Casio | EX-F1 | User manual | Casio EX-F1 Användarmanual

Casio EX-F1 Användarmanual
SW
Digitalkamera
Bruksanvisning
K860PCM1DMX
Tack för att du köpt en produkt från CASIO.
• Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i denna bruksanvisning, innan produkten
tas i bruk.
• Spara bruksanvisningen på ett säkert ställe för framtida behov.
• För allra senaste information angående produkten hänvisar vi till EXILIM:s officiella
webbsajt på http://www.exilim.com/
Uppackning
Kontrollera vid uppackning av kameran att samtliga artiklar nedan medföljer.
Kontakta din återförsäljare, om något skulle saknas.
• Ett skoskydd är
monterat på
blixtskon vid
leverans från
fabriken.
Digitalkamera
Laddningsbart
litiumjonbatteri
(NP-100)
Batteriladdare
(BC-100L)
Rem
Objektivlock
• Formen på
nätkabelns kontakt
kan variera
beroende på land
eller geografiskt
område.
Nätkabel
Motljusskydd
AV-kabel
Fjärrutlösare
CD-ROM-skiva
Grundreferens
2
USB-kabel
Läs detta först!
• Innehållet i denna bruksanvisning är föremål för ändringar utan föregående
meddelande.
• Innehållet i denna bruksanvisning har kontrollerats under varje steg i
tillverkningsprocessen. Kontakta oss gärna, om du upptäcker någonting som
verkar tvivelaktigt, felaktigt etc.
• All kopiering av innehållet i denna bruksanvisning, delvis eller i sin helhet, är
förbjuden. Utöver för personligt bruk är allt annat bruk av innehållet i denna
bruksanvisning utan tillstånd från CASIO COMPUTER CO., LTD. förbjudet i
enlighet med gällande upphovsrättslagar.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. påtar sig inget ansvar för några skador eller
uteblivna vinster som drabbat dig eller tredje part på grund av bruk av eller fel på
produkten.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. påtar sig inget ansvar för några skador, uteblivna
inkomster eller krav från tredje part som uppstått till följd av bruk av ArcSoft
TotalMedia Extreme for CASIO, ArcSoft TotalMedia Theatre for CASIO, ArcSoft
TotalMedia Studio for CASIO eller YouTube Uploader for CASIO.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. påtar sig inget ansvar för några skador eller
uteblivna inkomster orsakade av förlust av minnesinnehållet på grund av fel,
reparation eller annat.
• Notera att de skärmexempel och produktillustrationer som visas i denna
bruksanvisning kan skilja sig en aning från skärmarna och utformningen på själva
kameran.
LCD-skärm
Skärmens och sökarens paneler med flytande kristaller använder sig av avancerad
precisionsteknik som sörjer för 99,99 % effektiva bildpunkter. Detta innebär att ett
obetydligt antal bildpunkter inte tänds eller förblir tända hela tiden. Det beror på
egenskaperna hos flytande kristallskärmar och tyder inte på fel.
Provfotografera
Ta en provbild för att kontrollera att kameran fungerar som den ska, innan faktisk
bildinspelning påbörjas.
3
Innehåll
Uppackning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Läs detta först! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
❚❙ Grundinstruktioner för snabbstart
Vad är en digitalkamera? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Möjligheter med CASIO-kameran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fastsättning av objektivlock och rem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Börja med att ladda upp batteriet före användning.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
... 9
. . 10
. . 11
. . 11
❚ Laddning av batteriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
❚ Isättning av batteriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Val av skärmspråk efter att kameran slagits på första gången . . . . . . . . . . . 15
Förberedning av ett minneskort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
❚ Användbara minneskort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
❚ Isättning av ett minneskort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
❚ Formatering (initiering) av ett nytt minneskort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Inspelning av en stillbild. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Korrekt hållning av kameran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visning av stillbilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Radering av bilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..
..
..
..
18
20
21
22
❚ Radering av en enstaka fil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
❚ Radering av samtliga filer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Försiktighetsåtgärder vid inspelning av stillbilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
❚ Begränsningar för autofokus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
På- och avslagning av kameran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
❚ För att slå på strömmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
❚ För att slå av kameran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
❚❙ Handledning för inspelning av stillbilder
Val av inspelningsläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Användning av manöverpanelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ändring av bildstorlek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Bildstorlek)
Användning av blixt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Blixt)
Specificering av ISO-känslighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ISO)
Justering av vitbalans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Vitbalans)
Korrigering av bildens ljusstyrka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (EV-skifte)
Specificering av mätningsläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Mätning)
Specificering av autofokusytan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (AF-yta)
Inspelning med inspelningsljuset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ljuset REC)
Ändring av datum- och tidformat på manöverpanelen. . . . . . . . . . . . . . . .
Inspelning med zoom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
25
28
29
31
34
34
36
37
37
39
39
40
❚ Växlingspunkt för optisk zoom/digital zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Val av ett fokusläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Fokus) . . 43
Korrigering för bakgrundsbelysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Låsning av autoexponerings- och autofokusinställningarna . . . . . . . . . . . . . 45
C
4
Innehåll
❚ Specificering av [AE-L/AF-L]-knappens funktion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Seriebildstagning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
Val av seriebildsläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Användning av seriebild med blixt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Användning av förinspelning (stillbild). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Användning av snabb seriebildstagning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inspelning med långsam visning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seriebildstagning med exponeringsvariation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Val av sparningsmetod för seriebilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Försiktighetsåtgärder vid seriebildstagning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
❚❙ Filminspelning
46
48
50
52
53
54
58
60
62
Inspelning av en film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
❚ Ljud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Val av filmläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
❚ Inspelning av en högupplöst film. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
❚ Inspelning av en höghastighetsfilm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Inspelning av en stillbild under pågående filminspelning. . . . . . . . . . . . . . . . 66
❚❙ Användning av BEST SHOT
67
Vad är BEST SHOT? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
❚ Några scenexempel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Inspelning med BEST SHOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
❚ Skapande av egna BEST SHOT-inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Inspelning med digital skakdämpning . . . . . . . . . . (Digital skakdämpning)
Inspelning med digital panorering . . . . . . . . . . . . . . . (Digital panorering)
Bildinspelning i enlighet
med motivrörelse . . . . (Seriebild vid utåtrörelse/Seriebild vid inåtrörelse)
Användning av förinspelad film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Förinspela (film))
❚❙ Avancerade inställningar
. . 70
. . 71
. . 72
. . 76
77
Användning av skärmmenyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Inställningar i inspelningsläget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (REC) . . 79
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
C
Användning av självutlösaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Självutlösare) . . .
Användning av hjälplampan för autofokus . . . . . . . . . . . . . . (Hj.lampa f.AF) . . .
Reducering av effekterna av kamera- och motivrörelser . . (Skakdämpning) . . .
Inspelning med ansiktsidentifiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ansiktsident.) . . .
Inspelning med kontinuerlig autofokus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kontin. AF) . . .
Specificering av [AE-L/AF-L]-knappens funktion . . . . . . . . . . . .(AE/AF-lås) . . .
Inspelning med AE-variation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (AE-variation) . . .
Inspelning med vitbalansvariation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Vitb.variation) . . .
Inspelning med fokusvariation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Fokusvariation) . . .
In- och urkoppling av digital zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Digital zoom) . . .
Inspelning med snabbslutaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Snabbslutare) . . .
Val av funktion för funktionsringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ringinställn.) . . .
Konfigurering av metod för sparning av seriebilder . . . . . . . (Spara serieb.) . . .
Inkoppling av bildgranskning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Granska) . . .
5
79
80
81
82
83
83
83
83
84
84
84
85
85
85
Innehåll
❚ Visning av rutmönster på skärmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Rutmönster) . . . 86
❚ Inställning av grundinställningar vid strömpåslag . . . . . . . . . . . . . . (Minne) . . . 86
Inställningar för bildkvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Bildkvalitet) . . 87
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
Specificering av bildkvalitet för stillbilder . . . . . . . (T Bildkvalitet (stillbild)) . . .
Konfigurering av inställningar för HD-film . . . . . . . . . . . . (HD » Bildkval.) . . .
Val av bildrutshastighet för höghastighetsfilm . . . . . . . . . . . (HS » Hast.) . . .
Reducering av över- och underexponering . . . . . . . . . (Dynamiskt omfång) . . .
Specificering av blixtintensitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Blixtintens.) . . .
Inkoppling av blixthjälp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Blixthjälp) . . .
Användning av inbyggda färgfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Färgfilter) . . .
Reglering av bildens skärpa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Skärpa) . . .
Reglering av färgmättnad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Färgmättnad) . . .
Justering av bildkontrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kontrast) . . .
87
87
88
88
89
89
89
90
90
90
Användning av fjärrutlösaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Användning av extern blixt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Montering av motljusskyddet eller ett objektivfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
❚ Montering av motljusskyddet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
❚ Montering av filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
❚❙ Visning av stillbilder och filmer
96
Visning av stillbilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Visning av en film. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Visning av seriebilder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
❚ Radering av seriebilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
❚ Uppdelning av en seriebildsgrupp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
❚ Kopiering av en bild i en seriebildsgrupp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Zoomning av en bild på skärmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Visning av 12 bilder samtidigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Visning av stillbilder och filmer på en teveskärm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
❚ Visning av högkvalitativa filmer på en Hi-Vision-teveskärm . . . . . . . . . . . . . . . 104
❚❙ Övriga uppspelningsfunktioner
(uppspelning) 106
Uppspelning av ett bildspel på kameran . . . . . . . . . . . . . . . . (Diabildsvis.)
Skapande av en stillbild av filmrutor . . . . . . . . . . . . . . . (MOTION PRINT)
Redigering av en film på kameran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Filmredig.)
Justering av vitbalans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Vitbalans)
Justering av ljusstyrkan för en existerande stillbild . . . . . . . . . (Ljusstyrka)
Val av bilder för utskrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (DPOF utskrift)
Skyddande av en fil mot radering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Bildskydd)
Rotering av en bild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Rotation)
Omformatering av en stillbild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Omformatera)
Klippning av en stillbild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Klippning)
Kopiering av filer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kopiera)
Uppdelning av en seriebildsgrupp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Dela grupp)
Val av skärmlayout vid uppspelning . . . . . . . . . . . . . . . . (Visningslayout)
Kopiering av en seriebildsgrupp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Välj bild)
C
6
. 106
. 107
. 108
. 110
. .111
. .111
. 112
. 113
. 113
. 114
. 114
. 115
. 115
. 115
Innehåll
❚❙ Utskrift
116
Utskrift av stillbilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Direktanslutning till en skrivare kompatibel med PictBridge . . . . . . . . . . . . 117
Användning av DPOF för att välja bilder för utskrift och antalet kopior . . . . 119
❚❙ Användning av kameran med en dator
122
Hur en dator kan användas ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Användning av kameran med en dator som kör Windows . . . . . . . . . . . . . 123
❚
❚
❚
❚
❚
Visning och lagring av bilder i en dator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uppspelning och sparning av filmer på en skiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uppladdning av filmfiler till YouTube . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visning av användardokumentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (PDF-filer) . .
Användarregistrering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124
126
127
129
129
Användning av kameran med en Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
❚
❚
❚
❚
❚
Anslutning av kameran till datorn och lagring av filer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatisk överföring av bilder och hantering av dem på din Macintosh. . . . .
Uppspelning av film. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visning av användardokumentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(PDF-filer) . .
Användarregistrering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130
132
133
133
133
Filer och mappar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Minneskortdata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
❚❙ Övriga inställningar
(Inställning) 137
Justering av skärmens ljusstyrka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Skärm)
Ändring av sökarens ljusstyrka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Sökarbelysn.)
Konfigurering av ljudinställningar på kameran . . . . . . . . . . . . . . . . .(Ljud)
Specificering av framställningsmetod för filnamnens serienummer (Filnr.)
Konfigurering av världstidsinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Världstid)
Tidsstämpling av stillbilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tidsstämpel)
Inställning av kamerans klocka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Justera)
Specificering av datumformat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Datumformat)
Specificering av skärmspråk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Language)
Konfigurering av inställningar för viloläge . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Viloläge)
Konfigurering av inställningar för automatiskt strömavslag (Autoströmav.)
Konfigurering av inställningar för [r] och [p] . (inspelning/uppspelning)
Val av skärmprioritet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (LCD-prioritet)
Konfigurering av inställningar för USB-protokoll . . . . . . . . . . . . . . . (USB)
Val av skärmformat och videosystem för videoutmatning . . . . (Videoutg.)
Val av utmatningsmetod via HDMI-anslutning . . . . . . . . . (HDMI-utgång)
Formatering av det inbyggda minnet eller ett minneskort . . . . (Formatera)
Återställning av kamerans inställningar till grundinställningarna (Nollställ)
❚❙ Konfigurering av skärminställningar
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
137
137
138
138
139
140
140
141
141
142
142
143
143
144
144
145
145
145
146
In/urkoppling av informationsvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Info.) . 146
C
7
Innehåll
Val av inställningar för skärm och sökare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Användning av histogram på skärmen för kontroll
av exponering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (+Histogram) . 147
❚ Användning av histogrammet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
❚❙ Övrigt
149
Försiktighetsåtgärder vid användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Strömförsörjning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
❚
❚
❚
❚
❚
Laddning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Byte av batteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Försiktighetsåtgärder gällande batteriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Användning av kameran utomlands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nätdrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157
158
158
159
159
Användning av ett minneskort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
❚ Byte av minneskort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Datorsystemkrav för medföljande programvara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Delar och reglage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visning på skärmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Återställning av ursprungliga grundinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
När problem uppstår ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
162
163
165
168
170
❚ Felsökning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
❚ Skärmmeddelanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Antal stillbilder och filminspelningstid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Tekniska data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
C
8
Innehåll
Grundinstruktioner för snabbstart
Vad är en digitalkamera?
En digitalkamera lagrar bilder på ett minneskort, så att bilder kan spelas in
och raderas hur många gånger som helst.
Spela in
Radera
Spela upp
Inspelade bilder kan användas på en rad olika sätt.
Lagra bilder i en dator.
Skriv ut bilder.
9
Bifoga bilder i e-post.
Grundinstruktioner för snabbstart
Möjligheter med CASIO-kameran
CASIO-kameran erbjuder en rad användbara funktioner för att underlätta inspelning
av digitala bilder, inklusive följande tre huvudfunktioner.
Snabb seriebildstagning
Förinspelning (stillbild)
Nu är det möjligt att ta en seriebild med en hastighet
på hela 60 högupplösta bilder per sekund. Genom
förinspelning (stillbild) tas bilder redan innan
avtryckaren trycks in för att ett ögonblickstillfälle inte
ska missas.
Se sidan 46 för närmare detaljer.
Höghastighetsinspelning av film
Filmer kan spelas in med en hastighet på upp till
1 200 bildrutor per sekund. Detta gör det möjligt att
vid slow motion-uppspelning tydligt se fenomen som
inte går att se med blotta ögat.
Se sidan 64 för närmare detaljer.
Filminspelning i full-HD
Filmer kan spelas in i högkvalitativt full-HD-format
för återgivning på en HV-teveskärm.
(1920x1080 bildpunkter, 60 fält/s)
Se sidan 64 för närmare detaljer.
10
Grundinstruktioner för snabbstart
Fastsättning av objektivlock och rem
Se till att sätta fast objektivlocket och remmen på kameran före användning.
. Fastsättning av objektivlocket
Objektivlock
. Fastsättning av remmen
• Fäst remmens båda ändar i de två remringarna på var
sida om kameran enligt illustrationen.
• Dra i remmen efter fastsättning för att kontrollera att
den sitter fast ordentligt.
Börja med att ladda upp batteriet före användning.
Observera att batteriet till en nysåld kamera levereras oladdat. Utför åtgärderna
under ”Laddning av batteriet” för att göra batteriet fulladdat.
• Kameran kan endast drivas med CASIO:s speciella laddningsbara litiumjonbatteri
(NP-100). Försök aldrig använda någon annan typ av batteri.
Laddning av batteriet
1.
Anpassa batteriets positiva + och negativa
- pol till motsvarande poler på
batteriladdaren och sätt i batteriet i
batteriladdaren.
11
Grundinstruktioner för snabbstart
2.
Anslut batteriladdaren till ett lämpligt
nätuttag.
Lampan [CHARGE]
En fulladdning tar cirka 4 timmar och 30
minuter. Lampan [CHARGE] börjar lysa
grön när laddningen är klar. Koppla loss
nätkabeln från nätuttaget och ta sedan ut
batteriet ur batteriladdaren.
Lampans tillstånd
Beskrivning
Lyser röd
Laddning pågår
Av
Problem med batteriladdaren eller batteriet på grund av
för hög eller för låg omgivningstemperatur (s. 157)
Lyser grön
Laddning avslutad eller i viloläge
Övriga försiktighetsåtgärder gällande laddning
• Ladda batteriet på ett ställe där temperaturen ligger på mellan 5°C och 35°C.
Utanför detta temperaturomfång kan laddning ta längre tid än normalt eller till och
med misslyckas.
• Använd den speciella batteriladdaren (BC-100L) till att ladda det speciella
litiumjonbatteriet (NP-100). Använd aldrig någon annan typ av laddningsanordning.
Försök att använda en annan laddare kan leda till oväntade olyckor.
• Ett batteri som ännu är varmt till följd av normal användning kan kanske inte
fulladdas. Se till att batteriet hinner svalna innan det laddas.
• Ett batteri urladdas alltid en liten aning också medan det inte är isatt i kameran.
Därför är det rekommendabelt att ladda batteriet strax innan det behöver
användas.
• Laddning av batteriet till kameran kan orsaka störningar på teve- och
radiomottagning. Anslut i så fall batteriladdaren till ett nätuttag som är placerat
längre bort från teven eller radion.
• Den faktiska laddningstiden beror på batteriets aktuella kapacitet och
laddningsförhållanden.
B
12
Grundinstruktioner för snabbstart
Isättning av batteriet
1.
Öppna batteriluckan.
Skjut låsreglaget i pilens riktning för att öppna
batteriluckan.
2
Låsreglage
2.
Sätt i batteriet.
1
Stoppare
För stopparen åt sidan i pilens riktning, håll fast
den där och skjut samtidigt in batteriet i kameran
med anslutningspolerna först. Tryck batteriet inåt
tills stopparen fäster det på plats.
Anslutningspoler
3.
Stäng batteriluckan.
• Vi hänvisar till sidan 158 angående byte av
batteri.
13
Grundinstruktioner för snabbstart
Kontroll av återstående batterispänning
Allteftersom batterispänningen försvagas anger en indikator på skärmen den
återstående kapaciteten enligt nedan.
Återstående spänning
Hög
Låg
Batteriindikator
*
*
Indikatorfärg
Bärn*
stensgul
*
Cyanblå
*
Röd
*
Röd
anger att batteriet är svagt. Ladda batteriet så snart som möjligt.
Inspelning kan inte utföras medan
visas. Ladda batteriet omedelbart.
• Den kapacitet som batteriindikatorn anger ändras ibland vid omkoppling mellan
inspelningsläge och uppspelningsläge.
• Inställningarna för datum och tid raderas, om kameran lämnas utan någon
strömtillförsel med ett urladdat batteri i cirka ett dygn. Dessa inställningar behöver
då utföras på nytt när strömmen återställts.
• Vi hänvisar till sidan 183 angående batterilivslängd och minneskapacitet.
Tips för att spara på batteriet
• Om blixten inte behöver användas, så välj ? (blixt av) som blixtläge (s. 31).
• Aktivera automatiskt strömavslag eller använd insomningsfunktionen för att
undvika onödig batteriförbrukning i händelse att du glömmer att slå av kameran
(s. 142, 142).
14
Grundinstruktioner för snabbstart
Val av skärmspråk efter att kameran slagits på första gången
Första gången ett batteri sätts i kameran visas en
meny för inställning av skärmspråk, datum och tid.
Om datum och tid inte ställs in korrekt kommer
felaktiga datum- och tidsdata att spelas in med
bilderna.
1.
[ON/OFF]
(strömbrytare)
=8?
Tryck på [ON/OFF] för att slå på kameran.
=4?
2.
Använd [8], [2], [4] och [6] till att välja
önskat språk och tryck sedan på [SET].
3.
Använd [8], [2], [4] och [6] till att välja det
område där kameran ska användas och tryck
sedan på [SET].
=6?
=2?
[SET]
Det valda området framhävs i rött.
4.
Använd [8] och [2] till att välja den ort där
kameran ska användas och tryck sedan på
[SET].
5.
Använd [8] och [2] till att välja välja sommartid (Sommartid) om så
önskas och tryck sedan på [SET].
6.
Använd [8] och [2] till att välja önskat datumformat och tryck sedan
på [SET].
Exempel: 19. 12. 09
ÅÅ/MM/DD * 09/12/19
DD/MM/ÅÅ * 19/12/09
MM/DD/ÅÅ * 12/19/09
7.
Ställ in datum och tid.
Använd [4] och [6] till att välja den inställningspost som ska ändras och använd
sedan [8] och [2] till att ändra den.
Tryck på [DISP] för att växla mellan 12-timmars och 24-timmars tidsformat.
8.
Tryck på [SET].
• Om ett misstag görs kan inställningarna ändras senare (s. 140, 141).
ANM.
• Varje land bestämmer självt vilken lokal tid som ska gälla och om sommartid ska
tillämpas, vilket betyder att dessa tider är föremål för ändringar.
15
Grundinstruktioner för snabbstart
Förberedning av ett minneskort
Kameran har visserligen ett inbyggt minne för lagring av bilder och filmer, men för att
erhålla större inspelningskapacitet rekommenderas inköp av ett separat minneskort.
Kameran levereras utan minneskort. Bilder som spelas in medan ett minneskort är
isatt sparas i minneskortet. När inget minneskort är isatt sparas bilderna i det
inbyggda minnet.
• Vi hänvisar till sidan 177 angående kapaciteter hos minneskort.
Användbara minneskort
–
–
–
–
SD-minneskort
SDHC-minneskort
MMC (MultiMediaCard)
MMCplus (MultiMediaCardplus)
Använd någon av ovanstående typer av minneskort.
. Försiktighetsåtgärder vid hantering av minneskort
Vissa typer av minneskort kan medföra långsammare behandlingshastighet. Problem
kan särskilt ofta uppstå vid sparning av högkvalitativa filmer. Vid användning av vissa
typer av minneskort tar filminspelning längre tid i anspråk, vilket gör att bildrutor i
filmen kan gå förlorade. Om bildrutor går förlorade, så anges det av att indikeringen
”0 REC” på skärmen blir gul. Vi rekommenderar användning av ett minneskort med
en maximal överföringshastighet på minst 10 MB per sekund.
Isättning av ett minneskort
1.
Tryck på [ON/OFF] för att slå av kameran och öppna
sedan luckan till minneskortfacket.
Tryck på luckan till minneskortfacket och skjut den i pilens
riktning.
2.
2
Sätt i ett minneskort.
Håll minneskortet med framsidan vänd åt
samma håll som kamerans skärm och
skjut in det i minneskortfacket så långt det
går tills det låses på plats med ett
klickljud.
3.
1
Framsida Baksida
Stäng luckan till minneskortfacket.
Håll luckan till minneskortfacket tryckt mot kameran och skjut
igen den.
• Vi hänvisar till sidan 160 angående byte av minneskort.
16
2
1
Grundinstruktioner för snabbstart
VIKTIGT!
• Sätt aldrig i någonting annat än ett användbart minneskort (s. 16) i
minneskortfacket.
• Om vatten eller något främmande föremål skulle råka tränga in i minneskortfacket,
så slå omedelbart av kameran, ta ut batteriet och kontakta återförsäljaren eller en
av CASIO auktoriserad serviceverkstad.
Formatering (initiering) av ett nytt minneskort
Ett nytt minneskort behöver formateras innan det används första gången.
1.
Slå på kameran och tryck på [MENU].
2.
Välj fliken ”Inst.”, välj ”Formatera” och tryck sedan på [6].
3.
Använd [8] och [2] till att välja ”Formatera” och tryck sedan på [SET].
VIKTIGT!
• Formatering av ett minneskort som redan innehåller stillbilder eller andra filer gör
att dess innehåll raderas. Vanligtvis behöver ett minneskort bara formateras en
gång. Kortet bör dock formateras på nytt, om det reagerar trögt eller uppvisar
några andra onormala företeelser.
• Använd alltid kameran till att formatera ett minneskort. Användning av ett
minneskort som formaterats på en dator kan göra att databehandlingen på
kameran blir långsammare. Formatering av ett SD- eller SDHC-minneskort på en
dator kan resultera i oöverensstämmelse med SD-formatet och orsaka problem
med kompatibilitet, drift o.dyl.
17
Grundinstruktioner för snabbstart
Inspelning av en stillbild
1.
Ta bort objektivlocket och tryck på [r] (inspelning) för att slå på
kameran.
2.
Ställ lägesväljaren på t (Auto).
3.
Ställ seriebildsväljaren på t (Enkel bild).
• Antingen skärmen eller sökaren kan användas till att komponera bilden. Vid
upprepad tryckning på [EVF/LCD] bläddras tillgängliga på/av-inställningar för
skärm och sökare fram (s. 146). Använd diopterratten till att justera bilden i
sökaren, om den verkar suddig.
Ikon för stillbildsläge
[r] (inspelning)
Seriebildsväljare
Avtryckare
Lägesväljare
Diopterratt
[EVF/LCD]
Sökare
Skärm
4.
Rikta kameran mot
motivet.
Zoomreglage
Ett motiv kan zoomas
in eller ut efter behov.
z Telefoto
5.
Tryck in avtryckaren
halvvägs för att fokusera
bilden.
w Vidvinkel
Bakre lampa
När fokusering är klart avger
kameran ett pipljud samtidigt
som den bakre lampan tänds
i grönt och fokusramen blir
grön.
Fokusram
18
Grundinstruktioner för snabbstart
Halvtryck
Tryck lätt in
knappen tills
det tar stopp.
Ett halvtryck på avtryckaren gör att kameran
automatiskt ställer in exponering och
fokuserar motivet som den nu är riktad mot.
För att få bra bilder är det viktigt att kunna
avgöra hur hårt tryck som behövs för ett
halvtryck respektive ett fullt tryck på
avtryckaren.
Pip, pip! (Bilden är fokuserad.)
6.
Fortsätt hålla kameran stilla och tryck in avtryckaren helt och hållet.
En stillbild spelas in.
Fullt tryck
Inspelning av en film
Klick! (Bilden spelas in.)
[0]
Tryck på [0] för att
starta filminspelning.
Tryck en gång till på [0]
för att stoppa
filminspelning. Se sidan
62 för närmare detaljer.
VIKTIGT!
• Kameran vibrerar och ger ifrån sig ett driftsljud, när avtryckaren trycks in halvvägs
medan inställningen ”Skakdämpning” står på ”D Auto” eller
”A Kamera-SD”. Detta är normalt och tyder inte på fel (s. 81).
. Användning av snabbslutare
Om avtryckaren trycks in helt och hållet direkt, utan att vänta på fokusering med
autofokus, så sker inspelning med hjälp av snabbslutare (s. 84).
• Med snabbslutare fokuserar kameran snabbare än vid normal autofokusering,
vilket gör att snabbrörliga motiv kan fångas in snabbare. Notera emellertid att vissa
bilder kan bli oskarpa vid användning av snabbslutare.
• Ta i möjligaste mån lite extra tid i anspråk till att först trycka in avtryckaren halvvägs
för att erhålla korrekt fokusering.
. Om bilden inte fokuseras ...
Om fokusramen förblir röd och den bakre lampan blinkar grön, så innebär det att
bilden inte är fokuserad (t.ex. för att motivet är för nära). Rikta i så fall om kameran
mot motivet och försök fokusera på nytt.
19
Grundinstruktioner för snabbstart
. Om motivet inte befinner sig i mitten av ramen ...
”Fokuslås” (s. 44) kallas en teknik som kan användas vid inspelning av en bild där det
motiv som ska fokuseras på inte befinner sig inom fokusramen mitt på skärmen.
Korrekt hållning av kameran
Rubbning av kameran samtidigt som
Vertikalt
Horisontellt
avtryckaren trycks in resulterar i suddiga
bilder. Se till att hålla kameran enligt
illustrationen intill vid inspelning och håll
kameran stilla genom att pressa armarna
mot kroppen samtidigt som avtryckaren
trycks in.
Håll kameran stilla, tryck försiktigt in
avtryckaren och se till att undvika rörelser
under den tid det tar för bilden att spelas in.
Detta är speciellt viktigt när belysningen är dålig, eftersom slutartiden då blir längre.
ANM.
• Se till att inte något finger eller remmen
blockerar något av de områden som
anges på illustrationen.
• För att undvika att tappa kameran bör
remmen fästas i kameran och hängas
runt nacken när kameran ska
användas.
• Svinga inte kameran medan den hålls i
remmen.
• Den medföljande remmen är endast
avsedd för användning till denna
kamera. Använd den aldrig för andra
syften.
20
Rem
Mikrofoner
Blixt
Främre lampa
Objektiv
Grundinstruktioner för snabbstart
Visning av stillbilder
Gör på följande sätt för att titta på stillbilder på kamerans skärm.
• Vi hänvisar till sidan 96 angående uppspelning av filmer.
• Vi hänvisar till sidan 97 angående bilder inspelade med hjälp av seriebildstagning
(kontinuerlig slutare).
• Vi hänvisar till sidan 64 angående höghastighetsinspelning av film.
1.
Tryck på [p] (uppspelning)
för att aktivera
uppspelningsläget.
[p] (uppspelning)
• En stillbild som finns lagrad i
minnet visas på skärmen.
• Information gällande aktuell
stillbild visas också (s. 166).
• Det är även möjligt att dölja informationen för att enbart se stillbilden.
• Det är möjligt att zooma in önskad del av bilden genom att föra zoomreglaget
mot z (s. 101). Vid inspelning av en viktig bild kan zoomningen användas till
att kontrollera detaljerna i bilden efter att bilden har spelats in.
2.
Använd [4] och [6] till att bläddra mellan bilderna.
• Håll endera knappen intryckt för att bläddra i snabbare takt.
• Det är också möjligt att använda valratten till att bläddra
mellan bilder.
[6]
[6]
Valratt
[4]
[4]
21
Grundinstruktioner för snabbstart
Radering av bilder
Om minnet blir fullt kan bilder som inte längre behövs raderas för att utöka
lagringsutrymmet och spela in fler bilder.
• Tänk på att en raderad fil (bild) inte kan återkallas.
• Vi hänvisar till sidan 99 angående bilder inspelade med hjälp av seriebildstagning
(kontinuerlig slutare).
Radering av en enstaka fil
1.
Tryck på [p] (uppspelning) för att aktivera
uppspelningsläget och tryck sedan på [2]
(
).
2.
Använd [4] och [6] till att bläddra igenom
filerna tills den som ska raderas visas.
3.
Använd [8] och [2] till att välja ”Radera” och tryck sedan på [SET].
• Upprepa åtgärderna i steg 2 och 3 för att radera fler filer.
• Tryck på [MENU] för att avsluta radering.
• Om en seriebildsgrupp (s. 97) visas vid utförande av ovanstående åtgärd, så
raderas alla bilder i den seriebildsgrupp som för tillfället visas.
Radering av samtliga filer
1.
Tryck på [p] (uppspelning) för att aktivera uppspelningsläget och
tryck sedan på [2] (
).
2.
Använd [8] och [2] till att välja ”Radera alla filer” och tryck sedan på
[SET].
3.
Använd [8] och [2] till att välja ”Ja” och tryck sedan på [SET] för att
radera alla filer.
Detta gör att meddelandet ”Det finns inga filer.” visas på skärmen.
22
Grundinstruktioner för snabbstart
Försiktighetsåtgärder vid inspelning av stillbilder
Drift
• Öppna aldrig batteriluckan medan den bakre lampan blinkar grön. Detta kan
resultera i felaktig lagring av den bild som just spelats in, skador på andra bilder
som lagrats i minnet, fel på kameran etc.
• Om ett oönskat ljus skiner direkt på objektivet, så använd motljusskyddet som följer
med kameran eller skugga objektivet med handen.
Skärmen vid inspelning av stillbilder
• Den bild som visas på skärmen är avsedd för komponering av bilden. Den faktiska
bilden spelas in med den kvalitet som ställts in för bildkvalitet (s. 87).
Inspelning inomhus under lysrörsbelysning
• Det obetydliga flimrandet hos lysrörslampor kan påverka ljusstyrkan eller färgerna
på en bild.
Begränsningar för autofokus
• Följande förhållanden kan medföra att fokusering misslyckas.
– En enfärgad vägg eller annat motiv med mycket låg kontrast
– Motiv i kraftigt motljus
– Ett väldigt blänkande motiv
– Persienner eller andra föremål med ett horisontellt mönster
– Flera motiv på olika avstånd från kameran
– Ett motiv på ett mörkt ställe
– Ett motiv som är för långt borta för att ljus från hjälplampan för autofokus ska nå
fram
– Kamerarörelser vid inspelning
– Ett snabbrörligt motiv
– Ett motiv som är utanför kamerans fokusomfång
• Om fokusering misslyckas, så prova att använda fokuslåset (s. 44) eller ställ in
fokus manuellt (s. 43).
23
Grundinstruktioner för snabbstart
På- och avslagning av kameran
För att slå på strömmen
Tryck på [ON/OFF] (strömbrytare) eller [r]
(inspelning) för att aktivera inspelningsläget.
Tryck på [p] (uppspelning) för att aktivera
uppspelningsläget.
Kameran slås på.
• Tryck på [p] (uppspelning) i inspelningsläget
för att gå över till uppspelningsläget.
• Med vilofunktionen eller automatiskt
strömavslag (s. 142, 142) slås strömmen av
automatiskt om ingen åtgärd utförs under en
viss tidsperiod.
Bakre lampa
[p]
(uppspelning)
[ON/OFF]
(strömbrytare)
[r]
(inspelning)
För att slå av kameran
Tryck på [ON/OFF] (strömbrytare).
• Det går att ställa in kameran så att strömmen inte slås på vid tryckning på [r]
(inspelning) eller [p] (uppspelning). Det går även att ställa in kameran så att den
slås av vid tryckning på [r] (inspelning) eller [p] (uppspelning) (s. 143).
24
Grundinstruktioner för snabbstart
Handledning för inspelning av stillbilder
Val av inspelningsläge
Kameran erbjuder ett antal olika inspelningslägen. Vrid
vid behov på lägesväljaren för att ställa den i det
inspelningsläge som lämpar sig för den typ av bild som
ska spelas in, innan bildinspelning utförs.
Lägesväljare
t Auto
Använd denna inställning för enkel bildinspelning. Detta läge bör normalt
användas (s. 18).
b BEST SHOT-läge
Välj helt enkelt ett lämpligt scenexempel bland de som finns inbyggda i
kameran, så ställs kameran automatiskt in för inspelning av lyckade bilder
(s. 67).
A A-läge (bländarprioritet)
I detta läge kan önskat bländarvärde väljas, varpå
övriga inställningar anpassas därefter.
Använd [4] och [6] till att välja önskat
bländarvärde.
• ISO-känsligheten, slutartiden och bländarvärdet
som visas på skärmen blir oranga när
avtryckaren trycks in halvvägs, om bilden är
Bländarvärde
överexponerad eller underexponerad.
• Vid användning av manuell fokus (s. 43) är det
även möjligt att trycka på [SET], välja ”Fokus”
och sedan använda [4] och [6] till att fokusera manuellt.
• Det är också möjligt att använda valratten till att ändra bländarvärde och
fokus.
25
Handledning för inspelning av stillbilder
S S-läge (slutartidsprioritet)
I detta läge kan önskad slutartid väljas, varpå
övriga inställningar anpassas därefter.
Använd [4] och [6] till att välja önskad slutartid.
• ISO-känsligheten, slutartiden och bländarvärdet
som visas på skärmen blir oranga när
avtryckaren trycks in halvvägs, om bilden är
överexponerad eller underexponerad.
Slutartid
• Vid användning av manuell fokus (s. 43) är det
även möjligt att trycka på [SET], välja ”Fokus”
och sedan använda [4] och [6] till att fokusera
manuellt.
• Det är också möjligt att använda valratten till att ändra slutartid och fokus.
M M-läge (manuell exponering)
I detta läge kan både bländarvärde och slutartid
ställas in såsom önskas.
1Tryck på [SET], välj inställning av bländarvärde
och använd sedan [4] och [6] till att ändra
inställningen.
2Tryck på [SET], välj inställning av slutartid och
använd sedan [4] och [6] till att ändra
inställningen.
Bländarvärde
• Vid användning av manuell fokus (s. 43) är det
Slutartid
även möjligt att trycka på [SET], välja ”Fokus”
och sedan använda [4] och [6] till att fokusera
manuellt.
• Det är också möjligt att använda valratten till att ändra bländarvärde, slutartid
och fokus.
D
26
Handledning för inspelning av stillbilder
VIKTIGT!
• Det går kanske inte att uppnå önskad ljusstyrka vid inspelning av ett motiv som är
väldigt mörkt eller väldigt ljust. Använd i så fall M-läget till att ställa in bländarvärde
eller slutartid manuellt.
• Beroende på egenskaper hos kamerans halvledare kan en långsam slutartid ge
upphov till digitalt brus på bilder. Kameran utför en automatisk
brusreduceringsbehandling varje gång slutartiden är 1 sekund eller längre (gäller ej
vid seriebildstagning med exponeringsvariation). Den tid som krävs för
brusreducering gör att det tar längre tid att lagra bilder som spelats in med lång
slutartid. Utför ingen manövrering av kameran medan en bild håller på att lagras.
• På grund av egenskaper hos kamerans bildbehandlingselement kan det hända att
väldigt snabbrörliga objekt i en bild verkar snedvridna.
• Beroende på vilken slutartid som är inställd och vilket inspelningsläge som
används kan det hända att ljusstyrkan på bilden som visas på skärmen vid
inspelning skiljer sig från ljusstyrkan på den inspelade bilden.
• Bild-SD (s. 81) kan inte användas i läget S eller läget M. Kamera-SD går emellertid
att använda.
• Inspelningsläget ändras automatiskt till t (Auto) varje gång en filminspelning
startar i filmläget ”STD” eller ”HD” (s. 64).
• Inställningar av bländarvärde, slutartid och ISO-känslighet gjorda i läget A, läget S
eller läget M för stillbilder används vid filminspelning i filmläget ”HS” (s. 64). Notera
dock att slutartidsomfånget begränsas i enlighet med den bildrutshastighet som är
inställd för höghastighetsfilm.
• Vid inspelning med vissa lägen kan en flimrande ljuskälla ge upphov till att
horisontella band uppträder på bilden.
C
27
Handledning för inspelning av stillbilder
Användning av manöverpanelen
Manöverpanelen kan användas till att ändra kamerainställningar.
1.
Aktivera inspelningsläget
och använd [8] och [2]
till att välja den
inställning som ska
ändras.
Någon av ikonerna på
manöverpanelen väljs och
dess inställning visas på
skärmen.
[8] [2] [4] [6]
[SET]
Manöverpanel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Valratt
1Bildstorlek/bildkvalitet* (s. 29, 87)
2Blixtläge (s. 31)
3ISO-känslighet (s. 34)
4Vitbalans (s. 34)
5EV-skifte (s. 36)
6Mätningsläge (s. 37)
7AF-yta (s. 37)
8Inspelningsljus (läge för enkel bild) (s. 39)
Seriebildshastighet (lägen för snabb seriebild, förinspelning (stillbild) och
seriebild med blixt) (s. 48, 50, 52)
Variationsläge (läge för exponeringsvariation) (s. 54)
Visningshastighet (läge för långsam visning) (s. 53)
9Datum/tid (s. 39)
Förinspelningstid (stillbild) (läge för förinspelning (stillbild)) (s. 50)
Seriebilder med blixt (läge för seriebild med blixt (med blixt)) (s. 49)
* Bildkvaliteten kan inte ändras med hjälp av manöverpanelen.
2.
Använd [4] och [6] till att ändra inställningen.
• Det är också möjligt att använda valratten till att ändra denna inställning.
3.
Upprepa åtgärderna i steg 1 och 2 för att ändra en annan inställning.
4.
Kontrollera att alla inställningarna är de önskade och tryck sedan på
[SET].
Inställningarna appliceras och inspelningsläget aktiveras på nytt.
ANM.
• Det är även möjligt att ändra andra inställningar än de som anges ovan (s. 77).
28
Handledning för inspelning av stillbilder
Ändring av bildstorlek (Bildstorlek)
. Bildpunkter
Bilden på en digitalkamera består av en
samling små punkter, kallade bildpunkter eller
pixlar. Ju fler bildpunkter en bild innehåller,
desto detaljrikare blir bilden. I allmänhet
räcker det emellertid med ett mindre antal
bildpunkter för utskrift av en bild (L-format)
genom en fotobutik e.dyl., bifogning av en bild
i e-post, visning av bilden på en datorskärm
o.s.v.
Bildpunkt
. Angående bildstorlekar
2816
1
2
2112
640
480
Storleken på en bild anger hur många
bildpunkter den innehåller och uttrycks som
horisontella bildpunkterxvertikala
bildpunkter.
1 Bildstorlek 2816x2112 = Cirka 6 miljoner
bildpunkter
2 Bildstorlek 640x480 = Cirka 300 000
bildpunkter
Enhet: bildpunkter
Tips vid val av bildstorlek
Tänk på att större bilder innehåller fler bildpunkter, vilket betyder att de tar upp större
minnesutrymme.
Stort antal bildpunkter
* Detaljrikare, men upptar mer minne. Bäst vid avsikt att skriva
ut bilder i stort format (t.ex. A3).
Litet antal bildpunkter
* Mindre detaljrikt, men upptar mindre minne. Bäst för bilder
som ska skickas med e-post etc.
• Vi hänvisar till sidan 177 för närmare detaljer om bildstorlek, bildkvalitet och antal
bilder som kan lagras.
• Vi hänvisar till sidan 87 för närmare detaljer om storleken på filmbilder.
• Vi hänvisar till sidan 113 för närmare detaljer om omformatering av existerande
stillbilder.
29
Handledning för inspelning av stillbilder
. För att välja bildstorlek
1.
Aktivera inspelningsläget och använd [8] och [2] till att välja det
översta alternativet på manöverpanelen (Bildstorlek).
2.
Använd [4] och [6] till att välja önskad bildstorlek och tryck sedan på
[SET].
Lämplig
Bildstorlek
utskriftsstorlek/
(bildpunkter)
tillämpning
Beskrivning
En bild sparas både som normalt JPEG-data
och som RAW-bilddata. En bild av formatet 6M
(2816x2112 bildpunkter) sparas som JPEGdata. RAW-bilddata består av obehandlat data
(rådata) från bildsensorn, som sparats i formatet
DNG (digitalt negativ). Även om en bild av
sådant data inte har försämrats i praktiken, så
går den inte att visa på kamerans skärm eller
skrivas ut. Efter överföring av RAW-bilddata till
en dator kan programvara som stöder DNGformat för allmänt ändamål användas till att
behandla bilden och omvandla den till lämpligt
bilddata för önskat behov. Eftersom både RAWbilddata och JPEG-data sparas av kameran är
det möjligt att se JPEG-versionen på kamerans
skärm.
RAW+
RAW+JPEG
(för egen
behandling av
bilddata)
6M
(2816x2112)
Format A3
3:2
(2816x1872)
Format A3
16:9
(2816x1584)
HDTV
4M
(2304x1728)
Format A4
3M
(2048x1536)
Format A4
2M
(1600x1200)
Format 3,5"x5"
Bäst när bevarande av minneskapacitet anses
viktigare än hög bildkvalitet.
VGA
(640x480)
E-post
Ger mindre bildfiler, vilket är att föredra för bilder
som ska bifogas i e-post. Bilderna blir emellertid
något grövre.
Bra detaljrikedom för större tydlighet även för
bilder klippta (s. 114) från ett original
Bra detaljrikedom
30
Handledning för inspelning av stillbilder
• Den ursprungliga grundinställningen för bildstorlek är 6M (6 miljoner bildpunkter).
• Vid val av 3:2 (2816x1872 bildpunkter) spelas bilder in med formatet (bredd/
höjdförhållandet) 3:2, vilket matchar standardformat på utskriftspapper.
• Förkortningen HDTV står för High Definition Television. En HDTV-skärm har
formatet (bredd/höjdförhållandet) 16:9, vilket gör att en sådan skärm är bredare än
en vanlig teveskärm med det äldre formatet 4:3. Denna kamera kan spela in bilder
som är kompatibla med formatet på en HDTV-skärm.
• De format på utskriftpapper som anges här bör endast ses som riktlinjer
(utskriftsupplösning 200 dpi).
• Tagning med direktinspelning av RAW-bilddata kan endast utföras medan t
(Enkel bild) är valt med seriebildsväljaren och ”RAW+” är valt som bildstorlek.
Tagning med ett kontinuerligt läge eller ett BEST SHOT-läge framställer JPEGbilder av bildstorleken ”6M”, vilket väljs automatiskt.
Användning av blixt (Blixt)
1.
Aktivera inspelningsläget och
tryck en gång på [2] (
).
2.
Använd [4] och [6] till att välja
önskat blixtläge och tryck sedan
på [SET].
Blixt
[2] (
)
> Autoblixt
Blixten avfyras automatiskt i enlighet med
exponeringsförhållandena (mängden ljus och ljusstyrka).
? Blixt av
Blixten avfyras inte.
< Blixt på
Blixten avfyras alltid. Detta blixtläge kan användas för att lysa
upp ett motiv som normalt blir mörkt beroende på stark
belysning bakifrån (synkroniserad blixt för dagsljus).
¥ Reducering Blixten avfyras automatiskt. Detta blixtläge kan användas för
av röda ögon
att minska risken för att ögon i motivet blir röda.
En separat inköpt extern blixt avfyras. Blixten avfyras alltid.
¢ Extern blixt • Se sidan 92 för närmare detaljer om användning av en
extern blixt.
31
Handledning för inspelning av stillbilder
3.
Tryck på avtryckaren för att starta bildinspelning.
• Om kameran känner av att blixt behövs, så fälls blixten ut
automatiskt när avtryckaren trycks in halvvägs eller helt.
Bakre lampa
Blinkar röd medan blixten laddas för att ange att
bildinspelning inte kan ske.
• Det går inte att ta en till stillbild med blixt förrän lampan
har slutat blinka röd, vilket anger att laddningen är klar.
2
N
< anger att blixten avfyras.
• Observera att blixten inte fälls in automatiskt. Efter avslutad
inspelning måste blixten fällas in för hand.
ANM.
• Var noga med att ingenting är i närheten av eller vidrör blixten, när den avfyras. Se
också till att blixten och dess omgivande ytor inte är smutsiga. Föremål, damm eller
smuts i närheten av blixten kan fatta eld när blixten avfyras.
• Se till att inga fingrar eller remmen blockerar blixten.
• Önskad effekt erhålls kanske inte om motivet är för långt borta eller för nära.
• Blixtens laddningstid beror på aktuella driftsförhållanden (batteriets tillstånd,
omgivande temperatur o.s.v.). Med ett fulladdat batteri kan det ta allt från några
sekunder till 9 sekunder.
• Om blixten inte används vid inspelning på ett mörkt ställe blir slutartiden längre,
vilket ökar risken för att bilden blir suddig om kameran inte hålls absolut stilla. Fäst
kameran på ett stativ e.dyl. under sådana förhållanden.
• När reducering av röda ögon används avfyras blixten automatiskt i enlighet med
exponeringen. Den avfyras inte på ställen där belysningen är god.
• Solsken, lysrörslampor och vissa andra ljuskällor kan ge upphov till onormala
färger på bilden.
• Välj blixtläget ”Blixt av” vid inspelning på platser där fotografering med blixt är
förbjudet.
• Ungefärligt blixtomfång (ISO-känslighet: AUTO)
Vidvinkel: 0,5 m till 6,7 m
Telefoto: 1,1 m till 3,9 m
* Ovanstående värden beror på aktuell inställning för optisk zoom.
32
Handledning för inspelning av stillbilder
Reducering av röda ögon
Användning av blixten på kvällen eller i ett svagt upplyst rum kan göra att det
uppträder röda prickar i ögonen hos personer på bilden. Detta inträffar när ljuset från
blixten reflekteras på ögats näthinna. När blixtläget för reducering av röda ögon är
valt tänds en LED-lampa strax innan blixten avfyras. Detta får pupillerna i ögonen på
personer som förekommer på bilden att bli mindre, vilket gör att risken för röda ögon
reduceras.
Observera nedanstående punkter när reducering av röda ögon används.
• Reducering av röda ögon fungerar inte om personerna på bilden inte tittar rakt mot
kameran (blixten).
• Reducering av röda ögon fungerar sämre för personer som befinner sig långt från
kameran.
Andra praktiska blixtfunktioner
• Ändring av blixtintensitet (s. 89)
• Kompensering för otillräcklig blixtintensitet (s. 89)
• Användning av extern blixt (s. 92)
33
Handledning för inspelning av stillbilder
Specificering av ISO-känslighet (ISO)
ISO-känslighet är ett mätvärde för ljuskänslighet.
1.
Aktivera inspelningsläget och använd [8] och [2] till att välja det
tredje alternativet uppifrån på manöverpanelen (ISO-känslighet).
2.
Använd [4] och [6] till att välja önskad inställning och tryck sedan på
[SET].
AUTO
Känsligheten ställs in automatiskt i enlighet med rådande
förhållanden.
ISO 100
Lägre känslighet
Lång slutartid
Mindre brus
Kort slutartid (för inspelning
i svagt upplysta områden)
Viss kornighet
(ökat digitalt brus)
ISO 200
ISO 400
ISO 800
ISO 1600 Högre känslighet
• ISO-känsligheten ”AUTO” tillämpas alltid för filmer, oavsett nuvarande
inställning av ISO-känslighet.
• ”S Bild-SD” (s. 81) kan endast användas medan ISO-känsligheten är inställd
på ”AUTO”.
• En ISO-inställning på ISO 400 eller högre kan inte användas medan
”Bildstorlek” är inställt på ”RAW+”. Om ISO-inställningen är ”ISO 400” eller
högre och inställningen av ”Bildstorlek” ändras till ”RAW+”, så används en ISOinställning på ISO 200 för inspelning.
Justering av vitbalans (Vitbalans)
Genom att justera vitbalansen i enlighet med rådande ljusförhållanden är det möjligt
att undvika de blåktiga bilder som uppstår vid inspelning i mulet väder utomhus eller
de grönaktiga bilder som uppstår vid inspelning under lysrörsbelysning.
1.
Aktivera inspelningsläget och använd [8] och [2] till att välja det
fjärde alternativet uppifrån på manöverpanelen (Vitbalans).
34
Handledning för inspelning av stillbilder
2.
Använd [4] och [6] till att välja lämpligt inspelningsförhållande och
tryck sedan på [SET].
‡ Auto vitbalans
Kameran ställs in så att vitbalansen justeras automatiskt.
¤ Dagsljus
För inspelning utomhus en solig dag
' Mulet
För inspelning utomhus en mulen eller regnig dag, i
skugga e.dyl.
“ Skugga
För inspelning en solig dag i skuggan av träd eller
byggnader
† Dagsvit lysrör
För inspelning under vit eller dagsvit lysrörsbelysning
– Dagsljus lysrör För inspelning under dagsljus lysrörsbelysning
« Volfram
För inspelning under glödlampsbelysning
· Manuell
vitbalans
För manuell inställning av kameran i enlighet med en
viss ljuskälla
Blankt vitt papper
1Välj ”· Manuell vitbalans”.
2Rikta kameran mot ett blankt vitt
pappersark som fyller hela
skärmen, under samma belysning
som ska användas vid inspelning,
och tryck sedan på avtryckaren.
3Tryck på [SET].
Vitbalansinställningen bevaras även efter att kameran
har slagits av.
• Efter val av ”‡ Auto vitbalans” för vitbalansinställning fastställer kameran
automatiskt vitpunkten för motivet. Motiv av vissa färger och vissa typer av
belysning kan orsaka problem när kameran försöker fastställa vitpunkten, vilket
omöjliggör korrekt justering av vitbalansen. Välj i så fall lämplig
vitbalansinställning enligt rådande inspelningsförhållanden (Dagsljus, Mulet
etc.).
35
Handledning för inspelning av stillbilder
Korrigering av bildens ljusstyrka (EV-skifte)
Det går att manuellt justera bildens exponeringsvärde (EV-värde) före inspelning.
• Omfång för exponeringskompensation: –2,0 EV till +2,0 EV
• Enhet: 1/3 EV
1.
Aktivera inspelningsläget och använd [8] och [2] till att välja det
femte alternativet uppifrån på manöverpanelen (EV-skifte).
2.
Använd [4] och [6] till att justera värdet för
exponeringskompensation.
[6]: Höjer EV-värdet. Ett högre EV-värde är
bäst för motiv med ljusa färger och motiv
belysta bakifrån.
[4]: Sänker EV-värdet. Ett lägre EV-värde är
bäst för motiv med mörka färger och för
inspelning utomhus en solig dag.
Ändra EV-värdet till 0,0 för att koppla ur
exponeringskompensation.
3.
Tryck på [SET].
Valt värde för exponeringskompensation
tillämpas. Det inställda värdet för
exponeringskompensation gäller tills det
ändras.
Värde för
exponeringskompensation
ANM.
• Vid inspelning på väldigt mörka eller väldigt ljusa ställen går det kanske inte att
uppnå önskat resultat även om exponeringskompensation används.
36
Handledning för inspelning av stillbilder
Specificering av mätningsläge (Mätning)
Mätningsläget avgör vilken del av ett motiv som mäts för inställning av exponering.
1.
Aktivera inspelningsläget och använd [8] och [2] till att välja det
sjätte alternativet uppifrån på manöverpanelen (Mätning).
2.
Använd [4] och [6] till att välja önskad inställning och tryck sedan på
[SET].
B Multi
Multimönstermätning delar in bilden i olika delar och mäter ljuset i
varje del i syfte att uppnå en balanserad avläsning av exponeringen.
Denna typ av mätning sörjer för felfri inställning av exponering vid en
rad olika inspelningsförhållanden.
N Mittvägd
Mittvägd mätning koncentrerar sig på att mäta ljuset i mitten av
fokusytan. Denna typ av mätning lämpar sig bäst när du vill ha viss
kontroll över kontrasten.
˜ Punkt
Punktmätning utför mätning av en väldigt liten yta. Använd denna
mätningsmetod när du vill att exponeringen ska ställas in i enlighet
med ljusstyrkan hos ett specifikt motiv, utan att påverkas av
omgivande förhållanden.
Specificering av autofokusytan (AF-yta)
Gör på följande sätt för att ändra mätningsytan för autofokus för inspelning av
stillbilder.
• Vid inspelning av filmer är mätningsytan för autofokus alltid ”U Punkt”.
1.
Aktivera inspelningsläget och använd [8] och [2] till att välja det
tredje alternativet nerifrån på manöverpanelen (AF-yta).
37
Handledning för inspelning av stillbilder
2.
Använd [4] och [6] till att välja önskad inställning och tryck sedan på
[SET].
U Punkt
Med detta läge utförs mätningar av en liten yta i mitten av bilden.
Denna inställning fungerar bra ihop med fokuslås (s. 44).
— Fri
Fokusramen kan flyttas genom att använda [8], [2], [4] och [6]
till att flytta fokuspunkten och sedan trycka på [SET]. Ändra
fokuspunktens position genom att välja ”— Fri” igen och sedan
använda [8], [2], [4] och [6] till att välja önskad position.
O Spårning
När avtryckaren trycks in halvvägs medan denna inställning är vald
följer fokusramen motivets rörelser.
”U Punkt” eller ”O Spårning”
Fokusram
”— Fri”
*
[SET]
Fokuspunkt
Fokusram
• ”O Spårning” kan inte användas i kombination med följande funktioner:
förinspelning (stillbild), långsam visning, vissa BEST SHOT-scener
(Seriebild vid utåtrörelse, Seriebild vid inåtrörelse, For YouTube,
Förinspela (film))
• ”— Fri” kan inte väljas för AF-ytan medan ansiktsidentifiering är aktiverat.
C
38
Handledning för inspelning av stillbilder
Inspelning med inspelningsljuset (Ljuset REC)
Inspelningsljuset kan användas som belysning vid
filminspelning på platser med svag belysning. När
inspelningsljuset slås på tänds LED-lampan och fortsätter
att lysa.
LED-lampa
Blixt
1.
Aktivera inspelningsläget och ställ
seriebildsväljaren på t (Enkel bild).
2.
Använd [8] och [2] till att välja det andra
alternativet nerifrån på manöverpanelen (Ljuset
REC).
3.
Använd [4] och [6] till att välja ”På” och tryck sedan på [SET].
Efter val av ”På” fortsätter LED-lampan att lysa.
• Inspelningsljusets verkan försämras, om motivet är långt borta.
• För att kunna använda LED-lampan vid filminspelning måste blixten fällas upp
före inspelningsstart.
• Tryck på [2] för att släcka eller tända LED-lampan under pågående
inspelning. LED-lampan kan inte släckas eller tändas under pågående
inspelning av höghastighetsfilm.
Ändring av datum- och tidformat på manöverpanelen
1.
Aktivera inspelningsläget och använd [8] och [2] till att välja det
nedersta alternativet på manöverpanelen (Datum/Tid).
[4] och [6] kan användas till att välja visning av datum eller tid.
ANM.
• För datum kan något av två olika visningsformat (s. 141) väljas: månad/dag eller
dag/månad.
• Tiden visas enligt 24-timmars format.
B
39
Handledning för inspelning av stillbilder
Inspelning med zoom
Kameran erbjuder en 12X optisk zoom (som ändrar objektivets brännvidd), vilken kan
användas i kombination med en digital zoom (som digitalt förstorar den centrala delen
av bilden) för en samlad zoomkapacitet på 12X till 180,7X. Punkten för bildförsämring
beror på bildstorleken (s. 42).
1.
Aktivera inspelningsläget och använd zoomreglaget till att zooma.
Zoomreglage
z Telefoto
w Vidvinkel
z (telefoto) : Förstorar motivet och gör omfånget snävare
w (vidvinkel) : Förminskar motivet och gör omfånget vidare
• Skjut zoomreglaget så långt det går åt endera hållet för att zooma snabbare.
2.
Tryck på avtryckaren för att spela in bilden.
ANM.
• Ju högre digital zoomfaktor, desto grövre blir den inspelade bilden. Notera att
kameran även har en funktion som medger inspelning med digital zoom utan
någon bildförsämring (s. 42).
• Användning av ett stativ rekommenderas för att undvika suddiga bilder på grund av
kamerarörelser vid inspelning med telefoto.
• Vid en zoomning ändras objektivets bländaröppning.
• Digital zoom kan inte användas medan ”RAW+” är valt för inställningen
”Bildstorlek” (s. 30).
B
40
Handledning för inspelning av stillbilder
Växlingspunkt för optisk zoom/digital zoom
Om zoomreglaget hålls intryckt mot läget z (telefoto), så avbryts zoomning när den
optiska zoomfaktorn når sin maximala nivå. Släpp zoomreglaget ett ögonblick och
tryck sedan in det mot läget z (telefoto) igen för att växla till digital zoom, som gör
det möjligt att ställa in en ännu högre zoomfaktor.
• Ändra inställningen av ”Digital zoom” till ”På” (s. 84), om digital zoom ska
användas.
• Vid zoomning anger en zoomstapel på skärmen den aktuella zoominställningen.
Brännvidd
(omvandlat till 35 mm filmformat)
Indikator för bildförsämring
Fokuseringsomfång
(visas för autofokus, närbildsfokus och manuell fokus)
* På produkter marknadsförda i vissa geografiska
områden visas tum och fot.
Zoomstapel
Oförsämrad
digital zoom
Omfång för
oförsämrad bildkvalitet
1X
Omfång för
försämrad bildkvalitet
12X till 52,1X
Växlingspunkt för optisk/digital zoom
* 12X optisk zoompunkt
48X till 180,7X
Zoompekare
(anger nuvarande zoomläge)
Försämringspunkt
B
41
Handledning för inspelning av stillbilder
• Försämringspunkten avgörs av aktuell
inställning av bildstorlek
(s. 29). Ju mindre bildstorlek som är
inställd, desto högre zoomfaktor kan
användas innan punkten för
bildförsämring nås.
• Även om digital zoom vanligtvis medför
sämre bildkvalitet, så kan viss digital
zoomning användas utan bildförsämring
när bildstorleken inte är större än ”4M”.
Omfånget inom vilket digital zoom kan
användas utan bildförsämring anges på
skärmen. Punkten för bildförsämring
avgörs av bildstorleken.
• Maximal zoom (inklusive digital zoom)
vid filminspelning är 48X.
• Filminspelning med lite försämring vid
upp till 48X zoom är endast möjlig
medan ”STD” är valt som filmläge.
42
Bildstorlek
Maximal
zoomfaktor
Försämringspunkt
6M
48X
12X
3:2
48X
12X
16:9
48X
12X
4M
58X
14,6X
3M
65,4X
16,4X
2M
83X
21X
VGA
180,7X
52,1X
Handledning för inspelning av stillbilder
Val av ett fokusläge (Fokus)
Genom upprepad tryckning på [FOCUS] bläddras
tillgängliga inställningar för fokusläge fram.
Inställningar
Typ av
bildinspelning
[FOCUS]
Ungefärligt
fokusomfång*
Fokusläge
Stillbilder
Filmer
Stillbilder
Filmer
Q Autofokus Allmän inspelning
Automatisk
Cirka 40 cm till 9
(oändlighet)
´
Närbildsläge
Automatisk
Cirka 5 cm till 50 cm
Fast
Oändligt
Närbilder
)
Landskap och andra
Oändlig.fokus avlägsna motiv
W Manuell
fokus
För manuell
fokusering
Manuell
Cirka 5 cm till 9
(oändlighet)
• Omfånget påverkas av optisk zoom.
* Fokusomfånget motsvarar avståndet från objektivytan.
Fokusering med manuell fokus
1.
Komponera bilden på skärmen så att motivet
du vill fokusera på befinner sig inom den gula
ramen.
2.
Använd [4] och [6] till att ställa in fokus
medan bilden kontrolleras på skärmen.
• Den del av bilden som befinner sig inom ramen
Gul ram
förstoras och fyller ut skärmen, vilket underlättar
fokuseringen. Om ingen manövrering utförs under
två sekunder medan den förstorade bilden visas,
så återställs visningen på skärmen till den i steg 1.
• Det är också möjligt att använda funktionsringen till att ändra denna inställning.
C
43
Handledning för inspelning av stillbilder
ANM.
• En autonärbildsfunktion känner av hur långt bort från objektivet motivet befinner sig
och väljer automatiskt antingen närbildsfokus eller autofokus därefter.
• Om rätt fokusering inte kan uppnås med hjälp av närbildsfokus beroende på att
motivet befinner sig utanför närbildsomfånget, så kopplas autofokusomfånget
(autonärbild) automatiskt in på kameran.
• Autonärbild kan endast användas vid inspelning av stillbilder.
• Användning av blixten tillsammans med närbildsfokus kan medföra att ljuset från
blixten blockeras och resultera i oönskade skuggor från objektivet på bilden.
• Närhelst den optiska zoomen används vid inspelning med autofokus, närbildsfokus
eller manuell fokus visas ett värde på skärmen som anger fokusomfånget enligt
nedan.
Exempel: oo cm till 9
* oo är det faktiska värdet för fokusomfång.
* På produkter marknadsförda i vissa geografiska områden visas tum och fot.
• Se till att alltid välja Autofokus (AF) som fokusläge varje gång ansiktsidentifiering
ska användas (s. 82).
Användning av fokuslås
”Fokuslås” är en teknik som kan användas till att
komponera en bild där det motiv som ska fokuseras
på inte befinner sig inom fokusramen i mitten av
skärmen.
• Använd fokuslåset genom att välja ”U Punkt” eller
”O Spårning” som autofokusyta (s. 37).
1.
2.
Anpassa fokusramen på skärmen till det
motiv som ska fokuseras på och tryck
sedan in avtryckaren halvvägs.
Motiv för fokusering
Fokusram
Fortsätt att hålla avtryckaren halvvägs
intryckt (så att fokusinställningen inte
ändras) och flytta samtidigt kameran för att
komponera bilden såsom önskas.
• Medan ”O Spårning” är valt som autofokusyta
förflyttar sig fokusramen automatiskt för att följa
motivet.
3.
Tryck in avtryckaren helt och hållet för att spela in den
färdigkomponerade bilden.
• Fokuslåset låser även exponeringen (AE).
B
44
Handledning för inspelning av stillbilder
Korrigering för bakgrundsbelysning
Med hjälp av motljuskompensation korrigeras den
Æ
överexponering som uppstår vid inspelning av ett motiv som (motljuskompensation)
är belyst bakifrån. Tryck på Æ (motljuskompensation) för att
koppla in eller ur motljuskompensation.
• Om ett huvudmotiv överexponeras på grund av
bakgrundsbelysning, så använder sig kameran av
exponeringskorrigering med EV-skifte och korrigering av
dynamiskt omfång för lämplig korrigering.
• Denna funktion kan inte användas i läget M (manuell exponering).
Låsning av autoexponerings- och autofokusinställningarna
Vid tryckning på [AE-L/AF-L] låses tillfälligt aktuella
exponerings- och/eller fokusinställningar. Tryck en gång till
på [AE-L/AF-L] för att låsa upp inställningarna.
• Vid tryckning på [AE-L/AF-L] medan avtryckaren är intryckt
halvvägs låses aktuell exponerings- eller fokusinställning.
[AE-L/AF-L]
Specificering av [AE-L/AF-L]-knappens funktion
Gör på följande sätt för att specificera vilken funktion knappen [AE-L/AF-L] ska ha.
1.
Aktivera inspelningsläget och tryck på [MENU].
2.
Använd [4] och [6] till att välja ”REC”.
3.
Använd [8] och [2] till att välja ”AE/AF-lås” och tryck sedan på [6].
4.
Använd [8] och [2] till att ändra inställningen och tryck sedan på
[SET] för att tillämpa den.
AE-lås
Exponeringslås
AF-lås
Fokuslås
AE/AF-lås
Exponerings- och fokuslås
ANM.
• AE-lås och AF-lås kan inte användas medan ”O Spårning” är valt för inställningen
”AF-yta”.
• Om EV-skifte utförs medan AE-låset är inkopplat, så frigörs autoexponeringen.
• Om zoomning utförs medan AF-låset är inkopplat, så frigörs autofokusen.
• Under pågående filminspelning är det inte möjligt att låsa/låsa upp aktuella
exponerings- och fokusinställningar genom att trycka på [AE-L/AF-L].
• Varken AE-lås eller AF-lås kan användas med “Förinspela (film)” vid inspelning av
en film.
C
45
Handledning för inspelning av stillbilder
Seriebildstagning
Val av seriebildsläge
Kameran erbjuder ett antal olika seriebildslägen, som
kan väljas med hjälp av seriebildsväljaren.
ª Serieb. m.
blixt
Ø Förinsp.
(st.b.)
ΠSnabb
seriebild
Seriebildsväljare
Flera bilder spelas in i följd samtidigt som blixten avfyras eller
LED-lampan tänds.
• Med blixt är det möjligt att välja kontinuerlig inspelning av 3 till
20 bilder som maximalt antal bilder som spelas in medan
avtryckaren hålls intryckt.
• Med LED-lampan kan 1 till 60 bilder spelas in kontinuerligt
medan avtryckaren hålls intryckt.
I detta läge startar fortgående förinspelning av bilder i ett
temporärt buffertminne, när avtryckaren trycks in halvvägs. När
avtryckaren därefter trycks in helt och hållet lagrar kameran de
förinspelade bilderna och kontinuerlig inspelning av nya
seriebilder fortsätter tills avtryckaren släpps upp. Allt från 1
sekund upp till 60 sekunder kan väljas som inspelningstid för
seriebildstagning. Denna tid anger den sammanlagda tiden för
både förinspelade bilder som sparas och den tid som inspelning
av seriebilder pågår efter att avtryckaren har tryckts in helt och
hållet. Det är till och med möjligt att välja en tid mellan 1 och 60
sekunder för hur lång tid med förinspelade bilder som kameran
ska spara när avtryckaren tryckts in helt och hållet. Använd
detta läge när du vill vara säker på att inte missa ett snabbrörligt
motiv.
I detta läge fortsätter kontinuerlig bildinspelning så länge
avtryckaren hålls intryckt och bildtagningshastigheten kan
ändras under pågående inspelning. Med alla inställningar utom
AUTO-N kan upp till 60 bilder tas. Efter val av AUTO-N kan
kontinuerlig bildinspelning ske ända tills minneskortet är fullt.
46
Handledning för inspelning av stillbilder
t Enkel bild
º Långsam
visning
[BKT]
Expon.variation
Seriebildstagning kan inte utföras medan detta läge är valt. Vid
varje tryckning på avtryckaren spelas en enkel bild in.
När avtryckaren trycks in halvvägs i detta läge utförs
förinspelning av bilder och uppspelning i slow motion.
Förinspelade bilder av upp till två sekunders längd sparas hela
tiden i minnet, där äldre bilder raderas automatiskt medan nya
bilder lagras. När avtryckaren trycks in helt och hållet spelas de
förinspelade bilderna in. Detta läge ger möjlighet att se
förinspelade bilder i slow motion för att lättare kunna utföra
slutlig inspelning när önskad bild visas. Åtta olika hastigheter
kan väljas för uppspelning av förinspelade bilder.
I detta läge är det möjligt att spela in flera bilder och samtidigt
ändra inställningar för varje bild allteftersom. De inställningar
som kan ändras är EV-skifte, vitbalans och motivavstånd.
47
Handledning för inspelning av stillbilder
Användning av seriebild med blixt
Flera bilder spelas in i följd samtidigt som blixten
LED-lampa
avfyras eller LED-lampan tänds.
• Blixten används när bildtagningshastigheten för
seriebildstagning är inställd på 1 till 7 bilder per
sekund. LED-lampan används efter inställning av
10 till 60 bilder per sekund.
• Med blixt är det möjligt att välja kontinuerlig
Blixt
inspelning av 3 till 20 bilder. Inspelning avbryts när
avtryckaren släpps upp.
• Med LED-lampan kan 1 till 60 bilder spelas in kontinuerligt medan avtryckaren hålls
intryckt. Inspelning avbryts när avtryckaren släpps upp.
. Tagning av 10 till 60 bilder per sekund med LED-lampan
1.
Ställ lägesväljaren på t (Auto).
2.
Ställ seriebildsväljaren på ª (Serieb. m. blixt).
3.
Använd [8] och [2] till att välja det andra alternativet nerifrån på
manöverpanelen (Seriebild med blixt fps).
4.
Använd [4] och [6] till att välja önskad
seriebildshastighet och tryck sedan på
[SET].
Seriebildshastigheter
med LED-lampa
LED-lampan används som blixt för
seriebildshastigheter på 10 till 60 b/s.
• Det är också möjligt att använda valratten till att
ändra denna inställning.
5.
Tryck in avtryckaren för att fotografera.
När avtryckaren hålls intryckt medan seriebild med blixt är valt tas upp till 60
bilder med snabb hastighet. Släpp upp avtryckaren för att stoppa inspelning.
6.
Spara seriebilderna (s. 58).
48
Handledning för inspelning av stillbilder
. Tagning av 1 till 7 bilder per sekund med blixt
1.
Ställ lägesväljaren på t (Auto).
2.
Ställ seriebildsväljaren på ª (Serieb. m. blixt).
3.
Använd [8] och [2] till att välja det andra alternativet nerifrån på
manöverpanelen (Seriebild med blixt fps).
4.
Använd [4] och [6] till att välja önskad
seriebildshastighet och tryck sedan på [SET].
Seriebildshastigheter
med blixt
Blixten avfyras för seriebildshastigheter på 1 till 7 b/s.
• Det är också möjligt att använda valratten till att
ändra denna inställning.
5.
Använd [8] och [2] till att välja den nedersta posten (Seriebilder med
blixt).
6.
Använd [4] och [6] till att välja önskat antal
bilder vid seriebildstagning med blixt och
tryck sedan på [SET].
Något av följande värden kan väljas: 3, 5, 10, 15 eller 20.
7.
Tryck på avtryckaren för att starta bildinspelning.
8.
Om avtryckaren trycks in och hålls intryckt spelas valt antal bilder in.
Inspelning avbryts, om avtryckaren släpps upp innan det valda antalet
bilder har uppnåtts.
9.
Spara seriebilderna (s. 58).
ANM.
• Vid inspelning av seriebild med blixt kan det ibland hända att ett meddelande som
uppmanar dig att vänta visas på grund av att gränsen för blixten har nåtts. Detta
sker för att blixten ska skyddas från skador. Blixten kan användas igen efter att
meddelandet har slocknat.
49
Handledning för inspelning av stillbilder
Användning av förinspelning (stillbild)
I detta läge startar fortgående förinspelning av bilder i ett temporärt buffertminne, när
avtryckaren trycks in halvvägs. När avtryckaren därefter trycks in helt och hållet lagrar
kameran det som för tillfället finns i buffertminnet och kontinuerlig inspelning av nya
seriebilder startar. Inspelning fortsätter ända tills avtryckaren släpps upp eller
sammanlagt 60 bilder (bilder från buffertminnet plus nya bilder) har spelats in. Detta
läge medger också inställning av hur många av de sammanlagt upp till 60 bilderna
som ska spelas in från buffertminnet och hur många som ska spelas in efter att
avtryckaren tryckts in helt. Detta läge är praktiskt att använda när du vill vara säker på
att inte missa ett snabbrörligt motiv.
Halv intryckning
av avtryckaren
Hel intryckning
av avtryckaren
Uppsläppning
av avtryckaren
Inspelade bilder (upp till 60 bilder)
Förinspelade bilder
Kontinuerlig inspelning av bilder
tills avtryckaren släpps upp*
* Upp till 60 bilder (förinspelade bilder i buffertminnet plus bilder i realtid) kan spelas in
varje gång förinspelning (stillbild) utförs.
• Allt från 1 sekund upp till 60 sekunder kan väljas som inspelningstid för
seriebildstagning. Denna tid anger den sammanlagda tiden för både förinspelning
av bilder och inspelning av seriebilder efter att avtryckaren har tryckts in helt och
hållet. Maximal inspelningstid beror på vilken seriebildshastighet som är vald. En
seriebildshastighet på 1 till 60 b/s kan väljas.
60 bilder per sekund (60 b/s) : Upp till 60 bilder kan tas under en sekund.
1 bild per sekund (1 b/s)
: Upp till 60 bilder kan tas under 60 sekunder.
• Läget kan konfigureras så att upp till 59 bilder förinspelas i buffertminnet tills
avtryckaren trycks in helt och hållet.
• Minimal tidslängd för bilder som förinspelas i buffertminnet är 0,5 sekunder och
minimalt antal förinspelade bilder är 1.
1.
Ställ lägesväljaren på t (Auto).
2.
Ställ seriebildsväljaren på Ø (Förinsp. (st.b.)).
3.
Använd [8] och [2] till att välja det andra alternativet nerifrån på
manöverpanelen (Förinspeln.hast. (stillbild)).
D
50
Handledning för inspelning av stillbilder
4.
Använd [4] och [6] till att välja önskad
seriebildshastighet och tryck sedan på [SET].
Seriebildshastighet
• Det är också möjligt att använda valratten till att
ändra denna inställning.
5.
Använd [8] och [2] till att välja det nedersta alternativet på
manöverpanelen (Förinspeln.tid (stillbild)).
6.
Använd [4] och [6] till att välja hur många av upp till 60 bilder som ska
förinspelas och hur länge de ska sparas i buffertminnet.
Antal förinspelade bilder och förinspelningstid
Hel intryckning av avtryckaren
Antal återstående bilder och återstående inspelningstid
efter hel intryckning av avtryckaren
• Det är också möjligt att använda valratten till att ändra denna inställning.
7.
Tryck på [SET].
Antal inspelningsbara
seriebilder
• Ungefärligt antal inspelningsbara
seriebilder visas på skärmen.
8.
Återstående minneskapacitet
för stillbild
Tryck in avtryckaren halvvägs.
Kameran påbörjar förinspelning av bilder.
• Kameran ger inte ifrån sig något slutarljud när avtryckaren trycks in halvvägs
medan läget för förinspelning (stillbild) är valt.
9.
Tryck in avtryckaren helt och hållet.
Förinspelade bilder från buffertminnet spelas in och inspelning av nya bilder i
realtid startar. Den ena bilden efter den andra spelas in så länge avtryckaren
hålls intryckt.
10.
Bildinspelning avbryts när avtryckaren släpps upp eller när
sammanlagt 60 bilder har spelats in.
11.
Spara seriebilderna (s. 58).
51
Handledning för inspelning av stillbilder
Användning av snabb seriebildstagning
Vid snabb seriebildstagning spelas den ena bilden efter den andra in så länge
avtryckaren hålls intryckt. Det är möjligt att välja en seriebildshastighet på 1 till 60
bilder per sekund och till och med ändra hastigheten under pågående inspelning av
seriebilder.
1.
Ställ lägesväljaren på t (Auto).
2.
Ställ seriebildsväljaren på Œ (Snabb seriebild).
3.
Använd [8] och [2] till att välja det andra alternativet nerifrån på
manöverpanelen (Snabb seriebild fps).
4.
Använd [4] och [6] till att välja önskad
seriebildshastighet och tryck sedan på [SET].
Maximal
seriebildshastighet
Seriebildshastighet
AUTO-N
Med denna inställning kan inspelning av seriebilder fortsätta så
länge minnesutrymmet räcker. Kameran mäter ljusnivåer och
ändrar inställningen av seriebildshastighet automatiskt.
AUTO-H
Upp till 60 seriebilder spelas in. Kameran mäter ljusnivåer och
ställer automatiskt in snabbast möjliga seriebildshastighet.
Hastighetens övre gräns är den seriebildshastighet som för
närvarande är vald med valratten.
1 till 60 b/s
Det är möjligt att välja hur många seriebilder som ska spelas in
per sekund. Upp till 60 seriebilder per sekund kan spelas in.
• Det är också möjligt att använda valratten till att välja en övre gräns för
seriebildshastighet. Valratten kan användas till att se till att
seriebildshastigheten endast kan nå upp till en viss lämplig nivå.
• Det antal kontinuerligt tagna bilder som kan
spelas in liksom den ungefärliga tid i sekunder
Sekunder
som det tar att spela in samtliga bilder anges på
skärmen.
Antal inspelningsbara
seriebilder
52
Handledning för inspelning av stillbilder
5.
Tryck in avtryckaren för att fotografera.
Den ena bilden efter den andra spelas in så länge avtryckaren hålls intryckt.
Släpp upp avtryckaren för att stoppa inspelning.
• Medan ”AUTO-N” är valt för
seriebildshastighet kan inspelning
Funktionsring
fortsätta ända tills minneskortet är
* Snabbare (medurs)
fullt. Medan någon annan
Långsammare (moturs)
inställning för seriebildshastighet
är vald avbryts inspelning
automatiskt efter att maximalt 60
bilder har spelats in, även om
avtryckaren hålls intryckt längre.
• Medan ”Seriebild fps” är valt för ”Ringinställn.” (s. 85) kan funktionsringen
användas till att ändra seriebildshastigheten under pågående bildinspelning.
*
6.
Spara seriebilderna (s. 58).
Inspelning med långsam visning
När avtryckaren trycks in halvvägs medan långsam visning är valt startar kontinuerlig
förinspelning av bilder och samtidig visning av de förinspelade bilderna med långsam
hastighet. Förinspelade bilder av upp till två sekunders längd sparas hela tiden i
minnet, där äldre bilder raderas automatiskt medan nya bilder lagras. När avtryckaren
trycks in helt och hållet sparas de förinspelade bilderna. Detta läge ger möjlighet att
se förinspelade bilder i slow motion för att lättare kunna utföra slutlig inspelning när
önskad bild visas. Åtta olika hastigheter kan väljas för uppspelning av förinspelade
bilder.
1.
Aktivera inspelningsläget och ställ lägesväljaren på t (Auto).
2.
Ställ seriebildsväljaren på º (Långsam visning).
3.
Använd [8] och [2] till att välja det andra alternativet nerifrån på
manöverpanelen (Långsam visningshastighet).
53
Handledning för inspelning av stillbilder
4.
Använd [4] och [6] till att välja önskad
hastighet för långsam visning och tryck sedan
på [SET].
Åtta hastighetsnivåer, från 1 till 8, finns att välja mellan. Ett högre nivånummer
anger en snabbare uppspelningshastighet.
• Det är också möjligt att använda valratten till att ändra denna inställning.
5.
Tryck in avtryckaren halvvägs.
Förinspelade bilder spelas upp med vald långsam hastighet och visas i slow
motion på skärmen.
• Om den halvvägs intryckta avtryckaren släpps upp, så avbryts långsam
uppspelning av förinspelade bilder.
6.
Tryck in avtryckaren helt och hållet för att spara en förinspelad bild.
Den förinspelade bild som visas på skärmen samtidigt som avtryckaren trycks in
helt sparas.
ANM.
• Långsam visning fungerar inte korrekt om avtryckaren trycks in helt och hållet på
en gång. Se till att först trycka in den halvvägs. Vänta tills bilder har förinspelats
och tryck därefter in avtryckaren helt.
Seriebildstagning med exponeringsvariation
I detta läge är det möjligt att spela in flera bilder och samtidigt ändra inställningar för
varje bild allteftersom. De inställningar som kan ändras är EV-skifte, vitbalans och
motivavstånd.
. Användning av automatisk exponeringsvariation med exponering
valt som variabel (AE-variation)
Val av variationssteg och antal bilder
1.
Aktivera inspelningsläget och tryck på [MENU].
2.
Använd [4] och [6] till att välja ”REC”.
3.
Använd [8] och [2] till att välja ”AE-variation” och tryck sedan på [6].
54
Handledning för inspelning av stillbilder
4.
Använd [8] och [2] till att välja hur många
bilder som ska spelas in.
Antal bilder
Välj antingen 3 eller 5.
• Det är också möjligt att använda valratten till att
ändra denna inställning.
5.
Använd [4] och [6] till att välja önskat
variationssteg.
6.
Kontrollera att önskade inställningar är
gjorda och tryck på [SET].
Variationsomfång
Inspelning
1.
Aktivera inspelningsläget och ställ lägesväljaren på t (Auto).
2.
Ställ seriebildsväljaren på [BKT] (Expon.variation).
3.
Använd [8] och [2] till att välja det andra alternativet nerifrån på
manöverpanelen (Expon.variation).
4.
Använd [4] och [6] till att välja ”AEB” och
tryck sedan på [SET].
5.
Tryck på avtryckaren för att starta bildinspelning.
När avtryckaren trycks in en gång spelas förvalt antal bilder in.
6.
Spara seriebilderna (s. 58).
55
Handledning för inspelning av stillbilder
. Användning av automatisk exponeringsvariation med vitbalans valt
som variabel (Vitb.variation)
Val av variationssteg och antal bilder
1.
Aktivera inspelningsläget och tryck på [MENU].
2.
Använd [4] och [6] till att välja ”REC”.
3.
Använd [8] och [2] till att välja ”Vitb.variation” och tryck sedan på
[6].
4.
Använd [8] och [2] till att välja hur många
bilder som ska spelas in.
Antal bilder
Välj antingen 3 eller 5.
• Det är också möjligt att använda valratten till att
ändra denna inställning.
5.
Använd [4] och [6] till att ange önskat
vitbalanssteg.
6.
Kontrollera att önskade inställningar är
gjorda och tryck på [SET].
Variationsomfång
Inspelning
1.
Aktivera inspelningsläget och ställ lägesväljaren på t (Auto).
2.
Ställ seriebildsväljaren på [BKT] (Expon.variation).
3.
Använd [8] och [2] till att välja det andra alternativet nerifrån på
manöverpanelen (Expon.variation).
4.
Använd [4] och [6] till att välja ”WBB” och tryck sedan på [SET].
5.
Tryck på avtryckaren för att starta bildinspelning.
När avtryckaren trycks in en gång spelas förvalt antal bilder in.
6.
Spara seriebilderna (s. 58).
56
Handledning för inspelning av stillbilder
. Användning av automatisk exponeringsvariation med fokus valt
som variabel (Fokusvariation)
Val av variationssteg och antal bilder
1.
Aktivera inspelningsläget och tryck på [MENU].
2.
Använd [4] och [6] till att välja ”REC”.
3.
Använd [8] och [2] till att välja ”Fokusvariation” och tryck sedan på
[6].
4.
Använd [8] och [2] till att välja hur många
bilder som ska spelas in.
Antal bilder
Välj antingen 3 eller 5.
• Det är också möjligt att använda valratten till att
ändra denna inställning.
5.
Använd [4] och [6] till att välja önskat
variationsomfång.
6.
Kontrollera att önskade inställningar är
gjorda och tryck på [SET].
Variationsomfång
Inspelning
1.
Aktivera inspelningsläget och ställ lägesväljaren på t (Auto).
2.
Ställ seriebildsväljaren på [BKT] (Expon.variation).
3.
Använd [8] och [2] till att välja det andra alternativet nerifrån på
manöverpanelen (Expon.variation).
4.
Använd [4] och [6] till att välja ”AFB” och tryck sedan på [SET].
5.
Tryck på avtryckaren för att starta bildinspelning.
När avtryckaren trycks in en gång spelas förvalt antal bilder in.
6.
Spara seriebilderna (s. 58).
57
Handledning för inspelning av stillbilder
Val av sparningsmetod för seriebilder
Det är möjligt att välja vilken metod som ska användas vid sparning av bilder som
spelats in med följande seriebildslägen.
Serieb. m. blixt, Förinsp. (st.b.), Snabb seriebild, Expon.variation
1.
Aktivera inspelningsläget och tryck på [MENU].
2.
Använd [4] och [6] till att välja ”REC”.
3.
Använd [8] och [2] till att välja ”Spara serieb.” och tryck sedan på
[6].
4.
Använd [8] och [2] till att ändra inställningen.
Normalt (bunt)
Alla bilder som tagits sparas efter att seriebildstagning har slutförts.
• Vid förinspelning (stillbild) (s. 50) spelas tagna bilder upp i omvänd ordning
varefter de sparas.
58
Handledning för inspelning av stillbilder
Välj & spara
Efter slutförd seriebildstagning spelas tagna bilder upp med långsam hastighet
samtidigt som det är möjligt att välja vilken eller vilka bilder som ska sparas.
• Bilder tagna med hjälp av förinspelning (stillbild) (s. 50) spelas automatiskt
upp i bakvänd ordning för att sedan spelas upp långsamt i framvänd ordning.
Bilder som spelats in med andra seriebildslägen spelas upp i framvänd
ordning.
• Vid tagning med förinspelning (stillbild) markeras den första bilden som
sparas när avtryckaren trycks in helt och hållet med ett ”S” för att det ska gå
lättare att veta när seriebildstagningen startade.
Markering
1Tryck på avtryckaren medan en bild som ska
sparas visas under pågående uppspelning av
tagna bilder. En markering bifogas till varje bild
som väljs med hjälp av avtryckaren.
2Tryck på [8] efter att alla bilder som ska sparas
har valts.
Reglage att använda vid bildval
[4] [6]
Ändra uppspelningsriktning och uppspelningshastighet
under pågående uppspelning.
Bläddra framåt eller bakåt i pausläge.
Valratt
Ändra uppspelningsriktning och uppspelningshastighet
under pågående uppspelning.
Bläddra framåt eller bakåt i pausläge.
[SET]
Växla mellan pausläge och uppspelning.
Avtryckare
Tryck in helt för att välja en bild som ska sparas.
[8]
Spara valda bilder och avsluta bildvalsmanövrering.
3Använd [8] och [2] till att välja önskad sparningsmetod och tryck sedan på
[SET].
Spara utvalda : Endast valda bilder sparas.
Spara alla
: Alla bilder sparas.
Avbryt sparning : Inga tagna bilder sparas.
59
Handledning för inspelning av stillbilder
Fråga alltid
Efter varje avslutad seriebildstagning visas en uppmaning med möjlighet att
välja mellan Normalt (bunt) och Välj & spara.
Välj önskad sparningsmetod och tryck sedan på [SET].
Spara utvalda : Endast valda bilder sparas.
Spara alla
: Alla bilder sparas.
Avbryt sparning : Inga tagna bilder sparas.
5.
Tryck på [SET] för att tillämpa inställningen.
Försiktighetsåtgärder vid seriebildstagning
• Om det inte finns tillräckligt med tillgängligt utrymme på isatt minneskort kan det
hända att det inte går att spela in det antal seriebilder som anges på skärmen.
Kontrollera att minneskortet har tillräckligt mycket ledigt utrymme, innan
seriebildstagning påbörjas.
• Vid användning av seriebild tillämpas samma exponering och fokus som för den
första bilden även på efterföljande bilder.
• Seriebild kan inte användas i kombination med något av följande:
Filmläge, vissa BEST SHOT-scener (Digital skakdämpning, Seriebild vid
utåtrörelse, Seriebild vid inåtrörelse, Digital panorering)
• Vid användning av ett seriebildsläge är det viktigt att kameran hålls still tills
tagningen är klar.
• I lägena för förinspelning (stillbild) och snabb seriebild blir blixtinställningen
automatiskt ? (blixt av).
• Zoomning kan inte utföras medan seriebildstagning pågår.
• Automatisk brusreducering vid lång slutartid utförs ej vid seriebildstagning med
exponeringsvariation.
• Efter val av någon annan hastighetsinställning än ”AUTO-N” för snabb seriebild
begränsas maximalt antal bilder per seriebildstagning för förinspelning (stillbild),
seriebild med blixt och exponeringsvariation, även om det finns utrymme att lagra
fler bilder på isatt minneskort.
Hastighetsinställning för snabb seriebild ej ”AUTO-N” Upp till 60 bilder
Förinspelning (stillbild)
Upp till 60 bilder
Seriebild med blixt (med blixt)
Upp till 3 till 20 bilder
Seriebild med blixt (med LED-lampa)
Upp till 60 bilder
Exponeringsvariation
Upp till 5 bilder
Bildantalet begränsas ytterligare eller bildinspelning kan kanske inte utföras, om
återstående minneskapacitet på isatt minneskort understiger det antal bilder som
medges för ett visst seriebildsläge.
• I läget för seriebild med blixt aktiveras blixten eller LED-lampan automatiskt i
enlighet med aktuell seriebildshastighet. Det är inte möjligt att manuellt växla
mellan blixten och LED-lampan. I läget för seriebild med blixt avfyras blixten eller
tänds LED-lampan varje gång en bild tas.
C
60
Handledning för inspelning av stillbilder
• Tredubbel självutlösare kan inte användas i läget för snabb seriebild, seriebild med
blixt eller exponeringsvariation.
• Självutlösaren kan inte användas i läget för förinspelning (stillbild) eller långsam
visning.
• När blixten avfyras i läget för seriebild med blixt blir blixtomfånget
(tagningsavståndet) kortare ju större antal bilder som ställts in. När LED-lampan
tänds blir blixtomfånget (tagningsavståndet) kortare ju snabbare
bildtagningshastighet som ställts in.
• Blixten kan inte användas i läget för exponeringsvariation.
• Med vissa BEST SHOT-scener (Digital skakdämpning, Seriebild vid utåtrörelse,
Seriebild vid inåtrörelse, Digital panorering) ignoreras aktuell inställning med
seriebildsväljaren.
• Seriebildsinspelning kan inte utföras efter att någon av följande BEST SHOTscener har valts.
For YouTube, Förinspela (film)
C
61
Handledning för inspelning av stillbilder
Filminspelning
Inspelning av en film
1.
Ställ filmlägesomkopplaren på [STD]
(standard).
• Inspelning utförs med bildformatet 4:3, en
bildstorlek på 640x480 bildpunkter och en
bildrutshastighet på 30 bildrutor per sekund.
Inställningarna av bildkvalitet och bildstorlek kan
inte ändras.
• Vi hänvisar till sidan 64 angående information
om aktuellt filmläge.
2.
Aktivera inspelningsläget och tryck på [0]
(Film).
Filmlägesomkopplare
[0] (Film)
Återstående inspelningstid
Inspelning startar och Y visas på skärmen.
Filminspelning inkluderar stereoljud.
3.
Tryck en gång till på [0] för att stoppa
inspelning.
• Maximal filstorlek som medges för en enskild
filmfil är 4 GB. Filminspelning avbryts
automatiskt när filstorleken blir 4 GB.
Inspelningstid
Inspelning med BEST SHOT
Med BEST SHOT (s. 67) är det möjligt att välja ett scenexempel som matchar den typ
av film som är avsedd att spelas in, varpå kamerans inställningar ändras därefter för
inspelning av lyckade filmer. Genom att t.ex. välja BEST SHOT-scenen Nattscen
ställs kameran in så att klara och ljusa filmbilder kan spelas in på kvällen.
Minimering av effekterna av kamerarörelser vid filminspelning
Kameran kan ställas in så att effekterna av kamerarörelser under pågående
filminspelning minimeras (s. 81). Observera dock att detta inte förhindrar suddiga
bilder på grund av motivrörelser.
C
62
Filminspelning
Ljud
Kameran har inbyggda mikrofoner som kan
användas till att spela in ljud under pågående
filminspelning. Det finns även en
mikrofoningång som kan användas för
anslutning av en separat inköpt extern
mikrofon. Observera att de inbyggda
mikrofonerna kopplas ur vid anslutning av en
extern mikrofon.
Mikrofoningång [MIC]
Stereominikontakt
Separat inköpt mikrofon
. Försiktighetsåtgärder vid inspelning
Kameran spelar även in ljud. Observera därför följande punkter vid filminspelning:
– Se till att inte blockera mikrofonerna med fingrarna e.dyl.
Mikrofoner
– Resultatet blir mindre lyckat om kameran befinner sig för långt
borta från det som spelas in.
– Användning av knapparna på kameran vid inspelning kan
medföra att ljud från knapparna spelas in.
ANM.
• Vid långvarig filminspelning blir kamerans hölje en aning varmt. Detta är helt
normalt och tyder inte på något fel.
• Vid användning av vissa typer av minneskort tar filminspelning längre tid i anspråk,
vilket gör att bildrutor i filmen kan gå förlorade. Om bildrutor går förlorade, så anges
det av att indikeringen ”0 REC” på skärmen blir gul. För att undvika förlust av
bildrutor i filmen rekommenderas användning av ett minneskort med en maximal
överföringshastighet på minst 10 MB per sekund.
• Effekterna av kamerarörelser blir mer uttalade på bilderna vid inspelning av
närbilder eller användning av en hög zoomfaktor. Därför rekommenderas
användning av ett stativ för sådana inspelningar.
• Ansiktsidentifiering kan inte användas vid filminspelning.
63
Filminspelning
Val av filmläge
Din CASIO digitalkamera har tre olika filmlägen, som
vart och ett beskrivs nedan. Vrid vid behov på
filmlägesomkopplaren för att ställa den i det filmläge
som lämpar sig för den typ av motiv som ska spelas in,
innan inspelning påbörjas.
Filmlägesomkopplare
Använd detta läge för vanlig filminspelning. Detta läge bör normalt användas
(s. 62).
STD I detta läge utförs inspelning med bildformatet 4:3, en bildstorlek på 640x480
bildpunkter och en bildrutshastighet på 30 bildrutor per sekund.
Inställningarna av bildkvalitet och bildstorlek kan inte ändras.
HD
Använd detta läge för inspelning av högupplösta filmer i HD-format
(Hi-Vision) (s. 64).
Filmer som spelas in i detta läge får formatet (bredd/höjdförhållandet) 16:9.
HS
Använd detta läge för inspelning av en höghastighetsfilm med en hastighet
på upp till 1 200 bildrutor per sekund (s. 65).
Formatet (bredd/höjdförhållandet) vid inspelning i detta läge beror på filmens
inspelningshastighet.
• Inget ljud spelas in i detta läge.
Inspelning av en högupplöst film
1.
Välj före inspelning önskad filmkvalitet med hjälp av inställningen av
bildkvalitet för HD-film (s. 87).
Filmbildens storlek och maximal filmlängd varierar beroende på vilken filmkvalitet
som väljs.
2.
Ställ filmlägesomkopplaren på [HD].
3.
Spela in en film på samma sätt som vid normal filminspelning (s. 62).
Tryck på [0] för att starta och stoppa inspelning.
64
Filminspelning
Inspelning av en höghastighetsfilm
1.
Ställ före inspelningsstart in önskad bildrutshastighet
(inspelningshastighet) för filmen (s. 88).
Bildstorlek, format (bredd/höjdförhållande) och maximal filmlängd varierar
beroende på vald bildrutshastighet.
2.
Ställ filmlägesomkopplaren på [HS].
3.
Spela in en film på samma sätt som vid normal filminspelning (s. 62).
Tryck på [0] för att starta och stoppa inspelning.
ANM.
• Vid inspelning av vissa typer av filmer kan det hända att bilden som visas på
skärmen är mindre än normalt. Vid inspelning av en HD-film eller en
höghastighetsfilm uppträder svarta band längs över-, neder-, vänster- och
högerkanten på skärmen.
• Vid inspelning av en höghastighetsfilm kan en flimrande ljuskälla ge upphov till att
horisontella band uppträder på bilden. Detta tyder inte på något fel på kameran.
• Filminspelning kan inte utföras efter val av någon av följande BEST SHOT-scener:
Digital skakdämpning, Seriebild vid utåtrörelse, Seriebild vid inåtrörelse, Digital
panorering
• Höghastighetsinspelning utförs med hjälp av samma inställningar som gäller för
inspelningsläget t (Auto), oberoende av vilken BEST SHOT-scen som är vald.
• Stillbild i film kan inte användas under pågående inspelning av en
höghastighetsfilm.
• Vid inspelning av höghastighetsfilm förblir autofokus och exponering fast inställt på
de nivåer som gällde när inspelningen ursprungligen startades. Varken zoom,
motljuskompensation, ändring av innehållet på skärmen, AE-lås eller AF-lås kan
användas.
• Fokusera bilden genom att trycka in avtryckaren halvvägs för autofokus eller
fokusera manuellt, innan inspelning av en höghastighetsfilm startas.
• Inspelning av en höghastighetsfilm kan utföras med A-läget (bländarprioritet),
S-läget (slutartidsprioritet) eller M-läget (manuell exponering) (s. 25). Notera dock
att det inte går att ställa in en slutartid som är långsammare än bildrutshastigheten
för höghastighetsfilm. Lägesinställningarna A, S och M kan inte användas vid
inspelning med ”Förinspela (film)”.
C
65
Filminspelning
Inspelning av en stillbild under pågående filminspelning
1.
Tryck på avtryckaren samtidigt som en
filminspelning pågår.
Filminspelning fortsätter efter att stillbilden har
spelats in.
Antal inspelningsbara stillbilder
ANM.
• Upp till 20 stillbilder per film kan spelas in. Antalet stillbilder begränsas också av
hur mycket ledigt utrymme som finns tillgängligt på minneskortet.
• Observera att blixten inte kan användas vid inspelning av en stillbild i en film.
• Stillbilder kan inte spelas in vid inspelning av följande typer av filmer.
Höghastighetsfilm, film inspelad med viss BEST SHOT-filmscen (For YouTube).
• Stillbild-i-film kan inte användas till att ta en stillbild medan filmen spelas in i
buffertminnet före tryckning på [0] vid inspelning med ”Förinspela (film)”.
Stillbildstagning blir möjligt under pågående filminspelning i realtid, som startar när
[0] trycks in.
C
66
Filminspelning
Användning av BEST SHOT
Vad är BEST SHOT?
BEST SHOT är en samling förinställda scenexempel, som kan användas för olika
typer av inspelningsförhållanden. Om inställningen av kameran behöver ändras, så
välj helt enkelt det scenexempel som bäst överensstämmer med rådande
förhållanden. Kameran ställs då automatiskt in därefter. På så sätt kan risken för
misslyckade bilder på grund av felaktiga inställningar av exponering och slutartid
undvikas.
Några scenexempel
Porträtt
Landskap
Nattscen
Nattscen Porträtt
Inspelning med BEST SHOT
1.
Aktivera inspelningsläget och ställ
lägesväljaren på b.
2.
Tryck på [SET].
Valt scenexempel (inramat)
En meny över BEST SHOT-scener visas.
3.
Använd [8], [2], [4] och [6] till att flytta
ramen till önskat scenexempel.
• Scenmenyn innehåller flera sidor. Använd [8]
och [2] till att bläddra mellan menysidorna.
• Information om det scenexempel som är valt
för tillfället kan tas fram. Se sidan 68 för
närmare detaljer.
4.
Scennamn
Scennummer
Tryck på [SET] för att ändra kamerans inställningar i enlighet med valt
scenexempel.
Inspelningsläget kopplas åter in.
• Inställningarna för det valda scenexemplet förblir aktiva tills ett annat
scenexempel väljs.
• Upprepa åtgärderna ovan från och med steg 1 för att välja en annan BEST
SHOT-scen.
5.
Tryck på avtryckaren (för inspelning av en stillbild) eller [0] (för
filminspelning).
67
Användning av BEST SHOT
ANM.
• BEST SHOT-scenen YouTube ställer in kameran för inspelning av filmer
optimerade för uppladdning till YouTube. Filmer inspelade enligt scenexemplet
YouTube lagras i en särskild mapp, så att de lätt kan återfinnas för uppladdning
(s. 127). Medan ”HS” (höghastighetsfilm) eller ”STD” är valt som filmläge (s. 64)
spelas filmer med YouTube-scenen in med aktuella inställningar för filmstorlek,
inspelningshastighet och bildkvalitet. Det går inte att spela in med scenen ”For
YouTube” medan ”HD” är valt som filmläge eller medan ”1200 fps” är valt för
höghastighetsfilm.
. Visning av information om scenexempel
Ta fram information om ett visst scenexempel genom att
välja det med hjälp av ramen på scenmenyn och sedan
skjuta zoomreglaget åt endera hållet.
• Skjut zoomreglaget åt endera hållet igen för att återgå
till scenmenyn.
• Använd [4] och [6] för att bläddra mellan
scenexempel.
• Tryck på [SET] för att ändra kamerans inställningar i enlighet med valt
scenexempel. Tryck på [SET] för att återgå till informationen om den för tillfället
valda BEST SHOT-scenen.
. Anmärkningar gällande BEST SHOT
• Följande BEST SHOT-scener kan inte användas för stillbildsinspelning.
For YouTube, Förinspela (film)
• Innan en film med scenen ”For YouTube” börjar spelas in kan fokusering utföras
genom att välja ”På” för inställningen ”Kontin. AF” på menyn under fliken ”REC”
eller använda manuell fokus. Starta inspelning, när fokuseringen är klar.
• Vid val av scenen ”Nattscen” eller ”Fyrverkeri” används inställning av en lång
slutartid. Vid lång slutartid utför kameran automatiskt en digital
brusreduceringsbehandling. Ett stativ kan vara lämpligt att använda för att
förhindra suddiga bilder.
• Kameran innehåller ett scenexempel som optimerar inställningar för
auktionssajtbilder. Beroende på kameramodell kallas scenexemplet antingen ”For
eBay” eller ”Auktion”. Bilder som spelas in med hjälp av scenexemplet för
auktionssajter lagras i en särskild mapp, så att de enkelt kan letas fram på en dator
(s. 135).
• Bilderna i BEST SHOT-scenerna är inte inspelade med denna kamera.
• En bild som spelas in med hjälp av en BEST SHOT-scen ger kanske inte väntat
resultat på grund av aktuella inspelningsförhållanden m.m.
• Det går att modifiera inställningarna på kameran efter att en BEST SHOT-scen har
valts. Observera dock att BEST SHOT-inställningarna återgår till respektive
grundinställningar när en annan BEST SHOT-scen väljs eller kameran slås av.
• Seriebildsväljarens inställning ignoreras och inställningen t (Enkel bild) används
medan BEST SHOT-scenen ”Plaskande vatten”, ”Nattscen”, ”Nattscen Porträtt”
eller ”Fyrverkeri” är vald.
C
68
Användning av BEST SHOT
Skapande av egna BEST SHOT-inställningar
Upp till 999 önskade kamerainställningar kan sparas som egna BEST SHOT-scener
och snabbt återkallas vid behov.
1.
Ta fram menyn över BEST SHOT-scener och välj scenen kallad BEST
SHOT (Registrera anv.scen).
2.
Använd [4] och [6] till att välja den stillbild vars inställningar ska
sparas.
3.
Använd [8] och [2] till att välja ”Lagra” och tryck sedan på [SET].
Din BEST SHOT-scen tilldelas namnet ”Återkalla anv.scen” tillsammans med ett
scennummer.
ANM.
• BEST SHOT-inställning kan endast skapas för stillbilder. Det är inte möjligt att
skapa en BEST SHOT-inställning för film.
• Det går att kontrollera inställningarna för vald BEST SHOT-scen genom att ta fram
kamerans inställningsmenyer och titta på de olika posterna.
• Egna stillbildsscener tilldelas nummer i ordningsföljden: SU1, SU2 o.s.v.
• Följande inställningar lagras i varje egen BEST SHOT-scen för stillbilder:
Ansiktsident., Fokus, EV-skifte, Vitbalans, Blixt, ISO, Mätning, Dynamiskt omfång,
Blixtintens., Blixthjälp, Färgfilter, Skärpa, Färgmättnad, Kontrast
• Egna BEST SHOT-scener lagras i mappen SCENE (stillbilder) i det inbyggda
minnet (s. 135).
• Vid formatering av kamerans inbyggda minne (s. 145) raderas alla egna BEST
SHOT-scener.
• Gör på följande sätt för att vid behov radera en egen BEST SHOT-scen.
1 Ta fram informationen (s. 68) om den egna BEST SHOT-scen som ska raderas.
), välj ”Radera” och tryck sedan på [SET].
2 Tryck på [2] (
69
Användning av BEST SHOT
Inspelning med digital skakdämpning (Digital skakdämpning)
När avtryckaren trycks in medan digital skakdämpning är aktiverat spelar kameran in
flera bilder och kombinerar dessa automatiskt på ett sätt som resulterar i en slutlig
bild med minimalt sudd. Denna funktion kan användas vid inspelning för att minimera
effekterna av kamerarörelser, när tagning med optiks skakdämpning inte ger önskade
resultat.
1.
Aktivera inspelningsläget och ställ lägesväljaren på b.
2.
Tryck på [SET] och välj sedan ”Digital skakdämpning”.
3.
Tryck in avtryckaren helt och hållet för att spela in en bild.
• Efter att avtryckaren tryckts in helt visas meddelandet ”Upptagen... V.g.
vänta...” på skärmen för att ange att inspelning pågår. Håll kameran still medan
meddelandet visas. När meddelandet visas tar det en stund innan inspelningen
blivit klar.
ANM.
• Seriebildsväljarens inställning ignoreras vid inspelning med denna BEST SHOTscen.
• Vid inspelning med denna BEST SHOT-scen blir tagningsavståndet kortare än
normalt.
• Digital skakdämpning fungerar inte ordentligt vid montering av kameran på ett
stativ.
70
Användning av BEST SHOT
Inspelning med digital panorering (Digital panorering)
Om kameran riktas mot ett rörligt motiv och panoreras samtidigt som avtryckaren
trycks in, så utför kameran en seriebildsinspelning av flera bilder. Därefter korrigerar
kameran automatiskt suddiga konturer på enbart motivet på de inspelade bilderna
och kombinerar bilderna till en enkel bild som visar ett skarpt motiv mot en suddig
bakgrund. Denna funktion kan användas till att ta effektfulla panoreringsbilder genom
att helt enkelt följa motivet.
1.
Aktivera inspelningsläget och ställ lägesväljaren på b.
2.
Tryck på [SET] och välj sedan ”Digital panorering”.
3.
Tryck in avtryckaren helt och hållet för att spela in en bild.
• Linjer visas på skärmen och delar upp den i nio områden. Förflytta kameran
samtidigt som inspelning sker för att försöka hålla kvar motivet i det mittersta
området.
ANM.
• Seriebildsväljarens inställning ignoreras vid inspelning med denna BEST SHOTscen.
• Vid inspelning med denna BEST SHOT-scen blir tagningsavståndet kortare än
normalt.
• Under vissa ljusförhållanden kan inspelning med digital panorering resultera i
överexponering.
71
Användning av BEST SHOT
Bildinspelning i enlighet med motivrörelse
(Seriebild vid utåtrörelse/Seriebild vid inåtrörelse)
Denna funktion kan användas till att låta kameran automatiskt spela in en bild varje
gång ett motiv rör sig in i eller ut ur en ram på skärmen. Det är också möjligt att
konfigurera kameran så att bilder tas på vad som händer strax innan och strax efter
motivet rör sig.
Seriebild vid
utåtrörelse
Det som händer strax innan och strax efter ett motiv rör sig ut ur
en ram på skärmen spelas in automatiskt.
Seriebild vid
inåtrörelse
Det som händer strax innan och strax efter ett motiv rör sig in i en
ram på skärmen spelas in automatiskt.
. Inställning av kameran
1.
Aktivera inspelningsläget och ställ lägesväljaren på b.
2.
Tryck på [SET] och välj sedan ”Seriebild vid utåtrörelse” eller
”Seriebild vid inåtrörelse”.
3.
Använd [8] och [2] till att välja det fjärde alternativet nerifrån på
manöverpanelen (æ Utlösningsområdesram) och tryck sedan på
[SET].
4.
Konfigurera inställningen av ramens
placering och storlek.
[8] [2] [4] [6] Ramens placering ändras.
Valratt
Ramens storlek ändras.
5.
Tryck på [SET].
6.
Använd [8] och [2] till att välja det tredje alternativet nerifrån på
manöverpanelen (Utlösningsavkänning).
7.
Använd [4] och [6] till att välja önskad känslighet för motivrörelser
och tryck sedan på [SET].
Ram
• Någon av följande tre känslighetsnivåer kan väljas: ”Hög”, ”Normal” eller ”Låg”.
• Inställningsguide för seriebild vid utåtrörelse
Hög:För ett motiv som rör sig snabbt ut ur ramen
Låg :För ett motiv som rör sig långsamt ut ur ramen
• Inställningsguide för seriebild vid inåtrörelse
Hög:För ett motiv som rör sig snabbt in i ramen eller för ett motiv som är litet
(i förhållande till ramen)
Låg :För ett motiv som rör sig långsamt in i ramen eller för ett motiv som är
stort (i förhållande till ramen)
72
Användning av BEST SHOT
8.
Använd [8] och [2] till att välja det andra alternativet nerifrån på
manöverpanelen (Förinsplen.hast. (stillbild)).
9.
Använd [4] och [6] till att välja önskad
inställning för seriebildshastighet och tryck
sedan på [SET].
Seriebildshastighet
• Ett värde inom omfånget 1 bildruta per sekunt till
60 bildrutor per sekund kan väljas för
seriebildshastighet.
10.
Använd [8] och [2] till att välja det nedersta alternativet på
manöverpanelen (Förinspeln.tid (stillbild)).
11.
Använd [4] och [6] till att välja önskad förinspelningstid, vilket är den
tid under vilken inspelning sker före och efter ett motiv som ska
fotograferas rör sig framför kameran.
Antal förinspelade bilder och inspelningstid
Autoinspelningspunkt
Antal bilder inspelade i realtid och inspelningstid
• Ungefärligt antal inspelningsbara
seriebilder visas på skärmen.
Antal inspelningsbara
seriebilder
Återstående minneskapacitet
för stillbild
73
Användning av BEST SHOT
. Inspelning av seriebild vid utåtrörelse
1.
Komponera bilden så att motivet befinner sig innanför ramen på
skärmen.
2.
Tryck in avtryckaren halvvägs.
• Exponering och fokus ställs in automatiskt.
3.
Vänta tills ramen på skärmen blivit grön och
tryck sedan in avtryckaren helt och hållet.
Kameran ställs i inspelningsberedskap och startar
förinspelning av bilder, vilka lagras i ett buffertminne, i
enlighet med den förinspelningstid som ställts in i steg
10 under ”Inställning av kameran” på sidan 72. När
buffertminnet blivit fullt läggs nya bilder till
kontinuerligt samtidigt som de äldsta bilderna raderas.
Kameran börjar automatiskt spara bilder i samma ögonblick som den känner av
att motivet har flyttat sig ut ur ramen.
• ”0 AUTO” blinkar på skärmen under inspelningsberedskap och automatisk
inspelning.
4.
Bildinspelning fortsätter tills slutet av förinspelningstiden nåtts.
• Medan kameran står i beredskap för inspelning av seriebild vid utåtrörelse kan
beredskapsläget kopplas ur genom att trycka in avtryckaren helt och hållet.
Därefter är det möjligt att spela in bilder som vanligt.
• Tryck på [SET] eller [0] för att stoppa en pågående bildinspelning.
5.
Spara seriebilderna (s. 58).
74
Användning av BEST SHOT
. Inspelning av seriebild vid inåtrörelse
1.
Komponera bilden på en plats där motivet förväntas förflytta sig in i
ramen på skärmen.
2.
Tryck in avtryckaren halvvägs.
• Exponering och fokus ställs in automatiskt.
• Användning av manuell fokus (s. 43) till att förinställa en fast fokus
rekommenderas i detta fall.
3.
Vänta tills ramen på skärmen blivit grön och
tryck sedan in avtryckaren helt och hållet.
Kameran ställs i inspelningsberedskap och startar
förinspelning av bilder, vilka lagras i ett buffertminne,
i enlighet med den förinspelningstid som ställts in i
steg 10 under ”Inställning av kameran” på sidan 72.
När buffertminnet blivit fullt läggs nya bilder till
kontinuerligt samtidigt som de äldsta bilderna
Ram
raderas.
Kameran börjar automatiskt spara bilder i minnet i
samma ögonblick som den känner av att motivet har flyttat sig in i området
innanför ramen.
• ”0 AUTO” blinkar på skärmen under inspelningsberedskap och automatisk
inspelning.
4.
Bildinspelning fortsätter tills slutet av förinspelningstiden nåtts.
• Medan kameran står i beredskap för inspelning av seriebild vid inåtrörelse kan
beredskapsläget kopplas ur genom att trycka in avtryckaren helt och hållet.
Därefter är det möjligt att spela in bilder som vanligt.
• Tryck på [SET] eller [0] för att stoppa en pågående bildinspelning.
5.
Spara seriebilderna (s. 58).
ANM.
• Komponera bilden så att hela motivet och dess bakgrund befinner sig innanför
ramen. Om skillnaden mellan motivet och den del av bakgrunden som omges av
ramen är väldigt liten kan det hända att inspelning misslyckas. Inspelning av
seriebild vid utåtrörelse kan också misslyckas om motivet inte befinner sig i ramens
mitt.
• Seriebild vid utåtrörelse och seriebild vid inåtrörelse fungerar inte korrekt om
avtryckaren trycks in helt och hållet på en gång. Se till att först trycka in den
halvvägs. Vänta tills bilder har förinspelats och tryck därefter in avtryckaren helt.
• Fortsätt att hålla kameran still efter att avtryckaren tryckts in helt och hållet för att
ställa kameran i inspelningsberedskap. Inspelning kan misslyckas, om kameran
flyttas medan den står i inspelningsberedskap.
• Seriebildsväljarens inställning ignoreras vid inspelning med denna BEST SHOTscen.
C
75
Användning av BEST SHOT
• Funktionerna för viloläge och automatiskt strömavslag fungerar inte medan
kameran står i inspelningsberedskap.
• Om batteriet är för svagt kan det hända att bildinspelning inte startas automatiskt
eller att strömmen till kameran slås av. Kontrollera alltid att batteriet är tillräckligt
laddat, eller använd en nätadapter, innan någon av dessa funktioner används.
• Välj ”Spara alla” (s. 58) som sparningsmetod för seriebilder, om alla tagna
seriebilder ska sparas. Se i detta fall till att minneskortet isatt i kameran har
tillräckligt med ledigt utrymme för att rymma aktuella bilder.
• Zoom kan inte användas och fokus och exponering är fast inställt medan kameran
står i inspelningsberedskap.
Användning av förinspelad film (Förinspela (film))
Med hjälp av denna funktion spelar kameran in upp till fem sekunder av vad som
helst som händer framför objektivet och lagrar detta i ett buffertminne som
kontinuerligt uppdateras. Vid tryckning på [0] sparas den förinspelade handlingen
(buffertinnehållet) följt av det som spelas in i realtid. Inspelning i realtid fortsätter tills
inspelningen stoppas.
. För att ställa in kameran för förinspelning av film
1.
Aktivera inspelningsläget och ställ lägesväljaren på b.
2.
Tryck på [SET] och välj sedan ”Förinspela (film)”.
I detta läge blinkar den bakre lampan. Upp till fem sekunder av buffertinnehållet
lagras, följt av filminspelning i realtid.
. För att spela in en förinspelad film
1.
Håll kameran riktad mot motivet och tryck på [0].
Fem sekunders handling förinspelat i buffertminnet sparas och inspelning i realtid
startar.
• Om inspelning av höghastighetsfilm ska utföras, så tryck in avtryckaren
halvvägs före tryckning på [0] och förfokusera på motivet. Observera dock att
den film som tillfälligt spelas in i buffertminnet raderas.
2.
Tryck en gång till på [0] för att stoppa inspelning.
• Ställ lägesväljaren på t för att koppla ur inspelning med förinspelad film.
• Vid inspelning med inställningen ”30-300 fps” för höghastighetsfilm är det inte
möjligt att ändra hastighetsinställningen (fps) medan inspelning i buffertminnet
pågår före tryckning på [0]. Hastighetsinställningen (fps) kan ändras efter att
[0] tryckts in för att starta inspelning i realtid.
C
76
Användning av BEST SHOT
Avancerade inställningar
Följande menyoperationer kan användas för att utföra olika inställningar av kameran.
Användning av skärmmenyer
. Exempel på en menyoperation
Tryck på [MENU] för att ta fram menyn på skärmen.
• Menyinnehållet skiljer sig åt mellan inspelningsläget och uppspelningsläget.
Exempel: Meny i inspelningsläget
[MENU]
Valratt
Knappar för menyoperationer
[4] [6]
Väljer flikar. [6] används också för visning av alternativ tillgängliga för en
inställning.
[8] [2] Väljer ett inställningsalternativ.
[SET]
Registrerar vald inställning.
[MENU]
Tar bort menyn.
Valratt
Kan användas istället för [8], [2], [4] och [6] till att välja poster på
skärmmenyer.
1.
Aktivera inspelningsläget och tryck på [MENU].
En meny visas på skärmen.
2.
Använd [4] och [6] till att välja fliken där den post som ska ändras
återfinns.
77
Avancerade inställningar
3.
Använd [8] och [2] till att välja önskad
menypost och tryck sedan på [6].
4.
Använd [8] och [2] till att ändra
inställningen.
5.
Kontrollera inställningen och tryck sedan
på [SET].
• Tryck på [4] för att registrera den valda
Exempel:
Efter val av ”Självutlösare”
under fliken ”REC”
Flikar
inställningen och återgå till menyn.
• Om inställningar under en annan flik ska
ändras efter att [4] tryckts in för att återgå till
menyn, så använd [8] till att gå upp med
markeringen till flikarna och använd sedan [4]
och [6] till att välja önskad flik.
Poster
. Menyoperationer i denna bruksanvisning
Menyoperationer anges enligt nedan i denna bruksanvisning. Följande operation är
densamma som den som beskrivs under ”Exempel på en menyoperation” på sidan
77.
Använd [4] och [6] till att välja fliken ”REC”.
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken REC * Självutlösare
Tryck på [r].
Tryck på [MENU].
78
Använd [8] och [2] till att välja
”Självutlösare” och tryck sedan på [6].
Avancerade inställningar
Inställningar i inspelningsläget (REC)
Användning av självutlösaren (Självutlösare)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken REC * Självutlösare
Vid användning av självutlösaren startar en nerräkningstimer när avtryckaren trycks
in. En bild spelas sedan in efter en viss bestämd tid.
„ 10 sek
10-sekunders självutlösare
‚ 2 sek
2-sekunders självutlösare
• Vid inspelning under förhållanden som gör slutartiden längre
kan denna inställning användas för att förhindra suddiga bilder
till följd av kamerarörelser.
” X3
(tredubbel
självutlösare)
Tre bilder spelas in: den första 10 sekunder efter att avtryckaren
har tryckts in och de två andra så fort kameran är redo för ny
inspelning. Hur lång tid det tar för kameran att bli redo för
inspelning beror på inställningarna för bildstorlek och bildkvalitet,
huruvida ett minneskort är isatt i kameran och blixtladdningens
tillstånd.
Av
Självutlösaren är urkopplad.
• Den främre lampan blinkar medan självutlösarens nerräkning
pågår.
• Det går att avbryta en pågående nerräkning av självutlösaren
genom att trycka på [SET].
Främre lampa
ANM.
• Självutlösaren kan inte användas tillsammans med följande funktioner:
Stillbild i film, förinspelning (stillbild), långsam visning, seriebild vid utåtrörelse,
seriebild vid inåtrörelse
• Den tredubbla självutlösaren kan inte användas tillsammans med följande
funktioner: snabb seriebild, seriebild med blixt, exponeringsvariation, film
B
79
Avancerade inställningar
Användning av hjälplampan för autofokus (Hj.lampa f.AF)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken REC * Hj.lampa f.AF
När avtryckaren trycks in halvvägs medan denna inställning är
vald tänds den främre lampan, vilket ger belysning för fokusering
i områden där belysningen är svag. Denna funktion är inte
rekommendabel att använda vid inspelning av porträtt från kort
avstånd etc.
Främre lampa
VIKTIGT!
• Titta aldrig rakt in i den främre lampan medan den är tänd.
• Se till att inget finger blockerar den främre lampan.
80
Avancerade inställningar
Reducering av effekterna av kamera- och motivrörelser
(Skakdämpning)
Atgärder
[r] (inspelning) *[MENU] * Fliken REC * Skakdämpning
En speciell skakdämpningsfunktion kan användas för att undvika suddiga bilder på
grund av att motivet eller kameran rör sig vid inspelning av ett rörligt motiv med
telefoto, vid inspelning av ett snabbrörligt motiv eller vid inspelning i dålig belysning.
D Auto
Effekterna av kamera- och motivrörelser minimeras.
A Kamera-SD
Effekterna av enbart kamerarörelser minimeras.
S Bild-SD
Effekterna av enbart motivrörelser minimeras.
F Demo
När avtryckaren trycks in halvvägs visas en demonstration över
effekterna av ”A Kamera-SD”. Ingen bild spelas dock in.
Av
Skakdämpning kopplas ur helt och hållet.
ANM.
• Endast ”A Kamera-SD” kan användas vid filminspelning.
• ISO-känslighet (s. 34) måste vara inställt på ”AUTO” för att ”S Bild-SD” ska
fungera.
• Om blixten avfyras förblir skakdämpningsikonen A kvar på skärmen trots att
skakdämpning inte fungerar vid fotografering med blixt.
• Inspelning med skakdämpning kan göra att bilden ter sig lite grövre än vanligt och
att bildupplösningen försämras en aning.
• Skakdämpning kan inte eliminera effekterna av alltför häftiga kamera- eller
motivrörelser.
• Det kan hända att ”A Kamera-SD” inte fungerar korrekt medan kameran är
monterad på ett stativ. Koppla i så fall ur skakdämpning eller välj ”S Bild-SD”.
• Om bildstorleken är inställd på ”RAW+” (s. 30) blir denna inställning ”A KameraSD” vid val av skakdämpningsinställningen ”D Auto” och ”Av” vid val av
skakdämpningsinställningen ”S Bild-SD”.
C
81
Avancerade inställningar
Inspelning med ansiktsidentifiering (Ansiktsident.)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken REC * Ansiktsident.
Med hjälp av ansiktsidentifiering ställs fokus och ljusstyrka in på ansikten i en bild.
1.
Använd [4] och [6] till att välja ”På” och tryck sedan på [SET].
2.
Rikta kameran mot motivet.
Kameran söker upp och markerar identifierade
ansikten med en ram på skärmen.
3.
Tryck in avtryckaren halvvägs.
Kameran fokuserar på utvalda ansikten, vars ramar
blir gröna.
4.
Tryck in avtryckaren helt och hållet.
Tips för bästa resultat med ansiktsidentifiering
• Om kameran inte lyckas identifiera något ansikte, så fokuserar den i mitten av
bilden.
• Se till att Autofokus (AF) alltid är valt som fokusläge vid inspelning med
ansiktsidentifiering.
• Identifiering av följande typer av ansikten kan inte utföras.
– Ett ansikte skymt av hår, solglasögon, en hatt e.dyl. eller ett ansikte i mörk
skugga
– Ett ansikte i profil eller i vinkel
– Ett ansikte som är alltför långt borta och litet eller alltför nära och stort
– Ett ansikte i ett område som är väldigt mörkt
– Ett ansikte på ett husdjur eller annat icke-mänskligt motiv
VIKTIGT!
• Ansiktsidentifiering kan inte användas i kombination med någon av följande
funktioner.
– Vissa BEST SHOT-scener (Digital panorering, Seriebild vid utåtrörelse, Seriebild
vid inåtrörelse, For YouTube, Förinspela (film))
– Läget Film
– Förinspelning (stillbild)
– Långsam visning
C
82
Avancerade inställningar
Inspelning med kontinuerlig autofokus (Kontin. AF)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken REC * Kontin. AF
Med kontinuerlig autofokus uppdateras fokusinställningen automatiskt under
pågående inspelning.
Efter inkoppling av kontinuerlig autofokus uppdateras autofokus kontinuerligt.
• Innan avtryckaren trycks in halvvägs fokuserar kameran i mitten av skärmen. Om
”— Fri” är valt för inställningen ”AF-yta” (s. 37) medan avtryckaren trycks in
halvvägs, så utförs fokusering för den yta som specificeras av ”— Fri”. Om
”Ansiktsident.” är inkopplat, så utförs fokusering i den yta där ett ansikte
identifieras.
Specificering av [AE-L/AF-L]-knappens funktion (AE/AF-lås)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken REC * AE/AF-lås
Se sidan 45 för närmare detaljer.
Inspelning med AE-variation (AE-variation)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken REC * AE-variation
Se sidan 54 för närmare detaljer.
Inspelning med vitbalansvariation (Vitb.variation)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken REC * Vitb.variation
Se sidan 56 för närmare detaljer.
83
Avancerade inställningar
Inspelning med fokusvariation (Fokusvariation)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken REC * Fokusvariation
Se sidan 57 för närmare detaljer.
In- och urkoppling av digital zoom (Digital zoom)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken REC * Digital zoom
Välj ”På” för att använda digital zoom (s. 41).
• Digital zoom kan inte användas vid inspelning med följande funktioner.
– Vissa BEST SHOT-scener (Digital skakdämpning, Digital panorering)
Inspelning med snabbslutaren (Snabbslutare)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken REC * Snabbslutare
Medan snabbslutaren är inkopplad kan avtryckaren tryckas in helt och hållet på en
gång, utan att invänta autofokusering. En bild spelas då in med hjälp av snabb
fokusering, som sker mycket snabbare än normal autofokusering.
På
Snabbslutaren kopplas in.
• Vissa bilder kan bli oskarpa vid användning av snabbslutaren.
Av
Snabbslutaren kopplas ur, så att fokusering sker med hjälp av normal
autofokus innan en bild spelas in.
• Om avtryckaren trycks in helt och hållet medan snabbslutaren är
urkopplad, så fortsätter bildtagning utan fokusering.
• Ta i möjligaste mån lite extra tid i anspråk till att först trycka in avtryckaren
halvvägs för att erhålla korrekt fokusering.
ANM.
• Snabbslutaren kan inte användas vid hög zoomfaktor. Inspelning sker då med
hjälp av autofokus.
84
Avancerade inställningar
Val av funktion för funktionsringen (Ringinställn.)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken REC * Ringinställn.
Använd denna post till att ange vilken funktion
funktionsringen ska ha vid inspelning.
Funktionsring
Seriebild fps
Funktionsringen ändrar seriebildshastigheten vid seriebildstagning
(s. 46).
Zoom
Funktionsringen ändrar zoomfaktorn (s. 40).
Fokus
Funktionsringen ändrar fokusinställningen vid manuell fokusering
(s. 43).
Av
Funktionsringen har ingen funktion.
• Efter att ”Zoom” har tilldelats funktionsringen sker ingen zoomning vid vridning på
funktionsringen ifall något av följande förhållanden råder.
– Inspelning av höghastighetsfilm
– W valt som fokusinställning
– Pågående inspelning med “Förinspela (film)”
Konfigurering av metod för sparning av seriebilder
(Spara serieb.)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken REC * Spara serieb.
Se sidan 58 för närmare detaljer.
Inkoppling av bildgranskning (Granska)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken REC * Granska
Medan bildgranskning är inkopplat visar kameran en bild i cirka en sekund direkt efter
att avtryckaren tryckts in för att spela in bilden.
• Bildgranskning kan endast användas vid tagning av enskilda bilder. Det fungerar
inte vid seriebildstagning.
C
85
Avancerade inställningar
Visning av rutmönster på skärmen (Rutmönster)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken REC * Rutmönster
Ett rutmönster kan tas fram på skärmen i
inspelningsläget för att underlätta vertikal och horisontell
justering vid komponering av bilder.
Inställning av grundinställningar vid strömpåslag (Minne)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken REC * Minne
När kameran slås av memorerar den aktuella inställningar för alla aktiverade
minnesposter och återställer dessa när kameran slås på igen. För minnesposter som
är avaktiverade ställs de ursprungliga grundinställningarna in igen varje gång
kameran slås av.
Inställning
Avaktiverad (ursprunglig grundinställning)
Blixt
Auto
Självutlösare
Av
Blixtintens.
0
Digital zoom
Av
Aktiverad
Inställning vid
strömavslag
MF positon
Position innan manuell fokus valdes
Zoomposition*
Full vidvinkel
* Endast optisk zoominställning.
86
Avancerade inställningar
Inställningar för bildkvalitet (Bildkvalitet)
Specificering av bildkvalitet för stillbilder
(T Bildkvalitet (stillbild))
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken Bildkval.* T Kvalitet (Stillbild)
Fin
Prioritering av bildkvalitet
Normal
Normal
Ekonomi
Prioritering av bildantal
• Inställningen ”Fin” sörjer för större detaljrikedom vid inspelning av en detaljrik bild,
t.ex. med täta trädgrenar eller blad, eller en bild med ett komplicerat mönster.
• Minneskapaciteten (antalet bilder som kan spelas in) påverkas av vilka
inställningar som görs för bildkvalitet (s. 177).
Konfigurering av inställningar för HD-film (HD » Bildkval.)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken Bildkval.* HD » Bildkval.
Bildkvalitetsinställningar för inspelning av HD-filmer kan konfigureras (s. 64). Val av
en inställning för hög bildkvalitet (FHD) möjliggör inspelning av högkvalitativa full-HDfilmer, men det innebär också att den maximala inspelningstiden blir kortare.
Bildkvalitet (bildpunkter)
Bildrutshastighet
FHD
1920x1080
60 fält/s
HD
1280x720
30 b/s
87
Avancerade inställningar
Val av bildrutshastighet för höghastighetsfilm (HS » Hast.)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken Bildkval.* HS » Hast.
Önskad bildrutshastighet vid inspelning av höghastighetsfilmer kan väljas (s. 64). En
snabb bildrutshastighet (t.ex. 1200 b/s) resulterar i mindre bildstorlek.
Bildrutshastighet
Bildstorlek (bildpunkter)
300 fps
512x384
600 fps
432x192
1200 fps
336x96
30-300 fps
512x384
• Med inställningen ”30-300 fps” för höghastighetsfilm startar filminspelning med en
bildrutshastighet på 30 b/s. Bildrutshastigheten kan sedan ändras till 300 b/s vid
önskat ställe i filmen. Tryck på [SET] för att ändra bildrutshastigheten. Om
”Seriebild fps” har valts som funktion för funktionsringen, så kan
bildrutshastigheten ändras genom att vrida på funktionsringen (s. 85).
Reducering av över- och underexponering (Dynamiskt omfång)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken Bildkval. * Dynamiskt omfång
Inställningen av dynamiskt omfång kan ändras för att fånga de ljusa områdena i en
bild, samtidigt som risken för över- och underexponering minskas.
Förstora +2
Större dämpning av över- och underexponering än med
”Förstora +1”
Förstora +1
Dämpning av över- och underexponering
Av
Ingen dämpning av över- och underexponering
• Inställningen av dynamiskt omfång ignoreras vid inspelning av höghastighetsfilm.
88
Avancerade inställningar
Specificering av blixtintensitet (Blixtintens.)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken Bildkval. * Blixtintens.
Det går att specificera en av 13 olika inställningar för blixtintensitet, från –2,0 EV
(svagast) till +2,0 EV (kraftigast).
• Det kan hända att blixtintensiteten inte ändras, om motivet är för långt bort eller för
nära.
Inkoppling av blixthjälp (Blixthjälp)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken Bildkval. * Blixthjälp
Motivet på en bild blir för mörkt, om
blixtintensiteten är otillräcklig för att
nå ett motiv som befinner sig långt
borta. I sådana fall kan blixthjälp
användas till att höja ljusstyrkan på
motivet, så att det ser ut som om
belysningen från blixten var
Blixthjälp urkopplat
Blixthjälp inkopplat
tillräcklig. Välj ”Auto” för att koppla
in blixthjälp.
Det kan hända att blixthjälp inte ger önskat resultat, om det används efter att de
ursprungliga grundinställningarna för något av följande har ändrats:
Blixtintensitet, EV-skifte, ISO, kontrast
Användning av inbyggda färgfilter (Färgfilter)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken Bildkval. * Färgfilter
Inställningar: Av, Svartvit, Sepia, Röd, Grön, Blå, Gul, Skär och Rosa
89
Avancerade inställningar
Reglering av bildens skärpa (Skärpa)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken Bildkval. * Skärpa
Det går att välja bland fem olika inställningar för skärpa, från +2 (skarpast) till –2
(suddigast).
Reglering av färgmättnad (Färgmättnad)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken Bildkval. * Färgmättnad
Det går att välja bland fem olika inställningar för färgmättnad, från +2 (mest mättad)
till –2 (minst mättad).
Justering av bildkontrast (Kontrast)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken Bildkval. * Kontrast
Det går att välja bland fem olika kontrastinställningar, från +2 (störst kontrast mellan
ljusa och mörka delar) till –2 (minst kontrast mellan ljusa och mörka delar).
90
Avancerade inställningar
Användning av fjärrutlösaren
Fjärrutlösaren som följer med
kameran kan användas vid
inspelning. Genom att montera
Avtryckare
Kontakt
kameran på ett stativ och använda
fjärrutlösaren är det möjligt att
undvika suddiga bilder orsakade av oavsiktliga handrörelser. Avtryckaren på
fjärrutlösaren fungerar på samma sätt som avtryckaren på kameran.
. Anslutning
1.
Slå av kameran.
2.
Öppna anslutningsluckan
och anslut kontakten på
fjärrutlösarens kabel till
USB/AV-porten.
USB/AV-port
Anslutningslucka
91
Avancerade inställningar
Användning av extern blixt
Genom användning en separat inköpt extern blixt är det möjligt att uppnå en högre
ljusstyrkenivå än när enbart den inbyggda blixten används. En extern blixt ger också
möjlighet att förlänga den effektiva räckvidden vid fotografering med blixt.
VIKTIGT!
• Viss blixtprestanda kan gå förlorad vid användning av en ringblixt eller annan typ
av blixt med lång blixttid.
• Det kan hända att bländarvärde och ISO-känslighet tillgängligt med vissa blixtar
inte matchar de värden som stöds av kameran. Ändra i så fall inställningen av
bländarvärde på den externa blixten och kameran tills lämplig ljusstyrka erhålls.
• En extern blixt kan inte användas för seriebild med blixt (s. 48).
. Innan en extern blixt används
Se till att utföra följande åtgärder, innan en extern blixt används.
1.
Aktivera inspelningsläget och ställ seriebildsväljaren på t (Enkel
bild).
2.
Tryck en gång på [2] (
3.
Använd [4] och [6] till att välja ¢ (Extern blixt) och tryck sedan på
[SET].
).
När en extern blixt nu ansluts till kameran kommer denna alltid att avfyras vid
stillbildstagning. Den inbyggda blixten avfyras inte.
VIKTIGT!
• Var noga med att välja ¢ (Extern blixt) som blixtläge vid användning av en extern
blixt. I annat fall kommer den inbyggda blixten att fällas ut vid fotografering, vilket
kan leda till felfunktion om den kommer i kontakt med den externa blixten.
• Observera att ljusstyrkan på bilden som visas på skärmen vid inspelning skiljer sig
från ljusstyrkan på den bild som spelas in. Se till att kontrollera inställningarna på
den externa blixten och på kameran före inspelning.
92
Avancerade inställningar
. Användning av extern blixt
VIKTIGT!
• Kontrollera alltid att den externa blixten är avslagen innan den monteras på eller
demonteras från kameran. Om blixten är påslagen finns det risk för att den plötsligt
avfyras.
1.
Ta bort skoskyddet.
• Förvara skoskyddet på ett säkert ställe, där det inte försvinner.
• Sätt tillbaks skoskyddet igen, när blixtskon för extern blixt inte ska användas.
Skoskyddet skyddar blixtskons anslutningsdel från smuts och skada.
2.
Montera den externa blixten i blixtskon
för extern blixt.
3.
Slå på strömmen till kameran och utför
nödvändiga inställningar på kameran.
Extern blixt
Blixtsko för extern blixt
Inspelningsläge: Läget M (manuell
exponering)
Slutartid: Omkring 1/60 (Välj ett bländarvärde
som lämpar sig för den typ av bild som ska
spelas in.)
Vitbalans: ¤ (Dagsljus)
Blixtläge: ¢ (Extern blixt) (s. 92)
4.
Slå på den externa blixten och ställ sedan in den i enlighet med
kamerans bländarvärde och ISO-känslighet.
• Beroende på aktuella inspelningsförhållanden kan det hända att lämplig
exponering inte erhålls trots att blixtens autobländarvärde och ISO-känslighet
har ställs in korrekt i enlighet med motsvarande inställningar på kameran.
Ändra i så fall autobländarvärdet, ISO-känsligheten eller andra inställningar på
blixten. Prova också att ändra bländarvärdet på kameran och ISOkänsligheten, så att de stämmer överens med blixtinställningen.
93
Avancerade inställningar
. Försiktighetsåtgärder för extern blixt
• Kontrollera bilden på skärmen efter inspelning av en bild. Om den inte motsvarar
önskat resultat, så använd reglagen på den externa blixten till att ändra
blixtintensitet och ändra inställningarna av bländarvärde och ISO-känslighet på
kameran. Observera att det inte går att reglera blixtintensiteten på en extern blixt
med hjälp av inställningar på kameran.
• Närbilder har lätt för att bli överexponerade. Om problem med överexponering
föreligger, så prova att ändra inställningarna av bländarvärde och ISO-känslighet
på den externa blixten och kameran. Du kan också prova att använda kamerans
inbyggda blixt till att åtgärda överexponering.
• Kamerans bländarvärden (F) är baserade på vidast optiska zoom (1X).
Användning av telefoto kan medföra att objektivet förmörkas en aning. Ändra
inställningarna av bländarvärde och ISO-känslighet på den externa blixten och
kameran efter behov vid användning av optisk zoom.
• Om en extern blixt som monterats på kameran inte ska användas, så demontera
den från kameran och välj en annan inställning än ¢ (Extern blixt) som blixtläge.
Den inbyggda blixten fungerar inte korrekt medan en extern blixt är monterad.
Montering av motljusskyddet eller ett objektivfilter
Följ anvisningarna i detta avsnitt för att montera motljusskyddet som följer med
kameran eller ett separat inköpt filter.
Montering av motljusskyddet
Genom att montera motljusskyddet som följer
med kameran är det möjligt att utestänga
oönskat ljus vid inspelning i väldigt starkt solljus
eller i motljus, vilket gör att spökbilder och
ljusslöjor lättare kan undvikas.
Montera motljusskyddet genom att anpassa
guidemärket på motljusskyddet till guidemärket
på kamerans objektiv och trycka in
motljusskyddet tills ett klickljud anger att det
kommit på plats.
Demontera motljusskyddet genom att trycka in
låsknapparna på höger och vänster sida och dra
motljusskyddet utåt.
Guidemärken
Motljusskydd
Låsknappar
Motljusskyddet kan
monteras bakåtvänt när
kameran ska transporteras.
94
Avancerade inställningar
ANM.
• Beroende på ljusets vinkel kan det hända att motljusskyddet inte ger önskad effekt.
• Användning av blixten med motljusskyddet monterat kan orsaka vinjettering
(hörnen på en bild blir mörka). Demontera motljusskyddet före användning av
blixten.
• Användning av ett separat inköpt motljusskydd kan orsaka vinjettering (hörnen på
en bild blir mörka).
Montering av filter
Kameran stöder användning av separat inköpta 62 mm filter.
ANM.
• Läs noga tillhörande bruksanvisning för information om hur ett filter ska användas
korrekt.
• Tänk på följande punkter vid köp av ett filter.
– Användning av ett filter kan orsaka svärtning runt kanterna på bilder.
– Användning av ett filter kan förhindra korrekt funktion av autofokus och blixt.
– Filter ger inte alltid samma resultat som de som erhålls med en filmkamera.
• Använd inte flera filter samtidigt.
95
Avancerade inställningar
Visning av stillbilder och filmer
Visning av stillbilder
Vi hänvisar till sidan 21 angående tillvägagångssätt för visning av stillbilder.
Visning av en film
1.
Tryck på [p] (uppspelning) och använd sedan [4] och [6] till att ta
fram den film som ska visas.
2.
Tryck på [SET] för att starta
uppspelning.
Filmikon: »
Inspelningstid
Bildkvalitet
Manövrering av filmuppspelning
[4] [6]
Ändra uppspelningsriktning och uppspelningshastighet under
pågående uppspelning.
Bläddra framåt eller bakåt i pausläge.
Valratt
Ändra uppspelningsriktning och uppspelningshastighet under
pågående uppspelning.
Bläddra framåt eller bakåt i pausläge.
[SET]
Växla mellan pausläge och uppspelning.
[DISP]
Bläddra igenom format för informationsvisning.
Zoomreglage
Zooma i en bild.
• [8], [2], [4] och [6] kan användas till att panorera över en
zoomad bild på skärmen.
[8] [2]
Reglera ljudvolymen under pågående uppspelning.
Vid tryckning på [2] i pausläge för uppspelning startar
filmredigering (s. 108).
• Det går kanske inte att spela upp filmer som inte har spelats in med denna kamera.
96
Visning av stillbilder och filmer
Visning av seriebilder
Varje gång seriebildstagning används skapar kameran
en seriebildsgrupp innehållande samtliga bilder från
aktuell seriebildsinspelning. Utför följande åtgärder för
att spela upp bilderna i en viss seriebildsgrupp.
1.
Tryck på [p] (uppspelning) och använd
sedan [4] och [6] till att ta fram den
seriebildsgrupp vars bilder ska visas.
2.
Tryck på [SET] för att starta uppspelning av
bilderna i vald seriebildsgrupp.
Bilderna i vald seriebildsgrupp spelas upp och
visas på skärmen.
Antal bildfiler i
seriebildsgruppen
Ikon för seriebildsgrupp
Första bilden i
seriebildsgruppen
Nuvarande bildnummer/antal bilder i gruppen
Seriebildshastighet*
* Seriebildshastigheten visas inte på skärmen i
läget för snabb seriebild medan ”AUTO-N” eller
”AUTO-H” är valt som seriebildshastighet eller på
bilder tagna i läget för exponeringsvariation.
Uppspelningsguide
97
Visning av stillbilder och filmer
Manövrering vid uppspelning
[4] [6]
Ändra uppspelningsriktning och uppspelningshastighet under
pågående uppspelning.
Bläddra framåt eller bakåt i pausläge.
Valratt
Ändra uppspelningsriktning och uppspelningshastighet under
pågående uppspelning.
Bläddra framåt eller bakåt i pausläge.
[SET]
Växla mellan pausläge och uppspelning.
[DISP]
Bläddra igenom format för informationsvisning.
Zoomreglage
Zooma i en bild.
• [8], [2], [4] och [6] kan användas till att panorera över en
zoomad bild på skärmen.
[8]
Avsluta uppspelning av seriebildsgrupp.
[2]
Ta fram raderingsmenyn.
98
Visning av stillbilder och filmer
Radering av seriebilder
Bilder kan raderas under pågående uppspelning eller i pausläge enligt följande.
. Radering av en specifik fil i en seriebildsgrupp
1.
Tryck på [2] under pågående seriebildsuppspelning eller i pausläge.
2.
Använd [4] och [6] till att ta fram den bild som ska raderas.
3.
Använd [8] och [2] till att välja ”Radera” och tryck sedan på [SET].
• Upprepa åtgärderna i steg 2 och 3 för att radera fler filer.
• Tryck på [MENU] för att avsluta radering.
. Radering av samtliga filer i en seriebildsgrupp
1.
Tryck på [2] under pågående seriebildsuppspelning eller i pausläge.
2.
Använd [8] och [2] till att välja ”Radera gruppb.” och tryck sedan på
[SET].
3.
Använd [8] och [2] till att välja ”Ja” och tryck sedan på [SET].
Uppdelning av en seriebildsgrupp
Gör på följande sätt för att dela upp en seriebildsgrupp i enskilda bilder.
. Uppdelning av en specifik seriebildsgrupp
1.
Tryck på [MENU] medan en mapp för en seriebildsgrupp visas.
2.
Använd [4] och [6] till att välja ”PLAY”.
3.
Använd [8] och [2] till att välja ”Dela grupp” och tryck sedan på [6].
4.
Använd [4] och [6] till att välja mappen för den seriebildsgrupp som
ska delas upp.
5.
Använd [8] och [2] till att välja ”Dela” och tryck sedan på [SET].
• Upprepa åtgärderna i steg 4 och 5 för att dela upp filerna i fler
seriebildsgrupper.
99
Visning av stillbilder och filmer
. Uppdelning av samtliga seriebildsgrupper
1.
Tryck på [MENU] medan en mapp för en seriebildsgrupp visas.
2.
Använd [4] och [6] till att välja ”PLAY”.
3.
Använd [8] och [2] till att välja ”Dela grupp” och tryck sedan på [6].
4.
Använd [8] och [2] till att välja ”Dela alla gr.” och tryck sedan på
[SET].
5.
Använd [8] och [2] till att välja ”Ja” och tryck sedan på [SET].
• En seriebildsgrupp som har delats upp kan inte återgrupperas.
Kopiering av en bild i en seriebildsgrupp
Gör på följande sätt för att kopiera en bild i en seriebildsgrupp till en plats utanför
gruppen.
1.
Tryck på [SET] medan en mapp för en seriebildsgrupp visas.
2.
Tryck på [MENU] medan en bild i seriebildsgruppen visas.
3.
Använd [4] och [6] till att välja ”PLAY”.
4.
Använd [8] och [2] till att välja ”Välj bild” och tryck sedan på [6].
5.
Använd [4] och [6] till att ta fram den bild som ska kopieras.
6.
Använd [8] och [2] till att välja ”Kopiera” och tryck sedan på [SET].
ANM.
• Nedanstående funktioner kan inte användas för stillbilder i en mapp för en
seriebildsgrupp. Följ ovanstående anvisningar (Välj bild) för att först kopiera
önskad bild, när någon av dessa funktioner behöver användas.
Klippning, rotation, Omformatera
100
Visning av stillbilder och filmer
Zoomning av en bild på skärmen
1.
Aktivera uppspelningsläget och använd [4] och [6] till att bläddra
igenom bilderna tills önskad bild visas.
2.
Skjut zoomreglaget mot z ([) för att
zooma in.
[8], [2], [4] och [6] kan användas till att panorera
över en zoomad bild på skärmen. Skjut
zoomreglaget mot w för att zooma ut.
– Om skärmindikatorerna är påslagna anger en
indikator i skärmens nedre högra hörn vilken
del av den zoomade bilden som nu visas.
– Tryck på [MENU] för att koppla ur zoomning.
– Även om den maximala zoomfaktorn för bilder
är 8X kan det hända att vissa bilder inte
medger full inzoomning till förstoringsgraden
8X.
Zoomfaktor
Bildyta
Nuvarande
visningsområde
Visning av 12 bilder samtidigt
1.
Aktivera uppspelningsläget och skjut
zoomreglaget mot w (]).
Ram
Använd [4] och [6] till att bläddra fram 12 bilder åt
gången.
Använd [8], [2], [4] eller [6] till att flytta valramen
till önskad bild och tryck sedan på [SET] för att se
den valda bilden i helformat.
• Vid val av en filmfil eller en seriebildsfil visas den
första bildrutan i aktuell fil.
101
Visning av stillbilder och filmer
Visning av stillbilder och filmer på en teveskärm
1.
Använd den medföljande AV-kabeln till att ansluta kameran till en teve.
Vit
Gul
Röd
AV-kabel (medföljer)
USB/AV-port
Teve
VIDEO
AUDIO
Ljudingång (AUDIO IN)
(röd)
Anpassa märket 4 på AV-kabelns
kontakt till märket 6 på kameran
och anslut AV-kabeln till kameran.
Ljudingång (AUDIO IN)
(vit)
Videoingång (gul)
• Se till att skjuta in kontakten i USB/AV-porten tills ett klickljud anger att den
anslutits ordentligt. En slarvigt ansluten kontakt kan resultera i bristfällig
kommunikation eller felfunktion.
• Notera att metalldelen på kontakten förblir synlig, såsom
visas på bilden, även efter att kontakten har skjutits in
ordentligt.
• Se till att knapparna [r] (inspelning) och [p]
(uppspelning) på kameran har ställts in för funktionen
”Ström på” eller ”Ström på/av” (s. 143), innan kameran ansluts till en teve för
bildvisning.
• Kontrollera att kameran är avslagen, innan kabeln ansluts eller kopplas loss.
Anlita den användardokumentation som följer med teven angående information
om aktuella krav, innan anslutning till eller losskoppling från en teve utförs.
2.
Slå på teven och välj korrekt videoingång.
Om teven har fler än en videoingång, så se till att välja den som kameran är
ansluten till.
3.
Tryck på [p] (uppspelning) för att slå på kameran.
En bild visas på teveskärmen samtidigt som ingenting visas på kamerans skärm.
• Kameran slås inte på vid tryckning på [ON/OFF] eller [r] (inspelning) medan
AV-kabeln är ansluten.
• Det är även möjligt att ändra format (bredd/höjdförhållande) för skärmen och
videoutmatningssystem (s. 144).
4.
Stillbilder och filmer kan nu visas på samma sätt som på kamerans
skärm.
102
Visning av stillbilder och filmer
Inspelning av kamerabilder på en DVD-brännare eller en videobandspelare
Använd någon av följande metoder till att ansluta kameran till en inspelningsenhet via
den medföljande AV-kabeln.
– DVD-brännare eller videobandspelare: Anslut till ingångarna VIDEO IN och AUDIO
IN.
– Kameran: USB/AV-port
Ett bildspel av stillbilder och filmer kan spelas upp på kameran för inspelning på en
DVD-skiva eller ett videoband. Filmer kan spelas in genom att välja ”» Enbart” för
bildspelsinställningen ”Bilder” (s. 106). Vid inspelning av bilder på en extern enhet
kan [DISP] användas till att ta bort alla indikatorer på skärmen (s. 146).
För närmare detaljer kring anslutning av en monitor till inspelningsenheten samt
korrekt tillvägagångssätt vid inspelning hänvisar vi till bruksanvisningen till den
inspelningsenhet som används.
103
Visning av stillbilder och filmer
Visning av högkvalitativa filmer på en Hi-Vision-teveskärm
Anslut kameran till teven med hjälp av en
separat inköpt HDMI-kabel. Vi hänvisar till
sidan 102 angående information om
uppspelning.
• Använd en separat inköpt HDMI-kabel
märkt med logotypen till höger.
HDMI-kabel (säljs separat)
HDMI kontakt
HDMI utgång
(minijack)
HDMI ingång
HDMI mminikontakt
ANM.
• Använd en HDMI-kabel med en kontakt kompatibel med HDMI-utgången på
kameran i ena änden och en kontakt kompatibel med HDMI-ingången på teven i
den andra änden.
• Med vissa enheter kan hända att korrekt bild- och/eller ljudutmatning och andra
funktioner misslyckas.
• Anslutning av kameran till en HDMI-koppling på någon annan utrustning kan
orsaka skador på både kameran och den andra utrustningen. Anslut aldrig två
HDMI-utgångar till varandra.
• Kontrollera att kameran är avslagen, innan kabeln ansluts eller kopplas loss. Anlita
den användardokumentation som följer med teven angående information om
aktuella krav, innan anslutning till eller losskoppling från en teve utförs.
• Efter anslutning av kablar till både USB/AV-porten och HDMI-utgången har
anslutningen till HDMI-utgången prioritet.
• Filminspelning kan inte utföras medan HDMI-utmatning pågår.
• Ingenting visas på kamerans skärm under pågående utmatning till en teve.
• Koppla loss HDMI-kabeln, när HDMI-utgången inte ska användas. Det kan hända
att skärmen på kameran inte fungerar normalt medan en HDMI-kabel är ansluten.
104
Visning av stillbilder och filmer
. Val av utmatningsmetod via HDMI-anslutning (HDMI-utgång)
Atgärder
[MENU] * Fliken Inst. * HDMI-utgång
Använd denna inställning till att välja önskat digitalt signalformat vid anslutning till en
teve via en HDMI-kabel.
Auto
Med denna inställning ändras formatet automatiskt i enlighet med
ansluten teve. Använd vanligtvis denna inställning.
1080i
Utmatning i formatet 1080i*
480p
Utmatning i formatet 480p
576p
Utmatning i formatet 576p
* 1080i motsvarar 1080 60i, men inte 1080 50i. Därför kan det hända att
utmatningsmetoden 576p krävs för utmatning till en digital teve i ett område med PALmottagning som inte stöder 1080i 60i. Ändra inställningen till 576p, om ingenting visas
automatiskt när du befinner dig i ett område med PAL-mottagning.
• Om ingen bild visas medan ”Auto” är valt som utmatningsmetod, så prova att ändra
denna inställning till något annat.
ANM.
• Ljudet är i stereo.
• Det kan hända att vissa tevear inte klarar av att återge bilder och/eller ljud korrekt.
• Ljud matas ursprungligen ut av kameran på maximal volym. Innan bildvisning
startas bör tevens volymreglage ställas på en relativt låg nivå för att sedan justeras
efter behov.
• Alla ikoner och indikatorer som visas på kamerans skärm visas också på
teveskärmen. [DISP] kan användas till att ändra skärminnehållet.
105
Visning av stillbilder och filmer
Övriga uppspelningsfunktioner (uppspelning)
I detta avsnitt beskrivs menyposter som kan användas till att ändra olika inställningar
och utföra operationer för övriga uppspelningsfunktioner.
Vi hänvisar till sidan 77 angående detaljer kring menyoperationer.
Uppspelning av ett bildspel på kameran (Diabildsvis.)
Atgärder
[p] (uppspelning) * [MENU] * Fliken PLAY * Diabildsvis.
Start
Startar bildspelet.
Bilder
Anger typen av bilder som ska ingå i bildspelet.
Alla bilder: stillbilder, filmer och seriebilder.
Alla utom Z: alla bilder utom seriebilder.
T Enbart: enbart stillbilder.
» Enbart: enbart filmer.
En bild: en enskilt utvald bild (vald med hjälp av [4] och [6]).
Tid
Tid från början till slutet på bildspelet.
1 till 5 minuter, 10 minuter, 15 minuter, 30 minuter, 60 minuter
Den tidslängd som varje bild ska visas.
Använd [4] och [6] till att välja ett värde från 1 till 30 sekunder, eller
”MAX”.
Intervall Efter val av ett värde från 1 till 30 sekunder spelas filmer upp från början
till slut.
Om bildspelet når en filmfil medan ”MAX” är valt, så visas endast den
första bildrutan i filmen.
Effekt
Välj önskad effekt.
Mönster 1 till 5: Bakgrundsmusik spelas upp samtidigt som en effekt vid
bildbyte tillämpas.
• Mönstren 1 till och med 4 har olika bakgrundsmusik, men använder sig
alla av samma effekt vid bildbyte.
• Mönster 5 medger endast uppspelning av stillbilder (utom sådana som
ingår i en seriebildsgrupp) samtidigt som intällningen ”Intervall”
ignoreras.
• Filmer som inkluderar ljud spelas upp utan bakgrundsmusik. Filmer
som inte inkluderar ljud spelas upp med bakgrundsmusik.
• Aktuell inställning av effekt vid bildbyte avaktiveras automatiskt i
följande fall:
– Vid uppspelning av ett bildspel för vilket ”» Enbart” eller ”En bild” är
valt för inställningen ”Bilder”
– När intervallen är inställd på 1 sekund eller 2 sekunder
– Före och efter uppspelning av en film
– Under pågående uppspelning av seriebildsgrupp
Av: Ingen effekt vid bildbyte eller bakgrundsmusik tillämpas.
106
Övriga uppspelningsfunktioner (uppspelning)
• Tryck på [SET] eller [MENU] för att avbryta bildspelet. Vid tryckning på [MENU]
avbryts bildspelet varefter menyn åter visas på skärmen.
• Ändra ljudvolymen genom att trycka på [8] eller [2] under pågående uppspelning.
• Inga knappar kan användas medan bildspelet övergår från en bild till en annan.
• Det kan hända att den tid som krävs för övergång från en bild till en annan är
längre för en bild som inte har spelats in med denna kamera.
Skapande av en stillbild av filmrutor (MOTION PRINT)
Atgärder
[p] (uppspelning) * Filmbild * [MENU] * Fliken PLAY *
MOTION PRINT
1.
Använd [8] och [2] till att
välja antingen ”9 bildrutor”
eller ”1 bildruta”.
Efter val av ”9 bildrutor”
placeras den bildruta som väljs
i steg 2 i mitten av MOTION
PRINT-bilden.
2.
9 bildrutor
1 bildruta
Använd [4] och [6] till att bläddra igenom bildrutorna i filmen och ta
fram den filmruta som ska användas till MOTION PRINT-bilden.
Håll [4] eller [6] intryckt för att bläddra i snabbare takt.
3.
Tryck på [SET].
• Endast bildrutor i filmer som spelats in med denna kamera kan användas i en
MOTION PRINT-bild.
107
Övriga uppspelningsfunktioner (uppspelning)
Redigering av en film på kameran (Filmredig.)
Atgärder
[p] (uppspelning) * Filmbild för film som ska redigeras * [MENU] *
Fliken PLAY * Filmredig.
Med hjälp av funktionen för filmredigering kan någon av följande metoder användas
till att klippa ut en bestämd del av en film.
} Klipp (klipp till punkt)
Allt från början av filmen till nuvarande
position klipps ut.
~ Klipp (klipp punkt-till-punkt) Allt mellan två angivna punkter klipps ut.
¡ Klipp (klipp från punkt)
Allt från nuvarande position till slutet av
filmen klipps ut.
1.
Använd [8] och [2] till att välja den redigeringsmetod som ska
användas och tryck sedan på [SET].
2.
Gör på följande sätt för att välja bildrutan
(punkten) från vilken eller till vilken filmen
ska klippas ut (klippningspunkten).
Klippomfång (gult)
[4] [6]
Ändra uppspelningsriktning och uppspelningshastighet under
pågående uppspelning. Bläddra framåt eller bakåt i pausläge.
Valratt
Ändra uppspelningsriktning och uppspelningshastighet under
pågående uppspelning. Bläddra framåt eller bakåt i pausläge.
[SET]
Växla mellan pausläge och uppspelning.
108
Övriga uppspelningsfunktioner (uppspelning)
3.
Ta fram bildrutan för den position där klippningspunkten ska vara och
tryck på [2].
} Klipp
(klipp till punkt)
~ Klipp
(klipp punkt-tillpunkt)
Ta fram bildrutan för den position fram till vilken klippning
ska ske och tryck på [2].
1Ta fram bildrutan där det första klippet (från) ska ske och
tryck på [2].
2Välj en annan bildruta.
3Ta fram bildrutan där det andra klippet (till) ska ske och
tryck på [2].
¡ Klipp
Ta fram bildrutan för den position varifrån klippning ska ske
(klipp från punkt) och tryck på [2].
4.
Använd [8] och [2] till att välja ”Ja” och tryck sedan på [SET].
Den valda klippningen tar ganska lång tid att slutföra. Försök inte utföra någon
manövrering på kameran förrän meddelandet ”Upptagen... V.g. vänta...”
försvinner från skärmen. Observera att en klippning kan ta väldigt lång tid om
filmen som redigeras är lång.
ANM.
• Vid redigering av en film lagras enbart resultatet. Den ursprungliga filmen bevaras
inte. En utförd redigering kan inte återkallas.
• Det går inte att redigera en film som är kortare än fem sekunder.
• Redigering av filmer som spelats in med en annan typ av kamera medges inte.
• Det går inte att redigera en film om den återstående minneskapaciteten understiger
storleken på filmfilen som ska redigeras. Radera i så fall filer som inte längre
behövs för att utöka utrymmet i minnet.
• Uppdelning av en film i två filmer eller hopskarvning av två olika filmer till en enda
film medges inte.
• Redigering av en film kan påbörjas även under pågående uppspelning av filmen
som ska redigeras. Tryck på [SET] för att pausa uppspelning och tryck sedan på
[2] för att ta fram menyn över redigeringsalternativ. Utför redigering på samma
sätt som enligt anvisningarna ovan.
109
Övriga uppspelningsfunktioner (uppspelning)
Justering av vitbalans (Vitbalans)
Atgärder
[p] (uppspelning) * Stillbild * [MENU] * Fliken PLAY * Vitbalans
Vitbalansinställningen kan användas till att välja lämplig typ av ljuskälla för en
inspelad bild, vilket påverkar färgerna på bilden.
¤ Dagsljus
Utomhus, klart väder
' Mulet
Utomhus, mulet eller regn, i skugga av ett träd e.dyl.
“ Skugga
Ljus i mycket hög värme, såsom byggnadsskugga e.dyl.
† Dagsvit lysrör
Vit eller dagsvit lysrörsbelysning, utan dämpning av
färgskiftning
– Dagsljus lysrör Dagsljus lysrörsbelysning, med dämpning av färgskiftning
« Volfram
Dämpning av ljuset från glödlampsbelysning
Avbryt
Ingen justering av vitbalans
ANM.
• Vitbalansen kan även ändras vid inspelning av bilder (s. 34).
• Vid ändring av vitbalansen för en bild sparas den ursprungliga bilden och den
ändrade versionen som separata filer.
• Vid visning av en ändrad bild på kamerans skärm anger datum och tid när bilden
ursprungligen spelades in, inte när bilden ändrades.
• Den korrigerade versionen av en bild kan inte matas ut till en teve (s. 102).
110
Övriga uppspelningsfunktioner (uppspelning)
Justering av ljusstyrkan för en existerande stillbild
(Ljusstyrka)
Atgärder
[p] (uppspelning) * Stillbild * [MENU] * Fliken PLAY *
Ljusstyrka
Det går att välja bland fem olika ljusstyrkenivåer, från +2 (ljusast) till –2 (svagast ljus).
ANM.
• Vid ändring av ljusstyrkan för en bild sparas den ursprungliga bilden och den
ändrade versionen som separata filer.
• Vid visning av en ändrad bild på kamerans skärm anger datum och tid när bilden
ursprungligen spelades in, inte när bilden ändrades.
• Den korrigerade versionen av en bild kan inte matas ut till en teve (s. 102).
Val av bilder för utskrift (DPOF utskrift)
Atgärder
[p] (uppspelning) * Stillbild * [MENU] * Fliken PLAY *
DPOF utskrift
Se sidan 119 för närmare detaljer.
B
111
Övriga uppspelningsfunktioner (uppspelning)
Skyddande av en fil mot radering (Bildskydd)
Atgärder
[p] (uppspelning) * [MENU] * Fliken PLAY * Bildskydd
På
Valda filer skyddas.
1 Använd [4] och [6] till att bläddra
igenom filerna tills den som ska skyddas
visas.
2 Använd [8] och [2] till att välja ”På” och
tryck sedan på [SET].
En bild som är skyddad anges av ikonen
›.
3 Upprepa åtgärderna i steg 1 och 2 för att skydda fler filer.
Tryck på [MENU] för att avsluta skyddande av filer. Välj ”Av” istället för
”På” i steg 2 ovan för att häva skyddet för en fil.
Alla filer:
På
Alla filer skyddas.
1 Använd [8] och [2] till att välja ”Alla filer: På” och tryck sedan på
[SET].
2 Tryck på [MENU].
Välj ”Alla filer : Av” istället för ”Alla filer: På” i steg 1 ovan för att häva
skyddet för alla filer.
• Observera att även en skyddad fil raderas vid formatering av minneskortet (s. 145).
• Om åtgärderna ovan utförs medan en mapp för en seriebildsgrupp visas, så
skyddas samtliga bilder i aktuell seriebildsgrupp. En enskild bild i en
seriebildsgrupp kan skyddas genom att utföra åtgärderna ovan medan aktuell bild
visas.
112
Övriga uppspelningsfunktioner (uppspelning)
Rotering av en bild (Rotation)
Atgärder
[p] (uppspelning) * Stillbild * [MENU] * Fliken PLAY * Rotation
1.
Använd [8] och [2] till att välja ”Rotation” och tryck sedan på [SET].
Vart tryck på [SET] roterar den visade bilden 90 grader åt vänster.
2.
Tryck på [MENU] när den visade bilden är inriktad på önskat sätt.
ANM.
• Rotation kan inte användas för filmbilder.
• Notera att själva bilddatat inte ändras vid denna åtgärd. Det är bara hur bilden
visas på kamerans skärm som ändras.
• En bild som har skyddats eller zoomats kan inte roteras.
• Den ursprungliga (oroterade) versionen av en bild visas på 12-bildersmenyn.
Omformatering av en stillbild (Omformatera)
Atgärder
[p] (uppspelning) * Stillbild * [MENU] * Fliken PLAY *
Omformatera
Det går att minska storleken på en stillbild och spara resultatet som en separat
stillbild. Den ursprungliga stillbilden bevaras också. En bild kan omformateras till
någon av följande tre bildstorlekar: 3M, 2M, VGA.
• Vid omformatering av en stillbild med formatet 16:9 eller 3:2 skapas en bild med
formatet 4:3, som beskurits på båda sidor.
• Inspelningsdatumet på den omformaterade versionen av bilden blir detsamma som
datumet på den ursprungliga bilden.
113
Övriga uppspelningsfunktioner (uppspelning)
Klippning av en stillbild (Klippning)
Atgärder
[p] (uppspelning) * Stillbild * [MENU] * Fliken PLAY * Klippning
Det går att klippa en stillbild för att avlägsna onödiga
delar och lagra resultatet som en separat fil. Den
ursprungliga stillbilden bevaras också.
Zoomfaktor
Motsvarande hela
stillbildsytan
Använd zoomreglaget till att zooma bilden till önskad
storlek, använd [8], [2], [4] och [6] till att välja den del
av bilden som ska klippas ut och tryck sedan på [SET].
• En bild som framställs genom att klippa en bild med
formatet 3:2 eller 16:9 får formatet 4:3.
• Inspelningsdatumet på den urklippta bilden blir
detsamma som datumet på den ursprungliga bilden.
Del av stillbild som nu visas
Kopiering av filer (Kopiera)
Atgärder
[p] (uppspelning) * Stillbild * [MENU] * Fliken PLAY * Kopiera
Filer kan kopieras från kamerans inbyggda minne till ett minneskort eller från ett
minneskort till det inbyggda minnet.
Inbyggt * Kort
Alla filer från kamerans inbyggda minne kopieras till ett
minneskort.
Med detta alternativ kopieras samtliga filer som förekommer i
kamerans inbyggda minne. Det kan inte användas till att
kopiera en enskild fil.
Kort * Inbyggt
En enskild fil på minneskortet kopieras till kamerans inbyggda
minne. Filer kopieras till den mapp i det inbyggda minnet vars
namn har det högsta serienumret.
• En bild i en seriebildsgrupp kan inte kopieras (s. 100).
1Använd [4] och [6] till att välja den fil som ska kopieras.
2Använd [8] och [2] till att välja ”Kopiera” och tryck sedan på
[SET].
ANM.
• Det går att kopiera stillbilder eller filmer som har spelats in med denna kamera.
114
Övriga uppspelningsfunktioner (uppspelning)
Uppdelning av en seriebildsgrupp (Dela grupp)
Atgärder
[p] (uppspelning) * [MENU] * Fliken PLAY * Dela grupp
Se sidan 99 för närmare detaljer.
Val av skärmlayout vid uppspelning (Visningslayout)
Atgärder
[p] (uppspelning) * [MENU] * Fliken PLAY * Visningslayout
Använd denna inställning till att välja hur bilder ska visas på skärmen.
Uppspelningsläget
Normal
Bred
100 % av bilden på skärmen är alltid synlig.
Vissa bildformat gör att det uppträder svarta
band ovanför och under eller till vänster och
höger om bilden.
Med denna inställning är bilden på skärmen
av största möjliga storlek, vilket betyder att
hela bilden kan visas horisontellt. Vissa
bildformat gör att ovansidan och undersidan
av bilden skärs av.
Kopiering av en seriebildsgrupp (Välj bild)
Atgärder
[p] (uppspelning) * [MENU] * Fliken PLAY * Välj bild
Se sidan 100 för närmare detaljer.
115
Övriga uppspelningsfunktioner (uppspelning)
Utskrift
Utskrift av stillbilder
I en fotobutik e.dyl
Ett minneskort innehållande bilder som ska skrivas ut kan tas
till en fotobutik e.dyl. för utskrift.
Med en skrivare
Utskrift av bilder på en skrivare med minneskortfack
En skrivare försedd med ett kompatibelt minneskortfack kan
användas till att skriva ut bilder direkt från ett minneskort. Anlita
bruksanvisningen som medföljer skrivaren för närmare detaljer.
Direktanslutning till en skrivare kompatibel med
PictBridge
Bilder kan skrivas ut på en skrivare som stöder PictBridge
(s. 117).
Med en dator
Överför bilderna till en dator och använd sedan en separat
inköpt programvara för utskrift.
• Före utskrift är det möjligt att välja vilka bilder som ska skrivas ut, antal kopior och
inställning för datumstämpel (s. 119).
116
Utskrift
Direktanslutning till en skrivare kompatibel med PictBridge
Det går att ansluta kameran direkt till en skrivare som stöder PictBridge och skriva ut
bilder utan att använda en dator.
. För att ställa in kameran innan den ansluts till en skrivare
1.
Slå på kameran och tryck på [MENU].
2.
Välj fliken ”Inst.”, välj ”USB” och tryck sedan på [6].
3.
Använd [8] och [2] till att välja ”PTP (PictBridge)” och tryck sedan på
[SET].
. Anslutning av kameran till en skrivare
Anslut USB-kabeln som medföljer kameran till en USB-port på skrivaren.
Stor kontakt
USB-kabel
USB/AV-port
USB
Liten kontakt
USB-port
Anpassa märket 4 på USB-kabelns
kontakt till märket 6 på kameran och
anslut USB-kabeln till kameran.
• Kameran strömförsörjs inte via USB-kabeln. Kontrollera att batteriet i kameran är
tillräckligt laddat före anslutning.
• Se till att skjuta in kontakten i USB/AV-porten tills ett klickljud anger att den
anslutits ordentligt. En slarvigt ansluten kontakt kan resultera i bristfällig
kommunikation eller felfunktion.
• Notera att metalldelen på kontakten förblir synlig, såsom visas
på bilden, även efter att kontakten har skjutits in ordentligt.
• Se noga till att kontakten sätts i korrekt väg vid anslutning av
USB-kabeln till en USB-port.
• Kontrollera att kameran är avslagen, innan kabeln ansluts eller
kopplas loss. Anlita den användardokumentation som följer med skrivaren
angående information om aktuella krav, innan anslutning till eller losskoppling från
en skrivare utförs.
117
Utskrift
. För att skriva ut
1.
Slå på skrivaren och sätt i papper.
2.
Slå på kameran.
En utskriftsmeny visas på skärmen.
3.
Använd [8] och [2] till att välja ”Pap.storlek” och tryck sedan på [6].
4.
Använd [8] och [2] till att välja önskat pappersformat och tryck sedan
på [SET].
• Följande pappersformat kan användas.
3.5"x5", 5"x7", 4"x6", A4, 8.5"x11", Av skrivare
• Vid val av ”Av skrivare” utförs utskrift med ett pappersformat som väljs av
skrivaren.
• Anlita bruksanvisningen som medföljer skrivaren angående information om
inställningar för papper.
5.
Använd [8] och [2] till att välja önskat utskriftsalternativ.
1 bild
: En bild skrivs ut. Välj och tryck sedan på [SET]. Använd därefter
[4] och [6] till att välja den bild som ska skrivas ut.
DPOF utskrift : Flera bilder skrivs ut. Välj och tryck sedan på [SET]. Vid val av
detta alternativ skrivs bilder ut i enlighet med aktuella DPOFinställningar (s. 119).
• Tryck på [DISP] för att koppla in eller ur datumstämpel. En datumstämpel
placeras på bilden när ”På” visas på skärmen.
6.
Använd [8] och [2] till att välja ”Utskrift” och tryck sedan på [SET].
Utskrift startas och meddelandet ”Upptagen... V.g. vänta...” visas på skärmen.
Meddelandet försvinner efter en kort stund, även om utskrift ännu inte är
avslutad. Ett tryck på någon av knapparna på kameran gör att statusen för utskrift
visas igen. Utskriftsmenyn visas åter på skärmen efter avslutad utskrift.
• Efter val av ”1 bild” kan åtgärderna från och med steg 5 upprepas efter
önskemål.
7.
Slå av kameran efter avslutad utskrift och koppla sedan loss USBkabeln från skrivaren och kameran.
118
Utskrift
Användning av DPOF för att välja bilder för utskrift och antalet
kopior
. Digital Print Order Format (DPOF)
DPOF är en standard som gör det möjligt att inkludera information om
bildtyp, antal kopior och tidsstämpel på/av tillsammans med bilder på
minneskortet. Efter att dessa inställningar har gjorts kan minneskortet
användas för utskrift på en skrivare som stöder DPOF eller lämnas in till en
fotobutik e.dyl.
• Huruvida DPOF-inställningar kan användas för utskrift eller ej beror på vilken
skrivare som används.
• Det kan hända att vissa fotobutiker o.dyl. inte stöder DPOF.
. Konfigurering av DPOF-inställningar enskilt för varje bild
Atgärder
[p] (uppspelning) * Stillbild * [MENU] * Fliken PLAY *
DPOF utskrift * Välj bilder
1.
Använd [4] och [6] till att bläddra igenom filerna tills den bild som ska
skrivas ut visas.
2.
Använd [8] och [2] till att ange antal kopior.
Ett värde på upp till 99 kan anges. Ange 00 för en bild som inte ska skrivas ut.
• Tryck på [DISP], så att ”På” visas för datumstämpel, om datum ska vara med
på bilderna.
• Upprepa åtgärderna i steg 1 och 2 för att utföra inställningar för andra bilder,
om så önskas.
3.
Tryck på [SET].
. Val av samma DPOF-inställningar för alla bilder
Atgärder
[p] (uppspelning) * Stillbild * [MENU] * Fliken PLAY *
DPOF utskrift * Alla bilder
1.
Använd [8] och [2] till att ange antal kopior.
Ett värde på upp till 99 kan anges. Ange 00 för en bild som inte ska skrivas ut.
• Tryck på [DISP], så att ”På” visas för datumstämpel, om datum ska vara med
på bilderna.
2.
B
Tryck på [SET].
119
Utskrift
DPOF-inställningarna raderas inte automatiskt efter avslutad utskrift.
Nästa DPOF-utskrift som utförs sker i enlighet med de senaste DPOF-inställningar
som valts för bilderna. Annullera DPOF-inställningarna genom att ange ”00” som
antal kopior för alla bilder.
Upplys din fotobutik e.dyl. om DPOF-inställningar!
Se vid inlämning av minneskortet till en fotobutik e.dyl. för utskrift till att klargöra att
kortet innehåller DPOF-inställningar för bilder som ska skrivas ut och antalet kopior. I
annat fall kan det hända att fotobutiken e.dyl. skriver ut alla bilder, utan hänsyn till
aktuella DPOF-inställningarna och inställningar för datumstämpel.
. Datumstämpel
Använd någon av följande tre metoder för att inkludera inspelningsdatum på bilder vid
utskrift.
Konfigurera DPOF-inställningar (s. 119).
Datumstämpling kan kopplas in eller ur inför varje
utskriftstillfälle. Inställningar kan göras så att vissa bilder
skrivs ut med datumstämpel och andra inte.
Konfigurering av
kamerainställningar
Konfigurera kamerans inställning för tidsstämpel (s. 140).
• Vid användning av kamerans inställning för tidsstämpel
förses stillbilder med datum samtidigt som de spelas in,
vilket gör att datumet alltid inkluderas när en bild skrivs ut.
Detta datum kan inte raderas.
• Koppla inte in DPOF-datumstämpling för bilder som redan
försetts med datumstämpel genom kamerans inställning
för tidsstämpel. Det kan göra att de två datumen stämplas
ovanpå varandra.
Konfigurering av
datorinställningar
Separat inköpt programvara för bildhantering kan användas
till att datumstämpla bilder.
Användning av en
fotobutik e.dyl.
Begär datumstämpling vid beställning av utskrift i en
fotobutik e.dyl.
120
Utskrift
. Standarder som stöds av kameran
• PictBridge
Detta är en standard från Camera and Imaging Products Association
(CIPA).
• PRINT Image Matching III
Vid användning av ett bildredigeringsprogram och utskrift på en
skrivare som stöder PRINT Image Matching III är det möjligt att
använda information om inspelningsförhållanden som spelats in
tillsammans med en bild och därmed framställa exakt den typ av bild
som önskas. PRINT Image Matching och PRINT Image Matching III är
varumärken tillhöriga Seiko Epson Corporation.
• Exif Print
Utskrift på en skrivare som stöder Exif Print (Exif 2.2) använder
information om inspelningsförhållanden som spelats in
tillsammans med en bild för att förbättra utskriftskvaliteten.
Kontakta tillverkaren av din skrivare för information om modeller som stöder Exif
Print och för uppgraderingar o.dyl.
121
Utskrift
Användning av kameran med en dator
Hur en dator kan användas ...
Följande operationer kan utföras medan kameran är ansluten till en dator.
Spara bilder på en
dator och visa dem
på datorskärmen
• Spara bilder och ta fram dem manuellt
(USB-anslutning) (s. 124, 130).
Spela upp filmer
• Spela upp filmer med hjälp av ArcSoft
TotalMedia Theatre for CASIO* (s. 126).
Spara filmer
på en DVDskiva
Full-HD-filmer som spelats in på kameran
kan sparas i full-HD-format direkt på en
DVD-skiva. DVD-skivan kan spelas upp på
en enhet som medger AVCHD-uppspelning.
Se ”Installation av ArcSoft TotalMedia
Extreme for CASIO” på sidan 126.*
* Endast Windows
De åtgärder som behöver utföras vid användning av kameran med en dator och vid
användning av den medföljande programvaran är olika för Windows respektive
Macintosh.
• Användare av Windows hänvisas till ”Användning av kameran med en dator
som kör Windows” på sidan 123.
• Användare av Macintosh hänvisas till ”Användning av kameran med en
Macintosh” på sidan 130.
122
Användning av kameran med en dator
Användning av kameran med en dator som kör Windows
Installera lämplig programvara i enlighet med den version av Windows som används
och vad som önskas göras.
För att göra
detta:
OperativsystemInstallera denna programvara:
version
Se
sidan:
Spara bilder på en
dator och där ta
Vista / XP / 2000
fram dem manuellt
Ingen installation krävs.
124
Spela upp filmer
Vista / XP (SP2)
ArcSoft TotalMedia Theatre for
CASIO
126
Lagra filmer på en
skiva
Vista / XP (SP2)
ArcSoft TotalMedia Studio for
CASIO
126
Ladda upp filmfiler
till YouTube
Vista / XP (SP2) /
2000 (SP4)
YouTube Uploader for CASIO
127
Vista / XP (SP2) /
2000 (SP4)
Adobe Reader 8
(Behövs inte om den redan
installerats.)
129
2000 / Me /
98SE / 98
–
• Om Adobe Reader eller Adobe
Acrobat Reader inte redan är
installerat i datorn, så besök
webbplatsen för Adobe
Systems Incorporated för att
ladda ner och installera den
version av Adobe Reader eller
Adobe Acrobat Reader som är
kompatibel med datorns
operativsystem.
Läsa
bruksanvisningen
–
. Datorsystemkrav för medföljande programvara
Datorsystemkraven skiljer sig för olika programvaror. Vi hänvisar till filen ”Viktigt”,
som ingår i varje program, angående detaljer. Information om datorsystemkrav
återfinns även under rubriken ”Datorsystemkrav för medföljande programvara” på
sidan 162 i denna bruksanvisning.
123
Användning av kameran med en dator
. Att observera för användare av Windows Vista
•
•
•
•
Medföljande programvara kan inte köras med 64-bitsversioner av Windows Vista.
Medföljande programvara kräver administratörsbehörighet för att köras.
Drift på en hembyggd dator eller i en miljö med dubbelprocessor stöds ej.
I vissa datormiljöer kan det hända att drift inte är möjlig.
Visning och lagring av bilder i en dator
Kameran kan anslutas till en dator för att där visa och lagra bilder (stillbilds- och
filmfiler).
. För att ansluta kameran till datorn och spara filer
1.
Slå på kameran och tryck på [MENU].
2.
Välj fliken ”Inst.”, välj ”USB” och tryck sedan på [6].
3.
Använd [8] och [2] till att välja ”Mass Storage” och tryck sedan på
[SET].
4.
Slå av kameran och använd sedan USB-kabeln som medföljer kameran
till att ansluta kameran till datorn.
USB-port
USB-kabel
USB/AV-port
Stor kontakt
Liten kontakt
Anpassa märket 4 på USB-kabelns
kontakt till märket 6 på kameran och
anslut USB-kabeln till kameran.
• Kameran strömförsörjs inte via USB-kabeln. Kontrollera att batteriet i kameran
är tillräckligt laddat före anslutning.
• Se till att skjuta in kontakten i USB/AV-porten tills ett klickljud anger att den
anslutits ordentligt. En slarvigt ansluten kontakt kan resultera i bristfällig
kommunikation eller felfunktion.
• Notera att metalldelen på kontakten förblir synlig, såsom visas
på bilden, även efter att kontakten har skjutits in ordentligt.
• Se noga till att kontakten sätts i korrekt väg vid anslutning av
USB-kabeln till en USB-port.
124
Användning av kameran med en dator
5.
Slå på kameran.
6.
Kopiera bilder till datorn.
Windows XP
1Välj ”Öppna mapp för att se filer” och klicka sedan på ”OK”.
2Dra mappen ”DCIM” till skrivbordet i Windows för att kopiera den.
Windows Vista
1Välj ”Öppna mapp för att se filer”.
2Dra mappen ”DCIM” till skrivbordet i Windows för att kopiera den.
Windows 2000
1Dubbelklicka på ”Den här datorn”.
2Dubbelklicka på ”Flyttbar disk”.
3Dra mappen ”DCIM” till skrivbordet i Windows för att kopiera den.
7.
Koppla loss kameran från datorn efter avslutad kopiering av bilder.
Windows Vista/XP
Tryck på [ON/OFF] på kameran för att slå av kameran. Kontrollera att den bakre
lampan på kameran inte lyser och koppla sedan loss kameran från datorn.
Windows 2000
Klicka på korttjänster i aktivitetsfältet på datorskärmen och avaktivera det
drivrutinsnummer som är tilldelat kameran. Tryck därefter på [ON/OFF] på
kameran för att slå av kameran. Kontrollera att den bakre lampan på kameran
inte lyser och koppla sedan loss kameran från datorn.
. För att titta på bilder kopierade till datorn
1.
Dubbelklicka på den kopierade mappen ”DCIM” för att öppna den.
2.
Dubbelklicka på mappen med önskade bilder att visa.
3.
Dubbelklicka på den bildfil vars innehåll ska visas.
• Vi hänvisar till ”Minnesmappstruktur” på sidan 135 angående information om
filnamn.
• En bild som har roterats på kameran visas i ursprungligt (oroterat) tillstånd på
datorskärmen.
125
Användning av kameran med en dator
VIKTIGT!
• Använd aldrig datorn till att modifiera, radera, flytta eller ändra namn på bildfiler
som förekommer i kamerans inbyggda minne eller på ett minneskort i kameran.
Det kan orsaka problem med de data som kameran använder för bildhantering,
vilket kan göra att bilder i kameran inte kan spelas upp eller att den återstående
minneskapaciteten ändras drastiskt. Om en bild ska modifieras, raderas, flyttas
eller döpas om, så se alltid till att bilden är lagrad i datorn.
• Koppla aldrig loss USB-kabeln och manövrera aldrig kameran under pågående
visning eller lagring av bilder. Det kan leda till att data förvanskas.
Uppspelning och sparning av filmer på en skiva
För att kunna spela upp filmer eller spara filmer på en skiva i en dator behöver
programmet ArcSoft TotalMedia Extreme for CASIO installeras.
Spela upp en film på en dator genom att först installera ArcSoft TotalMedia Theatre
for CASIO och sedan kopiera filmen till datorn.
. Installation av ArcSoft TotalMedia Extreme for CASIO
1.
Ta fram CD-ROM-menyn och välj ”ArcSoft TotalMedia Extreme for
CASIO”.
2.
Läs igenom informationen om installationsvillkor och systemkrav för
installation i filen ”Viktigt” och installera sedan ArcSoft TotalMedia
Extreme for CASIO.
Följande programvara installeras.
ArcSoft TotalMedia Extreme for CASIO :Startprogram
ArcSoft TotalMedia Theatre for CASIO :Program för filmuppspelning
ArcSoft TotalMedia Studio for CASIO :Program för sparning av filmer på en
skiva
126
Användning av kameran med en dator
. Minimala datorsystemkrav för filmuppspelning
Operativsystem
Processor
: Windows Vista/XP (SP2)
: Intel Pentium EE 3,2 GHz, Intel Core Duo, AMD Athlon 64 i
FX-serien, AMD Athlon 64 i X2-serien
Hårddiskutrymme : Motsvarande 120 MB ledigt hårddiskutrymme
Minne
: 512 MB RAM-minne (1 GB rekommenderas)
Grafikkort
: NVIDIA Geforce i 7-serien eller högre eller ATI i X1000-serien
eller högre
Grafikkortsminne : Minst 256 MB
• Ovanstående systemmiljöer är vad som rekommenderas. Vid konfigurering av
någon av dessa miljöer kan felfri drift inte garanteras.
• Vissa inställningar och andra installerade program kan påverka korrekt
uppspelning av filmer.
• Även med ett datorsystem som uppfyller de minimikrav som anges ovan kan det
hända att bildrutor hoppas över eller att uppspelning inte är möjlig.
. Rekommenderade datorsystemkrav för skrivning av filmfiler på
skivor
Operativsystem
Processor
: Windows Vista/XP (SP2)
Pentium III på minst 800 MHz (PIV på minst 1,6 GHz
:
rekommenderas)
Hårddiskutrymme : 1 GB ledigt hårddiskutrymme (minst 4 GB rekommenderas)
Minne
: 512 MB RAM-minne (1 GB rekommenderas)
Uppladdning av filmfiler till YouTube
Installation av YouTube Uploader for CASIO från CD-ROM-skivan som medföljer
kameran underlättar uppladdning till YouTube av filmfiler som spelats in med hjälp av
BEST SHOT-scenen ”For YouTube”.
. Vad är YouTube?
YouTube är en fildelningssajt för filmer, förvaltad av YouTube, LLC, där det är möjligt
att ladda upp egna filmer och att titta på filmer som har laddats upp av andra.
127
Användning av kameran med en dator
. För att installera YouTube Uploader for CASIO
1.
Ta fram CD-ROM-menyn och välj ”YouTube Uploader for CASIO”.
2.
Läs igenom informationen om installationsvillkor och systemkrav för
installation i filen ”Viktigt” och installera sedan YouTube Uploader for
CASIO.
. För att ladda upp en filmfil till YouTube
• För att kunna använda YouTube Uploader for CASIO behöver du först gå till
YouTubes webbplats (http://www.youtube.com/) och registrera dig som en
användare.
• Ladda inte upp något videomaterial som är skyddat av upphovsrätt (inklusive
angränsande rättigheter), såvida du inte själv äger upphovsrätten eller har erhållit
tillstånd från upphovsrättsinnehavaren (-innehavarna) ifråga.
• Det maximalt tillåtna för varje uppladdning är en filstorlek på 100 MB eller en
filmlängd på 10 minuter.
1.
Spela in den film som ska laddas upp med hjälp av BEST SHOTfilmscenen ”For YouTube”.
2.
Anslut datorn till internet, om den inte redan är ansluten.
3.
Anslut kameran till datorn (s. 124).
4.
Slå på kameran.
YouTube Uploader for CASIO startas upp automatiskt.
• Om programmet används för första gången, så utför lämpliga inställningar av
användar-ID för YouTube och nätverksmiljö och klicka sedan på knappen [OK].
5.
På vänstra sidan av skärmen visas ett område för inmatning av en titel,
kategori och annan information som krävs för uppladdning till
YouTube. Mata in nödvändig information.
6.
På högra sidan av skärmen visas en lista över filmfiler i kameraminnet.
Markera kryssrutan intill den filmfil du vill ladda upp.
7.
Kontrollera att allt är som det ska och klicka på knappen [Ladda upp].
Valda filmfiler laddas upp till YouTube.
• Klicka efter avslutad uppladdning på knappen [Avsluta] för att gå ur
programmet.
B
128
Användning av kameran med en dator
Visning av användardokumentation (PDF-filer)
1.
Starta datorn och placera den medföljande CD-ROM-skivan i datorns
CD-ROM-enhet.
I normala fall visas menyn automatiskt på bildskärmen. Om menyn inte visas
automatiskt, så navigera till CD-ROM-skivan på datorn och dubbelklicka sedan
på filen ”AutoMenu.exe”.
2.
Klicka på den nedåtpekande knappen ”Language” på menyskärmen
och välj sedan önskat språk.
3.
Klicka på ”Manual” för att välja det och klicka sedan på
”Digitalkamera”.
VIKTIGT!
• Du måste ha Adobe Reader eller Adobe Acrobat Reader installerat i din dator för
att kunna titta på innehållet i PDF-filer. Om du inte redan har Adobe Reader eller
Adobe Acrobat Reader installerat ska du installera Adobe Reader från den
medföljande CD-ROM-skivan.
Användarregistrering
Registrering kan utföras över internet. För detta behöver datorn naturligtvis kunna
kopplas upp till internet.
1.
Ta fram CD-ROM-menyn och klicka på knappen ”Register”.
• Webbläsaren på datorn startas och webbplatsen för användarregistrering
öppnas. Följ anvisningarna som visas på datorskärmen för att registrera dig.
129
Användning av kameran med en dator
Användning av kameran med en Macintosh
Installera lämplig programvara i enlighet med vilken version av Macintosh OS du
använder och vad du vill göra.
För att göra detta:
Operativsystemversion
Installera denna programvara:
Spara bilder på din
Macintosh och där ta fram
dem manuellt
Mac OS 9
Automatiskt spara bilder
på din Macintosh/Hantera
bilder
Mac OS 9
Använd separat inköpt
programvara.
Mac OS X
Använd iPhoto, som följer med
operativsystemet.
Mac OS X
Mac OS 9
Spela upp filmer
(undantaget full-HD-filmer)
• Uppspelning av full-HDfilmer stöds ej (gällande Mac OS X
i januari 2008).
Ingen installation krävs.
Se
sidan:
130
132
Uppspelning stöds ej.
133
Uppspelning av filmfiler är möjligt
med OS X v10.3.9 eller högre,
om QuickTime 7 eller högre är
installerat.
133
Anslutning av kameran till datorn och lagring av filer
VIKTIGT!
• Kameran stöder inte drift med operativsystemet Mac OS 8.6 eller tidigare eller Mac
OS X 10.0. Den medger endast användning tillsammans med Mac OS 9 eller Mac
OS X (10.1, 10.2, 10.3 eller 10.4). Använd den standard-USB-drivrutin som följer
med det medgivna operativsystemet.
. För att ansluta kameran till datorn och spara filer
1.
Slå på kameran och tryck på [MENU].
2.
Välj fliken ”Inst.”, välj ”USB” och tryck sedan på [6].
3.
Använd [8] och [2] till att välja ”Mass Storage” och tryck sedan på
[SET].
130
Användning av kameran med en dator
4.
Slå av kameran och använd sedan USB-kabeln som medföljer kameran
till att ansluta kameran till din Macintosh.
USB-port
USB-kabel
USB/AV-port
Stor kontakt
Liten kontakt
Anpassa märket 4 på USB-kabelns
kontakt till märket 6 på kameran och
anslut USB-kabeln till kameran.
• Kameran strömförsörjs inte via USB-kabeln. Kontrollera att batteriet i kameran
är tillräckligt laddat före anslutning.
• Se till att skjuta in kontakten i USB/AV-porten tills ett klickljud anger att den
anslutits ordentligt. En slarvigt ansluten kontakt kan resultera i bristfällig
kommunikation eller felfunktion.
• Notera att metalldelen på kontakten förblir synlig, såsom visas
på bilden, även efter att kontakten har skjutits in ordentligt.
• Se noga till att kontakten sätts i korrekt väg vid anslutning av
USB-kabeln till en USB-port.
5.
Slå på kameran.
Den bakre lampan på kameran börjar lysa grön. Macintosh-datorn identifierar
samtidigt minneskortet isatt i kameran (eller kamerans inbyggda minne, om inget
minneskort är isatt) som en skivenhet. Enhetsikonens utseende beror på vilken
Mac OS-version som används.
6.
Dubbelklicka på kamerans enhetsikon.
7.
Dra mappen ”DCIM” till den mapp som den ska kopieras till.
8.
Dra enhetsikonen till soptunnan, när kopieringen är klar.
9.
Tryck på [ON/OFF] på kameran för att slå av kameran. Kontrollera att
den bakre lampan på kameran inte lyser grön och koppla sedan loss
kameran från datorn.
131
Användning av kameran med en dator
. För att titta på kopierade bilder
1.
Dubbelklicka på kamerans enhetsikon.
2.
Dubbelklicka på mappen ”DCIM” för att öppna den.
3.
Dubbelklicka på mappen med önskade bilder att visa.
4.
Dubbelklicka på den bildfil vars innehåll ska visas.
• Vi hänvisar till ”Minnesmappstruktur” på sidan 135 angående information om
filnamn.
• En bild som har roterats på kameran visas i ursprungligt (icke-roterat) tillstånd
på Macintosh-skärmen.
VIKTIGT!
• Använd aldrig datorn till att modifiera, radera, flytta eller ändra namn på bildfiler
som förekommer i kamerans inbyggda minne eller på ett minneskort i kameran.
Det kan orsaka problem med de data som kameran använder för bildhantering,
vilket kan göra att bilder i kameran inte kan spelas upp eller att den återstående
minneskapaciteten ändras drastiskt. Om en bild ska modifieras, raderas, flyttas
eller döpas om, så se alltid till att bilden är lagrad i datorn.
• Koppla aldrig loss USB-kabeln och manövrera aldrig kameran under pågående
visning eller lagring av bilder. Det kan leda till att data förvanskas.
Automatisk överföring av bilder och hantering av dem på din
Macintosh
Vid användning av Mac OS X kan programvaran iPhoto, som följer med
operativsystemet, användas till att hantera bilder. Vid användning av Mac OS 9
behöver separat inköpt programvara användas.
132
Användning av kameran med en dator
Uppspelning av film
Filmer kan spelas upp på en Macintosh-dator med hjälp av QuickTime, som följer
med operativsystemet. Spela upp en film genom att först kopiera den till din
Macintosh och sedan dubbelklicka på filmfilen (undantaget full-HD-filmer).
• Uppspelning av full-HD-filmer på en Macintosh-dator stöds ej.
. Minimala systemkrav för filmuppspelning
De minimala systemkrav som anges nedan är nödvändiga för att kunna spela upp
filmer som spelats in med denna kamera på en Macintosh-dator.
Operativsystem
: Mac OS X 10.3.9 eller högre
QuickTime-version : QuickTime 7 eller högre
• Ovanstående systemmiljöer är vad som rekommenderas. Vid konfigurering av
någon av dessa miljöer kan felfri drift inte garanteras.
• Även om din Macintosh uppfyller minimikraven ovan kan vissa inställningar eller
andra installerade programvaror förhindra korrekt filmuppspelning.
• Uppspelning av filmfiler stöds ej av OS 9.
Visning av användardokumentation (PDF-filer)
Du måste ha Adobe Reader eller Adobe Acrobat Reader installerat i din dator för att
kunna titta på innehållet i PDF-filer. Gå i annat fall till webbplatsen för Adobe Systems
Incorporated och installera Acrobat Reader.
1.
Öppna mappen ”Manual” på CD-ROM-skivan.
2.
Öppna mappen ”Digital Camera” och öppna sedan mappen för det
språk vars bruksanvisning du vill titta på.
3.
Öppna filen benämnd ”camera_xx.pdf”.
• ”xx” utgör språkkoden (exempel: camera_english.pdf för engelska).
Användarregistrering
Registrering kan endast utföras över internet. Besök följande CASIO-webbplats för
att registrera dig: http://world.casio.com/qv/register/
133
Användning av kameran med en dator
Filer och mappar
Kameran skapar en fil och sparar denna varje gång en stillbild tas, en film spelas in
eller någon annan manövrering som innebär att data lagras utförs. Filer grupperas
genom lagring i mappar. Varje fil och mapp har ett eget unikt namn.
• Vi hänvisar till ”Minnesmappstruktur” (s. 135) angående detaljer kring hur mappar
organiseras i minnet.
Namn och maximalt tillåtet antal
Exempel
Varje mapp rymmer upp till 9 999 filer benämnda
CIMG0001 t.o.m. CIMG9999. Filtillägget i
filnamnet beror på aktuell filtyp.
26:e filnamn:
Fil
CIMG0026.JPG
Serienummer Filtillägg
(4 siffror)
Mappar
Mappar benämns från 100CASIO till 999CASIO.
Upp till 900 mappar kan förekomma i minnet.
• Läget BEST SHOT (s. 67) innehåller ett
scenexempel som optimerar inställningar för
auktionssajtbilder. Beroende på kameramodell
kallas scenexemplet antingen ”For eBay” eller
”Auktion”.
– Bilder inspelade med scenen ”For eBay”
lagras i en mapp benämnd ”100_EBAY”.
– Bilder inspelade med scenen ”Auktion” lagras
i en mapp benämnd ”100_AUCT”.
• Det finns även en BEST SHOT-scen kallad ”For
YouTube”, vilken optimerar inställningar för
inspelning av filmer för uppladdning till
YouTube. Bilder inspelade med scenen ”For
YouTube” lagras i en mapp benämnd
”100YOUTB”.
100:e mappnamn:
100CASIO
Serienummer (3 siffror)
• Mapp- och filnamn kan även ses på datorn. Vi hänvisar till sidan 166 angående
detaljer kring hur filnamn visas på kamerans skärm.
• Det totala antalet tillåtna mappar och filer beror på inställning av bildstorlek och
bildkvalitet samt kapaciteten hos det minneskort som används för lagring.
134
Användning av kameran med en dator
Minneskortdata
Kameran lagrar bilder som spelas in i enlighet med specifikationen Design Rule for
Camera File System (DCF).
. Angående DCF
DCF är en standard som gör det möjligt att visa och skriva ut bilder inspelade på en
kamera av ett visst fabrikat på DCF-kompatibla enheter av andra fabrikat. DCFkompatibla bilder som spelats in med en annan kamera kan överföras till denna
kamera och visas på kamerans skärm.
. Minnesmappstruktur
100CASIO *1
CIMG0001.JPG
CIMG0002.MOV
DCIM-mapp
Inspelningsmapp
Bildfil
Filmfil
101CASIO *1
102CASIO *1
Inspelningsmapp
Inspelningsmapp
DCIM
MISC
AUTPRINT.MRK
RAW
DPOF-filmapp
DPOF-fil
RAW-bildmapp
100CASIO *3
Mapp med RAW-bilddata
3
CIMG001.DNG * RAW-bildfil
SCENE *2
UEXF1001.JPE
UEXF1002.JPE
BEST SHOT-mapp för stillbilder
Användarscenfil för stillbild i BEST SHOT
Användarscenfil för stillbild i BEST SHOT
*1 Andra mappar skapas när följande BEST SHOT-scener används för inspelning: ”For
eBay” eller ”Auktion” (scennamn beror på kameramodell) eller ”For YouTube”. Det
följande anger namnet på den mapp som bildas för respektive scen.
• ”For eBay”-scen: 100_EBAY
• ”Auktion”-scen: 100_AUCT
• ”For YouTube”-scen: 100YOUTB
*2 Denna mapp eller fil kan endast skapas i det inbyggda minnet.
*3 RAW-bilddata lagras med samma filnamn i en mapp med samma mappnamn som
motsvarande JPEG-minne som spelas in samtidigt.
135
Användning av kameran med en dator
. Stödda bildfiler
• Bildfiler inspelade med denna kamera
• DCF-kompatibla bildfiler
Det kan hända att kameran inte kan visa en viss bild, även om den är DCFkompatibel. Vid visning av en bild som spelats in med en annan kamera kan det ta
ganska lång tid innan bilden uppträder på denna kamerans skärm.
. Anmärkningar gällande hantering av data i det inbyggda minnet och
minneskortdata
• Vid kopiering av minnesinnehåll till en dator bör DCIM-mappen och hela dess
innehåll kopieras. Ett bra sätt att hålla reda på flera DCIM-mappar är att ändra
mapparnas namn till datum eller liknande efter varje kopiering till datorn. Om du
emellertid senare beslutar dig för att flytta tillbaka en DCIM-mapp till kameran, så
se till att ändra tillbaka dess namn till DCIM. Kameran är konstruerad för
identifiering av enbart en rotfil med namnet DCIM. Notera att kameran inte heller
kan identifiera mapparna inuti DCIM-mappen, om de inte har samma namn som de
ursprungligen hade när de kopierades från kameran till datorn.
• Mappar och filer måste lagras i enlighet med ”Minnesmappstruktur” på sidan 135
för att kameran ska kunna identifiera dem korrekt.
• Det är också möjligt att använda en PC-kortadapter eller en minneskortläsare/
skrivare till att komma åt kamerafiler direkt från kamerans minneskort.
136
Användning av kameran med en dator
Övriga inställningar (Inställning)
I detta avsnitt beskrivs menyposter som kan användas till att ändra olika inställningar
och utföra andra operationer i både inspelningsläget och uppspelningsläget.
Vi hänvisar till sidan 77 angående detaljer kring menyoperationer.
Justering av skärmens ljusstyrka (Skärm)
Atgärder
[MENU] * Fliken Inst. * Skärm
Med denna inställning känner kameran av tillgängliga ljusnivåer och
Auto 2/ justerar automatiskt skärmens ljusstyrka därefter. Med ”Auto 2” ändras
Auto 1 skärmens ljusstyrka relativt snabbare än med ”Auto 1”, när det omgivande
ljuset är starkt.
+2
Ljusstyrkan är högre än med inställningen +1, vilket gör innehållet på
skärmen lättare att se. Denna inställning förbrukar dock mer ström.
+1
Denna inställning lämpar sig för utomhusbruk. Ljusstyrkan är högre än
med inställningen 0.
0
Denna inställning ger skärmen normal ljusstyrka för inomhusbruk.
–1
Denna låga ljusstyrka lämpar sig för användning på kvällen, inomhus i ett
svagt upplyst rum e.dyl.
Ändring av sökarens ljusstyrka (Sökarbelysn.)
Atgärder
[MENU] * Fliken Inst. * Sökarbelysn.
Utför åtgärderna ovan för att ändra ljusstyrkan i sökaren. Det går att välja bland tre
olika nivåer, från +2 (ljusast) till 0 (normalt).
137
Övriga inställningar (Inställning)
Konfigurering av ljudinställningar på kameran (Ljud)
Atgärder
[MENU] * Fliken Inst. * Ljud
Startskärm
Anger startljud.
Ljud 1 - 5: Inbyggda ljud (1 t.o.m. 5)
Av: Ljud av
Halvslutare
Slutare
Drift
= Drift
Anger ljudvolym. Denna inställning används också som ljudnivå vid
videoutmatning (s. 144).
= Spela
Anger volym för ljudutmatning från filmer. Denna volyminställning
används inte vid videoutmatning (via USB/AV-porten) (s. 144).
• Inställning av volymnivån 0 dämpar utmatningen.
Specificering av framställningsmetod för filnamnens
serienummer (Filnr.)
Atgärder
[MENU] * Fliken Inst. * Filnr.
Gör på följande sätt för att bestämma hur serienumren som används i filnamnen ska
framställas (s. 134).
Fortsätt
Kameran memorerar det senast använda filnumret. Nya filer namnges
med hjälp av nästa nummer i nummerföljd, även om filer har raderats
eller ett tomt minneskort har satts i. Om ett minneskort som redan
innehåller filer sätts i och det högsta numret i existerande filnamn på
minneskortet är högre än det högsta numret i kamerans minne, så
fortsätter numrering av nya filer från och med det nummer som
kommer efter det högsta numret i de existerande filnamnen.
Nollställ
Serienumreringen startar om från och med 0001 närhelst alla filer har
raderats eller minneskortet har bytts ut mot ett som är tomt. Om ett
minneskort som redan innehåller filer sätts i, så fortsätter numrering av
nya filer från och med det nummer som kommer efter det högsta
numret i de existerande filnamnen.
138
Övriga inställningar (Inställning)
Konfigurering av världstidsinställningar (Världstid)
Atgärder
[MENU] * Fliken Inst. * Världstid
Världstidsmenyn kan användas till att kontrollera vilken tid som gäller i en annan
tidszon än den egna, till exempel vid en utlandsresa. Världstiden visar aktuell tid i 162
städer i 32 tidszoner runtom i världen.
1.
Använd [8] och [2] till att välja ”Värld” och tryck sedan på [6].
• Välj ”Hem” för att ändra geografiskt område och stad för tiden på den plats där
kameran normalt används.
2.
Använd [8] och [2] till att välja ”Stad” och tryck sedan på [6].
• Ändra inställningen av ”Värld” till visning av sommartid genom att använda [8]
och [2] till att välja ”Sommartid” och sedan välja ”På”. Sommartid används i
vissa geografiska områden för att flytta fram tiden med en timme under
sommarmånaderna.
3.
Använd [8], [2], [4] och [6] till att välja aktuellt geografiskt område
och tryck sedan på [SET].
4.
Använd [8] och [2] till att välja lämplig stad och tryck sedan på [SET].
5.
Tryck på [SET].
139
Övriga inställningar (Inställning)
Tidsstämpling av stillbilder (Tidsstämpel)
Atgärder
[MENU] * Fliken Inst. * Tidsstämpel
Det går att konfigurera kameran så att den stämplar enbart inspelningsdatum, eller
datum och tid, i det nedre högra hörnet på varje stillbild.
• Datum- och tidsinformation som väl har stämplats på en stillbild går inte att ändra
eller radera.
Exempel: 19 december 2009, kl. 13:25
Datum
2009/12/19
Datum&Tid
2009/12/19 1:25pm
Av
Ingen stämpling av datum och/eller tid
• Även om stämpling av datum och/eller tid inte väljs med funktionen Tidsstämpel, så
kan detta göras senare med hjälp av DPOF-utskrift eller viss programvara för
utskrift (s. 120).
• Stämpling genomförs i enlighet med inställningarna för av datum och tid (s. 140)
och visningsformat (s. 141).
Inställning av kamerans klocka (Justera)
Atgärder
[MENU] * Fliken Inst. * Justera
[8] [2] Ändring av inställningen där markören står
[4] [6]
Flyttning av markören mellan inställningsposter
[DISP]
Växlar mellan 12-timmars och 24-timmars tidsformat
Kontrollera att inställningarna av datum och tid är de önskade och tryck sedan på
[SET].
• Ett datum från 2001 till 2049 kan anges.
• Se till att ställa in hemstad (s. 139) före inställning av tid och datum. Om tid och
datum ställs in medan fel stad är vald som hemstad, så blir tid och datum för alla
världstidsstäder (s. 139) felaktiga.
140
Övriga inställningar (Inställning)
Specificering av datumformat (Datumformat)
Atgärder
[MENU] * Fliken Inst. * Datumformat
Det går att välja bland tre olika format för datumvisning.
Exempel: 19 december 2009
ÅÅ/MM/DD
09/12/19
DD/MM/ÅÅ
19/12/09
MM/DD/ÅÅ
12/19/09
• Denna inställning påverkar även datumformatet på manöverpanelen enligt nedan
(s. 28).
ÅÅ/MM/DD eller MM/DD/ÅÅ: MM/DD
DD/MM/ÅÅ: DD/MM
Specificering av skärmspråk (Language)
Atgärder
[MENU] * Fliken Inst. * Language
. Välj önskat skärmspråk.
1 Välj fliken längst till höger.
2 Välj ”Language”.
3 Välj önskat språk.
1
23
141
Övriga inställningar (Inställning)
Konfigurering av inställningar för viloläge (Viloläge)
Atgärder
[MENU] * Fliken Inst. * Viloläge
Med hjälp av denna funktion släcks skärmen automatiskt efter en viss förinställd tid,
när ingen manövrering utförs på kameran. Tryck på valfri knapp för att tända skärmen
igen.
Inställningar för utlösningstid: 30 sek, 1 min, 2 min, Av (efter val av ”Av” kopplas
viloläget aldrig in)
Viloläget kopplas inte in i följande situationer:
• I uppspelningsläget
• Medan kameran är ansluten till en dator eller annan utrustning
• Under pågående bildspelsvisning
• Under pågående inspelning eller uppspelning av en film
• Vid beredskap för automatisk inspelning av seriebild vid utåtrörelse eller seriebild
vid inåtrörelse
• Om både funktionen för viloläge och automatiskt strömavslag är inkopplat, så
prioriteras automatiskt strömavslag.
Konfigurering av inställningar för automatiskt strömavslag
(Autoströmav.)
Atgärder
[MENU] * Fliken Inst. * Autoströmav.
Automatiskt strömavslag innebär att kameran slås av automatiskt efter en viss
förinställd tid, när ingen manövrering utförs på kameran.
Inställningar för utlösningstid: 2 min, 5 min, 10 min (utlösningstiden är alltid 5 minuter
i uppspelningsläget)
Automatiskt strömavslag fungerar inte i följande situationer:
• Medan kameran är ansluten till en dator eller annan utrustning
• Under pågående bildspelsvisning
• Under pågående uppspelning av seriebildsgrupp
• Under pågående inspelning eller uppspelning av en film
• Vid beredskap för automatisk inspelning av seriebild vid utåtrörelse eller seriebild
vid inåtrörelse
142
Övriga inställningar (Inställning)
Konfigurering av inställningar för [r] och [p]
(inspelning/uppspelning)
Atgärder
[MENU] * Fliken Inst. * REC/PLAY
Ström på
Kameran slås på varje gång [r] (inspelning) eller [p]
(uppspelning) trycks in.
Ström på/av
Kameran slås på eller av varje gång [r] (inspelning) eller [p]
(uppspelning) trycks in.
Koppla ur
Kameran slås varken på eller av vid intryckning av [r] (inspelning)
eller [p] (uppspelning).
• Efter val av ”Ström på/av” slås kameran av vid tryckning på [r] (inspelning) i
inspelningsläget eller [p] (uppspelning) i uppspelningsläget.
• Ändra denna inställning till något annat än ”Koppla ur” före anslutning till en teve
för bildvisning.
Val av skärmprioritet (LCD-prioritet)
Atgärder
[MENU] * Fliken Inst. * LCD-prioritet
Denna inställning kan användas till att välja när skärmen ska slås på.
På
Med denna inställning slås skärmen på vid bilduppspelning och menyvisning.
Av
Med denna inställning slås skärmen på vid bilduppspelning och varje gång
knappen [EVF/LCD] trycks in.
143
Övriga inställningar (Inställning)
Konfigurering av inställningar för USB-protokoll (USB)
Atgärder
[MENU] * Fliken Inst. * USB
Ändra vid behov denna inställning enligt nedan för att välja lämpligt USBkommunikationsprotokoll, vilket används vid datautbyte med en dator, en skrivare
eller annan extern utrustning.
Mass Storage
Välj denna inställning vid anslutning till en dator. Med denna
inställning betraktar datorn kameran som en extern lagringsenhet.
Använd denna inställning för normal överföring av bilder från
kameran till en dator.
PTP
(PictBridge)
Välj denna inställning vid anslutning till en skrivare som stöder
PictBridge (s. 117). Denna inställning förenklar överföring av
bilddata till den anslutna utrustningen.
Val av skärmformat och videosystem för videoutmatning
(Videoutg.)
Atgärder
[MENU] * Fliken Inst. * Videoutg.
Utför åtgärderna i detta avsnitt för att välja antingen NTSC eller PAL som
videoutmatningssystem. Det går även att välja lämpligt skärmformat, 4:3 eller 16:9.
NTSC
Videosystem som används i bland annat Japan och USA
PAL
Videosystem som används i bland annat länder i Europa
4:3
Normalt teveskärmsformat
16:9
Bredskärmsformat
• Välj det skärmformat (4:3 eller 16:9) som överensstämmer med den teve som ska
användas. Vid val av fel skärmformat kan bilder inte visas korrekt.
• Bilder kan inte visas korrekt om inte kamerans inställning för videosignalsutmatning
överensstämmer med det videosignalsystem som används av ansluten teve eller
annan videoutrustning.
• Bilder kan inte visas korrekt på en teve eller videoutrustning som inte använder
systemet NTSC eller PAL.
• Videoutmatning i inspelningsläget är endast möjligt medan bildformatet är inställt
på 16:9.
144
Övriga inställningar (Inställning)
Val av utmatningsmetod via HDMI-anslutning (HDMI-utgång)
Atgärder
[MENU] * Fliken Inst. * HDMI-utgång
Se sidan 105 för närmare detaljer.
Formatering av det inbyggda minnet eller ett minneskort
(Formatera)
Atgärder
[MENU] * Fliken Inst. * Formatera
Om ett minneskort är isatt i kameran, så formateras minneskortet vid utförande av
följande åtgärder. Om inget minneskort är isatt, så formateras istället det inbyggda
minnet.
• Vid formatering raderas allt innehåll på minneskortet eller i det inbyggda minnet. En
formatering kan inte återkallas. Försäkra dig om att du inte behöver några data
som för tillfället finns på minneskortet eller i det inbyggda minnet, innan formatering
påbörjas.
• Vid formatering av det inbyggda minnet raderas följande data:
– Skyddade bilder
– Användarscener i BEST SHOT-läget
• Vid formatering av ett minneskort raderas följande data:
– Skyddade bilder
• Kontrollera att batteriet är fulladdat, innan en formatering startas. Formateringen
kan misslyckas och kameran kan utsättas för skador, om den drabbas av ett
strömavbrott under pågående formatering.
• Öppna aldrig batteriluckan under pågående formatering. Det kan leda till
felfunktion på kameran.
Återställning av kamerans inställningar till
grundinställningarna (Nollställ)
Atgärder
[MENU] * Fliken Inst. * Nollställ
Vi hänvisar till sidan 168 angående detaljer kring kamerans grundinställningar.
145
Övriga inställningar (Inställning)
Konfigurering av skärminställningar
In/urkoppling av informationsvisning (Info.)
Vid upprepad tryckning på [DISP] bläddras olika typer av information fram på
skärmen.
Separata inställningar kan göras för inspelnings- respektive uppspelningsläget.
Information på
Information om bildinställningar m.m. visas på skärmen.
Inställningsinnehåll visas samtidigt som överexponerade
områden på bilder blinkar på skärmen.
Information på
med
visningsmarkering
Information på
med histogram
Information av
Kamerainställningar och andra indikatorer
visas tillsammans med ett histogram (s. 147).
Histogram
Ingen information visas.
• Informationsvisning kan inte kopplas ur under pågående filminspelning.
• Inställningen av informationsvisning kan inte ändras under pågående inspelning av
höghastighetsfilm.
Val av inställningar för skärm och sökare
Vid upprepad tryckning på [EVF/LCD]
bläddras tillgängliga på/av-inställningar för
skärm och sökare fram.
• Det är inte möjligt att slå på både
skärmen och sökaren samtidigt.
• Vid växling från skärmen till sökaren
försvinner den information som visas i
sökaren. Tryck på [DISP] för att se
informationen i sökaren igen.
C
146
Sökare
[EVF/LCD]
Skärm
Konfigurering av skärminställningar
Användning av histogram på skärmen för kontroll av
exponering (+Histogram)
På skärmen visas ett histogram som kan användas till
att kontrollera exponeringen av en bild innan den spelas
in. Histogrammet kan även tas fram i uppspelningsläget
för information om en bilds exponeringsnivåer.
Histogram
ANM.
• Ett centrerat histogram garanterar inte nödvändigtvis optimal exponering. En bild
som spelas in kan bli över- eller underexponerad trots att dess histogram är
centrerat.
• Beroende på begränsningarna hos exponeringskompensation går det kanske inte
att erhålla ett önskat histogram.
• Användning av blixten och vissa inspelningsförhållanden kan göra att
histogrammet visar en exponering som skiljer sig från den faktiska exponeringen
vid inspelning.
• Histogrammet kan inte tas fram medan inspelning av höghastighetsfilm pågår.
B
147
Konfigurering av skärminställningar
Användning av histogrammet
Ett histogram är ett diagram som visar ljusstyrkan på en bild, uttryckt i antal
bildpunkter. Den vertikala axeln anger antalet bildpunkter medan den horisontella
axeln anger ljusstyrkan. Om histogrammet lutar för mycket åt ena sidan går det att
använda EV-skifte för att flytta det åt vänster eller höger för att uppnå bättre balans.
Använd EV-skifte till att uppnå optimal exponering genom att diagrammet ter sig så
centrerat som möjligt. För stillbilder är det även möjligt att ta fram enskilda histogram
för R (röd), G (grön) och B (blå).
Exempel på histogram
Ett histogram åt vänster sida visas när den
samlade bilden är mörk. Ett histogram som lutar
för mycket åt vänster kan resultera i att de
mörkaste delarna av bilden blir helt svarta.
Ett histogram åt höger sida visas när den samlade
bilden är ljus. Ett histogram som lutar för mycket åt
höger kan resultera i att de ljusaste delarna av
bilden blir helt vita.
Ett välbalanserat histogram erhålls när den
samlade bilden har optimal ljusstyrka.
148
Konfigurering av skärminställningar
Övrigt
Försiktighetsåtgärder vid användning
. Undvik användning under rörelse
• Använd aldrig kameran för inspelning eller uppspelning medan du kör en bil eller
annat fordon eller promenerar. Du utgör en trafikfara om du håller ögonen på
skärmen.
. Undvik att titta på solen eller skarpa ljus
• Titta aldrig på solen eller någon annan kraftig ljuskälla genom kamerans sökare.
Det kan orsaka synskador.
. Blixt
• Använd aldrig blixten på ställen där det kan förekomma lättantändlig eller explosiv
gas. Dessa miljöer skapar risk för brand och explosion.
• Avfyra aldrig blixten i riktning mot en person som kör ett motorfordon. Föraren kan
då bli bländad och orsaka en olycka.
• Avfyra aldrig blixten alltför nära ögonen på en person. Det kan orsaka synskador.
. Skärmen
• Utsätt inte LCD-skärmen för kraftigt tryck eller kraftiga stötar. Det finns risk för att
glaset i skärmen spricker.
• Om skärmen skulle råka spricka, så se till att aldrig vidröra vätskan inuti skärmen.
Denna vätska kan orsaka hudinflammation.
• Om vätska från skärmen skulle råka tränga in i munnen, så skölj munnen
omedelbart och kontakta snarast en läkare.
• Om vätska från skärmen skulle råka tränga in i ögonen eller komma i kontakt med
huden, så skölj omedelbart ögonen/huden med rent vatten i minst 15 minuter och
kontakta snarast en läkare.
. Anslutningar
• Anslut aldrig någon utrustning som inte är specifikt avsedd för användning till
denna kamera. Anslutning av icke-specificerad utrustning skapar risk för brand och
elstötar.
. Transport
• Använd aldrig kameran inuti ett flygplan eller på andra ställen där användning av
dylik apparatur är förbjuden. Användning på otillåtna ställen skapar risk för
allvarliga olyckor.
149
Övrigt
. Rök, onormal lukt, överhettning och andra underliga fenomen
• Fortsatt bruk av kameran när den avger rök eller en underlig lukt, eller då den blivit
överhettad, skapar risk för brand och elstötar. Vidta omedelbart följande åtgärder
så fort något av ovanstående symptom förekommer.
1. Slå av kameran.
2. Ta ut batteriet ur kameran. Var försiktig så att du inte bränner dig.
3. Kontakta din återförsäljare eller en av CASIO auktoriserad serviceverkstad.
. Vatten och främmande föremål
• Vatten, andra vätskor eller främmande föremål (speciellt metallbitar) som tränger in
i kameran skapar risk för brand och elstötar. Vidta omedelbart följande åtgärder så
fort något av ovanstående symptom förekommer. Var speciellt försiktig när
kameran används utomhus i regn eller snö, vid stranden eller intill en sjö eller i ett
badrum.
1. Slå av kameran.
2. Ta ut batteriet ur kameran.
3. Kontakta din återförsäljare eller en av CASIO auktoriserad serviceverkstad.
. Stötar och ovarsam hantering
• Fortsatt bruk av kameran när den blivit skadad genom att den tappats eller utsatts
för slag eller stötar skapar risk för brand och elstötar. Vidta omedelbart följande
åtgärder så fort något av ovanstående symptom förekommer.
1. Slå av kameran.
2. Ta ut batteriet ur kameran.
3. Kontakta din återförsäljare eller en av CASIO auktoriserad serviceverkstad.
. Undvik öppen eld
• Om kameran hamnar för nära öppen eld kan den explodera och skapa risk för
brand och elstötar.
. Isärtagning och modifiering
• Försök aldrig att ta isär eller på något sätt modifiera kameran. Detta skapar risk för
elstötar, brännskador och andra personskador. Överlåt all intern inspektion,
underhåll och reparation åt din återförsäljare eller en av CASIO auktoriserad
serviceverkstad.
150
Övrigt
. Ställen att undvika
• Lämna aldrig kameran på någon av nedanstående typer av ställen. Det kan
medföra risk för brand och elstötar.
– Ställen där det kan bli mycket fuktigt eller dammigt
– I kök eller på andra ställen där oljig rök förekommer
– Nära element, på en uppvärmd matta, på ställen som utsätts för solsken, i en bil
som står parkerad i solen eller på andra ställen där det kan bli mycket varmt
• Placera aldrig kameran på en ostadig yta, en hög hylla e.dyl., eftersom det då finns
risk för att kameran faller ner och orsakar personskador.
. Reservkopiering av viktiga data
• Gör alltid reservkopior av viktiga data i kamerans minne genom att överföra dem till
en dator eller annan lagringsenhet. Tänk på att data kan raderas om det uppstår ett
fel på kameran, vid reparation o.s.v.
. Minnesskydd
• Var vid byte av batteriet noga med att följa anvisningarna i dokumentationen som
medföljer kameran för korrekt tillvägagångssätt. Felaktigt batteribyte kan leda till att
data i kamerans minne förvanskas eller förloras.
. Laddningsbart batteri
• Använd endast specificerad batteriladdare eller annan specificerad utrustning till
att ladda batteriet. Ett försök att ladda batteriet på ett otillbörligt sätt skapar risk för
att batteriet överhettas och orsakar brand eller explosion.
• Utsätt aldrig batteriet för varken sötvatten eller saltvatten. Det kan skada batteriet
och leda till försämrad prestanda och kortare förväntad livslängd.
• Batteriet är endast avsett för användning till en CASIO digitalkamera. Användning
till annan utrustning skapar risk för att batteriet skadas eller att dess prestanda och
livslängd försämras.
• Underlåtenhet att observera någon av punkterna nedan skapar risk för att batteriet
överhettas och orsakar brand eller explosion.
– Använd eller lämna inte batteriet nära öppen eld.
– Utsätt inte batteriet för värme eller eld.
– Se till att batteriet är korrekt vänt när det placeras i batteriladdaren.
– Undvik att bära eller förvara batteriet tillsammans med föremål som kan leda
elektricitet (halsband, blyertsstift o.s.v.).
– Se till att aldrig plocka isär batteriet, sticka hål på det med en nål eller utsätta det
för kraftiga stötar (genom hammarslag, fotstamp e.dyl.) och anbringa aldrig
lödmetall på det. Placera aldrig batteriet i en mikrovågsugn, ett värmeelement,
en högtrycksanordning e.dyl.
• Om du någon gång lägger märke till läckage, underlig lukt, värmealstring,
missfärgning, deformering eller något annat onormalt fenomen vid användning,
laddning eller förvaring av batteriet, så ta omedelbart ut batteriet ur kameran eller
batteriladdaren och håll det borta från öppen eld.
• Använd eller lämna inte batteriet på ett ställe som utsätts för solsken, i en bil som
står parkerad i solen eller på något annat ställe där det kan bli mycket varmt. Det
kan skada batteriet och leda till försämrad prestanda och kortare förväntad
livslängd.
151
Övrigt
• Om batteriladdning inte avslutas på normalt sätt inom specificerad laddningstid, så
avbryt laddningen och kontakta en av CASIO auktoriserad serviceverkstad.
Fortsatt laddning av batteriet skapar risk för överhettning, brand och explosion.
• Batterivätskan kan orsaka synskador. Om en person skulle råka få batterivätska i
ögonen, så skölj omedelbart ögonen med rent kranvatten och kontakta sedan en
läkare.
• Var noga med att läsa all dokumentation som medföljer kameran och den speciella
batteriladdaren före användning eller laddning av ett batteri.
• Om ett batteri ska användas av barn, så se noga till att en ansvarig vuxen förklarar
försiktighetsåtgärderna och korrekt hantering av batteriet för barnen samt
kontrollerar att barnen hanterar batteriet på korrekt sätt.
• Om batterivätska skulle råka hamna på någons kläder eller hud, så skölj
omedelbart kläderna/huden med rent kranvatten. Kontakt med batterivätska under
en längre tid kan orsaka hudirritation.
. Batterilivslängd
• De kontinuerliga brukstider för batteriet som anges i denna bruksanvisning avser
den ungefärliga tid det tar innan kameran slås av beroende på ett svagt batteri vid
användning av specialbatteriet under en normal temperatur (23°C). De garanterar
inte att du faktiskt kan använda batteriet under den angivna tidslängden. Batteriets
faktiska brukstid påverkas i hög grad av den omgivande temperaturen,
förvaringsförhållandena, hur lång tid batteriet förvarats oanvänt m.m.
• Om kameran lämnas påslagen kan batteriet laddas ur, så att en batterivarning
visas på skärmen. Slå alltid av kameran när den inte används.
• Batterivarningen anger att kameran snart slås av på grund av att batteriet blivit för
svagt. Ladda batteriet så snart som möjligt. Om ett svagt eller urladdat batteri
lämnas kvar i kameran kan det börja läcka och förvanska data.
152
Övrigt
. Strömförsörjning
• Använd endast det speciella laddningsbara litiumjonbatteriet (NP-100) till att driva
kameran med. Någon annan typ av batteri kan inte användas.
• Kameran använder sig inte av ett separat batteri för klockan. Kamerans inställning
av datum och tid raderas cirka ett dygn efter att strömmen skurits av från batteriet.
Var noga med att utföra dessa inställningar på nytt efter att strömmen återställts
(s. 140).
. Anmärkningar angående datafel
Digitalkameran är tillverkad av digitala precisionskomponenter. Följande åtgärder
skapar risk för att data i kamerans minne förvanskas.
• Urtagning av batteriet eller minneskortet ur kameran medan kameran utför en
operation
• Urtagning av batteriet eller minneskortet ur kameran medan den bakre lampan
blinkar grön efter att kameran har slagits av
• Losskoppling av USB-kabeln medan kommunikation via kabeln pågår
• Användning av ett svagt batteri
• Andra olämpliga åtgärder
Åtgärderna som anges ovan kan göra att ett felmeddelande dyker upp på skärmen
(s. 174). Utför den åtgärd som anges av det visade meddelandet.
. Driftsmiljö
• Driftstemperatur: 0 till 40°C
• Driftsfuktighet: 10 till 85 % (icke-kondenserande)
• Lämna inte kameran på något av följande ställen:
– Ett ställe utsatt för direkt solljus eller stora mängder fukt eller damm
– Nära en luftkonditionering eller på ett annat ställe utsatt för extrema
temperaturer eller luftfuktigheter
– Inuti ett motorfordon en varm dag eller på ett ställe utsatt för kraftiga vibrationer
153
Övrigt
. Fuktbildning
Plötsliga och extrema temperaturväxlingar, t.ex. när kameran använts utomhus en
kall vinterdag och sedan förs in i ett varmt rum, kan göra att det bildas imma, d.v.s.
små vattendroppar, på insidan och utsidan av kameran, vilket medför risk för
felfunktion. Förhindra sådan fuktbildning genom att innesluta kameran i en plastpåse
innan den förflyttas. Lämna därefter kameran innesluten i påsen tills luften inuti påsen
ändrats naturligt till ungefär samma temperatur som luften i den nya omgivningen. Ta
därefter ut kameran ur påsen, öppna batteriluckan och lämna den öppen i ett par
timmar.
. Objektiv
• Tryck inte för hårt vid rengöring av objektivytan. Det kan göra att objektivytan repas
och orsaka felfunktion.
• På vissa typer av bilder kan det ibland märkas en smärre förvrängning, t.ex. att
linjer som borde vara raka är en aning böjda. Detta beror på egenskaperna hos
objektivets linser och tyder inte på någon felfunktion hos kameran.
. Skötsel av kameran
• Vidrör aldrig objektiv- eller blixtglaset med fingrarna. Fingeravtryck, smuts eller
annan främmande materia på objektiv- eller blixtglaset kan leda till att kameran inte
fungerar som den ska. Använd en blåsborste eller dylikt till att hålla objektiv- och
blixtglaset fritt från smuts och damm och torka rent med en mjuk, torr trasa.
• Rengör kameran genom att torka av den med en mjuk, torr trasa.
. Försiktighetsåtgärder vid hantering av ett gammalt laddningsbart
batteri
• Isolera batteriets plus- och minuspoler med tejp e.dyl.
• Ta inte bort skyddshöljet från batteriet.
• Försök inte ta isär batteriet.
154
Övrigt
. Försiktighetsåtgärder vid hantering av batteriladdaren
-
0 Anslut aldrig nätkabeln till ett nätuttag med en spänningsstyrka som skiljer sig
från den som står angiven på nätkabeln. Det kan medföra risk för brand,
felfunktion och elstötar.
0 Var noga med att skydda nätkabeln från skador och brott. Placera aldrig tunga
föremål ovanpå nätkabeln och utsätt den inte för stark värme. Det kan göra att
nätkabeln skadas och medföra risk för brand och elstötar.
0 Försök aldrig modifiera nätkabeln och se till att den aldrig böjs, vrids eller dras i
för kraftigt. Det kan medföra risk för brand, felfunktion och elstötar.
0 Nätkabeln får aldrig anslutas eller kopplas loss med våta händer. Detta skapar
risk för elstötar.
0 Anslut inte nätkabeln till ett nätuttag eller en förlängningskabel som delas av
andra apparater. Det kan medföra risk för brand, felfunktion och elstötar.
0 Om nätkabeln någon gång skulle råka skadas (till den grad att de inre trådarna
blottas eller skärs av), så kontakta genast den ursprungliga återförsäljaren eller
en av CASIO auktoriserad serviceverkstad angående reparation. Fortsatt
användning av en skadad nätkabel medför risk för brand, felfunktion och
elstötar.
• Batteriladdaren blir aningen varm under pågående laddning. Detta är helt normalt
och tyder inte på något fel.
• Koppla loss nätkabeln från nätuttaget, när batteriladdaren inte ska användas.
• Använd aldrig något rengöringsmedel till att rengöra nätkabeln (särskilt
stickkontakten).
• Täck aldrig över batteriladdaren med en filt e.dyl., eftersom det medför risk för
brand.
. Övriga försiktighetsåtgärder
Kameran blir aningen varm medan den används. Detta är helt normalt och tyder inte
på något fel.
155
Övrigt
. Upphovsrätter
Utöver för eget personligt bruk är obehörig användning av stillbilder eller filmer av
bilder vars rättigheter tillhör någon annan, utan tillstånd från rättighetsinnehavaren,
förbjudet i enlighet med upphovsrättslagar. I vissa fall kan det hända att inspelning av
offentliga uppträdanden, föreställningar, utställningar etc. är helt förbjudet, även för
eget personligt bruk. Placering av sådana filer, oavsett om de inhandlats eller erhållits
gratis, på internet eller spridning till tredje man utan tillstånd från
upphovsrättsinnehavaren är också strängt förbjudet i enlighet med upphovsrättslagar
och internationella avtal. Exempelvis kan uppladdning eller spridning på internet av
bilder av teveprogram, livekonserter, musikvideor etc., som du själv har fotograferat
eller spelat in, innebära en kränkning av andras rättigheter. CASIO COMPUTER CO.,
LTD. åtar sig inget ansvar för användning av denna produkt på ett sätt som kränker
en upphovsrättsinnehavares rättigheter eller strider mot upphovsrättslagar.
Följande benämningar, som används i denna bruksanvisning, är registrerade
varumärken eller varumärken tillhöriga respektive ägare.
Observera att tecknet ™ för varumärke och tecknet ® för registrerat varumärke inte
används i texten i denna bruksanvisning.
• SDHC-logotypen är ett varumärke.
• Microsoft, Windows, Internet Explorer och Windows Vista är registrerade
varumärken eller varumärken tillhöriga Microsoft Corporation i USA och andra
länder.
• Macintosh, Mac OS, QuickTime, QuickTime-logotypen och iPhoto är varumärken
tillhöriga Apple Inc.
• MultiMediaCard är ett varumärke tillhörigt Infineon Technologies AG i Tyskland och
licensierat till MultiMediaCard Association (MMCA).
• MMCplus är ett varumärke tillhörigt MultiMediaCard Association.
• Adobe och Reader är varumärken eller registrerade varumärken tillhöriga Adobe
Systems Incorporated i USA och andra länder.
• Copyright © 2008 ArcSoft, Inc. Med ensamrätt.
ArcSoft och ArcSoft-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken i USA
och andra länder.
• YouTube, YouTube-logotypen och ”Broadcast Yourself” är varumärken eller
registrerade varumärken tillhöriga YouTube, LLC.
• HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken
eller registrerade varumärken tillhöriga HDMI Licensing, LLC.
• EXILIM och YouTube Uploader for CASIO är registrerade varumärken eller
varumärken tillhöriga CASIO COMPUTER CO., LTD.
• Alla övriga företags- och produktnamn som omnämns häri är registrerade
varumärken eller varumärken tillhöriga respektive företag.
156
Övrigt
Varje och all obehörig kommersiell kopiering, spridning och kopiering av medföljande
programvara via ett nätverk är förbjuden.
Denna produkt innehåller realtids-operativsystemet
PrKERNELv4 från eSOL Co., Ltd. Copyright© 2007 eSOL Co.,
Ltd.
PrKERNELv4 är ett registrerat varumärke tillhörande eSOL Co., Ltd. i Japan.
Denna produkts funktionalitet för uppladdning till YouTube ingår under licens från
YouTube, LLC. Förekomsten av funktionalitet för uppladdning till YouTube i denna
produkt betyder inte att produkten stöds eller rekommenderas av YouTube, LLC.
Strömförsörjning
Laddning
Om lampan [CHARGE] inte lyser ...
Laddning kan inte utföras på grund av att den omgivande temperaturen eller
temperaturen på laddaren är för hög eller för låg. Vänta tills kameran återfått normal
temperatur. Lampan [CHARGE] börjar lysa röd när kameran återgår till en temperatur
som medger laddning.
Brukstemperatur : 5°C till 35°C
Om lampan [CHARGE] inte lyser röd ens inom tillåtet temperaturomfång, så är det fel
på batteriet eller också är batteriet felaktigt isatt i laddaren. Ta ut batteriet ur laddaren
och kontrollera om dess kontakter är smutsiga. Om kontakterna har blivit smutsiga,
så torka dem rena med en torr trasa. Om laddningsproblem förekommer, så
kontrollera också att nätkabeln inte har lossnat från nätuttaget eller laddaren.
Om problem fortsätter att uppstå efter att åtgärderna ovan har utförts, så kan det
bero på att det är fel på batteriet. Kontakta en av CASIO auktoriserad
serviceverkstad.
157
Övrigt
Byte av batteri
1.
Öppna batteriluckan och ta ut det
nuvarande batteriet.
Stoppare
För undan stopparen i den riktning som anges av
pilen på illustrationen. Fatta tag i batteriet när det
skjutits ut en bit och dra ut det helt för hand.
2.
Sätt i ett nytt batteri.
Försiktighetsåtgärder gällande batteriet
. Försiktighetsåtgärder vid användning
• Batteriet har alltid en kortare brukstid vid kallt väder än vid en normal temperatur.
Detta beror på batteriets egenskaper, inte kamerans.
• Om batteriets brukstid börjar bli allt kortare efter en full laddning, så innebär det
troligen att batteriet har nått slutet av sin livslängd. Byt i så fall ut batteriet mot ett
nytt.
. Försiktighetsåtgärder vid förvaring
• Längre tids förvaring av ett laddat batteri kan medföra försämring av batteriets
egenskaper. Se till att batteriets laddning har förbrukats helt före förvaring, om
batteriet inte ska användas på ett bra tag.
• Ta alltid ut batteriet ur kameran, när kameran inte ska användas. Ett batteri som
lämnas kvar i kameran kan laddas ur helt, så att det kräver lång tid för laddning när
kameran ska användas nästa gång.
• Förvara batterier på ett torrt, svalt ställe (högst 20°C).
158
Övrigt
Användning av kameran utomlands
. Försiktighetsåtgärder vid användning
• Den medföljande batteriladdaren är avsedd för drift på vilken nätspänning som
helst mellan 100 V och 240 V (50/60 Hz). Observera dock att formen på nätkabelns
stickkontakt varierar mellan olika länder och geografiska områden. Rådfråga din
resebyrå angående vilka krav som gäller för anslutning till lokala elnät, innan
kameran och batteriladdaren tas med på en utlandsresa.
• Anslut inte batteriladdaren till ett eluttag via en spänningsomvandlare e.dyl. Det
kan leda till felfunktion.
. Extra batterier
• Vid resa är det rekommendabelt att ta med ett par extra fulladdade batterier (NP100) för att undvika att inte kunna ta några bilder på grund av att batteriet har
laddats ur.
Nätdrift
En separat inköpt nätadapter (AD-C100) behöver användas för att kunna
strömförsörja kameran via ett vanligt nätuttag.
1.
Anslut nätkabeln till nätadaptern.
2.
Öppna anslutningsluckan på kameran och anslut nätadaptern till
strömintaget märkt [
].
3.
Anslut nätkabeln till ett nätuttag.
[
]
Nätkabel
Anslutningslucka
Nätadapter
Stickkontakt
159
Övrigt
. Strömförsörjning utomlands
• Nätadaptern är avsedd för drift på vilken nätspänning som helst mellan 100 V och
240 V (50/60 Hz). Observera dock att formen på nätkabelns stickkontakt varierar
mellan olika länder och geografiska områden. Rådfråga din resebyrå angående
vilka krav som gäller för anslutning till lokala elnät, innan kameran och nätadaptern
tas med på en utlandsresa.
• Anslut inte nätadaptern till ett nätuttag via en spänningsomvandlare e.dyl. Det kan
leda till felfunktion.
. Försiktighetsåtgärder vid användning av nätadaptern
• Batteriet laddas inte efter anslutning av nätadaptern till kameran.
• Kontrollera att kameran är avslagen före anslutning eller losskoppling av
nätadaptern.
• Om nätadaptern används medan ett batteri är isatt i kameran, så anslut inte och
koppla inte heller loss nätadaptern medan kameran är påslagen.
• Nätadaptern blir varm efter långvarig användning. Detta är helt normalt och tyder
inte på något fel.
• Koppla alltid loss nätadaptern från nätuttaget, när den inte ska användas.
• Om nätadaptern är ansluten till kameran samtidigt som ett batteri är isatt, så
prioriteras strömförsörjning via nätadaptern.
• Strömförsörjning med nätadaptern rekommenderas vid anslutning av kameran till
en dator.
• Täck aldrig över nätadaptern med en filt e.dyl., eftersom det medför risk för brand.
Användning av ett minneskort
Vi hänvisar till sidan 16 angående information om användbara minneskort och
isättning av ett minneskort.
Byte av minneskort
Tryck in minneskortet och släpp det, så att det skjuts ut en bit ur
minneskortfacket. Fatta tag i minneskortet och dra ut det helt och
hållet. Sätt därefter i ett nytt minneskort.
• Ta aldrig ut minneskortet ur kameran medan den bakre lampan
blinkar grön. Det kan göra att bildlagring misslyckas eller rentav
orsaka skador på minneskortet.
160
Övrigt
. Användning av ett minneskort
• SD-minneskort och SDHC-minneskort är försedda
Skrivskydd
urkopplat
med en skrivskyddsomkopplare. Denna omkopplare
kan användas till att skydda minneskortet mot
oavsiktlig radering av data. Observera dock att när ett
SD-minneskort är skrivskyddat måste skrivskyddet
Skrivskydd
kopplas ur för att inspelning av nya bilder, formatering
inkopplat
av kortet eller radering av bilder på kortet ska kunna
utföras.
• Om ett minneskort börjar bete sig onormalt vid bildinspelning, så kan detta problem
rättas till genom att omformatera minneskortet (s. 145). Vi rekommenderar dock att
flera minneskort tas med, när kameran ska användas långt från hemmet eller
arbetsplatsen.
• Vid upprepad inspelning och radering av data på ett minneskort förlorar
minneskortet gradvis sin förmåga att bevara data. Därför bör ett minneskort
omformateras med jämna mellanrum.
• Elektrostatisk laddning, elektriska störningar och andra fenomen kan göra att data
på kortet förvanskas eller rentav förloras. Gör för säkerhets skull alltid en
reservkopia av viktiga data på ett annat medium (CD-R/RW-skiva, hårddisk e.dyl.).
. Angående avyttring av ett minneskort eller kameran
Formatering eller radering med kameran medför egentligen inte att filer raderas helt
och hållet från minneskortet. Ursprungsdata förblir kvar i kortet. Observera att du själv
bär ansvar för innehållet på ett minneskort. Därför rekommenderas följande åtgärder
varje gång ett minneskort eller kameran ska kasseras eller innehavet överlåtas till en
annan person.
• Kassera ett minneskort genom att antingen förstöra det fysiskt eller använda
särskild programvara för dataradering, så att datat på minneskortet raderas helt
och hållet.
• Använd särskild programvara för dataradering till att radera datat på minneskortet
helt och hållet, när innehavet av ett minneskort ska överlåtas till en annan person.
• Använd formateringsfunktionen (s. 145) till att helt och hållet radera datat i
kamerans inbyggda minne, innan kameran kasseras eller dess innehav överlåts till
en annan person.
161
Övrigt
Datorsystemkrav för medföljande programvara
Datorsystemkraven skiljer sig för olika programvaror. Kontrollera noga kraven för den
programvara du vill använda. Tänk på att de angivna värdena utgör minimikrav för att
köra respektive program. De faktiska kraven kan vara högre, beroende på antalet
bilder och storleken på bilderna som behandlas.
0 Windows
YouTube Uploader for CASIO
• Tillräcklig minneskapacitet för att köra operativsystemet
• Datorkonfiguration som medger uppspelning av filmer på YouTubes webbplats.
• Datorkonfiguration som medger uppladdning av filmer till YouTubes webbplats.
Adobe Reader 8
Processor
: Pentium III-klass
Minne
: Minst 128 MB
Hårddiskutrymme : Minst 180 MB
Övrigt
: Internet Explorer 6.0 eller högre installerat
ArcSoft TotalMedia Extreme for CASIO
Operativsystem : Windows Vista/XP (SP2)
ArcSoft TotalMedia Theatre for CASIO
Operativsystem : Windows Vista/XP (SP2)
Processor
: Intel Pentium EE 3,2 GHz, Intel Core Duo, AMD Athlon 64 i
FX-serien, AMD Athlon 64 i X2-serien
Hårddiskutrymme : Motsvarande 120 MB ledigt hårddiskutrymme
Minne
: 512 MB RAM-minne (1 GB rekommenderas)
Grafikkort
: NVIDIA Geforce i 7-serien eller högre eller ATI i X1000-serien
eller högre
Grafikkortsminne : Minst 256 MB
ArcSoft TotalMedia Studio for CASIO
Operativsystem : Windows Vista/XP (SP2)
Processor
: Pentium III på minst 800 MHz (PIV på minst 1,6 GHz
rekommenderas)
Hårddiskutrymme : 1 GB ledigt hårddiskutrymme (minst 4 GB rekommenderas)
Minne
: 512 MB RAM-minne (1 GB rekommenderas)
Vi hänvisar till filerna ”Viktigt” på CD-ROM-skivan CASIO Digital Camera Software
som medföljer kameran angående detaljer kring de minimala systemkraven för varje
programvara.
162
Övrigt
Delar och reglage
Sidnumren inom parentes hänvisar till de sidor där respektive detalj förklaras
närmare.
. Kameran
Framsida
Baksida
12345678
bt
bsbrbqbpbo
1 Zoomreglage
9
(s. 18, 40, 101)
2 Avtryckare (s. 18)
3 [ON/OFF] (strömbrytare)
(s. 24)
4 Lägesväljare (s. 18, 25)
5 Främre lampa (s. 79, 80)
6 Seriebildsväljare
(s. 18, 46)
7 Högtalare
8 Blixtsko för extern blixt
(s. 93)
9 Blixt (LED-lampa/blixt)
(s. 31, 39)
bkAnslutningslucka (s. 159)
blStrömintag för
nätadapter [DC IN 9V]
(s. 159)
bmHDMI-miniutgång
[HDMI OUT](s. 104)
bnUSB/AV-port
(s. 102, 117, 124, 130)
boMikrofoningång [MIC]
(s. 63)
bpAE/AF-låsknapp
[AE-L/AF-L] (s. 45)
dl
cn
cm
cl
bk
bl
bm
bn
ck
cp cqcrcs ctcn dk
co
[8]
[4]
[2] [SET]
bqKnapp för
motljuskompensation
Æ (s. 45)
brFokusknapp [FOCUS]
(s. 43)
bsFunktionsring (s. 85)
btObjektiv
ckMikrofoner (s. 63)
clSkärm (s. 146, 165)
cmSökare (s. 18, 137)
cnRemring (s. 11)
coDiopterratt (s. 18)
cpBakre lampa
(s. 18, 24, 32)
cqKnappen [p]
(uppspelning)
(s. 21, 24)
crKnappen [r]
(inspelning) (s. 18, 24)
csKnappen [0] (film)
(s. 62)
ctFilmlägesomkopplare
(s. 62, 64)
dkLucka till
minneskortfack (s. 16)
dlMinneskortsfack
(s. 16, 160)
163
dm
[6]
dr dq dp dodn
dmKnappen [MENU]
(s. 77)
dnValratt (s. 77)
doStyrknapp
([8] [2] [4] [6])
(s. 28)
dpKnappen [SET] (s. 28)
dqKnappen [DISP]
(s. 146)
drOmkopplare för sökare/
skärm [EVF/LCD]
(s. 146)
Övrigt
Undersida
dsStativhål
el
Använd detta hål vid montering på ett stativ.
ds
dtBatterilucka (s. 13, 158)
ekLåsreglage (s. 13)
elBatterifack (s. 13, 158)
ek
dt
. Batteriladdare
1
1Anslutningspoler [+-]
2Lampan [CHARGE]
3Nätintag
2
3
164
Övrigt
Visning på skärmen
Skärmen använder sig av olika indikatorer, ikoner och värden för att upplysa dig om
kamerans tillstånd.
• Skärmexemplen i detta avsnitt är avsedda att visa var på skärmen olika indikatorer
och siffror kan uppträda i olika lägen. De representerar inte visningar som faktiskt
uppträder på skärmen.
. Vid inspelning av stillbilder
cs
cr
cq
cp
1 23456789bk bl
bm
bn
bo
bp
bq
br
bs
co
cncmclck bt
1 AE/AF-lås (s. 45)
2 Fokusläge (s. 43)
3 Seriebildsläge (s. 46)
4 Självutlösarläge (s. 79)
5 Inspelningsläge (s. 25)
6 Indikator för bildförsämring (s. 41)
7 Motljuskompensation (s. 45)
8 Indikering för sparat RAW-bilddata
(s. 30)
9 Antal inspelningsbara seriebilder
(s. 50, 72)
Återstående minneskapacitet för
stillbilder (s. 50, 72)
bkÅterstående minneskapacitet för film
(s. 62)
blBildstorlek/bildkvalitet för stillbild
(s. 29, 87)
bmBlixtläge (s. 31)
bnISO-känslighet (s. 34)
boVitbalansinställning (s. 34)
bpExponeringskompensation (s. 36)
bqMätningsläge (s. 37)
brAF-yta (s. 37)
bsInspelningsljus (läge för enkel bild)
(s. 39)
Seriebildshastighet (lägen för snabb
seriebild, förinspelning (stillbild) och
seriebild med blixt) (s. 48, 50, 52)
Variationsläge (läge för
exponeringsvariation) (s. 54)
Visningshastighet (läge för långsam
visning) (s. 53)
btDatum/tid (s. 39)
Förinspelningstid (stillbild) (läge för
förinspelning (stillbild)) (s. 50)
Seriebilder med blixt (läge för seriebild
med blixt) (s. 49)
ckSlutartid (s. 26)
clBländarvärde (s. 25)
cmISO-känslighet (s. 34)
cnBildkvalitet för film (s. 64, 87)
coBatterinivåindikator (s. 14)
cpHistogram (s. 147)
cqBrännvidd (omvandlat till 35 mm
filmformat) (s. 41)
crSkakdämpning (s. 81)
csAnsiktsidentifiering (s. 82)
ANM.
• Om inställningen av bländarvärde, slutartid, ISO-känslighet eller autoexponering
inte är korrekt, så ändrar inställningen färg till orange när avtryckaren trycks in
halvvägs.
B
165
Övrigt
. Vid inspelning av film
1
2
3
4
5
1 Inspelningsläge (s. 62)
2 Återstående minneskapacitet för film
(s. 178)
3 Filminspelningstid (s. 62)
4 Anger att filminspelning pågår (s. 62)
5 Återstående minneskapacitet för stillbilder
under pågående filminspelning(s. 66)
. Vid visning av stillbilder
1 23 4
bt
bs
br
bqbpbobnbmbl bk
1 Filtyp
2 Skyddsindikator (s. 112)
3 Bildstorlek för stillbild (s. 29)
4 Mappnamn/filnamn (s. 134)
5 Bildkvalitet för stillbild (s. 87)
5
3
6
7
8
9
6ISO-känslighet (s. 34)
7Bländarvärde (s. 25)
8Slutartid (s. 26)
9Datum/tid (s. 141)
bkExponeringskompensation (s. 36)
blMotljuskompensation (s. 45)
Korrigering av dynamiskt omfång (s. 88)
bmMätningsläge (s. 37)
bnVitbalansinställning (s. 34)
boBlixtläge (s. 31)
bpSeriebildsläge (s. 46)
bqBatterinivåindikator (s. 14)
brHistogram (s. 147)
bsInspelningsläge
btBrännvidd (omvandlat till 35 mm
filmformat) (s. 41)
166
Övrigt
. Vid uppspelning av film
12
3
4
5
1Filtyp
2Skyddsindikator (s. 112)
3Mappnamn/filnamn (s. 134)
4Filminspelningstid (s. 96)
5Läge/bildkvalitet/hastighet för film
(s. 64, 87, 88)
6
7
6Datum/tid (s. 141)
7Batterinivåindikator (s. 14)
* Visas inte vid inspelning av höghastighetsfilm
medan t (Auto) är valt som inspelningsläge.
. Vid visning av seriebilder
1 Nuvarande bildnummer/antal bilder i
1 2
gruppen (s. 97)
2 Ikon för seriebildsgrupp (s. 97)
3 Uppspelningsguide (s. 97)
4 Seriebildshastighet (s. 97)
4
3
167
Övrigt
Återställning av ursprungliga grundinställningar
Tabellerna i detta avsnitt visar de ursprungliga grundinställningar som ställs in för
varje menypost (som visas vid tryckning på [MENU]) efter återställning av kameran
(s. 145). Vilka menyposter som visas beror på huruvida inspelnings- eller
uppspelningsläget är aktiverat på kameran.
• Ett streck (–) anger en post vars inställning inte återställs eller för vilken inget
återinställningsvärde förekommer.
. Inspelningsläget
Fliken ”REC”
Självutlösare
Av
Spara serieb.
Fråga alltid
Hj.lampa f.AF
På
Digital zoom
Av
Skakdämpning
A Kamera-SD
Snabbslutare
Av
Ansiktsident.
Av
Granska
På
Kontin. AF
Av
Rutmönster
Av
AE/AF-lås
AE-lås
AE-variation
3
Vitb.variation
3
Minne
Fokusvariation
3
Ringinställn.
Av
Blixt: På
Självutlösare: Av
Blixtintens.: Av
Digital zoom: På
MF positon: Av
Zoomposition: Av
Blixtintens.
0
Blixthjälp
Auto
Färgfilter
Av
Skärpa
0
Färgmättnad
0
Kontrast
0
Fliken ”Bildkval.”
T Kvalitet
(stillbilder)
HD » Bildkval.
(filmer)
FHD
HS » Hast.
300 fps
Dynamiskt
omfång
B
Normal
Av
168
Övrigt
Fliken ”Inst.”
Skärm
Auto 2
Viloläge
1 min
Sökarbelysn.
0
Autoströmav.
5 min
Ljud
–
REC/PLAY
Ström på
Filnr.
Fortsätt
LCD-prioritet
Av
Världstid
Hem
USB
Mass Storage
Tidsstämpel
Av
Videoutg.
NTSC 4:3
Justera
–
HDMI-utgång
Auto
Datumformat
–
Formatera
–
Language
–
Nollställ
–
. Uppspelningsläget
Fliken ”PLAY”
Diabildsvis.
–
Rotation
–
MOTION PRINT
9 bildrutor
Omformatera
3M (2048x1536)
Filmredig.
–
Klippning
–
Vitbalans
–
Kopiera
–
Ljusstyrka
–
Dela grupp
–
DPOF utskrift
–
Visningslayout
Bred
Bildskydd
–
Välj bild
–
Fliken ”Inst.”
• Innehållet under fliken ”Inst.” är detsamma i inspelningsläget som i
uppspelningsläget.
169
Övrigt
När problem uppstår ...
Felsökning
Problem
Möjlig orsak och rekommenderad åtgärd
Strömförsörjning
Strömmen slås inte
på.
1)Batteriet är kanske inte korrekt isatt (s. 13).
2)Batteriet är kanske urladdat. Ladda batteriet (s. 11). Om
batteriet laddas ur snart efter uppladdning betyder det att
batteriet har nått slutet på sin livslängd och behöver bytas ut.
Köp ett nytt laddningsbart litiumjonbatteri av typ NP-100 från
CASIO.
Kameran slås
plötsligt av.
1)Automatiskt strömavslag har kanske aktiverats (s. 142). Slå
på strömmen igen.
2)Batteriet är kanske urladdat. Ladda batteriet (s. 11).
3)Kamerans skyddsfunktion har kanske aktiverats på grund av
att kameran är för varm. Slå av kameran och vänta tills den
har svalnat, innan du försöker använda den igen.
Strömmen kan inte
slås av. Ingenting
händer vid
intryckning av en
knapp.
Ta ut batteriet ur kameran och sätt sedan i det igen.
Bildinspelning
Bilden spelas inte
in när avtryckaren
trycks in.
1)Om kameran står i uppspelningsläget, så tryck på [r]
(inspelning) för att aktivera inspelningsläget.
2)Om blixten håller på att laddas, så vänta tills den laddats
färdigt.
3)Om meddelandet ”Minnet fullt” visas, så överför bilder till en
dator, radera bilder som inte längre behövs eller använd ett
annat minneskort.
Autofokus ställer
1)Torka rent objektivet, om det är smutsigt.
inte in skärpan rätt. 2)Motivet befinner sig kanske inte mitt i fokusramen när bilden
komponeras.
3)Motivet som spelas in är kanske inte av en typ som lämpar sig
för autofokus (s. 23). Använd manuell fokusering (s. 43).
4)Du rör kanske på kameran vid inspelning. Prova att spela in
med skakdämpning eller använd ett stativ.
5)Avtryckaren trycks kanske in helt och hållet direkt, utan att
vänta på autofokus. Tryck in avtryckaren halvvägs och vänta
en stund tills autofokusering slutförts.
Motivet ter sig
oskarpt på den
inspelade bilden.
Bilden har kanske inte fokuserats ordentligt. Se till att motivet
befinner sig innanför fokusramen när bilden komponeras.
170
Övrigt
Problem
Möjlig orsak och rekommenderad åtgärd
Blixten avfyras inte. 1)Om ? (Blixt av) är valt som blixtläge, så ändra till ett annat
läge (s. 31).
2)Ladda upp batteriet, om det är urladdat (s. 11).
3)Om en BEST SHOT-scen som använder sig av blixtläget ?
(Blixt av) är vald, så ändra till ett annat blixtläge (s. 31) eller
välj en annan BEST SHOT-scen (s. 67).
Kameran slås av
under pågående
nerräkning av
självutlösaren.
Batteriet är kanske urladdat. Ladda batteriet (s. 11).
Bilden på skärmen
ter sig oskarp.
1)Du har kanske valt manuell fokusering men har ännu inte
fokuserat bilden. Fokusera bilden (s. 43).
2)Du använder kanske ´ (närbildsläge) för landskap eller
porträtt. Använd autofokus för inspelning av landskap och
porträtt (s. 43).
3)Du försöker kanske använda autofokus eller )
(oändlighetsläge) vid inspelning av en närbild. Använd ´
(närbildsläge) för närbilder (s. 43).
Digitalt brus
1)Känsligheten har kanske höjts automatiskt för ett mörkt motiv,
uppträder på bilder.
vilket ökar risken för digitala störningar. Använd en lampa
e.dyl. till att belysa motivet.
2)Du försöker kanske spela in på en mörk plats medan ?
(Blixt av) är valt som blixtläge, vilket kan få digitalt brus att öka
och bilder att te sig grövre. Koppla i så fall in blixten (s. 31)
eller använd lampor för att förbättra belysningen.
3)Blixthjälp eller dynamiskt omfång är kanske aktiverat för
stillbilder, vilket kan orsaka ökat digitalt brus. Använd en
lampa e.dyl. till att belysa motivet.
En inspelad bild
sparades inte.
1)Strömmen till kameran har kanske slagits av innan lagringen
avslutades, vilket resulterar i att bilden inte sparas. Om
batteriindikatorn visar
, så ladda batteriet så fort möjligt
(s. 11).
2)Minneskortet har kanske tagits ut ur kameran innan lagringen
avslutades, vilket resulterar i att bilden inte sparas. Ta inte ut
minneskortet förrän lagringen är avslutad.
Belysningen är god
men ansiktena på
personer på bilden
ter sig mörka.
Otillräckligt med ljus når motiven. Ändra blixtläget till < (Blixt
på) för synkroniserad dagsljusblixt (s. 31) eller justera
inställningen av EV-skifte mot sidan + (s. 36).
Motiven är för
mörka vid
bildinspelning på
en strand eller i en
skidbacke.
Solsken som reflekteras mot vatten, sand eller snö kan göra
bilder underexponerade. Ändra blixtläget till < (Blixt på) för
synkroniserad dagsljusblixt (s. 31) eller justera inställningen av
EV-skifte mot sidan + (s. 36).
171
Övrigt
Problem
Möjlig orsak och rekommenderad åtgärd
Digital zoom
Inställningen för digital zoom är kanske avslagen. Koppla in
(inklusive HDdigital zoom (s. 84).
zoom) fungerar ej.
Zoomstapeln anger
endast zoomning
upp till en
zoomfaktor på 12.
Bilden är oskarp
vid filminspelning.
1)Fokusering är kanske inte möjlig på grund av att motivet
befinner sig utanför fokusomfånget. Utför inspelning inom
tillåtet omfång.
2)Objektivet är kanske smutsigt. Rengör objektivet (s. 154).
Uppspelning
Färgerna på bilden
som spelas upp
skiljer sig från vad
som visades på
skärmen vid
inspelning.
Solljus eller ljus från någon annan ljuskälla lyser kanske rakt in i
objektivet vid inspelning. Placera kameran så att solljus inte
lyser rakt in i objektivet.
Bilder visas inte.
Kameran kan inte visa bilder som inte är kompatibla med
standarden DCF och som spelats in på ett minneskort med
hjälp av en annan digitalkamera.
Bildredigering (med Följande typer av stillbilder kan inte redigeras:
omformatering,
• Stillbilder skapade med hjälp av MOTION PRINT
klippning eller
• Stillbilder i seriebildsgrupper
rotation)
• Filmer
misslyckas.
• Stillbilder inspelade med en annan kamera
172
Övrigt
Problem
Möjlig orsak och rekommenderad åtgärd
Övrigt
Fel datum och tid
visas.
Datum och tid är felinställt. Ställ in korrekt datum och tid
(s. 140).
Meddelandena på
skärmen visas på
fel språk.
Fel skärmspråk är valt. Ändra inställningen av skärmspråk
(s. 141).
Bilder kan inte
överföras via en
USB-anslutning.
1)USB-kabeln är kanske inte ansluten ordentligt. Kontrollera
alla anslutningar.
2)Fel USB-kommunikationsprotokoll är valt. Välj korrekt USBkommunikationsprotokoll i enlighet med den typ av utrustning
som ansluts (s. 124, 130).
3)Slå på kameran, om den inte är påslagen.
En språkvalsmeny
visas på skärmen
när kameran slås
på.
1)Grundinställningarna har inte konfigurerats efter inköp av
kameran eller ett urladdat batteri har kanske lämnats kvar i
kameran. Kontrollera kamerainställningarna (s. 15, 141).
2)Ett problem med kamerans minnesdata har kanske uppstått.
Utför i så fall återställning för att initiera kamerans
inställningar (s. 145). Konfigurera därefter varje inställning på
nytt. Om språkvalsmenyn inte visas på nytt när kameran slås
på igen betyder det att kamerans minneshanteringsdata har
återställts.
Kontakta återförsäljaren eller en av CASIO auktoriserad
serviceverkstad, om samma meddelande visas igen när
strömmen slås på.
173
Övrigt
Skärmmeddelanden
ALERT
Kamerans skyddsfunktion har kanske aktiverats på grund
av att kameran är för varm. Slå av kameran och vänta tills
den har svalnat, innan du försöker använda den igen.
Svagt batteri.
Batteriet är svagt.
Kamera ej i
beredskap.
Komponera om
bilden.
Inramning för seriebild vid utåtrörelse eller seriebild vid
inåtrörelse misslyckas av någon anledning, vilket gör att
kameran inte kan ställas i beredskap för automatisk
inspelning. Utför inramning på nytt (s. 72).
Kan ej finna filen.
En bild som specificerats med inställningen ”Bilder” för
bildspelsvisning kan inte hittas. Ändra inställningen ”Bilder”
(s. 106) och försök på nytt.
Kan ej registrera fler
filer.
Ett försök att spara en egen BEST SHOT-scen i mappen
”SCENE” görs medan mappen redan innehåller 999
användarscener.
Det är något fel på minneskortet. Slå av kameran, ta ut
minneskortet och sätt sedan i det i kameran igen. Om
samma meddelande visas på nytt när kameran slås på
igen, så formatera minneskortet (s. 145).
Kort FEL
VIKTIGT!
• Formatering av ett minneskort raderar alla filer på kortet.
Försök överföra filer du vill bevara till en dator eller annat
lagringsmedium, innan formatering utförs.
Kontrollera
anslutningar!
Ett försök att ansluta kameran till en skrivare görs medan
kamerans USB-inställningar inte är kompatibla med
skrivarens USB-system (s. 117).
Fil kunde ej lagras
En bildfil kunde inte sparas, eftersom batteriet är svagt.
då batteriet är svagt.
Blixten svalnar ...
Blixten är ur funktion en kort stund för att skydda blixten
efter upprepad seriebildstagning med blixt. Blixten kan
användas igen efter att detta meddelande har slocknat.
Ett försök görs att spela in en fil medan det redan finns
Mapp kan ej skapas. 9999 filer lagrade i den 999:e mappen. Radera filer som
inte längre behövs (s. 22) för att kunna spela in fler filer.
LED-blixten
svalnar ...
Blixten är ur funktion en kort stund för att skydda blixten
efter upprepad seriebildstagning med blixt. Blixten kan
användas igen efter att detta meddelande har slocknat.
174
Övrigt
OBJEKTIVFEL
Detta meddelande visas och kameran slås av automatiskt,
om objektivet beter sig underligt. Kontakta den ursprungliga
återförsäljaren eller en av CASIO auktoriserad
serviceverkstad, om samma meddelande visas på nytt när
strömmen slås på igen.
OBJEKTIVFEL 2
Ett fel på kamerans skakdämpningsenhet kan ha uppstått.
Kontakta återförsäljaren eller en av CASIO auktoriserad
serviceverkstad, om samma meddelande visas igen när
strömmen slås på.
Sätt i papper!
Skrivaren fick slut på papper under utskrift.
Minnet fullt
Minnet är fullt av bilder som spelats in och/eller filer som
sparats genom redigering. Vid användning av förinspelning
(stillbild) anger detta meddelande att det inte finns tillräcklig
minneskapacitet för att spela in alla förinspelade bilder.
Radera filer som inte längre behövs (s. 22).
Utskriftsfel
Ett fel uppstod under utskrift.
• Skrivaren är avslagen.
• Skrivaren genererade ett fel e.dyl.
Inspelningsfel
Bildkomprimering kunde av någon anledning inte utföras
under lagring av bilddata. Spela in bilden på nytt.
SYSTEM ERROR
Kamerasystemet har förvanskats. Kontakta återförsäljaren
eller en av CASIO auktoriserad serviceverkstad.
Kortet är låst.
Låsomkopplaren LOCK på SD- eller SDHCminneskortet isatt i kameran står i låst läge.
Det går inte att lagra eller radera bilder på ett
minneskort som är låst.
LOCK
Det finns inga filer.
Det finns inga filer i det inbyggda minnet eller på
minneskortet.
Inga bilder att
utskriva.
Ställ in DPOF.
I nuläget har inga filer specificerats för utskrift. Utför
nödvändiga DPOF-inställningar (s. 119).
Ingen bild att
registrera.
Inställningen som försöker sparas är för en bild som inte
kan sparas som en egen BEST SHOT-scen.
Kortet är ej
formaterat.
Minneskortet isatt i kameran är inte formaterat. Formatera
minneskortet (s. 145).
Filen kan ej spelas.
Ett försök har gjorts att öppna en fil som är förvanskad eller
av en typ som inte kan visas med denna kamera.
175
Övrigt
Funktionen kan ej
användas.
• Ett försök att kopiera bilder från det inbyggda minnet till
ett minneskort har gjorts trots att inget minneskort är isatt
i kameran (s. 114).
• Ett försök att dela upp en seriebildsgrupp vid visning av
en fil som inte är en seriebildsgrupp har gjorts (s. 99).
176
Övrigt
Antal stillbilder och filminspelningstid
Stillbilder
Bildstorlek
(bildpunkter)
RAW+
(6M:
2816x2112)*1
6M
(2816x2112)
3:2
(2816x1872)
16:9
(2816x1584)
4M
(2304x1728)
3M
(2048x1536)
2M
(1600x1200)
VGA
(640x480)
Bildkvalitet
Fin
Ungefärlig
bildfilstorlek
13,34 MB
Kapacitet i
inbyggt minne
(31,9 MB)
2 bilder
Kapacitet på
SD-minneskort
(1 GB)
72 bilder
Normal
11,75 MB
2 bilder
82 bilder
Ekonomi
11,16 MB
2 bilder
86 bilder
Fin
3,48 MB
9 bilder
277 bilder
Normal
1,89 MB
17 bilder
511 bilder
Ekonomi
1,3 MB
25 bilder
743 bilder
Fin
3,02 MB
10 bilder
320 bilder
Normal
1,66 MB
19 bilder
582 bilder
Ekonomi
1,14 MB
28 bilder
848 bilder
Fin
2,78 MB
11 bilder
347 bilder
Normal
1,54 MB
21 bilder
628 bilder
Ekonomi
1,02 MB
31 bilder
948 bilder
Fin
2,5 MB
13 bilder
386 bilder
Normal
1,4 MB
23 bilder
690 bilder
Ekonomi
900 KB
36 bilder
1074 bilder
Fin
2,0 MB
16 bilder
483 bilder
Normal
1,15 MB
28 bilder
841 bilder
1343 bilder
Ekonomi
720 KB
45 bilder
Fin
1,26 MB
25 bilder
767 bilder
Normal
790 KB
41 bilder
1224 bilder
Ekonomi
470 KB
69 bilder
2057 bilder
Fin
330 KB
98 bilder
2930 bilder
Normal
190 KB
171 bilder
5090 bilder
Ekonomi
140 KB
232 bilder
6908 bilder
177
Övrigt
Filmer
Läget
Film
HD
HS
STD
Kapacitet i
inbyggt minne
(31,9 MB)
Kapacitet på
SD-minneskort
(1 GB)
FHD
1920x1080 (stereo)
18 sekunder
9 minuter
11 sekunder
HD
1280x720 (stereo)
31 sekunder
15 minuter
48 sekunder
1200 b/s
336x96 (utan ljud)
14 sekunder
7 minuter
18 sekunder
14 sekunder
7 minuter
19 sekunder
300 b/s
512x384 (utan ljud)
14 sekunder
7 minuter
19 sekunder
30-300 b/s
512x384 (utan ljud)
2 minuter
27 sekunder*2
1 timme 13 minuter
16 sekunder*2
1 minut
30 sekunder
44 minuter
39 sekunder
Bildkvalitet (bildpunkter) / (ljud)
600 b/s
432x192 (utan ljud)
Maximal
filstorlek
Maximal
filmstorlek:
4 GB
Fast
640x480 (stereo)
178
Övrigt
Läget Film
Bildkvalitet
(bildpunkter) / (ljud)
Maximal
filstorlek
YouTube (HS600)
432x192 (utan ljud)
YouTube (HS300)
YouTube- 512x384 (utan ljud)
infångningsläge*3 YouTube (HS30-300)
512x384 (utan ljud)
Kapacitet i
inbyggt
minne
(31,9 MB)
SD-minneskort
(maximal
inspelningstid
per inspelning)
14 sekunder
30 sekunder
Maximal
14 sekunder
filmstorlek:
100 MB
2 minuter
(eller 10 minuter) 27 sekunder*2
YouTube (STD)
640x480 (stereo)
1 minut
30 sekunder
45 sekunder
7 minuter
41 sekunder*2
4 minuter
41 sekunder
• Värdena för antalet bilder är ungefärliga och bör betraktas enbart som en referens. Det
verkliga antalet bilder som går att spela in är kanske färre än vad som anges på
skärmen.
• Storlekarna på bildfiler är ungefärliga och bör betraktas enbart som en referens. De
verkliga storlekarna på bildfiler varierar beroende på typen av motiv.
• Ovanstående värden baseras på användning av ett Panasonic PRO HIGH SPEED
SD-minneskort. Antalet bilder som kan lagras beror på typen av minneskort som
används.
• Vid användning av ett minneskort med annan kapacitet kan antalet bilder beräknas som
ett procenttal av 1 GB.
• Den tid det tar att spela upp en höghastighetsfilm skiljer sig från den tid det tar att spela in
den. En 300 b/s höghastighetsfilm inspelad i 10 sekunder tar till exempel 100 sekunder
att spela upp.
• Följande maximala filstorlekar gäller för inspelning med ”Förinspela (film)” vid en
höghastighetsinställning på 600 fps eller 1200 fps.
600 fps: 2 GB
1200 fps: 1 GB
*1 RAW+ anger den sammanlagda filstorleken för en RAW-fil och tillhörande 6M
(2816x2112) JPEG-fil. Inställningen av bildkvalitet gäller endast för JPEG-filen.
*2 Inspelningsbar tid när hela filmen spelas in med bildrutshastigheten 30 fps.
Inspelningstiden förkortas, om bildrutshastigheten ändras från 30 fps till 300 fps under
pågående inspelning.
*3 Inspelning med ”For YouTube” är inte möjligt medan ”HD” är valt som filmläge eller
”1200 fps” är valt för höghastighetsfilm.
C
179
Övrigt
Tekniska data
Produkttyp
Digitalkamera
Modell
EX-F1
Filformat
Stillbilder: RAW (DNG), JPEG (Exif-version 2.2),
DCF 1.0 standard, DPOF-kompatibelt
* Filformatet DNG är en typ av RAW-bildfil och rekommenderas
av Adobe Systems för användning som standardformat för
bildfiler.
Filmer: MOV-format, enligt standarden H.264/AVC,
IMA-ADPCM (stereoljud)
Inspelningsmedium
Inbyggt minne (bildlagringsområde: 31,9 MB)
SD/SDHC/MMC/MMCplus
Inspelade bildstorlekar Stillbild: RAW, 6M (2816x2112), 3:2 (2816x1872),
16:9 (2816x1584), 4M (2304x1728),
3M (2048x1536), 2M (1600x1200), VGA (640x480)
Filmer: FHD (1920x1080,60 fält/s), HD (1280x720,30 b/s),
HS1200 (336x96,1200 b/s), HS600 (432x192,600 b/s),
HS300 (512x384,300 b/s),
HS30-300 (512x384, 30 b/s/300 b/s, omkopplingsbart),
STD (640x480,30 b/s)
Radering
1 fil, alla filer
Seriebildsgrupp, enskilda bilder inom en seriebildsgrupp
(med funktion för minnesskydd)
Effektiva bildpunkter
6,0 megapixlar
Bildbehandlingselement
Bildstorlek: 1/1,8 tum, höghastighets CMOS-krets med
kvadratiska bildpunkter
Totalt antal bildpunkter: 6,6 megapixlar
Objektiv/brännvidd
(Stillbild)
F2,7 (vidvinkel) till F4,6 (telefoto) / f= 7,3 till 87,6 mm
(motsvarar 36 till 432 mm i 35 mm format)
12 linser i 9 grupper, inklusive icke-sfärisk lins.
Zoom
12X optisk zoom, 4X digital zoom (48X i kombination med optisk
zoom)
52,1X maximal HD-zoom (i kombination med optisk zoom,
VGA-format)
Fokusering
Autofokus med kontrastavkänning
• Fokuslägen:
Autofokus, närbildsfokus, oändlighetsläge, manuell fokus
• AF-yta:
Punkt, Fri och Spårning, med hjälplampa för autofokus
Ungefärligt
fokusomfång
(stillbild)
(från objektivytan)
Autofokus: 40 cm till 9 (vidvinkel)
Närbildsfokus: 5 cm till 50 cm (vidvinkel)
Oändlighet: 9
Manuell fokus: 5 cm till 9 (vidvinkel)
* Omfånget påverkas av optisk zoom.
Mätning
Multimönster, mittvägd och punkt med bildbehandlingselement
180
Övrigt
Exponeringskontroll
Program AE, bländarprioritet AE, slutartidsprioritet AE, manuell
exponering
Exponeringskompensation
–2,0 EV till +2,0 EV (i steg på 1/3 EV)
Slutare
Elektronisk CMOS-slutare, mekanisk slutare
Slutartid
Stillbild (Auto): 1 till 1/2000 sekund
Stillbild (bländarprioritet AE): 1 till 1/2000 sekund
Stillbild (slutartidsprioritet AE): 60 till 1/40000 sekund
Stillbild (manuell exponering): 60 till 1/40000 sekund
* 1/1250 till 1/40000 vid användning av elektronisk
CMOS-slutare och tagning med slutartidsprioritet AE eller
manuell exponering.
* Kan variera beroende på kamerainställning.
Bländarvärde
F2,7 (vidvinkel) till F15 (vidvinkel), vid användning av ND-filter,
automatisk omkoppling, bländare ändrad av optisk zoom eller
inspelningsläge
Bländarprioritet AE, manuell exponering: F2,7 (vidvinkel) till F7,5
(vidvinkel)
Vitbalans
Auto, dagsljus, mulet, skugga, dagsvit lysrör, dagsljus lysrör,
volfram, manuell vitbalans
Känslighet (normal
utkänslighet)
Stillbilder: Auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800,
motsvarande ISO 1600
Filmer: Auto (höghastighetsfilm i läget för manuell exponering:
ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600)
Självutlösare
Ungefärliga utlösningstider: 10 sekunder, 2 sekunder, tredubbel
självutlösare
(Inställningen av utlösningstid beror på vilket seriebildsläge som
används.)
Blixtlägen
Auto, Av, På, Reducering av röda ögon, Extern blixt
Blixtomfång
Normal:
(ISO-känslighet: Auto)
0,5 m till 6,7 m (vidvinkel)
1,1 m till 3,9 m (telefoto)
Seriebild med blixt:
0,5 m till 3,1 m (vidvinkel)
1,1 m till 1,8 m (telefoto)
* Omfånget påverkas av optisk zoom.
Inställning av
blixtintensitet
–2,0 EV till +2,0 EV (i steg på 1/3 EV)
Blixtens laddningstid
Maximalt cirka 9 sekunder
Minimal belysning för
filminspelning
18 lux (filmläget STD)
Inspelning
Stillbild, snabb seriebild, förinspelning (stillbild),
seriebild med blixt, långsam visning, automatisk
exponeringsvariation, BEST SHOT, ansiktsidentifiering,
höghastighetsfilm (utan ljud), högupplöst film, standardfilm,
YouTube-infångningsläge
181
Övrigt
Skärm
2,8 tums bred TFT LCD-färgskärm
230 160 bildpunkter (959x240)
Sökare
LCD-skärm/elektronisk sökare
(0,2 tum, motsvarande 201 600 bildpunkter)
Tidsfunktioner
Inbyggt digitalt kvartsur
Datum och tid: spelas in med bilddata
Med funktion för tidsstämpel
Automatisk kalender: t.o.m. 2049
Världstid
162 städer i 32 tidszoner
Stadsnamn, datum, tid, sommartid
In/utgångar
USB/AV-port, kompatibel med Hi-Speed USB
HDMI-utgång (minijack)
Mikrofoningång (med strömförsörjningsfunktion)
Blixtsko (hot shoe)
Strömintag för nätadapter (DC-IN)
Mikrofoner
Stereo
Högtalare
Enkanalig
Strömförsörjning
Laddningsbart litiumjonbatteri (NP-100) x1
Nätadapter (AD-C100) (valfritt tillbehör)
182
Övrigt
Ungefärlig batterilivslängd
Samtliga värden nedan anger ungefärlig brukstid under normal temperatur (23°C)
innan kameran slås av. Dessa värden kan dock inte garanteras. Låga temperaturer
förkortar brukstiden.
Antal bilder (CIPA) (under brukstid)*1
Kontinuerlig uppspelning
520 bilder
(stillbilder)*2
8 timmar
Ungefärlig kontinuerlig filminspelningstid
3 timmar och 30 minuter
• Batteri: NP-100 (märkkapacitet: 1 950 mAh)
• Inspelningsmedium: 1 GB SD-minneskort (Panasonic PRO HIGH SPEED)
• Mätförhållanden
*1 Ungefärligt antal bilder (enligt CIPA) (brukstid)
I enlighet med CIPA-standarder
Normal temperatur (23°C), skärmen på, zoomning mellan full vidvinkel och full telefoto
var 30:e sekund, under vilket två bilder spelas in med blixt, av- och påslagning av
strömmen efter varje gång 10 bilder har spelats in
*2 Ungefärlig uppspelningstid
Normal temperatur (23°C), bläddring av en bild ungefär var 10:e sekund
• Värdena ovan baseras på användning av ett nytt, fulladdat batteri. Upprepad
laddning förkortar batteriets brukstid.
• Flitig användning av blixt, zoom, snabb seriebild och autofokus liksom den tid
kameran är påslagen har också stor inverkan på värdena för inspelningstid och
antal bilder som kan spelas in.
Strömförbrukning
7,4 V likström, cirka 9 W
Yttermått
127,7 (b) x 79,6 (h) x 130,1 (d) mm
Vikt
Cirka 671 g
(exkl. batteri och medföljande tillbehör)
183
Övrigt
. Laddningsbart litiumjonbatteri (NP-100)
Märkspänning
7,4 V
Märkkapacitet
1950 mAh
Brukstemperatur
0 till 40°C
Yttermått
36,2 (b) x 53,6 (h) x 23,3 (d) mm
Vikt
Cirka 85 g
. Batteriladdare (BC-100L)
Inspänning
100 till 240 V växelström, 200 mA, 50/60 Hz
Utspänning
8,4 V likström, 560 mA
Brukstemperatur
5 till 35°C
Användbar batterityp
Laddningsbart litiumjonbatteri (NP-100)
Laddningstid
4 timmar och 30 minuter
Yttermått
94 (b) x 26 (h) x 80 (d) mm
(exkl. utskjutande delar)
Vikt
Cirka 112 g
184
Övrigt
CASIO COMPUTER CO.,LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
MF
MA1108-D
EGFSIDSwNrDeFiPlHgCzPoCkChKA
EX-F1
ERRATA
���User’s Guide Page 178, table
Incorrect : Maximum Movie Size: 4GB
Correct : Maximum Movie Size: 4GB
* Note that when “HD” or “FHD” is selected for the HD movie quality setting, the maximum
recording time per movie is 29 minutes.
BERICHTIGUNG
���Bedienungsanleitung Seite 178, Tabelle
Falsch : Max. Movie-größe: 4 GB
Richtig : Max. Moviegröße: 4 GB
* Bitte beachten Sie, dass die maximale Aufnahmezeit pro Movie 29 Minuten beträgt, wenn
als Einstellung für die HD-Movie-Qualität „HD“ oder „FHD“ gewählt ist.
ERRATA
���Mode d’emploi Page 178, tableau
Inexact : Taille maximale de la séquence vidéo : 4 Go
Exact : Taille maximale de la séquence vidéo : 4 Go
* Notez que lorsque « HD » ou « FHD » est sélectionné comme qualité d’image pour une
séquence vidéo HD, le temps d’enregistrement maximal de chaque séquence vidéo est
de 29 minutes.
ERRATA
���Guía del usuario Página 178, tabla
Incorrecto : Tamaño máximo de película: 4 GB
Correcto : Tamaño máximo de película: 4 GB
* Tenga en cuenta que cuando se selecciona “HD” o “FHD” para el ajuste de calidad de
las películas HD, el tiempo máximo de grabación por película será de 29 minutos.
ERRATA CORRIGE
���Tabella a pagina 178 della Guida dell’utilizzatore
Errato : Dimensione massima lmato: 4 GB
Corretto : Dimensione massima lmato: 4 GB
* Notare che quando è selezionato “HD” o “FHD” per l’impostazione di qualità dei lmati
HD, il tempo massimo di registrazione per un lmato è di 29 minuti.
ERRATA
���Gebruiksaanwijzing pagina 178, tabel
Incorrect : Maximale Filmgrootte: 4GB
Correct : Maximale Filmgrootte: 4GB
* Merk op dat wanneer “HD” of “FHD” geselecteerd wordt voor de instelling van de HD
lmkwaliteit, de maximale opnametijd per lm 29 minuten is.
RÄTTELSE
���Tabell på sidan 178 i bruksanvisningen
Fel
: Maximal lmstorlek: 4 GB
Korrekt : Maximal lmstorlek: 4 GB
* Notera att om ”HD” eller ”FHD” är valt som inställning av bildkvalitet för HD-lm, så är
maximal inspelningstid per lm 29 minuter.
ERRATA
���Side 178 i Brukerveiledning, tabell
Feil
: Maksimum videostørrelse: 4 GB
Korrekt : Maksimal videostørrelse: 4 GB
* Vær oppmerksom på at den maksimale opptakstiden er 29 minutter når “HD” eller “FHD”
er valgte videokvalitetsinnstilling.
ERRATA
���Brugermanual side 178, tabel
Forkert : Maksimal lmstørrelse: 4 GB
Korrekt : Maksimal lmstørrelse: 4 GB
* Bemærk, at når “HD” eller “FHD” er valgt som kvalitetsindstilling for HD-lm, er den
maksimale optagetid pr. lm 29 minutter.
MA0804-A
K860ERR3PKC
�������������������Imprimé en Chine
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising