Casio XJ-F10X, XJ-F20XN, XJ-F100W, XJ-F200WN, XJ-F210WN User guide

Casio XJ-F10X, XJ-F20XN, XJ-F100W, XJ-F200WN, XJ-F210WN User guide
MS
PROJEKTOR DATA
Siri XJ-V
XJ-V10X/XJ-V100W/XJ-V110W
Siri XJ-F
XJ-F10X/XJ-F20XN*/
XJ-F100W/XJ-F200WN*/
XJ-F210WN*
*Model Rangkaian
Panduan Pengguna
z Dalam manual ini, “Siri XJ-V” dan “Siri XJ-F” merujuk hanya kepada model khusus yang tersenarai
di atas.
z Pastikan anda membaca “Langkah-Langkah Keselamatan”dan “Langkah Berjaga-Jaga
Pengendalian” dalam dokumen “Panduan Penyediaan” dan pastikan anda menggunakan produk ini
dengan betul.
z Simpan manual ini di tempat selamat untuk rujukan pada masa hadapan.
z Lawati laman di bawah untuk versi terkini manual ini.
http://world.casio.com/manual/projector/
1
z DLP ialah tanda dagangan berdaftar Texas Instruments Amerika Syarikat.
z Microsoft, Windows, dan Windows Vista ialah tanda dagangan berdaftar atau tanda dagangan
Microsoft Corporation di Amerika Syarikat dan negara-negara lain.
z HDMI, Logo HDMI dan High-Definition Multimedia Interface ialah tanda dagangan atau tanda
dagangan berdaftar HDMI Licensing, LLC.
z Mac OS ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Apple, Inc. di Amerika Syarikat
dan negara lain.
z PJLink ialah tanda dagangan menunggu atau tanda dagangan berdaftar di Jepun, Amerika
Syarikat, dan negara dan kawasan lain.
z Crestron ialah tanda dagangan berdaftar Crestron Electronics, Inc. Amerika Syarikat.
z AMX ialah tanda dagangan berdaftar AMX LLC Amerika Syarikat.
z XGA ialah tanda dagangan berdaftar IBM Corporation Amerika Syarikat.
z Nama syarikat dan produk lain mungkin merupakan tanda dagangan berdaftar atau tanda
dagangan pemilik masing-masing.
z Sebahagian daripada produk ini adalah berdasarkan sebahagiannya daripada kerja Independent
JPEG Group.
z Kandungan Panduan Pengguna ini tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
z Menyalin manual ini, sama ada sebahagiannya atau keseluruhannya adalah dilarang. Anda
dibenarkan menggunakan manual ini untuk kegunaan peribadi anda sendiri. Sebarang
penggunaan lain tanpa kebenaran CASIO COMPUTER CO., LTD. adalah dilarang.
z CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau
tuntutan daripada pihak ketiga yang berpunca daripada penggunaan produk ini atau manual ini.
z CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan
atau kerugian kerana kehilangan data akibat malfungsi atau penyelenggaraan produk ini, atau
sebarang sebab lain.
z Skrin sampel yang ditunjukkan di dalam manual ini adalah bagi tujuan ilustrasi sahaja, dan
mungkin tidak betul-betul sama dengan skrin yang dihasilkan oleh produk ini.
z Petikan skrin dalam manual ini semuanya daripada versi bahasa Inggeris. Beberapa istilah yang
digunakan dalam teks penjelasan juga berdasarkan skrin versi bahasa Inggeris.
2
Kandungan
Ciri dan Fungsi Berguna ................................................. 7
XJ-V10X/XJ-V100W/XJ-V110W................................................................................... 7
XJ-F10X/XJ-F100W ..................................................................................................... 8
XJ-F20XN/XJ-F200WN/XJ-F210WN (Network Models) .............................................. 9
XJ-V100W/XJ-V110W/XJ-F100W/XJ-F200WN/XJ-F210WN (WXGA Models) ............ 9
Bersedia ......................................................................... 10
Menyediakan Projektor.........................................................................10
Langkah Berjaga-Jaga Persediaan............................................................................ 10
Menyambung Kabel Projektor..............................................................11
Alat Kawalan Jauh ................................................................................12
Untuk memuatkan bateri alat kawalan jauh ........................................................... 13
Untuk menggantikan bateri alat kawalan jauh ....................................................... 13
Mengendalikan Projektor ............................................. 14
Memilih Sumber Input (INPUT).............................................................14
Untuk memilih sumber input .................................................................................. 15
Resolusi ..................................................................................................................... 15
Operasi Imej Output .............................................................................16
Untuk menggunakan pembetulan pepasak (KEYSTONE)...................................... 16
Untuk mengezum imej (D-ZOOM) .......................................................................... 16
Untuk mengosongkan skrin dan membisukan audio buat sementara (BLANK) .... 17
Untuk memegun imej (FREEZE) ............................................................................. 17
Untuk melaras auto imej (AUTO) ............................................................................ 17
Untuk mengubah nisbah bidang imej yang ditayangkan (ASPECT)....................... 17
Untuk melaraskan kecerahan (FUNC) .................................................................... 19
Untuk menukar mod warna (FUNC) ....................................................................... 19
Melaraskan Paras Kelantangan (VOLUME) ..........................................20
Untuk melaraskan aras kelantangan ...................................................................... 20
Untuk membisukan audio....................................................................................... 20
Kawalan Cahaya...................................................................................21
Untuk menghidupkan atau mematikan kawalan lampu ......................................... 21
Untuk melaraskan output cahaya........................................................................... 21
Untuk menyemak paras simpanan kuasa .............................................................. 22
Untuk menghidupkan atau mematikan kawalan sensor cahaya
(Siri XJ-F sahaja)..................................................................................................... 22
3
Menggunakan Pemasa Pembentangan (TIMER)..................................23
Untuk memaparkan pemasa .................................................................................. 23
Untuk memaparkan menu fungsi pemasa ............................................................. 23
Untuk mengkonfigurasi seting pemasa .................................................................. 24
Untuk memulakan operasi pemasa kira detik ........................................................ 24
Untuk menjeda pengiraan detik pemasa................................................................ 25
Untuk menyambung semula pengiraan detik pemasa yang dijedakan.................. 25
Untuk menetapkan semula pemasa kepada masa mulanya.................................. 25
Menggunakan Menu Persediaan (MENU) ............................................26
Operasi Menu Persediaan Asas................................................................................. 26
Seting Menu Persediaan............................................................................................ 27
Perlindungan Kata Laluan ....................................................................32
Menggunakan Ciri Kata Laluan.................................................................................. 32
Untuk menukar kata laluan..................................................................................... 33
Untuk menukar seting hidup kuasa dengan kata laluan ........................................ 34
Untuk menukar kata laluan fungsi storan dalaman (model rangkaian sahaja) ....... 34
Kunci Panel Kawalan (Siri XJ-F Sahaja) ...............................................35
Untuk mengunci panel kawalan ............................................................................. 35
Untuk membuka kunci panel kawalan ................................................................... 35
Menayang daripada Memori Terbina-dalam atau
Input USB (Model Rangkaian sahaja).......................... 36
Menayang dengan Pemapar Fail..........................................................36
Gambaran Keseluruhan Pemapar Fail ....................................................................... 36
Menayang Fail yang Terletak dalam Memori Dalaman Projektor .............................. 37
Untuk menyalin fail dari komputer ke memori dalaman projektor.......................... 37
Memulakan Tayangan Fail yang Terletak dalam Memori Dalaman Projektor ........ 39
Untuk memformatkan memori dalaman projektor
(Pengguna Windows sahaja) .................................................................................. 40
Menayang Fail dari Peranti Memori Bersambung melalui USB................................. 41
Untuk menyambung pemacu kilat USB pada projektor......................................... 41
Untuk menyambung kad memori pada projektor................................................... 41
Untuk menyambung kamera digital pada projektor ............................................... 42
Untuk memulakan tayangan fail yang berada dalam peranti memori yang
bersambung melalui USB....................................................................................... 42
Menayang Fail............................................................................................................ 45
Untuk menayang fail persembahan........................................................................ 45
Untuk menayang fail PDF....................................................................................... 46
Untuk menayang fail imej ....................................................................................... 47
Untuk menayang fail filem ...................................................................................... 47
4
Operasi Menu Fail ...................................................................................................... 49
Untuk togol menu fail antara paparan senarai dan paparan ikon .......................... 49
Untuk menatal menu fail......................................................................................... 49
Untuk membuka folder ........................................................................................... 49
Untuk keluar dari folder semasa dan bergerak naik ke aras seterusnya................ 49
Untuk kembali ke skrin utama dari menu fail ......................................................... 49
Mengkonfigurasi Seting Pemapar Fail ....................................................................... 50
Untuk mengkonfigurasi seting Pemapar Fail.......................................................... 50
Autojalan .................................................................................................................... 52
Untuk tayangan auto fail imej atau fail filem dari pemacu kilat USB...................... 52
Untuk tayangan auto fail imej atau fail filem dari memori dalaman projektor ........ 53
Penyelesaian Masalah Pemapar Fail ......................................................................... 54
Mesej Ralat Pemapar Fail .......................................................................................... 55
Menggunakan EZ-Converter FA untuk Menukar Fail
PowerPoing ke Fail ECA atau PtG ............................................................................. 56
Untuk menukar fail PowerPoint kepada fail ECA atau fail PtG .............................. 57
Untuk menentukan resolusi skrin fail ECA atau fail PtG......................................... 59
Untuk menentukan masa paparan animasi maksimum ......................................... 59
Untuk main semula fail ECA atau fail PtG pada komputer anda............................ 59
Menayang dengan Fungsi Paparan USB .............................................61
Gambaran Keseluruhan Fungsi Paparan USB........................................................... 61
Menayang Kandungan Skrin Komputer Melalui Sambungan USB ........................... 61
Untuk menayang kandungan skrin komputer Windows melalui
sambungan USB buat kali pertama ....................................................................... 62
Untuk menayang kandungan skrin komputer Mac OS melalui
sambungan USB buat kali pertama ....................................................................... 63
Untuk menayang kandungan skrin komputer melalui
sambungan USB buat kali pertama ....................................................................... 65
Menayang Imej Skrin Kalkulator Graf...................................................66
Untuk menayang imej skrin kalkulator graf ............................................................ 66
Membersihkan Projektor.............................................. 67
Membersihkan Bahagian Luar Projektor ..............................................67
Membersihkan Lensa ...........................................................................67
Membersihkan Bolong .........................................................................67
Penyelesaian Masalah .................................................. 68
Penunjuk...............................................................................................68
Petunjuk Ralat dan Mesej Amaran .......................................................69
Penyelesaian Masalah Projektor ..........................................................70
5
Lampiran ........................................................................ 73
Menyambung ke Output Video Komponen..........................................73
Menyambung ke Output Video Komposit atau Output S-Video
(Siri XJ-F Sahaja) .................................................................................74
Membekalkan Kuasa ke Peralatan Luaran
(Siri XJ-F Sahaja) ..................................................................................75
Mengemas kini Perisian Tegar dan Memindahkan Logo Pengguna ....76
Untuk mengemas kini dan memindahkan logo pengguna ..................................... 76
Menggantung Projektor dari Siling.......................................................76
Jarak Tayangan dan Saiz Skrin ............................................................77
Seting Nisbah Bidang dan Imej Tayangan ...........................................78
Isyarat yang Disokong ..........................................................................80
Kawalan Projektor RS-232C ................................................................82
Untuk membuat sambungan bersiri antara projektor dan komputer ..................... 82
6
Ciri dan Fungsi Berguna
XJ-V10X/XJ-V100W/XJ-V110W
z Sumber Cahaya Hibrid bebas-Merkuri
Laser asli CASIO dan sumber cahaya hibrid LED membolehkan lunminans yang tinggi, penggunaan
kuasa yang rendah, dan kos pengendalian yang rendah. Projektor ini tidak menggunakan lampu
merkuri, menjadikannya mesra alam.
z Tayangan tanpa perlu menunggu
Sumber cahaya hidbrid CASIO mencapai kecerahan yang maksimum dengan serta merta selepas
kuasa dihidupkan, berbanding dengan masa menunggu lebih kurang satu minit yang biasanya
diperlukan dengan lampu merkuri. Sumber cahaya akan mencapai kecerahan maksimum dengan
segera jika anda hidupkan kembali sejurus selepas anda mematikannya. Lampu merkuri
memerlukan masa menunggu yang lebih lama dalam kes ini untuk menyejuk.
z Pelarasan cahaya yang pantas dan mudah (Kawalan Cahaya Pantas)
Operasi kunci yang mudah melaraskan output cahaya dengan segera kepada satu daripada tujuh
tahap.
z Sokongan untuk Tiga Sumber Input
RGB analog, video komponen (Y·Cb·Cr, Y·Pb·Pr), dan sumber input HDMI disokong.
z Pembetulan Pepasak Menegak
Pelajarasan manual untuk membetulkan pepasakan menegak (herotan bentuk imej yang
ditayangkan yang disebabkan oleh penayangan daripada bawah atau atas permukaan tayangan)
dan mengembalikan imej tayangan kepada bentuk segi empat.
z Terminal AUDIO OUT untuk Output Audio
Input audio melalui terminal HDMI projektor atau terminal AUDIO IN ialah output daripada terminal
AUDIO OUT. Pembesar suara amp atau peralatan lain boleh disambungkan ke terminal AUDIO OUT
apabila anda mahu outputkan audio daripada peranti lain melalui projektor.
z Dilekapkan Pada Siling dan Sokongan Tayangan Belakang
Projektor boleh dikonfigurasi untuk menayangkan imej berorientasi biasa walaupun apabila
dipasangkan secara terbalik (untuk tayangan daripada siling) atau apabila ditayangkan daripada
belakang skrin.
z Hidup Kuasa Terus
Projektor boleh dikonfigurasikan untuk dihidupkan secara automatik dan memulakan tayangan
sebaik saja ia dipasangkan pada salur keluar kuasa.
z Kemas kini perisian tegar
Kemas kini perisian tegar (perisian dalam ROM denyar projektor) boleh dipindahkan ke projektor
dari komputer jika perlu.
7
XJ-F10X/XJ-F100W
z Sumber Cahaya Hibrid bebas-Merkuri
Laser asli CASIO dan sumber cahaya hibrid LED membolehkan lunminans yang tinggi, penggunaan
kuasa yang rendah, dan kos pengendalian yang rendah. Projektor ini tidak menggunakan lampu
merkuri, menjadikannya mesra alam.
z Tayangan tanpa perlu menunggu
Sumber cahaya hidbrid CASIO mencapai kecerahan yang maksimum dengan serta merta selepas
kuasa dihidupkan, berbanding dengan masa menunggu lebih kurang satu minit yang biasanya
diperlukan dengan lampu merkuri. Sumber cahaya akan mencapai kecerahan maksimum dengan
segera jika anda hidupkan kembali sejurus selepas anda mematikannya. Lampu merkuri
memerlukan masa menunggu yang lebih lama dalam kes ini untuk menyejuk.
z Pelarasan cahaya yang pantas dan mudah (Kawalan Cahaya Pantas)
Operasi kunci yang mudah melaraskan output cahaya dengan segera kepada satu daripada tujuh
tahap.
z Pelarasan cahaya auto menggunakan sensor cahaya (Kawalan Cahaya Pintar)
Projektor mengesan paras cahaya sekeliling dan melaraskan output cahaya secara automatik untuk
operasi kuasa rendah yang cekap. (Memerlukan tetapan “Sensor Nyala” untuk ditetapkan pada
“Hidup”.)
z Sokongan untuk lima sumber input
RGB analog, video komponen (Y·Cb·Cr, Y·Pb·Pr), dan video komposit HDMI, dan sumber input
S-video disokong. Dua input HDMI disediakan.
z Pembetulan Pepasak Menegak
Pelajarasan manual untuk membetulkan pepasakan menegak (herotan bentuk imej yang
ditayangkan yang disebabkan oleh penayangan daripada bawah atau atas permukaan tayangan)
dan mengembalikan imej tayangan kepada bentuk segi empat.
z Bekalan kuasa ke peralatan luaran
Terminal 5V DC mendayakan bekalan kuasa ke peralatan luaran.
z Tayangan kosong sementara tanpa memotong bekalan kuasa
Mematikan kuasa projektor juga akan memutuskan kuasa yang sedang dibekalkan ke kelengkapan
luaran. Untuk mencegah perkara ini, kunci [BLANK] membolehkan anda menghentikan tayangan
buat sementara tanpa mengganggu bekalan kuasa.
z Pembesar suara 16W terbina dalam
Audio daripada sumber input mungkin juga merupakan output daripada pembesar suara terbina
dalam projektor.
z Lekapan Siling dan Sokongan Tayangan Belakang
Projektor boleh dikonfigurasi untuk menayangkan imej berorientasi biasa walaupun apabila
dipasangkan secara terbalik (untuk tayangan daripada siling) atau apabila ditayangkan daripada
belakang skrin.
z Hidup Kuasa Terus
Projektor boleh dikonfigurasikan untuk dihidupkan secara automatik dan memulakan tayangan
sebaik saja ia dipasangkan pada salur keluar kuasa.
z Kemas kini perisian tegar dan pemindahan data imej logo pengguna
Kemas kini perisian tegar (perisian dalam ROM denyar projektor) dan imej logo pengguna boleh
dipindahkan ke projektor dari komputer seperti yang diperlukan.
8
XJ-F20XN/XJ-F200WN/XJ-F210WN (Network Models)
Model rangkaian termasuk semua ciri XJ-F10X dan XJ-F100W (halaman 8) bersama dengan model
yang diterangkan di bawah.
z Tayangan imej, filem, dan fail jenis lain (Pemidang Fail)
Pemidang Fail projektor boleh digunakan untuk membuka dan menayangkan jenis fail berikut yang
terdapat di dalam memori dalaman projektor atau di dalam pemacu denyar USB yang bersambung
ke projektor: fail imej (JPG, PNG, GIF, BMP), fail filem (AVI, MOV, MP4), fail pembentangan (ECA,
PtG), fail PDF.
z Tayangan kandungan skrin computer melalui sambungan USB (Paparan USB)
Menyambungkan projektor ke komputer menggunakan kabel USB mendayakan tayangan
kandungan skrin komputer. Ini menyokong tayangan kandungan skrin walaupun bagi komputer
kecil yang hanya mempunyai satu port USB, tetapi tiada RGB, HDMI atau jenis terminal output
video lain.
z Sambungan Kalkulator Fungsi Saintifik Grafik
Model kalkulator saintifik grafik CASIO tertentu boleh disambungkan secara terus ke port USB-A
projektor untuk menayangkan kandungan skrin kalkulator.
z Bekalan kuasa ke peralatan luaran
Port USB-A/5V DC (juga boleh berfungsi sebagai port hos USB) mendayakan bekalan kuasa ke
peralatan luaran.
z Tayangan imej daripada komputer atau peranti pintar melalui sambungan LAN wayarles*
Projektor dikonfigurasikan sebagai titik akses, komputer atau peranti pintar boleh bersambung
secara terus kepadanya melalui sambungan LAN wayarles. Atau komputer atau peranti pintar boleh
bersambung melalui sambungan LAN wayarles menggunakan titik capaian LAN wayarles sedia ada.
Kedua-dua output skrin dan output audio disokong semasa komputer disambungkan.
z Kawalan projektor menggunakan komputer atau peranti pintar melalui sambungan LAN
wayarles*
Projektor boleh dikawal daripada komputer atau peranti pintar yang bersambung kepadanya
melalui sambungan LAN wayarles.
z Tayangan kandungan skrin komputer yang bersambung melalui LAN berwayar*
Kabel LAN boleh digunakan untuk sambungan terus antara projektor dan komputer, atau
sambungan LAN boleh dilakukan melalui penghala rangkaian sedia ada. Sebaik saja sambungan
diwujudkan, kedua-dua output skrin dan output audio disokong.
z Kawalan jauh projektor daripada komputer yang bersambung melalui LAN berwayar*
Operasi kawalan projektor boleh dilakukan dari jauh menggunakan pelayar web komputer yang
bersambung melalui sambungan LAN berwayar.
* Untuk butiran tentang sambungan LAN, lihat “Panduan Fungsi Rangkaian” yang berasingan.
XJ-V100W/XJ-V110W/XJ-F100W/XJ-F200WN/XJ-F210WN
(WXGA Models)
z Resolusi WXGA
Menyokong resolusi tayangan skrin-lebar (1280 × 800) WXGA. Resolusi ini sesuai digunakan untuk
menayang komputer riba skrin lebar dan imej TV HD.
9
Bersedia
Bahagian ini menerangkan cara memilih lokasi untuk projektor, cara menyambungkan kabelnya dan
cara melaksanakan operasi lain yang diperlukan sebelum menggunakannya.
Menyediakan Projektor
Tempatkan projektor di atas meja atau tempat letak yang tegap dan rata. Pastikan anda menyediakan
ruang yang mencukupi di bahagian sisi dan belakang projektor untuk pengaliran udara yang
sempurna. Ilustrasi di bawah menunjukkan bagaimana projektor harus dihalakan berbanding skrin
untuk mendapatkan tayangan optimum.
Skrin
Pastikan projektor berada pada sudut tepat kepada skrin.
Langkah Berjaga-Jaga Persediaan
z Gunakan salur keluar kuasa yang terletak berhampiran supaya anda dapat mencapainya dengan
mudah apabila anda perlu mencabut palam projektor.
z Jangan letakkan apa-apa objek dalam jarak 30 sm di sekeliling projektor. Perhatian khusus
diperlukan untuk menjauhkan objek dari bukaan pengambilan udara dan ekzos projektor.
z Aliran udara dari peralatan penyaman udara boleh meniup haba yang keluar dari kawasan sekitar
lensa projektor dengan cara yang menyebabkan riak haba muncul dalam imej yang ditayangkan.
Sekiranya ini berlaku, laraskan aliran udara peralatan penyaman udara atau alihkan projektor.
10
Menyambung Kabel Projektor
Sambungkan projektor ke salur keluar kuasa dan pada peranti sumber input.
Siri XJ-V
Siri XJ-F
*1
*2
Beberapa terminal yang ditunjukkan dalam ilustrasi tidak dilengkapkan pada XJ-F10X dan XJ-F100W.
1 Gunakan kord kuasa yang dibekalkan untuk memasang projektor ke salur keluar kuasa.
2 Gunakan kabel USB untuk menyambung ke terminal output RGB komputer atau sumber input lain.
3 Gunakan kabel HDMI untuk menyambung ke terminal output HDMI komputer, peralatan video,
atau sumber input lain. Pastikan kabel HDMI Berkelajuan Tinggi digunakan untuk penyambungan.
Model Siri XJ-F mempunyai dua terminal input HDMI, maknanya anda boleh menyambungkan dua
peranti luaran HDMI pada masa yang sama.
4 Sambungkan ke output komposit atau output S-Video peranti video. Untuk butiran, lihat
“Menyambung ke Output Video Komposit atau Output S-Video (Siri XJ-F Sahaja)” (halaman 74).
*1 Port ini boleh digunakan untuk membekalkan kuasa (sehingga 5V DC 2A) ke peralatan luaran.
Untuk butiran, lihat “Membekalkan Kuasa ke Peralatan Luaran (Siri XJ-F Sahaja)” (halaman 75).
Dengan projektor XJ-F20XN, XJ-F200WN dan XJ-F210WN (model rangkaian), pemacu denyar USB
(halaman 41), kalkulator CASIO (halaman 66), atau penyesuai wayarles yang tersedia secara
berasingan (rujuk “Panduan Fungsi Rangkaian” yang berasingan) boleh disambungkan ke port ini
sebagai sumber input untuk penayangan.
*2 Port ini dipasangkan pada XJ-F20XN, XJ-F200WN, XJ-F210WN (model rangkaian) sahaja.
Ia digunakan apabila mengakses memori terminal projektor daripada komputer dan apabila
menayangkan kandungan skrin komputer daripada projektor melalui sambungan USB. Untuk
butiran, lihat “Untuk menyalin fail dari komputer ke memori dalaman projektor” (halaman 37) dan
“Menayang dengan Fungsi Paparan USB” (halaman 61).
z Untuk maklumat lanjut mengenai sambungan video komponen, lihat “Menyambung ke Output
Video Komponen” di halaman 73.
z Untuk maklumat mengenai cara menyambung untuk kawalan RS-232C projektor, lihat
“Kawalan Projektor RS-232C” (halaman 82).
z Untuk maklumat mengenai cara menyambung untuk mengemas kini perisian tegar projektor
atau untuk memindahkan data logo pengguna, lihat “Mengemas kini Perisian Tegar dan
Memindahkan Logo Pengguna” (halaman 76).
11
Alat Kawalan Jauh
Operasi projektor dilakukan menggunakan alat kawalan jauh yang dibekalkan bersamanya. Halakan
pemancar isyarat alat kawalan jauh pada salah satu penerima isyarat pada projektor apabila anda
melakukan operasi kekunci alat kawalan jauh. Julat maksimum isyarat alat kawalan jauh ialah kira-kira
5 meter (antara pemancar dan penerima isyarat).
1 Pemancar isyarat alat kawalan jauh
2 Kunci [P]
Menghidupkan atau mematikan kuasa.
3 Kunci [ESC]
Tekan untuk keluar daripada menu yang sedang dipaparkan
atau untuk membatalkan operasi.
4 Kunci kursor (S/T/W/X), kunci [ENTER]
Gunakan kunci kursor untuk bergerak antara item menu, dan
untuk menukar nilai tetapan. Tekan kunci [ENTER] untuk
memilih item menu atau untuk melaksanakan fungsi.
5 Setiap satu daripada kunci ini mempunyai fungsi khusus yang
ditetapkan. Untuk butiran, lihat bahagian yang menerangkan
operasi kunci dalam “Mengendalikan Projektor” (halaman 14
hingga 35). Untuk maklumat tentang kunci [MENU],
contohnya, lihat “Menggunakan Menu Persediaan (MENU)”
(halaman 26).
6 Kunci-kunci ini digunakan dengan model rangkaian sahaja. La
digunakan terutamanya untuk operasi tayangan Pemapar Fail
(halaman 36).
z Untuk mengelakkan kehabisan bateri, simpan unit alat kawalan jauh agar kekuncinya tidak
ditekan secara tidak sengaja.
12
Untuk memuatkan bateri alat kawalan jauh
z Pastikan anda menggunakan bateri alkali sahaja.
*Awas
RISIKO LETUPAN JIKA BATERI DIGANTIKAN DENGAN JENIS YANG SALAH.
BUANG BATERI YANG TELAH DIGUNAKAN MENGIKUT ARAHAN.
1.
Buka penutup bateri di bahagian
belakang alat kawalan jauh.
2.
3.
Tutup penutup bateri di bahagian belakang alat kawalan jauh.
Muatkan dua bateri baharu ke dalam
ruang itu, pastikan hujung positif (+)
dan negatif (–) berhadapan dengan
betul.
Untuk menggantikan bateri alat kawalan jauh
Buka penutup bateri di belakang alat kawalan jauh, gantikan bateri lama dengan yang baharu dan
kemudian tutup penutup bateri.
13
Mengendalikan Projektor
Operasi dalam bahagian ini dilakukan menggunakan alat kawalan jauh, melainkan dinyatakan
sebaliknya. Jika kedua-dua projektor dan alat kawalan jauh mempunyai kunci yang sama, mana-mana
satu boleh digunakan untuk melakukan operasi yang sama.
Memilih Sumber Input (INPUT)
Jadual di bawah menunjukkan sumber input yang boleh dipilih untuk setiap model projektor.
Siri XJ-V
Nama Sumber Input
Imej Tayangan Output (dan Audio)
Komputer
(RGB atau Komponen)
Imej dan audio daripada komputer atau peranti video yang bersambung ke terminal
KOMPUTER dan terminal AUDIO IN projektor.
HDMI
Imej dan audio dari komputer atau peranti video yang bersambung pada terminal
HDMI projektor.
Siri XJ-F
Nama Sumber Input
Imej Tayangan Output (dan Audio)
Komputer
(RGB atau Komponen)
Imej dan audio daripada komputer atau peranti video yang bersambung ke terminal
KOMPUTER dan terminal AUDIO IN projektor.
S-Video
Imej dan audio dari peranti video yang bersambung pada terminal S-VIDEO dan
terminal AUDIO IN R/L projektor.
Video
Imej dan audio dari peranti video yang bersambung pada terminal VIDEO dan
terminal AUDIO IN R/L projektor.
HDMI1
Imej dan audio daripada komputer atau peranti video yang bersambung ke terminal
HDMI 1 projektor.
HDMI2
Imej dan audio daripada komputer atau peranti video yang bersambung ke terminal
HDMI 2 projektor.
Pemapar Fail*
Imej (dan audio in dalam kes fail filem) terkandung di dalam jenis fail berikut yang
berada dalam memori dalaman projektor atau pada peranti memori yang bersambung
ke port USB-A projektor: fail imej, fail filem, fail pembentangan, fail PDF.
Alat USB CASIO*
Kandungan skrin kalkulator CASIO atau kamus elektronik yang bersambung ke port
USB-A projektor.
Rangkaian*
Kandungan skrin dan audio komputer yang bersambung ke projektor melalui LAN
wayarles atau LAN berwayar.
Paparan USB*
Kandungan skrin dan audio komputer yang bersambung pada port USB-B projektor.
* Model rangkaian sahaja
14
Untuk memilih sumber input
1.
Tekan kunci [INPUT].
2.
Pada kotak dialog “Input” yang muncul, gunakan kunci [INPUT], [S] dan [T]
untuk memilih sumber input yang anda mahu dan tekan kunci [ENTER].
z Jika anda tidak menekan kunci [ENTER],projektor akan menggunakan sumber input semasa
yang terpilih secara automatik selepas kira-kira 3 saat.
z Nama sumber input yang anda pilih akan muncul di sudut kanan atas skrin projektor selama
beberapa saat.
z Mesej “Tiada input isyarat” akan muncul jika tiada isyarat input boleh dikesan.
z Untuk maklumat lanjut tentang operasi yang diperlukan untuk memilih “Rangkaian”, “Paparan
USB”, “Pemapar Fail”, atau “Alat USB CASIO” sebagai sumber input dan melakukan
penayangan, rujuk perkara berikut.
Rangkaian: Panduan Fungsi Rangkaian yang Berasingan
Paparan USB: “Menayang dengan Fungsi Paparan USB” (halaman 61)
Pemapar Fail: “Menayang dengan Pemapar Fail” (halaman 36)
Alat USB CASIO: “Menayang Imej Skrin Kalkulator Graf” (halaman 66)
Resolusi
Bergantung kepada model projektor, resolusi videonya akan ditetapkan pada XGA (1024 × 768 piksel)
atau WXGA (1280 × 800 piksel). Imej mungkin kelihatan kasar, teks dan bentuk lain mungkin sukar
dibaca atau corak berombak mungkin muncul apabila isyarat input dari komputer tidak sepadan
dengan resolusi video projektor ini. Sekiranya ini berlaku, cuba lakukan yang berikut.
z Tukar seting resolusi output komputer supaya ia sepadan dengan resolusi video projektor.
Untuk maklumat tentang resolusi video projektor anda, lihat “Spesifikasi” dalam Panduan
Persediaan. Lihat dokumentasi pengguna yang dibekalkan bersama komputer anda untuk butiran
mengenai cara menukar setingnya.
z Tukar tetapan “Nisbah Bidang” ke “Benar” (Hanya terpakai pada model yang menyokong resolusi
video WXGA sahaja). Dengan tetapan “Benar”, projektor menayangkan isyarat input pada saiz
sebenar (1 titik sumber input setara dengan satu titik piksel output projektor).
Untuk maklumat tentang mengkonfigurasi tetapan Nisbah Bidang, lihat “Untuk mengubah nisbah
bidang imej yang ditayangkan (ASPECT)” (halaman 17).
15
Operasi Imej Output
Untuk menggunakan pembetulan pepasak (KEYSTONE)
Gunakan kunci [KEYSTONE +] dan [KEYSTONE –] untuk
melaraskan pembetulan pepasak secara manual.
z Projektor ini mempunyai ciri pepasak yang mengesan
apabila berada pada sudut menegak dengan skrin dan
melakukan pembetulan pepasak secara automatik. Gunakan
ciri di atas untuk melakukan pelarasan secara manual
apabila pembetulan auto menghasilkan keputusan yang
bukan anda hasratkan.
z Jika tidak ada menu, kotak dialog, atau apa saja yang lain pada skrin tayangan dengan
projektor Siri XJ-F, anda juga boleh menggunakan kunci [S] dan [T] untuk melakukan
pembetulan pepasak secara manual.
Untuk mengezum imej (D-ZOOM)
1.
Tekan kunci [D-ZOOM +].
z Ini akan membesarkan pusat imej yang ditayang sebanyak satu langkah.
2.
Untuk terus mengezum pada bahagian tengah imej yang ditayangkan, tekan
kunci [D-ZOOM +] lagi. Untuk mengezum keluar, tekan kunci [D-ZOOM –].
z Setiap tekanan [D-ZOOM +] mengezum masuk (meningkatkan faktor zum), manakalah
[D-ZOOM –] mengezum keluar. Menekan dan menahan mana-mana kekunci secara
berterusan akan menatal faktor zum.
3.
Semasa imej dizum, gunakan kunci [S], [T], [W], dan [X] untuk menatal paparan
ke bahagian lain imej.
4.
Untuk keluar daripada operasi zum, tekan kunci [ESC].
16
Untuk mengosongkan skrin dan membisukan audio buat
sementara (BLANK)
1.
Tekan kunci [BLANK].
z Ini mengosongkan skrin dengan memaparkan imej skrin kosong yang ditetapkan dalam
tetapan “Skrin Kosong” Menu Persediaan (halaman 28) dan membisukan audio.
2.
Untuk mengembalikan imej dan bunyi normal, tekan kunci [BLANK] (atau kunci
[ESC]).
Untuk memegun imej (FREEZE)
Tekan kunci [FREEZE] untuk memegun imej sumber input semasa. Untuk kembali ke imej sumber
input masa sebenar, tekan kunci [FREEZE] lagi atau tekan kunci [ESC].
Untuk melaras auto imej (AUTO)
Tekan kunci [AUTO].
z Menekan kunci [AUTO] melaraskan frekuensi dan fasa secara automatik mengikut isyarat input,
yang boleh mengurangkan kerlipan dan masalah imej lain yang ditayangkan.
z Operasi ini disokong semasa sumber input ialah Komputer (RGB).
Untuk mengubah nisbah bidang imej yang ditayangkan
(ASPECT)
Tekan kunci [ASPECT] untuk mengitar melalui semua seting nisbah bidang untuk imej yang
ditayangkan.
Seting yang tersedia bergantung pada model projektor anda seperti di bawah.
XJ-V100W/XJ-V110W/XJ-F100W/XJ-F200WN/XJ-F210WN
Menekan kunci [ASPECT] akan mengitar melalui seting mengikut sumber input semasa seperti yang
ditunjukkan di bawah.
Sumber Input
Menekan kunci [ASPECT] akan mengitar melalui seting ini:
RGB, HDMI (PC)
Normal J Penuh J 16:9 J 4:3 J Benar
Video*, S-Video*, Komponen, HDMI (DTV)
Normal J 16:9 J 16:10 J 4:3 J Kotak Surat
* XJ-F100W/XJ-F200WN/XJ-F210WN sahaja
XJ-V10X/XJ-F10X/XJ-F20XN
Menekan kunci [ASPECT] akan mengitar melalui seting mengikut sumber input semasa seperti yang
ditunjukkan di bawah.
Sumber Input
Menekan kunci [ASPECT] akan menogol antara seting ini:
RGB, HDMI (PC)
Normal J Penuh J 16:9 J 16:10
Video*, S-Video*, Komponen, HDMI (DTV)
Normal J 16:9 J 16:10 J 4:3
* XJ-F10X/XJ-F20XN sahaja
17
Penerangan Setiap Seting
Normal: Menayang pada saiz maksimum yang mungkin bagi projektor sambil mengekalkan nisbah
bidang isyarat input.
Penuh: Menayang pada saiz maksimum yang mungkin bagi projektor dengan membesarkan atau
mengurangkan isyarat input.
16:9: Seting ini menentukan nisbah bidang 16:9, yang merupakan saiz yang sama bagi skrin filem,
TV definisi tinggi, dsb. Menggunakan seting ini apabila isyarat input adalah imej 16:9 yang
telah dipadatkan menjadi imej 4:3 menyebabkan imej tersebut dipaparkan dengan nisbah
bidang 16:9 normalnya.
16:10: Seting ini menetapkan nisbah bidang 16:10. Gunakan seting ini untuk melaraskan imej untuk
penayangan pada skrin yang nisbah bidangnya ialah 16:10.
4:3:
Tanpa mengira nisbah bidang isyarat inout, imej akan sentiasa disaizkan semula kepada
nisbah bidang 4:3 untuk tayangan.
Benar: Menayang isyarat input pada saiz sebenarnya (1 titik sumber input sama dengan satu titik
piksel output projektor) di tengah skrin tayangan projektor. Jika resolusi isyarat input melebihi
resolusi output projektor, lebihannya akan dipotong.
Kotak Surat: Ini akan mensaizkan semula imej secara mendatar kepada 1280 titik dan menayang 800
dot menegak di tengah imej, mengekalkan nisbah bidang isyarat input.
z Untuk butiran lanjut mengenai bagaimana seting nisbah bidang memberi kesan kepada imej
yang ditayang, lihat “Seting Nisbah Bidang dan Imej Tayangan” (halaman 78).
z Apabila menayang semasa “Benar” dipilih sebagai seting nisbah bidang untuk isyarat RGB
dengan resolusi yang kurang daripada SVGA, imej dibesarkan ke SVGA dan ditayangkan.
z Anda juga boleh mengubah nisbah bidang menggunakan seting Menu Persediaan
“Seting Skrin 3 Nisbah Bidang” (halaman 28).
z Harap maklum bahawa membesarkan atau mengecilkan saiz imej menggunakan kunci
[ASPECT] bagi tujuan komersil atau pembentangan awam boleh melanggar hakcipta
pemegang hakcipta bahan asal yang dilindungi dari segi undang-undang.
18
Untuk melaraskan kecerahan (FUNC)
1.
Tekan kunci [FUNC]. Pada menu yang muncul, pilih “Kecerahan” dan tekan
kunci [ENTER].
2.
Pada skrin pelarasan kecerahan yang muncul, gunakan kunci [W] dan [X] untuk
melaraskan kecerahan.
3.
Untuk menyembunyikan tetingkap, tekan kunci [ESC].
z Operasi di atas adalah untuk pelarasan halus kecerahan imej tanpa menjejaskan kecerahan
cahaya. Untuk maklumat tentang mengubah kecerahan cahaya, lihat “Kawalan Cahaya”
(halaman 21).
Untuk menukar mod warna (FUNC)
1.
Tekan kunci [FUNC]. Pada menu yang muncul, pilih “Mod Warna” dan tekan
kunci [ENTER].
z Ini akan memaparkan tetingkap pemilihan mod warna. Mod warna yang dipilih pada masa itu
adalah mod yang bebutangnya dipilih (diisi).
2.
Gunakan kunci [T] dan [S] untuk menggerakkan penyerlah ke mod warna yang
anda mahu pilih, dan kemudian tekan kunci [ENTER].
z Ini akan memilih bebutang di sebelah nama mod warna yang ditonjolkan.
z Untuk butiran tentang apa yang setiap mod warna lakukan, lihat “Pelarasan Imej 1 3 Mod
Warna” (halaman 27).
3.
Untuk menyembunyikan tetingkap, tekan kunci [ESC].
z Mod warna tidak boleh dipilih dalam keadaan berikut.
• Apabila “Mati” dipilih untuk seting “Kawalan Nyala” (halaman 21)
19
Melaraskan Paras Kelantangan (VOLUME)
Gunakan prosedur di bawah untuk melaraskan paras kelantangan output pembesar suara projektor,
dan output daripada terminal AUDIO OUT. Jika projektor tidak mempunyai pembesar suara terbina
dalam, hanya output terminal AUDIO OUT yang terjejas.
Untuk melaraskan aras kelantangan
1.
Tekan kunci [VOLUME +] atau [VOLUME –].
z Ini menyebabkan skrin “Kelantangan” muncul pada imej yang ditayangkan.
2.
Tekan kunci [VOLUME +] untuk meningkatkan kelantangan atau kunci
[VOLUME –] untuk merendahkan kelantangan.
3.
Setelah tetapan adalah seperti yang anda mahu, tekan kunci [ESC].
Untuk membisukan audio
1.
Tekan kunci [VOLUME +] atau [VOLUME –] untuk memaparkan skrin
“Kelantangan”.
2.
Tekan kunci [ENTER].
z Ini menghentikan output dari pembesar suara.
3.
Untuk memulihkan audio, tekan kunci [VOLUME +] atau [VOLUME –].
20
Kawalan Cahaya
Kawalan cahaya membolehkan anda melaraskan cahaya yang merupakan output (kecerahan sumber
cahaya) daripada projektor. Apabila “Hidup” dipilih untuk “Kawalan Nyala” pada Menu Persediaan
(seting lalai awal), output cahaya boleh dilaraskan ke satu daripada tujuh tahap.
Dengan Siri XJ-F, memilih “Hidup” untuk seting “Sensor Nyala” Menu Persediaan akan menyebabkan
output cahaya dilaraskan secara automatik mengikut cahaya semasa yang tersedia.
z Untuk membuat tayangan pada kecerahan sumber cahaya maksimum, pilih “Mati” untuk
seting “Kawalan Nyala” pada Menu Persediaan. Ia juga menyahdayakan perubahan dalam
output cahaya. Dengan Siri XJ-F, ia juga menyahdayakan sensor cahaya.
Untuk menghidupkan atau mematikan kawalan lampu
1.
Tekan kunci [MENU] atau untuk memaparkan Menu Persediaan.
2.
Gunakan kunci [T] untuk memilih “Seting Opsyen 1”, dan kemudian tekan kunci
[ENTER].
3.
Gunakan kunci [T] untuk memilih “Kawalan Nyala”, dan kemudian tekan kunci
[ENTER].
z Ini memaparkan kotak dialog kawalan cahaya.
4.
Gunakan kunci [T] untuk memilih “Kawalan Nyala” dan kemudian tekan kunci
[W] untuk memilih “Hidup” atau kunci [X] untuk memilih “Mati”.
5.
Tekan kunci [ESC] untuk keluar daripada Menu Persediaan.
Untuk melaraskan output cahaya
1.
Apabila tiada menu, kotak dialog, atau apa saja yang lain dipaparkan pada skrin
tayangan, tekan kunci [W] atau [X].
z Menekan kunci [W] merendahkan output cahaya sebanyak 1 manakala menekan [X]
meningkatkannya sebanyak 1. Menekan mana-mana kunci juga memaparkan kotak dialog
output cahaya yang menunjukkan seting output cahaya semasa sebagai nilai daripada 1
hingga 7.
2.
Anda boleh menggunakan [W] dan [X] untuk melaraskan lagi output cahaya
semasa kotak dialog dipaparkan.
3.
Apabila kecerahan berada pada paras yang anda mahu, tekan kunci [ESC] untuk
keluar daripada kotak dialog.
z Kotak dialog akan hilang secara automatik jika anda tidak lakukan sebarang operasi kunci
selama kira-kira lima saat.
z Operasi di atas tidak boleh dilakukan semasa “Mati” dipilih untuk seting “Kawalan Nyala”
pada Menu Persediaan.
21
Untuk menyemak paras simpanan kuasa
1.
Tekan kekunci [
].
z Ini memaparkan kotak dialog kawalan cahaya. Paras simpanan kuasa semasa ditunjukkan
oleh tanda daun ( ) di bahagian atas kotak dialog. Lebih banyak tanda daun ditunjukkan,
lebih tinggi paras simpanan kuasa.
z Pada masa anda boleh laraskan paras output cahaya menggunakan kunci [W] dan [X].
2.
Untuk menutup kotak dialog, tekan kunci [ESC].
z Operasi di atas tidak boleh dilakukan semasa “Mati” dipilih untuk seting “Kawalan Nyala”
pada Menu Persediaan.
Untuk menghidupkan atau mematikan kawalan sensor cahaya
(Siri XJ-F sahaja)
1.
Tekan kunci [MENU] atau untuk memaparkan Menu Persediaan.
2.
Gunakan kunci [T] untuk memilih “Seting Opsyen 1”, dan kemudian tekan kunci
[ENTER].
3.
Gunakan kunci [T] untuk memilih “Kawalan Nyala”, dan kemudian tekan kunci
[ENTER].
z Ini memaparkan kotak dialog kawalan cahaya.
4.
Gunakan kunci [T] untuk memilih “Sensor Nyala” dan kemudian tekan kunci [W]
untuk memilih “Hidup” atau kunci [X] untuk memilih “Mati”.
5.
Tekan kunci [ESC] untuk keluar daripada Menu Persediaan.
22
Menggunakan Pemasa Pembentangan (TIMER)
Pemasa persembahan menunjukkan kira detik dari nilai masa yang dipraset. Anda boleh
menggunakannya untuk mengesan berapa banyak masa telah berlalu semasa persembahan anda,
dan untuk mengehadkan persembahan kepada jumlah masa yang dipraset. Anda boleh
mengkonfigurasi pemasa pembentangan agar ia dipaparkan dalam imej yang ditayangkan.
Untuk memaparkan pemasa
Apabila pemasa tidak dipaparkan pada imej yang ditayangkan, tekan kunci [TIMER] sekali.
Pemasa akan muncul selama kira-kira lima saat dan kemudian hilang secara automatik jika “Mati”
dipilih untuk seting “Paparan Berterusan” pada menu fungsi pemasa.
Untuk memaparkan menu fungsi pemasa
Apabila pemasa tidak dipaparkan pada imej yang ditayangkan, tekan kunci [TIMER] dua kali. Jika
pemasa dipaparkan, tekan kunci [TIMER] sekali.
Gunakan menu ini untuk memulakan, menjeda, menyambung semula dan mengeset semula pemasa
dan untuk mengkonfigurasi pelbagai seting pemasa.
23
Untuk mengkonfigurasi seting pemasa
1.
Tekan kunci [TIMER] untuk memaparkan menu fungsi pemasa.
2.
Gunakan kunci [T] dan [S] untuk memilih seting “Kedudukan”, “Paparan
Berterusan”, atau “Masa Mula” dan kemudian ubah seting seperti diterangkan di
dalam jadual di bawah.
3.
Untuk melakukan ini:
Lakukan operasi ini:
Posisikan semula pemasa
pada imej yang ditayang
Pilih “Kedudukan”, dan kemudian gunakan kunci [W] dan [X] untuk memilih
satu daripada seting berikut: “Bawah Kanan”, “Atas Kanan”, “Atas Kiri”,
“Bawah Kiri” (Lalai awal: Bawah Kanan).
Dayakan atau nyahdayakan
paparan berterusan pemasa
Pilih “Paparan Berterusan”, dan kemudian gunakan kunci [W] dan [X] untuk
memilih sama ada “Hidup” atau “Mati” (Lalai awal: Mati).
Hidup: Sebaik saja pemasa dipaparkan, ia kekal terpapar sehingga anda
memaparkan kotak dialog yang berlainan atau anda menekan kunci
[ESC].
Mati: Pemasa hilang secara automatik kira-kira lima saat selepas ia
dipaparkan.
Menentukan masa mula kira
detik pemasa
Pilih “Masa Mula”, dan kemudian gunakan kunci [W] dan [X] untuk
menetapkan masa mula kira detik yang anda mahu.
Anda boleh tetapkan masa mula daripada lima hingga 60 minit, dalam langkah
lima-minit (Lalai awal: 20 minit).
Untuk menyimpan seting anda dan menutup menu fungsi pemasa, tekan [ESC].
z Untuk memulakan pemasa dengan segera selepas menukar seting, gunakan [T] dan [S]
untuk memilih “Mula Pemasa” pada menu fungsi pemasa dan kemudian tekan kunci [ENTER]
sebelum menekan [ESC] dalam langkah di atas.
Untuk memulakan operasi pemasa kira detik
1.
Tekan kunci [TIMER] untuk memaparkan menu fungsi pemasa.
2.
Pilih “Mula Pemasa” dan kemudian tekan kunci [ENTER].
z Ini akan menutup menu fungsi pemasa dan memulakan pengiraan detik pemasa.
z Setelah pengiraan detik mencecah 00:00, ia akan memulakan operasi pengiraan detik
60-minit ke atas (daripada –00:01 ke –60:00). Angka pada paparan pemasa berwarna merah
(menunjukkan bahawa persembahan terlebih masa) semasa operasi pengiraan detik ke atas.
24
Untuk menjeda pengiraan detik pemasa
1.
Tekan kunci [TIMER] untuk memaparkan menu fungsi pemasa.
2.
Pilih “Jeda Pemasa” dan kemudian tekan kunci [ENTER].
Untuk menyambung semula pengiraan detik pemasa yang
dijedakan
1.
Tekan kunci [TIMER] untuk memaparkan menu fungsi pemasa.
2.
Pilih “Mula Semula Pemasa” dan kemudian tekan kunci [ENTER].
Untuk menetapkan semula pemasa kepada masa mulanya.
1.
Tekan kunci [TIMER] untuk memaparkan menu fungsi pemasa.
2.
Pilih “Set Semula Pemasa” dan kemudian tekan kunci [ENTER].
z Ini akan mengeset semula masa ke seting “Masa Mula”.
25
Menggunakan Menu Persediaan (MENU)
Menekan kunci [MENU] memaparkan Menu Persediaan yang ditunjukkan di bawah pada skrin
tayangan. Anda boleh menggunakan menu ini untuk melaraskan kecerahan, kontras, dan seting lain
imej yang ditayangkan serta untuk menukar seting projektor.
Item Menu
(Sub-menu)
Item Menu
(Menu Utama)
Penonjolan
Panduan
(Syot Skrin Model Rangkaian)
Panduan menunjukkan operasi utama yang boleh dilakukan untuk item menu semasa yang terpilih
(ditonjolkan).
Operasi Menu Persediaan Asas
Untuk melakukan ini:
Lakukan operasi ini:
Paparkan Menu
Persediaan
Keluar dari Menu
Persediaan
Tekan kunci [MENU]. Menekan kunci [MENU] untuk keluar daripada Menu Persediaan
akan menyimpan seting yang anda konfigurasikan semasa ia dipaparkan.
Pilih item menu
Gunakan kunci [S] dan [T] untuk menggerakkan penyerlah ke menu yang
mengandungi item menu yang anda mahu pilih, dan kemudian tekan kunci [ENTER].
Seterusnya, gunakan kunci [S] dan [T] untuk menggerakkan penyerlah ke item menu
yang anda mahu pilih.
Konfigurasikan seting item
menu
z Jika item menu yang mempunyai pilihan atau nilai seting di sebelah kanan,
gunakan kunci [W] dan [X] untuk mengubah seting.
z Untuk item menu yang mempunyai “Ubah suai [ENTER]” atau “OK[ENTER]” di
sebelah kanan, tekan kunci [ENTER] untuk memaparkan kotak dialog untuk
mengkonfigurasikan seting.
26
Seting Menu Persediaan
z Satu atau lebih huruf (seperti RCV) selepas nama item menu menunjukkan satu item yang tersedia
hanya apabila satu atau lebih sumber input tertentu dipilih. Huruf-huruf tersebut menunjukkan
sumber input di mana item menu tersedia.
R: Input RGB, C: Input komponen, V: Input S-video*1 atau input Video*1, H: Input HDMI (PC),
D: Input HDMI (DTV), F: Pemapar Fail*2, T: Alat USB CASIO*2, N: Rangkaian*2, U: Paparan USB*2
*1 Projektor Siri XJ-F sahaja
*2 Projektor model rangkaian sahaja
z Item menu yang tidak mempunyai sebarang huruf di sebelahnya akan tersedia tanpa mengira
sumber input.
z
selepas item menu menunjukkan bahawa item hanya tersedia pada projektor Siri XJ-F.
z
selepas item menu menunjukkan bahawa item hanya tersedia pada projektor model rangkaian.
z Seting lalai awal ditunjukkan oleh asterisk (*).
Gunakan item menu ini:
Untuk melakukan ini:
Pelarasan Imej 1 3
Kecerahan
Laraskan kecerahan imej yang ditayangkan.
Pelarasan Imej 1 3
Kontras
Laraskan kontras imej yang ditayangkan.
Pelarasan Imej 1 3
Ketajaman (V)
Gunakan submenu ini untuk melaraskan ketajaman garis rangka imej yang
ditayangkan. Nilai yang lebih besar menjadikan imej lebih tajam, manakala nilai yang
lebih kecil menjadikannya kurang tajam.
Pelarasan Imej 1 3
Ketepuan (V)
Gunakan submenu ini untuk melaraskan ketepuan warna imej yang ditayangkan.
Nilai yang lebih besar meningkatkan ketepuan warna.
Pelarasan Imej 1 3
Seri Warna (V)
Gunakan submenu ini untuk melaraskan seri warna imej yang ditayangkan.
Nilai yang lebih besar menjadikan imej keseluruhan lebih kebiruan, manakala nilai
yang lebih kecil menjadikan imej keseluruhan lebih kemerahan. Seting ini disokong
hanya apabila isyarat adalah NTSC atau NTSC4.43.
Pelarasan Imej 1 3
Mod Warna
Pilih satu daripada mod warna imej tayangan berikut: “Standard*”, “Grafik”,
“Teater*”, “Papan Hitam”, “Semula jadi”.
z Seting lalai awal: “Teater” apabila sumber input ialah S-Video, Video, atau
HDMI (DTV). “Standard” bila-bila masa lain.
Pelarasan Imej 1 3
Imbangan Warna
Pilih satu daripada praset imbangan warna berikut: “Hangat”, “Normal*”, “Sejuk”.
Juga boleh digunakan untuk melaraskan merah, hijau dan biru secara berasingan.
Pelarasan Imej 1 3
Mod Mati Kawalan Cahaya
Apabila “Mati” dipilih untuk seting “Seting Opsyen 1 3 Kawalan Nyala 3 Kawalan
Nyala”, tetapkan sama ada “Terang” (keutamaan kecerahan) atau “Normal*”
(keutamaan warna) sebagai seting kualiti imej.
Pelarasan Imej 1 3
Pulihkan Lalai Menu
Kembalikan semua item dalam “Pelarasan Imej 1” menu utama ke lalai awalnya
untuk sumber imej semasa yang ditayangkan.
Pelarasan Imej 2 3
Kedudukan Menegak (RCV)
Laraskan kedudukan menegak dan melintang imej sumber input mengikut skrin
sasaran.
Pelarasan Imej 2 3
Kedudukan Melintang
(RCV)
Pelarasan Imej 2 3
Frekuensi (R)
Apabila jalur menegak muncul dalam imej yang ditayangkan semasa RGB dipilih
sebagai sumber input, ini bermakna seting frekuensi tidak betul. Apabila ini berlaku,
gunakan seting ini untuk melaraskan frekuensi secara manual. Jika, atas sesuatu
sebab, seting frekuensi manual anda menyebabkan input imej daripada komputer
hilang daripada tayangan, anda boleh menekan kunci [AUTO] untuk menjalankan
operasi pelarasan auto, yang sepatutnya menyebabkan imej muncul.
27
Gunakan item menu ini:
Untuk melakukan ini:
Pelarasan Imej 2 3
Fasa (R)
Laraskan fasa isyarat input RGB apabila imej berkelip-kelip kerana fasa projektor
dan fasa isyarat input RGB tidak sepadan.
Pelarasan Imej 2 3
Imbasan atas (CVD)
Laraskan amaun imbasan atas untuk mendapatkan isyarat video input dalam julat
0% hingga 5%*. Saiz kawasan sempadan yang dipaparkan pada skrin tayangan
bergantung pada nilai seting. Nilai yang lebih kecil menghasilkan kawasan
sempadan yang lebih lebar seperti yang ditunjukkan di bawah.
Julat paparan pada 5%.
Julat paparan pada 0%
Pelarasan Imej 2 3
Kembalikan semua item dalam “Pelarasan Imej 2” menu utama ke lalai awalnya
Pulihkan Lalai Menu (RCVD) untuk sumber imej semasa yang ditayangkan.
Pelarasan Kelantangan 3
Kelantangan
Lihat “Melaraskan Paras Kelantangan (VOLUME)” (halaman 20) untuk butiran lanjut.
Pelarasan Kelantangan 3
Pulihkan Lalai Menu
Kembalikan seting Kelantangan kepada lalai asal untuk sumber imej yang sedang
ditayangkan.
Seting Skrin 3
Pembetulan Pepasak
Gunakan submenu ini untuk melaraskan pembetulan pepasak menegak imej yang
ditayangkan.
Seting Skrin 3
Nisbah Bidang (RCVHD)
Pilih seting nisbah bidang untuk imej yang ditayangkan.
Lihat “Untuk mengubah nisbah bidang imej yang ditayangkan (ASPECT)”
(halaman 17) untuk butiran lanjut.
Seting Skrin 3 Mod
Tayangan
Nyatakan sama ada tayangan akan berlangsung dari hadapan atau belakang skrin.
Hadapan*: Pilih pilihan ini untuk menayang dari hadapan skrin.
Belakang: Pilih pilihan ini untuk menayang dari belakan skrin. Seting ini
menerbalikkan imej hadapan yang ditayangkan secara melintang.
Seting Skrin 3
Lekapan Siling
Sediakan projektor pada kedudukan terbalik untuk digantung daripada siling.
Hidup: Pilih apabila projektor berada pada kedudukan terbalik untuk digantung
daripada siling. Oleh kerana bahagian bawah projektor menghadap ke atas,
imej yang ditayangkan diterbalikkan secara melintang dan menegak.
Mati*: Pilih apabila projektor digunakan sebagai desktop. Ini akan menayangkan imej
dengan anggapan bahawa bahagian atas projektor menghadap ke atas.
Seting Skrin 3
Tiada Skrin Signal
Pilih satu daripada berikut sebagai imej tayangan apabila tiada isyarat input
dimasukkan ke dalam projektor: “Biru”* (skrin biru), “Hitam” (skrin hitam), “Logo”
(logo terbina dalam projektor, atau logo pengguna, halaman 76).
Seting Skrin 3
Skrin Kosong
Pilih satu daripada perkara berikut sebagai imej tayangan apabila kunci [BLANK]
ditekan: “Biru”* (skrin biru), “Hitam” (skrin hitam), “Logo” (logo terbina dalam
projektor, atau logo pengguna, halaman 76).
Seting Skrin 3
Pulihkan Lalai Menu
Kembalikan semua item dalam “Seting Skrin” menu utama ke lalai awalnya untuk
sumber imej semasa yang ditayangkan.
Seting Input 3
Terminal KOMPUTER (RC)
Nyatakan kaedah yang akan digunakan untuk mengenal pasti isyarat input terminal
KOMPUTER.
Auto*: Projektor mengenalpasti isyarat input terminal KOMPUTER secara automatik.
RGB: Sentiasa anggap bahawa isyarat input terminal KOMPUTER ialah isyarat
RGB.
Komponen: Sentiasa anggap bahawa isyarat input terminal KOMPUTER ialah
isyarat video komponen.
28
Gunakan item menu ini:
Untuk melakukan ini:
Seting Input 3
Laras Tahap RGB (RC)
Menetapkan sama ada paras pelarasan isyarat RGB input didayakan (Hidup*) atau
dinyahdayakan (Mati). Meninggalkan seting ini “Hidup” akan biasanya
mengoptimumkan imej yang ditayangkan. Namun, bergantung kepada isyarat input,
mungkin terdapat kes di mana seting ini tidak mengoptimumkan imej dan malah
mungkin mengherotkannya. Jika ini berlaku, tukar seting kepada “Mati”.
Seting Input 3
Isyarat Video (V)
Seting Input 3
Isyarat S-Video (V)
Tetapkan kaedah untuk digunakan bagi mengenalpasti isyarat input terminal VIDEO.
Auto*: Projektor mengenalpasti isyarat input video secara automatik.
NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL60, SECAM:
Sentiasa anggap bahawa isyarat input video ialah jenis isyarat video yang
dinyatakan.
Seting Input 3
Penunjuk Nama Isyarat
Tetapkan sama ada jenis isyarat input yang baru dipilih harus dipaparkan (Hidup*)
atau tidak dipaparkan (Mati) apabila kunci [INPUT] ditekan untuk menukar isyarat
input.
Seting Input 3
Pulihkan Lalai Menu
Kembalikan semua item dalam “Seting Input” menu utama ke lalai awalnya untuk
sumber imej semasa yang ditayangkan.
Seting Opsyen 1 3
Pembetulan Pepasak Auto
Hidupkan (Hidup*) atau matikan (Mati) pembetulan auto.
z Item ini tidak boleh dipilih semasa “Hidup” dipilih untuk “Seting Skrin 3
Lekapan Siling”, dan “Pembetulan Pepasak Auto” dinyahdayakan tanpa
mengira seting item ini.
Seting Opsyen 1 3
Laras Auto (R)
Nyatakan sama ada projektor perlu mengesan jenis isyarat input RGB (resolusi,
frekuensi) dan melaraskan imej tayangan sewajarnya.
Hidup*: Laras Auto didayakan.
Mati: Laras Auto dinyahdayakan.
z Jika anda mahu kekalkan seting menu “Pelarasan Imej 2” berikut apabila
kuasa dimatikan, pilih “Mati” untuk seting ini: “Kedudukan Menegak”,
“Kedudukan Melintang”, “Frekuensi”, “Fasa”.
Seting Opsyen 1 3
Kawalan Nyala
Lihat “Kawalan Cahaya” (halaman 21).
Seting Opsyen 1 3
Mati Kuasa Auto
Nyatakan jumlah masa operasi projektor dan ketidakaktifan isyarat input yang
dibenarkan sebelum Mati Kuasa Auto dicetuskan untuk mematikan kuasa projektor
secara automatik. Mati Kuasa Auto boleh dinyahdayakan, jika anda mahu.
5 min, 10 min*, 15 min, 20 min, 30 min: Masa sehingga mati Kuasa Auto dimulakan.
Mati: Menyahdayakan Mati Kuasa Auto.
Seting Opsyen 1 3
Kata Laluan
Lihat “Perlindungan Kata Laluan” (halaman 32).
Seting Opsyen 1 3
Hidup Kuasa Terus
Dayakan (Hidup) dan nyahdayakan (Mati*) hidup kuasa auto projektor sebaik sahaja
kord kuasa AC projektor dipasangkan pada salur keluar kuasa.
Seting Opsyen 1 3
Bahasa
Menentukan bahasa paparan.
Bahasa Inggeris, Perancis, Jerman, Itali, Sepanyol, Sweden, Portugis, Belanda,
Norway, Poland, Finland, Czech, Turki, Rusia, Lithuania, Vietnam, Thai, Melayu,
Indonesia, Arab, Cina (Ringkas), Cina (Tradisional), Korea, Jepun.
z Pengguna Model Rangkaian
Apabila menggunakan fungsi model Rangkaian tertentu, beberapa menu
dan mesej mungkin dipaparkan dalam Bahasa Inggeris, tanpa mengira
bahasa yang dipilih di sini.
B
29
Gunakan item menu ini:
Untuk melakukan ini:
Seting Opsyen 1 3
Pulihkan Lalai Menu
Kembalikan semua item dalam “Seting Opsyen 1” menu utama ke lalai awalnya
untuk sumber imej semasa yang ditayangkan.
Seting Opsyen 2 3
Pasang dan Main
Tetapkan apa yang projektor harus lakukan apabila peranti USB luaran yang
disokong bersambung ke port USB-A projektor atau apabila projektor dihidupkan
semasa peranti USB luaran bersambung ke port USB-A.
Hidup: Mendayakan pertukaran sumber input automatik.
Mati*: Menyahdayakan pertukaran sumber input automatik.
Seting Opsyen 2 3
Audio Keluar
Gunakan sub-menu ini untuk menetapkan sama ada input audio daripada sumber di
bawah perlu dijadikan output ke pembesar suara (Pmbsr Sra*) atau dijadikan output
ke destinasi luaran (Talian)*1.
z HDMI
z Pemapar Fail (Audio main semula)*2
z Wayarles atau Rangkaian (Audio filem tayangan strim video)*2
z Paparan USB*2
*1 Apabila Line ditetapkan, projektor akan output audio daripada terminal AUDIO
OUT.
*2 Model rangkaian sahaja
Seting Opsyen 2 3
Altitud Tinggi
Hidupkan atau matikan seting kelajuan kipas altitud tinggi mengikut altitud kawasan
tempat anda menggunakan projektor.
Hidup: Pilih seting ini apabila menggunakan projektor di kawasan altitud tinggi (1,500
hingga 3,000 meter di atas aras laut) di mana udara adalah tipis. Seting ini
meningkatkan kecekapan penyejukan.
Mati*: Pilih seting ini pada altitud biasa (sehingga 1,500 meter ).
z Jangan gunakan projektor ini pada altitud lebih tinggi daripada 3,000 meter
di atas aras laut.
Seting Opsyen 2 3
Kunci Panel Kawalan
Nyahdayakan operasi utama unit projektor.
Lihat “Kunci Panel Kawalan (Siri XJ-F Sahaja)” (halaman 35) untuk butiran lanjut.
Seting Opsyen 2 3
Kapsyen Tertutup (V)
Gunakan submenu ini untuk menyatakan sama ada mahu memaparkan atau tidak
kapsyen tertutup apabila menayangkan isyarat video yang merangkuminya.
Mati*: Kapsyen tertutup tidak dipaparkan.
CC1, CC2, CC3, CC4: Menunjukkan seting output kapsyen tertutup semasa (CC1,
CC2, CC3, dan CC4).
z Pembetulan pepasak tidak menjejaskan teks kapsyen tertutup yang
dipaparkan.
Seting Opsyen 2 3
Fungsi Pemasa
Memaparkan menu fungsi pemasa. Untuk butiran, lihat “Menggunakan Pemasa
Pembentangan (TIMER)” (halaman 23).
Seting Opsyen 2 3
Aras Input Mikrofon
Melaraskan aras kelantangan input audio dari terminal MIC dalam julat 0* (bisu)
hingga 3 (maksimum).
Seting Opsyen 2 3
Pulihkan Lalai Menu
Kembalikan semua item dalam “Seting Opsyen 2” menu utama ke lalai awalnya
untuk sumber imej semasa yang ditayangkan.
Seting Multimedia 3
Autojalan
Tetapkan sama ada mahu menggunakan (Dayakan*) atau tidak menggunakan
(Nyahdayakan) fungsi auto jalan. Untuk butiran, lihat “Autojalan” (halaman 52).
Seting Multimedia 3
Fungsi
(FN)
Memaparkan menu yang sama (Menu Fungsi) yang muncul apabila kunci [FUNC]
alat kawalan jauh ditekan.
Seting Multimedia 3
Fungsi Storan Dalaman
(RCVHD)
Akses memori dalaman projektor dari komputer. Untuk butiran, lihat “Untuk menyalin
fail dari komputer ke memori dalaman projektor” (halaman 37).
Seting Rangkaian
Akses item seting sambungan LAN wayarles projektor dan seting rangkaian. Untuk
butiran, lihat “Panduan Fungsi Rangkaian” yang berasingan.
30
Gunakan item menu ini:
Untuk melakukan ini:
Info Operasi
Memaparkan maklumat projektor di bawah.
Isyarat Input, Nama Isyarat, Resolusi, Frekuensi Melintang, Frekuensi Menegak,
Sistem Imbasan, Masa Nyala, Versi (versi ROM projektor)
Pulihkan Semua Lalai 3
Masa Operasi Unit
Paparkan masa operasi terkumpul unit ini.
Masa ini tidak boleh diasalkan.
Pulihkan Semua Lalai 3
Pulihkan Semua Lalai
Asalkan semua seting item Menu Persediaan, kecuali yang di bawah.
Seting Opsyen 1 3 Bahasa, Seting Opsyen 1 3 Hidup Kuasa dengan Kata Laluan,
Info Operasi 3 Masa Nyala, Info Operasi 3 Versi,
Pulihkan Semua Lalai 3 Masa Operasi Unit
z Imej logo pengguna yang telah dipindahkan ke projektor (halaman 76) tidak
dipadamkan oleh operasi “Pulihkan Semua Lalai”.
31
Perlindungan Kata Laluan
Operasi yang diterangkan di bawah boleh dilindungi kata laluan pada projektor. Anda hanya boleh ada
satu kata laluan diperuntukkan kepada projektor pada bila-bila masa dan kata laluan yang sama
digunakan untuk operasi.
z Perlindungan permulaan projektor
Projektor boleh dikonfigurasi agar kotak dialog yang meminta kata laluan dimasukkan dipaparkan
apabila projektor dihidupkan. Dalam keadaan ini, operasi projektor selanjutnya tidak boleh
berlangsung kecuali kata laluan yang betul dimasukkan. Ini melindungi daripada penggunaan
projektor yang tidak dibenarkan.
z Menggunakan storan dalaman projektor (model rangkaian sahaja)
Percubaan untuk mengakses fungsi storan dalaman projektor (halaman 37) daripada Menu
Persediaan menyebabkan kotak dialog kemasukan kata laluan muncul. Ini melindungi daripada
pemadaman atau penggantian fail dalam memori dalaman projektor secara tidak sengaja atau tidak
sah.
Gunakan seting “Hidup Kuasa dengan Kata Laluan” dan “Kata Laluan Storan Dalaman” untuk
menghidupkan atau mematikan perlindungan kata laluan untuk operasi di atas secara berasingan.
Menggunakan Ciri Kata Laluan
Ambil perhatian tentang langkah berjaga-jaga berikut apabila anda menggunakan ciri kata laluan.
z Ciri kata laluan melindungi daripada penggunaan projektor yang tidak dibenarkan. Ambil perhatian
bahawa ia bukannya langkah antikecurian.
z Anda perlu memasukkan kata laluan lalai kilang asal apabila menggunakan projektor buat pertama
kali setelah menghidupkan ciri kata laluan. Tukar kata laluan lalai kilang asal kepada kata laluan lain
pilihan anda secepat mungkin selepas menghidupkan ciri kata laluan.
z Jangan lupa bahawa operasi kata laluan sentiasa dilakukan menggunakan alat kawalan jauh, jadi
anda perlu berhati-hati agar tidak menghilangkan atau tersalah letak alat kawalan jauh itu.
z Ambil perhatian juga bahawa anda tidak akan boleh memasukkan kata laluan jika bateri alat
kawalan jauh habis. Gantkan bateri alat kawalan jauh secepat mungkin setelah ia mula kehabisan.
Jika anda terlupa kata laluan anda...
Jika anda terlupa kata laluan, anda perlu membawa dua item berikut kepada pengedar CASIO anda
untuk mengosongkan kata laluan tersebut. Ambil perhatian bahawa anda akan dikenakan caj untuk
mengosongkan kata laluan tersebut.
1. Pengenalan peribadi (salinan atau lesen memandu, I.D. pekerja, dsb yang asal)
2. Unit projektor
Ambil perhatian bahawa pengedar CASIO anda tidak boleh mengosongkan kata laluan projektor
kecuali anda membawa kedua-dua item di atas.
Selain itu, simpan waranti projektor di tempat yang selamat.
z Mengosongkan kata laluan anda melalui prosedur yang diterangkan di atas akan
mengembalikan semua seting projektor anda, kecuali Masa Nyala, kepada lalai kilang asal.
Simpan rekod bertulis kata laluan anda!
Anda tidak akan boleh menggunakan projektor jika anda terlupa kata laluannya. Kami amat
menyarankan agar anda menyimpan rekod bertulis kata laluan atau menggunakan cara lain untuk
menyimpannya supaya anda boleh mencarinya apabila perlu.
32
Untuk menukar kata laluan
1.
Tekan kunci [MENU] atau untuk memaparkan menu persediaan.
2.
Gunakan kunci [T] untuk memilih “Seting Opsyen 1”, dan kemudian tekan kunci
[ENTER].
3.
Gunakan kunci [T] untuk memilih “Kata Laluan”, dan kemudian tekan kunci
[ENTER].
z Ini akan memaparkan kotak dialog yang meminta anda memasukkan kata laluan semasa.
4.
Masukkan kata laluan semasa.
z Kata laluan projektor anda sebenarnya bukan “perkataan” yang terdiri daripada huruf, tetapi
satu jujukan input kekunci alat kawalan jauh.
z Jika projektor masih lagi dilindungi oleh kata laluan lalai kilang, lakukan operasi kekunci yang
ditunjukkan di bawah untuk memasukkannya.
[S] [T] [W] [X] [S] [T] [W] [X]
5.
Selepas memasukkan kata laluan semasa, tekan kunci [ENTER].
z Ini memaparkan skrin Kata Laluan.
6.
Gunakan kunci [T] untuk memilih “Tukar Kata Laluan”, dan kemudian tekan
kunci [ENTER].
z Ini akan memaparkan kotak dialog yang meminta anda memasukkan kata laluan baharu.
7.
Masukkan jujukan kekunci maksimum sehingga lapan operasi kekunci.
z Anda boleh menggunakan mana-mana kekunci berikut sebagai sebahagian daripada jujukan
kekunci kata laluan anda.
[INPUT], [MENU], [BLANK], [FREEZE], [ ], [VOLUME +], [VOLUME –], [D-ZOOM +],
[D-ZOOM –], [KEYSTONE +], [KEYSTONE –], [S], [T], [W], [X], [TIMER], [AUTO], [ASPECT],
[FUNC]
8.
Selepas memasukkan kata laluan baharu, tekan kunci [ENTER].
z Ini akan memaparkan kotak dialog yang meminta anda memasukkan kata laluan yang sama
sekali lagi.
9.
Masukkan semula urutan kunci kata laluan sama yang anda masukkan dalam
langkah 7 dan kemudian tekan kunci [ENTER].
z Mesej “Kata laluan baharu anda telah didaftarkan.” menunjukkan bahawa kata laluan telah
ditukar. Tekan kunci [ESC].
z Jika kata laluan yang anda masukkan dalam langkah ini berbeza daripada kata laluan yang
anda masukkan dalam langkah 7, mesej “Kata laluan yang anda masukkan salah.” muncul.
Tekan kunci [ESC] untuk kembali ke langkah 7.
33
Untuk menukar seting hidup kuasa dengan kata laluan
1.
Lakukan langkah 1 hingga 5 di bawah “Untuk menukar kata laluan” (halaman 33)
dan paparkan skrin Kata Laluan.
2.
Selepas mengesahkan bahawa “Hidup Kuasa dengan Kata Laluan” dipilih,
gunakan kunci [W] dan [X] untuk memilih sama ada seting “Hidup” atau “Mati”.
z Menukar seting daripada “Mati” ke “Hidup” akan menyebabkan “Minta kata laluan apabila
kuasa dihidupkan?” kotak dialog muncul. Tekan kunci [ENTER] untuk mengesahkan bahawa
anda mahu menghidupkan perlindungan kata laluan, atau [ESC] keluar daripada kotak dialog
tanpa menukar seting.
3.
Setelah selesai, tekan kunci [MENU] untuk keluar daripada menu persediaan.
Untuk menukar kata laluan fungsi storan dalaman (model
rangkaian sahaja)
1.
Lakukan langkah 1 hingga 5 di bawah “Untuk menukar kata laluan” (halaman 33)
dan paparkan skrin Kata Laluan.
2.
Tekan kunci [T] untuk memilih “Kata Laluan Storan Dalaman”.
3.
Gunakan kunci [W] dan [X] untuk memilih “Hidup” atau “Mati”.
z Menukar seting daripada “Mati” ke “Hidup” akan menyebabkan “Minta kata laluan apabila
operasi storan dalaman dijalankan?” kotak dialog muncul. Tekan kunci [ENTER] untuk
mengesahkan bahawa anda mahu menghidupkan perlindungan kata laluan storan dalaman,
atau [ESC] keluar daripada kotak dialog tanpa menukar seting.
4.
Setelah selesai, tekan kunci [MENU] untuk keluar daripada menu persediaan.
34
Kunci Panel Kawalan (Siri XJ-F Sahaja)
Kunci panel kawalan menyahdayakan (kunci) semua kunci projektor, kecuali kunci [P]. Ini
membataskan operasi projektor kepada alat kawalan jauh, yang melindunginya daripada operasi salah
secara tidak sengaja.
Untuk mengunci panel kawalan
1.
Tekan kunci [MENU] atau untuk memaparkan menu persediaan.
2.
Gunakan kunci [T] untuk memilih “Seting Opsyen 2”, dan kemudian tekan kunci
[ENTER].
3.
Gunakan kunci [T] untuk memiih “Kunci Panel Kawalan”.
4.
Gunakan kunci [W] untuk memiih “Hidup”.
5.
Apabila kotak dialog pengesahan muncul, tekan kunci [ENTER].
z Kunci panel kawalan menyahdayakan semua kunci projektor kecuali kunci [P].
6.
Setelah selesai, tekan kunci [MENU] untuk keluar daripada menu persediaan.
z Walaupun jika panel kawalan dikunci, anda boleh padamkan mesej amaran (halaman 69) yang
muncul pada skrin tayangan dengan menekan kunci [ESC] projektor.
Untuk membuka kunci panel kawalan
Lakukan mana-mana operasi berikut.
z Pada projektor, tekan dan tahan kunci [T] sehingga mesej “Panel kawalan telah dibuka kunci.”
muncul.
z Untuk menggunakan alat kawalan jauh untuk membuka kunci panel kawalan, lakukan prosedur
bawah “Untuk mengunci panel kawalan” di atas. Dalam langkah 4, tekan kunci [X] alat kawalan
jauh untuk memilih “Mati” dan kemudian tekan kunci [MENU].
35
Menayang daripada Memori Terbina-dalam atau
Input USB (Model Rangkaian sahaja)
Bahagian ini menerangkan operasi menggunakan “Pemapar Fail” (untuk menayangkan kandungan fail
dalam memori terbina-dalam atau pemacu denyar USB), “Paparan USB” (untuk menayangkan data
daripada komputer melalui sambungan USB), dan “Alat USB CASIO” (untuk menayangkan kandungan
skrin kalkulator CASIO).
Menayang dengan Pemapar Fail
Gambaran Keseluruhan Pemapar Fail
Pemapar Fail ialah satu aplikasi yang boleh anda gunakan untuk melihat atau memainkan semula jenis
fail berbeza yang terletak dalam memori dalaman projektor atau pada peranti memori yang
bersambung pada port USB projektor.
Fail Main Semula yang Disokong
Jenis Fail
Fail
Imej:*1
Keadaan Fail yang Disokong
JPEG: Sehingga kira-kira 15 M piksel (JPEG garisan bawah)
Sehingga kira-kira 8 M piksel (JPEG progressive)
PNG: Kurang daripada 6 MB sehingga kira-kira 8 M piksel*2
GIF: Kurang daripada 6 MB sehingga kira-kira 8 M piksel*2
BMP: Kurang daripada 6 MB sehingga kira-kira 8 M piksel (untuk warna 24-bit)
Fail Filem:*3
AVI: maksimum 20 Mbps 720/30P (Video MJPEG, Audio ADPCM)
MOV: maksimum 20 Mbps 1080/30P (Video H.264, Audio ADPCM atau Audio AAC)
MP4: maksimum 20 Mbps 1080/30P (Video H.264, Audio AAC)
Fail Persembahan
Fail ECA atau PtG dicipta dengan EZ-Converter FA*4
Fail PDF
PDF Ver 1.4
*1 Walaupun jika anda menggunakan projektor model WXGA (halaman 9), resolusi tayangan
maksimum untuk data imej ialah 1024 × 768, kecuali JPEG dasar. Dalam hal data imej JPEG dasar,
resolusi tayangan maksimum ialah 1280 × 800.
*2 Warna lutsinar dalam fail imej format PNG dan GIF yang didayakan warna lutsinarnya akan
dipaparkan sebagai hitam. GIF animasi dipaparkan sebagai imej pegun, tanpa animasi.
*3 Melakukan maju pantas atau undur pantas dengan fail filem dengan kadar bit besar mungkin
menyebabkan operasi dijalankan pada kelajuan yang lebih perlahan daripada biasa atau berhenti
separuh jalan. Meskipun filem dengan salah satu kadar bit maksimum ditunjukkan di atas akan
dimain semula dengan biasa, maju pantas dan undur pantas tidak disokong.
*4 Fail PowerPoint boleh ditukar menggunakan EZ-Converter FA (tersedia daripada laman web
CASIO). Lihat “Menggunakan EZ-Converter FA untuk Menukar Fail PowerPoing ke Fail ECA atau
PtG” (halaman 56).
36
Menayang Fail yang Terletak dalam Memori Dalaman
Projektor
Pemidang fail boleh digunakan untuk menayangkan jenis fail berikut apabila ia ditempatkan dalam
memori dalaman projektor: fail imej, fail filem, fail pembentangan, fail PDF. Untuk menggunakan
prosedur dalam bahagian ini, fail yang akan ditayang mesti disalin ke memori dalaman projektor
terlebih dahulu. Anda boleh menyalin fail menggunakan salah satu kaedah berikut.
z Sambungkan projektor ke komputer dengan kabel USB dan salin fail ke memori dalaman projektor.
z Gunakan LAN untuk menyalin (memuat naik) fail dari komputer atau peranti pintar ke memori
dalaman projektor.
Prosedur dalam manual ini semuanya adalah berdasarkan menyalin fail melalui sambungan USB.
Untuk maklumat mengenai cara menyalin fail menggunakan LAN, lihat “Panduan Fungsi Rangkaian”
yang berasingan.
Untuk menyalin fail dari komputer ke memori dalaman
projektor
z Prosedur ini disokong pada komputer yang menjalankan salah satu sistem pengendalian di
bawah.
Windows: XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 (Dilog masuk dengan keistimewaan pentadbir)
Mac OS: 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 (Dilog masuk menggunakan akaun akar atau akaun
pengguna)
1.
Tekan kunci [MENU] atau untuk memaparkan menu persediaan.
2.
Gunakan kunci [T] untuk memilih “Seting Multimedia”, dan kemudian tekan
kunci [ENTER].
3.
Gunakan kunci [T] untuk memilih “Fungsi Storan Dalaman”, dan kemudian
tekan kunci [ENTER].
4.
Apabila mesej “Mematikan projektor untuk menggunakan storan dalaman.”
muncul, tekan kunci [ENTER].
z Ini akan mematikan kuasa projektor. Penunjuk POWER/STANDBY akan menyala ambar dan
penunjuk STATUS akan menyala merah.
5.
Tekan kunci [P] projektor untuk menghidupkan kuasa.
z Penunjuk POWER/STANDBY akan menyala hijau dan penunjuk STATUS akan menyala merah.
Ini menunjukkan bahawa fungsi storan dalaman projektor beroperasi. Anda tidak dapat
menayangkan imej menggunakan projektor pada masa ini.
6.
Jika pemacu kilat USB atau apa-apa media boleh alih lain disambungkan pada
komputer anda, tanggalkannya.
37
7.
Gunakan kabel USB yang boleh didapati secara komersil untuk menyambungkan
port USB-B projektor (jenis USB B) kepada port USB komputer anda.
z Lokasi port USB-B projektor ini ditunjukkan oleh “*2” dalam ilustrasi di bawah “Menyambung
Kabel Projektor” (halaman 11).
z Apabila anda melakukannya, memori dalaman projektor akan dikenali oleh komputer anda
sebagai pemacu cakra boleh tanggal yang dinamakan “InternalMem”.
8.
Pada komputer, buka pemacu “InternalMem”.
Windows:
Apabila kotak dialog “AutoPlay” (Automain) muncul pada skrin komputer anda, klik “Open folder
to view files” (Buka folder untuk melihat fail). Jika kotak dialog “AutoPlay” (Automain) tidak
muncul, lakukan operasi berikut: [Start] 3 [Computer] 3 Dwi-klik “InternalMem”.
Mac OS:
Ikon “InternalMem” akan muncul pada desktop Mac. Klik dua kali untuk membukanya.
9.
Salin fail yang anda mahu tayang ke pemacu “InternalMem”.
10.
Selepas anda salin semua fail yang anda mahu, lakukan satu daripada operasi di
bawah untuk menanggalkan pemacu “InternalMem”.
Windows:
Klik ikon “Safely Remove Hardware” (Alih Keluar Perkakasan Dengan Selamat) dalam dulang
tugas (di sudut kanan bawah skrin). Pada menu yang muncul, pilih “CASIO USB Display
Storage”. Periksa untuk memastikan mesej “Safe To Remove Hardware” (Selamat Untuk
Mengalih Keluar Perkakasan) muncul.
Mac OS:
Seret ikon pemacu “InternalMem” ke ikon tong sampah. Semak untuk memastikan ikon pemacu
“InternalMem” tidak lagi berada pada desktop Mac.
11.
Tanggalkan kabel USB dari projektor dan komputer.
12.
Hidupkan projektor semula.
z Ini memberhentikan operasi fungsi storan dalaman dan kembali kepada tayangan normal.
z Untuk maklumat mengenai cara menayang fail yang disalin ke memori dalaman projektor, lihat
“Memulakan Tayangan Fail yang Terletak dalam Memori Dalaman Projektor” (halaman 39).
z Perkara di atas ditunjukkan cuma sebagai contoh biasa operasi penyalinan fail pada
komputer. Langkah sebenar yang perlu anda lakukan mungkin berbeza sedikit mengikut
sistem pengendalian dan persediaan komputer anda.
z Jika “Hidup” dipilih untuk “Kata Laluan Storan Dalaman” pada menu seting, kotak dialog
untuk memasukkan kata laluan akan muncul apabila anda menekan kunci [ENTER] dalam
langkah 3 prosedur di atas. Jika ini berlaku, untuk ke langkah 4. Pls delete “seterusnya”.
Untuk butiran, lihat “Perlindungan Kata Laluan” (halaman 32).
C
38
Memulakan Tayangan Fail yang Terletak dalam Memori
Dalaman Projektor
1.
Jika pemacu kilat USB atau peranti USB lain disambungkan pada port USB-A
projektor, putuskan sambungannya.
2.
Tekan kunci [INPUT]. Ini akan memaparkan kotak dialog “Input”.
3.
Gunakan kunci [T] dan [S] untuk memilih “Pemapar” dan kemudian tekan kunci
[ENTER].
4.
Pada kotak dialog yang muncul, sahkan bahawa “Pemapar Fail” dipilih dan
kemudian dan tekan kunci [ENTER].
z Ini akan memulakan Pemidang Fail dan memaparkan skrin utama Pemidang Fail seperti yang
ditunjukkan di bawah.
5.
Bergantung pada jenis fail yang anda mahu tayang, lakukan salah satu operasi di
bawah.
Untuk menayang fail jenis ini:
Lakukan operasi ini:
Fail Persembahan
“Untuk menayang fail persembahan” (halaman 45)
Fail PDF
“Untuk menayang fail PDF” (halaman 46)
Fail Imej
“Untuk menayang fail imej” (halaman 47)
Fail Filem
“Untuk menayang fail filem” (halaman 47)
39
Untuk memformatkan memori dalaman projektor
(Pengguna Windows sahaja)
*Awas
Jangan sekali-kali memformat memori dalaman projektor daripada komputer
yang menjalankan Mac OS. Melakukan demikian boleh menyahdayakan fungsi
USB projektor.
z Melakukan prosedur di bawah akan memadam semua folder dan fail yang ada dalam memori
dalaman projektor.
1.
Lakukan langkah 1 hingga 7 di bawah “Untuk menyalin fail dari komputer ke
memori dalaman projektor” (halaman 37).
2.
Lakukan prosedur di bawah untuk memformatkan pemacu smoke
“InternalMem” pada komputer anda.
(1) Klik kanan ikon pemacu “InternalMem”. Pada menu yang muncul, pilih “Format”.
(2) Pada kotak dialog “Format” yang muncul, periksa untuk memastikan “FAT32 (disarankan)“
dipilih untuk “Sistem Fail” dan kemudian klik Mula [Start].
(3) Pada kotak dialog amaran yang muncul, klik butang [OK].
(4) Apabila kotak dialog yang memberitahu anda bahawa proses memformat telah selesai
muncul, klik [OK] untuk menutupnya.
(5) Klik Tutup [Close] untuk menutup kotak dialog format.
40
Menayang Fail dari Peranti Memori Bersambung melalui USB
Gunakan prosedur dalam bahagian ini apabila anda mahu menggunakan Pemapar Fail untuk
menayang fail imej, fail filem, fail persembahan atau fail PDF dari pemacu kilat USB atau peranti
memori lain.
Peranti Memori yang Disokong
Port USB-A Projektor Data menyokong sambungan peranti memori dengan format FAT/FAT32 yang
disokong oleh antara muka USB. Berikut adalah peranti memori yang disokong.
z Pemacu kilat USB
z Kad memori
Pembaca kad yang tersedia secara komersil diperlukan untuk menyambungkan kad memori ke
Projektor Data.
z Kamera digital serasi kelas storan USB (Kelas Storan Massa USB)
Untuk menyambung pemacu kilat USB pada projektor
Sambungkan pemacu kilat USB pada port USB-A Projektor Data seperti di bawah.
Untuk menyambung kad memori pada projektor
1.
Masukkan kad memori ke dalam slot kad pembaca kad USB.
z Untuk maklumat lanjut mengenai cara memasukkan kad memori ke dalam pembaca kad USB,
lihat dokumentasi pengguna yang dibekalkan bersama pembaca.
2.
Sambungkan pembaca kad USB pada port USB-A Projektor Data.
41
Untuk menyambung kamera digital pada projektor
1.
Sekiranya perlu, konfigurasikan seting kelas storan massa USB kamera digital.
2.
Matikan kamera digital dan sambungkan kabel USB padanya.
3.
Masukkan hujung kabel USB (penyambung Jenis A) yang satu lagi pada port
USB-A Projektor Data.
4.
Hidupkan kamera digital.
z Untuk maklumat lanjut mengenai langkah 1, 2 dan 4, lihat dokumentasi pengguna yang
dibekalkan bersama kamera digital anda.
Untuk memulakan tayangan fail yang berada dalam peranti
memori yang bersambung melalui USB
1.
Sambungkan peranti memori yang menyimpan fail yang anda mahu tayangkan
pada port USB-A projektor.
z Jika skrin utama Pemapar Fail muncul secara automatik, terus pergi ke langkah 4 prosedur ini.
Jika ia tidak muncul, pergi ke langkah 2. Ambil maklum bahawa skrin utama Pemidang Fail
akan muncul secara automatik jika “Hidup” dipilih untuk seting “Pasang dan Main” pada Menu
Persediaan projektor.
2.
Tekan kunci [INPUT]. Ini akan memaparkan kotak dialog “Input”.
3.
Gunakan kunci [T] dan [S] untuk memilih “Pemapar Fail” dan kemudian tekan
kunci [ENTER].
z Ini akan memulakan Pemapar Fail dan memaparkan skrin utama Pemapar Fail.
42
4.
Bergantung pada jenis fail yang anda mahu tayang, lakukan salah satu operasi di
bawah.
Untuk menayang fail jenis ini:
Lakukan operasi ini:
Fail Persembahan
Gunakan kunci [T] dan [S] untuk memilih “Persembahan” dan kemudian
tekan kunci [ENTER].
Fail PDF
Gunakan kunci [T] dan [S] untuk memilih “Pemapar PDF” dan kemudian
tekan kunci [ENTER].
Fail Imej
Gunakan kunci [T] dan [S] untuk memilih “Slaid” dan kemudian tekan
kunci [ENTER].
Fail Filem
Gunakan kunci [T] dan [S] untuk memilih “Filem” dan kemudian tekan
kunci [ENTER].
z Skrin yang akan muncul bergantung pada fungsi yang anda pilih.
Nama fungsi
5.
Laluan folder
Gunakan senarai fail yang dipaparkan pada skrin untuk menyemak kandungan
pemacu kilat USB yang anda sambungkan dalam langkah 1 prosedur ini atau
kandungan memori dalaman.
z Jika senarai fail menunjukkan kandungan pemacu kilat USB, pergi ke langkah 7 prosedur ini.
Jika senarai fail menunjukkan kandungan memori dalaman, pergi ke langkah 6.
6.
Tekan kunci [FUNC]. Pada menu yang muncul, pilih “Penukaran Pemacu” dan
tekan kunci [ENTER].
7.
Bergantung pada fungsi yang anda pilih dalam langkah 4 prosedur ini, lakukan
salah satu operasi di bawah.
Jika anda memilih fungsi ini: Lakukan operasi ini:
Persembahan
Lakukan prosedur daripada langkah 2 di bawah “Untuk menayang fail
persembahan” (halaman 45).
Pemapar PDF
Lakukan prosedur daripada langkah 2 di bawah “Untuk menayang fail PDF”
(halaman 46).
Slaid
Lakukan prosedur daripada langkah 2 di bawah “Untuk menayang fail imej”
(halaman 47).
Filem
Lakukan prosedur daripada langkah 2 di bawah “Untuk menayang fail filem”
(halaman 47).
43
Menu Pemacu
Memasuki Mod Pembentangan, Mod Pemidang, Mod Slaid, atau Mod Filem semasa terdapat
berbilang peranti memori bersambung ke port USB-A Projektor Data (berbilang peranti pemacu kilat
USB yang bersambung melalui hub USB, berbilang kad memori dimuatkan dalam pembaca kad
memori yang bersambung ke Projektor Data, dsb) akan menyebabkan menu seperti yang ditunjukkan
di bawah muncul pada skrin tayangan.
Apabila ini berlaku, gunakan kunci kursor untuk menggerakkan penyerlah ke pemacu yang anda mahu
gunakan dan kemudian tekan kunci [ENTER]. Ini akan memaparkan menu fail untuk mod yang anda
masuki.
z Projektor Data boleh mengecam sehingga empat pemacu.
z Mesej “NOUSB” akan muncul dalam Menu Pemacu jika tiada peranti memori bersambung ke
port USB-A apabila anda melakukan Penukaran Pemacu ([FUNC] 3 “Penukaran Pemacu”
3 [ENTER]). Jika ini berlaku, lakukan Penukaran Pemacu sekali lagi untuk memulihkan skrin
terdahulu.
44
Menayang Fail
Bahagian ini menerangkan prosedur untuk anda menayang setiap jenis fail menggunakan Pemapar
Fail.
Untuk menayang fail persembahan
1.
Pada skrin utama Pemidang Fail, pilih “Persembahan” dan tekan kunci [ENTER].
z Ini memaparkan menu fail persembahan (ECA atau PtG).
2.
Gunakan kunci [T] dan [S] untuk memilih fail pembentangan yang anda mahu
mainkan dan kemudian tekan kunci [ENTER] (atau kunci [R] ).
z Ini akan memulakan main semula fail persembahan yang dipilih. Apabila terdapat jeda
automatik dalam main semula, tekan [R] untuk memainkan animasi seterusnya tau untuk
meneruskan ke halaman berikutnya.
3.
Untuk kembali ke menu fail, tekan kunci [ESC].
4.
Untuk kembali ke skrin utama, tekan kunci [FUNC] dan kemudian kunci [ENTER].
z Anda boleh melakukan operasi seperti yang diterangkan dalam jadual di bawah semasa main
semula persembahan sedang berjalan.
Untuk melakukan ini:
Lakukan operasi ini:
Pergi ke halaman sebelumnya
Tekan kunci [W] atau kunci [S].
Pergi ke halaman seterusnya
Tekan kunci [X] atau kunci [T].
Jeda main semula; Sambung main
semula daripada tempat di mana
ia dijeda
Tekan kunci [R].
Langkau ke belakang untuk ke
permulaan animasi yang sedang
dimainkan
Tekan kunci [S] atau kunci [s]
Langkau untuk ke hadapan untuk
ke penghujung animasi yang
sedang dimainkan
Tekan kunci [T] atau kunci [d].
Pilih halaman tertentu dari menu
lakaran kecil dan mainkan semula
halaman itu
1. Tekan kunci [FUNC].
2. Pada menu yang muncul, pilih “Pemilihan Halaman” dan tekan
kunci [ENTER].
3. Gunakan kunci kursor untuk memilih lakaran kecil halaman yang
anda mahu main semula dan kemudian tekan kunci [ENTER].
45
Untuk menayang fail PDF
1.
Pada skrin utama Pemidang Fail, pilih “Pemapar PDF” dan tekan kunci [ENTER].
z Ini memaparkan senarai fail PDF.
2.
Gunakan kunci [T] dan kunci [S] untuk memilih fail PDF yang anda mahu buka
dan kemudian tekan kunci [ENTER] (atau kunci [R] ).
z Ini akan membuka fail PDF yang dipilih.
3.
Lakukan pertukaran halaman, zum dan operasi lain jika perlu.
z Operasi berikut disokong semasa tayangan fail PDF.
Untuk melakukan ini:
Lakukan operasi ini:
Pergi ke halaman
sebelumnya
Tekan kunci [W] atau kunci [S].
Pergi ke halaman
seterusnya
Tekan kunci [X] atau kunci [T].
Laraskan imej kepada lebar
skrin
Tekan kunci [FUNC]. Pada menu yang muncul, pilih “Laras kepada Lebar
Skrin” dan tekan kunci [ENTER].
Kembali kepada paparan
halaman penuh
Tekan kunci [FUNC]. Pada menu yang muncul, pilih “Tunjuk Seluruh
Halaman” dan kemudian tekan kunci [ENTER].
Pilih halaman daripada
senarai lakaran kecil dan
paparkannya.
1. Tekan kunci [FUNC].
2. Pada menu yang muncul, pilih “Pemilihan Halaman” dan tekan kunci
[ENTER].
3. Gunakan kunci kursor untuk memilih lakaran kecil halaman yang anda
mahu paparkan dan kemudian tekan kunci [ENTER].
4.
Untuk kembali ke menu fail, tekan kunci [ESC].
5.
Untuk kembali ke skrin utama, tekan kunci [FUNC] dan kemudian kunci [ENTER].
46
Untuk menayang fail imej
1.
Pada skrin utama Pemidang Fail, pilih “Slaid” dan tekan kunci [ENTER].
z Ini memaparkan senarai fail imej.
2.
Gunakan kunci [T] dan kunci [S] untuk memilih fail imej yang anda mahu buka
dan kemudian tekan kunci [ENTER].
z Ini akan menayang fail imej yang dipilih.
z Menekan kunci [R] dan bukan kunci [ENTER] akan memulakan pembentangan slaid fail imej
bermula daripada fail semasa yang dipilih.
3.
Lakukan operasi putaran imej dan tatalan imej yang diterangkan di bawah
sebagaimana perlu.
z Operasi berikut disokong semasa tayangan fail imej.
Untuk melakukan ini:
Lakukan operasi ini:
Tayang fail imej sebelumnya
Tekan kunci [W] atau kunci [S].
Tayang imej seterusnya
Tekan kunci [X] atau kunci [T].
Putar imej 90 darjah ke kiri*
Tekan kunci [s].
Putar imej 90 darjah ke kanan*
Tekan kunci [d].
Mulakan persembahan slaid
Tekan kunci [R].
Hentikan persembahan slaid
Tekan kunci [R].
*Disokong untuk fail JPEG sahaja.
4.
Untuk kembali ke menu fail, tekan kunci [ESC].
5.
Untuk kembali ke skrin utama, tekan kunci [FUNC] dan kemudian kunci [ENTER].
Untuk menayang fail filem
1.
Pada skrin utama Pemidang Fail, pilih “Filem” dan tekan kunci [ENTER].
z Ini memaparkan senarai fail filem.
2.
Gunakan kunci [T] dan kunci [S] untuk memilih fail filem yang anda mahu buka
dan kemudian tekan kunci [ENTER] (atau kunci [R] ).
z Ini akan memulakan main semula fail filem yang dipilih.
47
3.
Lakukan maju pantas, undur pantas, jeda dan operasi lain sebagaimana perlu.
z Operasi yang diterangkan di bawah disokong semasa main semula fail filem.
Untuk melakukan ini:
Lakukan operasi ini:
Jeda dan sambung semula main semula filem
Tekan kunci [ENTER] atau [R].
z Ikon jeda (
) dipaparkan di sudut kiri atas skrin
tayangan semasa tayangan filem dijeda.
Mainkan semula fail dari permulaan
1. Tekan kunci [FUNC].
2. Pada menu yang muncul, pilih “Main dari Permulaan”
dan tekan kunci [ENTER].
Togol paparan masa main semula filem antara
tunjuk dan sembunyi
Tekan kunci [FUNC]. Pada menu yang muncul, pilih
“Penunjuk Masa Hidup/Mati” dan tekan kunci [ENTER].
Jumlah masa mainan filem
Masa berlalu mainan filem
Maju pantas pada 2X, 8X atau 32X kelajuan
normal
Tekan kunci [X] atau kunci [d].
z Tekanan pertama memulakan maju pantas pada 2X
kelajuan, tekanan kedua meningkatkan kepada 8X
dan tekanan ketiga meningkatkan kepada 32X.
z Penunjuk
muncul di sudut kiri atas semasa
maju pantas 2X,
semasa maju pantas 8X dan
semasa maju pantas 32X.
Undur pantas pada 2X, 8X atau 32X kelajuan
normal
Tekan kunci [W] atau kunci [s].
z Tekanan pertama memulakan undur pantas pada 2X
kelajuan, tekanan kedua meningkatkan kepada 8X
dan tekanan ketiga meningkatkan kepada 32X.
z Penunjuk
muncul di sudut kiri atas semasa
undur pantas 2X,
semasa undur pantas 8X dan
semasa undur pantas 32X.
Kembali daripada maju pantas atau undur
pantas kepada main semula normal
Tekan kunci [ENTER] atau kunci [R] dua kali.
Menekan salah satu kekunci ini sekali sahaja akan
menjeda main semula. Tekan sekali lagi untuk
memulakan main semula normal.
Lompat ke bingkai filem terakhir
Tekan kunci [FUNC]. Pada menu yang muncul, pilih
“Pergi ke Akhir” dan tekan kunci [ENTER].
Hentikan main semula fail filem dan kembali ke
menu fail
Tekan kunci [ESC].
4.
Untuk kembali ke menu fail, tekan kunci [ESC].
5.
Untuk kembali ke skrin utama, tekan kunci [FUNC] dan kemudian kunci [ENTER].
48
Operasi Menu Fail
Terdapat dua paparan berlainan untuk menu fail Pemidang Fail: senarai paparan dan paparan ikon.
Paparan Senarai
Paparan ini menunjukkan senarai nama folder dan fail dalam memori dalaman projektor, atau pada
peranti memori yang bersambung pada port USB projektor. Folder dan fail dipaparkan dalam format
ini sejurus anda pergi dari skrin utama Pemapar Fail ke Mod Persembahan, Mod Pemapar PDF, Mod
Slaid atau Mod Filem.
Paparan Ikon
Paparan ini menunjukkan kedua-dua ikon dan nama untuk folder dan fail. Lakaran kecil dipaparkan
untuk semua fail yang boleh dimainkan semula oleh Pemapar Fail.
Untuk togol menu fail antara paparan senarai dan paparan ikon
Tekan kunci [FUNC]. Pada menu yang muncul, pilih “Tukar format skrin” dan tekan kunci [ENTER].
z Anda boleh menetapkan sama ada paparan senarai atau paparan ikon sebagai paparan lalai.
Untuk maklumat lanjut, lihat “Mengkonfigurasi Seting Pemapar Fail” di halaman 50.
Untuk menatal menu fail
Tekan kunci [T] untuk menatal ke hadapan, dan kunci [S] menatal ke belakang.
Untuk membuka folder
Gunakan kunci kursor untuk menggerakkan penyerlah ke folder yang anda mahu buka dan kemudian
tekan kunci [ENTER].
Untuk keluar dari folder semasa dan bergerak naik ke aras
seterusnya
Tekan kunci [ESC].
Untuk kembali ke skrin utama dari menu fail
Tekan kunci [FUNC]. Pada menu yang muncul, pilih “Kembali ke menu atas” dan tekan kunci [ENTER].
49
Mengkonfigurasi Seting Pemapar Fail
Bahagian ini menerangkan cara mengkonfigurasi seting Pemapar Fail, termasuk seting yang
mengawal apa yang muncul pada menu fail Pemapar Fail.
Untuk mengkonfigurasi seting Pemapar Fail
1.
Pada skrin utama Pemapar Fail, pilih “Tetapan Pemapar” dan tekan kunci
[ENTER].
z Ini memaparkan skrin “Persediaan Pemapar”.
2.
Gunakan [T] dan [S] untuk memilih item yang setingnya anda mahu tukar.
3.
Gunakan [W] dan [X] untuk menukar seting semasa yang dipilih.
z Untuk maklumat mengenai seting yang tersedia untuk setiap item, lihat “Item Seting Pemapar
Fail”.
4.
Ulang langkah 2 hingga 3 sebanyak mana yang perlu untuk mengkonfigurasi
semua seting yang anda mahu.
5.
Setelah seting berkeadaan seperti yang mahu, tekan kunci [ESC] untuk kembali
ke skrin utama Pemapar Fail.
50
Item Seting Pemapar Fail
Seting lalai awal untuk setiap item ditandakan dengan asterisk (*).
Nama Seting
Penerangan
Persediaan Urutan
Paparan
Menyatakan urutan imej dalam menu fail.
< Nama Fail (Menaik) >*:
Memaparkan fail mengikut susunan menaik nama fail.
< Nama Fail (Menurun) >:
Memaparkan fail mengikut susunan menurun nama fail.
< Sambungan Nama Fail (Menaik) >:
Memaparkan nama fail mengikut susunan abjad menaik sambungan nama fail. Jika
berbilang fail mempunyai sambungan nama fail yang sama, ia dipaparkan mengikut
susunan menaik nama fail.
< Masa (Baru ke Lama) >:
Memaparkan fail mengikut masa ia terakhir dikemas kini, daripada paling baru hingga
paling lama.
< Masa (Lama ke Baru) >:
Memaparkan fail mengikut masa ia terakhir dikemas kini, daripada paling lama hingga
paling baru.
Mod Mula
Menyatakan sama ada paparan lalai apabila mod dimasukkan dari skrin utama Pemapar
Fail utama adalah paparan senarai atau paparan ikon.
< Paparan Senarai >*:
Menyatakan paparan senarai sebagai paparan lalai.
< Paparan Ikon >:
Menyatakan paparan ikon sebagai paparan lalai.
Paparan Lakaran Kecil
< Tunjuk >*:
Memaparkan lakaran kecil fail dalam menu fail.
< Sembunyi >:
Lakaran kecil fail tidak dipaparkan.
Penukaran Imej
< Manual >*:
Menyatakan tatalan imej manual.
< Auto >:
Menyatakan tatalan imej auto.
Selang Paparan
Persembahan Slaid
Menyatakan berapa lama setiap imej kekal dipaparkan semasa persembahan slaid.
< 5 saat >*, < 10 saat >, < 30 saat >, < 1 min >, < 5 min >
Ulangan Persembahan
Slaid
< Ulang >:
Mengulang main semua persembahan slaid atau filem.
< Ulang Dimatikan >*:
Menghentikan main semula secara automatik apabila sampai ke penghujung
persembahan slaid atau filem.
Output Audio Filem
< Output >*:
Audio output apabila filem dengan runut audio dimainkan semula.
< Jangan output >:
Tiada output audio semasa main semula filem.
Mengasal Persediaan
Pemapar
Mengembalikan semua seting Pemapar Fail kepada lalai asalnya.
51
Autojalan
Auto jalan membolehkan anda mengkonfigurasikan projektor untuk penayangan automatik fail imej
atau fail filem yang berada dalam folder khas yang dinamakan “AUTORUNC”. Bila penayangan auto
dilakukan bergantung kepada di mana folder “AUTORUNC” berada.
Apabila AUTORUNC diletakkan di sini:
Autojalan dilakukan pada masa ini:
Memori dalaman
Apabila projektor dihidupkan semasa tidak ada apa yang
bersambung ke port USB-A.
Pemacu kilat USB
Apabila pemacu kilat USB bersambung ke port USB-A
projektor atau apabila projektor dihidupkan semasa
pemacu kilat USB bersambung ke port USB-A.
Seting yang ditunjukkan di bawah perlu dikonfigurasi sebelum menggunakan Autojalan.
z “Seting Multimedia 3 Autojalan” (halaman 30): Didayakan
z “Seting Opsyen 2 3 Pasang dan Main” (halaman 30): Hidup
z Penayangan auto jalan imej pegun atau fail filem adalah mengikut seting semasa yang
dikonfigurasikan pada skrin “Persediaan Pemapar” (halaman 50).
Untuk tayangan auto fail imej atau fail filem dari pemacu kilat
USB
1.
Cipta folder yang dinamakan “AUTORUNC” (semua aksara huruf besar bait
tunggal) dalam direktori akar pemacu kilat USB.
2.
Masukkan semua fail imej atau fail filem yang anda mahu tayang auto ke dalam
folder yang anda buat dalam langkah 1.
z Jika anda mahu auto tayang fail filem, tempatkan hanya satu fail filem ke dalam folder
“AUTORUNC”. Jangan letakkan sebarang fail lain ke dalam folder tersebut. Jika terdapat
kedua-dua fail filem dan fail imej di dalam folder “AUTORUNC”, fail imej akan diutamakan dan
fail filem tidak akan dimainkan.
z Berbilang fail imej boleh ditempatkan di dalam folder “AUTORUNC” tanpa sebarang masalah.
Jika berlaku masalah, memasukkan pemacu kilat USB ke dalam projektor dalam langkah 3 di
bawah akan memulakan persembahan slaid imej tersebut.
3.
Semasa kuasa projektor dihidupkan, pasang pemacu kilat USB yang
mengandungi folder “AUTORUNC” di mana anda telah salin fail dalam langkah 2
di atas ke dalam port USB-A projektor.
z Ini akan memulakan Pemapar Fail secara automatik dan menayangkan fail yang anda
masukkan ke dalam folder “AUTORUNC” dalam langkah 2 di atas.
52
Untuk tayangan auto fail imej atau fail filem dari memori
dalaman projektor
1.
Lakukan langkah 1 hingga 8 di bawah “Untuk menyalin fail dari komputer ke
memori dalaman projektor” (halaman 37).
2.
Cipta folder yang dinamakan “AUTORUNC”(semua aksara huruf besar bait
tunggal) dalam direktori akar pemacu (memori dalaman projektor)
“InternalMem”.
3.
Masukkan semua fail imej atau fail filem yang anda mahu tayang dengan
Autojalan ke dalam folder yang anda buat dalam langkah 2.
z Jika anda mahu auto tayang fail filem, tempatkan hanya satu fail filem ke dalam folder
“AUTORUNC”. Jangan letakkan sebarang fail lain ke dalam folder tersebut. Jika terdapat
kedua-dua fail filem dan fail imej di dalam folder “AUTORUNC”, fail imej akan diutamakan dan
fail filem tidak akan dimainkan.
z Berbilang fail imej boleh ditempatkan di dalam folder “AUTORUNC” tanpa sebarang masalah.
Jika berlaku masalah, menghidupkan kuasa projektor dalam langkah 6 di bawah akan
memulakan persembahan slaid imej tersebut.
4.
Matikan projektor.
5.
Jika pemacu kilat USB atau peranti USB lain disambungkan pada port USB-A
projektor, putuskan sambungannya.
6.
Hidupkan projektor.
z Ini akan memulakan menayangkan fail yang anda masukkan ke dalam folder “AUTORUNC”
dalam langkah 3 di atas secara automatik.
53
Penyelesaian Masalah Pemapar Fail
Masalah
Punca dan Tindakan yang Diperlukan
Pemapar Fail tidak muncul apabila
saya menyambungkan pemacu
kilat USB pada port USB-A
Projektor Data.
z Pemacu kilat USB yang anda sambungkan mungkin mempunyai format
yang tidak dikenali oleh Projektor Data. Sambungkan pemacu kilat USB
pada komputer anda untuk menyemak jika sistem failnya adalah FAT atau
FAT32. Jika ia bukan, format semula pemacu kilat USB kepada FAT atau
FAT32. Ambil perhatian bahawa tindakan ini akan memadam semua data
yang ada dalam pemacu kilat USB.
z Jika “Mati” dipilih untuk seting “Seting Opsyen 2 3 Pasang dan Main”
(halaman 30), Pemapar Fail tidak akan bermula secara automatik
walaupun jika pemacu kilat USB bersambung ke port USB-A projektor.
Jika ini berlaku, tukar seting “Pasang dan Main” ke “Hidup”.
Beberapa folder dan/atau fail tidak
dipaparkan dalam menu fail.
Semua folder dan/atau fail yang terkandung dalam folder tidak akan
dipaparkan jika terdapat lebih daripada 999 folder dan/atau fail dalam folder.
Jika ini berlaku, kurangkan bilangan folder dan/atau fail dalam folder.
Pelbagai peranti disambungkan
pada Projektor Data melalui hab
USB atau pembaca kad USB,
tetapi beberapa peranti tidak
dikenali.
Projektor Data boleh mengecam sehingga empat pemacu. Jika bilangan
pemacu yang disambung lebih daripada empat, Projektor Data tidak akan
mengenali pemacu yang kelima dan seterusnya. Sambungkan peranti
memori sambil memastikan tidak lebih daripada empat pemacu
disambungkan.
Apabila saya menyambungkan
kamera digital saya pada Projektor
Data melalui USB, kandungan
memori kamera digital tidak
kelihatan.
z Seting kelas storan massa USB kamera digital mungkin tidak dikonfigurasi
dengan betul, atau anda mungkin perlu melakukan beberapa operasi pada
kamera. Rujuk dokumentasi pengguna kamera digital anda untuk
maklumat mengenai seting dan operasi yang diperlukan.
z Kamera digital mungkin tidak menyokong kelas storan massa USB. Jika
tidak disokong, anda tidak akan dapat menggunakan Pemapar untuk
melihat kandungan memori kamera digital.
Pada menu fail Mod Slaid, tanda
soal (?) muncul menggantikan
lakaran kecil.
Tanda soal dipaparkan menggantikan lakaran kecil imej yang tidak boleh
ditayang oleh Pemapar Fail.
54
Mesej Ralat Pemapar Fail
Masalah
Folder tidak mengandungi
sebarang fail imej.
Punca dan Tindakan yang Diperlukan
Tiada folder atau fail yang boleh dipapar dalam folder yang anda sedang
cuba capai dengan Pemapar Fail. Guna komputer anda untuk menyemak
kandungan folder tersebut. Untuk butiran lanjut mengenai format fail yang
disokong untuk main semula Projektor Data, lihat “Fail Main Semula yang
Disokong” (halaman 36).
Fail ECA ini tidak boleh dimainkan./ Mungkin terdapat ralat dalam fail ECA atau fail PtG itu sendiri. Main semula
Fail PtG ini tidak boleh dimainkan. fail ECA atau fail PtG menggunakan EZ-Converter FA pada komputer anda
dan semak.
Tidak boleh memaparkan fail imej.
z Anda mungkin sedang mencuba untuk memainkan semula imej yang
format dan/atau saiznya tidak disokong oleh Pemapar Fail. Semak “Fail
Main Semula yang Disokong” (halaman 36).
z Mungkin terdapat ralat dalam fail imej itu sendiri. Buka fail imej pada
komputer anda dan semak fail tersebut.
Fail filem ini tidak boleh dimain
semula.
z Anda mungkin sedang mencuba untuk memainkan semula filem yang
format dan/atau saiznya tidak disokong oleh Pemapar Fail. Semak “Fail
Main Semula yang Disokong” (halaman 36).
z Mungkin terdapat ralat dalam fail filem itu sendiri. Buka fail filem pada
komputer anda dan semak fail tersebut.
Fail PDF ini tidak boleh dipaparkan. Untuk maklumat mengenai jenis fail PDF yang boleh dipaparkan oleh
Pemapar Fail, lihat “Fail Main Semula yang Disokong” (halaman 36).
Ralat Capaian Memori Dalaman
Ralat mungkin dijana oleh folder atau fail tertentu dalam memori dalaman
projektor. Lakukan langkah 1 hingga 8 di bawah “Untuk menyalin fail dari
komputer ke memori dalaman projektor” (halaman 37) dan kemudian bukan
pemacu “InternalMem” (memori dalaman projektor) pada komputer anda.
Periksa sama ada semua folder dan fail di dalam “InternalMem” buka seperti
biasa. Jika anda mengalami masalah dengan mana-mana fail atau folder,
padamkannya.
Jika anda tidak dapat membuka mana-mana fail atau folder di dalam memori
dalaman projektor dengan komputer anda atau jika anda tidak dapat
membuka pemacu “InternalMem” itu sendiri, ia mungkin bermakna terdapat
masalah dengan sistem fail memori dalaman projektor. Dalam kes ini, lakukan
prosedur di bawah “Untuk memformatkan memori dalaman projektor
(Pengguna Windows sahaja)” (halaman 40).
Gagal kerana kapasiti memori
dalaman tidak mencukupi.
Baki kapasiti memori dalaman projektor yang tersedia tidak mencukupi.
Lakukan langkah 1 hingga 8 di bawah “Untuk menyalin fail dari komputer ke
memori dalaman projektor” (halaman 37) dan kemudian bukan pemacu
“InternalMem” (memori dalaman projektor) pada komputer anda. Kemudian,
padam fail yang anda tidak perlukan lagi.
Fail ini tidak boleh dimain semula.
Untuk maklumat mengenai jenis fail yang boleh dipaparkan oleh Pemapar
Fail, lihat “Fail Main Semula yang Disokong” (halaman 36).
Tidak menemui fail imej.
Memori dalaman projektor atau pemacu kilat USB yang disambungkan tidak
mengandungi apa-apa, atau terdapat sedikit masalah dengan sistem fail.
Guna komputer anda untuk menyemak kandungan memori dalaman
projektor atau pemacu kilat USB.
55
Menggunakan EZ-Converter FA untuk Menukar Fail
PowerPoing ke Fail ECA atau PtG
EZ-Converter FA ialah perisian komputer untuk menukar fail PowerPoint ke fail ECA atau fail PtG,
yang boleh dimainkan semula mengunakan Pemapar Fail projektor. EZ-Converter FA menyokong
penukaran fail yang dicipta dengan Microsoft Office PowerPoint 2003, 2007 dan 2010.
z Sebelum mencuba untuk menggunakan EZ-Converter FA, pastikan anda pergi ke laman web
CASIO (http://www.casio-intl.com/support/) dan semak maklumat di sana tentang keperluan
sistem komputer minimum, dan syarat yang dikenakan untuk memuat turun dan
menggunakannya.
z Prosedur di bawah menganggap bahawa komputer anda sudah dipasangkan dengan
EZ-Converter FA.
z Main semula dan tayangan fail ECA atau fail PtG biasanya akan dapat menghasilkan semula
peralihan, animasi dan kesan khas lain bagi fail PowerPoint asal kecuali untuk beberapa
pengecualian tertentu (diterangkan di bawah).
• Penukaran objek OLE (filem, audio dsb.) dan objek VBA dalam fail PowerPoint tidak
disokong.
• Penukaran operasi pemasa dan ulang dalam animasi fail PowerPoint tidak disokong.
• Animasi dalam fail PowerPoint ditukar sehingga masa yang ditetapkan oleh “Untuk
menentukan masa paparan animasi maksimum” (halaman 59) dan semua animasi selepas
itu dipotong. Apabila sampai ke tempat di mana animasi ditukar semasa main semula fail
yang ditukar, main semula akan jeda, dan anda perlu menekan kunci [R] untuk
meneruskan ke langkah berikutnya.
• Fail PowerPoint sumber dimainkan apabila anda menukar fail dengan EZ-Converter FA. Jika
tiada perubahan pada skrin selama tiga saat yang berturutan semasa main semula ini,
katakan antara Titik A dan B, contohnya, kesan pada Titik B dalam fail asal diabaikan dan
tidak ditukar. Apabila sampai ke Titik B semasa main semula fail yang diubah, main semula
akan jeda, dan anda perlu menekan kunci [R] untuk terus ke langkah berikutnya.
z Memulakan operasi penukaran dengan EZ-Converter FA akan mengubah seting skrin
komputer anda buat sementara seperti yang ditunjukkan di bawah. Seting skrin akan kembali
semula kepada keadaan asal selepas operasi penukaran selesai.
Sistem Pengendalian:
Pertukaran:
Windows XP
z Resolusi skrin bertukar ke 800 × 600, 1024 × 768, 1280 × 768 atau
1280 × 800.
z Pecutan perkakasan kad paparan dinyahdayakan.
Windows Vista atau
Windows 7
z Resolusi skrin bertukar ke 800 × 600, 1024 × 768, 1280 × 768 atau
1280 × 800.
z Windows bertukar kepada mod Asas (Windows AeroTM
dinyahdayakan).
Windows 8
z Resolusi skrin bertukar ke 800 × 600, 1024 × 768, 1280 × 768 atau
1280 × 800.
z Resolusi skrin fail ECA atau fail PtG akan menjadi resolusi yang ditetapkan oleh seting
EZ-Converter FA (800 × 600, 1024 × 768, 1280 × 768 atau 1280 × 800) apabila operasi
penukaran bermula. Untuk maklumat tentang cara mengkonfigurasi seting ini, lihat “Untuk
menentukan resolusi skrin fail ECA atau fail PtG” (halaman 59).
56
Untuk menukar fail PowerPoint kepada fail ECA atau fail PtG
z Sebelum melakukan apa-apa operasi yang dinyatakan di sini, anda perlu mempunyai fail yang
dibuat menggunakan Microsoft Office PowerPoint 2003, 2007 atau 2010 dalam simpanan.
z Penukaran fail PowerPoint kepada fail ECA atau PtG memerlukan fail asal dimainkan semula
dari awal hingga akhir. Ambil perhatian bahawa masa yang diperlukan untuk penukaran
adalah lebih kurang sama dengan masa yang diperlukan untuk main semula.
1.
Hidupkan komputer anda dan mulakan Windows.
2.
Sambungkan pemacu kilat USB (atau kad memori) tempat anda mahu
menyimpan fail ECA atau fail PtG yang ditukar pada komputer anda.
z Anda boleh melangkau langkah ini jika anda mahu menyimpan fail ECA atau fail PtG pada
cakera keras setempat komputer anda.
3.
Pada komputer anda, mulakan EZ-Converter FA.
z Jika komputer anda menjalankan Windows Vista atau Windows 7, memulakan EZ-Converter
FA akan menyebabkan mesej “Kawalan Akaun Pengguna” muncul. Apabila ini berlaku, klik
[Allow] atau [Yes].
z Ini akan memaparkan tetingkap EZ-Converter FA.
Bebutang pemain
Butang tutup
Bebutang tukar
Butang minimumkan
4.
Konfigurasikan seting berikut sebagaimana perlu.
z Tentukan resolusi paparan skrin fail ECA atau fail PtG. Lihat “Untuk menentukan resolusi skrin
fail ECA atau fail PtG” (halaman 59).
z Jika fail asal mengandungi animasi, tentukan masa paparan animasi maksimum. Lihat
“Untuk menentukan masa paparan animasi maksimum” (halaman 59).
5.
Klik butang
pada bahagian atas tetingkap EZ-Converter FA.
z Ini memaparkan kotak dialog untuk membuka fail.
6.
Pilih fail PowerPoint yang anda mahu tukar dan kemudian klik bebutang [Open].
z Ini akan memaparkan kotak dialog seperti yang ditunjukkan di bawah untuk menetapkan
seting fail.
57
7.
Konfigurasikan seting seperti diperlukan pada kotak dialog.
z Yang berikut menerangkan maksud dan seting setiap item yang muncul pada kotak dialog.
Item Kotak
Dialog
8.
Penerangan
Input File
Menunjukkan nama fail PowerPoint yang dipilih dalam langkah 6. Seting bagi item ini
tidak boleh ditukar.
Output Drive
Menunjukkan nama pemacu cakera boleh tanggal (pemacu kilat USB atau kad memori)
yang bersambung ke komputer dalam langkah 2. Apabila anda mempunyai berbilang
cakera boleh tanggal bersambung ke komputer anda, anda boleh klik butang [T] dan
pilih nama pemacu di mana anda mahu simpan fail yang ditukar. Fail yang ditukar
disimpan dalam folder yang dinamakan ECA (jika ia adalah fail ECA) atau PtG (jika ia
adalah fail PtG) pada pemacu yang anda tentukan di sini.
Di bawah seting lalai awal, jika tiada cakera boleh alih disambungkan pada komputer,
fail yang terhasil akan disimpan dalam lokasi yang sama (pemacu dan folder) dengan
fail PowerPoint asal. Klik bebutang [Browse] dan tukar destinasi simpan, jika anda
mahu.
Output File Name
Menunjukkan nama fail bagi fail yang ditukar, berserta laluan dari nama pemacu. Nama
fail adalah sama seperti nama fail PowerPoint kecuali nama sambungannya. Seting
bagi item ini tidak boleh ditukar.
ECA/PtG
Menentukan format fail yang ditukar (Lalai: ECA).
Selepas mengkonfigurasi semua seting yang anda mahu, klik [OK].
z Ini akan memulakan main semula fail PowerPoint dan mula menukarnya kepada fail ECA atau
fail PtG.
z Mesej “Conversion complete.” akan mucul apabila penukaran fail selesai.
z JIka anda mempunyai fail PowerPoint lain yang mahu ditukar, ulang langkah 4 hingga 7.
z Untuk menyemak kandungan fail ECA atau fail PtG, lakukan prosedur di bawah “Untuk main
semula fail ECA atau fail PtG pada komputer anda” (halaman 59).
9.
Selepas anda selesai menukar semua fail yang anda mahu, klik butang tutup di
sudut atas kanan tetingkap EZ-Converter FA.
58
Untuk menentukan resolusi skrin fail ECA atau fail PtG
1.
Klik kanan pada sebelah kiri tetingkap EZ-Converter FA.
2.
Pada menu yang muncul, klik “Output Resolution”.
3.
Pada submenu yang muncul, pilih resolusi yang anda mahu.
z Pilih 1280 × 800 atau 1280 × 768. Jika anda tidak boleh pilih resolusi 1280 × 800 atau
1280 × 768, pilih 1024 × 768.
z Untuk fail PtG, pilih 1024 × 768 atau 800 × 600.
z Seting yang anda pilih di sini kekal digunakan sehingga anda menukarnya.
Untuk menentukan masa paparan animasi maksimum
1.
Klik kanan pada sebelah kiri tetingkap EZ-Converter FA.
2.
Pada menu yang muncul, klik “Max Animation Display Time”.
3.
Pada submenu yang muncul, pilih nilai masa paparan animasi maksimum (dalam
saat).
z Opsyen submenu yang tersedia adalah 10 saat, 20 saat, 30 saat dan 60 saat.
z Opsyen yang anda pilih kekal digunakan sehingga anda menukarnya.
Untuk main semula fail ECA atau fail PtG pada komputer anda
1.
Pada komputer anda, mulakan EZ-Converter FA.
z Ini akan memaparkan tetingkap EZ-Converter FA.
2.
Klik butang
pada bahagian atas tetingkap EZ-Converter FA.
z Ini akan memaparkan dua lagi butang seperti yang ditunjukkan di bawah.
3.
Klik bebutang
.
z Ini memaparkan kotak dialog untuk membuka fail.
59
4.
Pilih fail ECA atau fail PtG yang anda mahu main semula dan kemudian klik
bebutang [Open].
z Ini akan memaparkan panel kawalan di bahagian atas skrin.
Panel kawalan
z Semasa main semula fail, anda boleh menggunakan bebutang panel kawalan untuk
melakukan operasi yang diterangkan di bawah.
Untuk melakukan ini:
Lakukan operasi ini:
Pergi ke halaman
sebelumnya
Klik bebutang
.
Pergi ke halaman
seterusnya
Klik bebutang
.
Lompat ke halaman
tertentu
1. Klik butang
dan kemudian klik “Slide Viewer” pada menu yang muncul.
2. Pada menu halaman yang muncul, klik lakaran kecil halaman destinasi dan
kemudian klik [OK].
Bantuan paparan
Klik bebutang
Keluar daripada main
semula fail
Klik bebutang
, atau klik bebutang
dan kemudian klik “Exit” pada
menu yang muncul. Anda juga boleh menekan bebutang [ESC] pada papan
kekunci komputer anda untuk menghentikan main semula.
dan kemudian klik “Help” pada menu yang muncul.
60
Menayang dengan Fungsi Paparan USB
Gambaran Keseluruhan Fungsi Paparan USB
Menyambung projektor ke komputer dengan kabel USB* membolehkan tayangan kandungan skrin
komputer. Ini menyokong tayangan kandungan skrin walaupun bagi komputer kecil yang hanya
mempunyai satu port USB, tetapi tiada RGB, HDMI atau jenis terminal output video lain.
* Untuk menggunakan fungsi Paparan USB, sambungkan komputer pada port USB-B projektor.
Keperluan Sistem Komputer Minimum
z Sistem Pengendalian yang Disokong
Windows XP SP3, Windows Vista SP1 (32bit), Windows 7 SP1 (32bit, 64bit), Windows 8/8.1 (64bit),
Windows 10, atau Mac OS (10.6, 10.7, 10.8, 10.9)
Namun, ambil maklum, bahawa fungsi mungkin dihadkan oleh sistem operasi yang digunakan.
Untuk maklumat terkini tentang persekitaran operasi, kunjungi laman web CASIO.
z Dilengkapkan dengan port Jenis A USB (USB 2.0 atau USB 3.0).
z Log masuk ke Windows dengan keistimewaan pentadbir untuk menggunakan fungsi paparan
USB. Anda tidak akan dapat menggunakan paparan USB jika anda log masuk ke Windows
dengan akaun bukan pentadbir.
Menayang Kandungan Skrin Komputer Melalui Sambungan
USB
Operasi yang anda perlu lakukan kali pertama anda bersambung pada komputer untuk menayang
kandungan paparannya (diterangkan di bawah) bergantung pada sama ada komputer menjalankan
Windows atau Mac OS. Selepas itu, gunakan prosedur di bawah “Untuk menayang kandungan skrin
komputer melalui sambungan USB buat kali pertama” (halaman 65), yang sama untuk mana-mana
sistem pengendalian.
Lakukan salah satu prosedur di bawah, bergantung pada sistem pengendalian komputer anda.
61
Untuk menayang kandungan skrin komputer Windows melalui
sambungan USB buat kali pertama
1.
Tekan kunci [INPUT]. Ini akan memaparkan kotak dialog “Input”.
2.
Gunakan kunci [T] dan [S] untuk memilih “Paparan USB” dan kemudian tekan
kunci [ENTER].
z Ini akan menyebabkan skrin tunggu sedia “Paparan USB” ditayangkan.
3.
Semasa komputer anda berjalan, gunakan kabel USB yang boleh didapati secara
komersil untuk menyambungkan port USB-B projektor (jenis USB B) pada port
USB komputer anda.
z Lokasi port USB-B projektor ini ditunjukkan oleh “*2” dalam ilustrasi di bawah “Menyambung
Kabel Projektor” (halaman 11).
z Ini akan melekapkan projektor ke atas komputer anda sebagai pemacu CD-ROM maya, yang
diwakili oleh ikon pemacu “USB_DISPLAY” pada desktop komputer anda.
z Selain daripada itu, CASIO USB Display akan bermula secara automatik dan memaparkan
kotak dialog perjanjian pelesenan.
4.
Pada kotak dialog perjanjian pelesenan, pilih “Saya setuju” dan kemudian klik
[OK].
z Ini akan memaparkan tetingkan seperti yang ditunjukkan di bawah pada komputer anda. Pada
masa yang sama, tayangan kandungan skrin komputer akan bermula.
z Jika CASIO USB Display tidak bermula secara automatik, gunakan Explorer untuk menavigasi
ke pemacu “USB_DISPLAY”. Klik kanan pada pemacu dan kemudian klik “Auto Main” pada
menu yang muncul.
z Untuk maklumat mengenai jenis operasi yang boleh dilakukan pada masa ini, lihat “Operasi
yang Disokong semasa Tayangan melalui sambungan USB” (halaman 64).
Perisian Pemacu Tambahan untuk Windows
Dengan Windows, penggunaan beberapa fungsi CASIO USB Display memerlukan pemasangan
perisian pemacu yang ditunjukkan dalam jadual di bawah. Perisian pemacu adalah sama dengan
perisian yang digunakan untuk Sambungan Rangkaian. Anda boleh memuat turun perisian itu
daripada halaman muat turun Sambungan Rangkaian di laman web CASIO
(http://www.casio-intl.com/support/).
Untuk menggunakan fungsi ini:
Pasang perisian pemacu ini:
Fungsi output skrin diperluas
Pemacu VDD (bagi Windows XP dan Windows Vista)
C
62
Untuk menayang kandungan skrin komputer Mac OS melalui
sambungan USB buat kali pertama
1.
Tekan kunci [INPUT]. Ini akan memaparkan kotak dialog “Input”.
2.
Gunakan kunci [T] dan [S] untuk memilih “Paparan USB” dan kemudian tekan
kunci [ENTER].
z Ini akan menyebabkan skrin tunggu sedia “Paparan USB” ditayangkan.
3.
Semasa komputer anda berjalan, gunakan kabel USB yang boleh didapati secara
komersil untuk menyambungkan port USB-B projektor pada port USB komputer
anda.
z Lokasi port USB-B projektor ini ditunjukkan oleh “*2” dalam ilustrasi di bawah “Menyambung
Kabel Projektor” (halaman 11).
z Ini akan menyebabkan ikon pemacu yang dinamakan “USB_DISPLAY” muncul pada skrin
komputer anda.
4.
Dwiklik ikon pemacu “USB_DISPLAY” untuk membukanya.
5.
Dwiklik “MAC_USB_Display_V2.pkg” dan ikut arahan yang muncul pada paparan
untuk memasang aplikasi.
z Mesej yang menggesa anda memulakan semula komputer anda akan muncul selepas
pemasangan lengkap. Mulakan semula komputer anda. Setelah permulaan semula selesai,
anda akan nampak ikon CASIO USB Display dalam Dok.
6.
Dalam Dok, klik ikon CASIO USB Display.
z CASIO USB Display juga akan bermula dan memaparkan kotak dialog perjanjian pelesenan.
7.
Pada kotak dialog perjanjian pelesenan, pilih “Saya setuju” dan kemudian klik
[OK].
z Ini akan memaparkan tetingkan seperti yang ditunjukkan di bawah pada komputer anda. Pada
masa yang sama, tayangan kandungan skrin komputer akan bermula.
z Untuk maklumat mengenai jenis operasi yang boleh dilakukan pada masa ini, lihat “Operasi
yang Disokong semasa Tayangan melalui sambungan USB” (halaman 64).
Perisian Pemacu Tambahan Mac OS
Dengan Mac OS, penggunaan beberapa bahagian CASIO USB Display memerlukan pemasangan
perisian pemacu yang ditunjukkan dalam jadual di bawah. Perisian pemacu adalah sama dengan
perisian yang digunakan untuk Sambungan Rangkaian. Anda boleh memuat turun perisian itu
daripada halaman muat turun Sambungan Rangkaian di laman web CASIO
(http://www.casio-intl.com/support/).
Untuk menggunakan fungsi ini:
Pasang perisian pemacu ini:
Fungsi output audio
Sound flower
Fungsi output desktop diperluas
Syphon-virtual-screen
63
Operasi yang Disokong semasa Tayangan melalui sambungan USB
Operasi yang diterangkan dalam jadual di bawah disokong pada tetingkap CASIO USB Display
semasa operasi.
Untuk melakukan ini:
Lakukan operasi ini:
Mulakan (sambung semula) tayangan skrin komputer
Klik
.
Pegunkan tayangan skrin komputer
Klik
.
Hentikan tayangan skrin komputer dan tayang skrin
tunggu sedia paparan USB
Klik
.
Mulakan output audio daripada komputer*1
Klik
. Pada menu yang muncul, pilih “Audio Out”
agar terdapat tanda semak di sebelahnya.
Bisukan output audio daripada komputer*1
Klik
. Pada menu yang muncul, pilih “Audio Out”
untuk menghilangkan tanda semak di sebelahnya.
Output skrin utama komputer pada skrin tayangan
Klik
. Pada menu yang muncul, pilih “Select the
Projection Screen” 3 “Main Screen”.
Output skrin diperluas komputer pada skrin
tayangan*1*2
Klik
. Pada menu yang muncul, pilih “Select the
Projection Screen” 3 “Extended Screen”.
Minimumkan tetingkap CASIO USB Display
Klik
Keluar daripada tetingkap CASIO USB Display
(1) Klik
. Atau anda boleh klik
dan kemudian klik
“Exit” pada menu yang muncul.
(2) Pada kotak dialog pengesahan yag muncul, klik
butang [OK].
z Ini menghentikan tayangan skrin komputer dan
menayangkan skrin tunggu sedia “Paparan USB”
Memaparkan maklumat versi CASIO USB Display
Klik
.
. Pada menu yang muncul, pilih “About”.
*1 Dengan Mac, pemasangan perisian pemacu diperlukan untuk mendayakan fungsi ini. Lihat
“Perisian Pemacu Tambahan Mac OS” (halaman 63).
*2 Operasi ini dinyahdayakan dalam Mac OS 10.6. Dengan Windows XP dan Windows Vista,
pemasangan perisian pemacu diperlukan untuk mendayakan fungsi ini. Lihat “Perisian Pemacu
Tambahan untuk Windows” (halaman 62).
64
Untuk menayang kandungan skrin komputer melalui
sambungan USB buat kali pertama
1.
Hidupkan dan mulakan projektor dan komputer.
2.
Tekan kunci [INPUT]. Ini akan memaparkan kotak dialog “Input”.
3.
Gunakan kunci [T] dan [S] untuk memilih “Paparan USB” dan kemudian tekan
kunci [ENTER].
z Ini akan menyebabkan skrin tunggu sedia “Paparan USB” ditayangkan.
4.
Gunakan kabel USB untuk menyambungkan port USB-B projektor pada port
USB komputer anda.
z CASIO USB Display akan bermula secara automatik pada komputer dan memulakan
penayangan kandungan skrin komputer.
z Jika operasi di atas tidak menyebabkan CASIO USB Display untuk bermula secara automatik,
lakukan mana-mana operasi di bawah pada komputer anda, bergantung kepada sistem
operasinya.
Windows:
Gunakan Explorer untuk menavigasi ke pemacu “USB_DISPLAY”. Klik kanan pada pemacu
dan kemudian klik “Auto Main” pada menu yang muncul.
Mac OS:
Dalam Dok, klik ikon CASIO USB Display.
65
Menayang Imej Skrin Kalkulator Graf
Anda boleh menyambungkan kalkulator graf CASIO pada Projektor Data menggunakan kabel USB
dan menayang imej skrin kalkulator dengan Projektor Data. Sambungan USB kalkulator graf CASIO
berikut disokong.
z ClassPad II (fx-CP400)
z ClassPad 330 PLUS
z Siri fx-CG
z Siri fx-9860G
z Siri fx-9860GII
z fx-9750GII
z GRAPH 95/85/85 SD/75/75+/35+
Untuk menayang imej skrin kalkulator graf
1.
Semasa projektor dihidupkan, sambung kabel USB yang dibekalkan bersama
kalkulator graf pada port USB-A projektor dan port USB kalkulator graf.
2.
Pada projektor, tekan kunci [INPUT]. Ini akan memaparkan kotak dialog “Input”.
3.
Gunakan kunci [T] dan [S] untuk memilih “Alat USB CASIO” dan kemudian
tekan kunci [ENTER].
4.
Pada kalkulator graf, lakukan operasi yang diperlukan untuk tayangan.
z Untuk maklumat lanjut mengenai operasi ini, rujuk dokumentasi pengguna yang dibekalkan
bersama kalkulator anda.
z Jika kalkulator tidak beroperasi dengan betul selepas anda menyambungkannya pada
Projektor Data, cuba tanggalkan kabel USB dari kalkulator dan kemudian sambungkannya
semula. Jika ini tidak menyelesaikan masalah, tanggalkan kabel USB dari kedua-dua Projektor
Data dan kalculator. Matikan Projektor Data dan kemudian hidupkan semula, dan kemudian
sambungkan semula kalkulator.
66
Membersihkan Projektor
Jadikan satu kebiasaan untuk membersihkan projektor dalam selang masa yang tetap seperti yang
diterangkan dalam bahagian ini. Sebelum membersihkan projektor, pastikan palam projektor dicabut
dari salur kuasa dan pastikan ia sejuk sepenuhnya.
Membersihkan Bahagian Luar Projektor
Lap bahagian luar projektor dengan kain lembut yang telah dilembabkan dengan larutan lemah air dan
detergen neutral lembut. Pastikan semua air yang berlebihan diperah dari kain sebelum mengelap.
Jangan sekali-kali menggunakan benzin, alkohol, pencair, atau sebarang agen meruap lain untuk
pembersihan.
Membersihkan Lensa
Kesat lensa dengan berhati-hati menggunakan kain lensa atau kertas lensa optikal yang tersedia
secara komersil, seperti kain untuk lensa cermin mata atau kamera. Apabila membersihkan lensa,
jangan lakukan dengan kasar dan berhati-hati untuk mengelakkan daripada merosakkan lensa.
Membersihkan Bolong
Habuk dan kotoran mudah terkumpul di sekitar bolong masuk. Disebabkan perkara ini, anda perlu
menggunakan pembersih hampagas untuk membersihkan habuk dan kotoran yang terkumpul secara
berkala (kira-kira sekali sebulan) seperti yang ditunjukkan di bawah.
z Penggunaan projektor yang berterusan setelah habuk terkumpul di sekitar bolong masuk
boleh menyebabkan kepanasan berlebihan pada komponen dalaman dan menyebabkan
malfungsi.
z Keadaan operasi tertentu juga boleh menyebabkan kotoran dan habuk berkumpul di sekitar
bolong ekzos projektor. Jika ini berlaku, gunakan prosedur yang sama seperti yang
diterangkan di atas untuk membersihkan bolong ekzos.
67
Penyelesaian Masalah
Penunjuk
Penunjuk POWER/STANDBY dan penunjuk STATUS berubah untuk menunjukkan status semasa
projektor seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah.
Penunjuk POWER/STANDBY
Apabila petunjuk melakukan ini:
Ia bermakna ini tentang projektor:
Nyala merah
Bersambung ke sumber kuasa, tetapi dimatikan (mod tunggu sedia)
Kedipan hijau
Mula hangat selepas dihidupkan
Nyalaan hijau
Kuasa dihidupkan, operasi normal
Kedipan merah
Proses dalaman sedang berlangsung sebaik saja kuasa dimatikan
Petunjuk STATUS
Apabila petunjuk melakukan ini:
Ia bermakna ini tentang projektor:
Nyalaan hijau
“Hidup” dipilih untuk seting “Kawalan Nyala”
Nyalaan (atau kedipan) merah
Ralat
Nyalaan (atau kedipan) kuning
jingga
Ralat
z Penunjuk POWER/STANDBY dan STATUS kedua-duanya menyala ambar dengan serta merta
setelah projektor dipasangkan ke salur keluar kuasa.
68
Petunjuk Ralat dan Mesej Amaran
Mesej amaran dan penunjuk memberitahu anda masalah yang berlaku apabila ralat projektor berlaku.
z Apabila ralat berlaku, tunggu sehingga kipas berhenti sebelum mencabut palam kord kuasa AC.
Jika anda mencabut palam kord kuasa AC semasa kipas masih berjalan, ralat boleh berlaku apabila
anda memasangkan semula kord kuasa AC.
z Tekan kekunci [ESC] untuk menghilangkan mesej amaran.
Penunjuk/Mesej Ralat
POWER
: Hijau stabil
STATUS
: –
(Hijau stabil apabila
“Hidup” dipilih untuk
seting “Kawalan Nyala”.)
Mesej
: Suhu dalaman terlalu
tinggi. Periksa bolong
udara projektor sekiranya
tersumbat.
POWER
: Hijau stabil J
Merah stabil
STATUS
: –
Mesej
: Suhu dalaman terlalu
tinggi. Projektor akan
dimatikan.
POWER
: Merah stabil
STATUS
: Ambar berkelip
(selang masa 0.5 saat)
POWER
: Merah stabil
STATUS
: –
POWER
: Merah stabil
STATUS
: Merah stabil
Mesej
: –
Keterangan dan Tindakan yang Diperlukan
Suhu dalaman projektor sangat tinggi Lakukan langkah-langkah berikut.
1 Periksa agar tiada bolong masuk dan bolong ekzos projektor yang
tersumbat, dan pastikan terdapat ruang yang cukup di sekeliling
projektor. Lihat “Langkah Berjaga-Jaga Persediaan” (halaman 10).
2 Jika terdapat habuk terkumpul di sekitar bolong masuk dan/atau
bolong ekzos, matikan projektor dan alihkannya. Lihat “Membersihkan
Projektor” (halaman 67).
Kuasa telah dimatikan secara automatik disebabkan oleh pemanasan
dalaman yang keterlaluan. Lakukan langkah-langkah berikut.
1 Periksa agar tiada bolong masuk dan bolong ekzos projektor yang
tersumbat, dan pastikan terdapat ruang yang cukup di sekeliling
projektor. Lihat “Langkah Berjaga-Jaga Persediaan” (halaman 10).
2 Jika terdapat habuk terkumpul di sekitar bolong masuk dan/atau
bolong ekzos, bersihkannya. Lihat “Membersihkan Projektor”
(halaman 67).
Jika tiada masalah dengan bolong projektor, sahkan bahawa penunjuk
POWER/STANDBY menyala merah (tanpa berkelip), dan kemudian
hidupkan kuasa lagi. Jika ralat berlaku lagi apabila anda menghidupkan
balik kuasa, hubungi peruncit anda atau Pusat Servis CASIO yang sah.
Kuasa telah dimatikan secara automatik disebabkan oleh masalah kipas.
Sahkan bahawa penunjuk POWER/STANDBY menyala merah (tanpa
berkelip) dan kipas telah berhenti. Setelah memeriksa penunjuk POWER/
STANDBY, cabut kord kuasa daripada projektor dan tunggu sehingga
semua penunjuk projektor padam. Kemudian, sambungkan kembali kord
kuasa dan hidupkan balik projektor.
Jika ralat berlaku lagi apabila anda menghidupkan balik kuasa, hubungi
peruncit anda atau Pusat Servis CASIO yang sah.
Kuasa telah dimatikan secara automatik disebabkan oleh masalah sistem.
Selepas mengesahkan bahawa penunjuk POWER/STANDBY menyala
merah, cabut kord kuasa daripada projektor dan tunggu sehingga semua
penunjuk projektor padam. Kemudian, sambungkan kembali kord kuasa
dan hidupkan balik projektor.
Jika ralat berlaku lagi apabila anda menghidupkan balik kuasa, hubungi
peruncit anda atau Pusat Servis CASIO yang sah.
Projektor dimatikan secara automatik disebabkan oleh beberapa masalah
yang mungkin berpunca daripada hingar digital luaran atau sebab lain.
Sahkan bahawa penunjuk POWER/STANDBY menyala merah (tanpa
berkelip). Setelah memeriksa penunjuk POWER/STANDBY, cabut kord
kuasa daripada projektor dan tunggu sehingga semua penunjuk projektor
padam. Kemudian, sambungkan kembali kord kuasa dan hidupkan balik
projektor.
Jika ralat berlaku lagi apabila anda menghidupkan balik kuasa, hubungi
peruncit anda atau Pusat Servis CASIO yang sah.
69
Penunjuk/Mesej Ralat
POWER
: Merah stabil
STATUS
: Merah berkelip
(selang masa 0.5 saat)
Mesej
: –
POWER
: Merah stabil
STATUS
: Merah berkelip
(selang masa 2-saat atau
1-saat)
Mesej
: –
Keterangan dan Tindakan yang Diperlukan
Projektor dimatikan secara automatik kerana unit sumber cahaya
dimatikan atau tidak dihidupkan. Selepas mengesahkan bahawa
penunjuk POWER/STANDBY menyala merah (tanpa berkelip), cabut kord
kuasa. Tunggu seketika dan kemudian pasangkan balik palam dan
hidupkan projektor sekali lagi.
Jika ralat berlaku lagi apabila anda menghidupkan balik kuasa, hubungi
peruncit anda atau Pusat Servis CASIO yang sah.
Kuasa telah dimatikan secara automatik disebabkan oleh ralat memori
projektor. Sahkan bahawa penunjuk POWER/STANDBY menyala merah
(tanpa berkelip). Setelah memeriksa penunjuk POWER/STANDBY, cabut
kord kuasa daripada projektor dan tunggu sehingga semua penunjuk
projektor padam. Kemudian, sambungkan kembali kord kuasa dan
hidupkan balik projektor.
Jika ralat berlaku lagi apabila anda menghidupkan balik kuasa, hubungi
peruncit anda atau Pusat Servis CASIO yang sah.
Penyelesaian Masalah Projektor
Periksa item berikut apabila anda mengalami sebarang masalah dengan projektor.
Masalah
Penyebab dan Saranan Tindakan
Kuasa tidak hidup.
z Jika penunjuk POWER/STANDBY tidak menyala, kord kuasa AC tidak bersambung
dengan betul. Sambungkan kord kuasa AC dengan betul.
z Jika penunjuk POWER/STANDBY menyala merah dan penunjuk STATUS menyala
(atau berkelip) merah atau ambar, ia bermaksud jenis ralat tertentu telah berlaku.
Lihat “Petunjuk Ralat dan Mesej Amaran” (halaman 69).
Tiada imej ditayangkan
atau imej yang
ditayangkan tidak normal.
z Peranti komputer atau video yang bersambung kepada projektor tidak dihidupkan
atau tidak mengeluarkan isyarat video. Pastikan peranti komputer atau video yang
bersambung dihidupkan, dan lakukan operasi yang diperlukan padanya untuk
mengeluarkan isyarat video.
z Sumber output yang betul tidak dipilih pada projektor. Pada projektor, pilih sumber
input yang betul yang berpadanan dengan peranti yang bersambung.
z Imej mungkin tidak ditayangkan dengan betul apabila terminal output komponen
peranti video bersambung dengan terminal KOMPUTER projektor.
Warna atau paparan imej
sangat tidak normal.
Pilihan yang salah (“Komponen” atau “RGB”) mungkin dipilih untuk seting “Seting
Input J Terminal KOMPUTER” pada menu persediaan. Imej tidak akan ditayangkan
dengan betul jika “Komponen” dipilih semasa terminal KOMPUTER projektor
bersambung ke terminal output RGB komputer, atau jika “RGB” dipilih semasa
terminal KOMPUTER projektor bersambung ke terminal output video komponen
peranti video. Pada menu persediaan, pilih “Auto” untuk seting “Seting Input J
Terminal KOMPUTER”. Lihat halaman 28.
Saya tidak dapat
memahami mesej atau
menu kerana bahasanya
salah.
Lakukan operasi berikut untuk memilih bahasa yang anda mahu. Lihat halaman 29.
1. Tekan kunci [MENU] atau untuk memaparkan menu persediaan.
2. Jika isyarat input ialah HDMI (PC), tekan [T] empat kali dan tekan kunci [ENTER].
Jika isyarat input bukan HDMI (PC), tekan [T] lima kali dan tekan kunci [ENTER].
3. Tekan [S] dua kali dan kemudian tekan kunci [ENTER] untuk memaparkan menu
pemilihan bahasa.
4. Gunakan kunci [T] dan [S] untuk menggerakkan penyerlah ke bahasa yang anda
mahu pilih dan kemudian tekan kunci [ENTER].
5. Tekan kunci [MENU] untuk keluar daripada menu persediaan.
70
Masalah
Penyebab dan Saranan Tindakan
Tiada output bunyi
daripada terminal AUDIO
OUT
z Seting aras kelantangan projektor mungkin terlalu rendah atau disenyapkan.
Gunakan alat kawalan jauh [VOLUME +] dan kunci [VOLUME –] untuk melaraskan
paras kelantangan. Lihat halaman 20.
z Seting aras kelantangan peranti yang bersambung kepada projektor terlalu rendah
atau peranti lain tidak mengeluarkan audio. Laraskan aras kelantangan peranti
yang bersambung.
z Output audio peranti yang bersambung mungkin tidak disambungkan dengan
betul kepada terminal AUDIO IN projektor. Periksa sambungan.
Tiada output bunyi
daripada pembesar suara
(Siri XJ-F)
z Seting aras kelantangan projektor mungkin terlalu rendah atau disenyapkan.
Gunakan alat kawalan jauh [VOLUME +] dan kunci [VOLUME –] untuk melaraskan
paras kelantangan. Lihat halaman 20.
z Seting aras kelantangan peranti yang bersambung kepada projektor terlalu rendah
atau peranti lain tidak mengeluarkan audio. Laraskan aras kelantangan peranti
yang bersambung.
z Output audio peranti yang bersambung mungkin tidak disambungkan dengan
betul kepada terminal AUDIO IN projektor. Periksa sambungan.
z Apabila sumber input ialah “HDMI”, “Pemapar Fail”, “Rangkaian” atau “Paparan
USB”, “Talian” boleh dipilih untuk seting “Seting Opsyen 2 J Audio Keluar” pada
menu persediaan. Tukar seting “Audio Keluar” ke “Pmbsr Sra”. Lihat halaman 30.
Warna janggal
Isyarat input mungkin tidak sepadan dengan seting projektor. Cuba lakukan perkara
berikut.
– Tekan kunci [FUNC] dan kemudian pilih “Kecerahan” untuk melaraskan kecerahan
imej.
– Tekan kunci [FUNC] dan kemudian pilih “Mod Warna” untuk menukar mod warna.
– Pada menu persediaan, gunakan “Pelarasan Imej 1 J Imbangan Warna” untuk
melaraskan imbangan warna imej tayangan.
Teks kabur.
z Imej mungkin tidak difokuskan dengan betul. Laraskan fokus imej.
z Seting frekuensi dan/atau fasa semasa tidak sepadan dengan isyarat input.
(Terpakai hanya apabila sumber input ialah isyarat RGB.) Tekan kunci [AUTO]
untuk melaksanakan operasi pelarasan automatik.
z Pada menu persediaan, lakukan pelarasan “Pelarasan Imej 2 J Frekuensi” dan
“Pelarasan Imej 2 J Fasa”. (Terpakai hanya apabila sumber input ialah isyarat
RGB.) Lihat halaman 27.
Mesej “Sila masukkan kata
laluan.” muncul dan
operasi selanjutnya tidak
dapat dilakukan.
Seting “Seting Opsyen 1 J Hidup Kuasa dengan Kata Laluan” pada menu persediaan
dihidupkan, jadi projektor dilindungi kata laluan. Masukkan kata laluan yang betul,
dan kemudian tekan kunci [ENTER]. Lihat halaman 32.
Alat kawalan jauh tidak
berfungsi.
z Bateri alat kawalan jauh mungkin telah habis. Gantikan bateri.
z Alat kawalan jauh mungkin terlalu jauh dari projektor. Pastikan alat kawalan jauh
berada dalam lingkungan lima meter dari projektor apabila melakukan operasi.
Penunjuk POWER/
STANDBY menyala merah
dan penunjuk STATUS
menyala (atau berkelip)
merah atau ambar.
Ralat telah berlaku. Lihat “Petunjuk Ralat dan Mesej Amaran” (halaman 69).
Unit sumber cahaya tidak
menyala.
z Sumber cahaya telah dimatikan buat sementara dengan menekan kunci [BLANK].
Tekan kunci [BLANK] atau kunci [ESC] untuk menghidupkannya semula. Untuk
maklumat lanjut, lihat “Untuk mengosongkan skrin dan membisukan audio buat
sementara (BLANK)” (halaman 17).
z Unit sumber cahaya telah sampai ke penghujung hayat perkhidmatan atau
mengalami malfungsi. Hubungi penjual asal atau pusat servis CASIO yang
bertauliah untuk penggantian.
71
Masalah
Kuasa tiba-tiba mati dan
projektor mula semula.
Penyebab dan Saranan Tindakan
Projektor melakukan operasi pemeriksaan kendiri secara berkala. Dalam kes yang
jarang berlaku, hasil daripada pemeriksaan kendiri mungkin menyebabkan projektor
bermula semula secara automatik. Ini pada kebiasaannya tidak menunjukkan
malfungsi, jadi anda boleh terus menggunakan projektor.
Walau bagaimanapun, malfungsi mungkin ditunjukkan jika permulaan semula yang
berturutan terus berlaku. Jika ini berlaku hubungi pengedar asal anda atau pusat
servis CASIO yang bertauliah.
z Cuba lakukan langkah-langkah berikut, yang mungkin akan atau mungkin tidak akan
mengembalikan projektor kepada operasi biasa.
1. Cabut palam kord kuasa AC dan tunggu sekurang-kurangnya 10 minit.
2. Pasangkan kord kuasa kembali dan hidupkan kembali projektor.
z Jika projektor tidak kembali beroperasi seperti biasa setelah anda melakukan langkah-langkah
di atas, bawa projektor kepada penjual anda atau pusat servis CASIO yang bertauliah.
72
Lampiran
Menyambung ke Output Video Komponen
Bahagian ini menerangkan bagaimana membuat sambungan video komponen antara projektor dan
peranti video.
z Terminal output video komponen mempunyai set 3 terminal: Y·Cb·Cr atau Y·Pb·Pr. Pastikan warna
palam pada kabel video komponen sepadan dengan warna terminal (Hijau: Y; Biru: Cb/Pb; Red: Cr/
Pr).
z Ambil perhatian bahawa hanya sambungan ke terminal output video komponen analog disokong.
Sambungan ke terminal output digital tidak disokong.
Siri XJ-V
Projektor
Peranti video
Terminal KOMPUTER
Terminal AUDIO IN
Ke terminal output audio
Putih
Merah
Palam mini stereo Ù Kabel audio jenis palam pin
(boleh didapati secara komersil)
Kabel video komponen (boleh didapati secara komersil)
73
Ke terminal output video
komponen
Siri XJ-F
Projektor
Peranti video
Terminal KOMPUTER
Terminal AUDIO IN
Ke terminal output audio
Ke terminal output video
komponen
Putih
Merah
Palam mini stereo Ù Kabel audio jenis palam pin
(boleh didapati secara komersil)
Kabel video komponen (boleh didapati secara komersil)
Menyambung ke Output Video Komposit atau Output
S-Video (Siri XJ-F Sahaja)
Projektor
Kabel S-video
(boleh didapati secara komersil)
Ke terminal S-VIDEO
Peranti video
Ke terminal output S-video
Ke terminal output audio/video
Merah: Ke terminal AUDIO IN R
Kuning: Ke terminal VIDEO
Putih: Ke terminal AUDIO IN L
Kabel video/audio jenis palam pin
(boleh didapati secara komersil)
z Sila ambil perhatian bahawa tidak kira sama ada imej yang ditayangkan diinputkan melalui
terminal S-VIDEO projektor atau terminal VIDEO, projektor mengeluarkan audio yang
diinputkan melalui terminal AUDIO IN L/R projektor.
74
Membekalkan Kuasa ke Peralatan Luaran
(Siri XJ-F Sahaja)
Kuasa boleh dibekalkan ke peralatan luaran melalui port USB-A/DC 5V projektor model XJ-F20XN,
XJ-F200WN, atau XJ-F210WN atau melalui port DC 5V projektor model XJ-F10X atau XJ-F100W.
z Mematikan kuasa projektor juga akan memutuskan kuasa yang sedang dibekalkan ke
kelengkapan luaran. Ambil perhatian bahawa kuasa yang dibekalkan juga diputuskan apabila
projektor dimatikan kerana mula semula dengan sendirinya melalui fungsi periksa sendiri atau
Kuasa Mati Sendiri, disebabkan oleh sesetengah ralat, atau untuk sebarang sebab lain.
Bergantung pada kelengkapan luaran yang sedang digunakan, bekalan kuasa yang putus
boleh menyebabkan data yang sedang di edit untuk hilang atau rosak. Jadikan kebiasaan
untuk menyimpan data dengan kerap dalam kelengkapan luaran yang dikuasakan oleh
projektor.
z Kuasa projektor yang dimatikan oleh Mati Kuasa Auto (halaman 29) juga menyebabkan kuasa
ke peralatan luaran diputuskan. Sebelum memulakan bekalan kuasa ke peralatan luaran,
pastikan “Mati” dipilih untuk seting “Seting Opsyen 1 3 Mati Kuasa Auto” untuk
menyahdayakan Mati Kuasa Auto.
z Untuk senarai peralatan luaran yang operasinya telah disahkan semasa dikuasakan oleh
projektor, kunjungi laman web projektor CASIO (http://www.casio-intl.com/support/). Operasi
yang betul tidak dijamin untuk peranti luaran yang tidak disertakan dalam senarai di laman
web projektor CASIO.
z Walaupun kuasa sehingga 5V DC 2A boleh dibekalkan kepada peranti lain yang tiada dalam
tapak web CASIO, ambil perhatian bahawa tindakan sedemikian mungkin menyebabkan
sesetengah fungsi tidak tersedia pada sesetengah peranti. Sebelum menggunakan output
daripada port ini untuk membekalkan kuasa pada peranti lain, pastikan anda memeriksa
dokumen pengguna bagi peranti dan juga memastikan anda menyambungnya dengan betul.
Penjagaan khusus diperlukan apabila menyambungkan bateri boleh dicas kepada bekalan
kuasa port USB projektor ini. Sambungan yang salah akan mewujudkan risiko letupan,
kebakaran dan asap.
z Ambil perhatian bahawa CASIO COMPUTER CO., LTD. dalam apa cara pun tidak akan
bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau kerosakan data yang disimpan pada
peranti luaran yang disambungkan kepada bekalan kuasa port USB projektor ini atau untuk
sebarang kerosakan, penjanaan asap atau kebakaran yang berlaku pada peranti yang
disambungkan.
z Untuk mengosongkan tayangan dan pada masa yang sama mengekalkan bekalan kuasa
daripada projektor ke peralatan luaran, tekan kunci [BLANK]. Untuk maklumat lanjut, lihat
“Untuk mengosongkan skrin dan membisukan audio buat sementara (BLANK)” (halaman 17).
75
Mengemas kini Perisian Tegar dan Memindahkan
Logo Pengguna
Dengan projektor Siri XJ-V, anda boleh mengemas kini perisian tegar (perisian dalam ROM kilat
projektor) menggunakan komputer. Dengan projektor Siri XJ-F, anda boleh mengemas kini perisian
tegar dan juga memindahkan imej ke projektor yang akan digunakan sebagai logo pengguna.
Untuk butiran tentang operasi ini, rujuk “Projector Firmware Update Guide” dan “User Logo Transfer
Guide”, yang tersedia untuk dimuat turun daripada laman web projektor CASIO.
Untuk mengemas kini dan memindahkan logo pengguna
Gunakan kabel USB yang tersedia secara komersil untuk menyambungkan port SERVICE projektor
(model Siri XJ-V) atau port LOGO (model Siri XJ-F) ke port USB komputer anda.
Siri XJ-V
Siri XJ-F
Port SERVICE
(USB-Mikro Jenis B)
Port LOGO
(USB-Mikro Jenis B)
Menggantung Projektor dari Siling
Projektor boleh digantung dari siling. Apabila menggantung projektor daripada siling, anda boleh
mengorientasikannya secara terbalik atau dengan lensa projektor menghadap terus ke bawah.
Untuk butiran lengkap, hubungi penjual di mana anda membeli projektor itu.
z Apabila menggantung projektor dari siling, pastikan ia berada sekurang-kurangnya satu meter
dari pengesan kebakaran, penggera kebakaran, dan peranti perlindungan kebakaran yang
lain. Menempatkan projektor terlalu dekat dengan peranti perlindungan kebakaran
mewujudkan risiko peranti itu tidak beroperasi dengan betul disebabkan oleh udara panas
yang keluar dari projektor. Selain itu, elakkan daripada meletakkan projektor berhampiran
dengan lampu pendarfluor atau sumber cahaya terang yang lain. Cahaya terang boleh
memendekkan julat operasi alat kawalan jauh atau malah boleh menjadikan pengawalan jauh
tidak dapat dilakukan. Apabila memilih lokasi untuk projektor, pastikan ujian dijalankan agar
alat kawalan jauh beroperasi seperti yang sepatutnya.
z Orientasi menegak dan melintang imej tayangan diterbalikkan daripada biasa apabila
projektor berada pada kedudukan terbalik kerana digantung daripada siling. Anda perlu
menukar persediaan projektor untuk membetulkan perkara ini. Untuk butiran, lihat
“Seting Skrin 3 Lekapan Siling” (halaman 28) di bawah “Seting Menu Persediaan”.
76
Jarak Tayangan dan Saiz Skrin
z Nilai jarak tayangan di bawah ialah untuk rujukan apabila menyediakan projektor.
z “h” dalam ilustrasi dan jadual menunjukkan jarak antara tengah lensa projektor dengan tepi bawah
skrin projektor.
h
Anggaran Jarak Tayangan
Saiz Tayangan
XJ-V100W/XJ-V110W/XJ-F100W/
XJ-F200WN/XJ-F210WN
XJ-V10X/XJ-F10X/XJ-F20XN
Saiz Skrin
Pepenjuru
(cm)
Jarak
Minimum
(m)
Jarak
Maksimum
(m)
h
30
76
0.93
1.38
0
–
–
–
35
89
–
–
–
0.92
1.37
8
40
102
1.27
1.88
0
1.06
1.58
9
60
152
1.95
2.87
0
1.64
2.42
13
77
196
2.54
3.72
0
2.14
3.14
17
80
203
2.64
3.86
0
2.22
3.26
18
100
254
3.33
4.85
0
2.81
4.11
22
150
381
5.04
7.33
0
4.26
6.22
34
200
508
6.76
9.82
0
5.72
8.32
45
300
762
10.18
14.78
0
8.63
12.54
67
77
Jarak
Minimum
(m)
Jarak
Maksimum
(m)
h
(cm)
Seting Nisbah Bidang dan Imej Tayangan
Perkara berikut menunjukkan bagaimana imej ditayangkan mengikut jenis isyarat input dan seting
nisbah bidang projektor.
XJ-V100W/XJ-V110W/XJ-F100W/XJ-F200WN/XJ-F210WN
Sumber input: RGB atau HDMI (PC)
Isyarat Input
Normal
Penuh
16:9
4:3
Benar
4:3
Kotak Surat
SVGA (800 × 600)
XGA (1024 × 768)
WXGA (1280 × 800)
SXGA (1280 × 1024)
Sumber input: Video*, S-Video*, Komponen atau HDMI (DTV)
Isyarat Input
Normal
16:9
16:10
Imej Bidang 4:3
Imej Terpenyek
Imej Kotak Surat
Imej Bidang 16:9
* XJ-F100W/XJ-F200WN/XJ-F210WN sahaja
78
XJ-V10X/XJ-F10X/XJ-F20XN
Sumber input: RGB atau HDMI (PC)
Isyarat Input
Normal
Penuh
16:9
16:10
16:10
4:3
SVGA (800 × 600)
XGA (1024 × 768)
WXGA (1280 × 800)
SXGA (1280 × 1024)
Sumber input: Video*, S-Video*, Komponen atau HDMI (DTV)
Isyarat Input
Normal
16:9
Imej Bidang 4:3
Imej Terpenyek
Imej Kotak Surat
Imej Bidang 16:9
* XJ-F10X/XJ-F20XN sahaja
79
Isyarat yang Disokong
z Walaupun jika sesuatu isyarat tersenarai dalam jadual di bawah, ia tidak menjamin yang anda
akan boleh memaparkan imejnya dengan betul.
Isyarat RGB
VESA
Nama Isyarat
Resolusi
Frekuensi Melintang
(kHz)
Frekuensi Menegak
(Hz)
640 × 480/60
640 × 480
31.5
60
640 × 480/72
640 × 480
37.9
73
640 × 480/75
640 × 480
37.5
75
640 × 480/85
640 × 480
43.3
85
800 × 600/56
800 × 600
35.2
56
800 × 600/60
800 × 600
37.9
60
800 × 600/72
800 × 600
48.1
72
800 × 600/75
800 × 600
46.9
75
800 × 600/85
800 × 600
53.7
85
1024 × 768/60
1024 × 768
48.4
60
1024 × 768/70
1024 × 768
56.5
70
1024 × 768/75
1024 × 768
60.0
75
1024 × 768/85
1024 × 768
68.7
85
1152 × 864/75
1152 × 864
67.5
75
1280 × 720/60
1280 × 720
45.0
60
1280 × 768/60
1280 × 768
47.8
60
1280 × 800/60
1280 × 800
49.7
60
1280 × 960/60
1280 × 960
60.0
60
1280 × 1024/60
1280 × 1024
64.0
60
1280 × 1024/75
1280 × 1024
80.0
75
1280 × 1024/85
1280 × 1024
91.1
85
1366 × 768/60
1366 × 768
47.7
60
1400 × 1050/60
1400 × 1050
65.3
60
1440 × 900/60
1440 × 900
55.9
60
1600 × 1200/60
1600 × 1200
75.0
60
1680 × 1050/60
1680 × 1050
65.3
60
1920 × 1080/60
1920 × 1080
67.5
60
1920 × 1200RB/60
1920 × 1200
74.0
60
80
Isyarat Komponen
HDTV
SDTV
Nama Isyarat
Frekuensi Melintang (kHz)
Frekuensi Menegak (Hz)
1080p/50
56.3
50
1080p/60
67.5
60
720p/50
37.5
50
720p/60
45.0
60
1080i/50
28.1
50
1080i/60
33.7
60
576p/50
31.3
50
576i/50
16.6
50
480p/60
31.5
60
480i/60
15.7
60
Isyarat Video (Siri XJ-F sahaja)
Nama Isyarat
Frekuensi Melintang (kHz)
NTSC
15.7
Frekuensi Menegak (Hz)
60
NTSC4.43
15.7
60
PAL
15.6
50
PAL-M
15.7
60
PAL-N
15.6
50
PAL60
15.7
60
SECAM
15.6
50
Isyarat HDMI
Nama Isyarat
Frekuensi Melintang (kHz)
Frekuensi Menegak (Hz)
640 × 480/60
31.5
60
800 × 600/60
37.9
60
1024 × 768/60
48.4
60
1280 × 720/60
45.0
60
1280 × 768/60
47.8
60
1280 × 800/60
49.7
60
1280 × 960/60
60
60
1280 × 1024/60
64
60
1400 × 1050/60
65.3
60
1920 × 1080/60
67.5
60
1920 × 1200RB/60
74.0
60
SDTV (480p)
31.5
60
SDTV (576p)
31.25
50
HDTV (720p) (50)
37.5
50
HDTV (720p) (60)
45
60
HDTV (1080i) (50)
28.13
50
HDTV (1080i) (60)
33.75
60
HDTV (1080p) (50)
56.25
50
HDTV (1080p) (60)
67.5
60
81
Kawalan Projektor RS-232C
Apabila terdapat sambungan bersiri antara projektor dan komputer, anda boleh mengawal projektor
menggunakan arahan RS-232C yang dihantar dari komputer.
Untuk membuat sambungan bersiri antara projektor dan
komputer
Sambungkan projektor dengan komputer seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi di bawah.
Siri XJ-V
Projektor
Komputer
Port Bersiri (RS-232C)
D-Sub 9-pin (betina)
D-Sub 9-pin (betina)
Kabel bersiri yang dijual secara komersil (bersilang)
Port bersiri
Siri XJ-F
Projektor
Komputer
Port Bersiri (RS-232C)
D-Sub 9-pin (betina)
D-Sub 9-pin (betina)
Kabel bersiri yang dijual secara komersil (bersilang)
82
Port bersiri
Menggunakan Arahan Kawalan
Bahagian ini menerangkan arahan yang digunakan untuk mengawal projektor dari komputer.
Format Penghantaran Arahan
Konfigurasikan port bersiri komputer anda dengan seting berikut.
Protokol
Komunikasi
Kadar Data
19200 bps
Bit Data
8 bit
Pariti
Tiada
Bit Henti
1 bit
Kawalan Aliran
Tiada
Hantar arahan ini apabila anda mahu maklumat tentang persediaan semasa projektor data.
Format Hantar
(<command name>?)
Format Terima
(<applicable command setting range>,<current setting>)
Arahan Baca
Contoh Hantar
Arahan
( VOL ? )
dihantar daripada komputer ke projektor.
4
( 0 - 30 , 15 )
dikembalikan daripada projektor ke komputer.
Hantar arahan ini untuk mengawal projektor data (kuasa hidup/mati, dsb) dan untuk menulis
data kepadanya.
Format Hantar
Arahan Tulis
Contoh Hantar
Arahan
(<command name><setting value>)
( VOL 0 )
dihantar daripada komputer ke projektor
4
Seting kelantangan projektor menjadi 0.
z Lihat “Senarai Arahan” untuk butiran tentang nama arahan dan seting.
z Semua arahan menggunakan aksara ASCII dan integer berformat perpuluhan.
z Projektor akan mengembalikan tanda soal (?) apabila ia menerima arahan yang ia tidak kenali.
Selain itu, sebarang arahan yang cuba untuk menetapkan nilai di luar julat berkaitan yang
dibenarkan akan diabaikan.
z Jika projektor melakukan proses yang dimulakan oleh arahan yang dihantar sebelum ini, operasi
utama projektor, atau operasi utama alat kawalan jauh, penghantaran arahan seterusnya mesti
menunggu sehingga projektor melengkapkan proses terdahulu.
83
Senarai Arahan
z Hanya fungsi berikut disokong semasa projektor dimatikan. Jangan cuba hantar sebarang arahan
lain kepada projektor.
z Kuasa hidup/mati: Baca
z Kuasa hidup: Tulis
z Dapatkan masa nyala: Baca
z Input isyarat yang sah mesti berlangsung untuk menggunakan arahan untuk menghidupkan skrin
kosong atau menukar nisbah bidang.
R: Baca didayakan W: Tulis didayakan
Nama
Arahan
RW
Kuasa Hidup/Mati:
PWR
RW
0: Mati, 1: Hidup
Pengalihan Input:
0: Menukar sumber input ke terminal KOMPUTER dan
menukarkan seting terminal KOMPUTER ke RGB.
1: Menukar sumber input ke terminal KOMPUTER dan
menukarkan seting terminal KOMPUTER ke komponen.
2: Menukarkan sumber input ke Video.
6: Menukar sumber input ke terminal KOMPUTER dan
menukarkan seting terminal KOMPUTER ke Auto.
7: Menukar sumber input ke “HDMI”.
8: Menukar sumber input ke “Rangkaian”.
9: Menukar sumber input ke “S-Video”.
11: Menukar sumber input ke “Pemapar Fail”.
12: Menukar sumber input ke “Paparan USB”.
13: Menukar sumber input ke “Alat USB CASIO”.
14: Menukar sumber input ke “HDMI2”.
Seting 2, 9, dan 14 hanya sah untuk projektor Siri XJ-F
sahaja.
Seting 8, 11, 12, dan 13 hanya sah untuk projektor model
rangkaian sahaja.
SRC
RW
0: RGB, 1: Komponen
2: Video
6: Auto (RGB/Komponen)
7: HDMI, 8: Rangkaian
9: S-Video, 11: Pemapar Fail
12: Paparan USB
13: Alat USB CASIO
14: HDMI2
Skrin Kosong: Menghidupkan atau mematikan skrin kosong.
BLK
RW
0: Mati, 1: Hidup
Isi padu: Menetapkan nilai untuk melaraskan paras
kelantangan. Seting ini digunakan ke atas isyarat
sumber input yang sedang ditayangkan oleh
projektor.
VOL
RW
0 hingga 30
Mod Warna: Memilih mod warna.
PST
RW
1: Grafik, 2: Teater
3: Standard, 4: Papan Hitam
5: Semula jadi
Nisbah Bidang:
Menyatakan nisbah bidang.
Seting 0 ialah seting “Normal” apabila sumber input ialah
“RGB” atau “HDMI (PC)”, semasa seting 2 ialah seting
“Normal” apabila sumber input ialah komponen, “HDMI
(DTV)”, “Video”, atau “S-Video”.
ARZ
RW
0: Normal, 1: 16:9
2: Normal, 3: Kotak Surat
4: Penuh, 5: Benar, 6: 4:3
7: 16:10
Dapatkan Masa Cahaya:
Mendapatkan masa cahaya daripada projektor.
LMP
R
Fungsi
84
Seting
0- Unit: Jam
Fungsi
Kawalan Cahaya:
Mengkonfigurasikan seting Kawalan Cahaya dan seting
Mod Mati Kawalan Cahaya. Seting 2 hanya sah untuk
projektor Siri XJ-F sahaja.
Nama
Arahan
RW
PMD
RW
Seting
0: Terang, 1: Normal
2: Sensor Cahaya Hidup
3: Output Cahaya 7
4: Output Cahaya 6
5: Output Cahaya 5
6: Output Cahaya 4
7: Output Cahaya 3
8: Output Cahaya 2
9: Output Cahaya 1
Pegun: Menghidupkan atau mematikan pegun.
FRZ
RW
0: Mati, 1: Hidup
Pembetulan Pepasak:
Menetapkan seting pembetulan pepasak sebagai nilai yang
sepadan dengan seting Menu Persediaan “Pembetulan
Pepasak” di bawah.
0: Pembetulan Pepasak –60
60: Pembetulan Pepasak 0
120: Pembetulan Pepasak +60
Contoh: 65 di sini, menetapkan seting yang setara dengan
Pembetulan Pepasak +5.
KST
RW
0 hingga 120
+: KSP
–: KSM
W
0 hingga 120
KEY
W
1: S, 2: T, 3: W, 4: X
5: ENTER, 6: ESC, 10: FUNC
11: MENU, 12: POWER
13: AUTO, 14: INPUT
15: TIMER, 16: ASPECT
17: BLANK, 18: FREEZE
19:
, 20: KEYSTONE +
21: KEYSTONE –
22: D-ZOOM +
23: D-ZOOM –
24: VOLUME +
25: VOLUME –
26: MAIN(R)
27: PUTAR BALIK(s)
28: MAJU(d)
29: SEBELUMNYA(S)
30: SETERUSNYA(T)
Jenis Persediaan:
Menetapkan bagaimana projektor disediakan secara relatif
kepada skrin untuk penayangan.
0: Penayangan ke skrin di hadapan projektor*1
1: Penayangan daripada projektor yang digantung daripada
siling dari belakang skrin*2
2: Penayangan dari belakang skrin*1
3: Penayangan daripada projektor yang digantung daripada
siling ke skrin di hadapan projektor*2
POS
RW
0 hingga 3
APO: Digunakan untuk menukar seting Mati Kuasa Auto
(seting masa cetus atau nyahdaya Mati Kuasa Auto).
APO
RW
0: Mati, 1: 5 minit
2: 10 minit, 3: 15 minit
4: 20 minit, 5: 30 minit
Error: Membaca status ralat projektor.
STS
R
Pembetulan Pepasak +/–:
Meningkatkan atau mengurangkan seting pembetulan
pepasak semasa
sebanyak 1.
Kunci: Operasi dilaksanakan apabila kunci ditekan.
Seting 26 hingga 30 hanya sah untuk projektor model
rangkaian sahaja.
z Setiap seting arahan KUNCI sepadan dengan kunci
alat kawalan jauh. Operasi projektor dilaksanakan
sebagai tindak balas kepada arahan KUNCI yang
sama dengan operasi kunci alat kawalan jauh yang
sepadan. Apabila menghantar arahan KUNCI ke
projektor daripada peranti luaran, pastikan ia
dihantar dalam urutan yang sama seperti operasi
kunci sepadan yang dilaksanakan pada alat kawalan
jauh.
85
0: Normal, 1: Ralat kipas
2: Ralat suhu
7: Ralat cahaya, 16: Ralat lain
Nama
Arahan
Fungsi
Kelantangan +/–:
Meningkatkan atau mengurangkan seting kelantangan
semasa sebanyak 1.
+: VLP
–: VLM
RW
W
Seting
0 hingga 30
Bisu: Menghidupkan atau mematikan bisu.
MUT
RW
0: Mati, 1: Hidup
Paras Input Mikrofon:
Melaraskan paras kelantangan input audio daripada
terminal MIC. Arahan ini tersedia hanya untuk projektor
model rangkaian sahaja.
MIC
RW
0 hingga 3
*1 Bahagian atas projektor ke atas
*2 Bahagian atas projektor ke bawah
86
GPL dan LGPL
(1) Produk ini menggunakan perisian (Perisian ini) yang dibekalkan di bawah GNU General Public
License (GPL) dan GNU Lesser General Public License (LGPL). Sebagai mematuhi GPL dan LGPL,
kod sumber Perisian ini ialah kod sumber terbuka. Sesiapa saja yang berhasrat untuk melihat kod
sumber terbuka ini boleh berbuat demikian dengan memuat turun dari tapak muat turun Projektor
CASIO. Apabila menyalin, mengubah suai, atau mengagih Perisian ini, pastikan ia dibuat mengikut
terma dan syarat GPL dan LGPL.
(2) Perisian ini dibekalkan “seperti yang sedia ada” tanpa jaminan yang tersurat atau tersirat dalam
apa jua bentuk. Walau bagaimanapun, penafian ini tidak menjejaskan terma dan syarat jaminan
produk ini sendiri (termasuk malfungsi yang berpunca daripada Perisian ini).
(3) Perisian Ini berada di bawah GPL dan LGPL seperti berikut.
87
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By
contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change
free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to
most of the Free Software Foundation’s software and to any other program whose authors commit to
using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public
License instead.) You can apply it to your programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses
are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge
for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can
change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these
things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to
ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you
distribute copies of the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the
recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the
source code. And you must show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which
gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.
Also, for each author’s protection and ours, we want to make certain that everyone understands that
there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on,
we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced
by others will not reflect on the original authors’ reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger
that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the
program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for
everyone’s free use or not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
88
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING,
DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright
holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The “Program”,
below, refers to any such program or work, and a “work based on the Program” means either the
Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program
or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language.
(Hereinafter, translation is included without limitation in the term “modification”.) Each licensee is
addressed as “you”.
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they
are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the
Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of
having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program
does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s source code as you receive it, in
any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an
appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this
License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of
this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer
warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based
on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1
above, provided that you also meet all of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files
and the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is
derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third
parties under the terms of this License.
c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it,
when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an
announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty
(or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under
these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the
Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work
based on the Program is not required to print an announcement.)
89
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are
not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works
in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute
them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a
work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License,
whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part
regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely
by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective
works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with
a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the
other work under the scope of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or
executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the
following:
a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be
distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for
software interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a
charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete
machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of
Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding
source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you
received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with
Subsection b above.)
The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it.
For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it
contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation
and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed
need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the
major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable
runs, unless that component itself accompanies the executable.
If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated
place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as
distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source
along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided
under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is
void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have
received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so
long as such parties remain in full compliance.
90
5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else
grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are
prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the
Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do
so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works
based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient
automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program
subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the
recipients’ exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance
by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other
reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order,
agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from
the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your
obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may
not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free
redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then
the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution
of the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the
balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other
circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right
claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the
integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices.
Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through
that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to
decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot
impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest
of this License.
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by
copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License
may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that
distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License
incorporates the limitation as if written in the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public
License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may
differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of
this License which applies to it and “any later version”, you have the option of following the terms
and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software
Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any
version ever published by the Free Software Foundation.
91
10.If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution
conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted
by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make
exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all
derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
11.BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE
PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE
STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE
PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND
PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE
DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR
CORRECTION.
12.IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE
THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY
GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE
OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR
DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES
OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF
SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES.
92
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the
best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under
these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each
source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the
“copyright” line and a pointer to where the full notice is found.
one line to give the program’s name and an idea of what it does.
Copyright (C) yyyy name of author
This program is
modify it under
as published by
of the License,
free software; you can redistribute it and/or
the terms of the GNU General Public License
the Free Software Foundation; either version 2
or (at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive
mode:
Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details
type ‘show w’. This is free software, and you are welcome
to redistribute it under certain conditions; type ‘show c’
for details.
The hypothetical commands ‘show w’ and ‘show c’ should show the appropriate parts of the
General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than
‘show w’ and ‘show c’; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your
program.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a
“copyright disclaimer” for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the program ‘Gnomovision’
(which makes passes at compilers) written
by James Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If
your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary
applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License
instead of this License.
93
GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2.1, February 1999
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts
as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence
the version number 2.1.]
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By
contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and
change free software--to make sure the software is free for all its users.
This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software
packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it.
You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary
General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations
below.
When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public
Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software
(and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that
you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that
you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or
to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if
you distribute copies of the library or if you modify it.
For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the
recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the
source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the
recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and
recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this
license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.
To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library.
Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what
they have is not the original version, so that the original author’s reputation will not be affected by
problems that might be introduced by others.
Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to
make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a
restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a
version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.
94
Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License.
This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is
quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in
order to permit linking those libraries into non-free programs.
When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of
the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General
Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom.
The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.
We call this license the “Lesser” General Public License because it does Less to protect the user’s
freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less
of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the
ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages
in certain special circumstances.
For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of
a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be
allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used
non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so
we use the Lesser General Public License.
In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of
people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in
non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its
variant, the GNU/Linux operating system.
Although the Lesser General Public License is Less protective of the users’ freedom, it does ensure
that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run
that program using a modified version of the Library.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention
to the difference between a “work based on the library” and a “work that uses the library”. The former
contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to
run.
95
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING,
DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice
placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the
terms of this Lesser General Public License (also called “this License”). Each licensee is addressed
as “you”.
A “library” means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently
linked with application programs (which use some of those functions and data) to form
executables.
The “Library”, below, refers to any such software library or work which has been distributed under
these terms. A “work based on the Library” means either the Library or any derivative work under
copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with
modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is
included without limitation in the term “modification”.)
“Source code” for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For
a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any
associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of
the library.
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they
are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output
from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library
(independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what
the Library does and what the program that uses the Library does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library’s complete source code as you receive
it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an
appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this
License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the
Library.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer
warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based
on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1
above, provided that you also meet all of these conditions:
a) The modified work must itself be a software library.
b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files
and the date of any change.
c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the
terms of this License.
96
d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an
application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is
invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does
not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its
purpose remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely
well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any
application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application
does not supply it, the square root function must still compute square roots.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are
not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works
in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute
them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a
work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License,
whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part
regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely
by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective
works based on the Library.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a
work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the
other work under the scope of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License
to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so
that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If
a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you
can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.
Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU
General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is
not a library.
4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object
code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany
it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed
under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software
interchange.
If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then
offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement
to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along
with the object code.
5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the
Library by being compiled or linked with it, is called a “work that uses the Library”. Such a work, in
isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this
License.
97
However, linking a “work that uses the Library” with the Library creates an executable that is a
derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a “work that uses
the library”. The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for
distribution of such executables.
When a “work that uses the Library” uses material from a header file that is part of the Library, the
object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is
not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if
the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and
small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is
unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this
object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work
under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6,
whether or not they are linked directly with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a “work that uses the Library”
with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work
under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the
customer’s own use and reverse engineering for debugging such modifications.
You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that
the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the
work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the
Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you
must do one of these things:
a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the
Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under
Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the
complete machine-readable “work that uses the Library”, as object code and/or source code,
so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable
containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of
definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the
modified definitions.)
b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is
one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user’s computer
system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly
with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is
interface-compatible with the version that the work was made with.
c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the
materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing
this distribution.
d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer
equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent
this user a copy.
98
For an executable, the required form of the “work that uses the Library” must include any data and
utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception,
the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either
source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating
system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.
It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries
that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot
use both them and the Library together in an executable that you distribute.
7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library
together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined
library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other
library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:
a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library,
uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the
Sections above.
b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the
Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly
provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or
distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License.
However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have
their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else
grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are
prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the
Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so,
and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on
it.
10.Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient
automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the
Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the
recipients’ exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance
by third parties with this License.
11.If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other
reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order,
agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from
the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your
obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may
not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free
redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then
the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution
of the Library.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the
balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other
circumstances.
99
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right
claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the
integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices.
Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through
that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to
decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot
impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest
of this License.
12.If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by
copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may
add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is
permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates
the limitation as if written in the body of this License.
13.The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General
Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version,
but may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of
this License which applies to it and “any later version”, you have the option of following the terms
and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software
Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version
ever published by the Free Software Foundation.
14.If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution
conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software
which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we
sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the
free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software
generally.
NO WARRANTY
15.BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE
LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE
STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE
LIBRARY “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND
PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE,
YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16.IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE
THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY
GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE
OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR
DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES
OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH
HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
100
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we
recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by
permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General
Public License).
To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start
of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at
least the “copyright” line and a pointer to where the full notice is found.
one line to give the library’s name and an idea of what it does.
Copyright (C) year name of author
This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Lesser General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
License along with this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a
“copyright disclaimer” for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in
the library ‘Frob’ (a library for tweaking knobs) written
by James Random Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
That’s all there is to it!
101
MA1704-C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement