Casio EX-ZS200 User manual

Casio EX-ZS200 User manual
Ms
Kamera Digital
Panduan Pengguna
Terima kasih kerana membeli produk CASIO ini.
• Sebelum menggunakannya, pastikan anda membaca peringatan yang terkandung
dalam Panduan Pengguna ini.
• Simpan Panduan Pengguna ini di tempat selamat untuk rujukan masa hadapan.
• Untuk maklumat terkini mengenai produk ini, lawati Laman Web rasmi EXILIM di
http://www.exilim.com/
Aksesori
Semasa anda membuka bungkusan kamera anda, periksa untuk memastikan semua
aksesori di bawah disertakan. Jika ada apa-apa yang hilang, hubungi peruncit asal
anda.
Bateri ion litium boleh cas
semula (NP-80)
Penyesuai USB-AC
(AD-C53U)
Kabel USB
Untuk memasang tali pada kamera
Pasang tali di
sini.
* Bentuk palam kord kuasa
berbeza-beza mengikut
negara atau kawasan
geografi.
Kord kuasa
1
2
Tali
Rujukan Asas
2
Baca ini dahulu!
• Kandungan manual ini tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
• Kandungan manual ini telah diperiksa pada setiap langkah proses pengeluaran.
Sila hubungi kami jika anda menyedari sesuatu yang meragukan, salah dsb.
• Sebarang penyalinan kandungan Panduan Pengguna ini, sama ada sebahagian
atau keseluruhannya, adalah dilarang. Kecuali untuk kegunaan peribadi anda,
sebarang penggunaan lain kandungan manual ini tanpa kebenaran CASIO
COMPUTER CO., LTD. adalah dilarang di bawah undang-undang hak cipta.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan
atau kehilangan keuntungan yang dialami oleh anda atau mana-mana pihak ketiga
disebabkan penggunaan atau kerosakan produk ini.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan,
kehilangan keuntungan atau tuntutan oleh pihak ketiga yang timbul daripada
penggunaan Photo Transport atau YouTube Uploader for CASIO.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan,
kehilangan keuntungan yang disebabkan oleh kehilangan kandungan memori
kerana kerosakan, pembaikan atau sebarang sebab lain.
• Sila maklum yang skrin contoh dan ilustrasi produk yang ditunjukkan dalam
Panduan Pengguna ini mungkin berbeza sedikit daripada skrin dan konfigurasi
kamera sebenar.
Panel LCD
Panel hablur cecair skrin monitor menggunakan teknologi ketepatan tinggi yang
memberikan pengeluaran piksel melebihi 99.99%. Ini bermakna cuma sebilangan
kecil piksel yang mungkin tidak menyala atau mungkin kekal menyala sepanjang
masa. Ini disebabkan oleh ciri panel hablur cecair itu sendiri dan tidak bermakna
terdapat kerosakan.
Ambil beberapa gambar ujian
Sebelum menangkap imej akhir anda, ambil gambar ujian untuk memastikan
kamera merakam dengan betul.
3
Kandungan
Aksesori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baca ini dahulu! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panduan Umum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kandungan Skrin Monitor dan Cara Menukarnya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Asas Mula Pantas
2
3
8
9
12
Apa yang anda boleh lakukan dengan kamera CASIO anda . . . . . . . . . . . . . 12
Mula-mula, cas bateri sebelum menggunakan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13


Untuk memasang bateri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Caskan Bateri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Mengkonfigurasi Tetapan Asas Kali Pertama
Anda Menghidupkan Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Menyediakan Kad Memori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19


Untuk memuat kad memori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Untuk memformat (mengasal) kad memori baru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Menghidupkan dan Mematikan Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Memegang Kamera Dengan Betul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Menangkap Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24


Untuk memilih mod rakaman auto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Untuk menangkap syot kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Melihat Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Memadam Syot Kilat dan Filem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Peringatan Tangkapan Syot Kilat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
 Tutorial Syot Kilat
32
Memilih Mod Rakaman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menggunakan Panel Kawalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menukar Saiz Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Saiz) . .
Menggunakan Denyar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Denyar) . .
Menggunakan Pemasa Kendiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Pemasa kendiri) . .
Merakam Potret Indah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Mekap) . .
Mengoptimumkan Kecerahan Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Pencahayaan) . .
Merakam tanpa Menganggu Orang Lain . . . . . . . . . . . . . . (Mod Senyap) . .
Menangkap Gambar dengan Zum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menangkap gambar dengan Kesan Artistik . . . . . . . . . . . . . (ART SHOT) . .
Merakam dan Memainkan semula Audio Sahaja . . . . . (Rakaman Suara) . .
 Merakam Imej Filem
32
33
34
36
39
40
41
41
42
44
45
47
Untuk merakam filem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
4
Kandungan
 Menggunakan BEST SHOT
49
Untuk menangkap imej dengan BEST SHOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Merekod Potret sendiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Potret sendiri) . . 51
 Tetapan Lanjutan
52
Menggunakan Menu Atas Skrin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Tetapan Mod RKM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (RKM) . . 54











Memilih Mod Fokus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Fokus) . . .
Menukar Bentuk Bingkai Fokus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Bingkai Fokus) . . .
Menentukan Kawasan Auto Fokus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kws AF) . . .
Menggunakan Lampu Bantuan Auto Fokus . . . . . . . . (Lampu Bantuan AF) . . .
Menggunakan Pengecaman Muka . . . . . . . . . . . . . . (Pengecaman Muka) . . .
Menggunakan Pengatup Berterusan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (CS) . . .
Mengurangkan Kesan Pergerakan Kamera dan Subjek . . . (Anti Goncang) . . .
Menetapkan Fungsi pada Kekunci [4] dan [6] . . . . . . . (Kekunci Kiri/Knn) . . .
Memaparkan Grid Atas Skrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Grid) . . .
Menggunakan Bantuan Ikon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Bantuan Ikon) . . .
Mengkonfigurasi Tetapan Lalai Hidupkan Kuasa . . . . . . . . . . . . . .(Memori) . . .
54
56
57
58
58
59
60
61
61
62
62
Tetapan Kualiti Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kualiti) . . 63





Menetapkan Kualiti Imej Syot Kilat . . . . . . . . . . . . (T Kualiti (Syot Kilat)) . . .
Membetulkan Kecerahan Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Anjakan EV) . . .
Mengawal Imbangan Putih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Imbangan Putih) . . .
Menentukan Kepekaan ISO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(ISO) . . .
Menggunakan Penapis Warna Terbina Dalam . . . . . . . . . (Penapis Warna) . . .
 Melihat Syot kilat dan Filem
67
Melihat Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Melihat Filem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mengezum Imej Atas skrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Memaparkan Menu Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Melihat Syot Kilat dan Filem pada Skrin TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Lain-lain Fungsi Main Semula
(MAIN)
67
67
68
68
69
71
Menggunakan Panel MAIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Memainkan Persembahan Slaid di Kamera . . . . . . . . . . .(Prsmbhn Slaid) . .
Mainkan Semula tanpa Menganggu Orang Lain . . . . . . . . (Mod Senyap) . .
Memutar Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Putaran) . .
Memilih Imej untuk Percetakan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Cetakan DPOF) . .
Melindung Fail Daripada Pemadaman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Lindungi) . .
Mengubah saiz Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ubah Saiz) . .
Memangkas Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Memotong) . .
Menambah Audio pada Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Alih Suara) . .
Menyalin Fail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Salin) . .
5
63
63
64
66
66
71
73
74
74
75
75
76
76
77
78
Kandungan
 Percetakan
79
Percetakan Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Menggunakan DPOF untuk Menentukan Imej untuk
Dicetak dan Bilangan Salinan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
 Menggunakan Kamera dengan Komputer
82
Perkara yang anda boleh lakukan menggunakan komputer.... . . . . . . . . . . . . 82
Menggunakan Kamera dengan Komputer Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83


Melihat dan Menyimpan Imej di Komputer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Memainkan Filem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Menggunakan Kamera dengan Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87


Menyambung Kamera pada Komputer Anda dan Menyimpan Fail . . . . . . . . . . 88
Memainkan Filem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Menggunakan Kad Memori SD Tanpa Wayar Eye-Fi untuk
Memindah Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Eye-Fi) . . 90
Fail dan Folder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Data Kad Memori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
 Tetapan Lain
(Sediakan)
95
Mematikan Komunikasi Kad Eye-Fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Eye-Fi) . . 95
Mengkonfigurasi Tetapan Bunyi Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Bunyi) . . 95
Mengkonfigurasi Imej Permulaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Permulaan) . . 96
Menentukan Peraturan Penjanaan Nombor Siri Nama Fail . . . . (No. Fail) . . 96
Mengkonfigurasi Tetapan Waktu Dunia . . . . . . . . . . . . . . . (Waktu Dunia) . . 97
Pengecapan Masa Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Cap Masa) . . 98
Menetapkan Jam Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Laras) . . 98
Menentukan Gaya Tarikh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Gaya Tarikh) . . 99
Menentukan Bahasa Paparan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Language) . . 99
Mengkonfigurasi Tetapan Keadaan Tidur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tidur) . . 99
Mengkonfigurasi Tetapan Kuasa Auto . . . . . . . . . . . . . (Mati Kuasa Auto) . 100
Mengkonfigurasi Tetapan [r] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (RKM) . 100
Menyahdaya Pemadaman Fail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ü Dinyahaktif) . 101
Memilih Nisbah Bidang Skrin dan Sistem Output Video . . . (Video Keluar) . 101
Memformat Memori Terbina Dlm atau Kad Memori . . . . . . . . . . .(Format) . 102
Menetapkan Semula Kamera ke Lalai Kilang . . . . . . . . . . . . (Set Semula) . 102
6
Kandungan
 Lampiran
103
Peringatan Keselamatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Peringatan Semasa Penggunaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Bekalan Kuasa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113



Mengecas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Peringatan Bateri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Menggunakan Kamera di Negara lain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Menggunakan Kad Memori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Set Semula Tetapan Lalai Awal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Apabila mengalami masalah.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117


Pencarisilapan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Mesej Paparan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Bilangan Syot Kilat/Masa Rakaman Filem/Masa Rakaman Suara . . . . . . . . 124
Spesifikasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
7
Kandungan
Panduan Umum
Nombor yang ditunjukkan dalam kurungan menunjukkan halaman yang
menerangkan setiap item.
Depan
Belakang
bl bm bn bo 8
1 2 345678
[ ]
bk
(halaman 25, 42, 68, 68)
 Dail mod (halaman 32)
 Butang pengatup
(halaman 24)
 [ON/OFF] (Kuasa)
(halaman 22)
 Lampu hadapan
(halaman 39)
 Denyar (halaman 36)
 Suis denyar
(halaman 36)
[ ]
[SET]
bt bs br bq bp
9
 Pengawal zum
[ ]
[ ]
 Lubang tali (halaman 2) Butang [SET]
(halaman 33)
 Kanta
Mikrofon
Butang [ ] (Padam)
(halaman 48, 77)
(halaman 29)
Butang [r] (RKM)
Butang [p] (MAIN)
Pembesar Suara
Lampu belakang
Butang kawalan
(halaman 22, 24)
(halaman 15, 16, 37)
Butang [0] (Filem)
(halaman 47)
(halaman 22, 28)
([8] [2] [4] [6])
(halaman 11, 29, 33,
36, 52)
Skrin monitor
(halaman 9, 11)
Bawah
ck cl
Port [USB/AV] (halaman 14, 15, 69)
Penutup penyambung
Slot bateri/kad memori (halaman 13, 20)
Penutup bateri
Lubang tripod
Gunakan lubang ini apabila memasang tripod.
co cn cm
8
Kandungan Skrin Monitor dan Cara Menukarnya
Skrin monitor menggunakan pelbagai penunjuk, ikon dan nilai untuk memastikan
anda mengetahui status kamera.
• Contoh skrin pada bahagian ini bertujuan menunjukkan anda lokasi semua
penunjuk dan rajah yang mungkin muncul pada skrin monitor dalam pelbagai mod.
Ia tidak mewakili skrin yang sebenarnya muncul pada kamera.
. Rakaman Syot Kilat
1 2 34 5 6 7 8
cp
co
cn
cm
cl
ck bt bsbr
bq
9
bk
bl
bm
bn
bo
bp
Baki kapasiti memori syot kilat (halaman 124)
Baki kapasiti memori filem (halaman 47)
Mod rakaman (halaman 24)
Keimbangan putih (halaman 64)
Pengatup berterusan (halaman 59)
Penunjuk kemerosotan imej (halaman 43)
Mod permeteran (halaman 126)
Saiz imej syot kilat (halaman 34)
Kualiti imej syot kilat (halaman 63)
Kualiti imej filem (halaman 36)
Denyar (halaman 36)
Pemasa kendiri (halaman 39)
Mekap (halaman 40)
Pencahayaan (halaman 41)
Senyap (halaman 41)
Tarikh/masa (halaman 98)
Kepekaan ISO (halaman 66)
Keamatan pendedahan (halaman 63)
Bingkai fokus (halaman 25, 57)
Penunjuk cap masa (halaman 98)
Penunjuk tahap bateri (halaman 17)
Eye-Fi (halaman 90)
Pengecaman Muka (halaman 58)
Antigoncang (halaman 60)
Mod Fokus (halaman 54)
9
. Butang Pengatup Ditekan Separuh
1
6
Mod rakaman (halaman 24)
Denyar (halaman 36)
Kepekaan ISO (halaman 66)
Nilai bukaan
2 
Kelajuan pengatup
3 Bingkai fokus (halaman 25, 57)
4
5
• Bergantung pada seting rakaman, bukaan, kelajuan pengatup, dan nilai kepekaan
ISO mungkin tidak kelihatan pada skrin monitor. Nilai ini akan kelihatan berwarna
jingga jika Pendedahan Auto (AE) tidak betul atas beberapa sebab.
. Rakaman Filem
12
7
Mod rakaman (halaman 47)
Keimbangan putih (halaman 64)
3 Baki kapasiti memori filem (halaman 47)
4 Masa rakaman filem (halaman 47)
Keamatan pendedahan (halaman 63)
Penunjuk tahap bateri (halaman 17)
Rakaman filem sedang berjalan
(halaman 47)
6
5
. Melihat Syot Kilat
12 3
bl
bk
4
5
6
7
8
9
Jenis fail
Penunjuk lindung (halaman 75)
Nama folder/nama fail (halaman 92)
Kualiti imej syot kilat (halaman 63)
Saiz imej syot kilat (halaman 34)
Kepekaan ISO (halaman 66)
Nilai bukaan
Kelajuan pengatup
Tarikh/masa (halaman 98)
Penunjuk tahap bateri (halaman 17)
Eye-Fi (halaman 90)
10
. Main Semula Filem
12 3
8
7
Jenis fail
Penunjuk lindung (halaman 75)
Nama folder/nama fail (halaman 92)
4 Masa rakaman filem (halaman 47)
5 Kualiti imej filem (halaman 36)
Tarikh/masa (halaman 98)
Penunjuk tahap bateri (halaman 17)
Eye-Fi (halaman 90)
6 
. Mengkonfigurasi Tetapan Skrin Monitor
Anda boleh menghidupkan atau mematikan paparan maklumat dengan menekan
[8] (DISP). Anda boleh mengkonfigurasi tetapan berasingan untuk mod RKM dan
mod MAIN.
Mod RKM
Paparan
maklumat hidup
Memaparkan maklumat mengenai tetapan imej dsb.
Selain daripada maklumat mengenai
Paparan
tetapan syot kilat, turut memaparkan
maklumat, baki
baki kapasiti memori filem dan skrin
kapasiti memori
tarikh/masa.
filem, tarikh/masa • Anda boleh menentukan gaya
hidup
tarikh yang anda mahu gunakan
(halaman 99).
Paparan
maklumat mati
Tiada tetapan atau maklumat lain dipaparkan.
Mod MAIN
Paparan
maklumat hidup
Memaparkan tetapan apabila menangkap, tarikh dan masa
semasa, dan maklumat lain.
Paparan
maklumat mati
Tiada maklumat dipaparkan semasa menangkap gambar.
11
Asas Mula Pantas
Apa yang anda boleh lakukan dengan kamera CASIO anda
Kamera CASIO anda penuh dengan pilihan ciri dan fungsi berkuasa untuk
memudahkan rakaman imej digital, termasuk fungsi utama berikut.
Auto Premium
Pilih rakaman Auto Premium dan kamera akan menentukan
secara automatik sama ada anda sedang merakam suatu
subjek atau pemandangan dan keadaan lain. Auto Premium
memberikan kualiti imej yang lebih baik berbanding Auto
standard.
*Lihat halaman 24 untuk maklumat lanjut.
Fungsi Mekap
Fungsi Mekap melicinkan tekstur kulit subjek dan
mengurangkan bayangan wajah yang disebabkan oleh
cahaya matahari terang untuk potret yang lebih cantik.
*Lihat halaman 40 untuk maklumat lanjut.
ART SHOT
Pelbagai kesan artistik membantu menukar subjek harian
biasa tampak lebih baru dan jadi lebih menarik. “ART SHOT”
menyediakan kesan berikut:
Kamera Mainan, Fokus Lembut, Tona Lembut, Terserlah,
Sepia, Monokrom, Miniatur, Mata ikan.
*Lihat halaman 44 untuk maklumat lanjut.
Senyap
Mod Senyap menyahdayakan denyar, meredamkan ton
operasi kamera, dan menukar tetapan lain untuk memastikan
tangkapan tidak menganggu orang lain di sekitar anda.
*Lihat halaman 41 untuk maklumat lanjut.
BEST SHOT
Cuma pilih sampel pemandangan yang anda mahu dan
kamera menyediakan secara automatik. Kemudian apa yang
perlu anda buat ialah tekan butang pengatup untuk imej yang
sempurna.
*Lihat halaman 49 untuk maklumat lanjut.
12
Asas Mula Pantas
Mula-mula, cas bateri sebelum menggunakan.
Harap maklum bahawa bateri kamera yang baru dibeli tidak dicas. Lakukan langkah
di bawah untuk memuat bateri ke dalam kamera dan caskannya.
• Kamera anda memerlukan bateri ion litium boleh cas semula (NP-80) CASIO untuk
kuasa. Jangan cuba menggunakan sebarang jenis bateri yang lain.
Untuk memasang bateri
1.
Buka penutup bateri.
2.
Muatkan bateri.
Penahan
Dengan logo EXILIM pada bateri
menghala ke atas (ke arah skrin
monitor), pegang penahan di
sebelah bateri ke arah yang
ditunjukkan oleh anak panah
semasa anda memasukkan
bateri ke dalam kamera. Tekan
bateri ke dalam sehingga
penahan memastikan ia masuk
dengan betul di tempatnya.
3.
OK
NG
Logo EXILIM
Bateri
Tutup penutup bateri.
13
Asas Mula Pantas
Untuk menggantikan bateri
1.
Buka penutup bateri dan
keluarkan bateri yang ada.
2.
Masukkan bateri baru.
Penahan
Caskan Bateri
Anda boleh menggunakan salah satu daripada dua kaedah di bawah untuk
mengecas bateri kamera.
• Penyesuai USB-AC
• Sambungan USB ke komputer
. Untuk mengecaskan dengan penyesuai USB-AC
Penyesuai membolehkan anda mengecas bateri ketika ia dimuatkan dalam kamera.
Ketika kamera dimatikan, sambungkan mengikut urutan yang ditunjukkan di bawah
(, , , ).
Masa mengecas: Kira-kira 120 minit
Kord kuasa
2
1
Port [USB/AV]
3
4
Penyesuai USB-AC
Kabel USB
(disertakan bersama kamera)
Dengan memastikan bahawa tanda
pada penyambung kabel USB
mengadap ke sisi skrin monitor, sambungkan kabel pada kamera.
14
Asas Mula Pantas
• Pastikan anda masukkan penyambung kabel ke dalam port
USB/AV sehingga anda rasa ia klik dengan selamat di
tempatnya. Kegagalan memasukkan penyambung
sepenuhnya boleh menyebabkan komunikasi yang lemah
atau kerosakan.
• Perhatikan bahawa walaupun penyambung dimasukkan
sepenuhnya, anda masih boleh melihat bahagian logam
penyambung seperti yang ditunjuk dalam gambar.
Operasi Lampu Belakang
Lampu belakang
Status Lampu
Penerangan
Menyala Merah
Mengecas
Berkelip Merah
Suhu sekeliling tak normal, masalah
penyesuai USB-AC atau masalah
bateri (halaman 113)
Mati
Pengecasan selesai
. Untuk mengecas menggunakan sambungan USB pada komputer
Sambungan USB
membolehkan anda mengecas
bateri ketika ia dimuatkan
dalam kamera.
Ketika kamera dimatikan,
sambungkan mengikut urutan
yang ditunjukkan di bawah (,
). Jika kamera dihidupkan,
tekan [ON/OFF] (Kuasa) untuk
mematikan kamera sebelum
menyambungkannya kepada
komputer anda.
Masa mengecas: Kira-kira
140 minit
Komputer
(kuasa dihidupkan)
Port USB
2
Port [USB/AV]
1
USB
Kabel USB
(disertakan bersama kamera)
Dengan memastikan bahawa tanda
pada
penyambung kabel USB mengadap ke sisi skrin
monitor, sambungkan kabel pada kamera.
15
Asas Mula Pantas
• Kali pertama anda menyambungkan kamera ke komputer menggunakan kabel
USB, mesej ralat mungkin muncul pada komputer anda. Jika ini berlaku,
tanggalkan dan kemudian sambungkan semula kabel USB itu.
• Bergantung pada persediaan komputer anda, anda mungkin tidak boleh mengecas
bateri kamera melalui sambungan USB. Jika ini berlaku, penggunaan penyesuai
USB-AC yang disertakan bersama kamera adalah disarankan.
• Pengecasan tidak dilakukan semasa komputer yang disambungkan berada dalam
mod hibernasi.
Operasi Lampu Belakang
Lampu
belakang
Status Lampu
Penerangan
Merah Menyala,
(Kuning Menyala/
Berkelip)
Mengecas
Berkelip Merah
Suhu sekeliling tak normal,
pengecasan mengambil masa yang
sangat lama atau masalah bateri
(halaman 113)
Mati, (Hijau Menyala)
Pengecasan selesai
• Maklumat dalam tanda kurungan dalam jadual di atas menunjukkan status lampu
semasa kamera dihidupkan semasa pengecasan.
Peringatan Pengecasan Lain
• Dengan dua kaedah pengecasan yang diterangkan di atas, anda boleh mengecas
bateri kamera (NP-80) tanpa mengeluarkannya daripada kamera. Anda juga boleh
mengecas bateri menggunakan unit pengecas pilihan yang ada (BC-80L). Jangan
gunakan sebarang jenis peranti pengecas lain. Percubaan untuk menggunakan
pengecas lain boleh menyebabkan kemalangan yang tak dijangka.
• Peranti bekalan kuasa dan peranti pengecasan USB tertakluk pada standard yang
ditetapkan. Penggunaan peranti kurang bermutu atau peranti yang tidak
memenuhi standard boleh menyebabkan kerosakan dan/atau kegagalan kamera
anda.
• Operasi tidak dijamin sekiranya anda menggunakan komputer yang dibina atau
diubah suai sendiri. Walaupun anda menggunakan komputer yang tersedia secara
komersial, spesifikasi port USB tertentu mungkin memustahilkan pengecasan
menggunakan kabel USB.
• Bateri yang masih panas kerana penggunaan biasa mungkin tidak mengecas
sepenuhnya. Berikan bateri masa untuk sejuk sebelum mengecasnya.
• Bateri menyahcas sedikit walaupun semasa ia tidak dimuat dalam kamera. Kerana
itu, anda disarankan supaya mengecas bateri segera sebelum anda perlu
menggunakannya.
• Mengecas bateri kamera mungkin menyebabkan gangguan dengan penerimaan
TV dan radio. Jika ini berlaku, pasang palam pengecas ke sumber kuasa yang
lebih jauh dari TV atau radio.
16
Asas Mula Pantas
• Masa pengecasan sebenar bergantung pada kapasiti bateri semasa dan keadaan
pengecasan.
• Jangan gunakan penyesuai USB-AC dengan mana-mana peranti lain.
Memeriksa Baki Kuasa Bateri
Semasa kuasa bateri digunakan, penunjuk bateri pada skrin monitor menunjukkan
baki kuasa seperti ditunjukkan di bawah.
Baki Kuasa
Tinggi
Penunjuk Bateri
Warna Penunjuk
Biru
Rendah
*
*
* Kuning
*
*
Merah
*
Merah
menunjukkan kuasa bateri rendah. Cas bateri secepat mungkin.
Rakaman tidak boleh dilakukan apabila
ditunjukkan. Cas bateri segera.
• Tahap yang ditunjukkan oleh penunjuk bateri mungkin bertukar apabila anda
bertukar antara mod RKM dengan mod MAIN.
• Meninggalkan kamera selama kira-kira 30 hari tanpa kuasa dibekalkan ketika
bateri sudah mati akan menyebabkan tetapan tarikh dan masanya dipadamkan.
Mesej yang memberitahu anda untuk mengkonfigurasi tetapan masa dan tarikh
akan muncul apabila anda menghidupkan kamera selepas memulihkan kuasa.
Apabila ini berlaku, konfigurasikan tetapan tarikh dan masa (halaman 98).
• Lihat halaman 128 untuk maklumat mengenai hayat bateri dan bilangan
tangkapan.
Petua Menjimatkan Kuasa Bateri
• Apabila anda tidak perlu menggunakan denyar, pilih ? (Denyar Mati) untuk
tetapan denyar (halaman 36).
• Dayakan ciri Mati Kuasa Auto dan Tidur untuk melindungi terhadap pembaziran
kuasa bateri apabila anda terlupa mematikan kamera (halaman 99, 100).
17
Asas Mula Pantas
Mengkonfigurasi Tetapan Asas Kali Pertama Anda
Menghidupkan Kamera
Kali pertama anda memuatkan bateri ke dalam kamera, skrin akan muncul untuk
mengkonfigurasi tetapan bahasa paparan, tarikh dan masa. Kegagalan menetapkan
tarikh dan masa dengan betul akan menyebabkan data tarikh dan masa yang salah
dirakam bersama imej.
• Skrin untuk pemilihan bahasa tidak akan muncul pada langkah 2 prosedur di
bawah jika anda membeli kamera yang dikhususkan untuk pasaran Jepun. Untuk
menukar bahasa paparan daripada bahasa Jepun dalam kes ini, gunakan
prosedur di bawah “Menentukan Bahasa Paparan (Language)” (halaman 99).
Harap maklum bahawa versi manual ini dalam bahasa yang anda pilih mungkin
tidak disertakan bersama kamera yang dikhususkan untuk pasaran Jepun.
• Model kamera yang dijual di kawasan geografi tertentu mungkin tidak menyokong
pemilihan bahasa paparan.
1.
Tekan [ON/OFF] (Kuasa) sehingga
lampu belakang menyala hijau
seketika.
2.
Gunakan [8], [2], [4] dan [6] untuk
memilih bahasa yang anda mahu dan
kemudian tekan [SET].
3.
[ON/OFF] (Kuasa)
[0] (Filem)
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih gaya tarikh dan kemudian tekan
[SET].
Contoh: Julai, 10, 2015
TT/BB/HH * 15/7/10
HH/BB/TT * 10/7/15
BB/HH/TT * 7/10/15
4.
Tetapkan tarikh dan masa.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih tetapan yang anda
mahu tukar dan kemudian guna [8] dan [2] untuk
menukarnya.
Untuk bertukar antara format 12-jam dengan 24-jam,
tekan [0] (Filem).
5.
Setelah menetapkan tarikh dan masa, guna [4] dan [6] untuk memilih
“Guna” dan kemudian tekan [SET].
18
Asas Mula Pantas
Jika anda melakukan kesalahan mengkonfigurasi tetapan bahasa paparan, tarikh
dan masa dengan prosedur di atas, rujuk halaman berikut untuk maklumat
mengenai cara membetulkan tetapan.
– Bahasa paparan: Halaman 99
– Tarikh dan masa: Halaman 98
• Setiap negara mengawal ofset masa tempatannya sendiri dan penggunaan masa
musim panas, maka ia tertakluk pada perubahan.
• Mengeluarkan bateri daripada kamera terlalu cepat selepas mengkonfigurasi
tetapan masa dan tarikh buat kali pertama boleh menyebabkan tetapan ditetapkan
semula kepada lalai kilangnya. Jangan keluarkan bateri untuk sekurang-kurangnya
24 jam setelah mengkonfigurasi tetapan.
Menyediakan Kad Memori
Walaupun kamera memiliki memori terbina dalam yang boleh digunakan untuk
menyimpan imej dan filem, anda mungkin mahu membeli kad memori yang tersedia
secara komersil untuk lebih banyak kapasiti. Kamera tidak dibekalkan bersama kad
memori. Imej yang dirakam semasa kad memori dimuatkan disimpan ke dalam kad
memori. Apabila tiada kad memori dimuatkan, imej disimpan dalam memori terbina
dalam.
• Untuk maklumat mengenai kapasiti kad memori, lihat halaman 124.
. Kad Memori yang Disokong
– Kad Memori SD
– Kad Memori SDHC
– Kad Memori SDXC
• Di atas adalah jenis kad memori yang disokong sehingga bulan Ogos 2012.
• Kamera ini menyokong penggunaan kad memori SD daripada jenis dan kapasiti
berikut: kad memori SD sehingga 2 GB, kad memori SDHC daripada 2 GB
sehingga 32 GB, kad memori SDXC daripada 32 GB sehingga 2 TB. Ambil
perhatian bahawa keupayaan untuk menggunakan mana-mana kad tertentu
dengan kamera ini, walaupun ia memenuhi keperluan kapasiti dan jenis di atas,
adalah tidak dijamin.
• Kamera ini menyokong penggunaan kad Eye-Fi.
19
Asas Mula Pantas
Untuk memuat kad memori
1.
Tekan [ON/OFF] (Kuasa) untuk
mematikan kamera dan kemudian
buka penutup bateri.
2.
Muatkan kad memori.
Letakkan kad memori supaya
bahagian depannya mengadap ke
belakang (ke arah sisi lensa kamera),
tolaknya masuk ke dalam slot kad
sehingga anda mendengar ia klik
dengan selamat di tempatnya.
Belakang
Depan
3.
Belakang
Tutup penutup bateri.
• Jangan masukkan sebarang benda selain kad memori yang disokong (halaman
19) ke dalam slot kad memori.
• Jika air atau sebarang objek asing termasuk ke dalam slot kad, segera matikan
kamera, keluarkan bateri dan hubungi peruncit anda atau pusat perkhidmatan sah
CASIO yang terdekat.
20
Asas Mula Pantas
Untuk menggantikan kad memori
Tekan kad memori dan kemudian
lepaskannya. Ini akan menyebabkan kad
tertonjol sedikit daripada slot kad memori.
Tarik kad keluar dan kemudian masukkan
yang lain.
• Jangan keluarkan kad daripada kamera
semasa lampu belakang berkelip hijau.
Perbuatan itu boleh menyebabkan
operasi simpan imej gagal dan juga
merosakkan kad memori.
Untuk memformat (mengasal) kad memori baru
Formatkan kad memori pada kamera sebelum menggunakannya buat kali pertama.
• Memformat kad memori yang mengandungi syot kilat atau fail lain di dalamnya,
akan memadam kandungannya. Biasanya anda tidak perlu menformat kad memori
semula. Namun, jika penyimpanan masuk ke dalam kad bertambah perlahan atau
jika anda perasan keluarbiasaan lain, format kad semula.
• Pastikan anda menggunakan kamera bagi memformat kad memori. Memformat
kad pada komputer akan mengakibatkan format bukan standard SD, yang boleh
sangat melambatkan masa pemprosesan dan menyebabkan masalah
ketidakserasian, prestasi, dan lain-lain.
• Sebelum memformat kad Eye-Fi baru untuk digunakan buat kali pertama, salin fail
pemasangan Eye-Fi Manager ke komputer anda. Lakukan ini sebelum memformat
kad.
1.
Tekan [ON/OFF] (Kuasa) untuk menghidupkan kamera dan kemudian
tekan [SET].
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen Panel Kawalan “MENU”
dan kemudian tekan [SET] (halaman 33).
3.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih tab “Sediakan”.
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Format” dan kemudian tekan
[6].
5.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Format” dan kemudian tekan
[SET].
21
Asas Mula Pantas
Menghidupkan dan Mematikan Kamera
. Untuk menghidupkan kuasa
Menekan [ON/OFF] (Kuasa) memasuki mod RKM
supaya anda boleh merakam imej. Menekan [p]
(MAIN) semasa dalam mod RKM memasuki mod MAIN,
yang anda boleh gunakan untuk melihat syot kilat dan
filem (halaman 28, 67).
• Menekan [p] (MAIN) menghidupkan kamera dan
memasuki mod MAIN.
• Menekan [r] (RKM) semasa dalam mod MAIN akan
mengembalikan anda ke mod RKM.
• Sentiasa pastikan tiada apa yang menghalang atau
tersentuh kanta semasa ia mengunjur keluar.
Memegang kanta dengan tangan anda supaya ia
tidak terkeluar mewujudkan risiko kerosakan.
• Kira-kira 10 saat selepas anda menekan [p] (MAIN)
untuk memasuki mod MAIN, kanta akan masuk ke
dalam kamera.
• Fungsi Tidur atau Mati Kuasa Auto (halaman 99, 100)
akan mematikan kuasa secara automatik jika anda
tidak melakukan sebarang operasi untuk tempoh
masa yang dipraset.
[ON/OFF] (Kuasa)
[p] (MAIN)
[r] (RKM)
. Untuk mematikan kamera
Tekan [ON/OFF] (Kuasa).
• Anda juga boleh mengkonfigurasi kamera untuk dihidupkan atau dimatikan apabila
anda menekan [r] (RKM) (halaman 100).
22
Asas Mula Pantas
Memegang Kamera Dengan Betul
Imej anda akan kabur jika anda
Melintang
Menegak
menggerakkan kamera semasa
anda menekan butang pengatup.
Semasa menekan butang
pengatup, pastikan kamera
dipegang seperti ditunjukkan
dalam ilustrasi di bawah dan
kekalkan kedudukannya dengan
menekan lengan anda rapat di
sisi badan semasa anda
menangkap.
Sambil memastikan kamera tidak bergerak, perlahan-lahan tekan butang pengatup
dan berhati-hati supaya tidak membuat sebarang pergerakan semasa pengatup
dilepaskan dan beberapa ketika selepas ia dilepaskan. Ini penting terutamanya
apabila pencahayaan rendah, yang melambatkan kelajuan pengatup.
• Berhati-hati supaya jari anda dan tali tidak
melindungi mana-mana kawasan yang
ditunjukkan dalam ilustrasi.
• Untuk mengelak daripada menjatuhkan kamera
secara tidak sengaja, pasang tali tangan dan
pastikan ia berada di keliling jari atau pergelangan
tangan anda semasa anda mengendalikan
kamera.
• Jangan ayun kamera menggunakan talinya.
• Tali yang disediakan bertujuan untuk digunakan
dengan kamera ini sahaja. Jangan gunakannya
untuk sebarang tujuan lain.
23
Lampu hadapan
Denyar
Kanta
Mikrofon
Asas Mula Pantas
Menangkap Syot Kilat
Untuk memilih mod rakaman auto
Anda boleh pilih satu daripada dua mod rakaman (Auto atau Auto Premium)
bergantung pada keperluan pengimejan digital anda.
Tetapan
Paparan Ikon
Skrin RKM
t Auto
Ÿ Auto
Premium
1.
Penerangan
Ini adalah mod rakaman Auto standard.
Dengan rakaman Auto Premium, kamera akan
menentukan secara automatik sama ada anda
sedang merakam suatu subjek atau pemandangan
dan keadaan lain. Rakaman Auto Premium
memberikan kualiti imej yang lebih baik berbanding
rakaman Auto standard.
• Rakaman Auto Premium mengambil masa yang
lebih lama untuk memproses data imej selepas ia
dirakam berbanding rakaman Auto.
• Ia juga memerlukan kuasa yang lebih (dan
menghabiskan bateri dengan lebih cepat)
berbanding Auto.
Tekan [ON/OFF] (Kuasa) untuk menghidupkan kamera.
Kamera akan memasuki mod RKM.
• Jika kamera berada dalam mod MAIN, tekan [r] (RKM).
2.
Tetapkan dail mod kepada [t] (Auto) atau [Ÿ] (Auto Premium) untuk
memilih Mod rakaman auto.
Ikon mod rakaman auto
[ON/OFF] (Kuasa)
Butang pengatup
Dail mod
[r] (RKM)
Baki Kapasiti Memori Syot Kilat
(halaman 124)
Skrin monitor
24
Asas Mula Pantas
Untuk menangkap syot kilat
1.
Halakan kamera pada subjek.
Jika anda menggunakan Auto Premium, teks akan muncul di sudut kanan
sebelah bawah skrin monitor menerangkan jenis tangkapan yang dikesan oleh
kamera.
• Anda boleh mengezum imej, jika anda mahu.
w Sudut Lebar
z Telefoto
Pengawal zum
2.
Tekan butang pengatup
sehingga separuh untuk
memfokuskan imej.
Lampu belakang
Apabila fokus telah sedia, kamera
akan berbunyi bip, lampu belakang
akan berwarna hijau dan bingkai
fokus akan bertukar hijau.
Bingkai fokus
Tekan separuh
Tekan
perlahan-lahan
sehingga
butang
berhenti.
Bip, bip (Imej difokus.)
Apabila anda menekan butang pengatup
sehingga separuh, kamera secara automatik
melaraskan pendedahan dan memfokus pada
subjek yang dihalakan ketika itu. Memahiri
tahap tekanan yang diperlukan untuk tekanan
separuh dan tekanan penuh butang pengatup
adalah teknik penting untuk imej yang baik.
25
Asas Mula Pantas
3.
Sambil memastikan kamera tidak bergerak, tekan butang pengatup
sepenuhnya.
Ini akan merakam syot kilat.
Tekan penuh
Tangkap (Imej dirakamkan.)
Membuat
Penggambaran Filem
[0] (Filem)
Tekan [0] (Filem) untuk
memulakan rakaman
filem. Tekan [0] (Filem)
untuk memberhentikan
rakaman filem. Lihat
halaman 47 untuk butiran.
• Apabila “Hidup” dipilih bagi tetapan Antigoncang (halaman 60), kamera akan
bergetar dan mengeluarkan bunyi operasi mekanikal apabila anda menekan
separuh pengatup. Sila ambil perhatian bahawa ini perkara biasa dan tidak
bermakna kerosakan.
. Jika imej tidak berada dalam fokus...
Jika bingkai fokus kekal merah dan lampu belakang berkelip hijau, ia bermakna imej
tidak berada dalam fokus (kerana subjek terlalu dekat dsb.). Halakan semula kamera
pada subjek dan cuba fokus sekali lagi.
. Merakam dengan Auto
Jika subjek tidak berada di tengah bingkai...
“Kunci fokus” (halaman 55) ialah nama teknik yang anda boleh gunakan apabila anda
mahu menangkap imej apabila subjek yang ingin difokuskan tidak berada dalam
bingkai fokus di tengah skrin.
Untuk menjejak pergerakan subjek yang bergerak
Tekan butang pengatup sehingga separuh untuk mengikuti dan memfokus secara
automatik subjek yang bergerak. Lihat “O Penjejakan” (halaman 57) untuk butiran
lanjut.
26
Asas Mula Pantas
. Merakam dengan Auto Premium
• Selain kelajuan pengatup, bukaan dan kepekaan ISO, kamera secara automatik
melakukan operasi berikut mengikut keperluan apabila merakam dengan Auto
Premium.
– Fokus Auto biasanya dilakukan sehingga anda anda menekan butang pengatup
sehingga separuh.
– Kamera secara automatik menentukan titik fokus pada skrin dan memfokus di
situ.
– Mekap (halaman 40)
Bawah persediaan awal kamera lalai apabila anda membelinya, memilih Auto
Premium sebagai mod rakaman auto (halaman 24) menghidupkan fungsi
Mekap.
• Merakam dengan Auto Premium boleh menyebabkan getaran dan hingar berlaku
kerana operasi kanta. Ini tidak bermakna berlaku kerosakan.
• Apabila Merakam dengan Auto Premium, mesej “Memproses Auto Premium.”
mungkin muncul di skrin monitor. Jika anda rasa kamera mengambil masa terlalu
lama untuk memproses data, cuba merakam dengan Auto standard pula.
• Dalam sesetengah kes, Auto Premium mungkin tidak dapat mentafsir persekitaran
rakaman dengan betul. Jika ini berlaku, rakam dengan Auto standard.
27
Asas Mula Pantas
Melihat Syot Kilat
Gunakan prosedur berikut untuk melihat syot kilat pada skrin monitor kamera.
• Untuk maklumat mengenai cara main semula filem, lihat halaman 67.
1.
Tekan [p] (MAIN) untuk memasuki
mod MAIN.
• Ini akan memaparkan satu daripada
syot kilat yang disimpan dalam
memori.
• Maklumat mengenai syot kilat yang
dipaparkan turut disertakan (halaman
[p] (MAIN)
10).
• Anda juga boleh memadamkan
maklumat untuk melihat syot kilat
sahaja (halaman 11).
• Anda boleh mengezum imej dengan memutar pengawal zum ke arah z
(halaman 68). Jika anda sedang merakam syot kilat yang penting, anda
disarankan supaya mengezum imej dan periksa butirannya selepas
merakamnya.
2.
Gunakan [4] dan [6] untuk menatal imej.
• Terus menekan salah satu butang akan menatal pada kelajuan tinggi.
[6]
[6]
[4]
[4]
• Menekan butang pengatup sehingga separuh semasa dalam mod MAIN atau
semasa skrin menu dipaparkan akan menukar terus ke mod RKM.
28
Asas Mula Pantas
Memadam Syot Kilat dan Filem
Jika memori telah penuh, anda boleh memadam tangkapan gambar dan filem yang
tidak lagi anda perlukan untuk membebaskan storan dan merakam lebih banyak imej.
• Sama ada dalam mod RKM atau mod MAIN, anda boleh
memadam fail dengan hanya menekan [ ] (Padam).
[
] (Padam)
• Ingat bahawa operasi padam fail (imej) tidak boleh dibuat asal.
• Memadam syot kilat audio (halaman 77) memadam syot kilat dan fail audio.
• Anda tidak boleh memadam fail semasa rakaman filem atau audio sedang
berjalan.
• Menu padam tidak akan muncul jika anda menekan [ ] (Padam) semasa “Hidup”
dipilih untuk tetapan “Ü Dinyahaktif” kamera (halaman 101). Anda boleh
memadam fail hanya apabila “Mati” dipilih untuk “Ü Dinyahaktif”.
. Untuk memadam satu fail
1.
Tekan [
2.
Gunakan [4] dan [6] untuk menatal fail sehingga fail
yang anda mahu padam dipaparkan.
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Padam” dan kemudian tekan
[SET].
] (Padam).
• Untuk memadam fail lain, ulang langkah 2 dan 3.
• Untuk keluar daripada operasi padam, tekan [ ] (Padam).
29
Asas Mula Pantas
. Untuk memadam fail tertentu
1.
Tekan [
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Padam Fail” dan kemudian tekan
[SET].
] (Padam).
• Ini memaparkan skrin permilihan fail.
3.
Gunakan [8], [2], [4] dan [6] untuk menggerakkan sempadan
pemilihan ke fail yang anda mahu padam dan kemudian tekan [SET].
• Ini akan memilih kotak semak fail yang sedang dipilih.
4.
Ulang langkah 3 untuk memilih fail lain, jika anda mahu. Setelah anda
selesai memilih fail, tekan [ ] (Padam).
5.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Ya” dan kemudian tekan [SET].
• Ini memadam fail yang anda pilih.
• Untuk keluar daripada operasi padam, tekan [
] (Padam).
. Untuk memadam semua fail
1.
Tekan [
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Padam Semua Fail” dan
kemudian tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Ya” dan kemudian tekan [SET]
untuk memadam semua fail.
] (Padam).
Ini akan menyebabkan mesej “Tiada fail.” muncul.
Peringatan Tangkapan Syot Kilat
Operasi
• Jangan buka penutup bateri semasa lampu belakang berkelip hijau. Perbuatan ini
akan menyebabkan imej yang baru anda tangkap tidak disimpan dengan betul,
kerosakan pada imej lain yang disimpan dalam memori dan kerosakan kamera,
dsb.
• Jika cahaya yang tidak diingini memancar terus pada kanta, lindung kanta dengan
tangan anda semasa menangkap imej.
Skrin Monitor semasa Tangkapan Syot kilat
• Keadaan kecerahan subjek boleh melambatkan tindak balas skrin monitor dan
boleh menyebabkan hingar digital pada imej skrin monitor.
• Imej yang muncul pada skrin monitor ialah untuk penggubahan imej. Imej sebenar
akan dirakam pada kualiti yang telah ditetapkan untuk tetapan kualiti imej
(halaman 63).
30
Asas Mula Pantas
Penggambaran Tertutup di bawah Pencahayaan Pendarfluor
• Kelipan kecil pencahayaan pendarfluor boleh memberi kesan pada kecerahan dan
warna imej.
. Pembatasan Auto Fokus
• Satu daripada berikut boleh memustahilkan fokus yang tepat.
– Dinding berwarna padu atau subjek terlalu rendah kontras lain
– Subjek bercahaya latar terlalu terang
– Subjek yang terlalu bersinar
– Bidai atau subjek lain yang mempunyai corak melintang berulang
– Berbilang subjek pada jarak berbeza dari kamera
– Subjek di lokasi gelap
– Pergerakan kamera semasa menangkap gambar
– Subjek yang bergerak laju
– Subjek di luar jarak fokus kamera
• Jika anda tidak dapat memfokus dengan betul, cuba gunakan kunci fokus
(halaman 55) atau Fokus Manual (halaman 54).
31
Asas Mula Pantas
Tutorial Syot Kilat
Memilih Mod Rakaman
Kamera anda mempunyai pelbagai mod rakaman
yang berlainan. Sebelum merakam imej, putarkan
dail mod untuk memilih mod rakaman yang sesuai
dengan jenis imej yang anda cuba rakamkan.
Dail mod
t Auto
Mod Rakaman Auto Standard. Ini adalah mod yang biasanya anda patut
gunakan (halaman 24).
Ÿ Auto Premium
Dengan rakaman Auto Premium, kamera akan menentukan secara automatik
sama ada anda sedang merakam suatu subjek atau pemandangan dan
keadaan lain. Rakaman Auto Premium memberikan kualiti imej yang lebih baik
berbanding rakaman Auto standard (halaman 24).
b BEST SHOT
Hanya pilih satu daripada pemandangan sampel yang terbina dalam dan
kamera akan menyediakan secara automatik untuk merakam imej yang indah
setiap kali (halaman 49).
B ART SHOT
Pelbagai kesan artistik membantu menukar subjek harian biasa tampak lebih
baru dan jadi lebih menarik (halaman 44).
£ Rakaman Suara
Rakaman Suara membenarkan anda merakam audio sahaja, tanpa syot kilat
atau filem (halaman 45).
32
Tutorial Syot Kilat
Menggunakan Panel Kawalan
Panel Kawalan boleh digunakan untuk mengkonfigurasi tetapan kamera.
1.
Dalam mod RKM, tekan [SET].
• Anda juga boleh memaparkan Panel Kawalan dengan menekan [2].
[SET]
Tetapan yang tersedia
Panel Kawalan
[8] [2] [4] [6]
2.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih tetapan yang anda mahu tukar.
Ini akan memilih satu daripada ikon Panel Kawalan dan memaparkan
tetapannya.*1
Saiz/kualiti imej syot kilat*2
Pencahayaan (halaman 41)
Senyap (halaman 41)
Paparan menu RKM (halaman 52)
BEST SHOT (halaman 49)/
(halaman 34, 63)
Kualiti imej filem (halaman 36)
Denyar (halaman 36)
Pemasa kendiri (halaman 39)
Mekap (halaman 40)
ART SHOT (halaman 44) pemilihan
pemandangan
*1 Item yang dipaparkan dalam Panel Kawalan bergantung pada mod rakaman.
*2 Kualiti imej syot kilat tidak boleh ditukar menggunakan Panel Kawalan.
3.
Gunakan [4] dan [6] untuk menukar tetapan.
4.
Jika anda mahu mengkonfigurasi tetapan lain, ulangi langkah 2 dan 3.
5.
Setelah semua tetapan ditetapkan seperti yang anda mahu, tekan
[SET].
Ini akan menggunakan tetapan dan kembali ke mod RKM.
• Anda boleh menutup Panel Kawalan dengan menekan [
33
] (Padam).
Tutorial Syot Kilat
• Tiada ikon dipaparkan untuk sebarang opsyen Panel Kawalan (halaman 9) yang
ditetapkan pada tetapan lalai awalnya (tetap semula). Ikon akan muncul hanya jika
anda menukar tetapan opsyen Panel Kawalan yang berkenaan. Berikut adalah
lalai awal untuk opsyen Panel Kawalan.
– Denyar: Denyar Auto
– Pemasa kendiri: Mati
– Mekap: Mati
– Pencahayaan: Mati
– Senyap: Mati
• Anda juga boleh mengkonfigurasi tetapan selain daripada yang disenaraikan di
atas (halaman 52).
Menukar Saiz Imej (Saiz)
. Piksel dan saiz imej
Imej kamera digital ialah satu kumpulan bintik
Piksel
kecil yang dipanggil “piksel”. Lebih banyak
piksel dalam imej, lebih banyak perincian
yang ada. Namun, anda selalunya tidak
mengalami masalah dengan piksel yang
kurang semasa mencetak imej (saiz L)
melalui perkhidmatan cetak, melampir imej
pada e-mel, apabila melihat imej pada
komputer dsb.
Saiz imej menunjukkan jumlah piksel yang terkandung, dan ia dinyatakan sebagai
piksel melintang x piksel menegak.
Misalnya:
Saiz Imej
Piksel
10 M
3648x2736 (Kira-kira 10 juta piksel)
3M
2048x1536 (Kira-kira 3 juta piksel)
• Ambil perhatian bahawa imej besar mempunyai lebih banyak piksel, jadi ia
menggunakan lebih banyak ruang memori.
• Untuk maklumat mengenai saiz imej, kualiti imej dan bilangan imej yang boleh
disimpan, lihat halaman 124.
• Untuk maklumat mengenai saiz imej filem, lihat halaman 36.
• Untuk maklumat mengenai mengubah saiz syot kilat sedia ada, lihat halaman 76.
34
Tutorial Syot Kilat
. Untuk memilih saiz imej syot kilat
1.
Dalam mod RKM, tekan [SET].
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen Panel Kawalan “Saiz Imej
Syot Kilat” (halaman 33).
3.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih saiz imej dan kemudian tekan
[SET].
Saiz Imej
(Piksel)
16 M
(4608x3456)
Saranan Saiz
Paparan Ikon
Cetakan dan
Skrin RKM
Aplikasi
Penerangan
Cetakan Poster
Perincian yang baik untuk lebih
kejelasan bagi imej yang telah
dipotong (halaman 76) daripada
asal
3:2
(4608x3072)
Cetakan Poster
16:9
(4608x2592)
HDTV
10 M
(3648x2736)
Cetakan A3
5M
(2560x1920)
Cetakan A4
3M
(2048x1536)
Paling sesuai apabila pengekalan
Cetakan 3.5" × 5" kapasiti memori lebih penting
daripada kualiti imej.
Perincian yang baik
VGA
(640x480)
Fail imej lebih kecil,
sememangnya sesuai apabila
melampirkan imej pada e-mel.
Namun, imej kelihatan agak
kasar.
E-Mel
• Tetapan saiz imej lalai awal daripada kilang ialah “16 M”.
• Memilih imej rakaman “3:2” dengan nisbah bidang 3:2, yang sepadan dengan
nisbah bidang standard kertas cetakan.
• Huruf “HDTV” bermaksud “Televisyen Definisi Tinggi”. Skrin HDTV mempunyai
nisbah bidang 16:9, yang menjadikannya lebih luas daripada nisbah bidang
4:3 biasa bagi skrin televisyen terdahulu. Kamera anda boleh merakan imej yang
sepadan dengan nisbah bidang skrin HDTV.
• Anda patut menganggap saiz kertas cetakan yang disarankan di sini sebagai garis
panduan sahaja (resolusi cetakan 200 dpi).
35
Tutorial Syot Kilat
. Menentukan Kualiti Imej Filem
Kualiti imej filem ialah standard yang menentukan perincian, kelicinan dan kejelasan
filem semasa main semula. Merakam dengan tetapan kualiti tinggi (HD) akan
menghasilkan kualiti imej yang lebih baik, tetapi ia juga mengurangkan masa anda
merakam.
1.
Dalam mod RKM, tekan [SET].
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen Panel Kawalan “Kualiti
Imej Filem” dan kemudian tekan [SET] (halaman 33).
3.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih tetapan yang anda mahu dan
kemudian tekan [SET].
Kualiti Imej (Piksel)
Paparan Ikon Anggaran Kadar
Skrin RKM
Data
Kadar Bingkai
HD
1280x720
30.2 Megabit/saat
30 bingkai/saat
STD
640x480
10.6 Megabit/saat
30 bingkai/saat
• Nisbah bidang 16:9 tersedia apabila “HD” dipilih sebagai kualiti imej.
• Kapasiti memori (Masa rakaman filem yang anda boleh rakam) akan dijejaskan
oleh konfigurasi tetapan kualiti anda (halaman 125).
Menggunakan Denyar (Denyar)
Jika anda merancang untuk menggunakan denyar, anda
perlu gelongsorkan suis denyar untuk membuka unit
denyar.
1.
Dalam mod RKM, tekan [2] (
Suis denyar
Denyar
) sekali.
[2] (
36
)
Tutorial Syot Kilat
2.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih tetapan denyar yang anda mahu
dan kemudian tekan [SET].
• Tiada penunjuk pada skrin monitor, anda boleh melihat semua mod denyar
dengan menekan [2] ( ). Anda boleh menghidupkan atau mematikan
paparan maklumat dengan menekan [8] (DISP) (halaman 11).
Tetapan
> Denyar Auto
Paparan Ikon
Penerangan
Skrin RKM
Tiada
Denyar nyala secara automatik mengikut keadaan
pendedahan (jumlah cahaya dan kecerahan).
? Denyar Mati
Denyar tidak nyala.
< Denyar
Hidup
Denyar sentiasa nyala. Tetapan ini boleh
digunakan untuk menerangkan subjek yang
biasanya kelihatan gelap disebabkan oleh siang
hari atau cahaya latar (denyar segerak siang).
¥ Kurangkan
Mata Merah
Denyar nyala secara automatik. Jenis denyar ini
boleh digunakan untuk mengurangkan
kemungkinan kemerahan dalam mata subjek.
3.
Gelongsorkan suis denyar untuk membuka unit denyar.
4.
Tekan butang pengatup untuk menangkap gambar.
Lampu belakang
Berkelip jingga apabila denyar sedang
mengecas untuk menunjukkan rakaman imej
dinyahdaya.
• Anda tidak akan boleh membuat syot kilat
dengan denyar sehingga lampu berhenti
< menunjukkan denyar akan nyala.
berkelip jingga, yang menyatakan
pengecasan selesai.
• Untuk maklumat mengenai Jarak Denyar, lihat halaman 127.
37
Tutorial Syot Kilat
• Meskipun anda mengkonfigurasikan seting Panel Kawalan untuk denyar, denyar
tidak akan menyala melainkan unit denyar terbuka.
• Apabila tidak menggunakan denyar, tekan ke bawah unit denyar sehingga ia
terkunci dengan bunyi klik.
• Bahan asing pada tetingkap denyar boleh bertindak balas dengan cahaya denyar,
menghasilkan sedikit asap dan bau yang tidak normal. Sungguhpun ini tidak
menandakan berlaku kerosakan, minyak daripada jari anda dan bahan asing lain
yang tertinggal pada tetingkap denyar boleh menjadi sukar untuk dibersihkan
kemudian. Oleh sebab itu, anda perlu menjadikannya satu kebiasaan untuk
sentiasa mengelap bersih tetingkap menggunakan kain lembut yang kering.
• Berhati-hati supaya jari anda dan tali tidak menutup denyar.
• Kesan yang diinginkan mungkin tidak diperoleh apabila subjek berada terlalu jauh
atau terlalu dekat.
• Masa pengecasan denyar (halaman 127) bergantung pada keadaan pengendalian
(keadaan bateri, suhu sekeliling dsb.).
• Menangkap gambar dengan denyar dimatikan ketika cahaya malap
memperlahankan kelajuan pengatup, yang boleh menyebabkan imej kabur
disebabkan oleh pergerakan kamera. Dalam keadaan sebegitu, tetapkan kamera
dengan tripod dsb.
• Dengan pengurangan mata merah, denyar nyala secara automatik mengikut
pendedahan. Ia tidak nyala di kawasan yang mempunyai pencahayaan terang.
• Kehadiran cahaya matahari luar, cahaya pendarfluor atau beberapa punca cahaya
lain boleh menyebabkan keluarbiasaan warna imej.
• Pilih ? (Denyar Mati) untuk tetapan denyar apabila merakam di kawasan yang
melarang pengambilan gambar denyar.
Pengurangan Mata Merah
Menggunakan denyar untuk menangkap gambar pada waktu malam atau di bilik
yang suram boleh menyebabkan tompok merah di dalam mata orang yang berada
dalam imej. Ini terjadi apabila lampu daripada denyar dipantulkan oleh retina mata.
Apabila pengurangan mata merah dipilih sebagai mod denyar, kamera menyalakan
pra-denyar untuk membuat iris di dalam mata orang dalam imej tertutup, lantas
mengurangkan kemungkinan mata merah.
Ambil perhatian mengenai perkara penting berikut apabila menggunakan
pengurangan mata merah.
• Pengurangan mata merah tidak berkesan melainkan orang dalam imej
memandang tepat pada kamera (denyar).
• Pengurangan mata merah mungkin tidak berkesan jika subjek berada terlalu jauh
daripada kamera.
38
Tutorial Syot Kilat
Menggunakan Pemasa Kendiri (Pemasa kendiri)
Dengan Pemasa Kendiri, menekan butang pengatup memulakan pemasa. Pengatup
dilepaskan dan imej ditangkap selepas tempoh masa yang ditetapkan.
1.
Dalam mod RKM, tekan [SET].
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen Panel Kawalan “Pemasa
kendiri” (halaman 33).
3.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih tetapan yang anda mahu dan
kemudian tekan [SET].
Tetapan
Paparan Ikon
Penerangan
Skrin RKM
Ñ Pemasa
Pemasa Kendiri 10 saat
kendiri 10 saat
Pemasa Kendiri 2 saat
• Apabila menangkap gambar dalam keadaan yang
memperlahankan kelajuan pengatup, anda boleh
menggunakan tetapan ini untuk menghalang imej
menjadi kabur disebabkan oleh pergerakan
kamera.
Ì Pemasa
kendiri 2 saat
Menangkap tiga imej: satu imej 10 saat selepas
butang pengatup ditekan dan dua imej seterusnya
sebaik kamera bersedia selepas menangkap imej
sebelumnya. Tempoh yang diperlukan untuk kamera
bersedia bagi menangkap bergantung pada tetapan
saiz imej dan kualiti, sama ada kad memori
dimuatkan dalam kamera atau tidak dan keadaan
cas kamera.
Ï Pemasa
kendiri x3
(Pemasa
Kendiri
Tigaan)
Î Pemasa
kendiri Mati
Tiada
Matikan Pemasa Kendiri.
• Lampu belakang berkelip semasa pengiraan Pemasa
Kendiri sedang berjalan.
• Anda boleh menghentikan pengiraan Pemasa Kendiri
yang sedang berjalan dengan menekan [SET].
Lampu hadapan
• Pemasa Kendiri tidak boleh digunakan bersama ciri berikut.
CS, beberapa pemandangan BEST SHOT
• Pemasa Kendiri Tigaan tidak boleh digunakan bersama ciri berikut.
Filem, Mekap
39
Tutorial Syot Kilat
Merakam Potret Indah (Mekap)
Mekap melicinkan tekstur kulit subjek dan mengurangkan bayangan wajah yang
disebabkan oleh cahaya matahari terang untuk potret yang lebih cantik.
1.
Dalam mod RKM, tekan [SET].
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen Panel Kawalan “Mekap”
(halaman 33).
3.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih “Mekap: Hidup” dan kemudian
tekan [SET].
Tetapan
Paparan Ikon
Penerangan
Skrin RKM
± Hidup
½ Mati
4.
Fungsi mekap didayakan.
Tiada
Fungsi mekap dinyahdayakan.
Halakan kamera pada subjek dan tangkap.
• Menghidupkan Mekap akan secara automatik menghidupkan Pengesanan Muka
(halaman 58).
• Mekap tidak boleh digunakan bersama ciri berikut.
Rakaman filem, beberapa pemandangan BEST SHOT, CS, Pemasa Kendiri Tigaan,
Super Makro
40
Tutorial Syot Kilat
Mengoptimumkan Kecerahan Imej (Pencahayaan)
Anda boleh menggunakan tetapan ini untuk mengoptimumkan keimbangan antara
kawasan cerah dengan kawasan gelap apabila menangkap imej.
1.
Dalam mod RKM, tekan [SET].
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen Panel Kawalan
“Pencahayaan” (halaman 33).
3.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih tetapan yang anda mahu dan
kemudian tekan [SET].
Tetapan
Paparan Ikon
Penerangan
Skrin RKM
Melakukan pembetulan kecerahan. Apabila
opsyen ini dipilih, ia mengambil masa yang lebih
lama untuk imej disimpan selepas butang
pengatup ditekan.
Ï Hidup
Ì Mati
Tiada
Tidak melakukan pembetulan kecerahan.
• Pencahayaan dinyahdaya semasa rakaman filem.
Merakam tanpa Menganggu Orang Lain (Mod Senyap)
Mod senyap menyahdaya denyar secara automatik, meredam ton, dan
mengkongfigurasi tetapan lain untuk mengelakkan menganggu orang lain di sekitar
anda. Ia amat berguna apabila merakam di muzium atau tempat lain yang melarang
pengambilan gambar denyar.
1.
Dalam mod RKM, tekan [SET].
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen Panel Kawalan “Mod
Senyap” (halaman 33).
41
Tutorial Syot Kilat
3.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih “Hidup” dan kemudian tekan
[SET].
Ini memasuki Mod Senyap, yang ditunjukkan dengan m (Mod Senyap) pada
skrin monitor.
• Tetapan yang ditunjukkan di bawah adalah tetap dan tidak boleh ditukar
semasa dalam mod Senyap.
Tetapan
Penerangan
Denyar
Mati
Pemasa kendiri
Mati
Lampu Bantuan AF
Mati
Bunyi
Mati
• Lihat yang berikut untuk butiran.
– Denyar (halaman 36)
– Pemasa kendiri (halaman 39)
– Lampu Bantuan AF (halaman 58)
– Bunyi (halaman 95)
• Memasuki mod Senyap dalam mod RKM juga akan memasuki mod Senyap
dalam mod MAIN secara automatik (halaman 74).
Menangkap Gambar dengan Zum
Kamera anda menyediakan 24X zum optik kepada anda (yang mengubah jarak fokus
kanta), yang boleh digunakan bersama zum digital (yang memproses bahagian
tengah imej secara digital untuk membesarkannya) untuk keupayaan zum
keseluruhan 24X hingga 382.6X. Titik kemerosotan imej bergantung pada saiz imej
(halaman 44).
1.
Dalam mod RKM, putar pengawal zum ke arah zum.
w Sudut Lebar
z Telefoto
Pengawal zum
w (Sudut Lebar) : Mengurangkan saiz subjek dan meluaskan jarak.
z (Telefoto)
: Membesarkan subjek dan mengecilkan jarak.
2.
Tekan butang pengatup untuk menangkap imej.
• Zum digital dinyahdaya semasa pengecapan masa (halaman 98) dihidupkan.
42
Tutorial Syot Kilat
• Lebih tinggi faktor zum digital, lebih kasar imej yang dirakam. Ambil perhatian
bahawa kamera juga mempunyai fungsi yang membenarkan anda merakam
menggunakan zum digital tanpa kemerosotan imej (halaman 44).
• Penggunaan tripod disarankan untuk mengelak kejadian imej kabur disebabkan
pergerakan kamera semasa menangkap gambar menggunakan telefoto.
• Melakukan operasi zum menukar bukaan kanta.
• Zum digital hanya tersedia semasa rakaman filem. Anda boleh melaras tetapan
zum optik sebelum anda menekan butang pengatup untuk memulakan rakaman
filem.
. Titik Pertukaran Zum Optik dan Zum Digital
Jika anda menekan pengawal zum ke arah z (Telefoto), operasi zum akan berhenti
apabila faktor zum optik sampai ke tahap maksimumnya. Melepaskan sebentar
pengawal zum dan kemudian menekannya kembali ke arah z (Telefoto) akan
bertukar ke zum digital, yang anda boleh guna untuk menetapkan faktor zum yang
lebih tinggi.
• Semasa zum, bar zum pada skrin monitor menunjukkan tetapan zum semasa.
Penunjuk kemerosotan imej
Jarak pemfokusan
(Dipaparkan untuk Auto Fokus, Fokus Makro dan
Fokus Manual.)
Bar zum
Jarak kualiti imej tidak merosot
1X
Jarak kualiti imej merosot
24X hingga 172.8X
Titik tukar zum optik/digital
96.0X hingga 382.6X
Penunjuk zum
(Menandakan zum semasa.)
• 24X titik zum optik
Kemerosotan imej
43
Tutorial Syot Kilat
• Titik kemerosotan imej
bergantung pada saiz imej
(halaman 34). Lebih kecil saiz
imej, lebih tinggi faktor zum yang
anda boleh gunakan sebelum
mencapai titik kemerosotan imej.
• Sungguhpun zum digital
biasanya menyebabkan
kemerosotan kualiti imej,
sesetengah zum digital tanpa
kemerosotan imej boleh berlaku
untuk imej bersaiz “10 M” dan
lebih kecil. Jarak yang
membolehkan anda
menggunakan zum digital tanpa
kemerosotan imej ditunjukkan
pada paparan. Titik kemerosotan
bergantung pada saiz imej.
Saiz
Imej
Faktor Zum
Maksimum
Had zum tidak
merosot
96.0X
24.0X
10 M
121.2X
30.2X
5M
172.8X
43.2X
3M
215.5X
54.0X
VGA
382.6X
172.8X
16 M
3:2
16:9
Menangkap gambar dengan Kesan Artistik (ART SHOT)
Pelbagai kesan artistik membantu menukar subjek harian biasa tampak lebih baru
dan jadi lebih menarik.
Pemandangan
Penerangan
Kamera Mainan
Menggelapkan kawasan pinggiran dan menukar rona untuk
menghasilkan kesan kamera mainan.
Fokus Lembut
Mengaburkan fokus keseluruhan untuk menghasilkan kesan
misteri yang lembut.
Tona Lembut
Mengurangkan kontras untuk menghasilkan kesan samarsamar yang anggun.
Terserlah
Meningkatkan ketepuan untuk warna yang lebih ketara.
Sepia
Warna sepia digunakan untuk menghasilkan kesan retro.
Monokrom
Meningkatkan kontras untuk menghasilkan kesan cetak
berbintik.
Miniatur
Mengaburkan fokus untuk menjadikan imej kelihatan lebih
kecil daripada asal.
Mata ikan
Kesan lensa mata ikan boleh digunakan untuk mencipta
pelbagai imej yang lucu.
1.
Dalam mod RKM, tetapkan dail mod kepada [B] (ART SHOT).
2.
Tekan [SET].
44
Tutorial Syot Kilat
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen Panel Kawalan yang
paling bawah (ART) dan kemudian tekan [SET] (halaman 33).
4.
Pilih pemandangan ART SHOT yang anda mahu gunakan dan
kemudian tekan [SET].
Pilih antara : Kamera Mainan, Fokus Lembut, Tona Lembut, Terserlah, Sepia,
Monokrom, Miniatur, Mata ikan.
5.
Tekan butang pengatup untuk menangkap gambar.
• Anda tidak boleh melihat hasil sesuatu kesan pada skrin monitor kamera semasa
menyediakan imej.
• ART SHOT tidak boleh digunakan bersama ciri berikut.
Pengecaman Muka, Mekap, Penapis Warna
Merakam dan Memainkan semula Audio Sahaja
(Rakaman Suara)
Rakaman Suara membenarkan anda merakam audio sahaja, tanpa syot kilat atau filem.
• Untuk maklumat mengenai kapasiti Rakaman Suara, lihat halaman 125.
. Merakam audio sahaja
1.
Dalam mod RKM, tetapkan dail mod kepada [£] (Rakaman Suara).
Ini menyebabkan ` muncul di skrin monitor.
2.
Tekan butang pengatup untuk memulakan
rakaman.
Masa rakaman
• Lampu belakang berkelip hijau semasa rakaman
sedang berjalan.
• Menekan [SET] semasa rakaman akan menyisip
penanda ke dalam rakaman. Semasa main
semula, anda boleh melompat ke penanda dalam
rakaman.
3.
Tekan butang pengatup semula untuk
menghentikan rakaman audio.
Baki masa rakaman
• Untuk mencipta fail rakaman audio lain, ulangi langkah 2 dan 3.
• Untuk mematikan Rakaman Suara, tetapkan dail mod kepada mod rakaman lain.
• Anda boleh menggunakan [8] (DISP) semasa rakaman audio untuk togol skrin
monitor hidup atau mati.
• Semasa kandungan skrin monitor dimatikan, memilih “Rakaman Suara” akan
menyebabkan skrin monitor mati serta-merta (halaman 11).
45
Tutorial Syot Kilat
Mengenai data audio
• Fail audio boleh dimain semula pada komputer dengan Windows Media Player
atau QuickTime.
– Data Audio: WAVE/IMA-ADPCM (sambungan WAV)
. Untuk memain semula rakaman audio
1.
Dalam mod MAIN, gunakan [4] dan [6] untuk
memaparkan fail Rakaman Suara yang ingin
anda mainkan.
` dipaparkan sebagai ganti imej untuk fail Rakaman
Suara.
2.
Tekan [0] (Filem) untuk memulakan main
semula.
Kawalan Main Semula Rakaman Suara
Mara laju/undur laju
[4] [6]
Main/pegun
[SET]
Lompat ke penanda
Semasa main semula dipegunkan, tekan [4]
atau [6] untuk lompat ke penanda seterusnya
dan kemudian tekan [SET] untuk meneruskan
main semula.
Pelarasan kelantangan
Tekan [2] dan kemudian tekan [8] [2]
Skrin monitor hidup/mati
[8] (DISP)
Berhenti main semula
[0] (Filem)
• Lihat halaman 29 untuk maklumat mengenai memadam fail rakaman suara.
46
Tutorial Syot Kilat
Merakam Imej Filem
Untuk merakam filem
1.
Mengkonfigurasi tetapan kualiti untuk filem (halaman 36).
Panjang filem yang boleh anda rakam bergantung pada tetapan kualiti yang anda
pilih.
2.
Dalam mod RKM, halakan
kamera pada subjek dan
kemudian tekan [0] (Filem).
[0] (Filem)
Baki masa rakaman
(halaman 125)
Ini akan memulakan rakaman dan
memaparkan Y pada skrin monitor.
Rakaman filem menyertakan audio
monaural.
Masa rakaman
3.
Tekan [0] (Filem) semula untuk memberhentikan rakaman.
• Setiap filem boleh mencecah 29 minit lamanya. Rakaman filem berhenti
secara automatik selepas rakaman selama 29 minit. Rakaman filem juga akan
berhenti secara automatik jika memori menjadi penuh sebelum anda
memberhentikan rakaman filem dengan menekan [0] (Filem).
Merakam dengan BEST SHOT
Dengan BEST SHOT (halaman 49), anda boleh memilih sampel pemandangan yang
sepadan dengan jenis filem yang anda cuba rakam dan kamera akan menukar
tetapannya dengan sewajarnya untuk menghasilkan filem yang indah setiap kali.
Rakaman Filem dinyahdayakan ketika pemandangan BEST SHOT tertentu sedang
digunakan.
47
Merakam Imej Filem
• Menghabiskan masa yang lama menggunakan rakaman filem akan menyebabkan
kamera terasa panas sedikit. Ini perkara biasa dan tidak bermakna kerosakan.
• Kamera juga merakam audio. Ambil perhatian tentang perkara
berikut apabila merakam filem.
– Berhati-hati supaya mikrofon tidak ditutup oleh jari anda dsb.
– Hasil rakaman yang bagus tak boleh berlaku apabila kamera
terlalu jauh daripada apa yang ingin anda rakam.
– Mengendalikan butang kamera semasa merakam boleh
Mikrofon
menyebabkan bunyi butang dirakam dalam audio.
– Apabila sebarang mod fokus selain daripada fokus manual
(W) dipilih, AF berterusan mungkin menyebabkan kamera
mengeluarkan bunyi operasi mekanikal, yang mungkin
menyebabkan bunyi bising dalam rakaman audio.
• Menangkap gambar subjek yang terang boleh menyebabkan garis menegak atau
bayang merah jambu pada imej skrin monitor. Ini tidak bermakna berlaku
kerosakan.
• Menggunakan memori terbina dalam kamera atau jenis kad memori tertentu boleh
melambatkan kelajuan pemprosesan. Di mana mungkin gunakan kad memori Ultra
High-Speed Type. Namun ambil perhatian bahawa bukan semua operasi boleh
dijamin walaupun kad memori Ultra High-Speed Type digunakan. Tetapan kualiti
filem tertentu mungkin mengakibatkan masa yang lama digunakan untuk merakam
data, di mana ini boleh menyebabkan pecahan pada imej dan/atau audio semasa
main semula. Jika ini berlaku, ikon » dan Y akan berkelip pada skrin monitor.
• Hanya zum digital boleh digunakan untuk mengezum semasa rakaman filem. Oleh
sebab zum optik tidak boleh dilakukan semasa merakam filem, zum mengikut
keperluan sebelum menekan [0] (Filem) untuk memulakan rakaman.
• Kesan pergerakan kamera dalam imej menjadi lebih ketara apabila anda merakam
pada jarak dekat atau dengan faktor zum yang besar. Oleh sebab itu, penggunaan
tripod amat disarankan dalam keadaan ini.
48
Merakam Imej Filem
Menggunakan BEST SHOT
BEST SHOT menyediakan kepada anda kumpulan sampel “pemandangan” yang
menunjukkan pelbagai jenis keadaan penggambaran yang berbeza. Apabila anda
perlu menukar persediaan kamera, cuma cari pemandangan yang sepadan dengan
apa yang ingin anda capai dan kamera akan menyediakannya secara automatik. Ini
membantu meminimumkan kemungkinan imej rosak disebabkan oleh tetapan
pendedahan dan kelajuan pengatup yang lemah.
. Beberapa Sampel Pemandangan
Potret
Potret sendiri
(Seorang)
Pemandangan
Potret Malam
Untuk menangkap imej dengan BEST SHOT
1.
Dalam mod RKM, tetapkan dail mod
kepada [b] (BEST SHOT).
2.
Tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih
opsyen terbawah Panel Kawalan (BS)
dan kemudian tekan [SET] (halaman
33).
Ini akan memaparkan menu pemandangan
BEST SHOT.
4.
[SET]
[b]
[8] [2] [4] [6]
Pemandangan yang sedang
dipilih (dengan sempadan)
Gunakan [8], [2], [4] dan [6] untuk
mengalih sempadan ke pemandangan
yang anda mahu pilih.
• Menu pemandangan mempunyai
berbilang halaman. Gunakan [8] dan
[2] untuk menatal antara halaman
menu.
• Anda boleh mencapai maklumat
mengenai pemandangan yang sedang
dipilih. Lihat halaman 50 untuk butiran.
49
Nama pemandangan
Nombor pemandangan
Menggunakan BEST SHOT
5.
Tekan [SET] untuk mengkonfigurasi kamera dengan tetapan bagi
pemandangan yang sedang dipilih.
Ini mengembalikan ke mod RKM.
• Tetapan pemandangan yang telah anda pilih kekal digunakan sehingga anda
memilih pemandangan lain.
• Untuk memilih pemandangan BEST SHOT yang berbeza, ulangi prosedur di
atas daripada langkah 1.
6.
Tekan butang pengatup (jika anda merakam syot kilat) atau [0] (Filem)
(jika anda merakam filem).
• Untuk kembali kepada mod rakaman auto, tetapkan dail mod kepada [t]
(Auto) atau [Ÿ] (Auto Premium).
. Menggunakan Skrin Maklumat Pemandangan
Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pemandangan,
pilih pemandangan menggunakan sempadan pada skrin
pemilihan pemandangan, dan kemudian putar pengawal
zum ke mana-mana arah.
• Untuk kembali ke menu pemandangan, putar pengawal
zum semula.
• Untuk menatal antara pemandangan, gunakan [4] dan [6].
• Untuk mengkonfigurasi kamera dengan tetapan bagi
pemandangan yang sedang dipilih, tekan [SET].
. Peringatan BEST SHOT
• Beberapa pemandangan BEST SHOT tidak boleh digunakan semasa merakam filem.
• Pemandangan “Untuk YouTube” tidak boleh digunakan semasa merakam syot kilat.
• Pemandangan BEST SHOT YouTube menyediakan kamera untuk rakaman filem
yang dioptimumkan untuk muat naik ke YouTube. Filem yang dirakam dengan
pemandangan YouTube disimpan dalam folder khas untuk memudahkannya
ditemui bagi memuat naik (halaman 93).
• Kamera anda menyertakan sampel pemandangan yang mengoptimumkan tetapan
untuk imej laman lelongan. Bergantung pada model kamera anda, sampel
pemandangan dinamakan sama ada “Untuk eBay” atau “Lelongan”. Imej yang
anda rakam menggunakan sampel pemandangan laman lelongan disimpan dalam
folder khas supaya anda mudah mencarinya pada komputer anda (halaman 93).
• Kepekaan Tinggi
– Tetapan kepekaan tinggi dinyahdaya apabila denyar kamera nyala.
– Pemekaan tinggi mungkin tidak menghasilkan keputusan yang diinginkan dalam
keadaan yang amat gelap.
– Apabila menangkap gambar dengan kelajuan pengatup perlahan, gunakan tripod
untuk melindungi daripada kekaburan disebabkan oleh pergerakan kamera.
– Di bawah keadaan pencahayaan tertentu, kamera akan melakukan operasi
penapisan hingar automatik untuk mengurangkan hingar digital dalam imej.
Operasi ini menyebabkan kamera mengambil masa lebih lama daripada biasa
untuk menyimpan imej dan bersedia untuk tangkapan seterusnya.
• Imej pemandangan BEST SHOT tidak ditangkap menggunakan kamera ini.
50
Menggunakan BEST SHOT
• Imej yang ditangkap menggunakan pemandangan BEST SHOT mungkin tidak
memberikan hasil yang dijangka disebabkan oleh keadaan penggambaran dan
faktor lain.
• Anda boleh mengubah suai tetapan kamera yang dibuat selepas anda memilih
pemandangan BEST SHOT. Namun harap maklum bahawa tetapan BEST SHOT
kembali ke tetapan lalainya apabila anda memilih pemandangan BEST SHOT lain
atau mematikan kamera.
Merekod Potret sendiri (Potret sendiri)
Dengan ciri ini, anda boleh merakan potret sendiri hanya dengan menghala kamera
ke muka anda.
BEST SHOT mempunyai dua pilihan pemandangan potret sendiri.
• Potret sendiri (Seorang): Merakam apabila muka sekurang-kurangnya seorang,
termasuk anda, dikesan.
• Potret sendiri (2 orang) : Merakam apabila muka sekurang-kurangnya dua orang,
termasuk anda, dikesan.
1.
Pada menu pemandangan BEST SHOT, pilih “Potret sendiri (Seorang)”
atau “Potret sendiri (2 orang)”.
2.
Tekan butang pengatup sepenuhnya, dan halakan
kamera ke arah anda.
Kira-kira tiga saat selepas anda menekan butang
pengatup, kamera akan tunggu sedia Auto Pengatup dan
memulakan pengesanan muka. Selepas kamera
mengesan bilangan muka, fokus, dan melaras pendedahan
pada tahap sewajarnya, ia akan berbunyi bip dua kali dan
melepaskan pengatup secara automatik.
• Kamera akan menghasilkan bunyi pengatup dan lambu depan akan berkelip
dua kali semasa pengatup dilepaskan.
• Untuk membatalkan tunggu sedia Auto Pengatup, tekan [SET].
• Jika kamera kekal dalam tunggu sedia Auto Pengatup tanpa melepaskan
pengatup, anda boleh merakam imej dengan menekan butang pengatup
sepenuhnya sekali lagi.
• Merakam dengan ciri potret sendiri mungkin menghasilkan imej kabur apabila
merakam di kawasan bercahaya malap, yang menyebabkan tetapan kelajuan
pengatup sangat perlahan.
• Masa cetus Mati Kuasa Auto (halaman 100) ditetapkan pada lima minit semasa
kamera sedang tunggu sedia Auto Pengatup. Tidur (halaman 99) dinyahdaya
semasa Auto Pengatup digunakan.
51
Menggunakan BEST SHOT
Tetapan Lanjutan
Berikut adalah menu operasi yang anda boleh gunakan untuk mengkonfigurasi
berbagai tetapan kamera.
• Kandungan dan operasi menu mod RKM berbeza daripada yang ada dalam mod
MAIN. Bahagian ini menerangkan operasi menggunakan skrin menu RKM. Lihat
halaman 71 untuk maklumat mengenai operasi skrin menu MAIN.
Menggunakan Menu Atas Skrin
. Contoh Operasi Skrin Menu RKM
[SET]
1.
Dalam mod RKM, tekan [SET].
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen Panel
Kawalan “MENU” dan kemudian tekan [SET]
(halaman 33).
Ini akan memaparkan skrin menu RKM.
3.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih tab di mana
item menu yang anda mahu konfigurasi berada.
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih item
menu yang anda mahu dan kemudian tekan
[6].
5.
Gunakan [8] dan [2] untuk menukar
tetapan item menu yang dipilih.
6.
Setelah tetapan adalah seperti yang anda
mahukan, tekan [SET] untuk mengenakan
tetapan dan kembali ke skrin pemidang tilik.
• Menekan [4] dan bukannya [SET] akan
mengenakan tetapan yang dipilih dan kembali ke
pemilihan item menu.
• Untuk mengkonfigurasi tetapan pada tab lain
selepas menekan [4] untuk kembali ke
pemilihan item menu, gunakan [8] atau [ ]
(Padam) untuk mengalih penonjolan ke arah tab
dan kemudian gunakan [4] dan [6] untuk
memilih tab yang anda mahu.
52
[8] [2] [4] [6]
Misalnya:
Apabila “T Kualiti”
dipilih pada tab “Kualiti”
Tab
Tetapan
Item menu yang dipilih
Tetapan Lanjutan
• [ ] (Padam) menyediakan cara yang berguna untuk menavigasi sekitar tab dan
menu.
– Menekan [ ] (Padam) semasa tab dipilih akan memaparkan skrin pemidang
tilik.
– Menekan [ ] (Padam) semasa item menu atau tetapan dipilih akan “mengundur
ke belakang” dalam urutan berikut: Tetapan * Item menu * Tab.
• Bergantung pada mod rakaman, beberapa item dalam menu yang muncul
mungkin tidak boleh digunakan.
. Operasi Menu RKM dalam Manual Ini
Operasi menu RKM digunakan dalam manual ini seperti ditunjukkan di bawah.
Operasi berikut adalah sama seperti yang diterangkan di bawah “Contoh Operasi
Skrin Menu RKM” pada halaman 52.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen Panel
Kawalan “MENU” dan kemudian tekan [SET].
Gunakan [4] dan [6] untuk
memilih tab “Kualiti”.
[r] (RKM) * [SET] * MENU * Tab “Kualiti” * T Kualiti
Tekan
[r] (RKM).
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih
“T Kualiti” dan kemudian tekan [6].
Tekan [SET].
53
Tetapan Lanjutan
Tetapan Mod RKM (RKM)
Memilih Mod Fokus (Fokus)
[r] (RKM) * [SET] * MENU * Tab “RKM” * Fokus
Auto Fokus ialah satu-satunya mod fokus yang tersedia semasa Mekap (halaman 40)
atau Pengecaman Muka (halaman 58) didayakan. Untuk memilih mod fokus lain,
mula-mula matikan Mekap dan Pengecaman Muka.
Tetapan
Paparan
Ikon
Skrin
RKM
Mod Fokus
Jenis
Tangkapan
Syot
kilat
Filem
Anggaran Jarak Fokus *1
Syot kilat
Rakaman
umum
10 sm hingga
9 (infiniti)
(Sudut Lebar)
´
Makro
Dekat
2 sm hingga
50 sm (Zum
langkah kedua
daripada tetapan
Sudut Terlebar)
Á
Super
Makro
Dekat
W
Fokus
Manual
Jika anda
mahu
memfokus
secara manual
Q
Fokus
Auto
Tiada
Automatik
Filem
Jarak
tetap*2
2 sm hingga 50 sm
Manual
10 sm hingga 9 (infiniti)*2
(Sudut Lebar)
*1 Jarak fokus ialah jarak dari permukaan kanta.
*2 Pertukaran minimum dan tetapan zum optik.
Super Macro
Super Macro menetapkan zum optikal pada posisi yang membenarkan anda untuk
menembak dari jarak paling hampir dengan subjek. Hasilnya adalah subjek gambar
yang lebih dekat dan besar.
• Zum ditetapkan semasa Super Makro dipilih, jadi tiada operasi zum dilakukan
semasa anda memutar pengawal zum.
54
Tetapan Lanjutan
Untuk memfokus dengan fokus manual
1.
Pada skrin monitor, gubah imej supaya subjek
yang anda mahu fokuskan berada dalam
sempadan kuning.
2.
Melihat imej pada skrin monitor menggunakan
[4] dan [6] untuk melaras fokus.
• Pada masa ini imej yang berada dalam sempadan
akan membesar dan memenuhi skrin monitor, yang
membantu pemfokusan. Jika anda tidak
melakukan apa-apa operasi selama dua saat
semasa imej yang membesar itu dipaparkan, skrin
dalam langkah 1 akan muncul semula.
Sempadan kuning
• Ciri Auto Makro mengesan jarak subjek dari lensa dan secara automatik memilih
Fokus Makro atau Auto Fokus mengikut kesesuaian.
• Auto Makro boleh digunakan semasa rakaman syot kilat sahaja.
• Apabila menggunakan pemandangan BEST SHOT “Miniatur” atau “Mata ikan”,
anda boleh memilih sama ada Super Makro atau Fokus Manual sahaja sebagai
mod fokus.
• Penggunaan denyar bersama Fokus Makro boleh menyebabkan cahaya denyar
terhalang, yang boleh menyebabkan bayang kanta yang tidak diingini dalam imej
anda.
• Apabila anda melakukan operasi zum optik semasa penggambaran dengan Auto
Fokus, Fokus Makro atau Fokus Manual, satu nilai akan muncul pada skrin monitor
untuk memberitahu anda jarak fokus, seperti ditunjukkan di bawah.
Contoh: oo* sm hingga 9
* oo ialah nilai jarak pemfokusan sebenar.
• Operasi yang diberikan pada kekunci [4] dan [6] dengan tetapan “Kekunci Kiri/
Knn” (halaman 61) dinyahdayakan apabila Fokus Manual dipilih sebagai mod
fokus.
Menggunakan Kunci Fokus
“Kunci fokus” ialah teknik yang anda boleh gunakan
apabila anda mahu menggubah imej di mana subjek
yang ingin anda fokuskan tidak berada dalam bingkai
fokus di tengah skrin.
• Untuk menggunakan kunci fokus, pilih “U Titik”
untuk kawasan Fokus Auto (halaman 57).
1.
Jajarkan bingkai fokus skrin monitor dengan
subjek yang anda mahu fokuskan dan
kemudian tekan butang pengatup sehingga
separuh.
55
Subjek untuk
difokuskan
Bingkai fokus
Tetapan Lanjutan
2.
Dengan butang pengatup masih ditekan
separuh (yang mengekalkan tetapan fokus),
alih kamera untuk menggubah imej.
3.
Apabila anda telah bersedia untuk
menangkap imej, tekan butang pengatup
sepenuhnya.
• Kunci fokus juga mengunci pendedahan (AE).
Menukar Bentuk Bingkai Fokus (Bingkai Fokus)
[r] (RKM) * [SET] * MENU * Tab “RKM” * Bingkai Fokus
Anda boleh menggunakan prosedur ini untuk memilih daripada lima bentuk berbeza,
termasuk bentuk hati, bagi bingkai fokus.
Tetapan
ß
¹
™
¬
μ
• Menekan butang pengatup sehingga separuh akan menyebabkan bingkai fokus
bertukar menjadi satu daripada bentuk yang ditunjukkan di bawah.
Fokus berjaya
Fokus tidak berjaya
• Apabila merakam dengan pengecaman muka, bentuk bingkai ialah ß.
56
Tetapan Lanjutan
Menentukan Kawasan Auto Fokus (Kws AF)
[r] (RKM) * [SET] * MENU * Tab “RKM” * Kws AF
U Titik
Mod ini mengambil bacaan kawasan kecil di tengah imej. Tetapan
ini sesuai digunakan bersama kunci fokus (halaman 55).
I Multi
Semasa anda menekan butang pengatup sehingga separuh
apabila tetapan ini dipilih, kamera akan memilih kawasan Auto
Fokus optimum daripada sembilan kemungkinan kawasan.
Bingkai fokus di kawasan yang difokus kamera akan dipaparkan
dalam warna hijau.
O Penjejakan
Menekan butang pengatup sehingga separuh memfokuskan pada
subjek dan menyebabkan bingkai fokus menjejak pergerakan
subjek.
“U Titik” atau “O Penjejakan”
“I Multi”
Bingkai fokus
Bingkai fokus
• Fokus Auto dinyahdayakan apabila W (Fokus Manual) dipilih untuk mod fokus
(halaman 54), walaupun jika anda memilih kawasan AF.
• Memilih “O Penjejakan” boleh menyebabkan getaran dan hingar berlaku kerana
operasi kanta semasa menjejak subjek. Ini tidak bermakna berlaku kerosakan.
• Apabila Pengecaman Muka (halaman 58) dihidupkan, tanpa mengira tetapan Kws
AF semasa, pemfokusan “U Titik” (tengah) akan digunakan secara automatik
apabila muka tidak dapat dikesan atas sebab tertentu.
57
Tetapan Lanjutan
Menggunakan Lampu Bantuan Auto Fokus
(Lampu Bantuan AF)
[r] (RKM) * [SET] * MENU * Tab “RKM” * Lampu Bantuan AF
Menekan separuh butang pengatup semasa seting ini dipilih
akan menyebabkan lampu hadapan menyala, yang memberikan
pencahayaan untuk fokus di kawasan yang cahayanya malap.
Membiarkan fungsi ini dimatikan disarankan apabila merakam
potret dari jarak dekat, dsb.
Lampu
hadapan
• Jangan melihat secara terus kepada lampu hadapan ketika ia
menyala.
• Pastikan jari anda tidak menutup lampu hadapan.
Menggunakan Pengecaman Muka (Pengecaman Muka)
[r] (RKM) * [SET] * MENU * Tab “RKM” * Pengecaman Muka
Apabila menangkap gambar orang, ciri pengecaman muka mengesan sehingga
sepuluh muka individu dan melaras fokus dan kecerahan sewajarnya.
1.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Hidup” dan kemudian tekan
[SET].
2.
Halakan kamera pada subjek.
Kamera akan mengesan muka manusia dan
memaparkan rangka di sekeliling setiap muka.
3.
Tekan butang pengatup sehingga separuh.
Kamera akan memfokus dan bingkai di sekeliling
muka yang difokuskannya bertukar hijau.
4.
Ikon Pengecaman Muka
Tekan butang pengatup sepenuhnya.
58
Tetapan Lanjutan
• Kamera melakukan fokus berpusat jika ia tidak dapat mengesan muka.
• Satu-satunya mod fokus yang tersedia semasa pengecaman muka didayakan
ialah Auto Fokus (AF).
• Pengecaman muka mungkin mengambil masa yang lama apabila anda memegang
kamera secara melintang.
• Pengecaman jenis muka berikut tidak disokong.
– Muka yang dihalang rambut, cermin mata hitam, topi dsb. atau muka dalam
bayang gelap
– Sisi atau muka yang berada pada sudut tertentu
– Muka yang berada terlalu jauh dan kecil atau terlalu dekat dan besar
– Muka di kawasan yang sangat gelap
– Muka binatang peliharaan atau subjek bukan manusia lain
• Pengecaman muka tidak boleh digunakan bersama satu daripada ciri berikut.
– Beberapa pemandangan BEST SHOT
– ART SHOT
– Rakaman Filem
• Tetapan kawasan AF (halaman 57) diabaikan semasa pengecaman muka didayakan.
• Menghidupkan Auto Premium (halaman 24) atau Mekap (halaman 40) akan secara
automatik menghidupkan Pengesanan Muka.
Menggunakan Pengatup Berterusan (CS)
[r] (RKM) * [SET] * MENU * Tab “RKM” * CS
Apabila Pengatup Berterusan dihidupkan, imej dirakam berterusan sehingga memori
penuh, selagi anda menekan butang pengatup.
Melepaskan butang pengatup memberhentikan rakaman.
• Dengan pengatup berterusan, pendedahan dan fokus untuk imej pertama
ditetapkan untuk imej seterusnya juga.
• Pengatup berterusan tidak boleh digunakan bersama satu daripada berikut.
– Auto Premium
– Mekap
– Beberapa pemandangan BEST SHOT
– Rakaman Filem
– Pemasa kendiri
• Apabila menggunakan mod pengatup berterusan, pastikan kamera tidak bergerak
sehingga semua rakaman selesai.
• Kadar pengatup berterusan bergantung pada saiz imej terkini dan tetapan kualiti imej.
• Kelajuan Pengatup Berterusan bergantung pada jenis kad memori yang dimuatkan
dalam kamera dan jumlah ruang bebas yang tersedia untuk simpanan. Apabila
merakam ke memori terbina dalam, penggambaran pengatup berterusan adalah
agak perlahan.
59
Tetapan Lanjutan
Mengurangkan Kesan Pergerakan Kamera dan Subjek
(Anti Goncang)
[r] (RKM) * [SET] * MENU * Tab “RKM” * Antigoncang
Anda boleh menghidupkan ciri Antigoncang kamera untuk mengurangkan kekaburan
imej disebabkan oleh pergerakan subjek atau pergerakan kamera semasa merakam
subjek bergerak menggunakan telefoto, apabila merakam subjek yang bergerak
pantas atau apabila merakam di bawah keadaan pencahayaan kelam.
Kamera digital anda dilengkapi dengan ciri pembetulan goncang kamera jenis
anjakan CCD dan ciri kabur anti imej kepekaan tinggi. Kedua-dua ciri ini berfungsi
dalam konsert untuk meminimumkan kesan pergerakan tangan dan subjek.
Tetapan
Paparan Ikon
Penerangan
Skrin RKM
Meminimumkan kesan pergerakan tangan dan
subjek.
Hidup
Mati
DEMO
Tiada
Matikan tetapan Antigoncang.
Menekan separa butang pengatup menunjukkan
kesan Antigoncang. Walau bagaimanapun, imej
tidak terakam.
• Antigoncang dinyahdaya semasa rakaman filem.
• Kepekaan ISO, bukaan dan kelajuan pengatup tidak muncul pada skrin monitor
apabila anda menekan butang pengatup sehingga separuh semasa “Hidup” dipilih.
Namun nilai ini akan muncul sebentar, dalam pratonton imej yang dipaparkan
sejurus selepas anda merakam syot kilat.
• Penggambaran semasa “Hidup” dipilih boleh menyebabkan imej kelihatan agak
kasar daripada biasa dan boleh menyebabkan sedikit kemerosotan resolusi imej.
• Antigoncang mungkin tidak boleh menghapuskan kesan pergerakan kamera atau
subjek apabila pergerakan terlalu kencang.
• Antigoncang mungkin tidak berfungsi dengan baik apabila kamera dipasang pada
tripod. Matikan Antigoncang.
• Antigoncang tidak boleh digunakan bersama ciri berikut.
– Beberapa pemandangan BEST SHOT
60
Tetapan Lanjutan
Menetapkan Fungsi pada Kekunci [4] dan [6]
(Kekunci Kiri/Knn)
[r] (RKM) * [SET] * MENU * Tab “RKM” * Kekunci Kiri/Knn
Anda boleh menetapkan satu daripada empat fungsi yang disenaraikan di bawah
pada kekunci [4] dan [6].
Tetapan
[4]/[6] operasi utama
Anjakan EV
Melaras nilai anjakan EV (halaman 63).
Imbangan Putih
Tukar tetapan keimbangan putih (halaman 64).
ISO
Tukar tetapan Kepekaan ISO (halaman 66).
Pemasa kendiri*
Menetapkan masa pemasa kendiri (halaman 39).
Mati
Batal penetapan kekunci [4] dan [6].
* Ketika Mekap dihidupkan, anda boleh menggunakan kekunci [4] dan [6] untuk
memilih salah satu seting berikut: Pemasa kendiri 10 saat, Pemasa kendiri 2 saat,
Pemasa kendiri Mati. Harap maklum yang anda tidak boleh mengkonfigurasi
tetapan pemasa kendiri dengan kekunci [4] dan [6] semasa Pengatup Berterusan
(CS) dihidupkan.
• Tetapan “Kekunci Kiri/Knn” tidak boleh digunakan bersama ciri berikut.
– Beberapa pemandangan BEST SHOT
Memaparkan Grid Atas Skrin (Grid)
[r] (RKM) * [SET] * MENU * Tab “RKM” * Grid
Grid atas skrin boleh dipaparkan pada skrin monitor mod
RKM untuk penjajaran menegak dan mendatar mudah
semasa menggubah imej.
61
Tetapan Lanjutan
Menggunakan Bantuan Ikon (Bantuan Ikon)
[r] (RKM) * [SET] * MENU * Tab “RKM” * Bantuan Ikon
Semasa Bantuan Ikon dihidupkan, keterangan teks akan muncul pada paparan bagi
ikon tertentu apabila anda bertukar fungsi RKM.
Fungsi yang Disokong oleh Bantuan Ikon
• Mod RKM, Denyar, Imbangan Putih, Pemasa kendiri, Anjakan EV
Mengkonfigurasi Tetapan Lalai Hidupkan Kuasa (Memori)
[r] (RKM) * [SET] * MENU * Tab “RKM” * Memori
Apabila anda mematikan kamera, ia mengingati penetapan semasa bagi semua item
memori yang didayakan dan mengenakannya semula apabila anda
menghidupkannya semula. Sebarang item memori yang dinyahdayakan akan
dikembalikan ke tetapan lalai awal apabila anda mematikan kamera.
Tetapan
Nyahdaya (Tetapan Lalai Awal)
Denyar
Auto
Fokus
AF (Auto Fokus)
Imbangan Putih
Auto
ISO
Auto
Kws AF
Multi
Dayakan
Tetapan ketika
dimatikan
CS
Mati
Pemasa kendiri
Mati
Posisi MF
Kedudukan sebelum fokus manual dipilih.
Posisi Zum*
Lebar penuh
* Tetapan zum optik sahaja.
62
Tetapan Lanjutan
Tetapan Kualiti Imej (Kualiti)
Menetapkan Kualiti Imej Syot Kilat (T Kualiti (Syot Kilat))
[r] (RKM) * [SET] * MENU * Tab “Kualiti” *
T Kualiti (Syot Kilat)
Tetapan
Paparan Ikon
Skrin RKM
Penerangan
Halus
Beri keutamaan pada kualiti imej.
Normal
Normal
• Tetapan “Halus” membantu menonjolkan perincian apabila merakam imej alam
semula jadi dipenuhi butiran terperinci termasuklah dahan atau dedaun pokok
yang rimbun atau imej corak kompleks.
• Kapasiti memori (bilangan imej yang anda boleh rakam) akan dijejaskan oleh
konfigurasi tetapan kualiti anda (halaman 124).
Membetulkan Kecerahan Imej (Anjakan EV)
[r] (RKM) * [SET] * MENU * Tab “Kualiti” * Anjakan EV
Anda boleh melaraskan secara manual nilai pendedahan imej (nilai EV) sebelum
anda merakam gambar.
• Julat Keamatan Pendedahan: –2.0 EV hingga +2.0 EV
• Unit: 1/3 EV
1.
Gunakan [8] dan [2] melaraskan nilai pampasan pendedahan.
[8] : Meningkatkan nilai EV. Nilai EV yang
lebih tinggi adalah yang terbaik untuk
subjek berwarna cerah dan subjek
bercahaya latar.
[2] : Mengurangkan nilai EV. Nilai EV yang
lebih rendah adalah yang terbaik untuk
subjek berwarna gelap dan untuk
penggambaran di luar pada hari yang
cerah.
Untuk membatalkan keamatan pendedahan, tukar nilai EV kepada 0.0.
63
Tetapan Lanjutan
2.
Tekan [SET].
Ini menetapkan nilai keamatan pendedahan. Nilai keamatan pendedahan yang
anda tetapkan kekal digunakan sehingga anda menukarnya atau mematikan
kamera (yang menyebabkan ia kembali ke “0.0”).
• Semasa membuat penggambaran dalam keadaan yang amat gelap atau amat
terang, anda mungkin tidak dapat memperoleh hasil yang memuaskan meskipun
selepas melakukan keamatan pendedahan.
Mengawal Imbangan Putih (Imbangan Putih)
[r] (RKM) * [SET] * MENU * Tab “Kualiti” * Imbangan Putih
Anda boleh melaras imbangan putih supaya sepadan dengan sumber cahaya yang
ada di tempat anda membuat penggambaran dan mengelak bayang biru yang
terhasil apabila membuat penggambaran di luar semasa mendung dan bayang hijau
yang terhasil apabila membuat penggambaran di bawah cahaya pendarfluor.
Tetapan
Auto
Paparan Ikon
Penerangan
Skrin RKM
Tiada
Mengkonfigurasi kamera untuk melaras
keimbangan putih secara automatik.
¤ (Siang)
Untuk penggambaran di luar pada hari yang cerah
' (Mendung)
Untuk penggambaran di luar pada hari mendung
hujan, di bawah bayang dsb.
“ (Bayangan)
Untuk penggambaran pada hari yang cerah di
bawah bayang pokok atau bangunan
†
(Pendarfluor
Siang Putih)
Untuk penggambaran di bawah pencahayaan
pendarfluor putih atau siang putih
–
(Pendarfluor
Siang)
Untuk penggambaran di bawah pencahayaan
pendarfluor siang
« (Tungsten)
Untuk penggambaran di bawah pencahayaan
mentol lampu
64
Tetapan Lanjutan
Tetapan
Manual
Paparan Ikon
Penerangan
Skrin RKM
Untuk mengkonfigurasi kamera secara manual
supaya sesuai dengan sumber lampu tertentu
 Pilih “Manual”.
Kertas putih
kosong
 Di bawah keadaan
pencahayaan yang anda
bercadang gunakan semasa
penggambaran, halakan
kamera pada sekeping
kertas putih kosong supaya
ia memenuhi seluruh skrin
monitor dan kemudian tekan butang pengatup.
 Tekan [SET].
Tetapan imbangan putih dikekalkan walaupun
anda mematikan kamera.
• Apabila “Auto” dipilih untuk tetapan imbangan putih, kamera secara automatik
menentukan titik putih subjek. Warna subjek dan keadaan sumber cahaya tertentu
boleh menyebabkan masalah apabila kamera cuba untuk menentukan titik putih,
yang membuatkan pelarasan imbangan putih yang betul menjadi mustahil. Jika ini
berlaku, pilih tetapan keimbangan putih yang sepadan dengan keadaan
penggambaran anda (Siang, Mendung dsb.).
65
Tetapan Lanjutan
Menentukan Kepekaan ISO (ISO)
[r] (RKM) * [SET] * MENU * Tab “Kualiti” * ISO
Kepekaan ISO ialah ukuran kepekaan pada cahaya.
Tetapan
Auto
ISO 64
Paparan
Ikon Skrin
RKM
Tiada
Penerangan
Laras pemekaan secara automatik mengikut keadaan.
Kepekaan
lebih rendah
Kelajuan pengatup
perlahan
Kepekaan
lebih tinggi
Kelajuan pengatup pantas
(Ditetapkan untuk menangkap Agak kasar
gambar dalam kawasan
(peningkatan
bercahaya malap.)
hingar digital)
Kurang hingar
ISO 100
ISO 200
ISO 400
ISO 800
ISO 1600
• Kepekaan ISO “Auto” sentiasa ditetapkan untuk filem, tanpa mengira tetapan
kepekaan ISO semasa.
• Nilai kepekaan ISO yang tinggi cenderung menghasilkan hingar digital dalam imej.
Menggunakan Penapis Warna Terbina Dalam (Penapis Warna)
[r] (RKM) * [SET] * MENU * Tab “Kualiti” * Penapis Warna
Tetapan: Mati, H/P, Sepia, Merah, Hijau, Biru, Kuning, Merah Jambu, Ungu
• Anda tidak boleh mengkonfigurasi tetapan penapis warna semasa menggunakan
ART SHOT (halaman 44) sebagai mod rakaman.
66
Tetapan Lanjutan
Melihat Syot kilat dan Filem
Melihat Syot Kilat
Lihat halaman 28 untuk prosedur bagi melihat syot kilat.
Melihat Filem
1.
Tekan [p] (MAIN) dan kemudian gunakan [4] dan [6] untuk
memaparkan filem yang anda mahu lihat.
2.
Tekan [0] (Filem) untuk
memulakan main semula.
Ikon filem: »
Masa rakaman
Kualiti imej
Kawalan Main Semula Filem
Mara laju/undur
laju
[4] [6]
• Setiap tekanan salah satu butang meningkatkan kelajuan
operasi mara laju atau undur laju.
• Untuk kembali pada kelajuan main semula biasa, tekan
[SET].
Main/pegun
[SET]
1 bingkai ke
hadapan/ke
belakang
[4] [6]
• Terus menekan salah satu butang akan menatal secara
berterusan.
Pelarasan
kelantangan
Tekan [2] dan kemudian tekan [8] [2].
• Kelantangan boleh dilaraskan hanya semasa main semula
filem.
Paparan
maklumat
hidup/mati
[8] (DISP)
Zum
Putar pengawal zum ke arah z ([).
• Anda boleh menggunakan [8], [2], [4], dan [6] untuk
menatal imej yang dizum pada skrin monitor. Anda boleh zum
imej filem sehingga 4.5 ganda saiz biasa.
Berhenti main
semula
[0] (Filem)
• Main semula mungkin tidak boleh dilakukan untuk filem yang tidak dirakam dengan
kamera ini.
67
Melihat Syot kilat dan Filem
Mengezum Imej Atas skrin
1.
Dalam mod MAIN, gunakan [4] dan [6] untuk menatal imej sehingga
imej yang anda mahu dipaparkan.
2.
Putar pengawal zum ke arah z ([) untuk
mengezum.
Faktor zum
Kawasan imej
Anda boleh menggunakan [8], [2], [4], dan [6]
untuk menatal imej yang dizum pada skrin monitor.
Putar pengawal zum ke arah w untuk nyahzum
imej.
– Apabila kandungan skrin monitor dihidupkan,
grafik di bawah sudut kanan skrin menunjukkan
bahagian mana daripada imej yang dizum
sedang dipaparkan.
– Untuk keluar daripada skrin zum, tekan
Kawasan paparan terkini
[ ] (Padam).
– Walaupun faktor imej zum maksimum ialah 8X,
saiz imej tertentu mungkin tak membenarkan pengezuman sehingga 8X.
Memaparkan Menu Imej
1.
Dalam mod MAIN, putar pengawal zum ke arah
w (]).
Sempadan
Gunakan [8], [2], [4] dan [6] untuk menggerakkan
sempadan pemilihan di sekeliling menu imej.
Untuk melihat imej tertentu, gunakan [8], [2], [4],
atau [6] untuk menggerakkan sempadan pemilihan ke
imej yang anda mahu dan kemudian tekan [SET].
68
Melihat Syot kilat dan Filem
Melihat Syot Kilat dan Filem pada Skrin TV
1.
Gunakan kabel AV (EMC-7A) opsyenal yang tersedia untuk
menyambungkannya ke TV.
Putih
Kuning
TV
Video
Audio
Port [USB/AV]
Bicu MASUK AUDIO (putih)
Kabel AV
Bicu MASUK VIDEO (kuning)
• Untuk butiran tentang menyambungkan kamera dan langkah berjaga-jaga
apabila menyambungkan, lihat halaman 15.
2.
Pasang TV dan pilih mod input videonya.
Jika TV mempunyai lebih daripada satu input video, pilih input di tempat kamera
disambungkan.
3.
Tekan [p] (MAIN).
Ini akan menyebabkan imej muncul di skrin TV, tanpa sesuatu pun muncul pada
skrin monitor kamera.
• Anda juga boleh menukar nisbah bidang skrin dan sistem output video
(halaman 101).
4.
Kini anda boleh memapar imej dan main semula filem seperti yang
biasa anda lakukan.
• Audio ialah monoaural.
• TV tertentu mungkin memotong sebahagian daripada imej.
• Semua ikon dan penunjuk yang kelihatan pada skrin monitor juga kelihatan pada
skrin TV. Anda boleh menggunakan [8] (DISP) untuk menukar kandungan
paparan.
69
Melihat Syot kilat dan Filem
Merakam Imej Kamera pada Perakam DVD atau Dek Video
Gunakan satu daripada kaedah berikut untuk menyambungkan kamera pada peranti
rakaman menggunakan kabel AV (EMC-7A) pilihan yang tersedia.
– Perakam DVD atau dek video Sambung ke terminal MASUK VIDEO dan
MASUK AUDIO.
– Kamera: port USB/AV
Anda boleh memainkan persembahan slaid syot kilat dan filem pada kamera dan
rakamnya pada DVD atau pita video. Apabila merakam imej ke peranti luaran,
gunakan [8] (DISP) untuk membersihkan semua penunjuk daripada skrin monitor
(halaman 11).
Untuk maklumat mengenai menyambungkan monitor pada peranti rakaman dan cara
merakam, lihat dokumen pengguna yang disertakan bersama peranti rakaman yang
anda gunakan.
70
Melihat Syot kilat dan Filem
Lain-lain Fungsi Main Semula (MAIN)
Bahagian ini menerangkan item menu yang boleh anda gunakan untuk
mengkonfigurasi tetapan dan melakukan lain-lain operasi main semula.
Menggunakan Panel MAIN
Menekan [SET] dalam mod MAIN akan memaparkan Panel MAIN.
. Contoh Operasi Panel MAIN
1.
Dalam mod MAIN, tekan [SET].
Panel MAIN akan muncul di sepanjang
sisi kanan skrin monitor.
2.
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk
memilih item Panel MAIN yang
anda mahu dan kemudian tekan
[SET].
[SET]
Panel MAIN
[8] [2]
Berikut ini menerangkan operasi yang anda boleh lakukan untuk setiap
item Panel MAIN.
â Keluar
Keluar dari Panel MAIN.
P Mula
Main
Semula
Operasi yang dilakukan apabila item ini dipilih bergantung pada
jenis fail yang sedang dipaparkan pada skrin monitor.
• Filem: Mulakan main semula filem (halaman 67).
• Rkmn suara: Mulakan main semula rakaman suara (halaman
46).
• Syot kilat audio: Mulakan main semula audio (halaman 77).
ä
Prsmbhn
Slaid
Memaparkan menu pertunjukan slaid. Lihat “Memainkan
Persembahan Slaid di Kamera (Prsmbhn Slaid)” (halaman 73)
untuk operasi menu pertunjukan slaid.
m Mod
Senyap
Mod Senyap mematikan bunyi operasi kamera supaya anda
boleh mengelak daripada menganggu orang di sekitar anda
apabila memainkan semula imej.
71
Lain-lain Fungsi Main Semula (MAIN)
à Menu
Memaparkan menu MAIN. Anda boleh melakukan operasi
berikut pada menu MAIN.
Tab
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih
tab di mana item menu yang anda
mahu konfigurasi berada.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih
item menu yang anda mahu dan
kemudian tekan [6].
Gunakan [8] dan [2] untuk
menukar tetapan item menu yang
dipilih.
Item menu yang dipilih
Tekan [SET] untuk mengenakan
tetapan.
• Menekan [ ] (Padam) melakukan salah satu daripada operasi
berikut.
– Jika anda telah memilih satu tab sebelum ini, menekan
[ ] (Padam) akan kembali ke skrin pemidang tilik.
– Jika anda telah memilih item menu sebelum ini, menekan
[ ] (Padam) akan kembali ke tab.
. Operasi Menu MAIN dalam Manual Ini
Operasi menu MAIN digunakan dalam manual ini seperti ditunjukkan di bawah.
Operasi berikut adalah sama seperti yang diterangkan di bawah “Contoh Operasi
Panel MAIN” pada halaman 71.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen Panel
MAIN “MENU” dan kemudian tekan [SET].
[p] (MAIN) * [SET] * MENU * Tab “MAIN” * Lindungi
Tekan
[p] (MAIN).
Tekan [SET].
Gunakan [4] dan [6] untuk
memilih tab “MAIN”.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih
“Lindungi” dan kemudian tekan [6].
72
Lain-lain Fungsi Main Semula (MAIN)
Memainkan Persembahan Slaid di Kamera (Prsmbhn Slaid)
1.
Dalam mod MAIN, tekan [SET].
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen Panel MAIN “Prsmbhn
Slaid” dan kemudian tekan [SET] (halaman 71).
Mula
Mulakan pertunjukan slaid.
Masa
Masa dari mula hingga tamat pertunjukan slaid
1 hingga 5 minit, 10 minit, 15 minit, 30 minit, 60 minit
Selang
Tempoh masa setiap imej dipaparkan
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih nilai daripada 1 hingga 30 saat
atau “MAKS”.
Jika anda menetapkan nilai daripada 1 hingga 30 saat, imej
bertukar pada selang yang ditetapkan, tetapi bahagian audio filem
dan syot kilat audio akan terus bermain sehingga tamat.
Apabila pertunjukan slaid sampai ke fail filem semasa “MAKS”
dipilih, hanya bingkai pertama filem akan dipaparkan. Fail
Rakaman Video tidak dimainkan semula apabila “MAKS” dipilih.
Kesan
Hidupkan atau matikan kesan.
Hidup: Hidupkan kesan pertukaran imej dan muzik latar.
Mati: Tiada kesan pertukaran imej dan muzik latar
• Untuk menghentikan pertunjukan slaid, tekan [ ] (Padam). Menekan [SET]
dan bukannya [ ] (Padam) menghentikan pertunjukan slaid dan kembali ke
skrin menu.
• Laraskan kelantangan audio dengan menekan [2] dan kemudian tekan [8]
atau [2] semasa main semula.
• Semua butang operasi dinyahdayakan semasa pertunjukan slaid sedang
beralih daripada satu imej ke imej lain.
• Masa yang diperlukan untuk beralih daripada satu imej ke imej lain mungkin
lebih lama bagi kes imej yang tidak dirakam menggunakan kamera ini.
73
Lain-lain Fungsi Main Semula (MAIN)
Mainkan Semula tanpa Menganggu Orang Lain (Mod Senyap)
Mod Senyap mematikan bunyi operasi kamera supaya anda boleh mengelak
daripada menganggu orang di sekitar anda apabila memainkan semula imej.
1.
Dalam mod MAIN, tekan [SET].
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen Panel MAIN “Mod
Senyap” dan kemudian tekan [SET] (halaman 71).
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Hidup” dan kemudian tekan
[SET].
Ini memasuki Mod Senyap, yang ditunjukkan dengan m (Mod Senyap) pada
skrin monitor.
• Tetapan yang ditunjukkan di bawah adalah tetap dan tidak boleh ditukar
semasa dalam mod Senyap.
Tetapan
Penerangan
Denyar
Mati
Pemasa kendiri
Mati
Lampu Bantuan AF
Mati
Bunyi
Mati
Memutar Imej (Putaran)
[p] (MAIN) * Skrin Syot Kilat * [SET] * MENU *
Tab “MAIN” * Putaran
1.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Putaran” dan kemudian tekan
[SET].
Setiap tekanan [SET] akan memutar imej yang dipaparkan 90 darjah ke kiri.
2.
Apabila imej yang dipaparkan berada pada penghalaan yang anda
mahu, tekan [ ] (Padam).
• Perhatikan bahawa prosedur ini tidak menukar data imej. Ia cuma mengubah cara
imej dipaparkan pada skrin monitor kamera.
• Imej yang telah dilindungi atau dizum tak boleh diputar.
• Versi asal (tak diputar) imej akan dipaparkan pada skrin menu imej.
74
Lain-lain Fungsi Main Semula (MAIN)
Memilih Imej untuk Percetakan (Cetakan DPOF)
[p] (MAIN) * Skrin Syot Kilat * [SET] * MENU *
Tab “MAIN” * Cetakan DPOF
Lihat halaman 79 untuk butiran.
Melindung Fail Daripada Pemadaman (Lindungi)
[p] (MAIN) * [SET] * MENU * Tab “MAIN” * Lindungi
Lindung fail tertentu.
Gunakan [4] dan [6] untuk menatal fail
Hidup
sehingga fail yang anda mahu lindungi
dipaparkan.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih
“Hidup” dan kemudian tekan [SET].
Imej yang dilindungi ditunjukkan oleh ikon
›.
Untuk melindung fail lain, ulang langkah 1 dan 2.
Untuk keluar daripada operasi lindung, tekan [ ] (Padam). Untuk
menyahlindung fail, pilih “Mati” dan bukannya “Hidup” dalam langkah
2 di atas.
Lindung semua fail.
Semua Fail:
Hidup
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Semua Fail: Hidup” dan
kemudian tekan [SET].
] (Padam).
Untuk menyahlindung semua fail, pilih “Semua Fail: Mati” dan
bukannya “Semua Fail: Hidup” dalam langkah 1 di atas.
Tekan [
• Perhatikan bahawa walaupun fail dilindungi, ia akan dipadam jika anda melakukan
operasi format (halaman 102).
75
Lain-lain Fungsi Main Semula (MAIN)
Mengubah saiz Syot Kilat (Ubah Saiz)
[p] (MAIN) * Skrin Syot Kilat * [SET] * MENU *
Tab “MAIN” * Ubah Saiz
Anda boleh mengurangkan saiz syot kilat dan menyimpan hasilnya sebagai syot kilat
berasingan. Syot kilat asal juga disimpan. Anda boleh memilih ubah saiz imej ke satu
daripada tiga saiz imej: 10 M, 5 M, VGA.
• Mengubah saiz syot kilat 3:2 atau 16:9 akan menghasilkan imej dengan nisbah
bidang 4:3, dengan kedua belah dipotong.
• Tarikh rakaman versi diubah saiz syot kilat adalah sama seperti tarikh rakaman
syot kilat asal.
Memangkas Syot Kilat (Memotong)
[p] (MAIN) * Skrin Syot Kilat * [SET] * MENU *
Tab “MAIN” * Memotong
Anda boleh memangkas syot kilat untuk memotong
bahagian yang anda tak perlukan dan menyimpan hasil
dalam fail berasingan. Syot kilat asal juga disimpan.
Gunakan pengawal zum untuk zum imej ke saiz yang anda
mahu, gunakan [8], [2], [4], dan [6] untuk memaparkan
bahagian imej yang anda mahu buang, dan kemudian
tekan [SET].
• Imej yang dihasilkan dengan memangkas imej 3:2 atau
16:9 akan mempunyai nisbah bidang 4:3.
• Tarikh rakaman imej yang dipangkas adalah sama
seperti tarikh rakaman syot kilat asal.
76
Faktor zum
Menunjukkan
kawasan syot kilat
Bahagian syot kilat yang
sedang dipapar
Lain-lain Fungsi Main Semula (MAIN)
Menambah Audio pada Syot Kilat (Alih Suara)
[p] (MAIN) * Skrin Syot Kilat * [SET] * MENU *
Tab “MAIN” * Alih Suara
Anda boleh menambah audio pada syot kilat selepas
anda menangkapnya. Anda boleh merekod semula
audio syot kilat bila-bila masa anda mahu. Anda boleh
merekod audio selama 30 saat untuk satu syot kilat.
1.
Tekan [SET] untuk memulakan rakaman
suara.
Baki masa rakaman
2.
Tekan [SET] sekali lagi untuk memberhentikan
rakaman suara.
• Berhati-hati supaya anda tidak menutup mikrofon kamera
dengan jari anda semasa merakam.
• Hasil rakaman yang bagus tak boleh berlaku apabila
kamera terlalu jauh daripada apa yang ingin anda rakam.
• Kamera anda menyokong format data audio berikut.
– Format Audio: WAVE/IMA-ADPCM (sambungan WAV)
• Anda tidak boleh menambah audio pada imej yang dilindung.
• Untuk memadam audio, lakukan operasi berikut:
Alih Suara * Padam * [SET] * [ ] (Padam).
Mikrofon
• Perhatikan bahawa anda tak boleh mengembalikan audio asal Syot Kilat Audio
setelah anda memadam atau merekodnya semula.
. Untuk memainkan audio syot kilat
1.
Dalam mod MAIN, gunakan [4] dan [6] untuk menatal imej sehingga
Syot Kilat Audio yang anda mahu dipaparkan.
Syot kilat audio ditanda dengan ikon ˆ.
2.
Tekan [0] (Filem) untuk memulakan main semula.
77
Lain-lain Fungsi Main Semula (MAIN)
Kawalan Main Semula Rakaman Suara
Mara laju/undur laju
[4] [6]
Main/pegun
[SET]
Pelarasan kelantangan
Tekan [2] dan kemudian
tekan [8] [2].
Papar pertukaran kandungan
[8] (DISP)
Berhenti main semula
[0] (Filem)
• Audio bagi Syot Kilat Audio juga boleh dimainkan semula pada komputer dengan
Windows Media Player atau QuickTime.
Menyalin Fail (Salin)
[p] (MAIN) * [SET] * MENU * Tab “MAIN” * Salin
Fail boleh disalin daripada memori terbina dalam komputer kepada kad memori atau
daripada kad memori terbina dalam.
Terbina dlm * Kad
Salin semua fail daripada memori terbina dalam kamera
kepada kad memori.
Pilihan ini menyalin semua fail dalam memori terbina
dalam kamera.
Ia tak boleh digunakan untuk menyalin satu fail.
Menyalin satu fail pada kad memori ke memori terbina
dalam kamera. Fail disalin ke folder dalam memori
terbina dalam yang namanya mempunyai nombor siri
terbesar.
Kad * Terbina dalam
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih fail yang anda
mahu salin.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Salin” dan
kemudian tekan [SET].
• Anda boleh menyalin fail syot kilat, filem, syot kilat audio atau Rakaman Suara
yang anda rakam dengan kamera ini.
78
Lain-lain Fungsi Main Semula (MAIN)
Percetakan
Percetakan Syot Kilat
Perkhidmatan Cetak Profesional*
Anda boleh membawa kad memori yang mengandungi imej
yang anda mahu cetak ke perkhidmatan cetak profesional dan
mencetaknya.
Percetakan pada Pencetak Rumah*
Anda boleh menggunakan pencetak yang dilengkapkan dengan
slot kad memori untuk terus mencetak imej daripada kad
memori. Untuk butiran, lihat dokumen pengguna yang disertakan
bersama pencetak anda.
Percetakan dengan Komputer
Selepas memindahkan imej ke komputer anda, gunakan
perisian yang tersedia secara komersil untuk mencetak.
* Anda boleh menentukan imej mana yang anda mahu cetak, bilangan salinan dan
cap tarikh sebelum mencetak (halaman 79).
Menggunakan DPOF untuk Menentukan Imej untuk Dicetak
dan Bilangan Salinan
. Format Susunan Cetak Digital (DPOF)
DPOF ialah standard yang membenarkan anda menyertakan maklumat
jenis imej, bilangan salinan dan hidup/mati cap masa pada kad memori
bersama dengan imej. Selepas mengkonfigurasi tetapan, anda boleh
menggunakan kad memori untuk mencetak pada pencetak rumah yang
menyokong DPOF atau membawa kad memori ke perkhidmatan cetak
profesional.
• Sama ada boleh atau tidak anda menggunakan tetapan DPOF untuk percetakan
bergantung pada pencetak yang anda gunakan.
• Sesetengah perkhidmatan cetak profesional mungkin tidak menyokong DPOF.
79
Percetakan
. Mengkonfigurasi Tetapan DPOF Secara Berasingan untuk Setiap
Imej
[p] (MAIN) * Skrin Syot Kilat * [SET] * MENU *
Tab “MAIN” * Cetakan DPOF * Pilih imej
1.
Gunakan [4] dan [6] untuk menatal fail sehingga imej yang anda mahu
cetak dipaparkan.
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk menentukan bilangan salinan.
Anda boleh menentukan nilai hingga 99. Nyatakan 00 jika anda tidak mahu
mencetak imej.
• Jika anda mahu menyertakan tarikh dalam imej, tekan [0] (Filem) supaya
“Hidup” ditunjukkan untuk pengecapan tarikh.
• Ulangi langkah 1 dan 2 untuk mengkonfigurasi tetapi bagi imej lain, jika anda
mahu.
3.
Tekan [SET].
. Mengkonfigurasi Tetapan DPOF yang Sama untuk Semua Imej
[p] (MAIN) * Skrin Syot Kilat * [SET] * MENU *
Tab “MAIN” * Cetakan DPOF * Semua imej
1.
Gunakan [8] dan [2] untuk menentukan bilangan salinan.
Anda boleh menentukan nilai hingga 99. Nyatakan 00 jika anda tidak mahu
mencetak imej.
• Jika anda mahu menyertakan tarikh dalam imej, tekan [0] (Filem) supaya
“Hidup” ditunjukkan untuk pengecapan tarikh.
2.
Tekan [SET].
Tetapan DPOF tidak dibersihkan secara automatik selepas percetakan
selesai.
Operasi cetak DPOF yang anda lakukan seterusnya akan dijalankan menggunakan
tetapan DPOF terakhir yang anda konfigurasi untuk imej. Bagi membersihkan
tetapan DPOF, nyatakan “00” untuk bilangan salinan bagi semua imej.
Beritahu perkhidmatan cetak anda mengenai tetapan DPOF anda!
Jika anda bawa kad memori ke perkhidmatan cetak profesional, beritahu mereka
bahawa ia menyertakan tetapan DPOF untuk imej yang akan dicetak dan bilangan
salinan. Jika anda tidak melakukannya, perkhidmatan cetak mungkin mencetak
semua imej tanpa menghiraukan tetapan DPOF anda atau mereka mungkin tidak
mengendahkan tetapan cap tarikh anda.
80
Percetakan
. Cap Tarikh
Anda boleh menggunakan satu daripada tiga kaedah berikut untuk menyertakan
tarikh rakaman pada cetakan imej.
Mengkonfigurasi tetapan kamera
Mengkonfigurasi tetapan DPOF (halaman 79).
Anda boleh menghidupkan dan mematikan cap tarikh setiap kali anda
mencetak. Anda boleh mengkonfigurasi tetapan supaya sesetengah imej
menyertakan cap tarikh sementara yang lain tidak.
Konfigurasi tetapan Cap Masa Kamera (halaman 98).
• Tetapan Cap Masa kamera menera tarikh ke dalam syot kilat selepas anda
menangkapnya, supaya tarikh sentiasa disertakan apabila anda mencetak.
Ia tak boleh dipadam.
• Jangan hidupkan cap tarikh DPOF untuk imej yang menyertakan tarikh yang
dicap dengan fungsi Cap Masa kamera. Perbuatan ini boleh menyebabkan
dua cap tersebut bertindan.
Mengkonfigurasi tetapan komputer
Anda boleh menggunakan perisian pengurusan imej yang tersedia secara
komersil untuk cap tarikh pada imej.
Perkhidmatan cetak profesional
Minta cap tarikh apabila menempah cetakan daripada perkhidmatan cetak
profesional.
. Standard yang Disokong oleh Kamera
• Exif Print
Mencetak pada pencetak yang menyokong Exif Print
menggunakan maklumat mengenai keadaan tangkapan yang
dirakam bersama imej untuk meningkatkan kualiti imej yang
dicetak. Hubungi pengilang pencetak anda untuk maklumat mengenai model yang
menyokong Exif Print, peningkatan pencetak dsb.
81
Percetakan
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Perkara yang anda boleh lakukan menggunakan komputer...
Anda boleh melakukan operasi yang diterangkan di bawah semasa kamera
bersambung dengan komputer.
Menyimpan imej
pada komputer
dan melihatnya di
situ
• Menyimpan imej dan melihatnya secara
manual (sambungan USB) (halaman 84,
88).
• Memindah imej ke komputer secara
automatik melalui LAN tanpa wayar untuk
melihat (Eye-Fi) (halaman 90).
Main semula dan
sunting filem
• Anda boleh main semula fail (halaman 86,
89).
• Untuk menyunting filem, gunakan perisian
yang tersedia secara komersil mengikut
keperluan.
Memindah imej
yang disimpan di
komputer anda ke
memori kamera
Selain imej, anda juga boleh memindah imej
tangkapan skrin daripada komputer anda ke
kamera (Photo Transport*).
Muat naik fail filem
ke YouTube
Fail filem yang dirakam menggunakan
pemandangan BEST SHOT “Untuk
YouTube” dengan mudah boleh dimuat naik
ke YouTube (YouTube Uploader for
CASIO*).
* Windows sahaja
Prosedur yang perlu anda lakukan apabila menggunakan kamera dengan komputer
anda dan apabila menggunakan perisian adalah berbeza untuk Windows dan
Macintosh.
• Pengguna Windows perlu merujuk pada “Menggunakan Kamera dengan
Komputer Windows” di halaman 83.
• Pengguna Macintosh perlu merujuk pada “Menggunakan Kamera dengan
Macintosh” di halaman 87.
82
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Menggunakan Kamera dengan Komputer Windows
Pasang perisian yang diperlukan menurut versi Windows yang anda gunakan dan
apa yang anda mahu lakukan.
Apabila anda
mahu
melakukan ini:
Versi Sistem
Pengendalian
Menyimpan imej
pada komputer
dan melihatnya
di situ secara
manual
Windows 7,
Pemasangan tidak diperlukan.
Windows Vista,
Windows XP (SP3)
Mainkan filem
Windows 7,
Windows Vista,
Windows XP (SP3)
Pindah imej ke
kamera
Photo Transport 1.0*
• Muat turun perisian ini dari
laman web berikut.
http://www.casio-intl.com/support/
• Muat turun dokumentasi
Windows 7,
pengguna untuk perisian ini dari
Windows Vista,
laman web berikut.
Windows XP (SP3)
http://www.exilim.com/manual/
• Keperluan Sistem
Memori: Sekurang-kurangnya
64 MB
Ruang Pemacu Cakera Keras:
Sekurang-kurangnya 2 MB
–
Muat naik fail
filem ke
YouTube
YouTube Uploader for CASIO*
• Muat turun perisian ini dari
laman web berikut.
Windows 7,
http://www.casio-intl.com/support/
Windows Vista,
• Muat turun dokumentasi
Windows XP (SP3)
pengguna untuk perisian ini dari
laman web berikut.
http://www.exilim.com/manual/
–
Pasang perisian ini:
Pemasangan tidak diperlukan.
• Windows Media Player, yang
dipasang pada kebanyakan
komputer, boleh digunakan
untuk main semula.
Lihat
halaman:
84
86
* Photo Transport dan YouTube Uploader for CASIO tidak akan berjalan di bawah
Windows OS versi 64-bit.
83
Menggunakan Kamera dengan Komputer
. Peringatan untuk Pengguna Windows
• Perisian memerlukan hak istimewa Pentadbir untuk dijalankan.
• Operasi pada komputer yang dibuat sendiri tidak disokong.
• Operasi mungkin tidak dapat dilakukan di bawah keadaan komputer tertentu.
Melihat dan Menyimpan Imej di Komputer
Anda boleh menyambungkan kamera ke komputer anda bagi melihat dan
menyimpan imej (fail syot kilat dan filem).
Jangan menggunakan komputer anda untuk mengubah suai, memadam,
mengalih atau menamakan semula sebarang fail imej yang berada dalam
memori terbina dalam kamera atau pada kad memorinya.
Perbuatan itu akan menyebabkan masalah pada data pengurusan imej kamera,
yang akan menjadikannya mustahil untuk memain semula imej pada kamera dan
boleh menukar kapasiti memori yang tinggal secara drastik. Apabila anda mahu
mengubah suai, memadam, mengalih atau menama semula imej, lakukannya
hanya pada imej yang disimpan pada komputer anda.
• Jangan menanggalkan kabel USB atau mengendalikan kamera semasa melihat
atau menyimpan imej. Perbuatan itu boleh merosakkan data.
• Anda juga boleh menggunakan slot kad komputer anda (jika ia memilikinya) atau
pembaca kad yang tersedia secara komersil untuk mencapai fail secara terus dari
kad memori komputer. Untuk butiran, lihat dokumen pengguna yang disertakan
bersama komputer anda.
. Untuk menyambungkan kamera ke komputer anda dan menyimpan
fail
1.
Matikan kamera dan
kemudian gunakan kabel
USB yang disertakan
bersama kamera untuk
menyambungnya ke
komputer anda.
Port USB
Kabel USB
(disertakan bersama
kamera)
• Untuk butiran tentang
menyambungkan kamera
dan langkah berjaga-jaga
apabila menyambungkan,
lihat halaman 15.
84
Menggunakan Kamera dengan Komputer
2.
Hidupkan kamera.
• Kali pertama anda menyambungkan kamera ke komputer menggunakan kabel
USB, mesej ralat mungkin muncul pada komputer anda. Jika ini berlaku,
tanggalkan dan kemudian sambungkan semula kabel USB itu.
• Pengecasan terus berjalan walaupun kamera dihidupkan.
3.
Pengguna Windows 7, Windows Vista: Klik “Start” dan kemudian
“Computer”.
Pengguna Windows XP: Klik “Start” dan kemudian “My Computer”.
4.
Dwiklik “Removable Disk”.
• Komputer anda mengenali kad memori yang dimuat dalam komputer (atau
memori terbina dalam jika tiada kad) sebagai cakera boleh alih.
5.
Klik kanan folder “DCIM”.
6.
Pada menu pintas yang muncul, klik “Copy”.
7.
Pengguna Windows 7, Windows Vista: Klik “Start” dan kemudian
“Documents”.
Pengguna Windows XP: Klik “Start” dan kemudian “My Documents”.
• Jika anda telah mempunyai folder “DCIM” dalam “Documents” (Windows 7,
Windows Vista) atau “My Documents” (Windows XP), langkah seterusnya
akan menulis gantinya. Jika anda mahu menyimpan folder “DCIM” sedia ada,
anda perlu menukar namanya atau mengalihnya ke lokasi berbeza sebelum
melakukan langkah seterusnya.
8.
Pengguna Windows 7: Pada menu “Documents” “Organize”, pilih
“Paste”.
Pengguna Windows Vista: Pada menu “Documents” “Edit”, pilih
“Paste”.
Pengguna Windows XP: Pada menu “My Documents” “Edit”, pilih
“Paste”.
Ini akan menampal folder “DCIM” (dan semua fail imej yang dikandungnya) ke
dalam folder “Documents” (Windows 7, Windows Vista) atau “My Documents”
(Windows XP) anda. Anda kini mempunyai salinan fail yang ada dalam memori
kamera pada komputer anda.
9.
Setelah selesai menyalin imej, tanggalkan kamera daripada komputer
anda.
Pada kamera, tekan [ON/OFF] (Kuasa) untuk mematikan kamera. Selepas
memeriksa untuk memastikan lampu belakang tidak menyala atau merah
menyala, tanggalkan kabel USB.
85
Menggunakan Kamera dengan Komputer
. Untuk melihat imej yang anda salin pada komputer anda
1.
Dwiklik folder “DCIM” yang disalin untuk membukanya.
2.
Dwiklik folder yang mengandungi imej yang anda mahu lihat.
3.
Dwiklik fail imej yang anda mahu lihat.
• Untuk maklumat mengenai nama fail, lihat “Struktur Folder Memori” pada
halaman 93.
• Imej yang telah diputar pada kamera akan dipaparkan pada skrin komputer
anda dalam penghalaan asalnya (tak diputar).
Memainkan Filem
Windows Media Player, yang dipasang pada kebanyakan komputer, boleh digunakan
untuk main semula filem. Untuk main semula filem, mula-mula salin filem ke
komputer anda dan kemudian dwiklik fail filem.
. Keperluan Sistem Komputer Minimum untuk Main Semula Filem
Keperluan sistem minimum yang diterangkan di bawah adalah perlu untuk memain
semula filem yang direkod dengan kamera ini pada komputer.
Sistem Pengendalian
CPU
: Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)
: Kualiti Imej “HD”:
Pentium 4 3.2 GHz atau lebih tinggi
Kualiti Imej “STD”:
Pentium M 1.0 GHz atau lebih tinggi
Pentium 4 2.0 GHz atau lebih tinggi
Perisian yang Diperlukan : Windows Media Player, DirectX 9.0c atau lebih tinggi
• Di atas adalah sekitaran sistem yang disarankan. Mengkonfigurasi satu daripada
sekitaran ini tidak menjamin pengendalian yang betul.
• Tetapan tertentu dan perisian lain yang dipasang boleh mengganggu main semula
filem.
86
Menggunakan Kamera dengan Komputer
. Peringatan Main Semula Filem
• Pastikan mengalih data filem ke cakera keras komputer anda sebelum mencuba
memainkannya. Main semula filem yang baik mungkin tidak dapat dilakukan untuk
data yang dicapai melalui rangkaian, daripada kad memori dsb.
• Main semula filem yang baik mungkin tidak dapat dilakukan pada sesetengah
komputer. Jika anda mengalami masalah, cuba yang berikut.
– Cuba merakam filem dengan tetapan kualiti “STD”.
– Cuba menaik taraf Windows Media Player ke versi terkini.
– Berhentikan sebarang aplikasi lain yang anda jalankan dan berhentikan aplikasi
residen.
Walaupun main semula yang baik tidak boleh dilakukan pada komputer, anda boleh
menggunakan kabel AV (EMC-7A) opsyenal yang tersedia untuk bersambung pada
terminal input video TV atau komputer dan main semula filem menggunakan cara itu.
Menggunakan Kamera dengan Macintosh
Pasang perisian yang diperlukan menurut versi OS Macintosh yang anda gunakan
dan apa yang anda mahu lakukan.
Apabila anda mahu
melakukan ini:
Versi Sistem
Pasang perisian ini:
Pengendalian
Lihat
halaman:
Menyimpan imej pada
Macintosh anda dan
OS X
melihatnya di situ
secara manual
Pemasangan tidak diperlukan.
88
Simpan imej pada
Macintosh anda
OS X
secara automatik/Urus
imej
Gunakan iPhoto, yang disertakan
tergabung dengan beberapa
produk Macintosh.
–
Mainkan filem
Anda boleh main semula dengan
QuickTime, yang disertakan
tergabung dengan sistem
pengendalian anda.
89
OS X
87
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Menyambung Kamera pada Komputer Anda dan Menyimpan Fail
Jangan menggunakan komputer anda untuk mengubah suai, memadam,
mengalih atau menamakan semula sebarang fail imej yang berada dalam
memori terbina dalam kamera atau pada kad memorinya.
Perbuatan itu akan menyebabkan masalah pada data pengurusan imej kamera,
yang akan menjadikannya mustahil untuk memain semula imej pada kamera dan
boleh menukar kapasiti memori yang tinggal secara drastik. Apabila anda mahu
mengubah suai, memadam, mengalih atau menama semula imej, lakukannya
hanya pada imej yang disimpan pada komputer anda.
• Jangan menanggalkan kabel USB atau mengendalikan kamera semasa melihat
atau menyimpan imej. Perbuatan itu boleh merosakkan data.
• Kamera tidak menyokong operasi dengan Mac OS X 10.0. Operasi ini disokong
dengan Mac OS 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 dan 10.7 (menggunakan
pemacu USB standard OS) sahaja.
• Anda juga boleh menggunakan slot kad komputer anda (jika ia memilikinya) atau
pembaca kad yang tersedia secara komersil untuk mencapai fail secara terus dari
kad memori komputer. Untuk butiran, lihat dokumen pengguna yang disertakan
bersama komputer anda.
. Untuk menyambungkan kamera ke komputer anda dan menyimpan fail
1.
Matikan kamera dan
kemudian gunakan kabel
USB yang disertakan
bersama kamera untuk
menyambungnya ke
Macintosh anda.
Port USB
Kabel USB
(disertakan bersama
kamera)
• Untuk butiran tentang
menyambungkan kamera
dan langkah berjaga-jaga
apabila menyambungkan,
lihat halaman 15.
2.
Hidupkan kamera.
Lampu belakang kamera akan berwarna hijau atau ambar pada masa ini. Dalam
mod ini, Macintosh anda mengenali kad memori yang dimuat dalam kamera (atau
memori terbina dalam kamera jika ia tidak dimuatkan dengan kad memori) sebagai
pemacu. Rupa ikon pemacu bergantung pada versi OS Mac yang anda gunakan.
• Kali pertama anda menyambungkan kamera ke Macintosh anda menggunakan
kabel USB, mesej ralat mungkin muncul pada komputer anda. Jika ini berlaku,
tanggalkan dan kemudian sambungkan semula kabel USB itu.
• Pengecasan terus berjalan walaupun kamera dihidupkan.
88
Menggunakan Kamera dengan Komputer
3.
Dwiklik ikon pemacu kamera.
4.
Seret folder “DCIM” ke folder di mana anda mahu menyalinnya.
5.
Setelah operasi salin selesai, seret ikon pemacu ke Trash.
6.
Pada kamera, tekan [ON/OFF] (Kuasa) untuk mematikan kamera.
Selepas memeriksa untuk memastikan lampu belakang tidak menyala
atau merah menyala, tanggalkan kabel USB.
. Untuk melihat imej yang disalin
1.
Dwiklik ikon pemacu kamera.
2.
Dwiklik folder “DCIM” untuk membukanya.
3.
Dwiklik folder yang mengandungi imej yang anda mahu lihat.
4.
Dwiklik fail imej yang anda mahu lihat.
• Untuk maklumat mengenai nama fail, lihat “Struktur Folder Memori” pada
halaman 93.
• Imej yang telah diputar pada kamera akan dipaparkan pada skrin Macintosh
anda dalam penghalaan asalnya (tak diputar).
Memainkan Filem
Anda boleh menggunakan QuickTime, yang disertakan tergabung dengan sistem
pengendalian anda, untuk main semula filem pada Macintosh. Untuk main semula
filem, mula-mula salinnya ke Macintosh anda dan kemudian dwiklik fail filem.
. Keperluan Sistem Komputer Minimum untuk Main Semula Filem
Keperluan sistem minimum yang diterangkan di bawah adalah perlu untuk memain
semula filem yang direkod dengan kamera ini pada komputer.
Sistem Pengendalian
: Mac OS X 10.3.9 atau lebih tinggi
Perisian yang Diperlukan : QuickTime 7 atau lebih tinggi
• Di atas adalah sekitaran sistem yang disarankan. Mengkonfigurasi satu daripada
sekitaran ini tidak menjamin pengendalian yang betul.
• Tetapan tertentu dan perisian lain yang dipasang boleh mengganggu main semula
filem.
89
Menggunakan Kamera dengan Komputer
. Peringatan Main Semula Filem
Main semula filem yang baik mungkin tidak dapat dilakukan pada sesetengah model
Macintosh. Jika anda mengalami masalah, cuba yang berikut.
– Tukar tetapan kualiti imej filem ke “STD”.
– Naik taraf ke versi terkini QuickTime.
– Matikan aplikasi lain yang sedang berjalan.
Walaupun main semula yang baik tidak boleh dilakukan pada Macintosh anda, anda
boleh menggunakan kabel AV (EMC-7A) opsyenal yang tersedia untuk bersambung
pada terminal input video TV atau Macintosh dan main semula filem menggunakan
cara itu.
• Pastikan mengalih data filem ke cakera keras Macintosh anda sebelum mencuba
memainkannya. Main semula filem yang baik mungkin tidak dapat dilakukan untuk
data yang dicapai melalui rangkaian, daripada kad memori dsb.
Menggunakan Kad Memori SD Tanpa Wayar Eye-Fi untuk
Memindah Imej (Eye-Fi)
Penggambaran dengan kad memori SD tanpa wayar Eye-Fi dimuatkan dalam
kamera membolehkan data imej dipindah secara automatik ke komputer melalui LAN
tanpa wayar.
1.
Mengkonfigurasi titik capaian LAN, destinasi pindahan dan tetapan lain
untuk kad Eye-Fi mengikut arahan yang disertakan bersama kad EyeFi.
2.
Setelah mengkonfigurasi tetapan, muatkan kad Eye-Fi ke dalam
kamera dan rakam.
Imej yang anda rakam dihantar melalui LAN tanpa wayar ke komputer anda, dsb.
• Untuk butiran penuh, lihat dokumen pengguna yang disertakan bersama kad
Eye-Fi.
• Sebelum memformat kad Eye-Fi baru untuk digunakan buat kali pertama, salin
fail pemasangan Eye-Fi Manager ke komputer anda. Lakukan ini sebelum
memformat kad.
90
Menggunakan Kamera dengan Komputer
• Imej yang dirakam dipindah melalui LAN tanpa wayar. Jangan menggunakan kad
Eye-Fi atau mematikan komunikasi kad Eye-Fi (halaman 95) bila berada dalam
kapal terbang atau di sebarang lokasi lain di mana komunikasi tanpa wayar adalah
terhad atau dilarang.
• Memuatkan kad Eye-Fi akan menyebabkan penunjuk Eye-Fi
muncul pada skrin monitor. Keadaan lut sinar atau tidak lut sinarnya
menunjukkan status komunikasi seperti ditunjukkan di bawah.
Lut sinar
Titik capaian tidak boleh ditemui atau
data imej yang boleh dipindah tidak
wujud.
Tidak lut sinar
Pindahan imej sedang berjalan
Berkelip
Sedang mencari titik capaian
• Ikon komunikasi
akan muncul pada skrin monitor apabila pemindahan data
sedang berjalan.
• Fungsi Mati Kuasa Auto (halaman 100) kamera dinyahdayakan semasa
pemindahan data imej sedang berjalan.
• Mesej pengesahan akan muncul pada skrin monitor jika anda cuba mematikan
kamera semasa pemindahan data imej sedang berjalan. Ikut arahan dalam mesej
(halaman 122).
• Pemindahan imej yang banyak mengambil masa untuk diselesaikan.
• Bergantung pada jenis kad Eye-Fi yang anda gunakan dan tetapannya, imej pada
kad Eye-Fi mungkin dipadam sejurus pemindahan data imej.
• Semasa merakam filem pada kad Eye-Fi, ia mungkin mengambil masa yang lama
untuk merekod data, yang boleh menyebabkan pecahan pada imej dan/atau audio.
• Komunikasi data kad Eye-Fi yang betul mungkin tak boleh dilakukan kerana
tetapan kamera, tahap bateri atau keadaan pengendalian.
91
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Fail dan Folder
Kamera mencipta fail dan menyimpannya setiap kali anda syot kilat, merakam filem
atau melakukan sebarang operasi lain yang menyimpan data. Fail dikumpulkan
dengan menyimpannya dalam folder. Setiap fail dan folder mempunyai nama uniknya
sendiri.
• Untuk butiran cara folder disusun dalam memori, lihat “Struktur Folder Memori”
(halaman 93).
Nama dan Bilangan Maksimum Dibenarkan
Contoh
Setiap folder boleh mengandungi sehingga
9999 fail yang dinamakan CIMG0001 hingga
CIMG9999. Sambungan pada nama fail
bergantung pada jenis fail.
Fail nama ke-26:
Fail
CIM G 0026.JPG
Sambungan
Nombor siri (4 angka)
Folder
Folder dinamakan daripada 100CASIO ke
Nama folder ke-100:
999CASIO.
100CASIO
Sehingga 900 folder boleh wujud dalam memori.
• BEST SHOT (halaman 49) menyertakan
Nombor siri (3 angka)
sampel pemandangan yang mengoptimumkan
tetapan untuk imej laman lelongan.
Bergantung pada model kamera anda, sampel
pemandangan dinamakan sama ada “Untuk
eBay” atau “Lelongan”.
– Imej yang direkod dengan pemandangan
eBay disimpan dalam folder yang
dinamakan “100_EBAY”.
– Imej yang direkod dengan pemandangan
Lelongan disimpan dalam folder yang
dinamakan “100_AUCT”.
• BEST SHOT juga mempunyai pemandangan
yang dinamakan “Untuk YouTube” yang
mengoptimumkan tetapan filem untuk
merakam filem bagi dimuat naik ke YouTube.
Imej yang direkod dengan pemandangan
YouTube disimpan dalam folder yang
dinamakan “100YOUTB”.
• Anda boleh melihat nama folder dan fail pada komputer anda. Untuk butiran
mengenai cara nama fail dipaparkan pada skrin monitor kamera, lihat halaman 10.
• Jumlah bilangan folder dan fail yang dibenarkan bergantung pada saiz dan kualiti
imej dan kapasiti kad memori yang digunakan untuk simpanan.
92
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Data Kad Memori
Kamera menyimpan imej yang anda tangkap mengikut Peraturan Reka Bentuk untuk
Sistem Fail Kamera (DCF).
. Mengenai DCF
Operasi berikut disokong untuk imej komplian DCF. Namun, harap maklum bahawa
CASIO tidak membuat jaminan prestasi mengenai operasi ini.
• Memindahkan imej komplian DCF kamera ini ke kamera pengilang lain dan
melihatnya.
• Mencetak imej komplian DCF kamera menggunakan pencetak pengilang lain.
• Memindahkan imej komplian DCF kamera lain ke kamera ini dan melihatnya.
. Struktur Folder Memori
100CASIO *
CIMG0001.JPG
CIMG0002.AVI
CIMG0003.WAV
CIMG0004.JPG
CIMG0004.WAV
Folder DCIM
Folder Rakaman
Fail Imej
Fail Filem
Fail Audio
Fail Imej Syot Kilat Audio
Fail Audio Syot Kilat Audio
101CASIO *
102CASIO *
Folder Rakaman
Folder Rakaman
DCIM
MISC
AUTPRINT.MRK
Folder Fail DPOF
Fail DPOF
* Folder lain dicipta apabila pemandangan BEST SHOT berikut digunakan untuk
rakaman: “Untuk eBay” atau “Lelongan” (nama pemandangan bergantung pada
model kamera), atau “Untuk YouTube”. Berikut ini menunjukkan nama folder yang
dicipta bagi setiap pemandangan.
• Pemandangan eBay: 100_EBAY
• Pemandangan Lelongan: 100_AUCT
• Pemandangan YouTube: 100YOUTB
93
Menggunakan Kamera dengan Komputer
. Fail Imej yang Disokong
• Fail imej yang ditangkap dengan kamera ini
• Fail imej komplian DCF
Kamera ini mungkin tidak dapat memaparkan imej, walaupun ia komplian DCF.
Apabila memaparkan imej yang dirakam pada kamera lain, ia mungkin mengambil
masa yang lama untuk imej muncul pada skrin monitor kamera ini.
. Peringatan Pengendalian Memori Terbina Dalam dan Data Kad
Memori
• Setiap kali menyalin kandungan memori ke komputer anda, anda perlu menyalin
folder DCIM dan semua kandungannya. Cara yang baik untuk mengesan
beberapa salinan folder DCIM ialah untuk menukar namanya kepada tarikh atau
sesuatu yang serupa setelah anda menyalinnya ke komputer anda. Namun jika
nanti anda memutuskan mengembalikan folder ke kamera, pastikan menukar
namanya kembali ke DCIM. Kamera direka untuk mengenali hanya fail akar
dengan nama DCIM. Ingat bahawa kamera juga tidak akan dapat mengenal folder
dalam folder DCIM melainkan ia mempunyai nama yang dipunyainya dulu ketika
anda menyalinnya daripada kamera ke komputer anda.
• Folder dan fail mesti disimpan mengikut “Struktur Folder Memori” ditunjukkan di
halaman 93 untuk kamera mengenali mereka dengan betul.
94
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Tetapan Lain (Sediakan)
Bahagian ini menerangkan item menu yang anda boleh gunakan untuk
mengkonfigurasi tetapan dan melakukan operasi lain dalam kedua-dua mod RKM
dan mod MAIN.
Lihat yang berikut untuk maklumat lanjut.
– Menu RKM (halaman 52)
– Menu MAIN (halaman 71)
Mematikan Komunikasi Kad Eye-Fi (Eye-Fi)
[SET] * MENU * Tab “Sediakan” * Eye-Fi
Pilih “Mati” untuk menyahdaya komunikasi kad Eye-Fi (halaman 90).
Mengkonfigurasi Tetapan Bunyi Kamera (Bunyi)
[SET] * MENU * Tab “Sediakan” * Bunyi
Permulaan
Pengatup Separa
Pengatup
Tentukan bunyi permulaan.
Bunyi 1 - 5: Bunyi terbina dalam (1 hingga 5)
Mati: Bunyi mati
Operasi
= Operasi
Menentukan kelantangan bunyi. Tetapan ini juga digunakan
sebagai tahap audio semasa output video (halaman 69).
= Main
Tentukan kelantangan filem dan output audio Syot Kilat
Audio. Tetapan ini juga digunakan sebagai tahap audio
semasa output video (halaman 69).
• Menetapkan tahap kelantangan 0 membisukan output.
95
Tetapan Lain (Sediakan)
Mengkonfigurasi Imej Permulaan (Permulaan)
[SET] * MENU * Tab “Sediakan” * Permulaan
Papar imej yang anda mahu guna sebagai imej permulaan anda dan kemudian pilih
“Hidup”.
• Imej permulaan tidak muncul apabila anda menghidupkan kamera dengan
menekan [p] (MAIN).
• Anda boleh menentukan syot kilat yang anda rakam sebagai imej permulaan atau
anda boleh menggunakan imej permulaan khas yang disediakan dalam memori
terbina dalam kamera.
• Jika anda memilih syot kilat audio sebagai imej permulaan, audio itu tidak akan
dimainkan pada permulaan.
• Memformat memori terbina dalam (halaman 102) akan memadam tetapan imej
permulaan terkini.
Menentukan Peraturan Penjanaan Nombor Siri Nama Fail
(No. Fail)
[SET] * MENU * Tab “Sediakan” * No. Fail
Gunakan prosedur berikut untuk menentukan peraturan yang mengawal penjanaan
nombor siri yang digunakan dalam nama fail (halaman 92).
Teruskan
Beritahu kamera untuk mengingati nombor fail terakhir yang
digunakan. Fail baru akan dinamakan menggunakan nombor jujukan
seterusnya, walaupun fail telah dipadam atau kad memori kosong
dimuatkan. Jika kad memori dimuatkan dan kad telah mempunyai fail
di dalamnya dan nombor jujukan terbesar dalam nama fail sedia ada
adalah lebih besar daripada nombor jujukan terbesar yang diingati
kamera, penomboran fail baru akan bermula daripada nombor
jujukan terbesar dalam nama fail sedia ada campur 1.
Mula semula nombor siri daripada 0001 apabila semua fail dipadam
atau apabila kad memori diganti dengan yang kosong. Jika kad
Set Semula memori dimuat dan kad telah mempunyai fail di dalamnya,
penomboran fail baru akan bermula daripada nombor jujukan
terbesar dalam nombor nama fail sedia ada campur 1.
96
Tetapan Lain (Sediakan)
Mengkonfigurasi Tetapan Waktu Dunia (Waktu Dunia)
[SET] * MENU * Tab “Sediakan” * Waktu Dunia
Anda boleh menggunakan skrin Waktu Dunia untuk melihat waktu semasa dalam zon
yang berbeza daripada Bandar Rumah anda apabila anda pergi melancong, dsb.
Waktu Dunia memaparkan waktu semasa di 162 bandar di 32 zon waktu di seluruh
dunia.
1.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Destinasi” dan kemudian tekan
[6].
• Untuk menukar kawasan geografi dan bandar bagi waktu di mana anda
biasanya menggunakan kamera, pilih “Rumah”.
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Bandar” dan kemudian tekan
[6].
• Untuk menukar tetapan “Destinasi” ke waktu musim panas, gunakan [8] dan
[2] untuk memilih “DST” dan kemudian pilih “Hidup”. Waktu musim panas
digunakan di beberapa kawasan geografi untuk menukar tetapan waktu
semasa satu jam ke hadapan ketika bulan musim panas.
3.
Gunakan [8], [2], [4] dan [6] untuk memilih kawasan geografi yang
anda mahu dan kemudian tekan [SET].
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih bandar yang anda mahu dan
kemudian tekan [SET].
5.
Tekan [SET].
• Sebelum mengkonfigurasi tetapan Waktu Dunia, pastikan tetapan Bandar Rumah
adalah tempat anda tinggal atau biasanya menggunakan kamera. Jika ia bukan,
pilih “Rumah” pada skrin di langkah 1 dan konfigurasi tetapan Bandar Rumah,
tarikh dan masa seperti diperlukan (halaman 98).
97
Tetapan Lain (Sediakan)
Pengecapan Masa Syot Kilat (Cap Masa)
[SET] * MENU * Tab “Sediakan” * Cap Masa
Anda boleh mengkonfigurasi kamera untuk mengecap tarikh rakaman sahaja atau
tarikh dan masa di sudut kanan bawah setiap syot kilat.
• Setelah maklumat tarikh dan masa dicap pada syot kilat, ia tidak boleh disunting
atau dipadam.
Contoh: Julai, 10, 2015, 1:25 ptg.
Tarikh
2015/7/10
Tarikh&Masa
2015/7/10 1:25pm
Mati
Tiada pengecapan tarikh dan/atau masa
• Walaupun anda tidak mengecap tarikh dan/atau masa dengan Cap Msa, anda
boleh melakukannya kemudian menggunakan fungsi DPOF atau aplikasi
percetakan lain (halaman 81).
• Zum digital dinyahdaya semasa pengecapan masa dihidupkan.
• Pengecapan masa dinyahdaya semasa pemandangan BEST SHOT tertentu
digunakan.
Menetapkan Jam Kamera (Laras)
[SET] * MENU * Tab “Sediakan” * Laras
[8] [2]
Tukar tetapan di lokasi kursor
[4] [6]
Alih kursor di antara tetapan
[0] (Filem)
Togol antara format 12-jam dan 24-jam
Apabila tetapan tarikh dan masa adalah apa yang anda mahu, tekan [SET] untuk
mengenakannya.
• Anda boleh menentukan tarikh dari 2001 hingga 2049.
• Pastikan untuk memilih Bandar Rumah anda (halaman 97) sebelum menetapkan
tarikh dan masa. Jika anda menetapkan masa dan tarikh sedangkan bandar yang
salah dipilih untuk Bandar Rumah anda, masa dan tarikh bagi semua bandar
Waktu Dunia (halaman 97) akan menjadi salah.
98
Tetapan Lain (Sediakan)
Menentukan Gaya Tarikh (Gaya Tarikh)
[SET] * MENU * Tab “Sediakan” * Gaya Tarikh
Anda boleh memilih daripada tiga gaya berbeza untuk tarikh.
Contoh: Julai, 10, 2015
TT/BB/HH
15/7/10
HH/BB/TT
10/7/15
BB/HH/TT
7/10/15
Menentukan Bahasa Paparan (Language)
[SET] * MENU * Tab “Sediakan” * Language
. Tentukan bahasa paparan yang anda
mahu.
 Pilih tab di bahagian kanan.
 Pilih “Language”.
 Pilih bahasa yang anda mahu.


• Model kamera yang dijual di kawasan geografi
tertentu mungkin tidak menyokong pemilihan
bahasa paparan.
Mengkonfigurasi Tetapan Keadaan Tidur (Tidur)
[SET] * MENU * Tab “Sediakan” * Tidur
Ciri ini mematikan skrin monitor dan menyalakan lampu belakang (hijau) apabila
tiada operasi kamera dilakukan untuk tempoh masa yang telah dipraset. Tekan
mana-mana butang untuk menghidupkan kembali skrin monitor.
Tetapan Masa Pemicu: 30 saat, 1 min, 2 min, Mati (Tidur dinyahdaya apabila “Mati”
dipilih.)
• Tidur dinyahdaya di bawah mana-mana keadaan berikut.
– Dalam mod MAIN
– Semasa kamera disambungkan pada komputer atau peranti lain
– Semasa “O Penjejakan”
– Semasa main semula Rakaman Suara atau rakaman
– Semasa rakaman filem dan main semula
• Apabila kedua-dua tidur dan Mati Kuasa Auto dihidupkan, Mati Kuasa Auto
diutamakan.
99
Tetapan Lain (Sediakan)
Mengkonfigurasi Tetapan Kuasa Auto (Mati Kuasa Auto)
[SET] * MENU * Tab “Sediakan” * Mati Kuasa Auto
Mati Kuasa Auto mematikan kamera apabila tiada operasi kamera dilakukan untuk
tempoh masa yang telah dipraset.
Tetapan Masa Pemicu: 1 min, 2 min, 5 min (Masa pemicu sentiasa 5 minit dalam
mod MAIN.)
• Mati Kuasa Auto dinyahdaya di bawah mana-mana keadaan berikut.
– Semasa kamera disambungkan pada komputer atau peranti lain
– Semasa persembahan slaid
– Semasa “O Penjejakan”
– Semasa main semula Rakaman Suara atau rakaman
– Semasa rakaman filem dan main semula
Mengkonfigurasi Tetapan [r] (RKM)
[SET] * MENU * Tab “Sediakan” * REC
Kuasa Hidup
Kamera dihidupkan apabila [r] (RKM) ditekan.
Kuasa Hidup/Mati
Kamera dihidupkan atau dimatikan apabila [r] (RKM)
ditekan.
Nyahdaya
Kamera tidak dihidupkan atau dimatikan apabila [r] (RKM)
ditekan.
• Dengan “Kuasa Hidup/Mati”, kamera mati apabila anda menekan [r] (RKM)
dalam mod RKM.
• Apabila “Kuasa Hidup” atau “Kuasa Hidup/Mati” didayakan, anda boleh
menghidupkan kamera dengan menekan [r] (RKM) sehingga lampu belakang
menyala hijau seketika.
100
Tetapan Lain (Sediakan)
Menyahdaya Pemadaman Fail (Ü Dinyahaktif)
[SET] * MENU * Tab “Sediakan” * Ü Dinyahaktif
Kamera tidak akan memulakan operasi padam imej apabila anda menekan
[ ] (Padam) ketika “Ü Dinyahaktif” dihidupkan.
Anda boleh melindungi daripada pemadaman imej secara tidak sengaja dengan
memilih “Hidup” untuk “Ü Dinyahaktif”.
• Melakukan operasi format (halaman 102) akan menyebabkan semua imej
dipadam, walaupun pemadaman fail tidak dinyahdayakan (“Hidup” dipilih untuk
“Ü Dinyahaktif”) untuk sesetengah imej.
Memilih Nisbah Bidang Skrin dan Sistem Output Video
(Video Keluar)
[SET] * MENU * Tab “Sediakan” * Video Keluar
Anda boleh menggunakan prosedur dalam bahagian ini untuk memilih sama ada
NTSC atau PAL sebagai sistem output video. Anda boleh juga menentukan nisbah
bidang 4:3 atau 16:9.
NTSC
Sistem video yang digunakan di Jepun, A.S. dan negara lain
PAL
Sistem video yang digunakan di Eropah dan kawasan lain
4:3
Nisbah aspek skrin TV 4:3
16:9
Nisbah bidang skrin lebar
• Pilih nisbah bidang (4:3 atau 16:9) yang sepadan dengan jenis TV yang anda ingin
gunakan. Imej tidak akan dipaparkan dengan betul jika anda memilih nisbah
bidang yang salah.
• Imej tidak akan dipaparkan dengan betul melainkan tetapan output isyarat video
kamera sepadan dengan sistem isyarat video TV atau kelengkapan video lain.
• Imej tidak boleh dipaparkan dengan betul pada TV atau kelengkapan video yang
bukan NTSC atau PAL.
• Kabel AV (EMC-7A) opsyenal yang tersedia diperlukan untuk output video.
101
Tetapan Lain (Sediakan)
Memformat Memori Terbina Dlm atau Kad Memori (Format)
[SET] * MENU * Tab “Sediakan” * Format
Jika kad memori dimuatkan dalam kamera, operasi ini akan memformat kad memori.
Ia akan memformat memori terbina dalam jika tiada kad memori dimuatkan.
• Operasi format akan memadam semua kandungan pada kad memori atau memori
terbina dalam. Ia tak boleh dibuat asal. Pastikan anda tidak memerlukan sebarang
data yang ada pada kad atau memori terbina dalam sebelum anda memformatnya.
• Memformat memori terbina dalam akan memadam data berikut.
– Imej yang dilindungi
– Skrin permulaan
• Memformat kad memori akan memadam data berikut.
– Imej yang dilindungi
• Pemformatan akan menyebabkan semua imej dipadam, walaupun pemadaman fail
tidak diaktifkan (“Hidup” dipilih untuk “Ü Dinyahaktif” (halaman 101)) untuk
sesetengah imej.
• Pastikan bateri kamera telah dicas secukupnya sebelum memulakan operasi
pemformatan. Pemformatan mungkin tidak dapat dijalankan dengan betul dan
kamera mungkin berhenti beroperasi secara normal jika kuasa kamera
berkurangan semasa pemformatan sedang berjalan.
• Jangan buka penutup bateri semasa pemformatan sedang berjalan. Perbuatan itu
boleh menyebabkan kamera berhenti beroperasi secara normal.
Menetapkan Semula Kamera ke Lalai Kilang (Set Semula)
[SET] * MENU * Tab “Sediakan” * Set Semula
Lihat halaman 115 untuk butiran mengenai tetapan lalai kilang bagi kamera.
Tetapan di bawah tidak ditetapkan semula.
Tetapan Waktu Dunia, tetapan jam, gaya tarikh, bahasa skrin, output video
102
Tetapan Lain (Sediakan)
Lampiran
Peringatan Keselamatan
*AMARAN
Penunjuk ini menetapkan perkara yang mempunyai risiko menyebabkan kematian
atau kecederaan serius jika produk digunakan dengan salah dengan mengabaikan
penunjuk ini.
*AWAS
Penunjuk ini menetapkan perkara yang mempunyai risiko menyebabkan kecederaan
dan kemungkinan berlakunya kerosakan fizikal hanya jika produk digunakan dengan
salah dengan mengabaikan penunjuk ini.
Contoh Simbol
!
Bulatan ini dengan garis merentasinya (-) bermaksud yang tindakan
ditunjukkan tidak boleh dilakukan. Petunjuk dalam atau berhampiran simbol
ini secara khususnya dilarang. (Contoh di sebelah kiri menunjukkan yang
penceraian dilarang.)
$
Titik hitam (0) bermaksud yang tindakan ditunjukkan mesti dilakukan.
Petunjuk dalam simbol ini ialah tindakan yang secara khususnya diarahkan
untuk dilakukan. (Contoh di sebelah kiri menunjukkan yang palam kuasa
mesti dicabut daripada soket elektrik.)
*AMARAN
. Asap, bau yang luar biasa, pemanasan lampau dan keluarbiasaan
lain
$
• Penggunaan berterusan kamera ketika ia mengeluarkan asap atau bau
pelik, atau semasa ia terlampau panas mewujudkan risiko kebakaran
dan kejutan elektrik. Segera lakukan langkah berikut apabila wujud
salah satu simptom di atas.
1. Matikan kamera.
2. Jika anda menggunakan penyesuai USB-AC untuk menghidupkan kamera,
cabut palam kuasa daripada soket dinding. Juga, keluarkan bateri daripada
kamera, sambil berjaga-jaga melindungi diri anda daripada kecederaan
terbakar.
3. Hubungi peruncit atau pusat perkhidmatan sah CASIO terdekat anda.
. Jauhkan Daripada Api
• Jangan mendedahkan kamera pada api, yang boleh menyebabkannya
meletup dan mewujudkan risiko kebakaran dan kecederaan pada diri
sendiri.
. Elakkan Penggunaan Semasa Bergerak
• Jangan menggunakan kamera untuk merakam atau memain kembali
imej semasa memandu atau semasa berjalan. Melihat monitor semasa
sedang bergerak mewujudkan risiko kemalangan serius.
103
Lampiran
*AMARAN
. Denyar dan Fungsi Mengeluarkan Cahaya Lain
• Jangan sekali-kali gunakan fungsi yang mengeluarkan cahaya di
kawasan yang terdapat kemungkinan kebakaran atau adanya gas
letupan. Keadaan sebegitu mewujudkan risiko kebakaran atau letupan.
• Jangan nyalakan denyar atau gunakan fungsi yang mengeluarkan
cahaya ke arah orang yang sedang mengendalikan kenderaan
bermotor. Perbuatan itu boleh mengganggu pemandangan pemandu
dan mengundang risiko kemalangan.
#
-
. Penyesuai USB-AC dan Kord Kuasa
• Apabila menggunakan penyesuai USB-AC di negara lain, lakukannya mengikut
arahan dalam Panduan Pengguna.
• Penyalahgunaan penyesuai USB-AC mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan
elektrik. Pastikan anda mematuhi langkah berjaga-jaga berikut.
– Hanya gunakan penyesuai USB-AC yang ditentukan.
– Jangan sekali-kali gunakan penyesuai USB-AC dengan peranti lain.
– Gunakan punca kuasa yang sepadan dengan bekalan kuasa yang
ditentukan untuk penyesuai USB-AC.
– Jangan sekali-kali pasang kord kuasa pada punca kuasa yang dikongsi
dengan peranti lain, atau ke dalam kord sambungan berkongsi.
• Penyalahgunaan penyesuai USB-AC atau kord kuasa boleh merosakkannya,
mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik. Pastikan anda mematuhi
langkah berjaga-jaga berikut.
– Jangan letak objek berat di atas penyesuai USB-AC atau dipanaskan
secara langsung.
– Jangan ubah suai penyesuai USB-AC, membiarkannya rosak, atau
membengkokkannya secara paksa.
– Jangan belit atau tarik kord penyesuai USB-AC.
– Apabila digunakan, letakkan kord di tempat yang ia tidak akan mengganggu
laluan.
• Jangan sentuh palam kuasa semasa tangan anda basah. Perbuatan itu
mewujudkan risiko kejutan elektrik.
• Jika kord kuasa atau palam kuasa rosak, hubungi peruncit atau pusat
perkhidmatan sah CASIO terdekat anda.
• Jangan gunakan penyesuai USB-AC atau kord kuasa di kawasan yang
cecair* mungkin tumpah di atasnya. Cecair mewujudkan risiko
kebakaran dan kejutan elektrik.
-
"
+
-
* Cecair: Air, minuman sukan, air laut, urin haiwan atau haiwan peliharaan, dsb.
• Jangan letakkan pasu bunga atau sebarang bekas cecair di atas
penyesuai USB-AC atau kord kuasa. Air mewujudkan risiko kebakaran
dan kejutan elektrik.
104
%
Lampiran
*AMARAN
• Jangan sentuh kord kuasa atau palam kuasa semasa ribut kilat.
• Sebelum keluar, pastikan anda mencabut kord kuasa daripada punca
kuasa dan letakkannya di tempat yang jauh daripada obejk yang
digunakan oleh haiwan dan binatang peliharaan. Haiwan atau binatang
peliharaan yang menggigit kord kuasa boleh menyebabkannya terpintas,
membawa kepada risiko kebakaran.
. Air dan Benda Asing
1
+
%
• Air, cecair lain atau benda asing (terutamanya logam) yang termasuk ke
dalam kamera mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik.
Segera lakukan langkah berikut apabila wujud salah satu simptom di
atas. Perhatian lebih diperlukan apabila menggunakan kamera semasa hujan
atau salji, berhampiran laut atau jasad air lain, atau di dalam bilik air.
1. Matikan kamera.
2. Jika anda menggunakan penyesuai USB-AC untuk menghidupkan kamera,
cabut palam kuasa daripada soket dinding. Juga, keluarkan bateri daripada
kamera, sambil berjaga-jaga melindungi diri anda daripada kecederaan
terbakar.
3. Hubungi peruncit atau pusat perkhidmatan sah CASIO terdekat anda.
. Penceraian dan Pengubahsuaian
• Jangan cuba menceraikan kamera atau mengubahsuainya dalam
sebarang cara. Perbuatan itu mewujudkan risiko kejutan elektrik,
kecederaan terbakar dan kecederaan diri lain. Pastikan semua
pemeriksaan dalaman, penyelenggaraan dan pembaikan dilakukan oleh
peruncit anda atau pusat perkhidmatan sah CASIO yang terdekat.
. Terjatuh dan Layanan Kasar
!
-
• Penggunaan berterusan kamera setelah ia rosak akibat terjatuh atau
layanan kasar lain mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik.
Segera lakukan langkah berikut apabila wujud salah satu simptom di
atas.
1. Matikan kamera.
2. Jika anda menggunakan penyesuai USB-AC untuk menghidupkan kamera,
cabut palam kuasa daripada soket dinding. Juga, keluarkan bateri daripada
kamera, sambil berjaga-jaga melindungi diri anda daripada kecederaan
terbakar.
3. Hubungi peruncit atau pusat perkhidmatan sah CASIO terdekat anda.
105
Lampiran
*AMARAN
. Bateri Boleh Cas Semula
+
• Untuk mengecas bateri, hanya gunakan kaedah yang diterangkan
secara khusus dalam manual ini. Cubaan mengecas bateri dengan cara
yang tidak dibenarkan mewujudkan risiko pemanasan lampau bateri,
kebakaran dan letupan.
• Jangan mendedah atau merendam bateri dalam air tawar atau air
masin. Perbuatan itu boleh merosakkan bateri dan menyebabkan
prestasinya merosot dan pengurangan hayat perkhidmatan.
• Bateri ini dibuat untuk kegunaan bersama Kamera digital CASIO sahaja.
Penggunaan dengan peranti lain mewujudkan risiko kerosakan bateri
atau kemerosotan prestasi bateri dan pengurangan hayat
perkhidmatan.
• Kegagalan mematuhi peringatan berikut mewujudkan risiko pemanasan lampau
bateri, kebakaran dan letupan.
– Jangan menggunakan atau meninggalkan bateri berdekatan api
terbuka.
– Jangan mendedahkan bateri pada haba atau api.
– Pastikan bateri dihalakan dengan betul semasa mengecasnya.
– Jangan bawa atau simpan bateri bersama item yang boleh mengalirkan
elektrik (rantai, grafit pensel dsb.).
– Jangan menceraikan bateri, mencucuknya dengan jarum atau
mendedahkannya pada hentaman yang kuat (memukulnya dengan tukul,
memijaknya dsb.) dan jangan mengenakan pateri padanya. Jangan
meletakkan bateri dalam ketuhar gelombang mikro, penyahlembap, peranti
yang menjana tekanan tinggi dsb.
• Jika anda menyedari kebocoran, bau pelik, penjanaan haba,
pengubahan warna, perubahan bentuk atau sebarang keadaan luar
biasa lain semasa mengguna, mengecas atau menyimpan bateri,
segera keluarkannya daripada kamera dan jauhkannya daripada nyalaan api.
Juga, jangan gunakan bateri yang terjejas selepas simptom luar biasa hilang.
• Jangan gunakan atau tinggalkan bateri di bawah cahaya matahari,
dalam kenderaan yang diletakkan di bawah matahari atau di manamana kawasan lain yang terdedah pada suhu yang tinggi. Perbuatan itu
boleh merosakkan bateri dan menyebabkan prestasinya merosot dan
pengurangan hayat perkhidmatan. Juga, keadaan ini boleh menyebabkan bateri
mengembang sehingga anda mungkin tidak boleh mengeluarkannya.
%
+
-
+
-
. Kad Memori
• Kad memori adalah kecil dan mempunyai risiko ditelan secara tidak
sengaja oleh bayi dan kanak-kanak. Jauhkan kad memori daripada bayi
dan kanak-kanak. Jika kad memori ditelan secara tidak sengaja,
hubungi doktor dengan segera.
106
+
Lampiran
*AWAS
. Penyesuai USB-AC dan Kord Kuasa
• Penyalahgunaan penyesuai USB-AC atau kord kuasa mewujudkan risiko
kebakaran dan kejutan elektrik. Pastikan anda mematuhi langkah berjaga-jaga
berikut.
– Jangan sekali-kali tutup penyesuai USB-AC atau kord kuasa dengan
seperai, selimut, atau penutup lain ketika ia sedang digunakan, dan
jangan gunakannya berhampiran dengan pemanas. Berbuat
demikian boleh mengganggu sinaran haba dan menyebabkan kawasan di
sekelilingnya menjadi panas.
– Apabila mencabut palam daripada outlet dinding, jangan tarik pada kord
kuasa. Pegang palam kuasa dan tarik.
– Jangan gunakan detergen apabila membersihkan kord kuasa (terutamanya
palam), penyesuai USB-AC (terutamanya bicu), atau kabel USB (terutamanya
palam).
– Masukkan palam kuasa ke dalam outlet dinding setakat yang boleh.
– Cabut palam kuasa daripada outlet dinding sebelum meninggalkan
kamera tanpa pengawasan untuk tempoh yang lama, seperti apabila
pergi melancong, dsb.
– Sekurang-kurangnya setahun sekali, gunakan kain atau pembersih
hampagas untuk membersihkan sebarang habuk yang terkumpul pada
hujung palam kuasa dan dalam kawasan di sekitarnya.
-
+
. Bateri Boleh Cas Semula
• Jika pengecasan bateri tidak berhenti dalam masa pengecasan yang
dinyatakan, berhenti mengecas dan hubungi pusat perkhidmatan sah
CASIO tempatan anda. Berterusan mengecas mewujudkan risiko
pemanasan lampau bateri, kebakaran dan letupan.
• Cecair bateri boleh merosakkan mata anda. Jika cecair bateri termasuk
ke dalam mata anda, segera bilas mata anda dengan air paip bersih dan
kemudian hubungi pakar perubatan.
• Pastikan membaca dokumen pengguna yang disertakan bersama
kamera dan unit pengecas khas sebelum mengguna atau mengecas
bateri.
• Simpan bateri di tempat yang tidak dapat dicapai oleh bayi dan kanakkanak. Apabila menggunakan bateri dengan kehadiran bayi dan kanakkanak, berjaga-jaga untuk memastikan yang mereka tidak
mengeluarkan bateri daripada unit pengecas atau kamera.
• Jangan tinggalkan bateri berdekatan kawasan yang mempunyai
binatang peliharaan. Binatang peliharaan yang menggigit bateri boleh
menyebabkan kemalangan yang diakibatkan oleh kebocoran bateri,
pemanasan terlampau, atau letupan.
• Jika cecair bateri terkena pakaian atau kulit anda, segera basuh dengan
air paip yang bersih. Sentuhan berpanjangan dengan cecair bateri boleh
menyebabkan kerengsaan kulit.
107
+
+
+
+
+
Lampiran
*AWAS
. Sambungan
• Jangan pasang sebarang peranti yang tidak ditetapkan untuk digunakan
bersama kamera ini kepada penyambung. Menyambungkan peranti
yang tidak ditetapkan mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan
elektrik.
. Lokasi Tidak Stabil
• Jangan letakkan kamera di permukaan yang tak stabil, di atas rak yang
tinggi dsb. Perbuatan itu boleh menyebabkan kamera terjatuh,
mewujudkan risiko kecederaan diri.
-
. Lokasi Yang Perlu Dielakkan
• Jangan tinggalkan kamera di mana-mana jenis lokasi berikut. Perbuatan itu
mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik.
– Kawasan yang mengalami kelembapan atau debu yang tinggi
– Kawasan penyediaan makanan atau lokasi lain yang ada asap
minyak
– Berdekatan pemanas, atas permaidani yang dipanaskan, di kawasan
terdedah pada cahaya matahari, dalam kenderaan tertutup yang diletakkan di
bawah matahari atau kawasan lain yang terdedah pada suhu yang sangat
tinggi
-
. Skrin Monitor
• Jangan mengenakan tekanan yang kuat pada permukaan panel LCD
atau mengenakannya dengan hentakan yang kuat. Perbuatan itu boleh
menyebabkan keretakan pada kaca panel paparan dan menyebabkan
kecederaan pada diri sendiri.
• Jika skrin monitor retak, jangan menyentuh sebarang cecair di dalam
skrin monitor. Perbuatan itu mewujudkan risiko keradangan kulit.
• Jika cecair skrin monitor termasuk ke dalam mulut anda, segera
berkumur-kumur dan hubungi pakar perubatan anda.
• Jika cecair skrin monitor termasuk ke dalam mata atau terkena kulit
anda, segera basuh dengan air bersih selama 15 minit sekurangkurangnya dan hubungi pakar perubatan anda.
. Membuat Salinan Data Penting
• Sentiasa menyimpan salinan data penting dalam memori kamera
dengan memindahkannya ke komputer atau peranti simpanan lain.
Ingat bahawa data boleh terpadam jika kamera rosak, dibaiki dsb.
108
1
+
+
+
Lampiran
*AWAS
. Perlindungan Memori
• Apabila mengganti bateri, pastikan prosedur yang betul diikuti seperti
yang diterangkan dalam dokumen yang disertakan bersama kamera.
Salah menggantikan bateri boleh menyebabkan kerosakan atau
kehilangan data dalam memori kamera.
. Denyar dan Fungsi Mengeluarkan Cahaya Lain
+
-
• Jangan nyalakan denyar atau gunakan fungsi yang mengeluarkan
cahaya ke arah orang dan terlalu dekat dengan muka seseorang.
Perbuatan itu mewujudkan risiko kehilangan penglihatan. Bagi bayi dan
kanak-kanak khususnya, jauhkan sumber cahaya sekurang-kurangnya satu
meter dari mata.
. Pengangkutan
• Jangan mengendalikan kamera di dalam kapal terbang atau di mana
sahaja yang melarang pengendalian peranti sebegini. Penggunaan
yang tidak wajar mewujudkan risiko kemalangan serius.
109
-
Lampiran
Peringatan Semasa Penggunaan
. Peringatan Ralat Data
Kamera digital anda dihasilkan menggunakan komponen digital kepersisan. Manamana yang berikut mewujudkan risiko kerosakan data dalam memori kamera.
– Mengeluarkan bateri atau kad memori semasa kamera sedang melakukan sesuatu
operasi
– Mengeluarkan bateri atau kad memori semasa lampu belakang berkelip hijau
selepas mematikan kamera
– Menanggalkan kabel USB semasa komunikasi sedang berjalan
– Menangkap gambar dengan bateri yang cepat menjadi lemah selepas ia dicaj
• Menangkap gambar dengan bateri yang cepat menjadi lemah selepas ia dicaj
boleh juga menyebabkan kerosakan kamera. Segera tukar bateri dengan yang
baharu.
– Operasi tidak normal lain
Mana-mana keadaan di atas boleh menyebabkan mesej ralat muncul pada skrin
monitor (halaman 122). Lakukan tindakan yang dinyatakan oleh mesej yang muncul.
. Persekitaran Pengendalian
• Keperluan Suhu Pengendalian: 0 hingga 40°C
• Kelembapan Pengendalian: 10 hingga 85% (bukan pemeluwapan)
• Jangan letakkan kamera di mana-mana lokasi berikut.
– Di kawasan yang terdedah pada cahaya matahari, atau kelembapan, debu atau
pasir yang banyak
– Berdekatan peranti pemanas atau penyejuk, atau di kawasan lain yang terdedah
pada perubahan suhu atau kelembapan yang melampau
– Dalam kenderaan bermotor pada hari panas atau di kawasan yang mengalami
getaran yang kuat
. Pemeluwapan
Perubahan suhu mendadak dan melampau, contohnya apabila kamera dialih dari
kawasan luar pada hari musim sejuk ke dalam bilik yang panas, boleh menyebabkan
titisan air dipanggil “pemeluwapan” terbentuk di bahagian dalam dan luar kamera,
yang mewujudkan risiko kerosakan. Untuk mengelakkan pemeluwapan daripada
terbentuk, bungkus kamera di dalam beg plastik sebelum bertukar lokasi. Kemudian,
biarkan beg tertutup untuk membenarkan udara di dalam bertukar secara semula jadi
ke suhu yang sama seperti udara di lokasi baru. Selepas itu, keluarkan kamera
daripada beg dan buka penutup bateri untuk beberapa jam.
110
Lampiran
. Kanta
• Jangan kenakan tekanan yang kuat semasa membersihkan permukaan kanta.
Perbuatan itu boleh mencalarkan permukaan kanta dan menyebabkan kerosakan.
• Kadang kala anda mungkin terlihat beberapa herotan pada jenis imej tertentu,
seperti bengkok sedikit di garisan yang sepatutnya lurus. Ini adalah kerana sifat
kanta tersebut dan tidak bermakna kamera telah rosak.
. Menjaga kamera anda
• Jangan menyentuh kanta atau tetingkap denyar dengan jari anda. Kesan jari,
kotoran dan benda asing lain pada kanta atau tetingkap denyar boleh menganggu
pengendalian kamera yang betul. Gunakan penghembus atau cara lain untuk
memastikan kanta dan tetingkap denyar bebas daripada kotoran dan debu, dan lap
dengan perlahan menggunakan kain lembut yang kering.
• Untuk membersihkan kamera, lap kamera dengan kain lembut yang kering.
. Peringatan Pengendalian Bateri Boleh Cas Semula Lama
• Tebat terminal positif dan negatif dengan pita dsb.
• Jangan tanggalkan pembalut bateri.
• Jangan ceraikan bateri.
. Membuang atau Memindah Pemilikan Kad Memori atau Kamera
Fungsi format dan padam kamera tidak benar-benar memadamkan fail daripada kad
memori. Data asal kekal pada kad. Harap maklum bahawa tanggungjawab untuk
data pada kad memori terletak di bahu anda. Prosedur berikut disarankan setiap kali
anda membuang kad memori atau kamera atau jika anda memindahkan hak milik
kepada pihak lain.
• Apabila membuang kad memori, musnahkan kad memori itu secara fizikal atau
guna perisian memadam data yang tersedia secara komersil untuk memadam
terus data pada kad memori.
• Apabila memindah hak milik kad memori kepada pihak lain, guna perisian
memadam data yang tersedia secara komersil untuk memadam terus datanya.
• Gunakan fungsi format (halaman 102) untuk memadam terus data daripada
memori terbina dalam sebelum membuang atau memindah hak milik kamera.
. Peringatan Lain
Kamera mungkin menjadi panas sedikit semasa digunakan. Ini perkara biasa dan
tidak bermakna kerosakan.
111
Lampiran
. Hak Cipta
Kecuali untuk kegunaan peribadi anda, penggunaan tanpa kebenaran imej
tangkapan gambar atau filem yang haknya dimiliki orang lain, tanpa kebenaran
pemilik yang sah, adalah dilarang oleh undang-undang hak cipta. Dalam sesetengah
kes, penggambaran persembahan, pertunjukan, pameran awam dsb. mungkin
dilarang sama sekali, walaupun ia adalah untuk kegunaan peribadi anda. Tidak kira
sama ada fail tersebut dibeli oleh anda atau didapati secara percuma, menyiarkan
pada laman web, laman perkongsian fail atau mana-mana laman Internet lain atau
mengedar fail kepada pihak ketiga tanpa kebenaran pemilik hak cipta adalah dilarang
sama sekali oleh undang-undang hak cipta dan perjanjian antarabangsa. Sebagai
contoh, memuat naik atau mengedar imej Internet program TV, konsert langsung,
video muzik dsb. yang ditangkap atau direkod oleh anda mungkin melanggar hak
orang lain. Ambil perhatian bahawa CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak
bertanggungjawab terhadap penggunaan produk dalam sebarang cara yang
melanggar hak cipta orang lain atau mencabul undang-undang hak cipta.
Terma berikut, yang digunakan dalam manual ini, adalah cap dagangan berdaftar
atau cap dagangan pemilik mereka yang berkenaan.
Perhatikan bahawa cap dagang ™ dan cap dagang berdaftar ® tidak digunakan
dalam teks manual ini.
• Logo SDXC adalah cap dagang SD-3C, LLC.
• Microsoft, Windows, Windows Media, Windows Vista, Windows 7 dan DirectX ialah
cap dagang berdaftar atau cap dagang Microsoft Corporation di Amerika Syarikat
dan negara lain.
• Macintosh, Mac OS, QuickTime, dan iPhoto ialah cap dagang Apple Inc.
• YouTube dan logo YouTube ialah cap dagang atau cap dagang berdaftar Google
Inc.
• Eye-Fi dan logo Eye-Fi adalah tanda dagangan Eye-Fi, Inc.
• EXILIM, Photo Transport dan YouTube Uploader for CASIO ialah cap dagang atau
cap dagang berdaftar CASIO COMPUTER CO., LTD.
• Semua syarikat atau nama produk lain yang disebut di sini ialah ialah cap dagang
berdaftar atau cap dagang syarikat mereka masing-masing.
Mana-mana dan semua penyalinan, pengedaran, dan pemindahan tanpa kebenaran
bagi tujuan komersial perisian yang disediakan oleh CASIO untuk produk ini adalah
dilarang.
Pemuat Naik YouTube untuk CASIO dan fungsi rakaman YouTube kamera
disediakan bawah lesen yang diberikan oleh YouTube, LLC. Kewujudan kefungsian
muat naik YouTube dalam produk ini bukanlah satu pengendorsan atau perakuan
bagi produk oleh YouTube, LLC.
112
Lampiran
Bekalan Kuasa
Mengecas
. Jika lampu belakang kamera mula berkelip merah...
• Suhu sekeliling atau suhu bateri mungkin terlalu tinggi atau terlalu rendah.
Tanggalkan kabel USB dan tunggu sehingga suhu berada dalam julat pengecasan
yang dibolehkan sebelum mencuba semula.
• Titik sentuh bateri mungkin kotor. Lapkannya dengan kain kering.
• Cuba sambungkan ke port USB komputer lain. Bergantung pada persediaan
komputer anda, anda mungkin tidak boleh mengecas bateri kamera melalui
sambungan USB.
Jika masalah masih berterusan setelah anda melakukan langkah di atas, ini
mungkin bermakna bateri rosak. Hubungi pusat perkhidmatan sah CASIO terdekat
anda.
Peringatan Bateri
. Peringatan semasa Penggunaan
• Pengendalian yang diberikan oleh bateri dalam keadaan sejuk selalunya adalah
kurang daripada pengendalian pada suhu biasa. Ini adalah kerana sifat bateri itu
sendiri, bukannya kamera.
• Cas bateri di kawasan yang bersuhu dalam julat 10°C hingga 35°C. Di luar julat
suhu ini pengecasan boleh mengambil masa yang lama dari biasa ataupun gagal.
• Jangan mengoyak atau menanggal label di luar bateri.
• Jika bateri hanya memberikan pengendalian yang terhad selepas dicas penuh, ini
mungkin bermakna bateri itu telah mencapai hujung hayat perkhidmatannya. Tukar
bateri dengan yang baru.
. Peringatan Simpanan
• Menyimpan bateri untuk masa yang lama semasa ia dicas boleh menyebabkan
kemerosotan sifat bateri. Jika anda tidak bercadang menggunakan bateri untuk
jangka masa tertentu, gunakan bateri sepenuhnya sebelum menyimpannya.
• Sentiasa mengeluarkan bateri daripada kamera apabila anda tidak
menggunakannya. Bateri yang ditinggalkan dalam kamera boleh menyahcas dan
mati, dan akan memerlukan masa yang lama untuk dicas bila anda perlu
menggunakan kamera.
• Simpan bateri di tempat sejuk lagi kering (20°C atau rendah).
• Untuk menggelakkan nyahcas berlebihan bateri yang tidak digunakan, cas bateri
sepenuhnya dan kemudian masukkannya dalam kamera, dan gunakan bateri
sepenuhnya kira-kira sekali setiap enam bulan.
113
Lampiran
Menggunakan Kamera di Negara lain
. Peringatan semasa Penggunaan
• Penyesuai USB-AC yang disertakan direka untuk pengendalian dengan sebarang
bekalan kuasa dalam julat 100 V hingga 240 V AC, 50/60 Hz. Namun ambil
perhatian bahawa bentuk palam kord kuasa bergantung pada setiap negara atau
kawasan geografi. Sebelum membawa bersama kamera dan penyesuai USB-AC
ketika berjalan, periksa dengan agen pelancongan mengenai keperluan bekalan
kuasa di destinasi anda.
• Jangan menghubungkan penyesuai USB-AC pada bekalan kuasa melalui penukar
voltan atau peranti serupa. Perbuatan itu boleh menyebabkan kerosakan.
. Bateri Tambahan
• Membawa bersama bateri (NP-80) tambahan yang dicas sepenuhnya amat
digalakkan sewaktu berjalan bagi mengelak tidak dapat menangkap gambar
kerana bateri mati.
Menggunakan Kad Memori
Lihat halaman 19 untuk maklumat mengenai kad memori yang disokong dan cara
memuat kad memori.
. Menggunakan Kad Memori
• Kad memori SD, kad memori SDHC dan kad memori
Tulis didayakan
SDXC mempunyai suis perlindungan tulis. Gunakan
suis apabila anda perlu melindungi daripada terpadam
data secara tidak sengaja. Perlu diingat bahawa, jika
anda lindung tulis kad memori SD anda perlu membuka
Tulis
lindung tulis apabila anda mahu merekod, memformat
dinyahdayakan
atau memadam sebarang imej daripadanya.
• Jika kad memori mula bertindak tidak normal semasa main semula imej, anda
boleh mengembalikan pengendalian biasa dengan memformatnya semula
(halaman 102). Namun, anda disarankan supaya sentiasa membawa beberapa
kad memori semasa menggunakan kamera jauh dari rumah atau pejabat.
• Apabila anda merekod data dan memadam data dalam kad memori beberapa kali,
ia kehilangan keupayaannya untuk menyimpan data. Oleh kerana itu,
pemformatan semula kad memori secara berkala amat disarankan.
• Cas elektrostatik, hingar elektrik dan fenomena lain boleh menyebabkan
kerosakan atau kehilangan data. Pastikan anda sentiasa menyimpan data penting
pada media lain (CD-R, CD-RW, cakera keras dsb.).
114
Lampiran
. Peringatan Pengendalian Kad Memori
• Sesetengah jenis kad memori boleh melambatkan kelajuan pemprosesan.
Di mana mungkin gunakan kad memori Ultra High-Speed Type. Namun ambil
perhatian bahawa bukan semua operasi boleh dijamin walaupun kad memori Ultra
High-Speed Type digunakan. Tetapan kualiti filem tertentu mungkin
mengakibatkan masa yang lama digunakan untuk merakam data, di mana ini boleh
menyebabkan pecahan pada imej dan/atau audio semasa main semula. Jika ini
berlaku, ikon » dan Y akan berkelip pada skrin monitor.
Set Semula Tetapan Lalai Awal
Jadual dalam bahagian ini menunjukkan tetapan lalai asal pada menu yang muncul
dalam mod RKM dan mod MAIN apabila anda mengeset semula kamera (halaman
102).
• Sengkang (–) menunjukkan item yang tetapannya tidak diset semula atau item
yang tiada tetapan set semula.
• Bergantung pada mod rakaman, beberapa item dalam menu yang muncul
mungkin tidak boleh digunakan.
. Mod RKM
Tab “RKM”
Fokus
AF
Grid
Mati
Bingkai Fokus
ß
Bantuan Ikon
Hidup
Kws AF
I Multi
Memori
Denyar: Hidup /
Fokus: Mati /
Imbangan Putih: Mati /
ISO: Mati /
Kws AF: Hidup /
CS: Mati /
Pemasa kendiri:
Mati /
Posisi MF: Mati /
Posisi Zum: Mati
Lampu Bantuan
Hidup
AF
Pengecaman
Muka
Hidup
CS
Mati
Antigoncang
Hidup
Kekunci Kiri/
Knn
Mati
Tab “Kualiti”
T Kualiti
(Syot Kilat)
Normal
Anjakan EV
0.0
Imbangan Putih
Auto
ISO
Auto
Penapis Warna Mati
115
Lampiran
Tab “Sediakan”
Eye-Fi
Hidup
Laras
–
Gaya Tarikh
–
Language
–
Bunyi
Permulaan: Bunyi 1 /
Pengatup Separa:
Bunyi 1 /
Pengatup: Bunyi 1 /
Operasi: Bunyi 1 /
= Operasi:
...//// /
= Main: ...////
Tidur
1 min
Mati Kuasa
Auto
2 min
REC
Mati
Permulaan
Mati
Ü Dinyahaktif Mati
No. Fail
Teruskan
Video Keluar
–
Waktu Dunia
–
Format
–
Cap Masa
Mati
Set Semula
–
. Mod MAIN
Tab “MAIN”
Putaran
–
Memotong
–
Cetakan DPOF
–
Alih Suara
–
Lindungi
–
Salin
–
Ubah Saiz
–
Tab “Sediakan”
• Kandungan tab “Sediakan” serupa dengan mod RKM dan mod MAIN.
116
Lampiran
Apabila mengalami masalah...
Pencarisilapan
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Bekalan Kuasa
Kuasa tidak hidup.
1)Bateri mungkin tidak dimasukkan dengan betul (halaman 13).
2)Bateri mungkin telah mati. Caskan bateri (halaman 14). Jika
bateri mati sejurus dicas, ini bermakna bateri telah mencapai
hujung hayatnya dan perlu diganti. Beli bateri ion litium boleh
cas semula CASIO NP-80 yang tersedia secara berasingan.
Kamera terpadam
secara tiba-tiba.
1)Mati Kuasa Auto mungkin telah diaktifkan (halaman 100).
Hidupkan kuasa semula.
2)Bateri mungkin telah mati. Caskan bateri (halaman 14).
3)Fungsi perlindungan kamera mungkin telah diaktifkan kerana
suhu kamera terlalu tinggi. Matikan kamera dan tunggu
sehingga ia sejuk sebelum mencuba untuk menggunakannya
semula.
Kuasa tidak dapat
dimatikan. Tiada
apa-apa yang
berlaku apabila
butang ditekan.
Keluarkan bateri daripada kamera dan kemudian masukkannya
semula.
Rakaman Imej
Imej tidak dirakam
apabila butang
pengatup ditekan.
1)Jika kamera dalam mod MAIN, tekan [r] (RKM) untuk
memasuki mod RKM.
2)Jika denyar sedang mengecas, tunggu sehingga operasi cas
selesai.
3)Jika mesej “Memori Penuh” muncul, pindah imej ke dalam
komputer anda, padam imej yang anda tidak perlukan lagi
atau guna kad memori lain.
Auto Fokus tidak
memfokus dengan
betul.
1)Jika kanta kotor, bersihkannya.
2)Subjek mungkin tidak berada di tengah bingkai fokus semasa
anda menyediakan imej.
3)Subjek yang anda rakam mungkin bukan daripada jenis yang
serasi dengan Auto Fokus (halaman 31). Gunakan fokus
manual (halaman 54).
4)Anda mungkin menggerakkan kamera semasa
penggambaran. Cuba merakam dengan Antigoncang atau
gunakan tripod.
5)Anda mungkin menekan penuh butang pengatup tanpa
menunggu Auto Fokus. Tekan separuh butang pengatup dan
beri masa yang cukup untuk Auto Fokus memfokus.
117
Lampiran
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Subjek tidak tepat
fokusnya dalam
imej yang dirakam.
Imej mungkin tidak difokuskan dengan betul. Semasa
menyediakan imej, pastikan subjek terletak di dalam bingkai
fokus.
Denyar tidak nyala. 1)Jika ? (Denyar Mati) dipilih sebagai mod denyar, tukar ke
mod lain (halaman 36).
2)Jika bateri mati, caskannya (halaman 14).
3)Jika pemandangan BEST SHOT yang menggunakan
? (Denyar Mati) dipilih, tukar ke mod denyar lain (halaman
36) atau pilih pemandangan BEST SHOT lain (halaman 49).
Ikon merah ?
(Denyar Mati)
dipaparkan di skrin
monitor dan denyar
tidak nyala.
Unit denyar mungkin rosak. Hubungi pusat perkhidmatan sah
CASIO atau peruncit asal anda. Harap maklum bahawa
meskipun denyar tidak nyala, anda masih boleh menggunakan
kamera untuk tangkapan tanpa denyar.
Kamera mati
semasa pengiraan
Pemasa kendiri.
Bateri mungkin telah mati. Caskan bateri (halaman 14).
Imej skrin monitor
tidak tepat fokus.
1)Anda mungkin menggunakan Fokus Manual dan tidak
memfokuskan imej. Fokuskan imej (halaman 55).
2)Anda mungkin menggunakan ´ (Makro) atau Á (Super
Makro) untuk pemandangan atau potret. Gunakan Auto
Fokus untuk tangkapan pemandangan dan potret (halaman
54).
3)Anda mungkin sedang cuba menggunakan Auto Fokus
semasa menangkap gambar dekat. Gunakan ´ (Makro)
atau Á (Super Makro) untuk gambar dekat (halaman 54).
Terdapat garis
menegak pada
imej skrin monitor.
Menangkap gambar subjek yang bercahaya cerah boleh
menyebabkan garis menegak muncul pada imej skrin monitor.
Ini ialah fenomena CCD yang dikenali sebagai “cela menegak”
dan tidak bermakna kepincangan kamera. Perhatikan bahawa
cela menegak tidak dirakam dalam imej syot kilat tetapi dirakam
dalam filem.
Terdapat hingar
digital pada imej.
1)Kepekaan mungkin telah meningkat secara automatik untuk
subjek gelap, yang meningkatkan kemungkinan hingar digital.
Gunakan lampu atau cara lain untuk menerangi subjek.
2)Anda mungkin cuba merakam di kawasan gelap dengan
? (Denyar Mati) dihidupkan, yang boleh meningkatkan
kemungkinan hingar digital dan menyebabkan imej kelihatan
kasar. Dalam kes ini, hidupkan denyar (halaman 36) atau
gunakan lampu untuk pencahayaan.
3)Merakam dengan tetapan kepekaan ISO atau dengan ciri
Pencahayaan boleh menyebabkan peningkatan hingar
digital. Gunakan lampu atau cara lain untuk menerangi
subjek.
118
Lampiran
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Imej yang direkod
tidak disimpan.
1)Kuasa kamera mungkin telah dimatikan sebelum operasi
simpan selesai, yang akan menyebabkan imej tidak
disimpan. Jika penunjuk bateri menunjukkan
, cas bateri
secepat mungkin (halaman 17).
2)Anda mungkin telah mengeluarkan kad memori daripada
kamera sebelum operasi simpan selesai, yang akan
menyebabkan imej tidak disimpan. Jangan keluarkan kad
memori sebelum operasi simpan selesai.
Walaupun terdapat
pencahayaan yang
terang, muka orang
dalam imej nampak
gelap.
Cahaya yang cukup tidak sampai kepada subjek. Tukar tetapan
mod denyar kepada < (Denyar Hidup) untuk denyar segerak
siang (halaman 36), atau laraskan Anjakan EV ke bahagian +
(halaman 63).
Gambar malam
tidak cantik.
Pilih Auto Premium sebagai mod rakaman (halaman 24, 32).
Subjek terlalu
gelap semasa
penggambaran
imej di tepi pantai
atau kawasan ski.
Cahaya matahari yang dipantul oleh air, pasir atau salji boleh
menyebabkan kurang dedahan imej. Tukar tetapan mod denyar
kepada < (Denyar Hidup) untuk denyar segerak siang
(halaman 36), atau laraskan Anjakan EV ke bahagian +
(halaman 63).
Zum digital
Pengecapan masa mungkin telah dihidupkan, yang akan
(termasuk zum HD) menyebabkan zum digital dinyahdayakan. Matikan pengecapan
tidak berfungsi. Bar masa (halaman 98).
zum menunjukkan
zum sehingga
faktor zum 24.0
sahaja.
Imej tidak tepat
fokus semasa
rakaman filem.
1)Pemfokusan mungkin tidak boleh dilakukan kerana subjek
berada di luar jarak fokus. Tangkap gambar dalam jarak yang
dibenarkan.
2)Kanta mungkin kotor. Bersihkan kanta (halaman 111).
119
Lampiran
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Main semula
Warna imej main
semula berbeza
daripada apa yang
kelihatan di skrin
monitor semasa
penggambaran.
Cahaya matahari atau cahaya daripada sumber lain mungkin
memancar terus ke dalam kanta semasa anda sedang
menangkap gambar. Letakkan kamera supaya cahaya matahari
tidak memancar terus ke dalam kanta.
Imej tidak
dipaparkan.
Kamera ini tak boleh memaparkan imej bukan DCF yang
dirakam pada kad memori menggunakan kamera digital lain.
Imej tidak bole
disunting (dengan
mengubah saiz,
memendek,
memutar).
Harap maklum bahawa anda tidak boleh menyunting jenis syot
kilat berikut.
• Filem
• Syot kilat yang dirakam dengan kamera lain
Pemadaman Fail
Fail tidak boleh
dipadam.
1)Fail mungkin dilindungi. Nyahlindung fail (halaman 75).
2)Tetapan “Ü Dinyahaktif” mungkin “Hidup”. Tukar tetapan ke
“Mati” (halaman 101).
Lain-lain
Tarikh dan masa
yang salah
dipaparkan, atau
tarikh dan masa
yang salah
disimpan bersama
data imej.
Tetapan tarikh dan masa adalah salah. Tetapkan tarikh dan
masa yang betul (halaman 98).
Mesej yang
dipaparkan adalah
dalam bahasa
yang salah.
Bahasa paparan yang salah telah dipilih. Tukar tetapan bahasa
paparan (halaman 99).
Imej tidak boleh
dipindah melalui
sambungan USB.
1)Kabel USB mungkin tidak disambungkan dengan betul.
Periksa semua sambungan.
2)Jika kamera tidak dihidupkan, hidupkannya.
3)Komputer anda mungkin tidak dapat mengenali kamera jika
anda menyambung melalui hab USB. Sentiasa bersambung
terus dengan port USB komputer.
120
Lampiran
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Skrin pilihan
1)Anda tidak mengkonfigurasi tetapan awal selepas membeli
bahasa muncul bila
kamera atau mungkin bateri dalam kamera telah mati.
kamera
Periksa persediaan kamera (halaman 18, 99).
dihidupkan.
2)Mungkin terdapat masalah dengan data memori kamera.
Jika ini keadaannya, lakukan operasi set semula untuk
mengasal persediaan kamera (halaman 102). Setelah itu,
konfigurasi setiap tetapan. Jika skrin pilihan bahasa tidak
muncul semula apabila anda menghidupkan kamera, ia
bermakna data pengurusan memori kamera dipulihkan.
Jika mesej yang sama muncul selepas anda menghidupkan
kuasa, hubungi peruncit anda atau pusat perkhidmatan sah
CASIO.
Terdapat pelbagai Skrin monitor menunjukkan penunjuk dan maklumat lain
penunjuk dan nilai tentang keadaan tangkapan dan imej yang anda sedang rakam.
pada skrin monitor. Anda boleh menggunakan [8] (DISP) untuk memilih maklumat
yang anda ingin sertakan pada paparan (halaman 11).
Tetapan masa dan
tarikh yang
dikonfigurasi kali
pertama selepas
membeli kamera
diset semula ke
lalai kilang mereka
apabila
mengeluarkan
bateri kamera.
Masukkan bateri kamera dan konfigurasi semula tetapan masa
dan tarikh (halaman 18). Jangan keluarkan bateri daripada
kamera sekurang-kurangnya 24 jam selepas mengkonfigurasi
tetapan masa dan tarikh. Selepas itu, tetapan tidak akan set
semula jika anda mengeluarkan bateri.
• Jika masa dan tarikh diset semula ke tetapan kilang mereka
apabila anda mengeluarkan bateri setelah ia dimasukkan
untuk lebih dari 24 jam, ia mungkin bermakna memori tetapan
kamera sudah rosak. Hubungi peruncit anda atau pusat
perkhidmatan sah CASIO.
Butang tidak
bertindak balas
sejurus kuasa
dihidupkan.
Dengan kad memori berkapasiti besar terdapat sedikit
kelewatan setelah kuasa dihidupkan sebelum butang memberi
tindak balas.
121
Lampiran
Mesej Paparan
ALERT
Fungsi perlindungan kamera mungkin telah diaktifkan kerana
suhu kamera terlalu tinggi. Matikan kamera dan tunggu
sehingga ia sejuk sebelum mencuba untuk
menggunakannya semula.
Bateri lemah.
Kuasa bateri rendah.
RALAT Kad
Ada masalah dengan kad memori. Matikan kamera,
keluarkan kad memori dan kemudian masukkannya semula
ke dalam kamera. Jika mesej ini muncul semula apabila
anda menghidupkan kamera, format kad memori (halaman
102).
• Memformat kad memori akan memadam semua failnya.
Sebelum memformat, cuba pindahkan fail yang telah
didapatkan balik ke komputer atau peranti simpanan lain.
Fail tidak dapat
disimpan kerana
bateri lemah.
Kuasa bateri rendah, jadi fail imej tak dapat disimpan.
Folder tidak dapat
dibuat.
Anda sedang cuba merakam fail sedangkan telah ada
9999 fail disimpan dalam folder yang ke-999. Jika anda
mahu merakam lagi, padam fail yang anda tidak perlukan
(halaman 29).
Imej sedang
dipindahkan.
Hentikan
pemindahan dan
matikan kuasa?
Anda sedang cuba mematikan kuasa semasa data imej
sedang dipindah menggunakan kad Eye-Fi (halaman 90).
RALAT KANTA
Mesej ini muncul dan kamera mati apabila kanta melakukan
beberapa operasi yang tidak dijangkakan. Jika mesej yang
sama muncul selepas anda menghidupkan kuasa, hubungi
pusat perkhidmatan sah CASIO atau peruncit anda.
Memori Penuh
Memori penuh dengan imej yang anda rakam dan/atau fail
yang disimpan oleh operasi penyuntingan. Padam fail yang
anda tidak perlukan lagi (halaman 29).
Buka unit denyar.
Anda sedang cuba merakam dengan denyar ketika unit
denyar tertutup. Gelongsorkan suis denyar untuk membuka
unit denyar.
Ralat Rakaman
Pemampatan imej tak dapat dilakukan kerana sesuatu sebab
semasa simpanan data imej. Tangkap imej semula.
122
Lampiran
Kanta bertemu halangan semasa bergerak. Kamera akan
CUBA SEMULA
mati secara automatik apabila mesej ini muncul. Alih
HIDUPKAN KUASA
halangan dan hidupkan kuasa semula.
SYSTEM ERROR
Sistem kamera anda tercemar. Hubungi peruncit anda atau
pusat perkhidmatan sah CASIO.
Kad dikunci.
Suis KUNCI pada kad memori SD, SDHC
atau SDXC yang dimasukkan dalam kamera
berada dalam kedudukan dikunci. Anda tidak
boleh menyimpan imej atau memadam imej
daripada kad memori yang dikunci.
Tiada fail.
Tiada fail dalam memori terbina dalam atau pada kad
memori.
Kad ini tidak
diformat.
Kad memori yang dimasukkan dalam kamera tidak diformat.
Format kad memori (halaman 102).
Fail ini tidak dapat
dimainkan.
Fail yang anda cuba capai telah tercemar atau jenis yang
tidak boleh dipapar oleh kamera ini.
Fungsi ini tidak
boleh digunakan.
Mesej ini akan muncul di pertengahan operasi apabila anda
cuba menggunakan fungsi yang tak dibenarkan bersama
fungsi lain.
123
KUNCI
Lampiran
Bilangan Syot Kilat/Masa Rakaman Filem/
Masa Rakaman Suara
Syot Kilat
Saiz Imej
(Piksel)
16 M
(4608x3456)
3:2
(4608x3072)
16:9
(4608x2592)
10 M
(3648x2736)
5M
(2560x1920)
3M
(2048x1536)
VGA
(640x480)
Kualiti
Anggaran
Saiz Fail
Memori Terbina
Dalam*1 Kapasiti
Rakaman
Kad Memori SD*2
Kapasiti Rakaman
Halus
5.57 MB
7
2791
Normal
3.71 MB
11
4191
Halus
4.92 MB
8
3160
Normal
3.28 MB
12
4740
Halus
4.10 MB
9
3792
Normal
2.75 MB
14
5654
Halus
3.38 MB
12
4600
Normal
2.27 MB
18
6849
Halus
1.72 MB
23
9040
Normal
1.22 MB
33
12744
Halus
1.25 MB
32
12439
Normal
820 KB
49
18962
Halus
290 KB
141
53616
Normal
240 KB
170
64786
124
Lampiran
Filem
Saiz Imej/
Piksel
(Audio)
Anggaran Kadar
Data
(Kadar Bingkai)
HD
1280x720
(Monaural)
30.2 Megabit/saat
(30 bingkai/saat)
STD
640x480
(Monaural)
10.6 Megabit/saat
(30 bingkai/saat)
Saiz Fail
Maksimum
Memori
Terbina
Dalam*1
Kapasiti
Rakaman
Masa
Rakaman
Maksimum
dengan Kad
Memori
SD*2
Saiz Fail
Filem
1 minit
Masa
Rakaman
Berterusan
setiap
Filem*3
9 saat*4
1 jam
5 minit
23 saat
226.3 MB
17 minit
9 saat
28 saat
3 jam
6 minit
34 saat
79.0 MB
29 minit
4 GB atau
29 minit
Rkmn Suara
Format Fail
Saiz Fail
WAV
IMA-ADPCM
5.5 KB/saat
Memori Terbina
Masa Rakaman
Saiz Fail
Kad Memori SD*2
Dalam*1 Kapasiti
Berterusan setiap
Maksimum
Kapasiti Rakaman
Rakaman
Rakaman*3
4 GB
2 jam
6 minit
796 jam
53 minit
2 jam
30 minit
*1 Kapasiti memori terbina dalam selepas diformat (Kira-kira 41.0 MB)
*2 Apabila menggunakan kad memori SDHC 16 GB (SanDisk Corporation). Bilangan imej
dan nilai masa rakaman bergantung pada jenis kad memori yang anda gunakan.
*3 Masa rakaman yang dibenarkan akan lebih pendek jika kapasiti kad memori SD yang
anda gunakan lebih kecil daripada saiz maksimum satu fail.
*4 Kadar pemindahan data memori terbina dalam adalah tidak mencukupi untuk filem HD.
Di mana mungkin gunakan kad memori Ultra High-Speed Type.
• Nilai syot kilat, kapasiti rakaman filem dan kapasiti rakaman suara adalah anggaran dan
bertujuan untuk rujukan sahaja. Kapasiti sebenar bergantung pada kandungan imej.
• Nilai saiz fail dan kadar data adalah anggaran dan bertujuan untuk rujukan sahaja. Nilai
sebenar bergantung pada jenis imej yang ditangkap.
• Apabila menggunakan kad memori dengan kapasiti berbeza, kira bilangan imej sebagai
peratusan daripada 16 GB.
• Setiap filem boleh mencecah 29 minit. Rakaman filem berhenti secara automatik selepas
rakaman selama 29 minit.
• Saiz maksimum dan untuk setiap fail apabila menangkap dengan pemandangan “Untuk
YouTube” ialah 2048 MB. Masa rakaman maksimum ialah 15 minit.
125
Lampiran
Spesifikasi
Format Fail
Syot kilat:
JPEG (Exif Versi 2.3); standard DCF 2.0; komplian DPOF
Filem:
Gerakan JPEG AVI, audio IMA-ADPCM (monaural)
Audio (Rakaman Suara): WAV (monaural)
Media Rakaman
Memori Terbina Dlm (Kaw Smpn Imej: 41.0 MB)
SD/SDHC/SDXC
Saiz Imej Dirakam
Syot kilat:
16 M (4608x3456), 3:2 (4608x3072), 16:9 (4608x2592),
10 M (3648x2736), 5 M (2560x1920), 3 M (2048x1536),
VGA (640x480)
Filem:
HD (1280x720), STD (640x480)
Piksel Berkesan
16.10 Megapiksel
Elemen Pengimejan
Saiz: CCD 1/2.3 inci persegi piksel
Jumlah Piksel: 16.44 Megapiksel
Jarak Kanta/Fokus
F3.0 (W) hingga 6.9 (T) f = 4.5 hingga 108 mm
(sama dgn 25 hingga 600 mm dlm format 35 mm)
Zum
24X zum optik, 4X zum digital (96X bergabung dengan zum
optik)
Sehingga 382.6X apabila zum HD dan zum digital digunakan
dalam kombinasi (saiz VGA)
Memfokus
Auto Fokus Pengecaman Kontras; dengan cahaya bantuan AF
• Mod Fokus:
Auto Fokus, Fokus Makro, Super Makro, Fokus Manual
• Kwsn AF:
Tompok, Brblg, Penjejakan
Fokus Anggaran
(Syot Kilat)
(Dprd Permukaan
Kanta)
Auto Fokus: 10 sm hingga 9 (Sudut Lebar)
Fokus Makro: 2 sm hingga 50 sm
(Zum langkah kedua daripada tetapan Sudut Terlebar)
Super Makro: 2 sm hingga 50 sm
Manual: 10 sm hingga 9 (Sudut Lebar)
• Jarak dipengaruhi oleh zum optik.
Permeteran
Berbilang corak (pusat tertimbang untuk beberapa
pemandangan BS) oleh elemen pengimejan
Kawalan Pendedahan
Program AE
Keamatan Pendedahan –2.0 EV hingga +2.0 EV (dlm 1/3 EV langkah)
Pengatup
Pengatup CCD, pengatup mekanikal
Kelajuan Pengatup
Syot Kilat (Auto): 1/2 hingga 1/2000 saat
Syot Kilat (Auto Premium): 4 hingga 1/2000 saat
• Mungkin berbeza mengikut ttpn kamera.
Nilai Bukaan
F3.0 (W) hingga F8.7 (W) (Apabila digunakan dgn penapis ND)
• Menggunakan zum optik menukar nilai bukaan.
126
Lampiran
Imbangan Putih
Auto, Siang, Mendung, Bayangan, Siang Putih, Siang,
Tungsten, WB Manual
Kepekaan (Kepekaan
Output Standard)
Syot kilat:
Auto, ISO 64, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800,
ISO 1600 setara
Filem: Auto
Mod Denyar
Auto, Mati, Hidup, Pengurangan mata merah
Jarak Denyar
(Kepekaan ISO: Auto)
Sudut Lebar: 0.4 m hingga 3.2 m
Telefoto: 0.4 m hingga 1.7 m
• Jarak dipengaruhi oleh zum optik.
Masa Pengecasan
Denyar
Kira-kira maksimum 5 saat
Skrin Monitor
LCD warna TFT 3.0 inci
460,800 (960x480) dot
Terminal sambungan
luaran
Port USB (Patuh USB Berkelajuan Tinggi) /
Terminal output AV (NTSC/PAL)
Mikrofon
Monaural
Pembesar Suara
Monaural
Keperluan Kuasa
Bateri ion litium boleh cas semula (NP-80) x1
127
Lampiran
Anggaran Hayat Bateri
Semua nilai yang disediakan di bawah menunjukkan anggaran jumlah masa di
bawah suhu biasa (23°C) sebelum kamera mati. Nilai ini tidak dijamin. Suhu rendah
memendekkan hayat bateri.
Bilangan syot kilat (Masa Pengendalian)*1
Masa rakaman filem sebenar (filem
HD)*1
145 tangkapan
35 minit
Anggaran masa rakaman filem berterusan
(filem HD)*1
1 jam 5 minit
Rakaman Suara Berterusan*2
2 jam 30 minit
Main Semula Berterusan*3
2 jam 25 minit
• Bateri: NP-80 (Kapasiti Berkadar: 700 mAh)
• Medium Rakaman: kad memori SDHC 16 GB (SanDisk Corporation)
*1 Mengikut standard CIPA (Camera and Imaging Products Association)
*2 Anggaran masa rakaman berterusan
*3 Suhu standard (23°C), tatal satu imej kira-kira setiap 10 saat
• Nilai di atas adalah berdasarkan bateri baru, bermula daripada cas penuh.
Pengecasan berulang memendekkan hayat bateri.
• Kekerapan penggunaan denyar, zum dan Auto Fokus, dan tempoh kamera hidup
memberi kesan pada nilai masa rakaman dan bilangan tangkapan.
Penggunaan Tenaga 3.7 V DC, Kira-kira 4.0 W
Dimensi
106.9 (L) x 68.6 (T) x 39 (D) mm
Berat
Kira-kira 238 g (termasuk bateri dan kad memori*)
Kira-kira 221 g (tidak termasuk bateri dan kad memori)
* Kad memori SDHC 16 GB (SanDisk Corporation)
128
Lampiran
. Bateri ion litium boleh cas semula (NP-80)
Voltan Berkadar
3.7 V
Kemuatan Berkadar
700 mAh
Keperluan Suhu
Pengendalian
0 hingga 40°C
Dimensi
31.4 (W) x 39.5 (H) x 5.9 (D) mm
Berat
Kira-kira 15 g
. Penyesuai USB-AC (AD-C53U)
Kuasa Input
100 hingga 240 V AC, 50/60 Hz, 100 mA
Kuasa Output
5.0 V DC, 650 mA
Keperluan Suhu
Pengendalian
5 hingga 35°C
Dimensi
53 (W) x 21 (H) x 45 (D) mm (tidak termasuk unjuran)
Berat
Kira-kira 37 g
Pengisytiharan Keakuran Mengikut Arahan Kesatuan Eropah
Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union:
CASIO EUROPE GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
129
Lampiran
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
M29
MA1209-A
2012
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement