Casio XJ-A142, XJ-A147, XJ-A242, XJ-A247, XJ-A252, XJ-A257 User guide

Casio XJ-A142, XJ-A147, XJ-A242, XJ-A247, XJ-A252, XJ-A257 User guide
MS
PROJEKTOR DATA
Siri XJ-A
XJ-A142/XJ-A147*
XJ-A242/XJ-A247*
XJ-A252/XJ-A257*
Siri XJ-M
XJ-M141/XJ-M146*
XJ-M151/XJ-M156*
XJ-M241/XJ-M246*
XJ-M251/XJ-M256*
*Model USB
Panduan Pengguna
z Dalam manual ini, “Siri XJ-A” dan “Siri XJ-M” merujuk hanya kepada model khusus yang tersenarai
di atas.
z Pastikan anda membaca “Langkah-Langkah Keselamatan” dan “Langkah Berjaga-Jaga
Pengendalian” dalam dokumen “Panduan Penyediaan” yang dibekalkan bersama Projektor Data,
dan pastikan anda menggunakan produk ini dengan betul.
z Simpan manual ini di tempat selamat untuk rujukan pada masa hadapan.
z Lawati laman di bawah untuk versi terkini manual ini.
http://world.casio.com/manual/projector/
1
z DLP ialah tanda dagangan berdaftar Texas Instruments Amerika Syarikat.
z Microsoft, Windows, dan Windows Vista ialah tanda dagangan berdaftar atau tanda dagangan
Microsoft Corporation di Amerika Syarikat dan negara-negara lain.
z HDMI, Logo HDMI dan High-Definition Multimedia Interface ialah tanda dagangan atau tanda
dagangan berdaftar HDMI Licensing, LLC.
z Mac OS ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Apple, Inc. di Amerika Syarikat
dan negara lain.
z PJLink ialah tanda dagangan menunggu atau tanda dagangan berdaftar di Jepun, Amerika
Syarikat, dan negara dan kawasan lain.
z Crestron ialah tanda dagangan berdaftar Crestron Electronics, Inc. Amerika Syarikat.
z AMX ialah tanda dagangan berdaftar AMX LLC Amerika Syarikat.
z XGA ialah tanda dagangan berdaftar IBM Corporation Amerika Syarikat.
z Nama syarikat dan produk lain mungkin merupakan nama produk berdaftar atau tanda
dagangan pemilik masing-masing.
z Sebahagian daripada produk ini adalah berdasarkan sebahagiannya daripada kerja Independent
JPEG Group.
z Kandungan Panduan Pengguna ini tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
z Menyalin manual ini, sama ada sebahagiannya atau keseluruhannya adalah dilarang. Anda
dibenarkan menggunakan manual ini untuk kegunaan peribadi anda sendiri. Sebarang
penggunaan lain tanpa kebenaran CASIO COMPUTER CO., LTD adalah dilarang.
z CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau
tuntutan daripada pihak ketiga yang berpunca daripada penggunaan produk ini atau manual ini.
z CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan
atau kerugian kerana kehilangan data akibat malfungsi atau penyelenggaraan produk ini, atau
sebarang sebab lain.
z Sampel skrin yang ditunjukkan di dalam manual ini adalah bagi tujuan ilustrasi sahaja, dan
mungkin tidak betul-betul sama dengan skrin yang dihasilkan oleh produk ini.
z Petikan skrin dalam manual ini semuanya daripada versi bahasa Inggeris. Beberapa istilah yang
digunakan dalam teks penjelasan juga berdasarkan skrin versi bahasa Inggeris.
2
Kandungan
Ciri dan Fungsi Utama Projektor ................................... 7
Ciri yang Sama pada Semua Model ............................................................................ 7
Ciri Model USB ............................................................................................................ 7
Ciri Khusus Model Lain ................................................................................................ 8
Bersedia ........................................................................... 9
Menyediakan Projektor...........................................................................9
Langkah Berjaga-Jaga Persediaan............................................................................ 10
Menyambung Kabel Projektor..............................................................11
Alat Kawalan Jauh ................................................................................12
Untuk memuatkan bateri alat kawalan jauh ........................................................... 13
Untuk menggantikan bateri alat kawalan jauh ....................................................... 13
Menayang Imej .............................................................. 14
Memilih Sumber Input ..........................................................................14
Untuk memilih sumber input .................................................................................. 15
Resolusi ..................................................................................................................... 15
Mod Input 3D (Siri XJ-M Sahaja) ..........................................................16
Memasukkan Mod Input 3D ................................................................................... 16
Kembali kepada Mod Input Normal daripada Mod Input 3D ................................. 17
Kebalikan Melintang dalam Mod Input 3D................................................................. 17
Untuk menukarkan imej kiri dan kanan .................................................................. 17
Menayang dengan Pemapar Fail (Model USB Sahaja) ........................18
Gambaran Keseluruhan Pemapar Fail ....................................................................... 18
Menayang Fail yang Terletak dalam Memori Dalaman Projektor .............................. 18
Untuk menyalin fail dari komputer ke memori dalaman projektor.......................... 19
Memulakan Tayangan Fail yang Terletak dalam Memori Dalaman Projektor ........ 21
Untuk memformat memori dalaman projektor (Pengguna Windows sahaja)......... 22
Menayang Fail dari Peranti Memori Bersambung melalui USB................................. 23
Untuk menyambung pemacu kilat USB pada projektor......................................... 23
Untuk menyambung kad memori pada projektor................................................... 24
Untuk menyambung kamera digital pada projektor ............................................... 24
Untuk memulakan tayangan fail yang berada dalam peranti memori yang
bersambung melalui USB....................................................................................... 25
Menayang Fail............................................................................................................ 27
Untuk menayang fail persembahan........................................................................ 27
Untuk menayang fail PDF....................................................................................... 28
B
3
Untuk menayang fail imej ....................................................................................... 29
Untuk menayang fail filem ...................................................................................... 29
Operasi Menu Fail ...................................................................................................... 31
Untuk togol menu fail antara paparan senarai dan paparan ikon .......................... 31
Untuk menatal menu fail......................................................................................... 31
Untuk membuka folder ........................................................................................... 31
Untuk keluar dari folder semasa dan bergerak naik ke aras seterusnya................ 31
Untuk kembali ke skrin utama dari menu fail ......................................................... 31
Mengkonfigurasi Seting Pemapar Fail ....................................................................... 32
Untuk mengkonfigurasi seting Pemapar Fail.......................................................... 32
Autojalan .................................................................................................................... 34
Untuk tayangan auto fail imej atau fail filem dari pemacu kilat USB...................... 34
Untuk tayangan auto fail imej atau fail filem dari memori dalaman projektor ........ 35
Penyelesaian Masalah Pemapar Fail ......................................................................... 36
Mesej Ralat Pemapar Fail .......................................................................................... 37
Menggunakan EZ-Converter FA untuk Menukar Fail PowerPoint kepada
Fail ECA atau PtG ...................................................................................................... 38
Untuk menukar fail PowerPoint kepada fail ECA atau fail PtG .............................. 39
Untuk menentukan resolusi skrin fail ECA atau fail PtG......................................... 41
Untuk menentukan masa paparan animasi maksimum ......................................... 41
Untuk main semula fail ECA atau fail PtG pada komputer anda............................ 41
Menayang dengan Fungsi Paparan USB (Model USB Sahaja) ............43
Gambaran Keseluruhan Fungsi Paparan USB........................................................... 43
Menayang Kandungan Skrin Komputer Melalui Sambungan USB ........................... 43
Untuk menayang kandungan skrin komputer Windows melalui
sambungan USB buat kali pertama ....................................................................... 44
Untuk menayang kandungan skrin komputer Mac OS melalui
sambungan USB buat kali pertama ....................................................................... 45
Untuk menayang kandungan skrin komputer melalui
sambungan USB buat kali pertama ....................................................................... 47
Menayang Imej Skrin Kalkulator Graf
(Model USB Sahaja) .............................................................................48
Untuk menayang imej skrin kalkulator graf ............................................................ 48
Mengendalikan Projektor ............................................. 49
Imej Output dan Operasi Audio............................................................49
Untuk menggunakan pembetulan pepasak manual (KEYSTONE) ......................... 49
Untuk mengezum imej (D-ZOOM) .......................................................................... 49
Untuk melaraskan aras kelantangan (VOLUME) .................................................... 49
Untuk membisukan audio (VOLUME)..................................................................... 50
Untuk mengosongkan imej dan membisukan audio seketika (BLANK) ................. 50
Untuk memegunkan imej (FREEZE) ....................................................................... 50
4
Untuk melaras imej secara automatik (AUTO)........................................................ 50
Untuk menukar nisbah bidang imej yang ditayang (ASPECT) ............................... 51
Untuk melaraskan kecerahan imej (FUNC)............................................................. 52
Untuk menukar mod warna (FUNC) ....................................................................... 52
Mod Eko (ECO).....................................................................................53
Untuk memilih Mod Eko ......................................................................................... 53
Menggunakan Pemasa Persembahan (TIMER)....................................54
Untuk memaparkan pemasa .................................................................................. 54
Untuk memaparkan menu fungsi pemasa ............................................................. 54
Untuk mengkonfigurasi seting pemasa .................................................................. 55
Untuk memulakan operasi pemasa kira detik ........................................................ 55
Untuk menjeda pengiraan detik pemasa................................................................ 56
Untuk menyambung semula pengiraan detik pemasa yang dijedakan.................. 56
Untuk menetapkan semula pemasa kepada masa mulanya.................................. 56
Menggunakan Menu Persediaan (MENU) ............................................57
Operasi Menu Persediaan Asas................................................................................. 57
Seting Menu Persediaan............................................................................................ 57
Perlindungan Kata Laluan ....................................................................62
Menggunakan Ciri Kata Laluan.................................................................................. 62
Untuk menukar kata laluan..................................................................................... 63
Untuk menukar seting hidup kuasa dengan kata laluan ........................................ 64
Untuk menukar kata laluan fungsi storan dalaman projektor................................. 64
Kunci Panel Kawalan............................................................................65
Untuk mengunci panel kawalan ............................................................................. 65
Untuk membuka kunci panel kawalan ................................................................... 65
Membersihkan Projektor.............................................. 66
Membersihkan Bahagian Luar Projektor ..............................................66
Membersihkan Lensa ...........................................................................66
Membersihkan Bolong .........................................................................66
Penyelesaian Masalah .................................................. 67
Penunjuk...............................................................................................67
Penunjuk Ralat dan Mesej Amaran ......................................................68
Penyelesaian Masalah Projektor ..........................................................70
5
Lampiran ........................................................................ 72
Menyambung ke Output Video Komponen..........................................72
Menyambung ke Output Video Komposit atau Output S-Video
(Siri XJ-M Sahaja) .................................................................................73
Mengemas kini Perisian Tegar dan Memindahkan Logo Pengguna ....74
Untuk menyambungkan port LOGO projektor dengan port USB komputer.......... 74
Menggantung Projektor dari Siling.......................................................75
Jarak Tayangan dan Saiz Skrin ............................................................76
Seting Nisbah Bidang dan Imej Tayangan ...........................................78
Isyarat yang Disokong ..........................................................................80
Kawalan Projektor RS-232C ................................................................83
Untuk membuat sambungan bersiri antara projektor dan komputer ..................... 83
6
Ciri dan Fungsi Utama Projektor
Ciri yang Sama pada Semua Model
z Sumber Cahaya Hibrid Bebas Merkuri
Laser asli CASIO dan sumber cahaya hibrid LED menyampaikan luminans tinggi daripada 2,500
hingga 3,000 lumen. Projektor ini tidak menggunakan lampu merkuri, menjadikannya mesra alam.
z Pelbagai pilihan sumber input
RGB analog, video komposit, S-video (Siri XJ-M sahaja), video komponen (Y·Cb·Cr, Y·Pb·Pr) dan
sumber input HDMI disokong.
z Fungsi Kawalan Kecerahan Pintar (Mod Eko)
Projektor mengesan tahap cahaya persekitaran dan melaraskan kecerahan tayangan secara
automatik sebagaimana yang diperlukan untuk operasi kuasa rendah yang cekap. (Memerlukan
seting “Mod Eko ” ditetapkan kepada “Hidup (Auto)”.)
z Hidup Kuasa Terus
Projektor boleh dikonfigurasikan untuk dihidupkan secara automatik dan mula menayang sebaik
sahaja ia dipasang ke salur keluar kuasa.
z Pemasa Persembahan
Pemasa persembahan adalah pemasa kira detik yang menunjukkan jumlah baki masa
persembahan pada skrin tayangan.
z Kemas kini perisian tegar dan pemindahan data imej logo pengguna
Kemas kini perisian tegar (perisian dalam ROM kilat projektor) dan imej logo pengguna boleh
dipindahkan ke projektor dari komputer jika diperlukan.
Ciri Model USB
Model USB: XJ-A147, XJ-A247, XJ-A257, XJ-M146, XJ-M156, XJ-M246, XJ-M256
z Tayangan imej, filem dan jenis fail lain (Pemapar Fail)
Pemapar Fail projektor boleh digunakan untuk membuka dan menayang jenis fail berikut yang
terletak dalam memori dalaman projektor atau pada pemacu kilat USB yang disambungkan pada
projektor: fail imej (JPG, PNG, GIF, BMP), fail filem (AVI, MOV, MP4), fail persembahan (ECA, PtG),
fail PDF.
z Tayangan kandungan skrin komputer melalui sambungan USB (Paparan USB)
Menyambung projektor ke komputer dengan kabel USB membolehkan tayangan kandungan skrin
komputer. Ini menyokong tayangan kandungan skrin walaupun bagi komputer kecil yang hanya
mempunyai satu port USB, tetapi tiada RGB, HDMI atau jenis terminal output video lain.
z Sambungan Kalkulator Fungsi Saintifik Grafik
Sesetengah model kalkulator saintifik grafik CASIO boleh disambungkan terus ke port USB-A
projektor untuk menayang kandungan skrin kalkulator tersebut.
z Tayangan imej dari komputer atau peranti pintar melalui sambungan LAN wayarles*
Projektor dikonfigurasi sebagai titik capaian, komputer atau peranti pintar boleh berhubung terus
dengannya melalui sambungan LAN wayarles. Atau komputer atau peranti pintar boleh bersambung
melalui sambungan LAN wayarles menggunakan titik capaian LAN wayarles sedia ada. Kedua-dua
output skrin dan output audio disokong semasa komputer disambungkan.
z Kawalan projektor menggunakan komputer atau peranti pintar melalui sambungan LAN
wayarles*
Projektor boleh dikawal dari komputer atau peranti pintar yang bersambung dengannya melalui
sambungan LAN wayarles.
* Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang sambungan LAN wayarles, lihat “Panduan Fungsi
Rangkaian” yang berasingan.
7
Ciri Khusus Model Lain
Siri XJ-A
z Nipis dan kompak
Bersaiz fail A4 dan senipis kira-kira 43 mm. Cukup kompak untuk dipasang dan digunakan di
mana-mana sahaja.
Siri XJ-M
z Sokongan tayangan imej 3D
Tayangan isyarat imej 3D (protokol berjujukan medan 60Hz/120Hz) melalui satu daripada tiga
sumber input (RGB analog, video komposit, S-video) disokong.
• Cermin mata 3D (YA-G30) yang tersedia secara berasingan diperlukan untuk melihat imej 3D
yang ditayangkan dalam bentuk 3D. Selain itu, perisian khusus (CASIO 3D Converter) yang
tersedia secara berasingan diperlukan untuk menayangkan imej 3D dengan projektor apabila
komputer (RGB analog) menjadi sumber input.
• Tayangan imej 3D tidak disokong melalui sambungan HDMI atau sambungan video komponen.
Model WXGA (XJ-A242, XJ-A247, XJ-A252, XJ-A257, XJ-M241, XJ-M246, XJ-M251, XJ-M256)
z Resolusi WXGA
Menyokong resolusi tayangan skrin lebar WXGA (1280 × 800). Resolusi ini sesuai digunakan untuk
menayang komputer riba skrin lebar dan imej TV HD.
Siri XJ-M Model USB (XJ-M146, XJ-M156, XJ-M246, XJ-M256)
z Tayangan kandungan skrin komputer yang bersambung melalui LAN berwayar*
Kabel LAN boleh digunakan untuk sambungan terus antara projektor dan komputer, atau
sambungan LAN boleh dibuat melalui penghala rangkaian sedia ada. Sebaik saja sambungan
diwujudkan, kedua-dua output skrin dan output audio disokong.
z Pengawalan jauh projektor dari komputer yang bersambung melalui LAN berwayar*
Operasi kawalan projektor boleh dilakukan dari jauh menggunakan pelayar web komputer yang
bersambung melalui sambungan LAN berwayar.
* Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang sambungan LAN, lihat “Panduan Fungsi Rangkaian”
yang berasingan.
8
Bersedia
Bahagian ini menerangkan cara memilih lokasi untuk projektor, cara menyambungkan kabelnya dan
cara melaksanakan operasi lain yang diperlukan sebelum menggunakannya.
Menyediakan Projektor
Tempatkan projektor di atas meja atau tempat letak yang tegap dan rata. Pastikan anda menyediakan
ruang yang mencukupi di bahagian sisi dan belakang projektor untuk pengaliran udara yang
sempurna. Ilustrasi di bawah menunjukkan bagaimana projektor harus dihalakan berbanding skrin
untuk mendapatkan tayangan optimum.
XJ-A242/XJ-A247/XJ-A252/XJ-A257/
XJ-M241/XJ-M246/XJ-M251/XJ-M256
Model lain
Skrin
Skrin
Letakkan projektor supaya sisi lensa berada di tepi meja, dsb.
Pastikan projektor berada pada sudut tepat kepada skrin.
z Dengan Projektor Siri XJ-A, julat sudut menegak yang dibenarkan apabila menyediakan
projektor ialah ±30 darjah (Rajah 1). Pastikan projektor berada dalam julat ini. Menyediakan
projektor di luar julat sudut menegak ini boleh memendekkan hayat lampu. Tiada had
ditetapkan bagi sudut mendatar projektor ini (Rajah 2).
Rajah 1
Rajah 2
z Dengan Projektor Siri XJ-M, tiada had ke atas sudut persediaan menegak atau melintang.
9
Langkah Berjaga-Jaga Persediaan
z Gunakan salur keluar kuasa yang terletak berhampiran supaya anda dapat mencapainya dengan
mudah apabila anda perlu mencabut palam projektor.
z Jangan letakkan apa-apa objek dalam jarak 30 sm di sekeliling projektor. Perhatian khusus
diperlukan untuk menjauhkan objek dari bukaan pengambilan udara dan ekzos projektor.
z Aliran udara dari peralatan penyaman udara boleh meniup haba yang keluar dari kawasan sekitar
lensa projektor dengan cara yang menyebabkan riak haba muncul dalam imej yang ditayangkan.
Sekiranya ini berlaku, laraskan aliran udara peralatan penyaman udara atau alihkan projektor.
10
Menyambung Kabel Projektor
Sambungkan projektor ke salur keluar kuasa dan pada peranti sumber input.
Siri XJ-A
Gunakan kabel RGB yang dibekalkan bersama projektor untuk bersambung pada terminal
output RGB komputer atau sumber input lain.
Gunakan kabel HDMI yang boleh didapati secara komersil untuk bersambung pada terminal
output HDMI komputer, peralatan video atau sumber input lain.
*1 *2
Gunakan kord kuasa yang dibekalkan untuk
memasang projektor pada salur keluar kuasa.
Sambungkan ke terminal output komposit (jenis bicu pin) peranti video.
Masukkan hujung palam mini kabel AV khas yang dibekalkan bersama projektor ke dalam terminal ini.
Masukkan palam pin (kuning, merah dan putih) ke dalam setiap terminal video (kuning) dan audio (merah dan
putih) yang berkenaan bagi peranti video.
Siri XJ-M
Gunakan kabel RGB yang dibekalkan bersama projektor untuk bersambung pada terminal
output RGB komputer atau sumber input lain.
Gunakan kabel HDMI yang boleh didapati secara komersil untuk bersambung pada terminal
output HDMI komputer, peralatan video atau sumber input lain.
*2 *1
Sambungkan ke output komposit atau output S-video peranti video.
Untuk butiran, lihat “Menyambung ke Output Video Komposit atau
Output S-Video (Siri XJ-M Sahaja)” (halaman 73).
Gunakan kord kuasa yang dibekalkan untuk
memasang projektor pada salur keluar kuasa.
*1 Gunakan port ini untuk menyambungkan pemacu kilat USB (halaman 23), kalkulator saintifik grafik
CASIO (halaman 48), atau penyesuai wayarles yang dibekalkan bersama projektor (lihat “Panduan
Fungsi Rangkaian” yang berasingan).
*2 Terminal yang digunakan semasa mengakses memori dalaman projektor dari komputer dan apabila
menayang kandungan skrin komputer dari projektor melalui sambungan USB. Untuk maklumat
lanjut, lihat “Untuk menyalin fail dari komputer ke memori dalaman projektor” (halaman 19) dan
“Menayang dengan Fungsi Paparan USB (Model USB Sahaja)” (halaman 43).
z Untuk maklumat lanjut mengenai sambungan video komponen, lihat “Menyambung ke Output
Video Komponen” di halaman 72.
z Untuk maklumat mengenai cara menyambung untuk kawalan RS-232C projektor, lihat
“Kawalan Projektor RS-232C” (halaman 83).
z Untuk maklumat mengenai cara menyambung untuk mengemas kini perisian tegar projektor
atau untuk memindahkan data logo pengguna, lihat “Mengemas kini Perisian Tegar dan
Memindahkan Logo Pengguna” (halaman 74).
11
Alat Kawalan Jauh
Operasi projektor dilakukan menggunakan alat kawalan jauh yang dibekalkan bersamanya. Halakan
pemancar isyarat alat kawalan jauh pada salah satu penerima isyarat pada projektor apabila anda
melakukan operasi kekunci alat kawalan jauh. Julat maksimum isyarat alat kawalan jauh adalah
kira-kira 5 meter (antara pemancar dan penerima isyarat).
1
2
3
1 Pemancar isyarat alat kawalan jauh
2 Kekunci [P] (Kuasa)
Menghidupkan atau mematikan kuasa.
3 Kekunci [INPUT]
Untuk menukar sumber input.
4 Kekunci untuk melakukan operasi tayangan dan untuk
4
mengkonfigurasi seting projektor.
(Hanya projektor Siri XJ-A mempunyai kekunci [ZOOM –],
[ZOOM +], [FOCUST], [FOCUSS].)
5 Kekunci ini digunakan dengan model USB sahaja. Ia
digunakan terutamanya untuk operasi tayangan Pemapar Fail
(halaman 27).
5
z Untuk mengelakkan kehabisan bateri, simpan unit alat kawalan jauh agar kekuncinya tidak
ditekan secara tidak sengaja.
12
Untuk memuatkan bateri alat kawalan jauh
z Pastikan anda menggunakan bateri alkali sahaja.
*Awas
RISIKO LETUPAN JIKA BATERI DIGANTIKAN DENGAN JENIS YANG SALAH.
BUANG BATERI YANG TELAH DIGUNAKAN MENGIKUT ARAHAN.
1.
Buka penutup bateri di bahagian
belakang alat kawalan jauh.
2.
3.
Tutup penutup bateri di bahagian belakang alat kawalan jauh.
Muatkan dua bateri baharu ke dalam
petak, sambil memastikan bahawa
hujung positif (+) dan negatif (–)
bateri menghala ke arah yang betul.
Untuk menggantikan bateri alat kawalan jauh
Buka penutup bateri di belakang alat kawalan jauh, gantikan bateri lama dengan yang baharu dan
kemudian tutup penutup bateri.
13
Menayang Imej
Bahagian ini menyediakan maklumat tentang cara menayang imej daripada pelbagai sumber input
yang berbeza.
Memilih Sumber Input
Pemilihan sumber input menyediakan pilihan yang diterangkan dalam jadual di bawah.
Nama Sumber Input
Imej Tayangan Output (dan Audio)
Komputer
Imej skrin komputer yang bersambung pada terminal komputer projektor.
Video
Siri XJ-A: Imej dan audio dari peranti video yang bersambung pada terminal AV
projektor.
Siri XJ-M:Imej dan audio dari peranti video yang bersambung pada terminal VIDEO
dan terminal AUDIO MASUK R/L projektor.
S-Video (Siri XJ-M)
Imej dan audio dari peranti video yang bersambung pada terminal S-VIDEO dan
terminal AUDIO MASUK R/L projektor.
HDMI
Imej dan audio dari komputer atau peranti video yang bersambung pada terminal
HDMI projektor.
Pemapar Fail
Imej (dan audio dalam kes fail filem) yang terkandung dalam jenis fail berikut yang
terletak dalam memori dalaman projektor atau pada peranti memori yang
bersambung pada port USB-A projektor: fail imej, fail filem, fail persembahan, fail
PDF.
Alat USB CASIO
Kandungan skrin kalkulator saintifik grafik CASIO atau kamus elektronik yang
disambungkan pada port USB-A projektor.
Wayarles (Siri XJ-A)
Kandungan skrin dan audio komputer yang bersambung pada projektor melalui LAN
wayarles.
Rangkaian (Siri XJ-M)
Kandungan skrin dan audio komputer yang bersambung pada projektor melalui LAN
wayarles atau LAN berwayar
Paparan USB
Kandungan skrin dan audio komputer yang bersambung pada port USB-B projektor.
14
Untuk memilih sumber input
1.
Tekan kekunci [INPUT]. Ini akan memaparkan kotak dialog “Input”.
2.
Bergantung pada sumber input, lakukan salah satu operasi yang diterangkan
dalam jadual di bawah.
Untuk memilih sumber input ini:
Lakukan operasi ini:
Komputer, Video,
S-Video (Siri XJ-M), HDMI,
Wayarles (Siri XJ-A),
Rangkaian (Siri XJ-M), Paparan USB
Gunakan kekunci [T] dan [S] untuk memilih nama sumber input
yang anda mahu pilih dan kemudian tekan kekunci [ENTER].
Pemapar Fail
1. Gunakan kekunci [T] dan [S] untuk memilih “Pemapar” dan
kemudian tekan kekunci [ENTER].
2. Pada kotak dialog yang muncul, sahkan bahawa “Pemapar Fail”
dipilih dan kemudian tekan kekunci [ENTER].
Alat USB CASIO
1. Gunakan kekunci [T] dan [S] untuk memilih “Pemapar” dan
kemudian tekan kekunci [ENTER].
2. Tekan kekunci [T] untuk memilih “Alat USB CASIO” dan
kemudian tekan kekunci [ENTER].
z Nama sumber input yang anda pilih akan muncul di sudut kanan atas pada skrin projektor
selama beberapa saat.
z Mesej “Tiada input isyarat” akan muncul sekiranya tiada isyarat input dikesan.
z Untuk maklumat lanjut mengenai operasi yang diperlukan untuk memilih Wayarles, Rangkaian,
Paparan USB, Pemapar Fail, atau Alat USB CASIO sebagai sumber input dan melakukan
tayangan, rujuk maklumat berikut.
Wayarles atau Rangkaian: Panduan Fungsi Rangkaian yang Berasingan
Paparan USB: “Menayang dengan Fungsi Paparan USB (Model USB Sahaja)” (halaman 43)
Pemapar Fail: “Menayang dengan Pemapar Fail (Model USB Sahaja)” (halaman 18)
Alat USB CASIO: “Menayang Imej Skrin Kalkulator Graf (Model USB Sahaja)” (halaman 48)
Resolusi
Bergantung pada model projektor, resolusi videonya akan ditetapkan pada XGA (1024 × 768 piksel)
atau WXGA (1280 × 800 piksel). Imej mungkin kelihatan kasar, teks dan bentuk lain mungkin sukar
dibaca atau corak berombak mungkin muncul apabila isyarat input dari komputer tidak sepadan
dengan resolusi video projektor ini. Sekiranya ini berlaku, cuba lakukan yang berikut.
z Tukar seting resolusi output komputer supaya ia sepadan dengan resolusi video projektor.
Untuk maklumat mengenai resolusi video projektor anda, lihat “Spesifikasi” dalam Panduan
Penyediaan. Lihat dokumentasi pengguna yang dibekalkan bersama komputer anda untuk butiran
mengenai cara menukar setingnya.
z Tukar seting “Nisbah Bidang” kepada “Benar” (Terpakai untuk model yang menyokong resolusi
video WXGA sahaja). Dengan seting “Benar”, projektor menayangkan isyarat input pada saiz
sebenar (1 titik sumber input sama dengan satu titik piksel output projektor).
Untuk maklumat mengenai cara mengkonfigurasi seting Nisbah Bidang, lihat “Untuk menukar
nisbah bidang imej yang ditayang (ASPECT)” (halaman 51).
15
Mod Input 3D (Siri XJ-M Sahaja)
Projektor anda menyokong penayangan imej 3D. Untuk menayangkan imej 3D, mula-mula masukan
mod input 3D projektor, dan kemudian pilih sumber input.
z Cermin mata 3D (YA-G30) yang tersedia secara berasingan diperlukan untuk melihat imej 3D
yang ditayangkan dalam bentuk 3D.
z Perisian khusus (CASIO 3D Converter) yang tersedia secara berasingan diperlukan untuk
menayangkan imej 3D dengan projektor apabila komputer (RGB analog) menjadi sumber
input.
z Tayangan imej 3D tidak disokong melalui sambungan HDMI atau sambungan video
komponen.
Sumber input yang diterangkan di bawah boleh dipilih untuk penayangan dalam Mod Input 3D.
Sumber Input
Syarat Penayangan
Komputer (RGB Analog)
z Mana-mana jenis data imej 3D berikut dimainkan semula menggunakan perisian
khusus (CASIO 3D Converter) yang tersedia secara berasingan.
– Fail imej 2D diubah kepada fail imej 3D menggunakan CASIO 3D Converter
– Fail format 3D sebelah-menyebelah
z Isyarat dengan frekuensi imbasan menegak 60Hz/120Hz
Video Komposit, S-video
z Fail format 3D jujukan medan dirakam dengan perisian DVD jujukan medan, dsb.
z Isyarat dengan frekuensi imbasan menegak 60Hz
Lihat “Isyarat 3D (Mod Input 3D)” (halaman 82) untuk senarai isyarat imej 3D yang disokong oleh
projektor ini.
Memasukkan Mod Input 3D
1.
Tekan kekunci [INPUT] untuk memaparkan skrin pilihan sumber input.
2.
Pilih Komputer (RGB), S-video, atau Video sebagai sumber input.
3.
Gunakan kekunci [T] dan [S] untuk mengalihkan penonjolan kepada “Ke mod
input 3D” dan tekan kekunci [ENTER].
z Ini memasukkan mod input 3D dan menutup skrin pilihan sumber input.
z Anda tidak boleh memilih HDMI, Pemapar Fail, Alat USB CASIO, Rangkaian, atau Paparan
USB sebagai sumber input dalam mod input 3D. Untuk menggunakan mana-mana sumber
input ini, tukar seting sumber input balik kepada mod input biasa.
z Apabila Komputer dipilih sebagai sumber input dalam mod input 3D, input isyarat video
komponen melalui terminal MASUK KOMPUTER projektor dilihat sebagai isyarat RGB yang
mengakibatkan tayangan imej yang tidak normal.
z Kecuali apabila menggunakan projektor untuk tayangan imej 3D, anda harus membiarkannya
dalam mod input normal.
16
Kembali kepada Mod Input Normal daripada Mod Input 3D
1.
Tekan kekunci [INPUT] untuk memaparkan skrin pilihan sumber input.
2.
Gunakan kekunci [T] dan [S] untuk mengalihkan penonjolan kepada “Ke mod
input normal” dan tekan kekunci [ENTER].
z Ini memasukkan mod input normal dan menutup skrin pilihan sumber input.
Kebalikan Melintang dalam Mod Input 3D
Dalam 3D sebelah-menyebelah, bingkai penuh terdiri daripada dua belah di sebelah kiri dan kanan
untuk setiap mata. Dalam kes yang jarang berlaku, imej kiri dan kanan mungkin diterbalikkan, yang
menyebabkan kehilangan kedalaman 3D. Jika ini berlaku, cuba gunakan prosedur berikut untuk
menukar imej kiri dan kanan sesama sendiri.
Untuk menukarkan imej kiri dan kanan
Dalam mod input 3D, tekan kekunci [ENTER].
17
Menayang dengan Pemapar Fail (Model USB Sahaja)
Gambaran Keseluruhan Pemapar Fail
Pemapar Fail ialah satu aplikasi yang boleh anda gunakan untuk melihat atau memainkan semula jenis
fail berbeza yang terletak dalam memori dalaman projektor atau pada peranti memori yang
bersambung pada port USB projektor.
Fail Main Semula yang Disokong
Jenis Fail
Keadaan Fail yang Disokong
Fail Imej:*1
JPEG: Sehingga kira-kira 15 M piksel (JPEG garis asas)
Sehingga kira-kira 8 M piksel (JPEG progresif)
PNG: Kurang daripada 6 MB dan sehingga kira-kira 8 M piksel*2
GIF: Kurang daripada 6 MB dan sehingga kira-kira 8 M piksel*2
BMP: Kurang daripada 6 MB dan sehingga kira-kira 8 M piksel (untuk warna 24 bit)
Fail Filem:*3
AVI: 20 Mbps maksimum 720/30P (video MJPEG, audio ADPCM)
MOV: 20 Mbps maksimum 1080/30P (video H.264, audio ADPCM atau audio AAC)
MP4: 20 Mbps maksimum 1080/30P (video H.264, audio AAC)
Fail Persembahan
Fail ECA atau PtG dicipta dengan EZ-Converter FA*4
Fail PDF
PDF Ver 1.4
*1 Walaupun jika anda menggunakan projektor model WXGA (halaman 8), resolusi tayangan
maksimum untuk data imej adalah 1024 × 768, kecuali JPEG dasar. Dalam hal data imej JPEG
dasar, resolusi tayangan maksimum ialah 1280 x 800.
*2 Warna lutsinar dalam fail imej format PNG dan GIF yang didayakan warna lutsinarnya akan
dipaparkan sebagai hitam. GIF animasi dipaparkan sebagai imej pegun, tanpa animasi.
*3 Melakukan maju pantas atau undur pantas dengan fail filem dengan kadar bit besar mungkin
menyebabkan operasi dijalankan pada kelajuan yang lebih perlahan daripada biasa atau berhenti
separuh jalan. Meskipun filem dengan salah satu kadar bit maksimum ditunjukkan di atas akan
dimain semula dengan biasa, maju pantas dan undur pantas tidak disokong.
*4 Fail PowerPoint boleh ditukar menggunakan EZ-Converter FA (boleh didapati dari laman web
CASIO). Lihat “Menggunakan EZ-Converter FA untuk Menukar Fail PowerPoint kepada Fail ECA
atau PtG” (halaman 38).
Menayang Fail yang Terletak dalam Memori Dalaman Projektor
Pemapar Fail boleh digunakan untuk menayang jenis fail berikut apabila ia terletak dalam memori
dalaman projektor: fail imej, fail filem, fail persembahan, fail PDF. Untuk menggunakan prosedur
dalam bahagian ini, fail yang akan ditayang mesti disalin ke memori dalaman projektor terlebih dahulu.
Anda boleh menyalin fail menggunakan salah satu kaedah berikut.
z Sambungkan projektor ke komputer dengan kabel USB dan salin fail ke memori dalaman projektor.
z Gunakan LAN untuk menyalin (memuat naik) fail dari komputer atau peranti pintar ke memori
dalaman projektor.
Prosedur dalam manual ini semuanya adalah berdasarkan menyalin fail melalui sambungan USB.
Untuk maklumat mengenai cara menyalin fail menggunakan LAN, lihat “Panduan Fungsi Rangkaian”
yang berasingan.
18
Untuk menyalin fail dari komputer ke memori dalaman
projektor
z Prosedur ini disokong pada komputer yang menjalankan salah satu sistem pengendalian di
bawah.
Windows: XP, Vista, 7, 8, 8.1 (Dilog masuk dengan keistimewaan pentadbir)
Mac OS: 10.6, 10.7, 10.8, 10.9 (Dilog masuk dengan akaun akar atau akaun pengguna)
z Untuk melaksanakan prosedur di bawah, anda mesti memilih terlebih dahulu salah satu yang
berikut sebagai sumber input: Komputer, Video, S-Video (Siri XJ-M sahaja) atau HDMI. Anda
tidak akan dapat melaksanakan operasi ini jika Pemapar Fail atau mana-mana sumber ipunt
selain sumber di atas dipilih.
1.
Tekan kekunci [MENU] untuk memaparkan menu persediaan.
2.
Gunakan kekunci [T] untuk memilih “Seting Multimedia”, dan kemudian tekan
kekunci [ENTER].
3.
Gunakan kekunci [T] untuk memilih “Fungsi Storan Dalaman”, dan kemudian
tekan kekunci [ENTER].
4.
Apabila muncul mesej “Matikan projektor untuk menggunakan storan dalaman.”,
tekan kekunci [ENTER].
z Ini akan mematikan kuasa projektor. Penunjuk POWER/STANDBY akan menyala ambar dan
penunjuk TEMP akan menyala merah.
5.
Tekan kekunci [P] (Kuasa) projektor untuk menghidupkan kuasa.
z Penunjuk POWER/STANDBY akan menyala hijau dan penunjuk TEMP akan menyala merah.
Ini menunjukkan bahawa fungsi storan dalaman projektor beroperasi. Anda tidak dapat
menayangkan imej menggunakan projektor pada masa ini.
6.
Jika pemacu kilat USB atau apa-apa media boleh alih lain disambungkan pada
komputer anda, tanggalkannya.
7.
Gunakan kabel USB yang boleh didapati secara komersil untuk menyambungkan
port USB-B projektor (jenis USB B Mikro) kepada port USB komputer anda.
z Lokasi port USB-B projektor ini ditunjukkan oleh “*2” dalam ilustrasi di bawah “Menyambung
Kabel Projektor” (halaman 11).
z Selepas anda melakukannya, memori dalaman projektor akan dikenali oleh komputer anda
sebagai pemacu cakera boleh alih dinamakan “InternalMem”.
8.
Di komputer, buka pemacu “InternalMem”.
Windows:
Apabila kotak dialog “AutoPlay” (Automain) muncul pada skrin komputer anda, klik “Open folder
to view files” (Buka folder untuk melihat fail). Jika kotak dialog “AutoPlay” (Automain) tidak
muncul, lakukan operasi berikut: [Start] 3 [Computer] 3 Klik dua kali “InternalMem”.
Mac OS:
Ikon pemacu “InternalMem” akan muncul pada desktop Mac. Klik dua kali untuk membukanya.
C
19
9.
Salin fail yang anda mahu tayangkan ke pemacu “InternalMem”.
10.
Selepas anda menyalin semua fail yang anda mahukan, lakukan salah satu
operasi di bawah untuk menyahlekap pemacu “InternalMem” .
Windows:
Klik ikon “Safely Remove Hardware” (Alih Keluar Perkakasan Dengan Selamat) dalam dulang
tugas (di sudut kanan bawah skrin). Pada menu yang muncul kemudiannya, pilih “USB Flash
Drive” (Pemacu Kilat USB). Periksa untuk memastikan mesej “Safe To Remove Hardware”
(Selamat Untuk Mengalih Keluar Perkakasan) muncul.
Mac OS:
Seret ikon pemacu “InternalMem” ke ikon tong sampah. Periksa untuk memastikan ikon pemacu
“InternalMem” tiada lagi di desktop Mac.
11.
Tanggalkan kabel USB dari projektor dan komputer.
12.
Hidupkan projektor semula.
z Ini memberhentikan operasi fungsi storan dalaman dan kembali kepada tayangan normal.
z Untuk maklumat mengenai cara menayang fail yang disalin ke memori dalaman projektor, lihat
“Memulakan Tayangan Fail yang Terletak dalam Memori Dalaman Projektor” (halaman 21).
z Perkara di atas ditunjukkan cuma sebagai contoh biasa operasi penyalinan fail pada
komputer. Langkah sebenar yang perlu anda lakukan mungkin berbeza sedikit mengikut
sistem pengendalian dan persediaan komputer anda.
z Jika “Hidup” dipilih untuk “Kata Laluan Storan Dalaman” pada menu seting, kotak dialog input
kata laluan akan muncul apabila anda menekan kekunci [ENTER] dalam langkah 3 prosedur di
atas. Jika ini berlaku, masukkan kata laluan yang sesuai dan kemudian tekan kekunci [ENTER]
untuk pergi ke langkah 4 prosedur itu. Untuk butiran, lihat “Perlindungan Kata Laluan”
(halaman 62).
C
20
Memulakan Tayangan Fail yang Terletak dalam Memori
Dalaman Projektor
1.
Jika pemacu kilat USB atau peranti USB lain disambungkan pada port USB-A
projektor, putuskan sambungannya.
2.
Tekan kekunci [INPUT]. Ini akan memaparkan kotak dialog “Input”.
3.
Gunakan kekunci [T] dan [S] untuk memilih “Pemapar” dan kemudian tekan
kekunci [ENTER].
4.
Pada kotak dialog yang muncul, sahkan bahawa “Pemapar Fail” dipilih dan
kemudian tekan kekunci [ENTER].
z Ini akan memulakan Pemapar Fail dan memaparkan skrin utama Pemapar Fail seperti yang
ditunjukkan di bawah.
5.
Bergantung pada jenis fail yang anda mahu tayang, lakukan salah satu operasi di
bawah.
Untuk menayang fail jenis ini:
Lakukan operasi ini:
Fail Persembahan
“Untuk menayang fail persembahan” (halaman 27)
Fail PDF
“Untuk menayang fail PDF” (halaman 28)
Fail Imej
“Untuk menayang fail imej” (halaman 29)
Fail Filem
“Untuk menayang fail filem” (halaman 29)
21
Untuk memformat memori dalaman projektor
(Pengguna Windows sahaja)
*Awas
Jangan sekali-kali memformat memori dalaman projektor daripada komputer
yang menjalankan Mac OS. Melakukan demikian boleh menyahdayakan fungsi
USB projektor.
z Melakukan prosedur di bawah akan memadam semua folder dan fail yang ada dalam memori
dalaman projektor.
1.
Lakukan langkah 1 hingga 7 di bawah “Untuk menyalin fail dari komputer ke
memori dalaman projektor” (halaman 19).
2.
Lakukan salah satu prosedur di bawah untuk memformat pemacu “InternalMem”
pada komputer anda.
(1) Klik kanan ikon pemacu “InternalMem”. Pada menu yang muncul, pilih “Format”.
(2) Pada kotak dialog “Format” yang muncul, periksa untuk memastikan “FAT32 (recommended)”
dipilih untuk “File system” dan kemudian klik [Start].
(3) Pada kotak dialog amaran yang muncul, klik bebutang [OK].
(4) Apabila kotak dialog yang memaklumkan pemformatan telah selesai muncul, klik [OK] untuk
menutupnya.
(5) Klik [Close] untuk menutup kotak dialog format.
B
22
Menayang Fail dari Peranti Memori Bersambung melalui USB
Gunakan prosedur dalam bahagian ini apabila anda mahu menggunakan Pemapar Fail untuk
menayang fail imej, fail filem, fail persembahan atau fail PDF dari pemacu kilat USB atau peranti
memori lain.
Peranti Memori yang Disokong
Port USB-A Projektor Data menyokong sambungan peranti memori dengan format FAT/FAT32 yang
disokong oleh antara muka USB. Berikut adalah peranti memori yang disokong.
z Pemacu kilat USB
z Kad memori
Pembaca kad USB yang boleh didapati secara komersil diperlukan untuk menyambung kad memori
pada Projektor Data.
z Kamera digital serasi kelas storan USB (Kelas Storan Massa USB)
Untuk menyambung pemacu kilat USB pada projektor
Sambungkan pemacu kilat USB pada port USB-A Projektor Data seperti di bawah.
Siri XJ-A
Siri XJ-M
23
Untuk menyambung kad memori pada projektor
1.
Masukkan kad memori ke dalam slot kad pembaca kad USB.
z Untuk maklumat lanjut mengenai cara memasukkan kad memori ke dalam pembaca kad USB,
lihat dokumentasi pengguna yang dibekalkan bersama pembaca.
2.
Sambungkan pembaca kad USB pada port USB-A Projektor Data.
Siri XJ-A
Siri XJ-M
Untuk menyambung kamera digital pada projektor
1.
Sekiranya perlu, konfigurasikan seting kelas storan massa USB kamera digital.
2.
Matikan kamera digital dan sambungkan kabel USB padanya.
3.
Masukkan hujung kabel USB (penyambung Jenis A) yang satu lagi pada port
USB-A Projektor Data.
4.
Hidupkan kamera digital.
z Untuk maklumat lanjut mengenai langkah 1, 2 dan 4, lihat dokumentasi pengguna yang
dibekalkan bersama kamera digital anda.
24
Untuk memulakan tayangan fail yang berada dalam peranti
memori yang bersambung melalui USB
1.
Sambungkan peranti memori yang menyimpan fail yang anda mahu tayangkan
pada port USB-A projektor.
z Jika skrin utama Pemapar Fail muncul secara automatik, terus pergi ke langkah 5 prosedur ini.
Jika tidak muncul, pergi ke langkah 2. Sila ambil perhatian bahawa skrin utama Pemapar Fail
akan muncul secara automatik jika “Hidup” dipilih untuk seting “Pasang dan Main” pada Menu
Persediaan projektor.
2.
Tekan kekunci [INPUT]. Ini akan memaparkan kotak dialog “Input”.
3.
Gunakan kekunci [T] dan [S] untuk memilih “Pemapar” dan kemudian tekan
kekunci [ENTER].
4.
Pada kotak dialog yang muncul, sahkan bahawa “Pemapar Fail” dipilih dan
kemudian tekan kekunci [ENTER].
z Ini akan memulakan Pemapar Fail dan memaparkan skrin utama Pemapar Fail.
5.
Bergantung pada jenis fail yang anda mahu tayang, lakukan salah satu operasi di
bawah.
Untuk menayang jenis fail ini:
Lakukan operasi ini:
Fail Persembahan
Gunakan kekunci [T] dan [S] untuk memilih “Persembahan” dan
kemudian tekan kekunci [ENTER].
Fail PDF
Gunakan kekunci [T] dan [S] untuk memilih “Pemapar PDF” dan
kemudian tekan kekunci [ENTER].
Fail Imej
Gunakan kekunci [T] dan [S] untuk memilih “Slaid” dan kemudian tekan
kekunci [ENTER].
Fail Filem
Gunakan kekunci [T] dan [S] untuk memilih “Filem” dan kemudian tekan
kekunci [ENTER].
z Skrin yang akan muncul bergantung pada fungsi yang anda pilih.
Nama fungsi
6.
Laluan folder
Gunakan senarai fail yang dipaparkan pada skrin untuk menyemak kandungan
pemacu kilat USB yang anda sambungkan dalam langkah 1 prosedur ini atau
kandungan memori dalaman.
z Jika senarai fail menunjukkan kandungan pemacu kilat USB, pergi ke langkah 8 prosedur ini.
Jika senarai fail menunjukkan kandungan memori dalaman, pergi ke langkah 7.
25
7.
Tekan kekunci [FUNC]. Pada menu yang muncul, pilih “Penukaran Pemacu” dan
kemudian tekan kekunci [ENTER].
8.
Bergantung pada fungsi yang anda pilih dalam langkah 5 prosedur ini, lakukan
salah satu operasi di bawah.
Jika anda memilih fungsi ini: Lakukan operasi ini:
Persembahan
Lakukan prosedur daripada langkah 2 di bawah “Untuk menayang fail
persembahan” (halaman 27).
Pemapar PDF
Lakukan prosedur daripada langkah 2 di bawah “Untuk menayang fail PDF”
(halaman 28).
Slaid
Lakukan prosedur daripada langkah 2 di bawah “Untuk menayang fail imej”
(halaman 29).
Filem
Lakukan prosedur daripada langkah 2 di bawah “Untuk menayang fail filem”
(halaman 29).
Menu Pemacu
Memasuki Mod Persembahan, Mod Pemapar PDF, Mod Slaid atau Mod Filem semasa berbilang
peranti memori bersambung pada port USB-A Projektor Data (berbilang peranti pemacu kilat USB
bersambung melalui hab USB, berbilang kad memori dimuatkan di dalam pembaca kad memori yang
bersambung pada Projektor Data, dsb.) akan menyebabkan menu seperti di bawah muncul pada skrin
tayangan.
Apabila ini berlaku, gunakan kekunci kursor untuk mengalih serlahan kepada pemacu yang anda
mahu gunakan dan kemudian tekan kekunci [ENTER]. Ini akan memaparkan menu fail untuk mod yang
anda masuki.
z Projektor Data boleh mengecam sehingga empat pemacu.
z Mesej “NOUSB” akan muncul dalam Menu Pemacu jika tidak ada peranti memori
bersambung pada port USB-A projektor apabila anda melakukan Penukaran Pemacu
([FUNC] 3 “Penukaran Pemacu” 3 [ENTER]). Jika ini berlaku, lakukan Penukaran Pemacu
sekali lagi untuk memulihkan skrin terdahulu.
26
Menayang Fail
Bahagian ini menerangkan prosedur untuk anda menayang setiap jenis fail menggunakan Pemapar
Fail.
Untuk menayang fail persembahan
1.
Pada skrin utama Pemapar Fail, pilih “Persembahan” dan kemudian tekan
kekunci [ENTER].
z Ini memaparkan menu fail persembahan (ECA atau PtG).
2.
Gunakan kekunci [T] dan [S] untuk memilih fail persembahan yang anda mahu
mainkan dan kemudian tekan kekunci [ENTER] (atau kekunci [
]).
z Ini akan memulakan main semula fail persembahan yang dipilih.
3.
Lakukan pertukaran halaman dan operasi lain jika perlu.
z Anda boleh melakukan operasi seperti yang diterangkan dalam jadual di bawah semasa main
semula persembahan sedang berjalan.
Untuk melakukan ini:
Lakukan operasi ini:
Pergi ke halaman sebelumnya
Tekan kekunci [W] atau [
].
Pergi ke halaman seterusnya
Tekan kekunci [X] atau [
].
Jeda main semula
Tekan kekunci [
].
Sambung semula main semula di
tempat ia dijeda.
Tekan kekunci [
].
Pergi kembali ke kedudukan
pembatas animasi sebelumnya
Tekan kekunci [S] atau [
].
Pergi hadapan ke kedudukan
pembatas animasi sebelumnya
Tekan kekunci [T] atau [
].
Pilih halaman tertentu dari menu
lakaran kecil dan mainkan semula
halaman itu
1. Tekan kekunci [FUNC].
2. Pada menu yang muncul, pilih “Pemilihan Halaman” dan kemudian
tekan kekunci [ENTER].
3. Gunakan kekunci kursor untuk memilih lakaran kecil halaman yang
anda mahu mainkan semula dan kemudian tekan kekunci [ENTER].
4.
Untuk kembali ke menu fail, tekan kekunci [ESC].
5.
Untuk kembali ke skrin utama, tekan kekunci [FUNC] dan kemudian kekunci
[ENTER].
27
Untuk menayang fail PDF
1.
Pada skrin utama Pemapar Fail, pilih “Pemapar PDF” dan kemudian tekan
kekunci [ENTER].
z Ini memaparkan senarai fail PDF.
2.
Gunakan kekunc [T] dan [S] untuk memilih fail PDF yang anda mahu buka dan
kemudian tekan kekunci [ENTER] (atau kekunci [
]).
z Ini akan membuka fail PDF yang dipilih.
3.
Lakukan pertukaran halaman, zum dan operasi lain jika perlu.
z Operasi berikut disokong semasa tayangan fail PDF.
Untuk melakukan ini:
Lakukan operasi ini:
Pergi ke halaman
sebelumnya
Tekan kekunci [W] atau [
].
Pergi ke halaman
seterusnya
Tekan kekunci [X] atau [
].
Laraskan imej kepada lebar
skrin
Tekan kekunci [FUNC]. Pada menu yang muncul, pilih “Laras kepada Lebar
Skrin” adan kemudian tekan kekunci [ENTER].
Kembali kepada paparan
halaman penuh
Tekan kekunci [FUNC]. Pada menu yang muncul, pilih “Tunjuk Seluruh
Halaman” dan kemudian tekan kekunci [ENTER].
Pilih halaman daripada
senarai lakaran kecil dan
paparkannya.
1. Tekan kekunci [FUNC].
2. Pada menu yang muncul, pilih “Pemilihan Halaman” dan kemudian tekan
kekunci [ENTER].
3. Gunakan kekunci kursor untuk memilih lakaran kecil halaman yang anda
mahu paparkan dan kemudian tekan kekunci [ENTER].
4.
Untuk kembali ke menu fail, tekan kekunci [ESC].
5.
Untuk kembali ke skrin utama, tekan kekunci [FUNC] dan kemudian kekunci
[ENTER].
28
Untuk menayang fail imej
1.
Pada skrin utama Pemapar Fail, pilih “Slaid” dan kemudian tekan kekunci
[ENTER].
z Ini memaparkan senarai fail imej.
2.
Gunakan kekunci [T] dan [S] untuk memilih fail imej yang anda mahu buka dan
kemudian tekan kekunci [ENTER].
z Ini akan menayang fail imej yang dipilih.
z Menekan kekunci [
] dan bukan kekunci [ENTER] akan memulakan persembahan slaid
imej bermula daripada fail yang dipilih.
3.
Lakukan operasi putaran imej dan tatalan imej yang diterangkan di bawah
sebagaimana perlu.
z Operasi berikut disokong semasa tayangan fail imej.
Untuk melakukan ini:
Lakukan operasi ini:
Tayang fail imej sebelumnya
Tekan kekunci [W] atau [
].
Tayang imej seterusnya
Tekan kekunci [X] atau [
].
Putar imej 90 darjah ke kiri*
Tekan kekunci [
].
Putar imej 90 darjah ke kanan*
Tekan kekunci [
].
Mulakan persembahan slaid
Tekan kekunci [
].
Hentikan persembahan slaid
Tekan kekunci [
].
* Disokong untuk fail JPEG sahaja.
4.
Untuk kembali ke menu fail, tekan kekunci [ESC].
5.
Untuk kembali ke skrin utama, tekan kekunci [FUNC] dan kemudian kekunci
[ENTER].
Untuk menayang fail filem
1.
Pada skrin utama Pemapar Fail, pilih “Filem” dan kemudian tekan kekunci
[ENTER].
z Ini memaparkan senarai fail filem.
2.
Gunakan kekunci [T] dan [S] untuk memilih fail filem yang anda mahu buka dan
kemudian tekan kekunci [ENTER] atau kekunci [
].
z Ini akan memulakan main semula fail filem yang dipilih.
29
3.
Lakukan maju pantas, undur pantas, jeda dan operasi lain sebagaimana perlu.
z Operasi yang diterangkan di bawah disokong semasa main semula fail filem.
Untuk melakukan ini:
Lakukan operasi ini:
Jeda dan sambung semula main semula filem
Tekan kekunci [ENTER] atau kekunci [
].
z Ikon jeda (
) dipaparkan di sudut kiri atas skrin
tayangan semasa tayangan filem dijeda.
Mainkan semula fail dari permulaan
1. Tekan kekunci [FUNC].
2. Pada menu yang muncul, pilih “Main dari Permulaan”
dan kemudian tekan kekunci [ENTER].
Togol paparan masa main semula filem antara
tunjuk dan sembunyi
Tekan kekunci [FUNC]. Pada menu yang muncul, pilih
“Penunjuk Masa Hidup/Mati” dan kemudian tekan
kekunci [ENTER].
Jumlah masa mainan filem
Masa berlalu mainan filem
Maju pantas pada 2X, 8X atau 32X kelajuan
normal
Tekan kekunci [X] atau [
].
z Tekanan pertama memulakan maju pantas pada 2X
kelajuan, tekanan kedua meningkatkan kepada 8X
dan tekanan ketiga meningkatkan kepada 32X.
z Penunjuk
muncul di sudut kiri atas semasa
maju pantas 2X,
semasa maju pantas 8X dan
semasa maju pantas 32X.
Undur pantas pada 2X, 8X atau 32X kelajuan
normal
Tekan kekunci [W] atau [
].
z Tekanan pertama memulakan undur pantas pada 2X
kelajuan, tekanan kedua meningkatkan kepada 8X
dan tekanan ketiga meningkatkan kepada 32X.
z Penunjuk
muncul di sudut kiri atas semasa
undur pantas 2X,
semasa undur pantas 8X dan
semasa undur pantas 32X.
Kembali daripada maju pantas atau undur
pantas kepada main semula normal
Tekan kekunci [ENTER] atau kekunci [
] dua kali.
Menekan salah satu kekunci ini sekali sahaja akan
menjeda main semula. Tekan sekali lagi untuk
memulakan main semula normal.
Lompat ke bingkai filem terakhir
Tekan kekunci [FUNC]. Pada menu yang muncul, pilih
“Pergi ke Akhir” dan kemudian tekan kekunci [ENTER].
Hentikan main semula fail filem dan kembali ke
menu fail
Tekan kekunci [ESC].
4.
Untuk kembali ke menu fail, tekan kekunci [ESC].
5.
Untuk kembali ke skrin utama, tekan kekunci [FUNC] dan kemudian kekunci
[ENTER].
30
Operasi Menu Fail
Terdapat dua paparan berbeza untuk menu fail Pemapar Fail: paparan senarai dan paparan ikon.
Paparan Senarai
Paparan ini menunjukkan senarai nama folder dan fail dalam memori dalaman projektor, atau pada
peranti memori yang bersambung pada port USB projektor. Folder dan fail dipaparkan dalam format
ini sejurus anda pergi dari skrin utama Pemapar Fail ke Mod Persembahan, Mod Pemapar PDF, Mod
Slaid atau Mod Filem.
Paparan Ikon
Paparan ini menunjukkan kedua-dua ikon dan nama untuk folder dan fail. Lakaran kecil dipaparkan
untuk semua fail yang boleh dimainkan semula oleh Pemapar Fail.
Untuk togol menu fail antara paparan senarai dan paparan ikon
Tekan kekunci [FUNC]. Pada menu yang muncul, pilih “Tukar format skrin” dan kemudian tekan
kekunci [ENTER].
z Anda boleh menetapkan sama ada paparan senarai atau paparan ikon sebagai paparan lalai.
Untuk maklumat lanjut, lihat “Mengkonfigurasi Seting Pemapar Fail” di halaman 32.
Untuk menatal menu fail
Tekan kekunci [
] untuk tatal ke hadapan dan kekunci [
] untuk tatal ke belakang.
Untuk membuka folder
Gunakan kekunci kursor untuk mengalih penonjolan ke folder yang anda mahu buka dan kemudian
tekan kekunci [ENTER].
Untuk keluar dari folder semasa dan bergerak naik ke aras
seterusnya
Tekan kekunci [ESC].
Untuk kembali ke skrin utama dari menu fail
Tekan kekunci [FUNC]. Pada menu yang muncul, pilih “Kembali ke menu atas” dan kemudian tekan
kekunci [ENTER].
31
Mengkonfigurasi Seting Pemapar Fail
Bahagian ini menerangkan cara mengkonfigurasi seting Pemapar Fail, termasuk seting yang
mengawal apa yang muncul pada menu fail Pemapar Fail.
Untuk mengkonfigurasi seting Pemapar Fail
1.
Pada skrin utama Pemapar Fail, pilih “Tetapan Pemapar” dan kemudian tekan
kekunci [ENTER].
z Ini memaparkan skrin “Persediaan Pemapar”.
2.
Gunakan kekunci [T] dan [S] untuk memilih item yang anda mahu tukar
setingnya.
3.
Gunakan kekunci [W] dan [X] untuk menukar seting yang sedang dipilih.
z Untuk maklumat mengenai seting yang tersedia untuk setiap item, lihat “Item Seting Pemapar
Fail”.
4.
Ulang langkah 2 hingga 3 sebanyak mana yang perlu untuk mengkonfigurasi
semua seting yang anda mahu.
5.
Setelah semua seting seperti yang anda mahu, tekan kekunci [ESC] untuk
kembali ke skrin utama Pemapar Fail.
32
Item Seting Pemapar Fail
Seting lalai awal untuk setiap item ditandakan dengan asterisk (*).
Nama Seting
Penerangan
Persediaan Urutan
Paparan
Menyatakan urutan imej dalam menu fail.
Nama Fail (Menaik)*:
Memaparkan fail mengikut susunan menaik nama fail.
Nama Fail (Menurun):
Memaparkan fail mengikut susunan menurun nama fail.
Sambungan Nama Fail (Menaik):
Memaparkan nama fail mengikut susunan abjad menaik sambungan nama fail. Jika
berbilang fail mempunyai sambungan nama fail yang sama, ia dipaparkan mengikut
susunan menaik nama fail.
Masa (Baru hingga Lama):
Memaparkan fail mengikut masa ia terakhir dikemas kini, daripada paling baru hingga
paling lama.
Masa (Lama hingga Baru):
Memaparkan fail mengikut masa ia terakhir dikemas kini, daripada paling lama hingga
paling baru.
Mod Mula
Menyatakan sama ada paparan lalai apabila mod dimasukkan dari skrin utama Pemapar
Fail utama adalah paparan senarai atau paparan ikon.
Paparan Senarai*:
Menyatakan paparan senarai sebagai paparan lalai.
Paparan Ikon:
Menyatakan paparan ikon sebagai paparan lalai.
Paparan Lakaran Kecil
Tunjuk*:
Memaparkan lakaran kecil fail dalam menu fail.
Sembunyi:
Lakaran kecil fail tidak dipaparkan.
Penukaran Imej
Manual*:
Menyatakan tatalan imej manual.
Auto:
Menyatakan tatalan imej auto.
Selang Paparan
Persembahan Slaid
Menyatakan berapa lama setiap imej kekal dipaparkan semasa persembahan slaid.
5 saat*, 10 saat, 30 saat, 1 minit, 5 minit
Ulangan Persembahan
Slaid
Ulang:
Mengulang main semua persembahan slaid atau filem.
Ulang Dimatikan*:
Menghentikan main semula secara automatik apabila sampai ke penghujung
persembahan slaid atau filem.
Output Audio Filem
Output*:
Audio output apabila filem dengan runut audio dimainkan semula.
Jangan output:
Tiada output audio semasa main semula filem.
Mengasal Persediaan
Pemapar
Mengembalikan semua seting Pemapar Fail kepada lalai asalnya.
33
Autojalan
Autojalan membenarkan anda mengkonfigurasi projektor untuk menayang secara automatik fail imej
atau fail filem yang terletak dalam folder khas yang dinamakan AUTORUNC. Waktu tayangan auto
dilaksanakan bergantung pada di mana folder AUTORUNC ditempatkan.
Apabila AUTORUNC diletakkan di sini:
Autojalan dilakukan pada masa ini:
Memori dalaman
Apabila projektor dihidupkan.
Pemacu kilat USB
Apabila pemacu kilat USB dipasang pada port USB-A
projektor.
Seting yang ditunjukkan di bawah perlu dikonfigurasi sebelum menggunakan Autojalan.
z “Seting Multimedia 3 Autojalan” (halaman 61): Didayakan
z “Seting Opsyen 2 3 Pasang dan Main” (halaman 60): Hidup (Hanya apabila melakukan Autojalan
dari pemacu kilat USB)
z Tayangan Autojalan imej pegun atau fail filem dibuat mengikut seting semasa yang
dikonfigurasi pada skrin “Persediaan Pemapar” (halaman 32).
Untuk tayangan auto fail imej atau fail filem dari pemacu kilat
USB
1.
Buat folder bernama “AUTORUNC” (semua aksara huruf besar bit tunggal)
dalam direktori akar pemacu kilat USB.
2.
Masukkan semua fail imej atau fail filem yang anda mahu tayang auto ke dalam
folder yang anda buat dalam langkah 1.
z Jika anda mahu tayang auto fail filem, letakkan hanya satu fail filem ke dalam folder
“AUTORUNC”. Jangan letakkan sebarang fail lain ke dalam folder tersebut. Sekiranya ada
kedua-dua fail filem dan fail imej dalam folder “AUTORUNC”, fail imej akan diberi keutamaan
dan fail filem tidak akan dimainkan.
z Berbilang fail imej boeh diletakkan dalam folder “AUTORUNC” tanpa sebarang masalah. Jika
berlaku masalah, memasukkan pemacu kilat USB ke dalam projektor dalam langkah 3 di
bawah akan memulakan persembahan slaid imej tersebut.
3.
Apabila kuasa projektor dihidupkan, pasang pemacu kilat USB yang
mengandungi folder “AUTORUNC” yang menyimpan fail yang anda salin dalam
langkah 2 di atas ke dalam port USB-A projektor.
z Ini secara automatik akan memulakan Pemapar Fail dan menayang fail yang anda letak dalam
folder “AUTORUNC” dalam langkah 2 di atas.
34
Untuk tayangan auto fail imej atau fail filem dari memori
dalaman projektor
1.
Lakukan langkah 1 hingga 8 di bawah “Untuk menyalin fail dari komputer ke
memori dalaman projektor” (halaman 19).
2.
Buat folder bernama “AUTORUNC” (semua aksara huruf besar bit tunggal)
dalam direktori akar pemacu “InternalMem” (memori dalaman projektor).
3.
Masukkan semua fail imej atau fail filem yang anda mahu tayang dengan
Autojalan ke dalam folder yang anda buat dalam langkah 2.
z Jika anda mahu tayang auto fail filem, letakkan hanya satu fail filem ke dalam folder
“AUTORUNC”. Jangan letakkan sebarang fail lain ke dalam folder tersebut. Sekiranya ada
kedua-dua fail filem dan fail imej dalam folder “AUTORUNC”, fail imej akan diberi keutamaan
dan fail filem tidak akan dimainkan.
z Berbilang fail imej boleh diletakkan dalam folder “AUTORUNC” tanpa sebarang masalah. Jika
berlaku masalah, menghidupkan kuasa projektor dalam langkah 6 di bawah akan memulakan
persembahan slaid imej tersebut.
4.
Matikan projektor.
5.
Jika pemacu kilat USB atau peranti USB lain disambungkan pada port USB-A
projektor, putuskan sambungannya.
6.
Hidupkan projektor.
z Ini secara automatik akan menayang fail yang anda letak dalam folder AUTORUNC dalam
langkah 3 di atas.
35
Penyelesaian Masalah Pemapar Fail
Masalah
Punca dan Tindakan yang Diperlukan
Pemapar Fail tidak muncul apabila
saya menyambungkan pemacu
kilat USB pada port USB-A
Projektor Data.
z Pemacu kilat USB yang anda sambungkan mungkin mempunyai format
yang tidak dikenali oleh Projektor Data. Sambungkan pemacu kilat USB
pada komputer anda untuk menyemak jika sistem failnya adalah FAT atau
FAT32. Jika ia bukan, format semula pemacu kilat USB kepada FAT atau
FAT32. Ambil perhatian bahawa tindakan ini akan memadam semua data
yang ada dalam pemacu kilat USB.
z Jika “Mati” dipilih untuk seting “Seting Opsyen 2 3 Pasang dan Main”
(halaman 60), Pemapar Fail tidak akan bermula secara automatik
walaupun pemacu kilat USB disambungkan pada port USB-A projektor.
Jika ini berlaku, tukar seting “Pasang dan Main” kepada “Hidup”.
Beberapa folder dan/atau fail tidak
dipaparkan dalam menu fail.
Semua folder dan/atau fail yang terkandung dalam folder tidak akan
dipaparkan jika terdapat lebih daripada 999 folder dan/atau fail dalam folder.
Jika ini berlaku, kurangkan bilangan folder dan/atau fail dalam folder.
Pelbagai peranti disambungkan
pada Projektor Data melalui hab
USB atau pembaca kad USB,
tetapi beberapa peranti tidak
dikenali.
Projektor Data boleh mengecam sehingga empat pemacu. Jika bilangan
pemacu yang disambung lebih daripada empat, Projektor Data tidak akan
mengenali pemacu yang kelima dan seterusnya. Sambungkan peranti
memori sambil memastikan tidak lebih daripada empat pemacu
disambungkan.
Apabila saya menyambungkan
kamera digital saya pada Projektor
Data melalui USB, kandungan
memori kamera digital tidak
kelihatan.
z Seting kelas storan massa USB kamera digital mungkin tidak dikonfigurasi
dengan betul, atau anda mungkin perlu melakukan beberapa operasi pada
kamera. Rujuk dokumentasi pengguna kamera digital anda untuk
maklumat mengenai seting dan operasi yang diperlukan.
z Kamera digital mungkin tidak menyokong kelas storan massa USB. Jika
tidak disokong, anda tidak akan dapat menggunakan Pemapar untuk
melihat kandungan memori kamera digital.
Pada menu fail Mod Slaid, tanda
soal (?) muncul menggantikan
lakaran kecil.
Tanda soal dipaparkan menggantikan lakaran kecil imej yang tidak boleh
ditayang oleh Pemapar Fail.
36
Mesej Ralat Pemapar Fail
Masalah
Punca dan Tindakan yang Diperlukan
Folder tidak mengandungi
sebarang fail imej.
Tiada folder atau fail yang boleh dipapar dalam folder yang anda sedang
cuba capai dengan Pemapar Fail. Guna komputer anda untuk menyemak
kandungan folder tersebut. Untuk butiran lanjut mengenai format fail yang
disokong untuk main semula Projektor Data, lihat “Fail Main Semula yang
Disokong” (halaman 18).
Fail ECA/PtG ini tidak boleh
dimainkan.
Mungkin terdapat ralat dalam fail ECA atau fail PtG itu sendiri. Mainkan
semula fail ECA atau fail PtG menggunakan EZ-Converter FA pada komputer
dan semak fail tersebut.
Tidak boleh memaparkan fail imej.
z Anda mungkin sedang mencuba untuk memainkan semula imej yang
format dan/atau saiznya tidak disokong oleh Pemapar Fail. Semak “Fail
Main Semula yang Disokong” (halaman 18)
z Mungkin terdapat ralat dalam fail imej itu sendiri. Buka fail imej pada
komputer anda dan semak fail tersebut.
Fail filem ini tidak boleh dimain
semula.
z Anda mungkin sedang mencuba untuk memainkan semula filem yang
format dan/atau saiznya tidak disokong oleh Pemapar Fail. Semak “Fail
Main Semula yang Disokong” (halaman 18)
z Mungkin terdapat ralat dalam fail filem itu sendiri. Buka fail filem pada
komputer anda dan semak fail tersebut.
Fail PDF ini tidak boleh dipaparkan. Untuk maklumat mengenai jenis fail PDF yang boleh dipaparkan oleh
Pemapar Fail, lihat “Fail Main Semula yang Disokong” (halaman 18).
B
Ralat Capaian Memori Dalaman
Ralat mungkin dijana oleh folder atau fail tertentu dalam memori dalaman
projektor. Lakukan langkah 1 hingga 8 di bawah “Untuk menyalin fail dari
komputer ke memori dalaman projektor” (halaman 19) dan kemudian buka
pemacu “InternalMem” (memori dalaman projektor) pada komputer anda.
Semak jika semua folder dan fail dalam “InternalMem” boleh dibuka seperti
biasa. Jika anda mengalami masalah dengan mana-mana fail atau folder,
padamkannya.
Jika anda tidak boleh membuka mana-mana fail dalam memori dalaman
projektor dengan komputer anda atau jika anda tidak boleh membuka
pemacu “InternalMem” itu sendiri, ia mungkin bermakna terdapat masalah
dengan sistem fail memori dalaman projektor. Dalam kes ini, lakukan
prosedur di bawah “Untuk memformat memori dalaman projektor (Pengguna
Windows sahaja)” (halaman 22).
Gagal kerana kapasiti memori
dalaman tidak mencukupi.
Baki kapasiti memori dalaman projektor yang tersedia tidak mencukupi.
Lakukan langkah 1 hingga 8 di bawah “Untuk menyalin fail dari komputer ke
memori dalaman projektor” (halaman 19) dan kemudian buka pemacu
“InternalMem” (memori dalaman projektor) pada komputer anda. Kemudian,
padam fail yang anda tidak perlukan lagi.
Fail ini tidak boleh dimain semula.
Untuk maklumat mengenai jenis fail yang boleh dipaparkan oleh Pemapar
Fail, lihat “Fail Main Semula yang Disokong” (halaman 18).
Tidak menemui fail imej.
Memori dalaman projektor atau pemacu kilat USB yang disambungkan tidak
mengandungi apa-apa, atau terdapat sedikit masalah dengan sistem fail.
Guna komputer anda untuk menyemak kandungan memori dalaman
projektor atau pemacu kilat USB.
37
Menggunakan EZ-Converter FA untuk Menukar Fail PowerPoint
kepada Fail ECA atau PtG
EZ-Converter FA adalah perisian komputer untuk menukar fail PowerPoint kepada fail ECA atau fail
PtG, yang boleh dimainkan semula menggunakan Pemapar Fail projektor. EZ-Converter FA
menyokong penukaran fail yang dibuat dengan Microsoft Office PowerPoint 2003, 2007 dan 2010.
z Sebelum cuba menggunakan EZ-Converter FA, pastikan anda pergi ke laman web CASIO
(http://www.casio-intl.com/support/) dan semak maklumat di situ mengenai keperluan sistem
komputer minimum dan syarat berkenaan muat turun dan penggunaan.
z Prosedur di bawah mengandaikan anda telah memasang EZ-Converter FA pada komputer
anda.
z Main semula dan tayangan fail ECA atau fail PtG biasanya akan dapat menghasilkan semula
peralihan, animasi dan kesan khas lain bagi fail PowerPoint asal kecuali untuk beberapa
pengecualian tertentu (diterangkan di bawah).
• Penukaran objek OLE (filem, audio dsb.) dan objek VBA dalam fail PowerPoint tidak
disokong.
• Penukaran operasi pemasa dan ulang dalam animasi fail PowerPoint tidak disokong.
• Animasi dalam fail PowerPoint ditukar sehingga masa yang ditetapkan oleh “Untuk
menentukan masa paparan animasi maksimum” (halaman 41), dan semua animasi selepas
itu dipotong. Apabila sampai ke tempat terakhir animasi ditukar semasa main semula fail
yang ditukar, main semula akan jeda, dan anda perlu menekan kekunci [ENTER] untuk pergi
ke langkah seterusnya.
• Fail PowerPoint sumber dimainkan apabila anda menukar fail dengan EZ-Converter FA. Jika
tiada perubahan pada skrin selama tiga saat yang berturutan semasa main semula ini,
katakan antara Titik A dan B, contohnya, kesan pada Titik B dalam fail asal diabaikan dan
tidak ditukar. Apabila sampai ke Titik B semasa main semula fail yang ditukar, main semula
akan jeda, dan anda perlu menekan kekunci [ENTER] untuk pergi ke langkah seterusnya.
z Memulakan operasi penukaran dengan EZ-Converter FA akan menukar seting skrin komputer
anda seperti di bawah buat seketika. Seting skrin akan kembali semula kepada keadaan asal
selepas operasi penukaran selesai.
Sistem Pengendalian:
Pertukaran:
Windows XP
z Resolusi skrin bertukar kepada 800 × 600, 1024 × 768, 1280 × 768 atau
1280 × 800.
z Pecutan perkakasan kad paparan dinyahdayakan.
Windows Vista atau
Windows 7
z Resolusi skrin bertukar kepada 800 × 600, 1024 × 768, 1280 × 768 atau
1280 × 800.
z Windows bertukar kepada mod Asas (Windows AeroTM dinyahdayakan).
Windows 8
z Resolusi skrin bertukar kepada 800 × 600, 1024 × 768, 1280 × 768 atau
1280 × 800.
z Resolusi skrin fail ECA atau fail PtG akan bertukar kepada resolusi yang ditentukan oleh seting
EZ-Converter FA (800 × 600, 1024 × 768, 1280 × 768 atau 1280 × 800) apabila operasi
penukaran fail bermula. Untuk maklumat tentang cara mengkonfigurasi seting ini, lihat “Untuk
menentukan resolusi skrin fail ECA atau fail PtG” (halaman 41).
38
Untuk menukar fail PowerPoint kepada fail ECA atau fail PtG
z Sebelum melakukan apa-apa operasi yang dinyatakan di sini, anda perlu mempunyai fail yang
dibuat menggunakan Microsoft Office PowerPoint 2003, 2007 atau 2010 dalam simpanan.
z Penukaran fail PowerPoint kepada fail ECA atau PtG memerlukan fail asal dimainkan semula
dari awal hingga akhir. Ambil perhatian bahawa masa yang diperlukan untuk penukaran
adalah lebih kurang sama dengan masa yang diperlukan untuk main semula.
1.
Hidupkan komputer anda dan mulakan Windows.
2.
Sambungkan pemacu kilat USB (atau kad memori) tempat anda mahu
menyimpan fail ECA atau fail PtG yang ditukar pada komputer anda.
z Anda boleh melangkau langkah ini jika anda mahu menyimpan fail ECA atau fail PtG pada
cakera keras setempat komputer anda.
3.
Pada komputer anda, mulakan EZ-Converter FA.
z Jika komputer anda menjalankan Windows Vista atau Windows 7, memulakan EZ-Converter
FA akan menyebabkan mesej “User Account Control” (Kawalan Akaun Pengguna) muncul.
Apabila ini berlaku, klik [Allow] atau [Yes].
z Ini akan memaparkan tetingkap EZ-Converter FA.
Bebutang pemain
Bebutang tutup
Bebutang tukar
Bebutang minimumkan
4.
Konfigurasikan seting berikut sebagaimana perlu.
z Tentukan resolusi paparan skrin fail ECA atau fail PtG. Lihat “Untuk menentukan resolusi skrin
fail ECA atau fail PtG” (halaman 41).
z Jika fail asal mengandungi animasi, tentukan masa paparan animasi maksimum. Lihat
“Untuk menentukan masa paparan animasi maksimum” (halaman 41).
5.
Klik bebutang
di bahagian atas tetingkap EZ-Converter FA.
z Ini memaparkan kotak dialog untuk membuka fail.
6.
Pilih fail PowerPoint yang anda mahu tukar dan kemudian klik bebutang [Open].
z Ini akan memaparkan kotak dialog seperti di bawah untuk menentukan seting fail.
39
7.
Konfigurasikan seting seperti diperlukan pada kotak dialog.
z Yang berikut menerangkan maksud dan seting setiap item yang muncul pada kotak dialog.
Item Kotak Dialog
8.
Penerangan
Input File
Menunjukkan nama fail PowerPoint yang dipilih dalam langkah 6. Seting bagi item
ini tidak boleh ditukar.
Output Drive
Menunjukkan nama pemacu cakera boleh alih (pemacu kilat USB atau kad memori)
yang disambungkan pada komputer dalam langkah 2. Apabila berbilang cakera
boleh alih disambungkan pada komputer anda, anda boleh mengklik bebutang [T]
dan pilih nama pemacu tempat anda mahu menyimpan fail yang ditukar. Fail yang
ditukar disimpan dalam folder yang dinamakan ECA (jika ia adalah fail ECA) atau PtG
(jika ia adalah fail PtG) pada pemacu yang anda tentukan di sini.
Di bawah seting lalai awal, jika tiada cakera boleh alih disambungkan pada
komputer, fail yang terhasil akan disimpan dalam lokasi yang sama (pemacu dan
folder) dengan fail PowerPoint asal. Klik bebutang [Browse] dan tukar destinasi
simpan, jika anda mahu.
Output File Name
Menunjukkan nama fail bagi fail yang ditukar, berserta laluan dari nama pemacu.
Nama fail adalah sama seperti nama fail PowerPoint kecuali nama sambungannya.
Seting bagi item ini tidak boleh ditukar.
ECA/PtG
Menentukan format fail yang ditukar (Lalai: ECA).
Selepas mengkonfigurasi semua seting yang anda mahu, klik [OK].
z Ini akan memulakan main semula fail PowerPoint dan mula menukarnya kepada fail ECA atau
fail PtG.
z Mesej “Conversion complete.” akan muncul apabila penukaran fail selesai.
z JIka anda mempunyai fail PowerPoint lain yang mahu ditukar, ulang langkah 4 hingga 7.
z Untuk menyemak kandungan fail ECA atau fail PtG, lakukan prosedur di bawah “Untuk main
semula fail ECA atau fail PtG pada komputer anda” (halaman 41).
9.
Selepas anda selesai menukar semua fail yang anda mahu, klik bebutang tutup
di sudut kanan atas tetingkap EZ-Converter FA.
40
Untuk menentukan resolusi skrin fail ECA atau fail PtG
1.
Klik kanan bahagian kiri tetingkap EZ-Converter FA.
2.
Pada menu yang muncul, klik “Output Resolution”.
3.
Pada submenu yang muncul, pilih resolusi yang anda mahu.
z Pilih 1280 × 800 atau 1280 × 768. Jika anda tidak boleh memilih resolusi 1280 × 800 atau
1280 × 768, pilih 1024 × 768.
z Untuk fail PtG, pilih 1024 × 768 atau 800 × 600.
z Seting yang anda pilih di sini kekal digunakan sehingga anda menukarnya.
Untuk menentukan masa paparan animasi maksimum
1.
Klik kanan bahagian kiri tetingkap EZ-Converter FA.
2.
Pada menu yang muncul, klik “Max Animation Display Time”.
3.
Pada submenu yang muncul, pilih nilai masa paparan animasi maksimum (dalam
saat).
z Opsyen submenu yang tersedia adalah 10 saat, 20 saat, 30 saat dan 60 saat.
z Opsyen yang anda pilih kekal digunakan sehingga anda menukarnya.
Untuk main semula fail ECA atau fail PtG pada komputer anda
1.
Pada komputer anda, mulakan EZ-Converter FA.
z Ini akan memaparkan tetingkap EZ-Converter FA.
2.
Klik bebutang
di bahagian atas tetingkap EZ-Converter FA.
z Ini akan memaparkan dua lagi bebutang seperti di bawah.
3.
Klik bebutang
.
z Ini memaparkan kotak dialog untuk membuka fail.
41
4.
Pilih fail ECA atau fail PtG yang anda mahu main semula dan kemudian klik
bebutang [Open] .
z Ini akan memaparkan panel kawalan di bahagian atas skrin.
Panel kawalan
z Semasa main semula fail, anda boleh menggunakan bebutang panel kawalan untuk
melakukan operasi yang diterangkan di bawah.
Untuk melakukan ini:
Lakukan operasi ini:
Pergi ke halaman
sebelumnya
Klik bebutang
.
Pergi ke halaman
seterusnya
Klik bebutang
.
Lompat ke halaman
tertentu
1. Klik bebutang
dan kemudian klik “Slide Viewer” pada menu yang
muncul.
2. Pada menu halaman yang muncul, klik lakaran kecil halaman destinasi dan
kemudian klik [OK].
Bantuan paparan
Klik bebutang
Keluar daripada main
semula fail
Klik bebutang
atau klik bebutang
dan kemudian klik “Exit” pada menu
yang muncul. Anda juga boleh menekan bebutang [ESC] pada papan kekunci
komputer anda untuk menghentikan main semula.
dan kemudian klik “Help” pada menu yang muncul.
42
Menayang dengan Fungsi Paparan USB
(Model USB Sahaja)
Gambaran Keseluruhan Fungsi Paparan USB
Menyambung projektor ke komputer dengan kabel USB* membolehkan tayangan kandungan skrin
komputer. Ini menyokong tayangan kandungan skrin walaupun bagi komputer kecil yang hanya
mempunyai satu port USB, tetapi tiada RGB, HDMI atau jenis terminal output video lain.
* Untuk menggunakan fungsi Paparan USB, sambungkan komputer pada port USB-B projektor.
Keperluan Sistem Komputer Minimum
z Sistem Pengendalian yang Disokong
Windows XP SP3, Windows Vista SP1 (32bit), Windows 7 SP1 (32bit, 64bit), Windows 8/8.1 (64bit)
atau Mac OS (10.6, 10.7, 10.8, 10.9)
Perhatikan bagaimanapun, fungsi mungkin dihadkan oleh sistem pengendalian yang digunakan.
z Dilengkapi port USB Jenis A (USB 2.0).
z Log masuk ke Windows dengan keistimewaan pentadbir untuk menggunakan fungsi paparan
USB. Anda tidak akan dapat menggunakan paparan USB jika anda log masuk ke Windows
dengan akaun bukan pentadbir.
Menayang Kandungan Skrin Komputer Melalui Sambungan
USB
Operasi yang anda perlu lakukan kali pertama anda bersambung pada komputer untuk menayang
kandungan paparannya (diterangkan di bawah) bergantung pada sama ada komputer menjalankan
Windows atau Mac OS. Selepas itu, gunakan prosedur di bawah “Untuk menayang kandungan skrin
komputer melalui sambungan USB buat kali pertama” (halaman 47), yang sama untuk mana-mana
sistem pengendalian.
Lakukan salah satu prosedur di bawah, bergantung pada sistem pengendalian komputer anda.
43
Untuk menayang kandungan skrin komputer Windows melalui
sambungan USB buat kali pertama
1.
Tekan kekunci [INPUT]. Ini akan memaparkan kotak dialog “Input”.
2.
Gunakan kekunci [T] dan [S] untuk memilih “Paparan USB” dan kemudian
tekan kekunci [ENTER].
z Ini akan menyebabkan skrin tunggu sedia Paparan USB ditayangkan.
3.
Semasa komputer anda berjalan, gunakan kabel USB yang boleh didapati secara
komersil untuk menyambungkan port USB-B projektor (jenis B Mikro USB) pada
port USB komputer anda.
z Lokasi port USB-B projektor ini ditunjukkan oleh “*2” dalam ilustrasi di bawah “Menyambung
Kabel Projektor” (halaman 11).
z Ini akan melekapkan projektor ke komputer anda sebagai pemacu CD-ROM maya, yang
diwakili oleh ikon pemacu “USB_DISPLAY” di desktop komputer anda.
z CASIO USB Display akan bermula secara automatik dan memaparkan tetingkap seperti yang
ditunjukkan di bawah pada komputer anda. Tayangan kandungan skrin komputer juga akan
bermula pada masa yang sama.
z Jika CASIO USB Display tidak bermula secara automatik, gunakan Explorer untuk menavigasi
ke pemacu USB_DISPLAY. Klik kanan pemacu dan kemudian klik “Auto Play” di menu yang
muncul.
z Untuk maklumat mengenai jenis operasi yang boleh dilakukan pada masa ini, lihat “Operasi
yang Disokong semasa Tayangan melalui sambungan USB” (halaman 46).
Perisian Pemacu Tambahan untuk Windows
Dengan Windows, penggunaan beberapa fungsi CASIO USB Display memerlukan pemasangan
perisian pemacu seperti ditunjukkan dalam jadual di bawah. Untuk maklumat mengenai cara
mendapatkan perisian ini, lawati laman web CASIO (http://www.casio-intl.com/support/).
Untuk menggunakan fungsi ini:
Pasang perisian pemacu ini:
Fungsi output audio
Pemacu VAC (bagi versi Windows XP yang tidak
menyokong fungsi pencampur aras audio)
Fungsi output skrin diperluas
Pemacu VDD (bagi Windows XP dan Windows Vista)
44
Untuk menayang kandungan skrin komputer Mac OS melalui
sambungan USB buat kali pertama
1.
Tekan kekunci [INPUT]. Ini akan memaparkan kotak dialog “Input”.
2.
Gunakan kekunci [T] dan [S] untuk memilih “Paparan USB” dan kemudian
tekan kekunci [ENTER].
z Ini akan menyebabkan skrin tunggu sedia Paparan USB ditayangkan.
3.
Semasa komputer anda berjalan, gunakan kabel USB yang boleh didapati secara
komersil untuk menyambungkan port USB-B projektor pada port USB komputer
anda.
z Lokasi port USB-B projektor ini ditunjukkan oleh “*2” dalam ilustrasi di bawah “Menyambung
Kabel Projektor” (halaman 11).
z Ini akan menyebabkan ikon pemacu bernama “USB_DISPLAY” muncul pada skrin komputer
anda.
4.
Klik dua kali ikon pemacu “USB_DISPLAY” untuk membukanya.
5.
Klik dua kali “MAC_USB_Display_V2.pkg” dan ikut arahan yang muncul pada
paparan untuk memasang aplikasi.
z Mesej yang menggesa anda memulakan semula komputer anda akan muncul selepas
pemasangan lengkap. Mulakan semula komputer anda. Selepas permulaan semula lengkap,
anda akan melihat ikon CASIO USB Display di Dok.
6.
Di Dok, klik ikon CASIO USB Display.
z Ini akan memulakan CASIO USB Display, yang akan memaparkan tetingkap yang ditunjukkan
di bawah di komputer anda. Pada masa yang sama, tayangan kandungan skrin komputer
akan bermula.
z Untuk maklumat mengenai jenis operasi yang boleh dilakukan pada masa ini, lihat “Operasi
yang Disokong semasa Tayangan melalui sambungan USB” (halaman 46).
Perisian Pemacu Tambahan Mac OS
Dengan Mac OS, penggunaan beberapa fungsi CASIO USB Display memerlukan pemasangan
perisian pemacu seperti ditunjukkan dalam jadual di bawah. Untuk maklumat mengenai cara
mendapatkan perisian ini, lawati laman web CASIO (http://www.casio-intl.com/support/).
Untuk menggunakan fungsi ini:
Pasang perisian pemacu ini:
Fungsi output audio
Sound flower
Fungsi output desktop diperluas
Syphon-virtual-screen
45
Operasi yang Disokong semasa Tayangan melalui sambungan USB
Operasi yang diterangkan dalam jadual di bawah disokong pada tetingkap CASIO USB Display
semasa tayangan.
Untuk melakukan ini:
Lakukan operasi ini:
Mulakan (sambung semula) tayangan skrin komputer
Klik
.
Pegunkan tayangan skrin komputer
Klik
.
Hentikan tayangan skrin komputer dan tayang skrin
tunggu sedia paparan USB
Klik
.
Mulakan output audio dari komputer*1*3
Klik
. Pada menu yang muncul, pilih “Audio Out”
supaya ada tanda semak di sebelahnya.
Senyapkan output audio dari komputer*1*3
Klik
. Pada menu yang muncul, pilih “Audio Out”
untuk membuang tanda semak di sebelahnya.
Output skrin utama komputer pada skrin tayangan
Klik
. Pada menu yang muncul, pilih “Select the
Projection Screen” 3 “Main Screen”.
Output skrin diperluas komputer pada skrin
tayangan*2*3
Klik
. Pada menu yang muncul, pilih “Select the
Projection Screen” 3 “Extended Screen”.
Minimumkan tetingkap CASIO USB Display
Klik
Keluar dari tetingkap CASIO USB Display
(1) Klik
. Atau anda boleh klik
dan kemudian klik
“Exit” pada menu yang muncul.
(2) Pada kotak dialog pengesahan yang muncul, klik
bebutang [OK].
z Ini menghentikan tayangan skrin komputer dan
menayang skrin tunggu sedia Paparan USB.
Paparkan maklumat versi CASIO USB Display
Klik
.
. Pada menu yang muncul, pilih “About”.
*1 Dalam keadaan Windows XP, yang tidak menyokong fungsi pencampur aras audio, pemacu mesti
dipasang untuk mendayakan fungsi ini. Lihat “Perisian Pemacu Tambahan untuk Windows”
(halaman 44).
*2 Operasi ini dinyahdayakan dalam Mac OS 10.6. Dengan Windows XP dan Windows Vista,
pemasangan perisian pemacu diperlukan untuk mendayakan fungsi ini. Lihat “Perisian Pemacu
Tambahan untuk Windows” (halaman 44).
*3 Dengan Mac, pemasangan perisian pemacu diperlukan untuk mendayakan fungsi ini. Lihat
“Perisian Pemacu Tambahan Mac OS” (halaman 45).
46
Untuk menayang kandungan skrin komputer melalui
sambungan USB buat kali pertama
1.
Hidupkan dan mulakan projektor dan komputer.
2.
Tekan kekunci [INPUT]. Ini akan memaparkan kotak dialog “Input”.
3.
Gunakan kekunci [T] dan [S] untuk memilih “Paparan USB” dan kemudian
tekan kekunci [ENTER].
z Ini akan menyebabkan skrin tunggu sedia Paparan USB ditayangkan.
4.
Gunakan kabel USB untuk menyambungkan port USB-B projektor pada port
USB komputer anda.
z CASIO USB Display akan bermula secara automatik pada komputer dan mula menayang
kandungan skrin komputer.
z Jika operasi di atas tidak menyebabkan CASIO USB Display bermula secara automatik,
lakukan salah satu operasi di bawah pada komputer anda, bergantung pada sistem
pengendaliannya.
Windows:
Gunakan Explorer untuk menavigasi ke pemacu USB_DISPLAY. Klik kanan pemacu dan
kemudian klik “Auto Play” di menu yang muncul.
Mac OS:
Di Dok, klik ikon CASIO USB Display.
47
Menayang Imej Skrin Kalkulator Graf
(Model USB Sahaja)
Anda boleh menyambungkan kalkulator graf CASIO pada Projektor Data menggunakan kabel USB
dan menayang imej skrin kalkulator dengan Projektor Data. Sambungan USB kalkulator graf CASIO
berikut disokong.
z ClassPad II (fx-CP400)
z ClassPad 330 PLUS
z Siri fx-CG
z Siri fx-9860G
z Siri fx-9860GII
z fx-9750GII
z GRAPH 95/85/85 SD/75/75+/35+
Untuk menayang imej skrin kalkulator graf
1.
Semasa projektor dihidupkan, sambung kabel USB yang dibekalkan bersama
kalkulator graf pada port USB-A projektor dan port USB kalkulator graf.
2.
Pada projektor, tekan kekunci [INPUT]. Ini akan memaparkan kotak dialog
“Input”.
3.
Gunakan kekunci [T] dan [S] untuk memilih “Pemapar” dan kemudian tekan
kekunci [ENTER].
4.
Gunakan kekunci [T] untuk memilih “Alat USB CASIO” dan kemudian tekan
kekunci [ENTER].
5.
Pada kalkulator graf, lakukan operasi yang diperlukan untuk tayangan.
z Untuk maklumat lanjut mengenai operasi ini, rujuk dokumentasi pengguna yang dibekalkan
bersama kalkulator anda.
z Jika kalkulator tidak beroperasi dengan betul selepas anda menyambungkannya pada
Projektor Data, cuba tanggalkan kabel USB dari kalkulator dan kemudian sambungkannya
semula. Jika ini tidak menyelesaikan masalah, tanggalkan kabel USB dari kedua-dua Projektor
Data dan kalculator. Matikan Projektor Data dan kemudian hidupkan semula, dan kemudian
sambungkan semula kalkulator.
48
Mengendalikan Projektor
Bahagian ini menerangkan cara menggunakan alat kawalan jauh untuk melakukan operasi projektor.
Imej Output dan Operasi Audio
Untuk menggunakan pembetulan pepasak manual
(KEYSTONE)
Projektor ini mempunyai ciri pembetulan pepasak yang
menghalang herotan imej yang ditayang apabila menayang
dari satu sudut. Projektor mengesan apabila ia berada pada
sudut menegak kepada skrin dan melakukan pembetulan
pepasak secara automatik.
Anda boleh menggunakan kekunci [KEYSTONE +] dan
[KEYSTONE –] untuk melaraskan pembetulan pepasak secara
manual.
Untuk mengezum imej (D-ZOOM)
1.
Tekan kekunci [D-ZOOM].
z Ini akan membesarkan pusat imej yang ditayang sebanyak satu langkah.
2.
Untuk zum ke dalam pusat imej yang ditayang lagi, tekan kekunci [D-ZOOM]
sekali lagi.
z Setiap tekanan [D-ZOOM] mengezum ke dalam (menambah faktor zum). Menekan [D-ZOOM]
secara berterusan akan menatal faktor zum.
3.
Apabila imej dizum, gunakan kekunci [S], [T], [W] dan [X] untuk menatal
paparan kepada bahagian lain imej.
4.
Untuk keluar dari operasi zum, tekan kekunci [ESC].
Untuk melaraskan aras kelantangan (VOLUME)
1.
Tekan kekunci [VOLUME +] atau kekunci [VOLUME –].
z Ini menyebabkan skrin “Kelantangan” muncul pada imej yang ditayang.
2.
Tekan kekunci [VOLUME +] untuk meningkatkan kelantangan atau kekunci
[VOLUME –] untuk merendahkan kelantangan.
3.
Selepas seting adalah seperti yang anda mahu, tekan kekunci [ESC].
49
Untuk membisukan audio (VOLUME)
1.
Tekan kekunci [VOLUME +] atau [VOLUME –] untuk memaparkan skrin
“Kelantangan”.
2.
Tekan kekunci [ENTER].
z Ini menghentikan output dari pembesar suara.
3.
Untuk mengembalikan audio, tekan kekunci [VOLUME +] atau [VOLUME –].
Untuk mengosongkan imej dan membisukan audio seketika
(BLANK)
1.
Tekan kekunci [BLANK].
z Ini akan mengosongkan skrin dengan memaparkan imej skrin kosong yang ditentukan oleh
seting “Skrin Kosong” Menu Persediaan (halaman 59) dan membisukan audio.
2.
Untuk mengembalikan imej dan bunyi normal, tekan kekunci [BLANK] (atau
kekunci [ESC]).
Untuk memegunkan imej (FREEZE)
Tekan kekunci [FREEZE] untuk memegunkan imej sumber input semasa. Untuk kembali ke imej
sumber input masa nyata, tekan kekunci [FREEZE] sekali lagi atau tekan kekunci [ESC].
Untuk melaras imej secara automatik (AUTO)
Tekan kekunci [AUTO].
z Menekan kekunci [AUTO] secara automatik akan melaraskan frekuensi dan fasa menurut isyarat
input, yang boleh mengurangkan kerlipan dan masalah imej tayangan lain.
z Operasi ini disokong apabila sumber input adalah Komputer (RGB).
50
Untuk menukar nisbah bidang imej yang ditayang (ASPECT)
Tekan kekunci [ASPECT] untuk mengitar semua seting nisbah bidang untuk imej yang ditayang.
Seting yang tersedia bergantung pada model projektor anda seperti di bawah.
XJ-A242/XJ-A247/XJ-A252/XJ-A257/XJ-M241/XJ-M246/XJ-M251/XJ-M256
Menekan kekunci [ASPECT] akan mengitar semua seting menurut sumber input semasa seperti di
bawah.
Sumber Input
Menekan kekunci [ASPECT] akan mengitar semua seting ini:
Video, Komponen, HDMI (DTV)
Normal J 16:9 J 4:3 J Kotak Surat
RGB, HDMI (PC)
Normal J Penuh J 16:9 J 4:3 J Benar
XJ-A142/XJ-A147/XJ-M141/XJ-M146/XJ-M151/XJ-M156
Menekan kekunci [ASPECT] akan mengitar semua seting menurut sumber input semasa seperti di
bawah.
Sumber Input
Menekan kekunci [ASPECT] akan togol antara seting ini:
Video, Komponen, HDMI (DTV)
Normal J 16:9 J 4:3
RGB, HDMI (PC)
Normal J Penuh J 16:9
Penerangan Setiap Seting
Normal: Menayang pada saiz maksimum yang mungkin bagi projektor sambil mengekalkan nisbah
bidang isyarat input.
Penuh: Menayang pada saiz maksimum yang mungkin bagi projektor dengan membesarkan atau
mengurangkan isyarat input.
16:9:
Seting ini menentukan nisbah bidang 16:9, yang merupakan saiz yang sama bagi skrin filem,
TV definisi tinggi, dsb. Menggunakan seting ini apabila isyarat input adalah imej 16:9 yang
telah dipadatkan menjadi imej 4:3 menyebabkan imej tersebut dipaparkan dengan nisbah
bidang 16:9 normalnya.
4:3:
Tanpa mengira nisbah bidang isyarat inout, imej akan sentiasa disaizkan semula kepada
nisbah bidang 4:3 untuk tayangan.
Benar: Menayang isyarat input pada saiz sebenarnya (1 titik sumber input sama dengan satu titik
piksel output projektor) di tengah skrin tayangan projektor. Jika resolusi isyarat input melebihi
resolusi output projektor, lebihannya akan dipotong.
Kotak Surat: Ini akan mensaizkan semula imej secara mendatar kepada 1280 titik dan menayang 800
dot menegak di tengah imej, mengekalkan nisbah bidang isyarat input.
z Untuk butiran lanjut mengenai bagaimana seting nisbah bidang memberi kesan kepada imej
yang ditayang, lihat “Seting Nisbah Bidang dan Imej Tayangan” (halaman 78).
z Apabila menayang semasa “Benar” dipilih sebagai seting nisbah bidang bagi isyarat RGB
dengan resolusi yang kurang daripada SVGA, imej akan dibesarkan kepada saiz SVGA dan
ditayangkan.
z Anda juga boleh menukar nisbah bidang menggunakan seting “Seting Skrin 3 Nisbah
Bidang” Menu Persediaan (halaman 59).
z Ambil perhatian bahawa membesarkan atau mengurangkan saiz imej menggunakan kekunci
[ASPECT] untuk tujuan komersil atau persembahan umum mungkin melanggar hak cipta yang
dilindungi secara sah bagi pemegang hak cipta bahan asal.
51
Untuk melaraskan kecerahan imej (FUNC)
1.
Tekan kekunci [FUNC]. Pada menu yang muncul, pilih “Kecerahan” dan
kemudian tekan kekunci [ENTER].
2.
Pada skrin pelarasan kecerahan yang muncul, gunakan kekunci [W] dan [X]
untuk melaraskan kecerahan.
3.
Untuk menyembunyikan tetingkap tersebut, tekan kekunci [ESC].
Untuk menukar mod warna (FUNC)
1.
Tekan kekunci [FUNC]. Pada menu yang muncul, pilih “Mod Warna” dan
kemudian tekan kekunci [ENTER].
z Ini akan memaparkan tetingkap pemilihan mod warna. Mod warna yang dipilih pada masa itu
adalah mod yang bebutangnya dipilih (diisi).
2.
Gunakan kekunci [T] dan [S] untuk mengalih penonjolan ke mod warna yang
anda mahu pilih, dan kemudian tekan kekunci [ENTER].
z Ini akan memilih bebutang di sebelah nama mod warna yang ditonjolkan.
z Untuk maklumat lanjut mengenai apa yang dilakukan oleh setiap mod warna, lihat “Pelarasan
Imej 1 3 Mod Warna” (halaman 58).
3.
Untuk menyembunyikan tetingkap tersebut, tekan kekunci [ESC].
z Mod warna tidak boleh dipilih dalam keadaan berikut.
• Apabila “Mati” dipilih untuk seting Mod Eko (halaman 53)
52
Mod Eko (ECO)
Tiga seting Mod Eko berikut tersedia untuk menentukan sama ada keutamaan harus diberikan kepada
kuasa rendah, operasi rendah hingar atau kepada kecerahan tayangan.
Hidup (Auto)
: Penderia kecerahan pada bahagian atas projektor mengesan cahaya di
persekitaran, dan secara automatik melaraskan kecerahan dan warna tayangan
mengikut kesesuaian. Kecerahan dikurangkan untuk persekitaran yang lebih gelap,
yang menjimatkan kuasa dan mengurangkan hingar operasi.
Hidup (Manual) : Membolehkan pelarasan manual untuk mengimbangi keperluan kuasa rendah,
operasi senyap dan kecerahan tayangan.
Mati
: Memberikan keutamaan tinggi kepada kecerahan tayangan.
z Semasa “Hidup (Auto)” dipilih sebagai seting Mod Eko, pastikan penderia kecerahan di
bahagian atas projektor tidak dihalang oleh apa-apa benda.
z Persekitaran setempat dan keadaan persediaan memberi kesan kepada penderia kecerahan,
oleh itu operasi semasa “Hidup (Auto)” dipilih untuk Mod Eko bergantung kepada faktor ini.
Untuk memilih Mod Eko
1.
Tekan kekunci [ECO].
z Ini menyebabkan tetingkap “Mod Eko” muncul pada skrin tayangan.
2.
Gunakan kekunci [W] dan [X] untuk memilih seting yang anda mahu.
z Jika anda memilih “Hidup (Manual)” di sini, pergi ke langkah 3. Jika anda memilih seting lain,
lompat ke langkah 4.
3.
Lakukan langkah berikut untuk melaraskan “Aras Eko” (keseimbangan antara
kuasa rendah, operasi senyap dan kecerahan tayangan).
1 Tekan kekunci [T] untuk mengalih penonjolan ke Aras Eko.
2 Gunakan kekunci [W] dan [X] untuk melaras Aras Eko kepada seting yang anda mahu.
Tanda
yang sedikit memberikan lebih keutamaan kepada kecerahan tayangan. Nombor
yang lebih besar memberikan keutamaan lebih tinggi kepada kuasa rendah dan operasi
senyap.
4.
Untuk menyembunyikan tetingkap tersebut, tekan kekunci [ESC].
z Semasa “Mati” dipilih untuk seting Mod Eko anda juga boleh menentukan sama ada
kecerahan atau warna harus diberi lebih penekanan. Untuk maklumat lanjut, lihat “Pelarasan
Imej 1 3 Mod Eko Mati” (halaman 58).
z Aras Mod Eko ditetapkan apabila projektor berada dalam mod input 3D (“Mod Input 3D (Siri
XJ-M Sahaja)”, halaman 16). Disebabkan itu, seting Mod Eko tidak boleh diubah.
53
Menggunakan Pemasa Persembahan (TIMER)
Pemasa persembahan menunjukkan kira detik dari nilai masa yang dipraset. Anda boleh
menggunakannya untuk mengesan berapa banyak masa telah berlalu semasa persembahan anda,
dan untuk mengehadkan persembahan kepada jumlah masa yang dipraset. Anda boleh
mengkonfigurasi pemasa persembahan supaya ia dipaparkan dalam imej yang ditayang.
Untuk memaparkan pemasa
Apabila pemasa tidak dipaparkan pada imej yang ditayang, tekan kekunci [TIMER] sekali.
Pemasa akan muncul selama lima saat dan kemudian hilang secara automatik jika “Mati” dipilih untuk
seting “Paparan Berterusan” pada menu fungsi pemasa.
Untuk memaparkan menu fungsi pemasa
Apabila pemasa tidak dipaparkan pada imej yang ditayang, tekan kekunci [TIMER] dua kali. Jika
pemasa dipaparkan, tekan kekunci [TIMER] satu kali.
Gunakan menu ini untuk memulakan, menjeda, menyambung semula dan mengeset semula pemasa
dan untuk mengkonfigurasi pelbagai seting pemasa.
B
54
Untuk mengkonfigurasi seting pemasa
1.
Gunakan kekunci [TIMER] untuk memaparkan menu fungsi pemasa.
2.
Gunakan kekunci [T] dan [S] untuk memilih seting “Kedudukan”, “Paparan
Berterusan”, atau “Masa Mula” dan kemudian tukar seting seperti yang
diterangkan dalam jadual di bawah.
3.
Untuk melakukan ini:
Lakukan operasi ini:
Posisikan semula pemasa
pada imej yang ditayang
Pilih “Kedudukan”, dan kemudian gunakan kekunci [W] dan [X] untuk memilih
salah satu seting berikut: “Bawah Kanan”, “Atas Kanan”, “Atas Kiri”, “Bawah
Kiri” (Lalai awal: Bawah Kanan).
Dayakan atau nyahdayakan
paparan berterusan pemasa
Pilih “Paparan Berterusan”, dan kemudian gunakan kekunci [W] dan [X] untuk
memilih sama ada “Hidup” atau “Mati” (Lalai awal: Mati).
HIdup: Sebaik pemasa dipaparkan, ia kekal dipaparkan sehingga anda
memaparkan kotak dialog yang lain atau anda menekan kekunci [ESC].
Mati: Pemasa secara automatik hilang kira-kira lima saat selepas ia
dipaparkan.
Menentukan masa mula kira
detik pemasa
Pilih “Masa Mula”, dan kemudian gunakan kekunci [W] dan [X] untuk
menentukan masa mula kira detik yang anda mahu.
Anda boleh menetapkan masa mula dari lima hingga 60 minit, dalam langkah
lima minit (Lalai awal: 20 minit).
Untuk menyimpan seting anda dan menutup menu fungsi pemasa, tekan [ESC].
z Untuk memulakan pemasa dengan serta merta setelah menukar tetapannya, gunakan [T] dan
[S] untuk memilih “Mula Pemasa” pada menu fungsi pemasa dan tekan kekunci [ENTER]
sebelum menekan [ESC] dalam langkah di atas.
Untuk memulakan operasi pemasa kira detik
1.
Gunakan kekunci [TIMER] untuk memaparkan menu fungsi pemasa.
2.
Pilih “Mula Pemasa” dan tekan kekunci [ENTER].
z Ini akan menutup menu fungsi pemasa dan memulakan pengiraan detik pemasa.
z Setelah pengiraan detik mencecah 00:00, ia akan memulakan operasi pengiraan detik
60-minit ke atas (daripada –00:01 ke –60:00). Angka pada paparan pemasa berwarna merah
(menunjukkan bahawa persembahan terlebih masa) semasa operasi pengiraan detik ke atas.
55
Untuk menjeda pengiraan detik pemasa
1.
Gunakan kekunci [TIMER] untuk memaparkan menu fungsi pemasa.
2.
Pilih “Jeda Pemasa” dan tekan kekunci [ENTER].
Untuk menyambung semula pengiraan detik pemasa yang
dijedakan
1.
Gunakan kekunci [TIMER] untuk memaparkan menu fungsi pemasa.
2.
Pilih “Mula Semula Pemasa” dan tekan kekunci [ENTER].
Untuk menetapkan semula pemasa kepada masa mulanya.
1.
Gunakan kekunci [TIMER] untuk memaparkan menu fungsi pemasa.
2.
Pilih “Set Semula Pemasa” dan tekan kekunci [ENTER].
z Ini akan menetapkan semula masa kepada seting “Masa Mula”.
56
Menggunakan Menu Persediaan (MENU)
Menekan kekunci [MENU] memaparkan Menu Persediaan yang ditunjukkan di bawah pada skrin
tayangan. Anda boleh menggunakan menu ini untuk melaraskan kecerahan, kontras, dan seting lain
imej yang ditayangkan serta untuk menukar seting projektor.
Item Menu
(Submenu)
Item Menu
(Menu Utama)
Penonjolan
Panduan
Panduan menunjukkan operasi utama yang boleh dilakukan untuk item menu semasa yang terpilih
(ditonjolkan).
Operasi Menu Persediaan Asas
Untuk melakukan ini:
Lakukan operasi ini:
Paparkan Menu Persediaan Tekan kekunci [MENU]. Menekan kekunci [MENU] untuk keluar dari Menu
Keluar dari Menu Persediaan Persediaan akan menyimpan seting yang anda konfigurasikan semasa ia dipaparkan.
Pilih item menu
Gunakan kekunci [S] dan [T] untuk mengalihkan penonjolan kepada menu yang
mengandungi item menu yang anda mahu pilih dan tekan kekunci [ENTER].
Kemudian, gunakan kekunci [S] dan [T] untuk mengalihkan penonjolan kepada
item menu yang anda mahu pilih.
Konfigurasikan seting item
menu
z Jika sesuatu item menu mempunyai pilihan atau nilai seting di sebelah kanan,
gunakan kekunci [W] dan [X] untuk menukar seting.
z Untuk item menu yang mempunyai “Ubah suai [ENTER]” atau “OK [ENTER]”di
sebelah kanan, tekan kekunci [ENTER] untuk memaparkan kotak dialog untuk
mengkonfigurasikan seting.
Seting Menu Persediaan
z Satu atau lebih huruf (seperti RCV) selepas nama item menu menunjukkan satu item yang tersedia
hanya apabila satu atau lebih sumber input tertentu dipilih. Huruf-huruf tersebut menunjukkan
sumber input di mana item menu tersedia.
R: Input RGB, C: Input komponen, V: Input S-Video*1 atau input Video, H: input HDMI (PC),
D: input HDMI (DTV), F: Pemapar Fail, T: Alat USB CASIO, W: Wayarles*2 atau Rangkaian*1,
U: Paparan USB
*1 Siri XJ-M sahaja
*2 Siri XJ-A sahaja
z Item menu yang tidak mempunyai sebarang huruf di sebelahnya akan tersedia tanpa mengira
sumber input.
z
selepas item menu menunjukkan item tersedia hanya untuk model USB.
z Seting lalai awal ditunjukkan oleh asterisk (*).
Gunakan item menu ini:
Untuk melakukan ini:
Pelarasan Imej 1 3
Kecerahan
Laraskan kecerahan imej yang ditayangkan.
Pelarasan Imej 1 3
Kontras
Laraskan kontras imej yang ditayangkan.
57
Gunakan item menu ini:
Untuk melakukan ini:
Pelarasan Imej 1 3
Ketajaman (V)
Gunakan submenu ini untuk melaraskan ketajaman garis rangka imej yang
ditayangkan. Nilai yang lebih besar menjadikan imej lebih tajam, manakala nilai yang
lebih kecil menjadikannya kurang tajam.
Pelarasan Imej 1 3
Ketepuan (V)
Gunakan submenu ini untuk melaraskan ketepuan warna imej yang ditayangkan.
Nilai yang lebih besar meningkatkan ketepuan warna.
Pelarasan Imej 1 3
Seri Warna (V)
Gunakan submenu ini untuk melaraskan seri warna imej yang ditayangkan.
Nilai yang lebih besar menjadikan imej keseluruhan lebih kebiru-biruan, manakala
nilai yang lebih kecil menjadikan imej keseluruhan lebih kemerah-merahan. Seting ini
disokong hanya apabila isyarat adalah NTSC atau NTSC4.43.
Pelarasan Imej 1 3
Mod Warna
Pilih satu daripada mod warna imej tayangan berikut: “Standard*”, “Grafik”,
“Teater”, “Papan Hitam”, “Permainan”.
Pelarasan Imej 1 3
Imbangan Warna
Pilih satu daripada praset imbangan warna berikut: “Hangat”, “Normal*”, “Sejuk”.
Juga boleh digunakan untuk melaraskan merah, hijau dan biru secara berasingan.
Pelarasan Imej 1 3
Mod Eko Mati
Apabila “Mati” dipilih untuk seting “Seting Opsyen 1 3 Mod Eko”, nyatakan sama
ada “Terang” (keutamaan kecerahan) atau “Normal*” (keutamaan rona) sebagai
seting kualiti imej.
Pelarasan Imej 1 3
Pulihkan Lalai Menu
Kembalikan semua item di dalam menu utama “Pelarasan Imej 1” kepada lalai awal
untuk sumber imej yang sedang ditayangkan.
Pelarasan Imej 2 3
Kedudukan Menegak (RCV)
Laraskan kedudukan menegak dan melintang imej sumber input mengikut skrin
sasaran.
Pelarasan Imej 2 3
Kedudukan Melintang
(RCV)
Pelarasan Imej 2 3
Frekuensi (R)
Apabila jalur menegak muncul dalam imej yang ditayangkan semasa RGB dipilih
sebagai sumber input, ini bermakna seting frekuensi tidak betul. Apabila ini berlaku,
gunakan seting ini untuk melaraskan frekuensi secara manual. Jika, atas
sebab-sebab tertentu, seting frekuensi manual anda menyebabkan input imej dari
komputer hilang daripada tayangan, anda boleh menekan kekunci [AUTO] untuk
melakukan operasi laras auto, yang seharusnya menyebabkan imej itu muncul.
Pelarasan Imej 2 3
Fasa (R)
Laraskan fasa isyarat input RGB apabila imej berkelip-kelip kerana fasa projektor
dan fasa isyarat input RGB tidak sepadan.
Pelarasan Imej 2 3
Imbasan atas (CVD)
Laraskan amaun imbasan atas untuk mendapatkan isyarat video input dalam julat
0% hingga 5%*. Saiz kawasan sempadan yang dipaparkan pada skrin tayangan
bergantung pada nilai seting. Nilai yang lebih kecil menghasilkan kawasan
sempadan yang lebih lebar seperti yang ditunjukkan di bawah.
Julat paparan pada 5%.
Julat paparan pada 0%.
Pelarasan Imej 2 3
Kembalikan semua item di dalam menu utama “Pelarasan Imej 2” kepada lalai awal
Pulihkan Lalai Menu (RCVD) untuk sumber imej yang sedang ditayangkan.
Pelarasan Kelantangan 3
Kelantangan
Lihat “Untuk melaraskan aras kelantangan (VOLUME)” (halaman 49) untuk butiran
lanjut.
Pelarasan Kelantangan 3
Pulihkan Lalai Menu
Kembalikan seting Kelantangan kepada lalai asal untuk sumber imej yang sedang
ditayangkan.
Seting Skrin 3
Pembetulan Pepasak
Gunakan submenu ini untuk melaraskan pembetulan pepasak menegak imej yang
ditayangkan.
58
Gunakan item menu ini:
Untuk melakukan ini:
Seting Skrin 3
Nisbah Bidang (RCVHD)
Pilih seting nisbah bidang untuk imej yang ditayangkan.
Lihat “Untuk menukar nisbah bidang imej yang ditayang (ASPECT)” (halaman 51)
untuk butiran lanjut.
Seting Skrin 3
Mod Tayangan
Nyatakan sama ada tayangan akan berlangsung dari hadapan atau belakang skrin.
Hadapan*: Pilih opsyen ini untuk menayangkan dari hadapan skrin.
Belakang: Pilih opsyen ini untuk menayangkan dari belakang skrin. Seting ini
menerbalikkan imej hadapan yang ditayangkan secara melintang.
Seting Skrin 3
Lekapan Siling
Sediakan projektor untuk digantung dari siling.
Hidup: Pilih apabila projektor digantung dari siling. Oleh kerana bahagian bawah
projektor menghadap ke atas, imej yang ditayangkan diterbalikkan secara
melintang dan menegak.
Mati*: Pilih apabila projektor digunakan di atas meja. Ini akan menayangkan imej
dengan anggapan bahawa bahagian atas projektor menghadap ke atas.
Seting Skrin 3
Skrin Permulaan
Nyatakan sama ada skrin permulaan perlu ditayangkan setiap kali kuasa projektor
dihidupkan dan pilih imej yang akan digunakan sebagai skrin permulaan.
Logo: Menayang logo terbina dalam projektor atau logo pengguna (halaman 74)
sebagai skrin permulaan.
Tiada*: Menyahdayakan penayangan skrin permulaan.
Seting Skrin 3
Tiada Skrin Isyarat
Pilih satu daripada berikut sebagai imej tayangan apabila tiada isyarat input
dimasukkan ke dalam projektor: “Biru”* (skrin biru), “Hitam” (skrin hitam), “Logo”
(logo terbina dalam projektor, atau logo pengguna, halaman 74).
Seting Skrin 3
Skrin Kosong
Pilih satu daripada berikut sebagai imej tayangan apabila kekunci [BLANK] ditekan:
“Biru”* (skrin biru), “Hitam” (skrin hitam), “Logo” (logo terbina dalam projektor, atau
logo pengguna, halaman 74).
Seting Skrin 3
Pulihkan Lalai Menu
Kembalikan semua item di dalam menu utama “Seting Skrin” kepada lalai awal untuk
sumber imej yang sedang ditayangkan.
Seting Input 3
Terminal KOMPUTER (RC)
Nyatakan kaedah yang akan digunakan untuk mengenal pasti isyarat input terminal
KOMPUTER.
Auto*: Projektor mengenal pasti secara automatik isyarat input terminal
KOMPUTER.
RGB: Sentiasa anggap isyarat input terminal KOMPUTER ialah isyarat RGB.
Komponen: Sentiasa anggap isyarat input terminal KOMPUTER ialah isyarat video
komponen.
Seting Input 3
Isyarat Video (V)
Seting Input 3
Isyarat S-Video (V)
(Siri XJ-M sahaja)
Tentukan kaedah yang akan digunakan untuk mengenal pasti isyarat video yang
diinputkan ke projektor (Siri XJ-A: isyarat input terminal AV, Siri XJ-M: terminal
VIDEO atau isyarat input terminal S-VIDEO).
Auto*: Projektor mengenal pasti secara automatik isyarat input video.
NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL60, SECAM:
Sentiasa anggap bahawa isyarat input video ialah jenis isyarat video yang
dinyatakan.
Seting Input 3
Penunjuk Nama Isyarat
Nyatakan sama ada jenis isyarat input yang baharu dipilih perlu dipaparkan (Hidup*)
atau tidak dipaparkan (Mati) apabila kekunci [INPUT] ditekan untuk menukar isyarat
input.
Seting Input 3
Pulihkan Lalai Menu
Kembalikan semua item di dalam menu utama “Seting Input” kepada lalai awal untuk
sumber imej yang sedang ditayangkan.
Seting Opsyen 1 3
Pembetulan Pepasak Auto
Hidupkan (Hidup*) atau matikan (Mati) pembetulan pepasak auto.
Seting Opsyen 1 3
Laras Auto (R)
Nyatakan sama ada projektor perlu mengesan jenis isyarat input RGB (resolusi,
frekuensi) dan melaraskan imej tayangan sewajarnya.
Hidup*: Laras Auto didayakan.
Mati: Laras Auto dinyahdayakan.
Seting Opsyen 1 3
Mod Eko
Lihat “Mod Eko (ECO)” (halaman 53).
59
Gunakan item menu ini:
Untuk melakukan ini:
Seting Opsyen 1 3
Mati Kuasa Auto
Nyatakan jumlah masa operasi projektor dan ketidakaktifan isyarat input yang
dibenarkan sebelum Mati Kuasa Auto dicetuskan untuk mematikan kuasa projektor
secara automatik. Mati Kuasa Auto boleh dinyahdayakan, jika anda mahu.
5 min, 10 min*, 15 min, 20 min, 30 min: Masa sehingga Mati Kuasa Auto dicetuskan.
Mati: Menyahdayakan Mati Kuasa Auto.
Seting Opsyen 1 3
Kata Laluan
Lihat “Perlindungan Kata Laluan” (halaman 62).
Seting Opsyen 1 3
Hidup Kuasa Terus
Dayakan (Hidup) dan nyahdayakan (Mati*) hidup kuasa auto projektor sebaik saja
kord kuasa AC projektor dipasangkan ke salur keluar kuasa.
Seting Opsyen 1 3
Bahasa
Nyatakan bahasa paparan.
English, Perancis, Jerman, Itali, Sepanyol, Sweden, Portugis, Belanda, Norway,
Poland, Finland, Czech, Turki, Rusia, China (Ringkas), China (Tradisional), Korea,
Jepun, Thai, Indonesia, Melayu, Vietnam, Lithuania
z Pengguna Model USB
Apabila menggunakan fungsi model USB tertentu, beberapa menu dan
mesej mungkin dipaparkan dalam bahasa Inggeris, tanpa mengira bahasa
yang dipilih di sini.
Seting Opsyen 1 3
Pulihkan Lalai Menu
Kembalikan semua item di dalam menu utama “Seting Opsyen 1” kepada lalai awal
untuk sumber imej yang sedang ditayangkan.
Seting Opsyen 2 3
Memori Zum
(Siri XJ-A sahaja)
Nyatakan sama ada projektor perlu mengingati seting zum semasa (saiz imej yang
ditayangkan) apabila anda menekan kekunci [P] (Kuasa) untuk mematikan kuasa
projektor.
Pilih “Hidup*” untuk membuatkan projektor mengingati seting zum semasa apabila
[P] (Kuasa) ditekan untuk mematikan kuasa dan pulihkannya apabila kuasa
dihidupkan selepas itu.
Seting Opsyen 2 3
Pasang dan Main
Nyatakan sama ada sumber input projektor perlu menghidupkan secara automatik
(Pasang dan Main: Hidup*) apabila peranti USB luaran yang disokong bersambung
dengan port USB-A projektor.
z Walau apa pun seting item ini, pasang-dan-main dinyahdayakan semasa
projektor berada dalam mod input 3D. Lihat “Mod Input 3D (Siri XJ-M
Sahaja)” di halaman 16 untuk maklumat.
Seting Opsyen 2 3
Audio Keluar
B
Gunakan submenu ini untuk menetapkan sama ada input audio dari sumber input di
bawah sepatutnya output ke pembesar suara (Pmbsr Sra*) atau output ke destinasi
luaran (Talian)*1.
z Pemapar Fail (Audio main semula filem)
z Wayarles atau Rangkaian (Audio filem tayangan strim video)
z Paparan USB
z HDMI
*1 Apabila Talian ditetapkan, projektor Siri XJ-A akan mengeluarkan audio dari
terminal AV, manakala projektor Siri XJ-M akan mengeluarkan dari terminal
AUDIO OUT.
60
Gunakan item menu ini:
Untuk melakukan ini:
Seting Opsyen 2 3
Altitud Tinggi
Hidupkan atau matikan seting kelajuan kipas altitud tinggi mengikut altitud kawasan
tempat anda menggunakan projektor.
Hidup: Pilih seting ini apabila menggunakan projektor di kawasan altitud tinggi (1,500
hingga 3,000 meter di atas paras laut) di mana udara adalah nipis. Seting ini
meningkatkan kecekapan penyejukan.
Mati*: Pilih seting ini pada altitud biasa (sehingga 1,500 meter).
z Jangan gunakan projektor ini pada altitud lebih daripada 3,000 meter di
atas paras laut.
Seting Opsyen 2 3
Kunci Panel Kawalan
Nyahdayakan operasi utama unit projektor.
Lihat “Kunci Panel Kawalan” (halaman 65) untuk butiran lanjut.
Seting Opsyen 2 3
Kapsyen Tertutup (V)
Gunakan submenu ini untuk menyatakan sama ada mahu memaparkan atau tidak
kapsyen tertutup apabila menayangkan isyarat video yang merangkuminya.
Mati*: Kapsyen tertutup tidak dipaparkan.
CC1, CC2, CC3, CC4: Menunjukkan seting ouput kapsyen tertutup semasa (CC1,
CC2, CC3 dan CC4).
z Pembetulan pepasak tidak menjejaskan teks kapsyen tertutup yang
dipaparkan.
Seting Opsyen 2 3
Fungsi Pemasa
Memaparkan menu fungsi pemasa. Untuk butiran, lihat “Menggunakan Pemasa
Persembahan (TIMER)” (halaman 54).
Seting Opsyen 2 3
Pulihkan Lalai Menu
Kembalikan semua item di dalam menu utama “Seting Opsyen 2” kepada lalai awal
untuk sumber imej yang sedang ditayangkan.
Seting Multimedia 3
Autojalan
Nyatakan sama ada mahu menggunakan (Dayakan*) atau tidak mahu menggunakan
(Nyahdayakan) fungsi autojalan. Untuk butiran, lihat “Autojalan” (halaman 34).
Seting Multimedia 3
Fungsi
(F)
Memaparkan menu yang sama (Menu Fungsi) yang muncul apabila kekunci alat
kawalan jauh [FUNC] ditekan.
Seting Multimedia 3
Fungsi Storan Dalaman
(RCVHD)
Akses memori dalaman projektor dari komputer. Untuk butiran, lihat “Untuk menyalin
fail dari komputer ke memori dalaman projektor” (halaman 19).
Seting Rangkaian
Akses item seting sambungan LAN wayarles projektor dan seting rangkaian. Untuk
butiran, lihat “Panduan Fungsi Rangkaian” yang berasingan.
Info Operasi (RCVHDFT)
Memaparkan maklumat projektor di bawah.
Isyarat Input, Nama Isyarat, Resolusi, Frekuensi Melintang, Frekuensi Menegak,
Sistem Imbas, Masa Nyala, Versi (versi ROM projektor)
Pulihkan Semua Lalai 3
Masa Operasi Unit
Paparkan masa operasi terkumpul unit ini.
Masa ini tidak boleh diasalkan.
Pulihkan Semua Lalai 3
Pulihkan Semua Lalai
Asalkan semua seting item Menu Persediaan, kecuali yang di bawah.
Seting Opsyen 1 3 Bahasa, Seting Opsyen 1 3 Hidup Kuasa dengan Kata Laluan,
Info Operasi 3 Masa Nyala, Info Operasi 3 Versi,
Pulihkan Semua Lalai 3 Masa Operasi Unit
61
Perlindungan Kata Laluan
Operasi yang diterangkan di bawah boleh dilindungi kata laluan pada projektor. Anda hanya boleh ada
satu kata laluan diperuntukkan kepada projektor pada bila-bila masa dan kata laluan yang sama
digunakan untuk operasi.
z Perlindungan permulaan projektor
Projektor boleh dikonfigurasikan supaya kotak dialog yang meminta input kata laluan dipaparkan
setiap kali projektor dihidupkan. Dalam keadaan ini, operasi projektor selanjutnya tidak boleh
berlangsung kecuali kata laluan yang betul dimasukkan. Ini melindungi daripada penggunaan
projektor yang tidak dibenarkan.
z Menggunakan storan dalaman projektor
Percubaan untuk mengakses fungsi storan dalaman projektor (halaman 19) dari Menu Persediaan
akan menyebabkan kotak dialog input kata laluan muncul. Ini melindungi daripada pemadaman
atau penggantian fail dalam memori dalaman projektor secara tidak sengaja atau tidak sah.
Gunakan seting “Hidup Kuasa dengan Kata Laluan” dan “Kata Laluan Storan Dalaman” untuk
menghidupkan atau mematikan perlindungan kata laluan untuk operasi di atas secara berasingan.
Menggunakan Ciri Kata Laluan
Ambil perhatian tentang langkah berjaga-jaga berikut apabila anda menggunakan ciri kata laluan.
z Ciri kata laluan melindungi daripada penggunaan projektor yang tidak dibenarkan. Ambil perhatian
bahawa ia bukannya langkah antikecurian.
z Anda perlu memasukkan kata laluan lalai kilang asal apabila menggunakan projektor buat pertama
kali setelah menghidupkan ciri kata laluan. Tukar kata laluan lalai kilang asal kepada kata laluan lain
pilihan anda secepat mungkin selepas menghidupkan ciri kata laluan.
z Jangan lupa bahawa operasi kata laluan sentiasa dilakukan menggunakan alat kawalan jauh, jadi
anda perlu berhati-hati agar tidak menghilangkan atau tersalah letak alat kawalan jauh itu.
z Ambil perhatian juga bahawa anda tidak akan boleh memasukkan kata laluan jika bateri alat
kawalan jauh habis. Gantkan bateri alat kawalan jauh secepat mungkin setelah ia mula kehabisan.
Jika anda terlupa kata laluan anda...
Jika anda terlupa kata laluan, anda perlu membawa dua item berikut kepada pengedar CASIO anda
untuk mengosongkan kata laluan tersebut. Ambil perhatian bahawa anda akan dikenakan caj untuk
mengosongkan kata laluan tersebut.
1. Pengenalan peribadi (salinan atau lesen memandu, I.D. pekerja, dsb yang asal)
2. Unit projektor
Ambil perhatian bahawa pengedar CASIO anda tidak boleh mengosongkan kata laluan projektor
kecuali anda membawa kedua-dua item di atas.
Selain itu, simpan waranti projektor di tempat yang selamat.
z Mengosongkan kata laluan anda melalui prosedur yang diterangkan di atas akan
mengembalikan semua seting projektor anda, kecuali Masa Nyala, kepada lalai kilang asal.
Simpan rekod bertulis kata laluan anda!
Anda tidak akan boleh menggunakan projektor jika anda terlupa kata laluannya. Kami amat
menyarankan agar anda menyimpan rekod bertulis kata laluan atau menggunakan cara lain untuk
menyimpannya supaya anda boleh mencarinya apabila perlu.
62
Untuk menukar kata laluan
1.
Tekan kekunci [MENU] untuk memaparkan menu persediaan.
2.
Gunakan kekunci [T] untuk memilih “Seting Opsyen 1”, dan kemudian tekan
kekunci [ENTER].
3.
Gunakan kekunci [T] untuk memilih “Kata Laluan”, dan kemudian tekan kekunci
[ENTER].
z Ini akan memaparkan kotak dialog yang meminta anda memasukkan kata laluan semasa.
4.
Masukkan kata laluan semasa.
z Kata laluan projektor anda sebenarnya bukan “perkataan” yang terdiri daripada huruf, tetapi
satu jujukan input kekunci alat kawalan jauh.
z Jika projektor masih lagi dilindungi oleh kata laluan lalai kilang, lakukan operasi kekunci yang
ditunjukkan di bawah untuk memasukkannya.
[S] [T] [W] [X] [S] [T] [W] [X]
5.
Selepas memasukkan kata laluan semasa, tekan kekunci [ENTER].
z Ini memaparkan skrin Kata Laluan.
6.
Gunakan kekunci [T] untuk memilih “Tukar Kata Laluan”, dan kemudian tekan
kekunci [ENTER].
z Ini akan memaparkan kotak dialog yang meminta anda memasukkan kata laluan baharu.
7.
Masukkan jujukan kekunci maksimum sehingga lapan operasi kekunci.
z Anda boleh menggunakan mana-mana kekunci berikut sebagai sebahagian daripada jujukan
kekunci kata laluan anda.
[INPUT], [MENU], [BLANK], [FREEZE], [ECO], [VOLUME +], [VOLUME –], [D-ZOOM +],
[D-ZOOM –], [KEYSTONE +], [KEYSTONE –], [S], [T], [W], [X], [TIMER], [AUTO], [ASPECT],
[FUNC]
8.
Selepas memasukkan kata laluan baharu, tekan kekunci [ENTER].
z Ini akan memaparkan kotak dialog yang meminta anda memasukkan kata laluan yang sama
sekali lagi.
9.
Masukkan semula jujukan kekunci kata laluan yang sama dengan yang anda
masukkan dalam langkah 7 dan kemudian tekan kekunci [ENTER].
z Mesej “Kata laluan baharu anda telah didaftarkan.” menunjukkan bahawa kata laluan telah
ditukar. Tekan kekunci [ESC].
z Jika kata laluan yang anda masukkan dalam langkah ini berlainan daripada yang anda
masukkan dalam langkah 7, mesej “Kata laluan yang anda masukkan salah.” akan muncul.
Tekan kekunci [ESC] untuk kembali pada langkah 7.
63
Untuk menukar seting hidup kuasa dengan kata laluan
1.
Lakukan langkah 1 hingga 5 di bawah “Untuk menukar kata laluan” (halaman 63)
dan paparkan skrin Kata Laluan.
2.
Setelah mengesahkan bahawa “Hidup Kuasa dengan Kata Laluan” dipilih,
gunakan kekunci [W] dan [X] untuk memilih sama ada seting “Hidup” atau
“Mati”.
z Menukarkan seting daripada “Mati” kepada “Hidup” akan menyebabkan kotak dialog “Minta
kata laluan apabila kuasa dihidupkan?” muncul. Tekan kekunci [ENTER] untuk mengesahkan
bahawa anda mahu menghidupkan perlindungan hidup kuasa dengan kata laluan, atau [ESC]
untuk keluar dari kotak dialog tanpa menukar seting.
3.
Setelah selesai, tekan kekunci [MENU] untuk keluar dari menu persediaan.
Untuk menukar kata laluan fungsi storan dalaman projektor
1.
Lakukan langkah 1 hingga 5 di bawah “Untuk menukar kata laluan” (halaman 63)
dan paparkan skrin Kata Laluan.
2.
Tekan kekunci [T] untuk memilih “Kata Laluan Storan Dalaman”.
3.
Gunakan kekunci [W] dan [X] untuk memilih “Hidup” atau “Mati”.
z Menukarkan seting daripada “Mati” kepada “Hidup” akan menyebabkan kotak dialog “Minta
kata laluan apabila operasi storan dalaman dijalankan?” muncul. Tekan kekunci [ENTER]
untuk mengesahkan bahawa anda mahu menghidupkan perlindungan kata laluan storan
dalaman, atau [ESC] untuk keluar dari kotak dialog tanpa menukar seting.
4.
Setelah selesai, tekan kekunci [MENU] untuk keluar dari menu persediaan.
64
Kunci Panel Kawalan
Kunci panel kawalan menyahdayakan (mengunci) semua kekunci projector, kecuali kekunci [P]
(Kuasa). Ini membataskan operasi projektor kepada alat kawalan jauh, yang melindunginya daripada
operasi salah secara tidak sengaja.
Untuk mengunci panel kawalan
1.
Tekan kekunci [MENU] untuk memaparkan menu persediaan.
2.
Gunakan kekunci [T] untuk memilih “Seting Opsyen 2”, dan kemudian tekan
kekunci [ENTER].
3.
Gunakan kekunci [T] untuk memilih “Kunci Panel Kawalan”.
4.
Gunakan kekunci [W] untuk memilih “Hidup”.
5.
Apabila kotak dialog pengesahan muncul, tekan kekunci [ENTER].
z Ini menyahdayakan (mengunci) semua kekunci projector, kecuali kekunci [P] (Kuasa).
6.
Setelah selesai, tekan kekunci [MENU] untuk keluar dari menu persediaan.
z Walaupun jika panel kawalan dikunci, anda boleh menghilangkan mesej amaran (halaman 68)
yang muncul pada skrin tayangan dengan menekan kekunci [ESC] projektor.
Untuk membuka kunci panel kawalan
Lakukan mana-mana operasi berikut.
z Pada projektor, tekan dan tahan kekunci [T] sehingga mesej “Panel kawalan telah dibuka kunci.”
muncul.
z Untuk menggunakan alat kawalan jauh untuk membuka kunci panel kawalan, lakukan prosedur
bawah “Untuk mengunci panel kawalan” di atas. Dalam langkah 4, tekan kekunci [X] alat kawalan
jauh untuk memilih “Mati” dan kemudian tekan kekunci [MENU].
65
Membersihkan Projektor
Jadikan satu kebiasaan untuk membersihkan projektor dalam selang masa yang tetap seperti yang
diterangkan dalam bahagian ini. Sebelum membersihkan projektor, pastikan palam projektor dicabut
dari salur kuasa dan pastikan ia sejuk sepenuhnya.
Membersihkan Bahagian Luar Projektor
Lap bahagian luar projektor dengan kain lembut yang telah dilembabkan dengan larutan lemah air dan
detergen neutral lembut. Pastikan semua air yang berlebihan diperah dari kain sebelum mengelap.
Jangan sekali-kali menggunakan benzin, alkohol, pencair, atau sebarang agen meruap lain untuk
pembersihan.
Membersihkan Lensa
Kesat lensa dengan berhati-hati menggunakan kain lensa atau kertas lensa optikal yang tersedia
secara komersil, seperti kain untuk lensa cermin mata atau kamera. Apabila membersihkan lensa,
jangan lakukan dengan kasar dan berhati-hati untuk mengelakkan daripada merosakkan lensa.
Membersihkan Bolong
Habuk dan kotoran mudah terkumpul di sekitar bolong masuk. Disebabkan ini, anda perlu gunakan
pembersih hampagas untuk membersihkan habuk dan kotoran terkumpul secara berkala seperti yang
ditunjukkan di bawah.
Siri XJ-A
Siri XJ-M
z Penggunaan projektor yang berterusan setelah habuk terkumpul di sekitar bolong masuk
boleh menyebabkan kepanasan berlebihan pada komponen dalaman dan menyebabkan
malfungsi.
z Keadaan operasi tertentu juga boleh menyebabkan kotoran dan habuk berkumpul di sekitar
bolong ekzos projektor (Siri XJ-A: bolong ekzos, Siri XJ-M: bolong ekzos dan aliran udara).
Jika ini berlaku, gunakan prosedur yang sama seperti yang diterangkan di atas untuk
membersihkan bolong ekzos.
66
Penyelesaian Masalah
Penunjuk
Penunjuk memastikan anda tahu tentang status operasi semasa projektor. Perkara berikut
menunjukkan bagaimana penunjuk kelihatan apabila operasi dalam keadaan biasa.
Apabila penunjuk kelihatan
seperti ini:
POWER/
STANDBY
LIGHT
TEMP
Ia bermaksud ini:
Anda telah pasangkan kord kuasa AC pada salur kuasa. Tunggu
sehingga projektor berada dalam keadaan tunggu sedia (lihat di
bawah) sebelum cuba menghidupkan kuasa.
z
z
z
Merah
Ambar
Ambar
z
c
c
Keadaan tunggu sedia: Kord kuasa AC terpasang dan projektor
berada dalam keadaan tunggu sedia.
Projektor sedang mengalami pemanasan setelah dihidupkan.
Merah
z
z
Hijau
Ambar
Ambar
z
c
c
Projektor sedang hidup dan menunggu sedia untuk digunakan.
“Mati” dipilih untuk seting Mod Eko projektor (halaman 53).
z
z
c
Hijau
Hijau
Projektor sedang hidup dan menunggu sedia untuk digunakan.
“Hidup (Auto)” atau “Hidup (Manual)” dipilih untuk seting Mod Eko
projektor (halaman 53).
c
Projektor sedang melakukan proses penurunan kuasa dalaman.
Hijau
c
Merah
z : Bernyala
: Berkelip
c : Tidak bernyala
Apabila mesej amaran muncul pada skrin tayangan, atau apabila penunjuk POWER/STANDBY,
LIGHT, dan TEMP menyala atau berkelip dengan cara selain daripada yang ditunjukkan di atas, ia
bermaksud ralat projektor telah berlaku. Untuk butiran, lihat “Penunjuk Ralat dan Mesej Amaran” (di
bawah).
67
Penunjuk Ralat dan Mesej Amaran
Mesej amaran dan penunjuk memberitahu anda masalah yang berlaku apabila ralat projektor berlaku.
z Apabila ralat berlaku, tunggu sehingga kipas berhenti sebelum mencabut palam kord kuasa AC.
Jika anda mencabut palam kord kuasa AC semasa kipas masih berjalan, ralat boleh berlaku apabila
anda memasangkan semula kord kuasa AC.
z Tekan kekunci [ESC] untuk menghilangkan mesej amaran.
Penunjuk/Mesej Ralat
POWER
: Hijau stabil
LIGHT
: –
TEMP
: –
Mesej
: Suhu dalaman terlalu
tinggi. Periksa bolong
udara projektor sekiranya
tersumbat.
POWER
: Hijau stabil J
Merah stabil
LIGHT
: –
TEMP
: –
Mesej
: Suhu dalaman terlalu
tinggi. Projektor akan
dimatikan.
POWER
: Merah stabil
LIGHT
: Merah stabil
TEMP
: Merah stabil
Mesej
: Terdapat masalah dengan
kipas. Projektor akan
dimatikan.
POWER
: Merah stabil
LIGHT
: –
TEMP
: Merah stabil
Mesej
: Masalah sistem telah
berlaku. Projektor akan
dimatikan.
POWER
: Hijau stabil
LIGHT
: –
TEMP
: –
Mesej
: Terdapat sedikit masalah
dengan sistem.
Fungsi audio mungkin
tidak berfungsi dengan
betul.
Keterangan dan Tindakan yang Diperlukan
Suhu dalaman projektor sangat tinggi Lakukan langkah-langkah berikut.
1 Periksa agar tiada bolong masuk dan bolong ekzos projektor yang
tersumbat, dan pastikan terdapat ruang yang cukup di sekeliling
projektor. Lihat “Langkah Berjaga-Jaga Persediaan” (halaman 10).
2 Jika terdapat habuk terkumpul di sekitar bolong masuk dan/atau
bolong ekzos, matikan projektor dan alihkannya. Lihat “Membersihkan
Projektor” (halaman 66).
Kuasa telah dimatikan secara automatik disebabkan oleh pemanasan
dalaman yang keterlaluan. Lakukan langkah-langkah berikut.
1 Periksa agar tiada bolong masuk dan bolong ekzos projektor yang
tersumbat, dan pastikan terdapat ruang yang cukup di sekeliling
projektor. Lihat “Langkah Berjaga-Jaga Persediaan” (halaman 10).
2 Jika terdapat habuk terkumpul di sekitar bolong masuk dan/atau
bolong ekzos, bersihkannya. Lihat “Membersihkan Projektor” (halaman
66).
Jika tiada masalah dengan bolong projektor, sahkan bahawa penunjuk
POWER/STANDBY menyala merah (tidak berkelip), dan kemudian
hidupkan kuasa sekali lagi. Jika ralat berlaku lagi apabila anda
menghidupkan balik kuasa, hubungi peruncit anda atau Pusat Servis
CASIO yang sah.
Kuasa telah dimatikan secara automatik disebabkan oleh masalah kipas.
Sahkan bahawa penunjuk POWER/STANDBY menyala merah (tidak
berkelip) dan kipas telah berhenti. Selepas memeriksa penunjuk POWER/
STANDBY cabut kord kuasa dari projektor dan tunggu sehingga semua
penunjuk projektor padam. Kemudian, sambungkan kembali kord kuasa
dan hidupkan balik projektor.
Jika ralat berlaku lagi apabila anda menghidupkan balik kuasa, hubungi
peruncit anda atau Pusat Servis CASIO yang sah.
Kuasa telah dimatikan secara automatik disebabkan oleh masalah sistem.
Selepas mengesahkan bahawa penunjuk POWER/STANDBY menyala
merah (tidak berkelip), cabut kord kuasa dari projektor dan tunggu
sehingga semua penunjuk projektor padam. Kemudian, sambungkan
kembali kord kuasa dan hidupkan balik projektor.
Jika ralat berlaku lagi apabila anda menghidupkan balik kuasa, hubungi
peruncit anda atau Pusat Servis CASIO yang sah.
Masalah sistem telah berlaku, yang mungkin menimbulkan masalah
dengan fungsi lain. Matikan projektor, cabut kord kuasa dari projektor dan
tunggu sehingga semua penunjuk projektor padam. Kemudian,
sambungkan kembali kord kuasa dan hidupkan balik projektor.
Jika ralat berlaku lagi apabila anda menghidupkan balik kuasa, hubungi
peruncit anda atau Pusat Servis CASIO yang sah.
68
Penunjuk/Mesej Ralat
POWER
: Hijau stabil
LIGHT
: –
TEMP
: –
Mesej
: Sedikit masalah berlaku
dengan port USB atau
terminal LAN.
POWER
: Hijau stabil
LIGHT
: –
TEMP
: –
Mesej
: Zum dan fokus tidak
boleh dilakukan atas
sebab tertentu. Cuba
matikan dan hidupkan
semula projektor.
Jika mesej ini muncul
semula, mohon
penserrisan.
POWER
: Merah stabil
LIGHT
: –
TEMP
: Merah stabil
Mesej
: –
POWER
: Merah stabil
LIGHT
: Merah berkelip
(selang 0.5 saat)
TEMP
: Merah berkelip
(selang 0.5 saat)
Mesej
: –
POWER
: Merah stabil
LIGHT
: Tidak menyala atau merah
berkelip
TEMP
: Merah berkelip
(selang 2 saat)
Mesej
: –
POWER
: Merah stabil
LIGHT
: –
TEMP
: Ambar berkelip
(selang 1 saat)
Mesej
: –
Keterangan dan Tindakan yang Diperlukan
Sambungan USB atau sambungan LAN telah dihentikan disebabkan oleh
masalah dengan port USB atau terminal LAN. Matikan projektor dan
kemudian hidupkannya kembali.
Jika ralat berlaku lagi apabila anda menghidupkan balik kuasa, hubungi
peruncit anda atau Pusat Servis CASIO yang sah.
Zum dan fokus tidak dapat dilakukan kerana terdapat masalah dengan
litar pemacu optikal. Matikan projektor dan kemudian hidupkannya
kembali.
Jika ralat berlaku lagi apabila anda menghidupkan balik kuasa, hubungi
peruncit anda atau Pusat Servis CASIO yang sah.
Projektor dimatikan secara automatik disebabkan oleh beberapa masalah
yang mungkin berpunca daripada hingar digital luaran atau sebab lain.
Sahkan bahawa penunjuk POWER/STANDBY menyala merah (tidak
berkelip). Selepas memeriksa penunjuk POWER/STANDBY cabut kord
kuasa dari projektor dan tunggu sehingga semua penunjuk projektor
padam. Kemudian, sambungkan kembali kord kuasa dan hidupkan balik
projektor.
Jika ralat berlaku lagi apabila anda menghidupkan balik kuasa, hubungi
peruncit anda atau Pusat Servis CASIO yang sah.
Projektor dimatikan secara automatik kerana unit sumber cahaya
dimatikan atau tidak dihidupkan. Setelah mengesahkan bahawa penunjuk
POWER/STANDBY menyala merah (tidak berkelip), cabut palam kord
kuasa. Tunggu seketika dan kemudian pasangkan balik palam dan
hidupkan projektor sekali lagi.
Jika ralat berlaku lagi apabila anda menghidupkan balik kuasa, hubungi
peruncit anda atau Pusat Servis CASIO yang sah.
Kuasa telah dimatikan secara automatik disebabkan oleh ralat memori
projektor. Sahkan bahawa penunjuk POWER/STANDBY menyala merah
(tidak berkelip). Selepas memeriksa penunjuk POWER/STANDBY cabut
kord kuasa dari projektor dan tunggu sehingga semua penunjuk projektor
padam. Kemudian, sambungkan kembali kord kuasa dan hidupkan balik
projektor.
Jika ralat berlaku lagi apabila anda menghidupkan balik kuasa, hubungi
peruncit anda atau Pusat Servis CASIO yang sah.
Kuasa dimatikan secara automatik kerana penutup unit sumber cahaya
terbuka. Lakukan langkah-langkah berikut.
1 Setelah mengesahkan bahawa penunjuk POWER/STANDBY menyala
merah (tidak berkelip), cabut palam kord kuasa dari projektor.
2 Periksa untuk memastikan penutup unit sumber cahaya tertutup.
3 Pasangkan kord kuasa kembali dan hidupkan kembali projektor.
Jika ralat berlaku lagi apabila anda menghidupkan balik kuasa, hubungi
peruncit anda atau Pusat Servis CASIO yang sah.
69
Penyelesaian Masalah Projektor
Periksa item berikut apabila anda mengalami sebarang masalah dengan projektor.
Masalah
Penyebab dan Saranan Tindakan
Kuasa tidak hidup.
z Jika penunjuk POWER/STANDBY tidak menyala, kord kuasa AC tidak bersambung
dengan betul. Sambungkan kord kuasa AC dengan betul.
z Jika penunjuk TEMP atau LIGHT terus berkelip atau menyala, ini bermaksud
terdapat ralat yang telah berlaku. Lihat “Penunjuk Ralat dan Mesej Amaran”
(halaman 68).
Tiada imej ditayangkan
atau imej yang
ditayangkan tidak normal.
z Peranti komputer atau video yang bersambung kepada projektor tidak dihidupkan
atau tidak mengeluarkan isyarat video. Pastikan peranti komputer atau video yang
bersambung dihidupkan, dan lakukan operasi yang diperlukan padanya untuk
mengeluarkan isyarat video.
z Sumber output yang betul tidak dipilih pada projektor. Pada projektor, pilih sumber
input yang betul yang berpadanan dengan peranti yang bersambung.
z Imej mungkin tidak ditayangkan dengan betul apabila terminal output komponen
peranti video bersambung dengan terminal KOMPUTER projektor. Dengan
projektor Siri XJ-A, sambungkan peranti video ke terminal AV. Bagi projektor Siri
XJ-M, sambungkan ke terminal VIDEO atau S-VIDEO.
Warna atau paparan imej
sangat tidak normal.
Opsyen salah (“Komponen” atau “RGB”) mungkin dipilih untuk seting “Seting Input J
Terminal KOMPUTER” pada menu persediaan. Imej tidak akan ditayangkan dengan
betul jika “Komponen” dipilih semasa terminal KOMPUTER projecter bersambung
dengan terminal output RGB komputer, atau jika “RGB” dipilih semasa terminal
KOMPUTER projektor bersambung dengan terminal output video komponen peranti
video. Pada menu persediaan, pilih “Auto” untuk seting “Seting Input J Terminal
KOMPUTER”. Lihat halaman 59.
Saya tidak dapat
memahami mesej atau
menu kerana bahasanya
salah.
Lakukan operasi berikut untuk memilih bahasa yang anda mahu. Lihat halaman 60.
1. Tekan kekunci [MENU] untuk memaparkan menu persediaan.
2. Jika isyarat input ialah HDMI, tekan [T] empat kali dan kemudian tekan kekunci
[ENTER]. Jika isyarat input bukan HDMI, tekan [T] lima kali dan kemudian tekan
kekunci [ENTER].
3. Tekan [S] dua kali dan kemudian tekan kekunci [ENTER] untuk memaparkan menu
pilihan bahasa.
4. Gunakan kekunci [T] dan [S] untuk mengalihkan penonjolan kepada bahasa yang
anda mahu pilih dan tekan kekunci [ENTER].
5. Tekan kekunci [MENU] untuk keluar dari menu persediaan.
Tiada bunyi
z Seting aras kelantangan projektor mungkin terlalu rendah atau disenyapkan. Tekan
kekunci [VOLUME] alat kawalan jauh dan kemudian gunakan [W] dan [X] untuk
melaraskan aras kelantangan. Lihat halaman 49.
z Seting aras kelantangan peranti yang bersambung kepada projektor terlalu rendah
atau peranti lain tidak mengeluarkan audio. Laraskan aras kelantangan peranti
yang bersambung.
z Output audio peranti yang bersambung mungkin tidak disambungkan dengan
betul kepada terminal AV projektor (Siri XJ-A) atau terminal AUDIO MASUK (Siri
XJ-M). Periksa sambungan. Lihat “Menyambung Kabel Projektor” (halaman 11).
z Apabila sumber input adalah HDMI, Pemapar Fail, Wayarles, Rangkaian atau
Paparan USB, “Talian” boleh dipilih untuk seting “Seting Opsyen 2 J Audio
Keluar” pada menu persediaan. Tukar seting “Audio Keluar” kepada “Pmbsr Sra”.
Lihat halaman 60.
Warna janggal
Isyarat input mungkin tidak sepadan dengan seting projektor. Cuba lakukan perkara
berikut.
– Gunakan kekunci [BRIGHT] untuk melaraskan kecerahan imej.
– Gunakan kekunci [COLOR MODE] untuk menukarkan mod warna.
– Pada menu persediaan, gunakan “Pelarasan Imej 1 J Imbangan Warna” untuk
melaraskan imbangan warna imej tayangan.
70
Masalah
Penyebab dan Saranan Tindakan
Teks kabur.
z Imej mungkin tidak difokuskan dengan betul. Laraskan fokus imej.
z Seting frekuensi dan/atau fasa semasa tidak sepadan dengan isyarat input.
(Terpakai hanya apabila sumber input ialah isyarat RGB.) Tekan kekunci [AUTO]
untuk melaksanakan operasi pelarasan automatik.
z Pada menu persediaan, lakukan pelarasan“Pelarasan Imej 2 J Frekuensi” dan
“Pelarasan Imej 2 J Fasa”. (Terpakai hanya apabila sumber input ialah isyarat
RGB.) Lihat halaman 58.
Mesej “Sila masukkan kata
laluan.” muncul dan
operasi selanjutnya tidak
boleh dilakukan.
Seting “Seting Opsyen 1 J Hidup Kuasa dengan Kata Laluan” pada menu persediaan
dihidupkan, jadi projektor itu dilindungi kata laluan. Masukkan kata laluan yang betul,
dan kemudian tekan kekunci [ENTER]. Lihat halaman 62.
Alat kawalan jauh tidak
berfungsi.
z Bateri alat kawalan jauh mungkin telah habis. Gantikan bateri.
z Alat kawalan jauh mungkin terlalu jauh dari projektor. Pastikan alat kawalan jauh
berada dalam lingkungan lima meter dari projektor apabila melakukan operasi.
Penunjuk TEMP atau
LIGHT sedang berkelip
atau menyala.
Ralat telah berlaku. Lihat “Penunjuk Ralat dan Mesej Amaran” (halaman 68).
Unit sumber cahaya tidak
menyala.
Unit sumber cahaya telah sampai ke penghujung hayat perkhidmatan atau mengalami
malfungsi. Hubungi penjual asal atau pusat servis CASIO yang bertauliah untuk
penggantian.
Kuasa tiba-tiba mati dan
projektor mula semula.
Projektor melakukan operasi pemeriksaan kendiri secara berkala. Dalam kes yang
jarang berlaku, hasil daripada pemeriksaan kendiri mungkin menyebabkan projektor
bermula semula secara automatik. Ini pada kebiasaannya tidak menunjukkan
malfungsi, jadi anda boleh terus menggunakan projektor.
Walau bagaimanapun, malfungsi mungkin ditunjukkan jika permulaan semula yang
berturutan terus berlaku. Jika ini berlaku hubungi pengedar asal anda atau pusat
servis CASIO yang bertauliah.
z Cuba lakukan langkah-langkah berikut, yang mungkin akan atau mungkin tidak akan
mengembalikan projektor kepada operasi biasa.
1. Cabut palam kord kuasa AC dan tunggu sekurang-kurangnya 10 minit.
2. Pasangkan kord kuasa kembali dan hidupkan kembali projektor.
z Jika projektor tidak kembali beroperasi seperti biasa setelah anda melakukan langkah-langkah
di atas, bawa projektor kepada penjual anda atau pusat servis CASIO yang bertauliah.
71
Lampiran
Menyambung ke Output Video Komponen
Bahagian ini menerangkan bagaimana membuat sambungan video komponen antara projektor dan
peranti video.
z Terminal output video komponen mempunyai set 3 terminal: Y·Cb·Cr atau Y·Pb·Pr. Pastikan anda
memadankan warna palam pada kabel video komponen dengan warna pada terminal (Hijau: Y;
Biru: Cb/Pb; Merah: Cr/Pr).
z Ambil perhatian bahawa hanya sambungan ke terminal output video komponen analog disokong.
Sambungan ke terminal output digital tidak disokong.
Siri XJ-A
Projektor
Peranti video
Terminal AV
Terminal KOMPUTER
Ke terminal output video
komponen
Ke terminal output audio
Kuning
(Tidak bersambung)
Merah
Kabel video komponen (dijual secara komersil)
Putih
Kabel AV khas berikat
Siri XJ-M
Projektor
Terminal KOMPUTER MASUK
Terminal AUDIO MASUK
Peranti video
Ke terminal output audio
Putih
Merah
Palam mini stereo Ù Kabel audio jenis palam pin
(boleh didapati secara komersil)
Kabel video komponen (dijual secara komersil)
72
Ke terminal output video
komponen
Menyambung ke Output Video Komposit atau Output
S-Video (Siri XJ-M Sahaja)
Projektor
Kabel S-video (boleh didapati secara komersil)
Ke terminal S-VIDEO
Peranti video
Ke terminal output S-video
Ke terminal output audio/video
Merah: Ke terminal R AUDIO
MASUK
Kuning: Ke terminal VIDEO
Putih: Ke terminal L AUDIO
MASUK
Kabel video/audio jenis palam pin
(boleh didapati secara komersil)
z Sila ambil perhatian bahawa tidak kira sama ada imej yang ditayangkan diinputkan melalui
terminal S-VIDEO projektor atau terminal VIDEO, projektor mengeluarkan audio yang
diinputkan melalui terminal AUDIO MASUK L/R projektor.
73
Mengemas kini Perisian Tegar dan Memindahkan
Logo Pengguna
Perisian tegar projektor (perisian dalam ROM kilat projektor) boleh dikemas kini dan imej logo
pengguna boleh dipindahkan ke projektor dari komputer yang bersambung kepada port LOGO
projektor (port USB untuk pengemaskinian ROM) dengan kabel USB.
Untuk menyambungkan port LOGO projektor dengan port USB
komputer
Gunakan kabel USB yang dijual secara komersil untuk menyambungkan port LOGO projektor ke port
USB komputer.
Port LOGO
Port LOGO
Siri XJ-A
Siri XJ-M
Gunakan kabel USB dengan palam mikro USB di satu hujung untuk menyambungkan ke port LOGO
projektor, dan palam pada hujung satu lagi dengan bentuk yang serasi dengan port USB komputer.
z Untuk butiran tentang bagaimana mengemas kini perisian tegar dan bagaimana memindahkan
logo pengguna ke projektor, lihat “User Logo Transfer Guide” dan “Projector Firmware Update
Guide”, yang tersedia di laman web CASIO.
74
Menggantung Projektor dari Siling
Projektor boleh digantung dari siling. Apabila berbuat demikian, projektor perlu diterbalikkan, dan
dipasangkan ke siling.
Untuk butiran lengkap, hubungi penjual di mana anda membeli projektor itu.
z Apabila menggantung projektor dari siling, pastikan ia berada sekurang-kurangnya satu meter
dari pengesan kebakaran, penggera kebakaran, dan peranti perlindungan kebakaran yang
lain. Menempatkan projektor terlalu dekat dengan peranti perlindungan kebakaran
mewujudkan risiko peranti itu tidak beroperasi dengan betul disebabkan oleh udara panas
yang keluar dari projektor. Selain itu, elakkan daripada meletakkan projektor berhampiran
dengan lampu pendarfluor atau sumber cahaya terang yang lain. Cahaya terang boleh
memendekkan julat operasi alat kawalan jauh atau malah boleh menjadikan pengawalan jauh
tidak dapat dilakukan. Apabila memilih lokasi untuk projektor, pastikan ujian dijalankan agar
alat kawalan jauh beroperasi seperti yang sepatutnya.
z Orientasi menegak dan melintang imej tayangan diterbalikkan daripada konfigurasi biasa
apabila menayangkan daripada projektor yang tergantung dari siling. Anda perlu menukar
persediaan projektor untuk membetulkan perkara ini. Untuk butiran, lihat “Seting Skrin 3
Lekapan Siling” (halaman 59) di bawah “Seting Menu Persediaan”.
75
Jarak Tayangan dan Saiz Skrin
z Nilai jarak tayangan di bawah ialah untuk rujukan apabila menyediakan projektor.
z “h” dalam ilustrasi dan jadual menunjukkan jarak antara tengah lensa projektor dengan tepi bawah
skrin projektor.
Siri XJ-A
h
Anggaran Jarak Tayangan
Saiz Tayangan
XJ-A142/XJ-A147
Jarak
Maksimum
(m)
XJ-A242/XJ-A247/XJ-A252/XJ-A257
Saiz Skrin
Pepenjuru
(sm)
Jarak
Minimum
(m)
h
Jarak
Minimum
(m)
Jarak
Maksimum
(m)
40
102
1.1
2.2
0
1.0
1.9
9
60
152
1.7
3.4
0
1.4
2.8
14
h
(sm)
80
203
2.3
4.5
0
1.9
3.8
18
100
254
2.8
5.6
0
2.4
4.8
23
150
381
4.3
8.5
0
3.6
7.2
34
200
508
5.7
11.3
0
4.8
9.6
45
76
Siri XJ-M
h
Jadual berikut menunjukkan pertalian antara jarak dan saiz imej yang ditayangkan.
Anggaran Jarak Tayangan
Saiz Tayangan
XJ-M141/XJ-M146/
XJ-M151/XJ-M156
XJ-M241/XJ-M246/
XJ-M251/XJ-M256
Saiz Skrin
Pepenjuru
(sm)
Jarak
Minimum
(m)
Jarak
Maksimum
(m)
h
Jarak
Minimum
(m)
Jarak
Maksimum
(m)
30
76
1.0
1.5
0
–
–
–
35
89
–
–
–
1.0
1.5
8
40
102
1.3
2.0
0
1.1
1.7
9
60
152
2.0
3.0
0
1.7
2.5
13
80
203
2.7
4.0
0
2.3
3.4
18
100
254
3.4
5.0
0
2.9
4.2
23
150
381
5.0
7.4
0
4.3
6.3
34
h
(sm)
200
508
6.8
9.9
0
5.8
8.4
45
300
762
10.2
14.9
0
8.7
12.6
67
77
Seting Nisbah Bidang dan Imej Tayangan
Perkara berikut menunjukkan bagaimana imej ditayangkan mengikut jenis isyarat input dan seting
nisbah bidang projektor.
XJ-A242/XJ-A247/XJ-A252/XJ-A257/XJ-M241/XJ-M246/XJ-M251/XJ-M256
Sumber input: RGB atau HDMI (PC)
Isyarat Input
Normal
Penuh
16:9
4:3
Benar
SVGA (800 × 600)
XGA (1024 × 768)
WXGA (1280 × 800)
SXGA (1280 × 1024)
Sumber input: Video, komponent atau HDMI (DTV)
Isyarat Input
Normal
16:9
Imej Bidang 4:3
Imej Terpenyek
Imej Kotak Surat
Imej Bidang 16:9
78
4:3
Kotak Surat
XJ-A142/XJ-A147/XJ-M141/XJ-M146/XJ-M151/XJ-M156
Sumber input: RGB atau HDMI (PC)
Isyarat Input
Normal
Penuh
16:9
SVGA (800 × 600)
XGA (1024 × 768)
WXGA (1280 × 800)
SXGA (1280 × 1024)
Sumber input: Video, komponent atau HDMI (DTV)
Isyarat Input
Normal
16:9
Imej Bidang 4:3
Imej Terpenyek
Imej Kotak Surat
Imej Bidang 16:9
79
4:3
Isyarat yang Disokong
z Walaupun jika sesuatu isyarat tersenarai dalam jadual di bawah, ia tidak menjamin yang anda
akan boleh memaparkan imejnya dengan betul.
Isyarat RGB
VESA
Nama Isyarat
Resolusi
Frekuensi Melintang
(kHz)
Frekuensi Menegak
(Hz)
640 × 480/60
640 × 480
31.5
60
640 × 480/72
640 × 480
37.9
73
640 × 480/75
640 × 480
37.5
75
640 × 480/85
640 × 480
43.3
85
800 × 600/56
800 × 600
35.2
56
800 × 600/60
800 × 600
37.9
60
800 × 600/72
800 × 600
48.1
72
800 × 600/75
800 × 600
46.9
75
800 × 600/85
800 × 600
53.7
85
1024 × 768/60
1024 × 768
48.4
60
1024 × 768/70
1024 × 768
56.5
70
1024 × 768/75
1024 × 768
60.0
75
1024 × 768/85
1024 × 768
68.7
85
1152 × 864/75
1152 × 864
67.5
75
1280 × 768/60
1280 × 768
47.8
60
1280 × 800/60
1280 × 800
49.7
60
1280 × 960/60
1280 × 960
60.0
60
1280 × 1024/60
1280 × 1024
64.0
60
1280 × 1024/75
1280 × 1024
80.0
75
1280 × 1024/85
1280 × 1024
91.1
85
1366 × 768/60
1366 × 768
47.7
60
1400 × 1050/60
1400 × 1050
65.3
60
1440 × 900/60
1440 × 900
55.9
60
1600 × 1200/60
1600 × 1200
75.0
60
1680 × 1050/60
1680 × 1050
65.3
60
80
Isyarat Komponen
HDTV
SDTV
Nama Isyarat
Frekuensi Melintang (kHz)
Frekuensi Menegak (Hz)
1080p/50
56.3
50
1080p/60
67.5
60
720p/50
37.5
50
720p/60
45.0
60
1080i/50
28.1
50
1080i/60
33.7
60
576p/50
31.3
50
576i/50
16.6
50
480p/60
31.5
60
480i/60
15.7
60
Isyarat Video
Nama Isyarat
Frekuensi Melintang (kHz)
NTSC
15.7
Frekuensi Menegak (Hz)
60
NTSC4.43
15.7
60
PAL
15.6
50
PAL-M
15.7
60
PAL-N
15.6
50
PAL60
15.7
60
SECAM
15.6
50
Isyarat HDMI
Nama Isyarat
Frekuensi Melintang (kHz)
Frekuensi Menegak (Hz)
640 × 480/60
31.5
60
800 × 600/60
37.9
60
1024 × 768/60
48.4
60
1280 × 768/60
47.8
60
1280 × 800/60
49.7
60
1280 × 960/60
60
60
1280 × 1024/60
64
60
1400 × 1050/60
65.3
60
SDTV (480p)
31.5
60
SDTV (576p)
31.25
50
HDTV (720p) (50)
37.5
50
HDTV (720p) (60)
45
60
HDTV (1080i) (50)
28.13
50
HDTV (1080i) (60)
33.75
60
HDTV (1080p) (50)
56.25
50
HDTV (1080p) (60)
67.5
60
81
Isyarat 3D (Mod Input 3D)
Frekuensi Melintang
(kHz)
Nama Isyarat
Isyarat RGB
Isyarat Video, Isyarat S-Video
Frekuensi Menegak
(Hz)
640 × 480/60
31.5
60
640 × 480/120
61.7
120
800 × 600/60
37.9
60
800 × 600/120
77.2
120
1024 × 768/60
48.4
60
1024 × 768/120
98.8
120
1280 × 768/60
47.8
60
1280 × 768/120
97.4
120
1280 × 800/60
49.7
60
1280 × 800/120
101.6
120
NTSC
15.7
60
82
Kawalan Projektor RS-232C
Apabila terdapat sambungan bersiri antara projektor dan komputer, anda boleh mengawal projektor
menggunakan arahan RS-232C yang dihantar dari komputer.
Untuk membuat sambungan bersiri antara projektor dan
komputer
Sambungkan projektor dengan komputer seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi di bawah.
Siri XJ-A
Projektor
Komputer
Port bersiri
Kabel khusus YK-60 (boleh didapati secara berasingan)
Siri XJ-M
Projektor
Komputer
Port bersiri (RS-232C)
D-Sub 9-pin (betina)
D-Sub 9-pin (betina)
Kabel bersiri yang dijual secara komersil (bersilang)
83
Port bersiri*
Menggunakan Arahan Kawalan
Bahagian ini menerangkan arahan yang digunakan untuk mengawal projektor dari komputer.
Format Penghantaran Arahan
Konfigurasikan port bersiri komputer anda dengan seting berikut.
Protokol
Komunikasi
Kadar Data
19200 bps
Bit Data
8 bit
Pariti
Tiada
Bit Henti
1 bit
Kawalan Aliran
Tiada
Hantar arahan ini apabila anda mahu maklumat tentang persediaan semasa projektor data.
Format Hantar
(<nama arahan>?)
Format Terima
(<julat seting arahan yang terpakai>,<seting semasa>)
Arahan Baca
Contoh Hantar
Arahan
( VOL ? )
dihantar dari komputer ke projektor.
4
( 0 - 30 , 15 )
dikembalikan dari projektor ke komputer.
Hantar arahan ini untuk mengawal projektor data (kuasa hidup/mati, dsb) dan untuk menulis
data kepadanya.
Format Hantar
Arahan Tulis
Contoh Hantar
Arahan
(<nama arahan><nilai seting>)
( VOL 0 )
dihantar dari komputer ke projektor.
4
Seting kelantangan projektor menjadi 0 (senyap).
z Lihat “Senarai Arahan” untuk butiran tentang nama arahan dan seting.
z Semua arahan menggunakan aksara ASCII dan integer berformat perpuluhan.
z Projektor akan mengembalikan tanda soal (?) apabila ia menerima arahan yang ia tidak kenali.
Selain itu, sebarang arahan yang cuba untuk menetapkan nilai di luar julat berkaitan yang
dibenarkan akan diabaikan.
z Jika projektor melakukan proses yang dimulakan oleh arahan yang dihantar sebelum ini, operasi
utama projektor, atau operasi utama alat kawalan jauh, penghantaran arahan seterusnya mesti
menunggu sehingga projektor melengkapkan proses terdahulu.
84
Senarai Arahan
z Hanya fungsi berikut disokong semasa projektor dimatikan. Jangan cuba hantar sebarang arahan
lain kepada projektor.
z Kuasa hidup/mati: Baca
z Kuasa hidup: Tulis
z Dapatkan masa nyala: Baca
z Input isyarat yang sah mesti berlangsung untuk menggunakan arahan untuk menghidupkan skrin
kosong atau menukar nisbah bidang.
R: Baca didayakan W: Tulis didayakan
Nama
Arahan
RW
Kuasa Hidup/Mati:
PWR
RW
0: Mati, 1: Hidup
Pengalihan Input:
0: Mengalihkan sumber input kepada terminal KOMPUTER
dan menukarkan seting terminal KOMPUTER kepada
RGB.
1: Mengalihkan sumber input kepada terminal KOMPUTER
dan menukarkan seting terminal KOMPUTER kepada
komponen.
2: Mengalihkan sumber input kepada Video.
6: Mengalihkan sumber input kepada terminal KOMPUTER
dan menukarkan seting terminal KOMPUTER kepada
Auto.
7: Mengalihkan sumber input kepada HDMI.
8: Mengalihkan sumber input kepada Wayarles (Siri XJ-A) /
Rangkaian (Siri XJ-M).
9: Mengalihkan sumber input kepada S-video (Siri XJ-M
sahaja).
11: Mengalihkan sumber input kepada Pemapar Fail.
12: Mengalihkan sumber input kepada Paparan USB.
13: Mengalihkan sumber input kepada Alat USB CASIO.
SRC
RW
0: RGB, 1: Komponen,
2: Video,
6: Auto (RGB/Komponen),
7: HDMI, 8: Rangkaian,
9: S-Video, 11: Pemapar Fail,
12: Paparan USB,
13: Alat USB CASIO
Skrin Kosong: Menghidupkan atau mematikan skrin kosong.
BLK
RW
0: Mati, 1: Hidup
Kelantangan: Menyatakan nilai untuk melaraskan aras
kelantangan. Seting ini digunakan ke atas
isyarat sumber input yang sedang ditayangkan
oleh projektor.
VOL
RW
0 hingga 30
Mod Warna: Memilih mod warna.
PST
RW
1: Grafik, 2: Teater,
3: Standard, 4: Papan Hitam,
5: Permainan
Nisbah Bidang: Menyatakan nisbah bidang.
ARZ
RW
0: Normal, 1: 16:9, 2: 4:3,
3: Kotak Surat, 4: Penuh,
5: Benar, 6: 4:3 (Dipaksa)
Anjakan Zum (Siri XJ-A sahaja):
0: Tiada
1: Anjakan satu langkah kepada Luas
2: Anjakan satu langkah kepada Tele
OZM
W
0 hingga 2
Anjakan Fokus (Siri XJ-A sahaja):
0: Tiada
1: Anjakan satu langkah lebih dekat
2: Anjakan satu langkah lebih jauh
OFC
W
0 hingga 2
Dapatkan Masa Nyala: Mendapatkan masa nyala dari
projektor.
LMP
R
0- Unit: Jam
Fungsi
85
Julat Seting
Fungsi
Mod Eko: Memasuki Mod Eko.
Nama
Arahan
RW
PMD
RW
Julat Seting
0: Mati (Terang),
1: Mati (Normal),
2: Hidup (Auto),
3: Hidup (Manual 1),
4: Hidup (Manual 2),
5: Hidup (Manual 3),
6: Hidup (Manual 4),
7: Hidup (Manual 5)
Kaku: Menghidupkan atau mematikan kaku.
FRZ
RW
0: Mati, 1: Hidup
Pembetulan Pepasak:
Menetapkan seting pembetulan pepasak sebagai nilai yang
sepadan dengan seting “Pembetulan Pepasak” Menu
Persediaan yang biasa di bawah.
0: Pembetulan Pepasak –60
60: Pembetulan Pepasak 0
120: Pembetulan Pepasak +60
Contoh: 65 di sini, menetapkan seting yang bersamaan
dengan Pembetulan Pepasak +5.
KST
RW
0 hingga 120
+: KSP
–: KSM
W
0 hingga 120
Kekunci: Operasi dilaksanakan apabila kekunci ditekan.
Nilai seting 31 hingga 34 disokong oleh projektor
Siri XJ-A sahaja.
KEY
W
1: S, 2: T, 3: W, 4: X,
5: ENTER, 6: ESC, 10: FUNC,
11: MENU, 12: POWER,
13: AUTO, 14: INPUT,
15: TIMER, 16: ASPECT,
17: BLANK, 18: FREEZE,
19: ECO, 20: KEYSTONE +,
21: KEYSTONE –,
22: D-ZOOM +,
23: D-ZOOM –,
24: VOLUME +,
25: VOLUME –,
26: PLAY(
),
27: REWIND(
),
28: FORWARD(
),
29: PREVIOUS(
),
30: NEXT(
), 31: ZOOM +,
32: ZOOM –, 33: FOCUS S,
34: FOCUS T
Jenis Persediaan:
Menetapkan bagaimana projektor disediakan secara relatif
dengan skrin untuk tayangan.
0: Penayangan pada skrin di hadapan projektor*1
1: Penayangan lekapan siling dari belakang skrin*2
2: Penayangan dari belakang skrin*1
3: Penayangan lekapan siling pada skrin di hadapan
projektor*2
POS
RW
0 hingga 3
APO: Digunakan untuk menukar seting Mati Kuasa Auto
(seting masa cetus atau Mati Kuasa Auto
dinyahdayakan).
APO
RW
0: Mati, 1: 5 minit,
2: 10 minit, 3: 15 minit,
4: 20 minit, 5: 30 minit
Ralat: Membaca status ralat projektor.
STS
R
Pembetulan Pepasak +/–:
Meninggikan atau merendahkan seting pembetulan
pepasak semasa sebanyak 1.
86
0: Normal, 1: Ralat kipas,
2: Ralat suhu,
7: Ralat nyala, 16: Ralat lain
Nama
Arahan
Fungsi
Kelantangan +/–: Meninggikan atau merendahkan seting
kelantangan semasa sebanyak 1.
Senyap: Menghidupkan atau mematikan mod senyap.
*1 Bahagian atas projektor ke atas
*2 Bahagian atas projektor ke bawah
87
RW
+: VLP
–: VLM
W
MUT
RW
Julat Seting
0 hingga 30
0: Mati, 1: Hidup
GPL dan LGPL
(1) Produk ini menggunakan perisian (Perisian ini) yang dibekalkan di bawah GNU General Public
License (GPL) dan GNU Lesser General Public License (LGPL). Sebagai mematuhi GPL dan LGPL,
kod sumber Perisian ini ialah kod sumber terbuka. Sesiapa saja yang berhasrat untuk melihat kod
sumber terbuka ini boleh berbuat demikian dengan memuat turun dari tapak muat turun Projektor
CASIO. Apabila menyalin, mengubah suai, atau mengagih Perisian ini, pastikan ia dibuat mengikut
terma dan syarat GPL dan LGPL.
(2) Perisian ini dibekalkan “seperti yang sedia ada” tanpa jaminan yang tersurat atau tersirat dalam
apa jua bentuk. Walau bagaimanapun, penafian ini tidak menjejaskan terma dan syarat jaminan
produk ini sendiri (termasuk malfungsi yang berpunca daripada Perisian ini).
(3) Perisian Ini berada di bawah GPL dan LGPL seperti berikut.
88
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By
contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change
free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to
most of the Free Software Foundation’s software and to any other program whose authors commit to
using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public
License instead.) You can apply it to your programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses
are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge
for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can
change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these
things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to
ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you
distribute copies of the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the
recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the
source code. And you must show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which
gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.
Also, for each author’s protection and ours, we want to make certain that everyone understands that
there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on,
we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced
by others will not reflect on the original authors’ reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger
that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the
program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for
everyone’s free use or not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
89
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING,
DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright
holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The “Program”,
below, refers to any such program or work, and a “work based on the Program” means either the
Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program
or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language.
(Hereinafter, translation is included without limitation in the term “modification”.) Each licensee is
addressed as “you”.
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they
are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the
Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of
having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program
does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s source code as you receive it, in
any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an
appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this
License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of
this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer
warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based
on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1
above, provided that you also meet all of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files
and the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is
derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third
parties under the terms of this License.
c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it,
when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an
announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty
(or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under
these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the
Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work
based on the Program is not required to print an announcement.)
90
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are
not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works
in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute
them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a
work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License,
whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part
regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely
by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective
works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with
a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the
other work under the scope of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or
executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the
following:
a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be
distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for
software interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a
charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete
machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of
Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding
source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you
received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with
Subsection b above.)
The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it.
For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it
contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation
and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed
need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the
major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable
runs, unless that component itself accompanies the executable.
If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated
place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as
distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source
along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided
under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is
void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have
received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so
long as such parties remain in full compliance.
91
5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else
grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are
prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the
Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do
so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works
based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient
automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program
subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the
recipients’ exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance
by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other
reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order,
agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from
the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your
obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may
not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free
redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then
the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution
of the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the
balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other
circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right
claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the
integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices.
Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through
that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to
decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot
impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest
of this License.
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by
copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License
may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that
distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License
incorporates the limitation as if written in the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public
License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may
differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of
this License which applies to it and “any later version”, you have the option of following the terms
and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software
Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any
version ever published by the Free Software Foundation.
92
10.If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution
conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted
by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make
exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all
derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
11.BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE
PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE
STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE
PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND
PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE
DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR
CORRECTION.
12.IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE
THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY
GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE
OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR
DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES
OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF
SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES.
93
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the
best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under
these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each
source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the
“copyright” line and a pointer to where the full notice is found.
one line to give the program’s name and an idea of what it does.
Copyright (C) yyyy name of author
This program is
modify it under
as published by
of the License,
free software; you can redistribute it and/or
the terms of the GNU General Public License
the Free Software Foundation; either version 2
or (at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive
mode:
Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details
type ‘show w’. This is free software, and you are welcome
to redistribute it under certain conditions; type ‘show c’
for details.
The hypothetical commands ‘show w’ and ‘show c’ should show the appropriate parts of the
General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than
‘show w’ and ‘show c’; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your
program.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a
“copyright disclaimer” for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the program ‘Gnomovision’
(which makes passes at compilers) written
by James Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If
your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary
applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License
instead of this License.
94
GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2.1, February 1999
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts
as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence
the version number 2.1.]
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By
contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and
change free software--to make sure the software is free for all its users.
This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software
packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it.
You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary
General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations
below.
When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public
Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software
(and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that
you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that
you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or
to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if
you distribute copies of the library or if you modify it.
For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the
recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the
source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the
recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and
recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this
license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.
To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library.
Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what
they have is not the original version, so that the original author’s reputation will not be affected by
problems that might be introduced by others.
Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to
make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a
restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a
version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.
95
Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License.
This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is
quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in
order to permit linking those libraries into non-free programs.
When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of
the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General
Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom.
The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.
We call this license the “Lesser” General Public License because it does Less to protect the user’s
freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less
of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the
ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages
in certain special circumstances.
For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of
a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be
allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used
non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so
we use the Lesser General Public License.
In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of
people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in
non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its
variant, the GNU/Linux operating system.
Although the Lesser General Public License is Less protective of the users’ freedom, it does ensure
that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run
that program using a modified version of the Library.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention
to the difference between a “work based on the library” and a “work that uses the library”. The former
contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to
run.
96
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING,
DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice
placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the
terms of this Lesser General Public License (also called “this License”). Each licensee is addressed
as “you”.
A “library” means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently
linked with application programs (which use some of those functions and data) to form
executables.
The “Library”, below, refers to any such software library or work which has been distributed under
these terms. A “work based on the Library” means either the Library or any derivative work under
copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with
modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is
included without limitation in the term “modification”.)
“Source code” for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For
a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any
associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of
the library.
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they
are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output
from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library
(independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what
the Library does and what the program that uses the Library does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library’s complete source code as you receive
it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an
appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this
License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the
Library.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer
warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based
on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1
above, provided that you also meet all of these conditions:
a) The modified work must itself be a software library.
b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files
and the date of any change.
c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the
terms of this License.
97
d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an
application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is
invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does
not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its
purpose remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely
well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any
application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application
does not supply it, the square root function must still compute square roots.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are
not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works
in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute
them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a
work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License,
whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part
regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely
by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective
works based on the Library.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a
work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the
other work under the scope of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License
to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so
that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If
a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you
can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.
Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU
General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is
not a library.
4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object
code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany
it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed
under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software
interchange.
If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then
offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement
to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along
with the object code.
5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the
Library by being compiled or linked with it, is called a “work that uses the Library”. Such a work, in
isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this
License.
98
However, linking a “work that uses the Library” with the Library creates an executable that is a
derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a “work that uses
the library”. The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for
distribution of such executables.
When a “work that uses the Library” uses material from a header file that is part of the Library, the
object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is
not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if
the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and
small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is
unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this
object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work
under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6,
whether or not they are linked directly with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a “work that uses the Library”
with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work
under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the
customer’s own use and reverse engineering for debugging such modifications.
You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that
the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the
work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the
Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you
must do one of these things:
a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the
Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under
Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the
complete machine-readable “work that uses the Library”, as object code and/or source code,
so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable
containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of
definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the
modified definitions.)
b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is
one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user’s computer
system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly
with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is
interface-compatible with the version that the work was made with.
c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the
materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing
this distribution.
d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer
equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent
this user a copy.
99
For an executable, the required form of the “work that uses the Library” must include any data and
utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception,
the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either
source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating
system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.
It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries
that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot
use both them and the Library together in an executable that you distribute.
7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library
together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined
library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other
library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:
a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library,
uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the
Sections above.
b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the
Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly
provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or
distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License.
However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have
their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else
grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are
prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the
Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so,
and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on
it.
10.Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient
automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the
Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the
recipients’ exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance
by third parties with this License.
11.If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other
reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order,
agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from
the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your
obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may
not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free
redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then
the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution
of the Library.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the
balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other
circumstances.
100
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right
claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the
integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices.
Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through
that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to
decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot
impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest
of this License.
12.If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by
copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may
add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is
permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates
the limitation as if written in the body of this License.
13.The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General
Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version,
but may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of
this License which applies to it and “any later version”, you have the option of following the terms
and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software
Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version
ever published by the Free Software Foundation.
14.If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution
conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software
which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we
sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the
free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software
generally.
NO WARRANTY
15.BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE
LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE
STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE
LIBRARY “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND
PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE,
YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16.IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE
THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY
GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE
OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR
DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES
OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH
HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
101
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we
recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by
permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General
Public License).
To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start
of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at
least the “copyright” line and a pointer to where the full notice is found.
one line to give the library’s name and an idea of what it does.
Copyright (C) year name of author
This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Lesser General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
License along with this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a
“copyright disclaimer” for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in
the library ‘Frob’ (a library for tweaking knobs) written
by James Random Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
That’s all there is to it!
102
MA1809-C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement