Casio AP-270 Handleiding
AP270_NL.fm
1 ページ
2017年7月21日 金曜日 午後12時42分
GEBRUIKSAANWIJZING 1/4
NL
Stopcontact
In- of uitschakelen van de stroom
Uw Digitale Piano werkt op de spanning van het lichtnet.
Vergeet niet de stroom uit te schakelen wanneer u de
Digitale Piano niet gebruikt.
AP -270
■ Gebruik van een netadapter
Gebruik enkel de netadapter (JEITA standaard, met een
uniforme polariteitsstekker) die bij deze Digitale Piano wordt
meegeleverd. Het gebruik van een ander type netadapter
kan problemen veroorzaken.
GEBRUIKSAANWIJZING
Bewaar alle informatie voor eventuele naslag in de toekomst.
■ Inschakelen van de stroom
Druk op de P (aan/uit) toets. Het opstarten duurt ongeveer
vijf seconden.
Wijzigen van de stemming
De fabrieksinstelling voor de stemming (A4 = 440,0 Hz) kan
worden veranderd in stappen van 0,1 Hz.
1.
■ Uitschakelen van de stroom
• De stemming wordt in stappen van 0,1 Hz verhoogd
of verlaagd.
• Om tussen de onderstaande twee instellingen om te
schakelen, houdt u de FUNCTION toets ingedrukt
en drukt dan de twee A-stemmingstoetsen (+ en –)
tegelijk in.
440,0 Hz (1 pieptoon)
442,0 Hz (2 pieptonen)
Houd de P (aan/uit) toets ingedrukt totdat het aan/uitindicatielampje uitgaat.
Voorkant
Voorgeschreven netadapter:
AD-A12150LW
• Gebruik het meegeleverde netsnoer om de netadapter
aan te sluiten.
Over deze handleiding
Deze handleiding bestaat uit vier pagina’s op twee bladen. Elke pagina is in de rechter bovenhoek
voorzien van een paginanummer.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en gebruik de
A-stemmingstoetsen (+, –).
Selecteren van een toon d.m.v.
een bedieningstoets
1.
Selecteren van een toon d.m.v.
een klaviertoets
Voordat u een bediening uitvoert, gaat u eerst naar pagina 3/4 en leest u de
informatie onder “Pianotoetsen”, “Gebruik van de FUNCTION toets” en
“Klaviertoetsen die gebruikt worden voor het configureren van instellingen”.
Aan/uit-indicatielampje
1.
Sluit de hoofdtelefoon op de PHONES/OUTPUT
aansluiting aan. Bij het aansluiten van een hoofdtelefoon
wordt de geluidsweergave via de luidsprekers uitgeschakeld
en kunt u dus ook ’s avonds laat spelen. Om uw gehoor te
beschermen, moet u het volume niet te hoog instellen
wanneer u een hoofdtelefoon gebruikt.
De “Gebruiksaanwijzing (volledig)” bevat informatie over de onderstaande
onderwerpen.
• Automatisch hervatten en bedieningsvergrendeling
• Aansluiten op een audiosysteem en versterker
• Aansluiten op een computer
• Details over de instellingen met de FUNCTION toets
• MIDI Implementation Chart (MIDI implementatietabel) enz.
• Wanneer de P (aan/uit) toets wordt ingedrukt om de
stroom uit te schakelen, komt de Digitale Piano in de
standby-toestand te staan (er blijft nog een kleine
hoeveelheid stroom lopen). Als u de Digitale Piano
voor langere tijd niet gebruikt of als er onweer in de
buurt is, dient u de stekker uit het stopcontact te
trekken.
● Lees aandachtig de “Veiligheidsmaatregelen” in deze handleiding en gebruik de Digitale Piano
op de juiste wijze.
*Let op!
Zorg dat het toetsenborddeksel volledig open staat wanneer u op het toetsenbord speelt. Als het deksel
gedeeltelijk open staat, kan het onverwacht dichtklappen waardoor u uw vingers kunt bezeren.
Veranderen van de octaven van de
toetsenborden
Weergeven van ingebouwde
melodieën
U kunt de bereiken van het linker en rechter toetsenbord
veranderen van hun oorspronkelijke instellingen in
eenheden van een octaaf.
1.
Houd de FUNCTION toets en de GRAND PIANO 1
toets ingedrukt en druk dan op de C-toets die u als
de midden C (C4) van het linker toetsenbord wilt.
Blijf de FUNCTION toets en de GRAND PIANO 1
toets ingedrukt houden terwijl u doorgaat naar
stap 2.
C4
C5
C6
C3
C4
C5
1.
C6
2.
Onveranderd
Met de FUNCTION toets en de GRAND PIANO 1
toets nog steeds ingedrukt, drukt u op de C-toets
die u als de midden C (C4) van het rechter
toetsenbord wilt.
Hierdoor klinkt de noot toegewezen aan C4 en wordt de
octaaf van het rechter toetsenbord veranderd.
OPMERKING
• U kunt de toetsenborden terugstellen op hun
oorspronkelijke bereiken door de duetfunctie eerst uit te
schakelen en vervolgens weer in te schakelen.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk dan op
de METRONOME toets.
Er wordt nu gestart met het herhaaldelijk achter elkaar
afspelen van alle orkestbegeleidingsmelodieën
(luisteren) en muziekbibliotheekmelodieën.
• Om door te gaan naar de volgende
demonstratiemelodie houdt u de FUNCTION toets
ingedrukt en drukt dan op de MIDI REC toets.
• Om terug te gaan naar de vorige
demonstratiemelodie houdt u de FUNCTION toets
ingedrukt en drukt dan op de REVERB toets.
• Druk op de a toets om de weergave van de
demonstratiemelodieën te stoppen.
(Ingedrukte klaviertoets)
1 octaaf hoger dan de
oorspronkelijke instelling
2.
Om de melodieweergave te starten, houdt u de
FUNCTION toets ingedrukt en drukt dan op de a
toets in het CONCERT PLAY gebied.
• Om de melodieweergave te stoppen, houdt u de
FUNCTION toets ingedrukt en drukt dan op de a
toets in het CONCERT PLAY gebied.
OPMERKING
Demonstratiemelodieën
Rechter toetsenbord
C7
• Sluit de met deze Digitale Piano meegeleverde
netadapter nooit aan op een ander apparaat dan deze
piano. Dit kan namelijk een defect veroorzaken.
• Vergeet niet de Digitale Piano uit te schakelen
voordat u de netadapter in het stopcontact steekt of
hem eruit trekt.
• De netadapter wordt warm na langdurig gebruik. Dit
is normaal en duidt niet op een defect.
• Gebruik het meegeleverde netsnoer nooit met een
ander apparaat.
• Zet de netadapter op de vloer met het label naar
beneden. De netadapter is gevoeliger voor
opwekking van magnetische golven wanneer het
label in een andere richting wijst.
Deze Digitale Piano is voorzien van een ingebouwde
muziekbibliotheek met 60 pianomelodieën (genummerd
1 t/m 60) en een orkestbegeleidingsselectie van piano- en
orkestuitvoeringsmelodieën (genummerd 1 t/m 10).
Voorbeeld: Bij indrukken van de meest linkse C-toets
worden de toetsenborden geconfigureerd zoals
hieronder is aangegeven.
Linker toetsenbord
BELANGRIJK!
OPMERKING
• Als tijdens orkestbegeleidingsweergave op de
METRONOME toets wordt gedrukt terwijl de
FUNCTION toets ingedrukt wordt gehouden, wordt naar
de eerste muziekbibliotheekmelodie gegaan. Wanneer
hetzelfde tijdens muziekbibliotheekweergave wordt
gedaan, wordt naar de eerste orkestbegeleidingsmelodie
gegaan.
• Tijdens weergave van demonstratiemelodieën kan alleen
de weergegeven melodie worden veranderd of de
weergave worden gestopt.
Muziekbibliotheek
1.
Om een melodie te selecteren, houdt u de
FUNCTION toets ingedrukt en gebruikt dan de
selectietoetsen voor de
muziekbibliotheekmelodieën (–, +).
U kunt ook een waarde tussen 0 en 9 invoeren om een
muziekbibliotheekmelodie te selecteren.
2.
• De orkestbegeleidingsfunctie maakt gebruik van
opnamen van een live orkest, dus de tonen die gebruikt
zijn voor de opname kunnen verschillend zijn van de
tonen die geselecteerd kunnen worden met de Digitale
Piano. Het is tevens mogelijk dat ademhaling en
uitvoeringsgeluiden hoorbaar zijn in de
orkestbegeleidingsmelodieën.
Oefenen met de ingebouwde
melodieën
1.
2.
Beide gedeelten
ingeschakeld
Linkerhand-gedeelte
(brandt)
Om een melodie te selecteren, houdt u de
FUNCTION toets ingedrukt en gebruikt dan de
SELECT toetsen (–, +) in het CONCERT PLAY
gebied.
Rechterhandgedeelte
uitgeschakeld
Rechterband-gedeelte
(brandt niet)
Linkerhandgedeelte
uitgeschakeld
• Bij enkele malen indrukken van de a toets
worden de ingeschakeld/uitgeschakeld-instellingen
doorlopen die hierboven zijn getoond.
3.
Druk op de a toets om de weergave te starten.
• Druk op de a toets om de weergave te stoppen.
Splitspunt
Linker toetsenbord
Rechter toetsenbord
GRAND PIANO 1 BRIGHT
STRINGS 2
C3
3.
Om terug te keren naar de oorspronkelijke toon,
houdt u de FUNCTION toets ingedrukt en drukt dan
op de gelaagde toonselectietoets (hierdoor wordt
de gelaagde toonmodus afgesloten).
C4
(Midden C)
C5
C6
C3
C4
(Midden C)
C5
C6
Pedalen
Demppedaal voor
linker toetsenbord
Demppedaal voor
rechter toetsenbord
Linker en rechter
demppedaal
OPMERKING
• Alleen het demppedaal voor het rechter toetsenbord
ondersteunt halverwege intrappen.
1.
2.
Hoogbereik
Selecteer een toon.
Voor het doorlopen van de duetmodus-instellingen
houdt u de FUNCTION toets ingedrukt en drukt dan
op de duetmodustoets.
Uit
Aan
BASS
JAZZ ORGAN
(voorheen geselecteerde toon)
Pan: Het geluid van het linker toetsenbord wordt via de
linker luidspreker weergegeven en het geluid van het
rechter toetsenbord wordt via de rechter luidspreker
weergegeven.
PHONES/OUTPUT aansluiting
Gebruik de VOLUME knop om het volume van de
luidspreker en de hoofdtelefoon in te stellen.
OPMERKING
• Als de stekker van de hoofdtelefoon niet in de PHONES/
OUTPUT aansluiting past, moet u een los verkrijgbare
verloopstekker gebruiken.
Orkestbegeleiding
Gebruik van een pedaal
U kunt de orkestbegeleiding voor een 3-staps oefening
gebruiken.
■ Instellen van het tempo
1.
Luister naar het pianospel en het orkest om vertrouwd te
raken met de muziek.
1.
2.
3.
Om een melodie te selecteren, houdt u de
FUNCTION toets ingedrukt en gebruikt dan de
SELECT toetsen (–, +) in het CONCERT PLAY
gebied.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk dan op
de LISTEN toets in het CONCERT PLAY gebied.
Om de melodieweergave te starten, houdt u de
FUNCTION toets ingedrukt en drukt dan op de a
toets in het CONCERT PLAY gebied.
• Om de melodieweergave te stoppen, houdt u de
FUNCTION toets ingedrukt en drukt dan op de a
toets in het CONCERT PLAY gebied.
■ Stap 2: Les (LESSON)
U kunt het linkerhand-gedeelte of het rechterhand-gedeelte
van een ingebouwde melodie uitschakelen en dit zelf op de
Digitale Piano spelen. Oefen het pianodeel van het
ensemble.
1.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk dan op
de LESSON toets in het CONCERT PLAY gebied.
2.
Om een gedeelte in of uit te schakelen, houdt u de
FUNCTION toets ingedrukt en drukt dan op de a
toets.
Zie de afbeelding onder stap 2 van de procedure voor
de selectie van het “Muziekbibliotheek” gedeelte.
3.
Om de melodieweergave te starten, houdt u de
FUNCTION toets ingedrukt en drukt dan op de a
toets in het CONCERT PLAY gebied.
Speel mee met het orkest.
1.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk dan op
de PLAY toets in het CONCERT PLAY gebied.
2.
Om de melodieweergave te starten, houdt u de
FUNCTION toets ingedrukt en drukt dan op de a
toets in het CONCERT PLAY gebied.
• Om de melodieweergave te stoppen, houdt u de
FUNCTION toets ingedrukt en drukt dan op de a
toets in het CONCERT PLAY gebied.
2.
Zacht pedaal
Sostenuto pedaal
Demppedaal
■ Demppedaal
Door het demppedaal in te trappen tijdens het spelen zullen
de noten die u aanslaat blijven nagalmen. Het halverwege
intrappen (gedeeltelijk intrappen) van het pedaal wordt ook
ondersteund.
■ Sostenuto pedaal
Alleen de noten van de toetsen die aangeslagen zijn op het
moment van het intrappen van dit pedaal worden
aangehouden, totdat het pedaal wordt losgelaten. Dit geldt
ook wanneer de klaviertoetsen worden losgelaten.
■ Zacht pedaal
Dit pedaal maakt de noten zachter en gevoeliger. Het effect
wordt alleen op de noten toegepast die worden gespeeld
terwijl het pedaal is ingetrapt.
OPMERKING
• Als het intrappen van het pedaal niet het juiste effect
geeft, kan dat betekenen dat het pedaalsnoer niet goed
aangesloten is. Duw de stekker volledig naar binnen.
Gebruik van de metronoom
■ Weergeven van de metronoom
1.
Druk op de METRONOME toets.
De eerste maatslag van elke maat is een klokkenklank
terwijl de resterende maatslagen klikgeluiden zijn. De
lamp knippert bij elke maatslag.
• Om de melodieweergave te stoppen, houdt u de
FUNCTION toets ingedrukt en drukt dan op de a
toets in het CONCERT PLAY gebied.
■ Stap 3: Meespelen (PLAY)
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk dan op
de TEMPO toets in het METRONOME gebied.
• Houd de FUNCTION toets ingedrukt terwijl u
doorgaat naar de volgende stap.
■ Stap 1: Luisteren (LISTEN)
Linkerhand-gedeelte
(brandt niet)
Rechterhand-gedeelte
(brandt)
• Druk op de a toets om de weergave te stoppen.
1.
Om een gedeelte in of uit te schakelen, houdt u de
FUNCTION toets ingedrukt en drukt dan op de a
toets.
Toetsenbord
Instellen van het volume
Speel het gedeelte dat u heeft uitgeschakeld.
Druk op de a toets om de weergave te starten.
Orkestbegeleiding
Om een melodie die u wilt oefenen te selecteren,
houdt u de FUNCTION toets ingedrukt en gebruikt
dan de selectietoetsen voor de
muziekbibliotheekmelodieën (–, +, toetsen 0 t/m 9).
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk op de
toets van de toon die gelaagd moet worden.
Splitspunt
Basbereik
De stroom wordt automatisch uitgeschakeld wanneer het
apparaat vier uur niet is gebruikt.
Om de automatische uitschakelfunctie te annuleren,
schakelt u de stroom in door de FUNCTION toets ingedrukt
te houden en tegelijkertijd op de P (aan/uit) toets te
drukken.
Muziekbibliotheek
Gebruik de onderstaande stappen om het linkerhandgedeelte of het rechterhand-gedeelte van een melodie uit te
schakelen en dit zelf te spelen.
2.
Wanneer de BASS (LOWER) toets wordt ingedrukt om een
bastoon te selecteren, wordt er alleen een bastoon
geselecteerd voor het laaggedeelte (linkerkant) van het
toetsenbord. Het hooggedeelte (rechterkant) van het
toetsenbord behoudt de toon die is toegewezen voordat de
bastoon werd geselecteerd.
■ Automatische uitschakelfunctie
Stroomaansluiting
(DC 12V)
• Bij meermalen indrukken van de klaviertoets wordt
omgeschakeld tussen aan en uit.
U kunt het toetsenbord in het midden splitsen zodat de
linker- en de rechterkant hetzelfde bereik hebben. Het linker
buitenste pedaal werkt als het demppedaal voor het linker
toetsenbord terwijl het rechter buitenste pedaal fungeert als
het demppedaal voor het rechter toetsenbord.
■ Bastoon (BASS)
BELANGRIJK!
Deze handleiding geeft algemene informatie over de bediening van de Digitale
Piano. Voor meer gedetailleerde informatie wordt u verwezen naar de
“Gebruiksaanwijzing (volledig)” die u kunt downloaden op de onderstaande
website of met behulp van de QR-code hiernaast.
http://world.casio.com/manual/emi/
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk op de
gelaagde toonselectietoets.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk op de
gewenste toontoets. (Zie het “Toon” gedeelte onder
“Klaviertoetsen die gebruikt worden voor het
configureren van instellingen”.)
• Aan sommige toetsen zijn meerdere tonen
toegewezen. In dit geval worden de toegewezen
tonen doorlopen bij meerdere malen indrukken van
de toets. De geselecteerde toon wordt aangegeven
door het aantal bedieningspieptonen dat u hoort.
Voorbeeld: De MODERN, ROCK en JAZZ
instellingen doorlopen
MODERN: (1 pieptoon)
ROCK: (2 pieptonen)
JAZZ: (3 pieptonen)
Voorkant
● Zie “Monteren van de instrumentstandaard” op pagina 4/4 van deze handleiding voor
informatie over de montage van de instrumentstandaard en het bevestigen van de
muziekstandaard.
1.
Splitsen van het toetsenbord voor
duet-spel
De toonnamen staan boven de toetsen.
Aansluiten van de hoofdtelefoon
Onderkant
Druk op de GRAND PIANO 1 toets of de GRAND
PIANO 2 toets.
Lagen van twee tonen
aanbrengen
Druk nogmaals op de METRONOME toets om de
metronoom uit te schakelen.
Instellingen voor de metronoom
■ Instellen van de maatslag
1.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk dan op
de BEAT toets in het METRONOME gebied.
• Houd de FUNCTION toets ingedrukt terwijl u
doorgaat naar de volgende stap.
2.
Terwijl de FUNCTION toets nog steeds ingedrukt
wordt gehouden, gebruikt u de cijfertoetsen (0 t/m
9) om de maatslag in te stellen.
Terwijl de FUNCTION toets nog steeds ingedrukt
wordt gehouden, gebruikt u de cijfertoetsen
(0 t/m 9) om het tempo in te stellen.
Instelbereik 20 t/m 255
• Bij meermalen indrukken van de + of – toets wordt de
tempowaarde telkens met 1 verhoogd of verlaagd.
■ Instellen van het metronoomvolume
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en gebruik de
metronoomvolumetoetsen (–, +) om een volumeniveau
tussen 0 en 42 in te stellen.
Instelbereik 0 t/m 42
• Druk de metronoomvolumetoetsen + en - tegelijk in om
terug te keren naar de standaardinstelling.
Veranderen van het
aanslagvolume dat
correspondeert met de
aanslagdruk (Aanslagvolume)
Het aanslagvolume verandert het toonvolume in
overeenkomst met de aanslagdruk (snelheid).
1.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk dan op
de klavieraanslagtoets.
• U kunt kiezen uit drie niveaus, of Uit. Bij elke druk op
de klaviertoets hoort u een aantal pieptonen die de
huidige instelling aangeven, zoals hieronder wordt
beschreven.
Eenmaal (lang): Uit
Eenmaal (kort): 1
Tweemaal: 2
Driemaal: 3
• Door een kleine waarde in te stellen wordt een
krachtiger geluid geproduceerd bij een lichte
aanslag.
• Wanneer Uit wordt geselecteerd, worden de noten
met een vast volume weergegeven, ongeacht de
aanslagsnelheid.
Gebruik van de MIDI-recorder
U kunt de ingebouwde MIDI-recorder gebruiken om uw
uitvoering op te nemen en deze dan naderhand weergeven
wanneer u dat wenst.
■ Sporen
Een “spoor” is de plaats waar uw uitvoering is opgeslagen.
Deze Digitale Piano heeft twee sporen en de status van elk
spoor wordt aangegeven door de L/R-lampjes van de a
toets.
■ Opnamecapaciteit
• U kunt ongeveer 5000 noten opnemen in het geheugen
van de Digitale Piano.
Spoor 1
Spoor 2
■ Opgenomen gegevens
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Toetsenbordspel
Toon die gebruikt wordt voor toetsenbordspel
Maatslag (alleen bij spoor 1)
Instelling van tempo (alleen bij spoor 1)
Instelling van lagen (alleen bij spoor 1)
Duet (alleen bij spoor 1)
Temperament (alleen bij spoor 1)
Toetsenbordvolume (alleen bij spoor 1)
Zweving (alleen bij spoor 1)
Helderheid (alleen bij spoor 1)
Instelling van nagalm (alleen bij spoor 1)
Dempruis aan/uit (alleen bij spoor 1)
■ Opslag van opgenomen gegevens
• Door een nieuwe opname te starten worden eventuele
gegevens gewist die eerder in het geheugen waren
opgenomen.
• Mocht de stroom uitvallen tijdens de opname, dan zullen
alle gegevens van het spoor dat u aan het opnemen bent
gewist worden.
Lampje
Status
Brandt niet
Uit
Brandt
Weergave-paraatstand of bezig met
weergeven
Knippert
Opname-paraatstand of bezig met
opnemen
OPMERKING
• U kunt de twee sporen gescheiden van elkaar opnemen
en daarna combineren zodat ze samen als een enkele
melodie worden weergegeven.
Spoor 1
Opnemen
Tijdens de
weergave...
Melodienaam
Spoor 2
Opnemen
BELANGRIJK!
• CASIO COMPUTER CO., LTD. draagt geen
verantwoordelijkheid voor enige schade, verlies van
winsten of eisen van derden die ontstaan uit het
verlies van opgenomen gegevens die verloren raken
door defecten, reparaties of om ongeacht welke
andere reden.
■ Opnemen van het toetsenbordspel
1.
Druk een- of tweemaal op de MIDI REC toets zodat
het MIDI REC lampje gaat knipperen.
Hierdoor komt het apparaat in de opname-paraatstand
te staan.
2.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk dan
een- of tweemaal op de a toets totdat het lampje
van het spoor waarop u wilt opnemen knippert.
3.
Om de opname te starten, drukt u op de a toets
of begint u met weergeven.
Het opnemen kan ook worden gestart door een pedaal
in te trappen of een andere bediening uit te voeren.
• Als u tijdens het opnemen opnieuw vanaf het begin
de opname wilt starten, houdt u de MIDI REC toets
ingedrukt totdat de Digitale Piano een pieptoon
produceert. De huidige opnamegegevens worden
gewist en het apparaat komt in de opnameparaatstand te staan.
• Druk op de a toets of de MIDI REC toets om te
stoppen met opnemen.
Instelbereik: 0 t/m 9
• Door 0 in te stellen wordt een gewone klik weergegeven
zonder klokkenklank.
Wordt vervolgd op de achterkant 
C
AP270_NL.fm
2 ページ
2017年7月21日 金曜日 午後12時42分
GEBRUIKSAANWIJZING 2/4
■ Weergeven van een opgenomen uitvoering
1.
Druk een- of tweemaal op de MIDI REC toets (tot
het MIDI REC lampje brandt).
Hierdoor komt het apparaat in de weergaveparaatstand te staan.
2.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk dan
een- of tweemaal op de a toets totdat het lampje
van het spoor dat u wilt weergeven brandt.
• Zorg dat het L- en R-lampje allebei branden
wanneer u beide sporen wilt weergeven.
3.
Druk op de a toets.
De weergave begint.
• Druk op de a toets om de weergave te stoppen.
■ Weergeven van een spoor terwijl op een ander
spoor wordt opgenomen
1.
■ Wissen van een opgenomen uitvoering
BELANGRIJK!
• Het wissen van een spoor kan niet ongedaan worden
gemaakt. De gewiste gegevens kunnen niet meer
terug worden gehaald.
1.
Druk een- of tweemaal op de MIDI REC toets zodat
het MIDI REC lampje gaat knipperen.
2.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk dan
een- of tweemaal op de a toets totdat het lampje
van het spoor dat u wilt wissen knippert.
3.
4.
Druk een- of tweemaal op de MIDI REC toets (tot
het MIDI REC lampje brandt).
3.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk dan
een- of tweemaal op de a toets totdat het lampje
van het spoor dat u wilt weergeven brandt.
Druk op de MIDI REC toets zodat het MIDI REC
lampje knippert.
5.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk dan
een- of tweemaal op de a toets totdat het lampje
van het spoor waarop u wilt opnemen knippert.
Druk op de a toets of begin met weergeven.
Hierdoor worden de opname en weergave gestart.
• Als u de opname opnieuw vanaf het begin wilt
starten, houdt u de MIDI REC toets ingedrukt totdat
de Digitale Piano een pieptoon produceert.
• Druk op de a toets om de weergave en opname
te stoppen.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk dan op
de a toets.
De inhoud van het geselecteerde spoor wordt gewist.
• Om de bovenstaande bediening voortijdig af te
breken, drukt u een- of tweemaal op de MIDI REC
toets zodat het MIDI REC lampje uitgaat.
Toepassen van nagalm
1.
Bij meermalen indrukken van de REVERB toets
wordt de nagalm beurtelings in- en uitgeschakeld.
De nagalm wordt uitgeoefend wanneer de functie
ingeschakeld is.
Hierdoor komt het apparaat in de opname-paraatstand
te staan.
4.
Houd de MIDI REC toets ingedrukt totdat het MIDI
REC lampje brandt.
Hierdoor komt het apparaat in de paraatstand voor
wissen te staan.
Hierdoor komt het apparaat in de weergaveparaatstand te staan.
2.
Oplossen van moeilijkheden
■ Selecteren van het nagalmtype
1.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk dan op
de klaviertoets voor het nagalmtype dat toegepast
moet worden.
1: Kamer
2: Kleine zaal
3: Grote zaal
4: Stadion
Als dit gebeurt:
Doe dit:
Technische gegevens
Model
AP-270BK/AP-270BN/AP-270WE
Er wordt geen geluid
1. Draai de VOLUME knop verder naar “MAX”.
geproduceerd bij het aanslaan van 2. Haal de stekker uit de PHONES/OUTPUT aansluiting.
een klaviertoets.
3. Schakel de instelling voor Lokale sturing in. Zie “Gebruiksaanwijzing (volledig)”
voor verdere informatie.
Toetsenbord
Piano-toetsenbord met 88 toetsen en met aanslagvolume
Maximale polyfonie
192 noten
Toon
22 typen
• Lagen (exclusief bastonen)
De toonhoogte van de Digitale
Piano is uitgeschakeld.
1. Zet de transponeerinstelling op “0”. Of schakel de stroom uit en dan weer in.
Akoestieksimulator
Dempresonantie (dempruis aan/uit), hamerrespons
2. Zet de stemmingsinstelling op 440,0 Hz. Of schakel de stroom uit en dan weer in.
Effecten
Helderheid (–3 tot 0 tot 3), nagalm (4 typen), zweving (4 typen), DSP
3. Zet de instelling van de octaafverschuiving op “0”. Zie “Gebruiksaanwijzing
(volledig)” voor verdere informatie.
Metronoom
• Maatslagen: 0 t/m 9
• Tempobereik: 20 t/m 255
4. Zet de temperamentinstelling op “00: Equal”.
Duetfunctie
Instelbaar toonbereik (–2 t/m 2 octaven)
Controleer of de pedaalstekker correct en volledig naar binnen is gestoken. Zie
“Aansluiten van de kabels” onder “Monteren van de instrumentstandaard” op pagina
4/4 van deze handleiding voor de juiste stand van de stekker.
Orkestbegeleiding
•
•
•
•
Muziekbibliotheek
• Melodieën: 60; 10 download-melodieën (tot ongeveer 90 KB per melodie,
in totaal tot ongeveer 900 KB voor 10 melodieën)*
* Gebaseerd op 1 KB = 1024 bytes
• Volume van melodie: Instelbaar
• Onderdeel aan/uit: L, R
Er gebeurt niets wanneer ik een
pedaal indruk.
Zet de automatische hervattingsfunctie uit en schakel daarna de stroom uit en
De tonen en/of effecten klinken
vreemd. Uitschakelen en dan weer vervolgens weer in. Zie “Gebruiksaanwijzing (volledig)” voor verdere informatie.
inschakelen van de stroom lost
het probleem niet op.
Voorbeeld: Geen verandering in
intensiteit wanneer de
toetsaanslagdruk
(aanslagvolume) wordt
veranderd.
De kwaliteit en het volume van een Dit is een onvermijdelijk resultaat van het digitale samplingproces* en duidt verder
toon klinken ietwat anders
niet op een storing.
afhankelijk van waar deze op het
* Meerdere digitale monsters worden genomen voor het lage, het midden en het
toetsenbord gespeeld wordt.
hoge bereik van het oorspronkelijke muziekinstrument. Er kan zich een klein
verschil voordoen in de toonkwaliteit en het toonvolume van de verschillende
samplingbereiken.
Bij indrukken van een toets wordt
de weergegeven noot eventjes
onderbroken of is er een subtiel
verschil in hoe de effecten worden
toegepast.
Dit gebeurt wanneer de geluiden van meerdere delen tegelijkertijd klinken terwijl
lagen worden gebruikt, de duetfunctie actief is, een ingebouwde melodie
weergegeven wordt, een opname plaatsvindt, enz. Door onder dergelijke
omstandigheden een toets in te drukken verandert de bij de toon ingebouwde
effectinstelling waardoor noten tijdelijk onderbroken kunnen worden of waardoor een
subtiel verschil kan optreden in hoe de effecten worden toegepast. Dit duidt echter
niet op een defect.
Recorder
Koppelen aan een applicatie (APP-functie)
Uw Digitale Piano kan worden verbonden met een smartphone, tablet of ander smart-apparaat. Een speciale app is
verkrijgbaar voor weergave van muziekpartituren en een notenrol-display om hiermee uw piano-oefeningen te ondersteunen.
Downloaden van de speciale app
Ga naar de onderstaande website om de app te downloaden en op uw smart-apparaat te installeren.
http://web.casio.com/app/en/
Melodieën: 10
Volume van melodie: Instelbaar
Onderdeel aan/uit: L, R (alleen bij de lesfunctie)
3 functies: LISTEN, LESSON, PLAY
MIDI-recorder
• Modi: Real-time opname, weergave
• Melodieën: 1
• Sporen: 2
• Capaciteit: Ongeveer 5000 noten in totaal
• Opnameopslag: Ingebouwd flash-geheugen
Pedalen
Demppedaal (ondersteuning voor halverwege intrappen), sostenuto, zacht
Overige functies
•
•
•
•
•
•
Bijgeleverde accessoires
Los verkrijgbare accessoires
●
●
●
●
• U kunt informatie betreffende de accessoires die los
verkrijgbaar zijn krijgen van de CASIO catalogus die
beschikbaar is bij uw winkelier en van de CASIO
website bij de onderstaande URL.
Netadapter
Netsnoer
Muziekstandaard
Losse blaadjes
• Veiligheidsmaatregelen
• Overige (garantie, enz.)
Meegeleverde items onder voorbehoud.
http://world.casio.com/
Aanslagvolume: 3 niveaus, Uit
Transpositie: 2 octaven (–12 tot 0 tot +12)
Stemming: 415,5 Hz tot 440,0 Hz tot 465,9 Hz (stappen van 0,1 Hz)
Temperament: Equal + 16 andere typen
Octaafverschuiving: 4 octaven (–2 tot 0 tot +2)
Paneelvergrendeling
MIDI
16-kanaals multi-klankkleuren ontvangst
Ingangs-/
uitgangsaansluitingen
•
•
•
•
Ik wil alle gegevens en instellingen Houd de FUNCTION, MIDI REC en GRAND PIANO 2 toets ingedrukt en druk dan
van de Digitale Piano op de
op de aan/uit-toets om de stroom in te schakelen.
standaardinstellingen terugzetten.
Luidsprekers
φ12 cm × 2 (uitgangsvermogen: 8W + 8W)
Stroomvereisten
Netadapter: AD-A12150LW
• Automatische uitschakelfunctie: Ongeveer 4 uur; kan worden geannuleerd.
Ik wil moet een bepaalde instelling Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk dan de + en – klaviertoetsen van de
op de standaardwaarde
instelling tegelijk in.
terugzetten.
Stroomverbruik
12V = 18W
Afmetingen
Piano en standaard: 141,7 (B) × 43,2 (D) × 82,1 (H) cm
Gewicht
Piano en standaard: Ongeveer 36,6 kg
PHONES/OUTPUT-aansluitingen: Stereo standaardaansluiting × 2
Netadapteraansluiting: 12 V gelijkspanning
USB-poort: Type B
Pedaalaansluiting
• Wijzigingen in technische gegevens en ontwerp voorbehouden.
[Wordt vervolgd linksonder]
Wordt vervolgd op blad 3/4 
AP270_NL.fm
3 ページ
2017年7月21日 金曜日 午後12時42分
GEBRUIKSAANWIJZING 3/4
Klaviertoetsen die gebruikt worden voor het configureren van instellingen
Lagenbalans (–24 tot 0 tot +24)
A-stemming (415,5 tot 440,0 tot 465,9)
Transpositie (–12 tot 0 tot +12)
CONCERT PLAY LESSON
CONCERT PLAY LISTEN
CONCERT PLAY PLAY
CONCERT PLAY a (Melodie)
CONCERT PLAY SELECT (Melodie)
Nagalm (2)
Nagalm (1)
Nagalm (3)
Nagalm (Uit)
Lokale sturing
Laag pedaal
OFF/ON
OFF/ON
(C1)
(C2)
−
+
−
Volume van muziekbibliotheekmelodie (0 t/m 42)
Temperament-sleutelnoot
METRONOME BEAT
Temperamenttype
Volume van metronoom (0 t/m 42)
Selectie van gelaagde toon
Toon
Selectie van muziekbibliotheekmelodieën/
Selectie van tempo, maatslag, temperament
−
Volume van toetsenbord (0 t/m 42)
Aanslaggevoeligheid (Uit, 1 t/m 3)
METRONOME TEMPO
CONCERT PLAY VOLUME
Nagalm (4)
Bedieningspieptoon
+
−
(C3)
Octaafverschuiving (–2 tot 0 tot +2)
Helderheid (–3 tot 0 tot +3)
(C4)
(C5)
(C6)
+
−
+
−
+
−
+
−
+
−
+
−
+
−
+
OFF/ON
(C7)
(C8)
OFF/ON
+
OFF/ON
OFF/ON
Duetmodus (Uit, Aan, Pan)
Kanaal zenden (1 t/m 16)
USB flash-drive modus (MIDI, opslag)
Dempruis
Automatisch hervatten
Zweving (Uit, 1 t/m 4)
Pianotoetsen
Paneelvergrendeling
Toonlijst
Toonnaam
Gebruik van de FUNCTION toets
De FUNCTION toets wordt in combinatie met andere
knoppen en toetsen gebruikt.
Om een instelling te veranderen, houdt u de FUNCTION
toets ingedrukt terwijl u op de knop of toets drukt waaraan
de instelling die u wilt veranderen is toegewezen.
• Wanneer u een klaviertoets indrukt, laat de Digitale Piano
een pieptoon klinken om u te laten weten hoe de
instelling geconfigureerd is.
• Een lange pieptoon geeft aan dat de instelling
uitgeschakeld is.
GRAND PIANO 1
GRAND PIANO 2
MODERN PIANO
ROCK PIANO
JAZZ PIANO
ELEC.PIANO 1
ELEC.PIANO 2
FM E.PIANO
60’S E.PIANO
HARPSICHORD
VIBRAPHONE
STRINGS 1
STRINGS 2
PIPE ORGAN
JAZZ ORGAN
ELEC.ORGAN 1
ELEC.ORGAN 2
BASS(LOWER)
CONCERT
MELLOW
BRIGHT
CONCERT
MELLOW
BRIGHT
Programmaverandering
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Bankselectie
MSB
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Muziekbibliotheeklijst
Melodienummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Melodienaam
Nocturne Op.9-2
Fantaisie-Impromptu Op.66
Étude Op.10-3 “Chanson de l’adieu”
Étude Op.10-5 “Black Keys”
Étude Op.10-12 “Revolutionary”
Étude Op.25-9 “Butterflies”
Prélude Op.28-7
Valse Op.64-1 “Petit Chien”
Valse Op.64-2
Moments Musicaux 3
Impromptu Op.90-2
Marche Militaire 1 (Duet)
Frühlingslied [Lieder Ohne Worte Heft 5]
Fröhlicher Landmann [Album für die Jugend]
Von fremden Ländern und Menschen
[Kinderszenen]
Träumerei [Kinderszenen]
Tambourin
Menuet BWV Anh.114
[Clavierbüchlein der Anna Magdalena Bach]
Inventio 1 BWV 772
Inventio 8 BWV 779
Melodienummer
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Melodienaam
Inventio 13 BWV 784
Praeludium 1 BWV 846 [Das Wohltemperierte
Klavier 1]
Le Coucou
Gavotte
Sonatina Op.36-1 1st Mov.
Sonatine Op.20-1 1st Mov.
Sonate K.545 1st Mov.
Sonate K.331 3rd Mov. “Turkish March”
Rondo K.485
Für Elise
Marcia alla Turca
Sonate Op.13 “Pathétique” 1st Mov.
Sonate Op.13 “Pathétique” 2nd Mov.
Sonate Op.13 “Pathétique” 3rd Mov.
Sonate Op.27-2 “Moonlight” 1st Mov.
Rhapsodie 2
Waltz Op.39-15 (Duet)
Liebesträume 3
Blumenlied
La Prière d’une Vierge
Csikos Post
Humoresque Op.101-7
Melodie [Lyrische Stücke Heft 2]
Sicilienne Op.78
Berceuse [Dolly] (Duet)
Arabesque 1
La Fille aux Cheveux de Lin [Préludes]
Passepied [Suite bergamasque]
Gymnopédie 1
Je Te Veux
Salut d’Amour
The Entertainer
Maple Leaf Rag
L’arabesque [25 Etüden Op.100]
La Styrienne [25 Etüden Op.100]
Ave Maria [25 Etüden Op.100]
Le retour [25 Etüden Op.100]
La chevaleresque [25 Etüden Op.100]
No.13 [Études de Mécanisme Op.849]
No.26 [Études de Mécanisme Op.849]
Concertbegeleidingslijst
Melodienummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Melodienaam
Je Te Veux
Vltava (Má vlast)
Canon
Tableaux d’Une Exposition “Promenade”
Piano Concerto No.20 K.466 2nd Mov.
Polovetzian Dance (Prince Igor)
Sonate K.331 1st Mov.
Violin Concerto 1st Mov.
Jesus, Bleibet Meine Freude
Melody In F
Bedieningsvoorzorgsmaatregelen
Zorg ervoor de volgende voorzorgsmaatregelen te lezen en
in acht te nemen.
Plaats
Vermijd de volgende plaatsen voor dit product.
• Plaatsen die blootstaan aan het directe zonlicht en een
hoge vochtigheid
• Plaatsen die blootstaan aan temperatuurextremen
• Bij een radio, televisie, videodeck of tuner
De bovengenoemde toestellen veroorzaken geen
storingen in het product maar het product kan wel storing
veroorzaken in het beeld of het geluid van een toestel in
de onmiddellijke omgeving.
Onderhoud door de gebruiker
• Gebruik nooit benzine, alcohol, verfverdunner of andere
chemische reinigingsmiddelen om het product te
reinigen.
• Veeg het product of het toetsenbord af met een zachte
doek ietwat bevochtigd met een milde oplossing van
water en een mild neutraal reinigingsmiddel. Wring
overtollig water uit de doek voordat u het product gaat
afvegen.
Voorzorgsmaatregelen bij het hanteren van de
netadapter
• Gebruik een stopcontact dat gemakkelijk te bereiken is
zodat u de netadapter er uit kunt halen wanneer een
probleem optreedt of als u dat om een andere reden moet
doen.
• De netadapter is enkel bedoeld voor gebruik binnen.
Gebruik de netadapter niet op plaatsen waar deze
blootgesteld staat aan spatten of vocht. Plaats geen
bakken, zoals een bloemenvaas, met water op de
netadapter.
• Berg de netadapter op een droge plaats op.
• Gebruik de netadapter op een open, goed geventileerde
plaats.
• Dek de netadapter nooit af met een krant, een tafelkleed,
een gordijn of iets dergelijks.
• Haal de netadapter uit het stopcontact als u van plan bent
de Digitale Piano voor langere tijd niet te gebruiken.
• Probeer de netadapter nooit te repareren en knutsel er
nooit aan.
• Werkingsomgeving van de netadapter
Temperatuur: 0 t/m 40°C
Vochtigheid: 10% t/m 90% vochtigheid
• Uitgangspolariteit:&
Betreffende de
muziekpartituurgegevens
Gebruik een computer om muziekpartituurgegevens vanaf
de CASIO-website te downloaden. Bezoek de onderstaande
website voor verdere informatie.
http://world.casio.com/
Meegeleverde en los verkrijgbare accessoires
Gebruik enkel accessoires die gespecificeerd zijn voor
gebruik met dit product. Het gebruik van niet erkende
accessoires kan het risico op brand, een elektrische schok
en persoonlijk letsel met zich meebrengen.
Afwerking van de Digitale Piano
De afwerking van de Digitale Piano is zo gemaakt dat die
een getrouw voorkomen reproduceert van natuurlijk hout,
inclusief de afdrukken van beitels en andere afdrukken in
het hout. Hoewel knotten, zaagafdrukken en/of andere
afdrukken duidelijk zichtbaar kunnen zijn op de afwerking,
zijn dit niet daadwerkelijke breuken of krassen. Dergelijke
afdrukken veroorzaken geen problemen bij het gebruik van
uw Digitale Piano.
Voeglijnen
Er kunnen lijnen zichtbaar zijn aan de buitenkant van het
product. Dit zijn “voeglijnen” die het resultaat zijn van het
proces waarbij het plastic in een vorm wordt gegoten. Het
zijn geen breuken of krassen.
Etiquette aangaande muziekinstrumenten
Wees altijd bedacht op anderen wanneer u dit product
gebruikt. Wees in het bijzonder ’s avonds laat voorzichtig
om het volume op een niveau te houden dat het geluid
anderen niet stoort. Andere maatregelen die u kunt nemen
wanneer u ’s nachts laat speelt zijn het sluiten van het
venster en het gebruik van een hoofdtelefoon.
Wordt vervolgd op de achterkant 
C
AP270_NL.fm
4 ページ
2017年7月21日 金曜日 午後12時42分
GEBRUIKSAANWIJZING 4/4
Monteren van de instrumentstandaard
4.

• Voordat u begint met het monteren dient u eerst te controleren of alle onderstaande onderdelen aanwezig zijn.
• Deze standaard bevat geen van de gereedschappen die nodig zijn voor de montage. Het wordt aan u overgelaten om een
grote kruiskopschroevendraaier (+) klaar te leggen.
Lange afstand
B
Onderdeel

A
C
D
4

6

2

2

4





• Bij het intrappen van de pedalen zonder dat de
hoogtestelschroef  is afgesteld, kan het dwarsstuk
 beschadigd raken. Zorg dat de hoogtestelschroef
 wordt afgesteld voordat de pedalen worden
bediend.


Korte afstand

5.

Plaats de piano op de standaard.
• Schuif de piano van achteren op de standaard zodat
de bouten aan de onderkant van de piano in de
gleuven van de beugels op de standaard vallen.




Aantal

BELANGRIJK!

BELANGRIJK!
6.
Gebruik de twee  bouten om de piano aan de
standaard te bevestigen.
BELANGRIJK!

• Verwijder het kleefband niet dat het deksel van het toetsenbord op zijn plaats houdt totdat het monteren is
voltooid. Als het kleefband verwijderd wordt, kan het deksel van het toetsenbord open en dicht gaan tijdens het
monteren, waardoor er gevaar bestaat op letsel van uw handen en vingers.
• Gebruik geen andere schroeven dan de schroeven die met de standaard zijn meegeleverd. Dit om schade aan de
standaard en/of de Digitale Piano te voorkomen.
• U kunt de schroeven vinden in de plastic zak in het verpakkingsmateriaal.
• Mochten er onderdelen missen of beschadigd zijn, neem dan contact op met de plaatselijke CASIO servicedienst.
Stel de hoogtestelschroef  af om extra steun te
geven zodat het dwarsstuk  niet naar beneden
buigt wanneer de pedalen worden ingetrapt.

Aansluiten van de kabels
1.
Met de kabelstekker van de pedaaleenheid in de
richting aangegeven in de onderstaande
afbeelding, steekt u de stekker in de
pedaalaansluiting aan de onderkant van de piano.
a. Steek de stekker zo ver mogelijk in de aansluiting.
Sluit de netadapter die met de Digitale Piano wordt
meegeleverd (12 V gelijkspanning) aan op de
netadapteraansluiting. Steek de stekker van het
netsnoer van de netadapter die met de Digitale
Piano wordt meegeleverd in een stopcontact zoals
aangegeven in de onderstaande afbeelding.
Bevestigen van de muziekstandaard
1.
Steek de lipjes aan de onderkant van de
muziekstandaard in de twee gaten aan de
bovenkant van de piano.
• Maak het snoer van de netadapter vast door dit aan
de haak naast de netadapteraansluiting te
bevestigen.
Netadapterstekker
Haak
b. Gebruik de  klem om de pedaalkabel aan het
zijpaneel  te bevestigen.


• Draai de bouten stevig vast om te voorkomen dat de
piano van de standaard afvalt.
2.
a.

Verwijderen van de beschermband van het
toetsenbord


Op de voorrand van de toetsen van het toetsenbord is
beschermband aangebracht om de toetsen tijdens het
transport te beschermen. Verwijder de beschermband
voordat u de Digitale Piano gebruikt.
Gleuf in beugel


b.
1
J
Stap 1. Pedaalkabel
1.
*Let op!
• Om de standaard te monteren, zijn minimaal twee personen nodig die op een vlakke ondergrond werken.
• Wees voorzichtig dat uw vingers niet klem raken tussen de onderdelen wanneer u deze aan het monteren bent.
• Leg een viltmat of een zachte doek onder de bank om rechtstreeks contact tussen het rubber aan de uiteinden van de
poten en het vloeroppervlak te voorkomen. Rechtstreeks contact van het rubber met de vloer kan verkleuring, krassen of
andere beschadiging van de vloer veroorzaken.
• Wanneer u de Digitale Piano op de vloer zet, let er dan op dat u het apparaat op iets zachts zet (een deken, kussen enz.).
Zet de Digitale Piano niet rechtstreeks op de vloer.
Bevestig het dwarsstuk  aan de zijpanelen  en
. Maak de zijpanelen met de vier  schroeven
vast.
• Bij het vastmaken op plaats  moet u ervoor
zorgen dat de beugel  zo ver mogelijk in het
dwarsstuk  wordt gestoken. Als dit niet gebeurt,
zullen de  schroeven niet tot de schroefgaten van
de beugel  reiken waardoor de schroefdraad
beschadigd kan raken.
• Dek de vier schroeven met de schroefdoppen  af.
• Leid de pedaalkabel door het dwarsstuk .
2.

Netadapter
• Bij de bevestiging op plaats  steekt u de  schroef
door het gat van de  klem voordat de schroef wordt
gemonteerd.
4
Stopcontact
Meegeleverd netsnoer
3
• De zijkanten van de piano steken een stukje over
het linker en rechter zijpaneel uit. Schuif de piano
zodat deze aan beide zijden evenveel uitsteekt.
J
• Trek de beschermband voorzichtig naar u toe zoals
aangegeven in de afbeelding.
Piano
G
G
Bevestig het achterpaneel  aan de beugels 
van de twee zijpanelen. Maak het achterpaneel met
de twee  schroeven vast.
• Als sommige toetsen iets hoger staan nadat u de
beschermband heeft verwijderd, drukt u op de toetsen om
deze weer in de normale stand terug te zetten.
BELANGRIJK!
• Let er bij de montage van het achterpaneel  op dat
de schroefgaten aan de onderkant correct geplaatst
zijn.
– Gat op lange afstand: Zijpaneel van kant 
– Gat op korte afstand: Zijpaneel van kant 
Belangrijk!
Lees de volgende belangrijke informatie voordat u dit product in gebruik neemt.
• Voordat u de los verkrijgbare AD-A12150LW netadapter in gebruik neemt dient u eerst te controleren of hij niet
beschadigd is. Controleer het netsnoer zorgvuldig op breuken, blootliggende draden en andere ernstige schade. Laat
kinderen nooit een netadapter gebruiken die ernstig beschadigd is.
• Dit product is niet bedoeld voor kinderen onder 3 jaar.
• Gebruik enkel de CASIO AD-A12150LW adapter.
• De netadapter is geen speelgoed.
• Zorg ervoor altijd de aansluiting van de netadapter op het stopcontact te verbreken voordat u dit product reinigt.
Verklaring van overeenkomst met de EU-richtlijnen
Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union:
Casio Europe GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
www.casio-europe.com
De namen van bedrijven en producten die in deze
handleiding worden gebruikt, kunnen
geregistreerde handelsmerken van derden zijn.
3.
Monteer de zes  schroeven langs de onderkant
van het achterpaneel .
Zijpanelen
Voorzorgsmaatregelen bij het hanteren van de netadapter
Model: AD-A12150LW
1. Lees deze aanwijzingen.
2. Houd deze aanwijzingen bij de hand.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle aanwijzingen.
5. Gebruik dit product niet in de buurt van water.
6. Reinig alleen met een droge doek.
7. Niet gebruiken in de buurt van radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere warmtebronnen (inclusief
versterkers).
8. Gebruik enkel toebehoren en accessoires die gespecificeerd worden door de fabrikant.
9. Laat alle onderhoud over aan erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is noodzakelijk bij een van de volgende
omstandigheden: Wanneer het product beschadigd is, het netsnoer of de netstekker beschadigd is, wanneer
vloeistof over het apparaat wordt gemorst, wanneer een vreemd voorwerp in het product valt, wanneer het product
blootgesteld is aan regen of vocht, wanneer het product niet normaal werkt en wanneer het product gevallen is.
10. Sta niet toe dat het product wordt blootgesteld aan vloeistof dat er op druipt of tegen aan spat. Plaats geen
voorwerpen met vloeistof op dit product.
11. Laat de elektrische belasting niet de nominale belasting overschrijden.
12. Let erop dat de omgeving droog is voordat u het apparaat op een stroombron aansluit.
13. Let erop dat het product in de juiste richting wordt geplaatst.
14. Haal de stekker uit het stopcontact tijdens onweersbuien en wanneer u het apparaat voor langere tijd niet gaat
gebruiken.
15. Zorg dat de ventilatieopeningen van het product niet geblokkeerd worden. Plaats het product overeenkomstig de
aanwijzingen van de fabrikant.
16. Let erop dat het netsnoer op een plaats ligt waar er niet op wordt getrapt of dat het te sterk gebogen is, in het
bijzonder dichtbij de stekkers, het stopcontact en op de plaats waar het snoer uit het product komt.
17. De netadapter dient zo dicht mogelijk bij het product in de buurt op een stopcontact te worden aangesloten opdat
de stekker onmiddellijk uit het stopcontact kan worden getrokken in noodgevallen.
Het onderstaande symbool is een waarschuwing dat er niet-geïsoleerde gevaarlijke spanning aanwezig is binnen de
behuizing van het product, die sterk genoeg kan zijn om een risico te vormen op een elektrische schok voor de
gebruiker.
’
Het onderstaande symbool is een waarschuwing die wijst op de aanwezigheid van belangrijke
onderhoudsaanwijzingen in de documentatie die met het product wordt meegeleverd.
*
Dit kringloopsymbool betekent dat het verpakkingsmateriaal
voldoet aan de milieubeschermingsvoorschriften in Duitsland.
■ Betreffende de netadapter die met de Digitale Piano wordt meegeleverd.
Lees de volgende belangrijke voorzorgsmaatregelen om schade aan de netadapter en het netsnoer te voorkomen.
•
•
•
•
•
• Het gedeeltelijk of in zijn geheel kopiëren van de inhoud van deze handleiding is verboden. Met uitzondering van uw
eigen persoonlijke gebruik, is het aanwenden van de inhoud van deze handleiding voor niet-bedoelde doeleinden
zonder de uitdrukkelijke toestemming van CASIO verboden onder de wetgeving inzake auteursrechten.
• IN GEEN GEVAL ZAL CASIO AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE IN ENIGE VORM (INCLUSIEF EN ZONDER
BEPERKINGEN DE SCHADE DOOR HET VERLIES VAN WINSTEN, ONDERBREKINGEN VAN ZAKELIJKE
BELANGEN, VERLIES VAN INFORMATIE) DIE VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID
TOT HET GEBRUIK VAN DEZE HANDLEIDING OF DIT PRODUCT, ZELFS ALS CASIO EROP ATTENT GEMAAKT
IS DAT DE MOGELIJKHEID OP DERGELIJKE SCHADE BESTAAT.
• De inhoud van deze handleiding is onder voorbehoud.
Trek nooit met geweld aan het snoer.
Trek nooit herhaaldelijk aan het snoer.
Draai het snoer nooit rond vlakbij de stekker of de aansluiting.
Vergeet nooit de netadapter uit het stopcontact te trekken voordat u de Digitale Piano verplaatst.
Maak eventueel lussen in het netsnoer, maar wikkel het snoer nooit om de netadapter.
MA1707-C
C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement