Casio | EX-Z19 | User manual | Casio EX-Z19 Brukermanual

Casio EX-Z19 Brukermanual
Nr
Digitalkamera
Brukerveiledning
K1191PCM2DMX
Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet.
• Pass på å lese forholdsreglene i denne brukerveiledningen før du tar kameraet i
bruk.
• Oppbevar brukerveiledningen på et trygt sted for fremtidig bruk.
• Besøk vår offisielle EXILIM webside http://www.exilim.com/ for all oppdatert
informasjon om dette produktet.
1
Utpakking
Kontroller at alt utstyr som er oppført nedenfor medfølger når du pakker ut kameraet.
Hvis noe mangler må du kontakte din opprinnelige forhandler.
Digitalkamera
Oppladbart lithium-ion
batteri (NP-60)
Batterilader (BC-60L)
Festing av håndstroppen til kameraet
Fest håndstroppen her.
Strømledning
Håndstropp
USB-kabel
AV-kabel
CD-ROM
2
Grunnleggende
veiledning
Les dette først!
• Innholdet i denne veiledningen kan endres uten forbehold.
• Innholdet i denne brukerveiledningen har blitt sjekket ved hvert steg av
produksjonsprosessen. Vennligst kontakt oss om du oppdager noe som det kan
stilles spørsmål til, feilaktigheter etc.
• Enhver kopiering av innholdet i denne brukerveiledningen, enten delvis eller
fullstendig, er forbudt. Med unntak av eget personlig bruk, er enhver annen bruk av
innholdet i denne brukerveiledning uten godkjenning fra CASIO COMPUTER CO.,
LTD. strengt forbudt ifølge loven om opphavsrett til åndsverk.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap av noe
slag påført innehaver eller en tredje part, som eventuelt oppstår under bruk eller
pga. driftssvikt av dette produktet.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader,
tapte fortjenester eller erstatningskrav fra en tredje part, som oppstår ved bruk av
Photo Loader with HOT ALBUM, Photo Transport eller YouTube Uploader for
CASIO.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap av noe
slag forårsaket av sletting av innholdet i minnet grunnet funksjonsfeil, reparasjon
eller enhver annen grunn.
• Vær oppmerksom på at bildeeksemplene og produktillustrasjonene som blir
fremstilt i denne brukerveiledningen kan avvike noe fra kameraets aktuelle
skjermbilder og konfigurasjoner.
LCD-skjermen
Panelet av flytende krystall i LCD-skjermen bruker høypresis teknologi som gir en
pikselutnyttelse på mer enn 99,99%. Dette innebærer at kun et minimalt antall piksler
muligvis unnlater å lyse eller lyser konstant. Dette er karakteristisk for paneler av
flytende krystall, og indikerer ikke funksjonsfeil.
Ta et par prøvebilder
Før du fotograferer det endelige bildet bør du fotografere et testbilde for å sjekke at
kameraet tar opp slik det skal.
3
Innhold
Utpakking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Les dette først!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
❚❙ Hurtigveiledning
8
Hva er et digitalkamera? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Måter du kan bruke CASIO-kameraet ditt på. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Lad batteriet opp før kameraet tas i bruk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
❚ Opplading av batteriet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
❚ Installering av batteriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Konfigurering av skjermspråk første gang du skrur på kameraet . . . . . . . . . 13
Bruk av minnekort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
❚ Hvilke minnekort som støttes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
❚ Installasjon av minnekort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
❚ Formatering (initialisering) av et nytt minnekort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Fotografering av stillbilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Riktige grep på kameraet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gjennomsyn av stillbilder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sletting av bilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..
..
..
..
16
18
19
20
❚ Sletting av en enkel fil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
❚ Sletting av samtlige filer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Forholdsregler ved fotografering av stillbilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
❚ Autofokus begrensninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Hvordan skru kameraet på og av. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
❚ Hvordan skru på kameraet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
❚ Hvordan skru av kameraet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
❚❙ Stillbildeveiledning
23
Betjening av kontrollpanelet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Endring av bildestørrelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Størrelse)
Bruk av blits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Blits)
Bruk av ansiktsdeteksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ansiktsdetekt.)
Reduser effekten av kamera og motivbevegelse . . . . . . . . . (Anti Shake)
Spesifisering av ISO-sensitivitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ISO)
Justering av hvitbalanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Hvitbalanse)
Korrigering av bildelysstyrke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (EV-skift)
Bruk av easy-modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Endring av kontrollpanelets format for dato og klokkeslett . . . . . . . . . . . .
Fotografering med zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
23
24
26
28
30
31
31
33
34
36
36
❚ Overgangspunktet mellom optisk og digital zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
❚❙ Opptak av video og lyd
39
Opptak av video. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Opptak av kun lyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Stemmeopptak) . . 40
❚ Avspilling av et lydopptak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4
Innhold
❚❙ Bruk av BEST SHOT
42
Hva er BEST SHOT?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
❚ Noen eksempelmotiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Fotografering av et bilde med BEST SHOT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
❚❙ Avanserte innstillinger
46
Bruk av LCD-skjermens menyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
REC-modus innstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (REC) . . 48
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
Valg av fokus-modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Fokus) . . .
Bruk av kontinuerlig utløser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kontinuerlig) . . .
Bruk av selvutløseren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Selfutløser) . . .
Fotografering med ansiktsgjenkjenning . . . . . . . . . . . . . . . (Ansiktsdetekt.) . . .
Reduser effekten av kamera og motivbevegelse . . . . . . . . . . . (Anti Shake) . . .
Spesifisering av autofokusområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(AF-område) . . .
Bruk av easy-modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (easy-modus) . . .
Tildeling av funksjoner til knappene [4] og [6] . . . . . . . . . . . . (V/H-knapp) . . .
Fremvisning av hjelpelinjer på skjermen . . . . . . . . . . . . . . . . . (Hjelpelinjer) . . .
Hvordan skru digital zoom på og av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Digital zoom) . . .
Ettersyn av bildene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ettersyn) . . .
Bruk av Ikonhjelp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ikonhjelp) . . .
Konfigurering av innstillingene for Skru på . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Minne) . . .
48
51
52
53
53
53
54
54
54
55
55
55
56
Innstillinger for Bildekvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kvalitet) . . 57
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
Spesifisering av Stillbildestørrelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Størrelse) . . .
Spesifisering av Stillbilde-kvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kvalitet (Stillbilde)) . . .
Spesifisering av Video-kvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kvalitet (Video)) . . .
Korrigering av bildelysstyrke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(EV-skift) . . .
Kontroll av hvitbalanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Hvitbalanse) . . .
Spesifisering av ISO-sensitivitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(ISO) . . .
Spesifisering av lysmåler-modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Lysmåling) . . .
Bruk av innebygde fargefiltre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Fargefiltre) . . .
Kontroll av bildeskarphet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Skarphet) . . .
Kontroll av fargemetning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Fargemetning) . . .
Justering av bildekontrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kontrast) . . .
Spesifisering av blitsstyrke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Blitsstyrke) . . .
❚❙ Gjennomsyn av stillbilder og videoopptak
61
Gjennomsyn av stillbilder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gjennomsyn av en video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zooming av et bilde på skjermen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fremvisning av 12 bilder på samme skjerm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fremvisning av stillbilder og video på en TV-skjerm . . . . . . . . . . . . . . . . .
❚❙ Andre avspillingsfunksjoner
57
57
58
58
58
58
59
59
59
60
60
60
(PLAY)
..
..
..
..
..
61
61
62
62
63
65
Avspilling av slideshow på kameraet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Slideshow) . . 65
Velg av bilder for utskrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (DPOF utskrift) . . 66
Beskytting av en fil mot sletting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Beskytt) . . 66
5
Innhold
Rotering av et bilde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Rotering)
Endring av størrelsen på et stillbilde . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ny størrelse)
Klipping av et stillbilde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Klipping)
Tillegging av lyd til et stillbilde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Lydtillegg)
..
..
..
..
67
67
68
68
❚ Avspilling av stillbildelyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Kopiering av filer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kopier) . . 70
❚❙ Utskrift
71
Utskrift av stillbilde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Direkte kobling til en PictBridge-kompatibel skriver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Bruk av DPOF for spesifisering av bilder som skal skrives ut
og antallet kopier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
❚❙ Bruk av kameraet med en datamaskin
77
Ting du kan gjøre med en datamaskin... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Bruk av kameraet med en Windows datamaskin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
Fremvisning og lagring av bilder på en datamaskin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatisk lagring av bilder på en datamaskin/Bildebehandling . . . . . . . . . . . .
Avspilling av video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opplasting av videofiler til YouTube . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Overføring av bilder fra datamaskin til kameraminnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fremvisning av brukerveiledningene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (PDF-filer) . . .
Brukerregistrering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80
83
84
84
86
88
88
Bruke av kameraet med Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
❚
❚
❚
❚
❚
Kobling av kameraet til din datamaskin og lagring av filer . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatisk overføring av bilder og organisering av bilder på din Macintosh . . .
Avspilling av en video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fremvisning av brukerveiledningene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(PDF-filer) . . .
Brukerregistrering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89
91
92
92
92
Filer og mapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Minnekortdata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
❚❙ Andre innstillinger
(Oppsett)
96
Valg av skjermlayout for REC-modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (R Panel)
Valg av skjermlayout for PLAY-modus . . . . . . . . . . . . . . . . . (P Skjerm)
Konfigurering av kameraets innstilling av lyde . . . . . . . . . . . . . . . .(Lyder)
Spesifisering av regel for generering av serienumre i filnavn . . . . (Fil Nr.)
Konfigurering av verdenstidsinnstillinger . . . . . . . . . . . . . . . .(Verdenstid)
Datostempling av stillbilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Datostempel)
Innstilling av kameraets klokke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Juster)
Spesifisering av datoformat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Datoformat)
Spesifisering av skjermspråk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Språk)
Konfigurering av dvaletilstandsinnstillingene . . . . . . . . . . . . . . . . (Dvale)
Konfigurering av innstillingene for autoskruav . . . . . . . . . . . (Autoskruav)
Konfigurering av innstillingene for [r] og [p] . . . . . . . . . . (REC/PLAY)
. . 96
. . 97
. . 97
. . 98
. . 99
. . 99
. 100
. 100
. 101
. 101
. 102
. 102
6
Innhold
Konfigurering av kameraets USB Protokoll-innstillinger . . . . . . . . . (USB)
Valg av Skjermen aspektforhold og videoutgangssystem . (Videoutgang)
Formatering av innebygd minne og minnekort . . . . . . . . . . . . . . (Format)
Nullstilling av kameraet til standard fabrikkinnstillinger . . . . . . . . (Nullstill)
❚❙ Konfigurering av LCD-skjermens innstillinger
.
.
.
.
103
103
104
104
105
Bruk av histogrammet på skjermen for å sjekke eksponering (+Histogram) . 105
❚ Hvordan bruke histogrammet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
❚❙ Appendiks
107
Forholdsregler ved bruk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Strømforsyning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
❚
❚
❚
❚
Opplading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utskfting av batteriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forholdsregler for batterier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bruk av kameraet i andre land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116
116
117
117
Bruk av minnekort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
❚ Utskifting av minnekort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Datamaskin-systemkrav for medfølgende programvare . . . . . . . . . . . . . .
Generell guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LCD-skjermens innhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nullstilling til standardinnstillingene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Når driften ikke går som den skal... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
120
121
122
124
127
❚ Feilsøking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
❚ Skjermbeskjeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Antall stillbilder og opptakstid for video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Spesifikasjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
7
Innhold
Hurtigveiledning
Hva er et digitalkamera?
Et digitalkamera lagrer bilder på et minnekort slik at du kan ta opp og slette
bilder gang på gang.
Ta opp
Slett
Avspill
Du kan bruke bildeopptakene på en rekke forskjellige måter.
Lagre bilder på
datamaskinen din.
Skrive ut bilder.
8
Legge bildevedlegg til
e-post.
Hurtigveiledning
Måter du kan bruke CASIO-kameraet ditt på
Dette kameraet fra CASIO har et stort utvalg av nyttige funksjoner som gjør opptak av
digitale bilder enklere. Blant disse finner du følgende tre hovedfunksjoner.
Ansiktsdeteksjon
Pek kameraet mot en person hvorpå kameraet
automatisk finner personens ansikt slik at du
oppnår vellykkede portretter hver gang.
Se side 28 for mer informasjon.
Anti Shake
Kameraet foretar automatiske korreksjoner for å
redusere uskarphet i bildet som oppstår pga.
kamerabevegelser og raske bevegelser i motivet.
Se side 30 for mer informasjon.
BEST SHOT
Velg ganske enkelt et ønsket prøvemotiv hvorpå
kameraet foretar de nødvendige innstillingene
automatisk. Etter dette kan du oppnå perfekte
bilder med et trykk på utløserknappen.
Se side 42 for mer informasjon.
9
Hurtigveiledning
Lad batteriet opp før kameraet tas i bruk.
Vær oppmerksom på at batteriet for et nytt kamera ikke er ladet opp. Utfør punktene
beskrevet i “Opplading av batteriet” slik at batteriet blir fullstendig ladet.
• Et spesielt CASIO oppladbart lithium-ion batteri (NP-60) kreves for kameraets
strømforsyning. Forsøk aldri å bruke et batteri av noen annen type.
Opplading av batteriet
1.
Plasser positiv + og negativ - terminal i
samsvar med terminalene på
batteriladeren og legg batteriet ned i
laderen.
2.
Koble deretter batteriladeren til et
vanlig hjems strømuttak.
[CHARGE]-lampe
Det tar ca. 90 minutter å lade batteriet helt
opp. [CHARGE]-lampen vil slukke når
ladingen er fullført. Fjern strømledningen fra
strømuttaket og ta deretter batteriet ut av
laderen.
Lampens tilstand Beskrivelse
Lyser rødt
Lader opp
Blinker rødt
Problem med batteriladeren eller batteriet (side 116)
Av
Opplading er fullført eller avventende pga. unormalt høy
eller lav omgivende temperatur (side 116)
10
Hurtigveiledning
Andre forholdsregler ved opplading
• Bruk utelukkende spesialladeren (BC-60L) til å lade opp lithium-ion batteriet (NP60). Aldri bruk noen annen type ladeenhet. Forsøk på å bruke en annen lader kan
resultere i uforutsigbare ulykker.
• Et batteri som fortsatt er varmt etter normal bruk kan unnlate å bli helt oppladet. Gi
batteriet tid til å kjøle seg ned før det lades.
• Et batteri vil til en viss grad lade seg ut, selv når det oppbevares utenfor kameraet.
Av denne årsak anbefales det at du lader batteriet rett før du trenger å bruke det.
• Opplading av batteriet kan føre til forstyrringer av TV og radiomottak. Hvis slike
forstyrrelser forekommer, bør laderen kobles til et strømuttak som ligger lengre
unna TV-apparat eller radio.
• Reell oppladingstid avhenger av den aktuelle batterikapasiteten og
oppladingsforholdene.
Installering av batteriet
1.
Åpne batteridekselet.
Trykk ned på dekselet samtidig med å skyve det i pilens
retning.
1
2
2.
Skyv inn batteriet.
Sperre
Med EXILIM-logoen på batteriet vendt
ned (i retning objektivet), trykker du
sperren ved siden av batteriet i pilens
retning samtidig med å skyve batteriet inn
i kameraet. Skyv innover inntil sperren
låser batteriet på plass.
3.
Batteri
Lukk batteridekselet.
Trykk batterietdekselet mot kameraet og skyv det på
plass.
• For informasjon om hvordan du skifter ut batteriet, se
side 116.
11
2
1
Hurtigveiledning
Kontroll av gjenværende batteristrøm
Etterhvert som batteristrøm brukes opp, vil LCD-skjermens batteri-indikator indikere
gjenværende strøm som vist under.
Gjenværende strøm
Fullt
Batteri-indikator
Indikator-farge
Lyseblå
Tomt
*
*
* Oransje
*
*
Rød
*
Rød
indikerer at batteriets strømnivå er lavt. Lad opp batteriet snarest mulig.
Det er ikke mulig å gjøre opptak når
indikeres. Lad opp batteriet umiddelbart.
• Nivået som batteri-indikatoren viser, kan forandre seg når du veksler mellom RECmodus og PLAY-modus.
• Hvis kameraet blir liggende med et utladet batteri i omtrent to dager uten
strømforsyning, vil det føre til at tidsinnstillingene for dato og klokkeslett nullstilles.
Du vil bli nødt til å konfigurere innstillingene på nytt etter at strømforsyningen
gjenopprettes.
• Se side 137 for informasjon om batteriets levetid og minnekapasiteten.
Tips for sparing av batteristrøm
• Velg innstillingen ? (blits av) når du ikke trenger å bruke blits (side 26).
• Aktiver funksjonene for automatisk strømavslag og dvale for å unngå at
batteristrøm sløses bort hvis du eventuelt glemmer å skru av kameraet (sidene
101, 102).
12
Hurtigveiledning
Konfigurering av skjermspråk første gang du skrur på
kameraet
Første gang du installerer et batteri i kameraet, vil
et skjermbilde vises for konfigurering av
innstillinger for skjermspråk, dato og klokkeslett.
Hvis en unnlater å stille inn dato og klokkeslett, vil
dette føre til at feil dato og klokkeslett blir lagret
med bildene.
[ON/OFF]
=8?
=4?
=2?
=6?
[SET]
[BS]
1.
Trykk på [ON/OFF] for å skru på kameraet.
2.
Bruk [8], [2], [4] og [6] til å velge ønsket språk og trykk deretter på
[SET].
3.
Bruk [8], [2], [4] og [6] til å velge det
geografiske området hvor kameraet skal
brukes og trykk deretter på [SET].
Det valgte området er uthevet med rødt.
4.
Bruk [8] og [2] til å velge byen du skal bruke
kameraet og trykk deretter på [SET].
5.
Bruk [8] og [2] il å velge ønsket innstilling og trykk deretter på [SET].
6.
Bruk [8] og [2] til å velge datoformat og trykk på [SET].
Eksempel: 19. 12. 09
ÅÅ/MM/DD * 09/12/19
DD/MM/ÅÅ * 19/12/09
MM/DD/ÅÅ * 12/19/09
7.
Still inn dato og klokkeslett.
Bruk [4] og [6] til å velge innstillingen du ønsker å endre og bruk deretter [8] og
[2] til å endre den.
For å veksle mellom 12-timers og 24-timers format, trykk på [BS].
8.
Trykk på [SET].
• Du kan forandre innstillingene senere hvis du gjør en feil (sidene 100, 101).
• Da hvert land har kontroll over sin egen lokale tidsforskyvning og sommertid, kan
det forekomme at disse endrer seg.
13
Hurtigveiledning
Bruk av minnekort
Selv om kameraet er utstyrt med innebygd minne for lagring av bilde og video, vil du
antagelig ønske å gå til innkjøp av et minnekort for å oppnå bedre lagringskapasitet.
Det medfølger ikke et minnekort med dette kameraet. Bilder som tas opp når et
minnekort er installert i kameraet, vil bli lagret på minnekortet. Når et minnekort er
fraværende, vil bildene bli lagret i innebygd minne.
• For informasjon om minnekortkapasitet, se side 133.
Hvilke minnekort som støttes
–
–
–
–
SD-minnekort
SDHC-minnekort
MMC (MultiMediaCard)
MMCplus (MultiMediaCardplus)
Bruk en av minnekortene av typen ovenfor.
Installasjon av minnekort
1.
Trykk på [ON/OFF] for å slå av kameraet og åpne
deretter batteridekselet.
Trykk ned på dekselet samtidig med å skyve det i pilens
retning.
2.
1
2
Installer et
minnekort.
Rett minnekortet slik
at forsiden er vendt
ned (i samme retning
Forside Bakside
Bakside
som objektivet), og
skyv det helt inn i
kortspalten inntil du hører at kortet festes på plass med et klikk.
3.
Lukk batteridekselet.
Trykk batterietdekselet mot kameraet og skyv det på
plass.
• For informasjon om hvordan du utskifter minnekortet,
se side 118.
14
2
1
Hurtigveiledning
• Skyv aldri andre gjenstander enn støttede minnekort (side 14) inn i
minnekortspalten.
• Skulle det forekomme at væske eller fremmedlegemer trenger seg inn i
kortspalten, må du skru av kameraet umiddelbart, fjerne batteriet og kontakte din
forhandler eller nærmeste CASIO autoriserte service senter.
Formatering (initialisering) av et nytt minnekort
Et nytt minnekort må formateres før det kan brukes for første gang.
1.
Skru på kameraet og trykk på [MENU].
2.
Velg “Oppsett”, etterfulgt av “Format” og trykk så på [6].
3.
Bruk [8] og [2] til å velge “Format” og trykk deretter på [SET].
• Formatering av et minnekort som allerede inneholder stillbilder eller andre filer, vil
føre til at disse slettes. Normalt trenger du ikke å formatere et minnekort på nytt.
Formater imidlertid kortet på nytt hvis lagring til et kort begynner å gå tregt eller du
merker andre uregelmessigheter.
• Bruk alltid dette kameraet til å formatere et minnekort. Formatering av minnekort
med en datamaskin for bruk med dette kameraet kan senke kameraets
databehandlingshastighet. Ved bruk av minnekortene SD eller SDHC, kan
formatering med en datamaskin resultere i uoverensstemmelser med SD-formatet
og medføre problemer med kompatibilitet, drift osv.
15
Hurtigveiledning
Fotografering av stillbilder
1.
Trykk på [r] (REC) for å skru på kameraet.
Påse at t vises på skjermen. Hvis ikke, se side 42.
Stillbilde-ikon
LCD-skjerm
Utløserknapp
[r] (REC)
2.
Pek kameraet mot
motivet.
Zoomknapp
Du kan zoome bildet,
hvis du ønsker.
z Televinkel
3.
Trykk utløserknappen halvveis
ned for å fokusere bildet.
Baklampe
w Vidvinkel
Fokusramme
Når riktig fokusavstand er
oppnådd, vil kameraet pipe,
driftslampen lyse grønt, og
fokusrammen bli grønn.
Trykk halvveis ned
Trykk lett
inntil knappen
stopper.
Når du trykker utløserknappen halvveis ned,
vil kameraet justere eksponering og fokus
automatisk for motivet du peker på i
øyeblikket. Mestring av hvor stort trykk som
kreves for å trykke utløserknappen halvveis
og fullstendig ned, er en viktig teknikk for å
oppnå best mulige bilder.
Bip, bip (bildet er fokusert.)
16
Hurtigveiledning
4.
Samtidig med at kameraet fortsatt holdes i ro, trykker du
utløserknappen helt ned.
Bildet har dermed blitt fotografert.
Trykk helt ned
Løs ut (bildet blir tatt opp.)
. Hvis bildet ikke kommer i fokus...
Hvis fokusrammen forblir rød og driftslampen blinker grønt, så betyr dette at bildet
ikke er i fokus (fordi motivet f.eks. er for nærme osv.). Rett kameraet mot motivet
igjen og forsøk å fokusere på nytt.
. Hvis motivet ikke befinner seg i midten av rammen...
“Fokuslås” (side 50) er navnet på en teknikk for fotografering av bilder hvor motivet
som du ønsker å fokusere på ikke befinner seg innenfor fokusrammen midt på
skjermen.
17
Hurtigveiledning
Riktige grep på kameraet
Bildene dine vil bli uskarpe hvis du beveger kameraet når utløserknappen blir trykket.
Når utløserknappen trykkes ned bør du passe på å holde kameraet som vist i
illustrasjonen under, hvor kameraet holdes i ro ved å presse armene godt inntil
sidene under fotograferingen.
Hold kameraet i ro, trykk utløserknappen forsiktig ned og pass på å unngå all
bevegelse så lenge lukkeren er åpen og i en kort stund etter at lukkeren er utløst.
Dette er spesielt viktig når det er sparsomt med tilgjengelig lys, noe som senker
lukkerhastigheten.
Horisontalt grep
Vertikalt grep
Hold kameraet slik at blitsen
befinner seg over linsen.
• Pass på at verken fingre eller
Blits
håndstropp dekker noen av områdene
som blir vist i illustrasjonen.
Frontlampe
• For å unngå at du slipper kameraet
Objektiv
ved et uhell, bør du feste
håndstroppen og sørge for at den er
Mikrofon
viklet rundt fingre eller håndledd under
bruk av kameraet.
Håndstropp
• Aldri sving kameraet rundt med
håndstroppen.
• Den medfølgende håndstroppen er kun tiltenkt for bruk med dette kameraet. Bruk
aldri stroppen for andre formål.
18
Hurtigveiledning
Gjennomsyn av stillbilder
Bruk følgende fremgangsmåte for å se gjennom stillbilder på kameraets LCD-skjerm.
• For informasjon om hvordan du avspiller video, se side 61.
1.
Trykk på [p] (PLAY) for å stille
kameraet i PLAY-modus.
• Dette vil vise frem et av stillbildene
som for tiden er lagret i minnet.
• Informasjon om det fremviste
[p](PLAY)
stillbildet blir også fremvist (side
123).
• Informasjonen kan fjernes slik at
utelukkende stillbildet blir vist (side 105).
• Du kan zoome inn på bildet ved å trykke på z-siden av zoomknappen (side
62). Når du tar opp stillbilder som er spesielt viktige, er det en god ide å zoome
inn på bildet rett etter opptak for å kontrollere at detaljene er slik du ønsker.
2.
Bruk [4] og [6] for å bla igjennom bildene.
• Hold hver av knappene nede for å bla igjennom hurtig.
[6]
[6]
[4]
[4]
19
Hurtigveiledning
Sletting av bilder
Hvis minnet blir fylt opp, kan du slette overflødige bilder slik at plass blir frigjort for
lagring av ytterligere bilder.
• Husk at sletting av en fil (bilde) ikke kan gjøres om senere.
• Sletting av stillbilder med lyd (side 68) sletter både stillbildet og lydfilen.
Sletting av en enkel fil
1.
Trykk på [p] (PLAY) for å stille kameraet i
PLAY-modus og trykk deretter på [2] (
).
2.
Bruk [4] og [6] til å bla igjennom filene helt
til du blir vist filen som du ønsker å slette.
3.
Bruk [8] og [2] til å velge “Slett” og trykk
deretter på [SET].
• Gjenta stegene 2 og 3 hvis du vil slette andre filer.
• Trykk på [MENU] når du er ferdig med å slette.
Sletting av samtlige filer
1.
Trykk på [p] (PLAY) for å stille kameraet i PLAY-modus og trykk
deretter på [2] (
).
2.
Bruk [8] og [2] til å velge “Slett alle filer” og trykk deretter på [SET].
3.
Bruk [8] og [2] til å velge “Ja” og trykk deretter på [SET] for å slette
samtlige filer.
Dette medfører at beskjeden “Finner ingen filer.” blir vist.
20
Hurtigveiledning
Forholdsregler ved fotografering av stillbilder
Operasjon
• Batteridekselet må aldri åpnes når baklampen blinker grønt. Åpning av dekselet
kan føre til feilaktig lagring av bildet du nettopp fotograferte, skade på andre bilder i
minnet, funksjonsfeil med kameraet osv.
• Hvis uønsket lys skinner direkte inn i linsen, kan du skygge for linsen med en hånd
når du tar et bilde.
LCD-skjermen ved fotografering av stillbilder
• Lyse motivforhold kan føre til at LCD-skjermens respons blir treg og resultere i
digital støy på LCD-skjermens bilde.
• LCD-skjermens fremstilling har som formål å behjelpe bildekomponeringen. Det
endelige bildet vil bli tatt opp med innstillingen som har blitt valgt for bildekvalitet
(side 57).
Fotografering innendørs med fluoriserende lys
• Flimring fra fluoriserende lys kan ha en negativ effekt på bilders lysstyrke og farge.
Autofokus begrensninger
• Enhver av de følgende forhold kan vanskeliggjøre riktig fokusering.
– Helfargete vegger eller andre motiv med lav kontrast
– Motiv i sterkt motlys
– Motiv ned svært skinnende overflater
– Persienner eller motiv som har repeterende horisontale mønstre
– Flere motiver i varierende avstand fra kameraet
– Motiv i mørke omgivelser
– Kamerarystelser under fotograferingen
– Motiv i hurtig bevegelse
– Motiv som ligger utenfor kameraets fokusrekkevidde
• Hvis tilfredsstillende fokusering ikke er mulig, kan du prøve å bruke fokuslåsen
(side 50) eller manuell fokus (side 48).
21
Hurtigveiledning
Hvordan skru kameraet på og av
Hvordan skru på kameraet
For å stille kameraet i REC-modus, trykk på [ON/OFF]
(Strøm) eller [r] (REC). For å stille kameraet i PLAYmodus, trykk på [p] (PLAY).
Baklampen vil lyse (grønt) en kort stund og kameraet vil skru
seg på. Hvis du stiller kameraet i REC-modus, vil objektivet
skyve seg ut fra kamerahuset.
• Pass på at ingen gjenstander hindrer eller kommer i
kontakt med objektivet når det skyver seg ut. Enhver
berøring av objektivet, slik at det hindres i å skyve seg ut,
medfører fare for funksjonsfeil.
• Hvis [p] (PLAY) trykkes når du er i REC-modus, vil
kameraet skifte til PLAY-modus. Objektivet vil trekke seg
inn ca. 10 sekunder etter modusskiftet.
• Dvalefunksjonen eller Autoskruav (sidene 101, 102) vil
skru av strømmen automatisk hvis ingen operasjoner
utføres i løpet av et forhåndsinnstilt tidsrom.
[ON/OFF] (Strøm)
Baklampe
[p]
(PLAY)
[r]
(REC)
Hvordan skru av kameraet
Trykk på [ON/OFF] (Strøm).
• Du kan konfigurere kameraet slik at det ikke skrur seg på når du trykker på [r]
(REC) eller [p] (PLAY). Du kan også konfigurere slik at kameraet skrur seg av
når du trykker på [r] (REC) eller [p] (PLAY) (side 102).
22
Hurtigveiledning
Stillbildeveiledning
Betjening av kontrollpanelet
Kontrollpanelet kan brukes til å konfigurere kameraets innstillinger.
1.
I REC-modus, trykk på [SET].
Dette vil velge ett av kontrollpanelets ikoner og vise dets innstillinger.
[8] [2] [4] [6]
Tilgjengelige innstillinger
1
2
3
4
5
6
7
8
9
[SET]
2.
Kontrollpanel
Bruk [8] og [2] til å velge innstillingen du ønsker å endre.
1Bildestørrelse/Kvalitet*
5ISO-sensitivitet (side 31)
6Hvitbalanse (side 31)
7EV-skift (side 33)
8easy-modus (side 34)
9Dato/tid (side 36)
(sidene 24, 57)
2Blits-modus (side 26)
3Ansiktsdeteksjon (side 28)
4Anti Shake (side 30)
* Bildekvaliteten kan ikke forandres med bruk av kontrollpanelet.
3.
Bruk [4] og [6] til å endre innstillingen.
4.
Hvis du ønsker å konfigurere andre innstillinger, repeterer du steg 2 og 3.
5.
Etter at alle innstillingene har blitt som du ønsker, trykker du på [SET].
Dette vil aktivere innstillingene og stille kameraet tilbake i REC-modus.
• Du kan konfigurere kameraet slik at visning av kontrollpanelet slås av når du
trykker på [SET] (side 96).
• Du kan også konfigurere andre innstillinger enn de som er oppført ovenfor (side
46).
• Kontrollpanelet kan ikke fremvises samtidig med at du foretar operasjoner med For
YouTube eller Stemmeopptak.
23
Stillbildeveiledning
Endring av bildestørrelsen (Størrelse)
. Piksler
Et digitalkamerabilde er en samling av små
bildepunkter eller “piksler”. Jo flere piksler det
forekommer i et bilde, desto mer detaljerikt vil
det være. Det vil imidlertid ofte være
tilstrekkelig med færre piksler når du f.eks.
bringer et bilde (i L-størrelse) til
utskriftsservice, legger bildevedlegg til e-post,
når du ser på bildet på en datamaskin osv.
Piksel
. Angående bildestørrelser
3072
1
2
2304
640
480
Størrelsen på et bilde indikerer hvor mange
piksler det består av, og angis i horisontale
pikslerxvertikale piksler.
1 7M (3072x2304) bildestørrelse =
Ca. 7 millioner piksler
2 VGA (640x480) bildestørrelse =
Ca. 300 000 piksler
Enhet: piksler
Tips for valg av bildestørrelse
Vær oppmerksom på at større bilder inneholder flere piksler, slik at de tar opp mer
plass i minnet.
Stort antall piksler
* Mer detaljerik, men tar opp mer plass i minnet. Egner seg best
når du planlegger å foreta store utskrifter (som f.eks. A3).
Lite antall piksler
* Mindre detaljerik, men tar opp mindre plass i minnet. Egner
seg best når du ønsker å sende bildevedlegg med e-post o.l.
• For informasjon om bildestørrelse, bildekvalitet og antall bilder som kan lagres, se
side 133.
• For informasjon om videostørrelse, se side 58.
• For informasjon om størrelseendring av stillbilder, se side 67.
24
Stillbildeveiledning
. Valg av bildestørrelse
1.
I REC-modus, trykk på [SET].
2.
Bruk [8] og [2] til å velge øverste valg i kontrollpanelet
(Bildestørrelse).
3.
Bruk [4] og [6] til å velge bildestørrelse og trykk deretter på [SET].
Bildestørrelse
(piksler)
Anbefalt
utskriftsstørrelse Beskrivelse
og anvendelse
9M
(3456x2592)
A3 utskrift
3:2
(3456x2304)
A3 utskrift
16:9
(3456x1944)
HDTV
7M
(3072x2304)
A3 utskrift
4M
(2304x1728)
A4 utskrift
2M
(1600x1200)
3.5"x5" utskrift
Egner seg best når kapasitet for flere bilder i
minnet er viktigere enn bildenes kvalitet.
VGA
(640x480)
e-post
Bildefilene vil være mindre, noe som gjør de
bedre egnet som bildevedlegg til e-post.
Bildene vil imidlertid bli mer grovkornede.
Detaljerik for bedre skarphet selv med bilder
klippet ut (side 68) av et opprinnelig bilde
Detaljerik
• Opprinnelige fabrikkinnstilling for bildestørrelse er 9M (9 millioner piksler).
• Valg av 3:2 (3456x2304 piksler) gjør bildeopptak med aspektforholdet 3:2, som
overensstemmer med standard aspektforhold (3:2) for utskriftspapir.
• Bokstavene “HDTV” står for “High Definition Television”. HDTV-skjermer har
aspektforholdet 16:9, som gjør de bredere enn det opprinnelige 4:3 som har vært
tidligere TV-skjermers ordinære aspektforhold. Dette kameraet kan gjøre opptak av
bilder som er kompatible med aspektforholdet for HDTV-skjermer.
• Vennligst betrakt de anbefalte utskriftsstørrelsene som kun veiledende (200 dpi
utskriftsoppløsning).
25
Stillbildeveiledning
Bruk av blits (Blits)
1.
I REC-modus, trykk på [2] (
2.
Bruk [4] og [6] til å velge ønsket
blitsinnstilling og trykk deretter på [SET].
).
Når menyvalget “R Panel” (side 96) er stilt på
“Av” (slik at kontrollpanelet er skjult), kan du
trykke på [2] (
) for å bla igjennom de
tilgjengelige blitsinnstillingene.
3.
Blits
[2] (
)
> Auto-blits
Blits avfyres automatisk i samsvar med
eksponeringsforholdene (mengde lys og lysstyrke).
? Blits av
Ingen avfyring av blits.
< Blits på
Blits avfyres alltid. Denne innstillingen kan brukes for å
lyse opp et motiv som normalt vil fremtre mørkt grunnet
dagslys eller motlys (dagslyssynkronisert blits).
¥ Røde-øyne
reduksjon
Blits vil avfyres automatisk. Denne type blits brukes til å
redusere sjansen for at personer i et motiv får røde øyne.
Trykk på utløserknappen for å fotografere.
2
N
< indikerer at blitsen vil
avfyres.
Baklampe
Blinker oransje så lenge blitsen lader seg opp for å
indikere at bildeopptak ikke er mulig.
• Du vil ikke kunne ta opp et nytt bilde med blits før
driftslampen slutter å blinke oransje, som indikerer at
blitsoppladingen er fullført.
26
Stillbildeveiledning
• Pass på at blitsen ikke tildekkes av fingre eller av håndstroppen.
• Ønsket effekt kan enkelte ganger ikke oppnås hvis motivet er for langt unna borte
eller for nærme.
• Tiden det tar for blitsen å lades opp avhenger av driftsforholdene (batteriets
tilstand, romtemperatur osv.). Med et fulladet batteri kan dette variere mellom et
par sekunder til 7 sekunder.
• Fotografering med blitsen skrudd av når det er sparsomt med tilgjengelig lys, vil
dette resulterer i en lengre lukkertid, noe som kan føre til uskarpe bilder grunnet
håndbevegelser. Under slike forhold bør du feste kameraet til et stativ e.l.
• Med røde øyne-reduksjon, vil blitsen avfyres automatisk i samsvar med
eksponeringen. Den vil ikke avfyres på steder hvor det finnes tilstrekkelig lys.
• Hvis det forekommer utendørs sollys, fluoriserende lys, eller andre lyskilder kan
dette føre til unormale farger i bildet.
• Velg blitsinnstillingen “Blits av” når du fotograferer på steder hvor fotografering med
blits ikke er tillatt.
• Omtrentlig blitsrekkevidde (ISO-sensitivitet: Auto)
Vidvinkel: 0,15 m til 2,8 m
Televinkel: 0,4 m til 1,5 m
* Verdiene ovenfor er avhengig av innstillingen for optisk zoom.
Røde-øyne reduksjon
Bruk av blitsen for nattfotografering eller i svakt belyste rom kan føre til at det oppstår
røde flekker i øynene på personene i bildet. Dette kommer av at lys fra blitsen
reflekteres fra netthinnen i øyet. Når røde øyne-reduksjon er valgt som blitsmodus,
fyrer kameraet av en forhåndsblits som gjør at iris lukker seg i øynene på personene i
bildet, noe som reduserer sjansene for røde øyne.
Merk deg følgende viktige punkter ved bruk av røde øyne-reduksjon.
• Røde øyne-reduksjon vil ikke virke dersom personene i bildet unnlater å se direkte
mot kameraet (blitsen).
• Røde øyne-reduksjon vil muligvis virke lite effektivt hvis personene i motivet
befinner seg langt unna kameraet.
Andre nyttige blitsegenskaper
• Korrigering av blitsstyrken (side 60)
B
27
Stillbildeveiledning
Bruk av ansiktsdeteksjon (Ansiktsdetekt.)
Funksjonen for ansiktsdeteksjon tilpasser fokus og lysstyrke til ansiktene i bildet.
1.
I REC-modus, trykk på [SET].
2.
Bruk [8] og [2] til å velge det tredje valget fra toppen i kontrollpanelet
(Ansiktsdetekt.).
3.
Bruk [4] og [6] til å velge “G Ansiktsdeteksjon: På” og trykk deretter
på [SET].
4.
Pek kameraet mot motivet.
Kameraet vil finne ansiktene i motivet og plassere
en ramme rundt hvert ansikt.
5.
Trykk utløserknappen halvveis ned.
Kameraet vil fokusere og rammene rundt ansiktene
det fokuseres på vil bli grønne.
6.
Trykk utløserknappen helt ned.
. Prioritet mellom deteksjonshastigheten og antallet ansikter
1.
I REC-modus, trykk på [SET].
2.
Bruk [8] og [2] til å velge det tredje valget fra toppen i kontrollpanelet
(Ansiktsdetekt.).
3.
Bruk [4] og 6] til å velge “L Prioritet” og trykk deretter på [SET].
4.
Bruk [8] og [2] til å velge ønsket innstilling og trykk deretter på [SET].
Hastighet
Reduserer deteksjonstiden til et minimum og begrenser antallet
ansikter som kan detekteres på samme tid til fem.
Antall
Tillater detektering av maksimum fem til ti ansikter. Med denne
innstillingen vil kameraet detektere ansikter i bildet som er mindre
og befinner seg i større avstand fra kameraet.
28
Stillbildeveiledning
Tips for hvordan oppnå best resultat med ansiktsdeteksjon
• Kameraet vil foreta senterfokusering hvis det ikke detekterer et ansikt.
• Sørg alltid for at Autofokus (AF) er valgt som fokuseringsmodus når du fotograferer
med ansiktsdeteksjon.
• Ansiktsdeteksjon kan ta litt lengre tid når du holder kameraet på høykant.
• Detektering av følgende type ansikt støttes ikke.
– Et ansikt som er delvis dekket av hår, solbriller, en hatt osv.
– Et ansikt i profil eller som er i vinkel
– Et ansikt som veldig langt unna og lite, eller veldig nærme og stort
– Et ansikt i et område som er veldig mørkt
– Kjæledyr eller andre ikke-menneskelige motiv.
• Ansiktsdeteksjon kan ikke brukes i kombinasjon med følgende funksjoner.
– Visse BEST SHOT-motiver (Video, For YouTube, Stemmeopptak)
• Følgende funksjoner er utkoblet når det fotograferes med ansiktsdeteksjon.
– Multi AF
29
Stillbildeveiledning
Reduser effekten av kamera og motivbevegelse (Anti Shake)
Du kan skru på kameraets Anti Shake-funksjon for å redusere uskarphet i bildet som
oppstår pga. motivbevegelser eller kamerabevegelser når det filmes video med
televinkel av motiver i bevegelse, når motiver i hurtig bevegelse fotograferes eller når
det fotograferes under svake lysforhold.
1.
I REC-modus, trykk på [SET].
2.
Bruk [8] og [2] til å velge det fjerde valget fra toppen i kontrollpanelet
(Anti Shake).
3.
Bruk [4] og [6] til å velge ønsket innstilling og trykk deretter på [SET].
Auto
Minimaliserer effekten av både hånd og motivbevegelser
Av
Skrur av alle innstillinger for Anti Shake
• ISO-sensitivitet, blenderåpning og lukkerhastighet vises ikke på LCD-skjermen når
du trykker utløserknappen halvveis ned, når “Auto” er valgt for Anti Shake. Disse
verdiene vil imidlertid bli vist en kort stund i prøvebildet som vises rett etter at du
har fotografert et stillbilde.
• Hvis blitsen avfyres vil Anti Shake-ikonet S forbli på skjermen selv om Anti
Shake-funksjonen ikke er virksom under fotografering med blits.
• Fotografering med Anti Shake kan medføre at bildet virker noe mer grovkornet enn
normalt og kan føre til en liten reduksjon av bildeoppløsningen.
• Anti Shake kan ikke alltid fjerne alle uønskede effekter pga. kamera eller
motivbevegelser hvis bevegelsene er kraftige.
• Anti Shake blir deaktivert under opptak av video.
30
Stillbildeveiledning
Spesifisering av ISO-sensitivitet (ISO)
ISO-sensitivitet er en verdi som utrykker sensitivitet for lys.
1.
I REC-modus, trykk på [SET].
2.
Bruk [8] og [2] til å velge det femte valget fra toppen i kontrollpanelet
(ISO-sensivitet).
3.
Bruk [4] og [6] til å velge ønsket innstilling og trykk deretter på [SET].
AUTO
Justerer sensitiviteten automatisk i henhold til forholdene
ISO 64
Lavere
sensitivitet
ISO 100
Langsommere
lukkerhastighet
Mindre støy
Rask lukkerhastighet (Stilles
for fotografering på steder
med lav belysning)
Noe
grovkornethet
(økt digital støy)
ISO 200
ISO 400
ISO 800
Høyere
ISO 1600 sensitivitet
• “AUTO” ISO-sensitivitet brukes alltid for video, uavhengig gjeldende innstilling
av ISO-sensitivitet.
Justering av hvitbalanse (Hvitbalanse)
Du kan justere hvitbalansen slik at den overensstemmer med den aktuelle lyskilden
og dermed unngå det blåe skjæret som oppstår når du fotograferer innendørs, når
det er overskyet eller det grønne skjæret som oppstår med fluoriserende lys.
1.
I REC-modus, trykk på [SET].
2.
Bruk [8] og [2] til å velge det sjette valget fra toppen i kontrollpanelet
(Hvitbalanse).
31
Stillbildeveiledning
3.
Bruk [4] og [6] til å velge ønsket fotograferingsforhold og trykk
deretter på [SET].
‡ Auto HB
Konfigurerer kameraet slik at hvitbalansen justeres
automatisk
¤ Dagslys
For fotografering utendørs på en klar dag
' Overskyet
For fotografering utendørs på en overskyet dag, i skygge
etc.
“ Skygge
For fotografering på en klar dag i skyggen av trær eller
bygninger
† Hvitt
dagslysfarget
lysstoffør
For fotografering under hvitt eller dagslysfarget
fluoriserende lys
–
Dagslysfarget
lysstoffør
For fotografering under dagslysfarget fluoriserende lys
« Lyspærelys
For fotografering under lyspærelys
· Manuell HB
For manuell konfigurering av kameraet for tilpasning til en
bestemt lyskilde.
Blankt hvitt papir
1Velg “· Manuell HB”.
2I lysforholdene som vil gjelde under
fotografering, pek kameraet på et
blankt hvitt papirark så det fyller hele
LCD-skjermen og trykk så
utløserknappen.
3Trykk på [SET].
Hvitbalanseinnstillingen vil bli bevart selv om du skrur av
kameraet.
• Når “‡ Auto HB” er valgte den valgte innstillingen for hvitbalanse, vil
kameraet automatisk bestemme motivets hvitnivå. Enkelte motivfarger og
lyskilder kan skape problemer når kameraet prøver å bestemme hvitnivået,
noe som gjør justeringen av hvitbalanse umulig. Hvis dette skjer må du velge
hvitbalanseinnstillingen som best overensstemmer med forholdene (Dagslys,
Overskyet osv.)
32
Stillbildeveiledning
Korrigering av bildelysstyrke (EV-skift)
Du kan justere et bildes eksponeringsverdi (EV-verdi) manuelt før du tar bildet.
• Eksponeringskompensasjon: –2,0 EV til +2,0 EV
• Enhet: 1/3EV
1.
I REC-modus, trykk på [SET].
2.
Bruk [8] og [2] til å velge det tredje valget nedenfra i kontrollpanelet
(EV-skift).
3.
Bruk [4] og [6] for å justere eksponeringskompensasjon-verdien.
[6]: Hever EV-verdien. En høyere EV-verdi
er best egnet for motiv med lyse farger
og for motiv i motlys.
[4]: Senker EV-verdien. En lavere EV-verdi
er best egnet for motiv med mørke
farger og for fotografering utendørs på
klare dager.
For å annullere eksponeringskompensasjon, juster
verdien inntil den er 0,0.
4.
Trykk på [SET].
Dette gjelder kun for eksponeringskompensasjonverdien. Verdien for eksponeringskompensasjon
som stilles inn, gjelder helt til du forandrer den.
Eksponeringskompensasjonverdi
• Når du fotograferer under veldig mørke eller veldig lyse forhold, kan det være
vanskelig å oppnå tilfredsstillende resultat selv etter å ha utført
eksponeringskompensasjon.
33
Stillbildeveiledning
Bruk av easy-modus
Med easy-modus kan kameraets innstillinger foretas på en mye enklere måte. Denne
modus anbefales for brukere som er mindre erfarne med digital fotografering.
1.
I REC-modus, trykk på [SET].
2.
Bruk [8] og [2] til å velge det andre valget nedenfra i kontrollpanelet
(easy-modus).
3.
Bruk [4] og [6] til å velge “| På” og trykk deretter på [SET].
Kameraet er heretter stilt i easy-modus.
4.
Fokuser bildet.
Trykk utløserknappen halvveis når fokusrammen er på linje med motivet.
5.
Fotografer bildet.
Trykk utløserknappen helt ned når bildet har blitt fokusert.
Bildet har dermed blitt fotografert.
. Bruk av easy-meny
Easy-menyen inneholder blits, selvutløser og bildestørrelseinnstillinger i tillegg til
funksjonen for forlating av easy-modus.
Når kameraet er i easy-modus vil alle andre innstillinger i REC-menyen (side 124) og
Kvalitet-menyen (side 125) (med unntak av blits, selvutløser, bildestørrelse og easymodus), være forhåndsinnnstilt til sine optimale verdier. Innstillinger du eventuelt
foretar under disse menyene, vil ikke tas i bruk når kameraet er stilt i easy-modus.
• Hvis du ønsker å bruke Oppsett-menyen (side 125), må du først forlate easymodus. For å gjøre dette må du velge “easy-modus” i steg 2 i følgende prosedyre
og deretter velge l i steg 3. Etter dette kan du bruke Oppsett-menyen på vanlig
måte.
1.
Trykk på [MENU].
easy-menyen vil fremvises med større tekst enn hva
som er standard.
2.
Bruk [8] og [2] til å velge ønsket
menyelement og trykk deretter på [SET].
34
Stillbildeveiledning
3.
Bruk [8] og [2] til å velge ønsket innstilling og trykk deretter på [SET].
Menyelement:
Tilgjengelige innstillinger:
Blits
> (Autoblits)* / < (Blits på) / ? (Blits av)
Selvutløser
• (10-sekunders selvutløser) / l*
Bildestørrelse
:* / $ / !
easy-modus
k / l*
Forlat meny
Forlat easy-meny
• En stjerne (*) indikerer nullstilling til standarsinnstillingene.
• Se følgende for detaljer.
– Blits (side 26)
– Selvutløser (side 52)
– Bildestørrelse (side 24)
• Følgende innstillinger kan velges med “easy-modus”
For å foreta dette:
Velger du denne
innstillingen:
Forbli i easy-modus uten å skifte til en annen opptakstype
k
Skifte fra easy-modus til en standard opptakstype
l
• Hjelpetekst vil dukke opp på skjermen og gi en kort forklaring av hver
innstilling.
35
Stillbildeveiledning
Endring av kontrollpanelets format for dato og klokkeslett
1.
I REC-modus, trykk på [SET].
2.
Bruk [8] og [2] til å velge nederste valg i kontrollpanelet
(Dato/klokkeslett).
Bruk [4] og [6] til å velge dato eller klokkeslett.
• Du kan velge mellom to fremstillingsmåter av dato (side 100): Måned/Dag eller
Dag/Måned.
• Klokkeslettet blir vist med 24-timers format.
Fotografering med zoom
Kameraet ditt er utstyrt med 3X optisk zoom (som endrer linsens brennvidde), som
kan brukes i kombinasjon med digital zoom (som digitalt behandler senterdelen av
bildet for å forstørre det) for total zoomkapasitet på 3X – 45,2X. forringelsespunkt
avhenger av bildestørrelsen (side 38).
1.
I REC-modus, trykk på zoomknappen for zoome.
Zoomknapp
z Televinkel
w Vidvinkel
z (Televinkel) : Forstørrer motivet og forminsker rekkevidden.
w (Vidvinkel) : Reduserer størrelsen til motivet og utvider rekkevidden.
2.
Trykk utløserknappen for å fotografere bildet.
• Digital zoom blir utkoblet når datotrykk (side 99) er skrudd på.
36
Stillbildeveiledning
• Jo høyere digital zoomfaktor, desto mer grovkornet blir bildet som tas opp. Vær
oppmerksom på at kameraet også har en funksjon som lar deg gjøre opptak med
digital zoom uten forringelse av bildet (side 38).
• Bruk av stativ anbefales når du fotograferer med televinkel for å unngå at bildet blir
uskarpt grunnet kamerabevegelser.
• Objektivets blenderåpning vil skifte under utføring av zoomoperasjoner.
• Digital zoom er kun tilgjengelig ved videoopptak. Du kan justere innstillingen for
optisk zoom, før du trykker utløserknappen for å starte videoopptak.
Overgangspunktet mellom optisk og digital zoom
Hvis du holder z-siden (Televinkel) av zoomknappen nedtrykt, vil zoomingen
stanse når den optiske zoomfaktoren har nådd sitt maksimum. Hvis du slipper
zoomknappen midlertidig for så å holde z-siden (Televinkel) nedtrykt igjen, vil
kameraet skifte til digital zoom, som gjør at du kan oppnå en enda høyere
zoomfaktor.
• Under bruk av zoom vil en zoomgraf på LCD-skjermen vise aktuell zoominnstilling.
Bildeforringelse-indikator
Fokusrekkevidde
(Vises for autofokus, makrofokus, manuell fokus)
Zoomgraf
Område med uforringet kvalitet
1X
Område med forringet kvalitet
3X til 16X
Optisk/Digitalt overgangspunkt
* 3X optisk zoompunkt
12X til 45,2X
Zoompeker (indikerer gjeldende zoom.)
Bildeforringelse
37
Stillbildeveiledning
• Bildets forringelsespunkt avhenger
av bildestørrelsen (side 24). Jo
mindre bildestørrelse, desto høyere
zoomfaktor kan du bruke før du når
bildets forringelsespunkt.
• Selv om bruk digital zoom generelt
fører til forringelse av bildekvaliteten,
kan bildeforringelse med noe
zooming til en viss grad unngås med
bildestørrelser på “7M” og mindre.
Området du kan bruke digital zoom
på uten bildeforringelse, blir indikert
på skjermen. Bildets
forringelsespunkt avhenger av
bildestørrelsen.
Bildestørrelse
Maksimal
zoomfaktor
Uforringet
zoomgrense
9M
12X
3X
38
3:2
12X
3X
16:9
12X
3X
7M
13,5X
3,4X
4M
17,9X
4,5X
2M
25,6X
6,5X
VGA
45,2X
16X
Stillbildeveiledning
Opptak av video og lyd
Opptak av video
1.
Konfigurer kvalitetetsinnstillingene for video (side 58).
Maksimal opptagbar lengde for en video vil være avhengig av valgte
kvalitetsinnstilling.
2.
I REC-modus, trykk på [BS].
3.
Bruk [8], [2], [4] og [6] til å velge »motivet (Video) og trykk deretter på [SET].
Gjenværende opptakstid
Dette fører til at » fremvises på LCD-skjermen.
4. Trykk ned utløserknappen.
Opptaket vil starte og Y vises på LCD-skjermen.
Videoopptakene tar opp lyd i mono.
5.
Trykk ned utløserknappen på nytt for å
stoppe lydopptaket.
Opptakstid
• Hver video kan ha en lengde på inntil 10 minutter.
Videoopptakene vil stanse automatisk etter 10 minutters opptak. Videopptak vil
også stanse automatisk dersom minnet fylles opp før du stanser opptaket ved
å trykke på utløserknappen.
• Lang tids sammenhengende bruk av kameraet for videoopptak, kan føre til at
kameraet vil føles noe varmt. Dette er normalt og er ikke et tegn på funksjonsfeil.
• Kameraet tar også opp lyd. Merk deg følgende punkter ved filming av video.
– Pass på at mikrofonen ikke blokkeres av fingre etc.
– Gode opptaksresultat er ikke mulig når kameraet befinner seg
for langt unna motivet du ønsker å ta opp.
– Bruk av kameraets knapper samtidig med at du filmer, kan føre
til at knappestøy kommer med på lyden.
• Fotografering av veldig lyse motiv, kan føre til at det oppstår en
Mikrofon
vertikal strek i LCD-skjermens bilde. Dette indikerer ikke
funksjonsfeil. Streken vil ikke bli tatt opp i et stillbilde, men vil bli
filmet når du tar opp video.
• Enkelte typer minnekort bruker lenger tid på å lagre data, noe som kan føre til at
visse deler av videofilmen droppes. Dette fenomenet vil indikeres med at » og Y
blinker på LCD-skjermen. Av denne grunn, anbefales det å bruke et minnekort med
en maks overføringshastighet på minst 10MB per sekund.
39
Opptak av video og lyd
• Kun den digitale zoomen kan brukes for zooming under opptak av video. Ettersom
optisk zooming ikke er mulig under et videoopptak, bør du foreta nødvendig
zooming før du trykker på utløserknappen for å starte opptaket.
• Effekten av kamerabevegelser i et bilde vil virke mer fremtredende når du filmer
nærbilder eller med en høy zoomfaktor. Av denne grunn bør du bruke et stativ
under slike omstendigheter.
Opptak av kun lyd (Stemmeopptak)
Stemmeopptak lar deg ta opp kun lyd, uten stillbilde eller video. Du kan ta opp i alt 55
minutter og 35 sekunder med stemmeopptak med bruk av kameraets innebygde
minne.
1.
I REC-modus, trykk på [BS].
2.
Bruk [8], [2], [4], og [6] til å velge ` (Stemmeopptak) og trykk
deretter på [SET].
Dette fører til at ` fremvises på LCD-skjermen.
3.
Trykk utløserknappen for å starte opptak.
Opptakstid
• Baklampen blinker grønt mens opptaket pågår.
• Trykking av [SET] under opptak vil legge inn et
“bokmerke” i opptaket. Under senere avspillinger,
har du mulighet til å hoppe til “bokmerkene” i
opptaket.
4.
Trykk utløserknappen på nytt for å stoppe
lydopptaket.
• Gjenta stegene 3 og 4 hvis du ønsker å foreta
andre lydopptak.
• For å skru av Stemmeopptak, trykk på [BS] og
velg deretter t (Auto).
Gjenværende opptakstid
• Du kan bruke [8] (DISP) under lydopptak til å veksle mellom å skru LCD-skjermen
av og på.
• Hvis LCD-skjermens innhold skrus av vil valg av “Stemmeopptak” føre til at LCDskjermen skrur seg av umiddelbart (side 105).
40
Opptak av video og lyd
Angående lyddata
• Audiofiler kan avspilles på en datamaskin med enten Windows Media Player eller
QuickTime (sidene 84, 92)
– Lyddata: WAVE/IMA-ADPCM (WAV-filendelse)
– Lydfilstørrelse: Ca.165 KB (ca. 30 sekunders opptak med 5,5 KB per sekund)
Avspilling av et lydopptak
1.
I PLAY-modus, bruk [4] og [6] til å fremvise
stemmeopptaksfilen du ønsker å avspille.
For stemmeopptaksfiler vil ` vises i istedenfor et
bilde.
2.
Trykk på [SET] for å starte avspilling.
Avspillingskontrollene for stemmeopptak
Spole fort fremover eller fort
bakover.
[4] [6]
Avspill/pause
[SET]
Hopp til bokmerke
Gjør pause i avspillingen og trykk på [4] eller
[6] for å hoppe til neste bokmerke og trykk
deretter på [SET] for å gjenoppta avspillingen.
Justering av lydnivå
Trykk på [2] og trykk deretter på [8] [2]
LCD-skjerm på/av
[8] (DISP)
Avslutt opptak
[MENU]
41
Opptak av video og lyd
Bruk av BEST SHOT
Hva er BEST SHOT?
BEST SHOT tillater deg å velge blant en samling med bildeeksempler som
representerer en rekke forskjellige fotograferingsforhold. Når det blir nødvendig å
endre kameraets innstillinger, kan du ganske enkelt finne motivet som best
overensstemmer med bildet du ønsker å oppnå, hvorpå kameraet foretar de
nødvendige innstillingene automatisk. Dette reduserer muligheten av mislykkede
bilder pga. uegnede innstillinger for eksponering og lukkerhastighet.
Noen eksempelmotiver
Portrett
Landskap
Nattmotiv
Nattmotiv med
portrett
Fotografering av et bilde med BEST SHOT
1.
I REC-modus, trykk på [BS].
Dette vil fremvise en meny med BEST SHOTmotivene.
• Det innledende standardvalget er t (Auto).
2.
Motiv valgt i øyeblikket
(med ramme)
Bruk [8], [2], [4] og [6] til å flytte
rammen over til motivet du ønsker å velge.
• Motivmenyen består av flere sider. Bruk [8] og
[2] for å bla igjennom menysidene.
Motivnavn
• Det finnes informasjon tilgjengelig om motivet
som til enhver tid er valgt. Se side 44 for
Motivnummer
detaljer.
• For å returnere til vanlige stillbildeopptak,
velger du Motiv 1 t (Auto). Et trykk på
[MENU] når skjermbildet for motivvalg eller motivbeskrivelsen vises på LCDskjermen, gjør at rammemarkøren hopper direkte til t (Auto).
42
Bruk av BEST SHOT
3.
Trykk på [SET] for å konfigurere kameraet med innstillingene for
motivet som er valgt i øyeblikket.
Dette vil stille kameraet tilbake i REC-modus
• Innstillingene for motivet du har valgt gjelder inntil du velger et annet motiv.
• For å velge et annet BEST SHOT-motiv, repeter fremgangsmåten ovenfor fra
steg 1.
4.
Trykk ned utløserknappen.
• BEST SHOT-motivet YouTube vil stille inn kameraet for opptak av videoer som er
optimalisert for å lastes opp til YouTube. Video tatt opp med YouTube-motivet
lagres i en spesiell folder slik at det er enkelt å finne for opplasting (side 94).
Maksimal opptakstid når YouTube-motivet er valgt, er 2 minutter.
43
Bruk av BEST SHOT
. Bruk av motivinfo-skjermen
Hvis du vil vite mer om et motiv, kan du velge du det med
rammemarkøren i skjermen for motivvalg og deretter
trykke på zoomknappen.
• For å returnere til motivvalgsskjermen, trykker du på
zoomknappen en gang til.
• Bruk [4] og [6] for å bla igjennom motivvalgene.
• Trykk på [SET] for å konfigurere kameraet med
innstillingene for motivet som er valgt i øyeblikket. For
å returnere til motivinfo-skjermen for nåværende
valgte BEST SHOT-motiv, trykker du på [BS].
44
Bruk av BEST SHOT
. Forholdsregler for BEST SHOT
• Valg av motivene Nattmotiv eller Fyrverkeri vil føre til en langsommere innstilling
for lukkerhastigheten. Ettersom en langsom lukkerhastighet øker sannsynligheten
for digital støy i et bilde, vil kameraet automatisk foreta en digital
støyreduksjonsprosess når en av disse motivene blir valgt. Dette innebærer at det
vil ta litt lengre tid å lagre bildet som indikeres med at baklampen blinker grønt. Ikke
utfør noen operasjoner med knappene i løpet av denne tiden. Det er også en god
ide å bruke et stativ for å unngå uskarphet pga. kamerabevegelser når det
fotograferes med lave lukkerhastigheter.
• Kameraet ditt innehar prøvemotiver som optimaliserer innstillingene for
fotografering av bilder for auksjonshjemmesider. Avhengig av kameramodellen vil
prøvemotivene ha navnene “For eBay” eller “Auksjon” Bildene du tar opp med
prøvemotivet for auksjonshjemmesider, vil bli lagret i en spesiell mappe slik at de
enkelt kan finnes igjen på datamaskinen (side 94).
• Høyere sensitivitet
– Innstillingen for høy sensitivitet vil bli deaktivert når kameraet fyrer av blits.
– Høy sensitivitet vil muligvis ikke frembringe ønsket resultat under mørke
lysforhold.
– Når du fotograferer med lave lukkerhastigheter bør du bruke et stativ for å unngå
uskarphet pga. håndbevegelser.
– Kameraet vil noen ganger foreta automatisk støyreduksjon for å redusere digital
støy i bilder som blir tatt opp under visse lysforhold. Denne operasjonen gjør at
kameraet bruker lenger tid enn normalt på å lagre bildet og bli klar for neste
opptak.
• Eksempelmotivene i BEST SHOT ble ikke fotografert med dette kameraet.
• Bilder fotografert med bruk av BEST SHOT-motiver, vil muligvis ikke leve opp til
forventet resultat avhengig av fotograferingsforholdene og andre faktorer.
• Du kan forandre kamerainnstillingene som ble utført når du valgte et BEST SHOTmotiv. Merk deg at BEST SHOT-inntillingene tilbakestilles til fabrikkinnstillingene
når du velger et annet BEST SHOT-motiv eller skrur av kameraet.
45
Bruk av BEST SHOT
Avanserte innstillinger
Menyoperasjonene som følger er alt du trenger å konfigurere kameraets forskjellige
innstillinger.
• Du kan også bruke kontrollpanelet (side 23) for å konfigurere noen av innstillingene
som vises på skjermmenyen. Sidene det henvises til i dette avsnittet gir deg
informasjon om konfigurering av innstillingene med bruk av kontrollpanelet.
Bruk av LCD-skjermens menyer
. Eksempler på betjeningsmåter av menyskjermen
Trykk på [MENU] for å fremvise skjermmenyen.
• Menyenes innhold er forskjellige i REC-modus og PLAY-modus.
Eksempel: REC-modusmeny
[MENU]
Skjermmenyens navigeringsknapper
[4] [6]
Velger en kategori. [6] brukes også til å fremvise de tilgjengelige
valgene for en innstilling.
[8] [2] Velger en innstilling.
[SET]
Gjør valgt innstilling gjeldende.
[MENU] Forlater menyskjermen.
1.
I REC-modus, trykk på [MENU].
Dette fremviser menyskjermen.
2.
Bruk [4] og [6] til å velge menyen som inneholder kategorien du
ønsker å konfigurere.
46
Avanserte innstillinger
3.
Bruk [8] og [2] til å velge ønsket punkt i
menyen og trykk deretter på [6].
4.
Eksempel:
Når “Fokus” er valgte
kategori under “REC”
Bruk [8] og [2] til å endre innstillingen.
Kategorier
5.
Etter at innstillingene er som du ønsker,
trykk [SET].
• Trykk på [4] for å velge innstillingen og gå
tilbake til menyen.
• For å konfigurere innstillingene under en annen
kategori etter et trykk på [4] for å føres tilbake
til menyen, bruker du [8] til å flytte
uthevingsfeltet opp til kategorinivået og deretter
[4] og [6] til å velge ønsket kategori.
Innstillinger
. Menyoperasjoner i denne brukerveiledningen
Menyoperasjonene fremstilles i denne brukerveiledningen som vist nedenfor.
Følgende operasjon er identisk med beskrivelsen under “Eksempler på
betjeningsmåter av menyskjermen” på side 46.
Bruk [4] og [6] til å velge kategorien “REC”.
Prosedyre
[r] (REC) * [MENU] * REC-meny * Fokus
Trykk på
[r] (REC).
Bruk [8] og [2] til å velge “Fokus”
trykk deretter på [6].
Trykk på
[MENU].
47
Avanserte innstillinger
REC-modus innstillinger (REC)
Valg av fokus-modus (Fokus)
Prosedyre
[r] (REC) * [MENU] * REC-meny * Fokus
Innstillinger
Type
fotografering
Fokusmodus
Stillbilde
Video
*2
Q
Autofokus
Generelle
opptak
Automatisk
´ Makro
Nærbilder
Automatisk
E Panfokus
Fotografering
med relativt
vidt
fokusområde
)
Uendelig
Landskap og
andre motiver
som ligger
langt unna
Når du ønsker
W Manuell
å fokusere
fokus
manuelt
*1
*2
*3
*4
Fast
fokusavstand
Omtrentlig
fokusrekkevidde*1
Stillbilde
Video
Ca. 40 cm til 9
(uendelig)
Ca. 15 cm til 50 cm
Fast
fokusavFast avstand *3, *4
stand
*2
Fast
avstand
*3, *5
Låst
Uendelig
Manuell
Ca. 15 cm til 9 (uendelig)*3
Fokusrekkevidde betyr avstanden fra linsens overflate.
Under opptak av video vil autofokusfunksjonen være deaktivert.
Verdiene ovenfor er avhengig av innstillingen for optisk zoom.
Avstanden avhenger av fotograferingsforholdene og fremtrer på LCD-skjermen når
avløserknappen trykkes halvveis ned.
48
Avanserte innstillinger
*5
(m)
Normal
Makro
Zoomtrinn
Nærbilder
Televinkel
Senteravstand
Z1 (Vid)
Ca. 2,0
9
0,40
2
Ca. 2,7
9
0,40
3
Ca. 4,0
9
0,40
4
Ca. 5,0
9
0,40
5
Ca. 5,6
9
0,40
6
Ca. 7,3
9
0,40
7 (Tele)
Ca. 8,0
9
0,40
• Verdiene ovenfor skal kun betraktes som en veiledning.
Med videoopptak med makro vil fokusrekkevidden ligge noen centimeter innenfor
senteravstanden.
Fokusering med manuell fokus
1.
Komponer bildet på LCD-skjermen slik at
motivet du ønsker å fokusere på er innenfor
den gule rammen.
2.
Betrakt bildet på LCD-skjermen og bruk [4]
og [6] til å justere fokus.
• På dette stadiet vil bildet som er innefor rammen
Gul ramme
forstørres og fylle opp LCD-skjermen for å
behjelpe fokuseringen. Hvis du unnlater å foreta
noen operasjoner i løpet av to sekunder når det
forstørrede bildet vises, vil skjermen fra steg 1 gjenopprettes.
49
Avanserte innstillinger
• Autofokus kan kun brukes under fotografering av stillbilder.
• Når du utfører en optisk zoomoperasjon under fotografering med autofokus,
makrofokus eller manuell fokus, vil en verdi på LCD-skjermen indikere
fokusrekkevidden, som vist nedenfor.
Eksempel: oo cm til 9
* oo er den aktuelle verdien for fokusrekkevidde.
• Funksjonene som har blitt tildelt knappene [4] og [6] i “V/R-knapp” (side 54), vil
være deaktivert når Manuell fokus er valgte fokusmodus.
Bruk av fokuslås
“Fokuslås” er navnet på teknikken som brukes når en ønsker å fotografere et bilde
hvor motivet som skal fokuseres ikke ligger innenfor fokusrammen midt på skjermen.
• For å bruke fokuslåsen, velg “U Punkt” som autofokusområde (side 53).
1.
Plasser LCD-skjermens fokusramme over
motivet du ønsker å fokusere på og trykk
deretter utløserknappen halvveis ned.
2.
Hold utløserknappen halvveis nedtrykt (dette
låser fokusinnstillingen), flytt kameraet over
til ønsket motiv og komponer bildet.
3.
Når du er klar for å fotografere bildet, trykker
du utløserknappen helt ned.
Motiv det skal fokuseres på
Fokusramme
• Fokuslås medfører også at eksponering (AE) blir låst.
50
Avanserte innstillinger
Bruk av kontinuerlig utløser (Kontinuerlig)
Prosedyre
[r] (REC) * [MENU] * REC-meny * Kontinuerlig
Når funksjonen for kontinuerlige utløser er skrudd på, vil bilder tas opp fortløpende
helt til minnet blir fylt opp så lenge utløserknappen holdes nedtrykt.
Fotograferingen vil stanse når du slipper utløserknappen.
• Med kontinuerlig utløser, vil eksponering og fokus for første bilde også tillegges alle
etterfølgende bilder.
• Kontinuerlig utløser kan ikke brukes i kombinasjon med følgende funksjoner.
Visse BEST SHOT-motiver (Video, For YouTube, Stemmeopptak)
• Ved bruk av kontinuerlig utløser må du holde kameraet i ro inntil alle opptak er
fullført.
• Den kontinuerlige utløserens hastighet er avhengig av gjeldende bildestørrelse og
bildekvalitetsinnstillinger.
• Kontinuerlig utløsers hastighet avhenger av typen minnekort som brukes og hvor
mye tilgjengelig plass det finnes i minnet for lagring. Når det fotograferes til
innebygd minne, vil kontinuerlige utløser-opptak forløpe langsommere.
• Du kan ikke bruke selvutløseren i kombinasjon med kontinuerlig utløser.
51
Avanserte innstillinger
Bruk av selvutløseren (Selfutløser)
Prosedyre
[r] (REC) * [MENU] * REC-meny * Selvutløser
Med selvutløseren vil et trykk på utløserknappen starte en nedtelling. Lukkeren blir
utløst og bildet blir fotografert etter et fastsatt tidsrom.
„ 10 sek
10-sekunders selvutløser
‚ 2 sek
2-sekunders selvutløser
• Ved fotografering under forhold som senker lukkerhastigheten, kan
du bruke denne innstillingen til å forhindre uskarphet grunnet
håndbevegelser.
Fotograferer tre bilder: Ett bilde 10 sekunder etter at utløserknappen
har blitt trykket ned og de neste to bildene så snart kameraet er klart
” X3
etter å ha fotografert foregående bilde. Tiden det tar for kameraet å
(Trippel
bli klar for fotografering av neste bilde, avhenger av innstillingene for
selvutløser)
bildestørrelse og kvalitet, hvorvidt et minnekort er installert i
kameraet og de omgivende forholdene under lading av blitsen.
Av
Skrur av selvutløseren
• Frontlampen vil blinke når selvutløserens nedtelling pågår.
• Du kan avbryte en pågående selvutløser-nedtelling ved å trykke
på [SET].
Frontlampe
• Selvutløseren kan ikke brukes sammen med følgende funksjoner.
Kontinuerlig utløser, visse BEST SHOT-motiver (Stemmeopptak)
• Trippel selvutløser kan ikke brukes sammen med følgende funksjoner.
Visse BEST SHOT-motiver (Video, For YouTube)
52
Avanserte innstillinger
Fotografering med ansiktsgjenkjenning (Ansiktsdetekt.)
Prosedyre
[r] (REC) * [MENU] * REC-meny * Ansiktsdetekt.
For detaljer, se Betjening av kontrollpanelet på side 28.
Reduser effekten av kamera og motivbevegelse (Anti Shake)
Prosedyre
[r] (REC) * [MENU] * REC-meny * Anti Shake
For detaljer, se Betjening av kontrollpanelet på side 30.
Spesifisering av autofokusområde (AF-område)
Prosedyre
[r] (REC) * [MENU] * REC-meny * AF-område
U punkt
Denne modusen foretar avlesninger i et punkt i midten av bildet.
Denne innstillingen egner seg godt for bruk med fokuslåsen (side
50).
I Multi
Når utløseren trykkes halvveis ned i denne innstillingen, vil kameraet
velge det optimale autofokusområdet blant ni forskjellige
fokuseringsmetoder. Fokusrammen for området som kameraet
bruker for fokuseringen, vil bli vist i grønt.
“U punkt”
“I Multi”
Fokusramme
Fokusramme
• “Multi” kan ikke velges som autofokusområde når du bruker ansiktsdeteksjon (side
28).
53
Avanserte innstillinger
Bruk av easy-modus (easy-modus)
Prosedyre
[r] (REC) * [MENU] * REC-meny * easy-modus
For detaljer, se Betjening av kontrollpanelet på side 34.
Tildeling av funksjoner til knappene [4] og [6] (V/H-knapp)
Prosedyre
[r] (REC) * [MENU] * REC-meny * V/H-knapp
Du kan tildele en av de fem funksjonene oppført under til tastene [4] og [6].
Innstilling
[4]/[6] knappoperasjon
Lysmåling
Endrer lysmålerens modus (side 59)
EV-skift
Justerer verdien for EV-skift (side 33)
Hvitbalanse
Endrer innstillingen for hvitbalanse (side 58)
ISO
Endrer innstillingen for ISO-sensitivitet (side 31)
Selvutløser
Bruk av selvutløser (side 52)
Av
Annullerer knapptildelingene for [4] og [6]
Fremvisning av hjelpelinjer på skjermen (Hjelpelinjer)
Prosedyre
[r] (REC) * [MENU] * REC-meny * Hjelpelinjer
Hjelpelinjene på skjermen kan frembringes i
REC-modus for å behjelpe vertikal og horisontal
oppretting når du komponerer bilder.
54
Avanserte innstillinger
Hvordan skru digital zoom på og av (Digital zoom)
Prosedyre
[r] (REC) * [MENU] * REC-meny * Digital zoom
Bruk denne innstillingen til å skru på og av digital zoom. Når digital zoom er skrudd
av, vil kun optisk zoom være tilgjengelig når du zoomer bildet med zoomknappen.
Ettersyn av bildene (Ettersyn)
Prosedyre
[r] (REC) * [MENU] * REC-meny * Gjennomsyn
Når Ettersyn er skrudd på, vil kameraet vise et bilde i ca. ett sekund etter at du har
trykket utløserknappen for å ta opp bildet.
Bruk av Ikonhjelp (Ikonhjelp)
Prosedyre
[r] (REC) * [MENU] * REC-meny * Ikonhjelp
Når Ikonhjelp er skrudd på, vil en tekstforklaring vises på skjermen for visse av
ikonene hver gang du veksler mellom REC-funksjonene.
Funksjoner som støttes av Ikonhjelp
• REC-modus, Blits, Lysmåler-modus, Hvitbalanse, Selvutløser, EV-skift
55
Avanserte innstillinger
Konfigurering av innstillingene for Skru på (Minne)
Prosedyre
[r] (REC) * [MENU] * REC-meny * Minne
Når du skrur av kameraet vil det huske de nåværende innstillingene for samtlige
aktiverte deler av minnet og gjenopprette disse når kameraet slås på igjen. Enhver
del av minnet som har blitt deaktivert vil bli stilt tilbake til fabrikkinnstillingen hver gang
kameraet slås av.
Innstilling
Deaktivert (Opprinnelig fabrikkinnstilling)
b BEST SHOT
Stillbildemodus (Auto)
Blits
Auto
Fokus
AF (Autofokus)
Hvitbalanse
Auto
ISO
Auto
AF-område
punkt
Lysmåling
Multi
Selvutløser
Av
Aktivert
Innstilling
når kamera
skrus av
Blitsstyrke
0
Digital zoom
På
MF posisjon
Posisjon før manuell fokus ble valgt.
Zoom posisjon*
Full vidvinkel
* Kun innstilling for optisk zoomposisjon.
• Hvis du slår av kameraet og deretter på igjen når BEST SHOT-minnet er aktivert,
vil alle de andre minnekomponentene (med unntak av zoomposisjon), bli stilt i
henhold til nåværende valgte eksempelmotiv i BEST SHOT, uavhengig av om de
andre minnekomponentene er aktiverte eller deaktiverte.
56
Avanserte innstillinger
Innstillinger for Bildekvalitet (Kvalitet)
Spesifisering av Stillbildestørrelse (Størrelse)
Prosedyre
[r] (REC) * [MENU] * Kvalitet * Størrelse
For detaljer, se Betjening av kontrollpanelet på side 25.
Spesifisering av Stillbilde-kvalitet (Kvalitet (Stillbilde))
Prosedyre
[r] (REC) * [MENU] * Kvalitet * t Kvalitet (Stillbilde)
Fin
Gir bildekvaliteten høyest prioritet
Normal
Normal
Økonomi
Gir antallet bilder høyest prioritet
• “Fin”-innstillingen hjelper med å bringe ut detaljer når det fotograferes veldig
detaljerte bilder av natur som inkluderer grener eller blader, eller et bilde med
komplisert mønster.
• Minnekapasiteten (antallet bilder som kan tas opp) vil bli påvirket av
kvalitesinnstillingene du utfører (side 133).
57
Avanserte innstillinger
Spesifisering av Video-kvalitet (Kvalitet (Video))
Prosedyre
[r] (REC) * [MENU] * Kvalitet * » Kvalitet (video)
Videokvalitet er en standard som bestemmer graden av detaljerikdom, jevnhet og
klarhet på videopptaket når det avspilles. Filming med innstillingen for høyeste
kvalitet (HQ), vil gi bedre bildekvalitet, men vil samtidig også forkorte tiden du kan
filme.
Bildekvalitet (piksler)
Omtrentlig datarate
HQ
640x480 10,6 Megabits/sekund
HQ vid
848x480 12,5 Megabits/sekund
Normal
640x480 6,2 Megabits/sekund
LP
320x240 2,7 Megabits/sekund
Bilderate
30 bilder/sekund
15 bilder/sekund
Korrigering av bildelysstyrke (EV-skift)
Prosedyre
[r] (REC) * [MENU] * Kvalitet * EV-skift
For detaljer, se Betjening av kontrollpanelet på side 33.
Kontroll av hvitbalanse (Hvitbalanse)
Prosedyre
[r] (REC) * [MENU] * Kvalitet * Hvitbalanse
For detaljer, se Betjening av kontrollpanelet på side 31.
Spesifisering av ISO-sensitivitet (ISO)
Prosedyre
[r] (REC) * [MENU] * Kvalitet * ISO
For detaljer, se Betjening av kontrollpanelet på side 31.
58
Avanserte innstillinger
Spesifisering av lysmåler-modus (Lysmåling)
Prosedyre
[r] (REC) * [MENU] * Kvalitet * Lysmåling
Lysmåler-moduset bestemmer hvilken del av motivet som måles for eksponering.
B Multi
Multi-fasetert lysmåling deler inn bildet i seksjoner og måler lyset i
hver seksjon for å oppnå en balansert eksponering. Denne type
måling gir deg feilfri eksponering for en lang rekke
fotograferingsforhold.
Sentermålt lys konsentrerer lysmålingen på senterdelen av
N Sentemålt fokusområdet. Denne typen lysmåling egner seg best for å oppnå
en viss kontroll over kontraster.
˜ punkt
Punktlysmåling tar avlesing i et veldig lite område. Bruk denne
lysmålingsmetoden når du ønsker en oppnå en eksponering som er
i samsvar med et bestemt motivs lysstyrke, uten at å bli påvirket av
omkringliggende lysforhold.
• Valgte modus for lysmåling vil til enhver tid bli indikert med et ikon på
stillbildeskjermen. Intet ikon vil imidlertid vises dersom “Multi” er det valgte
lysmåler-modus.
Bruk av innebygde fargefiltre (Fargefiltre)
Prosedyre
[r] (REC) * [MENU] * Quality Tab * Fargefiltre
Innstillinger: Av, Sort/Hvit, Sepia, Rød, Grønn, Blå, Gul, Rosa og Lilla
Kontroll av bildeskarphet (Skarphet)
Prosedyre
[r] (REC) * [MENU] * Kvalitet * Skarphet
Du kan spesifisere en av fem skarphetsinnstillinger fra +2 (skarpest) til –2 (minst
skarp).
59
Avanserte innstillinger
Kontroll av fargemetning (Fargemetning)
Prosedyre
[r] (REC) * [MENU] * Kvalitet * Fargemetning
Du kan spesifisere en av fem fargemetningsinnstillinger fra +2 (mest mettet) til –2
(minst mettet).
Justering av bildekontrast (Kontrast)
Prosedyre
[r] (REC) * [MENU] * Kvalitet * Kontrast
Du kan spesifisere en av fem kontrastinnstillinger fra +2 (mest kontrast mellom lyst og
mørkt) til –2 (minst kontrast mellom lyst og mørkt).
Spesifisering av blitsstyrke (Blitsstyrke)
Prosedyre
[r] (REC) * [MENU] * Kvalitet * Blitsstyrke
Du kan stille inn ett av fem nivåer fra –2 (svakest) til +2 (sterkest).
• Blitsstyrken forandres muligvis ikke dersom motivet befinner seg for langt borte
eller for nærme.
60
Avanserte innstillinger
Gjennomsyn av stillbilder og videoopptak
Gjennomsyn av stillbilder
Se side 19 for hvordan du fremviser stillbilder.
Gjennomsyn av en video
1.
Trykk på [p] (PLAY) og bruk deretter [4] og [6] til å fremvise videoen
du ønsker å se på.
2.
Trykk på [SET] for å starte
avspilling.
Video-ikon: »
Opptakstid
Bildekvalitet
Kontroller for videoavspilling
Spole fort fremover
eller fort bakover.
[4] [6]
• Hvert trykk på hver av knappene vil øke spolehastigheten
fort fremover eller fort bakover.
• For å returnere til normal avspillingshastighet, trykk på
[SET].
Avspill/pause
[SET]
1 bilde fremover/
tilbake
[4] [6]
• Hold hver av knappene nede for å bla igjennom hurtig.
Justering av lydnivå
Trykk på [2] og trykk deretter på [8] [2]
• Lydnivået kan kun justeres når videoavspilling pågår.
Informasjonsskjerm
på/av
[8] (DISP)
Zoom
Trykk på zoomknappen z ([).
• Du kan bruke [8], [2], [4] og [6] til å flytte rundt i det
zoomede bildet på LCD-skjermen. Du kan zoome inn et
videobilde i opptil 4,5 ganger normal størrelse.
Stopp avspilling
[MENU]
• Avspilling kan være umulig for video som ikke har blitt tatt opp med dette kameraet.
61
Gjennomsyn av stillbilder og videoopptak
Zooming av et bilde på skjermen
1.
I PLAY-modus, bruk [4] og [6] til å bla igjennom bildene helt til det
ønskede bildet blir vist.
2.
Trykk på zoomknappen z ([) for å zoome.
Zoomfaktor
Du kan bruke [8], [2], [4] og [6] til å flytte rundt i
det zoomede bildet på LCD-skjermen. Trykk på
zoomknappen w for å zoome ut igjen.
– Hvis skjermindikatorene er skrudd på, vil en
indikator i nedre høyre hjørne av LCDskjermen vise hvilken del av det zoomede
bildet som vises frem.
– For å gå ut av zoomskjermbildet, trykk på
[MENU] eller [BS].
– Selv om den maksimale zoomfaktoren 8X, vil
du ikke kunne zoome inn hele 8X med visse
bildestørrelser.
Bildeområde
Visning i øyeblikket
Fremvisning av 12 bilder på samme skjerm
1.
I PLAY-modus, trykk på zoomknappen w
(]).
Rammemarkør
Bruk [4] og [6] til å bla igjennom 12 bilder av
gangen.
Bruk [8], [2], [4] eller [6] til å flytte
rammemørkeren til det bestemte bildet du ønsker å
se på og trykk deretter på [SET].
62
Gjennomsyn av stillbilder og videoopptak
Fremvisning av stillbilder og video på en TV-skjerm
1.
Bruk AV-kabelen som følger med kameraet for å koble kameraet til en
TV.
Gul
TV
Hvit
Video
AV-kabel
(medfølger)
Lyd
AUDIO IN-kontakter (hvit)
USB/AV-port
VIDEO IN-kontakt (gul)
Koble kabelen til kameraet samtidig med å sørge for at 6-merket på
kameraet er på linje 4-merket på AV-pluggen.
• Pass å skyve pluggen inn i USB/AV-porten helt til du føler at den smekker seg
på plass. Hvis du unnlater å skyve pluggen helt inn kan det oppstå
dårligforbindelse eller funksjonsfeil.
• Vær oppmerksom på at litt av pluggens metalldel fortsatt
vil være synlig selv etter at pluggen har blitt skjøvet helt
inn, som vist i illustrasjonen.
2.
Skru på TV-apparatet og velg modus for inntak av video.
Hvis TV-apparatet har flere enn en videoinngang må du velge inngangen som
kameraet er koblet til.
3.
Trykk på [p] (PLAY) for å skru på kameraet.
Dette vil føre til at et bilde vises på TV-skjermen uten at noe blir vist på kameraets
LCD-skjerm som forblir tom.
• Selv om du trykker på [ON/OFF] eller [r] (REC), vil kameraet ikke skrus på
så lenge AV-kabelen er tilkoblet.
• Du kan også endre aspektforholdet for skjermen og utgangssystemet for video
(side 103).
4.
Du kan nå fremvise bilder og avspille videoer på vanlig måte.
63
Gjennomsyn av stillbilder og videoopptak
• Lyd er i mono.
• Visse TV-apparater vil muligvis avskjære deler av bildet.
• Når du kobler til en TV for å fremvise bilder, må du passe på å stille
kameraknappene [r] (REC) og [p] (PLAY) på “Skru på” eller “Skru av/på” (side
102).
• Lyd vil overføres fra kameraet med maksimalt volumnivå. Du bør derfor stille TVapparatets volumnivå relativt lavt og justere ettersom det er nødvendig.
• Alle ikoner og indikatorer som vises på LCD-skjermen vil også vises på TVskjermen. Du kan bruke [8] (DISP) til å endre innholdet på skjermen.
Overføring av kameraets bilder til en DVD-opptaker eller en videoopptaker
Bruk av de følgende metodene til å koble kameraet til opptakerenheten med bruk av
kameraets medfølgende AV-kabel.
– DVD- eller videoopptaker: Koble til VIDEO IN og AUDIO IN-inngangene.
– Kamera: USB/AV-port
Du avspille et slideshow med stillbilder og video på kameraet og gjøre opptak av det
på DVD eller videotape. Når du tar opp bilder til en ekstern enhet, må du bruke [8]
(DISP) til å fjerne alle indikatorer fra LCD-skjermen (side 96).
For informasjon om tilkobling av en monitor til opptakerenheten og hvordan man gjør
opptak, se brukerveiledningen som medfølger opptakerenheten du bruker.
64
Gjennomsyn av stillbilder og videoopptak
Andre avspillingsfunksjoner (PLAY)
Dette avsnittet forklarer menyene du kan bruke for konfigurering av innstillinger og
avspillingsoperasjoner.
For mer informasjon om betjening av menyene, se side 46.
Avspilling av slideshow på kameraet (Slideshow)
Prosedyre
[p] (PLAY) * [MENU] * PLAY-meny * Slideshow
Start
Starter slideshow
Tid
Tiden fra start til slutt av slideshowet
1 til 5 minutter, 10 minutter, 15 minutter, 30 minutter, 60 minutter
Intervall
Tiden hvert bilde skal forbli fremvist
Bruk [4] og [6] til å velge en verdi fra 1 til 30 sekunder, eller “Maks”.
Hvis du spesifiserer en verdi fra 1 til 30 sekunder, vil bilder byttes etter
det spesifiserte intervallet, mens lyd fra video og stillbilder med lyd vil
fortsette å spille til slutt, uavhengig av intervallinnstillingen.
Når slideshowet kommer til en film med “Maks” som valgte innstilling, vil
kun første bilde av videoen bli vist. Stemmeopptaksfiler vil ikke avspille
hvis “Maks” er valgte innstilling.
Effekt
Skrur effekten av og på.
På: Skrur på bildeovergangseffekten og bakgrunnsmusikk.
Av: Ingen bildeovergangseffekt eller bakgrunnsmusikk
• For å stoppe videoopptak, trykk på [SET]. Trykking av [MENU] i stedet for [SET]
stopper fremvisningen og returner til menyskjermen.
• Juster volumnivået med å trykke på [2] og deretter på [8] eller [2] under
avspilling.
• Alle knappeoperasjoner vil være deaktiverte når slideshowet skifter fra et bilde til et
annet.
• Tiden som kreves ved overgangen fra ett bilde til et annet kan bli lenger hvis bildet
ble fotografert med et annet kameraet.
65
Andre avspillingsfunksjoner (PLAY)
Velg av bilder for utskrift (DPOF utskrift)
Prosedyre
[p] (PLAY) * Stillbildeskjerm * [MENU] * PLAY-meny *
DPOF utskrift
Se side 74 for detaljer.
Beskytting av en fil mot sletting (Beskytt)
Prosedyre
[p] (PLAY) * [MENU] * PLAY-meny * Beskytt
På
Beskytter spesifikke filer.
1 Bruk [4] og [6] til å bla igjennom filene
helt til du blir vist filen som du ønsker å
beskytte.
2 Bruk [8] og [2] til å velge “På” og trykk
deretter på [SET].
Et bilde som er beskyttet blir indikert
med ikonet ›.
3 Gjenta stegene 1 og 2 hvis du ønsker å beskytte andre filer.
Trykk på [MENU] når du er ferdig med å beskyttelseprosedyren. Velg
“Av” istedenfor “På” i steg 2 ovenfor hvis du ønsker å oppheve
beskyttelsen.
Alle filer:
På
Beskytter spesifikke filer.
1 Bruk [8] og [2] til å velge “Alle filer: På” og trykk deretter på [SET].
2 Trykk på [MENU].
For å fjerne beskyttelse for samtlige filer, velger du “Alle filer: Av”
istedenfor “Alle filer: På” i steg 1 ovenfor.
• Vær oppmerksom på at selv om en fil er beskyttet, så vil den bli slettet dersom du
foretar formatering (side 104).
66
Andre avspillingsfunksjoner (PLAY)
Rotering av et bilde (Rotering)
Prosedyre
[p] (PLAY) * Stillbildeskjerm * [MENU] * PLAY-meny * Rotering
1.
Bruk [8] og [2] til å velge “Rotering” og trykk deretter på [SET].
Hvert trykk på [SET] vil rotere det fremviste bildet 90 grader mot venstre.
2.
Når det fremviste bildet har ønsket orientering, trykker du på [MENU].
• Vær oppmerksom på at denne fremgangsmåten faktisk ikke forandrer bildedata.
Den endrer kun hvordan bildet fremvises på kameraets LCD-skjerm.
• Et stillbilde eller videobilde har som blitt beskyttet eller zoomet, kan ikke roteres.
• Den opprinnelige (uroterte) versjonen av bildet vil bli fremvist på
12-bildersskjermen.
Endring av størrelsen på et stillbilde (Ny størrelse)
Prosedyre
[p] (PLAY) * Stillbildeskjerm * [MENU] * PLAY-meny *
Ny størrelse
Du kan redusere størrelsen på et stillbilde og lagre resultatet som et separat stillbilde.
Det originale stillbildet vil også bli bevart. Du kan endre størrelsen på et stillbilde til
enhver av de følgende størrelsene: 7M, 4M, VGA.
• Endring av størrelsen til et stillbilde med aspektforholdet 16:9 eller 3:2, vil lage et
bilde med aspektforholdet 4:3 med begge sider av bildet avskåret.
• Opptaksdatoen for versjonen av stillbildet med ny størrelse, vil bli den samme som
opptaksdatoen for det opprinnelige stillbildet.
67
Andre avspillingsfunksjoner (PLAY)
Klipping av et stillbilde (Klipping)
Prosedyre
[p] (PLAY) * Stillbildeskjerm * [MENU] * PLAY-meny * Klipping
Du kan foreta klipping av et stillbilde for å trimme vekk
overflødige deler, og lagre resultatet i en separat fil. Det
originale stillbildet vil også bli bevart.
Bruk zoomkonappen til å zoome bildet til ønsket
størrelse og bruk [8], [2], [4] og [6] slik at delen av
bildet du ønsker å klippe vekk fremvises, og klikk
deretter på [SET].
• Bildet som produseres ved klipping fra et bilde med
aspektforholdet 3:2 eller 16:9 vil få et aspektforhold på
4:3.
• Opptaksdatoen for det klippede stillbildet vil bli den
samme som opptaksdatoen for det originale stillbildet.
Zoomfaktor
Representerer
stillbildets ramme
Delen av bildet som er
fremvist i øyeblikket
Tillegging av lyd til et stillbilde (Lydtillegg)
Prosedyre
[p] (PLAY) * Stillbildeskjerm * [MENU] * PLAY-meny *
Lydtillegg
Du kan legge lyd til et stillbilde etter at du har fotografert det. Du kan ta opp ny lyd til
et stillbilde når du enn måtte ønske det. Du kan gjøre opptak av opptil 30 sekunder
med lyd for hvert stillbilde.
1.
Trykk på utløserknappen for å starte
lydopptak.
Gjenværende opptakstid
68
Andre avspillingsfunksjoner (PLAY)
2.
Trykk utløserknappen på nytt for å stoppe lydopptaket.
• Pass på at kameraets mikrofon ikke blokkeres av fingrene
dine under opptak.
• Gode opptaksresultat er ikke mulig når kameraet befinner
seg for langt unna motivet du ønsker å ta opp.
Mikrofon
• Kameraet støtter følgende lydformater.
– Lydformat: WAVE/IMA-ADPCM (WAV-filendelse)
– Omtrentlig lydfilstørrelse: Ca.165 KB (ca. 30 sekunders
opptak med 5,5 KB per sekund)
• Tillegging av lyd (lydpålegg) er ikke mulig med følgende type bilder.
– Beskyttede bilder
• Gå frem på følgende måte for å slette lyd:
Lydpålegg * Slett * [SET] * [MENU].
• Vær oppmerksom på at du ikke kan gjenopprette opprinnelig lyd etter at du har
slettet eller lagt på ny lyd til.
Avspilling av stillbildelyd
1.
I PLAY-modus, bruk [4] og [6] til å rulle igjennom bildene inntil det
ønskede stillbildet med lyd blir vist.
Stillbilder med lyd har ikonet ˆ.
2.
Trykk på [SET] for å starte avspilling.
Avspillingskontrollene for stemmeopptak
Spole fort fremover eller fort
bakover.
[4] [6]
Avspill/pause
[SET]
Justering av lydnivå
Trykk på [2] og trykk
deretter på [8] [2]
Veksling av skjerminnhold
[8] (DISP)
Stopp avspilling
[MENU]
• Et Bilde med lyd kan også avspilles med en datamaskin ved hjelp av enten
Windows Media Player eller QuickTime (sidene 84, 92)
69
Andre avspillingsfunksjoner (PLAY)
Kopiering av filer (Kopier)
Prosedyre
[p] (PLAY) * Stillbildeskjerm * [MENU] * PLAY-meny * Kopier
Filer kan kopieres fra kameraets innebygde minne til et minnekort, eller fra et
minnekort til innebygd minne.
Innebygd * kort
Følgende operasjon kopierer alle filer fra innebygd minne til et
minnekort.
Dette valget kopierer alle filer i det innebygde kameraminnet.
Det kan ikke brukes til å kopiere en enkelt fil.
Kopierer alle filer fra minnekort til kameraets innebygde
minne. Filer blir kopiert til mappen i det innebygde minnet med
høyeste nummer i serien.
Kort * Innebygd
1 Bruk [4] og [6] til å velge filen du ønsker å kopiere.
2 Bruk [8] og [2] til å velge “Kopier” og trykk deretter på
[SET].
• Du kan kopiere stillbilder, video, stillbilder med lyd eller stemmeopptaksfiler som er
tatt opp med dette kameraet.
70
Andre avspillingsfunksjoner (PLAY)
Utskrift
Utskrift av stillbilde
Profesjonell utskriftsservice
Du kan bringe minnekortet som inneholder bildene du ønsker
å skrive ut til en profesjonell utskriftservice og få de utskrevet.
Utskrift på egen skriver
Utskrift av bilder på en skriver med minnekortspalte
Du kan bruke en skriver utstyrt med minnekortspalte til å skrive
ut bilder direkte fra et minnekort. For flere detaljer, se
brukerveiledningen som følger med din skriver.
Tilkobling direkte til en PictBridge-kompatibel
skriver
Du kan foreta utskrift på en skriver som støtter PictBridge
(side 72).
Utskrift via datamaskin
Windows datamaskin
Installer programvaren (Photo Loader with HOT ALBUM)
som følger med kameraet på datamaskinen.
• For detaljer, se “Installering av Photo Loader with HOT
ALBUM” på side 83.
Macintosh
Etter overføring av bildene til din Macintosh, bruker du kommersielt tilgjengelig
programvare for utskriften.
• Du kan spesifisere hvilke bilder du ønsker å skrive ut, antallet kopier, og
datatrykkinnstillingene før du skriver ut (side 74).
71
Utskrift
Direkte kobling til en PictBridge-kompatibel skriver
Du kan koble kameraet direkte til en skriver som støtter PictBridge og skrive ut bilder
uten å gå via en datamaskin.
. Oppsett av kameraet før det kobles til en skriver
1.
Skru på kameraet og trykk på [MENU].
2.
I “Oppsett”, velger du “USB” og trykker deretter på [6].
3.
Bruk [8] og [2] til å velge “PTP (PictBridge)”, og trykk deretter på
[SET].
. Tilkobling av kameraet til en skriver
Bruk USB-kabelen som
USB-kabel
følger med kameraet til å
koble kameraet til skriverens
Stor plugg
USB-port.
• Kameraet trekker ikke
USB
over strøm via USBkabelen. Sørg for at
USB-port
kameraets batteri er
tilstrekkelig oppladet før
Liten plugg
du tilkobler.
USB/AV-port
• Pass å skyve pluggen inn i
USB/AV-porten helt til du
føler at den smekker seg
Koble kabelen til kameraet samtidig med å sørge for at
på plass. Hvis du unnlater
6-merket på kameraet er på linje med 4-merket på
USB-pluggen.
å skyve pluggen helt inn
kan det oppstå
dårligforbindelse eller
funksjonsfeil.
• Vær oppmerksom på at litt
av pluggens metalldel fortsatt vil være synlig selv etter at
pluggen har blitt skjøvet helt inn, som vist i illustrasjonen.
• Når du kobler USB-kabelen til en USB-port må du passe på
stille pluggen på riktig vis når den føres inn i porten.
72
Utskrift
. Utskriving
1.
Skru på skriveren og legg i papir.
2.
Skru på kameraet.
Dette fremviser menyskjermen for utskrift.
3.
Bruk [8] og [2] til å velge “Papirstr.” og
trykk deretter på [6].
4.
Bruk [8] og [2] til å velge papirstørrelse og
trykk deretter på [SET].
• Følgende er de tilgjengelige arkstørrelsene.
3,5"x5", 5"x7", 4"x6", A4, 8.5"x11", Med printer
• Valg av “Med printer” skriver ut med en papirstørrelse valgt av skriveren.
• Se dokumentasjonen som følger med skriveren for informasjon om
utskriftskvalitet og papirinnstillinger.
5.
Bruk [8] og [2] til å spesifisere ønsket utskriftsvalg.
1 bilde
:Utskriver ett bilde. Velg og trykk deretter på [SET]. Bruk [4] og [6]
til å velge bildet du ønsker å skrive ut.
DPOF utskrift :Skrive ut flere bilder. Velg og trykk deretter på [SET]. Med dette
valget vil bildene bli utskrevet i henhold til DPOF-innstillingene
(side 74).
• For å veksle mellom datotrykk på eller av, trykk
på [BS]. Datotrykket vil bli lagt til bildet når “På” er
indikert på LCD-skjermen.
6.
Bruk [8] og [2] til å velge “Skriv ut” og trykk
deretter på [SET].
Utskrift vil starte og beskjeden “Opptatt... Vennligst
vent...” vil fremvises på LCD-skjermen. Beskjeden vil forsvinne etter en kort
stund, selv om utskrift fortsatt pågår. Trykking på hvilken som helst av kameraets
knapper vil føre til at beskjeden dukker opp igjen. Skjermbildet med
utskriftsmenyen vil dukke opp igjen når utskriften er fullført.
• Hvis du velger “1 bilde”, kan du gjenta fremgangsmåten i steg 5 hvis du ønsker.
7.
Etter at utskrift er fullført, skrur du av kameraet og frakobler USBkabelen fra skriver og kamera.
73
Utskrift
Bruk av DPOF for spesifisering av bilder som skal skrives ut
og antallet kopier
. Digital Print Order Format (DPOF)
DPOF er en standard som tillater deg å inkludere bildetype, antallet kopier
og datotrykk på/av-informasjon på minnekortet sammen med bildene. Etter
konfigurering av innstillingene kan du bruke minnekortet til å skrive ut på
egen skriver som støtter DPOF eller bringe minekortet til en profesjonell
utskriftservice.
• Hvorvidt du er i stand til å bruke DPOF-innstillingene for utskrift avhenger av
skriveren som tas i bruk.
• Enkelte profesjonelle utskriftsbyråer støtter ikke DPOF.
. Konfigurering av DPOF-innstillingene for individuelle bilder
Prosedyre
[p] (PLAY) * Stillbildeskjerm * [MENU] * PLAY-meny *
DPOF utskrift * Velg bilder
1.
Bruk [4] og [6] til å bla igjennom filene helt til du blir vist filen som du
ønsker å fremvise.
2.
Bruk [8] og [2] til å spesifisere antall kopier.
Du kan spesifiser en verdi på inntil 99. Spesifiser 00 dersom du ikke ønsker å
skrive ut bildet.
• Hvis du ønsker å inkludere dato i bildene, trykker du på [BS] slik at “På” vises
for datostempel.
• Gjenta stegene 1 og 2 for å konfigurere innstillingene for andre bilder, om du
ønsker.
3.
Trykk på [SET].
74
Utskrift
. Konfigurering av samme DPOF-innstillinger for alle bilder
Prosedyre
[p] (PLAY) * Stillbildeskjerm * [MENU] * PLAY-meny *
DPOF utskrift * Alle bilder
1.
Bruk [8] og [2] til å spesifisere antall kopier.
Du kan spesifiser en verdi på inntil 99. Spesifiser 00 dersom du ikke ønsker å
skrive ut bildet.
• Hvis du ønsker å inkludere dato i bildene, trykker du på [BS] slik at “På” vises
for datostempel.
2.
Trykk på [SET].
DPOF-innstillingene nullstilles ikke automatisk etter at utskrift er utført.
Den neste DPOF-utskriften du foretar vil utføres med bruk av DPOF-innstillingene du
konfigurerte for bildene. Hvis du ønsker å slette DPOF-innstillingene, spesifiserer du
“00” for antallet kopier for alle bildene.
Informer din utskriftsservice om dine DPOF-innstillinger!
Hvis du bringer et minnekort til profesjonell utskriftservice, må du passe på å for å
fortelle dem at finnes DPOF-innstillinger for hvilke bilder som skal skrives ut og antall
kopier. Hvis du ikke gjør dette, kan det hende utskriftsservice skriver ut alle bilder
uten å ta hensyn til din DPOF-innstillinger eller at de overser
datostemplingsinnstillingene.
75
Utskrift
. Datostempling
Du kan bruke en av de tre følgende metodene til å inkludere opptaksdatoen på
utskriften av et bilde.
Konfigurering av DPOF-innstillingene (side 74).
Du kan skru datotrykk på og av hver gang du skriver ut. Du
kan konfigurere innstillingene slik at visse bilder inkluderer
datostempelet og andre ikke.
Konfigurering av kameraets datotrykk-innstilling (side 99).
Konfigurering av
• Kameraets datostemplingsfunksjon vil stemple datoen
kamerainnstillingene
på et stillbilde når du fotograferer bildet slik at datoen
alltid blir inkludert ved utskrift. Kan ikke opprettes.
• Sørg for å skru av DPOF datostempling når du skriver ut
et bilde som inkluderer et datostempel via kameraets
datostemplingsfunksjon. Dette kan føre til at to
datostempel blir skrevet over hverandre.
Konfigurering av
datamaskinens
innstillinger
Du kan stemple datoer ved å bruke den medfølgende
programvaren Photo Loader with HOT ALBUM (side 78)
(kun for Windows).
Profesjonell
utskriftsservice
Be om datostempling når du bestiller utskrift hos en
profesjonell utskriftsservice.
. Standarder som støttes av dette kameraet
• PictBridge
Dette er en standard fra Camera and Imaging Products Association
(CIPA).
• Exif Print
Utskrift på en printer som støtter Exif Print (Exif 2.2) bruker
informasjon om opptaksforholdene som blir lagret med bildet, for
å forbedre bildenes utskriftskvalitet. Kontakt din skriverfabrikanten
for informasjon om modeller som støtter Exif Print, skriveroppgradering etc.
76
Utskrift
Bruk av kameraet med en datamaskin
Ting du kan gjøre med en datamaskin...
Du kan utføre operasjonene beskrevet nedenfor når kameraet er koblet til en
datamaskin.
Lagring av
bilder til en
datamaskin
for å fremvise
de på denne
• Lagring av bilder og fremvise de manuelt (USBtilkobling) (sidene 80, 89).
• Lagring av bilder og automatisk fremvisning
(Photo Loader with HOT ALBUM*) (side 83).
Bildene vil grupperes i henhold til opptaksdato
og fremvist i kalenderformat.
Du kan
overføre
bilder lagret
på din
datamaskin
til kameraminne
I tillegg til bilder kan du også overføre fangede
skjermbilder fra datamaskinen til kameraet (Photo
Transport*) (side 86).
Avspilling
og
redigering
av video
• Du kan avspille videoer med bruk av DirectX
9.0c (side 84).
• For å redigere videoene må du ta i bruk spesiell
programvare (ekstrautstyr).
* Kun for Windows
Fremgangsmåtene du må utføre for å bruke kameraet med en datamaskin og
medfølgende programvare, er forskjellige med Windows og Macintosh.
• Brukere av Windows bør se “Bruk av kameraet med en Windows datamaskin”
på side 78.
• Brukere av Macintosh bør se “Bruke av kameraet med Macintosh” på side 89.
77
Bruk av kameraet med en datamaskin
Bruk av kameraet med en Windows datamaskin
Installer nødvendig programvare i samsvar med Windowsversjonen du kjører og det
du ønsker å utføre.
Når du ønsker å
foreta følgende:
Operativsystemversjon
Installer denne programvaren:
Lagring av bilder
på en datamaskin
for å fremvise de
på denne manuelt
Vista / XP / 2000
Installasjon er ikke nødvendig
80
Vista / XP / 2000
Photo Loader with HOT ALBUM
3.1
DirectX 9.0c (Dersom DirectX 9.0
eller nyere ikke allerede er
installert på datamaskinen.)
83
Avspilling av video
Vista / XP / 2000
DirectX 9.0c
Windows 2000
Brukere som benytter
operativsystemene oppført
ovenfor må også installere DirectX
9.0c dersom DirectX 9.0 eller
nyere ikke allerede har blitt
installert på systemet (side 83)
• Windows Media Player er ikke
lagt ut å kameraets
medfølgende CD-ROM, men er
innlemmet som en del av
Windows. Bruk versjonen av
Windows Media Player som ble
installert med Windows for
avspilling.
83
Redigering av
video
Vista / XP / 2000
–
• Bruk kommersiell programvare
ettersom det er nødvendig.
–
Opplasting av
videofiler til
YouTube
Vista / XP (SP2) /
2000 (SP4)
YouTube Uploader for CASIO
84
Overføring av
bilder til kameraet
Vista / XP / 2000
Photo Transport 1.0
86
Fremvisning av
Brukerveiledning
Vista / XP (SP2) /
2000 (SP4)
Adobe Reader 8
(Ikke nødvendig hvis allerede
installert.)
88
Automatisk lagring
av bilder på en
datamaskin/
Bildebehandling
78
Se
side:
Bruk av kameraet med en datamaskin
. Datamaskin-systemkrav for medfølgende programvare
Systemkravene for datamaskinen er forskjellig for hver av applikasjonene. Åpne “Les
meg” som følger med hver applikasjon for flere detaljer. Du kan også finne
Informasjon om datasystemets systemkrav under “Datamaskin-systemkrav for
medfølgende programvare” på side 120 i denne brukerveiledningen.
. Forholdregler for brukere av Windows
• Photo Loader with HOT ALBUM, YouTube Uploader for CASIO og Photo Transport
kan ikke kjøres under 64-bit-versjonen av Windows Vista.
• Med unntak av DirectX og Adobe Reader, krever den medfølgende programvaren
administratorprivilegier for å kunne kjøres.
• Drift på selvbygde datamaskiner er ikke støttet.
• Drift vil muligvis ikke kunne utføres innenfor visse datamaskinmiljøer.
• Photo Loader with HOT ALBUM tilbyr en funksjon for å overføre bildedata som er
tidligere lagret med Photo Loader, som betyr at du fortsatt vil ha tilgang til ditt
eksisterende bildearkiv.
79
Bruk av kameraet med en datamaskin
Fremvisning og lagring av bilder på en datamaskin
Du kan koble kameraet til din datamaskin for å fremvise og lagre bilder (stillbilder og
videofiler).
. Kobling av kameraet til din datamaskin for lagring av filer
1.
Skru på kameraet og trykk på [MENU].
2.
I “Oppsett”, velger du “USB” og trykker deretter på [6].
3.
Bruk [8] og [2] til å velge “Mass Storage” og trykk deretter på [SET].
4.
Skru av kameraet, og
bruk deretter USBkabelen som følger med
kameraet til å koble til
datamaskinen.
USB-port
USB-kabel
Stor plugg
• Kameraet trekker ikke
over strøm via USBkabelen. Sørg for at
Liten plugg
kameraets batteri er
tilstrekkelig oppladet før
USB/AV-port
du tilkobler.
• Pass å skyve pluggen inn
Påse at 6-merket på kameraet er på linje med
i USB/AV-porten helt til du
4-merket på USB-kabelens plugg, og koble
føler at den smekker seg
kabelen til kameraet.
på plass. Hvis du unnlater
å skyve pluggen helt inn
kan det oppstå
dårligforbindelse eller
funksjonsfeil.
• Vær oppmerksom på at litt av pluggens metalldel fortsatt
vil være synlig selv etter at pluggen har blitt skjøvet helt
inn, som vist i illustrasjonen.
• Når du kobler USB-kabelen til en USB-port må du passe
på stille pluggen på riktig vis når den føres inn i porten.
• Hvis du tilkobler via en USB-hub kan det forekomme at datamaskinen ikke er i
stand til å finne kameraet. Koble derfor alltid kameraet direkte til
datamaskinens USB-port.
80
Bruk av kameraet med en datamaskin
5.
Skru på kameraet.
6.
Kopier bildene over til datamaskinen.
Windows XP
1Velg “Åpne mappen og vis filene” og klikk deretter på “OK”.
2Dra “DCIM”-mappen til Windows skrivebord for å kopiere den.
Windows Vista
1Velg “Åpne mappen og vis filene”.
2Dra “DCIM”-mappen til Windows skrivebord for å kopiere den.
Windows 2000
1Dobbeltklikk “Min datamaskin”.
2Dobbeltklikk “Flyttbar Disk”.
3Dra “DCIM”-mappen til Windows skrivebord for å kopiere den.
7.
Frakoble kameraet fra datamaskinen etter at du har fullført kopieringen
av bildene.
Windows Vista, Windows XP
Trykk på kameraets [ON/OFF] for å skru av kameraet. Etter å ha påsett at
kameraets baklampe ikke lyser, kobler du kameraet fra datamaskinen.
Windows 2000
Klikk på korttjenester i kurven på dataskjermens oppgavelinje, og deaktiver
stasjonsbokstaven som kameraet ble tildelt. Etter dette må du påse at baklampen
ikke lyser og deretter trykke på kameraets [ON/OFF]-knapp for å slå av kameraet
og koble det fra datamaskinen.
81
Bruk av kameraet med en datamaskin
. Fremvisning av bildene som ble kopiert til datamaskinen
1.
Dobbeltklikk på den kopierte “DCIM”-mappen for å åpne den.
2.
Dobbeltklikk mappen som inneholder bildet som du ønsker å fremvise.
3.
Dobbeltklikk bildefilen du ønsker å se på.
• For mer informasjon om filnavn, se “Minnets mappestruktur” på side 94.
• Et bilde som har blitt rotert på kameraet vil bli fremvist på datamaskin i sin
opprinnelige (uroterte) stilling.
• Bruk aldri datamaskinen din til å modifisere, slette, flytte, gi nytt navn til noen av
bildefilene som er i kameraets innebygde minne eller minnekort. Hvis du gjør dette
kan det skape problemer for kameraets bildeorganiseringsdata, som vil gjøre det
umulig å fremvise bilder og kan drastisk forandre gjenværende minnekapasitet.
Når du ønsker å modifisere, slette, flytte eller gi nytt navn til et bilde, må dette
gjøres utelukkende på bilder som er lagret på din datamaskin.
• Koble aldri fra USB-kabelen, eller betjen kameraet samtidig med at du fremviser
eller lagrer bilder. Gjør du dette kan det føre til ødelagte data.
82
Bruk av kameraet med en datamaskin
Automatisk lagring av bilder på en datamaskin/
Bildebehandling
Installering av Photo Loader with HOT ALBUM på datamaskinen din gjør det mulig å
overføre bilder fra kameraet til datamaskinen automatisk.
. Installering av Photo Loader with HOT ALBUM
1.
Start opp datamaskinen din, og plasser medfølgende CD-ROM i CDROM-stasjonen.
Normalt, skal dette føre til at menyskjermen fremvises automatisk. Hvis
datamaskinen ikke fremviser menyskjermen automatisk, må du navigere til
datamaskinens CD-ROM og dobbelklikk på filen “AutoMenu.exe”.
2.
Klikk på “Photo Loader with HOT ALBUM 3.1” for å velge den, og klikk
deretter på “Les meg.”
“Les meg”-filer inneholder viktig informasjon om installasjon, inkludert
installasjonsforhold og systemkrav for datamaskinen.
3.
Klikk “Installer” for Photo Loader with HOT ALBUM.
4.
Følg instruksjonene som dukker opp på datamaskinen din for å
registrere deg.
Sjekking av datamaskinens DirectX-versjon
For å organisere bilder med Photo Loader with HOT ALBUM, trenger datamaskinen
også å ha Microsoft DirectX 9.0 eller senere installert. Bruk følgende prosedyre for å
sjekke datamaskinens versjon av DirectX.
1.
Klikk på følgende måte på datamaskinen for fremvise Systemverktøy:
Start * Alle programmer * Tilbehør * Systemverktøy.
2.
I Systemverktøy “Verktøy”-meny, velg “DirectX-diagnoseverktøy”.
Under tabulatoren “System” må du kontrollere og sørge for at “DirectX-versjon” er
9.0 eller senere.
3.
Klikk “Avslutt” for å avslutte DirectX Diagnostic Tool.
• Hvis din datamaskin ikke har Microsoft DIrectX 9.0 eller senere installert, nå du
installere Microsoft DirectX 9.0c fra medfølgende CD-ROM.
83
Bruk av kameraet med en datamaskin
Avspilling av video
Windows Media Player, som allerede er installert på de fleste PCer kan bli brukt for
videoavspillingen. For å avspille en video, må du først kopiere den til datamaskinen
din og deretter dobbeltklikke videofilen.
. Forholdsregler ved avspilling av video
• Pass på å kopiere videofilen til datamaskinens harddisk før du forsøker å avspille
den. Korrekt avspilling vil muligvis ikke oppnås hvis videofilen avspilles over et
nettverk, direkte fra minnekort e.l.
• Korrekt avspilling er ikke garrantert med alle typer datamaskiner. Hvis du opplever
problemer med avspillingen bør du forsøke følgende.
– Prøv å ta opp videoer som har kvalitetsinnstillingen “Normal” eller “LP”.
– Forsøk på nytt etter å ha oppdatert Windows Media Player til seneste versjon.
– Avslutt alle andre programmer som er i drift og avvikle alle bakgrunnprosesser.
Hvis korrekt avspilling fortsatt ikke er mulig, kan du ta i bruk AV-kabelen som følger
med kameraet og koble denne til et video-inngangskontaktene på et TV-apparat eller
PCen din og avspille videoen med denne metoden.
Opplasting av videofiler til YouTube
Installering av YouTube Uploader for CASIO fra medfølgende CD-ROM, forenkler
opplasting til YouTube av videofiler som du har tatt opp med BEST SHOT-motivet
“For YouTube”.
. Hva er YouTube?
YouTube er et websted for videofildeling som styres av YouTube, LLC hvor du kan
laste opp egne videoer og også se på videoer som har blitt lastet opp av andre.
. Installasjon av YouTube Uploader for CASIO
1.
Velg “YouTube Uploader for CASIO” på CD-ROMs menyskjerm (side
83).
2.
Etter å lest informasjonen angående installasjonskrav og
systemkravene for installasjon i filen “Les meg” installerer du
YouTube Uploader for CASIO.
84
Bruk av kameraet med en datamaskin
. Opplasting av en videofil til YouTube
• Før du kan bruke YouTube Uploader for CASIO kreves det at du går til YouTubes
websted (http://www.youtube.com/) og registrerer deg som bruker.
• Last ikke opp video som er opphavsrettbeskyttet (inkludert felles og sammensatte
verk) hvis du ikke selv innehar opphavsretten eller har fått nødvendig tillatelse fra
gjeldene opphavspersjon(er).
• Maksimal filstørrelse for hver enkel opplasting er 100 MB.
1.
Ta opp videoen du ønsker å laste opp med BEST SHOT-scenen “For
YouTube”.
2.
Koble datamaskinen din til Internett hvis du ikke har gjort det allerede.
3.
Koble kameraet til datamaskinen din (side 80).
4.
Skru på kameraet.
YouTube Uploader for CASIO vil starte automatisk.
• Hvis dette er første gang du bruker applikasjonen må du konfigurere YouTubes
bruker-ID og nettverksmiljø og deretter klikke på [OK]-knappen.
5.
Den venstre siden av skjermen vil ha et område for utfylling av tittel,
kategori og annen informasjon som kreves for opplasting til YouTube.
Fyll ut den nødvendige informasjonen.
6.
Den høyere siden av skjermen viser en liste over videofiler i
kameraminnet. Velg avkryssingsboksen ved siden av hver videofil du
ønsker å laste opp.
7.
Når alt er klart klikke du på [Upload]-knappen.
Dette vil laste opp videofilen(e) til YouTube.
• Etter at opplastingen er fullført, klikker du [Avslutt]-knappen for å avslutte
applikasjonen.
85
Bruk av kameraet med en datamaskin
Overføring av bilder fra datamaskin til kameraminnet
For å kunne overføre bilder fra datamaskinen din, må du installere Photo Transport
på din datamaskinen fra medfølgende CD-ROM.
. Installasjom av Photo Transport
1.
Velg “Photo Transport” på CD-ROMs menyskjerm (side 83).
2.
Etter å lest informasjonen angående installasjonskrav og
systemkravene for installasjon i filen “Les meg” installerer du Photo
Transport.
. Overfør bildene til kameraet
1.
Koble kameraet til datamaskinen din (side 80).
2.
Klikk på følgende på datamaskinen: Start * Alle programmer *
Casio * Photo Transport.
Dette starter opp Photo Transport.
3.
Dra filen(e) du ønsker å overføre til [Overfør]-knappen.
4.
Følg instruksjonene som dukker opp på datamaskinen din for å fullføre
overføringen.
• Instruksjonenes detaljer som vises på skjermen og de overførte bildene vil
variere i henhold til Photo Transports Innstillinger. For detaljer, klikk på
knappene [Innstillinger] eller [Hjelp] og sjekk innstillingene.
Overføringsdata
• Kun bildefiler med følgende forlengelser kan overføres til kameraet:
jpg, jpeg, jpe, bmp (bmp-bilder vil konverteres automatisk til ved overføringen.)
• Enkelte typer bilder vil muligvis ikke kunne overføres.
• Du kan ikke overføre video til kameraet.
B
86
Bruk av kameraet med en datamaskin
. Overføring av fangede skjermbilder til kameraet
1.
Koble kameraet til datamaskinen din (side 80).
2.
Klikk på følgende på datamaskinen: Start * Alle programmer *
Casio * Photo Transport.
Dette starter opp Photo Transport.
3.
Fremvis skjermen som viser det fangede skjermbildet du ønsker å
overføre.
4.
Klikk på [Bildefanging]-knappen.
5.
Dra en ramme rundt området som du ønsker å fange.
Flytt musepekeren til øvre venstre hjørne av området du ønsker skjermbilde av,
og hold ned museknappen. Med museknappen nedtrykket, dra pekeren ned til
høyre hjørne av området og slipp museknappen.
6.
Følg instruksjonene som vises på skjermen.
Dette vil sende et bilde til området du valgte til kameraet.
• Overføringsoperasjonen konverterer skjermbildene til JPEG-format.
• Instruksjonene som vises på skjermen samt detaljer om de overførte bildene,
vil avhenge av Photo Transports Innstillinger. For detaljer, klikk på knappene
[Innstillinger] eller [Hjelp] og sjekk innstillingene.
. Angående innstillinger og hjelp
Klikk på knappen [Innstillinger] når du ønsker å foreta endringer i innstillingene til
Photo Transport. For hjelp angående betjeningsprosedyrer og feilsøking, klikk på
Photo Transports [Hjelp]-knapp.
87
Bruk av kameraet med en datamaskin
Fremvisning av brukerveiledningene (PDF-filer)
1.
Start opp datamaskinen din, og plasser medfølgende CD-ROM i CDROM-stasjonen.
Normalt, skal dette føre til at menyskjermen fremvises automatisk. Hvis
datamaskinen ikke fremviser menyskjermen automatisk, må du navigere til
datamaskinens CD-ROM og dobbelklikk på filen “AutoMenu.exe”.
2.
Klikk på “Language” i menyskjermen og velg deretter det ønskede
språket med nedpilknappen.
3.
Klikk på “Manual” slik at den velges og klikk deretter på
“Digitalkamera”.
• Du må ha Adobe Reader eller Adobe Acrobat Reader installert på datamaskinen
for å kunne lese innholdet i PDF-filene. Hvis du ikke allerede har installert Adobe
Reader eller Adobe Acrobat Reader, må du foreta installasjon fra medfølgende
CD-ROM.
Brukerregistrering
Registreringen kan kun utføres over Internett. For å kunne registrere deg må du
selvfølgelig kunne koble deg til Internett med din datamaskin.
1.
Velg knappen “Registrer” på CD-ROMs menyskjerm (side 83).
• Dette starter din Webleser og åpner websiden for brukerregistrering. Følg
instruksjonen som vises datamaskinskjermen for å registrere deg.
88
Bruk av kameraet med en datamaskin
Bruke av kameraet med Macintosh
Installer påkrevd programvare i samsvar med versjonen av Macintosh OS du bruker
og hva du ønsker å utføre.
Når du ønsker å foreta
følgende:
OperativsysInstaller denne programvaren:
temversjon
Lagring av bilder på en
datamaskin for å
fremvise de på denne
manuelt
Mac OS 9
Automatisk lagring av
bilder på en Macintosh/
Bildebehandling
Mac OS 9
Bruk kommersielt tilgjengelig
programvare.
Mac OS X
Bruk iPhoto, som følger med ditt
operativsystem.
Mac OS 9 /
OS X
Videoen kan avspilles med
QuickTime, som er en del av
operativsystemet ditt.
Avspilling av video
Mac OS X
Installasjon er ikke nødvendig
Se
side:
89
91
92
Kobling av kameraet til din datamaskin og lagring av filer
• Tilkobling støttes ikke på en Macintosh som bruker Mac OS 8.6 eller eldre, eller
Mac OS X 10.0. Støttes kun for Macintosh som bruker Mac OS 9 eller OS X (10.1,
10.2, 10.3, 10.4, 10.5). Bruk standard USB-driver som følger med ditt støttede
operativsystem.
. Kobling av kameraet til din datamaskin for lagring av filer
1.
Skru på kameraet og trykk på [MENU].
2.
I “Oppsett”, velger du “USB” og trykker deretter på [6].
3.
Bruk [8] og [2] til å velge “Mass Storage” og trykk deretter på [SET].
89
Bruk av kameraet med en datamaskin
4.
Skru av kameraet, og
bruk deretter USBkabelen som følger med
kameraet til å koble til
din Macintosh.
USB-port
USB-kabel
Stor plugg
• Kameraet trekker ikke
over strøm via USBkabelen. Sørg for at
Liten plugg
kameraets batteri er
tilstrekkelig oppladet før
USB/AV-port
du tilkobler.
• Pass å skyve pluggen inn
Påse at 6-merket på kameraet er på linje med 4i USB/AV-porten helt til du
merket på USB-kabelens plugg, og koble kabelen
føler at den smekker seg
til kameraet.
på plass. Hvis du unnlater
å skyve pluggen helt inn
kan det oppstå
dårligforbindelse eller
funksjonsfeil.
• Vær oppmerksom på at litt av pluggens metalldel fortsatt
vil være synlig selv etter at pluggen har blitt skjøvet helt
inn, som vist i illustrasjonen.
• Når du kobler USB-kabelen til en USB-port må du passe
på stille pluggen på riktig vis når den føres inn i porten.
• Hvis du tilkobler via en USB-hub kan det forekomme at datamaskinen ikke er i
stand til å finne kameraet. Koble derfor alltid kameraet direkte til
datamaskinens USB-port.
5.
Skru på kameraet.
Kameraets baklampe vil lyse grønt på dette stadiet. I denne modusen,
gjenkjenner din Macintosh minnekortet i kameraet (eller kameraets innebygde
minne om du ikke har noe minnekort installert) som en stasjon. Utseendet til
stasjonsikonet avhenger av hvilken versjon av Mac OS, du bruker.
6.
Dobbeltklikk kameraets diskikon.
7.
Dra “DCIM”-mappen til mappen du ønsker å kopiere til.
8.
Etter at kopieringen er fullført kan du dra stasjonsikonet i Papirkurven.
9.
Trykk på kameraknappen [ON/OFF] for å skru av kameraet. Etter å ha
påsett at kameraets baklampe ikke lyser, kobler du kameraet fra
datamaskinen.
90
Bruk av kameraet med en datamaskin
. Fremvisning av kopierte bildene
1.
Dobbeltklikk kameraets diskikon.
2.
Dobbeltklikk på “DCIM”-mappen for å åpne den.
3.
Dobbeltklikk mappen som inneholder bildet som du ønsker å fremvise.
4.
Dobbeltklikk bildefilen du ønsker å se på.
• For mer informasjon om filnavn, se “Minnets mappestruktur” på side 94.
• Et bilde som har blitt rotert på kameraet vil bli fremvist på din Macintosh i den
opprinnelige (uroterte) versjonen.
• Bruk aldri datamaskinen din til å modifisere, slette, flytte, gi nytt navn til noen av
bildefilene som er i kameraets innebygde minne eller minnekort. Hvis du gjør dette
kan det skape problemer for kameraets bildeorganiseringsdata, som vil gjøre det
umulig å fremvise bilder og kan drastisk forandre gjenværende minnekapasitet.
Når du ønsker å modifisere, slette, flytte eller gi nytt navn til et bilde, må dette
gjøres utelukkende på bilder som er lagret på din datamaskin.
• Koble aldri fra USB-kabelen, eller betjen kameraet samtidig med at du fremviser
eller lagrer bilder. Gjør du dette kan det føre til ødelagte data.
Automatisk overføring av bilder og organisering av bilder på
din Macintosh
Hvis du bruker Mac OS X, kan du organisere bildene med iPhoto, som medfølger
operativsystemet. Hvis du bruker Mac OS 9, må du bruke kommersielt tilgjengelig
programvare.
91
Bruk av kameraet med en datamaskin
Avspilling av en video
Du kan bruke QuickTime, som medfølger ditt operativsystem, til å avspille videoer på
en Macintosh. For å avspille en video, må du først kopiere den til din Macintosh og
deretter dobbeltklikke på videofilen.
. Forholdsregler ved avspilling av video
Korrekt avspilling er ikke garrantert med visse Macintosh-modeller. Hvis du opplever
problemer med avspillingen bør du forsøke følgende.
– Endre innstillingen for videokvalitet til “Normal” eller “LP”.
– Oppgrader til seneste versjon av QuickTime.
– Avslutt andre programmer som er aktive i øyeblikket.
Hvis korrekt avspilling fortsatt ikke er mulig, kan du ta i bruk AV-kabelen som følger
med kameraet og koble denne til video-inngangskontaktene på et TV-apparat eller
din Macintosh og avspille videoen med denne metoden.
• Pass på å kopiere videofilen til Macintoshens harddisk før du forsøker å avspille
den. Korrekt avspilling vil muligvis ikke oppnås hvis videofilen avspilles over et
nettverk, direkte fra minnekort e.l.
Fremvisning av brukerveiledningene (PDF-filer)
Du må ha Adobe Reader eller Adobe Acrobat Reader installert på datamaskinen for å
kunne lese innholdet i PDF-filene. Hvis du ikke har denne installert kan du gå til
Adobe Systems Incorporateds hjemmeside og nedlaste Acrobat Reader.
1.
Åpne mappen “Manual” på CD-ROM.
2.
Åpne mappen “Digital Camera” og åpne deretter språkmappen som
innehar brukerveiledningen du ønsker å lese.
3.
Åpne filen med navn “camera_xx.pdf”.
• “xx” står for språkkoden (Eksempel: camera_e.pdf er engelsk.)
Brukerregistrering
Kun registrering på Internett støttes. Besøk følgende CASIO webside for å registrere
deg:
http://world.casio.com/qv/register/
92
Bruk av kameraet med en datamaskin
Filer og mapper
Kameraet lager en fil hver gang du fotograferer et stillbilde, tar opp en video eller
utfører andre operasjoner som lagrer data. Filene grupperes ved å lagre de i mapper.
Hver fil og mappe blir tildelt et unikt navn.
• For detaljer om hvordan mappene er organisert i minnet, se “Minnets
mappestruktur” (side 94).
Navn og maks tillatte antall
Eksempel
Hver mappe kan inneholde opptil 9999 filer
med navn fra CIMG0001 til CIMG9999.
Filnavnets filendelse avhenger av filtypen.
26. filnavn:
Fil
CIM G 0026.JPG
Filendelse
Serielt nummer (4 tall)
Mapper
Mapper er navngitt fra 100CASIO til 999CASIO 100. mappenavn:
Det kan forekomme inntil 900 mapper i minnet.
100CASIO
• BEST SHOT-modus (side 42) innehar et
prøvemotiv med innstillinger som er egnet
Serielt nummer (3 tall)
for bilder for auksjonshjemmesider.
Avhengig av kameramodellen vil
prøvemotivene ha navnene “For eBay” eller
“Auksjon”
– Bilder som er tatt opp med eBay-motivet
vil bli lagret i en mappe kalt “100_EBAY”.
– Bilder som er tatt opp med Auksjonmotivet blir lagret i en mappe kalt
“100_AUCT”.
• BEST SHOT-modusen har også et motiv ved
navn “For YouTube” som optimaliserer
innstillingene videoopptak for opplasting til
Youtube. Bilder tatt opp med YouTubemotivet lagres i mappen kalt “100YOUTB”.
• Du kan se igjennom mappe og filnavn på din datamaskin. For detaljer om hvordan
filnavn vises på kameraets LCD-skjerm, se side 123.
• Det totale antall mapper og filer som er tillatt avhenger av bildestørrelse og kvalitet,
og kapasiteten på minnekortet som brukes for lagring.
93
Bruk av kameraet med en datamaskin
Minnekortdata
Kameraet lagrer bilder du fotograferer i samsvar med Design Rule for Camera File
System (DCF).
. Angående DCF
DCF er standard som gjør det mulig å fremvise og utskrive bilder på en fabrikants
kamera på en DCF-kompatibel enhet produsert av andre fabrikanter. Du kan overføre
DCF-kompatible bilder fra et annet kamera til dette kameraet og fremvise det på dette
kameraets LCD-skjerm.
. Minnets mappestruktur
100CASIO *
CIMG0001.JPG
CIMG0002.AVI
CIMG0003.WAV
CIMG0004.JPG
CIMG0004.WAV
DCIM-Mappe
Opptaksmappe
Bildefil
Videofil
Lydfil
Stillbilde med lyd/bildedel-fil
Stillbilde med lyd/lyddel-fil
101CASIO *
102CASIO *
Opptaksmappe
Opptaksmappe
MISC
AUTPRINT.MRK
DPOF-filmappe
DPOF-fil
DCIM
* Andre mapper vil lages når det følgende BEST SHOT-motivet tas i bruk for opptak: “For
eBay” eller “Auksjon” (motivnavnet avhenger av kameramodellen), eller “For YouTube”.
Følgende viser navnene på mappene som blir laget for hvert motiv.
• eBay-motiv: 100_EBAY
• Auksjon-motiv: 100_AUCT
• YouTube-motiv: 100YOUTB
94
Bruk av kameraet med en datamaskin
. Støttede bildefiler
• Bilder fotografert med dette kameraet
• DCF-kompatible bildefiler
Selv om et bilde er DCF-kompatibelt, kan det hende kameraet ikke kan fremvise det.
Når det fremvises bilder tatt opp med et annet kamera, kan det ta lenger tid å
fremvise bildet på dette kameraets LCD-skjerm.
. Forholdsregler for håndtering av innebygd minne og minnekort
• Hver gang du kopierer minnets innhold til din datamaskin bør du kopiere DCIMmappen og alt det den inneholder. En god måte å holde rede på flere kopier av
DCIM-mappene er å forandre de til en dato eller lignende etter at du har kopiert
den til datamaskin. Når mappen flyttes tilbake til kameraet må du sørge for at
mappens navn forandres tilbake til DCIM. Kamerat er konstruert til å gjenkjenne en
rotfil med navnet DCIM. Vær oppmerksom på at kameraet ikke vil være i stand til å
gjenkjenne mapper inne i DCIM-mappen hvis de ikke har navnene de opprinnelig
hadde da de ble kopiert fra kameraet over til datamaskin.
• Mapper og filer må lagres i samsvar med “Minnets mappestruktur” som vist på side
94 for at kameraet skal kunne gjenkjenne de på korrekt vis.
• Du kan også bruke en PC-kortadapter eller minekortstasjon til å avlese kamerafiler
direkte fra kameraets minnekort.
95
Bruk av kameraet med en datamaskin
Andre innstillinger (Oppsett)
Dette avsnittet forklarer menyene du kan bruke for konfigurering av innstillinger og
utføring av andre operasjoner i både REC-modus og PLAY-modus.
For mer informasjon om betjening av menyene, se side 46.
Valg av skjermlayout for REC-modus (R Panel)
Prosedyre
[MENU] * Oppsett * R Panel
Innstilngene for skjermlayout i REC-modus lar deg velge oppstilling av ikonene.
På
Av
Betjening av kontrollpanelet. Kontrollpanelet
gjør det raskt og enkelt å endre mange av
kameraets innstillinger.
Skrur av visning av kontrollpanelet. Denne
innstillingen hjelper deg med å se mer av bildet
når aspektforholdet 16:9 er valgt. Visse av
kameraets innstillinger er indikert med ikoner på
bildet
• Samtlige skjermbilder som blir avbildet i denne veiledningen er fremstilt med
kontrollpanelet påskrudd.
96
Andre innstillinger (Oppsett)
Valg av skjermlayout for PLAY-modus (P Skjerm)
Prosedyre
[MENU] * Oppsett * P Skjerm
Innstillingene for skjermlayout i PLAY-modus, lar deg velge hvordan bildene skal
fremstilles på LCD-skjermen.
Vid
4:3
Med denne innstillingen, har skjermbildet
maksimum mulig størrelse slik at hele bildet
fremvises horisontalt. Med visse aspektforhold
vil topp eller bunn av bildet kuttes bort.
100% av skjermbildet er alltid synlig. Med visse
aspektforhold, kan sorte bånd fremtre over og
under, eller til venstre og høyre for bildet.
Konfigurering av kameraets innstilling av lyde (Lyder)
Prosedyre
[MENU] * Oppsett * Lyder
Oppstart
Halv-utløser
Utløser
Spesifiserer oppstartslyden
Lyd 1 - 5: Innebygde lyder (1 til 5)
Av: Lyd av
Operasjon
Operasjon (=)
Spesifiserer lydnivået. Denne innstillingen blir også brukt
som lysnivå under videooverføring (side 63).
Avspill (=)
Spesifiserer lydnivået ved overføring av video og stillbilde
med lyd. Denne lydnivåinnstillingen blir ikke brukt ved
videooverføringer (via USB/AV-porten).
• Innstilling av lydnivået til 0 skrur lyden av.
97
Andre innstillinger (Oppsett)
Spesifisering av regel for generering av serienumre i filnavn
(Fil Nr.)
Prosedyre
[MENU] * Oppsett * Fil nr.
Bruk følgende fremgangsmåte for å spesifisere regelen som styrer genereringen av
serienumre brukt i filnavn (side 93).
Fortsett
Forteller kameraet at sist brukte filnummer skal huskes. En ny fil vil bli
navngitt ved å bruke det neste sekvensielle nummeret, selv om filer
slettes eller et blankt minnekort installeres. Hvis et minnekort
installeres som allerede har filer lagret og det største sekvensielle
nummeret i eksisterende filnavn er større enn det største sekvensielle
nummeret husket av kameraet, vil nummerering av nye filer vil starte
fra det høyeste sekvensielle nummeret i eksisterende filnavn pluss 1.
Nullstill
Starter serienummeret på nytt fra 0001 når alle filer slettes eller når
minnekortet byttes ut med et blankt. Hvis et minnekort med allerede
lagrede filer installeres, vil nummerering av nye filer starte fra det
høyeste sekvensielle nummeret av eksisterende filnavn pluss 1.
98
Andre innstillinger (Oppsett)
Konfigurering av verdenstidsinnstillinger (Verdenstid)
Prosedyre
[MENU] * Oppsett * Verdenstid
Du kan bruke verdenstidsskjermen for å vise gjeldende tid i soner so er forskjellige fra
din hjemby når du drar på reiser etc. Verdenstid viser gjeldende tid i 162 byer i 32
forskjellige tidssoner verden rundt.
1.
Bruk [8] og [2] til å velge “Verden” trykk deretter på [6].
• Velg “Hjem” for å endre geografisk område og by for tiden hvor du normalt
bruker kameraet.
2.
Bruk [8] og [2] til å velge “By” trykk deretter på [6].
• For å endre “Verden” til sommertid, bruk [8] og [2] til å velge “Sommertid” og
velg deretter “På”. Sommertid blir brukt i en del områder, for å fremskynde
gjeldende tid med en time i sommermånedene.
3.
Bruk [8], [2], [4] og [6] til å velge ønsket geografisk område trykk
deretter på [SET].
4.
Bruk [8] og [2] til å velge ønsket by og trykk deretter på [SET].
5.
Trykk på [SET].
Datostempling av stillbilder (Datostempel)
Prosedyre
[MENU] * Oppsett * Datostempel
Du kan konfigurere kameraet kun til å stemple et stillbildes opptaksdato, eller både
dato og klokkeslett i nedre høyre hjørne av bildet.
• Når informasjonen for dato og klokkeslett har blitt stemplet på et bilde, kan det ikke
redigeres bort eller slettes.
Eksempel: Desember 19, 2009, 1:25 p.m.
Dato
2009/12/19
Dato&Tid
2009/12/19 1:25pm
Av
Ingen stempling av dato og/eller klokkeslett
• Selv om du ikke stempler dato og/eller tid med datostempling, så kan du gjøre det
senere ved å bruke DPOF-funksjonen eller utskriftsfunksjonen (side 76).
• Digital zoom er utkoblet når datostempling er skrudd på.
99
Andre innstillinger (Oppsett)
Innstilling av kameraets klokke (Juster)
Prosedyre
[MENU] * Oppsett * Juster
[8] [2]
Endring av innstillingen for markørens posisjon
[4] [6]
Flytt markøren mellom innstillingene
[BS]
Veksler mellom 12-timers og 24-timersformat
Når alle innstillingene er som du ønsker, trykker du på [SET] for å gjøre de gjeldende.
• Du kan føre inn enhver dato fra 1980 til 2049.
• Ikke glem å velge hjemby (side 99) før du stiller inn dato og klokkeslett. Hvis du
stiller inn dato og klokkeslett med feil by valgt for hjemby, vil dato og klokkeslett for
alle byene under Verdenstid (side 99) bli feil.
Spesifisering av datoformat (Datoformat)
Prosedyre
[MENU] * Oppsett * Datoformat
Du kan velge i mellom tre forskjellige datoformat for datoen.
Eksempel: 19 desember, 2009
ÅÅ/MM/DD
09/12/19
DD/MM/ÅÅ
19/12/09
MM/DD/ÅÅ
12/19/09
• Denne innstilling påvirker kontrollpanelets datoformat som vist under (side 23).
ÅÅ/MM/DD eller MM/DD/ÅÅ: MM/DD
DD/MM/ÅÅ: DD/MM
100
Andre innstillinger (Oppsett)
Spesifisering av skjermspråk (Språk)
Prosedyre
[MENU] * Oppsett * Language
. Spesifiser ønsket skjermspråk.
1 Velg fanen til høyre.
2 Velg “Language”.
3 Velg ønsket språk.
1
23
Konfigurering av dvaletilstandsinnstillingene (Dvale)
Prosedyre
[MENU] * Oppsett * Dvale
Denne funksjonen skrur av LCD-skjermen når ingen kameraoperasjoner utføres i
løpet av et fastsatt tidsrom. Trykk på hvilken som helst knapp for å skru på LCDskjermen igjen.
Tidsinnstilling for start: 30 sek, 1 min, 2 min, Av (Dvale vil være deaktivert hvis du
velger “Av”.)
Dvale vil bli deaktivert under ethvert av følgende forhold.
• I PLAY-modus
• Når kameraet er tilkoblet en datamaskin eller et annet apparat
• Under slideshow
• Under avspilling eller opptak av stemme
• Under opptak eller avspilling av video
• Når både dvale og autoskruav har samme innstilling, vil autoskruav ha prioritet.
101
Andre innstillinger (Oppsett)
Konfigurering av innstillingene for autoskruav (Autoskruav)
Prosedyre
[MENU] * Oppsett * Autoskruav
Autoskruav skrur av kameraet når ingen kameraoperasjoner utføres i løpet av et
fastsatt tidsrom.
Tidsinnstilling for start: 1 min, 2 min, 5 min (Starttiden er alltid 5 minutter i PLAYmodus.)
Autoskruav vil bli deaktivert under ethvert av følgende forhold.
• Når kameraet er tilkoblet en datamaskin eller et annet apparat
• Under slideshow
• Under avspilling eller opptak av stemme
• Under opptak eller avspilling av video
Konfigurering av innstillingene for [r] og [p] (REC/PLAY)
Prosedyre
[MENU] * Oppsett * REC/PLAY
Skru på
Kameraet slår seg på når [r] (REC) eller [p] (PLAY)
trykkes.
Skru av/på
Kameraet slår seg på eller av når [r] (REC) eller [p]
(PLAY) trykkes.
Koble ut
Kameraet slår seg ikke på eller av når [r] (REC) eller [p]
(PLAY) trykkes.
• Med “Skru av/på”, vil kameraet skrus av når du trykker [r] (REC) i REC-modus
eller [p] (PLAY) i PLAY-modus.
• Endre denne innstillingen til noe annet enn “Koble ut” før du kobler til en TV for
bildefremvisning.
102
Andre innstillinger (Oppsett)
Konfigurering av kameraets USB Protokoll-innstillinger (USB)
Prosedyre
[MENU] * Oppsett * USB
Bruk fremgangsmåten under til å endre USB-kommunikasjonsprotokollen som blir
brukt ved utveksling av data med en datamaskin, skriver, eller andre eksterne
enheter.
Mass
Storage
Velg denne innstillingen når en datamaskin tilkobles (sidene 80, 89).
Med denne innstillingen, ser datamaskinen på kameraet som en
ekstern lagringsenhet. Bruk denne innstillingen for normal
overføring av bilder fra kameraet til en datamaskin (med den
medfølgende programvaren Photo Loader with HOT ALBUM).
PTP
(PictBridge)
Velg denne innstillingen når du kobler til en skriver som støtter
PictBridge (side 72). Denne innstillingen forenkler overføring av
bildedata til tilkoblede enhet.
Valg av Skjermen aspektforhold og videoutgangssystem
(Videoutgang)
Prosedyre
[MENU] * Oppsett * Videoutgang
Du kan bruke prosedyren i dette avsnittet til å velge enten NTSC eller PAL som
videoutgangssystem. Du kan også spesifisere et aspektforhold på enten 4:3 eller
16:9.
NTSC
Videosystem som brukes i Japan, USA og andre land
PAL
Videosystem som brukes i Europa og andre områder
4:3
Vanlig TV-apparats aspektforhold
16:9
Vidt aspektforhold
• Velg aspektforholdet (4:3 eller 16:9) som matcher typen TV du planlegger å bruke.
Bilder vil ikke fremvises på riktig vis hvis du velger feil aspektforhold.
• Bilder vil ikke fremvises på riktig vis hvis kameraets innstilling for utsignal ikke
overensstemmer med TV-apparatets videosignal eller annet videoutstyr.
• Bilder vil ikke fremvises på riktig vis på TV eller videoutstyr som ikke er enten
NTSC eller PAL.
103
Andre innstillinger (Oppsett)
Formatering av innebygd minne og minnekort (Format)
Prosedyre
[MENU] * Oppsett * Format
Når et minnekort er installert, lagrer kameraet bildene du fotograferer på minnekortet.
Det innebygde minnet vil formateres hvis intet minnekort har blitt installert.
• Formateringen vil slette alt innhold på minnekortet eller innebygd minne. Dette kan
ikke omgjøres. Påse at du ikke trenger noen av dataene som i øyeblikket er lagret
på kortet eller det innebygde minnet, før du formaterer det.
• Formatering av innebygd minne sletter også følgende.
– Beskyttede bilder
• Ved formatering av minnekort vil følgende data bli slettet.
– Beskyttede bilder
• Sørg for at batteriet er fullstendig oppladet før formateringen startes opp.
Formatering vil ikke bli gjennomført riktig og kameraet kan slutte fungere normalt
hvis kameraet skrur seg av under formateringen.
• Åpne aldri batteridekselet under tiden formatering pågår. Dette kan føre til at
kameraet slutter å fungere som normalt.
Nullstilling av kameraet til standard fabrikkinnstillinger
(Nullstill)
Prosedyre
[MENU] * Oppsett * Nullstill
Se side 124 for detaljer angående kameraets standard fabrikkinnstillinger.
Innstillingene nedfor vil ikke bli nullstilt.
Verdenstid-innstillinger, klokkeinnstillinger, datoformat, skjermspråk, videoutgang
104
Andre innstillinger (Oppsett)
Konfigurering av LCD-skjermens innstillinger
Du kan skru på eller av skejrminformasjonen ved å trykke på [8] (DISP). Du kan
konfigurere separate innstillinger for modusene REC og PLAY.
Vis informasjonsskjerm
Viser informasjon om bildeinnstillinger etc.
Vis informasjonsskjerm
+ Vis histogram
Skrur på visning av kamerainnstillingen
og andre indikatorer, sammen med
histogram (side 106)
Histogram
Skjul informasjonsskjerm Ingen informasjon blir vist
Bruk av histogrammet på skjermen for å sjekke eksponering
(+Histogram)
Fremviser et histogram på LCD-skjermen som kan
brukes til å sjekke eksponeringen for et bilde før du
fotograferer det. Du kan også fremvise histogrammet i
PLAY-modus for informasjon om eksponeringsnivåene i
bildene.
• Du kan bruke knappetilpasning (side 54) til å
konfigurere knappene [4] og [6] slik at de
kontrollerer EV-skiftinnstillingen (side 33), og utføre
EV-skift samtidig med å se resultatet på skjermens
histogram.
Histogram
• Et sentrert histogram garanterer ikke nødvendigvis optimal eksponering.
Bildeopptaket kan bli overeksponert eller undereksponert selv om histogrammet
ble sentrert.
• Pga. begrensninger i eksponeringskompensasjonen, vil kameraet muligvis ikke
være i stand til å oppnå optimal histogramkonfigurasjon.
• Bruk av blits under enkelte fotograferingsforhold, kan medføre at histogrammet
indikerer en eksponering som er forskjellig fra aktuell eksponering av bildet når det
fotograferes.
105
Konfigurering av LCD-skjermens innstillinger
Hvordan bruke histogrammet
Et histogram er en graf som representerer lysstyrken i et bilde representert i antall
piksler. Vertikal akse indikerer antall piksler, mens horisontal akse indikerer lysstyrke.
Hvis det virker som histogrammet heller til en side, kan du bruke EV-skift til å flytte det
til venstre eller høyre for å oppnå bedre balanse. Optimal eksponering kan oppnås
med EV-skift slik at grafen er nærmest mulig senter. For stillbilder, kan du til og med
fremvise individuelle histogram for R (rød), G (grønn) og B (blå).
Histogrameksempler
Et histogram som heller mot venstre er resultatet
når bildet generelt er mørkt. Et histogram som
heller for mye til venstre kan resultere i
“mørklegging” av de mørke områdene av bildet,
som vist i bildet ved siden av.
Et histogram som heller mot høyre er resultatet
når bildet generelt er lyst. Et histogram som heller
for mye til høyre kan resultere “utvisking” av de
lyse områdene av bildet, som vist i bildet ved
siden av.
Et generelt velbalansert histogram blir resultatet
når bildet generelt har optimal lysstyrke.
106
Konfigurering av LCD-skjermens innstillinger
Appendiks
Forholdsregler ved bruk
. Unngå bruk når du er i bevegelse
• Bruk aldri kameraet for opptak eller avspilling av bilder samtidig med at du kjører bil
eller andre kjøretøy, eller når du går. Se aldri på LCD-skjermen når du er i
bevegelse da dette innebærer risiko for alvorlige ulykker.
. Direkte sollys eller sterkt lys
• Se aldri på solen eller annet sterkt lys gjennom kameraets søker. Da dette kan
påføre deg synsskader.
. Blits
• Bruk aldri blitsenheten i områder hvor det kan forekomme brennbar eller eksplosiv
gass. Slike forhold medfører brann og eksplosjonsfare.
• Bruk aldri blits mot personer som kjører motoriserte kjøretøy. Da dette kan forstyrre
sjåførens synsevne og medfører fare for ulykker.
• Bruk aldri blits i kort avstand til andre personers øyne. Da dette kan medføre fare
for tapt synsevne.
. LCD-skjerm
• Påfør aldri LCD-skjermens overflate kraftige trykk eller utsett skjermflaten for harde
støt av noe slag. Dette kan føre til at LCD-skjermens glass sprekker.
• Dersom LCD-skjermen noen gang skulle sprekke, må du aldri berøre den flytende
væsken på innsiden av panelet. Da dette medfører fare for irritert hud.
• Hvis væske fra LCD-skjermen noen gang skulle trenge inn i munn, må du skylde
umiddelbart med vann og kontakte lege.
• Hvis væske fra LCD-skjermen noen gang skulle komme i kontakt med øyne eller
hud må du umiddelbart skylde med rent vann i minst 15 minutter og kontakte lege.
. Tilkoblinger
• Koble aldri enheter som ikke er spesifisert for bruk med dette kameraet til
kontaktene. Tilkobling av ikke-spesifiserte enheter medfører fare for brann og
elektriske støt.
. Transport
• Bruk aldri kameraet om bord på fly eller noe annet sted hvor brukstillatelse av slike
enheter er begrenset. Utilbørlig bruk medfører fare for alvorlige ulykker.
107
Appendiks
. Røyk, unormal lukt, overoppheting og andre unormale tilstander
• Fortsatt bruk av kameraet når det gir fra seg røyk eller merkelig lukt, eller når det er
overopphetet, medfører fare for brann og elektriske støt. Gjennomfør umiddelbart
følgende steg hvis noen av symptomene nevnt over inntrer.
1. Skru av kameraet.
2. Fjern batteriet fra kameraet mens du sørger for å beskytte deg mot brannskader.
3. Kontakt din forhandler eller nærmeste autoriserte CASIO servicesenter.
. Vann og fremmede stoffer
• Hvis vann, andre væsker eller fremmede stoffer (spesielt metaller) trenger seg inn i
kameraet medfører dette fare for brann og elektriske støt. Gjennomfør umiddelbart
følgende steg hvis noen av symptomene nevnt over inntrer. Spesiell aktsomhet er
påkrevd når kameraet brukes i regn eller snøvær, nær sjø eller andre vannkilder
eller i baderom.
1. Skru av kameraet.
2. Fjern batteriet fra kameraet.
3. Kontakt din forhandler eller nærmeste autoriserte CASIO servicesenter.
. Misting og uvøren håndtering
• Fortsatt bruk av kameraet etter at det har blitt skadet fra å bli mistet eller annen
uvøren håndtering, medfører fare for brann eller elektriske støt. Gjennomfør
umiddelbart følgende steg hvis noen av symptomene nevnt over inntrer.
1. Skru av kameraet.
2. Fjern batteriet fra kameraet.
3. Kontakt din forhandler eller nærmeste autoriserte CASIO servicesenter.
. Hold unna ild
• Utsett aldri kameraet for ild, noe som kan medføre at det eksploderer eller fare for
brann og elektriske støt.
. Demontering og modifisering
• Forsøk aldri å ta kameraet fra hverandre eller modifisere det på noen måte. Slik
håndtering medfører fare for elektriske støt, brannskader og andre personskader.
Sørg for å la all innvendig inspisering, vedlikehold og reparasjon bli foretatt av din
forhandler eller nærmeste CASIO autoriserte servicesenter.
108
Appendiks
. Steder som bør unngås
• Etterlat aldri kameraet på noen av følgende typer steder. Da dette medfører fare for
brann og elektriske støt.
– Områder utsatt for store mengder fuktighet eller støv.
– Områder for matlaging eller andre steder hvor oljedamp er til stede
– I nærheten av varmeovner, på oppvarmede tepper eller gulv, i områder utsatt for
direkte sollys, i lukkede kjøretøy parkert i solen, eller andre områder utsatt for
høye temperaturer
• Aldri plasser kameraet på ustabile flater, høye bokhyller, etc. Dette kan føre til at
kameraet faller ned og dermed forårsake personskader.
. Sikkerhetskopiering av viktige data
• Ta alltid sikkerhetskopier av viktige data i kameraets minne ved å overføre de til en
datamaskin eller annen lagringsenhet. Vær oppmerksom på at data kan bli slettet i
tilfelle driftssvikt, reparasjoner, etc.
. Minnebeskyttelse
• Hver gang du utskifter batteriet må du passe på å følge korrekt fremgangsmåte
som beskrevet i dokumentasjonen som følger med kameraet. Feil utskifting av
batteriet kan føre til at data i kameraminnet blir ødelagt eller går tapt.
. Oppladbart batteri
• Bruk kun den spesifiserte batteriladeren eller annen spesifisert enhet til å lade opp
batteriet. Forsøk på å lade batteriet på uautoriserte måter medfører fare for
overoppheting av batteriet, brann og eksplosjon.
• Batteriet må aldri utsettes for eller dyppes i ferskvann eller saltvann. Batteriet kan i
så fall ta skade og dermed føre til forringet ytelse og levetid.
• Dette batteriet er kun beregnet for bruk med digitalkameraer fra CASIO. Bruk med
enhver annen enhet medfører fare for batteriskader, eller forringelse av batteriets
ytelse og levetid.
• Mangelfull iakttakelse av samtlige av forholdsreglene som følger, medfører fare for
at batteriet overoppheter, brann og eksplosjon.
– Aldri bruk eller etterlat batteriet i nærheten av åpen ild.
– Utsett aldri batteriet for sterk varme eller ild.
– Sørg for at batteriet er riktig orientert når det er koblet til laderen.
– Aldri transporter eller oppbevar batteriet sammen med ting som leder elektrisitet
(halssmykker, blyantbly etc).
– Ta aldri batteriet fra hverandre, stikk hull på det med en nål, eller utsett det for
harde støt (slå det med en hammer, trå på det etc.), og bruk aldri loddetinn på
det. Legg aldri batteriet i mikrobølgeovner, varmeovner, høytrykksproduserende
enheter etc.
109
Appendiks
• Hvis du noen gang skulle oppdage lekkasje, rar lukt, varmeutvikling, fargefalming,
deformering eller noen andre unormale forhold under bruk, opplading eller lagring
av batteriet må du fjerne det umiddelbart fra kameraet eller laderen og holde det
unna åpen ild.
• Batteriet må aldri brukes eller etterlates i direkte sollys, i en bil parkert i solen, eller
på noe annet sted hvor det kan bli utsatt for høye temperaturer. Batteriet kan i så
fall ta skade og dermed føre til forringet ytelse og levetid.
• Dersom opplading av batteriet ikke tar slutt innenfor den spesifiserte ladetiden bør
du uansett stanse ladingen og ta kontakt med ditt lokale CASIO autoriserte
servicesenter. Videre opplading av batteriet medfører fare for at batteriet
overoppheter, brann og eksplosjon.
• Batterivæske kan påføre skade på øyne. Hvis batterivæske ved et uhell kommer i
kontakt med dine eller andres øyne, må du skylde de umiddelbart med rent vann
fra springen og kontakte lege.
• Sørg for å lese brukerveiledningen som følger med kameraet og spesial-laderen
før bruk eller opplading av batteriet.
• Hvis batteriet skal brukes av små barn, må du sørge for at en ansvarlig voksen gjør
barna klar over forholdsreglene og riktige instruksjoner for bruk, og sørge for at
batteriet håndteres på riktig måte.
• Hvis batterivæske ved et uhell kommer i kontakt med klær eller hud må du skylde
den av umiddelbart med rent vann fra springen. Vedvarende kontakt med
batterivæske kan forårsake hudirritasjoner.
. Batteriets levetid
• De angitte tidene for kontinuerlig batteridrift i denne veiledningen representerer et
cirka anslag for tiden det tar før kameraet skrur seg av grunnet utløpt batteristrøm
når spesialbatteriet opereres under normale temperaturforhold (23°C). Tidene
garanterer ikke at du vil oppnå den angitte ytelsen under reell drift. Reell batteritid
påvirkes i stor grad av omgivelsenes temperatur, batteriets lagringsforhold,
lagringstid, etc.
• Hvis kameraet forblir skrudd på, vil batteriet lade seg ut og føre til at varslingen om
lavt batterinivå vises. Skru av kameraet ved enhver anledning det ikke skal brukes.
• Advarselen om lavt batterinivå indikerer at kameraet snart vil skru seg av grunnet
manglende batteristrøm. Lad opp batteriet snarest mulig. Etterlating av et batteri
som er helt utladet eller har lite strøm i kameraet kan, føre til batterilekkasje og
ødelagte data.
110
Appendiks
. Forholdsregler mot datafeil
Ditt digitale kamera er produsert med digitale presisjonskomponenter. Følgende
handlinger medfører fare for at data i kameraminnet ødelegges.
• Fjerning av batteri eller minnekort fra kameraet samtidig med at kameraet er i drift
• Fjerning av minnekort fra kameraet samtidig med at baklampen blinker grønt etter
at kameraet skrus av
• Frakobling av USB-kabelen samtidig med at kommunikasjon pågår
• Bruk av batteri med lite strøm
• Andre unormale driftsforhold
Enhver av situasjonene ovenfor kan føre til at en feilmelding fremvises på LCDskjermen (side 131). Gjennomfør tiltaket som beskjeden beskriver.
. Driftsforhold
• Forsvarlig driftstemperatur: 0 til 40°C
• Forsvarlig luftfuktighet: 10 til 85% (uten kondens)
• Plasser aldri kameraet på noen av de følgende plassene.
– I et område utsatt for direkte sollys, eller store mengder fuktigheter eller støv
– Nær klimaanlegg (air-conditioner) eller andre områder som er utsatt for
ekstreme temperaturer eller fuktighet
– Innsiden av et motorisert kjøretøy på en varm dag, eller i et område utsatt for
sterke vibrasjoner
. Kondens
Plutselige og ekstreme temperaturforandringer (som når et kamera bringes utenfra
på en kald vinterdag inn i et varmt rom), kan føre til at vanndråper eller kondens
dannes på innsiden og utsiden av kameraet, noe som medfører fare for driftssvikt.
For å motvirke faren for at det dannes kondens bør kameraet forsegles i en plastpose
før du skifter oppholdssted. La deretter posen forbli forseglet inntil luften inne i posen
har samme temperatur som luften på det nye stedet. Ta deretter ut kameraet, åpne
batteridekslet og la det forbli åpent i et par timer.
111
Appendiks
. Objektivet
• Bruk aldri kraft når du pusser objektivets linse. Dette kan forårsake at linsen ripes
opp og føre til funksjonsfeil.
• Noen ganger kan man merke små forstyrringer i enkelte type bilder, som f.eks. at
linjer som skal være rette synes svakt buet. Dette har sin årsak i objektivers
generelle egenskaper, og er ikke et tegn på noe er feil med kameraet.
. Kamerahåndtering
• Berør aldri objektivets linse eller blitsspalten med fingre. Fingeravtrykk, støv eller
annet smuss på linse eller blits, kan forstyrre tilfredsstillende drift av kameraet.
Bruk en linseblåser eller annet utstyr for å holde objektivets linse og blitsspalten fri
for smuss og støv og tørk det av forsiktig med en myk, tørr klut.
• Rengjør kameraet ved å tørke det av med en myk, tørr klut.
. Forholdsregler for håndtering av utbrukte, oppladbare batterier
• Isoler positive og negative poler med et stykke limbånd etc.
• Fjern aldri kapslingen fra batteriet.
• Forsøk aldri å ta batteriet fra hverandre.
112
Appendiks
. Forholdsregler for håndtering av batteriladeren
-
0 Plugg aldri strømledningen inn i et strømuttak som har forskjellig
merkespenning enn det som er indikert på strømledningen. Dette medfører fare
for brann og elektriske støt.
0 Pass på å beskytte strømledningen mot skade og ledningsbrudd. Plasser aldri
tunge gjenstander oppå strømadapteren eller utsett den for intens varme. Dette
medfører fare for brann og elektriske støt.
0 Forsøk aldri å modifisere strømledningen eller utsette den for skarpe bøyninger,
vridninger eller haling. Dette medfører fare for brann og elektriske støt.
0 Strømadapteren må aldri tilkobles eller frakobles med våte hender. Dette
medfører fare for brann og elektriske støt.
0 Strømledningen skal ikke kobles til et vegguttak eller skjøteledninger som deles
med andre enheter. Dette medfører fare for brann og elektriske støt.
0 Hvis det skulle forekomme at strømledningen skades (i den grad at
ledningstrådene synes eller er brudt), må du kontakte din forhandler eller
autoriserte CASIO servicesenter og be om å få den reparert. Videre bruk av en
ødelagt strømledning medfører fare for brann, driftssvikt og elektriske støt.
• Batteriladeren kan bli noe varm under oppladingen. Dette er normalt og er ikke et
tegn på funksjonsfeil.
• Ta strømledningen ut av strømuttaket og ta deretter batteriet ut av batteriladeren.
• Bruk aldri såpe til å rengjøre strømledningen (støpselet i særdeleshet).
• Dekk aldri til batteriladeren til med et pledd e.l. da dette medfører fare for brann.
. Andre forholdsregler
Kameraet kan bli lettere varmt under bruk. Dette er normalt og er ikke et tegn på
funksjonsfeil.
113
Appendiks
. Opphavsrettigheter
Med unntak av egne underholdingsformål er uautorisert bruk av stillbilder eller video
tatt opp med dette kameraet uten tillatelse fra den rette part forbudt ifølge loven om
opphavsrett. I enkelte tilfeller vil det finnes restriksjoner hva angår fotografering av
offentlige opptredener, show, utstillinger etc., selv om det kun er til egen
underholdning. Uavhengig om slike filer er kjøpt av deg eller fritt tilegnet, vil
publisering av dem på et websted, ett fildelingssted eller et annet internettsted, eller
annen distribuering av dem til en tredje part uten tillatelse fra innehaveren av
opphavsretten være strengt forbudt i følge loven om opphavsrett og internasjonale
avtaler. Opplasting eller distribuering på Internett av bilder fra TV-programmer,
konserter, musikkvideoer etc. som har blitt fotografert eller tatt opp av deg kan krenke
andres rettigheter. Vær oppmerksom på at CASIO COMPUTER CO., LTD. ikke kan
holdes ansvarlig for bruk av dette produktet som krenker rettighetene til andre eller
som bryter loven om opphavsrett.
Følgende betegnelser som blir brukt i denne brukerveiledningen, er registrerte
varemerker eller varemerker tilhørende deres respektive innehavere.
Varemerker ™ og registrerte varemerker ® blir ikke fremstilt i denne veiledningens
tekst.
• SDHC logoen er et varemerke.
• Microsoft, Windows, Internet Explorer, Windows Media, Windows Vista, og DirectX
er enten registrerte varemerker eller varemerker tilhørende Microsoft Corporation i
USA og andre land.
• Macintosh, Mac OS, QuickTime og iPhoto er varemerker tilhørende Apple Inc.
• MultiMediaCard er et varemerke tilhørende Infineon Technologies AG i Tyskland,
og lisensiert til MultiMediaCard Association (MMCA).
• MMCplus er et registrert varemerke for MultiMediaCard Association.
• Adobe og Reader er registrerte varemerker i USA og i andre land, tilhørende
Adobe Systems Incorporated.
• HOT ALBUM og HOT ALBUM logoen er registrerte varemerker eller varemerker
tilhørende Konica Minolta Photo Imaging Inc.
• YouTube, YouTube-logoen og “Broadcast Yourself” er enten registrerte
varemerker eller varemerker tilhørende YouTube, LLC.
• EXILIM, Photo Loader, Photo Transport, og YouTube Uploader for CASIO er
registrerte varemerker eller varemerker tilhørende CASIO COMPUTER CO., LTD.
• Photo Loader with HOT ALBUM ble utviklet basert på HOT ALBUM og Photo
Loader og er kopibeskyttet av CASIO COMPUTER CO., LTD. og HOTALBUM
COM, Inc. All kopibeskyttelse og andre rettigheter tilfaller de originale innehaverne.
• Alle andre selskap eller produktnavn nevnt i denne veiledningen er registrerte
varemerker eller varemerker tilhørende deres respektive selskaper.
114
Appendiks
Enhver uautorisert kommersiell kopiering, distribusjon eller kopiering av den
medfølgende programvaren over et nettverk er strengt forbudt.
Dette produktet inneholder programvare fra FotoNation, Inc.
FotoNation er et registrert varemerke tilhørende FotoNation,
Inc.
FaceTracker er et varemerke tilhørende FotoNation Inc.
Dette produktets opplastingsfunsksjon for YouTube har blitt implementert under
lisens fra YouTube, LLC. Tilstedeværelsen av YouTube-opplastingsfunksjon i dette
produktet innebærer ingen støtte eller anbefaling av dette produktet fra YouTube,
LLC.
115
Appendiks
Strømforsyning
Opplading
Dersom [CHARGE]-lampen unnlater å lyse rødt...
Opplading kan ikke gjennomføres fordi romtemperaturen eller batteriladeren er for
varm eller for kald. Vent inntil kameraet returner til normal temperatur. Når kameraet
når en temperatur hvor opplading kan gjennomføres, vil [CHARGE]-lampen lyse rødt.
Dersom [CHARGE]-lamp blinker rødt...
Batteriet er defekt eller batteriet er ikke installert på riktig måte i laderen. Ta batteriet
ut av laderen og sjekk om kontaktene har blitt tilsmusset. Hvis blitsen har blitt
tilsmusset må du tørke den av med en tørr klut. Hvis du opplever problemer med
oppladingen, bør du også sjekke at strømledningen er forsvarlig koblet til
strømuttaket og laderen.
Hvis problemet fortsatt gjenstår etter at du har gjennomført stegene ovenfor, kan
det bety at batteriet er defekt. Kontakt ditt nærmeste CASIO autoriserte
servicesenter.
Utskfting av batteriet
1.
Åpne batteridekselet og fjern det gamle
batteriet.
Med LCD-skjermsiden av kameraet vendt opp,
skyver du sperren i retningen indikert med pilen
i illustrasjonen. Etter at batteriet spretter ut,
trekker du det hele veien ut av kameraet.
2.
Sperre
Installer et nytt batteri.
116
Appendiks
Forholdsregler for batterier
. Forholdsregler ved bruk
• Den reelle driftstiden for et batteri under kalde forhold er alltid kortere enn
driftstiden under normale temperaturer. Dette er på grunn av batteriets
egenskaper, og ikke kameraets.
• Lad opp batteriet i et område hvor temperaturen ligger innfor rekkevidden 5°C til
35°C. Opplading utenfor dette temperaturområdet kan ta lenger tid enn normalt
eller at ladingen til og med mislykkes.
• Hvis et batteri kun gir begrenset driftstid, selv etter fullført opplading, betyr det
antagelig at batteriet har nådd slutten av sin levetid. Erstatt batteriet med et nytt.
. Forholdsregler for lagring
• Lagring av batteriet over lengre tid når det er ladet, kan forårskage at batteriet
egenskaper forringes. Hvis kameraet ikke skal brukes over lengre tid, bør du bruke
opp all strøm før du lagrer batteriet.
• Ta alltid batteriet ut av kameraet når det ikke er i bruk. Hvis du lar batteriet bli
liggende i kameraet vil det lade seg helt ut, noe som vil kreve lang oppladingstid
når du trenger å bruke kameraet neste gang.
• Oppbevar batterier på kjølige og tørre steder (20°C eller lavere).
Bruk av kameraet i andre land
. Forholdsregler ved bruk
• Den medfølgende batteriladeren er konstruert for drift med enhver type
strømforsyning fra 100V til 240V vekselstrøm 50/60Hz. Vær imidlertid oppmerksom
på at støpselets utforming varierer fra land til land og geografisk område. Før
kameraet og batteriladeren medbringes på reise, bør du undersøke med ditt
reisebyrå om hvilke strømforsyningskrav som gjelder for reisemålene.
• Koble aldri batteriladeren til en strømforsyning igjennom en voltkonverter eller
annen lignende enhet. Det kan i så fall føre til funksjonsfeil.
. Ekstra batterier
• Det anbefales å bringe med ekstra fulladede batterier (NP-60) på reiser for å unngå
å ikke kunne fotografere bilder pga. at batteriet er uten strøm.
117
Appendiks
Bruk av minnekort
Se side 14 for informasjon om støttede minnekort og om hvordan de skal installeres i
kameraet.
Utskifting av minnekort
Trykk på minnekortet slik at det friggjøres. Dette vil føre til at
kortet spretter et lite stykk ut av minnekortspalten. Trekk
kortet ut resten av veien og installer deretter et annet kort.
• Fjern aldri et kort fra kameraet når baklampen blinker
grønt. Fordi dette kan føre til at eventuell bildelagring ikke
lykkes eller til og med at minnekortet ødelegges.
. Bruk av et minnekort
• SD-minnekort og SDHC-minnekort har en bryter for
Skrivbar
skrivebeskyttelse. Bruk denne når du ønsker å
beskytte mot at data slettes ved et uhell. Vær
oppmerksom på at hvis du skrivebeskytter et SDSkrivebeskyttet
minnekort må du skru av skrivebeskyttelsen når du
ønsker å gjøre opptak på kortet, formatere kortet eller
slette noe av kortets innhold.
• Hvis et minnekort starter å oppføre seg unormalt ved bildeavspilling, kan du
gjenopprette normal drift ved å formatere det på nytt (side 104). Det er likevel
anbefalt at du alltid bringer med deg flere enn ett minnekort når du bruker kameraet
langt hjemmefra eller på jobb.
• Etterhvert som du gjør opptak av data til, og sletter data fra, et minnekort en rekke
ganger, mister det til slutt sin evne til å holde på data. Av denne grunn anbefales
det at minnekort omformateres med jevne mellomrom.
• Statisk elektrisitet, elektronisk støy eller andre fenomenet kan føre til at data blir
ødelagte eller til og med går tapt. Sørg for at du alltid tar sikkerhetskopier av viktige
data på andre media (CD-R, CD-RW, harddisk etc.).
118
Appendiks
. Forholdsregler for minnekort
Enkelte typer kort kan bremse ned prosesseringshastigheter. Spesielt kan du oppleve
problemer med lagring av videoer som har høy kavlitetsinnstilling (HQ, og HQ vid).
Enkelte typer minnekort bruker lenger tid på å lagre data, noe som kan føre til at visse
deler av videofilmen droppes. Dette fenomenet vil indikeres med at » og Y blinker
på LCD-skjermen. Det anbefales å bruke et minnekort med en maks
overføringshastighet på minst 10 MB per sekund.
. Kassering og overføring av eierskap av minnekort eller kamera
Dette kameraets funksjoner for formatering eller sletting modifiserer kun
filinformasjonen på minnekortet og/eller kameraets hovedminne. De modifiserer ikke
selve dataene. Vær oppmerksom på at behandlingen av data er helt ens eget ansvar.
Følgende forholdsregler for datasikkerhet anbefales når du eventuelt kasserer eller
overfører eierskap av kameraets minnekort.
• Når minnekortet og/eller kameraet kasseres må de enten bli fullstendig ødelelagt
fysisk eller bli fullstendig slettet med spesiell programvare (ekstrautstyr) e.l.
• Hvis du overfører eierskapet av et minnekort og/eller kameraet må du slette alle
data med egnet programvare (ekstrautstyr) e.l. og deretter bruke kameraets
formateringsfunksjon til å formatere minnekortet og/eller kameraets hovedminne.
C
119
Appendiks
Datamaskin-systemkrav for medfølgende programvare
Systemkravene for datamaskinen er forskjellig for hver av applikasjonene. Sørg for å
sjekke systemkravene for en bestemt applikasjon før du tar den i bruk. Vær
oppmerksom på at verdiene som oppgis er minimumskravene for å kjøre hver
applikasjon. Reelle krav er strengere, avhengig av antallet bilder og størrelsen på
bildene som skal behandles.
0 Windows
Photo Loader with HOT ALBUM
Harddiskplass : 2GB eller bedre
Annet
: Internet Explorer 5.5 eller senere
DirectX 9.0 eller senere
Windows Media Player 9 eller senere
DirectX 9.0c
Harddiskplass : 65MB for installering (18MB vil tas opp på harddisk)
YouTube Uploader for CASIO
• Tilstrekkelig minne for å kunne kjøre operativsystemet.
• Datamaskinkonfigurasjon som muliggjør avspilling av video på websiden YouTube.
• Datamaskinkonfigurasjon som muliggjør opplasting av video til websiden YouTube.
Photo Transport 1.0
Minne
: 64MB eller bedre
Harddiskplass : 2MB eller bedre
Adobe Reader 8
CPU
: Pentium III Class
Minne
: 128MB eller bedre
Harddiskplass : 180MB eller bedre
Annet
: Internet Explorer 6.0 eller senere
For detaljer om minimumssystemkrav for hver programapplikasjon, se “Les meg”filene på CD-ROM-en som medfølger kameraet.
120
Appendiks
Generell guide
Tallene i parentes indikerer sidene hvor hver funksjon er forklart.
. Kamera
Forside
12 3 4
Bakside
7 8 9 bk
bl
bm
5
6
1 Utløserknapp (side 16)
2 [ON/OFF] (Strøm)
(side 22)
3 Blits (side 26)
4 Frontlampe
[ ]
[ ]
[ ]
[SET]
bs br bq bp bo bn
9 Stropphull (side 2)
bkKontaktdeksel
blUSB-AV-port
(sidene 63, 72, 80, 89)
bm[r] (REC)-knapp
(sidene 18, 52)
(sidene 16, 22)
5 Objektiv
bn[SET]-knapp (side 23)
6 Mikrofon (sidene 39, 68) bo[BS]-knapp (side 42)
7 Baklampe
(sidene 16, 22, 26)
8 Zoomknapp
(sidene 16, 36, 62)
Underside
[ ]
bp[MENU]-knapp (side 46)
bqKontrollknapp
([8] [2] [4] [6])
(side 23)
br[p] (PLAY)-knapp
(sidene 19, 22)
bsLCD-skjerm
(sidene 105, 122)
btBatteri/Minnekortspalte (sidene 11, 14, 116, 118)
ckStativhull
Bruke dette hullet når fester et stativ.
clHøyttaler
cl ck
bt
. Batterilader
12
1[CHARGE]-lampe
2+- kontakter
3AC-plugg
3
121
Appendiks
LCD-skjermens innhold
LCD-skjermen bruker forskjellige indikatorer, ikoner og tallfremstillinger for å holde
deg informert om kameraets status.
• Eksempelskjermene i dette avsnittet har som formål å vise deg alle indikatorer og
figurers plassering som kan bli fremvist på LCD-skjermen i forskjellige moduser.
De representerer ikke skjermbilder som faktisk opptrer på kameraet.
. Stillbildeopptak
Skjermen : På
cm
cl
1 23456 78 9
bk
bl
bm
bn
bo
bp
bq
br
bn bt bs
ck
Skjermen : Av
1bo2345687
bm
cl
cm
ck
9
bn
bt
bs
br
bp
1Fokusmodus (side 48)
2Kontinuerlig utløser (side 51)
3Selvutløser (side 52)
4Opptaksmodus (side 16)
5Bildeforringelse-indikator (side 37)
6Lysmålingsmodus (side 59)
7Gjenværende minnekapasitet for
stillbilde (side 133)
8Stillbildestørrelse (side 24)
9Stillbildekvalitet (side 57)
bkBlits-modus (side 26)
blAnsiktsdeteksjon (side 28)
bmAnti Shake-indikator (side 30)
bnISO-sensitivitet (side 31)
boHvitbalanse-innstillling (side 31)
bpEksponeringskompensasjon (side 33)
bqeasy-modus (side 34)
brDato/tid (side 36)
bsLukkerhastighet
btLukkeråpning
ckBatterinivåindikator (side 12)
clHistogram (side 105)
cmFokusramme (sidene 16, 53)
easy-modus
7
8
bk
3
cm
ck
• Hvis blenderåpning, lukkerhastighet,
ISO-sensitivitet eller autoreksponering
ikke stilles inn riktig i øyeblikket, vil
innstillingen bli oransje når trykker
utløserknappen halvveis ned.
br
122
Appendiks
. Videoopptak
Skjermen : På
1
1Opptaksmodus (side 39)
2Gjenværende minnekapasitet for
2
stillbilde (side 39)
3
4
5
6
7
bk
9
8
3Video-bildekvalitet (side 58)
4Fokusmodus (side 48)
5Selvutløser (side 52)
6Hvitbalanse-innstillling (side 31)
7Eksponeringskompensasjon (side 33)
8Batterinivåindikator (side 12)
9Histogram (side 105)
bkVideoopptakstid (side 39)
Skjermen : Av
46 5 1
2
bk
9
7
8
. Fremvisning av stillbilder
12
3
4
5
6
7
8
9
bq
bp
bo bn bm blbk
1Filtype
2Beskyttelsesindikator (side 66)
3Mappenavn/filnavn (side 93)
4Stillbildekvalitet (side 57)
5Stillbildestørrelse (side 24)
6ISO-sensitivitet (side 31)
7Lukkeråpning
8Lukkerhastighet
9Dato/tid (side 36)
bkLysmålingsmodus (side 59)
blHvitbalanse-innstillling (side 31)
bmBlits-modus (side 26)
bnOpptaksmodus
boBatterinivåindikator (side 12)
bpHistogram (side 105)
bqEksponeringskompensasjon (side 33)
123
Appendiks
. Avspilling av video
12
3
4
5
1Filtype
2Beskyttelsesindikator (side 66)
3Mappenavn/filnavn (side 93)
4Videoopptakstid (side 61)
5Video-bildekvalitet (side 57)
6Dato/tid (side 36)
7Batterinivåindikator (side 12)
6
7
Nullstilling til standardinnstillingene
Tabellen i dette avsnittet viser de opprinnelige standardinnstillingene som blir
konfigurert for menyfunksjonene (vises når du trykker på [MENU]) etter at du har
nullstilt kameraet (side 104). Innholdet av menyene er avhengig av om kameraet er i
REC-modus eller PLAY-modus.
• En bindestrek (–) indikerer en funksjon som ikke har blitt nullstilt eller en funksjon
som ikke kan nullstilles.
. REC-modus
“REC” meny
Fokus
Q (Autofokus)
Gjennomsyn
På
Kontinuerlig
Av
Ikonhjelper
På
Selvutløser
Av
Minne
b BEST SHOT:
Av / Blits: På / Fokus:
Av / Hvitbalanse: Av /
ISO: Av / AF-område:
På / Lysmåling: Av /
Selvutløser: Av /
Blitsstyrke: Av /
Digital zoom: På / MF
posisjon: Av / Zoom
posisjon: Av
Ansiktsdetekt. Av
Anti Shake
Av
AF-område
U punkt
easy-modus
Av
V/H-knapp
Av
Hjelpelinjer
Av
Digital zoom
På
124
Appendiks
“Kvalitet” meny
Størrelse
9M (3456x2592)
t Kvalitet
(Stillbilder)
Normal
» Kvalitet
(Video)
HQ
EV-skift
0.0
Hvitbalanse
Auto
ISO
Auto
Lysmåling
B Multi
Fargefilter
Av
Skarphet
0
Fargemetning
0
Kontrast
0
Blitsstyrke
0
“Oppsett” meny
R Panel
På
Juster
–
P Skjerm
Vid
Datoformat
–
Language
–
Dvale
1 min
Lyder
Oppstart: Lyd 1 /
Halv-utløser: Lyd 1 /
Utløser: Lyd 1 /
Operasjon: Lyd 1 /
= Operasjon:
...//// /
= Avspill: ...////
Autoskruav
1 min
REC/PLAY
Skru på
USB
Mass Storage
Fortsett
Videoutgang
–
Verdenstid
Hjem
Format
–
Datostempel
Av
Nullstill
–
Fil nr.
B
125
Appendiks
. PLAY-modus
“PLAY” meny
Slideshow
–
Ny størrelse
–
DPOF utskrift
–
Klipping
–
Beskytt
–
Lydtillegg
–
Rotering
–
Kopier
–
“Oppsett” meny
• Innholdet av “Oppsett”-menyen er den samme i REC-modus og PLAY-modus.
126
Appendiks
Når driften ikke går som den skal...
Feilsøking
Problem
Mulig årsak og anbefalt foretak
Strømforsyning
Kameraet vil ikke
skru seg på.
1)Batteriet kan muligens ha blitt orientert feil (side 11).
2)Batteriet kan være utladet. Lad opp batteriet (side 10). Hvis
batteriet går tomt for strøm kort tid etter at det ble ladet opp,
betyr det at batteriet har nådd slutten av dets levetid og bør
skiftes ut. Kjøp et separat tilgjengelig CASIO NP-60
oppladbart lithium-ion batteri.
Kameraet skrur
seg plutselig av.
1)Autoskruav har blitt aktivert (side 102). Skru på kameraet
igjen.
2)Batteriet kan være utladet. Lad opp batteriet (side 10).
3)Kameraets beskyttelsesfunksjon kan ha blitt aktivert fordi
kameraets temperatur er for høy. Skru av kameraet og vent
inntil det har kjølt seg ned før du prøver å bruke det igjen.
Strømmen skrur
deg ikke på.
Ingenting skjer når
en knapp trykkes.
Fjern batteriet fra kameraet og installer det på nytt.
Bildeopptak
Bildet blir ikke tatt
1)Hvis kameraet er i PLAY-modus, trykk på [r] (REC) for å
når utløserknappen
stille kameraet i REC-modus.
trykkes.
2)Hvis blitsen lader seg opp må du vente inntil
oppladningsprosessen fullføres.
3)Hvis beskjeden “Fullt minne” fremvises, må du overføre bilder
til en datamaskin, slette overflødige bilder eller bruke et annet
minekort.
Autofokus
fokuserer som
forventet
1)Hvis objektivets linse er tilsmusset, rengjør den.
2)Motivet er muligvis ikke i senter av fokusrammen når du
komponerer bildet.
3)Motivet du fotograferer er muligvis av en type som ikke er
kompatibel med autofokus (side 21). Bruk manuell fokus (side
48).
4)Du beveger muligvis kameraet under fotografering. Prøv å
fotografere med bruk av Anti Shake eller et stativ.
Motivet er ute av
fokus i bildet som
er tatt opp.
Bildet har muligvis ikke blitt fokusert riktig. Når du komponerer
bilder, sørg for at motivet befinner seg innefor fokusrammen.
127
Appendiks
Problem
Mulig årsak og anbefalt foretak
Blitsen avfyres
ikke.
1)Hvis ? (Blits av) er valgt som blitsinnstilling må du velge en
annen blitsinnstilling (side 26).
2)Hvis batteriet er utladet, lad det opp (side 10).
3)Hvis et BEST SHOT-motiv som bruker ? (Blits av) er valgt
må du endre blitsinnstilling (side 26) eller velge at annet
BEST SHOT-motiv (side 42).
Kameraet skrur
seg av under
selvutløserens
nedtelling.
Batteriet kan være utladet. Lad opp batteriet (side 10).
Bildet på LCDskjermen er ute av
fokus.
1)Du bruker muligens manuell fokus og har ikke fokusert bildet.
Fokuser bildet (side 48).
2)Du bruker muligvis ´ (Makro) landskap og portretter. Bruk
autofokus for landskap og portrettfoto (side 48).
3)Du prøver muligvis å bruke autofokus eller uendelig fokus )
(Uendelig fokus) når du fotografere et nærbilde. Bruk ´
(Makro) for nærbilder (side 48).
Det finnes en
vertikal linje på
LCD-skjermen.
Fotografering av sterkt opplyste motiv kan føre til at vertikale
streker dukker opp LCD-skjermens bilde. Dette er et CCDfenomen kjent som “vertikal utsmøring”, og indikerer ikke at noe
er feil med kameraet. Vær oppmerksom på at den vertikale
utsmøringen ikke blir tatt opp med stillbilder, men blir tatt opp
med video.
Det forekommer
digital støy i
bildene.
1)Sensitiviteten vil øke automatisk for mørke motiver, noe som
øker muligheten for at det oppstår digital støy. Bruk en lampe
eller annen metode til å lyse opp motivet.
2)Du er muligvis i ferd med å fotografere på et mørkt sted med
? (Blits av) valgt, noe som kan øke mengden av digital støy
og føre til at bildene blir grovkornede. I dette tilfellet kan du
skru på blitsen (side 26) eller bruke lamper som belysning.
Et bildeopptak ble
ikke lagret.
1)Kameraets strøm ble muligens kuttet av før lagringen ble
fullført, noe som kan resultere i at bildet ikke blir lagret. Hvis
batteriindikatoren viser
, må du lade opp batteriet så
snart som mulig (side 12).
2)Du har muligens fjernet minnekortet fra kameraet før
lagreoperasjonen ble fullført, noe som kan resultere i at bildet
ikke blir lagret. Ikke fjern minnekortet før lagringen er ferdig
fullført.
Selv om det finnes Tilstrekkelig lys når ikke motivene. Skift blitsinnstillingen til <
mye tilgjengelig lys, (Blits på) for synkronisert dagslysblits (side 26), eller juster EVer ansiktene til
skift til + siden (side 33).
personene i bildet
mørke.
128
Appendiks
Problem
Mulig årsak og anbefalt foretak
Motiv som er for
mørke når det
fotograferes ved
sjøkanten eller i
alpinanlegg.
Reflektert lys fra vann, sand eller snø kan føre til
undereksponerte av bilder. Skift blitsinnstillingen til < (Blits på)
for synkronisert dagslysblits (side 26), eller juster EV-skift til +
siden (side 33).
Digital zoom
(inkludert instant
zoom) virker ikke.
Zoomgrafen
indikerer kun zoom
opp til en faktor på
3,0.
1)Digital zoominnstillingen er muligens skrudd av. Skru på
digital zoom (side 55).
2)Datotrykk er muligvis skrudd på, noe som vil medføre at
digital zoom kobles ut. Skru av datotrykk (side 99).
Bildet er ute av
fokus under
videoopptak.
1)Fokus er ikke mulig fordi motivet befinner seg utenfor
fokusrekkevidden. Gjør opptak innenfor tillatt rekkevidde.
2)Linsen kan være tilsmusset. Rengjør linsen (side 112).
Avspilling
Fargen på avspilte
bilde er forskjellig
fra hva som ble vist
på LCD-skjermen
ved fotografering.
Sollys eller lys fra andre kilder skinte muligvis direkte inn i linsen
under fotografering. Rett kameraet slik at sollys ikke skinner
direkte inn i linsen.
Bilder fremvises
ikke.
Dette kameraet kan ikke vise frem bilder som er tatt opp til et
minnekort med et annet kamera og som ikke oppfyller DCFstandarden.
Bildene kan ikke
redigeres (endring
av størrelse,
trimming, rotering).
Vær oppmerksom på at du ikke kan redigere følgende typer
stillbilder.
• Video
• Stillbilder tatt opp med et annet kamera
129
Appendiks
Problem
Mulig årsak og anbefalt foretak
Annet
Feil dato og tid
fremvises.
Dato og tidsinnstillingen er skrudd av. Still inn riktig dato og tid
(side 100).
Beskjedene på
LCD-skjermen er i
feil språk.
Feil skjermspråk er valgt. Endre skjermspråkinnstillingen. (side
101).
Bilder kan ikke
overføres via en
USB-tilkobling.
1)USB-kabelen er ikke forsvarlig koblet til. Sjekk alle
tilkoblinger.
2)Feil USB-protokoll har om mulig blitt valgt. Velg USBkommunikasjonsprotokoll i henhold til type enhet du tilkobler
(sidene 80, 89).
3)Skru kameraet på, hvis det ikke er skrudd på.
4)Hvis du tilkobler via en USB-hub kan det forekomme at
datamaskinen ikke er i stand til å finne kameraet. Koble derfor
alltid kameraet direkte til datamaskinens USB-port.
Innstillingsskjermen 1)Standardinnstillingene har ennå ikke blitt konfigurert etter at
for skjermspråk
kameraet ble innkjøpt eller kameraet har muligvis blitt
fremvises når
liggende med et utladet batteri. Sjekk kamerainnstillingene
kameraets skrus
(sidene 13, 101).
på.
2)Det kan ha oppstått et problem med kameraets innebygde
minnedata. I dette tilfellet, utfør nullstillingsprosedyre for å
initialisere kamerats innstillinger (side 104). Etter dette må du
konfigurere hver enkelt innstilling. Hvis innstillingsskjermen
for skjermspråk ikke vises igjen når du skrur på kameraet,
betyr dette at dataene i minnet har blitt gjenopprettet.
Hvis samme beskjed viser seg etter at du skrur på kameraet
igjen, må du kontakte din forhandler eller et CASIO autorisert
servicesenter.
130
Appendiks
Skjermbeskjeder
ALERT
Kameraets beskyttelsesfunksjon kan ha blitt aktivert fordi
kameraets temperatur er for høy. Skru av kameraet og vent
inntil det har kjølt seg ned før du prøver å bruke det igjen.
Lavt batterinivå.
Batterietnivået er lavt.
Det er noe galt med minnekortet. Skru av kameraet, fjern
minnekortet, og installer det i kameraet på nytt. Formater
minnekortet (side 104) hvis denne beskjeden dukker opp igjen
når du skrur på kameraet.
Kortfeil
• Formatering sletter alle filer på minnekortet. Før du
formaterer bør du forsøke å overføre filer som kan reddes
til en datamaskin eller annen lagringsenhet.
Sjekk tikoblinger!
Du prøver å koble kameraet til en skriver når kameraets USBinnstillinger ikke er kompatible med USB-systemet til
skriveren (side 72).
Fil kunne ikke
lagres grunnet lite Batteriet er utladet, noe som forhindret lagring bildefilen.
batteri.
Mappen kan ikke
opprettes.
Du prøver å ta opp en fil når det allerede er 9999 filer lagret i
den 999. mappen. Hvis du ønsker å ta opp flere, slett
overflødige filer (side 20).
LINSEFEIL
Denne beskjeden fremvises og kameraets skrur seg av hver
gang objektivet utfører en uventet operasjon. Hvis samme
beskjed viser seg etter at du skrur på kameraet igjen, må du
kontakte din forhandler eller et CASIO autorisert
servicesenter.
Legg i papir!
Skriveren gikk tom for papir under utskrift.
Fullt minne
Minne er fullt med bilder du har tatt opp og/eller filer lagret av
redigeringsoperasjoner. Slett overflødige filer (side 20).
Utskriftsfeil
En feil oppstod under utskrift.
• Skriveren er skrudd av.
• Skriveren genererte en feil etc.
Opptaksfeil
Bildekomprimering kunne av en eller annen grunn ikke
gjennomføres under lagring av bildedata. Fotografer bildet på
nytt.
PRØV SKRU PÅ
IGJEN
Objektivet kom i kontakt med en hindring når den var i
bevegelse. Kameraet vil skrus av automatisk hvis denne
beskjeden fremvises. Fjern hindringen og skru på strømmen
igjen.
131
Appendiks
SYSTEM ERROR
Kortet er låst.
Kamerasystemet er ødelagt. Kontakt din forhandler eller et
autorisert CASIO service senter.
Låsen (LOCK) på SD eller SDHC minnekort
installert i kameraet er stilt i låst posisjon. Du
kan ikke lagre bilder eller slette filer til et
minnekort som er skrivebskyttet.
LOCK (lås)
Finner ingen filer.
Det forekommer ingen filer i innebygd minne eller på
minnekortet.
Ingen bilder å
skrive ut.
Sett opp DPOF.
Ingen filer er for tiden spesifisert for utskrift. Konfigurer
nødvendige DPOF-innstillinger (side 74).
Dette kortet er
ikke formatert.
Minnekortet som er installert i kameraet er ikke formatert.
Formater minnekortet (side 104).
Denne filen kan
ikke avspilles.
Filen du prøver å lese er ødelagt eller av en type som ikke
kan fremvises med dette kameraet.
Du forsøkte å kopiere bilder fra innebygd minne til et
Denne funksjonen
minnekort uten å ha installert et minnekort i kameraet (side
kan ikke brukes.
70).
132
Appendiks
Antall stillbilder og opptakstid for video
Stillbilde
Bildestørrelse
(piksler)
Bildekvalitet
9M
(3456x2592)
Fin
3:2
(3456x2304)
16:9
(3456x1944)
7M
(3072x2304)
4M
(2304x1728)
2M
(1600x1200)
VGA
(640x480)
Omtrentlig
bildefilstørrelse
5,84 MB
Det innebygde
minnets kapasitet
for opptak av
stillbilder
2
SD-minnekort
(1 GB) kapasitet
for opptak av
stillbilder
124
Normal
3,26 MB
4
225
Økonomi
2,16 MB
6
341
Fin
5,21 MB
2
140
Normal
3,19 MB
4
230
Økonomi
1,94 MB
7
381
Fin
4,42 MB
3
165
Normal
2,48 MB
5
296
Økonomi
1,75 MB
7
421
Fin
4,65 MB
2
157
Normal
2,60 MB
5
282
Økonomi
1,84 MB
7
401
Fin
2,68 MB
5
273
Normal
1,67 MB
8
443
Økonomi
1,04 MB
13
717
Fin
1,37 MB
10
542
Normal
991 KB
14
778
Økonomi
626 KB
23
1259
Fin
229 KB
61
3335
Normal
201 KB
71
3826
Økonomi
179 KB
79
4300
133
Appendiks
Video
Bildekvalitet
(piksler)
Omtrentlig datarate
(bilder/sek)
Det innebygde
minnets
kapasitet for
opptak av
video
SD-minnekort
(1 GB)
kapasitet for
opptak av
video
Filstørrelsen
for
1-minutts
video
HQ
640x480
10,6 Megabits/sekund
(30 bilder/sekund)
12 sekunder
11 minutter
43 sekunder
79,0 MB
HQ vid
848x480
12,5 Megabits/sekund
(30 bilder/sekund)
10 sekunder
10 minutter
8 sekunder
93,1 MB
Normal
640x480
6,2 Megabits/sekund
(30 bilder/sekund)
20 sekunder
20 minutter
8 sekunder
46,1 MB
LP
320x240
2,7 Megabits/sekund
(15 bilder/sekund)
48 sekunder
46 minutter
53 sekunder
19,9 MB
* Kapasiteten for opptak av stillbilder og video er omtrentlige og bør kun tolkes som en
veiledning. Reell kapasitet avhenger av bildenes innhold.
* Tallene for filstørrelser og datarater er omtrentlige og bør kun tolkes som en veiledning.
Reelle verdier avhenger av hvilken type bilder som tas opp.
* Verdiene ovenfor er basert på bruk av minnekort av typen PRO HIGH SPEED SD fra
Panasonic. Antall bilder du kan lagre avhenger av typen minnekort du bruker.
* Når du bruker et minnekort med en annen kapasitet, beregnes antallet bilder ut fra
prosenten av 1 GB.
* Hver video kan ha en lengde på inntil 10 minutter. Videoopptakene vil stanse automatisk
etter 10 minutters opptak.
134
Appendiks
Spesifikasjoner
Filformat
Stillbilder: JPEG (Exif-versjon 2.2); DCF 1.0 standard;
overenstemmer med DPOF
Video: Motion JPEG AVI, IMA-ADPCM audio (mono)
Lyd (Stemmeopptak): WAV (mono)
Opptaksmedia
Innebygd minne (Bildelagringsområde: 18,5 MB)
SD/SDHC/MMC/MMCplus
Bildestørrelser
Stillbilder: 9M (3456x2592), 3:2 (3456x2304),
16:9 (3456x1944), 7M (3072x2304),
4M (2304x1728), 2M (1600x1200), VGA (640x480)
Video: HQ, Normal (640x480), LP (320x240),
HQ vid (848x480)
Slett
1 fil; alle filer (med minnebeskyttelsefunksjon)
Reelle piksler
9,1 Megapiksler
Bildeelement
Størrelse: 1/2,5-tommers kvadratpikslet CCD
Totale antall piksler: 9,3 Megapiksler
Linse/brennvidde
F2,8 (W) til 5,2 (T) f= 6,2 til 18,6 mm
(tilsvarer 37,5 til 112,5 mm i 35 mm format)
Seks linser i fem grupper, inkludert avsfæris linse.
Zoom
3X optisk zoom, 4X digital zoom (12X i kombinasjon med optisk
zoom)
16X maksimal HD Zoom (i kombinasjon med optisk zoom,
VGA-størrelse)
Fokusering
Autofokus med kontrastdeteksjon
• Fokusmoduser:
Autofokus, makrofokus, Panfokus, uendelig fokus, manuell
fokus
• AF-område: Punkt, Multi
Tilnærmet fokus
(stillbilde)
(Fra objektivets
linseflate)
Autofokus: 40 cm til 9 (Vidvinkel)
Makrofokus: 15 cm til 50 cm (Vidvinkel)
Uendelig: 9 (Vidvinkel)
Manuell: 15 cm til 9 (Vidvinkel)
* Optisk zoom har innvirkning på rekkevidden.
Lysmåling
Mutil-mønster, sentermålt og punkt med CCD-brikken
Eksponeringskontroll
Program AE
Eksponeringskompen- –2,0EV til +2,0EV (med 1/3EV-steg)
sasjon
Utløser
CCD-elektronisk lukker, mekanisk lukker
Lukkerhastighet
Stillbilde (Auto): 1/2 til 1/2000 sekund
Stillbilde (Nattmotiv): 4 til 1/2000 sekund
* Kan avvike avhengig av kameraets innstillinger.
Lukkeråpning
F2,8 (W) til F5,6 (W) (Ved bruk av ND-filter)
* Bruk av optisk zoom vil ha innvirkning på blenderåpningen.
Hvitbalanse
Auto, Dagslys, Overskyet, Skygge, Hvitt lystoffrør, Dagslys
lystoffrør, Lyspære, Manuell HB
135
Appendiks
Sensitivitet (Standard
sensitivitetsytelse,
anbefalt
eksponeringsindeks)
Stillbilder: Auto, ISO 64, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800,
ISO 1600
Video: Auto
Selvutløser
Tilnærmede utløsertider: 10 sekunder, 2 sekunder, Trippel
Selvutløser
Blits-moduser
Auto, Av, På, Røde øyne-reduksjon
Blitsrekkevidde (ISOsensitivitet: Auto)
Vidvinkel: 0,15 m til 2,8 m
Televinkel: 0,4 m til 1,5 m
* Optisk zoom har innvirkning på rekkevidden.
Blitsens oppladingstid Maksimalt ca. 7 sekunder
Opptak
Stillbilder; Makro; Selvutløser; Kontinuerlig utløser
(Normahastighet); BEST SHOT; Ansiktsdeteksjon; easy-modus;
Video (normal video og For YouTube) (med lyd i mono); Lyd
(Stemmeopptak)
Tilnærmet maksimal
lengde på lydopptak
Etteropptak: 30 sekunder per bilde
Stemmeopptak: 55 minutter 35 sekunder (når innebygd minne
brukes)
LCD-skjerm
2,6 tommers vid TFT farge-LCD
114.960 (479x240) bildepunkter
Søker
LCD-skjerm
Tidtakingsfunksjon
Innebygd quartz digital klokke
Dato og tid: Lagres med bildedata
Med datotrykkfunksjon
Automatisk kalender: Til 2049
Verdenstid
162 byer i 32 tidssoner
Bynavn, dato, klokkeslett, sommertid
Inn/utgangsterminaler USB/AV-port, kompatibel med USB
Mikrofon
Mono
Høyttaler
Mono
Strømkrav
Oppladbart lithium-ion batteri (NP-60) x1
136
Appendiks
Tilnærmet batteritid
Alle verdiene som oppgis nedenfor representerer omtrentlig tidsforbruk under
normale temperaturer (23°C) før kameraet skrur seg av. Det gis ingen garanti for at
gitte verdier oppnås. Lave temperaturer forkorter batteritiden.
Antall bilder (CIPA) (driftstid)*1
Kontinuerlig avspilling
220 bilder
(Stillbilder)*2
4 timer 30 minutter
Beregnet kontinuerlig opptakstid for video
100 minutter
Kontinuerlig stemmeopptak*3
4 timer
• Batteri: NP-60 (Merkekapasitet: 720 mAh)
• Opptaksmedium: 1 GB SD minnekort (PRO HIGH SPEED fra Panasonic)
• Målingsforhold
*1 Omtrentlig antall bilder (CIPA) (Driftstid)
I henhold til standardene fra CIPA (Camera and Imaging Products Association)
Normal temperatur (23°C), LCD-skjerm på, zoomoperasjon mellom full vidvinkel og full
telefoto hvert 30. sekund, hvor samtidig to bilder fotografers med blits; kameraet skrudd
av og på igjen for hvert 10. bilde fotografert.
*2 Tilnærmet avspillingstid
Standard temperatur (23°C), med ett-bilde rulling ca. hvert 10. sekund
*3 Beregnet kontinuerlig opptakstid for video
• Verdiene er basert på et nytt batteri, med start fra full oppladning. Gjentatte
oppladninger vil forkorte batteritiden.
• Blitsfrekvens, zoom, bruk av autofokus, og tiden kamera er skrudd på vil innvirke
mye på opptakstiden og antallet bilder.
Strømforbruk
3,7 V DC; Berregnet til 3,2 W
Ytre mål
92,5 (B) x 55 (H) x 23,2 (D) mm
(Unntatt fremspring; 20,4 mm ved tynneste punkt)
Vekt
Cirka 127 g
(uten batteri og medfølgende tilbehør)
137
Appendiks
. Oppladbart lithium-ion batteri (NP-60)
Merkespenning
3,7 V
Merkekapasitans
720 mAh
Driftstemperatur
0 til 40°C
Ytre mål
37,9 (B) x 42,3 (H) x 5,0 (D) mm
Vekt
Cirka 18 g
. Batterilader (BC-60L)
Strøminntak
100 til 240V AC, 80mA, 50/60 Hz
Utgangsstrøm
4,2 V DC, 600 mA
Driftstemperatur
5 til 35°C
Støttet batteritype
Oppladbart lithium-ion batteri (NP-60)
Oppladingstid
90 minutter
Ytre mål
60 (B) x 20 (H) x 86 (D) mm
Vekt
Cirka 62 g
138
Appendiks
CASIO COMPUTER CO.,LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
M10
MA0903-C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising