Casio EX-ZS150 User manual

Casio EX-ZS150 User manual
Ms
Kamera Digital
Panduan Pengguna
Terima kasih kerana membeli produk CASIO ini.
• Sebelum menggunakannya, pastikan anda membaca peringatan yang terkandung
dalam Panduan Pengguna ini.
• Simpan Panduan Pengguna ini di tempat selamat untuk rujukan masa hadapan.
• Untuk maklumat terkini mengenai produk ini, lawati Laman Web rasmi EXILIM di
http://www.exilim.com/
1
Aksesori
Semasa anda membuka bungkusan kamera anda, periksa untuk memastikan semua
aksesori di bawah disertakan. Jika ada apa-apa yang hilang, hubungi peruncit asal
anda.
Bateri ion litium boleh cas
semula (NP-80)
Penyesuai USB-AC
(AD-C53U)
Kabel USB
Untuk memasang tali pada kamera
Pasang tali di sini.
1
* Bentuk palam kord
kuasa berbeza-beza
mengikut negara atau
kawasan geografi.
Kord kuasa
2
Tali
Rujukan Asas
2
Baca ini dahulu!
• Kandungan manual ini tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
• Kandungan manual ini telah diperiksa pada setiap langkah proses pengeluaran.
Sila hubungi kami jika anda menyedari sesuatu yang meragukan, salah dsb.
• Sebarang penyalinan kandungan Panduan Pengguna ini, sama ada sebahagian
atau keseluruhannya, adalah dilarang. Kecuali untuk kegunaan peribadi anda,
sebarang penggunaan lain kandungan manual ini tanpa kebenaran CASIO
COMPUTER CO., LTD. adalah dilarang di bawah undang-undang hak cipta.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan
atau kehilangan keuntungan yang dialami oleh anda atau mana-mana pihak ketiga
disebabkan penggunaan atau kerosakan produk ini.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan,
kehilangan keuntungan atau tuntutan oleh pihak ketiga yang timbul daripada
penggunaan Photo Transport atau YouTube Uploader for CASIO.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan,
kehilangan keuntungan yang disebabkan oleh kehilangan kandungan memori
kerana kerosakan, pembaikan atau sebarang sebab lain.
• Sila maklum yang skrin contoh dan ilustrasi produk yang ditunjukkan dalam
Panduan Pengguna ini mungkin berbeza sedikit daripada skrin dan konfigurasi
kamera sebenar.
Panel LCD
Panel hablur cecair skrin monitor menggunakan teknologi ketepatan tinggi yang
memberikan pengeluaran piksel melebihi 99.99%. Ini bermakna cuma sebilangan
kecil piksel yang mungkin tidak menyala atau mungkin kekal menyala sepanjang
masa. Ini disebabkan oleh ciri panel hablur cecair itu sendiri dan tidak bermakna
terdapat kerosakan.
Ambil beberapa gambar ujian
Sebelum menangkap imej akhir anda, ambil gambar ujian untuk memastikan
kamera merakam dengan betul.
3
Kandungan
Aksesori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baca ini dahulu! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panduan Umum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kandungan Skrin Monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...
...
...
...
2
3
8
9
❚ Mengkonfigurasi Tetapan Skrin Monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
❚❙ Asas Mula Pantas
12
Apa yang anda boleh lakukan dengan kamera CASIO anda . . . . . . . . . . . . 12
Mula-mula, cas bateri sebelum menggunakan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
❚ Untuk memasang bateri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
❚ Caskan Bateri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Mengkonfigurasi Tetapan Asas Kali Pertama Anda
Menghidupkan Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Menyediakan Kad Memori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
❚ Kad Memori yang Disokong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
❚ Untuk memuat kad memori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
❚ Untuk memformat (mengasal) kad memori baru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Menghidup dan Mematikan Camera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
❚ Untuk menghidupkan kuasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
❚ Untuk mematikan kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Memegang Kamera Dengan Betul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Untuk menangkap syot kilat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
❚ Memilih Mod Rakaman Auto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
❚ Untuk menangkap syot kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Melihat Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Memadam Syot Kilat dan Filem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
❚ Untuk memadam satu fail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
❚ Untuk memadam fail tertentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
❚ Untuk memadam semua fail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Peringatan Tangkapan Syot Kilat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
❚ Pembatasan Auto Fokus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
❚❙ Tutorial Syot Kilat
32
Menggunakan Panel Kawalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menukar Saiz Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Saiz)
Menggunakan Denyar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Denyar)
Menggunakan Pemasa Kendiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Pemasa kendiri)
Menggunakan Pengecaman Muka . . . . . . . . . . . . . .(Pengecaman Muka)
Merakam tanpa Menganggu Orang Lain . . . . . . . . . . . . . . (Mod Senyap)
Menggunakan Mod mudah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Mod mudah)
Menangkap Gambar dengan Zum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..
..
..
..
..
..
..
..
32
33
37
39
40
41
41
43
❚ Titik Pertukaran Zum Optik dan Zum Digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
4
Kandungan
❚❙ Merakam Imej Filem dan Audio
46
Untuk merakam filem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Merakam Audio Sahaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Rakaman Suara) . . 48
❚ Untuk memain semula rakaman audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
❚❙ Menggunakan BEST SHOT
50
Apakah itu BEST SHOT? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
❚ Beberapa Sampel Pemandangan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Untuk menangkap imej dengan BEST SHOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Merekod Potret sendiri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
❚❙ Tetapan Lanjutan
54
Menggunakan Menu Atas Skrin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Tetapan Mod RKM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (RKM) . . 56
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
Memilih Mod Fokus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Fokus) . . .
Menukar Bentuk Bingkai Fokus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Bingkai Fokus) . . .
Menggunakan Pengatup Berterusan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (CS) . . .
Mengurangkan Kesan Pergerakan Kamera dan Subjek . . . (Anti Goncang) . . .
Menentukan Kawasan Auto Fokus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kws AF) . . .
Menetapkan Fungsi pada Kekunci [4] dan [6] . . . . . . . (Kekunci Kiri/Knn) . . .
Memaparkan Grid Atas Skrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Grid) . . .
Menggunakan Bantuan Ikon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Bantuan Ikon) . . .
Mengkonfigurasi Tetapan Lalai Hidupkan Kuasa . . . . . . . . . . . . . .(Memori) . . .
56
58
59
59
60
61
61
61
62
Tetapan Kualiti Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kualiti) . . 63
❚
❚
❚
❚
❚
❚
Menetapkan Kualiti Imej Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . (Kualiti (Syot Kilat)) . . .
Membetulkan Kecerahan Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Anjakan EV) . . .
Mengawal Imbangan Putih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Imbangan Putih) . . .
Menentukan Kepekaan ISO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(ISO) . . .
Mengoptimumkan Kecerahan Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Pencahayaan) . . .
Menggunakan Penapis Warna Terbina Dalam . . . . . . . . . (Penapis Warna) . . .
❚❙ Melihat Syot kilat dan Filem
66
Melihat Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Melihat Filem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mengezum Imej Atas skrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Memaparkan Menu Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Melihat Syot Kilat dan Filem pada Skrin TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
❚❙ Lain-lain Fungsi Main Semula
..
..
..
..
..
(MAIN)
Menggunakan Panel MAIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Memainkan Persembahan Slaid di Kamera . . . . . . . . . . (Prsmbhn Slaid)
Mainkan Semula tanpa Menganggu Orang Lain . . . . . . . . (Mod Senyap)
Memutar Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Putaran)
Memilih Imej untuk Percetakan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Cetakan DPOF)
5
63
63
64
65
65
65
66
66
67
67
68
70
..
..
..
..
..
70
72
73
73
74
Kandungan
Melindung Fail Daripada Pemadaman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Lindungi)
Mengubah saiz Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ubah Saiz)
Memangkas Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Memotong)
Menambah Audio pada Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Alih Suara)
..
..
..
..
74
75
75
76
❚ Untuk memainkan audio syot kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Menyalin Fail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Salin) . . 77
❚❙ Percetakan
78
Percetakan Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Menyambung Terus pada Pencetak Serasi PictBridge . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Menggunakan DPOF untuk Menentukan Imej untuk
Dicetak dan Bilangan Salinan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
❚❙ Menggunakan Kamera dengan Komputer
84
Perkara yang anda boleh lakukan menggunakan komputer.... . . . . . . . . . . . 84
Menggunakan Kamera dengan Komputer Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
❚
❚
❚
❚
Melihat dan Menyimpan Imej di Komputer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Memainkan Filem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Memuat Naik Fail Filem ke YouTube . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Memindah Imej daripada Komputer Anda ke Memori Kamera . . . . . . . . . . . . . .
86
89
90
92
Menggunakan Kamera dengan Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
❚ Menyambung Kamera pada Komputer Anda dan Menyimpan Fail . . . . . . . . . . 94
❚ Memainkan Filem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Menggunakan Kad Memori SD Tanpa Wayar Eye-Fi untuk
Memindah Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Eye-Fi) . . 97
Fail dan Folder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Data Kad Memori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
❚❙ Tetapan Lain
(Sediakan) 102
Mematikan Komunikasi Kad Eye-Fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Eye-Fi)
Mengkonfigurasi Tetapan Bunyi Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Bunyi)
Mengkonfigurasi Imej Permulaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Permulaan)
Menentukan Peraturan Penjanaan Nombor Siri Nama Fail . . . . (No. Fail)
Mengkonfigurasi Tetapan Waktu Dunia . . . . . . . . . . . . . . . (Waktu Dunia)
Pengecapan Masa Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Cap Masa)
Menetapkan Jam Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Laras)
Menentukan Gaya Tarikh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Gaya Tarikh)
Menentukan Bahasa Paparan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Language)
Mengkonfigurasi Tetapan Keadaan Tidur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tidur)
Mengkonfigurasi Tetapan Kuasa Auto . . . . . . . . . . . . . (Mati Kuasa Auto)
Mengkonfigurasi Tetapan [r] dan [p] . . . . . . . . . . . . . . . (RKM/MAIN)
Menyahdaya Pemadaman Fail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ü Dinyahaktif)
Mengkonfigurasi Tetapan Protokol USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (USB)
Memilih Nisbah Bidang Skrin dan Sistem Output Video . . . (Video Keluar)
6
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
102
102
103
103
104
105
105
106
106
107
107
108
108
109
109
Kandungan
Memformat Memori Terbina Dlm atau Kad Memori . . . . . . . . . . (Format) . 110
Menetapkan Semula Kamera ke Lalai Kilang . . . . . . . . . . . . (Set Semula) . 110
❚❙ Lampiran
111
Peringatan semasa Penggunaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
Bekalan Kuasa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
❚ Mengecas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
❚ Peringatan Bateri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
❚ Menggunakan Kamera di Negara lain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Menggunakan Kad Memori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Keperluan Sistem Komputer untuk Perisian (Untuk Windows) . . . . . . . . .
Set Semula Tetapan Lalai Awal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apabila mengalami masalah.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
119
120
121
123
❚ Pencarisilapan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
❚ Mesej Paparan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Bilangan Syot Kilat/Masa Rakaman Filem/Masa Rakaman Suara . . . . . . . 130
Spesifikasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
7
Kandungan
Panduan Umum
Nombor yang ditunjukkan dalam kurungan menunjukkan halaman yang
menerangkan setiap item.
Depan
Belakang
12345
8 9 bk bl bm bn
[ ]
7
6
[ ]
[ ]
[ ]
[SET]
bs br bq bp bo
1 Pengawal zum
(halaman 26, 43, 67, 67)
2 Butang pengatup
(halaman 25)
3 Denyar (halaman 37)
4 [ON/OFF] (Kuasa)
(halaman 23)
5 Lampu hadapan
(halaman 39)
6 Kanta
7 Mikrofon
(halaman 47, 76)
8 Butang [r] (RKM)
(halaman 23, 25)
9 Lampu belakang
(halaman 15, 17, 37)
bkButang [0] (Filem)
(halaman 46)
blLubang tali (halaman 2)
bmPort [USB/AV]
(halaman 15, 16, 68,
79, 87, 95)
bnPenutup penyambung
boButang [SET]
(halaman 32)
] (Padam)
(halaman 29)
bqButang [p] (MAIN)
(halaman 23, 28)
brButang kawalan
([8] [2] [4] [6])
(halaman 11, 29, 32,
37, 54)
bsSkrin monitor
(halaman 9, 11)
bpButang [
Bawah
btSlot bateri/kad memori (halaman 13, 21)
ckLubang tripod
Gunakan lubang ini apabila memasang tripod.
clPembesar Suara
cl ck
bt
8
Kandungan Skrin Monitor
Skrin monitor menggunakan pelbagai penunjuk, ikon dan nilai untuk memastikan
anda mengetahui status kamera.
• Contoh skrin pada bahagian ini bertujuan menunjukkan anda lokasi semua
penunjuk dan rajah yang mungkin muncul pada skrin monitor dalam pelbagai mod.
Ia tidak mewakili skrin yang sebenarnya muncul pada kamera.
. Rakaman Syot Kilat
1 2 34 5 6 7 89
bk
bl
bm
bn
bo
cn
cm
cl
ck
bt
bs br bq
bp
1Baki kapasiti memori syot kilat
(halaman 130)
2Baki kapasiti memori filem
(halaman 46)
3Mod rakaman (halaman 25)
4Tetapan keimbangan putih
(halaman 64)
5Pengatup berterusan
(halaman 59)
6 Penunjuk kemerosotan imej (halaman 44)
7 Mod permeteran (halaman 132)
8 Saiz imej syot kilat (halaman 33)
9 Kualiti imej syot kilat (halaman 63)
bkKualiti imej filem (halaman 36)
blDenyar (halaman 37)
bmPemasa kendiri (halaman 39)
bnPengecaman Muka (halaman 40)
boPemekaan ISO (halaman 65)
bpTarikh/masa (halaman 105)
bqKeamatan pendedahan (halaman 63)
brBingkai fokus (halaman 26, 60)
bsPenunjuk cap masa (halaman 105)
btPenunjuk tahap bateri (halaman 18)
ckEye-Fi (halaman 97)
clPencahayaan (halaman 65)
cmAntigoncang (halaman 59)
cnMod Fokus (halaman 56)
. Butang Pengatup Ditekan Separuh
1
6
2
3
4
5
1Mod rakaman (halaman 25)
2Denyar (halaman 37)
3Pemekaan ISO (halaman 65)
4Nilai bukaan
5Kelajuan pengatup
6Bingkai fokus (halaman 26, 60)
• Bukaan, kelajuan pengatup, dan nilai kepekaan ISO akan bertukar oren apabila
anda menekan separuh butang pengatup apabila Pendedahan Auto tidak betul.
B
9
. Mod mudah
1
bm
bl
bk
9
8
7
2
3
4
5
6
1Baki kapasiti memori syot kilat (halaman 130)
2Saiz imej syot kilat (halaman 33)
3Denyar (halaman 37)
4Pemasa kendiri (halaman 39)
5Tarikh/masa (halaman 105)
6Penunjuk cap masa (halaman 105)
7Penunjuk tahap bateri (halaman 18)
8Eye-Fi (halaman 97)
9Pencahayaan (halaman 65)
bkBingkai fokus (halaman 26, 60)
blBaki kapasiti memori filem (halaman 46)
bmKualiti imej filem (halaman 36)
. Rakaman Filem
12
3
4
5
8
7
1Mod rakaman (halaman 46)
2Tetapan keimbangan putih (halaman 64)
3Baki kapasiti memori filem (halaman 46)
4Masa rakaman filem (halaman 46)
5Denyar (halaman 37)
6Keamatan pendedahan (halaman 63)
7Penunjuk tahap bateri (halaman 18)
8Rakaman filem sedang berjalan
(halaman 46)
6
. Melihat Syot Kilat
12 3
bl
bk
4
5
6
7
8
9
1Jenis fail
2Penunjuk lindung (halaman 74)
3Nama folder/nama fail (halaman 99)
4Kualiti imej syot kilat (halaman 63)
5Saiz imej syot kilat (halaman 33)
6Pemekaan ISO (halaman 65)
7Nilai bukaan
8Kelajuan pengatup
9Tarikh/masa (halaman 105)
bkPenunjuk tahap bateri (halaman 18)
blEye-Fi (halaman 97)
10
. Main Semula Filem
12 3
4
5
8
7
6
1Jenis fail
2Penunjuk lindung (halaman 74)
3Nama folder/nama fail (halaman 99)
4Masa rakaman filem (halaman 46)
5Kualiti imej filem (halaman 36)
6Tarikh/masa (halaman 105)
7Penunjuk tahap bateri (halaman 18)
8Eye-Fi (halaman 97)
Mengkonfigurasi Tetapan Skrin Monitor
Anda boleh menghidupkan atau mematikan paparan maklumat dengan menekan
[8] (DISP). Anda boleh mengkonfigurasi tetapan berasingan untuk mod RKM dan
mod MAIN.
Paparan maklumat hdp
Memaparkan maklumat mengenai tetapan imej, dsb.
(mod RKM sahaja).
Paparan maklumat +
Tarikh/Masa hdp
Selain daripada maklumat mengenai tetapan
tangkapan gambar, turut memaparkan maklumat
tetapan filem dan skrin tarikh/masa.
• Anda boleh menentukan gaya tarikh yang anda
mahu gunakan (halaman 106).
Paparan maklumat mati
Tiada maklumat dipaparkan
11
Asas Mula Pantas
Apa yang anda boleh lakukan dengan kamera CASIO anda
Kamera CASIO anda penuh dengan pilihan ciri dan fungsi berkuasa untuk
memudahkan rakaman imej digital, termasuk tiga fungsi utama berikut.
Auto Premium
Pilih rakaman Auto Premium dan kamera
akan menentukan secara automatik sama
ada anda sedang merakam suatu subjek
atau pemandangan dan keadaan lain. Auto
Premium memberikan kualiti imej yang lebih
baik berbanding Auto standard.
Lihat halaman 25 untuk butiran lanjut.
Senyap
Mod Senyap menyahdayakan denyar,
meredamkan ton operasi kamera, dan menukar
tetapan lain untuk memastikan tangkapan tidak
menganggu orang lain di sekitar anda.
Lihat halaman 41 untuk butiran lanjut.
BEST SHOT
Cuma pilih sampel pemandangan yang anda
mahu dan kamera menyediakan secara automatik.
Kemudian apa yang perlu anda buat ialah tekan
butang pengatup untuk imej yang sempurna.
Lihat halaman 50 untuk butiran lanjut.
12
Asas Mula Pantas
Mula-mula, cas bateri sebelum menggunakan.
Harap maklum bahawa bateri kamera yang baru dibeli tidak dicas. Lakukan langkah
di bawah untuk memuat bateri ke dalam kamera dan caskannya.
• Kamera anda memerlukan bateri ion litium boleh cas semula (NP-80) CASIO untuk
kuasa. Jangan cuba menggunakan sebarang jenis bateri yang lain.
Untuk memasang bateri
1.
Buka penutup bateri.
1
Tolak lungsur penutup bateri ke arah
OPEN dan kemudian buka penutup
seperti ditunjukkan oleh anak panah
dalam ilustrasi.
2
2.
Muatkan bateri.
Penahan
Dengan logo EXILIM pada
bateri menghala ke bawah (ke
arah kanta), pegang penahan
di sebelah bateri ke arah yang
ditunjukkan oleh anak panah
semasa anda memasukkan
bateri ke dalam kamera.
Tekan bateri ke dalam
sehingga penahan
memastikan ia masuk dengan
betul di tempatnya.
OK
NG
Bateri
Logo EXILIM
3.
Tutup penutup bateri.
2
Tutup penutup bateri dan kemudian
anjak peluncur ke arah LOCK.
1
13
Asas Mula Pantas
Untuk menggantikan bateri
1.
Buka penutup bateri dan keluarkan
bateri yang ada.
Penahan
Dengan bahagian skrin monitor kamera
menghala ke atas, tolak penahan ke
arah yang ditunjukkan oleh anak panah
dalam gambar. Setelah bateri tertonjol,
tarik bateri keluar sepenuhnya daripada
kamera.
2.
Masukkan bateri baru.
Caskan Bateri
Anda boleh menggunakan salah satu daripada dua kaedah di bawah untuk
mengecas bateri kamera.
• Penyesuai USB-AC
• Sambungan USB ke komputer
. Untuk mengecaskan dengan penyesuai USB-AC
1.
Matikan kamera.
Periksa untuk memastikan skrin monitor kamera kosong.
Jika tidak, tekan [ON/OFF] (Kuasa) untuk mematikan
kamera.
[ON/OFF] (Kuasa)
2.
Selepas
menyambungkan
kabel USB yang
dibekalkan kepada
penyesuai USB-AC,
sambungkan kord
kuasa ke sumber
kuasa rumah.
Kabel USB (disertakan bersama kamera)
Penyambung besar
USB
Port USB
Kord kuasa
Penyesuai
USB-AC
14
Asas Mula Pantas
3.
Sambungkan kabel
USB kepada kamera.
Lampu belakang
Penyesuai USB-AC
sepatutnya berwarna
merah, menunjukkan
pengecasan bermula.
Lampu belakang akan
mati apabila pengecasan
Port
selesai.
[USB/AV]
Ia mengambil masa kirakira 130 minit untuk
dicas sepenuhnya.
Penyambung
Pengecasan mungkin
Kabel USB
kecil
(disertakan bersama
mengambil masa yang
kamera)
lebih lama bergantung
pada keadaan
Dengan memastikan bahawa tanda pada penyambung
pengecasan.
kabel USB mengadap ke sisi kanta, sambungkan kabel
pada kamera.
Operasi Lampu Belakang
4.
Status Lampu
Penerangan
Menyala Merah
Mengecas
Berkelip Merah
Suhu sekeliling tak normal,
masalah penyesuai USB-AC atau
masalah bateri (halaman 118)
Mati
Pengecasan selesai
Lampu belakang
Selepas pengecasan selesai, tanggalkan kabel USB daripada kamera
dan seterusnya tanggalkan kord kuasa daripada sumber kuasa.
15
Asas Mula Pantas
. Untuk mengecas menggunakan sambungan USB pada komputer
Bateri yang dimuatkan di dalam kamera dicas setiap kali kamera disambungkan terus
ke komputer menggunakan kabel USB.
• Bergantung pada persediaan komputer anda, anda mungkin tidak boleh mengecas
bateri kamera melalui sambungan USB. Jika ini berlaku, penggunaan penyesuai
USB-AC yang disertakan bersama kamera adalah disarankan.
1.
Matikan kamera.
Periksa untuk memastikan skrin monitor kamera
kosong. Jika tidak, tekan [ON/OFF] (Kuasa)
untuk mematikan kamera.
[ON/OFF] (Kuasa)
Skrin monitor
2.
Sambungkan kamera ke
komputer yang telah
dihidupkan.
Port USB
Lampu belakang sepatutnya
berwarna merah,
menunjukkan pengecasan
bermula.
Lampu belakang akan mati
apabila pengecasan selesai.
Ia mengambil masa kira-kira
130 minit untuk dicas
sepenuhnya. Pengecasan
mungkin mengambil masa
yang lebih lama bergantung
pada keadaan pengecasan.
Kabel USB
(disertakan bersama kamera)
Penyambung besar
Port
[USB/AV]
Penyambung
kecil
Dengan memastikan bahawa tanda
pada
penyambung kabel USB mengadap ke sisi kanta,
sambungkan kabel pada kamera.
• Kali pertama anda menyambungkan kamera ke komputer menggunakan kabel
USB, mesej ralat mungkin muncul pada komputer anda. Jika ini berlaku,
tanggalkan dan kemudian sambungkan semula kabel USB itu.
16
Asas Mula Pantas
Operasi Lampu Belakang
Status Lampu
Penerangan
Merah Menyala,
(Kuning Menyala/
Berkelip)
Mengecas
Berkelip Merah
Suhu sekeliling tak normal,
pengecasan mengambil masa
yang sangat lama atau masalah
bateri (halaman 118)
Mati, (Hijau Menyala)
Pengecasan selesai
Lampu belakang
• Maklumat dalam tanda kurungan dalam jadual di atas menunjukkan status
lampu semasa kamera dihidupkan semasa pengecasan.
3.
Selepas pengecasan selesai, tanggalkan kabel USB daripada kamera
dan seterusnya daripada komputer.
• Pengecasan tidak dilakukan semasa komputer yang disambungkan berada dalam
mod hibernasi.
• Ralat pengecasan boleh berlaku sejurus selepas pengecasan bermula atau
beberapa ketika selepas pengecasan bermula. Ralat pengecasan ditunjukkan oleh
lampu belakang yang berkelip merah.
Peringatan Pengecasan Lain
• Dengan dua kaedah pengecasan yang diterangkan di atas, anda boleh mengecas
bateri kamera (NP-80) tanpa mengeluarkannya daripada kamera. Anda juga boleh
mengecas bateri menggunakan unit pengecas pilihan yang ada (BC-80L). Jangan
gunakan sebarang jenis peranti pengecas lain. Percubaan untuk menggunakan
pengecas lain boleh menyebabkan kemalangan yang tak dijangka.
• Peranti bekalan kuasa dan peranti pengecasan USB tertakluk pada standard yang
ditetapkan. Penggunaan peranti kurang bermutu atau peranti yang tidak
memenuhi standard boleh menyebabkan kerosakan dan/atau kegagalan kamera
anda.
• Operasi tidak dijamin sekiranya anda menggunakan komputer yang dibina atau
diubah suai sendiri. Walaupun anda menggunakan komputer yang tersedia secara
komersial, spesifikasi port USB tertentu mungkin memustahilkan pengecasan
menggunakan kabel USB.
• Bateri yang masih panas kerana penggunaan biasa mungkin tidak mengecas
sepenuhnya. Berikan bateri masa untuk sejuk sebelum mengecasnya.
• Bateri menyahcas sedikit walaupun semasa ia tidak dimuat dalam kamera. Kerana
itu, anda disarankan supaya mengecas bateri segera sebelum anda perlu
menggunakannya.
• Mengecas bateri kamera mungkin menyebabkan gangguan dengan penerimaan
TV dan radio. Jika ini berlaku, pasang palam pengecas ke sumber kuasa yang
lebih jauh dari TV atau radio.
17
Asas Mula Pantas
• Masa pengecasan sebenar bergantung pada kapasiti bateri semasa dan keadaan
pengecasan.
• Jangan gunakan penyesuai USB-AC dengan mana-mana peranti lain.
Memeriksa Baki Kuasa Bateri
Semasa kuasa bateri digunakan, penunjuk bateri pada skrin monitor menunjukkan
baki kuasa seperti ditunjukkan di bawah.
Baki Kuasa
Tinggi
Penunjuk Bateri
Warna Penunjuk
Biru
Rendah
*
*
* Kuning
*
*
Merah
*
Merah
menunjukkan kuasa bateri rendah. Cas bateri secepat mungkin.
Rakaman tidak boleh dilakukan apabila
ditunjukkan. Cas bateri segera.
• Tahap yang ditunjukkan oleh penunjuk bateri mungkin bertukar apabila anda
bertukar antara mod RKM dengan mod MAIN.
• Meninggalkan kamera selama kira-kira 30 hari tanpa kuasa dibekalkan ketika
bateri sudah mati akan menyebabkan tetapan tarikh dan masanya dipadamkan.
Mesej yang memberitahu anda untuk mengkonfigurasi tetapan masa dan tarikh
akan muncul apabila anda menghidupkan kamera selepas memulihkan kuasa.
Apabila ini berlaku, konfigurasikan tetapan tarikh dan masa (halaman 105).
• Lihat halaman 134 untuk maklumat mengenai hayat bateri dan bilangan
tangkapan.
Petua Menjimatkan Kuasa Bateri
• Apabila anda tidak perlu menggunakan denyar, pilih ? (Denyar Mati) untuk
tetapan denyar (halaman 37).
• Dayakan ciri Mati Kuasa Auto dan Tidur untuk melindungi terhadap pembaziran
kuasa bateri apabila anda terlupa mematikan kamera (halaman 107, 107).
18
Asas Mula Pantas
Mengkonfigurasi Tetapan Asas Kali Pertama Anda
Menghidupkan Kamera
Kali pertama anda memuatkan bateri ke dalam kamera, skrin akan muncul untuk
mengkonfigurasi tetapan bahasa paparan, tarikh dan masa. Kegagalan menetapkan
tarikh dan masa dengan betul akan menyebabkan data tarikh dan masa yang salah
dirakam bersama imej.
• Skrin untuk pemilihan bahasa tidak akan muncul pada langkah 2 prosedur di
bawah jika anda membeli kamera yang dikhususkan untuk pasaran Jepun. Untuk
menukar bahasa paparan daripada bahasa Jepun dalam kes ini, gunakan
prosedur di bawah “Menentukan Bahasa Paparan (Language)” (halaman 106).
Harap maklum bahawa versi manual ini dalam bahasa yang anda pilih mungkin
tidak disertakan bersama kamera yang dikhususkan untuk pasaran Jepun.
• Model kamera yang dijual di kawasan geografi tertentu mungkin tidak menyokong
pemilihan bahasa paparan.
1.
Tekan [ON/OFF] (Kuasa) sehingga
lampu belakang menyala hijau
seketika.
[ON/OFF] (Kuasa)
Lampu belakang
• Ini menunjukkan bahawa kuasa telah
dihidupkan.
SET
2.
Gunakan [8], [2], [4] dan [6] untuk
memilih bahasa yang anda mahu dan
kemudian tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih gaya tarikh dan kemudian tekan
[SET].
[0] (Filem)
Contoh: Julai, 10, 2012
TT/BB/HH * 12/7/10
HH/BB/TT * 10/7/12
BB/HH/TT * 7/10/12
4.
Tetapkan tarikh dan masa.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih tetapan yang anda
mahu tukar dan kemudian guna [8] dan [2] untuk
menukarnya.
Untuk bertukar antara format 12-jam dengan 24-jam,
tekan [0] (Filem).
5.
Setelah menetapkan tarikh dan masa, guna [4] dan [6] untuk memilih
“Guna” dan kemudian tekan [SET].
19
Asas Mula Pantas
6.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Auto” atau “Auto Premium”
sebagai mod rakaman dan kemudian tekan [SET].
Lihat halaman 25 untuk maklumat mengenai mod rakaman auto.
Jika anda melakukan kesalahan mengkonfigurasi tetapan bahasa paparan, tarikh
dan masa dengan prosedur di atas, rujuk halaman berikut untuk maklumat
mengenai cara membetulkan tetapan.
– Bahasa paparan: Halaman 106
– Tarikh dan masa: Halaman 105
• Setiap negara mengawal ofset masa tempatannya sendiri dan penggunaan masa
musim panas, maka ia tertakluk pada perubahan.
• Mengeluarkan bateri daripada kamera terlalu cepat selepas mengkonfigurasi
tetapan masa dan tarikh buat kali pertama boleh menyebabkan tetapan ditetapkan
semula kepada lalai kilangnya. Jangan keluarkan bateri untuk sekurang-kurangnya
24 jam setelah mengkonfigurasi tetapan.
Menyediakan Kad Memori
Walaupun kamera memiliki memori terbina dalam yang boleh digunakan untuk
menyimpan imej dan filem, anda mungkin mahu membeli kad memori yang tersedia
secara komersil untuk lebih banyak kapasiti. Kamera tidak dibekalkan bersama kad
memori. Imej yang dirakam semasa kad memori dimuatkan disimpan ke dalam kad
memori. Apabila tiada kad memori dimuatkan, imej disimpan dalam memori terbina
dalam.
• Untuk maklumat mengenai kapasiti kad memori, lihat halaman 130.
Kad Memori yang Disokong
– Kad Memori SD (Sehingga 2 GB)
– Kad Memori SDHC (2 GB hingga 32 GB)
– Kad Memori SDXC (32 GB hingga 2 TB)
Gunakan satu daripada jenis kad memori di atas.
• Di atas adalah jenis kad memori yang disokong sehingga bulan Januari 2012.
• Kapasiti kad memori yang tercatat adalah nilai standard.
• Hanya gunakan kad SD yang mematuhi spesifikasi Persatuan Kad SD.
• Kamera ini menyokong penggunaan kad Eye-Fi.
20
Asas Mula Pantas
Untuk memuat kad memori
1.
Tekan [ON/OFF] (Kuasa) untuk
mematikan kamera dan kemudian
buka penutup bateri.
1
Tolak lungsur penutup bateri ke arah
OPEN dan kemudian buka penutup
seperti ditunjukkan oleh anak panah
dalam ilustrasi.
2.
2
Muatkan kad memori.
Letakkan kad memori supaya bahagian
depannya mengadap ke atas (ke arah
sisi skrin monitor kamera), tolaknya
masuk ke dalam slot kad sehingga anda
mendengar ia klik dengan selamat di
tempatnya.
Depan
Depan
3.
Tutup penutup bateri.
Belakang
2
Tutup penutup bateri dan kemudian
anjak peluncur ke arah LOCK.
1
• Jangan masukkan sebarang benda selain kad memori yang disokong
(halaman 20) ke dalam slot kad memori.
• Jika air atau sebarang objek asing termasuk ke dalam slot kad, segera matikan
kamera, keluarkan bateri dan hubungi peruncit anda atau pusat perkhidmatan sah
CASIO yang terdekat.
21
Asas Mula Pantas
Untuk menggantikan kad memori
Tekan kad memori dan kemudian lepaskannya.
Ini akan menyebabkan kad tertonjol sedikit
daripada slot kad memori. Tarik kad keluar dan
kemudian masukkan yang lain.
• Jangan keluarkan kad daripada kamera
semasa lampu belakang berkelip hijau.
Perbuatan itu boleh menyebabkan operasi
simpan imej gagal dan juga merosakkan kad
memori.
Untuk memformat (mengasal) kad memori baru
Sebelum anda guna kad memori buat kali pertama dengan kamera, anda mesti
memformatnya.
• Memformat kad memori yang mengandungi syot kilat atau fail lain di dalamnya,
akan memadam kandungannya. Biasanya anda tidak perlu menformat kad memori
semula. Namun, jika penyimpanan masuk ke dalam kad bertambah perlahan atau
jika anda perasan keluarbiasaan lain, format kad semula.
• Pastikan anda menggunakan kamera bagi memformat kad memori. Memformat
kad memori pada komputer dan kemudian menggunakannya pada kamera boleh
melambatkan pemprosesan data oleh kamera. Bagi kes kad memori SD, SDHC
atau SDXC, memformat pada komputer boleh menyebabkan ketidakakuran
dengan SD format, menyebabkan masalah dengan keserasian, operasi dsb.
• Sebelum memformat kad Eye-Fi baru untuk digunakan buat kali pertama, salin fail
pemasangan Eye-Fi Manager ke komputer anda. Lakukan ini sebelum memformat
kad.
1.
Tekan [ON/OFF] (Kuasa) untuk menghidupkan kamera dan kemudian
tekan [SET].
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen kedua dari bawah pada
Panel Kawalan (MENU) dan kemudian tekan [SET] (halaman 32).
3.
Guna [4] dan [6] untuk memilih tab “Sediakan”.
4.
Gunan [8] dan [2] untuk memilih “Format” dan kemudian tekan [6].
5.
Guna [8] dan [2] untuk memilih “Format” dan kemudian tekan [SET].
22
Asas Mula Pantas
Menghidup dan Mematikan Camera
Untuk menghidupkan kuasa
Menekan [ON/OFF] (Kuasa) memasuki mod RKM
[ON/OFF] (Kuasa)
supaya anda boleh merakam imej. Menekan [p]
(MAIN) semasa dalam mod RKM memasuki mod MAIN,
yang anda boleh gunakan untuk melihat syot kilat dan
filem (halaman 28, 66).
• Menekan [r] (RKM) semasa dalam mod MAIN akan
mengembalikan anda ke mod RKM.
• Sentiasa pastikan tiada apa yang menghalang atau
tersentuh kanta semasa ia mengunjur keluar.
Memegang kanta dengan tangan anda supaya ia tidak
terkeluar mewujudkan risiko kerosakan.
• Kira-kira 10 saat selepas anda menekan [p] (MAIN)
untuk memasuki mod MAIN, kanta akan masuk ke
dalam kamera.
[p] (MAIN)
[r] (RKM)
• Fungsi Tidur atau Mati Kuasa Auto (halaman 107,
107) akan mematikan kuasa secara automatik jika
anda tidak melakukan sebarang operasi untuk tempoh
masa yang dipraset.
Untuk mematikan kamera
Tekan [ON/OFF] (Kuasa).
• Anda juga boleh mengkonfigurasi kamera untuk dihidupkan atau dimatikan apabila
anda menekan [r] (RKM) atau [p] (MAIN) (halaman 108).
23
Asas Mula Pantas
Memegang Kamera Dengan Betul
Imej anda akan kabur jika anda menggerakkan kamera semasa anda menekan
butang pengatup. Semasa menekan butang pengatup, pastikan kamera dipegang
seperti ditunjukkan dalam ilustrasi di bawah dan kekalkan kedudukannya dengan
menekan lengan anda rapat di sisi badan semasa anda menangkap.
Sambil memastikan kamera tidak bergerak, perlahan-lahan tekan butang pengatup
dan berhati-hati supaya tidak membuat sebarang pergerakan semasa pengatup
dilepaskan dan beberapa ketika selepas ia dilepaskan. Ini penting terutamanya
apabila pencahayaan rendah, yang melambatkan kelajuan pengatup.
Melintang
Menegak
Pegang kamera supaya denyar
berada di atas kanta.
• Berhati-hati supaya jari anda dan tali tidak
melindungi mana-mana kawasan yang ditunjukkan
dalam ilustrasi.
• Untuk mengelak daripada menjatuhkan kamera
secara tidak sengaja, pasang tali tangan dan
pastikan ia berada di keliling jari atau pergelangan
tangan anda semasa anda mengendalikan
kamera.
• Jangan ayun kamera menggunakan talinya.
• Tali yang disediakan bertujuan untuk digunakan
dengan kamera ini sahaja. Jangan gunakannya
untuk sebarang tujuan lain.
Denyar
Lampu hadapan
Kanta
Mikrofon
• Sentiasa pastikan jari anda tidak menghalang atau tidak
terlalu hampir dengan denyar. Jari-jemari boleh
menyebabkan bayang yang tidak diingini semasa
menggunakan denyar.
24
Asas Mula Pantas
Untuk menangkap syot kilat
Memilih Mod Rakaman Auto
Anda boleh pilih satu daripada dua mod rakaman (Auto atau Auto Premium)
bergantung pada keperluan pengimejan digital anda.
R Auto
Ini adalah mod rakaman Auto standard.
Dengan rakaman Auto Premium, kamera akan menentukan
secara automatik sama ada anda sedang merakam suatu
subjek atau pemandangan dan keadaan lain. Rakaman Auto
Premium memberikan kualiti imej yang lebih baik berbanding
Ÿ Auto Premium rakaman Auto standard.
• Rakaman Auto Premium mengambil masa yang lebih lama
untuk memproses data imej selepas ia dirakam berbanding
rakaman Auto.
• Ia memerlukan kuasa yang lebih (dan menghabiskan bateri
dengan lebih cepat) berbanding Auto.
1.
Tekan [ON/OFF] (Kuasa) untuk menghidupkan kamera.
Kamera akan memasuki mod RKM.
• Jika kamera berada dalam mod MAIN, tekan [r] (RKM).
• Anda juga boleh mengkonfigurasi kamera untuk dihidupkan apabila anda
menekan [r] (RKM) atau [p] (MAIN) (halaman 108).
2.
Tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen terbawah Panel Kawalan
(BS) dan kemudian tekan [SET].
Ini akan memaparkan menu pemandangan BEST SHOT (halaman 50).
4.
Gunakan [8], [2], [4] dan [6] untuk memilih “Auto” atau “Auto
Premium”, dan kemudian tekan [SET].
Ini memasuki mod rakaman auto yang dipilih.
Ikon mod rakaman auto.
[ON/OFF] (Kuasa)
Butang pengatup
[r] (RKM)
[SET]
Baki Kapasiti Memori Syot Kilat
(halaman 130)
[4] [6] [8] [2]
Skrin monitor
25
Asas Mula Pantas
Untuk menangkap syot kilat
1.
Halakan kamera pada subjek.
Jika anda menggunakan Auto Premium, teks akan
muncul di sudut kanan sebelah bawah skrin monitor
menerangkan jenis tangkapan yang dikesan oleh kamera.
• Anda boleh mengezum imej, jika anda mahu.
Pengawal zum
2.
w Sudut Lebar
Tekan butang pengatup
sehingga separuh untuk
memfokuskan imej.
z Telefoto
Lampu belakang
Bingkai fokus
Apabila fokus telah sedia, kamera
akan berbunyi bip, lampu belakang
akan berwarna hijau dan bingkai
fokus akan bertukar hijau.
Apabila anda menekan butang pengatup
sehingga separuh, kamera secara automatik
Tekan
melaraskan pendedahan dan memfokus pada
perlahan-lahan
subjek yang dihalakan ketika itu. Memahiri
sehingga
butang berhenti. tahap tekanan yang diperlukan untuk tekanan
separuh dan tekanan penuh butang pengatup
adalah teknik penting untuk imej yang baik.
• Bingkai fokus dalam syot skrin yang
Bip, bip (Imej difokus.)
disertakan di dalam manual ini ditunjukkan
di ß. Ambil perhatian bahawa anda boleh
menukar bentuk bingkai fokus, jika anda
mahu (halaman 58).
Tekan separuh
B
26
Asas Mula Pantas
3.
Sambil memastikan kamera tidak bergerak, tekan butang pengatup
sepenuhnya.
Ini akan merakam syot kilat.
Tekan penuh
Tangkap (Imej dirakamkan.)
Membuat
Penggambaran Filem
[0] (Filem)
Tekan [0] (Filem) untuk
memulakan rakaman
filem. Tekan [0] (Filem)
untuk memberhentikan
rakaman filem. Lihat
halaman 46 untuk butiran.
. Jika imej tidak berada dalam fokus...
Jika bingkai fokus kekal merah dan lampu belakang berkelip hijau, ia bermakna imej
tidak berada dalam fokus (kerana subjek terlalu dekat dsb.). Halakan semula kamera
pada subjek dan cuba fokus sekali lagi.
. Merakam dengan Auto
Jika subjek tidak berada di tengah bingkai...
“Kunci fokus” (halaman 57) ialah nama teknik yang anda boleh gunakan apabila anda
mahu menangkap imej apabila subjek yang ingin difokuskan tidak berada dalam
bingkai fokus di tengah skrin.
Untuk menjejak pergerakan subjek yang bergerak
Tekan butang pengatup sehingga separuh untuk mengikuti dan memfokus secara
automatik subjek yang bergerak. Lihat “Ë Penjejakan” (halaman 60) untuk butiran
lanjut.
. Merakam dengan Auto Premium
• Selain kelajuan pengatup, bukaan dan pemekaan ISO, kamera secara automatik
melakukan operasi berikut mengikut keperluan apabila merakam dengan Auto
Premium.
– Fokus Auto biasanya dilakukan sehingga anda anda menekan butang pengatup
sehingga separuh.
– Kamera secara automatik menentukan titik fokus pada skrin dan memfokus di
situ.
– Pengecaman Muka (halaman 40)
• Merakam dengan Auto Premium boleh menyebabkan getaran dan hingar berlaku
kerana operasi kanta. Ini tidak bermakna berlaku kerosakan.
• Dalam sesetengah kes, Auto Premium mungkin tidak dapat mentafsir persekitaran
rakaman dengan betul. Jika ini berlaku, rakam dengan Auto standard.
27
Asas Mula Pantas
Melihat Syot Kilat
Gunakan prosedur berikut untuk melihat syot kilat pada skrin monitor kamera.
• Untuk maklumat mengenai cara main semula filem, lihat halaman 66.
1.
Hidupkan kamera dan tekan [p]
(MAIN) untuk memasuki mod MAIN.
• Ini akan memaparkan satu daripada
syot kilat yang disimpan dalam
memori.
• Maklumat mengenai syot kilat yang
dipaparkan turut disertakan
[p] (MAIN)
(halaman 10).
• Anda juga boleh memadamkan
maklumat untuk melihat syot kilat sahaja (halaman 11).
• Anda boleh mengezum imej dengan menolak pengawal zum ke arah z
(halaman 67). Jika anda sedang merakam syot kilat yang penting, anda
disarankan supaya mengezum imej dan periksa butirannya selepas
merakamnya.
2.
Gunakan [4] dan [6] untuk menatal imej.
• Terus menekan salah satu butang akan menatal pada kelajuan tinggi.
[6]
[6]
[4]
[4]
• Menekan butang pengatup sehingga separuh semasa dalam mod MAIN atau
semasa skrin menu dipaparkan akan menukar terus ke mod RKM.
28
Asas Mula Pantas
Memadam Syot Kilat dan Filem
Jika memori telah penuh, anda boleh memadam tangkapan gambar dan filem yang
tidak lagi anda perlukan untuk membebaskan storan dan merakam lebih banyak imej.
• Sama ada dalam mod RKM atau mod MAIN, anda boleh
memadam fail dengan hanya menekan [ ] (Padam).
• Ingat bahawa operasi padam fail (imej) tidak boleh dibuat
asal.
[ ] (Padam)
• Memadam syot kilat audio (halaman 76) memadam syot
kilat dan fail audio.
• Anda tidak boleh memadam fail semasa rakaman filem atau audio sedang
berjalan.
• Menu padam tidak akan muncul jika anda menekan [ ] (Padam) semasa “Hidup”
dipilih untuk tetapan “Ü Dinyahaktif” kamera (halaman 108). Anda boleh
memadam fail hanya apabila “Mati” dipilih untuk “Ü Dinyahaktif”.
Untuk memadam satu fail
1.
Tekan [
2.
Gunakan [4] dan [6] untuk menatal fail sehingga fail
yang anda mahu padam dipaparkan.
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Padam” dan kemudian tekan
[SET].
] (Padam).
• Untuk memadam fail lain, ulang langkah 2 dan 3.
• Untuk keluar daripada operasi padam, tekan [ ] (Padam).
29
Asas Mula Pantas
Untuk memadam fail tertentu
1.
Tekan [
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Padam Fail” dan kemudian tekan
[SET].
] (Padam).
• Ini memaparkan skrin permilihan fail.
3.
Gunakan [8], [2], [4] dan [6] untuk menggerakkan sempadan
pemilihan ke fail yang anda mahu padam dan kemudian tekan [SET].
• Ini akan memilih kotak semak fail yang sedang dipilih.
4.
Ulang langkah 3 untuk memilih fail lain, jika anda mahu. Setelah anda
selesai memilih fail, tekan [ ] (Padam).
5.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Ya” dan kemudian tekan [SET].
• Ini memadam fail yang anda pilih.
• Untuk keluar daripada operasi padam, tekan [
] (Padam).
Untuk memadam semua fail
1.
Tekan [
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Padam Semua Fail” dan
kemudian tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Ya” dan kemudian tekan [SET]
untuk memadam semua fail.
] (Padam).
Ini akan menyebabkan mesej “Tiada fail.” muncul.
30
Asas Mula Pantas
Peringatan Tangkapan Syot Kilat
Operasi
• Jangan buka penutup bateri semasa lampu belakang berkelip hijau. Perbuatan ini
akan menyebabkan imej yang baru anda tangkap tidak disimpan dengan betul,
kerosakan pada imej lain yang disimpan dalam memori dan kerosakan kamera,
dsb.
• Jika cahaya yang tidak diingini memancar terus pada kanta, lindung kanta dengan
tangan anda semasa menangkap imej.
Skrin Monitor semasa Tangkapan Syot kilat
• Keadaan kecerahan subjek boleh melambatkan tindak balas skrin monitor dan
boleh menyebabkan hingar digital pada imej skrin monitor.
• Imej yang muncul pada skrin monitor ialah untuk penggubahan imej. Imej sebenar
akan dirakam pada kualiti yang telah ditetapkan untuk tetapan kualiti imej
(halaman 63).
Penggambaran Tertutup di bawah Pencahayaan Pendarfluor
• Kelipan kecil pencahayaan pendarfluor boleh memberi kesan pada kecerahan dan
warna imej.
Pembatasan Auto Fokus
• Satu daripada berikut boleh memustahilkan fokus yang tepat.
– Dinding berwarna padu atau subjek terlalu rendah kontras lain
– Subjek bercahaya latar terlalu terang
– Subjek yang terlalu bersinar
– Bidai atau subjek lain yang mempunyai corak melintang berulang
– Berbilang subjek pada jarak berbeza dari kamera
– Subjek di lokasi gelap
– Pergerakan kamera semasa menangkap gambar
– Subjek yang bergerak laju
– Subjek di luar jarak fokus kamera
• Jika anda tidak dapat memfokus dengan betul, cuba gunakan kunci fokus
(halaman 57) atau Fokus Manual (halaman 56).
31
Asas Mula Pantas
Tutorial Syot Kilat
Menggunakan Panel Kawalan
Panel Kawalan boleh digunakan untuk mengkonfigurasi tetapan kamera.
1.
Dalam mod RKM, tekan [SET].
[8] [2] [4] [6]
Tetapan yang Tersedia
Panel Kawalan
[SET]
2.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih tetapan yang anda mahu tukar.
Ini akan memilih satu daripada ikon Panel Kawalan dan memaparkan
tetapannya.*1
1Saiz/kualiti imej syot kilat*2
6Mod Senyap (halaman 41)
7Mod mudah (halaman 41)
8Paparan menu RKM (halaman 54)
9Pemilihan pemandangan BEST
(halaman 33, 63)
2Kualiti imej filem (halaman 36)
3Denyar (halaman 37)
4Pemasa kendiri (halaman 39)
5Pengecaman Muka (halaman 40)
SHOT (halaman 50)
*1 Item yang dipaparkan dalam panel kawalan bergantung pada mod rakaman.
*2 Kualiti imej syot kilat tidak boleh ditukar menggunakan Panel Kawalan.
3.
Gunakan [4] dan [6] untuk menukar tetapan.
4.
Jika anda mahu mengkonfigurasi tetapan lain, ulangi langkah 2 dan 3.
5.
Setelah semua tetapan ditetapkan seperti yang anda mahu, tekan
[SET].
Ini akan menggunakan tetapan dan kembali ke mod RKM.
Jika anda memilih “MENU”, menu RKM akan muncul.
Jika anda memilih “BS”, menu pemandangan BEST SHOT akan muncul.
• Anda boleh menutup Panel Kawalan dengan menekan [ ] (Padam).
32
Tutorial Syot Kilat
• Tiada ikon dipaparkan untuk sebarang opsyen Panel Kawalan (halaman 9) yang
ditetapkan pada tetapan lalai awalnya (tetap semula). Ikon akan muncul hanya jika
anda menukar tetapan opsyen Panel Kawalan yang berkenaan. Berikut adalah
lalai awal untuk opsyen Panel Kawalan.
– Denyar: Denyar Auto
– Pemasa kendiri: Mati
– Pengecaman Muka: Mati
– Senyap: Mati
• Anda juga boleh mengkonfigurasi tetapan selain daripada yang disenaraikan di
atas (halaman 54).
Menukar Saiz Imej (Saiz)
. Piksel
Imej kamera digital ialah satu kumpulan bintik
kecil yang dipanggil “piksel”. Lebih banyak
piksel dalam imej, lebih banyak perincian
yang ada. Namun, anda selalunya tidak
mengalami masalah dengan piksel yang
kurang semasa mencetak imej (saiz L)
melalui perkhidmatan cetak, melampir imej
pada e-mel, apabila melihat imej pada
komputer dsb.
Piksel
. Mengenai saiz imej
Saiz imej menunjukkan jumlah piksel yang terkandung, dan ia dinyatakan sebagai
piksel melintang x piksel menegak.
Saiz imej 10 M (3648x2736) =
Kira-kira 10 juta piksel
3648*
2736*
Saiz imej VGA (640x480) =
Kira-kira 300,000 piksel
640*
480*
33
* Unit: piksel
Tutorial Syot Kilat
Petua Memilih Saiz Imej
Ambil perhatian bahawa imej besar mempunyai lebih banyak piksel, jadi ia
menggunakan lebih banyak ruang memori.
Jumlah Piksel
yang Banyak
Lebih perincian, tetapi menggunakan lebih
banyak memori. Paling sesuai apabila anda
merancang untuk mencetak cetakan saiz
besar (seperti saiz A3).
Jumlah Piksel
yang Sedikit
Kurang perincian, tetapi menggunakan
sedikit memori. Paling sesuai apabila anda
mahu menghantar imej melalui e-mel dsb.
• Untuk maklumat mengenai saiz imej, kualiti imej dan bilangan imej yang boleh
disimpan, lihat halaman 130.
• Untuk maklumat mengenai saiz imej filem, lihat halaman 36.
• Untuk maklumat mengenai mengubah saiz syot kilat sedia ada, lihat halaman 75.
34
Tutorial Syot Kilat
. Untuk memilih saiz imej syot kilat
1.
Dalam mod RKM, tekan [SET].
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen teratas Panel Kawalan
(Saiz Imej Syot Kilat).
3.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih saiz imej dan kemudian tekan
[SET].
Saiz Imej
(Piksel)
Saranan Saiz
Cetakan dan
Aplikasi
16 M
(4608x3456)
Cetakan Poster
3:2
(4608x3072)
Cetakan Poster
16:9
(4608x2592)
HDTV
10 M
(3648x2736)
Cetakan A3
5M
(2560x1920)
Cetakan A4
3M
(2048x1536)
Cetakan
3.5"x5"
Paling sesuai apabila pengekalan kapasiti
memori lebih penting daripada kualiti imej.
VGA
(640x480)
E-Mel
Fail imej lebih kecil, sememangnya sesuai
apabila melampirkan imej pada e-mel. Namun,
imej kelihatan agak kasar.
Penerangan
Perincian yang baik untuk lebih kejelasan bagi
imej yang telah dipotong (halaman 75)
daripada asal
Perincian yang baik
• Tetapan saiz imej lalai awal daripada kilang ialah “16 M”.
• Memilih imej rakaman “3:2” dengan nisbah bidang 3:2, yang sepadan dengan
nisbah bidang standard kertas cetakan.
• Huruf “HDTV” bermaksud “Televisyen Definisi Tinggi”. Skrin HDTV mempunyai
nisbah bidang 16:9, yang menjadikannya lebih luas daripada nisbah bidang 4:3
biasa bagi skrin televisyen terdahulu. Kamera anda boleh merakan imej yang
sepadan dengan nisbah bidang skrin HDTV.
• Anda patut menganggap saiz kertas cetakan yang disarankan di sini sebagai garis
panduan sahaja (resolusi cetakan 200 dpi).
35
Tutorial Syot Kilat
. Menentukan Kualiti Imej Filem
Kualiti imej filem ialah standard yang menentukan perincian, kelicinan dan kejelasan
filem semasa main semula. Merakam dengan tetapan kualiti tinggi (HD) akan
menghasilkan kualiti imej yang lebih baik, tetapi ia juga mengurangkan masa anda
merakam.
1.
Dalam mod RKM, tekan [SET].
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen kedua teratas Panel
Kawalan (Kualiti Imej Filem).
3.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih tetapan yang anda mahu dan
kemudian tekan [SET].
Kualiti Imej (Piksel)
Anggaran Kadar Data
Kadar Bingkai
HD
1280x720 30 Megabit/saat
30 bingkai/saat
STD
640x480
30 bingkai/saat
6 Megabit/saat
• Nisbah bidang 16:9 tersedia apabila “HD” dipilih sebagai kualiti imej.
• Kapasiti memori (Masa rakaman filem yang anda boleh rakam) akan dijejaskan
oleh konfigurasi tetapan kualiti anda (halaman 131).
36
Tutorial Syot Kilat
Menggunakan Denyar (Denyar)
1.
Dalam mod RKM, tekan [2] (
2.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih
tetapan denyar yang anda mahu dan
kemudian tekan [SET].
) sekali.
• Tiada penunjuk pada skrin monitor, anda
boleh melihat semua mod denyar dengan
menekan [2] ( ). Anda boleh
menghidupkan atau mematikan paparan
maklumat dengan menekan [8] (DISP)
(halaman 11).
3.
Denyar
[2] (
)
> Denyar Auto
Denyar nyala secara automatik mengikut keadaan
pendedahan (jumlah cahaya dan kecerahan).
? Denyar Mati
Denyar tidak nyala.
< Denyar Hidup
Denyar sentiasa nyala. Tetapan ini boleh digunakan untuk
menerangkan subjek yang biasanya kelihatan gelap
disebabkan oleh siang hari atau cahaya latar (denyar
segerak siang).
¥ Kurangkan
Mata Merah
Denyar nyala secara automatik. Jenis denyar ini boleh
digunakan untuk mengurangkan kemungkinan kemerahan
dalam mata subjek.
Tekan butang pengatup untuk menangkap gambar.
Lampu belakang
Berkelip jingga apabila denyar sedang
mengecas untuk menunjukkan rakaman imej
dinyahdaya.
• Anda tidak akan boleh membuat syot kilat
dengan denyar sehingga lampu berhenti
< menunjukkan denyar akan nyala.
berkelip jingga, yang menyatakan
pengecasan selesai.
• Untuk maklumat mengenai Jarak Denyar, lihat halaman 133.
• Bahan asing pada tetingkap denyar boleh bertindak balas dengan cahaya denyar,
menghasilkan sedikit asap dan bau yang tidak normal. Sungguhpun ini tidak
menandakan berlaku kerosakan, minyak daripada jari anda dan bahan asing lain
yang tertinggal pada tetingkap denyar boleh menjadi sukar untuk dibersihkan
kemudian. Oleh sebab itu, anda perlu menjadikannya satu kebiasaan untuk
sentiasa mengelap bersih tetingkap menggunakan kain lembut yang kering.
37
Tutorial Syot Kilat
• Berhati-hati supaya jari anda dan tali tidak menutup denyar.
• Kesan yang diinginkan mungkin tidak diperoleh apabila subjek berada terlalu jauh
atau terlalu dekat.
• Masa pengecasan denyar (halaman 133) bergantung pada keadaan pengendalian
(keadaan bateri, suhu sekeliling dsb.).
• Menangkap gambar dengan denyar dimatikan ketika cahaya malap
memperlahankan kelajuan pengatup, yang boleh menyebabkan imej kabur
disebabkan oleh pergerakan kamera. Dalam keadaan sebegitu, tetapkan kamera
dengan tripod dsb.
• Dengan pengurangan mata merah, denyar nyala secara automatik mengikut
pendedahan. Ia tidak nyala di kawasan yang mempunyai pencahayaan terang.
• Kehadiran cahaya matahari luar, cahaya pendarfluor atau beberapa punca cahaya
lain boleh menyebabkan keluarbiasaan warna imej.
• Pilih ? (Denyar Mati) untuk tetapan denyar apabila merakam di kawasan yang
melarang pengambilan gambar denyar.
Pengurangan Mata Merah
Menggunakan denyar untuk menangkap gambar pada waktu malam atau di bilik
yang suram boleh menyebabkan tompok merah di dalam mata orang yang berada
dalam imej. Ini terjadi apabila lampu daripada denyar dipantulkan oleh retina mata.
Apabila pengurangan mata merah dipilih sebagai mod denyar, kamera menyalakan
pra-denyar untuk membuat iris di dalam mata orang dalam imej tertutup, lantas
mengurangkan kemungkinan mata merah.
Ambil perhatian mengenai perkara penting berikut apabila menggunakan
pengurangan mata merah.
• Pengurangan mata merah tidak berkesan melainkan orang dalam imej
memandang tepat pada kamera (denyar).
• Pengurangan mata merah mungkin tidak berkesan jika subjek berada terlalu jauh
daripada kamera.
38
Tutorial Syot Kilat
Menggunakan Pemasa Kendiri (Pemasa kendiri)
Dengan Pemasa Kendiri, menekan butang pengatup memulakan pemasa. Pengatup
dilepaskan dan imej ditangkap selepas tempoh masa yang ditetapkan.
1.
Dalam mod RKM, tekan [SET].
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen keempat dari atas pada
Panel Kawalan (Pemasa Kendiri).
3.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih tetapan yang anda mahu dan
kemudian tekan [SET].
„ Pemasa
kendiri
10 saat
Pemasa Kendiri 10 saat
‚ Pemasa
kendiri
2 saat
Pemasa Kendiri 2 saat
• Apabila menangkap gambar dalam keadaan yang
memperlahankan kelajuan pengatup, anda boleh
menggunakan tetapan ini untuk menghalang imej menjadi
kabur disebabkan oleh pergerakan kamera.
” Pemasa
kendiri X3
(Pemasa
Kendiri
Tigaan)
Menangkap tiga imej: satu imej 10 saat selepas butang
pengatup ditekan dan dua imej seterusnya sebaik kamera
bersedia selepas menangkap imej sebelumnya. Tempoh yang
diperlukan untuk kamera bersedia bagi menangkap bergantung
pada tetapan saiz imej dan kualiti, sama ada kad memori
dimuatkan dalam kamera atau tidak dan keadaan cas kamera.
Pemasa
kendiri Mati
Matikan Pemasa Kendiri.
• Lampu belakang berkelip semasa pengiraan Pemasa
Kendiri sedang berjalan.
• Anda boleh menghentikan pengiraan Pemasa Kendiri
yang sedang berjalan dengan menekan [SET].
Lampu hadapan
• Pemasa Kendiri tidak boleh digunakan bersama ciri berikut.
CS, beberapa pemandangan BEST SHOT
• Pemasa Kendiri tidak boleh digunakan bersama ciri berikut.
Filem, Auto Premium, Mod mudah, beberapa pemandangan BEST SHOT
39
Tutorial Syot Kilat
Menggunakan Pengecaman Muka (Pengecaman Muka)
Apabila menangkap gambar orang, ciri pengecaman muka mengesan sehingga
lapan muka individu dan melaras fokus dan kecerahan sewajarnya.
1.
Dalam mod RKM, tekan [SET].
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen kelima dari atas pada
Panel Kawalan (Pengecaman Muka).
3.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih “G Pengecaman Muka: Hidup”
dan kemudian tekan [SET].
4.
Halakan kamera pada subjek.
Kamera akan mengesan muka manusia dan
memaparkan rangka di sekeliling setiap muka.
5.
Tekan butang pengatup sehingga separuh.
Kamera akan memfokus dan bingkai di sekeliling
muka yang difokuskannya bertukar hijau.
6.
Ikon Pengecaman Muka
Tekan butang pengatup sepenuhnya.
• Kamera melakukan fokus berpusat jika ia tidak dapat mengesan muka.
• Satu-satunya mod fokus yang tersedia semasa pengecaman muka didayakan
ialah Auto Fokus (AF).
• Pengecaman muka mungkin mengambil masa yang lama apabila anda memegang
kamera secara melintang.
• Pengecaman jenis muka berikut tidak disokong.
– Muka yang dihalang rambut, cermin mata hitam, topi dsb. atau muka dalam
bayang gelap
– Sisi atau muka yang berada pada sudut tertentu
– Muka yang berada terlalu jauh dan kecil atau terlalu dekat dan besar
– Muka di kawasan yang sangat gelap
– Muka binatang peliharaan atau subjek bukan manusia lain
• Pengecaman muka tidak boleh digunakan bersama satu daripada ciri berikut.
– Beberapa pemandangan BEST SHOT
– Rakaman Filem
• Tetapan kawasan AF (halaman 60) diabaikan semasa pengecaman muka
didayakan.
40
Tutorial Syot Kilat
Merakam tanpa Menganggu Orang Lain (Mod Senyap)
Mod senyap menyahdaya denyar secara automatik, meredam ton, dan
mengkongfigurasi tetapan lain untuk mengelakkan menganggu orang lain di sekitar
anda. Ia amat berguna apabila merakam di muzium atau tempat lain yang melarang
pengambilan gambar denyar.
1.
Dalam mod RKM, tekan [SET].
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih pilihan keenam teratas Panel
Kawalan (Pencahayaan).
3.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih “Hidup” dan kemudian tekan
[SET].
Ini memasuki Mod Senyap, yang ditunjukkan dengan m (Senyap) pada skrin
monitor.
• Tetapan yang ditunjukkan di bawah adalah tetap dan tidak boleh ditukar
semasa dalam mod Senyap.
Denyar
Mati
Pemasa kendiri
Mati
Bunyi
Mati
• Lihat yang berikut untuk butiran.
– Denyar (halaman 37)
– Pemasa kendiri (halaman 39)
– Bunyi (halaman 102)
• Memasuki mod Senyap dalam mod RKM juga akan memasuki mod Senyap
dalam mod MAIN secara automatik (halaman 73).
Menggunakan Mod mudah (Mod mudah)
Mod mudah menghapuskan persediaan yang remeh dan memudahkan rakaman syot
kilat. Mod ini disarankan bagi mereka yang masih baru dalam bidang pengimejan
digital.
1.
Dalam mod RKM, tekan [SET].
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen ketiga dari bawah pada
Panel Kawalan (Mod mudah).
3.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih “| ON” dan kemudian tekan
[SET].
Ini memasuki mod mudah.
41
Tutorial Syot Kilat
4.
Halakan kamera pada subjek.
Jika kamera mengesan muka manusia, ia terus memfokus pada muka
(halaman 40).
Jika kamera tidak mengesan muka, ia terus memfokus pada tengah skrin.
• Kamera akan memfokus dan bingkai fokus akan bertukar hijau.
5.
Apabila anda telah sedia untuk menangkap, tekan butang pengatup.
Ini akan merakam syot kilat.
• Getaran dan hingar akan berlaku kerana operasi kanta. Ini tidak bermakna berlaku
kerosakan.
. Panel Kawalan Mod mudah
Dalam mod mudah, Panel Kawalan memberikan anda capaian kepada empat item
tetapan: Saiz imej, Denyar, Pemasa kendiri dan Mod mudah. Terdapat juga opsyen
“MENU”, di mana anda boleh memilih untuk memaparkan skrin menu untuk
mengkonfigurasi tetapan kualiti imej (halaman 63) dan tab Persediaan
(halaman 102).
• Dalam mod mudah, tab Kualiti boleh digunakan untuk mengkonfigurasi tetapan
“Kualiti Filem” dan “Pencahayaan” sahaja.
• Tetapan opsyen menu yang muncul pada menu RKM normal tetapi bukan pada
menu RKM mod mudah ditetapkan secara automatik pada tetapan optimum
mereka. Tetapan tetap ini tidak menjejaskan tetapan menu RKM normal.
1.
Dalam mod mudah, tekan [SET].
Dalam mod mudah, aksara yang muncul di skrin
tetapan adalah lebih besar daripada dalam mod
lain.
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih
tetapan yang anda mahu tukar.
1
2
3
4
5
1Saiz Imej (halaman 33)
2Denyar (halaman 37)
3Pemasa kendiri (halaman 39)
4Mod mudah (halaman 41)
5Paparan menu RKM (halaman 54)
42
Tutorial Syot Kilat
3.
Gunakan [4] dan [6] untuk menukar tetapan.
Tetapan:
Opsyen yang Tersedia:
Saiz Imej
¤* / % / !
Denyar
> (Auto)* / < (Hdp) / ? (Mati)
Pemasa kendiri
• (pemasa kendiri 10 saat) / l*
Mod mudah
k / l*
MENU
Tab Kualiti/Tab Sediakan
• Asterik (*) menandakan tetapan lalai set semula.
• Berikut adalah penerangan mengenai Mod mudah.
k: Kekal dalam Mod mudah.
l: Keluar Mod mudah ke mod RKM normal.
4.
Tekan [SET].
Ini akan mengenakan tetapan anda dan memaparkan skrin pemidang tilik Mod
mudah, menunjukkan kamera sedia untuk menangkap gambar.
Jika anda memilih “MENU” dalam langkah 2, menekan [SET] akan memaparkan
menu RKM. Lihat “Tetapan Lanjutan” (halaman 54) untuk butiran mengenai
mengkonfigurasi tetapannya.
• Menekan [ ] (Padam) akan keluar dari Panel Kawalan.
Menangkap Gambar dengan Zum
Kamera anda menyediakan 12.5X zum optik kepada anda (yang mengubah jarak
fokus kanta), yang boleh digunakan bersama zum digital (yang memproses bahagian
tengah imej untuk membesarkannya) untuk keupayaan zum keseluruhan 12.5X
hingga 159.5X. Titik kemerosotan imej bergantung pada saiz imej (halaman 45).
1.
Dalam mod RKM, tolak pengawal zum ke arah zum.
w Sudut Lebar
z Telefoto
Pengawal zum
w (Sudut Lebar) : Mengurangkan saiz subjek dan meluaskan jarak.
z (Telefoto)
: Membesarkan subjek dan mengecilkan jarak.
2.
Tekan butang pengatup untuk menangkap imej.
• Zum digital dinyahdaya semasa pengecapan masa (halaman 105) dihidupkan.
43
Tutorial Syot Kilat
• Lebih tinggi faktor zum digital, lebih kasar imej yang dirakam. Ambil perhatian
bahawa kamera juga mempunyai fungsi yang membenarkan anda merakam
menggunakan sum digital tanpa kemerosotan imej (halaman 45).
• Penggunaan tripod disarankan untuk mengelak kejadian imej kabur disebabkan
pergerakan kamera semasa menangkap gambar menggunakan telefoto.
• Melakukan operasi zum menukar bukaan kanta.
Titik Pertukaran Zum Optik dan Zum Digital
Jika anda menekan pengawal zum ke arah z (Telefoto), operasi zum akan berhenti
apabila faktor zum optik sampai ke tahap maksimumnya. Melepaskan sebentar
pengawal zum dan kemudian menekannya kembali ke arah z (Telefoto) akan
bertukar ke zum digital, yang anda boleh guna untuk menetapkan faktor zum yang
lebih tinggi.
• Semasa zum, bar zum pada skrin monitor menunjukkan tetapan zum semasa.
Penunjuk kemerosotan imej
Jarak pemfokusan
(Dipaparkan untuk Auto Fokus,
Fokus Makro dan Fokus Manual.)
Bar zum
Jarak kualiti imej tidak merosot
1X
Jarak kualiti imej merosot
12.5X hingga 90.0X
Titik tukar zum optik/digital
* 12.5X titik optik zum
50.0X hingga 159.5X
Penunjuk zum
(Menandakan zum semasa).
Kemerosotan imej
44
Tutorial Syot Kilat
• Titik kemerosotan imej
bergantung pada saiz imej
(halaman 33). Lebih kecil saiz
imej, lebih tinggi faktor zum yang
anda boleh gunakan sebelum
mencapai titik kemerosotan imej.
• Sungguhpun zum digital
biasanya menyebabkan
kemerosotan kualiti imej,
sesetengah zum digital tanpa
kemerosotan imej boleh berlaku
untuk imej bersaiz “10 M” dan
lebih kecil. Jarak yang
membolehkan anda
menggunakan zum digital tanpa
kemerosotan imej ditunjukkan
pada paparan. Titik kemerosotan
bergantung pada saiz imej.
Saiz
Imej
Faktor Zum
Maksimum
Had zum tidak
merosot
50.0X
12.5X
63.1X
15.8X
16 M
3:2
16:9
10 M
5M
90.0X
22.5X
3M
112.3X
28.1X
VGA
159.5X
90.0X
45
Tutorial Syot Kilat
Merakam Imej Filem dan Audio
Untuk merakam filem
1.
Mengkonfigurasi tetapan kualiti untuk filem (halaman 36).
Panjang filem yang boleh anda rakam bergantung pada tetapan kualiti yang anda
pilih.
2.
Dalam mod RKM, halakan kamera
pada subjek dan kemudian tekan
[0] (Filem).
[0] (Filem)
Baki masa rakaman
(halaman 131)
Ini akan memulakan rakaman dan
memaparkan Y pada skrin monitor.
Rakaman filem menyertakan audio
monaural.
3.
Tekan [0] (Filem) semula untuk
memberhentikan rakaman.
Masa rakaman
Rakaman filem akan berhenti secara
automatik jika memori menjadi penuh
sebelum anda menekan [0] (Filem).
• Jumlah maksimum yang dibenarkan untuk rakaman filem tunggal adalah 4 GB
dalam saiz fail atau 29 minit. Rakaman filem berhenti secara automatik apabila
salah satu daripada had-had ini dicapai. Rakaman filem berhenti secara
automatik apabila salah satu daripada had-had ini dicapai.
Merakam dengan BEST SHOT
Dengan BEST SHOT (halaman 50), anda boleh memilih sampel pemandangan yang
sepadan dengan jenis filem yang anda cuba rakam dan kamera akan menukar
tetapannya dengan sewajarnya untuk menghasilkan filem yang indah setiap kali.
Memilih pemandangan BEST SHOT dinamakan Pemandangan Malam misalnya,
akan mengkonfigurasi kamera supaya pemandangan malam kelihatan lebih jelas dan
lebih terang.
46
Merakam Imej Filem dan Audio
• Menghabiskan masa yang lama menggunakan rakaman filem akan menyebabkan
kamera terasa panas sedikit. Ini perkara biasa dan tidak bermakna kerosakan.
• Kamera juga merakam audio. Ambil perhatian tentang perkara
berikut apabila merakam filem.
– Berhati-hati supaya mikrofon tidak ditutup oleh jari anda dsb.
– Hasil rakaman yang bagus tak boleh berlaku apabila kamera
terlalu jauh daripada apa yang ingin anda rakam.
– Mengendalikan butang kamera semasa merakam boleh
Mikrofon
menyebabkan bunyi butang dirakam dalam audio.
• Menangkap gambar subjek yang terang boleh menyebabkan
garis menegak atau bayang merah jambu pada imej skrin monitor. Ini tidak
bermakna berlaku kerosakan.
• Menggunakan memori terbina dalam kamera atau jenis kad memori tertentu boleh
melambatkan kelajuan pemprosesan. Di mana mungkin gunakan kad memori Ultra
High-Speed Type. Namun ambil perhatian bahawa bukan semua operasi boleh
dijamin walaupun kad memori Ultra High-Speed Type digunakan. Tetapan kualiti
filem tertentu mungkin mengakibatkan masa yang lama digunakan untuk merakam
data, di mana ini boleh menyebabkan pecahan pada imej dan/atau audio semasa
main semula. Jika ini berlaku, ikon » dan Y akan berkelip pada skrin monitor.
• Kesan pergerakan kamera dalam imej menjadi lebih ketara apabila anda merakam
pada jarak dekat atau dengan faktor zum yang besar. Oleh sebab itu, penggunaan
tripod amat disarankan dalam keadaan ini.
47
Merakam Imej Filem dan Audio
Merakam Audio Sahaja (Rakaman Suara)
Rakaman Suara membenarkan anda merakam audio sahaja, tanpa syot kilat atau
filem.
• Untuk maklumat mengenai kapasiti Rakaman Suara, lihat halaman 131.
1.
Dalam mod RKM, tekan [SET].
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen terbawah Panel Kawalan
(BS) dan kemudian tekan [SET] (halaman 32).
3.
Gunakan [8], [2], [4] dan [6] untuk memilih pemandangan “Rakaman
Suara” dan kemudian tekan [SET].
Ini menyebabkan ` muncul di skrin monitor.
4.
Tekan butang pengatup untuk memulakan
rakaman.
Masa rakaman
• Lampu belakang berkelip hijau semasa rakaman
sedang berjalan.
• Menekan [SET] semasa rakaman akan menyisip
penanda ke dalam rakaman. Semasa main
semula, anda boleh melompat ke penanda dalam
rakaman.
5.
Tekan butang pengatup semula untuk
menghentikan rakaman audio.
Baki masa rakaman
• Untuk mencipta fail rakaman audio lain, ulangi langkah 4 dan 5.
• Untuk mematikan Rakaman Suara, tekan [SET], gunakan [8] dan [2] untuk
memilih opsyen terbawah Panel Kawalan (BS) dan kemudian pilih
pemandangan lain.
• Anda boleh menggunakan [8] (DISP) semasa rakaman audio untuk togol skrin
monitor hidup atau mati.
• Semasa kandungan skrin monitor dimatikan, memilih pemandangan “Rakaman
Suara” akan menyebabkan skrin monitor mati serta-merta (halaman 11).
Mengenai data audio
• Fail audio boleh dimain semula pada komputer dengan Windows Media Player
atau QuickTime.
– Data Audio: WAVE/IMA-ADPCM (sambungan WAV)
48
Merakam Imej Filem dan Audio
Untuk memain semula rakaman audio
1.
Dalam mod MAIN, gunakan [4] dan [6] untuk
memaparkan fail Rakaman Suara yang ingin
anda mainkan.
` dipaparkan sebagai ganti imej untuk fail Rakaman
Suara.
2.
Tekan [0] (Filem) untuk memulakan main
semula.
• Anda juga boleh memulakan main semula dengan
memilih item kedua teratas Panel MAIN (Mula Main
Semua) dan menekan [SET] (halaman 70).
Kawalan Main Semula Rakaman Suara
Mara laju/undur laju
[4] [6]
Main/pegun
[SET]
Lompat ke penanda
Semasa main semula dipegunkan, tekan [4]
atau [6] untuk lompat ke penanda seterusnya
dan kemudian tekan [SET] untuk meneruskan
main semula.
Pelarasan kelantangan
Tekan [2] dan kemudian tekan [8] [2].
Skrin monitor hidup/mati
[8] (DISP)
Berhenti main semula
[0] (Filem)
• Lihat halaman 29 untuk maklumat mengenai memadam fail rakaman suara.
49
Merakam Imej Filem dan Audio
Menggunakan BEST SHOT
Apakah itu BEST SHOT?
BEST SHOT menyediakan kepada anda kumpulan sampel “pemandangan” yang
menunjukkan pelbagai jenis keadaan penggambaran yang berbeza. Apabila anda
perlu menukar persediaan kamera, cuma cari pemandangan yang sepadan dengan
apa yang ingin anda capai dan kamera akan menyediakannya secara automatik. Ini
membantu meminimumkan kemungkinan imej rosak disebabkan oleh tetapan
pendedahan dan kelajuan pengatup yang lemah.
Beberapa Sampel Pemandangan
Potret
Pemandangan
Malam
Pemandangan
Potret Malam
Untuk menangkap imej dengan BEST SHOT
1.
2.
Dalam mod RKM, tekan [SET].
[8] [2] [4] [6]
Gunakan [8] dan [2] untuk
memilih opsyen terbawah Panel
Kawalan (BS) dan kemudian
tekan [SET] (halaman 32).
Ini akan memaparkan menu
pemandangan BEST SHOT.
• Pemilihan lalai awal ialah R (Auto)
atau Ÿ (Auto Premium).
3.
Gunakan [8], [2], [4] dan [6]
untuk mengalih sempadan ke
pemandangan yang anda mahu
pilih.
[SET]
Pemandangan yang
sedang dipilih
(dengan sempadan)
Nama pemandangan
Nombor pemandangan
• Menu pemandangan mempunyai berbilang halaman. Gunakan [8] dan [2]
untuk menatal antara halaman menu.
• Anda boleh mencapai maklumat mengenai pemandangan yang sedang dipilih.
Lihat halaman 51 untuk butiran.
• Untuk kembali ke mod rakaman auto, pilih R (Auto) atau Ÿ (Auto Premium)
(halaman 25).
50
Menggunakan BEST SHOT
4.
Tekan [SET] untuk mengkonfigurasi kamera dengan tetapan bagi
pemandangan yang sedang dipilih.
Ini mengembalikan ke mod RKM.
• Tetapan pemandangan yang telah anda pilih kekal digunakan sehingga anda
memilih pemandangan lain.
• Untuk memilih pemandangan BEST SHOT yang berbeza, ulangi prosedur di
atas daripada langkah 1.
5.
Tekan butang pengatup (jika anda merakam syot kilat) atau [0] (Filem)
(jika anda merakam filem).
. Menggunakan Skrin Maklumat Pemandangan
Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pemandangan,
pilih pemandangan menggunakan sempadan pada skrin
pemilihan pemandangan, dan kemudian tolak pengawal
zum ke mana-mana arah.
• Untuk kembali ke menu pemandangan, tolak pengawal
zum semula.
• Untuk menatal antara pemandangan, gunakan [4] dan
[6].
• Untuk mengkonfigurasi kamera dengan tetapan bagi
pemandangan yang sedang dipilih, tekan [SET].
51
Menggunakan BEST SHOT
. Peringatan BEST SHOT
• Beberapa pemandangan BEST SHOT tidak boleh digunakan semasa merakam
filem.
• Pemandangan Untuk YouTube tidak boleh digunakan semasa merakam syot kilat.
• Pemandangan Rakaman Suara tidak boleh digunakan semasa merakam syot kilat
atau merakam filem.
• Pemandangan tertentu seperti Pemandangan Malam dan Bunga Api akan
menyebabkan tetapan kelajuan pengatup perlahan. Oleh sebab kelajuan pengatup
perlahan meningkatkan kemungkinan hingar digital dalam imej, kamera secara
automatik melakukan proses pengurangan hingar digital apabila salah satu
pemandangan ini dipilih. Ini bermakna ia akan mengambil masa yang lama sedikit
untuk menyimpan imej yang ditunjukkan oleh kelipan hijau lampu belakang.
Jangan melakukan sebarang operasi penting semasa itu. Di samping itu, tripod
lebih baik digunakan untuk mengelakkan imej kabur disebabkan oleh pergerakan
kamera semasa merakam pada kelajuan pengatup perlahan.
• Pemandangan BEST SHOT YouTube menyediakan kamera untuk rakaman filem
yang dioptimumkan untuk muat naik ke YouTube. Filem yang dirakam dengan
pemandangan YouTube disimpan dalam folder khas untuk memudahkannya
ditemui bagi memuat naik (halaman 100).
• Kamera anda menyertakan sampel pemandangan yang mengoptimumkan tetapan
untuk imej laman lelongan. Bergantung pada model kamera anda, sampel
pemandangan dinamakan sama ada “Untuk eBay” atau “Lelongan”. Imej yang
anda rakam menggunakan sampel pemandangan laman lelongan disimpan dalam
folder khas supaya anda mudah mencarinya pada komputer anda (halaman 100).
• Kepekaan Tinggi
– Tetapan kepekaan tinggi dinyahdaya apabila denyar kamera nyala.
– Pemekaan tinggi mungkin tidak menghasilkan keputusan yang diinginkan dalam
keadaan yang amat gelap.
– Apabila menangkap gambar dengan kelajuan pengatup perlahan, gunakan
tripod untuk melindungi daripada kekaburan disebabkan oleh pergerakan
kamera.
– Di bawah keadaan pencahayaan tertentu, kamera akan melakukan operasi
penapisan hingar automatik untuk mengurangkan hingar digital dalam imej.
Operasi ini menyebabkan kamera mengambil masa lebih lama daripada biasa
untuk menyimpan imej dan bersedia untuk tangkapan seterusnya.
• Imej pemandangan BEST SHOT tidak ditangkap menggunakan kamera ini.
• Imej yang ditangkap menggunakan pemandangan BEST SHOT mungkin tidak
memberikan hasil yang dijangka disebabkan oleh keadaan penggambaran dan
faktor lain.
• Anda boleh mengubah suai tetapan kamera yang dibuat selepas anda memilih
pemandangan BEST SHOT. Namun harap maklum bahawa tetapan BEST SHOT
kembali ke tetapan lalainya apabila anda memilih pemandangan BEST SHOT lain
atau mematikan kamera.
52
Menggunakan BEST SHOT
Merekod Potret sendiri
Dengan ciri ini, anda boleh merakan potret sendiri hanya dengan menghala kamera
ke muka anda.
BEST SHOT mempunyai dua pilihan pemandangan potret sendiri.
• Potret sendiri (Seorang): Merakam apabila muka sekurang-kurangnya seorang,
termasuk anda, dikesan.
• Potret sendiri (2 orang) : Merakam apabila muka sekurang-kurangnya dua orang,
termasuk anda, dikesan.
1.
Pada menu pemandangan BEST SHOT, pilih “Potret sendiri (Seorang)”
atau “Potret sendiri (2 orang)”.
2.
Tekan butang pengatup sepenuhnya, dan halakan
kamera ke arah anda.
Kira-kira tiga saat selepas anda menekan butang
pengatup, kamera akan tunggu sedia Auto Pengatup dan
memulakan pengesanan muka. Selepas kamera
mengesan bilangan muka, fokus, dan melaras pendedahan
pada tahap sewajarnya, ia akan berbunyi bip dua kali dan
melepaskan pengatup secara automatik.
• Kamera akan menghasilkan bunyi pengatup dan lambu depan akan berkelip
dua kali semasa pengatup dilepaskan.
• Untuk membatalkan tunggu sedia Auto Pengatup, tekan [SET].
• Jika kamera kekal dalam tunggu sedia Auto Pengatup tanpa melepaskan
pengatup, anda boleh merakam imej dengan menekan butang pengatup
sepenuhnya sekali lagi.
• Merakam dengan ciri potret sendiri mungkin menghasilkan imej kabur apabila
merakam di kawasan bercahaya malap, yang menyebabkan tetapan kelajuan
pengatup sangat perlahan.
• Masa cetus Mati Kuasa Auto (halaman 107) ditetapkan pada lima minit semasa
kamera sedang tunggu sedia Auto Pengatup. Tidur (halaman 107) dinyahdaya
semasa Auto Pengatup digunakan.
53
Menggunakan BEST SHOT
Tetapan Lanjutan
Berikut adalah menu operasi yang anda boleh gunakan untuk mengkonfigurasi
berbagai tetapan kamera.
• Kandungan dan operasi menu mod RKM berbeza daripada yang ada dalam mod
MAIN. Bahagian ini menerangkan operasi menggunakan skrin menu RKM. Lihat
halaman 70 untuk maklumat mengenai operasi skrin menu MAIN.
Menggunakan Menu Atas Skrin
. Contoh Operasi Skrin Menu RKM
[8] [2] [4] [6]
1.
Dalam mod RKM, tekan [SET].
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen kedua
dari bawah pada Panel Kawalan (MENU) dan
kemudian tekan [SET] (halaman 32).
Ini akan memaparkan skrin menu RKM.
3.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih tab di mana
item menu yang anda mahu konfigurasi berada.
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih item
menu yang anda mahu dan kemudian tekan
[6].
5.
Gunakan [8] dan [2] untuk menukar
tetapan item menu yang dipilih.
6.
Setelah tetapan adalah seperti yang anda
mahukan, tekan [SET] untuk mengenakan
tetapan dan kembali ke skrin pemidang tilik.
• Menekan [4] dan bukannya [SET] akan
mengenakan tetapan yang dipilih dan kembali ke
pemilihan item menu.
• Untuk mengkonfigurasi tetapan pada tab lain
selepas menekan [4] untuk kembali ke
pemilihan item menu, gunakan [8] atau [ ]
(Padam) untuk mengalih penonjolan ke arah tab
dan kemudian gunakan [4] dan [6] untuk
memilih tab yang anda mahu.
54
[SET]
Misalnya:
Apabila “T Kualiti”
dipilih pada tab “Kualiti”
Tab
Tetapan
Item menu yang dipilih
Tetapan Lanjutan
• [ ] (Padam) menyediakan cara yang berguna untuk menavigasi sekitar tab dan
menu.
– Menekan [ ] (Padam) semasa tab dipilih akan memaparkan skrin pemidang
tilik.
– Menekan [ ] (Padam) semasa item menu atau tetapan dipilih akan “mengundur
ke belakang” dalam urutan berikut: Tetapan * Item menu * Tab.
• Beberapa item menu mungkin tidak tersedia, bergantung pada mod rakaman yang
digunakan.
. Operasi Menu RKM dalam Manual Ini
Operasi menu RKM digunakan dalam manual ini seperti ditunjukkan di bawah.
Operasi berikut adalah sama seperti yang diterangkan di bawah “Contoh Operasi
Skrin Menu RKM” pada halaman 54.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen kedua dari bawah pada
Panel Kawalan (MENU) dan kemudian tekan [SET].
Gunakan [4] dan [6] untuk
memilih tab “Kualiti”.
[r] (RKM) * [SET] * MENU * Tab Kualiti * T Kualiti
Tekan
[r] (RKM).
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih
“T Kualiti” dan kemudian tekan [6].
Tekan
[SET].
55
Tetapan Lanjutan
Tetapan Mod RKM (RKM)
Memilih Mod Fokus (Fokus)
[r] (RKM) * [SET] * MENU * Tab RKM * Fokus
Tetapan
Jenis
Tangkapan
Mod Fokus
Syot kilat
Q
Fokus
Auto
Rakaman
umum
Automatik
´
Makro
Dekat
Automatik
Á Super
Dekat
Macro
Automatik
Filem
Anggaran Jarak Fokus *1
Syot kilat
Filem
Kira-kira 5 sm hingga
9 (infiniti) (Sudut Lebar)
Automatik
Kira-kira 1 sm hingga 50 sm
(Zum langkah kelima daripada
tetapan Sudut Terlebar)
Kira-kira 1 sm hingga 50 sm
)
Infiniti
Pemandangan
dan subjek
jauh lain
Tetap
W
Fokus
Manual
Jika anda
mahu
memfokus
secara manual
Manual
Infiniti
Kira-kira 5 sm hingga
9 (infiniti)*2 (Sudut Lebar)
*1 Jarak fokus ialah jarak dari permukaan kanta.
*2 Pertukaran minimum dan tetapan zum optik.
Super Macro
Super Macro menetapkan zum optikal pada posisi yang membenarkan anda untuk
menembak dari jarak paling hampir dengan subjek. Hasilnya adalah subjek gambar
yang lebih dekat dan besar.
• Zum ditetapkan semasa Super Macro dipilih, jadi tiada operasi zum dilakukan
semasa anda menolak pengawal zum.
56
Tetapan Lanjutan
Untuk memfokus dengan fokus manual
1.
Pada skrin monitor, gubah imej supaya subjek
yang anda mahu fokuskan berada dalam
sempadan kuning.
2.
Melihat imej pada skrin monitor menggunakan
[4] dan [6] untuk melaras fokus.
• Pada masa ini imej yang berada dalam sempadan
akan membesar dan memenuhi skrin monitor, yang
membantu pemfokusan. Jika anda tidak
melakukan apa-apa operasi selama dua saat
semasa imej yang membesar itu dipaparkan, skrin
dalam langkah 1 akan muncul semula.
Sempadan kuning
• Ciri Auto Makro mengesan jarak subjek dari lensa dan secara automatik memilih
Fokus Makro atau Auto Fokus mengikut kesesuaian.
• Auto Makro boleh digunakan semasa rakaman syot kilat sahaja.
• Auto Fokus ialah satu-satunya mod fokus yang tersedia semasa pengecaman
muka didayakan. Untuk memilih mod fokus lain, mula-mula matikan pengecaman
muka (halaman 40).
• Penggunaan denyar bersama Fokus Makro boleh menyebabkan cahaya denyar
terhalang, yang boleh menyebabkan bayang kanta yang tidak diingini dalam imej
anda.
• Apabila anda melakukan operasi zum optik semasa penggambaran dengan Auto
Fokus, Fokus Makro atau Fokus Manual, satu nilai akan muncul pada skrin monitor
untuk memberitahu anda jarak fokus, seperti ditunjukkan di bawah.
Contoh: oo sm hingga 9
* oo ialah nilai jarak pemfokusan sebenar.
• Operasi yang diberikan pada kekunci [4] dan [6] dengan tetapan “Kekunci Kiri/
Knn” (halaman 61) dinyahdayakan apabila Fokus Manual dipilih sebagai mod
fokus.
Menggunakan Kunci Fokus
“Kunci fokus” ialah teknik yang anda boleh gunakan
apabila anda mahu menggubah imej di mana subjek
yang ingin anda fokuskan tidak berada dalam bingkai
fokus di tengah skrin.
• Untuk menggunakan kunci fokus, pilih “Û Titik”
untuk kawasan Fokus Auto (halaman 60).
Subjek untuk difokuskan
Bingkai fokus
57
Tetapan Lanjutan
1.
Jajarkan bingkai fokus skrin monitor dengan subjek yang anda mahu
fokuskan dan kemudian tekan butang pengatup sehingga separuh.
2.
Dengan butang pengatup masih ditekan
separuh (yang mengekalkan tetapan fokus),
alih kamera untuk menggubah imej.
3.
Apabila anda telah bersedia untuk
menangkap imej, tekan butang pengatup
sepenuhnya.
• Kunci fokus juga mengunci pendedahan (AE).
Menukar Bentuk Bingkai Fokus (Bingkai Fokus)
[r] (RKM) * [SET] * MENU * Tab RKM * Bingkai Fokus
Anda boleh menggunakan prosedur ini untuk memilih daripada lima bentuk berbeza,
termasuk bentuk hati, bagi bingkai fokus.
Tetapan
ß
¹
™
¬
μ
• Menekan butang pengatup sehingga separuh akan menyebabkan bingkai fokus
bertukar menjadi satu daripada bentuk yang ditunjukkan di bawah.
Fokus berjaya
Fokus tidak berjaya
• Apabila merakam dengan pengecaman muka atau mod mudah, bentuk bingkai
ialah ß.
58
Tetapan Lanjutan
Menggunakan Pengatup Berterusan (CS)
[r] (RKM) * [SET] * MENU * Tab RKM * CS
Apabila Pengatup Berterusan dihidupkan, imej dirakam berterusan sehingga memori
penuh, selagi anda menekan butang pengatup.
Melepaskan butang pengatup memberhentikan rakaman.
• Dengan pengatup berterusan, pendedahan dan fokus untuk imej pertama
ditetapkan untuk imej seterusnya juga.
• Pengatup berterusan tidak boleh digunakan bersama satu daripada berikut.
– Auto Premium
– Beberapa pemandangan BEST SHOT
– Mod mudah
– Rakaman Filem
• Apabila menggunakan mod pengatup berterusan, pastikan kamera tidak bergerak
sehingga semua rakaman selesai.
• Kadar pengatup berterusan bergantung pada saiz imej terkini dan tetapan kualiti
imej.
• Kelajuan Pengatup Berterusan bergantung pada jenis kad memori yang dimuatkan
dalam kamera dan jumlah ruang bebas yang tersedia untuk simpanan. Apabila
merakam ke memori terbina dalam, penggambaran pengatup berterusan adalah
agak perlahan.
• Anda tidak boleh menggunakan pemasa kendiri bersama Pengatup Berterusan.
Mengurangkan Kesan Pergerakan Kamera dan Subjek
(Anti Goncang)
[r] (RKM) * [SET] * MENU * Tab RKM * Antigoncang
Anda boleh menghidupkan ciri Antigoncang kamera untuk mengurangkan kekaburan
imej disebabkan oleh pergerakan subjek atau pergerakan kamera semasa merakam
subjek bergerak menggunakan telefoto, apabila merakam subjek yang bergerak
pantas atau apabila merakam di bawah keadaan pencahayaan kelam.
Kamera digital anda dilengkapi dengan ciri pembetulan goncang kamera jenis
anjakan CCD dan ciri kabur anti imej kepekaan tinggi. Kedua-dua ciri ini berfungsi
dalam konsert untuk meminimumkan kesan pergerakan tangan dan subjek.
A Hidup
Meminimumkan kesan pergerakan tangan dan subjek.
Mati
Matikan tetapan Antigoncang
F DEMO
Menekan separa butang pengatup menunjukkan kesan
Antigoncang. Walau bagaimanapun, imej tidak terakam.
59
Tetapan Lanjutan
• Antigoncang dinyahdaya semasa rakaman filem.
• Kepekaan ISO, bukaan dan kelajuan pengatup tidak muncul pada skrin monitor
apabila anda menekan butang pengatup sehingga separuh semasa “Hidup” dipilih.
Namun nilai ini akan muncul sebentar, dalam pratonton imej yang dipaparkan
sejurus selepas anda merakam syot kilat.
• Penggambaran semasa “Hidup” dipilih boleh menyebabkan imej kelihatan agak
kasar daripada biasa dan boleh menyebabkan sedikit kemerosotan resolusi imej.
• Antigoncang mungkin tidak boleh menghapuskan kesan pergerakan kamera atau
subjek apabila pergerakan terlalu kencang.
• Antigoncang mungkin tidak berfungsi dengan baik apabila kamera dipasang pada
tripod. Matikan Antigoncang
Menentukan Kawasan Auto Fokus (Kws AF)
[r] (RKM) * [SET] * MENU * Tab RKM * Kws AF
Û Titik
Mod ini mengambil bacaan kawasan kecil di tengah imej.
Tetapan ini sesuai digunakan bersama kunci fokus
(halaman 57).
È Multi
Semasa anda menekan separa butang pengatup apabila tetapan
ini dipilih, kamera akan memilih kawasan Fokus Auto optimum
daripada sembilan kemungkinan kawasan. Bingkai fokus di
kawasan yang difokus kamera akan dipaparkan dalam warna
hijau.
Ë Penjejakan
Menekan butang pengatup sehingga separuh memfokuskan
pada subjek dan menyebabkan bingkai fokus menjejak
pergerakan subjek.
“Û Titik” atau “Ë Penjejakan”
“È Multi”
Bingkai fokus
Bingkai fokus
• Fokus Auto dinyahdayakan apabila W (Fokus Manual) atau ) (infiniti) dipilih
untuk mod fokus (halaman 56), walaupun jika anda memilih kawasan AF.
• Memilih “Ë Penjejakan” boleh menyebabkan getaran dan hingar berlaku kerana
operasi kanta semasa menjejak subjek. Ini tidak bermakna berlaku kerosakan.
60
Tetapan Lanjutan
Menetapkan Fungsi pada Kekunci [4] dan [6]
(Kekunci Kiri/Knn)
[r] (RKM) * [SET] * MENU * Tab RKM * Kekunci Kiri/Knn
Anda boleh menetapkan satu daripada empat fungsi yang disenaraikan di bawah
pada kekunci [4] dan [6].
Tetapan
[4]/[6] operasi utama
Anjakan EV
Melaras nilai anjakan EV (halaman 63).
Imbangan Putih
Tukar tetapan imbangan putih (halaman 64).
ISO
Tukar tetapan Pemekaan ISO (halaman 65).
Pemasa kendiri
Menetapkan masa pemasa kendiri (halaman 39).
Mati
Batal penetapan kekunci [4] dan [6].
Memaparkan Grid Atas Skrin (Grid)
[r] (RKM) * [SET] * MENU * Tab RKM * Grid
Grid atas skrin boleh dipaparkan pada skrin monitor mod
RKM untuk penjajaran menegak dan mendatar mudah
semasa menggubah imej.
Menggunakan Bantuan Ikon (Bantuan Ikon)
[r] (RKM) * [SET] * MENU * Tab RKM * Bantuan Ikon
Semasa Bantuan Ikon dihidupkan, keterangan teks akan muncul pada paparan bagi
ikon tertentu apabila anda bertukar fungsi RKM.
Fungsi yang Disokong oleh Bantuan Ikon
• Mod RKM, Denyar, Mod Permeteran, Imbangan Putih, Pemasa kendiri,
Anjakan EV
61
Tetapan Lanjutan
Mengkonfigurasi Tetapan Lalai Hidupkan Kuasa (Memori)
[r] (RKM) * [SET] * MENU * Tab RKM * Memori
Apabila anda mematikan kamera, ia mengingati penetapan semasa bagi semua item
memori yang didayakan dan mengenakannya semula apabila anda
menghidupkannya semula. Sebarang item memori yang dinyahdayakan akan
dikembalikan ke tetapan lalai awal apabila anda mematikan kamera.
Tetapan
Nyahdaya (Tetapan Lalai Awal)
b BEST SHOT
Mod rakaman auto terakhir yang
digunakan
Denyar
Auto
Fokus
AF (Fokus Auto)
Imbangan Putih
Auto
ISO
Auto
Kws AF
Titik
CS
Mati
Pemasa kendiri
Mati
Posisi MF
Kedudukan sebelum fokus manual
dipilih.m
Posisi Zum*
Lebar penuh
Dayakan
Tetapan ketika
dimatikan
* Tetapan zum optik sahaja.
• Jika anda mematikan kamera dan menghidupkannya semasa item memori BEST
SHOT didayakan, semua item memori lain (kecuali kedudukan zum) diasalkan
kepada persediaan sampel pemandangan BEST SHOT pilihan terkini, tanpa
mengambil kira status daya/nyahdaya item memori lain. Ini adalah benar untuk
semua pemandangan BEST SHOT kecuali “Auto” dan “Auto Premium”.
62
Tetapan Lanjutan
Tetapan Kualiti Imej (Kualiti)
Menetapkan Kualiti Imej Syot Kilat (Kualiti (Syot Kilat))
[r] (RKM) * [SET] * MENU * Tab Kualiti * T Kualiti (Syot Kilat)
Halus
Beri keutamaan pada kualiti imej.
Normal
Normal
• Tetapan “Halus” membantu menonjolkan perincian apabila merakam imej alam
semula jadi dipenuhi butiran terperinci termasuklah dahan atau dedaun pokok
yang rimbun atau imej corak kompleks.
• Kapasiti memori (bilangan imej yang anda boleh rakam) akan dijejaskan oleh
konfigurasi tetapan kualiti anda (halaman 130).
Membetulkan Kecerahan Imej (Anjakan EV)
[r] (RKM) * [SET] * MENU * Tab Kualiti * Anjakan EV
Anda boleh melaraskan secara manual nilai pendedahan imej (nilai EV) sebelum
anda merakam gambar.
• Julat Keamatan Pendedahan: –2.0 EV hingga +2.0 EV
• Unit: 1/3 EV
1.
Gunakan [8] dan [2] melaraskan nilai pampasan pendedahan.
[8] : Meningkatkan nilai EV. Nilai EV yang
lebih tinggi adalah yang terbaik untuk
subjek berwarna cerah dan subjek
bercahaya latar.
[2] : Mengurangkan nilai EV. Nilai EV yang
lebih rendah adalah yang terbaik untuk
subjek berwarna gelap dan untuk
penggambaran di luar pada hari yang
cerah.
Untuk membatalkan keamatan pendedahan, tukar nilai EV kepada 0.0.
2.
Tekan [SET].
Ini menetapkan nilai keamatan pendedahan. Nilai keamatan pendedahan yang
anda tetapkan kekal digunakan sehingga anda menukarnya atau mematikan
kamera (yang menyebabkan ia kembali ke “0.0”).
• Semasa membuat penggambaran dalam keadaan yang amat gelap atau amat
terang, anda mungkin tidak dapat memperoleh hasil yang memuaskan meskipun
selepas melakukan keamatan pendedahan.
63
Tetapan Lanjutan
Mengawal Imbangan Putih (Imbangan Putih)
[r] (RKM) * [SET] * MENU * Tab Kualiti * Imbangan Putih
Anda boleh melaras imbangan putih supaya sepadan dengan sumber cahaya yang
ada di tempat anda membuat penggambaran dan mengelak bayang biru yang
terhasil apabila membuat penggambaran di luar semasa mendung dan bayang hijau
yang terhasil apabila membuat penggambaran di bawah cahaya pendarfluor.
Auto
Mengkonfigurasi kamera untuk melaras keimbangan putih secara
automatik.
¤ (Siang)
Untuk penggambaran di luar pada hari yang cerah
' (Mendung)
Untuk penggambaran di luar pada hari mendung hujan, di bawah
bayang dsb.
“ (Bayangan)
Untuk penggambaran pada hari yang cerah di bawah bayang
pokok atau bangunan
†
(Siang Putih)
Untuk penggambaran di bawah pencahayaan pendarfluor putih
atau siang putih
– (Siang)
Untuk penggambaran di bawah pencahayaan pendarfluor siang
« (Tungsten)
Untuk penggambaran di bawah pencahayaan mentol lampu
Manual
Untuk mengkonfigurasi kamera secara manual supaya sesuai
dengan sumber lampu tertentu
Kertas putih
1Pilih “Manual”.
kosong
2Di bawah keadaan pencahayaan yang
anda bercadang gunakan semasa
penggambaran, halakan kamera pada
sekeping kertas putih kosong supaya ia
memenuhi seluruh skrin monitor dan
kemudian tekan butang pengatup.
3Tekan [SET].
Tetapan imbangan putih dikekalkan walaupun anda mematikan
kamera.
• Apabila “Auto” dipilih untuk tetapan imbangan putih, kamera secara automatik
menentukan titik putih subjek. Warna subjek dan keadaan sumber cahaya tertentu
boleh menyebabkan masalah apabila kamera cuba untuk menentukan titik putih,
yang membuatkan pelarasan imbangan putih yang betul menjadi mustahil. Jika ini
berlaku, pilih tetapan keimbangan putih yang sepadan dengan keadaan
penggambaran anda (Siang, Mendung dsb.).
64
Tetapan Lanjutan
Menentukan Kepekaan ISO (ISO)
[r] (RKM) * [SET] * MENU * Tab Kualiti * ISO
Kepekaan ISO ialah ukuran kepekaan pada cahaya.
Auto
Laras pemekaan secara automatik mengikut keadaan.
ISO 64
Kepekaan lebih
rendah
Kelajuan pengatup perlahan Kurang hingar
ISO 100
ISO 200
ISO 400
ISO 800
ISO 1600
Kepekaan lebih
tinggi
Kelajuan pengatup pantas
Agak kasar
(Ditetapkan untuk
(peningkatan hingar
menangkap gambar dalam
kawasan bercahaya malap.) digital)
• Kepekaan ISO “Auto” sentiasa ditetapkan untuk filem, tanpa mengira tetapan
kepekaan ISO semasa.
• Nilai kepekaan ISO yang tinggi cenderung menghasilkan hingar digital dalam imej.
Mengoptimumkan Kecerahan Imej (Pencahayaan)
[r] (RKM) * [SET] * MENU * Tab Kualiti * Pencahayaan
Anda boleh menggunakan tetapan ini untuk mengoptimumkan keimbangan antara
kawasan cerah dengan kawasan gelap apabila menangkap imej.
Hidup
Melakukan pembetulan kecerahan. Apabila opsyen ini dipilih, ia
mengambil masa yang lebih lama untuk imej disimpan selepas
butang pengatup ditekan.
Mati
Tidak melakukan pembetulan kecerahan.
Menggunakan Penapis Warna Terbina Dalam (Penapis Warna)
[r] (RKM) * [SET] * MENU * Tab Kualiti * Penapis Warna
Tetapan: Mati, H/P, Sepia, Merah, Hijau, Biru, Kuning, Merah Jambu dan Ungu
65
Tetapan Lanjutan
Melihat Syot kilat dan Filem
Melihat Syot Kilat
Lihat halaman 28 untuk prosedur bagi melihat syot kilat.
Melihat Filem
1.
Tekan [p] (MAIN) dan kemudian gunakan [4] dan [6] untuk
memaparkan filem yang anda mahu lihat.
2.
Tekan [0] (Filem) untuk
memulakan main semula.
Ikon filem: »
Masa rakaman
Kualiti imej
Kawalan Main Semula Filem
Mara laju/
undur laju
[4] [6]
• Setiap tekanan salah satu butang meningkatkan kelajuan
operasi mara laju atau undur laju.
• Untuk kembali pada kelajuan main semula biasa, tekan
[SET].
Main/pegun
[SET]
1 bingkai ke
hadapan/ke
belakang
[4] [6]
• Terus menekan salah satu butang akan menatal secara
berterusan.
Pelarasan
kelantangan
Tekan [2] dan kemudian tekan [8] [2].
• Kelantangan boleh dilaraskan hanya semasa main semula
filem.
Paparan
maklumat
hidup/mati
[8] (DISP)
Zum
Tolak pengawal zum ke arah z ([).
• Anda boleh menggunakan [8], [2], [4], dan [6] untuk
menatal imej yang dizum pada skrin monitor. Anda boleh zum
imej filem sehingga 4.5 ganda saiz biasa.
Berhenti main
semula
[0] (Filem)
• Main semula mungkin tidak boleh dilakukan untuk filem yang tidak dirakam dengan
kamera ini.
66
Melihat Syot kilat dan Filem
Mengezum Imej Atas skrin
1.
Dalam mod MAIN, gunakan [4] dan [6] untuk menatal imej sehingga
imej yang anda mahu dipaparkan.
2.
Tolak pengawal zum ke arah z ([) untuk
mengezum.
Anda boleh menggunakan [8], [2], [4], dan [6]
untuk menatal imej yang dizum pada skrin monitor.
Tolak pengawal zum ke arah w untuk nyahzum
imej.
– Apabila kandungan skrin monitor dihidupkan,
grafik di bawah sudut kanan skrin menunjukkan
bahagian mana daripada imej yang dizum
sedang dipaparkan.
– Untuk keluar daripada skrin zum, tekan
[ ] (Padam).
– Walaupun faktor imej zum maksimum ialah 8X,
saiz imej tertentu mungkin tak membenarkan
pengezuman sehingga 8X.
Faktor zum
Kawasan imej
Kawasan paparan terkini
Memaparkan Menu Imej
1.
Dalam mod MAIN, tolak pengawal zum ke arah
w (]).
Sempadan
Gunakan [8], [2], [4] dan [6] untuk menggerakkan
sempadan pemilihan di sekeliling menu imej.
Untuk melihat imej tertentu, gunakan [8], [2], [4],
atau [6] untuk menggerakkan sempadan pemilihan ke
imej yang anda mahu dan kemudian tekan [SET].
67
Melihat Syot kilat dan Filem
Melihat Syot Kilat dan Filem pada Skrin TV
1.
Gunakan kabel AV (EMC-7A) opsyenal yang tersedia untuk
menyambungkannya ke TV.
Kuning
TV
Kabel AV
Putih
Video
Audio
Bicu MASUK AUDIO (putih)
Port [USB/AV]
Bicu MASUK VIDEO (kuning)
Dengan memastikan bahawa tanda
pada penyambung kabel AV
mengadap ke sisi kanta, sambungkan kabel pada kamera.
• Pastikan anda masukkan penyambung kabel ke dalam
port USB/AV sehingga anda rasa ia klik dengan selamat
di tempatnya. Kegagalan memasukkan penyambung
sepenuhnya boleh menyebabkan komunikasi yang
lemah atau kerosakan.
• Perhatikan bahawa walaupun penyambung dimasukkan
sepenuhnya, anda masih boleh melihat bahagian logam penyambung seperti
yang ditunjuk dalam gambar.
2.
Pasang TV dan pilih mod input videonya.
Jika TV mempunyai lebih daripada satu input video, pilih input di tempat kamera
disambungkan.
3.
Hidupkan kamera dan tekan [p] (MAIN).
Ini akan menyebabkan imej muncul di skrin TV, tanpa sesuatu pun muncul pada
skrin monitor kamera.
• Anda juga boleh menukar nisbah bidang skrin dan sistem output video
(halaman 109).
4.
Kini anda boleh memapar imej dan main semula filem seperti yang
biasa anda lakukan.
• Audio pada awalnya dikeluarkan oleh kamera pada kelantangan maksimum.
Ketika pertama kali anda memaparkan imej, tetapkan kawalan kelantangan TV
pada aras yang agak rendah dan kemudian laraskannya mengikut keperluan.
68
Melihat Syot kilat dan Filem
• Audio ialah monoaural.
• TV tertentu mungkin memotong sebahagian daripada imej.
• Semua ikon dan penunjuk yang kelihatan pada skrin monitor juga kelihatan pada
skrin TV. Anda boleh menggunakan [8] (DISP) untuk menukar kandungan
paparan.
Merakam Imej Kamera pada Perakam DVD atau Dek Video
Gunakan satu daripada kaedah berikut untuk menyambungkan kamera pada peranti
rakaman menggunakan kabel AV (EMC-7A) pilihan yang tersedia.
– Perakam DVD atau dek video Sambung ke terminal MASUK VIDEO dan
MASUK AUDIO.
– Kamera: port USB/AV
Anda boleh memainkan persembahan slaid syot kilat dan filem pada kamera dan
rakamnya pada DVD atau pita video. Apabila merakam imej ke peranti luaran,
gunakan [8] (DISP) untuk membersihkan semua penunjuk daripada skrin monitor
(halaman 11).
Untuk maklumat mengenai menyambungkan monitor pada peranti rakaman dan cara
merakam, lihat dokumen pengguna yang disertakan bersama peranti rakaman yang
anda gunakan.
69
Melihat Syot kilat dan Filem
Lain-lain Fungsi Main Semula (MAIN)
Bahagian ini menerangkan item menu yang boleh anda gunakan untuk
mengkonfigurasi tetapan dan melakukan lain-lain operasi main semula.
Menggunakan Panel MAIN
Menekan [SET] dalam mod MAIN akan memaparkan Panel MAIN.
. Contoh Operasi Panel MAIN
1.
Dalam mod MAIN, tekan [SET].
Panel MAIN akan muncul di sepanjang
sisi kanan skrin monitor.
2.
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk
memilih item Panel MAIN yang
anda mahu dan kemudian tekan
[SET].
[8] [2]
Panel MAIN
[SET]
Berikut ini menerangkan operasi yang anda boleh lakukan untuk setiap
item Panel MAIN.
â Keluar
Keluar dari Panel MAIN.
P Mula
Main
Semula
Operasi yang dilakukan apabila item ini dipilih bergantung pada
jenis fail yang sedang dipaparkan pada skrin monitor.
• Filem: Mulakan main semula filem (halaman 66).
• Rkmn suara: Mulakan main semula rakaman suara
(halaman 49).
• Syot kilat audio: Mulakan main semula audio (halaman 76).
ä
Prsmbhn
Slaid
Memaparkan menu pertunjukan slaid. Lihat “Memainkan
Persembahan Slaid di Kamera (Prsmbhn Slaid)” (halaman 72)
untuk operasi menu pertunjukan slaid.
m Mod
Senyap
Mod Senyap mematikan bunyi operasi kamera supaya anda
boleh mengelak daripada menganggu orang di sekitar anda
apabila memainkan semula imej.
70
Lain-lain Fungsi Main Semula (MAIN)
à Menu
Memaparkan menu MAIN. Anda boleh melakukan operasi
berikut pada menu MAIN.
Tab
1Gunakan [4] dan [6] untuk memilih
tab di mana item menu yang anda
mahu konfigurasi berada.
2Gunakan [8] dan [2] untuk memilih
item menu yang anda mahu dan
kemudian tekan [6].
3Gunakan [8] dan [2] untuk
menukar tetapan item menu yang
dipilih.
Item menu yang dipilih
4Tekan [SET] untuk mengenakan
tetapan.
• Menekan [ ] (Padam) melakukan salah satu daripada operasi
berikut.
– Jika anda telah memilih satu tab sebelum ini, menekan
[ ] (Padam) akan kembali ke skrin pemidang tilik.
– Jika anda telah memilih item menu sebelum ini, menekan
[ ] (Padam) akan kembali ke tab.
. Operasi Menu MAIN dalam Manual Ini
Operasi menu MAIN digunakan dalam manual ini seperti ditunjukkan di bawah.
Operasi berikut adalah sama seperti yang diterangkan di bawah “Contoh Operasi
Panel MAIN” pada halaman 70.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih item Panel MAIN
terbawah (MENU) dan kemudian tekan [SET].
[p] (MAIN) * [SET] * MENU * Tab MAIN * Lindungi
Tekan
[p] (MAIN).
Tekan [SET].
Gunakan [4] dan [6] untuk
memilih tab “MAIN”.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih
“Lindungi” dan kemudian tekan [6].
71
Lain-lain Fungsi Main Semula (MAIN)
Memainkan Persembahan Slaid di Kamera (Prsmbhn Slaid)
1.
Dalam mod MAIN, tekan [SET].
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih item ketiga dari bawah pada Panel
MAIN (Prtnjkn Slaid) dan kemudian tekan [SET] (halaman 70).
Mula
Mulakan pertunjukan slaid.
Masa
Masa dari mula hingga tamat pertunjukan slaid
1 hingga 5 minit, 10 minit, 15 minit, 30 minit, 60 minit
Selang
Tempoh masa setiap imej dipaparkan
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih nilai daripada 1 hingga 30 saat
atau “MAKS”.
Jika anda menetapkan nilai daripada 1 hingga 30 saat, imej
bertukar pada selang yang ditetapkan, tetapi bahagian audio filem
dan syot kilat audio akan terus bermain sehingga tamat.
Apabila pertunjukan slaid sampai ke fail filem semasa “MAKS”
dipilih, hanya bingkai pertama filem akan dipaparkan. Fail
Rakaman Video tidak dimainkan semula apabila “MAKS” dipilih.
Kesan
Hidupkan atau matikan kesan.
Hidup: Hidupkan kesan pertukaran imej dan muzik latar.
Mati: Tiada kesan pertukaran imej dan muzik latar
• Untuk menghentikan pertunjukan slaid, tekan [ ] (Padam). Menekan [SET]
dan bukannya [ ] (Padam) menghentikan pertunjukan slaid dan kembali ke
skrin menu.
• Laraskan kelantangan audio dengan menekan [2] dan kemudian tekan [8]
atau [2] semasa main semula.
• Semua butang operasi dinyahdayakan semasa pertunjukan slaid sedang
beralih daripada satu imej ke imej lain.
• Masa yang diperlukan untuk beralih daripada satu imej ke imej lain mungkin
lebih lama bagi kes imej yang tidak dirakam menggunakan kamera ini.
72
Lain-lain Fungsi Main Semula (MAIN)
Mainkan Semula tanpa Menganggu Orang Lain (Mod Senyap)
Mod Senyap mematikan bunyi operasi kamera supaya anda boleh mengelak
daripada menganggu orang di sekitar anda apabila memainkan semula imej.
1.
Dalam mod MAIN, tekan [SET].
2.
Pada panel MAIN (halaman 70), gunakan [8] dan [2] untuk memilih
item kedua dari bawah pada Panel MAIN (Senyap) dan kemudian tekan
[SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Hidup” dan kemudian tekan
[SET].
Ini memasuki Mod Senyap, yang ditunjukkan dengan m pada skrin monitor.
Tetapan “Bunyi” (halaman 102) bertukar ke “Mati” dalam mod Senyap secara
automatik.
Memutar Imej (Putaran)
[p] (MAIN) * Skrin Syot Kilat * [SET] * MENU * Tab MAIN *
Putaran
1.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Putaran” dan kemudian tekan
[SET].
Setiap tekanan [SET] akan memutar imej yang dipaparkan 90 darjah ke kiri.
2.
Apabila imej yang dipaparkan berada pada penghalaan yang anda
mahu, tekan [ ] (Padam).
• Perhatikan bahawa prosedur ini tidak menukar data imej. La cuma mengubah cara
imej dipaparkan pada skrin monitor kamera.
• Imej yang telah dilindungi atau dizum tak boleh diputar.
• Versi asal (tak diputar) imej akan dipaparkan pada skrin menu imej.
73
Lain-lain Fungsi Main Semula (MAIN)
Memilih Imej untuk Percetakan (Cetakan DPOF)
[p] (MAIN) * Skrin Syot Kilat * [SET] * MENU * Tab MAIN *
Cetakan DPOF
Lihat halaman 81 untuk butiran.
Melindung Fail Daripada Pemadaman (Lindungi)
[p] (MAIN) * [SET] * MENU * Tab MAIN * Lindungi
Lindung fail tertentu.
1 Gunakan [4] dan [6] untuk menatal fail
Hidup
sehingga fail yang anda mahu lindungi
dipaparkan.
2 Gunakan [8] dan [2] untuk memilih
“Hidup” dan kemudian tekan [SET].
Imej yang dilindungi ditunjukkan oleh
ikon ›.
3 Untuk melindung fail lain, ulang langkah 1 dan 2.
Untuk keluar daripada operasi lindung, tekan [ ] (Padam). Untuk
menyahlindung fail, pilih “Mati” dan bukannya “Hidup” dalam
langkah 2 di atas.
Lindung semua fail.
Semua Fail :
Hidup
1 Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Semua Fail : Hidup” dan
kemudian tekan [SET].
] (Padam).
Untuk menyahlindung semua fail, pilih “Semua Fail : Mati” dan
bukannya “Semua Fail : Hidup” dalam langkah 1 di atas.
2 Tekan [
• Perhatikan bahawa walaupun fail dilindungi, ia akan dipadam jika anda melakukan
operasi format (halaman 110).
74
Lain-lain Fungsi Main Semula (MAIN)
Mengubah saiz Syot Kilat (Ubah Saiz)
[p] (MAIN) * Skrin Syot Kilat * [SET] * MENU * Tab MAIN *
Ubah Saiz
Anda boleh mengurangkan saiz syot kilat dan menyimpan hasilnya sebagai syot kilat
berasingan. Syot kilat asal juga disimpan. Anda boleh memilih ubah saiz imej ke satu
daripada tiga saiz imej: 10 M, 5 M, VGA.
• Mengubah saiz syot kilat 3:2 atau 16:9 akan menghasilkan imej dengan nisbah
bidang 4:3, dengan kedua belah dipotong.
• Tarikh rakaman versi diubah saiz syot kilat adalah sama seperti tarikh rakaman
syot kilat asal.
Memangkas Syot Kilat (Memotong)
[p] (MAIN) * Skrin Syot Kilat * [SET] * MENU * Tab MAIN *
Memotong
Anda boleh memangkas syot kilat untuk memotong
bahagian yang anda tak perlukan dan menyimpan hasil
dalam fail berasingan. Syot kilat asal juga disimpan.
Gunakan pengawal zum untuk zum imej ke saiz yang
anda mahu, gunakan [8], [2], [4], dan [6] untuk
memaparkan bahagian imej yang anda mahu buang, dan
kemudian tekan [SET].
• Imej yang dihasilkan dengan memangkas imej 3:2 atau
16:9 akan mempunyai nisbah bidang 4:3.
• Tarikh rakaman imej yang dipangkas adalah sama
seperti tarikh rakaman syot kilat asal.
75
Faktor zum
Menunjukkan
kawasan syot kilat
Bahagian syot kilat yang
sedang dipapar
Lain-lain Fungsi Main Semula (MAIN)
Menambah Audio pada Syot Kilat (Alih Suara)
[p] (MAIN) * Skrin Syot Kilat * [SET] * MENU * Tab MAIN *
Alih Suara
Anda boleh menambah audio pada syot kilat selepas
anda menangkapnya. Anda boleh merekod semula
audio syot kilat bila-bila masa anda mahu. Anda boleh
merekod audio selama 30 saat untuk satu syot kilat.
1.
Tekan [SET] untuk memulakan rakaman
suara.
Baki masa rakaman
2.
Tekan [SET] sekali lagi untuk memberhentikan
rakaman suara.
• Berhati-hati supaya anda tidak menutup mikrofon kamera
dengan jari anda semasa merakam.
• Hasil rakaman yang bagus tak boleh berlaku apabila
kamera terlalu jauh daripada apa yang ingin anda rakam.
• Kamera anda menyokong format data audio berikut.
– Format Audio: WAVE/IMA-ADPCM (sambungan WAV)
• Anda tidak boleh menambah audio pada imej yang dilindung.
• Untuk memadam audio, lakukan operasi berikut:
Alih Suara * Padam * [SET] * [ ] (Padam)
Mikrofon
• Perhatikan bahawa anda tak boleh mengembalikan audio asal Syot Kilat Audio
setelah anda memadam atau merekodnya semula.
Untuk memainkan audio syot kilat
1.
Dalam mod MAIN, gunakan [4] dan [6] untuk menatal imej sehingga
Syot Kilat Audio yang anda mahu dipaparkan.
Syot kilat audio ditanda dengan ikon ˆ.
2.
Tekan [0] (Filem) untuk memulakan main semula.
76
Lain-lain Fungsi Main Semula (MAIN)
Kawalan Main Semula Rakaman Suara
Mara laju/undur laju
[4] [6]
Main/pegun
[SET]
Pelarasan kelantangan
Tekan [2] dan kemudian
tekan [8] [2].
Papar pertukaran kandungan
[8] (DISP)
Berhenti main semula
[0] (Filem)
• Audio bagi Syot Kilat Audio juga boleh dimainkan semula pada komputer dengan
Windows Media Player atau QuickTime.
Menyalin Fail (Salin)
[p] (MAIN) * [SET] * MENU * Tab MAIN * Salin
Fail boleh disalin daripada memori terbina dalam komputer kepada kad memori atau
daripada kad memori terbina dalam.
Terbina dlm *
Kad
Salin semua fail daripada memori terbina dalam kamera kepada
kad memori.
Pilihan ini menyalin semua fail dalam memori terbina dalam
kamera. La tak boleh digunakan untuk menyalin satu fail.
Kad *
Terbina dalam
Menyalin satu fail pada kad memori ke memori terbina dalam
kamera. Fail disalin ke folder dalam memori terbina dalam yang
namanya mempunyai nombor siri terbesar.
1 Gunakan [4] dan [6] untuk memilih fail yang anda mahu
salin.
2 Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Salin” dan kemudian
tekan [SET].
• Anda boleh menyalin fail syot kilat, filem, syot kilat audio atau Rakaman Suara
yang anda rakam dengan kamera ini.
77
Lain-lain Fungsi Main Semula (MAIN)
Percetakan
Percetakan Syot Kilat
Perkhidmatan Cetak Profesional
Anda boleh membawa kad memori yang mengandungi imej
yang anda mahu cetak ke perkhidmatan cetak profesional dan
mencetaknya.
Percetakan pada Pencetak Rumah
Percetakan Imej pada Pencetak dengan Slot Kad Memori
Anda boleh menggunakan pencetak yang dilengkapkan dengan
slot kad memori untuk terus mencetak imej daripada kad
memori. Untuk butiran, lihat dokumen pengguna yang disertakan
bersama pencetak anda.
Menyambung Terus pada Pencetak Serasi PictBridge
Anda boleh mencetak pada pencetak yang menyokong
PictBridge (halaman 79).
Percetakan dengan Komputer
Selepas memindahkan imej ke komputer anda, gunakan
perisian yang tersedia secara komersil untuk mencetak.
• Anda boleh menentukan imej mana yang anda mahu cetak, bilangan salinan dan
cap tarikh sebelum mencetak (halaman 81).
78
Percetakan
Menyambung Terus pada Pencetak Serasi PictBridge
Anda boleh menyambungkan kamera terus pada pencetak yang menyokong
PictBridge dan mencetak imej tanpa menggunakan komputer.
. Untuk menyediakan kamera sebelum bersambung dengan pencetak
1.
Hidupkan kamera. Kemudian, tekan [SET] dan kemudian paparkan
menu RKM (halaman 54) atau menu MAIN (halaman 70).
2.
Pada tab “Sediakan”, pilih “USB” dan kemudian tekan [6].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “PTP (PictBridge)” dan kemudian
tekan [SET].
. Menyambungkan Kamera pada Pencetak
Gunakan kabel USB yang
disertakan bersama kamera
untuk menyambung kamera
pada port USB pencetak
anda.
• Pastikan anda masukkan
penyambung kabel ke
dalam port USB/AV
sehingga anda rasa ia klik
dengan selamat di
tempatnya. Kegagalan
memasukkan penyambung
sepenuhnya boleh
menyebabkan komunikasi
yang lemah atau
kerosakan.
Kabel USB
(disertakan bersama kamera)
Penyambung besar
Port USB
Port
[USB/AV]
Penyambung
kecil
Dengan memastikan bahawa tanda pada
penyambung kabel USB mengadap ke sisi kanta,
sambungkan kabel pada kamera.
• Perhatikan bahawa walaupun penyambung dimasukkan
sepenuhnya, anda masih boleh melihat bahagian logam
penyambung seperti yang ditunjuk dalam gambar.
• Apabila menyambungkan kabel USB ke port USB, pastikan
anda menjajarkan penyambung dengan betul pada port.
79
Percetakan
. Untuk mencetak
1.
Hidupkan pencetak dan masukkan kertas.
2.
Hidupkan kamera.
Ini akan memaparkan skrin menu cetak.
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Saiz
Kertas” dan kemudian tekan [6].
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih saiz kertas
dan kemudian tekan [SET].
• Berikut adalah saiz kertas yang tersedia.
3.5"x5", 5"x7", 4"x6", A4, 8.5"x11", Ikut Pencetak
• Memilih “Ikut Pencetak” mencetak menggunakan saiz kertas yang dipilih pada
pencetak.
• Lihat dokumen yang disertakan bersama pencetak anda untuk maklumat
mengenai tetapan kertas.
5.
Gunakan [8] dan [2] untuk menentukan pilihan cetakan yang anda
mahu.
1 Imej
: Cetak satu imej. Pilih dan kemudian tekan [SET]. Kemudian,
gunakan [4] dan [6] untuk memilih imej yang anda mahu cetak.
Cetakan DPOF: Cetak berbilang imej. Pilih dan kemudian tekan [SET]. Dengan
pilihan ini, imej akan dicetak mengikut tetapan DPOF
(halaman 81).
• Untuk togol pengecapan tarikh hidup dan mati, tekan
[0] (Filem). Cap tarikh akan dicetak bila “Hidup”
ditunjukkan pada skrin monitor.
6.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Cetak”
dan kemudian tekan [SET].
Cetakan akan bermula dan mesej “Sedang sibuk... Sila
tunggu...” akan muncul pada skrin monitor. Mesej akan hilang selepas seketika,
walaupun percetakan masih dilakukan. Menekan mana-mana butang kamera
akan menyebabkan status percetakan muncul semula. Skrin menu cetak akan
muncul semula selepas percetakan selesai.
• Jika anda memilih “1 Imej”, anda boleh mengulang prosedur daripada
langkah 5, jika anda mahu.
7.
Selepas percetakan selesai, matikan kamera dan tanggalkan kabel USB
daripada pencetak dan kamera.
80
Percetakan
Menggunakan DPOF untuk Menentukan Imej untuk Dicetak
dan Bilangan Salinan
. Format Susunan Cetak Digital (DPOF)
DPOF ialah standard yang membenarkan anda menyertakan maklumat
jenis imej, bilangan salinan dan hidup/mati cap masa pada kad memori
bersama dengan imej. Selepas mengkonfigurasi tetapan, anda boleh
menggunakan kad memori untuk mencetak pada pencetak rumah yang
menyokong DPOF atau membawa kad memori ke perkhidmatan cetak
profesional.
• Sama ada boleh atau tidak anda menggunakan tetapan DPOF untuk percetakan
bergantung pada pencetak yang anda gunakan.
• Sesetengah perkhidmatan cetak profesional mungkin tidak menyokong DPOF.
. Mengkonfigurasi Tetapan DPOF Secara Berasingan untuk Setiap
Imej
[p] (MAIN) * Skrin Syot Kilat * [SET] * MENU * Tab MAIN *
Cetakan DPOF * Pilih imej
1.
Gunakan [4] dan [6] untuk menatal fail sehingga imej yang anda mahu
cetak dipaparkan.
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk menentukan bilangan salinan.
Anda boleh menentukan nilai hingga 99. Nyatakan 00 jika anda tidak mahu
mencetak imej.
• Jika anda mahu menyertakan tarikh dalam imej, tekan [0] (Filem) supaya
“Hidup” ditunjukkan untuk pengecapan tarikh.
• Ulangi langkah 1 dan 2 untuk mengkonfigurasi tetapi bagi imej lain, jika anda
mahu.
3.
Tekan [SET].
81
Percetakan
. Mengkonfigurasi Tetapan DPOF yang Sama untuk Semua Imej
[p] (MAIN) * Skrin Syot Kilat * [SET] * MENU * Tab MAIN *
Cetakan DPOF * Semua imej
1.
Gunakan [8] dan [2] untuk menentukan bilangan salinan.
Anda boleh menentukan nilai hingga 99. Nyatakan 00 jika anda tidak mahu
mencetak imej.
• Jika anda mahu menyertakan tarikh dalam imej, tekan [0] (Filem) supaya
“Hidup” ditunjukkan untuk pengecapan tarikh.
2.
Tekan [SET].
Tetapan DPOF tidak dibersihkan secara automatik selepas percetakan
selesai.
Operasi cetak DPOF yang anda lakukan seterusnya akan dijalankan menggunakan
tetapan DPOF terakhir yang anda konfigurasi untuk imej. Bagi membersihkan
tetapan DPOF, nyatakan “00” untuk bilangan salinan bagi semua imej.
Beritahu perkhidmatan cetak anda mengenai tetapan DPOF anda!
Jika anda bawa kad memori ke perkhidmatan cetak profesional, beritahu mereka
bahawa ia menyertakan tetapan DPOF untuk imej yang akan dicetak dan bilangan
salinan. Jika anda tidak melakukannya, perkhidmatan cetak mungkin mencetak
semua imej tanpa menghiraukan tetapan DPOF anda atau mereka mungkin tidak
mengendahkan tetapan cap tarikh anda.
82
Percetakan
. Cap Tarikh
Anda boleh menggunakan satu daripada tiga kaedah berikut untuk menyertakan
tarikh rakaman pada cetakan imej.
Mengkonfigurasi tetapan kamera
Mengkonfigurasi tetapan DPOF (halaman 81).
Anda boleh menghidupkan dan mematikan cap tarikh setiap kali anda
mencetak. Anda boleh mengkonfigurasi tetapan supaya sesetengah imej
menyertakan cap tarikh sementara yang lain tidak.
Konfigurasi tetapan Cap Masa Kamera (halaman 105).
• Tetapan Cap Masa kamera menera tarikh ke dalam syot kilat selepas anda
menangkapnya, supaya tarikh sentiasa disertakan apabila anda mencetak.
Ia tak boleh dipadam.
• Jangan hidupkan cap tarikh DPOF untuk imej yang menyertakan tarikh yang
dicap dengan fungsi Cap Masa kamera. Perbuatan ini boleh menyebabkan
dua cap tersebut bertindan.
Mengkonfigurasi tetapan komputer
Anda boleh menggunakan perisian pengurusan imej yang tersedia secara
komersil untuk cap tarikh pada imej.
Perkhidmatan cetak profesional
Minta cap tarikh apabila menempah cetakan daripada perkhidmatan cetak
profesional.
. Standard yang Disokong oleh Kamera
• PictBridge
Ini ialah standard Camera and Imaging Products Association (CIPA).
• Exif Print
Mencetak pada pencetak yang menyokong Exif Print
menggunakan maklumat mengenai keadaan tangkapan yang
dirakam bersama imej untuk meningkatkan kualiti imej yang
dicetak. Hubungi pengilang pencetak anda untuk maklumat
mengenai model yang menyokong Exif Print, peningkatan
pencetak dsb.
83
Percetakan
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Perkara yang anda boleh lakukan menggunakan komputer...
Anda boleh melakukan operasi yang diterangkan di bawah semasa kamera
bersambung dengan komputer.
Menyimpan imej
pada komputer
dan melihatnya di
situ
• Menyimpan imej dan melihatnya secara
manual (sambungan USB)
(halaman 86, 94).
• Memindah imej ke komputer secara
automatik melalui LAN tanpa wayar untuk
melihat (Eye-Fi) (halaman 97).
Memindah imej
yang disimpan di
komputer anda ke
memori kamera
Selain imej, anda juga boleh memindah imej
tangkapan skrin daripada komputer anda ke
kamera (Photo Transport*) (halaman 92).
Main semula dan
sunting filem
• Anda boleh main semula fail
(halaman 89, 96).
• Untuk menyunting filem, gunakan perisian
yang tersedia secara komersil mengikut
keperluan.
* Windows sahaja
Prosedur yang perlu anda lakukan apabila menggunakan kamera dengan komputer
anda dan apabila menggunakan perisian adalah berbeza untuk Windows dan
Macintosh.
• Pengguna Windows perlu merujuk pada “Menggunakan Kamera dengan
Komputer Windows” di halaman 85.
• Pengguna Macintosh perlu merujuk pada “Menggunakan Kamera dengan
Macintosh” di halaman 94.
84
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Menggunakan Kamera dengan Komputer Windows
Pasang perisian yang diperlukan menurut versi Windows yang anda gunakan dan
apa yang anda mahu lakukan.
Apabila anda mahu
melakukan ini:
Versi Sistem
Pengendalian
Pasang perisian ini:
Lihat
halaman:
Menyimpan imej pada
komputer dan
melihatnya di situ
secara manual
Windows 7,
Windows Vista,
Windows XP (SP3)
Pemasangan tidak
diperlukan.
86
Mainkan filem
Windows 7,
Windows Vista,
Windows XP (SP3)
Pemasangan tidak
diperlukan.
• Windows Media Player,
yang dipasang pada
kebanyakan komputer,
boleh digunakan untuk
main semula.
89
Sunting filem
Windows 7,
Windows Vista,
Windows XP (SP3)
–
• Gunakan perisian
komersil mengikut
keperluan.
–
Muat naik fail filem ke
YouTube
Windows 7,
Windows Vista,
Windows XP (SP3)
YouTube Uploader for
CASIO*
• Anda perlu memuat
turun dari laman web.
90
Windows 7,
Pindah imej ke kamera Windows Vista,
Windows XP (SP3)
Photo Transport 1.0*
• Anda perlu memuat
turun dari laman web.
92
* YouTube Uploader for CASIO dan Photo Transport tidak akan berjalan di bawah
Windows OS versi 64-bit.
85
Menggunakan Kamera dengan Komputer
. Keperluan Sistem Komputer untuk Perisian
Keperluan sistem komputer berbeza mengikut aplikasi. Maklumat mengenai
keperluan sistem komputer juga boleh didapati di bawah “Keperluan Sistem
Komputer untuk Perisian (Untuk Windows)” pada halaman 120 manual ini.
. Peringatan untuk Pengguna Windows
• Perisian memerlukan hak istimewa Pentadbir untuk dijalankan.
• Operasi pada komputer yang dibuat sendiri tidak disokong.
• Operasi mungkin tidak dapat dilakukan di bawah keadaan komputer tertentu.
Melihat dan Menyimpan Imej di Komputer
Anda boleh menyambungkan kamera ke komputer anda bagi melihat dan
menyimpan imej (fail syot kilat dan filem).
Jangan menggunakan komputer anda untuk mengubah suai, memadam,
mengalih atau menamakan semula sebarang fail imej yang berada dalam
memori terbina dalam kamera atau pada kad memorinya.
Perbuatan itu akan menyebabkan masalah pada data pengurusan imej kamera,
yang akan menjadikannya mustahil untuk memain semula imej pada kamera dan
boleh menukar kapasiti memori yang tinggal secara drastik. Apabila anda mahu
mengubah suai, memadam, mengalih atau menama semula imej, lakukannya
hanya pada imej yang disimpan pada komputer anda.
• Jangan menanggalkan kabel USB atau mengendalikan kamera semasa melihat
atau menyimpan imej. Perbuatan itu boleh merosakkan data.
• Anda juga boleh menggunakan slot kad komputer anda (jika ia memilikinya) atau
pembaca kad yang tersedia secara komersil untuk mencapai fail secara terus dari
kad memori komputer. Untuk butiran, lihat dokumen pengguna yang disertakan
bersama komputer anda.
. Untuk menyambungkan kamera ke komputer anda dan menyimpan
fail
1.
Hidupkan kamera. Kemudian, tekan [SET] dan kemudian paparkan
menu RKM (halaman 54) atau menu MAIN (halaman 70).
2.
Pada tab “Sediakan”, pilih “USB” dan kemudian tekan [6].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Storan Massa” dan kemudian
tekan [SET].
86
Menggunakan Kamera dengan Komputer
4.
Matikan kamera dan
kemudian gunakan kabel
USB yang disertakan
bersama kamera untuk
menyambungnya ke
komputer anda.
Port USB
Kabel USB
(disertakan bersama kamera)
Penyambung besar
• Menyambungkan kamera
pada komputer
menggunakan kabel USB
Port
memulakan pengecasan
[USB/AV]
bateri kamera
(halaman 16).
• Pastikan anda masukkan
Penyambung
penyambung kabel ke
kecil
dalam port USB/AV
sehingga anda rasa ia klik
Dengan memastikan bahawa tanda
pada
dengan selamat di
penyambung kabel USB mengadap ke sisi
tempatnya. Kegagalan
kanta, sambungkan kabel pada kamera.
memasukkan
penyambung sepenuhnya
boleh menyebabkan komunikasi yang lemah atau kerosakan.
• Perhatikan bahawa walaupun penyambung dimasukkan
sepenuhnya, anda masih boleh melihat bahagian logam
penyambung seperti yang ditunjuk dalam gambar.
• Apabila menyambungkan kabel USB ke port USB,
pastikan anda menjajarkan penyambung dengan betul
pada port.
• Komputer anda mungkin tidak dapat mengenali kamera jika anda
menyambung melalui hab USB. Sentiasa bersambung terus dengan port USB
komputer.
5.
Hidupkan kamera.
• Kali pertama anda menyambungkan kamera ke komputer menggunakan kabel
USB, mesej ralat mungkin muncul pada komputer anda. Jika ini berlaku,
tanggalkan dan kemudian sambungkan semula kabel USB itu.
• Pengecasan terus berjalan walaupun kamera dihidupkan.
6.
Pengguna Windows 7, Windows Vista: Klik “Start” dan kemudian
“Computer”.
Pengguna Windows XP: Klik “Start” dan kemudian “My Computer”.
7.
Dwiklik “Removable Disk”.
• Komputer anda mengenali kad memori yang dimuat dalam komputer (atau
memori terbina dalam jika tiada kad) sebagai cakera boleh alih.
87
Menggunakan Kamera dengan Komputer
8.
Klik kanan folder “DCIM”.
9.
Pada menu pintas yang muncul, klik “Copy”.
10.
Pengguna Windows 7, Windows Vista: Klik “Start” dan kemudian
“Documents”.
Pengguna Windows XP: Klik “Start” dan kemudian “My Documents”.
• Jika anda telah mempunyai folder “DCIM” dalam “Documents” (Windows 7,
Windows Vista) atau “My Documents” (Windows XP), langkah seterusnya
akan menulis gantinya. Jika anda mahu menyimpan folder “DCIM” sedia ada,
anda perlu menukar namanya atau mengalihnya ke lokasi berbeza sebelum
melakukan langkah seterusnya.
11.
Pengguna Windows 7: Pada menu “Documents” “Organize”, pilih
“Paste”.
Pengguna Windows Vista: Pada menu “Documents” “Edit”, pilih
“Paste”.
Pengguna Windows XP: Pada menu “My Documents” “Edit”, pilih
“Paste”.
Ini akan menampal folder “DCIM” (dan semua fail imej yang dikandungnya) ke
dalam folder “Documents” (Windows 7, Windows Vista) atau “My Documents”
(Windows XP) anda. Anda kini mempunyai salinan fail yang ada dalam memori
kamera pada komputer anda.
12.
Setelah selesai menyalin imej, tanggalkan kamera daripada komputer
anda.
Pada kamera, tekan [ON/OFF] (Kuasa) untuk mematikan kamera. Selepas
memeriksa untuk memastikan lampu belakang tidak menyala atau merah
menyala, tanggalkan kabel USB.
. Untuk melihat imej yang anda salin pada komputer anda
1.
Dwiklik folder “DCIM” yang disalin untuk membukanya.
2.
Dwiklik folder yang mengandungi imej yang anda mahu lihat.
3.
Dwiklik fail imej yang anda mahu lihat.
• Untuk maklumat mengenai nama fail, lihat “Struktur Folder Memori” pada
halaman 100.
• Imej yang telah diputar pada kamera akan dipaparkan pada skrin komputer
anda dalam penghalaan asalnya (tak diputar).
88
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Memainkan Filem
Windows Media Player, yang dipasang pada kebanyakan komputer, boleh digunakan
untuk main semula filem. Untuk main semula filem, mula-mula salin filem ke
komputer anda dan kemudian dwiklik fail filem.
. Keperluan Sistem Komputer Minimum untuk Main Semula Filem
Keperluan sistem minimum yang diterangkan di bawah adalah perlu untuk memain
semula filem yang direkod dengan kamera ini pada komputer.
Sistem Pengendalian
CPU
: Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)
: Kualiti Imej “HD”:
Pentium 4 3.2 GHz atau lebih tinggi
Kualiti Imej “STD”:
Pentium M 1.0 GHz atau lebih tinggi
Pentium 4 2.0 GHz atau lebih tinggi
Perisian yang Diperlukan : Windows Media Player, DirectX 9.0c atau lebih tinggi
• Di atas adalah sekitaran sistem yang disarankan. Mengkonfigurasi satu daripada
sekitaran ini tidak menjamin pengendalian yang betul.
• Tetapan tertentu dan perisian lain yang dipasang boleh menganggu main semula
filem.
89
Menggunakan Kamera dengan Komputer
. Peringatan Main Semula Filem
• Pastikan mengalih data filem ke cakera keras komputer anda sebelum mencuba
memainkannya. Main semula filem yang baik mungkin tidak dapat dilakukan untuk
data yang dicapai melalui rangkaian, daripada kad memori dsb.
• Main semula filem yang baik mungkin tidak dapat dilakukan pada sesetengah
komputer. Jika anda mengalami masalah, cuba yang berikut.
– Cuba merakam filem dengan tetapan kualiti “STD”.
– Cuba menaik taraf Windows Media Player ke versi terkini.
– Berhentikan sebarang aplikasi lain yang anda jalankan dan berhentikan aplikasi
residen.
Walaupun main semula yang baik tidak boleh dilakukan pada komputer, anda boleh
menggunakan kabel AV (EMC-7A) opsyenal yang tersedia untuk bersambung pada
terminal input video TV atau komputer dan main semula filem menggunakan cara itu.
Memuat Naik Fail Filem ke YouTube
Untuk memudahkan muat naik fail filem yang dirakam menggunakan pemandangan
BEST SHOT “Untuk YouTube” ke YouTube, pasang YouTube Uploader for CASIO
pada komputer anda.
. Apakah itu YouTube?
YouTube ialah laman perkongsian filem yang diuruskan oleh YouTube, LLC di mana
anda boleh memuat naik filem dan melihat filem yang dimuat naik oleh orang lain.
. Untuk memasang YouTube Uploader for CASIO
Muat turun pemasang YouTube Uploader for CASIO dari laman sokongan kamera
digital CASIO (http://www.casio-intl.com/support/). Klik dua kali pemasang dan ikut
arahan pemasangan yang muncul pada skrin komputer anda.
• Untuk maklumat mengenai syarat-syarat pemasangan dan keperluan minimum
sistem komputer, lihat halaman 120.
90
Menggunakan Kamera dengan Komputer
. Untuk memuat naik fail filem ke YouTube
• Sebelum anda boleh menggunakan YouTube Uploader for CASIO, anda perlu
pergi ke laman web YouTube (http://www.youtube.com/) dan mendaftar sebagai
pengguna di sana.
• Jangan memuat naik filem yang berhak cipta (termasuk hak cipta tetangga)
melainkan anda sendiri memiliki hak cipta atau telah mendapat kebenaran
pemegang hak cipta yang berkenaan.
• Rakaman filem tunggal dengan pemandangan “Untuk YouTube” boleh mempunyai
saiz fail maksimum 2048 MB atau masa rakaman sehingga 15 minit.
• Saiz fail maksimum untuk setiap muat naik ialah 2048 MB.
1.
Pada menu pemandangan BEST SHOT, pilih pemandangan “Untuk
YouTube” (halaman 50).
2.
Tekan [0] (Filem) untuk merakam filem.
3.
Jika komputer anda belum bersambung ke Internet, sambungkannya.
4.
Sambungkan kamera pada komputer anda (halaman 86).
• Ini akan menyebabkan pengecasan bermula (halaman 14).
5.
Hidupkan kamera.
YouTube Uploader for CASIO akan mula secara automatik.
• Jika ini adalah kali pertama anda menggunakan aplikasi ini, konfigurasi ID
pengguna YouTube dan tetapan sekitaran rangkaian dan kemudian klik butang
[OK].
6.
Bahagian kiri paparan akan mempunyai kawasan untuk memasukkan
tajuk, kategori dan maklumat lain yang diperlukan untuk memuat naik
ke YouTube. Masukkan maklumat yang diperlukan.
7.
Bahagian kanan paparan menunjukkan senarai fail filem dalam memori
kamera. Tanda kotak semak di sebelah fail filem yang anda mahu muat
naik.
8.
Apabila semua telah sedia, klik butang [Upload].
Ini akan memuat naik fail filem ke YouTube.
• Setelah muat naik selesai, klik butang [Exit] untuk keluar dari aplikasi.
91
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Memindah Imej daripada Komputer Anda ke Memori Kamera
Jika anda mahu memindahkan imej dari komputer anda ke kamera, pasang Photo
Transport pada komputer anda.
. Untuk memasang Photo Transport
Muat turun pemasang Photo Transport dari laman sokongan kamera digital CASIO
(http://www.casio-intl.com/support/). Klik dua kali pemasang dan ikut arahan
pemasangan yang muncul pada skrin komputer anda.
• Untuk maklumat mengenai syarat-syarat pemasangan dan keperluan minimum
sistem komputer, lihat halaman 120.
. Untuk memindah imej ke kamera
1.
Sambungkan kamera pada komputer anda (halaman 86).
2.
Pada komputer anda, klik yang berikut: Start * All Programs *
CASIO * Photo Transport.
Ini memulakan Photo Transport.
3.
Seret fail yang anda mahu pindah ke butang [Transfer].
4.
Ikut arahan yang muncul pada paparan untuk melengkapkan
pemindahan.
• Butiran mengenai arahan yang muncul pada paparan dan imej yang dipindah
bergantung pada Persediaan Photo Transport anda. Untuk butiran, klik butang
[Settings] atau butang [Help] dan semak persediaan.
Pindah Data
• Hanya fail imej dengan sambungan berikut boleh dipindahkan ke kamera.
jpg, jpeg, jpe, bmp (imej bmp ditukar ke imej jpeg secara automatik apabila
dipindahkan.)
• Jenis imej tertentu mungkin tak boleh dipindah.
• Anda tidak boleh memindah filem ke kamera.
92
Menggunakan Kamera dengan Komputer
. Untuk memindah tangkapan skrin komputer ke kamera
1.
Sambungkan kamera pada komputer anda (halaman 86).
2.
Pada komputer anda, klik yang berikut: Start * All Programs *
CASIO * Photo Transport.
Ini memulakan Photo Transport.
3.
Papar skrin yang anda mahu pindahkan tangkapan skrinnya.
4.
Klik butang [Capture].
5.
Lukis sempadan sekeliling kawasan yang anda mahu tangkap.
Alih penuding tetikus anda ke sudut kiri atas bahagian yang anda mahu tangkap
dan kemudian tekan butang tetikus. Dengan butang tetikus masih ditekan, seret
penuding ke bawah ke sudut kanan bawah kawasan dan kemudian lepaskan
butang tetikus.
6.
Ikut arahan yang muncul di paparan.
Ini akan menghantar imej kawasan yang anda pilih ke kamera.
• Operasi pemindahan menukar tangkapan skrin ke format JPEG.
• Arahan yang muncul pada paparan dan butiran mengenai imej yang dipindah
bergantung pada Persediaan Photo Transport anda. Untuk butiran, klik butang
[Settings] atau butang [Help] dan semak persediaan.
. Mengenai tetapan dan bantuan
Klik butang [Settings] apabila anda mahu menukar persediaan Photo Transport.
Untuk bantuan mengenai prosedur pengendalian dan pencarisilapan, klik butang
[Help] Photo Transport.
93
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Menggunakan Kamera dengan Macintosh
Pasang perisian yang diperlukan menurut versi OS Macintosh yang anda gunakan
dan apa yang anda mahu lakukan.
Apabila anda mahu
melakukan ini:
Versi Sistem
Pasang perisian ini:
Pengendalian
Lihat
halaman:
Menyimpan imej pada
Macintosh anda dan
OS X
melihatnya di situ
secara manual
Pemasangan tidak diperlukan.
94
Simpan imej pada
Macintosh anda
OS X
secara automatik/Urus
imej
Gunakan iPhoto, yang
disertakan tergabung dengan
beberapa produk Macintosh.
–
Mainkan filem
Anda boleh main semula
dengan QuickTime, yang
disertakan tergabung dengan
sistem pengendalian anda.
96
OS X
Menyambung Kamera pada Komputer Anda dan Menyimpan
Fail
Jangan menggunakan komputer anda untuk mengubah suai, memadam,
mengalih atau menamakan semula sebarang fail imej yang berada dalam
memori terbina dalam kamera atau pada kad memorinya.
Perbuatan itu akan menyebabkan masalah pada data pengurusan imej kamera,
yang akan menjadikannya mustahil untuk memain semula imej pada kamera dan
boleh menukar kapasiti memori yang tinggal secara drastik. Apabila anda mahu
mengubah suai, memadam, mengalih atau menama semula imej, lakukannya
hanya pada imej yang disimpan pada komputer anda.
• Jangan menanggalkan kabel USB atau mengendalikan kamera semasa melihat
atau menyimpan imej. Perbuatan itu boleh merosakkan data.
• Kamera tidak menyokong operasi dengan Mac OS X 10.0. Operasi ini disokong
dengan Mac OS 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 dan 10.7 (menggunakan
pemacu USB standard OS) sahaja.
• Anda juga boleh menggunakan slot kad komputer anda (jika ia memilikinya) atau
pembaca kad yang tersedia secara komersil untuk mencapai fail secara terus dari
kad memori komputer. Untuk butiran, lihat dokumen pengguna yang disertakan
bersama komputer anda.
94
Menggunakan Kamera dengan Komputer
. Untuk menyambungkan kamera ke komputer anda dan menyimpan
fail
1.
Hidupkan kamera. Kemudian, tekan [SET] dan kemudian paparkan
menu RKM (halaman 54) atau menu MAIN (halaman 70).
2.
Pada tab “Sediakan”, pilih “USB” dan kemudian tekan [6].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Storan Massa” dan kemudian
tekan [SET].
4.
Matikan kamera dan
kemudian gunakan kabel
USB yang disertakan
bersama kamera untuk
menyambungnya ke
Macintosh anda.
Port USB
Kabel USB
(disertakan bersama kamera)
Penyambung besar
• Menyambungkan kamera
pada komputer
menggunakan kabel USB
Port
memulakan pengecasan
[USB/AV]
bateri kamera
(halaman 16).
• Pastikan anda masukkan
Penyambung
penyambung kabel ke
kecil
dalam port USB/AV
sehingga anda rasa ia klik
Dengan memastikan bahawa tanda
pada
dengan selamat di
penyambung kabel USB mengadap ke sisi
tempatnya. Kegagalan
kanta, sambungkan kabel pada kamera.
memasukkan
penyambung sepenuhnya
boleh menyebabkan komunikasi yang lemah atau kerosakan.
• Perhatikan bahawa walaupun penyambung dimasukkan
sepenuhnya, anda masih boleh melihat bahagian logam
penyambung seperti yang ditunjuk dalam gambar.
• Apabila menyambungkan kabel USB ke port USB,
pastikan anda menjajarkan penyambung dengan betul
pada port.
• Komputer anda mungkin tidak dapat mengenali kamera jika anda
menyambung melalui hab USB. Sentiasa bersambung terus dengan port USB
komputer.
95
Menggunakan Kamera dengan Komputer
5.
Hidupkan kamera.
Lampu belakang kamera akan berwarna hijau atau ambar pada masa ini. Dalam
mod ini, Macintosh anda mengenali kad memori yang dimuat dalam kamera
(atau memori terbina dalam kamera jika ia tidak dimuatkan dengan kad memori)
sebagai pemacu. Rupa ikon pemacu bergantung pada versi OS Mac yang anda
gunakan.
• Kali pertama anda menyambungkan kamera ke Macintosh anda menggunakan
kabel USB, mesej ralat mungkin muncul pada komputer anda. Jika ini berlaku,
tanggalkan dan kemudian sambungkan semula kabel USB itu.
• Pengecasan terus berjalan walaupun kamera dihidupkan.
6.
Dwiklik ikon pemacu kamera.
7.
Seret folder “DCIM” ke folder di mana anda mahu menyalinnya.
8.
Setelah operasi salin selesai, seret ikon pemacu ke Trash.
9.
Pada kamera, tekan [ON/OFF] (Kuasa) untuk mematikan kamera.
Selepas memeriksa untuk memastikan lampu belakang tidak menyala
atau merah menyala, tanggalkan kabel USB.
. Untuk melihat imej yang disalin
1.
Dwiklik ikon pemacu kamera.
2.
Dwiklik folder “DCIM” untuk membukanya.
3.
Dwiklik folder yang mengandungi imej yang anda mahu lihat.
4.
Dwiklik fail imej yang anda mahu lihat.
• Untuk maklumat mengenai nama fail, lihat “Struktur Folder Memori” pada
halaman 100.
• Imej yang telah diputar pada kamera akan dipaparkan pada skrin Macintosh
anda dalam penghalaan asalnya (tak diputar).
Memainkan Filem
Anda boleh menggunakan QuickTime, yang disertakan tergabung dengan sistem
pengendalian anda, untuk main semula filem pada Macintosh. Untuk main semula
filem, mula-mula salinnya ke Macintosh anda dan kemudian dwiklik fail filem.
96
Menggunakan Kamera dengan Komputer
. Keperluan Sistem Komputer Minimum untuk Main Semula Filem
Keperluan sistem minimum yang diterangkan di bawah adalah perlu untuk memain
semula filem yang direkod dengan kamera ini pada komputer.
Sistem Pengendalian
: Mac OS X 10.3.9 atau lebih tinggi
Perisian yang Diperlukan : QuickTime 7 atau lebih tinggi
• Di atas adalah sekitaran sistem yang disarankan. Mengkonfigurasi satu daripada
sekitaran ini tidak menjamin pengendalian yang betul.
• Tetapan tertentu dan perisian lain yang dipasang boleh menganggu main semula
filem.
. Peringatan Main Semula Filem
Main semula filem yang baik mungkin tidak dapat dilakukan pada sesetengah model
Macintosh. Jika anda mengalami masalah, cuba yang berikut.
– Tukar tetapan kualiti imej filem ke “STD”.
– Naik taraf ke versi terkini QuickTime.
– Matikan aplikasi lain yang sedang berjalan.
Walaupun main semula yang baik tidak boleh dilakukan pada Macintosh anda, anda
boleh menggunakan kabel AV (EMC-7A) opsyenal yang tersedia untuk bersambung
pada terminal input video TV atau Macintosh dan main semula filem menggunakan
cara itu.
• Pastikan mengalih data filem ke cakera keras Macintosh anda sebelum mencuba
memainkannya. Main semula filem yang baik mungkin tidak dapat dilakukan untuk
data yang dicapai melalui rangkaian, daripada kad memori dsb.
Menggunakan Kad Memori SD Tanpa Wayar Eye-Fi untuk
Memindah Imej (Eye-Fi)
Penggambaran dengan kad memori SD tanpa wayar Eye-Fi dimuatkan dalam
kamera membolehkan data imej dipindah secara automatik ke komputer melalui LAN
tanpa wayar.
1.
Mengkonfigurasi titik capaian LAN, destinasi pindahan dan tetapan lain
untuk kad Eye-Fi mengikut arahan yang disertakan bersama kad
Eye-Fi.
2.
Setelah mengkonfigurasi tetapan, muatkan kad Eye-Fi ke dalam
kamera dan rakam.
Imej yang anda rakam dihantar melalui LAN tanpa wayar ke komputer anda, dsb.
• Untuk butiran penuh, lihat dokumen pengguna yang disertakan bersama kad
Eye-Fi.
• Sebelum memformat kad Eye-Fi baru untuk digunakan buat kali pertama, salin
fail pemasangan Eye-Fi Manager ke komputer anda. Lakukan ini sebelum
memformat kad.
97
Menggunakan Kamera dengan Komputer
• Imej yang dirakam dipindah melalui LAN tanpa wayar. Jangan menggunakan kad
Eye-Fi atau mematikan komunikasi kad Eye-Fi (halaman 102) bila berada dalam
kapal terbang atau di sebarang lokasi lain di mana komunikasi tanpa wayar adalah
terhad atau dilarang.
• Memuatkan kad Eye-Fi akan menyebabkan penunjuk Eye-Fi
muncul pada skrin monitor. Keadaan lut sinar atau tidak lut sinarnya
menunjukkan status komunikasi seperti ditunjukkan di bawah.
Lut sinar
Titik capaian tidak boleh ditemui atau
data imej yang boleh dipindah tidak
wujud.
Tidak lut sinar
Pindahan imej sedang berjalan.
Berkelip
Sedang mencari titik capaian.
• Ikon komunikasi
akan muncul pada skrin monitor apabila pemindahan data
sedang berjalan.
• Fungsi Mati Kuasa Auto (halaman 107) kamera dinyahdayakan semasa
pemindahan data imej sedang berjalan.
• Mesej pengesahan akan muncul pada skrin monitor jika anda cuba mematikan
kamera semasa pemindahan data imej sedang berjalan. Ikut arahan dalam mesej
(halaman 128).
• Pemindahan imej yang banyak mengambil masa untuk diselesaikan.
• Bergantung pada jenis kad Eye-Fi yang anda gunakan dan tetapannya, imej pada
kad Eye-Fi mungkin dipadam sejurus pemindahan data imej.
• Semasa merakam filem pada kad Eye-Fi, ia mungkin mengambil masa yang lama
untuk merekod data, yang boleh menyebabkan pecahan pada imej dan/atau audio.
• Komunikasi data kad Eye-Fi yang betul mungkin tak boleh dilakukan kerana
tetapan kamera, tahap bateri atau keadaan pengendalian.
98
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Fail dan Folder
Kamera mencipta fail dan menyimpannya setiap kali anda syot kilat, merakam filem
atau melakukan sebarang operasi lain yang menyimpan data. Fail dikumpulkan
dengan menyimpannya dalam folder. Setiap fail dan folder mempunyai nama uniknya
sendiri.
• Untuk butiran cara folder disusun dalam memori, lihat “Struktur Folder Memori”
(halaman 100).
Nama dan Bilangan Maksimum Dibenarkan
Contoh
Fail
Setiap folder boleh mengandungi sehingga 9999 Fail nama ke-26:
fail yang dinamakan CIMG0001 hingga
CIM G 0026.JPG
CIMG9999. Sambungan pada nama fail
bergantung pada jenis fail.
Sambungan
Nombor siri (4 angka)
Folder
Folder dinamakan daripada 100CASIO ke
Nama folder ke-100:
999CASIO.
100CASIO
Sehingga 900 folder boleh wujud dalam memori.
• BEST SHOT (halaman 50) menyertakan
Nombor siri (3 angka)
sampel pemandangan yang mengoptimumkan
tetapan untuk imej laman lelongan.
Bergantung pada model kamera anda, sampel
pemandangan dinamakan sama ada “Untuk
eBay” atau “Lelongan”.
– Imej yang direkod dengan pemandangan
eBay disimpan dalam folder yang
dinamakan “100_EBAY”.
– Imej yang direkod dengan pemandangan
Lelongan disimpan dalam folder yang
dinamakan “100_AUCT”.
• BEST SHOT juga mempunyai pemandangan
yang dinamakan “Untuk YouTube” yang
mengoptimumkan tetapan filem untuk
merakam filem bagi dimuat naik ke YouTube.
Imej yang direkod dengan pemandangan
YouTube disimpan dalam folder yang
dinamakan “100YOUTB”.
• Anda boleh melihat nama folder dan fail pada komputer anda. Untuk butiran
mengenai cara nama fail dipaparkan pada skrin monitor kamera, lihat halaman 10.
• Jumlah bilangan folder dan fail yang dibenarkan bergantung pada saiz dan kualiti
imej dan kapasiti kad memori yang digunakan untuk simpanan.
99
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Data Kad Memori
Kamera menyimpan imej yang anda tangkap mengikut Peraturan Reka Bentuk untuk
Sistem Fail Kamera (DCF).
. Mengenai DCF
Operasi berikut disokong untuk imej komplian DCF. Namun, harap maklum bahawa
CASIO tidak membuat jaminan prestasi mengenai operasi ini.
• Memindahkan imej komplian DCF kamera ini ke kamera pengilang lain dan
melihatnya.
• Mencetak imej komplian DCF kamera menggunakan pencetak pengilang lain.
• Memindahkan imej komplian DCF kamera lain ke kamera ini dan melihatnya.
. Struktur Folder Memori
100CASIO *
CIMG0001.JPG
CIMG0002.AVI
CIMG0003.WAV
CIMG0004.JPG
CIMG0004.WAV
Folder DCIM
Folder Rakaman
Fail Imej
Fail Filem
Fail Audio
Fail Imej Syot Kilat Audio
Fail Audio Syot Kilat Audio
101CASIO *
102CASIO *
Folder Rakaman
Folder Rakaman
DCIM
MISC
AUTPRINT.MRK
Folder Fail DPOF
Fail DPOF
* Folder lain dicipta apabila pemandangan BEST SHOT berikut digunakan untuk
rakaman: “Untuk eBay” atau “Lelongan” (nama pemandangan bergantung pada model
kamera), atau “Untuk YouTube”. Berikut ini menunjukkan nama folder yang dicipta bagi
setiap pemandangan.
• Pemandangan eBay: 100_EBAY
• Pemandangan Lelongan: 100_AUCT
• Pemandangan YouTube: 100YOUTB
100
Menggunakan Kamera dengan Komputer
. Fail Imej yang Disokong
• Fail imej yang ditangkap dengan kamera ini
• Fail imej komplian DCF
Kamera ini mungkin tidak dapat memaparkan imej, walaupun ia komplian DCF.
Apabila memaparkan imej yang dirakam pada kamera lain, ia mungkin mengambil
masa yang lama untuk imej muncul pada skrin monitor kamera ini.
. Peringatan Pengendalian Memori Terbina Dalam dan Data Kad
Memori
• Setiap kali menyalin kandungan memori ke komputer anda, anda perlu menyalin
folder DCIM dan semua kandungannya. Cara yang baik untuk mengesan
beberapa salinan folder DCIM ialah untuk menukar namanya kepada tarikh atau
sesuatu yang serupa setelah anda menyalinnya ke komputer anda. Namun jika
nanti anda memutuskan mengembalikan folder ke kamera, pastikan menukar
namanya kembali ke DCIM. Kamera direka untuk mengenali hanya fail akar
dengan nama DCIM. Ingat bahawa kamera juga tidak akan dapat mengenal folder
dalam folder DCIM melainkan ia mempunyai nama yang dipunyainya dulu ketika
anda menyalinnya daripada kamera ke komputer anda.
• Folder dan fail mesti disimpan mengikut “Struktur Folder Memori” ditunjukkan di
halaman 100 untuk kamera mengenali mereka dengan betul.
• Anda juga boleh menggunakan penyesuai kad PC atau pembaca/penulis kad
memori untuk mencapai terus fail kamera daripada kad memori kamera.
101
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Tetapan Lain (Sediakan)
Bahagian ini menerangkan item menu yang anda boleh gunakan untuk
mengkonfigurasi tetapan dan melakukan operasi lain dalam kedua-dua mod RKM
dan mod MAIN.
Lihat yang berikut untuk maklumat lanjut.
– Menu RKM (halaman 54)
– Menu MAIN (halaman 70)
Mematikan Komunikasi Kad Eye-Fi (Eye-Fi)
[SET] * MENU * Tab Sediakan * Eye-Fi
Pilih “Mati” untuk menyahdaya komunikasi kad Eye-Fi (halaman 97).
Mengkonfigurasi Tetapan Bunyi Kamera (Bunyi)
[SET] * MENU * Tab Sediakan * Bunyi
Permulaan
Pengatup Separa
Pengatup
Tentukan bunyi permulaan.
Bunyi 1 - 5: Bunyi terbina dalam (1 hingga 5)
Mati: Bunyi mati
Operasi
= Operasi
Menentukan kelantangan bunyi. Tetapan ini juga digunakan
sebagai tahap audio semasa output video (halaman 68).
= Main
Tentukan kelantangan filem dan output audio Syot Kilat
Audio. Tetapan kelantangan ini tidak digunakan semasa
output video (daripada port USB/AV).
• Menetapkan tahap kelantangan 0 membisukan output.
102
Tetapan Lain (Sediakan)
Mengkonfigurasi Imej Permulaan (Permulaan)
[SET] * MENU * Tab Sediakan * Permulaan
Papar imej yang anda mahu guna sebagai imej permulaan anda dan kemudian pilih
“Hidup”.
• Imej permulaan tidak muncul apabila anda menghidupkan kamera dengan
menekan [p] (MAIN) (halaman 108).
• Anda boleh menentukan syot kilat yang anda rakam sebagai imej permulaan atau
anda boleh menggunakan imej permulaan khas yang disediakan dalam memori
terbina dalam kamera.
• Jika anda memilih syot kilat audio sebagai imej permulaan, audio itu tidak akan
dimainkan pada permulaan.
• Memformat memori terbina dalam (halaman 110) akan memadam tetapan imej
permulaan terkini.
Menentukan Peraturan Penjanaan Nombor Siri Nama Fail
(No. Fail)
[SET] * MENU * Tab Sediakan * No. Fail
Gunakan prosedur berikut untuk menentukan peraturan yang mengawal penjanaan
nombor siri yang digunakan dalam nama fail (halaman 99).
Teruskan
Beritahu kamera untuk mengingati nombor fail terakhir yang
digunakan. Fail baru akan dinamakan menggunakan nombor jujukan
seterusnya, walaupun fail telah dipadam atau kad memori kosong
dimuatkan. Jika kad memori dimuatkan dan kad telah mempunyai fail
di dalamnya dan nombor jujukan terbesar dalam nama fail sedia ada
adalah lebih besar daripada nombor jujukan terbesar yang diingati
kamera, penomboran fail baru akan bermula daripada nombor
jujukan terbesar dalam nama fail sedia ada campur 1.
Mula semula nombor siri daripada 0001 apabila semua fail dipadam
atau apabila kad memori diganti dengan yang kosong. Jika kad
Set Semula memori dimuat dan kad telah mempunyai fail di dalamnya,
penomboran fail baru akan bermula daripada nombor jujukan
terbesar dalam nombor nama fail sedia ada campur 1.
103
Tetapan Lain (Sediakan)
Mengkonfigurasi Tetapan Waktu Dunia (Waktu Dunia)
[SET] * MENU * Tab Sediakan * Waktu Dunia
Anda boleh menggunakan skrin Waktu Dunia untuk melihat waktu semasa dalam zon
yang berbeza daripada Bandar Rumah anda apabila anda pergi melancong, dsb.
Waktu Dunia memaparkan waktu semasa di 162 bandar di 32 zon waktu di seluruh
dunia.
1.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Destinasi” dan kemudian tekan
[6].
• Untuk menukar kawasan geografi dan bandar bagi waktu di mana anda
biasanya menggunakan kamera, pilih “Rumah”.
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Bandar” dan kemudian tekan
[6].
• Untuk menukar tetapan “Destinasi” ke waktu musim panas, gunakan [8] dan
[2] untuk memilih “DST” dan kemudian pilih “Hidup”. Waktu musim panas
digunakan di beberapa kawasan geografi untuk menukar tetapan waktu
semasa satu jam ke hadapan ketika bulan musim panas.
3.
Gunakan [8], [2], [4] dan [6] untuk memilih kawasan geografi yang
anda mahu dan kemudian tekan [SET].
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih bandar yang anda mahu dan
kemudian tekan [SET].
5.
Tekan [SET].
• Sebelum mengkonfigurasi tetapan Waktu Dunia, pastikan tetapan Bandar Rumah
adalah tempat anda tinggal atau biasanya menggunakan kamera. Jika ia bukan,
pilih “Rumah” pada skrin di langkah 1 dan konfigurasi tetapan Bandar Rumah,
tarikh dan masa seperti diperlukan (halaman 105).
104
Tetapan Lain (Sediakan)
Pengecapan Masa Syot Kilat (Cap Masa)
[SET] * MENU * Tab Sediakan * Cap Masa
Anda boleh mengkonfigurasi kamera untuk mengecap tarikh rakaman sahaja atau
tarikh dan masa di sudut kanan bawah setiap syot kilat.
• Setelah maklumat tarikh dan masa dicap pada syot kilat, ia tidak boleh disunting
atau dipadam.
Contoh: Julai, 10, 2012, 1:25 ptg.
Tarikh
2012/7/10
Tarikh & Masa
2012/7/10 1:25pm
Mati
Tiada pengecapan tarikh dan/atau masa
• Walaupun anda tidak mengecap tarikh dan/atau masa dengan Cap Msa, anda
boleh melakukannya kemudian menggunakan fungsi DPOF atau aplikasi
percetakan lain (halaman 83).
• Zum digital dinyahdaya semasa pengecapan masa dihidupkan.
• Pengecapan masa dinyahdaya semasa pemandangan BEST SHOT tertentu
digunakan.
Menetapkan Jam Kamera (Laras)
[SET] * MENU * Tab Sediakan * Laras
[8] [2]
Tukar tetapan di lokasi kursor
[4] [6]
Alih kursor di antara tetapan
[0] (Filem)
Togol antara format 12-jam dan 24-jam
Apabila tetapan tarikh dan masa adalah apa yang anda mahu, tekan [SET] untuk
mengenakannya.
• Anda boleh menentukan tarikh dari 2001 hingga 2049.
• Pastikan untuk memilih Bandar Rumah anda (halaman 104) sebelum menetapkan
tarikh dan masa. Jika anda menetapkan masa dan tarikh sedangkan bandar yang
salah dipilih untuk Bandar Rumah anda, masa dan tarikh bagi semua bandar
Waktu Dunia (halaman 104) akan menjadi salah.
105
Tetapan Lain (Sediakan)
Menentukan Gaya Tarikh (Gaya Tarikh)
[SET] * MENU * Tab Sediakan * Gaya Tarikh
Anda boleh memilih daripada tiga gaya berbeza untuk tarikh.
Contoh: Julai, 10, 2012
TT/BB/HH
12/7/10
HH/BB/TT
10/7/12
BB/HH/TT
7/10/12
Menentukan Bahasa Paparan (Language)
[SET] * MENU * Tab Sediakan * Language
. Tentukan bahasa paparan yang anda
mahu.
1 Pilih tab di bahagian kanan.
2 Pilih “Language”.
3 Pilih bahasa yang anda mahu.
1
23
• Model kamera yang dijual di kawasan geografi
tertentu mungkin tidak menyokong pemilihan
bahasa paparan.
106
Tetapan Lain (Sediakan)
Mengkonfigurasi Tetapan Keadaan Tidur (Tidur)
[SET] * MENU * Tab Sediakan * Tidur
Ciri ini mematikan skrin monitor dan menyalakan lampu belakang (hijau) apabila
tiada operasi kamera dilakukan untuk tempoh masa yang telah dipraset. Tekan
mana-mana butang untuk menghidupkan kembali skrin monitor.
Tetapan Masa Pemicu: 30 saat, 1 min, 2 min, Mati (Tidur dinyahdaya apabila “Mati”
dipilih.)
• Tidur dinyahdaya di bawah mana-mana keadaan berikut.
– Dalam mod MAIN
– Semasa kamera disambungkan pada komputer atau peranti lain
– Semasa “Ë Penjejakan”
– Semasa main semula Rakaman Suara atau rakaman
– Semasa rakaman filem dan main semula
• Apabila kedua-dua tidur dan Mati Kuasa Auto dihidupkan, Mati Kuasa Auto
diutamakan.
Mengkonfigurasi Tetapan Kuasa Auto (Mati Kuasa Auto)
[SET] * MENU * Tab Sediakan * Mati Kuasa Auto
Mati Kuasa Auto mematikan kamera apabila tiada operasi kamera dilakukan untuk
tempoh masa yang telah dipraset.
Tetapan Masa Pemicu: 1 min, 2 min, 5 min (Masa pemicu sentiasa 5 minit dalam
mod MAIN.)
• Mati Kuasa Auto dinyahdaya di bawah mana-mana keadaan berikut.
– Semasa kamera disambungkan pada komputer atau peranti lain
– Semasa persembahan slaid
– Semasa “Ë Penjejakan”
– Semasa main semula Rakaman Suara atau rakaman
– Semasa rakaman filem dan main semula
107
Tetapan Lain (Sediakan)
Mengkonfigurasi Tetapan [r] dan [p] (RKM/MAIN)
[SET] * MENU * Tab Sediakan * RKM/MAIN
Kuasa Hidup
Kamera dihidupkan apabila [r] (RKM) atau [p] (MAIN)
ditekan.
Kuasa Hidup/Mati
Kamera dihidupkan atau dimatikan apabila [r] (RKM) atau
[p] (MAIN) ditekan.
Nyahdaya
Kamera tidak dihidupkan atau dimatikan apabila [r] (RKM)
atau [p] (MAIN) ditekan.
• Dengan “Kuasa Hidup/Mati”, kamera mati apabila anda menekan [r] (RKM)
dalam mod RKM atau [p] (MAIN) dalam mod MAIN.
• Apabila “Kuasa Hidup” atau “Kuasa Hidup/Mati” didayakan, anda boleh
menghidupkan kamera dengan menekan [r] (RKM) atau [p] (MAIN) sehingga
lampu belakang menyala hijau seketika.
Menyahdaya Pemadaman Fail (Ü Dinyahaktif)
[SET] * MENU * Tab Sediakan * Ü Dinyahaktif
Kamera tidak akan memulakan operasi padam imej apabila anda menekan
[ ] (Padam) ketika “Ü Dinyahaktif” dihidupkan.
Anda boleh melindungi daripada pemadaman imej secara tidak sengaja dengan
memilih “Hidup” untuk “Ü Dinyahaktif”.
• Melakukan operasi format (halaman 110) akan menyebabkan semua imej
dipadam, walaupun pemadaman fail tidak dinyahdayakan (“Hidup” dipilih untuk
“Ü Dinyahaktif”) untuk sesetengah imej.
108
Tetapan Lain (Sediakan)
Mengkonfigurasi Tetapan Protokol USB (USB)
[SET] * MENU * Tab Sediakan * USB
Anda boleh menggunakan prosedur di bawah untuk memilih protokol komunikasi
USB, yang akan digunakan semasa menukar data dengan komputer, pencetak dan
peranti luaran lain.
Storan
Massa
Pilih tetapan ini apabila bersambung dengan komputer
(halaman 86, 95). Dengan tetapan ini, komputer melihat kamera
sebagai peranti simpanan luaran. Gunakan tetapan ini untuk
pindahan biasa imej daripada kamera ke komputer.
PTP
(Pictbridge)
Pilih tetapan ini apabila bersambung dendan pencetak yang
menyokong PictBridge (halaman 79). Tetapan ini memudahkan
pemindahan data imej ke peranti yang disambungkan.
Memilih Nisbah Bidang Skrin dan Sistem Output Video
(Video Keluar)
[SET] * MENU * Tab Sediakan * Video Keluar
Anda boleh menggunakan prosedur dalam bahagian ini untuk memilih sama ada
NTSC atau PAL sebagai sistem output video. Anda boleh juga menentukan nisbah
bidang 4:3 atau 16:9.
NTSC
Sistem video yang digunakan di Jepun, A.S. dan negara lain
PAL
Sistem video yang digunakan di Eropah dan kawasan lain
4:3
Nisbah bidang skrin TV biasa
16:9
Nisbah bidang skrin lebar
• Pilih nisbah bidang (4:3 atau 16:9) yang sepadan dengan jenis TV yang anda ingin
gunakan. Imej tidak akan dipaparkan dengan betul jika anda memilih nisbah
bidang yang salah.
• Imej tidak akan dipaparkan dengan betul melainkan tetapan output isyarat video
kamera sepadan dengan sistem isyarat video TV atau kelengkapan video lain.
• Imej tidak boleh dipaparkan dengan betul pada TV atau kelengkapan video yang
bukan NTSC atau PAL.
• Kabel AV (EMC-7A) opsyenal yang tersedia diperlukan untuk output video.
109
Tetapan Lain (Sediakan)
Memformat Memori Terbina Dlm atau Kad Memori (Format)
[SET] * MENU * Tab Sediakan * Format
Jika kad memori dimuatkan dalam kamera, operasi ini akan memformat kad memori.
Ia akan memformat memori terbina dalam jika tiada kad memori dimuatkan.
• Operasi format akan memadam semua kandungan pada kad memori atau memori
terbina dalam. Ia tak boleh dibuat asal. Pastikan anda tidak memerlukan sebarang
data yang ada pada kad atau memori terbina dalam sebelum anda memformatnya.
• Memformat memori terbina dalam akan memadam data berikut.
– Imej yang dilindungi
– Skrin permulaan
• Memformat kad memori akan memadam data berikut.
– Imej yang dilindungi
• Pemformatan akan menyebabkan semua imej dipadam, walaupun pemadaman fail
tidak diaktifkan (“Hidup” dipilih untuk “Ü Dinyahaktif” (halaman 108)) untuk
sesetengah imej.
• Pastikan bateri kamera telah dicas secukupnya sebelum memulakan operasi
pemformatan. Pemformatan mungkin tidak dapat dijalankan dengan betul dan
kamera mungkin berhenti beroperasi secara normal jika kuasa kamera
berkurangan semasa pemformatan sedang berjalan.
• Jangan buka penutup bateri semasa pemformatan sedang berjalan. Perbuatan itu
boleh menyebabkan kamera berhenti beroperasi secara normal.
Menetapkan Semula Kamera ke Lalai Kilang (Set Semula)
[SET] * MENU * Tab Sediakan * Set Semula
Lihat halaman 121 untuk butiran mengenai tetapan lalai kilang bagi kamera.
Tetapan di bawah tidak ditetapkan semula.
Tetapan Waktu Dunia, tetapan jam, gaya tarikh, bahasa skrin, output video
110
Tetapan Lain (Sediakan)
Lampiran
Peringatan semasa Penggunaan
. Elakkan Penggunaan Semasa Bergerak
• Jangan menggunakan kamera untuk merakam atau memain kembali imej semasa
memandu atau semasa berjalan. Melihat monitor semasa sedang bergerak
mewujudkan risiko kemalangan serius.
. Denyar
• Jangan menggunakan unit denyar di kawasan kemungkinan ada gas mudah
terbakar atau meletup. Keadaan sebegitu mewujudkan risiko kebakaran atau
letupan.
• Jangan nyalakan denyar ke arah orang yang sedang mengendalikan kenderaan
bermotor. Perbuatan itu boleh menganggu pemandangan pemandu dan
mengundang risiko kemalangan.
• Jangan nyalakan denyar terlalu dekat dengan mata subjek. Perbuatan itu
mewujudkan risiko kehilangan penglihatan.
. Skrin Monitor
• Jika skrin monitor retak, jangan menyentuh sebarang cecair di dalam skrin monitor.
Perbuatan itu mewujudkan risiko keradangan kulit.
• Jika cecair skrin monitor termasuk ke dalam mulut anda, segera berkumur-kumur
dan hubungi pakar perubatan anda.
• Jika cecair skrin monitor termasuk ke dalam mata atau terkena kulit anda, segera
basuh dengan air bersih selama 15 minit sekurang-kurangnya dan hubungi pakar
perubatan anda.
. Sambungan
• Jangan pasang sebarang peranti yang tidak ditetapkan untuk digunakan bersama
kamera ini kepada penyambung. Menyambungkan peranti yang tidak ditetapkan
mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik.
. Pengangkutan
• Jangan mengendalikan kamera di dalam kapal terbang atau di mana sahaja yang
melarang pengendalian peranti sebegini. Penggunaan yang tidak wajar
mewujudkan risiko kemalangan serius.
111
Lampiran
. Asap, bau yang luar biasa, pemanasan lampau dan keluarbiasaan
lain
• Penggunaan berterusan kamera ketika ia mengeluarkan asap atau bau pelik, atau
semasa ia terlampau panas mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik.
Segera lakukan langkah berikut apabila wujud salah satu simptom di atas.
1. Matikan kamera.
2. Keluarkan bateri daripada kamera, sambil berjaga-jaga melindungi diri anda
daripada kecederaan terbakar.
3. Hubungi penjual anda atau pusat perkhidmatan sah CASIO yang terdekat.
. Air dan Benda Asing
• Air, cecair lain atau benda asing (terutamanya logam) yang termasuk ke dalam
kamera mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik. Segera lakukan
langkah berikut apabila wujud salah satu simptom di atas. Perhatian lebih
diperlukan apabila menggunakan kamera semasa hujan atau salji, berhampiran
laut atau jasad air lain, atau di dalam bilik air.
1. Matikan kamera.
2. Keluarkan bateri daripada kamera.
3. Hubungi penjual anda atau pusat perkhidmatan sah CASIO yang terdekat.
. Terjatuh dan Layanan Kasar
• Penggunaan berterusan kamera setelah ia rosak akibat terjatuh atau layanan
kasar lain mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik. Segera lakukan
langkah berikut apabila wujud salah satu simptom di atas.
1. Matikan kamera.
2. Keluarkan bateri daripada kamera.
3. Hubungi penjual anda atau pusat perkhidmatan sah CASIO yang terdekat.
. Jauhkan Daripada Api
• Jangan mendedahkan kamera pada api, yang boleh menyebabkannya meletup
dan mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik.
. Penceraian dan Pengubahsuaian
• Jangan cuba menceraikan kamera atau mengubahsuainya dalam sebarang cara.
Perbuatan itu mewujudkan risiko kejutan elektrik, kecederaan terbakar dan
kecederaan diri lain. Pastikan semua pemeriksaan dalaman, penyelenggaraan dan
pembaikan dilakukan oleh penjual anda atau pusat perkhidmatan sah CASIO yang
terdekat.
112
Lampiran
. Lokasi Yang Perlu Dielakkan
• Jangan tinggalkan kamera di mana-mana jenis lokasi berikut. Perbuatan itu
mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik.
– Kawasan yang mengalami kelembapan atau debu yang tinggi
– Kawasan penyediaan makanan atau lokasi lain yang ada asap minyak
– Berdekatan pemanas, atas permaidani yang dipanaskan, di kawasan terdedah
pada cahaya matahari, dalam kenderaan tertutup yang diletakkan di bawah
matahari atau kawasan lain yang terdedah pada suhu yang sangat tinggi
• Jangan letakkan kamera di permukaan yang tak stabil, di atas rak yang tinggi dsb.
Perbuatan itu boleh menyebabkan kamera terjatuh, mewujudkan risiko
kecederaan diri.
. Membuat Salinan Data Penting
• Sentiasa menyimpan salinan data penting dalam memori kamera dengan
memindahkannya ke komputer atau peranti simpanan lain. Ingat bahawa data
boleh terpadam jika kamera rosak, dibaiki dsb.
. Perlindungan Memori
• Apabila mengganti bateri, pastikan prosedur yang betul diikuti seperti yang
diterangkan dalam dokumen yang disertakan bersama kamera. Salah
menggantikan bateri boleh menyebabkan kerosakan atau kehilangan data dalam
memori kamera.
. Bateri Boleh Cas Semula
• Hanya gunakan penyesuai USB-AC (AD-C53U) atau peranti yang ditetapkan untuk
mengecas bateri. Cubaan mengecas bateri dengan cara yang tidak dibenarkan
mewujudkan risiko pemanasan lampau bateri, kebakaran dan letupan.
• Jangan mendedah atau merendam bateri dalam air tawar atau air masin.
Perbuatan itu boleh merosakkan bateri dan menyebabkan prestasinya merosot
dan pengurangan hayat perkhidmatan.
• Bateri ini dibuat untuk kegunaan bersama Kamera digital CASIO sahaja.
Penggunaan dengan peranti lain mewujudkan risiko kerosakan bateri atau
kemerosotan prestasi bateri dan pengurangan hayat perkhidmatan.
• Kegagalan mematuhi peringatan berikut mewujudkan risiko pemanasan lampau
bateri, kebakaran dan letupan.
– Jangan menggunakan atau meninggalkan bateri berdekatan api terbuka.
– Jangan mendedahkan bateri pada haba atau api.
– Jangan bawa atau simpan bateri bersama item yang boleh mengalirkan elektrik
(rantai, grafit pensel dsb.).
– Jangan menceraikan bateri, mencucuknya dengan jarum atau mendedahkannya
pada hentaman yang kuat (memukulnya dengan tukul, memijaknya dsb.) dan
jangan mengenakan pateri padanya. Jangan meletakkan bateri dalam ketuhar
gelombang mikro, peranti yang menjana tekanan tinggi dsb.
113
Lampiran
• Jika anda menyedari kebocoran, bau pelik, penjanaan haba, pengubahan warna,
perubahan bentuk atau sebarang keadaan luar biasa lain semasa mengguna,
mengecas atau menyimpan bateri, segera keluarkannya daripada kamera dan
jauhkannya daripada nyalaan api.
• Jangan gunakan atau tinggalkan bateri di bawah cahaya matahari, dalam
kenderaan yang diletakkan di bawah matahari atau di mana-mana kawasan lain
yang terdedah pada suhu yang tinggi. Perbuatan itu boleh merosakkan bateri dan
menyebabkan prestasinya merosot dan pengurangan hayat perkhidmatan.
• Jika pengecasan bateri tidak berhenti dalam masa pengecasan yang dinyatakan,
berhenti mengecas dan hubungi pusat perkhidmatan sah CASIO tempatan anda.
Berterusan mengecas mewujudkan risiko pemanasan lampau bateri, kebakaran
dan letupan.
• Cecair bateri boleh merosakkan mata anda. Jika cecair bateri termasuk ke dalam
mata anda, segera bilas mata anda dengan air paip bersih dan kemudian hubungi
pakar perubatan.
• Pastikan membaca dokumen pengguna yang disertakan bersama kamera dan unit
penyesuai USB-AC khas sebelum mengguna atau mengecas bateri.
• Jika bateri akan digunakan oleh kanak-kanak, pastikan seorang dewasa
menerangkan peringatan dan arahan pengendalian yang betul kepada mereka dan
pastikan mereka mengendalikan bateri dengan betul.
• Jika cecair bateri terkena pakaian atau kulit anda, segera basuh dengan air paip
yang bersih. Sentuhan berpanjangan dengan cecair bateri boleh menyebabkan
kerengsaan kulit.
. Hayat Bateri
• Masa operasi berterusan bateri yang dinyatakan dalam manual ini menunjukkan
anggaran jumlah masa sebelum kamera terpadam kerana kuasa bateri yang
lemah apabila dikuasakan oleh bateri khas dalam keadaan suhu biasa (23°C). Ia
tidak menjamin anda boleh mencapai tahap operasi yang dinyatakan. Hayat bateri
sebenar bergantung pada suhu sekeliling, keadaan penyimpanan bateri, tempoh
masa dalam simpanan dsb.
• Membiarkan kamera terpasang boleh melemahkan bateri dan menyebabkan
amaran bateri rendah muncul. Matikan kamera apabila anda tidak
menggunakannya.
• Amaran bateri rendah menunjukkan kamera akan dimatikan kerana kuasa bateri
rendah. Cas bateri secepat mungkin. Membiarkan bateri rendah atau mati di dalam
kamera boleh menyebabkan kebocoran bateri dan kerosakan data.
114
Lampiran
. Peringatan Ralat Data
Kamera digital anda dihasilkan menggunakan komponen digital kepersisan. Manamana yang berikut mewujudkan risiko kerosakan data dalam memori kamera.
– Mengeluarkan bateri atau kad memori semasa kamera sedang melakukan sesuatu
operasi
– Mengeluarkan bateri atau kad memori semasa lampu belakang berkelip hijau
selepas mematikan kamera
– Menanggalkan kabel USB semasa komunikasi sedang berjalan
– Menangkap gambar dengan bateri yang cepat menjadi lemah selepas ia dicaj
* Menangkap gambar dengan bateri yang cepat menjadi lemah selepas ia dicaj boleh
juga menyebabkan kerosakan kamera. Segera tukar bateri dengan yang baharu.
– Operasi tidak normal lain
Mana-mana keadaan di atas boleh menyebabkan mesej ralat muncul pada skrin
monitor (halaman 128). Lakukan tindakan yang dinyatakan oleh mesej yang muncul.
. Persekitaran Pengendalian
• Keperluan Suhu Pengendalian: 0 hingga 40°C
• Kelembapan Pengendalian: 10 hingga 85% (bukan pemeluwapan)
• Jangan letakkan kamera di mana-mana lokasi berikut.
– Di kawasan yang terdedah pada cahaya matahari, atau kelembapan, debu atau
pasir yang banyak
– Berdekatan penyaman udara atau di kawasan lain yang terdedah pada suhu
atau kelembapan yang melampau
– Dalam kenderaan bermotor pada hari panas atau di kawasan yang mengalami
getaran yang kuat
. Pemeluwapan
Perubahan suhu mendadak dan melampau, contohnya apabila kamera dialih dari
kawasan luar pada hari musim sejuk ke dalam bilik yang panas, boleh menyebabkan
titisan air dipanggil “pemeluwapan” terbentuk di bahagian dalam dan luar kamera,
yang mewujudkan risiko kerosakan. Untuk mengelakkan pemeluwapan daripada
terbentuk, bungkus kamera di dalam beg plastik sebelum bertukar lokasi. Kemudian,
biarkan beg tertutup untuk membenarkan udara di dalam bertukar secara semula jadi
ke suhu yang sama seperti udara di lokasi baru. Selepas itu, keluarkan kamera
daripada beg dan buka penutup bateri untuk beberapa jam.
. Kanta
• Jangan kenakan tekanan yang kuat semasa membersihkan permukaan kanta.
Perbuatan itu boleh mencalarkan permukaan kanta dan menyebabkan kerosakan.
• Kadang kala anda mungkin terlihat beberapa herotan pada jenis imej tertentu,
seperti bengkok sedikit di garisan yang sepatutnya lurus. Ini adalah kerana sifat
kanta tersebut dan tidak bermakna kamera telah rosak.
115
Lampiran
. Menjaga kamera anda
• Jangan menyentuh kanta atau tetingkap denyar dengan jari anda. Kesan jari,
kotoran dan benda asing lain pada kanta atau tetingkap denyar boleh menganggu
pengendalian kamera yang betul. Gunakan penghembus atau cara lain untuk
memastikan kanta dan tetingkap denyar bebas daripada kotoran dan debu, dan lap
dengan perlahan menggunakan kain lembut yang kering.
• Untuk membersihkan kamera, lap kamera dengan kain lembut yang kering.
. Peringatan Pengendalian Bateri Boleh Cas Semula Lama
• Tebat terminal positif dan negatif dengan pita dsb.
• Jangan tanggalkan pembalut bateri.
• Jangan ceraikan bateri.
. Peringatan Pengendalian penyesuai USB-AC
-
0 Jangan pasang kord kuasa pada punca kuasa dengan penarafan voltan yang
berbeza daripada yang ditandakan pada kord kuasa. Perbuatan itu mewujudkan
risiko kebakaran, kerosakan dan kejutan elektrik.
0 Sentiasa lindungi kord kuasa daripada kerosakan dan terputus. Jangan letak
objek berat di atas kord kuasa atau dedahkannya pada panas melampau.
Perbuatan itu boleh merosakkan kord kuasa, mewujudkan risiko kebakaran dan
kejutan elektrik.
0 Jangan cuba mengubah suai kord kuasa atau membengkok, memutar atau
menariknya dengan kasar. Perbuatan itu mewujudkan risiko kebakaran,
kerosakan dan kejutan elektrik.
0 Jangan memasang atau menarik kord kuasa semasa tangan anda basah.
Perbuatan itu mewujudkan risiko kejutan elektrik.
0 Jangan pasang kord kuasa pada punca kuasa atau kord sambungan yang
dikongsi dengan peranti lain. Perbuatan itu mewujudkan risiko kebakaran,
kerosakan dan kejutan elektrik.
0 Jika kord kuasa rosak (hinggakan wayar di dalamnya terkeluar atau terpotong),
segera hubungi peruncit asal anda atau pusat perkhidmatan sah CASIO untuk
meminta ia dibaiki. Penggunaan berterusan kord kuasa yang rosak
mewujudkan risiko kebakaran, kerosakan dan kejutan elektrik.
• Penyesuai USB-AC menjadi sedikit panas semasa pengecasan. Ini perkara biasa
dan tidak bermakna kerosakan.
• Cabut kord kuasa daripada punca kuasa sekiranyaa anda tidak menggunakan
penyesuai USB-AC.
• Jangan guna serbuk pencuci untuk mencuci kord kuasa (terutama palamnya).
• Jangan tutup penyesuai USB-AC dengan selimut dsb. Perbuatan itu mewujudkan
risiko kebakaran.
116
Lampiran
. Peringatan Lain
Kamera mungkin menjadi panas sedikit semasa digunakan. Ini perkara biasa dan
tidak bermakna kerosakan.
. Hak Cipta
Kecuali untuk kegunaan peribadi anda, penggunaan tanpa kebenaran imej
tangkapan gambar atau filem yang haknya dimiliki orang lain, tanpa kebenaran
pemilik yang sah, adalah dilarang oleh undang-undang hak cipta. Dalam sesetengah
kes, penggambaran persembahan, pertunjukan, pameran awam dsb. mungkin
dilarang sama sekali, walaupun ia adalah untuk kegunaan peribadi anda. Tidak kira
sama ada fail tersebut dibeli oleh anda atau didapati secara percuma, menyiarkan
pada laman web, laman perkongsian fail atau mana-mana laman Internet lain atau
mengedar fail kepada pihak ketiga tanpa kebenaran pemilik hak cipta adalah dilarang
sama sekali oleh undang-undang hak cipta dan perjanjian antarabangsa. Sebagai
contoh, memuat naik atau mengedar imej Internet program TV, konsert langsung,
video muzik dsb. yang ditangkap atau direkod oleh anda mungkin melanggar hak
orang lain. Ambil perhatian bahawa CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak
bertanggungjawab terhadap penggunaan produk dalam sebarang cara yang
melanggar hak cipta orang lain atau mencabul undang-undang hak cipta.
Terma berikut, yang digunakan dalam manual ini, adalah cap dagangan berdaftar
atau cap dagangan pemilik mereka yang berkenaan.
Perhatikan bahawa cap dagang ™ dan cap dagang berdaftar ® tidak digunakan
dalam teks manual ini.
• Logo SDXC adalah cap dagang SD-3C, LLC.
• Microsoft, Windows, Windows Media, Windows Vista, Windows 7 dan DirectX ialah
cap dagang berdaftar atau cap dagang Microsoft Corporation di Amerika Syarikat
dan negara lain.
• Macintosh, Mac OS, QuickTime, dan iPhoto ialah cap dagang Apple Inc.
• YouTube dan logo YouTube ialah cap dagang atau cap dagang berdaftar Google
Inc.
• EXILIM, Photo Transport dan YouTube Uploader for CASIO ialah cap dagang atau
cap dagang berdaftar CASIO COMPUTER CO., LTD.
• Semua syarikat atau nama produk lain yang disebut di sini ialah ialah cap dagang
berdaftar atau cap dagang syarikat mereka masing-masing.
Mana-mana dan semua penyalinan, pengedaran, dan pemindahan tanpa kebenaran
bagi tujuan komersial perisian yang disediakan oleh CASIO untuk produk ini adalah
dilarang.
Kefungsian muat naik YouTube produk ini disertakan di bawah lesen daripada
YouTube, LLC. Kewujudan kefungsian muat naik YouTube dalam produk ini
bukanlah satu pengendorsan atau perakuan bagi produk oleh YouTube, LLC.
117
Lampiran
Bekalan Kuasa
Mengecas
. Jika lampu belakang kamera mula berkelip merah...
• Suhu sekeliling atau suhu bateri mungkin terlalu tinggi atau terlalu rendah.
Tanggalkan kabel USB dan tunggu sehingga suhu berada dalam julat pengecasan
yang dibolehkan sebelum mencuba semula.
• Titik sentuh bateri mungkin kotor. Lapkannya dengan kain kering.
• Cuba sambungkan ke port USB komputer lain. Bergantung pada persediaan
komputer anda, anda mungkin tidak boleh mengecas bateri kamera melalui
sambungan USB.
Jika masalah masih berterusan setelah anda melakukan langkah di atas, ini
mungkin bermakna bateri rosak. Hubungi pusat perkhidmatan sah CASIO terdekat
anda.
Peringatan Bateri
. Peringatan semasa Penggunaan
• Pengendalian yang diberikan oleh bateri dalam keadaan sejuk selalunya adalah
kurang daripada pengendalian pada suhu biasa. Ini adalah kerana sifat bateri itu
sendiri, bukannya kamera.
• Cas bateri di kawasan yang bersuhu dalam julat 10°C hingga 35°C. Di luar julat
suhu ini pengecasan boleh mengambil masa yang lama dari biasa ataupun gagal.
• Jangan mengoyak atau menanggal label di luar bateri.
• Jika bateri hanya memberikan pengendalian yang terhad selepas dicas penuh, ini
mungkin bermakna bateri itu telah mencapai hujung hayat perkhidmatannya. Tukar
bateri dengan yang baru.
. Peringatan Simpanan
• Menyimpan bateri untuk masa yang lama semasa ia dicas boleh menyebabkan
kemerosotan sifat bateri. Jika anda tidak bercadang menggunakan bateri untuk
jangka masa tertentu, gunakan bateri sepenuhnya sebelum menyimpannya.
• Sentiasa mengeluarkan bateri daripada kamera apabila anda tidak
menggunakannya. Bateri yang ditinggalkan dalam kamera boleh menyahcas dan
mati, dan akan memerlukan masa yang lama untuk dicas bila anda perlu
menggunakan kamera.
• Simpan bateri di tempat sejuk lagi kering (20°C) atau lebih rendah).
• Untuk menggelakkan nyahcas berlebihan bateri yang tidak digunakan, cas bateri
sepenuhnya dan kemudian masukkannya dalam kamera, dan gunakan bateri
sepenuhnya kira-kira sekali setiap enam bulan.
118
Lampiran
Menggunakan Kamera di Negara lain
. Peringatan semasa Penggunaan
• Penyesuai USB-AC yang disertakan direka untuk pengendalian dengan sebarang
bekalan kuasa dalam julat 100 V hingga 240 V AC, 50/60 Hz. Namun ambil
perhatian bahawa bentuk palam kord kuasa bergantung pada setiap negara atau
kawasan geografi. Sebelum membawa bersama kamera dan penyesuai USB-AC
ketika berjalan, periksa dengan agen pelancongan mengenai keperluan bekalan
kuasa di destinasi anda.
• Jangan menghubungkan penyesuai USB-AC pada bekalan kuasa melalui penukar
voltan atau peranti serupa. Perbuatan itu boleh menyebabkan kerosakan.
. Bateri Tambahan
• Membawa bersama bateri (NP-80) tambahan yang dicas sepenuhnya amat
digalakkan sewaktu berjalan bagi mengelak tidak dapat menangkap gambar
kerana bateri mati.
Menggunakan Kad Memori
Lihat halaman 20 untuk maklumat mengenai kad memori yang disokong dan cara
memuat kad memori.
. Menggunakan Kad Memori
• Kad memori SD, kad memori SDHC dan kad memori
Tulis didayakan
SDXC mempunyai suis perlindungan tulis. Gunakan
suis apabila anda perlu melindungi daripada terpadam
data secara tidak sengaja. Perlu diingat bahawa, jika
anda lindung tulis kad memori SD anda perlu membuka
Tulis
lindung tulis apabila anda mahu merekod, memformat
dinyahdayakan
atau memadam sebarang imej daripadanya.
• Jika kad memori mula bertindak tidak normal semasa main semula imej, anda
boleh mengembalikan pengendalian biasa dengan memformatnya semula
(halaman 110). Namun, anda disarankan supaya sentiasa membawa beberapa
kad memori semasa menggunakan kamera jauh dari rumah atau pejabat.
• Apabila anda merekod data dan memadam data dalam kad memori beberapa kali,
ia kehilangan keupayaannya untuk menyimpan data. Oleh kerana itu,
pemformatan semula kad memori secara berkala amat disarankan.
• Cas elektrostatik, hingar elektrik dan fenomena lain boleh menyebabkan
kerosakan atau kehilangan data. Pastikan anda sentiasa menyimpan data penting
pada media lain (CD-R, CD-RW, cakera keras dsb.).
119
Lampiran
. Peringatan Pengendalian Kad Memori
• Sesetengah jenis kad memori boleh melambatkan kelajuan pemprosesan. Di
mana mungkin gunakan kad memori Ultra High-Speed Type. Namun ambil
perhatian bahawa bukan semua operasi boleh dijamin walaupun kad memori Ultra
High-Speed Type digunakan. Tetapan kualiti filem tertentu mungkin
mengakibatkan masa yang lama digunakan untuk merakam data, di mana ini boleh
menyebabkan pecahan pada imej dan/atau audio semasa main semula. Jika ini
berlaku, ikon » dan Y akan berkelip pada skrin monitor.
. Membuang atau Memindah Pemilikan Kad Memori atau Kamera
Fungsi format dan padam kamera tidak benar-benar memadamkan fail daripada kad
memori. Data asal kekal pada kad. Harap maklum bahawa tanggungjawab untuk
data pada kad memori terletak di bahu anda. Prosedur berikut disarankan setiap kali
anda membuang kad memori atau kamera atau jika anda memindahkan hak milik
kepada pihak lain.
• Apabila membuang kad memori, musnahkan kad memori itu secara fizikal atau
guna perisian memadam data yang tersedia secara komersil untuk memadam
terus data pada kad memori.
• Apabila memindah hak milik kad memori kepada pihak lain, guna perisian
memadam data yang tersedia secara komersil untuk memadam terus datanya.
• Gunakan fungsi format (halaman 110) untuk memadam terus data daripada
memori terbina dalam sebelum membuang atau memindah hak milik kamera.
Keperluan Sistem Komputer untuk Perisian (Untuk Windows)
Keperluan sistem komputer berbeza mengikut aplikasi. Pastikan anda menyemak
keperluan untuk aplikasi tertentu yang anda mahu gunakan. Sila maklum bahawa
nilai yang disediakan di sini adalah keperluan minimum untuk menjalankan setiap
aplikasi. Keperluan sebenar adalah lebih banyak, bergantung pada jumlah imej dan
saiz imej yang dikendalikan.
0 Windows
YouTube Uploader for CASIO
Sistem Pengendalian : Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)
• Memori yang cukup untuk menjalankan sistem pengendalian
• Konfigurasi komputer yang membenarkan main semula filem pada laman YouTube
• Konfigurasi komputer yang membenarkan muat naik filem ke laman YouTube
Photo Transport 1.0
Sistem Pengendalian
: Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)
Memori
: Sekurang-kurangnya 64 MB
Ruang Pemacu Cakera Keras : Sekurang-kurangnya 2 MB
120
Lampiran
Set Semula Tetapan Lalai Awal
Jadual dalam bahagian ini menunjukkan tetapan lalai asal pada menu yang muncul
dalam mod RKM dan mod MAIN apabila anda mengeset semula kamera
(halaman 110).
• Sengkang (–) menunjukkan item yang tetapannya tidak diset semula atau item
yang tiada tetapan set semula.
• Beberapa item menu mungkin tidak tersedia, bergantung pada mod rakaman yang
digunakan.
. Mod RKM
Tab “RKM”
Fokus
Q (Fokus Auto)
Bingkai Fokus ß
CS
Mati
Antigoncang
Hidup
Kws AF
Û Titik
Kekunci Kiri/
Knn
Mati
Grid
Mati
Bantuan Ikon
Hidup
Memori
b BEST SHOT:
Mati /
Denyar: Hidup /
Fokus: Mati /
Imbangan Putih: Mati /
ISO: Mati /
Kws AF: Hidup /
CS: Mati /
Pemasa kendiri: Mati /
Posisi MF: Mati /
Posisi Zum: Mati
Tab “Kualiti”
T Kualiti
(Syot Kilat)
Normal
Anjakan EV
0.0
Imbangan Putih
Auto
121
ISO
Auto
Pencahayaan
Mati
Penapis Warna
Mati
Lampiran
Tab “Sediakan”
Eye-Fi
Hidup
Gaya Tarikh
–
Language
–
Tidur
1 min
Bunyi
Permulaan: Bunyi 1 /
Pengatup Separa:
Bunyi 1 /
Pengatup: Bunyi 1 /
Operasi: Bunyi 1 /
= Operasi:
...//// /
= Main: ...////
Mati Kuasa
Auto
2 min
RKM/MAIN
Mati
Permulaan
Mati
USB
Storan Massa
No. Fail
Teruskan
Video Keluar
–
Waktu Dunia
–
Format
–
Cap Masa
Mati
Set Semula
–
Laras
–
Ü Dinyahaktif Mati
. Mod MAIN
Tab “MAIN”
Putaran
Mati
Memotong
–
Cetakan DPOF
–
Alih Suara
–
Lindungi
–
Salin
–
Ubah Saiz
–
Tab “Sediakan”
• Kandungan tab “Sediakan” serupa dengan mod RKM dan mod MAIN.
122
Lampiran
Apabila mengalami masalah...
Pencarisilapan
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Bekalan Kuasa
Kuasa tidak hidup.
1)Bateri mungkin tidak dimasukkan dengan betul (halaman 13).
2)Bateri mungkin telah mati. Caskan bateri (halaman 14). Jika
bateri mati sejurus dicas, ini bermakna bateri telah mencapai
hujung hayatnya dan perlu diganti. Beli bateri ion litium boleh
cas semula CASIO NP-80 yang tersedia secara berasingan.
Kamera terpadam
secara tiba-tiba.
1)Mati Kuasa Auto mungkin telah diaktifkan (halaman 107).
Hidupkan kuasa semula.
2)Bateri mungkin telah mati. Caskan bateri (halaman 14).
3)Fungsi perlindungan kamera mungkin telah diaktifkan kerana
suhu kamera terlalu tinggi. Matikan kamera dan tunggu
sehingga ia sejuk sebelum mencuba untuk menggunakannya
semula.
Kuasa tidak dapat
dimatikan. Tiada
apa-apa yang
berlaku apabila
butang ditekan.
Keluarkan bateri daripada kamera dan kemudian masukkannya
semula.
Rakaman Imej
Imej tidak dirakam
apabila butang
pengatup ditekan.
1)Jika kamera dalam mod MAIN, tekan [r] (RKM) untuk
memasuki mod RKM.
2)Jika denyar sedang mengecas, tunggu sehingga operasi cas
selesai.
3)Jika mesej “Memori Penuh” muncul, pindah imej ke dalam
komputer anda, padam imej yang anda tidak perlukan lagi
atau guna kad memori lain.
Auto Fokus tidak
memfokus dengan
betul.
1)Jika kanta kotor, bersihkannya.
2)Subjek mungkin tidak berada di tengah bingkai fokus semasa
anda menyediakan imej.
3)Subjek yang anda rakam mungkin bukan daripada jenis yang
serasi dengan Auto Fokus (halaman 31). Gunakan fokus
manual (halaman 56).
4)Anda mungkin menggerakkan kamera semasa
penggambaran. Cuba merakam dengan Antigoncang atau
gunakan tripod.
5)Anda mungkin menekan penuh butang pengatup tanpa
menunggu Auto Fokus. Tekan separuh butang pengatup dan
beri masa yang cukup untuk Auto Fokus memfokus.
123
Lampiran
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Subjek tidak tepat
fokusnya dalam
imej yang dirakam.
Imej mungkin tidak difokuskan dengan betul. Semasa
menyediakan imej, pastikan subjek terletak di dalam bingkai
fokus.
Denyar tidak nyala. 1)Jika ? (Denyar Mati) dipilih sebagai mod denyar, tukar ke
mod lain (halaman 37).
2)Jika bateri mati, caskannya (halaman 14).
3)Jika pemandangan BEST SHOT yang menggunakan ?
(Denyar Mati) dipilih, tukar ke mod denyar lain (halaman 37)
atau pilih pemandangan BEST SHOT lain (halaman 50).
Ikon merah
? (Denyar Mati)
dipaparkan di skrin
monitor dan denyar
tidak nyala.
Unit denyar mungkin rosak. Hubungi pusat perkhidmatan sah
CASIO atau peruncit asal anda. Harap maklum bahawa
meskipun denyar tidak nyala, anda masih boleh menggunakan
kamera untuk tangkapan tanpa denyar.
Kamera mati
semasa pengiraan
Pemasa kendiri.
Bateri mungkin telah mati. Caskan bateri (halaman 14).
Imej skrin monitor
tidak tepat fokus.
1)Anda mungkin menggunakan Fokus Manual dan tidak
memfokuskan imej. Fokuskan imej (halaman 57).
2)Anda mungkin menggunakan ´ (Makro) untuk
pemandangan atau potret. Gunakan Auto Fokus untuk
tangkapan pemandangan dan potret (halaman 56).
3)Anda mungkin sedang cuba menggunakan Auto Fokus atau
) (Infiniti) semasa menangkap gambar dekat. Gunakan ´
(Makro) untuk gambar dekat (halaman 56).
Terdapat garis
menegak pada
imej skrin monitor.
Menangkap gambar subjek yang bercahaya cerah boleh
menyebabkan garis menegak muncul pada imej skrin monitor.
Ini ialah fenomena CCD yang dikenali sebagai “cela menegak”
dan tidak bermakna kepincangan kamera. Perhatikan bahawa
cela menegak tidak dirakam dalam imej syot kilat tetapi dirakam
dalam filem.
Terdapat hingar
digital pada imej.
1)Kepekaan mungkin telah meningkat secara automatik untuk
subjek gelap, yang meningkatkan kemungkinan hingar digital.
Gunakan lampu atau cara lain untuk menerangi subjek.
2)Anda mungkin cuba merakam di kawasan gelap dengan ?
(Denyar Mati) dihidupkan, yang boleh meningkatkan
kemungkinan hingar digital dan menyebabkan imej kelihatan
kasar. Dalam kes ini, hidupkan denyar (halaman 37) atau
gunakan lampu untuk pencahayaan.
3)Merakam dengan tetapan kepekaan ISO atau dengan ciri
Pencahayaan boleh menyebabkan peningkatan hingar
digital. Gunakan lampu atau cara lain untuk menerangi
subjek.
124
Lampiran
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Imej yang direkod
tidak disimpan.
1)Kuasa kamera mungkin telah dimatikan sebelum operasi
simpan selesai, yang akan menyebabkan imej tidak
disimpan. Jika penunjuk bateri menunjukkan
, cas bateri
secepat mungkin (halaman 18).
2)Anda mungkin telah mengeluarkan kad memori daripada
kamera sebelum operasi simpan selesai, yang akan
menyebabkan imej tidak disimpan. Jangan keluarkan kad
memori sebelum operasi simpan selesai.
Walaupun terdapat
pencahayaan yang
terang, muka orang
dalam imej nampak
gelap.
Cahaya yang cukup tidak sampai kepada subjek. Tukar tetapan
mod denyar kepada < (Denyar Hidup) untuk denyar segerak
siang (halaman 37), atau laraskan Anjakan EV ke bahagian +
(halaman 63).
Gambar malam
tidak cantik.
Gunakan pemandangan BEST SHOT berikut (halaman 50)
semasa penggambaran di waktu malam.
• Pemandangan Malam (untuk penggambaran pemandangan
malam sahaja)
• Potret Malam (untuk penggambaran orang
berlatarbelakangkan pemandangan malam)
Subjek terlalu
gelap semasa
penggambaran
imej di tepi pantai
atau kawasan ski.
Cahaya matahari yang dipantul oleh air, pasir atau salji boleh
menyebabkan kurang dedahan imej. Tukar tetapan mod denyar
kepada < (Denyar Hidup) untuk denyar segerak siang
(halaman 37), atau laraskan Anjakan EV ke bahagian +
(halaman 63).
Zum digital
Pengecapan masa mungkin telah dihidupkan, yang akan
(termasuk zum HD) menyebabkan zum digital dinyahdayakan. Matikan pengecapan
tidak berfungsi. Bar masa (halaman 105).
zum menunjukkan
zum sehingga
faktor zum 12.5
sahaja.
Imej tidak tepat
fokus semasa
rakaman filem.
1)Pemfokusan mungkin tidak boleh dilakukan kerana subjek
berada di luar jarak fokus. Tangkap gambar dalam jarak yang
dibenarkan.
2)Kanta mungkin kotor. Bersihkan kanta (halaman 115).
125
Lampiran
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Main semula
Warna imej main
semula berbeza
daripada apa yang
kelihatan di skrin
monitor semasa
penggambaran.
Cahaya matahari atau cahaya daripada sumber lain mungkin
memancar terus ke dalam kanta semasa anda sedang
menangkap gambar. Letakkan kamera supaya cahaya matahari
tidak memancar terus ke dalam kanta.
Imej tidak
dipaparkan.
Kamera ini tak boleh memaparkan imej bukan DCF yang
dirakam pada kad memori menggunakan kamera digital lain.
Imej tidak bole
disunting (dengan
mengubah saiz,
memendek,
memutar).
Harap maklum bahawa anda tidak boleh menyunting jenis syot
kilat berikut.
• Filem
• Syot kilat yang dirakam dengan kamera lain
Pemadaman Fail
Fail tidak boleh
dipadam.
1)Fail mungkin dilindungi. Nyahlindung fail (halaman 74).
2)Tetapan “Ü Dinyahaktif” mungkin “Hidup”. Tukar tetapan ke
“Mati” (halaman 108).
Lain-lain
Tarikh dan masa
yang salah
dipaparkan, atau
tarikh dan masa
yang salah
disimpan bersama
data imej.
Tetapan tarikh dan masa adalah salah. Tetapkan tarikh dan
masa yang betul (halaman 105).
Mesej yang
dipaparkan adalah
dalam bahasa
yang salah.
Bahasa paparan yang salah telah dipilih. Tukar tetapan bahasa
paparan (halaman 106).
Imej tidak boleh
dipindah melalui
sambungan USB.
1)Kabel USB mungkin tidak disambungkan dengan betul.
Periksa semua sambungan.
2)Protokol komunikasi USB yang salah telah dipilih. Pilih
komunikasi protokol USB yang betul mengikut jenis peranti
yang anda sambungkan (halaman 86, 94).
3)Jika kamera tidak dihidupkan, hidupkannya.
4)Komputer anda mungkin tidak dapat mengenali kamera jika
anda menyambung melalui hab USB. Sentiasa bersambung
terus dengan port USB komputer.
126
Lampiran
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Skrin pilihan
1)Anda tidak mengkonfigurasi tetapan awal selepas membeli
bahasa muncul bila
kamera atau mungkin bateri dalam kamera telah mati.
kamera
Periksa persediaan kamera (halaman 19, 106).
dihidupkan.
2)Mungkin terdapat masalah dengan data memori kamera. Jika
ini adalah kesnya, lakukan operasi set semula untuk
mengasal persediaan kamera (halaman 110). Setelah itu,
konfigurasi setiap tetapan. Jika skrin pilihan bahasa tidak
muncul semula apabila anda menghidupkan kamera, ia
bermakna data pengurusan memori kamera dipulihkan.
Jika mesej yang sama muncul selepas anda menghidupkan
kuasa, hubungi peruncit anda atau pusat perkhidmatan sah
CASIO.
Tetapan masa dan
tarikh yang
dikonfigurasi kali
pertama selepas
membeli kamera
diset semula ke
lalai kilang mereka
apabila
mengeluarkan
bateri kamera.
Masukkan bateri kamera dan konfigurasi semula tetapan masa
dan tarikh (halaman 19). Jangan keluarkan bateri daripada
kamera sekurang-kurangnya 24 jam selepas mengkonfigurasi
tetapan masa dan tarikh. Selepas itu, tetapan tidak akan set
semula jika anda mengeluarkan bateri.
• Jika masa dan tarikh diset semula ke tetapan kilang mereka
apabila anda mengeluarkan bateri setelah ia dimasukkan
untuk lebih dari 24 jam, ia mungkin bermakna memori tetapan
kamera sudah rosak. Hubungi peruncit anda atau pusat
perkhidmatan sah CASIO.
Butang tidak
bertindak balas
sejurus kuasa
dihidupkan.
Dengan kad memori berkapasiti besar terdapat sedikit
kelewatan setelah kuasa dihidupkan sebelum butang memberi
tindak balas.
127
Lampiran
Mesej Paparan
ALERT
Fungsi perlindungan kamera mungkin telah diaktifkan kerana
suhu kamera terlalu tinggi. Matikan kamera dan tunggu
sehingga ia sejuk sebelum mencuba untuk
menggunakannya semula.
Bateri lemah.
Kuasa bateri rendah.
RALAT Kad
Ada masalah dengan kad memori. Matikan kamera,
keluarkan kad memori dan kemudian masukkannya semula
ke dalam kamera. Jika mesej ini muncul semula apabila
anda menghidupkan kamera, format kad memori
(halaman 110).
• Memformat kad memori akan memadam semua failnya.
Sebelum memformat, cuba pindahkan fail yang telah
didapatkan balik ke komputer atau peranti simpanan lain.
Periksa
sambungan!
Anda sedang mencuba menyambungkan kamera pada
pencetak sedangkan tetapan USB kamera tidak serasi
dengan sistem USB pencetak (halaman 79).
Fail tidak dapat
disimpan kerana
bateri lemah.
Kuasa bateri rendah, jadi fail imej tak dapat disimpan.
Folder tidak dapat
dibuat.
Anda sedang cuba merakam fail sedangkan telah ada 9999
fail disimpan dalam folder yang ke-999. Jika anda mahu
merakam lagi, padam fail yang anda tidak perlukan
(halaman 29).
Imej sedang
dipindahkan.
Hentikan
pemindahan dan
matikan kuasa?
Anda sedang cuba mematikan kuasa semasa data imej
sedang dipindah menggunakan kad Eye-Fi (halaman 97).
RALAT KANTA
Mesej ini muncul dan kamera mati apabila kanta melakukan
beberapa operasi yang tidak dijangkakan. Jika mesej yang
sama muncul selepas anda menghidupkan kuasa, hubungi
pusat perkhidmatan sah CASIO atau peruncit anda.
Masukkan kertas!
Pencetak kehabisan kertas semasa mencetak.
Memori Penuh
Memori penuh dengan imej yang anda rakam dan/atau fail
yang disimpan oleh operasi penyuntingan. Padam fail yang
anda tidak perlukan lagi (halaman 29).
Ralat Percetakan
Ralat berlaku semasa mencetak.
• Pencetak dimatikan.
• Pencetak menjana ralat dsb.
128
Lampiran
Ralat Rakaman
Pemampatan imej tak dapat dilakukan kerana sesuatu sebab
semasa simpanan data imej. Tangkap imej semula.
Kanta bertemu halangan semasa bergerak. Kamera akan
CUBA SEMULA
mati secara automatik apabila mesej ini muncul. Alih
HIDUPKAN KUASA
halangan dan hidupkan kuasa semula.
SYSTEM ERROR
Sistem kamera anda tercemar. Hubungi peruncit anda atau
pusat perkhidmatan sah CASIO.
Kad dikunci.
Suis KUNCI pada kad memori SD, SDHC
atau SDXC yang dimasukkan dalam kamera
berada dalam kedudukan dikunci. Anda tidak
boleh menyimpan imej atau memadam imej
daripada kad memori yang dikunci.
Tiada fail.
Tiada fail dalam memori terbina dalam atau pada kad
memori.
Tiada imej
percetakan.
Sediakan DPOF.
Tiada fail yang ditetapkan untuk percetakan pada masa ini.
Mengkonfigurasi tetapan DPOF yang diperlukan
(halaman 81).
Kad ini tidak
diformat.
Kad memori yang dimasukkan dalam kamera tidak diformat.
Format kad memori (halaman 110).
Fail ini tidak dapat
dimainkan.
Fail yang anda cuba capai telah tercemar atau jenis yang
tidak boleh dipapar oleh kamera ini.
Fungsi ini tidak
boleh digunakan.
Mesej ini akan muncul di pertengahan operasi apabila anda
cuba menggunakan fungsi yang tak dibenarkan bersama
fungsi lain.
129
KUNCI
Lampiran
Bilangan Syot Kilat/Masa Rakaman Filem/
Masa Rakaman Suara
Syot Kilat
Saiz Imej
(Piksel)
16 M
(4608x3456)
3:2
(4608x3072)
16:9
(4608x2592)
10 M
(3648x2736)
5M
(2560x1920)
3M
(2048x1536)
VGA
(640x480)
Kualiti Imej
Anggaran
Saiz Fail Imej
Memori Terbina
Dalam*1 Kapasiti
Rakaman
Kad Memori SD*2
Kapasiti Rakaman
Halus
5.57 MB
8
2791
Normal
3.71 MB
12
4191
Halus
4.92 MB
9
3160
Normal
3.28 MB
13
4740
Halus
4.10 MB
11
3792
Normal
2.75 MB
16
5654
Halus
3.38 MB
13
4600
Normal
2.27 MB
20
6849
Halus
1.72 MB
26
9040
Normal
1.22 MB
37
12744
Halus
1.25 MB
36
12439
Normal
820 KB
55
18962
Halus
290 KB
157
53616
Normal
240 KB
190
64786
130
Lampiran
Filem
Kualiti Imej
(Piksel)
Saiz Fail
Maksimum
Anggaran Kadar
Data (Kadar
Bingkai)
Memori Terbina
Dalam*1
Kapasiti
Rakaman
Kad Memori
SD*2 Kapasiti
Rakaman
Saiz Fail
Filem
1 minit
30 Megabit/saat
(30 bingkai/saat)
10 saat*3
17 minit
9 saat
225.0 MB
6 Megabit/saat
(30 bingkai/saat)
54 saat
1 jam
25 minit
45.0 MB
HD
Saiz Filem
(1280x720) Maksimum:
4 GB (atau
STD
29 minit)
(640x480)
Rkmn Suara
Format Fail
Saiz Fail
Maksimum
Saiz Fail
Memori Terbina
Dalam*1 Kapasiti
Rakaman
Kad Memori SD*2
Kapasiti Rakaman
WAV
IMA-ADPCM
4 GB
5.5 KB/saat
2 jam
20 minit
796 jam
53 minit
*1 Kapasiti memori terbina dalam selepas diformat (Kira-kira 45.6 MB)
*2 Berdasarkan kad memori SDHC 16 GB (SanDisk Corporation). Bilangan imej yang
anda boleh simpan bergantung pada jenis kad memori yang anda gunakan.
*3 Kadar pemindahan data memori terbina dalam adalah tidak mencukupi untuk filem HD.
Di mana mungkin gunakan kad memori Ultra High-Speed Type.
• Nilai syot kilat, kapasiti rakaman filem dan kapasiti rakaman suara adalah anggaran dan
bertujuan untuk rujukan sahaja. Kapasiti sebenar bergantung pada kandungan imej.
• Nilai saiz fail dan kadar data adalah anggaran dan bertujuan untuk rujukan sahaja. Nilai
sebenar bergantung pada jenis imej yang ditangkap.
• Apabila menggunakan kad memori dengan kapasiti berbeza, kira bilangan imej sebagai
peratusan daripada 16 GB.
• Rakaman filem tunggal dengan pemandangan “Untuk YouTube” boleh mempunyai saiz
fail maksimum 2048 MB atau masa rakaman sehingga 15 minit.
131
Lampiran
Spesifikasi
Format Fail
Syot kilat:
JPEG (Exif Versi 2.3); standard DCF 2.0; komplian DPOF
Filem:
Gerakan JPEG AVI, audio IMA-ADPCM (monaural)
Audio (Rakaman Suara): WAV (monaural)
Media Rakaman
Memori Terbina Dlm (Kaw Smpn Imej: 45.6 MB*)
SD/SDHC/SDXC
* Kapasiti memori terbina dalam selepas diformat
Saiz Imej Dirakam
Syot kilat:
16 M (4608x3456), 3:2 (4608x3072), 16:9 (4608x2592),
10 M (3648x2736), 5 M (2560x1920), 3 M (2048x1536),
VGA (640x480)
Filem:
HD (1280x720), STD (640x480)
Piksel Berkesan
16.10 Megapiksel
Elemen Pengimejan
Saiz: CCD 1/2.3 inci persegi piksel
Jumlah Piksel: 16.44 Megapiksel
Jarak Kanta/Fokus
F3.0 (W) hingga 5.9 (T) f = 4.24 hingga 53.0 mm
(sama dgn 24 hingga 300 mm dlm format 35 mm)
Zum
12.5X zum optik, 4X zum digital
(50.0X bergabung dengan zum optik)
Sehingga 159.5X apabila Zum HD dan zum Digital digunakan
dalam kombinasi (saiz VGA)
Memfokus
Auto Fokus Pengecaman Kontras
• Mod Fokus:
Auto Fokus, Fokus Makro, Fokus Super Macro, Infiniti,
Fokus Manual
• Kwsn AF:
Tompok, Brblg, Penjejakan
Fokus Anggaran
(Syot Kilat)
(Dprd Permukaan
Kanta)
Fokus Auto: 5 sm hingga 9 (Sudut Lebar)
Fokus Makro: 1 sm hingga 50 sm (Zum langkah kelima
daripada tetapan Sudut Terlebar)
Fokus Super Makro: 1 sm hingga 50 sm
Infiniti: 9
Manual: 5 sm hingga 9 (Sudut Lebar)
* Jarak dipengaruhi oleh zum optik.
Permeteran
Berbilang corak (pusat tertimbang untuk beberapa
pemandangan BS) oleh elemen pengimejan
Kawalan Pendedahan
Program AE
Keamatan Pendedahan –2.0 EV hingga +2.0 EV (dlm 1/3 EV langkah)
Pengatup
Pengatup CCD, pengatup mekanikal
Kelajuan Pengatup
Syot Kilat (Auto): 1/2 hingga 1/2000 saat
Syot Kilat (Auto Premium): 1/8 hingga 1/2000 saat
Syot Kilat (Pemandangan Malan): 4 hingga 1/2000 saat
* Mungkin berbeza mengikut ttpn kamera.
132
Lampiran
Nilai Bukaan
F3.0 (W) hingga F7.9 (W) (Bila digunakan dgn penapis ND)
* Menggunakan zum optik menukar nilai bukaan.
Imbangan Putih
Auto, Siang, Mendung, Bayangan, Siang Putih, Siang,
Tungsten, WB Manual
Kepekaan
(Kepekaan Output
Standard)
Syot kilat:
Auto, ISO 64, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800,
ISO 1600 setara
Filem: Auto
Mod Denyar
Auto, Mati, Hidup, Pengurangan mata merah
Jarak Denyar
Sudut Lebar: 0.4 m hingga 2.6 m
(Pemekaan ISO: Auto)* Telefoto: 0.9 m hingga 1.3 m
* Jarak dipengaruhi oleh zum optik.
Masa Pengecasan
Denyar
Kira-kira maksimum 5 saat
Skrin Monitor
LCD warna TFT 2.7 inci
230,400 (960x240) dot
Terminal sambungan
luaran
Port USB (Kelajuan Tinggi serasi USB, USB mengecas) /
terminal output AV (NTSC/PAL)
Mikrofon
Monaural
Pembesar Suara
Monaural
Keperluan Kuasa
Bateri ion litium boleh cas semula (NP-80) x1
133
Lampiran
Anggaran Hayat Bateri
Semua nilai yang disediakan di bawah menunjukkan anggaran jumlah masa di
bawah suhu biasa (23°C) sebelum kamera mati. Nilai ini tidak dijamin. Suhu rendah
memendekkan hayat bateri.
Bilangan Tgkpn (CIPA) (Masa Pengendalian)*1
Main Semula Berterusan (Syot
Kilat)*2
230 tangkapan
4 jam 10 minit
Anggaran masa rakaman filem berterusan*3
1 jam 50 minit
Rakaman Suara Berterusan *4
4 jam 10 minit
• Bateri: NP-80 (Kapasiti Berkadar: 700 mAh)
• Medium Rakaman: kad memori SDHC 16 GB (SanDisk Corporation)
• Syarat Pengukuran
*1 Anggaran bilangan tangkapan (CIPA) (Masa Pengendalian)
Mengikut standard CIPA (Camera and Imaging Products Association)
Suhu biasa (23°C), monitor hidup, pengendalian zum antara lebar penuh dengan
telefoto penuh setiap 30 saat, di mana dua imej ditangkap menggunakan denyar;
kuasa dimatikan dan dihidupkan setiap kali 10 imej ditangkap.
*2 Anggaran masa main semula
Suhu standard (23°C), tatal satu imej kira-kira setiap 10 saat
*3 Anggaran masa untuk kitaran berulang 10 minit rakaman diikuti dengan pemadaman
fail rakaman.
*4 Anggaran masa rakaman berterusan
• Nilai di atas adalah berdasarkan bateri baru, bermula daripada cas penuh.
Pengecasan berulang memendekkan hayat bateri.
• Kekerapan penggunaan denyar, zum dan Auto Fokus, dan tempoh kamera hidup
memberi kesan pada nilai masa rakaman dan bilangan tangkapan.
Penggunaan Tenaga 3.7 V DC, Kira-kira 2.8 W
Dimensi
102 (W) x 58.9 (H) x 28.7 (D) mm
(21.1 mm lebar tak termasuk unjuran)
Berat
Kira-kira 181 g (termasuk bateri dan kad memori*)
Kira-kira 164 g (tidak termasuk bateri dan kad memori)
* Kad memori SDHC 16 GB (SanDisk Corporation)
134
Lampiran
. Bateri ion litium boleh cas semula (NP-80)
Voltan Berkadar
3.7 V
Kemuatan Berkadar
700 mAh
Keperluan Suhu
Pengendalian
0 hingga 40°C
Dimensi
31.4 (W) x 39.5 (H) x 5.9 (D) mm
Berat
Kira-kira 15 g
. Penyesuai USB-AC (AD-C53U)
Kuasa Input
100 hingga 240 V AC, 50/60 Hz, 100 mA
Kuasa Output
5.0 V DC, 650 mA
Keperluan Suhu
Pengendalian
5 hingga 35°C
Dimensi
53 (W) x 21 (H) x 45 (D) mm (tidak termasuk unjuran)
Berat
Kira-kira 37 g
135
Lampiran
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
M29
MA1205-B
2012
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement