Casio EX-Z88 User manual

Casio EX-Z88 User manual
Ms
Kamera Digital
Panduan Pengguna
Terima kasih kerana membeli produk CASIO ini.
• Sebelum menggunakannya, pastikan membaca peringatan yang terkandung dalam
Panduan Pengguna ini.
• Simpan Panduan Pengguna ini di tempat selamat untuk rujukan masa hadapan.
• Untuk maklumat terkini mengenai produk ini, lawati Laman Web rasmi EXILIM di
http://www.exilim.com/
1
Membuka bungkusan
Semasa anda membuka bungkusan kamera anda, periksa untuk memastikan semua
item di bawah disertakan. Jika ada apa-apa yang hilang, hubungi peruncit asal anda.
Kamera digital
Bateri ion litium boleh cas
semula (NP-80)
Penyesuai USB-AC
(AD-C53U)
Kabel USB
Rujukan Asas
* Bentuk palam kord
kuasa berbeza-beza
mengikut negara atau
kawasan geografi.
Kord kuasa
2
Baca ini dahulu!
• Kandungan manual ini dan Rujukan Asas yang disertakan adalah tertakluk pada
perubahan tanpa notis.
• Kandungan manual ini telah diperiksa pada setiap langkah dalam proses
pengeluaran. Sila hubungi kami jika anda menyedari sesuatu yang meragukan,
salah dsb.
• Sebarang penyalinan kandungan Panduan Pengguna ini, sama ada sebahagian
atau keseluruhannya, adalah dilarang. Kecuali untuk kegunaan peribadi anda,
sebarang penggunaan lain kandungan manual ini tanpa kebenaran CASIO
COMPUTER CO., LTD. adalah dilarang di bawah undang-undang hak cipta.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan
atau kehilangan keuntungan yang dialami oleh anda atau mana-mana pihak ketiga
disebabkan penggunaan atau kerosakan produk ini.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan,
kehilangan keuntungan atau tuntutan oleh pihak ketiga yang timbul daripada
penggunaan Photo Transport atau You Tube Uploader for CASIO.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan,
kehilangan keuntungan yang disebabkan oleh kehilangan kandungan memori
kerana kerosakan, pembaikan atau sebarang sebab lain.
• Perhatikan bahawa skrin contoh dan ilustrasi produk yang ditunjukkan dalam
Panduan Pengguna ini mungkin berbeza sedikit daripada skrin dan konfigurasi
kamera sebenar.
Panel LCD
Panel hablur cecair skrin monitor menggunakan teknologi ketepatan tinggi yang
memberikan pengeluaran piksel melebihi 99.99%. Ini bermakna cuma sebilangan
kecil piksel yang mungkin tidak menyala atau mungkin kekal menyala sepanjang
masa. Ini disebabkan oleh ciri panel hablur cecair itu sendiri dan tidak bermakna
terdapat kerosakan.
Ambil beberapa gambar ujian
Sebelum menangkap imej akhir anda, ambil gambar ujian untuk memastikan
kamera merakam dengan betul.
3
Kandungan
Membuka bungkusan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baca ini dahulu! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panduan Umum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kandungan Skrin Monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...
...
...
...
2
3
8
9
❚ Mengkonfigurasi Tetapan Skrin Monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
❚❙ Asas Mula Pantas
13
Apakah itu kamera digital? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Apa yang anda boleh lakukan dengan kamera CASIO anda . . . . . . . . . . . . 14
Mula-mula, cas bateri sebelum menggunakan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
❚ Untuk memasang bateri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
❚ Caskan Bateri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Mengkonfigurasi Tetapan Asas Kali Pertama Anda
Menghidupkan Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Menyediakan Kad Memori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
❚ Kad Memori yang Disokong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
❚ Untuk memuat kad memori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
❚ Untuk memformat (mengasal) kad memori baru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Menghidup dan Mematikan Camera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
❚ Untuk menghidupkan kuasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
❚ Untuk mematikan kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Memegang Kamera Dengan Betul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Untuk tangkapan gambar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Melihat Tangkapan Gambar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Memadam Tangkapan Gambar dan Filem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..
..
..
..
27
28
30
31
❚ Untuk memadam satu fail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
❚ Untuk memadam fail tertentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
❚ Untuk memadam semua fail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Peringatan Tangkapan Gambar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
❚ Pembatasan Auto Fokus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
❚❙ Tutorial Tangkapan Gambar
Menggunakan Panel Kawalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menukar Saiz Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Saiz)
Menggunakan Denyar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Denyar)
Menggunakan Pemasa Kendiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Pemasa Kendiri)
Menggunakan Pengecaman Muka . . . . . . . . . . . . . .(Pengecaman Muka)
Mengoptimumkan Kecerahan Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Pencahayaan)
Menggunakan Mod mudah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Mod mudah)
Menangkap Gambar dengan Zum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
..
..
..
..
..
..
..
..
34
35
39
41
42
43
43
45
❚ Titik Pertukaran Zum Optik dan Zum Digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
❚❙ Merakam Imej Filem dan Audio
48
Untuk merakam filem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Merakam Tangkapan Gambar semasa Merakam Filem . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4
Kandungan
Merakam Audio Sahaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Rakaman Suara) . . 50
❚ Untuk memain semula rakaman audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
❚❙ Menggunakan BEST SHOT
52
Apakah itu BEST SHOT? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
❚ Beberapa Sampel Pemandangan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Untuk menangkap imej dengan BEST SHOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
❚❙ Tetapan Lanjutan
55
Menggunakan Menu Atas Skrin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Tetapan Mod RKM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (RKM) . . 57
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
Memilih Mod Fokus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Fokus) . . .
Menukar Bentuk Bingkai Fokus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Bingkai Fokus) . . .
Menggunakan Pengatup Berterusan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (CS) . . .
Mengurangkan Kesan Pergerakan Kamera dan Subjek . . . (Anti Goncang) . . .
Menentukan Kawasan Auto Fokus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kws AF) . . .
Menetapkan Fungsi pada Kekunci [4] dan [6] . . . . . . . (Kekunci Kiri/Knn) . . .
Memaparkan Grid Atas Skrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Grid) . . .
Menggunakan Bantuan Ikon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Bantuan Ikon) . . .
Mengkonfigurasi Tetapan Lalai Hidupkan Kuasa . . . . . . . . . . . . . .(Memori) . . .
57
59
60
60
61
62
62
62
63
Tetapan Kualiti Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kualiti) . . 64
❚ Menetapkan Kualiti Imej Tangkapan
❚
❚
❚
❚
Gambar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kualiti (Tangkapan Gambar)) . . .
Membetulkan Kecerahan Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Anjakan EV) . . .
Mengawal Keimbangan Putih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Keimbangan Putih) . . .
Menentukan Pemekaan ISO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(ISO) . . .
Menggunakan Penapis Warna Terbina Dalam . . . . . . . . . (Penapis Warna) . . .
❚❙ Melihat Tangkapan Gambar dan Filem
67
Melihat Tangkapan Gambar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Melihat Filem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mengezum Imej Atas skrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Memaparkan Menu Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Melihat Tangkapan Gambar dan Filem pada Skrin TV . . . . . . . . . . . . . . .
❚❙ Lain-lain Fungsi Main Semula
64
64
65
66
66
..
..
..
..
..
(MAIN)
Menggunakan Panel MAIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Memainkan Pertunjukan Slaid di Kamera . . . . . . . . . . . . . . (Prtnjkn Slaid)
Memutar Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Putaran)
Menggunakan Pembetulan Mata Merah . . . . . . . . . . . . . . . (Mata Merah)
Memilih Imej untuk Percetakan . . . . . . . . . . . . . . . . . (Percetakan DPOF)
Melindung Fail Daripada Pemadaman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Lindungi)
Mengubah saiz Tangkapan Gambar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ubah Saiz)
Memangkas Tangkapan Gambar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Memotong)
Menambah Audio pada Tangkapan Gambar . . . . . . . . . . . . . (Alih Suara)
67
67
68
68
69
71
..
..
..
..
..
..
..
..
..
71
73
74
74
75
75
76
76
77
❚ Untuk memainkan audio tangkapan gambar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
5
Kandungan
Menyalin Fail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Salin) . . 78
❚❙ Percetakan
79
Percetakan Tangkapan Gambar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Menyambung Terus pada Pencetak Serasi PictBridge . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Menggunakan DPOF untuk Menentukan Imej untuk Dicetak dan
Bilangan Salinan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
❚❙ Menggunakan Kamera dengan Komputer
85
Perkara yang anda boleh lakukan menggunakan komputer.... . . . . . . . . . . . 85
Menggunakan Kamera dengan Komputer Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
❚
❚
❚
❚
❚
Melihat dan Menyimpan Imej di Komputer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Memainkan Filem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Memuat Naik Fail Filem ke YouTube . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Memindah Imej daripada Komputer Anda ke Memori Kamera . . . . . . . . . . . . . .
Pendaftaran Pengguna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87
90
91
93
94
Menggunakan Kamera dengan Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
❚ Menyambung Kamera pada Komputer Anda dan Menyimpan Fail . . . . . . . . . . 95
❚ Memindah Imej Secara Automatik dan Mengurusnya pada
Macintosh Anda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
❚ Memainkan Filem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
❚ Pendaftaran Pengguna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Menggunakan Kad Memori SD Tanpa Wayar Eye-Fi untuk
Memindah Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Eye-Fi) . . 99
Fail dan Folder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Data Kad Memori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
❚❙ Tetapan Lain
(Sediakan) 104
Mematikan Komunikasi Kad Eye-Fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Eye-Fi)
Mengkonfigurasi Tetapan Bunyi Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Bunyi)
Mengkonfigurasi Imej Permulaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Permulaan)
Menentukan Peraturan Penjanaan Nombor Siri Nama Fail . . . . (No. Fail)
Mengkonfigurasi Tetapan Waktu Dunia . . . . . . . . . . . . . . . (Waktu Dunia)
Pengecapan Masa Tangkapan Gambar . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Cap Msa)
Menetapkan Jam Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Laras)
Menentukan Gaya Tarikh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Gaya Tarikh)
Menentukan Bahasa Paparan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Language)
Mengkonfigurasi Tetapan Keadaan Tidur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tidur)
Mengkonfigurasi Tetapan Kuasa Auto . . . . . . . . . . . . . (Mati Kuasa Auto)
Mengkonfigurasi Tetapan [r] dan [p] . . . . . . . . . . . . . . . (RKM/MAIN)
Menyahdaya Pemadaman Fail . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ü Dinyahaktifkan)
Mengkonfigurasi Tetapan Protokol USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (USB)
Memilih Nisbah Bidang Skrin dan Sistem Output Video . . . (Video Keluar)
Memformat Memori Terbina Dlm atau Kad Memori . . . . . . . . . . (Format)
Menetapkan Semula Kamera ke Lalai Kilang . . . . . . . . . . (Ttpkn Semula)
6
. 104
. 104
. 105
. 105
. 106
. 107
. 107
. 108
. 108
. 109
. 109
. 110
. 110
. .111
. .111
. 112
. 112
Kandungan
❚❙ Lampiran
113
Peringatan semasa Penggunaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Bekalan Kuasa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
❚
❚
❚
❚
Mengecas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Untuk menggantikan bateri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peringatan Bateri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menggunakan Kamera di Negara lain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120
120
121
121
Menggunakan Kad Memori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
❚ Untuk menggantikan kad memori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Keperluan Sistem Komputer untuk Perisian (Bagi Windows) . . . . . . . . . . . 123
Set Semula Tetapan Lalai Awal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Apabila mengalami masalah.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
❚ Pencarisilapan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
❚ Mesej Paparan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Bilangan Tangkapan Gambar/Masa Rakaman Filem/
Masa Rakaman Suara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Spesifikasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
7
Kandungan
Panduan Umum
Nombor yang ditunjukkan dalam kurungan menunjukkan halaman di mana setiap
item diterangkan.
. Kamera
Depan
Belakang
12345
8 9 bk bl bm bn
[ ]
7
6
1 Pengawal zum
(halaman 28, 45, 68, 68)
2 Butang pengatup
(halaman 28)
3 Denyar (halaman 39)
4 [ON/OFF] (Kuasa)
(halaman 26)
5 Lampu hadapan
(halaman 41)
6 Kanta
7 Mikrofon
(halaman 49, 77)
[ ]
[ ]
[ ]
[SET]
bs br bq bp bo
8 Lampu belakang
(halaman 17, 19, 26, 39)
9 [r] (RKM) butang
(halaman 26, 28)
bk[0] (Filem) butang
(halaman 48)
blPort [USB/AV]
(halaman 17, 19, 69, 80,
88, 96)
bmPenutup penyambung
bnLubang tali
(halaman 27)
boButang [SET]
(halaman 34)
] (Padam) butang
(halaman 31)
bq[p] (MAIN) butang
(halaman 26, 30)
brButang kawalan
([8] [2] [4] [6])
(halaman 12, 31, 34, 39,
55)
bsSkrin monitor
(halaman 9, 12)
bp[
Butang
btSlot bateri/kad memori (halaman 15, 24, 120, 122)
ckLubang tripod
Gunakan lubang ini apabila memasang tripod.
clPembesar Suara
cl ck
bt
8
Kandungan Skrin Monitor
Skrin monitor menggunakan berbagai penunjuk, ikon dan nilai untuk memastikan
anda mengetahui status kamera.
• Contoh skrin pada bahagian ini bertujuan menunjukkan anda lokasi semua
penunjuk dan rajah yang mungkin muncul pada skrin monitor dalam pelbagai mod.
Ia tidak mewakili skrin yang sebenarnya muncul di kamera.
. Rakaman Tangkapan Gambar
1 2 34 5 6 7 89
bk
bl
cm
bm
cl
bn
bo
bp
ck
bt bs br
bq
1Baki kapasiti memori tangkapan gambar
(halaman 133)
2Baki kapasiti memori filem (halaman 48)
3Mod rakaman (halaman 28)
4Tetapan keimbangan putih (halaman 65)
5Pengatup berterusan (halaman 60)
6Penunjuk kemerosotan imej (halaman 46)
7Mod permeteran (halaman 135)
8Saiz imej tangkapan gambar (halaman 35)
9Kualiti imej tangkapan gambar (halaman 64)
bkKualiti imej filem (halaman 38)
blDenyar (halaman 39)
bmPemasa kendiri (halaman 41)
bnPengecaman Muka (halaman 42)
boPencahayaan (halaman 43)
bpPemekaan ISO (halaman 66)
bqTarikh/masa (halaman 107)
brKeamatan pendedahan (halaman 64)
bsBingkai fokus (halaman 29, 61)
btPenunjuk cap masa (halaman 107)
ckPenunjuk tahap bateri (halaman 21)
clAnti Goncang (halaman 60)
cmMod Fokus (halaman 57)
9
. Butang Pengatup Ditekan Separuh
1
2
3
4
5
6
1Mod rakaman (halaman 28)
2Denyar (halaman 39)
3Pemekaan ISO (halaman 66)
4Nilai bukaan
5Kelajuan pengatup
6Bingkai fokus (halaman 29, 61)
• Jika bukaan semasa, kelajuan pengatup, pemekaan ISO atau Pendedahan Auto
tidak betul, tetapan akan berwarna jingga apabila anda menekan butang pengatup
sehingga separuh.
. Mod mudah
1
1Baki kapasiti memori tangkapan gambar
2
(halaman 133)
bl
bk
9
8
3
4
7
5
6
2Saiz imej tangkapan gambar (halaman 35)
3Denyar (halaman 39)
4Pemasa kendiri (halaman 41)
5Tarikh/masa (halaman 107)
6Penunjuk cap masa (halaman 107)
7Penunjuk tahap bateri (halaman 21)
8Pencahayaan (halaman 43)
9Bingkai fokus (halaman 29, 61)
bkBaki kapasiti memori filem (halaman 48)
blKualiti imej filem (halaman 38)
10
. Rakaman Filem
12
3
4
5
8
7
1Mod rakaman (halaman 48)
2Tetapan keimbangan putih (halaman 65)
3Baki kapasiti memori filem (halaman 48)
4Masa rakaman filem (halaman 48)
5Denyar (halaman 39)
6Keamatan pendedahan (halaman 64)
7Penunjuk tahap bateri (halaman 21)
8Rakaman filem sedang berjalan
(halaman 48)
6
. Melihat Tangkapan Gambar
12 3
4
5
6
7
8
9
1Jenis fail
2Penunjuk lindung (halaman 75)
3Nama folder/nama fail (halaman 101)
4Kualiti imej tangkapan gambar (halaman 64)
5Saiz imej tangkapan gambar (halaman 35)
6Pemekaan ISO (halaman 66)
7Nilai bukaan
8Kelajuan pengatup
9Tarikh/masa (halaman 107)
bkPenunjuk tahap bateri (halaman 21)
4
5
1Jenis fail
2Penunjuk lindung (halaman 75)
3Nama folder/nama fail (halaman 101)
4Masa rakaman filem (halaman 48)
5Kualiti imej filem (halaman 38)
6Tarikh/masa (halaman 107)
7Penunjuk tahap bateri (halaman 21)
bk
. Main Semula Filem
12
3
6
7
11
Mengkonfigurasi Tetapan Skrin Monitor
Anda boleh menghidupkan atau mematikan paparan maklumat dengan menekan
[8] (PPRN). Anda boleh mengkonfigurasi tetapan berasingan untuk mod RKM dan
mode MAIN.
Paparan maklumat hdp
Memaparkan maklumat mengenai tetapan imej dsb.
(mod RKM sahaja).
Paparan maklumat +
Tarikh/Masa hdp
Selain daripada maklumat mengenai tetapan
tangkapan gambar, turut memaparkan maklumat
tetapan filem dan skrin tarikh/masa.
• Anda boleh menentukan gaya tarikh yang anda
mahu gunakan (halaman 108).
Paparan maklumat mati
Tiada maklumat dipaparkan.
12
Asas Mula Pantas
Apakah itu kamera digital?
Kamera digital menyimpan imej pada kad memori, maka anda boleh
merakam dan memadam imej berulang kali.
Rakam
Padam
Main
Anda boleh menggunakan imej yang anda rakam dalam berbagai cara yang
berbeza.
Simpan imej pada
komputer anda.
Cetak imej.
13
Lampir imej pada e-mel.
Asas Mula Pantas
Apa yang anda boleh lakukan dengan kamera CASIO anda
Kamera CASIO anda penuh dengan pilihan ciri dan fungsi berkuasa untuk
memudahkan rakaman imej digital, termasuk tiga fungsi utama berikut.
Pengecaman Muka
Halakan kamera pada seseorang dan ia secara
automatik mengecam muka orang itu untuk
memberikan potret yang cantik setiap kali.
Lihat halaman 42 untuk butiran lanjut.
Anti Goncang
Kamera membetulkan secara automatik untuk
meminimumkan kekaburan imej yang disebabkan
oleh pergerakan kamera dan pergerakan pantas
subjek.
Lihat halaman 60 untuk butiran lanjut.
BEST SHOT
Cuma pilih sampel pemandangan yang anda
mahu dan kamera menyediakan secara automatik.
Kemudian apa yang perlu anda buat ialah tekan
butang pengatup untuk imej yang sempurna.
Lihat halaman 52 untuk butiran lanjut.
14
Asas Mula Pantas
Mula-mula, cas bateri sebelum menggunakan.
Harap maklum bahawa bateri kamera yang baru dibeli tidak dicas. Lakukan langkah
di bawah untuk memuat bateri ke dalam kamera dan caskannya.
• Kamera anda memerlukan bateri ion litium boleh cas semula (NP-80) CASIO untuk
kuasa. Jangan cuba menggunakan sebarang jenis bateri yang lain.
Untuk memasang bateri
1.
Buka penutup bateri.
Sambil menekan penutup bateri, tolak
penutup mengikut arah yang
ditunjukkan oleh anak panah.
1
2
2.
Muatkan bateri.
Dengan logo EXILIM pada
bateri menghala ke atas (ke
arah skrin monitor), pegang
penahan di sebelah bateri ke
arah yang ditunjukkan oleh
anak panah semasa anda
memasukkan bateri ke dalam
kamera. Tekan bateri ke
dalam sehingga penahan
memastikan ia masuk dengan
betul di tempatnya.
3.
Penahan
Titik sentuh bateri
Logo EXILIM
Depan
Belakang
Tutup penutup bateri.
Sambil menekan penutup bateri terhadap
kamera, tolakkannya sehingga tertutup.
• Untuk maklumat mengenai cara
mengganti bateri, lihat halaman 120.
15
2
1
Asas Mula Pantas
Caskan Bateri
Anda boleh menggunakan salah satu daripada dua kaedah di bawah untuk
mengecas bateri kamera.
• Penyesuai USB-AC
• Sambungan USB ke komputer
. Untuk mengecaskan dengan penyesuai USB-AC
1.
Matikan kamera.
Periksa untuk memastikan skrin monitor kamera kosong.
Jika tidak, tekan [ON/OFF] (Kuasa) untuk mematikan
kamera.
[ON/OFF] (Kuasa)
2.
Selepas
menyambungkan
kabel USB yang
dibekalkan kepada
penyesuai USB-AC,
sambungkan kord
kuasa ke sumber
kuasa rumah.
Kabel USB
(disertakan bersama kamera)
USB
Port USB
Kord kuasa
Penyesuai
USB-AC
16
Asas Mula Pantas
3.
Sambungkan kabel
USB kepada kamera.
Lampu belakang
sepatutnya berwarna
merah, menunjukkan
bahawa pengecasan
telah bermula.
Lampu belakang akan
mati apabila
pengecasan selesai.
La mengambil masa
kira-kira 120 minit untuk
mencapai cas penuh.
Pengecasan mungkin
mengambil masa yang
lebih lama bergantung
pada keadaan
pengecasan.
Penyesuai USB-AC
Port
[USB/AV]
Penyambung
kecil
Kabel USB
(disertakan bersama
kamera)
Dengan memastikan bahawa tanda pada penyambung
kabel USB mengadap ke sisi skrin monitor, sambungkan
kabel pada kamera.
Operasi Lampu Belakang
4.
Status Lampu
Penerangan
Menyala Merah
Mengecas
Berkelip Merah
Suhu sekeliling tak normal,
masalah penyesuai USB-AC atau
masalah bateri (halaman 120)
Mati
Pengecasan selesai
Lampu belakang
Selepas pengecasan selesai, tanggalkan kabel USB daripada kamera
dan seterusnya tanggalkan kord kuasa daripada sumber kuasa.
17
Asas Mula Pantas
. Untuk mengecas menggunakan sambungan USB pada komputer
Bateri yang dimuatkan di dalam kamera dicas setiap kali kamera disambungkan terus
ke komputer menggunakan kabel USB.
• Bergantung pada persediaan komputer anda, anda mungkin tidak boleh mengecas
bateri kamera melalui sambungan USB. Jika ini berlaku, penggunaan penyesuai
USB-AC yang disertakan bersama kamera adalah disarankan.
1.
Matikan kamera.
Periksa untuk memastikan skrin monitor kamera
kosong. Jika tidak, tekan [ON/OFF] (Kuasa)
untuk mematikan kamera.
[ON/OFF] (Kuasa)
Skrin monitor
• Jika anda menyambungkan kamera ke komputer semasa kamera hidup buat kali
pertama selepas anda membelinya, komputer akan memasuki operasi
pengecaman kamera. Jika ini terjadi, lakukan prosedur pada halaman 87 atau 95.
Selepas komputer mengenali kamera, matikan kamera.
18
Asas Mula Pantas
2.
Sambungkan kamera ke
komputer yang telah
dihidupkan.
Lampu belakang sepatutnya
berwarna merah,
menunjukkan bahawa
pengecasan telah bermula.
Lampu belakang akan mati
apabila pengecasan
selesai.
La mengambil masa kirakira 140 minit untuk
mencapai cas penuh.
Pengecasan mungkin
mengambil masa yang lebih
lama bergantung pada
keadaan pengecasan.
Port USB
Kabel USB
(disertakan bersama
kamera)
Penyambung besar
Port
[USB/AV]
Penyambung
kecil
Dengan memastikan bahawa tanda
pada
penyambung kabel USB mengadap ke sisi skrin
monitor, sambungkan kabel pada kamera.
Operasi Lampu Belakang
3.
Status Lampu
Penerangan
Menyala Merah
Mengecas
Berkelip Merah
Suhu sekeliling tak normal,
pengecasan mengambil masa
yang sangat lama atau masalah
bateri (halaman 120)
Mati
Pengecasan selesai
Lampu belakang
Selepas pengecasan selesai, tanggalkan kabel USB daripada kamera
dan seterusnya daripada komputer.
19
Asas Mula Pantas
• Walaupun anda menghidupkan kamera, bateri akan terus mengecas jika terdapat
sambungan USB dengan komputer. Namun dalam kes ini, operasi lampu belakang
akan bertukar seperti diterangkan di bawah.
Operasi Lampu Belakang
Status Lampu
Penerangan
Menyala/Berkelip
Ambar
Mengecas
Berkelip Merah
Suhu sekeliling tak normal, pengecasan mengambil
masa yang sangat lama atau masalah bateri
(halaman 120)
Menyala Hijau
Pengecasan selesai
• Pengecasan tidak dilakukan semasa komputer yang disambungkan berada dalam
mod hibernasi.
• Ralat pengecasan boleh berlaku sejurus selepas pengecasan bermula atau
beberapa ketika selepas pengecasan bermula. Ralat pengecasan ditunjukkan oleh
lampu belakang yang berkelip merah.
Peringatan Pengecasan Lain
• Dengan dua kaedah pengecasan yang diterangkan di atas, anda boleh mengecas
bateri kamera (NP-80) tanpa mengeluarkannya daripada kamera. Anda juga boleh
mengecas bateri menggunakan unit pengecas pilihan yang ada (BC-80L). Jangan
gunakan sebarang jenis peranti pengecas lain. Percubaan untuk menggunakan
pengecas lain boleh menyebabkan kemalangan yang tak dijangka.
• Bateri yang masih panas kerana penggunaan biasa mungkin tidak mengecas
sepenuhnya. Berikan bateri masa untuk sejuk sebelum mengecasnya.
• Bateri menyahcas sedikit walaupun semasa ia tidak dimuat dalam kamera. Kerana
itu, adalah disarankan supaya anda mengecas bateri segera sebelum anda perlu
menggunakannya.
• Mengecas bateri kamera mungkin menyebabkan gangguan dengan penerimaan
TV dan radio. Jika ini berlaku, pasang palam pengecas ke sumber kuasa yang
lebih jauh daripada TV atau radio.
• Masa pengecasan sebenar bergantung pada kapasiti bateri semasa dan keadaan
pengecasan.
• Jangan gunakan penyesuai USB-AC dengan mana-mana peranti lain.
20
Asas Mula Pantas
Memeriksa Baki Kuasa Bateri
Semasa kuasa bateri digunakan, penunjuk bateri pada skrin monitor menunjukkan
baki kuasa seperti ditunjukkan di bawah.
Baki Kuasa
Tinggi
Penunjuk Bateri
Warna Penunjuk
Sian
Rendah
*
*
* Ambar
*
*
Merah
*
Merah
menunjukkan kuasa bateri rendah. Cas bateri secepat mungkin.
Rakaman tidak boleh dilakukan apabila
ditunjukkan. Cas bateri segera.
• Tahap yang ditunjukkan oleh penunjuk bateri mungkin bertukar apabila anda
bertukar antara mod RKM dan mod MAIN.
• Meninggalkan kamera selama kira-kira 30 hari tanpa kuasa dibekalkan ketika
bateri sudah mati akan menyebabkan tetapan tarikh dan masanya dibersihkan.
Satu mesej memberitahu anda untuk mengkonfigurasi tetapan masa dan tarikh
akan muncul apabila anda menghidupkan kamera selepas memulihkan kuasa.
Apabila ini berlaku, konfigurasikan tetapan tarikh dan masa (halaman 107).
• Lihat halaman 137 untuk maklumat mengenai hayat bateri dan bilangan
tangkapan.
Petua Menjimatkan Kuasa Bateri
• Apabila anda tidak perlu menggunakan denyar, pilih ? (Denyar Mati) untuk
tetapan denyar (halaman 39).
• Dayakan ciri Mati Kuasa Auto dan Tidur untuk melindungi terhadap pembaziran
kuasa bateri apabila anda terlupa mematikan kamera (halaman 109, 109).
21
Asas Mula Pantas
Mengkonfigurasi Tetapan Asas Kali Pertama Anda
Menghidupkan Kamera
Kali pertama anda memuatkan bateri ke dalam kamera, satu skrin akan muncul untuk
mengkonfigurasi tetapan bahasa paparan, tarikh dan masa. Kegagalan menetapkan
tarikh dan masa dengan betul akan menyebabkan data tarikh dan masa yang salah
dirakam bersama imej.
• Skrin untuk pemilihan bahasa tidak akan muncul pada langkah 2 prosedur di
bawah jika anda membeli kamera yang disasarkan untuk pasaran Jepun. Untuk
menukar bahasa paparan daripada bahasa Jepun dalam kes ini, gunakan
prosedur di bawah “Menentukan Bahasa Paparan (Language)” (halaman 108).
Harap maklum bahawa versi manual ini dalam bahasa yang and pilih mungkin
tidak disertakan bersama kamera yang disasarkan untuk pasaran Jepun.
• Model kamera yang dijual di kawasan geografi tertentu mungkin tidak menyokong
pemilihan bahasa paparan.
1.
Tekan [ON/OFF] (Kuasa) untuk
menghidupkan kamera.
2.
Gunakan [8], [2], [4] dan [6] untuk
memilih bahasa yang anda mahu dan
kemudian tekan [SET].
3.
[ON/OFF] (Kuasa)
SET
[0] (Filem)
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih gaya tarikh dan kemudian tekan
[SET].
Contoh: Julai, 10, 2012
TT/BB/HH * 12/7/10
HH/BB/TT * 10/7/12
BB/HH/TT * 7/10/12
4.
Tetapkan tarikh dan masa.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih tetapan yang anda
mahu tukar dan kemudian guna [8] dan [2] untuk
menukarnya.
Untuk bertukar antara format 12-jam dan 24-jam, tekan
[0] (Filem).
5.
Setelah menetapkan tarikh dan masa, gunakan
[4] dan [6] untuk memilih “Guna” dan
kemudian tekan [SET].
22
Asas Mula Pantas
Jika anda melakukan kesalahan mengkonfigurasi tetapan bahasa paparan, tarikh
dan masa dengan prosedur di atas, rujuk halaman berikut untuk maklumat
mengenai cara membetulkan tetapan.
– Bahasa paparan: Halaman 108
– Tarikh dan masa: Halaman 107
• Setiap negara mengawal ofset masa tempatannya sendiri dan penggunaan masa
musim panas, dan oleh itu ia adalah tertakluk pada perubahan.
• Mengeluarkan bateri daripada kamera terlalu cepat selepas mengkonfigurasi
tetapan masa dan tarikh buat kali pertama boleh menyebabkan tetapan ditetapkan
semula kepada lalai kilang mereka. Jangan keluarkan bateri untuk sekurangkurangnya 24 jam setelah mengkonfigurasi tetapan.
Menyediakan Kad Memori
Walaupun kamera memiliki memori terbina dalam yang boleh digunakan untuk
menyimpan imej dan filem, anda mungkin mahu membeli kad memori yang tersedia
secara komersil untuk kapisiti yang lebih. Kamera tidak didatangkan bersama kad
memori. Imej yang dirakam semasa kad memori dimuatkan disimpan ke dalam kad
memori. Apabila tiada kad memori dimuatkan, imej disimpan dalam memori terbina
dalam.
• Untuk maklumat mengenai kapasiti kad memori, lihat halaman 133.
Kad Memori yang Disokong
– Kad Memori SD (Sehingga 2 GB)
– Kad Memori SDHC (2 GB ke 32 GB)
– Kad Memori SDXC (32 GB ke 2 TB)
Gunakan satu daripada jenis kad memori di atas.
• Di atas adalah jenis kad memori yang disokong sehingga bulan September 2011.
• Kapasiti kad memori yang tercatat adalah nilai standard.
• Hanya gunakan kad SD yang mematuhi spesifikasi Persatuan Kad SD.
• Kamera ini menyokong penggunaan kad Eye-Fi.
23
Asas Mula Pantas
Untuk memuat kad memori
1.
Tekan [ON/OFF] (Kuasa) untuk
mematikan kamera dan kemudian
buka penutup bateri.
Sambil menekan penutup bateri, tolak
penutup mengikut arah yang ditunjukkan
oleh anak panah.
2.
1
2
Muatkan kad memori.
Letakkan kad memori supaya bahagian
depannya mengadap ke bawah (ke arah
sisi lensa kamera), tolaknya masuk ke
dalam slot kad sehingga anda
mendengar ia klik dengan selamat di
tempatnya.
Belakang
Depan
3.
Belakang
Tutup penutup bateri.
Sambil menekan penutup bateri terhadap
kamera, tolakkannya sehingga tertutup.
• Untuk maklumat mengenai cara
mengganti kad memori, lihat
halaman 122.
2
1
• Jangan memasukkan sebarang benda selain kad memori yang disokong
(halaman 23) ke dalam slot kad memori.
• Jika air atau sebarang objek asing termasuk ke dalam slot kad, segera matikan
kamera, keluarkan bateri dan hubungi peruncit anda atau pusat perkhidmatan sah
CASIO yang terdekat.
24
Asas Mula Pantas
Untuk memformat (mengasal) kad memori baru
Anda perlu memformat kad memori baru sebelum menggunakannya buat kali
pertama.
1.
Tekan [ON/OFF] (Kuasa) untuk menghidupkan kamera dan kemudian
tekan [SET].
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen kedua dari bawah pada
Panel Kawalan (MENU) dan kemudian tekan [SET] (halaman 34).
3.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih tab “Sediakan”.
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Format” dan kemudian tekan
[6].
5.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Format” dan kemudian tekan
[SET].
• Memformat kad memori yang telah mengandungi tangkapan gambar atau fail lain
di dalamnya, akan memadam kandunganya. Biasanya anda tidak perlu menformat
kas memori semula. Namun, jika penyimpanan ke kad telah menjadi perlahan atau
jika anda perasan keluarbiasaan lain, format kad semula.
• Pastikan untuk menggunakan kamera bagi memformat kad memori. Memformat
kad memori pada komputer dan kemudian menggunakannya pada kamera boleh
melambatkan pemprosesan data oleh kamera. Bagi kes kad memori SD, SDHC
atau SDXC, memformat pada komputer boleh menyebabkan tak keakuran dengan
SD format, menyebabkan masalah dengan keserasian, operasi dsb.
• Sebelum memformat kad Eye-Fi baru untuk digunakan buat kali pertama, salin fail
pemasangan Eye-Fi Manager ke komputer anda. Lakukan ini sebelum memformat
kad.
25
Asas Mula Pantas
Menghidup dan Mematikan Camera
Untuk menghidupkan kuasa
Untuk
menghidupkan
kuasa dan
memasuki mod
RKM
Tekan [ON/OFF] (Kuasa) atau
[r] (RKM).
• Lampu belakang akan berwarna
hijau seketika dan kanta akan
mengunjur keluar dari kamera
(halaman 28).
Untuk
menghidupkan
kuasa dan
memasuki mod
MAIN
Tekan [p] (MAIN).
• Lampu belakang akan berwarna
hijau seketika dan satu imej yang
sedang disimpan dalam memori
kamera akan muncul pada skrin
monitor (halaman 30).
[ON/OFF] (Kuasa)
Lampu belakang
• Sentiasa pastikan tiada apa yang menghalang atau
tersentuh dengan kanta semasa ia mengunjur keluar. [p] (MAIN) [r] (RKM)
Memegang kanta dengan tangan anda supaya ia tidak
terkeluar mewujudkan risiko kerosakan.
• Menekan [p] (MAIN) semasa dalam mod RKM
menukar ke mod MAIN. Kanta masuk ke dalam kira-kira 10 saat selepas menukar
mod.
• Fungsi Tidur atau Mati Kuasa Auto (halaman 109, 109) akan mematikan kuasa
secara automatik jika anda tidak melakukan sebarang operasi untuk tempoh masa
yang telah di praset.
Untuk mematikan kamera
Tekan [ON/OFF] (Kuasa).
• Anda boleh mengkonfigurasi kamera supaya kuasa tidak hidup apabila anda
menekan [r] (RKM) atau [p] (MAIN). Anda juga boleh mengkonfigurasi kamera
untuk mati apabila anda menekan [r] (RKM) atau [p] (MAIN) (halaman 110).
26
Asas Mula Pantas
Memegang Kamera Dengan Betul
Imej anda tidak akan menjadi jelas jika anda menggerakkan kamera semasa anda
menekan butang pengatup. Semasa menekan butang pengatup, pastikan kamera
dipegang seperti ditunjukkan dalam ilustrasi di bawah dan kekalkan kedudukannya
dengan menekan lengan anda rapat di sisi badan semasa anda menangkap.
Sambil memastikan kamera tidak bergerak, perlahan-lahan tekan butang pengatup
dan berhati-hati untuk tidak membuat sebarang pergerakan semasa pengatup
dilepaskan dan beberapa ketika selepas ia dilepaskan. Ini adalah penting
terutamanya apabila pencahayaan rendah, yang melambatkan kelajuan pengatup.
Melintang
Menegak
Pegang kamera supaya denyar
berada di atas kanta.
• Bagi mengelakkan kamera terlepas dengan tidak
sengaja dan merosakkannya, anda digalakkan
menggunakan penyambung dan tali pilihan
tersedia atau tali kamera yang kukuh yang tersedia
secara komersial.
Pastikan tali berada di sekitar jari dan pergelangan
tangan anda semasa mengendalikan kamera.
• Pastikan jari anda dan tali tidak menutup manamana kawasan yang ditunjukkan dalam ilustrasi.
• Jangan ayun kamera menggunakan talinya.
1
2
Pasang tali di sini.
Denyar
Lampu hadapan
Kanta
Mikrofon
• Sentiasa pastikan jari anda tidak melindungi atau tidak
terlalu hampir dengan denyar. Jari-jemari boleh
menyebabkan bayang yang tidak diingini semasa
menggunakan denyar.
27
Asas Mula Pantas
Untuk tangkapan gambar
1.
Tekan [r] (RKM) untuk menghidupkan kamera.
Kamera akan memasuki mod RKM.
Pastikan R berada di paparan. Jika tidak, lihat halaman 52.
Ikon mod tangkapan gambar
Skrin monitor
Butang pengatup
[r] (RKM)
Baki Kapasiti Memori Tangkapan
Gambar (halaman 133)
2.
Halakan kamera
pada subjek.
Anda boleh
mengezum imej, jika
anda mahu.
Pengawal zum
28
w Sudut Lebar
z Telefoto
Asas Mula Pantas
3.
Tekan butang pengatup sehingga
separuh untuk memfokuskan
imej.
Lampu belakang
Bingkai fokus
Apabila fokus telah sedia, kamera akan
berbunyi bip, lampu belakang akan
berwarna hijau dan bingkai fokus akan
bertukar hijau.
Tekanan separuh
Tekan
perlahan-lahan
sehingga
butang
berhenti.
Bip, bip
(Imej berada dalam fokus.)
4.
Apabila anda menekan butang pengatup
sehingga separuh, kamera secara automatik
melaraskan pendedahan dan memfokus
pada subjek yang dihalakan ketika itu.
Memahiri tahap tekanan yang diperlukan
untuk tekanan separuh dan tekanan penuh
butang pengatup adalah teknik penting untuk
imej yang baik.
• Bingkai fokus dalam tangkapan skrin yang
disertakan di dalam manual ini ditunjukkan
di ß. Ambil perhatian bahawa anda boleh
menukar bentuk bingkai fokus, jika anda
mahu (halaman 59).
Sambil memastikan kamera tidak bergerak, tekan butang pengatup
sepenuhnya.
Ini akan tangkapan gambar.
Tekanan penuh
Tangkap (Imej dirakamkan.)
Membuat
Penggambaran Filem
[0] (Filem)
Tekan [0] (Filem) untuk
memulakan rakaman
filem. Tekan [0] (Filem)
untuk memberhentikan
rakaman filem. Lihat
halaman 48 untuk
butiran.
. Jika imej tidak berada dalam fokus...
Jika bingkai fokus kekal merah dan lampu belakang berkelip hijau, ia bermakna imej
tidak berada dalam fokus (kerana subjek terlalu dekat dsb.). Halakan semula kamera
pada subjek dan cuba fokus sekali lagi.
. Jika subjek tidak berada di tengah bingkai...
“Kunci fokus” (halaman 58) ialah nama teknik yang anda boleh gunakan apabila anda
mahu menangkap imej di mana subjek yang ingin difokuskan tidak berada dalam
bingkai fokus di tengah skrin.
29
Asas Mula Pantas
. Untuk menjejak pergerakan subjek yang bergerak
Tekan butang pengatup sehingga separuh untuk mengikuti dan memfokus secara
automatik subjek yang bergerak. Lihat “Ë Penjejakan” (halaman 61) untuk butiran
lanjut.
Melihat Tangkapan Gambar
Gunakan prosedur berikut untuk melihat tangkapan gambar pada skrin monitor
kamera.
• Untuk maklumat mengenai cara main semula filem, lihat halaman 67.
1.
Tekan [p] (MAIN) untuk memasuki
mod MAIN.
• Ini akan memaparkan satu daripada
tangkapan gambar yang disimpan
dalam memori.
• Maklumat mengenai tangkapan
gambar yang dipaparkan turut
[p] (MAIN)
disertakan (halaman 11).
• Anda juga boleh membersihkan
maklumat untuk melihat tangkapan gambar sahaja (halaman 12).
• Anda boleh mengezum imej dengan menolak pengawal zum ke arah z
(halaman 68). Jika anda sedang merakam tangkapan gambar yang penting
bagi anda, adalah disarankan anda mengezum imej dan periksa butirannya
selepas merakamnya.
2.
Gunakan [4] dan [6] untuk menatal imej.
• Terus menekan salah satu butang akan menatal pada kelajuan tinggi.
[6]
[6]
[4]
[4]
• Menekan butang pengatup sehingga separuh semasa dalam mod MAIN atau
semasa skrin menu dipaparkan akan menukar terus ke mod RKM.
30
Asas Mula Pantas
Memadam Tangkapan Gambar dan Filem
Jika memori telah penuh, anda boleh memadam tangkapan gambar dan filem yang
tidak lagi anda perlukan untuk membebaskan storan dan merakam lebih banyak imej.
• Sama ada dalam mod RKM atau mod MAIN, anda boleh
memadam fail dengan hanya menekan [ ] (Padam).
• Ingat bahawa operasi padam fail (imej) tidak boleh dibuat
asal.
[ ] (Padam)
• Memadam tangkapan gambar audio (halaman 77)
memadam kedua-dua tangkapan gambar dan fail audio.
• Anda tidak boleh memadam fail semasa rakaman filem atau audio sedang
berjalan.
• Menu padam tidak akan muncul jika anda menekan [ ] (Padam) semasa “Hdp”
dipilih untuk tetapan “Ü Dinyahaktifkan” kamera (halaman 110). Anda boleh
memadam fail hanya apabila “Mati” dipilih untuk “Ü Dinyahaktifkan”.
Untuk memadam satu fail
1.
Tekan [
2.
Gunakan [4] dan [6] untuk menatal melalui fail
sehingga fail yang anda mahu padam dipaparkan.
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Padam” dan kemudian tekan
[SET].
] (Padam).
• Untuk memadam fail lain, ulang langkah 2 dan 3.
• Untuk keluar daripada operasi padam, tekan [ ] (Padam).
31
Asas Mula Pantas
Untuk memadam fail tertentu
1.
Tekan [
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Padam Fail” dan kemudian tekan
[SET].
] (Padam).
• Ini memaparkan skrin permilihan fail.
3.
Gunakan [8], [2], [4] dan [6] untuk menggerakkan sempadan
pemilihan ke fail yang anda mahu padam dan kemudian tekan [SET].
• Ini akan memilih kotak semak fail yang sedang dipilih.
4.
Ulang langkah 3 untuk memilih fail lain, jika anda mahu. Setelah anda
selesai memilih fail, tekan [ ] (Padam).
5.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Ya” dan kemudian tekan [SET].
• Ini memadam fail yang anda pilih.
• Untuk keluar daripada operasi padam, tekan [
] (Padam).
Untuk memadam semua fail
1.
Tekan [
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Padam Semua Fail” dan
kemudian tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Ya” dan kemudian tekan [SET]
untuk memadam semua fail.
] (Padam).
Ini akan menyebabkan mesej “Tiada fail.” muncul.
32
Asas Mula Pantas
Peringatan Tangkapan Gambar
Operasi
• Jangan membuka penutup bateri semasa lampu belakang berkelip hijau.
Perbuatan ini akan menyebabkan imej yang baru anda tangkap disimpan dengan
salah, kerosakan pada imej lain yang disimpan dalam memori dan kerosakan
kamera, dsb.
• Jika cahaya yang tidak diingini memancar terus pada kanta, lindung kanta dengan
tangan anda semasa menangkap imej.
Skrin Monitor semasa Tangkapan Gambar
• Keadaan kecerahan subjek boleh melambatkan tindak balas skrin monitor dan
boleh menyebabkan hingar digital pada imej skrin monitor.
• Imej yang muncul pada skrin monitor ialah untuk penggubahan imej. Imej sebenar
akan dirakam pada kualiti yang telah ditetapkan untuk tetapan kualiti imej
(halaman 64).
Penggambaran Tertutup di bawah Pencahayaan Pendarfluor
• Kelipan kecil pencahayaan pendarfluor boleh memberi kesan pada kecerahan dan
warna imej.
Pembatasan Auto Fokus
• Salah satu daripada berikut boleh memustahilkan fokus yang tepat.
– Dinding berwarna padu atau subjek terlalu rendah kontras lain
– Subjek bercahaya latar terlalu terang
– Subjek yang terlalu bersinar
– Bidai atau subjek lain yang mempunyai corak melintang berulang
– Berbilang subjek pada jarak berbeza daripada kamera
– Subjek di lokasi gelap
– Pergerakan kamera semasa menangkap gambar
– Subjek yang bergerak laju
– Subjek di luar jarak fokus kamera
• Jika anda tidak dapat memfokus dengan betul, cuba gunakan kunci fokus
(halaman 58) atau Fokus Manual (halaman 57).
33
Asas Mula Pantas
Tutorial Tangkapan Gambar
Menggunakan Panel Kawalan
Panel Kawalan boleh digunakan untuk mengkonfigurasi tetapan kamera.
1.
Dalam mod RKM, tekan [SET].
Ini akan memilih satu daripada ikon Panel Kawalan dan memaparkan
tetapannya.
[8] [2] [4] [6]
Tetapan yang Tersedia
Panel Kawalan
[SET]
2.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih tetapan yang anda mahu tukar.
1Saiz/kualiti imej tangkapan gambar* 6Pencahayaan (halaman 43)
(halaman 35, 64)
7Mod mudah (halaman 43)
2Kualiti imej filem (halaman 38)
8Paparan menu RKM (halaman 55)
3Denyar (halaman 39)
9Pemilihan pemandangan BEST
SHOT (halaman 52)
4Pemasa kendiri (halaman 41)
5Pengecaman Muka (halaman 42)
* Kualiti imej tangkapan gambar tidak boleh ditukar menggunakan Panel
Kawalan.
3.
Gunakan [4] dan [6] untuk menukar tetapan.
4.
Jika anda mahu mengkonfigurasi tetapan lain, ulangi langkah 2 dan 3.
5.
Setelah semua tetapan adalah seperti yang anda mahu, tekan [SET].
Ini akan mengenakan tetapan dan kembali ke mod RKM.
Jika anda memilih “MENU”, menu RKM akan muncul.
Jika anda memilih “BS”, menu pemandangan BEST SHOT akan muncul.
• Anda boleh menutup Panel Kawalan dengan menekan [ ] (Padam).
34
Tutorial Tangkapan Gambar
• Tiada ikon dipaparkan untuk sebarang opsyen Panel Kawalan (halaman 9) yang
telah ditetapkan pada tetapan lalai awalnya (tetap semula). Satu ikon akan muncul
hanya jika anda menukar tetapan opsyen Panel Kawalan yang berkenaan. Berikut
adalah lalai awal untuk opsyen Panel Kawalan.
– Denyar: Auto Denyar
– Pemasa kendiri: Mati
– Pengecaman Muka: Mati
– Pencahayaan: Mati
• Anda juga boleh mengkonfigurasi tetapan selain daripada yang disenaraikan di
atas (halaman 55).
Menukar Saiz Imej (Saiz)
. Piksel
Imej kamera digital ialah satu kumpulan bintik
kecil yang dipanggil “piksel”. Lebih banyak
piksel berada dalam imej, lebih banyak
perincian yang ada. Namun, anda selalunya
tidak mengalami masalah dengan piksel yang
kurang semasa mencetak imej (saiz L)
melalui perkhidmatan cetak, melampir imej
pada e-mel, apabila melihat imej pada
komputer dsb.
Piksel
. Mengenai saiz imej
Saiz imej menunjukkan jumlah piksel yang dikandungnya dan dinyatakan sebagai
piksel melintangxpiksel menegak.
Saiz imej 10M (3648x2736) =
Kira-kira 10 juta piksel
3648*
2736*
Saiz imej VGA (640x480) =
Kira-kira 300,000 piksel
640*
480*
35
* Unit: piksel
Tutorial Tangkapan Gambar
Petua Memilih Saiz Imej
Ambil perhatian bahawa imej besar mempunyai lebih banyak piksel, jadi ia
menggunakan lebih banyak ruang memori.
Jumlah Piksel
yang Banyak
Lebih perincian, tetapi menggunakan lebih
banyak memori. Paling sesuai apabila anda
merancang untuk mencetak cetakan saiz
besar (seperti saiz poster).
Jumlah Piksel
yang Sedikit
Kurang perincian, tetapi menggunakan
sedikit memori. Paling sesuai apabila anda
mahu menghantar imej melalui e-mel dsb.
• Untuk maklumat mengenai saiz imej, kualiti imej dan bilangan imej yang boleh
disimpan, lihat halaman 133.
• Untuk maklumat mengenai saiz imej filem, lihat halaman 38.
• Untuk maklumat mengenai mengubah saiz tangkapan gambar sedia ada, lihat
halaman 76.
36
Tutorial Tangkapan Gambar
. Untuk memilih saiz imej tangkapan gambar
1.
Dalam mod RKM, tekan [SET].
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen teratas Panel Kawalan
(Saiz Imej Tangkapan Gambar).
3.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih saiz imej dan kemudian tekan
[SET].
Saiz Imej
(Piksel)
Saranan Saiz
Cetakan dan
Aplikasi
14M
(4320x3240)
Cetakan Poster
3:2
(4320x2880)
Cetakan Poster
16:9
(4320x2432)
HDTV
10M
(3648x2736)
Cetakan A3
6M
(2816x2112)
Cetakan A4
3M
(2048x1536)
Cetakan
3.5"x5"
Paling sesuai apabila mengekalkan kapasiti
memori adalah lebih penting daripada kualiti
imej.
VGA
(640x480)
E-Mel
Fail imej lebih kecil, sememangnya sesuai
apabila melampirkan imej pada e-mel. Namun,
imej kelihatan agak kasar.
Penerangan
Perincian yang baik untuk lebih kejelasan bagi
imej yang telah dipangkas (halaman 76)
daripada asal
Perincian yang baik
• Tetapan saiz imej lalai awal daripada kilang ialah “14M”.
• Memilih “3:2” merakam imej dengan nisbah bidang 3:2, yang sepadan dengan
nisbah bidang standard kertas cetakan.
• Huruf “HDTV” bermaksud “Televisyen Definisi Tinggi”. Skrin HDTV mempunyai
nisbah bidang 16:9, yang menjadikannya lebih luas daripada nisbah bidang 4:3
biasa bagi skrin televisyen dahulu. Kamera anda boleh merakan imej yang
sepadan dengan nisbah bidang skrin HDTV.
• Anda patut menganggap saiz kertas cetakan yang disarankan di sini sebagai garis
panduan sahaja (resolusi cetakan 200 dpi).
37
Tutorial Tangkapan Gambar
. Menentukan Kualiti Imej Filem
Kualiti imej filem ialah standard yang menentukan perincian, kelicinan dan kejelasan
filem semasa main semula. Merakam dengan tetapan kualiti tinggi (WIDE) akan
menghasilkan kualiti imej yang lebih baik, tetapi ia juga mengurangkan masa anda
merakam.
1.
Dalam mod RKM, tekan [SET].
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen kedua teratas Panel
Kawalan (Kualiti Imej Filem).
3.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih tetapan yang anda mahu dan
kemudian tekan [SET].
Kualiti Imej (Piksel)
Anggaran Kadar Data
Kadar Bingkai
WIDE
848x480
12.5 Megabit/saat
30 bingkai/saat
STD
640x480
10.6 Megabit/saat
30 bingkai/saat
• Nisbah bidang 16:9 tersedia apabila “WIDE” dipilih sebagai kualiti imej.
• Kapasiti memori (Masa rakaman filem yang anda boleh rakam) akan dijejaskan
oleh konfigurasi tetapan kualiti anda (halaman 134).
38
Tutorial Tangkapan Gambar
Menggunakan Denyar (Denyar)
1.
Dalam mod RKM, tekan [2] (
2.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih
tetapan denyar yang anda mahu dan
kemudian tekan [SET].
) sekali.
Denyar
• Tiada penunjuk pada skrin monitor, anda
boleh melihat semua mod denyar dengan
[2] ( )
menekan [2] ( ). Anda boleh
menghidupkan atau mematikan paparan
maklumat dengan menekan [8] (PPRN) (halaman 12).
3.
> Auto Denyar
Denyar nyala secara automatik mengikut keadaan
pendedahan (jumlah cahaya dan kecerahan).
? Denyar Mati
Denyar tidak nyala.
< Denyar Hdp
Denyar sentiasa nyala. Tetapan ini boleh digunakan untuk
menerangkan subjek yang biasanya kelihatan gelap
disebabkan oleh hari siang atau cahaya latar (denyar
segerak siang).
¥ Krgkan Mata
Merah
Denyar nyala secara automatik. Jenis denyar ini boleh
digunakan untuk mengurangkan kemungkinan kemerahan
dalam mata subjek.
Tekan butang pengatup untuk menangkap gambar.
< menyatakan denyar akan
nyala.
Lampu belakang
Berkelip jingga apabila denyar sedang
mengecas untuk menunjukkan bahawa
rakaman imej dinyahdaya.
• Anda tidak akan boleh membuat tangkapan
gambar dengan denyar sehingga lampu
berhenti berkelip jingga, yang menyatakan
pengecasan selesai.
• Untuk maklumat mengenai Jarak Denyar, lihat halaman 136.
39
Tutorial Tangkapan Gambar
• Berhati-hati supaya jari anda dan tali tidak menutup denyar.
• Kesan yang diinginkan mungkin tidak diperoleh apabila subjek berada terlalu jauh
atau terlalu dekat.
• Masa pengecasan denyar (halaman 136) bergantung pada keadaan pengendalian
(keadaan bateri, suhu sekeliling dsb.).
• Menangkap gambar dengan denyar dimatikan ketika cahaya malap
memperlahankan kelajuan pengatup, yang boleh menyebabkan imej kabur
disebabkan oleh pergerakan kamera. Dalam keadaan sebegitu, tetapkan kamera
dengan tripod dsb.
• Dengan pengurangan mata merah, denyar nyala secara automatik mengikut
pendedahan. Ia tidak nyala di kawasan di mana pencahayaan terang.
• Kehadiran cahaya matahari luar, cahaya pendarfluor atau beberapa punca cahaya
lain boleh menyebabkan keluarbiasaan warna imej.
• Pilih ? (Denyar Mati) untuk tetapan denyar apabila merakam di kawasan di mana
mengambil gambar denyar adalah dilarang.
Pengurangan Mata Merah
Menggunakan denyar untuk menangkap gambar pada waktu malam atau di bilik
yang suram boleh menyebabkan tompok merah di dalam mata orang yang berada
dalam imej. Ini terjadi apabila lampu daripada denyar dipantulkan oleh retina mata.
Apabila pengurangan mata merah dipilih sebagai mod denyar, kamera menyalakan
pra-denyar untuk membuat iris di dalam mata orang dalam imej tertutup, lantas
mengurangkan kemungkinan mata merah.
Ambil perhatian mengenai perkara penting berikut apabila menggunakan
pengurangan mata merah.
• Pengurangan mata merah tidak berkesan melainkan orang dalam imej
memandang tepat pada kamera (denyar).
• Pengurangan mata merah mungkin tidak berkesan jika subjek berada terlalu jauh
daripada kamera.
40
Tutorial Tangkapan Gambar
Menggunakan Pemasa Kendiri (Pemasa Kendiri)
Dengan Pemasa Kendiri, menekan butang pengatup memulakan pemasa. Pengatup
dilepaskan dan imej ditangkap selepas tempoh masa yang ditetapkan.
1.
Dalam mod RKM, tekan [SET].
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen keempat dari atas pada
Panel Kawalan (Pemasa Kendiri).
3.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih tetapan yang anda mahu dan
kemudian tekan [SET].
„ 10 saat
Pemasa kendiri
Pemasa Kendiri 10 saat
‚ 2 saat
Pemasa kendiri
Pemasa Kendiri 2 saat
• Apabila menangkap gambar di bawah keadaan yang
memperlahankan kelajuan pengatup, anda boleh
menggunakan tetapan ini untuk menghalang imej
menjadi kabur disebabkan oleh pergerakan kamera.
” X3 Pemasa
kendiri (Pemasa
Kendiri Tigaan)
Menangkap tiga imej: satu imej 10 saat selepas butang
pengatup ditekan dan dua imej seterusnya sebaik kamera
bersedia selepas menangkap imej sebelumnya. Berapa
lama diperlukan untuk kamera bersedia bagi menangkap
bergantung pada tetapan saiz imej dan kualiti, sama ada
kad memori dimuatkan dalam kamera atau tidak dan
keadaan cas kamera.
Pemasa kendiri
Mati
Matikan Pemasa Kendiri.
• Lampu belakang berkelip semasa pengiraan Pemasa
Kendiri sedang berjalan.
• Anda boleh menyampuk pengiraan Pemasa Kendiri yang
sedang berjalan dengan menekan [SET].
Lampu hadapan
• Pemasa Kendiri tidak boleh digunakan bersama ciri berikut.
CS, beberapa pemandangan BEST SHOT
• Pemasa Kendiri tidak boleh digunakan bersama ciri berikut.
Filem, Mod mudah, beberapa pemandangan BEST SHOT
41
Tutorial Tangkapan Gambar
Menggunakan Pengecaman Muka (Pengecaman Muka)
Apabila menangkap gambar orang, ciri pengecaman muka mengesan sehingga
sepuluh muka individu dan melaras fokus dan kecerahan sewajarnya.
1.
Dalam mod RKM, tekan [SET].
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen kelima dari atas pada
Panel Kawalan (Pengecaman Muka).
3.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih “G Pengecaman Muka: Hdp” dan
kemudian tekan [SET].
4.
Halakan kamera pada subjek.
Kamera akan mengesan muka manusia dan
memaparkan rangka di sekeliling setiap satu.
5.
Tekan butang pengatup sehingga separuh.
Kamera akan memfokus dan bingkai di sekeliling
muka yang difokuskannya bertukar hijau.
6.
Ikon Pengecaman Muka
Tekan butang pengatup sepenuhnya.
• Kamera melakukan fokus berpusat jika ia tidak dapat mengesan muka.
• Satu-satunya mod fokus yang tersedia semasa pengecaman muka didayakan
ialah Auto Fokus (AF).
• Pengecaman muka mungkin mengambil masa yang lama bila anda memegang
kamera secara melintang.
• Pengecaman jenis muka berikut tidak disokong.
– Muka yang dihalang rambut, cermin mata hitam, topi dsb. atau muka di bawah
bayang gelap
– Sisi atau muka yang berada pada sudut tertentu
– Muka yang berada terlalu jauh dan kecil atau terlalu dekat dan besar
– Muka di kawasan yang sangat gelap
– Muka binatang peliharaan atau subjek bukan manusia lain
• Pengecaman muka tidak boleh digunakan bersama salah satu daripada ciri
berikut.
– Beberapa pemandangan BEST SHOT
– Rakaman Filem
• Tetapan kawasan AF (halaman 61) diabaikan semasa pengecaman muka
didayakan.
42
Tutorial Tangkapan Gambar
Mengoptimumkan Kecerahan Imej (Pencahayaan)
Anda boleh menggunakan tetapan ini untuk mengoptimumkan keimbangan antara
kawasan cerah dan kawasan gelap apabila menangkap imej.
1.
Dalam mod RKM, tekan [SET].
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen keenam dari atas pada
Panel Kawalan (Pencahayaan).
3.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih tetapan yang anda mahu dan
kemudian tekan [SET].
Ï Hdp
Melakukan pembetulan kecerahan. Apabila opsyen ini dipilih, ia
mengambil masa yang lebih lama untuk imej disimpan selepas
butang pengatup ditekan.
Ì Mati
Tidak melakukan pembetulan kecerahan.
Menggunakan Mod mudah (Mod mudah)
Mod mudah menghapuskan persediaan yang remeh dan memudahkan rakaman
tangkapan gambar. Mod ini disarankan bagi mereka yang masih baru pada
pengimejan digital.
1.
Dalam mod RKM, tekan [SET].
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen ketiga dari bawah pada
Panel Kawalan (Mod mudah).
3.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih “| ON” dan kemudian tekan
[SET].
Ini memasuki mod mudah.
4.
Halakan kamera pada subjek.
Jika kamera mengesan muka manusia, ia terus memfokus pada muka itu
(halaman 42).
Jika kamera tidak mengesan muka, ia terus memfokus pada tengah skrin.
• Kamera akan memfokus dan bingkai fokus akan bertukar hijau.
5.
Apabila anda telah sedia untuk menangkap, tekan butang pengatup.
Ini akan tangkapan gambar.
• Getaran dan hingar akan berlaku kerana operasi kanta. Ini tidak bermakna berlaku
kerosakan.
43
Tutorial Tangkapan Gambar
. Panel Kawalan Mod mudah
Dalam mod mudah, Panel Kawalan memberikan anda capaian kepada empat item
tetapan: Saiz imej, Denyar, Pemasa kendiri dan Mod mudah. Terdapat juga opsyen
“MENU”, di mana anda boleh memilih untuk memaparkan skrin menu untuk
mengkonfigurasi tetapan kualiti imej (halaman 64) dan tab Persediaan
(halaman 104).
• Dalam mod mudah, tab Kualiti boleh digunakan untuk mengkonfigurasi tetapan
“Kualiti Filem” dan “Pencahayaan” sahaja.
• Tetapan opsyen menu yang muncul pada menu RKM normal tetapi bukan pada
menu RKM mod mudah ditetapkan secara automatik pada tetapan optimum
mereka. Tetapan tetap ini tidak menjejaskan tetapan menu RKM normal.
1.
Dalam mod mudah, tekan [SET].
Dalam mod mudah, aksara yang muncul di skrin
tetapan adalah lebih besar daripada dalam mod
lain.
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih
tetapan yang anda mahu tukar.
1
2
3
4
5
1Saiz imej (halaman 35)
2Denyar (halaman 39)
3Pemasa kendiri (halaman 41)
4Mod mudah (halaman 43)
5Paparan menu RKM (halaman 55)
3.
Gunakan [4] dan [6] untuk menukar tetapan.
Tetapan:
Opsyen yang Tersedia:
Saiz Imej
ã* / & / !
Denyar
> (Auto)* / < (Hdp) / ? (Mati)
Pemasa kendiri • (pemasa kendiri 10 saat) / l*
Mod mudah
k / l*
MENU
Tab Kualiti/Tab Sediakan
• Asterik (*) menandakan tetapan lalai set semula.
• Berikut adalah penerangan mengenai Mod mudah.
k: Kekal dalam Mod mudah.
l: Keluar Mod mudah ke mod RKM normal.
44
Tutorial Tangkapan Gambar
4.
Tekan [SET].
Ini akan mengenakan tetapan anda dan memaparkan skrin pemidang tilik Mod
mudah, menunjukkan kamera sedia untuk menangkap gambar.
Jika anda memilih “MENU” dalam langkah 2, menekan [SET] akan memaparkan
menu RKM. Lihat “Tetapan Lanjutan” (halaman 55) untuk butiran mengenai
mengkonfigurasi tetapannya.
• Menekan [ ] (Padam) akan keluar dari Panel Kawalan.
Menangkap Gambar dengan Zum
Kamera anda menyediakan 5X zum optik kepada anda (yang mengubah jarak fokus
kanta), yang boleh digunakan bersama zum digital (yang memproses bahagian
tengah imej untuk membesarkannya) untuk keupayaan zum keseluruhan 5X hingga
79.7X. Titik kemerosotan imej bergantung pada saiz imej (halaman 47).
1.
Dalam mod RKM, tolak pengawal zum ke arah zum.
w Sudut Lebar
z Telefoto
Pengawal zum
w (Sudut Lebar) : Mengurangkan saiz subjek dan meluaskan jarak.
z (Telefoto)
: Membesarkan subjek dan mengecilkan jarak.
2.
Tekan butang pengatup untuk menangkap imej.
• Zum digital dinyahdaya semasa pengecapan masa (halaman 107) dihidupkan.
45
Tutorial Tangkapan Gambar
• Lebih tinggi faktor zum digital, lebih kasar imej yang dirakam. Ambil perhatian
bahawa kamera juga mempunyai fungsi yang membenarkan anda merakam
menggunakan sum digital tanpa kemerosotan imej (halaman 47).
• Penggunaan tripod disarankan untuk mengelak kejadian imej kabur disebabkan
pergerakan kamera semasa menangkap gambar menggunakan telefoto.
• Melakukan operasi zum menukar bukaan kanta.
• Zum digital hanya tersedia semasa rakaman filem. Anda boleh melaras tetapan
zum optik sebelum anda menekan butang pengatup untuk memulakan rakaman
filem.
Titik Pertukaran Zum Optik dan Zum Digital
Jika anda menekan pengawal zum ke arah z (Telefoto), operasi zum akan berhenti
apabila faktor zum optik sampai ke tahap maksimumnya. Melepaskan sebentar
pengawal zum dan kemudian menekannya kembali ke arah z (Telefoto) akan
bertukar ke zum digital, yang anda boleh guna untuk menetapkan faktor zum yang
lebih tinggi.
• Semasa zum, bar zum pada skrin monitor menunjukkan tetapan zum semasa.
Penunjuk kemerosotan imej
Jarak pemfokusan
(Dipaparkan untuk Auto Fokus, Fokus Makro dan Fokus
Manual.)
Bar zum
Jarak kualiti imej tak merosot
1X
Jarak kualiti imej merosot
5X hingga 33.8X
Titik tukar zum optik/digital
* 5X titik optik zum
20X hingga 79.7X
Penunjuk zum
(Menandakan zum semasa.)
Kemerosotan imej
46
Tutorial Tangkapan Gambar
• Titik kemerosotan imej
bergantung pada saiz imej
(halaman 35). Lebih kecil saiz
imej, lebih tinggi faktor zum yang
anda boleh gunakan sebelum
mencapai titik kemerosotan imej.
• Sungguhpun zum digital
biasanya menyebabkan
kemerosotan kualiti imej,
sesetengah zum digital tanpa
kemerosotan imej boleh berlaku
untuk imej bersaiz “10M” dan
lebih kecil. Jarak di mana anda
boleh menggunakan zum digital
tanpa kemerosotan imej
ditunjukkan pada paparan. Titik
kemerosotan bergantung pada
saiz imej.
Saiz
Imej
Faktor Zum
Maksimum
Had zum tak
merosot
14M
20.0X
5.0X
3:2
20.0X
5.0X
16:9
20.0X
5.0X
10M
23.7X
5.9X
6M
30.7X
7.7X
3M
42.2X
10.6X
VGA
79.7X
33.8X
47
Tutorial Tangkapan Gambar
Merakam Imej Filem dan Audio
Untuk merakam filem
1.
Mengkonfigurasi tetapan kualiti untuk filem (halaman 38).
Panjang filem yang boleh anda rakam akan bergantung pada tetapan kualiti yang
anda pilih.
2.
Dalam mod RKM, halakan kamera
pada subjek dan kemudian tekan
[0] (Filem).
Ini akan memulakan rakaman dan
memaparkan Y pada skrin monitor.
Rakaman filem menyertakan audio
monaural.
• Sejurus selepas anda menekan
[0] (Filem), kamera akan memfokus
secara automatik pada subjek.
Selepas ini, fokus akan ditetapkan
semasa rakaman filem sedang
berlangsung.
3.
[0] (Filem)
Baki masa rakaman
(halaman 134)
Masa rakaman
Tekan [0] (Filem) semula untuk memberhentikan rakaman.
• Setiap filem boleh mencecah selama 29 minit. Rakaman filem berhenti secara
automatik selepas rakaman selama 29 minit. Rakaman Filem juga akan
berhenti secara automatik jika memori menjadi penuh sebelum anda
memberhentikan rakaman filem dengan menekan [0] (Filem).
Merakam dengan BEST SHOT
Dengan BEST SHOT (halaman 52), anda boleh memilih sampel pemandangan yang
sepadan dengan jenis filem yang anda cuba rakam dan kamera akan menukar
tetapannya dengan sewajarnya untuk menghasilkan filem yang indah setiap kali.
Memilih pemandangan BEST SHOT dinamakan Pemandangan Malam misalnya,
akan mengkonfigurasi kamera supaya pemandangan malam kelihatan lebih jelas dan
lebih terang.
48
Merakam Imej Filem dan Audio
• Menghabiskan masa yang lama menggunakan rakaman filem akan menyebabkan
kamera terasa panas sedikit. Ini adalah biasa dan tidak bermakna kerosakan.
• Kamera juga merakam audio. Ambil perhatian tentang perkara
berikut apabila merakam filem.
– Berhati-hati supaya mikrofon tidak ditutup oleh jari anda dsb.
– Hasil rakaman yang bagus tak boleh berlaku apabila kamera
terlalu jauh daripada apa yang ingin anda rakam.
– Mengendalikan butang kamera semasa merakam boleh
Mikrofon
menyebabkan bunyi butang dirakam dalam audio.
• Menangkap gambar subjek yang terang boleh menyebabkan
garis menegak atau bayang merah jambu pada imej skrin monitor. Ini tidak
bermakna berlaku kerosakan.
• Semasa menggunakan memori bina dalam kamera atau jenis kad memori tertentu,
ia mungkin mengambil masa yang lama untuk merekod data, yang boleh
menyebabkan pecahan pada imej dan/atau audio. Keadaan ini ditunjukkan oleh
kelipan » dan Y pada skrin monitor. Untuk mengelakkan kehilangan rangka
filem, penggunaan kad memori dengan kelajuan pindahan maksimum sekurangkurangnya 10 MB per saat adalah disarankan (halaman 123).
• Hanya zum digital boleh digunakan untuk mengezum semasa rakaman filem. Oleh
kerana zum optik tidak boleh dilakukan semasa merakam filem, zum mengikut
keperluan sebelum menekan [0] (Filem) untuk memulakan rakaman.
• Kesan pergerakan kamera dalam imej menjadi lebih ketara apabila anda merakam
pada jarak dekat atau dengan faktor zum yang besar. Oleh sebab itu, penggunaan
tripod adalah disarankan dalam keadaan ini.
• Fokus akan ditetapkan semasa rakaman filem sedang berlangsung.
Merakam Tangkapan Gambar semasa Merakam Filem
1.
Semasa filem sedang dirakam, tekan butang pengatup.
Rakaman filem diteruskan selepas tangkapan gambar dirakam.
• Anda boleh menggunakan [2] ( ) semasa merakam filem untuk menukar tetapan
mod denyar.
• Rakaman filem disampuk untuk beberapa saat pada ketika tangkapan gambar
dirakam.
• Merakam tangkapan gambar semasa merakam filem tidak boleh dilakukan
semasa merakam dengan mana-mana yang berikut.
– Beberapa pemandangan BEST SHOT
– Mod mudah
49
Merakam Imej Filem dan Audio
Merakam Audio Sahaja (Rakaman Suara)
Rakaman Suara membenarkan anda merakam audio sahaja, tanpa tangkapan
gambar atau filem.
• Untuk maklumat mengenai kapasiti Rakaman Suara, lihat halaman 134.
1.
Dalam mod RKM, tekan [SET].
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen terbawah Panel Kawalan
(BS) dan kemudian tekan [SET] (halaman 34).
3.
Gunakan [8], [2], [4] dan [6] untuk memilih pemandangan “Rakaman
Suara” dan kemudian tekan [SET].
Ini menyebabkan ` muncul di skrin monitor.
4.
Tekan butang pengatup untuk memulakan
rakaman.
Masa rakaman
• Lampu belakang berkelip hijau semasa rakaman
sedang berjalan.
• Menekan [SET] semasa rakaman akan menyisip
penanda ke dalam rakaman. Semasa main
semula, anda boleh melompat ke penanda dalam
rakaman.
5.
Tekan butang pengatup semula untuk
menghentikan rakaman audio.
Baki masa rakaman
• Untuk mencipta fail rakaman audio lain, ulangi langkah 4 dan 5.
• Untuk mematikan Rakaman Suara, tekan [SET], gunakan [8] dan [2] untuk
memilih opsyen terbawah Panel Kawalan (BS) dan kemudian pilih R (Auto).
• Anda boleh menggunakan [8] (PPRN) semasa rakaman audio untuk togol skrin
monitor hidup atau mati.
• Semasa kandungan skrin monitor dimatikan, memilih pemandangan “Rakaman
Suara” akan menyebabkan skrin monitor mati serta-merta (halaman 12).
Mengenai data audio
• Fail audio boleh dimain semula pada komputer dengan Windows Media Player
atau QuickTime.
– Data Audio: WAVE/IMA-ADPCM (sambungan WAV)
50
Merakam Imej Filem dan Audio
Untuk memain semula rakaman audio
1.
Dalam mod MAIN, gunakan [4] dan [6] untuk
memaparkan fail Rakaman Suara yang ingin
anda mainkan.
` dipaparkan sebagai ganti imej untuk fail Rakaman
Suara.
2.
Tekan [0] (Filem) untuk memulakan main
semula.
• Anda juga boleh memulakan main semula dengan memilih item kedua teratas
Panel MAIN (Mula Main Semua) dan menekan [SET] (halaman 71).
Kawalan Main Semula Rakaman Suara
Mara laju/undur laju
[4] [6]
Main/pegun
[SET]
Lompat ke penanda
Semasa main semula dipegunkan, tekan [4]
atau [6] untuk lompat ke penanda seterusnya
dan kemudian tekan [SET] untuk meneruskan
main semula.
Pelarasan kelantangan
Tekan [2] dan kemudian tekan [8] [2].
Skrin monitor hidup/mati
[8] (PPRN)
Berhenti main semula
[0] (Filem)
• Lihat halaman 31 untuk maklumat mengenai memadam fail rakaman suara.
51
Merakam Imej Filem dan Audio
Menggunakan BEST SHOT
Apakah itu BEST SHOT?
BEST SHOT menyediakan kepada anda kumpulan sampel “pemandangan” yang
menunjukkan pelbagai jenis keadaan penggambaran yang berbeza. Apabila anda
perlu menukar persediaan kamera, cuma cari pemandangan yang sepadan dengan
apa yang ingin anda capai dan kamera akan menyediakannya secara automatik. Ini
membantu meminimumkan kemungkinan imej rosak disebabkan oleh tetapan
pendedahan dan kelajuan pengatup yang lemah.
Beberapa Sampel Pemandangan
Potret
Pemandangan
Malam
Pemandangan
Potret Pemandangan
Malam
Untuk menangkap imej dengan BEST SHOT
1.
2.
Dalam mod RKM, tekan [SET].
Pemandangan yang sedang dipilih
(dengan sempadan)
[8] [2] [4] [6]
Gunakan [8] dan [2] untuk
memilih opsyen terbawah Panel
Kawalan (BS) dan kemudian
tekan [SET] (halaman 34).
Ini akan memaparkan menu
pemandangan BEST SHOT.
• Pemilihan lalai awal ialah R (Auto).
3.
[SET]
Gunakan [8], [2], [4] dan [6]
untuk mengalih sempadan ke
pemandangan yang anda mahu
pilih.
Nama pemandangan
Nombor pemandangan
• Menu pemandangan mempunyai berbilang halaman. Gunakan [8] dan [2]
untuk menatal antara halaman menu.
• Anda boleh mencapai maklumat mengenai pemandangan yang sedang dipilih.
Lihat halaman 53 untuk butiran.
• Untuk kembali ke rakaman tangkapan gambar biasa, pilih Pemandangan 1
R (Auto).
52
Menggunakan BEST SHOT
4.
Tekan [SET] untuk mengkonfigurasi kamera dengan tetapan bagi
pemandangan yang sedang dipilih.
Ini mengembalikan ke mod RKM.
• Tetapan pemandangan yang telah anda pilih kekal digunakan sehingga anda
memilih pemandangan lain.
• Untuk memilih pemandangan BEST SHOT yang berbeza, ulangi prosedur di
atas daripada langkah 1.
5.
Tekan butang pengatup (jika anda merakam tangkapan gambar) atau
[0] (Filem) (jika anda merakam filem).
• Pemandangan BEST SHOT YouTube menyediakan kamera untuk rakaman filem
yang dioptimumkan untuk muat naik ke YouTube. Filem yang dirakam dengan
pemandangan YouTube disimpan dalam folder khas untuk memudahkannya
ditemui bagi memuat naik (halaman 102).
. Menggunakan Skrin Maklumat Pemandangan
Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pemandangan,
pilih pemandangan menggunakan sempadan pada skrin
pemilihan pemandangan, dan kemudian tolak pengawal
zum ke mana-mana arah.
• Untuk kembali ke menu pemandangan, tolak pengawal
zum semula.
• Untuk menatal antara pemandangan, gunakan [4] dan
[6].
• Untuk mengkonfigurasi kamera dengan tetapan bagi pemandangan yang sedang
dipilih, tekan [SET].
53
Menggunakan BEST SHOT
. Peringatan BEST SHOT
• Beberapa pemandangan BEST SHOT tidak boleh digunakan semasa merakam
filem.
• Pemandangan Untuk YouTube tidak boleh digunakan semasa merakam
tangkapan gambar.
• Pemandangan Rakaman Suara tidak boleh digunakan semasa merakam
tangkapan gambar atau merakam filem.
• Pemandangan tertentu seperti Pemandangan Malam dan Bunga Api akan
menyebabkan tetapan kelajuan pengatup perlahan. Oleh kerana kelajuan
pengatup perlahan meningkatkan kemungkinan hingar digital dalam imej, kamera
secara automatik melakukan proses pengurangan hingar digital apabila salah satu
daripada pemandangan ini dipilih. Ini bermakna ia akan mengambil masa yang
lama sedikit untuk menyimpan imej yang ditunjukkan oleh kelipan hijau lampu
belakang. Jangan melakukan sebarang operasi penting semasa itu. Juga, adalah
lebih baik menggunakan tripod untuk mengelakkan imej kabur disebabkan oleh
pergerakan kamera semasa merakam pada kelajuan pengatup perlahan.
• Kamera anda menyertakan sampel pemandangan yang mengoptimumkan tetapan
untuk imej laman lelongan. Bergantung pada model kamera anda, sampel
pemandangan dinamakan sama ada “Untuk eBay” atau “Lelongan”. Imej yang
anda rakam menggunakan sampel pemandangan laman lelongan disimpan dalam
folder khas supaya anda mudah mencarinya pada komputer anda (halaman 102).
• Pemekaan Tinggi
– Tetapan pemekaan tinggi dinyahdaya apabila denyar kamera nyala.
– Pemekaan tinggi mungkin tidak menghasilkan keputusan yang diinginkan dalam
keadaan yang amat gelap.
– Apabila menangkap gambar dengan kelajuan pengatup perlahan, gunakan
tripod untuk melindungi daripada kekaburan disebabkan oleh pergerakan
kamera.
– Di bawah keadaan pencahayaan tertentu, kamera akan melakukan operasi
penapisan hingar automatik untuk mengurangkan hingar digital dalam imej.
Operasi ini menyebabkan kamera mengambil masa lebih lama daripada biasa
untuk menyimpan imej dan bersedia untuk tangkapan seterusnya.
• Imej pemandangan BEST SHOT tidak ditangkap menggunakan kamera ini.
• Imej yang ditangkap menggunakan pemandangan BEST SHOT mungkin tidak
memberikan hasil yang dijangka disebabkan oleh keadaan penggambaran dan
faktor lain.
• Anda boleh mengubah suai tetapan kamera yang dibuat selepas anda memilih
pemandangan BEST SHOT. Namun harap maklum bahawa tetapan BEST SHOT
kembali ke tetapan lalainya apabila anda memilih pemandangan BEST SHOT lain
atau matikan kamera.
54
Menggunakan BEST SHOT
Tetapan Lanjutan
Berikut adalah menu operasi yang anda boleh gunakan untuk mengkonfigurasi
berbagai tetapan kamera.
• Kandungan dan operasi menu mod RKM adalah berbeza daripada yang ada
dalam mod MAIN. Bahagian ini menerangkan operasi menggunakan skrin menu
RKM. Lihat halaman 71 untuk maklumat mengenai operasi skrin menu MAIN.
Menggunakan Menu Atas Skrin
. Contoh Operasi Skrin Menu RKM
[8] [2] [4] [6]
1.
Dalam mod RKM, tekan [SET].
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen kedua
dari bawah pada Panel Kawalan (MENU) dan
kemudian tekan [SET] (halaman 34).
Ini akan memaparkan skrin menu RKM.
3.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih tab di mana
item menu yang anda mahu konfigurasi berada.
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih item
menu yang anda mahu dan kemudian tekan
[6].
5.
Gunakan [8] dan [2] untuk menukar
tetapan item menu yang dipilih.
6.
Setelah tetapan adalah seperti yang anda
mahukan, tekan [SET] untuk mengenakan
tetapan dan kembali ke skrin pemidang tilik.
• Menekan [4] dan bukannya [SET] akan
mengenakan tetapan yang dipilih dan kembali ke
pemilihan item menu.
• Untuk mengkonfigurasi tetapan pada tab lain
selepas menekan [4] untuk kembali ke
pemilihan item menu, gunakan [8] atau
[ ] (Padam) untuk mengalih penonjolan ke arah
tab dan kemudian gunakan [4] dan [6] untuk
memilih tab yang anda mahu.
55
[SET]
Contoh:
Apabila “T Kualiti”
dipilih pada tab “Kualiti”
Tab
Tetapan
Item menu yang
dipilih
Tetapan Lanjutan
• [ ] (Padam) menyediakan cara yang berguna untuk menavigasi sekitar tab dan
menu.
– Menekan [ ] (Padam) semasa tab dipilih akan memaparkan skrin pemidang
tilik.
– Menekan [ ] (Padam) semasa item menu atau tetapan dipilih akan “mengundur
ke belakang” dalam urutan berikut: Tetapan * Item menu * Tab.
. Operasi Menu RKM dalam Manual Ini
Operasi menu RKM digunakan dalam manual ini seperti ditunjukkan di bawah.
Operasi berikut adalah sama seperti yang diterangkan di bawah “Contoh Operasi
Skrin Menu RKM” pada halaman 55.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen kedua dari bawah pada
Panel Kawalan (MENU) dan kemudian tekan [SET].
Gunakan [4] dan [6] untuk
memilih tab “Kualiti”.
[r] (RKM) * [SET] * MENU * Tab Kualiti * T Kualiti
Tekan
[r] (RKM).
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih
“T Kualiti” dan kemudian tekan [6].
Tekan [SET].
56
Tetapan Lanjutan
Tetapan Mod RKM (RKM)
Memilih Mod Fokus (Fokus)
[r] (RKM) * [SET] * MENU *Tab RKM * Fokus
Tetapan
Q Auto
Fokus
´
Makro
Jenis
Tangkapan
Rakaman
umum
Mod Fokus
Tangkapan
Gambar
Filem
Automatik
Á Super
Dekat
Macro
Automatik
Tangkapan
Gambar
Filem
Kira-kira 15 sm
hingga 9 (infiniti)
(Sudut Lebar)
Automatik
Dekat
Anggaran Jarak Fokus*1
Titik
fokus
tetap
Kira-kira 5 sm
hingga 50 sm
(Tiga langkah zum
daripada tetapan
Sudut Luas)
Jarak
tetap*2
Kira-kira 5 sm
hingga 50 sm
)
Infiniti
Pemandangan
dan subjek jauh
lain
Tetap
W
Fokus
Manual
Jika anda mahu
memfokus
secara manual
Manual
Infiniti
Kira-kira 15 sm hingga
9 (infiniti)*2 (Sudut Lebar)
*1 Jarak fokus ialah jarak daripada permukaan kanta.
*2 Pertukaran minimum dan tetapan zum optik.
Super Macro
Super Macro menetapkan zum optikal pada posisi yang membenarkan anda untuk
menembak dari jarak paling hampir dengan subjek. Hasilnya adalah subjek gambar
yang lebih dekat dan besar.
• Zum ditetapkan semasa Super Macro dipilih, jadi tiada operasi zum dilakukana
semasa anda menolak pengawal zum.
57
Tetapan Lanjutan
Untuk memfokus dengan fokus manual
1.
Pada skrin monitor, gubah imej supaya subjek
yang anda mahu fokuskan berada dalam
sempadan kuning.
2.
Melihat imej pada skrin monitor menggunakan
[4] dan [6] untuk melaras fokus.
• Pada masa ini imej yang berada dalam sempadan
akan membesar dan memenuhi skrin monitor, yang
membantu pemfokusan. Jika anda tidak
melakukan apa-apa operasi untuk dua saat
semasa imej yang membesar itu dipaparkan, skrin
dalam langkah 1 akan muncul semula.
Sempadan kuning
• Ciri Auto Makro mengesan jarak subjek daripada lensa dan secara automatik
memilih sama ada Fokus Makro atau Auto Fokus mengikut kesesuaian.
• Auto Makro boleh digunakan semasa rakaman tangkapan gambar sahaja.
• Auto Fokus ialah satu-satunya mod fokus yang tersedia semasa pengecaman
muka didayakan. Untuk memilih mod fokus lain, mula-mula matikan pengecaman
muka (halaman 42).
• Penggunaan denyar bersama Fokus Makro boleh menyebabkan cahaya denyar
terhalang, yang boleh menyebabkan bayang kanta yang tidak diingini dalam imej
anda.
• Apabila anda melakukan operasi zum optik semasa penggambaran dengan Auto
Fokus, Fokus Makro atau Fokus Manual, satu nilai akan muncul pada skrin monitor
untuk memberitahu anda jarak fokus, seperti ditunjukkan di bawah.
Contoh: oo sm hingga 9
* oo ialah nilai jarak pemfokusan sebenar.
• Operasi yang diberikan pada kekunci [4] dan [6] dengan tetapan
“Kekunci Kiri/Knn” (halaman 62) dinyahdayakan apabila Fokus Manual dipilih
sebagai mod fokus.
Menggunakan Kunci Fokus
“Kunci fokus” ialah teknik yang anda boleh gunakan
apabila anda mahu menggubah imej di mana subjek
yang ingin anda fokuskan tidak berada dalam bingkai
fokus di tengah skrin.
• Untuk menggunakan kunci fokus, pilih “Û Tompok”
untuk kawasan Auto Fokus (halaman 61).
1.
Jajarkan bingkai fokus skrin monitor dengan
subjek yang anda mahu fokuskan dan
kemudian tekan butang pengatup sehingga
separuh.
58
Subjek untuk difokuskan
Bingkai fokus
Tetapan Lanjutan
2.
Dengan butang pengatup masih ditekan
separuh (yang mengekalkan tetapan fokus),
alih kamera untuk menggubah imej.
3.
Apabila anda telah bersedia untuk
menangkap imej, tekan butang pengatup
sepenuhnya.
• Kunci fokus juga mengunci pendedahan (AE).
Menukar Bentuk Bingkai Fokus (Bingkai Fokus)
[r] (RKM) * [SET] * MENU *Tab RKM * Bingkai Fokus
Anda boleh menggunakan prosedur ini untuk memilih daripada lima bentuk berbeza,
termasuk bentuk hati, bagi bingkai fokus.
Tetapan
ß
¹
™
¬
μ
• Menekan butang pengatup sehingga separuh akan menyebabkan bingkai fokus
bertukar menjadi satu daripada bentuk yang ditunjukkan di bawah.
Fokus berjaya
Fokus tidak berjaya
• Apabila merakam dengan pengecaman muka atau mod mudah, bentuk bingkai
ialah ß.
59
Tetapan Lanjutan
Menggunakan Pengatup Berterusan (CS)
[r] (RKM) * [SET] * MENU *Tab RKM * CS
Apabila Pengatup Berterusan dihidupkan, imej dirakam berterusan sehingga memori
penuh, selagi anda menekan butang pengatup.
Melepaskan butang pengatup memberhentikan rakaman.
• Dengan pengatup berterusan, pendedahan dan fokus untuk imej pertama
ditetapkan untuk imej seterusnya juga.
• Pengatup berterusan tidak boleh digunakan bersama salah satu daripada berikut.
– Beberapa pemandangan BEST SHOT
– Mod mudah
– Rakaman Filem
• Apabila menggunakan mod pengatup berterusan, pastikan kamera tidak bergerak
sehingga semua rakaman selesai.
• Kadar pengatup berterusan bergantung pada saiz imej terkini dan tetapan kualiti
imej.
• Kelajuan Pengatup Berterusan bergantung pada jenis kad memori yang dimuatkan
dalam kamera dan jumlah ruang bebas yang tersedia untuk simpanan. Apabila
merakam ke memori terbina dalam, penggambaran pengatup berterusan adalah
agak perlahan.
• Anda tidak boleh menggunakan pemasa kendiri bersama Pengatup Berterusan.
Mengurangkan Kesan Pergerakan Kamera dan Subjek
(Anti Goncang)
[r] (RKM) * [SET] * MENU *Tab RKM * Anti Goncang
Anda boleh menghidupkan ciri Anti Goncang kamera untuk mengurangkan
kekaburan imej disebabkan oleh pergerakan subjek atau pergerakan kamera semasa
merakam subjek bergerak menggunakan telefoto, apabila merakam subjek yang
bergerak pantas atau apabila merakam di bawah keadaan pencahayaan kelam.
Auto
Meminimumkan kesan pergerakan tangan dan subjek.
Mati
Matikan tetapan Anti Goncang
60
Tetapan Lanjutan
• Pemekaan ISO, bukaan dan kelajuan pengatup tidak muncul pada skrin monitor
apabila anda menekan butang pengatup sehingga separuh semasa “Auto” dipilih.
Namun nilai ini akan muncul sebentar, dalam pratonton imej yang dipaparkan
sejurus selepas anda merakam tangkapan gambar.
• Jika denyar nyala, ikon Anti Goncang S akan kekal pada paparan, walaupun Anti
Goncang tidak berfungsi semasa fotografi denyar.
• Tetapan pemekaan ISO (halaman 66) mestilah “Auto” untuk Anti Goncang
berfungsi.
• Penggambaran dengan Anti Goncang boleh menyebabkan imej kelihatan agak
kasar daripada biasa dan boleh menyebabkan sedikit kemerosotan resolusi imej.
• Anti Goncang mungkin tidak boleh menghapuskan kesan pergerakan kamera atau
subjek apabila pergerakan terlalu kencang.
• Anti Goncang dinyahdaya semasa rakaman filem.
Menentukan Kawasan Auto Fokus (Kws AF)
[r] (RKM) * [SET] * MENU *Tab RKM * Kws AF
Û Tompok
Mod ini mengambil bacaan kawasan kecil di tengah imej. Tetapan
ini sesuai digunakan bersama kunci fokus (halaman 58).
È Brblg
Semasa anda menekan butang pengatup sehingga separuh
apabila tetapan ini dipilih, kamera akan memilih kawasan Auto
Fokus optimum daripada sembilan kemungkinan kawasan.
Bingkai fokus di kawasan di mana kamera memfokus akan
dipaparkan dalam warna hijau.
Ë
Penjejakan
Menekan butang pengatup sehingga separuh memfokuskan pada
subjek dan menyebabkan bingkai fokus menjejak pergerakan
subjek.
“Û Tompok” atau “Ë Penjejakan”
“È Brblg”
Bingkai fokus
Bingkai fokus
• Memilih “Ë Penjejakan” boleh menyebabkan getaran dan hingar berlaku kerana
operasi kanta semasa menjejak subjek. Ini tidak bermakna berlaku kerosakan.
61
Tetapan Lanjutan
Menetapkan Fungsi pada Kekunci [4] dan [6]
(Kekunci Kiri/Knn)
[r] (RKM) * [SET] * MENU *Tab RKM * Kekunci Kiri/Knn
Anda boleh menetapkan satu daripada empat fungsi yang disenaraikan di bawah
pada kekunci [4] dan [6].
Tetapan
[4]/[6] operasi utama
Anjakan EV
Melaras nilai anjakan EV (halaman 64).
Keimbangan
Putih
Tukar tetapan keimbangan putih (halaman 65).
ISO
Tukar tetapan Pemekaan ISO (halaman 66).
Pemasa kendiri
Menetapkan masa pemasa kendiri (halaman 41).
Mati
Batal penetapan kekunci [4] dan [6].
Memaparkan Grid Atas Skrin (Grid)
[r] (RKM) * [SET] * MENU *Tab RKM * Grid
Grid atas skrin boleh dipaparkan pada skrin monitor mod
RKM untuk penjajaran menegak dan mendatar mudah
semasa menggubah imej.
Menggunakan Bantuan Ikon (Bantuan Ikon)
[r] (RKM) * [SET] * MENU *Tab RKM * Bantuan Ikon
Semasa Bantuan Ikon dihidupkan, keterangan teks akan muncul pada paparan bagi
ikon tertentu apabila anda bertukar fungsi RKM.
Fungsi yang Disokong oleh Bantuan Ikon
• Mod RKM, Denyar, Mod Permeteran, Keimbangan Putih, Pemasa Kendiri,
Anjakan EV
62
Tetapan Lanjutan
Mengkonfigurasi Tetapan Lalai Hidupkan Kuasa (Memori)
[r] (RKM) * [SET] * MENU *Tab RKM * Memori
Apabila anda mematikan kamera, ia mengingati penetapan semasa bagi semua item
memori yang didayakan dan mengenakannya semula apabila anda
menghidupkannya semula. Sebarang item memori yang dinyahdayakan akan
dikembalikan ke tetapan lalai awal apabila anda mematikan kamera.
Tetapan
Nyahdaya (Tetapan Lalai Awal)
b BEST SHOT
Tangkapan Gambar (Auto)
Denyar
Auto
Fokus
AF (Auto Fokus)
Keimbangan Putih
Auto
ISO
Auto
Kws AF
Tompok
Dayakan
Tetapan ketika
dimatikan
CS
Mati
Pemasa kendiri
Mati
Kedudukan MF
Kedudukan sebelum fokus manual dipilih.
Kddkn Zum*
Lebar penuh
* Tetapan zum optik sahaja.
• Jika anda mematikan kamera dan menghidupkannya semasa item memori BEST
SHOT didayakan, semua item memori lain (kecuali kedudukan zum) diasalkan
kepada persediaan sampel pemandangan BEST SHOT pilihan terkini, tanpa
mengambil kira status daya/nyahdaya item memori lain.
63
Tetapan Lanjutan
Tetapan Kualiti Imej (Kualiti)
Menetapkan Kualiti Imej Tangkapan Gambar
(Kualiti (Tangkapan Gambar))
[r] (RKM) * [SET] * MENU *Tab Kualiti *
T Kualiti (Tangkapan Gambar)
Halus
Beri keutamaan pada kualiti imej.
Normal
Normal
• Tetapan “Halus” membantu menonjolkan perincian apabila merakam imej alam
semula jadi dipenuhi butiran terperinci termasuklah dahan atau dedaun pokok
yang rimbun atau imej corak kompleks.
• Kapasiti memori (bilangan imej yang anda boleh rakam) akan dijejaskan oleh
konfigurasi tetapan kualiti anda (halaman 133).
Membetulkan Kecerahan Imej (Anjakan EV)
[r] (RKM) * [SET] * MENU *Tab Kualiti * Anjakan EV
Anda boleh melaraskan secara manual nilai pendedahan imej (nilai EV) sebelum
anda merakam gambar.
• Julat Keamatan Pendedahan: –2.0 EV hingga +2.0 EV
• Unit: 1/3 EV
1.
Gunakan [8] dan [2] melaraskan nilai pampasan pendedahan.
[8] : Meningkatkan nilai EV. Nilai EV yang
lebih tinggi adalah yang terbaik untuk
subjek berwarna cerah dan subjek
bercahaya latar.
[2] : Mengurangkan nilai EV. Nilai EV yang
lebih rendah adalah yang terbaik untuk
subjek berwarna gelap dan untuk
penggambaran di luar pada hari yang
cerah.
Untuk membatalkan keamatan pendedahan, tukar nilai EV kepada 0.0.
2.
Tekan [SET].
Ini menetapkan nilai keamatan pendedahan. Nilai keamatan pendedahan yang
anda tetapkan kekal digunakan sehingga anda menukarnya atau mematikan
kamera (yang menyebabkan ia kembali ke “0.0”).
• Semasa membuat penggambaran dalam keadaan yang amat gelap atau amat
terang, anda mungkin tidak dapat memperoleh hasil yang memuaskan meskipun
selepas melakukan keamatan pendedahan.
64
Tetapan Lanjutan
Mengawal Keimbangan Putih (Keimbangan Putih)
[r] (RKM) * [SET] * MENU *Tab Kualiti * Keimbangan Putih
Anda boleh melaras keimbangan putih supaya sepadan dengan sumber cahaya yang
ada di tempat anda membuat penggambaran dan mengelak bayang biru yang
terhasil apabila membuat penggambaran di luar semasa mendung dan bayang hijau
yang terhasil apabila membuat penggambaran di bawah cahaya pendarfluor.
Auto
Mengkonfigurasi kamera untuk melaras keimbangan putih secara
automatik.
¤ (Siang)
Untuk penggambaran di luar pada hari yang cerah
' (Mendung)
Untuk penggambaran di luar pada hari mendung hujan, di bawah
bayang dsb.
“ (Bygn)
Untuk penggambaran pada hari yang cerah di bawah bayang
pokok atau bangunan
†
(Pendarfluor
Siang Putih)
Untuk penggambaran di bawah pencahayaan pendarfluor putih
atau siang putih
–
(Pendarfluor
Siang)
Untuk penggambaran di bawah pencahayaan pendarfluor siang
« (Tungsten)
Untuk penggambaran di bawah pencahayaan mentol lampu
Manual
Untuk mengkonfigurasi kamera secara manual supaya sesuai
dengan sumber lampu tertentu
Kertas putih kosong
1Pilih “Manual”.
2Di bawah keadaan pencahayaan yang
anda bercadang gunakan semasa
penggambaran, halakan kamera pada
sekeping kertas putih kosong supaya ia
memenuhi seluruh skrin monitor dan
kemudian tekan butang pengatup.
3Tekan [SET].
Tetapan keimbangan putih dikekalkan walaupun anda mematikan
kamera.
• Apabila “Auto” dipilih untuk tetapan keimbangan putih, kamera secara automatik
menentukan titik putih subjek. Warna subjek dan keadaan sumber cahaya tertentu
boleh menyebabkan masalah apabila kamera cuba untuk menentukan titik putih,
yang membuatkan pelarasan keimbangan putih yang betul menjadi mustahil. Jika
ini berlaku, pilih tetapan keimbangan putih yang sepadan dengan keadaan
penggambaran anda (Siang, Mendung dsb.)
65
Tetapan Lanjutan
Menentukan Pemekaan ISO (ISO)
[r] (RKM) * [SET] * MENU *Tab Kualiti * ISO
Pemekaan ISO ialah ukuran pemekaan pada cahaya.
Auto
Laras pemekaan secara automatik mengikut keadaan.
ISO 64
Pemekaan lebih
rendah
Kelajuan pengatup perlahan
Kurang hingar
Kelajuan pengatup pantas
(Ditetapkan untuk
menangkap gambar dalam
kawasan bercahaya malap.)
Agak kasar
(peningkatan hingar
digital)
ISO 100
ISO 200
ISO 400
ISO 800
Pemekaan lebih
ISO 1600 tinggi
• Pemekaan ISO “Auto” sentiasa ditetapkan untuk filem, tanpa mengira tetapan
pemekaan ISO semasa.
• Nilai pemekaan ISO yang tinggi cenderung menghasilkan hingar digital dalam imej.
Menggunakan Penapis Warna Terbina Dalam (Penapis Warna)
[r] (RKM) * [SET] * MENU *Tab Kualiti * Penapis Warna
Tetapan: Mati, B/W, Sepua, Merah, Hijau, Biru, Kuning, Mrh Jmbu dan Ungu
66
Tetapan Lanjutan
Melihat Tangkapan Gambar dan Filem
Melihat Tangkapan Gambar
Lihat halaman 30 untuk prosedur bagi melihat tangkapan gambar.
Melihat Filem
1.
Tekan [p] (MAIN) dan kemudian gunakan [4] dan [6] untuk
memaparkan filem yang anda mahu lihat.
2.
Tekan [0] (Filem) untuk
memulakan main semula.
Ikon filem: »
Masa rakaman
Kualiti imej
Kawalan Main Semula Filem
Mara laju/undur
laju
[4] [6]
• Setiap tekanan salah satu butang meningkatkan kelajuan
operasi mara laju atau undur laju.
• Untuk kembali pada kelajuan main semula biasa, tekan
[SET].
Main/pegun
[SET]
1 bingkai ke
hadapan/ke
belakang
[4] [6]
• Terus menekan salah satu butang akan menatal secara
berterusan.
Pelarasan
kelantangan
Tekan [2] dan kemudian tekan [8] [2].
• Kelantangan boleh dilaraskan hanya semasa main semula
filem.
Paparan maklumat
[8] (PPRN)
hidup/mati
Zum
Tolak pengawal zum ke arah z ([).
• Anda boleh menggunakan [8], [2], [4], dan [6] untuk
menatal imej yang dizum pada skrin monitor. Anda boleh
zum imej filem sehingga 4.5 ganda saiz biasa.
Berhenti main
semula
[0] (Filem)
• Main semula mungkin tak boleh dilakukan untuk filem yang tidak direkod dengan
kamera ini.
67
Melihat Tangkapan Gambar dan Filem
Mengezum Imej Atas skrin
1.
Dalam mod MAIN, gunakan [4] dan [6] untuk menatal imej sehingga
imej yang anda mahu dipaparkan.
2.
Tolak pengawal zum ke arah z ([) untuk
mengezum.
Faktor zum
Kawasan imej
Anda boleh menggunakan [8], [2], [4], dan [6]
untuk menatal imej yang dizum pada skrin monitor.
Tolak pengawal zum ke arah w untuk nyah zum
imej.
– Apabila kandungan skrin monitor dihidupkan,
grafik di bawah sudut kanan skrin menunjukkan
bahagian mana daripada imej yang dizum
sedang dipaparkan.
– Untuk keluar daripada skrin zum, tekan
Kawasan paparan terkini
[ ] (Padam).
– Walaupun faktor imej zum maksimum ialah 8X,
saiz imej tertentu mungkin tak membenarkan pengezuman sehingga 8X.
• Menekan [SET] akan mengunci faktor zum semasa untuk imej atas skrin. Anda
kemudian boleh menggunakan [4] dan [6] untuk menatal antara imej,
menggunakan faktor zum yang sama. Menekan [SET] sekali lagi akan
membuka kunci faktor zum dan membenarkan anda untuk menggunakan [8],
[2], [4] dan [6] untuk bergerak di sekeliling imej yang sedang dipaparkan.
Memaparkan Menu Imej
1.
Dalam mod MAIN, tolak pengawal zum ke arah
w (]).
Sempadan
Gunakan [8], [2], [4] dan [6] untuk menggerakkan
sempadan pemilihan di sekeliling menu imej.
Untuk melihat imej tertentu, gunakan [8], [2], [4],
atau [6] untuk menggerakkan sempadan pemilihan ke
imej yang anda mahu dan kemudian tekan [SET].
68
Melihat Tangkapan Gambar dan Filem
Melihat Tangkapan Gambar dan Filem pada Skrin TV
1.
Gunakan kabel AV (EMC-4A atau EMC-7A) opsyenal yang tersedia
untuk menyambungkannya ke TV.
Kuning
TV
Kabel AV
Putih
Video
Audio
Bicu MASUK AUDIO (putih)
Port [USB/AV]
Bicu MASUK VIDEO (kuning)
Dengan memastikan bahawa tanda
pada penyambung kabel AV
mengadap ke sisi skrin monitor, sambungkan kabel pada kamera.
• Pastikan anda masukkan penyambung kabel ke dalam
port USB/AV sehingga anda rasa ia klik dengan selamat
di tempatnya. Kegagalan memasukkan penyambung
sepenuhnya boleh menyebabkan komunikasi yang
lemah atau kerosakan.
• Perhatikan bahawa walaupun penyambung dimasukkan
sepenuhnya, anda masih boleh melihat bahagian logam penyambung seperti
yang ditunjuk dalam gambar.
2.
Pasang TV dan pilih mode input videonya.
Jika TV mempunyai lebih daripada satu input video, pilih input di mana kamera
disambungkan.
3.
Tekan [p] (MAIN) untuk menghidupkan kamera.
Ini akan menyebabkan imej muncul di skrin TV, tanpa sesuatu pun muncul pada
skrin monitor kamera.
• Menekan [ON/OFF] (Kuasa) atau [r] (RKM) tidak akan menghidupkan
kamera selagi kabel AV bersambung.
• Anda juga boleh menukar nisbah bidang skrin dan sistem output video
(halaman 111).
4.
Kini anda boleh memapar imej dan main semula filem seperti yang
biasa anda lakukan.
69
Melihat Tangkapan Gambar dan Filem
• Sebelum menyambung ke TV untuk memaparkan imej, pastikan untuk
mengkonfigurasi butang [r] (RKM) dan [p] (MAIN) kamera untuk “Kuasa Hdp”
atau “Kuasa Hdp/Mati” (halaman 109).
• Audio pada awalnya dikeluarkan oleh kamera pada kelantangan maksimum.
Ketika pertama kali anda memaparkan imej, tetapkan kawalan kelantangan TV
pada aras yang agak rendah dan kemudian laraskannya mengikut keperluan.
• Audio ialah monoaural.
• TV tertentu mungkin memotong sebahagian daripada imej.
• Semua ikon dan penunjuk yang kelihatan pada skrin monitor juga kelihatan pada
skrin TV. Anda boleh menggunakan [8] (PPRN) untuk menukar kandungan
paparan.
Merakam Imej Kamera pada Perakam DVD atau Dek Video
Gunakan satu daripada kaedah berikut untuk menyambungkan kamera pada peranti
rakaman menggunakan kabel AV opsyenal yang tersedia.
– Perakam DVD atau dek video Sambung ke terminal MASUK VIDEO dan
MASUK AUDIO.
– Kamera: port USB/AV
Anda boleh memainkan pertunjukan slaid gambar dan filem pada kamera dan
rakamnya pada DVD atau pita video. Apabila merakam imej ke peranti luaran,
gunakan [8] (PPRN) untuk membersihkan semua penunjuk daripada skrin monitor
(halaman 12).
Untuk maklumat mengenai menyambungkan monitor pada peranti rakaman dan cara
merakam, lihat dokumen pengguna yang disertakan bersama peranti rakaman yang
anda gunakan.
70
Melihat Tangkapan Gambar dan Filem
Lain-lain Fungsi Main Semula (MAIN)
Bahagian ini menerangkan item menu yang boleh anda gunakan untuk
mengkonfigurasi tetapan dan melakukan lain-lain operasi main semula.
Menggunakan Panel MAIN
Menekan [SET] dalam mod MAIN akan memaparkan Panel MAIN.
. Contoh Operasi Panel MAIN
1.
Dalam mod MAIN, tekan [SET].
Panel MAIN akan muncul di sepanjang
sisi kanan skrin monitor.
2.
3.
[8] [2]
Gunakan [8] dan [2] untuk
memilih item Panel MAIN yang
anda mahu dan kemudian tekan
[SET].
Panel MAIN
[SET]
Berikut ini menerangkan operasi yang anda boleh lakukan untuk setiap
item Panel MAIN.
â Keluar
Keluar daripada Panel MAIN.
P
Pumutaran
Mula
Operasi yang dilakukan apabila item ini dipilih bergantung pada
jenis fail yang sedang dipaparkan pada skrin monitor.
• Filem: Mulakan main semula filem (halaman 67).
• Rkmn suara: Mulakan main semula rakaman suara
(halaman 51).
• Tangkapan gambar audio: Mulakan main semula audio
(halaman 77).
ä Prtnjkn
Slaid
Memaparkan menu pertunjukan slaid. Lihat “Memainkan
Pertunjukan Slaid di Kamera (Prtnjkn Slaid)” (halaman 73)
untuk operasi menu pertunjukan slaid.
ÿ Putaran
Memaparkan skrin menu putaran. Lihat “Memutar Imej
(Putaran)” (halaman 74) untuk butiran mengenai operasi
putaran.
71
Lain-lain Fungsi Main Semula (MAIN)
à
Ketetapan
Memaparkan menu MAIN. Anda boleh melakukan operasi
berikut pada menu MAIN.
Tab
1Gunakan [4] dan [6] untuk
memilih tab di mana item menu
yang anda mahu konfigurasi
berada.
2Gunakan [8] dan [2] untuk
memilih item menu yang anda
mahu dan kemudian tekan [6].
3Gunakan [8] dan [2] untuk
menukar tetapan item menu yang
Item menu yang dipilih
dipilih.
4Tekan [SET] untuk mengenakan
tetapan.
• Menekan [ ] (Padam) melakukan salah satu daripada
operasi berikut.
– Jika anda telah memilih satu tab sebelum ini, menekan
[ ] (Padam) akan kembali ke skrin pemidang tilik.
– Jika anda telah memilih item menu sebelum ini, menekan
[ ] (Padam) akan kembali ke tab.
. Operasi Menu MAIN dalam Manual Ini
Operasi menu MAIN digunakan dalam manual ini seperti ditunjukkan di bawah.
Operasi berikut adalah sama seperti yang diterangkan di bawah “Contoh Operasi
Panel MAIN” pada halaman 71.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih item Panel MAIN
terbawah (MENU) dan kemudian tekan [SET].
[p] (MAIN) * [SET] * MENU * Tab MAIN * Lindungi
Tekan
[p] (MAIN).
Tekan [SET].
Gunakan [4] dan [6] untuk
memilih tab “MAIN”.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih
“Lindungi” dan kemudian tekan [6].
72
Lain-lain Fungsi Main Semula (MAIN)
Memainkan Pertunjukan Slaid di Kamera (Prtnjkn Slaid)
1.
Dalam mod MAIN, tekan [SET].
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih item ketiga dari bawah pada Panel
MAIN (Prtnjkn Slaid) dan kemudian tekan [SET] (halaman 71).
Mula
Mulakan pertunjukan slaid.
Masa
Masa dari mula hingga tamat pertunjukan slaid
1 hingga 5 minit, 10 minit, 15 minit, 30 minit, 60 minit
Selang
Tempoh masa setiap imej dipaparkan
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih nilai daripada 1 hingga 30 saat
atau “MAKS”.
Jika anda menetapkan nilai daripada 1 hingga 30 saat, imej
bertukar pada selang yang ditetapkan, tetapi bahagian audio filem
dan tangkapan gambar audio akan terus bermain sehingga tamat.
Apabila pertunjukan slaid sampai ke fail filem semasa “MAKS”
dipilih, hanya bingkai pertama filem akan dipaparkan. Fail
Rakaman Video tidak dimainkan semula apabila “MAKS” dipilih.
Kesan
Hidupkan atau matikan kesan.
Hdp: Hidupkan kesan pertukaran imej dan muzik latar.
Mati: Tiada kesan pertukaran imej dan muzik latar
• Untuk menghentikan pertunjukan slaid, tekan [ ] (Padam). Menekan [SET]
dan bukannya [ ] (Padam) menghentikan pertunjukan slaid dan kembali ke
skrin menu.
• Laraskan kelantangan audio dengan menekan [2] dan kemudian tekan [8]
atau [2] semasa main semula.
• Semua butang operasi dinyahdayakan semasa pertunjukan slaid sedang
beralih daripada satu imej ke imej lain.
• Masa yang diperlukan untuk beralih daripada satu imej ke imej lain mungkin
lebih lama bagi kes imej yang tidak dirakam menggunakan kamera ini.
73
Lain-lain Fungsi Main Semula (MAIN)
Memutar Imej (Putaran)
1.
Dalam mod MAIN, paparkan tangkapan gambar yang anda mahu
putarkan.
2.
Tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih item kedua dari bawah pada Panel
MAIN (Putaran) dan kemudian tekan [SET] (halaman 71).
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Putaran” dan kemudian tekan
[SET].
Setiap tekanan [SET] akan memutar imej yang dipaparkan 90 darjah ke kiri.
5.
Apabila imej yang dipaparkan berada pada penghalaan yang anda
mahu, tekan [ ] (Padam).
• Perhatikan bahawa prosedur ini tidak menukar data imej. Ia cuma mengubah cara
imej dipaparkan pada skrin monitor kamera.
• Imej yang telah dilindungi atau dizum tak boleh diputar.
• Versi asal (tak diputar) imej akan dipaparkan pada skrin menu imej.
Menggunakan Pembetulan Mata Merah (Mata Merah)
[p] (MAIN) * Skrin Tangkapan Gambar * [SET] * MENU *
Tab MAIN * Mata Merah
Menggunakan denyar untuk menangkap gambar pada waktu malam atau di bilik
yang suram boleh menyebabkan tompok merah di dalam mata orang yang berada
dalam imej. Ini terjadi apabila lampu daripada denyar dipantulkan oleh retina mata.
Pembetulan mata merah membetulkan warna mata subjek ke warna asal apabila
mata merah berlaku semasa menggunakan denyar.
Betul
Hidupkan pembetulan mata merah.
Batal
Matikan pembetulan mata merah.
• Tangkapan gambar asal disimpan dalam memori dan tidak dipadam.
• Pembetulan mata merah mungkin tak boleh dilakukan dalam kes muka atau profil
yang kecil.
• Pembetulan mata merah mungkin tidak menghasilkan kesan yang diingini dalam
keadaan tertentu.
74
Lain-lain Fungsi Main Semula (MAIN)
Memilih Imej untuk Percetakan (Percetakan DPOF)
[p] (MAIN) * Skrin Tangkapan Gambar * [SET] * MENU *
Tab MAIN * Percetakan DPOF
Lihat halaman 82 untuk butiran.
Melindung Fail Daripada Pemadaman (Lindungi)
[p] (MAIN) * [SET] * MENU * Tab MAIN * Lindungi
Hdp
Lindung fail tertentu.
1 Gunakan [4] dan [6] untuk menatal fail
sehingga fail yang anda mahu lindungi
dipaparkan.
2 Gunakan [8] dan [2] untuk memilih
“Hdp” dan kemudian tekan [SET].
Imej yang dilindungi ditunjukkan oleh
ikon ›.
3 Untuk melindung fail lain, ulang langkah 1 dan 2.
Untuk keluar daripada operasi lindung, tekan [ ] (Padam). Untuk
menyah lindung fail, pilih “Mati” dan bukannya “Hdp” dalam langkah
2 di atas.
Lindung semua fail.
1 Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Semua Fail : Hdp” dan
Semua Fail :
kemudian tekan [SET].
Hdp
2 Tekan [ ] (Padam).
Untuk menyah lindung semua fail, pilih “Semua Fail : Mati” dan
bukannya “Semua Fail : Hdp” dalam langkah 1 di atas.
• Perhatikan bahawa walaupun fail dilindungi, ia akan dipadam jika anda melakukan
operasi format (halaman 112).
75
Lain-lain Fungsi Main Semula (MAIN)
Mengubah saiz Tangkapan Gambar (Ubah Saiz)
[p] (MAIN) * Skrin Tangkapan Gambar * [SET] * MENU *
Tab MAIN * Ubah Saiz
Anda boleh mengurangkan saiz tangkapan gambar dan menyimpan hasilnya sebagai
tangkapan gambar berasingan. Tangkapan gambar asal juga disimpan. Anda boleh
memilih ubah saiz imej ke satu daripada tiga saiz imej: 10M, 6M, VGA.
• Mengubah saiz tangkapan gambar 3:2 atau 16:9 akan menghasilkan imej dengan
nisbah bidang 4:3, dengan kedua belah dipotong.
• Tarikh rakaman versi diubah saiz tangkapan gambar adalah sama seperti tarikh
rakaman tangkapan gambar asal.
Memangkas Tangkapan Gambar (Memotong)
[p] (MAIN) * Skrin Tangkapan Gambar * [SET] * MENU *
Tab MAIN * Memotong
Anda boleh memangkas tangkapan gambar untuk
memotong bahagian yang anda tak perlukan dan
menyimpan hasil dalam fail berasingan. Tangkapan
gambar asal juga disimpan.
Gunakan pengawal zum untuk zum imej ke saiz yang
anda mahu, gunakan [8], [2], [4], dan [6] untuk
memaparkan bahagian imej yang anda mahu buang, dan
kemudian tekan [SET].
• Imej yang dihasilkan dengan memangkas imej 3:2 atau
16:9 akan mempunyai nisbah bidang 4:3.
• Tarikh rakaman imej yang dipangkas adalah sama
seperti tarikh rakaman tangkapan gambar asal.
76
Faktor zum
Menunjukkan kawasan
tangkapan gambar
Bahagian tangkapan
gambar yang sedang
dipapar
Lain-lain Fungsi Main Semula (MAIN)
Menambah Audio pada Tangkapan Gambar (Alih Suara)
[p] (MAIN) * Skrin Tangkapan Gambar * [SET] * MENU *
Tab MAIN * Alih Suara
Anda boleh menambah audio pada tangkapan gambar
selepas anda menangkapnya. Anda boleh merekod
semula audio tangkapan gambar bila-bila masa anda
mahu. Anda boleh merekod audio selama 30 saat
untuk satu tangkapan gambar.
1.
2.
Tekan [SET] untuk memulakan rakaman
suara.
Baki masa rakaman
Tekan [SET] sekali lagi untuk memberhentikan
rakaman suara.
• Berhati-hati supaya anda tidak menutup mikrofon kamera
dengan jari anda semasa merakam.
• Hasil rakaman yang bagus tak boleh berlaku apabila
kamera terlalu jauh daripada apa yang ingin anda rakam.
• Kamera anda menyokong format data audio berikut.
– Format Audio: WAVE/IMA-ADPCM (sambungan WAV)
• Anda tidak boleh menambah audio pada imej yang dilindung.
• Untuk memadam audio, lakukan operasi berikut:
Alih Suara * Padam * [SET] * [ ] (Padam)
Mikrofon
• Perhatikan bahawa anda tak boleh mengembalikan audio asal Tangkapan Gambar
Audio setelah anda memadam atau merekodnya semula.
Untuk memainkan audio tangkapan gambar
1.
Dalam mod MAIN, gunakan [4] dan [6] untuk menatal imej sehingga
Tangkapan Gambar Audio yang anda mahu dipaparkan.
Tangkapan gambar audio ditanda dengan ikon ˆ.
2.
Tekan [0] (Filem) untuk memulakan main semula.
77
Lain-lain Fungsi Main Semula (MAIN)
Kawalan Main Semula Rakaman Suara
Mara laju/undur laju
[4] [6]
Main/pegun
[SET]
Pelarasan kelantangan
Tekan [2] dan kemudian
tekan [8] [2].
Papar pertukaran kandungan
[8] (PPRN)
Berhenti main semula
[0] (Filem)
• Audio bagi Tangkapan Gambar Audio juga boleh dimainkan semula pada
komputer dengan Windows Media Player atau QuickTime.
Menyalin Fail (Salin)
[p] (MAIN) * Skrin Tangkapan Gambar * [SET] * MENU *
Tab MAIN * Salin
Fail boleh disalin daripada memori terbina dalam komputer kepada kad memori atau
daripada kad memori terbina dalam.
Terbina dlm *
Kad
Salin semua fail daripada memori terbina dalam kamera
kepada kad memori.
Pilihan ini menyalin semua fail dalam memori terbina dalam
kamera. Ia tak boleh digunakan untuk menyalin satu fail.
Kad *
Terbina dlm
Menyalin satu fail pada kad memori ke memori terbina dalam
kamera. Fail disalin ke folder dalam memori terbina dalam
yang namanya mempunyai nombor siri terbesar.
1Gunakan [4] dan [6] untuk memilih fail yang anda mahu
salin.
2Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Salin” dan kemudian
tekan [SET].
• Anda boleh menyalin fail tangkapan gambar, filem, tangkapan gambar audio atau
Rakaman Suara yang anda rakam dengan kamera ini.
78
Lain-lain Fungsi Main Semula (MAIN)
Percetakan
Percetakan Tangkapan Gambar
Perkhidmatan Cetak Profesional
Anda boleh membawa kad memori yang mengandungi imej
yang anda mahu cetak ke perkhidmatan cetak profesional dan
mencetaknya.
Percetakan pada Pencetak Rumah
Percetakan Imej pada Pencetak dengan Slot Kad Memori
Anda boleh menggunakan pencetak yang dilengkapkan dengan
slot kad memori untuk terus mencetak imej daripada kad
memori. Untuk butiran, lihat dokumen pengguna yang disertakan
bersama pencetak anda.
Menyambung Terus pada Pencetak Serasi PictBridge
Anda boleh mencetak pada pencetak yang menyokong
PictBridge (halaman 80).
Percetakan dengan Komputer
Selepas memindahkan imej ke komputer anda, gunakan
perisian yang tersedia secara komersil untuk mencetak.
• Anda boleh menentukan imej mana yang anda mahu cetak, bilangan salinan dan
cap tarikh sebelum mencetak (halaman 82).
79
Percetakan
Menyambung Terus pada Pencetak Serasi PictBridge
Anda boleh menyambungkan kamera terus pada pencetak yang menyokong
PictBridge dan mencetak imej tanpa menggunakan komputer.
. Untuk menyediakan kamera sebelum bersambung dengan pencetak
1.
Hidupkan kamera. Kemudian, tekan [SET] dan kemudian paparkan
menu RKM (halaman 55) atau menu MAIN (halaman 71).
2.
Pada tab “Sediakan”, pilih “USB” dan kemudian tekan [6].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “PTP(PictBridge)” dan kemudian
tekan [SET].
. Menyambungkan Kamera pada Pencetak
Gunakan kabel USB yang
disertakan bersama kamera
untuk menyambung kamera
pada port USB pencetak
anda.
• Pastikan anda masukkan
penyambung kabel ke
dalam port USB/AV
sehingga anda rasa ia klik
dengan selamat di
tempatnya. Kegagalan
memasukkan
penyambung sepenuhnya
boleh menyebabkan
komunikasi yang lemah
atau kerosakan.
Kabel USB
(disertakan bersama kamera)
Penyambung besar
Port USB
Port
[USB/AV]
Penyambung
kecil
Dengan memastikan bahawa tanda
pada
penyambung kabel USB mengadap ke sisi skrin
monitor, sambungkan kabel pada kamera.
• Perhatikan bahawa walaupun penyambung dimasukkan
sepenuhnya, anda masih boleh melihat bahagian logam
penyambung seperti yang ditunjuk dalam gambar.
• Apabila menyambungkan kabel USB ke port USB, pastikan
anda menjajarkan penyambung dengan betul pada port.
80
Percetakan
. Untuk mencetak
1.
Hidupkan pencetak dan masukkan kertas.
2.
Hidupkan kamera.
Ini akan memaparkan skrin menu cetak.
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Saiz
Kertas” dan kemudian tekan [6].
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih saiz kertas
dan kemudian tekan [SET].
• Berikut adalah saiz kertas yang tersedia.
3.5"x5", 5"x7", 4"x6", A4, 8.5"x11", Oleh Pencetak
• Memilih “Oleh Pencetak” mencetak menggunakan saiz kertas yang dipilih
pada pencetak.
• Lihat dokumen yang disertakan bersama pencetak anda untuk maklumat
mengenai tetapan kertas.
5.
Gunakan [8] dan [2] untuk menentukan pilihan cetakan yang anda
mahu.
1 Imej
: Cetak satu imej. Pilih dan kemudian tekan [SET]. Kemudian,
gunakan [4] dan [6] untuk memilih imej yang anda mahu
cetak.
Percetakan DPOF : Cetak berbilang imej. Pilih dan kemudian tekan [SET].
Dengan pilihan ini, imej akan dicetak mengikut tetapan
DPOF (halaman 82).
• Untuk togol pengecapan tarikh hidup dan mati, tekan
[0] (Filem). Cap tarikh akan dicetak bila “Hdp”
ditunjukkan pada skrin monitor.
6.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Cetak”
dan kemudian tekan [SET].
Cetakan akan bermula dan mesej “Sedang sibuk... Sila
tunggu...” akan muncul di skrin monitor. Mesej akan hilang selepas seketika,
walaupun percetakan masih dilakukan. Menekan mana-mana butang kamera
akan menyebabkan status percetakan muncul semula. Skrin menu cetak akan
muncul semula selepas percetakan selesai.
• Jika anda memilih “1 Imej”, anda boleh mengulang prosedur daripada langkah
5, jika anda mahu.
7.
Selepas percetakan selesai, matikan kamera dan tanggalkan kabel USB
daripada pencetak dan kamera.
81
Percetakan
Menggunakan DPOF untuk Menentukan Imej untuk Dicetak
dan Bilangan Salinan
. Format Susunan Cetak Digital (DPOF)
DPOF ialah standard yang membenarkan anda menyertakan maklumat
jenis imej, bilangan salinan dan hidup/mati cap masa pada kad memori
bersama dengan imej. Selepas mengkonfigurasi tetapan, anda boleh
menggunakan kad memori untuk mencetak pada pencetak rumah yang
menyokong DPOF atau membawa kad memori ke perkhidmatan cetak
profesional.
• Sama ada boleh atau tidak anda menggunakan tetapan DPOF untuk percetakan
bergantung pada pencetak yang anda gunakan.
• Sesetengah perkhidmatan cetak profesional mungkin tidak menyokong DPOF.
. Mengkonfigurasi Tetapan DPOF Secara Berasingan untuk Setiap
Imej
[p] (MAIN) * Skrin Tangkapan Gambar * [SET] * MENU *
Tab MAIN * Percetakan DPOF * Pilih imej
1.
Gunakan [4] dan [6] untuk menatal fail sehingga imej yang anda mahu
cetak dipaparkan.
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk menentukan bilangan salinan.
Anda boleh menentukan nilai hingga 99. Nyatakan 00 jika anda tidak mahu
mencetak imej.
• Jika anda mahu menyertakan tarikh dalam imej, tekan [0] (Filem) supaya
“Hdp” ditunjukkan untuk pengecapan tarikh.
• Ulangi langkah 1 dan 2 untuk mengkonfigurasi tetapi bagi imej lain, jika anda
mahu.
3.
Tekan [SET].
82
Percetakan
. Mengkonfigurasi Tetapan DPOF yang Sama untuk Semua Imej
[p] (MAIN) * Skrin Tangkapan Gambar * [SET] * MENU *
Tab MAIN * Percetakan DPOF * Semua imej
1.
Gunakan [8] dan [2] untuk menentukan bilangan salinan.
Anda boleh menentukan nilai hingga 99. Nyatakan 00 jika anda tidak mahu
mencetak imej.
• Jika anda mahu menyertakan tarikh dalam imej, tekan [0] (Filem) supaya
“Hdp” ditunjukkan untuk pengecapan tarikh.
2.
Tekan [SET].
Tetapan DPOF tidak dibersihkan secara automatik selepas percetakan
selesai.
Operasi cetak DPOF yang anda lakukan seterusnya akan dijalankan menggunakan
tetapan DPOF terakhir yang anda konfigurasi untuk imej. Untuk membersihkan
tetapan DPOF, nyatakan “00” untuk bilangan salinan bagi semua imej.
Beritahu perkhidmatan cetak anda mengenai tetapan DPOF anda!
Jika anda bawa kad memori ke perkhidmatan cetak profesional, beritahu mereka
bahawa ia menyertakan tetapan DPOF untuk imej yang akan dicetak dan bilangan
salinan. Jika anda tidak melakukannya, perkhidmatan cetak mungkin mencetak
semua imej tanpa menghiraukan tetapan DPOF anda atau mereka mungkin tidak
mengendahkan tetapan cap tarikh anda.
83
Percetakan
. Pengecapan Tarikh
Anda boleh menggunakan satu daripada tiga kaedah berikut untuk menyertakan
tarikh rakaman pada cetakan imej.
Mengkonfigurasi tetapan kamera
Mengkonfigurasi tetapan DPOF (halaman 82).
Anda boleh menghidupkan dan mematikan pengecapan tarikh setiap kali anda
mencetak. Anda boleh mengkonfigurasi tetapan supaya sesetengah imej
menyertakan cap tarikh sementara yang lain tidak.
Konfigurasi tetapan Cap Masa Kamera (halaman 107).
• Tetapan Cap Masa kamera menera tarikh ke dalam tangkapan gambar
selepas anda menangkapnya, supaya tarikh sentiasa disertakan apabila
anda mencetak. Ia tak boleh dipadam.
• Jangan hidupkan pengecapan tarikh DPOF untuk imej yang menyertakan
tarikh yang dicap dengan fungsi Cap Masa kamera. Perbuatan ini boleh
menyebabkan dua cap tersebut bertindan.
Mengkonfigurasi tetapan komputer
Anda boleh menggunakan perisian pengurusan imej yang tersedia secara
komersil untuk cap tarikh pada imej.
Perkhidmatan cetak profesional
Minta pengecapan tarikh apabila menempah cetakan daripada perkhidmatan
cetak profesional.
. Standard yang Disokong oleh Kamera
• PictBridge
Ini ialah standard Camera and Imaging Products Association (CIPA).
• Exif Print
Mencetak pada pencetak yang menyokong Exif Print
menggunakan maklumat mengenai keadaan tangkapan yang
dirakam bersama imej untuk meningkatkan kualiti imej yang
dicetak. Hubungi pengilang pencetak anda untuk maklumat
mengenai model yang menyokong Exif Print, peningkatan
pencetak dsb.
84
Percetakan
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Perkara yang anda boleh lakukan menggunakan komputer...
Anda boleh melakukan operasi yang diterangkan di bawah semasa kamera
bersambung dengan komputer.
Menyimpan imej
pada komputer
dan melihatnya di
situ
• Menyimpan imej dan melihatnya secara
manual (sambungan USB) (halaman 87,
95).
• Memindah imej ke komputer secara
automatik melalui LAN tanpa wayar untuk
melihat (Eye-Fi) (halaman 99).
Memindah imej
yang disimpan di
komputer anda ke
memori kamera
Selain imej, anda juga boleh memindah imej
tangkapan skrin daripada komputer anda ke
kamera (Photo Transport*) (halaman 93).
Main semula dan
sunting filem
• Anda boleh main semula fail (halaman 90,
98).
• Untuk menyunting filem, gunakan perisian
yang tersedia secara komersil mengikut
keperluan.
* Windows sahaja
Prosedur yang perlu anda lakukan apabila menggunakan kamera dengan komputer
anda dan apabila menggunakan perisian adalah berbeza untuk Windows dan
Macintosh.
• Pengguna Windows perlu merujuk pada “Menggunakan Kamera dengan
Komputer Windows” di halaman 86.
• Pengguna Macintosh perlu merujuk pada “Menggunakan Kamera dengan
Macintosh” di halaman 95.
85
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Menggunakan Kamera dengan Komputer Windows
Pasang perisian yang diperlukan menurut versi Windows yang anda gunakan dan
apa yang anda mahu lakukan.
Apabila anda mahu Versi Sistem
melakukan ini:
Pengendalian
Pasang perisian ini:
Lihat
halaman:
Menyimpan imej
pada komputer dan
melihatnya di situ
secara manual
Windows 7,
Windows Vista,
Windows XP (SP3)
Pemasangan tidak
diperlukan.
87
Mainkan filem
Windows 7,
Windows Vista,
Windows XP (SP3)
Pemasangan tidak
diperlukan.
• Windows Media
Player, yang
dipasang pada
kebanyakan
komputer, boleh
digunakan untuk
main semula.
90
Sunting filem
Windows 7,
Windows Vista,
Windows XP (SP3)
–
• Gunakan perisian
komersil mengikut
keperluan.
–
Muat naik fail filem
ke YouTube
Windows 7,
Windows Vista,
Windows XP (SP3)
YouTube Uploader
for CASIO*
• Anda perlu memuat
turun dari laman
web.
91
Pindah imej ke
kamera
Windows 7,
Windows Vista,
Windows XP (SP3)
Photo Transport
1.0*
• Anda perlu memuat
turun dari laman
web.
93
* YouTube Uploader for CASIO dan Photo Transport tidak akan berjalan di bawah
Windows OS versi 64-bit.
86
Menggunakan Kamera dengan Komputer
. Keperluan Sistem Komputer untuk Perisian
Keperluan sistem komputer adalah berbeza untuk setiap aplikasi. Maklumat
mengenai keperluan sistem komputer boleh didapati di bawah “Keperluan Sistem
Komputer untuk Perisian (Bagi Windows)” pada halaman 123 manual ini.
. Peringatan untuk Pengguna Windows
• Perisian memerlukan hak istimewa Pentadbir untuk dijalankan.
• Operasi pada komputer yang dibuat sendiri tidak disokong.
• Operasi mungkin tidak dapat dilakukan di bawah keadaan komputer tertentu.
Melihat dan Menyimpan Imej di Komputer
Anda boleh menyambungkan kamera ke komputer anda bagi melihat dan
menyimpan imej (fail tangkapan gambar dan filem).
• Anda juga boleh menggunakan slot kad komputer (jika ia memilikinya) atau
pembaca kad yang tersedia secara komersil untuk mencapai fail secara terus dari
kad memori komputer. Untuk butiran, lihat dokumen pengguna yang disertakan
bersama komputer anda.
. Untuk menyambungkan kamera ke komputer anda dan menyimpan
fail
1.
Hidupkan kamera. Kemudian, tekan [SET] dan kemudian paparkan
menu RKM (halaman 55) atau menu MAIN (halaman 71).
2.
Pada tab “Sediakan”, pilih “USB” dan kemudian tekan [6].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Smpn Massa” dan kemudian
tekan [SET].
87
Menggunakan Kamera dengan Komputer
4.
Matikan kamera dan
kemudian gunakan
kabel USB yang
disertakan bersama
kamera untuk
menyambungnya ke
komputer anda.
Port USB
Kabel USB
(disertakan bersama kamera)
Penyambung besar
• Menyambungkan kamera
pada komputer
Port
[USB/AV]
menggunakan kabel USB
memulakan pengecasan
bateri kamera
(halaman 18).
Penyambung
• Pastikan anda masukkan
kecil
penyambung kabel ke
dalam port USB/AV
Dengan memastikan bahawa tanda
pada
sehingga anda rasa ia klik
penyambung kabel USB mengadap ke sisi skrin
dengan selamat di
monitor, sambungkan kabel pada kamera.
tempatnya. Kegagalan
memasukkan
penyambung sepenuhnya boleh menyebabkan komunikasi yang lemah atau
kerosakan.
• Perhatikan bahawa walaupun penyambung dimasukkan
sepenuhnya, anda masih boleh melihat bahagian logam
penyambung seperti yang ditunjuk dalam gambar.
• Apabila menyambungkan kabel USB ke port USB,
pastikan anda menjajarkan penyambung dengan betul
pada port.
• Komputer anda mungkin tidak dapat mengenali kamera jika anda
menyambung melalui hab USB. Sentiasa bersambung terus dengan port USB
komputer.
5.
Hidupkan kamera.
• Kali pertama anda menyambungkan kamera ke komputer menggunakan kabel
USB, mesej ralat mungkin muncul pada komputer anda. Jika ini berlaku,
tanggalkan dan kemudian sambungkan semula kabel USB itu.
• Pengecasan terus berjalan walaupun kamera dihidupkan (halaman 20).
6.
Pengguna Windows 7, Windows Vista: Klik “Start” dan kemudian
“Computer”.
Pengguna Windows XP: Klik “Start” dan kemudian “My Computer”.
7.
Dwiklik “Removable Disk”.
• Komputer anda mengenali kad memori yang dimuat dalam komputer (atau
memori terbina dalam jika tiada kad) sebagai cakera boleh alih.
88
Menggunakan Kamera dengan Komputer
8.
Klik kanan folder “DCIM”.
9.
Pada menu pintas yang muncul, klik “Copy”.
10.
Pengguna Windows 7, Windows Vista: Klik “Start” dan kemudian
“Documents”.
Pengguna Windows XP: Klik “Start” dan kemudian “My Documents”.
• Jika anda telah mempunyai folder “DCIM” dalam “Documents” (Windows 7,
Windows Vista) atau “My Documents” (Windows XP), langkah seterusnya
akan menulis gantinya. Jika anda mahu menyimpan folder “DCIM” sedia ada,
anda perlu menukar namanya atau mengalihnya ke lokasi berbeza sebelum
melakukan langkah seterusnya.
11.
Pengguna Windows 7: Pada menu “Documents” “Organize”, pilih
“Paste”.
Pengguna Windows Vista: Pada menu “Documents” “Edit”, pilih
“Paste”.
Pengguna Windows XP: Pada menu “My Documents” “Edit”, pilih
“Paste”.
Ini akan menampal folder “DCIM” (dan semua fail imej yang dikandungnya) ke
dalam folder “Documents” (Windows 7, Windows Vista) atau “My Documents”
(Windows XP) anda. Anda kini mempunyai salinan fail yang ada dalam memori
kamera pada komputer anda.
12.
Setelah selesai menyalin imej, tanggalkan kamera daripada komputer
anda.
Pada kamera, tekan [ON/OFF] (Kuasa) untuk mematikan kamera. Setelah
memastikan lampu belakang terpadam, tanggalkan kamera daripada komputer.
. Untuk melihat imej yang anda salin pada komputer anda
1.
Dwiklik folder “DCIM” yang disalin untuk membukanya.
2.
Dwiklik folder yang mengandungi imej yang anda mahu lihat.
3.
Dwiklik fail imej yang anda mahu lihat.
• Untuk maklumat mengenai nama fail, lihat “Struktur Folder Memori” pada
halaman 102.
• Imej yang telah diputar pada kamera akan dipaparkan pada skrin komputer
anda dalam penghalaan asalnya (tak diputar).
89
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Jangan menggunakan komputer anda untuk mengubah suai, memadam,
mengalih atau menamakan semula sebarang fail imej yang berada dalam
memori terbina dalam kamera atau pada kad memorinya.
Perbuatan itu akan menyebabkan masalah pada data pengurusan imej kamera,
yang akan menjadikannya mustahil untuk memain semula imej pada kamera dan
boleh menukar kapasiti memori yang tinggal secara drastik. Apabila anda mahu
mengubah suai, memadam, mengalih atau menama semula imej, lakukannya
hanya pada imej yang disimpan pada komputer anda.
• Jangan menanggalkan kabel USB atau mengendalikan kamera semasa melihat
atau menyimpan imej. Perbuatan itu boleh merosakkan data.
Memainkan Filem
Windows Media Player, yang dipasang pada kebanyakan komputer, boleh digunakan
untuk main semula filem. Untuk main semula filem, mula-mula salin filem ke
komputer anda dan kemudian dwiklik fail filem.
. Keperluan Sistem Komputer Minimum untuk Main Semula Filem
Keperluan sistem minimum yang diterangkan di bawah adalah perlu untuk memain
semula filem yang direkod dengan kamera ini pada komputer.
Sistem Pengendalian
CPU
: Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)
: Kualiti Imej “WIDE”:
Pentium 4 3.2 GHz atau lebih tinggi
Kualiti Imej “STD”:
Pentium M 1.0 GHz atau lebih tinggi
Pentium 4 2.0 GHz atau lebih tinggi
Perisian yang Diperlukan: Windows Media Player, DirectX 9.0c atau lebih tinggi
• Di atas adalah sekitaran sistem yang disarankan Mengkonfigurasi satu daripada
sekitaran ini tidak menjamin pengendalian yang betul.
• Tetapan tertentu dan perisian lain yang dipasang boleh menganggu main semula
filem.
90
Menggunakan Kamera dengan Komputer
. Peringatan Main Semula Filem
• Pastikan mengalih data filem ke cakera keras komputer anda sebelum mencuba
memainkannya. Main semula filem yang baik mungkin tidak dapat dilakukan untuk
data yang dicapai melalui rangkaian, daripada kad memori dsb.
• Main semula filem yang baik mungkin tidak dapat dilakukan pada sesetengah
komputer. Jika anda mengalami masalah, cuba yang berikut.
– Cuba merakam filem dengan tetapan kualiti “STD”.
– Cuba menaik taraf Windows Media Player ke versi terkini.
– Berhentikan sebarang aplikasi lain yang anda jalankan dan berhentikan aplikasi
residen.
Walaupun main semula yang baik tidak boleh dilakukan pada komputer, anda boleh
menggunakan kabel AV (EMC-4A atau EMC-7A) opsyenal yang tersedia untuk
bersambung pada terminal input video TV atau komputer dan main semula filem
menggunakan cara itu.
Memuat Naik Fail Filem ke YouTube
Untuk memudahkan muat naik fail filem yang dirakam menggunakan pemandangan
BEST SHOT “Untuk YouTube” ke YouTube, pasang YouTube Uploader for CASIO
pada komputer anda.
. Apakah itu YouTube?
YouTube ialah laman perkongsian filem yang diuruskan oleh YouTube, LLC di mana
anda boleh memuat naik filem dan melihat filem yang dimuat naik oleh orang lain.
. Untuk memasang YouTube Uploader for CASIO.
Muat turun pemasang YouTube Uploader for CASIO dari laman sokongan kamera
digital CASIO (http://www.casio-intl.com/support/). Klik dua kali pemasang dan ikut
arahan pemasangan yang muncul pada skrin komputer anda.
• Untuk maklumat mengenai syarat-syarat pemasangan dan keperluan minimum
sistem komputer, lihat halaman 123.
91
Menggunakan Kamera dengan Komputer
. Untuk memuat naik fail filem ke YouTube
• Sebelum anda boleh menggunakan YouTube Uploader for CASIO, anda perlu
pergi ke laman web YouTube (http://www.youtube.com/) dan mendaftar sebagai
pengguna di sana.
• Jangan memuat naik filem yang berhak cipta (termasuk hak cipta tetangga)
melainkan anda sendiri memiliki hak cipta atau telah mendapat kebenaran
pemegang hak cipta yang berkenaan.
• Suatu rakaman filem dengan pemandangan “Untuk YouTube” boleh mempunyai
saiz fail maksimum 2048 MB atau masa rakaman sehingga 15 minit.
• Saiz fail maksimum untuk setiap muat naik ialah 2048 MB.
1.
Pada menu pemandangan BEST SHOT, pilih pemandangan
“Untuk YouTube” (halaman 52).
2.
Tekan [0] (Filem) untuk merakam filem.
3.
Jika komputer anda belum bersambung ke Internet, sambungkannya.
4.
Sambungkan kamera pada komputer anda (halaman 87).
• Ini akan menyebabkan pengecasan bermula (halaman 16).
5.
Hidupkan kamera.
YouTube Uploader for CASIO akan mula secara automatik.
• Jika ini adalah kali pertama anda menggunakan aplikasi ini, konfigurasi ID
pengguna YouTube dan tetapan sekitaran rangkaian dan kemudian klik butang
[OK].
6.
Bahagian kiri paparan akan mempunyai kawasan untuk memasukkan
tajuk, kategori dan maklumat lain yang diperlukan untuk memuat naik
ke YouTube. Masukkan maklumat yang diperlukan.
7.
Bahagian kanan paparan menunjukkan senarai fail filem dalam memori
kamera. Tanda kotak semak di sebelah fail filem yang anda mahu muat
naik.
8.
Apabila semua telah sedia, klik butang [Upload].
Ini akan memuat naik fail filem ke YouTube.
• Setelah muat naik selesai, klik butang [Exit] untuk keluar dari aplikasi.
92
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Memindah Imej daripada Komputer Anda ke Memori Kamera
Jika anda mahu memindahkan imej dari komputer anda ke kamera, pasang Photo
Transport pada komputer anda.
. Untuk memasang Photo Transport
Muat turun pemasang Photo Transport dari laman sokongan kamera digital CASIO
(http://www.casio-intl.com/support/). Klik dua kali pemasang dan ikut arahan
pemasangan yang muncul pada skrin komputer anda.
• Untuk maklumat mengenai syarat-syarat pemasangan dan keperluan minimum
sistem komputer, lihat halaman 123.
. Untuk memindah imej ke kamera
1.
Sambungkan kamera pada komputer anda (halaman 87).
2.
Pada komputer anda, klik yang berikut: Start * All Programs *
CASIO * Photo Transport.
Ini memulakan Photo Transport.
3.
Seret fail yang anda mahu pindah ke butang [Transfer].
4.
Ikut arahan yang muncul pada paparan untuk melengkapkan
pemindahan.
• Butiran mengenai arahan yang muncul pada paparan dan imej yang dipindah
bergantung pada Persediaan Photo Transport anda. Untuk butiran, klik butang
[Settings] atau butang [Help] dan semak persediaan.
Pindah Data
• Hanya fail imej dengan sambungan berikut boleh dipindahkan ke kamera.
jpg, jpeg, jpe, bmp (imej bmp ditukar ke imej jpeg secara automatik apabila
dipindahkan.)
• Jenis imej tertentu mungkin tak boleh dipindah.
• Anda tidak boleh memindah filem ke kamera.
93
Menggunakan Kamera dengan Komputer
. Untuk memindah tangkapan skrin komputer ke kamera
1.
Sambungkan kamera pada komputer anda (halaman 87).
2.
Pada komputer anda, klik yang berikut: Start * All Programs *
CASIO * Photo Transport.
Ini memulakan Photo Transport.
3.
Papar skrin yang anda mahu pindahkan tangkapan skrinnya.
4.
Klik butang [Capture].
5.
Lukis sempadan sekeliling kawasan yang anda mahu tangkap.
Alih penuding tetikus anda ke sudut kiri atas bahagian yang anda mahu tangkap
dan kemudian tekan butang tetikus. Dengan butang tetikus masih ditekan, seret
penuding ke bawah ke sudut kanan bawah kawasan dan kemudian lepaskan
butang tetikus.
6.
Ikut arahan yang muncul di paparan.
Ini akan menghantar imej kawasan yang anda pilih ke kamera.
• Operasi pemindahan menukar tangkapan skrin ke format JPEG.
• Arahan yang muncul pada paparan dan butiran mengenai imej yang dipindah
bergantung pada Persediaan Photo Transport anda. Untuk butiran, klik butang
[Settings] atau butang [Help] dan semak persediaan.
. Mengenai tetapan dan bantuan
Klik butang [Settings] apabila anda mahu menukar persediaan Photo Transport.
Untuk bantuan mengenai prosedur pengendalian dan pencarisilapan, klik butang
[Help] PhotoTransport.
Pendaftaran Pengguna
Hanya pendaftaran Internet sahaja yang disokong. Layari laman web CASIO yang
berikut untuk mendaftar:
http://world.casio.com/qv/register/
94
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Menggunakan Kamera dengan Macintosh
Pasang perisian yang diperlukan menurut versi OS Macintosh yang anda gunakan
dan apa yang anda mahu lakukan.
Apabila anda mahu Versi Sistem
Pasang perisian ini:
melakukan ini:
Pengendalian
Lihat
halaman:
Menyimpan imej
pada Macintosh anda
OS X
dan melihatnya di
situ secara manual
Pemasangan tidak diperlukan.
95
Simpan imej pada
Macintosh anda
secara automatik/
Urus imej
OS X
Gunakan iPhoto, yang disertakan
tergabung dengan beberapa
produk Macintosh.
98
Mainkan filem
OS X
Anda boleh main semula dengan
QuickTime, yang disertakan
tergabung dengan sistem
pengendalian anda.
98
Menyambung Kamera pada Komputer Anda dan Menyimpan
Fail
• Kamera tidak menyokong operasi dengan Mac OS X 10.0. Operasi ini disokong
dengan Mac OS 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, dan 10.6 (menggunakan pemacu
USB standard OS) sahaja.
• Anda juga boleh menggunakan slot kad komputer anda (jika ia memilikinya) atau
pembaca kad yang tersedia secara komersil untuk mencapai fail secara terus dari
kad memori komputer. Untuk butiran, lihat dokumen pengguna yang disertakan
bersama komputer anda.
. Untuk menyambungkan kamera ke komputer anda dan menyimpan
fail
1.
Hidupkan kamera. Kemudian, tekan [SET] dan kemudian paparkan
menu RKM (halaman 55) atau menu MAIN (halaman 71).
2.
Pada tab “Sediakan”, pilih “USB” dan kemudian tekan [6].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Smpn Massa” dan kemudian
tekan [SET].
95
Menggunakan Kamera dengan Komputer
4.
Matikan kamera dan
kemudian gunakan
kabel USB yang
disertakan bersama
kamera untuk
menyambungnya ke
Macintosh anda.
Port USB
Kabel USB
(disertakan bersama kamera)
Penyambung besar
• Menyambungkan kamera
pada komputer
Port
[USB/AV]
menggunakan kabel USB
memulakan pengecasan
bateri kamera
(halaman 18).
Penyambung
• Pastikan anda masukkan
kecil
penyambung kabel ke
dalam port USB/AV
Dengan memastikan bahawa tanda
pada
sehingga anda rasa ia
penyambung kabel USB mengadap ke sisi skrin
klik dengan selamat di
monitor, sambungkan kabel pada kamera.
tempatnya. Kegagalan
memasukkan
penyambung sepenuhnya boleh menyebabkan komunikasi yang lemah atau
kerosakan.
• Perhatikan bahawa walaupun penyambung dimasukkan
sepenuhnya, anda masih boleh melihat bahagian logam
penyambung seperti yang ditunjuk dalam gambar.
• Apabila menyambungkan kabel USB ke port USB,
pastikan anda menjajarkan penyambung dengan betul
pada port.
• Komputer anda mungkin tidak dapat mengenali kamera jika anda
menyambung melalui hab USB. Sentiasa bersambung terus dengan port USB
komputer.
5.
Hidupkan kamera.
Lampu belakang kamera akan berwarna hijau pada masa ini. Dalam mod ini,
Macintosh anda mengenali kad memori yang dimuat dalam kamera (atau memori
terbina dalam kamera jika ia tidak dimuatkan dengan kad memori) sebagai
pemacu. Rupa ikon pemacu bergantung pada versi OS Mac yang anda gunakan.
• Kali pertama anda menyambungkan kamera ke Macintosh anda menggunakan
kabel USB, mesej ralat mungkin muncul pada komputer anda. Jika ini berlaku,
tanggalkan dan kemudian sambungkan semula kabel USB itu.
• Pengecasan terus berjalan walaupun kamera dihidupkan (halaman 20).
6.
Dwiklik ikon pemacu kamera.
7.
Seret folder “DCIM” ke folder di mana anda mahu menyalinnya.
96
Menggunakan Kamera dengan Komputer
8.
Setelah operasi salin selesai, seret ikon pemacu ke “Trash”.
9.
Pada kamera, tekan [ON/OFF] (Kuasa) untuk mematikan kamera.
Setelah memastikan lampu belakang hijau terpadam, tanggalkan
kamera daripada komputer.
. Untuk melihat imej yang disalin
1.
Dwiklik ikon pemacu kamera.
2.
Dwiklik folder “DCIM” untuk membukanya.
3.
Dwiklik folder yang mengandungi imej yang anda mahu lihat.
4.
Dwiklik fail imej yang anda mahu lihat.
• Untuk maklumat mengenai nama fail, lihat “Struktur Folder Memori” pada
halaman 102.
• Imej yang telah diputar pada kamera akan dipaparkan pada skrin Macintosh
anda dalam penghalaan asalnya (tak diputar).
Jangan menggunakan komputer anda untuk mengubah suai, memadam,
mengalih atau menamakan semula sebarang fail imej yang berada dalam
memori terbina dalam kamera atau pada kad memorinya.
Perbuatan itu akan menyebabkan masalah pada data pengurusan imej kamera,
yang akan menjadikannya mustahil untuk memain semula imej pada kamera dan
boleh menukar kapasiti memori yang tinggal secara drastik. Apabila anda mahu
mengubah suai, memadam, mengalih atau menama semula imej, lakukannya
hanya pada imej yang disimpan pada komputer anda.
• Jangan menanggalkan kabel USB atau mengendalikan kamera semasa melihat
atau menyimpan imej. Perbuatan itu boleh merosakkan data.
97
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Memindah Imej Secara Automatik dan Mengurusnya pada
Macintosh Anda
Jika anda menjalankan Mac OS X, anda boleh menguruskan tangkapan gambar
menggunakan iPhoto, yang disertakan tergabung dengan beberapa produk
Macintosh.
Memainkan Filem
Anda boleh menggunakan QuickTime, yang disertakan tergabung dengan sistem
pengendalian anda, untuk main semula filem pada Macintosh. Untuk main semula
filem, mula-mula salinnya ke Macintosh anda dan kemudian dwiklik fail filem.
. Keperluan Sistem Komputer Minimum untuk Main Semula Filem
Keperluan sistem minimum yang diterangkan di bawah adalah perlu untuk memain
semula filem yang direkod dengan kamera ini pada komputer.
Sistem Pengendalian
: Mac OS X 10.3.9 atau lebih tinggi
Perisian yang Diperlukan: QuickTime 7 atau lebih tinggi
• Di atas adalah sekitaran sistem yang disarankan. Mengkonfigurasi satu daripada
sekitaran ini tidak menjamin pengendalian yang betul.
• Tetapan tertentu dan perisian lain yang dipasang boleh menganggu main semula
filem.
. Peringatan Main Semula Filem
Main semula filem yang baik mungkin tidak dapat dilakukan pada sesetengah model
Macintosh. Jika anda mengalami masalah, cuba yang berikut.
– Tukar tetapan kualiti imej filem ke “STD”.
– Naik taraf ke versi terkini QuickTime.
– Matikan aplikasi lain yang sedang berjalan.
Walaupun main semula yang baik tidak boleh dilakukan pada Macintosh anda, anda
boleh menggunakan kabel AV (EMC-4A atau EMC-7A) opsyenal yang tersedia untuk
bersambung pada terminal input video TV atau Macintosh dan main semula filem
menggunakan cara itu.
• Pastikan mengalih data filem ke cakera keras Macintosh anda sebelum mencuba
memainkannya. Main semula filem yang baik mungkin tidak dapat dilakukan untuk
data yang dicapai melalui rangkaian, daripada kad memori dsb.
98
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Pendaftaran Pengguna
Hanya pendaftaran Internet sahaja yang disokong. Layari laman web CASIO yang
berikut untuk mendaftar:
http://world.casio.com/qv/register/
Menggunakan Kad Memori SD Tanpa Wayar Eye-Fi untuk
Memindah Imej (Eye-Fi)
Penggambaran dengan kad memori SD tanpa wayar Eye-Fi dimuatkan dalam
kamera membolehkan data imej dipindah secara automatik ke komputer melalui LAN
tanpa wayar.
1.
Mengkonfigurasi titik capaian LAN, destinasi pindahan dan tetapan lain
untuk kad Eye-Fi mengikut arahan yang disertakan bersama kad
Eye-Fi.
2.
Setelah mengkonfigurasi tetapan, muatkan kad Eye-Fi ke dalam
kamera dan rakam.
Imej yang anda rakam dihantar melalui LAN tanpa wayar ke komputer anda, dsb.
• Untuk butiran penuh, lihat dokumen pengguna yang disertakan bersama kad
Eye-Fi.
• Sebelum memformat kad Eye-Fi baru untuk digunakan buat kali pertama, salin
fail pemasangan Eye-Fi Manager ke komputer anda. Lakukan ini sebelum
memformat kad.
99
Menggunakan Kamera dengan Komputer
• Imej yang dirakam dipindah melalui LAN tanpa wayar. Jangan menggunakan kad
Eye-Fi atau mematikan komunikasi kad Eye-Fi (halaman 104) bila berada dalam
kapal terbang atau di sebarang lokasi lain di mana komunikasi tanpa wayar adalah
terhad atau dilarang.
• Memuatkan kad Eye-Fi akan menyebabkan penunjuk Eye-Fi
muncul pada skrin monitor. Keadaan lut sinar atau tidak lut sinarnya
menunjukkan status komunikasi seperti ditunjukkan di bawah.
Lut sinar
Titik capaian tidak boleh ditemui atau
data imej yang boleh dipindah tidak
wujud.
Tidak lut sinar
Pindahan imej sedang berjalan.
Berkelip
Sedang mencari titik capaian.
• Ikon komunikasi
akan muncul pada skrin monitor apabila pemindahan data
sedang berjalan.
• Fungsi Mati Kuasa Auto (halaman 109) kamera dinyahdayakan semasa
pemindahan data imej sedang berjalan.
• Mesej pengesahan akan muncul pada skrin monitor jika anda cuba mematikan
kamera semasa pemindahan data imej sedang berjalan. Ikut arahan dalam mesej
(halaman 131).
• Pemindahan imej yang banyak mengambil masa untuk diselesaikan.
• Bergantung pada jenis kad Eye-Fi yang anda gunakan dan tetapannya, imej pada
kad Eye-Fi mungkin dipadam sejurus pemindahan data imej.
• Semasa merakam filem pada kad Eye-Fi, ia mungkin mengambil masa yang lama
untuk merekod data, yang boleh menyebabkan pecahan pada imej dan/atau audio.
• Komunikasi data kad Eye-Fi yang betul mungkin tak boleh dilakukan kerana
tetapan kamera, tahap bateri atau keadaan pengendalian.
• Penggunaan kad Eye-Fi X2 adalah tidak digalakkan.
100
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Fail dan Folder
Kamera mencipta fail dan menyimpannya setiap kali anda menangkap gambar,
merakam filem atau melakukan sebarang operasi lain yang menyimpan data. Fail
dikumpulkan dengan menyimpannya dalam folder. Setiap fail dan folder mempunyai
nama uniknya sendiri.
• Untuk butiran cara folder disusun dalam memori, lihat “Struktur Folder Memori”
(halaman 102).
Nama dan Bilangan Maksimum Dibenarkan
Contoh
Fail
Setiap folder boleh mengandungi sehingga 9999 Fail nama ke-26:
fail yang dinamakan CIMG0001 hingga
CIM G 0026.JPG
CIMG9999. Sambungan pada nama fail
bergantung pada jenis fail.
Sambungan
Nombor siri (4 angka)
Folder
Folder dinamakan daripada 100CASIO ke
Nama folder ke-100:
999CASIO.
100CASIO
Sehingga 900 folder boleh wujud dalam memori.
• BEST SHOT (halaman 52) menyertakan
Nombor siri (3 angka)
sampel pemandangan yang mengoptimumkan
tetapan untuk imej laman lelongan.
Bergantung pada model kamera anda, sampel
pemandangan dinamakan sama ada “Untuk
eBay” atau “Lelongan”.
– Imej yang direkod dengan pemandangan
eBay disimpan dalam folder yang
dinamakan “100_EBAY”.
– Imej yang direkod dengan pemandangan
Lelongan disimpan dalam folder yang
dinamakan “100_AUCT”.
• BEST SHOT juga mempunyai pemandangan
yang dinamakan “Untuk YouTube” yang
mengoptimumkan tetapan filem untuk
merakam filem bagi dimuat naik ke YouTube.
Imej yang direkod dengan pemandangan
YouTube disimpan dalam folder yang
dinamakan “100YOUTB”.
• Anda boleh melihat nama folder dan fail pada komputer anda. Untuk butiran
mengenai bagaimana nama fail dipaparkan pada skrin monitor kamera, lihat
halaman 11.
• Jumlah bilangan folder dan fail yang dibenarkan bergantung pada saiz dan kualiti
imej dan kapasiti kad memori yang digunakan untuk simpanan.
101
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Data Kad Memori
Kamera menyimpan imej yang anda tangkap mengikut Peraturan Reka Bentuk untuk
Sistem Fail Kamera (DCF).
. Mengenai DCF
Operasi berikut disokong untuk imej komplian DCF. Namun, harap maklum bahawa
CASIO tidak membuat jaminan prestasi mengenai operasi ini.
• Memindahkan imej komplian DCF kamera ini ke kamera pengilang lain dan
melihatnya.
• Mencetak imej komplian DCF kamera menggunakan pencetak pengilang lain.
• Memindahkan imej komplian DCF kamera lain ke kamera ini dan melihatnya.
. Struktur Folder Memori
100CASIO *
CIMG0001.JPG
CIMG0002.AVI
CIMG0003.WAV
CIMG0004.JPG
CIMG0004.WAV
Folder DCIM
Folder Rakaman
Fail Imej
Fail Filem
Fail Audio
Fail Imej Tangkapan Gambar Audio
Fail Audio Tangkapan Gambar Audio
101CASIO *
102CASIO *
Folder Rakaman
Folder Rakaman
DCIM
MISC
AUTPRINT.MRK
Folder Fail DPOF
Fail DPOF
* Folder lain dicipta apabila pemandangan BEST SHOT berikut digunakan untuk
rakaman: “Untuk eBay” atau “Lelongan” (nama pemandangan bergantung pada model
kamera), atau “Untuk YouTube”. Berikut ini menunjukkan nama folder yang dicipta bagi
setiap pemandangan.
• Pemandangan eBay: 100_EBAY
• Pemandangan Lelongan: 100_AUCT
• Pemandangan YouTube: 100YOUTB
102
Menggunakan Kamera dengan Komputer
. Fail Imej yang Disokong
• Fail imej yang ditangkap dengan kamera ini
• Fail imej komplian DCF
Kamera ini mungkin tidak dapat memaparkan imej, walaupun ia komplian DCF.
Apabila memaparkan imej yang dirakam pada kamera lain, ia mungkin mengambil
masa yang lama untuk imej muncul pada skrin monitor kamera ini.
. Peringatan Pengendalian Memori Terbina Dalam dan Data Kad
Memori
• Setiap kali menyalin kandungan memori ke komputer anda, anda perlu menyalin
folder DCIM dan semua kandungannya. Cara yang baik untuk mengesan
beberapa salinan folder DCIM ialah untuk menukar namanya kepada tarikh atau
sesuatu yang serupa setelah anda menyalinnya ke komputer anda. Namun jika
nanti anda memutuskan mengembalikan folder ke kamera, pastikan menukar
namanya kembali ke DCIM. Kamera direka untuk mengenali hanya fail akar
dengan nama DCIM. Ingat bahawa kamera juga tidak akan dapat mengenal folder
dalam folder DCIM melainkan ia mempunyai nama yang dipunyainya dulu ketika
anda menyalinnya daripada kamera ke komputer anda.
• Folder dan fail mesti disimpan mengikut “Struktur Folder Memori” ditunjukkan di
halaman 102 untuk kamera mengenali mereka dengan betul.
• Anda juga boleh menggunakan penyesuai kad PC atau pembaca/penulis kad
memori untuk mencapai terus fail kamera daripada kad memori kamera.
103
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Tetapan Lain (Sediakan)
Bahagian ini menerangkan item menu yang anda boleh gunakan untuk
mengkonfigurasi tetapan dan melakukan operasi lain dalam kedua-dua mod RKM
dan mod MAIN.
Lihat yang berikut untuk maklumat lanjut.
– Menu RKM (halaman 55)
– Menu MAIN (halaman 71)
Mematikan Komunikasi Kad Eye-Fi (Eye-Fi)
[SET] * MENU * Tab Sediakan * Eye - Fi
Pilih “Mati” untuk menyahdaya komunikasi kad Eye-Fi (halaman 99).
Mengkonfigurasi Tetapan Bunyi Kamera (Bunyi)
[SET] * MENU * Tab Sediakan * Bunyi
Permulaan
Pengatup Separa
Pengatup
Tentukan bunyi permulaan.
Bunyi 1 - 5: Bunyi terbina dalam (1 hingga 5)
Mati: Bunyi mati
Operasi
= Operasi
Tentukan kelantangan bunyi. Tetapan ini juga digunakan
sebagai tahap audio semasa output video (halaman 69).
= Main
Tentukan kelantangan filem dan output audio Tangkapan
Gambar Audio. Tetapan kelantangan ini tidak digunakan
semasa output video (daripada port USB/AV).
• Menetapkan tahap kelantangan 0 membisukan output.
104
Tetapan Lain (Sediakan)
Mengkonfigurasi Imej Permulaan (Permulaan)
[SET] * MENU * Tab Sediakan * Permulaan
Papar imej yang anda mahu guna sebagai imej permulaan anda dan kemudian pilih
“Hdp”.
• Imej permulaan tidak muncul apabila anda menghidupkan kamera dengan
menekan [p] (MAIN).
• Anda boleh menentukan tangkapan gambar yang anda rakam sebagai imej
permulaan atau anda boleh menggunakan imej permulaan khas yang disediakan
dalam memori terbina dalam kamera.
• Jika anda memilih tangkapan gambar audio sebagai imej permulaan, audio itu
tidak akan dimainkan pada permulaan.
• Memformat memori terbina dalam (halaman 112) akan memadam tetapan imej
permulaan terkini.
Menentukan Peraturan Penjanaan Nombor Siri Nama Fail
(No. Fail)
[SET] * MENU * Tab Sediakan * No. Fail
Gunakan prosedur berikut untuk menentukan peraturan yang mengawal penjanaan
nombor siri yang digunakan dalam nama fail (halaman 101).
Teruskan
Beritahu kamera untuk mengingati nombor fail terakhir yang
digunakan. Fail baru akan dinamakan menggunakan nombor jujukan
seterusnya, walaupun fail telah dipadam atau kad memori kosong
dimuatkan. Jika kad memori dimuatkan dan kad telah mempunyai fail
di dalamnya dan nombor jujukan terbesar dalam nama fail sedia ada
adalah lebih besar daripada nombor jujukan terbesar yang diingati
kamera, penomboran fail baru akan bermula daripada nombor jujukan
terbesar dalam nama fail sedia ada campur 1.
Ttpkn
Semula
Mula semula nombor siri daripada 0001 apabila semua fail dipadam
atau apabila kad memori diganti dengan yang kosong. Jika kad
memori dimuat dan kad telah mempunyai fail di dalamnya,
penomboran fail baru akan bermula daripada nombor jujukan terbesar
dalam nombor nama fail sedia ada campur 1.
105
Tetapan Lain (Sediakan)
Mengkonfigurasi Tetapan Waktu Dunia (Waktu Dunia)
[SET] * MENU * Tab Sediakan * Waktu Dunia
Anda boleh menggunakan skrin Waktu Dunia untuk melihat waktu semasa dalam zon
yang berbeza daripada Bandar Rumah anda apabila anda pergi melancong, dsb.
Waktu Dunia memaparkan waktu semasa di 162 bandar di 32 zon waktu di seluruh
dunia.
1.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Dunia” dan kemudian tekan [6].
• Untuk menukar kawasan geografi dan bandar bagi waktu di mana anda
biasanya menggunakan kamera, pilih “Rumah”.
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Bandar” dan kemudian tekan
[6].
• Untuk menukar tetapan “Dunia” ke waktu musim panas, gunakan [8] dan [2]
untuk memilih “DST” dan kemudian pilih “Hdp”. Waktu musim panas digunakan
di beberapa kawasan geografi untuk menukar tetapan waktu semasa satu jam
ke hadapan ketika bulan musim panas.
3.
Gunakan [8], [2], [4] dan [6] untuk memilih kawasan geografi yang
anda mahu dan kemudian tekan [SET].
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih bandar yang anda mahu dan
kemudian tekan [SET].
5.
Tekan [SET].
• Sebelum mengkonfigurasi tetapan Waktu Dunia, pastikan tetapan Bandar Rumah
adalah tempat di mana anda tinggal atau biasanya menggunakan kamera. Jika ia
bukan, pilih “Rumah” pada skrin di langkah 1 dan konfigurasi tetapan Bandar
Rumah, tarikh dan masa seperti diperlukan (halaman 107).
106
Tetapan Lain (Sediakan)
Pengecapan Masa Tangkapan Gambar (Cap Msa)
[SET] * MENU * Tab Sediakan * Cap Msa
Anda boleh mengkonfigurasi kamera untuk mengecap tarikh rakaman sahaja atau
tarikh dan masa di sudut kanan bawah setiap tangkapan gambar.
• Setelah maklumat tarikh dan masa dicap pada tangkapan gambar, ia tidak boleh
disunting atau dipadam.
Contoh: Julai, 10, 2012, 1:25 p.m.
Tarikh
2012/7/10
Tarikh& Masa
2012/7/10 1:25pm
Mati
Tiada pengecapan tarikh dan/atau masa
• Walaupun anda tidak mengecap tarikh dan/atau masa dengan Cap Msa, anda
boleh melakukannya kemudian menggunakan fungsi DPOF atau aplikasi
percetakan lain (halaman 84).
• Zum digital dinyahdaya semasa pengecapan masa dihidupkan.
• Pengecapan masa dinyahdaya semasa pemandangan BEST SHOT tertentu
digunakan.
Menetapkan Jam Kamera (Laras)
[SET] * MENU * Tab Sediakan * Laras
[8] [2]
Tukar tetapan di lokasi kursor
[4] [6]
Alih kursor di antara tetapan
[0] (Filem)
Togol antara format 12-jam dan 24-jam
Apabila tetapan tarikh dan masa adalah apa yang anda mahu, tekan [SET] untuk
mengenakannya.
• Anda boleh menentukan tarikh dari 2001 hingga 2049.
• Pastikan untuk memilih Bandar Rumah anda (halaman 106) sebelum menetapkan
tarikh dan masa. Jika anda menetapkan masa dan tarikh sedangkan bandar yang
salah dipilih untuk Bandar Rumah anda, masa dan tarikh bagi semua bandar
Waktu Dunia (halaman 106) akan menjadi salah.
107
Tetapan Lain (Sediakan)
Menentukan Gaya Tarikh (Gaya Tarikh)
[SET] * MENU * Tab Sediakan * Gaya Tarikh
Anda boleh memilih daripada tiga gaya berbeza untuk tarikh.
Contoh: Julai, 10, 2012
TT/BB/HH
12/7/10
HH/BB/TT
10/7/12
BB/HH/TT
7/10/12
Menentukan Bahasa Paparan (Language)
[SET] * MENU * Tab Sediakan * Language
. Tentukan bahasa paparan yang anda
mahu.
1 Pilih tab di bahagian kanan.
2 Pilih “Language”.
3 Pilih bahasa yang anda mahu.
1
23
• Model kamera yang dijual di kawasan geografi
tertentu mungkin tidak menyokong pemilihan
bahasa paparan.
108
Tetapan Lain (Sediakan)
Mengkonfigurasi Tetapan Keadaan Tidur (Tidur)
[SET] * MENU * Tab Sediakan * Tidur
Ciri ini mematikan skrin monitor apabila tiada operasi kamera dilakukan untuk
tempoh masa yang telah dipraset. Tekan mana-mana butang untuk menghidupkan
kembali skrin monitor.
Tetapan Masa Pemicu: 30 saat, 1 min, 2 min, Mati (Tidur dinyahdaya apabila “Mati”
dipilih.)
• Tidur dinyahdaya di bawah mana-mana keadaan berikut.
– Dalam mod MAIN
– Semasa kamera disambungkan pada komputer atau peranti lain
– Semasa pertunjukan slaid
– Semasa “Ë Penjejakan”
– Semasa main semula Rakaman Suara atau rakaman
– Semasa rakaman filem dan main semula
• Apabila kedua-dua tidur dan Mati Kuasa Auto dihidupkan, Mati Kuasa Auto
diutamakan.
Mengkonfigurasi Tetapan Kuasa Auto (Mati Kuasa Auto)
[SET] * MENU * Tab Sediakan * Mati Kuasa Auto
Mati Kuasa Auto mematikan kamera apabila tiada operasi kamera dilakukan untuk
tempoh masa yang telah dipraset.
Tetapan Masa Pemicu: 1 min, 2 min, 5 min (Masa pemicu sentiasa 5 minit dalam
mod MAIN.)
• Mati Kuasa Auto dinyahdaya di bawah mana-mana keadaan berikut.
– Semasa kamera disambungkan pada komputer atau peranti lain
– Semasa pertunjukan slaid
– Semasa “Ë Penjejakan”
– Semasa main semula Rakaman Suara atau rakaman
– Semasa rakaman filem dan main semula
109
Tetapan Lain (Sediakan)
Mengkonfigurasi Tetapan [r] dan [p] (RKM/MAIN)
[SET] * MENU * Tab Sediakan * RKM/MAIN
Kuasa Hdp
Kamera dihidupkan apabila [r] (RKM) atau [p] (MAIN)
ditekan.
Kuasa Hdp/Mati
Kamera dihidupkan atau dimatikan apabila [r] (RKM) atau
[p] (MAIN) ditekan.
Nyahdaya
Kamera tidak dihidupkan atau dimatikan apabila [r] (RKM)
atau [p] (MAIN) ditekan.
• Dengan “Kuasa Hdp/Mati”, kamera mati apabila anda menekan [r] (RKM) dalam
mod RKM atau [p] (MAIN) dalam mod MAIN.
• Tukar tetapan ini kepada apa-apa sahaja selain “Nyahdaya” sebelum
menyambungkan ke TV untuk melihat imej.
Menyahdaya Pemadaman Fail (Ü Dinyahaktifkan)
[SET] * MENU * Tab Sediakan * Ü Dinyahaktifkan
Kamera tidak akan memulakan operasi padam imej apabila anda menekan
[ ] (Padam) ketika “Ü Dinyahaktifkan” dihidupkan.
Anda boleh melindungi daripada pemadaman imej secara tidak sengaja dengan
memilih “Hdp” untuk “Ü Dinyahaktifkan”.
• Melakukan operasi format (halaman 112) akan menyebabkan semua imej
dipadam, walaupun jika pemadaman fail tidak diaktifkan (“Hdp” dipilih untuk
“Ü Dinyahaktifkan”) untuk sesetengah imej.
110
Tetapan Lain (Sediakan)
Mengkonfigurasi Tetapan Protokol USB (USB)
[SET] * MENU * Tab Sediakan * USB
Anda boleh menggunakan prosedur di bawah untuk memilih protokol komunikasi
USB, yang akan digunakan semasa menukar data dengan komputer, pencetak dan
peranti luaran lain.
Pilih tetapan ini apabila bersambung dengan komputer
(halaman 87, 95). Dengan tetapan ini, komputer melihat kamera
Smpn Massa
sebagai peranti simpanan luaran. Gunakan tetapan ini untuk
pindahan biasa imej daripada kamera ke komputer.
PTP
(PictBridge)
Pilih tetapan ini apabila bersambung dendan pencetak yang
menyokong PictBridge (halaman 80). Tetapan ini memudahkan
pemindahan data imej ke peranti yang disambungkan.
Memilih Nisbah Bidang Skrin dan Sistem Output Video
(Video Keluar)
[SET] * MENU * Tab Sediakan * Video Keluar
Anda boleh menggunakan prosedur dalam bahagian ini untuk memilih sama ada
NTSC atau PAL sebagai sistem output video. Anda boleh juga menentukan nisbah
bidang 4:3 atau 16:9.
NTSC
Sistem video yang digunakan di Jepun, A.S. dan negara lain
PAL
Sistem video yang digunakan di Eropah dan kawasan lain
4:3
Nisbah bidang skrin TV biasa
16:9
Nisbah bidang skrin lebar
• Pilih nisbah bidang (4:3 atau 16:9) yang sepadan dengan jenis TV yang anda ingin
gunakan. Imej tidak akan dipaparkan dengan betul jika anda memilih nisbah
bidang yang salah.
• Imej tidak akan dipaparkan dengan betul melainkan tetapan output isyarat video
kamera sepadan dengan sistem isyarat video TV atau kelengkapan video lain.
• Imej tidak boleh dipaparkan dengan betul pada TV atau kelengkapan video yang
bukan NTSC atau PAL.
• Kabel AV (EMC-4A atau EMC-7A) opsyenal yang tersedia diperlukan untuk output
video.
111
Tetapan Lain (Sediakan)
Memformat Memori Terbina Dlm atau Kad Memori (Format)
[SET] * MENU * Tab Sediakan * Format
Jika kad memori dimuatkan dalam kamera, operasi ini akan memformat kad memori.
Ia akan memformat memori terbina dalam jika tiada kad memori dimuatkan.
• Operasi format akan memadam semua kandungan pada kad memori atau memori
terbina dalam. Ia tak boleh dibuat asal. Pastikan anda tidak memerlukan sebarang
data yang ada pada kad atau memori terbina dalam sebelum anda memformatnya.
• Memformat memori terbina dalam akan memadam data berikut.
– Imej yang dilindungi
– Skrin permulaan
• Memformat kad memori akan memadam data berikut.
– Imej yang dilindungi
• Pemformatan akan menyebabkan semua imej dipadam, walaupun jika
pemadaman fail tidak diaktifkan (“Hdp” dipilih untuk “Ü Dinyahaktifkan”
(halaman 110)) untuk sesetengah imej.
• Pastikan bateri kamera telah dicas secukupnya sebelum memulakan operasi
pemformatan. Pemformatan mungkin tidak dapat dijalankan dengan betul dan
kamera mungkin berhenti beroperasi secara normal jika kuasa kamera
berkurangan semasa pemformatan sedang berjalan.
• Jangan buka penutup bateri semasa pemformatan sedang berjalan. Perbuatan itu
boleh menyebabkan kamera berhenti beroperasi secara normal.
Menetapkan Semula Kamera ke Lalai Kilang (Ttpkn Semula)
[SET] * MENU * Tab Sediakan * Ttp Semula
Lihat halaman 124 untuk butiran mengenai tetapan lalai kilang bagi kamera.
Tetapan di bawah tidak ditetapkan semula.
Tetapan Waktu Dunia, tetapan jam, gaya tarikh, bahasa skrin, output video
112
Tetapan Lain (Sediakan)
Lampiran
Peringatan semasa Penggunaan
. Elakkan Penggunaan Semasa Bergerak
• Jangan menggunakan kamera untuk merakam atau memain kembali imej semasa
memandu atau semasa berjalan. Melihat monitor semasa sedang bergerak
mewujudkan risiko kemalangan serius.
. Melihat Matahari atau Cahaya Terang Secara Terus
• Jangan melihat matahari atau sebarang cahaya terang melalui pemidang tilik
kamera. Ia boleh merosakkan penglihatan anda.
. Denyar
• Jangan menggunakan unit denyar di kawasan kemungkinan ada gas mudah
terbakar atau meletup. Keadaan sebegitu mewujudkan risiko kebakaran atau
letupan.
• Jangan nyalakan denyar ke arah orang yang sedang mengendalikan kenderaan
bermotor. Perbuatan itu boleh menganggu pemandangan pemandu dan
mengundang risiko kemalangan.
• Jangan nyalakan denyar terlalu dekat dengan mata subjek. Perbuatan itu
mewujudkan risiko kehilangan penglihatan.
. Skrin Monitor
• Jika skrin monitor retak, jangan menyentuh sebarang cecair di dalam skrin monitor.
Perbuatan itu mewujudkan risiko keradangan kulit.
• Jika cecair skrin monitor termasuk ke dalam mulut anda, segera berkumur-kumur
dan hubungi pakar perubatan anda.
• Jika cecair skrin monitor termasuk ke dalam mata atau terkena kulit anda, segera
basuh dengan air bersih selama 15 minit sekurang-kurangnya dan hubungi pakar
perubatan anda.
. Sambungan
• Jangan pasang sebarang peranti yang tidak ditetapkan untuk digunakan bersama
kamera ini kepada penyambung. Menyambungkan peranti yang tidak ditetapkan
mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik.
. Pengangkutan
• Jangan mengendalikan kamera di dalam kapal terbang atau di mana sahaja di
mana pengendalian peranti sebegitu adalah dilarang. Penggunaan yang tidak
wajar mewujudkan risiko kemalangan serius.
113
Lampiran
. Asap, bau yang luar biasa, pemanasan lampau dan keluarbiasaan
lain
• Penggunaan berterusan kamera ketika ia mengeluarkan asap atau bau pelik, atau
semasa ia terlampau panas mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik.
Segera lakukan langkah berikut apabila wujud salah satu daripada simptom di
atas.
1. Matikan kamera.
2. Keluarkan bateri daripada kamera, sambil berjaga-jaga melindungi diri anda
daripada kecederaan terbakar.
3. Hubungi penjual anda atau pusat perkhidmatan sah CASIO yang terdekat.
. Air dan Benda Asing
• Air, cecair lain atau benda asing (terutamanya logam) yang termasuk ke dalam
kamera mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik. Segera lakukan
langkah berikut apabila wujud salah satu daripada simptom di atas. Perhatian lebih
diperlukan apabila menggunakan kamera semasa hujan atau salji, berhampiran
laut atau jasad air lain arau di dalam bilik air.
1. Matikan kamera.
2. Keluarkan bateri daripada kamera.
3. Hubungi penjual anda atau pusat perkhidmatan sah CASIO yang terdekat.
. Terjatuh dan Layanan Kasar
• Penggunaan berterusan kamera setelah ia rosak akibat terjatuh atau layanan
kasar lain mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik. Segera lakukan
langkah berikut apabila wujud salah satu daripada simptom di atas.
1. Matikan kamera.
2. Keluarkan bateri daripada kamera.
3. Hubungi penjual anda atau pusat perkhidmatan sah CASIO yang terdekat.
. Jauhkan Daripada Api
• Jangan mendedahkan kamera pada api, yang boleh menyebabkannya meletup
dan mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik.
. Penceraian dan Pengubahsuaian
• Jangan mencuba menceraikan kamera atau mengubahsuainya dalam sebarang
cara. Perbuatan itu mewujudkan risiko kejutan elektrik, kecederaan terbakar dan
kecederaan diri lain. Pastikan semua pemeriksaan dalaman, penyelenggaraan dan
pembaikan dilakukan oleh penjual anda atau pusat perkhidmatan sah CASIO yang
terdekat.
114
Lampiran
. Lokasi Yang Perlu Dielakkan
• Jangan tinggalkan kamera di mana-mana jenis lokasi berikut. Perbuatan itu
mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik.
– Kawasan yang mengalami kelembapan atau debu yang tinggi
– Kawasan penyediaan makanan atau lokasi lain di mana wujud asap minyak
– Berdekatan pemanas, atas permaidani yang dipanaskan, di kawasan terdedah
pada cahaya matahari, dalam kenderaan tertutup yang diletakkan di bawah
matahari atau kawasan lain yang terdedah pada suhu yang sangat tinggi
• Jangan letakkan kamera di permukaan yang tak stabil, di atas rak yang tinggi dsb.
Perbuatan itu boleh menyebabkan kamera terjatuh, mewujudkan risiko
kecederaan diri.
. Membuat Salinan Data Penting
• Sentiasa menyimpan salinan data penting dalam memori kamera dengan
memindahkannya ke komputer atau peranti simpanan lain. Ingat bahawa data
boleh dipadam jika kamera rosak, dibaiki dsb.
. Perlindungan Memori
• Apabila mengganti bateri, pastikan prosedur yang betul diikuti seperti yang
diterangkan dalam dokumen yang disertakan bersama kamera. Salah
menggantikan bateri boleh menyebabkan kerosakan atau kehilangan data dalam
memori kamera.
. Bateri Boleh Cas Semula
• Hanya gunakan penyesuai USB-AC adaptor (AD-C53U) atau peranti yang
ditetapkan untuk mengecas bateri. Cubaan mengecas bateri dengan cara yang
tidak dibenarkan mewujudkan risiko pemanasan lampau bateri, kebakaran dan
letupan.
• Jangan mendedah atau merendam bateri dalam air tawar atau air masin.
Perbuatan itu boleh merosakkan bateri dan menyebabkan prestasinya merosot
dan kehilangan hayat perkhidmatan.
• Bateri ini dibuat untuk kegunaan bersama Kamera digital CASIO sahaja.
Penggunaan dengan peranti lain mewujudkan risiko kerosakan bateri atau
kemerosotan prestasi bateri dan hayat perkhidmatan.
• Kegagalan mematuhi peringatan berikut mewujudkan risiko pemanasan lampau
bateri, kebakaran dan letupan.
– Jangan menggunakan atau meninggalkan bateri berdekatan api terbuka.
– Jangan mendedahkan bateri pada haba atau api.
– Jangan bawa atau simpan bateri bersama item yang boleh mengalirkan elektrik
(rantai, grafit pensel dsb.).
– Jangan menceraikan bateri, mencucuknya dengan jarum atau mendedahkannya
pada hentaman yang kuat (memukulnya dengan tukul, memijaknya dsb.) dan
jangan mengenakan pateri padanya. Jangan meletakkan bateri dalam ketuhar
gelombang mikro, peranti yang menjana tekanan tinggi dsb.
115
Lampiran
• Jika anda menyedari kebocoran, bau pelik, penjanaan haba, pengubahan warna,
perubahan bentuk atau sebarang keadaan luar biasa lain semasa mengguna,
mengecas atau menyimpan bateri, segera keluarkannya daripada kamera dan
jauhkannya daripada nyalaan api.
• Jangan gunakan atau tinggalkan bateri di bawah cahaya matahari, dalam
kenderaan yang diletakkan di bawah matahari atau di mana-mana kawasan lain
yang terdedah pada suhu yang tinggi. Perbuatan itu boleh merosakkan bateri dan
menyebabkan prestasinya merosot dan kehilangan hayat perkhidmatan.
• Jika pengecasan bateri tidak berhenti dalam masa pengecasan yang dinyatakan,
berhenti mengecas dan hubungi pusat perkhidmatan sah CASIO tempatan anda.
Berterusan mengecas mewujudkan risiko pemanasan lampau bateri, kebakaran
dan letupan.
• Cecair bateri boleh merosakkan mata anda. Jika cecair bateri termasuk ke dalam
mata anda, segera bilas mata anda dengan air paip bersih dan kemudian hubungi
pakar perubatan.
• Pastikan membaca dokumen pengguna yang disertakan bersama kamera dan unit
penyesuai USB-AC khas sebelum mengguna atau mengecas bateri.
• Jika bateri akan digunakan oleh kanak-kanak, pastikan seorang dewasa
menerangkan peringatan dan arahan pengendalian yang betul kepada mereka dan
pastikan mereka mengendalikan bateri dengan betul.
• Jika cecair bateri terkena pakaian atau kulit anda, segera basuh dengan air paip
yang bersih. Sentuhan berpanjangan dengan cecair bateri boleh menyebabkan
kerengsaan kulit.
. Hayat Bateri
• Masa operasi berterusan bateri yang dinyatakan dalam manual ini menunjukkan
anggaran jumlah masa sebelum kamera terpadam kerana kuasa bateri yang
lemah apabila dikuasakan oleh bateri khas dalam keadaan suhu biasa (23°C). La
tidak menjamin anda boleh mencapai tahap operasi yang dinyatakan. Hayat bateri
sebenar bergantung pada suhu sekeliling, keadaan penyimpanan bateri, lama
masa dalam simpanan dsb.
• Membiarkan kamera terpasang boleh melemahkan bateri dan menyebabkan
amaran bateri rendah muncul. Matikan kamera bila anda tidak menggunakannya.
• Amaran bateri rendah menunjukkan bahawa kamera akan dimatikan kerana kuasa
bateri rendah. Cas bateri secepat mungkin. Membiarkan bateri rendah atau mati di
dalam kamera boleh menyebabkan kebocoran bateri dan kerosakan data.
116
Lampiran
. Peringatan Ralat Data
Kamera digital anda dihasilkan menggunakan komponen digital kepersisan. Manamana yang berikut mewujudkan risiko kerosakan data dalam memori kamera.
– Mengeluarkan bateri atau kad memori semasa kamera sedang melakukan sesuatu
operasi
– Mengeluarkan bateri atau kad memori semasa lampu belakang berkelip hijau
selepas mematikan kamera
– Menarik kabel USB semasa komunikasi sedang berjalan
– Menggunakan bateri yang rendah
– Operasi tak normal lain
Mana-mana keadaan di atas boleh menyebabkan mesej ralat muncul pada skrin
monitor (halaman 131). Lakukan tindakan yang dinyatakan oleh mesej yang muncul.
. Sekitaran Pengendalian
• Keperluan Suhu Pengendalian: 0 hingga 40°C
• Kelembapan Pengendalian: 10 hingga 85% (tak pemeluwapan)
• Jangan letakkan kamera di mana-mana lokasi berikut.
– Di kawasan yang terdedah pada cahaya matahari, atau kelembapan, debu atau
pasir yang banyak
– Berdekatan penyaman udara atau di kawasan lain yang terdedah pada suhu
atau kelembapan yang melampau
– Dalam kenderaan bermotor pada hari panas atau di kawasan yang mengalami
getaran yang kuat
. Pemeluwapan
Perubahan suhu mendadak dan melampau, contohnya apabila kamera dialih dari
kawasan luar pada hari musim sejuk ke dalam bilik yang panas, boleh menyebabkan
titisan air dipanggil “pemeluwapan” terbentuk di bahagian dalam dan luar kamera,
yang mewujudkan risiko kerosakan. Untuk mengelakkan pemeluwapan daripada
terbentuk bungkus kamera dalam beg plastik sebelum bertukar lokasi. Kemudian
biarkan beg tertutup untuk membenarkan udara di dalam bertukar secara semula jadi
ke suhu yang sama seperti udara di lokasi baru. Selepas itu, keluarkan kamera
daripada beg dan buka penutup bateri untuk beberapa jam.
. Kanta
• Jangan kenakan tekanan yang kuat semasa membersihkan permukaan kanta.
Perbuatan itu boleh mencalarkan permukaan kanta dan menyebabkan kerosakan.
• Kadangkala anda mungkin terlihat beberapa herotan pada jenis imej tertentu,
seperti bengkok sedikit di garisan yang sepatutnya lurus. Ini adalah kerana sifat
kanta tersebut dan tidak bermakna kamera telah rosak.
117
Lampiran
. Menjaga kamera anda
• Jangan menyentuh kanta atau tetingkap denyar dengan jari anda. Kesan jari,
kotoran dan benda asing lain pada kanta atau tetingkap denyar boleh menganggu
pengendalian kamera yang betul. Gunakan penghembus atau cara lain untuk
memastikan kanta dan tetingkap denyar bebas daripada kotoran dan debu, dan lap
dengan perlahan menggunakan kain lembut yang kering.
• Untuk membersihkan kamera, lap kamera dengan kain lembut yang kering.
. Peringatan Pengendalian Bateri Boleh Cas Semula Lama
• Tebat terminal positif dan negatif dengan pita dsb.
• Jangan tanggalkan pembalut bateri.
• Jangan ceraikan bateri.
. Peringatan Pengendalian penyesuai USB-AC
-
0 Jangan pasang kord kuasa pada punca kuasa dengan penarafan voltan yang
berbeza daripada yang ditandakan pada kord kuasa. Perbuatan itu mewujudkan
risiko kebakaran, kerosakan dan kejutan elektrik.
0 Sentiasa lindungi kord kuasa daripada kerosakan dan terputus. Jangan letak
objek berat atas kord kuasa atau dedahkannya pada panas melampau.
Perbuatan itu boleh merosakkan kord kuasa, mewujudkan risiko kebakaran dan
kejutan elektrik.
0 Jangan cuba mengubahsuai kord kuasa atau membengkok, memutar atau
menariknya dengan kasar. Perbuatan itu mewujudkan risiko kebakaran,
kerosakan dan kejutan elektrik.
0 Jangan memasang atau menarik kord kuasa semasa tangan anda basah.
Perbuatan itu mewujudkan risiko kejutan elektrik.
0 Jangan pasang kord kuasa pada punca kuasa atau kord sambungan yang
dikongsi dengan peranti lain. Perbuatan itu mewujudkan risiko kebakaran,
kerosakan dan kejutan elektrik.
0 Jika kord kuasa rosak (hinggakan wayar di dalamnya terkeluar atau terpotong),
segera hubungi peruncit asal anda atau pusat perkhidmatan sah CASIO untuk
meminta ia dibaiki. Penggunaan berterusan kord kuasa yang rosak
mewujudkan risiko kebakaran, kerosakan dan kejutan elektrik.
• Penyesuai USB-AC menjadi sedikit panas semasa pengecasan. Ini adalah biasa
dan tidak bermakna kerosakan.
• Cabut kord kuasa daripada punca kuasa bila anda tidak menggunakan penyesuai
USB-AC.
• Jangan menggunakan serbuk pencuci untuk mencuci kord kuasa (terutama
palamnya).
• Jangan menutup penyesuai USB-AC dengan selimut dsb. Perbuatan itu
mewujudkan risiko kebakaran.
118
Lampiran
. Peringatan Lain
Kamera mungkin menjadi panas sedikit semasa digunakan. Ini adalah biasa dan
tidak bermakna kerosakan.
. Hak Cipta
Kecuali untuk kegunaan peribadi anda, penggunaan tanpa kebenaran imej
tangkapan gambar atau filem yang haknya dimiliki orang lain, tanpa kebenaran
pemilik yang sah, adalah dilarang oleh undang-undang hak cipta. Dalam sesetengah
kes, penggambaran persembahan, pertunjukan, pameran awam dsb. mungkin
dilarang sama sekali, walaupun ia adalah untuk kegunaan peribadi anda. Tidak kira
sama ada fail tersebut dibeli oleh anda atau didapati secara percuma, menyiarkan
pada laman web, laman perkongsian fail atau mana-mana laman Internet lain atau
sebaliknya mengedar fail kepada pihak ketiga tanpa kebenaran pemilik hak cipta
adalah dilarang sama sekali oleh undang-undang hak cipta dan perjanjian
antarabangsa. Sebagai contoh, memuat naik atau mengedar imej Internet program
TV, konsert langsung, video muzik dsb. yang ditangkap atau direkod oleh anda
mungkin melanggar hak orang lain. Ambil perhatian bahawa CASIO COMPUTER
CO., LTD. tidak bertanggungjawab terhadap penggunaan produk dalam sebarang
cara yang melanggar hak cipta orang lain atau mencabul undang-undang hak cipta.
Terma berikut, yang digunakan dalam manual ini, adalah cap dagangan berdaftar
atau cap dagangan pemilik mereka yang berkenaan.
Perhatikan bahawa cap dagangan ™ dan cap dagangan berdaftar ® tidak digunakan
dalam teks manual ini.
• Logo SDXC adalah cap dagangan SD-3C, LLC.
• Microsoft, Windows, Windows Media, Windows Vista, Windows 7 dan DirectX ialah
cap dagangan berdaftar atau cap dagangan Microsoft Corporation di Amerika
Syarikat dan negara lain.
• Macintosh, Mac OS, QuickTime, dan iPhoto ialah cap dagangan Apple Inc.
• YouTube dan logo YouTube ialah cap dagang atau cap dagang berdaftar
Google Inc.
• EXILIM, Photo Transport dan YouTube Uploader for CASIO ialah cap dagangan
atau cap dagangan berdaftar CASIO COMPUTER CO., LTD.
• Semua syarikat atau nama produk lain yang disebut di sini ialah ialah cap
dagangan berdaftar atau cap dagangan syarikat mereka masing-masing.
119
Lampiran
Mana-mana dan semua penyalinan, pengedaran, dan pemindahan tanpa kebenaran
bagi tujuan komersial perisian yang disediakan oleh CASIO untuk produk ini adalah
dilarang.
Kefungsian muat naik YouTube produk ini disertakan di bawah lesen daripada
YouTube, LLC. Kewujudan kefungsian muat naik YouTube dalam produk ini
bukanlah satu pengendorsan atau perakuan bagi produk oleh YouTube, LLC.
Bekalan Kuasa
Mengecas
. Jika lampu belakang kamera mula berkelip merah...
• Suhu sekeliling atau suhu bateri mungkin sama ada terlalu tinggi atau terlalu
rendah. Tanggalkan kabel USB dan tunggu sehingga suhu berada dalam julat
pengecasan yang dibolehkan sebelum mencuba semula.
• Titik sentuh bateri mungkin kotor. Lapkannya dengan kain kering.
• Cuba sambungkan ke port USB komputer yang berbeza. Bergantung pada
persediaan komputer anda, anda mungkin tidak boleh mengecas bateri kamera
melalui sambungan USB.
Jika masalah masih berterusan setelah anda melakukan langkah di atas, ini
mungkin bermakna bateri rosak. Hubungi pusat perkhidmatan sah CASIO terdekat
anda.
Untuk menggantikan bateri
1.
Buka penutup bateri dan keluarkan
bateri yang ada.
Penahan
Dengan bahagian skrin monitor kamera
menghala ke atas, tolak penahan ke arah
yang ditunjukkan oleh anak panah dalam
gambar. Setelah bateri tertonjol, tarik
bateri keluar sepenuhnya daripada
kamera.
2.
Masukkan bateri baru.
120
Lampiran
Peringatan Bateri
. Peringatan semasa Penggunaan
• Pengendalian yang diberikan oleh bateri dalam keadaan sejuk selalunya adalah
kurang daripada pengendalian pada suhu biasa. Ini adalah kerana sifat bateri itu
sendiri, bukannya kamera.
• Cas bateri di kawasan di mana suhu adalah dalam julat 5°C hingga 35°C. Di luar
julat suhu ini pengecasan boleh mengambil masa yang lama daripada biasa
ataupun gagal.
• Jangan mengoyak atau menanggal label luar bateri.
• Jika bateri hanya memberikan pengendalian yang terhad selepas dicas penuh, ini
mungkin bermakna bateri itu telah mencapai hujung hayat perkhidmatannya. Tukar
bateri dengan yang baru.
. Peringatan Simpanan
• Menyimpan bateri untuk masa yang lama semasa ia dicas boleh menyebabkan
kemerosotan sifat bateri. Jika anda tidak bercadang menggunakan bateri untuk
jangka masa tertentu, gunakan bateri sepenuhnya sebelum menyimpannya.
• Sentiasa mengeluarkan bateri daripada kamera apabila anda tidak
menggunakannya. Bateri yang ditinggalkan dalam kamera boleh menyahcas dan
mati, dan akan memerlukan masa yang lama untuk dicas bila anda perlu
menggunakan kamera.
• Simpan bateri di tempat sejuk lagi kering (20°C atau rendah).
• Untuk menggelakkan nyahcas berlebihan bateri yang tidak digunakan, cas bateri
sepenuhnya dan kemudian masukkannya dalam kamera lalu gunakan bateri
sepenuhnya kira-kira sekali setiap enam bulan.
Menggunakan Kamera di Negara lain
. Peringatan semasa Penggunaan
• Penyesuai USB-AC yang disertakan direka untuk pengendalian dengan sebarang
bekalan kuasa dalam julat 100V hingga 240V AC, 50/60Hz. Namun ambil
perhatian bahawa bentuk palam kord kuasa bergantung pada setiap negara atau
kawasan geografi. Sebelum membawa bersama kamera dan penyesuai USB-AC
ketika berjalan, periksa dengan agen pelancongan mengenai keperluan bekalan
kuasa di destinasi anda.
• Jangan menghubungkan penyesuai USB-AC pada bekalan kuasa melalui penukar
voltan atau peranti serupa. Perbuatan itu boleh menyebabkan kerosakan.
. Bateri Tambahan
• Membawa bersama bateri (NP-80) tambahan yang dicas sepenuhnya adalah
digalakkan sewaktu berjalan bagi mengelak tidak dapat menangkap gambar
kerana bateri mati.
121
Lampiran
Menggunakan Kad Memori
Lihat halaman 23 untuk maklumat mengenai kad memori yang disokong dan cara
memuat kad memori.
Untuk menggantikan kad memori
Tekan kad memori dan kemudian lepaskannya.
Ini akan menyebabkan kad tertonjol sedikit
daripada slot kad memori. Tarik kad keluar dan
kemudian masukkan yang lain.
• Jangan mengeluarkan kad daripada kamera
semasa lampu belakang berkelip hijau.
Perbuatan itu boleh menyebabkan operasi
simpan imej gagal dan juga merosakkan kad
memori.
. Menggunakan Kad Memori
• Kad memori SD, kad memori SDHC dan kad memori
Tulis didayakan
SDXC mempunyai suis perlindungan tulis. Gunakan
suis apabila anda perlu melindungi daripada terpadam
data secara tidak sengaja. Perlu diingat bahawa, jika
Tulis
anda lindung tulis kad memori SD anda perlu membuka
dinyahdayakan
lindung tulis apabila anda mahu merekod, memformat
atau memadam sebarang imej daripadanya.
• Jika kad memori mula bertindak tidak normal semasa main semula imej, anda
boleh mengembalikan pengendalian biasa dengan memformatnya semula
(halaman 112). Namun, adalah disarankan supaya anda sentiasa membawa
beberapa kad memori semasa menggunakan kamera jauh dari rumah atau
pejabat.
• Apabila anda merekod data pada dan memadam data daripada kad memori
beberapa kali, ia kehilangan keupayaannya untuk menyimpan data. Oleh kerana
itu, pemformatan semula kad memori secara berkala adalah disarankan.
• Cas elektrostatik, hingar elektrik dan fenomena lain boleh menyebabkan
kerosakan atau kehilangan data. Pastikan anda sentiasa menyimpan data penting
pada media lain (CD-R, CD-RW, cakera keras dsb.).
122
Lampiran
. Peringatan Pengendalian Kad Memori
Sesetengah jenis kad memori boleh melambatkan kelajuan pemprosesan.
Terutamanya, anda mungkin mengalami masalah menyimpan filem berkualiti tinggi
(WIDE dan STD). Semasa menggunakan memori bina dalam kamera atau jenis kad
memori tertentu, ia mungkin mengambil masa yang lama untuk merekod data, yang
boleh menyebabkan pecahan pada imej dan/atau audio. Keadaan ini ditunjukkan
oleh kelipan » dan Y pada skrin monitor. Penggunaan kad memori dengan
kelajuan pindahan maksimum sekurang-kurangnya 10 MB per saat adalah
disarankan.
. Membuang atau Memindah Pemilikan Kad Memori atau Kamera
Fungsi format dan padam kamera tidak benar-benar memadamkan fail daripada kad
memori. Data asal kekal pada kad. Harap maklum bahawa tanggungjawab untuk
data pada kad memori terletak di bahu anda. Prosedur berikut adalah disarankan
setiap kali anda membuang kad memori atau kamera atau jika anda memindahkan
hak milik kepada pihak lain.
• Apabila membuang kad memori, sama ada musnahkan kad memori itu secara
fizikal atau gunakan perisian memadam data yang tersedia secara komersil untuk
memadam terus data pada kad memori.
• Apabila memindah hak milik kad memori kepada pihak lain, gunakan perisian
memadam data yang tersedia secara komersil untuk memadam terus datanya.
• Gunakan fungsi format (halaman 112) untuk memadam terus data daripada
memori terbina dalam sebelum membuang atau memindah hak milik kamera.
Keperluan Sistem Komputer untuk Perisian (Bagi Windows)
Keperluan sistem komputer adalah berbeza untuk setiap aplikasi. Pastikan keperluan
untuk aplikasi tertentu yang anda mahu gunakan disemak. Sila maklum bahawa nilai
yang disediakan di sini adalah keperluan minimum untuk menjalankan setiap aplikasi.
Keperluan sebenar adalah lebih banyak, bergantung pada jumlah imej dan saiz imej
yang dikendalikan.
0 Windows
YouTube Uploader for CASIO
Sistem Pengendalian : Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)
• Memori yang cukup untuk menjalankan sistem pengendalian
• Konfigurasi komputer yang membenarkan main semula filem pada laman YouTube
• Konfigurasi komputer yang membenarkan muat naik filem ke laman YouTube
Photo Transport 1.0
Sistem Pengendalian
: Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)
Memori
: Sekurang-kurangnya 64 MB
Ruang Pemacu Cakera Keras: Sekurang-kurangnya 2 MB
123
Lampiran
Set Semula Tetapan Lalai Awal
Jadual dalam bahagian ini menunjukkan tetapan lalai asal pada menu yang muncul
dalam mod RKM dan mod MAIN apabila anda mengeset semula kamera
(halaman 112).
• Sempang (–) menunjukkan item di mana tetapannya tidak diset semula atau item
di mana tiada tetapan set semula.
. Mod RKM
Tab “RKM”
Fokus
Q (Auto Fokus)
Bingkai Fokus
ß
CS
Mati
Anti Goncang
Mati
Kws AF
Û Tompok
Kekunci Kiri/
Knn
Mati
Grid
Mati
Bantuan Ikon
Hdp
Memori
b BEST SHOT:
Mati / Denyar: Hdp /
Fokus: Mati /
Keimbangan Putih:
Mati / ISO: Mati /
Kws AF: Hdp /
CS: Mati /
Pemasa kendiri:
Mati / Kedudukan
MF: Mati /
Kddkn Zum: Mati
Keimbangan
Putih
Auto
ISO
Auto
Tab “Kualiti”
T Kualiti
(Tangkapan
Gambar)
Normal
Anjakan EV
0.0
Penapis Warna Mati
124
Lampiran
Tab “Sediakan”
Eye - Fi
Hdp
Gaya Tarikh
–
Language
–
Tidur
1 min
Bunyi
Permulaan:
Bunyi 1 / Pengatup
Separa: Bunyi 1 /
Pengatup: Bunyi 1 /
Operasi: Bunyi 1 /
= Operasi:
...//// /
= Main: ...////
Mati Kuasa
Auto
2 min
RKM/MAIN
Kuasa Hdp
Ü
Dinyahaktifkan
Mati
USB
Smpn Massa
Video Keluar
–
Format
–
Ttp Semula
–
Ubah Saiz
–
Memotong
–
Alih Suara
–
Salin
–
Permulaan
Mati
No. Fail
Teruskan
Waktu Dunia
–
Cap Msa
Mati
Laras
–
. Mod MAIN
Tab “MAIN”
Mata Merah
–
Percetakan
DPOF
–
Lindungi
–
Tab “Sediakan”
• Kandungan tab “Sediakan” adalah serupa dalam mod RKM dan mod MAIN.
125
Lampiran
Apabila mengalami masalah...
Pencarisilapan
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Bekalan Kuasa
Kuasa tidak hidup.
1)Bateri mungkin tidak dimasukkan dengan betul (halaman 15).
2)Bateri mungkin telah mati. Caskan bateri (halaman 15). Jika
bateri mati sejurus dicas, ini bermakna bateri telah mencapai
hujung hayatnya dan perlu diganti. Beli bateri ion litium boleh
cas semula CASIO NP-80 yang tersedia secara berasingan.
Kamera terpadam
secara tiba-tiba.
1)Mati Kuasa Auto mungkin telah diaktifkan (halaman 109).
Hidupkan kuasa semula.
2)Bateri mungkin telah mati. Caskan bateri (halaman 15).
3)Fungsi perlindungan kamera mungkin telah diaktifkan kerana
suhu kamera terlalu tinggi. Matikan kamera dan tunggu
sehingga ia sejuk sebelum mencuba untuk menggunakannya
semula.
Kuasa tidak dapat
dimatikan. Tiada
apa-apa yang
berlaku apabila
butang ditekan.
Keluarkan bateri daripada kamera dan kemudian masukkannya
semula.
Rakaman Imej
Imej tidak dirakam
apabila butang
pengatup ditekan.
1)Jika kamera dalam mod MAIN, tekan [r] (RKM) untuk
memasuki mod RKM.
2)Jika denyar sedang mengecas, tunggu sehingga operasi cas
selesai.
3)Jika mesej “Memori Penuh” muncul, pindah imej ke dalam
komputer anda, padam imej yang anda tidak perlukan lagi
atau guna kad memori lain.
Auto Fokus tidak
memfokus dengan
betul.
1)Jika kanta kotor, bersihkannya.
2)Subjek mungkin tidak berada di tengah bingkai fokus semasa
anda menyediakan imej.
3)Subjek yang anda rakam mungkin bukan daripada jenis yang
serasi dengan Auto Fokus (halaman 33). Gunakan fokus
manual (halaman 57).
4)Anda mungkin menggerakkan kamera semasa
penggambaran. Cuba merakam dengan Anti Goncang atau
gunakan tripod.
5)Anda mungkin menekan penuh butang pengatup tanpa
menunggu Auto Fokus. Tekan separuh butang pengatup dan
beri masa yang cukup untuk Auto Fokus memfokus.
126
Lampiran
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Subjek tidak tepat
fokusnya dalam
imej yang dirakam.
Imej mungkin tidak difokuskan dengan betul. Semasa
menyediakan imej, pastikan subjek terletak di dalam bingkai
fokus.
Denyar tidak nyala. 1)Jika ? (Denyar Mati) dipilih sebagai mod denyar, tukar ke
mod lain (halaman 39).
2)Jika bateri mati, caskannya (halaman 15).
3)Jika pemandangan BEST SHOT yang menggunakan ?
(Denyar Mati) dipilih, tukar ke mod denyar lain (halaman 39)
atau pilih pemandangan BEST SHOT lain (halaman 52).
Merah ? (Denyar
Mati) ikon
dipaparkan di skrin
monitor dan denyar
tidak nyala.
Unit denyar mungkin rosak. Hubungi pusat perkhidmatan sah
CASIO atau peruncit asal anda. Harap maklum bahawa
meskipun denyar tidak nyala, anda masih boleh menggunakan
kamera untuk tangkapan tanpa denyar.
Kamera mati
semasa pengiraan
Pemasa kendiri.
Bateri mungkin telah mati. Caskan bateri (halaman 15).
Imej skrin monitor
tidak tepat fokus.
1)Anda mungkin menggunakan Fokus Manual dan telah tidak
memfokuskan imej. Fokuskan imej (halaman 58).
2)Anda mungkin menggunakan ´ (Makro) untuk
pemandangan atau potret. Gunakan Auto Fokus untuk
tangkapan pemandangan dan potret (halaman 57).
3)Anda mungkin sedang cuba menggunakan Auto Fokus atau
) (Infiniti) semasa menangkap gambar dekat. Gunakan
´ (Makro) untuk gambar dekat (halaman 57).
Terdapat garis
menegak pada
imej skrin monitor.
Menangkap gambar subjek yang bercahaya cerah boleh
menyebabkan garis menegak muncul pada imej skrin monitor.
Ini ialah fenomena CCD yang dikenali sebagai “cela menegak”
dan tidak bermakna kerosakan kamera. Perhatikan bahawa
cela menegak tidak dirakam dalam imej tangkapan gambar
tetapi dirakam dalam filem.
Terdapat hingar
digital pada imej.
1)Pemekaan mungkin telah meningkat secara automatik untuk
subjek gelap, yang meningkatkan kemungkinan hingar digital.
Gunakan lampu atau cara lain untuk menerangi subjek.
2)Anda mungkin cuba merakam di kawasan gelap dengan
? (Denyar Mati) dihidupkan, yang boleh meningkatkan
kemungkinan hingar digital dan menyebabkan imej kelihatan
kasar. Dalam kes ini, hidupkan denyar (halaman 39) atau
gunakan lampu untuk pencahayaan.
3)Merakam dengan tetapan pemekaan ISO atau dengan ciri
Pencahayaan boleh menyebabkan peningkatan hingar
digital. Gunakan lampu atau cara lain untuk menerangi
subjek.
127
Lampiran
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Imej yang direkod
tidak disimpan.
1)Kuasa kamera mungkin telah dimatikan sebelum operasi
simpan selesai, yang akan menyebabkan imej tidak
disimpan. Jika penunjuk bateri menunjukkan
, cas bateri
secepat mungkin (halaman 21).
2)Anda mungkin telah mengeluarkan kad memori daripada
kamera sebelum operasi simpan selesai, yang akan
menyebabkan imej tidak disimpan. Jangan keluarkan kad
memori sebelum operasi simpan selesai.
Walaupun terdapat
pencahayaan yang
terang, muka orang
dalam imej nampak
gelap.
Cahaya yang cukup tidak sampai kepada subjek. Tukar tetapan
mod denyar kepada < (Denyar Hidup) untuk denyar segerak
siang (halaman 39), atau laraskan Anjakan EV ke bahagian +
(halaman 64).
Gambar malam
tidak cantik.
Gunakan pemandangan BEST SHOT berikut (halaman 52)
semasa penggambaran di waktu malam.
• Pemandangan Malam (untuk penggambaran pemandangan
malam sahaja)
• Potret Pemandangan Malam (untuk penggambaran orang
berlatarbelakangkan pemandangan malam)
Subjek terlalu
gelap semasa
penggambaran
imej di tepi pantai
atau kawasan ski.
Cahaya matahari yang dipantul oleh air, pasir atau salji boleh
menyebabkan kurang dedahan imej. Tukar tetapan mod denyar
kepada < (Denyar Hidup) untuk denyar segerak siang
(halaman 39), atau laraskan Anjakan EV ke bahagian +
(halaman 64).
Zum digital
Pengecapan masa mungkin telah dihidupkan, yang akan
(termasuk zum HD) menyebabkan zum digital dinyahdayakan. Matikan pengecapan
tidak berfungsi. Bar masa (halaman 107).
zum menunjukkan
zum sehingga
faktor zum 5.0
sahaja.
Imej tidak tepat
fokus semasa
rakaman filem.
1)Pemfokusan mungkin tidak boleh dilakukan kerana subjek
berada di luar jarak fokus. Tangkap gambar dalam jarak yang
dibenarkan.
2)Kanta mungkin kotor. Bersihkan kanta (halaman 117).
128
Lampiran
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Main semula
Warna imej main
semula berbeza
daripada apa yang
kelihatan di skrin
monitor semasa
penggambaran.
Cahaya matahari atau cahaya daripada sumber lain mungkin
memancar terus ke dalam kanta semasa anda sedang
menangkap gambar. Letakkan kamera supaya cahaya matahari
tidak memancar terus ke dalam kanta.
Imej tidak
dipaparkan.
Kamera ini tak boleh memaparkan imej bukan DCF yang
dirakam pada kad memori menggunakan kamera digital lain.
Imej tidak bole
diedit (dengan
mengubah saiz,
memendek,
memutar).
Harap maklum bahawa anda tidak boleh edit jenis tangkapan
gambar berikut.
• Filem
• Tangkapan gambar yang dirakam dengan kamera lain
Pemadaman Fail
Fail tidak boleh
dipadam.
1)Fail mungkin dilindungi. Nyah lindung fail (halaman 75).
2)Tetapan “Ü Dinyahaktifkan” mungkin “Hdp”. Tukar tetapan
ke “Mati” (halaman 110).
Lain-lain
Tarikh dan masa
yang salah
dipaparkan, atau
tarikh dan masa
yang salah
disimpan bersama
data imej.
Tetapan tarikh dan masa adalah salah. Tetapkan tarikh dan
masa yang betul (halaman 107).
Mesej yang
dipaparkan adalah
dalam bahasa
yang salah.
Bahasa paparan yang salah telah dipilih. Tukar tetapan bahasa
paparan (halaman 108).
Imej tidak boleh
dipindah melalui
sambungan USB.
1)Kabel USB mungkin tidak disambungkan dengan betul.
Periksa semua sambungan.
2)Protokol komunikasi USB yang salah telah dipilih. Pilih
komunikasi protokol USB yang betul mengikut jenis peranti
yang anda sambungkan (halaman 87, 95).
3)Jika kamera tidak dihidupkan, hidupkannya.
4)Komputer anda mungkin tidak dapat mengenali kamera jika
anda menyambung melalui hab USB. Sentiasa bersambung
terus dengan port USB komputer.
129
Lampiran
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Skrin pilihan
1)Anda tidak mengkonfigurasi tetapan awal selepas membeli
bahasa muncul bila
kamera atau mungkin bateri dalam kamera telah mati.
kamera
Periksa persediaan kamera (halaman 22, 108).
dihidupkan.
2)Mungkin terdapat masalah dengan data memori kamera. Jika
ini adalah kesnya, lakukan operasi set semula untuk
mengasal persediaan kamera (halaman 112). Setelah itu,
konfigurasi setiap tetapan. Jika skrin pilihan bahasa tidak
muncul semula apabila anda menghidupkan kamera, ia
bermakna data pengurusan memori kamera telah dipulihkan.
Jika mesej yang sama muncul selepas anda menghidupkan
kuasa, hubungi peruncit anda atau pusat perkhidmatan sah
CASIO.
Tetapan masa dan
tarikh yang
dikonfigurasi kali
pertama selepas
membeli kamera
ditetapkan semula
ke lalai kilang
mereka apabila
mengeluarkan
bateri kamera.
Masukkan bateri kamera dan konfigurasi semula tetapan masa
dan tarikh (halaman 22). Jangan keluarkan bateri daripada
kamera sekurang-kurangnya 24 jam selepas mengkonfigurasi
tetapan masa dan tarikh. Selepas itu, tetapan tidak akan set
semula jika anda mengeluarkan bateri.
• Jika masa dan tarikh ditetapkan semula ke tetapan kilang
mereka apabila anda mengeluarkan bateri setelah ia
dimasukkan untuk lebih dari 24 jam, ia mungkin bermakna
memori tetapan kamera sudah rosak. Hubungi peruncit anda
atau pusat perkhidmatan sah CASIO.
Butang tidak
bertindakbalas
sejurus kuasa
dihidupkan.
Dengan kad memori berkapasiti besar terdapat sedikit
kelewatan setelah kuasa dihidupkan sebelum butang memberi
tindak balas.
130
Lampiran
Mesej Paparan
ALERT
Fungsi perlindungan kamera mungkin telah diaktifkan kerana
suhu kamera terlalu tinggi. Matikan kamera dan tunggu
sehingga ia sejuk sebelum mencuba untuk
menggunakannya semula.
Paras bateri
rendah.
Kuasa bateri rendah.
RALAT kad
Ada masalah dengan kad memori. Matikan kamera,
keluarkan kad memori dan kemudian masukkannya semula
ke dalam kamera. Jika mesej ini muncul semula apabila
anda menghidupkan kamera, format kad memori
(halaman 112).
• Memformat kad memori akan memadam semua failnya.
Sebelum memformat, cuba pindahkan fail yang telah
didapatkan balik ke komputer atau peranti simpanan lain.
Perksa
sambungan!
Anda sedang mencuba menyambungkan kamera pada
pencetak sedangkan tetapan USB kamera tidak serasi
dengan sistem USB pencetak (halaman 80).
Fail tak boleh
disimpan kerana
paras bateri terlalu
rendah.
Kuasa bateri rendah, jadi fail imej tak dapat disimpan.
Folder tak dapat
dibuat.
Anda sedang cuba merakam fail sedangkan telah ada 9999
fail disimpan dalam folder yang ke-999. Jika anda mahu
merakam lagi, padam fail yang anda tidak perlukan
(halaman 31).
Imej sedang
dipindahkan.
Hentikan
pemindahan dan
matikan kuasa?
Anda sedang cuba mematikan kuasa semasa data imej
sedang dipindah menggunakan kad Eye-Fi (halaman 99).
RALAT KANTA
Mesej ini muncul dan kamera mati apabila kanta melakukan
beberapa operasi yang tidak dijangkakan. Jika mesej yang
sama muncul selepas anda menghidupkan kuasa, hubungi
pusat perkhidmatan sah CASIO atau peruncit anda.
Masukkan kertas!
Pencetak kehabisan kertas semasa mencetak.
Memori Penuh
Memori penuh dengan imej yang anda rakam dan/atau fail
yang disimpan oleh operasi penyuntingan. Padam fail yang
anda tidak perlukan lagi (halaman 31).
131
Lampiran
Ralat Percetakan
Ralat berlaku semasa mencetak.
• Pencetak dimatikan.
• Pencetak menjana ralat dsb.
Ralat Rakaman
Pemampatan imej tak dapat dilakukan kerana sesuatu sebab
semasa simpanan data imej. Tangkap imej semula.
CUBA SEMULA
HDPKN KUASA
Kanta bertemu halangan semasa bergerak. Kamera akan
mati secara automatik apabila mesej ini muncul. Alih
halangan dan hidupkan kuasa semula.
SYSTEM ERROR
Sistem kamera anda tercemar. Hubungi peruncit anda atau
pusat perkhidmatan sah CASIO.
Kad dikunci.
Suis LOCK pada kad memori SD, SDHC
atau SDXC yang dimasukkan dalam kamera
berada dalam kedudukan dikunci. Anda tidak
boleh menyimpan imej atau memadam imej
daripada kad memori yang dikunci.
Tiada fail.
Tiada fail dalam memori terbina dalam atau pada kad
memori.
Tiada imej
percetakan.
Sediakan DPOF.
Tiada fail yang ditetapkan untuk percetakan pada masa ini.
Mengkonfigurasi tetapan DPOF yang diperlukan
(halaman 82).
Kad ini tak
diformat.
Kad memori yang dimasukkan dalam kamera tidak diformat.
Format kad memori (halaman 112).
Fail ini tak boleh
dimainkan.
Fail yang anda cuba capai telah tercemar atau adalah jenis
yang tidak boleh dipapar oleh kamera ini.
Fungsi ini tak
boleh digunakan.
Mesej ini akan muncul di pertengahan operasi apabila anda
cuba menggunakan fungsi yang tak dibenarkan bersama
fungsi lain.
132
LOCK
Lampiran
Bilangan Tangkapan Gambar/Masa Rakaman Filem/
Masa Rakaman Suara
Tangkapan Gambar
Saiz Imej
(Piksel)
14M
(4320x3240)
3:2
(4320x2880)
16:9
(4320x2432)
10M
(3648x2736)
6M
(2816x2112)
3M
(2048x1536)
VGA
(640x480)
Anggaran
Saiz Fail Imej
Kapasiti Rkmn
Tangkapan Gambar
Memori Terbina Dlm
(Kira-kira 14.2 MB*1)
Kapasiti Rkmn
Tangkapan Gambar
Kad Memori SD
(1 GB*2)
4.86 MB
2
198
Normal
3.24 MB
4
298
Halus
4.29 MB
3
225
Normal
2.87 MB
4
336
Kualiti Imej
Halus
Halus
3.57 MB
3
270
Normal
2.40 MB
5
402
Halus
3.38 MB
4
285
Normal
2.27 MB
5
425
Halus
1.89 MB
7
511
Normal
1.30 MB
10
743
Halus
1.25 MB
10
773
Normal
820 KB
16
1178
Halus
290 KB
46
3331
Normal
240 KB
56
4026
133
Lampiran
Filem
Kualiti Imej
(Piksel)
Anggaran Kadar Data
(Kadar Bingkai)
Kapasiti Rkmn Filem
Memori Terbina Dlm
(Kira-kira 14.2 MB*1)
Kapasiti Rkmn
Filem Kad
Memori SD
(1 GB*2)
Saiz Fail
Filem
1-minit
WIDE
848x480
12.5 Megabit/saat
(30 bingkai/saat)
7 saat
10 minit
7 saat
93.1 MB
STD
640x480
10.6 Megabit/saat
(30 bingkai/saat)
8 saat
11 minit
42 saat
79.0 MB
Rkmn Suara
Format Fail
Saiz Fail
Maksimum
Saiz Fail
Kapasiti Rkmn Suara
Memori Terbina Dlm
(Kira-kira 14.2 MB*1)
Kapasiti Rkmn
Suara Kad Memori
SD (1 GB*2)
WAV
IMA-ADPCM
4 GB
5.5 KB/saat
41 minit
49 saat
49 jam
31 minit
*1 Kapasiti memori terbina dalam selepas diformat
*2 Nilai di atas ialah berdasarkan penggunaan kad memori PRO HIGH SPEED SD
(Panasonic Corporation). Bilangan imej yang anda boleh simpan bergantung pada
jenis kad memori yang anda gunakan.
• Nilai tangkapan gambar, kapasiti rakaman filem dan kapasiti rakaman suara adalah
anggaran dan bertujuan untuk rujukan sahaja. Kapasiti sebenar bergantung pada
kandungan imej.
• Nilai saiz fail dan kadar data adalah anggaran dan bertujuan untuk rujukan sahaja. Nilai
sebenar bergantung pada jenis imej yang ditangkap.
• Apabila menggunakan kad memori dengan kapasiti berbeza, kira bilangan imej sebagai
peratusan daripada 1 GB.
• Setiap filem boleh mencecah selama 29 minit. Rakaman filem berhenti secara automatik
selepas rakaman selama 29 minit.
• Suatu rakaman filem dengan pemandangan “Untuk YouTube” boleh mempunyai saiz fail
maksimum 2048 MB atau masa rakaman sehingga 15 minit.
134
Lampiran
Spesifikasi
Format Fail
Tangkapan Gambar:
JPEG (Exif Versi 2.3); standard DCF 2.0; komplian DPOF
Filem:
Gerakan JPEG AVI, audio IMA-ADPCM (monaural)
Audio (Rakaman Suara): WAV (monaural)
Media Rakaman
Memori Terbina Dlm (Kaw Smpn Imej: 14.2 MB)
SD/SDHC/SDXC
Saiz Imej Dirakam
Tangkapan Gambar:
14M (4320x3240), 3:2 (4320x2880), 16:9 (4320x2432),
10M (3648x2736), 6M (2816x2112), 3M (2048x1536),
VGA (640x480)
Filem:
WIDE (848x480), STD (640x480)
Pemadaman Imej
1 fail; fail pilihan; semua fail (dengan ciri perlindungan memori)
Piksel Berkesan
14.10 Megapiksel
Elemen Pengimejan
Saiz: CCD 1/2.3-inci persegi piksel
Jumlah Piksel: 14.53 Megapiksel
Jarak Kanta/Fokus
F2.8 (W) hingga 6.5 (T) f = 4.7 hingga 23.5 mm
(sama dgn 26 hingga 130 mm dlm format 35 mm)
Tujuh kanta dalam lima kumpulan, termasuk kanta asfera.
Zum
5X zum optik, 4X zum digital (20X bergabung dengan zum
optik)
Sehingga 79.7X apabila zum HD dan zum digital digunakan
dalam kombinasi (saiz VGA)
Memfokus
Auto Fokus Pengecaman Kontras
• Mod Fokus:
Auto Fokus, Fokus Makro, Fokus Super Macro, Infiniti,
Fokus Manual
• Kws AF:
Tompok, Brblg, Penjejakan
Fokus Anggaran
(Tangkapan Gambar)
(Dprd Permukaan
Kanta)
Auto Fokus: 15 sm hingga 9 (Sudut Lebar)
Fokus Makro: 5 sm hingga 50 sm (Tiga langkah zum daripada
tetapan Sudut Luas)
Fokus Super Macro: 5 sm hingga 50 sm
Infiniti: 9
Manual: 15 sm hingga 9 (Sudut Lebar)
* Jarak dipengaruhi oleh zum optik.
Permeteran
Berbilang corak (pusat tertimbang untuk beberapa
pemandangan BS) oleh elemen pengimejan
Kawalan Pendedahan
Program AE
Keamatan Pendedahan –2.0 EV hingga +2.0 EV (dlm 1/3EV langkah)
Pengatup
Pengatup CCD, pengatup mekanikal
135
Lampiran
Kelajuan Pengatup
Tangkapan Gambar (Auto): 1/2 hingga 1/2000 saat
Tangkapan Gambar (Pemandangan Malan): 4 hingga
1/2000 saat
* Mungkin berbeza mengikut ttpn kamera.
Nilai Bukaan
F2.8 (W) hingga F7.9 (W) (Bila digunakan dgn penapis ND)
* Menggunakan zum optik menukar nilai bukaan.
Keimbangan Putih
Auto, Siang, Mendung, Bygn, Pendarfluor Siang Putih,
Pendarfluor Siang, Tungsten, WB Manual
Pemekaan (Pemekaan
Output Standard)
Tangkapan Gambar:
Auto, ISO 64, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800,
ISO 1600 setara
Filem: Auto
Pemasa Kendiri
Anggaran Masa Pemicu:
10 saat, 2 saat, Pemasa Kendiri Tigaan
Mod Denyar
Auto, Mati, Hdp, Pengurangan mata merah
Jarak Denyar
Sudur Lebar: 0.15 m*2 hingga 2.86 m
(Pemekaan ISO: Auto)*1 Telefoto: 0.4 m hingga 1.23 m
*1 Jarak dipengaruhi oleh zum optik.
*2 Fokus Makro
Masa Pengecasan
Denyar
Anggaran maksimum 5 saat
Rakaman
Tangkapan Gambar; Makro; Pemasa Kendiri; Pengatup
Berterusan (CS Kelajuan Biasa); BEST SHOT; Pengecaman
Muka; Anti Goncang; Pencahayaan; Mod mudah; Filem (filem
biasa dan Untuk YouTube) (dgn audio monaural); Audio
(Rkmn Suara)
Anggaran Masa
Rakaman Audio
Maksimum
Selepas Rkmn: 30 saat per imej
Rkmn Suara:
41 minit 49 saat (bila menggunakan memori terbina dlm)
Skrin Monitor
LCD warna TFT 2.7-inci
230,400 (960x240) dot
Pemidang Tilik
Skrin Monitor
Fungsi Penjagaan Masa Tarikh dan Masa: Dirakam dengan data imej
Kalendar Auto: Hingga 2049
Waktu Dunia
162 bandar dlm 32 zon masa
Nama bandar, tarikh, masa, masa musim panas
Terminal sambungan
luaran
Port USB (Kelajuan Tgi serasi USB, USB mengecas) /
terminal output AV (NTSC/PAL)
Mikrofon
Monaural
Pembesar Suara
Monaural
Keperluan Kuasa
Bateri ion litium boleh cas semula (NP-80) x1
136
Lampiran
Anggaran Hayat Bateri
Semua nilai yang disediakan di bawah menunjukkan anggaran jumlah masa di
bawah suhu biasa (23°C) sebelum kamera mati. Nilai ini tidak dijamin. Suhu rendah
memendekkan hayat bateri.
Bilangan Tgkpn (CIPA) (Masa Pengendalian)*1
Main Semula Berterusan (Tangkapan
Gambar)*2
180 tangkapan
3 jam 10 minit
Anggaran masa rakaman filem berterusan*3
1 jam 20 minit
Rakaman Suara Berterusan*4
3 jam 10 minit
• Bateri: NP-80 (Kapasiti Berkadar: 700 mAh)
• Medium Rakaman: Kad memori SD 1 GB (PRO HIGH SPEED (Panasonic
Corporation))
• Syarat Pengukuran
*1 Anggaran bilangan tangkapan (CIPA) (Masa Pengendalian)
Mengikut standard CIPA (Camera and Imaging Products Association)
Suhu biasa (23°C), monitor hidup, pengendalian zum antara lebar penuh dan telefoto
penuh setiap 30 saat, di mana dua imej ditangkap menggunakan denyar; kuasa
dimatikan dan dihidupkan setiap kali 10 imej ditangkap.
*2 Anggaran masa main semula
Suhu standard (23°C), tatal satu imej kira-kira setiap 10 saat
*3 Anggaran masa untuk kitaran berulang 10 minit rakaman diikuti dengan pemadaman
fail rakaman.
*4 Anggaran masa rakaman berterusan
• Nilai di atas adalah berdasarkan bateri baru, bermula daripada cas penuh.
Pengecasan berulang memendekkan hayat bateri.
• Kekerapan penggunaan denyar, zum dan Auto Fokus, dan tempoh kamera hidup
memberi kesan pada nilai masa rakaman dan bilangan tangkapan.
Penggunaan Tenaga
3.7 V DC, Kira-kira 3.4 W
Dimensi
95.8 (W) x 56.9 (H) x 20.7 (D) mm
(19.2 mm lebar tak termasuk unjuran)
Berat
Kira-kira 141 g (termasuk bateri dan kad memori)
Kira-kira 120 g (tidak termasuk bateri dan kad memori)
137
Lampiran
. Bateri ion litium boleh cas semula (NP-80)
Voltan Berkadar
3.7 V
Kemuatan Berkadar
700 mAh
Keperluan Suhu
Pengendalian
0 hingga 40°C
Dimensi
31.4 (W) x 39.5 (H) x 5.9 (D) mm
Berat
Kira-kira 19 g
. Penyesuai USB-AC (AD-C53U)
Kuasa Input
100 hingga 240 V AC, 50/60 Hz, 100 mA
Kuasa Output
5.0 V DC, 650 mA
Keperluan Suhu
Pengendalian
5 hingga 35°C
Dimensi
53 (W) x 21 (H) x 45 (D) mm (tidak termasuk unjuran)
Berat
Kira-kira 37 g
138
Lampiran
CASIO COMPUTER CO.,LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
M29
MA1109-A
© 2011 CASIO COMPUTER CO.,LTD.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement