Casio PL-40R Handbok
SW
Instruktionshäfte
PL40R-SW-1
AP38-ES-1
Innehåll
Innehåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SW-2
Läs mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SW-3
Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SW-4
Grunderna, del 1. . . . . . . . . . . . . . SW-4
Spela utan autokomp
Välja ett ljud
Mer om de olika ljuden
En mångsidig klaviatur
Överlagra ljud
Mer om överlagring
Dela klaviaturen
Ställa in egen delningspunkt
Ställa in delat ljud
Mer om delad klaviatur
Använda delad klaviatur med överlagrade ljud på
vardera sidan
Lägga på effekter på ljud . . . . . . SW-8
DSP
Reverb
Chorus
Grunderna, del 2. . . . . . . . . . . . . . SW-9
Spela med autokomp
Komma igång med en rytm
Mer om rytmer
Om autokomplägen
CASIO-ACKORD
ENFINGERSACKORD
HELAACKORD
Komma igång att spela med förinställningsfunktionen
Tips vid användning av autokompknapparna
Bastonsackord
Justera tempot
Autoharmonisering
Mer om autoharmonisering
SW-2
Först och främst ett piano! . . . . SW-15
Metronom
Transponera
Det är ENKELT att transponera!
Stämning
Anslagskänslighet
Pedaler
Avancerat lektionssystem . . . . SW-18
Tangentlampor
Tanken bakom det avancerade lektionssystemet
Lyssna på en låt!
Mer om att lyssna på låtar
Spela en låt!
Välja din nivå
Övning steg för steg
Takthållning
Tonhöjd
Koordination
Frasupprepning
Talade anvisningar
Ge inte upp!
Inställningsminne . . . . . . . . . . . . SW-22
Sequencer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SW-23
Inledning
Mer ingående
Anmärkning om standard MIDI-filer och General
MIDI
Inspelning pågår!
Använda autokomp
Initialparametrar för systemspåret
Flerspårsinspelning
Lägg till individuella spår till ett systemspår
Punch In-inspelning
MIDI och USB . . . . . . . . . . . . . . . . SW-30
CASIO:s MUSIKSAJT . . . . . . . . . SW-31
426A-SW-002A
Läs mer!
De aspekter som inte tas upp i denna
handbok behandlas utförligt i stora
användarhandboken. Följande aspekter
tas inte upp i denna handbok. Du kan läsa
om den i stora användarhandboken på de
sidor som anges här:
Safety Precautions . . . . . . . . . . . E-1
General Guide . . . . . . . . . . . . . . . . E-9
About the Display . . . . . . . . . . . . E-12
Connecting to a Power Outlet . E-14
Using the AC Adaptor . . . . . . . . . E-14
Power On Alert . . . . . . . . . . . . . . . E-15
Settings and Memory Contents E-15
Connections . . . . . . . . . . . . . . . . . E-16
Accessories and Options . . . . . E-16
Reference
Troubleshooting. . . . . . . . . . . . . . E-84
Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . E-87
Operational Precautions . . . . . . E-90
Appendix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-1
Tone List . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-1
Drum Assignment List . . . . . . . . A-7
Rhythm List . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-10
Effect Table . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-11
Fingered/Full Range Chord TableA-12
Song List . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-15
Parameter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-17
MIDI Data Format . . . . . . . . . . . . . A-22
Channel Messages . . . . . . . . . . . A-22
System Messages . . . . . . . . . . . . A-31
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-40
Advanced Operations
MIDI Implementation Chart
Using the Mixer. . . . . . . . . . . . . . . E-46
Parts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-46
Changing the Parameters
of a Part. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-47
Mixer Parameters. . . . . . . . . . . . . E-48
Sequencer Main Menus
and Sub Menus . . . . . . . . . . . . . . . E-56
Configuring Global Recording
Settings and Operations . . . . . . E-61
Sending and Receiving
MIDI Messages . . . . . . . . . . . . . . . E-67
MIDI Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . E-68
Keyboard Settings. . . . . . . . . . . . E-71
Using the Keyboard
Setup Menus . . . . . . . . . . . . . . . . . E-71
Parameter Setting Items . . . . . . E-73
426A-SW-003A
SW-3
Inledning
CASIO PL-40R är ett spännande digitalpiano i nätt format med samplade
instrumentljud av högsta kvalitet, bl.a. ett
dynamiskt ”stereopiano”. Sampling är en
teknik där verkliga instrument spelas in
digitalt på ett system som liknar det som
används för cd, men på PL-40R är datat i
stället lagrat i ett halvledarminne.
Samplingen av musikinstrument på
CASIO är så äkta att även variationer över
ett instruments omfång återges
naturtroget.
Och inte nog med det - PL-40R kan ge
underhållning på högsta nivå med hundra
ackompanjemangmönster och det intuitiva avancerade lektionssystemet med
CASIO:s banbrytande tangentlampor.
Med 271 ljud, General Midi, USB-anslutning till dator och en avancerad LCDskärm är PL-40R verkligen ett digitalpiano
att räkna med! I denna handbok får du
hjälp med att så snabbt som möjligt
upptäcka alla möjligheterna hos ditt
PL-40R. Orkestern väntar – ska vi köra
igång?
Förstärkning
Trots att PL-40R är ett så nätt och portabelt instrument har den inbyggd
förstärkare och högtalare. Men om du vill
kan du få ännu bättre ljud genom att spela
ditt PL-40R över externa förstärkare och
högtalare, t.ex. en musikinstrumentförstärkare eller en musikanläggning. I så
fall måste du tänka på att börja med
huvudvolymen på PL-40R på låg inställning och gradvis vrida upp den till bekväm
volym, så att den externa förstärkaren inte
överbelastas.
Du kan också ansluta två stereohörlurar
till PL-40R, så att du kan öva mitt på
natten utan att störa grannarna! Det är
alltid bäst att börja med låg volyminställning när man använder hörlurar och
sedan vrida upp volymen till bekväm nivå.
Du kan läsa mer om detta i stora användarhandboken på sid E-16.
Grunderna, del 1
Spela utan autokomp
Det är enkelt att komma igång och spela
på PL-40R. Så här gör du:
1.
2.
Det är bäst att ställa in volymen ganska
lågt till att börja med och sedan vrida upp
den till en nivå som passar omgivningen
där du spelar.
Koppla på pianot
Välja ett ljud
Spela något på klaviaturen
De 271 instrumentklangerna, trumackompanjemangen och effekterna på
SW-4
426A-SW-004A
PL-40R kallas LJUD. De är ordnade i
grupper för att göra det enkelt för dig att
välja. För varje grupp finns det en knapp
på panelen.
ment. Ett utmärkt ljud som skapats på
det sättet är Stereo Piano. Du kommer
att märka att många ljud ändrar
karaktär över klaviaturen, precis som
på verkliga instrument!
• Du kan också snabbt bläddra genom
ljudlistan genom att vrida på inställningsratten sedan du har tryckt på
ljudgruppsknappen. Pröva dig fram för
att hitta dina favoritljud på PL-40R!
För att hitta ett visst ljud trycker du bara
på den ljudgruppsknapp som instrumentet hör till (t.ex. “REED/BRASS”
för saxofon). Då visas ljudgruppens
namn på LCD-skärmen. Sedan
markerar du själva ljudet genom att
trycka på pilknapparna [←→ ] till
höger om skärmen. I det här
exempel ska vi välja ljudet Bright
Piano:
1.
2.
Tryck på ljudgruppsknappen PIANO
3.
Spela!
Tryck på [→] fyra gånger (då står det
BRIGHT PIANO på skärmen)
• PL-40R har 64-tonspolyfoni, vilket
betyder att det kan framställa 64 toner
samtidigt. De 64 tonerna utnyttjas av
olika delar av PL-40R som används
vid ett tillfälle. Om du t.ex. använder
autokomp, används vissa av tonerna
som ackompanjemang.
• Vid en del ljud används två samplade
lager för att få specialeffekter, och då
är pianot 32-tonspolyfoniskt.
• Om du inte använder pilknapparna
försvinner displayen efter ca 10
sekunder. Du kan också stänga av den
manuellt genom att trycka på
EXIT/NO.
Mer om de olika ljuden
En mångsidig klaviatur
• I det här exemplet antar vi att det var
det första ljudet i den gruppen, dvs
Stereo Piano, som redan var valt, och
därför måste vi trycka fyra
gånger.Experimentera gärna lite med
att ställa in olika ljud, så att du vänjer
dig vid denna viktiga funktion.
Här nedan kan du upptäcka hur du kan
konfigurera klaviaturen på PL-40R så att
den fungerar på många olika och spännande sätt, t.ex. genom att överlagra ljud
eller dela klaviaturen i två delar.
• Ljuden i PL-40R är baserade på digitala inspelningar av verkliga instru-
Du kan överlagra två ljud över hela klaviaturen för att få vissa specialinställningar
426A-SW-005A
Överlagra ljud
SW-5
t.ex. Piano och Strings eller Pipe Organ
och Choir. Om du t.ex. vill överlagra ljuden
Piano och Strings gör du följande:
1. Välj huvudljud, t.ex. Grand Piano
2.
Tryck på LAYER
Klaviaturen på PL-40R kan delas var som
helst, så att du kan spela olika ljud till
höger och vänster om delningspunkten
(t.ex. Electric Piano till höger och Electric
Bass till vänster) eller för att använda
autokomp (då ackorden spelas till vänster
om delningspunkten och melodistämman
till höger).
Ställa in egen delningspunkt
3.
4.
Välj överlagringsljud, t.ex. Strings 2
Spela “Piano & Strings”!
Mer om överlagring
• När du vill stänga av överlagringen
trycker du helt enkelt på LAYER en
gång till.
• Gör samma sak för att stega dig
genom ljuden i en viss ljudgrupp som
under ”Välja ett ljud” ovan.
• När du trycker på Layer första gången,
är ett ljud redan inställt. Om du redan
har använt överlagring, visas det ljud
som du använde sist. Du kan använda
denna funktion för att förinställa ditt
Delningspunkt (F#3)
Delat ljud (L1)
Huvudljud (U1)
överlagringsljud och sedan trycka på
Layer medan du spelar, för att lägga till
ett ljud till.
Standardinställningen för delningspunkten
är vid F#3, men du kan lätt flytta den. Så
här gör du:
1.
2.
Håll ner SPLIT
3.
Släpp upp båda
Ställa in delat ljud
Du kan ställa in olika ljud till vänster och
höger om delningspunkten, så att du kan
spela ett ljud för basstämman med
vänster hand och ett ljud för melodistämman med höger hand. Du kan t.ex.
spela med ljudet Grand Piano till höger
om delningspunkten och Acoustic Bass
till vänster. Det finns många andra kombinationer – det är fritt fram för fantasin!
Som exempel ska vi ställa in ljudet Electric
Piano till höger om delningspunkten
(”huvudljudet”) och Electric Bass till
vänster (”delningsljudet”):
1.
Välj huvudljud, t.ex. “Electric Piano”
Det andra ljudet i ljudgruppen
EP/ORGAN
Dela klaviaturen
2.
SW-6
Tryck på den tangent på klaviaturen
där du vill att delningen ska ske, t.ex.
ettstrukna C (C4)
Tryck på SPLIT
426A-SW-006A
3.
Välj huvudljud, t.ex. “Finger Bass”
Det sjunde ljudet i ljudgruppen
GT/BASS
4.
Spela!
Mer om delad klaviatur
• När du vill stänga av klaviaturdelningen trycker du helt enkelt på SPLIT
en gång till.
• Gör samma sak för att stega dig
genom ljuden i en viss ljudgrupp som
under ”Välja ett ljud” ovan.
• När du trycker på SPLIT första
gången, är ett delat ljud redan inställt.
Om du redan har använt överlagring,
visas det du använde sist. Du kan
använda denna funktion för att förinställa ditt delade ljud och sedan koppla
på delat ljud medan du spelar.
• När du spelar ett basljud (t.ex. Finger
Bass) bör du hålla dig till enkla toner,
inte ackord. Föreställ dig hur en
basspelare skulle spela! Men du kan
också ställa in t.ex. Strings som ljud till
vänster om delningen och sedan spela
ett strängackompanjemang som
ackompanjemang till din melodistämma. Släpp fantasin lös!
barockinställning kan du ställa in
Harpsichord och Strings till vänster om
Delat ljud + Överlagrad
delat ljud (L1 + L2)
Huvudljud + Överlagrat ljud
(Upper1 + Upper2)
delningspunkten och Flute och Strings till
höger. Du kan göra hur du vill! Här nedan
ska vi se hur det görs.
PL-40R har fyra klaviaturstämmor som du
kan använda tillsammans, nämligen
U1 och U2 till höger om delningspunkten
och L1 och L2 till vänster.
För att ställa in dessa stämmor gör vi på
något annorlunda sätt än i de tidigare
exemplen. Vi tar barockinställningen som
exempel:
1.
Tryck på PART (MIXER) upprepade
gånger. Du ser att stämmorna på
skärmen visas kontinuerligt i
sekvensen U1, U2, L1, L2 (U står för
“övre”, L för “nedre”)
2.
För var och en av stämmorna ställer
du in följande:
U1 = Strings 1 (ljudgrupp ENSEMBLE)
U2 = Flute (ljudgrupp REED/BRASS)
L1 = Strings 1 (ljudgrupp ENSEMBLE)
Använda delad klaviatur med överlagrade ljud på vardera sidan
PL-40R är ett så mångsidigt instrument
att du till och med kan ställa in två överlagrade ljud på vardera sidan av
delningspunkten. Om du t.ex. vill ha en
426A-SW-007A
L2 = Harpsichord (ljudgrupp PIANO)
(Gör på samma sätt som beskrivs under
“Välja ett ljud”)
3.
Tryck på knapparna Layer och Split
SW-7
4.
Spela!
Denna inställning är nästan som att spela
på en orgel med två manualer. Det är helt
olika register på de båda sidorna om
delningspunkten. Om du är van vid att
spela piano kan du behöva ändra din
teknik något för detta spelsätt, men med
lite övning kan resultatet bli mycket
givande
Lägga på effekter på ljud
PL-40R är ett mångsidigt instrument som
kan ge ett riktigt “producerat” ljud. Den
som känner till hur det går till i en modern
inspelningsstudio vet att man delvis
uppnår ett sådant ljud genom att lägga på
effekter på en inspelning. PL-40R har ett
antal olika effekter som kan läggas på
ljudet för att ge ett polerat resultat.
kan det låta ganska platt. Med Reverb kan
du få det att låta som i en konserthall!
Effekterna i PL-40R är uppdelade i
följande kategorier:
På sid. A-11 i stora handboken hittar du en
fullständig lista över de DSP-, CHORUSoch REVERB-effekter som finns.
DSP
DSP betyder “Digital Signal Processing”.
Du kan lägga på effekter som Distortion
(t.ex. för Rock Guitar) och Modulation
(t.ex. för Electric Piano eller Organ).
Chorus
Chorus ger värme till ljudet genom att
dämpa det. Du kan välja inställningar som
“Chorus” och “Flanger”.
Så här gör du för att välja effekterna DSP,
REVERB eller CHORUS.
1.
2.
Tryck på EFFECT
3.
Använd [+] och [-] eller inställningsratten för att markera en DSPeffekttyp
Reverb
Reverb simulerar akustiken i olika typer
av miljöer. Du kan välja mellan åtta olika
reberbeffekter, bl.a. “Room” och “Hall”.
Reverb är särskilt praktiskt om du
använder ditt PL-40R i ett rum med
mycket textilier t.ex. ett vardagsrum.
Textilier absorberar mycket ljud, och då
SW-8
Tryck på [→ ] två gånger för att få upp
inställningsskärmen för DSPeffekter
426A-SW-008A
Grunderna, del 2
Spela med autokomp
PL-40R har ett system för automatiskt
ackompanjemang, som kompar dig när
du spelar, precis som om du hade en hel
orkester bakom dig. PL-40R har hundra
rytmer, som alla består av en trumstämma, en slagverksstämma, en
basstämma och upp till fem andra kompstämmor. De har arrangerats av framstående musiker i välkända musikstilar.
De hundra rytmerna finns i sex deskriptiva
rytmgrupper, för att du lättare ska kunna
hitta den musikstil du vill spela i. Det finns
en rytmgrupp som heter FOR PIANO, där
du hittar speciella rytmer arrangerade
som pianoackompanjemang, bl.a. i olika
berömda pianostilar som Boogie Woogie
och Ragtime. Vissa av dem är bara pianoackompanjemang, utan trummor eller
slagverk. Pröva dem!
Komma igång med en rytm
För att hitta en viss rytm trycker du bara på
den rytmgruppsknapp som beskriver den
musik du vill spela (t.ex. “JAZZ/LATIN” för
samba). Då visas rytmgruppsnamnet i
LCD-skärmen med namnet på den rytm
som för tillfället är vald i den gruppen.
Sedan markerar du själva rytmen genom
att trycka på pilknapparna [←→ ] till höger
om skärmen. I det här exempel ska vi välja
rytmen SAMBA:
426A-SW-009A
1.
Tryck på rytmgruppsknappen
JAZZ/LATIN
2.
Tryck på [→ ] åtta gånger (då står det
SAMBA på skärmen).
3.
Tryck på START/STOP.
Mer om rytmer
• I det här exemplet antar vi att det var
den första rytmen i den JAZZ/LATINgruppen, dvs Big Band, som redan var
vald, och därför måste vi trycka åtta
gånger. Experimentera gärna lite med
att ställa in olika rytmer, så att du
vänjer dig vid denna viktiga funktion.
• Du kan också snabbt ändra rytminställning genom att vrida på inställningsratten sedan du har tryckt på
rytmgruppsknappen.
• Om du inte använder pilknapparna
försvinner displayen efter ca 10
sekunder. Du kan också stänga av den
manuellt genom att trycka på
EXIT/NO.
• Vissa rytmer har ingen trum- eller
slagverksstämma, eftersom de inte
brukar användas i de musikstilarna.
De är avsedda att användas tillsammans med ett autokompläge, så att en
basstämma och en annan kompstämma spelas.
SW-9
Om autokomplägen
Det finns tre olika automkomplägen i
PL-40R, som passar olika spelstilar. För
de båda första lägena används delad
klaviatur, där ackompanjemanget spelas
till vänster om delningspunkten. I det
tredje läget används inte delad klaviatur.
Det är viktigt att du markerar läge innan du
börjar spela. Tryck upprepade gånger på
komplägesknappen, så visas CASIO
CHORD (Casio-ackord) > FINGERED
(enfingersackord) > FULL RANGE
CHORD (hela ackord) > Off (Avstängt) i
kontinuerlig sekvens.
CASIO-ACKORD
På PL-40R kan även den som inte har
musikutbildning spela 48 fullständiga
ackord med följande enkla system:
Durackord:
• Spela ackordets grundton
• t.ex. C-dur
Mollackord:
• Spela grundtonen plus vilken som
helst ton till höger om den
• t.ex. C-moll (Cm)
SW-10
Septimackord:
• Spela grundtonen plus vilka två toner
som helst till höger om den
• t.ex. C7
Mollseptimackord:
• Spela grundtonen plus vilka tre toner
som helst till höger om den •
• t.ex. Cm7
ENFINGERSACKORD
Du spelar helt enkelt ackord som du gör
på ett piano till vänster om klaviaturdelningspunkten. PL-40R känner igen ackorden och passar in autokompet runt dem.
(Se bilagan till stora handboken, sid. A-12
för fullständiga uppgifter om hur ackorden
identifieras).
HELA ACKORD
Om du är vanare vid att spela piano, kan
det kännas lite underligt med uppdelad
klaviatur. Då är helackordsfunktionen Full
Range Chord den perfekta lösningen. Då
är klaviaturen inte delad, och grupper av
toner som du spelar analyseras då över
hela klaviaturen. PL-40R behandlar tre
eller flera toner som ett ackord, så om du
spelar bara en eller två toner, hörs
normala meloditoner utan att den
automatiska ackompanjemangfunktionens harmoni ändras (Se bilagan till stora
handboken, sid. A-12 för fullständiga
uppgifter om hur ackorden identifieras).
426A-SW-010A
Om du är pianist känns det antagligen
bäst för dig att spela ackord med höger
hand och en baston med vänster. I så fall
tolkar helackordsfunktionen tonen du
spelar med vänster hand som en “ON
BASS-ton”, förutsatt att den ligger mer än
sex halvtoner under nästa ton till höger.
Med CASIO:s helackordsfunktion kan du
använda det automatiska ackompanjemanget vilken stil du än spelar.
För att använda förinställningsfunktionen
gör du helt enkelt så här:
1.
Välj ackompanjemangläge, t.ex.
FINGERED (enfingersackord)
2.
3.
4.
Välj rytm, t.ex. Big Band
Komma igång att spela med
förinställningsfunktionen
5.
Spela!
Innan du spelar ett musikstycke med
automatiskt ackompanjemang är det
mycket du måste ställa in. Först måste du
ange vilken rytm som ska användas,
sedan vilket tempo eller vilka ljud du ska
använda för de båda klaviaturdelarna.
Pröva förinställningsfunktionen med de
olika rytmerna, så märker du hur praktisk
denna fantastiska funktion är. Slösa inte
bort dyrbar speltid med att krångla med
inställningar!
För att hjälpa dig komma igång har
PL-40R en förinställningsfunktion som
sköter inställningarna åt dig! Du behöver
bara markera rytm så ställs följande in
automatiskt:
• Lämpligt ljudval för klaviaturen
• Eventuella inställningar för överlagring och klaviaturdelning
• Idealiskt tempo
• Lämpliga effekter
• Harmonisera (typ, på/av)
Enkelt uttryckt: med förinställningsfunktionen behöver du själv göra mycket färre
inställningar, och du kan få bra tips på
egna inställningar för PL-40R. Så här
använder du funktionen!
426A-SW-011A
Tryck på ONE TOUCH PRESET
Starta rytmen och automatiska
ackompanjemanget
Tips vid användning av
autokompknapparna
• Tryck på SYNCHRO en gång (så att
vänster lampa ovanför knappen
tänds) innan du börjar spela. Då börjar
rytmen när du spelar första ackordet i
kompdelen av klaviaturen.
• Om du trycker på SYNCHRO medan
rytmen är på, aktiveras SYNCHRO
STOP. I det läget spelas rytmen och
kompet bara när du håller ner ett
ackord. När du släpper upp ackordet
upphör rytmen och kompet.
• Pröva med att trycka på INTRO innan
du börjar spela, så får du en proffsig
introduktion till din låt. (INTRO är bäst
SW-11
att användas tillsammans med
SYNCHRO START). Byt inte ackord
medan introduktionen spelas. Vänta
med att börja tills den är klar!
Introduktionerna är skrivna på ett
mycket musikaliskt sätt, så det är
tydligt var du ska komma in!
• Varje rytm har två variationer. Tryck på
VARIATION så hör du rytmen ändras,
men fortfarande inom samma stil. Det
passar utmärkt för att byta stämning
mellan vers och korus. Byt tillbaka till
den första variationen efter korusen,
så får du ett proffsigt arrangemang.
• Om du trycker på FILL IN medan du
spelar, får du en utsmyckning av hela
kompet under en takt. Det är bra att
kunna lägga in vid vissa ställen i, t.ex.
mellan vers och korus. Pröva med att
använda FILL IN i stället för VARIATION.
• Tryck på BREAK medan du spelar för
att tysta kompet under en takt. Det ger
dramatisk verkan.
• När du är klar att avsluta låten, trycker
du på ENDING, så får du en professionell avslutning!
• Du kan ställa in autokompvolymen
mot de båda klaviaturdelarna med
ratten ACCOMP/SONG VOLUME.
SW-12
Bastonsackord
Ibland kan man se ackord skrivna som
C/G eller F/C. De kallas bastonsackord
och skrivs så eftersom ackordets baston
är en annan än grundtonen. PL-40R kan
känna igen ett mycket stort antal ackord i
enfngers- och helackordlägena. Om du
väljer “ON BASS CHORD” ökas detta
antal ännu mer. Det är en ganska
specialiserad funktion, men den förhöjer
spelupplevelsen dramatiskt. Pröva funktionen ON BASS CHORD. Så här
aktiverar du den:
1.
2.
Tryck på FUNCTION
3.
4.
Tryck på ENTER
5.
Tryck på [+] för att aktivera ON
BASS CHORD
6.
Tryck på FUNCTION för att gå ur
menyn
Använd [←→ ] för att stega dig
genom de olika menyerna tills du
kommer till ACCOMP
Stega dig fram med [←→ ] tills du
kommer till ON BASS CHORD
När du nu spelar med autokomp i enfingersläge eller helackordläge är det den
lägsta tonen i ett ackord som du spelar
som används som baston, inte grundtonen. Om du t.ex. spelar en omvändning
av ett C-durackord (G, C och E med G
som lägsta tonen) blir bastonen G
(motsvarande ackordsymbol är C/G).
426A-SW-012A
Justera tempot
Rytmens tempo kan ställas in på mellan
30 och 255 taktslag per minut. Om du ser
en tempoangivelse i noter är det troligen
taktslag per minut som avses. Det är
enkelt att ställa in tempot. När lampan
över tempoknapparna lyser trycker du
bara på dem [ts] eller vrider på inställningsratten tills önskat tempo visas på
skärmen.
• Observera att om skärmen är i
menyläge går det inte att ställa in
tempot. Då behöver du bara trycka på
funktionsknappen för att komma tillbaka till ljud/rytmskärmen.
Autoharmonisering
Om man lyssnar på professionella
arrangemang hör man ofta melodier som
spelas i blockackord eller med extra
harmonitoner. Denna avancerade teknik
kan uppnås på enkelt sätt med PL-40R:s
automatiska harmoniseringsfunktion.
När du spelar i autokomplägena Casioackord eller enfingersackord behöver du
bara trycka på AUTO HARMONIZE så
läggs harmonitoner till i de melodier du
spelar med enstaka toner med högerhanden.
Det finns 12 olika typer av harmonier från
enkla harmonier som bara lägger till en
ton till meloditonen, till mycket komplexa
tillägg med många extra toner som tillsammans utgör ett fullt arrangemang.
426A-SW-013A
När du trycker på AUTO HARMONIZE
kan du ändra harmonitypen med pilknapparna [←→ ] till höger om skärmen. Pröva
ut olika autoharmoniseringsinställningar!
Här är en lista över de harmonityper som
finns:
Duet 1: . . . . . . En ton läggs till i tät
harmoni
Duet 2: . . . . . . En ton läggs till i öppen
harmoni
Country: . . . . En ton läggs till i Country
music-stil (passar bra
med Country Piano!)
Octave: . . . . . En ton läggs till en oktav
under meloditonen
5th: . . . . . . . . . En ton läggs till en kvint
över meloditonen (bra för
rockeffekter)
3 Way Open: . Två toner läggs till i öppen
harmoni (tre toner,
meloditonen medräknad)
3-Way Close: Två toner läggs till i tät
harmoni (tre toner,
meloditonen medräknad)
Strings: . . . . . Här får man en effekt som
från en stråksektion
(används med String
Ensemble-ljud)
4 Way Open: . Tre toner läggs till i öppen
harmoni (fyra noter,
SW-13
meloditonen medräknad)
Tre toner läggs till i tät
harmoni (tre toner,
meloditonen medräknad)
• Du kan också snabbt ändra harmoniseringstyp genom att vrida på inställningsratten sedan du har tryckt på
AUTO HARMONIZE.
Block: . . . . . . . Blockackord spelas (bra
för Jazz Piano)
Big Band: . . . Harmonier av Big Bandtyp (bra för Brass / Saxes)
Mer om autoharmonisering
• Om du inte använder pilknapparna
försvinner displayen efter ca 10
sekunder. Du kan också stänga av den
manuellt genom att trycka på
EXIT/NO.
SW-14
426A-SW-014A
Först och främst ett piano!
En del aspekter är absolut grundläggande när man spelar piano, såsom
metronom, stämning, ändring av
anslagskänsligheten och till och med
transponering. En annan viktig del av
pianospelet är användningen av
pedalerna. PL-40R är väl utrustat på de
områdena!
Metronom
PL-40R har en metronom med en klocka
som anger första slaget i en takt och
många olika taktarter att välja mellan: 2/4,
3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 9/4, 12/4, 3/8, 5/8,
6/8, 7/8, 9/8, och 12/8 (Om metronomen
står på “0” anger klockan inga taktslag).
• För att starta metronomen trycker du
helt enkelt på METRONOME/(BEAT).
• För att ställa in tempot gör du samma
sak som i avsnittet “Justera tempot”
under Automkomp.
För att ändra taktarten gör du så här:
1.
2.
3.
Håll ner FUNCTION
• Du kan också ändra taktarten snabbt
genom att vrida på inställningsratten.
Transponera
Med PL-40R kan du byta tonart på ett
mycket enkelt sätt. Det är mycket praktiskt att kunna, särskilt om du vill ackompanjera en vokalist eller andra musiker
som snabbt behöver ett stycke transponerat. Om du t.ex. ackompanjerar en tenorsaxspelare, måste PL-40R spela en ton
lägre än den tonart som är skriven för
tenorsaxen. Med PL-40R behöver du
aldrig mer bry dig om transponeringar!
Det är ENKELT att transponera!
När lampan ovanför TRANSPOSE-knapparna lyser trycker du bara på TRANSPOSE-knapparna [st] upp eller ner för
att ställa om den allmänna tonarten för
PL-40R i halvtonssteg. Din transponering
visas på skärmen.
Om du t.ex. spelar i C-dur och vill att
PL-40R ska spela i Eb-dur, trycker du
bara på TRANSPOSE [s] tills det står “3”
på skärmen (dvs upp 3 halvtoner).
Tryck på METRONOME/BEAT
Använd [←→ ] för att markera
taktarten du vill ha
• Om du inte använder pilknapparna
försvinner displayen efter ca 10
sekunder. Du kan också stänga av den
manuellt genom att trycka på
EXIT/NO.
426A-SW-015A
• Observera att det inte går att ställa in
transponering om skärmen är i
menyläge. Då behöver du bara trycka
på FUNCTION för att komma tillbaka
till den normala ljud/rytmskärmen.
• Du kan också snabbt ändra
transponering genom att vrida på
inställningsratten sedan du har tryckt
på TRANSPOSE.
SW-15
• Du kan transponera inom ett omfång
på två oktaver (från en oktav ner till en
oktav upp). För att snabbt komma tillbaka till den normala tonarten trycker
du bara på de båda TRANSPOSEknapparna [st] samtidigt.
• Transponeringen påverkar också
sequencern och autokompet.
Stämning
PL-40R kan aldrig bli ostämt. Det är stämt
till standarden A440. Men ibland kan det
finnas tillfällen då du vill stämma om
PL-40R efter ett annat instrument. Om du
t.ex. spelar en duett med ett akustiskt
piano som har sjunkit i stämning eller om
du spelar med en orkester som använder
en annan grundstämning. Gör så här för
att enkelt stämma om PL-40R.
1.
2.
Tryck på FUNCTION
Använd [←→ ] eller inställningsratten för att välja
menyskärmen “Tune”
3.
Tryck en gång på ENTER/YES för
att komma till stämningsskärmen
4.
Använd [+] och [-] för att stämma om
pianot
• PL-40R kan stämmas inom ett område
på 415.3 Hz till 466.2 Hz (+/-100 cent:
100 cent är en halvton).
• För att få tillbaka stämningen till standardstämningen på 440.0 Hz aktiverar
du stämningsskärmen och trycker
samtidigt på [+] och [-].
SW-16
• Stämningsinställningen
påverkar
också sequencern och autokompet.
• När du har barocktonart valt, kan du
stämma om i området mellan 390.6 Hz
och 441.5 Hz. Standardvärdet som
pianot går tillbaka till när du trycker på
[+] och [-] samtidigt är då 415.3 Hz.
• Om du använder pilknapparna i steg 4
ovan hittar du fler stämningsfunktioner
t.ex. Baroque och Stretched.
Anslagskänslighet
När du spelar på ett akustiskt piano
ändras volymen och klangen alltefter hur
du spelar. Ju hårdare du slår an desto
högre och klarare blir ljudet. PL-40R
reagerar på precis samma sätt tack vare
en funktion som kallas anslagskänslighet.
Du kan ändra anslagskänsligheten som
du vill så att den passar ditt spelsätt. Så
här gör du:
1.
2.
Tryck på FUNCTION
3.
Tryck en gång på ENTER/YES för
att komma till skärmen för
anslagskänslighet
4.
Använd [+] och [-] för att bläddra
genom känslighetsinställningarna.
Använd [←→ ] eller inställningsratten för att välja
menyskärmen “General”
• Det finns olika anslagsgrader, från
Light (lätt) till Heavy (hårt). Observera
att det är klaviaturens känslighet som
ändras, inte tangenternas motstånd.
426A-SW-016A
Med inställningen Light krävs det
mindre styrka för att få ett högt, klart
ljud. Om du har en klassisk bakgrund
kan du föredra en hårdare inställning.
• Om du trycker på [+] och [-] samtidigt
går känsligheten tillbaka till inställningen “Normal”.
• Du kan också ändra anslagskänsligheten genom att vrida på inställningsratten.
• Anslagskänsligheten
påverkar
pianots interna ljudkälla likaväl som
MIDI OUT-data.
• De påverkar inte uppspelning och
ackompanjemang över sequencern
eller MIDI Note-data som kommer från
en extern källa.
• Anslagskänsligheten påverkar olika
ljud på olika sätt. En akustisk cembalo
reagerar t.ex. mycket lite på olika
anslag, och ljudet Harpsichord
(cembalo) på PL-40R reagerar därför
inte heller mycket.
En av de viktigaste aspekterna vid
pianospel är användningen av pedalerna,
särskilt damperpedalen (högerpedalen).
Anslut den medföljande SP-20-pedalen
till uttaget Damper Pedal på baksidan av
PL-40R.
På
ett
akustiskt
piano
lyfter
damperpedalen upp dämmarna från
strängarna, så att de kan klinga ut fritt.
Denna uthållande verkan är grundläggande för god pianoteknik. Senare ska vi
se hur PL-40R:s avancerade lektionssystem kan hjälpa dig att utveckla din
teknik. Där ges nämligen pedalanvisningar tillsammans med musik som
spelas från musikbiblioteket.
Genom att använda en till SP-20-pedal
(extra
tillbehör)
ansluten
till
SOFT/SOSTENUTE-uttaget kan du med
lätthet använda de pedalfunktioner som
finns på en flygel, och du kan programmera den andra pedalen att sköta många
andra funktioner t.ex. Fill In, Break,
Synchro, Auto Harmonize On/Off, On
Bass Chord On/Off; Chord Judge On/Off
(i helackordsläge) och DSP On/Off.
Pedaler
426A-SW-017A
SW-17
Avancerat lektionssystem
Med PL-40R följer ett genialt avancerat
lektionssystem, som är som en inbyggd
spellärare som kan hjälpa dig att komma
igång med ditt spelande och att förbättra
din teknik! Det finns allt som allt 70 låtar,
under rubrikerna Standards, Classics och
Novelty, inbyggda i ett strukturerat och
roligt lektionssystem (uppgifter om de
olika styckena hittar du i stora användarhandbokens bilaga sidan A-15).
Tangentlampor
PL-40R:s avancerade lektionssystem
bygger på CASIO:s speciella system med
tangentlampor. Du kan enkelt stänga av
och koppla på tangentlamporna vid
normal användning. Du håller helt enkelt
ner funktionsknappen och trycker på Key
Lighting (One Touch Preset). När du
använder det avancerade lektionssystemet kommer du att upptäcka hur praktiskt det är med tangentlampor!
Tanken bakom det avancerade
lektionssystemet
och höger hand separat. Ditt spel kan
verkligen utvecklas med det avancerade
lektionssystemet!
Du kan till och med ladda in flera låtar i det
avancerade lektionssystemet med en
USB-kabel ansluten till en PC. Du kan
läsa om hur du gör det i stora användarhandboken på sid E-69.
Lyssna på en låt!
Lyssna först på en låt. De inbyggda
låtarna är samlade i fyra grupper:
Standard, Classics 1, Classics 2 och
Various. Vi ska lyssna på låt 1 i grupp 1,
“Autumn Leaves”.
1.
2.
Tryck på MUSIC LIBRARY
3.
Använd [+] och [-] för att välja låt 5,
“Autumn Leaves”
4.
Tryck på PLAY/PAUSE och lyssna
på “Autumn Leaves”
Använd [←→ ] för att välja gruppen
Standard (den kanske redan är vald)
Mer om att lyssna på låtar
Det avancerade lektionssystemet arbetar
med olika stadier. Först lyssnar du till ett
musikstycke, sedan spelar du det på olika
sätt. Det finns t.ex. många inbyggda låtar
med två eller tre olika svårighetsgrader.
Du kan öva på de olika stadierna (bara
takthållning eller bara tonart eller båda tillsammans) och du kan spela med vänster
SW-18
• Låten du markerar spelas sedan tills
du trycker på STOP.
• Tryck på PLAY/PAUSE för att göra
paus i uppspelningen, och tryck igen
för att fortsätta.
• Du kan få tre olika arrangemangnivåer
av samma låt genom att trycka på
426A-SW-018A
ARRANGE LEVEL. Varje gång du
trycker går arrangemangets komplexitet upp en nivå. A>B>C>A. Du kan till
och med trycka medan låten spelas.
• Du kan byta till en annan låt medan en
låt spelas.
• Använd bandspelarknapparna REW
och FF för att gå bakåt eller framåt i
steg på en takt genom låten. Takten
visas på skärmen.
• Du kan byta speltempo genom att
trycka på TEMPO [st]. I vissa av
låtarna finns tempoändringar inprogrammerade för musikalisk uttrycksfullhet.
Experimentera gärna lite med knapparna
i det avancerade lektionssystemet, så att
du vänjer dig vid hur de fungerar.
Under uppspelningen visar tangentlamporna vilka tangenter som spelas, och på
skärmen
visas
fingersättningen,
notskriften, tempot, taktarten, taktnumret
och vissa dynamikmarkeringar.
Spela en låt!
Välja din nivå
Det avancerade lektionssystemet växer i
takt med dig. Innan du börjar med en låt
kan du välja följande:
Hur svårt vill du att arrangemanget ska
vara?
426A-SW-019A
Välj helt enkelt nivå A, B eller C med
ARRANGE LEVEL.
Vill du öva höger hand, vänster hand eller
båda händerna? Tryck helt enkelt på
LESSON PART och välj L, R eller L+R.
I det första exemplet prövar du med nivå A
och bara höger hand (R).
Övning steg för steg
Att spela piano är i sin mest grundläggande form en kombination av följande:
Takthållning: . När spelas tonen?
Tonhöjd: . . . . . Vilken ton är det?
Koordination: Göra allt detta tillsammans!
Med det avancerade lektionssystemet får
du hjälp med dessa tre steg när du lär dig
de olika låtarna.
Takthållning
Nu ska vi försöka spela takten för en låt. I
musikbiblioteksgruppen “Various” väljer
vi “Happy Birthday To You” (låt nummer
47). Du känner säkert till takten – det är ju
en så känd låt. Så här gör du:
1.
Tryck på STEP 1, så börjar melodin
att spelas
2.
Uppspelningen väntar på att du ska
trycka på en tangent: tryck på vilken
tangent som helst i låtens takt
SW-19
• Pröva med olika låtar på det sättet. Du
kommer att bli förvånad över hur
mycket bättre din takthållning blir med
det avancerade inlärningssystemet!
• Försök med samma låt med en annan
arrangemangnivå.
• Det spelar ingen roll vilka toner du
spelar! Det är takthållning som det
avancerade lektionssystemet lär dig
nu, så du kan slå an vilken tangent som
helst, ändå blir det rätt ton!
Tonhöjd
När du har lärt dig takthållningen i en låt,
är det dags att se om du kan spela rätt
toner för den! För detta steg får du hjälp av
de geniala tangentlamporna på PL-40R.
Följ bara lamporna, så kan du snart spela!
1.
Tryck på STEP 2, så börjar melodin
att spelas
2.
Den första tangenten lyser för att
visa vilken ton du ska spela. Du
trycker helt enkelt på den tangent
som lyser!
3.
Tangenten för nästa ton som ska
spelas blinkar medan PL-40R väntar
på att du spelar den (ackompanjemanget väntar på dig)
SW-20
• När du har prövat en melodi på
arrangemangnivå A kan du försöka
med nivå B och sedan C. Du kommer
att märka att ibland måste du spela
mer än en ton åt gången på de svårare
nivåerna. I stora användarhandboken
i bilagan på sid. A-15 kan du se hur
många arrangemangnivåer det finns
för de 70 låtarna.
• Pröva med att göra vänster hand (L) till
inlärningsstämman,
eller
båda
händerna tillsammans (L+R).
Koordination
När du har lärt dig takthållningen och vilka
toner som ska spelas är det dags för steg
3! I steg 3 väntar inte ackompanjemanget
på dig. Här spelar du som om du var
konsertpianist på scenen! Du får
naturligtvis fortfarande hjälp av tangentlamporna med vilka toner du ska spela,
och på skärmen visas notskriften och
dynamikmarkeringar. Du gör helt enkelt
så här:
1.
Tryck på STEP 3, så börjar melodin
att spelas
2.
Följ tangentlamporna eller noterna
på skärmen och spela!
• När du har prövat en melodi på
arrangemangnivå A kan du försöka
med nivå B och sedan C. Du kommer
att märka att ibland måste du spela
mer än en ton åt gången på de svårare
nivåerna.
426A-SW-020A
• Om tempot är för snabbt för dig kan du
sakta ner det till en bekvämare
hastighet till du klarar av att spela vid
normalt tempo.
1.
2.
Tryck på FUNCTION
Frasupprepning
3.
4.
5.
Tryck på ENTER/YES
De olika inbyggda melodierna är uppdelade i fraser av fast längd. Du kan välja en
fras du vill öva och få den att upprepas
gång på gång tills du avbryter den.
1.
Tryck på PHRASE REPEAT under
spelning eller paus
2.
Då börjar första frasen i den aktuella
melodin att spelas om och om igen,
så du kan öva på den tills du är klar
att fortsätta!
• När du är nöjd trycker du bara på
FF/NEXT, så går uppspelningen till
nästa fras.
• Om du vill spela om en tidigare fras,
trycker du på REW/PREV.
Talade anvisningar
Använd [←→ ] eller inställningsratten för att välja
menyskärmen “Lesson”
Använd [←→
] för att välja SPEAK
Tryck på [+] för att aktivera SPEAK
Nu kan du höra den rätta fingersättningen! Om du t.ex. ska använda
tummen för en viss ton hör du ordet
“ONE”. Om du ska spela tre toner med
tummen, långfingret och lillfingret, här du
“One, Three, Five” i snabb följd.
Om du vill stänga av röstfunktionen, gör
du samma sak i omvänd ordning (tryck på
[-] vid steg 5).
Ge inte upp!
Du kan läsa mer om det avancerade
lektionssystemet i den stora handboken
på sid. E-33 till E-36. Det viktigaste här är
att pröva så många låtar som möjligt! Du
kommer att bli förvånad hur snabbt du lär
dig!
Om du koncentrerar dig så mycket på
tangentlamporna att du inte kan se på
skärmen vilken fingersättning du ska
använda, kan du ställa in PL-40R så att
fingersättningen hörs i en simulerad
mänsklig röst! Följ anvisningarna för hur
du koppar på rösten för det avancerade
lektionssystemet!
426A-SW-021A
SW-21
Inställningsminne
PL-40R
har
många
komplexa
musikaliska inställningsmöjligheter. Om
man vill ändra inställningarna måste man
ofta trycka på många olika knappar (om
man t.ex. vill ändra ljud och rytm
samtidigt). För att förenkla det hela har
PL-40R ett inställningsminne. I det kan du
lagra hela inställningsuppsättningar för
PL-40R i sammanlagt sexton olika
minnen (fyra minnen var i fyra minnesbanker).
1.
2.
Ställ in PL-40R som du vill ha det
3.
4.
Håll ner STORE
Välj i vilken minnesbank du vill lagra
dina inställningar
Tryck på den minnesknapp (REGISTRATION 1, 2, 3 eller 4) där du vill
lagra dina inställningar
• Gör samma sak för andra inställningsminnen, men lagra dem på andra
minnesknappar.
• När du vill ta upp en inställning väljer
du helt enkelt den bank och den
minnesknapp där du sparade den.
Det finns några fabriksinställningar i
inställningsminnet som du kan pröva ut.
Tryck bara på någon av de fyra
minnesknapparna markerade REGISTRATION, så går PL-40R över till de
inställningarna (inklusive de ljud- och
rytminställningar).
Det finns fyra inställningsminnen (1 till 4) i
var och en av de fyra minnesbankerna (A
till D). Du trycker bara upprepade gånger
på BANK, så visas bankerna i kontinuerlig
följd: A>B>C>D>A.
Det är enkelt att ställa in egna inställningsminnen! Så här gör du:
SW-22
• Du kan lagra sådana inställningar som
ljud, överlagring, klaviaturdelning,
rytm, tempo, autokompläge – ja allt du
behöver för att spela!
• Du kan använda inställningsminnet för
att göra ändringar mitt under
spelandet, kanske mellan versen och
korusen. Med inställningsminnet kan
du göra snabba omställningar mellan
olika partier som annars skulle vara
fysiskt omöjligt att göra!
• Inställningsminnet
fungerar
på
liknande sätt som förinställningsfunktionen, men här kan du skapa dina
egna inställningar. Du kan välja vissa
av
förinställningarna
som
utgångspunkt för dina egna inställningsminnen!
426A-SW-022A
Sequencer
Inledning
En sequencer är en inspelningsenhet,
men det är data som spelas in, inte själva
ljudet. Det är därför ett mycket effektivt
sätt att perfektionera en inspelning,
eftersom du kan gå tillbaka och göra
ändringar i det du spelat. En sequencer
omfattar också kraftfulla verktyg för något
som kallas “Multi Tracking” - flerspårsinspelning. Det betyder att du kan bygga
upp en hel ensemble spår för spår, precis
som i en professionell inspelningsstudio.
PL-40R:s sequencer har separata
minnen för 10 inspelningar, s.k. sånger,
vart och ett med upp till 17 spår! Du kan
använda sequencern genom att helt
enkelt spela in live utan autokomp, eller
du kan bygga upp din inspelning stämma
för stämma med de 17 spåren i
sequencern. Du kan t.ex. spela in de olika
stämmorna i ett orkesterpartitur. Det är du
som väljer!
De flesta är vana vid bandspelare som
spelar in ljud. PL-40R:s sequencer liknar
en sådan, men i stället för att spela in
ljudet spelar den in nedtryckningar av
tangenter, knappar med mera. Det
betyder att när du lyssnar på det du spelat
kan du gå tillbaka och ändra saker som
ljudval eller tempo, och du kan redigera
inspelningen på olika sätt som inte är
möjligt med en ljudinspelning.
Mer ingående
minne att lagra omkring 15,500 toner.
Detta minne är uppdelat på upp till 10
sånger. (Men du kan använda hela minnet
för en sång om du vill.) Varje sång spelas
in över upp till 17 spår, ett systemspår och
16 individuella spår. När du spelar in visas
på skärmen hur stor procent av minnet
som återstår. När minnet är fullt upphör
inspelningen automatiskt. Om inte
tonerna tas slut först kan du spela in 1000
takter!
När du börjar spela in, raderas eventuellt
data som redan finns lagrat i den valda
sången. Innehållet i sequencern är kvar
när du stänger av pianot. Det finns ett
inbyggd litiumbatteri där minnet lagras.
(Under “Litiumbatteri” på sid. E-90 i stora
användarhandboken får du viktig information om litiumbatteriet.) Om du stänger
av strömmen medan inspelning pågår
eller när pianot står i standby, raderas allt
innehåll i sequencern.
“Systemspåret” är ett särskilt spår som
används för att spela in ditt spelande med
autokomp. Det som spelas in här är de
åtta stämmorna som autokompet är
sammansatt av, de fyra melodistämmorna (U 1, U 2, L 1 och L 2) och de båda
stämmorna som används för harmoniseringstoner, om autoharmonisering är
påslaget.
De enskilda spåren är de som du
använder för att bygga upp ett ensembleuppförande spår för spår, t.ex. ett
orkesterpartitur.
Sequencern i PL-40R har tillräckligt med
426A-SW-023A
SW-23
De olika spåren är oberoende av
varandra. Det betyder att om du gör ett fel
när du spelar in, behöver du bara spela
om det spåret.
Anmärkning om standard MIDIfiler och General MIDI
Låt oss först se på hur du spelar in din
sång med autokomp. Som tidigare
nämnts är det det 17:e sequencerspåret,
SYSTEM TRACK, som används för detta.
Först markerar du vilken av de tio
sångerna du ska spela in på:
1.
2.
Tryck på SEQUENCER
3.
Tryck på SEQUENCER igen för att
komma tillbaka till sequencerns
huvudmeny
Som allmän regel kan sägas att när du
skapar en flerspårsinspelning bör du
använda spår 1-9 och spår 11-16 för
annat ljud än trummor, och spår 10 som
ett trumspår. Anledningen är att om du
sedan sparar din sång som en standard
MIDI-fil, som kan spelas på ett annat
General MIDI-instrument, är den i korrekt
format (spår 10 i General MIDI är alltid
trumspåret).
Nu är du klar att spela in:
Inspelning pågår!
4.
Ställ in PL-40R för din sång och
markera ljud och rytm, automkompläge, tempo och så vidare, precis
som om du skulle spela normalt
5.
Tryck på RECORD på sequencern
Använda autokomp
Det kanske enklaste sättet att använda
din sequencer är att spela in hela framträdandet med autokomp. Som tidigare
nämnts kan du enkelt skapa intrycket av
en stor ensemble med autokomp, och det
du gör är faktiskt ett live flerspårsframträdande. Du kan t.ex. ha åtta ackompanjemangstämmor (trummor, slagverk, bas
och fem kompstämmor) plus fyra
klaviaturstämmor (U 1 med U 2 överlagrat
och L 1 med L 2 överlagrat) och möjligen
också automharmoniseringsstämmor.
Allt detta naturligtvis under förutsättning
att du håller dit inom 64-tonspolyfonin,
men möjligheterna är ändå stora.
SW-24
Använd [+] och [-] eller inställningsratten för att markera vilket av
de tio sångerna du ska använda
(Då visar skärmen för realtidsinspelning)
6.
Spela! Lägg till allt som du brukar när
du spelar normalt såsom intro, fill-ins
och ending
7.
Tryck på START/STOP för att stoppa
inspelningen
(PL-40R går tillbaka till att visa
sequencerns spelskärm)
8.
Tryck på START/STOP för att spela
upp det du spelat
426A-SW-024A
Mer om inspelning på systemspåret
• Du kan ändra tempot på uppspelningen om du vill, eller till och med
spela med.
• Gör samma sak igen, men markera en
annan sång i steg 2. När du sedan ska
lyssna kan du välja mellan de båda
sångerna som du spelat in.
• PL-40R har batteriuppbackning, som
gör att sequencerns minne bevaras
även när du stänger av PL-40R.
Följande typer av data lagras när du
spelar in på systemspåret:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Toner som spelas på klaviaturen
(även ackord inom klaviaturens
kompomfång)
Pedaltramp (t.ex. damperpedalen)
Rytmändringar
Ljudändringar
Tempoändringar
Ändringar i autokompläge
Knappnedtryckningar för autokomp:
INTRO, FILL-IN, BREAK, VARIATION 1/2, SYNCHRO
START/STOP, ENDING
(Utom START/STOP, som används
för att stoppa sequencerinspelningen)
8.
Ändringar av effekttyp
426A-SW-025A
Även om du inte kopplar på autokomp kan
du fortfarande använda den metoden för
att spela in när du spelar live, inklusive
inställningar för klaviaturdelning och
överlagring.
Initialparametrar för systemspåret
I en s.k. song header finns en uppsättning
data som gör att PL-40R ställs in på
samma sätt som när du spelade in
sången, så att den spelas upp på rätt sätt.
Om du t.ex. har använt PL-40R för att
spela med andra inställningar sedan du
spelade in den sången, återställer denna
funktion de inställningar du använde för
inspelningen av sången, bl.a. följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Rytmval
Ljudinställningar
U1, U2, L1, L2, on/off
Delningspunkt
Tempo
Transponering
Mixerinställningar
Autokompläge
Autoharmonisering on/off
Men du kan ändra inställningarna i song
headern om du vill. Du kanske t.ex. vill
lyssna på inspelningen senare och då
önskar att du hade spelat med ett annat ljud
eller en annan rytm. I så fall gör du så här:
SW-25
1.
2.
Tryck på SEQUENCER
Markera vilken sång du vill göra
ändringen i
Använd [+] och [-] eller inställningsratten för att markera den
aktuella sången, mellan 1 och 10)
3.
Ställ in tempo, mixer och andra parametrar du vill ha i song headern
4.
Tryck på RECORD
Då ersätter de aktuella inställningarna i den markerade sångens
song header.
Tryck på EXIT/NO för att gå tillbaka
till den normala inskärmen “Play
Standby”. Den kommer också tillbaka automatiskt efter ca 10
sekunder.
5.
Tryck på EXIT/NO
Det var grunderna i hur du spelar in med
autokomp. Du kan spela in en hel låt på
det sättet, men du kan också välja att bara
spela in en backline och lägga till andra
spår t.ex. kontramelodier med realtidsinspelning på individuella spår. De stämmor
som tar mest tid att spela in är oftast
trummor, så det är en god idé att använda
autokompet för det!
Du kan också använda PL-40R:s
sequencer för flerspårsinspelningar, där
du bygger upp spåren ett i taget. Det är en
ganska avancerad teknik, och PL-40R
har allt du behöver för att utveckla din
SW-26
skicklighet i det avseendet. Nu ska vi i
stället titta lite närmare på vilka
möjligheter som finns för att spela in individuella spår och hur du kan lägga till individuella spår på sitt systemspår.
Flerspårsinspelning
Du kan välja mellan två metoder för flerspårsinspelning
med
PL40R:s
sequencer: REALTIME och PUNCH IN.
Realtidsinspelning
Med realtidsinspelning spelas det du
spelar in från början till slut. Om det är en
lång låt händer det ofta att man gör ett fel
någonstans under inspelningen. Om du
t.ex. spelar in en basstämma på 80 takter,
kan det hända att du spelade fel någonstans, eller kanske spelade på ett sätt
som du senare tycker skulle ha gjort på ett
annat sätt. Då är den andra metoden bra
att ha!
Punch In-inspelning
Med denna metod kan du spela om från
ett visst ställe i en redan gjord inspelning.
Du kan använda punch-in för att rätta till
fel som du gjorde under realtidsinspelningen.
Här följer de tre grundtyperna av data som
spelas in av sequencern, vid sidan av de
toner du spelar.
• Taktarten (finns lagrad i song
headern).
• Initialparametrar för spåret (finns
426A-SW-026A
lagrad i song headern), t.ex. ljudinställningar för de olika spåren.
• Parameterändringar och inlägg du gör
under inspelningen (finns lagrade på
den punkt i inspelningen där du gör
dem), t.ex. en ljudändring.
(För mer ingående information om det
data som kan spelas in på de olika spåren,
se parameterlistan på baksidan av stora
användarhandboken, sid. A-17.)
Inställningarna för parametrarna nedan
finns lagrade som header data och gäller
samtliga spår. Du kan inte ändra dem
halvvägs genom inspelningen eller för
enstaka spår.
• Taktart (0, 2/4 till 7/4, 9/4, 12/4, 3/8,
5/8, 6/8, 7/8, 9/8, 12/8)
• Effekttyp
När du spelar in på spåren 1-16 för du i
princip samma sak som när du spelar in
på systemspåret. (Hoppa över de båda
första stegen om du går direkt till att spela
in andra spår när du är klar med systemspåret).
1.
2.
(Det ska vara samma sång som du
spelade in systemspåret på.)
Efter ett par sekunder går skärmen över
att visa skärmen “Play Standby”. Du kan
också gå tillbaka till skärmen “Play
Standby” genom att trycka på EXIT/NO.
3.
Markera vilket spår du vill spela in
Tryck på SEQUENCER för att visa
huvudmenyn och markera “Track
Select”. Ett spår som redan
innehåller inspelat data är markerat
med en asterisk på skärmen.
Använd [+] och [-] eller inställningsratten för att markera ett tillgängligt spår.
Lägg till individuella spår till ett
systemspår
426A-SW-027A
Markera vilken sång du vill spela in i
Använd [+] och [-] eller inställningsratten för att markera den
aktuella sången, mellan 1 och 10
• Stämning (Masterstämning,
Barockstämning, Temperering)
Som nämnts tidigare kan du använda
spår 1-16 för att lägga till andra stämmor
till det ackompanjemang och de klaviaturtoner som du spelar in på systemspåret.
Sedan kan du koppla till och från spåren
under uppspelningen för att skapa det
arrangemang du vill ha.
Tryck på SEQUENCER
4.
Ange taktarten och gör eventuella
metronominställningar du vill
använda för inspelningen
(Du behöver inte ange taktarten här
om du redan har en inspelad på
systemspåret.)
SW-27
När du har gjort din inställningen trycker
du på SEQUENCER eller på EXIT/NO för
att komma tillbaka till skärmen “Play
Standby”.
5.
Markera vilket ljud du vill använda
för ditt spår
6.
Tryck på RECORD. Då går
sequencern i standbyläge
7.
Spela något på klaviaturen för att
starta inspelningen
(Om du vill starta inspelningen utan
att spela något på klaviaturen
trycker du på START/STOP).
8.
När du har spelat in färdigt trycker du
på START/STOP för att avbryta
inspelningen och byta till
sequencerns uppspelningsskärm
9.
Tryck på START/STOP för att lyssna
på det du spelat in
Punch In-inspelning
Det kan vara mycket irriterande om man
spelar fel mitt i ett långt spår och man
måste spela om alltihopa igen! Som tur är
har PL-40R en funktion där du kan
komma in var du vill i en inspelning “Punch In”. Med “Punch In” kan du lyssna
på det du spelat och börja spela på klaviaturen vid det ställe där du vill göra dina
ändringar. Allt fram till den punkten där du
börjar spela behålls, och allt därefter
ersätts av det du spelar om.
(Observera att du ska hoppa över de två
första stegen nedan när du går in i ”Punch
In” omedelbart efter en inspelning).
SW-28
1.
2.
Tryck på SEQUENCER
Markera vilken sång du vill göra
ändringen i
Använd [+] och [-] eller inställningsratten för att markera en sång,
mellan 1 och 10
3.
Om du vill använda metronomen
under inspelningen gör du
motsvarande inställning på
metronomen
4.
Markera vilket spår du vill göra
ändringen i
Använd [←] för att markera “TrackSelect”
och använd sedan [+] och [-] eller
inställningsratten för att markera
önskat spår.
När du har gjort din inställningen trycker
du på SEQUENCER eller på EXIT/NO för
att komma tillbaka till skärmen “Play
Standby”.
5.
Tryck på ENTER/YES
Då kommer du in i läget “Punch in”, och
lampan vid RECORD-knappen blinkar.
6.
Tryck på START/STOP för att starta
uppspelningen av det valda spåret
7.
Börja spela de nya tonerna på klaviaturen när uppspelningen kommer till
det ställe där du vill börja omspelningen
Inspelningen börjar och uppspelningen
av det aktuella spåret upphör så snart
426A-SW-028A
som du spelar något på klaviaturen.
8.
När du har spelat in färdigt trycker du
på START/STOP för att avbryta
inspelningen och byta till
sequencerns uppspelningsskärm
• Du kan ändra ljudet för uppspelningen
när du har startat uppspelningen av
spåret i steg 6, men den ljudändring du
gör spelas inte in.
• När du har startat Punch In-inspelningen (i steg 7), spelas dina
ändringar
av
parameterinställningarna in, precis som vid normal
inspelning.
426A-SW-029A
Det krävs mycket övning för att kunna
använda sequencern, och resultatet är
också beroende på om du har något
intressant att spela in. Pröva först med
att använda systemspårsmetoden
(med autokomp för ackompanjemang)
och lägg sedan på prov in några individuella spår, som i det här exemplet.
Det finns många fler sequencerfunktioner, som du kan läsa om i stora
användarhandboken från sid. E-53. De
är bl.a. Quantize (takthållningskorrigering), taktart- och metronominställningar, sångnamn samt funktioner för
att radera spår, individuella sånger och
alla sånger. Tillsammans gör dessa
funktioner
PL-40R:s sequencer till ett mycket
omfattande hjälpmedel. Vi hoppas att
denna inledning kommer att inspirera
dig att experimentera mer!
SW-29
MIDI och USB
MIDI är ett internationellt standardsystem
för att ansluta musikinstrument. Det
utläses Musical Instrument Digital
Interface. Du kan ansluta PL-40R till ett
annat keyboard eller en ljudmodul och
spela det instrumentets ljud från
PL-40R:s klaviatur eller sequencer eller
tvärtom.
Du kan också ansluta PL-40R via Midi till
en PC och använda dem med programvara för MIDI-inspelning. På så sätt kan
du producera flerspårssekvenser på
datorn baserat på de 16 stämmorna som
du kan hämta genom MIDI, eller spela
kommersiella Standard MIDI-filer som du
laddar ner från Internet. PL-40R är ett
General MIDI-instrument, vilket betyder
att det följer en uppsättning industristandarder för ljud och reglage som används
vid framställning av General MIDI
Standard MIDI-filer.
All denna PC-uppkoppling är mycket
lättare med PL-40R, eftersom den vid
sidan av MIDI In- och Out-portar också
har en USB-port (Universal Serial Bus).
Med en enda kabel kan den hantera inoch utdata för MIDI.
Om du använder USB-anslutning till en
dator och också använder MIDI-portarna,
är bara MIDI In-porten aktiv. (PL-40R
sänder inte från sin MIDI Out-port medan
USB-anslutningen är aktiv.
Så här gör du USB-anslutningen:
1.
Först måste du installera USBdrivrutinen på din PC. Den finns på
SW-30
den cd (“PL-40R USB Manual and
Driver CD-ROM”) som följer med
PL-40R
För information om hur du installerar
drivrutinen öppnar du en av språkmapparna på cd-skivan “PL-40R USB Manual
and Driver CD-ROM” och läser innehåller
i filen “readme.txt”.
2.
Använd en USB-kabel som finns i
handeln för att ansluta digitalpianot
till datorn
(1) USB-port på datorn
(2) USB-kabel
(3) USB-kontakt
(4) USB-port på digitalpianot
(Observera att USB inte fungerar
när du spelar demonstrationslåtar
eller använder musikbiblioteket)
• OBS: Använd en USB-kabeln av typ
1.1, som finns i handeln.
När du har installerat programvaran med
USB-drivrutinen på din dator, aktiverar
PL-40R automatiskt sitt “USB-läge”
närhelst den ansluts till datorn och datorn
är på. Vid andra tillfällen (när det inte finns
någon USB-anslutning mellan digitalpianot och datorn) är PL-40R i MIDI-läge.
426A-SW-030A
PL-40R:s USB-läge aktiveras automatiskt under följande båda förhållanden:
A.
PL-40R är ansluten till en dator som
är avstängd och du kopplar på
datorn.
B.
Du ansluter PL-40R:s USB-port till
en dator som redan är på
I båda fallen visas “Active Port USB” i
skärmen på PL-40R i ca en sekund, för att
ange att USB-anslutningen är aktiv.
Om USB kopplas från, visas “Active Port
MIDI” på skärmen i ca en sekund.
ansluta och koppla från PL-40R.
USB gör det mycket lättare för dig att
använda PL-40R:s MIDI-funktioner med
den dator. Du kan läsa mer om MIDI-funktionerna i stora användarhandboken från
sid E-60.
Denna typ av hotplugging, dvs till- och
frånkoppling medan datorn är på är en av
de stora fördelarna med USB. Det betyder
att du inte behöver boota om datorn för att
CASIO:s musiksajt
Besök oss på CASIO:s musiksajt http://music.casio.com/ för mer information om musikinstrument från CASIO i allmänhet och i synnerhet om uppdaterade uppgifter om PL-40R,
bl.a. de senaste versionerna av USB-drivrutinen. Du går helt enkelt till ovanstående URL
och markerar region eller land.
426A-SW-031A
SW-31
Ateranvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer
med miljöskyddslager i Tyskland.
TE0210-A
Printed in Malaysia
PL40R-SW-1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement