Casio CTK-2400 Kılavuzlar
CTK- 2090
CTK-2400
TR
KULLANIM KILAVUZU
Güvenlik Önlemleri
MA1502-A
CTK2400-TR-1A
CTK2400-TR-1A.indd
1
2015/01/29
15:04:51
Önemli!
2
O : Yes
X : No
Mode 2 : OMNI ON, MONO
Mode 4 : OMNI OFF, MONO
Mode 1 : OMNI ON, POLY
Mode 3 : OMNI OFF, POLY
*1: Tona bağldr.
*2: NRPN, RPN ve sistem özel mesajlar hakknda detaylar için, baknz MIDI uygulama
http://world.casio.com/.
*3: Pedal efekti ayarlarna göre.
Remarks
O
O
X
O
O
X
X
O
X
O
X
X
Aux
Messages
: All sound off
: Reset all controller
: Local ON/OFF
: All notes OFF
: Active Sense
: Reset
X
X
O
O
: Clock
: Commands
System
Real Time
X
X
X
X
X
X
: Song Pos
: Song Sel
: Tune
System
Common
O *2
O 0 - 127
O 0 - 127
O *2
System Exclusive
Control
Change
Pitch Bender
After
Touch
Velocity
Note
Number
Mode
Basic
Channel
● Bu kullanm klavuzunun bir ksmnn veya tamammn çoğaltlmas yasaktr. Kendi kişisel kullanmnz dşnda bu klavuzun
içeriğinin CASIO’nun izni olmadan herhangi bir şekilde kullanlmas telif haklar yasas kapsamnda yasaklanmştr.
● CASIO BU ÜRÜNÜN VEYA BU KULLANMA KILAVUZUNUN KULLANILMASINDAN VEYA YETERSİZLİĞİNDEN
KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR ZARAR VEYA KAYIP İÇİN (SINIRLAMA OLMAKSIZIN, KAR KAYIPLARI, TİCARİ
AKSAKLIK, BİLGİ KAYBI DA DAHİL OLMAK ÜZERE ) CASIO ZARAR OLASILIĞINA KARŞI UYARILMIŞ OLSA BİLE,
YÜKÜMLÜ BULUNMAMAKTADIR.
● Bu kullanma klavuzunun içeriği herhangi bir bildiri olmadan değiştirilebilir.
● Ürünün gerçek görünümü Kullanc Rehberi’nde gösterilen resimlerden farkl olabilir.
● Bu kullanma klavuzundaki şirket ve ürün isimleri başkalarnn tescilli markas olabilir.
:True #
O
O
O
O
O *2
O *3
O *3
O *3
X
X
Key’s
Ch’s
Note ON
Note OFF
True voice
Default
Messages
Altered
Default
Changed
Function
Models: CTK-2090/CTK-2400
Responsible within the European Union:
CASIO EUROPE GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
Program
Change
O (MSB only)
O
O *2
O
O
O
O
X
X
O
O
X
0, 32
1
6, 38
7
10
11
Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
CTK2400-TR-1A.indd
Hold 1
Sostenuto
Soft pedal
Reverb send
RPN LSB, MSB
O
Bu işaret sadece AB ülkeleri için geçerlidir.
X
X
O
X
X
O 9nH v = 1 - 127
X 9nH v = 0, 8nH v =**
O 9nH v = 100
X 9nH v = 0
Mode 3
X
Mode 3
X
0 - 127
0 - 127 *1
1 - 16
1 - 16
1
1 - 16
36 - 96
Recognized
Transmitted
Bank select
Modulation
Data entry
Volume
Pan
Expression
Remarks
• Üniteye güç vermek için opsiyonel AD-E95100L adaptörü kullanmadan önce, ilk olarak AC adaptörde hasar olup olmadğn
kontrol ettiğinizden emin olun. Elektrik kablosunu krlmalar, kesikler, açk kablolar ve diğer ciddi hasarlara karş dikkatlice
kontrol ediniz. Önemli derecede hasarl olan AC adaptörünü çocuklarn kullanmasna asla izin vermeyiniz.
• Asla pilleri tekrar şarj etmeyiniz.
• Tekrar şarj edilebilir piller kullanmaynz.
• Eski piller ile yeni pilleri karştrmaynz.
• Tavsiye edilen pilleri veya eş değerlilerini kullannz.
• Art (+) ve eksi (–) kutuplarn pil bölmesinde gösterildiği gibi doğru yönlü olduğundan her zaman emin olunuz.
• Zayflamay belirten herhangi bir işaretten sonra pilleri en ksa zamanda değiştiriniz.
• Pil terminallerini ksa devre yaptrmaynz.
• Bu ürün 3 yaşn altndaki çocuklara yönelik değildir.
• Sadece CASIO AD-E95100L adaptörü kullannz.
• Ac adaptör bir oyuncak değildir.
• Ürünü temizlemeden önce AC adaptörün fişini çektiğinizden emin olunuz.
64
66
67
91
100, 101
Version : 1.0
Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce, lütfen aşağdaki önemli hususlara dikkat ediniz.
2015/01/29
15:04:52
İçindekiler
Genel Rehber................................. TR-2
Dahili Şarklarn Çalnmas..........TR-17
10-tuş Takmnn Kullanlmas (bp) ................ TR-4
FUNCTION (3) düğmesinin kullanlmas ...... TR-4
Demo Şarklarnn Çalnmas.........................TR-17
Şarklarn Tekrar Çalnmas ...........................TR-17
Çalmaya Hazrlk ........................... TR-5
Klavyeyi Dahili Şarklar
Kullanarak Çalmay
Öğrenmek .....................................TR-21
Müzik standn hazrlama ................................ TR-5
Güç Kaynağ.................................................... TR-5
Parçalar..........................................................TR-21
Dijital Klavyeyi Çalma................... TR-6
Kulaklk Kullanma ............................................ TR-6
Metronomun (Tempo Ölçer) Kullanlmas........ TR-7
Pekiştirme Dersi Akş ....................................TR-21
İlk olarak çalşmak istediğiniz şark,
parça ve bölümü seçin ...................................TR-22
Dersler 1, 2 ve 3.............................................TR-23
Klavye Seslerinin Kontrolü .......... TR-8
Ders Ayarlar ..................................................TR-24
Otomatik Pekiştirme Dersinin Kullanlmas ....TR-25
Klavyenin Çalştrlmas ve Çalnmas ............. TR-6
Çeşitli müzikal enstrüman sesleri arasndan
seçim yaplmas............................................... TR-8
Reverb Kullanlmas ........................................ TR-9
Pedal Kullanlmas........................................... TR-9
Perdenin Değiştirilmesi
(Transpoze, Ayarlama) .................................. TR-10
Sesin Örneklenmesi ve Bu
Seslerin Klavyede Çalnmas
(Örnekleme) ................................. TR-11
Auto Accompaniment’in
Kullanlmas..................................TR-27
Sadece Ritim Ksmnn Çalnmas .................TR-27
Tüm Bölümlerin Çalnmas.............................TR-28
Auto Accompaniment’in Etkili Kullanm.........TR-30
Tek Dokunuş Preset Kullanm ......................TR-31
Harici Aygtlarn Bağlanmas ......TR-32
Bilgisayara Bağlama ......................................TR-32
SAMPLING DEMO Çalnmas ....................... TR-11
Sesin Örneklenmesi ve Bu Seslerin
Çalnmas ...................................................... TR-11
Örneklenen Seslerin Çalnmas..................... TR-13
Bir Ses Örneğine Efekt Uygulama................. TR-14
Örneklenen Sesin Ritimde Kullanlmas
(VOICE PERCUSSION) ................................ TR-15
MIDI Ayarlar ..................................................TR-33
Ses Ekipmanlarna Bağlama..........................TR-35
Referans .......................................TR-36
Arza teşhisi ...................................................TR-36
Özellikler ........................................................TR-38
Kullanm Tedbirleri .........................................TR-39
Şark Listesi ...................................................TR-40
Örnekleme İşleminin Manuel Olarak
Başlatlmas ................................................... TR-15
Örneklenen Verilerin Silinmesi ...................... TR-15
Örnekleme Playbackini Açma ya da
Kapatma ........................................................ TR-16
Ksa Örnekleme srasnda Oto Artrmay
Açma ya da Kapatma .................................... TR-16
Dahili Aksesuarlar
Çalma Rehberi ...............................................TR-41
Akor Örnek Listesi..........................................TR-42
MIDI Implementation Chart
● Müzik Stand
● Şark Kitab
● Broşürler
• Güvenlik Önlemleri
• Ekler
• Diğer Belgeler (Garanti vb.)
Dahili aksesuar kalemleri herhangi bir uyar yaplmadan değiştirilebilir.
Ayr olarak satlan aksesuarlar
• Bu ürün için ayr olarak satlan aksesuarlar
hakknda bayinizdeki CASIO kataloglarndan veya
aşağda adresi bulunan CASIO internet sitesinden
bilgi alabilirsiniz.
http://world.casio.com/
TR-1
CTK2400-TR-1A.indd
3
2015/01/29
15:04:52
Genel Rehber
• Bu rehberdeki, “Dijital Klavye” terimi CTK-2090/CTK-2400’ü belirtmektedir.
• Bu Kullanc Klavuzu içerisindeki resimler CTK-2400 modelini göstermektedir.
• Bu klavuz içerisinde, düğmeler ve diğer kontrol düğmeleri aşağda gösterilen numaralar araclğyla
belirtilmektedir.
1
2
3
4
6
7
5
8
9
bk
bl
bm bnbo
bq
cm
cn
ct
br
co cp cq cr
bp
bs
cs
bt
ck
cl
cm
dk
TR-2
CTK2400-TR-1A.indd
4
2015/01/29
15:04:52
Genel Rehber
• Ürün konsolunda ve aşağda yer alan tuş isimleri ile belirtilen $ sembolünün anlam bir sonraki bölümde açklanmaktadr.
$ : Düğmeyi belirli bir süre boyunca basl tutarak etkinleştirilen fonksiyonu ifade eder.
1 P(GÜÇ) düğmesi ☞TR-6
2 VOLUME kaydrc ☞TR-6
3 FUNCTION düğmesi ☞TR-4
4 METRONOME, $ BEAT düğmesi ☞TR-7
5 TEMPO düğmeleri ☞TR-7, 19, 31
6 REPEAT, INTRO düğmesi ☞TR-18, 30
7 REW, NORMAL/FILL-IN düğmesi ☞TR-18, 30
8 FF, VAR./FILL-IN düğmesi ☞TR-18, 30
9 PAUSE, SYNCHRO/ENDING düğmesi ☞TR-18, 30
bk PLAY/STOP, START/STOP düğmesi
☞TR-11, 17, 27
bl PART SELECT, ACCOMP/$ CHORDS düğmesi
☞TR-20, 28
bm TONE, SAMPLING DEMO düğmesi ☞TR-8, 11
bn RHYTHM, ONE TOUCH PRESET $ düğmesi
☞TR-12, 27, 31
bo SONG BANK düğmesi ☞TR-11, 17
bp Numara düğmeleri, [–]/[+] tuşlar ☞TR-4
bq SAMPLED TONES/EFFECTS 1,
br SAMPLED TONES/EFFECTS 2,
WATCH düğmesi ☞TR-14, 23
bs SAMPLED TONES/EFFECTS 3,
REMEMBER düğmesi ☞TR-14, 24
bt SAMPLED TONES/EFFECTS 4, NEXT düğmesi
☞TR-14, 22
ck SAMPLED TONES/EFFECTS 5, AUTO düğmesi
☞TR-14, 25
cl VOICE PERCUSSION, LESSON düğmesi
☞TR-15, 22
cm Hoparlörler
cn Şark Bankas listesi
co Dahili mikrofon
cp Görüntü
cq SAMPLING düğmesi ☞TR-11
cr Rhythm listesi
cs Tone listesi
ct AKOR kök isimleri ☞TR-28
dk Perküsyon enstrüman listesi ☞TR-8
LISTEN düğmesi ☞TR-14, 23
■ Arka Ksm
dl
dm
dl USB girişi ☞TR-32
dm SUSTAIN jak ☞TR-9
dn
do
dp
dn AUDIO IN jak ☞TR-11, 35
do DC 9.5V terminali ☞TR-5
dp PHONES/OUTPUT jak ☞TR-6, 35
TR-3
CTK2400-TR-1A.indd
5
2015/01/29
15:04:52
Genel Rehber
10-tuş Takmnn Kullanlmas (
bp)
2. Ardndan, ayarn değiştirmek istediğiniz
parametre görünene kadar 3 (FUNCTION)
düğmesine basn.
Rakam düğmelerini ve [–] ile [+] tuşlarn kullanarak
göstergenin sol üst ksmnda görülen parametre ayarlarn
değiştirin.
•
3 (FUNCTION) düğmesine her basldğnda, mevcut
parametreler arasnda geçiş yaplr.
• Parametreleri geriye doğru kaydrmak için 4
(METRONOME) düğmesine basarken 3
(FUNCTION) düğmesini basl tutun.
Parametre
Ayarlar
Md e r nPn o
Numara Düğmeleri
Numara düğmelerini kullanarak numaralar ve değerleri giriniz.
• Mevcut durumda gösterilen değerler ile ayn sayda rakam
giriniz.
Örnek: 004 ton numarasn girmek için, 0 3 0 3 4
rakamlarn giriniz.
NOT
• Negatif değerler numara düğmeleri kullanlarak girilemez.
Bunun yerine [+] (artrma) ve [–] (azaltma) düğmelerini kullannz.
[–] ve [+] Tuşlar
[+] (artrma) ve [–] (azaltma) düğmelerini kullanarak,
görüntülenen rakam veya değeri değiştirebilirsiniz.
• Bu tuşlardan herhangi birini basl tutarak görüntülenen
ayar değiştirilebilir.
• Her iki tuşa ayn anda baslmas halinde başlangçtaki
ayara veya önerilen ayarlara geri dönülür.
FUNCTION (
kullanlmas
3) düğmesinin
Yank tipi, pedal etkisi vb. seçimleri yapmanza izin verecek
ayarlara ulaşmak için FUNCTION (3) düğmesini kullann.
Görüntü
Baknz
Sayfa
1
Transpoze
Trans.
2
Eşlik Sesi
AcompVol
TR-10
TR-31
3
Şark Sesi
Song Vol
TR-19
4
Akorlama
Tune
TR-10
5
Reverb (Yank)
Reverb
TR-9
6
Sesli Çalma Rehberi
Speak
TR-24
7
Nota Rehberi
NoteGuid
TR-25
8
Performans Değerlendirme Scoring
TR-25
9
Phrase
PhraseLn
TR-25
10 Örnekleme Başlatma
SampAuto
TR-15
11 Örnekleme Playbacki
SampPB
TR-16
Ksa Örnekleme srasnda
12
Oto Artrma
AutoIncr
TR-16
13 Klavye Kanal
Keybd Ch
TR-33
14 Geçiş Kanallar
Navi. Ch
TR-33
15 Yerel Kontrol
Local
TR-34
16 Accomp Out
AcompOut
TR-34
17 Pedal Efekti
Jack
TR-9
3. İstediğiniz parametre görüntülendiğinde,
ayarn değiştirmek için bp (10-Tuş) kullann.
• Bir süre herhangi bir işlem gerçekleştirmek
istemezseniz, parametre ayar ekrann sol üst
köşesinden kaybolacaktr.
ÖNEMLİ!
• Dijital Klavyeyi her açtğnzdada ton ve diğer
parametreler varsaylan başlangç ayarlarna geri döner
(sayfa TR-6).
1. 3 (FUNCTION) Basn.
Ayarlar
Trans .
Parametre
TR-4
CTK2400-TR-1A.indd
6
2015/01/29
15:04:53
Çalmaya Hazrlk
Müzik standn hazrlama
Pilleri Kullanmak
ÖNEMLİ!
Müzik stand
• Pilleri yerleştirmeden önce aletin kapal durumda
olduğundan emin olunuz.
• Alt adet harici satlan AA boy pilleri hazrlamak
kullancnn sorumluluğundadr. Oksirid veya diğer
nikel bazl pilleri kullanmaynz.
1. Dijital klavyenin altnda bulunan pil kapağn
açnz.
Güç Kaynağ
Bu Dijital Klavyeyi çalştrmak için AC adaptör veya piller
kullanlabilir. Normal koşullarda, AC adaptör kullanlmas
tavsiye edilmektedir.
• AC adaptör bu Dijital Klavye ile birlikte satlmamaktadr.
Ayrca bayinizden satn alabilirsiniz. Seçenekler hakknda
bilgi almak için sayfa TR-1’e baknz.
AC Adaptörün Kullanm
2. Pil kompartmanna alt adet AA boy pili
yerleştiriniz.
Art + ve eksi - uçlarn resimdeki gibi olduğundan emin
olunuz.
Bu Dijital Klavye için belirtilen AC adaptörü kullandğnzdan
emin olunuz. Farkl bir AC adaptör kullanlmas arzaya sebep
olabilir.
Özel AC Adaptör: AD-E95100L
(JEITA Standart priz)
DC 9.5V terminali
Ev için güç çkş
3. Pil kapağndaki tablar kompartmann yannda
bulunan deliklere yerleştirip kapağ kapatnz.
Tablar
AC adaptör
ÖNEMLİ!
• AC adaptörü bağlamadan veya çkarmadan önce Dijital
Klavyenin kapal durumda olduğundan emin olunuz.
• AC adaptör uzun kullanmdan sonra dokunduğunuzda
scak olacaktr. Bu normaldir ve bir arza belirtisi
değildir.
• Kabloda oluşabilecek krlmalar önlemek için kablonun
üzerine herhangi bir ağrlk koymaynz.
Bükmeyin!
Dolamayn!
■ Düşük pil göstergesi
Aşağda gördüğünüz gösterge piller zayfladğnda yanp
sönmeye başlar. Pilleri yenisi ile değiştiriniz.
Zayf pil göstergesi
(yanp sönen)
• Ürünün 9,5V DC terminaline asla metal, kalem veya
başka maddeler sokmayn. Aksini yapmanz kaza riski
oluşturur.
TR-5
CTK2400-TR-1A.indd
7
2015/01/29
15:04:53
Dijital Klavyeyi Çalma
1 2
4
bm
5
Klavyenin Çalştrlmas ve
Çalnmas
1. 1 Basn.
Bu klavyeyi çalştrr.
• Dijital Klavyeyi kapatmak için, 1 düğmesine tekrar basn.
bp
Kulaklk Kullanma
Kulaklk kullanmak ürünün hoparlöründen çkan sesi
tamamen keser, bu nedenle gece geç saatlerde bile kimseyi
rahatsz etmeden çalabilirsiniz.
• Kulaklğ bağlamadan önce ses seviyesini azalttğnzdan
emin olunuz.
2. Klavyede birşey çalmay deneyin.
2 düğmesini kullanarak ses seviyesini
ayarlayn.
PHONES/OUTPUT jak
Artrma
NOT
Azaltma
ÖNEMLİ!
• Dijital Klavye gücünü kapatmak tüm güncel ayarlarn
kaybolmasna neden olacaktr. Dijital Klavye tekrar
açtğnzda başlangç varsaylan ayarlarna geri dönecektir.
• Veri kayt işlemi yaplyorken, “Pls wait” mesaj ekranda
kalacaktr. Bu mesaj ekrandayken başka bir işlem
yapmaynz. Dijital Klavyeyi kapatmanz, Dijital Klavye
verilerinin silinmesi veya bozulmasna yol açabilir.
• Kulaklklar Dijital Klavyenize dahil değildir.
• Haricen satn aldğnz bir kulaklğ kullann. Seçenekler
hakknda bilgi almak için sayfa TR-1’e baknz.
ÖNEMLİ!
• Kulaklklar yüksek ses seviyesinde uzun süreli
kullanmayn. Aksini yapmanz işitme hasar riski
oluşturur.
• Eğer fişe taklan bir kulaklk kullanyorsanz,
kullanmanz bittikten sonra kulaklğn fişini çekmeyi
unutmadğnzdan emin olun.
Otomatik Kapatma
Herhangi bir işlem yapmazsanz aşağda belirtilen tetikleyici
zamanlarndan biri için, Otomatik Kapatma fonksiyonu Dijital
Klavyeyi kapatacaktr.
Pille çalştrma srasnda
: 6 dakika
AC adaptörü ile çalştrma srasnda: 30 dakika
■ Otomatik Kapatmay Devre Dş Brakma
Otomatik Kapatma fonksiyonunu devre dş brakarak, konser
vb. srasnda dijital klavyenin otomatik olarak kapanmasn
engelleyebilirsiniz.
1. bm (TONE) düğmesini basl tutarken, aleti
çalştrn.
Otomatik Kapatma devre dş braklacaktr.
TR-6
CTK2400-TR-1A.indd
8
2015/01/29
15:04:53
Dijital Klavyeyi Çalma
Metronomun (Tempo Ölçer)
Kullanlmas
Metronom sabit vuruş ile birlikte çalmanz ve pratik
yapmanz ve ayn zamanda tempoyu korumanz sağlar.
Başlatma/Durdurma
1. 4 Basn.
Bu metronomu başlatacaktr.
Bu patern her vuruş ile değişir.
Metronom Temposunu Değiştirme
Metronomun temposunu değiştirmek için aşağdaki prosedürü
kullann.
1. 5 Basn.
Tempo ayarn değiştirmek için w (daha yavaş) ve q
(daha hzl) düğmelerini kullann. Düğmelerden birine
basl tutarsanz ayarlar hzl bir şekilde değiştirebilirsiniz.
• w ve q düğmelerine ayn anda basmanz halinde,
tempo ayar seçili olan şark veya ritime göre
ayarlanacaktr.
• 5 düğmesine baslmas halinde, tempo değeri
ekranda yanp sönecektir. Tempo değeri yanp
sönerken, bp (10-Tuş) düğmesini kullanarak
değiştirebilirsiniz.
Rakamlarn başna sfr eklemeyi unutmaynz, örneğin
89 için 089 girmeniz gerekir.
• Tempo değeri bir süre boyunca herhangi bir işlem
yapmazsanz yanp sönmeyi durduracaktr.
2. Tekrar 4 düğmesine basarak metronomu
durdurun.
Tempo değeri
(yanp söner)
Ölçek Başna Vuruşu Değiştirme
Metronomu ayarlamak için çaldğnz şarknn her ölçeğinin ilk
vuruşu için bir zil sesi kullannz.
• Ölçek başna vuruş saysn 0 ya da 2 ila 6 arasnda bir
değer içerisinden belirleyebilirsiniz.
• Dahili şarklardan birini çalarken, ölçek başna vuruş ayar
(ayn zamanda zil seslerini de belirler) seçili olan şark için
otomatik olarak ayarlanr.
1. Ölçek başna vuruş ayar ekranda görünene dek
4 düğmesini basl tutun.
Metronom Ses Seviyesinin Değiştirilmesi
Metronom ses seviyesi ayar seçili olan Auto Accompaniment
(Oto Eşlik) veya şarknn ses seviyesine göre otomatik olarak
değişir. Metronom seviyesi bağmsz olarak ayarlanamaz.
• Auto Accompaniment (Oto Eşlik) ses seviyesini değiştirmek
hakknda bilgi için, sayfa TR-31’ye baknz.
• Şark ses seviyesinin değiştirilmesi hakknda bilgi için,
sayfa TR-19’ye baknz.
NOT
Bea t
• Metronom ile nota seviyesi arasndaki dengeyi Auto
Accompaniment (Oto Eşlik) ve dahili akor çalma srasnda
ayarlayamazsnz.
• Ölçek başna vuruş ayar ekran göründükten sonra
herhangi bir işlem yapmazsanz, ekrandaki görüntü 4
düğmesine basmadan önce görüntülenen ekrana
dönecektir.
2. bp (10-Tuş) tuşunu kullanarak ölçek başna
vuruş saysn giriniz.
• Bu ayar 0 olarak belirlerseniz zil çalmayacaktr. Bu
durumda, tüm vuruşlar tk sesi ile belirtilir. Bu ayar sabit
vuruş ile pratik yapmanza yardmc olur, böylece
ölçekler içerisinde kaç tane vuruş olduğunu düşünmek
zorunda kalmazsnz.
TR-7
CTK2400-TR-1A.indd
9
2015/01/29
15:04:54
Klavye Seslerinin Kontrolü
bmbn
3
Çeşitli müzikal enstrüman sesleri
arasndan seçim yaplmas
bp
3. Klavyede birşey çalmay deneyin.
Seçtiğiniz enstrümann tonu çalacaktr.
Dijital Klavyeniz çok farkl müzikal enstrüman sesleri
arasndan, keman, flüt, orkestra gibi, ton seçimi yapmanza
izin verir. Ayn şark sesi farkl bir enstrüman türü seçilmesi ile
tamamen değişebilir.
Çalmak üzere enstrüman seçimi yapmak
1. bm (TONE) Basn.
Ton numaras
Piyano ile Çalma (Piyano Kurulumu)
bm (TONE) ve bn (RHYTHM) düğmelerine ayn anda basnz.
Bu, grand piyano tonunu seçer.
S t .GrPno
Ton ismi
2. İstediğiniz ton numarasn seçmek için
bp (10-Tuş) düğmesini kullann.
Denk gelen ton numaras ve ton ismi ekranda
görüntülenecektir.
• Ton numarasn girmek için numara düğmelerini
kullannz. Ton numaras için üç rakam belirleyiniz.
Örnek: 001 seçmek için, 0 3 0 3 1 rakamlarn
giriniz.
Ayarlar
Ton Numaras:
Reverb:
Transpoze
Pedal Efekti:
Ritim Numaras:
Accompaniment:
Yerel Kontrol:
Ses Perküsyonu:
“001”
“06”
“00”
SUS
“131”
Sadece ritim bölümü
Açk
Kapal
NOT
• Kullanlabilecek tonlarn tam listesi için “Ekler” bölümüne
baknz.
• Davul setlerinden biri seçili olduğunda (395 ila 400 aras ton
numaralar), tüm klavye tuşlarna farkl bir perküsyon sesi
atanr.
TR-8
CTK2400-TR-1A.indd
10
2015/01/29
15:04:54
Klavye Seslerinin Kontrolü
Reverb Kullanlmas
Reverb özelliği notalara yank eklenmesini sağlar. Reverbin
süresini değiştirebilirsiniz.
1. “Reverb” ekranda görüntülene dek, 3
(FUNCTION) düğmesini bir süre basl tutun
(sayfa TR-4).
Pedal Kullanlmas
Pedal ayn zamanda notalar çalarken çeşitli şekillerde
değiştirilmelerini sağlar.
• Pedal ünitesi bu Dijital Klavye ile birlikte satlmamaktadr.
Ayrca bayinizden satn alabilirsiniz. Seçenekler hakknda
bilgi almak için sayfa TR-1’e baknz.
Pedal Ünitesine Bağlama
Opsiyonel pedal ünitesine bağlayn.
Re v e r b
2. İstediğiniz reverb ayarn seçmek için
SUSTAIN jak
bp (10-Tuş) [–] ve [+] tuşlarn kullann.
Kapal (oFF)
Reverbi kapatr.
1 ila 10
Seçilen say büyüdükçe, reverb süresi de
artar.
Pedal Efektinin Seçilmesi
1. “Jack” ekranda görüntülene dek, 3
(FUNCTION) düğmesini bir süre basl tutun
(sayfa TR-4).
Re v e r b
Jack
2. İstediğiniz pedal efektini seçmek için
Reverb (Yank) kapatldğnda
gösterge de kaybolur.
bp (10-Tuş) [–] ve [+] tuşlarn kullann.
• Aşağda mevcut pedal efektleri gösterilmektedir.
Sustain
(SUS)
Pedal basl halde iken çalnmakta olan
notalarn uzatlmasn sağlar. Org ve diğer
benzeri ton notalar pedal basl
olmadğnda bile uzatlmştr.
Sostenuto
(SoS)
Pedal basl halde iken fakat klavye tuşlar
braklmadan önce çalnmakta olan notalar
uzatr.
Soft
(SFt)
Pedal basl halde iken çalnmakta olan
notalarn yumuşatlmasn sağlar.
Ritim
(rHy)
Pedala basmak Auto Accompaniment (Oto
Eşlik) veya şarky tekrar çalma özelliğini
başlatr ve durdurur.
TR-9
CTK2400-TR-1A.indd
11
2015/01/29
15:04:54
Klavye Seslerinin Kontrolü
Perdenin Değiştirilmesi
(Transpoze, Ayarlama)
Perdenin Semiton Admlarla Değiştirilmesi
(Transpoze)
Transpoze özelliği perdeyi semiton admlarla değiştirmenizi
sağlar. Basit bir işlem ile perdeyi bir şarkc ile ayn şekilde
değiştirebilirsiniz.
• Transpoze ayar –12 ile +12 semitonlar arasnda değişebilir.
1. 3 (FUNCTION) Basn.
İnce Ayar (Ayarlama)
Farkl bir müzikal enstrüman ile birlikte çalmak için perdeyi
biraz değiştirmeniz gerekirse, ayarlama özelliğini kullannz.
Ayrca, baz sanatçlar müziklerini az oranda değiştirilmiş
ayarlar ile çalmay tercih ederler. Ayarlama özelliğini ayrca
ayarlar değiştirmek üzere kullanarak CD ile çalnan şarkya
tamamen uymasn sağlayabilirsiniz.
• Ayarlama özelliği A4 notasnn frekansn da belirler. 415,5
ile 465,9 Hz arasnda bir frekans değeri belirleyebilirsiniz.
Varsaylan başlangç ayar 440,0 Hz olarak belirlenmiştir.
1. “Tune” ekranda görüntülene dek, 3
(FUNCTION) düğmesini basl tutun (sayfa TR-4).
Trans .
2. İstediğiniz transpoze ayarn seçmek için
bp (10-Tuş) [–] ve [+] tuşlarn kullann.
Tune
2. bp (10-Tuş) [–] ve [+] tuşlarn kullanarak ayar
değiştirin.
• Bu adm gerçekleştirmeniz ayn zamanda ekrandaki
görüntünün “Tune” göstergesinden aşağda gösterildiği
şekilde mevcut frekans ayarn gösterecek değere
değişmesini sağlar. Frekans 0,1Hz admlar halinde
değiştirebilirsiniz.
440 . 0Hz
• Ayar değiştirmek üzere bp (10-Tuş) işlemini
gerçekleştirmeseniz bile, mevcut frekans ayar birkaç
saniye sonra otomatik olarak görüntülenebilir.
TR-10
CTK2400-TR-1A.indd
12
2015/01/29
15:04:54
Sesin Örneklenmesi ve Bu Seslerin Klavyede Çalnmas
(Örnekleme)
1
3
bmbn bo bp
cq
bk
Bir sesi kaydetmek için dijital klavyenin dahili mikrofonunu
kullanabilir ve ardndan bunu klavye tuşaryla çalabilirsiniz.
Örnekleme özelliği kendi orijinal seslerinizi oluşturmak için
muhteşem bir yöntemdir.
bq br bs bt ck cl
Sesin Örneklenmesi ve Bu
Seslerin Çalnmas
İki örnekleme yöntemi vardr: uzun örnekleme ve ksa
örnekleme. Uzun örnekleme Şark Bankas Modunda
örnekleme için kullanlrken ksa örnekleme Ritim Modunda
örnekleme için kullanlr.
■ Uzun Örnekleme
SAMPLING DEMO Çalnmas
Örneklenen sesler içeren bir demo ezgiyi çalmak için
aşağdaki prosedürü kullann.
1. bm (SAMPLING DEMO) düğmesini basl tutun.
Bu playback’i başlatr.
2. Demo çalmay durdurmak için, bm ya da bk
düğmesine basn.
Bu yöntem, iki saniye süreyle tek bir sesin örneklenmesine
izin verir.
ÖNEMLİ!
• Yeni bir sesin örneklenmesi önceden kaydedilen tüm
verilerin üzerine yazar (ksa örnekleme ile kaydedilen
veriler dahil).
1. bo (SONG BANK) Basn.
2. cq (SAMPLING) düğmesine basp brakn.
Bu örneklemeyi standby konumuna geçirir.
ÖNEMLİ!
• Örneklenen sesler monaural olarak kaydedilir.
• Dahili mikrofon, yalnzca örnekleme fonksiyonuyla
kullanlacak harici seslerin girişi ve kaydedilmesine
yöneliktir. Dahili mikrofonla girilen sesler
hoparlörlerden çkmaz.
• AUDIO IN jak araclğyla girilen sesleri
örnekleyemezsiniz.
Speak !
Yanp söner
TR-11
CTK2400-TR-1A.indd
13
2015/01/29
15:04:55
Sesin Örneklenmesi ve Bu Seslerin Klavyede Çalnmas (Örnekleme)
3. İstenen sesi dahili mikrofon yönünde çkarn.
Örnekleme otomatik olarak başlayacaktr.
Samp l i n g
• Mikrofon ile örneklenen sesin seviyesi çok düşükse
örnekleme başlamayacaktr.
• Örnekleme, başladktan iki saniye sonra ya da
mikrofonla girilen ses daha önce durursa otomatik
olarak duracaktr.
2. cq (SAMPLING) düğmesine basp brakn.
Bu örneklemeyi standby konumuna geçirir.
• Bu şekilde (ksa örnekleme 1 tonu olan) 412 ton
numaras seçilir.
Speak !
Yanp söner
Yanp söner
3. İstenen sesi dahili mikrofon yönünde çkarn.
• Örneklemenin tamamlandğn belirtmek için
örneklenen sesi kullanan rastgele ksa parçalar geri
çalacaktr.
• Örneklediğiniz ses ton numras 401 olarak kaydedilir.
4. Bir klavye tuşuna basn.
Böylece kaydedilen ses çalacaktr.
■ Ksa Örnekleme
Ksa örneklemeyle, her biri yaklaşk 0,4 saniye uzunluğunda
beş örneğe kadar kayt yapabilirsiniz. Ksa örnekler atanan
ritim bölümleridir ve ses perküsyonu olarak seslendirilebilir.
Detaylar için “Örneklenen Sesin Ritimde Kullanlmas (VOICE
PERCUSSION)” (sayfa TR-15).
ÖNEMLİ!
• Yeni bir sesin örneklenmesi önceden kaydedilen tüm
verilerin üzerine yazar (uzun örnekleme ile kaydedilen
veriler dahil).
1. bn (RHYTHM) Basn.
• Örnekleme için bir ritim kullanmak istiyorsanz burada
seçin.
Örnekleme otomatik olarak başlayacaktr.
Samp l i n g
• Mikrofon ile örneklenen sesin seviyesi çok düşükse
örnekleme başlamayacaktr.
• Örnekleme başladktan 0,4 saniye sonra otomatik
olarak sona erer.
Samp l e d !
Yanar
• Örneklenen ses bir ritim numarasna atanr ve
örneklemenin tamamlandğn belirtmek için çalmaya
başlar.
• Örneklediğiniz ses ton numras 412 olarak kaydedilir.
4. Bir klavye tuşuna basn.
Böylece kaydedilen ses çalacaktr.
TR-12
CTK2400-TR-1A.indd
14
2015/01/29
15:04:55
Sesin Örneklenmesi ve Bu Seslerin Klavyede Çalnmas (Örnekleme)
5. cq (SAMPLING) Basn.
• Bu şekilde (ksa örnekleme 2 tonu olan) 415 ton
numaras seçilir.
• Her bir ardşk ksa örnekleme işlemi, bir sonraki
izleyen ton numarasna otomatik olarak atanr.
Örnekleme ton numaras 424’e (ksa örnekleme 5 tonu)
ulaştğnda, ton numaras 412’ye (ksa örnekleme 1
tonu) geri döner.
• Bir örneği belirli bir ton numarasna manuel olarak
atamak istiyorsanz, SAMPLING düğmesine basmadan
önce istediğiniz numaraya karşlk gelen SAMPLED
TONES/EFFECTS düğmesine (1 ila 5) basn. Bu
şekilde ksa örnekleme gerçekleşecek ve sonuçta elde
edilen, bastğnz düğmeye karşlk gelen numaraya
atanacaktr.
6. 2 ile 5 arasndaki admlar gerektiği kadar tekrar
ederek istediğiniz ksa örneklemeyi
gerçekleştirebilirsiniz (intro ile ending
arasnda).
Örneklenen Seslerin Çalnmas
■ Uzun Örnek
Şark Bankas Modunda, beş SAMPLED TONES/EFFECTS
düğmesi aşağda açklanan fonksiyonlara sahiptir.
1: Orijinal örneklenen sesi olduğu gibi çalar.
2 ila 5: Efektleri seçer.
NOT
• Uzun bir örnek (uzun örnekleme ile yaratlan örnek) mevcut
olduğunda ekran üzerinde SAMPLING L göstergesi belirir.
■ Ksa Örnek
Ritim Modunda, beş SAMPLED TONES/EFFECTS düğmesi
ksa örnek tonlarn seçmek için kullanlabilir.
1: Ton numaras 412
2: Ton numaras 415
3: Ton numaras 418
4: Ton numaras 421
5: Ton numaras 424
NOT
• Bir ya da birden fazla örnek (ksa örnekleme ile yaratlan
örnek) mevcut olduğunda ekran üzerinde SAMPLING S
göstergesi belirir.
TR-13
CTK2400-TR-1A.indd
15
2015/01/29
15:04:55
Sesin Örneklenmesi ve Bu Seslerin Klavyede Çalnmas (Örnekleme)
Bir Ses Örneğine Efekt Uygulama
Uzun örnekleme ya da ksa örnekleme kullanlarak kaydedilmiş bir örneğe efektler uygulamak için aşağdaki prosedürü kullann.
1. Mevcut efektler arasnda geçiş yapmak için beş bq - ck (SAMPLED TONES/EFFECTS) düğmesinden
birine basn.
Örnek: Düğme 1 (ton numaras 412)
Orijinal ton 3 Döngü 1 3 Döngü 2 3 Orijinal ton 3
Her bir düğmeye atanmş efektler hakknda ayrntlar için aşağdaki “Örneklenen Ses Tonu Numaralar” tablosuna baknz.
■ Örneklenen Ses Tonu Numaralar
Orijinal örneklenen ses ve (efektlerle) değiştirilen versiyonlar ardşk ton numaralarna atanr (dahili tonlarla ayn şekilde).
Bu, bp (10-Tuş) kullanlarak örneklenen bir sesin bir versiyonunu seçmeyi kolaylaştrr.
SAMPLED TONES/
EFFECTS düğmesi
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Ton No.
Efekt İsmi
Tanmlama
401
Original Long
402
Loop 1 Long
–
Örneklenen Sesi Döngü ile Çalmak.
403
Loop 2 Long
Örneklenen sesi döngü halinde çalar ve klavye tuşuna basmay
braktğnzda rezonans sesinin perdesini arttrr.
404
Loop 3 Long
Örneklenen sesi döngü halinde çalar ve klavye tuşuna basmay
braktğnzda rezonans sesinin perdesini azaltr.
405
Pitch 1 Long
Gittikçe artan şekilde perde düzeyini düşükten yükseğe doğru değiştirir.
406
Pitch 2 Long
Gittikçe azalan şekilde perde düzeyini yüksekten düşüğe doğru değiştirir.
407
Pitch 3 Long
Gittikçe azalan şekilde değiştirir ve sonrasnda tuş brakldğnda perdeyi
yeniden yükseltir.
408
Tremolo Long
Ses düzeyini yüksek ve alçak arasnda değiştirir.
409
Funny 1 Long
Vibrato ekler ve perdeyi aşağdaki şekilde değiştirir.
410
Funny 2 Long
Yüksek perde ve alçak perde arasnda değişir.
411
Funny 3 Long
Vibrato ekler ve perdeyi alçaktan yükseğe doğru değiştirir.
412
Original Short 1
–
413
Loop 1 Short 1
Örneklenen Sesi Döngü ile Çalmak.
414
Loop 2 Short 1
Örneklenen sesi döngü halinde çalar ve klavye tuşuna basmay
braktğnzda rezonans sesinin perdesini arttrr.
415
Original Short 2
–
416
Loop 3 Short 2
Örneklenen sesi döngü halinde çalar ve klavye tuşuna basmay
braktğnzda rezonans sesinin perdesini azaltr.
417
Pitch 1 Short 2
Gittikçe artan şekilde perde düzeyini düşükten yükseğe doğru değiştirir.
418
Original Short 3
–
419
Pitch 2 Short 3
Gittikçe azalan şekilde perde düzeyini yüksekten düşüğe doğru değiştirir.
420
Pitch 3 Short 3
Gittikçe azalan şekilde değiştirir ve sonrasnda tuş brakldğnda perdeyi
yeniden yükseltir.
421
Original Short 4
–
422
Tremolo Short 4 Ses düzeyini yüksek ve alçak arasnda değiştirir.
423
Funny 1 Short 4
Vibrato ekler ve perdeyi aşağdaki şekilde değiştirir.
424
Original Short 5
–
425
Funny 2 Short 5
Yüksek perde ve alçak perde arasnda değişir.
426
Funny 3 Short 5
Vibrato ekler ve perdeyi alçaktan yükseğe doğru değiştirir.
TR-14
CTK2400-TR-1A.indd
16
2015/01/29
15:04:55
Sesin Örneklenmesi ve Bu Seslerin Klavyede Çalnmas (Örnekleme)
Örneklenen Sesin Ritimde
Kullanlmas
(VOICE PERCUSSION)
Bir perküsyon enstrümann ksa örnekleme ile örneklediğiniz
örneklenmiş bir sesle değiştirmek ve bununla oto eşlik ritimleri
(sayfa TR-27) çalmak için aşağdaki prosedürü kullann.
1. cl (VOICE PERCUSSION) düğmesine her
basldğnda VOICE PERCUSSION modu ve
normal ritim modu arasnda geçiş yaplr.
• VOICE PERCUSSION modu seçiliyken VOICE
PERCUSSION göstergesi ekran üzerinde olacaktr.
Örneklenen Verilerin Silinmesi
Örneklenen tüm verilerin silinmesi
1. Gücü kapatmak için 1 düğmesine basn.
2. bo (SONG BANK) ve bp (10-Tuş) [0] düğmesini
basl tutarken, gücü tekrar açmak için 1
düğmesine basn.
NOT
• Yukardaki admlar gerçekleştirirlen dijital klavyenin bir
bilgisayara bağl olmadğndan emin olun. Aksi halde veriler
doğru şekilde silinmeyebilir.
Uzun örneğin silinmesi
Yanar
2. Rtirim çalmay başlatma (sayfa TR-27).
• Baz ritim bölümü seslerinin yerini, ksa örnekleme ile
örneklediğiniz örneklenmiş sesler alr.
1. bo (SONG BANK) Basn.
2. bq (SAMPLED TONES/EFFECTS 1) düğmesini
basl tutun.
• Bu, “Sure?” onay mesajnn görüntülenmesini
sağlyacaktr.
3. Verileri silmek için bp (10-Tuş) [YES]
NOT
• VOICE PERCUSSION modunda, ritim eşlik etme ses
seviyesi, örneklenen sesin seviyesi ile dengelenir. Bu
nedenle, ritim eşlik etme (akorlar ve obbligato) ses seviyesi
otomatik olarak azaltlacaktr.
Örnekleme İşleminin Manuel
Olarak Başlatlmas
1. “SampAuto” ekranda görüntülene dek, 3
(FUNCTION) düğmesini basl tutun (sayfa TR-4).
düğmesine veya iptal etmek için bp (10-Tuş)
[NO] tuşuna basn.
Belirli bir ksa örnek numaras için verilerin
silinmesi
1. bn (RHYTHM) Basn.
2. Verilerini silmek istediğiniz SAMPLED TONES/
EFFECTS düğmesini (bq ila ck) basl tutun.
• Bu, “Sure?” onay mesajnn görüntülenmesini
sağlyacaktr.
3. Verileri silmek için bp (10-Tuş) [YES]
SampAu t o
düğmesine veya iptal etmek için bp (10-Tuş)
[NO] tuşuna basn.
2. bp (10-Tuş) [–] tuşuna basarak OFF ayarn
seçin.
Bu, manuel örnekleme olanağ sağlar. Bu ayar
seçildiğinde, “Uzun Örnekleme” (sayfa TR-11) altnda 2.
admda ya da “Ksa Örnekleme” (sayfa TR-12) altnda 2.
admda cq düğmesini braktğnzda örnekleme başlar.
ÖNEMLİ!
• Yukardaki ayar “oFF” olduğunda, cq düğmesine
bastğnzda değil bu düğmeyi braktğnzda örnekleme
başlar. cq düğmesini basl tutarsanz örnekleme
başlamayacaktr.
TR-15
CTK2400-TR-1A.indd
17
2015/01/29
15:04:56
Sesin Örneklenmesi ve Bu Seslerin Klavyede Çalnmas (Örnekleme)
Örnekleme Playbackini Açma ya
da Kapatma
Örnekleme tamamlandktan sonra gerçekleştirilen oto
playback rutinini (örneklenen sesi kullanan şark ya da ritim)
açmak ya da kapatmak için aşağdaki prosedürü kullann.
1. Ekranda “SampPB” görüntülenene dek
3 (FUNCTION) düğmesini basl tutun.
2. Demo rutini kapatmak için bp (10-Tuş) [–]
düğmesine basn.
• Demo rutini kapal olduğunda, uzun örnekleme ve ksa
örneklemenişn sonunda 3. admda playback
gerçekleşmez.
Ksa Örnekleme srasnda Oto
Artrmay Açma ya da Kapatma
Ksa örnekleme srasnda ksa örnekleme srasnn oto
artşn açmak ya da kapatmak için bu prosedürü kullann.
1. Ekranda “AutoIncr” görüntülenene dek
3 (FUNCTION) düğmesini basl tutun.
2. Ksa örnek numaras artrmay kapatmak için
bp (10-Tuş) [–] düğmesine basn.
Ksa örnek numaras artrma devre dş brakldğnda,
ksa örnekleme, SAMPLED TONES/EFFECTS (1 ila 5)
düğmesiyle seçilen numara (numara değişmez)
kullanlarak tekrarlanr. Ksa örneklemeyi başka bir
numara ile değiştirmek için, SAMPLING düğmesine
basmadan önce farkl bir SAMPLED TONES/EFFECTS
(1 ila 5) düğmeye basmanz gerekir.
TR-16
CTK2400-TR-1A.indd
18
2015/01/29
15:04:56
Dahili Şarklarn Çalnmas
3
bo bp
5
6 7 8 9 bk bl
Bu Dijital Klavye ile, dahili akor verileri “şarklar” olarak
adlandrlr. Dahili şarklar dinleyebilir veya pratik yapmak
üzere birlikte çalabilirsiniz.
NOT
• Dinlemenin yan sra, dahili şarklar ayn zamanda pratik yapma
amacyla ders sistemi ile birlikte kullanlabilir (sayfa TR-21).
Demo Şarklarnn Çalnmas
Şarklarn Tekrar Çalnmas
Aşağdaki prosedürü kullanarak dahili şarklar tekrar
çalabilirsiniz. Şark playback eşliğinde klavyede çalabilirsiniz.
Başlatma/Durdurma
1. bo (SONG BANK) Basn.
Şark numaras
Dahili şarklar (001 ila 090) yeniden çalmak için aşağdaki
prosedürü kullann.
1. bk ve bl düğmelerine ayn anda basnz.
Bu demo şarklarnn tekrar çalnmaya başlamasn
sağlayacaktr. Demo playback, durdurana dek devam eder.
• Kullanlabilecek şarklarn tam listesi için sayfa TR-40’a
baknz.
• Demo playback her zaman şark numaras 001’den başlar.
Tw i n k l e
Yanar
Ezgi ismi
Şark numaras
Yanar
Tw i n k l e
Yanp söner
Ezgi ismi
2. Demo şarklarn tekrar çalma modu etkin halde
iken farkl bir şarkya geçmek için, bp (10-Tuş)
[–] ve [+] tuşlarn kullanarak istediğiniz şark
numarasn girin (sayfa TR-4).
2. bp (10-Tuş) tuşunu kullanarak istediğiniz
şarknn numarasn giriniz.
• Kullanlabilecek şarklarn tam listesi için sayfa TR-40’a
baknz.
• Şark numarasn girmek için numara düğmelerini
kullannz. Şark numaras için üç rakam belirleyiniz.
Örnek: 001 seçmek için, 0 3 0 3 1 rakamlarn
giriniz.
Bu sayede demo playback numarasn girdiğiniz şarkya
otomatik olarak geçecektir.
• bp (10-Tuş) tuş düğmelerini şark seçmek amacyla
kullanamazsnz.
3. Demo playback özelliğini durdurmak için,
bk düğmesine basn.
Demo playback bk düğmesine basp durdurana dek
devam eder.
TR-17
CTK2400-TR-1A.indd
19
2015/01/29
15:04:56
Dahili Şarklarn Çalnmas
3. bk Basn.
Bu şarknn playbackini (çalnmasn) başlatr.
Destek pedal
Tuş
Nota
■ İleri Alma
1. 8 Basn.
Bu şark playback’ini ileri bir sonraki ölçüye atlatr.
8 düğmesine her basldğnda bir ölçek ileri atlanr.
8 düğmesini basl tutmak brakana dek hzl bir şekilde
ileri atlamay sağlar.
• Şark playback durdurulmuş iken 8 düğmesine
basmak ders fonksiyonu parçasnn ileri atlamasn
sağlar (sayfa TR-22).
Ölçek
Vuruş
Tempo
Dokunma
4. Playbacki durdurmak için yeniden bk basnz.
bk düğmesine basarak durdurana dek şark playback
(tekrar) devam edecektir. 6 düğmesine basarak şark
tekrarn iptal edebilirsiniz.
Ölçek numaras
■ Geri Alma
1. 7 Basn.
Şark tekrar kapatldğnda gösterge
de kaybolur.
Bu şark playback’ini geriye bir önceki ölçeğe döndürür.
7 düğmesine her basldğnda bir ölçek bir ölçek geri
gidilir. 7 düğmesini basl tutmak brakana dek hzl bir
şekilde şekilde geri almay sağlar.
• Şark playback durdurulmuş iken 7 düğmesine
basmak ders fonksiyonu parçasnn geri alnmasn
sağlar (sayfa TR-22).
Belirli Ölçeklerin Tekrar Çalnmas
Durdurma, İleri Alma, Geri Alma
Bu bölümdeki işlemleri kullanarak, durdurma, İleri alma ve
geri alma işlemlerini yerine getirebilirsiniz.
■ Durdurma
Bu bölümde yer alan prosedürü kullanarak uzmanlaşana dek
belirli ölçekleri pratik amacyla tekrar çalabilirsiniz. Böylece
çalmak ve pratik yapmak istediğiniz bölümdeki başlangç ve
bitiş ölçeklerini belirleyebilirsiniz.
Başlangç
Bitiş
1. 9 Basn.
Bu şarknn tekrar çalmasn durdurur.
2. Tekrar 9 düğmesine basarsanz, şarklar en
son kaldğnz noktadan çalmaya devam eder.
Bu ölçekler tekrar edilir.
1. Geçici olarak şark tekrarn durdurmak için 6
düğmesine basnz.
Kaybolur
TR-18
CTK2400-TR-1A.indd
20
2015/01/29
15:04:57
Dahili Şarklarn Çalnmas
2. Şark playback’i başlangç ölçeği olarak
belirlemek istediğiniz ölçeğe ulaştğnda 6
düğmesine basnz.
Bu ölçeği başlangç ölçeği olarak belirler.
Playback Hzn Değiştirme (Tempo)
Aşağdaki prosedürü kullanarak hz (tempo) değiştirebilir
böylece daha zor parçalarda yavaş playback ile pratik
yapabilirsiniz.
1. 5 Basn.
Yanp söner
3. Playback bitiş ölçeği olarak belirlemek
istediğiniz ölçeğe ulaştğnda 6 düğmesine
tekrar basnz.
Bu ölçeği bitiş ölçeği olarak belirlemenizi sağlar ve
belirlenen aralkta yer alan ölçeklerin tekrar playback’ini
başlatr.
• Tekrar çalma srasnda 9 düğmesini kullanarak
playback’i durdurabilir,8 ile ileri veya 7 ile geri
alabilirsiniz.
Tempo ayarn değiştirmek için w (daha yavaş) ve q
(daha hzl) düğmelerini kullann. Düğmelerden birine
basl tutarsanz ayarlar hzl bir şekilde değiştirebilirsiniz.
• w ve q düğmelerine ayn anda basmanz halinde,
seçili olan şark orijinal başlangç temposuna
dönecektir.
• 5 düğmesine baslmas halinde, tempo değeri
ekranda yanp sönecektir. Tempo değeri yanp
sönerken, bp (10-Tuş) düğmesini kullanarak
değiştirebilirsiniz. Tempo değeri bir süre boyunca
herhangi bir işlem yapmazsanz yanp sönmeyi
durduracaktr.
• Şark numarasnn değiştirilmesi, şarky orijinal
başlangç temposuna döndürecektir.
Şark Ses Düzeyini Ayarlama
Aşağda belirtilen prosedürü kullanarak klavyede çaldğnz
şarknn ses düzeyi ile şark playback ses düzeyi arasndaki
dengeyi ayarlayabilirsiniz.
1. “Song Vol” ekranda görüntülene dek, 3
(FUNCTION) düğmesini basl tutun (sayfa TR-4).
Song Vo l
Yanar
4. 6 düğmesine tekrar baslmas halinde, normal
playback moduna dönecektir.
Şark numarasnn değiştirilmesi tekrar etme işleminin
başlangç ölçeğini ve bitiş ölçeğini siler.
2. bp (10-Tuş) [–] ve [+] tuşlarn kullanarak ayar
değiştirin.
Kaybolur
TR-19
CTK2400-TR-1A.indd
21
2015/01/29
15:04:57
Dahili Şarklarn Çalnmas
Şark Playback srasnda Ton ile Çalmak
Aşağda belirtilen prosedür şarkda kullanlan ile ayn klavye
tonunu seçmenizi ve en sevdiğiniz şarklara eşlik etmenizi
sağlar.
1. Şarky seçtikten sonra, bo (SONG BANK)
düğmesini yaklaşk iki saniye boyunca,
görüntülenen ton ismi şarknn ton ismine
değişene kadar basl tutun.
• Eğer seçtiğiniz ton şark tonu ile ayn ise, görüntülenen
içerik değişmeyecektir.
2. Şark playback’ine eşlik edin.
NOT
• Sağ ve sol elin çalmas için farkl tonlar kullanan bir şark
seçmeniz halinde, sağ el bölümüne ait olan ton klavyeye
atanr.
Pratik için Tek El Bölümünü Kapatmak
(Parça Seçme)
Playback srasnda şarknn sağ el bölümünü veya sol el
bölümünü kapatabilir ve kalan parça ile eşlik ederek pratik
yapabilirsiniz.
1. Kapatmak istediğiniz bölümü seçmek için bl
düğmesine basnz.
bl düğmesine her basldğnda, aşağda gösterilen
ayarlar etkinleştirilir.
Sağ el bölümü kapal
Sol el bölümü off (kapal)
Her iki el bölümü off (kapal)
Her iki el bölümü on (açk)
2. bk Basn.
Bu sadece adm 1 ile seçtiğiniz ayarn yeniden
çalnmasn başlatr.
NOT
• Bir bölüm kapal iken playback srasnda, sadece kapal
olan bölümün notalar ekranda gösterilir.
TR-20
CTK2400-TR-1A.indd
22
2015/01/29
15:04:57
Klavyeyi Dahili Şarklar Kullanarak Çalmay Öğrenmek
bo bp
3
6 7 8
bk bl
bq br bs bt ck cl
Bir şarky öğrenmenin en iyi yöntemi, daha ksa bölümlere
(parçalara) bölmek, bu parçalar öğrenmek ve sonra bunlarn
tümünü birleştirmektir. Dijital Klavyenizde bunu yapmanza
yardmc olacak bir Pekiştirme Dersi özelliği yer almaktadr.
Parçalar
Dahili şarklar önceden parçalara bölünmüştür ve böylece
klavyeyi çalma konusunda uzmanlaşmanza yardmc olur.
Şark başlangc
Parça 1
Şark bitimi
Parça 2
Parça 3
. . . .
Son
parça
Pekiştirme Dersi Akş
Pekiştirme Dersi srasnda sağ el, sol el ve her iki el
bölümlerini şarknn tüm parçalar için çalşma şans elde
edersiniz. Tüm parçalar iyice öğrenmeniz halinde, şarky da
iyice öğrenmiş olursunuz.
Parça 1
• Sağ El Dersi 1, 2, 3
• Sol El Dersi 1, 2, 3
• İki El Dersi 1, 2, 3
4
Yukardaki admlar 2, 3, 4 gibi diğer
parçalar çalşmak için şarknn son
parçasna dek tekrar edin.
4
Tüm parçalar iyice öğrendikten
sonra, şarknn tamamn çalşn.
4
Artk tüm şarky öğrendiniz!
TR-21
CTK2400-TR-1A.indd
23
2015/01/29
15:04:57
Klavyeyi Dahili Şarklar Kullanarak Çalmay Öğrenmek
Dersler srasnda çkan mesajlar
Aşağdakiler Adm Dersleri srasnda ekranda görüntülenen
mesajlardr.
Mesaj
<Phrase>
<Wait>
Tanmlama
Bir parça seçtiğinizde, ders başladğnda vb.
ekranda görünür.
• Baz parçalarn çalnmas srasnda
“<Wait>” yerine “<Phrase>” mesajnn
çkabileceğine dikkat ediniz.
Ders çalşlacak olan parçalarn içerisinde yer
almayan bir intro veya fill-in parças ile
başladğnda çkar. Listede yer almayan parça
çalndktan sonra bir sonraki parçaya kadar
otomatik olarak çaln, sonrasnda ise klavyede
çalmaya başlayana kadar bekleyin.
NextPhrs
Bir sonraki parçaya otomatik olarak
geçildiğinde çkar. Bu mesaj genellikle
“<Wait>” (yukar baknz) mesajnn
görüntülendiği bir parçadan sonra, ve
Otomatik Pekiştirme Dersi srasnda görülür
(sayfa TR-25).
From Top
Bu mesaj Otomatik Pekiştirme Dersi srasnda
(sayfa TR-25) Parça 1’den seçili olan çalşma
parçasna kadar pratiğe başlamadan hemen
önce görülür.
Complete
Otomatik Pekiştirme Dersi sonunda görülür
(sayfa TR-25).
İlk olarak çalşmak istediğiniz
şark, parça ve bölümü seçin
İlk olarak çalşmak istediğiniz şark, parça ve bölümü seçin.
1. Çalşmak istediğiniz şarky seçin (sayfa TR-17).
Bu durumda şarknn ilk bölümü seçilecektir.
2. bt (veya 8) düğmesine basarak bir parça ileri
gidin veya 7 düğmesine basarak bir parça geri
gidin.
•
8 veya 7 düğmelerini basl tutmanz halinde,
parçalar arasnda hzl bir şekilde geçiş yapabilirsiniz.
• Dijital Klavye çalştğnz son parçay 20 şarkya kadar
hatrlayacaktr. En son çalştğnz parçay seçili şark
için tekrar açmak için (eğer varsa), bt düğmesini basl
tutun.
Parça numaras
<Ph r ase>
Seçili parçann ilk ölçeği
3. Çalşmak istediğiniz bölümü seçmek için bl
düğmesine basnz.
bl düğmesine her basldğnda, aşağda gösterilen
Ders fonksiyonunun açlmas ya da
kapatlmas
1. bo (SONG BANK) Basn.
ayarlar etkinleştirilir.
Sağ el için pratik
2. Ders fonksiyonunu etkinleştirmek için cl
(LESSON) düğmesine basn.
Bu, LESSON göstergesinin ekranda gösterilmesini sağlar.
Sol el için pratik
Yanar
İki el için pratik
3. Ders fonksiyonunu kapatmak için, cl
(LESSON) düğmesine basn.
*
Bu, LESSON göstergesinin ekrandan kaybolmas sağlar.
Kaybolur
* Bu gösterge (ayar) eğer ders srasnda bl düğmesine
basarsanz atlanr.
4. bo (SONG BANK) düğmesini iki saniye
boyunca basl tutunuz.
Şark playback’i için kullanlan ayn ton klavyeye
atanacaktr (sayfa TR-20).
TR-22
CTK2400-TR-1A.indd
24
2015/01/29
15:04:58
Klavyeyi Dahili Şarklar Kullanarak Çalmay Öğrenmek
Dersler 1, 2 ve 3
Artk derslere başlama zaman. İlk olarak çalşmak istediğiniz
şark ve parçay seçin.
Ders 1: Şarky dinleyin.
İlk olarak, nasl bir parça olduğunu anlamak için örneği bir kaç
kere dinleyin.
2. Notalar klavyede ekranda görülen talimatlar
eşliğinde ve sesli parmak rehberine uygun
şekilde çaln.
Bu ders srasnda, ekranda bir sonra basacağnz tuş
görüntülenir. Sesli parmak rehberi hangi parmağnz
kullanmanz gerektiğini söylemek için simule bir ses
kullanr.
1. bq Basn.
Bu örnek çalmay başlatr.
Yanp söner
Yanar
Yanar
2. Ders 1’i durdurmak için, bq veya bk düğmesine
basn.
Ders 2: Şarknn çalnmasn izleyin.
Şarky klavyede çaln. Bu ders srasnda, ekranda bir sonra
basacağnz tuş görüntülenir. Sesli parmak rehberi hangi
parmağnz kullanmanz gerektiğini söylemek için simule bir
ses kullanr. Klavyede doğru tuşlara basmak ve notalar
çalmak için talimatlar uygulayn. Yanlş notay çalarsanz
üzülmeyin. Şark playback’i siz doğru notaya basana kadar
bekleyecektir. Zaman dert etmeyin ve kendi hznzda çaln.
1. br Basn.
Bu Ders 2’yi başlatr.
<Ders 2 Rehberi>
Rehber ile gösterildiği şekilde doğru notay doğru
parmak ile çalmay öğrenin. Doğru zamanlama ile
çalmay çalşn.
4
Şark playback’i siz doğru notay çalana kadar
bekleyecektir.
• Klavye tuşu yanp sönme modunda yanma moduna
geçer.
• Nota rehberi çalnacak doğru notay söyler.
• Sesli Parmak Rehberi hangi parmağ kullanmanz
gerektiğini söyler.
4
Yanar
Doğru klavye tuşuna basmak şark playback’inin
devam etmesini ve bir sonraki notann yanp sönmesini
sağlar.
3. Ders 2’yi durdurmak için, br veya bk
düğmesine basn.
● Ders 2’yi çalmay tamamlarsanz, çalmanz
değerlendiren bir skor ekranda görünür.
Bravo!
Geçtiniz! Bir sonraki derse geçin.
Again!
Geri gidin ve tekrar deneyin.
TR-23
CTK2400-TR-1A.indd
25
2015/01/29
15:04:58
Klavyeyi Dahili Şarklar Kullanarak Çalmay Öğrenmek
Ders 3: Çalarken öğrendiklerinizi hatrlayn.
Şark playback modu Ders 2’de olduğu gibi sizin doğru tuşlara
basmanz bekliyor olsa da, Dijital Klavye bir sonra
çalacağnz nota hakknda bilgi vermez. Çalarken Ders 2’ye
kadar öğrendiklerinizi hatrlayn.
1. bs Basn.
Belirli Bir Şarknn Tamamn Çalmak
Ders 1, 2 ve 3 içerisindeki tüm parçalar başarl bir şekilde
çaldktan sonra,tüm parçay baştan sona çalmay
deneyebilirsiniz.
1. bl tuşunu kullanarak her iki el bölümünü
kapatn ve sonrasnda bk tuşuna basn.
Bu Ders 3’ü başlatr.
Her iki elinizle çalmay deneyin ve Dijital Klavyenin
çalmanz nasl değerlendirdiğini öğrenin.
Ders Ayarlar
Yanar
Parça Tekrar Olmadan Çalmak
2. Şark playback’ine eşlik ederek şarky çaln.
<Ders 3 Rehberi>
Ders 1, 2 ve 3 için parça tekrarn kapatabilirsiniz.
1. 6 Basn.
Bu parça tekrar ile çalma özelliğini kapatr.
Ders 2’de öğrendiğiniz klavye tuşlarna basn.
4
Şark playback’i siz doğru notay çalana kadar
bekleyecektir.
• Nota rehberi çalnacak doğru notay söyler.
Tw i n k l e
4
Hala doğru klavye tuşuna basamyorsanz, Dijital
Klavye klavye rehberini görüntüler ve sesli parmak
rehberi Ders 2’de olduğu gibi hangi parmağ
kullanacağnz söyler.
4
Doğru tuşa basmak şark playback’inin devam
etmesini sağlar.
3. Ders 3’ü durdurmak için, bs veya bk
düğmesine basn.
• Ders 3’ü çalmay tamamlarsanz, çalmanz
değerlendiren bir skor Ders 2 ile ayn şekilde ekranda
görünür.
Kaybolur
Sesli Parmak Rehberini Kapatma
Aşağdaki prosedürü kullanarak, Ders 2 ve Ders 3 içerisindeki
notalar hangi parmakla çalacağnz söyleyen
sesli parmak rehberini kapatn.
1. “Speak” ekranda görüntülene dek, 3
(FUNCTION) düğmesini basl tutun (sayfa TR-4).
Speak
2. bp (10-Tuş) tuşuna [–] tuşuna basarak OFF
ayarn seçin.
TR-24
CTK2400-TR-1A.indd
26
2015/01/29
15:04:59
Klavyeyi Dahili Şarklar Kullanarak Çalmay Öğrenmek
Nota Rehberini Kapatma
Aşağdaki prosedürü kullanarak, Ders 2 ve Ders 3 içerisindeki
bir sonraki çalacağnz notalar söyleyen nota rehberini
kapatn.
1. “NoteGuid” ekranda görüntülene dek, 3
(FUNCTION) düğmesini basl tutun (sayfa TR-4).
Otomatik Pekiştirme Dersinin
Kullanlmas
Oto Pekiştirme Dersi ile, Dijital Klavye dersler arasnda
otomatik olarak geçişi sağlar.
1. Çalşmak istediğiniz şark ve parçay seçin
(sayfa TR-17).
2. ck Basn.
No t eGu i d
2. bp (10-Tuş) tuşuna [–] tuşuna basarak OFF
Ders 1 içerisindeki ilk parçay dinleyin.
• Ders 1 içerisinde örnek parça Ders 2’ye geçmeden
önce sadece bir defa çalnr.
Yanp söner
ayarn seçin.
Performans Değerlendirme Özelliğini
Kapatma
Aşağdaki prosedürü kullanarak, Ders 2 ve Ders 3 içerisinde
performansnz değerlendiren ve skor görüntülenmesini
sağlayan performans değerlendirme özelliğini kapatn.
1. “Scoring” ekranda görüntülene dek, 3
(FUNCTION) düğmesini basl tutun (sayfa TR-4).
Sco r i ng
2. bp (10-Tuş) tuşuna [–] tuşuna basarak OFF
ayarn seçin.
Şarklar Parçalara Bölmeden Derste Çalma
Yanar
3. Oto Pekiştirme Dersi tüm dersleri başarl bir
şekilde tamamladktan sonra otomatik olarak
sona erer.
• Ders 2 ve Ders 3 içerisinde, Dijital Klavye “Bravo!”
değerlendirme sonucunu elde etmeniz halinde bir
sonraki derse otomatik olarak geçer.
• Bir dersi iptal etmek için, ck veya bk düğmesine
basn.
NOT
• Otomatik Pekiştirme Dersi srasnda 7, 8 ve bq ile bt
arasndaki düğmeleri kullanarak admlar ve parçalar
değiştirebilirsiniz.
• Otomatik Pekiştirme Dersini başlatmak, Parça Tekrar
(sayfa TR-24), Nota Rehberi (sayfa TR-25) ve Performans
Değerlendirmesini (sayfa TR-25) otomatik olarak başlatr.
Bu özellikler dersler srasnda kapatlamaz.
Parça fonksiyonu kapal olduğunda, bütün bir şarky parçalar
arasnda bölmeden baştan sona tamamlayn.
1. “PhraseLn” ekranda görüntülene dek, 3
(FUNCTION) düğmesini basl tutun (sayfa TR-4).
Ph r aseLn
2. bp (10-Tuş) tuşuna [–] tuşuna basarak OFF
ayarn seçin.
TR-25
CTK2400-TR-1A.indd
27
2015/01/29
15:04:59
Klavyeyi Dahili Şarklar Kullanarak Çalmay Öğrenmek
■ Otomatik Pekiştirme Dersi Prosedürü
Parça 1
Ders 1
4
Ders 2
4
Ders 3
4
Parça 2
Ders 1
4
Ders 2
4
Ders 3
4
Parça 1, 2
• Ders 3*
4
Parça 3
Ders 1
4
Ders 2
4
Ders 3
4
Parça 1, 2, 3
• Ders 3*
4
Ayn prosedürü kullanan bir sonraki
çalşma parças
4
Son parça
Ders 1
4
Ders 2
4
Ders 3
4
Parça 1’den son parçaya kadar
• Ders 3*
4
Ders tamamland
* Oto Pekiştirme Dersi bir sonraki parçaya, “Bravo!” sonucu
alnsn ya da alnmasn geçiş yapar.
TR-26
CTK2400-TR-1A.indd
28
2015/01/29
15:04:59
Auto Accompaniment’in Kullanlmas
3
bn
5
bp
6 7 8 9 bk bl
Auto Accompaniment (Oto Eşlik) ile, bir eşlik paterni seçiniz.
Bir akoru sol eliniz ile her çaldğnzda, uygun eşlik otomatik
olarak çalacaktr. Bu kişisel backup grubunuzun gittiğiniz her
yerde arkanzda olmas gibidir.
Sadece Ritim Parçasnn Başlatlmas ve
Durdurulmas
1. bn (RHYTHM) Basn.
NOT
Ritim Numaras
• Auto Accompaniment (Oto Eşlik) aşağdaki üç parçadan
oluşmaktadr.
(1) Ritim
(2) Bas
(3) Armoni
Funk 8B t
Sadece ritim parçasnn çalmasn sağlayabilir veya her üç
parçay ayn anda çalabilirsiniz.
Sadece Ritim Ksmnn Çalnmas
Ritim ksm tüm Auto Accompaniment (Oto Eşlik)’lerin temelini
oluşturur. Dijital Klavyeniz bir dizi dahili ritim içerir, bunlara 8vuruş ve waltz da dahildir. Temel ritim ksmn çalmak için
aşağdaki prosedürü kullann.
Ritim patern ismi
2. İstediğiniz ritim numarasn seçmek için
bp (10-Tuş) düğmesini kullann.
• Bireysel ritimler hakknda bilgi almak için “Ekler”
ksmna bakn.
• Ritim numarasn girmek için numara düğmelerini
kullannz. Ritim numaras için üç rakam belirleyiniz.
Örnek: 001 seçmek için, 0 3 0 3 1 rakamlarn
giriniz.
NOT
• 140 ve 142 ila 150 arasndaki ritimlerle klavyede bir akor
çalnana kadar hiçbir şey seslendirilmez.
3. bk veya 7’a basn.
Bu ritimi başlatacaktr.
Bu patern her vuruş ile değişir.
4. Ritime eşlik edin.
5. Ritmi durdurmak için, tekrar bk düğmesine
basn.
TR-27
CTK2400-TR-1A.indd
29
2015/01/29
15:04:59
Auto Accompaniment’in Kullanlmas
Tüm Bölümlerin Çalnmas
Akorlar ile Auto Accompaniment (Oto Eşlik)
Sol elinizle akor çalmanz otomatik olarak seçili olan ritme bas
ve armoni eşliği ekler. Bu kendi kişisel backup grubunuzun
olmas gibidir.
1. Auto Accompaniment (Oto Eşlik) ritim
parçasnn çalnmaya başlanmas
2. bl Basn.
Bu akorun eşlik klavyesine girişini sağlar.
Accompaniment (Eşlik) klavyesi
5. bl düğmesine tekrar baslmas, ritmin sadece
eşliğe dönmesini sağlar.
NOT
• Auto Accompaniment (Oto Eşlik) özelliğinin akor çalndğ
anda başlatlmas hakknda daha fazla bilgi için, “Senkro
Başlangç Özelliğinin Kullanlmas” bölümüne, sayfa
TR-31'e baknz.
Akor Giriş Modu Seçimi
Aşağdaki beş akor giriş modundan bir tanesini seçebilirsiniz.
• FINGERED 1
• FINGERED 2
• FINGERED 3
• CASIO CHORD
• FULL RANGE CHORD
1. Akor giriş modu seçimi ekranda görüntülenene
dek bl düğmesini basl tutun.
Yanar
Akor giriş modu
Cho r d
3. Akorlar çalmak için eşlik klavyesini kullannz.
Bu bas ve Armoni Auto Accompaniment (Oto Eşlik)
parçalarna ritim bölümü eklenmesini sağlar.
Akorlar
(hiçbir melodi çalnmyor)
Melodi
2. İstediğiniz akor giriş modunu seçmek için bp
(10-Tuş) [–] ve [+] tuşlarn kullann.
• Eğer akor giriş modu seçimi ekran görüntülendikten
sonra herhangi bir işlem yapmamanz halinde, ekran
otomatik olarak düğmesine basmadan önce
görüntülenen ekrana dönecektir bl.
F3
Örnek: Eşlik klavyesinde D-F#-A-C tuşlarna baslmas
4
D-F#-A-C akor (D7) sesleri için eşlik.
4. Sağ elinizle melodiyi çalarken sol elinizle başka
akorlar çaln.
TR-28
CTK2400-TR-1A.indd
30
2015/01/29
15:05:00
Auto Accompaniment’in Kullanlmas
■ FINGERED 1, 2, ve 3
Bu üç akor giriş modu ile, normal akor parmaklarn kullanarak
eşlik klavyesinde akorlar çalabilirsiniz. Baz akor formlar
ksaltlmştr ve sadece bir veya iki tuşla yaplabilir.
Desteklenen akorlar ve bunlarn klavyede çalnmas hakknda
daha fazla bilgi için sayfa TR-41’e baknz.
Accompaniment (Eşlik) klavyesi
● FINGERED 1
Akorun nota bileşenlerini klavyede çalnz.
● FINGERED 2
FINGERED 1, aksine, 6. giriş mümkün
b
değildir. m7 veya m7 5 girilir.
● FINGERED 3
FINGERED 1 aksine, bu mod ara akorlarn
en düşük klavye notas ile birlikte bas
notas olarak girilmesini sağlar.
■ CASIO CHORD
CASIO CHORD ile aşağda açklanan dört
çeşit akoru basitleştirilmiş parmak dizilimini
kullanarak çalabilirsiniz.
Accompaniment (Eşlik) klavyesi
CASIO CHORD Çalma
Akor Tipi
Örnek
Majör Akorlar
Eşlik klavyesinin üzerinde yer alan
harfler her tuşa atanan akoru belirtir.
CASIO CHORD modunda tek bir eşlik
bölümü tuşuna basmak tuşun
üzerinde ismi işaretlenen majör akoru
çalar. Ayn akor ismi ile işaretlenen
tüm eşlik bölümü tuşlar ayn akoru
çalar.
C (C Majör)
Minör Akorlar
Minör akorlar çalmak için, sağda bir
başka eşlik bölümü tuşuna basarken
ayn zamanda majör akora karşlk
gelen bir eşlik bölümü tuşuna basn.
Cm (C Minör)
Yedinci Akorlar
Yedinci akorlar çalmak için, sağda iki
farkl eşlik bölümü tuşuna basarken
ayn zamanda majör akora karşlk
gelen bir eşlik bölümü tuşuna basn.
C7 (C Yedinci)
Minör Yedinci Akorlar
Minör yedinci akorlar çalmak için,
sağda üç farkl eşlik bölümü tuşuna
basarken ayn zamanda majör akora
karşlk gelen bir eşlik bölümü tuşuna
basn.
Cm7
(C Minör Yedinci)
C C#D Eb E F F#G Ab A Bb B C C#DEb E F
C C#D Eb E F F#G Ab A Bb B C C#DEb E F
C C#D Eb E F F#G Ab A Bb B C C#DEb E F
C C#D Eb E F F#G Ab A Bb B C C#DEb E F
NOT
• Bir minör, yedinci, veya minör yedinci akoru çalarken, ek
tuşlara, beyaz veya siyah fark etmeksizin, basmanz bir
değişiklik meydana getirmez.
■ FULL RANGE CHORD
Bu mod ile, klavyenin tümünü akor ve
melodi çalmak için kullanabilirsiniz.
Desteklenen akorlar hakknda daha fazla
bilgi için sayfa TR-41’e baknz.
Eşlik klavyesi / Melodi klavyesi
TR-29
CTK2400-TR-1A.indd
31
2015/01/29
15:05:00
Auto Accompaniment’in Kullanlmas
Auto Accompaniment’in Etkili
Kullanm
Auto Accompaniment (Oto Eşlik) Patern
Varyasyonlar
Başlangç ve son paternleri çalmak için, fill-in paternlerini
çalmak için ve temel Auto Accompaniment (Oto Eşlik)
paternlerinin varyasyonlarn çalmak için aşağdaki
prosedürleri kullannz.
■ Auto Accompaniment (Oto Eşlik) Varyasyonu
Tüm Auto Accompaniment (Oto Eşlik) paternlerinde temel bir
“normal patern” ile birlikte bir “varyasyon paterni”
bulunmaktadr.
■ Auto Accompaniment (Oto Eşlik) Fill-in
Aşağdaki prosedürü kullanarak, bir performans srasnda fillin paternini çalabilirsiniz.
• “Fill-in” bir parçann modunu değiştirmek istediğinizde
çalnan ksa bir bölümdür. Fill-in paterni iki melodi arasnda
bir bağlant veya bir aksan yaratmak üzere kullanlabilir.
• Normal ve varyasyon paternlerinin kendilerine özgü fill-in
paternleri vardr.
● Normal Patern Fill-in
1. Normal bir patern çalarken, 7 düğmesine
basnz.
Bu şekilde normal patern için fill-in çalnmas sağlanr.
• Normal patern çalnmas fill in paterni tamamlandktan
sonra devam edecektir.
Yanar
1. 8 Basn.
Bu varyasyon paternini başlatr.
Yanar
● Varyasyon Paterni Fill-in
1. Varyasyon bir patern çalarken, 8 düğmesine
2. 7 düğmesine baslmas halinde, normal
paterne dönülecektir.
Yanar
basnz.
Bu şekilde varyasyon paterni için fill-in çalnmas sağlanr.
• Varyasyon paterni çalnmas fill in paterni
tamamlandktan sonra devam edecektir.
Yanar
■ Auto Accompaniment (Oto Eşlik) Intro
Birkaç ölçek içeren bir intro çalmak için aşağdaki prosedürü
kullann.
1. 6 Basn.
Bu intro paternini başlatr. Normal paternin çalnmas intro
paterni bitince başlayacaktr.
• Intro paterni çalnmaya devam ederken, 8 düğmesine
basmanz halinde,intro paterni bittikten sonra
varyasyon paterni başlayacaktr.
Yanar
■ Auto Accompaniment (Oto Eşlik) Bitiş
Birkaç ölçek içeren bir bitiş çalmak için aşağdaki prosedürü
kullann.
1. Bir Auto Accompaniment (Oto Eşlik) çalarken,
9’e basnz.
Bu bir bitiş paterni çalacak ve Auto Accompaniment (Oto
Eşlik)’n otomatik olarak çalmasn durduracaktr.
Yanar
TR-30
CTK2400-TR-1A.indd
32
2015/01/29
15:05:00
Auto Accompaniment’in Kullanlmas
■ Senkro Başlangç Özelliğinin Kullanlmas
Aşağdaki prosedürü kullanarak Dijital Klavyeyi herhangi bir
klavye tuşuna basar basmaz Auto Accompaniment (Oto Eşlik)
çalmaya başlamak için ayarlayabilirsiniz.
1. 9 Basn.
Bu eşlik başlangcn standby moduna geçirir.
Yanp söner
Eşlik Ses Düzeyini Ayarlama
Aşağdaki prosedürü kullanarak klavyede çaldğnz ile Auto
Accompaniment (Oto Eşlik)’in ses düzeyi arasndaki dengeyi
ayarlayabilirsiniz.
1. “AcompVol” ekranda görüntülene dek, 3
(FUNCTION) düğmesini basl tutun (sayfa TR-4).
A c ompVo l
2. bp (10-Tuş) [–] ve [+] tuşlarn kullanarak eşlik
etme ses seviyesini ayarlayn.
2. Klavyede bir akor çaln.
Bu tam parça eşliğini (normal) başlatr.
Aşağdaki işlemlerden herhangi biri senkro standby modunda
iken normal olmayan bir patern başlatmak için kullanlabilir.
• Intro paterni ile çalmaya başlamak için, 6 düğmesine
basn.
• Varyasyon paterni ile çalmaya başlamak için, 8
düğmesine basn.
Auto Accompaniment (Oto Eşlik) Hzn
Değiştirme (Tempo)
Aşağdaki prosedürü kullanarak, Auto Accompaniment (Oto
Eşlik) hzn kendinize uygun şekilde değiştirin.
Tek Dokunuş Preset Kullanm
Tek Dokunuş Preset ile, Dijital Klavye optimum tonu, tempoyu
ve diğer ayarlar seçtiğiniz ritim paternine uygun olarak
otomatik olarak ayarlar.
1. Seçili ton ekrannda bn (RHYTHM) görüntülene
dek,düğmesini basl tutunuz.
Bu sayede Tek Dokunuş Preset ayarlarna seçili olan ritim
paternine uygun şekilde otomatik olarak uygulanacaktr.
2. Klavyede bir akor çaln.
Bu eşliği otomatik olarak başlatacaktr.
1. 5 Basn.
Tempo ayarn değiştirmek için w (daha yavaş) ve q
(daha hzl) düğmelerini kullann. Düğmelerden birine
basl tutarsanz ayarlar hzl bir şekilde değiştirebilirsiniz.
• w ve q düğmelerine ayn anda basmanz halinde,
ritim ayar seçili olan ritime göre ayarlanacaktr.
• Tempo değeri yanp sönerken,değiştirmek için bp
(10-Tuş) düğmesini kullanabilirsiniz.
• Tempo ayar ekran göründükten sonra herhangi bir
işlem yapmazsanz, ekrandaki görüntü 5 düğmesine
basmadan önce görüntülenen ekrana dönecektir.
Yanp söner
TR-31
CTK2400-TR-1A.indd
33
2015/01/29
15:05:01
Harici Aygtlarn Bağlanmas
bp
3
bl
Bilgisayara Bağlama
Dijital Klayveyi bir bilgisayara bağlayabilir ve arada MIDI veri
değişiminde bulunabilirsiniz. Dijital Klavyeden
bilgisayarnzdaki müzik programna çalma verisi ya da
bilgisayarnzdan Dijital Klavyeye çalma için MIDI verisi
gönderebilirsiniz.
Minimum Bilgisayar Sistem Gereksinimleri
MIDI verisi gönderip almak için gerekli olan minimum sistem
gereksinimleri aşağda gösterilmektedir. Dijital Klavyeyi
bağlamadan önce bilgisayarnzn bu gereksinimlere uygun
olduğundan emin olunuz.
• İşletim Sistemi
Windows® XP (SP2 veya sonras) *1
Windows Vista® *2
Windows® 7 *3
Windows® 8 *4
Windows® 8.1 *5
Mac OS® X (10.3.9, 10.4.11, 10.5.X, 10.6.X, 10.7.X,
10.8.X, 10.9.X)
*1: Windows XP Home Edition
Windows XP Professional (32-bit)
*2: Windows Vista (32-bit)
*3: Windows 7 (32-bit, 64-bit)
*4: Windows 8 (32-bit, 64-bit)
*5: Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)
• USB girişi
ÖNEMLİ!
• Yukardaki gereksinimleri karşlamayan bir bilgisayara
asla bağlamayn. Aksini yapmanz bilgisayarnzda
problemlere sebep olabilir.
Dijital Klavyeyi Bilgisayarnza Bağlamak
ÖNEMLİ!
• Aşağdaki prosedürün admlarn tam olarak takip
ettiğinizden emin olunuz. Yanlş bağlama veri gönderip
alnmasn imkansz klabilir.
1. Dijital Klavyeyi kapatn ve daha sonra
bilgisayar tekrar başlatn.
• Bilgisayarnzdaki müzik programn henüz
başlatmayn!
2. Bilgisayarnz başlattktan sonra, harici olarak
satlmakta olan bir USB kablosuyla Dijital
Klavyeyi bağlayn.
B bağlaycs
USB kablo
(A-B tipi)
Dijital Klavye USB girişi
A bağlaycs
Bilgisayar USB girişi
3. Dijital Klavyeyi çalştrn.
• Eğer bu Dijital Klavyenizi bilgisayarnza ilk bağlayşnz
ise, veri gönderip almak için gerekli olan sürücü
program bilgisayarnza otomatik olarak yüklenecektir.
4. Bilgisayarnzn müzik programn başlatn.
TR-32
CTK2400-TR-1A.indd
34
2015/01/29
15:05:01
Harici Aygtlarn Bağlanmas
5. Müzik yazlm program ayarlarn,
aşağdakilerden birini MIDI aygt olarak seçmek
için yaplandrn.
CASIO USB-MIDI : Windows 8.1, Windows 8,
Windows 7, Windows Vista için,
Mac OS X için
USB Ses Aygt: Windows XP için
• MIDI aygtnn nasl seçileceği ile ilgili bilgi için,
kullandğnz müzik program ile birlikte gelen kullanc
belgelerine bakn.
ÖNEMLİ!
• Bilgisayarnzdaki müzik programn başlatmadan önce
ilk olarak Dijital Klavyeyi çalştrdğnzdan emin
olunuz.
• Şark Bankasndaki şarknn yeniden çalnmas
srasnda USB gönderim ve alm devre dşdr (sayfa
TR-17).
NOT
• İlk kez başarl olarak bağladktan sonra, Dijital Klavyeyi ve/
veya bilgisayarnz kapattğnzda, USB kablosunu bağl
brakmanz sorun teşkil etmez.
• Bu Dijital Klavye General MIDI Level 1 (GM) uyumludur.
• Bu Dijital Klavye tarafndan MIDI veri gönderip alnmas ile
ilgili, bağlantlar ve özellikler hakknda bilgi için, web sayfas
tarafndan aşağdaki URL’den sağlanan güncel destek
bilgilerine baknz.
http://world.casio.com/
MIDI Ayarlar
Klavye Kanal
Klavye kanal Dijital Klavye verilerini bilgisayara gönderme
amacyla kullanlan kanala verilen isimdir. Dijital Klavye
verilerini bilgisayara göndermek için istediğiniz kanal
seçebilirsiniz.
• Klavye kanal ayar 01 ile 16 arasnda değişebilir.
1. “Keybd Ch” ekranda görüntülene dek, 3
(FUNCTION) düğmesini basl tutun (sayfa TR-4).
Ke y bd Ch
2. bp (10-Tuş) [–] ve [+] tuşlarn kullanarak klavye
kanaln değiştirin.
Geçiş Kanallar
Geçiş kanallar sadece belirli bir kanaln (parça) notalarn
ekran rehber bilgisi olarak, bilgisayardan gönderilen akorun
nota bilgileri arasndan görüntülemek üzere kullanlr.
■ Geçiş Kanallarn Belirleme
16 mevcut kanal arasndan (1 ile 16 arasnda
numaralandrlmş), iki komşu kanal (05 ve 06 gibi) geçiş
kanal olarak belirleyebilirsiniz. Daha küçük say ile
numaralandrlmş olan kanal geçiş (L) (Sol) kanal, daha
büyük say ile numaralandrlmş olan kanal geçiş (R) (Sağ)
kanaldr. Geçiş (R) (Sağ) kanaln belirlemek otomatik olarak
geçiş (L) (Sol) kanaln da yaplandracaktr.
1. “Navi. Ch” ekranda görüntülene dek, 3
(FUNCTION) düğmesini basl tutun (sayfa TR-4).
Na v i .
Ch
2. bp (10-Tuş) düğmesini kullanarak geçiş (R)
kanaln belirleyin.
Bu ayn zamanda bir sonraki daha düşük kanal
numarasn geçiş (L) kanal olarak yaplandracaktr.
TR-33
CTK2400-TR-1A.indd
35
2015/01/29
15:05:02
Harici Aygtlarn Bağlanmas
■ Geçiş Kanal Sesini Kapatmak ve Parçay
Klavyede Çalma
Yerel Kontrol
Bir veya her iki geçiş kanalnn ses açk özelliğini kapatabilir
ve iptal edilen parçay klavyede kendiniz çalabilirsiniz.
1. Kapatmak istediğiniz kanal seçmek için bl
düğmesine basnz.
bl düğmesine her basldğnda, aşağda gösterilen (1) ile
(4) arasnda yer alan ayarlar arasnda geçiş yaplr.
• Bir kanal kapatmanz durumunda, iptal edilen parçay
klavyede kapattğnz kanal ile ayn tonu kullanarak
çalabilirsiniz. Her iki kanal kapatmanz durumunda
(Seçenek (3)), klavyede çaldklarnz geçiş (R)
kanalnn tonu ile ayn olacaktr.
Baz durumlarda bilgisayar ile veri alşverişinde bulunurken
Dijital Klavyenin bilgisayarn klavyesinde çaldğnz notalar
çalmasn istemeyebilirsiniz. Yerel kontrol ayar tam da bunu
yapmanz sağlar.
1. “Local” ekranda görüntülene dek, 3
(FUNCTION) düğmesini basl tutun (sayfa TR-4).
Loca l
2. bp (10-Tuş) [–] ve [+] tuşlarn kullanarak yerel
kontrol ayarn belirleyin.
Accomp Out
L
R
Accomp Out ayarnn etkin hale getirilmesi Auto
Accompaniment verilerinin bilgisayara gönderilmesini sağlar.
Seçilen kanal göstergesi görülür.
1. “AcompOut” ekranda görüntülene dek, 3
Geçiş (L) Kanal
Geçiş (R) Kanal
Ses
Ekran
Rehberi
Ses
Ekran
Rehberi
(1) Sadece R
görüntüleniyor
{
×
×
{
(2) Sadece L
görüntüleniyor
×
{
{
×
(3) LR
görüntüleniyor
×
{
×
{
(4) LR
görüntülenemiyor
{
{
{
{
(FUNCTION) düğmesini basl tutun (sayfa TR-4).
A c ompOu t
2. Accomp Out özelliğini açmak veya kapatmak
için bp (10-Tuş) [–] ve [+] tuşlarn kullannz.
TR-34
CTK2400-TR-1A.indd
36
2015/01/29
15:05:02
Harici Aygtlarn Bağlanmas
Ses Ekipmanlarna Bağlama
Bu Dijital Klavye harici olarak satlan stereo, amplifikatör, veya
kayt ekipmann, taşnabilir audio çalar veya diğer
ekipmanlara bağlanabilir.
Dijital Klavye Notalarnn Ses Ekipmanndan
Çkş
Bağlant için sizin tarafnzdan haricen satn alnacak bağlama
kablolar gerekir. Bağlant kablolarnn bir ucunda standart
stereo prizi olmal ve diğer ucunda da bağlant kuracağnz
harici aletin yaplandrmas ile uyumlu bir giriş olmaldr.
ÖNEMLİ!
• Bağlant yaparken harici aygt kapatn. Bağladktan
sonra, Dijital Klavye ve harici aygtn ses düzeylerini
çalştrp kapatrken daima alçaltn.
• Bağlanty yaptktan sonra, Dijital Klavye ve sonrasnda
harici aygt çalştrn.
• Eğer Dijital Klavye notalar harici audio ekipmandan
çalnmas srasnda bozulmuş gibi duyuluyorsa, Dijital
Klavyenin ses ayarn düşürün.
Audio ekipman, amplifikatör,
vb.
Standart stereo priz
Dijital Klavye PHONES/OUTPUT jak
Harici Aygt Dijital Klavyeden Çalnmas
Bağlant için sizin tarafnzdan haricen satn alnacak bağlama
kablolar gerekir. Bağlant kablolarnn bir ucunda stereo mini
prizi olmal ve diğer ucunda da bağlant kuracağnz harici
aletin yaplandrmas ile uyumlu bir giriş olmaldr.
ÖNEMLİ!
• Bağlant yaparken Dijital Klavyeyi kapatn. Bağladktan
sonra, Dijital Klavye ve harici aygtn ses düzeylerini
çalştrp kapatrken daima alçaltn.
• Bağlanty yaptktan sonra, harici aygt ve sonrasnda
Dijital Klavye çalştrn.
• Eğer notalar harici aygttan çalndğnda bozuk ise,
harici aygtn ses ayarn düşürün.
Taşnabilir audio çalc, vs.
Stereo mini priz
Dijital Klavye AUDIO IN jak
TR-35
CTK2400-TR-1A.indd
37
2015/01/29
15:05:02
Referans
Arza teşhisi
Belirti
Eylem
Dahili Aksesuarlar
Ürüne dahil olmas gereken bir şeyi bulamyorum.
Paketlenen malzemelerin hepsinin içini dikkatlice kontrol ediniz.
Güç Gereksinimleri
Alet elektriğe bağl değil.
• AC adaptörü kontrol edin veya pillerin doğru şekilde
yerleştirildiğinden emin olun (sayfa TR-5).
• Piileri yenileri ile değiştirin veya AC adaptör güç kaynağn kullann
(sayfa TR-5).
Dijital Klavye yüksek bir ses çkaryor ve ardndan
aniden kapanyor.
Piileri yenileri ile değiştirin veya AC adaptör güç kaynağn kullann
(sayfa TR-5).
Dijital Klavye bir kaç dakika sonra aniden kapanyor. Bu Otomatik Kapanma (sayfa TR-6) başlatldğnda olur.
Görüntü
Ekran sürekli sönüyor veya yanp sönüyor.
Piileri yenileri ile değiştirin veya AC adaptör güç kaynağn kullann
(sayfa TR-5).
Ekran klavyesinin tuşlar veya notalar ekranda
kalyor.
Pekiştirme Dersi devam ediyor ve Dijital Klavye sizin şarkdaki bir
sonraki notay çalmanz bekliyor. Bunu durdurmak için, dersi iptal
edin (sayfa TR-23).
Ekrandaki içerik sadece tam karşdan görülebiliyor.
Bu üretim kstlamalarna bağldr. Bir işlev bozukluğu değildir.
Ses
Herhangi bir klavye tuşuna bastğmda hiçbir şey
olmuyor.
• Genel ses ayarn yapn (sayfa TR-6).
• Dijital Klavyenin arkasnda PHONES/OUTPUT jakna (dp) bir şeyin
takl olup olmadğn kontrol edin.
• Elektrik kaynağn kapatn ve bütün Dijital Klavye ayarlarn
başlangca geri döndürün (sayfa TR-6).
Klavyenin sol tarafnda yer alan notalar çaldğmda
hiçbir şey olmuyor veya notalar normal olarak
çalmyor.
bl düğmesine basarak eşlik klavyesi alanndaki akor girişini etkisiz
hale getirin (sayfa TR-28).
Oto Eşliği başlattğm zaman hiçbir şey olmuyor.
• 140 ve 142 ila 150 arasndaki ritimlerle klavyede bir akor çalnana
kadar hiçbir şey seslendirilmez. Akor çalmay deneyin (sayfa
TR-28).
• Eşlik ses ayarn kontrol edin ve ayarlayn (sayfa TR-31).
• Elektrik kaynağn kapatn ve bütün Dijital Klavye ayarlarn
başlangca geri döndürün (sayfa TR-6).
Dahili bir şarknn playback’ini başlattğmda hiçbir
şey olmuyor.
• Düğmeye bastktan sonra şark çalmaya başlayana kadar ksa bir
süre geçmektedir. Şarknn başlamas için bir süre bekleyin.
• Şark ses ayarn kontrol edin ve ayarlayn (sayfa TR-19).
• Elektrik kaynağn kapatn ve bütün Dijital Klavye ayarlarn
başlangca geri döndürün (sayfa TR-6).
Metronom ses çkarmyor.
• Eşlik ses ayarn kontrol edin ve ayarlayn (sayfa TR-31).
• Şark ses ayarn kontrol edin ve ayarlayn (sayfa TR-19).
• Elektrik kaynağn kapatn ve bütün Dijital Klavye ayarlarn
başlangca geri döndürün (sayfa TR-6).
Notalar durmadan ses çkaryor.
• Elektrik kaynağn kapatn ve bütün Dijital Klavye ayarlarn
başlangca geri döndürün (sayfa TR-6).
• Piileri yenileri ile değiştirin veya AC adaptör güç kaynağn kullann
(sayfa TR-5).
TR-36
CTK2400-TR-1A.indd
38
2015/01/29
15:05:03
Referans
Belirti
Eylem
Baz notalar çalarken kesiliyor.
Seslendirilmekte olan notalar, maksimum polifoni değeri olan 48’i
(baz tonlar için 24) geçtiğinde kesilirler. Bu bir işlev bozukluğu
değildir.
Oluşturduğum ses veya ton ayar değişti.
• Genel ses ayarn yapn (sayfa TR-6).
• Elektrik kaynağn kapatn ve bütün Dijital Klavye ayarlarn
başlangca geri döndürün (sayfa TR-6).
• Piileri yenileri ile değiştirin veya AC adaptör güç kaynağn kullann
(sayfa TR-5).
Belirli klavye aralklarnda ses ve ton kalitesi diğer
klavye aralklarndan biraz daha farkldr.
Bu üretim kstlamalarna bağldr. Bir işlev bozukluğu değildir.
Baz tonlarda, kalvyenin son ksmlarnda oktav
değişmemekte.
Bu üretim kstlamalarna bağldr. Bir işlev bozukluğu değildir.
Notalarn perdesi diğer eşlik enstrümanlar ile
eşleşmiyor veya diğer enstrümanarla birlikte
çalndğnda garip bir ses çkartyor.
• Transpoze ve akorlama ayarlarn (sayfa TR-10) kontrol edin ve
değiştirin (sayfa TR-10).
• Elektrik kaynağn kapatn ve bütün Dijital Klavye ayarlarn
başlangca geri döndürün (sayfa TR-6).
Notalarn reverb’ü aniden değişiyor gibi gözüküyor.
• Reverb ayarn kontrol edin ve ayarlayn (sayfa TR-9).
• Elektrik kaynağn kapatn ve bütün Dijital Klavye ayarlarn
başlangca geri döndürün (sayfa TR-6).
Örneklediğim sesler silindi.
Gücü kapatmak için güç düğmesine bastğnzdan emin olun. İlk önce
gücü kapatmak için güç düğmesine basmadan AC adaptör fişinin
çekilmesi ya da bağlantsnn kesilmesi, örneklenen seslerin
silinmesine yol açacaktr.
Dahili mikrofonla herhangi birşey girmememe
rağmen, SAMPLING düğmesini braktğmda
ekranda “Sampled!” mesaj beliriyor.
• Örnekleme işlemini sessiz bir yerde gerçekleştirin.
• SAMPLING düğmesi brakma işlemini brakrken, örneklenen ses
olarak toplanan gürültü yapyor olabilirsiniz. Hal böyleyse,
SAMPLING düğmesini gürültü yapmaktan kaçnarak dikkatli bir
şekilde brakn.
• SampAuto işlevini devre dş brakp manuel örnekleme yapmak
için “Örnekleme İşleminin Manuel Olarak Başlatlmas”
bölümündekii (sayfa TR-15) prosedürü uygulayn.
VOICE PERCUSSION Modunda çalnan ritimler
değişik ve yapay çkyor.
Ritim için uygun denge sağlamak amacyla beş ksa örneğin tamamn
kaydettiğinizden emin olun. Ksa bir örnek yokken VOICE
PERCUSSION Modunda bir ritim çalnmas, ön ayarl bir örnek sesi
çkmasna yol açacaktr. Kaydedilen bir tek ksa örnek dahi varsa ritim
enstrümanlar yalnzca kaydedilen ksa örnek için ses çkaracaktr.
İşlem
İleri veya geri alma işlemi yaptğm zaman, atlama
işlemi tek bir ölçek gideceğine birkaç şark ölçeği
kadar ileri veya geri gidiyor.
Şark playback’i durdurulduğunda veya Pekiştirme Dersi devam
ediyorken, ileri ve geri alma işlemleri parça birimleri halinde
gerçekleştirilirler (sayfa TR-18).
Bilgisayar Bağlants
Dijital Klavye ile bilgisayar arasnda veri değişimi
yapamyorum.
• Dijital Klavye ile bilgisayara USB kablosunun bağl olduğundan ve
aletin bilgisayarnzdaki müzik programnn ayarlar tarafndan
doğru şekilde seçildiğinden emin olmak için kontrol ediniz (sayfa
TR-32).
• Dijital Klavyeyi kapatn ve bilgisayarnzdaki müzik programndan
çkn. Sonra, Dijital Klavyeyi tekrar açn ve ardndan
bilgisayarnzdaki müzik programn yeniden başlatn.
TR-37
CTK2400-TR-1A.indd
39
2015/01/29
15:05:03
Referans
Özellikler
Modeller
CTK-2090/CTK-2400
Klavye
61 standart boy tuş
Maksimum Polifoni
48 nota (belirli tonlar için 24)
Tonlar
Dahili (Built-in) tonlar
400
Örnekleme Tonlar
1 (Uzun Örnekleme) ya da 5 (Ksa Örnekleme)
Örnekleme Süresi: 2 saniye (Uzun Örnekleme) ya da her biri için yaklaşk 0,4 saniye (Ksa
Örnekleme)
Efektler: 5 tip
Örnekleme Demo Ezgisi: 1
Reverb (Yank)
1’den 10’e kadar, Off
Metronom
Ölçü başna Vuruş Says
0, 2’den 6’ya
Tempo Aralğ
30 ila 255
ŞARKI BANKASI
Akorlar
110
Pekiştirme Dersi
Dersler
5 (Dinle, İzle, Hatrla, Sonraki, Oto)
Ders Parças
L, R, LR
Fonksiyonlar
Tekrar Etme, Sesli Parmak Rehberi, Nota Rehberi, Performans Değerlendirme
Oto Eşlik
Ritim Paternleri
150
Tek Dokunuş Presetler
150
Diğer Fonksiyonlar
Transpoze
±1 oktav (–12’den +12’ye yarm ton)
Akorlama
A4 = 415,5 ile 465,9 Hz (Başlangç Ayar: 440,0 Hz)
MIDI
16 çoklu tn alm, GM Level 1 standart
Müzikal Bilgi Fonksiyonu
Ton, Ritim, Şark Bankas numaralar ve isimleri, dizek işareti, parmak modu, pedal işlemi,
tempo, ölçek ve vuruş says, akor ismi, vb.
Girişler/Çkşlar
USB girişi
B TİPİ
Sustain jak
Standart jak (sustain, sostenuto, yumuşak, ritim)
Phones/Output jak
Steryo standart jak
Çkş empedans: 200Ω, Çkş Voltaj: 4,5V (RMS) MAX
Ses girişi jak
Stereo mini jak
Giriş Empedans: 9kΩ, Giriş Hassasiyeti: 200mV
Dahili mikrofon
Güç Jak
9,5V DC
Güç Kaynağ
2-yön
Piller
6 adet AA-büyüklükteki çinko-karbonlu pil veya alkalin (kalem) pil
Pil Ömrü
Alkalin piller yaklaşk 3 saat boyunca aralksz olarak kullanlabilir
AC Adaptör
AD-E95100L
Otomatik Kapatma
Yaklaşk 6 dakika (pille çalştrma srasnda) veya 30 dakika (AC adaptörü ile çalştrma
srasnda) boyunca herhangi bir işlem yaplmazsa
Hoparlörler
10cm × 2
Çkş
2W + 2W
Enerji Tüketimi
9,5V = 7,7W
Ölçüler
94,6 × 30,7 × 9,2 cm
Ağrlk
Yaklaşk 3,4kg (piller olmadan)
• Dizayn ve teknik özellikler herhangi bir bildiri olmadan değiştirilebilir.
TR-38
CTK2400-TR-1A.indd
40
2015/01/29
15:05:03
Referans
Kullanm Tedbirleri
Aşağdaki kullanm önlemlerini okuyup yerine getirmeniz rica olunur.
■ Yer
Bu ürünü aşağda belirtilen yerlerden uzak tutunuz.
• Direkt güneş şğndan ve yüksek nemli yerlerden uzak tutunuz
• Olağan üstü scak olan yerlerden
• Bir radyo, TV, video veya kanal arayc (Tuner) aygttan
Yukaridaki aletler ürünümüze zarar vermez, fakat ürünün yaknndaki aletlerin audio (ses) veya görüntüsünde karşklğa neden
olabilir.
■ Kullanc Bakm
• Ürünü temizlerken benzin, alkol, inceltici, veya başka kimyasal ürünleri kullanmaynz.
• Ürünü veya klavyeyi temizlemek için su ve hafif deterjan ile slatlmş yumuşak kumaş bez kullannz. Silmeden önce bezde
kalan suyu sknz.
■ Dahili ve Opsiyonel Aksesuarlar
Bu ürün için kullanm tavsiye edilen aksesuarlar kullanmanz önerilir. İzinsiz aksesuarlarn kullanlmas yangn, elektrik çarpmas
ve kişisel yaralanma riski oluşturmaktadr.
■ Kaynak Çizgileri
Çizgiler ürünün dş ksmnda görünebilir. Bu “kaynak çizgileri” plastiğe şekil verirken oluşan çizgilerdir. Bunlar çatlak veya çizik
değildir.
■ Müzikal Enstrüman Etiketi
Bu ürünü kullanrken her zaman çevrenizdekilere dikkat ediniz. Özellikle geç saatlerde etrafnzdakileri rahatsz etmemeniz için
ksk seste çalmanz önerilir. Geç saatlerde çalarken kullanabileceğiniz diğer önlemler, pencereleri kapatmak ve kulaklk
kullanmaktr.
TR-39
CTK2400-TR-1A.indd
41
2015/01/29
15:05:04
Referans
Şark Listesi
ŞARKI BANKASI
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
WORLD
TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR
LIGHTLY ROW
LONG LONG AGO
ON TOP OF OLD SMOKEY
SAKURA SAKURA
WHEN THE SAINTS GO MARCHING IN
AMAZING GRACE
AULD LANG SYNE
COME BIRDS
DID YOU EVER SEE A LASSIE?
MICHAEL ROW THE BOAT ASHORE
DANNY BOY
MY BONNIE
HOME SWEET HOME
AURA LEE
HOME ON THE RANGE
ALOHA OE
SANTA LUCIA
FURUSATO
GREENSLEEVES
JOSHUA FOUGHT THE BATTLE OF JERICHO
THE MUFFIN MAN
LONDON BRIDGE
UNDER THE SPREADING CHESTNUT TREE
SIPPIN’ CIDER THROUGH A STRAW
GRANDFATHER’S CLOCK
ANNIE LAURIE
BEAUTIFUL DREAMER
IF YOU’RE HAPPY AND YOU KNOW IT, CLAP YOUR
HANDS
MY DARLING CLEMENTINE
LITTLE BROWN JUG
HOUSE OF THE RISING SUN
SHE WORE A YELLOW RIBBON
YANKEE DOODLE
MY OLD KENTUCKY HOME
SZLA DZIEWECZKA
TROIKA
WALTZING MATILDA
ON THE BRIDGE OF AVIGNON
I’VE BEEN WORKING ON THE RAILROAD
OH! SUSANNA
CAMPTOWN RACES
JEANNIE WITH THE LIGHT BROWN HAIR
TURKEY IN THE STRAW
JAMAICA FAREWELL
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091-100
101-110
EVENT
SILENT NIGHT
WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS
JINGLE BELLS
JOY TO THE WORLD
O CHRISTMAS TREE
PIANO/CLASSICS
MARY HAD A LITTLE LAMB
LE CYGNE FROM “LE CARNAVAL DES ANIMAUX”
JE TE VEUX
SONATA op.13 “PATÉTIQUE” 2nd Mov.
HEIDENRÖSLEIN
AIR FROM “SUITE no.3”
SPRING FROM “THE FOUR SEASONS”
HABANERA FROM “CARMEN”
BRINDISI FROM “LA TRAVIATA”
HUNGARIAN DANCES no.5
MINUET IN G MAJOR
MUSETTE IN D MAJOR
GAVOTTE (GOSSEC)
ARABESQUE (BURGMÜLLER)
CHOPSTICKS
DECK THE HALL
ODE TO JOY
AVE MARIA (GOUNOD)
SONATINA op.36 no.1 1st Mov.
PRELUDE op.28 no.7 (CHOPIN)
RÊVERIE
GYMNOPÉDIES no.1
GOING HOME FROM “FROM THE NEW WORLD”
FÜR ELISE
TURKISH MARCH (MOZART)
SONATA op.27 no.2 “MOONLIGHT” 1st Mov.
ETUDE op.10 no.3 “CHANSON DE L’ADIEU”
THE ENTERTAINER
WEDDING MARCH FROM “MIDSUMMER NIGHT’S
DREAM”
AMERICAN PATROL
FRÖHLICHER LANDMANN
LA CHEVALERESQUE
SONATA K.545 1st Mov.
LA PRIÈRE D’UNE VIERGE
VALSE op.64 no.1 “PETIT CHIEN”
LIEBESTRÄUME no.3
JESUS BLEIBET MEINE FREUDE
CANON (PACHELBEL)
SERENADE FROM “EINE KLEINE NACHTMUSIK”
MARCH FROM “THE NUTCRACKER”
EXERCISE
EXERCISE I
EXERCISE II
TR-40
CTK2400-TR-1A.indd
42
2015/01/29
15:05:04
Referans
Çalma Rehberi
Fingered 1, Fingered 2 Akorlar
Fingered 3, Full Range Akorlar
Fingered 1 ve Fingered 2 ile çalnabilen akorlara ek olarak,
aşağdaki akorlarda tannmaktadr.
C
#
C
C
Cm
Gm Am
C
C
Cdim
Caug
D
C
E
C
F
C
b
Bm
C
G
C
Ddim
C
b
A
C
b
B
C
b
A7
C
B
C
F7
C
#
Cm
C
Fm7
C
Dm
C
Gm7
C
Fm
C
b
A add9
C
NOT
• Fingered 3 ile çalnan en düşük nota, baz notas olarak
çevrilir. Ters formlar desteklenmemektedir.
• Full Range Akorlar ile çalnan en küçük nota komşu
notadan belirli bir uzaklkta ise, akor kesir akoru olarak
çevrilir.
• Fingered 1, 2 ve 3 ten farkl olarak, Full Range Akor bir
akorun oluşturulmas için en az üç tuşa baslmasna ihtiyaç
vardr.
*3
Csus4 *3
Csus2 *3
C7
Cm7 *3
CM7
Cm7b5 *3
C7b5 *3
C7sus4
Cadd9
Cmadd9
CmM7
Cdim7 *3
C69 *3
C6 *1 *3
Cm6 *2 *3
*1 Fingered 2 ile, Am7 olarak çevrilir.
*2 Fingered 2 ile, Am7b5 olarak çevrilir.
*3 Ters form baz zamanlarda desteklenmemektedir.
TR-41
CTK2400-TR-1A.indd
43
2015/01/29
15:05:04
CTK2400-TR-1A.indd
Root
44
C
C#/(Db)
D
(D#)/Eb
E
F
F#/(Gb)
G
• Akor giriş range’i (menzil) limitli olduğundan dolay, bu model yukarda gösterilen akorlardan bazlarn desteklemeyebilir.
m6
6
69
dim7
mM7
madd9
add9
7sus4
7b5
m7b5
M7
m7
7
sus2
sus4
aug
dim
m
M
Chord
Type
Akor Örnek Listesi
(G#)/Ab
A
(A#)/Bb
B
Referans
TR-42
2015/01/29
15:05:07
CTK2400-TR-1A.indd
46
2015/01/29
15:05:07
Control
Change
0, 32
1
6, 38
7
10
11
Key’s
Ch’s
After
Touch
Pitch Bender
Note ON
Note OFF
Velocity
True voice
O
O (MSB only)
O
O *2
O
O
O
O
X
X
O
O
X
X
O
O 9nH v = 1 - 127
X 9nH v = 0, 8nH v =**
0 - 127
0 - 127 *1
Mode 3
X
1 - 16
1 - 16
Recognized
X
X
X
O 9nH v = 100
X 9nH v = 0
36 - 96
Mode 3
X
Default
Messages
Altered
Mode
Note
Number
1
1 - 16
Default
Changed
Transmitted
MIDI Implementation Chart
Basic
Channel
Function
Models: CTK-2090/CTK-2400
Bank select
Modulation
Data entry
Volume
Pan
Expression
**:bağlant yok
Remarks
Version : 1.0
Önemli!
2
O : Yes
X : No
Mode 2 : OMNI ON, MONO
Mode 4 : OMNI OFF, MONO
Mode 1 : OMNI ON, POLY
Mode 3 : OMNI OFF, POLY
*1: Tona bağldr.
*2: NRPN, RPN ve sistem özel mesajlar hakknda detaylar için, baknz MIDI uygulama
http://world.casio.com/.
*3: Pedal efekti ayarlarna göre.
Remarks
O
O
X
O
O
X
X
O
X
O
X
X
Aux
Messages
: All sound off
: Reset all controller
: Local ON/OFF
: All notes OFF
: Active Sense
: Reset
X
X
O
O
: Clock
: Commands
System
Real Time
X
X
X
X
X
X
: Song Pos
: Song Sel
: Tune
System
Common
O *2
O 0 - 127
O 0 - 127
O *2
System Exclusive
Control
Change
Pitch Bender
After
Touch
Velocity
Note
Number
Mode
Basic
Channel
● Bu kullanm klavuzunun bir ksmnn veya tamammn çoğaltlmas yasaktr. Kendi kişisel kullanmnz dşnda bu klavuzun
içeriğinin CASIO’nun izni olmadan herhangi bir şekilde kullanlmas telif haklar yasas kapsamnda yasaklanmştr.
● CASIO BU ÜRÜNÜN VEYA BU KULLANMA KILAVUZUNUN KULLANILMASINDAN VEYA YETERSİZLİĞİNDEN
KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR ZARAR VEYA KAYIP İÇİN (SINIRLAMA OLMAKSIZIN, KAR KAYIPLARI, TİCARİ
AKSAKLIK, BİLGİ KAYBI DA DAHİL OLMAK ÜZERE ) CASIO ZARAR OLASILIĞINA KARŞI UYARILMIŞ OLSA BİLE,
YÜKÜMLÜ BULUNMAMAKTADIR.
● Bu kullanma klavuzunun içeriği herhangi bir bildiri olmadan değiştirilebilir.
● Ürünün gerçek görünümü Kullanc Rehberi’nde gösterilen resimlerden farkl olabilir.
● Bu kullanma klavuzundaki şirket ve ürün isimleri başkalarnn tescilli markas olabilir.
:True #
O
O
O
O
O *2
O *3
O *3
O *3
X
X
Key’s
Ch’s
Note ON
Note OFF
True voice
Default
Messages
Altered
Default
Changed
Function
Models: CTK-2090/CTK-2400
Responsible within the European Union:
CASIO EUROPE GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
Program
Change
O (MSB only)
O
O *2
O
O
O
O
X
X
O
O
X
0, 32
1
6, 38
7
10
11
Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
CTK2400-TR-1A.indd
Hold 1
Sostenuto
Soft pedal
Reverb send
RPN LSB, MSB
O
Bu işaret sadece AB ülkeleri için geçerlidir.
X
X
O
X
X
O 9nH v = 1 - 127
X 9nH v = 0, 8nH v =**
O 9nH v = 100
X 9nH v = 0
Mode 3
X
Mode 3
X
0 - 127
0 - 127 *1
1 - 16
1 - 16
1
1 - 16
36 - 96
Recognized
Transmitted
Bank select
Modulation
Data entry
Volume
Pan
Expression
Remarks
• Üniteye güç vermek için opsiyonel AD-E95100L adaptörü kullanmadan önce, ilk olarak AC adaptörde hasar olup olmadğn
kontrol ettiğinizden emin olun. Elektrik kablosunu krlmalar, kesikler, açk kablolar ve diğer ciddi hasarlara karş dikkatlice
kontrol ediniz. Önemli derecede hasarl olan AC adaptörünü çocuklarn kullanmasna asla izin vermeyiniz.
• Asla pilleri tekrar şarj etmeyiniz.
• Tekrar şarj edilebilir piller kullanmaynz.
• Eski piller ile yeni pilleri karştrmaynz.
• Tavsiye edilen pilleri veya eş değerlilerini kullannz.
• Art (+) ve eksi (–) kutuplarn pil bölmesinde gösterildiği gibi doğru yönlü olduğundan her zaman emin olunuz.
• Zayflamay belirten herhangi bir işaretten sonra pilleri en ksa zamanda değiştiriniz.
• Pil terminallerini ksa devre yaptrmaynz.
• Bu ürün 3 yaşn altndaki çocuklara yönelik değildir.
• Sadece CASIO AD-E95100L adaptörü kullannz.
• Ac adaptör bir oyuncak değildir.
• Ürünü temizlemeden önce AC adaptörün fişini çektiğinizden emin olunuz.
64
66
67
91
100, 101
Version : 1.0
Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce, lütfen aşağdaki önemli hususlara dikkat ediniz.
2015/01/29
15:04:52
CTK- 2090
CTK-2400
TR
KULLANIM KILAVUZU
Güvenlik Önlemleri
MA1502-A
CTK2400-TR-1A
CTK2400-TR-1A.indd
1
2015/01/29
15:04:51
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement