Casio AP-200 User manual

Casio AP-200 User manual
AP220_d_Cover1-4.fm
1 ページ
2009年7月6日 月曜日 午前10時36分
D
GEBRUIKSAANWIJZING
Bewaar a.u.b. alle informatie voor eventueel latere naslag.
Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen
Zorg er voor eerst aandachtig de
“Voorzorgsmaatregelen ten behoeve van de
veiligheid” te lezen voordat u de piano probeert
te gebruiken.
Dit kringloopteken geeft aan dat de verpakking voldoet aan de
wetgeving betreffende milieubescherming in Duitsland.
MA0907-A
AP220D1A
AP220D1A
AP220_d_Cover1-4.fm
2 ページ
2009年6月16日 火曜日 午後6時20分
Belangrijk!
MIDI Implementation Chart
Model AP-220
Merk a.u.b. de volgende belangrijke informatie op alvorens dit product te gebruiken.
• Voordat u de los verkrijgbare AD-A12150LW netadapter in gebruik neemt dient u eerst te controleren dat hij niet
beschadigd is. Check het netsnoer zorgvuldig op breuken, barsten, ontblootte bedrading en andere ernstige
beschadigingen. Laat kinderen nooit een netadapter gebruiken die ernstig beschadigd is.
• Dit product is niet bedoeld voor kinderen onder drie jaar.
• Gebruik enkel de CASIO AD-A12150LW netadapter.
• De netadapter is geen stuk speelgoed.
• Haal de netadapter altijd uit het stopcontact voordat u dit product schoon maakt.
Function
Transmitted
Recognized
Basic
Channel
Default
Changed
1 - 16
1 - 16
1 - 16
1 - 16
Mode
Default
Messages
Altered
Mode 3
X
Mode 3
X
0 - 127
0 - 127
0 - 127*1
O 9nH v = 1 - 127
X 8nH v = 64
O 9nH v = 1 - 127
X 9nH v = 0, 8nH v =**
X
X
X
O
X
O
O
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
O
X
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Note
Number
True voice
Velocity
Note ON
Note OFF
After
Touch
Key’s
Ch’s
Pitch Bender
0,32
1
5
6, 38
7
10
11
16
17
18
19
64
65
66
67
76
77
78
80
81
82
83
84
91
93
100, 101
120
121
Control
Change
Program
Change
O
*1: Hangt af van de toon.
**: geen relatie
Bank select
Modulation
Portamento Time
Data entry LSB, MSB*2
Volume
Pan
Expression
DSP Parameter0*2
DSP Parameter1*2
DSP Parameter2*2
DSP Parameter3*2
Damper
Portamento Switch
Sostenuto
Soft pedal
Vibrato rate
Vibrato depth
Vibrato delay
DSP Parameter4*2
DSP Parameter5*2
DSP Parameter6*2
DSP Parameter7*2
Portamento Control
Reverb send
Chorus send
RPN LSB, MSB*2
All sound off
Reset all controller
O
O
O
System
Common
: Song Pos
: Song Sel
: Tune
X
X
X
X
X
X
System
Real Time
: Clock
: Commands
O
O
X
X
Aux
: Local ON/OFF
: All notes OFF
: Active Sense
: Reset
X
O
X
X
X
O
O
X
Messages
Remarks
0 - 127
:True #
System Exclusive
Dit merkteken is alleen van toepassing in de landen binnen de EU.
Version : 1.0
*2
Remarks
*2: Zie voor details “MIDI Implementation” op Casio’s homepage http://world.casio.com/.
Mode 1 : OMNI ON, POLY
Mode 3 : OMNI OFF, POLY
Mode 2 : OMNI ON, MONO
Mode 4 : OMNI OFF, MONO
Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO.,LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union:
CASIO EUROPE GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
O : Yes
X : No
AP220_d.book
1 ページ
2009年6月16日 火曜日 午後5時29分
Inhoudsopgave
Monteren van de standaard ......................................................................................D-28
Uitpakken.................................................................. D-28
Monteren van de standaard...................................... D-28
Aansluiten van het pedaalsnoer................................D-30
Installeren van de bladmuziekstandaard...................D-30
Algemene gids .................................. D-2
Nagalm ..................................................................D-21
Zweving .................................................................D-21
Toonselectie ..........................................................D-21
Helderheid (BRILLIANCE) .....................................D-21
Balans tussen lagen ..............................................D-21
Tempo (TEMPO) ...................................................D-21
Melodie selecteren (SONG SELECT)....................D-21
Volume van de melodie (SONG VOLUME) ...........D-21
Volume van de metronoom
(METRONOME VOLUME) ....................................D-21
Maatslag van de metronoom
(METRONOME BEAT) ..........................................D-21
Klaviertoets (Transponeren) ..................................D-22
Stemmen van het keyboard (Stemmen) ................D-22
Octaafverschuiving ................................................D-22
Temperament (toonschaal) (TEMPERAMENT).....D-22
Temperament selectie
(TEMPERAMENT SELECT)..................................D-22
Temperament basnoot (BASE NOTE)...................D-22
Aanslagvolume (TOUCH RESPONSE) .................D-22
USB apparaat modus (USB DEVICE MODE) .......D-23
Zendkanaal ............................................................D-23
Lokale besturing ....................................................D-23
Bedieningspieptoon ...............................................D-23
Terug .....................................................................D-23
Bedieningsvergrendeling .......................................D-23
Functietoets (FUNCTION) .......................................... D-3
Het opslaan van instellingen en het gebruiken
van de bedieningsvergrendeling................................. D-3
Stopcontact ....................................... D-4
Gebruiken van een netadapter ................................... D-4
Aansluitingen .................................... D-6
Aansluiten van de hoofdtelefoon ................................ D-6
Aansluiten van geluidsapparatuur of
een versterker............................................................. D-6
Meegeleverde en los verkrijgbare accessoires........... D-6
Spelen met verschillende tonen...... D-7
Selecteren en spelen van een toon ............................ D-7
Bijstellen van de helderheid van een toon .................. D-8
Lagen van twee tonen aanbrengen ............................ D-9
Gebruiken van effecten............................................. D-10
Gebruiken van de pedalen van de digitale piano...... D-10
Gebruiken van de metronoom .................................. D-11
Spelen van een pianoduet ........................................ D-12
Weergeven van ingebouwde
melodieën ........................................ D-13
Weergeven van alle ingebouwde melodieën ............ D-13
Weergeven van een specifieke melodie in de
muziekbibliotheek ..................................................... D-13
Oefenen met een melodie uit de
muziekbibliotheek ..................................................... D-14
Opnemen en weergeven ................ D-15
Sporen ...................................................................... D-15
Opnemen op een specifiek spoor van
een melodie .............................................................. D-16
Opnemen op een spoor terwijl u naar de
weergave luistert van het andere spoor.................... D-17
Weergeven van het geheugen van de
digitale piano............................................................. D-17
Wissen van opgenomen data ................................... D-18
Aansluiting op een computer ........ D-24
Minimale computersysteemvereisten........................D-24
Aansluiting van de digitale piano op uw computer ....D-24
Gebruiken van MIDI ..................................................D-25
Oversturen van melodie data met een computer ......D-25
Referentie ........................................ D-31
Oplossen van moeilijkheden .....................................D-31
Technische gegevens ...............................................D-32
Bedieningsvoorzorgsmaatregelen.............................D-33
Appendix............................................ A-1
Toonlijst....................................................................... A-1
Melodielijst .................................................................. A-1
MIDI Implementation Chart
Configureren van instellingen
met het toetsenbord ....................... D-19
Instellingen configureren met het toetsenbord.......... D-19
Klaviertoetsen die gebruikt worden voor
het configureren van instellingen .............................. D-20
Parameterlijst............................................................ D-21
Merk- en productnamen die in deze
gebruiksaanwijzing worden gebruikt kunnen
geregistreerde handelsmerken van anderen zijn.
D-1
AP220_d.book
2 ページ
2009年6月16日 火曜日 午後5時29分
Algemene gids
Onderkant
1
Voorkant
Achterkant
2
3
4
Voorkant
5
6
bn
7
8
9
bk
bl
bm
D-2
bo
AP220_d.book
3 ページ
2009年6月16日 火曜日 午後5時29分
Algemene gids
*LET OP
• Let er op dat het deksel volledig open staat wanneer u op het toetsenbord speelt. Als het deksel gedeeltelijk open
staat kan het onverwacht dichtklappen waardoor u uw vingers kunt bezeren.
OPMERKING
• De hier aangegeven namen worden altijd vetgedrukt weergegeven wanneer ze in de tekst van deze
gebruiksaanwijzing verschijnen.
1 Hoofdtelefoonaansluitingen (PHONES)
8 Recordertoets (L) (RECORDER (L))
2 12V gelijkstroomaansluiting (DC 12V)
9 Metronoomtoets (R) (METRONOME (R))
3 USB poort
bk Moderne vleugeltoets (GRAND PIANO (MODERN))
4 Pedaalaansluiting
bl Klassieke vleugeltoets (GRAND PIANO (CLASSIC))
5 Volumeregelaar (VOLUME)
bm Elektronische piano toets (ELEC PIANO)
6 Functietoets (FUNCTION)
bn Spanningsindicator
7 Melodietoets a (SONG a)
bo Spanningstoets (POWER)
Functietoets (FUNCTION)
De FUNCTION toets wordt gebruikt bij het configureren van een aantal verschillende instellingen van de digitale
piano. Hieronder volgen de basisbedieningen van de FUNCTION toets.
z Houd om een instelling te veranderen de FUNCTION toets ingedrukt
terwijl u op de klaviertoets drukt waaraan de instelling die u wilt
selecteren toegewezen is.
Er is een bedieningsbevestigingstoon te horen telkens wanneer u een
klaviertoets aanslaat om een instelling te configureren.
Voorbeeld: “Selecteren van een toon” op pagina D-7
OPMERKING
• Zie “Configureren van instellingen met het toetsenbord” op pagina D-19
voor details aangaande de bediening en de instellingen.
z De volgende tabel toont u hoe het indrukken van de FUNCTION toets de werking van bepaalde toetsen
verandert.
Deze toets:
Doet dit wanneer de FUNCTION toets ingedrukt is:
SONG a
Start en stopt de weergave van de demonstratiemelodie.
RECORDER
Selecteert het linker hand gedeelte.
METRONOME
Selecteert het rechter hand gedeelte.
MODERN (modern)
Schakelt over tussen nagalm aan (toetsindicator aan) en uit (indicator uit).
CLASSIC (klassiek)
Schakelt over tussen zweving (chorus) aan (toetsindicator aan) en uit (indicator uit).
ELEC PIANO (elektr. piano)
Schakelt over tussen Duet aan (toetsindicator aan) en uit (indicator uit).
Het opslaan van instellingen en het gebruiken van de
bedieningsvergrendeling
Uw digitale piano stelt u in staat om de huidige instellingen op te slaan en de toetsen te vergrendelen ter
bescherming tegen bedieningsfouten. Zie “Parameterlijst” op pagina’s D-21 - D-23 voor details.
D-3
AP220_d.book
4 ページ
2009年6月16日 火曜日 午後5時29分
Stopcontact
Uw digitale piano werkt op de spanning van het
lichtnet. Vergeet niet de spanning uit te schakelen
wanneer u de digitale piano niet gebruikt.
Gebruiken van een netadapter
Gebruik enkel de netadapter (JEITA standaard, met
een uniforme polariteitsstekker) die meegeleverd is
met deze digitale piano. De digitale piano kan defect
raken als een ander type netadapter gebruikt wordt.
* Gebruiken van de klem
■ Bevestigen van de klem
Druk op (a) om het uiteinde van de klem in het slot te
duwen, zoals aangegeven in de afbeelding. Blijf
doordrukken tot u de klem stevig op zijn plaats hoort
vastklikken.
Gleuf
Uiteinde
Gespecificeerde netadapter: AD-A12150LW
• Maak het snoer van de netadapter vast met de klem
die u naast de stroomaansluiting aanbracht
(pagina D-30).
■ Losmaken van de klem
Onderkant
12V gelijkstroomaansluiting (DC 12V)
Netadapter
AD-A12150LW
Netspanning
¨á©
Klem
Druk (b) in de door de pijl aangegeven richting zoals
aangegeven in de afbeelding.
¨â©
Merk de volgende belangrijke voorzorgsmaatregelen
op om schade aan het netsnoer te voorkomen.
Tijdens het gebruik
• Trek nooit met geweld aan het snoer.
• Trek nooit herhaaldelijk aan het snoer.
• Draai het snoer nooit rond vlakbij de stekker of de
aansluiting.
• Het netsnoer mag tijdens het gebruik niet strak
gespannen staan.
Wanneer de digitale piano wordt verplaatst
• Vergeet nooit de netadapter uit het stopcontact te
trekken voordat u de digitale piano verplaatst.
Tijdens opslag
• Maak lussen in en een bundeltje van het netsnoer
maar wind het snoer nooit om de netadapter.
D-4
AP220_d.book
5 ページ
2009年6月16日 火曜日 午後5時29分
Stopcontact
BELANGRIJK!
BELANGRIJK!
• Sluit de netadapter (JEITA standard met uniforme
polariteitsstekker) die met deze digitale piano
meegeleverd wordt, nooit aan op een ander toestel
dan deze piano. Dit brengt namelijk het risico op
defecten met zich mee.
• Vergeet niet de digitale piano uit te schakelen
voordat u de netadapter in het stopcontact steekt of
hem er uit trekt.
• De netadapter wordt warm na langdurig gebruik. Dit
is normaal en duidt niet op een defect.
• Mocht de netadapter van de
netadapter loskomen, schuif hem
dan weer terug op zijn plaats
zoals aangegeven in de
afbeelding. Schuif de netstekker
zover mogelijk langs de gleuven
op de netadapter totdat de
stekker stevig op zijn plaats
vastklinkt.
Configuratie van de netstekker
Afhankelijk van het land of het gebied waar het
apparaat gekocht is, kan de digitale piano mogelijk
geleverd worden met een tweede netadapter. Gebruik
de netadapter die overeenkomt met het type
stopcontact in het land of gebied waar u woont.
De netadapter wordt van de fabriek verscheept met
één van de hieronder getoonde netstekkers.
■ Veranderen van de netstekker
Voer de volgende stappen uit wanneer u de netstekker
wilt veranderen die gemonteerd is op de netadapter.
1.
2.
3.
Schuif de stekker in de
richting van de pijl in
Afbeelding 1 en verwijder
hem van de netadapter.
Pas de stekker die
overeenkomt met uw
lokale stopcontact op de
gleuven in de netadapter.
Schuif de stekker nu op
zijn plaats zoals
aangegeven door de pijl
in Afbeelding 2.
Druk het gedeelte dat
aangegeven wordt door
de pijl in Afbeelding 3
totdat de stekker stevig
op zijn plaats vastklikt.
Afbeelding 1
Afbeelding 2
Afbeelding 3
D-5
AP220_d.book
6 ページ
2009年6月16日 火曜日 午後5時29分
Aansluitingen
Naar één van beide PHONES aansluitingen van de digitale piano
BELANGRIJK!
• Stel het volume altijd in op een laag niveau d.m.v. de
VOLUME regelaar telkens wanneer u iets aan gaat
sluiten op de digitale piano. Stel het volume in op het
gewenste niveau nadat u de aansluiting tot stand
gebracht heeft.
Penstekker
AUX IN aansluiting, enz. van de geluidsversterker
RIGHT (rechts-rood)
LEFT (links-wit)
Stereo standaard stekker
Penstekker (wit)
Gitaarversterker
Keyboardversterker, enz.
INPUT 1
Aansluiten van de hoofdtelefoon
Penstekker (rood)
Penaansluiting
INPUT 2
Standaard stekker
Onderkant
Hoofdtelefoonaansluitingen (PHONES)
Stereo standaard stekker
Sluit een los verkrijgbare hoofdtelefoon aan op de
PHONES aansluitingen. Door een hoofdtelefoon aan te
sluiten op één van beide PHONES aansluitingen wordt
de weergave van de luidsprekers uitgeschakeld wat
betekent dat u zelfs midden in de nacht kunt oefenen
zonder de buren wakker te houden. Om uw gehoor te
beschermen moet u er op letten dat het volumeniveau
niet te hoog staat wanneer u een hoofdtelefoon gebruikt.
OPMERKING
• Let er op dat u de stekker van een hoofdtelefoon
zover mogelijk in één van de PHONES
aansluitingen steekt. Als u dat niet doet, kunt u het
geluid mogelijk van slechts één van beide kanten
van de hoofdtelefoon horen.
• Mocht een hoofdtelefoon die u gebruikt niet passen
bij één van de PHONES aansluitingen gebruik dan
een passende adapterstekker die u zich apart in de
winkel kunt aanschaffen.
• Gebruikt u een hoofdtelefoon waarbij een
adapterstekker nodig is, let er dan op dat de adapter
niet ingestoken blijft als u de aansluiting van de
hoofdtelefoon verbreekt. Mocht dit het geval zijn dan
zal er geen geluid te horen zijn via de luidsprekers.
Aansluiten van
geluidsapparatuur of een
versterker
U kunt geluidsapparatuur of een versterker aansluiten
op de digitale piano en het geluid dan via externe
luidsprekers weergeven om een krachtiger geluid van
een betere kwaliteit te verkrijgen.
D-6
Aansluiten van geluidsapparatuur
(Afbeelding 1)
Breng de aansluitingen m.b.v. in de handel
verkrijgbare aansluitsnoeren (standaardstekker × 1,
penstekker × 2) tot stand zoals aangegeven in
Afbeelding 1. Ler er op dat het uiteinde van het snoer
dat u aansluit op de de digitale piano een standaard
stereostekker is. Bij het gebruik van een standaard
monostekker wordt slechts één van de twee stereo
kanalen afgegeven. Gewoonlijk dient u de
ingangskeuzeschakelaar van de geluidsapparatuur in
te stellen op de aansluiting waarop de digitale piano
aangesloten is (AUX IN, enz.). Stel het volume in
d.m.v. de VOLUME regelaar van de digitale piano.
Aansluiten van een geluidsversterker
(Afbeelding 2)
Sluit het aansluitsnoer* aan op één van de types
versterkers die weergegeven wordt in Afbeelding 2.
Stel het volume in d.m.v. de VOLUME regelaar van de
digitale piano.
* Digitale Piano: Stereo standaard stekker
Versterker
: Voert de signalen in voor het linkeren het rechterkanaal. Door één van
beide stekkers niet aan te sluiten
wordt slechts één van de twee stereo
kanalen afgegeven.
Meegeleverde en los
verkrijgbare accessoires
Gebruik enkel accessoires die gespecificeerd zijn voor
het gebruik met deze digitale piano.
Het gebruik van niet erkende accessoires kan het
gevaar op brand, elektrische schok en persoonlijk letsel
met zich meebrengen.
OPMERKING
• U kunt informatie betreffende de accessoires die los
verkrijgbaar zijn krijgen van de CASIO catalogus die
beschikbaar is bij uw winkelier en van de CASIO
website bij de volgende URL.
http://world.casio.com/
AP220_d.book
7 ページ
2009年6月16日 火曜日 午後5時29分
Spelen met verschillende tonen
VOLUME
FUNCTION
SONG a
POWER
METRONOME
GRAND PIANO
ELEC PIANO
Selecteren en spelen van een toon
De piano wordt met 16 ingebouwde tonen.
• De namen van de tonen zijn gemarkeerd boven de klaviertoetsen waaraan ze zijn toegewezen.
Selecteren van een toon
1.
Druk op de POWER toets.
BELANGRIJK!
• Bij inschakelen van de digital piano wordt de stroom aan bewerking uitgevoerd om het system te initialiseren.
Tijdens de systeeminitialisering gaan de toontoetsindicators in volgorde aan en uit gedurende ongeveer 7
seconden om u te laten weten dat systeeminitialisering plaats vindt.
2.
Selecteer de gewenste toon.
z Selecteren van GRAND PIANO (MODERN of
CLASSIC) of ELEC PIANO
• Druk op één van de GRAND PIANO toetsen
(MODERN of CLASSIC) of de ELEC PIANO
toets om de gewenste toon te selecteren.
z Selecteren van één van de andere tonen
• Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk
op de klaviertoets die correspondeert aan de
toon die u wilt selecteren.
• De toetsindicator van de geselecteerde toon gaat
branden.
D-7
AP220_d.book
8 ページ
2009年6月16日 火曜日 午後5時29分
Spelen met verschillende tonen
3.
Stel het volumeniveau bij d.m.v. de VOLUME
regelaar.
OPMERKING
• GRAND PIANO tonen (MODERN, CLASSIC)
Uw digitale piano heeft in het totaal 16 ingebouwde
tonen. De MODERN en CLASSIC tonen zijn in
stereo bemonsterde tonen (sampling tonen) die
geselecteerd kunnen worden d.m.v. de GRAND
PIANO toetsen. Probeer de GRAND PIANO tonen
eens te gebruiken om bekend te raken met de
gedistingeerde klanken en karakteristieken.
Toonnaam
Karakteristieken
MODERN
(modern)
Deze toon voorziet in heldere
vleugelklanken. Het volume en de
klankkleur van deze toon reageert
onmiddellijk op verschillen in de druk op
de klaviertoetsen en heeft een relatief
sterke nagalm. Deze toon is een goede keus
voor een dynamisch en levendig spel.
CLASSIC
(klassiek)
Dit is een natuurlijke pianotoon die goed
lijkt op het geluid van een akoestische
vleugel. Nagalm en de andere effecten zijn
tot een minimum gehouden om de invloed
van de pianopedalen (akoestische
resonantie) groter te maken, voor een
fijngevoeligere muzikale expressie. Deze
toon is een goede keus voor lessen en
oefensessies.
• GRAND PIANO toon (VARIATION) is het beste
voor meespelen met een begeleiding.
Bastonen (BASS 1, BASS 2)
Door één van de twee BASS (LOWER) tonen (1 of 2) in
stap 2 van de bovenstaande procedure te selecteren,
wordt de geselecteerde bastoon toegewezen aan het
lage bereik (linker kant) van het keyboard. Aan het
hoge bereik (rechter kant) wordt de toon toegewezen
die geselecteerd was toen u op de BASS 1 of BASS 2
toets drukte.
• BASS 1 en BASS 2 laten u het toetsenbord in twee
stukken splitsen met twee verschillende tonen.
Splitspunt
Laag bereik
Hoog bereik
BASS 1 (bas 1)
PIPE ORGAN (pijporgel)
(Momenteel geselecteerde toon.)
OPMERKING
• Selecteer een andere toon dan BASS 1 of BASS 2 om
opnieuw een enkele toon te verkrijgen bij het
toetsenbord.
• U kunt BASS 1 of BASS 2 niet selecteren bij het
opnemen naar Spoor 2.
D-8
Bijstellen van de helderheid
van een toon
1.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en stel
tegelijkertijd de helderheidswaarde in d.m.v.
de BRILLIANCE toetsen binnen het bereik
lopend van –3 tot 0 tot 3.
Voor dit type geluid:
Druk op deze
klaviertoets:
Milder en teder
T
Helderder en scherper
S
OPMERKING
• Druk tegelijkertijd op T en S om de toon terug te
stellen op de oorspronkelijke instelling “0”.
AP220_d.book
9 ページ
2009年6月16日 火曜日 午後5時29分
Spelen met verschillende tonen
Lagen van twee tonen
aanbrengen
Volg de volgende procedure om lagen van twee tonen
aan te brengen zodat die op hetzelfde moment klinken.
Bij het specificeren van twee tonen voor het maken van
lagen, wordt de eerste toon die u selecteert de
hoofdtoon terwijl de tweede toon de gelaagde toon
wordt.
1.
Instellen van de volumebalans tussen
twee gelaagde tonen
1.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en
gebruik de hieronder getoonde klaviertoetsen
om het volume in te stellen van de gelaagde
tonen.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en houd
tegelijkertijd de klaviertoets voor de
hoofdtoets ingedrukt terwijl u op de
klaviertoets drukt voor de gelaagde toon.
Voorbeeld: Om lagen te maken met HARPSICHORD en
STRINGS 1
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
Oorspronkelijke instelling (default) (midden)
Volume van de gelaagde toon
(Tweede toon die u
selecteerde)
Volume van de hoofdtoon
(Eerste toon die u
selecteerde)
• Houd om terug te gaan naar de oorspronkelijke
instelling van het volume, de FUNCTION toets
ingedrukt en druk tegelijkertijd op beide toetsen.
HARPSICHORD (clavecimbel)
STRINGS 1
2.
Om de lagen van het toetsenbord ongedaan
te maken, selecteer een andere toon door op
de GRAND PIANO toets te drukken of door
de procedure onder “Selecteren en spelen
van een toon” (pagina D-7) te volgen.
OPMERKING
• U kunt ook lagen aanbrengen bij pianotonen door
één van de GRAND PIANO toetsen (MODERN of
CLASSIC) ingedrukt te houden terwijl u op de
ELEC PIANO toets drukt.
• U kunt met de BASS 1 of BASS 2 toon geen lagen
maken met een andere toon.
• U kunt de bewerking voor het maken van lagen niet
uitvoeren bij het opnemen naar Spoor 2.
D-9
AP220_d.book
10 ページ
2009年6月16日 火曜日 午後5時29分
Spelen met verschillende tonen
Gebruiken van effecten
Nagalm (reverb) : Laat uw noten resoneren.
Zweving (chorus) : Voegt meer ruimtelijkheid toe aan
uw noten.
• Zwevingwaarde
Om dit te doen:
Selecteer deze instelling:
Zweving
inschakelen
1: Lichte zweving (Light Chorus)
2: Middelmatige zweving
(Medium Chorus)
3: Diepe zweving (Deep Chorus)
4: Flanger (suisend effect)
In- en uitschakelen van nagalm (reverb)
1.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk
op de MODERN toets om de nagalm (reverb)
in (indicator aan) en uit te schakelen
(indicator uit).
In- en uitschakelen van zweving (chorus)
1.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk
op de CLASSIC toets om zweving (chorus) in
(indicator aan) en uit te schakelen (indicator
uit).
■ Betreffende DSP
Met DSP kunt u complexe akoestische effecten digitaal
produceren. DSP is toegewezen aan elke toon telkens
wanneer de spanning van de digitale piano
ingeschakeld is.
Gebruiken van de pedalen van
de digitale piano
Uw digitale piano is uitgevoerd met drie pedalen:
demppedaal, zacht pedaal en sostenuto pedaal
Configureren van de instellingen van de
nagalm- en zwevingeffecten
1.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk
op één van de Nagalm of Zweving
klaviertoetsen.
Zacht pedaal
Demppedaal
Sostenuto pedaal
Pedaalfuncties
1
2
3
4
1
Nagalm
2
3
4
Zweving
z Demppedaal
Door het demppedaal in te trappen tijdens het spelen
zullen de noten die u aanslaat voor een bijzonder lange
tijd blijven nagalmen.
• Door dit pedaal tijdens de GRAND PIANO toon
(MODERN, CLASSIC, VARIATION) in te trappen
zullen de noten nagalmen (met akoestische
resonantie) op dezelfde wijze als het demppedaal
van een akoestische vleugel.
z Zacht pedaal
Door op dit pedaal te trappen tijdens het spelen
worden de op het toetsenbord aangeslagen noten
onderdrukt na het intrappen van het pedaal waardoor
de noten zachter klinken.
Voorbeeld: Selecteren van Nagalm 4
• Nagalmwaarde
D-10
Om dit te doen:
Selecteer deze instelling:
Nagalm
inschakelen
1: Kamer (room)
2: Kleine zaal (Small Hall)
3: Grote zaal (Large Hall)
4: Stadium
z Sostenuto pedaal
Alleen de noten van de toetsen die aangeslagen zijn op
het moment van het intrappen van dit pedaal worden
aangehouden totdat het pedaal wordt losgelaten.
AP220_d.book
11 ページ
2009年6月16日 火曜日 午後5時29分
Spelen met verschillende tonen
Gebruiken van de metronoom
1.
Druk op de METRONOME toets.
• Hierdoor start de metronoom.
• De indicator boven de SONG a toets knippert in
het tempo van de maatslag van de metronoom.
2.
4.
Houd om de maatslag te veranderen de
FUNCTION toets ingedrukt terwijl u op de
METRONOME BEAT toetsen drukt om een
instelling te selecteren voor de maatslag.
Druk op de METRONOME toets of op de
SONG a toets om de metronoom uit te
schakelen.
OPMERKING
• Druk in stap 3 tegelijkertijd op de + en – toetsen om
de instelling voor het tempo terug te stellen op het
oorspronkelijke tempo van de momenteel
geselecteerde melodie van de muziekbibliotheek.
Door tegelijkertijd op + en – te drukken wordt de
waarde van het tempo teruggesteld op 120.
Om het metronoomvolume in te stellen
OPMERKING
• U kunt de volgende procedure op elk moment
uitvoeren ongeacht of de metronoom klinkt of niet.
1.
• U kunt de waarde van het aantal maatslagen instellen
als 0, 2, 3, 4, 5 of 6. Als 0 ingesteld wordt, wordt een
klikgeluid weergegeven zonder klokkenspel. Met deze
instelling kunt u oefenen met een vaste maatslag.
3.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en
gebruik de TEMPO toetsen om een
tempowaarde te specificeren binnen het
bereik lopende van 20 tot en met 255
maatslagen per minuut.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en stel
tegelijkertijd d.m.v. de METRONOME
VOLUME toetsen een volumewaarde in
binnen het bereik lopende van 0 tot en met
42.
• Zie “Klaviertoetsen die gebruikt worden voor het
configureren van instellingen” op pagina D-20 voor
details aangaande het gebruiken van de
klaviertoetsen voor het maken van instellingen.
• Telkens bij indrukken van de T of S toets wordt de
waarde van het metronoomvolume met 1 verhoogd
of verlaagd.
OPMERKING
• Druk tegelijkertijd op T en S om terug te gaan naar
de oorspronkelijke instelling.
• Telkens bij indrukken van de + of – toets wordt de
tempowaarde met 1 verhoogd of verlaagd.
• U kunt een specifieke waarde van drie cijfers
invoeren d.m.v. de waarde invoertoetsen (0 tot en
met 9). Zorg er voor de drie cijfers allemaal in te
voeren.
Voorbeeld: Druk op de toetsen 0, 9 en 6 om “96” in te
voeren.
D-11
AP220_d.book
12 ページ
2009年6月16日 火曜日 午後5時29分
Spelen met verschillende tonen
Veranderen van de octaven van de duet
toetsenborden
Spelen van een pianoduet
U kunt de duetfunctie gebruiken om het toetsenbord
van de piano in het midden te splitsen zodat twee
personen een duet kunnen spelen.
Toetsenbord
Splitspunt
Linker toetsenbord
C3
C4
C5
(midden C)
Rechter toetsenbord
C6
C3
C4
C5
C6
U kunt de bereiken van de linker en rechter
toetsenborden veranderen van hun oorspronkelijke
instellingen in eenheden van een octaaf. Dit is
bijvoorbeeld handig als het oorspronkelijke bereik niet
genoeg is wanneer een persoon het gedeelte voor de
linker hand en de andere persoon het gedeelte voor de
rechter hand aan het spelen is.
1.
(midden C)
Het linker en het rechter toetsenbord hebben vrijwel
hetzelfde bereik. Het linker pedaal werkt als het
demppedaal voor het linker toetsenbord terwijl het
rechter pedaal fungeert als het demppedaal voor het
rechter toetsenbord.
Houd de FUNCTION en ELEC PIANO
toetsen ingedrukt en druk op de C
klaviertoets die u wilt plaatsen op C4 (midden
C) van het linker toetsenbord.
Pedalen
Linker demppedaal
Rechter demppedaal
Linker en rechter demppedaal
De duetfunctie is de perfecte manier om les te geven
waarbij de leraar aan de linkerkant zit en de leerling
dezelfde melodie speelt op het rechter toetsenbord.
1.
Voorbeeld: Door op de klaviertoets van de meest linkse
C (C4) te drukken wordt het hier onder
gegeven bereik toegewezen.
Selecteer de pianotoon die u wilt gebruiken
voor het duet.
Linker toetsenbord
Rechter toetsenbord
Voorbeeld: GRAND PIANO (MODERN)
2.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk
op de ELEC PIANO toets om duet in
(indicator aan) en uit te schakelen (indicator
uit).
BELANGRIJK!
• U kunt de duetfunctie niet gebruiken tijdens het
opnemen (pagina D-15).
C4
C5
C6
C7
C3
C4
C5
C6
(Ingedrukte klaviertoets)
1 octaaf hoger dan de
oorspronkelijke instelling
2.
Onveranderd
Houd de FUNCTION en ELEC PIANO
toetsen ingedrukt en druk op de C
klaviertoets die u wilt plaatsen op C4 (midden
C) van het rechter toetsenbord.
OPMERKING
• U kunt de toetsenborden terugstellen op hun
oorspronkelijke bereiken door de duetfunctie eerst
uit te schakelen en vervolgens weer in te schakelen.
D-12
AP220_02_d.fm
13 ページ
2009年6月19日 金曜日 午後9時13分
Weergeven van ingebouwde melodieën
FUNCTION
SONG a
RECORDER
METRONOME
Weergeven van alle
ingebouwde melodieën
Uw digitale piano is uitgevoerd met een
muziekbibliotheek van 60 ingebouwde melodieën.
U kunt alle 60 melodieën in volgorde spelen van het
begin tot het einde.
1.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk
op de SONG a toets.
• Hierdoor wordt de herhaalde demonstratieweergave
gestart van de ingebouwde melodieën in de volgorde
van 01 tot en met 60.
• U kunt meespelen met een melodie op het
toetsenbord terwijl de melodie wordt weergegeven.
De toon die toegewezen is aan het toetsenbord is de
toon die vooringesteld is voor de melodie die
weergegeven wordt.
• U kunt een specifieke melodie selecteren tijdens de
demonstratieweergave Zie stap 2 van “Weergeven
van een specifieke melodie in de muziekbibliotheek”
voor details.
2.
Druk nogmaals op de SONG a toets om
de weergave van de ingebouwde melodieën
te stoppen.
Weergeven van een specifieke
melodie in de
muziekbibliotheek
De muziekbibliotheek bevat ingebouwde melodieën (01
tot en met 60) en één melodie (61) die vanaf een
computer opgeslagen zijn in het geheugen van de
digitale piano*. U kunt één van deze melodieën
selecteren en weergeven d.m.v. de volgende procedure.
* U kunt muziekdata downloaden van het Internet en
vervolgens oversturen van de computer naar het
geheugen van de digitale piano. Zie “Oversturen
van melodie data met een computer” op pagina D-25
voor meer informatie.
1.
Zoek het melodienummer van de gewenste
melodie op in de melodielijst op pagina A-1.
2.
Houd om van melodie te veranderen de
FUNCTION toets ingedrukt terwijl u de SONG
SELECT toetsen gebruikt om een bepaald
melodienummer te specificeren.
OPMERKING
• De hierboven beschreven bewerkingen voor
melodieselectie en weergeven en stoppen zijn de
enige mogelijke bewerkingen tijdens de weergave
van demonstratiemelodieën.
• Telkens bij indrukken van de + of – toets wordt het
melodienummer met 1 verhoogd of verlaagd.
• U kunt een specifiek melodienummer van twee cijfers
invoeren d.m.v. de waarde invoertoetsen (0 tot en
met 9). Zorg er voor beide cijfers in te voeren.
Voorbeeld: Voer eerst 0 en daarna 8 in om melodie 08 te
selecteren.
D-13
AP220_d.book
14 ページ
2009年6月16日 火曜日 午後5時29分
Weergeven van ingebouwde melodieën
3.
2.
Druk op de SONG a toets.
• Hierdoor wordt de weergave van de melodie gestart.
4.
Druk nogmaals op de SONG a toets om
de weergave te stoppen.
• De weergave stopt automatisch wanneer het einde
van de melodie bereikt is.
OPMERKING
• Door tegelijkertijd op de + en – toetsen te drukken
wordt melodienummer 01 geselecteerd.
• U kunt het weergavetempo en het volume van de
melodie instellen. Voor meer informatie zie
“Configureren van instellingen met het toetsenbord”
op pagina D-19.
Oefenen met een melodie uit
de muziekbibliotheek
U kunt het linkerhand of rechterhand gedeelte
uitschakelen bij een melodie en zelf meespelen op de
piano.
OPMERKING
• De muziekbibliotheek bevat een aantal duetten.
Terwijl een duet geselecteerd is, kunt u de eerste
pianotoon <Primo> of de tweede pianotoon
<Secondo> uitschakelen en meespelen met de
melodie.
VOORBEREIDINGEN
• Selecteer de melodie waarmee u wilt oefenen en stel
het tempo in. Zie “Configureren van instellingen
met het toetsenbord” op pagina D-19.
• Een aantal melodieën bevat tussentijds
tempoveranderingen om bepaalde muziekeffecten te
produceren.
1.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk
op de RECORDER (L) toets of op de
METRONOME (R) toets om het gedeelte te
selecteren dat u wilt uitschakelen.
• Door op een toets te drukken wordt bijbehorende
gedeelte in- (indicator aan) en uitgeschakeld
(indicator uit).
Linkerhand
Beide delen
ingeschakeld
D-14
Rechterhand
Rechterhand
deel
uitgeschakeld
Linkerhand
deel
uitgeschakeld
Druk op de SONG a toets.
• Hierdoor wordt de weergave gestart zonder het deel
dat u uitschakelde in stap 1.
3.
Speel het niet-weergegeven deel zelf op het
toetsenbord.
4.
Druk nogmaals op de SONG a toets om
de weergave te stoppen.
AP220_d.book
15 ページ
2009年6月16日 火曜日 午後5時29分
Opnemen en weergeven
FUNCTION
SONG a
RECORDER
METRONOME
U kunt de noten die u op de digitale piano speelt
opslaan in het geheugen voor latere weergave.
Sporen
Een spoor is een opslagplaats van opgenomen data
waarbij elke melodie voorzien is van twee sporen:
Spoor 1 en Spoor 2. U kunt de twee sporen gescheiden
van elkaar opnemen en daarna combineren zodat ze
samen als een enkele melodie weergegeven worden.
Spoor 1
Opnemen
Tijdens de
weergave. . .
Melodie
Spoor 2
Opnemen
Geheugencapaciteit
• U kunt ongeveer 5000 noten opnemen in het
geheugen van de digitale piano.
• De RECORDER toets indicator knippert snel
wanneer het geheugen vol dreigt te raken.
• Het opnemen stopt automatisch als het aantal noten
in het geheugen het maximum overschreidt.
Opslag van opgenomen data
• Door een nieuwe opname te starten wordt eventuele
data gewist die eerder in het geheugen was
opgenomen.
• Mocht de stroom uitvallen tijdens de opname dan
zullen alle data van het spoor dat u aan het opnemen
bent gewist worden.
BELANGRIJK!
• CASIO COMPUTER CO., LTD. draagt geen
verantwoordelijkheid voor enige schade, verlies van
winsten of eisen van derden die ontstaan uit het
verlies van opgenomen data die verloren raakt door
defecten, reparaties of om ongeacht welke andere
reden.
Gebruiken van de RECORDER toets
Telkens bij indrukken van de RECORDER toets wordt
naar de volgende optie voor opname gegaan in de
hieronder getoonde volgorde.
Brandt
Weergave
standby
Knippert
Opname
standby
Uit
Normaal
Opgenomen data
• Toetsenbordspel
• Gebruikte toon
• Pedaalbewerkingen
• Instellingen voor nagalm (reverb) en zweving
(chorus) (alleen bij Spoor 1)
• Instelling van het tempo (alleen bij Spoor 1)
• Instelling van lagen (alleen bij Spoor 1)
• Instelling van splitsing (alleen bij Spoor 1)
• Instellingen voor temperament en basnoot (Base
Note) (alleen bij Spoor 1)
• Instelling van octaafverschuiving (alleen bij Spoor 1)
D-15
AP220_d.book
16 ページ
2009年6月16日 火曜日 午後5時29分
Opnemen en weergeven
Opnemen op een specifiek
spoor van een melodie
4.
• Het opnemen begint automatisch.
5.
Na het opnemen van een van de sporen van een
melodie kunt u opnemen op het andere spoor terwijl u
luistert naar de weergave van wat u op het eerste spoor
opgenomen had.
1.
Druk tweemaal op de RECORDER toets
zodat de indicator gaat knipperen.
• Op dat moment gaat de L indicator knipperen om
aan te geven dat de digitale piano klaar staat voor
opname op Spoor 1.
2.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk
op de RECORDER (L) toets of op de
METRONOME (R) toets om het spoor te
selecteren dat u wilt opnemen.
• Let er op dat de indicator voor het opnamespoor gaat
knipperen.
Spoor 1: L indicator
Spoor 2: R indicator
Voorbeeld: Spoor 1 ingesteld
3.
Selecteer de toon en de effecten (alleen bij
Spoor 1) die u wilt gebruiken voor uw
opname.
• Toon (pagina D-7)
• Effecten (pagina D-10)
OPMERKING
• Configureer de instellingen voor de maatslag en het
tempo en druk daarna op de METRONOME toets
als u wilt dat de metronoom klinkt tijdens het
opnemen. Voor meer informatie zie “Gebruiken van
de metronoom” op pagina D-11.
D-16
Speel iets op het keyboard.
Druk op de SONG a toets om de opname
te stoppen.
• Hierdoor veranderen de RECORDER toets indicator
en de indicator van het spoor dat u opnam van de
knipperende naar de oplichtende stand.
• Druk op de SONG a toets om het spoor dat u
zojuist opgenomen heeft weer te geven.
6.
Druk nadat u klaar bent met het opnemen of
weergeven op de RECORDER toets zodat de
corresponderende indicator uit gaat.
AP220_d.book
17 ページ
2009年6月16日 火曜日 午後5時29分
Opnemen en weergeven
Opnemen op een spoor terwijl
u naar de weergave luistert
van het andere spoor
1.
Weergeven van het geheugen
van de digitale piano
1.
Druk op de RECORDER toets zodat de
corresponderende indicator gaat branden.
Druk op de RECORDER toets zodat de
corresponderende indicator gaat branden.
OPMERKING
2.
3.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk
op de RECORDER (L) toets of op de
METRONOME (R) toets om het spoor te
selecteren dat u wilt weergeven tijdens het
opnemen.
Druk op de RECORDER toets zodat de
corresponderende indicator gaat knipperen.
• Hierdoor gaat de L indicator knipperen.
4.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk
op de RECORDER (L) toets of op de
METRONOME (R) toets om het spoor te
selecteren dat u wilt opnemen.
• Wanneer een melodie opgenomen is op beide
sporen, kunt u een spoor uitschakelen en alleen het
andere spoor weergeven als u dat wenst.
2.
Druk op de SONG a toets.
• Hierdoor wordt de weergave gestart van de melodie
die en/of het spoor dat u selecteert.
OPMERKING
• U kunt de instelling van het tempo veranderen
terwijl een spoor weergegeven wordt.
• Druk nogmaals op de SONG a toets om de
weergave te stoppen.
• Let er op dat de indicator voor het opnamespoor gaat
knipperen.
Voorbeeld: Om naar de weergave van Spoor 1 te
luisteren terwijl u Spoor 2 opneemt
Brandt (weergave)
Knippert (opnamestandby)
5.
Selecteer de toon en de effecten (alleen bij
Spoor 1) die u wilt gebruiken voor uw
opname.
6.
Druk op de SONG a toets of speel iets op
het toetsenbord.
• Hierdoor worden zowel de weergave van het
opgenomen spoor als de opname van het andere
spoor gestart.
7.
Druk op de SONG a toets om het
opnemen te stoppen.
D-17
AP220_d.book
18 ページ
2009年6月16日 火曜日 午後5時29分
Opnemen en weergeven
Wissen van opgenomen data
De volgende procedure wist een specifiek spoor van
een melodie uit.
BELANGRIJK!
• De onderstaande procedure wist alle data uit van het
geselecteerde spoor. Merk op dat de wisbewerking
niet ongedaan gemaakt kan worden. Controleer dat
u de data in het geheugen van de digitale piano echt
niet meer nodig heeft voordat u de volgende stappen
uitvoert.
1.
Druk tweemaal op de RECORDER toets
zodat de indicator gaat knipperen.
2.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk
op de RECORDER (L) toets of op de
METRONOME (R) toets om het spoor te
selecteren dat u wilt wissen.
3.
Druk op de RECORDER toets totdat de
corresponderende indicator gaat branden.
• Hierdoor gaat de indicator knipperen van het spoor
dat u selecteerde in stap 2 van deze procedure.
Voorbeeld: Als u Spoor 2 instelde voor wissen.
Uit
4.
Knipperen: Wisstandby
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk
op de toets die overeenkomt met het spoor
dat u wilt wissen (RECORDER (L) toets of op
de METRONOME (R) toets).
• Hierdoor wordt het geselecteerde spoor gewist en
wordt weergavestandby ingeschakeld.
• Druk tweemaal op de RECORDER toets zodat de
indicator niet brandt om de wisbewerking te
annuleren.
OPMERKING
• Vanaf stap 3 zijn enkel de METRONOME toets en
de RECORDER toets van de digitale piano
bedienbaar totdat u de wisbewerking in stap 4 in
feite uitvoert. Er kunnen geen andere
toetsbewerkingen worden uitgevoerd.
D-18
AP220_d.book
19 ページ
2009年6月16日 火曜日 午後5時29分
Configureren van instellingen met het
toetsenbord
FUNCTION
Naast het selecteren van tonen en melodieën uit de
muziekbibliotheek kunt u de FUNCTION toets
gebruiken in combinatie met de klaviertoetsen om het
effect, de aanslaggevoeligheid en andere instellingen te
configuren.
Instellingen configureren met
het toetsenbord
1.
2.
3.
Zoek m.b.v. de “Parameterlijst” op pagina’s
D-21 - D-23 de instelling op die u wilt
configureren en maak een notitie van de
details.
Zie “Klaviertoetsen die gebruikt worden voor
het configureren van instellingen” op pagina
D-20 om de plaats op het toetsenbord te
vinden voor het configureren van de
gewenste instelling.
4.
Laat de FUNCTION toets los om de
instelprocedure te voltooien.
OPMERKING
• U kunt de digitale piano zodanig configureren dat
geen bedieningspieptoon weergegeven wordt in
stap 3. Voor details, zie “bt Bedieningspieptoon”
onder “Parameterlijst” op pagina’s D-21 - D-23.
Toetsenbordinstelling bedieningstypes
Er zijn drie types bediening die u kunt uitvoeren
tijdens het configureren van de instellingen d.m.v. de
klaviertoetsen: Type A, Type B en Type C.
Type A: Direct invoeren
Voorbeeld: Aanslaan van de STRINGS klaviertoets om de
STRINGS 1 toon te selecteren
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk
op de klaviertoets die correspondeert aan de
instelling die u wilt configureren.
TYPE B: Verhogen of verlagen van een instelling
d.m.v. de + en – of T en S klaviertoetsen
• Door op een toets te drukken wordt de instelling
versneld verhoogd of verlaagd.
• Druk tegelijkertijd op beide toetsen om terug te gaan
naar de oorspronkelijke instelling.
• De digitale piano geeft een bedieningspieptoon weer
nadat de instelling geconfigureerd is.
Voorbeeld: Verlagen van de transpositie instelling met
één halve toon
Type C: Invoeren van waarden d.m.v. de cijfertoetsen
(0 tot en met 9)
Voorbeeld: Druk op de toetsen 1, 2 en 0 om “120” in te
voeren.
OPMERKING
T transponeertoets
• U kunt er achter komen welk bedieningstype past bij
elke instelling door het “Bedieningstype” in de
“Parameterlijst” op pagina’s D-21 - D-23 te
controleren.
D-19
AP220_d.book
20 ページ
2009年6月16日 火曜日 午後5時29分
Configureren van instellingen met het toetsenbord
Klaviertoetsen die gebruikt worden voor het configureren van instellingen
• De nummers 1 tot en met cl corresponderen aan dezelfde nummers in de “Parameterlijst” op pagina’s D-21 - D-23.
[Linker toetsenbord]
1Nagalm
2Zweving
3Klaviertoets (Transponeren)
4Stemmen van het keyboard (Stemmen)
5Octaafverschuiving
6Temperament (toonschaal)
7Tempo/Temperament selectie
1
2
3
4
1
2
3
4
[Algeheel]
[Midden toetsenbord]
8Melodie selecteren/Basnoot
9Toonselectie
[Rechter toetsenbord]
clBedieningsvergrendeling
ckTerug
btBedieningspieptoon
bsLokale besturing
bmVolume van de metronoom
blVolume van de melodie
bkHelderheid
brZendkanaal
bqBalans tussen lagen
bpUSB apparaat modus
boAanslagvolume
bnMaatslag van de metronoom
D-20
−
+
OFF ON OFF ON OFF ON OFF
ON
AP220_d.book
21 ページ
2009年6月16日 火曜日 午後5時29分
Configureren van instellingen met het toetsenbord
Parameterlijst
■ Tonen
Parameter
Instellingen
Bedieningstype
(pagina D-19)
Omschrijving
1 Nagalm
1 tot en met 4
Oorspronkelijke
instelling: 2
A
Specificeert de nagalm van de
noten. (pagina D-10)
2 Zweving
1 tot en met 4
Oorspronkelijke
instelling: 2
A
Regelt de breedte van de noten.
(pagina D-10)
9 Toonselectie
A
Zie pagina D-7.
Oorspronkelijke
instelling:
GRAND PIANO
(MODERN)
Wijst een toon toe aan het
toetsenbord. (pagina D-7)
bk Helderheid
–3 tot 0 tot 3
B
Specificeert de helderheid van de
noten. (pagina D-8)
B
Specificeert het balans in het
hoofdtoon volume en het volume
van de gelaagde toon. (pagina D-9)
(BRILLIANCE) Oorspronkelijke
Opmerkingen
instelling: 0
bq Balans tussen
lagen
–24 tot 0 tot 24
Oorspronkelijke
instelling: 0
■ Melodie/metronoom
Parameter
7 Tempo
(TEMPO)
Instellingen
Bedieningstype
(pagina D-19)
20 tot en met 255 B (+/–)
Oorspronkelijke C (0 tot en
met 9)
instelling: 120
Omschrijving
Opmerkingen
Specificeert het tempo van
• Gebruik altijd drie cijfers bij het
melodieën uit de
invoeren van waarden d.m.v. de
muziekbibliotheek, de metronoom,
cijfertoetsen (0 tot en met 9).
opname en weergave, enz.
Voorbeeld: Druk op de toetsen 0, 9 en 0
(pagina D-11)
om “90” in te voeren (de
voorafgaande nul is vereist).
• Door tijdens de opname tegelijkertijd
op de + en – toetsen te drukken wordt
een waarde van 120 ingesteld.
8 Melodie
selecteren
(SONG
SELECT)
01 tot en met 61
Oorspronkelijke
instelling: 01
B (+/–)
C (0 tot en
met 9)
Selecteert een melodie uit de
muziekbibliotheek. (pagina D-13)
• Gebruik altijd twee cijfers bij het
invoeren van waarden d.m.v. de
cijfertoetsen (0 tot en met 9).
Voorbeeld: Druk op de toetsen 0 en 8 om
“8” in te voeren (de
voorafgaande nul is vereist).
• Deze instelling kan niet worden
veranderd tijdens het opnemen.
bl Volume van de 00 tot en met 42
B
Stelt het volumeniveau in van de
weergave van de
muziekbibliotheek.
B
Specificeert het volume van de
metronoom. (pagina D-11)
A
Specificeert de
metronoommaatslag.
(pagina D-11)
melodie (SONG Oorspronkelijke
instelling: 42
VOLUME)
bm Volume van de 00 tot en met 42
Oorspronkelijke
metronoom
(METRONOME instelling: 36
VOLUME)
bn Maatslag van de 0, 2, 3, 4, 5, 6
Oorspronkelijke
metronoom
(METRONOME instelling: 4
BEAT)
• De instelling voor de maatslag van de
metronoom kan niet worden
veranderd terwijl de weergave van een
melodie van de muziekbibliotheek aan
de gang is.
D-21
AP220_d.book
22 ページ
2009年6月16日 火曜日 午後5時29分
Configureren van instellingen met het toetsenbord
■ Toetsenbord
Parameter
3 Klaviertoets
(Transponeren)
–12 tot 0 tot 12
Oorspronkelijke
instelling: 0
4 Stemmen van het –99 tot 0 tot 99
keyboard
(Stemmen)
5 Octaafverschuiving
Bedieningstype
(pagina D-19)
Instellingen
Opmerkingen
• De transponeerinstelling kan niet
worden geconfigureerd terwijl de
weergave van de
muziekbibliotheek aan de gang is
of tijdens de duetfunctie.
• Als de sleutel van de digitale piano
verhoogd wordt, kunnen de
hoogste gedeelten in het bereik
vervormd raken.
B
Verhoogt of verlaagt de
toonschaal van de digitale
piano in stappen van een
halve toon.
B
Verhoogt of verlaagt de
• De instelling voor de toonhoogte
algehele toonhoogte van de
kan niet worden veranderd terwijl
digitale piano in stappen van
de weergave van een melodie van
1 cent (100 cent = 1 halve
de muziekbibliotheek aan de gang
toon) van de standaard
is.
toonhoogte A4 = 440 Hz.
B
Verander het bereik van het • U kunt de instellingen van de
toetsenbord in eenheden van
octaafverschuiving niet
een octaaf.
configureren voor het hoofdtoon
Oorspronkelijke
instelling: 0
–2 tot 0 tot 2
Oorspronkelijke
instelling: 0
Omschrijving
gedeelte en het gelaagde toon
gedeelte.
• U kunt de instellingen van de
octaafverschuiving niet
configureren voor de splitstoon
gedeelten.
6 Temperament
(toonschaal)
(TEMPERAMENT)
7 Temperament
selectie
(TEMPERAMENT
SELECT)
8 Temperament
basnoot (BASE
NOTE)
bo Aanslagvolume
(TOUCH
RESPONSE)
D-22
Temperament:
00 tot en met 16
Basnoot: –, +, 0 tot
en met 9 (C tot en
met B)
U kunt de toonschaal (het
stemsysteem) van het
toetsenbord veranderen van
het standaard gelijkzwevend
temperament naar een
andere toonschaal die
Oorspronkelijke
1. TEMPERAMENT
geschikter is voor het spelen
instellingen:
(6)
van Indische muziek,
Temperament:
2. TEMPERAMENT
Arabische muziek, klassieke
00 (Gelijkzwevende
SELECT (7)
stukken, enz.
Stemming)
3. BASE NOTE (8)
Basnoot: C
Uit (OFF),
1 tot en met 3
Oorspronkelijke
instelling: 2
Houd FUNCTION
ingedrukt terwijl u
de volgende
klaviertoetsen
indrukt.
A
Specificeert de relatieve
aanslaggevoeligheid van de
klaviertoetsen.
Door een kleinere waarde in
te stellen wordt een nog
krachtiger geluid
geproduceerd bij een lichtere
aanslag.
<Temperamenten>
00: Gelijkzwevend / 01: Puur Majeur /
02: Puur Mineur / 03: Pythagoreaans /
04: Kirnberger 3 / 05: Werckmeister /
06: Reine stemming / 07: Rast /
08: Bayati / 09: Hijaz / 10: Saba /
11: Dashti / 12: Chahargah /
13: Segah / 14: Gurjari Todi /
15: Chandrakauns / 16: Charukeshi
<Basnoten>
–: C / +: C# / 0: D / 1: Eb / 2: E / 3: F /
4: F# / 5: G / 6: Ab / 7: A / 8: Bb / 9: B
AP220_d.book
23 ページ
2009年6月16日 火曜日 午後5時29分
Configureren van instellingen met het toetsenbord
■ MIDI en overige instellingen
Parameter
Instellingen
bp USB apparaat MIDI,
modus (USB
DEVICE
MODE)
Bedieningstype
(pagina D-19)
–
Storage (opslag)
Oorspronkelijke
instelling: MIDI
Omschrijving
Opmerkingen
De MIDI modus wordt
• Terwijl storage (opslag) ingesteld is voor
automatisch ingeschakeld bij de
deze instelling, knipperen de GRAND
digitale piano wanneer deze
PIANO (MODERN, CLASSIC) en
wordt aangesloten op een USB
ELEC PIANO toets indicators terwijl
kabel. Selecteer storage (opslag)
alle andere indicators uit zijn.
voor het opslaan van Recorder
• Alle bewerkingen voor de digitale piano
geheugen melodiedata of om
zijn op dat moment gedeactiveerd.
melodiedata van een computer
• Telkens bij indrukken van de
naar het geheugen van de digitale
klaviertoets voor de USB apparaat
piano. (pagina D-25)
modus wordt heen en weer geschakeld
tussen de MIDI en opslag modi.
br Zendkanaal
01 tot en met 16
Oorspronkelijke
instelling: 01
bs Lokale
Off (Uit), On (Aan) A
Oorspronkelijke
instelling: Aan
Wanneer de lokale besturing
• De instelling voor de lokale besturing
“Off” (uit) is, wordt de klankbron
kan niet worden veranderd terwijl de
van de digitale piano
weergave van een melodie van de
uitgeschakeld waardoor geen
muziekbibliotheek aan de gang is.
geluid wordt geproduceerd door
de digitale piano bij het aanslaan
van klaviertoetsen.
Off (Uit), On (Aan) A
Oorspronkelijke
instelling: Aan
Het selecteren van “Off” (uit)
schakelt het geluid van de
bedieningspieptoon uit telkens
wanneer een klaviertoets wordt
aangeslagen terwijl de
FUNCTION toets ingedrukt
wordt.
ck Terug
Off (Uit), On (Aan) A
Oorspronkelijke
instelling: Uit
Wanneer “On” (aan) voor deze
• De terug-instelling kan niet worden
instelling is geselecteerd, onthoudt
veranderd terwijl de weergave van de
de digitale piano de huidige
muziekbibliotheek aan de gang is,
instellingen*1 en herstelt ze
terwijl de metronoom klinkt, tijdens de
wanneer de piano opnieuw
duetfunctie en tijdens het opnemen.
ingeschakeld wordt.
*1De
volgende instellingen worden niet
Wanneer “Off” (uit) is
onthouden.
geselecteerd, worden de
• Duetfunctie
instellingen*2 teruggesteld op hun
• Melodie LR (deel)
oorspronkelijke instellingen
• Lokale besturing
telkens wanneer de digitale piano
*2Behalve
voor de in/uit instelling van de
ingeschakeld wordt.
bedieningspieptoon.
cl Bedienings-
Off (Uit), On (Aan) A
Door “On” (aan) te selecteren voor • De instelling voor de
deze instelling worden de toetsen
bedieningsvergrendeling kan niet
van de digitale piano vergrendeld
worden veranderd terwijl de weergave
(behalve voor de spanningstoets
van de muziekbibliotheek aan de gang
en de toetsen die vereist zijn voor
is, terwijl de metronoom klinkt en
het ontgrendelen), zodat geen
tijdens het opnemen.
bediening kan worden uitgevoerd.
Schakel de bedieningsvergrendeling in wanneer u wilt
beveiligen tegen het onverhoeds
bedienen van toetsen.
besturing
bt Bedieningspieptoon
vergrendeling Oorspronkelijke
instelling: Uit
B
Specificeert één van de MIDI
kanalen (1 tot en met 16) als het
zendkanaal dat gebruikt wordt
voor het zenden van de MIDI
boodschappen naar een extern
toestel.
• Deze instelling blijft behouden zelfs
wanneer de digitale piano uitgeschakeld
is.
• De instelling voor de
bedieningspieptoon kan niet worden
veranderd terwijl de weergave van de
muziekbibliotheek aan de gang is,
terwijl de metronoom klinkt en tijdens
het opnemen.
D-23
AP220_d.book
24 ページ
2009年6月16日 火曜日 午後5時29分
Aansluiting op een computer
U kunt de digitale piano aansluiten op een computer
en MIDI data verzenden tussen deze apparaten. U kunt
data van de digitale piano zenden naar de muziek
software die op uw computer draait of u kunt MIDI
data vanaf uw computer zenden naar de digitale piano
voor weergave.
2.
USB poort van de digitale piano
USB kabel
(A-B type)
Minimale
computersysteemvereisten
A aansluiting
3.
z Besturingssysteem
Windows® XP (SP2 of nieuwer)*1
Windows Vista® *2
Mac OS® X (10.3.9, 10.4.11 of nieuwer, 10.5.6 of
nieuwer)
*1: Windows XP Thuiseditie
Windows XP Professional (32- bit)
*2: Windows Vista (32- bit)
4.
5.
BELANGRIJK!
• Probeer nooit aan te sluiten op een computer die
niet voldoet aan de hierboven beschreven vereisten.
Hierdoor kunnen problemen ontstaan bij uw
computer.
Aansluiting van de digitale
piano op uw computer
BELANGRIJK!
• Zorg ervoor de volgende stappen van de
onderstaande procedure precies te volgen. Een
foute aansluiting kan het zenden en ontvangen van
data onmogelijk maken.
1.
Schakel de digitale piano uit en start uw
computer.
• Start de muziek software op uw computer nog niet!
D-24
B aansluiting
USB poort van de computer
Hieronder volgen de minimale vereisten voor het
computersysteem wanneer MIDI data worden
verzonden en ontvangen. Controleer dat de computer
voldoet aan deze vereisten voordat u probeert de
digitale piano er op aan te sluiten.
z USB poort
Nadat uw computer gestart is, sluit hem dan
m.b.v. een los verkrijgbare USB kabel aan op
de digitale piano.
Schakel de digitale piano in.
• Als dit de eerste maal is dat u de digitale piano
aansluit op uw computer zal de driver software die
vereist is voor het zenden en ontvangen van data
automatisch geïnstalleerd worden op uw computer.
Start de muziek software op uw computer.
Configureer de instellingen van de muziek
software om één van de volgende apparaten
te selecteren als het MIDI toestel.
CASIO USB-MIDI : (Voor Windows Vista, Mac OS X)
USB-audioapparaat: (Voor Windows XP)
• Zie de gebruikersdocumentatie die met de gebruikte
muziek software wordt geleverd voor nadere
informatie aangaande hoe u het MIDI apparaat kunt
selecteren.
BELANGRIJK!
• Zorg ervoor eerst de digitale piano uit te schakelen
voordat u de muziek software van uw computer start.
OPMERKING
• Nadat de aansluiting eenmaal goed werkt, is er geen
probleem als de USB kabel aangesloten gehouden
wordt en uw computer en/of uw digitale piano
uitgeschakeld wordt.
• Voor gedetailleerde technische gegevens en
aansluitingen die van toepassing zijn op het zenden
en ontvangen van MIDI data door deze digitale
piano dient u te verwijzen naar de nieuwste
informatie die wordt verzorgd door de website bij
de volgende URL.
http://world.casio.com/
AP220_d.book
25 ページ
2009年6月16日 火曜日 午後5時29分
Aansluiting op een computer
Gebruiken van MIDI
2.
Verander de USB apparaat modus van de
digitale piano naar opslag.
Wat is MIDI?
De letters MIDI zijn een afkorting van Musical
Instrument Digital Interface (digitale interface voor
muziekinstrumenten), wat de naam is voor een
wereldwijdse standaard voor digitale signalen en
aansluitingen die het mogelijk maken om muziekdata
uit te wisselen tussen muziekinstrumenten en
computers (apparaten) die door verschillende
fabrikanten op de markt worden gebracht.
OPMERKING
• Voor details aangaande het implimenteren van
MIDI, bezoek de CASIO website op:
http://world.casio.com/.
• Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk op de
klaviertoets die correspondeert aan de USB apparaat
modus.
• Nadat deze instelling veranderd is, knipperen de
GRAND PIANO (MODERN, CLASSIC) en ELEC
PIANO toets indicators terwijl alle andere indicators
uit zijn.
• Voor meer informatie zie “USB apparaat modus (USB
DEVICE MODE)” op pagina D-23.
Zie “Zendkanaal” en “Lokale besturing” op pagina
D-23.
Oversturen van melodie data
met een computer
Volg de procedures in dit hoofdstuk om Recorder
geheugendata over te sturen naar een computer voor
opslag en om melodieën te laden naar het
gebruikersmelodiegeheugen (Muziekbibliotheek 61
(Music Library)).
BELANGRIJK!
• Als de digitale piano uitgeschakeld wordt terwijl deze
data uitwisselt met een computer, kan data in het
geheugen van de digitale piano beschadigd raken.
Mocht dit het geval zijn, dan zal een
geheugenformaatbewerking worden uitgevoerd de
volgende keer dat de digitale piano wordt
ingeschakeld. Merk op dat het ongeveer 20
seconden duurt voor de formaatbewerking om
voltooid te worden en u kunt tijdens deze tijd geen
enkele bewerking uitvoeren.
1.
3.
Voer bij uw computer de vereiste bediening
uit om de opslagapparaten op uw computer
te tonen.
Als uw computer onder
dit besturingssysteem
Doe dit:
draait:
Windows XP
Dubbel-klik “Mijn Computer”.
Windows Vista
Dubbel-klik “Computer”.
Mac OS
Sla stap 3 over en dubbelklik op
“PIANO” op uw Mac desktop.
• Het geheugen van deze digitale piano verschijnt als
“PIANO” onder “Stations met verwisselbaar
medium”.
Zie stappen 1 en 3 van de procedure op
pagina “Aansluiting van de digitale piano op
uw computer” op pagina D-24.
D-25
AP220_d.book
26 ページ
2009年6月16日 火曜日 午後5時29分
Aansluiting op een computer
4.
Dubbel-klik “PIANO”.
• “PIANO” bevat mappen die MUSICLIB en
RECORDER heten. Laad d.m.v. MUSICLIB een
melodie in het gebruikersmelodiegheugen van de
piano (Muziekbibliotheek 61 (Music Library)), en
gebruik dan RECORDER om Recorder geheugendata
over te sturen naar en van uw computer.
Datatype
Mapnaam
Bestandsnaam extensie*
Gebruikersmelodieën
MUSICLIB
BIDSNG01.MID: SMF
formaat data (formaat 0/1)
BIDSNG01.CM2: Data in
CASIO origineel formaat
Recorder
geheugendata
RECORDER BIDREC01.CSR: Data in
CASIO origineel formaat
* Voordat u een opslag- of laadbewerking start,
controleer eerst de bestandsnaam en extensie om er
zeker van te zijn dat ze overeenkomen met de
getoonde in deze kolom.
BELANGRIJK!
• In de oorspronkelijke default configuratie voor
Windows XP en Windows Vista zijn de extensies
voor bestandsnamen verborgen. Voer één van de
volgende bewerkingen uit op uw computer om de
bestandsnaam extensies te tonen.
Tonen van bestandsnaam extensies onder
Windows XP
1. Open de gewenste map.
2. In het menu [Extra], klik op [Mapopties].
3. Klik op het [Weergave] tabblad. In de
[Geavanceerde instellingen] lijst, schakel het
selectievakje uit naast [Extensies voor bekende
bestandstypen verbergen].
4. Klik op [OK].
Tonen van bestandsnaam extensies onder
Windows Vista
1. Open Mapopties door op de [Start] knop te klikken
en klik op [Configuratiescherm], [Vormgeving aan
persoonlijke voorkeur aanpassen] en [Mapopties].
2. Klik op het [Weergave] tabblad. Schakel onder
[Geavanceerde instellingen] het selectievakje
[Extensies voor bekende bestandstypes
verbergen] uit.
3. Klik op [OK].
D-26
■ Laden van een melodie in het
gebruikersmelodie geheugen
(Muziekbibliotheek 61 (Music Library))
1. Kopieer het bestand (.MID of .CM2) dat u in het
gebruikersmelodie geheugen wilt laden naar de
MUSICLIB map.
2. Verander de naam van het bestand naar BIDSNG01
met een bestandsnaamextensie van .MID of .CM2.
• Als er zich twee bestanden met de namen
BIDSNG01.MID en BIDSNG01.CM2 in de
MUSICLIB map bevinden, wordt alleen de
BIDSNG01.MID data in het gebruikersmelodie
geheugen geladen. Als u het BIDSNG01.CM2
bestand wilt laden in dit geval, verander dan de
naam van het BIDSNG01.MID bestand naar iets
anders.
OPMERKING
• De boodschap “Kan de naam van MIDIDATA.MID
niet wijzigen.” verschijnt op uw computerscherm als
u de naam van het gekopieerde bestand probeert te
veranderen naar BIDSNG01.MID terwijl er al een
bestand in de MUSICLIB map is die BIDSNG01.MID
heet. Verander de naam van het huidige
BIDSNG01.MID bestand naar iets anders en
hernoem het gekopieerde bestand als
BIDSNG01.MID.
■ Oversturen van Recorder geheugendata
tussen de digitale piano en uw computer
Om de huidige Recorder geheugendata van uw digitale
piano naar uw computer over te sturen, dient u de
RECORDER map te kopiëren naar uw computer.
Om de eerder op uw computer opgeslagen Recorder
data terug te sturen naar het Recorder geheugen dient
u dit terug te kopiëren naar de RECORDER map (en de
huidige inhoud van de RECORDER map te
vervangen).
AP220_d.book
27 ページ
2009年6月16日 火曜日 午後5時29分
Aansluiting op een computer
5.
Zet de USB apparaat modus terug naar MIDI
nadat het kopiëren van het bestand voltooid
is.
• Als u een Macintosh gebruikt, voer dan de
uitwerpbewerking uit (sleep ze naar de
prullenmand).
• Houd de FUNCTION ingedrukt en druk op de van
toepassing zijnde klaviertoets. Voor meer informatie
zie “USB apparaat modus (USB DEVICE MODE)” op
pagina D-23.
• Door de USB apparaat modus terug te zetten op
MIDI wordt de inhoud van MUSICLIB in het
gebruikersmelodie geheugen geladen en de inhoud
van RECORDER in het Recorder geheugen.
BELANGRIJK!
• Een data conversiefout wordt aangegeven wanneer
beide SONG a toets indicators en de GRAND
PIANO (MODERN), GRAND PIANO (CLASSIC) en
ELEC PIANO toets indicators allemaal branden en
alle andere indicators uit zijn.
Auteursrechten
De rechten van de makers en houders van
auteursrechten van muziek, beelden,
computerprogramma’s, databases en andere data
worden beschermd door de wetgeving op
auteursrechten. U bent toegestaan om dergelijk werk
enkel voor persoonlijk of niet-commercieel gebruik te
reproduceren. Voor alle andere doeleinden, alle
reproductie (inclusief het converteren van
dataformaten), wijzigingen, het oversturen van
reproducties, het distribuëren over een netwerk of
ander gebruik zonder de toestemming van de houders
van de auteursrechten, maken u ontvankelijk voor
schade eisen en rechtsvervolging voor inbreuk van de
auteursrechten en het overtreden van de persoonlijke
rechten van de auteur. Denk er om werk waarop
auteursrechten rusten enkel de reproduceren of
anderszins te gebruiken wanneer dit in
overeenstemming is met de van toepassing zijnde
wetgeving op auteursrechten.
D-27
AP220_d.book
28 ページ
2009年6月16日 火曜日 午後5時29分
Monteren van de standaard
Uitpakken
•
VOORBEREIDINGEN
• Deze standaard bevat geen van de gereedschappen
die nodig zijn voor de montage. Het wordt aan u
overgelaten om een grote Philips (kruiskop)
schroevedraaier klaar te leggen.
•
•
A
C
B
•
LET OP
Het monteren van de standaard dient te worden
uitgevoerd door minstens twee mensen die
samenwerken.
Deze standaard dient op een vlakke ondergrond te
worden gemonteerd.
Verwijder het kleefband niet dat het deksel van het
toetsenbord op zijn plaats houdt totdat het monteren
voltooid is. Als het kleefband verwijderd wordt, kan
het deksel van het toetsenbord open en dicht slaan
tijdens het monteren, waardoor er gevaar bestaat op
persoonlijk letsel van uw handen en vingers.
Denk erom dat uw vingers niet klem raken tussen de
onderdelen terwijl u deze aan het monteren bent.
Monteren van de standaard
D
Hoeveelheid
Deel
E
F
G
H
4
I
J
2
K
1
6
1
2
4
1.
Bevestig de zijpanelen A en B aan de
dwarsbalk D. Maak de zijpanelen vast d.m.v.
vier schroeven E.
• Bij het monteren van onderdeel 2, schuift u de
beugels 3 in de gleuven aan beide zijden van de
dwarsbalk D. Als de beugels 3 niet zover mogelijk in
de uiteinden van de dwarsbalk D gaan, is het niet
mogelijk voor de schroeven E om geheel te passen in
de schroefgaten van de beugels 3, waardoor het
schroefdraad van de schroeven beschadigd kan
raken.
• Bedek de schroefkoppen met de doppen J.
J
BELANGRIJK!
• Mocht er iets missen of beschadigd zijn, neem dan
contact op met uw plaatselijke CASIO
onderhoudswerkplaats.
• Merk op dat enige niet-erkende onderdelen of
componenten schade kunnen veroorzaken aan de
standaard en/of de piano.
A
E
E
B
3
z Voordat u begint met het monteren van de
standaard, dient u eerst het lint 1 los te maken dat
het pedaalsnoer aan de achterkant van het
dwarsbalk D vasthoudt en u dient dan het snoer uit
te trekken.
1
D-28
J
D
2
AP220_d.book
29 ページ
2009年6月16日 火曜日 午後5時29分
Monteren van de standaard
2.
Schuif het achterpaneel C in de groeven 4
van de zijpanelen.
5.
C
4
3.
Stel nu de hoogteverstelschroef 7 bij om
steun te verlenen zodat dwarsbalk D niet
naar beneden buigt bij het intrappen van de
pedalen.
D
7
BELANGRIJK!
Bevestig d.m.v. de twee schroeven I de
linker- en rechterkant van het achterpaneel C
aan de beugels 5 van de zijpanelen A en B.
• Op plaats 6, dient u de klem G vast te klemmen aan
de schroef I voordat u de schroef inschroeft.
6.
5
6
• Als de pedalen ingetrapt worden zonder bijstellen
van de hoogteverstelschroef 7 kan dit schade
veroorzaken bij dwarsbalk D. Let er op dat u altijd
hoogteverstelschroef 7 bijstelt voordat u de pedalen
bedient.
Plaats de piano op de standaard.
G
I
4.
9
9
I
Bevestig vervolgens de onderkant van het
achterpaneel C d.m.v. de zes schroeven F.
A
B
• Op dat moment zouden de schroeven aan de
onderkant van de piano 8 moeten passen in de
uitsparingen in de beugels 9 van de standaard.
C
F
Uitsparing in de beugel
8
Achterkant van
de piano
9
Zijpaneel van de
standaard
D-29
AP220_d.book
30 ページ
2009年6月16日 火曜日 午後5時29分
Monteren van de standaard
7.
Bevestig de piano d.m.v. de twee
vleugelmoeren H aan de standaard.
Aansluiten van het
pedaalsnoer
1.
H
Plaats de pedaalstekker in de richting zoals
aangegeven in de afbeelding en steek hem in
de pedaalconnector aan de onderkant van de
piano.
• Bevestig het pedaalsnoer met de klem G.
Pedaalstekker
BELANGRIJK!
• De vleugelmoeren zorgen er voor dat de piano niet
van de standaard afglijdt. Gebruik de piano nooit
terwijl de vleugelmoeren niet juist geïnstalleerd zijn.
8.
Bevestig de adaptersnoerklem K naast de
spanningsaansluiting (DC12V - 12V
gelijkstroomaansluiting).
• Zie “Stopcontact” op pagina D-4 voor informatie
betreffende het bevestigen van het snoer.
G
Installeren van de
bladmuziekstandaard
1.
12V gelijkstroomaansluiting (DC 12V)
K
D-30
Monteer de muziekstandaard door de nokken
in de gaten aan de bovenkant van de piano te
steken.
AP220_d.book
31 ページ
2009年6月16日 火曜日 午後5時29分
Referentie
Oplossen van moeilijkheden
Probleem
Er wordt geen geluid
geproduceerd bij het
aanslaan van een
klaviertoets.
De toonhoogte van de
digitale piano is
uitgeschakeld.
Oorzaak
1. De VOLUME regelaar is ingesteld
op “MIN”.
2. De hoofdtelefoon of een
adapterstekker is aangesloten op
één van de PHONES
aansluitingen.
3. MIDI lokale besturing is
uitgeschakeld.
1. De instelling van de sleutel van de
digitale piano is anders dan “0”.
Te nemen maatregel
1. Draai de VOLUME regelaar meer in de
richting van “MAX”.
2. Haal alle stekkers uit de PHONES
aansluitingen.
3. Schakel de lokale besturing instelling in.
1. Verander de instelling van de sleutel naar
“0” of schakel de spanning van de
digitale piano uit en vervolgens weer in.
2. De toonschaal van de digitale piano 2. Stel de toonschaal van de digitale piano
is incorrect.
bij of schakel de spanning van de digitale
piano uit en vervolgens weer in.
3. Octaafverschuiving is geactiveerd. 3. Verander de instelling van de
octaafverschuiving naar 0.
4. Een niet-standaard instelling voor
4. Verander de temperamentinstelling naar
het temperament wordt gebruikt.
“00:Gelijkzwevend” wat de standaard
toonschaal is.
Het pedaal snoer is niet aangesloten. Sluit het pedaal snoer op de juiste wijze
aan.
De “Terug” functie is ingeschakeld.
Schakel “Terug” uit. Schakel vervolgens de
spanning eerst uit en daarna weer in.
Er gebeurt niets wanneer u
een pedaal indrukt.
De tonen en/of effecten
klinken vreemd. In- en
uitschakelen van de
spanning lossen het
probleem niet op.
Voorbeeld: De intensiteit van
de noten verandert niet zelfs
als u de druk op de
klaviertoetsen verandert.
–
Het is niet mogelijk data
over te sturen na het
aansluiten van de piano op
een computer.
Zie
pagina
) D-8
) D-6
) D-23
) D-22
) D-22
) D-22
) D-22
) D-30
) D-23
) D-24
1. Controleer dat de USB kabel
aangesloten is op de digitale piano en de
computer en dat de apparatuur die
geselecteerd is met de muziek software
van de computer.
2. Schakel de digitale piano uit en sluit dan
de muziek software op uw computer af.
Schakel de digitale piano vervolgens
weer in en start dan de muziek software
op uw computer weer.
) D-25
Het duurt ongeveer 20 seconden na
Het duurt te lang voordat de De data in het geheugen van de
inschakelen van de spanning om het
digitale piano waren beschadigd
digitale piano gebruikt kan
omdat data uitgewisseld werd met een geheugen te formatteren. Wacht totdat de
worden na inschakelen.
formaatbewerking voltooid is. Merk op dat u
computer op het moment dat u de
moet voorkomen dat de digitale piano wordt
piano de laatste maal uitschakelde.
uitgeschakeld terwijl data uitwisseling met
Mocht dit het geval zijn, dan zal een
een computer aan de gang is.
geheugenformaatbewerking worden
uitgevoerd de volgende keer dat de
digitale piano wordt ingeschakeld.
U kunt tijdens deze formaatbewerking
geen enkele bewerking uitvoeren.
Dit is een onvermijdelijk resultaat van het digitale samplingproces,* en duidt verder niet op een
De kwaliteit en het volume
van een toon klinken ietwat storing.
anders afhankelijk van waar * Meerdere digitale monsters worden genomen voor het lage, het midden, en het hoge bereik
deze op het toetsenbord
van het oorspronkelijke muziekinstrument. Daardoor kunnen er zich een kleine verschillen
gespeeld wordt.
voordoen in de toonkwaliteit en het toonvolume tussen de verschillende samplingbereiken.
Dit gebeurt wanneer de geluiden van meerdere delen tegelijkertijd klinken terwijl lagen worden
Bij het indrukken van een
toets wordt de weergegeven gebruikt, de duetfunctie fungeert, een ingebouwde melodie weergegeven wordt, een opname
noot eventjes onderbroken plaatsvindt, enz. Door onder dergelijke omstandigheden een toets in te drukken verandert de
of is er een subtiel verschil bij de toon ingebouwde effectinstelling waardoor noten tijdelijk onderbroken kunnen worden of
waardoor een subtiel verschil kan optreden in hoe de effecten worden toegepast.
in hoe de effecten worden
toegepast.
D-31
AP220_03_d.fm 32 ページ
2009年7月7日 火曜日 午後2時30分
Referentie
Technische gegevens
Model
AP-220BN
Toetsenbord
Piano toetsenbord met 88 toetsen en met aanslaggevoeligheid
Maximale polyfonie
128 noten
Tonen
16
• Lagen (exclusief bastonen)
• Splitsen (alleen bij bastonen in het lage bereik)
Effecten
Helderheid (–3 tot 0 tot 3), Nagalm (4 types), Zweving (4 types), DSP, Akoestische resonantie
Metronoom
• Maatslagen: 0, 2, 3, 4, 5, 6
• Tempobereik: 20 tot en met 255
Duet
Instelbaar toonbereik (–1 tot en met 2 octaven)
Muziekbibliotheek
Aantal melodieën: 60, Gebruikersmelodieën: 1 (geheugencapaciteit; maximaal 65 KB)*
* Gebaseerd op 1 KB = 1024 bytes, 1 MB =10242 bytes
• Volume van de melodie: Instelbaar
• Onderdeel aan/uit: L (links), R (rechts)
Recorder
•
•
•
•
•
Pedalen
Demper, Zacht, Sostenuto
Overige functies
•
•
•
•
•
•
MIDI
16 kanalen multi-klankkleuren ontvangst
Ingangaansluitingen/
uitgangsaansluitingen
• PHONES aansluitingen: Stereo standaardaansluiting × 2
Uitgangsimpedantie: 3 Ω
Uitgangsspanning: 1,5 V (RMS) MAX
• Spanning: 12 V gelijkstroom
• USB poort: TYPE B
• Pedaalaansluiting
Luidsprekers
φ 12 cm × 2 (uitgangsvermogen 8 W + 8 W)
Stroomvereisten
Netadapter: AD-A12150LW
Functies: Real-time opname, weergave
Aantal melodieën: 1
Aantal sporen: 2
Capaciteit: Circa 5000 noten in het totaal
Beveiliging van opgenomen data: Ingebouwd flash-geheugen
Aanslaggevoeligheidselectie: 3 types, uit
Transpositie: 2 octaven (–12 tot 0 tot 12)
Toonschaal: A4 = 440,0 Hz ±99 cents (variabel)
Temperament
Octaafverschuiving
Bedieningsvergrendeling
Stroomverbruik
12 V = 18 W
Afmetingen
Digitale piano en standaard: 139,5 (W) × 43,2 (D) × 83,5 (H) cm
Gewicht
Digitale piano en standaard: Circa 37,5 kg
• Technische gegevens en ontwerp onder voorbehoud.
D-32
AP220_d.book
33 ページ
2009年6月16日 火曜日 午後5時29分
Referentie
Bedieningsvoorzorgsmaatregelen
Zorg ervoor de volgende voorzorgsmaatregelen te
lezen en in acht te nemen.
■ Plaats
Vermijd de volgende plaatsen voor dit product.
• Plaatsen die blootstaan aan het directe zonlicht en
een hoge vochtigheid
• Plaatsen die blootstaan aan temperatuurextremen
• Naar een radio, televisie, videodeck of tuner
De bovengenoemde toestellen veroorzaken geen
storingen bij het product maar het product kan wel
storing veroorzaken bij het beeld of het geluid van
een toestel in de onmiddellijk omgeving.
■ Onderhoud door de gebruiker
• Gebruik nooit benzeen, alcohol, verfverdunner of
andere chemische reinigingsmiddelen om het
product te reinigen.
• Veeg het product of het toetsenbord af met een
zachte doek ietwat bevochtigd met een milde
oplossing van water en een mild neutraal
reinigingsmiddel. Wring overtollig water uit de
doek voordat u het product gaat afvegen.
■ Meegeleverde en los verkrijgbare
accessoires
Gebruik enkel accessoires die gespecificeerd zijn voor
het gebruik met dit product. Het gebruik van niet
erkende accessoires kan het gevaar op brand,
elektrische schok en persoonlijk letsel met zich
meebrengen.
■ Voeglijnen
Er kunnen lijnen zichtbaar zijn aan de buitenkant van
het product. Er zijn “voeglijnen” die het resultaat zijn
van het proces waarbij het plastic in een vorm wordt
gegoten. Dit zijn geen breuken of krassen.
■ Etiquette aangaande muziekinstrumenten
• Het gedeeltelijk of in zijn geheel kopiëren van de
inhoud van deze handleiding is verboden. Met
uitzondering van uw eigen persoonlijke gebruik, is
het aanwenden van de inhoud van deze handleiding
voor niet-bedoelde doeleinden zonder de
uitdrukkelijke toestemming van CASIO verboden
onder de wetgeving inzake auteursrechten.
• IN GEEN GEVAL ZAL CASIO AANSPRAKELIJK
ZIJN VOOR SCHADE IN ENIGE VORM
(INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKINGEN DE
SCHADE DOOR HET VERLIES VAN WINSTEN,
ONDERBREKINGEN VAN ZAKELIJKE
BELANGEN, VERLIES VAN INFORMATIE) DIE
VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK VAN OF DE
ONMOGELIJKHEID TOT HET GEBRUIK VAN
DEZE HANDLEIDING OF DIT PRODUCT, ZELFS
ALS CASIO ER OP ATTENT GEMAAKT IS DAT DE
MOGELIJKHEID OP DERGELIJKE SCHADE
BESTAAT.
• De inhoud van deze handleiding is onder
voorbehoud.
■ Voorzorgsmaatregelen voor de netadapter
• Gebruik een gemakkelijk toegankelijk stopcontact
zodat u de netadapter uit het stopcontact kunt
trekken wanneer een storing optreedt of in andere
gevallen.
• De netadapter is enkel bedoeld voor gebruik binnen.
Gebruik de netadapter niet waar deze bloot staat aan
water en vocht. Plaats geen spullen zoals een
bloemenvaas met water op de netadapter.
• Berg de netadapter op een droge plaats op.
• Gebruik de netadapter op een open, goed
geventileerde plaats.
• Dek de netadapter nooit af met een krant, een
tafelkleed, een gordijn of iets dergelijks.
• Haal de stekker van de netadapter uit het
stopcontact als u van plan bent de digitale piano
voor langere tijd niet te gebruiken.
• Probeer nooit de netadapter te ‘repareren’ en knutsel
er nooit aan.
• Netadapter gebruiksomstandigheden
Temperatuur: 0 ºC – 40 ºC
Vochtigheid: 10% – 90% RH
• Uitgangspolariteit:
Wees altijd bedacht op anderen wanneer u dit product
gebruikt. Wees in het bijzonder ’s avonds laat
voorzichtig om het volume op een niveau te houden
dat het geluid anderen niet stoort. Andere maatregelen
die u kunt nemen wanneer u ’s nachts laat speelt zijn
het sluiten van het venster en het gebruik van een
hoofdtelefoon.
D-33
AP220_d.book
34 ページ
2009年6月16日 火曜日 午後5時29分
Referentie
Voorzorgsmaatregelen bij het hanteren van de netadapter
Model: AD-A12150LW
1. Lees deze aanwijzingen.
2. Houd deze aanwijzingen bij de hand.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle aanwijzingen.
5. Gebruik dit product niet in de buurt van water.
6. Reinig alleen met een droge doek.
7. Niet installeren in de buurt van radiatoren, uitblaasroosters van kachels, kachels of andere warmtebronnen
(inclusief versterkers).
8. Gebruik enkel toebehoren en accessoires die gespecificeerd worden door de fabrikant.
9. Laat alle onderhoud over aan erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is noodzakelijk bij één van de
volgende omstandigheden: Wanneer het product beschadigd is, het netsnoer of de netstekker beschadigd
is, wanneer vloeistof over het apparaat wordt gespild, wanneer een vreemd voorwerp in het product valt,
wanneer het product blootgesteld is aan regen of vocht, wanneer het product niet normaal werkt en
wanneer het product gevallen is.
10. Sta niet toe dat het product wordt blootgesteld aan vloeistof dat er op druipt of tegen aan spat. Plaats geen
voorwerpen met vloeistof op dit product.
11. Laat de elektrische belasting niet de nominale belasting overschreiden.
12. Let erop dat de omgeving droog is voordat u het toestel aansluit op een stroombron.
13. Let er op dat het product in de juiste richting wordt geplaatst.
14. Haal de stekker uit het stopcontact tijdens onweersbuien en wanneer u het apparaat voor langere tijd niet
gaat gebruiken.
15. Laat de ventilatie openingen van het product niet geblokkeerd worden. Plaats het product in overeenkomst
met de aanwijzingen van de fabrikant.
16. Let erop dat het netsnoer op een plaats ligt waar er niet op wordt getrapt of zodat het niet te veel buigt, in
het bijzonder dichtbij de stekkers en de stopcontact doos en op plaatsen waar het snoer uit het product
komt.
17. De netadapter dient zo dicht mogelijk bij het product in de buurt op een stopcontact te worden aangesloten
opdat de stekker onmiddellijk uit het stopcontact kan worden getrokken in noodgevallen.
Het onderstaande symbool is een waarschuwing dat er niet geïsoleerde gevaarlijke spanning aanwezig is
binnen de behuizing van het product, hetgeen sterk genoeg kan zijn om een gevaar te vormen op elektrische
schok voor de gebruiker.
’
Het onderstaande symbool is een waarschuwing die wijst op de aanwezigheid van belangrijke
onderhoudsaanwijzingen in de documentatie die met het product wordt meegeleverd.
*
D-34
AP220_d.book
1 ページ
2009年6月16日 火曜日 午後5時29分
Appendix
Toonlijst
Toonnaam
Melodielijst
Programmaverandering
Bankselectie MSB
Nr.
Melodienaam
01
Nocturne Op.9-2
Fantaisie-Impromptu Op.66
GRAND PIANO MODERN
0
2
02
GRAND PIANO CLASSIC
0
1
03
Étude Op.10-3 “Chanson de l’adieu”
GRAND PIANO VARIATION
0
0
04
Étude Op.10-5 “Black Keys”
ELEC PIANO
4
0
05
Étude Op.10-12 “Revolutionary”
FM E.PIANO
5
0
06
Étude Op.25-9 “Butterflies”
60’S E.PIANO
4
1
07
Prélude Op.28-7
HARPSICHORD
6
0
08
Valse Op.64-1 “Petit Chien”
VIBRAPHONE
11
0
09
Valse Op.64-2
PIPE ORGAN
19
0
10
Moments Musicaux 3
JAZZ ORGAN
17
0
11
Impromptu Op.90-2
ELEC ORGAN 1
16
0
12
Marche Militaire 1 (Duet)
ELEC ORGAN 2
16
1
13
Frühlingslied [Lieder Ohne Worte Heft 5]
STRINGS 1
49
0
14
Fröhlicher Landmann [Album für die Jugend]
STRINGS 2
48
0
15
Von fremden Ländern und Menschen [Kinderszenen]
BASS (LOWER) 1
32
0
16
Träumerei [Kinderszenen]
BASS (LOWER) 2
32
1
17
Tambourin
18
Menuet BWV Anh.114 [Clavierbüchlein der Anna Magdalena Bach]
19
Inventio 1 BWV 772
20
Inventio 8 BWV 779
21
Inventio 13 BWV 784
22
Praeludium 1 BWV 846 [Das Wohltemperierte Klavier 1]
23
Le Coucou
24
Gavotte
25
Sonatina Op.36-1 1st Mov.
26
Sonatine Op.20-1 1st Mov.
27
Sonate K.545 1st Mov.
28
Sonate K.331 3rd Mov. “Turkish March”
29
Rondo K.485
30
Für Elise
31
Marcia alla Turca
32
Sonate Op.13 “Pathétique” 1st Mov.
33
Sonate Op.13 “Pathétique” 2nd Mov.
34
Sonate Op.13 “Pathétique” 3rd Mov.
35
Sonate Op.27-2 “Moonlight” 1st Mov.
36
Rhapsodie 2
37
Waltz Op.39-15 (Duet)
38
Liebesträume 3
39
Blumenlied
40
La Prière d’une Vierge
41
Csikos Post
42
Humoresque Op.101-7
43
Melodie [Lyrische Stücke Heft 2]
44
Sicilienne Op.78
45
Berceuse [Dolly] (Duet)
46
Arabesque 1
47
La Fille aux Cheveux de Lin [Préludes]
48
Passepied [Suite bergamasque]
49
Gymnopédie 1
50
Je Te Veux
51
Salut d’Amour
52
The Entertainer
53
Maple Leaf Rag
54
L’arabesque [25 Etüden Op.100]
55
La Styrienne [25 Etüden Op.100]
56
Ave Maria [25 Etüden Op.100]
57
Le retour [25 Etüden Op.100]
58
La chevaleresque [25 Etüden Op.100]
59
No.13 [Études de Mécanisme Op.849]
60
No.26 [Études de Mécanisme Op.849]
A-1
AP220_d_Cover1-4.fm
2 ページ
2009年6月16日 火曜日 午後6時20分
Belangrijk!
MIDI Implementation Chart
Model AP-220
Merk a.u.b. de volgende belangrijke informatie op alvorens dit product te gebruiken.
• Voordat u de los verkrijgbare AD-A12150LW netadapter in gebruik neemt dient u eerst te controleren dat hij niet
beschadigd is. Check het netsnoer zorgvuldig op breuken, barsten, ontblootte bedrading en andere ernstige
beschadigingen. Laat kinderen nooit een netadapter gebruiken die ernstig beschadigd is.
• Dit product is niet bedoeld voor kinderen onder drie jaar.
• Gebruik enkel de CASIO AD-A12150LW netadapter.
• De netadapter is geen stuk speelgoed.
• Haal de netadapter altijd uit het stopcontact voordat u dit product schoon maakt.
Function
Transmitted
Recognized
Basic
Channel
Default
Changed
1 - 16
1 - 16
1 - 16
1 - 16
Mode
Default
Messages
Altered
Mode 3
X
Mode 3
X
0 - 127
0 - 127
0 - 127*1
O 9nH v = 1 - 127
X 8nH v = 64
O 9nH v = 1 - 127
X 9nH v = 0, 8nH v =**
X
X
X
O
X
O
O
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
O
X
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Note
Number
True voice
Velocity
Note ON
Note OFF
After
Touch
Key’s
Ch’s
Pitch Bender
0,32
1
5
6, 38
7
10
11
16
17
18
19
64
65
66
67
76
77
78
80
81
82
83
84
91
93
100, 101
120
121
Control
Change
Program
Change
O
*1: Hangt af van de toon.
**: geen relatie
Bank select
Modulation
Portamento Time
Data entry LSB, MSB*2
Volume
Pan
Expression
DSP Parameter0*2
DSP Parameter1*2
DSP Parameter2*2
DSP Parameter3*2
Damper
Portamento Switch
Sostenuto
Soft pedal
Vibrato rate
Vibrato depth
Vibrato delay
DSP Parameter4*2
DSP Parameter5*2
DSP Parameter6*2
DSP Parameter7*2
Portamento Control
Reverb send
Chorus send
RPN LSB, MSB*2
All sound off
Reset all controller
O
O
O
System
Common
: Song Pos
: Song Sel
: Tune
X
X
X
X
X
X
System
Real Time
: Clock
: Commands
O
O
X
X
Aux
: Local ON/OFF
: All notes OFF
: Active Sense
: Reset
X
O
X
X
X
O
O
X
Messages
Remarks
0 - 127
:True #
System Exclusive
Dit merkteken is alleen van toepassing in de landen binnen de EU.
Version : 1.0
*2
Remarks
*2: Zie voor details “MIDI Implementation” op Casio’s homepage http://world.casio.com/.
Mode 1 : OMNI ON, POLY
Mode 3 : OMNI OFF, POLY
Mode 2 : OMNI ON, MONO
Mode 4 : OMNI OFF, MONO
Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO.,LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union:
CASIO EUROPE GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
O : Yes
X : No
AP220_d_Cover1-4.fm
1 ページ
2009年7月6日 月曜日 午前10時36分
D
GEBRUIKSAANWIJZING
Bewaar a.u.b. alle informatie voor eventueel latere naslag.
Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen
Zorg er voor eerst aandachtig de
“Voorzorgsmaatregelen ten behoeve van de
veiligheid” te lezen voordat u de piano probeert
te gebruiken.
Dit kringloopteken geeft aan dat de verpakking voldoet aan de
wetgeving betreffende milieubescherming in Duitsland.
MA0907-A
AP220D1A
AP220D1A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement