Casio | EX-JE10 | User manual | Casio EX-JE10 Instrukcja obsługi

Casio EX-JE10 Instrukcja obsługi
Pl
Aparat cyfrowy
Instrukcja Obsługi
Dziękujemy za zakup produktu CASIO.
• Przed użyciem prosimy przeczytać informacje na temat środków ostrożności
zawarte w niniejszej Instrukcji obsługi.
• Instrukcję obsługi należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu.
• Zaktualizowane informacje na temat tego produktu można znaleźć na stronie
internetowej EXILIM http://www.exilim.com/
1
Akcesoria
Po rozpakowaniu aparatu, sprawdź czy wszystkie przedstawione poniżej akcesoria
znajdują się w komplecie. Jeżeli zauważysz braki w wyposażeniu, skontaktuj się z
punktem sprzedaży.
Zasilacz USB-AC
(AD-C53U)
Przewód zasilający*1
Osłona*2
Skrócona instrukcja
obsługi
Kabel USB
*1 Kształt wtyczki przewodu zasilającego różni się w zależności od kraju lub obszaru
geograficznego.
*2 Informacje na temat mocowania osłony znajdują się w oddzielnej “Skróconej
instrukcji obsługi”.
• Podczas zakupu w aparacie znajduje się akumulator.
2
Koniecznie przeczytaj!
• Treść niniejszego podręcznika może ulec zmianie bez powiadomienia.
• Treść niniejszego podręcznika została skontrolowana na każdym etapie procesu
produkcji. W przypadku zauważenia fragmentów budzących wątpliwości, błędów,
itp., prosimy o kontakt.
• Kopiowanie treści niniejszej Instrukcji obsługi, we fragmentach lub w całości, jest
zabronione. Z wyjątkiem wykorzystania do celów osobistych, inne wykorzystanie
treści tego podręcznika bez pozwolenia CASIO COMPUTER CO., LTD. jest
zabronione na mocy praw autorskich.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody
lub utracone dochody poniesione przez nabywcę lub strony trzecie związane z
użytkowaniem lub wadliwym działaniem niniejszego produktu.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody,
utraty dochodów oraz roszczenia poniesione przez nabywcę lub strony trzecie
związane z użytkowaniem Photo Transport lub YouTube Uploader for CASIO.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody
lub utracone dochody spowodowane skasowaniem zawartości pamięci na skutek
wadliwego działania, naprawy lub jakiegokolwiek innego powodu.
• Prosimy pamiętać, że przykładowe ekrany i ilustracje produktu zamieszczone w
niniejszej Instrukcji obsługi mogą różnić się nieznacznie od ekranów i konfiguracji
prawdziwego aparatu.
Monitor LCD
Panel ciekłokrystaliczny ekranu monitora wykorzystuje wysokoprecyzyjną
technologię, która zapewnia wydajność pikseli na poziomie ponad 99,99%. Oznacza
to, że bardzo niewielka liczba pikseli może nie świecić się lub może świecić się przez
cały czas. Wynika to z właściwości panelu ciekłokrystalicznego i nie oznacza
wadliwego działania.
Zrób kilka zdjęć próbnych
Przed zrobieniem końcowego zdjęcia, wykonaj zdjęcie próbne, aby sprawdzić czy
aparat nagrywa poprawnie.
3
Spis treści
Akcesoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koniecznie przeczytaj! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zawartość ekranu monitora oraz sposoby jej zmieniania . . . . . . . . . . . . . . . . .
❚❙ Szybki start
2
3
8
9
12
Co można robić za pomocą aparatu CASIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Po pierwsze, przed użyciem naładuj akumulator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konfigurowanie podstawowych ustawień przy pierwszym
włączeniu aparatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przygotowanie karty pamięci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
13
17
18
❚ Obsługiwane karty pamięci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
❚ Aby włożyć kartę pamięci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
❚ Aby sformatować nową kartę pamięci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Włączanie i wyłączanie zasilania aparatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Prawidłowe trzymanie aparatu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Wykonywanie zdjęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
❚ Aby wybrać tryb nagrywania automatycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
❚ Aby zrobić zdjęcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Przeglądanie zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Usuwanie zdjęć i filmów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Środki ostrożności przy robieniu zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
❚❙ Lekcja fotografowania
31
Korzystanie z panelu sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Używanie lampy błyskowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Lampa błyskowa) . .
Korzystanie z samowyzwalacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Samowyzwalacz) . .
Nagrywanie pięknych portretów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Makijaż) . .
Użycie funkcji zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
❚❙ Nagrywanie obrazów filmowych i dźwięku
31
32
34
35
35
38
Aby nagrać film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Nagrywanie i odtwarzanie samego dźwięku . . . . . . . . (Nagrywanie głosu) . . 40
❚❙ Używanie trybu BEST SHOT
42
Aby zrobić zdjęcie za pomocą BEST SHOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Fotografowanie z efektami artystycznymi . . . . . . . . . . . . . . . (ART SHOT) . . 45
Nagrywanie autoportretu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Autoportret) . . 46
4
Spis treści
❚❙ Ustawienia zaawansowane
47
Używanie menu ekranowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Ustawienia trybu REC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(REC) . . 49
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
Wybór trybu ustawiania ostrości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ostrość) . . .
Zmiana kształtu ramki ostrości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ramka ostrości) . . .
Określanie obszaru autofokusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Obszar AF) . . .
Używanie funkcji Wykrywanie twarzy . . . . . . . . . . . . (Wykrywanie twarzy) . . .
Używanie zdjęć seryjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ZS) . . .
Redukowanie efektów ruchu aparatu i ruchu obiektu . . . . . . . (Stabilizator) . . .
Przypisywanie funkcji przyciskom [4] i [6] . . . . . . . . . . . . . . (Przycisk L/P) . . .
Wyświetlanie siatki ekranowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Siatka) . . .
Używanie Ikony pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ikona pomocy) . . .
Konfigurowanie domyślnych ustawień po włączeniu aparatu . . . .(Pamięć) . . .
49
51
52
53
54
55
56
56
57
57
Ustawienia jakości obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Jakość) . . 58
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
Aby wybrać rozmiar zdjęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Rozmiar) . . .
Określanie jakości zdjęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(T Jakość (Zdjęcie)) . . .
Określanie jakości obrazu filmowego . . . . . . . . . . . . . . (» (Jakość (Film)) . . .
Korekcja jasności obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Skok EV) . . .
Kontrola balansu bieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Balans bieli) . . .
Określanie czułości ISO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(ISO) . . .
Optymalizacja jasności obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Oświetlenie) . . .
❚❙ Oglądanie zdjęć i filmów
58
60
60
61
62
63
64
65
Przeglądanie zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oglądanie filmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Powiększanie obrazu na ekranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyświetlanie menu obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oglądanie zdjęć i filmów na ekranie telewizora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
❚❙ Inne funkcje odtwarzania
(PLAY)
65
65
66
66
67
69
Korzystanie z panelu PLAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
❚ Odtwarzanie pokazu slajdów na ekranie monitora . . . . . . (Pokaz slajdów) . . . 70
❚ Obracanie obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Obrót) . . . 71
Edycja obrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Menu odtwarzania) . . 72
❚
❚
❚
❚
❚
❚
Wybieranie obrazów do drukowania . . . . . . . . . . . . . .(Drukowanie DPOF) . . .
Ochrona zdjęcia przed usunięciem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ochrona) . . .
Zmiana rozmiaru zdjęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Zmiana rozmiaru) . . .
Kadrowanie zdjęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kadrowanie) . . .
Dodawanie dźwięku do zdjęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Dubbing) . . .
Kopiowanie plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kopiowanie) . . .
❚❙ Drukowanie
72
72
73
73
74
75
76
Drukowanie zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Korzystanie z funkcji DPOF, aby wybrać obrazy do drukowania
i liczbę kopii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
5
Spis treści
❚❙ Używanie aparatu z komputerem
79
Rzeczy, które można zrobić używając komputera... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Używanie aparatu z komputerem systemie Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
❚ Przeglądanie i przechowywanie obrazów na komputerze . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
❚ Odtwarzanie filmów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Używanie aparatu z komputerem Macintosh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
❚ Podłączenie aparatu do komputera i zapisywanie plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
❚ Odtwarzanie filmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Pliki i foldery. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Dane na karcie pamięci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
❚❙ Inne ustawienia
(Nastawa)
91
Zmienianie koloru ekranu menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Menu koloru) . .
Fotografowanie bez przeszkadzania innym osobom . . . . . (Bez dźwięku) . .
Konfigurowanie ustawień dźwiękowych aparatu . . . . . . . . . . . . (Dźwięki) . .
Konfigurowanie obrazu startowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Rozruch) . .
Określanie zasady generowania numeru seryjnego
w nazwie pliku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Numer pliku) . .
Konfigurowanie ustawień czasu światowego . . . . . . . . . (Czas światowy) . .
Zdjęcia z datownikiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Datownik) . .
Ustawianie zegara aparatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Regulacja) . .
Określanie formatu daty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Format daty) . .
Określanie języka wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Language) . .
Konfigurowanie ustawień stanu czuwania . . . . . . . . . . . . . . . (Czuwanie) . .
Konfigurowanie ustawień automatycznego
wyłączania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Automatyczne wyłączanie) . .
Wybór współczynnika kształtu obrazu i systemu
wyjścia wideo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Wyjście wideo) . .
Formatowanie wbudowanej pamięci lub karty pamięci . . . . . . . . .(Format) . .
Przywracanie aparatu do ustawień fabrycznych . . . . . . . . . . . . . (Resetuj) . .
6
91
91
92
92
93
93
94
95
95
96
96
97
97
98
98
Spis treści
❚❙ Załącznik
99
Środki ostrożności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Środki ostrożności podczas użytkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Zasilanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
❚
❚
❚
❚
Ładowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Wyjmowanie i ładowanie akumulatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Środki ostrożności dotyczące akumulatora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
Używanie aparatu w innym kraju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
Używanie karty pamięci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Przywracanie ustawień domyślnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Kiedy nie wszystko idzie prawidłowo... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
❚ Rozwiązywanie problemów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
❚ Komunikaty na wyświetlaczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Liczba zdjęć/Czas nagrywania filmu/Czas nagrywania głosu . . . . . . . . . . . . 121
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
7
Spis treści
Informacje ogólne
Liczby w nawiasach pokazują strony, na których zamieszczone są szczegółowe
wyjaśnienia.
Przód
12345
Tył
8 9 bk bl
[SET]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
7
bo
6
1 Dźwignia zoom
(strony 24, 35, 66, 66)
2 Spust migawki
(strona 24)
3 Lampa błyskowa
(strona 32)
4 [ON/OFF] (Zasilanie)
(strona 21)
5 Przednia lampka
(strona 34)
6 Obiektyw
bn bm
7 Mikrofon (strony 39, 74) bmPrzycisk [SET]
([8] [2] [4] [6])
8 Tylna lampka
(strony 14, 15, 32)
9 Przycisk [0] (Film)
(strona 38)
bkOtwór na pasek
(strona 22)
blPrzycisk [p] (PLAY)
(strony 11, 28, 31, 32,
47)
bnPrzycisk [MENU]
(strona 47)
boEkran monitora
(strony 9, 11)
(strony 21, 27)
Spód
bpPort [USB/AV] (strony 13, 14, 67)
bqGniazdo karty pamięci (strona 19)
gniazda karty pamięci/złącza
bq brPokrywa
bsPokrywa akumulatora
btGniazdo akumulatora (strona 109)
ckGłośnik
clOtwór na statyw
bp
Użyj tego otworu do zamocowania statywu.
cl ck bt bs
br
8
Zawartość ekranu monitora oraz sposoby jej zmieniania
Na ekranie monitora pojawiają się różne wskaźniki, ikony i wartości, które informują o
statusie aparatu.
• Przykładowe ekrany pokazane w tym rozdziale mają na celu pokazanie miejsca
wszystkich wskaźników i symboli, które mogą pojawić się na ekranie monitora w
różnych trybach. Nie przedstawiają one ekranów, które rzeczywiście pokazują się
na wyświetlaczu.
. Nagrywanie zdjęcia
1 2 34 5 6 7 8
co
cn
cm
cl
ck
bt bs br
1Pozostała liczba zdjęć jakie można zapisać w
pamięci (strona 121)
Pozostała długość filmu jaką można zapisać
9 2w pamięci (strona 38)
bk 3Tryb nagrywania (strona 23)
bl 4Balans bieli (strona 62)
bm 5Zdjęcia seryjne (strona 54)
bn 6Wskaźnik pogorszenia jakości obrazu
bo
(strona 36)
bp 7Tryb pomiaru światła (strona 123)
bq
8Rozmiar zdjęcia (strona 58)
9Jakość zdjęcia (strona 60)
bkJakość filmu (strona 60)
blLampa błyskowa (strona 32)
bmSamowyzwalacz (strona 34)
bnMakijaż (strona 35)
boOświetlenie (strona 64)
bpCzułość ISO (strona 63)
bqData/czas (strona 95)
brKompensacja ekspozycji (strona 61)
bsRamka ostrości (strony 25, 52)
btWskaźnik datownika (strona 94)
ckWskaźnik poziomu akumulatora (strona 16)
clBez dźwięku (strona 91)
cmWykrywanie twarzy (strona 53)
cnStabilizator (strona 55)
coTryb ostrości (strona 49)
9
. Spust migawki dociśnięty do połowy
1
6
1Tryb nagrywania (strona 23)
2Lampa błyskowa (strona 32)
3Czułość ISO (strona 63)
4Wartość przysłony
2 5Szybkość migawki
3 6Ramka ostrości (strony 25, 52)
4
5
• W zależności od ustawień nagrywania, przysłona, szybkości migawki oraz czułość
ISO mogą nie pojawiać się na ekranie monitora. Jeżeli z jakiś powodów
automatyczna ekspozycja (AE) nie będzie prawidłowa, wartości te będą miały kolor
pomarańczowy.
. Nagrywanie filmu
12
7
6
1Tryb nagrywania (strona 38)
2Balans bieli (strona 62)
3 3Pozostała długość filmu jaką można zapisać
w pamięci (strona 38)
4
4Czas nagrywania filmu (strona 38)
5Kompensacja ekspozycji (strona 61)
6Wskaźnik poziomu akumulatora (strona 16)
7Trwa nagrywanie filmu (strona 38)
5
. Podgląd zdjęcia
12 3
bl
bk
4
5
6
7
8
9
1Typ pliku
2Wskaźnik ochrony (strona 72)
3Nazwa folderu/Nazwa pliku (strona 88)
4Jakość zdjęcia (strona 60)
5Rozmiar zdjęcia (strona 58)
6Czułość ISO (strona 63)
7Wartość przysłony
8Szybkość migawki
9Data/czas (strona 95)
bkWskaźnik poziomu akumulatora (strona 16)
blBez dźwięku (strona 91)
10
. Odtwarzanie filmu
12 3
7
1Typ pliku
2Wskaźnik ochrony (strona 72)
3Nazwa folderu/Nazwa pliku (strona 88)
4 4Czas nagrywania filmu (strona 38)
5 5Jakość filmu (strona 60)
6Data/czas (strona 95)
7Wskaźnik poziomu akumulatora (strona 16)
6
. Konfigurowanie ustawień ekranu monitora
Można włączać i wyłączać wyświetlanie informacji naciskając [SET] w kierunku [8].
Istnieje możliwość skonfigurowania oddzielnych ustawień dla trybu REC i trybu
PLAY.
Tryb REC
Wyświetlacz
informacji włączony
Wyświetla informacje na temat ustawień obrazu, itp.
Wyświetlacz
informacji, pozostała
długość filmu jaką
można zapisać w
pamięci, data/
godzina włączone
Oprócz informacji o ustawieniach
zdjęcia, wyświetlane są
informacje o pozostałej długości
filmu jaką można zapisać w
pamięci oraz ekran data/godzina.
• Można określić własny styl
wyświetlania daty (strona 95).
Wyświetlacz
Brak wyświetlonych ustawień lub innych informacji.
informacji wyłączony
Tryb PLAY
Wyświetlacz
informacji włączony
Wyświetla ustawienia podczas wykonywania zdjęć,
bieżącą datę i godzinę oraz inne informacje.
Wyświetlacz
Brak wyświetlonych informacji podczas wykonywania
informacji wyłączony zdjęć.
11
Szybki start
Co można robić za pomocą aparatu CASIO
Aparat CASIO jest wyposażony w szereg cech i funkcji, które sprawiają, że tworzenie
cyfrowych zdjęć jest znacznie łatwiejsze. Dotyczy to także następujących głównych
funkcji.
Premium Auto
Wybierz nagrywanie Premium Auto a aparat
automatycznie określi czy fotografujesz obiekt
lub krajobraz oraz inne warunki. Dzięki
Premium Auto można tworzyć obrazy o
lepszej jakości niż przy standardzie Auto.
*Więcej informacji na stronie 23.
Funkcja Makijaż
Funkcja Makijaż powoduje wygładzenie
faktury skóry i łagodzi cienie na twarzy
spowodowane ostrym słońcem, aby portrety
były jeszcze lepsze.
*Więcej informacji na stronie 35.
ART SHOT
Liczne efekty artystyczne sprawiają, że nawet
zwykłe, proste tematy stają się bardziej
nowatorskie i ekscytujące. “ART SHOT”
oferuje następujące efekty: Aparat zabawka,
Delikatne rozmycie, Jasny odcień,
Wyróżnienie, Sepia, Monochrom, Miniatura,
Rybie oko.
*Więcej informacji na stronie 45.
12
Szybki start
Po pierwsze, przed użyciem naładuj akumulator.
Litowo-jonowy akumulator (NP-80) jest instalowany w aparacie fabrycznie. Po
zakupie aparatu należy naładować akumulator przed pierwszym użyciem aparatu.
Informacje na temat wymiany akumulatora znajdują się na stronie 109.
Można użyć dowolnej z dwóch poniższych metod służących do ładowania
akumulatora.
• Zasilacz USB-AC
• Podłączenie USB do komputera
. Aby ładować za pomocą zasilacza USB-AC
Kiedy aparat jest wyłączony, podłącz urządzenia w kolejności pokazanej poniżej (1,
2, 3, 4).
Czas ładowania: około 120 minut
Przewód zasilający
2
Port [USB/AV]
1
3
4
Zasilacz USB-AC
Kabel USB
(w zestawie z aparatem)
Po upewnieniu się, że znak na złączu kabla USB jest skierowany
w kierunku krawędzi ekranu monitora, podłącz kabel do aparatu.
• Upewnij się, że złącze kabla zostanie włożone do portu
USB/AV, aż poczujesz, że zatrzaśnie się bezpiecznie we
właściwej pozycji. Nieprawidłowe włożenie złącza może
powodować złą komunikację lub wadliwe działanie.
• Proszę zauważyć, że nawet gdy złącze jest do końca
włożone, nadal będzie widać metalową część złącza tak jak
pokazano to na ilustracji.
13
Szybki start
Działanie tylnej lampki
Tylna lampka
Status lampki
Opis
Świeci na czerwono
Ładowanie
Miga na czerwono
Nienormalna temperatura otoczenia,
problem z zasilaczem USB-AC lub
problem z akumulatorem (strona 109)
Wył.
Ładowanie zakończone
. Aby naładować akumulator przy pomocy złącza USB
Kiedy aparat jest wyłączony,
podłącz urządzenia w
kolejności pokazanej poniżej
(1, 2). Jeżeli aparat jest
włączony, naciśnij [ON/OFF]
(Zasilanie), aby go wyłączyć
przed podłączeniem do
komputera.
Czas ładowania: około
140 minut
Komputer
(zasilanie
włączone)
Port
[USB/AV]
1
Port USB
USB
2
Kabel USB
(w zestawie z aparatem)
Po upewnieniu się, że znak
na złączu kabla USB
jest skierowany w kierunku krawędzi ekranu monitora,
podłącz kabel do aparatu.
• Po pierwszym podłączeniu aparatu do komputera za pomocą kabla USB, na
ekranie komputera może pojawić się komunikat błędu. W takim przypadku należy
odłączyć i ponownie podłączyć kabel USB.
• W zależności od ustawień komputera, naładowanie akumulatora aparatu poprzez
złącze USB może być niemożliwe. W takim przypadku zaleca się skorzystanie z
zasilacza USB-AC sprzedawanego wraz z aparatem.
• Ładowanie nie będzie miało miejsca, gdy podłączony komputer znajduje się w
stanie hibernacji.
14
Szybki start
Działanie tylnej lampki
Tylna lampka
Status lampki
Opis
Świeci na czerwono,
(Świeci/miga na
bursztynowo)
Ładowanie
Miga na czerwono
Nienormalna temperatura otoczenia,
zbyt długi czas ładowania lub problem
z akumulatorem (strona 109)
Wył.,
(Świeci na zielono)
Ładowanie zakończone
• Informacje w nawiasach w powyższej tabeli pokazują status lampy, gdy aparat jest
włączony podczas ładowania.
Inne środki ostrożności związane z ładowaniem
• Za pomocą dwóch metod ładowania opisanych powyżej, można ładować
akumulator aparatu (NP-80) bez wyjmowania go z aparatu. Nigdy nie używaj
innego rodzaju ładowarki. Próba użycia innej ładowarki może prowadzić do
nieprzewidzianego wypadku.
• Urządzenia do ładowania przez USB oraz urządzenia zasilające posiadają
ustalone standardy. Korzystanie z urządzenia gorszej jakości lub urządzenia nie
spełniającego standardów może spowodować wadliwe działanie i/lub uszkodzenie
aparatu.
• Nie gwarantuje się działania w przypadku samodzielnie złożonego lub
przerobionego komputera. Nawet w przypadku komputerów dostępnych w handlu,
pewne specyfikacje portu USB mogą uniemożliwić ładowanie za pomocą kabla
USB.
• Akumulator, który jest nadal ciepły na skutek normalnego używania może nie
zostać naładowany do pełna. Pozostaw aparat wyłączony i odczekaj chwilę, aby
akumulator mógł się ochłodzić przed ładowaniem.
• Akumulator, nawet jeżeli nie jest włożony do aparatu, powoli się rozładowuje. Z
tego powodu zaleca się, aby ładować akumulator bezpośrednio przed użyciem.
• Ładowanie akumulatora może spowodować interferencje przy odbiorze
telewizyjnym lub radiowym. Jeżeli nastąpi takie zjawisko, podłącz akumulator do
gniazdka, które jest bardziej oddalone od telewizora lub radia.
• Rzeczywisty czas ładowania zależy od bieżącej pojemności akumulatora i
warunków ładowania.
• Nie należy używać zasilacza USB-AC z innymi urządzeniami.
15
Szybki start
Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora
Podczas korzystania z akumulatora, wskaźnik akumulatora na ekranie monitora
pokazuje poziom jego naładowania w sposób przedstawiony na ilustracji.
Poziom naładowania
akumulatora
Wskaźnik
akumulatora
Kolor wskaźnika
Wysoki
Niski
*
*
*
Błękitny * Bursztynowy * Czerwony * Czerwony
wskazuje, że poziom naładowania akumulatora jest niski. Jak najszybciej
naładuj akumulator.
Kiedy pokaże się
, nagrywanie nie jest możliwe. Bezzwłocznie naładuj
akumulator.
• Poziom, który pokazuje wskaźnik akumulatora może zmienić się przy przełączaniu
się pomiędzy trybem REC a trybem PLAY.
• Pozostawienie aparatu przez około 20 dni bez zasilania przy wyładowanym
akumulatorze spowoduje, że ustawienia daty i godziny zostaną usunięte. Przy
następnym włączeniu aparatu po przywróceniu zasilania pojawi się komunikat z
prośbą o skonfigurowanie ustawień daty i godziny. Kiedy tak się stanie, skonfiguruj
ustawienia daty i godziny (strona 95).
• Informacje o żywotności akumulatora i liczbie zdjęć, patrz strona 125.
Jak przedłużyć żywotność akumulatora
• Jeżeli nie używasz lampy błyskowej, wybierz ? (Lampa wył.) w ustawieniach
lampy błyskowej (strona 32).
• Aktywuj funkcję automatycznego wyłączania i funkcję czuwania, aby nie marnować
mocy akumulatora, gdy zapomnisz wyłączyć aparat (strony 96, 97).
16
Szybki start
Konfigurowanie podstawowych ustawień przy pierwszym
włączeniu aparatu
Po pierwszym włożeniu akumulatora do aparatu, pojawi się ekran służący do
konfiguracji języka wyświetlacza, daty i godziny. Jeżeli data i godzina nie zostaną
prawidłowo ustawione, to wraz ze zdjęciami zapisywana będzie niewłaściwa data i
godzina.
• W kroku 2 poniższej procedury nie pojawi się ekran wyboru języka, jeżeli
zakupiony aparat nie jest przeznaczony na rynek japoński. Aby w taki przypadku
zmienić język wyświetlacza z japońskiego, użyj procedury opisanej w rozdziale
“Określanie języka wyświetlacza (Language)” (strona 96). Należy pamiętać, że
wersja niniejszego podręcznika w wybranym języku może nie być dostępna dla
aparatu przeznaczonego na rynek japoński.
• Modele aparatów sprzedawane w niektórych krajach mogą nie obsługiwać wyboru
języka wyświetlacza.
1.
Naciśnij [ON/OFF] (Zasilanie), aby
włączyć aparat.
2.
Naciśnij [SET] w kierunku [8], [2],
[4] i [6], aby wybrać żądany język, a
następnie naciśnij [SET].
3.
Naciśnij [SET] w kierunku [8] i [2],
aby wybrać format daty, a następnie
naciśnij [SET].
[ON/OFF] (Zasilanie)
[0] (Film)
Przykład: Lipiec, 10, 2015
RR/MM/DD * 15/7/10
DD/MM/RR * 10/7/15
MM/DD/RR * 7/10/15
4.
Ustaw datę i godzinę.
Naciśnij [SET] w kierunku [4] lub [6], aby wybrać
ustawienie, które chcesz zmienić, a następnie naciśnij
[SET] w kierunku [8] lub [2], aby je zmienić.
Aby przełączyć się pomiędzy formatem 12-godzinnym i
24-godzinnym, naciśnij [0] (Film).
5.
Po ustawieniu daty i godziny, naciśnij [SET] w kierunku [4] i [6], aby
wybrać “Zastosuj”, a następnie naciśnij [SET].
6.
Naciśnij [SET] w kierunku [8] i [2], aby wybrać “Auto” lub “Premium
Auto” jako tryb nagrywania automatycznego, a następnie naciśnij [SET].
• Więcej informacji na temat trybów nagrywania automatycznego znajduje się na
stronie 23.
17
Szybki start
Jeżeli podczas konfigurowania języka, daty lub godziny pomylisz powyższe
procedury, na podanych stronach znajdziesz informacje o tym jak poprawić
ustawienia.
– Język wyświetlacza: strona 96
– Data i godzina: strona 95
• Każdy kraj reguluje swój własny czas zimowy i letni, tak więc ustawienia te mogą
ulegać zmianom.
• Zbyt szybkie wyjęcie akumulatora z aparatu po pierwszym skonfigurowaniu
ustawień godziny i daty może spowodować, że zostaną one przywrócone do
ustawień fabrycznych. Nie wyjmuj akumulatora z aparatu przez co najmniej
24 godziny po skonfigurowaniu ustawień.
Przygotowanie karty pamięci
Mimo, że aparat posiada wbudowaną pamięć, która służy do przechowywania obrazy
i filmów, najprawdopodobniej zajdzie potrzeba zakupu jednej z komercyjnie
dostępnych kart pamięci, aby zwiększyć pojemność pamięci. Aparat nie jest
wyposażony w kartę pamięci. Obrazy zarejestrowane w momencie, gdy w aparacie
załadowana jest karta pamięci są zapisywane na karcie pamięci. Jeżeli nie
załadowano karty pamięci, obrazy zostają zapisywane w pamięci wbudowanej.
• Więcej informacji na temat pojemności karty pamięci znajdziesz na stronie 121.
Obsługiwane karty pamięci
– Karta pamięci microSD
– Karta pamięci microSDHC
– Karta pamięci microSDXC
• Powyższy opis obsługiwanych kart pamięci dotyczy stanu na
lipiec 2012.
• Niniejszy aparat obsługuje karty pamięci microSD następujących rodzajów i o
następujących pojemnościach: karty pamięci microSD do 2 GB, karty pamięci
microSDHC od 2 GB do 32 GB, karty pamięci microSDXC od 32 GB do 2 TB.
Należy pamiętać, że używanie do aparatu konkretnej karty pamięci, nawet jeżeli
spełnia powyższe wymogi dotyczące pojemności i rodzaju, nie jest gwarantowane.
* Ostrzeżenie!
pamięci microSD/microSDHC/microSDXC stwarzają
+ Karty
niebezpieczeństwo połknięcia przez małe dzieci.
pamięci microSD/microSDHC/microSDXC należy trzymać poza
+ Karty
zasięgiem małych dzieci. Gdyby doszło do przypadkowego połknięcia karty
pamięci, należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.
18
Szybki start
Aby włożyć kartę pamięci
1.
Naciśnij [ON/OFF] (Zasilanie), aby
wyłączyć aparat, a następnie
otwórz pokrywę gniazda karty
pamięci/złącza.
2.
Włóż kartę pamięci.
Po ustawieniu karty pamięci przodem w
górę (w kierunku ekranu monitora
aparatu), wsuń kartę do gniazda i
dociskaj do momentu, aż zatrzask
zamknie się we właściwej pozycji.
Przód
Przód
3.
Tył
Zamknij pokrywę gniazda karty
pamięci/złącza.
• Do gniazda karty pamięci nie należy wkładać nic innego poza obsługiwaną kartą
pamięci (strona 18).
• W przypadku, gdy do otworu dostanie się jakiekolwiek ciało obce, należy
natychmiast wyłączyć aparat, wyjąć z niego akumulator i skontaktować się ze
swoim sprzedawcą lub najbliższym autoryzowanym serwisem CASIO.
19
Szybki start
Aby wymienić kartę pamięci
Naciśnij kartę pamięci, a następnie ją zwolnij.
Karta pamięci wysunie się nieznacznie ze
swojego gniazda. Wyjmij kartę do końca, a
następnie włóż nową.
• Nigdy nie wyjmuj karty pamięci z aparatu,
gdy tylna lampka miga na zielono. Takie
postępowanie może uniemożliwić operacje
zapisywania pliku a nawet uszkodzić kartę.
Aby sformatować nową kartę pamięci
Przed pierwszym użyciem należy sformatować w aparacie kartę pamięci.
• Formatowanie karty pamięci, na której znajdują się zdjęcia lub inne pliki spowoduje
ich utratę. Zazwyczaj karta pamięci jest formatowana jednokrotnie. Niemniej
jednak, gdy zapisywanie na karcie spowolni się lub gdy zauważysz inne
nieprawidłowości, sformatuj kartę ponownie.
• Do formatowania karty pamięci należy użyć aparatu. Formatowanie karty na
komputerze spowoduje, że nie zostanie ona sformatowana w standardowym
formacie SD, co może znacznie spowolnić czas przetwarzania danych oraz
spowodować problemy z kompatybilnością, wydajnością lub inne kłopoty.
1.
Naciśnij [ON/OFF] (Zasilanie), aby włączyć aparat, a następnie naciśnij
[MENU].
2.
Naciśnij [SET] w kierunku [4] lub [6], aby wybrać zakładkę “Nastawa”.
3.
Naciśnij [SET] w kierunku [8] lub [2], aby wybrać “Format”, a
następnie naciśnij [SET] w kierunku [6].
4.
Naciśnij [SET] w kierunku [8] lub [2], aby wybrać “Format”, a
następnie naciśnij [SET].
20
Szybki start
Włączanie i wyłączanie zasilania aparatu
. Aby włączyć zasilanie
Naciśnięcie [ON/OFF] (Zasilanie) powoduje przejście do
trybu REC, w którym można nagrywać obrazy.
Naciśnięcie [p] (PLAY) podczas przebywania w trybie
REC powoduje przejście do trybu PLAY, w którym
można oglądać zdjęcia i filmy (strony 27, 65).
• Naciśnięcie [p] (PLAY) włącza aparat i powoduje
przejście do trybu PLAY.
• Naciśnięcie spustu migawki podczas przebywania w
trybie PLAY powoduje powrót do trybu REC.
• Upewnij się, że nic nie ogranicza ani nie wchodzi w
kontakt z obiektywem podczas wysuwania się.
Przytrzymanie obiektywu dłonią, uniemożliwiające
jego wysunięcie może doprowadzić do wadliwego
działania.
• Około 10 sekund po naciśnięciu [p] (PLAY) w celu
wejścia do trybu PLAY, obiektyw schowa się w
korpusie aparatu.
• Funkcja czuwania lub automatycznego wyłączania
(strony 96, 97) automatycznie wyłączy zasilanie,
jeżeli w ustalonym okresie czasu nie nastąpi żadne
działanie.
[ON/OFF] (Zasilanie)
Spust migawki
[p] (PLAY)
. Aby wyłączyć aparat
Naciśnij [ON/OFF] (Zasilanie).
Prawidłowe trzymanie aparatu
Jeżeli podczas naciskania spustu migawki aparat poruszy się, obraz nie będzie
wyraźny. Podczas naciskania spustu migawki trzymaj aparat w sposób pokazany na
poniższej ilustracji. Podczas fotografowania trzymaj go nieruchomo dociskając
ramiona do boków.
Trzymając aparat nieruchomo, delikatnie wciśnij spust migawki, aby uniknąć
wszelkich ruchów podczas zwalniania spustu migawki i kilka chwil po jej zwolnieniu.
Jest to szczególnie ważne przy słabym oświetleniu, przy którym spust migawki działa
wolniej.
21
Szybki start
Poziomo
Pionowo
Trzymaj aparat w taki sposób, aby
lampa błyskowa znajdowała się
nad obiektywem.
• Jeżeli nie korzystasz z osłony, zaleca się
zamocowanie i korzystanie z dostatecznie
mocnego, dostępnego na rynku paska na
przegub, aby chronić aparat przed
przypadkowym upuszczeniem i zniszczeniem.
Podczas korzystania z aparatu należy zawinąć
pasek wokół palców lub przegubu.
• Uważaj, aby palce lub pasek nie zakrywały
żadnego z obszarów zaznaczonych na ilustracji.
• Nigdy nie wolno machać aparatem
zamocowanym na pasku.
Przymocuj
pasek w tym
miejscu.
1
2
Lampa błyskowa
Przednia lampka
Mikrofon
Obiektyw
• Upewnij się, że palce nie blokują lub nie są zbyt
blisko lampy błyskowej. Podczas korzystania z
lampy palce mogą zostawić niechciane cienie.
22
Szybki start
Wykonywanie zdjęcia
Aby wybrać tryb nagrywania automatycznego
Można wybrać jeden z dwóch trybów nagrywania automatycznego (Auto lub
Premium Auto) w zależności od potrzeb.
Ustawienie
Wyświetlacz
ikony ekranu
REC
R Auto
Ÿ
Premium
Auto
1.
Opis
Jest to standardowy tryb nagrywania
automatycznego.
W trybie nagrywania Premium Auto aparat
automatycznie określi czy fotografujesz obiekt lub
krajobraz oraz inne warunki. Dzięki nagraniu
Premium Auto można tworzyć obrazy o lepszej
jakości niż przy standardowym nagrywaniu Auto.
• Przy nagrywaniu Premium Auto przetwarzanie
danych trwa dłużej niż w przypadku nagrywania
Auto.
• Wymaga również większej mocy (czyli szybciej
wyczerpuje akumulator) niż nagrywanie Auto.
Naciśnij [ON/OFF] (Zasilanie), aby włączyć aparat.
Aparat przejdzie do trybu REC.
• Jeżeli aparat znajduje się w trybie PLAY, naciśnij spust migawki.
2.
Naciśnij [SET].
3.
Naciśnij [SET] w kierunku [8] lub [2], aby wybrać górną opcję w
panelu sterowania (Tryb nagrywania automatycznego).
23
Szybki start
4.
Naciśnij [SET] w kierunku [4] lub [6], aby wybrać “Auto” lub
“Premium Auto”, a następnie naciśnij [SET].
Nastąpi wejście do wybranego trybu nagrywania automatycznego.
Ikona nagrywania Auto
[ON/OFF] (Zasilanie)
Spust migawki
Pozostała liczba zdjęć jakie można
zapisać w pamięci (strona 121)
Ekran monitora
Aby zrobić zdjęcie
1.
Skieruj aparat na obiekt.
Jeżeli używasz opcji Premium Auto, w dolnym prawym rogu ekranu monitora
pojawi się tekst z opisem rodzaju zdjęcia jaki wykrył aparat.
• Jeżeli zachodzi taka potrzeba, można przybliżyć obiekt.
Dźwignia zoom
w Szeroki kąt
z Przybliżenie
24
Szybki start
2.
Naciśnij spust migawki do
połowy, aby ustawić ostrość.
Tylna lampka
Gdy ostrość zostanie nastawiona,
aparat wyda sygnał dźwiękowy, tylna
lampka zapali się na zielono a ramka
ostrości zmieni kolor na zielony.
Ramka ostrości
Do połowy
Naciśnij lekko,
aż spust
migawki
zatrzyma się.
Beep, beep (Obraz jest ostry.)
3.
Gdy naciśniesz spust migawki do połowy,
aparat samoczynnie ustawia ekspozycję i
nastawia ostrość na fotografowany obiekt.
Nauczenie się jak mocno należy naciskać
spust migawki, aby docisnąć go do połowy lub
do końca jest ważną techniką, której
opanowanie pozwoli robić dobrze wyglądające
zdjęcia.
Trzymając aparat nieruchomo, dociśnij spust migawki do końca.
W ten sposób wykonane zostanie zdjęcie.
Do końca
Kliknięcie
(Obraz został zapisany.)
Nagrywanie filmu
[0] (Film)
Naciśnij [0] (Film), aby
rozpocząć nagrywanie
filmu. Naciśnij
[0] (Film), aby
zatrzymać nagrywanie
filmu. Więcej informacji
znajduje się na
stronie 38.
25
Szybki start
. Jeżeli nie można nastawić ostrości...
Jeżeli ramka ostrości jest cały czas czerwona a tylna lampka miga na zielono,
oznacza to, że obraz jest nieostry (ponieważ obiekt jest zbyt blisko, itp.). Należy
jeszcze raz skierować aparat na obiekt i ponownie spróbować ustawić ostrość.
. Fotografowanie z opcją Auto
Jeżeli obiekt nie znajduje się w środku ramki...
“Blokada ostrości” (strona 50) to technika, którą można wykorzystać do ustawienia
ostrości obiektu, który nie znajduje się w obszarze ramki ostrości podczas
zapisywania zdjęcia.
Aby śledzić ruch poruszającego się obiektu
Naciśnij spust migawki do połowy, aby podążać za ruchomym obiektem i
automatycznie nastawiać ostrość. Patrz “O Śledzenie” (strona 52), aby uzyskać
więcej informacji.
. Fotografowanie z opcją Premium Auto
• Oprócz szybkości migawki, przysłony i czułości ISO aparat automatycznie
wykonuje następujące operacje wymagane podczas fotografowania za pomocą
Premium Auto.
– Autofokus jest normalnie wykonywany do momentu wciśnięcia spustu migawki
do połowy.
– Makijaż (strona 35)
Po zakupie aparatu, gdy włączone są ustawienia domyślne, wybór opcji
Premium Auto jako trybu nagrywania automatycznego (strona 23) włącza
funkcję makijażu.
• Fotografowanie za pomocą funkcji Premium Auto może spowodować wibracje i
hałas na skutek pracy obiektywu. Nie jest to objaw wadliwego funkcjonowania.
• Przy fotografowaniu za pomocą sceny Premium Auto, na ekranie monitora może
pojawić się komunikat “Przetwarzanie Premium Auto.”. Jeżeli uważasz, że aparat
zbyt długo przetwarza dane, spróbuj zrobić zdjęcie za pomocą standardowej
funkcji Auto.
• W niektórych przypadkach, funkcja Premium Auto może mieć problem z
prawidłowym rozpoznaniem otoczenia. W takim przypadku skorzystaj ze
standardowej funkcji Auto.
26
Szybki start
Przeglądanie zdjęć
Użyj poniższej procedury, aby oglądać zdjęcia na ekranie monitora.
• Informacje na temat odtwarzania nagranych filmów znajdują się na stronie 65.
1.
Naciśnij [p] (PLAY), aby wejść do
trybu PLAY.
[p] (PLAY)
• Wyświetli się jedno ze zdjęć
przechowywanych w pamięci.
• Informacje na temat wyświetlanego
zdjęcia są również dołączone
(strona 10).
• Można je wyczyścić, aby oglądać
wyłącznie samo zdjęcie (strona 11).
• Można przybliżyć obraz obracając dźwignię zoom w kierunku z (strona 66).
Jeżeli zapisujesz zdjęcie, które jest szczególne ważne, zaleca się po zrobieniu
fotografii powiększenie zdjęcia i sprawdzenie wszystkich istotnych szczegółów.
2.
Naciśnij [SET] w kierunku [4] lub [6], aby przewijać obrazy.
• Przytrzymanie któregokolwiek z przycisków powoduje szybkie przewijanie
zdjęć.
[6]
[6]
[4]
[4]
• Wciśnięcie spustu migawki do połowy w trybie PLAY lub podczas wyświetlania
ekranu menu spowoduje przełączenie bezpośrednio do trybu REC.
27
Szybki start
Usuwanie zdjęć i filmów
Jeżeli pamięć zapełni się, można usunąć
niepotrzebne zdjęcia i filmy, aby zwolnić miejsce
do nagrywania nowych obrazów.
• Pamiętaj, że usuwanie plików (obrazów) jest
nieodwracalne.
• Usunięcie migawki dźwiękowej (strona 74)
usuwa zarówno plik zdjęciowy i dźwiękowy.
Panel PLAY
Ü (Usuń)
. Aby usunąć pojedynczy plik
1.
W trybie PLAY naciśnij [SET].
2.
Naciśnij [SET] w kierunku [8] lub [2], aby wybrać
Ü (Usuń) w panelu PLAY, a następnie naciśnij [SET].
3.
Naciśnij [SET] w kierunku [4] lub [6], aby przewijać
pliki, aż zostanie wyświetlony ten, który chcesz usunąć.
4.
Naciśnij [SET] w kierunku [8] lub [2], aby wybrać “Usuń”, a następnie
naciśnij [SET].
• Aby usunąć inne pliki, powtórz kroki 3 i 4.
• Aby wyjść z operacji usuwania, naciśnij [MENU].
28
Szybki start
. Aby usunąć wybrane pliki
1.
W trybie PLAY naciśnij [SET].
2.
Naciśnij [SET] w kierunku [8] lub [2], aby wybrać Ü (Usuń) w panelu
PLAY, a następnie naciśnij [SET].
3.
Naciśnij [SET] w kierunku [8] lub [2], aby wybrać “Usuń pliki”, a
następnie naciśnij [SET].
• Pojawi się ekran wyboru plików.
4.
Naciśnij [SET] w kierunku [8], [2], [4] lub [6], aby przesunąć ramkę
wyboru na plik, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij [SET].
• Zostanie zaznaczone pole wyboru bieżąco wybranego pliku.
5.
Jeżeli zechcesz, powtarzaj krok 4, aby wybrać inne pliki. Po
zakończeniu wybierania plików naciśnij [MENU].
6.
Naciśnij [SET] w kierunku [8] lub [2], aby wybrać “Tak”, a następnie
naciśnij [SET].
• Wybrane pliki zostaną usunięte.
• Aby wyjść z operacji usuwania, naciśnij [MENU].
. Aby usunąć wszystkie pliki
1.
W trybie PLAY naciśnij [SET].
2.
Naciśnij [SET] w kierunku [8] lub [2], aby wybrać Ü (Usuń) w panelu
PLAY, a następnie naciśnij [SET].
3.
Naciśnij [SET] w kierunku [8] lub [2], aby wybrać “Usuwa wszystkie
pliki”, a następnie naciśnij [SET].
4.
Naciśnij [SET] w kierunku [8] lub [2] , aby wybrać “Tak”, a następnie
naciśnij [SET], aby usunąć wszystkie pliki.
Spowoduje to pojawienie się komunikatu “Brak plików.”.
29
Szybki start
Środki ostrożności przy robieniu zdjęć
Operacja
• Nigdy nie otwieraj pokrywy akumulatora jeżeli tylna lampka miga na zielono. Takie
postępowanie może spowodować, że zdjęcia zostaną zapisane nieprawidłowo,
uszkodzenie zdjęć już przechowywanych w pamięci aparatu, wadliwe działanie
aparatu, itp.
• Jeżeli na obiektyw pada bezpośrednio niepotrzebne światło, to wykonując zdjęcie
przysłoń obiektyw dłonią.
Ekran monitora podczas fotografowania
• Poziom jasności obiektu może powodować spowolnienie reakcji monitora, a na
wyświetlanym obrazie mogą pojawić się szumy cyfrowe.
• Obraz pojawiający się na ekranie monitora jest wyświetlany w celu ułatwienia
kompozycji obrazu. Właściwy obraz jest rejestrowany w zależności od wybranego
ustawienia jakości zdjęcia (strona 60).
Fotografowanie w pomieszczeniach przy świetle fluorescencyjnym
• Drobne migotanie światła fluorescencyjnego może wpłynąć na jasność i kolor
obrazu.
. Ograniczenia przy automatycznym nastawianiu ostrości
• Każde z poniższych zjawisk może uniemożliwić prawidłowe nastawienie ostrości.
– Ściany o jednolitym kolorze lub inne obiekty o niskiej kontrastowości
– Obiekty mocno podświetlone od tyłu
– Bardzo błyszczące obiekty
– Żaluzje lub inne obiekty o powtarzających się poziomo wzorach
– Kilka obiektów, które znajdują się w różnej odległości od aparatu
– Obiekt w słabo oświetlonym otoczeniu
– Ruch aparatu podczas wykonywania zdjęcia
– Szybko poruszający się obiekt
– Obiekty znajdujące się poza zakresem ostrości aparatu
• Jeżeli nie możesz odpowiednio nastawić ostrości, spróbuj użyć blokowania
ogniskowej (strona 50) lub ręcznego nastawiania ostrości (strona 49).
30
Szybki start
Lekcja fotografowania
Korzystanie z panelu sterowania
Panel sterowania można wykorzystać do konfigurowania ustawień aparatu.
1.
W trybie REC naciśnij [SET].
• Panel sterowania można również
wyświetlić, naciskając [SET] w kierunku
[2].
2.
Naciśnij [SET] w kierunku [8] lub [2],
aby wybrać ustawienie, które chcesz
zmienić.
Zostanie wybrana jedna z ikon w panelu
sterowania i wyświetlą się jej ustawienia.*
Dostępne ustawienia
Panel sterowania
1
2
3
4
5
1Tryb nagrywania automatycznego (strona 23)
2Lampa błyskowa (strona 32)
3Samowyzwalacz (strona 34)
4Makijaż (strona 35)
5Wybór sceny BEST SHOT (strona 42)
* Pozycje wyświetlane w panelu sterowania zależą od trybu nagrywania.
3.
Naciśnij [SET] w kierunku [4] lub [6], aby zmienić ustawienie.
4.
Jeżeli chcesz skonfigurować inne ustawienie, powtórz kroki od 2 do 3.
5.
Gdy wszystkie ustawienia będą skonfigurowane w żądany sposób,
naciśnij [SET].
Ustawienia zostaną zastosowane i nastąpi powrót do trybu REC.
Po wybraniu opcji “BS”, pojawi się menu scen BEST SHOT.
• Można zamknąć panel sterowania naciskając [MENU].
• Nie wyświetlana jest żadna ikona dla opcji panelu sterowania (strona 9), która
została przywrócona (resetowana) do ustawień pierwotnych. Ikona pojawi się
wyłącznie, gdy zmienione zostanie odpowiednie ustawienie w panelu sterowania.
Ustawienia pierwotne panelu sterowania to:
– Błysk: Automatyka lampy
– Samowyzwalacz: Wył.
– Makijaż: Wył.
• Można także skonfigurować ustawienia inne niż wymienione powyżej (strona 47).
31
Lekcja fotografowania
Używanie lampy błyskowej (Lampa błyskowa)
1.
W trybie REC naciśnij
[SET] w kierunku [2].
2.
Naciśnij [SET] w
kierunku [4] lub [6], aby
wybrać żądane
ustawienie lampy
błyskowej, a następnie
naciśnij [SET].
Lampa błyskowa
• Jeżeli na ekranie monitora nie ma żadnych wskaźników, można przechodzić
przez kolejne tryby lampy błyskowej naciskając [SET] w kierunku [2]. Można
włączać i wyłączać wyświetlanie informacji naciskając [SET] w kierunku [8]
(strona 11).
Ustawienie
> Automatyka
lampy
Wyświetlacz
ikony ekranu Opis
REC
Brak
Lampa błyskowa uruchamia się automatycznie
odpowiednio do warunków ekspozycji (ilość
światła i jasność).
? Lampa wył.
Błysk nie jest wyzwalany.
< Lampa wł.
Błysk jest zawsze wyzwalany. Można użyć tego
ustawienia, aby rozjaśnić obiekt, który wyłania się
z ciemności na skutek światła dziennego lub
kontrowego (synchronizacja błysku przy świetle
dziennym).
¥ Redukcja
czerwonych
oczu
Błysk jest wyzwalany automatycznie. Ten rodzaj
błysku może być wykorzystany do redukcji efektu
czerwonych oczu u fotografowanego obiektu.
3.
Naciśnij spust migawki, aby wykonać zdjęcie.
< pokazuje, że lampa błyskowa
uruchomi się.
Tylna lampka
Miga na pomarańczowo podczas ładowania
lampy błyskowej, pokazując, że zdjęcie nie
może zostać wykonane.
• Dopóki lampka nie przestanie migać w
kolorze pomarańczowym, co wskazuje, że
ładowanie zostało zakończone, nie będzie
można zrobić kolejnego zdjęcia z użyciem
lampy błyskowej.
• Więcej informacji na temat zasięgu lampy błyskowej znajduje się na
stronie 124.
32
Lekcja fotografowania
• Obce ciała na okienku lampy błyskowej mogą reagować z palnikiem lampy
błyskowej, powodując wydzielanie dymu i dziwnego zapachu. Chociaż nie jest to
objawem usterki, tłuszcz z palców i inne ciała obce pozostawione na okienku
lampy błyskowej mogą być później trudne do wyczyszczenia. Dlatego należy
wyrobić sobie nawyk regularnego czyszczenia okienka za pomocą miękkie i suchej
szmatki.
• Uważaj, aby palce i pasek nie blokowały lampy błyskowej.
• Osiągnięcie żądanego rezultatu może być niemożliwe, gdy fotografowany obiekt
znajduje się zbyt blisko lub zbyt daleko.
• Ładowanie lampy błyskowej (strona 124) zależy od warunków pracy (stan
akumulatora, temperatura otoczenia, itp.).
• Fotografowanie z wyłączoną lampą błyskową przy słabym oświetleniu powoduje,
że szybkość migawki zmniejsza się, co może doprowadzić do rozmazania obrazu
na skutek ruchu aparatu. W takich warunkach, zamontuj aparat na statywie, itp.
• Przy włączonej redukcji efektu czerwonych oczu, lampa błyskowa uruchamia się
odpowiednio do warunków ekspozycji. Lampa nie uruchamia się w jasnym
oświetleniu.
• Obecność światła słonecznego z zewnątrz, oświetlenia fluorescencyjnego lub
innych źródeł światła może skutkować nietypowymi kolorami obrazu.
• Wybierz ? (Lampa wył.) w ustawieniach lampy błyskowej, gdy fotografujesz w
miejscach, gdzie używanie lampy błyskowej jest zabronione.
Redukcja efektu czerwonych oczu
Używanie lampy błyskowej podczas fotografowania nocą lub w słabo oświetlonym
pomieszczeniu może spowodować, że źrenice osób na zdjęciu będą czerwone.
Dzieje się tak, gdy światło z lampy odbija się od siatkówki oka. Gdy jako tryb lampy
błyskowej włączona jest funkcja redukcji efektu czerwonych oczu, aparat wykonuje
błysk wstępny, który powoduje, że tęczówka fotografowanych osób zwęża się, co
redukuje możliwość powstania efektu czerwonych oczu.
Używając redukcji efektu czerwonych oczu pamiętaj o następujących ważnych
punktach:
• Redukcja efektu czerwonych oczu nie działa, jeżeli ludzie na zdjęciu nie patrzą
bezpośrednio na aparat (lampę błyskową).
• Redukcja efektu czerwonych oczu może nie działać, gdy fotografowane obiekty
znajdują się zbyt daleko od aparatu.
33
Lekcja fotografowania
Korzystanie z samowyzwalacza (Samowyzwalacz)
Przy włączonym samowyzwalaczu naciśnięcie spustu migawki uruchamia regulator
czasowy. Spust migawki zostaje zwolniony z zdjęcie zostanie wykonane dopiero po
określonym czasie.
1.
W trybie REC naciśnij [SET].
2.
Naciśnij [SET] w kierunku [8] lub [2], aby wybrać trzecią opcję od
góry w panelu sterowania (Samowyzwalacz).
3.
Naciśnij [SET] w kierunku [4] lub [6], aby wybrać żądane ustawienie, a
następnie naciśnij [SET].
Ustawienie
Wyświetlacz
ikony ekranu Opis
REC
Ñ
Samowyzwalacz
10 s
Samowyzwalacz 10 s
Samowyzwalacz 2 s
• Można skorzystać z tej funkcji, aby zapobiec
rozmazaniu obrazu na skutek ruchu aparatu
przy fotografowaniu w warunkach, które
powodują zwolnienie szybkości migawki.
Ì
Samowyzwalacz
2s
Wykonuje trzy zdjęcia: pierwsze zdjęcie w 10 s
po naciśnięciu spustu migawki, a następne dwa
zdjęcia, gdy tylko aparat jest gotowy do
wykonania kolejnego zdjęcia. Czas jaki
potrzebuje aparat, aby przygotować się do
wykonania kolejnego zdjęcia zależy od ustawień
rozmiaru i jakości zdjęcia, od faktu czy
załadowano do aparatu kartę pamięci oraz od
poziomu naładowania lampy błyskowej.
Ï
Samowyzwalacz
x3
(Potrójny
samowyzwalacz)
Î
Samowyzwalacz
wył.
Brak
Wyłącza samowyzwalacz.
• Gdy trwa odliczanie samowyzwalacza, przednia lampka
miga.
• Odliczanie samowyzwalacza można przerwać wciskając
[SET].
Przednia lampka
• Samowyzwalacza nie można używać jednocześnie z następującymi funkcjami:
ZS, niektóre sceny BEST SHOT
• Potrójnego samowyzwalacza nie można używać jednocześnie z następującymi
funkcjami:
Film, Makijaż
34
Lekcja fotografowania
Nagrywanie pięknych portretów (Makijaż)
Makijaż powoduje wygładzenie faktury skóry i łagodzi cienie na twarzy spowodowane
ostrym słońcem, aby portrety były jeszcze lepsze.
1.
W trybie REC naciśnij [SET].
2.
Naciśnij [SET] w kierunku [8] lub [2], aby wybrać drugą opcję od dołu
w panelu sterowania (Makijaż).
3.
Naciśnij [SET] w kierunku [4] lub [6], aby wybrać “Makijaż: Wł.”, a
następnie naciśnij [SET].
Wyświetlacz
Ustawienie ikony ekranu Opis
REC
± Wł.
½ Wył.
4.
Funkcja makijażu włączona.
Brak
Funkcja makijażu wyłączona.
Skieruj aparat na obiekt i wykonaj zdjęcie.
• Włączenie funkcji makijażu powoduje automatyczne włączenie wykrywania twarzy
(strona 53).
• Nie można korzystać z funkcji makijażu wraz z następującymi funkcjami:
Nagrywanie filmu, Niektóre sceny BEST SHOT, ZS, potrójny samowyzwalacz
Użycie funkcji zoom
Aparat posiada pięciokrotny zoom optyczny (zmieniający ogniskową obiektywu),
który można używać w połączeniu z zoomem cyfrowym (cyfrowo przetwarzającym
środkową część obrazu, aby ją powiększyć), co daje całkowity współczynnik
przybliżania od 5X do 79,7X. Punkt, od którego pogarsza się jakość obrazu zależy od
rozmiaru obrazu (strona 37).
35
Lekcja fotografowania
1.
W trybie REC, obróć dźwignię zoom, aby przybliżać.
w Szeroki kąt
z Przybliżenie
Dźwignia zoom
w (Szeroki kąt) : Zmniejsza rozmiar obiektu i poszerza pole widzenia.
z (Przybliżenie) : Powiększa obiekt i zawęża pole widzenia.
2.
Naciśnij spust migawki, aby wykonać zdjęcie.
• Zoom cyfrowy jest wyłączony, gdy włączony jest datownik godzinowy (strona 94).
• Im większy współczynnik cyfrowego zoomu, tym bardziej chropowaty jest
nagrywany obraz. Proszę pamiętać, że aparat posiada również funkcję, która
pozwala fotografować z wykorzystaniem cyfrowego zoomu bez pogorszenia
jakości zdjęcia (strona 37).
• Przy fotografowaniu z użyciem zoomu zaleca się używanie statywu, aby
zabezpieczyć się przed rozmazaniem obrazu na skutek ruchu aparatu.
• Współczynnik przybliżenia ma wpływ na przysłonę obiektywu.
• Podczas nagrywania filmu dostępny jest wyłącznie zoom cyfrowy. Zoom optyczny
można nastawić przed naciśnięciem spustu migawki, które rozpoczyna nagrywanie
filmu.
. Punkt przejścia pomiędzy zoomem optycznym i cyfrowym
Jeżeli przytrzymasz dźwignię zoom w kierunku z (Przybliżenie), przybliżenie
zatrzyma się w momencie, gdy współczynnik zoomu optycznego osiągnie swoją
maksymalną wartość. Chwilowe zwolnienie dźwigni zoom, a następnie przytrzymanie
jej ponownie w kierunku z (Przybliżenie) spowoduje przełączenie na zoom cyfrowy,
który można ustawić na jeszcze wyższy współczynnik przybliżenia.
• Podczas korzystania z zoomu, pasek przewijania zoom na ekranie monitora
pokazuje bieżące ustawienia zoomu.
Wskaźnik pogorszenia jakości obrazu
Zakres ostrości
(Wyświetlane dla autofokusa, makrofokusa i ręcznego
ustawiania ostrości.)
Pasek przewijania zoom
36
Lekcja fotografowania
Zasięg, przy którym jakość nie
obrazu ulega pogorszeniu
1X
Zasięg, przy którym jakość
obrazu ulega pogorszeniu
od 5X do 36X
Punkt przejścia pomiędzy zoomem
optycznym/cyfrowym
od 20X do 79,7X
Wskaźnik zoom
(Pokazuje bieżące przybliżenie.)
• 5X zoom optyczny
Pogorszenie jakości obrazu
• Punkt, od którego pogarsza się
jakość obrazu zależy od rozmiaru
obrazu (strona 58). Im mniejszy
rozmiar obrazu, tym większy
współczynnik zoom, którego
można użyć zanim osiągnie się
punkt, od którego jakość obrazu
ulega pogorszeniu.
• Chociaż cyfrowy zoom
generalnie przyczynia się do
pogorszenia jakości obrazu,
możliwe jest robienie zdjęć bez
pogorszenia ich jakości, pod
warunkiem, że rejestrowane
zdjęcia mają rozmiar “10M” lub
mniejszy. Zakres, przy którym
cyfrowy zoom może zostać użyty
bez pogorszenia jakości obrazu
jest pokazany na wyświetlaczu.
Punkt, od którego pogarsza się
jakość obrazu zależy od rozmiaru
obrazu.
Limit zoom,
Maksymalny
Rozmiar
przy którym
współczynnik
obrazu
obraz nie ulega
zoom
pogorszeniu
16M
3:2
20,0X
5,0X
10M
25,3X
6,3X
5M
36,0X
9,0X
3M
44,9X
11,3X
VGA
79,7X
36,0X
16:9
37
Lekcja fotografowania
Nagrywanie obrazów filmowych i dźwięku
Aby nagrać film
1.
Skonfiguruj ustawienia jakości dla filmu (strona 60).
Długość filmu, który można nagrać zależy od wybranych ustawień jakości.
2.
W trybie REC skieruj aparat na
obiekt, a następnie naciśnij
[0] (Film).
Pozostały czas nagrywania
(strona 122)
[0] (Film)
Rozpocznie się nagrywanie filmu a
na ekranie monitora wyświetli się Y.
Nagrywanie filmu obejmuje
nagrywanie monofonicznego
dźwięku.
• Natychmiast po naciśnięciu
[0] (Film) aparat automatycznie
nastawi ostrość na obiekcie w
środku ekranu monitora. Podczas
nagrywania filmu ostrość będzie
już ustawiona na stałe.
3.
Czas nagrywania
Naciśnij [0] (Film), aby zatrzymać nagrywanie filmu.
• Każdy film może mieć do 29 min długości. Nagrywanie filmu zatrzymuje się
automatycznie po 29 min nagrywania. Nagrywanie filmu zatrzyma się również
automatycznie, jeżeli pamięć zapełni się zanim zostanie zatrzymane
nagrywanie filmu poprzez naciśnięcie [0] (Film).
Korzystanie z funkcji BEST SHOT
Przy pomocy funkcji BEST SHOT (strona 42) można wybrać scenę wzorcową
odpowiadającą rodzajowi filmu, który właśnie kręcisz a aparat zmieni automatycznie
ustawienia, aby zawsze tworzyć piękne filmy. Nagrywanie filmu jest wyłączone, gdy
używane są pewne sceny BEST SHOT.
38
Nagrywanie obrazów filmowych i dźwięku
• Jeżeli nagrywanie filmu będzie trwało przez dłuższy czas, aparat stanie się w
dotyku trochę cieplejszy. Jest to normalne zjawisko, które nie oznacza wadliwego
działania.
• Aparat nagrywa również dźwięk. Nagrywając film pamiętaj o
następujących punktach:
– Uważaj, aby mikrofon nie został zablokowany palcami, itp.
– Nie można osiągnąć dobrych wyników nagrywania, gdy
aparat jest zbyt daleko od celu, który chcesz nagrywać.
Mikrofon
– Używanie przycisków aparatu podczas nagrywania filmu
może sprawić, że dźwięk jaki wydają przyciski zostanie
zarejestrowany na ścieżce dźwiękowej.
• Filmowanie bardzo jasnego obiektu może sprawić, że na obrazie widocznym na
ekranie monitora pojawi się pionowy pas lub różowy odcień. Nie jest to objaw
wadliwego funkcjonowania.
• Korzystanie z wbudowanej pamięci aparatu lub niektórych rodzajów kart pamięci
może powodować zwolnienie prędkości przetwarzania danych. W miarę
możliwości należy używać kart pamięci typu Ultra High-Speed. Trzeba jednak
pamiętać, że nie można zagwarantować działania wszystkich funkcji, nawet jeżeli
korzysta się z karty pamięci typu Ultra High-Speed. Niektóre ustawienia jakości
filmu wymagają tak dużej ilości czasu potrzebnego do nagrania danych, że
podczas odtwarzania będą występowały przerwy obrazu i/lub dźwięku. W takim
przypadku na ekranie monitora będą migały ikony » oraz Y.
• Podczas nagrywania filmu można używać wyłącznie zoomu cyfrowego. Ponieważ
używanie zoomu optycznego nie jest możliwe przy nagrywaniu filmu, należy
nastawić wymagany zoom przed rozpoczęciem nagrywania, naciskając [0] (Film).
• Efekty ruchu aparatu będą bardziej widoczne na obrazie, gdy zdjęcia są robione w
zbliżeniu lub przy dużym współczynniku zoomu. Z tego powodu zaleca się w takich
warunkach korzystanie ze statywu.
• Podczas nagrywania filmu ostrość jest ustawiona na stałe.
39
Nagrywanie obrazów filmowych i dźwięku
Nagrywanie i odtwarzanie samego dźwięku
(Nagrywanie głosu)
Funkcja Nagrywanie głosu umożliwia nagrywanie samego dźwięku, bez zdjęcia lub
filmu.
• Więcej informacji na temat Nagrywania głosu znajdziesz na stronie 122.
. Nagrywanie samego dźwięku
1.
W trybie REC naciśnij [SET].
2.
Naciśnij [SET] w kierunku [8] lub [2], aby wybrać dolną opcję w
panelu sterowania (BS), a następnie naciśnij [SET] (strona 31).
3.
Naciśnij [SET] w kierunku [8], [2], [4] lub [6], aby wybrać
“Nagrywanie głosu”, a następnie naciśnij [SET].
Na ekranie monitora pojawi się `.
4.
Naciśnij spust migawki, aby rozpocząć
nagrywanie.
Czas nagrywania
• Podczas nagrywania tylna lampka miga na
zielono.
• Naciśnięcie w trakcie nagrywania [SET] wstawi do
nagrania marker. Podczas odtwarzania będzie
istniała możliwość przeskakiwania do markerów,
które znajdują się w nagraniu.
5.
Naciśnij ponownie spust migawki, aby
zatrzymać nagrywanie dźwięku.
Pozostały czas
nagrywania
• Aby utworzyć kolejny plik dźwiękowy, powtórz kroki 4 i 5.
• Aby wyłączyć nagrywanie głosu, naciśnij [SET], naciśnij [SET] w kierunku [8]
lub [2], aby wybrać dolną opcję w panelu sterowania (Tryb nagrywania
automatycznego ) a następnie wybierz R (Auto) lub Ÿ (Premium Auto).
• Możesz nacisnąć [SET] w kierunku [8] podczas nagrania dźwiękowego, aby
włączać lub wyłączać ekran monitora.
• Jeżeli zawartość ekranu monitora jest wyłączona, wybór sceny “Nagrywanie głosu”
spowoduje, że ekran monitora zostanie natychmiast wyłączony (strona 11).
O danych dźwiękowych
• Pliki dźwiękowe można odtwarzać na komputerze za pomocą Windows Media
Player lub QuickTime.
– Dane dźwiękowe: WAVE/IMA-ADPCM (rozszerzenie WAV)
40
Nagrywanie obrazów filmowych i dźwięku
. Aby odtworzyć nagranie dźwiękowe
1.
W trybie PLAY naciśnij [SET] w kierunku [4]
lub [6], aby wyświetlić plik Nagrywania
głosu, który chcesz odtworzyć.
W przypadku plików utworzonych za pomocą funkcji
Nagrywanie głosu wyświetla się zamiast obrazu `.
2.
Naciśnij [0] (Film), aby rozpocząć
odtwarzanie.
Przyciski do odtwarzania nagrań
Szybko do przodu/szybko do
tyłu
Naciśnij [SET] w kierunku [4] lub [6].
Odtwórz/wstrzymaj
Naciśnij [SET].
Przeskocz do markera
Gdy odtwarzanie zostanie wstrzymane,
naciśnij [SET] w kierunku [4] lub [6], aby
przeskoczyć do następnego markera, a
następnie naciśnij [SET], aby wznowić
odtwarzanie.
Regulacja głośności
Naciśnij [SET] w kierunku [2], a następnie
naciśnij [SET] w kierunku [8] lub [2].
Ekran monitora włączony/
wyłączony
Naciśnij [SET] w kierunku [8].
Koniec odtwarzania
Naciśnij [0] (Film).
• Więcej informacji o usuwaniu pliku z nagraniem głosowym znajduje się na
stronie 28.
41
Nagrywanie obrazów filmowych i dźwięku
Używanie trybu BEST SHOT
BEST SHOT dostarcza kolekcję “scen” wzorcowych, które pokazują różne rodzaje
warunków fotografowania. Kiedy zachodzi potrzeba zmiany ustawień aparatu,
wystarczy po prostu znaleźć scenę wzorcową, którą chcesz osiągnąć, a aparat
dokona automatycznie zmiany nastawień. Dzięki temu szanse na nieudane zdjęcia z
powodu złych ustawień ekspozycji lub szybkości migawki drastycznie maleją.
. Niektóre sceny wzorcowe
Portret
Krajobraz
Krajobraz nocny
Nocny portret
Aby zrobić zdjęcie za pomocą BEST SHOT
1.
W trybie REC naciśnij [SET].
2.
Naciśnij [SET] w kierunku [8] lub [2],
aby wybrać dolną opcję w panelu
sterowania (BS), a następnie naciśnij
[SET] (strona 31).
Wyświetla menu scen BEST SHOT.
• Początkowe ustawienie domyślne to
R (Auto) lub Ÿ (Premium Auto).
3.
Obecnie wybrana
scena (w ramce)
Naciśnij [SET] w kierunku [8], [2], [4]
lub [6], aby przesunąć obwódkę na
scenę, którą chcesz wybrać.
• Menu scen ma wiele stron. Naciśnij [SET] w
kierunku [8] lub [2], aby przewijać strony
menu.
• Dostępne są również informacje na temat
wybranej sceny. Więcej informacji znajduje
się na stronie 43.
42
Nazwa sceny
Numer sceny
Używanie trybu BEST SHOT
4.
Naciśnij [SET], aby skonfigurować aparat zgodnie z ustawieniami dla
wybranej sceny.
Nastąpi powrót do trybu REC.
• Ustawienia dla wybranej sceny pozostają aktywne do momentu wyboru innej
sceny.
• Aby wybrać inną scenę BEST SHOT, powtórz powyższą procedurę od kroku 1.
5.
Naciśnij spust migawki (jeżeli robisz zdjęcie) lub [0] (Film) (jeżeli
nagrywasz film).
• Aby powrócić do trybu nagrywania automatycznego, naciśnij [SET], wybierz
górną opcję w panelu sterowania (Tryb nagrywania automatycznego), a
następnie wybierz R (Auto) lub Ÿ (Premium Auto).
. Używanie ekranu informacji o scenie
Aby dowiedzieć się więcej na temat danej sceny, podświetl
scenę ramką na ekranie wyboru i obróć dźwignię zoom w
dowolnym kierunku.
• Aby powrócić do menu scen, obróć ponownie dźwignię
zoom.
• Aby przewijać pomiędzy scenami, naciśnij [SET] w
kierunku [4] lub [6].
• Aby skonfigurować aparat zgodnie z ustawieniami dla
wybranej sceny, naciśnij [SET].
43
Używanie trybu BEST SHOT
. Środki ostrożności dla BEST SHOT
• Niektóre sceny BEST SHOT nie mogą być używane podczas nagrywania filmu.
• Podczas robienia zdjęcia nie można używać sceny “For YouTube”.
• Scena “Nagrywanie głosu” nie może być używana podczas fotografowania lub
nagrywania filmu.
• Niektóre sceny, np. “Krajobraz nocny” i “Fajerwerki”, powodują wolniejsze działanie
migawki. Ponieważ mniejsza szybkość migawki sprawia, że możliwość pojawienia
się na obrazie szumu cyfrowego jest większa, aparat automatycznie przeprowadza
proces redukcji szumu cyfrowego, gdy została wybrana jedna z powyższych scen.
Oznacza to, że zapisanie obrazu będzie trwało nieco dłużej, na co wskazuje tylna
lampka migająca na zielono. W tym czasie nie wolno wykonywać żadnych
kluczowych operacji. Ponadto, fotografując przy małych szybkościach migawki
warto jest korzystać ze statywu, aby uniknąć rozmazania obrazu na skutek ruchu
aparatu.
• Scena BEST SHOT YouTube konfiguruje aparat do nagrywania filmów, które są
optymalne do załadowania na portal YouTube. Filmy nagrane za pomocą sceny
YouTube są przechowywane w specjalnym folderze, aby można było je łatwo
znaleźć i załadować (strona 89).
• Aparat jest wyposażony w scenę wzorcową, która optymalizuje ustawienia dla
zdjęć przeznaczonych na strony aukcyjne. W zależności od modelu aparatu, scena
wzorcowa nazywa się “For eBay” lub “Aukcja”. Zdjęcia nagrane za pomocą sceny
wzorcowej dla portali aukcyjnych są przechowywane w specjalnym folderze, aby
można je było łatwo znaleźć na komputerze (strona 89).
• Wysoka czułość
– Wysoka czułość jest wyłączona, gdy lampa błyskowa aparatu wyzwala błysk.
– Wysoka czułość może nie przynieść oczekiwanych rezultatów przy
fotografowaniu w bardzo ciemnych miejscach.
– Robiąc zdjęcia przy małej szybkości migawki używaj statywu, aby chronić się
przed efektem rozmazania obrazu na skutek poruszenia aparatu.
– W pewnych warunkach oświetleniowych aparat wykona automatyczną operację
filtrowania szumów, aby zmniejszyć szum cyfrowy na obrazie. Taka operacja
sprawia, że aparat potrzebuje więcej czasu niż normalnie na zapisanie obrazu i
przygotowanie się do następnego zdjęcia.
• Zdjęcia scen BEST SHOT nie zostały sfotografowane przy użyciu tego aparatu.
• Zdjęcia zapisane przy użyciu scen w trybie BEST SHOT mogą nie dawać
oczekiwanych rezultatów z powodu panujących warunków zdjęciowych lub innych
czynników.
• Możliwa jest modyfikacja ustawień aparatu, które zostały wprowadzone po
wybraniu sceny BEST SHOT. Należy jednak pamiętać, że ustawienia scen BEST
SHOT powracają do swoich ustawień domyślnych, gdy zostanie wybrana inna
scena BEST SHOT lub aparat zostanie wyłączony.
44
Używanie trybu BEST SHOT
Fotografowanie z efektami artystycznymi (ART SHOT)
Liczne efekty artystyczne sprawiają, że nawet zwykłe, proste tematy stają się bardziej
nowatorskie i ekscytujące.
Scena
Opis
Aparat zabawka
Zaciemnia peryferie i zmienia odcień powodując efekt
aparatu zabawki.
Delikatne rozmycie
Zamazuje ostrość tworząc tajemniczy, łagodny efekt.
Jasny odcień
Zmniejsza kontrast, aby stworzyć elegancko stonowany
efekt.
Wyróżnienie
Wzmacnia nasycenie, dające bogatsze kolory.
Sepia
Sepia nadaje zdjęciom efekt retro.
Monochrom
Wzmacnia kontrast, aby stworzyć efekt ziarnistego druku.
Miniatura
Zamazuje miejscowo ostrość, aby zdjęcie wyglądało jak
miniaturka.
Rybie oko
Efekt humorystyczny, który przypomina zdjęcie zrobione za
pomocą obiektywu typu “rybie oko”.
1.
Wybierz żądaną scenę BEST SHOT, a następnie naciśnij [SET].
Wybierz spośród: Aparat zabawka, Delikatne rozmycie, Jasny odcień,
Wyróżnienie, Sepia, Monochrom, Miniatura, Rybie oko.
2.
Naciśnij spust migawki, aby wykonać zdjęcie.
Po wciśnięciu spustu migawki na ekranie monitora pojawi się komunikat “Zajęty...
Proszę czekać...”, pokazujący, że trwa nagrywanie. Podczas wyświetlania
komunikatu należy trzymać aparat nieruchomo. Proces nagrywania po
pojawieniu się komunikatu może trwać przez jakiś czas. Gdy wyświetlany jest
komunikat, dalsze fotografowanie nie jest możliwe.
• Podczas komponowania obrazu nie można oglądać na ekranie monitora
rezultatów danego efektu.
• Funkcje “Wykrywanie twarzy” i “Makijaż” są wyłączone przy fotografowaniu za
pomocą funkcji ART SHOT.
45
Używanie trybu BEST SHOT
Nagrywanie autoportretu (Autoportret)
Dzięki tej funkcji można wykonać autoportret kierując po prostu aparat na swoją
twarz.
BEST SHOT posiada do wyboru dwie sceny typu autoportret.
• Auto-portret (1 osoba) : Aparat wykonuje zdjęcie, gdy wykryje twarz co najmniej
jednej osoby, łącznie z Twoją.
• Auto-portret (2 osoby) : Aparat wykonuje zdjęcie, gdy wykryje twarze co najmniej
dwóch osób, łącznie z Twoją.
1.
W menu scen BEST SHOT wybierz “Auto-portret (1 osoba)” lub “Autoportret (2 osoby)”.
2.
Wciśnij spust migawki do końca i skieruj aparat na
siebie.
Po około trzech sekundach od naciśnięcia spustu migawki,
aparat przejdzie do trybu oczekiwania dla Automatycznej
migawki i rozpocznie wykrywanie twarzy. Kiedy aparat
wykryje określoną liczbę twarzy, nastawi ostrość oraz
wyreguluje odpowiedni poziom ekspozycji, aparat
wyemituje dwa dźwięki, a następnie automatycznie zwolni migawkę.
• Aparat wyemituje dźwięk migawki a przednia lampka zamiga dwukrotnie
podczas zwalniania spustu migawki.
• Aby anulować tryb gotowości dla Automatycznej migawki, naciśnij
[p] (PLAY).
• Jeżeli aparat pozostaje w trybie gotowości dla Automatycznej migawki bez
zwalniania spustu migawki, można nagrać obraz naciskając ponownie spust
migawki do końca.
• Fotografowanie za pomocą funkcji autoportretu może stworzyć zamazany obraz
podczas fotografowania w ciemnym oświetleniu, gdy szybkość migawki jest bardzo
wolna.
• Czas potrzebny do Automatycznego wyłączania (strona 97) jest ustalony na pięć
min, gdy aparat znajduje się w trybie gotowości dla Automatycznej migawki.
Czuwanie (strona 96) jest wyłączone, gdy używana jest Automatyczna migawka.
46
Używanie trybu BEST SHOT
Ustawienia zaawansowane
Poniżej opisano operacje wykonywane w menu, które są potrzebne do konfiguracji
różnych ustawień aparatu.
• Zawartość menu REC i operacje różnią się od tych z trybu PLAY. W tym rozdziale
wyjaśniono operacje przy użyciu ekranu menu REC. Informacje na temat operacji z
poziomu ekranu menu PLAY znajdują się na stronie 69.
Używanie menu ekranowych
. Przykładowe operacje ekranu menu
REC
1.
W trybie REC naciśnij [MENU].
Wyświetli się ekran menu REC.
2.
3.
Naciśnij [SET] w kierunku [4] lub [6],
aby wybrać zakładkę, w której znajduje
się element menu, który chcesz
skonfigurować.
Naciśnij [SET] w kierunku [8] lub [2],
aby wybrać żądaną pozycję menu, a
następnie naciśnij [SET] w kierunku
[6].
4.
Naciśnij [SET] w kierunku [8] lub [2],
aby zmienić ustawienie wybranego
elementu menu.
5.
Po wybraniu żądanego ustawienia
naciśnij przycisk [SET], aby zastosować
to ustawienie i powrócić do ekranu
celownika.
[MENU]
Przykład:
Kiedy w zakładce
“Jakość” wybrano
“Rozmiar”
Zakładki
Ustawienia
Wybrany element
menu
• Naciśnięcie [SET] w kierunku [4] zamiast
w dół powoduje zastosowanie wybranego
ustawienia bez wychodzenia z ekranu
menu.
• Aby skonfigurować ustawienia na innej zakładce po naciśnięciu przycisku
[SET] w kierunku [4], w celu powrotu do wybranego elementu menu, naciśnij
[SET] w kierunku [8] lub [MENU], aby przesunąć zaznaczenie w górę do
zakładek, a następnie wybierz żądaną zakładkę, naciskając [SET] w kierunku
[4] lub [6].
47
Ustawienia zaawansowane
• Przycisk [MENU] zapewnia pomoc w nawigacji po zakładkach i elementach menu.
– Naciśnięcie przycisku [MENU] po wybraniu zakładki powoduje wyświetlenie
ekranu celownika.
– Naciśnięcie przycisku [MENU] po wybraniu elementu menu lub ustawienia
powoduje “powrót krokami” w następujące kolejności: Ustawienia * Elementy
menu * Zakładka.
• W zależności od trybu nagrywania niektóre pojawiające się elementy menu mogą
być nieaktywne.
. Operacje menu REC w tym podręczniku
Operacje w menu REC są opisane w niniejszym podręczniku w podany poniżej
sposób. Następująca operacja jest taka sama jak ta opisana w części “Przykładowe
operacje ekranu menu REC” na stronie 47.
Naciśnij [SET] w kierunku [4] lub [6],
aby wybrać zakładkę “Jakość”.
Wejdź do trybu REC * [MENU] * “Jakość” Zakładka * Rozmiar
Naciśnij [SET] w kierunku [8] lub [2],
aby wybrać “Rozmiar”, a następnie
naciśnij [SET] w kierunku [6].
Naciśnij
[MENU].
48
Ustawienia zaawansowane
Ustawienia trybu REC (REC)
Wybór trybu ustawiania ostrości (Ostrość)
Wejdź do trybu REC* [MENU] * “REC” Zakładka * Ostrość
• Autofokus (AF) to jedyny dostępny tryb ostrości, gdy włączono wykrywanie twarzy.
Aby wybrać inny tryb ostrości, wyłącz najpierw wykrywanie twarzy (strona 53).
Ustawienia
Q
Autofokus
Wyświetlacz
ikony
ekranu REC
Brak
Rodzaj
zdjęcia
Ogólne
Tryb ustawiania
ostrości
Zdjęcie
Filmów
Przybliżony zakres
ostrości*1
Zdjęcie
Filmów
Od 10 cm do 9
(nieskończoność)
Stała
(Szeroki kąt)*2
Stała
odległość
Automatyczny
ogniskowa Od 10 cm do
*2
50 cm
(Szeroki kąt)*2
´ Makro
Zbliżenia
)
Nieskończoność
Krajobraz i
inne odległe
obiekty
Ustalony
W Ręczne
nastawa
ostrości
Gdy chcesz
samemu
nastawić
ostrość
Ręczny
Nieskończoność
Od 10 cm do 9
(nieskończoność)
(Szeroki kąt)*2
*1 Zakres ostrości to odległość od powierzchni obiektywu.
*2 Zakres jest zależny od optycznego zoomu.
49
Ustawienia zaawansowane
Aby ręcznie nastawić ostrość
1.
Skomponuj obraz na ekranie monitora w taki
sposób, aby obiekt, na którym chcesz ustawić
ostrość znajdował się wewnątrz żółtej
obwódki.
2.
Obserwując obraz na ekranie monitora,
naciśnij [SET] w kierunku [4] lub [6], aby
wyregulować ostrość.
Żółta obwódka
• Obraz, który znajduje się w obwódce zostanie
powiększony i wypełni ekran monitora, dzięki
czemu ustawienie ostrości będzie łatwiejsze. Jeżeli
w ciągu dwóch sekund, podczas których wyświetlany jest powiększony obraz,
nie zostanie wykonana żadna operacja, pojawi się ponownie ekran z kroku 1.
• Funkcja automatycznego makro wykrywa odległość obiektu od obiektywu i
automatycznie wybiera albo Makrofokus albo Autofokus.
• Automatyczne makro może być używane wyłącznie przy robieniu zdjęć.
• Nie można zmienić trybu ostrości, jeżeli wybrano scenę BEST SHOT “Miniatura”
lub “Rybie oko”.
• Używanie lampy błyskowej w trybie makrofokusa może spowodować, że błysk
lampy zostanie zablokowany, co może doprowadzić do powstawania na obrazie
niechcianych cieni obiektywu.
• Podczas używania zoomu optycznego w trybie autofokusa, makrofokusa lub
ręcznego ustawiania ostrości, na ekranie monitora pojawi się wartość pokazująca
zakres ostrości tak jak to zilustrowano poniżej.
Przykład: od oo* cm do 9
* oo to rzeczywista wartość zakresu ostrości.
• Operacje przypisane przez ustawienie “Przycisk L/P” (strona 56) nie mogą być
wykonane przez naciśnięcie [SET] w kierunku [4] i [6], gdy jako tryb ostrości
wybrano tryb ręczny.
Używanie blokady ostrości
“Blokada ostrości” to technika, którą można wykorzystać
do ustawienia ostrości obiektu, który nie znajduje się w
obszarze ramki ostrości na środku ekranu.
• Aby użyć blokadę ostrości, wybierz dla obszaru
autofokusa “U punktowy” (strona 52).
Obiekt, na którym ma
zostać ustawiona ostrość
Ramka ostrości
50
Ustawienia zaawansowane
1.
Dopasuj ramkę ostrości widoczną na ekranie monitora do obiektu, na
którym chcesz nastawić ostrość, a następnie wciśnij do połowy spust
migawki.
2.
Trzymając spust migawki wciśnięty do
połowy (co zachowuje ustawienia ostrości),
przesuń aparat, aby skomponować obraz.
3.
Kiedy będziesz gotowy do zrobienia zdjęcia,
wciśnij spust migawki do końca.
• Blokada fokusa blokuje również ekspozycję (AE).
Zmiana kształtu ramki ostrości (Ramka ostrości)
Wejdź do trybu REC* [MENU] * “REC” Zakładka * Ramka ostrości
Możesz użyć tej procedury, aby wybrać spośród pięciu różnych kształtów, włączające
kształt serca, dla ramki ostrości.
Ustawienia
ß
¹
™
¬
μ
• Naciśnięcie spustu migawki do połowy spowoduje, że ramka ostrości zmieni kształt
na jeden z pokazanych poniżej.
Ustawienie ostrości udane
Ustawienie ostrości nieudane
• Przy fotografowaniu z opcją wykrywania twarzy, ramka ma kształt ß.
51
Ustawienia zaawansowane
Określanie obszaru autofokusa (Obszar AF)
Wejdź do trybu REC* [MENU] * “REC” Zakładka * Obszar AF
U punktowy
W tym trybie następuje odczyt niewielkiego obszaru w środku
obrazu. To ustawienie dobrze działa z blokadą ostrości
(strona 50).
Po wybraniu tego ustawienia, gdy wciśniesz spust migawki do
I
połowy, aparat wybierze optymalny obszar autofokusa spośród
wielopunktowy dziewięciu możliwych obszarów. Ramka ostrości obszaru, na
którym aparat nastawia ostrość wyświetli się na zielono.
O Śledzenie
Naciśnięcie przycisku migawki do połowy ustawia ostrość na
obiekcie i powoduje, że ramka ostrości będzie podążała za
ruchem obiektu.
“U punktowy” lub “O Śledzenie”
“I wielopunktowy”
Ramka ostrości
Ramka ostrości
• Gdy jako tryb ostrości wybrano W (Ręczne nastawa ostrości) lub
) (Nieskończoność), to autofokus jest wyłączony (strona 49), nawet jeżeli
wybrano obszar AF.
• Wybór opcji “O Śledzenie” może spowodować wystąpienie wibracji i hałasu na
skutek pracy obiektywu podążającego za obiektem. Nie jest to objaw wadliwego
funkcjonowania.
• Kiedy włączone jest Wykrywanie twarzy (strona 53), to niezależnie od bieżących
ustawień Obszaru AF, gdy z jakiegoś powodu nie będzie możliwe wykrycie twarzy,
używane będzie automatycznie ustawianie ostrości “U punktowy” (centralne).
52
Ustawienia zaawansowane
Używanie funkcji Wykrywanie twarzy (Wykrywanie twarzy)
Wejdź do trybu REC* [MENU] * “REC” Zakładka *
Wykrywanie twarzy
Podczas fotografowania ludzi funkcja wykrywania twarzy może wykryć od dziesięciu
ludzkich twarzy i odpowiednio dostosować ostrość i jasność.
1.
Naciśnij [SET] w kierunku [8] lub [2], aby wybrać “Wł.”, a następnie
naciśnij [SET].
2.
Skieruj aparat na obiekt(y).
Aparat wykryje ludzkie twarze i wyświetli wokół
każdej z nich ramkę.
3.
Naciśnij spust migawki do połowy.
Aparat zacznie nastawiać ostrość, a ramki wokół
twarzy, których ostrość zostanie nastawiona
zmienią kolor na zielony.
4.
Ikona Wykrywanie twarzy
Wciśnij spust migawki do końca.
• Jeżeli aparat nie może wykryć twarzy, wykona centralne nastawienie ostrości.
• Jedyny dostępny tryb ostrości, gdy włączono wykrywanie twarzy to autofokus (AF).
• Wykrywanie twarzy może trwać nieznacznie dłużej jeżeli aparat trzymany jest
bokiem.
• Wykrywanie następujących rodzajów twarzy nie jest obsługiwane:
– Twarze zasłonięte włosami, w okularach przeciwsłonecznych, w kapeluszu, itp.,
lub twarze schowane w cieniu
– Profil lub twarz ustawiona pod kątem
– Twarz bardzo oddalona lub bardzo mała lub bardzo zbliżona i duża
– Twarz w bardzo ciemnym miejscu
– Twarz zwierzęcia domowego lub innego obiektu, nie będącego człowiekiem
• Wykrywanie twarzy nie jest możliwe w kombinacji z żadną z poniższych funkcji:
– Niektóre sceny BEST SHOT
– Nagrywanie filmu
• Włączenie funkcji makijażu (strona 35) powoduje automatyczne włączenie
wykrywania twarzy.
53
Ustawienia zaawansowane
Używanie zdjęć seryjnych (ZS)
Wejdź do trybu REC* [MENU] * “REC” Zakładka * ZS
Gdy włączone są zdjęcia seryjne, obrazy są zapisywane w sposób ciągły do
zapełnienia pamięci, tak długo jak wciśnięty jest spust migawki.
Zwolnienie spustu migawki przerywa robienie zdjęć.
• Przy zdjęciach seryjnych, ekspozycja i ostrość dla pierwszego obrazu mają
zastosowanie do wszystkich kolejnych zdjęć.
• Wykonywanie zdjęć seryjnych nie jest możliwe w kombinacji z żadną z poniższych
opcji:
– Premium Auto
– Makijaż
– Niektóre sceny BEST SHOT
– Nagrywanie filmu
– Samowyzwalacz
• Przy robieniu zdjęć seryjnych należy trzymać aparat nieruchomo, aż nagrywanie
zostanie zakończone.
• Tempo zdjęć seryjnych zależy od bieżących ustawień rozmiaru i jakości obrazu.
• Szybkość zdjęć seryjnych zależy od używanego rodzaju karty pamięci i dostępnej
wolnej pamięci. Przy użyciu pamięci wbudowanej, fotografowanie w trybie zdjęć
seryjnych jest stosunkowo wolne.
54
Ustawienia zaawansowane
Redukowanie efektów ruchu aparatu i ruchu obiektu
(Stabilizator)
Wejdź do trybu REC* [MENU] * “REC” Zakładka * Stabilizator
Możesz włączyć Stabilizator aparatu, aby zmniejszyć rozmazanie obrazu powstałe
na skutek ruchu obiektu lub ruchu aparatu podczas fotografowania obiektu w trybie
tele, fotografowania szybko poruszającego się obiektu lub fotografowania w ciemnym
otoczeniu.
Ustawienie
Wyświetlacz
ikony ekranu Opis
REC
Wł.
Wył.
Minimalizuje efekt poruszenia dłoni i obiektu.
Brak
Wyłącza ustawienia stabilizatora
• Gdy spust migawki zostanie wciśnięty do połowy w momencie, gdy wybrano “Wł.”,
czułość ISO, przysłona i szybkość migawki nie pojawiają się na ekranie monitora.
Jednakże wszystkie te wartości pojawią się na krótko na wyświetlonym podglądzie
obrazu bezpośrednio po wykonaniu zdjęcia.
• Jeżeli lampa błyskowa wyzwoli błysk, ikona stabilizatora S pozostanie na
wyświetlaczu, mimo że system przeciwwstrząsowy nie działa podczas
fotografowania z lampą błyskową.
• Czułość ISO (strona 63) musi być ustawiona na “Auto”, aby działał stabilizator
obrazu.
• Podczas fotografowania z użyciem stabilizatora obraz może być nieco bardziej
chropowaty niż zwykle oraz może pojawić się niewielkie pogorszenie
rozdzielczości.
• Stabilizator może nie poradzić sobie z eliminacją efektów ruchu aparatu i ruchu
obiektu, jeżeli ruchy będą gwałtowne.
• Podczas nagrywania filmu stabilizator jest wyłączony.
55
Ustawienia zaawansowane
Przypisywanie funkcji przyciskom [4] i [6] (Przycisk L/P)
Wejdź do trybu REC* [MENU] * “REC” Zakładka * Przycisk L/P
Do przycisków [4] i [6] można przypisać jedną z czterech funkcji wymienionych
poniżej.
Ustawienie
Działanie przycisku [4]/[6]
Skok EV
Reguluje wartość skoku EV (strona 61).
Balans bieli
Zmienia ustawienie balansu bieli (strona 62).
ISO
Zmienia ustawienie czułości ISO (strona 63).
Samowyzwalacz* Nastawia czas samowyzwalacza (strona 34).
Wył.
Anuluje funkcje przypisane przyciskom [4] i [6].
* Kiedy włączona jest funkcja Makijaż, będzie można korzystać z przycisków [4] i
[6], aby wybrać jedno z następujących ustawień: Samowyzwalacz 10 s,
Samowyzwalacz 2 s, Samowyzwalacz wył. Należy pamiętać, że skonfigurowanie
samowyzwalacza za pomocą przycisków [4] i [6] nie będzie możliwe, gdy
włączone są zdjęcia seryjne (ZS).
• “Przycisk L/P” nie może być używany jednocześnie z następującymi funkcjami:
– Niektóre sceny BEST SHOT
Wyświetlanie siatki ekranowej (Siatka)
Wejdź do trybu REC* [MENU] * “REC” Zakładka * Siatka
Siatka ekranowa może zostać wyświetlona na ekranie
monitora w trybie REC, aby pomóc w komponowaniu
obrazów w pionie i w poziomie.
56
Ustawienia zaawansowane
Używanie Ikony pomocy (Ikona pomocy)
Wejdź do trybu REC* [MENU] * “REC” Zakładka * Ikona pomocy
Gdy włączona jest ikona pomocy, na wyświetlaczu pojawia się tekstowy opis dla
pewnych ikon, gdy przełączasz się pomiędzy funkcjami REC.
Funkcje obsługiwane przez Ikonę pomocy
• Tryb nagrywania, Błysk, Balans bieli, Samowyzwalacz, Skok EV
Konfigurowanie domyślnych ustawień po włączeniu aparatu
(Pamięć)
Wejdź do trybu REC* [MENU] * “REC” Zakładka * Pamięć
Gdy wyłączasz aparat, zapamiętuje on bieżące ustawienia wszystkich włączonych
elementów pamięci i przywraca je po ponownym włączeniu. Element pamięci, który
jest wyłączony powraca po wyłączeniu aparatu do początkowych ustawień
domyślnych.
Ustawienie
Wyłączone (początkowe ustawienie
domyślne)
b BEST SHOT
Ostatnio używany tryb automatycznego
nagrywania
Błysk
Auto
Ostrość
AF (Autofokus)
Balans bieli
Auto
ISO
Auto
Obszar AF
Punktowy
ZS
Wył.
Samowyzwalacz
Wył.
Pozycja MF
Pozycja przed wybraniem trybu ręcznego
ustawiania ostrości.
Pozycja zoom*
Szeroki kąt
Włączone
Ustawienie w
momencie
wyłączenia
zasilania
* Wyłącznie ustawienia zoomu optycznego.
• Jeżeli zasilanie aparatu zostanie wyłączone, a następnie włączone, gdy aktywny
jest element pamięci BEST SHOT, wszystkie elementy pamięci (z wyjątkiem
pozycji zoom) są inicjowane do ustawień bieżącej sceny wzorcowej BEST SHOT,
niezależnie od statusu włączonych/wyłączonych innych elementów pamięci.
Dotyczy to wszystkich scen BEST SHOT.
57
Ustawienia zaawansowane
Ustawienia jakości obrazu (Jakość)
Aby wybrać rozmiar zdjęcia (Rozmiar)
Wejdź do trybu REC* [MENU] * “Jakość” Zakładka * Rozmiar
Rozmiar
obrazu
(piksele)
Wyświetlacz Sugerowany
ikony ekranu rozmiar obrazu
REC
i zastosowanie
16M
(4608x3456)
Druk plakatu
3:2
(4608x3072)
Druk plakatu
16:9
(4608x2592)
HDTV
10M
(3648x2736)
Druk A3
Opis
Wyraźne szczegóły nawet na
wykadrowanych fragmentach
większych zdjęć (strona 73).
Wyraźne szczegóły
5M
(2560x1920)
Druk A4
3M
(2048x1536)
Druk 9×13cm
Najlepszy rozmiar, gdy oszczędność
pojemności pamięci jest stosunkowo
ważniejsza od jakości obrazu.
E-mail
Pliki zdjęciowe są mniejsze, co jest
wygodne przy załączaniu zdjęć do
poczty elektronicznej. Niemniej
jednak obrazy są stosunkowo mniej
wyraziste.
VGA
(640x480)
• Początkowe domyślne ustawienie fabryczne wielkości obrazu wynosi “16M”.
• Wybranie “3:2” rejestruje obrazy przy współczynniku kształtu 3:2, który odpowiada
standardowemu współczynnikowi kształtu papieru do drukowania zdjęć.
• Litery “HDTV” oznaczają “High Definition Television” (Telewizja o wysokiej
rozdzielczości). Ekran HDTV posiada współczynnik kształtu obrazu 16:9, co
sprawia, że jest on szerszy od zwykłych ekranów o współczynniku 4:3 używanych
w przeszłości. Aparat może rejestrować obrazy kompatybilne ze współczynnikiem
kształtu obrazu dla ekranów HDTV.
• Powyższe sugerowane rozmiary papieru należy traktować wyłącznie jako
wskazówki (rozdzielczość druku 200 dpi).
58
Ustawienia zaawansowane
. Piksele i rozmiar obrazu
Obraz rejestrowany przez aparat cyfrowy jest
zbiorem niewielkich punktów “pikseli”. Im
więcej pikseli ma obraz, tym więcej widać
szczegółów. Jednak często wystarcza
mniejsza ilość pikseli, zwłaszcza przy
drukowaniu zdjęcia (rozmiar L) w zakładzie
fotograficznym, przy załączaniu zdjęcia do
wiadomości e-mail, podczas oglądania
zdjęcia na komputerze, itp.
Rozmiar obrazu pokazuje ile zawiera on
pikseli i jest wyrażany jako piksele poziome x
piksele pionowe.
Piksel
Przykład:
Rozmiar obrazu
Piksele
10M
3648x2736 (około 10 milionów pikseli)
3M
2048x1536 (około 3 milionów pikseli)
• Pamiętaj, że większe obrazy mają więcej pikseli i przez to zajmują więcej pamięci.
• Więcej informacji na temat wielkości obrazu, jakości obrazu i liczby obrazów, które
można zapisać, znajduje się na stronie 121.
• Więcej informacji na temat rozmiaru obrazu filmowego znajdziesz na stronie 60.
• Więcej informacji na temat zmiany rozmiaru zdjęć znajdziesz na stronie 73.
59
Ustawienia zaawansowane
Określanie jakości zdjęcia (T Jakość (Zdjęcie))
Wejdź do trybu REC* [MENU] * “Jakość” Zakładka *
T Jakość (Zdjęcie)
Ustawienie
Wyświetlacz
ikony ekranu
REC
Opis
Najwyższa
Nadaje priorytet jakości obrazu.
Normalna
Normalna
• Użycie ustawienia “Najwyższa” pomaga wydobyć drobne detale obrazu przy
fotografowaniu obrazów takich jak gęste gałęzie drzew lub liście albo złożone
wzory.
• Pojemność pamięci (ilość zdjęć, które można zapisać) zależy od skonfigurowanych
ustawień jakości (strona 121).
Określanie jakości obrazu filmowego (» (Jakość (Film))
Wejdź do trybu REC * [MENU] * “Jakość”” Zakładka *
» Jakość (Film)
Jakość obrazu filmowego to standard, który decyduje o szczegółach, płynności i
wyraźności obrazu podczas odtwarzania. Nagrywanie filmu o wysokiej jakości (HD)
spowoduje, że jakość obrazu będzie lepsza, ale czas, w którym można nagrywać
ulegnie skróceniu.
Jakość obrazu
(w pikselach)
Wyświetlacz Przybliżona
ikony ekranu prędkość
REC
przesyłania danych
Prędkość filmu
HD
1280x720
30,2 Mbps
30 kl./s
STD
640x480
10,6 Mbps
30 kl./s
• Współczynnik kształtu obrazu 16:9 jest dostępny po wybraniu jakości obrazu “HD”.
• Pojemność pamięci (możliwy czas nagrywania filmu) zależy od skonfigurowanych
ustawień jakości (strona 122).
60
Ustawienia zaawansowane
Korekcja jasności obrazu (Skok EV)
Wejdź do trybu REC* [MENU] * “Jakość” Zakładka * Skok EV
Wartość ekspozycji dla fotografowanego obrazu (wartość EV) można ustawić ręcznie
przed wykonaniem zdjęcia.
• Zakres kompensacji ekspozycji: od –2.0 EV do +2.0 EV
• Skok: 1/3 EV
1.
Naciśnij [SET] w kierunku [8] lub [2], aby zmienić wartość
kompensacji ekspozycji.
[8] : Zwiększa wartość EV. Większa wartość
EV jest najbardziej odpowiednia dla
jasnych obiektów i obiektów
podświetlanych od tyłu.
[2] : Zmniejsza wartość EV. Mniejsza
wartość EV jest najbardziej
odpowiednia dla ciemnych obiektów
oraz przy fotografowaniu w plenerze w
pogodny dzień.
Aby anulować kompensację ekspozycji, zmień wartość EV na 0.0.
2.
Naciśnij [SET].
Wartość kompensacji ekspozycji zostanie zastosowana. Nastawiona wartość
kompensacji ekspozycji pozostaje w mocy do momentu jej zmiany lub wyłączenia
aparatu (co powoduje jej przywrócenie do wartości “0.0”).
• Fotografując w bardzo ciemnym lub jasnym otoczeniu, uzyskanie
satysfakcjonujących efektów może być niemożliwe nawet po zastosowaniu
kompensacji ekspozycji.
61
Ustawienia zaawansowane
Kontrola balansu bieli (Balans bieli)
Wejdź do trybu REC* [MENU] * “Jakość” Zakładka * Balans bieli
Możesz ustawić balans bieli w taki sposób, aby pasował do źródła dostępnego
światła podczas fotografowania i aby uniknąć niebieskiego odcienia podczas
fotografowania, gdy niebo jest zachmurzone lub zielonego odcienia, gdy zdjęcie jest
wykonywane w świetle jarzeniowym.
Ustawienie
Auto
Wyświetlacz
ikony ekranu Opis
REC
Brak
Konfiguruje aparat w taki sposób, aby regulował
balans bieli automatycznie.
¤ (Dzienne)
Do fotografowania na zewnątrz w słoneczny dzień
'
(Zachmurzenie)
Do fotografowania na zewnątrz w pochmurny,
deszczowy dzień, w miejscu ocienionym, itp.
“ (Cień)
Do fotografowania w pogodny dzień w cieniu
drzew lub budynków
† (Zimne
dzienne)
Do fotografowania w świetle jarzeniowym białym
lub zimnym dziennym
– (Światło
dzienne)
Do fotografowania w świetle jarzeniowym
dziennym
« (Wolfram)
Do fotografowania w świetle jasnej żarówki
Ręczny
Do ręcznego konfigurowania aparatu, aby
ustawienia pasowały do danego źródła światła
Biała kartka
1Wybierz “Ręczny”.
papieru
2W takich warunkach
oświetleniowych, w jakich
chcesz fotografować,
skieruj aparat na kawałek
kartki białego papieru, tak
aby wypełniała cały ekran
monitora, a następnie
naciśnij spust migawki.
3Naciśnij [SET].
Ustawienie balansu bieli zostaje zachowane
nawet po wyłączeniu aparatu.
62
Ustawienia zaawansowane
• Jeżeli w ustawieniach balansu bieli wybrano “Auto”, aparat automatycznie określa
punkt bieli danego obiektu. W przypadku niektórych kolorów lub warunków
oświetleniowych aparat może mieć problem z określeniem punktu bieli, co sprawia,
że odpowiednia regulacja balansu bieli staje się niemożliwa. Jeżeli do tego dojdzie,
wybierz ustawienie balansu bieli, które odpowiada warunkom fotografowania
(Dzienne, Zachmurzenie, itp.).
Określanie czułości ISO (ISO)
Wejdź do trybu REC* [MENU] * “Jakość” Zakładka * ISO
Czułość ISO to miara czułości na światło.
Wyświetlacz
Ustawienie ikony ekranu Opis
REC
Auto
ISO 64
Brak
Reguluje czułość automatycznie odpowiednio do
warunków.
Niższa
czułość
Niska szybkość migawki
Mniejszy szum
Wysoka szybkość
migawki (ustawiona do
fotografowania w słabo
oświetlonych miejscach.)
Pewna
chropowatość
(zwiększony
szum cyfrowy)
ISO 100
ISO 200
ISO 400
ISO 800
ISO 1600
Wyższa
czułość
• Do nagrywania filmów jest zawsze stosowana czułość ISO ustawiona na “Auto”,
niezależnie od bieżącego ustawienia czułości ISO.
• Większe wartości czułości ISO mogą powodować powstawanie na obrazach
szumu cyfrowego.
63
Ustawienia zaawansowane
Optymalizacja jasności obrazu (Oświetlenie)
Wejdź do trybu REC* [MENU] * “Jakość” Zakładka * Oświetlenie
Możesz użyć tego ustawienia, aby zoptymalizować równowagę pomiędzy jasnymi i
ciemnymi obszarami podczas robienia zdjęć.
Ustawienie
Wyświetlacz
ikony ekranu Opis
REC
Wykonuje korekcję jasności. Po wybraniu tej opcji,
zapisanie obrazu od momentu wciśnięcia spustu
migawki trwa dłużej.
Wł.
Wył.
Brak
Nie wykonuje korekcji jasności.
• Podczas nagrywania filmu funkcja oświetlenia jest wyłączona.
64
Ustawienia zaawansowane
Oglądanie zdjęć i filmów
Przeglądanie zdjęć
Procedura oglądania zdjęć została opisana na stronie 27.
Oglądanie filmu
1.
Naciśnij [p] (PLAY), a następnie naciśnij [SET] w kierunku [4] lub
[6], aby wyświetlić film, który chcesz obejrzeć.
2.
Naciśnij [0] (Film), aby
rozpocząć odtwarzanie.
Ikona filmu: »
Czas nagrywania
Jakość obrazu
Regulacja odtwarzania filmu
Szybko do przodu/
szybko do tyłu
Naciśnij [SET] w kierunku [4] lub [6].
• Naciśnięcie [SET] w kierunku [4] lub [6] spowoduje
zwiększenie szybkości przewijania do przodu lub do tyłu.
• Aby powrócić do normalnej szybkości odtwarzania,
naciśnij [SET].
Odtwórz/wstrzymaj Naciśnij [SET].
1 klatka w przód/
w tył
Naciśnij [SET] w kierunku [4] lub [6].
• Przytrzymanie wciśniętego [SET] w kierunku [4] lub [6]
spowoduje ciągłe przewijanie klatek.
Regulacja
głośności
Naciśnij [SET] w kierunku [2], a następnie naciśnij [SET] w
kierunku [8] lub [2].
• Poziom głośności można regulować wyłącznie w trakcie
odtwarzania filmu.
Włączanie/
wyłączanie
wyświetlania
informacji
Naciśnij [SET] w kierunku [8].
Zoom
Obróć dźwignię zoom w kierunku z ([).
• Aby przewinąć powiększony obraz na ekranie monitora,
można wcisnąć [SET] w kierunku [8], [2], [4] lub [6].
Obraz można powiększyć o 4,5 raza w stosunku do
normalnego rozmiaru.
Zatrzymanie
odtwarzania
Naciśnij [0] (Film).
• Odtwarzanie filmów nagranych innym aparatem może być niemożliwe.
65
Oglądanie zdjęć i filmów
Powiększanie obrazu na ekranie
1.
W trybie PLAY naciśnij [SET] w kierunku [4] lub [6], aby przewijać
obrazy, aż wyświetli się żądany obraz.
2.
Obróć dźwignię zoom w kierunku z ([), aby
powiększyć obraz.
Aby przewinąć powiększony obraz na ekranie
monitora, można użyć [SET] (wciśnij w kierunku [8],
[2], [4] lub [6]). Obróć dźwignię zoom w kierunku
w, aby pomniejszyć obraz.
– Jeżeli zawartości ekranu monitora są włączone,
wskaźnik graficzny w dolnym prawym rogu
ekranu pokazuje, który fragment
powiększonego obrazu jest obecnie
wyświetlany.
– Aby wyjść z ekranu zoom, naciśnij [MENU].
– Chociaż maksymalny współczynnik zoom
wynosi 8X, niektóre rozmiary obrazów nie
pozwalają na powiększenie do 8X.
Współczynnik
powiększenia
Obszar obrazu
Bieżąco wyświetlany
obszar
Wyświetlanie menu obrazu
1.
W trybie PLAY, obróć dźwignię zoom w kierunku
w (]).
Ramka wyboru
Naciśnij [SET] w kierunku [8], [2], [4] lub [6], aby
przesunąć ramkę wyboru w obrębie menu obrazu.
Aby obejrzeć konkretne zdjęcie, naciśnij [SET] w
kierunku [8], [2], [4] lub [6], aby przesunąć ramkę
wyboru na żądane zdjęcie, a następnie naciśnij [SET].
66
Oglądanie zdjęć i filmów
Oglądanie zdjęć i filmów na ekranie telewizora
1.
Aby podłączyć aparat do telewizora, użyj opcjonalnie dostępnego
kabla AV (EMC-7A).
Biały
Żółta
TV
Wideo
Audio
Kabel AV
Gniazda AUDIO IN (białe)
Port
[USB/AV]
Gniazdo VIDEO IN (żółte)
• Szczegółowe informacje na temat podłączania aparatu i środków ostrożności z
tym związanych znajdują się na stronie 13.
2.
Włącz telewizor i wybierz tryb wejścia wideo.
Jeżeli telewizor posiada więcej niż jedno wejście wideo, wybierz wejście, do
którego jest podłączony jest aparat.
3.
Naciśnij [p] (PLAY).
Spowoduje to, że obraz pojawi się na ekranie telewizora, natomiast nie pojawi się
na ekranie monitora aparatu.
• Możesz również zmienić współczynnik kształtu ekranu i systemu wyjściowego
wideo (strona 97).
4.
•
•
•
•
Teraz możesz wyświetlać zdjęcia i odtwarzać filmy w normalny sposób.
Dźwięk jest wyciszony gdy ustawienie “Bez dźwięku” (strona 91) to “Wł.”.
Dźwięk jest monofoniczny.
Niektóre rodzaje telewizorów mogą obcinać część obrazu.
Wszystkie wskaźniki, które pojawiają się na ekranie monitora pojawią się również
na ekranie telewizora. Możesz nacisnąć [SET] w kierunku [8], aby zmienić treść
wyświetlacza.
67
Oglądanie zdjęć i filmów
Nagrywanie obrazów z aparatu na nagrywarkę DVD lub magnetowid
Użyj jednej z poniższych metod, aby podłączyć aparat do urządzenia nagrywającego
przy użyciu opcjonalnie dostępnego kabla AV (EMC-7A).
– Nagrywarka DVD lub magnetowid: Podłącz się do terminali VIDEO IN i AUDIO
IN.
– Aparat: port USB/AV
Możesz odtwarzać pokazy zdjęć i filmów na aparacie i nagrywać go na DVD lub
taśmę wideo. Podczas nagrywania obrazów na urządzenie zewnętrzne naciśnij [SET]
w kierunku [8] aby wyczyścić wszystkie wskaźniki na ekranie monitora (strona 11).
Więcej informacji o podłączaniu monitora do urządzenia nagrywającego oraz
sposobach nagrywania znajduje się w dokumentacji użytkownika, która jest
dołączana do używanego urządzenia nagrywającego.
68
Oglądanie zdjęć i filmów
Inne funkcje odtwarzania (PLAY)
W tym rozdziale opisano elementy menu, które służą do konfigurowania ustawień i
wykonywania innych operacji odtwarzania.
Korzystanie z panelu PLAY
Naciśnięcie [SET] w trybie PLAY spowoduje wyświetlenie panelu PLAY.
. Przykładowa operacja w panelu PLAY
1.
W trybie PLAY naciśnij
[SET].
Panel PLAY
Panel PLAY pojawi się
wzdłuż prawej strony
ekranu monitora.
2.
Naciśnij [SET] w kierunku [8] lub [2], aby wybrać żądany element w
panelu PLAY, a następnie naciśnij [SET].
3.
Poniżej opisano operacje, które można wykonywać dla każdego
elementu panelu PLAY.
â Wyjście
Wychodzi z panelu PLAY.
· Początek
odtwarzania
Wykonywana operacja po wybraniu tego elementu zależy od
rodzaju pliku, który jest obecnie wyświetlany na ekranie
monitora.
• Film: rozpoczyna odtwarzanie filmu (strona 65).
• Nagrywanie głosu: rozpoczyna odtwarzanie nagranego
głosu (strona 41).
• Migawka dźwiękowa: rozpoczyna odtwarzanie dźwięku
(strona 74).
ä Pokaz
slajdów
Wyświetla menu pokazu slajdów. Więcej informacji na temat
operacji menu pokazu slajdów, patrz “Odtwarzanie pokazu
slajdów na ekranie monitora (Pokaz slajdów)” (strona 70).
ÿ Obrót
Wyświetla ekran menu obracania. Szczegóły dotyczące
wykonywania obrotów, patrz “Obracanie obrazu (Obrót)”
(strona 71).
Ü Usuń
Wyświetla menu usuwania. Więcej informacji na temat
operacji menu operacji usuwania, patrz “Usuwanie zdjęć i
filmów” (strona 28).
69
Inne funkcje odtwarzania (PLAY)
Odtwarzanie pokazu slajdów na ekranie monitora
(Pokaz slajdów)
1.
W trybie PLAY naciśnij [SET].
2.
Naciśnij [SET] w kierunku [8] lub [2], aby wybrać ä (Pokaz slajdów),
a następnie naciśnij [SET] (strona 69).
Start
Rozpoczyna pokaz slajdów.
Czas
Czas od rozpoczęcia do zakończenia pokazu slajdów
od 1 do 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 60 min
Interwał
Okres czasu przez jaki wyświetlany jest każdy obraz
Naciśnij [SET] w kierunku [4] lub [6], aby wybrać wartość od 1 do
30 s lub “MAX”.
Jeżeli określisz wartości pomiędzy od 1 do 30 s, obrazy będą
zmieniały się w określonym tempie ale fragmenty dźwiękowe
filmów i migawek dźwiękowych będą odtwarzane aż do końca.
Jeżeli pokaz slajdów dojdzie do pliku filmowego, gdy wybrano opcję
“MAX”, zostanie wyświetlona jedynie pierwsza klatka filmu. Pliki
zarejestrowane przy użyciu funkcji Nagrywanie głosu nie są
odtwarzane, gdy wybrano opcję “MAX”.
Efekt
Włącza lub wyłącza efekt.
Wł.: Włącza efekt zmiany obrazu i podkład muzyczny.
Wył.: Brak efektu zmiany obrazu lub podkładu muzycznego
• Aby zatrzymać pokaz slajdów, naciśnij [MENU]. Naciśnięcie [SET] zamiast
[MENU] powoduje zatrzymanie pokazu slajdów i powrót do menu ekranowego.
• Ustaw głośność naciskając [SET] w kierunku [2], a następnie naciśnij [SET] w
kierunku [8] lub [2] podczas odtwarzania.
• Wszystkie przyciski są nieaktywne w momencie, gdy podczas pokazu slajdów
następuje przechodzenie jednego obrazu w drugi.
• Czas wymagany na przejście jednego obrazu w drugi może być dłuższy, jeżeli
obraz nie został zarejestrowany za pomocą tego aparatu.
70
Inne funkcje odtwarzania (PLAY)
Obracanie obrazu (Obrót)
1.
W trybie PLAY wyświetl zdjęcie, które chcesz obrócić.
2.
Naciśnij [SET].
3.
Naciśnij [SET] w kierunku [8] lub [2], aby wybrać ÿ (Obrót), a
następnie naciśnij [SET] (strona 69).
4.
Naciśnij [SET] w kierunku [8] lub [2], aby wybrać “Obrót”, a
następnie naciśnij [SET].
Każde naciśnięcie [SET] spowoduje obrót wyświetlanego zdjęcia o 90 stopni w
lewo.
5.
Kiedy wyświetlany obraz będzie miał żądaną orientację, naciśnij
[MENU].
• Wykonanie tej procedury nie zmienia danych obrazu. Zmianie ulega jedynie
sposób wyświetlania obrazu na ekranie monitora.
• Obraz, który jest chroniony lub powiększony nie może zostać obrócony.
• Na ekranie menu obrazu będzie wyświetlana oryginalna (nie obrócona) wersja
obrazu.
71
Inne funkcje odtwarzania (PLAY)
Edycja obrazów (Menu odtwarzania)
Więcej informacji na temat operacji w menu znajduje się na stronie 47.
Wybieranie obrazów do drukowania (Drukowanie DPOF)
[p] (PLAY) * Ekran zdjęcia * [MENU] * “PLAY” Zakładka *
Drukowanie DPOF
Więcej informacji znajduje się na stronie 76.
Ochrona zdjęcia przed usunięciem (Ochrona)
[p] (PLAY) * [MENU] * “PLAY” Zakładka * Ochrona
Chroni określone pliki.
1Naciśnij [SET] w kierunku [4] lub [6],
Wł.
aby przewijać pliki, aż zostanie
wyświetlony ten, który chcesz
chronić.
2Naciśnij [SET] w kierunku [8] i [2],
aby wybrać “Wł.” a następnie naciśnij
[SET].
Chroniony obraz jest oznaczony ikoną ›.
3Aby zabezpieczyć inne pliki, powtórz kroki 1 i 2.
Aby wyjść z operacji chronienia, naciśnij [MENU]. Aby zdjąć
ochronę z pliku, w kroku 2 powyżej wybierz “Wył.” zamiast “Wł.”.
Chroni wszystkie pliki.
Wszystkie pliki:
wł.
1Naciśnij [SET] w kierunku [8] lub [2], aby wybrać “Wszystkie
pliki: wł.”, a następnie naciśnij [SET].
2Naciśnij [MENU].
Aby zdjąć ochronę z wszystkich plików, wybierz “Wszystkie pliki:
wył.” zamiast “Wszystkie pliki: wł.” w kroku 1 powyżej.
• Należy pamiętać, że nawet chronione pliki zostaną usunięte podczas formatowania
(strona 98).
72
Inne funkcje odtwarzania (PLAY)
Zmiana rozmiaru zdjęcia (Zmiana rozmiaru)
[p] (PLAY) * Ekran zdjęcia * [MENU] * “PLAY” Zakładka *
Zmiana rozmiaru
Możesz zmniejszyć rozmiar zdjęcia i zapisać rezultat jako oddzielne zdjęcie.
Oryginalne zdjęcie zostanie również zachowane. Można wybrać zmianę rozmiaru na
jeden z trzech rozmiarów obrazu: 10M, 5M, VGA.
• Zmiana rozmiaru obrazu 3:2 lub 16:9 spowoduje powstanie obrazu o
współczynniku kształtu 4:3 z cięciem po obydwu bokach.
• Data nagrania zdjęcia w wersji o zmienionym rozmiarze będzie taka sama jak data
nagrania oryginalnego zdjęcia.
Kadrowanie zdjęcia (Kadrowanie)
[p] (PLAY) * Ekran zdjęcia * [MENU] * “PLAY” Zakładka *
Kadrowanie
Możesz wykadrować zdjęcie obcinając fragmenty, których
nie chcesz i zapisać rezultat jako oddzielny plik. Oryginalne
zdjęcie zostanie również zachowane.
Użyj dźwigni zoom, aby powiększyć obraz do żądanego
rozmiaru, naciśnij [SET] w kierunku [8], [2], [4] i [6], aby
wyświetlić część obrazu, którą chcesz wyciąć, a następnie
naciśnij [SET].
• Obraz powstały na skutek kadrowania obrazu 3:2 lub
16:9 będzie miał współczynnik kształtu 4:3.
• Data nagrania wykadrowanego zdjęcia będzie taka sama
jak data nagrania oryginalnego zdjęcia.
Współczynnik
powiększenia
Pokazuje obszar
zdjęcia
Część zdjęcia, która jest
właśnie wyświetlana
73
Inne funkcje odtwarzania (PLAY)
Dodawanie dźwięku do zdjęcia (Dubbing)
[p] (PLAY) * Ekran zdjęcia * [MENU] * “PLAY” Zakładka *
Dubbing
Po zrobieniu zdjęcia można do niego dodać dźwięk. W
dowolnej chwili możesz zmienić ścieżkę dźwiękową
zdjęcia. Dla jednego zdjęcia można nagrać około
30-sekundową ścieżkę dźwiękową.
1.
Naciśnij [SET], aby rozpocząć nagrywanie
dźwięku.
Pozostały czas nagrywania
2.
Naciśnij [SET], aby zatrzymać nagrywanie dźwięku.
• Uważaj, żeby podczas nagrywania nie zakrywać palcami
mikrofonu aparatu.
• Nie można osiągnąć dobrych wyników nagrywania, gdy
aparat jest zbyt daleko od celu, który chcesz nagrywać.
• Aparat obsługuje następujące formaty audio.
– Format dźwięku: WAVE/IMA-ADPCM (rozszerzenie
WAV)
• Nie można dodać dźwięku do chronionego obrazu.
• Aby usunąć ścieżkę dźwiękową, wykonaj poniższą operację:
Dubbing * Usuń * [SET] * [MENU].
Mikrofon
• Po usunięciu lub ponownym nagraniu migawki dźwiękowej nie można przywrócić
oryginału.
. Aby odtworzyć dźwięk dodany do zdjęcia
1.
W trybie PLAY naciśnij [SET] w kierunku [4] lub [6], aby przewijać
obrazy, aż wyświetli się żądana Migawka dźwiękowa.
Migawka dźwiękowa jest oznaczona ikoną ˆ.
2.
Naciśnij [0] (Film), aby rozpocząć odtwarzanie.
74
Inne funkcje odtwarzania (PLAY)
Przyciski do odtwarzania nagrań
Szybko do przodu/
szybko do tyłu
Naciśnij [SET] w kierunku [4] lub
[6].
Odtwórz/wstrzymaj
Naciśnij [SET].
Regulacja głośności
Naciśnij [SET] w kierunku [2], a
następnie naciśnij [SET] w
kierunku [8] lub [2].
Przełączanie treści
wyświetlacza
Naciśnij [SET] w kierunku [8].
Zatrzymanie
odtwarzania
Naciśnij [0] (Film).
• Dźwięk z Migawki dźwiękowej można również odtworzyć na komputerze za
pomocą Windows Media Player lub QuickTime.
Kopiowanie plików (Kopiowanie)
[p] (PLAY) * [MENU] * “PLAY” Zakładka * Kopiowanie
Pliki można kopiować z wbudowanej pamięci aparatu na kartę pamięci lub z karty
pamięci do pamięci wbudowanej.
Wbudowana *
karta
Kopiuje wszystkie pliki z wbudowanej pamięci aparatu na kartę
pamięci.
Ta opcja kopiuje wszystkie pliki z wbudowanej pamięci
aparatu. Nie można jej użyć do kopiowania pojedynczego
pliku.
Karta *
Wbudowana
Kopiuje pojedynczy plik z karty pamięci do wbudowanej
pamięci aparatu. Pliki są kopiowane do folderu we
wbudowanej pamięci, którego nazwa ma najwyższy numer
seryjny.
1Naciśnij [SET] w kierunku [4] lub [6], aby wybrać plik, który
chcesz skopiować.
2Naciśnij [SET] w kierunku [8] lub [2], aby wybrać
“Kopiowanie”, a następnie naciśnij [SET].
• Można kopiować zdjęcia, filmy, migawki dźwiękowe lub nagrywanie głosu zapisane
za pomocą tego aparatu.
75
Inne funkcje odtwarzania (PLAY)
Drukowanie
Drukowanie zdjęć
Profesjonalny zakład fotograficzny*
Można oddać kartę pamięci zawierającą zdjęcia, które chcesz
wydrukować do profesjonalnego zakładu fotograficznego w celu
ich wydrukowania.
Drukowanie na drukarce domowej*
Do drukowania obrazów bezpośrednio z karty pamięci można
użyć drukarki wyposażonej w gniazdo karty pamięci. Więcej
informacji można znaleźć w dokumentacji użytkownika
dostarczonej wraz z drukarką.
Drukowanie z komputera
Po transferze obrazów do komputera można skorzystać z
dostępnego na rynku oprogramowania, aby wydrukować
zdjęcia.
* Przed drukiem możesz określić, które zdjęcia chcesz wydrukować, liczbę kopii i
ustawienia datownika (strona 76).
Korzystanie z funkcji DPOF, aby wybrać obrazy do
drukowania i liczbę kopii
. Digital Print Order Format (DPOF)
DPOF to standard, który pozwala na zamieszczenie na karcie pamięci ze
zdjęciami informacji o rodzaju obrazu, liczbie kopii, oraz włączeniu lub
wyłączeniu datownika. Po skonfigurowaniu ustawień możesz użyć kartę
pamięci, aby drukować na domowej drukarce, która obsługuje DPOF lub
zabrać kartę pamięci do profesjonalnego zakładu fotograficznego.
• To czy drukowanie przy korzystaniu z ustawień DPOF będzie możliwe zależy od
używanej drukarki.
• Niektóre profesjonalne zakłady fotograficzne mogą nie obsługiwać standardu
DPOF.
76
Drukowanie
. Konfigurowanie ustawień DPOF oddzielnie dla każdego zdjęcia
[p] (PLAY) * Ekran zdjęcia * [MENU] * “PLAY” Zakładka *
Drukowanie DPOF * Wybierz obrazy
1.
Naciśnij [SET] w kierunku [4] lub [6], aby przewijać pliki, aż zostanie
wyświetlony obraz, który chcesz wydrukować.
2.
Naciśnij [SET] w kierunku [8] lub [2], aby określić liczbę kopii.
Możesz określić wartość do 99. Jeżeli nie chcesz wydrukować obrazu, wybierz
00.
• Jeżeli na zdjęciach chcesz mieć datę, naciśnij [0] (Film), tak aby na
ustawieniach datowania widniało “Wł.”.
• Powtórz kroki 1 i 2, aby skonfigurować ustawienia dla innych obrazów.
3.
Naciśnij [SET].
. Konfigurowanie takich samych ustawień DPOF dla wszystkich
zdjęć
[p] (PLAY) * Ekran zdjęcia * [MENU] * “PLAY” Zakładka *
Drukowanie DPOF * Wszystkie obrazy
1.
Naciśnij [SET] w kierunku [8] lub [2], aby określić liczbę kopii.
Możesz określić wartość do 99. Jeżeli nie chcesz wydrukować obrazu, wybierz
00.
• Jeżeli na zdjęciach chcesz mieć datę, naciśnij [0] (Film), tak aby na
ustawieniach datowania widniało “Wł.”.
2.
Naciśnij [SET].
Ustawienia DPOF nie są usuwane automatycznie po zakończeniu
drukowania.
Następna operacja druku DPOF, którą wykonasz wykorzysta poprzednie ustawienia
DPOF skonfigurowane do druku zdjęć. Aby wyczyścić ustawienia DPOF, ustaw “00”
jako liczbę kopii wszystkich zdjęć.
Poinformuj pracownika zakładu fotograficznego o ustawieniach DPOF!
Jeżeli zabierasz kartę pamięci do profesjonalnego zakładu fotograficznego, powiedz
im, że zawiera ona ustawienia DPOF określające wybór zdjęć do drukowania oraz
liczbę kopii. Jeżeli tego nie zrobisz, pracownicy serwisu mogą wydrukować wszystkie
zdjęcia bez względu na ustawienia DPOF lub mogą zignorować ustawienia
datowania.
77
Drukowanie
. Datowanie
Możesz użyć jednej z trzech poniższych metod, aby na wydruku zdjęcia znalazła się
również data.
Konfigurowanie ustawień aparatu
Skonfiguruj ustawienia DPOF (strona 76).
Datownik można włączać i wyłączać podczas każdego drukowania. Możesz
skonfigurować ustawienia tak, aby niektóre zdjęcia miały datownik, a niektóre
nie.
Skonfiguruj ustawienia datownika aparatu (strona 94).
• Ustawienie datownika aparatu powoduje wydruk na zdjęciu daty, kiedy
zostało ono zrobione, a data będzie zawsze uwzględniana podczas
drukowania. Nie można jej usunąć.
• Nie włączaj datownika DPOF dla obrazu, który ma datę utworzoną za
pomocą funkcji datownika aparatu. Takie postępowanie może spowodować,
że dwie daty będą wydrukowane jedna na drugiej.
Konfigurowanie ustawień komputera
Do datowania obrazów można użyć dostępnego na rynku oprogramowania.
Profesjonalny zakład fotograficzny
Poproś o datowanie zdjęć podczas zamawiania odbitek w profesjonalnym
zakładzie fotograficznym.
. Standardy obsługiwane przez aparat
• Exif Print
Drukowanie na drukarce, która obsługuje Exif Print pozwala na
wykorzystanie informacji o ustawieniach fotografowania
zapisanych wraz z obrazem, aby polepszyć jakość wydruku. W
sprawie informacji o modelach obsługujących Exif Print, aktualizacjach, itp.,
skontaktuj się z producentem swojej drukarki.
78
Drukowanie
Używanie aparatu z komputerem
Rzeczy, które można zrobić używając komputera...
Gdy aparat został podłączony do komputera, możesz wykonywać opisane poniżej
operacje.
Zapisywać obrazy
na komputer i na
nim przeglądać
Zapisywać obrazy i przeglądać je ręcznie
(połączenie USB) (strony 81, 85).
Odtwarzać i
edytować filmy
• Możesz odtwarzać filmy (strony 83, 86).
• Do edytowania filmów używaj
odpowiedniego, komercyjnie dostępnego
oprogramowania.
Przenosić obrazy
zapisane na
komputerze na
kartę pamięci
Oprócz obrazów, możesz również przesyłać
zrzuty ekranowe z komputera na aparat
(Photo Transport*).
Załadować pliki
filmowe na
YouTube
Pliki filmowe nagrane za pomocą sceny
BEST SHOT “For YouTube” można łatwo
załadować na YouTube (YouTube Uploader
for CASIO*).
* Tylko Windows
Procedury, które musisz wykonać podczas używania aparatu z komputerem i
podczas używania oprogramowania są różne dla Windows i dla Macintosh.
• Użytkownicy Windows powinni przeczytać “Używanie aparatu z komputerem
systemie Windows” na stronie 80.
• Użytkownicy Macintosh powinni przeczytać “Używanie aparatu z komputerem
Macintosh” na stronie 84.
79
Używanie aparatu z komputerem
Używanie aparatu z komputerem systemie Windows
Zainstaluj wymagane oprogramowanie zgodnie z posiadaną wersją Windows i pod
kątem tego co chcesz zrobić.
Jeżeli
chcesz:
Wersja systemu
operacyjnego
Zainstaluj to oprogramowanie:
Zapisywać
Windows 7,
obrazy na
Instalacja nie jest wymagana.
komputer i na Windows Vista,
nim je ręcznie Windows XP (SP3)
przeglądać
Zobacz
strona:
81
Odtwarzać
filmy
Instalacja nie jest wymagana.
Windows 7,
• Do odtwarzania można użyć Windows
Windows Vista,
Media Player, który jest zainstalowany
Windows XP (SP3)
na większości komputerów.
83
Przenosić
obrazy do
aparatu
Photo Transport 1.0*
• Pobierz oprogramowanie z poniższej
strony.
http://www.support.casio-europe.com/euro/
Windows 7,
• Dokumentację użytkownika pobierz z
Windows Vista,
poniższej strony.
Windows XP (SP3)
http://www.exilim.com/manual/
• Wymagania systemowe
Pamięć: co najmniej 64 MB
Miejsce na twardym dysku: co
najmniej 2 MB
–
Załadować
pliki filmowe
na YouTube
YouTube Uploader for CASIO*
• Pobierz oprogramowanie z poniższej
Windows 7,
strony.
http://www.support.casio-europe.com/euro/
Windows Vista,
Windows XP (SP3) • Dokumentację użytkownika pobierz z
poniższej strony.
http://www.exilim.com/manual/
–
* Photo Transport i YouTube Uploader for CASIO nie działają pod 64-bitową wersją
systemu Windows.
80
Używanie aparatu z komputerem
. Środki ostrożności dla użytkowników systemu Windows
• Oprogramowanie wymaga do uruchomienia uprawnień administratora.
• Operacja na samodzielnie skonfigurowanym komputerze nie jest obsługiwana.
• W niektórych konfiguracjach komputerowych działanie może być niemożliwe.
Przeglądanie i przechowywanie obrazów na komputerze
Możesz podłączyć aparat do komputera, aby przeglądać i przechowywać obrazy
(zdjęcia i pliki filmowe).
Nigdy nie używaj komputera do modyfikowania, usuwania, przenoszenia lub
zmieniania nazw plików znajdujących się we wbudowanej pamięci aparatu
lub na karcie pamięci.
Takie postępowanie może spowodować problemy z zarządzeniem danymi, które
znajdują się w aparacie, co uniemożliwi odtwarzanie obrazów w aparacie i może
drastycznie wypłynąć na pojemność pamięci. Jeżeli chcesz modyfikować, usuwać,
przenosić lub zmieniać nazwy obrazów, wykorzystaj do tego wyłącznie te obrazy,
które są zapisane na Twoim komputerze.
• Podczas przeglądania lub zapisywania obrazów nie odłączaj nigdy przewodu USB
ani nie wykonuj żadnych operacji na aparacie. Takie postępowanie może
prowadzić do uszkodzenia danych.
• Można również użyć gniazda karty w komputerze (jeżeli taką posiada) lub
dostępnych na rynku czytników kart, aby uzyskać dostęp do plików bezpośrednio z
karty pamięci aparatu. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji
użytkownika dostarczonej wraz z komputerem.
. Aby podłączyć aparat do komputera i zapisać pliki
1.
Wyłącz aparat, a następnie
skorzystaj z dołączonego
do aparatu kabla USB, aby
podłączyć go do komputera.
Port USB
• Szczegółowe informacje na
temat podłączania aparatu i
środków ostrożności z tym
związanych znajdują się na
stronie 14.
2.
Kabel USB
(w zestawie z aparatem)
Włącz aparat.
• Po pierwszym podłączeniu aparatu do komputera za pomocą kabla USB, na
ekranie komputera może pojawić się komunikat błędu. W takim przypadku
należy odłączyć i ponownie podłączyć kabel USB.
• Ładowanie jest kontynuowane, nawet jeżeli aparat jest włączony.
81
Używanie aparatu z komputerem
3.
Użytkownicy Windows 7, Windows Vista: Kliknij “Start”, a następnie
“Komputer”.
Użytkownicy Windows XP: Kliknij “Start”, a następnie “Mój komputer”.
4.
Kliknij dwukrotnie “Dysk wymienny”.
• Komputer rozpozna kartę pamięci załadowaną do aparatu (lub w przypadku jej
braku pamięć wbudowaną) jako dysk wymienny.
5.
Kliknij prawym przyciskiem folder “DCIM”.
6.
Pojawi się menu skrótów, w którym kliknij “Kopiuj”.
7.
Użytkownicy Windows 7, Windows Vista: Kliknij “Start”, a następnie
“Dokumenty”.
Użytkownicy Windows XP: Kliknij “Start”, a następnie “Moje
dokumenty”.
• Jeżeli w folderze “Dokumenty” (Windows 7, Windows Vista) lub “Moje
dokumenty” (Windows XP) istnieje już folder “DCIM”, następnym krokiem
będzie jego nadpisanie. Jeżeli chcesz zachować istniejący folder “DCIM”,
należy zmienić jego nazwę lub przenieść w inne miejsce zanim wykonany
zostanie następny krok.
8.
Użytkownicy Windows 7: w menu “Dokumenty”, “Organizuj”, wybierz
“Wklej”.
Użytkownicy Windows Vista: w menu “Dokumenty”, “Edytuj”, wybierz
“Wklej”.
Użytkownicy Windows XP: w menu “Moje dokumenty”, “Edytuj”,
wybierz “Wklej”.
Nastąpi wklejenie folderu “DCIM” (i wszystkich obrazów, które się w nim
znajdują) do folderu “Dokumenty” (Windows 7, Windows Vista) lub “Moje
dokumenty” (Windows XP). Masz teraz na komputerze kopię plików znajdujących
się pamięci aparatu.
9.
Po zakończeniu kopiowania obrazów odłącz aparat od komputera.
Naciśnij [ON/OFF] (Zasilanie) na aparacie, aby wyłączyć aparat. Po
sprawdzeniu, że tylna lampka nie świeci się lub świeci na czerwono, odłącz kabel
USB.
82
Używanie aparatu z komputerem
. Aby przeglądać obrazy skopiowane na komputer
1.
Kliknij dwukrotnie skopiowany folder “DCIM”, aby go otworzyć.
2.
Kliknij dwukrotnie folder zawierający obrazy, które chcesz obejrzeć.
3.
Kliknij dwukrotnie obraz, który chcesz obejrzeć.
• Więcej informacji na temat nazw plików znajduje się w rozdziale “Struktura
folderów” na stronie 89.
• Obraz, który został obrócony w aparacie zostanie wyświetlony na ekranie
komputera w swojej oryginalnej orientacji (nie obrócony).
Odtwarzanie filmów
Do odtwarzania filmów można użyć programu Windows Media Player, który jest
zainstalowany na większości komputerów. Aby odtworzyć film, najpierw skopiuj go na
komputer, a następnie kliknij dwukrotnie plik filmowy.
. Minimalne wymagania systemowe do odtwarzania filmu
Opisane poniżej minimalne wymagania systemowe są niezbędne do odtwarzania
filmów nagranych tym aparatem na komputerze.
System operacyjny
CPU
: Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)
: Jakość obrazu “HD”:
Pentium 4 3,2 GHz lub szybszy
Jakość obrazu “STD”:
Pentium M 1,0 GHz lub szybszy
Pentium 4 2,0 GHz lub szybszy
Wymagane oprogramowanie: Windows Media Player, DirectX 9.0c lub nowszy
• Jest to zalecane środowisko systemowe. Konfiguracja takich środowisk nie
gwarantuje prawidłowego działania.
• Pewne ustawienia i inne zainstalowane programy mogą uniemożliwiać
odtwarzanie filmów.
83
Używanie aparatu z komputerem
. Środki ostrożności przy odtwarzaniu filmu
• Przed odtwarzaniem przenieś dane filmowe na twardy dysk swojego komputera.
Właściwe odtwarzanie filmu może nie być możliwe, gdy dostęp do danych ma
miejsce przez sieć, z karty pamięci, itp.
• Właściwe odtwarzanie filmu może nie być możliwe na niektórych komputerach.
Jeżeli występują problemy, wypróbuj poniższą procedurę.
– Spróbuj nagrywać filmy przy ustawieniu jakości “STD”.
– Spróbuj zaktualizować Windows Media Player do najnowszej wersji.
– Zamknij pozostałe programy oraz zatrzymaj programy rezydentne.
Nawet jeżeli na komputerze nie jest możliwe właściwe odtwarzanie, możesz
skorzystać z opcjonalnie dostępnego kabla AV (EMC-7A), aby podłączyć się do
złącza wejścia wideo dla telewizora lub komputera i odtwarzać w ten sposób filmy.
Używanie aparatu z komputerem Macintosh
Zainstaluj wymagane oprogramowanie zgodnie z posiadaną wersją systemu
operacyjnego Macintosh i pod kątem tego co chcesz zrobić.
Jeżeli chcesz:
Wersja
Zainstaluj to oprogramowanie:
systemu
operacyjnego
Zapisywać obrazy na
komputer Macintosh i
na nim je ręcznie
przeglądać
OS X
Zobacz
strona:
Instalacja nie jest wymagana.
85
Zapisywać
automatycznie obrazy
na komputerze
OS X
Macintosh/zarządzać
obrazami
Użyj iPhoto, który jest dostarczany
wraz z niektórymi produktami
Macintosh.
–
Odtwarzać filmy
Można odtwarzać za pomocą
programu QuickTime, który jest
dołączony do systemu
operacyjnego.
86
OS X
84
Używanie aparatu z komputerem
Podłączenie aparatu do komputera i zapisywanie plików
Nigdy nie używaj komputera do modyfikowania, usuwania, przenoszenia lub
zmieniania nazw plików znajdujących się we wbudowanej pamięci aparatu
lub na karcie pamięci.
Takie postępowanie może spowodować problemy z zarządzeniem danymi, które
znajdują się w aparacie, co uniemożliwi odtwarzanie obrazów w aparacie i może
drastycznie wypłynąć na pojemność pamięci. Jeżeli chcesz modyfikować, usuwać,
przenosić lub zmieniać nazwy obrazów, wykorzystaj do tego wyłącznie te obrazy,
które są zapisane na Twoim komputerze.
• Podczas przeglądania lub zapisywania obrazów nie odłączaj nigdy przewodu USB
ani nie wykonuj żadnych operacji na aparacie. Takie postępowanie może
prowadzić do uszkodzenia danych.
• Aparat nie działa z systemem Mac OS X 10.0. Obsługiwane są wyłącznie systemy
Mac OS 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 i 10.7 (przy użyciu standardowego
sterownika USB dla danego OS).
• Można również użyć gniazda karty w komputerze (jeżeli taką posiada) lub
dostępnych na rynku czytników kart, aby uzyskać dostęp do plików bezpośrednio z
karty pamięci aparatu. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji
użytkownika dostarczonej wraz z komputerem.
. Aby podłączyć aparat do komputera i zapisać pliki
1.
Wyłącz aparat, a następnie
skorzystaj z dołączonego
do aparatu kabla USB, aby
podłączyć go do komputera
Macintosh.
Port USB
• Szczegółowe informacje na
temat podłączania aparatu i
środków ostrożności z tym
związanych znajdują się na
stronie 14.
2.
Kabel USB
(w zestawie z aparatem)
Włącz aparat.
W tym czasie tylna lampka aparatu zaświeci się na zielono lub bursztynowo. W
tym trybie komputer Macintosh rozpozna kartę pamięci załadowaną do aparatu
(lub wbudowaną pamięć aparatu, jeżeli nie załadowano karty pamięci) jako
napęd. Pojawienie się ikony napędu zależy od używanego systemu
operacyjnego Mac OS.
• Po pierwszym podłączeniu aparatu do komputera Macintosh za pomocą kabla
USB, na ekranie komputera może pojawić się komunikat błędu. W takim
przypadku należy odłączyć i ponownie podłączyć kabel USB.
• Ładowanie jest kontynuowane, nawet jeżeli aparat jest włączony.
85
Używanie aparatu z komputerem
3.
Kliknij dwukrotnie ikonę napędu aparatu.
4.
Przeciągnij folder “DCIM” do folderu, do którego chcesz go skopiować.
5.
Po zakończeniu operacji kopiowania, przeciągnij ikonę napędu do
Kosza.
6.
Naciśnij [ON/OFF] (Zasilanie) na aparacie, aby wyłączyć aparat. Po
sprawdzeniu, że tylna lampka nie świeci się lub świeci na czerwono,
odłącz kabel USB.
. Aby przeglądać skopiowane obrazy
1.
Kliknij dwukrotnie ikonę napędu aparatu.
2.
Kliknij dwukrotnie folder “DCIM”, aby go otworzyć.
3.
Kliknij dwukrotnie folder zawierający obrazy, które chcesz obejrzeć.
4.
Kliknij dwukrotnie obraz, który chcesz obejrzeć.
• Więcej informacji na temat nazw plików znajduje się w rozdziale “Struktura
folderów” na stronie 89.
• Obraz, który został obrócony w aparacie zostanie wyświetlony na ekranie
komputera Macintosh w swojej oryginalnej orientacji (nie obrócony).
Odtwarzanie filmu
Aby odtwarzać filmy na komputerze Macintosh, możesz użyć programu QuickTime,
który jest dostarczany wraz z systemem operacyjnym. Aby odtworzyć film, najpierw
skopiuj go na komputer Macintosh, a następnie kliknij dwukrotnie plik filmowy.
. Minimalne wymagania systemowe do odtwarzania filmu
Opisane poniżej minimalne wymagania systemowe są niezbędne do odtwarzania
filmów nagranych tym aparatem na komputerze.
System operacyjny
: Mac OS X 10.3.9 lub nowszy
Wymagane oprogramowanie: QuickTime 7 lub nowszy
• Jest to zalecane środowisko systemowe. Konfiguracja takich środowisk nie
gwarantuje prawidłowego działania.
• Pewne ustawienia i inne zainstalowane programy mogą uniemożliwiać
odtwarzanie filmów.
86
Używanie aparatu z komputerem
. Środki ostrożności przy odtwarzaniu filmu
Właściwe odtwarzanie filmu może nie być możliwe na niektórych komputerach
Macintosh. Jeżeli występują problemy, wypróbuj poniższą procedurę.
– Zmień ustawienie jakości obrazu filmowego na “STD”.
– Zaktualizuj QuickTime do najnowszej wersji.
– Zamknij inne działające programy.
Nawet jeżeli na komputerze Macintosh nie jest możliwe właściwe odtwarzanie,
możesz skorzystać z opcjonalnie dostępnego kabla AV (EMC-7A), aby podłączyć się
do złącza wejścia wideo dla telewizora lub komputera Macintosh i odtwarzać w ten
sposób filmy.
• Przed odtwarzaniem przenieś dane filmowe na twardy dysk swojego komputera
Macintosh. Właściwe odtwarzanie filmu może nie być możliwe, gdy dostęp do
danych ma miejsce przez sieć, z karty pamięci, itp.
87
Używanie aparatu z komputerem
Pliki i foldery
Aparat tworzy plik i zapisuje go za każdym razem, gdy robisz zdjęcie, nagrywasz film
lub wykonujesz inną operację, która zachowuje dane. Pliki są pogrupowane w
folderach. Każdy plik i folder posiada swoją unikalną nazwę.
• Więcej informacji na temat organizacji folderów w pamięci aparatu znajduje się w
rozdziale “Struktura folderów” (strona 89).
Dozwolone nazwy i maksymalne ilości
Przykład
Każdy folder może zawierać do 9999 plików o
nazwie CIMG0001 do CIMG9999. Rozszerzenie
pliku zależy od jego typu.
26-ta nazwa pliku:
Plik
CIM G 0026.JPG
Rozszerzenie
Numer seryjny (4 cyfry)
Foldery
Foldery mają nazwy do 100CASIO do
100-na nazwa folderu:
999CASIO.
100CASIO
Można stworzyć w pamięci maksymalnie 900
folderów.
Numer seryjny (3 cyfry)
• Tryb BEST SHOT (strona 42) zawiera scenę
wzorcową, która optymalizuje ustawienia dla
obrazów przeznaczonych na strony aukcyjne.
W zależności od modelu aparatu, scena
wzorcowa nazywa się “For eBay” lub “Aukcja”.
– Obrazy zapisane na podstawie sceny eBay
są przechowywane w folderze o nazwie
“100_EBAY”.
– Obrazy zapisane na podstawie sceny
Aukcja są przechowywane w folderze o
nazwie “100_AUCT”.
• BEST SHOT posiada również scenę zwaną
“For YouTube”, która optymalizuje ustawienia
filmu nagrywanego pod kątem załadowania go
na portal YouTube. Obrazy zapisane na
podstawie sceny YouTube są przechowywane
w folderze o nazwie “100YOUTB”.
• Nazwy plików i folderów można przeglądać na komputerze. Więcej informacji o tym
jak nazwy plików są wyświetlane na ekranie monitora znajduje się na stronie 10.
• Całkowita dozwolona liczba folderów i plików zależy od rozmiaru i jakości zdjęć
oraz pojemności karty pamięci używanej do zapisywania.
88
Używanie aparatu z komputerem
Dane na karcie pamięci
Obrazy zarejestrowane przez aparat są zapisywane na karcie pamięci w
wykorzystaniem systemu DCF (Design Rule for Camera File System).
. System DCF
Dla obrazów kompatybilnych z systemem DCF możliwe są poniższe operacje. Należy
jednak pamiętać, że CASIO nie gwarantuje poprawnego działania tych operacji.
• Transfer zdjęć kompatybilnych z systemem DCF z tego aparatu na aparat innego
producenta i ich oglądanie.
• Drukowanie zdjęć kompatybilnych z systemem DCF z tego aparatu na drukarce
innego producenta.
• Transfer zdjęć kompatybilnych z systemem DCF z innego aparatu na ten aparat i
ich oglądanie.
. Struktura folderów
100CASIO *
CIMG0001.JPG
CIMG0002.AVI
CIMG0003.WAV
CIMG0004.JPG
CIMG0004.WAV
Folder DCIM
Folder nagrań
Plik obrazu
Plik filmowy
Plik dźwiękowy
Plik obrazu migawki dźwiękowej
Plik dźwiękowy migawki dźwiękowej
101CASIO *
102CASIO *
Folder nagrań
Folder nagrań
DCIM
MISC
AUTPRINT.MRK
Folder pliku DPOF
Plik DPOF
* Pozostałe foldery są tworzone, gdy do nagrywania są używane następujące sceny
BEST SHOT: “For eBay” lub “Aukcja” (nazwa sceny zależy od modelu aparatu) lub
“For YouTube”. Poniżej podano nazwy folderów tworzonych dla każdej sceny.
• Scena eBay: 100_EBAY
• Scena Aukcja: 100_AUCT
• Scena YouTube: 100YOUTB
89
Używanie aparatu z komputerem
. Obsługiwane pliki obrazu
• Pliki obrazu zrobione za pomocą tego aparatu
• Pliki zgodne z DCF
Aparat może nie być w stanie wyświetlić obrazu, nawet jeżeli jest on kompatybilny z
DCF. Przy odtwarzaniu obrazu nagranego innym aparatem może upłynąć dużo
czasu zanim obraz pojawi się na ekranie monitora aparatu.
. Środki ostrożności dotyczące wbudowanej pamięci i karty pamięci
• Przy każdym kopiowaniu zawartości pamięci na komputer, powinno się kopiować
folder DCIM i całą jego zawartość. Dobrym sposobem na rozróżnianie wielu kopii
folderu DCIM jest zmienianie ich nazw według daty lub w podobny sposób zaraz
po skopiowaniu na komputer. Jednakże, gdy zechcesz później przenieść folder z
powrotem do aparatu, upewnij się, że zmieniłeś jego nazwę z powrotem na DCIM.
Aparat zaprojektowano w taki sposób, aby rozpoznawał wyłącznie plik główny z
nazwą DCIM. Pamiętaj, że aparat nie rozpozna również folderów wewnątrz folderu
DCIM o ile nie będą nosiły oryginalnych nazw, takich jakie miały w momencie
kopiowania z aparatu na komputer.
• Foldery i pliki muszą być przechowywane tak jak pokazano w rozdziale “Struktura
folderów” na stronie 89, aby aparat mógł je prawidłowo rozpoznawać.
90
Używanie aparatu z komputerem
Inne ustawienia (Nastawa)
W tym rozdziale wyjaśnia się elementy menu, które można użyć do konfigurowania
ustawień i wykonywania innych operacji w trybie REC i w trybie PLAY.
Więcej informacji na stronach:
– Menu REC (strona 47)
– Menu PLAY (strona 72)
Zmienianie koloru ekranu menu (Menu koloru)
[MENU] * “Nastawa” Zakładka * Menu koloru
Użyj tej procedury, aby wybrać czarny, różowy lub biały kolor menu na ekranie
monitora.
• Kolor tekstu zmieni się zgodnie z kolorem menu.
Fotografowanie bez przeszkadzania innym osobom
(Bez dźwięku)
[MENU] * “Nastawa” Zakładka * Bez dźwięku
Tryb bez dźwięku automatycznie wyłącza lampę błyskową, wycisza dźwięki aparatu i
konfiguruje inne ustawienia w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym osobom w
pobliżu. Przydaje się do fotografowania w muzeum lub w innych miejscach, gdzie
zdjęcia z lampą błyskową są zakazane.
• Włączenie opcji Bez dźwięku powoduje wejście do trybu cichego, co pokazuje
m (Bez dźwięku) na ekranie monitora.
• Poniższe ustawienia są stałe i nie można ich zmienić w trybie bez dźwięku.
Błysk
Lampa wył.
Samowyzwalacz
Wył.
Dźwięki
Wył.
• Szczegóły poniżej.
– Lampa błyskowa (strona 32)
– Samowyzwalacz (strona 34)
– Dźwięki (strona 92)
• Wejście do trybu bez dźwięku w trybie REC spowoduje również automatyczne
wejście do trybu bez dźwięku w trybie PLAY.
91
Inne ustawienia (Nastawa)
Konfigurowanie ustawień dźwiękowych aparatu (Dźwięki)
[MENU] * “Nastawa” Zakładka * Dźwięki
Rozruch
Spust do połowy
Migawka
Określa dźwięk przy uruchamianiu.
Dźwięk 1 - 5: Wbudowane dźwięki (od 1 do 5)
Wył.: Dźwięk wyłączony
Operacja
= Operacja
Określa głośność dźwięku. To ustawienie jest również
używane jako poziom dźwięku dla wyjścia wideo (strona 67).
= Odtwórz
Określa głośność filmu lub migawki dźwiękowej dla wyjścia
audio. To ustawienie jest również używane jako poziom
dźwięku dla wyjścia wideo (strona 67).
• Ustawienie poziomu głośności na 0 wyłącza dźwięk.
Konfigurowanie obrazu startowego (Rozruch)
[MENU] * “Nastawa” Zakładka * Rozruch
Wyświetl obraz, który chcesz ustawić jako obraz startowy, a następnie wybierz “Wł.”.
• Obraz startowy nie pojawia się, gdy aparat zostanie włączony poprzez naciśnięcie
[p] (PLAY).
• Jako obraz startowy możesz wybrać zrobione przez siebie zdjęcie lub użyć
specjalnego obrazu startowego zarejestrowanego we wbudowanej pamięci
aparatu.
• Jeżeli jako obraz startowy wybierzesz migawkę dźwiękową, jej dźwięk nie będzie
odtwarzany przy rozruchu.
• Formatowanie wbudowanej pamięci (strona 98) spowoduje usunięcie bieżących
ustawień obrazu startowego.
92
Inne ustawienia (Nastawa)
Określanie zasady generowania numeru seryjnego w nazwie
pliku (Numer pliku)
[MENU] * “Nastawa” Zakładka * Numer pliku
Użyj poniższej procedury, aby określić zasadę generowania numeru seryjnego
używanego w nazwach plików (strona 88).
Powoduje, że aparat zapamiętuje ostatni nieużywany numer pliku.
Nowy plik będzie nazywany poprzez nadanie kolejnego numeru,
nawet jeżeli stare pliki zostaną usunięte lub zostanie załadowana
pusta karta pamięci. Jeżeli zostanie załadowana karta pamięci, na
Kontynuuj
której są już zapisane pliki, a najwyższy kolejny numer w nazwie pliku
będzie wyższy niż najwyższy kolejny numer zapamiętany przez
aparat, numerowanie nowych plików rozpocznie się od najwyższego
kolejnego numeru spośród istniejących nazw plików plus 1.
Resetuj
Rozpoczyna od numeru seryjnego 0001 zawsze, gdy zostaną usunięte
wszystkie pliki lub gdy karta pamięci zostanie wymieniona na czystą.
Jeżeli załadowano kartę pamięci, na której znajdują się zapisane pliki,
numerowanie nowych plików rozpocznie się od najwyższego
kolejnego numeru spośród istniejących nazw plików plus 1.
Konfigurowanie ustawień czasu światowego (Czas światowy)
[MENU] * “Nastawa” Zakładka * Czas światowy
Podczas podróży można wykorzystać funkcję czasu światowego, która pokazuje
strefę czasową w której obecnie jesteśmy. Czas światowy wyświetla czas w każdym
ze 162 miejsc w 32 strefach czasowych.
1.
Naciśnij [SET] w kierunku [8] lub [2], aby wybrać “Cel podróży”, a
następnie naciśnij [SET] w kierunku [6].
• Aby zmienić obszar geograficzny i miasto na strefę czasową, w której
zazwyczaj używasz aparatu, wybierz “Lokalny”.
2.
Naciśnij [SET] w kierunku [8] lub [2], aby wybrać “Miasto”, a
następnie naciśnij [SET] w kierunku [6].
• Aby zmienić ustawienia czasu dla opcji “Cel podróży” na czas letni, naciśnij
[SET] w kierunku [8] lub [2] , aby wybrać “Czas letni”, a następnie wybierz
“Wł.”. Czas letni, który jest używany na pewnych obszarach geograficznych
polega na przesunięciu zegara do przodu o jedną godzinę w miesiącach
letnich.
3.
Naciśnij [SET] w kierunku [8], [2], [4] lub [6], aby wybrać żądany
obszar geograficzny, a następnie naciśnij [SET].
93
Inne ustawienia (Nastawa)
4.
Naciśnij [SET] w kierunku [8] lub [2], aby wybrać żądane miasto, a
następnie naciśnij [SET].
5.
Naciśnij [SET].
• Przed konfiguracją ustawień czasu światowego upewnij się, że ustawienia czasu
lokalnego dotyczą miejsca, gdzie zazwyczaj mieszkasz lub używasz aparatu.
Jeżeli tak nie jest, wybierz na ekranie w kroku 1 opcję “Lokalny” i skonfiguruj czas
lokalny, datę i godzinę w wymagany sposób (strona 95).
Zdjęcia z datownikiem (Datownik)
[MENU] * “Nastawa” Zakładka * Datownik
Możesz skonfigurować aparat w taki sposób, aby umieszczał w dolnym prawym rogu
zdjęcia samą datę lub datę i godzinę.
• Gdy informacje o dacie i godzinie zostaną naniesione na zdjęcie, nie mogą być
edytowane lub zmieniane.
Przykład: Lipiec, 10, 2015, 13:25
Data
2015/7/10
Data i czas
2015/7/10 1:25pm
Wył.
Brak datowania za pomocą daty i/lub czasu
• Nawet jeżeli nie nanosisz daty i/lub godziny za pomocą datownika, możesz to
zrobić później korzystając z funkcji DPOF lub innego oprogramowania do druku
(strona 78).
• Zoom cyfrowy jest wyłączony, gdy włączony jest datownik godzinowy.
• Przy niektórych scenach BEST SHOT datownik jest wyłączony.
94
Inne ustawienia (Nastawa)
Ustawianie zegara aparatu (Regulacja)
[MENU] * “Nastawa” Zakładka * Regulacja
[8] [2]
Zmienić ustawienie w miejscu położenia kursora
[4] [6]
Przesuwać kursor pomiędzy ustawieniami
[0] (Film)
Przełącza pomiędzy formatem 12- i 24-godzinnym
Kiedy wszystkie ustawienia daty i czasu będą skonfigurowane w żądany sposób,
naciśnij [SET], aby je zastosować.
• Można określić dowolną datę od 2001 do 2049 roku.
• Przed ustawieniem czasu i daty upewnij się, że wybrałeś swoje miasto (strona 93).
Jeżeli ustawisz czas i datę, a własne miasto zostanie wybrane nieprawidłowo,
czasy i daty we wszystkich miastach na świecie (strona 93) będą nieprawidłowe.
Określanie formatu daty (Format daty)
[MENU] * “Nastawa” Zakładka * Format daty
Możesz wybrać spośród trzech różnych formatów daty.
Przykład: Lipiec, 10, 2015
RR/MM/DD
15/7/10
DD/MM/RR
10/7/15
MM/DD/RR
7/10/15
95
Inne ustawienia (Nastawa)
Określanie języka wyświetlacza (Language)
[MENU] * “Nastawa” Zakładka * Language
. Wybierz żądany język wyświetlacza.
1
1 Wybierz zakładkę po prawej stronie.
2 Wybierz “Language”.
3 Wybierz żądany język.
23
• Modele aparatów sprzedawane w niektórych
krajach mogą nie obsługiwać wyboru języka
wyświetlacza.
Konfigurowanie ustawień stanu czuwania (Czuwanie)
[MENU] * “Nastawa” Zakładka * Czuwanie
Ta funkcja wyłącza ekran monitora i powoduje zaświecenie tylnej lampki (na zielono),
gdy przez określony czas aparat nie wykona żadnej operacji. Aby włączyć ponownie
ekran monitora, naciśnij dowolny przycisk.
Ustawienie czasu wyzwalania: 30 s, 1 min, 2 min, Wył. (Gdy wybrano opcję “Wył.”,
czuwanie jest nieaktywne.)
• Czuwanie jest nieaktywne, gdy zachodzi jeden z poniższych warunków:
– W trybie PLAY
– Gdy aparat jest podłączony do komputera lub innego urządzenia
– Podczas wybrania opcji “O Śledzenie”
– Podczas odtwarzania lub nagrywania nagrania głosowego
– Podczas nagrywania lub odtwarzania filmu
• Jeżeli zarówno funkcja czuwania i automatycznego wyłączania są włączone,
priorytet ma automatyczne wyłączanie.
96
Inne ustawienia (Nastawa)
Konfigurowanie ustawień automatycznego wyłączania
(Automatyczne wyłączanie)
[MENU] * “Nastawa” Zakładka * Autom. wył.
Automatyczne wyłączanie powoduje wyłączenie aparatu, gdy podczas określonego
czasu aparat nie wykona żadnej operacji.
Ustawienie czasu wyzwalania: 1 min, 2 min, 5 min (czas wyzwalania w trybie PLAY
wynosi zawsze 5 min.)
• Automatyczne wyłączanie jest nieaktywne, gdy zachodzi jeden z poniższych
warunków:
– Gdy aparat jest podłączony do komputera lub innego urządzenia
– Podczas pokazu slajdów
– Podczas wybrania opcji “O Śledzenie”
– Podczas odtwarzania lub nagrywania nagrania głosowego
– Podczas nagrywania lub odtwarzania filmu
Wybór współczynnika kształtu obrazu i systemu wyjścia
wideo (Wyjście wideo)
[MENU] * “Nastawa” Zakładka * Wyjście wideo
Możesz użyć procedurę opisaną w tym rozdziale, aby wybrać wyjście wideo NTSC
lub PAL. Możesz również określić współczynnik kształtu obrazu 4:3 lub 16:9.
NTSC
System wideo używany w Japonii, USA i innych krajach
PAL
System wideo używany w Europie i na innych obszarach
4:3
Proporcje obrazu ekranu telewizyjnego 4:3
16:9
Tryb szerokoekranowy
• Wybierz współczynnik kształtu obrazu (4:3 lub 16:9) odpowiadający rodzajowi
telewizora, który chcesz użyć. Obrazy nie będą wyświetlane prawidłowo, jeżeli
wybierzesz zły współczynnik kształtu.
• Obrazy nie będą prawidłowo wyświetlane, jeżeli ustawienie sygnału wyjścia wideo
aparatu nie będzie zgodne z systemem sygnału wideo telewizora lub innego
sprzętu wideo.
• Obrazy nie mogą być prawidłowo wyświetlane na telewizorze lub sprzęcie wideo
innym niż pracujące w systemie NTSC lub PAL.
• Do wyjścia wideo wymagany jest opcjonalnie dostępny kabel AV (EMC-7A).
97
Inne ustawienia (Nastawa)
Formatowanie wbudowanej pamięci lub karty pamięci
(Format)
[MENU] * “Nastawa” Zakładka * Format
Jeżeli karta pamięci jest załadowana do aparatu, to ta operacja spowoduje
sformatowanie karty pamięci. Jeżeli karta nie jest załadowana, zostanie
sformatowana pamięć wbudowana.
• Operacja formatowania powoduje usunięcie całej zawartości karty pamięci lub
wbudowanej pamięci. Nie można jej odwrócić. Przed formatowaniem upewnij się,
że nie potrzebujesz danych, które są bieżąco przechowywane na karcie lub we
wbudowanej pamięci.
• Sformatowanie wbudowanej pamięci spowoduje usunięcie następujących danych:
– Obrazy chronione
– Ekran startowy
• Sformatowanie karty pamięci spowoduje usunięcie następujących danych:
– Obrazy chronione
• Przed rozpoczęciem formatowania upewnij się, że akumulator aparatu jest
wystarczająco naładowany. Zakłócenia w zasilaniu podczas formatowania mogą
spowodować niewłaściwe sformatowanie a aparat może przestać normalnie
pracować.
• Nigdy nie otwieraj pokrywy akumulatora, gdy trwa formatowanie. Może to
spowodować, że aparat przestanie normalnie pracować.
Przywracanie aparatu do ustawień fabrycznych (Resetuj)
[MENU] * “Nastawa” Zakładka * Resetuj
Szczegółowe informacje na temat ustawień fabrycznych aparatu znajdują się na
stronie 113.
Poniższe ustawienia nie są wyzerowywane.
Ustawienia czasu światowego, ustawienia zegara, format daty, język wyświetlacza,
wyjście wideo
98
Inne ustawienia (Nastawa)
Załącznik
Środki ostrożności
*OSTRZEŻENIE
Ten wskaźnik pokazuje sytuacje, które niosą ze sobą ryzyko śmierci lub poważnych
obrażeń, jeżeli urządzenie będzie obsługiwane nieprawidłowo a wskazówki będą
ignorowane.
*UWAGA
Ten wskaźnik pokazuje sytuacje, które niosą ze sobą ryzyko obrażeń oraz sytuacje,
w których występuje prawdopodobieństwo fizycznego uszkodzenia sprzętu, jeżeli
urządzenie będzie obsługiwane nieprawidłowo a wskazówki będą ignorowane.
Przykładowe symbole
!
Koło z przecinającą je w środku linią (-) oznacza, że nie wolno wykonywać
określonego działania. Wskazówki w ramach lub wokół tego symbolu dotyczą
jednoznacznie zakazanych działań. (Przykład po lewej stronie pokazuje, że
demontaż jest zakazany.)
$
Czarna kropka (0) oznacza, że należy wykonać określone działanie.
Wskazówki w ramach tego symbolu odnoszą się do działań, które koniecznie
należy wykonać. (Przykład z lewej strony pokazuje, że wtyczkę należy
koniecznie wyjąć z gniazda elektrycznego.)
*OSTRZEŻENIE
. Dym, dziwny zapach, przegrzanie i inne nieprawidłowości
$
• Dalsze korzystanie z aparatu jeżeli wydziela się z niego dym lub dziwny
zapach, albo aparat przegrzewa się, grozi pożarem lub porażeniem
prądem elektrycznym. Jeżeli pojawi się jakikolwiek z powyższych
objawów, natychmiast wykonaj następujące kroki.
1. Wyłącz aparat.
2. Jeżeli w tym momencie do zasilania aparatu używasz zasilacza USB-AC,
wyjmij wtyczkę z gniazdka ściennego. Ponadto, wyjmij z aparatu akumulator,
uważając, aby się nie poparzyć.
3. Skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem
CASIO.
. Trzymaj z dala od ognia
• Nigdy nie narażaj aparatu na działanie ognia, gdyż może to wywołać
jego wybuch oraz grozić pożarem i obrażeniami fizycznymi.
. Unikaj używania w trakcie ruchu
• Nigdy nie używaj aparatu do wykonywania zdjęć ani ich odtwarzania
podczas prowadzenia samochodu lub innego pojazdu, ani podczas
chodzenia. Patrzenie na monitor podczas ruchu stwarza ryzyko
poważnego wypadku.
99
Załącznik
*OSTRZEŻENIE
. Lampa błyskowa oraz inne funkcje emitujące światło
• Nie wolno nigdy korzystać z funkcji emitujących światło, gdy istnieje
możliwość, że w pobliżu znajdują się materiały łatwopalne lub
wybuchowy gaz. Tego rodzaju warunki stwarzają ryzyko wystąpienia
pożaru lub wybuchu.
• Nigdy nie kieruj światła lampy błyskowej ani nie korzystaj z funkcji
emitujących światło w kierunku osoby prowadzącej pojazd
mechaniczny. Takie postępowanie może zakłócić widoczność kierowcy i
grozić wypadkiem.
#
-
. Zasilacz USB-AC oraz przewód zasilający
• Podczas korzystania z zasilacza USB-AC w innym kraju, należy go używać
zgodnie z instrukcjami zawartymi w Instrukcji obsługi.
• Niewłaściwe korzystanie z zasilacza USB-AC stwarza ryzyko pożaru i porażenia
prądem elektrycznym. Należy przestrzegać następujących środków ostrożności.
– Wolno używać wyłącznie określonego typu zasilacza USB-AC.
– Nigdy nie wolno używać zasilacza USB-AC z innym urządzeniem.
– Należy korzystać z gniazdka elektrycznego, które jest zgodne z
źródłem zasilania określonym dla zasilacza USB-AC.
– Nigdy nie wolno podłączać przewodu zasilającego do gniazdka ściennego,
które jest współdzielone z innym urządzeniem lub do współdzielonego
przedłużacza wielogniazdowego.
• Niewłaściwe używanie zasilacza USB-AC lub przewodu zasilającego może
spowodować ich awarię, stwarzając ryzyko pożaru lub porażenia prądem
elektrycznym. Należy przestrzegać następujących środków ostrożności.
– Nigdy nie wolno umieszczać na zasilaczu USB-AC ciężkich
przedmiotów lub narażać go na bezpośrednie działanie wysokich
temperatur.
– Nie wolno przerabiać zasilacza USB-AC, pozwolić, aby uległ uszkodzeniu lub
na siłę go wyginać.
– Nie należy skręcać ani ciągnąć za przewód zasilacza USB-AC.
– Podczas korzystania przewód powinien być tak umieszczony, aby nikt się o
niego nie potknął.
• Nigdy nie wolno dotykać wtyczki mokrymi rękami. Takie postępowanie
stwarza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
• W przypadku awarii przewodu zasilającego lub wtyczki, należy
skontaktować się ze sprzedawcą lub najbliższym autoryzowanym
serwisem CASIO.
• Zasilacza USB-AC oraz przewodu zasilającego nie wolno używać w
miejscach, gdzie mogą zostać oblane płynem*. Płyny stwarzają
zagrożenie pożarem i porażeniem prądem elektrycznym.
-
-
"
+
-
* Płyny: woda, napoje energetyzujące, woda morska, mocz zwierząt hodowlanych
lub domowych, itp.
• Na zasilaczu USB-AC lub na przewodzie zasilającym nie wolno stawiać
wazonów na kwiaty lub innych pojemników na płyny. Woda stwarza
zagrożenie pożarem i porażeniem prądem elektrycznym.
100
%
Załącznik
*OSTRZEŻENIE
1
+
• Podczas burzy z piorunami nie wolno dotykać przewodu zasilającego
ani wtyczki.
• Przed wyjściem należy odłączyć przewód zasilający z gniazda
elektrycznego i umieścić z dala od przedmiotów używanych przez
zwierzęta hodowlane lub domowe. Zwierzę hodowlane lub domowe,
które przegryzie przewód zasilający może spowodować spięcie elektryczne,
które stwarza ryzyko pożaru.
. Woda i ciała obce
%
• Jeżeli woda, inne płyny lub ciała obce (zwłaszcza metal) dostaną się do
środka aparatu, grozi to pożarem i porażeniem prądem elektrycznym.
Jeżeli pojawi się jakikolwiek z powyższych objawów, natychmiast
wykonaj następujące kroki. Należy zachować szczególną uwagę używając
aparatu podczas opadów deszczu lub śniegu, na plaży lub nad brzegiem innego
zbiornika wodnego albo w łazience.
1. Wyłącz aparat.
2. Jeżeli w tym momencie do zasilania aparatu używasz zasilacza USB-AC,
wyjmij wtyczkę z gniazdka ściennego. Ponadto, wyjmij z aparatu akumulator,
uważając, aby się nie poparzyć.
3. Skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem
CASIO.
. Demontaż i modyfikacje
!
• Nigdy nie próbuj rozkładać aparatu na części lub w jakikolwiek sposób
go modyfikować. Takie postępowanie grozi porażeniem prądem
elektrycznym, poparzeniem i innymi obrażeniami. Wszystkie
wewnętrzne przeglądy, prace konserwacyjne i naprawcze należy pozostawić
swojemu sprzedawcy lub autoryzowanemu serwisowi CASIO.
. Upuszczenie lub niedelikatne traktowanie
-
• Dalsze używanie aparatu, gdy uległ uszkodzeniu na skutek upuszczenia
lub niedelikatnego traktowania grozi pożarem i porażeniem prądem
elektrycznym. Jeżeli pojawi się jakikolwiek z powyższych objawów,
natychmiast wykonaj następujące kroki.
1. Wyłącz aparat.
2. Jeżeli w tym momencie do zasilania aparatu używasz zasilacza USB-AC,
wyjmij wtyczkę z gniazdka ściennego. Ponadto, wyjmij z aparatu akumulator,
uważając, aby się nie poparzyć.
3. Skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem
CASIO.
101
Załącznik
*OSTRZEŻENIE
. Akumulator
+
• Aby naładować akumulator, korzystaj wyłącznie ze środków opisanych
w tej instrukcji. Próba ładowania akumulatora za pomocą
nieodpowiednich środków stwarza ryzyko przegrzania akumulatora,
pożaru i wybuchu.
• Nie narażaj akumulatora na działanie słodkiej lub słonej wody ani nie
zanurzaj go w słodkiej lub słonej wodzie. Takie postępowanie może
zniszczyć akumulator i spowodować pogorszenie jego wydajności oraz
skrócić okres użytkowania.
• Akumulator jest przeznaczony wyłącznie do użytku z aparatem
cyfrowym CASIO. Używanie go z innym urządzeniem grozi
uszkodzeniem akumulatora lub pogorszeniem jego wydajności i okresu
użytkowania.
• Nieprzestrzeganie poniższych środków ostrożności niesie za sobą ryzyko
przegrzania akumulatora, pożaru lub eksplozji.
– Nigdy nie używaj ani nie pozostawiaj akumulatora w pobliżu
otwartego ognia.
– Nie narażaj akumulatora na działanie ciepła lub ognia.
– Upewnij się, że akumulator podczas ładowania znajduje się we właściwym
położeniu.
– Nie noś ani nie przechowuj akumulatora z innymi produktami, które
przewodzą prąd (naszyjniki, wkład do ołówka, itp.).
– Nigdy nie otwieraj akumulatora, nie przekłuwaj go igłą, nie narażaj na silne
uderzenia (uderzenie młotkiem, nadepnięcie, itp.) ani nie próbuj go lutować.
Nigdy nie wkładaj akumulatora do kuchenki mikrofalowej, odwilżacza,
urządzenia wytwarzającego wysokie ciśnienie, itp.
• W przypadku zauważenia wycieku, dziwnego zapachu, emisji ciepła,
odbarwienia, deformacji lub innych nietypowych zjawisk podczas
używania, ładowania lub przechowywania akumulatora, natychmiast
wyjmij go z aparatu i trzymaj z dala od otwartego ognia. Ponadto, nie korzystaj z
uszkodzonego akumulatora, nawet jeżeli nietypowe objawy minęły.
• Nie używaj ani nie pozostawiaj akumulatora w miejscu narażonym na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych, w samochodzie
zaparkowanym na słońcu lub w innym miejscu, gdzie występują wysokie
temperatury. Takie postępowanie może zniszczyć akumulator i spowodować
pogorszenie jego wydajności oraz skrócić okres użytkowania. Ponadto, takie
warunki mogą spowodować, że akumulator napęcznieje do takiego rozmiaru, że
nie będzie można go wyciągnąć.
%
+
-
+
-
. Karty pamięci
• Karty pamięci są małe i dlatego stwarzają ryzyko przypadkowego
połknięcia przez niemowlęta lub małe dzieci. Karty pamięci należy
trzymać poza zasięgiem niemowląt i małych dzieci. Gdyby kiedykolwiek
doszło do przypadkowego połknięcia karty pamięci, należy bezzwłocznie
skontaktować się z lekarzem.
102
+
Załącznik
*UWAGA
. Zasilacz USB-AC oraz przewód zasilający
• Niewłaściwe korzystanie z zasilacza USB-AC lub przewodu zasilającego
stwarza ryzyko pożaru i porażenia prądem elektrycznym. Należy przestrzegać
następujących środków ostrożności.
– Nigdy nie wolno przykrywać działającego zasilacza USB-AC lub
przewodu zasilającego kołdrą, kocem lub innym nakryciem ani
używać go w pobliżu źródła ciepła. Takie postępowanie może
kolidować z promieniowaniem cieplnym i spowodować, że obszar wokół nich
stanie się gorący.
– Podczas odłączania z gniazdka ściennego nigdy nie wolno ciągnąć za
przewód zasilający. Należy chwycić za wtyczkę i pociągnąć.
– Do czyszczenia przewodu zasilającego (zwłaszcza wtyczki), zasilacza
USB-AC (zwłaszcza złącza), lub kabla USB (zwłaszcza wtyczki) nie należy
używać detergentu.
– Wtyczkę należy wkładać do gniazdka ściennego do samego końca.
– Jeżeli aparat nie będzie używany przez dłuższy czas, np. podczas
wyjazdu, itp., należy odłączyć wtyczkę przewodu od gniazdka
ściennego.
– Co najmniej raz do roku należy użyć ściereczki lub odkurzacza do
oczyszczenia i odkurzenia wtyków i ich okolic na wtyczce elektrycznej.
-
+
. Akumulator
• Jeżeli ładowanie akumulatora nie kończy się w przewidzianym czasie
ładowania, przerwij ładowanie i skontaktuj się z autoryzowanym
serwisem CASIO. Kontynuowanie ładowania może grozić
przegrzaniem, pożarem lub eksplozją.
• Płyn z akumulatora może uszkodzić oczy. Gdyby płyn z akumulatora
dostał się przez przypadek do oczu, natychmiast przepłucz je czystą
wodą z kranu i skontaktuj się z lekarzem.
• Przed użyciem lub ładowaniem akumulatora przeczytaj uważnie
dokumentację dostarczoną wraz z aparatem.
• Akumulatory należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla
niemowląt i małych dzieci. Jeżeli akumulatory są używane w obecności
niemowląt lub małych dzieci, należy pilnować, aby nie miały okazji
wyjęcia akumulatora z aparatu.
• Nie wolno pozostawiać akumulatorów w miejscach, gdzie przebywają
zwierzęta domowe. Pogryzienie akumulatora przez zwierzę domowe
może spowodować wypadek na skutek wycieku, przegrzania lub
wybuchu.
• Jeżeli płyn z akumulatora wyleje się przypadkowo na ubranie lub skórę,
należy natychmiast spłukać to miejsce pod bieżącą wodą.
Pozostawienie płynu na skórze może wywołać jej podrażnienie.
103
+
+
+
+
+
Załącznik
*UWAGA
. Podłączenia
• Nigdy nie podłączaj do aparatu żadnych urządzeń, które nie zostały do
tego przeznaczone. Podłączanie innych urządzeń niż do tego
przeznaczone grozi pożarem i porażeniem prądem elektrycznym.
. Niestabilne miejsca
• Nigdy nie kładź aparatu na niestabilnej powierzchni, na wysokiej półce,
itp. Takie postępowanie może sprawić, że aparat spadnie, powodując
ryzyko odniesienia obrażeń.
-
. Miejsca, których należy unikać
• Nigdy nie zostawiaj aparatu w żadnym z podanych niżej rodzajów miejsc. Takie
postępowanie grozi pożarem i porażeniem prądem elektrycznym.
– Miejsca o dużej wilgotności lub zakurzeniu
– Miejsca, w których przygotowuje się żywność lub inne miejsca, gdzie
występuje dym z oleju
– Okolice grzejników, na podgrzewanym dywanie, w miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych, w zamkniętym samochodzie
zaparkowanym na słońcu lub w innych miejscach, gdzie występują bardzo
wysokie temperatury
-
. Ekran monitora
• Nie naciskaj mocno na powierzchnię panelu LCD i nie narażaj go na
silne wstrząsy. Takie postępowanie może doprowadzić do pęknięcia
szybki panelu wyświetlacza i spowodować fizyczne obrażenia.
• Gdyby ekran monitora kiedykolwiek pękł, nigdy nie dotykaj płynu
wewnątrz ekranu monitora. Takie postępowanie stwarza ryzyko
zapalenia skóry.
• Gdyby płyn z ekranu monitora dostał się do ust, bezzwłocznie przepłucz
usta i skontaktuj się z lekarzem.
• Gdyby płyn z ekranu monitora dostał się do oczu, bezzwłocznie
przemywaj oczy czystą wodą przez 15 min i skontaktuj się z lekarzem.
. Kopia zapasowa ważnych danych
• Zawsze rób kopie zapasowe ważnych danych znajdujących się w
pamięci aparatu, przenosząc je na komputer lub inne urządzenie
pamięci masowej. Pamiętaj, że dane mogą zostać usunięte w
przypadku wadliwego działania aparatu, naprawy, itp.
104
1
+
+
+
Załącznik
*UWAGA
. Ochrona pamięci
• Podczas wymiany akumulatora postępuj dokładnie według procedury
opisanej w dokumentacji dołączonej do aparatu. Nieprawidłowa
wymiana akumulatora może spowodować uszkodzenie lub utratę
danych z pamięci aparatu.
. Lampa błyskowa oraz inne funkcje emitujące światło
+
-
• Nigdy nie wolno używać lampy błyskowej lub innych funkcji emitujących
światło w kierunku i zbyt blisko twarzy innej osoby. Takie postępowanie
stwarza ryzyko utraty wzroku. Zwłaszcza w przypadku niemowląt i
małych dzieci, należy utrzymywać źródło światła co najmniej jeden metr od ich
oczu.
. Transport
• Nigdy nie używaj aparatu wewnątrz samolotu lub w miejscach, gdzie
używanie takich urządzeń może być ograniczone. Niewłaściwe
użytkowanie może grozić poważnym wypadkiem.
-
. Osłona aparatu
• Kiedy pasek jest założony na szyję, aparat może niespodziewanie uderzać w
różne przedmioty, spaść lub dostać się między drzwi, stwarzając ryzyko awarii
lub obrażeń cielesnych. Aby uniknąć takich problemów, należy trzymać aparat w
rękach lub podjąć inne środki ostrożności. Nigdy nie wolno machać osłoną
zamocowaną na pasku.
• Osłonę należy trzymać poza zasięgiem małych dzieci. Pasek osłony może
owinąć się wokół szyi małego dziecka, stwarzając ryzyko poważnego wypadku.
• Należy się upewnić, że aparat jest przymocowany do osłony za pomocą
śruby mocującej. W przeciwnym razie aparat może wypaść z osłony,
stwarzając ryzyko uszkodzenia lub obrażeń cielesnych.
• W przypadku zaobserwowania swędzenia, wysypki lub innych zaburzeń
skórnych w okolicy paska na szyję, należy natychmiast przestać go
używać.
+
-
105
Załącznik
Środki ostrożności podczas użytkowania
. Błąd danych
Aparat cyfrowy został wykonany z precyzyjnych podzespołów cyfrowych.
Wymienione niżej działania mogą doprowadzić do uszkodzenia danych
przechowywanych w pamięci aparatu:
– Wyjmowanie akumulatora lub karty pamięci podczas wykonywania przez aparat
pewnych operacji
– Wyjmowanie akumulatora lub karty pamięci, gdy tylna lampka miga na zielono po
wyłączeniu aparatu
– Odłączanie kabla USB, gdy trwa komunikacja
– Fotografowanie przy użyciu akumulatora, który szybko się rozładowuje
• Fotografowanie przy użyciu akumulatora, który szybko się rozładowuje może
doprowadzić do usterki aparatu. Należy natychmiast wymienić akumulator na
nowy.
– Inne nietypowe działania
Którykolwiek z powyższych warunków może spowodować, że na ekranie monitora
pokaże się komunikat błędu (strona 120). Postępuj zgodnie z treścią wyświetlonego
komunikatu.
. Warunki pracy
• Wymagania dotyczące temperatury pracy: od 0 do 40°C
• Wilgotność podczas pracy: od 10 do 85% (bez kondensacji)
• Nie przechowuj aparatu w następujących miejscach:
– W miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub o
dużej wilgotności, zakurzeniu lub zapyleniu
– W pobliżu urządzeń grzewczych lub chłodzących lub w innych miejscach, gdzie
występują duże wahania temperatury i wilgotności.
– Wewnątrz pojazdów podczas gorącego dnia lub w miejscach występowania
mocnych wibracji
. Kondensacja
Nagłe zmiany temperatury, np. gdy w chłodny, zimowy dzień wnosimy aparat z dworu
do ciepłego pomieszczenia, mogą sprawić, że na wewnętrznych i zewnętrznych
elementach aparatu wytworzą się kropelki wody, co może prowadzić do wadliwego
działania. Takie zjawisko nazywa się “kondensacja”. Aby zapobiec kondensacji,
przed zmianą miejsca zapakuj aparat do szczelnej, plastikowej torby. Pozostaw torbę
zamkniętą, aby powietrze wewnątrz naturalnie zmieniło temperaturę na taką samą
jaka panuje w nowym miejscu. Następnie, wyjmij aparat z torby i otwórz na kilka
godzin pokrywę akumulatora.
106
Załącznik
. Obiektyw
• Podczas czyszczenia obiektywu nie należy stosować zbyt dużego nacisku na jego
powierzchnię. Takie postępowanie może zarysować powierzchnię obiektywu i
spowodować jego wadliwe działanie.
• Czasami, w przypadku niektórych rodzajów obrazów, można zauważyć pewne
odkształcenia np. lekkie zagięcie linii, które powinny być proste. Wynika to z
właściwości obiektywu i nie świadczy o wadliwym działaniu aparatu.
. Dbanie o aparat
• Nigdy nie dotykaj palcami obiektywu lub lampy błyskowej. Odciski palców, kurz
oraz wszelkie inne zanieczyszczenia gromadzące się na obiektywie lub lampie
błyskowej mogą zakłócić prawidłowe funkcjonowanie aparatu. Aby usunąć pył lub
kurz z obiektywu i lampy błyskowej użyj dmuchawy lub innego urządzenia, a
następnie delikatnie przetrzyj je miękką, suchą szmatką.
• Aby wyczyścić aparat, wytrzyj go miękką, suchą szmatką.
. Środki ostrożności dotyczące zużytych akumulatorów
• Zaizoluj dodatnie i ujemne styki za pomocą taśmy, itp.
• Nie zeskrobuj pokrywy akumulatora.
• Nie próbuj rozkładać akumulatora.
. Pozbywanie się lub przeniesienie prawa własności do karty pamięci
i aparatu
Funkcje formatowania i usuwania w rzeczywistości nie usuwają plików z karty
pamięci. Oryginalne dane pozostają na karcie. Odpowiedzialność za dane na karcie
pamięci spoczywa na użytkowniku. Zaleca się zastosowanie poniższych procedur
przy pozbywaniu się karty pamięci lub aparatu lub przy przenoszeniu prawa
własności na rzecz strony trzeciej.
• Pozbywając się karty pamięci, zniszcz fizycznie kartę pamięci lub użyj dostępnego
komercyjnie oprogramowania do usuwania danych, aby usunąć dane z karty
pamięci.
• Przenosząc prawo własności do karty pamięci na rzecz strony trzeciej, użyj
komercyjnie dostępnego oprogramowania do usuwania danych, aby usunąć z niej
całkowicie wszystkie dane.
• Użyj funkcji formatowania (strona 98), aby całkowicie usunąć dane z wbudowanej
pamięci zanim pozbędziesz się lub przeniesiesz prawo własności do aparatu.
. Inne środki ostrożności
Podczas używania aparat nieznacznie się nagrzewa. Jest to normalne zjawisko,
które nie oznacza wadliwego działania.
107
Załącznik
. Osłona aparatu
• Woda, pot, kosmetyki, napoje lub inne płyny mogą poplamić osłonę.
• Do czyszczenia osłony nie wolno nigdy używać rozcieńczalnika, benzenu, alkoholu
lub podobnych środków. Takie postępowanie może prowadzić do uszkodzenia
osłony.
• Osłonę należy trzymać z dala od źródeł ciepła i nie pozostawiać jej w miejscach
narażonych na wysokie temperatury. Ciepło może spowodować pogorszenie
własności osłony.
• Osłonę należy używać wyłącznie z modelem aparatu, do którego została
przeznaczona.
• Osłony nie wolno nigdy prać. Pranie może prowadzić do deformacji, odbarwienia,
zafarbowania innych przedmiotów na kolor osłony i do wyblaknięcia.
• Nie należy ciągnąć za pasek z nadmierną siłą. Może to doprowadzić do jego pęknięcia.
. Prawa autorskie
Z wyjątkiem wykorzystywania do celów osobistych, nieuprawnione korzystanie ze
zdjęć lub filmów, do których prawa mają inne strony, bez pozwolenia stosownego
właściciela praw autorskich jest zabronione na mocy praw autorskich. W niektórych
przypadkach nagrywanie publicznych wystąpień, przedstawień, wystaw, itp., może
być całkowicie zakazane, nawet jeżeli przeznaczone jest do celów osobistych.
Niezależnie od faktu czy takie pliki zostały zakupione lub otrzymane za darmo,
publikowanie ich na stronie internetowej, wymienianie się nimi w sieci, udostępnianie
przez Internet lub dostarczanie ich stronom trzecim bez pozwolenia właściciela praw
autorskich jest ściśle zabronione na mocy praw chroniących prawa autorskie i
międzynarodowych traktatów. Na przykład, udostępnianie i dystrybucja przez Internet
obrazów z programów telewizyjnych, koncertów na żywo, wideoklipów, itp., które
zostały sfotografowane lub nagrane przez Ciebie, może naruszać prawa innych
stron. CASIO COMPUTER CO., LTD. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie
wykorzystanie niniejszego produktu, które narusza w jakikolwiek sposób prawa
autorskie innych osób lub łamie prawa autorskie.
Poniższe terminy, używane w niniejszym podręczniku, są zastrzeżonymi znakami
towarowymi lub znakami towarowymi odpowiednich przedsiębiorstw.
Proszę zauważyć że symbol znaku towarowego ™ i zastrzeżonego znaku
towarowego ® nie są w tym podręczniku używane.
• Logo microSDXC jest znakiem towarowym SD-3C, LLC.
• Microsoft, Windows, Windows Media, Windows Vista, Windows 7 i DirectX są
zastrzeżonymi znakami towarowymi albo znakami towarowymi firmy Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.
• Macintosh, Mac OS, QuickTime i iPhoto są znakami towarowymi firmy Apple Inc.
• YouTube i logo YouTube są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi Google Inc.
• EXILIM, Photo Transport i YouTube Uploader for CASIO są zastrzeżonymi znakami
towarowymi lub znakami towarowymi firmy CASIO COMPUTER CO., LTD.
• Wszystkie pozostałe nazwy firm lub produktów wspomniane w tym miejscu są
zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi należącymi do
odpowiednich przedsiębiorstw.
108
Załącznik
Wszelkie bezprawne kopiowanie, dystrybucja i transfer oprogramowania
dostarczonego przez CASIO dla tego produktu w celach komercyjnych jest
zakazane.
YouTube Uploader for CASIO oraz funkcje YouTube aparatu są udostępnione na
licencji udzielonej przez YouTube, LLC. Obecność funkcjonalności umożliwiającej
ładowanie na portal YouTube nie oznacza uznania lub rekomendacji produktu przez
YouTube, LLC.
Zasilanie
Ładowanie
. Jeżeli tylna lampka aparatu zaczyna migać na czerwono...
• Temperatura otoczenia lub temperatura akumulatora może być zbyt wysoka lub
zbyt niska. Należy odłączyć kabel USB i poczekać przed ponowną próbą
ładowania, aż temperatura osiągnie dozwolony zakres.
• Styki akumulatora mogą być zabrudzone. Należy wytrzeć je suchą szmatką.
• Należy spróbować podłączyć aparat od innego portu USB. W zależności od
ustawień komputera, naładowanie akumulatora aparatu poprzez złącze USB może
być niemożliwe.
Jeżeli po wykonaniu powyższych kroków problem będzie nadal występował, może
to oznaczać, że akumulator jest uszkodzony. Skontaktuj się z najbliższym
autoryzowanym serwisem CASIO.
Wyjmowanie i ładowanie akumulatora
Akumulator aparatu można naładować za pomocą kabla USB i w normalnych
warunkach nie trzeba go wyjmować. Jeżeli trzeba wymienić wyładowany akumulator,
którego okres użytkowania się skończył lub jeżeli z jakiegoś powodu zachodzi
potrzeba wyjęcia i naładowania akumulatora, należy użyć poniższej procedury.
• Aparat jest zasilany specjalnym akumulatorem litowo-jonowym CASIO (NP-80).
Nie wolno nigdy używać innego rodzaju akumulatora.
1.
Otwórz pokrywę akumulatora.
Włóż cienki, zakończony ostro przedmiot do
otworu w pokrywie akumulatora i przesuń
spust pokrywy w kierunku boku ekranu
monitora aparatu. Uważaj, aby podczas tej
czynności nie uszkodzić aparatu.
109
Spust pokrywy
Załącznik
2.
Wyjmij akumulator z aparatu.
Trzymając aparat w taki sposób, aby
komora akumulatora była skierowana
w dół, przesuń blokadę w kierunku
zgodnym z kierunkiem strzałki.
Spowoduje to częściowe wysunięcie
się akumulatora. Ostrożnie wyciągnij
akumulator z aparatu.
3.
Włóż akumulator.
Blokada
Po umieszczeniu
akumulatora w taki sposób,
aby logo EXILIM było
skierowane w górę (w
kierunku ekranu monitora),
przesuń blokadę w kierunku
wskazanym przez strzałkę
wsuwając akumulator do
aparatu. Dociśnij
akumulator aż blokada
zabezpieczy go we
właściwym położeniu.
4.
Blokada
Źle
Dobrze
Akumulator
Logo EXILIM
Zamknij pokrywę akumulatora.
Wciśnij pokrywę akumulatora, aż zatrzaśnie
się we właściwym położeniu.
110
Załącznik
Środki ostrożności dotyczące akumulatora
. Środki ostrożności podczas użytkowania
• Używanie akumulatora w otoczeniu o niskiej temperaturze skraca jego czas pracy
w porównaniu do używania w normalnych temperaturach. Jest to właściwość
akumulatora a nie aparatu.
• Akumulator należy ładować w miejscu, gdzie temperatura wynosi od 10°C do
35°C. Poza tym zakresem temperatur ładowanie może trwać dłużej niż zwykle lub
może zakończyć się niepowodzeniem.
• Nie zrywaj i nie usuwaj zewnętrznej etykiety akumulatora.
• Jeśli po pełnym naładowaniu akumulatora nie można przeprowadzić zbyt wielu
operacji oznacza to, że akumulator prawdopodobnie zużył się i należy wymienić go
na nowy. Nie używaj takiego akumulatora. Jak najszybciej wymień go na nowy.
. Środki ostrożności podczas przechowywania
• Przechowywanie przez dłuższy czas naładowanego akumulatora powoduje
pogorszenie jego jakości. Jeżeli nie planujesz korzystania z akumulatora przez
dłuższy czas, należy go do końca wyładować.
• Akumulatory należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu (20°C lub mniej).
• Aby zapobiec rozładowaniu nieużywanej akumulatora, naładuj ją do pełna, a
następnie włóż do aparatu i wykorzystuj do pełnego rozładowania mniej więcej co
pół roku.
Używanie aparatu w innym kraju
. Środki ostrożności podczas użytkowania
• Załączony zasilacz USB-AC został zaprojektowany z myślą o źródle zasilania
prądu zmiennego w zakresie od 100 V do 240 V, 50/60 Hz. Należy jednak
pamiętać, że kształt wtyczki przewodu zasilającego może być różny w zależności
od kraju lub obszaru geograficznego. Przed zabraniem aparatu i zasilacza
USB-AC w podróż, należy dowiedzieć się w biurze podróży na temat wymogów
dotyczących sieci elektroenergetycznych w miejscu docelowym.
• Nie podłączaj zasilacza USB-AC i do źródła zasilania posługując się
przetwornikiem napięciowym lub podobnym urządzeniem. Takie postępowanie
może doprowadzić do wadliwego działania.
111
Załącznik
Używanie karty pamięci
Więcej informacji na temat obsługiwanych kart pamięci i sposobu wkładania karty
pamięci znajduje się na stronie 18.
. Używanie karty pamięci
• Jeśli karta przestanie pracować normalnie podczas odtwarzania obrazu, można
przywrócić ją do prawidłowego działania poprzez ponowne sformatowanie
(strona 98). Zalecamy jednak posiadanie większej ilości kart pamięci zwłaszcza,
gdy używamy aparatu z dala od domu czy pracy.
• Wielokrotne zapisywanie i usuwanie danych z karty pamięci powoduje, że jej
zdolność przechowywania danych zmniejsza się. Z tego powodu warto co pewien
czas ponownie formatować kartę pamięci.
• Ładunki elektrostatyczne, zakłócenia elektryczne i inne podobne zjawiska mogą
spowodować uszkodzenie lub utratę danych. Dlatego należy zawsze zapisywać
ważniejsze dane na innych nośnikach (CD-R, CD-RW, dysk twardy, itp.).
. Środki ostrożności dotyczące posługiwaniem się kartą pamięci
• Pewne rodzaje kart pamięci mogą spowolnić proces przetwarzania danych. W
miarę możliwości należy używać kart pamięci typu Ultra High-Speed. Trzeba
jednak pamiętać, że nie można zagwarantować działania wszystkich funkcji, nawet
jeżeli korzysta się z karty pamięci typu Ultra High-Speed. Niektóre ustawienia
jakości filmu wymagają tak dużej ilości czasu potrzebnego do nagrania danych, że
podczas odtwarzania będą występowały przerwy obrazu i/lub dźwięku. W takim
przypadku na ekranie monitora będą migały ikony » oraz Y.
112
Załącznik
Przywracanie ustawień domyślnych
Tabele w tym rozdziale pokazują początkowe ustawienia domyślne menu, które
pojawiają się w trybie REC i trybie PLAY po wyzerowaniu ustawień aparatu
(strona 98).
• Myślnik (–) pokazuje element, którego ustawienia nie są resetowane lub element,
dla którego nie ma ustawień po resetowaniu.
• W zależności od trybu nagrywania niektóre pojawiające się elementy menu mogą
być nieaktywne.
. Tryb REC
“REC” Zakładka
Ostrość
AF
Ramka
ostrości
ß
Obszar AF
U punktowy
Wykrywanie
twarzy
Wł.
ZS
Wył.
Stabilizator
Wył.
Przycisk L/P
Wył.
Siatka
Wył.
Ikona pomocy
Wł.
Pamięć
b BEST SHOT:
Wył. /
Błysk: Wł. /
Ostrość: Wył. /
Balans bieli: Wył. /
ISO: Wył. /
Obszar AF: Wł. /
ZS: Wył. /
Samowyzwalacz:
Wył. /
Pozycja MF: Wył. /
Pozycja zoom: Wył.
Skok EV
0.0
Balans bieli
Auto
ISO
Auto
Oświetlenie
Wył.
“Jakość” Zakładka
Rozmiar
16M
T Jakość
(Zdjęcia)
Normalna
» Jakość
(Film)
STD
113
Załącznik
“Nastawa” Zakładka
Menu koloru
Czarny
Czas światowy –
Bez dźwięku
Wył.
Datownik
Wył.
Regulacja
–
Format daty
–
Language
–
Dźwięki
Rozruch: Dźwięk 1 /
Spust do połowy:
Dźwięk 1 /
Migawka: Dźwięk 1 /
Operacja: Dźwięk 1 /
= Operacja:
...//// /
= Odtwórz:
...////
Czuwanie
1 min
Autom. wył.
2 min
Rozruch
Wył.
Numer pliku
Kontynuuj
Wyjście wideo
–
Format
–
Resetuj
–
. Tryb PLAY
“PLAY” Zakładka
Drukowanie
DPOF
–
Ochrona
–
Zmiana rozmiaru
–
Kadrowanie
–
Dubbing
–
Kopiowanie
–
“Nastawa” Zakładka
• Zawartość zakładki “Nastawa” jest taka sama w trybie REC i w trybie PLAY.
114
Załącznik
Kiedy nie wszystko idzie prawidłowo...
Rozwiązywanie problemów
Problem
Możliwe przyczyny i zalecane działania
Zasilanie
Zasilanie nie
włącza się.
1)Akumulator może być wyładowany. Naładuj akumulator
(strona 13). Jeżeli akumulator rozładuje się wkrótce po
naładowaniu oznacza to, że akumulator zużył się i należy go
wymienić na nowy. Kup dostępny oddzielnie akumulator
litowo-jonowy CASIO NP-80.
2)Akumulator może być nieprawidłowo włożony (strona 109).
Aparat nagle
przestaje być
zasilany.
1)Mogło uruchomić się automatyczne wyłączanie (strona 97).
Włącz ponownie zasilanie.
2)Akumulator może być wyładowany. Naładuj akumulator
(strona 13).
3)Mogła zostać uaktywniona funkcja ochrony aparatu ponieważ
temperatura aparatu wzrosła zbyt wysoko. Wyłącz aparat i
poczekaj przed ponownym użyciem aż dostatecznie się
ochłodzi.
Zasilanie nie
wyłącza się. Po
naciśnięciu
przycisku nic się
nie dzieje.
Wyjmij akumulator z aparatu i włóż go ponownie (strona 109).
Nagrywanie obrazu
Po naciśnięciu
spustu migawki
obraz nie jest
nagrywany.
1)Jeżeli aparat znajduje się w trybie PLAY, naciśnij spust
migawki, aby wejść do trybu REC.
2)Jeżeli ładuje się lampa błyskowa, poczekaj aż operacja
ładowania dobiegnie do końca.
3)Jeżeli pojawia się komunikat “Pamięć jest pełna”, przenieś
obrazy do komputera, usuń obrazy, których już nie
potrzebujesz lub użyj innej karty pamięci.
Autofokus nie
ustawia poprawnie
ostrości.
1)Jeżeli obiektyw jest zabrudzony, należy go wyczyścić.
2)Podczas komponowania obrazu, obiekt może nie znajdować
się w środku ramki ostrości.
3)Obiekt, który fotografujesz może być niekompatybilny z
autofokusem (strona 30). Użyj ręcznego ustawiania ostrości
(strona 49).
4)Podczas fotografowania możesz ruszać aparatem. Spróbuj
skorzystać ze stabilizatora lub użyj statywu.
5)Możesz dociskać spust migawki do końca nie czekając na
automatyczne nastawienie ostrości. Naciśnij spust migawki
do połowy i daj czas autofokusowi, by ustawił ostrość.
115
Załącznik
Problem
Możliwe przyczyny i zalecane działania
Obiekt na
zapisywanym
obrazie jest
nieostry.
Ustawianie ostrości może działać niepoprawnie. Podczas
komponowania obrazu upewnij się, że obiekt znajduje się
wewnątrz ramki ostrości.
Błysk nie jest
wyzwalany.
1)Jeżeli jako tryb lampy błyskowej wybrano ? (Lampa wył.),
zmień na inny tryb (strona 32).
2)Jeżeli akumulator jest wyładowany, należy go naładować
(strona 13).
3)Jeżeli wybrano scenę BEST SHOT, która używa ? (Lampa
wył.), zmień na inny tryb lampy błyskowej (strona 32) lub
wybierz inną scenę BEST SHOT (strona 42).
Czerwona ikona
? (Lampa wył.)
wyświetla się na
ekranie monitora a
błysk nie jest
wyzwalany.
Lampa błyskowa może działać wadliwie. Skontaktuj się z
autoryzowanym punktem obsługi CASIO lub ze swoim
sprzedawcą. Należy zauważyć, że chociaż błysk nie jest
wyzwalany, aparat można nadal używać do robienia zdjęć bez
lampy błyskowej.
Aparat wyłącza się
podczas odliczania
samowyzwalacza.
Akumulator może być wyładowany. Naładuj akumulator
(strona 13).
Obraz na ekranie
monitora jest
nieostry.
1)Może używasz trybu Ręczne ustawianie ostrości i nie
nastawiłeś ostrości na wybrany obiekt. Ustaw ostrość
(strona 50).
2)Może używasz trybu ´ (Makro) do fotografowania
krajobrazu lub portretu. Do fotografowania krajobrazu lub
portretu użyj trybu Autofokus (strona 49).
3)Może próbujesz używać trybu Autofokus lub
) (Nieskończoność) podczas fotografowania zbliżeń.
Fotografując w zbliżeniu używaj ´ (Makro) (strona 49).
Na obrazie
znajdującym się na
ekranie monitora
widać pionową
linię.
Filmowanie bardzo jasno oświetlonego obiektu może sprawić,
że na obrazie widocznym na ekranie monitora pojawi się czarny
pionowy pas. Jest to zjawisko związane z matrycą CCD zwane
“pionowa smuga” i nie oznacza ono, że aparat działa
nieprawidłowo. Pamiętaj, że pionowa smuga nie jest
zapisywana w przypadku zdjęcia ale w przypadku filmu już tak.
Na obrazach
pojawia się szum
cyfrowy.
1)Być może czułość została automatycznie zwiększona przy
fotografowaniu ciemnego obiektu, co zwiększa
prawdopodobieństwo wystąpienia szumu. Użyj światła lub
innych środków, aby oświetlić obiekt.
2)Może próbujesz fotografować w ciemnym miejscu wybrawszy
? (Lampa wył.), co zwiększa prawdopodobieństwo
wystąpienia szumu cyfrowego oraz sprawia, że obraz wydaje
się być chropowaty. W takim przypadku, włącz lampę
błyskową (strona 32) lub oświetl fotografowany obiekt.
3)Fotografowanie przy ustawieniu wysokiej czułości ISO lub z
funkcją oświetlenia może zwiększyć ilość szumu cyfrowego.
Użyj światła lub innych środków, aby oświetlić obiekt.
116
Załącznik
Problem
Możliwe przyczyny i zalecane działania
Zarejestrowany
obraz nie został
zapisany.
1)Zasilanie aparatu mogło zostać wyłączone zanim operacja
zapisywania dobiegła końca i w rezultacie obraz nie został
zapisany. Gdy wskaźnik akumulatora pokazuje
, naładuj
jak najszybciej akumulator (strona 16).
2)Mogłeś usunąć kartę pamięci z aparatu zanim operacja
zapisywania dobiegła końca i w rezultacie obraz nie został
zapisany. Nie wyjmuj karty pamięci przed zakończeniem
operacji zapisywania.
Mimo, że światło
jest jasne, twarze
ludzi na obrazie są
niedoświetlone.
Do obiektu nie dochodzi wystarczająca ilość światła. Zmień
ustawienie lampy błyskowej na < (Lampa wł.) czyli
synchronizacja błysku przy świetle dziennym (strona 32) lub
przesuń skok EV w stronę ze znakiem + (strona 61).
Zdjęcia nocne są
nieudane.
Podczas fotografowania w nocy użyj jednej z poniższych scen
BEST SHOT (strona 42).
• Krajobraz nocny (do fotografowania nocnej scenerii)
• Nocny portret (do fotografowania ludzi na tle nocnej scenerii)
Obiekty są zbyt
ciemne podczas
fotografowania nad
brzegiem morza
lub na terenach
narciarskich.
Promienie słoneczne odbite od wody, piasku lub śniegu mogą
powodować niedoświetlenie obrazów. Zmień ustawienie lampy
błyskowej na < (Lampa wł.) czyli synchronizacja błysku przy
świetle dziennym (strona 32) lub przesuń skok EV w stronę ze
znakiem + (strona 61).
Cyfrowy zoom
(włączając zoom
HD) nie działa.
Pasek przewijania
zoom pokazuje
przybliżenie
wyłącznie do
współczynnika
zoom 5,0.
Datownik godzinowy może być włączony, co powoduje, że
cyfrowy zoom nie działa. Wyłącz datownik godzinowy
(strona 94).
Podczas
nagrywania filmu
obraz jest nieostry.
1)Ustawienie ostrości może być niemożliwe ponieważ obiekt
znajduje się poza zakresem ostrości. Nagrywaj w
dozwolonym zakresie.
2)Obiektyw może być brudny. Wyczyść obiektyw (strona 107).
117
Załącznik
Problem
Możliwe przyczyny i zalecane działania
Odtwarzanie
Kolor
odtwarzanego
obrazu jest różny
od koloru obrazu,
który pojawia się
na ekranie
monitora podczas
nagrywania.
Światło słoneczne lub światło z innego źródła może podczas
nagrywania padać bezpośrednio na obiektyw. Ustaw aparat w
taki sposób, aby światło słoneczne nie padało bezpośrednio na
obiektyw.
Obrazy nie są
wyświetlane.
Aparat nie wyświetla obrazów niezgodnych z DCF zapisanych
na karcie pamięci za pomocą innego aparatu cyfrowego.
Obrazy nie mogą
Pamiętaj, że nie można edytować następujących rodzajów
być edytowane
zdjęć.
(przy zmianie
• Filmów
rozmiaru,
• Zdjęć zrobionych innym aparatem
kadrowaniu, obrót).
Usunięcie pliku
Nie można usunąć
pliku.
Plik może być chroniony. Zdejmij ochronę z pliku (strona 72).
Inne
Wyświetlana jest
Ustawienie daty i godziny jest wyłączone. Ustaw prawidłową
zła data lub
datę i godzinę (strona 95).
godzina, lub wraz
ze zdjęciem
zapisywana jest zła
data lub godzina.
Komunikaty na
wyświetlaczu są w
nieodpowiednim
języku.
Wybrano nieodpowiedni język wyświetlacza. Zmień ustawienie
języka wyświetlacza (strona 96).
Nie można
przenosić obrazów
za pomocą
połączenia USB.
1)Kabel USB może być nieprawidłowo podłączony. Sprawdź
wszystkie podłączenia.
2)Jeżeli aparat nie jest włączony, to go włącz.
3)Twój komputer może nie rozpoznać aparatu, jeżeli jest on
podłączony przez koncentrator USB. Podłączaj zawsze
bezpośrednio przez port USB komputera.
118
Załącznik
Problem
Możliwe przyczyny i zalecane działania
Ekran ustawień
języka pojawi się,
gdy aparat
zostanie włączony.
1)Nie skonfigurowałeś początkowych ustawień po zakupie
aparatu albo aparat przebywał długo z rozładowanym
akumulatorem. Sprawdź konfigurację aparatu (strony 17, 96).
2)Może występować problem z danymi pamięci w aparacie. W
takim przypadku wykonaj operację wyzerowania, aby
zainicjować konfigurację aparatu (strona 98). Następnie
skonfiguruj wszystkie ustawienia. Jeżeli po włączeniu aparatu
nie pojawi się ekran wyboru języka oznacza to, że
zarządzanie danymi w pamięci aparatu zostało przywrócone.
Jeżeli ten sam komunikat pojawia się po włączeniu zasilania,
skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem
CASIO.
Na ekranie
monitora
wyświetlane są
różne wskaźniki i
wartości.
Ekran monitora pokazuje różne wskaźniki oraz inne informacje
dotyczące warunków fotografowania oraz nagrywanego obrazu.
Możesz nacisnąć [SET] w kierunku [8], aby wybrać rodzaj
informacji jaki ma zostać umieszczony na wyświetlaczu
(strona 11).
Ustawienia godziny
i daty
skonfigurowane po
raz pierwszy po
zakupie aparatu są
resetowane do
ustawień
fabrycznych, kiedy
akumulator
zostanie wyjęty z
aparatu.
Włóż akumulator do aparatu i ponownie skonfiguruj ustawienia
daty i godziny (strona 17). Nie wyjmuj akumulatora z aparatu
przez co najmniej 24 godziny po skonfigurowaniu ustawień
godziny i daty. Po tym czasie ustawienia nie będą resetowane
w przypadku wyjęcia akumulatora.
• Jeżeli godzina i data zostaną przywrócone do ustawień
fabrycznych po wyjęciu akumulatora, który był w aparacie
przez ponad 24 godziny, może to oznaczać, że pamięć
aparatu jest uszkodzona. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub
autoryzowanym serwisem CASIO.
Po włączeniu
zasilania przyciski
nie reagują.
W przypadku kart pamięci o dużej pojemności występuje
opóźnienie pomiędzy włączeniem zasilania a czasem reakcji
przycisków.
119
Załącznik
Komunikaty na wyświetlaczu
ALERT
Mogła zostać uaktywniona funkcja ochrony aparatu
ponieważ temperatura aparatu wzrosła zbyt wysoko. Wyłącz
aparat i poczekaj przed ponownym użyciem aż dostatecznie
się ochłodzi.
Niski poziom
baterii.
Pojemność elektryczna akumulatora jest niska.
Karta pamięci nie działa prawidłowo. Wyłącz aparat, wyjmij
kartę pamięci, a następnie włóż ją ponownie do aparatu.
Jeżeli ten komunikat pojawi się ponownie po włączeniu
aparatu, sformatuj kartę pamięci (strona 98).
BŁĄD karty.
• Formatowanie karty pamięci powoduje usunięcie
wszystkich plików. Przed formatowaniem spróbuj dokonać
transferu odzyskiwalnych plików na komputer lub inne
urządzenie.
Nie można zapisać
pliku - niski
poziom baterii.
Poziom akumulatora jest niski a zatem obraz nie może być
zapisany.
Nie można
stworzyć folderu.
Próbujesz zapisać plik w momencie, gdy zapisano już 9999
plików w 999 folderze. Jeżeli chcesz dalej zapisywać, usuń
niepotrzebne pliki (strona 28).
Komunikat ten pojawia się a aparat wyłącza się, gdy
obiektyw wykonuje jakąś nieoczekiwaną operację. Jeżeli ten
BŁĄD OBIEKTYWU sam komunikat pojawia się po włączeniu zasilania,
skontaktuj się z autoryzowanym serwisem CASIO lub swoim
sprzedawcą.
Pamięć jest pełna
Pamięć jest wypełniona nagranymi obrazami i/lub plikami
zapisanymi podczas operacji edycyjnych. Usuń pliki, których
już nie potrzebujesz (strona 28).
Błąd zapisu
Podczas zapisywania do pamięci danych obrazu nie można
było z jakiś powodów wykonać kompresji obrazu. Wykonaj
ponownie zdjęcie.
WŁĄCZ
PONOWNIE
ZASILANIE
Obiektyw, podczas poruszania, miał kontakt z jakąś
przeszkodą. Kiedy pojawi się taki komunikat, aparat wyłączy
się automatycznie. Usuń przeszkodę i włącz ponownie
zasilanie.
SYSTEM ERROR
System aparatu jest uszkodzony. Skontaktuj się ze
sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem CASIO.
Brak plików.
We wbudowanej pamięci lub na karcie pamięci nie ma
plików.
120
Załącznik
Karta nie jest
sformatowana.
Karta pamięci załadowana do aparatu nie jest sformatowana.
Sformatuj kartę pamięci (strona 98).
Nie można
odtworzyć pliku.
Plik, który chcesz otworzyć jest uszkodzony lub jest to plik
takiego typu, który nie może być wyświetlany przez ten
aparat.
Nie można użyć tej
funkcji.
Ten komunikat pojawi się w trackie operacji, gdy podjęta
zostanie próba użycia funkcji, której użycie jest
niedozwolone w połączeniu z inną funkcją.
Liczba zdjęć/Czas nagrywania filmu/Czas nagrywania głosu
Zdjęcie
Rozmiar
obrazu
(piksele)
Jakość
Przybliżony
rozmiar pliku
Możliwości
nagrywania
wbudowanej
pamięci*1
Możliwości
nagrywania karty
pamięci microSD*2
16M
(4608x3456)
Najwyższa
5,57 MB
7
2791
Normalna
3,71 MB
11
4191
3:2
(4608x3072)
Najwyższa
4,92 MB
8
3160
Normalna
3,28 MB
12
4740
16:9
(4608x2592)
Najwyższa
4,10 MB
9
3792
Normalna
2,75 MB
14
5654
10M
(3648x2736)
Najwyższa
3,38 MB
12
4600
Normalna
2,27 MB
18
6849
5M
(2560x1920)
Najwyższa
1,72 MB
23
9040
Normalna
1,22 MB
33
12744
3M
(2048x1536)
Najwyższa
1,25 MB
32
12439
Normalna
820 KB
49
18962
VGA
(640x480)
Najwyższa
290 KB
141
53616
Normalna
240 KB
170
64786
121
Załącznik
Filmy
Rozmiar obrazu/
Piksele (Audio)
Maksymalny
Czas ciągłego
Przybliżona
Możliwości
Rozmiar
Maksymalny
czas
nagrywania
prędkość
nagrywania
pliku dla
rozmiar
nagrywania z
dla
przesyłania
wbudowanej
1-min
pliku
kartą pamięci
pojedynczego
danych (klatki)
pamięci*1
filmu
microSD*2
filmu*3
HD
1280x720
(Monofoniczny)
30,2 Mbps
(30 kl./s)
STD
640x480
(Monofoniczny)
10,6 Mbps
(30 kl./s)
9 s*4
1 godz.
5 min
23 s
226,3 MB
17 min
9s
28 s
3 godz.
6 min
34 s
79,0 MB
29 min
4 GB lub
29 min
Nagrywanie głosu
Format
pliku
WAV
IMA-ADPCM
Rozmiar Maksymalny
pliku rozmiar pliku
5,5 Kb/s
4 GB
Możliwości
nagrywania
wbudowanej
pamięci*1
Możliwości
nagrywania karty
pamięci microSD*2
Czas ciągłego
nagrywania dla
pojedynczego
nagrania*3
2 godz.
6 min
796 godz.
53 min
3 godz.
30 min
*1 Pojemność pamięci wbudowanej po formatowaniu (około 41,0 MB)
*2 Przy użyciu karty pamięci 16 GB microSDHC (SanDisk Corporation). Liczba zdjęć oraz
czas nagrywania zależą od używanej karty pamięci.
*3 Możliwy czas nagrywania będzie krótszy, jeżeli pojemność używanej karty pamięci
microSD jest mniejsza niż maksymalny rozmiar jednego pliku.
*4 Szybkość transferu danych wbudowanej pamięci jest za mała dla filmów HD. W miarę
możliwości należy używać kart pamięci typu Ultra High-Speed.
• Wartości dotyczące możliwości nagrywania zdjęć, filmów i głosu są przybliżone i są
podane wyłącznie w celach orientacyjnych. Rzeczywista pojemność zależy od treści
obrazu.
• Wartości dotyczące rozmiaru pliku i prędkości przesyłu danych są przybliżone i są
podane wyłącznie w celach orientacyjnych. Rzeczywiste wartości zależą do rodzaju
nagrywanego zdjęcia.
• Korzystając z karty pamięci o innej pojemności, oblicz ilość obrazów jako procent z
16 GB.
• Każdy film może mieć do 29 min długości. Nagrywanie filmu zatrzymuje się
automatycznie po 29 min nagrywania.
• Maksymalny rozmiar pliku podczas fotografowania za pomocą scen “For YouTube”
wynosi 2 048 MB. Maksymalny czas nagrywania to 15 minut.
122
Załącznik
Dane techniczne
Format pliku
Zdjęcia:
JPEG (Exif wersja 2.3); DCF 2.0 standard; zgodny z DPOF
Filmy:
Motion JPEG AVI, dźwięk IMA-ADPCM (monofoniczny)
Audio (Nagrywanie głosu): WAV (monofoniczny)
Nośniki pamięci
Pamięć wbudowana (Obszar przechowywania obrazów:
41,0 MB)
microSD/microSDHC/microSDXC
Rozmiar zapisywanych Zdjęcie:
obrazów
16M (4608x3456), 3:2 (4608x3072), 16:9 (4608x2592),
10M (3648x2736), 5M (2560x1920), 3M (2048x1536),
VGA (640x480)
Filmy:
HD (1280x720), STD (640x480)
Efektywne piksele
16,10 megapikseli
Matryca
Rozmiar: 1/2,3 cali kwadratowych, matryca CCD
Całkowita liczba pikseli: 16,44 megapikseli
Obiektyw/Ogniskowa
obiektywu
Od F3.2 (W) do 6.5 (T) f = 4,6 do 23,0 mm
(równoważnik od 26 do 130 mm w formacie 35 mm)
Zoom
5X zoom optyczny, 4X zoom cyfrowy (20X w połączeniu z
zoomem optycznym)
Do 79,7X, gdy zoom HD i zoom cyfrowy są używane razem
(rozmiar VGA)
Regulacja ostrości
Autofokus z systemem detekcji kontrastu
• Tryby ustawiania ostrości:
Autofokus, Makrofokus, Nieskończoność, Ręczna nastawa
ostrości
• Obszar AF:
Punktowy, Wielopunktowy, Śledzenie
Przybliżony zakres
ostrości (Zdjęcie)
(od powierzchni
obiektywu)
Autofokus: od 10 cm do 9 (Szeroki kąt)
Makrofokus: od 10 cm do 50 cm (Szeroki kąt)
Nieskończoność: 9 (Szeroki kąt)
Ręczne ustawianie ostrości: od 10 cm do 9 (Szeroki kąt)
• Zakres jest zależny od optycznego zoomu.
Pomiar światła
Wielopunktowy (centralnie ważony dla niektórych scen BS) za
pomocą matrycy
Sterowanie ekspozycją Automatyka programowana
Kompensacja
ekspozycji
Od –2.0 EV do +2.0 EV (w skokach 1/3 EV)
Migawka
Migawka CCD, migawka mechaniczna
Szybkość migawki
Zdjęcie (Auto): od 1/2 do 1/2000 s
Zdjęcie (Premium Auto): od 1/8 do 1/2000 s
Zdjęcie (Krajobraz nocny): od 4 do 1/2000 s
• Może różnić się w zależności od ustawień aparatu.
123
Załącznik
Wartość przysłony
Od F3.2 (W) do F8.0 (W) (Przy użyciu filtra ND)
• Użycie optycznego zoomu powoduje zmianę wartości
przysłony.
Balans bieli
Auto, Dzienne, Zachmurzenie, Cień, Zimne dzienne, Światło
dzienne, Wolfram, Ręczny balans bieli
Czułość (Standardowa
czułość wyjściowa)
Zdjęcia:
Auto, równoważnik ISO 64, ISO 100, ISO 200, ISO 400,
ISO 800, ISO 1600
Filmy: Auto
Tryby lampy błyskowej Auto, Wył., Wł., Redukcja czerwonych oczu
Zasięg lampy błyskowej Szeroki kąt: od 0,4 m do 2,0 m
(Czułość ISO: Auto)
Przybliżenie: od 0,8 m do 1,0 m
• Zakres jest zależny od optycznego zoomu.
Czas ładowania lampy
błyskowej
Maksymalnie około 5 s
Ekran monitora
2,7 cala TFT kolorowy LCD
230 400 (960x240) punktów
Zewnętrzne złącze
podłączeniowe
Port USB (standard Hi-Speed USB)/
złącze wyjściowe AV (NTSC/PAL)
Mikrofon
Monofoniczny
Głośnik
Monofoniczny
Wymogi dotyczące
zasilania
Akumulator litowo-jonowy (NP-80) x1
124
Załącznik
Przybliżona żywotność akumulatora
Wszystkie wartości przedstawione poniżej przedstawiają przybliżoną ilość czasu w
normalnej temperaturze (23°C) zanim aparat samoczynnie się wyłączy. Te wartości
nie są gwarantowane. Niskie temperatury skracają żywotność akumulatora.
Liczba zdjęć (Czas działania)*1
170 zdj.
Rzeczywisty czas nagrywania filmu (film
HD)*1
50 min
Przybliżony czas ciągłego nagrywania filmu (filmy HD)*1 1 godz. 25 min
Ciągłe nagrywanie głosu*2
Ciągłe
3 godz. 30 min
odtwarzanie*3
3 godz. 30 min
• Akumulator: NP-80 (Pojemność znamionowa: 700 mAh)
• Nośnik danych: karta pamięci 16 GB microSDHC (SanDisk Corporation).
*1 Zgodne ze standardami CIPA (Camera and Imaging Products Association)
*2 Przybliżony czas ciągłego nagrywania
*3 Standardowa temperatura (23°C), jeden obraz przewijany w przybliżeniu co 10 s
• Powyższe wartości zakładają, że akumulator jest nowy i zaczyna pracę
naładowany do pełna. Wielokrotne ładowanie skraca żywotność akumulatora.
• Częstotliwość korzystania z lampy błyskowej, zoomu i autofokusa oraz czas,
podczas którego aparat jest włączony mają wpływ na czas nagrywania i liczbę
zdjęć.
Pobór mocy
3,7 V DC, około 3,5 W
Rozmiary
82,4 (szer.) x 55,1 (wys.) x 20,5 (głęb.) mm
(grubość 17,5 mm z wyłączeniem części wystających)
Waga
Około 127 g (z akumulatorem i kartą pamięci*)
Około 111 g (z wyłączeniem akumulatora i karty pamięci)
* Karta pamięci 16 GB microSDHC (SanDisk Corporation)
125
Załącznik
. Akumulator litowo-jonowy (NP-80)
Napięcie znamionowe
3,7 V
Pojemność znamionowa
700 mAh
Wymagania dotyczące
temperatury pracy
Od 0 do 40°C
Rozmiary
31,4 (szer.) x 39,5 (wys.) x 5,9 (głęb.) mm
Waga
Około 15 g
. Zasilacz USB-AC (AD-C53U)
Moc wejściowa
Od 100 do 240 V AC, 50/60 Hz, 100 mA
Moc wyjściowa
5,0 V DC, 650 mA
Wymagania dotyczące
temperatury pracy
Od 5 do 35°C
Rozmiary
53 (szer.) x 21 (wys.) x 45 (głęb.) mm
(z wyłączeniem części wystających)
Waga
Około 37 g
Deklaracja zgodności z dyrektywą UE
Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union:
CASIO EUROPE GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
126
Załącznik
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
M29
MA1211-A
2012
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising