakam syot kilat semasa “Hidup” dipilih untuk AF Berterusan, Fokus Auto
dijalankan dan pemfokusan dikemas kini berterusan sehingga anda menekan
separuh butang pengatup.
• Merakam dengan AF Berterusan boleh menyebabkan getaran dan hingar berlaku
kerana operasi kanta. Ini tidak bermakna berlaku kerosakan.
Menentukan Mod Permeteran (Permeteran)
Item menu: Permeteran
Untuk butiran, lihat prosedur Panel Kawalan pada halaman 54.
Mengurangkan Kesan Pergerakan Kamera dan Subjek
(Fungsi Anti-goncang)
Item menu: Fungsi Antigoncang
Anda boleh menghidupkan ciri Fungsi Anti Goncang kamera untuk mengurangkan
kekaburan imej disebabkan oleh pergerakan subjek atau pergerakan kamera semasa
merakam subjek bergerak menggunakan telefoto, apabila merakam subjek yang
bergerak laju atau apabila merakam di bawah keadaan pencahayaan kelam.
116
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
Tetapan
Paparan Ikon
Penerangan
Skrin RKM
Kuat
Semasa menggunakan pembetulan gegaran tangan,
kelajuan pengatup yang lebih daripada “Standard”
juga mengurangkan lagi kekaburan subjek. Selain itu,
kepekaan ISO boleh ditingkatkan daripada “Standard”.
Tetapan ini boleh digunakan semasa mod rakaman
ialah Auto Program (kecuali untuk CS Berkelajuan
Tinggi), PRO Auto Premium atau Antigoncang HS.
Standard
Mengurangkan kesan pergerakan tangan dengan
ketara.
Mati
Tiada
Matikan tetapan Anti Goncang.
• Hanya pembetulan goncangan kamera boleh digunakan semasa rakaman filem
FHD dan STD.
• Fungsi Anti-goncang tidak disokong semasa rakaman Filem Kelajuan Tinggi, Filem
Seni HDR atau Selang Masa.
• Merakam dengan Fungsi Antigoncang didayakan boleh menyebabkan imej
kelihatan agak kasar daripada biasa dan boleh menyebabkan sedikit kemerosotan
resolusi imej.
• Penstabilan Imej mungkin tidak boleh menghapuskan kesan pergerakan kamera
atau subjek apabila pergerakan terlalu kencang.
• Penstabilan Imej mungkin tidak berfungsi dengan baik apabila kamera dipasang
pada tripod. Mematikan Fungsi Anti Goncang.
• Walaupun “Kuat” dipilih untuk tetapan Fungsi Anti Goncang, sesetengah keadaan
rakaman mungkin menyebabkan anda tidak dapat mendapat hasil Anti-Goncang
yang diingini.
• Semasa merakam dengan sesetengah mod rakaman, tetapan “Kuat” akan
dikaburkan pada menu Fungsi Anti Goncang. Ini bermakna “Kuat” tidak boleh
digunakan dengan mod rakaman semasa.
117
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
Untuk memilih saiz imej syot kilat (Saiz Imej)
Item menu: Saiz Imej
Saranan Saiz
Paparan Ikon
Cetakan dan
Skrin RKM
Aplikasi
Saiz Imej
(Piksel)
Penerangan
12 M
(4000x3000)
Poster
3:2
(4000x2656)
Poster
16:9
(4000x2240)
HDTV
8M
(3264x2448)
Cetak A4
Perincian yang baik
3M
(2048x1536)
Cetak 3.5"×5"
Paling sesuai apabila pengekalan
kapasiti memori lebih penting
daripada kualiti imej.
Perincian yang baik untuk lebih
kejelasan bagi imej yang telah
dipotong (halaman 151) daripada
asal
• Tetapan saiz imej lalai awal daripada kilang ialah “12 M”.
• Memilih imej rakaman “3:2” dengan nisbah bidang 3:2, yang sepadan dengan
nisbah bidang standard kertas cetakan.
• Huruf “HDTV” bermaksud “Televisyen Definisi Tinggi”. Skrin HDTV mempunyai
nisbah bidang 16:9. Kamera anda boleh Merakam imej yang sepadan dengan
nisbah bidang skrin HDTV.
• Anda patut menganggap saiz kertas cetakan yang disarankan di sini sebagai garis
panduan sahaja
• Saiz imej yang ada terhad untuk sesetengah fungsi seperti yang dicatat di bawah.
3:2,
16:9
Saiz imej ini tidak boleh dipilih apabila menggunakan “Kelajuan Tinggi
CS” atau “Syot Malam HS”. Memilih “3:2” atau “16:9” dalam mod lain
dan kemudian bertukar kepada “Kelajuan Tinggi CS” atau “Syot Malam
HS” akan menyebabkan saiz imej bertukar kepada “12 M” secara
automatik.
118
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
. Piksel dan saiz imej
Imej kamera digital ialah satu kumpulan bintik
Piksel
kecil yang dipanggil “piksel”. Lebih banyak
piksel dalam imej, lebih banyak perincian
yang ada. Namun, anda selalunya tidak
mengalami masalah dengan piksel yang
kurang semasa mencetak imej (saiz L)
melalui perkhidmatan cetak, melampirkan
imej pada e-mel, apabila melihat imej pada
komputer dsb.
Saiz imej menunjukkan jumlah piksel yang terkandung dan ia dinyatakan sebagai
piksel melintangxpiksel menegak.
Contoh:
Saiz imej
Piksel
12 M
4000x3000 (Kira-kira 12 juta piksel)
3M
2048x1536 (Kira-kira 3 juta piksel)
• Ambil perhatian bahawa imej besar mempunyai lebih banyak piksel, jadi ia
menggunakan lebih banyak ruang memori.
• Untuk maklumat mengenai saiz imej, kualiti imej dan bilangan imej yang boleh
disimpan, lihat halaman 235.
• Untuk maklumat mengenai saiz imej filem, lihat halaman 120.
• Untuk maklumat mengenai mengubah saiz syot kilat sedia ada, lihat halaman 151.
Menetapkan Kualiti Imej Syot Kilat (Kualiti Imej)
Item menu: Kualiti Imej
Tetapan
Paparan Ikon
Skrin RKM
Penerangan
Halus
Beri keutamaan pada kualiti imej.
Normal
Normal
• Tetapan “Halus” membantu menonjolkan perincian apabila merakam imej alam
semula jadi dipenuhi butiran terperinci termasuklah dahan atau dedaun pokok
yang rimbun atau imej corak kompleks.
• Kapasiti memori (bilangan imej yang anda boleh rakam) akan dijejaskan oleh
konfigurasi tetapan kualiti anda (halaman 235).
119
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
Tetapan Kualiti Imej Filem (Kualiti Filem)
Item menu: Kualiti Filem
Tetapan ini boleh digunakan untuk mengkonfigurasi tetapan kualiti imej filem untuk
memilih mod rakaman filem (sama ada rakaman filem normal atau rakaman Filem
Berkelajuan Tinggi).
Tetapan
(Kualiti
(piksel))
Paparan
Ikon Skrin
RKM
Anggaran Kadar
Data (Kadar
Bingkai)
Penerangan
FHD
Pilih tetapan ini untuk merakam filem
14.2 Megabit/saat (FHD) berdefinisi tinggi (halaman 78).
(30 bingkai/saat) Nisbah bidang filem yang dirakam
menggunakan tetapan ini ialah 16:9.
HD
Pilih tetapan ini apabila merakam
dengan Art Shot (halaman 70) atau
dengan Selang Masa (halaman 86)
pemandangan Art Shot atau apabila
10.9 Megabit/saat
merakam dengan filem definisi tinggi
(12, 15, 20, 30
(Filem HD). Nisbah bidang filem yang
bingkai/saat)
dirakam menggunakan tetapan ini ialah
16:9.
• Kadar bingkai bergantung pada
pemandangan yang sedang dipilih.
STD
3.9 Megabit/saat
(30 bingkai/saat)
HS1000
40.0 Megabit/saat
(1000 bingkai/
saat)
HS480
40.0 Megabit/saat
(480 bingkai/saat)
HS240
40.0 Megabit/saat
(240 bingkai/saat)
HS120
HS30-240
HS30-120
Gunakan tetapan ini untuk rakaman
filem standard. Rakaman dengan
tetapan ini dijalankan menggunakan
nisbah bidang 4:3.
Saiz imej filem yang dirakam dengan
40.0 Megabit/saat mod ini bergantung pada kadar
(120 bingkai/saat) bingkainya (kelajuan rakaman (halaman
5.4 Megabit/saat 82)).
(30 bingkai/saat)
40.4 Megabit/saat
(240 bingkai/saat)
10.4 Megabit/saat
(30 bingkai/saat)
40.4 Megabit/saat
(120 bingkai/saat)
120
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
Mengoptimumkan Kecerahan Imej (Pencahayaan)
Item menu: Pencahayaan
Anda boleh menggunakan tetapan ini untuk mengoptimumkan keimbangan antara
kawasan cerah dengan kawasan gelap apabila menangkap imej.
Tetapan
Penerangan
Hidup
Melakukan pembetulan kecerahan. Apabila opsyen ini dipilih, ia
mengambil masa yang lebih lama untuk imej disimpan selepas
butang pengatup ditekan.
Mati
Tidak melakukan pembetulan kecerahan.
• Pencahayaan dinyahdaya semasa rakaman filem.
Mengawal Ketajaman Imej (Ketajaman)
Item menu: Ketajaman
Anda boleh menentukan satu daripada lima tetapan ketajaman daripada +2 (paling
tajam) hingga –2 (paling kurang tajam).
Mengawal Ketepuan Warna (Ketepuan)
Item menu: Ketepuan
Anda boleh menentukan satu daripada lima tetapan ketepuan daripada +2 (paling
tepu) hingga –2 (paling kurang tepu).
121
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
Melaras Kontras Imej (Kontras)
Item menu: Kontras
Anda boleh menentukan satu daripada lima tetapan kontras daripada +2 (paling
kontras antara cerah dan gelap) hingga –2 (paling kurang kontras antara cerah dan
gelap).
Menentukan Kekuatan Denyar (Kekuatan Denyar)
Item menu: Kekuatan Denyar
Anda boleh tetapkan keamatan denyar kepada satu daripada lima tahap daripada +2
(denyar paling terang) kepada –2 (denyar paling kurang terang).
• Kekuatan denyar mungkin tidak bertukar apabila subjek berada terlalu jauh atau
terlalu dekat.
Mengezum dengan Resolusi Super (Zum (SR))
Item menu: Zum (SR)
Lihat halaman 58 untuk butiran terperinci.
Menghidupkan dan Mematikan Zum Digital (Zum Digital)
Item menu: Zum Digital
Pilih “Hidup” apabila anda ingin menggunakan zum digital (halaman 55).
• Zum digital dinyahdayakan semasa rakaman dengan ciri berikut.
– Rakaman filem berkelajuan tinggi, Beberapa pemandangan BEST SHOT, Foto
Pandangan Lebar, Syot Selang
Menggunakan Lampu Bantuan Auto Fokus
(Lampu Bantuan AF)
Item menu: Lampu Bantuan AF
Menekan separuh butang pengatup semasa tetapan ini dipilih
akan menyebabkan lampu hadapan menyala, yang
memberikan pencahayaan untuk fokus di kawasan yang
cahayanya malap.
• Membiarkan fungsi ini dimatikan disarankan apabila
merakam potret dari jarak dekat, dsb.
Lampu hadapan
• Jangan melihat secara terus kepada lampu hadapan ketika ia menyala.
• Pastikan jari anda tidak menutup lampu hadapan.
122
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
Menyimpan Imej Normal Kedua Semasa Merakam Dengan Seni
HDR (Berganda (Seni HDR))
Item menu: Berganda (Seni HDR)
Lihat halaman 72 untuk butiran terperinci.
Mengurangkan Hingar Angin semasa Rakaman Filem
(Pemotongan Hingar Angin)
Item menu: Pemotongan Hingar Angin
Pilih “Hidup” untuk mengurangkan hingar angin semasa rakaman filem. Perhatian, ia
juga akan menyebabkan kualiti bunyi berubah.
Menghidupkan Semak Semula Imej (Semak Semula)
Item menu: Semak Semula
Semasa Semak Semula diaktifkan, kamera akan memaparkan imej selama satu saat
dengan serta-merta selepas ia dirakam.
Jenis 1
Memaparkan paparan skrin penuh imej.
Jenis 2, Jenis 3
Memaparkan pandangan skrin separa imej. Perbezaan antara
Jenis 2 dengan Jenis 3 ialah cara imej muncul di paparan.
Mati
Mematikan paparan imej semakan.
• Apabila merakam dengan beberapa fungsi semasa “Jenis 1” dipilih akan
menyebabkan mesej “Sedang sibuk... Sila tunggu...” muncul selepas anda
menekan butang pengatup. Perakaman imej lain dinyahdayakan semasa mesej ini
dipaparkan. Tunggu sebentar sehingga proses yang dijalankan selesai.
• Imej Semak mungkin tidak muncul apabila merakam dengan sesetengah mod
rakaman.
• Apabila merakam dengan mod atau fungsi berikut, imej Semak dipaparkan
sebagai “Jenis 2” jika “Jenis 1” dipilih sebagai jenis imej Semak.
– Kelajuan Tinggi CS, AF CS, Syot Tigaan (BEST SHOT)
– Kumpulan Art Shot (Art Shot)
• Merakam imej “Seni HDR” semasa “Hidup” dipilih untuk tetapan “Berganda (Seni
HDR)” dan Semak Semula didayakan akan menyebabkan imej “Art Shot” dan imej
normal dipaparkan sebagai imej Semakan.
123
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
Menggunakan Bantuan Ikon (Bantuan Ikon)
Item menu: Bantuan Ikon
Semasa Bantuan Ikon dihidupkan, penerangan teks akan muncul pada paparan bagi
ikon tertentu apabila anda bertukar fungsi RKM.
Fungsi yang Disokong oleh Bantuan Ikon
– Mod rakaman
– Opsyen tersedia untuk tetapan “Gelung Fungsi”, “Dail Kawalan” dan “Kekunci Ki/
Kn”
– Amaran pendedahan apabila butang pengatup ditekan separuh
Menukar Skrin Monitor semasa Merakam (Maklumat Rakaman)
Item menu: Maklumat Rakaman
Anda boleh gunakan prosedur di atas bagi memaparkan grid atau histogram, atau
julat rakaman filem di skrin monitor semasa rakaman.
Grid
Memilih “Hidup” untuk tetapan ini akan
memaparkan garisan grid. Garisan grid
memberikan rujukan yang membantu
anda memastikan kamera lurus
menegak atau melintang.
Memilih “Hidup” untuk tetapan ini akan
memaparkan histogram. Histogram ini
membolehkan anda melihat maklumat
pendedahan semasa merakam.
Histogram
Histogram
• Penggunaan denyar dan keadaan penggambaran tertentu
boleh menyebabkan histogram menunjukkan pendedahan
yang berbeza daripada pendedahan sebenar imej semasa ia
ditangkap.
• Histogram tidak boleh dipaparkan semasa rakaman filem.
Julat Filem
Memilih “Hidup” untuk tetapan ini
akan memaparkan bingkai kelabu
separa lutsinar. Kawasan di dalam
bingkai ialah apa yang dirakam
sebagai filem.
Bingkai kelabu separa
lutsinar
124
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
. Cara Menggunakan Histogram
Histogram ialah graf yang mewakili kecerahan imej mengikut bilangan piksel. Paksi
menegak menunjukkan bilangan piksel, manakala paksi mendatar menunjukkan
kecerahan. Jika histogram kelihatan terlalu sendeng atas sebab tertentu, anda boleh
menggunakan Keamatan Pendedahan untuk mengalihkannya ke kiri atau ke kanan
untuk mendapat imbangan yang lebih baik. Pendedahan optimum boleh dicapai
dengan penganjakan EV supaya graf berada sehampir mungkin di tengah. Untuk
tangkapan gambar, anda malah boleh memaparkan histogram berasingan untuk R
(merah), G (hijau) dan B (biru).
Contoh Histogram
Histogram menghala ke kiri terhasil apabila imej
keseluruhan adalah gelap. Histogram yang terlalu
jauh ke kiri mungkin menyebabkan “kegelapan”
pada bahagian gelap di imej.
Histogram menghala ke kanan terhasil apabila
imej keseluruhan adalah cerah. Histogram yang
terlalu jauh ke kanan mungkin menyebabkan
“keputihan” pada bahagian cerah imej.
Histogram yang seimbang keseluruhannya
terhasil apabila imej keseluruhan berada pada
kecerahan optimum.
• Histogram terpusat tidak semestinya menjamin pendedahan optimum. Imej yang
dirakam mungkin terlebih dedahan atau terkurang dedahan, walaupun
histogramnya terpusat.
• Disebabkan oleh keterbatasan keamatan pendedahan, anda mungkin tidak boleh
mencapai konfigurasi histogram optimum.
125
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
Mengkonfigurasi Tetapan Lalai Hidupkan Kuasa (Memori)
Item menu: Memori
Tetapan ini membolehkan anda menentukan tetapan kamera yang perlu diingat oleh
kamera apabila ia dimatikan, dan dikembalikan pada kali berikutnya kamera
dihidupkan. Bagi membolehkan kamera mengingat tetapan, anda harus mendayakan
memori tetapan. Sebarang tetapan yang memorinya dinyahdayakan akan ditetapkan
semula kepada nilai lalai awalnya bila-bila masa kamera dimatikan.
Tetapan
Nyahdaya (Tetapan Lalai Awal)
Gelung Fungsi
Item Lalai Awal (Diingati untuk setiap mod
RKM.)
CS
Mati
Denyar
Auto
Fokus
AF
ISO
Auto
Imbangan Putih
WB Auto
Pendedahan
0.0
Kws AF
Titik
Permeteran
Multi
Pemasa kendiri
Mati
Kekuatan Denyar
0
Dayakan
Tetapan
ketika
dimatikan
Zum (SR)
Tunggal
Zum Digital
Hidup
Posisi MF
Kedudukan sebelum fokus manual dipilih.
Posisi Zum
Lebar Penuh (Tetapan zum optik sahaja.)
126
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
Melihat Syot kilat dan Filem
Melihat Syot Kilat
Lihat halaman 37 untuk prosedur bagi melihat syot kilat.
Melihat Filem
1.
Di dalam mod MAIN, gunakan [4] dan [6] untuk memaparkan filem
yang anda mahu tonton.
2.
Tekan [0] (Filem) untuk
memulakan main semula.
Ikon Filem: »/» (Selang Masa)
Masa rakaman
Kualiti imej
Kawalan Main Semula Filem
Mara laju/undur laju
[4] [6] (Main semula sedang berjalan.)
• Setiap tekanan salah satu butang meningkatkan
kelajuan operasi mara laju atau undur laju.
• Anda juga boleh melaksanakan operasi ini
menggunakan gelang fungsi.
• Untuk kembali kepada kelajuan main semula biasa,
tekan [2].
Main/pegun
[SET]
1 bingkai ke
hadapan/ke
belakang
[4] [6] (Main semula dipegunkan.)
• Terus menekan salah satu butang akan menatal secara
berterusan.
• Anda juga boleh melaksanakan operasi ini
menggunakan gelang fungsi.
Pelarasan
kelantangan
Tekan [2] dan kemudian tekan [8] [2].
• Kelantangan boleh dilaraskan hanya semasa main
semula filem.
Paparan maklumat
hidup/mati
[8] (DISP)
Ubah ke kelajuan
main semula normal
semasa main
semula filem
berkelajuan tinggi
(main semula
perlahan)
[0] (Filem)
• Tekan [0] (Filem) semula untuk kembali ke main semula
perlahan. Operasi ini tidak disokong apabila memainkan
syot filem dengan “HS30-120” atau “HS30-240”.
127
Melihat Syot kilat dan Filem
Zum
Putar pengawal zum ke arah z ([).
• Anda boleh menggunakan [8], [2], [4], dan [6] untuk
menatal imej yang dizum pada skrin monitor. Anda boleh
zum imej filem sehingga 4.5 ganda saiz biasa.
• Anda juga boleh melaksanakan operasi ini
menggunakan gelang fungsi.
Berhenti main
semula
[MENU]
• Main semula mungkin tidak boleh dilakukan untuk filem yang tidak dirakam dengan
kamera ini.
• Filem yang diputar menggunakan “Putaran” (halaman 150) atau “Putaran”
(halaman 192) tidak boleh dizumkan.
Melihat Imej Panorama
1.
Di dalam mod MAIN, gunakan [4] dan [6]
untuk memaparkan imej Panorama yang anda
mahu lihat.
2.
Tekan [0] (Filem) untuk memulakan main
semula panorama.
Main semula panorama menyebabkan imej menatal
ke kiri, kanan, atas atau bawah.
Kawalan Main Semula
Untuk memulakan atau
menjedakan main
[SET]
semula
Untuk menatal secara
lanjut semasa
dipegunkan
[4] [6] (Apabila arah slaid kiri atau kanan.)
[8] [2] (Apabila arah slaid atas atau bawah.)
• Terus menekan mana-mana butang akan menatal
secara berterusan.
Untuk
menyembunyikan atau
[8] (DISP)
menunjukkan
maklumat paparan
Untuk menghentikan
main semula
[MENU]
• Fungsi berikut tidak dapat dilakukan pada imej panorama.
MOTION PRINT, Edit Filem, Memotong, Ubah Saiz, Pencahayaan, Imbangan
Putih, Kecerahan, Putaran
128
Melihat Syot kilat dan Filem
Melihat Imej Pengatup Berterusan
Setiap kali anda merakam pengatup berterusan (CS) atau Rakaman Selang, kamera
mencipta kumpulan termasuk semua imej untuk sesi tersebut. Anda boleh
menggunakan prosedur berikut bagi memain semula imej dalam kumpulan tertentu.
1.
Dalam mod MAIN, gunakan [4] dan [6] untuk memaparkan kumpulan
imej yang anda mahu lihat.
Bilangan fail imej dalam kumpulan
Ikon kumpulan
Selang
Ikon Rakaman Selang
Imej pertama dalam kumpulan
2.
Tekan [0] (Filem) untuk memulakan main semula.
Nombor imej semasa/bilangan imej dalam kumpulan
Kelajuan CS
Panduan main semula
Kawalan Main Semula
[4] [6]
Semasa main semula, mengubah arah main semula dan kelajuan
main semula.
Semasa main semula dipegunkan, tatal ke depan atau belakang.
• Anda juga boleh melaksanakan operasi ini menggunakan gelang
fungsi.
• Kelajuan main semula tidak boleh dilaraskan semasa imej
paparan dizumkan.
[SET]
Bertukar antara pegun dengan main.
Pengawal
zum
Zum imej.
• Anda boleh menggunakan [8], [2], [4], dan [6] untuk menatal
imej yang dizum pada skrin monitor.
• Memutar pengawal zum ke arah w (]) semasa imej tidak
dizum akan memaparkan menu imej dalam kumpulan CS
semasa.
129
Melihat Syot kilat dan Filem
[MENU]
Keluar dari main semula kumpulan.
[8] (DISP)
Berpusing melalui format paparan maklumat.
[2]
Memaparkan menu “Edit Kumpulan”.
Memadam Imej CS
Anda boleh menggunakan prosedur yang berikut untuk memadam imej CS semasa
main semula sedang berjalan atau berhenti.
1.
Semasa main semula CS atau kumpulan selang sedang berjalan atau
berhenti, tekan [2].
• Ini akan memaparkan menu “Edit Kumpulan”.
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Padam” dan kemudian tekan
[SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih jenis operasi pemadaman dan
kemudian tekan [SET].
Padam fail tertentu.
Gunakan [4] dan [6] untuk memaparkan fail yang anda mahu
padam.
Padam
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Padam” dan kemudian
tekan [SET].
• Untuk memadam fail lain, ulang langkah  dan .
Tekan [MENU] untuk keluar daripada operasi memadam.
Padam fail berganda.
Gunakan [8], [2], [4] dan [6] untuk mengalihkan sempadan
Padam
Bingkai
Pdm Imej
Kmpln
pemilihan ke fail yang anda mahu padam dan kemudian tekan
[SET].
• Ini akan menyebabkan kotak semak di sudut kiri bawah
lakaran kenit fail yang dipilih akan terpilih.
• Anda boleh zum masuk imej dengan memutarkan pengawal
zum ke arah z ([).
Ulangi langkah  untuk memilih fail lain, jika anda mahu.
Selepas memilih semua fail yang anda mahu padam, tekan
[MENU].
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Ya” dan kemudian tekan
[SET].
• Ini memadam fail yang anda pilih.
• Untuk membatalkan operasi memadam, pilih “Tidak” dan
kemudian tekan [SET].
Padam semua fail dalam kumpulan.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Ya” dan kemudian tekan
[SET].
130
Melihat Syot kilat dan Filem
Membahagikan Kumpulan Imej
Gunakan prosedur di bawah untuk membahagikan Kumpulan CS kepada imej
individu.
• Sebaik kumpulan CS dibahagikan, ia tidak boleh dikumpulkan semula.
1.
Dalam mod MAIN, tekan [MENU].
2.
Tekan [4], gunakan [8] dan [2] untuk memilih tab “p PLAY MENU”
dan kemudian tekan [6].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Bahagi Kumpulan” dan
kemudian tekan [6].
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih kumpulan imej untuk dibahagikan
dan kemudian tekan [SET].
Bahagikan kumpulan CS tertentu.
Gunakan [4] dan [6] untuk memaparkan kumpulan CS
yang anda ingin bahagikan.
Pilih Fail
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Bahagi” dan
kemudian tekan [SET].
• Untuk memadam kumpulan CS lain, ulangi langkah
 dan .
Bahagikan semua kumpulan CS.
Semua Fail
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Ya” dan
kemudian tekan [SET].
131
Melihat Syot kilat dan Filem
Menyalin Imej dalam Kumpulan (Salin)
Gunakan prosedur berikut bagi menyalin imej dalam kumpulan ke lokasi di luar
kumpulan.
1.
Semasa CS atau main semula kumpulan rakaman selang berjalan atau
berhenti, tekan [2].
Ini akan memaparkan menu “Edit Kumpulan”.
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Salin” dan kemudian tekan
[SET].
3.
Gunakan [4] dan [6] untuk memaparkan imej yang anda mahu salin.
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Salin” dan kemudian tekan
[SET].
• Fungsi di bawah tidak boleh dijalankan kepada syot kilat dalam kumpulan.
Sebelum menggunakan mana-mana fungsi ini, lakukan prosedur di atas bagi
menyalin imej terlebih dahulu.
Imbangan Putih, Kecerahan, Memotong, Putaran, Ubah Saiz
132
Melihat Syot kilat dan Filem
Mengezum Imej Atas skrin
1.
Dalam mod MAIN, gunakan [4] dan [6] untuk menatal imej sehingga
imej yang anda mahu dipaparkan.
2.
Putar pengawal zum ke arah z ([) untuk
mengezum.
Faktor zum
Kawasan imej
Anda boleh menggunakan [8], [2], [4], dan [6] untuk
menatal imej yang dizum pada skrin monitor. Anda juga
boleh gunakan dail kawalan untuk menatal ke atas dan
ke bawah, dan gelang fungsi untuk menatal ke kiri dan
kanan. Putar pengawal zum ke arah w untuk nyahzum
imej.
– Apabila kandungan skrin monitor dihidupkan, grafik
di bawah sudut kanan skrin menunjukkan bahagian
mana daripada imej yang dizum sedang
Kawasan paparan
dipaparkan.
terkini
– Untuk keluar daripada skrin zum, tekan [MENU].
– Walaupun faktor imej zum maksimum ialah 8X, saiz imej tertentu mungkin
tidak membenarkan pengezuman sehingga 8X sepenuhnya.
• Menekan [SET] akan mengunci faktor zum semasa untuk imej atas skrin. Anda
kemudian boleh menggunakan [4] dan [6] untuk menatal antara imej,
menggunakan faktor zum yang sama. Menekan [SET] sekali lagi akan
membuka kunci faktor zum dan membenarkan anda untuk menggunakan [8],
[2], [4] dan [6] untuk bergerak di sekeliling imej yang sedang dipaparkan.
Fungsi ini tidak boleh digunakan semasa melihat imej atau menonton filem
kumpulan CS. Selain itu, imej dan filem kumpulan CS tidak akan muncul
semasa anda menatal imej menggunakan [4] dan [6].
Memaparkan Menu Imej
1.
Dalam mod MAIN, putar pengawal zum ke arah
w (]).
Sempadan
Gunakan [8], [2], [4] dan [6] untuk menggerakkan
sempadan pemilihan di sekeliling menu imej.
Untuk melihat imej tertentu, gunakan [8], [2], [4], atau
[6] untuk menggerakkan sempadan pemilihan ke imej
yang anda mahu dan kemudian tekan [SET].
• Sekiranya filem atau fail pengatup berterusan (CS),
bingkai pertama fail akan dipaparkan.
• Anda boleh menatal ke depan dan belakang halaman menu imej dengan
memutar gelang fungsi.
• Tanda soal (?) akan dipaparkan untuk imej yang tidak dapat dipaparkan atas
sebab tertentu.
133
Melihat Syot kilat dan Filem
Melihat Syot Kilat dan Filem pada Skrin TV
1.
Gunakan kabel HDMI tersedia yang komersial untuk menyambungkan
kamera ke TV (halaman 105).
• Output ke TV tidak disokong semasa kamera dalam mod RKM kecuali untuk
“Output TV HDMI” (halaman 105).
2.
Pasang TV dan pilih mod input HDMI-nya.
Jika TV mempunyai lebih daripada satu input video, pilih input di tempat kamera
disambungkan.
3.
Hidupkan kamera dan tekan [p] (MAIN).
Ini akan menyebabkan imej muncul di skrin TV, tanpa sesuatu pun muncul pada
skrin monitor kamera.
4.
Kini anda boleh memapar imej dan main semula filem seperti yang
biasa anda lakukan.
• Audio pada awalnya dikeluarkan oleh kamera pada kelantangan maksimum.
Ketika pertama kali anda memaparkan imej, tetapkan kawalan kelantangan TV
pada aras yang agak rendah dan kemudian laraskannya mengikut keperluan.
• Gunakan kabel HDMI dengan palam yang serasi dengan penyambung mikro HDMI
kamera pada satu hujung, dan palam yang serasi dengan penyambung HDMI TV
anda pada hujung satu lagi.
• Imej dan/atau output audio yang baik dan operasi lain mungkin tidak dapat
dilakukan dengan peranti tertentu.
• Menyambungkan kamera kepada penyambung HDMI peranti lain boleh
merosakkan kamera dan peranti lain. Jangan sekali-kali anda sambung dua
penyambung output HDMI.
• Tanggalkan kabel HDMI jika tidak menggunakan output HDMI. Skrin monitor
kamera mungkin tidak beroperasi seperti biasa semasa kabel HDMI disambung.
• Audio ialah stereo.
134
Melihat Syot kilat dan Filem
. Memilih Kaedah Output Terminal HDMI (Output HDMI)
Guna tetapan ini untuk memilih format isyarat digital apabila menyambung kepada
TV menggunakan kabel HDMI.
1.
Dalam mod MAIN, tekan [MENU].
2.
Tekan [4], gunakan [8] dan [2] untuk memilih tab “¥ SETTING” dan
kemudian tekan [6].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Output HDMI” dan kemudian
tekan [6].
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih kaedah output, tekan [SET].
Auto
Tetapan ini akan menyebabkan format bertukar secara automatik
mengikut TV yang disambung. Biasanya, anda harus guna mod ini.
1080i
Output format 1080i*
480p
Output format 480p
576p
Output format 576p
* 1080i sepadan dengan 1080 60i, tetapi tidak 1080 50i. Jadi, kaedah output
yang diperlukan mungkin 576p apabila output ke TV digital dalam kawasan
penerimaan PAL yang tidak menyokong 1080i 60i. Jika anda dalam kawasan
penerimaan PAL dan tiada satu pun dipaparkan secara automatik, tukar
tetapan kepada 576p.
• Jika imej tidak muncul apabila “Auto” dipilih sebagai kaedah output, cuba
menukar tetapan ini kepada yang lain.
• Tetapan “Output HDMI” tidak boleh diubah selagi ada sambungan kabel HDMI
antara kamera dengan TV. Tanggalkan kabel HDMI daripada kamera untuk
mengubah tetapan “Output HDMI”.
135
Melihat Syot kilat dan Filem
Fungsi Main Semula Lain (PLAY MENU)
Menggunakan Skrin Menu untuk Memilih Tetapan Operasi
Main Semula dan Konfigurasi
Bahagian ini menerangkan item menu yang boleh anda gunakan untuk
mengkonfigurasi tetapan dan melakukan lain-lain operasi main semula.
1.
Dalam mod MAIN, tekan [MENU].
Ini akan memaparkan skrin menu (p PLAY MENU).
2.
Tekan [4], gunakan [8] dan [2] untuk memilih
tab “p PLAY MENU” dan kemudian tekan [6]
atau [SET].
3.
Pilih item operasi atau tetapan yang anda mahu, dan konfigurasikan
tetapan yang dikehendaki.
• Untuk maklumat mengenai operasi menu, lihat halaman 107.
Menetapkan Fungsi kepada Butang Pengatup Hadapan
(Pengatup Hadapan)
Item menu: Pengatup Hadapan
Tetapan ini boleh digunakan untuk menetapkan fungsi yang dilakukan apabila butang
pengatup hadapan ditekan semasa kamera dalam mod MAIN.
Tetapan
Paparan Ikon Perihalan (Apabila butang pengatup hadapan
Skrin MAIN ditekan)
Standard
Memasuki mod RKM.
Prsmbhn Slaid
Mulakan tayangan slaid (halaman 141).
Slin Imej Kmplan
Menyalin imej yang sedang dipaparkan di dalam
kumpulan ke lokasi di luar kumpulan tersebut
(halaman 132).
Mati
Tiada operasi dilakukan.
136
Fungsi Main Semula Lain (PLAY MENU)
Menatal Imej dengan Laju atau mengikut Tarikh Rakaman
(Gelang Fungsi)
Item menu: Gelung Fungsi
Anda boleh putar gelang fungsi bagi menatal imej dengan laju atau mengikut tarikh
rakaman.
Tetapan
Penerangan
10 Imej
25 Imej
50 Imej
Tatal ke depan atau belakang mengikut bilangan imej yang
dinyatakan.
100 Imej
Tarikh
Tatal imej mengikut tarikh rakaman.
Mencipta Foto atau Filem Imej Terpilih (Fungsi Sorotan)
. Mencipta Filem Untuk Imej Sehari (Filem Sorotan)
Item menu: Fungsi Sorotan * Filem Sorotan
Anda boleh ubah tetapan kamera untuk memilih syot kilat dan sorotan filem secara
automatik, dan membuat filem daripadanya. Imej yang dimasukkan dalam Filem
Sorotan dipilih secara automatik berdasarkan skor sorotan dan maklumat keadaan
rakaman yang dirakam bersama dengan imej.
• Anda boleh menggunakan fungsi Skor Sorotan (halaman 140) untuk menukar skor
sorotan syot kilat.
• Masa dan kesan main semula yang terpakai pada Filem Sorotan ditentukan secara
automatik berdasarkan maklumat keadaan rakaman yang dirakam bersama
dengan imej yang termasuk di dalam filem dan skor sorotannya (+1 atau 0).
1.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih tarikh rakaman syot kilat dan
filem yang anda mahu gunakan dan kemudian tekan [SET].
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih panjang filem dan kemudian
tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih tetapan muzik latar belakang dan
kemudian tekan [SET].
• Untuk mendengar bagaimana bunyi tetapan muzik latar belakang, tekan [6].
137
Fungsi Main Semula Lain (PLAY MENU)
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Cipta” dan kemudian tekan
[SET].
Ini mencipta dan menyimpan Filem Sorotan, dan memaparkannya pada skrin
monitor.
• Menyentuh [MENU] semasa penciptaan Filem Sorotan sedang berlangsung
akan menghentikan penciptaan Filem Sorotan. Tiada filem disimpan sekiranya
anda menghentikan penciptaan Filem Sorotan.
• Imej yang skor sorotannya ialah “0” tidak pernah termasuk dalam Filem Sorotan.
• Filem Sorotan ialah filem berkualiti FHD, dengan nisbah bidang 16:9. Jika imej
dengan nisbah bidang bukan 16:9 dimasukkan ke dalam Filem Sorotan, bahagian
atas dan bawah imej akan dipangkas sewajarnya.
• Jika imej berorientasi potret dimasukkan ke dalam Filem Sorotan, akan terdapat
jalur hitam pada bahagian kiri dan kanan imej.
• Apabila terdapat sejumlah lebih daripada 9,999 syot kilat dan fail filem yang
dirakam pada tarikh yang sama, Filem Sorotan akan memilih foto dan filem
daripada fail bernombor 1 hingga 9999.
• Bergantung kepada bilangan fail dan faktor lain apabila Filem Sorotan sedang
dicipta, operasi penciptaan mungkin akan mengambil sedikit masa.
• Hanya filem berkualiti FHD yang dirakam dengan kamera ini boleh digunakan
dalam Filem Sorotan. Jenis filem di bawah tidak boleh digunakan dalam Filem
Sorotan, walaupun jika ia dirakam dengan kamera ini.
– Filem yang panjangnya kurang daripada 2 saat
– Filem yang dirakam dengan Selang Masa
138
Fungsi Main Semula Lain (PLAY MENU)
. Mencipta Kolaj Untuk Syot Kilat Sehari (Foto Sorotan)
Item menu: Fungsi Sorotan * Foto Sorotan
Anda boleh ubah tetapan kamera untuk memilih sorotan syot
kilat secara automatik dan menjana kolaj daripadanya. Syot
kilat yang dimasukkan dalam Foto Sorotan dipilih secara
automatik berdasarkan skor sorotan dan maklumat keadaan
rakaman yang dirakam bersama dengan syot kilat.
• Anda boleh menggunakan fungsi Skor Sorotan (halaman
140) untuk menukar skor sorotan syot kilat.
1.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih tarikh rakaman syot kilat yang
anda mahu gunakan dan kemudian tekan [SET].
2.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih susun atur yang anda mahu dan
kemudian tekan [SET].
Ini mencipta dan menyimpan Foto Sorotan.
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Selesai” dan kemudian tekan
[SET].
• Sekiranya anda mahu kamera memilih imej yang berbeza secara rawak antara
imej dalam tarikh rakaman yang dipilih, gunakan [8] dan [2] untuk memilih
“Kocok” dan kemudian tekan [SET]. Ini juga akan memadam Foto Sorotan
yang dicipta sebelumnya.
• Imej yang skor sorotannya ialah “0” tidak pernah termasuk dalam Foto Sorotan.
• Apabila terdapat lebih daripada 9,999 syot kilat yang dirakam pada tarikh yang
sama tersimpan dalam kad memori, Foto Sorotan akan memilih gambar daripada
yang bernombor 1 hingga 9999.
• Operasi Foto Sorotan mungkin tidak dapat dijalankan apabila kuasa bateri rendah.
• Foto Sorotan secara automatik memilih syot kilat untuk dimasukkan ke dalam Foto
Sorotan. Anda tidak boleh pilih syot kilat untuk digunakan.
• Jenis imej di bawah tidak boleh dimasukkan dalam Foto Sorotan.
Imej panorama, Filem
• Foto Sorotan mungkin tidak berfungsi jika terdapat syot kilat dalam memori kamera
yang tidak boleh dipaparkan oleh kamera. Dalam kes ini, mesej ralat “Imej yang
ada tidak mencukupi untuk operasi ini.” akan tertera.
139
Fungsi Main Semula Lain (PLAY MENU)
. Menukar Skor Sorotan Imej (Skor Sorotan)
Item menu: Fungsi Sorotan * Skor Sorotan
Anda boleh menggunakan prosedur di bawah untuk menukar skor sorotan syot kilat
atau filem.
Skor Sorotan
1.
Penerangan
(+1)
Tiada skor diperuntukkan (lalai)
Imej dengan skor ini mungkin dipilih untuk Syot Kilat Sorotan
atau Filem Sorotan.
(+2)
Imej dengan skor ini diberikan keutamaan untuk pemilihan Syot
Kilat Sorotan atau Filem Sorotan.
(0)
Imej dengan skor ini tidak akan dipilih untuk Syot Kilat Sorotan
atau Filem Sorotan.
Gunakan [8], [2], [4] dan [6] untuk mengalihkan sempadan
pemilihan ke imej yang anda mahu ubah skor sorotannya.
• Anda boleh bertukar daripada menu berbilang imej kepada paparan imej yang
dipilih pada masa ini dengan menggelangsar peluncur zum.
2.
Tekan [SET] untuk mengubah skor sorotan imej
yang dipilih pada masa ini.
• Setiap tekanan [SET] berpusing melalui skor
sorotan dalam jujukan berikut: “ ” (+1), “ ” (+2),
“ ” (0).
• Ketika imej tunggal dipaparkan, anda juga boleh
mengubah skor sorotan dengan menggunakan
[SET], atau [8] dan [2].
3.
Setelah skor sorotan adalah seperti yang anda mahu, tekan [MENU].
• Fungsi skor sorotan hanya boleh digunakan dengan syot kilat dan filem yang
dirakam dengan kamera ini.
• Skor sorotan untuk jenis imej di bawah tidak boleh diubah.
– Imej yang dilindungi
– Filem yang dirakam dengan saiz imej berikut: STD, HS120, HS240, HS480,
HS1000, HS30-120, HS30-240
– Filem dirakam dengan Art Shot
– Filem yang dirakam dengan Selang Masa
140
Fungsi Main Semula Lain (PLAY MENU)
Memainkan Persembahan Slaid di Kamera
(Persembahan Slaid)
Item menu: Prsmbhn Slaid
Mula
Mulakan tayangan slaid
Imej
Menyatakan jenis imej yang akan disertakan dalam tayangan slaid
Semua imej: Syot kilat, filem, imej pengatup berterusan
Semua kecuali Z: Semua imej pengatup bukan berterusan (CS)
T Sahaja: Syot kilat sahaja
» Sahaja: Filem sahaja
» Sahaja: Selang masa sahaja
Masa
Masa dari mula hingga tamat pertunjukan slaid
3 minit, 5 minit, 10 minit, 15 minit, 30 minit, 60 minit
Selang
Tempoh masa setiap imej dipaparkan
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih salah satu tetapan berikut: 1, 3, 5, 10, 15,
20, atau 30 saat, atau “MAKS”.
Jika anda menentukan nilai selain daripada “MAKS”, filem dan imej CS
dimainkan dari mula hingga akhir.
Apabila tayangan slaid mencapai filem atau fail imej CS semasa “MAKS” dipilih,
hanya bingkai pertama filem akan dipaparkan.
Kesan
Pilih kesan yang anda mahu.
Corak 1 hingga 5: Memainkan muzik latar belakang dan menerapkan kesan
perubahan imej.
• Corak 2 hingga 4 mempunyai muzik latar belakang yang berbeza, tetapi
kesemuanya menggunakan kesan perubahan imej yang sama.
• Corak 5 boleh digunakan untuk main semula syot kilat sahaja (kecuali syot
daripada kumpulan CS) dan tetapan “Selang” diabaikan.
• Syot kilat yang merupakan sebahagian daripada kumpulan dipaparkan sama
dengan syot yang menggunakan mod syot tunggal, dan bukan sebagai
kumpulan.
• Tetapan kesan perubahan imej yang sedang dipilih dinyahdayakan secara
automatik dalam keadaan berikut.
– Apabila memainkan tayangan slaid di mana “» Sahaja” atau “» Sahaja”
dipilih untuk tetapan “Imej”
– Apabila tetapan selang masa ialah “MAKS” atau 1 saat
– Sebelum dan selepas main semula filem
Mati: Tiada kesan pertukaran imej dan muzik latar
141
Fungsi Main Semula Lain (PLAY MENU)
• Untuk menghentikan tayangan slaid, tekan [SET] atau [MENU]. Menekan [MENU]
menghentikan tayangan slaid dan kembali ke skrin menu.
• Laraskan kelantangan audio dengan menekan [2] dan kemudian tekan [8] atau
[2] semasa main semula.
• Semua operasi butang dinyahdayakan semasa pertunjukan slaid sedang beralih
daripada satu imej ke imej lain.
• Masa yang diperlukan untuk beralih daripada satu imej ke imej lain mungkin lebih
lama bagi kes imej yang tidak dirakam menggunakan kamera ini.
. Memindah Muzik daripada Komputer Anda ke Memori Kamera
Anda boleh gantikan muzik latar belakang pertunjukan slaid terbina dalam dengan
muzik lain daripada komputer anda.
Jenis Fail Disokong:
• Format PCM (16 bit, monoaural/stereo) file WAV
• Frekuensi Pensampelan: 11.025 kHz/22.05 kHz/44.1 kHz
Bilangan Fail: 9
Nama fail: SSBGM001.WAV hingga SSBGM009.WAV
• Cipta fail muzik pada komputer anda menggunakan nama-nama di atas.
• Tanpa mengira corak kesan mana yang anda pilih, fail muzik yang anda disimpan
pada memori kamera dimain semula mengikut urutan nama.
1.
Sambungkan kamera ke komputer anda (halaman 181, 184).
Jika anda merancang untuk menyimpan fail muzik pada kad memori kamera,
pastikan kad dimasukkan ke dalam kamera.
2.
Lakukan salah satu operasi berikut bagi membuka kad memori atau
memori terbina dalam.
Ini akan menyebabkan kamera dikenal pasti oleh komputer anda sebagai Cakera
Boleh Dialih Keluar (Pemacu).
• Windows
Pengguna Windows 10: Klik “Start” dan kemudian “Explorer”. Seterusnya,
dalam bar sisi, klik “PC”.
Pengguna Windows 8.1: Klik “Desktop” dan kemudian “Explorer”.
Pengguna Windows 7, Windows Vista: Klik “Start” dan kemudian
“Computer”.
Dwiklik “Removable Disk”.
• Macintosh
Dwiklik ikon pemacu kamera.
3.
Cipta folder dengan nama “SSBGM”.
142
Fungsi Main Semula Lain (PLAY MENU)
4.
Dwiklik folder “SSBGM” yang anda cipta dan salin fail muzik latar
belakang kepadanya.
• Lihat dokumentasi pengguna yang dibekalkan bersama komputer anda untuk
maklumat tentang mengalihkan, menyalin dan memadam fail.
• Jika muzik latar belakang ada dalam memori terbina dalam dan kad memori
yang dimasukkan ke dalam kamera, fail pada kad memori akan diutamakan.
• Lihat halaman 187 untuk maklumat tentang folder kamera.
5.
Putuskan sambungan kamera daripada komputer (halaman 182, 184).
Menggunakan Syot Kilat untuk Menghasilkan Filem
(Buat Filem)
Item menu: Buat Filem
Anda boleh menggunakan prosedur di bawah untuk mengubah syot kilat yang
ditangkap dengan kamera ini kepada filem. Memilih satu kumpulan akan merangkumi
semua imej dalam kumpulan itu dalam satu filem. Anda boleh menggunakan
sehingga 1,000 syot kilat dalam satu filem.
1.
Gunakan [8], [2], [4] dan [6] untuk mengalihkan sempadan biru ke
syot kilat yang anda mahu masukkan ke dalam filem dan kemudian
tekan [SET].
Ini akan memilih kotak semak di sudut kiri bawah imej dan menggerakkan
sempadan biru ke imej seterusnya.
• Untuk mengosongkan (nyahpilih) kotak semak, alihkan sempadan biru ke imej
yang berkenaan dan kemudian tekan [SET].
• Memilih kumpulan dan menekan [SET] akan memilih semua imej dalam
kumpulan untuk dimasukkan ke dalam filem.
• Untuk melihat imej tertentu, putar pengawal zum.
2.
Ulangi langkah 1 untuk memilih imej lain yang anda mahu masukkan
ke dalam filem. Selepas anda selesai memilih imej, tekan [MENU].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih kelajuan main semula dan
kemudian tekan [SET].
Ini menghasilkan filem menggunakan syot kilat terpilih.
• Imej RAW tidak boleh dimasukkan di dalam filem.
• Kualiti imej filem bergantung pada saiz syot kilat.
3 M dan lebih besar: FHD
2 M atau 1 M: HD
0.8 M atau VGA: STD
143
Fungsi Main Semula Lain (PLAY MENU)
Mengedit Filem pada Kamera (Pengeditan Filem)
Item menu: Edit Filem
Ciri Pengeditan Filem membolehkan anda menggunakan salah satu prosedur berikut
bagi mengedit bahagian tertentu filem.
Potong Sblmnya
Memotong semuanya dari mula filem sehingga lokasi
semasa.
Potongan Tengah
Memotong semuanya di antara dua titik.
Potong Slpsnya
Memotong semuanya dari lokasi semasa hingga
penghujung filem.
• Paparkan filem yang anda mahu edit sebelum melaksanakan operasi ini.
1.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih kaedah edit yang anda mahu
gunakan dan kemudian tekan [SET].
2.
Gunakan operasi berikut untuk memilih bingkai
(titik) dari satu titik ke satu titik filem yang mahu
dipotong (titik potongan).
Semasa main semula, mengubah arah main
semula dan kelajuan main semula. Semasa
main semula dipegunkan, tatal ke depan
[4] [6]
atau belakang.
• Anda juga boleh melaksanakan operasi ini
menggunakan gelang fungsi.
[SET]
3.
Julat potongan (biru)
Bertukar antara pegun dengan main.
Tekan [2] untuk memaparkan menu edit dan tentukan satu atau dua
titik potongan.
Potong Sblmnya
Semasa potongan kedua bingkai yang anda mahu
dipaparkan, tekan [2].
Semasa potongan pertama (Dari) bingkai yang anda
mahu dipaparkan, tekan [2].
Potongan Tengah
Pilih bingkai lain.
Semasa potongan kedua (Ke) bingkai yang anda
mahu dipaparkan, tekan [2].
Potong Slpsnya
Semasa potongan kedua bingkai yang anda mahu
dipaparkan, tekan [2].
144
Fungsi Main Semula Lain (PLAY MENU)
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Ya” dan kemudian tekan [SET].
Operasi potong yang dipilih akan mengambil sedikit masa untuk selesai. Jangan
cuba lakukan operasi kamera sehingga mesej “Sedang sibuk... Sila tunggu...”
hilang dari skrin monitor. Sila maklum bahawa operasi potong mungkin
mengambil masa yang lama jika filem yang diedit terlalu panjang.
• Apabila anda mengedit filem, hanya hasilnya disimpan. Filem asal tidak disimpan.
Operasi edit tidak boleh dibuat asal.
• Filem yang lebih pendek dari lima saat tidak boleh diedit.
• Mengedit filem yang dirakam dengan jenis kamera lain tidak disokong.
• Anda tidak dapat mengedit filem jika amaun baki kapasiti ingatan kurang daripada
saiz fail filem yang anda ingin edit. Jika tidak cukup ingatan, padam fail yang anda
tidak perlukan untuk mengosongkannya.
• Membahagi filem kepada dua filem tidak disokong.
• Anda juga boleh mulakan operasi mengedit filem semasa filem yang anda ingin
edit dimain semula. Apabila main semula sampai ke bingkai yang anda mahu
potong, tekan [SET] bagi memegunkan main semula. Seterusnya, tekan [2] bagi
memaparkan menu pilihan edit. Jalankan pengeditan menggunakan prosedur
seperti yang diterangkan di atas.
145
Fungsi Main Semula Lain (PLAY MENU)
Untuk gabungkan dua filem (Gabung Filem)
Item menu: Gabungan Filem
Prosedur ini menggabungkan dua filem. Masa main bagi setiap filem mesti kurang
daripada 10 minit, dan dua filem itu mestilah mempunyai kualiti dan kadar kerangka
yang sama. Perhatian, penggabungan dua Filem Berkelajuan Tinggi tidak disokong.
• Paparkan salah satu filem yang anda mahu gabungkan sebelum melaksanakan
operasi ini.
1.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih filem yang ingin digabungkan
dengan filem yang dipaparkan apabila anda menekan [MENU].
Hanya filem yang boleh digabungkan dengan (yang mempunyai kualiti dan kadar
bingkai yang sama) filem yang dipaparkan apabila anda menekan [MENU] akan
dipaparkan.
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Cipta” dan kemudian tekan [SET].
Ini akan menghasilkan filem baharu daripada gabungan filem yang dipaparkan
apabila anda menekan [MENU] dan filem yang anda pilih dalam langkah 1, di
atas.
• Dua filem asal tidak akan terjejas.
• Dalam kes filem berkualiti FHD atau HD, sesetengah filem mungkin tidak boleh
digabungkan kerana perbezaan kadar bingkai disebabkan oleh mod rakaman, atau
Art Shot atau pemandangan Selang Masa digunakan.
• Syot filem dengan model kamera lain tidak boleh digabungkan dengan fungsi ini.
• Filem asal tidak terjejas apabila digabungkan. Pastikan kad memori yang anda
gunakan mempunyai ruang kosong yang mencukupi sebelum menggunakan
fungsi ini.
• Bergantung pada filem, operasi gabung mengambil sedikit masa untuk selesai.
Mencipta Syot Kilat untuk Bingkai Filem (CETAKAN GERAKAN)
Item menu: MOTION PRINT
• Paparkan filem yang mengandungi bingkai yang anda mahu gunakan untuk
mencipta syot kilat sebelum melaksanakan operasi ini.
1.
Gunakan [4] dan [6] untuk menatal bingkai filem dam memaparkan
bingkai yang mahu digunakan sebagai imej bagi imej CETAKAN
GERAKAN.
Menekan dan menahan [4] atau [6] akan menatal dengan laju.
• Anda juga boleh melaksanakan operasi ini menggunakan gelang fungsi.
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Cipta” dan kemudian tekan [SET].
• Hanya bingkai filem yang dirakam pada kamera ini boleh digunakan dalam
imej CETAKAN GERAKAN.
146
Fungsi Main Semula Lain (PLAY MENU)
Mengoptimumkan Kecerahan Imej (Pencahayaan)
Item menu: Pencahayaan
Anda boleh gunakan tetapan ini untuk melaraskan keimbangan antara kawasan
cerah dengan kawasan gelap dalam imej sedia ada dalam julat 0 (tiada
pengoptimuman) hingga +2 (cerah).
• Paparkan syot kilat sebelum melaksanakan operasi ini.
• Memperbetulkan pencahayaan semasa tangkapan menghasilkan hasil yang lebih
baik (halaman 121).
• Mengubah pencahayaan imej menyebabkan imej asal dan versi baharu (pindaan)
disimpan sebagai fail berasingan.
• Apabila anda memaparkan imej pindaan di skrin monitor kamera, tarikh dan masa
menunjukkan masa imej dirakam pada asalnya, dan bukan tarikh imej tersebut
dipinda.
Melaraskan Imbangan Putih (Imbangan Putih)
Item menu: Imbangan Putih
Anda boleh gunakan tetapan imbangan putih bagi memilih jenis sumber cahaya
untuk imej yang dirakam, yang akan mempengaruhi warna imej itu.
• Paparkan syot kilat sebelum melaksanakan operasi ini.
¤ Siang
Di luar, cuaca baik
' Mendung
Di luar, mendung akan hujan, di bawah teduhan pokok, dll.
“ Bayangan
Cahaya suhu sangat tinggi, seperti teduhan bangunan, dll.
† Pndrfluor
Pencahayaan pendarfluor putih atau putih siang, tanpa
menindas bayangan warna
Siang Pth
– Pendarfluor
Siang
Pencahayaan pendarfluor siang hari, sambil menindas
bayangan warna
« Tungsten
Menindas kemunculan pencahayaan mentol lampu
Batal
Tiada pelarasan imbangan putih
• Anda juga boleh melaraskan imbangan putih apabila merakam imej (halaman 45).
• Syot kilat asal disimpan dalam memori dan tidak dipadam.
• Apabila anda memaparkan imej pindaan di skrin monitor kamera, tarikh dan masa
menunjukkan masa imej dirakam pada asalnya, dan bukan tarikh imej tersebut
dipinda.
147
Fungsi Main Semula Lain (PLAY MENU)
Melaraskan Kecerahan Syot Kilat Sedia Ada (Kecerahan)
Item menu: Kecerahan
Anda boleh memilih satu daripada lima tahap kecerahan, daripada +2 (paling cerah)
hingga –2 (paling kurang cerah).
• Paparkan syot kilat sebelum melaksanakan operasi ini.
• Syot kilat asal disimpan dalam memori dan tidak dipadam.
• Apabila anda memaparkan imej pindaan di skrin monitor kamera, tarikh dan masa
menunjukkan masa imej dirakam pada asalnya, dan bukan tarikh imej tersebut
dipinda.
Memilih Imej untuk Percetakan (Cetakan DPOF)
Item menu: Cetakan DPOF
Lihat halaman 175 untuk butiran terperinci.
• Paparkan syot kilat sebelum melaksanakan operasi ini.
Melindungi Fail Daripada Pemadaman (Lindungi)
Item menu: Lindungi
Pilih Fail
Lindung fail tertentu.
 Gunakan [4] dan [6] untuk memilih imej
yang anda mahu lindungi.
• Untuk melihat imej tertentu, putar
pengawal zum.
 Tekan [SET].
Imej yang dilindungi ditunjukkan oleh
ikon ›.
• Untuk menyahlindung fail, pilih imej yang dilindungi dan
kemudian tekan [SET].
 Untuk melindungi fail lain, ulangi langkah  dan .
Untuk keluar daripada operasi lindung, tekan [MENU].
Semua
Fail
Lindung semua fail.
 Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Semua Fail: Hidup” dan
kemudian tekan [SET].
 Tekan [MENU].
Untuk menyahlindung semua fail, pilih “Semua Fail: Mati” dan
bukannya “Semua Fail: Hidup” dalam langkah  dan kemudian tekan
[SET].
• Perhatikan bahawa walaupun fail dilindungi, ia akan dipadam jika anda melakukan
operasi format (halaman 197).
148
Fungsi Main Semula Lain (PLAY MENU)
Melindungi Imej dalam Kumpulan Terhadap Pemadaman
(Lindung)
1.
Semasa main semula CS atau kumpulan selang sedang berjalan atau
berhenti, tekan [2].
• Ini akan memaparkan menu “Edit Kumpulan”.
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Lindungi” dan kemudian tekan
[SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih kaedah lindung yang anda mahu
gunakan dan kemudian tekan [SET].
Lindungi imej tertentu dalam kumpulan.
Gunakan [8], [2], [4], dan [6] untuk menggerakkan
Pilih Bingkai
sempadan pemilihan biru ke imej yang anda mahu
lindungi.
• Anda boleh menatal melalui imej dengan
memutarkan pengawal zum.
Tekan [SET].
Ini menjadikan imej dilindungi, yang dinyatakan dengan
“›” pada lakaran kenit imej.
• Untuk menyahlindung imej, pilih fail yang dilindungi
dan kemudian tekan [SET].
Tekan [MENU] untuk keluar daripada operasi lindung.
Lindungi semua imej dalam kumpulan.
Bingkaikan
semua
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Semua Bingkai
Hidup” dan kemudian tekan [SET].
Untuk menyahlindung semua imej dalam kumpulan, pilih
“Semua Bingkai Mati” dalam langkah  dan kemudian
tekan [SET].
• Perhatikan bahawa walaupun fail dilindungi, ia akan dipadam jika anda melakukan
operasi format (halaman 197).
149
Fungsi Main Semula Lain (PLAY MENU)
Mengedit Tarikh dan Masa Imej (Tarikh/Masa)
Item menu: Tarikh / Masa
• Paparkan syot kilat sebelum melaksanakan operasi ini.
[8] [2]
Menukar tetapan di lokasi kursor.
[4] [6]
Mengalihkan kursor di antara tetapan.
Apabila tetapan tarikh dan masa adalah seperti apa yang anda mahu, jajarkan kursor
dengan “Guna” dan kemudian tekan [SET] bagi mengenakannya.
• Untuk bertukar antara penjagaan masa 12 jam dengan 24 jam, alihkan kursor ke
“am (pm)” dan “24h” (yang akan dipaparkan) dan kemudian gunakan [8] dan [2]
untuk menukar tetapan.
• Tarikh dan masa yang dicop pada imej menggunakan Cap Masa (halaman 191)
tidak boleh diedit.
• Anda tidak boleh mengedit tarikh dan masa imej yang dilindungi.
• Anda boleh masukkan sebarang tarikh dari 1980 hingga 2049.
Memutar Imej (Putaran)
Item menu: Putaran
• Paparkan syot kilat sebelum melaksanakan operasi ini.
1.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Putaran” dan kemudian tekan
[SET].
Setiap tekanan [SET] akan memutar imej yang dipaparkan 90 darjah ke kiri.
2.
Apabila imej yang dipaparkan berada pada penghalaan yang anda
mahu, tekan [MENU].
• Memutar imej CS menyebabkan semua imej dalam kumpulan CS terputar. Anda
tidak boleh memutar imej komponen individu dalam kumpulan CS.
• Putaran imej panorama tidak disokong.
• Perhatikan bahawa prosedur ini tidak menukar data imej. Ia cuma mengubah cara
imej dipaparkan pada skrin monitor kamera.
• Imej yang telah dilindungi atau dizum tak boleh diputar.
• Versi asal (tak diputar) imej akan dipaparkan pada skrin menu imej.
150
Fungsi Main Semula Lain (PLAY MENU)
Mengubah Saiz Syot Kilat (Ubah Saiz)
Item menu: Ubah Saiz
Anda boleh mengurangkan saiz syot kilat dan menyimpan hasilnya sebagai syot kilat
berasingan. Syot kilat asal juga disimpan. Anda boleh mengubah saiz imej ke satu
daripada tiga saiz imej: 8 M, 3 M, VGA.
• Paparkan syot kilat sebelum melaksanakan operasi ini.
• Mengubah saiz syot kilat 3:2 atau 16:9 akan menghasilkan imej dengan nisbah
bidang 4:3, dengan kedua belah dipotong.
• Tarikh rakaman versi diubah saiz syot kilat adalah sama seperti tarikh rakaman
syot kilat asal.
• Syot kilat dicipta dengan CETAKAN GERAKAN tidak boleh disaizkan semula.
Memangkas Syot Kilat (Memotong)
Item menu: Memotong
Anda boleh memangkas syot kilat untuk memotong
bahagian yang anda tak perlukan dan menyimpan hasil
dalam fail berasingan. Syot kilat asal juga disimpan.
Faktor zum
Menunjukkan
kawasan syot kilat
Gunakan pengawal zum untuk mengezum imej ke saiz
yang anda mahu, gunakan [8], [2], [4] dan [6] untuk
memaparkan bahagian imej yang anda mahu buang dan
kemudian tekan [SET].
• Paparkan syot kilat sebelum melaksanakan operasi ini.
• Anda juga boleh gunakan gelang fungsi bagi menukar
kedudukan paparan.
• Imej yang dihasilkan dengan memangkas imej 3:2 atau
16:9 akan mempunyai nisbah bidang 4:3.
• Tarikh rakaman imej yang dipangkas adalah sama
seperti tarikh rakaman syot kilat asal.
151
Bahagian syot kilat yang
sedang dipapar
Fungsi Main Semula Lain (PLAY MENU)
Menyalin Fail (Salin)
Item menu: Salin
Fail boleh disalin daripada memori terbina dalam komputer kepada kad memori atau
daripada kad memori terbina dalam.
• Paparkan syot kilat sebelum melaksanakan operasi ini.
Terbina
dlm *
Kad
Salin semua fail daripada memori terbina dalam kamera kepada kad
memori.
Pilihan ini menyalin semua fail dalam memori terbina dalam kamera.
Ia tidak boleh digunakan untuk menyalin fail tunggal.
Kad *
Terbina
dlm
Menyalin satu fail pada kad memori ke memori terbina dalam
kamera. Fail disalin ke folder dalam memori terbina dalam yang
namanya mempunyai nombor siri terbesar.
• Anda tidak boleh menyalin imej kumpulan pengatup berterusan
(CS) (halaman 132).
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih fail yang anda mahu salin.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Salin” dan kemudian tekan
[SET].
• Anda boleh menyalin syot kilat atau filem yang anda rakam dengan kamera ini.
Menggabungkan Imej CS kepada Imej Pegun Tunggal
(Berbilang Cetak CS)
Item menu: Multi Cetak CS
• Paparkan kumpulan CS yang mengandungi bingkai yang anda mahu gunakan
untuk mencipta syot kilat sebelum melaksanakan operasi ini.
1.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Cipta”.
• Anda boleh gunakan [4] dan [6] bagi memilih kumpulan CS yang berlainan,
jika anda mahu.
2.
Tekan [SET].
Ini menukar kumpulan CS kepada imej 12 M (4000x3000) yang mengandungi
sehingga 30 bingkai CS (5 menegak x 6 melintang).
• Kamera ini mungkin tidak dapat menukar imej kumpulan CS dengan betul
dengan kamera lain.
• Tarikh rakaman imej yang ditukar adalah sama seperti tarikh rakaman
kumpulan CS asal.
• Apabila menukar kumpulan CS yang imejnya telah diputar oleh ciri “Putaran”
kepada imej Cetakan Berbilang CS, susunan imej dalam Cetakan Berbilang
CS akan berbeza daripada imej CS biasa (tidak diputar).
152
Fungsi Main Semula Lain (PLAY MENU)
Membahagikan Kumpulan (Bahagikan Kumpulan)
Item menu: Bahagi Kumpulan
Lihat halaman 131 untuk butiran terperinci.
Mengedit Imej dalam Kumpulan (Edit Kumpulan)
Item menu: Edit Kumpulan
Lihat halaman berikut untuk butiran.
Cetakan DPOF: halaman 175
Lindung: halaman 149
Salin: halaman 132
Padam: halaman 130
153
Fungsi Main Semula Lain (PLAY MENU)
Menyambungkan Kamera ke Telefon Pintar
(Sambungan Wayarles)
Mengawal Kamera Anda dengan Telefon Pintar
Kamera anda mempunyai kedua-dua teknologi wayarles Bluetooth dan keupayaan
LAN wayarles yang terbina di dalam. Selepas mewujudkan sambungan wayarles
dengan telefon pintar, anda boleh melaksanakan operasi yang dinyatakan di dalam
jadual di bawah. Memerlukan pemasangan aplikasi EXILIM Connect pada telefon
pintar anda.
• Kamera anda ialah peranti Bluetooth®
Smart.
• Kamera anda boleh bersambung
menggunakan teknologi wayarles
Bluetooth dengan telefon pintar yang
menyokong Bluetooth Smart.
• Walaupun telefon pintar anda bukan
Bluetooth Smart, anda boleh
menghantar imej kepadanya dan melakukan operasi Tangkapan Jauh
menggunakan LAN wayarles. Untuk butiran, lihat dokumentasi pengguna EXILIM
Connect (halaman 156).
Dengan fungsi ini:
Anda boleh melakukan ini:
Hantaran Auto
Imej boleh dihantar secara automatik semasa ia
dirakam ke telefon pintar yang telah dipasangkan
Bluetooth dengan kamera.
Kongsi Satu Kali
Mengongsi syot kilat yang dipilih untuk dilihat
pada telefon pintar yang tidak dipasangkan
dengan kamera. (halaman 164).
Aplikasi Scene perlu dipasang pada telefon
pintar untuk menggunakan Kongsi Satu Kali.
Tambah maklumat lokasi pada
syot kilat
Konfigurasikan tetapan untuk membolehkan
telefon pintar menambah maklumat lokasi
rakaman (latitud, longitud) pada syot kilat
apabila ia dihantar daripada kamera (halaman
172).
154
Menyambungkan Kamera ke Telefon Pintar
(Sambungan Wayarles)
Dengan fungsi ini:
Anda boleh melakukan ini:
Rakam dengan telefon
Kawal dan rakam secara kawalan jauh dengan
kamera menggunakan telefon pintar (halaman
163).
Hantar ke telefon
Hantar foto dan filem yang dirakam dengan
kamera ke telefon pintar. Selepas menghantar
imej ke telefon pintar, anda kemudian boleh
memuat naik ia daripada telefon pintar ke
perkhidmatan rangkaian sosial (halaman 166).
Lihat di telefon
Lihat syot kilat yang disimpan dalam memori
kamera pada telefon pintar dan salin syot
kilang dan filem ke telefon pintar untuk dilihat.
Anda juga boleh melihat syot kilat dan filem
dalam memori kamera pada komputer dan
salin ia ke komputer (halaman 167).
• Di dalam kapal terbang atau di tempat lain di mana penggunaan komunikasi
wayarles adalah terhad atau dilarang, letakkan kamera ke mod pesawat.
• Sesetengah model telefon pintar mungkin tidak boleh memain semula fail filem
daripada kamera anda.
• Bergantung pada model telefon pintar anda, versi sistem pengendaliannya, dan/
atau kapasiti storan yang tinggal boleh menyebabkan kegagalan operasi
penyimpanan filem atau syot kilat. Menerima fail kamera, melaksanakan operasi
yang dikehendaki pada telefon pintar anda untuk memeriksa jika fail telah disimpan
dengan betul.
• Maklumat lokasi tidak ditambah ke data syot kilat yang disimpan dalam memori
kamera.
• Filem yang diterima pada terminal Android™:
– Filem tidak dipaparkan oleh aplikasi Galeri. Filem disimpan dalam folder yang
dinamakan EXILIM Connect.
– Pemain filem berasingan diperlukan untuk main semula filem (yang failnya
mempunyai sambungan nama fail MOV).
– Bergantung pada pemain filem anda, anda mungkin tidak boleh memainkan
filem dan/atau audio.
155
Menyambungkan Kamera ke Telefon Pintar
(Sambungan Wayarles)
• Imej yang dirakam pada kamera pengeluar yang lain tidak boleh dihantar
menggunakan fungsi ini.
• Percubaan untuk menggunakan kad memori yang menyertakan fungsi wayarles
dengan kamera ini boleh menyebabkan operasi tidak normal.
• Ambil perhatian bahawa menggunakan fungsi wayarles memerlukan lebih banyak
penggunaan bateri berbanding biasa. Pastikan bateri kamera telah dicas
secukupnya sebelum memulakan operasi LAN wayarles.
• Julat operasi bergantung pada persekitaran komunikasi setempat dan jenis telefon
pintar yang disambung.
. Tentang EXILIM Connect
Untuk maklumat terperinci tentang EXILIM Connect, rujuk EXILIM Connect Panduan
Pengguna (yang anda boleh muat turun di laman web di bawah).
http://www.exilim.com/manual/
• Ambil perhatian bahawa untuk melihat Panduan Pengguna EXILIM Connect, anda
perlu memasang Adobe Reader. Rujuk pusat servis CASIO yang sah jika anda
tidak dapat membuka untuk memaparkan format PDF Panduan Pengguna.
• Ambil perhatian bahawa Panduan Pengguna EXILIM Connect mungkin tidak
tersedia dalam semua bahasa. Jika anda tidak menemui EXILIM Connect
Panduan Pengguna dalam bahasa ibunda anda, sila gunakan versi dalam bahasa
lain.
156
Menyambungkan Kamera ke Telefon Pintar
(Sambungan Wayarles)
Menggunakan Mod Wayarles
Kamera anda mempunyai pelbagai mod wayarles yang berbeza. Pilih mod wayarles
yang bersesuaian dengan keperluan tertentu anda.
1.
Tekan [W] (Wayarles).
[W] (Wayarles)
Ini akan memaparkan skrin mod
wayarles.
2.
Gunakan [8], [2], [4] dan [6]
untuk memilih mod wayarles
yang anda mahu dan kemudian
tekan [SET].
• Untuk keluar daripada mod wayarles [W] (Wayarles).
Hantar ke telefon
Pilih untuk melihat imej yang anda rakam menggunakan kamera pada telefon
pintar (halaman 167).
Berpasangan
Pilih mod ini untuk mewujudkan sambungan teknologi wayarles Bluetooth di
antara kamera dan telefon pintar (halaman 160).
Rakam dengan telefon
Pilih mod ini untuk mengawal dari jauh rakaman imej daripada telefon pintar
(halaman 163).
Tetapan wayarles
Pilih mod ini untuk mengkonfigurasi tetapan wayarles (halaman 168).
157
Menyambungkan Kamera ke Telefon Pintar
(Sambungan Wayarles)
. Ikon Sambungan Tanpa Wayar
Selepas anda mengkonfigurasi tetapan sambungan kamera dan telefon pintar, ikon
di bawah akan tertera pada skrin kamera untuk menunjukkan status komunikasi
semasa.
Separa-lut
sinar
Berpasangan selesai, tetapi tiada sambungan teknologi
wayarles Bluetooth.
Legap
Berpasangan selesai, dan terdapat sambungan
teknologi wayarles Bluetooth.
Separa-lut
sinar
LAN wayarles didayakan, tetapi tiada sambungan.
Legap
LAN wayarles disambungkan.
Legap
LAN wayarles disambungkan, dan data imej sedang
dihantar.
Legap
Kamera berada dalam Mod Pesawat.
Legap
“Maklumat lokasi” didayakan.
158
Menyambungkan Kamera ke Telefon Pintar
(Sambungan Wayarles)
Bersedia untuk Mewujudkan Sambungan antara Telefon
Pintar dan Kamera Anda
Memasang aplikasi Telefon Pintar EXILIM Connect pada telefon pintar anda akan
memungkinkan kawalan jauh kamera dari telefon pintar anda dan untuk menghantar
imej-imej yang dirakam dengan kamera ke telefon pintar anda. Cari aplikasi EXILIM
Connect pada Google Play™ atau App Store dan pasangkan pada telefon pintar
anda.
Untuk mendapatkan maklumat mengenai versi OS (Android dan iOS) yang
disokong oleh aplikasi EXILIM Connect, lawati laman muat turun Google
Play atau App Store atau Laman Web Kamera Digital CASIO Rasmi (http://
www.exilim.com/).
. Jaminan operasi aplikasi
Tiada jaminan yang dibuat mengenai keupayaan untuk mengendalikan aplikasi
EXILIM Connect pada telefon pintar atau tablet tertentu.
• Fungsi aplikasi dan persekitaran pengendalian yang diperlukan tertakluk kepada
perubahan tanpa notis.
Memasang Aplikasi EXILIM Connect pada Telefon Pintar Anda
. Terminal Android
1.
Buka “Play Store” (Google Play).
2.
Dalam medan carian, taip “EXILIM Connect”.
3.
Pasang “EXILIM Connect”.
. iPhone (iOS)
1.
Buka “App Store”.
2.
Dalam medan carian, taip “EXILIM Connect”.
3.
Pasang “EXILIM Connect”.
159
Menyambungkan Kamera ke Telefon Pintar
(Sambungan Wayarles)
Mewujudkan Sambungan Wayarles buat Kali Pertama
Kali pertama anda mewujudkan sambungan wayarles antara kamera dan telefon
pintar, anda perlu menggunakan prosedur di bawah untuk mengkonfigurasi tetapan
sambungan wayarles. Operasi ini diperlukan untuk sambungan pertama sahaja.
. Telefon pintar yang menyokong Bluetooth Smart
Menyambung kamera kepada telefon pintar dengan teknologi wayarles Bluetooth
(berpasangan) membuatkan konfigurasi tetapan sambungan wayarles lebih mudah.
• Melaksanakan operasi ini secara automatik mengkonfigurasikan tetapan
sambungan LAN wayarles telefon pintar anda (halaman 162).
• Kamera anda boleh dipasangkan dengan telefon pintar tunggal pada satu masa.
• Sesetengah model telefon pintar mungkin tidak serasi dengan kamera ini.
• Jika anda mahu pasangkan semula kamera dengan telefon pintar yang telah
dipasangkan dengannya, nyahpasang ia dan kemudian pasangkan sekali lagi.
Memasangkan semula kamera dengan telefon pintar akan menyebabkan semua
imej yang belum selesai dihantar akan kekal tidak dihantar.
Operasi Kamera
1.
Tekan [W] (Wayarles).
Ini akan memaparkan skrin mod wayarles.
2.
Gunakan [8], [2], [4] dan [6] untuk memilih “Berpasangan” dan
kemudian tekan [SET].
3.
Pilih “Mula” dan kemudian tekan [SET].
Operasi Telefon Pintar
4.
Memulakan aplikasi “EXILIM Connect”.
5.
Ketik “Pairing”.
6.
Pada telefon pintar, ketik nama kamera yang anda mahu berpasangan.
Ini melengkapkan pemasangan kamera dan telefon pintar, dan mewujudkan
sambungan teknologi wayarles Bluetooth.
• Dalam kes terminal Android, tetapan sambungan LAN wayarles juga
dikonfigurasikan secara automatik. Dalam kes ini, terus ke langkah 10 dalam
prosedur ini. Jika skrin yang ditunjukkan dalam langkah 10 tidak dipaparkan,
gunakan tetapan Wi-Fi telefon pintar untuk memilih SSID yang terpapar pada
kamera dan wujudkan sambungan LAN wayarles antara kamera dan telefon
pintar.
• Dalam kes iPhone (iOS), anda perlu mengkonfigurasikan tetapan LAN
wayarles (pasa profil) selepas itu. Terus ke langkah 7 dalam prosedur ini.
160
Menyambungkan Kamera ke Telefon Pintar
(Sambungan Wayarles)
7.
Pada telefon pintar, ketik “Install”.
Ikut arahan yang muncul pada telefon pintar untuk memasang profil yang
diperlukan untuk persediaan LAN wayarles.
• Pada sesetengah model telefon pintar, skrin input kod laluan mungkin muncul.
Jika ini berlaku, masukkan kod laluan telefon pintar anda.
8.
Selepas pemasangan profil selesai, ketik “Done” pada telefon pintar.
9.
Pada telefon pintar, ketik “Back to App”.
Ini mewujudkan sambungan LAN wayarles antara kamera dan telefon pintar.
• Jika anda menggunakan iPhone (iOS) dan tidak terdapat sambungan LAN
wayarles antara kamera dan telefon pintar, gunakan tetapan Wi-Fi telefon
pintar untuk memilih SSID kamera untuk mewujudkan sambungan LAN antara
kamera dan telefon pintar.
10.
Pada telefon pintar, ketik “OK”.
11.
Ikut arahan yang muncul pada telefon pintar untuk melengkapkan
pemindahan.
Operasi Kamera
12.
Tekan [SET].
13.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih tetapan “Hantaran Auto” dan
kemudian tekan [SET].
Semua
Secara automatik mengirim imej ke telefon pintar setelah
imej disyot.
Sahkan dahulu
Mengirim fail imej yang dipilih oleh anda ke telefon pintar.
Mati
Hantaran Auto dinyahdayakan.
• Selepas kamera dipasangkan, operasi teknologi wayarles Bluetooth akan
menggunakan kuasa bateri walaupun ketika kamera dimatikan. Kerana itu, anda
disarankan supaya mengecas bateri kamera sebelum anda merancang untuk
menggunakannya.
• Menanggalkan bateri kamera akan menamatkan sambungan teknologi wayarles
Bluetooth. Bagaimanapun, sambungan akan dilakukan semula apabila anda
memasang bateri ke dalam kamera dan menghidupkan kuasa semula.
161
Menyambungkan Kamera ke Telefon Pintar
(Sambungan Wayarles)
. Telefon pintar yang tidak menyokong Bluetooth Smart
Konfigurasikan tetapan sambungan LAN wayarles (input SSID kamera dan kata
laluan).
1.
Tekan [W] (Wayarles).
2.
Gunakan [8], [2], [4] atau [6] untuk
memilih “Rakam dengan telefon” dan
kemudian tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih
“Permulaan Jauh” dan kemudian tekan
[SET].
kata laluan
SSID
Ini akan mendayakan sambungan dengan telefon
pintar dan kamera akan memaparkan skrin untuk input SSID dan kata laluan.
4.
Untuk tetapan Wi-Fi telefon pintar, masukkan SSID dan kata laluan
kamera untuk membuat sambungan LAN wayarles antara kamera dan
telefon pintar.
Apabila telefon pintar membuat sambungan LAN wayarles dengan kamera,
mesej “Mulakan aplikasi telefon.” muncul pada skrin monitor kamera.
• Apa yang anda perlu lakukan untuk mewujudkan sambungan LAN wayarles
bergantung kepada jenis telefon pintar yang anda gunakan. Untuk butiran
tentang cara membuat sambungan LAN wayarles, lihat dokumentasi
pengguna yang disertakan bersama telefon pintar anda.
• SSID (yang tidak boleh diubah) kamera ditunjukkan di bawah.
SSID: ZR5000-XXXXXX (ID angka abjad 6-aksara)
• Di bawah tetapan awal, anda boleh semak kata laluan kamera dengan pergi ke
skrin mod wayarles dan kemudian pilih: “Tetapan wayarles” * “Kata laluan
WLAN” (halaman 173).
5.
Pada telefon pintar, mulakan “EXILIM Connect”.
. Apa yang perlu dilakukan jika anda tidak boleh mewujudkan
sambungan LAN wayarles antara kamera dan telefon pintar.
Masalah ini boleh berlaku apabila telefon pintar sudah bersambung secara tanpa
wayar ke salah satu rangkaian atau peranti di bawah. Pergi ke tetapan Wi-Fi telefon
pintar anda dan pilih SSID kamera ini.
– LAN tanpa wayar rumah
– LAN tanpa wayar awam
– Peranti LAN tanpa wayar mudah alih
162
Menyambungkan Kamera ke Telefon Pintar
(Sambungan Wayarles)
Menggunakan Telefon Pintar sebagai Alat Kawalan Jauh
Kamera (Rakam dengan telefon)
Fungsi ini membolehkan anda merakam syot kilat atau filem dengan kamera secara
jauh menggunakan telefon pintar. Anda juga boleh lakukan zum, pemasa kendiri, dan
operasi lain secara jauh.
• Apabila menggunakan telefon pintar untuk merakam dengan kamera, anda boleh
menambah maklumat lokasi yang diperoleh oleh telefon pintar ke data imej. Untuk
maklumat tentang cara melakukannya, rujuk EXILIM Connect Panduan Pengguna
(halaman 156).
. Sambungan Teknologi Wayarles Bluetooth
1.
Lakukan salah satu operasi di bawah.
– Matikan kamera.
– Paparkan skrin mod wayarles.
2.
Pada telefon pintar, mulakan aplikasi “EXILIM Connect”.
3.
Pada telefon pintar, ketik “Remote Capture”.
4.
Gubah imej pada skrin telefon pintar semasa anda merakam.
Untuk mendapatkan maklumat tentang cara menggunakan “Rakam dengan telefon”,
rujuk manual EXILIM Connect (halaman 156).
. Tidak dapat menyambung Teknologi Wayarles Bluetooth
1.
Tekan [W] (Wayarles).
2.
Gunakan [8], [2], [4], dan [6] untuk memilih “Rakam dengan
telefon”, dan kemudian tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Permulaan Jauh” dan kemudian
tekan [SET].
• Jika terdapat sambungan LAN wayarles antara telefon pintar dan kamera,
terus ke langkah 5 prosedur ini.
4.
Untuk tetapan Wi-Fi telefon pintar, pilih SSID yang dipaparkan pada
kamera dan wujudkan sambungan LAN wayarles antara kamera dan
telefon pintar.
5.
Pada telefon pintar, mulakan aplikasi “EXILIM Connect”.
6.
Gubah imej pada skrin telefon pintar semasa anda merakam.
163
Menyambungkan Kamera ke Telefon Pintar
(Sambungan Wayarles)
Untuk mendapatkan maklumat tentang cara menggunakan “Rakam dengan telefon”,
rujuk manual EXILIM Connect (halaman 156).
Berkongsi Syot Kilat dengan Telefon Pintar yang tidak
Berpasangan (Kongsi Satu Kali)
Kongsi imej yang dipilih untuk dilihat pada telefon pintar yang tidak dipasangkan
dengan kamera. Dengan Kongsi Satu Kali, anda boleh menghantar syot kilat yang
dipilih ke telefon pintar yang dipasangkan melalui Bluetooth, yang kemudian memuat
naiknya ke “Pelayan Scene.” Untuk memuat naik syot kilat ke pelayan Scene, anda
memerlukan aplikasi Scene yang dipasang pada telefon pintar yang dipasangkan
dengan kamera.
• Telefon pintar anda mesti mempunyai capaian Internet untuk menggunakan fungsi
ini. Jika kamera anda dipasangkan dengan iPhone (iOS), anda juga perlu
menggunakan iPhone untuk mengakses EXILIM Connect skrin tetapan dan
memautkan aplikasi Scene sebelum menggunakan fungsi ini. Untuk maklumat
tentang cara mengkonfigurasikan tetapan, rujuk EXILIM Connect Panduan
Pengguna (halaman 156).
1.
Tekan [W] (Wayarles).
2.
Gunakan [8], [2], [4], dan [6] untuk memilih “Hantar ke telefon”, dan
kemudian tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Kongsi Satu Kali” dan kemudian
tekan [SET].
4.
Gunakan [8], [2], [4] dan [6] untuk mengalihkan sempadan merah ke
syot kilat yang anda mahu kongsi dan kemudian tekan [SET].
Memilih imej menyebabkan tanda semak muncul dalam kotak semaknya.
• Anda boleh mengezum syot kilat dengan menggelangsar peluncur zum ke
arah [z] ([).
• Untuk keluar daripada operasi perkongsian imej, tekan [p] (MAIN).
5.
Selepas memilih semua syot kilat yang anda
mahu kongsi, tekan [MENU].
Ini akan menyebabkan imej yang anda pilih
dihantar ke telefon pintar, yang kemudiannya akan
memuat naiknya ke Pelayan Scene.
• Kod QR akan muncul pada skrin monitor kamera
apabila penghantaran imej ke telefon pintar
bermula.
164
Menyambungkan Kamera ke Telefon Pintar
(Sambungan Wayarles)
• Jika operasi hantar mengambil masa yang panjang, skrin kod QR akan
bertukar kepada mesej penghantaran sedang berlangsung. Untuk
menghentikan operasi hantar semasa mesej ini dipaparkan, tekan[MENU].
• Mesej ralat akan muncul pada skrin monitor kamera jika operasi hantar tidak
berjaya atas sesuatu sebab.
• Mesej pengesahan akan muncul pada skrin monitor jika anda cuba mematikan
kamera semasa skrin kod QR dipaparkan. Jangan matikan kuasa sehingga
operasi penghantaran selesai.
6.
Menggunakan telefon pintar yang akan digunakan untuk mengongsi
syot kilat, baca kod QR daripada skrin monitor kamera.
• Telefon pintar anda mesti mempunyai fungsi pembaca kod QR untuk
membaca kod QR.
7.
Gunakan telefon pintar untuk mencapai URL yang dihasilkan oleh
pembacaan kod QR.
Ini akan memaparkan syot kilat yang telah dimuat naik apabila kod QR telah
dicipta.
• Anda boleh memilih sehingga 100 fail, berjumlah tidak lebih 500 MB untuk satu
operasi kongsi.
• Apabila bilangan imej yang besar dipilih, ia akan mengambil sedikit masa untuk
menghantarnya ke telefon pintar dan/atau memuat naiknya ke pelayan Scene.
• Untuk menghentikan perkongsian satu set imej, gunakan aplikasi Scene untuk
mengkonfigurasikan Tetapan yang diperlukan untuk menghentikan perkongsian.
• Kongsi Satu Kali tidak dapat digunakan sekiranya ruang kosong tidak mencukupi
pada kad memori.
165
Menyambungkan Kamera ke Telefon Pintar
(Sambungan Wayarles)
Menghantar Fail Syot Kilat atau Filem dari Memori Kamera ke
Telefon Pintar (Hantar Imej Terpilih)
Anda boleh pilih satu lagi fail syot kilat dan/atau filem dalam memori kamera dan
menghantarnya ke telefon pintar. Anda boleh memilih sehingga 100 syot kilat dan
filem, berjumlah tidak lebih 500 MB untuk satu operasi penghantaran. Selepas
menghantar imej ke telefon pintar, anda kemudian boleh memuat naiknya ke
perkhidmatan rangkaian sosial.
1.
Tekan [W] (Wayarles).
2.
Gunakan [8], [2], [4], dan [6] untuk memilih “Hantar ke telefon”, dan
kemudian tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Hantar Imej Terpilih” dan
kemudian tekan [SET].
4.
Gunakan [8], [2], [4] atau [6] untuk mengalihkan sempadan merah
ke imej yang anda mahu hantar ke telefon pintar dan kemudian tekan
[SET].
Memilih imej fail menyebabkan kotak semaknya dipilih.
• Anda boleh membesarkan imej yang dipilih dengan memutar pengawal zum ke
arah z ([).
• Untuk keluar operasi hantar imej ke telefon pintar, tekan [p] (MAIN).
5.
Selepas memilih imej semua fail yang anda ingin hantar ke telefon
pintar, tekan [MENU].
Untuk mendapatkan maklumat tentang cara menggunakan “Hantar Imej Terpilih”,
rujuk manual EXILIM Connect (halaman 156).
• Kecuali untuk imej yang dilindungi, imej yang dihantar akan ditandakan dengan
ikon “ ” (imej dihantar) (halaman 15). Ikon imej dihantar mungkin tidak
muncul apabila imej yang dirakam menggunakan kamera lain dihantar.
166
Menyambungkan Kamera ke Telefon Pintar
(Sambungan Wayarles)
Melihat Syot Kilat dan Filem dalam Memori Kamera pada
Telefon Pintar (Lihat di telefon)
Anda boleh menyambungkan kamera ke telefon pintar melalui LAN wayarles untuk
melihat dan memuat turun gambar serta filem dalam memori kamera pada lapan
telefon pintar lain yang tersambung. Anda boleh juga melihat syot kilat dan filem
dalam memori kamera pada komputer dan menyalinnya ke komputer. Telefon pintar
tidak memerlukan EXILIM Connect pemasangan aplikasi untuk mengakses imej
kamera menggunakan fungsi ini.
1.
Tekan [W] (Wayarles).
2.
Gunakan [8], [2], [4], dan [6] untuk memilih “Hantar ke telefon”, dan
kemudian tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Lihat di telefon” dan kemudian
tekan [SET].
Ini mewujudkan sambungan antara telefon pintar dan kamera, dan memaparkan
sebuah URL.
• Jika mesej “Sambung telefon anda ke titik capaian di bawah.” kekal berada
pada skrin monitor kamera, ubah tetapan Wi-Fi telefon pintar anda supaya
kamera anda dipilih untuk sambungan (halaman 160).
• Selepas kira-kira 60 saat, skrin monitor kamera akan menjadi kosong.
Menekan [SET] akan menyebabkan imej muncul semula.
4.
Pada telefon pintar, mulakan aplikasi pelayar.
• Mengakses URL yang dipaparkan oleh kamera
akan memaparkan imej yang disimpan dalam
memori kamera.
• Untuk keluar daripada fungsi LAN wayarles,
tekan [MENU].
URL
• Sesetengah model telefon pintar mungkin tidak dapat memainkan semula fail filem.
• Anda juga boleh melihat imej dalam ingatan kamera pada pelayar komputer
dengan membuat sambungan LAN wayarles dengan komputer.
• Untuk mendapatkan maklumat tentang cara memulakan EXILIM Connect dan
melihat imej, rujuk ke manual EXILIM Connect (halaman 156). Ambil perhatian
bahawa operasi yang anda perlu lakukan bergantung pada sama ada terdapat
sambungan teknologi wayarles Bluetooth dengan telefon pintar atau tidak.
167
Menyambungkan Kamera ke Telefon Pintar
(Sambungan Wayarles)
Mengkonfigurasi Tetapan Sambungan Tanpa Wayar
Seksyen ini menerangkan operasi mod tanpa wayar dan tetapan item.
1.
Tekan [W] (Wayarles).
Ini akan memaparkan skrin mod wayarles.
• Menekan [W] (Wayarles) sekali lagi akan kembali ke skrin yang dipaparkan
sebelum skrin mod tanpa wayar.
2.
Gunakan [8], [2], [4] dan [6] “Tetapan
wayarles” dan kemudian tekan [SET].
Ini akan memaparkan skrin tetapan wayarles.
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih item yang
anda mahu konfigurasi dan kemudian tekan
[SET].
4.
Ubah tetapan item yang dipilih.
5.
Apabila tetapan adalah seperti yang anda mahukan, tekan [SET].
• Menekan [MENU] membatalkan tetapan yang dipaparkan semasa dan kembali
ke skrin mod tanpa wayar.
Memasuki Mod Pesawat Kamera (Mod Pesawat)
Nama item : Mod Pesawat
Sambungan wayarles dengan kamera dinyahdayakan semasa “Hidup” dipilih untuk
tetapan mod pesawat. Masuk mod pesawat untuk nyahdayakan penjanaan
gelombang radio daripada kamera semasa dalam kemudahan perubatan, atas
pesawat, dll.
168
Menyambungkan Kamera ke Telefon Pintar
(Sambungan Wayarles)
Menghantar Imej dari Kamera ke Telefon Pintar semasa Ia
Dirakam (Hantaran Auto)
Nama item : Hantaran Auto
Tetapan kamera boleh dikonfigurasikan untuk menghantar imej secara automatik
melalui sambungan wayarles ke telefon pintar selepas ia dirakam.
Tetapan
Penerangan
Semua
Secara automatik mengirim imej ke telefon pintar setelah
imej disyot.
Sahkan dahulu
Mengirim fail imej yang dipilih oleh anda ke telefon pintar.
• Apabila tetapan ini dipilih, “ ” akan dipaparkan pada
skrin monitor bersama-sama imej yang anda rakam.
Menekan butang [SET] kamera akan menyebabkan imej
yang dipaparkan dihantar ke telefon pintar.
Mati
Hantaran Auto dinyahdayakan.
1.
Paparkan “Tetapan wayarles”.
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Hantaran Auto” dan kemudian
tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih tetapan “Hantaran Auto” yang
anda mahu dan kemudian tekan [SET].
• Imej yang dihantar akan ditandakan dengan ikon “
15).
” (imej dihantar) (halaman
• Untuk menggunakan tetapan Hantaran Auto selain daripada “Mati”, anda perlu
memasangkan kamera dengan telefon pintar (halaman 160).
169
Menyambungkan Kamera ke Telefon Pintar
(Sambungan Wayarles)
• Hantaran Auto boleh digunakan hanya dengan telefon pintar yang menyokong
Bluetooth Smart. Kedua-dua sambungan Bluetooth dan LAN wayarles diperlukan
antara kamera dan telefon pintar untuk menghantar imej kamera secara automatik.
• Ikon di bawah dipaparkan pada skrin kamera manakala kamera dan telefon pintar
adalah bersambung.
– Sambungan LAN tanpa wayar: X
– Sambungan teknologi tanpa wayar Bluetooth: V
• Anda boleh tetapkan saiz imej yang dihantar ke telefon pintar menggunakan “Saiz
sml sblm hntr” (halaman 171).
• Data imej di bawah tidak dihantar secara automatik ke telefon pintar.
– Imej CS
– Imej Syot Kilat Selang
• Melakukan operasi Auto Hantar imej potongan yang dirakam dengan Foto
Pandangan Lebar juga menghantar filem foto pandangan lebarnya.
• Anda boleh guna aplikasi telefon pintar di bawah untuk melihat syot kilat selepas
menghantarnya.
– iPhone: Kamera Merakam
– Terminal Android: Galeri, Foto, atau aplikasi pelayar foto lain
• Hantar Auto dinyahdayakan semasa tetapan Mod Pesawat kamera ialah “Hidup”
(halaman 168). Hantar Auto menjadi didayakan semula apabila tetapan Mod
Pesawat kamera diubah ke “Mati”.
• Walaupun jika anda tukar tetapan Hantar Auto ke “Mati” semasa “Semua” atau
“Sahkan dahulu”operasi hantar imej sedang berlangsung, semua imej akan
dihantar ke telefon pintar.
• Apabila “Semua” dipilih untuk Hantar Auto, mesej akan muncul apabila anda cuba
untuk memadam fail atau mematikan kamera.
• Jika anda cuba untuk mematikan kamera ketika terdapat imej tidak dihantar dalam
memori, mesej akan muncul untuk mengingatkan anda. Jika anda mahu imej
dihantar, biarkan kamera hidup sehingga operasi menghantar lengkap. Menekan
[ON/OFF] (Kuasa) sekali lagi akan mematikan kamera.
• Ambil perhatian bahawa jika sambungan antara kamera dengan telefon bimbit
hilang sedangkan terdapat imej belum dihantar dalam memori, kamera akan mati
selepas kira-kira sata minit. Dalam kes ini, kamera akan cuba menghantar imej
sekali lagi selepas ia dihidupkan.
170
Menyambungkan Kamera ke Telefon Pintar
(Sambungan Wayarles)
Menentukan Imej yang Dihantar melalui Hantar Auto
(Tetapan Hantaran Fail Auto)
Nama item : Tetapan Hantaran Fail Auto
Menentukan fail yang akan dihantar ke telefon pintar melalui Hantar Auto.
Anda boleh menggunakan tetapan di bawah untuk menentukan satu daripada lima
jenis fail untuk dihantar semasa “Semua” dipilih untuk Hantaran Auto.
Tetapan
Penerangan
T
Hantarkan syot kilat, Foto Pandangan Lebar dan filem.
»
T
Hantarkan syot kilat dan Foto Pandangan Lebar.
T
Selfie
Hntr imej pngecamn muka yg ditangkap dgn skrin
terbalik. Hidupkn pngecamn muka sblm rakam.*1 *2
T
Potret
Hantar imej pengecaman muka. Hidupkan
pengecaman muka sebelum merakam.*1 *2
T
Bukan Potret
Hantar imej pengecaman bukan muka. Hidupkan
pengecaman muka sebelum merakam.*1 *2
*1 Sahkan bahawa pengecaman muka (halaman 115) didayakan (Hidup) sebelum
menggunakan fungsi-fungsi ini. Fungsi ini tidak akan berfungsi jika pengecaman
muka dinyahdayakan (Mati). Ambil perhatian bahawa mod rakaman
menyahdayakan pengecaman muka secara automatik.
*2 Dalam kes imej yang dirakam dengan Foto Pandangan Lebar, keputusan sama
ada muka terpapar adalah berdasarkan imej asal sahaja. Jika imej asal termasuk
muka manakala potongan imej tidak, potongan imej akan diputuskan sebagai
termasuk muka.
• Saiz maksimum fail filem yang boleh dihantar melalui Hantar Auto ialah 100 MB.
Mensaiz Semula Syot Kilat sebelum Menghantarnya ke Telefon
Pintar (Saiz sml sblm hntr)
Nama item : Saiz sml sblm hntr
Gunakan ciri ini untuk mensaizkan syot kilat yang baru dirakam sebelum ia dihantar
ke telefon pintar menggunakan “Hantaran Auto” atau “Rakam dengan telefon”, atau
apabila menghantar imej dengan “Hantar ke telefon”.
3M
Imej ditukar kepada saiz 3 M sebelum dihantar.
• Jika imej asal bersaiz 3 M atau kurang, ia dihantar tanpa disaiz
semula.
Mati
Imej dihantar dalam saiz asal rakaman.
171
Menyambungkan Kamera ke Telefon Pintar
(Sambungan Wayarles)
Tambah Maklumat Lokasi pada Syot Kilat (Maklumat lokasi)
Nama item : Maklumat lokasi
Anda boleh mendayakan tetapan di bawah supaya telefon pintar memperoleh dan
merekod maklumat lokasi (latitud dan longitud) apabila anda merakam syot kilat
dengan kamera. Kemudian, apabila anda menghantar syot kilat ke telefon pintar,
maklumat lokasi akan ditambah padanya. Ambil maklum bahawa maklumat lokasi itu
tidak ditambahkan ke filem atau ke imej yang dirakam dengan Syot Kilat Selang.
Tetapan
Penerangan
Hidup
Telefon pintar memperoleh dan merekod maklumat lokasi apabila
syot kilat dirakam dan menambahnya pada data imej apabila syot
kilat dihantar ke kamera.
Mati
Maklumat lokasi tidak diperoleh atau ditambah.
• Maklumat lokasi boleh direkod hanya semasa terdapat sambungan teknologi
wayarles Bluetooth antara kamera dengan telefon pintar.
• Untuk memilih “Hidup” untuk tetapan “Maklumat lokasi” kamera, pasangkan
kamera dengan telefon pintar (halaman 160).
• Semasa “Hidup” dipilih untuk“Maklumat lokasi”, telefon pintar mendapatkan dan
merakam maklumat lokasi setiap kali anda merakam syot kilat dengan kamera.
• Maklumat lokasi tidak ditambah ke data syot kilat yang disimpan dalam memori
kamera. Ia ditambah apabila syot kilat ditambah ke telefon pintar.
• Untuk menggunakan fungsi ini, perkhidmatan lokasi telefon pintar anda perlu
didayakan, dan ia mesti berada di tempat di mana maklumat lokasi boleh diterima.
Maklumat lokasi tidak akan tersedia untuk ditambah ke imej jika telefon pintar tidak
dapat menerima maklumat lokasi.
• Anda boleh semak sama ada maklumat lokasi telah berjaya ditambah pada skrin
terima imej telefon pintar.
• Telefon pintar boleh menyelenggara sehingga 10,000 rekod lokasi. Jika sudah
terdapat 10,000 rekod, merakam syot kilat baharu akan menyebabkan rekod lokasi
paling lama dipadamkan untuk memberi ruang kepada syot kilang baharu.
• Mendayakan perkhidmatan berdasarkan lokasi menyebabkan maklumat lokasi,
dan maklumat lain yang boleh dikenalpasti secara peribadi dimasukkan ke dalam
data syot kilat. Berhati-hati apabila berkongsi atau menerbitkan imej seperti itu
pada perkhidmatan web, dsb.
• Kamera ini tidak direka bentuk untuk tujuan menavigasi, meninjau atau aktiviti lain
yang memerlukan instrumen kepersisan.
172
Menyambungkan Kamera ke Telefon Pintar
(Sambungan Wayarles)
Menukar Kata Laluan Kamera untuk Sambungan LAN Wayarles
(Kata laluan WLAN)
Nama item : Kata laluan WLAN
Guna prosedur untuk menukar kata laluan yang anda guna apabila mewujudkan
sambungan LAN wayarles antara kamera dengan telefon pintar.
• Sebelum menukar kata laluan LAN wayarles, nyahpasang kamera daripada telefon
pintar yang dipasangkan dengannya (halaman 174).
1.
Gunakan [4] dan [6] untuk mengalih kursor ke digit kata laluan yang
anda mahu tukar.
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk menukar digit yang sedang dipilih.
3.
Apabila kata laluan adalah seperti yang anda mahukan, gerakkan
kursor ke “Guna” dan kemudian tekan [SET].
• Menukar kata laluan LAN wayarles akan menyingkirkan sambungan dengan
telefon pintar. Untuk menyambung semula dengan telefon pintar, konfigurasikan
tetapan sambungan wayarles (halaman 160). Jika telefon pintar anda tidak
menyokong Bluetooth Smart, laksanakan operasi di bawah untuk mengubah
tetapan Wi-Fi telefon pintar anda.
– iPhone:
Ketik anak panah kanan di tempat SSID kamera dipaparkan dalam tetapan WiFi untuk memadamkan tetapan rangkaian. Selepas memadam, pilih SSID
kamera sekali lagi dan masukkan kata laluan baharu.
– Terminal Android:
Ketik medan di tempat SSID kamera dipaparkan dalam tetapan Wi-Fi dan pilih
Lupa. Pilih SSID kamera sekali lagi dan masukkan kata laluan baharu.
173
Menyambungkan Kamera ke Telefon Pintar
(Sambungan Wayarles)
Menyahpasang Kamera daripada Telefon Pintar
(Menyahpasang)
Nama item : Putuskan yang Berpasangan
Nyahpasang kamera daripada telefon pintar.
Untuk menggunakan kamera dengan telefon pintar berbeza, nyahpasang dahulu
daripada telefon pintar semasa.
• Apabila menyahpasang kamera daripada telefon pintar, pastikan untuk
menjalankan operasi nyahpasang pada telefon pintar juga. Untuk maklumat lanjut,
rujuk Panduan Pengguna EXILIM Connect (halaman 156).
• Menyahpasang kamera daripada telefon pintar akan menyebabkan semua imej
belum dihantar yang belum selesai menjadi kekal tidak dihantar.
174
Menyambungkan Kamera ke Telefon Pintar
(Sambungan Wayarles)
Percetakan
Percetakan Syot Kilat
Perkhidmatan Cetak Profesional*
Anda boleh membawa kad memori yang mengandungi imej
yang anda mahu cetak ke perkhidmatan cetak profesional dan
mencetaknya.
Percetakan pada Pencetak Rumah*
Anda boleh menggunakan pencetak yang dilengkapkan dengan
slot kad memori untuk terus mencetak imej daripada kad
memori. Untuk butiran, lihat dokumen pengguna yang
disertakan bersama pencetak anda.
Percetakan dengan Komputer
Selepas memindahkan imej ke komputer anda, gunakan
perisian yang tersedia secara komersial untuk mencetak.
* Anda boleh menentukan imej mana yang anda mahu cetak, bilangan salinan dan
tetapan cap tarikh sebelum mencetak (halaman 175).
• Kamera anda menyokong Exif Print.
• Kamera anda menyokong PRINT Image Matching
III.
Menggunakan DPOF untuk Menentukan Imej untuk Dicetak
dan Bilangan Salinan (Percetakan DPOF)
. Format Susunan Cetak Digital (DPOF)
DPOF ialah standard yang membenarkan anda menyertakan maklumat
jenis imej, bilangan salinan dan hidup/mati cap masa pada kad memori
bersama dengan imej. Selepas mengkonfigurasi tetapan, anda boleh
menggunakan kad memori untuk mencetak pada pencetak rumah yang
menyokong DPOF atau membawa kad memori ke perkhidmatan cetak profesional.
• Sama ada boleh atau tidak anda menggunakan tetapan DPOF untuk percetakan
bergantung pada pencetak yang anda gunakan.
• Sesetengah perkhidmatan cetak profesional mungkin tidak menyokong DPOF.
175
Percetakan
. Mengkonfigurasi Tetapan DPOF Secara Berasingan untuk Setiap Imej
1.
Dalam mod MAIN, tekan [MENU].
2.
Tekan [4], gunakan [8] dan [2] untuk memilih tab “p PLAY MENU”
dan kemudian tekan [6].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Cetakan DPOF” dan kemudian
tekan [6].
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Pilih imej” dan kemudian tekan
[SET].
5.
Gunakan [4] dan [6] untuk menatal fail sehingga imej yang anda mahu
cetak dipaparkan.
6.
Gunakan [8] dan [2] untuk menentukan bilangan salinan.
Anda boleh menentukan nilai sehingga 99. Nyatakan 00 jika anda tidak mahu
mencetak imej.
• Jika anda mahu menyertakan tarikh dalam imej, tekan [0] (Filem) supaya
“Hidup” ditunjukkan untuk pengecapan tarikh.
• Ulangi langkah 1 dan 2 untuk mengkonfigurasi tetapan bagi imej lain, jika anda
mahu.
7.
Tekan [SET].
. Mengkonfigurasi Tetapan DPOF yang Sama untuk Semua Imej
1.
Dalam mod MAIN, tekan [MENU].
2.
Tekan [4], gunakan [8] dan [2] untuk memilih tab “p PLAY MENU”
dan kemudian tekan [6].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Cetakan DPOF” dan kemudian
tekan [6].
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Semua imej” dan kemudian
tekan [SET].
5.
Gunakan [8] dan [2] untuk menentukan bilangan salinan.
Anda boleh menentukan nilai sehingga 99. Nyatakan 00 jika anda tidak mahu
mencetak imej.
• Apabila mencetak kumpulan CS atau rakaman selang, bilangan salinan yang
ditentukan untuk semua imej dalam kumpulan akan dicetak.
• Jika anda mahu menyertakan tarikh dalam imej, tekan [0] (Filem) supaya
“Hidup” ditunjukkan untuk pengecapan tarikh.
6.
Tekan [SET].
176
Percetakan
. Menentukan Bilangan Imej untuk Imej yang Dikumpulkan
Anda boleh menentukan bilangan salinan apabila mencetak imej sebahagian
daripada CS atau kumpulan selang.
1.
Semasa main semula CS atau kumpulan selang sedang berjalan atau
berhenti, tekan [2].
• Ini akan memaparkan menu “Edit Kumpulan”.
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Cetakan DPOF” dan kemudian
tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih kaedah cetakan yang anda mahu
gunakan dan kemudian tekan [SET].
Pilih Bingkai
Tentukan imej kumpulan mana dan bilangan salinan
setiap satu yang perlu dicetak.
Gunakan [4] dan [6] untuk menatal imej sehingga imej
yang anda mahu cetak dipaparkan.
Gunakan [8] dan [2] untuk menentukan bilangan
salinan.
Anda boleh menentukan nilai sehingga 99. Tentukan 00
untuk imej yang anda tidak mahu cetak.
• Jika anda mahu menyertakan tarikh dalam imej,
tekan [0] (Filem) supaya “Hidup” ditunjukkan untuk
pengecapan tarikh.
• Ulangi langkah  dan  untuk semua imej yang
anda mahu cetak.
Tekan [SET].
Bingkaikan
semua
Tentukan tetapan cetakan yang sama untuk semua imej
dalam kumpulan.
Gunakan [8] dan [2] untuk menentukan bilangan
salinan.
Anda boleh menentukan nilai sehingga 99. Tentukan 00
jika anda tidak mahu mencetak imej kumpulan.
• Jika anda mahu menyertakan tarikh dalam imej,
tekan [0] (Filem) supaya “Hidup” ditunjukkan untuk
pengecapan tarikh.
Tekan [SET].
177
Percetakan
Tetapan DPOF tidak dibersihkan secara automatik selepas percetakan
selesai.
Operasi cetak DPOF yang anda lakukan seterusnya akan dijalankan menggunakan
tetapan DPOF terakhir yang anda konfigurasi untuk imej. Untuk membersihkan
tetapan DPOF, nyatakan “00” untuk bilangan salinan bagi semua imej.
Beritahu perkhidmatan cetak anda mengenai tetapan DPOF anda!
Jika anda bawa kad memori ke perkhidmatan cetak profesional, beritahu mereka
bahawa ia menyertakan tetapan DPOF untuk imej yang akan dicetak dan bilangan
salinan. Jika anda tidak melakukannya, perkhidmatan cetak mungkin mencetak
semua imej tanpa menghiraukan tetapan DPOF anda atau mereka mungkin tidak
mengendahkan tetapan cap tarikh anda.
. Cap Tarikh
Anda boleh menggunakan satu daripada tiga kaedah berikut untuk menyertakan
tarikh rakaman pada cetakan imej.
Mengkonfigurasi tetapan kamera
Mengkonfigurasi tetapan DPOF (halaman 175).
Anda boleh menghidupkan dan mematikan cap tarikh setiap kali anda
mencetak. Anda boleh mengkonfigurasi tetapan supaya sesetengah imej
menyertakan cap tarikh sementara yang lain tidak.
Konfigurasi tetapan Cap Masa Kamera (halaman 191).
• Tetapan Cap Masa kamera menera tarikh ke dalam syot kilat selepas anda
menangkapnya, supaya tarikh sentiasa disertakan apabila anda mencetak.
Ia tak boleh dipadam.
• Jangan hidupkan cap tarikh DPOF untuk imej yang menyertakan tarikh yang
dicap dengan fungsi Cap Masa kamera. Perbuatan ini boleh menyebabkan
dua cap tersebut bertindan.
Mengkonfigurasi tetapan komputer
Anda boleh menggunakan perisian pengurusan imej yang tersedia secara
komersil untuk cap tarikh pada imej.
Perkhidmatan cetak profesional
Minta cap tarikh apabila menempah cetakan daripada perkhidmatan cetak
profesional.
178
Percetakan
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Perkara yang anda boleh lakukan menggunakan komputer...
Anda boleh melakukan operasi yang diterangkan di bawah semasa kamera
bersambung dengan komputer.
Menyimpan imej
ke komputer
dan melihatnya
di situ
• Menyimpan imej dan melihatnya secara
manual (sambungan USB) (halaman 180,
183).
Main semula
dan sunting
filem
• Anda boleh main semula filem (halaman
182, 185). Untuk memain semula filem,
gunakan perisian yang serasi dengan
persekitaran pengendalian komputer anda.
• Untuk menyunting filem, gunakan perisian
yang tersedia secara komersial mengikut
keperluan.
Prosedur yang anda perlu lakukan adalah berlainan untuk Windows dan Macintosh.
• Pengguna Windows perlu merujuk pada “Menggunakan Kamera dengan
Komputer Windows” di halaman 180.
• Pengguna Macintosh perlu merujuk pada “Menggunakan Kamera dengan
Macintosh” di halaman 183.
179
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Menggunakan Kamera dengan Komputer Windows
Apabila anda mahu
melakukan ini:
Versi Sistem
Pengendalian
Perisian yang Diperlukan
Menyimpan imej pada
komputer dan
melihatnya di situ
secara manual
Windows 10,
Windows 8.1,
Windows 7,
Windows Vista
Pemasangan tidak diperlukan.
Windows 10,
Windows 8.1,
Windows 7
Windows Media Player 12
Windows Vista
Perisian yang boleh memainkan fail
filem dengan sambungan nama fail
MOV.
Anda mungkin perlu memuat turun
perisian di Web.
Mainkan filem
• Persekitaran sistem komputer yang disyorkan di atas tidak menjamin operasi yang
betul.
• Jenis komputer yang digunakan, tetapan tertentu dan perisian lain yang dipasang
boleh mengganggu operasi yang betul.
Melihat dan Menyimpan Imej di Komputer
Anda boleh menyambungkan kamera ke komputer anda bagi melihat dan
menyimpan imej (fail syot kilat dan filem).
Jangan menggunakan komputer anda untuk mengubah suai, memadam,
mengalih atau menamakan semula sebarang fail imej yang berada dalam
memori terbina dalam kamera atau pada kad memorinya.
Perbuatan itu akan menyebabkan masalah pada data pengurusan imej kamera,
yang akan menjadikannya mustahil untuk memain semula imej pada kamera dan
boleh menukar kapasiti memori yang tinggal secara drastik. Apabila anda mahu
mengubah suai, memadam, mengalih atau menama semula imej, lakukannya
hanya pada imej yang disimpan pada komputer anda.
• Jangan menanggalkan kabel USB atau mengendalikan kamera semasa melihat
atau menyimpan imej. Perbuatan itu boleh merosakkan data.
• Anda juga boleh menggunakan slot kad komputer anda (jika ia memilikinya) atau
pembaca kad yang tersedia secara komersial untuk mencapai fail imej secara
terus dari kad memori komputer. Untuk butiran, lihat dokumen pengguna yang
disertakan bersama komputer anda.
180
Menggunakan Kamera dengan Komputer
. Untuk menyambungkan kamera ke komputer anda dan menyimpan
fail
1.
Matikan kamera dan kemudian
gunakan kabel USB mikro yang
disertakan bersama kamera
untuk menyambungnya ke
komputer anda.
Port USB
USB
• Untuk butiran tentang
menyambungkan kamera dan
langkah berjaga-jaga apabila
menyambungkan, lihat halaman
24.
2.
Kabel USB Mikro
(disertakan bersama kamera)
Tekan [ON/OFF] (Kuasa) untuk menghidupkan kamera.
Apabila anda menghidupkan kamera, semak untuk pastikan yang warna lampu
belakang kamera bertukar daripada merah kepada hijau atau ambar (halaman
24). Sila ambil perhatian bahawa dalam kes ini, kanta kamera tidak akan
menjulur dan skrin monitor akan kekal kosong.
• Kali pertama anda menyambungkan kamera ke komputer menggunakan kabel
USB, mesej ralat mungkin muncul pada komputer anda. Jika ini berlaku,
tanggalkan dan kemudian sambungkan semula kabel USB itu.
3.
Pengguna Windows 10: Klik “Start” dan kemudian “Explorer”.
Seterusnya, dalam bar sisi, klik “PC”.
Pengguna Windows 8.1: Klik “Desktop” dan kemudian “Explorer”.
Pengguna Windows 7, Windows Vista: Klik “Start” dan kemudian
“Computer”.
4.
Dwiklik “Removable Disk”.
• Komputer anda mengenali kad memori yang dimuat dalam komputer (atau
memori terbina dalam jika tiada kad) sebagai cakera boleh alih.
5.
Klik kanan folder “DCIM”.
6.
Pada menu pintas yang muncul, klik “Copy”.
7.
Pengguna Windows 10, Windows 8.1: Klik “Documents”.
Pengguna Windows 7, Windows Vista: Klik “Start” dan kemudian
“Documents”.
• Jika anda sudah ada folder “DCIM” dalam “Documents”, langkah seterusnya
akan melaksanakan tulis ganti ke atasnya. Jika anda mahu menyimpan folder
“DCIM” sedia ada, anda perlu menukar namanya atau mengalihnya ke lokasi
berbeza sebelum melakukan langkah seterusnya.
181
Menggunakan Kamera dengan Komputer
8.
Pengguna Windows 10, Windows 8.1: Pada menu “Documents”, klik
“Home” dan kemudian “Paste”.
Pengguna Windows 7, Windows Vista: Pada menu “Documents”, klik
“Organize” atau “Edit”, dan kemudian “Paste”.
Ini akan menampal folder “DCIM” (dan semua fail imej yang terkandung di
dalamnya) ke dalam folder “Documents” anda. Anda kini mempunyai salinan fail
yang ada dalam memori kamera pada komputer anda.
• Selepas menyalin imej, anda disarankan agar klik kanan folder DCIM dan
mengubah namanya kepada nama yang lain.
9.
Setelah selesai menyalin imej, tanggalkan kamera daripada komputer
anda.
Selepas mengesahkan lampu belakang tidak berkelip merah, cabut kabel USB.
. Untuk melihat imej yang anda salin pada komputer anda
1.
Dwiklik folder “DCIM” yang disalin untuk membukanya.
2.
Dwiklik folder yang mengandungi imej yang anda mahu lihat.
3.
Dwiklik fail imej yang anda mahu lihat.
• Untuk maklumat mengenai nama fail, lihat “Struktur Folder Memori” pada
halaman 187.
• Imej yang telah diputar pada kamera akan dipaparkan pada skrin komputer
anda dalam penghalaan asalnya (tak diputar).
• Melihat imej CS dan syot selang masa pada komputer akan memaparkan
secara berasingan imej komponen dalam kumpulan. Imej CS dan syot selang
masa tidak boleh dilihat sebagai kumpulan pada komputer.
. Peringatan Main Semula Filem
• Untuk main semula filem, mula-mula simpannya ke komputer anda dan kemudian
dwiklik fail filem. Main semula filem yang baik mungkin tidak dapat dilakukan untuk
data yang dicapai melalui rangkaian, daripada kad memori dsb.
• Main semula filem yang baik mungkin tidak dapat dilakukan pada sesetengah
komputer. Jika anda mengalami masalah, cuba yang berikut.
– Cuba merakam filem dengan tetapan kualiti “STD”.
– Berhentikan sebarang aplikasi lain yang anda jalankan dan berhentikan aplikasi
residen.
Walaupun main semula yang baik tidak boleh dilakukan pada komputer, anda boleh
menggunakan kabel HDMI yang tersedia secara komersil untuk menyambungkan ke
terminal HDMI TV dan main semula filem menggunakan cara itu.
182
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Menggunakan Kamera dengan Macintosh
Apabila anda mahu
melakukan ini:
Versi Sistem
Pengendalian
Perisian yang Diperlukan
Menyimpan imej pada
Macintosh anda dan
melihatnya di situ secara
manual
OS X
Pemasangan tidak diperlukan.
Simpan imej pada Macintosh
anda secara automatik/Urus
imej
OS X
Gambar atau iPhoto, tergabung
dengan beberapa produk
Macintosh.
Mainkan filem
OS X 10.5 atau
lebih tinggi
QuickTime Player
(dipasang pada komputer)
• Persekitaran sistem komputer yang disyorkan di atas tidak menjamin operasi yang
betul.
• Pengendalian yang betul bergantung pada tahap prestasi komputer yang anda
gunakan.
Menyambung Kamera pada Komputer Anda dan Menyimpan
Fail
Jangan menggunakan komputer anda untuk mengubah suai, memadam,
mengalih atau menamakan semula sebarang fail imej yang berada dalam
memori terbina dalam kamera atau pada kad memorinya.
Perbuatan itu akan menyebabkan masalah pada data pengurusan imej kamera,
yang akan menjadikannya mustahil untuk memain semula imej pada kamera dan
boleh menukar kapasiti memori yang tinggal secara drastik. Apabila anda mahu
mengubah suai, memadam, mengalih atau menama semula imej, lakukannya
hanya pada imej yang disimpan pada komputer anda.
• Jangan menanggalkan kabel USB atau mengendalikan kamera semasa melihat
atau menyimpan imej. Perbuatan itu boleh merosakkan data.
• Kamera tidak menyokong operasi dengan Mac OS X 10.0 hingga 10.4. Operasi
disokong dengan Mac OS 10.5 atau ke atas (menggunakan pemacu USB standard
OS) sahaja.
• Anda juga boleh menggunakan slot kad komputer anda (jika ia memilikinya) atau
pembaca kad yang tersedia secara komersial untuk mencapai fail imej secara
terus dari kad memori komputer. Untuk butiran, lihat dokumen pengguna yang
disertakan bersama komputer anda.
183
Menggunakan Kamera dengan Komputer
. Untuk menyambungkan kamera ke komputer anda dan menyimpan
fail
1.
Matikan kamera dan kemudian gunakan kabel USB mikro yang datang
bersama kamera untuk menyambung ke Macintosh anda (halaman
181).
2.
Tekan [ON/OFF] (Kuasa) untuk menghidupkan kamera.
Apabila anda menghidupkan kamera, semak untuk pastikan yang warna lampu
belakang kamera bertukar daripada merah kepada hijau atau ambar (halaman
24). Sila ambil perhatian bahawa dalam kes ini, kanta kamera tidak akan
menjulur dan skrin monitor akan kekal kosong.
Dalam mod ini, Macintosh anda mengenali kad memori yang dimuat dalam
kamera (atau memori terbina dalam kamera jika ia tidak dimuatkan dengan kad
memori) sebagai pemacu. Rupa ikon pemacu bergantung pada versi Mac OS
yang anda gunakan.
• Kali pertama anda menyambungkan kamera ke Macintosh anda menggunakan
kabel USB, mesej ralat mungkin muncul pada komputer anda. Jika ini berlaku,
tanggalkan dan kemudian sambungkan semula kabel USB itu.
3.
Dwiklik ikon pemacu kamera.
4.
Seret folder “DCIM” ke folder yang anda mahu menyalinnya.
5.
Setelah operasi salin selesai, seret ikon pemacu ke Trash.
6.
Putuskan sambungan kamera daripada komputer.
Selepas mengesahkan lampu belakang tidak berkelip merah, cabut kabel USB.
. Untuk melihat imej yang disalin
1.
Dwiklik ikon pemacu kamera.
2.
Dwiklik folder “DCIM” untuk membukanya.
3.
Dwiklik folder yang mengandungi imej yang anda mahu lihat.
4.
Dwiklik fail imej yang anda mahu lihat.
• Untuk maklumat mengenai nama fail, lihat “Struktur Folder Memori” pada
halaman 187.
• Imej yang telah diputar pada kamera akan dipaparkan pada skrin Macintosh
anda dalam penghalaan asalnya (tak diputar).
• Melihat imej CS dan syot selang masa pada komputer akan memaparkan
secara berasingan imej komponen dalam kumpulan. Imej CS dan syot selang
masa tidak boleh dilihat sebagai kumpulan pada komputer.
184
Menggunakan Kamera dengan Komputer
. Peringatan Main Semula Filem
• Untuk main semula filem, mula-mula simpannya ke komputer anda dan kemudian
dwiklik fail filem. Main semula filem yang baik mungkin tidak dapat dilakukan untuk
data yang dicapai melalui rangkaian, daripada kad memori dsb.
• Main semula filem yang baik mungkin tidak dapat dilakukan pada sesetengah
model Macintosh. Jika anda mengalami masalah, cuba yang berikut.
– Cuba merakam filem dengan tetapan kualiti “STD”.
– Matikan aplikasi lain yang sedang berjalan.
Walaupun main semula yang baik tidak boleh dilakukan pada Macintosh, anda boleh
menggunakan kabel HDMI yang tersedia secara komersil untuk menyambungkan ke
terminal HDMI TV dan main semula filem menggunakan cara itu.
185
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Fail dan Folder
Kamera mencipta fail setiap kali anda menangkap syot kilat, merakam filem atau
melakukan sebarang operasi lain yang menyimpan data. Fail dikumpulkan dengan
menyimpannya dalam folder. Setiap fail dan folder mempunyai nama uniknya sendiri.
• Untuk butiran cara folder disusun dalam memori, lihat “Struktur Folder Memori”
(halaman 187).
Nama dan Bilangan Maksimum Dibenarkan
Contoh
Setiap folder boleh mengandungi sehingga
9999 fail yang dinamakan CIMG0001 hingga
CIMG9999. Sambungan pada nama fail
bergantung pada jenis fail.
Nama fail ke-26:
Fail
CIMG0026.JPG
Nombor siri
(4 angka)
Sambungan
Folder
Folder dinamakan daripada 100CASIO ke
999CASIO.
Sehingga 900 folder boleh wujud dalam
memori.
Nama folder ke-100:
100CASIO
Nombor siri (3 angka)
• Apabila melihat syot kilat atau memainkan semula filem, nama folder dan nama fail
di sudut kanan atas skrin monitor mempunyai maksud yang diterangkan di bawah.
Contoh: 100-0023: Fail ke-23 dalam folder dinamakan “100CASIO”.
• Anda boleh melihat nama folder dan fail pada komputer anda. Untuk butiran
mengenai cara nama fail dipaparkan pada skrin monitor kamera, lihat halaman 15.
• Jumlah bilangan folder dan fail yang dibenarkan bergantung pada saiz dan kualiti
imej dan kapasiti kad memori yang digunakan untuk simpanan.
186
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Data Kad Memori
Kamera menyimpan imej yang anda tangkap mengikut Peraturan Reka Bentuk untuk
Sistem Fail Kamera (DCF).
. Mengenai DCF
Operasi berikut disokong untuk imej pematuhan DCF. Namun, harap maklum
bahawa CASIO tidak membuat jaminan prestasi mengenai operasi ini.
• Memindahkan imej pematuhan DCF kamera ini ke kamera pengilang lain dan
melihatnya.
• Mencetak imej pematuhan DCF kamera ini menggunakan pencetak pengilang lain.
• Memindahkan imej pematuhan DCF kamera lain ke kamera ini dan melihatnya.
. Struktur Folder Memori
100CASIO
CIMG0001.JPG
CIMG0002.MOV
Folder DCIM
Folder Rakaman
Fail Imej
Fail Filem
101CASIO
102CASIO
Folder Rakaman
Folder Rakaman
DCIM
EXILIM
HL_DATA *1
MD2016
MD01010E.CMI
MD01010T.CMI
MD2017
MISC
AUTPRINT.MRK
Merakam maklumat
Folder Fail DPOF
Fail DPOF
MOV
100CASIO
CIMG0001.MOV
Fail filem Foto Pandangan Lebar
101CASIO
102CASIO
Folder Rakaman
Folder Rakaman
100CASIO
CIMG0003.DNG
Fail MENTAH
RAW
SCENE *2
Folder pemandangan untuk syot kilat yang didaftarkan dengan Custom Shot
SSBGM
SSBGM001.WAV
SSBGM002.WAV
Folder Muzik Latar Belakang
Fail Muzik Latar Belakang
Fail Muzik Latar Belakang
*1 Digunakan apabila mencipta Foto Sorotan atau Filem Sorotan.
*2 Folder atau fail ini boleh dicipta pada memori terbina dalam sahaja.
187
Menggunakan Kamera dengan Komputer
. Fail Imej yang Disokong
• Fail imej yang ditangkap dengan kamera ini
• Fail imej pematuhan DCF
Kamera ini mungkin tidak dapat memaparkan imej, walaupun ia pematuhan DCF.
Apabila memaparkan imej yang dirakam pada kamera lain, ia mungkin mengambil
masa yang lama untuk imej muncul pada skrin monitor kamera ini.
. Peringatan Pengendalian Memori Terbina Dalam dan Data Kad
Memori
• Setiap kali menyalin kandungan memori ke komputer anda, anda perlu menyalin
folder DCIM dan semua kandungannya. Cara yang baik untuk mengesan
beberapa salinan folder DCIM ialah untuk menukar namanya kepada tarikh atau
sesuatu yang serupa setelah anda menyalinnya ke komputer anda. Namun jika
nanti anda memutuskan mengembalikan folder DCIM ke kamera, pastikan
menukar namanya kembali ke DCIM. Kamera direka untuk mengenali hanya fail
akar dengan nama DCIM. Ingat bahawa kamera juga tidak akan dapat mengenal
folder dalam folder DCIM melainkan ia mempunyai nama yang dipunyainya dulu
ketika anda menyalinnya daripada kamera ke komputer anda.
• Folder dan fail mesti disimpan mengikut “Struktur Folder Memori” ditunjukkan di
halaman 187 untuk kamera mengenali mereka dengan betul.
188
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Tetapan Lain (SETTING)
Menggunakan Skrin Menu untuk Mengkonfigurasikan Tetapan
Lain
Seksyen ini menerangkan menu item yang digunakan pada kedua-dua mod RKM
dan mod MAIN.
1.
Tekan [MENU].
2.
Tekan [4], gunakan [8] dan [2] untuk memilih tab “¥ SETTING” dan
kemudian tekan [6] atau [SET].
3.
Pilih item yang anda mahu dan kemudian ubah tetapannya.
• Untuk maklumat mengenai operasi menu, lihat halaman 107.
Mendayakan Penjimatan Kuasa (Mod EKO)
Item menu: Mod EKO
Mendayakan penjimatan tenaga mengurangkan kecerahan skrin monitor dan
menukar operasi kamera lain ke operasi rendah-tenaga, yang membenarkan cas
untuk tahan lebih lama.
Memilih “Hidup” masuk ke Mod ECO, “e” akan muncul pada skrin apabila kamera
dalam mod Auto Program. Kesan penjimatan kuasa “Mod EKO” paling cekap apabila
“Auto Program” dipilih untuk mod rakaman. Penggunaan mod rakaman “Auto
Program” disyorkan apabila menggunakan “Mod EKO”.
• Anda boleh mencapai lebih penjimatan kuasa dengan menggunakan “Mod EKO”
dengan gabungan Mati Kuasa Auto (halaman 193) dan Tidur (halaman 193).
189
Tetapan Lain (SETTING)
Melaras Kecerahan Skrin Monitor (Skrin)
Item menu: Skrin
Auto
Dengan tetapan ini, kamera mengesan tahap cahaya sedia ada dan
secara automatik melaras kecerahan skrin monitor.
+2
Kecerahan lebih daripada +1, menyebabkan skrin mudah dilihat. Tetapan
ini menggunakan lebih banyak kuasa.
+1
Tetapan cerah untuk penggunaan di luar, dsb. Kecerahan lebih daripada
0.
0
Kecerahan skrin monitor biasa untuk penggunaan di dalam bangunan,
dsb.
–1
Kecerahan skrin monitor rendah untuk kegunaan waktu malam, kegunaan
di dalam bangunan dalam keadaan gelap, dll.
• Menghidupkan “Mod EKO” (halaman 189) semasa tetapan “Skrin” ialah +2 atau +1
akan menyebabkan tetapan “Skrin” bertukar kepada 0.
Mengkonfigurasi Tetapan Bunyi Kamera (Bunyi)
Item menu: Bunyi
Permulaan
Pengatup
Separa
Pengatup
Tentukan bunyi permulaan
Bunyi 1 - 5: Bunyi terbina dalam (1 hingga 5)
Mati: Bunyi mati
Operasi
Kelantgn
Operasi
Menentukan kelantangan bunyi. Tetapan ini juga digunakan
sebagai tahap audio semasa output TV (halaman 134).
Kelntgn Main
Sml
Menentukan kelantangan output audio filem. Tetapan
kelantangan ini tidak digunakan semasa output TV (halaman
134).
• Menetapkan tahap kelantangan 0 membisukan output.
190
Tetapan Lain (SETTING)
Mencipta Folder Simpanan Imej (Cipta Folder)
Item menu: Buat Folder
Buat Folder
Mencipta folder dengan nombor yang unik (halaman 186). Fail
akan disimpan dalam folder baharu bermula dari masa anda
merakam imej berikutnya.
Batal
Membatalkan penciptaan folder.
• Memadam semua fail dalam folder menyebabkan folder itu turut dipadam.
Pengecapan Masa Syot Kilat (Cap Masa)
Item menu: Cap Masa
Anda boleh mengkonfigurasi kamera untuk mengecap tarikh rakaman sahaja atau
tarikh dan masa di sudut kanan bawah setiap syot kilat.
• Setelah maklumat tarikh dan masa dicap pada syot kilat, ia tidak boleh disunting
atau dipadam.
Contoh: 10 Julai 2017, 1:25 p.m.
Tarikh
2017/7/10
Tarikh & Masa
2017/7/10 1:25pm
Mati
Tiada pengecapan tarikh dan/atau masa
• Walaupun anda tidak mengecap tarikh dan/atau masa dengan Cap Masa, anda
boleh melakukannya kemudian menggunakan fungsi DPOF atau aplikasi
percetakan lain (halaman 178).
• Pengecapan dilakukan sesuai dengan tetapan tarikh dan masa (halaman 196) dan
tetapan gaya paparan (halaman 196).
• Pengecapan masa dinyahdaya semasa pemandangan BEST SHOT tertentu
digunakan.
191
Tetapan Lain (SETTING)
Pengesanan Orientasi Imej dan Pemutaran Auto (Putar Auto)
Item menu: Putaran
Hidup
Memutar imej yang dipaparkan mengikut orientasi kamera semasa
imej dirakamkan.
Mati
Imej tidak diputar secara automatik.
Tetapan ini boleh digunakan untuk mengkonfigurasi kamera untuk memaparkan imej
main semula dalam orientasi yang sama seperti kamera apabila imej ditangkap.
Menentukan Peraturan Penjanaan Nombor Siri Nama Fail
(No. Fail)
Item menu: No. Fail
Gunakan prosedur berikut untuk menentukan peraturan yang mengawal penjanaan
nombor siri yang digunakan dalam nama fail (halaman 186).
Teruskan
Beritahu kamera untuk mengingati nombor fail terakhir yang
digunakan. Fail baru akan dinamakan menggunakan nombor jujukan
seterusnya, walaupun jika fail telah dipadam atau kad memori
kosong dimuatkan. Jika kad memori dimuatkan dan sudah ada fail di
dalam kad tersebut dan nombor jujukan terbesar dalam nama fail
sedia ada lebih besar daripada nombor jujukan terbesar yang diingati
kamera, penomboran fail baru akan bermula daripada nombor
jujukan terbesar dalam nama fail kad memori campur 1.
Mula semula nombor siri daripada 0001 apabila semua fail dipadam
atau apabila kad memori diganti dengan yang kosong. Jika kad
Set Semula memori dimuat dan fail sudah ada dalam kad, penomboran fail baru
akan bermula daripada nombor jujukan terbesar dalam nama fail kad
memori campur 1.
192
Tetapan Lain (SETTING)
Mengkonfigurasi Tetapan Keadaan Tidur (Tidur)
Item menu: Tidur
Ciri ini mematikan skrin monitor dan menyalakan lampu belakang (hijau) apabila
tiada operasi kamera dilakukan untuk tempoh masa yang telah dipraset. Tekan
mana-mana butang untuk menghidupkan kembali skrin monitor.
Tetapan Masa Pemicu: 30 saat, 1 min, 2 min, Mati (Tidur dinyahdaya apabila “Mati”
dipilih.)
• Tidur dinyahdaya di bawah mana-mana keadaan berikut.
– Dalam mod MAIN
– Semasa kamera disambungkan ke komputer, TV atau peranti lain
– Semasa rakaman filem dan main semula
– Semasa Rakaman dengan operasi telefon pintar
• Apabila kedua-dua tidur dan Mati Kuasa Auto dihidupkan, Mati Kuasa Auto
diutamakan.
Mengkonfigurasi Tetapan Mati Kuasa Auto (Mati Kuasa Auto)
Item menu: Mati Kuasa Auto
Mati Kuasa Auto mematikan kamera apabila tiada operasi kamera dilakukan untuk
tempoh masa yang telah dipraset.
Tetapan Masa Pemicu: 2 min, 5 min, 10 min (Masa pemicu sentiasa 5 minit dalam
mod MAIN.)
• Mati Kuasa Auto dinyahdaya di bawah mana-mana keadaan berikut.
– Semasa kamera disambungkan pada komputer atau peranti lain
– Semasa persembahan slaid
– Semasa main semula kumpulan CS atau syot selang masa
– Semasa rakaman Syot Selang Masa
– Semasa rakaman Selang Masa
– Semasa rakaman filem dan main semula
– Semasa Rakaman dengan operasi telefon pintar
193
Tetapan Lain (SETTING)
Menentukan Operasi semasa Skrin Monitor Disengetkan
(Skrin Senget)
Item menu: Kcondngn Skrn
Kuasa Hidup
Hidupkan kamera apabila skrin monitor disengetkan.
Mati
Tiada operasi hidup/mati dijalankan apabila skrin monitor
disengetkan atau dikembalikan ke kedudukan biasanya.
Mengkonfigurasi Tetapan [p] (MAIN)
Item menu: PLAY
Kuasa Hidup
Kamera dihidupkan apabila [p] (MAIN) ditekan.
Kuasa Hidup/
Mati
Kamera dihidupkan atau dimatikan apabila [p] (MAIN) ditekan.
Mati
Kamera tidak hidup atau mati apabila [p] (MAIN) ditekan.
• Dengan “Kuasa Hidup/Mati”, kamera mati apabila anda menekan [p] (MAIN)
dalam mod MAIN.
Menyahdayakan Pemadaman Fail (Kekunci Padam)
Item menu: Kekunci Padam
Kamera tidak akan memulakan operasi padam imej apabila anda menekan [2]
(
) ketika “Kekunci Padam” dihidupkan.
Anda boleh melindungi daripada pemadaman imej secara tidak sengaja dengan
memilih “Dinyahdayakan” untuk “Kekunci Padam”.
• Melakukan operasi format (halaman 197) akan menyebabkan semua imej
dipadam, walaupun pemadaman fail dinyahdayakan (“Dinyahdayakan” dipilih
untuk “Kekunci Padam”) untuk sesetengah imej.
194
Tetapan Lain (SETTING)
Mengkonfigurasi Tetapan Waktu Dunia (Waktu Dunia)
Item menu: Waktu Dunia
Anda boleh menggunakan skrin Waktu Dunia untuk melihat waktu semasa dalam zon
yang berbeza daripada Bandar Rumah anda apabila anda pergi melancong, dsb.
Waktu Dunia memaparkan waktu semasa di 162 bandar di 32 zon waktu di seluruh
dunia.
1.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Destinasi” dan kemudian tekan
[6].
• Untuk menukar kawasan geografi dan bandar bagi waktu di mana anda
biasanya menggunakan kamera, pilih “Rumah”.
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Bandar” dan kemudian tekan
[6].
• Untuk menukar tetapan “Destinasi” kepada waktu musim panas, gunakan [8]
dan [2] untuk memilih “DST” dan kemudian pilih “Hidup”. Waktu musim panas
digunakan di beberapa kawasan geografi untuk menukar tetapan waktu
semasa satu jam ke hadapan ketika bulan musim panas.
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih kawasan geografi yang anda
mahu dan kemudian tekan [SET].
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih bandar yang anda mahu dan
kemudian tekan [SET].
5.
Tekan [MENU] dua kali.
• Sebelum mengkonfigurasi tetapan Waktu Dunia, pastikan tetapan Bandar Rumah
adalah tempat anda tinggal atau biasanya menggunakan kamera. Jika ia bukan,
pilih “Rumah” pada skrin langkah 1 dan konfigurasi tetapan Bandar Rumah, tarikh
dan masa seperti diperlukan (halaman 196).
195
Tetapan Lain (SETTING)
Menetapkan JamKamera (Laras)
Item menu: Laras
Apabila tetapan tarikh dan masa adalah apa yang anda mahu, tekan “Guna” dan
kemudian tekan [SET] untuk mengenakannya.
[8] [2]
Tukar tetapan di lokasi kursor
[4] [6]
Alih kursor di antara tetapan
• Untuk bertukar antara penjagaan masa 12 jam dengan 24 jam, alihkan kursor ke
“am (pm)” dan “24h” (yang akan dipaparkan) dan kemudian gunakan [8] dan [2]
untuk menukar tetapan.
• Anda boleh menentukan tarikh dari 2001 hingga 2049.
• Pastikan untuk memilih Bandar Rumah anda (halaman 195) sebelum menetapkan
tarikh dan masa. Jika anda menetapkan masa dan tarikh sedangkan bandar yang
salah dipilih untuk Bandar Rumah anda, masa dan tarikh bagi semua bandar
Waktu Dunia (halaman 195) akan menjadi salah.
Menentukan Gaya Tarikh (Gaya Tarikh)
Item menu: Gaya Tarikh
Anda boleh memilih daripada tiga gaya berbeza untuk tarikh.
Contoh: 10 Julai 2017
TT/BB/HH
17/7/10
HH/BB/TT
10/7/17
BB/HH/TT
7/10/17
196
Tetapan Lain (SETTING)
Menentukan Bahasa Paparan (Bahasa)
Item menu: Language
. Tentukan bahasa paparan yang anda mahu.
 Pilih tab bawah “¥”.
 Pilih “Language”.
 Pilih bahasa yang anda mahu.


• Model kamera yang dijual di kawasan geografi tertentu
mungkin tidak menyokong pemilihan bahasa paparan.
Memilih Kaedah Output Terminal HDMI (Output HDMI)
Item menu: Output HDMI
• Lihat halaman 135 untuk butiran terperinci.
Memformat Memori Terbina Dalam atau Kad Memori (Format)
Item menu: Format
Jika kad memori dimuatkan dalam kamera, operasi ini akan memformat kad memori.
Ia akan memformat memori terbina dalam jika tiada kad memori dimuatkan.
• Operasi format akan memadam semua kandungan pada kad memori atau memori
terbina dalam. Ia tak boleh dibuat asal. Pastikan anda tidak memerlukan sebarang
data yang ada pada kad atau memori terbina dalam sebelum anda memformatnya.
• Memformat memori terbina dalam akan memadam data berikut.
– Imej yang dilindungi
– Persediaan “Custom Shot”
• Memformat kad memori akan memadam data berikut.
– Imej yang dilindungi
• Pemformatan akan menyebabkan semua imej dipadam, walaupun pemadaman fail
dinyahdayakan (“Dinyahdayakan” dipilih untuk “Kekunci Padam” (halaman 194))
bagi sesetengah imej.
• Periksa aras bateri sebelum memulakan operasi memformat dan pastikan ia tidak
terlalu rendah. Pemformatan mungkin tidak dapat dijalankan dengan betul dan
kamera mungkin berhenti beroperasi secara normal jika kuasa kamera
berkurangan semasa pemformatan sedang berjalan.
• Jangan buka penutup bateri semasa pemformatan sedang berjalan. Perbuatan itu
boleh menyebabkan kamera berhenti beroperasi secara normal.
197
Tetapan Lain (SETTING)
Menetapkan Semula Kamera ke Lalai Kilang (Set Semula)
Item menu: Set Semula
Lihat halaman 224 untuk butiran mengenai tetapan lalai kilang bagi kamera.
Tetapan di bawah tidak ditetapkan semula.
Tetapan Waktu Dunia, tetapan jam, gaya tarikh, bahasa skrin, kata laluan WLAN
• Menetapkan semula kamera tidak akan menyahpasangkan ia daripada telefon
pintar (halaman 160).
• Menetapkan semula kamera menyebabkan tetapan Mod Pesawat (halaman 168)
menjadi “Mati”.
Memeriksa Versi Perisian Tegar Kamera Semasa (Versi)
Item menu: Versi
Memilih item menu ini memaparkan nama model kamera, versi perisian tegar
dipasang pada kamera, dan alamat MAC kamera.
• Ambil perhatian bahawa alamat MAC adalah nombor kekal yang berfungsi sebagai
pengecam peranti rangkaian kamera.
• Periksa skrin ini selepas mengemas kini perisian tegar kamera untuk
mengesahkan bahawa pengemaskinian benar-benar telah dilaksanakan.
198
Tetapan Lain (SETTING)
Lampiran
Peringatan Keselamatan
*BAHAYA
Simbol ini menandakan maklumat yang, jika diabaikan atau digunakan dengan salah,
mewujudkan bahaya kematian atau kecederaan diri yang serius.
*AMARAN
Penunjuk ini menetapkan perkara yang mempunyai risiko menyebabkan kematian
atau kecederaan serius jika produk digunakan dengan salah dengan mengabaikan
penunjuk ini.
*AWAS
Penunjuk ini menetapkan perkara yang mempunyai risiko menyebabkan kecederaan
dan kemungkinan berlakunya kerosakan fizikal hanya jika produk digunakan dengan
salah dengan mengabaikan penunjuk ini.
Contoh Simbol
!
Bulatan ini dengan garis merentasinya (-) bermaksud yang tindakan
ditunjukkan tidak boleh dilakukan. Petunjuk dalam atau berhampiran simbol
ini secara khususnya dilarang. (Contoh di sebelah kiri menunjukkan yang
penceraian dilarang.)
$
Titik hitam (0) bermaksud yang tindakan ditunjukkan mesti dilakukan.
Petunjuk dalam simbol ini ialah tindakan yang secara khususnya diarahkan
untuk dilakukan. (Contoh di sebelah kiri menunjukkan yang palam kuasa
mesti dicabut daripada soket elektrik.)
*BAHAYA
. Bateri Boleh Cas Semula
• Untuk mengecas bateri, hanya gunakan kaedah yang diterangkan
secara khusus dalam manual ini. Cubaan mengecas bateri dengan cara
yang tidak dibenarkan mewujudkan risiko pemanasan lampau bateri,
kebakaran dan letupan.
• Jangan dedahkan atau rendamkan bateri dalam air tawar atau air
masin. Perbuatan itu boleh merosakkan bateri dan menyebabkan
prestasinya merosot dan pengurangan hayat perkhidmatan.
• Bateri ini dibuat untuk kegunaan bersama Kamera Digital CASIO
sahaja. Penggunaan dengan peranti lain mewujudkan risiko kerosakan
bateri atau kemerosotan prestasi bateri dan pengurangan hayat
perkhidmatan.
199
+
%
+
Lampiran
*BAHAYA
• Kegagalan mematuhi peringatan berikut mewujudkan risiko pemanasan lampau
bateri, kebakaran dan letupan.
– Jangan menggunakan atau meninggalkan bateri berdekatan api
terbuka.
– Jangan mendedahkan bateri pada haba atau api.
– Pastikan bateri dihalakan dengan betul semasa mengecasnya.
– Jangan bawa atau simpan bateri bersama item yang boleh mengalirkan
elektrik (rantai, grafit pensel dsb.).
– Jangan menceraikan bateri, mencucuknya dengan jarum atau
mendedahkannya pada hentaman yang kuat (memukulnya dengan tukul,
memijaknya dsb.) dan jangan mengenakan pateri padanya. Jangan
meletakkan bateri dalam ketuhar gelombang mikro, penyahlembap, peranti
yang menjana tekanan tinggi dsb.
– Jangan tanggalkan pelekat luar dari bateri.
• Jika anda menyedari kebocoran, bau pelik, penjanaan haba,
pengubahan warna, perubahan bentuk atau sebarang keadaan luar
biasa lain semasa mengguna, mengecas atau menyimpan bateri,
segera keluarkannya daripada kamera dan jauhkannya daripada nyalaan api.
Juga, jangan gunakan bateri yang terjejas selepas simptom luar biasa hilang.
• Jangan gunakan atau tinggalkan bateri di bawah cahaya matahari,
dalam kenderaan yang diletakkan di bawah matahari atau di manamana kawasan lain yang terdedah pada suhu yang tinggi. Perbuatan itu
boleh merosakkan bateri dan menyebabkan prestasinya merosot dan
pengurangan hayat perkhidmatan. Juga, keadaan ini boleh menyebabkan bateri
mengembang sehingga anda mungkin tidak boleh mengeluarkannya.
• Cecair bateri boleh merosakkan mata anda. Jika cecair bateri termasuk
ke dalam mata anda, segera bilas mata anda dengan air paip bersih dan
kemudian hubungi pakar perubatan.
-
+
+
200
Lampiran
*AMARAN
. Asap, bau yang luar biasa, pemanasan lampau dan keluarbiasaan lain
+
• Penggunaan berterusan kamera ketika ia mengeluarkan asap atau bau
pelik, atau semasa ia terlampau panas mewujudkan risiko kebakaran
dan kejutan elektrik. Segera lakukan langkah berikut apabila wujud
salah satu simptom di atas.
1. Matikan kamera.
2. Jika anda menggunakan penyesuai USB-AC untuk menghidupkan kamera, cabut
palam kuasa daripada soket kuasa. Juga, keluarkan bateri daripada kamera,
sambil berjaga-jaga melindungi diri anda daripada kecederaan terbakar.
3. Hubungi peruncit atau pusat perkhidmatan sah CASIO terdekat anda.
. Jauhkan Daripada Api
• Jangan mendedahkan kamera pada api, yang boleh menyebabkannya
meletup dan mewujudkan risiko kebakaran dan kecederaan pada diri sendiri.
. Elakkan Penggunaan Semasa Bergerak
• Jangan menggunakan kamera untuk merakam atau memain kembali
imej semasa memandu atau semasa berjalan. Melihat monitor semasa
sedang bergerak mewujudkan risiko kemalangan serius.
. Denyar dan Fungsi Mengeluarkan Cahaya Lain
• Jangan sekali-kali gunakan fungsi yang mengeluarkan cahaya di
kawasan yang terdapat kemungkinan kebakaran atau adanya gas
letupan. Keadaan sebegitu mewujudkan risiko kebakaran atau letupan.
• Jangan nyalakan denyar atau gunakan fungsi yang mengeluarkan
cahaya ke arah orang yang sedang mengendalikan kenderaan
bermotor. Perbuatan itu boleh mengganggu pemandangan pemandu
dan mengundang risiko kemalangan.
-
. Penyesuai USB-AC
• Penyalahgunaan penyesuai USB-AC mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan
elektrik. Pastikan anda mematuhi langkah berjaga-jaga berikut.
– Hanya gunakan penyesuai USB-AC yang ditentukan.
– Jangan sekali-kali gunakan penyesuai USB-AC dengan peranti lain.
– Gunakan punca kuasa yang sepadan dengan bekalan kuasa yang
ditentukan untuk penyesuai USB-AC.
– Jangan sekali-kali pasang kord kuasa atau penyesuai USB-AC pada punca
kuasa yang dikongsi dengan peranti lain, atau ke dalam kord sambungan
berkongsi.
– Jangan letakkan penyesuai USB-AC berhampiran tungku atau peranti
pemanas lain.
• Penyalahgunaan penyesuai USB-AC boleh merosakkannya, mewujudkan risiko
kebakaran dan kejutan elektrik. Pastikan anda mematuhi langkah berjaga-jaga
berikut.
– Jangan letak objek berat di atas penyesuai USB-AC atau dipanaskan
secara langsung.
– Jangan ubah suai penyesuai USB-AC, membiarkannya rosak, atau
membengkokkannya secara paksa.
– Jangan belit atau tarik kord kuasa.
– Apabila digunakan, letakkan kord di tempat yang ia tidak akan mengganggu laluan.
-
-
201
Lampiran
*AMARAN
• Jangan sentuh palam kuasa semasa tangan anda basah. Perbuatan itu
mewujudkan risiko kejutan elektrik.
• Jika kord kuasa atau palam kuasa rosak, hubungi peruncit atau pusat
perkhidmatan sah CASIO terdekat anda.
• Jangan gunakan penyesuai USB-AC di kawasan yang cecair* mungkin
tumpah di atasnya. Cecair mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan
elektrik.
"
+
-
• Jangan letakkan pasu bunga atau sebarang bekas cecair di atas
penyesuai USB-AC. Air mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan
elektrik.
• Jangan sentuh kamera atau penyesuai USB-AC semasa ribut kilat.
%
1
* Cecair: Air, minuman sukan, air laut, urin haiwan atau haiwan peliharaan, dsb.
Jika kord kuasa disertakan bersama kamera anda
+
• Kord kuasa yang dibekalkan dengan kamera direka bentuk untuk
kegunaan di negara tempat kamera itu dibeli. Jika anda menggunakan
kamera di negara lain, pastikan anda menggunakan kord kuasa yang
mematuhi penarafan dan voltan bekalan kuasa negara itu. Penggunaan kord
kuasa yang tidak betul mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik.
• Sebelum keluar, pastikan anda mencabut penyesuai USB-AC daripada
punca kuasa dan letakkannya di tempat yang jauh daripada objek yang
digunakan oleh haiwan dan binatang peliharaan. Haiwan atau binatang
peliharaan yang menggigit kord kuasa boleh menyebabkannya terpintas,
membawa kepada risiko kebakaran.
+
. Air dan Benda Asing
%
• Air, cecair lain atau benda asing (terutamanya logam) yang termasuk ke
dalam kamera mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik.
Segera lakukan langkah berikut apabila wujud salah satu simptom di
atas. Perhatian lebih diperlukan apabila menggunakan kamera semasa hujan
atau salji, berhampiran laut atau jasad air lain, atau di dalam bilik air.
1. Matikan kamera.
2. Jika anda menggunakan penyesuai USB-AC untuk menghidupkan kamera,
cabut palam kuasa daripada soket dinding. Juga, keluarkan bateri daripada
kamera, sambil berjaga-jaga melindungi diri anda daripada kecederaan
terbakar.
3. Hubungi peruncit atau pusat perkhidmatan sah CASIO terdekat anda.
. Penceraian dan Pengubahsuaian
• Jangan cuba menceraikan kamera atau mengubahsuainya dalam
sebarang cara. Perbuatan itu mewujudkan risiko kejutan elektrik,
kecederaan terbakar dan kecederaan diri lain. Pastikan semua
pemeriksaan dalaman, penyelenggaraan dan pembaikan dilakukan oleh
peruncit anda atau pusat perkhidmatan sah CASIO yang terdekat.
202
!
Lampiran
*AMARAN
. Terjatuh dan Layanan Kasar
-
• Penggunaan berterusan kamera setelah ia rosak akibat terjatuh atau
layanan kasar lain mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik.
Segera lakukan langkah berikut apabila wujud salah satu simptom di
atas.
1. Matikan kamera.
2. Jika anda menggunakan penyesuai USB-AC untuk menghidupkan kamera,
cabut palam kuasa daripada soket dinding. Juga, keluarkan bateri daripada
kamera, sambil berjaga-jaga melindungi diri anda daripada kecederaan
terbakar.
3. Hubungi peruncit atau pusat perkhidmatan sah CASIO terdekat anda.
. Kad Memori
• Kad memori adalah kecil dan mempunyai risiko ditelan secara tidak
sengaja oleh bayi dan kanak-kanak. Jauhkan kad memori daripada bayi
dan kanak-kanak. Jika kad memori ditelan secara tidak sengaja,
hubungi doktor dengan segera.
. Peringatan apabila Kamera Dihidupkan
• Jangan sentuh kamera untuk jangka masa yang lama ketika ia
dihidupkan. Kamera menjadi hangat apabila dihidupkan, dan sentuhan
jangka panjang mewujudkan risiko melecur suhu rendah.
. Gangguan dengan peranti digital lain
+
+
-
• Jika anda dapati bahawa terdapat gangguan radio atau masalah lain
pada peranti lain semasa menggunakan kamera ini, hentikan
penggunaan fungsi wayarles kamera ini atau matikan kamera.
Penggunaan fungsi wayarles menyebabkan risiko gangguan radio dan operasi
tidak normal peranti lain.
• Apabila berada dalam pesawat atau kemudahan perubatan, patuhi
arahan orang yang bertugas. Gelombang elektromagnet dan isyarat lain
yang dihasilkan oleh fungsi wayarles kamera boleh menyebabkan risiko
kemalangan.
• Jangan guna fungsi wayarles kamera apabila berdekatan peranti digital
berkejituan tinggi atau peranti digital yang menggunakan isyarat lemah.
Berbuat demikian boleh mengganggu operasi normal peranti digital dan
menyebabkan risiko kemalangan.
• Apabila menggunakan fungsi wayarles kamera, jauhkannya dari
individu yang memakai perentak jantung. Kemagnetan yang terhasil
daripada kamera mungkin menjejaskan perentak jantung dan peranti
perubatan lain. Sekiranya anda perasan sebarang ketaknormalan, serta-merta
jauhkan dari produk dan hubungi doktor.
• Dalam kereta api sesak atau sebarang lokasi sesak lain yang
berkemungkinan ada individu yang memakai perentak jantung, hentikan
penggunaan fungsi wayarles kamera ini atau matikan kamera.
Gangguan radio yang terhasil kerana fungsi wayarles kamera mungkin
menjejaskan operasi perentak jantung.
+
+
+
203
Lampiran
*AWAS
. Penyesuai USB-AC
• Penyalahgunaan penyesuai USB-AC mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan
elektrik. Pastikan anda mematuhi langkah berjaga-jaga berikut.
– Jangan sekali-kali tutup penyesuai USB-AC atau kord kuasa dengan
seperai, selimut, atau penutup lain ketika ia sedang digunakan, dan
jangan gunakannya berhampiran dengan pemanas. Berbuat
demikian boleh mengganggu sinaran haba dan menyebabkan kawasan di
sekelilingnya menjadi panas.
– Jangan gunakan detergen apabila membersihkan kord kuasa, penyesuai
USB-AC, atau kabel USB (terutamanya palam dan bicu).
– Masukkan palam kuasa ke dalam outlet dinding setakat yang boleh.
– Cabut palam kuasa daripada outlet dinding sebelum meninggalkan
kamera tanpa pengawasan untuk tempoh yang lama, seperti apabila
pergi melancong, dsb.
– Sekurang-kurangnya setahun sekali, gunakan kain atau pembersih
hampagas untuk membersihkan sebarang habuk yang terkumpul pada
hujung palam kuasa dan dalam kawasan di sekitarnya.
– (Kord kuasa disertakan bersama kamera anda) Apabila menanggalkannya
dari punca kuasa dinding, jangan tarik pada kord kuasa. Pegang palam kuasa
dan tarik.
+
. Bateri Boleh Cas Semula
• Jika pengecasan bateri tidak berhenti dalam masa pengecasan yang
dinyatakan, berhenti mengecas dan hubungi pusat perkhidmatan sah
CASIO tempatan anda. Pengecasan berterusan mewujudkan risiko
pemanasan lampau bateri, kebakaran dan letupan.
• Pastikan membaca dokumen pengguna yang disertakan bersama
kamera dan unit pengecas khas sebelum mengguna atau mengecas
bateri.
• Simpan bateri di tempat yang tidak dapat dicapai oleh bayi dan kanakkanak. Apabila menggunakan bateri dengan kehadiran bayi dan kanakkanak, berjaga-jaga untuk memastikan yang mereka tidak
mengeluarkan bateri daripada unit pengecas atau kamera.
• Jangan tinggalkan bateri berdekatan kawasan yang mempunyai
binatang peliharaan. Binatang peliharaan yang menggigit bateri boleh
menyebabkan kemalangan yang diakibatkan oleh kebocoran bateri,
pemanasan terlampau, atau letupan.
• Jika cecair bateri terkena pakaian atau kulit anda, segera basuh dengan
air paip yang bersih. Sentuhan berpanjangan dengan cecair bateri boleh
menyebabkan kerengsaan kulit.
. Sambungan
• Jangan pasang sebarang peranti yang tidak ditetapkan untuk digunakan
bersama kamera ini kepada penyambung. Menyambungkan peranti
yang tidak ditetapkan mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan
elektrik.
204
+
+
+
+
Lampiran
*AWAS
. Lokasi Tidak Stabil
• Jangan letakkan kamera di permukaan yang tak stabil, di atas rak yang
tinggi dsb. Perbuatan itu boleh menyebabkan kamera terjatuh,
mewujudkan risiko kecederaan diri.
-
. Lokasi Yang Perlu Dielakkan
• Jangan tinggalkan kamera di mana-mana jenis lokasi berikut. Perbuatan itu
mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik.
– Kawasan yang mengalami kelembapan atau debu yang tinggi
– Kawasan penyediaan makanan atau lokasi lain yang ada asap
minyak
– Berdekatan pemanas, atas permaidani yang dipanaskan, di kawasan
terdedah pada cahaya matahari, dalam kenderaan tertutup yang diletakkan di
bawah matahari atau kawasan lain yang terdedah pada suhu yang sangat
tinggi
-
. Skrin Monitor
• Jangan mengenakan tekanan yang kuat pada permukaan panel LCD
atau mengenakannya dengan hentakan yang kuat. Perbuatan itu boleh
menyebabkan keretakan pada kaca panel paparan dan menyebabkan
kecederaan pada diri sendiri.
• Jika skrin monitor retak, jangan menyentuh sebarang cecair di dalam
skrin monitor. Perbuatan itu mewujudkan risiko keradangan kulit.
• Jika cecair skrin monitor termasuk ke dalam mulut anda, segera
berkumur-kumur dan hubungi pakar perubatan anda.
• Jika cecair skrin monitor termasuk ke dalam mata atau terkena kulit
anda, segera basuh dengan air bersih selama 15 minit sekurangkurangnya dan hubungi pakar perubatan anda.
. Tali sandang
• Pastikan kamera dipegang tidak digerakkan dengan tangan anda
semasa menyangkutnya di leher anda.
Jangan biarkan kamera berayun-ayun menggunakan tali sandang.
Perbuatan tersebut mewujudkan risiko kecederaan diri disebabkan oleh
hentaman kamera atau terlepasnya kamera, dsb.
• Jauhkan tali sandang daripada kanak-kanak kecil.
Tali sandang boleh terlilit di keliling leher kanak-kanak kecil,
mewujudkan risiko kemalangan serius.
• Jika anda perasan sebarang kegatalan, ruam atau keluarbiasaan kulit
yang lain di kawasan tali leher, berhenti menggunakannya serta-merta.
. Membuat Salinan Data Penting
• Sentiasa menyimpan salinan data penting dalam memori kamera
dengan memindahkannya ke komputer atau peranti simpanan lain.
Ambil perhatian bahawa data boleh terpadam jika kamera rosak, dibaiki
dsb.
205
1
+
+
*
+
+
+
Lampiran
*AWAS
. Perlindungan Memori
• Apabila mengganti bateri atau kad memori, pastikan prosedur yang
betul diikuti seperti yang diterangkan dalam dokumen yang disertakan
bersama kamera. Salah menggantikan bateri atau kad memori boleh
menyebabkan kerosakan atau kehilangan data dalam memori kamera.
. Denyar dan Fungsi Mengeluarkan Cahaya Lain
+
-
• Jangan nyalakan denyar atau gunakan fungsi yang mengeluarkan
cahaya ke arah orang dan terlalu dekat dengan muka seseorang.
Perbuatan itu mewujudkan risiko kehilangan penglihatan. Bagi bayi dan
kanak-kanak khususnya, jauhkan sumber cahaya sekurang-kurangnya satu
meter dari mata.
• Sila berhati-hati supaya jari, sarung tangan, atau benda lain tidak
tersentuh tingkap denyar semasa menangkap gambar. Tersentuh
tingkap denyar boleh menyebabkan lecur, asap, perubahan warna, atau
masalah lain.
• Jangan nyalakan denyar jika tingkap denyar kotor, berhabuk, atau
dikotori bendasing. Berbuat demikian boleh menyebabkan asap keluar
dan warna berubah.
-
206
Lampiran
Peringatan Semasa Penggunaan
. Peringatan Ralat Data
Kamera digital anda dihasilkan menggunakan komponen digital kepersisan. Manamana yang berikut mewujudkan risiko kerosakan data dalam memori kamera.
– Mengeluarkan bateri atau kad memori semasa kamera sedang melakukan sesuatu
operasi
– Mengeluarkan bateri atau kad memori semasa lampu belakang berkelip hijau
selepas mematikan kamera
– Menanggalkan kabel USB semasa komunikasi sedang berjalan
– Menangkap gambar dengan bateri yang cepat menjadi lemah selepas ia dicaj
• Menangkap gambar dengan bateri yang cepat menjadi lemah selepas ia dicaj
boleh juga menyebabkan kerosakan kamera. Segera tukar bateri dengan yang
baharu.
– Operasi tidak normal lain
Mana-mana keadaan di atas boleh menyebabkan mesej ralat muncul pada skrin
monitor (halaman 233). Lakukan tindakan yang dinyatakan oleh mesej yang muncul.
. Persekitaran Pengendalian
• Keperluan Suhu Pengendalian: 0 hingga 40°C
• Kelembapan Pengendalian: 10 hingga 85% (tak pemeluwapan)
• Jangan letakkan kamera di mana-mana lokasi berikut.
– Di kawasan yang terdedah pada cahaya matahari, atau kelembapan, debu atau
pasir yang banyak
– Berdekatan peranti pemanas atau penyejuk, atau di kawasan lain yang terdedah
pada perubahan suhu atau kelembapan yang melampau
– Dalam kenderaan bermotor pada hari panas atau di kawasan yang mengalami
getaran yang kuat
. Pemeluwapan
Perubahan suhu mendadak dan melampau, contohnya apabila kamera dialih dari
kawasan luar pada hari musim sejuk ke dalam bilik yang panas, boleh menyebabkan
titisan air dipanggil “pemeluwapan” terbentuk di bahagian dalam dan luar kamera,
yang mewujudkan risiko kerosakan. Untuk mengelakkan pemeluwapan daripada
terbentuk, bungkus kamera di dalam beg plastik sebelum bertukar lokasi. Kemudian,
pastikan beg dikedapkan untuk membolehkan udara di dalam bertukar secara
semula jadi ke suhu yang sama seperti udara di lokasi baru. Selepas itu, keluarkan
kamera daripada beg dan buka penutup bateri untuk beberapa jam.
. Kanta
• Jangan buat semua perkara berikut yang boleh menyebabkan kesan calar pada
permukaan kanta atau pincang tugas mekanisme kanta.
– Mengenakan tekanan yang kuat semasa mengelap permukaan kanta.
– Menekan dari atas pada penghalang kanta semasa kanta masuk ke dalam.
– Cuba membuka penghalang kanta yang tertutup secara paksa.
• Kadang kala anda mungkin terlihat beberapa herotan pada jenis imej tertentu,
seperti bengkok sedikit di garisan yang sepatutnya lurus. Ini adalah kerana sifat
kanta tersebut dan tidak bermakna kamera telah rosak.
207
Lampiran
. Menjaga kamera anda
• Jangan menyentuh kanta atau tetingkap denyar dengan jari anda. Kesan jari,
kotoran dan benda asing lain pada kanta atau tetingkap denyar boleh mengganggu
pengendalian kamera yang betul. Gunakan penghembus atau cara lain untuk
memastikan kanta dan tetingkap denyar bebas daripada kotoran dan debu dan lap
dengan perlahan menggunakan kain lembut yang kering.
• Untuk membersihkan kamera, lap kamera dengan kain lembut yang kering.
. Peringatan Pengendalian Bateri Boleh Cas Semula Lama
• Tebat terminal positif dan negatif dengan pita dsb.
• Jangan tanggalkan pembalut bateri.
• Jangan ceraikan bateri.
. Langkah Berjaga-jaga Semasa Menggunakan Fungsi Wayarles
(LAN Wayarles, Teknologi Bluetooth Wayarles)
Pengendalian produk ini mungkin menjejaskan atau mungkin terjejas oleh peranti
berdekatan yang menggunakan fungsian wayarles.
Pintasan penghantaran radio
Gelombang radio yang digunakan untuk menghantar dan menerima data boleh
dipintas oleh pihak ketiga.
Akses tidak sah
CASIO COMPUTER CO., LTD. dalam apa cara pun tidak bertanggungjawab
sekiranya berlaku akses tidak sah dan/atau penggunaan titik akses produk ini jika
produk hilang atau dicuri.
Guna sebagai peranti wayarles
Guna fungsi wayarles produk ini hanya mengikut arahan yang diterangkan dalam
manual ini. Sebarang penggunaan lain adalah penggunaan yang salah, dan CASIO
COMPUTER CO., LTD. dalam apa cara pun tidak bertanggungjawab bagi sebarang
kerosakan yang berlaku kerana penggunaan yang salah.
Kemagnetan, cas elektrostatik, dan gangguan radio
Jangan guna produk ini berhampiran ketuhar gelombang mikro atau di tempat lain
yang menghasilkan kemagnetan, cas elektrostatik, atau gangguan radio. Penerimaan
gelombang radio mungkin terjejas dalam persekitaran tertentu.
Sila maklum juga bahawa peranti lain yang menggunakan jalur 2.4 GHz yang sama
seperti produk ini mungkin menyebabkan pengurangan kelajuan pemprosesan dalam
kedua-dua peranti.
Sambungan ke LAN awam
Produk ini tidak menyokong sambungan LAN wayarles dalam persekitaran LAN
wayarles awam.
208
Lampiran
Kawasan Penggunaan Sasaran
Kamera ini dibuat untuk kegunaan di negara atau kawasan yang disenaraikan di
laman web yang dipautkan di bawah.
http://world.casio.com/r-law/dc/
Walaupun anda berada di negara atau kawasan yang disenaraikan di laman web
yang dipautkan di atas dan walaupun model kamera anda sama seperti yang
diterangkan dalam manual ini, kamera anda mungkin tidak mematuhi undangundang radio dan undang-undang lain di kawasan atau negara anda sekiranya anda
membeli model yang dikeluarkan untuk negara atau kawasan lain melalui Internet,
dll. Dalam kes ini, terpulanglah kepada anda untuk menentukan sama ada kamera
anda boleh digunakan di negara atau kawasan anda tanpa menyalahi undangundang.
Penggunaan kamera ini di negara atau kawasan selain daripada tempat ia telah
dibeli pada asalnya membawa risiko pelanggaran undang-undang radio tempatan
dan undang-undang lain. Sila maklum bahawa CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak
akan bertanggungjawab sekiranya berlaku pelanggaran tersebut.
. Peringatan Lain
Kamera mungkin menjadi panas sedikit semasa digunakan. Ini adalah biasa dan
tidak menunjukkan kepincangan tugas.
. Hak Cipta
Kecuali untuk kegunaan peribadi anda, penggunaan tanpa kebenaran imej syot kilat
atau filem yang haknya dimiliki orang lain, tanpa kebenaran pemilik yang sah, adalah
dilarang oleh undang-undang hak cipta. Dalam sesetengah kes, penggambaran
persembahan, pertunjukan, pameran awam dsb. mungkin dilarang sama sekali,
walaupun ia adalah untuk kegunaan peribadi anda. Tidak kira sama ada fail tersebut
dibeli oleh anda atau didapati secara percuma, menyiarkan pada laman web, laman
perkongsian fail atau mana-mana laman Internet lain atau mengedar fail kepada
pihak ketiga tanpa kebenaran pemilik hak cipta adalah dilarang sama sekali oleh
undang-undang hak cipta dan perjanjian antarabangsa. Sebagai contoh, memuat
naik atau mengedar imej Internet program TV, konsert langsung, video muzik dsb.
yang ditangkap atau direkod oleh anda mungkin melanggar hak orang lain. Ambil
perhatian bahawa CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak bertanggungjawab terhadap
penggunaan produk dalam sebarang cara yang melanggar hak cipta orang lain atau
mencabul undang-undang hak cipta.
Terma berikut, yang digunakan dalam manual ini, adalah cap dagangan berdaftar
atau cap dagangan pemilik mereka yang berkenaan.
Perhatikan bahawa cap dagang ™ dan cap dagang berdaftar ® tidak digunakan
dalam teks manual ini.
• Logo SDXC adalah cap dagang SD-3C, LLC.
• Windows, Internet Explorer, Windows Media, Windows Vista, Windows 7,
Windows 8.1 dan Windows 10 adalah tanda dagangan berdaftar atau tanda
dagangan Microsoft Corporation di Amerika Syarikat dan negara-negara lain.
• Macintosh, Mac OS, QuickTime, iPhoto dan iPhone ialah tanda dagangan Apple
Inc.
209
Lampiran
• Adobe dan Reader ialah sama ada tanda dagangan berdaftar atau tanda
dagangan Adobe Systems Incorporated di Amerika Syarikat dan/atau negara lain.
• HDMI, logo HDMI, dan High-Definition Multimedia Interface adalah tanda
dagangan atau tanda dagangan berdaftar HDMI Licensing, LLC.
• Android dan Google Play ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar
Google Inc.
• App Store ialah tanda perkhidmatan Apple Inc.
• iOS ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Cisco Systems, Inc. dari
Amerika Syarikat.
• Wi-Fi adalah tanda dagangan berdaftar dari Wi-Fi Alliance.
• The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by
Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by CASIO COMPUTER CO., LTD.
is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective
owners.
Tanda perkataan dan logo Bluetooth® adalah tanda dagangan berdaftar yang
dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc. dan sebarang penggunaan tanda ini oleh CASIO
COMPUTER CO., LTD. adalah berlesen. Cop dagangan dan nama dagangan lain
adalah hak milik pemilik masing-masing.
• Perkataan “Kod QR” ialah tanda dagangan berdaftar DENSO WAVE
INCORPORATED di Jepun dan negara-negara lain.
• EXILIM dan EXILIM Connect ialah cap dagang atau cap dagang berdaftar CASIO
COMPUTER CO., LTD.
• Semua syarikat atau nama produk lain yang disebut di sini ialah cap dagang
berdaftar atau cap dagang syarikat mereka masing-masing.
Mana-mana dan semua penyalinan, pengedaran, dan pemindahan tanpa kebenaran
bagi tujuan komersial perisian yang disediakan oleh CASIO untuk produk ini adalah
dilarang.
210
Lampiran
. Buka Perisian Sumber
Produk ini termasuk perisian yang dilesenkan di bawah keadaan lesen di bawah.
OpenVG 1.1 Reference Implementation
Copyright (c) 2007 The Khronos Group Inc.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
copy of this software and /or associated documentation files
(the "Materials "), to deal in the Materials without restriction,
including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Materials,
and to permit persons to whom the Materials are furnished to do so,
subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included
in all copies or substantial portions of the Materials.
THE MATERIALS ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM,
DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE MATERIALS OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE MATERIALS.
bluedroid 5.0.0_r2
Copyright (c) 2014 The Android Open Source Project
Copyright (C) 1998-2014 Broadcom Corporation
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction,
and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by
the copyright owner that is granting the License.
211
Lampiran
"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all
other entities that control, are controlled by, or are under common
control with that entity. For the purposes of this definition,
"control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the
direction or management of such entity, whether by contract or
otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the
outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.
"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity
exercising permissions granted by this License.
"Source" form shall mean the preferred form for making modifications,
including but not limited to software source code, documentation
source, and configuration files.
"Object" form shall mean any form resulting from mechanical
transformation or translation of a Source form, including but
not limited to compiled object code, generated documentation,
and conversions to other media types.
"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or
Object form, made available under the License, as indicated by a
copyright notice that is included in or attached to the work
(an example is provided in the Appendix below).
"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object
form, that is based on (or derived from) the Work and for which the
editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications
represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes
of this License, Derivative Works shall not include works that remain
separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of,
the Work and Derivative Works thereof.
"Contribution" shall mean any work of authorship, including
the original version of the Work and any modifications or additions
to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally
submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner
or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of
the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted"
means any form of electronic, verbal, or written communication sent
to the Licensor or its representatives, including but not limited to
communication on electronic mailing lists, source code control systems,
and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the
Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but
excluding communication that is conspicuously marked or otherwise
designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."
"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity
on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and
subsequently incorporated within the Work.
212
Lampiran
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of
this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,
worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of,
publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the
Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of
this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,
worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
(except as stated in this section) patent license to make, have made,
use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work,
where such license applies only to those patent claims licensable
by such Contributor that are necessarily infringed by their
Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s)
with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You
institute patent litigation against any entity (including a
cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work
or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct
or contributory patent infringement, then any patent licenses
granted to You under this License for that Work shall terminate
as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the
Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without
modifications, and in Source or Object form, provided that You
meet the following conditions:
(a) You must give any other recipients of the Work or
Derivative Works a copy of this License; and
(b) You must cause any modified files to carry prominent notices
stating that You changed the files; and
(c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works
that You distribute, all copyright, patent, trademark, and
attribution notices from the Source form of the Work,
excluding those notices that do not pertain to any part of
the Derivative Works; and
(d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its
distribution, then any Derivative Works that You distribute must
include a readable copy of the attribution notices contained
within such NOTICE file, excluding those notices that do not
pertain to any part of the Derivative Works, in at least one
of the following places: within a NOTICE text file distributed
as part of the Derivative Works; within the Source form or
documentation, if provided along with the Derivative Works; or,
within a display generated by the Derivative Works, if and
213
Lampiran
wherever such third-party notices normally appear. The contents
of the NOTICE file are for informational purposes only and
do not modify the License. You may add Your own attribution
notices within Derivative Works that You distribute, alongside
or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided
that such additional attribution notices cannot be construed
as modifying the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications and
may provide additional or different license terms and conditions
for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or
for any such Derivative Works as a whole, provided Your use,
reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with
the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise,
any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work
by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of
this License, without any additional terms or conditions.
Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify
the terms of any separate license agreement you may have executed
with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade
names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor,
except as required for reasonable and customary use in describing the
origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or
agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each
Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or
implied, including, without limitation, any warranties or conditions
of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the
appropriateness of using or redistributing the Work and assume any
risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory,
whether in tort (including negligence), contract, or otherwise,
unless required by applicable law (such as deliberate and grossly
negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be
liable to You for damages, including any direct, indirect, special,
incidental, or consequential damages of any character arising as a
result of this License or out of the use or inability to use the
Work (including but not limited to damages for loss of goodwill,
work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all
other commercial damages or losses), even if such Contributor
has been advised of the possibility of such damages.
214
Lampiran
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing
the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer,
and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity,
or other liability obligations and/or rights consistent with this
License. However, in accepting such obligations, You may act only
on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf
of any other Contributor, and only if You agree to indemnify,
defend, and hold each Contributor harmless for any liability
incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason
of your accepting any such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
bluedroid 5.0.0_r2
Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. All rights reserved.
LICENSE TERMS
The redistribution and use of this software (with or without changes)
is allowed without the payment of fees or royalties provided that:
1. source code distributions include the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer;
2. binary distributions include the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in their documentation;
3. the name of the copyright holder is not used to endorse products
built using this software without specific written permission.
DISCLAIMER
This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties
in respect of its properties, including, but not limited to, correctness
and/or fitness for purpose.
libhardware 5.0.0_r2
Copyright (c) 2005-2014, The Android Open Source Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
215
Lampiran
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction,
and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by
the copyright owner that is granting the License.
"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all
other entities that control, are controlled by, or are under common
control with that entity. For the purposes of this definition,
"control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the
direction or management of such entity, whether by contract or
otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the
outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.
"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity
exercising permissions granted by this License.
"Source" form shall mean the preferred form for making modifications,
including but not limited to software source code, documentation
source, and configuration files.
"Object" form shall mean any form resulting from mechanical
transformation or translation of a Source form, including but
not limited to compiled object code, generated documentation,
and conversions to other media types.
"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or
Object form, made available under the License, as indicated by a
copyright notice that is included in or attached to the work
(an example is provided in the Appendix below).
"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object
form, that is based on (or derived from) the Work and for which the
editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications
represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes
of this License, Derivative Works shall not include works that remain
separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of,
the Work and Derivative Works thereof.
"Contribution" shall mean any work of authorship, including
the original version of the Work and any modifications or additions
to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally
216
Lampiran
submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner
or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of
the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted"
means any form of electronic, verbal, or written communication sent
to the Licensor or its representatives, including but not limited to
communication on electronic mailing lists, source code control systems,
and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the
Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but
excluding communication that is conspicuously marked or otherwise
designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."
"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity
on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and
subsequently incorporated within the Work.
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of
this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,
worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of,
publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the
Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of
this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,
worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
(except as stated in this section) patent license to make, have made,
use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work,
where such license applies only to those patent claims licensable
by such Contributor that are necessarily infringed by their
Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s)
with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You
institute patent litigation against any entity (including a
cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work
or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct
or contributory patent infringement, then any patent licenses
granted to You under this License for that Work shall terminate
as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the
Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without
modifications, and in Source or Object form, provided that You
meet the following conditions:
(a) You must give any other recipients of the Work or
Derivative Works a copy of this License; and
(b) You must cause any modified files to carry prominent notices
stating that You changed the files; and
(c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works
that You distribute, all copyright, patent, trademark, and
attribution notices from the Source form of the Work,
217
Lampiran
excluding those notices that do not pertain to any part of
the Derivative Works; and
(d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its
distribution, then any Derivative Works that You distribute must
include a readable copy of the attribution notices contained
within such NOTICE file, excluding those notices that do not
pertain to any part of the Derivative Works, in at least one
of the following places: within a NOTICE text file distributed
as part of the Derivative Works; within the Source form or
documentation, if provided along with the Derivative Works; or,
within a display generated by the Derivative Works, if and
wherever such third-party notices normally appear. The contents
of the NOTICE file are for informational purposes only and
do not modify the License. You may add Your own attribution
notices within Derivative Works that You distribute, alongside
or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided
that such additional attribution notices cannot be construed
as modifying the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications and
may provide additional or different license terms and conditions
for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or
for any such Derivative Works as a whole, provided Your use,
reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with
the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise,
any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work
by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of
this License, without any additional terms or conditions.
Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify
the terms of any separate license agreement you may have executed
with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade
names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor,
except as required for reasonable and customary use in describing the
origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or
agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each
Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or
implied, including, without limitation, any warranties or conditions
of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the
appropriateness of using or redistributing the Work and assume any
risks associated with Your exercise of permissions under this License.
218
Lampiran
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory,
whether in tort (including negligence), contract, or otherwise,
unless required by applicable law (such as deliberate and grossly
negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be
liable to You for damages, including any direct, indirect, special,
incidental, or consequential damages of any character arising as a
result of this License or out of the use or inability to use the
Work (including but not limited to damages for loss of goodwill,
work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all
other commercial damages or losses), even if such Contributor
has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing
the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer,
and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity,
or other liability obligations and/or rights consistent with this
License. However, in accepting such obligations, You may act only
on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf
of any other Contributor, and only if You agree to indemnify,
defend, and hold each Contributor harmless for any liability
incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason
of your accepting any such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
219
Lampiran
Bekalan Kuasa
Mengecas
. Jika lampu belakang kamera mula berkelip merah...
Jika lampu belakang mula berkelip merah ketika pengecasan, ia bermakna
pengecasan lebih lanjut tidak mungkin kerana salah satu sebab di bawah. Lakukan
tindakan seperti yang diterangkan di bawah untuk membetulkan masalah tersebut
dan kemudian cuba mengecas semula.
Suhu sekitar atau suhu bateri tinggi atau rendah daripada paras normal
Tanggalkan kabel USB dari kamera dan tunggu seketika sehingga kamera dalam
julat suhu 15°C hingga 35°C, dan cuba cas sekali lagi.
Pemasa keselamatan diaktifkan
Bateri yang sudah lama tidak digunakan, beberapa jenis komputer, dan keadaan
sambungan boleh menyebabkan pengecasan mengambil masa yang lebih lama dari
biasa. Jika pengecasan mengambil masa yang lebih lama daripada lima jam,
pemasa keselamatan akan menghentikannya secara automatik, walaupun jika bateri
tidak mengecas sepenuhnya. Jika bateri sudah lama tidak digunakan, pengecasan
mungkin berhenti secara automatik selepas hanya sekitar 60 minit.
1) Menggunakan bateri yang sudah lama tidak digunakan.
Putuskan sambungan dan kemudian sambung semula kabel USB untuk
meneruskan pengecasan.
2) Bekalan kuasa yang tidak cukup apabila disambungkan ke komputer
Kamera hanya boleh dicas melalui port USB standard USB 2.0. Sambung terus ke
port USB yang membekalkan arus 500 mA.
Untuk butiran mengenai kapasiti bekalan kuasa port USB komputer, hubungi
pengilang komputer itu. Walaupun membuka sambungan dan menyambung semula
kabel USB akan meneruskan pengecasan, anda mungkin perlu melakukannya
berulang kali jika kapasiti bekalan kuasa komputer rendah.
Jika masalah berterusan selepas anda melakukan langkah di atas atau jika bateri
gagal dicas selepas 5 jam, ini mungkin bermakna bateri rosak. Hubungi pusat
perkhidmatan sah CASIO terdekat anda.
220
Lampiran
Peringatan Bateri
. Peringatan semasa Penggunaan
• Pengendalian yang diberikan oleh bateri dalam keadaan sejuk selalunya adalah
kurang daripada pengendalian pada suhu biasa. Ini adalah kerana sifat bateri itu
sendiri, bukannya kamera.
• Cas bateri di kawasan yang bersuhu dalam julat 15°C hingga 35°C. Di luar julat
suhu ini pengecasan boleh mengambil masa yang lama dari biasa ataupun gagal.
• Jangan mengoyak atau menanggal label di luar bateri.
• Jika bateri hanya memberikan pengendalian yang terhad selepas dicas penuh, ini
mungkin bermakna bateri itu telah mencapai hujung hayat perkhidmatannya. Tukar
bateri dengan yang bateri baharu.
. Peringatan Simpanan
• Menyimpan bateri untuk masa yang lama semasa ia dicas boleh menyebabkan
kemerosotan sifat bateri. Jika anda tidak bercadang menggunakan bateri untuk
jangka masa tertentu, gunakan bateri sepenuhnya sebelum menyimpannya.
• Sentiasa mengeluarkan bateri daripada kamera apabila anda tidak
menggunakannya. Bateri yang ditinggalkan dalam kamera boleh menyahcas dan
mati, dan akan memerlukan masa yang lama untuk dicas bila anda perlu
menggunakan kamera.
• Simpan bateri di tempat sejuk lagi kering (20°C atau rendah).
• Untuk menggelakkan nyahcas berlebihan bateri yang tidak digunakan, cas bateri
sepenuhnya dan kemudian masukkannya dalam kamera, dan gunakan bateri
sepenuhnya kira-kira sekali setiap enam bulan.
Menggunakan Kamera di Negara lain
. Peringatan semasa Penggunaan
• Penyesuai USB-AC yang disertakan direka untuk pengendalian dengan sebarang
bekalan kuasa dalam julat 100 V hingga 240 V AC, 50/60 Hz. Namun, ambil
perhatian bahawa bentuk palam kuasa bergantung pada setiap negara atau
kawasan geografi. Sebelum membawa bersama kamera dan penyesuai USB-AC
ketika berjalan, periksa dengan agen pelancongan mengenai keperluan bekalan
kuasa di destinasi anda.
• Jangan menghubungkan penyesuai USB-AC pada bekalan kuasa melalui penukar
voltan atau peranti serupa. Perbuatan itu boleh menyebabkan kerosakan.
. Bateri Tambahan
• Membawa bersama bateri (NP-130A) tambahan yang dicas sepenuhnya amat
digalakkan sewaktu dalam perjalanan bagi mengelak tidak dapat menangkap
gambar kerana bateri mati.
221
Lampiran
Menggunakan Kad Memori
Lihat halaman 28 untuk maklumat mengenai kad memori yang disokong dan cara
memuat kad memori.
. Menggunakan Kad Memori
• Kad memori SD, kad memori SDHC dan kad memori
SDXC mempunyai suis perlindungan tulis. Gunakan
Tulis didayakan
suis apabila anda perlu melindungi daripada terpadam
data secara tidak sengaja. Perlu diingat bahawa, jika
anda lindung tulis kad memori SD anda perlu
Tulis
membuka lindung tulis apabila anda mahu merekod,
dinyahdayakan
memformat atau memadam sebarang imej
daripadanya.
• Jika kad memori mula bertindak tidak normal semasa main semula imej, anda
boleh mengembalikan pengendalian biasa dengan memformatnya semula
(halaman 197). Namun, anda disarankan supaya sentiasa membawa beberapa
kad memori semasa menggunakan kamera jauh dari rumah atau pejabat.
• Apabila anda merekod data dan memadam data dalam kad memori beberapa kali,
ia kehilangan keupayaannya untuk menyimpan data. Oleh kerana itu,
pemformatan semula kad memori secara berkala amat disarankan.
• Cas elektrostatik, hingar elektrik dan fenomena lain boleh menyebabkan
kerosakan atau kehilangan data. Pastikan anda sentiasa menyimpan data penting
pada media lain (Blu-ray, DVD, atau cakera optik yang lain, cakera keras, dll.).
. Peringatan Pengendalian Kad Memori
Sesetengah jenis kad memori boleh melambatkan kelajuan pemprosesan. Di mana
mungkin gunakan kad memori Ultra High-Speed Type. Namun ambil perhatian
bahawa bukan semua operasi boleh dijamin walaupun kad memori Ultra High-Speed
Type digunakan. Tetapan kualiti filem tertentu mungkin mengakibatkan masa yang
lama digunakan untuk merakam data, di mana ini boleh menyebabkan pecahan pada
imej dan/atau audio semasa main semula. Jika ini berlaku, Y akan bertukar menjadi
kuning pada skrin monitor.
222
Lampiran
. Membuang atau Memindah Pemilikan Kad Memori atau Kamera
Fungsi format dan padam kamera tidak benar-benar memadamkan fail daripada kad
memori. Data asal kekal pada kad. Harap maklum bahawa tanggungjawab untuk
data pada kad memori terletak di bahu anda. Prosedur berikut disarankan setiap kali
anda membuang kad memori atau kamera atau jika anda memindahkan hak milik
kepada pihak lain.
• Apabila membuang kad memori, musnahkan kad memori itu secara fizikal atau
guna perisian memadam data yang tersedia secara komersial untuk memadam
terus data pada kad memori.
• Apabila memindah hak milik kad memori kepada pihak lain, guna perisian
memadam data yang tersedia secara komersial untuk memadam terus datanya.
Gunakan fungsi format (halaman 197) untuk memadam terus data daripada memori
terbina dalam sebelum membuang atau memindah hak milik kamera.
223
Lampiran
Set Semula Tetapan Lalai Awal
Jadual dalam bahagian ini menunjukkan tetapan lalai asal yang telah dikonfigurasi
untuk item menu (dipaparkan apabila anda menekan [MENU]) selepas anda
mengeset semula kamera (halaman 198). Item menu bergantung pada sama ada
kamera berada dalam mod RKM atau mod MAIN.
• Sengkang (–) menunjukkan item yang tetapannya tidak diset semula atau item
yang tiada tetapan set semula.
• Bergantung pada mod rakaman, beberapa item dalam menu yang muncul
mungkin tidak boleh digunakan.
. r REC MENU
CS
Mati
Pengatup
Gerakan
Tetapan Gerakan:
180°sahaja
Pemasa: 2 saat
Posisi Gerakan:
: Kanan atas
: Kiri atas
Fungsi
Antigoncang
Standard
Saiz Imej
12M
Kualiti Imej
Normal
Kualiti Filem
FHD
Pencahayaan
Hidup
Ketajaman
0
Ketepuan
0
Kontras
0
Kekuatan
Denyar
0
Pengatup
Hadapan
Standard
Penyesuaian
Kekunci
Gelung Fungsi:
Zum Brtingkat
Dail Kawalan : Mati
Kekunci Ki/Kn: Mati
Syot Flip L/R
Mati
Zum (SR)
Tunggal
Pemasa kendiri
Mati
Zum Digital
Hidup
Pendedahan
0.0
Imbangan Putih
WB Auto
Lampu Bantuan
Hidup
AF
ISO
Auto
Had Tinggi ISO
Auto
Fokus
Kws AF
Berganda (Seni
HDR)
Hidup
AF
Pemotongan
Hingar Angin
Mati
U Titik
Semak Semula
Jenis 2
Bantuan Ikon
Hidup
Maklumat
Rakaman
Grid: Mati /
Histogram: Mati /
Julat Filem: Mati
Pengecaman
Muka
Mati
Mekap
Tona Kulit : 0 (Mati)
Kulit Licin :
0 (Mati)
AF Berterusan
Mati
Permeteran
Multi
224
Lampiran
Memori
Gelung Fungsi:
Hidup /
CS: Mati /
Denyar: Hidup /
Fokus: Mati /
ISO: Mati /
Imbangan Putih:
Mati /
Pendedahan: Mati /
Kws AF: Hidup /
Permeteran: Mati /
Pemasa kendiri:
Mati / Kekuatan
Denyar: Mati /
Zum (SR): Hidup /
Zum Digital: Hidup /
Posisi MF: Mati /
Posisi Zum: Mati
. p PLAY MENU
Pengatup
Hadapan
Standard
Imbangan Putih
–
Kecerahan
Gelung Fungsi
0
–
Cetakan DPOF
–
Fungsi Sorotan
–
Lindungi
–
Tarikh / Masa
–
Prsmbhn Slaid
Imej:
Semua imej /
Masa: 30 min /
Selang: 3 saat /
Kesan: Corak 1
Putaran
–
Ubah Saiz
8M
Memotong
–
Salin
–
Multi Cetak CS
–
Buat Filem
–
Edit Filem
–
Gabungan Filem –
MOTION PRINT
–
Bahagi
Kumpulan
–
Pencahayaan
–
Edit Kumpulan
–
225
Lampiran
. ¥ SETTING
Mod EKO
Mati
Kcondngn Skrn
Kuasa Hidup
Skrin
Auto
PLAY
Kuasa Hidup
Kekunci Padam
Didayakan
Waktu Dunia
–
Laras
–
Bunyi
Permulaan:
Bunyi 1 /
Pengatup Separa:
Bunyi 1 /
Pengatup: Bunyi 1 /
Operasi: Bunyi 1 /
Kelantgn Operasi:
3/
Kelntgn Main Sml: 3
Gaya Tarikh
–
Language
–
Output HDMI
Auto
Format
–
Buat Folder
–
Set Semula
–
Cap Masa
Mati
Versi
–
Putaran
Hidup
No. Fail
Teruskan
Tidur
1 min
Mati Kuasa Auto 5 min
. Tetapan wayarles
Mod Pesawat
Mati
Hantaran Auto
Mati
Tetapan
Hantaran Fail
Auto
T
Saiz sml sblm
hntr
3M
Maklumat lokasi Mati
Kata laluan
WLAN
–
Putuskan yang
Berpasangan
–
226
Lampiran
Apabila mengalami masalah...
Pencarisilapan
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Bekalan Kuasa
Kuasa tidak hidup.
1)Bateri mungkin tidak dimasukkan dengan betul (halaman 21).
2)Bateri mungkin telah mati. Caskan bateri (halaman 22). Jika
bateri mati sejurus dicas, ini bermakna bateri telah mencapai
hujung hayatnya dan perlu diganti. Beli bateri ion litium boleh
cas semula CASIO NP-130A yang tersedia secara
berasingan.
Kamera terpadam
secara tiba-tiba.
1)Mati Kuasa Auto mungkin telah diaktifkan (halaman 193).
Hidupkan kuasa semula.
2)Bateri mungkin telah mati. Caskan bateri (halaman 22).
3)Fungsi perlindungan kamera mungkin telah diaktifkan kerana
suhu kamera terlalu tinggi. Matikan kamera dan tunggu
sehingga ia sejuk sebelum mencuba untuk menggunakannya
semula.
Kuasa tidak dapat
dimatikan. Tiada
apa-apa yang
berlaku apabila
butang ditekan.
Keluarkan bateri daripada kamera dan kemudian masukkannya
semula.
Mengecas
Lampu belakang
tidak bercahaya
merah dan bateri
tidak akan dicas.
1)Tanggalkan kabel USB daripada kamera dan kemudian
sambungkannya semula.
2)Keluarkan bateri daripada kamera dan kemudian
masukkannya semula (halaman 22).
Rakaman Imej
Imej tidak dirakam
apabila butang
pengatup ditekan.
1)Jika kamera dalam mod MAIN, tekan butang pengatup untuk
memasuki mod RKM.
2)Jika denyar sedang mengecas, tunggu sehingga operasi cas
selesai.
3)Jika mesej “Memori Penuh” muncul, pindah imej ke dalam
komputer anda, padam imej yang anda tidak perlukan lagi
atau guna kad memori lain.
Fokus Auto tidak
memfokus dengan
betul.
1)Jika lensa kotor, bersihkannya.
2)Subjek mungkin tidak berada di tengah bingkai fokus semasa
anda menyediakan imej.
3)Subjek yang anda rakam mungkin bukan daripada jenis yang
serasi dengan Fokus Auto (halaman 40). Gunakan fokus
manual (halaman 47).
4)Anda mungkin menggerakkan kamera semasa
penggambaran. Cuba merakam dengan Anti Goncang atau
gunakan tripod.
227
Lampiran
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Subjek tidak tepat
fokusnya dalam
imej yang dirakam.
Imej mungkin tidak difokuskan dengan betul. Semasa
menyediakan imej, pastikan subjek terletak di dalam bingkai
fokus.
Denyar tidak nyala. 1)Jika ? (Denyar Mati) dipilih sebagai mod denyar, tukar ke
mod lain (halaman 52).
2)Jika bateri lemah, caskannya (halaman 22).
3)Jika pemandangan BEST SHOT yang menggunakan
? (Denyar Mati) dipilih, tukar ke mod denyar lain (halaman
52) atau pilih pemandangan BEST SHOT lain (halaman 91).
Ikon merah ?
(Denyar Mati)
dipaparkan di skrin
monitor dan denyar
tidak nyala.
Unit denyar mungkin rosak. Hubungi pusat perkhidmatan sah
CASIO atau peruncit asal anda. Harap maklum bahawa
meskipun denyar tidak nyala, anda masih boleh menggunakan
kamera untuk tangkapan tanpa denyar.
Kamera mati
semasa pengiraan
Pemasa kendiri.
Bateri mungkin lemah. Caskan bateri.
Imej skrin monitor
tidak tepat fokus.
1)Anda mungkin menggunakan Fokus Manual dan tidak
memfokuskan imej. Fokuskan imej (halaman 47).
2)Anda mungkin menggunakan ´(Makro) untuk
pemandangan atau potret. Gunakan Fokus Auto untuk
tangkapan pemandangan dan potret (halaman 47).
3)Anda mungkin sedang cuba menggunakan Auto Fokus
semasa menangkap gambar dekat. Gunakan ´(Makro)
untuk gambar dekat (halaman 47).
Terdapat hingar
digital pada imej.
1)Kepekaan mungkin telah meningkat secara automatik untuk
subjek gelap, yang meningkatkan kemungkinan hingar digital.
Gunakan lampu atau cara lain untuk menerangi subjek.
2)Anda mungkin cuba merakam di kawasan gelap dengan
? (Denyar Mati) dipilih, yang boleh meningkatkan
kemungkinan hingar digital dan menyebabkan imej kelihatan
kasar. Dalam kes ini, hidupkan denyar (halaman 52) atau
gunakan lampu untuk pencahayaan.
3)Pencahayaan (halaman 121) mungkin didayakan untuk syot
kilat, yang boleh menyebabkan pertambahan hingar digital.
Gunakan lampu atau cara lain untuk menerangi subjek.
4)Merakam filem untuk tempoh masa yang lama di tempat
bersuhu tinggi boleh menyebabkan hingar digital (tompok
cahaya) muncul dalam imej filem. Jika ini berlaku, sila beralih
ke persekitaran yang lebih sejuk atau matikan kamera dan
biarkan ia menyejuk. Cara ini sepatutnya membolehkan
operasi normal disambung semula.
228
Lampiran
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Imej yang direkod
tidak disimpan.
1)Kuasa kamera mungkin telah dimatikan sebelum operasi
simpan selesai, yang akan menyebabkan imej tidak
disimpan. Jika penunjuk bateri menunjukkan
, cas bateri
secepat mungkin (halaman 26).
2)Anda mungkin telah mengeluarkan kad memori daripada
kamera sebelum operasi simpan selesai, yang akan
menyebabkan imej tidak disimpan. Jangan keluarkan kad
memori sebelum operasi simpan selesai.
Walaupun terdapat
pencahayaan yang
terang, muka orang
dalam imej nampak
gelap.
Cahaya yang cukup tidak sampai kepada subjek. Ubah tetapan
mod denyar ke < (Denyar Hidup) untuk denyar synchro
cahaya siang (halaman 52), atau laraskan Pendedahan ke tepi
+ (halaman 51).
Gambar malam
tidak cantik.
Gunakan pemandangan BEST SHOT berikut (halaman 91)
semasa penggambaran di waktu malam.
• Pemandangan Malam HS (untuk menangkap pemandangan
malam sahaja)
• Potret Malam HS (untuk menangkap orang
berlatarbelakangkan pemandangan malam)
Subjek terlalu
gelap semasa
penggambaran
imej di tepi pantai
atau kawasan ski.
Cahaya matahari yang dipantul oleh air, pasir atau salji boleh
menyebabkan kurang dedahan imej. Ubah tetapan mod denyar
ke < (Denyar Hidup) untuk denyar synchro cahaya siang
(halaman 52), atau laraskan Pendedahan ke tepi + (halaman
51).
Zum digital tidak
naik ke nilai
maksimum.
1)Tetapan zum digital mungkin telah dimatikan. Hidupkan zum
digital (halaman 122).
2)Zum tidak akan naik ke nilai maksimum jika tetapan “Zum
(SR)” ialah “Tunggal”. Tukar tetapan ke “Mati” (halaman 58).
3)Zum tidak akan naik ke nilai maksimum jika tetapan saiz syot
kilat ditetapkan selain daripada “3 M”. Tukar kepada tetapan
lain (halaman 118).
Imej tidak tepat
fokus semasa
rakaman filem.
1)Pemfokusan mungkin tidak boleh dilakukan kerana subjek
berada di luar jarak fokus. Tangkap gambar dalam jarak yang
dibenarkan.
2)Lensa mungkin kotor. Bersihkan kanta (halaman 207).
3)Semasa rakaman Filem Berkelajuan Tinggi, fokus ditetapkan
di posisi semasa rakaman dimulakan. Untuk memfokuskan
imej, tekan separa butang pengatup untuk Fokus Auto atau
fokus secara manual sebelum anda sentuh [0] (Filem) untuk
mula merakam.
Perakaman filem
berhenti tiba-tiba.
Fungsi perlindungan kamera mungkin telah diaktifkan kerana
suhu kamera terlalu tinggi. Tunggu sehingga suhu kamera turun
ke tahap biasa.
Skrin monitor
menjadi gelap dan
operasi kamera
dinyahdayakan.
Memilih S atau M untuk mod rakaman dan menggunakan
kelajuan pengatup perlahan akan menyebabkan skrin monitor
menjadi gelap sepanjang tempoh dari ketika butang pengatup
ditekan sehingga rakaman imej selesai. Sepanjang tempoh ini,
operasi kamera dinyahdayakan. Tunggu sehingga lampu
belakang terpadam dan imej muncul pada skrin monitor semula.
229
Lampiran
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Saya tidak dapat
menukar tetapan
item menu. Item
menu untuk
beberapa tetapan
tidak dipaparkan
pada menu.
Beberapa item menu mungkin tidak tersedia, bergantung pada
mod rakaman yang digunakan. Semasa PRO Auto Premium
sedang digunakan, hanya item menu yang tetapannya boleh
dikonfigurasikan akan dipaparkan pada menu.
Main semula
Warna imej main
semula berbeza
daripada apa yang
kelihatan di skrin
monitor semasa
penggambaran.
Cahaya matahari atau cahaya daripada sumber lain mungkin
memancar terus ke dalam lensa semasa anda sedang
menangkap gambar. Letakkan kamera supaya cahaya matahari
tidak memancar terus ke dalam kanta.
Imej tidak
dipaparkan.
Kamera ini tak boleh memaparkan imej bukan DCF yang
dirakam pada kad memori menggunakan kamera digital lain.
Imej tidak boleh
disunting (dengan
Imbangan Putih,
Kecerahan, Ubah
Saiz, Memotong,
Putaran).
Harap maklum bahawa anda tidak boleh menyunting jenis syot
kilat berikut.
• Syot kilat yang dihasilkan menggunakan CETAKAN
GERAKAN
• Syot kilat CS dan kumpulan rakaman selang
• Filem
• Imej panorama
• Syot kilat yang dirakam dengan kamera lain
Pemadaman Fail
Fail tidak boleh
dipadam.
1)Fail mungkin dilindungi. Nyahlindung fail (halaman 148).
2)Tetapan “Kekunci Padam” mungkin “Dinyahdayakan”. Tukar
tetapan ke “Didayakan” (halaman 194).
Sambungan Wayarles
Saya tidak boleh
mewujudkan
sambungan tanpa
wayar.
Sambungan tanpa
wayar terputus.
1)Kamera tidak dapat menyambung ke telefon pintar jika terlalu
jauh antara satu sama lain.
2)Telefon pintar mungkin disambungkan ke peranti wayarles
lain. Periksa tetapan Wi-Fi telefon pintar dan sahkan bahawa
kamera telah dipilih untuk sambungan wayarles (halaman
160).
3)Sambungan mungkin telah hilang kerana gangguan
disebabkan oleh ketuhar gelombang mikro berdekatan,
telefon tanpa kord, atau peranti wayarles lain. Jauhkan
kamera dari peranti yang menyebabkan masalah.
Maklumat Lokasi
Maklumat lokasi
tidak ditambah
kepada imej saya.
1)Pasangkan kamera dan telefon pintar, dan kemudian
wujudkan sambungan teknologi wayarles Bluetooth antara
keduanya.
2)Jika anda merakam syot kilat, pilih “Hidup” untuk tetapan
maklumat lokasi kamera (halaman 172).
3)Konfigurasikan tetapan telefon pintar untuk mendapatkan
maklumat lokasi, dan pastikan ia berada di tempat di mana
maklumat lokasi boleh diterima.
230
Lampiran
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Lain-lain
Tarikh dan masa
yang salah
dipaparkan, atau
tarikh dan masa
yang salah
disimpan bersama
data imej.
Tetapan tarikh dan masa adalah salah. Tetapkan tarikh dan
masa yang betul (halaman 196).
Mesej yang
dipaparkan adalah
dalam bahasa
yang salah.
Bahasa paparan yang salah telah dipilih. Tukar tetapan bahasa
paparan (halaman 197).
Imej tidak boleh
1)Kabel USB mungkin tidak disambungkan dengan betul.
dipindahkan
Periksa semua sambungan.
melalui sambungan 2)Jika kamera tidak dihidupkan, hidupkannya.
USB.
3)Komputer anda mungkin tidak dapat mengenali kamera jika
anda menyambung melalui hab USB. Sentiasa bersambung
terus dengan port USB komputer.
4)Komunikasi USB mungkin tidak boleh dilakukan apabila
penunjuk tahap bateri adalah
. Caj bateri sebelum
membuat sambungan.
Skrin pilihan
1)Anda tidak mengkonfigurasi tetapan awal selepas membeli
bahasa muncul bila
kamera atau mungkin bateri dalam kamera telah mati.
kamera
Konfigurasikan tetapan yang betul (halaman 26, 197).
dihidupkan.
2)Mungkin terdapat masalah dengan data memori kamera. Jika
ini adalah kesnya, lakukan operasi set semula untuk
mengasal persediaan kamera (halaman 198). Setelah itu,
konfigurasi setiap tetapan. Jika skrin pilihan bahasa tidak
muncul semula apabila anda menghidupkan kamera, ia
bermakna data pengurusan memori kamera telah dipulihkan.
Jika mesej yang sama muncul selepas anda menghidupkan
kuasa, hubungi peruncit anda atau pusat perkhidmatan sah
CASIO.
Terdapat pelbagai Skrin monitor menunjukkan penunjuk dan maklumat lain
penunjuk dan nilai tentang keadaan tangkapan dan imej yang anda sedang
pada skrin monitor. merakam. Anda boleh menggunakan [8] (DISP) untuk memilih
maklumat yang anda ingin sertakan pada paparan (halaman
13).
231
Lampiran
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Tetapan masa dan
tarikh yang
dikonfigurasi kali
pertama selepas
membeli kamera
diset semula ke
lalai kilang apabila
saya
mengeluarkan
bateri kamera.
Masukkan bateri kamera dan konfigurasi semula tetapan masa
dan tarikh (halaman 26). Jangan keluarkan bateri daripada
kamera sekurang-kurangnya 24 jam selepas mengkonfigurasi
tetapan masa dan tarikh. Selepas itu, tetapan tidak akan set
semula jika anda mengeluarkan bateri.
• Jika masa dan tarikh diset semula ke tetapan kilang mereka
apabila anda mengeluarkan bateri setelah ia dimasukkan
untuk lebih dari 24 jam, ia mungkin bermakna memori tetapan
kamera sudah rosak. Hubungi peruncit anda atau pusat
perkhidmatan sah CASIO.
Butang tidak
bertindak balas
sejurus kuasa
dihidupkan.
Dengan kad memori berkapasiti besar terdapat sedikit
kelewatan setelah kuasa dihidupkan sebelum butang memberi
tindak balas.
232
Lampiran
Mesej Paparan
Bateri lemah.
Kuasa bateri rendah.
Tidak dapat mencari
fail.
Imej yang anda nyatakan dengan tetapan “Imej” tayangan
slaid tidak dapat ditemui. Tukar tetapan “Imej” (halaman
141) dan cuba semula.
RALAT Kad
Ada masalah dengan kad memori. Matikan kamera,
keluarkan kad memori dan kemudian masukkannya semula
ke dalam kamera. Jika mesej ini muncul semula apabila
anda menghidupkan kamera, format kad memori (halaman
197).
• Memformat kad memori akan memadam semua failnya.
Sebelum memformat, cuba pindahkan fail yang telah
didapatkan balik ke komputer atau peranti simpanan lain.
Mesej ini muncul apabila sambungan LAN wayarles
Komunikasi terhenti. terputus atas sebarang sebab semasa komunikasi data
antara kamera dengan telefon pintar.
Fail tidak dapat
disimpan kerana
bateri lemah.
Kuasa bateri rendah, jadi fail imej tak dapat disimpan.
Folder tidak dapat
dibuat.
Anda sedang cuba merakam fail sedangkan telah ada 9999
fail disimpan dalam folder yang ke-999. Jika anda mahu
merakam lebih lagi, padam fail yang anda tidak perlukan
(halaman 38).
RALAT KANTA
Mesej ini muncul dan kamera mati apabila kanta
melakukan beberapa operasi yang tidak dijangkakan. Jika
mesej yang sama muncul selepas anda menghidupkan
kuasa, hubungi pusat perkhidmatan sah CASIO atau
peruncit anda.
RALAT KANTA 2
Unit Antigoncang kamera mungkin pincang tugas. Jika
mesej yang sama muncul selepas anda menghidupkan
kuasa, hubungi peruncit anda atau pusat perkhidmatan sah
CASIO.
Memori Penuh
Memori penuh dengan imej yang anda rakam dan/atau fail
yang disimpan oleh operasi penyuntingan. Apabila
menangkap dengan CS Prarakam, mesej ini menunjukkan
kapasiti memori tidak mencukupi bagi merakam semua
imej yang diprarakam. Padam fail yang anda tidak perlukan
lagi (halaman 38).
233
Lampiran
Terlampau panas.
Kuasa akan
dimatikan.
Fungsi perlindungan kamera mungkin telah diaktifkan
kerana suhu kamera terlalu tinggi. Matikan kamera dan
tunggu sehingga ia sejuk sebelum mencuba untuk
menggunakannya semula.
Ralat Rakaman
Pemampatan imej tak dapat dilakukan kerana sesuatu
sebab semasa perakaman data imej. Laksanakan operasi
zum bagi menukar komposisi imej dan tangkap sekali lagi.
CUBA SEMULA
HIDUPKAN KUASA
Kanta bertemu halangan semasa bergerak. Kamera akan
mati secara automatik apabila mesej ini muncul. Alih
halangan dan hidupkan kuasa semula.
Kad dikunci.
Suis KUNCI pada kad memori SD, SDHC
atau SDXC yang dimasukkan dalam kamera
berada dalam kedudukan dikunci. Anda tidak
boleh menyimpan imej atau memadam imej
daripada kad memori yang dikunci.
Tiada fail.
Tiada fail dalam memori terbina dalam atau pada kad
memori.
Imej yang ada tidak
mencukupi untuk
operasi ini.
Foto Sorotan atau Filem Sorotan tidak dapat dihasilkan
kerana tidak cukup fail yang diperlukan untuk penjanaan.
Tiada imej untuk
didaftar.
Persediaan yang cuba anda simpan adalah untuk imej
yang tidak boleh disimpan sebagai pemandangan “Custom
Shot” pengguna.
Kad ini tidak
diformat.
Kad memori yang dimasukkan dalam kamera tidak
diformat. Format kad memori (halaman 197).
Fail ini tidak dapat
dimainkan.
Fail yang anda cuba capai telah tercemar atau jenis yang
tidak boleh dipapar oleh kamera ini.
Fungsi ini tidak
boleh digunakan.
Mesej ini akan muncul di pertengahan operasi apabila anda
cuba menggunakan fungsi yang tak dibenarkan bersama
fungsi lain.
Gagal menghantar.
Operasi penghantaran imej tidak dapat dilakukan
sepenuhnya atas sebab tertentu.
234
KUNCI
Lampiran
Tangkapan Gambar/Masa Rakaman Filem
Syot Kilat
Saiz Imej
(Piksel)
12 M
(4000x3000)
3:2
(4000x2656)
16:9
(4000x2240)
8M
(3264x2448)
3M
(2048x1536)
Kualiti
Saiz Fail
Memori Terbina
Dalam*1 Kapasiti
Rakaman
Kad Memori SD*2
Kapasiti Rakaman
Halus
7.87 MB
2
1453
Normal
4.13 MB
4
2221
Halus
6.87 MB
3
1672
Normal
3.62 MB
4
2549
Halus
5.66 MB
3
2019
Normal
3.0 MB
5
3048
Halus
5.66 MB
3
2019
Normal
3.0 MB
5
3048
Halus
2.0 MB
8
4669
Normal
1.25 MB
11
6533
235
Lampiran
Filem
Memori
Terbina
Dalam*1
Kapasiti
Rakaman
Masa
Rakaman
Maksimum
dengan Kad
Memori SD*2
Saiz Fail
Filem
1 minit
Masa
Rakaman
Berterusan
setiap
Filem*3
14.2 Megabit/saat
(30 bingkai/saat)
13 saat
*4
2 jam
13 minit
106.5 MB
29 minit
HD
(1280x720)
(Stereo)
10.9 Megabit/saat
(12, 15, 20, 30
bingkai/saat)
18 saat
*5
2 jam
53 minit
*5
81.8 MB
*5
29 minit
*5
STD
(640x480)
(Stereo)
3.9 Megabit/saat
(30 bingkai/saat)
53 saat
8 jam
12 minit
29.3 MB
29 minit
HS1000
(224x64)
(Tiada audio)
40.0 Megabit/saat
(1000 bingkai/saat)
5 saat
*4
48 minit
300.0 MB
13 minit
10 saat
HS480
(224x160)
(Tiada audio)
40.0 Megabit/saat
(480 bingkai/saat)
5 saat
*4
48 minit
300.0 MB
13 minit
2 saat
HS240
(512x384)
(Tiada audio)
40.0 Megabit/saat
(240 bingkai/saat)
5 saat
*4
48 minit
300.0 MB
12 minit
58 saat
HS120
(640x480)
(Tiada audio)
40.0 Megabit/saat
(120 bingkai/saat)
5 saat
*4
47 minit
300.0 MB
12 minit
55 saat
HS30-240
(512x384)
(Perakaman
audio pada
30 fps
sahaja)
5.4 Megabit/saat
(30 bingkai/saat)
40.4 Megabit/saat
(240 bingkai/saat)
39 saat
*4*6
5 jam
59 minit
*6
40.5 MB
*6
29 minit
*6
HS30-120
(640x480)
(Perakaman
audio pada
30 fps
sahaja)
10.4 Megabit/saat
(30 bingkai/saat)
40.4 Megabit/saat
(120 bingkai/saat)
20 saat
*4*6
3 jam
5 minit
*6
78.0 MB
*6
29 minit
*6
Saiz Imej/
Piksel
(Audio)
Anggaran Kadar
Data (Kadar
Bingkai)
FHD
(1920x1080)
(Stereo)
Saiz Fail
Maksimum
4 GB atau
29 minit
*1 Kapasiti memori terbina dalam selepas diformat (Kira-kira 27.6 MB)
*2 Apabila menggunakan kad memori SDHC 16 GB (SanDisk Corporation). Bilangan imej
dan nilai masa rakaman bergantung pada jenis kad memori yang anda gunakan.
*3 Masa rakaman yang dibenarkan akan lebih pendek jika kapasiti kad memori SD yang
anda gunakan lebih kecil daripada saiz maksimum satu fail.
*4 Kadar pemindahan data memori terbina tidak mencukupi untuk filem FHD dan HS. Di
mana yang mungkin gunakan kad memori Jenis Berkelajuan Tinggi Ultra (halaman 28,
80).
236
Lampiran
*5 Nilai-nilai semasa menangkap dengan Art Shot.
*6 Masa boleh rakam apabila seluruh filem dirakam pada 30 fps. Masa rakaman lebih
•
•
•
•
pendek jika kadar kerangka 30 fps ditukar kepada 120 fps atau 240 fps semasa
rakaman.
Nilai kapasiti syot kilat dan rakaman filem adalah anggaran dan bertujuan untuk rujukan
sahaja. Kapasiti sebenar bergantung pada kandungan imej.
Nilai saiz fail dan kadar data adalah anggaran dan bertujuan untuk rujukan sahaja. Nilai
sebenar bergantung pada jenis imej yang ditangkap.
Apabila menggunakan kad memori dengan kapasiti berbeza, kira bilangan imej sebagai
peratusan daripada 16 GB.
Masa yang diambil untuk memainkan semula filem berkelajuan tinggi berbeza dari masa
yang diambil untuk merakamnya. Sebagai contoh, jika anda merakam filem berkelajuan
tinggi 240 fps selama 10 saat, ia akan mengambil masa 80 saat untuk memainkannya
semula.
237
Lampiran
Spesifikasi
Format Fail
Syot kilat:
RAW (DNG)*, JPEG (Exif Versi 2.3; standard DCF 2.0;
komplian DPOF)
Filem:
Format MOV, standard H.264/AVC, IMA-ADPCM (stereo)
* Format fail DNG ialah salah satu jenis fail imej RAW, dan ia
disyorkan oleh Adobe Systems Incorporated untuk digunakan
sebagai format fail imej yang standard.
Media Rakaman
Memori Terbina Dlm (Kaw Smpn Imej: 27.6 MB*)
SD/SDHC/SDXC
* Kapasiti memori terbina dalam selepas diformat
Saiz Imej Dirakam
Syot kilat:
12 M (4000x3000), 3:2 (4000x2656), 16:9 (4000x2240),
8 M (3264x2448), 3 M (2048x1536)
Filem:
FHD (1920x1080 30 fps),
HD (1280x720 12 fps/15 fps/20 fps/30 fps)*,
STD (640x480 30 fps), HS1000 (224x64 1000 fps),
HS480 (224x160 480 fps), HS240 (512x384 240 fps),
HS120 (640x480 120 fps),
HS30-240 (512x384 30 fps/240 fps boleh tukar),
HS30-120 (640x480 30 fps/120 fps boleh tukar)
* Filem HD boleh dipilih hanya semasa merakam dengan Art
Shot atau sesetengah pemandangan Selang Masa.
Piksel Berkesan
12.1 Megapiksel
Elemen Pengimejan
Saiz: CMOS 1/1.7 inci (jenis pencahayaan belakang)
Jumlah Piksel: 12.76 Megapiksel
Jarak Lensa/Fokus
F2.7 (W) hingga 6.4 (T) f = 4.06 hingga 20.3 mm
(sama dgn 19 hingga 95 mm dlm format 35 mm)
Zum
5.0X zum optik, 10.0X dengan gabungan Zum Berbilang SR
4X Zum digital
Sehingga 39.0X apabila Zum HD dan zum Digital digunakan
dalam kombinasi (saiz 3 M)
Memfokus
Auto Fokus Pengecaman Kontras; dengan cahaya bantuan AF
• Mod Fokus:
Fokus Auto, Fokus Makro, Fokus Manual
• Kawasan AF:
Pintar, Titik, Berbilang (25 kawasan boleh pilih), Penjejakan
Anggaran Jarak Fokus Fokus Auto: 3 sm hingga 9 (Sudut Lebar)
(Dprd Permukaan
Fokus Makro: 3 sm hingga 30 sm (Sudut Lebar)
Kanta)
Fokus Manual: 3 sm hingga 9 (Sudut Lebar)
• Jarak dipengaruhi oleh zum optik.
Permeteran
Berbilang corak, berpusat tengah dan tompok
Kawalan Pendedahan
AE Program, AE Prioriti Apertur, AE Prioriti Kelajuan Pengatup,
Pendedahan Manual
238
Lampiran
Keamatan
Pendedahan
–2.0 EV hingga +2.0 EV (dlm 1/3EV langkah)
Pengatup
Pengatup elektronik, pengatup mekanikal CMOS
Kelajuan Pengatup
Syot Kilat (Program Auto): 1/4 hingga 1/1600 saat
Syot Kilat (PRO Auto Premium): 4 hingga 1/4000 saat
Syot Kilat (Prioriti Apertur AE): 1 hingga 1/1600 saat
Syot Kilat (Prioriti Kelajuan Pengatup AE): 15 hingga 1/1600
saat
Syot Kilat (Pendedahan Manual): 30 hingga 1/1600 saat
• Kelajuan pengatup 1/20000 saat hanya boleh digunakan
dengan Pengatup Berterusan Berkelajuan Tinggi, AE Prioriti
Kelajuan Pengatup atau Pendedahan Manual.
• Mungkin berbeza mengikut ttpn kamera.
Nilai Bukaan
F2.7 (W) hingga F6.9 (W) (Dengan penapis ND)
• Menggunakan zum optik menukar nilai bukaan.
Imbangan Putih
Auto, Siang, Mendung, Bayangan, Siang Putih, Siang,
Tungsten, WB Manual
Pemekaan ISO
(Kepekaan Output
Standard)
Syot kilat:
Auto, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800,
ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400
Syot Kilat (Syot Malam HS):
Maksimum ISO 25600
Filem: Auto
Mod Denyar
Auto, Mati, Hidup, Pengurangan mata merah
Jarak Denyar
0.4 m hingga 4.3 m (Sudut Lebar)
(Pemekaan ISO: Auto) 0.6 m hingga 1.8 m (Telefoto)
• Jarak dipengaruhi oleh zum optik.
Pelarasan Keamatan
Denyar
–2, –1, 0, +1, +2
Masa Pengecasan
Denyar
Kira-kira 5 saat
Fungsi komunikasi
Bluetooth:
• Standard komunikasi: Bluetooth® Smart
Wi-Fi:
• Standard: IEEE 802.11b/g/n
• Julat kekerapan operasi: 1 hingga 11ch
• Penyulitan: WPA2
Skrin Monitor
LCD warna TFT 3.0 inci
921,600 dot, boleh disengetkan (180 darjah)
Terminal sambungan
luaran
Port USB mikro (pematuhan USB Berkelajuan Tinggi,
pengecasan USB)
Output HDMI (Mikro/TypeD)
Mikrofon
Stereo
Pembesar suara
Monaural
Keperluan Kuasa
Bateri ion litium boleh cas semula (NP-130A) x1
239
Lampiran
Anggaran Hayat Bateri
Semua nilai yang disediakan di bawah menunjukkan anggaran jumlah masa di
bawah suhu biasa (23°C) sebelum kamera mati. Nilai ini tidak dijamin. Suhu rendah
memendekkan hayat bateri.
Bilangan Syot Kilat (Masa Pengendalian)*1
Bilangan Syot Kilat
(ECO)*1
430 tangkapan
500 tangkapan
Masa rakaman filem sebenar (filem FHD)*1
1 jam 30 minit
Anggaran masa rakaman filem berterusan (filem FHD)*2
2 jam 25 minit
Anggaran masa rakaman filem berterusan
(Filem berkelajuan tinggi (HS 240))*2
2 jam 45 minit
Anggaran masa rakaman selang masa*2 (Filem FHD*3)
4 jam
Main Semula Berterusan (Syot
Kilat)*4
6 jam 25 minit
• Suhu: 23°C
• Bateri: NP-130A (Kapasiti Berkadar: 1800 mAh)
• Medium Rakaman: Kad memori SDHC 16 GB (SanDisk Corporation)
*1 Menurut standard CIPA (Camera and Imaging Products Association)
*2 Menurut standard CASIO
*3 Tetapan lain
Pemandangan Selang Masa: » Standard, Selang masa rakaman: 1/2 saat,
Jumlah masa: Mati, Lelap: 1 minit
*4 Penatalan satu imej kira-kira setiap 10 saat
• Nilai di atas adalah berdasarkan bateri baharu, bermula daripada cas penuh.
Pengecasan berulang memendekkan hayat bateri.
• Nilai di atas adalah untuk rujukan sahaja. Ia tidak menjamin hayat bateri yang
dinyatakan akan diperoleh dalam keadaan pengendalian sebenar.
• Kekerapan denyar, zum, Fokus Auto, dan penggunaan CS Berkelajuan Tinggi,
tetapan yang dikonfigurasikan, jumlah masa kamera dibiarkan hidup, suhu ambien
di kawasan kamera digunakan, kesemua ini mempengaruhi masa rakaman dan
bilangan nilai syot.
Penggunaan Tenaga
3.7 V DC, Kira-kira 4.5 W
Dimensi
108.3 (L) x 61.5 (T) x 37.7 (D) mm
(28.0 mm tebal tak termasuk unjuran)
Berat
Kira-kira 249 g
(termasuk bateri dan kad memori*)
Kira-kira 209 g
(tidak termasuk bateri dan kad memori)
* Kad memori SDHC 16 GB (SanDisk Corporation)
240
Lampiran
. Bateri ion litium boleh cas semula (NP-130A)
Voltan Berkadar
3.7 V
Kemuatan Berkadar
1800 mAh
Keperluan Suhu
Pengendalian
0 hingga 40°C
Dimensi
37.8 (L) x 44.8 (T) x 11.2 (D) mm
(tidak termasuk unjuran)
Berat
Kira-kira 38 g
. Penyesuai USB-AC (AD-C53U)
Input
100 hingga 240 V AC, 50/60 Hz, 100 mA
Output
5.0 V DC, 650 mA
Keperluan Suhu
Pengendalian
5 hingga 35°C
Dimensi
53 (L) x 21 (T) x 45 (D) mm
(tidak termasuk unjuran)
Berat
Kira-kira 37 g
241
Lampiran
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
M29
MA1608-A
2016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement