Casio | CTK-240 | Kılavuzlar | Casio CTK-240 CTK-245 Kılavuzlar

Casio CTK-240 CTK-245 Kılavuzlar
CTK240_tr_Cover_1-4.fm Page 1 Friday, February 13, 2015 10:09 AM
TR
KULLANIM KILAVUZU
MA1502-A
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
CTK240/245TR1A
CTK240_tr_Cover_1-4.fm Page 2 Friday, February 13, 2015 10:09 AM
Önemli!
Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce, lütfen aşağıdaki önemli hususlara dikkat ediniz.
• Üniteye güç vermek için opsiyonel AD-E95100L adaptörü kullanmadan önce, ilk olarak AC adaptörde hasar
olup olmadığını kontrol ettiğinizden emin olun. Elektrik kablosunu kırılmalar, kesikler, açık kablolar ve diğer
ciddi hasarlara karşı dikkatlice kontrol ediniz. Önemli derecede hasarlı olan AC adaptörünü çocukların
kullanmasına asla izin vermeyiniz.
• Asla pilleri tekrar şarj etmeyiniz.
• Tekrar şarj edilebilir piller kullanmayınız.
• Eski piller ile yeni pilleri karıştırmayınız.
• Tavsiye edilen pilleri veya eş değerlilerini kullanınız.
• Artı (+) ve eksi (–) kutupların pil bölmesinde gösterildiği gibi doğru yönlü olduğundan her zaman emin
olunuz.
• Zayıflamayı belirten herhangi bir işaretten sonra pilleri en kısa zamanda değiştiriniz.
• Pil terminallerini kısa devre yaptırmayınız.
• Bu ürün 3 yaşın altındaki çocuklara yönelik değildir.
• Sadece CASIO AD-E95100L adaptörü kullanınız.
• Ac adaptör bir oyuncak değildir.
• Ürünü temizlemeden önce AC adaptörün fişini çektiğinizden emin olunuz.
Bu işaret sadece AB ülkeleri için geçerlidir.
Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO.,LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union:
CASIO EUROPE GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
CTK240_tr.book Page 1 Friday, February 13, 2015 9:57 AM
Güvenlik Önlemleri
Enstrümanı kullanmadan önce bu
kılavuzda yer alan talimatları dikkatle bir
şekilde okuduğunuzdan emin olun.
Semboller
Ürünün güvenli ve dikkatli şekilde
kullanıldığından emin olmak ve kullanıcı
ya da diğer kişilerin yaralanmasını ve
mülk hasarını önlemek amacıyla bu
kullanıcı kılavuzunda ve ürünün
kendisinde çeşitli semboller
kullanılmıştır. Bu semboller anlamlarıyla
birlikte aşağıda gösterilmektedir.
Sembol Örnekleri
’
Bu üçgen sembolü (/) kullanıcının
dikkatli olması gerektiği anlamına gelir.
(Soldaki örnek elektrik çarpması
uyarısını gösterir.)
!
İçerisinden çizgi geçen daire (-)
gösterilen eylemin yapılmaması
gerektiği anlamına gelir. Bu sembol
içerisindeki ya da yanındaki gösterimler
özel olarak yasaklanmıştır. (Soldaki
örnek sökmenin yasak olduğunu
gösterir.)
$
Siyah nokta (0) gösterilen eylemin
yapılması gerektiği anlamına gelir. Bu
sembol içerisindeki gösterimler,
yapılması için özellikle talimat verilen
eylemlerdir. (Soldaki örnek güç fişinin
elektrik prizinden sökülmesi gerektiğini
gösterir.)
* TEHLİKE
Bu sembol, ihmal edildiğinde ya da
yanlış uygulandığında ölüm ya da ciddi
kişisel yaralanma tehlikesi yaratan
bilgileri ifade eder.
* UYARI
Bu gösterge, ürün bu gösterge gözardı
edilerek yanlış şekilde çalıştırıldığında
ölüm ya da ciddi yaralanmaya yol açma
riskine sahip hususları belirtir.
*DİKKAT
Bu gösterge, ürün bu gösterge gözardı
edilerek yanlış şekilde çalıştırıldığında
yaralanmaya yol açma riskine ve
yalnızca fiziksel hasar oluşturma
olasılığına sahip hususları belirtir.
TR-1
CTK240_tr.book Page 2 Friday, February 13, 2015 9:57 AM
Güvenlik Önlemleri
* TEHLİKE
Alkali Piller
Alkali pillerden sızan sıvı gözünüze
kaçarsa zaman kaybetmeden aşağıdaki
adımları izleyin.
1. Gözlerinizi ovuşturmayın! Gözlerinizi
suyla durulayın.
2. Derhal doktorunuzla iletişime geçin.
Alkali pil sıvısının gözünüzde kalması
görme kaybına yol açabilir.
+
* UYARI
Duman, Tuhaf Koku, Aşırı Isınma
Duman, tuhaf koku ya da ısı çıkarırken
ürün ya da AC adaptörünün kullanımına
devam edilmesi yangın ve elektrik
çarpması riski yaratır. Zaman
kaybetmeden aşağıdaki adımları
uygulayın.
1. Gücü kapatın.
2. Güç için AC adaptörü kullanıyorsanız,
bunu duvardaki prizden sökün.
3. Orijinal satıcınız ya da CASIO Hizmet
Sağlayıcısı ile iletişime geçin.
AC Adaptör
● AC adaptörünün yanlış kullanılması
yangın veya elektrik çarpması riski
oluşturur. Aşağıdaki önlemlere her
zaman uyduğunuzdan emin olun.
• Yalnızca bu ürün için belirtilen AC
adaptörü kullandığınızdan emin olun.
• Yalnızca voltajı AC adaptör üzerinde
işaretlenmiş oran içerisinde olan bir
güç kaynağı kullanın.
• Elektrik çıkışları ve uzatma
kordonlarına aşırı yükleme yapmayın.
TR-2
+
-
● AC adaptörün elektrik kordonunun
yanlış kullanılması yangın veya elektrik
çarpması riski oluşturacak şekilde
hasar görmesine ya da kırılmasına yol
açabilir. Aşağıdaki önlemlere her
zaman uyduğunuzdan emin olun.
• Kordon üzerinde asla ağır nesneler
yerleştirmeyin ya da ısıya maruz
bırakmayın.
• Kordonu asla değiştirmeye çalışmayın ya
da aşırı bükülmeye maruz bırakmayın.
• Kordonu bükmeyin ya da germeyin.
• Elektrik kordonu ya da fişinin hasar
görmesi halinde, orijinal satıcınız ya
da CASIO Hizmet Sağlayıcısı ile
iletişime geçin.
● Elleriniz ıslakken asla AC adaptöre
dokunmayın. Aksini yapmanız elektrik
çarpması riski oluşturur.
● AC adaptörü sıvı sıçraması olmayacak
bir yerde kullanın*1. Sıvı; yangın ve
elektrik çarpması riski oluşturur.
● Dışarı çıkmadan önce AC adaptörün
fişini prizden çektiğinizden ve hayvanlar
ve evcil hayvanlar tarafından kullanılan
nesnelerden uzağa koyduğunuzdan
emin olun. Bir hayvan ya da evcil
hayvanın güç kordonunu çiğnemesi kısa
devre yaparak yangın riskine yol açabilir.
● Yıldırımlı fırtına sırasında AC adaptöre
dokunmayın. Aksini yapmanız elektrik
çarpması riski oluşturur.
Piller
Pilllerin yanlış kullanılması yakındaki
eşyaların hasar görmesiyle sonuçlanacak
şekilde sızıntı yapmalarına ya da yangın
ve kişisel yaralanma riski yaratacak
şekilde patlamalarına yol açabilir.
Aşağıdaki önlemlere her zaman
uyduğunuzdan emin olun.
• Asla pilleri parçalara ayırmaya
çalışmayın ya da kısa devre
yapmalarına izin vermeyin.
• Pilleri asla ısıya maruz bırakmayın ya
da yakarak bertaraf etmeyin.
• Eski piller ile yeni pilleri karıştırmayınız.
• Asla farklı tip pilleri karıştırmayın.
• Pilleri şarj etmeyin.
• Pillerin artı (+) ve eksi (–) uçlarının
düzgün yerleştirildiğinden emin olun.
+
"
+
+
-
-
CTK240_tr.book Page 3 Friday, February 13, 2015 9:57 AM
Güvenlik Önlemleri
Ürünü yakmayın.
Ürünü asla ateşe atmayın. Böyle
yapılması kişisel yaralanma riski
yaratacak şekilde patlamasına yol
açabilir.
-
Sıvı*1 ve yabancı maddelerden uzak tutun.
Ürün içerisinde sıvı ya da yabancı
madde (örneğin metal parçaları,
kalemler vb.) kaçması, yangın ve elektrik
çarpması riski yaratır. Zaman
kaybetmeden aşağıdaki adımları
uygulayın.
1. Gücü kapatın.
2. Güç için AC adaptörü kullanıyorsanız,
bunu duvardaki prizden sökün.
3. Orijinal satıcınız ya da CASIO Hizmet
Sağlayıcısı ile iletişime geçin.
%
Sökme ve Değiştirma
Bu ürünü parçalarına ayırmaya veya
herhangi bir şekilde değiştirmeye
çalışmayınız. Aksini yapmanız elektrik
çarpması, yanarak yaralanma ya da
diğer kişisel yaralanma riski oluşturur.
Tüm iç inceleme, ayar ve bakımı orijinal
satıcınız ya da yetkili CASIO servis
sağlayıcınıza bırakın.
Düşürme ve Darbe
Düşürerek ya da güçlü darbeye maruz
bırakarak hasar görmesinden sonra bu
ürünün kullanımına devam edilmesi,
yangın ve elektrik çarpması riski yaratır.
Zaman kaybetmeden aşağıdaki adımları
uygulayın.
1. Gücü kapatın.
2. Güç için AC adaptörü kullanıyorsanız,
bunu duvardaki prizden sökün.
3. Orijinal satıcınız ya da CASIO Hizmet
Sağlayıcısı ile iletişime geçin.
!
Plastik Torbalar
Ürünün içerisinde geldiği plastik torbayı
asla kafanızın üzerine ya da ağzınıza
koymayın. Aksini yapmanız boğulma
riski oluşturur.
Küçük çocukların olduğu evlerde bu
önleme özellikle dikkat gösterilmesi
gerekir.
Ürün ve standdan uzak tutun.*2
Ürün ya da stand üzerine tırmanma
devrilip zarar görmelerine yol açabilir.
Küçük çocukların olduğu evlerde bu
önleme özellikle dikkat gösterilmesi
gerekir.
Yer
Ürünü sabit olmayan bir stand, düz
olmayan bir yüzey ya da sabit olmayan
herhangi bir diğer konuma
yerleştirmekten kaçının. Sabit olmayan
bir konum kişisel yaralanma riski
yaratacak şekilde ürünün devrilmesine
yol açabilir.
-
-
-
TR-3
CTK240_tr.book Page 4 Friday, February 13, 2015 9:57 AM
Güvenlik Önlemleri
*DİKKAT
AC Adaptör
AC adaptörünün yanlış kullanılması
yangın veya elektrik çarpması riski
oluşturur. Aşağıdaki önlemlere her
zaman uyduğunuzdan emin olun.
• Elektrikli kordonu asla soba ya da
diğer ısı kaynaklarının yanına
yerleştirmeyin.
• Elektrik prizininde sökerken asla
kordona asılmayın. Prizden sökerken
her zaman AC adaptörü kavrayın.
• AC adaptörü duvardaki prize doğru
gidebildiği yere kadar itin.
• Seyahate çıkarken ya da uzun zaman
bulunmadığınız zamanlarda duvardaki
prizden sökün.
• En az yılda bir defa AC adaptörünü
duvardaki prizden söküp fiş uçlarının
arasındaki alanda oluşan tozları silin.
• Güç kordonunu, özellikle de fiş ve jak
parçalarını temizlemek için asla
deterjan kullanmayın.
Ürünün Yerinin Değiştirilmesi
Ürün yerini değiştirmeden önce, her
zaman AC adaptörü duvardaki prizden
söküp tüm diğer kablo ve bağlantı
kordonlarının bağlantısını kesin.
Kordonların bağlı halde bırakılması
kordon hasarı, yangın ve elektrik
çarpması riski oluşturur.
Temizleme
Ürünü temizlemeden önce ilk olarak her
zaman AC adaptörü duvardaki prizden
sökün. AC adaptörün fişte bırakılması
AC adaptör hasarı, yangın ve elektrik
çarpması riski oluşturur.
TR-4
+
$
$
Piller
Pilllerin yanlış kullanılması yakındaki
eşyaların hasar görmesiyle
sonuçlanacak şekilde sızıntı
yapmalarına ya da yangın ve kişisel
yaralanma riski yaratacak şekilde
patlamalarına yol açabilir. Aşağıdaki
önlemlere her zaman uyduğunuzdan
emin olun.
• Bu ürün için kullanımı tavsiye edilen
pilleri kullanmanız önerilir.
• Uzun bir süre kullanmayı
planlamıyorsanız pilleri üründen
çıkarın.
Konektörler
Ürün konektörlerine yalnızca belirtilen
cihaz ve ekipmanları bağlayın.
Belirtilmeyen bir cihaz ya da ekipmanın
bağlanması yangın veya elektrik
çarpması riski oluşturur.
Yer
Bu ürünü aşağıda belirtilen yerlerden
uzak tutunuz. Bu gibi yerler yangın ve
elektrik çarpması riski oluşturur.
• Yüksek nem oranı ya da büyük
miktarda toza maruz kalan alanlar.
• Gıda hazırlama alanları ya da yağ
dumanına maruz kalan diğer
alanlarda.
• İklimlendirme ekipmanı yanında,
ısıtmalı halı üzerinde, doğrudan güneş
ışığına maruz kalan alanlarda,
güneşte park edilmiş araç içerisinde
ya da ürünü yüksek sıcaklıklara maruz
bırakan diğer alanlarda.
-
CTK240_tr.book Page 5 Friday, February 13, 2015 9:57 AM
Güvenlik Önlemleri
Görüntü Ekranı
• Görüntü ekranının LCD panelini asla
bastırmayın ya da güçlü darbeye
maruz bırakmayın. Böyle yapılması
kişisel yaralanma riski yaratacak
şekilde LCD panel camının
çatlamasına yol açabilir.
• LCD panelin çatlaması ya da kırılması
halinde, panel içerisindeki sıvıya asla
dokunmayın. LCD panel sıvısı cilt
tahrişine yol açabilir.
• LCD panel sıvısının ağzınıza kaçması
halinde, ağzınızı derhal suyla yıkayıp
doktorunuza danışın.
• LCD panel sıvısı gözlerinize kaçması
ya da cildinize gelmesi halinde, en az
15 dakika temiz suyla surulayıp
ardından doktora danışın.
Ses Seviyesi
Uzun süre yüksek ses seviyesinde müzik
dinlemeyin. Kulaklık kullanırken bu
önleme özellikle dikkat gösterilmesi
gerekir. Yüksek ses seviyesi ayarları
işitme duyunuza zarar verebilir.
Ağır Nesneler
Ürün üzerinde asla ağır nesne
yerleştirmeyin.
Aksi halde ürünün üst kısmı ağırlaşabilir,
ürünün devrilmesine ya da nesnenin
üzerinden düşmesine yol açabilir ve
kişisel yaralanma riski yaratabilir.
-
Doğru Stand*2 Montajı
Yanlış monte edilen stand, ürünün düşüp
kişisel yaralanma riski yaratacak şekilde
devrilmesine yol açabilir.
Kendisi ile birlikte gelen montaj
talimatlarını izleyerek standı doğru doğru
şekilde monte ettiğinizden emin olun.
Ürünün stand üzerinde doğru şekilde
taktığınızdan emin olun.
+
*1 Su, spor içecekleri, deniz suyu,
hayvan ya da evcil hayvan idrarı vb.
*2 Stand opsiyonel olarak mevcuttur.
-
Pilleri kullanırken, aşağıdaki belirtilerden birini
fark ettiğinizde pilleri değiştirdiğinizden ya da
alternatif güç kaynaklarından birine
geçtiğinizden emin olun.
• Enstrüman çalışmıyor
• Ekranın titremesi, kararması ya da
okunmasının zorlaşması
• Anormal ölçüde düşük hoparlör/kulaklık sesi
• Ses çıkışında deformasyon
• Yüksek sesle çalarken sesin ara sıra
kesilmesi
• Yüksek sesle çalarken ani güç kesintisi
• Yüksek sesle çalarken ekranın titremesi ya
da kararması
• Tuşu bıraktıktan sonra dahi devam eden ses
çıkışı
• Ton, seçilen tondan tamamen farklı
• Anormal ritim paterni ve Şarkı Bankası
çalınması
TR-5
CTK240_tr.book Page 6 Friday, February 13, 2015 9:57 AM
Giriş
Bu CASIO müzik enstrümanını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu klavye size aşağıda yer alan özellik ve
fonksiyonları sağlar.
■ 100 ton
Orkestra sesleri, sentezlenmiş sesler ve daha birçoğu arasından seçim yapın.
■ 100 ritim
Tüm klavye performanslarınıza canlılık kazandırmanıza yardımcı olacak 100 kullanışlı ritim.
■ Oto Eşlik
Sadece bir akor ve karşılık gelen ritmi çalın, bas ve akor kısımları otomatik olarak çalınır.
■ 50 ezgili Şarkı Bankası
“ODE TO JOY” ve “JINGLE BELLS” dahil olmak üzere favorilerden oluşan geniş bir yelpaze dinleme zevkiniz
ve keyifle eşlik etmeniz için hazırdır. Basit bir işlemle ezginin melodi bölümü kesilir ve klavyede eşlik ederek
çalmanıza olanak verir.
TR-6
CTK240_tr.book Page 7 Friday, February 13, 2015 9:57 AM
İçindekiler
Güvenlik Önlemleri ......... TR-1
Giriş.................................. TR-6
Genel Rehber................... TR-8
Skor Standın Takılması ........................TR-9
Ekranın kullanılması ...........................TR-10
Şarkı Bankası Hızlı
Referans......................... TR-11
Şarkı Bankası Ezgisini Tekrar
Çalma .................................................TR-11
Güç Kaynağı .................. TR-13
Ev Tipi Güç Çıkışının Kullanılması .....TR-13
Pilleri Kullanmak.................................TR-13
Otomatik Kapatma..............................TR-14
Ayarlar ................................................TR-14
Bağlantılar ..................... TR-15
Kulaklık/Çıkış Terminali......................TR-15
Aksesuarlar ve Opsiyonlar .................TR-15
Temel İşlemler ............... TR-16
Klavyeyi Çalma...................................TR-16
Ton Seçme .........................................TR-16
Oto Eşlik ........................ TR-18
Ritim Seçme .......................................TR-18
Ritim Çalma........................................TR-19
Tempoyu Ayarlama ............................TR-19
Auto Accompaniment’in
Kullanılması........................................TR-20
Şarkı Bankasının
Kullanılması ...................TR-24
Şarkı Bankası Ezgisini Tekrar
Çalma ................................................ TR-24
Şarkı Bankası Mod Ekranı ................. TR-25
Şarkı Bankası Ezgisinin Temposunu
Ayarlama ........................................... TR-26
Şarkı Bankası Ezgi Melodisinin
Tonunu Değiştirme ............................ TR-26
Şarkı Bankası Ezgisi ile
Birlikte Çalma .................................... TR-26
Alkış Sesi ........................................... TR-27
Tüm Şarkı Bankası Ezgilerini
Art Arda Çalma .................................. TR-28
Klavye Ayarları ..............TR-29
Klavyenin Transpoze Edilmesi .......... TR-29
Klavyenin Akort Edilmesi ................... TR-30
Arıza teşhisi ...................TR-31
Özellikler ........................TR-33
Kullanım Tedbirleri........TR-34
Ekler ................................... A-1
Ton Listesi .............................................. A-1
Ritim Listesi ............................................ A-2
Nota Tablosu .......................................... A-3
Dokunma Akor Çizelgesi ........................ A-5
Perküsyon Enstrüman Listesi ................. A-7
Şarkı Listesi ............................................ A-8
Fill-in Paterninin Kullanılması .............TR-22
Eşlik Etme Başlatmayı Ritim Çalma
ile Senkronize Etme ...........................TR-22
Eşlik Ses Düzeyini Ayarlama..............TR-23
TR-7
CTK240_tr.book Page 8 Friday, February 13, 2015 9:57 AM
Genel Rehber
1
2
3
5
6
7
8
4
bo
bk
bp
bt
bl
bm
bn
bq
br bs
ck
cl
TR-8
9
cm
bo
CTK240_tr.book Page 9 Friday, February 13, 2015 9:57 AM
Genel Rehber
1 GÜÇ/MOD (POWER/MODE) anahtarı
bl TON (TONE) düğmesi
2 ANA SES SEVİYESİ (MAIN VOLUME)
bm RİTİM (RHYTHM) düğmesi
düğmeleri
bn ŞARKI BANKASI (SONG BANK) düğmesi
3 TRANSPOZE/EZGİ (TRANSPOSE/TUNE)
düğmesi
4 EŞLİK SES SEVİYESİ (ACCOMP VOLUME)
5
bo Hoparlörler
bp Görüntü
düğmesi
bq Şarkı bankası listesi
SENKRO/DOLDURMA (SYNCHRO/FILL-IN)
düğmesi
br Ritim listesi
bs Ton listesi
6 BAŞLAT/DURDUR (START/STOP) düğmesi
bt Akor ismi
7 TEMPO (TEMPO) düğmeleri
ck Perküsyon enstrüman listesi
● ŞARKI BANKASI KONTROLÖRÜ (SONG BANK
CONTROLLER)
8 MELODİ AÇMA/KAPATMA (MELODY ON/
OFF) düğmesi
9 ÇAL/DURAKLAT (PLAY/PAUSE) düğmesi
bk DURDUR (STOP) düğmesi
cl [+]/[–] düğmeleri
• Gösterilen değeri artırmak ya d aazaltmak için
yalnızca [+] ve [–] kullanılarak eksi değerler
değiştirilebilir.
cm Numara düğmeleri
• Görüntülenen ayarları değiştirmek amacıyla
numara girişi için.
Arka Panel
cn KULAKLIK/ÇIKIŞ (PHONES/OUTPUT)
terminali
co DC 9.5V jakı
cn
co
*Skor Standın Takılması
Klavye ile birlikte verilen müzik standının her iki ucunu da üst yüzeydeki iki deliğe takın.
TR-9
CTK240_tr.book Page 10 Friday, February 13, 2015 9:57 AM
Genel Rehber
Ekranın kullanılması
2
1
3
4
Od e T o J o y
9
8
7
6
5
• Bu, Şarkı Bankası kullanımda iken ekranın
görünüş şeklidir.
1.
O anda gerçekleştirmekte olduğunuz ayar tipinin (TONE, RHYTHM, SONG BANK)
yanında bir gösterge belirir.
2.
3.
4.
5.
6.
Ton numarası, ritim numarası, şarkı numarası, klavye ayar değeri
7.
8.
9.
Ritim, oto eşlik, Şarkı Bankası ezgi temposu
Ritim, oto eşlik, Şarkı Bankası ezgi vuruşları
Ton adı, ritim adı, şarkı adı, mod adı, klavye ayar adları
Oto eşlik ve Şarkı Bankası akor adları
“MELODY”, Şarkı Bankası playbacki sırasında melodi bölümünün açık/kapalı olma
durumunu belirtir.
Ritim, oto eşlik, Şarkı Bankası ezgi temposu; ses seviyesi ayarı
Şarkı Bankası kontrolör göstergeleri
NOT
• Bu Kullanım Kılavuzunda gösterilen ekran örnekleri yalnızca tanımlama amaçlıdır. Ekran üzerinde görülen
gerçek metin ve değerler, bu Kullanım Kılavuzunda gösterilen örneklerden farklı olabilir.
TR-10
CTK240_tr.book Page 11 Friday, February 13, 2015 9:57 AM
Şarkı Bankası Hızlı Referans
POWER/MODE
PLAY/PAUSE
MAIN VOLUME
50 Şarkı Bankası ezgisinden oluşan bir seçim,
dinleme zevkiniz ve keyifle eşlik etmeniz için dahili
olarak gelir. Basit bir işlemle ezginin melodi bölümü
kesilir ve klavyede eşlik ederek çalmanıza olanak
verir.
Şarkı Bankası ezgilerine eşlik etme ayrıntıları için
sayfa TR-24’te “Şarkı Bankasının Kullanılması”
bölümüne bakınız.
SONG BANK
4.
Od e T o J o y
• Mevcut şarkıların tümü, klavye konsoluna
basılı olan şarkı bankası listesinde
gösterilmez. Tam liste için sayfa A-8’de
“Şarkı Listesi” bölümüne bakınız.
Şarkı bankası ezgisini tekrar çalmak
için
POWER/MODE anahtarını NORMAL
olarak ayarlayın.
2.
Klavye sesini göreceli olarak daha aza
indirmek için MAIN VOLUME
düğmelerini kullanın.
3.
Şarkı Bankası Moduna girmek için
SONG BANK düğmesine basın.
Tekrar çalmak istediğiniz ezgiyi
bulmak için Şarkı Bankası listesini
kullanıp ardından da ezginin iki haneli
numarasını girmek için numara
düğmelerini kullanın.
Örnek: “40 ODE TO JOY” seçimi yapmak için
4 ve ardından 0 girişi yapın.
Şarkı Bankası Ezgisini
Tekrar Çalma
1.
Numara düğmeleri
5.
Ezgiyi çalmayı başlatmak için PLAY/
PAUSE düğmesine basın.
• Ezgi sona ulaştıktan sonra yeniden
başlayarak sonsuz bir döngüde çalar.
Od e T o J o y
Akor ismi
SONG BANK düğmesine basıldığında belirir
TR-11
CTK240_tr.book Page 12 Friday, February 13, 2015 9:57 AM
Şarkı Bankası Hızlı Referans
MELODY ON/OFF
STOP
6.
TONE
PLAY/PAUSE
Melodi bölümünü kapatmak için
MELODY ON/OFF düğmesine basın ve
klavye ile birlikte çalmaya çalışın.
Od e T o J o y
7.
Melodi bölümünü yeniden açmak için
MELODY ON/OFF düğmesine tekrar
basın.
8.
Şarkı Bankası ezgisinin playbackini
durdurmak için STOP düğmesine
basın.
9.
Şarkı Bankası Modundan çıkıp ton ve
ritim seçme ekranına dönmek için
TONE düğmesine basın.
P i ano 1
Gösterge söner
NOT
• Şarkı Bankası ezgisi çalınırken aşağıdaki işlemi
de gerçekleştirebilirsiniz.
• Duraklat: PLAY/PAUSE düğmesine basın.
TR-12
CTK240_tr.book Page 13 Friday, February 13, 2015 9:57 AM
Güç Kaynağı
Bir güç çıkışı veya pilleri hazırlayın.
• Bu kılavuzda verilen “Güvenlik Önlemleri” ni
uyguladığınızdan emin olunuz. Bu ürünün
yanlış kullanılması elektrik şoku veya yangın
riski oluşturur.
• AC adaptörü fişe takarken veya çıkarırken
yada pilleri yerleştirirken veya çıkarırken
Dijital Piyanonun kapalı durumda
olduğundan emin olunuz.
Pilleri Kullanmak
Güç için 6 adet AA-boy pil kullanabilirsiniz.
• Alkali veya çinko-karbon piller kullanınız.
Oksirid veya nikel bazlı pilleri kullanmayınız.
Dijital Klavyenin altında bulunan pil kapağını açın,
pilleri takın ve kapağı kapatın.
• Pillerin artı + ve eksi - uçlarının düzgün
yerleştirilmesini sağlamaya dikkat edin.
Pil kapağını açın.
Buraya basıldığında okla gösterilen
yönde kayar.
Ev Tipi Güç Çıkışının
Kullanılması
Bu klavye için belirtilen AC adaptörü
kullandığınızdan emin olun. Farklı bir AC adaptör
kullanılması arızaya sebep olabilir.
Özel AC Adaptör:
AD-E95100L (JEITA Standart priz)
Ev için güç çıkışı
Pilleri takın.
DC 9.5V terminali
AC adaptör
• AC adaptör uzun kullanımdan sonra
dokunduğunuzda sıcak olacaktır. Bu
normaldir ve bir arıza belirtisi değildir.
• Kabloda oluşabilecek kırılmaları önlemek için
kablonun üzerine herhangi bir ağırlık
koymayınız.
Bükmeyin!
Dolamayın!
TR-13
CTK240_tr.book Page 14 Friday, February 13, 2015 9:57 AM
Güç Kaynağı
Pil Hakkında Önemli Bilgiler
Otomatik Kapatma
■ Aşağıda ortalama pil ömrü gösterilmektedir.
Çinko-karbon piller ............................... 6 saat*
* Yukarıdaki değer normal sıcaklık ve orta
klavye ses seviyesindeki standart pil ömrüdür.
Yüksek sıcaklıklar veya ürünün yüksek ses
seviyesinde kullanılması pil ömrününü
azaltabilir.
6 dakika süreyle herhangi bir işlem yapmazsanız,
güç israfını önlemek için Dijital Klavye otomatik
olarak kapanacaktır (Otomatik Güç Kapama).
■ Aşağıdaki belirtilerden herhangi biri düşük
pil gücünü ifade eder. Aşağıdakilerden
herhangi biri gerçekleştikten sonra pilleri en
kısa zamanda değiştirin.
• Enstrüman çalışmıyor
• Ekranın titremesi, kararması ya da
okunmasının zorlaşması
• Anormal ölçüde düşük hoparlör/kulaklık sesi
• Ses çıkışında deformasyon
• Yüksek sesle çalarken sesin ara sıra
kesilmesi
• Yüksek sesle çalarken ani güç kesintisi
• Yüksek sesle çalarken ekranın titremesi ya da
kararması
• Tuşu bıraktıktan sonra dahi devam eden ses
çıkışı
• Ton, seçilen tondan tamamen farklı
• Anormal ritim paterni ve Şarkı Bankası
çalınması
Oto Güç Kapatmayı devre dışı bırakmak için
klavyeyi açarken TONE düğmesini basılı tutun.
TR-14
Otomatik Kapatmayı devre dışı
bırakma
NOT
• Oto Güç Kapatma devre dışı bırakıldığında,
herhangi bir işlem gerçekleştirilmeden ne kadar
süreyle kalırsa kalsın klavye otomatik olarak
kapanmaz.
• Klavye gücünü açtığınızda Oto Güç Kapatma
otomatik olarak devreye girer.
Ayarlar
POWER/MODE anahtarı ya da Oto Güç Kapatma
işlevi ile kapatıldıktan sonra, klavye yeniden
açıldığında tüm klavye ayarları başlangıçtaki
varsayılanlarına döner.
CTK240_tr.book Page 15 Friday, February 13, 2015 9:57 AM
Bağlantılar
Kulaklık/Çıkış Terminali
Kulaklık ya da başka harici ekipman bağlamadan
önce, ilk olarak klavye ve bağlanan ekipmanın ses
ayarlarını kıstığınızdan emin olun. Bağlantılar
tamamlandıktan sonra sesi istenen seviyede
ayarlayabilirsiniz.
[Arka Panel]
PHONES/OUTPUT Terminali
Audio bağlantı
1
Standart stereo priz
PIN fişi
3
Klavye amp, guitar
amp, vb.
Beyaz
2
Kırmızı
SOL SAĞ
Müzik Enstrümanı Amplifikatörü (Şekil 3)
Klavyeyi bir müzik enstrümanı amplifikatörüne
bağlamak için piyasada mevcut bir bağlantı
kordonu* kullanın.
* Klavye ve amplifikatöre bağladığınız uçlarında
standart fişler olan bir bağlantı kordonu
kullandığınızdan emin olun.
Bir müzik enstrümanı amplifikatörüne
bağlandığında, klavye sesini göreceli olarak düşük
bir seviyeye ayarlayıp amplifikatörün kontrollerini
kullanarak çıkış sesini ayarlayın.
[Bağlantı Örneği]
Klavyenin
PHONES/OUTPUT
jakına
INPUT
Standart fiş
Klavye ya da
gitar amp
AUX IN ya da benzer audio
amplifikatör terminali
Kulaklıkların Bağlanması (Şekil 1)
Kulaklıkların bağlanması klavye hoparlöründen
çıkan sesi tamamen keser, bu şekilde gece geç
saatlerde bile kimseyi rahatsız etmeden
çalabilirsiniz.
Audio Ekipman (Şekil 2)
Bir ucunda standart fiş diğer ucunda ise iki PIN fişi
olan piyasada mevcut bir bağlantı kordonunu
kullanarak klavyeyi bir audio ekipmana bağlayın.
Normalde bu yapılandırmada audio ekipmanının
giriş seçicisini klavyeden gelen kordonun bağlı
olduğu terminale (genellikle AUX IN ya da benzer
şekilde işaretlenir) ayarlarsınız. Tam detaylı bilgi
için audio ekipmanınız ile birlikte gelen kullanım
belgelerine bakınız.
Aksesuarlar ve Opsiyonlar
Yalnızca bu klavye için belirtilen aksesuar ve
opsiyonları kullanın. İzin verilmeyen öğelerin
kullanılması yangın, elektrik çarpması ve kişisel
yaralanma tehlikesi yaratır.
• Bu ürün için ayrı olarak satılan aksesuarlar
hakkında bayinizdeki CASIO kataloglarından
veya aşağıda adresi bulunan CASIO internet
sitesinden bilgi alabilirsiniz.
http://world.casio.com/
TR-15
CTK240_tr.book Page 16 Friday, February 13, 2015 9:57 AM
Temel İşlemler
POWER/MODE
TONE
[+]/[-]
Numara düğmeleri
MAIN VOLUME
Bu bölümde, temel klavye işlemlerinin
gerçekleştirilmesi hakkında bilgi verilmektedir.
2.
TONE düğmesine basın.
TONE düğmesine basıldığında belirir
Klavyeyi Çalma
P i ano 1
Klavyeyi çalmak için
1.
POWER/MODE anahtarını NORMAL
olarak ayarlayın.
2.
Klavyenin ses seviyesini azaltmak için
MAIN VOLUME düğmelerini kullanın.
• Çalma öncesinde klavyenin ses seviyesini
göreceli olarak düşük seviyeye ayarlamak
her zaman iyi bir fikirdir.
• [e] ya da [r] düğmesine basıldığında,
mevcut ses seviyesi ayarı ekranda belirir.
Ayarı değiştirmek için [e] ya da [r]
düğmesine tekrar basın.
3.
Klavyede birşey çalmayı deneyin.
Ton Seçme
Bu klavye 100 dahili tonla gelir. Kullanmak
istediğiniz tonu seçmek için aşağıdaki prosedürü
izleyin.
Ton seçme
1.
Kullanmak istediğiniz tonu ton
listesinde bulup ton numarasını not
edin.
• Mevcut tonların tümü, klavye konsoluna
basılı olan ton listesinde gösterilmez. Tam
liste için sayfa A-1’de “Ton Listesi” bölümüne
bakınız.
TR-16
3.
Seçmek istediğiniz tonun iki haneli ton
numarasını girmek için numara
düğmelerini kullanın.
Örnek: “26 WOOD BASS” seçimi yapmak için
2 ve ardından 6 girişi yapın.
Wo o dBa s s
• Böylelikle, klavyede açlınan notalar akustik
ahşap bas sesi kullanılarak çalınacaktır.
NOT
• Başta sıfır olsa dahi (varsa), ton numarası için
her zaman iki haneyi girin. Bir haneyi girip
durursanız, birkaç saniye sonra ekran girişinizi
otomatik olarak silecektir.
• Görüntülenen ton numarasını [+] düğmesine
basarak artırabilir ya da [–] düğmesine basarak
azaltabilirsiniz.
• 77 VEHICLE gibi ses efekti tonları, bir klavye
tuşunu basılı tuttuğunuzda en iyi şekilde ses
çıkarır.
CTK240_tr.book Page 17 Friday, February 13, 2015 9:57 AM
Temel İşlemler
Kombinasyon tonları
Polifoni
Aşağıda, mevcut olan iki tip kombinasyon tonu
açıklanmaktadır.
Katmanlanmış Tonlar (Ton Numaraları: 80 ila 89)
Örnek: 80 STR PIANO
Bu ton, yaylı bir tonu piyano tonuyla katmanlar ve
bu sayede bir klavye tuşuna basıldığında her ikisi
de çalar.
Ayrık Tonlar (Ton Numaraları: 90 ila 96)
Örnek: 90 BASS/PIANO
Bu ton klavyeyi ayırır ve bu sayede bir dizi bir bas
tonuna, diğer dizi ise bir piyano tonuna atanır.
BASS
PIANO
Perküsyon sesleri
Örnek: 99 PERCUSSION
Bu ton klavyeye çeşitli perküsyon
sesleri atar. Tam ayrıntılar için sayfa A-7’de
“Perküsyon Enstrümanı Listesi” bölümüne bakınız.
Ses Efekti Tonları
77 ila 79 arası ses efekti tonları ile üretilen ses tipi
bastığınız tuşun bulunduğu yerdeki oktava bağlıdır.
78 PHONE seçildiğinde mevcut olan ses tipleri:
PUSH TONE 1, PUSH TONE 2, RING 1 ve RING 2.
Polifoni kavramı, aynı anda çalabileceğiniz
maksimum nota sayısını ifade eder. Bu klavye,
çaldığınız notaların yanı sıra klavye tarafından
çalınan ritimler ve oto eşlik etme paternlerini içeren
12 notalı polifoniye sahiptir. Bu durum, klavye
tarafından bir ritim ya da oto eşlik etme paterni
çalınırken, klavyede çalınmaya mevcut nota
sayısının (polifoni) azaldığı anlamına gelir. Aynı
zamanda bazı notaların yalnızca 6 notalı polifoni
sağladığını da unutmayın.
NOT
• Ritim ya da oto eşlik etme çalınırken, eşzamanlı
olarak çalınan ses sayısı azalır.
Dijital Örnekleme
Bu klavyede mevcut notaların bir kısmı, dijital
örnekleme olarak adlandırılan bir teknik
kullanılarak kaydedilip işlenmiştir. Yüksek seviyede
bir ton kalitesi sağlamak için örnekler düşük, orta ve
yüksek aralıklarda alınmış ve ardından şaşırtıcı bir
şekilde orijinallerine yakın sesler sağlamak için
kombine edilmiştir. Klavyenin farklı konumlarında
çalarken, bazı notaların ses seviyesi ya da ses
kalitesinde çok hafif farklılıklar algılayabilirsiniz. Bu,
çoklu örneklemenin kaçınılmaz bir sonucudur ve
arıza belirtisi değildir.
TR-17
CTK240_tr.book Page 18 Friday, February 13, 2015 9:57 AM
Oto Eşlik
RHYTHM
[+]/[-]
Numara düğmeleri
Bu klavye, bastığınız akorlara uygun olarak bas ve
akor bölümlerini otomatik olarak çalar. Bas ve akor
bölümleri, kullanmakta olduğunuz ritmi seçmek için
otomatik olarak seçilen ses ve tonlar kullanılarak
çalınır. Tüm bunlar, sağ elinizle çaldığınız melodi
notaları için tek kişilik bir orkestra havası yaratır
şekilde tam, realistik eşlikler elde ettiğiniz anlamına
gelir.
2.
RHYTHM düğmesine basın.
RHYTHM düğmesine basıldığında belirir
C l ub Pop
3.
Seçmek istediğiniz ritmin iki haneli
ritim numarasını girmek için numara
düğmelerini kullanın.
Örnek: “64 WALTZ” seçimi yapmak için 6 ve
ardından 4 girişi yapın.
Wa l t z
Ritim Seçme
Bu klavye, aşağıdaki prosedürü kullanarak
seçebileceğiniz 100 heyecan uyandırıcı ritim sağlar.
Ritim seçmek için
1.
Kullanmak istediğiniz ritmi ritim
listesinde bulup ritim numarasını not
edin.
• Mevcut ritimlerin tümü, klavye konsoluna
basılı olan ritim listesinde gösterilmez. Tam
liste için sayfa A-2’de “Ritim Listesi”
bölümüne bakınız.
TR-18
NOT
• “00 CLUB POP”, klavyeyi her açışınızda
başlangıçtaki varsayılan ritim ayarıdır.
• Görüntülenen ritim numarasını [+] düğmesine
basarak artırabilir ya da [–] düğmesine basarak
azaltabilirsiniz.
CTK240_tr.book Page 19 Friday, February 13, 2015 9:57 AM
Oto Eşlik
POWER/MODE
START/STOP
TEMPO
Ritim Çalma
Ritmi çalmayı bağlatmak ve durdurmak için
aşağıdaki prosedürü kullanın.
Ritim çalmak için
1.
POWER/MODE anahtarını NORMAL
olarak ayarlayın.
2.
O anki seçili ritmi çalmayı başlatmak
için, START/STOP düğmesine basın.
3.
Ritmi çalmayı durdurmak için, START/
STOP düğmesine tekrar basın.
NOT
• POWER/MODE anahtarı NORMAL ayarda
olduğunda klavye tuşlarının tümü melodi
tuşlarıdır.
Tempoyu Ayarlama
Ritim çalma temposunu dakikada 20 ila 255
aralığında ayarlayabilirsiniz. Tempo ayarı Oto Eşlik
Etme akor çalma ve şarkı bankası işlemleri için
geçerlidir.
Tempoyu ayarlamak için
1.
Tempoyu ayarlamak için TEMPO
düğmelerini (e / r) kullanın.
e : Tempo değerini artırır.
r : Tempo değerini azaltır.
Örnek: Ekrandaki tempo değeri 110 olana
kadar r tempo değerini basılı tutun.
NOT
• Her iki TEMPO düğmesine (e ve r) aynı anda
basmanız halinde, tempo ayarı o anki seçili olan
ritmin varsayılan değerine resetlenir.
Grafik Metronom Hakkında
Grafik metronom, bir ritim ya da dahili ezginin
tempo değeri ve vuruşu ile birlikte ekranda görünür.
Grafik metronom, bir ritim ya da dahili ezgi ile
birlikte çalarken süre içerisinde kalmanıza yardımcı
olur.
Vuruş
Tempo değeri
Grafik metronom
TR-19
CTK240_tr.book Page 20 Friday, February 13, 2015 9:57 AM
Oto Eşlik
Auto Accompaniment’in
Kullanılması
CASIO CHORD Eşlik Etme Klavyesi Melodi
Klavyesi
Accompaniment (Eşlik) klavyesi
Melodi klavyesi
Aşağıda yer alan prosedürde klavyenin Oto Eşlik
Etme özelliğinin nasıl kullanılacağı
açıklanmaktadır. Başlamadan önce, ilk olarak
kullanmak istediğiniz ritmi seçip ritim temposunu
istediğiniz değere ayarlamanız gerekir.
Oto Eşlik Etmenin Kullanılması
1.
POWER/MODE anahtarını CASIO
CHORD ya da FINGERED olarak
ayarlayın.
2.
O anki seçili ritmi çalmayı başlatmak
için, START/STOP düğmesine basın.
3.
Bir akor çalın.
• Bir akoru çalmak için kullanacağınız asıl
prosedür POWER/MODE anahtarının
mevcut konumuna bağlıdır. Akor çalma
hakkında detaylar için aşağıdaki sayfalara
bakınız.
CASIO CHORD........................ Bu sayfa
FINGERED .............................. Sayfa TR-21
C l ub Pop
Akor ismi
4.
Oto Eşlik Etme çalmayı durdurmak
için, START/STOP düğmesine tekrar
basın.
CASIO CHORD
Bu akor çalma yöntemi, önceki müzik bilgisi ve
deneyimine bakılmaksızın herkesin kolayca akor
çalmasını mümkün kılar. Aşağıda CASIO CHORD
“Eşlik etme klavyesi” ve “Melodi klavyesi”
açıklanmakta ve CASIO CHORD’ların nasıl
çalınacağı anlatılmaktadır.
TR-20
NOT
• Eşlik etme klavyesi yalnızca akor çalmak için
kullanılabilir.
Eşlik etme klavyesinde tek melodili notalar
çalmaya çalışırsanız ses çıkmayacaktır.
Akor Tipleri
CASIO CHORD eşlik, minimum dokunma ile dört
akor tipi çalmanıza imkan verir.
Akor Tipleri
Majör akorlar
Majör akor isimleri, eşlik etme
klavyesinin tuşları üzerinde
işaretlenmiştir. Bir eşlik etme
klavyesine bastığınızda üretilen
akorun, akoru çalmak için hangi
tuşa bastığınıza bakılmaksızın
oktavı değiştirmeyeceğini
unutmayın.
Minör akorlar (m)
Minör bir akor çalmak için,
majör akor tuşunu basılı tutup
majör akor tuşunun sağında
bulunan herhangi bir diğer eşlik
etme klavyesi tuşuna basın.
Yedinci akorlar (7)
Yedinci bir akor çalmak için,
majör akor tuşunu basılı tutup
majör akor tuşunun sağında
bulunan herhangi diğer iki eşlik
etme klavyesi tuşuna basın.
Minör yedinci akorlar (m7)
Minör yedinci bir akor çalmak
için, majör akor tuşunu basılı
tutup majör akor tuşunun
sağında bulunan herhangi diğer
üç eşlik etme klavyesi tuşuna
basın.
Örnek
C majör (C)
C minör (Cm)
C yedinci (C7)
C minor yedinci
(Cm7)
CTK240_tr.book Page 21 Friday, February 13, 2015 9:57 AM
Oto Eşlik
NOT
• Minör ve yedinci akoru çalarken, majör akor
tuşunun sağ tarafındaki beyaz veya siyah tuşlara
basmanız bir değişiklik meydana getirmez.
FINGERED
FINGERED, size toplam 15 farklı akor tipi sağlar.
Aşağıda FINGERED “Eşlik etme klavyesi” ve
“Melodi klavyesi” açıklanmakta ve FINGERED
kullanarak bir C-kök akorunun nasıl çalınacağı
anlatılmaktadır.
FINGERED Eşlik Etme Klavyesi Melodi Klavyesi
Accompaniment (Eşlik) klavyesi
Melodi klavyesi
NOT
• Eşlik etme klavyesi yalnızca akor çalmak için
kullanılabilir. Eşlik etme klavyesinde tek melodili
notalar çalmaya çalışırsanız ses çıkmayacaktır.
Diğer köklerle akor çalma hakkında detaylar için
sayfa A-5’te “Dokunma Akor Çizelgesine” bakınız.
*1: Sırası değiştirilmiş dokunmalar kullanılamaz.
En düşük nota köktür.
*2: Aynı akor 5. Gye basmadan da çalınabilir.
NOT
• Yukarıdaki notada*1 belirtilen akorlar haricinde,
sırası değiştirilmiş dokunmalar (yani; C-E-G
yerine E-G-C ya da G-C-E çalma), standart
dokunma ile aynı akorları üretecektir.
• Yukarıdaki notada*2 belirtilen istisna haricinde,
bir akor oluşturan tuşların tümüne basılmalıdır.
Tek bir tuşa bile basılmadığında, istenen
FINGERED akoru çalınmayacaktır.
TR-21
CTK240_tr.book Page 22 Friday, February 13, 2015 9:57 AM
Oto Eşlik
POWER/MODE
START/STOP
SYNCHRO/FILL-IN
Fill-in Paterninin
Kullanılması
Senkronize başlatmayı kullanmak için
1.
Fill-in paternleri, performanslarınıza biraz ilginç
değişiklik eklemek için ritim paternini anlık olarak
değiştirmenize olanak verir.
Klavyeyi senkronize başlatma için
beklemeye almak amacıyla SYNCHRO/
FILL-IN düğmesine basın.
Yanıp sönme
Aşağıda yer alan prosedürde Fill-in özelliğinin nasıl
kullanılacağı açıklanmaktadır.
Bir doldurma girmek için
1.
Ritim çalmayı başlatmak için, START/
STOP düğmesine basın.
2.
Kullanmakta olduğunuz ritim için bir
doldurma paterni girmek amacıyla
SYNCHRO/FILL-IN düğmesine basın.
Eşlik Etme Başlatmayı Ritim
Çalma ile Senkronize Etme
Piyanoda eşlik etme çalarken aynı zamanda
klavyeyi ritim başlatacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
Aşağıda yer alan prosedürde senkronize
başlatmanın nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.
Başlamadan önce, ilk olarak kullanmak istediğiniz
ritmi seçip, tempoyu ayarlayıp kullanmak istediğiniz
akor çalma yöntemini (CASIO CHORD,
FINGERED) seçmek için POWER/MODE
anahtarını kullanmanız gerekir.
TR-22
2.
Eşlik etme klavyesinde bir akor çalın,
ritim paterni otormatik olarak çalmaya
başlar.
NOT
• POWER/MODE anahtarı NORMAL olarak
ayarlıysa, eşlik etme klavyesinde çaldığınızda
yalnızca ritim (akor olmadan) çalar.
• Klavyeyi senkronize başlatma için beklemeye
almayı iptal etmek amacıyla SYNCHRO/FILL-IN
düğmesine bir kez daha basın.
CTK240_tr.book Page 23 Friday, February 13, 2015 9:57 AM
Oto Eşlik
ACCOMP VOLUME
[+]/[-]
Numara düğmeleri
Eşlik Ses Düzeyini Ayarlama
Eşlik etme bölümlerinin ses seviyesini 0 (minimum)
ila 9 arasında bir değer olarak ayarlayabilirsiniz.
1.
ACCOMP VOLUME düğmesine basın.
Mevcut eşlik etme ses seviyesi ayarı
A c cmp V o l
2.
Mevcut ses seviyesi ayar değerini
değiştirmek için numara düğmeleri ya
da [+]/[–] düğmelerini kullanın.
Örnek: 5
A c cmp V o l
NOT
• Beş saniye içerisinde herhangi bir giriş
yapmazsanız, Adım 1’de görülen mevcut eşlik
etme ses seviyesi değeri otomatik olarak
ekrandan silinir.
• [+] ve [–] düğmelerine aynı anda basıldığında,
eşlik etme ses seviyesi otomatik olarak 7’ye
ayarlanır.
TR-23
CTK240_tr.book Page 24 Friday, February 13, 2015 9:57 AM
Şarkı Bankasının Kullanılması
POWER/MODE
[+]/[-]
Numara düğmeleri
SONG BANK
● 50 Şarkı Bankası ezgisinden oluşan bir
seçim, dinleme hazzınız ve keyifle eşlik
etmeniz için dahili olarak gelir. Kalan bölüm
ile alıştırma yapmak için bir şarkının melodi
bölümünü kapatabilirsiniz.
Şarkı Bankası Ezgisini
Tekrar Çalma
4.
Tekrar çalmak istediğiniz ezgiyi
bulmak için Şarkı Bankası listesini
kullanıp ardından da ezginin iki haneli
numarasını girmek için numara
düğmelerini kullanın.
Örnek: “31 ALOHA OE” seçimi yapmak için 3
ve ardından 1 girişi yapın.
Şarkı Numarası
Şarkı bankası ezgisini tekrar çalmak
için
1.
POWER/MODE anahtarını NORMAL,
FINGERED ya da CASIO CHORD
olarak ayarlayın.
2.
Ana ses seviyesi ve eşlik ses
seviyesini ayarlayın.
3.
Şarkı Bankası Moduna girmek için
SONG BANK düğmesine basın.
SONG BANK düğmesine basıldığında belirir
TR-24
Şarkı İsmi
A l o h a Oe
• Mevcut şarkıların tümü, klavye konsoluna
basılı olan şarkı bankası listesinde
gösterilmez. Tam liste için sayfa A-8’de
“Şarkı Listesi” bölümüne bakınız.
NOT
• “00 TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR”,
klavyeyi her açışınızda başlangıçtaki varsayılan
Şarkı Bankası ezgisi ayarıdır.
• Görüntülenen ezgi numarasını [+] düğmesine
basarak artırabilir ya da [–] düğmesine basarak
azaltabilirsiniz.
CTK240_tr.book Page 25 Friday, February 13, 2015 9:57 AM
Şarkı Bankasının Kullanılması
TEMPO
MELODY ON/OFF
PLAY/PAUSE
STOP
[+]/[-]
Numara düğmeleri
TONE
5.
Ezgiyi çalmayı başlatmak için PLAY/
PAUSE düğmesine basın.
PLAY/PAUSE düğmesine basıldığında belirir
A l o h a Oe
NOT
• Yeni bir Şarkı Bankası ezgisi seçtiğiniz her
seferinde ezgi için programlanan ton, tempo ve
ritim otomatik olarak seçilir. Playback sırasında
bir ezginin ton ve tempo ayarını değiştirebilirsiniz
fakat ritmi değiştiremezsiniz.
• Şarkı Bankası ezgileri için ayrıca eşlik ses
seviyesini de (sayfa TR-23) ayarlayabilirsiniz.
Şarkı Bankası Mod Ekranı
Akor ismi
6.
Şarkı Bankası ezgisinin playbackini
durdurmak için STOP düğmesine
basın.
Şarkı Bankası Modunda, ekran çalınmakta olan
şarkı hakkında bir takım bilgiler gösterir.
[Playback Ekranı]
Çalınan notalar
Şarkı Bankası ezgisini duraklatmak için
1.
Ezgi çalma duraklatıldığında “II”
göstergesi belirir.
2.
A l o h a Oe
Şarkı Bankası ezgisi çalarken
duraklatmak için PLAY/PAUSE
düğmesine basın.
Ezgi temposu
Akor ismi
Çalmaya devam etmek için PLAY/
PAUSE düğmesine tekrar basın.
TR-25
CTK240_tr.book Page 26 Friday, February 13, 2015 9:57 AM
Şarkı Bankasının Kullanılması
Şarkı Bankası Ezgisinin
Temposunu Ayarlama
Şarkı Bankası ezgisinin temposunu
değiştirmek için
Tempo, dakikada 20 ila 255 aralığında ayarlanabilir.
Tempo ayarı ezgi durdurulduğunda, tekrar
çalındığında ya da duraklatıldığında yapılabilir.
1.
Tempoyu ayarlamak için TEMPO
düğmelerini [e / r] kullanın.
e : Tempo değerini artırır.
r : Tempo değerini azaltır.
NOT
• [e] ve [r] TEMPO düğmelerine aynı anda
basmanız halinde, tempo ayarı o anki seçili olan
ezginin ön ayarlı değerine döner.
Şarkı Bankası Ezgi
Melodisinin Tonunu
Değiştirme
Klavyenin, Şarkı Bankası ezgisinin melodi
bölümünü çalmak için kullanılacak 100 tonundan
herhangi birini seçebilirsiniz. Ton ayarı ezgi
durdurulduğunda ya da tekrar çalındığında
değiştirilebilir.
1.
Şarkı Bankası Ezgisi ile
Birlikte Çalma
Her bir Şarkı Bankası ezgisinde bir eşlik etme ve bir
melodi bölümü vardır. Bir Şarkı Bankası ezgisinin
melodi bölümünü kapatabilir ve klavyede kalan
bölüm ile birlikte çalabilirsiniz.
Şarkı bankası ezgi ile birlikte çalmak
için
1.
Birlikte çalmak istediğiniz şarkıyı
seçmek için sayfa TR-24’te “Bir Şarkı
Bankası ezgisini tekrar çalma”
bölümünde 1 ila 4 arası adımları
uygulayın.
2.
Melodi bölümünü kapatmak için
MELODY ON/OFF düğmesine basın.
• Melodi bölümünün açık/kapalı olma durumu
ekranda beliren “MELODY” ile belirtir.
“MELODY” görüntülendiğinde melodi
bölümü açılır, “MELODY”
görüntülenmediğinde ise kapanır.
Bir şarkı tekrar çalınırken TONE
düğmesine basın.
Gu t G t r
2.
NOT
• [+] ve [–] düğmelerine aynı anda basıldığında
“00 PIANO 1” seçimi yapılır.
• Bir Şarkı Bankası ezgisini orijinal ayarlarına
döndürmek için yalnızca o ezgiyi tekrar seçin.
Ton Listesi içerisinde istediğiniz tonu
bulup ardından ton numarasını
belirtmek için numara düğmeleri ya da
[+] ve [–] düğmelerini kullanın.
Örnek: “30 VIOLIN” seçimi yapmak için 3 ve
ardından 0 girişi yapın.
Viol in
TR-26
Gösterge söner.
CTK240_tr.book Page 27 Friday, February 13, 2015 9:57 AM
Şarkı Bankasının Kullanılması
MELODY ON/OFF
PLAY/PAUSE
STOP
TONE
3.
Şarkı Bankası ezgisini çalmayı
başlatmak için PLAY/PAUSE
düğmesine basın.
• Yalnızca eşlik etme bölümü çalınır,
böylelikle klavye üzerinde melodi bölümünü
çalabilirsiniz.
RHYTHM
Alkış Sesi
Bir Şarkı Bankası ezgisinin melodi bölümünü her
kapattığınızda ve yeniden çaldığınızda, ezgi sona
ulaşınca bir alkış sesi çıkacaktır.
Alkış sesini kapatmak için
A l o h a Oe
1.
STOP düğmesi ve MELODY ON/OFF
düğmesine aynı anda basın.
A p l s =O f f
4.
Playbacki sonlandırmak için STOP
düğmesine basın.
NOT
• STOP düğmesi ve MELODY ON/OFF
düğmesine tekrar aynı anda basıldığında,
alkış sesi yeniden açılır.
• Seçili Şarkı Bankası ezgisi, STOP düğmesine
basıp durdurana kadar tekrar etmeye devam
eder.
TR-27
CTK240_tr.book Page 28 Friday, February 13, 2015 9:57 AM
Şarkı Bankasının Kullanılması
Tüm Şarkı Bankası Ezgilerini
Art Arda Çalma
1.
Şarkı Bankası Modu haricinde
herhangi bir moda geçmek için TONE
ya da RHYTHM düğmesini kullanın.
• Ekranda SONG BANK gösterdesinin
yanında bir nokta işareti bulunmadığından
emin olun.
Gösterge söner.
Gu t G t r
2.
Ezgi 00’dan başlayarak Şarkı Bankası
ezgisi playbackini başlatmak için
PLAY/PAUSE düğmesine basın.
3.
Şarkı Bankası ezgisi playbackini
durdurmak için STOP düğmesine
basın.
• Playbackin duraklatılması, tüm Şarkı
Bankası ezgilerinin ardıl playbackini
otomatik olarak iptal eder. Playbackin
yeniden başlatılması yalnızca o anki ezginin
playbackinin tekrar edilmesine yol açar.
TR-28
CTK240_tr.book Page 29 Friday, February 13, 2015 9:57 AM
Klavye Ayarları
TRANSPOSE/TUNE
[+]/[-]
Klavyenin Transpoze
Edilmesi
Transpoze, klavye tuşlarının tamamını yarım tonluk
birimlerle artırma ve azaltmanıza olanak verir.
Örneğin; klavyeden farklı bir tuşta şarkı söyleyen
bir vokalist için eşlik etme çalmak istiyorsanız,
klavye tuşunu değiştirmek için yalnızca transpozeyi
kullanın.
Klavyeyi transpoze etmek için
1.
NOT
• Klavye, –6 ila +5 aralığında transpoze edilebilir.
• Klavye açıldığında varsayılan transpoze ayarı
“0”dır.
• Ekran üzerindeki transpoze gösteriminde
yaklaşık beş saniye herhangi bir işlem
yapmazsanız, ekran otomatik olarak silinecektir.
• Transpoze ayarı Oto Eşlik Etmeyi de etkiler.
• Bir Şarkı Bankası ezgisi çalındığında, transpoze
ayarı otomatik olarak standart varsayılan “0”a
dönecektir.
Ekranda transpoze görüntüsü belirene
kadar TRANSPOSE/TUNE düğmesine
basın.
Tr ans
2.
Klavyenin transpoze ayarını
değiştirmek için [+] ve [–] düğmelerini
kullanın.
Örnek: Klavyeyi beş yarım ton yukarı
transpoze etmek için.
Tr ans ( + )
TR-29
CTK240_tr.book Page 30 Friday, February 13, 2015 9:57 AM
Klavye Ayarları
Klavyenin Akort Edilmesi
Akort etme özelliği, diğer bir müzik enstrümanının
akorduyla eşleştirmek için klavyeyi ince akort
edebilmenize imkan verir.
Klavyeyi akort etmek için
1.
Akort ekranını görüntülemek için
TRANSPOSE/TUNE düğmesine iki kez
basın.
Tune
2.
Klavyenin akort ayarını değiştirmek
için [+] ve [–] düğmelerini kullanın.
Örnek: Akordu 20 kademe azaltmak için.
Tune
NOT
(-)
• Klavye, –50 sent ila +50 sent aralığında akort
edilebilir.
* 100 sent bir yarım tona eşittir.
• Klavye açıldığında varsayılan akort ayarı “00”dır.
• Ekran üzerindeki akort gösteriminde yaklaşık
beş saniye herhangi bir işlem yapmazsanız,
ekran otomatik olarak silinecektir.
• Akort ayarı Oto Eşlik Etmeyi de etkiler.
• Bir Şarkı Bankası ezgisi çalındığında, akort ayarı
otomatik olarak standart varsayılan “00”a
dönecektir.
TR-30
CTK240_tr.book Page 31 Friday, February 13, 2015 9:57 AM
Arıza teşhisi
Problem
Klavye sesi yok
Olası Sebep
Eylem
Bakınız
Sayfa
1. Güç kaynağı problemi.
1. AC adaptörü düzgün şekilde Sayfa
takın, pil kutuplarının (+/–)
TR-13, 14
düzgün yerleştiğinden emin
olun ve pillerin bitik olup
olmadığını kontrol edin.
2. Alet gücü açık değil.
2. POWER/MODE anahtarını Sayfa TR-16
NORMAL konuma ayarlayın.
3. Ses seviyesi ayarı çok
düşük.
3. Ses seviyesini artırmak için
MAIN VOLUME düğmesini
kullanın.
Sayfa TR-16
4. POWER/MODE anahtarı
CASIO CHORD ya da
FINGERED konumunda
değil.
4. POWER/MODE anahtarı
CASIO CHORD ya da
FINGERED olarak
ayarlıyken, eşlik etme
klavyesinde normal çalma
mümkün değildir. POWER/
MODE anahtar ayarını
NORMAL olarak değiştirin.
Sayfa TR-16
Pil gücü kullanırken aşağıdaki Düşük pil gücü
belirtilerden herhangi birinin
olması.
• Enstrüman çalışmıyor
• Ekranın titremesi,
kararması ya da
okunmasının zorlaşması
• Anormal ölçüde düşük
hoparlör/kulaklık sesi
• Ses çıkışında deformasyon
• Yüksek sesle çalarken
sesin ara sıra kesilmesi
• Yüksek sesle çalarken ani
güç kesintisi
• Yüksek sesle çalarken
ekranın titremesi ya da
kararması
• Tuşu bıraktıktan sonra
dahi devam eden ses çıkışı
• Ton, seçilen tondan
tamamen farklı
• Anormal ritim paterni ve
Şarkı Bankası çalınması
Pilleri yeni bir takımla değiştirin Sayfa
ya da AC adaptörü kullanın.
TR-13, 14
Oto Eşlik Etme sesi çalmıyor. Oto eşlik etme ses seviyesi 0’a Ses seviyesini artırmak için
ayarlıdır.
ACCOMP VOLUME
düğmesini kullanın.
Sayfa TR-23
TR-31
CTK240_tr.book Page 32 Friday, February 13, 2015 9:57 AM
Arıza teşhisi
Problem
Olası Sebep
Eylem
Bakınız
Sayfa
Başka bir enstrümanla birlikte Akort ya da transpoze
çalarken tuş ya da akort
parametresi 0 ya da 00
eşleşmiyor.
haricinde bir değere ayarlıdır.
Transpoze ya da akort
Sayfa
parametre değerini 0 ya da 00 TR-29, 30
olarak değiştirin.
Eksik Şarkı Bankası ezgisi
Melodi bölümünü açmak için
Sayfa TR-26
MELODY ON/OFF düğmesine
basın.
TR-32
Melodi bölümü kapalıdır.
CTK240_tr.book Page 33 Friday, February 13, 2015 9:57 AM
Özellikler
Modeller:
CTK-240/CTK-245
Klavye:
49 standart boy tuş, 4 oktav
Tonlar:
100
Polifoni:
maksimum 12 nota (belirli tonlar için 6)
Oto Eşlik
Ritim Paternleri:
100
Tempo:
Değişken (236 adım, 2 = 20 ila 255)
Akorlar:
2 dokunma modu (CASIO CHORD, FINGERED)
Ritim Kontolörü:
START/STOP (BAŞLAT/DURDUR), SYNCHRO/FILL-IN (SENKRO/DOLDURMA)
Eşlik Ses Seviyesi:
0 ila 9 (10 adım)
ŞARKI BANKASI
Ezgiler:
50
Kontrolörler:
PLAY/PAUSE (ÇAL/DURAKLAT), STOP (DURDUR), MELODY ON/OFF (MELODİ
AÇMA/KAPATMA)
Görüntü
Ad gösterimi:
TONE, RHYTHM, SONG BANK adı/numarası, klavye ayar adları/değerleri
Tempo:
Tempo değeri, metronom, senkro standby, vuruş göstergesi
Akor:
Akor ismi
Şarkı Bankası Durumu:
PLAY (ÇAL), PAUSE (DURAKLAT), MELODY ON/OFF (MELODİ AÇMA/KAPATMA)
Diğer Fonksiyonlar
Transpoze
12 adım (–6 yarım ton ila +5 yarım ton)
Akorlama:
Değişken (A4 =yaklaşık 440Hz ±50 sent)
Volume:
0 ila 9 (10 adım)
Terminaller
Kulaklık/Çıkış Terminali:
Güç Kaynağı Terminali:
Güç Kaynağı:
Stereo standart jak (Çıkış monauraldir.)
Çıkış empedansı: 78Ω
Çıkış Voltajı: 1,9V (RMS) MAX
9,5V DC
Çift güç tedarik sistemi
Piller:
6 adet AA-büyüklükteki çinko-karbonlu pil veya alkali (kalem) pil
Pil Ömrü: Çinko-karbon piller yaklaşık 6 saat boyunca aralıksız olarak kullanılabilir
AC Adaptör:
AD-E95100L
Otomatik Kapatma:
Son işlemden yaklaşık 6 dakika sonrasında gücü kapatır.
Hoparlör Çıkışı:
φ 10cm × 2 (1,6W + 1,6W)
Enerji Tüketimi:
9,5V = 5,0W
Ölçüler:
91,4 × 23,7 × 7,5 cm
Ağırlık:
Yaklaşık 2,8 kg (piller olmadan)
NOT
• Dizayn ve teknik özellikler herhangi bir bildiri olmadan değiştirilebilir.
TR-33
CTK240_tr.book Page 34 Friday, February 13, 2015 9:57 AM
Kullanım Tedbirleri
Aşağıdaki kullanım önlemlerini okuyup yerine getirmeniz rica olunur.
■ Yer
Bu ürünü aşağıda belirtilen yerlerden uzak tutunuz.
• Direkt güneş ışığından ve yüksek nemli yerlerden uzak tutunuz
• Olağan üstü sıcak olan yerlerden
• Bir radyo, TV, video veya kanal arayıcı (Tuner) aygıttan
Yukarıdaki aletler ürünümüze zarar vermez, fakat ürünün yakınındaki aletlerin audio (Ses) veya
görüntüsünde karışıklığa neden olabilir.
■ Kullanıcı Bakım
• Ürünü temizlerken benzin, alkol, inceltici, veya başka kimyasal ürünleri kullanmayınız.
• Ürünü veya klavyeyi temizlemek için su ve hafif deterjan ile ıslatılmış yumuşak kumaş bez kullanınız.
Silmeden önce bezde kalan suyu sıkınız.
■ Dahili ve Opsiyonel Aksesuarlar
Bu ürün için kullanımı tavsiye edilen aksesuarları kullanmanız önerilir. İzinsiz aksesuarların kullanılması
yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanma riski oluşturmaktadır.
■ AC Adaptörün Kullanma Önlemleri
• Kolaylıkla ulaşabileceğiniz bir fişi kullanınız, arıza olduğunda veya gerekli durumlarda AC adaptörü
kolaylıkla fişten çıkarabilirsiniz.
• AC adaptörü sadece ev kullanımı içindir. Su ve nem olan yerlerde AC adaptörü kullanmayınız. AC
adaptörün üstüne içi su dolu, çiçek vazosu gibi herhangi bir kap koymayınız.
• AC adaptörü kuru bir yerde saklayınız.
• AC adaptörü açık, iyi havalandırılmış bir yerde kullanınız.
• AC adaptörün üstünü gazete, masa örtüsü, veya benzeri bir nesne ile hiçbir zaman kapatmayınız.
• Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksanız AC adaptörü fişten çekiniz.
• AC adaptörü tamir etmeye veya herhangi bir şekilde değiştirmeye çalışmayınız.
• AC adaptörü kullanım ortamı
Sıcaklık: 0 ila 40°C
Nem: %10 ila %90 bağıl nem
• Çıkış polarite: &
■ Kaynak Çizgileri
Çizgiler ürünün dış kısmında görünebilir. Bu “kaynak çizgileri” plastiğe şekil verirken oluşan çizgilerdir. Bunlar
çatlak veya çizik değildir.
■ Müzikal Enstrüman Etiketi
Bu ürünü kullanırken her zaman çevrenizdekilere dikkat ediniz. Özellikle geç saatlerde etrafınızdakileri
rahatsız etmemeniz için kısık seste çalmanız önerilir. Geç saatlerde çalarken kullanabileceğiniz diğer
önlemler, pencereleri kapatmak ve kulaklık kullanmaktır.
TR-34
CTK240_tr.book Page 35 Friday, February 13, 2015 9:57 AM
Kullanım Tedbirleri
● Bu kullanım kılavuzunun bir kısmının veya tamamımın çoğaltılması yasaktır. Kendi kişisel kullanımınız dışında bu
kılavuzun içeriğinin CASIO’nun izni olmadan herhangi bir şekilde kullanılması telif hakları yasası kapsamında
yasaklanmıştır.
● CASIO BU ÜRÜNÜN VEYA BU KULLANMA KILAVUZUNUN KULLANILMASINDAN VEYA YETERSİZLİĞİNDEN
KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR ZARAR VEYA KAYIP İÇİN (SINIRLAMA OLMAKSIZIN, KAR KAYIPLARI,
TİCARİ AKSAKLIK, BİLGİ KAYBI DA DAHİL OLMAK ÜZERE ) CASIO ZARAR OLASILIĞINA KARŞI UYARILMIŞ
OLSA BİLE, YÜKÜMLÜ BULUNMAMAKTADIR.
● Bu kullanma kılavuzunun içeriği herhangi bir bildiri olmadan değiştirilebilir.
● Ürünün gerçek görünümü Kullanıcı Rehberi’nde gösterilen resimlerden farklı olabilir.
● Bu kullanma kılavuzundaki şirket ve ürün isimleri başkalarının tescilli markası olabilir.
TR-35
CTK240_tr.book Page 1 Friday, February 13, 2015 9:57 AM
Ekler
Ton Listesi
PIANO/ORGAN
00
PIANO1
01
PIANO2
02
HONKY-TONK
03
STUDIOPIANO
04
ELEC PIANO1
05
ELEC PIANO2
06
ELEC PIANO3
07
ELEC PIANO4
08
HARPSICHORD
09
CLAVELECTRO
10
ELEC ORGAN1
11
ELEC ORGAN2
12
ELEC ORGAN3
13
ELEC ORGAN4
14
CHURCH ORGAN
15
PIPE ORGAN
16
REED ORGAN
17
ACCORDION
18
BANDONEON
19
HARMONICA
GUITAR/BASS/STRINGS
20
GUT GUITAR
21
ACOUS GUITAR
22
JAZZ GUITAR
23
ELEC GUITAR
24
MUTE GUITAR
25
DIST GUITAR
26
WOOD BASS
27
ELEC BASS
28
SLAP BASS
29
BANJO
30
VIOLIN
31
CELLO
32
HARP
33
STRINGS1
34
STRINGS2
35
STRINGS3
36
SYNTH-STR1
37
SYNTH-STR2
38
CHOIR
39
VOICE OOH
BRASS/REED/PIPE
40
TRUMPET
41
TUBA
42
BRASS ENS
43
FR.HORN1
44
FR.HORN2
45
BRASS1
46
BRASS2
47
SYN-BRASS1
48
SYN-BRASS2
49
SYN-BRASS3
50
SOPRANO SAX
51
ALTO SAX
52
TENOR SAX
53
OBOE
54
CLARINET
55
PICCOLO
56
FLUTE
57
RECORDER
58
PAN FLUTE
59
WHISTLE
SYNTH-SOUND
60
SYN-LEAD1
61
SYN-LEAD2
62
SYN-LEAD3
63
SYN-CALLIOPE
64
SYN-PAD1
65
SYN-PAD2
66
SYN-PAD3
67
GLASS HMCA
68
COUNTRY FARM
69
SYN-BASS
70
PEARL DROP
71
COSMIC SOUND
72
SOUNDTRACK
73
SPACE PAD
74
VOICE BASS
75
APPLAUSE
76
SYNTH-SFX
77
VEHICLE
78
PHONE
79
FUNNY
LAYER/SPLIT/PERCUSSION
80
STR PIANO
81
STR E.PIANO
82
CHOIRE.P
83
CHOIR ORGAN
84
STR GUITAR
85
STR HARP
86
BRASS STR
87
VIB PAD
88
12 STR GTR
89
CHOIR STR
90
BASS/PIANO
91
BASS/E.PIANO
92
BASS/VIB
93
BASS/GUT GTR
94
V.BASS/OOH
95
STR/PIANO
96
STR/TRUMPET
97
VIBRAPHONE
98
MARIMBA
99
PERCUSSION
A-1
CTK240_tr.book Page 2 Friday, February 13, 2015 9:57 AM
Ekler
Ritim Listesi
POPS I
00
CLUB POP
01
VOCAL POP
02
RAP POP
03
FUNKY POP 1
04
SOUL BALLAD
05
POP BALLAD
06
LOVE BALLAD
07
FUNKY POP 2
08
EPIC BALLAD
09
LITE POP
POPS II
10
16 BEAT SHUFFLE
11
16 BEAT POP
12
16 BEAT FUNK
13
8 BEAT POP
14
8 BEAT SOUL
15
8 BEAT SHUFFLE
16
DANCE POP 1
17
DANCE POP 2
18
POP FUSION
19
FOLKIE POP
ROCK I
20
ROCK WALTZ
21
SLOW ROCK 1
22
SLOW ROCK 2
23
SOFT ROCK 1
24
SOFT ROCK 2
25
SOFT ROCK 3
26
POP ROCK 1
27
POP ROCK 2
28
50’S ROCK
29
60’S SOUL
ROCK II
30
4 BEAT ROCK
31
ROCK
32
HEAVY ROCK
33
8 BEAT ROCK
34
STRAIGHT ROCK
A-2
35
HEAVY METAL
36
TWIST
37
NEW ORLNS R&R
38
CHICAGO BLUES
39
R&B
JAZZ/FUSION
40
BIG BAND
41
SLOW SWING
42
SWING
43
FOX TROT
44
JAZZ WALTZ
45
MODERN JAZZ
46
COOL
47
HARD BOP
48
ACID JAZZ
49
LATIN FUSION
DANCE/FUNK
50
VOCAL GROOVE
51
RAVE
52
CLUB GROOVE
53
TECHNO
54
TRANCE
55
HOUSE
56
GROOVE SOUL
57
DISCO
58
RAP
59
FUNK
EUROPEAN
60
POLKA 1
61
POLKA 2
62
MARCH 1
63
MARCH 2
64
WALTZ
65
VIENNESE WALTZ
66
FRENCH WALTZ
67
SLOW WALTZ
68
SERENADE
69
TANGO 1
LATIN I
70
BOSSA NOVA
71
SAMBA
72
MAMBO
73
RHUMBA
74
CHA-CHA-CHA
75
MERENGUE
76
REGGAE
77
BOLERO
78
TANGO 2
79
LAMBADA
LATIN II/VARIOUS I
80
PUNTA
81
CUMBIA
82
SKA
83
TEX-MEX
84
SALSA
85
FOLKLORE
86
PASODOBLE
87
RUMBA CATALANA
88
SEVILLANA
89
FOLK
VARIOUS II
90
COUNTRY
91
BLUEGRASS
92
TOWNSHIP
93
FAST GOSPEL
94
SLOW GOSPEL
95
ADANI
96
BALADI
97
BAROQUE
98
ENKA
99
NEW AGE
CTK240_tr.book Page 3 Friday, February 13, 2015 9:57 AM
Ekler
Nota Tablosu
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
12
12
6
6
12
12
6
6
12
12
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
12
12
12
6
12
6
12
6
12
12
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
A
A
A
A
A
A
B
B
B
A
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
12
12
12
12
12
6
12
6
12
12
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
12
12
6
12
6
12
6
12
6
6
A
B
A
B
B
B
B
B
B
B
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
A
A
A
A
A
C
A
A
A
A
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
12
6
12
6
6
6
6
6
6
12
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
6
6
6
6
12
12
6
6
12
6
A
A
A
A
B
D
A
D
D
D
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
12
6
12
12
12
12
12
12
12
12
E
E
E
E
E
E
E
A
A
D
(1): Ton numarası
(2): Maksimum plifoni
(3): Aralık tipi
A-3
CTK240_tr.book Page 4 Friday, February 13, 2015 9:57 AM
Ekler
• Aralık tiplerinin (A ila E) açıklaması için aşağıda yer alan resme bakınız.
Aralık Tipi
C-1
C0
A0 C1
A1 C2
A
Standart tip
B
Düşük perde
enstrümanlar
C
“55 PICCOLO”
sadece
D
Ses Efekti
E
BÖLME
Ton ölçeği yok.
Ölçek tona göre değişir.
........Klavye çalma aralığı
A-4
A2 C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
G9
CTK240_tr.book Page 5 Friday, February 13, 2015 9:57 AM
Ekler
Dokunma Akor Çizelgesi
Bu tablo, bir takım sık kullanılan akorlar için sol elle dokunmaları (sırası değiştirilmiş olanlar dahil) gösterir.
• Yıldız (*) ile işaretli akorlar bu klavyede Dokunma Modunda çalınamaz.
A-5
CTK240_tr.book Page 6 Friday, February 13, 2015 9:57 AM
Ekler
Root
A-6
Chord
Type
CTK240_tr.book Page 7 Friday, February 13, 2015 9:57 AM
Ekler
Perküsyon Enstrüman Listesi
• PERCUSSION (ton 99), aşağıda resmedildiği üzere klavyeye 39 perküsyon sesi atar.
Her bir tuşa atanan ses, klavyenin üzerinde belirtilmiştir.
* Bu aralıktaki tuşlara basıldığında hiçbir ses
çıkmaz.
BASS DRUM
CRASH CYMBAL 1
MUTE HIGH CONGA
SIDE STICK
HIGH TOM 1
OPEN HIGH CONGA
ACOUSTIC SNARE
RIDE CYMBAL 1
LOW CONGA
HAND CLAP
CHINESE CYMBAL
HIGH TIMBALE
ELECTRIC SNARE
RIDE BELL
LOW TIMBALE
LOW TOM 2
TAMBOURINE
HIGH AGOGO
CLOSED HI-HAT
SPLASH CYMBAL
LOW AGOGO
LOW TOM 1
COWBELL
CABASA
PEDAL HI-HAT
CRASH CYMBAL 2
MARACAS
MID TOM 2
CLAVES
VOICE BASS DRUM
OPEN HI-HAT
RIDE CYMBAL 2
VOICE SNARE
MID TOM 1
HIGH BONGO
VOICE CLOSED HI-HAT
HIGH TOM 2
LOW BONGO
VOICE OPEN HI-HAT
A-7
CTK240_tr.book Page 8 Friday, February 13, 2015 9:57 AM
Ekler
Şarkı Listesi
ŞARKI BANKASI
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
A-8
TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR
GRANDFATHER’S CLOCK
WHEN THE SAINTS GO MARCHING IN
WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS
JINGLE BELLS
SILENT NIGHT
O CHRISTMAS TREE
GREENSLEEVES
AMAZING GRACE
AULD LANG SYNE
ACH DU LIEBER AUGUSTIN
LONDON BRIDGE
J’AI PERDU LE DO DE MA CLARINETTE
SUR LE PONT D’AVIGNON
I’VE BEEN WORKING ON THE RAILROAD
LITTLE BROWN JUG
LONG LONG AGO
SIPPIN’ CIDER THROUGH A STRAW
UNDER THE SPREADING CHESTNUT
TREE
SUMM SUMM SUMM
DANNY BOY
MY DARLING CLEMENTINE
HOUSE OF THE RISING SUN
AURA LEE
WHEN JOHNNY COMES MARCHING
HOME
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
SWANEE RIVER (OLD FOLKS AT HOME)
YANKEE DOODLE
HOME ON THE RANGE
OH! SUSANNA
BEAUTIFUL DREAMER
TURKEY IN THE STRAW
ALOHA OE
JAMAICA FAREWELL
LA CUCARACHA
LA PALOMA
TROIKA
SZLA DZIEWECZKA
WALTZING MATILDA
AJO MAMMA
RASA SAYANG
ODE TO JOY
BRIDAL MARCH FROM “LOHENGRIN”
AIR FROM “SUITE no.3”
SCENE FROM “SWAN LAKE”
MARCH FROM “THE NUTCRACKER”
TRIUMPHAL MARCH FROM “AIDA”
TOY SYMPHONY
SERENADE FROM “EINE KLEINE
NACHTMUSIK”
CHANSON DU TOREADOR FROM
“CARMEN”
SPRING FROM “THE FOUR SEASONS”
CTK240_tr_Cover_1-4.fm Page 1 Friday, February 13, 2015 10:09 AM
TR
KULLANIM KILAVUZU
MA1502-A
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
CTK240/245TR1A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising