Casio EX-S880 Handleiding

Casio EX-S880 Handleiding
D
Digitale Camera
EX-S880
Gebruiksaanwijzing
Gefeliciteerd met de aanschaf van dit CASIO
product.
• Voordat u het in gebruik neemt dient u eerst de
voorzorgsmaatregelen in deze
gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen.
• Houd de gebruiksaanwijzing daarna op een
veilige plaats voor latere naslag.
• Bezoek de officiële EXILIM website
http://www.exilim.com/ voor de meest
recentelijke informatie voor dit product.
K838PCM1DMX
1
UITPAKKEN
Terwijl u de camera uitpakt dient u te controleren dat alle hieronder getoonde items aanwezig zijn. Mocht er iets missen, neem dan
contact op met de winkel waar het apparaat gekocht was.
Oplaadbare lithium-ion accu
(NP-20)
Digitale camera
USB slede (CA-37)
Bevestigen van de polsriem aan de camera.
* De vorm van de netstekker
hangt af van het land/
gebied.
Bevestig de polsriem hier.
Speciale netadaptor (AD-C52G)/netsnoer*
USB kabel
Polsriem
AV kabel
CD-ROM’s (2)
2
Basisreferentie
UITPAKKEN
INHOUDSOPGAVE
UITPAKKEN
2
VOORBEREIDINGEN
36
Opladen van de accu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
BASISINFORMATIE VOOR
EEN SNELLE START
■
■
■
■
9
Laad eerst de accu op . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Configureren van de instellingen van
de displaytaal, de datum en de tijd . . . . . . . . . . . . 11
Gebruiken van een geheugenkaart . . . . . . . . . . . . 13
Opnemen van een foto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Bekijken van foto’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Opnemen van een film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Bekijken van een film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Wissen van een bestand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
INLEIDING
Plaatsen van de accu
Opladen van de accu
Vervangen van de accu
Voorzorgsmaatregelen voor de accu
36
37
41
42
De camera in het buitenland gebruiken. . . . . . . . . 43
In- en uitschakelen van de camera. . . . . . . . . . . . . 43
Gebruiken van een geheugenkaart . . . . . . . . . . . . 46
■
■
■
■
Ondersteunde geheugenkaarten
Leg eerst een geheugenkaart in de camera
Terugplaatsen van de geheugenkaart
Formatteren van een geheugenkaart
47
48
49
50
In-beeld menu’s gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Configureren van instellingen op het
beeldscherm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
21
■ Selecteren van de layout (Layout) van
het scherm
■ De display information in- en uitschakelen
(Informatie)
■ Bijstellen van de helderheid van het
beeldscherm (Helderheid)
■ Bijstellen van de beeldkwaliteit van het
beeldscherm (Type)
Kenmerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Lees dit eerst! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik. . . . . . . . 26
54
57
58
59
Mocht u de kluts kwijt raken... . . . . . . . . . . . . . . . . 60
3
INHOUDSOPGAVE
OPNEMEN VAN EEN FOTO
62
Gezichtsherkenning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
De camera op de juiste wijze vasthouden. . . . . . . 62
Opnemen van een foto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
87
■
■
■
■
Specificeren van de beeldgrootte
Specificeren van de beeldkwaliteit
Uitschakelen van de AF hulpverlichting
Voorzorgsmaatregelen voor het opnemen
van foto’s
■ Beperkingen ten aanzien van de autofocus
■ Voert een gezichtsherkenning opname uit
(Normale modus)
■ Voorrang geven aan bepaalde gezichten
d.m.v. de Familie voorrang modus
■ Gezichtsherkenning voorzorgsmaatregelen
66
68
69
OPNEMEN VAN EEN FILM
70
71
94
Filmbeeldkwaliteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Opnemen van een film. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Opnemen met zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Gebruiken van de flitser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Gebruiken van de zelfontspanner . . . . . . . . . . . . . 79
Gebruiken van de doorlopende sluiter . . . . . . . . . 81
■ Selecteren van de doorlopende sluiterfunctie
■ Opnemen met de doorlopende sluiter met
normale snelheid, de doorlopende sluiter
met hoge snelheid en de doorlopende sluiter
met flitser
■ Opnemen met de doorlopende sluiter
met zoom
■ Voorzorgsmaatregelen voor de
doorlopende sluiter
88
92
■ Voorzorgsmaatregelen voor filmopname
96
Korte filmfunctie gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Voorafgaande filmfunctie gebruiken . . . . . . . . . . 100
Een foto opnemen terwijl u een film aan
het opnemen bent (Snapshot-In-Movie) . . . . . . . 102
82
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
82
104
Verminderen van de effecten van het
bewegen van uw hand of het bewegen
van het onderwerp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Opnemen van heldere beelden
zonder flitser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
83
84
Toevoegen van geluid aan een foto . . . . . . . . . . . . 85
4
INHOUDSOPGAVE
Opnemen van beelden van visitekaartjes
en documenten (Business Shot) . . . . . . . . . . . . . 112
Herstellen van een oude foto . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Opnemen van foto’s in een layout met
meerdere beelden (layout foto’s) . . . . . . . . . . . . . 117
Automatisch traceren van een bewegend
onderwerp (automatisch uitkaderen). . . . . . . . . . 119
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Verminderen van de effecten van
overbelichting en onderbelichting . . . . . . . . . . . . 138
Verbeteren van de menselijke huidskleur . . . . . . 139
Gebruiken van de kleurenfiltereffecten
van de camera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Instellen van de beeldscherpte. . . . . . . . . . . . . . . 140
Instellen van de kleurverzadiging . . . . . . . . . . . . 140
Instellen van het beeldcontrast . . . . . . . . . . . . . . 141
Foto’s met datumafstempeling. . . . . . . . . . . . . . . 141
Gebruiken van het in-beeld histogram
om de belichting te controleren . . . . . . . . . . . . . . 142
Overige nuttige opnamefuncties . . . . . . . . . . . . . 144
121
Veranderen van de scherpstelfunctie . . . . . . . . . 121
■ Gebruiken van autofocus
■ Gebruiken van macrofocus
■ Gebruiken van een vaste scherpstelling
(panfocus)
■ Gebruiken van een oneindige scherpstelling
■ Gebruiken van handmatige scherpstelling
122
123
■ Toewijzen van functies [W] en [X] d.m.v.
toetsaanpassing
■ Weergeven van een in-beeld raster
■ Weergeven van het beeld dat u zojuist
heeft opgenomen (beeldcontrole)
■ Gebruiken van icoonhulp
■ Het functiegeheugen gebruiken om de
defaultinstellingen bij het inschakelen van
de spanning te configureren
■ Terugstellen van de camera tot de
defaultinstellingen die oorspronkelijk in
de fabriek waren gemaakt (resetten)
129
129
129
Corrigeren van de beeldhelderheid
(EV verschuiving) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Bijstellen van de witbalans . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Specificeren van de ISO gevoeligheid. . . . . . . . . 135
Specificeren van de meetfunctie . . . . . . . . . . . . . 136
5
145
146
146
147
148
150
INHOUDSOPGAVE
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
151
Roteren van een beeld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Combineren van meervoudige foto’s
in een enkel beeld (Layout afdruk). . . . . . . . . . . . 176
Bijstellen van de witbalans van
een opgenomen beeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Instellen van de beeldhelderheid . . . . . . . . . . . . . 178
Verminderen van de effecten van
onderbelichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Monteren van een film op de camera. . . . . . . . . . 180
Een foto creëren van een filmbeeld
(MOTION PRINT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Bekijken van een foto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
■ Luisteren naar het geluid van een foto
met geluid
152
Bekijken van een film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
■ Weergeven van een film met de anti-trilfunctie
155
Weergeven van een Diashow op
de camera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Bekijken van camerabeelden via een
televisietoestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Inzoomen op het getoonde beeld. . . . . . . . . . . . . 165
Gebruiken van het 12-beelden scherm . . . . . . . . 166
Gebruiken van het kalenderscherm . . . . . . . . . . . 166
Beeldroulette gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
BEWERKEN VAN BEELDEN
GEBRUIKEN VAN GELUID
Toevoegen van geluid aan een foto . . . . . . . . . . . 184
Alleen opnemen van het geluid
(spraakopname) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
169
Heraanpassen van de afmetingen van
een foto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Trimmen van een foto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Keystone correctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Het gebruiken van kleurherstelling om de
kleuren van een oude foto te corrigeren . . . . . . . 172
Bewerken de datum en de tijd van
een beeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
C
184
BEHEREN VAN UW BESTANDEN
189
Bestanden en mappen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Beschermen van een bestand tegen wissen. . . . 190
Gebruik de FAVORITE map. . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Kopiëren van bestanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
6
INHOUDSOPGAVE
WISSEN VAN BESTANDEN
196
AFDRUKKEN
Wissen van een specifiek bestand. . . . . . . . . . . . 196
Wissen van alle bestanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Wissen van foto’s uit de FAVORITE map . . . . . . 197
OVERIGE INSTELLINGEN
Verschillende types van afdrukken . . . . . . . . . . . 210
Gebruiken van een professionele
afdrukdienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Gebruiken van uw printer voor het
afdrukken van beelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
DPOF gebruiken om beelden te
specificeren die afgedrukt dienen te
worden en het aantal afdrukken. . . . . . . . . . . . . . 215
198
Configureren van geluidsinstellingen bij
de camera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
In- of uitschakelen van het startscherm . . . . . . . 200
Specificeren van de methode voor het
aanmaken van een serienummer voor een
bestandsnaam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Veranderen van de instelling van de
datum en de tijd bij de camera . . . . . . . . . . . . . . . 202
Gebruiken van de wereldtijd. . . . . . . . . . . . . . . . . 204
■ Configureren van de instellingen van
de wereldtijd
210
■ Datumafstempeling
218
Ondersteunde protocollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA
MET EEN COMPUTER
220
Wat u kunt doen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Gebruiken van de camera met een
Windows computer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
204
Veranderen van de displaytaal . . . . . . . . . . . . . . . 206
Veranderen van het USB poortprotocol . . . . . . . 207
Instellingen van de [
] (OPNAME) en
[
] (WEERGAVE) toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Formatteren van het ingebouwde
geheugen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
■ Bekijken en opslaan van beelden op
de computer
■ Oversturen van beelden van de camera en
het beheren van beelden op de computer
■ Weergeven van films
■ Filmbestanden uploaden naar YouTube
■ Films monteren
■ Oversturen van beelden naar de camera
7
225
232
234
235
238
239
INHOUDSOPGAVE
■ Bekijken van gebruikersdocumentatie
(PDF bestanden)
■ Verlaten van het CD-ROM menu
Bekijken van een overgestuurd
document op de camera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
242
243
■ Roteren van een documentpagina
Gebruiken van de camera met een
Macintosh computer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
■ Bekijken en opslaan van beelden op een
Macintosh
■ Oversturen van beelden van de camera en
het beheren van beelden op uw Macintosh
■ Weergeven van films
■ Bekijken van gebruikersdocumentatie
(PDF bestanden)
■ Beveiligen van documentdata
■ Wissen van documentdata
245
264
265
APPENDIX
250
251
268
Algemene gids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
Inhoud van het beeldscherm . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Menureferentie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
Displaymenureferentie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Indicators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Gids voor het oplossen van moeilijkheden. . . . . 280
251
Bestanden direct lezen van een
geheugenkaart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Geheugenkaartdata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
OVERBRENGEN VAN
DOCUMENTEN NAAR UW
CAMERA (DATA STORAGE)
262
Beheren van documentdata op de camera . . . . . 264
■ Het probleem vinden en oplossen
■ Boodschappen in het display
280
285
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
257
Oversturen van documenten naar
de camera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
■ Oversturen van documenten vanaf een
computer die onder Windows draait
■ Oversturen van documenten van een
Macintosh
257
259
8
INHOUDSOPGAVE
BASISINFORMATIE VOOR EEN SNELLE START
Laad eerst de accu op
(pagina 36)
■ Leg de accu in de camera
3. Sluit het accudeksel.
1. Open het accudeksel.
Schuif het deksel terwijl u
er lichtjes op drukt in de
richting van de pijl om het
te openen.
2. Leg eerst de accu in de camera.
9
BASISINFORMATIE VOOR EEN SNELLE START
■ Gebruiken van de USB slede om de accu op
te laden
1. Steek de stekker van de USB slede in een
stopcontact.
Netadapter
Netsnoer
2. Plaats de camera op de USB slede.
Oplaadindicator [CHARGE]
Rood: Opladen
Groen: Opgeladen (vol)
• Het kost ongeveer twee uur om
de accu volledig op te laden.
10
BASISINFORMATIE VOOR EEN SNELLE START
Configureren van de instellingen van de displaytaal, de datum en de tijd
(pagina’s 202, 206)
1. Druk op [ON/OFF] om de camera in te
[ON/OFF] (spanning aan/uit)
schakelen.
2. Selecteer d.m.v. [S], [T], [W] en [X] de
gewenste taal en druk daarna op [SET]
(instellen).
3. Selecteer d.m.v. [S], [T], [W] en [X] het land/
gebied waar u de camera gaat gebruiken en
druk daarna op [SET] (instellen).
[BS] (BEST SHOT)
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de stad waar u de
SET
camera gaat gebruiken en druk daarna op
[SET] (instellen).
5. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de instelling voor
De instellingen op deze pagina zijn nodig wanneer u de camera
voor het eerst na aanschaf inschakelt.
• Als u bij het configureren van de instellingen van de taal, de
datum en de tijd een fout maakt, kunt u de instellingen
veranderen (pagina’s 202, 206).
de gewenste zomertijd (DST) en druk daarna
op [SET] (instellen).
11
BASISINFORMATIE VOOR EEN SNELLE START
6. Selecteer d.m.v. [S] en [T] het datumformaat en druk daarna op [SET] (instellen).
Voorbeeld: 19 december, 2007
Om de datum als volgt weer te geven: Selecteer deze optie:
07/12/19
JJ/MM/DD
19/12/07
DD/MM/JJ
12/19/07
MM/DD/JJ
7. Stel de datum en de tijd in.
Selecteer d.m.v. [W] en [X] de gewenste instelling (jaar, maand, dag, uur, minuut) en verander de instelling daarna d.m.v. [S] en
[T].
Druk op [BS] om heen en weer te schakelen tussen het 12-uren en 24-uren formaat.
8. Druk na het voltooien van de instellingen op [SET] (instellen).
9. Druk op [ON/OFF] om de camera uit te schakelen.
• Ga naar de procedure op de volgende pagina nadat u deze procedure voltooid heeft.
12
BASISINFORMATIE VOOR EEN SNELLE START
Gebruiken van een geheugenkaart
(pagina 46)
■ Leg eerst een geheugenkaart in de camera
2. Leg een geheugenkaart in de camera.
Wanneer een geheugenkaart ingelegd is, zal de camera de
beelden die u opneemt op de kaart opslaan.
MEMORY
CARD
LET OP
• Hoewel de camera een ingebouwd geheugen heeft, geeft
een geheugenkaart extra capaciteit die u kunt gebruiken
voor het opslaan van meer beelden, beelden van een
hogere kwaliteit of een groter formaat en voor het opnemen
van langere films.
• De camera zal beelden opslaan in het ingebouwde
geheugen als er geen geheugenkaart ingelegd is. Sla deze
procedure over en ga naar “Opnemen van een foto” op
pagina 15 als u liever het ingebouwde geheugen gebruikt.
• Zie pagina 287 voor informatie betreffende de capaciteit
van de geheugenkaart.
ORY
D
ME M
CAR
Voorkant
Achterkant
Schuif de geheugenkaart met de voorkant naar boven (naar
de kant van de camera waar het beeldscherm is) in de
kaartgleuf en druk de kaart er in totdat deze stevig op zijn
plaats zit.
3. Sluit het accudeksel.
1. Open het accudeksel.
Schuif het deksel terwijl u er
lichtjes op drukt in de richting
van de pijl om het te openen.
13
BASISINFORMATIE VOOR EEN SNELLE START
■ Formatteren van een geheugenkaart
5. Druk op [S] om “Formatteren” te selecteren
en druk daarna op [SET] (instellen).
Voordat u een geheugenkaart bij de camera kunt gebruiken,
dient u deze eerst te formatteren.
• Selecteer om het formatteren te annuleren “Annuleren”
en druk vervolgens op [SET].
• Wacht totdat de “Druk... Wachten a.u.b...” boodschap van
het beeldscherm verdwijnt voordat u iets anders doet.
BELANGRIJK!
• Door een geheugenkaart te formatteren die reeds foto’s of
andere bestanden bevat, wordt de inhoud gewist.
Gewoonlijk is het niet nodig een geheugenkaart nogmaals
te formatteren. Echter als het opslaan op een kaart langer
duurt of als u andere abnormaliteiten bespeurt, formatteer
dan de kaart.
• Voer de volgende procedure uit bij de camera om de
geheugenkaart te formatteren.
“Instellen” indextab
[ON/OFF]
(spanning aan/uit)
1. Druk op [ON/OFF] om de camera in te
schakelen.
2. Druk op [MENU].
3. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de “Instellen”
indextab.
4. Selecteer d.m.v. [T] “Formatteren” en druk
[MENU]
daarna op [X].
14
BASISINFORMATIE VOOR EEN SNELLE START
Opnemen van een foto
(pagina 62)
1. Druk op [
Auto icoon
Hierdoor wordt de opnamemodus ingeschakeld en “
(auto icoon) op het beeldscherm weergegeven.
Bedrijfsindicator
[
] om de camera in te schakelen.
”
2. Richt de camera op het onderwerp.
] (OPNAME)
3. Druk de sluitertoets halverwege in terwijl u de
camera stil houdt.
Sluitertoets
Wanneer op het beeld scherpgesteld is, zal de camera een
pieptoon geven, de bedrijfsindicator groen oplichten en het
scherpstelkader groen worden.
4. Houd de camera nog steeds stil en druk de
Scherpstelkader
sluitertoets geheel in.
Het opgenomen beeld blijft op het display voor ongeveer
een seconde en wordt dan in het geheugen opgeslagen.
Daarna zal de camera klaar zijn om het volgende beeld op
te nemen.
Beeldscherm
15
BASISINFORMATIE VOOR EEN SNELLE START
Beeldgrootte en beeldkwaliteit van foto’s
Hoe druk ik de sluitertoets halverwege in?
Uw camera laat u selecteren van verschillende instellingen
voor de beeldgrootte en de kwaliteit. Merk op dat de
instellingen voor de beeldgrootte en de kwaliteit invloed
hebben op hoeveel beelden in het geheugen kunnen worden
opgenomen.
• U kunt de instellingen voor de beeldgrootte en de kwaliteit
veranderen zoals vereist om een beeld op te nemen dat
kleiner is of een lagere resolutie heeft om als bijlage te
dienen voor een e-mail boodschap of voor publicatie op
een website, enz. U kunt ook een beeldgrootte selecteren
dat past bij het papierformaat dat u van plan bent te
gebruiken voor het afdrukken van uw beelden.
Zie pagina’s 66, 68 en 287 voor nadere details.
De sluitertoets is ontworpen om ongeveer halverwege te
stoppen wanneer u de toets lichtjes indrukt. Als u op dit punt
stopt, wordt dat aangeduid als “halverwege indrukken”. Als u
de sluitertoets halverwege indrukt, stelt de camera de
belichting automatisch bij en stelt scherp op het onderwerp
waarop de camera op dat moment gericht is.
Het zich meester van hoeveel druk nodig is om de
sluitertoets halverwege of volledig in te drukken is een
belangrijke techniek die u nodig heeft om mooie beelden te
verkrijgen.
Halverwege indrukken
Licht
indrukken
totdat de toets
stopt.
Piep-piep!
16
Volledig indrukken
Geheel
indrukken
Klik!
BASISINFORMATIE VOOR EEN SNELLE START
Bekijken van foto’s
■ Volledig indrukken van de sluitertoets
zonder te wachten op autofocus
(pagina 151)
Bij volledig indrukken van de sluitertoets zonder te wachten
tot autofocus gaat werken, wordt opgenomen d.m.v. de
snelsluiter (pagina 128). De snelsluiter laat u beelden
opnemen op precies het moment dat u dat wilt.
• Met de snelsluiter gebruikt de camera de snelle autofocus
hetgeen betekent dat u snel bewegende actie
gemakkelijker kunt opnemen. Merk echter op dat
sommige beelden onscherp kunnen zijn wanneer de
snelsluiter wordt gebruikt.
• Als het maar even mogelijk is, kunt u beter een beetje
extra tijd gebruiken om de sluitertoets halverwege in te
drukken voor een juiste scherpstelling.
[
] (WEERGAVE)
[W] [X]
1. Druk op [
] om de weergavemodus in te
schakelen.
Mochten er zich meerdere beelden in het geheugen
bevinden, blader er dan doorheen d.m.v. [W] en [X].
■ Terugkeren naar de opnamemodus
Druk op [
17
].
BASISINFORMATIE VOOR EEN SNELLE START
Opnemen van een film
(pagina 94)
3. Druk nogmaals op [
Filmicoon
Resterende opnametijd
] om te stoppen met de
opname.
Filmbeeldkwaliteit
[
Uw camera laat u selecteren uit zes verschillende
instellingen voor de kwaliteit (UHQ (ultra-hoge resolutie),
UHQ breedbeeld (ultra-hoge resolutie - breedbeeld), HQ
(hoge resolutie), HQ breedbeeld (hoge resolutie breedbeeld), Normal (normaal), LP (lange weergave)) voor
films. Gebruik om de beste prestaties van uw camera te
verkrijgen de “HQ” (High Quality = hoge resolutie) of de “HQ
breedbeeld” (hoge resolutie - breedbeeld) instelling voor het
opnemen van films.
De filmkwaliteit is een standaard die het detail, de
vloeiendheid en de helderheid van het beeld tijdens de
weergave bepaalt. Door de beeldkwaliteit te verlagen kunt u
langer filmen zodat u naar “Normal” (normaal) of “LP” (lange
weergave) kunt overschakelen om de geheugencapaciteit te
sparen als u tekort dreigt te komen.
] (OPNAME)
[
]
Opnametijd
Filmopnamescherm
1. Druk op [
] om de opnamemodus in te
schakelen.
2. Druk op [
] om het opnemen van een film te
Zie pagina’s 94 en 288 voor nadere details.
starten.
“
” (filmicoon) blijft op het beeldscherm terwijl de
filmopname plaatsvindt.
• Tijdens de filmopname wordt het geluid ook opgenomen.
18
BASISINFORMATIE VOOR EEN SNELLE START
Bekijken van een film
(pagina 153)
1. Druk op [
De filmachtige omlijsting die op het beeldscherm verschijnt geeft
aan dat het een beeld van een film betreft.
“
] om de weergavemodus in te
schakelen.
2. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de film die u wilt
” filmicoon
weergeven.
[
Wanneer u door de beelden bladert, wordt een film
aangegeven op het beeldscherm door het eerste filmbeeld
weer te geven.
] (WEERGAVE)
3. Druk op [SET] (instellen) om de weergave te
[SET]
starten.
Het beeldscherm zal terugkeren naar het
beeldselectiescherm in stap 2 nadat het einde van de film
bereikt is.
• Tijdens de filmweergave kunt u het volume bijstellen,
naar voren en achteren doorspringen en andere
bewerkingen uitvoeren (pagina 154).
■ Terugkeren naar de opnamemodus
[W] [X]
Druk op [
19
].
BASISINFORMATIE VOOR EEN SNELLE START
Wissen van een bestand
(pagina 196)
1. Druk op [
U kunt de volgende procedure volgen voor het wissen van
bestanden die u overgestuurd heeft van de harde schijf van uw
computer, beelden die u afgedrukt heeft of bestanden die u
gewoonweg niet meer nodig heeft. Hierdoor wordt geheugen vrij
gemaakt om meer beelden op te nemen.
[
].
2. Druk op [T] (
).
3. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de foto of de film
die u wilt uitwissen.
] (WEERGAVE)
4. Druk op [S] om “Wissen” te selecteren.
• Selecteer “Annuleren” om de wisbewerking te annuleren.
[S]
5. Druk op [SET] (instellen).
Hierdoor wordt de geselecteerde foto of film gewist.
• Herhaal de bovenstaande procedure vanaf stap 3 als u
meer wilt wissen.
• Druk op [MENU] om de wisbewerking te beëindigen.
[SET]
[W] [X]
[T] (
)
20
BASISINFORMATIE VOOR EEN SNELLE START
INLEIDING
■ Directe functie bij inschakelen van de
spanning
Kenmerken
■ De BEST SHOT functie om mooie foto’s te
maken door gewoonweg een beeld te
selecteren dat als voorbeeld
geprogrammeerd is in de camera
Selecteer gewoonweg de
scene die lijkt op die u wilt
opnemen (Nachtscèneportret,
Bloem, enz.) om een
onmiddellijk basisinstelling voor
uw camera te verkrijgen. Een
afzonderlijke [BS] toets geeft u
directe toegang tot de BEST
SHOT bibliotheek met
voorbeeldscenes.
Voorbeeld:Selecteren om
mooie portretten
te verkrijgen.
Druk om beelden te
bekijken op [
] om de
spanning in te schakelen
bij de weergavemodus.
Druk op [
] om de
spanning in te schakelen
bij de opnamemodus.
■ Een indrukwekkende collectie handige
opname attributen
• Gezichtsherkenning tijdens beeldopname (pagina 87)
• Vermindering van de effecten van bewegingen van uw hand
en van het onderwerp door gebruik te maken van een snellere
sluitertijd en een anti-trilfunctie (pagina 110)
• Door op te nemen met de hoge gevoeligheidfunctie worden
donkere beelden vermeden zelfs wanneer geen flitser wordt
gebruikt (pagina 111)
• De snelsluiter laat u beelden opnemen op precies het
moment dat u dat wilt (pagina 128)
• Filmopname met hoge kwaliteit (H.264) (pagina 94)
21
INLEIDING
■ Indrukwekkende attributen voor het
afdrukken
Lees dit eerst!
• DPOF attribuut voor het gemakkelijk specificeren van
datumafstempeling en het aantal afdrukken (pagina 215)
• Tijdstempel attribuut die een afstempeling van de datum
maakt in de beelddata (pagina 141)
• Ondersteuning voor PictBridge en USB DIRECT-PRINT voor
het gemakkelijk afdrukken thuis met een printer die één van
deze standaarden ondersteunt zonder het gebruik van een
computer (pagina 212)
■ LCD paneel
Het vloeibaar kristal (LCD) paneel van het beeldscherm maakt
gebruik van precisietechnologie die voorziet in een beeldpunt
opbrengst van meer dan 99,99%.
Dit betekent dat sommige beeldpunten mogelijk niet zullen
branden of juist altijd zullen branden. Dit komt door de
karakteristieken van het vloeibaar kristal (LCD) paneel en duidt
niet op een defect.
■ Oversturen van documenten naar de camera
• Met de bijgeleverde Photo Transport software (pagina 239)
kunt u beelden die opgeslagen zijn in uw computer of die
getoond worden op het beeldscherm van uw computer (data
van een website, kaarten, enz.) oversturen naar uw camera.
• Met de bijgeleverde CASIO DATA TRANSPORT software
kunt u documenten van uw computer oversturen naar uw
camera en op die manier gemakkelijk meenemen (pagina
257).
22
INLEIDING
■ Auteursrechten
• Het SDHC Logo is een handelsmerk.
• Microsoft, Windows, Internet Explorer, Windows Media,
Windows Vista en DirectX zijn handelsmerken of
geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in
de Verenigde Staten van Amerika en/of andere landen.
• Macintosh, Mac OS, QuickTime logo en iPhoto zijn
handelsmerken van Apple Inc. van de Verenigde Staten van
Amerika en/of andere landen.
• MultiMediaCard is een handelsmerk van Infineon
Technologies AG van Duitsland en met licentie verleend aan
MultiMediaCard Association (MMCA).
• MMCplus is een handelsmerk van de MultiMediaCard
Association.
• Adobe en Reader zijn handelsmerken of geregistreerde
handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de
Verenigde Staten van Amerika en/of andere landen.
• Ulead, Ulead VideoStudio en Movie Wizard zijn
handelsmerken van Ulead Systems, Inc.
• HOTALBUM en het HOT ALBUM logo zijn handelsmerken of
geregistreerde handelsmerken van Konica Minolta Photo
Imaging, Inc. en met licentie verleend aan HOTALBUMcom,
Inc.
• YouTube, het YouTube logo en “Broadcast Yourself” zijn
geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van
YouTube, LLC.
Behalve voor uw persoonlijke genoegen wordt het niet-erkende
gebruik van foto’s of films van beelden die opgenomen zijn met
deze camera verboden door de auteursrechtgeving wanneer er
geen toestemming is van de bezitter van de auteursrechten. In
bepaalde gevallen kan het filmen van openbare optredens,
shows, tentoonstellingen, enz. totaal verboden worden, zelfs als
het voor uw persoonlijke genoegen is. Ongeacht of dergelijke
bestanden door u gekocht werden of gratis werden verkregen,
wordt de publicatie ervan via een website, een
bestandsuitwissel site of een ander soort site op het Internet of
het anderszijds distribueren van dergelijke bestanden aan
derden zonder toestemming van de bezitter van de
auteursrechten verboden door auteursrechten en internationale
overeenkomsten. Het uploaden of het distribueren van internet
beelden van televisieprogramma’s, live concerten,
muziekvideo’s, enz. van opnamen die u maakte kan inbreuk
doen op de rechten van anderen. Merk op dat CASIO
COMPUTER CO., LTD. niet aansprakelijk worden gesteld voor
het gebruik van dit product wanneer dit inbreuk maakt op de
auteursrechten van anderen of wanneer dit de auteursrechten
schendt.
De hieronder getoonde handelsmerken en geregistreerde
handelsmerken worden op redactionele wijze gebruikt in de
tekst met uitleg in deze handleiding zonder handelsmerk™ of
geregistreerde handelsmerk ® symbolen. Er is geen intentie tot
inbreuk op het handelsmerk.
23
INLEIDING
• EXILIM, Photo Loader, Photo Transport, YouTube Uploader
for CASIO en CASIO DATA TRANSPORT zijn geregistreerde
handelsmerken van CASIO COMPUTER CO., LTD.
• Photo Loader with HOT ALBUM werd ontwikkeld gebaseerd
op HOT ALBUM, waarvan de auteursrechten toebehoren aan
HOTALBUMcom, Inc. en Photo Loader, waarvan de
auteursrechten toebehoren aan CASIO COMPUTER CO.,
LTD. Alle auteursrechten en andere rechten vervallen aan de
oorspronkelijke houders van de auteursrechten.
• Namen van andere bedrijven of producten die hier genoemd
worden zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken
van hun respectievelijke eigenaren.
The functionaliteit van dit product voor het uploaden voor
YouTube is inbegrepen onder licentie van YouTube, LLC. De
aanwezigheid van de YouTube uploadfunctionaliteit in dit
product is niet een endossement of een aanbeveling van dit
product door YouTube, LLC.
Het commerciële kopiëren, distribuëren en het kopiëren van een
onderdeel van het meegeleverde software of een gedeelte
ervan via een netwerk zonder toestemming is verboden.
Dit product bevat PrKERNELv4
Real-time OS van eSOL Co., Ltd.
Copyright© 2007 eSOL Co., Ltd.
PrKERNELv4 is een geregistreerd
handelsmerk van eSOL Co., Ltd. in Japan.
24
INLEIDING
• Merk op dat de voorbeeldschermen en productafbeeldingen
in deze handleiding ietwat kunnen afwijken van de
schermen en de configuratie van de camera in werkelijkheid.
• De inhoud van deze handleiding is onder voorbehoud en
kan zonder voorafgaande mededeling worden veranderd.
• De inhoud van deze handleiding is bij elke stap van het
productieproces gecontroleerd. Neem a.u.b. contact op met
ons mocht u iets opmerken dat twijfelachtig of fout, enz. is.
• Kopiëren van de inhoud van deze handleiding in zijn geheel
of gedeeltelijk is verboden. Behalve voor uw persoonlijke
gebruik is het gebruik van de inhoud van deze handleiding
zonder de uitdrukkelijke toestemming van CASIO
COMPUTER CO., LTD. verboden onder de wetgeving ten
aanzien van auteursrechten.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. zal niet aansprakelijk
worden gesteld voor schade en of verliezen opgelopen door
u of door derden die voortvloeien uit het gebruik van dit
product.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. zal niet aansprakelijk
worden gesteld voor schade en of verliezen opgelopen door
u of door derden die voortvloeien uit het gebruik van Photo
Loader with HOT ALBUM, Photo Transport, YouTube
Uploader for CASIO en/of CASIO DATA TRANSPORT.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. zal niet aansprakelijk
worden gesteld voor schade en of verliezen opgelopen door
het wissen van de geheugeninhoud als gevolg van een
defect, reparaties of andere redenen.
25
INLEIDING
■ Direct naar de zon of een heldere lichtbron
kijken
Voorzorgsmaatregelen voor het
gebruik
• Kijk nooit naar de zon of een andere heldere lichtbron via de
zoeker van de camera. Dit kan namelijk schade toebrengen
aan uw gezichtsvermogen.
■ Neem testopnames voordat u de
uiteindelijke opname maakt.
• Voordat u de uiteindelijke opname maakt is het verstandig
een testopname te maken om er zeker van te zijn dat de
camera op de juiste wijze opneemt.
■ Flits
• Gebruik de flitseenheid nooit op een plaats waar brandbare of
explosieve gassen aanwezig kunnen zijn. Dergelijke
omstandigheden kunnen het risico op brand en een explosie
met zich meebrengen.
• Richt de flitser nooit in de richting van een persoon die een
motorvoertuig aan het besturen is. Dit kan hinderlijk zijn voor
en het uitzicht belemmeren van de bestuurder en het gevaar
op een ongeluk met zich meebrengen.
• Gebruik de flitser nooit te dicht bij de ogen van het onderwerp.
Dit kan het verlies van het gezichtsvermogen met zich
meebrengen.
■ Vermijd het gebruik terwijl u in beweging
bent
• Probeer de camera nooit te gebruiken om beelden op te
nemen of weer te geven terwijl u een auto of een ander
voertuig aan het besturen bent of terwijl u aan het lopen bent.
Als u naar het beeldscherm kijkt terwijl u in beweging bent,
kan dit het gevaar op een ernstig ongeluk met zich
meebrengen.
26
INLEIDING
■ Displaypaneel
■ Vervoer
• Oefen geen harde druk uit op het oppervlak van het LCD
paneel en onderwerp het niet aan harde stoten. Hierdoor kan
het glas van het displaypaneel breken.
• Mocht het displaypaneel breken, raak dan nooit de vloeistof
erin aan. Dit kan het risico op brandwonden op uw huid met
zich meebrengen.
• Mocht de vloeistof van het displaypaneel ooit in uw mond
komen, spoel dan uw mond onmiddellijk uit en neem contact
op met uw huisarts.
• Mocht de vloeistof van het displaypaneel ooit in uw ogen of
met uw huid in contact komen, spoel dan onmiddellijk voor
minstens 15 minuten met schoon water af en neem contact
op met uw huisarts.
• Bedien de camera nooit in een vliegtuig of een andere plaats
waar het gebruik van dergelijke toestellen verboden is. Het
onjuiste gebruik van dit product kan namelijk het gevaar op
een ernstig ongeluk met zich meebrengen.
■ Rook, een vreemde geur, oververhitting en
andere abnormale omstandigheden
• Als het gebruik van de camera wordt voortgezet terwijl er rook
of een vreemde geur uitkomt of terwijl de camera oververhit
is, brengt dit het gevaar op brand en elektrische schok met
zich mee. Voer de volgende stappen onmiddellijk uit mocht
één van de bovengenoemde symptomen zich voordoen.
1. Schakel de camera uit.
2. Verwijder de accu dan uit de camera en let er daarbij op
dat u zichzelf beschermt tegen brandwonden.
3. Neem contact op met uw dealer of de dichtstbijzijnde
erkende CASIO onderhoudswerkplaats.
■ Aansluitingen
• Sluit nooit toestellen die niet gespecificeerd zijn voor het
gebruik met deze camera aan op de aansluitingen. Het
aansluiten van een niet-gespecificeerd toestel kan het gevaar
op brand en elektrische schok met zich meebrengen.
27
INLEIDING
■ Water en vreemde voorwerpen
■ Laten vallen en ruw behandelen
• Water, andere vloeistoffen en vreemde voorwerpen (in het
bijzonder metalen voorwerpen) die de camera binnendringen
kunnen het gevaar op brand en elektrische schok met zich
meebrengen. Voer de volgende stappen onmiddellijk uit
mocht één van de bovengenoemde symptomen zich
voordoen. U dient hierop in het bijzonder te letten wanneer u
de camera gebruikt wanneer het regent of sneeuwt of bij de
oceaan of andere plaatsen waar veel water aanwezig is of in
de buurt van een badkamer of toilet.
1. Schakel de camera uit.
2. Verwijder de accu uit de camera.
3. Neem contact op met uw dealer of de dichtstbijzijnde
erkende CASIO onderhoudswerkplaats.
• Als het gebruik van de camera wordt voortgezet nadat deze
beschadigd is doordat hij gevallen of ruw behandeld is, brengt
dit het gevaar op brand en elektrische schok met zich mee.
Voer de volgende stappen onmiddellijk uit mocht één van de
bovengenoemde symptomen zich voordoen.
1. Schakel de camera uit.
2. Verwijder de accu uit de camera.
3. Neem contact op met uw dealer of de dichtstbijzijnde
erkende CASIO onderhoudswerkplaats.
■ Uit de buurt van vuur houden
• Stel de camera nooit bloot aan vuur waardoor hij kan
exploderen en waardoor het gevaar bestaat op brand en
elektrische schok.
28
INLEIDING
■ Demonteren en knutselen
■ Belangrijke data backuppen
• Probeer de camera nooit uit elkaar te halen of er op een
andere manier aan te knutselen. Dit kan het het gevaar op
brand en elektrische schok, brandwonden en ander
persoonlijk letsel met zich meebrengen. Laat interne
inspectie, onderhoud en reparatiewerkzaamheden altijd over
aan uw dealer of de dichtstbijzijnde erkende CASIO
onderhoudswerkplaats.
• Maak altijd backup kopieën van belangrijke data die zich in
het camerageheugen bevindt door die data over te sturen
naar een computer of andere opslagapparatuur. Merk op dat
data kan worden uitgewist wanneer de camera defect is,
gerepareerd dient te worden, enz.
■ Geheugenbeveiliging
• Bij het plaatsen van de accu dient u de correcte procedure te
volgen zoals beschreven in de documentatie die met de
camera meegeleverd wordt. Het incorrect plaatsen van de
accu kan leiden tot het beschadigen van de data in het
geheugen van de camera.
■ Te vermijden plaatsen
• Laat de camera nooit achter op één van de volgende soort
plaatsen. Dit kan het risico op brand en elektrische schok met
zich meebrengen.
– Plaatsen die blootstaan aan veel vochtigheid of veel stof
– Plaatsen waar voedsel geprepareerd wordt of andere
plaatsen waar veel olie-achtige rook aanwezig is
– In de omgeving van kachels, op een verwarmd tapijt of op
plaatsen die blootstaan aan het directe zonlicht, binnenin
een afgesloten voertuig, of op andere plaatsen die
blootstaan aan bijzonder hoge temperaturen
• Plaats de camera nooit op een instabiele ondergrond, op een
hoge plank, enz. Hierdoor kan de camera namelijk vallen,
hetgeen het gevaar op persoonlijk letsel met zich meebrengt.
29
INLEIDING
■ Oplaadbare accu
• Als één van de volgende voorzorgsmaatregelen niet wordt
nageleefd, brengt dit het gevaar op oververhitting van de
accu, brand en explosie met zich mee.
– Gebruik de accu nooit en laat hem nooit achter in de buurt
van open vuur.
– Stel accu’s nooit bloot aan hitte of vuur.
– Let er op dat de accu in de juiste richting wijst wanneer
deze aangesloten wordt op de oplaadeenheid.
– Draag of leg de accu nooit bij voorwerpen die elektriciteit
kunnen geleiden (halskettingen, potlood, enz.).
– Haal de accu nooit uit elkaar, knutsel er niet aan en stel
hem niet bloot aan harde stoten (er met een hamer
opslaan, er bovenop staan, enz.) en soldeer er nooit aan.
Plaats de accu nooit in een magnetron, een kachel, een
hogedrukapparaat, enz.
• Mocht u ooit tijdens het gebruik, het laden of het opslaan van
een accu opmerken dat hij lekt, een vreemde geur afgeeft,
verkleurt, vervormt of mochten er zich andere abnormale
omstandigheden voordoen, koppel de accu dan onmiddellijk
van de camera of van de oplaadeenheid en houd hem uit de
buurt van open vuur.
• Gebruik de accu niet en laat hem niet achter in het directe
zonlicht, binnenin een afgesloten voertuig of op andere
plaatsen die blootstaan aan hoge temperaturen. Dit kan
schade toebrengen aan de accu, haar prestaties
verslechteren en de levensduur van de accu verkorten.
• Gebruik alleen de gespecificeerde oplaadeenheid of het
gespecificeerde toestel om de accu op te laden. Wordt
geprobeerd de accu op te laden op een wijze die niet
toegestaan is, dan brengt dit het gevaar op oververhitting van
de accu, brand en explosie met zich mee.
• Stel de accu niet bloot aan of dompel hem niet onder in water
of zeewater. Dit kan schade toebrengen aan de accu, haar
prestaties verslechteren en de levensduur van de accu
verkorten.
• De accu is alleen bedoeld voor het gebruik met een CASIO
digitale camera. Het gebruik met een ander toestel kan
schade toebrengen aan de accu, haar prestaties
verslechteren en de levensduur van de accu verkorten.
30
INLEIDING
■ Netadapter
• Als het opladen van de accu niet op normale wijze binnen de
gespecificeerde tijd eindigt, stop dan met opladen en neem
contact op met het dichtstbijzijnde erkende CASIO
onderhoudswerkplaats. Verder opladen kan het risico op
oververhitting, brand en een explosie met zich meebrengen.
• Accuvloeistof kan uw ogen beschadigen. Mocht de
accuvloeistof ooit onverhoeds in uw ogen komen, spoel uw
ogen dan onmiddellijk uit met schoon kraanwater en neem
contact op met uw huisarts.
• Zorg ervoor de gebruiksaanwijzing en documentatie te lezen
die met de camera en de speciale oplaadeenheid wordt
meegeleverd voordat u de accu gebruikt of oplaadt.
• Mocht de accu gebruikt worden door jonge kinderen, zie er
dan op toe dat een verantwoordelijke volwassene de kinderen
attent maakt op de voorzorgsmaatregelen en op de juiste
behandelingsaanwijzingen en let erop dat ze de accu
inderdaad op de juiste manier behandelen.
• Mocht accuvloeistof onverhoeds op uw kleding of op uw huid
komen, was dan onmiddellijk af met schoon leidingwater.
Langdurig lichamelijk contact met accuvloeistof kan leiden tot
huidirritatie.
• Verkeerd gebruik van de netadapter brengt het gevaar op
brand en elektrische schok met zich mee. Zorg ervoor dat u
de volgende voorzorgsmaatregelen in acht neemt bij het
gebruik van de netadapter.
– Gebruik alleen de netadapter die voor deze camera
gespecificeerd is.
– Gebruik de netadapter om in de stroomvoorziening te
voldoen van alleen die toestellen die er voor gespecificeerd
zijn.
– Gebruik als voedingsbron een stopcontact met een
wisselspanning van 100V tot 240V (50/60Hz).
– Steek de netstekker nooit in een stopcontact dat met
andere toestellen gedeeld wordt of in een verlengsnoer dat
met andere toestellen gedeeld wordt.
• Verkeerd gebruik van de netadapter kan hem beschadigen
hetgeen het gevaar op brand en elektrische schok met zich
meebrengt. Zorg ervoor dat u de volgende
voorzorgsmaatregelen in acht neemt bij het gebruik van de
netadapter.
– Plaats geen zware voorwerpen op de netadapter en stel
hem niet bloot aan directe hitte.
– Knutsel nooit aan de netadapter en verbuig hem nooit.
– Draai of trek niet aan het netsnoer.
– Mocht het netsnoer of de stekker ooit beschadigd raken,
neem dan contact op met uw dealer of de dichtstbijzijnde
erkende CASIO onderhoudswerkplaats.
31
INLEIDING
■ Voorzorgsmaatregelen voor de USB slede
en de netadapter
• Raak de netadapter nooit met natte handen aan. Dit kan
namelijk gevaar op elektrische schok met zich meebrengen.
• Verkeerd gebruik van de netadapter brengt het gevaar op
brand en elektrische schok met zich mee. Zorg ervoor dat u
de volgende voorzorgsmaatregelen in acht neemt bij het
gebruik van de netadapter.
– Plaats het netsnoer nooit in de buurt van een kachel of
andere verwarmingsapparatuur.
– Pak de stekker van het netsnoer van de netadapter beet
wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt. Trek nooit
aan het netsnoer.
– Steek de stekker zover mogelijk in het stopcontact.
– Haal de netadapter uit het stopcontact voordat u de camera
voor langere tijd onbeheerd achter laat, zoals wanneer u op
reis gaat, enz.
– Trek de stekker van het netadaptersnoer minstens eens
per jaar uit het stopcontact en reinig eventueel stof af bij de
stekers van de stekker.
• Let erop dat u de dat u de camera altijd van de USB slede
verwijdert voordat u de aansluiting van de netadapter tot
stand brengt of verbreekt.
• Het opladen, het uitvoeren van USB data communicatie en de
werking van de fotostandaard kunnen er toe leiden dat de
netadapter warm wordt. Dit is normaal en duid niet op een
defect.
32
INLEIDING
■ Levensduur van de accu
■ Voorzorgsmaatregelen bij data foutlezingen
• De tijden voor doorlopende werking op de accu die in deze
handleiding gegeven worden stellen de geschatte tijd voor
waarna de camera uitgeschakeld wordt door een te lage
accuspanning wanneer de camera op de accu werkt bij een
normale temperatuur (23°C). De tijden zijn geen garantie dat
u inderdaad die werkingstijd verkrijgt. De werkelijke
levensduur van de accu wordt sterk beïnvloed door de
omringende temperatuur, de omstandigheden waaronder de
accu opgeslagen wordt, de hoeveelheid tijd dat de accu
opgeslagen is, enz.
• Als de camera ingeschakeld gelaten wordt, kan de accu leeg
raken waarna de lege accu indicator verschijnt. Schakel de
camera uit wanneer u deze niet aan het gebruiken bent.
• De lege accu indicator geeft aan dat de camera op het punt
staat uitgeschakeld te worden doordat de accuspanning te
laag is. Laad de accu zo snel mogelijk op. Als u een vrijwel of
geheel lege accu in de camera laat, kan dit leiden tot lekken
van de accu en tot het beschadigen van data.
• Uw digitale camera is vervaardigd met digitale
precisieonderdelen. Bij elk van de volgende omstandigheden
bestaat het gevaar op het beschadigen van de data in het
camerageheugen.
– Het verwijderen van de accu of de geheugenkaart uit de
camera, het plaatsen van de camera op of het verwijderen
van de camera van de USB slede terwijl de camera juist
bezig is met het uitvoeren van een handeling.
– Het verwijderen van de geheugenkaart uit de camera, het
plaatsen van de camera op of het verwijderen van de
camera van de USB slede terwijl de bedrijfsindicator groen
aan het knipperen is nadat u de camera uitgeschakeld
heeft
– Het verbreken van de aansluiting van de USB kabel of het
verwijderen van de camera uit de USB slede of het
loskoppelen van de netadapter van de USB slede terwijl
datacommunicatie plaats aan het vinden is
– Het gebruik van een accu die een lage accuspanning heeft
– Andere abnormale omstandigheden
Elk van de bovengenoemde omstandigheden kan er toe leiden
dat een foutmelding op het scherm (pagina 285) verschijnt. Voer
de handeling uit die aangegeven wordt door de boodschap die
verschijnt.
33
INLEIDING
■ Werkomgeving
■ Stroomvoorziening
• De bedrijfstemperatuurbereik van de camera is tussen 0°C en
40°C.
• Plaats de camera niet op de volgende plaatsen.
– Op plaatsen die blootstaan aan het directe zonlicht of aan
grote hoeveelheden vocht of stof
– In de omgeving van een airconditioning of op andere
plaatsen die blootstaan aan extreme temperaturen of
vochtigheid
– Binnenin een gesloten voertuig op een warme dag of op
plaatsen die blootstaan aan sterke trillingen
• Gebruik enkel de speciale oplaadbare lithium-ion accu (NP20) om deze camera van stroom te voorzien. Het gebruik van
een ander type accu wordt niet ondersteund.
• Deze camera heeft geen gescheiden batterij voor de klok. De
instellingen voor de datum en de tijd worden gewist ongeveer
12 uren nadat de spanning totaal afgesneden is (van zowel
de accu als de USB slede). Zorg er voor deze instellingen
opnieuw te configureren mocht dit gebeuren (pagina 202).
■ Lens
• Oefen nooit te veel kracht uit bij het reinigen van het
oppervlak van de lens. Mocht dit toch gedaan worden, dan
kan dit krassen in het lensoppervlak maken en defecten
veroorzaken.
• U kunt mogelijk af en toe vervorming waarnemen bij bepaalde
soorten beelden waarbij er een kleine buiging optreedt bij
lijnen die recht zouden moeten zijn. Dit komt door de
karakteristieken van de lens/het objectief en duidt niet op een
defect van de camera.
■ Condens
• Plotselinge en extreme veranderingen in temperatuur, zoals
wanneer u de camera in een warme kamer brengt op een
koude winterdag, kunnen er toe leiden dat er zich
waterdruppeltjes - ook wel “condens” genoemd - vormen op
de inwendige componenten of op de buitenkant van de
camera. Merk op dat condens storingen in de werking van de
camera kan veroorzaken. Om te voorkomen dat condens
überhaupt gevormd wordt, dient u de camera in een plastic
tas te plaatsen voordat u deze blootstelt aan plotselinge
veranderingen in temperatuur. Laat de camera in de plastic
tas totdat de lucht in de tas de kans heeft gekregen om
dezelfde temperatuur te bereiken voordat u de camera er uit
haalt. Open daarna het accudeksel en laat het deksel voor
enkele uren open staan.
34
INLEIDING
■ Onderhoud van uw camera
■ Overige voorzorgsmaatregelen
• Vingerafdrukken, stof en anderszins bevuilen van het
lensoppervlak kan de juiste werking van de camera
belemmeren. Raak het lensoppervlak nooit aan. Om het
lensoppervlak te reinigen, kunt u stofdeeltjes en dergelijke
van de lens verwijderen met een lensblazer en het oppervlak
vervolgens afvegen met een zachte, droge doek.
• Vingerafdrukken, stof en anderszins bevuilen van het
lensoppervlak kan de juiste werking van de camera
belemmeren. Vermijd het aanraken van de flitser. Mocht de
flitser vuil worden, veeg deze dan af met een zachte, droge
doek.
• Veeg om deze te reinigen de camera af met een zachte,
droge doek.
• Tijdens het gebruik kan de camera ietwat warm worden. Dit is
normaal en duid niet op een defect.
■ Beelden op het beeldscherm
• De beelden die gewoonlijk op het beeldscherm verschijnen
tijdens de beeldweergave zijn kleiner dan gewoonlijk zodat u
de details van het werkelijke beeld niet kunt zien. Uw camera
heeft een functie om in te zoomen op beelden (pagina 165)
hetgeen u kunt gebruiken om het beeld op het beeldscherm te
vergroten. U kunt deze functie gebruiken voor het ter plekke
checken van belangrijke beelden.
35
INLEIDING
VOORBEREIDINGEN
2. Leg eerst de accu in de camera.
Opladen van de accu
Houd met het EXILIM logo op de accu naar boven (in de
richting van het beeldscherm) de stopnok in de richting van
de pijl terwijl u de accu in de camera schuift. Druk de accu
erin totdat de stopnok hem stevig op zijn plaats vastzet.
Uw camera wordt van stroom voorzien door een oplaadbare
lithium-ion accu (NP-20).
BELANGRIJK!
Stopnok
• Het gebruik van een ander type accu dan model NP-20
wordt niet ondersteund.
Plaatsen van de accu
1. Open het accudeksel.
Schuif het deksel terwijl u er lichtjes op drukt in de richting
van de pijl.
NP-20
36
VOORBEREIDINGEN
3. Sluit het accudeksel.
Opladen van de accu
Sluit het accudeksel en schuif het stevig op zijn plaats terwijl
u het tegen de camera drukt.
1. Steek de stekker van de USB slede in een
stopcontact.
USB slede
Netadapter
De accu is niet volledig opgeladen wanneer u de camera de
eerste maal na aanschaf in gebruik neemt. Volg de
procedure om hem op te laden.
[DC IN 5.3V]
(5,3V gelijkspanningsingang)
Netsnoer
2. Zorg ervoor dat de camera uitgeschakeld is.
Als de camera ingeschakeld is, zorg er dan voor op [ON/
OFF] te drukken voordat u de camera op de USB slede
plaatst.
37
VOORBEREIDINGEN
3. Plaats de camera op de USB slede met het
Wanneer het opladen voltooid is
beeldscherm naar voren gericht zoals
aangegeven in de afbeelding.
De oplaadindicator [CHARGE] die tijdens het opladen rood
oplichtte, wordt groen.
Verwijder de camera van de USB slede en haal de stekker van
het netsnoer uit het stopcontact.
De oplaadindicator [CHARGE] licht rood op en het opladen
begint.
• Het kost ongeveer twee uur om de accu volledig op te
laden. De werkelijke oplaadtijd hangt af van de huidige
accucapaciteit, de resterende acculading en de
oplaadomstandigheden.
Als de oplaadindicator [CHARGE] groen gaat knipperen
Dit geeft aan dat het opladen niet uitgevoerd kan worden omdat
u klaar bent met het gebruiken van de camera of omdat de
temperatuur op de plaats waar de camera zich bevindt te heet of
te koud is. Mocht dit gebeuren, wacht dan tot de camera
teruggekeerd is tot een normale temperatuur. Wanneer de
camera teruggekeerd is tot een temperatuur waarbij het opladen
kan worden uitgevoerd, dan zal de oplaadindicator [CHARGE]
rood oplichten.
Contactpunt van de slede
Steek de camera zover
mogelijk in.
Oplaadindicator [CHARGE]
Contactpunt van de camera
38
VOORBEREIDINGEN
Als de oplaadindicator [CHARGE] rood gaat knipperen
BELANGRIJK!
Dit geeft aan dat de camera of de accu defect is of dat de accu
verkeerd in de camera geplaatst is.
Verwijder de accu uit de camera en controleer of de
contactpunten vuil zijn. Mochten ze vuil zijn, veeg ze dan af met
een droge doek en leg de accu opnieuw in de camera. Plaats de
camera opnieuw op de USB slede nadat u gecontroleerd heeft
dat de stekker van de netadapter in het stopcontact gestoken is
en dat de netadapter op de USB slede aangesloten is.
• Gebruik enkel de meegeleverde USB slede of de los
verkrijgbare speciale oplaadeenheid (BC-11L) om de
speciale oplaadbare lithium-ion accu (NP-20) op te laden.
De accu kan niet worden opgeladen met een ander type
oplaadtoestel. Als geprobeerd wordt om een andere
oplader te gebruiken kan dit tot een onverwachts ongeluk
leiden.
• Deze camera is alleen ontworpen voor het gebruik met de
USB slede die er bij geleverd wordt. Probeer de camera
nooit met slede te gebruiken van een ander type.
• Gebruik alleen de netadapter die met de camera
meegeleverd wordt. Gebruik nooit een ander type
netadapter. Het gebruik van de los verkrijgbare modellen
AD-C30, AD-C40, AD-C620 en AD-C630 wordt niet
ondersteund.
Mocht een probleem volharden nadat u de bovenstaande
stappen heeft uitgevoerd dan kan dat betekenen dat de accu
defect is. Neem contact op met de dichtstbijzijnde erkende
CASIO onderhoudswerkplaats.
39
VOORBEREIDINGEN
■ Levensduur van de accu en het aantal
beelden tussen opeenvolgende malen
opladen
■ Controleren van de resterende
accuspanning
Terwijl de accustroom verbruikt wordt, geeft de lege accu
indicator op het beeldscherm de resterende accustroom aan
zoals hieronder getoond.
Zie pagina 291 voor nadere details.
■ Tips om accustroom te sparen
Resterende
accustroom
• Selecteer “
” (flitser uit) voor de flitserinstelling (pagina 75)
wanneer u de flitser niet hoeft te gebruiken.
• Schakel de automatische stroomonderbreker en de
sluimerfuncties in om u te beschermen tegen het verspillen
van stroom wanneer u vergeet de camera uit te schakelen
(pagina 45).
Hoog
Laag
Lege accu
indicator
Kleur van
de indicator
Lichtblauw
Oranje
Rood
Rood
“
” geeft aan dat de accuspanning laag is. Laad de accu zo
snel mogelijk op.
Het is niet mogelijk op te nemen wanneer “
” wordt
aangegeven. Laad de accu onmiddellijk op.
40
VOORBEREIDINGEN
Vervangen van de accu
BELANGRIJK!
• Door de verschillen in de spanningsvereisten van elke
modus kan de lege accu indicator een lager niveau tonen
tijdens de weergavemodus dan tijdens de opnamemodus.
Dit is normaal en duid niet op een defect.
• Als de camera voor ongeveer 12 uur zonder spanning
gelaten wordt terwijl de accu leeg is zullen de instellingen
voor de datum en de tijd worden gewist. In dat geval dient u
de instellingen opnieuw te configureren nadat de spanning
opnieuw toegevoerd wordt.
1. Open het accudeksel.
2. Houd de camera met het beeldscherm naar
boven zoals aangegeven in de afbeelding en
schuif de stopnok in de richting van de pijl en
houd hem zo.
• Hierdoor zal de accu gedeeltelijk naar buiten komen.
Stopnok
3. Houd de stopnok op zijn plaats en trek de
accu er geheel uit.
4. Leg een nieuwe accu in.
41
VOORBEREIDINGEN
■ Voorzorgsmaatregelen voor het opbergen
Voorzorgsmaatregelen voor de accu
• Hoewel een oplaadbare lithium-ion accu met haar compacte
afmetingen een hoge capaciteit heeft, kan die capaciteit
teruglopen als de accu langdurig wordt opgeborgen terwijl hij
opgeladen is.
– Gebruik de lading van de accu volledig (zodat hij geheel
leeg is) als u van plan bent de accu voor langere tijd niet te
gebruiken.
– Verwijder de accu altijd uit de camera wanneer u hem niet
gebruikt. Als een accu in de camera wordt gelaten zal hij uit
zichzelf leeg lopen waarna het opladen langer duurt
wanneer u de camera weer wit gebruiken.
– Berg de accu op een koele, droge plaats (20°C of lager)
op.
■ Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik
• De werking die verschaft wordt door de accu in een koude
omgeving is altijd korter dan bij normale temperaturen. Dit
komt door de karakteristieken van de accu, niet door die van
de camera.
• Laad de accu op een plaats op waar de temperatuur tussen
de 10°C en 35°C is. Opladen buiten dit temperatuurbereik kan
er de oorzaak van zijn dat het opladen langer dan gebruikelijk
duurt en kan het zelfs onmogelijk zijn om de accu (volledig)
op te laden.
• Mocht de accu na volledig opladen maar korte tijd werken en
snel weer uitgeput zijn, dan heeft de accu het einde van zijn
levensduur bereikt. Vervang de accu door een nieuwe.
42
VOORBEREIDINGEN
De camera in het buitenland gebruiken
In- en uitschakelen van de camera
Merk de volgende voorzorgsmaatregelen op.
• De meegeleverde netadapter is ontworpen voor het gebruik
met alle stroombronnen van 100 V tot en met 240 V
wisselspanning en 50/60 Hz. Merk echter op dat de vorm van
de stekker van het netsnoer verschilt afhankelijk van het land
of het gebied. Voordat u de netadaptor en de camera
meeneemt naar een ander land, dient u eerst deze vereisten
voor het plaatselijke lichtnet te controleren bij uw reisbureau.
• Sluit de netadapter niet op een stroombron aan via een
transformator of een dergelijk toestel. Dit kan tot een defect
leiden.
■ Inschakelen van de camera
Inschakelen van de camera en inschakelen van de
opnamemodus
Druk op [ON/OFF] (spanning aan/uit) of op [
] (OPNAME).
Inschakelen van de camera en inschakelen van de
weergavemodus
Druk op [
] (WEERGAVE).
Door een toets in te drukken licht de bedrijfsindicator even groen
op en wordt de spanning ingeschakeld.
■ Extra accu’s
Bedrijfsindicator
Het wordt aanbevolen om extra volledig opgeladen accu’s (NP20) mee te nemen als u op reis gaat om te vermijden dat u
onverhoeds geen beelden kan opnemen doordat de accu leeg
is.
[
43
[ON/OFF] (spanning aan/uit)
] (WEERGAVE)
[
] (OPNAME)
VOORBEREIDINGEN
■ Uitschakelen van de camera
BELANGRIJK!
Druk op [ON/OFF] (spanning aan/uit).
• Als op [ON/OFF] (spanning aan/uit) of op [
] (OPNAME)
wordt gedrukt om de spanning in te schakelen, schuift de
lens naar buiten. Let er op dat er niets in de weg zit van de
lens (het objectief) zodat deze niet wordt geraakt terwijl hij
naar buiten schuift. Als u de lens (het objectief) met uw
hand vasthoudt zodat deze niet naar buiten kan schuiven,
kan de lens (het objectief) defect raken.
LET OP
• U kunt de camera zodanig configureren dat de spanning
niet ingeschakeld wordt wanneer u op [
] (OPNAME) of
[
] (WEERGAVE) drukt. U kunt de camera ook zodanig
configureren dat de spanning uitgeschakeld wordt wanneer
u op [
] (OPNAME) of [
] (WEERGAVE) (pagina
208) drukt.
LET OP
• Door op [
] (WEERGAVE) te drukken tijdens de
opnamemodus wordt overgeschakeld naar de
weergavemodus. De lens (het objectief) schuift ongeveer
10 seconden na overschakelen naar een andere functie
weer naar binnen.
• De automatische stroomonderbreker (pagina 45) schakelt
de spanning uit als u geen bediening uitvoert voor een
bepaalde vooringestelde tijd. Mocht dit gebeuren, schakel
de spanning dan nieuw in.
Voor de eerste maal de spanning inschakelen
De eerste maal dat u een accu in de camera legt, verschijnt
er een scherm voor het configureren van de instellingen voor
de taal van de schermtekst, de datum en de tijd. Volg de
procedure onder “Configureren van de instellingen van de
displaytaal, de datum en de tijd” (pagina 11) om de
instellingen op de juiste wijze te configureren.
BELANGRIJK!
• Als het instellen van de datum en de tijd achterwege
wordt gelaten, worden de verkeerde datum- en tijddata
opgenomen bij de beelden.
• Als u bij het configureren van de instellingen van de
taal, de datum en de tijd een fout maakt, kunt u de
instellingen veranderen (pagina’s 202, 206).
44
VOORBEREIDINGEN
■ Functies om accustroom te sparen
• De sluimerfunctie en de automatische stroomonderbreker
werken altijd zoals hieronder beschreven voor de
weergavemodus ongeacht de huidige instellingen van de
weergavemodus.
– De sluimerfunctie werkt niet tijdens de weergavemodus.
– De automatische stroomonderbreker is altijd vijf minuten.
Deze camera is uitgevoerd met een sluimerfunctie en een
automatisch uitschakelfunctie om stroom van de accu te
besparen. U kunt deze instellingen configureren voor de
opnamemodus zoals hieronder beschreven.
Naam van
de functie
Omschrijving
Sluimer
Het beeldscherm gaat uit (de
sluimertoestand wordt
ingeschakeld) wanneer voor een
bepaalde vooringestelde tijd
geen bediening wordt
uitgevoerd. Druk op een
willekeurige toets om het
beeldscherm opnieuw in te
schakelen.
Merk op dat de sluimerfunctie
niet werkt tijdens de
weergavemodus.
De spanning wordt
Automatisch uitgeschakeld als voor een
Spanning
bepaalde vooringestelde tijd
Uit
geen bediening wordt
uitgevoerd.
Instellingen
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de “Instellen”
indextab.
30 sec
(30 seconden)
1 min
(1 minuten)
2 min
(2 minuten)
Uit
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] het item dat u wilt
configureren (“Sluimer” of “Automatisch
Spanning Uit”) en druk vervolgens op [X].
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de inschakeltijd
voor de sluimerfunctie of de automatische
stroomonderbreker (Automatisch Spanning
Uit) en druk daarna op [SET] (instellen).
Door “Uit” te selecteren als de sluimerinstelling wordt de
sluimerfunctie uitgeschakeld.
1 min
(1 minuten)
2 min
(2 minuten)
5 min
(5 minuten)
45
VOORBEREIDINGEN
Gebruiken van een geheugenkaart
LET OP
• Wanneer de instellingen van de sluimerfunctie en de
automatische stroomonderbreker hetzelfde zijn, krijgt de
automatische stroomonderbreker voorrang.
• De sluimerfunctie en de automatische stroomonderbreker
worden onder de volgende omstandigheden uitgeschakeld.
– Wanneer er via de USB slede een aansluiting tot stand
is gebracht tussen de camera en een computer of een
ander toestel
– Tijdens een diashow
– Tijdens weergave of opname met spraakopname
– Tijdens filmopname en -weergave
B
U kunt beelden die u met de camera opneemt opslaan op een
geheugenkaart. Het wordt aan u overgelaten om een in de
handel verkrijgbare geheugenkaart aan te schaffen. Naast
geheugenkaartopslag heeft de camera ook een ingebouwd
geheugen dat genoeg is om enkele foto’s of een kort filmpje op
te slaan. Gebruik het ingebouwde geheugen om te testen, voor
urgent gebruik, enz.
LET OP
• Beelden kunnen gekopieerd worden tussen het
ingebouwde geheugen van de camera en een
geheugenkaart (pagina 194).
• De volgende data worden opgeslagen in het ingebouwde
geheugen. De data kunnen niet gekopieerd worden naar
een geheugenkaart.
– Gezichtherkenningsdata opgenomen met Fam. registr.
– Gebruikersbeeldinformatie van de BEST SHOT functie
– FAVORITE map
– Functiegeheugen instellingen
– Startschermbeeld
46
VOORBEREIDINGEN
Ondersteunde geheugenkaarten
BELANGRIJK!
• Zie ook de aanwijzingen die met de geheugenkaart
meegeleverd worden voor informatie aangaande het
gebruik.
• Bepaalde kaarttypes kunnen de verwerkingssnelheid
vertragen. Als u een langzame geheugenkaart gebruikt,
kan het onmogelijk zijn een film op te nemen met de “UHQ”
(ultra-hoge resolutie), “UHQ breedbeeld” (ultra-hoge
resolutie - breedbeeld), “HQ” (High Quality = hoge
resolutie) of “HQ breedbeeld” (hoge resolutie - breedbeeld)
instelling voor de beeldkwaliteit. Het wordt daarom
aanbevolen een geheugenkaart te gebruiken met een
maximale overdrachtsnelheid van minstens 10MB per
seconde.
• Bij bepaalde kaarttypes duurt het vastleggen van data
langer, waardoor filmbeelden af en toe kunnen uitvallen.
“
” en “
” knipperen op het beeldscherm tijdens het
opnemen om u te laten weten wanneer een beeld
uitgevallen is. Het wordt aanbevolen een geheugenkaart te
gebruiken met een maximale overdrachtsnelheid van
minstens 10MB per seconde.
Uw camera ondersteunt het gebruik
van de volgende types
geheugenkaarten.
SD geheugenkaart
SDHC geheugenkaart
MMC (MultiMediaCard = multimedia
kaart)
MMCplus (MultiMediaCardplus =
multimedia pluskaart)
• Zie pagina 287 voor informatie
betreffende de capaciteit van de geheugenkaart.
Geheugen gebruikt voor het opslaan
Beelden die opgenomen worden terwijl een geheugenkaart
ingelegd is, worden opgeslagen op de geheugenkaart. Wanneer
geen geheugenkaart ingelegd is worden de beelden opgeslagen
in het ingebouwde geheugen.
• Merk op dat u de beelden niet in het ingebouwde geheugen
kunt opslaan terwijl een geheugenkaart ingelegd is bij de
camera.
47
VOORBEREIDINGEN
• SD geheugenkaarten en SDHC geheugenkaarten zijn
uitgevoerd met een schrijfbeveiligingsschakelaar. Gebruik
deze schakelaar om te beschermen tegen het onverhoeds
uitwissen van data. Merk echter op dat als u een
geheugenkaart beveiligt, u de beveiliging moet
uitschakelen telkens wanneer u op de kaart wilt opnemen,
hem wilt formatteren of één van de beelden wilt uitwissen.
• Een elektrostatische lading, elektrische storing en andere
fenomenen kunnen de oorzaak zijn van beschadigde of
zelfs verloren data. Zorg ervoor dat u van belangrijke data
altijd een backup maakt op andere media (CD-R, CD-RW,
MO disk, harde schijf, enz.).
Leg eerst een geheugenkaart in de
camera
BELANGRIJK!
• Zorg ervoor dat u de camera altijd uitschakelt voordat u
een geheugenkaart inlegt of verwijdert.
• Let er op dat u de kaart altijd in de juiste richting inlegt.
Gebruik nooit geweld wanneer u een geheugenkaart in de
gleuf steekt en u weerstand voelt.
1. Open het accudeksel.
Schuif het deksel terwijl u er lichtjes op drukt in de richting
van de pijl.
48
VOORBEREIDINGEN
2. Leg een geheugenkaart in de camera.
Terugplaatsen van de geheugenkaart
Schuif de geheugenkaart met de voorkant naar boven (naar
de kant van de camera waar het beeldscherm is) geheel in
de kaartgleuf en druk in totdat de kaart stevig op zijn plaats
vastklikt.
1. Verwijder de geheugenkaart uit de camera.
Druk tegen de geheugenkaart en laat hem daarna los zodat
hij gedeeltelijk naar buiten komt. Trek de kaart daarna met
de hand geheel naar buiten.
MEMORY
CARD
ORY
D
ME M
CAR
Voorkant
ORY
D
MEM
CAR
Achterkant
3. Sluit het accudeksel.
2. Leg de andere geheugenkaart in.
Sluit het accudeksel en schuif het stevig op zijn plaats terwijl
u het tegen de camera drukt.
49
VOORBEREIDINGEN
Formatteren van een geheugenkaart
BELANGRIJK!
• Steek nooit iets anders dan een ondersteunde
geheugenkaart (pagina 47) in de geheugenkaartgleuf.
• Mocht water of een vreemd voorwerp ooit de kaartgleuf
binnendringen, schakel dan onmiddellijk de camera uit,
verwijder de accu en neem contact op met uw dealer of de
dichtstbijzijnde erkende CASIO onderhoudswerkplaats.
• Verwijder een kaart nooit uit de camera terwijl de
bedrijfsindicator groen aan het knipperen is. Hierdoor kan
de beeld opslagbewerking mogelijk niet goed werken en de
geheugenkaart zelfs beschadigd raken.
Voordat u een nieuwe geheugenkaart voor de eerste maal in
gebruik neemt dient u deze te formatteren. Nadat u een
geheugenkaart eenmaal geformatteerd heeft is het niet nodig
deze te formatteren telkens wanneer u de kaart wilt gebruiken.
Door een geheugenkaart te formatteren die reeds bestanden
bevat, wordt de inhoud gewist.
BELANGRIJK!
• Merk op dat data die gewist wordt door de geheugenkaart
formatteerbewerking niet hersteld kan worden. Controleer
dus heel goed dat u inderdaad de gehele inhoud van de
geheugenkaart wilt wissen heeft voordat u verder gaat met
de formatteerbewerking.
• Zelfs als de bestanddata op een geheugenkaart beveiligd
is (pagina 190) zal het formatteren van de kaart alle data
wissen.
• Zorg ervoor de camera te gebruiken om een
geheugenkaart te formatteren. Het formatteren van een
geheugenkaart kan ook met een computer worden
uitgevoerd maar dan zal de dataverwerking door de
camera vertraagd worden. Bij een SD geheugenkaart of
SDHC geheugenkaart kan het formatteren ervan op een
computer er toe leiden dat de kaart niet langer voldoet aan
het SD formaat wat problemen kan veroorzaken met de
compatibiliteit en de werking, enz.
50
VOORBEREIDINGEN
■ Voorzorgsmaatregelen voor de
geheugenkaart
1. Leg de geheugenkaart die u wilt formatteren in
de camera.
• Mocht een geheugenkaart zich abnormaal gaan gedragen,
dan zal hij waarschijnlijk weer normaal werken als hij opnieuw
geformatteerd wordt. Het wordt echter aanbevolen meer dan
één geheugenkaart mee te nemen wanneer u de camera op
een plaats ver van uw huis of kantoor gebruikt.
• Als u problemen ondervindt tijdens het weergeven van
opgenomen beelden, probeer dan of het helpt als u de
geheugenkaart opnieuw formatteert.
• Naarmate u meer data opneemt op en wist van een
geheugenkaart, verliest deze langzamerhand het vermogen
om data te behouden. Het wordt daarom aanbevolen om een
geheugenkaart geregeld opnieuw te formatteren.
• Controleer voordat u begint met het formatteren dat de
spanning van de accu volledig opgeladen is. Als de
accuspanning te laag wordt tijdens het uitvoeren van het
formatteren brengt dit het risico met zich mee dat het
formatteren niet goed wordt uitgevoerd en dat de
geheugenkaart beschadigd raakt.
• U mag het accudeksel nooit openen terwijl het formatteren
uitgevoerd wordt. Dit kan de geheugenkaart namelijk
beschadigen.
2. Schakel de camera in en druk op [MENU].
3. Selecteer bij de “Instellen” indextab
“Formatteren” en druk vervolgens op [X].
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Formatteren” en
druk daarna op [SET] (instellen) om het
formatteren te starten.
Schakel nadat het formatteren voltooid is de
weergavemodus in en controleer dat de “Er zijn geen
bestanden.” boodschap op het beeldscherm verschijnt.
• Selecteer “Annuleren” om de formatteerbewerking te
annuleren zonder te formatteren.
51
VOORBEREIDINGEN
Bedieningstoetsen van het menuscherm
In-beeld menu’s gebruiken
Hieronder volgen menu bedieningshandelingen die u dient te
gebruiken om de instellingen van de camera te configureren.
Neem enkele minuten om er mee bekend te raken.
• Zie “Menureferentie” op pagina 273 voor informatie
aangaande de inhoud van menu’s.
• U kunt het bedieningspaneel (pagina 55) ook gebruiken om
bepaalde instellingen te configureren die op het menuscherm
verschijnen. Telkens wanneer dezelfde instelling zowel op het
bedieningspaneel als op het menuscherm kan worden
geconfigueerd, wordt altijd het bedieningspaneel getoond
voor bediening.
Menuscherm voorbeeld
[W] [X]
Selecteer indextabs. [X] wordt ook gebruikt om een
instelling toe te passen.
[S] [T] Selecteer een insteloptie.
[SET]
Oefent de ingestelde instellingen uit.
[MENU] Verlaat het menuscherm.
Hieronder volgt de procedure voor de menubediening tijdens de
opnamemodus.
1. Druk tijdens de opnamemodus op [MENU].
Hierdoor wordt het menuscherm weergegeven.
2. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de indextab waar
Indextabs
het item zich bevindt dat u wilt configureren.
Druk op [MENU] om het
menuscherm weer te geven.
• De inhoud van de menu’s is
anders bij de opnamemodus
en bij de weergavemodus. Dit
scherm toont een
opnamemodus menu.
Hier zullen we de “OPNAME” indextab selecteren.
3. Selecteer d.m.v. [S] en
[T] het item dat u wilt
configureren en druk
vervolgens op [X].
Instellingen
Voorbeeld: Selecteer
“Scherpstelling” en druk
vervolgens op [X].
52
VOORBEREIDINGEN
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de gewenste
Configureren van instellingen op het
beeldscherm
instelling.
5. Pas de instelling toe.
U kunt het display menu gebruiken om verschillende instellingen
op het beeldscherm te configureren.
• Zie “Displaymenureferentie” op pagina 277 voor informatie
aangaande de inhoud van menu’s.
• Door op [SET] te drukken wordt de geselecteerde
instelling toegepast en het menuscherm verlaten.
• Door op [W] in plaats van op [SET] te drukken wordt de
geselecteerde instelling toegepast en teruggekeerd naar
het menuscherm. Indien u dat wilt, kunt u daarna andere
instellingen configureren.
• Druk op [W] om een andere indextab te selecteren en
keer daarna terug naar de indextab d.m.v. [S] en schakel
daarna over naar een andere indextab d.m.v. [W] en [X].
Voorbeeld van een display menu scherm
• De inhoud van de menu’s is
anders bij de opnamemodus en
bij de weergavemodus. Dit
scherm toont de
opnamemodus.
Bedieningstoetsen van het menuscherm
[W] [X]
[S] [T]
[SET]
Selecteer een insteloptie. [X] wordt ook gebruikt
om een instelling toe te passen.
Selecteer een insteloptie.
Oefent de ingestelde instellingen uit.
[DISP]
Verlaat het menuscherm.
(display)
53
VOORBEREIDINGEN
Hieronder volgt de procedure voor de menubediening tijdens de
opnamemodus.
Selecteren van de layout (Layout) van
het scherm
1. Druk tijdens de opnamemodus op [DISP]
De inhoud van het layout instelmenu hangt af van of de
opnamemodus of de weergavemodus ingeschakeld is bij de
camera.
(display).
Hierdoor wordt het display menu scherm weergegeven.
2. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de gewenste
■ Layout van het scherm bij de opnamemodus
instelling.
Bij de opnamemodus kunt u de layout van de iconen selecteren
met de scherm layout instellingen.
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de gewenste
instelling.
• Herhaal stappen 2 en 3 als u andere instellingen wilt
configureren.
Layout type
Omschrijving
Paneel : Aan
Druk tijdens een
opnamemodus
op [SET]
(instellen) terwijl
“Paneel: Aan”
geselecteerd is
terwijl het lay-out
type er de oorzaak van is dat de bovenste
icoon van het bedieningspaneel oplicht
(geselecteerd is). U kunt de instellingen
veranderen m.b.v. het bedieningspaneel.
Omdat er slechts weinig iconen over het
weergegeven beeld heen getoond worden,
storen ze niet bij het opnemen.
4. Druk op [SET] (instellen) wanneer alle
instellingen naar wens zijn.
• Hierdoor worden de instellingen uitgeoefend en wordt het
menuscherm verlaten.
54
VOORBEREIDINGEN
Layout type
Omschrijving
Paneel : Uit
Bij deze optie
vult het beeld
dat
samengesteld
wordt het
beeldscherm
volledig. Deze
instelling is het best wanneer u het onderwerp
op een groot beeldscherm met een breedtehoogte verhouding van 16:9 wilt weergeven
(pagina 67). Iconen worden over het
weergegeven beeld heen aangegeven.
Paneel (bedieningspaneel)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1Beeldgrootte/beeldkwaliteit*1 (pagina’s 66, 68)
2Flitserfunctie (pagina 75)
3Zelfontspannerfunctie (pagina 79)
4Gezichtsherkenning (pagina 87)
5Anti-trilfunctie (pagina 110)
6ISO gevoeligheid (pagina 135)
7Witbalansinstelling (pagina 132)
8EV verschuiving (pagina 131)
9Datum/tijd*2 ,*3 (pagina 202)
55
VOORBEREIDINGEN
3. Verander d.m.v. [W] en [X] de gewenste
*1 De beeldkwaliteit kan niet veranderd worden m.b.v. Paneel
(bedieningspaneel).
*2 U kunt het datum- of tijddisplay selecteren.
*3 U kunt de “Datumstijl” gebruiken om te kiezen uit maand/dag
of dag/maand voor de datumdisplay (pagina 203).
Het tijddisplayformaat is altijd 24-uren, ongeacht de huidige
instellingen van “Bijstellen” van de pagina (pagina 203).
instelling.
• Herhaal stappen 2 en 3 als u andere instellingen wilt
configureren.
4. Druk op [SET] (instellen) wanneer alle
instellingen naar wens zijn.
• Hierdoor worden de instellingen toegepast en
teruggekeerd naar de normale bediening (er is geen
icoon van het bedieningspaneel geselecteerd).
De volgende procedure laat zien hoe u Paneel
(bedieningspaneel) gebruikt.
1. Druk tijdens de
BELANGRIJK!
opnamemodus op
[SET] (instellen).
• Paneel (bedieningspaneel) wordt niet getoond terwijl korte
film, voorafgaande film, spraakopname of de sluiter met
doorlopende zoom gebruikt wordt.
Hierdoor licht de bovenste
icoon (deze icoon wordt
geselecteerd) van het
bedieningspaneel op.
2. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de icoon van de
instelling die u wilt veranderen.
56
VOORBEREIDINGEN
■ Layout van het scherm bij de
weergavemodus
De display information in- en
uitschakelen (Informatie)
Met de scherm layout instellingen van de weergavemodus kunt
u selecteren hoe displaybeelden worden getoond op het
beeldscherm.
Met “Informatie” kunt u de display informatie in- en uitschakelen.
U kunt afzonderlijke instellingen configureren voor de
opnamemodus en de weergavemodus.
Layout
Omschrijving
type
4:3
Breedbeeld
Display
informatie
instelling
Bij deze instellingen is
100% van het
displaybeeld altijd
zichtbaar. Bij bepaalde
breedte-hoogte
verhoudingen kunnen
brede zwarte strepen
boven en beneden of links en rechts van het beeld
verschijnen.
Tonen
Omschrijving
Schakelt het
weergeven van de
camera instelling
en andere
informatie in.
Schakelt het
weergeven van de
camera instelling
en andere
+Histogram
indicators in,
samen met een
histogram (pagina
142).
Bij deze instelling
heeft het displaybeeld
de maximale grootte
waarbij het gehele
beeld horizontaal
weergegeven wordt.
Bij bepaalde breedtehoogte verhoudingen worden de boven- en
onderkant van het beeld afgesneden.
57
VOORBEREIDINGEN
Display
informatie
instelling
Verbergen
Bijstellen van de helderheid van het
beeldscherm (Helderheid)
Omschrijving
U kunt de helderheid van het beeldscherm bijstellen d.m.v. de
“Helderheid” instelling. Deze instelling is hetzelfde tijdens de
opnamemodus en de weergavemodus.
Schakelt de
weergave van alle
informatie uit.
58
Helderheidinstelling
Omschrijving
Autom.
Bij deze instelling signaleert de camera de
beschikbare lichtniveau’s in en stelt
overeenkomstig daarmee de helderheid van het
beeldscherm in. Dit is de instelling die u
gewoonlijk zou moeten gebruiken.
Tijdens de weergavemodus blijft de helderheid
van het beeldscherm constant zelfs als het
beschikbare lichtniveau verandert.
+2
Een helderheid die meer is dan +1, hetgeen het
gemakkelijker maakt om het scherm te zien.
Deze instelling verbruikt meer stroom.
+1
Heldere instelling voor gebruik buiten, enz.
Deze instelling geeft een helderheid die meer is
dan bij de 0 instelling.
VOORBEREIDINGEN
Helderheidinstelling
Omschrijving
0
Normale beeldscherm helderheid voor gebruik
binnen, enz.
–1
Lage beeldscherm helderheid voor gebruik ’s
nachts, gebruik binnen bij een lage belichting,
enz.
Bijstellen van de beeldkwaliteit van het
beeldscherm (Type)
U kunt de kwaliteit van het beeld op het beeldscherm bijstellen
d.m.v. de “Type” instelling. Deze instelling is hetzelfde tijdens de
opnamemodus en de weergavemodus.
59
Kwaliteitinstelling
Omschrijving
Dynamisch
Verhoogt het contrast van het beeld op het
beeldscherm zodat het onderwerp opvalt om
het gemakkelijker te zien en uit te kaderen
wanneer de belichting goed is.
Levendig
Maakt het beeld van het beeldscherm een
beetje helderder dan het werkelijke beeld om
meer helderheid te verkrijgen. Maakt het
opgenomen beeld helderder wanneer u dit aan
anderen laat zien.
Waarheidsgetrouw
Geeft het beeld op het beeldscherm weer zodat
het zo dicht mogelijk is bij het beeld dat
opgenomen werd door de camera.
VOORBEREIDINGEN
Kwaliteitinstelling
Omschrijving
Nacht
Deze instelling voorziet in een helderder
schermbeeld wanneer opgenomen wordt bij
een lage belichting en is handig wanneer
opgenomen wordt bij nacht met een statief.
Stroombesparing
Verbruikt ietwat minder stroom dan de andere
instellingen waardoor de accu langer meegaat.
Merk op dat de stroombesparingsfunctie
uitgeschakeld is wanneer “Autom.”
geselecteerd is voor de helderheidsinstelling
van het beeldscherm.
Mocht u de kluts kwijt raken...
Voer één van de volgende handelingen uit als u de kluts kwijt
geraakt bent terwijl u toetsen aan het bedienen bent tijdens het
opnemen of het weergeven.
Opnamemodus
Huidig scherm
Om terug te gaan naar het normale
foto- of filmopnamescherm, druk op:
Menuscherm
[MENU] of [
]
Display Menu scherm [DISP] of [
60
]
BEST SHOT scherm
[BS] of [
]
“Er zijn geen
bestanden.” scherm
Druk op [
].
weergavemodus
scherm
Druk op [
].
VOORBEREIDINGEN
Weergavemodus
Huidig scherm
Om terug te gaan naar het
weergavescherm
Menuscherm
[MENU] of [
Display Menu scherm
[DISP] of [
opnamemodus scherm Druk op [
Wisscherm
]
]
]
Druk op [
]. U kunt oo“Annuleren”
selecteren en daarna op [SET]
drukken.
61
VOORBEREIDINGEN
OPNEMEN VAN EEN FOTO
De camera op de juiste wijze
vasthouden
BELANGRIJK!
• Let erop dat uw vingers en de riem niet in de weg zitten van
plaatsen die aangegeven zijn in de afbeelding.
Als u de camera met één hand vasthoudt, kan het gebeuren dat
u uw hand per ongeluk beweegt. Houd de camera stevig met
beide handen vast wanneer u foto’s maakt.
• Maak de polsriem vast en zorg er voor dat deze om uw vingers
of pols gewonden is om de camera tegen onverhoeds vallen te
beschermen terwijl u de camera aan het bedienen bent.
• De meegeleverde polsriem is enkel bedoeld voor gebruik met
deze camera. Gebruik de polsriem niet voor andere
toepassingen.
• Gebruik de polsriem nooit om de camera mee rond te
zwaaien.
Horizontaal
Verticaal
Houd de camera zoals
aangegeven in de afbeelding met
uw armen stevig tegen uw linkeren rechterzijde gedrukt.
Houd de camera zodanig
vast dat de flitser zich
boven de lens bevindt.
Flitser
Microfoon
62
AF hulpverlichting/
zelfontspannerindicator
Lens
OPNEMEN VAN EEN FOTO
Opnemen van een foto
LET OP
• Het is onmogelijk om mooie foto’s te maken als u de
camera beweegt wanneer u op de sluitertoets drukt of
terwijl werking van de autofocus plaats aan het vinden is.
Houd de camera op de juiste wijze vast en druk zorgvuldig
op de sluiter en let er daarbij op dat u de camera niet
beweegt wanneer de sluiter ontspant. Dit is in het bijzonder
van belang wanneer de hoeveelheid belichting laag is
waardoor de sluitertijd trager wordt.
1. Druk op [
]
(OPNAME) om de
opnamemodus in te
schakelen.
Controleer dat het onderwerp
(mensen, landschap, enz.)
en de Auto icoon “
” op
het beeldscherm worden
weergegeven.
Mocht een ander icoon dan
de Auto icoon “
” worden
weergegeven, schakel dan
over naar “Automatisch”
(pagina 104).
63
Resterende capaciteit van
het fotogeheugen
Auto icoon
Scherpstelkader
OPNEMEN VAN EEN FOTO
2. Stel scherp op het beeld.
3. Neem het beeld op.
Druk de sluitertoets halverwege in terwijl het
scherpstelkader gericht staat op het onderwerp.
De autofocusfunctie zal automatisch op het beeld
scherpstellen en het scherpstelkader en de bedrijfsindicator
zal groen oplichten. De lensopening, de sluitersnelheid en
de ISO gevoeligheid worden ook automatisch ingesteld.
Druk de sluitertoets geheel in wanneer goed op het beeld is
scherpgesteld.
Bedrijfsindicator
Sluitertoets
Hierdoor wordt de foto opgenomen en opgeslagen op de
geheugenkaart of in het ingebouwde geheugen van de
camera.
Sluitertoets
64
OPNEMEN VAN EEN FOTO
Als niet op het beeld kan worden scherpgesteld...
LET OP
Als het scherpstelkader rood blijft en de bedrijfsindicator groen
blijft knipperen, betekent dit dat niet op het beeld scherpgesteld
is (omdat het onderwerp te dichtbij is, enz.). Richt de camera op
het onderwerp en probeer opnieuw scherp te stellen.
• De waarde van de lensopening geeft de grootte aan van de
opening waardoor het licht de camera binnenkomt. Een
grotere waarde voor de lensopening geeft een kleinere
opening aan. De camera stelt deze instelling automatisch
bij.
• De sluitertijd geeft aan hoelang (hoeveelheid tijd) het licht
de camera binnen mag gaan. Een langzamere sluitertijd
betekent dat het licht voor langere tijd de camera binnen
mag gaan. De sluitersnelheid wordt op het beeldscherm
aangegeven in seconden (1/1000ste seconde, enz.). De
camera stelt deze instelling automatisch in.
Controleren van een foto
Een foto zal voor enige tijd op het beeldscherm blijven nadat u
deze opgenomen heeft en daarna verdwijnen wanneer de
camera klaar is voor het volgende beeld.
Voer de volgende bedieningshandeling uit om een foto te
bekijken nadat u deze opgenomen heeft.
Druk op [
].
Hierdoor wordt de foto weergegeven die u zojuist opgenomen
heeft.
U kunt d.m.v. [W] en [X] door de andere beelden in het
geheugen bladeren.
Druk op [
65
] om naar de opnamemodus terug te keren.
OPNEMEN VAN EEN FOTO
■ Volledig indrukken van de sluitertoets
zonder te wachten op autofocus
Specificeren van de beeldgrootte
Een beeld van een digitale camera is een verzameling van
kleine punten (beeldpunten).
De grootte van een beeld geeft aan hoeveel beeldpunten het
beeld bevat en wordt uitgedrukt als horizontale × verticale
beeldpunten. De defaultbeeldgrootte die oorspronkelijke in de
fabriek ingesteld was, is 8M (3264 × 2448 beeldpunten). Merk
dat een groter beeld meer geheugen in beslag neemt.
• Zie pagina 287 voor informatie betreffende de beeldgrootte,
de beeldkwaliteit en het aantal beelden dat opgeslagen kan
worden.
Deze instelling is enkel van toepassing op foto’s.
• Zie pagina 95 voor informatie betreffende de filmbeeldgrootte.
U kunt beelden opnemen door de sluitertoets geheel in te
drukken zonder op autofocus te wachten. Wat de camera in dit
geval doet hangt af van of de snelsluiter (pagina 128) in- of
uitgeschakeld is.
Wanneer de snelsluiter ingeschakeld is
De snelle autofocus is ingeschakeld waardoor u beelden kunt
opnemen op precies het moment dat u dat wilt. De snelsluiter is
handig wanneer u een snel bewegend onderwerp wilt opnemen.
• Sommige beelden kunnen onscherp zijn wanneer de
snelsluiter wordt gebruikt.
• De snelsluiter is ingeschakeld als de defaultinstelling die
oorspronkelijke in de fabriek gemaakt is.
1. Druk tijdens de opnamemodus op [SET]
(instellen).
Wanneer de snelsluiter uitgeschakeld is
2. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de bovenste optie
Normale autofocus wordt uitgevoerd en daarna wordt het beeld
opgenomen.
• Er worden beelden opgenomen zonder scherpstellen zolang
u de sluitertoets ingedrukt blijft houden.
• Als het maar even mogelijk is, kunt u beter een beetje extra
tijd gebruiken om de sluitertoets halverwege in te drukken
voor een juiste scherpstelling.
in het bedieningspaneel (beeldformaat).
3. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de beeldgrootte en
druk vervolgens op [SET] (instellen).
66
OPNEMEN VAN EEN FOTO
• Door 3:2 (3264 × 2176 beeldpunten) te selecteren worden
beelden opgenomen met een breedte-hoogte verhouding van
3:2, hetgeen overeenkomt met de standaard breedte-hoogte
verhouding (3:2) van papier voor het maken van afdrukken.
• De letters “HDTV” zijn de afkorting van “High Definition
Television” (hoge resolutie televisie). Een HDTV scherm heeft
een breedte-hoogte verhouding 16:9, waardoor ze breder zijn
dan de standaard breedte-hoogte verhouding 4:3 die van
toepassing is op oudere televisieschermen. Uw camera kan
beelden opnemen die compatibel zijn met de breedte-hoogte
verhouding van een HDTV scherm.
• VGA (640 × 480 beeldpunten) is de optimum grootte voor
beelden als bijlage van e-mail.
• Het papierformaat voor het maken van afdrukken dient enkel
als richtlijn te worden aangehouden (200 dpi afdrukresolutie).
LET OP
• Tijdens de bediening om de beeldgrootte te selecteren
verandert de volgende informatie in het display.
– Beeldgrootte in beeldpunten (1600 × 1200, enz.)
– Optimaal papierformaat om af te drukken
– Resterende capaciteit van het fotogeheugen
Beeldgrootte (beeldpunten)
Groter
Kleiner
8M
3264 × 2448
Papierformaat om af te
drukken
A3 Afdruk
3:2
3264 × 2176
A3 Afdruk
16:9
3264 × 1840
HDTV
6M
2816 × 2112
A3 Afdruk
4M
2304 × 1728
A4 Afdruk
2M
1600 × 1200
3.5" × 5" Afdruk
VGA
640 × 480
E-mail
67
OPNEMEN VAN EEN FOTO
Specificeren van de beeldkwaliteit
LET OP
• De “Fijn” instelling (maximale beeldkwaliteit) geeft groot
detail voor het opnemen van gedetailleerde beelden van de
natuur zoals takken met zijtakjes en bladeren, of bij een
beeld met complexe patronen.
Uw camera laat u “Fijn” (maximale beeldkwaliteit), “Normaal”
(normale beeldkwaliteit) of “Economie” (maximaal economisch
gebruik van het geheugen) selecteren als de instelling voor de
beeldkwaliteit. De oorspronkelijke instelling is “Normaal”.
Selecteer “Fijn” als u prioriteit wilt geven aan de beeldkwaliteit of
“Economie” om prioriteit te geven aan het aantal beelden dat u
in het geheugen kunt opslaan.
• Zie pagina 287 voor informatie betreffende de beeldgrootte,
de beeldkwaliteit en het aantal beelden dat opgeslagen kan
worden.
Deze instelling is enkel van toepassing op foto’s.
• Zie pagina 94 voor informatie betreffende de
filmbeeldkwaliteit.
1. Druk tijdens de opnamemodus op [MENU].
2. Selecteer bij de “Kwaliteit” indextab “
Kwaliteit” en druk vervolgens op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de instelling voor
de gewenste beeldkwaliteit en druk daarna op
[SET] (instellen).
68
OPNEMEN VAN EEN FOTO
Uitschakelen van de AF hulpverlichting
1. Druk tijdens de opnamemodus op [MENU].
De AF hulpverlichting straalt licht uit die de camera helpt om
scherp te stellen wanneer u de sluitertoets halverwege indrukt
wanneer de belichting laag is. De AF hulpverlichting brandt niet
wanneer de belichting helder is.
De defaultinstelling die in de
AF hulpverlichting/
zelfontspannerindicator
fabriek vooringesteld is, is met
de AF hulpverlichting
ingeschakeld.
Het wordt aanbevolen de AF
hulpverlichting uit te schakelen
met de volgende procedure
wanneer u het beeld van een
persoon in de onmiddellijk
nabijheid opneemt.
2. Selecteer bij de “OPNAME” indextab “AF
Assist. Lamp” en druk vervolgens op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Uit” en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
Selecteer “Aan” op dit moment als u de AF hulpverlichting
wilt inschakelen.
BELANGRIJK!
• Kijk niet direct in de AF hulpverlichting/
zelfontspannerindicator en richt hem niet direct in de ogen
van een persoon.
69
OPNEMEN VAN EEN FOTO
■ Binnen opnemen bij TL verlichting
Voorzorgsmaatregelen voor het
opnemen van foto’s
• Miniem flikkeren van de TL verlichting kan invloed hebben op
de helderheid en de kleur van een beeld.
■ Bediening
• Open het accudeksel nooit, plaats de camera nooit op en
verwijder de camera nooit van de USB slede terwijl de
bedrijfsindicator groen aan het knipperen is. Dit kan er toe
leiden dat het beeld dat u zojuist opnam niet juist wordt
opgeslagen, dat andere beelden beschadigd worden die in
het geheugen zijn opgeslagen, dat er defecten onstaan bij de
camera, enz.
• Mocht onnodig licht direct in de lens schijnen, scherm de lens
dan af met uw hand terwijl u een beeld aan het opnemen
bent.
■ Beeldscherm tijdens het opnemen van foto’s
• Het beeld dat verschijnt op het beeldscherm is voor het
samenstellen van het beeld. Het werkelijke beeld wordt
opgenomen bij de kwaliteit die ingesteld is als de instelling
voor de beeldkwaliteit.
• De omstandigheden aangaande de helderheid van het
onderwerp kunnen er de oorzaak van zijn dat het
beeldscherm traag reageert en dat digitale ruis verschijnt in
het beeld op het beeldscherm.
70
OPNEMEN VAN EEN FOTO
Beperkingen ten aanzien van de
autofocus
Opnemen met zoom
Uw camera geeft u 3X optische zoom (die de brandpuntsafstand
van de lens verandert) hetgeen gebruikt kan worden in
combinatie met digitale zoom (die het middengedeelte van het
beeld digitaal verwerkt om dat te vergroten) voor een totale
zoomcapaciteit van 12 - 45,2X.
• Bij het opnemen van de volgende types onderwerpen kan
goed scherpstellen onmogelijk blijken te zijn.
– Effen gekleurde muur of andere onderwerpen met weinig
contrast
– Onderwerpen met een sterke achtergrondverlichting
– Bijzonder glimmende onderwerpen
– Jaloezieën (luxaflex) of andere onderwerpen met een
patroon dat zich horizontaal repeteert
– Meerdere onderwerpen die zich op verschillende afstanden
van de camera bevinden
– Onderwerpen op slecht verlichte plaatsen
– Onderwerpen die zich te ver weg bevinden om door de AF
hulpverlichting te worden bereikt
– Snel bewegende onderwerpen
– Onderwerpen buiten het scherpstelbereik van de camera
• Het kan onmogelijk zijn om goed scherp te stellen als de
camera bewogen wordt tijdens het opnemen.
• Het is mogelijk dat niet goed scherpgesteld is op een beeld
hoewel de bedrijfsindicator groen brandt en het
scherpstelkader groen oplicht.
Als u niet goed kunt scherpstellen, probeer dan om
scherpstelvergrendeling (pagina 127) of handmatige
scherpstelling (pagina 129).
BELANGRIJK!
• In het algemeen hoe groter de digitale zoomfactor, des te
groffer het beeld dat wordt opgenomen. Digitale zoom kan
echter gebruikt worden tot een bepaald punt zonder
kwaliteitsverlies van het beeld.
• Digitaal zoomen wordt niet ondersteund terwijl
“Tijdstempel” (pagina 141) ingeschakeld is.
1. Schakel de
opnamemodus in.
71
[
][
] zoomtoets
OPNEMEN VAN EEN FOTO
2. Druk op de zoomtoets om de zoomfactor te
LET OP
veranderen.
Om dit te doen:
Druk op deze kan
van de zoomtoets:
Het onderwerp vergroten en het
bereik verkleinen
[
] (telefoto)
De grootte van het onderwerp
verkleinen en het bereik vergroten.
[
] (groothoek)
• Door een zoombewerking uit te voeren wordt de
lensopening veranderd.
• Bij het gebruiken van de telefoto instelling (inzoomen)
wordt het aanbevolen een statief te gebruiken om
bescherming te bieden tegen handbewegingen.
• Tijdens het opnemen van een film is optische zoom
uitgeschakeld. Tijdens het opnemen van een film is alleen
digitale zoom beschikbaar. Zorg ervoor de gewenste
optische zoominstelling te selecteren voordat u op
sluitertoets drukt om een film op te nemen.
– Zie “Overschakelpunt tussen optische zoom en digitale
zoom” op pagina 73 voor meer informatie.
Groothoek
Telefoto
3. Druk op de sluitertoets om op te nemen.
72
OPNEMEN VAN EEN FOTO
■ Overschakelpunt tussen optische zoom en
digitale zoom
Beeldkwaliteitbereik zonder
kwaliteitsverlies
Als u de [
] zijde van de zoomtoets ingedrukt houdt in stap 2
van de bovenstaande procedure, zal de zoombewerking
stoppen wanneer de optische zoomfactor de maximale waarde
bereikt. Door de zoomtoets even los te laten en vervolgens de
[
] zijde ingedrukt te houden wordt overgeschakeld naar
digitaal zoomen, dat u dan kunt gebruiken om een nog grotere
zoomfactor te verkrijgen.
• Wanneer de zoomaanwijzer voorbij de maximale grens van
de optische zoom gaat. De zoomstaafindicator geeft ook de
zoomfactor bij benadering aan.
Beeldkwaliteitbereik met
kwaliteitsverlies
3X tot en met 15,1X*
1X
12X tot en met 45,2X*
Optisch/digitaal overschakelpunt
Punt waarop kwaliteitsverlies van het
beeld optreedt
Van dit punt treedt er kwaliteitsverlies op
bij het beeld.
* De factor van dit punt hangt af van de
beeldgrootte.
Digitale zoomindicator
Zoomaanwijzer
(Geeft de huidige
zoomfactor aan.)
● Zoomwaarden voor elke beeldgrootte
Beeldkwaliteitbereik
zonder kwaliteitsverlies
Scherpstelbereik
(Weergegeven bij opnemen
met autofocus, macro of
handmatig scherpstellen.)
8M
3:2
16:9
6M
4M
2M
VGA
Zoomstaafindicator
73
1X
1X
1X
1X
1X
1X
1X
Beeldkwaliteitbereik
met kwaliteitsverlies
3X
3X
3X
3,5X
4,2X
6,1X
15,1X
12X
12X
12X
13,7X
16,7X
24,0X
45,2X
OPNEMEN VAN EEN FOTO
■ Uitschakelen van digitale zoom
• Het punt waarop kwaliteitsverlies van het beeld optreedt
hangt af van de beeldgrootte (pagina 66). Hoe kleiner de
beeldgrootte, des te hoger de zoomfactor die u kunt
gebruiken voordat het punt wordt bereikt waarop
kwaliteitsverlies van het beeld optreedt.
• Hoewel bij digitaal zoomen in het algemeen kwaliteitsverlies
optreedt in het beeld is digitaal zoomen zonder
kwaliteitsverlies soms mogelijk bij beeldgroottes van “6M
(2816 × 2112 beeldpunten)” en kleiner. Het bereik waar
binnen u digitaal kunt zoomen zonder kwaliteitsverlies wordt
aangegeven in het display. Het punt waarop kwaliteitsverlies
optreedt hangt af van de beeldgrootte.
• Het digitale zoombereik van de zoomindicator wordt alleen op
het beeldscherm getoond terwijl “Digitale zoom” ingeschakeld
is.
U kunt digitaal zoomen uitschakelen als u enkel optisch zoomen
wilt gebruiken. Dit helpt om te voorkomen dat de beeldkwaliteit
terugloopt omdat per ongeluk overgeschakeld wordt van optisch
zoomen naar digitaal zoomen bij het opnemen van foto’s.
1. Druk tijdens de opnamemodus op [MENU].
2. Selecteer bij de “OPNAME” indextab “Digitale
zoom” en druk vervolgens op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Uit” en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
• Als u het gehele digitale zoombereik wilt tonen, selecteer
hier dan “Aan”.
74
OPNEMEN VAN EEN FOTO
Gebruiken van de flitser
Flitsinstelling Omschrijving
Voer de volgende stappen uit om de flitsfunctie te selecteren die
u wilt gebruiken.
Rode Ogen
Reductie
Flitsinstelling Omschrijving
Autom. Flits
De flitser flitst automatisch in overeenstemming
met de belichting (hoeveelheid licht en de
helderheid).
• Defaultinstelling die oorspronkelijk in de
fabriek gemaakt is.
Flitsberreik bij benadering (ISO gevoeligheid:
automatisch)
Groothoek : 0,15 m tot en met 3,9 m
Telefoto : 0,4 m tot en met 2,0 m
De flitser flitst niet.
Flitser Uit
Flitser Aan
Milde Flits
De flitser flitst automatisch in overeenstemming
met dezelfde omstandigheden als bij
automatisch flitsen. Deze instelling kan gebruikt
worden om het rode ogeneffect te verminderen
dat optreedt bij beelden van mensen die
opgenomen worden met een flitser.
• Het flitsbereik verandert in overeenstemming met de optische
zoom.
De flitser flitst altijd.
• Deze instelling kan gebruikt worden om een
onderwerp helderder te maken dat
gewoonlijk donker uitvalt hetgeen te wijten is
aan het daglicht of tegenlicht (daglicht
synchroon flitsen).
1. Druk tijdens de opnamemodus één maal op
[T] (
).
Flitserfunctie
Gebruik altijd de milde flits ongeacht de
belichtingsomstandigheden.
• Gebruik deze instelling wanneer u het flitsen
wilt onderdrukken om reflectie te vermijden,
enz.
[T] (
75
)
OPNEMEN VAN EEN FOTO
2. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de gewenste
Vermindering van het rode ogeneffect
flitserinstelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Wanneer u gebruik maakt van de flitser om ’s nachts of in een
slecht verlichte kamer op te nemen, kan dit rode vlekken
veroorzaken in de ogen van de mensen in het beeld. Dit wordt
veroorzaakt door het weerkaatsen van het licht tegen het
netvlies van de ogen. Als vermindering van het rode ogeneffect
geselecteerd wordt als de flitserfunctie, dan zal de camera een
voorflits uitzenden waardoor de iris (het regenboogvlies) in de
ogen van alle mensen in het beeld zullen gaan sluiten, hetgeen
de kans op het rode ogeneffect terugdringt.
Hierdoor verschijnt een indicator die de geselecteerde
flitserfunctie aangeeft in het beeldscherm.
3. Druk op de sluitertoets om op te nemen.
LET OP
• Wanneer de instelling voor het bedieningspaneel
uitgeschakeld is (pagina 54), kunt u door de flitserfuncties
gaan door te drukken op [T] (
).
BELANGRIJK!
• Merk de volgende belangrijke punten op bij het gebruik van
dit attribuut dat het rode ogeneffect vermindert.
– Het rode ogeneffect wordt niet verminderd tenzij de
mensen in het beeld direct naar de camera (de flitser)
kijken. Roep voordat u op de sluitertoets drukt naar de
onderwerpen zodat ze allen naar de camera kijken.
– Het rode ogeneffect wordt niet goed verminderd als de
onderwerpen zich ver van de camera bevinden.
BELANGRIJK!
• Let er bij het gebruik van
de flitser op dat het
flitservenster niet
geblokkeerd wordt door
uw vingers en de
polsriem.
Flitser
76
OPNEMEN VAN EEN FOTO
■ Controleren van de flitserfunctie
■ De flitsintensiteit veranderen
De huidige flitserfunctie wordt aangegeven in het beeldscherm
en door de bedrijfsindicator wanneer u de sluitertoets
halverwege indrukt.
1. Druk tijdens de opnamemodus op [MENU].
2. Selecteer bij de “Kwaliteit” indextab
“Flitsintensiteit” en druk vervolgens op [X].
Bedrijfsindicator
Knippert oranje terwijl de flitser aan het opladen is.
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de instelling voor
de gewenste flitsintensiteit en druk daarna op
[SET] (instellen).
2
N
U kunt uit vijf niveau’s kiezen van –2 (zwakste) tot en met +2
(sterkste).
AF
“
” geeft aan dat de flitser gaat flitsen.
BELANGRIJK!
• De flitsintensiteit kan mogelijk niet veranderen wanneer het
onderwerp zich te ver weg of te dichtbij bevindt.
• Het is niet mogelijk een ander beeld op te nemen met flits
totdat de bedrijfsindicator stopt met oranje knipperen,
hetgeen aangeeft dat het opladen voltooid is.
77
OPNEMEN VAN EEN FOTO
■ Gebruiken van de flitserassistent
1. Druk tijdens de opnamemodus op [MENU].
Het onderwerp in beeld kan te donker overkomen als de
flitsintensiteit niet genoeg is om een onderwerp te bereiken dat
zich te ver weg bevindt. Mocht dit het geval zijn, dan kunt u de
flitserassistent gebruiken om de helderheid van het onderwerp
te vergroten zodat het lijkt dat de hoeveelheid licht door de flitser
wel genoeg was.
2. Selecteer bij de “Kwaliteit” indextab
“Flitsassistent” en druk vervolgens op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Uit” en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
Selecteer “Automatisch” op dit moment wanneer u de
flitserassistent wilt gebruiken.
BELANGRIJK!
Zonder gebruik van de
flitserassistent
• De flitserassistent kan mogelijk niet het gewenste resultaat
geven bij bepaalde types onderwerpen.
• Elk van de volgende omstandigheden kan er toe leiden dat
het effect van de flitserassistent teniet wordt gedaan.
– Veranderen van de flitsintensiteit (pagina 77)
– Corrigeren van de helderheid (EV verschuiving) (pagina
131)
– Veranderen van de ISO gevoeligheid (pagina 135)
– Veranderen van de contrastinstelling (pagina 141)
Met gebruik van de
flitserassistent
De flitserassistent is ingeschakeld als de defaultinstelling die
oorspronkelijke in de fabriek gemaakt is.
Volg de volgende procedure om de flitserassistent uit te
schakelen wanneer u deze niet wilt gebruiken.
78
OPNEMEN VAN EEN FOTO
■ Voorzorgsmaatregelen voor de flitser
Gebruiken van de zelfontspanner
• Het gewenste effect kan mogelijk niet worden verkregen
wanneer het onderwerp zich te ver weg of te dichtbij bevindt.
• De tijd die benodigd is voor het opladen van de flitser hangt af
van de omstandigheden (conditie van de accu, omringende
temperatuur, enz.). Bij een volledig opgeladen accu kan dit
enkele seconden tot ongeveer 7 seconden duren.
• Als toch een foto opgenomen wordt terwijl de belichting te
laag en de flitser uitgeschakeld is, wordt dit gedaan bij een
langzame sluitertijd hetgeen vegen in het beeld kan geven
door het bewegen van de hand. Bevestig de camera op een
statief, enz.
• Bij het attribuut voor vermindering van het rode ogeneffect
flitst de flitser automatisch in overeenstemming met de
belichting. De flitser flitst niet op plaatsen die reeds helder
verlicht zijn.
• De aanwezigheid van daglicht van buiten, TL verlichting of
andere lichtbronnen kan abnormale kleuren in beeld
veroorzaken.
Bij de zelfontspanner wordt bij het indrukken van de sluitertoets
een aftelklok gestart en het beeld wordt opgenomen na het
verstrijken van een bepaalde vaste tijdsduur.
Zelfontspanner
Omschrijving
type
79
10 sec
10s
(2 seconden)
10-seconden zelfontspanner
2 sec
2s
(2 seconden)
2-seconden zelfontspanner
• Als een foto opgenomen wordt onder
omstandigheden die de sluitertijd
vertragen kunt u deze instelling gebruiken
ter voorkoming van vegen in het beeld
door het bewegen van uw hand.
X3
x3
(Drievoudige
zelfontspanner)
Deze optie neemt drie beelden op: één
beeld 10 seconden na het indrukken van de
sluitertoets, het volgende beeld één
seconde nadat de camera klaar is met het
opnemen van het eerste beeld en het laatste
beeld één seconde nadat de camera klaar is
met het opnemen van het tweede beeld.
Uit
De zelfontspanner is uitgeschakeld.
OPNEMEN VAN EEN FOTO
1. Druk tijdens de opnamemodus op [SET]
De zelfontspanner gebruiken om een beeld op te nemen
(instellen).
• Het beeld wordt niet
AF hulpverlichting/
onmiddellijk na
zelfontspannerindicator
indrukken van de
sluitertoets opgenomen.
In plaats daarvan,
worden de beelden pas
opgenomen nadat de
vooringestelde tijd
voorbij is. De AF
hulpverlichting/
zelfontspannerindicator
knippert terwijl het aftellen plaatsvindt.
• U kunt het aftellen dat op dat moment plaatsvindt stoppen
door de sluitertoets volledig in te drukken terwijl de AF
hulpverlichting/zelfontspannerindicator rood aan het
knipperen is.
2. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de derde optie van
boven in het bedieningspaneel
(Zelfontspanner).
3. Selecteer d.m.v. [W]
en [X] het
zelfontspannertype en
druk daarna op [SET]
(instellen).
Hierdoor verschijnt een
indicator die het
geselecteerde type
zelfontspanner aangeeft in
het beeldscherm.
4. Druk op de sluitertoets om op te nemen.
80
OPNEMEN VAN EEN FOTO
Gebruiken van de doorlopende sluiter
LET OP
• Deze indicator “1sec” (1 seconde) verschijnt in het
beeldscherm tussen de opnamen van de drievoudige
zelfontspanner door. Hoe lang het duurt voor de camera
om weer klaar te zijn om op te nemen na het opnemen van
een beeld hangt af van de instellingen van de beeldgrootte
en de beeldkwaliteit en of een geheugenkaart zich al dan
niet in de camera bevindt, en van de conditie van de
acculading.
• Werking van de zelfontspanner kan niet plaatsvinden
tijdens het opnemen van één van de volgende instellingen.
– Opnemen met de doorlopende sluiter met normale
snelheid of de doorlopende sluiter met hoge snelheid
– Opnemen met bepaalde BEST SHOT scenes (Korte
Film, Voorafgaande Film, Layout, Automatisch kaderen,
Spraak Opname)
• De drievoudige zelfontspanner kan niet worden gebruikt bij
het uitvoeren van de volgende opnamebewerkingen.
– Opnemen met de doorlopende sluiter met flitser
– Opnemen met bepaalde BEST SHOT scenes
(Visitekaartjes en documenten, Witbord, enz., Oude
Foto, For YouTube)
– De filmfunctie
B
Uw camera heeft vier doorlopende sluiterfuncties.
81
Doorlopende
sluiterfunctie
Omschrijving
Norm. snelh.
(doorlopende
sluiter bij normale
snelheid)
Neemt onafgebroken beelden op totdat het
geheugen vol is.
Hoge snelh.
(doorlopende
sluiter bij hoge
snelheid)
Blijft doorlopend beelden opnemen met
een snelheid die sneller is dan de
doorlopende sluiter met normale snelheid,
totdat het geheugen vol is. De
beeldgrootte is 2M (1600 × 1200
beeldpunten).
Flits doorl.
(doorlopende
sluiter met flits)
Gebruik deze functie om drie
achtereenvolgende beelden op te nemen
terwijl de flitser bij elk beeld flitst.
OPNEMEN VAN EEN FOTO
Doorlopende
sluiterfunctie
Zoom doorl.
(doorlopende
sluiter met zoom)
Opnemen met de doorlopende sluiter
met normale snelheid, de doorlopende
sluiter met hoge snelheid en de
doorlopende sluiter met flitser
Omschrijving
Tijdens deze functie selecteert u een gebied
op het beeldscherm met een selectiekader.
Wanneer u dan op de sluitertoets drukt
neemt de camera het beeld op het
beeldscherm op met het gebied dat zich
binnen het selectiekader bevindt waarop tot
twee maal de normale grootte ingezoomd is.
1. Druk op de sluitertoets om op te nemen.
• Bij de doorlopende sluiter bij normale snelheid en de
doorlopende sluiter bij hoge snelheid worden beelden
opgenomen zolang u de sluitertoets ingedrukt blijft
houden. Door de sluitertoets los te laten wordt het
opnemen gestopt.
• De doorlopende sluiterfunctie met flitser kan maximaal
drie beelden opnemen. Het opnemen wordt gestopt als u
de sluitertoets loslaat voordat de drie beelden
opgenomen zijn.
Selecteren van de doorlopende
sluiterfunctie
1. Druk tijdens de opnamemodus op [MENU].
2. Selecteer bij de “OPNAME” indextab
BELANGRIJK!
“Doorlopend” en druk vervolgens op [X].
• De snelheid van het opnemen met de doorlopende sluiter
met normale snelheid en de doorlopende sluiter met hoge
snelheid hangt af van het type geheugenkaart dat gebruikt
wordt en de hoeveelheid ruimte die in het geheugen
beschikbaar is. Wanneer u opneemt naar het ingebouwde
geheugen is het opnemen met de doorlopende
sluiterfunctie relatief langzaam.
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de gewenste
functie en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Hierdoor wordt de doorlopende sluiterfunctie die u
selecteerde ingeschakeld en de icoon ervan op het
beeldscherm weergegeven.
Selecteer “Uit” om de doorlopende sluiter uit te schakelen.
82
OPNEMEN VAN EEN FOTO
Opnemen met de doorlopende sluiter
met zoom
BELANGRIJK!
• Merk op dat u bij de doorlopende sluiter met zoom de
sluitertoets niet ingedrukt hoeft te houden.
• Digitaal zoomen is niet mogelijk tijdens het opnemen met
de doorlopende sluiter met zoom.
• De doorlopende sluiter met zoomen is niet beschikbaar
wanneer de instelling van de beeldgrootte 3:2 of 16:9 is.
• Wanneer de instelling van de beeldgrootte 8M of 6M is, zal
de grootte van het ingezoomde beeld dat geproduceerd
wordt door de doorlopende sluiter met zoomen 4M zijn.
• Wanneer autofocus als de scherpstelfunctie geselecteerd
is, schakelt de meetfunctie automatisch over naar
“Puntmeten” (pagina’s 125, 136) en plaatst het
autofocuskader in het midden van het selectiekader van de
doorlopende sluiter met zoomen.
1. Verplaats m.b.v. [S],
[T], [W] en [X] het
selectiekader om het
beeld van het
onderwerp aan de
linkerkant van het
beeldscherm totdat het
zich bevindt bij het gedeelte dat u wilt
uitvergroten en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Hierdoor wordt het gebied binnen het kader uitvergroot en
weergegeven aan de rechterkant van het beeldscherm.
2. Druk op de sluitertoets om op te nemen.
Zowel het linker beeld als het rechter beeld worden
opgenomen.
83
OPNEMEN VAN EEN FOTO
• Merk op dat de resolutie van beelden die opgenomen worden
met de doorlopende sluiterfunctie bij hoge snelheid of de
doorlopende sluiterfunctie met flits ietwat lager is en meer
geneigd is tot digitale ruis dan beelden die opgenomen zijn
met de doorlopende sluiterfunctie bij normale snelheid.
• “Automatisch” ISO gevoeligheid wordt altijd gebruikt voor de
doorlopende sluiterfunctie bij hoge snelheid en de
doorlopende sluiterfunctie met flits, ongeacht de huidige
instelling van de ISO gevoeligheid.
• Bij de doorlopende sluiterfunctie met flits is het flitsbereik
smaller dan gewoonlijk.
Voorzorgsmaatregelen voor de
doorlopende sluiter
• Door een bewerking van de doorlopende sluiter te starten
worden de instellingen voor de belichting en de scherpstelling
vastgezet op de niveau’s voor het eerste beeld. Dezelfde
instellingen worden uitgeoefend op alle navolgende beelden.
• De doorlopende sluiter kan niet in combinatie met een van de
volgende attributen worden gebruikt.
– Gezichtsherkenning
– Bepaalde BEST SHOT scenes (Layout, Automatisch
kaderen, Visitekaartjes en documenten, Witbord, enz.,
Oude Foto, Korte Film, Voorafgaande Film, For YouTube,
Spraak Opname)
– De filmfunctie
• Houd bij het gebruik van een doorlopende sluiterfunctie de
camera stil totdat de gehele opname voltooid is.
• Een doorlopende sluiterbewerking kan halverwege
onderbroken worden als de geheugencapaciteit laag is.
• De doorlopende sluitertijd hangt af van de huidige instellingen
voor de beeldgrootte en de beeldkwaliteit.
• U kunt de gewenste flitserfunctie selecteren met de
doorlopende sluiterfunctie bij normale snelheid.
• Bij de doorlopende sluiterfunctie bij hoge snelheid wordt de
flitserfunctie automatisch “
” (flits uitgeschakeld).
• Bij de doorlopende sluiterfunctie met flits wordt de
flitserfunctie automatisch “
” (flits ingeschakeld).
84
OPNEMEN VAN EEN FOTO
■ Opnemen van geluid bij een foto
Toevoegen van geluid aan een foto
1. Druk op de sluitertoets
Als u dat wilt, kunt u een geluidsopname toevoegen aan uw
foto’s. Voeg d.m.v. dit attribuut een mondelinge verklaring of een
beschrijving van de sfeer toe aan een foto of leg de geluiden van
de mensen in de foto vast.
• U kunt maximaal 30 seconden geluid opnemen voor een
enkele foto.
om op te nemen.
Het beeldscherm zal het
beeld weergeven dat u
zojuist opgenomen heeft
samen met de “
” icoon.
• Druk op [MENU] als u op
Resterende opnametijd
dat moment geen geluid
wilt opnemen. Hierdoor
wordt het beeldscherm
weergegeven voor het
opnemen van het volgende beeld.
■ Inschakelen van een foto met geluid
1. Druk tijdens de opnamemodus op [MENU].
2. Selecteer bij de “OPNAME” indextab “Foto
met geluid” en druk vervolgens op [X].
2. Druk op de sluitertoets om de geluidsopname
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Aan” en druk
te starten.
vervolgens op [SET] (instellen).
3. Druk nogmaals op de sluitertoets om de
geluidsopname te stoppen.
Het opnemen wordt na ongeveer 30 seconden automatisch
gestopt als u niet op de sluitertoets drukt.
• Selecteer om het foto met geluid attribuut uit te schakelen
“Uit” in stap 3 van de procedure onder “Inschakelen van
een foto met geluid”.
85
OPNEMEN VAN EEN FOTO
Weergeven van een foto met geluid
LET OP
Foto’s met geluid worden tijdens de weergavemodus
aangegeven door de “
” icoon.
Druk om het geluid weer te geven op [SET] terwijl een foto met
geluid aangegeven wordt.
• Zie pagina 152 voor informatie betreffende de
weergavebediening.
• Nadat u een foto met geluid overgestuurd heeft naar de
harde schijf van uw computer kunt u het geluid weergeven
d.m.v. QuickTime (pagina’s 234, 251).
• Hieronder worden de formaten gegeven die u kunt
gebruiken voor het opslaan van de data van een foto met
geluid.
– Beelddata: JPEG (.JPG extensie)
– Audiodata (geluid): WAVE/ADPCM (.WAV extensie)
– Grootte van het geluidsbestand bij benadering: 165 KB
(30-seconden opnamen bij 5,5 KB per seconde)
• U kunt het beeldscherm niet uitschakelen door op [DISP]
(display) te drukken terwijl de geluidsopname plaatsvindt.
• De mogelijkheid voor een foto met geluid is uitgeschakeld
tijdens het opnemen met de drievoudige zelfontspanner of
met een doorlopende sluiterfunctie. U kunt echter geluid
toevoegen aan een dergelijke foto nadat u deze
opgenomen heeft (pagina 184).
BELANGRIJK!
• Let er op dat u de
microfoon van de camera
niet met uw vingers
blokkeert tijdens het
opnemen.
• Goede opnameresultaten
kunnen niet worden
verkregen wanneer de
camera te ver weg is van
wat u probeert op te
nemen.
Microfoon
86
OPNEMEN VAN EEN FOTO
Voert een gezichtsherkenning opname
uit (Normale modus)
Gezichtsherkenning
Het gezichtsherkenning attribuut geeft voorrang aan de
menselijke gezichten in beeld voor de instellingen van de
scherpstelling en de helderheid. Hieronder volgt een
beschrijving van de twee beschikbare
gezichtsherkenningsfuncties.
1. Schakel een opnamemodus in.
2. Druk eenmaal op [S] (
[S] (
).
)
GezichtsherkenOmschrijving
ningsmodus
Normale
modus
Familie
Voorrang
modus
Herkent menselijke gezichten en stelt de
scherpstelling en de helderheid
overeenkomstig in.
• Wanneer meedere gezichten worden
herkend, wordt meer waarde gehecht aan
een relatief groter gewicht in het midden van
het beeld.
3. Selecteer d.m.v. [W] en [X] “
Gezichtsherkenning: Normaal” en druk daarna
op [SET] (instellen).
Detecteert menselijk gezichten. Bij het
detecteren van meerdere gezichten, geeft
deze modus voorrang aan de gezichten van
familie waarvan de gezichten geregistreerd zijn
d.m.v. Familie Registratie.
87
OPNEMEN VAN EEN FOTO
4. Richt de camera op het
Voorrang geven aan bepaalde gezichten
d.m.v. de Familie voorrang modus
onderwerp.
De camera detecteert de
gezichten van mensen die
zich eventueel in het beeld
bevinden. De gedetecteerde
gezichten zullen alle van een
kader worden voorzien nadat het detecteren voltooid is.
■ Van te voren opnemen van gezichtsdata
d.m.v. Familie Registratie
Om de Familie voorrang te gebruiken heeft u van te voren
opgenomen data nodig voor de vrienden en familieleden aan
wie u voorrang wilt geven.
5. Druk de sluitertoets halverwege in.
1. Schakel een opnamemodus in.
Het scherpstelkader van het gezich waarop scherpgesteld
is, wordt groen.
2. Druk eenmaal op [S] (
6. Druk wanneer u klaar bent voor het opnemen
).
3. Selecteer d.m.v. [W] en [X] “
Familie
registreren” en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
de sluitertoets geheel in zonder te pauzeren.
De camera stet de instellingen bij zodat de gezichten met
kaders de juiste helderheid hebben.
4. Richt recht op de
persoon waarvan u het
gezicht wilt opnemen,
maak de nodige
bijstellingen zodat het
gezicht past binnen
het kader op het
beeldscherm en druk
op de sluitertoets.
LET OP
• Door de sluitertoets halverwege in te drukken om
gezichtsherkenning uit te voeren terwijl “
(Sporen)”
(pagina 125) geselecteerd is voor het AF gebied, zal het
focuskader de beweging volgen van het gezicht.
88
OPNEMEN VAN EEN FOTO
■ Toewijzen van een prioriteitsniveau aan de
opgenomen gezichtsdata d.m.v. Familie
bewerken
5. Als reactie op de boodschap “Gezicht
herkend!” die verschijnt, selecteer d.m.v. [S]
en [T] “Opslaan” en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Na het opnemen van de gezichtsdata kunt u een naam en een
prioriteitsniveau toewijzen dat regelt hoe de data wordt
toegepast bij het maken van een foto.
Hierdoor wordt het gezicht opgenomen en teruggekeerd
naar het opnamescherm.
• Selecteer “Annuleren” om de gezichtsdata opnieuw op te
nemen.
1. Schakel een opnamemodus in.
2. Druk eenmaal op [S] (
LET OP
• U kunt maximaal zes paar gezichtdata opnemen in de
camera.
• Gezichtsdata worden opgenomen in het ingebouwde
geheugen van de camera in een map die “FAMILY” heet
(pagina 253). Worden de data in de “FAMILY” map op
welke manier dan ook gemanipuleerd dan kan het
gebeuren dat de camera niet goed meer kan werken.
Probeer nooit enige data in de “FAMILY” map te wissen of
te bewerken (veranderen).
).
3. Selecteer d.m.v. [W] en
[X] “
Familie
bewerken” en druk
vervolgens op [SET]
(instellen).
Hierdoor wordt het
gezichtsdata bewerkscherm
getoond.
4. Selecteer d.m.v. [S], [T], [W] en [X] de
gezichtsdata die u wilt bewerken en druk
daarna op [SET] (instellen).
89
OPNEMEN VAN EEN FOTO
5. Selecteer d.m.v. [W] en [X] een naam en druk
Wissen van opgenomen gezichtsdata
vervolgens op [T].
Voer de volgende stappen uit wanneer u opgenomen
gezichtsdata wilt uitwissen.
• U kunt één van de 12 voorkeuzenamen selecteren voor
de gezichtsdata.
1. Schakel een opnamemodus in.
6. Selecteer d.m.v. [W] en [X] het gewenste
2. Druk eenmaal op [S] (
prioriteitsniveau en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
).
3. Selecteer d.m.v. [W] en [X] “
Familie
bewerken” en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
• U kunt één van de vier niveau’s selecteren van “
”
(Laagste) tot “
” (Hoogste). Door “
”
(Uitgeschakeld) te selecteren wordt gezichtsherkenning
uitgeschakeld.
4. Druk op [MENU].
5. Volg de procedures onder “Wissen van een
specifiek bestand” (pagina 196) en “Wissen
van alle bestanden” (pagina 197) om de
gewenste gezichtsdata te wissen.
• U kunt deze procedure verlaten door te drukken op
[MENU].
LET OP
• Door het ingebouwde geheugen van de camera (pagina
209) te formatteren worden alle opgenomen gezichtsdata
gewist.
90
OPNEMEN VAN EEN FOTO
■ Opnemen van een foto d.m.v. opgenomen en
bewerkte gezichtsdata.
5. Druk de sluitertoets halverwege in.
Hierdoor wordt scherpgesteld op het gezicht met de
hoogste prioriteit (het gezicht met het groene kader) en
wordt de helderheid bijgesteld. Wanneer het scherpstellen
voltooid is, verschijnt een groen scherpstelkader bij de
gezichten die aangegeven worden door de groene kaders in
stap 4 hierboven.
Nadat u de gezichtsdata opgenomen en bewerkt heeft kunt u
deze gebruiken voor het opnemen van foto’s. De camera neemt
beelden op overeenkomstig de prioriteitsniveau’s die u voor elk
paar gezichtsdata geconfigureerd heeft.
1. Schakel een opnamemodus in.
2. Druk eenmaal op [S] (
6. Druk wanneer u klaar bent voor het opnemen
).
de sluitertoets geheel in zonder te pauzeren.
3. Selecteer d.m.v. [W] en [X] “
LET OP
Gezichtsherkenning: Fam. Voorrang” en druk
daarna op [SET] (instellen).
• De “
(Sporen)” wordt geselecteerd vor het AF gebied
telkens wanneer “Fam. voorrang” wordt geselecteerd als
de gezichtsherkenningsfunctie (pagina 125).
4. Richt de camera op het
onderwerp.
De camera detecteert de
gezichten van mensen
waarvan de gezichtsdata
opgenomen zijn in het
geheugen van de camera. De
gedetecteerde gezichten zullen alle van een kader worden
voorzien nadat het detecteren voltooid is.
• De kaders zullen van een kleur worden voorzien in
overeenkomst met het prioriteitsniveau van het gezicht.:
Wit (laagste), geel, of groen (hoogste). Een groen kader
geeft een gezicht aan met de hoogste prioriteit wanneer
het beeld opgenomen wordt.
91
OPNEMEN VAN EEN FOTO
Gezichtsherkenning
voorzorgsmaatregelen
Selecteren van de Gezichtsherkenning methode (Voorrang)
Gebruik de volgende procedure om te specificeren dat u of u
tijdens de gezichtsherkenning prioriteit wilt geven aan een
hogere snelheid of een groter aantal gezichten.
• Het maximale aantal gezichten dat gedetecteerd kan worden
is alleen maar vijf wanneer “Snelheid” geselecteerd is op de
“Voorrang” instelling, en vervolgens tien te selecteren
wanneer “Aantal” selecteerd wordt.
• Het detecteren van de volgende types gezichten wordt niet
ondersteund.
– Een gezicht dat gedeeltelijk bedekt is door haar, zonnebril,
een hoed, enz.
– Een gezicht dat beschermd wordt tegen het licht
– Het profiel van een gezicht dat niet recht opgenomen is.
– Een gezicht dat naar links of rechts gekanteld is
– Een gezicht dat heel ver weg is of heel klein is.
– Een gezicht dat heel dichtbij is of heel groot is.
– Een gezicht op een plaats waar het bijzonder donker is.
• Gezichtsherkenning wordt niet ondersteund voor dieren en
niet-menselijke onderwerpen.
• Zelfs als u het gezicht van een familielid opgenomen heeft,
kan het onmogelijk blijken om de juiste herkenning (bij
instellen van de hoogste prioriteit) te verkrijgen door de
gezichtsuitdrukking van de persoon in kwestie, de
filmomstandigheden of door andere factoren.
• De gezichtsherkenning kan worden verbeterd door meerdere
versies van dezelfde persoon binnen en buiten op te nemen
met verschillende gezichtsuitdrukkingen en vanuit
verschillende hoeken.
1. Schakel een opnamemodus in.
2. Druk eenmaal op [S] (
).
3. Selecteer d.m.v. [W] en [X] “
Voorrang” en
druk vervolgens op [SET] (instellen).
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de gewenste
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Om dit te doen:
Selecteer deze
instelling:
Minimaliseer de gezichtsdetectietijd. Er
kunnen maximaal vijf gezichten worden
gedetecteerd.
Snelheid
Sta detectie toe voor een maximum van
vijf gezichten.
Aantal
LET OP
• Door “Aantal” te selecteren terwijl u de Normale modus
gebruikt , wordt het mogelijk om kleinere gezichten op
grotere afstand te detecteren terwijl “Snelheid” is selected.
92
OPNEMEN VAN EEN FOTO
• De volgende functies zijn uitgeschakeld wanneer u opneemt
met gezichtsherkenning.
– Multi AF
– Doorlopende sluiter
– Histogram
• De gezichtsherkenning tijdens de Fam. voorrang modus kan
langzamer zijn bij de Normale modus doordat de camera
meer tijd nodig heeft om te bepalen of te gezichten in beeld
hetzelfde zijn als de opgenomen gezichten. Daarbuiten zal de
normale in vergelijking met de normale modus geen
gezichten herkennen die ver weg of klein zijn.
• Als de camera niet in staat is om een gezicht te herkennen
wanneer u op de sluitertoets indrukt, zal de camera
scherpstellen op het midden van het scherm
• Let er altijd op te contoleren dat Autofocus (AF) geselecteerd
is als de scherpstelfunctie wanneer u opneemt met
gezichtsherkenningface. Het gebruik van andere
scherpstelmodi wordt niet ondersteund.
• Wanneer opgenomen met de camera in een gekanteld positie
(om een portretfoto te maken), kan de gezichtsherkenning
meer tijd in beslag nemen dan als de camera normaal
vastgehouden worden (landschaporiëntatie).
• Gezichtsherkenning kan niet in combinatie met een van de
volgende attributen worden gebruikt.
– Beelden opgenomen met bepaalde BEST SHOT beelden
(Visitekaartjes en documenten, Witbord, enz., Oude Foto,
Korte Film, Voorafgaande Film, For YouTube, Layout,
Automatisch kaderen, Spraak Opname)
– Filmfunctie
93
OPNEMEN VAN EEN FOTO
OPNEMEN VAN EEN FILM
Filmbeeldkwaliteit
Voordat u een film specificeert dient u eerst een instelling te
specificeren voor de beeldkwaliteit van de film. De filmkwaliteit is
een standaard die het detail, de vloeiendheid en de helderheid
van het beeld tijdens de weergave bepaalt. Bij het opnemen met
de HQ (hoge resolutie) instelling krijgt u een betere
beeldkwaliteit maar wordt ook de hoeveelheid tijd die u kunt
opnemen korter.
• Elke film kan maximaal 10 minuten lang zijn. De filmopname
stopt automatisch na 10 minuten opnemen.
Beeldkwaliteit (beeldpunten)
Datasnelheid
Beeldsnelbij benadering heid
Normal (normaal)
640 × 480
1,4 megabits/
seconde
30 beelden/
seconde
LP (lange
weergave)
320 × 240
545 Kilobits/
seconde
15 beelden/
seconde
1. Druk tijdens de opnamemodus op [MENU].
2. Selecteer bij de “Kwaliteit” indextab “
Kwaliteit” en druk vervolgens op [X].
Beeldkwaliteit (beeldpunten)
Datasnelheid
Beeldsnelbij benadering heid
UHQ (ultra-hoge
resolutie)
640 × 480
5,8 megabits/
seconde
30 beelden/
seconde
UHQ breedbeeld
(ultra-hoge
resolutie breedbeeld)
848 × 480
7,0 megabits/
seconde
30 beelden/
seconde
HQ (hoge
resolutie)
640 × 480
2,8 megabits/
seconde
30 beelden/
seconde
HQ breedbeeld
(hoge resolutie breedbeeld)
848 × 480
3,4 megabits/
seconde
30 beelden/
seconde
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de instelling voor
de gewenste beeldkwaliteit en druk daarna op
[SET] (instellen).
• De “
” indicator bevindt zich op het beeldscherm
terwijl “UHQ breedbeeld” (ultra-hoge resolutie breedbeeld) of “HQ breedbeeld” (hoge resolutie breedbeeld) geselecteerd is als de instelling van de
kwaliteit (resolutie).
94
OPNEMEN VAN EEN FILM
Formaten van filmbestanden
Opnemen van een film
Films worden opgenomen met het H.264/AVC MOV formaat.
Films die u opneemt met deze camera kunt u weergeven op een
computer d.m.v. QuickTime 7.
Het geluid wordt ook opgenomen terwijl u een film opneemt. Het
geluid is in mono.
1. Richt de camera tijdens de opnamemodus op
Filmgrootte
het onderwerp.
Hieronder wordt een benadering gegeven van de grootte van
het filmbestand voor een film van één minuut.
Beeldkwaliteit
Grootte bij benadering
UHQ (ultra-hoge resolutie)
43,3 MB
UHQ breedbeeld
(ultra-hoge resolutie - breedbeeld)
52,3 MB
HQ (hoge resolutie)
20,8 MB
HQ breedbeeld
(hoge resolutie - breedbeeld)
25,3 MB
Normal (normaal)
10,4 MB
LP (lange weergave)
4,1 MB
2. Druk op [
] om het
opnemen van een film
te starten.
Resterende opnametijd
• “
” wordt aangegeven
terwijl het opnemen van
een film plaatsvindt.
3. Druk nogmaals op
[
] om te stoppen
met opnemen.
Opnametijd
Elke film kan maximaal 10
minuten lang zijn. De filmopname stopt automatisch na 10
minuten opnemen. De filmopname stopt ook automatisch
als het geheugen vol raakt voordat u het opnemen stopt
door op [
] te drukken.
95
OPNEMEN VAN EEN FILM
Voorzorgsmaatregelen voor filmopname
BELANGRIJK!
• U kunt de flitser niet gebruiken terwijl u een film aan het
opnemen bent.
• De camera neemt het geluid ook op. Merk de volgende
punten op wanneer u films aan het opnemen bent.
– Zorg ervoor dat de
microfoon niet door uw
vingers, enz. wordt
geblokkeerd.
– Goede resultaten kunnen
niet worden verkregen
wanneer de camera te ver
weg is van wat u probeert
op te nemen.
– Het bedienen van de
Microfoon
toetsen van de camera kan
er de oorzaak van zijn dat
het geklik van toetsen opgenomen wordt op het geluidsspoor.
• Er kan een verticale streep over het beeld op het
beeldscherm verschijnen wanneer een bijzonder helder
onderwerp wordt opgenomen. Dit duidt niet op een defect. De
streep wordt niet opgenomen in een foto maar wordt wel
opgenomen als het een film betreft.
• Bij bepaalde kaarttypes duurt het vastleggen van data langer,
waardoor filmbeelden af en toe kunnen uitvallen. “
” en
“
” knipperen op het beeldscherm tijdens het opnemen om u
te laten weten wanneer een beeld uitgevallen is. Het wordt
aanbevolen een geheugenkaart te gebruiken met een maximale
overdrachtsnelheid van minstens 10MB per seconde.
• Als lange filmopnamen worden gemaakt zal de camera
warm aanvoelen. Dit is normaal en duid niet op een defect.
Opnemen met BEST SHOT
Bij BEST SHOT (pagina 104) selecteert u de voorkeuzescene
die het meest lijkt op de scene die u wilt opnemen waarna de
camera automatisch de juiste instellingen maakt. Door
bijvoorbeeld de “Nachtscène” van de BEST SHOT scenes te
selecteren wordt de camera ingesteld om’s nachts heldere
beelden op te nemen.
Filmopname met de anti-trilfunctie
U kunt de anti-trilfunctie ook gebruiken om de effecten van het
bewegen van uw handen alleen te verminderen tijdens het
opnemen van een film (pagina 110). De effecten van het
bewegen van het onderwerp worden niet beperkt.
96
OPNEMEN VAN EEN FILM
• U kunt digitale zoom uitvoeren terwijl u een film aan het
opnemen bent door op [
] te drukken. Tijdens het opnemen
van een film is optische zoom uitgeschakeld. Zoom eerst naar
wens m.b.v. [
] en druk daarna op [
] om de opname te
starten als u optische zoom wilt gebruiken voor een film.
• De effecten van het bewegen van de camera worden nog
duidelijker in een beeld wanneer u een close-up maakt of met
een grote zoomfactor opneemt. Daarom wordt het gebruik
van een statief aanbevolen onder deze omstandigheden.
• Wanneer het onderwerp zich buiten het scherpstelbereik van
de camera bevindt, is het niet mogelijk om scherp te stellen
en zal het beeld onscherp zijn.
• De Auto Focus (automatisch scherpstelling) and Macro Focus
(macro scherpstelling) worden vastgezet tijdens het opnemen
van een film (pagina’s 122, 123).
Korte filmfunctie gebruiken
Bij de korte filmfunctie als u op [
] drukt wordt het opnemen
van een film enkele seconden gestart voordat [
] ingedrukt
wordt (eerste gedeelte) en wordt gestopt enkele seconden nadat
het wordt ingedrukt (tweede gedeelte). U kunt specificeren
hoelang (in seconden) u het eerste gedeelte en het tweede
gedeelte van de korte filmfunctie wilt laten zijn.
• Omdat enkele seconden worden opgenomen voordat [
]
wordt ingedrukt, is de korte filmfunctie handig om er zeker van
te zijn dat u de actie van kinderen en andere actieve
onderwerpen niet mist.
• U kunt MOTION PRINT (pagina 182) ook gebruiken om
stilbeelden van korte filmscenes te verkrijgen.
Indrukken van de [
] toets.
Korte film
Het opnemen
wordt gestart
Enkele seconden
B
97
Enkele seconden
OPNEMEN VAN EEN FILM
■ Voorbereidingen om met de korte filmfunctie
op te nemen
4. Selecteer m.b.v. [S]
en [T] hoelang (in
seconden) u het
eerste gedeelte van
de korte film wilt
laten zijn en druk
vervolgens op [X].
1. Druk tijdens de opnamemodus op [BS].
2. Selecteer d.m.v. [S], [T], [W]
en [X] de “Korte Film” scene
en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Lengte van het Lengte van
voorafgaande het toekomgedeelte
stige gedeelte
5. Selecteer m.b.v. [S]
Hierdoor verschijnt “
” in het
beeldscherm.
Door op dit moment op [
] te
drukken wordt een korte film
[BS]
(BEST SHOT)
opgenomen met het eerste gedeelte
van 4 seconden en het tweede
gedeelte van 4 seconden.
Ga door vanaf stap 3 als u de instellingen wilt configureren
voor de lengte van het eerste gedeelte, de lengte van het
tweede gedeelte of van de MOTION PRINT instellingen.
en [T] hoelang (in
seconden) u het
tweede gedeelte van
de korte film wilt
laten zijn en druk
vervolgens op [X].
MOTION PRINT instellingen
De totale lengte van een korte film (het eerste gedeelte plus
het tweede gedeelte) moet minstens twee seconden maar
mag niet langer dan acht seconden zijn.
Als u in voor het eerste gedeelte in stap 4 bijvoorbeeld vijf
seconden specificeert, dan kunt u niet meer dan drie
seconden specificeren voor het tweede gedeelte. Door in dit
geval een waarde te specificeren die groter dan drie is zal
dit er voor zorgen dat de lengte van het eerste gedeelte dan
automatisch wordt ingekort.
3. Druk op [SET] (instellen).
98
OPNEMEN VAN EEN FILM
■ Een korte film opnemen
6. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de gewenste
MOTION PRINT instelling en druk vervolgens
op [SET] (instellen).
Om dit te doen:
Selecteer deze instelling:
Creëer een foto met negen
filmbeelden met die foto in
het midden die opgenomen
werd toen [
] werd
ingedrukt
9 beelden
Creëer een foto van een
beeld dat opgenomen werd
toen [
] werd ingedrukt
MOTION PRINT
uitschakelen
B
1. Richt de camera op het onderwerp en druk op
[
].
Hierdoor wordt een korte film opgenomen met de lengte die
u gespecificeerd had en die dan automatisch wordt gestopt.
Druk nogmaals op [
] om te stoppen met opnemen
voordat de gespecificeerde tijd over is.
BELANGRIJK!
• De filmdata wordt doorlopend opgenomen en opgeslagen
in een buffer voordat u op [
] drukt. Houdt de camera op
het onderwerp gericht. Druk op het juiste moment op [
].
Wanneer u op [
] drukt wordt de resterende opnametijd
van het tweede gedeelte van de korte film afgeteld op het
beeldscherm.
1 beeld
Uit
99
OPNEMEN VAN EEN FILM
Terugkeren naar de opnamemodus
Voorafgaande filmfunctie gebruiken
Nadat het opnemen van een korte film voltooid is, staat de
camera standby om een andere korte film op te nemen.
Als u het opnemen van een korte film wilt stoppen, druk dan op
[BS], selecteer een andere modus dan “Korte Film” en druk
vervolgens op [SET] (instellen). Selecteer bijvoorbeeld
“Automatisch” en druk vervolgens op [SET] als u de camera wilt
instellen voor het opnemen van een normale foto.
De voorafgaande film lijkt op een normale film, behalve dat vijf
seconden wordt vastgelegd of wat er zich voor de lens heeft
afgespeeld voordat op [
] werd gedrukt om het opnemen te
starten. De voorafgaande filmfunctie is handig om er zeker van
te zijn dat u nooit dat speciale moment mist omdat u te laat op
de [
] toets drukte.
Indrukken van de [
] toets.
Indrukken van de [
] toets.
Film
Het opnemen
wordt gestart
Het opnemen
wordt beëindigd
Voorafgaande gedeelte bedraagt ongeveer 5 seconden
100
OPNEMEN VAN EEN FILM
■ Voorbereidingen om met de voorafgaande
filmfunctie op te nemen
■ Een voorafgaande film opnemen
1. Richt de camera op het onderwerp en druk op
1. Druk tijdens de opnamemodus
[
op [BS].
].
2. Druk nogmaals op [
] om te stoppen met
opnemen.
Het opnemen van de film wordt ook automatisch gestopt als
het geheugen vol raakt voordat op [
] wordt gedrukt.
BELANGRIJK!
[BS]
(BEST SHOT)
• Wanneer de voorafgaande filmfunctie geselecteerd is, blijft
de camera voortdurend een interne buffer bijwerken die
ongeveer vijf seconden van filmbeelden bevat die voor de
lens van de camera plaatsvinden. Als u op [
] drukt, zal
de film starten met de huidige inhoud van de buffer en
vanaf dat punt doorlopen. Zorg ervoor de camera voor
enige tijd stil op het onderwerp gericht te houden voordat u
op [
] drukt om met het opnemen te starten.
2. Selecteer d.m.v. [S], [T], [W] en [X] de
“Voorafgaande Film” scene en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
Hierdoor verschijnt “
” op het beeldscherm hetgeen
aangeeft dat de voorafgaande filmfunctie ingeschakeld is.
B
101
OPNEMEN VAN EEN FILM
Terugkeren naar de opnamemodus
Een foto opnemen terwijl u een film
aan het opnemen bent
(Snapshot-In-Movie)
Nadat het opnemen van een voorafgaande film voltooid is, staat
de camera standby om een andere voorafgaande film op te
nemen.
Als u het opnemen van een voorafgaande film wilt stoppen, druk
dan op [BS], selecteer een andere modus dan “Voorafgaande
Film” en druk vervolgens op [SET] (instellen). Selecteer
bijvoorbeeld “Automatisch” en druk vervolgens op [SET] als u de
camera wilt instellen voor het opnemen van een normale foto.
U kunt een foto opnemen terwijl het opnemen van een film
plaatsvindt. Merk echter op dat de filmopname (beeld en geluid)
gedurende enkele seconden onderbroken zal worden terwijl de
foto wordt opgenomen.
■ Een foto opnemen tijdens een film
1. Druk op de sluitertoets terwijl de filmopname
plaatsvindt.
U kunt de sluitertoets ook halverwege indrukken om scherp
te stellen met autofocus.
2. Het opnemen van de film wordt voortgezet
nadat de foto is opgenomen.
3. Druk op [
] om het opnemen van een film te
stoppen.
102
OPNEMEN VAN EEN FILM
BELANGRIJK!
• Het opnemen van een foto terwijl u een film aan het
opnemen bent wordt niet ondersteund terwijl één van de
volgende BEST SHOT scenes geselecteerd is.
Korte Film, Voorafgaande Film, Visitekaartjes en
documenten, Witbord, enz., For YouTube, Spraak
Opname.
LET OP
• Terwijl u een film aan het opnemen bent, kunt u de
flitserfunctie veranderen d.m.v. [T] (
).
103
OPNEMEN VAN EEN FILM
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
■ Selecteren van een voorbeeldscene
Met BEST SHOT selecteert u de voorbeeldscene die het meest
lijkt op de scene die u probeert op te nemen en de camera
maakt dan automatisch de instellingen. Zelfs moeilijke scenes
met tegenlicht (waardoor het hoofdonderwerp te donker
overkomt als de instelling fout is gemaakt) zien er prima uit!
1. Druk tijdens de
opnamemodus op
[BS].
Hierdoor wordt de BEST
SHOT functie
ingeschakeld en een
scherm getoond dat de
thumbnails van 15
voorbeeldscenes laat
zien.
• De oorspronkelijke
defaultselectie is “
”
(Automatisch).
■ Enkele voorbeeldscenes
• Portret
• Nachtscène
• Landschappen
• Nachtscène Portret
104
Kader (momenteel
geselecteerde voorbeeldscene)
Scenenaam
Scenenummer
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
2. Verplaats het kader d.m.v. [S], [T], [W] en [X]
3. Druk op de [SET] om de instellingen toe te
om de gewenste scene te selecteren.
passen van de geselecteerde scene en terug
te gaan naar het opnamescherm.
• Door op [S] of [T] te drukken terwijl het kader zich op de
rand van het scherm bevindt, wordt naar het volgende
scherm van de BEST SHOT scenes gebladerd.
• Door op de zoomtoets te drukken wordt tekst getoond die
uitleg geeft over de instellingen die geconfigureerd zijn
door de geselecteerde scene (pagina 107). Druk
nogmaals op de zoomtoets om terug te keren naar het
scene selectiescherm.
• Om terug te gaan naar “Automatisch”, selecteer Scene 1
hetgeen “
” (Automatisch) is. Door op [MENU] te
drukken terwijl het scene selectiescherm of de scene
beschrijvingstekst zich op het beeldscherm bevindt,
springt het kader direct door naar “
” (Automatisch).
• De instellingen van de scene die u selecteerde blijven
van kracht totdat u een andere scene selecteert.
• Herhaal de bovenstaande procedure vanaf stap 1 om een
andere BEST SHOT scene te selecteren.
4. Druk op de sluitertoets (als u een foto aan het
opnemen bent) of op [
het opnemen bent).
105
] (als u een film aan
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
• De BEST SHOT “For YouTube” scene stelt de camera in
voor het opnemen van films die geoptimaliseerd zijn voor
het uploaden naar YouTube. Films die opgenomen zijn met
de “For YouTube” scene worden opgeslagen in een
speciale map zodat ze gemakkelijk te vinden zijn om te
uploaden (pagina 254). Merk op dat de beeldkwaliteit van
de films die met de “For YouTube” scene opgenomen zijn
altijd “Normal” is. De maximale opnametijd is 10 minuten.
• BEST SHOT scenes werden niet opgenomen met deze
camera.
• Beelden die opgenomen worden met een BEST SHOT
scene kunnen mogelijk niet het verwachte (gehoopte)
resultaat geven door de omstandigheden tijdens het
opnemen en door andere factoren.
• U kunt de bij de camera gemaakte instellingen veranderen
wanneer u een BEST SHOT scene selecteert. Merk echter
op dat de BEST SHOT instellingen terugkeren naar hun
default (oorspronkelijke) instellingen telkens wanneer u
een andere BEST SHOT scene selecteert of wanneer u de
camera uitschakelt. Als u denkt dat u later een bepaalde
basisinstelling die u bij de camera geconfigureerde nodig
heeft, sla die basisinstelling dan op als een BEST SHOT
gebruikersinstelling (pagina 108).
Beperkingen bij BEST SHOT scenes
• Visitekaartjes en documenten, Witbord, enz., Oude Foto,
Layout en Automatisch uitkaderen.
Deze scened kunnen niet worden gebruikt om een film op te nemen.
• Korte Film, Voorafgaande Film, For YouTube
Deze scenes kunnen niet worden gebruikt om een foto op te nemen.
• Spraak Opname
Deze scenes kunnen niet worden gebruikt om een foto of een
film op te nemen.
• Nachtscène, Vuurwerk
Deze scenes gebruiken langzame sluitertijden. Daar een
langzame sluitertijd de kans verhoogt op digitale ruis in beeld,
voert de camera automatisch een digitaal
ruisonderdrukkingsproces uit bij beelden die met een langzame
sluitertijd worden genomen. Daarom kan het opslaan van
dergelijke beelden langer duren nadat u op de sluitertoets
gedrukt heeft. Voer geen enkele toetsbediening uit terwijl een
beeld opgeslagen wordt. Het is ook een goed idee om een statief
te gebruiken om vegen in beeld te voorkomen die optreden door
bewegen van de camera bij een langzame sluitertijd.
BELANGRIJK!
• Uw camera bevat een voorbeeldscene die de instellingen
optimaliseert voor beelden op internetveilingen. Afhankelijk
van het cameramodel heet deze voorbeeldscene “For
eBay” (eBay veiling) of “Veiling”. Beelden die u opneemt
d.m.v. de internetveiling voorbeeldscene worden in een
speciale map opgeslagen zodat u ze gemakkelijk op uw
computer kunt vinden (pagina 254).
106
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
Tonen van gedetailleerde informatie betreffende
een BEST SHOT scene
LET OP
• Als u een scene selecteert door op [SET] (instellen) te
drukken terwijl het omschrijvingsscherm getoond wordt,
zal dezelfde omschrijvingsscene verschijnen de volgende
keer dat u op [BS] drukt om de BEST SHOT
voorbeeldscenes te bekijken.
Om meer van een scene te
weten te komen kunt u deze
selecteren met het kader op het
scene selectiescherm en
vervolgens op de zoomtoets
drukken.
Hieronder volgen de verschillende bedieningshandelingen die
u kunt uitvoeren terwijl het scene omschrijvingsscherm op het
display is.
• Druk nogmaals op de zoomtoets om terug te gaan naar het
scene selectiescherm.
• Blader d.m.v. [W] en [X] door de beschikbare BEST SHOT
scenes.
• Druk op [SET] om de op dat moment getoonde scene te
selecteren en configureer de camera met die instellingen.
107
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
■ Uw eigen BEST SHOT scenes creëren
BELANGRIJK!
U kunt de onderstaande procedure gebruiken om de instellingen
van de foto’s of films op te slaan die u opgenomen had als BEST
SHOT scenes. Daarna kunt u een basisinstelling oproepen
telkens wanneer u deze wilt gebruiken.
• Door het ingebouwde geheugen van de camera (pagina
209) te formatteren worden alle BEST SHOT
gebruikersscène bestanden gewist.
1. Druk tijdens de opnamemodus op [BS].
LET OP
• Door een foto te registreren wordt een foto instelling
gecreëerd terwijl een film instelling wordt gecreëerd door
een film te registreren. Een foto instelling kan enkel
gebruikt worden voor het opnemen van foto’s terwijl een
film instelling kan enkel gebruikt worden voor het opnemen
van films.
• U kunt de instellingen van de op dat moment geselecteerde
BEST SHOT scene controleren door de instelmenu’s van
de camera te tonen en te kijken naar de instellingen.
• Aan foto scenes worden nummers toegewezen in de
volgorde: SU1, SU2, enzovoort, terwijl aan films nummers
worden toegewezen in de volgorde: MU1, MU2, enzovoort.
• Hieronder volgen de instelling die inbegrepen zijn in foto
gebruikersscenes:
Gezichtsherkenning, Scherpstelling, EV verschuiving,
witbalans, flits, ISO, meten, flitsintensiteit, flitserassistent,
Kleurenfilter, scherpte, verzadiging, contrast
2. Selecteer d.m.v. [S], [T], [W] en [X] “BEST
SHOT” (Registreren Gebruikers Scène) en
druk vervolgens op [SET] (instellen).
3. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de foto of de film
waarvan u de instelling wilt registreren.
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Opslaan” en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
Aan uw BEST SHOT scene zal de naam “Oproepen
Gebruikers Scène” samen met een scenenummer worden
toegewezen.
108
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
• Hieronder volgen de instelling die inbegrepen zijn in foto
gebruikersscenes:
Scherpstelling, EV verschuiving, witbalans, kleurenfilter,
scherpte, verzadiging, contrast
• U kunt maximaal 999 BEST SHOT gebruikersscenes
opslaan.
• Gebruikers BEST SHOT scenes worden opgeslagen in het
ingebouwde geheugen (pagina 253) in de SCENE map
(foto’s) of MSCENE map (films).
Wissen van een BEST SHOT gebruikersscene
Voer de volgende stappen uit wanneer u een BEST SHOT
gebruikersscene wilt wissen.
1. Druk tijdens de opnamemodus op [BS].
2. Druk op de zoomtoets om het
beschrijvingsscherm te tonen.
3. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de BEST SHOT
gebruikersscene die u wilt uitwissen.
4. Druk op [T] (
).
5. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Wissen”en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
Hierdoor wordt de geselecteerde BEST SHOT
gebruikersscene gewist en het volgende scherm (ofwel de
volgende gebruikersscene of de gebruikersscene of de
Registreren Gebruikers Scène getoond.
6. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de een andere
scene en druk vervolgens op [SET] (instellen).
• Hierdoor wordt teruggekeerd naar de opnamestand.
109
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
■ Inschakelen van de anti-trilfunctie d.m.v. het
paneel (bedieningspaneel)
Verminderen van de effecten van het
bewegen van uw hand of het bewegen
van het onderwerp
1. Druk tijdens de opnamemodus op [SET]
(instellen).
U kunt de anti-trilfunctie van de camera inschakelen om vegen
in beeld te reduceren die optreden door het bewegen van het
onderwerp of door handbewegingen tijdens het opnemen d.m.v.
telefoto van een onderwerp dat beweegt, tijdens het opnemen
van een snel bewegend onderwerp of tijdens het opnemen
terwijl de plaats van opname slecht verlicht is.
U kunt de anti-trilfunctie inschakelen d.m.v. BEST SHOT of door
een menubewerking uit te voeren.
2. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de vijfde optie van
boven in het bedieningspaneel (Antitrilfunctie).
3. Selecteer d.m.v. [W] en [X] “Automatisch” en
druk vervolgens op [SET] (instellen).
• Hierdoor wordt de anti-trilfunctie ingeschakeld en “
”
op het beeldscherm getoond.
• In dit geval zal de anti-trilfunctie ingeschakeld blijven
totdat u deze functie uitschakelt in het menu.
■ Inschakelen van de anti-trilfunctie d.m.v.
BEST SHOT
1. Druk tijdens de opnamemodus op [BS].
2. Selecteer d.m.v. [S], [T], [W] en [X] de
“Anti-trilling” scene en druk vervolgens op
[SET] (instellen).
De anti-trilfunctie zal geselecteerd blijven totdat u een
andere BEST SHOT scene selecteert.
110
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
Opnemen van heldere beelden zonder
flitser
BELANGRIJK!
• De anti-trilfunctie werkt niet tenzij de ISO instelling (pagina
135) ingesteld staat op “Automatisch”.
• Hoewel “
” (anti-trilfunctie) weergegeven wordt op het
beeldscherm nadat automatisch flitsen heeft
plaatsgevonden m.b.v. de “Automatisch flitsen” of “Rode
Ogen Reductie” instelling of terwijl de flitserinstelling
“Flitser aan” of “Milde flits” is, is de anti-trilfunctie in feite
uitgeschakeld.
• Door met de anti-trilfunctie op te nemen kan het beeld er
ietwat groffer uitzien dan gewoonlijk met een ietwat lagere
beeldresolutie.
• De anti-trilfunctie kan de effecten van handbewegingen of
het bewegen van het onderwerp mogelijk niet elimineren
wanneer de bewegingen heftig zijn.
• U kunt tevens de anti-trilfunctie gebruiken om alleen de
effecten van handbewegingen te verminderen tijdens het
opnemen van een film. De effecten van het bewegen van
het onderwerp worden niet beperkt (pagina 96).
• De anti-trilfunctie werkt mogelijk niet bij een bijzonder lage
sluitersnelheid. Mocht dit het geval zijn, stabiliseer de
camera dan met een statief.
• De camera voert soms automatische ruisonderdrukking uit
om digitale storing te verminderen bij beelden die worden
opgenomen onder een bepaalde belichting. Deze
bewerking leidt er toe dat het langer duurt voor de camera
dan gewoonlijk voordat hij klaar is voor het opnemen van
de volgende foto.
B
De BEST SHOT “Hoge gevoeligheid” scene laat u natuurlijk
uitziende beelden opnemen zonder dat u de flitser hoeft te
gebruiken, zelfs wanneer de belichting laag is
Normale foto (met flits)
Foto met hoge gevoeligheid
1. Druk tijdens de opnamemodus op [BS].
2. Selecteer d.m.v. [S], [T], [W] en [X] “Hoge
gevoeligheid” en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
3. Druk op de sluitertoets om het beeld op te
nemen.
De hoge gevoeligheid zal geselecteerd blijven totdat u een
andere BEST SHOT scene selecteert.
111
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
Opnemen van beelden van
visitekaartjes en documenten
(Business Shot)
BELANGRIJK!
• De Hoge gevoeligheid is uitgeschakeld nadat automatisch
flitsen heeft plaatsgevonden m.b.v. de “Automatisch flitsen”
of “Rode Ogen Reductie” instelling of terwijl de
flitserinstelling “Flitser aan” of “Milde flits” is.
• Door met een hoge gevoeligheid op te nemen kan het
beeld er ietwat groffer uitzien dan gewoonlijk met een
ietwat lagere beeldresolutie.
• Het kan onmogelijk zijn om het gewenste niveau
beeldhelderheid te verkrijgen als de belichting bijzonder
laag is.
• Gebruik tijdens het opnemen met een langzame sluitertijd
een statief ter voorkoming van de effecten van
handbewegingen.
• De camera voert soms automatische ruisonderdrukking uit
om digitale storing te verminderen bij beelden die worden
opgenomen onder een bepaalde belichting. Deze
bewerking leidt er toe dat het langer duurt voor de camera
dan gewoonlijk voordat hij klaar is voor het opnemen van
de volgende foto.
B
Bij het opnemen van een visitekaartje, een document, een
witbord of een soortgelijk gevormd voorwerp vanuit een hoek zal
het onderwerp er in het resulterende beeld vervormd uit zien. De
BEST SHOT Business Shot scenes corrigeren de vorm van
rechthoekige voorwerpen zodat die er natuurlijk uitzien.
Voor het aanbrengen van
de keystone correctie
112
Na het aanbrengen van de
keystone correctie
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
■ Een beeld opnemen m.b.v. een Business
Shot scene
BEST SHOT heeft twee Business Shot scenes waaruit u kunt
kiezen.
• Visitekaartjes en
documenten
• Witbord, enz.
1. Stel het beeld samen
en druk op de
sluitertoets om op te
nemen na eerst één
van beide BEST SHOT
Business Shot scenes
te hebben
geselecteerd.
Hierdoor wordt een scherm getoond dat alle rechthoekige
vormen in het beeld weergeeft die kwalificeren als
kandidaten voor keystone (hoeksteen) correctie.
Een rood kader zal de op dat moment geselecteerde
kandidaat voor correctie omringen. Mocht er een zwart
kader zijn, dan betekent dit dat het zwarte kader een tweede
mogelijke kandidaat aangeeft. Mocht er geen tweede
kandidaat (zwart kader) zijn, ga dan direct door naar stap 3.
• Als de camera niet in staat is om een kandidaat voor
keystone correctie te ontdekken, dan verschijnt de
boodschap “Beeld kan niet gecorrigeerd worden!”
kortelings op het beeldscherm waarna de camera het
beeld opslaat zoals het is (zonder correctie).
■ Selecteren van een Business Shot scene
1. Druk tijdens de opnamemodus op [BS].
2. Selecteer d.m.v. [S], [T], [W] en [X] de
“Visitekaartjes en documenten” of de
“Witbord, enz.” scene en druk vervolgens op
[SET] (instellen).
De scene die u selecteert zal van kracht blijven totdat u een
andere BEST SHOT scene selecteert.
113
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
2. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de kandidaat die u
BELANGRIJK!
wilt gebruiken om te corrigeren.
• Zorg ervoor dat het gehele voorwerp dat u probeert op te
nemen (te corrigeren) zich binnen het beeldscherm
bevindt. De camera kan de vorm van het onderwerp niet
herkennen tenzij het zich geheel binnen het beeldscherm
bevindt.
• Het is niet mogelijk correctie uit te voeren wanneer het
onderwerp dezelfde kleur heeft als de achtergrond. Zorg er
dus voor dat het voorwerp zich voor een achtergrond
bevindt, waardoor de contouren opvallen.
• Tijdens het opnemen met een Business Shot scene is
digitaal zoomen uitgeschakeld. U kunt echter wel optisch
zoomen gebruiken.
• De maximale beeldgrootte voor Business Shot beelden is
2M (1600 × 1200 beeldpunten) zelfs als de camera
geconfigureerd is voor een groter beeldformaat. Als de
camera geconfigureerd is om beelden op te nemen die
kleiner dan 2M (1600 × 1200 beeldpunten) zijn, dan zullen
de Business Shot scenes beelden produceren in
overeenstemming met de gespecificeerde beeldgrootte.
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Correct” en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
Hierdoor wordt het beeld gecorrigeerd en het resulterende
(gecorrigeerde) beeld opgeslagen.
• Selecteer “Annuleren” om de correctiebewerking te
annuleren.
114
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
Herstellen van een oude foto
LET OP
• Als de camera in een hoek staat op de foto die u aan het
opnemen bent dan kan de vorm van de foto er vervormd
uitzien in het opgenomen beeld. De automatische keystone
correctie voert correctie uit voor deze vervorming, hetgeen
betekent dat een foto er normaal uit ziet zelfs als u deze
vanuit een hoek opneemt.
Bij de Oude foto modus kunt u het beeld opnemen van een
oude, vervaagde foto en de bij de camera ingebouwde
geavanceerde digitale technologie gebruiken om de foto te
herstellen.
■ Voordat u met oude fotofunctie opneemt
• Zorg ervoor dat de gehele foto die u probeert op te nemen
zich binnen het beeldscherm bevindt.
• Zorg ervoor dat de foto zich tegen een achtergrond bevindt
waardoor de contouren opvallen en dat de foto het
beeldscherm zo veel mogelijk vult.
• Zorg ervoor dat er geen licht terugkaatst van het oppervlak
van de originele foto wanneer u deze aan het opnemen bent.
• Als de oude foto een portretoriëntatie heeft, zorg er dan voor
dat de camera volgens de landscape (horizontale) oriëntatie
geplaatst is.
■ Selecteren van de Oude Foto scene
1. Druk tijdens de opnamemodus op [BS].
2. Selecteer d.m.v. [S], [T], [W] en [X] de “Oude
Foto” scene en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
“Oude Foto” zal geselecteerd blijven totdat u een andere
BEST SHOT scene selecteert.
115
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
■ Opnemen van een beeld met oude foto
4. Druk op de zoomtoets
om het trimkader in en
uit te zoomen.
1. Druk op de sluitertoets
om het beeld op te
nemen.
• Hierdoor wordt een
fotocontour
bevestigingsscherm
weergegeven die het
origineel opgenomen beeld opslaat. Er verschijnt een
foutlezing (pagina 285) zonder dat het fotocontour
bevestigingsscherm weergegeven wordt, als de camera
niet in staat is het contour van de foto te vinden.
5. Verplaats d.m.v. [S], [T], [W] en [X] het
selectiekader naar de gewenste plaats en druk
daarna op [SET] (instellen).
De camera zal de kleur automatisch corrigeren en het
gecorrigeerde beeld opslaan.
• Als u geen rand om het resulterende beeld wilt, selecteer
dan een gebied dat kleiner is dan het oorspronkelijke
beeld.
• Druk op [MENU] om de herstelbewerking te annuleren en
het beeld zoals het is op te slaan.
2. Selecteer m.b.v. [W] en [X] de kandidaat die u
wilt corrigeren.
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Trimmen” en
druk vervolgens op [SET] (instellen).
Hierdoor wordt een trimkader weergegeven op het
beeldscherm.
• Selecteer “Annuleren” om de correctiebewerking te
annuleren.
116
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
Opnemen van foto’s in een layout met
meerdere beelden (layout foto’s)
BELANGRIJK!
• Digitaal zoomen is uitgeschakeld terwijl opgenomen wordt
met de oude fotofunctie. U kunt echter wel optisch zoomen
gebruiken.
• Bij het opnemen van het beeld van een foto zal de camera
de vorm van de foto in de volgende gevallen niet
herkennen.
– Wanneer een gedeelte van de foto buiten het
beeldscherm valt
– Wanneer het onderwerp dezelfde kleur heeft als de
achtergrond waarop het geplaatst is
• De maximale oude foto beeldgrootte is 2M (1600 × 1200
beeldpunten). Als de camera geconfigureerd is om beelden
op te nemen die kleiner dan 2M (1600 × 1200 beeldpunten)
zijn, dan zal de oude fotofunctie scenes beelden
produceren in overeenstemming met de gespecificeerde
beeldgrootte.
• Onder bepaalde omstandigheden geven de kleuren bij
herstelling niet de gewenste resultaten.
U kunt een meervoudig fotobeeld creëren door foto’s op te
nemen die gearrangeerd zijn in een vooringesteld patroon.
Hierdoor kunt u album-achtige arrangementen van beelden die
bij elkaar horen als een enkel beeld creëren. BEST SHOT
scenes zijn beschikbaar met drie kaders en twee kaders.
• Layout (twee beelden)
117
• Layout (drie beelden)
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
1. Druk tijdens de opnamemodus op [BS].
5. Druk nogmaals op de sluitertoets om de
volgende foto op te nemen.
2. Selecteer d.m.v. [S], [T], [W] en [X] de
• Als u een layout met drie frames opneemt, drukt u voor
de derde maal op de sluitertoets om een derde beeld op
te nemen.
• Door op [SET] (instellen) te drukken tijdens stappen 4 of
5 van de bovenstaande procedure wordt beurtelings
overgeschakeld tussen het layout scherm (het scherm
met de beelden er op) en een scherm dat het gehele
weergavegebied gebruikt om het beeld samen te stellen
dat u aan het opnemen bent.
• Druk op [MENU] om de op dat moment opgenomen
Layout beelden te wissen en een lopende Layout
bewerking opnieuw te starten. Ga daarna vanaf stap 4
hierboven door.
• U kunt een beeld met meervoudige foto’s niet vastleggen
tenzij er foto’s opgenomen zijn in elk van de beschikbare
frames.
“Layout” scene en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
3. Selecteer d.m.v. [W] en [X] een
achtergrondkleur.
4. Druk op de sluitertoets
om het eerste beeld op
te nemen.
De camera neemt de eerste
foto op en gaat dan standby
staan voor de volgende foto.
Filmbeeld
118
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
Automatisch traceren van een
bewegend onderwerp
(automatisch uitkaderen)
BELANGRIJK!
• Alleen het uiteindelijk beeld van meervoudige foto’s wordt
opgeslagen in het geheugen van de camera. De
afzonderlijke foto’s worden niet opgeslagen.
• De grootte van het beeld met meervoudige foto’s is bij deze
bewerking automatisch vastgesteld op 7M (3072 × 2304
beeldpunten).
• Terwijl layout foto gebruikt wordt, verandert de instelling
van de camera automatisch zoals hieronder is
aangegeven.
– ISO gevoeligheid: Automatisch (vastgezet)
– AF gebied: Puntmeten (vastgezet)
• De volgende functies zijn niet beschikbaar tijdens layout
foto.
– Digitale zoom
– Zelfontspanner
– Doorlopende sluiter
– Gezichtsherkenning
Bij automatisch traceren volgt een kadergebied een bewegend
voorwerp wat het vergemakkelijkt om een beeld op te nemen
met het onderwerp in het midden.
1. Druk tijdens de opnamemodus op [BS].
2. Selecteer d.m.v. [S], [T], [W] en [X] de
“Automatisch kaderen” scene en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
3. Richt het
Scherpstelkader
scherpstelkader op het
onderwerp waarop u
wilt scherpstellen en
druk de sluitertoets
dan halverwege in.
• Het scherpstelkader en het
trimkader volgen het
Trimkader
onderwerp terwijl dit
beweegt.
• Het scherpstellen op het onderwerp blijft plaatsvinden
terwijl u de sluitertoets halverwege ingedrukt houdt.
119
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
4. Druk de sluitertoets geheel in om het beeld op
te nemen.
• Hierdoor wordt het gebied opgenomen dat zich binnen
het trimkader bevindt.
BELANGRIJK!
• Alleen het gedeelte van het beeld dat zich binnen het
trimkader bevindt wordt opgenomen.
• De grootte van het beeld is bij deze bewerking automatisch
vastgesteld op 3M (2048 × 1536 beeldpunten).
• De volgende functies zijn niet beschikbaar tijdens
automatisch uitkaderen.
– Tijdstempel
– Zelfontspanner
– Opnemen met de doorlopende sluiter met normale
snelheid, de doorlopende sluiter met hoge snelheid of de
doorlopende sluiter met flitser
– Gezichtsherkenning
• Automatisch uitkaderen kan een te snel bewegend
voorwerp mogelijk niet volgen. Mocht dit het geval zijn, laat
de sluitertoets dan los, pas het scherpstelkader opnieuw op
het voorwerp en druk de sluitertoets nogmaals halverwege
in.
• Bij het opnemen met “Automatisch kaderen” is de
beeldgrootte vastgesteld op 3M (2048 × 1536 beeldpunten)
en het bereik voor een onverslechterde beeldkwaliteit is 3X
(pagina 73).
B
120
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Veranderen van de scherpstelfunctie
Uw camera voorziet in de vijf scherpstelfuncties die hieronder beschreven zijn. De default scherpstelfunctie die oorspronkelijk in de
fabriek ingesteld werd is autofocus.
Scherpstelfunctie
Omschrijving
Scherpstelbereik*
Automatisch scherpstellen wanneer de sluitertoets
halverwege ingedrukt wordt.
Tijdens het opnemen van een film, wordt de automatische
scherpstelling vastgezet.
Automatische instelling
(Ongeveer 40 cm tot
)
• Minimale afstandpositie variëert afhankelijk van
de optische zoom.
Gebruikt voor close-up opnames. Tijdens het opnemen van
een film, wordt de macrofocus een vaste scherpstelling.
Automatische instelling (15 cm - 50 cm)
• Minimale afstandpositie variëert afhankelijk van
de optische zoom.
Panfocus
Vaste scherpstelling voor het scherpstellen voor een relatief
groot bereik. Gebruik panfocus (PF) onder omstandigheden
waarbij autofocus moeilijk is.
Vaste afstand
• Het scherpstelbereik variëert afhankelijk van de
optische zoomstand.
Oneindig
Er is scherpgesteld op oneindig. Gebruik deze functie
wanneer bij het opnemen van landschappen en andere
beelden die zich ver weg bevinden.
Oneindig
Het scherpstellen wordt handmatig uitgevoerd.
• Het scherpstelbereik variëert afhankelijk van de
optische zoomfactor.
Autofocus
Macro
(Close-up)
Handm.
scherpst.
Optische zoomfactor Bereik
1X
15 cm tot en met
3X
40 cm tot en met
* “Scherpstelbereik” geeft de afstand aan vanaf het oppervlak van de lens.
B
121
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Gebruiken van autofocus
Voer de volgende stappen uit om de scherpstelfunctie te
veranderen.
1. Richt het scherpstelkader van het
1. Druk tijdens de opnamemodus op [MENU].
beeldscherm op het onderwerp waarop u wilt
scherpstellen en druk de sluitertoets dan
halverwege in.
1. Selecteer bij de “OPNAME” indextab
“Scherpstelling” en druk vervolgens op [X].
2. Selecteer d.m.v. [S]
Deze camera zal dan de scherpstelbewerking uitvoeren.
U kunt zien of scherpgesteld is op het beeld door de
bedrijfsindicator en de kleur van het scherpstelkader te
controleren.
Scherpstelfunctie icoon
en [T] de
scherpinstelling voor
de gewenste
scherpstelfunctie en
druk vervolgens op
[SET] (instellen).
Bedrijfsindicator
Een icoon verschijnt in het
beeldscherm om de huidige
scherpstelfunctie aan te geven.
• Zie de volgende pagina’s van dit hoofdstuk voor details
aangaande het opnemen met elke scherpstelfunctie.
Scherpstelkader
122
Status
Bedrijfsindicator Scherpstelkader
Scherpstellen is
voltooid
Licht groen op
Groen
Niet
scherpgesteld
Knippert groen
Rood
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
2. Druk de sluitertoets geheel in wanneer goed
Gebruiken van macrofocus
op het beeld is scherpgesteld.
1. Druk de sluitertoets halverwege in om op het
BELANGRIJK!
beeld scherp te stellen.
• Tijdens het opnemen van een film, wordt de automatische
scherpstelling vastgezet.
De scherpstelbewerking is hetzelfde als die voor autofocus.
2. Druk de sluitertoets geheel in wanneer goed
op het beeld is scherpgesteld.
LET OP
• Wanneer het niet mogelijk is om goed scherp te stellen
omdat het onderwerp zich te dichtbij bevindt voor het
autofocusbereik, dan zal de camera automatisch
overschakelen naar het macro scherpstelbereik
(automatische macro).
• Telkens wanneer u een optische zoombewerking uitvoert
tijdens het opnemen met autofocus, verschijnt een waarde
op het beeldscherm zoals hieronder aangegeven om het
scherpstelbereik aan te geven.
Voorbeeld:
cm –
*
wordt vervangen door de feitelijke
scherpstelbereikwaarde.
BELANGRIJK!
• Als de flitser gebruikt worden met macrofocus kan het licht
van de flitser worden geblokkeerd worden, hetgeen
ongewenste schaduwen van de lens in beeld kan
produceren.
• Tijdens het opnemen van een film, wordt de macrofocus
een vaste scherpstelling.
123
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
LET OP
• Wanneer macrofocus niet goed scherp kan stellen omdat
het onderwerp zich te ver weg bevindt , dan zal de camera
automatisch overschakelen naar het autofocus
scherpstelbereik (automacro).
• Telkens wanneer u een optische zoombewerking uitvoert
tijdens het opnemen met macrofocus, verschijnen waarden
op het beeldscherm zoals hieronder aangegeven om het
scherpstelbereik aan te geven.
Voorbeeld:
cm –
cm
*
wordt vervangen door de feitelijke
scherpstelbereikwaardes.
124
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Tips om op te nemen met autofocus en
macrofocus
Selecteer
deze
instelling:
Om dit te doen:
Veranderen van het autofocusgebied
Laat de camera automatisch één of meer
mogelijke scherpstelkaders selecteren
wanneer de sluitertoets halverwege
ingedrukt wordt.
• Als de camera in staat is op meerdere
punten scherp te stellen, zullen alle van
toepassing zijnde scherpstelkaders
groen worden.
Verander het meetgebied dat gebruikt wordt voor autofocus
(AF) met de volgende procedure.
1. Druk tijdens de opnamemodus op [MENU].
2. Selecteer bij de “OPNAME” indextab “AF
gebied” en druk vervolgens op [X].
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
Door de sluitertoets halverwege in te
drukken wordt scherpgesteld op het
onderwerp en wordt een traceerbewerking
gestart om het scherpstelkader op het
onderwerp te houden terwijl dit beweegt.
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Om dit te doen:
Een klein gebied in het midden van het
beeldscherm gebruiken om te meten
• Deze instelling is het beste waneer u
scherpstelvergrendeling (pagina 127)
wilt gebruiken.
Selecteer
deze
instelling:
Meervoudig
Sporen
Puntmeten
125
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
LET OP
• Wanneer u “
Meervoudig” selecteert als het
scherpstelgebied, verschijnen negen scherpstelkaders op
het beeldscherm. De camera bepaalt automatisch het
(de) optimale scherpstelkader(s), dat groen zal worden op
het beeldscherm.
Puntmeten/
Sporen
Scherpstelkader
Meervoudig
Scherpstelkader
• “
Meervoudig” kan niet gebruikt worden tijdens de
Gezichtherkenning Normaal modus of de Fam. Voorrang
modus (pagina 87).
• Als u “
Sporen” selecteert tijdens het gebruik van de
doorlopende sluiter of de zelfontpsanner, zullen de
onderwerpen worden getraceerd totdat de beeldopname
start.
B
126
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
2. Houd de sluitertoets
Gebruiken van scherpstelvergrendeling
halverwege ingedrukt
en stel het beeld
opnieuw samen.
“Scherpstelvergrendeling” is de naam van een techniek die u
kunt gebruiken wanneer u een beeld wilt opnemen waarbij het
onderwerp waarop scherpgesteld moeten worden zich niet
bevindt in het scherpstelkader in het midden van het
beeldscherm.
• Gebruik scherpstelvergrendeling met “
Puntmeten” of
“
Sporen” scherpstelling.
1. Richt het
scherpstelkader van
het beeldscherm op
het onderwerp
waarop u wilt
scherpstellen en druk
de sluitertoets dan
halverwege in.
Onderwerp waarop moet
worden scherpgesteld
• Als “
Sporen”
geselecteerd is als het
automatisch
scherpstelgebied, beweegt het scherpstelkader
automatisch om het onderwerp te volgen.
3. Druk de sluitertoets geheel in wanneer goed
op het beeld is scherpgesteld.
LET OP
• De scherpstelvergrendeling vergrendelt de belichting (AE)
ook.
Scherpstelkader
127
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
4. Druk de sluitertoets geheel in zonder
Snelsluiter
Als u de sluitertoets geheel indrukt zonder te wachten op
autofocus terwijl de snelsluiter ingeschakeld is, neemt de
camera het beeld op met de snelle scherpstelbewerking die
veel sneller is dan normale autofocus. Dit helpt voorkomen dat
u een speciaal moment mist doordat u moet wachten op de
camera totdat deze autofocus kan uitvoeren.
• Sommige beelden kunnen onscherp zijn wanneer de
snelsluiter wordt gebruikt.
1. Druk tijdens de opnamemodus op [MENU].
halverwege te stoppen.
Door de sluitertoets geheel in te drukken zonder
halverwege te stoppen wordt opgenomen met de
snelsluiter, zonder dat de normale autofocusbewerking
wordt uitgevoerd.
BELANGRIJK!
• De snelsluiter werkt wanneer u een hele hoge zoomfactor
gebruikt. In dat geval dient u daarvoor in de plaats
autofocus te gebruiken.
2. Selecteer bij de “OPNAME” indextab
“Snelsluiter” en druk vervolgens op [X].
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Om dit te doen:
Selecteer deze
instelling:
Schakel de snelsluiterfunctie in
Aan
Schakel de snelsluiterfunctie uit
Uit
128
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Gebruiken van een vaste scherpstelling
(panfocus)
Gebruiken van handmatige
scherpstelling
Panfocus (PF) zet de scherpstelling vast voor een relatief groot
scherpstelbereik hetgeen betekent dat u kunt opnemen zonder
te hoeven wachten totdat de autofocusbewerking voltooid is.
Bij handmatig scherpstellen
vergroot de camera het
onderwerp op het beeldscherm
automatisch hetgeen u helpt om
met de hand scherp te stellen.
Handmatig scherpstellen kan
worden gedaan voor het
opnemen van dergelijke beelden
Geel kader
als een bewegende trein. Voodat
de trein aankomt, dient u eerst
met de hand scherp te stellen op
een lantaarnpaal of een dergelijk voorwerp. Wanneer de trein
dan het voorwerp passeert waarop u scherpstelde, kunt u
opnemen zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de
scherpstelling.
1. Druk wanneer u klaar bent opnemen de
sluitertoets geheel in zonder te pauzeren.
Gebruiken van een oneindige
scherpstelling
Zoals de naam reeds suggereert zet de oneindig scherpstelling
de scherpstelling vast op oneindig (
). Gebruik deze functie bij
het opnemen van landschappen en andere onderwerpen die
zich ver weg bevinden. Oneindige scherpstelling is ook handig
bij het opnemen vanuit het raam van een auto of een trein of bij
het opnemen van landschappen of andere onderwerpen waarop
het moeilijk is scherp te stellen met autofocus.
1. Stel terwijl handmatig scherpstellen
geselecteerd is als de scherpstelfunctie het
beeld op het beeldscherm zodanig samen dat
het onderwerp waarop u wilt scherpstellen
zich binnen het gele kader bevind.
1. Druk terwijl oneindige focus geselecteerd is
als de scherpstelfunctie de sluitertoets in om
op te nemen.
129
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
2. Stel d.m.v. [W] en [X] op het beeld scherp
LET OP
terwijl u de resultaten via het beeldscherm
bekijkt.
• Telkens wanneer u een optische zoombewerking (pagina
71) uitvoert tijdens het opnemen met handmatig
scherpstellen, verschijnt een waarde op het beeldscherm
zoals hieronder aangegeven om het scherpstelbereik aan
te geven.
Voorbeeld: MF
cm –
*
wordt vervangen door de feitelijke
scherpstelbereikwaardes.
Op dat moment wordt het gedeelte van het beeld dat zich
binnen het kader bevindt, groter en vult het gehele
beeldscherm, hetgeen helpt bij het scherpstellen.
Om dit te verkrijgen:
Druk op deze toets:
Dichterbij scherpstellen
[W]
Verder weg scherpstellen
[X]
BELANGRIJK!
• Het beeldscherm keert terug naar stap 1 als u gedurence
ongeveer twee seconden geen handelingen uitvoert.
• Terwijl handmatig scherpstellen als de scherpstelfunctie
geselecteerd is, wordt de scherpstelinstelling ingesteld
d.m.v. de [W] en [X] toetsen. Eventuele andere functies die
d.m.v. toetsaanpassing (pagina 145) toegewezen waren
aan de [W] en [X] toetsen worden niet uitgevoerd wanneer
u tijdens handmatig scherpstellen op deze toetsen drukt.
3. Druk op de sluitertoets om op te nemen.
130
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
3. Stel d.m.v. [W] en [X] de
Corrigeren van de beeldhelderheid
(EV verschuiving)
belichtingscompensatiewaarde bij.
[X]: Verhoogt de EV waarde. Een hogere EV waarde kan
het best gebruikt worden bij lichtgekleurde
onderwerpen en onderwerpen met
achtergrondverlichting.
* Het verhogen van de EV waarde werkt ook goed bij
de BEST SHOT “Achtergrondlicht” scene.
U kunt de belichtingswaarde (EV waarde) van een beeld met de
hand bijstellen voordat u het opneemt. Dit attribuut helpt u
betere resultaten te verkrijgen bij het opnemen van een
onderwerp met een sterke achtergrondbelichting, of een
onderwerp dat zich bevindt voor een donkere achtergrond.
Belichtingscompensatiewaarde: –2.0EV tot +2.0EV
Eenheid: 1/3EV
1. Druk tijdens de opnamemodus op [SET]
(instellen).
2. Selecteer d.m.v. [S] en
[W]: Verlaagt de EV waarde. Een lagere EV waarde is het
beste voor donkergekleurde onderwerpen en voor het
opnemen buiten op een heldere dag.
[T] de tweede optie
van onderen in het
bedieningspaneel (EV
verschuiving).
EV verschuivingwaarde
Stel de waarde in op 0.0 om de belichtingscompensatie te
annuleren.
131
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
4. Druk op [SET] om de waarde uit te oefenen
Bijstellen van de witbalans
nadat de EV waarde naar wens is.
Wanneer opnames gemaakt worden op een bewolkte dag kan
het onderwerp een blauwachtige tint krijgen terwijl het
onderwerp een groenachtige tint kan krijgen bij opnames onder
witte TL verlichting. De witbalans corrigeert voor de
verschillende types verlichting zodat de kleuren in uw beelden er
altijd natuurlijk uitzien.
De belichtingscompensatiewaarde die u instelt blijft van
kracht totdat u deze verandert.
BELANGRIJK!
• Bij het opnemen onder bijzonder donkere of juist bijzonder
lichte omstandigheden kunt u mogelijk geen bevredigende
resultaten verkrijgen zelfs nadat belichtingscompensatie
uitgevoerd is.
1. Druk tijdens de opnamemodus op [SET]
(instellen).
2. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de derde optie van
LET OP
onderen in het bedieningspaneel (Witbalans).
• Bij het uitvoeren van een bewerking van de EV
verschuiving tijdens multi-patroon meten zal de
meetfunctie automatisch overschakelen naar centrumgeoriënteerd meten. De meetfunctie zal terugkeren naar
multi-patroon meten wanneer u de
belichtingscompensatiewaarde naar 0.0 verandert (pagina
136).
• U kunt de toetsaanpassingfunctie gebruiken om de [W] en
[X] toetsen te configureren zodat deze de instelling van de
EV verschuiving regelen (pagina 145). Dit is handig tijdens
het bijstellen van de belichtingscompensatie tijdens het
bekijken van het in-beeld histogram (pagina 142).
3. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de gewenste
witbalansinstelling en druk vervolgens op
[SET] (instellen).
132
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Om dit te doen:
Selecteer deze
instelling:
De camera automatisch de witbalans laten
bijstellen
AWB
Autom. Wtbal.
Buiten opnemen op een heldere dag
Daglicht
Buiten opnemen op een bewolkte of
regenachtige dag, in de schaduw van een
boom, enz.
Bewolkt
In de schaduw van een gebouw, in de
schaduw van bomen, enz. opnemen op een
heldere dag
Schaduw
Kleurtinten onderdrukken bij opnemen onder
witte of dagwitte TL verlichting
Dagl. Wit TL
Kleurtinten onderdrukken bij opnemen onder
daglicht TL verlichting
D Daglicht TL
Het schijnsel onderdrukken van het heldere
licht van gloeilampen
Gloeilamp
De witbalans met de hand bijstellen voor
aanpassing aan een bepaalde lichtbron
• Zie “Met de hand configureren van de
witbalans” (pagina 134) voor nadere
details.
MWB Handmatige
witbalans
LET OP
• Wanneer “Automatisch” geselecteerd is als de instelling
van de witbalans bepaalt de camera automatisch het
witpunt van het onderwerp. Bepaalde kleuren van het
onderwerp en bepaalde omstandigheden van de lichtbron
kunnen echter problemen veroorzaken wanneer de camera
dit witpunt probeert vast te stellen, hetgeen het dan moeilijk
maakt om een goede instelling van de witbalans te
verkrijgen. Mocht dit gebeuren, selecteer dan de instelling
van de witbalans die overeenkomt met de omstandigheden
tijdens het opnemen (daglicht, betrokken, enz.).
• U kunt de toetsaanpassingfunctie gebruiken om de [W] en
[X] toetsen te configureren zodat deze de
witbalansinstelling controleren (pagina 145).
• Om “Automatisch” te selecteren met de bedieningstoets
(wanneer de bedieningstoets geconfigureerd is om de
automatische witbalansinstelling te selecteren), blader door
de instellingen totdat “ AWB ” op het beeldscherm verschijnt.
N
133
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
■ Met de hand configureren van de witbalans
4. Richt onder dezelfde lichtomstandigheden
waarbij u van plan bent te gaan opnemen de
camera op een vel wit papier zodat dit het
gehele beeldscherm vult en druk vervolgens
op de sluitertoets.
Onder complexe lichtbronnen en andere condities kunnen de
witbalansinstellingen mogelijk niet in staat zijn om natuurlijk
ogende kleuren te produceren. In dit geval kunt u de
witbalansinstelling met de hand uitvoeren voor die bepaalde
belichtingsomstandigheden. Merk op dat u een vel wit papier bij
de hand dient te houden wanneer u de volgende procedure
uitvoert.
Vel wit papier
1. Druk tijdens de opnamemodus op [SET]
(instellen).
2. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de derde optie van
onderen in het bedieningspaneel (Witbalans).
De camera zal de instellingen voor de witbalans bijstellen
voor de huidige condities en “Voltooid” weergeven wanneer
het bijstellen voltooid is.
3. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de “ MWB
Handmatige witbalans”.
5. Druk op [SET] om de witbalansinstellingen te
Hierdoor verschijnt op het beeldscherm het voorwerp
waarop de lens gericht is met de huidige instellingen van de
handmatige witbalans. Ga direct door naar stap 5 als u de
huidige instellingen wilt gebruiken.
registreren en terug te keren naar het
opnamescherm.
• De witbalansinstelling blijft behouden zelfs na het
uitschakelen van de camera.
134
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
3. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de gewenste
Specificeren van de ISO gevoeligheid
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
De ISO gevoeligheid is een waarde die de gevoeligheid voor
licht uitdrukt. Een hogere waarde geeft een hogere gevoeligheid
aan hetgeen beter is voor het maken van opnames wanneer de
hoeveelheid beschikbaar licht gering is. Als u een snellere
sluitertijd wilt gebruiken dient u een hogere ISO
gevoeligheidwaarde te gebruiken. Onder bepaalde
omstandigheden kan een snelle sluitersnelheid in combinatie
met een hoge instelling van de ISO gevoeligheid leiden tot
digitale ruis (korreligheid) waardoor het beeld er grof uitziet.
Voor het maken van mooie beelden van een hoge kwaliteit kunt
u het beste de laagst mogelijke instelling voor de ISO
gevoeligheid gebruiken.
Om met dit niveau gevoeligheid op
te nemen:
Selecteer deze
instelling:
Automatisch geselecteerd door de
camera.
Automatisch
Laag
ISO 64
ISO 100
ISO 200
ISO 400
Hoog
ISO 800
1. Druk tijdens de opnamemodus op [SET]
(instellen).
2. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de zesde optie van
boven in het bedieningspaneel (ISO
gevoeligheid).
135
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Specificeren van de meetfunctie
BELANGRIJK!
• Het gebruik van de flitser bij een hoge ISO gevoeligheid
kan problemen veroorzaken bij het opnemen van
onderwerpen die zich dichtbij de camera bevinden.
• “Automatisch” ISO gevoeligheid wordt altijd gebruikt voor
films, ongeacht de huidige instelling van de ISO
gevoeligheid.
• U kunt de toetsaanpassingfunctie gebruiken om de [W] en
[X] toetsen te configureren zodat deze de instelling van de
ISO gevoeligheid regelen (pagina 145).
• De anti-trilfunctie werkt niet tenzij de ISO instelling (pagina
110) ingesteld staat op “Automatisch”.
De meetfunctie bepaalt welk gedeelte van het onderwerp
gemeten wordt voor de belichting.
1. Druk tijdens de opnamemodus op [MENU].
2. Selecteer bij de “Kwaliteit” indextab “Meten”
en druk vervolgens op [X].
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Meervoudig (multi-patroon meten)
Multi-patroon meten verdeelt het beeld in
secties en meet het licht bij elke sectie voor
een gebalanceerde belichtingopneming. De
camera bepaalt automatisch de opname
omstandigheden in overeenkomst met de gemeten
lichtpatronen en stelt de belichtingsinstelling daarmee in
overeenkomst af. Dit type meten voorziet u van foutvrije
belichtingsinstellingen voor een groot scala aan opname
omstandigheden.
136
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Centrum-georiënteerd
Centrum-georiënteerd meten concentreert
zich op het midden van het scherpstelkader
en meet het licht daar. Gebruik deze
meetmethode als u wat controle wilt
uitoefenen over de belichting zonder de instellingen geheel
over te laten aan de camera.
BELANGRIJK!
• Door de EV verschuivingwaarde (pagina 131) te
veranderen naar een waarde anders dan 0.0 terwijl
“Meervoudig” geselecteerd is, verandert de meetfunctie
naar “Centrum-georiënteerd”. Als de EV
verschuivingwaarde terugveranderd wordt naar 0.0 zal de
meetfunctie ook terugveranderen naar
“Centrum-georiënteerd”.
• Als “Meervoudig” als meetmethode wordt geselecteerd,
wordt de
icoon niet aangegeven op het beeldscherm
als u terugkeert naar het informatiedisplay van de
opnamemodus (pagina 270).
Puntmeten
Puntmeten verzamelt opnemingen van een
bijzonder beperkt gebied. Gebruik deze
meetmethode wanneer u de belichting
ingesteld wilt hebben in overeenstemming
met de helderheid van een bepaald onderwerp zonder te
worden beïnvloed door omringende omstandigheden.
LET OP
• U kunt de toetsaanpassingfunctie gebruiken om de [W] en
[X] toetsen te configureren zodat deze de EV verschuiving
controleren (pagina 145).
137
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
Verminderen van de effecten van
overbelichting en onderbelichting
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
U kunt d.m.v. de onderstaande procedure het dynamische
bereik uitbreiden hetgeen het mogelijk maakt om de heldere
gedeelten van een beeld op te nemen terwijl de kans op
overbelichting of onderbelichting wordt verminderd. Bij het
opnemen van een onderwerp met tegenbelichting, zal een
uitgebreid dynamisch bereik eventuele overbelichting of
onderbelichting minimaliseren.
1. Druk tijdens de opnamemodus op [MENU].
2. Selecteer bij de “Kwaliteit” indextab
Selecteer deze
instelling:
Dynamisch bereik uitoefenen met een
grotere mate dan “Uitbreiden +1”
Uitbreiden +2
Onderdrukken van overbelichting en
onderbelichting
Uitbreiden +1
Overbelichting of onderbelichting niet
onderdrukken
Uit
• U kunt tevens het dynamisch bereik corrigeren van een
foto die u reeds genomen heeft (pagina 179).
“Dynamisch bereik” en druk vervolgens op
[X].
C
Wanneer u dit wilt doen:
138
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Verbeteren van de menselijke
huidskleur
Gebruiken van de kleurenfiltereffecten
van de camera
U kunt de onderstaande procedure volgen om digitale ruis te
verminderen van de menselijke huid in het opgenomen beeld en
de huidskleur daardoor verbeteren.
Met de filterfunctie van de camera kunt u kleurtonen aan de
beelden toevoegen terwijl u deze aan het opnemen bent. Het
kleureneffect ziet er precies uit zoals wat u zou krijgen door een
kleurenfilter op het objectief van de camera te monteren.
1. Druk tijdens de opnamemodus op [MENU].
1. Druk tijdens de opnamemodus op [MENU].
2. Selecteer bij de “Kwaliteit” indextab “Portret
2. Selecteer bij de “Kwaliteit” indextab
verfijning” en druk vervolgens op [X].
“Kleurenfilter” en druk vervolgens op [X].
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Wanneer u dit wilt doen:
Selecteer deze
instelling:
Verbeteren van de huidskleur meer dan
“Ruisfilter +1”
Ruisfilter +2
Verbeteren van de huidskleur
Ruisfilter +1
Uitschakelen van de huidskleur
verbetering
Uit
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Beschikbare filterinstellingen zijn: Uit, Zwart/wit, Sepia,
Rood, Groen, Blauw, Geel, Roze, Paars
139
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Instellen van de beeldscherpte
Instellen van de kleurverzadiging
Stel de contourscherpte in van de onderwerpen in beeld d.m.v.
de volgende procedure.
Stel de mate van verzadiging van de kleuren in beeld in d.m.v.
de volgende procedure.
1. Druk tijdens de opnamemodus op [MENU].
1. Druk tijdens de opnamemodus op [MENU].
2. Selecteer bij de “Kwaliteit” indextab
2. Selecteer bij de “Kwaliteit” indextab
“Scherpte” en druk vervolgens op [X].
“Verzadiging” en druk vervolgens op [X].
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
U kunt één van de vijf instellingen van +2 (scherpst) tot en
met –2 (minst scherp) specificeren voor de contourscherpte.
U kunt één van de vijf instellingen van +2 (meest verzadigd)
tot en met –2 (minst verzadigd) specificeren voor de
kleurverzadiging.
140
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Instellen van het beeldcontrast
Foto’s met datumafstempeling
Stel het contrast van uw beelden in d.m.v. de volgende
procedure.
U kunt alleen de opnamedatum van de foto of de datum en de
tijd gestempeld hebben in de rechter onderhoek van het beeld.
1. Druk tijdens de opnamemodus op [MENU].
1. Druk tijdens de opnamemodus op [MENU].
2. Selecteer bij de “Kwaliteit” indextab
2. Selecteer bij de “Instellen” indextab
“Contrast” en druk vervolgens op [X].
“Tijdstempel” en druk vervolgens op [X].
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
U kunt één van de vijf instellingen van +2 (grootste contrast
tussen licht en donker) tot en met –2 (kleinste contrast
tussen licht en donker) specificeren voor het contrast.
Voorbeeld: 24 december, 2007, 1:25 ’s middags
141
Om dit te doen:
Selecteer deze
instelling:
Alleen de datum weergeven
(2007/12/24)
Datum
De datum en de tijd weergeven
(2007/12/24 1:25pm)
Datum&Tijd
Niets weergeven
Uit
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Gebruiken van het in-beeld histogram
om de belichting te controleren
BELANGRIJK!
• Zelfs als u de datum en/of tijd niet met het tijdstempel
afstempelt, kunt u dat later doen d.m.v. de DPOF functie en
de afdruk softwarefunctie (pagina 218).
• Nadat de informatie voor de datum en de tijd eenmaal
afgestempeld is in een opname, kan deze niet veranderd of
gewist worden.
• Specificeer het jaar/maand/dag formaat van de datum
d.m.v. de “Datumstijl” instelling (pagina 203).
• De opnamedatum en -tijd worden bepaald in overeenkomst
met de klokinstellingen van de camera (pagina’s 11, 202)
wanneer de foto opgenomen wordt.
• Digitaal zoomen wordt niet ondersteund terwijl de
datumafstempeling ingeschakeld is.
• Datumafstempeling wordt niet ondersteund voor de
volgende types beelden.
– Sommige BEST SHOT beelden (Automatisch kaderen,
Visitekaartjes en documenten, Witbord, enz., Oude
Foto)
– Doorlopende sluiter met zoom
Het in-beeld histogram geeft een graphische voorstelling van de
huidige belichting van het beeld. U kunt ook het histogram
tijdens de weergavemodus tonen voor informatie over de
belichtingsniveau’s van de beelden.
Histogram
1. Druk op [DISP] (display).
2. Selecteer bij de “Informatie” indextab
“+Histogram” en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
142
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Voorbeelden van histogrammen
LET OP
Een histogram dat naar links neigt, is
het resultaat van een beeld dat over
het algemeen donker is. De donkere
gedeelten van het beeld kunnen zelfs
“geheel verduisterd” worden als het
histogram te ver naar links neigt.
• U kunt de toetsaanpassingfunctie gebruiken om de [W] en
[X] toetsen te configureren zodat deze de instelling van de
instelling van de EV verschuiving controleren. Vervolgens
kunt u EV verschuiving uitvoeren terwijl u de resultaten via
het in-beeld histogram bekijkt (pagina 145).
■ Hoe u het histogram gebruikt
Een histogram is een grafiek die de helderheid van een beeld
voorstelt uitgedrukt in het aantal beeldpunten. De verticale as
stelt het aantal beeldpunten voor terwijl de horizontale as de
helderheid aangeeft. Mocht het histogram er om de één of
andere reden te eenzijdig uit zien, dan kunt u m.b.v. de EV
verschuiving de balans naar links of rechts bewegen om zo een
betere balans te verkrijgen. Een optimale belichting kan worden
verkregen door EV verschuiving zodat de grafiek zo veel
mogelijk rond het midden is geconcentreerd. Voor beelden kunt
u zelfs afzonderlijke histogrammen tonen voor R (rood), G
(groen) en B (blauw). Deze lijnen kunnen gebruikt worden om te
bepalen of er te veel of te weinig van elk van de
kleurcomponenten in het beeld is.
Een histogram dat naar rechts neigt,
is het resultaat van een beeld dat
over het algemeen licht is. De
donkere gedeelten van het beeld
kunnen zelfs “geheel wit” worden als
het histogram te ver naar rechts
neigt.
143
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Een goed gebalanceerd histogram is
het resultaat wanneer het algehele
beeld een optimale helderheid heeft.
Overige nuttige opnamefuncties
De volgende functies zijn ook beschikbaar tijdens de
opnamemodus en helpen u om het creëren van digitale beelden
efficiënter en plezieriger te maken.
• Functies toewijzen aan de [W] en [X] toetsen
• Een in-beeld raster weergeven om het samenstellen van een
beeld te vergemakkelijken
• Een beeld controleren dat u zojuist opgenomen heeft
• Default instellingen bij het inschakelen van de spanning
registreren
• Instellingen terugstellen (reset)
BELANGRIJK!
• Een op het midden geconcentreerd histogram is geen
garantie voor een optimale belichting. Als u het beeld
opzettelijk wilt overbelichten of juist onderbelichten, wilt u
waarschijnlijk niet een histogram dat op het midden
geconcentreerd is.
• U kunt mogelijk geen optimale histogramconfiguratie
verkrijgen door de beperkingen van de
belichtingscompensatie.
• Het gebruik van de flitser alsmede bepaalde
omstandigheden tijdens het opnemen kunnen er de
oorzaak van zijn dat het histogram een belichting aangeeft
die afwijkt van de feitelijke belichting van het beeld ten tijde
van de opname.
• Dit histogram verschijnt niet wanneer u opneemt met
gezichtsherkenning (pagina 87).
144
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
1. Druk tijdens de opnamemodus op [MENU].
Toewijzen van functies [W] en [X] d.m.v.
toetsaanpassing
2. Selecteer bij de “OPNAME” indextab “L/R
Met toetsaanpassing kunt u één van de vijf onderstaande
functies toewijzen aan de [W] en [X] toetsen. Als u dat eenmaal
gedaan heeft, kunt u de toegewezen functies gebruiken tijdens
het opnemen van foto’s of films zonder dat u door de menu’s
hoeft te gaan. Zie de paginanummers die als referentie worden
gegeven voor details betreffende elk van de functies.
Wanneer deze functie
toegewezen is:
toets” (links/rechts toets) en druk vervolgens
op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de functie die u
wilt toewijzen en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Nadat u de functie toegewezen heeft, kunt u de instellingen
regelen d.m.v. de [W] en [X] toetsen.
Door “Uit” te selecteren worden de [W] en [X] toetsen
gelaten zonder een functie toe te wijzen aan deze toetsen.
U kunt dit doen d.m.v. de
[W] en [X] toetsen:
Meten (pagina 136)
De meetinstelling veranderen
EV verschuiving (pagina 131)
EV verschuiving uitvoeren als
belichtingscompensatie
Witbalans (pagina 132)
De instelling veranderen van
de witbalans
ISO (pagina 135)
De instelling veranderen van
de ISO gevoeligheid
Zelfontspanner (pagina 79)
De tijd selecteren van de
zelfontspanner
145
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Weergeven van een in-beeld raster
Weergeven van het beeld dat u zojuist
heeft opgenomen (beeldcontrole)
Het in-beeld raster kan op het opnamemodus beeldscherm
worden weergegeven om het passen gemakkelijker te maken bij
het samenstellen van beelden.
Wanneer u de camera aanschaft, is deze aanvankelijk
geconfigureerd met de beeldcontrolefunctie ingeschakeld. De
beeldcontrole geeft het beeld weer dat u zojuist opgenomen
heeft zodat u het kunt controleren.
1. Druk tijdens de opnamemodus op [MENU].
2. Selecteer bij de “OPNAME” indextab
“Beeldcontrole” en druk vervolgens op [X].
1. Druk tijdens de opnamemodus op [MENU].
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
2. Selecteer bij de “OPNAME” indextab “Raster”
en druk vervolgens op [X].
De camera configureren om dit te
Selecteer deze
doen nadat een beeld opgenomen is: instelling:
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Om dit te doen:
Selecteer deze
instelling:
Het in-beeld raster weergeven
Aan
Het in-beeld raster verbergen
Uit
146
Geef het beeld gedurende een seconde
weer
Aan
Niets
Uit
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
Gebruiken van icoonhulp
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Icoonhulp geeft begeleidende tekst over een icoon wanneer u
deze selecteert op het beeldscherm tijdens de opnamemodus.
• De tekst voor icoonhulp wordt weergegeven tijdens de
volgende functies: Opnamefunctie, meten, flitserfunctie,
witbalans, zelfontspanner, EV verschuiving. Merk echter op
dat de icoon hulptekst voor de meten, de witbalans, de
zelfontspanner en de EV verschuiving enkel verschijnt
wanneer “Meten”, “Witbalans”, “Zelfontspanner” of “EV
verschuiving” toegewezen is aan de [W] en [X] toetsen met
de toetsaanpassingsfunctie (pagina 145).
Om dit te doen:
Selecteer deze
instelling:
De icoon hulptekst weergeven naast de
icoon van een functie wanneer u de
functie selecteert
Aan
Icoonhulp uitschakelen
Uit
BELANGRIJK!
1. Druk tijdens de opnamemodus op [MENU].
• De hieronder gegeven iconen verschijnen niet in het
display wanneer de icoonhulpfunctie uitgeschakeld is.
– Flitserfunctie
icoon (pagina 75)
– Witbalans AWB icoon (pagina 132)
– Meetfunctie
icoon (pagina 136)
2. Selecteer bij de “OPNAME” indextab
“Icoonhulp” en druk vervolgens op [X].
147
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
4. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
Het functiegeheugen gebruiken om de
defaultinstellingen bij het inschakelen
van de spanning te configureren
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
U kunt de camera zodanig configureren dat deze bepaalde
instellingen opslaat in “Functiegeheugen” telkens wanneer de
camera wordt uitgeschakeld waarna deze instellingen opnieuw
worden hersteld de volgende keer dat u de camera opnieuw
inschakelt. Hierdoor hoeft u de camera niet elke keer te
configureren telkens wanneer u hem in- en uitschakelt.
Zie stap 4 van de onderstaande instelprocedure voor informatie
aangaande de instellingen die u kunt opslaan met het
functiegeheugen.
Om dit te doen:
Selecteer deze
instelling:
De huidige instelling opslaan wanneer
de camera wordt uitgeschakeld en de
instelling herstellen wanneer de camera
opnieuw wordt ingeschakeld
Aan
De optimale defaultinstelling herstellen
Uit
wanneer de camera wordt ingeschakeld
1. Druk tijdens de opnamemodus op [MENU].
2. Selecteer bij de “OPNAME” indextab
“Geheugen” en druk vervolgens op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] het item dat u wilt
configureren en druk vervolgens op [X].
148
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Instelling
BEST
Functiegeheugen
ingeschakeld
Verlaat de BEST
SHOT scene
wanneer de camera
wordt uitgeschakeld
SHOT*1
Flits
Automatisch
Scherpstelling
Automatisch
Witbalans
Automatisch
ISO
AF gebied
Meten
Zelfontspanner
*1 “Aan” herstelt de geselecteerde BEST SHOT scene op
wanneer de camera opnieuw ingeschakeld wordt. “Uit”
verlaat de BEST SHOT scene wanneer de camera wordt
uitgeschakeld.
*2 Alleen bij de optische zoomstand.
Functiegeheugen
uitgeschakeld
BELANGRIJK!
• Door de camera uit te schakelen terwijl het
functiegeheugen voor de BEST SHOT functie
ingeschakeld is, worden de instellingen opgeroepen voor
de BEST SHOT scene die geselecteerd was toen u de
camera het laatst uitgeschakelde. Dit is het geval ongeacht
de aan/uit instellingen van elke instelling in het
functiegeheugen, behalve voor de zoomstand.
Automatisch
Instellen bij het
uitschakelen van
de spanning
Puntmeten
Meervoudig
Uit
Flitsintensiteit
0
Digitale zoom
Aan
MF stand
Scherpstelfunctie
voordat handmatig
scherpstellen werd
geselecteerd.
Zoomstand*2
Volledige groothoek
149
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Terugstellen van de camera tot de
defaultinstellingen die oorspronkelijk in
de fabriek waren gemaakt (resetten)
BELANGRIJK!
• De volgende items worden niet teruggesteld
(geïnitialiseerd) wanneer u de camera terugsteld (resetten)
(pagina 275).
– Thuistijd instelling
– Wereldtijd instelling
– Bijstellen
– Datumstijl
– Language
– Video uitgang
Volg de volgende procedure wanneer u de camera terug wilt
stellen op de defaultinstellingen die oorspronkelijk in de fabriek
waren gemaakt, m.a.w. de instellingen zoals die geconfigureerd
waren toen u de camera aanschafte. Zie “Menureferentie” op
pagina 273 voor de defaultinstellingen die oorspronkelijk in de
fabriek waren gemaakt voor elk item in het menu.
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer bij de “Instellen” indextab
“Terugstellen” en druk vervolgens op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Terugstellen” en
druk vervolgens op [SET] (instellen).
• Selecteer “Annuleren” om de procedure te annuleren
zonder terug te stellen.
150
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
• Het icoon voor het type bestand dat bovenin het
beeldscherm verschijnt, hangt af van het type bestand
(foto, film, alleen geluid, enz.) dat op het moment getoond
wordt.
–
: Foto (pagina 151)
–
: Film (pagina 153)
–
: Foto met geluid (pagina 152)
• Zie informatie op pagina 57 over hoe u de
beeldinformatie kunt verbergen en alleen het beeld kunt
bekijken.
Bekijken van een foto
Volg de volgende procedure om foto’s te bekijken op het
beeldscherm van de camera.
1. Druk op [
] om de weergavemodus in te
schakelen.
2. U kunt d.m.v. [W] en [X] door beelden
[
bladeren.
]
• Hierdoor wordt één van de foto’s in het geheugen getoond
samen met enige informatie betreffende de instellingen die
gebruikt worden om de foto op te nemen (pagina 272).
Type bestand
Druk op [X] om voorwaarts te bladeren en op [W] om
achterwaarts te bladeren.
[X]
[X]
[W]
[W]
Map-/bestandnaam
Beeldkwaliteit
Beeldformaat
Datum en tijd
151
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
Luisteren naar het geluid van een foto
met geluid
LET OP
• U kunt met hoge snelheid bladeren door [W] of [X]
ingedrukt te houden.
• Het beeld dat aanvankelijk verschijnt kan er in het begin
ietwat grof uitzien, maar wordt na korte tijd vervangen door
een beeld met een betere resolutie. Merk op dat als u een
beeld van een ander type digitale camera kopieert er
mogelijk enkel een grof beeld op het beeldscherm
verschijnt.
U kunt de volgende procedure volgen om het geluid van een
foto met geluid weer te geven. Een foto met geluid wordt
aangegeven door het “
” bestandtype icoon.
1. Schakel de
weergavemodus in en
toon dan d.m.v. [W] en
[X] de foto met geluid
waarvan u het geluid
wilt weergeven.
Overschakelen naar de opnamemodus
Druk op [
].
2. Druk op [SET] om het geluid van de foto weer
te geven via de ingebouwde luidspreker van
de camera.
152
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
Geluidsweergave bedieningsorganen
Om dit te doen:
Bekijken van een film
Doe dit:
Volg de volgende procedure om een film te bekijken op het
beeldscherm van de camera.
Versneld weergeven in voorwaartse Houd [X] of [W]
of achterwaarts richting
ingedrukt.
De geluidsweergave pauzeren of
hervatten
Druk op [SET]
(instellen).
Bijstellen van het geluidsvolume
Druk op [S] of [T].
De in-beeld indicators veranderen
Druk op [DISP] (display).
De weergave stoppen
Druk op [MENU].
1. Schakel de weergavemodus in en toon dan
d.m.v. [W] en [X] de film die u wilt weergeven.
• Controleer de bestandtype icoon. De bestandtype icoon
van een film is “
” (Film) icoon (pagina 272).
Type bestand
Mapnaam/bestandnaam
Opnametijd
U kunt het geluidsvolume enkel bijstellen tijdens de weergave en
tijdens het pauzeren.
Kwaliteit
De filmachtige omlijsting die op het beeldscherm verschijnt
geeft aan dat het een beeld van een film betreft.
2. Druk op [SET] (instellen) om de weergave te
starten.
• Het beeldscherm zal opnieuw het selectiescherm in stap
1 weergeven nadat het einde van de film bereikt is.
153
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
Overschakelen naar de opnamemodus
Druk op [
].
Filmweergave bedieningsorganen
Om dit te doen:
Doe dit:
Versneld weergeven in voorwaartse of
achterwaarts richting.
• Telkens bij indrukken van één van beide
toetsen wordt het versneld weergeven in
voorwaartse of achterwaartse richting tot
maximaal drie stappen versneld.
Houd [X] of
[W] ingedrukt.
Van versneld weergeven in voorwaartse of
achterwaartse richting teruggaan naar de
normale weergave
Druk op [SET]
(instellen).
De geluidsweergave pauzeren of hervatten
Om dit te doen:
Doe dit:
Beurtelings in- en uitschakelen van in-beeld
indicators
Druk op [DISP]
(display).
Inzoomen tot maximaal 4,5X
• Terwijl ingezoomd is op een beeld kunt u
vrij bewegen d.m.v. [S] [T] [W] en [X] om
de delen van het beeld te bekijken die niet
op het beeldscherm passen.
Druk op de
zoomtoets
(
).
De weergave stoppen
Druk op
[MENU].
BELANGRIJK!
• Films die niet met deze camera opgenomen zijn kunnen
mogelijk niet weergegeven worden.
Druk op [SET]
(instellen).
Beeld-voor-beeld bladeren in voorwaartse of
achterwaartse richting terwijl de weergave
gepauzeerd is
• Houdt één van beide toetsen ingedrukt om
onafgebroken te blijven bladeren.
Druk op [X] of
[W].
Bijstellen van het geluidsvolume
• Het volume kan alleen worden bijgesteld
terwijl de filmweergave aan de gang is.
Druk op [S] of
[T].
154
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
Weergeven van een film met de antitrilfunctie
LET OP
• U kunt op [
] drukken om de anti-trilfunctie in en uit te
schakelen terwijl de film gestopt is of wordt weergegeven.
• U kunt de volgende procedure gebruiken om de antitrilfunctie in en uit te schakelen.
1. Druk terwijl een film weergegeven wordt op [MENU].
2. Selecteer bij de “WEERGAVE” indextab “
Anti-tril”
en druk vervolgens op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Aan” en druk vervolgens
op [SET] (instellen).
• Wanneer de anti-trilfunctie ingeschakeld is, zal het gebied
op het beeldscherm dat gebruikt wordt voor de weergave
ietwat kleiner uitvallen dan gewoonlijk.
Gebruik de volgende procedure wanneer u een film wilt
weergeven met de anti-trilfunctie. De anti-trilfunctie is in het
bijzonder handig wanneer de camera aangesloten is op een
televisietoestel om zo het beeld te bekijken, daar de effecten
van het bewegen van de camera duidelijker te zien zijn op een
groot scherm.
1. Toon tijdens de weergavemodus d.m.v. [W] en
[X] de film die u wilt weergeven met de antitrilfunctie.
2. Druk op [
] om de anti-trilfunctie in te
schakelen.
• Telkens bij indrukken van [
] wordt de anti-trilfunctie
beurtelings in- en uitgeschakeld.
• “
” (de anti-trilindicator) wordt op het beeldscherm
getoond terwijl de anti-trilfunctie ingeschakeld is.
3. Druk op [SET] (instellen) wanneer de instelling
naar wens is.
155
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
Weergeven van een Diashow op de
camera
Tijd
(specificeer
de tijd van de
diashow van
het begin tot
het eind.)
De Diashow functie laat u in het geheugen opgeslagen
bestanden automatisch in volgorde weergeven.
U kunt de Diashow configureren zodat de bestanden
weergegeven worden op de door u gewenste manier.
Tussenpauze Selecteer d.m.v. [W] en [X] een waarde
(Selecteer de tussen 1 en 30 seconden, of “MAX”.
tussenpauze
– Als u een waarde specificeert tussen 1
tussen dia’s
en 30 seconden veranderen de beelden
(foto’s).)
met de gespecificeerde tussenpauze
maar het geluidsgedeelte van films en
foto’s met geluid zal blijven spelen tot het
einde ongeacht de instelling van de
tussenpauze.
– Wanneer “MAX” (maximaal)
geselecteerd is, wordt enkel het eerste
beeld van elke film getoond maar zonder
enig geluid.
1. Druk tijdens de weergavemodus op [MENU].
2. Selecteer bij de “WEERGAVE” indextab
“Diashow” en druk vervolgens op [X].
3. Configureer de instellingen voor de Diashow.
Selecteer d.m.v. [S] en [T] een item en configureer het
zoals hieronder beschreven.
Beelden
(Selecteer de
bestanden
die u wilt
opnemen in
de diashow.)
Selecteer d.m.v. [W] en [X] één van de
volgende tijden (in minuten): 1, 2, 3, 4, 5, 10,
15, 30, 60.
• Alle beelden: Omvat alle foto’s, films en
geluid in het geheugen.
•
Alleen: Omvat alleen foto’s en foto’s
met geluid.
•
Alleen: Omvat alleen films.
• Eén beeld: Omvat alleen één specifiek
beeld (geselecteerd d.m.v. [W] en [X]).
• Favorieten: Omvat foto’s in de FAVORITE
map (pagina 192).
156
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
Effect
(Selecteer
een speciaal
effect.)
B
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Start” en druk
Selecteer d.m.v. [S] en [T] het gewenste
effect.
• Patroon 1, 2, 3, 4, 5: Geeft
achtergrondmuziek weer en oefent een
beeldverandereffect uit.
– De patronen 1 tot en met 4 gebruiken
dezelfde speciale effecten maar met
verschillende achtergrondmuziek.
Patroon 5 gebruikt andere effecten van
de patronen 1 tot en met 4.
– Door “Patroon 5” te selecteren wordt de
“Beelden” instelling naar “
alleen”
veranderd en de “Tussenpauze”
instelling uitgeschakeld.
• Uit: Achtergrondmuziek wordt niet
weergegeven en geen beeldverandereffect
wordt uitgevoerd.
De huidige effectinstelling wordt in de
volgende gevallen automatisch
uitgeschakeld.
– Wanneer de “Beelden” instelling “
Alleen”, “Eén beeld” of “Favorieten” is.
– Wanneer de “Tussenpauze” instelling
“MAX”, een seconde of twee seconden
is.
– Wanneer de diashow naar of van een
filmbestand of een
spraakopnamebestand overschakelt.
vervolgens op [SET] (instellen) om de diashow
te starten.
De diashow wordt uitgevoerd in overeenstemming met de
hierboven geconfigureerde instellingen.
• U kunt tijdens een diashow ook door de beelden bladeren
door op [X] (voorwaarts) en [W] (achterwaarts) te
drukken. Merk op dat deze bewerking niet mogelijk is
wanneer “Patroon 5” geselecteerd is voor de “Effect”
instelling.
• Om het geluidsniveau tijdens een diashow bij te stellen
kunt u [S] en [T] gebruiken om het volume te regelen.
Stoppen van een diashow
Druk op [SET] (instellen). Hierdoor wordt teruggekeerd naar de
weergavemodus.
• Door op [MENU] in plaats van op [SET] te drukken wordt de
diashow gestopt en teruggegaan naar het menuscherm.
• Door op [
] in plaats van op [SET] (instellen) te drukken
wordt de diashow gestopt en overgeschakeld naar de
opnamemodus.
157
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
■ Veranderen van de achtergrondmuziek
BELANGRIJK!
U kunt de ingebouwde achtergrondmuziek veranderen die u
speelt wanneer u “Effect” uitvoert bij andere achtergrondmuziek.
• Alle toetsen zijn onbedienbaar zijn terwijl de diashow
overschakelt van het ene beeld naar het andere. Wacht
totdat een beeld stilstaat op het display voordat u een toets
bedient. Mocht een toets niet werken, wacht dan even en
probeer het opnieuw.
● Ondersteund bestand
Bestandstypen: IMA ADPCM formaat WAV bestanden
Sampling frequenties: 22,05 kHz/44,1 kHz
Audio (geluid): in mono
● Aantal bestanden: 9
● Bestandsnamen: SSBGM001.WAV naar SSBGM009.WAV
• Leg de muziekbestanden vast op uw computer m.b.v. de
bovenstaande namen.
LET OP
• Door een film te selecteren wanneer “Een beeld”
geselecteerd is bij “Beelden” en vervolgens een film te
selecteren voor de diashow wordt de film herhaaldelijk
weergegeven binnen de tijd die gespecificeerd wordt door
de “Tijd” instelling voor de diashow.
• Bij beelden die u van een computer of van een ander type
digitale camera heeft gekopieerd kan het beeld ietwat
langer op het beeldscherm blijven dan gespecificeerd door
“Tussenpauze”.
BELANGRIJK!
• De achtergrondmuziek loopt in een lus ongeacht welk
effectpatroon geselecteerd wordt.
• Afhankelijk van het formaat van het BGM bestand is het bij
bepaalde achtergrondmuziekdata niet mogelijk deze weer
te geven.
158
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
• Macintosh
1 Dubbelklik op de schijficoon van de camera.
Uw computer ziet de geheugenkaart die in de camera
geplaatst is (of het ingebouwde geheugen als er geen
geheugenkaart is) als een schijf.
Oversturen van achtergrondmuziek naar de camera
U kunt de achtergrondmuziek selecteren nadat het bestand
opgeslagen naar de geheugenkaart of het ingebouwde
geheugen van de camera.
3. Creëer een map die “SSBGM” heet.
1. Sluit de camera aan op uw computer (pagina’s
226, 245).
4. Dubelklik op de “SSBGM” map die u creëerde
• Als u een achtergrondmuziekbestand opslaat op een
geheugenkaart, leg de kaart dan in de camera.
en kopieer de achtergrondmuziek er naar.
5. Verbreek de aansluiting tussen de camera en
2. Voer één van de volgende
uw computer (pagina’s 232, 250).
bedieningshandelingen uit om de
geheugenkaart of het ingebouwde geheugen
te openen.
• Windows
1 Voer één van de volgende stappen gebaseerd op uw
besturingssysteem.
Windows XP gebruikers: Klik eerst op “Start” en
daarna op “Deze computer”.
Windows Vista gebruikers: Klik op “Start” en daarna
op “Computer”.
Windows 2000/Me/98SE/98 gebruikers: Dubbelklik op
“Deze Computer”.
2 Dubbelklik op “Verwisselbare schijf”.
Uw computer ziet de geheugenkaart die in de camera
geplaatst is (of het ingebouwde geheugen als er geen
geheugenkaart is) als een verwisselbare schijf.
159
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
■ Weergeven van een diashow op de USB
slede (fotostandaard)
BELANGRIJK!
• De achtergrondmuziekbestand worden in volgorde in een
lus weergegeven.
• Als zowel de geheugenkaart in de camera als het
ingebouwde geheugen van de camera bestanden met
achtergrondmuziek bevatten, worden de bestanden op de
geheugenkaart vweergegeven.
• Zie de documentatie die meegeleverd wordt met uw
computer voor informatie aangaande het verplaatsen, het
kopiëren en het wissen van bestanden.
U kunt een diashow met de camera weergeven terwijl deze op
de USB slede gemonteerd is. Dit is een goede manier om van
een lange diashow te genieten, zonder zorgen dat de accu van
de camera leeg raakt.
• Configureer de instellingen (pagina 156) van de diashow
voordat u de onderstaande stappen uitvoert.
• Sluit de meegeleverde netadapter aan op de USB slede en
steek de stekker in het stopcontact.
1. Schakel de camera uit en plaats deze op de
● Mapstructuur
Geheugenkaart of ingebouwde geheugen
USB slede.
DCIM
SSBGM
SSBGM001.WAV
SSBGM002.WAV
(Map met achtergrondmuziek)
(Bestand met achtergrondmuziek)
(Bestand met achtergrondmuziek)
160
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
2. Druk op de [PHOTO]
Stoppen van een diashow
(foto) toets van de USB
slede om de diashow te
starten.
Druk op de [PHOTO] toets van de USB slede. Hierdoor wordt de
camera uitgeschakeld.
BELANGRIJK!
De diashow wordt uitgevoerd
in overeenstemming met de
instellingen die u
[PHOTO]
configureerde met de
procedure op pagina 156. De camera wordt automatisch
uitgeschakeld nadat de tijd verstreken is die u met de “Tijd”
instelling gespecificeerd had.
• U kunt de instelling van de diashow veranderen door op
[MENU] te drukken terwijl een diashow aan de gang is.
Druk na het configureren van de instellingen nogmaals op
[MENU] om de diashow opnieuw te starten.
• Om het geluidsniveau tijdens een diashow bij te stellen
kunt u [S] en [T] gebruiken om het volume te regelen.
• De accu wordt niet opgeladen terwijl een diashow aan de
gang is. Stop de diashow als als u de accu wilt opladen.
• Verwijder de camera niet van de slede terwijl een diashow
aan de gang is. Hierdoor kunnen de data beschadigd
raken.
LET OP
• U kunt de USB slede aansluiten op een televisietoestel en
de diashow via een groot scherm bekijken. U kunt ook
video opnameapparatuur aansluiten en een diashow
bekijken (pagina 162).
161
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
4. Druk op [
] (WEERGAVE) om de camera in
te schakelen en schakel de weergavemodus
in.
Bekijken van camerabeelden via een
televisietoestel
Volg de onderstaande procedure om foto’s en films te bekijken
via een televisiescherm.
Als de camera ingeschakeld wordt tijdens de
weergavemodus verschijnt er een beeld op het
televisiescherm. Het beeldscherm van de camera wordt niet
ingeschakeld.
• Door op [ON/OFF] of [
] (OPNAME) te drukken wordt
de camera niet ingeschakeld.
1. Sluit de USB slede aan op een televisietoestel.
VIDEO IN
ingangsaansluiting (Geel)
Televisietoestel
Video
Geel
AUDIO IN
ingangsaansluitingen (wit)
Audio
(geluid)
5. Nu kunt u nu de bediening uitvoeren bij de
camera die van toepassing is voor het type
bestand dat u wilt weergeven.
• Op dat moment kunt u op de [PHOTO] toets van de USB
slede drukken om een diashow te starten (pagina 161).
Wit
AV kabel
Uitschakelen van de camera
U kunt de camera uitschakelen door één van de volgende twee
handelingen uit te voeren.
• Op de [ON/OFF] (aan/uit) toets van de camera drukken.
• Druk op de [USB] toets van de USB slede.
[AV OUT] (AV uitgangsaansluiting)
2. Schakel de camera uit en plaats deze op de
USB slede.
3. Schakel de televisietoestel in en selecteer de
video ingangsfunctie.
Als het televisietoestel meer dan één video
ingangsaansluiting heeft, selecteer dan die aansluiting waar
de USB slede op aangesloten is.
162
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
• U kunt de de USB slede van de camera gebruiken om aan
te sluiten op een DVD recorder of op een videodeck en
beelden van de camera opnemen. Er zijn verschillende
methodes die u kunt gebruiken om op een ander toestel
aan te sluiten bij het opnemen van beelden. Hieronder
wordt een methode beschreven voor het aansluiten d.m.v.
de AV kabel die met de camera meegeleverd wordt.
– DVD recorder of videodeck: Maak de aansluiting op de
VIDEO IN en AUDIO IN aansluitingen.
– USB slede: Maak de aansluiting op de [AV OUT] (AV
uitgangsaansluiting)
– Camera: Op de USB slede plaatsen
U kunt een diashow van foto’s en films weergeven op de
camera en deze opnemen op een DVD of videocassette. U
kunt films opnemen door “
Alleen” selecteren bij de
diashow “Beelden” instelling (pagina 156). Wanneer u
opneemt naar een DVD recorder of een videodeck kunt u
de informatie in het display uitschakelen (pagina 57) zodat
indicators en andere informatie niet samen met het beeld
worden opgenomen.
Om een beeld te bekijken dat wordt opgenomen, kunt u
een televisietoestel of een andere monitor aansluiten op de
DVD recorder of het videodeck dat aangesloten wordt op
de camera. Voor nadere informatie aangaande het
aansluiten van een monitor op de DVD recorder of
videodeck en aangaande het opnemen, dient u te refereren
aan de gebruiksaanwijzing die meegeleverd wordt met de
DVD recorder of videodeck die u gebruikt.
BELANGRIJK!
• U dient de [
] (OPNAME) en [
] (WEERGAVE)
toetsen van de camera te configureren voor “Spanning
aan” of “Stroom aan/uit” als u de camera aansluit op een
televisietoestel voor het weergeven van beelden (pagina
208).
• Alle iconen en indicators die op het beeldscherm te zien
zijn zullen ook op het televisiescherm verschijnen.
U kunt de inhoud van het display veranderen d.m.v. [DISP]
(display).
• Het geluid is in mono.
• Bij bepaalde televisietoestellen kan een gedeelte van de
beelden worden afgeknipt.
• Het geluid wordt aanvankelijk door de camera
weergegeven bij een maximaal geluidsvolume. Als u begint
met het tonen van beelden, is het verstandig om de
geluidsvolumeregelaar van de TV op een relatief laag
niveau en pas daarna op het gewenste niveau in te stellen.
LET OP
• Nadat u een los verkrijgbare AV kabel (EMC-3A) gebruikt
heeft om de aansluiting van de USB slede van de camera
direct aan te sluiten op de VIDEO IN aansluiting van een
televisietoestel (zonder het gebruik van een USB kabel),
kunt u opgenomen beelden via het televisietoestel
bekijken.
163
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
■ Selecteren van de horizontale:verticale
verhouding van het scherm en het video
uitgangssysteem
U kunt de procedure in dit hoofdstuk gebruiken om ofwel NTSC
ofwel PAL als het video uitgangssysteem te selecteren. U kunt
ook een horizontale:verticale verhouding van 4:3 of 16:9
specificeren.
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer bij de “Instellen” indextab “Video
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
NTSC TV (Japan, U.S. en andere
landen) met een scherm met een
standaard horizontale:verticale
verhouding
NTSC 4:3
PAL TV (Europe en andere gebieden)
met een scherm met een standaard
horizontale:verticale verhouding
PAL 4:3
PAL TV (Europe en andere gebieden)
met een scherm met een brede
horizontale:verticale verhouding
PAL 16:9
• Selecteer de horizontale:verticale verhouding (4:3 of 16:9)
die past bij het type TV dat u van plan bent te gebruiken.
Het kan nodig zijn dat u de instelling voor de
horizontale:verticale verhouding op uw TV ook dient te
configureren. Bij onjuiste instellingen van de
horizontale:verticale verhouding bij de camera en/of de TV
kan dit een abnormaal beeld geven.
• Beelden zullen niet op de juiste wijze worden weergegeven
tenzij de instelling bij de camera voor de afgifte van het
videosignaal overeenkomt met het videosignaalsysteem
van het televisietoestel of de andere video apparatuur.
• Beelden worden niet op de juiste wijze weergegeven op
een televisietoestel of video apparatuur dat niet compatibel
is met NTSC of PAL.
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
Selecteer dit video
uitgangssysteem:
Selecteer dit video
uitgangssysteem:
BELANGRIJK!
uitgang” en druk vervolgens op [X].
Voor dit type televisietoestel:
Voor dit type televisietoestel:
NTSC TV (Japan, U.S. en andere
landen) met een scherm met een
NTSC 16:9
brede horizontale:verticale verhouding
164
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
Om weer uit te zoomen, druk op de zoomtoets (
Inzoomen op het getoonde beeld
Voer de volgende procedure uit om in te zoomen op het beeld
op het beeldscherm tot maximaal acht maal de oorspronkelijke
grootte.
1. Schakel de weergavemodus in en toon d.m.v.
Bladeren tijdens het zoomen
[W] en [X] de foto waarop u wilt inzoomen.
2. Druk op de zoomtoets
(
Na het uitvoeren van het in- of uitzoomen kunt u door foto’s
bladeren door op [SET] (instellen) te drukken en bladeren d.m.v.
[W] en [X].
• Druk wanneer de gewenste foto wordt weergegeven
nogmaals op [SET] (instellen) om [W] en [X] te doen
terugkeren naar hum zoomfuncties.
Zoomfactor
).
Telkens bij indrukken van
deze toets wordt verder op
het beeld ingezoomd.
Na het inzoomen kunt u naar
een ander deel van het beeld
bewegen d.m.v. [S], [T], [W]
en [X].
).
• Als de display indicators ingeschakeld zijn, verschijnt er een
indicator in de rechter onderhoek van het beeldscherm die
laat zien welk deel van het ingezoomde beeld op dat moment
wordt getoond.
Beeldgebied
Om terug te keren naar het beeld met de normale
grootte
Druk op [MENU] of [BS].
BELANGRIJK!
Onderdeel van het beeld
dat op het moment wordt
getoond.
• Afhankelijk van de grootte van het beeld is het bij bepaalde
beelden niet mogelijk om tot 8 maal de normale grootte in
te zoomen.
165
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
Gebruiken van het 12-beelden scherm
Gebruiken van het kalenderscherm
U kunt de onderstaande procedure volgen om een scherm te
tonen dat 12 beelden weer te geven.
1. Druk op de zoomtoets
(
Volg de volgende procedure om een kalender te tonen die het
eerste beeld weergeeft dat op elke datum van een bepaalde
maand opgenomen was. Dit scherm maakt het zoeken naar een
beeld makkelijker en sneller.
Selectiekader
).
1. Druk tijdens de
Hierdoor wordt het 12beelden scherm
weergegeven met een
selectiekader rond het laatste
beeld dat op het beeldscherm
was.
weergavemodus
tweemaal op de
zoomtoets (
).
Hierdoor wordt het
kalenderscherm
weergegeven.
Jaar/Maand
• U kunt de kalender
weergeven door op
Selectiekader
[MENU] te drukken de
“WEERGAVE” indextab te
selecteren en vervolgens
“Kalender” te selecteren
en daarna op [X] te
drukken om de kalender weer te geven.
• Druk op [MENU] of [BS] om het kalenderscherm te
verlaten.
2. Selecteer het gewenste beeld.
• U kunt d.m.v. [W] en [X] tussen 12-beelden schermen
bladeren.
• Om van een bepaald beeld de versie op het volle scherm
te bekijken, kunt u het selectiekader er naar toe
verplaatsen d.m.v. [S], [T], [W] en [X] en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
166
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
2. Verplaats d.m.v. [S], [T], [W] en [X] het
BELANGRIJK!
selectiekader naar de datum waarvan u het
beeld wilt bekijken en druk vervolgens op
[SET] (instellen).
• Merk de volgende punten op betreffende hoe bepaalde
bewerkingsfuncties van de camera invloed hebben op de
datum waarmee het beeld geassocieerd is op het
kalenderscherm.
Hierdoor wordt het eerste beeld weergegeven dat
opgenomen was op die datum.
LET OP
• Het jaar en de maand op de kalender worden in hetzelfde
formaat weergegeven dat u geselecteerd had met de
“Datumstijl” instelling (pagina 203).
167
Voer dit type bewerking
uit:
Hierdoor wordt het
resulterende beeld met
deze datum geassocieerd:
Keystone, kleurcorrectie,
heraanpassen van het
formaat, trimmen,
kopieren, layout afdruk,
MOTION PRINT
De datum dat de bewerking
werd uitgevoerd.
Bewerken van de datum
en de tijd van een beeld
De datum dat het
oorspronkelijke beeld
opgenomen was
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
Beeldroulette stoppen
Beeldroulette gebruiken
Druk op [
] (OPNAME) om de opnamemodus in te schakelen
of druk op [ON/OFF] (aan/uit) om de camera uit te schakelen.
• De camera verlaat de beeldroulettefunctie automatisch als u
de volgende beeldroulettebewerking niet uitvoert binnen één
minuut nadat het uiteindelijke beeld bij de vorige bewerking
op het beeldscherm verschijnt.
De beeldroulettefunctie bladert door de beelden op het
beelscherm en stopt willekeurig bij een beeld. Dit geeft wat
opwinding aan het bekijken van beelden wat u kunt gebruiken
voor spelletjes, om prijzen toe te kennen, bij waarzeggerij of zo’n
beetje alles wat u zich voor de geest kunt halen.
1. Houd [W] en [
] (WEERGAVE) ingedrukt
terwijl de camera uitgeschakeld is.
BELANGRIJK!
• De beeldroulettefunctie geeft geen geluids- of
filmbestanden weer.
• Bij een geroteerde foto (pagina 175) toont het
beeldroulettescherm de niet geroteerde versie van het
beeld.
• Merk op dat de beeldroulettefunctie alleen werkt bij
beelden die opgenomen zijn met deze camera. De
beeldroulettefunctie kan mogelijk niet juist werken bij
andere types beelden die zich in het geheugen bevinden.
• U kunt de beeldroulettefunctie alleen gebruiken wanneer
“[
] en [
]” geconfigureerd zijn als “Spanning aan” of
“Stroom aan/uit” (pagina 208).
• Houd de toetsen ingedrukt totdat er een beeld op het
display verschijnt.
2. Laat de toetsen los om beeldroulette te
starten.
• Het scherm bladert door de beelden en stopt bij één van
de beelden.
Een andere beeldroulette bewerking uitvoeren
Druk op [W] of [X].
168
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
BEWERKEN VAN BEELDEN
3. Blader d.m.v. [W] en [X] door de beelden en
Heraanpassen van de afmetingen van
een foto
toon het beeld waarvan u de afmetingen wilt
aanpassen.
U kunt de afmetingen van een foto verkleinen en het resultaat
als een afzonderlijke foto opslaan. De oorspronkelijke foto blijft
ook behouden. U kunt de afmetingen van een foto
heraanpassen op één van de volgende afmetingen.
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de beeldgrootte en
druk vervolgens op [SET] (instellen).
• Wanneer u een beeldgrootte selecteert, wordt in stappen
door de volgende informatie gegaan:
Beeldgrootte
Aantal beeldpunten
Afdrukformaat
.
Het afdrukformaat toont het optimale papierformaat om
een foto van de geselecteerde beeldgrootte af te
drukken.
Beeldgrootte (beeldpunten) Afdrukformaat
6M* 2816 × 2112 A3 Afdruk
Groter
4M
VGA
Kleiner
2304 × 1728 A4 Afdruk
640 × 480
E-mail
• Optimaal formaat voor een
beeld als bijlage van een
e-mail.
5. Nadat u op [SET] drukt in stap 4 om de
afmetingen aan te passen, keert het
beeldscherm terug naar stap 3. Van daar kunt
u dan de stappen 3 en 4 herhalen om de
afmetingen aan te passen van een ander
beeld.
* M staat voor “Mega” hetgeen “miljoen” betekent.
1. Druk tijdens de weergavemodus op [MENU].
2. Selecteer bij de “WEERGAVE” indextab
Selecteer “Annuleren” om de bewerking voor het
heraanpassen van de afmetingen te verlaten.
“Form. Aanpassen” en druk vervolgens op
[X].
169
BEWERKEN VAN BEELDEN
Trimmen van een foto
BELANGRIJK!
• U kunt de afmetingen van een beeld van het VGA formaat
(640 × 480 beeldpunten) niet aanpassen.
• Door de afmetingen van een foto met een
horizontale:verticale verhouding van 16:9 of 3:2 aan te
passen zullen de linker- en rechterkanten van het beeld
afgesneden worden. De horizontale:verticale verhouding
van het resulterende beeld zal 4:3 zijn.
• De opnamedatum van de aangepaste versie van de foto
zal hetzelfde zijn als de opnamedatum van de
oorspronkelijke foto.
U kunt een foto trimmen om de onderdelen weg te knippen die u
niet nodig heeft en het resultaat opslaan als een gescheiden
bestand. De oorspronkelijke foto blijft ook behouden.
1. Blader tijdens de weergavemodus d.m.v. [W]
en [X] door de beelden en toon de foto die u
wilt trimmen.
2. Druk op [MENU].
3. Selecteer bij de
Zoomfactor
“WEERGAVE”
indextab “Trimmen”
en druk vervolgens op
[X].
Stelt het fotogebied voor
• Deze bewerking kan enkel
worden uitgevoerd terwijl
een foto zich op het
beeldscherm bevindt.
Onderdeel van het beeld
dat op het moment wordt
getoond.
170
BEWERKEN VAN BEELDEN
4. Zoom met de zoomtoets en gebruik [S], [T],
Keystone correctie
[W] en [X] om over het ingezoomde beeld te
bewegen om het gedeelte weer te geven dat u
er uit wilt halen.
Corrigeer m.b.v. deze procedure een foto van een rechthoekig
voorwerp zoals een (school) bord, document, poster, foto of een
rechthoekige voorwerp dat niet haaks is omdat het vanuit een
hoek genomen is. Door keystone correctie uit te voeren bij een
beeld wordt een nieuw (gecorrigeerd) beeld van 2M (1600 ×
1200 beeldpunten) opgeslagen als een afzonderlijk bestand.
5. Druk op [SET] om het getoonde deel er uit te
halen en opslaan als een gescheiden bestand.
• Om de trimprocedure te verlaten voordat u op [SET]
drukt, kunt u op [MENU] te drukken.
1. Blader tijdens de weergavemodus d.m.v. [W]
en [X] door de beelden en toon de foto die u
wilt corrigeren.
BELANGRIJK!
• Het beeld dat geproduceerd wordt door een 3:2 of 16:9
beeld te trimmen zal een horizontale:verticale verhouding
van 4:3 hebben.
• De opnamedatum van het er uit gehaalde beeld zal
hetzelfde zijn als de opnamedatum van de oorspronkelijke
foto.
2. Druk op [MENU].
3. Selecteer bij de “WEERGAVE” indextab
“Keystone” en druk vervolgens op [X].
Hierdoor wordt een scherm getoond dat alle rechthoekige
vormen in het beeld weergeeft die kwalificeren als
kandidaten voor keystone (hoeksteen) correctie.
• Merk op dat de bovenstaande stap enkel mogelijk is
wanneer een foto op het beeldscherm wordt
weergegeven.
171
BEWERKEN VAN BEELDEN
4. Selecteer m.b.v. [W] en
Het gebruiken van kleurherstelling om
de kleuren van een oude foto te
corrigeren
[X] de kandidaat die u
wilt corrigeren.
Door kleurherstelling te gebruiken kunt u de oude kleuren
corrigeren van een foto die opgenomen was met een digitale
camera. Deze functie is handig voor het corrigeren van
bestaande oude foto’s, enz.
• Door kleurherstelling uit te voeren bij een beeld wordt een
nieuw (hersteld) beeld van 2M (1600 × 1200 beeldpunten)
opgeslagen als een afzonderlijk bestand.
5. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Correct” en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
• Selecteer “Annuleren” om de procedure te verlaten
zonder keystone correctie uit te voeren.
BELANGRIJK!
1. Blader tijdens de weergavemodus d.m.v. [W]
• Als het originele beeld kleiner is dan 2M (1600 × 1200
beeldpunten) dan zal de nieuwe (gecorrigeerde) versie van
hetzelfde formaat zijn als het origineel.
• Bij weergave van een gecorrigeerd beeld op het
beeldscherm van de camera geven de datum en de tijd aan
wanneer het beeld oorspronkelijk opgenomen was, dus
niet wanneer het beeld gecorrigeerd was.
en [X] door de beelden en toon de foto die u
wilt corrigeren.
2. Druk op [MENU].
3. Selecteer bij de “WEERGAVE” indextab
“Kleurcorr.” en druk vervolgens op [X].
4. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de gewenste foto.
172
BEWERKEN VAN BEELDEN
5. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Trimmen” en
BELANGRIJK!
druk vervolgens op [SET] (instellen).
• Als het originele beeld kleiner is dan 2M (1600 × 1200
beeldpunten) dan zal de nieuwe (gecorrigeerde) versie van
hetzelfde formaat zijn als het origineel.
• Bij weergave van een hersteld beeld op het beeldscherm
van de camera geven de datum en de tijd aan wanneer het
beeld oorspronkelijk opgenomen was, dus niet wanneer
het beeld gecorrigeerd was.
Hierdoor wordt een trimkader weergegeven op het
beeldscherm.
• Selecteer “Annuleren” om kleurherstelling te verlaten
zonder iets op te slaan.
6. Druk op de zoomtoets om het trimkader in en
uit te zoomen.
7. Verplaats d.m.v. [S], [T], [W] en [X] het
LET OP
• Zie “Herstellen van een oude foto” op pagina 115 als u het
beeld van een oude foto wilt opnemen met deze camera en
het beeld dat dit oplevert wilt herstellen.
selectiekader naar de gewenste plaats en druk
daarna op [SET] (instellen).
De camera zal de kleur automatisch corrigeren en het
gecorrigeerde beeld opslaan.
• Als u geen rand om het resulterende beeld wilt, selecteer
dan een gebied dat kleiner is dan het oorspronkelijke
beeld.
• Druk op [MENU] om kleurherstelling te verlaten zonder
iets op te slaan.
173
BEWERKEN VAN BEELDEN
5. Druk op [SET] (instellen) om ze toe te passen
Bewerken de datum en de tijd van een
beeld
wanneer alle instellingen naar wens zijn.
• Geef na het bewerken van de tijd en de datum het beeld
weer om te bevestigen dat de datum en de tijd correct
zijn.
Volg de procedure in dit hoofdstuk om de datum en de tijd van
een eerder opgenomen beeld te veranderen.
1. Tijdens de weergavemodus geef d.m.v. [W] en
BELANGRIJK!
[X] het beeld weer waarvan u de datum en de
tijd wilt bewerken.
• Het is niet mogelijk de datum en de tijd van een beeld te
bewerken wanneer deze er d.m.v. de tijdafstempeling
ingestempeld zijn (pagina 141).
• Het is niet mogelijk de datum en de tijd van een beeld te
bewerken van een beeld dat beveiligd is. Maak het beeld
eerst onbeveiligd en bewerk daarna de datum en de tijd.
• U kunt een datum instellen van 1 januari 1980 tot en met
31 december 2049.
2. Druk op [MENU].
3. Selecteer bij de “WEERGAVE” indextab,
“Datum/tijd” en druk vervolgens op [X].
4. Stel de datum en de tijd naar wens in.
Om dit te doen:
Doe dit:
Verander de waarde bij de plaats
waar de cursor zich bevindt
Druk op [S] of [T].
Verplaats de cursor tussen
instellingen
Druk op [W] of [X].
Overschakelen tussen 12-uur en
24-uur tijdaanduiding
Druk op [BS].
174
BEWERKEN VAN BEELDEN
Roteren van een beeld
BELANGRIJK!
• U kunt een beeld dat beveiligd is niet roteren. Wilt u toch
een beveiligd beeld roteren dan dient u eerst de beveiliging
te verwijderen (pagina 190).
• Beelden waarop is ingezoomd kunnen niet worden
geroteerd.
• De oorspronkelijke (niet geroteerde) versie van het beeld
van een foto wordt getoond op het 12-beelden scherm en
op het kalenderscherm.
• Films kunnen enkel op het beeldscherm van de camera
worden geroteerd. De film kan niet worden geroteerd als
die op het scherm van een computer wordt weergegeven.
Voer de volgende procedure uit om het beeld (foto of film) te
roteren zich momenteel op het scherm bevindt. Dit attribuut is
handig bij een foto die u wilt opnemen met de (verticale)
portretoriëntatie. Na het roteren van een foto kunt u de foto weer
terugzetten tot de oorspronkelijke oriëntatie, indien u dat wenst.
• Merk op dat deze procedure de feitelijke beelddata niet
verandert. Hierdoor verandert alleen maar hoe de foto op het
beeldscherm van de camera wordt getoond.
1. Druk tijdens de weergavemodus op [MENU].
2. Selecteer bij de “WEERGAVE” indextab
“Rotatie” en druk vervolgens op [X].
• Deze bewerking kan enkel worden uitgevoerd terwijl een
foto of een filmbeeld zich op het beeldscherm bevindt.
3. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de foto waarvan u
het getoonde beeld wilt roteren.
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Roteren” en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
• Elke keer indrukken van [SET] draait het beeld 90 graden
naar links.
5. Druk als het getoonde beeld de gewenste
oriëntatie heeft op [MENU].
175
BEWERKEN VAN BEELDEN
3. Selecteer bij de
Combineren van meervoudige foto’s
in een enkel beeld (Layout afdruk)
“WEERGAVE”
indextab “Layout
afdruk” en druk
vervolgens op [X].
U kunt de volgende procedure volgen om foto’s in de kaders van
een layout te steken en een nieuw beeld produceren dat
meerdere foto’s bevat.
• Layout patroon
(twee beelden)
• Deze bewerking kan enkel
worden uitgevoerd terwijl
een foto zich op het beeldscherm bevindt.
• Layout patroon
(drie beelden)
4. Selecteer d.m.v. [W] en
[X] het gewenste type
layout en druk
vervolgens op [SET]
(instellen).
5. Selecteer d.m.v. [W] en [X] een
1. Schakel de weergavemodus in en selecteer
achtergrondkleur.
d.m.v. [W] en [X] de eerste foto die u in de
layout wilt steken.
6. Druk op [SET]
(instellen).
2. Druk op [MENU].
176
BEWERKEN VAN BEELDEN
7. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de foto voor de
Bijstellen van de witbalans van een
opgenomen beeld
layout en druk vervolgens op [SET] (instellen).
8. Herhaal stappen 6 en 7 voor alle kaders
U kunt m.b.v. de witbalansinstelling een lichtbrontype selecteren voor
een opgenomen beeld, wat de kleuren van het beeld zal beïnvloeden.
(frames) in de layout.
Het laatste layout beeld wordt opgeslagen nadat u de
laatste foto ingestoken heeft.
• Door op [MENU] te drukken wordt teruggegaan naar de
weergavemodus zonder het layout beeld op te slaan.
• Het nieuwe beeld kan niet worden opgeslagen tenzij er
zich een foto bevindt in alle layout kaders.
1. Geef tijdens de weergavemodus d.m.v. [W] en
[X] het beeld weer waarvan u de
witbalansinstelling wilt veranderen.
2. Druk op [MENU].
3. Selecteer bij de “WEERGAVE” indextab
BELANGRIJK!
“Witbalans” en druk vervolgens op [X].
• Layout afdruk wordt niet ondersteund wanneer de instelling
van de beeldgrootte “3:2 (3264 × 2176 beeldpunten)” of
“16:9 (3264 × 1840 beeldpunten)” is.
• Tijdens het weergeven van een layout beeld op het
beeldscherm van de camera geven de datum en de tijd aan
wanneer het laatst toegevoegde beeld oorspronkelijk
opgenomen was, dus niet wanneer de layout gemaakt
werd van het beeld.
• De grootte van het beeld met meervoudige foto’s is bij deze
bewerking automatisch vastgesteld op 7M (3072 × 2304
beeldpunten).
C
• Merk op dat de bovenstaande stap enkel mogelijk is
wanneer een foto op het beeldscherm wordt weergegeven.
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] een instelling voor
de witbalans en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Wanneer u het beeld er uit wilt laten
zien alsof het opgenomen was onder
de volgende omstandigheden:
177
Selecteer deze
instelling:
Buiten bij goed weer
(Daglicht)
Buiten, bewolkt tot regenachtig, in de
schaduw van bomen, enz.
(Bewolkt)
BEWERKEN VAN BEELDEN
Op een plaats waar de
kleurtemperatuur heel hoog is zoals in
de schaduw van een gebouw, enz.
Onder witte of daglichtwitte TL
verlichting die het kleurenspectrum niet
onderdrukken
BELANGRIJK!
(Schaduw)
N
(Dagl. Wit TL)
Onder daglicht TL verlichting terwijl het
kleurenspectrum wordt onderdrukt
(Daglicht TL)
Onder gloeilamp verlichting terwijl het
kleurenspectrum wordt onderdrukt
(Gloeilamp)
Met annuleren van de instelling van de
witbalans
• Door de instelling van de witbalans van een beeld te
veranderen wordt een nieuw beeld gecreëerd met de
nieuwe witbalansinstelling. Het oospronkelijke beeld blijft in
het geheugen.
• Tijdens het weergeven van een beeld waarvan de
witbalansinstelling op het beeldscherm van de camera
veranderd wordt, geven de datum en de tijd aan wanneer
het beeld oorspronkelijk opgenomen was, dus niet
wanneer de witbalansinstelling was veranderd.
D
Instellen van de beeldhelderheid
Annuleren
Stel de helderheid van een foto in d.m.v. de volgende
procedure.
• Gewoonlijk is de aanvankelijk geselecteerde instelling
voor de witbalans in het bovenstaande menu de instelling
die gebruikt was toen u het beeld aanvankelijk opnam.
Als u “Automatisch” of “Handmatig” gebruikte als de
instelling van de witbalans toen u het beeld opnam, zal
“Annuleren” worden geselecteerd (pagina 132).
• Als u dezelfde instelling voor de witbalans selecteert die u
selecteerd toen u het beeld aanvankelijk opnam, dan kunt
u door indrukken van [SET] (instellen) het witbalans
instelmenu verlaten zonder het beeld te veranderen.
1. Blader tijdens de weergavemodus d.m.v. [W]
en [X] door de beelden en toon de foto
waarvan u de helderheid wilt bijstellen.
2. Druk op [MENU].
3. Selecteer bij de “WEERGAVE” indextab
“Helderheid” en druk vervolgens op [X].
• Merk op dat de bovenstaande stap enkel mogelijk is
wanneer een foto op het beeldscherm wordt
weergegeven.
C
178
BEWERKEN VAN BEELDEN
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de gewenste
Verminderen van de effecten van
onderbelichting
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Om dit te doen:
Helderder
U kunt de onderstaande procedure volgen om alleen
onderbelichting te verminderen terwijl de heldere gedeelten van
een beeld in stand worden gehouden.
Selecteer deze instelling:
+2
+1
1. Schakel de weergavemodus in en toon d.m.v.
0
[W] en [X] de foto die u wilt corrigeren.
–1
Donkerder
2. Druk op [MENU].
–2
3. Selecteer bij de “WEERGAVE” indextab
• Druk op [W] of [MENU] om de bewerking voor de
instelling van de helderheid te annuleren.
“Dynamisch bereik” en druk vervolgens op
[X].
BELANGRIJK!
4. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
• Door de instelling van de helderheid van een beeld te
veranderen wordt een nieuw beeld gecreëerd met het
nieuwe helderheidsniveau. Het oospronkelijke beeld blijft in
het geheugen.
• Als een beeld waarvan de helderheid bijgesteld is,
weergegeven wordt op het beeldscherm van de camera
geven de datum en de tijd aan wanneer het beeld
oorspronkelijk opgenomen was, dus niet wanneer de
helderheid was bijgesteld.
C
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
179
Wanneer u dit wilt doen:
Selecteer deze
instelling:
Dynamisch bereik uitoefenen met een
grotere mate dan “Uitbreiden +1”
Uitbreiden +2
Onderbelichting verminderen
Uitbreiden +1
BEWERKEN VAN BEELDEN
BELANGRIJK!
BELANGRIJK!
• Door Dynamisch bereik correctie uit te voeren bij een beeld
wordt een nieuwe (gecorrigeerd) versie opgeslagen als een
afzonderlijk bestand.
• Tijdens het weergeven van een gecorrigeerd beeld op het
beeldscherm van de camera geven de datum en de tijd aan
wanneer het beeld oorspronkelijk opgenomen was, dus
niet wanneer het beeld gecorrigeerd was.
• Wanneer u een film monteert wordt alleen het resultaat
opgeslagen. De oorspronkelijke film blijft niet behouden.
Als u dus eenmaal een montagebewerking uitvoert, kunt u
deze bewerking niet meer ongedaan maken.
• Er kan geen montage worden uitgevoerd bij een film die
korter is dan vijf seconden is.
• De filmmontagebewerking wordt alleen ondersteund voor
films die opgenomen zijn met deze camera.
• U kunt geen montage uitvoeren bij een film als de
hoeveelheid resterende geheugencapaciteit minder is dan
de grootte van het filmbestand waarbij u montage wilt
uitvoeren. Als er niet genoeg geheugen beschikbaar is kunt
u bestanden uitwissen die u niet langer nodig heeft om
geheugen vrij te maken.
• Een film in twee delen knippen of twee films aan elkaar
plakken om een enkele film te maken kan niet worden
gedaan op deze camera.
Monteren van een film op de camera
U kunt de volgende knipbewerkingen op de camera uitvoeren
om films te monteren die u heeft opgenomen.
C
Bediening
Omschrijving
Knippen
(tot-punt knippen)
Knipt alles van de huidige plaats tot
het begin van de film weg.
Knippen
(punt-tot-punt
knippen)
Knipt alles weg tussen twee punten.
Knippen
(vanaf-punt knippen)
Knipt alles van de huidige plaats tot
het einde van de film weg.
180
BEWERKEN VAN BEELDEN
1. Geef de film weer die u wilt monteren.
5. Selecteer het kader
(punt) waar u de film
wilt knippen.
2. Druk op [SET]
(instellen) om de
weergave te pauzeren.
• Controleer dat “
”
(knipicoon) getoond wordt
op het beeldscherm.
Mocht dat niet het geval
zijn, druk dan nogmaals op
[SET] (instellen).
Knipbereik (rood)
Knipicoon
3. Druk op [T].
• U kunt ook de volgende stappen uitvoeren in plaats van
de stappen 1 tot en met 3 hierboven.
1 Selecteer tijdens de weergavemodus de film die u wilt
monteren en druk vervolgens op [MENU].
2 Selecteer bij de “WEERGAVE” indextab
“Filmbewerking” en druk vervolgens op [X].
Druk op deze
toets:
Versneld weergeven in voorwaartse of
achterwaarts richting
[X] of [W]
De filmweergave pauzeren of hervatten
[SET]
Blader de gepauzeerde weergave één
beeld voorwaarts of achterwaarts
[X] of [W]
• Druk op [MENU] om de knipbewerking te annuleren.
Hierdoor wordt teruggegaan naar het scherm in stap 3.
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de knipbewerking
en druk vervolgens op [SET] (instellen).
6. Druk op [T] om de vereiste knipbewerking(en)
• Selecteer om de filmmontage te annuleren “Annuleren”
en druk vervolgens op [SET] (instellen). Hierdoor wordt
teruggekeerd naar het gepauzeerde
filmweergavescherm.
C
Om dit te doen:
uit te voeren.
181
BEWERKEN VAN BEELDEN
Voor dit type
knipbewerking:
Doe dit:
Knippen
(tot-punt knippen)
Selecteer het punt tot waarop u
wilt knippen en druk op [T].
Knippen
(vanaf-punt knippen)
Selecteer het punt van waar u
wilt knippen en druk op [T].
Knippen
(punt-tot-punt knippen)
1. Selecteer het startpunt van
het middensegment en druk
vervolgens op [T].
2. Selecteer het eindpunt van
het middensegment en druk
vervolgens op [T].
Een foto creëren van een filmbeeld
(MOTION PRINT)
Met MOTION PRINT kunt u een filmbeeld opnemen en
gebruiken om een foto te creëren. De foto die u creëert kan één
van de twee formaten hebben die hieronder worden
beschreven.
9-beeld
foto
Dit formaat plaatst het
geselecteerde filmbeeld
in het midden met de
vier voorafgaande
beelden aan de
bovenkant en de vier
beelden erna aan de
onderkant.
1-beeld
foto
Dit formaat creëert een
foto die alleen gebruik
maakt van het
geselecteerde filmbeeld.
7. Als reactie op de bevestigingsboodschap die
verschijnt, selecteer d.m.v. [S] en [T] “Ja” en
druk vervolgens op [SET] (instellen).
• Selecteer om de filmmontage te annuleren “Nee” in plaats
van “Ja” en druk vervolgens op [SET]. Hierdoor wordt
teruggekeerd naar het gepauzeerde filmweergavescherm.
• De geselecteerde knipbewerking zal tot voltooiing een
aanzienlijke tijd in beslag nemen. Wacht totdat de “Druk...
Wachten a.u.b...” boodschap van het beeldscherm
verdwijnt voordat u een bewerking uitvoert op de camera.
Merk op dat een knipbewerking een heel lange tijd in
beslag nemen als de film die gemonteerd wordt erg lang
is.
C
182
BEWERKEN VAN BEELDEN
1. Blader tijdens de weergavemodus d.m.v. [W]
BELANGRIJK!
en [X] door de beelden en toon de film die het
beeld bevat dat u wilt gebruiken.
• MOTION PRINT kan niet uitgevoerd worden bij een film die
met een ander type camera opgenomen was.
2. Druk op [MENU].
3. Selecteer bij de “WEERGAVE” indextab
“MOTION PRINT” en druk vervolgens op [X].
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] ofwel “9-beelden”
of “1-beeld”.
5. Blader d.m.v. [W] en [X] om door de
filmbeelden te bladeren en te zoeken naar dat
beeld dat u wilt gebruiken als het beeld voor
de foto.
• U kunt met hoge snelheid bladeren door [W] of [X]
ingedrukt te houden.
6. Druk op [SET] nadat het gewenste filmbeeld
getoond wordt.
• Als u “9-beelden” selecteerde in stap 4 zal de camera een
9-beelden foto creëren met het beeld dat u selecteerde in
stap 6 in het midden.
• Als u “1-beeld” selecteerde in stap 4 zal de camera een
foto creëren van het beeld dat u selecteerde in stap 6.
C
183
BEWERKEN VAN BEELDEN
GEBRUIKEN VAN GELUID
4. Druk op de sluitertoets om de geluidsopname
Toevoegen van geluid aan een foto
te starten.
Met de dubfunctie van uw camera kunt u geluid toevoegen aan
de foto nadat u deze opgenomen heeft. Een foto die geluid
bevat (ongeacht of het geluid ter plekke opgenomen was of later
toegevoegd werd) wordt aangegeven door het “
” icoon.
U kunt het geluid van een foto opnieuw opnemen wanneer u dat
maar wilt.
U kunt maximaal 30 seconden geluid opnemen voor een enkele
foto.
5. Druk nogmaals op de sluitertoets om de
geluidsopname te stoppen.
Het opnemen wordt na ongeveer 30 seconden automatisch
gestopt als u niet op de sluitertoets drukt.
Een foto met geluid weergeven
Voer de stappen uit onder “Luisteren naar het geluid van een
foto met geluid” op pagina 152.
1. Blader tijdens de weergavemodus d.m.v. [W]
en [X] door de beelden en toon de foto
waaraan u geluid wilt toevoegen.
2. Druk op [MENU].
3. Selecteer bij de
“WEERGAVE”
indextab “Dubben” en
druk vervolgens op
[X].
• Deze bewerking kan enkel
worden uitgevoerd terwijl
een foto zich op het beeldscherm bevindt.
184
GEBRUIKEN VAN GELUID
■ Een foto met geluid opnieuw opnemen
5. Druk op de sluitertoets om de geluidsopname
te starten.
BELANGRIJK!
Hierdoor wordt de eerdere opname uitgewist en vervangt
hem door een nieuwe opname.
• Merk op dat u het oorspronkelijke geluid niet kunt
herstellen nadat u het geluid van een foto eenmaal gewist
of heropgenomen heeft.
6. Druk nogmaals op de sluitertoets om de
geluidsopname te stoppen.
1. Blader tijdens de weergavemodus d.m.v. [W]
Het opnemen wordt na ongeveer 30 seconden automatisch
gestopt als u niet op de sluitertoets drukt.
en [X] door de beelden en toon de foto
waarvan u het geluid opnieuw wilt opnemen.
LET OP
2. Druk op [MENU].
• Uw camera ondersteunt de volgende geluidsdataformaten.
– Geluidsformaat: WAVE/ADPCM (.WAV extensie)
– Grootte van het geluidsbestand bij benadering: 165 KB
(30-seconden opnamen bij 5,5 KB per seconde)
• Zie pagina 86 voor voorzorgsmaatregelen inzake het
opnemen.
• Het is niet mogelijk geluid (dubben) toe te voegen bij
beelden van de volgende typen.
– Beelden die gecreëerd waren m.b.v. MOTION PRINT
– Beveiligde beelden
3. Selecteer bij de “WEERGAVE” indextab
“Dubben” en druk vervolgens op [X].
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Wissen”en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
• Als u het geluid van de foto alleen wilt uitwissen zonder
opnieuw iets op te nemen, druk dan op dit moment op
[MENU] en sla de rest van deze procedure over.
B
185
GEBRUIKEN VAN GELUID
3. Druk op de sluitertoets om het opnemen te
Alleen opnemen van het geluid
(spraakopname)
starten.
• De bedrijfsindicator knippert groen terwijl het opnemen
plaatsvindt.
• Door het indrukken van [SET] tijdens het opnemen kunt u
een markeerteken aanbrengen in de opname. Tijdens het
weergeven kunt u naar de markeertekens in de opname
springen.
Met spraakopname kunt u alleen geluid opnemen zonder foto of
film.
Door alleen gebruik te maken van het ingebouwde geheugen,
kunt u maximaal 33 minuten, 43 seconden spraakopname
verkrijgen.
1. Druk tijdens de opnamemodus op [BS].
2. Selecteer d.m.v. [S],
4. Druk nogmaals op de sluitertoets om de
geluidsweergave te stoppen en terug te gaan
naar het scherm bij stap 3.
Opnametijd
[T], [W] en [X]
“Spraak Opname” en
druk vervolgens op
[SET] (instellen).
Hierdoor verschijnt “
het beeldscherm.
• Het opnemen stopt ook automatisch als het geheugen vol
is.
5. Nu kunt u de stappen 3 en 4 om op te nemen
” in
herhalen of u kunt deze procedure verlaten
door op [BS] te drukken en een andere BEST
SHOT scene te selecteren.
Resterende opnametijd
Selecteer om deze procedure te verlaten “Automatisch”
voor normale beeldopname.
186
GEBRUIKEN VAN GELUID
■ Weergeven van spraakopnamedata
LET OP
• U kunt de spraakopnamedata op uw computer weergeven
d.m.v. QuickTime.
• Uw camera ondersteunt de volgende geluidsdataformaten.
– Audiodata (geluid): WAVE/ADPCM (.WAV extensie)
– Grootte van het geluidsbestand bij benadering: 165 KB
(30-seconden opnamen bij 5,5 KB per seconde)
• Zie pagina 86 voor voorzorgsmaatregelen inzake het
opnemen.
1. Schakel de weergavemodus in en toon dan
d.m.v. [W] en [X] het spraakopnamebestand
dat u wilt weergeven.
“
” wordt getoond in plaats van een beeld voor een
spraakopnamebestand.
2. Druk op [SET]
(instellen) om de
weergave te starten.
187
GEBRUIKEN VAN GELUID
Weergavebewerkingen van de spraakopname
Om dit te doen:
Doe dit:
Versneld weergeven in voorwaartse of
achterwaarts richting.
Houd [X] of [W]
ingedrukt.
De geluidsweergave pauzeren of
hervatten
Druk op [SET]
(instellen).
Spring naar een markeerteken in de
geluidsdata terwijl de weergave
gepauzeerd is.
Druk op [X] of
[W].
Bijstellen van het geluidsvolume
• U kunt het geluidsvolume enkel
bijstellen tijdens de weergave en tijdens
het pauzeren.
Druk op [S] of
[T].
Beurtelings in- en uitschakelen van inbeeld indicators
Druk op [DISP]
(display).
De weergave stoppen
Druk op [MENU].
188
GEBRUIKEN VAN GELUID
BEHEREN VAN UW BESTANDEN
Bestanden en mappen
Uw camera behandelt elke foto, film en spraakopname als een afzonderlijk bestand.
U kunt bestanden wissen, beveiligen en kopiëren, al naar gelang.
Bestanden kunnen in mappen worden gegroepeerd die automatisch door de camera worden gecreëerd.
Bestanden en mappen hebben hun eigen unieke namen die automatisch door de camera worden toegewezen.
• Zie “Geheugenmapstructuur” (pagina 253) voor nadere details over hoe mappen in het geheugen zijn georganiseerd.
Naam en het toegestane maximale aantal
Voorbeeld
Bestand Elke map kan maximaal 9999 bestanden bevatten met de namen CIMG0001 tot en met
CIMG9999. De extensie van het bestandsnaam hangt af van het bestandtype.
• Als een bestand reeds 9999 bestanden bevat, wordt automatisch een nieuwe map
gecreëerd bij het opnemen van een nieuw bestand.
26ste bestandsnaam:
Mappen
Naam van de 100ste map:
Mappen hebben namen van 100CASIO* tot en met 999CASIO*
• Er kunnen maximaal 900 mappen zijn.
* De BEST SHOT functie (pagina 104) bevat een voorbeeldscene die de instellingen
optimaliseert voor beelden op internetveilingen. Afhankelijk van het cameramodel heet
deze voorbeeldscene “For eBay” (eBay veiling) of “Veiling”.
– Beelden die opgenomen zijn met de eBay scene worden opgeslagen in een map die
“100_EBAY” heet.
– Beelden die opgenomen zijn met de veilingscene zijn opgeslagen in een map die
“100_AUCT” heet.
* De BEST SHOT functie (pagina 104) heeft ook een scene (die “For YouTube” heet) die
de filminstellingen optimaliseert voor YouTube. Beelden die opgenomen zijn met de
YouTube scene zijn opgeslagen in een map die “100YOUTB” heet.
189
CIMG0026.JPG
Serienummer
(4 cijfers)
Extensie
100CASIO *
Serienummer (3 cijfers)
BEHEREN VAN UW BESTANDEN
Beschermen van een bestand tegen
wissen
LET OP
• U kunt map- en bestandnamen op uw computer bekijken.
Zie pagina 272 voor nadere details over hoe
bestandnamen op het beeldscherm van de camera worden
getoond.
• Het totale aantal mappen en bestanden dat toegestaan is,
hangt af van de beeldgrootte en de beeldkwaliteit en de
capaciteit van de geheugenkaart die u gebruikt voor de
opslag.
U kunt een belangrijk bestand beveiligen om er zeker van te zijn
dat hij niet onverhoeds uitgewist kan worden.
BELANGRIJK!
• Merk op dat zelfs als een bestand beschermd is, deze zal
worden gewist als geformatteerd wordt (pagina’s 14, 50,
209).
■ Beveiligen van een specifiek bestand
1. Druk tijdens de weergavemodus op [MENU].
2. Selecteer bij de “WEERGAVE” indextab
“Beveiligen” en druk vervolgens op [X].
3. Blader d.m.v. [W] en [X] door de beelden
totdat het beeld dat u wilt beveiligen zich op
het beeldscherm bevindt.
190
BEHEREN VAN UW BESTANDEN
■ Beveiligen van alle bestanden in het
geheugen
4. Selecteer d.m.v. [S] en
[T] “Aan” en druk
vervolgens op [SET]
(instellen).
1. Druk tijdens de weergavemodus op [MENU].
Een beeld dat beveiligd is
wordt aangegeven door de
“
” icoon.
2. Selecteer bij de “WEERGAVE” indextab
“Beveiligen” en druk vervolgens op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Alle best. : Aan”
5. Nu kunt u de stappen 3 en 4 herhalen om een
en druk daarna op [SET] (instellen).
ander beeld te beveiligen of u kunt deze
procedure verlaten door op [MENU] te
drukken.
Dit beveiligt alle bestanden die zich op het moment in het
geheugen bevinden.
4. Druk op [MENU].
Onbeveiligd maken van een specifiek bestand
Om de beveiliging van alle bestanden in het geheugen
ongedaan te maken.
Voer de procedure uit onder “Beveiligen van een specifiek
bestand” maar selecteer in stap 4 “Uit” in plaats van “Aan”.
Voer de procedure uit onder “Beveiligen van alle bestanden in
het geheugen”, maar selecteer in stap 3 “Alle best. : Uit” in
plaats van “Alle best. : Aan”.
191
BEHEREN VAN UW BESTANDEN
5. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Opslaan” en druk
Gebruik de FAVORITE map
vervolgens op [SET] (instellen).
De FAVORITE map bevindt zich in het ingebouwde geheugen
van de camera en u kunt het gebruiken om persoonlijke foto’s op
te slaan die u niet getoond wilt hebben tijdens de normale
bewerkingen van de weergavemodus.
Foto’s in de FAVORITE map blijven in het geheugen van de
camera zelfs als u overstapt op een andere geheugenkaart.
Hierdoor wordt een kopie van de foto naar de FAVORITE
map opgeslagen.
6. Nu kunt u de stappen 4 en 5 herhalen om een
ander beeld op te slaan of u kunt deze
procedure verlaten door tweemaal op [MENU]
te drukken.
BELANGRIJK!
• De FAVORITE map kan enkel gebruikt worden voor foto’s.
Als een foto met geluid opgenomen wordt in de FAVORITE
map wordt enkel het foto gedeelte opgeslagen.
BELANGRIJK!
• De naar de FAVORITE map gekopieerde foto wordt
omgezet naar QVGA formaat (320 × 240 beeldpunten).
Een foto in de FAVORITE map kan niet worden hersteld tot
de oorspronkelijke grootte.
• Foto’s in de FAVORITE map kunnen niet naar een
geheugenkaart worden gekopieerd.
■ Kopiëren van een bestand naar de
FAVORITE map
1. Druk tijdens de weergavemodus op [MENU].
2. Selecteer bij de “WEERGAVE” indextab
LET OP
• Het aantal foto’s dat in de FAVORITE map kan worden
opgeslagen, hangt af van de beeldkwaliteit van elke foto en
hoeveel capaciteit er overblijft in het ingebouwde
geheugen.
“Favorieten” en druk vervolgens op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Opslaan” en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
4. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de foto die u wilt
kopiëren naar de FAVORITE map.
192
BEHEREN VAN UW BESTANDEN
■ Bekijken van foto’s in de FAVORITE map
Voer de volgende stappen uit om de de inhoud van de
FAVORITE map op uw computer te bekijken.
1. Druk tijdens de weergavemodus op [MENU].
1. Verwijder de geheugenkaart uit de camera.
2. Selecteer bij de “WEERGAVE” indextab
2. Plaats de camera op de USB slede (die
“Favorieten” en druk vervolgens op [X].
aangesloten is op de computer).
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Tonen” en druk
3. Voer de bewerkingen op uw computer uit die
vervolgens op [SET] (instellen).
4. Blader d.m.v. [W] en
nodig zijn om door het geheugen van de
camera te navigeren en de inhoud van de
FAVORITE map te tonen.
Bestandsnaam
[X] door de foto’s in de
FAVORITE map.
FAVORITE mapicoon
5. Nadat u klaar bent met het bekijken van de
foto’s in de FAVORITE map kunt u deze
procedure verlaten door tweemaal op [MENU]
te drukken.
193
BEHEREN VAN UW BESTANDEN
■ Alle bestanden in het ingebouwde geheugen
kopiëren naar een geheugenkaart.
Kopiëren van bestanden
Bestanden kunnen worden gekopieerd van het ingebouwde
geheugen naar een geheugenkaart of van een geheugenkaart
naar het ingebouwde geheugen.
Hierdoor wordt het mogeljk om bijvoorbeeld de volgende
stappen uit te voeren en een bestand te kopiëren van uw
geheugenkaart naar de geheugenkaart van een ander persoon.
1 Kopieer het bestand van uw geheugenkaart naar het
ingebouwde geheugen van de camera.
2 Verwijder uw geheugenkaart en steek de geheugenkaart van
die andere persoon in.
3 Kopieer het bestand van het ingebouwde geheugen naar de
andere geheugenkaart.
De volgende bewerking kopieert alle bestanden van het
ingebouwde geheugen naar een geheugenkaart. U kunt
bestanden niet afzonderlijk kopiëren.
1. Leg de geheugenkaart in waarnaar u de
bestanden van de camera wilt kopiëren.
2. Schakel eerst de camera en daarna de
weergavemodus in en druk vervolgens op
[MENU].
3. Selecteer bij de “WEERGAVE” indextab
“Kopiëren” en druk vervolgens op [X].
BELANGRIJK!
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Ingeb.
Kaart”
en druk vervolgens op [SET] (instellen).
• U kunt bestanden van foto’s, films, foto’s met geluid of
spraakopname kopiëren die u met uw camera had
opgenomen.
• U kunt een foto niet kopiëren die zich in de FAVORITE map
bevindt.
• Bij weergave van een gekopieerd bestandsbeeld op het
maandelijkse kalenderscherm, wordt het beeld
aangegeven op de datum dat het gekopieerd was (pagina
166).
Hierdoor wordt de kopieerbewerking gestart. Wacht totdat
de “Druk... Wachten a.u.b...” boodschap van het
beeldscherm verdwijnt voordat u een bewerking uitvoert op
de camera.
• Nadat de kopieerbewerking voltooid is, wordt het laatst
gekopieerde bestand op het beeldscherm getoond.
194
BEHEREN VAN UW BESTANDEN
■ Kopiëren van een enkel bestand van het
ingebouwde geheugen naar een
geheugenkaart.
6. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Kopiëren” en
druk vervolgens op [SET] (instellen).
Hierdoor wordt de kopieerbewerking gestart. Wacht totdat
de “Druk... Wachten a.u.b...” boodschap van het
beeldscherm verdwijnt voordat u een bewerking uitvoert op
de camera.
• Het gekopieerde beeld verschijnt opnieuw op het
beeldscherm nadat de kopieerbewerking voltooid is.
Met deze procedure dienen bestanden één voor één te worden
gekopieerd.
1. Leg de geheugenkaart in die het bestand
bevat dat u naar de camera wilt kopiëren.
2. Schakel eerst de camera en daarna de
7. Nu kunt u de stappen 5 en 6 herhalen om een
weergavemodus in en druk vervolgens op
[MENU].
ander beeld te kopiëren of u kunt deze
procedure verlaten door op [MENU] te
drukken.
3. Selecteer bij de “WEERGAVE” indextab
“Kopiëren” en druk vervolgens op [X].
LET OP
• Bestanden worden gekopieerd naar de map in het
ingebouwde geheugen waarvan de naam het grootste
serienummer heeft.
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Kaart
Ingeb.”
en druk vervolgens op [SET] (instellen).
5. Selecteer d.m.v. [W] en [X] het bestand dat u
wilt kopiëren.
195
BEHEREN VAN UW BESTANDEN
WISSEN VAN BESTANDEN
U kunt bestanden die u niet langer nodig heeft wissen of u kunt
ze oversturen naar de harde schijf van uw computer of u kunt ze
afdrukken. Dit maakt ruimte vrij voor nieuwe bestanden.
U kunt één specifiek bestand wissen of u kunt alle bestanden
wissen die zich op dat moment in het geheugen bevinden.
Hier worden de verschillende procedures voor het wissen van
bestanden uitgelegd, inclusief hoe foto’s kunnen worden gewist
uit de FAVORITE mappen.
Wissen van een specifiek bestand
1. Druk tijdens de
weergavemodus op
[T] (
).
2. Blader d.m.v. [W] en [X] door de beelden
BELANGRIJK!
totdat het beeld dat u wilt wissen zich op het
beeldscherm bevindt.
• Denk eraan dat de bewerking voor het wissen van een
bestand niet ongedaan kan worden gemaakt. Let er altijd
op dat u een bestand niet langer nodig heeft voordat u het
wist.
• Een beveiligd bestand kan niet worden gewist. Wilt u toch
een beveiligd bestand wissen dan dient u eerst de
beveiliging te verwijderen (pagina 190).
• Door een foto met geluid te wissen worden zowel de foto
als het geluidsbestand gewist.
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Wissen”en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
• Selecteer “Annuleren” om de wisbewerking te annuleren
zonder iets te wissen.
4. U kunt de stappen 2 en 3 herhalen om een
ander bestand te wissen.
• U kunt deze procedure verlaten door te drukken op
[MENU].
196
WISSEN VAN BESTANDEN
Wissen van alle bestanden
1. Druk tijdens de weergavemodus op [T] (
Wissen van foto’s uit de FAVORITE
map
).
U kunt een enkele foto wissen of u kunt alle foto’s wissen die
zich op dat moment in de FAVORITE map bevinden.
2. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Alle best.
wissen”en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
1. Druk tijdens de weergavemodus op [MENU].
2. Selecteer bij de “WEERGAVE” indextab
3. Als reactie op de bevestigingsboodschap die
“Favorieten” en druk vervolgens op [X].
verschijnt, selecteer d.m.v. [S] en [T] “Ja”.
• Selecteer “Nee” in plaats van “Ja” om de wisbewerking te
annuleren.
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Tonen” en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
4. Druk op [SET] (instellen).
4. Druk op [T] (
• Hierdoor worden alle bestanden gewist en de boodschap
“Er zijn geen bestanden.” getoond.
).
5. Gebruik de procedures onder “Wissen van
een specifiek bestand” en “Wissen van alle
bestanden” om gewenste foto’s te wissen.
• U kunt deze procedure verlaten door tweemaal te
drukken op [MENU].
197
WISSEN VAN BESTANDEN
OVERIGE INSTELLINGEN
4. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
Configureren van geluidsinstellingen
bij de camera
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
U kunt de volgende geluidsinstellingen configureren bij uw
camera
• Type geluid en het volume voor het ontspannen van de sluiter
en andere bewerkingen
• Geluidsvolume voor het weergeven van een film en van
spraakopname
Om dit te doen:
Selecteer deze
instelling:
Laat één van de ingebouwde geluiden
klinken (1 tot en met 5)
Geluid 1 - 5
Schakel het geluid uit
Uit
■ Selecteren het bewerkingsgeluid
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer bij de “Instellen” indextab
“Geluiden” en druk vervolgens op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de bewerking
waarvan u het geluid wilt configureren
(Starten, Halfsluiter, Sluiter, Werking) en druk
vervolgens op [X].
198
OVERIGE INSTELLINGEN
■ Het geluidsvolume van de bewerkingstoon
instellen
■ Instellen van het geluidsniveau van de
weergave
1. Druk op [MENU].
U kunt deze procedure gebruiken om het geluidsniveau van de
weergave in te stellen voor films en foto’s met geluid,
onafhankelijk van het geluidsniveau van de bewerkingen.
2. Selecteer bij de “Instellen” indextab
“Geluiden” en druk vervolgens op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “
1. Druk op [MENU].
Bewerking”.
2. Selecteer bij de “Instellen” indextab
“Geluiden” en druk vervolgens op [X].
4. Specificeer d.m.v. [W] en [X] de instelling van
het weergavevolume en druk vervolgens op
[SET] (instellen).
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “
• U kunt het volume instellen op één van de acht niveau’s
lopend van 0 (laagste) tot en met 7 (hoogste).
• Door een geluidsvolume van 0 in te stellen wordt het
geluid gedempt.
4. Specificeer d.m.v. [W] en [X] de instelling van
Weergave”.
het geluidsvolume van de bewerkingen en
druk vervolgens op [SET] (instellen).
• U kunt het volume instellen op één van de acht niveau’s
lopend van 0 (laagste) tot en met 7 (hoogste).
• Door een geluidsvolume van 0 in te stellen wordt het
geluid gedempt.
LET OP
• Het geluidsvolume dat u hier configureert, is ook van
toepassing op het video uitgangssignaal (pagina 162).
BELANGRIJK!
• Het geluidsvolume dat u hier configureert, heeft geen
invloed op het video uitgangssignaal (pagina 162).
199
OVERIGE INSTELLINGEN
4. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
In- of uitschakelen van het
startscherm
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
U kunt de camera configureren om een startscherm te tonen van
een beeld dat u opgenomen heeft, telkens wanneer u de camera
inschakelt.
• Zelfs als u de startscherminstellingen tijdens de
weergavemodus geconfigureerd heeft, verschijnt het
startscherm niet wanneer u de camera inschakelt door op
[
] (WEERGAVE) te drukken.
1. Druk op [MENU].
Om dit te doen:
Selecteer deze
instelling:
Het geselecteerde beeld als het
startscherm gebruiken
Aan
Het startscherm uitschakelen
Uit
LET OP
• Hieronder volgen de types beelden die u kunt selecteren
als het startscherm.
– Speciale startschermbeelden die bij de camera
ingebouwd zijn
– Foto’s
– Foto’s met geluid (het geluid wordt niet weergegeven).
• Er kan slechts één startschermbeeld van kracht zijn op een
bepaald moment. Om van startschermbeeld te veranderen
kunt u het huidige beeld gewoonweg met een ander beeld
overschrijven.
• Door het ingebouwde geheugen (pagina 209) te
formatteren wordt het huidige startschermbeeld gewist.
2. Selecteer bij de “Instellen” indextab “Start” en
druk vervolgens op [X].
3. Blader d.m.v. [W] en [X] door de beelden
totdat het beeld dat u wilt gebruiken als het
startscherm zich op het beeldscherm bevindt.
200
OVERIGE INSTELLINGEN
Specificeren van de methode voor het
aanmaken van een serienummer voor
een bestandsnaam
Om de camera dit te laten doen:
Selecteer deze
instelling:
Onthoud de nummers die gebruikt worden
voor de bestanden. Bestanden worden
benoemd met het volgende opeenvolgende
nummer zelfs als bestanden gewist worden
of als een blanco geheugenkaart ingelegd is.
• Als een geheugenkaart ingelegd wordt
waarop reeds bestanden zijn opgeslagen
Voortzetten
en het grootste opeenvolgende nummer
van de bestaande bestandsnamen is
groter dan het grootste opeenvolgende
nummer dat onthouden wordt door de
camera, dan zal het nummeren van
nieuwe bestanden starten van het
grootste opeenvolgende nummer van de
bestaande bestandsnamen plus 1.
Volg de volgende procedure om de methode te specificeren die
bepaalt hoe serienummers aangemaakt worden die in de
bestandsnamen worden gebruikt (pagina 189).
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer bij de “Instellen” indextab “Bestand
nr.” en druk vervolgens op [X].
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Start het serienummer opnieuw vanaf 0001
wanneer alle bestanden gewist zijn of als de
geheugenkaart vervangen wordt door een
blanco kaart.
• Als een geheugenkaart ingelegd wordt
waarop reeds bestanden zijn opgeslagen,
dan zal het nummeren van nieuwe
bestanden starten van het grootste
opeenvolgende nummer van de
bestaande bestandsnamen plus 1.
201
Terugstellen
OVERIGE INSTELLINGEN
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Thuis” en druk
Veranderen van de instelling van de
datum en de tijd bij de camera
vervolgens op [X].
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Stad” en druk
Als u de instelling voor de datum en de tijd verandert, let er dan
op dat u dit doet voor de thuisstad (de plaats waar u de camera
gewoonlijk het gebruikt). Als u de instellingen van de thuisstad
reeds op de juiste wijze geconfigureerd heeft, kunt u de
procedure onder “Instellen van de datum en de tijd van uw
thuisstad” (pagina 203) gebruiken om de huidige instelling van
de tijd veranderen, indien dit gewenst is.
vervolgens op [X].
5. Selecteer d.m.v. [S], [T], [W] en [X] het land
waar uw thuisstad zich bevindt en druk daarna
op [SET] (instellen).
6. Selecteer d.m.v. [S] en [T] uw thuisstad en
druk vervolgens op [SET] (instellen).
BELANGRIJK!
• Als de instelling voor de datum en tijd veranderd wordt
zonder de instelling van de thuisstad eerst te configureren,
worden alle data en tijden voor de wereldtijd (pagina 204)
uitgeschakeld.
7. Druk nadat de instelling naar wens is op [SET]
(instellen) om het instelscherm te verlaten.
■ Selecteren van uw thuisstad
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer bij de “Instellen” indextab
“Wereldtijd” en druk vervolgens op [X].
Hierdoor worden de huidige instellingen van de wereldtijd
getoond.
202
OVERIGE INSTELLINGEN
■ Instellen van de datum en de tijd van uw
thuisstad
■ Veranderen van het datumformaat
1. Druk op [MENU].
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer bij de “Instellen” indextab
2. Selecteer bij de “Instellen” indextab
U kunt kiezen uit drie verschillende formaten voor de datum.
“Bijstellen” en druk vervolgens op [X].
“Datumstijl” en druk vervolgens op [X].
3. Stel de datum en de tijd in.
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
Om dit te doen:
Doe dit:
Verplaats de cursor tussen instellingen
Druk op [W] of
[X].
Verander de instelling bij de plaats waar
de cursor zich bevindt
Druk op [S] of
[T].
Overschakelen tussen het 12-uur en
24-uur formaat
Druk op [BS]
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Voorbeeld: 19 december, 2007
4. Druk nadat alle instellingen naar wens zijn op
Om de datum als volgt weer te
geven:
Selecteer dit formaat:
07/12/19
JJ/MM/DD
19/12/07
DD/MM/JJ
12/19/07
MM/DD/JJ
[SET] (instellen) om het instelscherm te
verlaten.
203
OVERIGE INSTELLINGEN
Gebruiken van de wereldtijd
LET OP
• Deze instelling heeft ook invloed op het datumformaat op
het bedieningspaneel zoals hieronder aangegeven (pagina
55).
Wanneer deze instelling voor
het datumformaat is
geselecteerd:
De datum van het
bedieningspaneel
verschijnt als:
JJ/MM/DD of MM/DD/JJ
MM/DD
DD/MM/JJ
DD/MM
U kunt het wereldtijdscherm gebruiken om de huidige tijd te
bekijken in een zone die afwijkt van die van uw thuisstad
wanneer u op reis gaat, enz. De wereldtijd toont de huidige tijd in
162 steden in 32 tijdzones rond de gehele wereld.
Configureren van de instellingen van de
wereldtijd
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer bij de “Instellen” indextab
“Wereldtijd” en druk vervolgens op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Wereld” en druk
vervolgens op [X].
204
OVERIGE INSTELLINGEN
■ Heen en weer schakelen tussen de
schermen voor de thuistijd en de wereldtijd
4. Selecteer d.m.v. [S] en
[T] “Stad” en druk
vervolgens op [X].
1. Druk op [MENU].
• Selecteer om de
zomertijdinstelling te
configureren m.b.v. [S] en
[T] “DST” en selecteer
daarna “Aan”.
• Zomertijd wordt gebruikt in bepaalde gebieden om de
huidige instelling van de tijd met één uur vooruit te zetten
tijdens de zomermaanden.
• Het gebruik van zomertijd hangt af van de plaatselijke
gewoonten en wetgeving.
2. Selecteer bij de “Instellen” indextab
“Wereldtijd” en druk vervolgens op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Wereld” voor het
scherm met de wereldtijd en druk vervolgens
op “Thuis” voor het scherm met de thuistijd.
4. Druk na selectie van het gewenste scherm op
[SET] (instellen) om het instelscherm te
verlaten.
5. Selecteer d.m.v. [S], [T], [W] en [X] het land
waar de stad zich bevindt die u wilt bekijken
en druk daarna op [SET] (instellen).
6. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de gewenste stad
en druk vervolgens op [SET] (instellen).
7. Druk nadat de instelling naar wens is op [SET]
(instellen) om het instelscherm te verlaten.
205
OVERIGE INSTELLINGEN
■ Als de inhoud van het display in een
verkeerde taal is
Veranderen van de displaytaal
U kunt de onderstaande procedure gebruiken om een
displaytaal te selecteren.
• Het aantal talen en de types hangen af van het land of de
streek waar de camera verkocht wordt.
1
23
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer bij de “Instellen” indextab
1 : Selecteer deze indextab.
2 : Selecteer het “Language” (taal) item.
3 : Selecteer de gewenste taal.
“Language” en druk vervolgens op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S], [T], [W] en [X] de
gewenste instelling en druk daarna op [SET]
(instellen).
206
OVERIGE INSTELLINGEN
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
Veranderen van het USB
poortprotocol
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
U kunt de onderstaande procedure gebruiken om het USB
communicatieprotocol te veranderen die gebruikt wordt bij het
uitwisselen van data met een computer, printer of andere
externe apparatuur. Selecteer het protocol dat past bij het
toestel waarop u gaat aansluiten.
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer bij de “Instellen” indextab “USB” en
druk vervolgens op [X].
207
Wanneer u op dit type toestel wilt
aansluiten:
Selecteer deze
instelling:
Computer of printer die USB
DIRECT-PRINT (pagina 212)
ondersteunt
Bij deze instelling beschouwt de
computer de camera als een extern
opslagmedium. Gebruik deze
instelling voor het allerdaagse
oversturen van beelden van de
camera naar een computer (d.m.v. de
meegeleverde Photo Loader with
HOT ALBUM applicatie).
Mass Storage
(massageheugen)
(USB DIRECTPRINT)
Printer die PictBridge ondersteunt
(pagina 212)
Deze instelling vereenvoudigt het
oversturen van beelddata naar het
aangesloten toestel.
PTP
(PictBridge)
OVERIGE INSTELLINGEN
Instellingen van de [ ] (OPNAME) en
[ ] (WEERGAVE) toets
LET OP
• Bij “Stroom aan/uit” wordt de camera uitgeschakeld
wanneer u op [
] (OPNAME) drukt tijdens de
opnamemodus of op [
] (WEERGAVE) tijdens de
weergavemodus.
• De defaultinstelling die oorspronkelijk in de fabriek
ingesteld was, is “Spanning aan”.
• Verander naar een andere instelling dan “Uitschakelen”
voordat u aansluit op een televisietoestel om beelden te
bekijken.
U kunt de camera zodanig configureren dat deze niet
ingeschakeld wordt wanneer u op de [
] (OPNAME) of [
]
(WEERGAVE) toets drukt, of dat deze juist uitgeschakeld wordt
wanneer u op de [
] (OPNAME) of [
] (WEERGAVE) toets
drukt.
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer bij de “Instellen” indextab
“REC/PLAY” en druk vervolgens op [X].
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Configureren van de toets om dit te
doen wanneer deze worden
ingedrukt:
Selecteer deze
instelling:
De camera inschakelen
Spanning aan
De camera in- of uitschakelen
Stroom aan/uit
De camera niet inschakelen
Uitschakelen
208
OVERIGE INSTELLINGEN
1. Controleer dat er geen geheugenkaart in de
Formatteren van het ingebouwde
geheugen
camera geladen is.
• Mocht er een geheugenkaart geladen zijn in de camera,
verwijder deze dan.
Mocht u het ingebouwde geheugen formatteren dan worden alle
opgeslagen data uitgewist.
2. Druk op [MENU].
BELANGRIJK!
3. Selecteer bij de “Instellen” indextab
• Merk op dat data die gewist worden door de
formatteerbewerking niet hersteld kunnen worden.
Controleer dus dat u geen van de data in het ingebouwde
geheugen nodig heeft voordat u het geheugen gaat
formatteren.
• Bij het formatteren van het ingebouwde geheugen worden
de volgende items gewist.
– Gezichtherkenningsdata opgenomen met Fam. registr.
– Beveiligde beelden
– Beelden in de FAVORITE map
– Gebruikersinstellingen van de BEST SHOT functie
– Startscherm
• Controleer voordat u begint met het formatteren dat de
spanning van de accu volledig opgeladen is. Als de
accuspanning te laag wordt tijdens het uitvoeren van het
formatteren brengt dit het risico met zich mee dat het
formatteren niet goed wordt uitgevoerd en dat de camera
stopt met normaal functioneren.
• U mag het accudeksel nooit openen terwijl het formatteren
uitgevoerd wordt. Hierdoor zal de camera stoppen met
normaal functioneren.
B
“Formatteren” en druk vervolgens op [X].
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Formatteren” en
druk vervolgens op [SET] (instellen).
Hierdoor wordt het ingebouwde geheugen geformatteerd.
• Selecteer “Annuleren” om de formatteerbewerking te
annuleren zonder te formatteren.
• Als de weergavemodus ingeschakeld wordt na het
formatteren van het ingebouwde geheugen, dan
verschijnt de boodschap “Er zijn geen bestanden.”.
209
OVERIGE INSTELLINGEN
AFDRUKKEN
Verschillende types van afdrukken
Er zijn drie methoden die u kunt gebruiken voor het afdrukken van beelden.
Professionele
afdrukdienst
(pagina 211)
Thuis
afdrukken
Neem de geheugenkaart die de beelden bevat met de af te drukken beelden
mee naar een professionele afdrukdienst.
• Met de DPOF instellingen kunt u specificeren welke beelden u wilt
afdrukken, het aantal afdrukken en de instellingen voor de
datumafstempeling voordat u de geheugenkaart meeneemt voor het laten
maken van afdrukken.
Afdrukken op een printer (pagina 212) Maak afdrukken op een printer die PictBridge of USB DIRECT-PRINT
ondersteunt of gebruik een printer die uitgevoerd is met een
geheugenkaartgleuf.
• Met de DPOF instellingen kunt u specificeren welke beelden u wilt
afdrukken, het aantal afdrukken en de instellingen voor de
datumafstempeling voordat u afdrukken gaat maken.
Afdrukken met een computer
■ Windows Computer
Installeer het software (Photo Loader with HOT ALBUM) dat meegeleverd
wordt met de camera.
Zie “Gebruiken van de camera met een Windows computer” op pagina 221.
■ Macintosh
Stuur de beelden eerst over naar uw Macintosh en gebruik van los
verkrijgbaar software voor het maken van afdrukken.
Zie “Gebruiken van de camera met een Macintosh computer” op pagina 243.
210
AFDRUKKEN
■ Voorzorgsmaatregelen bij het maken van
afdrukken
Gebruiken van een professionele
afdrukdienst
• Zie de documentatie die meegeleverd wordt met uw printer
voor informatie aangaande de instellingen voor de
drukkwaliteit en het papier.
• Neem contact op met de fabrikant van uw printer om er achter
te komen of de printer PictBridge of USB DIRECT-PRINT
ondersteunt, voor nieuwere printerversies, enz.
• Verbreek de aansluitingen van kabels nooit en voer nooit
enige bewerking uit bij de camera of de USB slede terwijl het
afdrukken plaatsvindt. Dit kan een foutmelding voor de printer
veroorzaken.
Neem een geheugenkaart die de beelden bevat met de af te
drukken beelden mee naar een professionele afdrukdienst.
Voordat u de geheugenkaart meeneemt voor het laten maken
van afdrukken kunt u m.b.v. de DPOF instellingen (pagina 215)
bij de camera specificeren welke beelden u wilt afdrukken, het
aantal afdrukken en of de beelden al dan niet een
datumafstempeling moeten bevatten.
211
AFDRUKKEN
■ Afdrukken maken met een printer die
PictBridge of USB DIRECT-PRINT
ondersteunt
Gebruiken van uw printer voor het
afdrukken van beelden
Als uw printer van één van de onderstaande types is, kunt u er
afdrukken mee maken zonder dit via een computer te doen.
– Printer uitgevoerd met een kaartgleuf voor het type
geheugenkaart dat u gebruikt
– Printer die PictBridge of USB DIRECT-PRINT ondersteunt
U kunt de camera direct op een printer aansluiten die compatibel
is met PictBridge of USB DIRECT-PRINT en dan beelden
afdrukken zonder dit via een computer te doen.
• Met de USB slede kan de camera gemakkelijk aangesloten
worden op een printer. Voer eerst de volgende procedure uit
voordat u een printer aansluit via de USB slede.
■ Het maken van afdrukken op een printer met
een geheugenkaartgleuf
1. Druk op [MENU].
Verwijder de geheugenkaart uit de camera en steek deze direct
in de geheugenkaartgleuf van de printer. Afhankelijk van het
type printer dat u gebruikt, kan deze de instellingen (beelden die
afgedrukt moeten worden, het aantal afdrukken,
datumafstempeling) mogelijk lezen die u geconfigureerd heeft
met de DPOF instellingen van de camera (pagina 215). Zie de
gebruiksaanwijzing die met de printer wordt mee geleverd voor
nadere details.
2. Selecteer bij de “Instellen” indextab “USB” en
druk vervolgens op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de gewenste
instelling die past bij uw printer en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
212
Voor dit type printer:
Selecteer deze
instelling:
Compatibel met USB DIRECT-PRINT
Mass Storage
(massageheugen)
Compatibel met PictBridge
PTP
AFDRUKKEN
4. Sluit de USB kabel die met de camera
5. Schakel de camera uit en plaats deze op de
meegeleverd wordt aan op de USB slede en op
de USB poort van uw printer.
USB kabel (meegeleverd)
USB poort
USB slede.
6. Schakel de printer in.
Aansluiting
Mini-B
7. Leg papier in de printer.
8. Druk op de [USB] toets
van de USB slede.
Aansluiting A
[
Hierdoor verschijnt een
printmenu op het
beeldscherm van de camera.
] (USB) aansluiting
• U kunt de netadapter ook aansluiten op de USB slede en
de netadapter aansluiten op een stopcontact.
• Mocht u niet van plan te zijn de netadapter te gebruiken,
let er dan op dat de accu van de camera volledig
opgeladen is.
• Er gebeurt niets op het beeldscherm van de camera als
deze zich op de USB slede bevindt terwijl de
meegeleverde AV kabel aangesloten is op de USB slede.
Let er op dat de aansluiting van de AV kabel niet tot stand
gebracht is op de USB slede als u het beeldscherm van
de camera wilt gebruiken om beelden te bekijken.
213
AFDRUKKEN
9. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Papierformaat”
11. Specificeer d.m.v. [S] en [T] de gewenste
en druk vervolgens op [X].
afdrukoptie.
Als u een specifiek beeld wilt afdrukken:
Selecteer “1 beeld” en druk vervolgens op [SET]
(instellen). Toon daarna d.m.v. [W] en [X] het beeld dat u
wilt afdrukken.
Als u meerdere beelden wilt afdrukken:
Selecteer “DPOF afdr.” en druk vervolgens op [SET]
(instellen). Specificeer vervolgens m.b.v. de DPOF
instellingen (pagina 215) de beelden die u wilt selecteren.
10. Selecteer d.m.v. [S] en [T] het papierformaat
en druk vervolgens op [SET] (instellen).
• Hieronder volgen de beschikbare papierformaten.
3.5" × 5", 5" × 7", 4" × 6", A4, 8.5" × 11", Met printer
• Door selecteren van “Met printer” wordt afgedrukt op het
papierformaat dat op de printer wordt geselecteerd.
• Welke instellingen voor het papierformaat beschikbaar
zijn hangt af van de aangesloten printer. Zie de
gebruiksaanwijzing die met de printer wordt mee
geleverd voor volledige details.
• Druk op [BS] om de
datumafstempeling
beurtelings in en uit te
schakelen. De
datumafstempeling wordt
afgedrukt wanneer “Aan”
op het beeldscherm
getoond wordt.
214
AFDRUKKEN
12. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Afdrukken” en
DPOF gebruiken om beelden te
specificeren die afgedrukt dienen te
worden en het aantal afdrukken.
druk vervolgens op [SET] (instellen).
Het afdrukken gaat beginnen en de boodschap “Druk...
Wachten a.u.b....” verschijnt op het beeldscherm. Deze
boodschap zal na een poosje verdwijnen hoewel het
afdrukken nog steeds uitgevoerd wordt. Door op een toets
van de camera te drukken zal de boodschap voor de
afdrukstatus opnieuw verschijnen.
Het afdrukmenuscherm verschijnt opnieuw nadat het
afdrukken is voltooid.
• Als u “1 beeld” selecteerde in stap 11, dan kunt u de
procedure vanaf stap 11 herhalen om andere beelden af
te drukken, indien dat gewenst is.
DPOF (Digital Print Order Format = digitaal afdruk
order formaat) stelt u in staat om beelden te
specificeren die u wilt afdrukken, het aantal
afdrukken en of de datumafstempeling in- of
uitgeschakeld is. De instellingen die u configureert
worden op de geheugenkaart opgenomen. Na het configureren
van de instellingen kunt u de geheugenkaart gebruiken om
afdrukken te maken op een printer thuis die DPOF ondersteunt
of u kunt de geheugenkaart meenemen naar een professionale
afdrukdienst. Met DPOF kunt u instellingen configureren terwijl u
de feitelijke beelden op het beeldscherm van de camera bekijkt,
zodat het niet nodig is dat u zich moeilijk te onthouden
bestandsnamen herinnert, enz.
13. Druk nadat u klaar bent met het afdrukken op
de [USB] toets van de USB slede.
Hierdoor wordt de camera uitgeschakeld.
BELANGRIJK!
• Sommige printers kunnen de instellingen voor de
tijdafstempeling mogelijk negeren of DPOF in het geheel
niet ondersteunen. Controleer de gebruiksaanwijzing die
met de printer wordt mee geleverd voor nadere details.
• Bepaalde afdrukdiensten kunnen mogelijk DPOF niet
ondersteunen en mogelijk andere afdrukprotocollen wel
ondersteunen. In dit geval dient u het afdrukken uit te
voeren volgens de aanwijzingen die gegeven worden door
de afdrukdienst die u gebruikt.
215
AFDRUKKEN
■ Configureren van DPOF instellingen
afzonderlijk voor elk beeld
5. Specificeer d.m.v. [S] en [T] het gewenste
aantal afdrukken per beeld.
• U kunt maximaal 99 specificeren voor het aantal
afdrukken van beelden. Specificeer 0 als u geen beeld
wilt afdrukken.
1. Druk tijdens de weergavemodus op [MENU].
2. Selecteer bij de
“WEERGAVE”
indextab “DPOF afdr.”
en druk vervolgens op
[X].
6. Als u de datum wilt opnemen in het beeld druk
dan op [BS] om de aangegeven instelling voor
de datumafstempeling op “Aan” te zetten.
• Druk op [BS] zodat “Uit” getoond wordt om de
datumafstempeling uit te schakelen.
• Herhaal de stappen 4 tot en met 6 om de instellingen
voor andere beelden te configureren, als u dat wenst.
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Beelden
selecteren” en druk vervolgens op [X].
7. Druk op [SET] (instellen) om de instellingen op
4. Blader d.m.v. [W] en [X] door de beelden
te slaan nadat ze naar wens zijn.
totdat het beeld dat u wilt afdrukken zich op
het beeldscherm bevindt.
B
216
AFDRUKKEN
■ Configureren van dezelfde DPOF
instellingen voor alle beelden
Wis de DPOF instellingen wanneer u ze niet langer
nodig heeft!
1. Druk tijdens de weergavemodus op [MENU].
DPOF instellingen worden niet automatisch gewist nadat het
afdrukken voltooid is. Dit betekent dat als u een andere
afdrukbewerking uitvoert zonder de DPOF instellingen te
wissen, het afdrukken wordt uitgevoerd in overeenstemming met
de laatste instellingen die u configureerde. Als u de DPOF
instellingen die op het moment geconfigureerd zijn niet langer
nodig heeft, verander dan d.m.v. de procedure onder
“Configureren van dezelfde DPOF instellingen voor alle
beelden” het aantal afdrukken per beeld voor alle beelden tot 00.
2. Selecteer bij de “WEERGAVE” indextab
“DPOF afdr.” en druk vervolgens op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Alle beelden” en
druk vervolgens op [X].
4. Specificeer d.m.v. [S] en [T] het gewenste
aantal afdrukken per beeld.
Vertel de afdrukdienst over de DPOF instellingen!
• U kunt maximaal 99 specificeren voor het aantal
afdrukken van beelden. Specificeer 0 als u geen
afdrukken wilt maken.
Als u een geheugenkaart meeneemt naar een professionale
afdrukdienst, vergeet dan niet ze te vertellen dat u de DPOF
instellingen heeft aangebracht voor de beelden die moeten
worden afgedrukt en het aantal afdrukken per beeld. Als u dat
niet doet kan de afdrukdienst mogelijk alle beelden afdrukken
zonder acht te slaan op de DPOF instellingen of ze kunnen de
instelling voor de datumafstempeling mogelijk in de wind slaan.
5. Als u de datum wilt opnemen in de beelden
druk dan op [BS] om de aangegeven instelling
voor de datumafstempeling op “Aan” te
zetten.
• Druk op [BS] zodat “Uit” getoond wordt om de
datumafstempeling uit te schakelen.
6. Druk op [SET] (instellen) om de instellingen op
te slaan nadat ze naar wens zijn.
B
217
AFDRUKKEN
• U kunt een datum toevoegen d.m.v. het meegeleverde
Photo Loader with HOT ALBUM (pagina 221) software
(alleen voor Windows).
• Vraag om datumafstempeling wanneer u afdrukken
bestelt bij een professionele afdrukdienst
– Sommige afdrukdiensten ondersteunen het afdrukken van
datums niet. Vraag bij de winkel om meer informatie.
Datumafstempeling
U kunt één van de volgende drie methoden gebruiken om de
opnamedatum op te nemen in de afdruk van het beeld.
• De DPOF instellingen op de camera configureren om de
datumafstempeling te specificeren (pagina 215)
– Als het een beeld betreft waarbij de datum of de tijd reeds
afgestempeld is door het datumafstempeling attribuut van
de camera, dan zal het inschakelen van de DPOF
datumafstempeling er toe leiden dat er twee data
afgestempeld worden op dezelfde plaats. Zorg ervoor dat u
DPOF datumafstempeling uitschakelt bij het afdrukken van
een beeld dat afgestempeld is met de
datumafstempelingsfunctie van de camera.
– Sommige printers kunnen de instellingen voor de
tijdafstempeling mogelijk negeren of DPOF in het geheel
niet ondersteunen. Controleer de gebruiksaanwijzing die
met de printer wordt mee geleverd voor nadere details.
– Merk op dat sommige professionele afdrukdiensten het
maken van DPOF afdrukken niet ondersteunen. Vraag dit
na bij de winkel voordat u afdrukken bestelt.
• Het datumafstempeling attribuut van de camera stempelt
de datum en tijd direct in de data van het beeld (pagina
141).
218
AFDRUKKEN
■ Exif Print
Ondersteunde protocollen
Door af te drukken op een printer die ook Exif
Print (Exif 2.2) ondersteunt, wordt informatie
gebruik over de filmomstandigheden die
samen met het beeld opgenomen om de
kwaliteit van het afgedrukte beeld te verhogen.
Neem contact op met de fabrikant van de printer voor informatie
over welke modellen Exif Print ondersteunen, over het opgraden
van printers, enz.
Uw camera ondersteunt de hieronder beschreven protocollen.
■ PictBridge en USB DIRECT-PRINT
• PictBridge
CIPA (Camera and Imaging Products
Association = vereniging voor camera en
imagingproducten)
• USB DIRECT-PRINT
Seiko Epson Corporation
■ PRINT Image Matching III
Door beeldmontage software te gebruiken en af te
drukken met een printer die ook PRINT Image
Matching III ondersteunt, is het mogelijk om
informatie te gebruiken over de
filmomstandigheden die samen met het beeld
opgenomen is en precies het type beeld te produceren dat u wilt.
PRINT Image Matching en PRINT Image Matching III zijn
handelsmerken van Seiko Epson Corporation.
219
AFDRUKKEN
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
Wat u kunt doen
Door de camera m.b.v. de meegeleverde USB kabel aan te
sluiten op een computer worden de onderstaande
mogelijkheden gerealizeerd.
Bekijken en
opslaan van
beelden*
U kunt uw computer gebruiken om
camerabeelden te bekijken en om beelden
langdurig op te slaan.
Beheren,
bewerken en
afdrukken
van beelden
U kunt beelden die op uw computer
opgeslagen zijn beheren, bewerken en
afdrukken.
• Zie de uitleg die later volgt in dit hoofdstuk
en installeer het benodigde software op uw
computer.
Oversturen
van beelden
naar de
camera
Alleen bij een Windows computer kunt u
beelden oversturen van uw computer naar het
geheugen van uw camera.
• U kunt zelfs beelden oversturen die
oorspronkelijk niet opgenomen waren met
de camera. U kunt een gedeelte van het
beeld (webpagina, kaart, enz.) dat zich op
dat moment op het scherm van uw
computer bevindt opslaan (snijden) (web
page, map, etc.) en oversturen naar het
geheugen van uw camera.
Overbrengen U kunt documenten vanaf uw computer
documenten oversturen naar het geheugen van uw
naar de
camera.
camera
* U kunt ook beelden oversturen naar een computer om die te
zo te bekijken en op te slaan zonder de camera aan te sluiten,
door de geheugenkaart uit de camera te halen en de inhoud
van de geheugenkaart met uw computer te lezen (pagina
252).
220
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
De procedures die u dient uit te voeren bij het gebruik van uw
camera met uw computer en bij het gebruik van het
meegeleverde software zijn anders bij Windows en Macintosh.
• Windows gebruikers dienen te verwijzen naar “Gebruiken van
de camera met een Windows computer” op pagina 221.
• Macintosh gebruikers dienen te verwijzen naar “Gebruiken
van de camera met een Macintosh computer” op pagina 243.
Gebruiken van de camera met een
Windows computer
Installeer de vereiste software in overeenstemming met onder
welke versie van Windows u draait en wat u wilt doen.
Windows
versie
Installeer deze software:
Zie
pagina:
Vista/XP/
2000/Me
–
(USB stuurprogramma
(USB driver) is niet nodig.)
–
98SE/98
USB driver Type B (USB
stuurprogramma type B)
• U kunt de USB driver
downloaden van de
officiële EXILIM
Website op http://
www.exilim.com/
225
Oversturen van
beelden van de
camera en het
beheren van
beelden op de
computer
Vista/XP/
2000
Photo Loader with HOT
ALBUM 3.1
DirectX 9.0c (Wanneer
DirectX 9.0 of hoger niet
reeds op de computer
geïnstalleerd is.)
232
Films
weergeven
XP/2000
Doel
BELANGRIJK!
• Bekijken van
beelden op
een
computer
• Opslaan van
beelden op
een
computer
• Deze camera ondersteunt het USB 2.0 Hi-Speed protocol.
Hoewel de camera gebruikt kan worden met een computer
die enkel het USB 1.1 protocol ondersteunt, is het mogelijk
data sneller te versturen wanneer het USB 2.0 Hi-Speed
protocol ondersteund wordt. Merk op dat bij bepaalde
computer modellen het oversturen van data vertraagd kan
worden en zelfs problemen met de werking kunnen
optreden als aangesloten wordt via een USB hub en door
andere systeemcondities.
221
QuickTime 7
234
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
Doel
Windows
versie
Installeer deze software:
Vista/XP/
2000
Movie Wizard 3.2 SE
VCD
• U dient tevens DirectX,
Microsoft Windows
Media Player,
QuickTime 7 en Flash
Player afzonderlijk te
installeren.
XP/2000
VideoStudio 10 Plus for
CASIO (proefversie)
• Dit is de proefversie
van het software,
waarvan het gebruik
beperkt is tot 30 dagen
na het installeren.
• U dient tevens DirectX,
Microsoft Windows
Media Player,
QuickTime 7 en Flash
Player afzonderlijk te
installeren.
Monteren van
films
Me/98SE/
98
Filmbestanden
uploaden naar
YouTube
–
• Gebruik los
verkrijgbaar software,
indien nodig.
YouTube Uploader for
Vista/
XP (SP2)/ CASIO
2000 (SP4)
Zie
pagina:
Doel
Oversturen van
beelden naar
de camera
238
Windows
versie
Vista/XP/
2000/Me/
98SE/98
Overbrengen
Vista/XP/
documenten
2000
naar de camera
Installeer deze software:
Photo Transport 1.0
239
CASIO DATA
TRANSPORT 1.0
Adobe Reader 8
(Niet nodig indien deze
Vista/XP/
2000 (SP4) software reeds
geïnstalleerd is.)
238
Bekijken van de
gebruiksaanwijzing
2000/Me/
98SE/98
–
Zie
pagina:
–
• Als uw computer niet
reeds Adobe Reader of
Adobe Acrobat Reader
geïnstalleerd heeft, ga
dan naar de website
van Adobe Systems
Incorporated om de
versie van Adobe
Reader of Adobe
Acrobat Reader te
downloaden die
compatibel is met het
besturingssysteem van
uw computer.
257
242
–
235
222
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
■ Computersysteem vereisten voor
meegeleverde software
Photo Transport 1.0
De systeemvereisten voor uw computer verschillen afhankelijk
van elke applicatie. Let er dus op de vereisten te checken voor
die bepaalde applicatie die u probeert te gebruiken. Merk op dat
de hier gegeven waarden minimale vereisten zijn voor het
draaien van elke applicatie. De feitelijke vereisten zijn zwaarder
afhankelijk van het aantal beelden en de grootte van de beelden
die worden gehanteerd.
Harde schijf : Minstens 2 MB
Geheugen : Minstens 64 MB
CASIO DATA TRANSPORT 1.0
• Voldoende geheugen om het besturingssysteem te laten
draaien.
Adobe Reader 8
CPU
Photo Loader with HOT ALBUM 3.1
Harde schijf : Minstens 2 GB
Overige
: Pentium III Klasse Processor
Geheugen : Minstens 128 MB
Harde schijf : Minstens 180 MB
: Internet Explorer 5.5 of hoger
DirectX 9.0 of hoger
Windows Media Player 9 of hoger
QuickTime 7 of hoger
Overige
: Internet Explorer 6.0 of hoger
QuickTime 7
CPU
: Pentium of hoger
DirectX 9.0c
Geheugen
: Minstens 128 MB
Harde schijf : 65 MB voor installatie (18 MB op de harde schijf)
Besturingssysteem (OS) : Windows 2000 Servicepakket 4 / XP
YouTube Uploader for CASIO
• Voldoende geheugen om het besturingssysteem te laten
draaien
• Computerconfiguratie die het weergeven van films op de
YouTube site mogelijk maakt.
• Computerconfiguratie die het uploaden van films naar de
YouTube site mogelijk maakt.
B
223
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
Movie Wizard 3.2 SE VCD
CPU
BELANGRIJK!
: Intel Pentium 4, M, D, of Extreme Edition; of AMD
Athlon 64 of hoger
• Zie de “Lees mij” bestanden op de CD-ROM die
meegeleverd wordt met de camera voor details betreffende
de minimale systeemvereisten voor elke software
applicatie.
Geheugen : 256 MB RAM (minstens 512 MB aanbevolen)
Harde schijf : • 250 MB ruimte beschikbaar voor het installeren
van programma’s
• Minstens 4 GB ruimte beschikbaar voor video
capture en editing (opslag en montage van
videodata)
Overige
■ Voorzorgsmaatregelen voor Windows Vista
gebruikers
• Photo Transport en CASIO DATA TRANSPORT draaien niet
onder de Windows Vista 64 bit versie.
• Photo Transport en CASIO DATA TRANSPORT kunnen
enkel gebruikt worden door gebruikers die ingelogd zijn met
Beheerder privileges.
• De werking wordt niet ondersteund op een zelfgebouwde
computer of in een omgeving met een dubbele processor.
• Werking kan onmogelijk blijken in bepaalde computer
omgevingen.
• Photo Loader with HOT ALBUM voorziet in een functie voor
het migreren van beelddata die eerder opgeslagen was met
Photo Loader hetgeen betekent dat u nog steeds toegang
heeft tot uw bestaande beeldarchieven.
: 1024 × 768 of hogere weergaveresolutie
U dient tevens DirectX, Microsoft Windows Media
Player, QuickTime 7 en Flash Player afzonderlijk
te installeren.
VideoStudio 10 Plus for CASIO (proefversie)
* 30-dagen proefversie
CPU
: Intel Pentium 4, M, D, of Extreme Edition; of AMD
Athlon 64 of hoger
Geheugen : 512 MB RAM (minstens 1 GB aanbevolen)
Harde schijf : • 1 GB ruimte beschikbaar voor het installeren
van programma’s
• Minstens 4 GB ruimte beschikbaar voor video
capture en editing (opslag en montage van
videodata)
Overige
: 1024 × 768 of hogere weergaveresolutie
U dient tevens DirectX, Microsoft Windows Media
Player, QuickTime 7 en Flash Player afzonderlijk
te installeren.
224
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
Bekijken en opslaan van beelden op de
computer
Als uw computer draait onder Windows 98SE of 98
probeer dan geen aansluiting tussen de camera en de
computer tot stand te brengen voordat de USB driver op
de computer is geïnstalleerd.
U kunt beelden (foto- en filmbestanden) bekijken en opslaan op
uw computer door de camera aan te sluiten via de USB slede.
U kunt de camera aansluiten op uw computer om beelden
(fotot’s en filmbestanden) te bekijken en op te slaan.
• De installatie van een USB driver is niet vereist bij Windows
Vista, XP, 2000 en Me. Sluit de camera gewoonweg aan op
uw computer.
• U dient het USB stuurprogramma (USB driver) (pagina 221)
te installeren als uw computer onder Windows 98SE of 98
draait. U kunt de USB driver downloaden van de officiële
EXILIM Website op http://www.exilim.com/
Als u dat doet, kan de computer de camera niet herkennen.
Zorg er voor dat u het USB stuurprogramma (USB driver)
installeert als uw computer onder Windows 98SE of 98 draait.
Breng geen aansluiting tussen de camera en de computer tot
stand zonder eerst het USB stuurprogramma (USB driver) te
installeren.
Algemene procedure
1) Sluit de camera d.m.v. de USB slede aan op de computer
(pagina 226).
2) Bekijk en kopieer de gewenste beelden (pagina 229).
225
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
■ Uw camera voor de eerste maal op uw
computer aansluiten
2. Sluit de USB kabel die met de camera
meegeleverd wordt aan op de USB slede en op
de USB poort van uw computer.
BELANGRIJK!
USB kabel (meegeleverd)
• Als u de netadapter niet gebruikt om de camera van stroom
te voorzien, kan de accu leeg raken waardoor de camera
wordt uitgeschakeld net terwijl deze aan de gang is met het
uitwisselen van bestanden met uw computer. Het wordt
aanbevolen de netadapter te gebruiken om de camera van
stroom te voorzien.
Aansluiting
Mini-B
USB poort
Aansluiting A
1. Sluit de meegeleverde netadapter aan op de
[DC IN 5.3V] gelijkstroom ingangsaansluiting
van de USB slede en steek deze in een
stopcontact.
[
] (USB) aansluiting
• Richt de USB stekker zodanig dat deze past bij de vorm
van de USB poort wanneer u ze op elkaar aansluit.
• Steek de USB kabel zover mogelijk stevig in de poorten.
Een juiste werking is niet mogelijk als de aansluitingen
niet correct tot stand zijn gebracht.
• Mocht u niet van plan te zijn de netadapter te gebruiken,
let er dan op dat de accu van de camera volledig
opgeladen is.
226
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
3. Druk op de [ON/OFF] (aan/uit) toets van de
7. Druk op de [USB] toets
camera om deze in te schakelen en druk
daarna op [MENU].
van de USB slede.
• Plaats de camera nog niet op de USB slede.
4. Selecteer bij de “Instellen” indextab “USB” en
druk vervolgens op [X].
[USB] toets
USB indicator
5. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Mass Storage”
(massageheugen) en druk vervolgens op
[SET] (instellen).
6. Druk op de [ON/OFF] (aan/uit) toets van de
camera om deze uit te schakelen en plaats de
camera vervolgens op de USB slede.
• Plaats de camera niet op de USB slede terwijl hij
ingeschakeld is.
• Als u van plan bent om beelden over te sturen van het
ingebouwde geheugen van de camera naar de computer,
controleer dan dat er geen geheugenkaart in de camera
geplaatst is.
227
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
Camera-computer aansluiting
BELANGRIJK!
Door op de [USB] toets van de USB slede te drukken wordt de
USB functie ingeschakeld, hetgeen aangegeven wordt door de
USB indicator die groen oplicht. Tijdens deze functie herkent de
computer de geheugenkaart die in de camera geplaatst is (of het
ingebouwde geheugen van de camera als er geen
geheugenkaart geplaatst is) als een verwisselbare schijf.
Vanaf nu hoeft u de stappen 3 tot en met 5 in de bovenstaande
procedure niet meer uit te voeren wanneer u de camera aansluit
op uw computer (tenzij u de USB instellingen van de camera om
de één of andere reden verandert).
• Bij bepaalde basisinstellingen van Windows kunt u een
boodschap waarnemen op het display om u te vertellen over
de nieuwe verwisselbare schijf. Mocht dit gebeuren, sluit dan
gewoonweg het dialoogvenster met de boodschap.
• Probeer nooit de aansluiting van de USB kabel te
verbreken of de camera van de USB slede te nemen
zonder eerst de USB functie uit te schakelen. Dit kan de
beelddata namelijk beschadigen. Zie “Verwijderen van de
camera van de USB slede” op pagina 232 voor de juiste
stappen die u dient te volgen om de camera veilig van de
USB slede te verwijderen.
228
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
■ Uw camera na die eerste maal op uw
computer aansluiten
■ Bekijken van camerabeelden op uw
computer
Omdat u alleen de eerste keer dat u de camera op uw computer
aansluit de menu instellingen dient te configureren, zijn de
aansluitingen later veel eenvoudiger.
Na de camera op uw computer te hebben aangesloten kunt u
beelden van de camera bekijken op het scherm van uw
computer.
1. Druk op de [ON/OFF] (aan/uit) toets van de
1. Windows XP gebruikers: Klik eerst op “Start”
camera om deze uit te schakelen en plaats de
camera vervolgens op de USB slede.
en daarna op “Deze computer”.
Windows Vista gebruikers: Klik op “Start” en
daarna op “Computer”.
Windows 2000/Me/98SE/98 gebruikers:
Dubbelklik op “Deze Computer”.
2. Druk op de [USB] toets
van de USB slede.
• Door op de [USB] toets van
de USB slede te drukken
wordt de USB functie
ingeschakeld, hetgeen
aangegeven wordt door de
USB indicator die groen
oplicht.
2. Dubbelklik op “Verwisselbare schijf”.
• Uw computer ziet de geheugenkaart die in de camera
geplaatst is (of het ingebouwde geheugen als er geen
geheugenkaart is) als een verwisselbare schijf.
[USB] toets
3. Dubbelklik op de “DCIM” map.
4. Dubbelklik op de map die het beeld bevat dat u
wilt bekijken.
229
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
■ Opslaan van een beeld op uw computer
5. Dubbelklik op het bestand dat het beeld bevat
dat u wilt bekijken.
Om aan een beeld te werken of het in een album te plaatsen
dient u het beeld eerst op uw computer op te slaan. Om een
beeld van de camera op te slaan op uw computer, dient u eerst
d.m.v. de USB slede van de camera een aansluiting tot stand te
brengen tussen de camera en de computer.
Hierdoor wordt het beeld weergegeven.
• Voor informatie aangaande bestandsnamen zie
“Geheugenmapstructuur” op pagina 253 voor meer
informatie.
1. Windows XP gebruikers: Klik eerst op “Start”
LET OP
en daarna op “Deze computer”.
Windows Vista gebruikers: Klik op “Start” en
daarna op “Computer”.
Windows 2000/Me/98SE/98 gebruikers:
Dubbelklik op “Deze Computer”.
• Een beeld dat geroteerd was op de camera wordt op het
beeldscherm van de computer weergegeven met de
oorspronkelijke (niet-geroteerde) oriëntatie.
2. Dubbelklik op “Verwisselbare schijf”.
• Uw computer ziet de geheugenkaart die in de camera
geplaatst is (of het ingebouwde geheugen als er geen
geheugenkaart is) als een verwisselbare schijf.
3. Klik met de rechtertoets van de muis op de
“DCIM” map.
230
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
4. Klik bij het snelkoppelmenu dat verschijnt op
BELANGRIJK!
“Kopiëren”.
• Gebruik uw computer nooit om beeldbestanden die
opgeslagen zijn in het ingebouwde geheugen van de
camera of op de geheugenkaart te bewerken, te wissen, te
verplaatsen of een nieuwe naam te geven. Dit kan namelijk
problemen veroorzaken bij de beeldbeheerdata van de
camera waardoor het onmogelijk kan worden om beelden
op de camera weer te geven en tevens kan dit de
resterende geheugencapaciteit drastisch wijzigen.
Wanneer u een beeld wilt wijzigen, wissen, verplaatsen of
er een nieuwe naam aan wilt geven, doe dit dan alleen bij
beelden die opgeslagen zijn op uw computer.
• Verbreek de aansluitingen van de USB kabel nooit en voer
geen bewerkingen uit bij de camera of bij de USB slede
tijdens het bekijken of opslaan van beelden. Hierdoor
kunnen de data beschadigd raken.
5. Windows XP gebruikers: Klik eerst op “Start”
en daarna op “Mijn documenten”.
Windows Vista gebruikers: Klik op “Start” en
daarna op “Documenten”.
Windows 2000/Me/98SE/98 gebruikers:
Dubbelklik op “Mijn Documenten” om dit te
openen.
• Mocht u reeds een “DCIM” map hebben in de “Mijn
Documenten” map, dan zal de volgende stap de
bestaande “DCIM” map wissen en vervangen. Wilt u de
inhoud van de bestaande “DCIM” map behouden,
verander dan de naam van de map of zet de map op een
andere plaats voordat u de volgende stap uitvoert.
6. Op het “Mijn documenten” “Bewerken” menu,
selecteer “Plakken”.
Hierdoor wordt de “DCIM” map (en alle beeldbestanden die
de map bevat) gekopieerd naar de “Mijn documenten” map.
U heeft nu een kopie van de bestanden in het geheugen
van de camera op uw computer.
231
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
■ Verwijderen van de camera van de USB
slede
Oversturen van beelden van de camera
en het beheren van beelden op de
computer
Windows Vista/XP/98SE/98 gebruikers
Om beelden op uw computer te beheren dient u de Photo
Loader with HOT ALBUM applicatie te installeren van de CDROM die met de camera meegeleverd wordt.
Met Photo Loader with HOT ALBUM kunt u beelden van de
camera automatisch importeren naar uw computer om beelden
te arrangeren volgens de opnamedatum en de beelden in
kalenderformaat te tonen.
Druk op de [USB] toets van de USB slede. Controleer dat de
USB indicator van de USB slede niet brandt en verwijder daarna
pas de camera van de USB slede.
Windows 2000/Me gebruikers
Klik op kaartonderhoud in de taaklade op het beeldscherm van
uw computer en schakel het stationsnummer uit dat toegewezen
is aan de camera. Druk vervolgens op de [USB] toets van de
USB slede. Controleer dat de USB indicator van de USB slede
niet brandt en verwijder daarna pas de camera van de USB
slede.
■ Installeren van Photo Loader with HOT
ALBUM
1. Start uw computer en plaats de meegeleverde
CD-ROM in de CD-ROM drive.
• Gebruik de CD-ROM waarbij “Photo Loader with HOT
ALBUM” op het etiket staat.
• Gewoonlijk zou hierna het menuscherm automatisch
moeten verschijnen. Mocht het menuscherm niet
automatisch verschijnen bij uw computer, navigeer dan
naar de CD-ROM op uw computer en dubbelklik dan op
het “AutoMenu.exe” bestand.
232
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
2. Klik bij het menuscherm op de “Language”
1. Klik bij uw computer op “Start”, “Alle
(taal) pijl-omlaag toets en selecteer de
gewenste taal.
programma’s”, “Bureau-accessoires”,
“Systeemwerkset” en daarna op
“Systeeminformatie”.
3. Klik op “Photo Loader with HOT ALBUM
2. Selecteer bij het “Extra” menu het
3.1”om dit software te selecteren en klik
vervolgens op “Lees mij”.
“Diagnostisch hulpprogramma voor DirectX”.
• “Lees mij” bestanden bevatten belangrijke informatie
aangaande het installeren, inclusief de installatie
omstandigheden en de vereisten voor het
computersysteem.
3. Controleer bij de “Systeem” indextab dat het
inderdaad “DirectX-versie” 9.0 of hoger
betreft.
4. Klik op “Afsluiten” om het diagnostisch
4. Klik op “Installeer” voor Photo Loader with
gereedschap voor DirectX af te sluiten.
HOT ALBUM.
• Als op uw computer reeds Microsoft DirectX 9.0 of hoger
geïnstalleerd is, hoeft u Microsoft DirectX 9.0c niet meer
van de meegeleverde CD-ROM te installeren.
• Als bij uw computer niet Microsoft DirectX 9.0 of hoger
geïnstalleerd is, installeer dan Microsoft DirectX 9.0c van
de meegeleverde CD-ROM.
5. Volg de aanwijzingen op het beeldscherm van
uw computer om Photo Loader with HOT
ALBUM te installeren.
Controleren van uw computer’s DirectX versie
Om beelden te beheren d.m.v. Photo Loader with HOT ALBUM
dient op uw computer ook Microsoft DirectX 9.0 of hoger
geïnstalleerd te zijn. U kunt de geïnstalleerde versie van
Microsoft DirectX controleren d.m.v. het DirectX diagnostische
gereedschap op uw computer.
233
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
3. Klik op “QuickTime 7” om dit software te
Weergeven van films
selecteren en klik vervolgens op “Lees mij”.
U kunt films weergegeven op een computer
waarbij QuickTime 7 of hoger geïnstalleerd is.
Kopieer om deze weer te geven de film eerst
naar uw computer en dubbelklik dan op het
filmbestand.
• “Lees mij” bestanden bevatten belangrijke informatie
aangaande het installeren, inclusief de installatie
omstandigheden en de vereisten voor het
computersysteem.
4. Klik op “Installeer” voor QuickTime 7.
1. Start uw computer en plaats de meegeleverde
CD-ROM in de CD-ROM drive.
5. Volg de aanwijzingen die op het beeldscherm
• Gebruik de CD-ROM waarbij “QuickTime 7” op het etiket
staat.
• Gewoonlijk zou hierna het menuscherm automatisch
moeten verschijnen. Mocht het menuscherm niet
automatisch verschijnen bij uw computer, navigeer dan
naar de CD-ROM op uw computer en dubbelklik dan op
het “AutoMenu.exe” bestand.
van uw computer verschijnen om QuickTime 7
te installeren.
■ Minimale systeemvereisten voor
filmweergave op de computer
De computer moet voldoen aan de hieronder beschreven
minimale systeemvereisten om films die met deze camera zijn
opgenomen te kunnen weergeven op een Windows computer.
Besturingssysteem : Windows XP/2000
2. Klik bij het menuscherm op de indextab voor
de gewenste taal.
234
Geheugen
: Pentium M, 1GHz of hoger
Pentium 4, 2GHz of hoger
Vereist software
: QuickTime 7
DirectX 9.0c
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
Filmbestanden uploaden naar YouTube
BELANGRIJK!
• De bovenstaande omgeving wordt aanbevolen. Bij
configureren van deze omgeving wordt geen juiste werking
gegarandeerd.
• Zelfs als uw computer voldoet aan de bovenstaande
minimale vereisten kunnen bepaalde instellingen en
andere geïnstalleerde software storing veroorzaken bij een
juiste weergave van films.
Om het uploaden te vergemakkelijken van filmbestanden die u
met de “For YouTube” BEST SHOT scene opgenomen heeft,
kunt u het beste YouTube Uploader for CASIO installeren van
de CD-ROM die met de camera wordt meegeleverd.
Wat is YouTube?
YouTube is een site dat beheerd wordt door YouTube, LLC. Bij
YouTube kunt u films uploaden die u zelf opgenomen heeft en
films bekijken die geupload zijn door anderen. U dient zich te
registreren als een YouTube gebruiker voordat u hier films kunt
uploaden.
■ YouTube Uploader for CASIO software
installeren
1. Start uw computer en plaats de meegeleverde
CD-ROM in de CD-ROM drive.
• Gewoonlijk zou hierna het menuscherm automatisch
moeten verschijnen. Mocht het menuscherm niet
automatisch verschijnen bij uw computer, navigeer dan
naar de CD-ROM op uw computer en dubbelklik dan op
het “AutoMenu.exe” bestand.
2. Klik bij het menuscherm op de “Language”
(taal) pijl-omlaag toets en selecteer de
gewenste taal.
235
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
■ Een filmbestand uploaden naar YouTube
3. Klik op “YouTube Uploader for CASIO” om
deze software te selecteren en klik vervolgens
op “Leesmij”.
BELANGRIJK!
• Voordat u YouTube Uploader for CASIO kunt gebruiken
dient u naar de YouTube website te gaan
(http://www.youtube.com/) en u zich daar als gebruiker te
registreren.
• U mag geen videos uploaden waarop auteursrechten
rusten (inclusief eventuele naburige auteursrechten) tenzij
u zelf in het bezit bent van de auteursrechten of als u
toestemming heeft van de houder(s) van de auteursrechten
in kwestie.
• “Leesmij” bestanden bevatten belangrijke informatie
aangaande het installeren, inclusief de installatie
omstandigheden en de vereisten voor het
computersysteem.
4. Klik op “Installeren” voor de YouTube
Uploader for CASIO software.
5. Volg de aanwijzingen die op het beeldscherm
van uw computer verschijnen om YouTube
Uploader for CASIO te installeren.
1. Neem de film die u wilt uploaden op d.m.v. de
“For YouTube” BEST SHOT scene.
2. Mocht dit niet reeds het geval zijn, sluit uw
computer dan aan op het Internet.
3. Sluit de camera aan op uw computer.
• Zie pagina 226 voor informatie aangaande het aansluiten
van de camera op uw computer.
B
236
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
4. Druk op de [USB] toets van de USB slede.
BELANGRIJK!
• YouTube Uploader for CASIO start automatisch.
• De eerste maal dat u de YouTube Uploader software
start, verschijnt een dialoogvenster waarin u wordt
gevraagd om uw YouTube user ID (gebruikers ID) in te
voeren met uw wachtwoord en om de netwerk
omgevingsinstellingen te configureren. Volg de
aanwijzingen in het dialoogvenster en klik vervolgens op
de [OK] toets.
• De maximale bestandgrootte voor het uploaden naar de
YouTube website is 100MB.
5. De linkerkant van het display heeft een ruimte
voor het invoeren van een titel, een categorie
en andere vereiste informatie voor het
uploaden naar YouTube. Voer de vereiste
informatie in.
6. De rechterkant van het display toont een lijst
van filmbestanden in het camerageheugen.
Selecteer het selectievakje naast het
filmbestand dat u wilt uploaden.
7. Druk nadat alles naar wens is op de
[Uploaden] toets om het bestand up te loaden.
• Klik nadat het uploaden voltooid is op de [Afsluiten] toets
om de applicatie af te sluiten.
237
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
2. Klik bij het menuscherm op de “Language”
Films monteren
(taal) pijl-omlaag toets en selecteer de
gewenste taal.
Om films op uw computer te monteren, dient u Ulead Movie
Wizard 3.2 SE VCD te installeren vanaf de meegeleverde CDROM.
3. Klik op “Movie Wizard 3.2 SE VCD” om dit
software te selecteren en klik vervolgens op
“Lees mij”.
LET OP
• Met de Ulead Movie Wizard 3.2 SE VCD applicatie die
meegeleverd wordt op de meegeleverde CD-ROM kunt u
Video-CD’s creëren maar geen DVD’s. Wilt u in staat zijn
om DVD’s te creëren dan dient u te upgraden naar de
commerciële versie van het software. Zie het Ulead Movie
Wizard 3.2 SE VCD “Lees mij” bestand op de CD-ROM
voor informatie aangaande wat u moet doen om te
upgraden naar de commerciële versie.
• “Lees mij” bestanden bevatten belangrijke informatie
aangaande het installeren, inclusief de installatie
omstandigheden en de vereisten voor het
computersysteem.
4. Klik op “Installeer” voor Movie Wizard 3.2 SE
VCD.
5. Volg de aanwijzingen die op het beeldscherm
■ Installeren van Movie Wizard 3.2 SE VCD
van uw computer verschijnen om Movie
Wizard 3.2 SE VCD te installeren.
1. Start uw computer en plaats de meegeleverde
CD-ROM in de CD-ROM drive.
Voor krachtigere montagemogelijkheden kunt u de proefversie
installeren van VideoStudio 10 Plus for CASIO, wat een
proefversie is met een proeftijd van 30 dagen.
• Gebruik de CD-ROM waarbij “Movie 3.2 Wizard SE VCD”
op het etiket staat.
• Gewoonlijk zou hierna het menuscherm automatisch
moeten verschijnen. Mocht het menuscherm niet
automatisch verschijnen bij uw computer, navigeer dan
naar de CD-ROM op uw computer en dubbelklik dan op
het “AutoMenu.exe” bestand.
238
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
3. Klik op “Photo Transport” om dit software te
Oversturen van beelden naar de camera
selecteren en klik vervolgens op “Lees mij”.
Teneinde beelden terug te sturen van het geheugen van uw
computer naar de camera dient u Photo Transport op uw
computer te installeren van de CD-ROM die met de camera
wordt meegeleverd.
• “Lees mij” bestanden bevatten belangrijke informatie
aangaande het installeren, inclusief de installatie
omstandigheden en de vereisten voor het
computersysteem.
■ Installeren van Photo Transport
4. Klik op “Installeer” voor Photo Transport.
1. Start uw computer en plaats de meegeleverde
5. Volg de aanwijzingen die op het beeldscherm
CD-ROM in de CD-ROM drive.
van uw computer verschijnen om Photo
Transport te installeren.
• Gebruik de CD-ROM waarbij “Photo Transport” op het
etiket staat.
• Gewoonlijk zou hierna het menuscherm automatisch
moeten verschijnen. Mocht het menuscherm niet
automatisch verschijnen bij uw computer, navigeer dan
naar de CD-ROM op uw computer en dubbelklik dan op
het “AutoMenu.exe” bestand.
■ Oversturen van beeldbestanden naar uw
camera
1. Sluit eerst de camera aan op uw computer.
• Zie pagina 226 voor informatie aangaande het aansluiten
van de camera op uw computer.
2. Klik bij het menuscherm op de “Language”
(taal) pijl-omlaag toets en selecteer de
gewenste taal.
2. Klik bij uw computer op “Start”, “Alle
programma’s”, “Casio”, en daarna op “Photo
Transport”.
• Ongeacht de taal die u selecteert, wordt altijd de engelse
versie van Photo Transport geïnstalleerd.
Hierdoor wordt Photo Transport gestart.
239
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
3. Zet de beelddata die u wilt oversturen naar de
4. Volg de aanwijzingen die op de display
camera neer op de Photo Transport
overbrengtoets.
verschijnen om het beeldbestand over te
sturen naar de camera.
Verplaats de muiswijzer naar het beeldbestand dat u wilt
oversturen en houd de muistoets vervolgens ingedrukt.
Houd de muistoets vervolgens ingedrukt, sleep de
muiswijzer samen met het beeldbestand naar de the Photo
Transport overbrengtoets en laat de muistoets vervolgens
los.
• De wijze waarop beelden worden overgestuurd en de
gedetailleerde beeldinstellingen hangen af van de
instellingen van Photo Transport. Zie Photo Transport
help (pagina 242) voor nadere details.
BELANGRIJK!
• Bepaalde types beelden kunnen mogelijk niet worden
overgebracht.
• U kunt films niet oversturen naar de camera.
• Alleen beeldbestanden van de volgende formaten kunnen
overgestuurd worden naar de camera: JPG, JPEG, JPE en
BMP. De bewerking voor het oversturen zet BMP
bestanden om in het JPEG formaat.
Helptoets
Instellingentoets
Verlaten toets
Oversturen toets
240
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
■ Oversturen van schermvastlegdata naar de
camera
5. Selecteer d.m.v. uw muis het gedeelte van het
scherm dat u wilt vastleggen.
Verplaats de muiswijzer naar de linkerbovenhoek van het
gedeelte dat u wilt vastleggen en houd de muistoets
vervolgens ingedrukt. Houd de muistoets ingedrukt, sleep
de wijzer naar de rechterhoek van het bewuste gedeelte
van het scherm en laat de muistoets vervolgens los.
1. Sluit eerst de camera aan op uw computer.
• Zie pagina 226 voor informatie aangaande het aansluiten
van de camera op uw computer.
2. Klik bij uw computer op “Start”, “Alle
programma’s”, “Casio”, en daarna op “Photo
Transport”.
Hierdoor wordt Photo Transport gestart.
3. Hierdoor wordt het scherm getoond waarvan u
de schermvastlegdata wilt oversturen.
4. Klik op de Photo Transport vastlegtoets.
Vastleggedeelte van het scherm
Capture toets (vastleggen)
241
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
6. Volg de aanwijzingen die op de display
Bekijken van gebruikersdocumentatie
(PDF bestanden)
verschijnen om de vastlegdata van het
geselecteerde schermgedeelte over te sturen
naar de camera.
1. Start uw computer en plaats de meegeleverde
• De wijze waarop beelden worden overgestuurd en de
gedetailleerde beeldinstellingen hangen af van de
instellingen van Photo Transport. Zie Photo Transport
help (pagina 242) voor nadere details.
CD-ROM in de CD-ROM drive.
• Gebruik de CD-ROM waarbij “User’s Guide Included” op
het etiket staat.
• Gewoonlijk zou hierna het menuscherm automatisch
moeten verschijnen. Mocht het menuscherm niet
automatisch verschijnen bij uw computer, navigeer dan
naar de CD-ROM op uw computer en dubbelklik dan op
het “AutoMenu.exe” bestand.
BELANGRIJK!
• De bewerking voor het oversturen zet schermvastlegdata
om in het JPEG formaat.
2. Klik bij het menuscherm op de “Language”
■ Photo Transport basisinstellingen en help
(taal) pijl-omlaag toets en selecteer de
gewenste taal.
Door op de instellingentoets te drukken wordt een
dialoogvenster getoond dat u kunt gebruiken om de instellingen
voor het oversturen van beelden te configureren, om de wijze
van oversturen te specificeren, enz. Klik op de helptoets voor
gedetailleerde informatie betrefferende de basisinstellingen, de
bedieningsprocedures en voor het oplossen van problemen,
enz.
3. Klik op “Handleiding” om handleiding te
selecteren en klik op de naam van de
applicatie waarvan u de handleiding wilt lezen.
242
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
Gebruiken van de camera met een
Macintosh computer
BELANGRIJK!
• Om de inhoud van een PDF bestand te kunnen bekijken
dient Adobe Reader of Adobe Acrobat Reader op uw
computer geïnstalleerd te zijn. Als u Adobe Reader of
Adobe Acrobat Reader niet reeds geïnstalleerd heeft dan
kunt u Adobe Reader installeren vanaf de gebundelde CDROM met “Adobe Reader” op het etiket.
Installeer de vereiste software in overeenstemming met onder
welke Macintosh OS versie u draait en wat u wilt doen.
Doel
• Bekijken van
beelden op uw
Macintosh
• Opslaan van
beelden op uw
Macintosh
Verlaten van het CD-ROM menu
Klik op “Afsluiten” van het CD-ROM menu.
Oversturen van
beelden van de
camera en het
beheren van
beelden op uw
Macintosh
243
Versie van het
besturingssysteem
Installeer deze
software:
Zie
pagina:
OS 9/OS X
• USB
stuurprogramma
(USB driver) is niet
nodig.
245
OS 9
• Gebruik los
verkrijgbare
software.
250
OS X
• Gebruik de iPhoto
applicatie die
meegeleverd wordt
met uw
besturingssysteem.
–
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
Doel
Versie van het
besturingssysteem
Installeer deze
software:
OS 9
• Weergave van het
filmbestand wordt
niet ondersteund.
OS X
• Weergave van
filmweergave wordt
ondersteund onder
OS X v10.3.9 of
hoger wanneer
QuickTime 7 of
hoger geïnstalleerd
is.
Films weergeven
Overbrengen
documenten naar
de camera
OS X
Bekijken van de
gebruiksaanwijzing
• Gebruik Adobe
Reader of Adobe
Acrobat Reader die
OS 9/OS X
met uw
besturingssysteem
meegeleverd
worden.
CASIO DATA
TRANSPORT 1.0
■ Systeemvereisten
Zie
pagina:
De systeemvereisten verschillen afhankelijk van elke applicatie.
Let er dus op de vereisten te checken voor die bepaalde
applicatie die u probeert te gebruiken. Merk op dat de hier
gegeven waarden minimale vereisten zijn voor het draaien van
elke applicatie. De feitelijke vereisten zijn zwaarder afhankelijk
van het aantal beelden en de grootte van de beelden die worden
gehanteerd.
251
CASIO DATA TRANSPORT 1.0
Besturingssysteem (OS) : OS X 10.2.8 of hoger
Overige
: Voldoende geheugen om het
besturingssysteem te laten draaien.
259
BELANGRIJK!
• Zie de “readme” bestanden op de CD-ROM die
meegeleverd wordt met de camera voor details betreffende
de minimale systeemvereisten voor elke software
applicatie.
251
244
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
Bekijken en opslaan van beelden op een
Macintosh
■ Uw camera voor de eerste maal op uw
computer aansluiten
U kunt beelden (foto- en filmbestanden) bekijken en opslaan op
uw Macintosh door aan te sluiten op de camera.
1. Sluit de meegeleverde netadapter aan op de
[DC IN 5.3V] gelijkstroom ingangsaansluiting
van de USB slede en steek deze in een
stopcontact.
BELANGRIJK!
• Het aansluiten op een Macintosh wordt niet ondersteund
als die draait onder het Mac besturingssysteem OS 8.6 of
lager, of onder het Mac besturingssysteem OS X 10.0. Het
aansluiten op een Macintosh wordt alleen ondersteund als
die draait onder het Mac besturingssysteem OS 9 of onder
het Mac besturingssysteem OS X (10.1, 10.2, 10.3, 10.4)
Voer de aansluiting uit m.b.v. het standaard USB
stuurprogramma (USB driver) die met het
besturingssysteem meegeleverd wordt.
• Mocht u niet van plan te zijn de netadapter te gebruiken,
let er dan op dat de accu van de camera volledig
opgeladen is.
245
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
2. Sluit de USB kabel die met de camera
3. Druk op de [ON/OFF] (aan/uit) toets van de
meegeleverd wordt aan op de USB slede en op
de USB poort van uw Macintosh.
camera om deze in te schakelen en druk
daarna op [MENU].
• Plaats de camera nog niet op de USB slede.
USB kabel (meegeleverd)
Aansluiting
Mini-B
USB poort
4. Selecteer bij de “Instellen” indextab “USB” en
druk vervolgens op [X].
5. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Mass Storage”
(massageheugen) en druk vervolgens op
[SET] (instellen).
Aansluiting A
6. Druk op de [ON/OFF] (aan/uit) toets van de
[
] (USB) aansluiting
camera om deze uit te schakelen en plaats de
camera vervolgens op de USB slede.
• Richt de USB stekker zodanig dat deze past bij de vorm
van de USB poort wanneer u ze op elkaar aansluit.
• Steek de USB kabel zover mogelijk stevig in de poorten.
Een juiste werking is niet mogelijk als de aansluitingen
niet correct tot stand zijn gebracht.
• Plaats de camera niet op de USB slede terwijl hij
ingeschakeld is.
• Als u van plan bent om beelden over te sturen van het
ingebouwde geheugen van de camera naar de
Macintosh, controleer dan dat er geen geheugenkaart in
de camera geplaatst is.
246
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
7. Druk op de [USB] toets
Camera-Macintosh aansluiting
van de USB slede.
Door op de [USB] toets van de USB slede te drukken wordt de
USB functie ingeschakeld, hetgeen aangegeven wordt door de
USB indicator die groen oplicht. Tijdens deze functie herkent de
Macintosh de geheugenkaart die in de camera geplaatst is (of
het ingebouwde geheugen van de camera als er geen
geheugenkaart geplaatst is) als een station (drive).
Het uiterlijk van de schijficoon hangt af van de versie van het
Mac besturingssysteem (OS) dat u in gebruik heeft.
Vanaf nu hoeft u de stappen 3 tot en met 5 in de bovenstaande
procedure niet meer uit te voeren wanneer u de camera aansluit
op uw Macintosh (tenzij u de USB instellingen van de camera
om de één of andere reden verandert).
[USB] toets
USB indicator
BELANGRIJK!
• Probeer nooit de aansluiting van de USB kabel te
verbreken of de camera van de USB slede te nemen
zonder eerst de USB functie uit te schakelen. Dit kan de
beelddata namelijk beschadigen. Zie “De camera van de
USB slede verwijderen” op pagina 250 voor de juiste
stappen die u dient te volgen om de camera veilig van de
USB slede te verwijderen.
247
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
■ Uw camera na die eerste maal op uw
Macintosh aansluiten
■ Bekijken van camerabeelden op uw
Macintosh
Omdat u alleen de eerste keer dat u de camera op uw
Macintosh aansluit de menu instellingen dient te configureren,
zijn de aansluitingen later veel eenvoudiger.
Na de camera op uw Macintosh te hebben aangesloten kunt u
beelden van de camera bekijken op het scherm van uw
Macintosh.
1. Druk op de [ON/OFF] (aan/uit) toets van de
1. Dubbelklik op de schijficoon van de camera.
camera om deze uit te schakelen en plaats de
camera vervolgens op de USB slede.
2. Dubbelklik op de “DCIM” map.
3. Dubbelklik op de map die het beeld bevat dat u
2. Druk op de [USB] toets
wilt bekijken.
van de USB slede.
• Door op de [USB] toets van
de USB slede te drukken
wordt de USB functie
ingeschakeld, hetgeen
aangegeven wordt door de
USB indicator die groen
oplicht.
4. Dubbelklik op het bestand dat het beeld bevat
dat u wilt bekijken.
Hierdoor wordt het beeld weergegeven.
BELANGRIJK!
[USB] toets
• Laat hetzelfde beeld niet voor lange tijd op het
beeldscherm van uw Macintosh staan. Hierdoor kan het
beeld “inbranden” op het scherm.
LET OP
• Een beeld dat geroteerd was op de camera wordt op het
beeldscherm van uw Macintosh weergegeven met de
oorspronkelijke (niet-geroteerde) oriëntatie.
248
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
■ Opslaan van een beeld op uw Macintosh
BELANGRIJK!
Om aan een beeld te werken of het in een album te plaatsen
dient u het beeld eerst bij uw Macintosh op te slaan. Om een
beeld van de camera op te slaan bij uw Macintosh, dient u eerst
d.m.v. de USB slede van de camera een aansluiting tot stand te
brengen tussen de camera en de Macintosh.
• Gebruik uw computer nooit om beeldbestanden die
opgeslagen zijn in het ingebouwde geheugen van de
camera of op de geheugenkaart te bewerken, te wissen, te
verplaatsen of een nieuwe naam te geven. Dit kan namelijk
problemen veroorzaken bij de beeldbeheerdata van de
camera waardoor het onmogelijk kan worden om beelden
op de camera weer te geven en tevens kan dit de
resterende geheugencapaciteit drastisch wijzigen.
Wanneer u een beeld wilt wijzigen, wissen, verplaatsen of
er een nieuwe naam aan wilt geven, doe dit dan alleen bij
beelden die gekopieerd zijn naar uw Macintosh.
• Verbreek de aansluitingen van de USB kabel nooit en voer
geen bewerkingen uit bij de camera of bij de USB slede
tijdens het bekijken of opslaan van beelden. Hierdoor
kunnen de data beschadigd raken.
1. Dubbelklik op de schijficoon van de camera.
2. Zet de “DCIM” map in de map waar u hem wilt
opslaan.
Hierdoor wordt de “DCIM” map naar de map op uw
Macintosh gekopieerd.
249
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
■ De camera van de USB slede verwijderen
Oversturen van beelden van de camera
en het beheren van beelden op uw
Macintosh
1. Sleep de schijficoon voor de camera over het
beeldscherm van uw Macintosh naar de
vuilnisbak.
Als u onder het Mac besturingssysteem OS X draait, kunt u
foto’s beheren d.m.v. de iPhoto applicatie die meegeleverd
wordt met uw besturingssysteem.
Gebruik commercieel verkrijgbaar software als u onder Mac OS
9 draait.
2. Druk op de [USB] toets van de USB slede.
Controleer dat de USB indicator van de USB
slede niet brandt en verwijder daarna pas de
camera van de USB slede.
250
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
Weergeven van films
Bekijken van gebruikersdocumentatie
(PDF bestanden)
U kunt films weergeven d.m.v. de QuickTime
applicatie die meegeleverd wordt met uw
besturingssysteem. Kopieer om deze weer te
geven de film eerst naar uw Macintosh en
dubbelklik dan op het filmbestand.
Om de inhoud van een PDF bestand te kunnen bekijken dient
Adobe Reader of Adobe Acrobat Reader op uw computer
geïnstalleerd te zijn. Mocht dit niet het geval zijn, ga dan naar de
website van Adobe Systems Incorporated en installeer Acrobat
Reader.
■ Minimale systeemvereisten voor
filmweergave op de computer
1. Open op de CD-ROM de “Manual” map.
• Gebruik de CD-ROM waarbij “User’s Guide Included”
(bevat gebruiksaanwijzing) op het etiket staat.
De minimum systeemvereisten die hieronder worden
beschreven zijn nodig om uw Macintosh te gebruiken voor het
weergeven van films die opgenomen werden met deze camera.
Besturingssysteem (OS) : OS X 10.3.9 of hoger
Vereist software
2. Open de “Digital Camera” (digitale camera)
map en open dan de map voor de taal waarin u
de gebruiksaanwijzing wilt bekijken.
: QuickTime 7 of hoger
BELANGRIJK!
3. Open het bestand dat “camera_xx.pdf” heet.
• De bovenstaande omgeving wordt aanbevolen. Bij
configureren van deze omgeving wordt geen juiste werking
gegarandeerd.
• Zelfs als uw computer voldoet aan de bovenstaande
minimale vereisten kunnen bepaalde instellingen en
andere geïnstalleerde software storing veroorzaken bij een
juiste weergave van films.
• Weergave van het filmbestand wordt niet ondersteund
onder OS 9.
• “xx” is de taalcode (Voorbeeld: camera_e.pdf is voor
Engels.)
251
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
■ Andere computer types
Bestanden direct lezen van een
geheugenkaart
Gebruik één van beide methoden die hieronder beschreven
worden.
– Gebruik een
commerciaal
verkrijgbare PC card
lezer/schrijver die
geschikt is voor de
gebruikte
geheugenkaart. Zie de gebruikersdocumentatie die
meegeleverd wordt met de geheugenkaart lezer/schrijver
voor details aangaande het gebruik.
– Gebruik een commerciaal verkrijgbare PC card lezer/
schrijver en een commercieel verkrijgbare PC kaartadapter
die geschikt is voor de gebruikte geheugenkaart. Zie de
gebruikersdocumentatie die meegeleverd wordt met de
geheugenkaart lezer/schrijver en de PC kaartadapter voor
details aangaande het gebruik.
De methode die u dient te volgen om bestanden van een
geheugenkaart te lezen hangt af van het type computer dat u
heeft. Enkele typische voorbeelden worden hieronder getoond.
Gebruik nadat u de aansluiting tot stand heeft gebracht dezelfde
procedures die u gebruikt wanneer de camera aangesloten is op
uw computer via de USB slede.
■ Uw computer heeft een geheugenkaartgleuf.
Controleer eerst dat de kaartgleuf van de computer past bij
(compatibel is met) de geheugenkaart die u gebruikt voor het
opslaan van beelden en steek de geheugenkaart vervolgens in
de kaartgleuf.
■ Als uw computer een PC kaartgleuf heeft.
Gebruik een commerciaal verkrijgbare PC kaartadapter die
geschikt is voor de geheugenkaart. Zie voor volledige details de
gebruikersdocumentatie die meegeleverd wordt met de PC
kaartadapter en die van uw computer.
252
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
■ Geheugenmapstructuur
Geheugenkaartdata
(DCIM map)
(Totaal indexbestand)
DCIM
INDEX.PVM
Deze camera slaat beelden die u opneemt en andere data op in
overeenkomst met het DCF (Design rule for Camera File
System) protocol.
■ Betreffende het DCF protocol
Het DCF protocol is een systeem dat zowel de formaten van de
beeldbestanden als de structuur van de mappen die data
opslaan definiëert. Dit maakt het mogelijk voor een digitale
camera, een printer of een ander DCF-compatibel apparaat om
beelddata van een ander DCF apparaat weer te geven en af te
drukken.
100CASIO*1
CIMG0001.JPG
CIMG0002.MOV
CIMG0003.WAV
CIMG0004.JPG
CIMG0004.WAV
(Opnamemap)
(Beeldbestand)
(Filmbestand)
(Geluidsbestand)
(Beeldbestand van een foto met geluid)
(Geluidsbestand van een foto met geluid)
101_VIEW
VIEW001.JPE
VIEW002.JPE
(Documentmap)
(Documentbestand)
(Documentbestand)
_THUMB.FNX
_THUMB.JPE
VIEW.PVM
(Documentbeheerbestand)
(Documentbeheerbestand)
(MPV beheerbestand)
102CASIO*1
103_VIEW
(Opnamemap)
(Documentmap)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MISC
AUTPRINT.MRK
(DPOF bestandmap)
(DPOF bestand)
SCENE*2
US880001.JPE
US880002.JPE
(Foto BEST SHOT map)
(Foto gebruikersbasisinstellingenbestand)
(Foto gebruikersbasisinstellingenbestand)
MSCENE*2
US880001.JPE
US880002.JPE
(Film BEST SHOT map)
(Film gebruikersbasisinstellingenbestand)
(Film gebruikersbasisinstellingenbestand)
FAVORITE*2
CIMG0001.JPG
CIMG0002.JPG
(FAVORITE map)
(Opnamebestand)
(Opnamebestand)
FAMILY*2
(Familie Gezichtsherkenning Map)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
253
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
•
•
•
SSBGM
SSBGM001.WAV
SSBGM002.WAV
Inhoud van mappen en bestanden
(Map met achtergrondmuziek)
(Bestand met achtergrondmuziek)
(Bestand met achtergrondmuziek)
• DCIM map
Map die alle camera bestanden bevat
• Totaal indexbestand
Beheerbestand van de documentmap
• Opnamemap
Map die bestanden bevat die opgenomen zijn met de camera
• Beeldbestand
Bestand van een beeld dat met de camera is opgenomen.
Extentie is “JPG”.
• Filmbestand
Bestand van een film dat met de camera is opgenomen.
Extentie is “MOV”.
• Geluidsbestand
Geluidsopnamebestand. Extentie is “WAV”.
• Beeldbestand van een foto met geluid
Beeldbestand van een foto met geluid. Extentie is “JPG”.
• Geluidsbestand van een foto met geluid
Geluidsopnamebestand van een foto met geluid. Extentie is
“WAV”.
• Documentmap
Map die documentbestanden overstuurd naar de camera
• Documentbestand
Documentbestand die naar de camera zijn overgestuurd
• Documentbeheerbestand
Beheerbestand voor Documenten die naar de camera zijn
overgestuurd
•
•
•
STARTING.JPG*2
(Startschermbestand)
*1 Andere mappen worden gecreëerd wanneer de volgende
BEST SHOT scenes worden gebruikt voor het opnemen:
“For eBay”, “Veiling” (de naam van de scene hangt af van het
cameramodel) of “For YouTube”. Hierna wordt de naam van
de map gecreëerd voor elke scene.
• eBay scene: 100_EBAY
• Veiling scene: 100_AUCT
• YouTube scene: 100YOUTB
*2 Toont bestanden die alleen gecreëerd kunnen worden in het
ingebouwde geheugen.
254
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
• Map met achtergrondmuziek
Map die achtergrondmuziekbestanden overstuurd naar de
camera
• Startschermbestand
Bestand voor het opslaan van het startschermbestand. Dit
bestand wordt gecreëerd wanneer u een beeld specificeerd
dat u wilt gebruiken als het startschermbeeld.
• MPV beheerbestand
Beheerbestand voor Documenten die naar de camera zijn
overgestuurd
• DPOF bestandmap
Map die DPOF bestanden, enz. bevat.
• Foto BEST SHOT map
Map die de foto BEST SHOT gebruikersbasisinstelbestanden
bevat
• Foto gebruikersbasisinstellingenbestand
Bestand van een foto BEST SHOT gebruikersbasisinstelling
• Film BEST SHOT map
Map die de Movie BEST SHOT
gebruikersbasisinstelbestanden (film best shot) bevat
• Film gebruikersbasisinstellingenbestand
Bestanden die Movie BEST SHOT
gebruikersbasisinstellingen (film best shot) bevatten
• FAVORITE map
Map die favoriete beeldbestanden bevat. De grootte van de
beelden is 320 × 240 beeldpunten.
• Familie Gezichtsherkenning Map
Map die de gezichten bevat die opgenomen zijn voor
familieleden. Worden de data in de “FAMILY” map op welke
manier dan ook gemanipuleerd dan kan het gebeuren dat de
camera niet goed meer kan werken. Probeer nooit enige data
in de “FAMILY” map te wissen of te bewerken (veranderen).
■ Ondersteunde beeldbestanden
• Beeldbestanden die opgenomen zijn met deze camera
• DCF-compatibele beeldbestanden
Zelfs als een beeld DCF-compatibel is kan de camera hem
mogelijk toch niet weergeven. Het tonen van een beeld dat
opgenomen was met een andere camera kan mogelijk lang op
zich laten wachten voordat het op het beeldscherm van deze
camera verschijnt.
255
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
■ Voorzorgsmaatregelen voor hanteren van
data in het ingebouwde geheugen en de
geheugenkaart
• Bij het opslaan van de data van de camera naar de harde
schijf van een computer, naar een MO disk of naar een
andere medium, dient u de inhoud van de DCIM map met de
inhoud altijd als één geheel over te sturen. Het veranderen
van de naam van de DCIM naar een datum of iets in die trant
nadat u hem naar uw computer heeft gekopieerd is een
goede manier om op de hoogte te blijven van meerdere DCIM
mappen. Zorg er echter altijd voor de naam altijd terug te
veranderen naar “DCIM” voordat u de map terug kopieert
naar het geheugen van de camera. De camera herkent geen
enkele andere mapnaam dan DCIM.
Alle mappen in de DCIM map moeten ook voorzien van hun
oorspronkelijke namen als u ze terug kopieert naar het
geheugen van de camera.
• Mappen en bestanden moeten in overeenstemming met de
“Geheugenmapstructuur” op pagina 253 worden opgeslagen
om correct te worden herkend door de camera.
256
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
OVERBRENGEN VAN DOCUMENTEN NAAR UW CAMERA (DATA STORAGE)
U kunt CASIO DATA TRANSPORT gebruiken om documenten,
de beelden van webpagina’s en andere documenten die u op
het scherm van uw computer kunt zien oversturen naar de
camera. Vervolgens kunt u de documenten zien op het
beeldscherm van de camera.
Oversturen van documenten naar de
camera
Oversturen van documenten vanaf een
computer die onder Windows draait
LET OP
Om documenten op uw computer over te sturen naar de camera
zodat u ze op uw beeldscherm kunt zien, dient u CASIO DATA
TRANSPORT te installeren van de CD-ROM die met de camera
wordt meegeleverd.
• In dit hoofdstuk wordt alles dat u naar de camera overstuurt
een “document” genoemd. Sommige documenten kunnen
meerdere “pagina’s” bevatten.
BELANGRIJK!
■ Installeren van CASIO DATA TRANSPORT
• Vrijwel alle documenten die u vanaf uw computer kunt
afdrukken kunnen naar de camera worden overgestuurd.
Merk echter op dat de mogelijkheid om op elk document op
de juiste wijze over te sturen en te tonen niet wordt
gegarandeerd.
• Bepaalde types documenten kunnen er op het
beeldscherm van de camera anders uitzien dan op het
beeldscherm van uw computer.
1. Start uw computer en plaats de meegeleverde
CD-ROM in de CD-ROM drive.
• Gebruik de CD-ROM waarbij “DATA TRANSPORT” op
het etiket staat.
• Gewoonlijk zou hierna het menuscherm automatisch
moeten verschijnen. Mocht het menuscherm niet
automatisch verschijnen bij uw computer, navigeer dan
naar de CD-ROM op uw computer en dubbelklik dan op
het “AutoMenu.exe” bestand.
257
OVERBRENGEN VAN DOCUMENTEN NAAR UW
CAMERA (DATA STORAGE)
■ Oversturen van documenten
2. Klik bij het menuscherm op de indextab voor
de gewenste taal.
1. Sluit eerst de camera aan op uw computer.
• Ongeacht de taal die u selecteert, wordt altijd de engelse
versie van CASIO DATA TRANSPORT geïnstalleerd.
• Zorg ervoor dat er zich een geheugenkaart in de camera
bevindt voordat u de camera op uw computer aansluit.
• Zie pagina 226 voor informatie aangaande het aansluiten
van de camera op uw computer.
3. Klik op het “Lees mij” bestand van DATA
TRANSPORT en lees de inhoud.
• “Lees mij” bestanden bevatten belangrijke informatie
aangaande het installeren, inclusief de installatie
omstandigheden en de vereisten voor het
computersysteem.
2. Open op uw computer het
documentdatabestand dat u wilt overbrengen
naar de camera.
3. Selecteer “Afdrukken” op het applicatiemenu
4. Klik op “Installeer” voor DATA TRANSPORT.
van het document dat op dat moment open is.
Selecteer in het print dialoogvenster dat
verschijnt “CASIO DATA TRANSPORT” voor
de “Printernaam” instelling.
5. Volg de aanwijzingen die op het beeldscherm
van uw computer om CASIO DATA
TRANSPORT te installeren.
258
OVERBRENGEN VAN DOCUMENTEN NAAR UW
CAMERA (DATA STORAGE)
4. Klik op de [OK] toets.
Oversturen van documenten van een
Macintosh
Hierdoor wordt een dialoogvenster getoond voor het
aanpassen van de eigenschappen (datum, bestandnaam,
icoon) van documentbestanden.
Om documenten op uw computer over te sturen naar de camera
zodat u ze op uw beeldscherm kunt zien, dient u CASIO DATA
TRANSPORT te installeren van de CD-ROM die met de camera
wordt meegeleverd.
5. Controleer de huidige instellingen van de data
(datum, bestandnaam, icoon) en klik
vervolgens op de [OK] toets.
■ Installeren van CASIO DATA TRANSPORT
Hierdoor worden de documentdata naar een JPEG beeld
overgezet en overgestuurd naar het beeld op de camera.
• U kunt de instellingen voor de datum, de bestandnaam
en de icoon naar wens veranderen.
• Klik op de [Annuleren] toets om het oversturen te
annuleren.
• Als u een documentbeeld op het beeldscherm van de
camera wilt tonen met een orientatie die afwijkt van die
op het beeldscherm van de computer, klik dan op de
[Eigenschappen] toets van het print dialoogvenster,
verander de instelling “Afdrukstand” en klik vervolgens op
de [OK] toets.
Voordat u begint met het installeren, dient u eerst alle “readme”
bestanden te lezen die CASIO DATA TRANSPORT vergezellen.
“readme” bestanden bevatten belangrijke informatie aangaande
het installeren, inclusief de installatie omstandigheden en de
vereisten voor het computersysteem.
1. Plaats de CD-ROM die met de camera
meegeleverd wordt in de CD-ROM drive van de
Macintosh.
• Gebruik de CD-ROM waarbij “DATA TRANSPORT” op
het etiket staat.
2. Open de map die “DATA TRANSPORT” heet.
259
OVERBRENGEN VAN DOCUMENTEN NAAR UW
CAMERA (DATA STORAGE)
3. Dubbelklik op “TRANSPORT_Installer”.
5. Controleer de huidige instellingen van de data
(datum, bestandnaam, icoon) en klik
vervolgens op de [OK] toets.
4. Volg de aanwijzingen in het “readme” (leesmij)
bestand om CASIO DATA TRANSPORT te
installeren.
Hierdoor worden het document naar een JPEG beeld
overgezet en het beeld overgestuurd op de camera.
• U kunt de instellingen voor de datum, de bestandnaam
en de icoon naar wens veranderen.
• Klik op de [Annuleren] toets om het oversturen te
annuleren.
■ Oversturen van documenten
1. Sluit eerst de camera aan op uw Macintosh.
• Zorg ervoor dat er zich een geheugenkaart in de camera
bevindt voordat u de camera op uw Macintosh aansluit.
• Zie pagina 245 voor informatie aangaande het aansluiten
van de camera op uw Macintosh.
2. Open op uw Macintosh het document dat u
wilt oversturen naar de camera.
3. Klik op de menubalk op “Bestand” en
vervolgens op “Afdrukken”.
4. Klik op de PDF toets aan de onderkant van het
dialoogvenster en selecteer vervolgens
“CASIO DATA TRANSPORT” van het menu dat
verschijnt.
Hierdoor wordt een dialoogvenster getoond voor het
aanpassen van de eigenschappen (datum, bestandnaam,
icoon) van documentbestanden.
260
OVERBRENGEN VAN DOCUMENTEN NAAR UW
CAMERA (DATA STORAGE)
3. Verplaats het kader d.m.v. [S], [T], [W] en [X]
Bekijken van een overgestuurd
document op de camera
naar het document dat u wilt selecteren.
• Het scherm voor het documentmenu toont maximaal 12
documenten. Mochten er zich meer dan 12 documenten
in het geheugen van de camera bevinden dan kunt u
m.b.v. [S] of [T] heen en weer schakelen tussen de
menuschermen met elk 12 beelden.
1. Selecteer bij de camera ofwel de
opnamemodus ofwel de weergavemodus.
2. Druk op [DATA].
Hierdoor wordt de datafunctie
ingeschakeld en een menu
van documenten getoond die
zich op dat moment in het
geheugen van de camera
bevinden.
• Het op dat moment geselecteerde document is het
document met een rood kader er omheen.
• Door te drukken op [DATA] wordt teruggegaan naar het
scherm dat getoond werd voordat u de datafunctie
inschakelde.
• Door op [
] te drukken wordt de opnamemodus
ingeschakeld terwijl bij indrukken van [
] de
weergavemodus wordt ingeschakeld.
4. Druk op [SET]
(instellen) om het op
dat moment
geselecteerde
document te openen
en de pagina’s
(inhoud) ervan te
tonen.
5. Blader d.m.v. [X] (naar voren) en [W] (naar
achteren) om door de pagina’s van het
document te bladeren.
• Door op [S] te drukken springt u terug naar pagina 1 van
het document.
261
OVERBRENGEN VAN DOCUMENTEN NAAR UW
CAMERA (DATA STORAGE)
Roteren van een documentpagina
LET OP
• Door op [SET] (instellen) of op de zoomtoets te drukken
wordt heen en weer geschakeld tussen het documentmenu
en de schermen met documentpagina’s.
• Door op [DISP] te drukken terwijl er zich een
documentpaginascherm op de display bevindt, wordt een
menuscherm getoond voor het configureren van
scherminstellingen. U kunt het menu gebruiken om de
informatie in de display in of uit te schakelen.
U kunt m.b.v. de volgende procedure een documentpagina
roteren op het display.
1. Druk op [DATA].
2. Druk op [MENU].
3. Selecteer bij de “DATA” indextab “Rotatie” en
druk vervolgens op [X].
4. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de
BELANGRIJK!
• Merk op dat bij het selecteren van de instelling “Alle
beelden” voor het afdrukken van beelden alle pagina’s
worden afgedrukt van alle documenten die overgebracht
zijn naar de camera. Ongeacht of u nu thuis aan het
afdrukken bent of dat u het afdrukken uitbesteedt aan een
afdrukdienst, let er op dat u weet wat er op een
geheugenkaart (in het bijzonder documenten) opgeslagen
is voordat u de instelling “Alle beelden” selecteert (pagina
217).
documentpagina die u wilt roteren.
5. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Roteren” en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
Elke keer indrukken van [SET] draait het beeld 90 graden
naar links.
6. Druk als het getoonde beeld de gewenste
oriëntatie heeft op [MENU].
262
OVERBRENGEN VAN DOCUMENTEN NAAR UW
CAMERA (DATA STORAGE)
Specificeren van het aanvankelijke datafunctiescherm
U kunt de volgende procedure gebruiken om de camera te
configureren zodat ofwel de documentdatalijst ofwel de laatste
documentpagina die u aan het bekijken was eerst verschijnt
wanneer u op [DATA] drukt om de datafunctie in te schakelen.
LET OP
• Zelfs als “Paginacontr.” bij de bovenstaande instelling
geselecteerd is verschijnt de documentdata lijst
aanvankelijk als een datalijst zich op het display bevond
toen u de datafunctie het laatst verlaten had.
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer bij de “Instellen” indextab “DATA
contr.” en druk vervolgens op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de gewenste
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Om dit scherm als eerste te
laten verschijnen:
Selecteer deze
instelling:
Documentmenu
Lijstcontr.
Weergeven van de laatst bekeken
pagina van het document.
Paginacontr.
263
OVERBRENGEN VAN DOCUMENTEN NAAR UW
CAMERA (DATA STORAGE)
6. Herhaal stappen 4 en 5 om andere document
Beheren van documentdata op de
camera
te wissen.
• Druk op [MENU] om de werking van de
geheugenbeveiliging te beëindigen.
Beveiligen van documentdata
Onbeveiligd maken van een specifiek bestand
U kunt een specifiek document of alle documenten beveiligen
tegen wissen (geheugenbeveiliging).
Voer de procedure uit onder “Beveiligen van een specifiek
bestand” maar selecteer in stap 5 “Uit” in plaats van “Aan”.
■ Beveiligen van een specifiek bestand
1. Druk op [DATA].
2. Druk op [MENU].
3. Selecteer bij de “DATA” indextab “Beveiligen”
en druk vervolgens op [X].
4. Toon d.m.v. [W] en [X] het document dat u wilt
beveiligen.
5. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Aan” en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
264
OVERBRENGEN VAN DOCUMENTEN NAAR UW
CAMERA (DATA STORAGE)
■ Beveiligen van alle bestanden
Om een enkele documentpagina te wissen
1. Druk op [DATA].
1. Toon een pagina van het document die de
2. Druk op [MENU].
pagina bevat die u wilt wissen en druk
vervolgens op [T] (
).
3. Selecteer bij de “DATA” indextab “Beveiligen”
2. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de
en druk vervolgens op [X].
documentpagina die u wilt wissen.
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Alle best. : Aan”
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “1 pagina” en druk
en druk daarna op [SET] (instellen).
vervolgens op [SET] (instellen).
5. Druk op [MENU].
4. Herhaal stappen 2 en 3 om andere
documentpagina’s te wissen.
Om alle documenten onbeveiligd te maken
• Druk op [MENU] om de wisbewerking te beëindigen.
Voer de procedure uit onder “Beveiligen van alle bestanden”,
maar selecteer in stap 4 “Alle best. : Uit” in plaats van “Alle best.
: Aan”.
BELANGRIJK!
• Alleenstaande documentpagina’s kunnen niet worden
gewist wanneer een document meer dan 1600 pagina’s
telt. Mocht u bij een dergelijk document toch proberen een
alleenstaande pagina te wissen dan verschijnt de
boodschap “Deze functie wordt niet ondersteund voor dit
bestand.”.
Wissen van documentdata
■ Wissen van een documentpagina
Na het tonen van een documentpagina kunt u een enkele
documentpagina of alle pagina’s van een document in één keer
wissen.
B
265
OVERBRENGEN VAN DOCUMENTEN NAAR UW
CAMERA (DATA STORAGE)
Om alle pagina’s van een documentpagina te wissen
■ Wissen van documenten
1. Toon een pagina van het document waarvan u
U kunt het documentmenu gebruiken om een specifiek
document te selecteren en het wissen of u kunt alle documenten
wissen die zich op dat moment in het geheugen van de camera
bevinden.
de pagina’s wilt wissen en druk vervolgens op
[T] (
).
2. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Alle pagina’s” en
Om een enkel document te wissen
druk vervolgens op [SET] (instellen).
1. Verplaats op het documentmenu het
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Ja”.
selectiekader d.m.v. [S], [T], [W] en [X] naar
het document dat u wilt wissen.
• Selecteer “Nee” in plaats van “Ja” om de wisbewerking te
annuleren.
2. Druk op [MENU].
4. Druk op [SET] (instellen).
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “1 docum.” en
druk vervolgens op [SET] (instellen).
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Ja”.
• Selecteer “Nee” in plaats van “Ja” om de wisbewerking te
annuleren.
5. Druk op [SET] (instellen).
266
OVERBRENGEN VAN DOCUMENTEN NAAR UW
CAMERA (DATA STORAGE)
Om alle documenten te wissen
1. Druk terwijl het documentmenu getoond wordt
op [MENU].
2. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Alle docum.” en
druk daarna op [SET] (instellen).
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Ja”.
• Selecteer “Nee” in plaats van “Ja” om de wisbewerking te
annuleren.
4. Druk op [SET] (instellen).
Hierdoor worden alle documenten in het geheugen van de
camera gewist en wordt de volgende boodschap getoond
“Geen document in het geheugen. Datamodus verlaten”.
LET OP
• Het formatteren van het geheugen van de camera
(pagina’s 50, 209) leidt er ook toe dat alle documenten
worden gewist die zich op dat moment in het geheugen van
de camera bevinden.
267
OVERBRENGEN VAN DOCUMENTEN NAAR UW
CAMERA (DATA STORAGE)
APPENDIX
Achterkant
Algemene gids
7 89bkbl
De nummers binnen de haakjes geven de pagina’s aan waar
een verklaring te vinden is voor elk onderdeel.
bm bn bo
■ Camera
Voorkant
12 34
1 Sluiter (pagina 64)
2 [ON/OFF] (spanning aan/
bp
uit) (pagina 43)
SET
3 Flitser (pagina 75)
4 AF hulpverlichting/
bt bs br bq
zelfontspannerindicator
(pagina’s 62, 69, 79, 277)
5 Lens
6 Microfoon (pagina’s 86, 96)
7 Bedrijfsindicator
(pagina’s 43, 64, 277)
8 [DATA] toets (pagina 261)
9 [DISP] (display) toets
(pagina 54)
bk [ ] (WEERGAVE) toets
(pagina’s 43, 208)
bl [ ] (OPNAME) toets
(pagina’s 43, 208)
bm Zoomtoets
(pagina’s 71, 165, 166)
5
6
268
bn [
] (Film) toets
(pagina 95)
bo Polsriemgat (pagina 2)
bp Bedieningstoets
([S], [T], [W], [X])
bq [SET] (instellen) toets
br [BS] toets (pagina 104)
bs [MENU] toets (pagina 52)
bt Beeldscherm (pagina 53)
APPENDIX
■ USB slede
Onderkant
Voorkant
1 Contactpunt van de camera
1
(pagina 38)
2 USB indicator
(pagina’s 227, 247, 279)
cn cm cl
ck
3 [USB] toets
5
ck Accu/geheugenkaartgleuven (pagina’s 36, 48)
cl Contactpunt van de USB slede (pagina 38)
cm Statiefgat
(pagina’s 215, 227, 247)
43
2
4 [PHOTO] toets
(pagina’s 161, 162)
5 [CHARGE] (oplaad) indicator
(pagina’s 38, 279)
Gebruik dit gat bij het monteren van een statief.
cn Luidspreker (pagina 152)
Achterkant
6 5,3 V gelijkstroom
67
269
8
ingangsaansluiting
[DC IN 5.3V] (voor een
uitwendige stroombron)
(pagina 37)
7 [ ] (USB) aansluiting
(pagina’s 213, 226, 246)
8 [AV OUT] (AV
uitgangsaansluiting)
(pagina 162)
APPENDIX
Inhoud van het beeldscherm
Het beeldscherm maakt gebruik van verschillende indicators, iconen en waarden om u op de hoogte te houden van de status van de
camera.
• De voorbeeldschermen in dit hoofdstuk zijn niet bedoeld om de plaats van alle indicators en cijfers te tonen die op het beeldscherm
kunnen verschijnen tijdens de verschillende functies. Ze stellen niet de schermen voor die in feite bij de camera verschijnen.
■ Foto opnamemodus
Paneel : Aan
12345678
cl
ck
bt
Paneel : Uit
bnbsbr bq
1 Scherpstelfunctie (pagina 121)
2 Doorlopende sluiterfunctie
9
bk
bl
bm
bn
bo
bp
91bo2bk345 7 6
8
cl
bm
ck
bt
bp
bn
bs
br
bq
(pagina 81)
bm Anti-tril indicator (pagina 110)
bn ISO gevoeligheid (pagina 135)
bo Witbalansinstelling (pagina 132)
bp Belichtingscompensatie
3 Opnamefunctie
4 Digitale zoomindicator (pagina 73) (pagina 131)
5 Meetfunctie (pagina 136)
bq Datum/tijd (pagina 202)
6 Resterende capaciteit van het
br Sluitersnelheid (pagina 65)
fotogeheugen (pagina 63)
bs Lensopeningwaarde (pagina 65)
7 Fotobeeldgrootte (pagina 66)
bt Lege accu indicator (pagina 40)
8 Fotobeeldkwaliteit (pagina 68)
ck Histogram (pagina 142)
9 Flitserfunctie (pagina 75)
cl Scherpstelkader
(pagina’s 63, 126)
bk Zelfontspannerfunctie (pagina 79)
bl Gezichtsherkenning instelling
(pagina 87)
BELANGRIJK!
• De lensopeningwaarde, de sluitersnelheid en de ISO gevoeligheid
worden alle oranje wanneer één van deze waarden niet correct is
wanneer de sluitertoets halverwege ingedrukt wordt.
270
APPENDIX
■ Film opnamemodus
1
Paneel : Aan
2
34
9
8
16
Paneel : Uit
7
2
3
4
5
9
8
B
1 Scherpstelfunctie (pagina 121)
2 Opnamefunctie
3 Resterende capaciteit van het filmgeheugen (pagina 95)
4 Filmopnametijd (pagina 95)
5 5 Anti-tril indicator (pagina 110)
Witbalansinstelling (pagina 132)
6 6
7 Belichtingscompensatie (pagina 131)
8 Lege accu indicator (pagina 40)
9 Histogram (pagina 142)
7
271
APPENDIX
■ Foto weergavemodus
12
bq
bp
■ Film weergavemodus
12
3
4
5
6
7
8
9
4
5
6
7
bo bnbmblbk
1 Bestandstype (pagina 151) bl Witbalansinstelling
(pagina 132)
2 Beveiligingsindicator
(pagina 190)
bm Flitserfunctie (pagina 75)
3 Mapnaam/bestandsnaam bn Opnamefunctie
(pagina 189)
bo Lege accu indicator
(pagina 40)
4 Fotobeeldkwaliteit
(pagina 68)
bp Histogram (pagina 142)
5 Fotobeeldgrootte
bq Belichtingscompensatie
(pagina 66)
3
1 Bestandstype (pagina 153)
2 Beveiligingsindicator
(pagina 190)
3 Mapnaam/bestandsnaam
(pagina 189)
4 Filmopnametijd
(pagina 153)
5 Filmbeeldkwaliteit
(pagina 131)
(pagina 94)
6 ISO gevoeligheid
6 Datum/tijd (pagina 202)
7 Lege accu indicator
(pagina 135)
7 Lensopeningwaarde
(pagina 40)
(pagina 65)
8 Sluitersnelheid (pagina 65)
9 Datum/tijd (pagina 202)
bk Meetfunctie (pagina 136)
272
APPENDIX
Menureferentie
Digitale zoom
Aan* / Uit
De tabellen in dit hoofdstuk tonen de items die op de menu’s
verschijnen die verschijnen op het beeldscherm wanneer u op
[MENU] drukt. De items in de menu’s hangen af van of de
opnamemodus of de weergavemodus ingeschakeld is bij de
camera.
• Een asterisk (*) geeft de oorspronkelijke defaultinstellingen
aan.
L/R toets
Meten / EV verschuiving / Witbalans / ISO /
Zelfontspanner / Uit*
Snelsluiter
Aan* / Uit
Foto met
geluid
Aan / Uit*
Raster
Aan / Uit*
Beeldcontrole
Aan* / Uit
■ Opnamemodus
Icoonhulp
Aan* / Uit
Geheugen
BEST SHOT: Aan / Uit*
Flits: Aan* / Uit
Scherpstelling: Aan / Uit*
Witbalans: Aan / Uit*
ISO: Aan / Uit*
AF gebied: Aan* / Uit
Meten: Aan / Uit*
Zelfontspanner: Aan / Uit*
Flitsintensiteit: Aan / Uit*
Digitale zoom: Aan* / Uit
MF stand: Aan / Uit*
Zoomstand: Aan / Uit*
OPNAME indextab menu
Scherpstelling
Doorlopend
(Autofocus)* /
Macro /
(Panfocus) /
(Oneindig) /
(handmatig scherpstellen)
Norm. snelh. / Hoge snelh. / Flits doorl. /
Zoom doorl. / Uit*
Zelfontspanner 10 sec / 2 sec / X3 / Uit*
Herkenning
Fam. voorrang / Normaal / Uit* / Voorrang /
Familie registreren / Familie bewerken
Anti-tril
Automatisch / Uit*
AF gebied
AF assist.
Lamp
Puntmeten* /
Sporen
Meervoudig /
Aan* / Uit
273
APPENDIX
Kwaliteit indextab menu
Formaat
8M (3264 × 2448)* / 3:2 (3264 × 2176) /
16:9 (3264 × 1840) / 6M (2816 × 2112) /
4M (2304 × 1728) / 2M (1600 × 1200) /
VGA (640 × 480)
Kwaliteit
(foto’s)
Fijn / Normaal* / Economie
Kwaliteit
(films)
UHQ / UHQ breedbeeld / HQ* /
HQ breedbeeld / Normal / LP
EV
verschuiving
–2.0 / –1.7 / –1.3 / –1.0 / –0.7 / –0.3 / 0.0* /
+0.3 / +0.7 / +1.0 / +1.3 / +1.7 / +2.0
Witbalans
Automatisch* /
(Daglicht) /
(Bewolkt) /
(Schaduw) /
N (Dagl. Wit TL) /
(Gloeilamp) /
D (Daglicht TL) /
Handmatig
ISO
Automatisch* / ISO 64 / ISO 100 / ISO 200 /
ISO 400 / ISO 800
Meten
Meervoudig* /
Centrum-georiënteerd /
Verzadiging
+2 / +1 / 0* / –1 / –2
Contrast
+2 / +1 / 0* / –1 / –2
Flitsintensiteit
+2 / +1 / 0* / –1 / –2
Flitsassistent
Automatisch* / Uit
Puntmeten
Dynamisch
bereik
Uitbreiden +2 / Uitbreiden +1 / Uit*
Portret
verfijning
Ruisfilter +2 / Ruisfilter +1 / Uit*
Kleurenfilter
Uit* / Zwart/wit / Sepia / Rood / Groen / Blauw /
Geel / Roze / Paars
Scherpte
+2 / +1 / 0* / –1 / –2
274
APPENDIX
Indextabmenu met basisinstellingen
Geluiden
Start* / Halfsluiter / Sluiter / Werking /
Bewerking /
Weergave
Start
Aan (instelbaar beeld) / Uit*
Bestand nr.
Voortzetten* / Terugstellen
Language
Verandert de schermtaal.
• Het aantal talen en de types hangen af van
het land of de streek waar de camera
verkocht wordt.
Wereldtijd
Thuis* / Wereld
Video uitgang
NTSC 4:3 / NTSC 16:9 / PAL 4:3 / PAL 16:9
Formatteren
Formatteren / Annuleren*
Terugstellen
Terugstellen / Annuleren*
Tijdinstelling thuis (stad, DST, enz.)
Wereldtijdinstelling (stad, DST, enz.)
B
Tijdstempel
Datum / Datum&Tijd / Uit*
Bijstellen
Instellen van de tijd
Datumstijl
JJ/MM/DD / DD/MM/JJ / MM/DD/JJ
DATA contr.
Paginacontr. / Lijstcontr.*
Sluimer
30 sec / 1 min* / 2 min / Uit
Automatisch
Spanning Uit
1 min* / 2 min / 5 min
REC/PLAY
(Opname/
weergave)
Spanning aan* / Stroom aan/uit / Uitschakelen
USB
Mass Storage (USB DIRECT-PRINT)* /
PTP (PictBridge)
275
APPENDIX
■ Weergavemodus
Beveiligen
Aan* / Alle best. : Aan / Annuleren
WEERGAVE indextab menu
Datum/Tijd
–
Rotatie
Roteren* / Annuleren
Form.
Aanpassen
6M (2816 × 2112)* / 4M (2304 × 1728) /
VGA (640 × 480) / Annuleren
Diashow
Start* / Beelden / Tijd / Tussenpauze / Effect /
Annuleren
Layout afdruk
–
MOTION PRINT
9 beelden* / 1 beeld / Annuleren
Trimmen
–
Aan / Uit*
Dubben
–
Kopiëren
Ingeb.
Kaart* / Kaart
Annuleren
Anti-tril
Filmbewerking
C
Knippen (tot) /
Knippen (vanaf-tot) /
Knippen (vanaf) / Annuleren*
Dynamisch
bereik
Uitbreiden +2 / Uitbreiden +1 / Annuleren*
Witbalans
(Daglicht) /
(Bewolkt) /
(Schaduw) /
N (Dagl. Wit TL) /
(Gloeilamp) /
D (Daglicht TL) /
Annuleren*
Helderheid
+2 / +1 / 0* / –1 / –2
Keystone
–
Kleurcorr.
–
Kalender
–
Favorieten
Tonen* / Opslaan / Annuleren
DPOF afdr.
Beelden selecteren* / Alle beelden /
Annuleren
Ingeb. /
“Instellen” indextab
• De inhoud van de “Instellen” indextab is hetzelfde bij de
opnamemodus en de weergavemodus.
276
APPENDIX
Displaymenureferentie
Indicators
De tabellen in dit hoofdstuk tonen de items die op de menu’s
verschijnen die verschijnen op het beeldscherm wanneer u op
[DISP] drukt. De meeste van deze items zijn voor het
configureren van beeldscherm instellingen. De items in de
menu’s hangen af van of de opnamemodus of de
weergavemodus ingeschakeld is bij de camera.
• Een asterisk (*) geeft de oorspronkelijke defaultinstellingen
aan.
De camera heeft indicators: een bedrijfsindicator en een AF
hulpverlichting/zelfontspannerindicator. Deze indicators lichten
op en knipperen om de huidige bedrijfsstatus van de camera
aan te geven.
AF hulpverlichting/
Bedrijfsindicator
zelfontspannerindicator
■ Opnamemodus
Layout
Paneel : Aan* / Paneel: Uit
Informatie
Tonen* / +Histogram / Verbergen
Helderheid
Autom. / +2 / +1 / 0 / –1
Type
Dynamisch* / Levendig / Waarheidsgetrouw /
Nacht / Stroombesparing
■ Weergavemodus
Layout
4:3 / Breedbeeld*
Informatie
Hetzelfde als de instellingen van de opnamemodus.
Helderheid
Hetzelfde als de instellingen van de opnamemodus.
Type
Hetzelfde als de instellingen van de opnamemodus.
277
APPENDIX
■ Opnamemodus
BELANGRIJK!
• Verwijder de geheugenkaart nooit uit de camera terwijl de
bedrijfsindicator groen aan het knipperen is. Hierdoor kan
namelijk het opgenomen beeld verloren gaan.
Bedrijfsindicator
Betekenis
Kleur
Status
Licht op
Werking (Spanning aan, opname
mogelijk). / Autofocus werking is geslaagd. /
LCD is uit of in de sluimertoestand.
Knippert
Opslaan van een film of verwerken van een
beeld. / Beeld wordt opgeslagen. /
Autofocus niet mogelijk. / Kaart wordt
geformatteerd. / Geleidelijk uitschakelen
van de spanning.
Groen
Licht op
De geheugenkaart is geblokkeerd. / Map
kan niet worden gecreeerd. / Het geheugen
is vol. / Schrijf foutlezing.
Knippert
Geheugenkaart probleem. / Geheugenkaart
is niet geformatteerd. / BEST SHOT
basisinsteling kan niet worden
geregistreerd. / Zwakke batterij
waarschuwing.
Knippert
De flitser wordt opgeladen.
Rood
Oranje
■ Weergavemodus
Bedrijfsindicator
Betekenis
Kleur
Status
Licht op
Groen
Eén van de volgende bewerkingen wordt
uitgevoerd: wissen, DPOF, beveiliging,
kopiëren, formatteren, herformatteren van het
beeld, trimmen, geluid toevoegen aan een
Knippert foto, keystone correctie, kleurcorrectie,
MOTION PRINT (foto maken van een
bewegend beeld), Layout afdruk,
filmmontage, stapsgewijs uitschakelen van de
spanning.
Licht op
AF hulpverlichting/
zelfontspannerindicator
Kleur
Status
Rood
Knippert
In werking (spanning aan, opnemen
mogelijk).
De geheugenkaart is geblokkeerd. / Map kan
niet worden gecreëerd. / Het geheugen is
vol./ Schrijf foutlezing.
Rood
Geheugenkaart probleem. / Geheugenkaart
Knippert is niet geformatteerd. / Zwakke batterij
waarschuwing.
Betekenis
Aftellen van de zelfontspanner.
278
APPENDIX
■ USB slede indicators
Oplaadindicator
[CHARGE]
De USB slede heeft twee indicators: Een oplaadindicator
[CHARGE] en een USB indicator. Deze indicators lichten op en
knipperen om de huidige bedrijfsstatus van de slede en de
camera aan te geven.
Kleur
Status
Rood
Licht op
USB indicator
Betekenis
Kleur
Status
Opladen
Groen
Licht op
Opladen is voltooid
Groen
Knippert
Opladen is standby
Rood
Knippert
Opladen foutmelding
Groen
Licht op USB aansluiting
Groen
Er wordt toegang
Knippert verschaft tot het
geheugen
Oplaadindicator [CHARGE]
USB indicator
279
APPENDIX
Gids voor het oplossen van moeilijkheden
Het probleem vinden en oplossen
Probleem
Mogelijke oorzaken en maatregel
Stroomvoorziening
Spanning gaat niet aan.
1) De accu kan verkeerd om ingelegd zijn (pagina 36).
2) De accu kan leeg zijn. Laad de accu op (pagina 36). Als de accu na het opladen weer snel leeg raakt,
betekent dit dat de accu het einde van zijn levensduur heeft bereikt en dient te worden vervangen. Schaf
een los verkrijgbare oplaadbare CASIO NP-20 lithium-ion accu aan.
De camera begint zichzelf
ineens uit te schakelen.
1) De automatische stroomonderbreker kan geactiveerd zijn (pagina 45). Schakel de spanning opnieuw in.
2) De accu kan leeg zijn. Laad de accu op (pagina 36).
3) De beveiligingsfunctie van de camera kan geactiveerd zijn doordat de temperatuur van de camera te
hoog is. Schakel de camera uit en wacht todat deze afgekoeld is voordat u opnieuw probeert de camera
te gebruiken.
Spanning gaat niet aan.
Er gebeurt niets bij indrukken
van een toets.
Verwijder de accu uit de camera, leg hem opnieuw in en probeer opnieuw.
Beeldopname
Het beeld wordt niet
opgenomen bij indrukken van
de sluitertoets.
B
1) Als de weergavemodus ingeschakeld is bij de camera, druk op [
] (OPNAME) om de opnamemodus
in te schakelen.
2) Als de flitser aan het opladen is, dient u te wachten totdat het opladen voltooid is.
3) Als de boodschap “Geheugen vol” verschijnt, stuur dan de beelden die u wilt houden over naar uw
computer en wis de beelden die u niet langer gebruikt of gebruik een andere geheugenkaart.
280
APPENDIX
Probleem
B
Mogelijke oorzaken en maatregel
Autofocus stelt niet goed
scherp.
1) Als de lens vuil is, reinig deze dan.
2) Het onderwerp bevindt zich mogelijk niet in het midden van het scherpstelkader tijdens het samenstellen
van het beeld.
3) Het onderwerp dat u aan het opnemen bent is mogelijk van een type dat niet past bij de autofocus
(pagina 71). Stel met de hand scherp (pagina 129).
4) De camera wordt mogelijk bewogen terwijl u aan het opnemen bent. Probeer op te nemen met de antitrilfunctie (pagina 110) of gebruik een statief.
5) U gebruikt mogelijk Snelsluiter en drukt de sluitertoets geheel in hetgeen een slechte scherpstelling
oplevert. Druk de sluitertoets halverwege in en geef de autofocus genoeg tijd om scherp te stellen.
Het onderwerp bevindt zich
buiten het scherpstelgebied
van het opgenomen beeld.
Mogelijk is niet goed scherpgesteld op het beeld. Bij het samenstellen van het beeld dient u er op te letten
dat het onderwerp zich binnen het scherpstelkader bevindt
De flitser flitst niet.
1) Als “
” (flitser uit) is geselecteerd als de flitserfunctie, schakel dan over op een andere functie
(pagina 75).
2) Laad de accu op (pagina 36) als deze leeg is.
3) Als een BEST SHOT scene geselecteerd is die de “
” (flitser uit) flitsfunctie gebruikt, schakel dan
over op een andere flitserfunctie (pagina 75) of selecteer een andere BEST SHOT scene (pagina 104).
De camera schakelt zichzelf
langzaam uit tijdens het
aftellen van de
zelfontspanner.
De accu kan leeg zijn. Laad de accu op (pagina 36).
Het beeld op het beeldscherm
is niet scherp.
1) U gebruikt mogelijk de handmatige scherpstelfunctie en u heeft niet scherpgesteld op het beeld. Stel
scherp op het beeld (pagina 129).
2) U kunt mogelijk de macrofunctie
gebruiken voor landschappen of portretten. Gebruik autofocus
voor landschappen en portretten (pagina 122).
te gebruiken bij het opnemen van een close3) U probeert mogelijk autofocus of de oneindig-functie
up foto. Gebruik de macrofunctie voor close-up foto’s (pagina 123).
281
APPENDIX
Probleem
B
Mogelijke oorzaken en maatregel
Er is een verticale lijn op het
beeldscherm.
Er kan een verticale streep over het beeld op het beeldscherm verschijnen wanneer een bijzonder helder
verlicht onderwerp wordt opgenomen. Dit is een CCD fenomeen dat bekend staat als “verticale vegen” en
duidt niet op defecten bij de camera. Merk op dat verticale vegen niet samen met een beeld opgenomen
worden bij een foto maar wel bij het maken van een film.
Digitale ruis in de beelden.
1) De gevoeligheid wordt mogelijk automatisch verhoogd voor donkere onderwerpen, hetgeen tevens de
kans verhoogt op digitale ruis. Verlicht het onderwerp door een licht of schijnwerper o.i.d.
2) U probeert mogelijk een donkere plaats op te nemen terwijl “
” (flitser uit) geselecteerd is als de
flitsfunctie, hetgeen digitale ruis kan verhogen en waardoor beelden er korrelig uit kunnen zien. Schakel
in dit geval over naar een andere flitsfunctie (pagina 75) of gebruik lampen voor de belichting.
3) De flitserassistent of het dynamische bereik kan mogelijk niet werken tijdens foto’s waardoor de kans
bestaat op een verhoging in digitale ruis. Verlicht het onderwerp door een licht of schijnwerper o.i.d.
Een opgenomen beeld wordt
niet in het geheugen
opgeslagen.
1) De spanning van de camera is mogelijk uitgeschakeld voordat het opslaan voltooid was hetgeen tot
resultaat heeft dat het beeld niet wordt opgeslagen. Als de lege accu indicator “
” toont, dient u de
accu zo snel mogelijk op te laden (pagina 36).
2) De geheugenkaart werd mogelijk verwijderd voordat het opslaan voltooid was hetgeen tot resultaat
heeft dat het beeld niet wordt opgeslagen. Verwijder de geheugenkaart nooit voordat het opslaan
voltooid is.
Hoewel de beschikbare
verlichting helder is, zijn de
gezichten van de personen in
beeld toch donker.
Niet genoeg licht bereikt de onderwerpen. Schakel de instelling van de flitserfunctie over naar “
” (flitser
aan) voor daglicht synchroon flitsen (pagina 75) of verschuif de EV verschuiving in de + richting (pagina
131).
De onderwerpen zijn te licht
bij het opnemen van beelden
op het strand of bij een ski
oord.
Als het zonlicht door het water, het zand of de sneeuw wordt gereflecteerd kan dit er toe leiden dat de
onderwerpen worden onderbelicht. Schakel de instelling van de flitserfunctie over naar “
” (flitser aan)
voor daglicht synchroon flitsen (pagina 75) of verschuif de EV verschuiving in de + richting (pagina 131).
Digitaal zoomen werkt niet.
De zoomindicator geeft het
zoomen slechts weer tot een
zoomfactor van 3,0.
1) De digitale zoominstelling is mogelijk uitgeschakeld. Schakel digitale zoom in (pagina 74).
2) De tijdafstempeling is mogelijk ingeschakeld waardoor digitaal zoomen uitgeschakeld is. Schakel de
tijdafstempeling uit (pagina 141).
282
APPENDIX
Probleem
Mogelijke oorzaken en maatregel
De herkenning van het
gezicht van een familielid
komt niet juist tot stand
hoewel het gezicht
opgenomen en registreerd is.
Howel de gezichtkarakteristieken opgenomen waren voor het familielid kunnen de data defect zijn of kan
de hoek ten opzich van of de uitdrukking van het gezicht het moeilijk maken om te worden herkend. Neem
het gezicht opnieuw op van het familielid waarvan het gezicht niet herkend was (pagina 88).
Er is niet scherpgesteld op het
beeld tijdens de filmopname.
1) Het is niet mogelijk scherp te stellen omdat het onderwerp zich buiten het scherpstelbereik bevindt.
Neem op binnen het toegelaten bereik.
2) De lens kan vuil zijn. Reinig de lens (pagina 34).
Weergave
De kleur van het
weergavebeeld verschilt van
het beeld op het beeldscherm
tijdens het opnemen.
Zonlicht of licht van een andere lichtbron schijnt tijdens het opnemen mogelijk direct in de lens terwijl u aan
het opnemen bent. Plaats de camera zodanig dat zonlicht niet direct in de lens kan schijnen.
Beelden worden niet getoond. Deze camera kan niet-DCF beelden die met een andere digitale camera op een geheugenkaart zijn
opgenomen niet weergeven.
Beelden kunnen niet worden
bewerkt (layout afdruk,
afmetingen heraanpassen,
trimmen, keystone correctie,
kleurherstel, roteren,
witbalans, datum/tijd
bewerking).
B
Merk op dat u de volgende types beelden niet kunt bewerken.
• Beelden die met MOTION PRINT gecreëerd zijn
• Films
• Beelden die opgenomen zijn met een andere camera
283
APPENDIX
Probleem
Mogelijke oorzaken en maatregel
Overige
De verkeerde datum en tijd
worden weergegeven.
De instelling voor de datum en tijd is verkeerd. Stel de juiste datum en tijd in (pagina 202).
De boodschappen op het
display zijn in een verkeerde
taal.
Een verkeerde taal is geselecteerd. Verander de instelling van de displaytaal (pagina 206).
Het is niet mogelijk bestanden
via een USB aansluiting over
te sturen.
1) De USB kabel is mogelijk niet juist aangesloten. Controleer alle aansluitingen.
2) Het USB stuurprogramma (USB driver) is mogelijk niet geïnstalleerd als uw computer onder Windows
98SE of 98 draait. U kunt de USB driver (pagina 225), die u kunt downloaden van de officiële EXILIM
Website op http://www.exilim.com/
3) Het USB stuurprogramma (USB driver) is mogelijk niet goed geïnstalleerd als uw computer onder
Windows 98SE of 98 draait. Installeer het USB stuurprogramma (USB driver) opnieuw (pagina 225).
4) Mogelijk is een verkeerd USB communicatieprotocol geselecteerd. Selecteer het correcte USB
communicatieprotocol in overeenstemming met het type toestel dat u aan het aansluiten bent (pagina
207).
5) Schakel deze in als de camera nog niet ingeschakeld is.
Het instelscherm van de
displaytaal verschijnt wanneer
de camera ingeschakeld
wordt.
1) U configureerde de oorspronkelijke (default) instellingen niet nadat u de camera aanschafte of de accu
kan mogelijk leeg zijn. Controleer de basisinstellingen van de camera (pagina’s 11, 206).
2) Mogelijk is er een probleem met het geheugenbeheergebied van de camera. Mocht dit het geval zijn,
voer dan de terugstelbewerking uit om de basisinstellingen van de camera te initialiseren (terugstellen)
(pagina 150). Configureer daarna elke instelling. Als het taalselectiescherm niet opnieuw verschijnt bij
het inschakelen van de camera betekent dit dat het ingebouwde geheugenbeheergebied van de camera
hersteld is.
Als dezelfde boodschap verschijnt nadat u de spanning inschakelt, neem dan contact op met de
winkelier of met een CASIO onderhoudswerkplaats.
284
APPENDIX
Boodschappen in het display
ALERT
B
Kaart FOUT
De beveiligingsfunctie van de camera kan
geactiveerd zijn doordat de temperatuur van de
camera te hoog is. Schakel de camera uit en
wacht todat deze afgekoeld is voordat u
opnieuw probeert de camera te gebruiken.
• Eén van de volgende fenomenen kan
optreden als de ALERT boodschap
verschijnt.
1) De spanning gaat uit.
2) Filmopname wordt onmogelijk of de
filmlengte is beperkt.
3) De helderheidsinstelling van het
beeldscherm verandert naar 0.
Accu is zwak.
De accu is vrijwel leeg.
Beeld kan niet
gecorrigeerd
worden !
Keystone correctie kan om de een of andere
reden niet plaatsvinden. Het beeld wordt
opgenomen zoals het is zonder correctie
(pagina 113).
Kan het
bestand niet
bestanden.
Het beeld dat u specificeerde met de “Beelden”
instelling voor de diashow is onvindbaar.
Verander de “Beelden” instelling (pagina 156)
en probeer het opnieuw.
Kan niet meer
bestanden
registreren.
• U probeert een BEST SHOT scene op te
slaan terwijl de “SCENE” map reeds 999
bestanden bevat (pagina 108).
• U probeert een “FAVORITE” (favoriet)
bestand te kopiëren terwijl de “FAVORITE”
map reeds 9999 bestanden bevat (pagina
192).
Er trad een probleem op bij de geheugenkaart.
Schakel de camera uit, verwijder de kaart en
steek hem opnieuw in de camera. Mocht
dezelfde boodschap verschijnen wanneer u de
camera opnieuw inschakelt, formatteer dan de
geheugenkaart (pagina 50).
BELANGRIJK!
• Het formatteren van de geheugenkaart
wist alle bestanden op de kaart uit.
Probeer eerst eventuele herstelbare
bestanden naar een computer of een
ander opslagmedium over te sturen
voordat u gaat formatteren.
285
Aansluitingen
controleren !
• U probeert de camera aan te sluiten op een
printer terwijl de USB instellingen van de
camera niet compatibel zijn met het USB
systeem van de printer (pagina 212).
• Het USB stuurprogramma (USB driver) is
mogelijk niet geïnstalleerd (pagina 225) als
uw computer onder Windows 98SE of 98
draait.
Bestand kan
niet worden
opgeslagen
door een
zwakke accu.
Omdat de accuspanning te laag is kon een
beeldbestand niet worden opgeslagen.
Map kan niet
wordt
gecreëerd.
U probeert een beeld op te slaan terwijl er 9999
bestanden opgeslagen zijn in de 999ste map.
Wis bestanden die u niet langer nodig heeft als
u meer bestanden wilt opnemen (pagina 196).
APPENDIX
OBJECTIEF
FOUT
Deze boodschap verschijnt en de camera
schakelt zichzelf uit wanneer het objectief op een
onverwachte manier werkt. Als dezelfde
boodschap verschijnt nadat u de spanning
inschakelt, neem dan contact op met de winkelier
of met een CASIO onderhoudswerkplaats.
Papier
inleggen !
Tijdens het afdrukken is het papier bij de printer
opgeraakt.
Geheugen vol
Het geheugen is vol met beelden die u
opgenomen heeft en/of bestanden die
opgeslagen zijn met de montagebewerkingen.
Wis bestanden uit die u niet langer nodig heeft
(pagina 196).
Geen favourieten De FAVORITE map bevat geen bestanden.
bestand!
Foutlezing
Tijdens
Afdrukken
Er trad een fout op tijdens het afdrukken.
• De printer is uitgeschakeld.
• De printer bracht een foutmelding te weeg.
Opnamefout
Beeldcompressie kon om de één of andere
reden niet worden uitgevoerd tijdens het
opslaan van data. Neem het beeld opnieuw op.
Inkt vervangen ! Tijdens het afdrukken komt de printer inkt te kort.
SPANNING
NOGMAALS
INSCHAKELEN
Mocht het objectief tegen een obstakel
aankomen, dan verschijnt deze boodschap en
schakelt de camera zichzelf uit. Verwijder het
obstakel en schakel de spanning van de
camera opnieuw in.
SYSTEM
ERROR
Uw camerasysteem is beschadigd. Neem
contact op met uw dealer of de dichtstbijzijnde
erkende CASIO onderhoudswerkplaats.
286
De kaart is
vergrendeld.
De LOCK schakelaar van de SD
geheugenkaart of SDHC geheugenkaart in de
camera is vergrendeld. U kunt beelden niet
opslaan op of wissen van een geheugenkaart
die vergrendeld is.
Er zijn geen
bestanden.
Er bevinden zich geen bestanden in het
ingebouwde geheugen of in de geheugenkaart.
Er zijn geen
drukbeelden.
DPOF instellen.
Er zijn geen bestanden gespecificeerd voor het
afdrukken. Configureer de vereiste DPOF
instellingen (pagina 215).
Er is geen beeld
dat
geregistreerd
kan worden.
Het beeld of de film waarvan u de instellingen
probeert op te slaan, kan niet als een BEST
SHOT scene worden opgeslagen.
Deze kaart kan
niet worden
geformatteerd
De geheugenkaart in de camera is niet
geformatteerd. Formatteer de geheugenkaart
(pagina 50).
Dit bestand kan
niet worden
weergegeven.
Het beeldbestand waartoe u probeert toegang
te verschaffen is beschadigd of is van een type
dat niet door deze camera kan worden getoond.
Deze functie
kan niet worden
gebruikt.
U probeerde bestanden te kopiëren van het
ingebouwde geheugen naar een geheugenkaart
terwijl er zich geen geheugenkaart bevindt in de
camera (pagina 194).
Deze functie
wordt niet
ondersteund
voor dit
bestand.
De functie die u probeert uit te voeren wordt
niet ondersteund voor het bestand waarop u de
functie probeert uit te voeren.
APPENDIX
Opslagcapaciteit
Technische gegevens
• Foto’s
■ Voornaamste technische gegevens
Producttype
Digitale camera
Model
EX-S880
■ Camera functies
Beeldbestanden
Formaat
Opnamemedia:
Foto’s
JPEG (Exif Versie 2.2); DCF (Design Rule
voor Camera bestandsysteem) 1.0 standaard;
DPOF-compatibel
Films: H.264/AVC MOV formaat
Audio (geluid): WAV
Capaciteit van
de SD
geheugenkaart
(1 GB) bij
benadering
8M
(3264 ×
2448)
Fijn
4,59 MB
2 beelden
210 beelden
Normaal
2,46 MB
4 beelden
393 beelden
Economie
1,67 MB
6 beelden
579 beelden
16:9
(3264 ×
1840)
6M
(2816 ×
2112)
4M
(2304 ×
1728)
287
Capaciteit van
het ingebouwde
geheugen
(10,8 MB) bij
benadering
Beeldkwaliteit
3:2
(3264 ×
2176)
Ingebouwd geheugen 10,8 MB
SDHC geheugenkaart
SD geheugenkaart
MMC (MultiMediaCard = multimedia kaart)
MMCplus (MultiMediaCardplus = multimedia
pluskaart)
Grootte van
het
beeldbestand
bij benadering
Beeldgrootte
(beeldpunten)
Fijn
4,3 MB
2 beelden
224 beelden
Normaal
2,31 MB
4 beelden
418 beelden
Economie
1,57 MB
6 beelden
616 beelden
Fijn
3,73 MB
2 beelden
259 beelden
478 beelden
Normaal
2,02 MB
5 beelden
Economie
1,38 MB
7 beelden
700 beelden
Fijn
3,48 MB
3 beelden
277 beelden
Normaal
1,89 MB
5 beelden
511 beelden
Economie
1,3 MB
8 beelden
743 beelden
Fijn
2,5 MB
4 beelden
386 beelden
7 beelden
690 beelden
Normaal
1,4 MB
Economie
900 KB
12 beelden 1074 beelden
APPENDIX
Beeldgrootte
(beeldpunten)
2M
(1600 ×
1200)
VGA
(640 ×
480)
Beeldkwaliteit
Grootte van
het
beeldbestand
bij benadering
Capaciteit van
het ingebouwde
geheugen
(10,8 MB) bij
benadering
8 beelden
• Films
Capaciteit van
de SD
geheugenkaart
(1 GB) bij
benadering
Fijn
1,26 MB
Normaal
790 KB
13 beelden 1224 beelden
Economie
470 KB
23 beelden 2057 beelden
Beeldkwaliteit
(beeldpunten)
767 beelden
Fijn
330 KB
33 beelden 2930 beelden
Normaal
190 KB
56 beelden 5089 beelden
Economie
140 KB
76 beelden 6906 beelden
288
Datasnelheid bij
benadering
(beeldsnelheid)
Capaciteit van
het ingebouwde
geheugen
(10,8 MB) bij
benadering
Capaciteit van
de SD
geheugenkaart
(1 GB) bij
benadering
UHQ
640 × 480
5,8 megabits/
seconde
(30 beelden/
seconde)
13 seconden 22 minuten,
48 seconden
UHQ breedbeeld
848 × 480
(ultra-hoge resolutie
met groothoek)
7,0 megabits/
seconde
(30 beelden/
seconde)
10 seconden 18 minuten,
53 seconden
HQ
(hoge resolutie)
640 × 480
2,8 megabits/
seconde
(30 beelden/
seconde)
26 seconden 47 minuten,
24 seconden
HQ breedbeeld
(hoge resolutie breedbeeld)
848 × 480
3,4 megabits/
seconde
(30 beelden/
seconde)
21 seconden 38 minuten,
59 seconden
Normal
(normaal)
640 × 480
1,4 megabits/
seconde
(30 beelden/
seconde)
51 seconden 94 minuten
LP
(lange weergave)
320 × 240
545 Kilobits/
seconde
(15 beelden/
seconde)
128
seconden
240 minuten
APPENDIX
* Het aantal beelden is een schatting en alleen gegeven ter
referentie. Het aantal beelden dat u kunt opnemen kan mider
zijn dan wat aangegeven is op het beeldscherm.
* De grootte van beeldbestanden is een schatting en alleen
gegeven ter referentie. De feitelijke grootte van een
beeldbestand hangt af van het type onderwerp.
* De bovenstaande waarden zijn gebaseerd op het gebruik van
een PRO HIGH SPEED SD geheugenkaart van Matsushita
Electric Industrial Co., Ltd.
Het aantal beelden dat u kunt opslaan hangt af van het type
geheugenkaart dat u gebruikt.
* Om het aantal beelden te bepalen dat op een geheugenkaart
met een andere capaciteit kan worden opgeslagen,
vermenigvuldigt u de capaciteiten in de tabel met de van
toepassing zijnde waarde.
* Elke film kan maximaal 10 minuten lang zijn. De filmopname
stopt automatisch na 10 minuten opnemen.
Wissen
1 bestand; alle bestanden
(met geheugenbeveiliging)
Effectieve
beeldpunten
8,1 miljoen
Beeldverwerkingselement
(imaging)
1/2,5 vierkante CCD met beeldpunten met
primaire kleuren
(Totaal aantal beeldpunten: 8,29 miljoen)
Lens/brandpuntsafstand
F2,7 - 5,2/f=6,2 - 18,6 mm
(gelijk aan 38 - 114 mm bij een 35 mm film
camera.)
Zes lenzen in vijf groepen, inclusief een
asferische lens.
289
Zoom
3X optische zoom, 4X digitale zoom
(Beeldgrootte: 8M (3264 × 2448 beeldpunten))
(12X totale zoom)
Scherpstellen
Contrastsignalering autofocus
Scherpstelfuncties: Autofocus, macrofocus,
panfocus, oneindige functie, handmatige
scherpstelling
AF gebied: Puntmeten, Meervoudig of Sporen;
met AF hulpverlichting
Geschat
scherpstelbereik
(van het
oppervlak van
de lens)
Autofocus: 40 cm tot en met
Macrofocus: 15 cm tot en met 50 cm
Oneindig:
Handmatig scherpstellen: 15 cm tot en met
Het bereik wordt beïnvloed door de optische
zoom.
Belichtingsregeling
Meten: Multi-patroon, centrum-georiënteerd
meten, puntmeten door het beeldelement
Belichting: Programma AE
Belichtingscompensatie: –2EV tot en met
+2EV (in stappen van 1/3EV)
Sluiter
CCD sluiter, mechanische sluiter
Fotofunctie (automatisch): 1/2de tot en met
1/2000ste seconde
• De sluitersnelheid wijkt af bij de volgende
BEST SHOT scenes.
Nachtscène: 4 tot en met 1/2000ste seconde
Lensopeningwaarde
F2,7/8,0 automatische overschakeling
* F8.0 is de lensopening wanneer een ND filter
wordt gebruikt.
• Door de optische zoom te gebruiken
verandert de lensopeningwaarde.
APPENDIX
Witbalans
Automatisch, vast (6 functies), handmatig
Gevoeligheid
Foto’s (standaard): Automatisch, ISO 64,
ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800
• Foto’s (wanneer “Anti-tril” instelling
“Automatisch” is): ISO 800 (maximaal)
Foto’s (wanneer de BEST SHOT scene
“Anti-trilling” is): ISO 800 (maximaal)
Foto’s (wanneer de BEST SHOT scene
“Hoge gevoeligheid” is): ISO 1600 (maximaal)
Films: Automatisch
Zelfontspanner
Reactietijden: 10 seconden, 2 seconden,
drievoudige zelfontspanner
Ingebouwde
flitser:
Flitserfuncties: Automatisch, uit, aan, milde
flits, vermindering van het rode-ogen effect
Flitsbereik (bij benadering):
Flitsbereik: Groothoek optische zoom:
0,15 tot en met 3,9 meter
Telefoto optische zoom: 0,4 tot en met 2,0 meter
• Doorlopende sluiter met flitser
Groothoek optische zoom: 0,4 tot en met 1,7 meter
Telefoto optische zoom: 0,4 tot en met 0,9 meter
* ISO gevoeligheid: “Automatisch”
* Hangt af van de zoomfactor.
Opnemen
Geluidsopnametijden bij
benadering
Foto met geluid: 30 seconden per beeld
Postopname: 30 seconden per beeld
Spraakopname: 33 minuten, 43 seconden (bij
gebruik van het ingebouwde geheugen)
Beeldscherm
2,8-inch TFT kleuren breedbeeld LCD
230.400 (960 × 240) beeldpunten
Zoeker
Beeldscherm
Tijdfuncties
Ingebouwde digitale quartz klok
Datum en tijd: Opgenomen met beelddata,
tijdafstempeling
Automatische kalender: Tot en met 2049
Wereldtijd
162 steden in 32 tijdzones
Stadsnaam, datum, tijd, zomertijd
Ingangs-uitContactpunten van de slede
gangsaansluitingen
USB
USB 2.0 Hi-Speed compatibel
Microfoon
Mono
Luidspreker
Mono
Foto’s (met geluid); macrofunctie;
zelfontspanner; doorlopende sluiterfunctie;
BEST SHOT (scenes anders dan korte film,
voorafgaande film en spraakopname);
gezichtsherkenning, film met geluid (film, korte
film, voorafgaande film, YouTube); geluid
(spraakopname)
* Het geluid is in mono.
290
APPENDIX
■ Stroomvoorziening
Stroomvereisten
*1 Aantal foto’s (CIPA)
In overeenkomst met de CIPA standaard
Normale tenperatuur (23°C), beeldscherm aan, met zoomen
van de volledige groothoek- tot de volledige telefotostand
elke 30 seconden, waarbij telkens twee beelden worden
opgenomen met flits; de spanning wordt na elke 10
opgenomen beelden uit- en weer ingeschakeld.
*2 Doorlopende weergavetijd
Standaard temperatuur (23°C), een-beeld bladeren per 10
seconden (bij benadering)
*3 Doorlopende opnametijd (naar schatting)
Oplaadbare lithium-ion accu (NP-20) × 1
Levensduur accu naar schatting
Alle hieronder gegeven waarden stellen de hoeveelheid naar
schatting voor bij normale temperaturen (23°C) voordat de
camera uitgeschakeld wordt. Deze waarden worden niet
gegarandeerd. Een lage temperatuur zal de gebruiksduur van
de accu verkorten.
Aantal foto’s (CIPA)*1
220 foto’s
Doorlopende weergave (foto’s)*2
240 minuten
Doorlopende filmopname
90 minuten
Doorlopende spraakopname*3
310 minuten
• De bovenstaande waarden zijn gebaseerd op een nieuwe
accu met een volle lading. Herhaaldelijk opladen verkort de
levensduur van de accu.
• De frequentie van het gebruik van de flitser, de zoom,
autofocus en de tijd dat de camera aan is, heeft een grote
invloed op de opnametijden en het aantal foto’s dat kan
worden opgenomen.
• Accu: NP-20 (nominale capaciteit: 700 mAh)
• Opnamemedium: SD geheugenkaart 1 GB (de bovenstaande
waarden zijn gebaseerd op het gebruik van Matsushita
Electric Industrial Co., Ltd. PRO HIGH SPEED SD
geheugenkaart.)
• Meetcondities
291
APPENDIX
Stroomverbruik
3,7 V gelijkstroom; ongeveer 4,3 W
Afmetingen
94,5(B) × 60,4(H) × 17,3(D) mm (exclusief
uitsteeksels); 13,7 mm op het dunste punt)
Gewicht
Ongeveer 128 g (exclusief accu en
meegeleverde accessoires)
Meegeleverde
accessoires
Oplaadbare lithium-ion accu (NP-20);
USB slede (CA-37); Speciale netadapter
(AD-C52G); Netsnoer; USB kabel; AV kabel;
Polsriem; CD-ROM’s (2); Basisreferentie
■ USB slede (CA-37)
Ingangs-uitgangsaansluitingen
Contactpunt van de camera, USB poort,
externe netadapteraansluiting
(DC IN 5,3 V (gelijkstroomingang)) /
AV uitgangsaansluiting (AV OUT: NTSC/
PAL standaard)
Stroomverbruik
5,3 V gelijkstroom, Ongeveer 3,2 W
Afmetingen
109 (B) × 24 (H) × 58 (D) mm
(exclusief uitsteeksels)
Gewicht
Ongeveer 47 g
■ Oplaadbare lithium-ion accu (NP-20)
Nominale spanning
3,7 V
Nominale capaciteit
700 mAh
Bedrijfstemperatuur
0 tot en met 40°C
Afmetingen
33,0 (B) × 50,0 (H) × 4,7 (D) mm
Gewicht
■ Speciale netadapter (inlaattype) (AD-C52G)
Ongeveer 16 g
292
Ingangsvermogen
100 tot en met 240 V wisselstroom
AC 50/60Hz 83 mA
Uitgangsvermogen
5,3 V gelijkstroom, 650 mA
Afmetingen
50 (B) × 20 (H) × 70 (D) mm
(exclusief uitsteeksels en kabel)
Gewicht
Ongeveer 90 g
APPENDIX
CASIO COMPUTER CO.,LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
M10
MA0710-C
293
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement