Casio | YouTube Uploader for CASIO | User manual | Casio YouTube Uploader for CASIO Användarmanual

Casio YouTube Uploader for CASIO Användarmanual
Sw
Instruktionshäfte för YouTube Uploader for CASIO Version 2.0
Med hjälp av YouTube Uploader for CASIO är det enkelt att ladda upp filmer
inspelade med en CASIO digitalkamera till YouTube. Programmet ger även möjlighet
att ladda upp flera filmfiler med hjälp av en enda manövrering.
. Vad är YouTube?
YouTube är en fildelningssajt för filmer, förvaltad av YouTube, LLC, där det är möjligt
att ladda upp egna filmer och att titta på filmer som har laddats upp av andra.
. För att installera YouTube Uploader for CASIO
Ladda ner installationsprogrammet för YouTube Uploader for CASIO från CASIO:s
webbplats för digitalkamerasupport (http://www.casio-europe.com/se/support/).
Dubbelklicka på installationsprogrammet och följ de installationsanvisningar som ges
på datorskärmen.
• Om datorn kör Windows XP (SP3), Windows Vista eller Windows 7, så observera
att YouTube Uploader for CASIO inte kan köras med ett 64-bitars operativsystem.
. För att ladda upp en filmfil till YouTube
• För att kunna använda YouTube Uploader for CASIO behöver du först gå till
YouTubes webbplats (http://www.youtube.com/) och registrera dig som en
användare.
• Ladda inte upp något videomaterial som är skyddat av upphovsrätt (inklusive
angränsande rättigheter), såvida du inte själv äger upphovsrätten eller har erhållit
tillstånd från upphovsrättsinnehavaren (-innehavarna) ifråga.
• Maximal filstorlek för varje uppladdning är 2 048 MB.
1.
Spela in en film med kameran.
En del kameramodeller har en BEST SHOT-scen kallad ”For YouTube”, vilken
kan användas för att spela in en film som är optimerad för uppladdning till
YouTube.
2.
Anslut datorn till internet, om den inte redan är ansluten.
3.
Anslut kameran till datorn.
4.
Slå på kameran.
YouTube Uploader for CASIO startas upp automatiskt.
• Om programmet används för första gången, så utför lämpliga inställningar av
användar-ID för YouTube och nätverksmiljö och klicka sedan på knappen [OK].
5.
På vänstra sidan av skärmen visas ett område för inmatning av en titel,
kategori och annan information som krävs för uppladdning till
YouTube. Mata in nödvändig information.
6.
På högra sidan av skärmen visas en lista över filmfiler i kameraminnet.
Markera kryssrutan intill den filmfil du vill ladda upp.
7.
Kontrollera att allt är som det ska och klicka på knappen [Ladda upp].
Valda filmfiler laddas upp till YouTube.
• Klicka efter avslutad uppladdning på knappen [Avsluta] för att gå ur
programmet.
MA1207-A
2012
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising