Casio | XJ-F10X, XJ-F20XN, XJ-F100W, XJ-F200WN, XJ-F210WN | Verkkotoimintojen opas | Casio XJ-F10X, XJ-F20XN, XJ-F100W, XJ-F200WN, XJ-F210WN Verkkotoimintojen opas

Casio XJ-F10X, XJ-F20XN, XJ-F100W, XJ-F200WN, XJ-F210WN Verkkotoimintojen opas
FI
DATAPROJEKTORI
XJ-F20XN/XJ-F200WN/
XJ-F210WN
Verkkotoiminto-opas
 Lue Asetusopas-asiakirjan kohdat ”Turvaohjeet” ja ”Käyttöä koskevia varotoimia”, ja varmista
tuotteen asianmukainen käyttö.
 Säilytä opasta turvallisessa paikassa tulevaa tarvetta varten.
 Saat tämän oppaan uusimman version seuraavasta verkko-osoitteesta.
http://world.casio.com/manual/projector/
1
 DLP on Texas Instruments -yhtiön rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa.
 Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
 HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
 Mac OS on Apple Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa
maissa.
 XGA on yhdysvaltalaisen IBM Corporationin rekisteröity tavaramerkki.
 PJLink on vireillä oleva tai rekisteröity tavaramerkki Japanissa, Yhdysvalloissa sekä muissa
maissa ja alueilla.
 Crestron on yhdysvaltalaisen Crestron Electronics Inc:n rekisteröity tavaramerkki.
 AMX on yhdysvaltalaisen AMX LLC:n rekisteröity tavaramerkki.
 Android on Google Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.
 Muut yhtiö- ja tuotenimet saattavat olla rekisteröityjä tai omistajiensa tavaramerkkejä.
 Jotkin tämän tuotteen osat perustuvat Independent JPEG Groupin valmistamiin ohjelmistoihin.
 Tämän Käyttäjän oppaan sisältöä saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
 Tämän oppaan kopiointi joko osittain tai kokonaisuudessaan on kielletty. Tämä opas on
tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöösi. Muu käyttö on kiellettyä ilman CASIO COMPUTER CO.
LTD:n lupaa.
 CASIO COMPUTER CO. LTD. ei vastaa menetyksistä tai kolmansien osapuolien esittämistä
korvausvaatimuksista, joita aiheutuu tämän tuotteen tai oppaan käytöstä.
 CASIO COMPUTER CO. LTD. ei vastaa mistään menetyksistä, jotka aiheutuvat tuotteen
toimintavioista tai huoltamisesta johtuneesta tietojen menetyksestä, tai mistään muista syistä.
 Tässä oppaassa esitetyt esimerkkinäytöt ovat havainnollistavia. Ne saattavat poiketa jonkin
verran tuotteen todellisista näytöistä.
 Tämän oppaan kuvat perustuvat englanninkieliseen malliin. Samoin jotkin termit perustuvat
englanninkielisen mallin näyttöihin.
2
Sisältö
Verkkotoiminnon yleiskatsaus....................................... 7
Verkkotoiminnon edut ............................................................................7
Verkkotoimintojen käyttämistä edellyttävä ohjelmisto ...........................8
Oppaan sisältö ............................................................................................................. 8
Tietokoneen näytön sisällön projisoiminen
LAN-yhteydellä ................................................................ 9
Työnkulku LAN-yhteydestä projisointiin.................................................9
Langattoman sovittimen kytkeminen projektoriin ................................10
Suoran langattoman LAN-yhteyden muodostaminen
projektorin ja tietokoneen välille ...........................................................12
Langattoman LAN-yhteyden yleiskatsaus ................................................................. 12
Langattoman LAN-yhteyden luominen käyttäen projektorin sisäistä
SSID-tunnusta (yksinkertainen tai yleinen)................................................................. 13
Langattoman LAN-yhteyden luominen projektorin yksinkertaisen yhteyden
SSID-tunnuksen avulla ja projisoiminen .................................................................... 13
Langattoman LAN-yhteyden luominen projektorin yleisen
SSID-tunnuksen avulla ja projisoiminen .................................................................... 16
Langattoman LAN-yhteyden luominen käyttäjän SSID-tunnuksella.......................... 19
Käyttäjän SSID-tunnuksen luominen ........................................................................ 20
Langattoman LAN-yhteyden luominen käyttäjän SSID-tunnuksen avulla ja
projisoiminen ........................................................................................................... 23
Projektorin yhdistäminen ulkoiseen verkkoon katkaisematta suoraa
langatonta LAN-yhteyttä tietokoneen kanssa............................................................ 26
Projektorin yhdistäminen langattomaan LAN-tukiasemaan katkaisematta
suoraa langatonta LAN-yhteyttä tietokoneen kanssa................................................ 27
Langallisen LAN-yhteyden muodostaminen projektorin ja reitittimen välillä
säilyttäen samalla suoran langattoman yhteyden projektorin ja tietokoneen välillä..... 29
Yhteyden muodostaminen projektorin ja tietokoneen välille
langattoman LAN-tukiaseman avulla ...................................................30
Yhteyden muodostamisen yleiskatsaus .................................................................... 30
Yhteystoimenpiteet .................................................................................................... 31
Projektorin yhdistäminen langattomaan LAN-tukiasemaan ....................................... 31
Yhteyden muodostaminen projektorin ja tietokoneen välille ja projisoiminen
langattoman LAN-tukiaseman kautta ....................................................................... 34
3
Projektorin yhdistäminen tietokoneeseen langallisella
LAN-yhteydellä .....................................................................................36
Langallisen LAN-yhteyden yleiskatsaus .................................................................... 36
Langallisen LAN-yhteyden muodostamistoimenpiteet .............................................. 38
Tietokoneen yhdistäminen suoraan projektoriin LAN-kaapelilla................................. 38
Langallisen LAN-yhteyden muodostaminen projektorin ja
tietokoneen välille reitittimen kautta .......................................................................... 40
Network Connection -sovelluksen käyttäminen ........ 41
Network Connection -ikkuna................................................................41
Network Connection -sovelluksen toiminnot .......................................42
Network Connection -sovelluksen painikkeiden toiminnot........................................ 42
Network Connection -sovelluksen toimintovalikon toiminnot ................................... 43
Tietokoneen äänen toistaminen projektorin kaiuttimesta .......................................... 44
Videovirran projisointi ................................................................................................ 45
Videovirran projisoiminen ......................................................................................... 45
Tietokoneen ohjaaminen etäisesti älylaitteesta ......................................................... 46
Tietokoneen etäohjauksen aloittaminen.................................................................... 46
Tietokoneen etäohjauksesta poistuminen................................................................. 46
Muita Network Connection -toimintoja ...................................................................... 47
Nykyisen langattoman LAN-yhteyden katkaiseminen ja yhdistäminen uudelleen....... 47
Network Connection -sovelluksen tallentamien yhteystietojen (salalause)
poistaminen ............................................................................................................. 47
Projektorin verkkoasetukset........................................ 48
Projektorin asetusvalikon käyttäminen.................................................48
Langallisen LAN-yhteyden tietojen näyttäminen ....................................................... 49
Langattomien LAN-tietojen näyttäminen .................................................................. 50
SSID-tunnuksen muuttaminen ................................................................................. 51
IP-asetusten muuttaminen ....................................................................................... 52
Verkkoasetusten nollaus .......................................................................................... 53
4
Projektorin järjestelmänhallintasivujen käyttäminen.............................54
Kirjautuminen projektorin järjestelmänhallintasivuille langattomalla
LAN-yhteydellä .......................................................................................................... 55
Kirjautuminen projektorin järjestelmänhallintasivuille langattomalla LAN-yhteydellä.... 55
Kirjautuminen projektorin järjestelmänhallintasivuille langallisella LAN-yhteydellä ... 56
Kirjautuminen projektorin järjestelmänhallintasivuille langallisella LAN-yhteydellä ....... 56
Tietokoneen IP-osoitteen muuttaminen projektorin IP-osoitteen
mukaan ja yhteyden luominen langallisella LAN-yhteydellä ....................................... 57
Projektorin IP-osoitteen muuttaminen tietokoneen IP-osoitteen
mukaan ja yhteyden luominen langallisella LAN-yhteydellä ....................................... 58
Langallisen LAN-yhteyden muodostaminen projektorin ja tietokoneen välille ............ 59
Tuetut toiminnot Projector Admin (Projektorin järjestelmänhallinta) -sivuille
kirjautumisen jälkeen ................................................................................................. 60
Järjestelmän tilan näyttäminen ................................................................................. 60
Control Panel (Ohjauspaneeli) -sivun verkkoasetusten määrittäminen....................... 61
Network Settings (Verkkoasetukset) -sivun verkkoasetusten määrittäminen ............. 62
Projektorin järjestelmänhallintasivujen kirjautumissalasanan muuttaminen................. 64
Projektorin järjestelmänhallintasivujen kaikkien asetusten alustaminen...................... 65
Tietojen antaminen Crestron-ohjaimeen yhdistämistä varten .................................... 65
Uloskirjautuminen projektorin järjestelmänhallintasivuilta........................................... 65
Projektorin hallitseminen etäisesti LAN-yhteyden kautta .......................................... 66
Projektorin hallitseminen etäisesti LAN-yhteydellä liitetystä tietokoneesta ................. 66
Control Panel (Ohjauspaneeli) -sivun etähallintakohteet ........................................... 68
Projektorin Tiedoston katselu -toiminnot................... 69
Tiedoston lataaminen projektorin sisäiseen muistiin............................69
Kirjautuminen Transfer File (Siirrä tiedosto) -sivulle................................................... 69
Transfer File (Siirrä tiedosto) -sivulle kirjautuminen langattomalla LAN-yhteydellä ...... 69
Transfer File (Siirrä tiedosto) -sivulle kirjautuminen langallisella LAN-yhteydellä.......... 71
Uloskirjautuminen Transfer File (Siirrä tiedosto) -sivulta............................................. 71
Transfer File (Siirrä tiedosto) -sivun kirjautumissalasanan muuttaminen..................... 71
Tuetut toimet käyttäjän ollessa kirjautuneena Transfer File
(Siirrä tiedosto) -sivulla............................................................................................... 72
Projektorin Tiedoston katselu -toiminnot .............................................73
Viewer Control (Katselun ohjaus) -sivun näyttäminen ............................................... 73
Viewer Control (Katselun ohjaus) -sivun näyttäminen langattoman
LAN-yhteyden kautta ............................................................................................... 73
Viewer Control (Katselun ohjaus) -sivun näyttäminen langallisella LAN-yhteydellä ..... 74
Palaaminen projektorin ensimmäiselle sivulle Viewer Control
(Katselun ohjaus) -sivulta.......................................................................................... 74
Viewer Control (Katselun ohjaus) -sivun toiminnot .................................................... 74
5
Liite ................................................................................. 75
Ohjatun varmennetoiminnon käyttäminen............................................75
Network Connection -sovelluksen asentaminen USB-muistitikulle............................ 75
Tietokoneen yhdistäminen projektoriin langattomalla LAN-yhteydellä käyttäen
USB-varmennuslaitetta ............................................................................................ 76
Projisointi langattomalla LAN-yhteydellä eri laitteilla............................76
Projisointi Mac-tietokoneesta Network Connection -sovelluksella ........................... 76
Projisointi älylaitteesta C-Assist-ohjelmistolla ........................................................... 77
Projisointi älylaitteesta MobiShow-ohjelmistolla........................................................ 77
Vianmääritys .........................................................................................78
Langaton LAN-yhteys projektorin ja tietokoneen välillä............................................. 78
Projektorin järjestelmänhallintasivut .......................................................................... 79
Transfer File (Siirrä tiedosto) -sivut ............................................................................ 79
6
Verkkotoiminnon yleiskatsaus
Verkkotoiminnon edut
 Tietokoneen liittäminen projektoriin langattomalla LAN-yhteydellä ja tietokoneen näytön
projisoiminen
Projektorilla voidaan projisoida tietokoneen näytön kuvia ilman kaapeliliitäntää. Kun projektori
liitetään tietokoneeseen langattoman LAN-yhteyden tukiaseman kautta, projisointi on mahdollista
tietokoneen ollessa liitettynä ulkoiseen verkkoon (Internet tai intranet).
 Tietokoneen liittäminen projektoriin langallisella LAN-yhteydellä ja tietokoneen näytön
projisoiminen
Tietokone voidaan liittää projektoriin välittömästi kaapelilla tai välillisesti reitittimen kautta, jotta
tietokoneen näytön sisältö voidaan projisoida. Tietokone, jonka näytön sisältö projisoidaan, voidaan
liittää myös ulkoiseen verkkoon (Internet tai intranet).
 Neljän tietokoneen kuvien projisoiminen samanaikaisesti langattomalla LAN-yhteydellä
Projisoitu kuva voidaan jakaa neljään osaan ja neljän tietokoneen näytöt projisoida samanaikaisesti
LAN-yhteyden kautta.
 LAN-yhteydellä voidaan projisoida tietokoneen päänäyttö tai laajennettu näyttö (Network
Connection)
Näytön alue, joka jatkuu työpöydältä oikealle kannettavassa tietokoneessa, voidaan projisoida
laajennettuna näyttönä.
 Videon toistokuva voidaan projisoida yksinään erillisenä näyttönä LAN-yhteydellä (Network
Connection)
Videotiedot voidaan lähettää projektoriin LAN-yhteydellä ja projisoida ilman, että tietokoneen
normaalista työpöydän näkymästä joudutaan siirtymään pois.
 Tietokoneen äänen toisto LAN-yhteydellä (Network Connection)
Tietokoneen näyttökuvien lisäksi myös tietokoneen ääni voidaan toistaa projektorista.
 Tiedostojen siirtäminen projektorin sisäiseen muistiin LAN-yhteydellä liitetystä tietokoneesta
LAN-yhteydellä voidaan siirtää erityyppisiä tiedostoja tietokoneesta projektorin sisäiseen muistiin,
josta ne voidaan toistaa projektorin Tiedoston katselu -sovelluksella.
 Projektorin hallitseminen etäisesti LAN-yhteydellä liitetystä tietokoneesta
Tulolähteen vaihtaminen ja muut tavalliset projektoritoiminnot voidaan tehdä LAN-yhteydellä
liitetystä tietokoneesta.
Huomautus
 Lisätietoja Network Connection -sovelluksesta on alla olevassa kohdassa ”Verkkotoimintojen
käyttämistä edellyttävä ohjelmisto”.
7
Verkkotoimintojen käyttämistä edellyttävä ohjelmisto
Verkkotoimintojen käyttämiseen vaadittava ohjelmisto vaihtelee sen mukaan, minkä tyyppinen laite
aiotaan liittää LAN-yhteydellä projektoriin. Lisätietoja on seuraavassa taulukossa.
Laite
Ohjelmisto
Windows-tietokone
Network Connection (Windows)
Mac-tietokone
Network Connection (Mac OS)
Lataa ohjelmisto seuraavalta verkkosivustolta:
http://www.casio-intl.com/support/
Tärkeää
 Katso CASIOn verkkosivustolta tietoja järjestelmän vähimmäisvaatimuksista, latauksesta,
käyttöolosuhteista ja muista huomioon otettavista varotoimista ennen ohjelmiston lataamista
tietokoneeseen.
 Lisäohjeita ohjelmiston lataamiseen on sen lataussivustolla.
Oppaan sisältö
Tämän oppaan toimenpiteet perustuvat Windows-tietokoneeseen, jossa on käytössä Network
Connection -sovellus.
Jos käytät erityyppistä laitetta, tutustu ohjelmistojen lataussivuilta saataviin käyttöohjeisiin.
8
Tietokoneen näytön sisällön projisoiminen
LAN-yhteydellä
Tässä osiossa katetaan kaikki tarvittavat tiedot LAN-yhteyden muodostamiseen projektorin ja
tietokoneen välille sekä tietokoneen näyttösisällön projisoimiseen.
Työnkulku LAN-yhteydestä projisointiin
LAN-yhteys voidaan muodostaa projektorin ja tietokoneen välille usealla eri tavalla. Seuraavassa
työnkulussa kerrotaan LAN-yhteyden muodostamisen toimenpiteet.
Asenna Network Connection tietokoneeseen*1
”Verkkotoimintojen käyttämistä edellyttävä ohjelmisto” (sivu 8)
Muodosta langaton LAN-yhteys projektorin ja
tietokoneen välille.
Muodosta langallinen LAN-yhteys projektorin ja
tietokoneen välille.
”Langattoman sovittimen kytkeminen projektoriin” (sivu 10)
 Jos haluat yksinkertaistaa yhteyden
muodostamista
 Jos haluat liittää tietokoneen
käyttämättä ulkoista verkkoa (Internet tai
intranet)*2
”Suoran langattoman LAN-yhteyden
muodostaminen projektorin ja tietokoneen
välille” (sivu 12)
 Jos halut käyttää olemassa olevaa
langatonta LAN-tukiasemaa (langatonta
reititintä)
 Jos haluat liittää tietokoneen ulkoisen
verkon kautta (Internet tai intranet)
”Projektorin
yhdistäminen
tietokoneeseen
langallisella
LAN-yhteydellä”
(sivu 36)
”Yhteyden muodostaminen projektorin ja
tietokoneen välille langattoman
LAN-tukiaseman avulla” (sivu 30)*3
”Network Connection -sovelluksen käyttäminen” (sivu 41)
*1 Asennettuasi Network Connection -sovelluksen yhteen tietokoneeseen voit luoda kyseisellä
tietokoneella USB-varmennuksia, joilla voidaan yhdistää muita tietokoneita projektoriin
LAN-yhteydellä. Lisätietoja on kohdassa ”Ohjatun varmennetoiminnon käyttäminen” (sivu 75).
*2 Luotuasi suoran langattoman LAN-yhteyden projektorin ja tietokoneen välille, tietokone voi yhdistää
ulkoiseen verkkoon (Internet tai intranet) projektorin kautta. Lisätietoja on kohdassa ”Projektorin
yhdistäminen ulkoiseen verkkoon katkaisematta suoraa langatonta LAN-yhteyttä tietokoneen
kanssa” (sivu 26).
*3 Jotta voit yhdistää tällä tavalla, joudut ensin muodostamaan suoran LAN-yhteyden projektorin ja
tietokoneen välille ja määrittämään sitten asetukset projektorin yhdistämiseksi langattomaan
LAN-tukiasemaan.
9
Langattoman sovittimen kytkeminen projektoriin
Tärkeää
 Projektorin mukana ei toimiteta langatonta LAN-sovitinta. Jos haluat käyttää langatonta
LAN-yhteyttä, käytä valinnaisesti saatavaa langatonta YW-40-LAN-sovitinta.
 Älä yritä käyttää langatonta YW-40-sovitinta muuntyyppisten laitteiden kanssa.
Kytke langaton YW-40-sovitin projektorin USB-A-porttiin, kuten seuraavassa kuvassa.
Jos ”Päällä” on valittu asetusvalikossa ”Kytke ja käytä” -asetukseksi, seuraavat toimenpiteet tehdään
langattoman sovittimen ollessa liitettynä projektoriin.
 Jos langaton sovitin liitetään, kun projektorin virta on kytketty
Liitännän jälkeen tulolähteeksi muuttuu ”Verkko” ja LAN-yhteyden valmiustilanäytön projisointi alkaa
automaattisesti.
 Jos langaton sovitin liitetään ja projektorin virta kytketään sen jälkeen
Projektorin virran kytkemisen jälkeen tulolähteeksi muuttuu ”Verkko” ja LAN-yhteyden
valmiustilanäytön projisointi alkaa automaattisesti.
LAN-yhteyden valmiustilanäyttö (verkon esitysjärjestelmänäyttö)
10
Langattoman sovittimen suojus (toimitetaan YW-40-sovittimen mukana)
Asenna langattoman sovittimen suojus (varkaudenestosuojus) tarvittaessa kytkettyäsi langattoman
sovittimen projektoriin. Peitä langaton sovitin sen suojuksella ja kiinnitä paikalleen ruuvilla.
Langattoman sovittimen suojus
Ruuvi
*Varo
Pidä langaton sovitin ja sen suojus pienten lasten ulottumattomissa. Sovittimen
joutuminen suuhun saattaa aiheuttaa hengitysvaikeuksia ja hengenvaarallisen
tilanteen.
11
Suoran langattoman LAN-yhteyden muodostaminen
projektorin ja tietokoneen välille
Langattoman LAN-yhteyden yleiskatsaus
Tässä osiossa kerrotaan, miten tietokoneeseen asennettua Network Connection -sovellusta käytetään
projektorin lähettämän SSID-tunnuksen löytämiseen ja yhteyden muodostamiseen tietokoneen ja
projektorin välille.
SSID-tyyppi
Olemassa on kolme erilaista SSID-projektorityyppiä. Ne kuvataan seuraavassa. Huomaa, että
yhteysmenetelmä ja vaaditut toimenpiteet vaihtelevat SSID-tyypin mukaan.
SSID-tyyppi
Kuvaus
Käytettävä SSID
Yksinkertaisen
yhteyden SSID*1
(sisäinen)
Nämä ovat erityisiä SSID-tunnuksia Network Connection -sovellusta
varten Windows-tietokoneessa. Niillä luodaan langaton LAN-yhteys
projektoriin. Tämän tyyppinen SSID on esiasetettu projektoriin, ja
näin ollen sen nimeä tai asetustietoja ei voi muuttaa. Tällä
SSID-tyypillä langattoman LAN-yhteyden luominen projektorin ja
tietokoneen välille on helppoa ilman monimutkaisten asetusten
määritystarvetta.
casiolpj0001
casiolpj0002
casiolpj0003
casiolpj0004
Yleinen SSID*1*2
(sisäinen)
Tämän tyyppinen SSID pyytää salalausetta yhteyttä
muodostettaessa. Tämän tyyppinen SSID on esiasetettu projektoriin,
ja näin ollen sen nimeä tai asetustietoja ei voi muuttaa.
casiolpj0101*3
casiolpj0102
casiolpj0103
casiolpj0104
Käyttäjän SSID*2
(täytyy luoda)
Käyttäjän on luotava SSID. Vain yksi käyttäjän SSID voidaan luoda.
Voit määrittää salaustyypin ja salalauseen, joita käytetään yhteyden
muodostuksessa.
casiolpj0<mikä
merkkijono
tahansa>
*1 Projektori luo langattoman LAN-tiedonsiirron käyttäen WPA-PSK AES -suojausprotokollaa, joka
tuottaa suhteellisen turvallisen langattoman tiedonsiirron. Projektorin ja tietokoneen välillä lähetetyt
tiedot salataan projektorin sisäisen salalauseen ja kirjautumistunnuksen perusteella.
*2 Näitä SSID-tunnuksia voidaan käyttää myös muodostettaessa langatonta LAN-yhteyttä projektorin
ja Mac-tietokoneen tai älylaitteen (Android, iOS) välille. Lisätietoja on kohdassa ”Projisointi
langattomalla LAN-yhteydellä eri laitteilla” (sivu 76).
*3 Alkuperäinen SSID-asetus.
Langaton LAN-yhteys ja projisointi
Yhteen projektoriin voidaan yhdistää jopa 8 tietokonetta samanaikaisesti langattoman LAN-yhteyden
kautta. Yksi tietokonenäytön kuva (täydellisen kuvakoon projisointi) tai enintään neljä tietokonenäytön
kuvaa (projisointikuva jaettu neljään osaan) voidaan projisoida samanaikaisesti.
Lisätietoja projisointitoimista tietokoneella sen yhdistämisen jälkeen on kohdassa ”Network
Connection -sovelluksen käyttäminen” (sivu 41).
12
Langattoman LAN-yhteyden luominen käyttäen projektorin
sisäistä SSID-tunnusta (yksinkertainen tai yleinen)
Tässä osiossa kerrotaan, miten projektorin sisäistä SSID-tunnusta (yksinkertaista tai yleistä) etsitään
Network Connection -sovelluksella ja langaton LAN-yhteys luodaan projektorin ja tietokoneen välille.
Tässä kuvatuilla toimilla luodaan langaton LAN-yhteys projektorin ja tietokoneen välille ja aloitetaan
tietokoneen näyttösisällön projisointi.
Langaton LAN-yhteys
Langattoman LAN-yhteyden luominen projektorin
yksinkertaisen yhteyden SSID-tunnuksen avulla ja
projisoiminen
Projektorin toimet
1.
Liitä langaton sovitin projektoriin (sivu 10) ja kytke projektorin virta.
2.
Paina [INPUT]-näppäintä. ”Tulo”-valintaikkuna avautuu.
3.
Valitse ”Verkko” näppäimillä [] ja [] ja paina sitten [ENTER]-näppäintä.
 Tulolähteeksi muuttuu automaattisesti ”Verkko” ja LAN-yhteyden valmiustilanäytön projisointi
alkaa.
4.
Paina [MENU]-näppäintä ja valitse sitten seuraavat: ”Verkkoasetukset” 3
”Projektorin langattomat LAN-asetukset” 3 ”SSID”. Valitse avautuvasta
valintaikkunasta jokin seuraavista vaihtoehdoista: ”casiolpj0001”,
”casiolpj0002”, ”casiolpj0003” tai ”casiolpj0004”.
5.
Palaa kohtaan ”Verkkoasetukset” painamalla [ESC]-näppäintä kaksi kertaa.
6.
Valitse ”Päivitä verkkoasetukset” []-näppäimellä ja paina sitten
[ENTER]-näppäintä.
 Näyttöön tulee valintaikkuna, jossa pyydetään vahvistamaan verkkoasetusten päivittäminen.
7.
Valitse ”Kyllä” painamalla []-näppäintä ja paina sitten [ENTER]-näppäintä.
 SSID-tunnuksen muutos otetaan käyttöön projektorissa ja valintaikkuna sulkeutuu. Odota,
kunnes LAN-yhteyden valmiustilanäytön projisointi käynnistyy jälleen.
 Jos lähellä on käytössä useita projektoreita, valitse kullekin niistä eri SSID-tunnus.
13
Tietokoneen toimet
8.
Käynnistä Network Connection.
 Näyttöön tulee Network Connection -ikkuna ja viesti ”Connecting”.
 Jos tietokoneessa on käyttöjärjestelmä Windows 7, 8, 8.1 tai 10 ja näyttöön ilmestyy ”Määritä
verkkosijainti” -valintaikkuna, sulje se napsauttamalla [Peruuta].
 Näyttöön ilmestyy jokin esitetyistä valintaikkunoista heti, kun Network Connection löytää
projektorin, johon se voi yhdistää.
Jos tämä valintaikkuna avautuu:
Tarkoittaa tätä:
”Projector List”
Useita yhdistettäviä projektoreita löydettiin.
Siirry tähän vaiheeseen:
Vaihe 9
”Enter the login code.”
Vain yksi yhdistettävä projektori löydettiin.
Vaihe 10
9.
Napsauta yhdistettävän projektorin SSID-tunnusta ja napsauta sitten [OK].
10.
Kirjoita avautuvaan ”Enter the login code.” -valintaikkunaan käyttäjän nimi ja
kirjautumistunnus.
 Voit kirjoittaa minkä tahansa enintään 12 merkkiä pitkän nimen ”User Name” -ruutuun. Tässä
antamasi käyttäjänimi näytetään käyttäjänimenä projisointinäytössä.
 Kirjoita ”Login Code” -ruutuun nelilukuinen numero, joka näkyy projisoidun LAN-yhteyden
valmiustilanäytön vasemmassa yläkulmassa.
11.
Kun olet antanut kaikki tiedot oikein, napsauta [OK].
 Kun projektori on yhdistetty tietokoneeseen langattomalla LAN-yhteydellä, alla esitetty
Network Connection -ikkuna näkyy tietokoneen näytössä. Tietokoneen näytön kuva
(päänäyttö) projisoidaan.
 Lisätietoja Network Connection -ikkunan toiminnoista on kohdassa ”Network Connection
-sovelluksen käyttäminen” (sivu 41).
14
12.
Katkaise langaton LAN-yhteys ja lopeta tietokoneen näytön projisointi
napsauttamalla Network Connection -ikkunan oikeassa yläkulmassa olevaa
sulkupainiketta ( ).
 Network Connection -ikkuna sulkeutuu ja LAN-yhteyden valmiustilanäyttö projisoidaan jälleen.
Huomautus
 Kirjautumistunnus päivittyy uudeksi arvoksi aina, kun projektori käynnistetään uudelleen.
Tarkasta kirjautumistunnus projisointinäytössä ja anna nykyisen käynnistyksen asianmukainen
kirjautumistunnus aina, kun teet edelliset yhdistämistoimet.
 Jos projektoria ei löydy edellisten toimien vaiheessa 8, Network Connection -ikkuna näyttää
erilaiselta, kuten seuraavassa kuvassa.
Tarkasta tässä tapauksessa alla luetellut kohdat, napsauta [Reconnect] ja toista edelliset
toimet vaiheesta 8.
 Tarkista, että langaton sovitin on liitetty projektoriin oikein.
Katso ”Langattoman sovittimen kytkeminen projektoriin” (sivu 10).
 Tarkasta, että projektorin virta on kytketty ja että se projisoi LAN-yhteyden
valmiustilanäytön.
 Varmista, että LAN-yhteyden valmiustilanäytön vasemmassa alakulmassa näkyvä SSID on
jokin seuraavista: ”casiolpj0001”, ”casiolpj0002”, ”casiolpj0003”, ”casiolpj0004”.
Jos siinä näkyy jokin muu SSID, tee edelliset toimet vaiheesta 4.
15
Langattoman LAN-yhteyden luominen projektorin yleisen
SSID-tunnuksen avulla ja projisoiminen
Projektorin toimet
1.
Liitä langaton sovitin projektoriin (sivu 10) ja kytke projektorin virta.
2.
Paina [INPUT]-näppäintä. ”Tulo”-valintaikkuna avautuu.
3.
Valitse ”Verkko” näppäimillä [] ja [] ja paina sitten [ENTER]-näppäintä.
 Tulolähteeksi muuttuu automaattisesti ”Verkko” ja LAN-yhteyden valmiustilanäytön projisointi
alkaa.
4.
Paina [MENU]-näppäintä ja valitse sitten seuraavat: ”Verkkoasetukset” 3
”Projektorin langattomat LAN-asetukset” 3 ”SSID”. Valitse avautuvasta
valintaikkunasta jokin seuraavista vaihtoehdoista: ”casiolpj0101”,
”casiolpj0102”, ”casiolpj0103” tai ”casiolpj0104”.
 Tätä ei tarvitse tehdä, jos aiot käyttää vain yhtä projektoria etkä muuta alkuperäistä
SSID-oletusasetusta (casiolpj0101). Siirry vaiheeseen 8.
5.
Palaa kohtaan ”Verkkoasetukset” painamalla [ESC]-näppäintä kaksi kertaa.
6.
Valitse ”Päivitä verkkoasetukset” []-näppäimellä ja paina sitten
[ENTER]-näppäintä.
 Näyttöön tulee valintaikkuna, jossa pyydetään vahvistamaan verkkoasetusten päivittäminen.
7.
Valitse ”Kyllä” painamalla []-näppäintä ja paina sitten [ENTER]-näppäintä.
 SSID-tunnuksen muutos otetaan käyttöön projektorissa ja valintaikkuna sulkeutuu. Odota,
kunnes LAN-yhteyden valmiustilanäytön projisointi käynnistyy jälleen.
 Jos lähellä on käytössä useita projektoreita, valitse kullekin niistä eri SSID-tunnus.
16
Tietokoneen toimet
8.
Käynnistä Network Connection.
 Näyttöön tulee Network Connection -ikkuna ja viesti ”Connecting”.
 Jos tietokoneessa on käyttöjärjestelmä Windows 7, 8, 8.1 tai 10 ja näyttöön ilmestyy ”Määritä
verkkosijainti” -valintaikkuna, sulje se napsauttamalla [Peruuta].
 Näyttöön ilmestyy jokin esitetyistä valintaikkunoista heti, kun Network Connection löytää
projektorin, johon se voi yhdistää.
Jos tämä valintaikkuna avautuu:
Tarkoittaa tätä:
”Projector List”
Useita yhdistettäviä projektoreita löydettiin. Vaihe 9
”Enter the passphrase or WEP key.” Vain yksi yhdistettävä projektori löydettiin.
9.
Siirry tähän vaiheeseen:
Vaihe 10
Napsauta yhdistettävän projektorin SSID-tunnusta ja napsauta sitten [OK].
17
10.
Kirjoita avautuvaan ”Enter the passphrase or WEP key.” -valintaikkunaan
käyttäjän nimi ja kirjautumistunnus.
 Voit kirjoittaa minkä tahansa enintään 12 merkkiä pitkän nimen ”User Name” -ruutuun. Tässä
antamasi käyttäjänimi näytetään käyttäjänimenä projisointinäytössä.
 Kirjoita alla esitetyt merkit ”Passphrase/WEP Key Input”- ja ”Confirm”-ruutuihin sen
projektorin SSID-tunnuksen mukaan, johon aiot yhdistää.
11.
Yhdistettävän projektorin SSID
Syötettävä merkkijono (salalause)
casiolpj0101
casiolpj01
casiolpj0102
casiolpj02
casiolpj0103
casiolpj03
casiolpj0104
casiolpj04
Kun olet antanut kaikki tiedot oikein, napsauta [OK].
 Näyttöön ilmestyy alla esitetty valintaikkuna.
12.
Kirjoita ”Login Code” -ruutuun nelilukuinen numero, joka näkyy projisoidun
LAN-yhteyden valmiustilanäytön vasemmassa yläkulmassa.
 Vaiheessa 10 antamasi käyttäjänimi näkyy ”User Name” -ruudussa. Voit halutessasi olla
muuttamatta sitä.
13.
Kun olet antanut kaikki tiedot oikein, napsauta [OK].
 Kun projektori on yhdistetty tietokoneeseen langattomalla LAN-yhteydellä, alla esitetty
Network Connection -ikkuna näkyy tietokoneen näytössä. Tietokoneen näytön kuva
(päänäyttö) projisoidaan.
 Lisätietoja Network Connection -ikkunan toiminnoista on kohdassa ”Network Connection
-sovelluksen käyttäminen” (sivu 41).
B
18
14.
Katkaise langaton LAN-yhteys ja lopeta tietokoneen näytön projisointi
napsauttamalla Network Connection -ikkunan oikeassa yläkulmassa olevaa
sulkupainiketta ( ).
 Network Connection -ikkuna sulkeutuu ja LAN-yhteyden valmiustilanäyttö projisoidaan jälleen.
Huomautus
 Tehtyäsi edelliset toimet Network Connection muistaa viime yhteyskerralla käytetyn
salalauseen. Näin ollen et joudu antamaan salalausetta uudelleen, jos yhdistät saman
tietokoneen projektoriin toistamiseen (kunhan SSID-tunnusta ei ole muutettu).
 Jos käytät yleistä SSID-tunnusta langattoman LAN-yhteyden kanssa, asetukset voidaan
määrittää siten, että kirjautumistunnusta ei tarvitse antaa uudelleen. Lisätietoja asetusten
määrittämisestä on kohdassa ”Control Panel (Ohjauspaneeli) -sivun verkkoasetusten
määrittäminen” (sivu 61).
Langattoman LAN-yhteyden luominen käyttäjän
SSID-tunnuksella
Voit luoda käyttäjän SSID-tunnuksen ja muodostaa sen avulla langattoman LAN-yhteyden, kun haluat
muodostaa yhteyden käyttäen tiettyä salausjärjestelmää, tehdä yhteydestä turvallisemman tai
yhdistää määrittämättä suojausasetuksia (ilman salalausetta tai kirjautumistunnusta).
Langaton LAN-yhteys
Tärkeää
 Jotta voit luoda käyttäjän SSID-tunnuksen, joudut ensin muodostamaan langattoman
LAN-yhteyden projektorin ja tietokoneen välille jollakin toisella menetelmällä.
 Projektorille voi kerralla olla määritetty vain yksi käyttäjän SSID. Aina kun teet kohdan
”Käyttäjän SSID-tunnuksen luominen” toimet, nykyinen käyttäjän SSID (jos on) korvataan.
19
Käyttäjän SSID-tunnuksen luominen
1.
Liitä tietokone projektoriin LAN-yhteydellä jollakin seuraavista toimista.
 ”Langattoman LAN-yhteyden luominen projektorin yksinkertaisen yhteyden SSID-tunnuksen
avulla ja projisoiminen” (sivu 13), vaiheet 1–11
 ”Langattoman LAN-yhteyden luominen projektorin yleisen SSID-tunnuksen avulla ja
projisoiminen” (sivu 16), vaiheet 1–13
 ”Langattoman LAN-yhteyden luominen käyttäjän SSID-tunnuksen avulla ja projisoiminen”
(sivu 23), vaiheet 1–13 (käyttäjän SSID jo luotu).
 ”Tietokoneen yhdistäminen suoraan projektoriin LAN-kaapelilla” (sivu 38), vaiheet 1–9
2.
Napsauta Network Connection -ikkunassa toimintovalikon painiketta ja sitten
avautuvassa valikossa kohtaa [Admin Screen].
Toimintovalikon painike
 Tietokoneen verkkoselain käynnistyy ja näyttää projektorin pääsivun.
3.
Napsauta vasemmanpuoleisessa ikkunassa kohtaa ”Projector Admin”. Näppäile
salasana avautuvaan salasanaikkunaan.
 Oletussalasana on ”admin”.
4.
Napsauta [Login]-painiketta.
 Jos kirjautuminen käynnistyy normaalisti, näyttöön tulee ”System Status” -sivu.
20
5.
Napsauta vasemmanpuoleisessa ikkunassa kohtaa ”Network Settings”.
 Näyttöön avautuu ”Network Settings” -sivu.
 Käyttäjän SSID-tunnuksen luomiseen tarvittavat tiedot ja asetukset on merkitty punaisin
kehyksin. Muita asetuksia ei tarvitse muuttaa.
 Lisätietoja tästä sivusta on kohdassa ”Network Settings (Verkkoasetukset) -sivun
verkkoasetusten määrittäminen” (sivu 62).
6.
Kirjoita ”SSID”-ruutuun merkkijono, jota haluat käyttää käyttäjän
SSID-tunnuksena.
 Lopullinen käyttäjän SSID näkyy muodossa: casiolpj0<kirjoittamasi merkkijono>
 Voit kirjoittaa enintään 23 merkin pituisen käyttäjän SSID-tunnuksen. Huomaa, että seuraavia
lukuja ei voi käyttää käyttäjän SSID-tunnuksen tekstissä: 001, 002, 003, 004, 101, 102, 103 tai
104. Tämä johtuu siitä, että nämä numerot tekisivät käyttäjän SSID-nimestä identtisen
yksinkertaisen tai yleisen SSID-nimen kanssa.
7.
Valitse langattomassa LAN-tiedonsiirrossa käytettävä salaus.
 Napsauta ”Security”-ruudun oikealla puolella olevaa []-painiketta ja valitse haluamasi
suojausprotokolla avautuvasta luettelosta. Luettelon vaihtoehtojen merkitykset selitetään alla.
Suojaus
WPA-PSK AES
Kuvaus
Suorittaa viestinnän salauksen WPA-PSK-protokollalla. WPA (Wi-Fi Protected Access)
on suojaustoiminto, jolla salataan viestinnän tietoja.
WPA2-PSK AES
Suorittaa viestinnän salauksen WPA2-PSK-protokollalla. WPA2 on uusi WPA-standardi.
Disable
Poistaa langattoman LAN-suojauksen käytöstä, jolloin viestintää ei salata.
21
8.
Anna salalause.
 ”Passphrase/WEP Key Input” -tekstiruutuun kirjoitettu salalause vaihtelee vaiheessa 7 valitun
suojausprotokollan mukaan, kuten on selitetty alla.
Suojaus
WPA-PSK AES
Syötettävä merkkijono
Näppäile WPA-PSK- tai WPA2-PSK-salalause. Näppäile vähintään kahdeksan ja
enintään 63 yksitavuista merkkiä tai enintään 64 merkkiä pitkä heksadesimaaliarvo.
Esimerkki:
WPA2-PSK AES
Disable
MyKey123 (kahdeksan merkkiä)
1111222233334444555566667777888899990000AAAABBBBCCCCDDDDEEEEFFFF
(64-lukuinen heksadesimaaliarvo)
Mitään tietoja ei tarvitse antaa.
 Näppäilemäsi salalauseen merkit näytetään tähtinä (*) sen ruudussa. Jos haluat nähdä
näppäilemäsi merkit, poista valintaruudun ”Hide characters” -merkintä.
 Tarvitset tähän näppäilemääsi salalausetta, kun muodostat langatonta LAN-yhteyttä
projektorin ja tietokoneen välillä käyttäjän SSID-tunnuksen avulla. Älä unohda näppäilemääsi
salalausetta.
9.
Kun haluat luoda käyttäjän SSID-tunnuksen vaiheiden 6–8 asetusten mukaan,
napsauta [Apply].
 Käyttäjän SSID luodaan ja sitä sovelletaan projektoriin.
 Jos projektori ja tietokone on yhdistetty langattomalla LAN-yhteydellä, niiden välinen langaton
LAN-yhteys katkaistaan ja projisointinäyttö muuttuu LAN-yhteyden valmiustilanäytöksi.
22
Langattoman LAN-yhteyden luominen käyttäjän
SSID-tunnuksen avulla ja projisoiminen
Projektorin toimet
1.
Liitä langaton sovitin projektoriin (sivu 10) ja kytke projektorin virta.
2.
Paina [INPUT]-näppäintä. ”Tulo”-valintaikkuna avautuu.
3.
Valitse ”Verkko” näppäimillä [] ja [] ja paina sitten [ENTER]-näppäintä.
 Tulolähteeksi muuttuu automaattisesti ”Verkko” ja LAN-yhteyden valmiustilanäytön projisointi
alkaa.
4.
Valitse kohdan ”Käyttäjän SSID-tunnuksen luominen” (sivu 20) toimenpiteillä
luomasi käyttäjän SSID.
Tässä tapauksessa:
Suorita tämä toimenpide:
Projektorin SSID-tunnusta ei muutettu kohdan
”Käyttäjän SSID-tunnuksen luominen” (sivu 20)
toimenpiteiden tekemisen jälkeen.
Siirry suoraan vaiheeseen 8.
Projektorin SSID muutettiin kohdan ”Käyttäjän
SSID-tunnuksen luominen” (sivu 20) toimenpiteiden
tekemisen jälkeen.
Paina [MENU]-näppäintä ja valitse sitten seuraavat:
”Verkkoasetukset” 3 ”Projektorin langattomat
LAN-asetukset” 3 ”SSID”. Valitse avautuvasta
valintaikkunasta käyttäjän SSID.
5.
Palaa kohtaan ”Verkkoasetukset” painamalla [ESC]-näppäintä kaksi kertaa.
6.
Valitse ”Päivitä verkkoasetukset” []-näppäimellä ja paina sitten
[ENTER]-näppäintä.
 Näyttöön tulee valintaikkuna, jossa pyydetään vahvistamaan verkkoasetusten päivittäminen.
7.
Valitse ”Kyllä” painamalla []-näppäintä ja paina sitten [ENTER]-näppäintä.
 SSID-tunnuksen muutos otetaan käyttöön projektorissa ja valintaikkuna sulkeutuu. Odota,
kunnes LAN-yhteyden valmiustilanäytön projisointi käynnistyy jälleen.
23
Tietokoneen toimet
8.
Käynnistä Network Connection.
 Näyttöön tulee Network Connection -ikkuna ja viesti ”Connecting”.
 Jos tietokoneessa on käyttöjärjestelmä Windows 7, 8, 8.1 tai 10 ja näyttöön ilmestyy ”Määritä
verkkosijainti” -valintaikkuna, sulje se napsauttamalla [Peruuta].
 Näyttöön ilmestyy jokin esitetyistä valintaikkunoista heti, kun Network Connection löytää
projektorin, johon se voi yhdistää.
Jos tämä valintaikkuna avautuu:
Tarkoittaa tätä:
”Projector List”
Useita yhdistettäviä projektoreita löydettiin.
”Enter the passphrase or WEP key.” Käyttäjän SSID-tunnuksen ”Security”-asetuksena on
jokin muu kuin ”Disable”, ja vain yksi yhdistettävä
projektori löydettiin.
”Enter the login code.”
9.
Siirry tähän
vaiheeseen:
Vaihe 9
Vaihe 10
Käyttäjän SSID-tunnuksen ”Security”-asetuksena on
Vaihe 12
”Disable”, ja vain yksi yhdistettävä projektori löydettiin.
Napsauta yhdistettävän projektorin SSID-tunnusta ja napsauta sitten [OK].
 Jos ”Enter the passphrase or WEP key.” -valintaikkuna avautuu, siirry vaiheeseen 10. Jos
”Enter the login code.” -valintaikkuna avautuu, siirry vaiheeseen 12.
10.
Anna salalause.
 Kirjoita käyttäjän SSID-salalause (kohdan ”Käyttäjän SSID-tunnuksen luominen” vaiheessa 8
antamasi merkkijono) sekä ”Passphrase/WEP Key Input”- että ”Confirm”-ruutuun.
24
11.
Kun olet antanut kaikki tiedot oikein, napsauta [OK].
 Näyttöön ilmestyy alla esitetty valintaikkuna.
12.
Kirjoita ”Login Code” -ruutuun nelilukuinen numero, joka näkyy projisoidun
LAN-yhteyden valmiustilanäytön vasemmassa yläkulmassa.
13.
Kun olet antanut kaikki tiedot oikein, napsauta [OK].
 Kun projektori on yhdistetty tietokoneeseen langattomalla LAN-yhteydellä, alla esitetty
Network Connection -ikkuna näkyy tietokoneen näytössä. Tietokoneen näytön kuva
(päänäyttö) projisoidaan.
 Lisätietoja Network Connection -ikkunan toiminnoista on kohdassa ”Network Connection
-sovelluksen käyttäminen” (sivu 41).
14.
Katkaise langaton LAN-yhteys ja lopeta tietokoneen näytön projisointi
napsauttamalla Network Connection -ikkunan oikeassa yläkulmassa olevaa
sulkupainiketta ( ).
 Network Connection -ikkuna sulkeutuu ja LAN-yhteyden valmiustilanäyttö projisoidaan jälleen.
Huomautus
 Tehtyäsi edelliset toimet Network Connection muistaa viime yhteyskerralla käytetyn
salalauseen. Näin ollen et joudu antamaan salalausetta uudelleen, jos yhdistät saman
tietokoneen projektoriin toistamiseen (kunhan SSID-tunnusta ei ole muutettu).
 Jos käytät käyttäjän SSID-tunnusta langattoman LAN-yhteyden kanssa, asetukset voidaan
määrittää siten, että kirjautumistunnusta ei tarvitse antaa uudelleen. Lisätietoja asetusten
määrittämisestä on kohdassa ”Control Panel (Ohjauspaneeli) -sivun verkkoasetusten
määrittäminen” (sivu 61).
25
Projektorin yhdistäminen ulkoiseen verkkoon katkaisematta
suoraa langatonta LAN-yhteyttä tietokoneen kanssa
Suoran langattoman LAN-yhteyden ollessa toiminnassa projektorin ja tietokoneen välillä projektori voi
yhdistää ulkoiseen verkkoon (Internet tai intranet) yhdistettyyn langattomaan tukiasemaan yhteyden
katkeamatta tietokoneen kanssa.
Langaton LAN-tukiasema
(tai reititin)
Langaton LAN-yhteys
tai langallinen LAN-yhteys
Langaton LAN-yhteys
Tärkeää
 Tämän tyyppisen yhteyden ansiosta tietokone voi käyttää langattoman LAN-tukiaseman tai
reitittimen kautta yhdistettyä verkkopalvelua (Internet tai intranet). Verkkoympäristö, johon
tietokoneella voidaan yhdistää, vaihtelee langattoman LAN-tukiaseman tai reitittimen mukaan.
 Tämän tyyppisessä yhteydessä oletetaan, että DHCP-palvelin toimii verkossa, johon langaton
LAN-tukiasema tai reititin kuuluu.
26
Projektorin yhdistäminen langattomaan LAN-tukiasemaan
katkaisematta suoraa langatonta LAN-yhteyttä tietokoneen
kanssa
1.
Yhdistä tietokone projektoriin langattomalla LAN-yhteydellä tekemällä jonkin
seuraavista toimista.
 ”Langattoman LAN-yhteyden luominen projektorin yksinkertaisen yhteyden SSID-tunnuksen
avulla ja projisoiminen” (sivu 13), vaiheet 1–11
 ”Langattoman LAN-yhteyden luominen projektorin yleisen SSID-tunnuksen avulla ja
projisoiminen” (sivu 16), vaiheet 1–13
 ”Langattoman LAN-yhteyden luominen käyttäjän SSID-tunnuksen avulla ja projisoiminen”
(sivu 23), vaiheet 1–13 (käyttäjän SSID-tunnuksen luomisen jälkeen)
2.
Napsauta Network Connection -ikkunassa toimintovalikon painiketta ja sitten
avautuvassa valikossa kohtaa [Admin Screen].
Toimintovalikon painike
 Tietokoneen verkkoselain käynnistyy ja näyttää projektorin pääsivun.
3.
Napsauta vasemmanpuoleisessa ikkunassa kohtaa ”Projector Admin”. Näppäile
salasana avautuvaan salasanaikkunaan.
 Oletussalasana on ”admin”.
4.
Napsauta [Login]-painiketta.
 Jos kirjautuminen käynnistyy normaalisti, näyttöön tulee ”System Status” -sivu.
27
5.
Napsauta vasemmanpuoleisessa ikkunassa kohtaa ”Network Settings”.
 Näyttöön avautuu ”Network Settings” -sivu.
 Tässä tarvittavat tiedot ja asetukset on merkitty punaisin kehyksin. Muita asetuksia ei tarvitse
muuttaa.
 Lisätietoja tästä sivusta on kohdassa ”Network Settings (Verkkoasetukset) -sivun
verkkoasetusten määrittäminen” (sivu 62).
6.
Jos ”Obtain an IP address automatically” -painike näyttää tällaiselta
napsauta sitä, jotta se muuttuu tällaiseksi
.
7.
Jos ”DHCP Settings” -alueella oleva ”Auto”-painike näyttää tällaiselta
napsauta sitä, jotta se muuttuu tällaiseksi
.
8.
Määritä langattoman LAN-tukiaseman yhteysasetukset tietokoneesta.
,
,
(1) Jos ”External Access Point” -alueella oleva ”Enable” -painike näyttää tällaiselta
, napsauta
sitä, jotta se muuttuu tällaiseksi
.
(2) Napsauta kohtaa [Scan Access Point].
 ”Select an access point.” näkyy ”External Access Point SSID” -ruudussa.
(3) Napsauta ”External Access Point SSID” -ruudun oikealla puolella olevaa []-painiketta ja
valitse avautuvasta luettelosta sen tukiaseman SSID, jolla haluat yhdistää.
 Painamalla []-painiketta näyttöön avautuu luettelo, joka esittää projektorin sillä hetkellä
havaitsemat tukiasemat ja enintään kahdeksan aiempaa yhteystukiasemaa.
 Jos haluat lisätä SSID-tunnuksen itse, valitse luettelosta vaihtoehto ”Enter the key.”. Kirjoita
sitten haluamasi SSID ”External Access Point SSID” -ruutuun.
(4) Näppäile ”Key”-ruutuun sen tukiaseman salalause tai WEP-avain, jolla haluat yhdistää.
 Mitään tietoja ei tarvitse antaa, jos käyttämäsi tukiasema ei vaadi salalausetta tai
WEP-avainta.
 Näppäilemäsi salalauseen tai WEP-avaimen merkit näytetään tähtinä (*) niiden ruudussa.
Jos haluat nähdä näppäilemäsi merkit, poista valintaruudun ”Hide characters” -merkintä.
(5) Tallenna yhteysasetukset napsauttamalla [Apply].
 Jos salalause tai WEP-avain on oikein, yhteyden muodostuminen tukiaseman kanssa
tapahtuu yleensä muutamassa minuutissa.
28
9.
Varmista projektorin yhteys langattomaan LAN-tukiasemaan projektorin mukana
toimitetun kaukosäätimen avulla.
(1) Paina [MENU]-näppäintä ja valitse sitten ”Verkkoasetukset” 3 ”Langattoman LAN-yhteyden
tiedot”.
(2) Valitse avautuvasta ”Langattoman LAN-yhteyden tiedot” -valintaruudusta ”Ulkoisen
tukiaseman yhteyden tila”.
 Jos näytössä näkyy ”Yhdistetty”, projektori on yhdistetty langattomaan LAN-tukiasemaan.
Jos näytössä näkyy ”Katkaistu”, tee tämä toimenpide uudelleen vaiheesta 1.
 Kun ulkoinen tukiasema toimii DHCP-palvelimena, yhteyden katkaiseminen muuttaa
projektorin IP-osoitteen ulkoisen tukiaseman määrittämään arvoon.
Huomautus
 Määritettyäsi edelliset asetukset ja yhdistettyäsi projektorin langattomaan LAN-tukiasemaan
projektori yhdistää samaan langattomaan LAN-tukiasemaan automaattisesti joka kerta, kun
muutat sen tulolähteeksi ”Verkko”. Näin tapahtuu aina, kun projektori on langattoman
LAN-tukiaseman kantoalueella eikä langattoman LAN-tukiaseman tai projektorin asetuksia ole
muutettu.
Langallisen LAN-yhteyden muodostaminen projektorin ja
reitittimen välillä säilyttäen samalla suoran langattoman
yhteyden projektorin ja tietokoneen välillä
1.
Tee kohdan ”Projektorin yhdistäminen langattomaan LAN-tukiasemaan
katkaisematta suoraa langatonta LAN-yhteyttä tietokoneen kanssa” (sivu 27)
vaiheet 1–7.
2.
Kirjaudu ulos projektorin järjestelmänhallinnasta napsauttamalla ”Network
Settings” -sivun oikeasta yläkulmasta ”Logout”.
3.
Yhdistä projektori reitittimeen LAN-kaapelilla.
 Suojatun LAN-kaapelin (STP) käyttöä suositellaan. Sen avulla vältetään radioiden,
televisioiden ja muiden vastaanottimien aiheuttamat häiriöt.
29
Yhteyden muodostaminen projektorin ja tietokoneen
välille langattoman LAN-tukiaseman avulla
Yhteyden muodostamisen yleiskatsaus
LAN-yhteys voidaan muodostaa projektorin ja tietokoneen välille yhdistämällä ne olemassa olevaan
langattomaan esim. työpaikan LAN-tukiasemaan.
Langaton LAN-tukiasema
Langaton LAN
Langaton LAN
Tärkeää
 Tämän tyyppisen yhteyden ansiosta tietokone voi käyttää langattoman LAN-tukiaseman
kautta yhdistettyä verkkopalvelua (Internet tai intranet). Verkkoympäristö, johon tietokoneella
voidaan yhdistää, vaihtelee langattoman LAN-tukiaseman mukaan.
 Tämän tyyppisessä yhteydessä oletetaan, että langaton LAN-tukiasema toimii
DHCP-palvelimena tai että DHCP-palvelin toimii verkossa, johon langaton LAN-tukiasema
kuuluu.
30
Yhteystoimenpiteet
Projektorin yhdistäminen langattomaan LAN-tukiasemaan
1.
Liitä tietokone projektoriin LAN-yhteydellä jollakin seuraavista toimista.
 ”Langattoman LAN-yhteyden luominen projektorin yksinkertaisen yhteyden SSID-tunnuksen
avulla ja projisoiminen” (sivu 13), vaiheet 1–11
 ”Langattoman LAN-yhteyden luominen projektorin yleisen SSID-tunnuksen avulla ja
projisoiminen” (sivu 16), vaiheet 1–13
 ”Langattoman LAN-yhteyden luominen käyttäjän SSID-tunnuksen avulla ja projisoiminen”
(sivu 23), vaiheet 1–13 (käyttäjän SSID jo luotu).
 ”Tietokoneen yhdistäminen suoraan projektoriin LAN-kaapelilla” (sivu 38), vaiheet 1–9
2.
Napsauta Network Connection -ikkunassa toimintovalikon painiketta ja sitten
avautuvassa valikossa kohtaa [Admin Screen].
Toimintovalikon painike
 Tietokoneen verkkoselain käynnistyy ja näyttää projektorin pääsivun.
3.
Napsauta vasemmanpuoleisessa ikkunassa kohtaa ”Projector Admin”. Näppäile
salasana avautuvaan salasanaikkunaan.
 Oletussalasana on ”admin”.
4.
Napsauta [Login]-painiketta.
 Jos kirjautuminen käynnistyy normaalisti, näyttöön tulee ”System Status” -sivu.
31
5.
Napsauta vasemmanpuoleisessa ikkunassa kohtaa ”Network Settings”.
 Näyttöön avautuu ”Network Settings” -sivu.
 Tässä tarvittavat tiedot ja asetukset on merkitty punaisin kehyksin. Muita asetuksia ei tarvitse
muuttaa.
 Lisätietoja tästä sivusta on kohdassa ”Network Settings (Verkkoasetukset) -sivun
verkkoasetusten määrittäminen” (sivu 62).
6.
Jos ”Obtain an IP address automatically” -painike näyttää tällaiselta
napsauta sitä, jotta se muuttuu tällaiseksi
.
7.
Jos ”Access Point Function” -alueella oleva ”Disable”-painike näyttää tällaiselta
, napsauta sitä, jotta se muuttuu tällaiseksi
.
32
,
8.
Määritä langattoman LAN-tukiaseman yhteysasetukset tietokoneesta.
(1) Jos ”External Access Point” -alueella oleva ”Enable”-painike näyttää tällaiselta
, napsauta
sitä, jotta se muuttuu tällaiseksi
.
(2) Napsauta kohtaa [Scan Access Point].
 ”Select an access point.” näkyy ”External Access Point SSID” -ruudussa.
(3) Napsauta ”External Access Point SSID” -ruudun oikealla puolella olevaa []-painiketta ja
valitse avautuvasta luettelosta sen tukiaseman SSID, jolla haluat yhdistää.
 Painamalla []-painiketta näyttöön avautuu luettelo, joka esittää projektorin sillä hetkellä
havaitsemat tukiasemat ja enintään kahdeksan aiempaa yhteystukiasemaa.
 Jos haluat lisätä SSID-tunnuksen itse, valitse luettelosta vaihtoehto ”Enter the key.”. Kirjoita
sitten haluamasi SSID ”External Access Point SSID” -ruutuun.
(4) Näppäile ”Key”-ruutuun sen tukiaseman salalause tai WEP-avain, jolla haluat yhdistää.
 Mitään tietoja ei tarvitse antaa, jos käyttämäsi tukiasema ei vaadi salalausetta tai
WEP-avainta.
 Näppäilemäsi salalauseen tai WEP-avaimen merkit näytetään tähtinä (*) niiden ruudussa.
Jos haluat nähdä näppäilemäsi merkit, poista valintaruudun ”Hide characters” -merkintä.
(5) Tallenna yhteysasetukset napsauttamalla [Apply].
 ”Access Point Function” -asetus (edellä oleva vaihe 7) muuttuu tässä vaiheessa
automaattisesti asetukseksi ”Disable”. Jos projektori on yhdistetty tietokoneeseen
langattomalla LAN-yhteydellä edellisten asetusten määrittämistä varten, yhteys katkaistaan.
 Jos salalause tai WEP-avain on oikein, yhteyden muodostuminen tukiaseman kanssa
tapahtuu yleensä muutamassa minuutissa.
9.
Varmista projektorin yhteys langattomaan LAN-tukiasemaan projektorin mukana
toimitetun kaukosäätimen avulla.
(1) Paina [MENU]-näppäintä ja valitse sitten ”Verkkoasetukset” 3 ”Langattoman LAN-yhteyden
tiedot”.
(2) Valitse avautuvasta ”Langattoman LAN-yhteyden tiedot” -valintaruudusta ”Ulkoisen
tukiaseman yhteyden tila”.
 Jos näytössä näkyy ”Yhdistetty”, projektori on yhdistetty langattomaan LAN-tukiasemaan.
Jos näytössä näkyy ”Katkaistu”, tee tämä toimenpide uudelleen vaiheesta 1.
 Kun ulkoinen tukiasema toimii DHCP-palvelimena, yhteyden katkaiseminen muuttaa
projektorin IP-osoitteen ulkoisen tukiaseman määrittämään arvoon.
Huomautus
 Määritettyäsi edelliset asetukset ja yhdistettyäsi projektorin langattomaan LAN-tukiasemaan
projektori yhdistää samaan langattomaan LAN-tukiasemaan automaattisesti joka kerta, kun
muutat sen tulolähteeksi ”Verkko”. Näin tapahtuu aina, kun projektori on langattoman
LAN-tukiaseman kantoalueella eikä langattoman LAN-tukiaseman tai projektorin asetuksia ole
muutettu.
33
Yhteyden muodostaminen projektorin ja tietokoneen välille ja
projisoiminen langattoman LAN-tukiaseman kautta
Tärkeää
 Alla esitetyt toimenpiteet edellyttävät seuraavia olosuhteita:
• Projektori on jo yhdistetty langattomaan LAN-tukiasemaan.
Tietokoneen yhteystavalla (langaton LAN eli Wi-Fi tai langallinen LAN-yhteys LAN-kaapelilla)
ei ole merkitystä. Jos tietokone on yhdistetty langallisella LAN-yhteydellä, varmista, että
tietokoneen langaton LAN-toiminto on poistettu käytöstä.
• Projektorin asetukset on jo määritetty kohdan ”Projektorin yhdistäminen langattomaan
LAN-tukiasemaan” (sivu 31) toimenpiteillä eikä langattoman LAN-tukiaseman tai projektorin
asetuksia ole muutettu sen jälkeen.
• Projektori on langattoman LAN-tukiaseman tukemalla kantoalueella.
Projektorin toimet
1.
Liitä langaton sovitin projektoriin (sivu 10) ja kytke projektorin virta.
2.
Paina [INPUT]-näppäintä. ”Tulo”-valintaikkuna avautuu.
3.
Valitse ”Verkko” näppäimillä [] ja [] ja paina sitten [ENTER]-näppäintä.
 Tulolähteeksi muuttuu automaattisesti ”Verkko” ja LAN-yhteyden valmiustilanäytön projisointi
alkaa.
Tietokoneen toimet
4.
Käynnistä Network Connection.
 Network Connection (Verkkoyhteys) -ikkuna ja viesti ”Connecting” (Yhdistetään) avautuu.
 Jos tietokoneessa on käyttöjärjestelmä Windows 7, 8, 8.1 tai 10 ja näyttöön ilmestyy ”Määritä
verkkosijainti” -valintaikkuna, sulje se napsauttamalla [Peruuta].
 Näyttöön ilmestyy jokin esitetyistä valintaikkunoista heti, kun Network Connection löytää
projektorin, johon se voi yhdistää.
5.
Jos tämä valintaikkuna avautuu: Tarkoittaa tätä:
Siirry tähän
vaiheeseen:
”Projector List”
Useita yhdistettäviä projektoreita löydettiin verkossa.
Vaihe 6
”Enter the login code.”
Yksi yhdistettävä projektori löydettiin verkossa.
Vaihe 7
Napsauta sen projektorin IP-osoitetta, johon haluat yhdistää, ja napsauta sitten
[OK].
 Voit tarkastaa projektorin IP-osoitteen kuvapinnan (LAN-yhteyden valmiustilanäytön)
vasemman alakulman kohdasta ”Server IP”.
34
6.
Kirjoita avautuvaan ”Enter the login code.” -valintaikkunaan kirjautumistunnus.
 Kirjoita ”Login Code” -ruutuun nelilukuinen numero, joka näkyy projisoidun LAN-yhteyden
valmiustilanäytön vasemmassa yläkulmassa.
7.
Kun olet antanut kaikki tiedot oikein, napsauta [OK].
 Kun projektori on yhdistetty tietokoneeseen langattomalla LAN-yhteydellä, alla esitetty
Network Connection -ikkuna näkyy tietokoneen näytössä. Tietokoneen näytön kuva
(päänäyttö) projisoidaan.
 Lisätietoja Network Connection -ikkunan toiminnoista on kohdassa ”Network Connection
-sovelluksen käyttäminen” (sivu 41).
8.
Katkaise langaton LAN-yhteys ja lopeta tietokoneen näytön projisointi
napsauttamalla Network Connection -ikkunan oikeassa yläkulmassa olevaa
sulkupainiketta ( ).
 Network Connection -ikkuna sulkeutuu ja LAN-yhteyden valmiustilanäyttö projisoidaan jälleen.
Huomautus
 Kun käytät edellä annettua yhteystapaa, asetukset voidaan määrittää siten, että
kirjautumistunnusta ei tarvitse antaa uudelleen. Lisätietoja asetusten määrittämisestä on
kohdassa ”Control Panel (Ohjauspaneeli) -sivun verkkoasetusten määrittäminen” (sivu 61).
35
Projektorin yhdistäminen tietokoneeseen langallisella
LAN-yhteydellä
Langallisen LAN-yhteyden yleiskatsaus
Projektorin ja tietokoneen välisen langattoman LAN-yhteyden muodostustapa vaihtelee sen mukaan,
onko tietokone yhdistetty samanaikaisesti myös ulkoiseen verkkoon.
Langallinen LAN-yhteys, kun tietokonetta ei tarvitse yhdistää ulkoiseen
verkkoon
Yhdistä projektori ja tietokone toisiinsa LAN-kaapelilla ja määritä kummankin IP-osoiteasetukset.
Langallinen LAN-yhteys
Lisätietoja on kohdassa ”Tietokoneen yhdistäminen suoraan projektoriin LAN-kaapelilla” (sivu 38).
36
Langallinen LAN-yhteys, kun tietokone halutaan yhdistää myös ulkoiseen
verkkoon
Yhdistä projektori ja tietokone samaan reitittimeen LAN-kaapeleilla. Tässä kokoonpanossa tietokone
voi käyttää reitittimen kautta yhdistettyä verkkopalvelua (Internet tai intranet). Verkkoympäristö, johon
tietokoneella voidaan yhdistää, vaihtelee reitittimen mukaan.
Reititin
Langallinen LAN-yhteys
Langallinen LAN-yhteys
Lisätietoja on kohdassa ”Langallisen LAN-yhteyden muodostaminen projektorin ja tietokoneen välille
reitittimen kautta” (sivu 40).
Tärkeää
 Suojatun LAN-kaapelin (STP) käyttöä suositellaan käytettäessä langallista LAN-yhteyttä. Sen
avulla vältetään radioiden, televisioiden ja muiden vastaanottimien aiheuttamat häiriöt.
Huomautus
 Network Connection (Verkkoyhteys) -sovellusta ei tarvita langalliselle LAN-yhteydelle. Network
Connection (Verkkoyhteys) -sovellusta käytetään, kun tietokoneen näyttö projisoidaan
langallisen LAN-yhteyden luomisen jälkeen.
37
Langallisen LAN-yhteyden muodostamistoimenpiteet
Tietokoneen yhdistäminen suoraan projektoriin LAN-kaapelilla
1.
Yhdistä tietokone projektoriin LAN-kaapelilla.
 Suojatun LAN-kaapelin (STP) käyttöä suositellaan. Sen avulla vältetään radioiden,
televisioiden ja muiden vastaanottimien aiheuttamat häiriöt.
Projektorin toimet
2.
Paina [INPUT]-näppäintä. ”Tulo”-valintaikkuna avautuu.
3.
Valitse ”Verkko” näppäimillä [] ja [] ja paina sitten [ENTER]-näppäintä.
4.
Tarkasta IP-osoite LAN-yhteyden valmiustilanäytön oikeasta alakulmasta
(”Server IP”).
 Tässä käytetään projektorin IP-osoitetta 192.168.100.10 (projektorin oletusasetus).
Tietokoneen toimet
5.
Muuta tietokoneen IP-osoitteeksi 192.168.100.XXX (XXX on arvo alueella 1–9 tai
11–254).
 Tähän mennessä mainituilla vaiheilla muodostetaan LAN-yhteys projektorin ja tietokoneen
välille. Vaiheilla tästä eteenpäin projisoidaan tietokoneen näyttö.
6.
Käynnistä Network Connection.
 Näyttöön tulee Network Connection -ikkuna ja viesti ”Connecting”.
 Jos tietokoneessa on käyttöjärjestelmä Windows 7, 8, 8.1 tai 10 ja näyttöön ilmestyy ”Määritä
verkkosijainti” -valintaikkuna, sulje se napsauttamalla [Peruuta].
 Näyttöön ilmestyy ”Projector List” -valintaikkuna heti, kun Network Connection löytää
projektorin, johon se voi yhdistää.
7.
Napsauta sen projektorin IP-osoitetta, johon haluat yhdistää, ja napsauta sitten
[OK].
 Voit tarkastaa projektorin IP-osoitteen kuvapinnan (LAN-yhteyden valmiustilanäytön)
vasemman alakulman kohdasta ”Server IP”.
38
8.
Kirjoita avautuvaan ”Enter the login code.” -valintaikkunaan vaadittu
kirjautumistunnus.
 Kirjoita ”Login Code” -ruutuun nelilukuinen numero, joka näkyy projisoidun LAN-yhteyden
valmiustilanäytön vasemmassa yläkulmassa.
9.
Kun olet antanut kaikki tiedot oikein, napsauta [OK].
 Network Connection -ikkunan ulkonäkö muuttuu alla esitetyllä tavalla ja tietokoneen näytön
(pääikkunan) projisointi käynnistyy.
 Lisätietoja Network Connection -ikkunan toiminnoista on kohdassa ”Network Connection
-sovelluksen käyttäminen” (sivu 41).
10.
Lopeta tietokoneen näytön projisointi napsauttamalla Network Connection
-ikkunan oikeassa yläkulmassa olevaa sulkupainiketta ( ).
 Network Connection -ikkuna sulkeutuu ja LAN-yhteyden valmiustilanäyttö projisoidaan jälleen.
Huomautus
 Kun käytät edellä annettua yhteystapaa, asetukset voidaan määrittää siten, että
kirjautumistunnusta ei tarvitse antaa uudelleen. Lisätietoja tällaisten asetusten määrittämisestä
on kohdassa ”Control Panel (Ohjauspaneeli) -sivun verkkoasetusten määrittäminen” (sivu 61).
39
Langallisen LAN-yhteyden muodostaminen projektorin ja
tietokoneen välille reitittimen kautta
Huomautus
 Seuraavissa toimenpiteissä oletetaan, että DHCP-palvelin toimii verkossa, johon reititin
kuuluu, ja että tietokoneen ja reitittimen välillä on LAN-yhteys.
Projektorin toimet
1.
Yhdistä projektori LAN-kaapelilla reitittimeen, johon tietokone on yhdistetty
LAN-yhteydellä.
 Suojatun LAN-kaapelin (STP) käyttöä suositellaan. Sen avulla vältetään radioiden,
televisioiden ja muiden vastaanottimien aiheuttamat häiriöt.
2.
Valitse projektorissa asetukselle ”IP-asetukset” vaihtoehto ”Auto”.
(1) Näytä ”IP-asetukset”-valintaikkuna seuraavalla tavalla: [MENU]-näppäin 3
”Verkkoasetukset” 3 ”Projektorin langallisen LAN-yhteyden asetukset”.
(2) Valitse asetukselle ”IP-asetukset” vaihtoehto ”Auto” painamalla []-näppäintä.
(3) Palaa kohtaan ”Verkkoasetukset” painamalla [ESC]-näppäintä kaksi kertaa.
(4) Valitse ”Päivitä verkkoasetukset” ja paina sitten [ENTER]-näppäintä.
(5) Valitse avautuvasta verkkoasetusten päivitysikkunasta ”Kyllä” painamalla []-näppäintä ja
paina sitten [ENTER]-näppäintä.
Tietokoneen toimet
3.
Tee toimenpide vaiheesta 6 kohdassa ”Tietokoneen yhdistäminen suoraan
projektoriin LAN-kaapelilla” (sivu 38).
40
Network Connection -sovelluksen käyttäminen
Network Connection on sovellus, jolla voidaan luoda LAN-yhteys projektorin ja tietokoneen välille sekä
lähettää näyttökuvia, elokuvia ja ääntä yhdistetystä tietokoneesta projektoriin.
Tärkeää
 Tämän osion selostuksissa oletetaan, että langaton LAN-yhteys on jo luotu projektorin ja
tietokoneen välille ja että tietokoneen näyttösisältöä projisoidaan. Muodosta LAN-yhteys
tietokoneen ja projektorin välille ennen tämän osion toimenpiteitä tekemällä kohdan
”Tietokoneen näytön sisällön projisoiminen LAN-yhteydellä” (sivu 9) toimenpiteet.
Network Connection -ikkuna
Alla esitetty Network Connection -ikkuna näkyy, kun projektorin ja tietokoneen välillä on LAN-yhteys.
Kirjautumistunnus
Toimintovalikon painike
Minimointipainike
Yhden näytön projisointipainike
Sulkupainike
Tietokonenäytön projisointipainike
Videovirran projisointipainike
Projisoinnin ilmaisin
Neljän näytön projisointipainike
Pysäytyspainike
Keskeytyspainike
41
Network Connection -sovelluksen toiminnot
Network Connection -sovelluksen painikkeiden toiminnot
Kun projektorin ja tietokoneen välillä on LAN-yhteys, voit tehdä alla kuvatut toimet Network
Connection -ikkunan painikkeilla.
Kun haluat tehdä tämän:
Napsauta tätä painiketta:
Projisoi yksi tietokoneen näyttö, joka täyttää koko
kuvapinnan (yhden näytön projisointi).
Jaa kuvapinta neljään osaan ja projisoi neljän
tietokoneen näytöt (neljän näytön projisointi).
(yhden näytön projisointi)
Jokin seuraavista painikkeista*:
Pysäytä tietokoneen näyttö, jota projisoidaan paraikaa.
Projisoi video näyttämättä sitä tietokoneessa
(videovirran projisointi).
,
,
,
(tauko)
(videovirran projisointi)
Lisätietoja on kohdassa ”Videovirran projisointi” sivulla 45.
Lopeta tietokoneen näytön projisointi.
(pysäytä)
Poistu Network Connection -sovelluksesta
(sulje)
*Painiketta napsauttamalla projisoidaan tietokonenäyttö kuvapinnan seuraavissa kohdissa:
(1) ylhäällä vasemmalla, (2) ylhäällä oikealla, (3) alhaalla vasemmalla, (4) alhaalla oikealla.
1
2
3
4
42
Network Connection -sovelluksen toimintovalikon toiminnot
Kun projektorin ja tietokoneen välillä on LAN-yhteys, voit tehdä alla kuvatut toimet Network
Connection -sovelluksen toimintovalikon (joka avautuu toimintovalikon painiketta painamalla) kohteilla.
Kun haluat tehdä tämän:
Valitse tämä toimintovalikon kohde: Katso kohtaa:
Priorisoi näyttönopeus näytön
laadun sijaan.
[Projection Setting] 3 [High-speed]
–
Priorisoi näytön laatu
näyttönopeuden sijaan.
[Projection Setting] 3
[High-resolution]
–
Toista tietokoneen ääni projektorin
kaiuttimesta.
[Audio Out]
Siirry päänäytön projisoinnista
laajennetun näytön projisointiin.*1
[Select the Projection Screen] 3
[Extended Screen]
Siirry laajennetun näytön
projisoinnista päänäytön
projisointiin.*1
[Select the Projection Screen] 3
[Main Screen]
Käytä etäisesti älylaitteella
tietokonetta, jossa Network
Connection -sovellus on käytössä
[PC Remote]
Määritä projektorin
verkkoasetukset.
”Tietokoneen äänen toistaminen
projektorin kaiuttimesta” (sivu 44)
–
”Tietokoneen ohjaaminen etäisesti
älylaitteesta” (sivu 46)
[Admin Screen]
”Projektorin
järjestelmänhallintasivujen
käyttäminen” (sivu 54)
Hallitse projektoria etäisesti
LAN-yhteyden kautta.
[Admin Screen]
”Projektorin hallitseminen etäisesti
LAN-yhteyden kautta” (sivu 66)
Lataa tiedosto projektorin sisäiseen
muistiin.
[Admin Screen]
”Tiedoston lataaminen projektorin
sisäiseen muistiin” (sivu 69)
[Server Search]
”Nykyisen langattoman
LAN-yhteyden katkaiseminen ja
yhdistäminen uudelleen” (sivu 47)
Siirrä langaton LAN-yhteys toiseen
projektoriin.
Luo Network Connection
-sovelluksen kopio
USB-muistitikulle.
[Token Wizard]
”Ohjatun varmennetoiminnon
käyttäminen” (sivu 75)
Poista Network Connection
-sovelluksen tallentamat
yhteystiedot (salalause).
[Initialize]
Näytä LAN-yhteydellä yhdistetyn
projektorin IP-osoite ja
kirjautumistunnus.
[Info]
–
Näytä Network Connection
-versiotiedot.
[About]
–
Poistu Network Connection
-sovelluksesta.
[Exit]
–
”Network Connection -sovelluksen
tallentamien yhteystietojen
(salalause) poistaminen” (sivu 47)
*1 Kun käytössä on Windows XP tai Windows Vista, on asennettava ohjainohjelmisto, jotta näitä
toimintoja voidaan käyttää. Katso seuraavassa kohta ”Lisäohjainohjelmistoja Windowsille”.
43
Lisäohjainohjelmistoja Windowsille
Joidenkin Network Connection -sovelluksen osien käyttö Windowsissa edellyttää alla olevassa
taulukossa esitettyjen ohjainohjelmistojen asentamista. Lisätietoja ohjelmistojen saatavuudesta on
CASIOn verkkosivustolla (http://www.casio-intl.com/support/).
Kun haluat käyttää tätä toimintoa:
Asenna tämä ohjainohjelmisto:
Laajennetun näytön näyttötoiminto
VDD-ohjain (Windows XP:lle ja Windows Vistalle)
Tietokoneen äänen toistaminen projektorin kaiuttimesta
Toista tietokoneen ääni projektorin kaiuttimesta Network Connection -sovelluksen avulla, kun
tietokoneen näyttöä projisoidaan LAN-yhteyden kautta.
 Toista tietokoneen ääni projektorin kaiuttimesta valitsemalla Network Connection -toimintovalikosta
vaihtoehto [Audio Out] niin, että sen kohdalla näkyy valintamerkki.
Kun projektorin kaiutin on otettu käyttöön, tietokoneen kaiuttimet eivät ole käytössä.
 Poista äänentoisto projektorin kaiuttimesta käytöstä ja ota tietokoneen kaiuttimet käyttöön
valitsemalla toimintovalikossa [Audio Out] uudelleen niin, että merkintä sen kohdalta poistuu.
Huomautus
 Toimintovalikon kohta [Audio Out] ei ole valittuna (poissa käytöstä), kun Network Connection
-sovellus käynnistetään.
44
Videovirran projisointi
Video voidaan projisoida projektorilla Network Connection -sovelluksen avulla. Vain videovirta
näytetään kuvapinnalla. Normaali työpöytä ja Network Connection -ikkuna (joita ei projisoida) voidaan
jättää tietokoneen näyttöön.
Tuetut toistotiedostot
AVI: enintään 20 Mb/s 720/30P (MJPEG-video, ADPCM-ääni)
MOV: enintään 20 Mb/s 1080/30P (H.264-video, ADPCM-ääni tai AAC-ääni)
MP4: enintään 20 Mb/s 1080/30P (H.264-video, AAC-ääni)
Videovirran projisoiminen
1.
Napsauta Network Connection -ikkunassa
(videovirran projisointi).
 Network Connection -ikkunan ulkonäkö muuttuu alla esitetyllä tavalla.
Tietokonenäytön projisointipainike
Tiedoston valintapainike
Pysäytyspainike
Toistopainike
 Jos projisoidaan tietokoneen näyttöä, edellisen painikkeen painaminen avaa LAN-yhteyden
valmiustilanäytön uudelleen. Jos projisointi tehdään toisesta tietokoneesta, projisointikuva ei
muutu.
2.
Napsauta
3.
Valitse toistettava videotiedosto avautuvasta Valitse tiedosto -valintaikkunasta
ja napsauta sitten [Avaa].
(valitse tiedosto).
 Valitun tiedoston toisto käynnistyy ja video näytetään koko kuvapinnan kokoisena.
4.
Pysäytä videon toisto napsauttamalla
5.
Palaa normaaliin tietokonenäytön projisointiin napsauttamalla
(tietokonenäytön projisointi).
(pysäytä).
Huomautus
 Pysäytettyäsi toiston edellisen toimenpiteen vaiheessa 4 voit käynnistää toiston uudelleen
tiedoston (videon) alusta napsauttamalla
(toista).
 Videovirran projisointi tapahtuu aina koko näytön kokoisena. Tässä tapauksessa
projektionäyttöä ei voi jakaa neljään osaan kuten tietokoneen näyttökuvia projisoitaessa.
 Projisoitaessa videovirtaa videon ääni toistetaan aina projektorista.
45
Tietokoneen ohjaaminen etäisesti älylaitteesta
Tässä osiossa selostetaan, miten älylaitteella voidaan hallita etäisesti tietokonetta, jossa Network
Connection -sovellus on käytössä.
Tärkeää
 Jotta tässä kuvattu etäkäyttö onnistuisi, C-Assist (sivu 77) täytyy olla asennettuna
älylaitteessa.
Tietokoneen etäohjauksen aloittaminen
1.
Projisoi tietokoneen näytön sisältö langattomalla LAN-yhteydellä tekemällä
jonkin seuraavista toimista.
 ”Langattoman LAN-yhteyden luominen projektorin yksinkertaisen yhteyden SSID-tunnuksen
avulla ja projisoiminen” (sivu 13), vaiheet 1–11
 ”Langattoman LAN-yhteyden luominen projektorin yleisen SSID-tunnuksen avulla ja
projisoiminen” (sivu 16), vaiheet 1–13
 ”Langattoman LAN-yhteyden luominen käyttäjän SSID-tunnuksen avulla ja projisoiminen”
(sivu 23), vaiheet 1–13 (käyttäjän SSID jo luotu.)
2.
Käynnistä C-Assist älylaitteessa ja tee seuraavat vaiheet.
(1) Kirjaudu projektoriin.
(2) Siirry tietokoneen etäohjauksen valmiustilaan.
3.
Napsauta Network Connection -ikkunassa toimintovalikon painiketta ja sitten
avautuvassa valikossa vaihtoehtoa [PC Remote] niin, että sen kohdalla näkyy
merkintä.
 Tietokoneen näytön kuva ilmestyy älylaitteen kosketusnäyttöön.
 Älylaitteen kosketusnäyttöä voidaan käyttää tietokoneen hiiren toimintoihin. Lisäksi älylaitteen
näytön näppäimistöllä voidaan kirjoittaa ja muokata tietokoneen tekstiä.
4.
Ohjaa tietokonetta älylaitteesta tarpeen mukaan.
Tietokoneen etäohjauksesta poistuminen
Napsauta Network Connection -ikkunassa toimintovalikon painiketta ja sitten avautuvassa valikossa
vaihtoehtoa [PC Remote] niin, että sen kohdalla oleva merkintä poistuu.
46
Muita Network Connection -toimintoja
Nykyisen langattoman LAN-yhteyden katkaiseminen ja
yhdistäminen uudelleen
1.
Valitse Network Connection -sovelluksen toimintovalikossa [Server Search].
 Nykyinen langaton LAN-yhteys katkaistaan ja projisointinäyttö muuttuu LAN-yhteyden
valmiustilanäytöksi.
2.
Tee jokin seuraavista toimenpiteistä.
 ”Langattoman LAN-yhteyden luominen projektorin yksinkertaisen yhteyden SSID-tunnuksen
avulla ja projisoiminen” (sivu 13)
 ”Langattoman LAN-yhteyden luominen projektorin yleisen SSID-tunnuksen avulla ja
projisoiminen” (sivu 16)
 ”Langattoman LAN-yhteyden luominen käyttäjän SSID-tunnuksen avulla ja projisoiminen”
(sivu 23) (käyttäjän SSID-tunnuksen luomisen jälkeen)
Network Connection -sovelluksen tallentamien yhteystietojen
(salalause) poistaminen
1.
Valitse Network Connection -sovelluksen toimintovalikossa [Initialize].
2.
Alusta napsauttamalla avautuvassa alustuksen vahvistusikkunassa [OK] tai
peruuta napsauttamalla [Cancel].
3.
Käynnistä Network Connection -sovellus uudelleen.
Huomautus
 Tehtyäsi edelliset toimet projektorin ja tietokoneen välinen langaton LAN-yhteys katkaistaan.
Luo langaton LAN-yhteys uudelleen tekemällä jonkin seuraavista toimista.
– ”Langattoman LAN-yhteyden luominen projektorin yksinkertaisen yhteyden
SSID-tunnuksen avulla ja projisoiminen” (sivu 13)
– ”Langattoman LAN-yhteyden luominen projektorin yleisen SSID-tunnuksen avulla ja
projisoiminen” (sivu 16)
– ”Langattoman LAN-yhteyden luominen käyttäjän SSID-tunnuksen avulla ja projisoiminen”
(sivu 23) (käyttäjän SSID-tunnuksen luomisen jälkeen)
47
Projektorin verkkoasetukset
Projektorin verkkoasetustyyppejä on kaksi: perusasetukset, jotka voidaan määrittää vain projektorilla,
ja tarkat asetukset, jotka voidaan määrittää projektoriin LAN-yhteydellä yhdistetyllä tietokoneella
projektorin järjestelmänhallintasivuilla.
 Lisätietoja perusasetuksista, jotka voidaan määrittää vain projektorilla, on kohdassa ”Projektorin
asetusvalikon käyttäminen” (seuraavassa).
 Lisätietoja tietokoneen verkkoselaimesta, jolla voidaan määrittää tarkkoja verkkoasetuksia, on
kohdassa ”Projektorin järjestelmänhallintasivujen käyttäminen” (sivu 54).
Projektorin asetusvalikon käyttäminen
Voit näyttää projektorin ja ulkoisen laitteen LAN-yhteystietoja ja määrittää yhteysasetuksia projektorin
asetusvalikon ”Verkkoasetukset”-sovelluksen päävalikossa.
Seuraava taulukko esittää ”Verkkoasetukset”-päävalikon valikkokohteita.
Valikkokohta
Kuvaus
Katso kohtaa:
Langallisen
LAN-yhteyden tiedot
Näyttää tietoja nykyisen langallisen LAN-yhteyden
tilasta (mm. IP-osoite ja DHCP-asetus).
”Langallisen LAN-yhteyden
tietojen näyttäminen” (sivu 49)
Langattoman
LAN-yhteyden tiedot
Näyttää tietoja nykyisestä langattomasta
LAN-yhteydestä (mm. IP-osoite, DHCP-asetus,
suojausasetukset ja yhteyden tila ulkoiseen
tukiasemaan).
”Langattomien LAN-tietojen
näyttäminen” (sivu 50)
Projektorin langallisen
LAN-yhteyden asetukset
Määritä IP-osoiteasetus.
”IP-asetusten muuttaminen”
(sivu 52)
Projektorin langattomat
LAN-asetukset
Näyttää valintaruudun, josta voidaan valita SSID ja
asettaa IP-osoite käytettäessä projektoria
langattomana LAN-tukiasemana.
”SSID-tunnuksen
muuttaminen” (sivu 51)
”IP-asetusten muuttaminen”
(sivu 52)
Etäkäyttö käytössä*
Määrittää, voidaanko projektorin virta kytkeä
LAN-yhteyden kautta projektorin ollessa valmiustilassa
(projektorin virta pois, mutta virtaa toimitetaan).
–
PJLink-tunnistus
Ottaa PJLink-yhteyden todennuksen käyttöön ja
poistaa sen käytöstä.
–
Päivitä verkkoasetukset
Näyttää projektorin muutokset, jotka tehtiin kohdassa
”Projektorin langattomat LAN-asetukset”.
–
Verkkoasetusten nollaus
Palauttaa verkkoasetukset niiden alkuperäisiin
tehdasasetuksiin.
”Verkkoasetusten nollaus”
(sivu 53)
*Projektorin valmiustilan virrankulutus vaihtelee sen mukaan, onko ”Etäkäyttö käytössä” -asetus
käytössä. Lisätietoja virrankulutuksesta kussakin valmiustilassa on Asetusoppaassa.
Voit tehdä seuraavat toimet itse projektorilla tai projektorin mukana toimitetulla kaukosäätimellä.
48
Langallisen LAN-yhteyden tietojen näyttäminen
1.
Näytä asetusvalikko painamalla [MENU]-näppäintä.
2.
Valitse ”Verkkoasetukset” []-näppäimellä ja paina sitten [ENTER]-näppäintä.
3.
Valitse ”Langallisen LAN-yhteyden tiedot” []-näppäimellä ja paina sitten
[ENTER]-näppäintä.
 Langallisen LAN-yhteyden tiedot -valintaikkuna avautuu. Alla olevassa taulukossa selitetään
valintaikkunassa näkyvät tiedot.
Kohteen nimi
4.
Kuvaus
Projektorin nimi
Tyhjä (ei nimeä) on oletusasetus. Nimi voidaan muuttaa kohdan ”Control Panel
(Ohjauspaneeli) -sivun verkkoasetusten määrittäminen” (sivu 61) toimenpiteiden
mukaan.
MAC-osoite
Kullekin projektorille määritetty kiinteä langallisen LAN-yhteyden MAC-osoite
IP-osoite
Projektorille tällä hetkellä määritetty IP-osoite
DHCP
Näyttää projektorin DHCP-palvelimen nykyisen toimintotilan (”Auto” tai ”Poista
käytöstä”).
Sulje valintaikkuna ja poistu asetusvalikosta painamalla [MENU]-näppäintä.
49
Langattomien LAN-tietojen näyttäminen
1.
Näytä asetusvalikko painamalla [MENU]-näppäintä.
2.
Valitse ”Verkkoasetukset” []-näppäimellä ja paina sitten [ENTER]-näppäintä.
3.
Valitse ”Langattoman LAN-yhteyden tiedot” []-näppäimellä ja paina sitten
[ENTER]-näppäintä.
 ”Langattoman LAN-yhteyden tiedot” -valintaikkuna avautuu. Alla olevassa taulukossa
selitetään valintaikkunassa näkyvät tiedot.
Kohteen nimi
4.
Kuvaus
SSID
Näyttää projektorin nykyisen SSID-tunnuksen (jota käytetään langattomassa
LAN-yhteydessä ulkoisen laitteen kanssa).
Langaton MAC-osoite
Kiinteä langaton LAN MAC -osoite, joka on määritetty kullekin langattomalle
sovittimelle
IP-osoite
Projektorille tällä hetkellä määritetty IP-osoite
DHCP
Näyttää projektorin DHCP-palvelimen nykyisen tilan (”Auto” tai ”Poista
käytöstä”).
Turvallisuusasetukset
Näyttää projektorin nykyisen SSID-tunnuksen käyttämän salausjärjestelmän.
Lisätietoja salausjärjestelmästä on kohdan ”Käyttäjän SSID-tunnuksen
luominen” (sivu 20) vaiheessa 7.
Ulkoisen tukiaseman SSID
Näkyy, kun ”External Access Point” -asetuksena ”Network Settings” -sivulla on
”Enable” (sivu 62). Kun projektori on yhdistetty ulkoiseen langattomaan
LAN-tukiasemaan, näyttää kyseisen tukiaseman SSID-tunnuksen. Kun yhteyttä
ei ole, näyttää ”Ei yhteyttä”.
Ulkoisen tukiaseman
yhteyden tila
Näkyy, kun ”External Access Point” -asetuksena ”Network Settings” -sivulla on
”Enable” (sivu 62). Kun projektori on yhdistetty ulkoiseen langattomaan
LAN-tukiasemaan, näyttää ”Yhdistetty”. Kun yhteyttä ei ole, näyttää
”Katkaistu”.
Sulje valintaikkuna ja poistu asetusvalikosta painamalla [MENU]-näppäintä.
50
SSID-tunnuksen muuttaminen
1.
Näytä asetusvalikko painamalla [MENU]-näppäintä.
2.
Valitse ”Verkkoasetukset” []-näppäimellä ja paina sitten [ENTER]-näppäintä.
3.
Valitse ”Projektorin langattomat LAN-asetukset” painamalla []-näppäintä ja
paina sitten [ENTER]-näppäintä.
4.
Varmista, että ”SSID” on valittuna ja paina sitten [ENTER]-näppäintä.
 Näyttöön tulee valittavissa olevien SSID-tunnusten luettelo.
Yksinkertaisen yhteyden SSID-tunnukset
Yleiset SSID-tunnukset
Nykyinen SSID
 Jos käyttäjän SSID on jo luotu aiemmin, myös se näkyy luettelossa.
5.
Valitse haluamasi SSID näppäimillä [] ja [] ja paina sitten [ENTER]-näppäintä.
 Valittuna olevan SSID-tunnuksen vasemmalla puolella oleva painike muuttuu tämän
näköiseksi
.
6.
Palaa kohtaan ”Verkkoasetukset” painamalla [ESC]-näppäintä kaksi kertaa.
7.
Valitse ”Päivitä verkkoasetukset” []-näppäimellä ja paina sitten
[ENTER]-näppäintä.
 Näyttöön tulee valintaikkuna, jossa pyydetään vahvistamaan verkkoasetusten päivittäminen.
8.
Valitse ”Kyllä” painamalla []-näppäintä ja paina sitten [ENTER]-näppäintä.
 SSID-tunnuksen muutos otetaan käyttöön projektorissa ja valintaikkuna sulkeutuu.
51
IP-asetusten muuttaminen
1.
Näytä asetusvalikko painamalla [MENU]-näppäintä.
2.
Valitse ”Verkkoasetukset” []-näppäimellä ja paina sitten [ENTER]-näppäintä.
3.
Valitse ”Projektorin langattomat LAN-asetukset” []-näppäimellä ja paina sitten
[ENTER]-näppäintä.
4.
Valitse ”IP-asetukset” []-näppäimellä ja paina sitten [ENTER]-näppäintä.
 Voit halutessasi tehdä seuraavan vaiheen edellisten vaiheiden 3 ja 4 sijasta.
Valitse ”Projektorin langallisen LAN-yhteyden asetukset” []-näppäimellä ja paina sitten
[ENTER]-näppäintä.
5.
Määritä seuraavassa taulukossa kuvatut asetukset avautuvassa
”IP-asetukset”-valintaikkunassa.
Kun haluat tehdä tämän:
Suorita tämä toimenpide:
Määritä IP-osoitteen
automaattinen haku.
Valitse ”IP-asetukset”-asetuksen vaihtoehdoksi ”Auto”.
Määritä IP-osoite manuaalisesti.
Määritä ”IP-asetukset”-valinnaksi ”Man.” ja anna IP-osoite manuaalisesti
(katso seuraavaa kohtaa).
Anna IP-osoite.
(1) Valitse ”IP-osoite” painamalla []-näppäintä ja paina sitten
[ENTER]-näppäintä.
 ”Anna IP-osoite” -valintaikkuna avautuu.
(2) Määritä IP-osoitteen ensimmäinen tavu (kolme numeroa) näppäimillä
[] ja []. Kun olet antanut haluamasi tiedot, paina []-näppäintä.
(3) Anna tavut 2–4 toistamalla vaihe (2).
 Kullekin tavulle voidaan määrittää arvo seuraavilla alueilla:
ensimmäinen tavu: 1–223, toinen tavu: 0–255, kolmas tavu: 0–255 ja
neljäs tavu: 1–254. Jos edellisten alueiden ulkopuolinen arvo valitaan,
arvon numerot näytetään himmennettyinä. Jos siirryt vaiheeseen (4)
tavun ollessa himmennettynä, näytetään alkuperäinen IP-osoitteen
asetus, joka oli käytössä ennen uusien tietojen syöttämistä.
(4) Kun olet antanut haluamasi IP-osoitteen, paina [ESC]-näppäintä.
6.
Palaa sitten ”Verkkoasetukset”-kohtaan. Toimenpide vaihtelee sen mukaan,
aloititko kohdasta ”Projektorin langattomat LAN-asetukset” vai ”Projektorin
langallisen LAN-yhteyden asetukset”.
 Projektorin langattomat LAN-asetukset: Paina [ESC]-näppäintä kaksi kertaa.
 Projektorin langallisen LAN-yhteyden asetukset: Paina [ESC]-näppäintä kerran.
7.
Valitse ”Päivitä verkkoasetukset” []-näppäimellä ja paina sitten
[ENTER]-näppäintä.
 Näyttöön tulee valintaikkuna, jossa pyydetään vahvistamaan verkkoasetusten päivittäminen.
52
8.
Valitse ”Kyllä” painamalla []-näppäintä ja paina sitten [ENTER]-näppäintä.
 IP-asetuksen muutos otetaan käyttöön projektorissa ja valintaikkuna sulkeutuu.
Huomautus
 Kun ”IP-asetukset”-valinnaksi valitaan edellisissä vaiheissa ”Man.”, ”DHCP Settings”
(DHCP-asetukset) -valinnaksi (sivu 62) tulee ”Auto”. Kun ”DHCP Settings” (DHCP-asetukset)
-valinnaksi valitaan ”Auto”, DHCP-aloitus- ja lopetusosoite määritetään automaattisesti, kuten
on kuvattu seuraavassa.
Esimerkki: Kun IP-osoitteeksi annetaan 192.168.100.20
Aloitusosoite:
192.168.100.21 (antamasi IP-osoite ja 1 lisätty neljänteen tavuun)
Lopetusosoite:
192.168.100.254 (antamasi IP-osoite ja neljäs tavu muutettu muotoon 254)
Jos antamasi IP-osoitteen neljäs tavu on 253 tai 254, aloitus- ja lopetusosoitteen neljäs tavu
on 254.
Verkkoasetusten nollaus
1.
Näytä asetusvalikko painamalla [MENU]-näppäintä.
2.
Valitse ”Verkkoasetukset” []-näppäimellä ja paina sitten [ENTER]-näppäintä.
3.
Valitse ”Verkkoasetusten nollaus” []-näppäimellä ja paina sitten
[ENTER]-näppäintä.
 Näyttöön tulee valintaikkuna, jossa pyydetään vahvistamaan verkkoasetusten alustaminen.
4.
Valitse ”Kyllä” painamalla []-näppäintä ja paina sitten [ENTER]-näppäintä.
 Verkkoasetukset alustetaan ja valintaikkuna sulkeutuu.
53
Projektorin järjestelmänhallintasivujen käyttäminen
Voit avata alla kuvatut projektorin järjestelmänhallintasivut tietokoneen verkkoselaimella ja tarkastella
tietoja ja asetuksia sekä tehdä erilaisia toimenpiteitä.
Käytä tätä sivua:
Kun haluat tehdä tämän:
Katso kohtaa:
System Status
Näytä projektorin laiteohjelmiston versio ja
verkkotietoja (IP-osoite jne.).
”Järjestelmän tilan
näyttäminen” (sivu 60)
Control Panel
Määritä seuraavat verkkoasetukset:
projektorin nimi, käytä / älä käytä kirjautumistunnusta,
näytä/piilota käyttäjänimen asetus, ota käyttöön /
poista käytöstä IEEE 802.11n, kanavanleveysasetus.
”Control Panel (Ohjauspaneeli)
-sivun verkkoasetusten
määrittäminen” (sivu 61)
Käytä projektoria LAN-yhteydellä.
”Projektorin hallitseminen
etäisesti LAN-yhteyden
kautta” (sivu 66)
Network Settings
Määritä seuraavat verkkoasetukset:
IP-osoitteen asetus, ota käyttöön / poista käytöstä
DHCP-palvelintoiminto, langattoman LAN-yhteyden
asetukset (ota käyttöön / poista käytöstä ”Access
Point Function”, SSID-asetukset, suojausasetukset,
jne.), ulkoisen tukiaseman yhteysasetukset.
”Network Settings
(Verkkoasetukset) -sivun
verkkoasetusten
määrittäminen” (sivu 62)
Change Passwords
Vaihda salasanaa, jota käytetään kirjauduttaessa
”Projector Admin” -sivuille.
”Projektorin
järjestelmänhallintasivujen
kirjautumissalasanan
muuttaminen” (sivu 64)
Initialize Settings
Palauta kaikki ”Projector Admin” -toiminnon
asetukset tehdasasetuksiin.
”Projektorin
järjestelmänhallintasivujen
kaikkien asetusten
alustaminen” (sivu 65)
Crestron Control
Syötä tarvittavat tiedot, jotta projektori voidaan liittää
Crestron-ohjaimeen.
”Tietojen antaminen
Crestron-ohjaimeen
yhdistämistä varten” (sivu 65)
54
Kirjautuminen projektorin järjestelmänhallintasivuille
langattomalla LAN-yhteydellä
Jos projektorin ja tietokoneen välillä on langaton LAN-yhteys, voit kirjautua projektorin
järjestelmänhallintasivuille tietokoneella alla kuvatuilla Network Connection -toimilla.
Kirjautuminen projektorin järjestelmänhallintasivuille
langattomalla LAN-yhteydellä
1.
Yhdistä tietokone projektoriin langattomalla LAN-yhteydellä tekemällä jonkin
seuraavista toimista.
 ”Langattoman LAN-yhteyden luominen projektorin yksinkertaisen yhteyden SSID-tunnuksen
avulla ja projisoiminen” (sivu 13), vaiheet 1–11
 ”Langattoman LAN-yhteyden luominen projektorin yleisen SSID-tunnuksen avulla ja
projisoiminen” (sivu 16), vaiheet 1–13
 ”Langattoman LAN-yhteyden luominen käyttäjän SSID-tunnuksen avulla ja projisoiminen”
(sivu 23), vaiheet 1–13 (käyttäjän SSID jo luotu).
2.
Napsauta Network Connection -ikkunassa toimintovalikon painiketta ja sitten
avautuvassa valikossa kohtaa [Admin Screen].
Toimintovalikon painike
 Tietokoneen verkkoselain käynnistyy ja näyttää projektorin pääsivun.
3.
Napsauta vasemmanpuoleisessa ikkunassa kohtaa ”Projector Admin”. Näppäile
salasana avautuvaan salasanaikkunaan.
 Oletussalasana on ”admin”.
4.
Napsauta [Login]-painiketta.
 Jos kirjautuminen käynnistyy normaalisti, näyttöön tulee ”System Status” -sivu.
55
Kirjautuminen projektorin järjestelmänhallintasivuille
langallisella LAN-yhteydellä
Voit kirjautua projektorin järjestelmänhallintasivuille langallisella LAN-yhteydellä ilman Network
Connection -sovellusta.
Kirjautuminen projektorin järjestelmänhallintasivuille
langallisella LAN-yhteydellä
1.
Yhdistä tietokone projektoriin langallisella LAN-yhteydellä tekemällä jonkin
seuraavista toimista:
 ”Tietokoneen IP-osoitteen muuttaminen projektorin IP-osoitteen mukaan ja yhteyden
luominen langallisella LAN-yhteydellä” (sivu 57)
 ”Projektorin IP-osoitteen muuttaminen tietokoneen IP-osoitteen mukaan ja yhteyden luominen
langallisella LAN-yhteydellä” (sivu 58)
 ”Langallisen LAN-yhteyden muodostaminen projektorin ja tietokoneen välille reitittimen
kautta” (sivu 40)
Projektorin toimet
2.
Paina [INPUT]-näppäintä. ”Tulo”-valintaikkuna avautuu.
3.
Valitse ”Verkko” näppäimillä [] ja [] ja paina sitten [ENTER]-näppäintä.
 LAN-yhteyden valmiustilanäyttö heijastetaan.
4.
Tarkasta IP-osoite LAN-yhteyden valmiustilanäytön oikeasta alakulmasta
(”Server IP”).
Tietokoneen toimet
5.
Käynnistä tietokoneen verkkoselain, näppäile osoiteriville
”http://<edellisessä vaiheessa 4 tarkastamasi IP-osoite>” ja paina sitten
[Enter]-näppäintä.
 Projektorin ensimmäinen sivu avautuu.
6.
Napsauta vasemmanpuoleisessa ikkunassa kohtaa ”Projector Admin”. Näppäile
salasana avautuvaan salasanaikkunaan.
 Oletussalasana on ”admin”.
7.
Napsauta [Login]-painiketta.
 Jos kirjautuminen käynnistyy normaalisti, näyttöön tulee ”System Status” -sivu.
56
Tietokoneen IP-osoitteen muuttaminen projektorin IP-osoitteen
mukaan ja yhteyden luominen langallisella LAN-yhteydellä
1.
Yhdistä tietokone suoraan projektoriin LAN-kaapelilla.
 Suojatun LAN-kaapelin (STP) käyttöä suositellaan. Sen avulla vältetään radioiden,
televisioiden ja muiden vastaanottimien aiheuttamat häiriöt.
Projektorin toimet
2.
Valitse projektorin IP-asetukseksi ”Man.”.
(1) Näytä ”IP-asetukset”-valintaikkuna seuraavalla tavalla: [MENU]-näppäin 3
”Verkkoasetukset” 3 ”Projektorin langallisen LAN-yhteyden asetukset”.
 ”IP-asetukset”-kohdan oletusasetus on ”Auto”.
(2) Valitse asetukselle ”IP-asetukset” vaihtoehto ”Man.” painamalla []-näppäintä.
 Projektorin IP-osoite näkyy ”IP-osoite”-rivillä.
(3) Palaa kohtaan ”Verkkoasetukset” painamalla [ESC]-näppäintä kaksi kertaa.
(4) Valitse ”Päivitä verkkoasetukset” ja paina sitten [ENTER]-näppäintä.
(5) Valitse avautuvasta verkkoasetusten päivitysikkunasta ”Kyllä” painamalla []-näppäintä ja
paina sitten [ENTER]-näppäintä.
Tietokoneen toimet
3.
Määritä tietokoneen IP-osoite. Tavujen 1, 2 ja 3 on oltava samat kuin projektorin
IP-osoitteessa. Määritä tavuksi 4 arvo alueella 1–254. Arvon täytyy erota
projektorin IP-osoitteesta.
 Jos projektorin IP-osoite on esimerkiksi 192.168.100.10 (oletusosoite), tietokoneen
IP-osoitteeksi täytyy määrittää 192.168.100.XXX, jossa XXX on arvo alueella 1–9 tai 11–254.
4.
Tee toimenpide kohdan ”Kirjautuminen projektorin järjestelmänhallintasivuille
langallisella LAN-yhteydellä” (sivu 56) vaiheesta 2 eteenpäin.
57
Projektorin IP-osoitteen muuttaminen tietokoneen IP-osoitteen
mukaan ja yhteyden luominen langallisella LAN-yhteydellä
Huomautus
 Noudata seuraavia toimenpiteitä, kun tiedät tietokoneen IP-osoitteen.
1.
Yhdistä tietokone suoraan projektoriin LAN-kaapelilla.
 Suojatun LAN-kaapelin (STP) käyttöä suositellaan. Sen avulla vältetään radioiden,
televisioiden ja muiden vastaanottimien aiheuttamat häiriöt.
2.
Määritä projektorin IP-osoite manuaalisesti.
(1) Näytä ”IP-asetukset”-valintaikkuna seuraavalla tavalla: [MENU]-näppäin 3
”Verkkoasetukset” 3 ”Projektorin langallisen LAN-yhteyden asetukset”.
 ”IP-asetukset”-kohdan oletusasetus on ”Auto”.
(2) Valitse asetukselle ”IP-asetukset” vaihtoehto ”Man.” painamalla []-näppäintä.
(3) Valitse ”IP-osoite” painamalla []-näppäintä ja paina sitten [ENTER]-näppäintä.
 IP-osoitteen syöttöikkuna avautuu.
(4) Muuta IP-osoitteen ensimmäistä tavua []- ja []-näppäimillä. Tavun on oltava sama kuin
tietokoneen IP-osoite. Kun olet tehnyt asetuksen haluamallasi tavalla, paina []-näppäintä.
(5) Määritä tavut 2–4 toistamalla vaihe (4).
 Tavujen 2 ja 3 on oltava samat kuin tietokoneen IP-osoitteessa.
 Tavun 4 arvon täytyy olla alueella 1–254. Arvon täytyy erota tietokoneen IP-osoitteen
tavusta 4.
(6) Palaa kohtaan ”Verkkoasetukset” painamalla [ESC]-näppäintä kaksi kertaa.
(7) Valitse ”Päivitä verkkoasetukset” ja paina sitten [ENTER]-näppäintä.
(8) Valitse avautuvasta verkkoasetusten päivitysikkunasta ”Kyllä” painamalla []-näppäintä ja
paina sitten [ENTER]-näppäintä.
3.
Tee toimenpide kohdan ”Kirjautuminen projektorin järjestelmänhallintasivuille
langallisella LAN-yhteydellä” (sivu 56) vaiheesta 2 eteenpäin.
58
Langallisen LAN-yhteyden muodostaminen projektorin ja
tietokoneen välille
Huomautus
 Seuraavissa toimenpiteissä oletetaan, että DHCP-palvelin toimii verkossa, johon reititin
kuuluu, ja että tietokoneen ja reitittimen välillä on LAN-yhteys.
1.
Yhdistä projektori LAN-kaapelilla reitittimeen, johon tietokone on yhdistetty
LAN-yhteydellä.
 Suojatun LAN-kaapelin (STP) käyttöä suositellaan. Sen avulla vältetään radioiden,
televisioiden ja muiden vastaanottimien aiheuttamat häiriöt.
2.
Valitse projektorissa asetukselle ”IP-asetukset” vaihtoehto ”Auto”.
(1) Näytä ”IP-asetukset”-valintaikkuna seuraavalla tavalla: [MENU]-näppäin 3
”Verkkoasetukset” 3 ”Projektorin langallisen LAN-yhteyden asetukset”.
(2) Valitse asetukselle ”IP-asetukset” vaihtoehto ”Auto” painamalla []-näppäintä.
(3) Palaa kohtaan ”Verkkoasetukset” painamalla [ESC]-näppäintä kaksi kertaa.
(4) Valitse ”Päivitä verkkoasetukset” ja paina sitten [ENTER]-näppäintä.
(5) Valitse avautuvasta verkkoasetusten päivitysikkunasta ”Kyllä” painamalla []-näppäintä ja
paina sitten [ENTER]-näppäintä.
3.
Tee toimenpide kohdan ”Kirjautuminen projektorin järjestelmänhallintasivuille
langallisella LAN-yhteydellä” (sivu 56) vaiheesta 2 eteenpäin.
59
Tuetut toiminnot Projector Admin (Projektorin
järjestelmänhallinta) -sivuille kirjautumisen jälkeen
Järjestelmän tilan näyttäminen
1.
Kirjaudu projektorin järjestelmänhallintasivuille kohdan ”Kirjautuminen
projektorin järjestelmänhallintasivuille langattomalla LAN-yhteydellä” (sivu 55)
ohjeiden mukaan.
 Näyttöön avautuu ”System Status” -sivu. Alla olevassa taulukossa selitetään sivulla näkyvät
tiedot.
Kohteen nimi
2.
Kuvaus
Firmware Version
Tämä on projektorin laiteohjelmiston (sisäisen ohjelmiston) versio.
IP Address
Projektorille tällä hetkellä määritetty IP-osoite
Subnet Mask
Projektorille määritetty nykyinen aliverkon peitteen arvo
Default Gateway
Projektorille määritetty nykyinen oletusyhdyskäytävä
Wireless MAC Address
Kiinteä langaton LAN MAC -osoite, joka on määritetty kullekin langattomalle
sovittimelle
Wire MAC Address
Kullekin projektorille määritetty kiinteä langallisen LAN-yhteyden MAC-osoite.
Projection Status
Projection Standby: projisointivalmius LAN-yhteydellä
Projecting: projisoidaan LAN-yhteydellä
Number of Users
Niiden käyttäjien lukumäärä, jotka paraikaa projisoivat tietokoneista
LAN-yhteydellä
Kirjaudu ulos projektorin järjestelmänhallintasivuilta napsauttamalla ”Logout”.
60
Control Panel (Ohjauspaneeli) -sivun verkkoasetusten
määrittäminen
Tärkeää
 ”Control Panel” -sivun verkkoasetukset on jaettu kahteen ryhmään.
Ryhmä 1: Projector name, Login Code
Ryhmä 2: Show User Name, IEEE 802.11n (Wi-Fi), Channel Width
Kun teet seuraavia toimia, määritä ensin vain yhden ryhmän asetukset ja ota ne sitten käyttöön
napsauttamalla asianmukaista Apply (Sovella) -painiketta. Ryhmälle tehtyjä muutoksia, jotka
eivät vastaa napsautettua Apply (Sovella) -painiketta, ei oteta käyttöön.
1.
Kirjaudu projektorin järjestelmänhallintasivuille kohdan ”Kirjautuminen
projektorin järjestelmänhallintasivuille langattomalla LAN-yhteydellä” (sivu 55)
ohjeiden mukaan.
2.
Napsauta vasemmanpuoleisessa ikkunassa ”Control Panel”.
3.
Määritä seuraavassa taulukossa kuvatut asetukset avautuvalla ”Control Panel”
-sivulla.
Kun haluat tehdä tämän:
Suorita tämä toimenpide:
Muuta projektorin nimeä.
Näppäile enintään 16-merkkinen (ei symboleja) nimi
projektorille ”Projector name” -ruutuun.
Määritä, vaaditaanko kirjautumistunnus langatonta
LAN-yhteyttä luotaessa.
Napsauta ”Login Code” -alueella ”Enable”
(kirjautumistunnusta pyydetään) tai ”Disable”
(kirjautumistunnusta ei pyydetä).
Määritä, näytetäänkö tietokoneen käyttäjänimi, jolla
paraikaa ohjataan projektoria ja projisoidaan
LAN-yhteyden välityksellä.
Napsauta ”Show User Name” -alueella joko ”ON” tai
”OFF”.
Määritä, voidaanko projektorin virta kytkeä
LAN-yhteyden kautta projektorin ollessa
valmiustilassa.
Napsauta ”Remote On*” (Etäkäyttö käytössä)
-alueella ”Enable” tai ”Disable”.
PJLink-yhteyden todennuksen ottaminen käyttöön
tai poistaminen käytöstä
Napsauta ”PJLink Authentication” -alueella ”Enable”
tai ”Disable”.
Ota langaton LAN-standardi IEEE802.11n käyttöön
tai poista se käytöstä.
Napsauta ”IEEE 802.11n (Wi-Fi)” -alueella joko
”Enable” tai ”Disable”.
Määritä, asetetaanko langaton LAN-kanavanleveys
automaattisesti vai onko se kiinteä (20 MHz).
Napsauta ”Channel Width” -alueella ”20MHz” tai
”Auto”.
* Projektorin valmiustilan virrankulutus vaihtelee sen mukaan, onko ”Remote On” -asetus
käytössä. Lisätietoja virrankulutuksesta kussakin valmiustilassa on Asetusoppaassa.
4.
Ota ”Control Panel” (Ohjauspaneeli) -sivulla tekemäsi muutokset käyttöön
projektorissa.
Näiden kohteiden asetusten ottaminen käyttöön:
Napsauta tätä painiketta:
Projector name, Login Code
[Apply] alueen ”Login Code” alapuolella
Show User Name, IEEE 802.11n (Wi-Fi), Channel Width [Apply] alueen ”Channel Width” alapuolella
 Painettuasi [Apply] näyttöön tulee valintaikkuna, jossa pyydetään projektorin käynnistämistä
uudelleen, jotta asetukset tulevat voimaan.
61
5.
Käynnistä projektori uudelleen ja ota muutetut asetukset käyttöön
napsauttamalla [OK].
 Peruuta projektorin uudelleenkäynnistys muuttamatta asetuksia napsauttamalla
[OK]-painikkeen sijasta [Peruuta].
 Muutetut asetukset tulevat voimaan ja projektori käynnistyy uudelleen, kun [OK]-painiketta
painetaan. LAN-yhteys projektorin ja tietokoneen välillä katkaistaan tällöin.
Network Settings (Verkkoasetukset) -sivun verkkoasetusten
määrittäminen
1.
Kirjaudu projektorin järjestelmänhallintasivuille kohdan ”Kirjautuminen
projektorin järjestelmänhallintasivuille langattomalla LAN-yhteydellä” (sivu 55)
ohjeiden mukaan.
2.
Napsauta vasemmanpuoleisessa ikkunassa kohtaa ”Network Settings”.
3.
Määritä seuraavassa taulukossa kuvatut asetukset avautuvalla ”Network
Settings” -sivulla.
Kun haluat tehdä tämän:
Suorita tämä toimenpide:
Määritä IP-osoitteen automaattinen
haku ulkoisesta LAN-laitteesta.
Napsauta ”IP Settings” -alueella ”Obtain an IP address automatically”.
Määritä IP-osoite manuaalisesti.
(1) Napsauta ”IP Settings” -alueella ”Use the IP address below”.
(2) Näppäile ”IP Address” -ruutuihin IP-osoite, jonka haluat määrittää
projektorille (oletusasetus: 192.168.100.10).
(3) Näppäile ”Subnet Mask” -ruutuihin arvo, jolla määritetään verkon
(aliverkon) IP-osoitteiden alue, johon projektori kuuluu (oletusasetus:
255.255.255.0).
(4) Näppäile ”Default Gateway” -ruutuihin oletusyhdyskäytävän IP-osoite
(oletusasetus: 192.168.100.10).
Määritä projektorin IP-osoitteiden
automaattinen varaus tietokoneille ja
älylaitteille.
(1) Napsauta ”DHCP Settings” -alueella ”Auto”.
(2) Määritä automaattisesti varattavien IP-osoitteiden alue.
 Näppäile kohtiin ”Starting Address” ja ”Ending Address” arvo
neljännelle tavulle alueella 11–254.
 Voit määrittää vain neljännen tavun. Et voi muuttaa muita tavuja.
Määritä, että projektorin IP-osoitteita
ei varata tietokoneille ja älylaitteille.
Napsauta ”DHCP Settings” -alueella ”Disable”.
Ota langaton LAN-yhteys projektoriin
käyttöön tietokoneesta/älylaitteesta
(ottamalla sisäinen
tukiasematoiminto käyttöön).
Muuta ”Wireless Settings” -alueen ”Access Point Function” -asetukseksi
”Enable”.
Poista langaton LAN-yhteys
projektoriin käytöstä tietokoneesta/
älylaitteesta (poistamalla sisäinen
tukiasematoiminto käytöstä).
Muuta ”Wireless Settings” -alueen ”Access Point Function” -asetukseksi
”Disable”.
Luo käyttäjän SSID-tunnus.
Määritä ”Wireless Settings” -alueella asetukset ”SSID”, ”Security” ja
”Passphrase/WEP Key”.
Lisätietoja on kohdan ”Käyttäjän SSID-tunnuksen luominen” (sivu 20)
vaiheissa 6–8.
Ota SSID-lähetys käyttöön tai poista
se käytöstä.
Valitse ”Wireless Settings” -alueella ”SSID Broadcast” -valinnaksi ”Enable”
tai ”Disable”.
Määritä langattoman
LAN-tiedonsiirron kanava.
Napsauta ”Wireless Settings” -alueella ”Channel”-ruudun oikealla puolella
[]. Valitse avautuvasta luettelosta kanava 1–11.
62
Kun haluat tehdä tämän:
Suorita tämä toimenpide:
Määritä käytettävän langattoman
LAN-kanavan automaattinen valinta.
Napsauta ”Wireless Settings” -alueella ”Channel”-ruudun oikealla puolella
[]. Valitse avautuvasta luettelosta ”Auto”.
Yhdistä projektori ulkoiseen
langattomaan tukiasemaan.
Napsauta ”External Access Point” -alueella ”Enable” ja määritä halutut
asetukset.
Lisätietoja on kohdan ”Projektorin yhdistäminen langattomaan
LAN-tukiasemaan” (sivu 31) vaiheissa 6–9.
Älä yhdistä projektoria ulkoiseen
langattomaan tukiasemaan.
Napsauta ”External Access Point” -alueella ”Disable”.
4.
Ota ”Network Settings” -sivulla tehdyt muutokset käyttöön projektorissa
napsauttamalla [Apply].
 Näyttöön tulee valintaikkuna, jossa pyydetään projektorin käynnistämistä uudelleen asetusten
tulemiseksi voimaan.
5.
Käynnistä projektori uudelleen ja ota muutetut asetukset käyttöön
napsauttamalla [OK].
 Peruuta projektorin uudelleenkäynnistys muuttamatta asetuksia napsauttamalla
[OK]-painikkeen sijasta [Peruuta].
 Muutetut asetukset tulevat voimaan ja projektori käynnistyy uudelleen, kun [OK]-painiketta
painetaan. LAN-yhteys projektorin ja tietokoneen välillä katkaistaan tällöin.
63
Projektorin järjestelmänhallintasivujen kirjautumissalasanan
muuttaminen
Huomautus
 Seuraavilla toimenpiteillä voidaan myös muuttaa ”Transfer File” -sivun kirjautumissalasana.
Lisätietoja ”Transfer File” -sivusta on kohdassa ”Tiedoston lataaminen projektorin sisäiseen
muistiin” (sivu 69).
1.
Kirjaudu projektorin järjestelmänhallintasivuille kohdan ”Kirjautuminen
projektorin järjestelmänhallintasivuille langattomalla LAN-yhteydellä” (sivu 55)
ohjeiden mukaan.
2.
Napsauta vasemmanpuoleisessa ikkunassa kohtaa ”Change Passwords”.
 Näyttöön avautuu ”Change Passwords” -sivu.
3.
Näppäile enintään kahdeksanmerkkinen uusi salasana kohdan ”Projector
Admin” ruutuihin ”New Password” ja ”Reinput Password”. Anna sama salasana
kumpaankin ruutuun.
4.
Napsauta [Apply]-painiketta.
5.
Seuraavilla toimenpiteillä voidaan tarvittaessa muuttaa ”Transfer File” -sivun
kirjautumissalasana.
(1) Näppäile uusi salasana kohdan ”Transfer File” ruutuihin ”New Password” ja ”Reinput
Password”. Anna sama salasana kumpaankin ruutuun.
(2) Napsauta [Apply]-painiketta.
6.
Kirjaudu ulos projektorin järjestelmänhallintasivuilta napsauttamalla ”Logout”.
64
Projektorin järjestelmänhallintasivujen kaikkien asetusten
alustaminen
1.
Kirjaudu projektorin järjestelmänhallintasivuille kohdan ”Kirjautuminen
projektorin järjestelmänhallintasivuille langattomalla LAN-yhteydellä” (sivu 55)
ohjeiden mukaan.
2.
Napsauta vasemmanpuoleisessa ikkunassa kohtaa ”Initialize Settings”.
 Näyttöön avautuu ”Initialize Settings” -sivu.
3.
Napsauta [Apply]-painiketta.
 Näyttöön tulee valintaikkuna, jossa kysytään, haluatko käynnistää projektorin uudelleen.
4.
Käynnistä projektori uudelleen ja palauta alkuperäiset asetukset napsauttamalla
[OK].
 Peruuta projektorin uudelleenkäynnistys nollaamatta asetuksia napsauttamalla
[OK]-painikkeen sijasta [Peruuta].
 Asetukset nollataan ja projektori käynnistetään uudelleen, kun [OK]-painiketta painetaan.
LAN-yhteys projektorin ja tietokoneen välillä katkaistaan tällöin.
Tietojen antaminen Crestron-ohjaimeen yhdistämistä varten
1.
Kirjaudu projektorin järjestelmänhallintasivuille kohdan ”Kirjautuminen
projektorin järjestelmänhallintasivuille langattomalla LAN-yhteydellä” (sivu 55)
tai kohdan ”Kirjautuminen projektorin järjestelmänhallintasivuille langallisella
LAN-yhteydellä” (sivu 56) ohjeiden mukaan.
2.
Napsauta vasemmanpuoleisessa ikkunassa kohtaa ”Crestron Control”.
3.
Anna alla luetellut tiedot avautuvalla ”Crestron Control” -sivulla.
IP Address: Anna Crestron-ohjaimen IP-osoite.
IP ID:
Anna Crestron-ohjaimen IP-tunnus.
Port:
Anna porttinumero, jota käytetään tiedonsiirrossa Crestron-ohjaimen kanssa
(yleensä 41794).
4.
Ota projektorissa antamasi asetukset käyttöön napsauttamalla [Apply].
5.
Kirjaudu ulos projektorin järjestelmänhallintasivuilta napsauttamalla ”Logout”.
Uloskirjautuminen projektorin järjestelmänhallintasivuilta
Napsauta ”Logout” verkkoselainikkunan oikeasta yläkulmasta.
Projektorin ensimmäinen järjestelmänhallintasivu avautuu uudelleen.
65
Projektorin hallitseminen etäisesti LAN-yhteyden kautta
Seuraavilla toimenpiteillä voidaan hallita projektoria tietokoneella tai jollakin muulla ulkoisella laitteella
LAN-yhteyden kautta.
Projektorin hallitseminen etäisesti LAN-yhteydellä liitetystä
tietokoneesta
1.
Kirjaudu projektorin järjestelmänhallintasivuille kohdan ”Kirjautuminen
projektorin järjestelmänhallintasivuille langattomalla LAN-yhteydellä” (sivu 55)
ohjeiden mukaan.
2.
Napsauta vasemmanpuoleisessa ikkunassa ”Control Panel”.
 Näyttöön avautuu ”Control Panel” -sivu.
 Projektorin etähallintakohteet on merkitty edellä punaisin kehyksin. Lisätietoja näistä kohteista
on kohdassa ”Control Panel (Ohjauspaneeli) -sivun etähallintakohteet”.
 Lisätietoja muista kuin yllä olevista kohteista (”Network Settings” (Verkkoasetukset) -kohteet)
on kohdassa ”Control Panel (Ohjauspaneeli) -sivun verkkoasetusten määrittäminen” (sivu 61).
66
3.
Kun olet tehnyt etähallintatoimet, kirjaudu ulos projektorin
järjestelmänhallintasivuilta napsauttamalla ”Logout”.
Huomautus
 Projektori tukee seuraavia ulkoisia laitteita ja komentoja.
Ulkoiset laitteet ja komennot
Kaikki PJLink Class1 -komennot (versio 1.00)
Katso kohtaa:
http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
Crestron Electronics -ohjaimen ja -ohjelmiston (RoomView®) komennot
http://www.crestron.com/
AMX Device Discovery
http://www.amx.com/
67
Control Panel (Ohjauspaneeli) -sivun etähallintakohteet
Ryhmä
Kohta
Kuvaus
Refresh (Päivitä) -painike
Päivitä näytön tiedot napsauttamalla tätä.
Projector Status
Projector Status
Näyttää projektorin nykyisen tilan merkinnällä ”ON” tai ”Standby”.
Error info
Näyttää jonkin seuraavista:
No error: Toimii normaalisti.
Temperature Error: Tapahtui lämpötilavirhe.
Fan Error: Tapahtui tuuletinvirhe.
Light Error: Tapahtui valoyksikkövirhe.
Other Error: Tapahtui jokin muu kuin edellä mainittu virhe.
Power Off (Virran
katkaisu) -painike
Katkaise projektorin virta napsauttamalla tätä.
Power On (Virran
kytkentä) -painike
Kytke projektorin virta tästä. Tätä toimintoa tuetaan vain, kun ”Remote
On” -asetukseksi on valittu ”Enable”.
Projector Control Input
Määrittää tulolähteen.
Color Mode
Määrittää väritilan.
Blank
Jos asetukseksi valitaan ”ON”, kuvan näyttö tulolähteestä estetään
väliaikaisesti. ”OFF”-asetuksella kuva heijastetaan tulolähteestä.
Aspect Ratio
Muuttaa heijastetun kuvan kuvasuhdetta.
Brightness
Näppäile arvo ruutuun ja napsauta sitten [Apply]-painiketta. Projektorin
”Brightness”-asetus muuttuu arvon mukaan.
Contrast
Näppäile arvo ruutuun ja napsauta sitten [Apply]-painiketta. Projektorin
”Contrast”-asetus muuttuu arvon mukaan.
Light Control
Määrittää ”Valon säätö”- ja ”Valon säätö pois -tila” -asetukset.
Audio Volume
Näppäile arvo ruutuun ja napsauta sitten [Apply]-painiketta.
Äänenvoimakkuuden asetus muuttuu arvon mukaan.
Mute Audio
Määrittää vaimennusasetuksen. Ääni toistetaan, kun tämän kohdan
asetuksena on ”OFF”, ja vaimennetaan, kun ”ON” valitaan.
Audio Out
Määrittää äänentoiston joko projektorin kaiuttimesta tai äänen
lähtöliitännästä.
Speaker: ääni toistetaan kaiuttimesta
Line: ääni toistetaan AUDIO OUT -liitännästä
Initialize (Alusta)
-painike
Palauta kaikki verkkoprojisointiohjauskohteet, paitsi ”Projector Status”,
niiden alkuperäisiin tehdasasetuksiin napsauttamalla tätä.
68
Projektorin Tiedoston katselu -toiminnot
Tässä osiossa selvitetään, miten projektorin sisäisen muistin tiedostoja ladataan ja olemassa olevia
tiedostoja poistetaan verkkoselaimella. Tässä on myös tietoja Tiedoston katselu -toiminnoista, jotka
voidaan tehdä verkkoselaimella.
Tiedoston lataaminen projektorin sisäiseen muistiin
Joudut kirjautumaan ”Transfer File” -sivulle, jotta voit ladata tiedoston projektorin sisäiseen muistiin.
Kirjautuminen Transfer File (Siirrä tiedosto) -sivulle
Jos projektorin ja tietokoneen välillä on langaton LAN-yhteys, voit kirjautua ”Transfer File” -sivulle
tietokoneella alla kuvatuilla Network Connection -toimilla.
Voit myös kirjautua suoraan Transfer File (Siirrä tiedosto) -sivulle langallisella LAN-yhteydellä ilman
Network Connection -sovellusta.
Transfer File (Siirrä tiedosto) -sivulle kirjautuminen
langattomalla LAN-yhteydellä
1.
Yhdistä tietokone projektoriin langattomalla LAN-yhteydellä tekemällä jonkin
seuraavista toimista.
 ”Langattoman LAN-yhteyden luominen projektorin yksinkertaisen yhteyden SSID-tunnuksen
avulla ja projisoiminen” (sivu 13), vaiheet 1–11
 ”Langattoman LAN-yhteyden luominen projektorin yleisen SSID-tunnuksen avulla ja
projisoiminen” (sivu 16), vaiheet 1–13
 ”Langattoman LAN-yhteyden luominen käyttäjän SSID-tunnuksen avulla ja projisoiminen”
(sivu 23), vaiheet 1–13 (käyttäjän SSID jo luotu).
2.
Napsauta Network Connection -ikkunassa toimintovalikon painiketta ja sitten
avautuvassa valikossa kohtaa [Admin Screen].
Toimintovalikon painike
 Tietokoneen verkkoselain käynnistyy ja näyttää projektorin pääsivun.
69
3.
Napsauta vasemmanpuoleisessa ikkunassa kohtaa ”Transfer File”. Näppäile
salasana avautuvaan salasanaikkunaan.
 Oletussalasana on ”admin”.
4.
Napsauta [Login]-painiketta.
 Jos kirjautuminen käynnistyy normaalisti, näyttöön tulee ”Transfer File” -sivu.
70
Transfer File (Siirrä tiedosto) -sivulle kirjautuminen langallisella
LAN-yhteydellä
Katso ”Kirjautuminen projektorin järjestelmänhallintasivuille langallisella LAN-yhteydellä” (sivu 56).
Napsauta toimenpiteen vaiheessa 6 ”Transfer File” -valintaa ”Projector Admin” -valinnan sijasta.
Huomaa, että oletussalasana on ”admin”.
Uloskirjautuminen Transfer File (Siirrä tiedosto) -sivulta
Napsauta ”Logout” verkkoselainikkunan oikeasta yläkulmasta.
Projektorin ensimmäinen järjestelmänhallintasivu avautuu uudelleen.
Transfer File (Siirrä tiedosto) -sivun kirjautumissalasanan
muuttaminen
Tärkeää
 Seuraaviin toimiin tarvitaan kirjautumisoikeudet projektorin järjestelmänhallintaan.
1.
Kirjaudu projektorin järjestelmänhallintasivuille kohdan ”Kirjautuminen
projektorin järjestelmänhallintasivuille langattomalla LAN-yhteydellä” (sivu 55)
ohjeiden mukaan.
2.
Napsauta vasemmanpuoleisessa ikkunassa kohtaa ”Change Passwords”.
 Näyttöön avautuu ”Change Passwords” -sivu.
3.
Näppäile enintään kahdeksanmerkkinen uusi salasana kohdan ”Transfer File”
ruutuihin ”New Password” ja ”Reinput Password”. Anna sama salasana
kumpaankin ruutuun.
4.
Napsauta [Apply]-painiketta.
5.
Kirjaudu ulos projektorin järjestelmänhallintasivuilta napsauttamalla ”Logout”.
71
Tuetut toimet käyttäjän ollessa kirjautuneena Transfer File
(Siirrä tiedosto) -sivulla
Kun haluat tehdä tämän:
Suorita tämä toimenpide:
Lataa tiedosto projektorin
sisäiseen muistiin.
(1) Napsauta [Browse] (Selaa) tai [Select File] (Valitse tiedosto).
 ”Avaa tiedosto” -valintaikkuna avautuu.
(2) Napsauta ladattavaa tiedostoa (vain yhtä).
 Voit ladata tiedostoja, joiden toistoa projektorin Tiedoston katselu -sovellus
tukee (JPEG, PNG, GIF, BMP, AVI, MOV, MP4, ECA, PtG, PDF).
(3) Napsauta [Avaa]-painiketta.
 ”Avaa tiedosto” -valintaikkuna sulkeutuu ja edellisessä vaiheessa (1) valitun
tiedostonimen oikealle puolelle ilmestyy painike. (Painikkeen todellinen sijainti
vaihtelee käytetyn verkkoselaimen mukaan.)
(4) Lataa valittu tiedosto napsauttamalla [Upload].
 ”0: File transfer in progress” näkyy sivun vasemman yläkulman ”Status:”-rivillä,
kun tiedostoa siirretään. Tilaksi muuttuu ”1: Complete”, kun siirto on valmis.
Poista tiedostoja ja/tai
kansioita projektorin
sisäisestä muistista.
(1) Valitse kaikkien poistettavien tiedostojen ja/tai kansioiden valintaruudut
tiedostoluettelossa.
 Voit valita enintään kymmenen valintaruutua kerrallaan.
(2) Poista kaikki tiedostot ja/tai kansiot, joiden valintaruutu on merkitty,
napsauttamalla [Delete File/Folder].
(3) Tee poisto napsauttamalla avautuvasta vahvistusikkunasta [OK] tai peruuta
toiminto poistamatta mitään napsauttamalla [Peruuta].
Luo kansio paraikaa
näytetyn kansion sisälle.
(1) Napsauta
.
(2) Kirjoita avautuvaan valintaikkunaan nimi, jonka haluat antaa kansiolle, ja napsauta
sitten [OK].
72
Projektorin Tiedoston katselu -toiminnot
Tässä osiossa esitellään painiketoiminnot, joilla voidaan tehdä Tiedoston katselu -toimintoja
tietokoneen verkkoselaimella.
Viewer Control (Katselun ohjaus) -sivun näyttäminen
Jos projektorin ja tietokoneen välillä on langaton LAN-yhteys, voit tehdä Network Connection -toimet
tietokoneessa ja näyttää ”Viewer Control” -sivun antamatta salasanaa.
Voit myös kirjautua suoraan ”Viewer Control” (Katselun ohjaus) -sivulle langallisella LAN-yhteydellä
ilman Network Connection -sovellusta.
Viewer Control (Katselun ohjaus) -sivun näyttäminen
langattoman LAN-yhteyden kautta
1.
Yhdistä tietokone projektoriin langattomalla LAN-yhteydellä tekemällä jonkin
seuraavista toimista.
 ”Langattoman LAN-yhteyden luominen projektorin yksinkertaisen yhteyden SSID-tunnuksen
avulla ja projisoiminen” (sivu 13), vaiheet 1–11
 ”Langattoman LAN-yhteyden luominen projektorin yleisen SSID-tunnuksen avulla ja
projisoiminen” (sivu 16), vaiheet 1–13
 ”Langattoman LAN-yhteyden luominen käyttäjän SSID-tunnuksen avulla ja projisoiminen”
(sivu 23), vaiheet 1–13 (käyttäjän SSID jo luotu).
2.
Napsauta Network Connection -ikkunassa toimintovalikon painiketta ja sitten
avautuvassa valikossa kohtaa [Admin Screen].
Toimintovalikon painike
 Tietokoneen verkkoselain käynnistyy ja näyttää projektorin pääsivun.
73
3.
Napsauta vasemmanpuoleisessa ikkunassa kohtaa ”Viewer Control”.
 Alla esitetty ”Viewer Control” -sivu avautuu ja Tiedoston katselu -päänäytön projisoiminen
alkaa. Lisätietoja toiminnoista, jotka ovat käytettävissä tässä vaiheessa, on kohdassa ”Viewer
Control (Katselun ohjaus) -sivun toiminnot” (sivu 74).
Kun Tiedoston katselu -sovellusta projisoidaan,
näillä painikkeilla voidaan tehdä samat toiminnot
kuin projektorin mukana toimitetun kaukosäätimen
vastaavilla painikkeilla.
Viewer Control (Katselun ohjaus) -sivun näyttäminen
langallisella LAN-yhteydellä
Katso ”Kirjautuminen projektorin järjestelmänhallintasivuille langallisella LAN-yhteydellä” (sivu 56).
Napsauta toimenpiteen vaiheessa 6 ”Viewer Control” -valintaa ”Projector Admin” -valinnan sijasta.
Palaaminen projektorin ensimmäiselle sivulle Viewer Control
(Katselun ohjaus) -sivulta
Napsauta verkkoselainikkunan vasemmassa yläkulmassa olevaa kohtaa ”CASIO Projector”.
Viewer Control (Katselun ohjaus) -sivun toiminnot
Kun haluat tehdä tämän:
Suorita tämä toimenpide:
Käynnistä Tiedoston katselu -sivun projisointi.
Napsauta [Start Viewer] -painiketta.
Tee tiedoston katselun etähallintatoimintoja.
Napsauta haluttuja painikkeita kohdassa [Start Viewer].
Näppäimet toimivat samalla tavalla kuin projektorin
kaukosäätimen vastaavat näppäimet. Lisätietoja Tiedoston
katselu -toiminnoista on Käyttäjän oppaan kohdassa ”Projisointi
Tiedoston katselu -sovelluksella”.
Poistu Viewer Control (Katselun ohjaus) -sivulta
ja palaa projektorin ensimmäiselle sivulle.
Napsauta [EXIT]-painiketta*.
*Tiedoston katselu -sivu ei sulkeudu, jos painat [EXIT]-painiketta sivun projisoinnin aikana.
74
Liite
Ohjatun varmennetoiminnon käyttäminen
Voit kopioida Network Connection -sovelluksen ohjatulla Network Connection -varmennetoiminnolla
USB-muistitikulle. Tehtyäsi tämän voit käyttää Network Connection -sovellusta tietokoneessa, johon
sitä ei ole asennettu, kytkemällä USB-muistitikun (nimeltä ”USB-varmennus”) tietokoneen
USB-porttiin. USB-varmennuslaitteiden käyttöä suositellaan, kun projektori liitetään useisiin
tietokoneisiin.
Network Connection -sovelluksen asentaminen
USB-muistitikulle
Tärkeää
 Kun asennat Network Connection -sovelluksen USB-muistitikulle seuraavilla toimenpiteillä,
USB-muistitikun juurihakemistoon luodaan tiedosto nimeltä ”autorun.inf” (Network
Connection -sovelluksen automaattisen käynnistyksen tiedosto). Jos USB-muistitikun
juurihakemisto jo sisältää samannimisen tiedoston, olemassa olevan tiedoston nimeen
lisätään pääte ”.bak” tai kolmilukuinen numero (esim. .001 tai .002).
 Kun asennat Network Connection -sovelluksen USB-muistitikulle seuraavilla toimenpiteillä,
USB-muistitikun nimeksi tulee ”USB-varmennus” ja kuvakkeeksi
.
1.
Napsauta Network Connection -ikkunassa toimintovalikon painiketta ja sitten
avautuvassa valikossa kohtaa [Token Wizard].
 Näyttöön ilmestyy ohjattu varmennetoiminto.
2.
Napsauta [Next >] -painiketta.
 USB-asemien valintanäyttö tulee näkyviin.
 Jos tietokoneeseen ei ole liitetty USB-muistitikkua, viesti ”USB memory could not be
detected.” ilmestyy näyttöön. Kytke USB-muistitikku tässä tapauksessa ja odota, kunnes sen
aseman nimi ilmesyy ”USB Drive” -ruutuun.
3.
Jos tietokoneeseen on liitetty useita USB-muistitikkuja, napsauta ”USB Drive”
-ruudun oikealla puolella olevaa []-painiketta ja valitse asema, johon haluat
asentaa Network Connection -sovelluksen.
75
4.
Napsauta [Next >] -painiketta.
 Network Connection asennetaan määritettyyn USB-muistitikkuun. Viesti ”Wizard ended
normally.” tulee näyttöön, kun asennus on valmis.
5.
Sulje ohjatun varmennetoiminnon näyttö napsauttamalla [Exit].
Tietokoneen yhdistäminen projektoriin langattomalla
LAN-yhteydellä käyttäen USB-varmennuslaitetta
Liitä USB-varmennuslaite tietokoneen USB-porttiin ja kaksoisnapsauta sitten varmennuslaitteen
Network Connection -kuvaketta. Network Connection -sovelluksen käynnistyttyä voit suorittaa samat
toiminnot kuin jos Network Connection olisi asennettuna tietokoneessa.
Huomautus
 Ohjattua varmennetoimintoa ei voi käyttää, kun Network Connection -sovellus käynnistetään
USB-varmennuslaitteesta.
Projisointi langattomalla LAN-yhteydellä eri laitteilla
Projisointi Mac-tietokoneesta Network Connection
-sovelluksella
Voit projisoida näyttösisällön Mac-tietokoneesta*1 (Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10), joka on
yhdistetty projektoriin langattomalla LAN-yhteydellä. Seuraavien ehtojen on täytyttävä, jotta projisointi
onnistuu.
 Tee tarvittavat toimet projektorilla ja muuta projektorin SSID yleiseksi SSID-tunnukseksi
(casiolpj0101, casiolpj0102, casiolpj0103, casiolpj0104) tai käyttäjän SSID-tunnukseksi. Lisätietoja
on kohdassa ”SSID-tunnuksen muuttaminen” (sivu 51).
 Suorita Network Connection*2 Mac-tietokoneessa ja kirjaudu sitten projektoriin Network
Connection -sovelluksesta.
*1 Huomaa, että kaikki toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä kaikissa Mac-käyttöjärjestelmissä.
Tuoreimpia tietoja käyttöympäristöistä on CASIOn verkkosivustolla.
*2 Voit ladata Network Connection -sovelluksen Mac-tietokoneeseen CASIO-projektorien
tukisivustolta alla olevasta verkko-osoitteesta. CASIO-projektorien tukisivustolla on myös tietoja
tietokoneympäristöistä sekä käyttötietoja.
http://www.casio-intl.com/support/
76
Projisointi älylaitteesta C-Assist-ohjelmistolla
Asentamalla C-Assist-ohjelmiston Android- tai iOS-älylaitteeseen voit projisoida älylaitteen kuvia
projektorilla. C-Assist-ohjelmiston ansiosta älylaitteella voidaan myös ohjata tietokonetta, johon
projektori on yhdistetty. Seuraavien ehtojen on täytyttävä, jotta nämä toimet ovat mahdollisia.
 Tee tarvittavat toimet projektorilla ja muuta projektorin SSID yleiseksi SSID-tunnukseksi
(casiolpj0101, casiolpj0102, casiolpj0103, casiolpj0104) tai käyttäjän SSID-tunnukseksi. Lisätietoja
on kohdassa ”SSID-tunnuksen muuttaminen” (sivu 51).
 Käynnistä C-Assist älylaitteessa ja kirjaudu projektoriin C-Assist-ohjelmistolla.
Projisointi älylaitteesta MobiShow-ohjelmistolla
MobiShow on Awindin kehittämä asiakasohjelmisto langatonta projisointia varten. Jos MobiShow on
asennettu Android tai iOS-älylaitteeseen, langaton LAN-yhteys voidaan luoda projektorin kanssa ja
älylaitteen kuvia voidaan projisoida projektorilla. Seuraavien ehtojen on täytyttävä, jotta projisointi
onnistuu.
 Hanki MobiShow-versio, joka on yhteensopiva älylaitteen kanssa, ja asenna se älylaitteeseen.
• Siirry CASIO-projektorien tukisivustolle (http://www.casio-intl.com/support/) ennen
MobiShow-ohjelmiston asentamista ja tarkasta älylaitteiden käyttöjärjestelmätiedot ja
projektoriyhteyden kanssa yhteensopivat MobiShow-versiot.
• Voit hankkia MobiShow-kopion miltä tahansa sivustolta, joka toimittaa sovelluksia älylaitteellesi
(Google Play, iTunes App Store, jne.)
 Tee tarvittavat toimet projektorilla ja muuta projektorin SSID yleiseksi SSID-tunnukseksi
(casiolpj0101, casiolpj0102, casiolpj0103, casiolpj0104) tai käyttäjän SSID-tunnukseksi. Lisätietoja
on kohdassa ”SSID-tunnuksen muuttaminen” (sivu 51).
 Käynnistä MobiShow älylaitteessa ja kirjaudu projektoriin MobiShow-ohjelmistolla.
Huomautus
 MobiShow voi toistaa älylaitteelle tallennettuja JPEG- ja PtG2-tiedostoja (muunnettuja
PowerPoint-tiedostoja). Lisätietoja PowerPoint-tiedostojen muuntamisesta PtG2-tiedostoiksi
on CASIOn verkkosivustolla (http://www.casio-intl.com/support/).
77
Vianmääritys
Langaton LAN-yhteys projektorin ja tietokoneen välillä
Ongelma
Syy ja tarpeellinen toimenpide
En pysty luomaan
langatonta LAN-yhteyttä
projektorin ja tietokoneen
välille.
 Jos muita langattomia LAN-apuohjelmia on käytössä tietokoneessa Network
Connection -sovelluksen lisäksi, sulje ne.
 Yritä siirtää projektori lähemmäs tietokonetta. Varmista myös, ettei projektorin ja
tietokoneen välissä ole seinää tai muuta estettä.
 Jos läheinen mikroaaltouuni, Bluetooth-laite tai jokin muu laite häiritsee langatonta
LAN-signaalia, siirrä häiritsevä laite muualle.
 Jos projektorin virta on katkaistu, kytke siihen virta.
 Jos projektorin langatonta sovitinta ei ole kytketty, kytke se (sivu 10).
 Jos tietokoneen langaton LAN-toiminto on poistettu käytöstä, ota se käyttöön.
Langaton LAN-yhteys
projektorin ja tietokoneen
välillä katkeilee.
 Jos muita langattomia LAN-apuohjelmia on käytössä tietokoneessa Network
Connection -sovelluksen lisäksi, sulje ne.
 Yritä siirtää projektori lähemmäs tietokonetta. Varmista myös, ettei projektorin ja
tietokoneen välissä ole seinää tai muuta estettä.
 Jos läheinen mikroaaltouuni, Bluetooth-laite tai jokin muu laite häiritsee langatonta
LAN-signaalia, siirrä häiritsevä laite muualle.
Pystyn luomaan
langattoman
LAN-yhteyden projektorin
ja tietokoneen välille, mutta
tietokoneen näyttösisältöä
ei projisoida.
 Jos projektorin tulolähteeksi on valittu jokin muu vaihtoehto kuin ”Verkko”, paina
[INPUT]-näppäintä ja valitse sitten ”Verkko”.
 Jos tietokoneen näyttösisältö ei projisoidu, kun ”Verkko” on valittu tulolähteeksi,
napsauta Network Connection -ikkunan
-painiketta (yhden näytön projisointi).
 Jos projisoitu kuva on pysäytetty tai keskeytetty projektorin kaukosäätimen
[FREEZE]- tai [BLANK]-näppäimellä, peruuta pysäytystoiminto tai tyhjä näyttö
painamalla kaukosäätimen [ESC]-näppäintä.
Projisoitu kuva vaihtuu
hitaasti.
 Napsauta Network Connection -ikkunassa toimintovalikon painiketta ja tarkasta
sitten kohta ”Projection Setting”. Jos ”High-resolution” on valittuna, vaihda
asetukseksi ”High-speed”.
 Poistu kaikista tietokoneen sovelluksista, joita et käytä.
 Jos tietokoneessa on Windows Vista, 7, 8, 8.1 tai 10, poista Windows AeroTM
käytöstä.
Langattoman
LAN-yhteyden ongelmia,
kun useita projektoreita
käytetään samanaikaisesti
Tarkasta, että useammalla kuin yhdellä projektorilla ei ole samaa SSID-numeroa.
Jokaisella projektorilla täytyy olla oma ainutlaatuinen SSID-tunnuksensa. Lisätietoja
vaadituista toimista on kohdassa ”SSID-tunnuksen muuttaminen” (sivu 51).
78
Projektorin järjestelmänhallintasivut
Ongelma
Syy ja tarpeellinen toimenpide
Projektorin järjestelmänhallintasivut eivät
avaudu, kun yritän avata niitä Network
Connection -sovelluksesta.
Selaimesi on ehkä määritetty käyttämään välityspalvelinta. Koska
välityspalvelimen määritykset saattavat estää projektorin
järjestelmänhallintasivujen avaamista, muuta selaimen määrityksiä.
Lisätietoja välityspalvelimen asetuksista on selaimen ohjeessa ja
muissa sen oppaissa.
Olen unohtanut projektorin
järjestelmänhallintasivuilla määrittämäni
kirjautumisen salasanan.
Palauta projektorin verkkoasetukset tehdasasetuksiin tekemällä
kohdan ”Verkkoasetusten nollaus” (sivu 53) toimet.
Transfer File (Siirrä tiedosto) -sivut
Ongelma
Syy ja tarpeellinen toimenpide
Transfer File (Siirrä tiedosto) -sivun avulla
projektoriin lataamani tiedoston nimi on
lyhyempi kuin ennen sen lataamista.
Projektorin Tiedoston katselu -sovellus voi näyttää enintään 38
merkkiä. Tätä pidemmät tiedostonimet lyhennetään automaattisesti
siten, että merkit 38. merkin jälkeen leikataan pois.
Jos haluat, että tiedoston nimi pysyy samana lataamisen jälkeen,
käytä vain enintään 38-merkkisiä tiedostonimiä.
Verkkoyhteys katkesi tiedoston latauksen
aikana projektoriin Transfer File (Siirrä
tiedosto) -sivua käytettäessä. Verkkoyhteys
palasi välittömästi ja ladattava tiedosto
näkyy Transfer File (Siirrä tiedosto) -sivulla.
Projektorin sisäiseen muistiin ladattu tiedosto on puutteellinen.
Tiedoston katselu -sovellusta käytettäessä jotkin tiedoston tiedot
saattavat kadota tai tiedostoa ei näy lainkaan.
Poista tiedosto projektorin sisäisestä muistista ja lataa se uudelleen.
Verkkoyhteys katkesi, kun Transfer File
(Siirrä tiedosto) -sivu oli näkyvissä.
Verkkoyhteys palasi välittömästi, mutta
Transfer File (Siirrä tiedosto) -sivun
tiedostoluettelo oli tyhjä.
Kyseessä saattaa olla väliaikainen tiedoston tunnistusvirhe. Poistu
verkkoselaimesta, jolla näytät Transfer File (Siirrä tiedosto) -sivun, ja
tee kohdan ”Transfer File (Siirrä tiedosto) -sivulle kirjautuminen
langattomalla LAN-yhteydellä” (sivu 69) tai kohdan ”Transfer File
(Siirrä tiedosto) -sivulle kirjautuminen langallisella LAN-yhteydellä”
(sivu 71) toimet uudelleen.
Verkkoyhteys katkesi, kun Transfer File
(Siirrä tiedosto) -sivu oli näkyvissä.
Verkkoyhteys palasi välittömästi, mutta
tiedostoja puuttui sisäisen muistin
tiedostoluettelosta Transfer File (Siirrä
tiedosto) -sivulla.
Kyseessä saattaa olla väliaikainen tiedoston tunnistusvirhe. Tee alla
olevat vaiheet.
(1) Poistu Tiedoston katselu -sovelluksesta tekemällä tarvittavat
toimet projektorilla.
(2) Katkaise projektorin virta ja kytke se sitten uudelleen.
(3) Käynnistä Tiedoston katselu ja näytä sisäisen muistin
tiedostoluettelo.
Lisätietoja Tiedoston katselu -tiedostoluettelon näyttämisestä
sisäisessä muistissa on Käyttäjän oppaan kohdassa ”Projektorin
sisäisessä muistissa olevien tiedostojen projisoinnin aloittaminen”.
79
MA1606-B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising