Casio EX-S100 Handleiding
D
Digitale Camera
EX-S100
Gebruiksaanwijzing
Gefeliciteerd met de aanschaf van dit
CASIO product.
• Voordat u het in gebruik neemt dient u
eerst de voorzorgsmaatregelen in deze
gebruiksaanwijzing aandachtig door te
lezen.
• Houd de gebruiksaanwijzing daarna op
een veilige plaats voor latere naslag.
• Bezoek de officiële EXILIM website
http://www.exilim.com/ voor de meest
recentelijke informatie voor dit product.
K873PCM1DMX
INLEIDING
INLEIDING
Uitpakken
Controleer dat alle hier getoonde items inderdaad meegeleverd zijn met de camera. Mocht er iets missen, neem dan zo snel
mogelijk contact op met de dealer.
Camera
Oplaadbare lithium-Ion Accu
(NP-20)
CD-ROM
USB slede (CA-25)
USB kabel
Polsriem
Basisreferentie
* De vorm van de
netstekker hangt af van
het land waar de
camera wordt
aangeschaft.
Speciale netadapter
(Inlaat type) (AD-C51G)
Netsnoer *
2
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
• Merk op dat de vorm van de netadapter afhangt van het land waar de camera wordt aangeschaft.
Speciale netadapter
(Insteek type) (AD-C51J)
INLEIDING
20
Inhoudsopgave
VOORBEREIDINGEN
Betreffende deze gebruiksaanwijzing ........................ 20
2
Algemene gids ........................................................... 21
INLEIDING
Camera
USB slede
Uitpakken ..................................................................... 2
Inhoud van het beeldscherm ..................................... 24
Kenmerken ................................................................... 9
Veranderen van de inhoud van het beeldscherm
Voorzorgsmaatregelen ............................................... 12
16
21
23
26
Vastmaken van de polsriem ....................................... 28
Spanningsvereisten ................................................... 29
SNELSTARTGIDS
Inleggen en verwijderen van de oplaadbare accu
Opladen van de accu
Voorzorgsmaatregelen voor de stroomvoorziening
In- en uitschakelen van de camera
Configureren van de stroomspaarinstellingen
Laad de accu eerst op! .............................................. 16
Configureren van de displaytaal
en de klokinstellingen ................................................. 17
29
31
36
39
41
Gebruik van de in-beeld menu’s ................................ 42
Opnemen van een beeld ............................................ 18
Configureren van de displaytaal
en de klokinstellingen ................................................. 44
Bekijken van een opgenomen beeld ......................... 19
Wissen van een beeld ................................................ 19
Configureren van de displaytaal en de klokinstellingen 45
3
INLEIDING
48
Bijstellen van de witbalans ......................................... 77
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
Handmatig configureren van de witbalans
Opnemen van een beeld ............................................ 48
Specificeren van de opnamefunctie
Richten van de camera
Opnemen van een beeld
48
49
50
Creëren van uw eigen BESTSHOT instelling
82
Wissen van een BESTSHOT functie gebruikersinstelling 83
Combineren van shots van twee mensen tot een
enkel beeld (Coupling Shot (combinatieshot)) .......... 84
Gebruiken van de zoom ............................................. 54
Optische zoom
Digitale zoom
78
Gebruiken van de BESTSHOT functie ...................... 80
54
56
Opnemen van een onderwerp over een bestaand
achtergrondbeeld (Pre-shot (vooropname)) .............. 86
Gebruiken van de flitser ............................................. 58
59
60
60
Opnemen van beelden van naamkaartjes en
documenten (Business Shot) ..................................... 88
Gebruiken van de zelfontspanner .............................. 62
Gebruiken van de filmfunctie ..................................... 90
Specificeren van de beeldgrootte .............................. 64
Opnemen van audio ................................................... 93
Flitsereenheid status
Veranderen van de flitssterkte instelling
Gebruik van de flitserassistent (Flash Assist)
Gebruiken van de Business Shot instelling
Toevoegen van geluid aan een snapshot
Opnemen van spraak
Specificeren van de beeldkwaliteit ............................ 65
89
93
94
Gebruiken van het histogram ..................................... 96
67
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
Camera instellingen van de REC (opname) functie .. 98
Specificeren van de ISO gevoeligheid
Speciferen van de contourscherpte
Specificeren van kleurverzadiging
Specificeren van het contrast
In- en uitschakelen van het in-beeld raster
In- en uitschakelen van beeldcontrole
Gebruik van icoonhulp
Toewijzen van functies aan de [왗] en [왘] toetsen
Specificeren van de default instellingen
bij inschakelen van de spanning
Terugstellen (reset) van de camera
Selecteren van de scherpstelfunctie ......................... 67
Gebruik
Gebruik
Gebruik
Gebruik
Gebruik
Gebruik
van
van
van
van
van
van
autofocus
de macrofunctie
panfocus
de oneindig-functie
handmatig scherpstellen
de scherpstelvergrendeling
68
70
71
72
73
74
Belichtingscompensatie (EV verschuiving) ............... 75
4
99
100
100
101
101
102
102
103
104
106
INLEIDING
107
WEERGAVE
126
Elementaire weergavebediening ............................. 107
Weergave van een audio snapshot
BEHEER VAN BESTANDEN
Mappen ..................................................................... 126
108
Geheugenmappen en -bestanden
Omklappen van de display ...................................... 109
126
Beschermen van bestanden .................................... 127
Beveiligen van een enkel bestand
Beveiligen van alle bestanden
Inzoomen op het weergegeven beeld ...................... 110
Afmetingen van een beeld heraanpassen ................ 111
127
128
Gebruik van de FAVORITE folder ............................ 128
Trimmen van een beeld ............................................ 112
Kopiëren van een bestand naar de FAVORITE map
Tonen van een bestand in de FAVORITE map
Wissen van een bestand uit de FAVORITE map
Wissen van alle bestanden uit de FAVORITE map
Weergeven van een film ........................................... 113
Tonen van een 9-beelden scherm ............................ 114
128
130
131
131
Tonen van het kalenderscherm ................................. 115
132
Spelen van een Slideshow (diashow) ...................... 116
Gebruik van de fotostandaardfunctie
Configureren van de geluidsinstellingen ................. 132
Roteren van het displaybeeld ................................... 119
Configureren van de geluidsinstellingen
Instellen van het volumeniveau
Gebruik van beeldroulette ........................................ 120
Toevoegen van audio aan een snapshot ................. 121
Heropnemen van het geluid
132
133
Specificeren van een beeld voor het
beginscherm ............................................................. 133
122
Weergeven van een spraakopnamebestand ........... 123
124
ANDERE INSTELLINGEN
118
Configureren van de instellingen voor het
spanningsuitschakelbeeld ........................................ 134
WISSEN VAN BESTANDEN
Specificeren van de bestandsnaam serienummer
generatiemethode .................................................... 136
Wissen van een enkel bestand ................................ 124
Gebruiken van het alarm ......................................... 136
Wissen van alle bestanden ...................................... 125
5
INLEIDING
Instellen van de klok ................................................ 138
Selecteren van uw thuistijdzone
Instellen van de huidige tijd en datum
Veranderen van de datumopmaak
151
138
139
139
DPOF ........................................................................ 152
Configureren van de afdrukinstellingen
voor een enkel beeld
Configureren van de afdrukinstellingen
voor alle beelden
Gebruiken van wereldtijd ......................................... 140
Tonen van het wereldtijdscherm
Configureren van wereldtijdinstellingen
AFDRUKKEN VAN BEELDEN
140
140
153
154
Gebruiken van PictBridge en
USB DIRECT-PRINT ................................................ 155
Veranderen van de displaytaal ................................ 141
Veranderen van het protocol van de USB poort ...... 142
PRINT Image Matching III ........................................... 158
] (REC) en
Configureren van de [
[
] (PLAY) toets en spanning aan/uit functies ...... 143
Exif Print ................................................................... 158
Formatteren van het ingebouwde geheugen ........... 144
159
145
GEBRUIKEN VAN EEN GEHEUGENKAART
Gebruik van de camera met een
Windows computer ................................................... 159
Gebruiken van een geheugenkaart ......................... 146
Insteken van een geheugenkaart in de camera
Verwijderen van een geheugenkaart uit de camera
Formatteren van een geheugenkaart
146
147
147
Gebruik van de camera met een
Macintosh computer ................................................. 165
Kopiëren van bestanden .......................................... 149
Kopiëren van alle bestanden in het ingebouwde
geheugen naar een geheugenkaart
Kopiëren van een specifiek bestand van een
geheugenkaart naar het ingebouwde geheugen
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN
COMPUTER
Bediening die u kunt uitvoeren vanaf uw computer ... 169
149
Gebruiken van een geheugenkaart om beelden
over te schrijven naar een computer ....................... 170
150
Geheugendata ......................................................... 171
DCF protocol
Geheugenmapstructuur
Door de camera ondersteunde beeldbestanden
6
171
171
173
INLEIDING
174
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
191
APPENDIX
Menureferentie ......................................................... 191
Gebruik van de albumfunctie ................................... 174
Creëren van een album
Selecteren van een album layout
Configureren van gedetailleerde albuminstellingen
Bekijken van albumbestanden
Opslaan van een album
Wissen van een album
Indicator referentie ................................................... 194
174
176
176
179
181
182
Gids voor het oplossen van moeilijkheden .............. 197
Mocht u problemen ondervinden
bij het installeren van de USB driver…
Tonen van boodschappen
Technische gegevens .............................................. 203
Installeren van de software van de CD-ROM .......... 182
Aangaande de gebundelde CD-ROM
(CASIO Digital Camera Software)
Computersysteem vereisten
182
184
Installeren van de software van de CD-ROM in
Windows ................................................................... 185
Voorbereidingen
Selecteren van een taal
Bekijken van het “Lees mij” bestand
Installeren van een applicatie
Bekijken van gebruikersdocumentatie
(PDF bestanden)
Gebruikersregistratie
Verlaten van de menu applicatie
186
186
186
187
187
188
188
Installeren van software van de CD-ROM op een
Macintosh computer ................................................. 188
Installeren van software
Bekijken van gebruikersdocumentatie
(PDF bestanden)
200
201
188
189
7
INLEIDING
• Het SD logo is een geregistreerd handelsmerk.
• Windows, Internet Explorer en DirectX zijn
geregistreerde handelsmerken van Microsoft
Corporation.
• Macintosh is een geregistreerd handelsmerk van
Apple Computer, Inc.
• MultiMediaCard is een handelsmerk van Infineon
Technologies AG van Duitsland en onder licentie aan
MultiMediaCard Association (MMCA).
• Adobe en Reader zijn ofwel geregistreerde
handelsmerken of handelsmerken van Adobe
Systems Incorporated in the US en/of andere landen.
• De USB driver (massa-opslag) gebruikt Phoenix
Technologies Ltd. software.
Compatibility Software Copyright C 1997
Phoenix Technologies Ltd., alle rechten
voorbehouden.
• Namen van andere fabrikanten, producten en service
die gebruikt worden in deze gebruiksaanwijzing
kunnen ook handelsmerken of dienst merken zijn
van anderen.
• Photo Loader en Photohands zijn eigendom van
CASIO COMPUTER CO., LTD. Met uitzondering van
het bovengenoemde, vallen alle auteursrechten en
andere gerelateerde rechten van deze applicaties
aan CASIO COMPUTER CO., LTD.
BELANGRIJK!
• The inhoud van deze gebruiksaanwijzing is onder
voorbehoud en kan zonder voorafgaande
mededeling worden veranderd.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. aanvaardt geen
verantwoordelijkheid voor schade of verlies
voortvloeiend uit het gebruik van deze
gebruiksaanwijzing.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. aanvaardt geen
verantwoordelijkheid voor verlies of eisen tot
schadevergoeding door derden die voortvloeien uit
het gebruik van de EX-S100.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. zal niet aansprakelijk
gesteld worden voor schade of verlies door u of door
derden door het gebruik van Photo Loader en of
Photohands.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. aanvaardt geen
verantwoordelijkheid voor schade of verlies door het
wissen van data als gevolg van een defect,
reparaties of het vervangen van de accu. Zorg er
altijd voor een reservekopie te maken van
belangrijke data op andere media om u in te dekken
tegen verlies.
• Merk op dat de voorbeeldschermen en
productafbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing
ietwat kunnen afwijken van de schermen en
configuratie van de camera in werkelijkheid.
8
INLEIDING
■ Door auteursrechten opgelegde beperkingen
Behalve met als doeleinde uw eigen persoonlijke genoegen
is het kopiëren van snapshotbestanden, filmbestanden en
audiobestanden zonder toestemming in overtreding met
auteursrechten en internationale verdragen. Het tegen
vergoeding of gratis distribueren van dergelijke bestanden
aan derden via het internet zonder toestemming van de
eigenaar van de auteursrechten is in overtreding met de
wetgeving ten aanzien van auteursrechten en
internationale verdragen.
Kenmerken
• 3,2 miljoen effectieve beeldpunten
De CCD voorziet in het totaal in 3,34 miljoen beeldpunten
voor een bijzonder hoge resolutie voor heldere, duidelijke
beelden en afdrukken.
• 2,0-inch TFT LCD kleurenscherm
• 11,2X naadloze zoom (pagina 54)
2,8X optische zoom, 4X digitale zoom
• 9,3 MB flash-geheugen
Beelden kunnen opgenomen worden zonder gebruik van
een geheugenkaart.
• Opnamefunctie (REC) of weergavefunctie (PLAY)
inschakelen (pagina 39)
Druk op de [
] (REC) of op de [
] (PLAY) om de
camera in te schakelen en de gewenste functie in te
schakelen.
• Multi autofocus (pagina 69)
Wanneer de instelling ‘Multi’ (meervoudig) wordt ingesteld
voor het autofocus kader, neemt de camera zeven
metingen op verschillende punten en kiest automatisch
de beste.
• Panfocus (pagina 71)
Deze functie laat u het scherpstelpunt vergrendelen.
9
INLEIDING
• Automatische panfocus (pagina 68)
Wanneer u de sluitertoets in zijn geheel indrukt zonder te
pauzeren zal de camera onmiddellijk het beeld opnemen
zonder te wachten totdat het automatische scherpstellen
(Auto Focus) uitgevoerd is. Dit maakt het mogelijk voor u die
speciale momenten op te nemen zonder dat u hoeft te
wachten voor automatische scherpstellen (Auto Focus).
• Business Shot (pagina 88)
De Business Shot instelling corrigeert automatisch
rechthoekige vormen zoals de beelden van naamkaartjes,
documenten, een witbord of soortgelijke voorwerpen
wanneer deze vanuit een hoek worden opgenomen.
• Combinatieshot (Coupling Shot) en vooropname (Preshot) (pagina’s 84, 86)
Combinatieshot (Coupling Shot) laat u twee onderwerpen
combineren tot een enkel beeld terwijl vooropname (Preshot) u een onderwerp laat toevoegen aan een eerder
opgenomen achtergrondbeeld. Dat betekent dat u beelden
kunt creëren waar u en een vriend onderdeel worden van
een ander beeld, terwijl alleen u en die vriend in de buurt
zijn.
• Ondersteuning voor SD geheugenkaarten en MMC
(MultiMediaCard = multimedia kaart) voor
geheugenuitbreiding. (pagina 145)
• Meegeleverd met een USB slede (pagina’s 31, 118, 155,
159)
De meegeleverd USB slede kan gebruikt worden voor het
opladen van de accu van de camera en voor het
oversturen van beelden naar een computer. Met de
fotostandaardfunctie kunt u beelden bekijken terwijl de
camera op staat te laden op de slede.
• Drievoudige zelfontspanner (pagina 62)
De zelfontspanner kan ingesteld worden om drie maal
automatisch te werken.
• Beste shot (BESTSHOT) (pagina 80)
Selecteer eenvoudigweg het voorbeelddécor dat
overeenkomt met het type beeld dat u probeert op te
nemen en de camera voert ingewikkelde instellingen
geheel automatisch uit om elke keer opnieuw mooie
beelden te maken.
• Real-time histogram (pagina 96)
Een in-beeld histogram laat u de belichting bijstellen
terwijl u kijkt hoe dit de algehele beeldhelderheid
beïnvloedt.
• Wereldtijd (pagina 140)
Door een eenvoudige bediening wordt de huidige tijd
ingesteld voor de huidige plaats. U kunt uit 162 steden in
32 tijdzones kiezen.
10
INLEIDING
• Na opname (pagina 121)
Gebruik deze functie om audio toe te voegen aan
snapshots nadat u die heeft opgenomen.
• Alarm (pagina 136)
Een ingebouwd alarm helpt u bij het zich houden aan
belangrijke afspraken en kan zelfs gebruikt worden i.p.v.
een alarmklok. U kunt ook een speciaal beeld laten tonen
of een film of een geluidsbestand laten spelen op het
moment dat de alarmtijd bereikt wordt.
• Selecteerbare geluidsinstellingen (pagina 132)
U kunt verschillende geluiden configureren die dan
gespeeld worden telkens wanneer u de camera
inschakelt, de sluitertoets halverwege of geheel indrukt of
een toetsbewerking uitvoert.
• Albumfunctie (pagina 174)
Er worden automatisch HTML bestanden gegenereerd
om een album te creëren van opgenomen beelden. De
inhoud van het album kan worden bekeken en afgedrukt
m.b.v. een standaard Web browser. Beelden kunnen
tevens snel en gemakkelijk worden ingepast in Web
pagina’s.
• DCF data opslag (pagina 171)
Het DCF (Design rule for Camera File system) data
opslagprotocol voorziet in beeld compatibiliteit tussen
camera en printers.
• Digital Print Order Format (DPOF) (pagina 152)
Beelden kunnen gemakkelijk afgedrukt worden in de
gewenste volgorde door gebruik te maken van een
DPOF-compatibele printer. DPOF kan ook gebruikt
worden voor het specificeren van beelden en
hoeveelheden door professionele
afdrukdienstverleningen.
• Kalenderscherm (pagina 115)
Een simpele bedieningshandeling geeft een kalender met
een volledige maand weer op het beeldscherm van de
camera. Elk dag van de volledige maandkalender toont
een thumbnail van het eerste bestand dat op die datum
was opgenomen hetgeen het zoeken naar een bepaald
bestand gemakkelijker en sneller.
• PRINT Image Matching III Compatibel (pagina 158)
Beelden omvatten PRINT Image Matching III data
(functie instelling en andere camera instelinformatie). Een
printer die PRINT Image Matching III ondersteunt, leest
deze data en stemt het afgedrukte beeld daarop af zodat
de beelden er uit komen zoals u bedoeld had toen u ze
opnam.
• Audio Snapshot functie (pagina 93)
Gebruik deze functie om snapshots op te nemen die
audio bevatten.
• Film + audio functie (pagina 90)
• Spraakopname (pagina 94)
Snel en gemakkelijk opnemen van spraakdata.
11
INLEIDING
• USB DIRECT-PRINT en PictBridge ondersteuning
(pagina 155)
Sluit direct aan op een printer die compatibel is met USB
DIRECT-PRINT of PictBridge en u kunt beelden
afdrukken zonder dit via de computer te doen.
Voorzorgsmaatregelen
■ Algemene voorzorgsmaatregelen
Let erop altijd de volgende belangrijke
voorzorgsmaatregelen na te leven wanneer u de EX-S100
gebruikt.
• Bijgesloten met Photo Loader en Photohands (pagina
183)
Uw camera wordt geleverd met Photo Loader, de
populaire applicatie die automatisch beelden laadt van uw
camera naar uw PC. Ook is Photohands bijgesloten, een
applicatie die het retoucheren van beelden versnelt en
vergemakkelijkt.
Alle verwijzingen in deze gebruiksaanwijzing naar “camera”
verwijzen naar de CASIO EX-S100 digitale camera.
• Probeer nooit beelden op te nemen of het ingebouwde
display te gebruiken terwijl u een motorvoertuig aan het
besturen bent of terwijl u aan het lopen bent. Dit creëert
namelijk het gevaar op een ernstig ongeluk.
• Probeer nooit de behuizing van de camera te openen of
uw eigen reparaties uit te voeren. Als de interne
hoogspanningscomponenten ontbloot worden, creëert dit
gevaar op elektrische schok. Laat onderhoud en
reparatiewerkzaamheden altijd over aan door een CASIO
erkende onderhoudswerkplaats.
• Houd de kleine onderdelen en accesoires van deze
camera buiten het bereik van kleine kinderen. Mocht een
klein onderdeel per ongeluk ingeslikt worden, neem dan
onmiddellijk contact op met uw arts.
• Richt de flitser nooit op een persoon die een
motorvoertuig aan het besturen is. Dit kan hinderlijk zijn
en het gevaar op een ongeluk met zich meebrengen.
12
INLEIDING
• Gebruik de flitser nooit als het te dicht bij de ogen van het
onderwerp is. Intens licht kan schade toebrengen aan het
gezichtsvermogen als de flitser op te korte afstand wordt
gebruikt, in het bijzonder geldt dit voor kinderen. Bij
gebruik van de flitser dient de camera minstens één meter
van de ogen van het onderwerp gehouden te worden.
• Houd de camera uit de buurt van water en andere
vloeistoffen en laat hem nooit nat worden. Vocht brengt
het gevaar op elektrische schok en brand met zich mee.
Gebruik de camera nooit buiten in de regen of sneeuw, bij
de kust of op het strand, in de badkamer, enz.
• Mocht een vreemd voorwerp of water de camera
binnendringen, schakel deze dan onmiddellijk uit.
Verwijder daarna de accu uit de camera en/of het netsnoer
van de netadapter uit het stopcontact en neem contact op
met uw dealer of de dichtstbijzijnde erkende CASIO
onderhoudswerkplaats. Als het gebruik van de camera
onder deze omstandigheden wordt voortgezet, brengt dit
het gevaar op elektrische schok en brand met zich mee.
• Mocht u ooit rook of een vreemde geur bespeuren bij de
camera, schakel de camera dan onmiddellijk uit. Er daarbij
op lettend dat u uw vingers niet brandt, verwijder daarna de
accu uit de camera en/of het netsnoer van de netadapter uit
het stopcontact en neem contact op met uw dealer of de
dichtstbijzijnde erkende CASIO onderhoudswerkplaats. Als
het gebruik van de camera onder deze omstandigheden
wordt voortgezet, brengt dit het gevaar op elektrische schok
en brand met zich mee. Overtuig u er eerst van dat er geen
rook meer uit de camera komt en neem de camera dan ter
reparatie mee naar de dichtstbijzijnde CASIO erkende
onderhoudswerkplaats. Probeer onderhoud en reparaties
nooit zelf uit te voeren.
• Gebruik de netadapter nooit om andere apparatuur dan
deze camera van spanning te voorzien. Gebruik ook nooit
een andere netadapter dan de meegeleverde om deze
camera van spanning te voorzien.
• Bedek de netadapter nooit met een plaid, een deken of
een andere afdekking terwijl hij gebruikt wordt en gebruik
de adapter ook niet bij een kachel.
• Trek de stekker van het netadaptersnoer minstens eens
per jaar uit het stopcontact en reinig het gedeelte bij de
stekers van de stekker. Stof kan zich ophopen rond de
stekers en gevaar op brand met zich meebrengen.
• Mocht de behuizing van de camera ooit breken doordat
de camera gevallen is of op andere manier blootgesteld is
aan een ruwe behandeling, schakel dan onmiddellijk de
spanning uit. Verwijder daarna de accu van de camera
en/of haal de stekker van het netadaptersnoer uit het
stopcontact en neem contact op met de dichtstbijzijnde
CASIO erkende onderhoudswerkplaats.
• Gebruik de camera nooit in een vliegtuig of een andere
plaats waar het gebruik ervan verboden is. Dit kan namelijk
het gevaar op een ongeluk met zich meebrengen.
• Materiële schade en defecten van deze camera kunnen
er toe leiden dat de in het geheugen opgeslagen data
gewist wordt. Maak altijd reservekopieën van data door
ze over te sturen naar het geheugen van een PC.
• Open nooit het accudeksel, verbreek nooit de aansluiting
van de netadapter met de camera en trek deze nooit uit
het stopcontact terwijl een beeld wordt opgenomen. Niet
alleen maakt dit het onmogelijk de huidige beelden op te
nemen, het kan ook de andere beelddata beschadigen
die reeds opgeslagen waren in het bestandgeheugen
van de camera.
13
INLEIDING
■ Test voor het gebruik dat de camera goed
werkt
— Lage batterijspanning
— Andere abnormale omstandigheden
Voordat u de camera gebruikt voor het maken van
belangrijke opnemen dient u eerst een aantal testbeelden
op te nemen om u zich er eerst van te overtuigen dat de
resultaten naar wens zijn en de camera juist
geconfigureerd is en u hem op de juiste wijze bediend
(pagina 16).
Elk van de bovengenoemde omstandigheden kan er toe
leiden dat een foutlezing op het scherm verschijnt (pagina
201). Volg de aanwijzingen in de melding om de oorzaak
van de foutlezing te elimineren.
■ Voorzorgsmaatregelen bij data foutlezingen
• Deze camera is ontworpen voor gebruik bij temperaturen
tussen 0°C en 40°C.
• Gebruik de camera niet en berg hem niet op op de
volgende plaatsen.
■ Voorwaarden voor juiste werking
• Uw digitale camera is vervaardigd met digitale precisieonderdelen. Bij elk van de volgende omstandigheden
bestaat het gevaar op de beschadiging van data in het
bestandgeheugen.
— Op plaatsen die blootstaan aan het directe zonlicht.
— Op plaatsen die blootstaan aan hoge vochtigheid of
veel stof.
— In de omgeving van airconditionings, kachels of
andere plaatsen die blootstaan aan extreme
temperaturen.
— Binnenin een gesloten voertuig, in het bijzonder
wanneer deze in de zon geparkeerd staat.
— Op plaatsen die blootstaan aan sterke trillingen.
— Het verwijderen van de accu of de geheugenkaart of
het plaatsen van de camera op de USB slede terwijl
de camera zojuist bezig is met het opnemen van een
beeld of toegang heeft tot het geheugen
— Het verwijderen van de accu, het verwijderen van de
geheugenkaart of het plaatsen van de camera in de
USB slede terwijl de bedrijfsindicator nog groen aan
het knipperen is nadat u de camera uitgeschakeld
heeft
— Het verbreken van de aansluiting van de USB kabel of
het verwijderen van de camera uit de USB slede of het
loskoppelen van de netadapter van de USB slede
terwijl het versturen van data plaatsvindt
14
INLEIDING
■ Condens
■ Lens
• Wanneer u de camera binnen brengt op een koude dag of
op een andere manier blootstelt aan plotselinge
veranderingen in temperatuur, bestaat de mogelijkheid
dat condens zich kan gaan vormen op de buitenkant of op
de inwendige componenten. Condens kan defectieve
werking veroorzaken zodat u moet vermijden dat de hij
blootstaat aan omstandigheden die condens kunnen
veroorzaken.
• Om te voorkomen dat condens überhaupt gevormd wordt,
dient u de camera in een plastic tas te plaatsen voordat u
hem naar een plaats brengt die veel warmer of kouder is
dan de huidige plaats. Laat de camera in de plastic tas
totdat de lucht in de tas de kans heeft gekregen om
dezelfde temperatuur als die van de nieuwe plaats heeft
bereikt. Mocht condens zich toch gevormd hebben,
verwijder dan de accu van de camera en laat accudeksel
voor enkele uren open.
• Oefen nooit te veel kracht uit bij het reinigen van het
oppervlak van de lens. Word dit toch gedaan, dan kan de
lens bekrast raken en defecten worden veroorzaakt.
• Vingerafdrukken, stof en anderszins bevuilen van de lens
kan op de juiste manier opnemen belemmeren. Raak de
lens nooit met de vingers aan. U kunt stofdeeltjes van de
lens verwijderen met een lensblazer. Veeg vervolgens het
oppervlak van de lens af met een zachte lensdoek.
■ Overige
• Tijdens het gebruik kan de camera ietwat warm worden.
Dit duidt niet op een defect.
• Als de buitenkant van de camera gereinigd dient te
worden, veeg deze dan af met een zachte, droge doek.
15
SNELSTARTGIDS
SNELSTARTGIDS
Laad de accu eerst op!
1. Leg de accu in de camera
(pagina 29).
2. Plaats de camera in de USB slede om de accu op te
laden (pagina 31).
• Merk op dat de vorm van de netadapter afhangt van het land waar
de camera wordt aangeschaft.
• Het kost ongeveer 140 minuten voor de accu om volledig op te
laden.
1
1 Inlaat type
2
Stopnok
2
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 Insteek type
Oplaadindicator [CHARGE]
Opladen: licht rood op
Opladen voltooid: licht groen op
3
16
SNELSTARTGIDS
Configureren van de displaytaal en de klokinstellingen
• Let erop det volgende instellingen te
configureren voordat u de camera gebruikt
voor het opnemen van beelden.
Zie pagina 44 voor details.
1. Druk op de spanningstoets om de camera in te
schakelen.
2. Druk op [] om de gewenste taal te selecteren.
1
3. Druk op [SET] om de taalinstelling te registreren.
4. Selecteer het gewenste geografische gebied m.b.v. [],
[], [] en [] en druk vervolgens op [SET].
5. Selecteer de gewenste stad m.b.v. [] en [] en druk
vervolgens op [SET].
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
6. Selecteer de gewenste zomertijdinstelling m.b.v. [] en
[] en druk vervolgens op [SET].
7. Selecteer de gewenste datumformaatinstelling m.b.v.
[] en [] en druk vervolgens op [SET].
8. Stel de datum en de tijd in.
9. Druk op [SET] om de klokinstellingen te registreren en
het instelscherm te verlaten.
17
SNELSTARTGIDS
Zie pagina 48 voor details.
Snapshotfunctie icoon
Bedrijfsindictator
10
1600 1200
NORMAL
IN
1 / 1000
F4.0
1
04/ 12/24
04/12
24
12:58
12
58
7
6
Scherpstelkader
2
1. Druk op [
] (REC).
2. Druk op [MENU]
3,4,5
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Opnemen van een beeld
3. Selecteer de “REC” (opname) tab m.b.v. [] en [].
4. Selecteer “REC Mode” (opnamefunctie) m.b.v. []
en [] en druk dan op [].
5. Selecteer “
Snapshot” m.b.v. [] en [] en druk
dan op [SET].
• Hierdoor verschijnt “
” (Snapshot mode =
snapshotfunctie) op het beeldscherm.
6. Richt de camera op het onderwerp, voer de
compositie van het beeld uit op het beeldscherm en
druk vervolgens de sluitertoets tot halverwege in.
• Nadat de camera klaar is met het automatische
scherpstellen wordt het scherpstelkader groen en gaat de
bedrijfsindicator groen branden.
7. Houd de camera stil en druk de sluitertoets
voorzichtig geheel in.
18
SNELSTARTGIDS
Bekijken van een opgenomen beeld
Wissen van een beeld
Zie pagina 107 voor details.
Zie pagina 124 voor details.
1
1
2, 3, 4, 5
2
1. Druk op [
] (PLAY).
2. Blader m.b.v. [] and [] door de
beelden.
1. Druk op [
] (PLAY).
2. Druk op [] (
).
3. Laat het beeld zien dat u wilt uitwissen m.b.v. [] en
[].
4. Selecteer “Delete” (wissen) m.b.v. [] en [].
• Selecteer “Cancel” (annuleren) om de beeldwisfunctie te
verlaten zonder iets uit te wissen.
5. Druk op [SET] om het beeld te wissen.
19
VOORBEREIDINGEN
VOORBEREIDINGEN
Dit hoofdstuk bevat informatie die u dient te weten
aangaande het gebruik van de camera en wat u dient te
doen voordat u daaraan gaat beginnen.
Deze term wordt in deze
gebruiksaanwijzing gebruikt:
Kleine spikkels of “sneeuw”
in het opgenomen beeld of
op het beeldscherm
waardoor het beeld er
korrelig uitziet.
“een opnamefunctie (REC)”
De op dat moment
geselecteerde
opnamefunctie (Snapshot,
BESTSHOT, filmopname,
spraakopname, audio
snapshot)
Betreffende deze gebruiksaanwijzing
Dit hoofdstuk bevat informatie over de afspraken die in
deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt.
■ Terminologie
De volgende tabel definiëert de terminologie die in deze
gebruiksaanwijzing wordt gebruikt.
Deze term wordt in deze
gebruiksaanwijzing gebruikt:
Betekenis:
“digitale ruis”
■ Toetsbediening
Betekenis:
“camera”
De CASIO EX-S100 digitale
camera
“bestandgeheugen”
De plaats waar de camera
op het ogenblik beelden
opslaat die u opneemt
(pagina 50)
“accu”
De NP-20 oplaadbare
lithium-ion accu
“oplader”
De los verkrijgbare CASIO
BC-10L oplader
De bediening van toetsen wordt aangegeven door de
toetsnaam binnen haakjes ([ ]).
■ In-beeld tekst
De in-beeld tekst wordt altijd door dubbele
aanhalingstekens (“ ”) omsloten.
20
VOORBEREIDINGEN
■ Aanvullende informatie
Algemene gids
•
BELANGRIJK!
geeft belangrijke informatie aan
die u dient te weten om de camera op de juiste manier te
gebruiken.
•
LET OP
geeft informatie aan die handig is bij het
bedienen van de camera.
De volgende afbeeldingen tonen de namen van elk
component, elke toets en elke schakelaar op de camera.
Camera
■ Voorkant
■ Bestandgeheugen
De term ‘bestandgeheugen’ in deze gebruiksaanwijzing is
een algemene term die slaat op de huidige plaats waar uw
camera de beelden die u opneemt aan het opslaan is. Dit
kan één van de volgende drie lokaties betreffen.
1 2
34
1 Sluitertoets
2 Spanningstoets
3 Flitser
4 Zelfontspanningsindicator
5 Lens
6 Microfoon
• Het ingebouwde flash-geheugen van de camera
• Een SD geheugenkaart die in de camera geladen is
• Een MultiMediaCard die in de camera geladen is
Zie pagina 171 voor meer informatie aangaande hoe de
camera beelden opslaat.
65
21
VOORBEREIDINGEN
■ Achterkant
78
■ Onder kant
H Stopnok
I Geheugenkaartsleuf
J Accuvak
K Accudeksel
L Aansluiting
M Statiefschroefgat
90
7[
A
B
G
FE
D
C
8
9
0
A
B
C
D
E
F
G
] (PLAY – weergave)
toets
[
] (REC – opname)
toets
Bedrijfsindicator
Zoomtoets
Luidspreker
Polsriemring
Insteltoets [SET]
[][][][] toetsen
Displaytoets [DISP]
[MENU] toets
Beeldscherm
* Gebruik dit gat bij montage van een statief.
H
I
M
22
L
K
J
VOORBEREIDINGEN
■ Achterkant
USB slede
Door de CASIO digitale camera eenvoudigweg op de USB
slede te plaatsen wordt u in staat gesteld de volgende
taken te verrichten.
6 [DC IN 5.3V]
• Opladen van de accu (pagina 31)
• Automatisch oversturen van beelden naar een computer
(pagina 159)
• Direct aansluiten op een printer om afdrukken te maken
(pagina 155)
• Bekijken van de beelden m.b.v. de Photo Stand diashow
functie (pagina 118).
6
7
■ Voorkant
1
2
3
1 Camera aansluiting
2 [USB] indicator
3 [USB] toets
4 Oplaadindicator [CHARGE]
5 Fototoets [PHOTO]
54
23
gelijkspanningsingang
(netadapteraansluiting)
7 [USB]
(USB poort)
VOORBEREIDINGEN
Inhoud van het beeldscherm
Het beeldscherm houd u via verschillende indicatoren en ikonen op de hoogte van de status van uw camera.
• Merk op dat de voorbeeldschermen in dit hoofdstuk enkel dienen ter illustratie. Ze komen niet precies overeen met de inhoud
van het scherm dat geproduceerd wordt door de camera.
■ Opnamefuncties (REC)
123 4 5
6
1 Flitserfunctie indicator
7
8
9
0
A
B
C
G
F
E
D
3 Witbalansindicator
(pagina 58)
(pagina 77)
Geen
Geen
Automatisch
Flitser uit
Daglicht
Flitser aan
Bewolkt
Vermindering van het
rode ogen effect
• Als de camera signaleert dat
de flitser gebruikt moet
worden terwijl automatisch
flitsen geselecteerd is,
verschijnt de flitser aan
indicator wanneer de
sluitertoets halverwege wordt
ingedrukt.
2 Scherpstelfunctie
Schaduw
1
TL-verlichting 1
2
TL-verlichting 2
Autofocus
Macro
Handmatig
24
Film
Audio snapshot
Spraakopname
6 Geheugencapaciteit
(resterend aantal beelden dat
kan worden opgeslagen)
Filmopname: Resterende
opnametijd
1-beeld
10s
2s
Zelfontspanner 2 sec.
x3
Oneindig
BESTSHOT
(pagina’s 52, 90, 203)
Zelfontspanner 10 sec.
Panfocus
Snapshot
Handmatig
(pagina 62)
Geen
(pagina 48)
Gloeilamp
4 Zelfontspanner
indicator (pagina 67)
Geen
Automatisch
5 Opnamefuncties (REC)
Drievoudige
zelfontspanner
7 Beeldformaat
(pagina 64)
2048 × 1536 beeldpunten
2048 × 1360 (3:2) beeldpunten
1600 × 1200 beeldpunten
1280 × 960 beeldpunten
640 × 480 beeldpunten
Filmopname: Opnametijd
VOORBEREIDINGEN
8 Kwaliteit (pagina 65)
FINE (Fijn)
NORMAL (Normaal)
ECONOMY (Economisch)
9
Ingebouwd geheugen
ingesteld voor data
opslag.
Geheugenkaart
geselecteerd voor data
opslag.
(pagina 145)
< Sluitersnelheidswaarde
(pagina 52)
• Bij een lensopening of
sluitersnelheid die buiten het
bereik ligt, wordt de
corresponderende waarde in
het beeldscherm oranje.
■ Weergavefunctie (PLAY)
A Lensopening
(pagina 52)
12
B ISO gevoeligheid
3
(pagina 99)
4
5
6
7
8
9
0
C Datum en tijd
F
(pagina 138)
D EV waarde (pagina 75)
E
E Accucapaciteit
(pagina 35)
F Histogram (pagina 96)
D
G Scherpstelbeeld
(pagina 51)
CBA
1 Weergavefunctie (PLAY)
• Scherpstellen voltooid:
groen
• Scherpstelstoring: rood
4 Beeldformaat (pagina 64)
2048 × 1536 beeldpunten
2048 × 1360 (3:2)beeldpunten
1600 × 1200 beeldpunten
1280 × 960 beeldpunten
640 × 480 beeldpunten
Filmweergave: Verstreken
weergavetijd
bestand type (pagina 107)
Snapshot
Film
Audio Snapshot
LET OP
Spraakopname
• Als de instelling van één van de volgende functies
veranderd wordt, verschijnt een icoongids
hulpboodschap (pagina 102) op het beeldscherm.
U kunt icoonhulp uitschakelen (pagina 102) als u dat
wilt.
Flitserfunctie, scherpstelfunctie, witbalans,
zelfontspanner, opnamefunctie (REC).
2 Beeldbeveiligingindicator 5 Kwaliteit (pagina 65)
(pagina 127)
FINE (Fijn)
NORMAL (Normaal)
ECONOMY (Economisch)
3 Mapnummer/
bestandnummer (pagina 126)
Voorbeeld: Wanneer een bestand dat
CIMG0023.JPG heet opgeslagen is
in een map die 100CASIO heet
100-0023
Mapnaam
25
Bestandnaam
6
Ingebouwd geheugen
ingesteld voor data opslag.
Geheugenkaart
geselecteerd voor data
opslag.
(pagina 145)
VOORBEREIDINGEN
7 Sluitersnelheidswaarde
8 Lensopening
9 ISO gevoeligheid
(pagina 99)
0 Datum en tijd
(pagina 138)
A Witbalansindicator
(pagina 77)
AWB
Automatisch
Daglicht
Bewolkt
Schaduw
1
TL-verlichting 1
2
TL-verlichting 2
B Flitserfunctie indicator
Veranderen van de inhoud van het
beeldscherm
(pagina 58)
Flitser aan
Telkens bij indrukken van de [DISP] toets verandert de
inhoud van het beeldscherm zoals hieronder aangegeven.
Flitser uit
Vermindering van het
rode ogen effect
■ Opnamefuncties (REC)
C Opnamefunctie (REC)
(pagina 48)
Snapshot
BESTSHOT
D Accucapaciteit
(pagina 35)
E Histogram (pagina 96)
F EV waarde (pagina 75)
Indicators aan
Histogram aan
Gloeilamp
Handmatig
BELANGRIJK!
• Sommige informatie wordt mogelijk niet juist getoond
als het een beeld betreft dat opgenomen was met
een ander model camera.
Indicators uit
26
VOORBEREIDINGEN
■ Weergavefunctie (PLAY)
Indicators aan
BELANGRIJK!
• Door indrukken van [DISP] zal de inhoud van het
beeldscherm niet veranderen tijdens het opnemen
van een film, of tijdens standby of opname van een
audio snapshot.
• Door indrukken van [DISP] tijdens de
spraakopnamefunctie (REC) wordt het beeldscherm
(“indicators aan”) in- en uitgeschakeld. Door
indrukken van [DISP] tijdens tonen van een
spraakopnamebestand van de weergavefunctie
(PLAY) wordt heen en weer geschakeld tussen
“indicators aan” en “indicators uit”.
• Bij afspelen van de inhoud van een
spraakopnamebestand terwijl “indicators uit”
geselecteerd is (alleen spraakopnamebestandicoon
op het beeldscherm) zal het beeldscherm ongeveer
twee seconden nadat u op [SET] drukt om de
weergave te starten donker worden. De
spraakopnamebestandicoon (indicators uit) zal
opnieuw te voorschijn komen nadat de weergave
voltooid is.
Histogram/details aan
Indicators uit
27
VOORBEREIDINGEN
BELANGRIJK!
Vastmaken van de polsriem
• Zorg ervoor de polsriem om uw pols te houden
wanneer u de camera aan het gebruiken bent om te
voorkomen dat hij onverhoeds valt.
• De meegeleverde polsriem is enkel bedoeld voor
gebruik met deze camera. Gebruik de polsriem niet
voor andere toepassingen.
• Gebruik de polsriem nooit om de camera mee rond
te zwaaien.
Maak de polsriem vast aan de polsriemring zoals
aangegeven in de afbeelding.
Polsriemring
28
VOORBEREIDINGEN
2. Trek de stopper in de richting aangegeven
Spanningsvereisten
door de pijl in de afbeelding, plaats het
pijlteken op de accu tegenover het pijlteken
op de camera en schuif daarna de accu in de
camera.
Uw camera wordt door een oplaadbare lithium-ion accu
(NP-20) van stroom voorzien.
Inleggen en verwijderen van de
oplaadbare accu
Stopnok
■ Inleggen van de accu
1. Schuif het accudeksel in de door de pijl
aangegeven richting en open het dan.
Pijlteken
Pijlteken
NP-20
• Druk tegen de onderkant van de accu en let er op
dat de stopnok stevig op zijn plaats vergrendelt.
29
VOORBEREIDINGEN
■ Verwijderen van de accu
3. Sluit het accudeksel en schuif het vervolgens
in de door de pijl aangegeven richting.
1. Open het accudeksel.
2. Trek de stopnok in de door de pijl
aangegeven richting.
• Hierdoor zal de accu gedeeltelijk uit de sleuf komen.
BELANGRIJK!
Stopnok
• Gebruik alleen de speciale oplaadbare lithium-ion
accu NP-20 om deze camera van stroom te
voorzien. Het gebruik van een ander type accu wordt
niet ondersteund.
De accu is niet opgeladen wanneer de de camera
aanschaft. U dient de accu dus op te nemen voordat u
de camera voor de eerste maal in gebruik neemt
(pagina 31).
3. Laat de stopnok los en trek de accu uit de
camera.
• Let erop dat u de accu niet laat vallen.
30
VOORBEREIDINGEN
LET OP
Opladen van de accu
• De meegeleverde netadapter is ontworpen voor
werking op elke voeding tussen 100V en 240V
wisselspanning. Merk echter op dat de vorm van de
stekker afhangt van het land waar de camera
aangeschaft wordt. Bent u van plan de netadapter te
gebruiken in een land waar de vorm van de
netstekker afwijkt van die in uw land, vervang dan
het netsnoer door een ander netsnoer dat
meegeleverd werd met de camera of schaf een los in
de handel verkrijgbaar netsnoer aan dat past bij de
stopcontacten in het desbetreffende land.
1. Sluit de gebundelde netadapter aan op de [DC
IN 5.3V] (5,3V gelijkspanningsingang)
aansluiting van de USB slede en steek de
stekker in het stopcontact.
• Merk op dat de vorm van de netadapter afhangt van
het land waar de camera wordt aangeschaft.
USB slede
5,3V gelijkspanning [DC IN 5.3V]
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Netadapter
USB slede
Netadapter
5,3V gelijkspanning
[DC IN 5.3V]
Netsnoer
31
VOORBEREIDINGEN
• Het kost ongeveer 140 minuten voor de accu om
volledig op te laden. De werkelijke oplaadtijd hangt
af van de huidige accucapaciteit en de
oplaadomstandigheden.
LET OP
• De netadapter is ontworpen voor werking op spanning
van 100 V tot 240 V wisselstroom. Merk echter op dat
de vorm van de netadapter afhangt van het land waar
de camera wordt aangeschaft. Het is uw eigen
verantwoordelijkheid of de stekker van de netadapter
past bij het stopcontact als u in het buitenland bent.
4. Neem na het opladen de camera uit de USB
slede.
BELANGRIJK!
2. Schakel de camera uit.
• Gebruik enkel de USB slede (CA-25) die met de
camera wordt meegeleverd of de los verkrijgbare
oplader (BC-10L) om de speciale oplaadbare lithiumion accu NP-20 op te laden. Gebruik nooit andere
oplaadtoestellen.
• Gebruik enkel de meegeleverde netadapter. Gebruik
nooit een ander type netadapter. Gebruik de los
verkrijgbare AD-C40, AD-C620 en AD-C630
netadapters in geen geval met deze camera.
• Let er op dat de camera aansluiting van de USB
slede stevig en zover mogelijk in de camera
aansluiting zit.
3. Plaats de camera op
de USB slede.
• Plaats de camera niet
op de USB slede
wanneer hij nog
ingeschakeld is.
• De oplaadindicator
[CHARGE] op de
USB slede zou rood
moeten worden om
aan te geven dat het
opladen gestart is.
De oplaadindicator
[CHARGE] wordt
groen wanneer het
opladen voltooid is.
Oplaadindicator
[CHARGE]
32
VOORBEREIDINGEN
■ Als de camera niet normaal werkt
• De oplaadindicator [CHARGE] kan oranje branden
en het opladen begint soms niet onmiddellijk als u de
camera net daarvoor nog gebruikte (waardoor de
accu warm wordt) of als u de accu probeert op te
laden terwijl de omgevingstemperatuur te hoog of
juist te laag is. Wacht in dit geval gewoon een poosje
totdat de accu de normale temperatuur bereikt heeft.
De [CHARGE] indicator wordt rood en het opladen
begint wanneer de accu zich binnen het toegestane
oplaadtemperatuurbereik bevindt.
• Mocht de [CHARGE] oplaadindicator rood gaan
knipperen dan betekent dit dat er een probleem bij
het opladen optreedt. Een probleem kan op één van
de volgende condities wijzen: een probleem met de
slede, een probleem met de camera of een probleem
met de accu of hoe die ingelegd is. Neem de camera
van de USB slede af en monteer hem opnieuw om te
kijken of hij nu wel goed werkt.
• Terwijl de camera zich op de slede bevindt, zijn dit
de enige bedieningshandelingen die u kunt
uitvoeren: opladen van de accu van de camera, het
uitwisselen van data met een computer via een USB
aansluiting en de fotostandaardfunctie.
Dat kan betekenen dat er een probleem is met de manier
waarop de accu ingelegd is. Voer de volgende stappen uit.
1. Verwijder de accu uit de camera en controleer
of de contactpunten van de accuaansluitingen vuil zijn. Mocht dit het geval
zijn, veeg deze dan af met een droge doek.
2. Controleer dat het netsnoer van de netadapter
stevig aangesloten is op het stopcontact en
op de USB slede.
• Mochten dezelfde symptomen zich opnieuw
voordoen wanneer u de camera op de USB slede
plaatst nadat u de bovenstaande stappen heeft
ondernomen, neem dan contact op met een CASIO
erkende onderhoudswerkplaats.
33
VOORBEREIDINGEN
■ Richtlijnen voor de levensduur van de accu
Ondersteunde accu: NP-20 (nominale capaciteit: 680mAh)
Opslagmedium : SD geheugenkaart
De waarden in de richtlijnen t.a.v. de gebruiksduur van de
accu die hieronder worden gegeven, geven de hoeveelheid
tijd aan bij de voorwaarden die vermeld staan onder de
tabel totdat de spanning automatisch uitgeschakeld wordt
doordat de accu leeg is. Deze waarden zijn echter geen
garantie dat de accu inderdaad de aangegeven
gebruiksduur zal verstrekken. Een lage temperatuur en
ononderbroken gebruik zullen de gebruiksduur van de accu
verkorten.
Bewerking
Gebruiksduur van accu
(benadering)
Aantal foto’s (CIPA standaard)*1
(werkingstijd)
180 foto’s
(90 minuten)
Aantal foto’s, doorlopende
opname*2 (werkingstijd)
540 foto’s
(90 minuten)
Doorlopende weergave van
Snapshots*3
150 minuten
Doorlopende spraakopname*4
150 minuten
*1 Aantal foto’s (CIPA standaard)
• Temperatuur: 23°C
• Beeldscherm: Ingeschakeld
• Zoomen van de volledige groothoek- tot de volledige
telefotostand elke 30 seconden, waarbij telkens twee
beelden worden opgenomen, waarvan één met flits;
de spanning wordt na elke 10 opgenomen beelden uiten weer ingeschakeld.
*2 Omstandigheden bij doorlopende opname
• Temperatuur: 23°C
• Beeldscherm: Ingeschakeld
• Flitser: Uitgeschakeld
• Beeld opgenomen na elke 10 seconden, wisselend
tussen volledige groothoek en volledige telefoto.
*3 Omstandigheden bij doorlopende snapshot weergave
• Temperatuur: 23°C
• Bladeren naar het volgende beeld na elke 10
seconden
*4 De tijden voor stemopname zijn gebaseerd op
doorlopende opname.
34
VOORBEREIDINGEN
■ Lege accu indicator
• De bovenstaande waarde zijn gebaseerd op een nieuwe
accu die volledig opgeladen is. De levensduur van de
accu loopt terug naarmate hij vaker wordt opgeladen.
• De levensduur van de accu hangt nauw samen met hoe
vaak u de flitser en de andere functie gebruikt en hoe
lang u de spanning ingeschakeld laat.
Hieronder wordt aangegeven hoe de
accucapaciteitsindicator op het beeldscherm verandert
naarmate meer accustroom wordt gebruikt. De
indicator
geeft aan dat de accu vrijwel leeg is. Merk op dat u
beelden mogelijk niet kan opnemen terwijl de indicator
aangeeft. Laad de accu onmiddellijk op wanneer een van
deze indicators verschijnt.
■ Tips om de lading van de accu langer te
laten meegaan
Accuniveau
• Mocht u de flitser niet hoeven gebruiken tijdens het
opnemen, selecteer dan
(flitser uit - flash off) als de
flitserfunctie. Zie pagina 58 voor meer informatie.
• Schakel de automatische spanningsuitschakelfunctie
(Auto Power Off) en de sluimerfunctie (Sleep) (pagina 41)
in om u te beschermen tegen het onnodig verkwisten van
stroom als u vergeet de spanning van de camera uit te
schakelen.
Indicator
35
Hoog
Laag
VOORBEREIDINGEN
• Het negeren van de volgende voorzorgsmaatregelen
tijdens het gebruik van de accu kan het gevaar op
oververhitting, brand en ontploffing met zich mee
brengen.
— Gebruik nooit een ander type oplader dan de los
verkrijgbare oplader die gespecificeerd is voor de
accu.
— Probeer de accu nooit te gebruiken om een ander
toestel van stroom te voorzien dan deze camera.
— Gebruik de accu nooit nooit of laat hem nooit achter
bij open vuur.
— Plaats de accu nooit in een magnetron, gooi hem
nooit in het vuur en stel hem niet anderszins bloot
aan hoge temperaturen.
— Let erop dat de accu op de juiste wijze (+ en –
polen) ingelegd is wanneer u hem in de camera legt
of aan de los verkrijgbare oplader koppelt.
— Draag of leg de accu nooit bij voorwerpen die
elektriciteit kunnen geleiden (halskettingen, potlood,
enz.).
— Haal de accu nooit uit elkaar, knutsel er niet aan en
stel hem niet bloot aan harde stoten.
— Dompel de accu nooit onder in water.
— Gebruik de accu nooit en laat hem nooit achter in
het directe zonlicht, en een auto die in de zon
geparkeerd staat of op een andere laats waar de
temperatuur hoog is.
Voorzorgsmaatregelen voor de
stroomvoorziening
Merk de volgende voorzorgsmaatregelen op bij het
hanteren of gebruik van de accu en de los verkrijgbare
oplader.
■ Voorzorgsmaatregelen voor de accu
● VEILIGHEIDSVOORZORGSMAATREGELEN
Zorg ervoor de volgende voorzorgsmaatregelen te lezen
voordat u de accu voor de eerste maal in gebruik neemt.
Houdt deze voorzorgsmaatregelen en alle
gebruiksaanwijzingen bij de hand voor latere naslag.
LET OP
• De term “accu” in deze gebruiksaanwijzing slaat op
de CASIO NP-20 oplaadbare lithium-ion accu.
• Gebruik enkel de USB slede (CA-25) die met de
camera wordt meegeleverd of de los verkrijgbare
oplader (BC-10L) om de speciale oplaadbare lithiumion accu NP-20 op te laden. Gebruik nooit andere
oplaadtoestellen.
36
VOORBEREIDINGEN
• Mocht accuvloeistof onverhoeds op uw kleding of op
uw huid komen, was dan onmiddellijk af met schoon
leidingwater. Langdurig lichamelijk contact met
accuvloeistof kan leiden tot huidirritatie.
• Mocht u ooit één van de volgende omstandigheden
opmerken tijdens het gebruik, het laden of het opslaan
van een accu, koppel hem dan onmiddellijk van de
camera of oplader en houd hem uit de buurt van open
vuur:
— Lekken van vloeistof
— Afgeven van een vreemde geur
— Afgeven van hitte
— Verkleuren van de accu
— Vervormen van de accu
— Andere abnormale omstandigheden bij de accu
• Mocht de accu niet volledig opladen binnen de normale
oplaadtijd, stop dan met opladen. Verder opladen kan
het gevaar op oververhitting en brand of explosie in de
hand werken.
• Mocht accuvloeistof onverhoeds in uw ogen komen,
dan kan dit ernstige schade toebrengen aan de ogen.
Spoel onmiddellijk uw ogen uit met schoon leidingwater
en raadpleeg daarna uw arts.
• Voordat u de accu gaat gebruiken of opladen, dient u
eerst pagina 31 van deze gebruiksaanwijzing en de
volledige gebruiksaanwijzing te lezen die met de
oplader meegeleverd is.
• Mocht de accu gebruikt worden door jonge kinderen,
zie er dan op toe dat een verantwoordelijke volwassene
de kinderen attent maakt op de voorzorgsmaatregelen
en op de juiste behandelingsaanwijzingen zoals
beschreven in de gebruiksaanwijzing en let erop dat ze
de accu inderdaad op de juiste manier behandelen.
● VOORZORGSMAATREGELEN TIJDENS HET
GEBRUIK
• Deze accu is ontworpen voor exclusief gebruik met
deze CASIO digitale camera.
• Gebruik enkel de USB slede die met de camera
meegeleverd wordt of de speciale oplader om de accu
op te laden. Gebruik nooit een ander type oplader voor
het opladen.
• Wordt de accu gebruikt op een koude plaats, dan
verkort dit de gebruikstijd die u kunt verwachten van
een volledig opgeladen accu. Laad de accu op een
plaats op waar de temperatuur tussen 10°C en 35°C is.
Opladen buiten dit temperatuurbereik kan er de
oorzaak van zijn dat het opladen langer dan
gebruikelijk duurt en kan het zelfs onmogelijk zijn om
de accu (volledig) op te laden.
• Mocht de accu na volledig opladen maar korte tijd
werken en daarna weer uitgeput zijn, dan heeft de accu
het einde van zijn levensduur bereikt. Vervang hem
door een nieuwe.
• Veeg de accu nooit af met verdunner, benzeen, alcohol
of andere vluchtige chemicaliën of chemisch bewerkte
doeken. Dit kan namelijk vervorming van de accu
veroorzaken en leiden tot defecten.
37
VOORBEREIDINGEN
■ Voorzorgsmaatregelen voor de USB slede
en de netadapter
● VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET
OPBERGEN
• Bent u niet van plan de camera binnen afzienbare tijd
te gebruiken, verwijder dan de accu. Mocht de accu in
de camera blijven zitten dan zal hij kleine
hoeveelheden stroom afgeven zelfs als de camera is
uitgeschakeld, hetgeen kan leiden tot een lege accu of
de mogelijkheid dat het laden voor het volgende
gebruik langer duurt.
• Berg de accu op een koele, droge plaats (20°C of
lager).
● GEBRUIK VAN DE ACCU
• Zie pagina 31 van deze gebruiksaanwijzing of de
gebruiksaanwijzing die met de speciale oplader
meegeleverd worden voor informatie betreffende de
oplaadprocedures en de oplaadtijd.
• Bij vervoer van een accu, dient u die ofwel in
opgeladen toestand in de digitale camera te houden of
op te bergen in de doos.
Waarschuwing!
38
• Gebruik nooit een stopcontact waarvan het
voltage verschilt van het op de netadapter
aangegeven voltage. Dit kan namelijk het
gevaar op elektrische schok met zich
meebrengen. Gebruik enkel de netadapter die
met deze camera meegeleverd is.
• Laat onder geen omstandigheden toe dat het
netsnoer doorgesneden wordt of beschadigd
raakt, plaats er geen zware voorwerpen op en
houd het uit de buurt van hitte. Een
beschadigd netsnoer brengt namelijk het
gevaar op brand en elektrische schok met
zich mee.
• Knutsel nooit aan het netsnoer van de
netadapter, buig of draai het niet te veel en
trek er niet te hard aan. Dit brengt namelijk
het gevaar op brand en elektrische schok met
zich mee.
• Raak de netadapter nooit met natte handen
aan. Dit kan namelijk gevaar op elektrische
schok met zich meebrengen.
• Stel verlengsnoeren en stopcontacten niet
bloot aan overlading. Dit brengt namelijk het
gevaar op brand en elektrische schok met
zich mee.
VOORBEREIDINGEN
Waarschuwing!
• Mocht het snoer van de netadapter
beschadigd raken (met een blootliggende
interne bedrading) laat deze dan vervangen
door een erkende CASIO erkende
onderhoudswerkplaats. Een beschadigd
netadaptersnoer brengt namelijk het gevaar
op brand en elektrische schok met zich mee.
• Gebruik de netadapter waar deze niet nat kan
worden. Water breng het risico op brand en
elektrische schok met zich mee.
• Plaats geen vaas of andere bak met vloeistof
bovenop de netadapter. Water breng het risico
op brand en elektrische schok met zich mee.
In- en uitschakelen van de camera
■ Inschakelen van de camera
Druk op de spanningstoets, de [
] (REC) toets of de [
]
(PLAY) toets. De bedrijfsindicator gaat groen branden
waarna de spanning ingeschakeld wordt. De functie van de
camera hangt af van welke toets u indrukt om hem in te
schakelen.
• Let er op dat u de camera altijd uit de USB slede haalt
voordat u de aansluiting van de netadapter maakt of
verbreekt.
• Bij het opladen, het uitwisselen van USB data
communicatie en het gebruik van de Photo Stand functie
kan de netadapter warm worden. Dit is normaal en duidt
niet op een defect.
• Trek de netstekker uit het stopcontact telkens wanneer u
hem niet gebruikt.
• Plaats nooit een deken of een andere afdekking op de
netadapter. Dit kan namelijk het gevaar op brand met zich
meebrengen.
Om deze functie in te
schakelen bij het starten:
Druk deze toets in om de camera in
te schakelen:
REC (opname)
Spanningstoets of [
(opname) toets
PLAY (weergave)
[
] (REC)
] (PLAY) (weergave) toets
Bedrijfsindicator
Spanningstoets
[
] (PLAY) (weergave)
[
39
] (REC) (opname)
VOORBEREIDINGEN
■ Uitschakelen van de camera
LET OP
• Door op [
] (REC) te drukken om de camera in te
schakelen wordt de opnamefunctie (REC)
ingeschakeld terwijl de weergavefunctie (PLAY)
ingeschakeld wordt bij indrukken van [
] (PLAY).
• Door tijdens en opnamefunctie (REC) op [
]
(PLAY) te drukken wordt overgeschakeld naar de
weergavefunctie (PLAY). De lens wordt ongeveer 10
seconden na het overschakelen naar de andere
functie ingetrokken.
Druk op de spanningstoets om de camera uit te schakelen.
LET OP
• U kunt de camera zodanig instellen dat deze niet
ingeschakeld wordt wanneer u op de [
] (REC) of
op de [
] (PLAY) toets drukt of dat deze
uitgeschakeld wordt wordt wanneer u op de [
]
(REC) of op de [
] (PLAY) toets drukt. Zie
“Configureren van de [
] (REC) en [
] (PLAY)
toets en spanning aan/uit functies” op pagina 143
voor details.
BELANGRIJK!
• Als de spanning van de camera uitvalt door de
automatische stroomonderbrekingsfunctie, druk dan
op de spanningstoets, de [
] (REC) toets of de
[
] (PLAY) toets om de spanning opnieuw in te
schakelen.
• Door op de spanningstoets of op de [
] (REC)
toets te drukken om de camera in te schakelen zal
de lens (het objectief) bewegen tot de uitgetrokken
toestand. Let er op dat er niets in de weg zit van de
lens (het objectief) zodat deze wordt geraakt terwijl
hij zich beweegt tot de uitgetrokken toestand.
40
VOORBEREIDINGEN
● Zie “Gebruik van de in-beeld menu’s” (pagina 42)
voor informatie hoe de menu’s worden gebruikt.
Configureren van de
stroomspaarinstellingen
U kunt de hieronder beschreven instellingen configureren
om accustroom te besparen.
Sluimer (Sleep) :
Schakelt automatisch het beeldscherm uit als als u
geen bediening uitvoert voor een bepaalde tijd tijdens
een opnamefunctie (REC). Het beeldscherm wordt
opnieuw ingeschakeld als u op willekeurig welke toets
drukt.
Automatische stroomonderbreker (Auto Power Off) :
Schakel de spanning uit als u geen bediening uitvoert
voor een bepaalde tijd.
Configureren van deze functie:
Selecteer deze instelling:
Sleep (sluimer)
Sleep (sluimer)
Auto Power Off
(automatische
stroomonderbreker)
Auto Power Off
(automatische
stroomonderbreker)
5. Verander m.b.v. [] en [] de momenteel
geselecteerde instelling en druk daarna op
[SET].
• Er zijn vier sluimer instellingen beschikbaar: “30 sec”,
“1 min”, “2 min” en “Off” (uit).
• Er zijn drie automatisch stroomonderbreker instellingen
beschikbaar: “2 min” en “5 min”.
• Merk op dat de sluimerfunctie niet werkt tijdens de
weergavefunctie (PLAY).
• Het beeldscherm wordt onmiddellijk weer
ingeschakeld als op een willekeurige toets wordt
gedrukt terwijl de sluimerfunctie ingeschakeld is.
• De automatisch stroomonderbreker en de
sluimerfunctie werken niet in de volgende gevallen.
— Wanneer de camera aangesloten is op een
computer of een ander toestel via de USB slede
— Terwijl een diashow aan de gang is
— Tijdens het weergeven van een
stemopnamebestand
— Tijdens het weergeven van een film
1. Schakel de camera in.
2. Druk op [MENU].
3. Gebruik [] en [] om de “Set Up” (instelling)
tab te selecteren.
4. Gebruik [] en [] om de functie te selecteren
waarvan u de instelling wilt configureren en
druk daarna op [].
41
VOORBEREIDINGEN
2. Druk op [MENU].
Gebruik van de in-beeld menu’s
[SET]
Spanningstoets
[][ ][][ ]
spanningstoets of op
[ ] (REC).
• Wilt in in plaats daarvan
de weergavefunctie
(PLAY) inschakelen,
druk dan op [
]
(PLAY) (weergave).
Tab
[MENU]
Bij indrukken van de [MENU] toets worden menu’s
verkregen op het beeldscherm die u kunt gebruiken voor
het uitvoeren van verschillende bedieningshandelingen.
Het menu dat verschijnt hangt af van of een opnamefunctie
(REC) of de weergavefunctie (PLAY) ingeschakeld is. Het
volgende toont een voorbeeld van bediening van een menu
dat gebruikt wordt tijdens een opnamefunctie (REC).
1. Druk op de
Selectiecursor (toont het
momenteel ingestelde item)
[
][
]
42
Instellingen
VOORBEREIDINGEN
● Bediening van het menubeeldscherm
Wanneer u dit wilt doen:
Doe dit:
Beweeg heen en weer tussen
tabs
Druk op [] en [].
Beweeg van de tab naar de
instellingen
Druk op [].
Beweeg van de instellingen
naar de tab.
Druk op [].
Beweeg heen en weer tussen
instellingen.
Druk op [] en [].
Toon de opties die
beschikbaar zijn voor de
instelling.
Druk op [] of druk op
[SET].
Selecteer een optie.
Druk op [] en [].
Voer de instelling uit en verlaat
het menuscherm
Druk op [SET].
Voer de instelling uit en ga
terug naar de tabselectie
Druk op [].
Verlaat het menubeeldscherm.
Druk op [MENU].
3. Druk op [] of [] om de gewenste tab te
selecteren en druk daarna op [SET] om de
selectiecursor van de tab naar de instellingen
te verplaatsen.
4. Gebruik [] en []
om de functie te
selecteren waarvan u
de instelling wilt
configureren en druk
daarna op [].
• In plaats van [] kunt u
ook op [SET] drukken.
Voorbeeld: om het “REC
Mode” item
(opnamefunctie)
te selecteren.
5. Gebruik [] en [] om de momenteel
geselecteerde instelling te veranderen.
43
VOORBEREIDINGEN
6. Voer één van de volgende handelingen uit om
Configureren van de displaytaal en de
klokinstellingen
de geconfigureerde instellingen toe te passen.
Om dit te doen:
Voer deze toetsbediening uit:
Pas de instelling toe en
verlaat het menuscherm.
Druk op [SET].
Pas de instelling toe en ga
terug naar de
functieselectie in stap 4.
Druk op [].
Pas de instelling toe en ga
terug naar de tabselectie
in stap 3.
1. Druk op [].
2. Gebruik [] om terug te
gaan naar de tabselectie.
Zorg ervoor de volgende instellingen te configureren
voordat u de camera gebruikt om beelden mee op te
nemen.
•
•
•
•
Displaytaal
Thuisstad
Datumstijl
Datum en tijd
Merk op dat de huidige datum- en tijdinstellingen door de
camera gebruikt worden om de datum en tijd te genereren
die opgeslagen worden samen met de beelddata, enz.
• Zie “Menureferentie” op pagina 191 voor meer informatie
aangaande menus.
44
VOORBEREIDINGEN
BELANGRIJK!
Configureren van de displaytaal en de
klokinstellingen
• Worden beelden opgenomen zonder eerst de
klokinstellingen te hebben geconfigureerd dan zal
incorrecte tijdinformatie worden geregistreerd. Zorg
ervoor de klokinstellingen te configureren voordat u
de camera gebruikt.
• Een ingebouwde ondersteuningsaccu houdt de
camera instellingen voor de datum en tijd bij voor
ongeveer twee dagen als de camera niet van stroom
wordt voorzien. De instellingen voor de datum en tijd
worden gewist wanneer de ondersteuningsaccu leeg
raakt. Hieronder volgen de condities wanneer geen
stroom wordt toegevoerd aan de camera.
— Wanneer de oplaadbare accu leeg is of van de
camera verwijderd is
— Wanneer geen stroom wordt afgegeven aan de
camera via de slede terwijl de oplaadbare accu
leeg is of van de camera verwijderd is
• Het instelscherm voor de datum en de tijd verschijnt
op het beeldscherm de volgende maal dat u de
camera inschakelt nadat de instellingen voor de
datum en tijd gewist zijn.
Mocht dit het geval zijn, configuur dan de instellingen
voor de datum en tijd opnieuw.
• Maakt u een fout tijdens het instellen van de taal of
de klok met de volgende procedure, dan dient u het
menu van de camera te gebruiken om instellingen
van de taal (pagina 141) of de klok (pagina 138)
afzonderlijk te veranderen.
1. Druk op de spanningstoets, op de [
] (REC)
of [ ] (PLAY) toets om de camera in te
schakelen.
2. Gebruik [], [], [],
en [] om de gewenste
taal te selecteren en
druk dan op [SET].
: Japans
English
: Engels
Français
: Frans
Deutsch
: German
Español
: Spaans
Italiano
: Italiaans
Português : Portugees
: Chinees (complex)
: Chinees (vereenvoudigd)
: Koreaans
45
VOORBEREIDINGEN
3. Gebruik [], [], [],
6. Gebruik [] en []
en [] om het
geografische gebied
te selecteren waar u
woont en druk daarna
op [SET].
om de gewenste
instelling voor het
datumformaat en druk
daarna op [SET].
4. Gebruik [] en []om
Voorbeeld: 24 december, 2004
de naam van stad
waar u woont te
selecteren en druk
dan op [SET].
5. Gebruik [] en [] om de gewenste
zomertijdinstelling (DST) te selecteren en
druk dan op [SET].
Wanneer u dit wilt doen:
Selecteer deze
instelling:
Houd de tijd bij d.m.v. de zomertijd
(DST = Daylight Saving Time)
On (aan)
Houd de tijd bij d.m.v. de standaard tijd
Off (uit)
46
Om de datum zo te tonen:
Selecteer deze opmaak:
04/12/24
YY/MM/DD
24/12/04
DD/MM/YY
12/24/04
MM/DD/YY
VOORBEREIDINGEN
7. Stel de huidige datum
en tijd in.
Om dit te doen:
Doe dit:
Verplaatsen van de cursor tussen
instellingen
Druk op [] en [].
Verander de instelling bij de huidige
plaats van de cursor
Druk op [] en [].
Overschakelen tussen de 12-uur en
de 24-uur tijdaanduiding.
Druk op [DISP].
8. Druk op [SET] om de instellingen te
registreren en verlaat daarna het
instelbeeldscherm.
47
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
Dit hoofdstuk beschrijft de basisprocedure voor het
opnemen van een beeld.
Opnemen van een beeld
Specificeren van de opnamefunctie
Uw CASIO digitale camera heeft vijf opnamefuncties die
hieronder elk aan bod komen. Voordat u een beeld
opneemt dient u eerst de onderstaande procedure te
doorlopen om de van toepassing zijnde opnamefunctie te
selecteren.
•
•
•
(Movie Mode = filmfunctie)
Neem filmpjes met geluid (pagina 90) op m.b.v. deze
functie.
•
(Audio Snapshot Mode = snapshot met geluidfunctie)
Voeg na het opnemen van een snapshot geluid toe m.b.v.
deze functie (pagina 93).
•
(Voice Recording Mode = spraakopnamefunctie)
Om alleen geluid op te nemen gebruikt u deze functie
(pagina 94).
1. Druk op de spanningstoets of op [
] (REC).
2. Druk op [MENU] en selecteer de “REC”
(Snapshot Mode = snapshotfunctie)
Neem stilbeelden op met deze functie. Dit is de functie
die u gewoonlijk zult gebruiken voor het opnemen van
beelden (pagina 50).
(opname) tab m.b.v. [] en [].
3. Selecteer “REC Mode”
(opnamefunctie) m.b.v.
[] en [] en druk dan
op [].
(BESTSHOT Mode = beste shotfunctie)
Deze functie maakt het maken van de basisinstelling van
de camera net zo gemakkelijk als het selecteren van het
van toepassing zijnde voorbeelddécor. Selecteer
eenvoudigweg één van de 23 voorbeelddécors en de
camera zal automatisch geconfigureerd worden met de
instellingen die nodig zijn om een gelijksoortig beeld
(pagina 80) op te nemen.
48
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
4. Selecteer de gewenste
opnamefunctie m.b.v.
[] en [] en druk dan
op [SET].
• De icoon (zoals “
”) voor
de functie die u selecteerde
wordt aangegeven op het
beeldscherm.
Opnamefunctie icoon
Richten van de camera
Gebruik beide handen om de camera stil te houden
wanneer u een beeld aan het opnemen bent. Als u de
camera met slechts één hand vasthoudt, verhoogt dat de
kans op bewegen waardoor u vlekkerig opnamen krijgt.
10
1600 1200
NORMAL
IN
04/ 12/24
04/12
24
12 : 58
49
• Horizontaal
Houd de camera
met beide
handen stil met
uw armen stevig
tegen uw linkeren rechterzijde
gedrukt.
• Verticaal
Gebruikt u de
camera verticaal,
houd hem dan
vast met de
flitser boven de
lens. Houd de
camera met
beide handen
stil.
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
BELANGRIJK!
Opnemen van een beeld
• Let erop dat uw vingers en de riem niet in de weg
zitten van de flitser, microfoon of de lens.
Uw camera stelt automatisch de sluitersnelheid in
overeenkomstig de helderheid van het onderwerp. Her
beeld dar u opneemt wordt in het ingebouwde geheugen
van de camera opgeslagen of op een geheugenkaart als
die zich in de camera bevindt.
• Beelden worden opgeslagen op de kaart (pagina 145)
wanneer een los verkrijgbare SD geheugenkaart of een
MultiMediaCard (MMC) in de camera is geladen.
Flitser
Lens
1. Druk op de spanningstoets of op de [
]
(REC) toets om de camera in te schakelen.
Microfoon
LET OP
[
• Het opgenomen beeld zal vlekkerig zijn als u
beweegt terwijl u op de sluitertoets drukt. Druk
zorgvuldig op de sluitertoets. Het is in het bijzonder
van belang wanneer de belichting laag is waardoor
de sluitersnelheid langzamer wordt.
Spanningstoets
50
]
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
3. Zet het beeld op het beeldscherm zo op dat
• Hierdoor verschijnt een beeld of een boodschap op
het beeldscherm en wordt de op dat moment
geselecteerde functie ingeschakeld.
het hoofdonderwerp zich binnen het scherpstelkader bevindt.
• Als de weergavefunctie (PLAY) ingeschakeld is bij
inschakelen van de camera verschijnt de boodschap
“There are no files” (er zijn geen bestanden) als u
nog geen beelden opgeslagen heeft liggen in het
geheugen. Daarnaast zal de
icoon zichtbaar zijn
aan de bovenkant van de display. Mocht dit het geval
zijn druk dan op de [
] (REC) toets om de op dat
moment geselecteerde opnamefunctie (REC) in te
schakelen.
2. Verander de “REC
• Het scherpstelbereik van de camera hangt af van de
scherpstelfunctie die u gebruikt (pagina 67).
4. Druk de sluitertoets
halverwege in om op het
beeld scherp te stellen.
• Bij halverwege indrukken
van de sluitertoets stelt de
autofocus functie van de
camera automatisch
scherp op het beeld en
worden de sluitersnelheiden lensopeningwaarden
getoond.
Snapshotfunctie icoon
Mode” (opnamefunctie)
instelling naar “
Snapshot”.
1600 1200
NORMAL
• De
(snapshotfunctie)
icoon wordt aangegeven
in het beeldscherm terwijl
de snapshotfunctie
geselecteerd is.
04/ 12/24
04/12
24
12 : 58
10
IN
• U kunt controleren of
scherpgesteld is op het
beeld door naar het
scherpstel-kader en de
bedrijfsindicator te kijken.
Scherpstelkader
• U kunt de toetsaanpassingsfunctie gebruiken om een
wijziging van de functie van de cursortoetsen toe te
kennen zodat de “REC Mode” (opnamefunctie)
instelling veranderd wordt wanneer u op de [] of []
toets (pagina 103) drukt.
51
Sluitertoets
Bedrijfsindicator
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
● Werking van de bedrijfsindicator en het
scherpstelkader
Wanneer u dit ziet:
Dat betekent dit:
Groen scherpstelkader
Groene bedrijfsindicator
Er is scherpgesteld op het
beeld.
Rood scherpstelkader
Groene bedrijfsindicator knippert
Er is niet scherpgesteld op
het beeld.
5. Na u ervan te hebben
overtuigd dat scherp is
afgesteld op het beeld,
drukt u de sluitertoets
geheel in om te gaan
opnemen.
Sluitertoets
• Het aantal beelden dat u kunt opnemen hangt af van
de instellingen die u gebruikt voor de beeldgrootte en
de beeldkwaliteit (pagina’s 64, 65, 203).
• Het beeldscherm gebruikt verschillende indicators en
iconen om u op de hoogte te houden van de status van
de camera.
BELANGRIJK!
• Automatische panfocus is ingeschakeld wanneer de
“Auto PF” instelling van de “REC” tab ingeschakeld is
(pagina 68). Bij automatische panfocus ontspant de
sluiter zonder te wachten totdat autofocus uitgevoerd
is en het beeld wordt opgenomen zodra u de
sluitertoets geheel indrukt. Dit helpt u er bij om een
beeld op te nemen op het precieze moment dat u dat
wilt.
Witbalans
Scherpstelfunctie
Zelfontspanner Geheugencapaciteit
Flitserfunctie
Beeldgrootte
Beeldkwaliteit
Geheugentype
Sluitersnelheidwaarde
Lensopeningwaarde
ISO gevoeligheid
Datum en tijd
52
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
■ Opname voorzorgsmaatregelen
• Helder licht dat op de lesn valt kan er de oorzaak van zijn
dat beelden er flets uitzien. Dit komt vooral voor wanneer
beelden buiten in helder zonlicht worden opgenomen. Om
dit te voorkomen kunt u de lens met uw hand afschermen
tegen het felle licht.
• Open het accudeksel nooit en plaats de camera nooit op
de USB slede terwijl de bedrijfsindicator groen aan het
knipperen is. Doet u dit toch dan zal niet enkel het huidige
beeld verloren gaan maar kunnen de reeds in het
camerageheugen opgeslagen beelden ook beschadigd
raken en kan de camera zelf defect raken.
• Verwijder de geheugenkaart nooit terwijl een beeld
opgenomen wordt op de geheugenkaart.
• TL-verlichting knippert met een frequentie die niet
waargenomen kan worden door het menselijk oog. Bij
gebruik van de camera binnenshuis terwijl TL-verlichting
aanstaat, kunt u bepaalde problemen ondervinden met de
helderheid of kleuren van de opgenomen beelden.
• De camera stelt haar gevoeligheid automatisch bij aan de
hand van de helderheid van het onderwerp als “Auto”
(automatisch) is geselecteerd als de ISO
gevoeligheidsinstelling (pagina 99). Dit kan de oorzaak
vormen van digitale storing (korreligheid) bij beelden van
relatief slecht belichte voorwerpen.
• De camera verhoogt haar gevoeligheid en gebruikt een
langzamere sluitersnelheid bij het opnemen van een
slecht belicht onderwerp terwijl “Auto” (automatisch) is
geselecteerd als de ISO gevoeligheidsinstelling (pagina
99). Daarom dient u zich voor per ongeluk bewegen van
de camera te behoeden als u de flitser uitgeschakeld
heeft (pagina 58).
■ Aangaande autofocus
• Autofocus heeft de neiging niet goed te werken als de
camera bewogen wordt tijdens het opnemen of bij het
opnemen van de onderstaande types onderwerpen.
— Effen kleuren of onderwerpen met weinig contrast
— Onderwerpen met sterk tegenlicht
— Gepoetst metaal of andere helder reflecterende
onderwerpen
— Jaloezieën (luxaflex) of andere patronen die zich
horizontaal repeteren.
— Meervoudige onderwerpen die zich op verschillende
afstanden van de camera bevinden
— Onderwerpen op slecht verlichte plaatsen
— Bewegende onderwerpen
• Merk op dat een groene bedrijfsindicator en
scherpstelkader niet noodzakelijkerwijze garanderen dat
scherpgesteld is op het resulterende beeld.
• Als de autofocus om één of andere reden de gewenste
resultaten niet produceert, probeer dan
scherpstelvergrendeling (pagina 74) of handmatige
scherpstelling (pagina 73).
53
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
■ Aangaande het beeldscherm van de
opnamefunctie
Gebruiken van de zoom
Uw camera is uitgevoerd met twee types zoom: optische
zoom en digitale zoom. Gewoonlijk schakelt de camera
automatisch over naar digitale zoom nadat u de maximum
grens voor optische zoom overschrijdt. U kunt echter de
camera configureren om digitale zoom zonodig uit te
schakelen.
• Het tijdens een opnamefunctie (REC) op het beeldscherm
getoonde beeld is een vereenvoudigd beeld voor het
maken van een compositie. Het daadwerkelijke beeld
wordt opgenomen overeenkomstig de
beeldkwaliteitinstellingen die op dat moment geselecteerd
zijn bij uw camera. Het beeld dat in het bestandgeheugen
opgeslagen wordt heeft een veel betere resolutie en beter
detail dan het beeld van het schermbeeld tijdens de
opnamefunctie (REC).
• Bepaalde niveau’s van helderheid van het onderwerp
kunnen de respons van het beeldscherm tijdens de
opnamefunctie (REC) doen vertragen hetgeen digitale
ruis (korreligheid) veroorzaakt op het beeldscherm.
• Een heel helder licht in het beeld kan er de oorzaak van
zijn dat er een verticale streep op het beeldscherm
verschijnt. Dit is een fenomeen eigen aan CCD
technologie dat bekend staat als “verticale veeg” en duidt
niet op een defect aan de camera. Merk op dat deze
verticale veeg niet opgenomen wordt in het beeld als het
een snapshot betreft maar wel bij een filmpje (pagina 90).
Optische zoom
Het optische zoombereik is 1X tot 2,8X
1. Druk tijdens een
Zoomtoets
opnamefunctie (REC)
op de zoomtoets om
de zoomfactor te
veranderen.
Om dit te doen:
54
Druk op deze zijde van de zoomtoets:
Uitzoomen
(Groothoek)
Inzoomen
(Telefoto)
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
LET OP
Uitzoomen
• De optische zoomfactor heeft ook invloed op de
lensopening.
• Het wordt aanbevolen een statief te gebruiken om te
behoeden voor handbewegingen bij het gebruiken
van de telefotostand (inzoomen).
• U kunt de digitale zoominstelling veranderen tijdens
opnemen van een film maar niet de optische
zoominstelling. Let er op dat u de optische
zoominstelling selecteert voordat u op de sluitertoets
drukt om het opnemen van een filmpje te starten.
• Wanneer u tijdens opname met de macrofunctie of
handmatig scherpstellen een optische
zoombewerking uitvoert, verschijnt een waarde op
het beeldscherm om u het scherpstelbereik mee te
delen (pagina’s 70, 74).
Inzoomen
2. Voer beeldcompositie uit en druk dan op de
sluitertoets.
55
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
■ Opnemen van een beeld d.m.v. digitale zoom
Digitale zoom
De digitale zoomfunctie vergroot op digitale wijze het deel
van het beeld dat zich in het midden van het beeldscherm
bevindt. Het bereik van de digitale zoom is 2,8X – 11,2X
(in combinatie met optische zoom).
1. Houd tijdens een
Digitale zoomindicator
opnamefunctie (REC)
de telefoto ( ) kant
van de zoomtoets
ingedrukt.
BELANGRIJK!
• Bij uitvoeren van een digitale zoombewerking
manipuleert de camera de beelddata om het midden
van het beeld te vergroten. In tegenstelling tot
optische zoom, ziet een beeld dat vergroot is met
digitale zoom er groffer uit dan het origineel.
• Hierdoor verschijnt de
zoomindicator in de
display.
Zoomindicator
2. Bij het bereiken van het optische/digitale
overschakelpunt stopt de zoomaanwijzer.
Optisch
zoombereik
1X
Digitaal
zoombereik
2,8X
11,2X
Zoomaanwijzer
Optisch/digitaal overschakelpunt
• Het bovenstaande toont hoe de zoomindicator er uit
ziet wanneer de digitale zoomfunctie ingeschakeld is
(pagina 57). Het digitale zoomindicator wordt niet
getoond wanneer de digitale zoomfunctie is
uitgeschakeld.
56
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
■ In- en uitschakelen van de digitale
zoomfunctie
3. Laat de zoomtoets even los, houd nogmaals
de telefoto ( ) kant ingedrukt om de
zoomaanwijzer tot binnen het digitale
zoombereik te verplaatsen.
1. Druk tijdens een opnamefunctie (REC) op
[MENU].
• De zoomaanwijzer stopt ook wanneer u de aanwijzer
terugverplaatst naar het overschakelpunt om weer
terug te gaan naar het digitale zoombereik. Laat de
)
zoomtoets terug en houd nogmaals de telefoto (
kant ingedrukt om de zoomaanwijzer tot binnen het
digitale zoombereik te verplaatsen.
2. Selecteer de “REC” (opname) tab m.b.v. []
en [].
3. Selecteer “Digital Zoom” m.b.v. [] en [] en
druk daarna op [].
4. Voer compositie uit van het beeld en druk op
4. Selecteer de gewenste instelling m.b.v. [] en
de sluitertoets.
[] en druk op [SET].
Om dit te doen:
Selecteer deze instelling:
Inschakelen van de digitale
zoomfunctie
On (aan)
Uitschakelen van de digitale
zoomfunctie
Of (uit)
• Alleen het optische zoombereik wordt aangegeven
door de zoomniveau indicator wanneer de digitale
zoomfunctie uitgeschakeld is.
57
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
Gebruiken van de flitser
Voer de volgende stappen uit om de flitserfunctie te
selecteren die u wilt gebruiken.
• Het geschatte effectieve bereik van de flitser is hieronder
gegeven.
Groothoek: 0,4 meter – 2,5 meter
(ISO gevoeligheid: automatisch)
Telefoto: 0,4 meter – 1,5 meter
(ISO gevoeligheid: automatisch)
Laat de flitser automatisch flitsen wanneer dit
nodig is (Auto Flash - automatisch flitsen).
None (geen)
Altijd flitsen (Flash On - flitser aan).
Voer een voorflits uit gevolgd door
beeldopname met flits, hetgeen het gevaar
op rode ogen in het beeld reduceert (rode
ogen-effect vermindering).
In dit geval flitst de flitser automatisch
wanneer dat nodig is.
[MENU].
) om de flitserfunctie te
3. Neem het beeld op.
selecteren.
BELANGRIJK!
• Telkens bij indrukken van [] (
) wordt naar de
volgende instelling van de flitserfunctie doorgegaan
zoals aangegeven in het beeldscherm hieronder.
• De flitsereenheid van deze camera flists een aantal
malen bij het opnemen van een beeld. De aanvankelijke
flitsen zijn voorflitsen waarbij de camera informatie
inwint die nodig is voor de belichtingsinstellingen. De
laatste flits is voor het opnemen. Zorg ervoor dat u de
camera stil houdt totdat de camera de sluiter ontspant.
• Door de flitser te gebruiken terwijl “Auto” (automatisch)
geselecteerd is als de ISO gevoeligheidsinstelling wordt
de gevoeiligheid verhoogd waardoor grote
hoeveelheden digitale ruis in beeld kunnen verschijnen.
U kunt de digitale ruis reduceren door een lagere
instelling voor de ISO gevoeligheid te reduceren. Merk
echter op dat dit ook als nevenwerking het verkorten van
het flitserbereik (het bereik dat bestreken wordt door de
flitser) heft (pagina 99).
Flitserfunctie indicator
[ ] (
Selecteer
deze instelling:
Schakel de flitser uit (Flash Off - Flitser uit).
1. Druk tijdens een opnamefunctie (REC) op
2. Druk op [] (
Om dit te doen:
)
58
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
■ Aangaande vermindering van het rode ogen
-effect
Flitsereenheid status
U kunt de huidige flitsereenheid status opzoeken door de
sluitertoets halverwege in te drukken en het beeldscherm
en de bedrijfsindicator te checken.
Wanneer gebruik gemaakt van de flitser om ’s nachts of in
een slecht verlichte kamer op te nemen, kan dit rode
vlekken veroorzaken in de ogen van de mensen in beeld.
Dit gebeurt doordat het licht van de flitser weerkaatst tegen
het netvlies van de ogen. Wanneer rode ogen-effect
vermindering wordt geselecteerd als flitserfunctie, voert de
camera twee voorflitsen uit, de eerste om de iris in de ogen
van de mensen in beeld te doen sluiten en de tweede voor
werking van de autofocus. Deze twee voorflitsen worden
dan gevolgd door de flits die gebruikt wordt voor het
opnemen van het beeld.
De
indicator wordt ook
in het beeldscherm
getoond wanneer de flitser
klaar is om de flitsen.
BELANGRIJK!
Merk de volgende punten op voor rode ogen-effect
vermindering.
• De functie voor de rode ogen-effect vermindering
werkt niet tenzij de mensen in beeld direct naar de
camera kijken tijdens de voorflits. Roep voordat u op
de sluitertoets drukt naar de onderwerpen zodat ze
allen naar de camera kijken terwijl het voorflitsen
wordt uitgevoerd.
• De rode ogen-effect vermindering werkt niet goed als
de onderwerpen zich ver van de camera bevinden.
Bedrijfsindicator *
* Bedrijfsindicator
59
Wanneer de
bedrijfsindicator:
Betekent dat:
Oranje knippert
Dat de flitseenheid aan het opladen is
Rood oplicht
Dat de flitseenheid klaar is om te flitsen
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
Veranderen van de flitssterkte instelling
Gebruik van de flitserassistent
(Flash Assist)
Voer de volgende stappen uit om de flitssterkte instelling te
veranderen.
Wanneer een onderwerp opgenomen wordt dat zich buiten
het bereik van de flitser bevindt, kan dat onderwerp er
donker uitzien op het resulterende beeld omdat niet
genoeg licht van de flitser het onderwerp belichtte. Mocht
dit gebeuren dan kunt de flitserassistent gebruiken om de
helderheid van het opgenomen onderwerp te corrigeren
zodat het lijkt alsof de belichting door de flitser voldoende
was.
1. Druk tijdens een opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer de “REC” (opname) tab m.b.v. []
en [].
3. Selecteer de “Flash Intensity” (flitsintensiteit)
m.b.v. [] en [] en druk vervolgens op [].
4. Gebruik [] en [] om de gewenste instellingen
te selecteren en druk daarna op [SET].
Om de flitsintensiteit op
deze manier te veranderen:
Selecteer deze
instelling:
Sterker
+2
+1
Normaal
0
–1
Zwakker
disp
disp
Flitserassistent wordt
wel gebruikt
Flitserassistent wordt
niet gebruikt
1. Druk tijdens een opnamefunctie (REC) op
–2
[MENU].
BELANGRIJK!
2. Selecteer de “REC” (opname) tab m.b.v. []
• De flitsintensiteit verandert mogelijk niet wanneer het
onderwerp zich te ver van of te dicht bij de camera
bevindt.
en [].
60
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
■ Voorzorgsmaatregelen voor de flitser
3. Selecteer “Flash Assist” (flitserassistent)
m.b.v. [] en [] en druk op [].
• Let erop dat uw vingers de
Flitser
flitser niet blokkeren terwijl u
de camera vasthoudt.
Afdekken van de flitser zal het
effect grotendeels teniet doen.
• U kunt de gewenste resultaten
mogelijk niet verkrijgen met de
flitser als het onderwerp zich
te ver weg of juist te dicht bij
bevindt.
• De flitser heeft ergens tussen enkele seconden en 10
seconden nodig om zich volledig op te laden nadat hij
geflitst heeft. De werkelijke tijd hangt af van het
accuniveau, de temperatuur en andere omstandigheden.
• De flitser flitst niet tijdens de filmfunctie (Movie). Dit wordt
aangegeven door
(flitser uit) in het beeldscherm.
• De flitsereenheid kan zich mogelijk niet geheel opladen
als de accuspanning laag is. Als de accuspanning laag is,
(flitser uit) in het
wordt dit aangegeven door
beeldscherm en wanneer de flitser niet goed flitst hetgeen
een slechte belichting van het beeld tot gevolg zal
hebben. Mochten dergelijk symptomen te bespeuren zijn,
laad dan de accu van de camera zo snel mogelijk op.
4. Selecteer “Auto” (automatisch) m.b.v. [] en
[] en druk op [SET].
• Door van “Off” (uit) te selecteren wordt de
flitserassistent uitgeschakeld.
BELANGRIJK!
• De flitserassistent kan bij bepaalde types
onderwerpen niet de gewenste resultaten opleveren.
• De flitserassistent kan mogelijk weinig effect hebben
op uw beeld als u één van de volgende instellingen
veranderde terwijl u aan het opnemen was.
— Flitssterkte (pagina 60)
— Belichtingscompensatie (EV verschuiving)
(pagina 75)
— ISO gevoeligheid (pagina 99)
— Contrast (pagina 101)
61
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
• Als de flitser uitgeschakeld is (
) , bevestig dan de
camera op een statief om beelden op te nemen op een
plaats waar de hoeveelheid beschikbare belichting aan
de lage kant is. Het opnemen van beelden bij weinig
belichting zonder flits kan leiden tot digitale ruis waardoor
de beelden er groffer uitzien.
• Bij selectie van de rode ogen-effect verminderingsfunctie
(
) wordt de flitsintensiteit automatisch bijgesteld in
overeenstemming met de belichting. De flitser kan
mogelijk in het geheel niet flitsen wanneer het onderwerp
reeds helder verlicht is.
• Het gebruik van de flitser in combinatie met een andere
lichtbron (daglicht, TL verlichting, enz.) kan leiden tot
abnormale kleuren van het beeld.
Gebruiken van de zelfontspanner
Met de zelfontspanner kunt u een vertraging van 2
seconden of 10 seconden selecteren voordat de
sluiterontspanning plaatsvindt nadat u de sluitertoets
indrukt. Met de drievoudige zelfontspanner kunt u de
zelfontspanner drie maal achtereenvolgens laten werken
om drie beelden op te nemen.
1. Druk tijdens een opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Gebruik [] en [] om de “REC” (opname) tab
te selecteren.
3. Gebruik [] en [] om de “Self-timer”
(zelfontspanner) te selecteren en druk
vervolgens op [].
4. Selecteer het type zelfontspanner dat u wilt
gebruiken m.b.v. [] en [] en druk daarna op
[SET].
• Als “Off” (uit) in stap 4 wordt geselecteerd, is de
zelfontspanner uitgeschakeld.
62
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
Om dit te doen:
Specificeer een 10 seconden
zelfontspanner
10s
Specificeer een 2 seconden
zelfontspanner
2s
Specificeer een drievoudige
zelfontspanner
x3
Schakel de zelfontspanner uit
2. De camera bereidt zich voor om het volgende
beeld op te nemen. De hoeveelheid tijd benodigd
voor die voorbereiding hangt af van de huidige
“Size” (afmetingen) en “Quality” (kwaliteit)
instellingen, het type geheugen (ingebouwd of
een geheugenkaart) dat u gebruikt voor het
opslaan van het beeld en of de flitser al dan niet
opgeladen dient te worden.
3. Nadat de voorbereiding voltooid is, verschijnt
“1sec” op het beeldscherm en het volgende beeld
wordt dan 1 seconde later opgenomen.
4. De stappen 2 en 3 herhalen zich nogmaals om
het derde beeld op te nemen.
Selecteer deze
instelling:
10 sec
2 sec
X3
Off (uit)
• Hierdoor verschijnt de
indicator op het
beeldscherm die het
geselecteerde type
zelfonspanner
identificeert.
• Met de drievoudige
zelfontspanner neemt de
camera een serie van
drie beelden op in de
hieronder beschreven
volgorde.
5. Neem het beeld op.
Zelfontspannerindicator
• Bij indrukken van de
sluitertoets gaat de
zelfontspannerindicator
knipperen terwijl de
timer blijft aftellen en de
sluiter ontspant zich
nadat de zelfontspanner
het aftellen heeft
voltooid.
1. De camera telt voor 10 seconden af en neemt
dan het eerste beeld op.
• U kunt het aftellen van de zelfontspanner op dat
moment stop zetten door op de sluitertoets te
drukken terwijl de zelfontspannerindicator aan het
knipperen is.
63
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
LET OP
Specificeren van de beeldgrootte
• De “2 sec” instelling voor de zelfontspanner is het
beste voor het opnemen met een langzame
sluitersnelheid omdat het helpt bij het voorkomen
van vlekkerige beelden doordat de camera wordt
bewogen.
• Tijdens de drievoudige zelfontspanner verschijnt de
indicator “1sec” op het beeldscherm tussen de
opname van elk beeld om aan te geven dat er een
pauze van 1 seconde is tussen elk beeld dat wordt
opgenomen. De feitelijke hoeveelheid tijd die nodig
is tussen het opnemen van de beelden hangt echter
nauw samen met de huidige camera instellingen
voor “Size” (grootte) en “Quality” (kwaliteit) alsmede
van het type geheugen dat gebruikt wordt en of de
flitser al dan niet wordt gebruikt.
• De volgende functies zijn niet beschikbaar voor
gebruik samen met de drievoudige zelfontspanner:
Coupling Shot (pagina 84), Pre-shot (pagina 86),
Business Shot (pagina 88)
“Beeldgrootte” is de grootte van het beeld uitgedrukt als het
aantal verticale en horizontale beeldpunten. Een
“beeldpunt” is één van de vele kleine puntjes die samen het
beeld vormen. Meer beeldpunten geven meer details
wanneer een beeld wordt afgedrukt maar een groter aantal
beeldpunten is er ook de oorzaak van dat het beeldbestand
groter is en meer geheugen in beslag neemt. U kunt een
beeldgrootte selecteren die voldoet aan uw behoefte voor
een gedetailleerder beeld of een kleiner bestandformaat.
1. Druk tijdens een opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Gebruik [] en [] om de “REC” (opname) tab
te selecteren.
3. Gebruik [] en [] om “Size” (afmetingen) te
selecteren en druk vervolgens op [].
4. Gebruik [] en [] om de gewenste instelling
te selecteren en druk vervolgens op [SET].
• Bij het selecteren van de beeldgrootte (het
beeldformaat), zullen de beeldgroottewaarde (aantal
beeldpunten) en het corresponderende
afdrukformaat beurtelings worden weergegeven. Het
afdrukformaat geeft het optimale papierformaat aan
waarop u een beeld kunt afdrukken voor het door u
geselecteerde beeldformaat.
64
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
Beeldgrootte/
beeldformaat
Afdrukformaat
2048 × 1536
A4 Print
2048 × 1360
(3:2)
A4 Print (3:2 horizontaalverticaal verhouding)
1600 × 1200
5˝ × 7˝ Print
1280 × 960
3.5˝ × 5˝ Print
640 × 480
E-mail (optimaal format bij
toevoegen van een beeld
bijlage aan E-mail
Specificeren van de beeldkwaliteit
Door een beeld te comprimeren voordat u het opslaat kan
dit de kwaliteit aantasten. Hoe meer een beeld wordt
gecomprimeerd des te groter het verlies in kwaliteit. De
beeldkwaliteitinstelling specificeert de
compressieverhouding die gebruikt wordt wanneer een
beeld in het geheugen wordt opgeslagen. U kunt een
beeldkwaliteitinstelling selecteren die aan uw behoefte voor
een hogere kwaliteit of een kleiner bestandformaat voldoet.
Groter
Kleiner
• De aangegeven afmetingen zijn enkel ruwe
benaderingen.
1. Druk tijdens een opnamefunctie (REC) op
[MENU].
• De bovenstaande papierformaten geven alle
benaderingen van waarden bij het afdrukken bij een
resolutie van 200dpi (dots per inch = punten per inch).
Gebruik een hogere instelling als u met een hogere
resolutie wilt afdrukken of wanneer u een groter formaat
afdruk wilt maken.
• Door de “2048 × 1360 (3:2)” beeldgrootte te selecteren
worden beelden opgenomen met een 3:2 (horizontaal :
verticaal) breedte-hoogte verhouding, die optimaal is voor
het afdrukken op papier met een 3:2 breedte-hoogte
verhouding.
2. Gebruik [] en [] om de “REC” (opname) tab
te selecteren.
3. Gebruik [] en [] om “Quality” (kwaliteit) te
selecteren en druk vervolgens op [].
4. Gebruik [] en [] om de gewenste instelling
te selecteren en druk vervolgens op [SET].
65
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
Om dit te verkrijgen:
Selecteer deze instelling:
Hoge kwaliteit, groot
bestandformaat
Fine (fijn)
Normale beeldkwaliteit en
normal bestandformaat
Normal
(normaal)
Lage beeldkwaliteit, klein
bestandformaat
Economy
(economisch)
Hogere
kwaliteit
Lagere
kwaliteit
BELANGRIJK!
• De werkelijke bestandsgrootte hangt af van het type
beeld dat u opneemt. Dat betekent dat de resterende
beeldcapaciteit die in het beeldscherm aangegeven
wordt niet precies klopt (pagina’s 24, 203).
66
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
Selecteren van de scherpstelfunctie
U kunt vijf verschillende scherpstelfuncties selecteren: Auto
Focus (autofocus = automatisch scherpstellen), Macro
(groothoek), Pan Focus (panfocus), Infinity (oneindig) en
Manual (handmatig).
1. Druk [] (
) in tijdens
een opnamefunctie (REC).
[ ] (
Om de camera in te stellen om dit te
doen:
Selecteer deze
instelling:
Automatisch scherpstellen (Autofocus)
Geen
Close-up scherpstelling uitvoeren (Macro)
Stel de brandpuntsafstand vast in
(Pan Focus)
Scherpstellen op oneindig (oneindig)
)
Met de hand scherpstellen
(handmatig scherpstellen)
• Telkens bij indrukken van []
(
) wordt naar de
volgende instelling van de
scherpstelfunctie doorgegaan
in een oneindige lus zoals
hieronder aangegeven.
Scherpstelfunctie indicator
67
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
Gebruik van autofocus
Wanneer u dit ziet:
Dat betekent dit:
In het Engels betekent het woord “focus” scherpstellen, dus
Auto Focus betekent automatisch scherpstellen - we zullen
in deze gebruiksaanwijzing echter de technische term
‘autofocus’ aanhouden. Werking van autofocus begint
wanneer u de sluitertoets halverwege indrukt. Het bereik
van autofocus is als volgt.
Groen scherpstelkader
Groene bedrijfsindicator
Er is scherpgesteld op
het beeld.
Rood scherpstelkader
Groene bedrijfsindicator knippert
Er is niet scherpgesteld
op het beeld.
3. Druk de sluitertoets nu geheel in om het beeld
op te nemen.
Bereik: Ca. 40cm – ∞
LET OP
1. Houd [] (
) ingedrukt totdat de
focusindicator uit de display is verdwenen.
• De camera schakelt automatisch over naar het
bereik van de macrofunctie (pagina 70) wanneer het
niet mogelijk is goed scherp te stellen omdat het
onderwerp zich dichter bij bevindt dan mag voor het
bereik van Auto Focus (automatische scherpstelling).
2. Voer compositie van het beeld zodanig uit dat
hoofdonderwerp zich binnen het
scherpstelkader bevindt en druk vervolgens
de sluitertoets halverwege in.
■ Automatische panfocus
• U kunt controleren of op het beeld scherpgesteld is
door het scherpstelkader en de bedrijfsindicator te
bekijken.
Bedrijfsindicator
10
Wanneer u de sluitertoets in zijn geheel indrukt tijdens de
automatische scherpstelfunctie zonder te pauzeren zal de
camera onmiddellijk het beeld opnemen m.b.v. panfocus
(pagina 71) zonder te wachten totdat het automatische
scherpstellen (Auto Focus) uitgevoerd is. Dit maakt het
mogelijk voor u die speciale momenten op te nemen
zonder dat u hoeft te wachten voor automatisch
scherpstellen (Auto Focus).
1600 1200
NORMAL
IN
1 / 1000
F4.0
04/ 12/24
04/12
24
12 : 58
1. Druk tijdens een opnamefunctie (REC) op
[MENU].
Scherpstelkader
68
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
2. Selecteer “Auto PF” van de “REC” (opname)
tab en druk vervolgens op [].
3. Selecteer de gewenste instelling m.b.v. [] en
[] en druk vervolgens op [SET].
Om dit te doen:
Selecteer deze instelling:
Schakel automatisch panfocus in
On (aan)
Schakel automatisch panfocus uit
Off (uit)
Voor dit type autofocusbereik:
Selecteer deze
instelling:
Bijzonder beperkt bereik in het midden
van het scherm.
• De instellingen werken goed met
scherpstelvergrendeling (pagina 74).
Spot
(puntmeten)
Automatische keuze van het
scherpstelbereik waar het onderwerp zich
het dichtst bij de camera bevindt.
• Bij deze stand verschijnt er op het
beeldscherm eerst een scherpstelkader
met zeven scherpstelpunten. Wanneer u
de sluitertoets halverwege indrukt, kiest
de camera automatisch het
scherpstelpunt waar het onderwerp zich
het dichtst bij de camera bevindt en op
dat punt verschijnt ook een
scherpstelkader.
• Deze instelling voorkomt het verlies van
scherpstelling op beelden op de
voorgrond wanneer de camera
scherpstelt op de achtergrond. Dit is
handig bij het maken van simpele
snapshots waarbij het onderwerp zich
niet in het midden van het scherm
bevindt.
■ Specificeren van het bereik van autofocus
U kunt de volgende procedure gebruiken om het
autofocusbereik te veranderen tijdens de autofocusfunctie
en de macrofunctie (pagina 70).
1. Druk tijdens een opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer “AF Area” (autofocusbereik) op de
“REC” (opname) tab en druk vervolgens op
[].
3. Selecteer het gewenste autofocusbereik
m.b.v. [] en [] en druk vervolgens op [SET].
69
Multi
(multipatroon
meting)
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
• Spot (puntmeten)
• Multi (multipatroon meting)
Gebruik van de macrofunctie
Gebruik de macrofunctie wanneer u scherp wilt stellen op
close-up onderwerpen. Hieronder volgt het
scherpstelbereik van de macrofunctie.
Bereik: Ca. 17 cm – 50 cm
Scherpstelkader
1. Druk op [] (
) om door de instellingen van
de scherpstelfunctie te circuleren totdat “ ”
aangegeven wordt als de indicator van de
scherpstelfunctie.
Scherpstelkader
2. Neem het beeld op.
• Het scherpstellen en het opnemen van het beeld zijn
identiek aan wat u doet tijdens de autofocus functie.
LET OP
• Wanneer de macrofunctie niet goed kan
scherpstellen omdat het onderwerp te ver weg is, zal
de camera automatisch overschakelen naar het
scherpstelbereik van de autofocus (pagina 68).
• Wanneer u tijdens het opnemen met de macrofunctie
een optische zoombewerking (pagina 54) uitvoert,
verschijnt een waarde op het beeldscherm zoals
hieronder is aangegeven om het scherpstelbereik
mee te delen.
Voorbeeld: 17 cm - 50 cm
70
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
BELANGRIJK!
Gebruik van panfocus
• Het gebruik van de flitser samen met een groothoek
zoom of met de macrofunctie kan er de oorzaak van
zijn dat het licht van de flitser geblokkeerd raakt
hetgeen ongewenste schaduwen kan produceren in
het resulterende beeld.
Gewoonlijk voert uw camera autofocus uit om er voor te
zorgen dat uw beelden altijd scherp zijn. Door het
selecteren van panfocus wordt de automatische
scherpstelling (autofocus) uitgeschakeld zodat de sluiter
losgelaten wordt zodra u op de sluitertoets drukt. Deze
functie is het best voor basis snapshots.
Het bereik van de scherpstelafstand hangt nauw samen
met de zoominstelling, de hoeveelheid beschikbaar licht
tijdens het opnemen en andere opname omstandigheden.
1. Druk op [] (
) om door de instellingen van
de scherpstelfunctie te circuleren totdat “ ”
aangegeven wordt als de indicator van de
scherpstelfunctie.
2. Druk de sluitertoets geheel in om onmiddellijk
op te nemen zonder autofocus.
LET OP
• De scherpstelafstand
verschijnt op het
beeldscherm als u de
sluitertoets halverwege
indrukt.
Scherpstelbereik
71
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
BELANGRIJK!
Gebruik van de oneindig-functie
• Het scherpstelbereik bij de optische zoom van de
telefotostand is minder dan het scherpstelbereik van
de groothoekstand.
• Het scherpstelbereik tijdens minder belichting is
minder dan het scherpstelbereik bij meer belichting.
De oneindig functie zet de scherpstelling vast op oneindig
(∞). Gebruik deze functie voor het opnemen van
landschappen en van andere beelden die zich op grote
afstand bevinden.
1. Druk op [] (
) om door de instellingen van
de scherpstelfunctie te circuleren totdat “ ”
aangegeven wordt als de indicator van de
scherpstelfunctie.
2. Neem het beeld op.
72
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
2. Terwijl u het beeld via
Gebruik van handmatig scherpstellen
het beeldscherm
bekijkt, gebruikt u []
en [] om scherp te
stellen.
Met de handmatige scherpstelfunctie kunt u met de hand
op een beeld scherpstellen. Hieronder volgen het
scherpstelbereik tijdens de groothoekfunctie.
Bereik: 17 cm - oneindig (∞)
Handmatige scherpstelstand
1. Druk op [] (
) om
door de instellingen
van de
scherpstelfunctie te
circuleren totdat “ ”
aangegeven wordt als
de indicator van de
scherpstelfunctie.
• Op dit ogenblik verschijnt
er ook een kader in de
display om het gedeelte
van het beeld aan te
geven dat gebruikt wordt
voor handmatig
scherpstellen.
Om dit te doen:
Doe dit:
Stel scherp op het voorwerp
Druk op [].
Stel scherp van het onderwerp weg
Druk op [].
• Door op [] of [] te drukken zal het gedeelte binnen
het kader in stap 1 het beeldscherm tijdelijk geheel
vullen om het scherpstellen te vergemakkelijken.
Enkele ogenblikken later zal het normale beeld
opnieuw verkregen worden.
Kader
3. Druk op de sluitertoets om het beeld op te
nemen.
BELANGRIJK!
• Tijdens de handmatige scherpstelfunctie stellen de
[] en [] toetsen scherp zelfs als u toetsaanpassing
gebruikt om andere functie aan deze toetsen toe te
wijzen (pagina 103).
73
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
LET OP
Gebruik van de scherpstelvergrendeling
• Wanneer u tijdens het opnemen met handmatige
scherpstelling een optische zoombewerking (pagina
54) uitvoert, verschijnt een waarde op het
beeldscherm zoals hieronder is aangegeven om het
scherpstelbereik mee te delen.
Voorbeeld: MF 17 cm - ∞
Scherpstelvergrendeling is een techniek die u kunt
gebruiken om scherp te stellen op een onderwerp dat zich
niet binnen het scherpstelkader bevindt terwijl u een beeld
aan het opnemen bent. U kunt scherpstelvergrendeling
gebruiken tijdens de autofocus functie en tijdens de
macrofunctie (
).
1. Voer de compositie
van het beeld op het
beeldscherm zodanig
uit dat het
hoofdonderwerp zich
binnen het scherpstelkader bevindt en
druk vervolgens de
sluitertoets
halverwege in.
Hoofdonderwerp
10
1600 1200
NORMAL
IN
1 / 1000
F4.0
04/ 12/24
04/12
24
12:58
12
58
Scherpstelkader
• Hierdoor wordt het scherpstellen vergrendeld op het
onderwerp dat zich op dat moment in het
scherpstelkader bevindt.
74
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
2. Houd de sluitertoets
halverwege ingedrukt
en voer
hercompositie van
het beeld uit zoals u
dat schikt.
Belichtingscompensatie (EV verschuiving)
10
1600 1200
NORMAL
De belichtingscompensatie laat u de belichtingsinstelling
(EV waarde) met de hand veranderen voor aanpassing aan
de belichting van het onderwerp. Deze functie helpt u bij
het verkrijgen van betere resultaten bij het opnemen van
onderwerpen met tegenlicht, een sterk verlicht onderwerp
binnenshuis of een onderwerp tegen een donkere
achtergrond.
IN
1 / 1000
F4.0
04/ 12/24
04/12
24
12 : 58
Hoofdonderwerp
3. Wanneer u nu hercompositie van het beeld
Belichtingscompensatiebereik: –2,0EV – + 2,0EV
Stappen: 1/3EV
naar wens uitgevoerd heeft, druk de
sluitertoets geheel in om het op te nemen.
1. Druk tijdens een opnamefunctie (REC) op
• Het scherpstellen en het opnemen van het beeld zijn
identiek aan wat u doet tijdens de autofocus functie.
[MENU].
2. Selecteer de “REC”
LET OP
(opname) tab,
selecteer “EV Shift”
(EV verschuiving) en
druk dan op [].
• Door de scherpstelling te vergrendelen wordt de
belichting ook vergrendeld.
Belichtingscompensatiewaarde
75
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
3. Gebruik [] en [] om
• Om de belichtingscompensatie te annuleren dient u
de waarde bij te stellen tot 0.0.
de belichtingscompensatiewaarde te
veranderen en druk
vervolgens op [SET].
• Door op [SET] te drukken
wordt de aangegeven
waarde geregistreerd.
4. Neem het beeld op.
BELANGRIJK!
• Bij het opnemen onder bijzonder donkere of juist
lichte omstandigheden kunt u mogelijk geen
bevredigende resultaten verkrijgen ook al gebruikt u
belichtingscompensatie.
EV waarde
[] : Verhoogt de EV waarde. Een hogere EV waarde
wordt het beste gebruikt voor lichtgekleurde
onderwerpen en onderwerpen met tegenlicht.
LET OP
• Bij uitvoeren van een EV verschuiving zal de functie
automatisch overschakelen naar centrumgeoriënteerd meten. Terugstellen van de EV
verschuivingswaarde naar 0.0 zal de meetfunctie
terugschakelen naar multi-patroon meten.
• U kunt toetsaanpassing (pagina 103) gebruiken om
de camera te configureren om
belichtingscompensatie uit te voeren telkens
wanneer u op [] of [] drukt tijdens een
opnamefunctie (REC). Dit is handig tijdens het
bijstellen van de belichtingscompansatie tijdens het
bekijken van het in-beeld histogram (pagina 96).
[] : Verlaagt de EV waarde. Een lagere EV waarde
wordt het beste gebruikt voor donker-gekleurde
onderwerpen en voor het opnemen buiten op een
heldere dag.
76
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
3. Gebruik [] en [] om de gewenste instelling
Bijstellen van de witbalans
te selecteren en druk vervolgens op [SET].
De golflengte van het licht dat geproduceerd wordt door de
verschillende lichtbronnen (daglicht, gloeilamp, enz.) kan
de kleur beïnvloeden van het onderwerp dat wordt
opgenomen. Met de witbalans kunt u kunt u bijstellingen
maken om te compenseren voor de verschillende types
verlichting om zo de kleuren van een beeld natuurlijker te
maken.
Tijdens opnemen onder deze
omstandigheden:
Selecteer deze
instelling:
Normale omstandigheden
Auto (automatisch)
Buiten met daglicht op een heldere dag
Buiten met daglicht op een bewolkte
of regenachtige dag, in de schaduw
van een boom, enz.
1. Druk tijdens een opnamefunctie (REC) op
In de schaduw van een gebouw of op
een andere plaats waar de
kleurtemperatuur hoog is.
[MENU].
2. Selecteer de “REC”
(opname) tab,
selecteer “White
Balance” (witbalans)
en druk op [].
Onder witte of daglicht witte TL
verlichting (onderdrukt kleurmist)
1
Onder daglicht TL verlichting
(onderdrukt kleurmist)
2
Bij licht van gloeilampen
Moeilijke verlichting die handmatige
bediening vereist (Zie “Handmatig
configureren van de witbalans”).
77
Manual (handmatig)
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
LET OP
Handmatig configureren van de
witbalans
• Wanneer “Auto” (automatisch) geselecteerd is als de
instelling van de witbalans bepaalt de camera
automatisch het witpunt van het onderwerp.
Bepaalde kleuren van de onderwerp en bepaalde
belichtingsomstandigheden kunnen echter
problemen veroorzaken wanneer de camera dit
witpunt probeert vast te stellen, hetgeen het dan
moeilijk maakt om een goede afregeling van de
witbalans te krijgen. Mocht dit gebeuren gebruik dan
daglicht, bewolkt of één van de andere vaste
instellingen voor de witbalans om het type belichting
te specificeren dat wel beschikbaar is.
• U kunt de toetsaanpassingsfunctie (pagina 103)
gebruiken om de camera zodanig te configureren
zodat de witbalansinstelling verandert wanneer u op
[] of [] drukt terwijl een opnamefunctie (REC)
ingeschakeld is.
Bepaalde complexe lichtbronnen en andere condities in de
omgeving kunnen het onmogelijk maken om goede
resultaten te verkrijgen wanneer de “Auto” stand of één van
de andere vast lichtbroninstellingen wordt gebruikt voor de
witbalans. U kunt dan de witbalans met de hand bijregelen
voor een bepaalde lichtbron en/of andere condities in de
omgeving.
Merk op dat u handmatige witbalans dient uit te voeren
onder dezelfde omstandigheden als wanneer u
daadwerkelijk aan het opnemen bent. Houd een vel wit
papier bij de hand voordat u begint met de volgende
procedure.
1. Druk tijdens een opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer een “REC” (opname) tab, selecteer
vervolgens “White Balance” (witbalans) en
druk daarna op [].
78
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
3. Gebruik [] en [] om
• Hierdoor wordt de procedure voor het bijstellen van
de witbalans gestart. Als deze procedure voltooid is,
verschijnt de boodschap “Complete” op het
beeldscherm.
“Manual” (handmatig)
te selecteren.
• Hierdoor verschijnt het
voorwerp dat u het laatst
gebruikte voor het
instellen van de
handmatige witbalans op
het beeldscherm. Als u dezelfde instellingen wilt
gebruiken die u configureerde tijdens een eerdere
met de hand gemaakte witbalansinstelling, sla dan
stap 4 over en voer stap 5 uit.
• Bij flauwe verlichting of als de camera op een donker
gekleurd onderwerp wordt gericht tijdens het
uitvoeren van de witbalansinstelling kan deze
procedure tot voltooiing een lange tijd in beslag
nemen.
5. Druk op [SET].
• Dit registreert de witbalansinstellingen en keert terug
naar de op dat moment geselecteerde
opnamefunctie.
4. Richt de camera op wit papier of een
soortgelijk voorwerp onder dezelfde
lichtomstandigheden waarvoor u de witbalans
in wilt stellen en druk vervolgens op de
sluitertoets.
LET OP
• Nadat u de witbalans met de hand ingesteld heeft,
blijft deze instelling van kracht totdat u de instelling
verandert of wanneer u de camera uitschakelt.
Wit papier
79
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
Décor nummer
Gebruiken van de BESTSHOT functie
23
Door één van de 23 BESTSHOT achtergronden te
selecteren wordt de camera automatisch klaar gemaakt
voor het opnemen van een soortgelijk beeld.
Décor nummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Décor naam
White board, etc. (Wit bord, enz.) (pagina 88)
Register User Scene
(Registeren van gebruikersdécor)
(pagina 82)
1. Druk op [
Décor naam
] (REC) en
selecteer daarna “
BESTSHOT” als de
opnamefunctie (pagina
48).
Portrait (Portret)
Scenery (Landschap)
Portrait With Scenery (Portret met landschap)
Coupling Shot (Combinatieshot) (pagina 84)
Pre-shot (Vooropname) (pagina 86)
Children (Kinderen)
Candlelight Portrait (Portret met kaarslicht)
Party (Feestje)
Pet (Huisdier)
Flower (Bloem)
Natural Green (Natuurlijk groen)
Sundown (Zonneergang)
Night Scene (Nachtdécor)
Night Scene Portrait (Portret met nachtdécor)
Fireworks (Vuurwerk)
Food (Voedsel)
Text (Tekst)
Collection (Collectie)
Monochrome (Monochroom)
Retro (Retro)
Twilight (Schemer)
Business cards and documents
(Naamkaartje en documenten) (pagina 88)
• Hierdoor wordt de
BESTSHOT functie
ingeschakeld en wordt een
voorbeelddécor getoond.
• U kunt de toetsaanpasfunctie (pagina 103) gebruiken
om de camera te configureren om de BESTSHOT
functie in te schakelen telkens wanneer u op [] of
[] drukt tijdens een opnamefunctie (REC).
2. Gebruik [] en [] om de gewenste voorbeeld
achtergrond te selecteren en druk vervolgens
op [SET].
• Als u wilt checken welk voorbeelddécor op het
moment geselecteerd is of als u naar een ander
décor wilt overstappen, druk dan nogmaals op [SET].
3. Neem het beeld op.
80
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
BELANGRIJK!
LET OP
• BESTSHOT achtegronden werden niet met deze
camera opgenomen. Ze dienen enkel als voorbeeld.
• Door opname omstandigheden en andere factoren,
kan een beeld opgenomen met de instellingen van
het BESTSHOT décor niet precies het verwachte
resultaat produceren.
• U kunt de instellingen van de camera veranderen die
u gemaakt had bij het selecteren van een
BESTSHOT scène. Merk echter op dat de default
waarden van de BESTSHOT instellingen altijd
opnieuw worden verkregen wanneer u een andere
BESTSHOT scène selecteert, van opnamefunctie
verandert of de camera uitschakelt.
• Digitale ruisonderdrukking vindt automatisch plaats
wanneer u een nachtscène, vuurwerk of een ander
beeld opneemt dat een langzame sluitertijd vereist.
Dat is de reden waarom het langer duurt om beelden
op te nemen bij een langzame sluitersnelheid. Zorg
er voor dat u geen cameratoetsen bedient totdat het
uitvoeren van beeldopname voltooid is.
• Bij het opnemen van een beeld van een nachtdécor,
vuurwerk of een ander beeld waarbij u een langzame
sluitersnelheid nodig heeft wordt het gebruik van een
statief aanbevolen om handbewegingen te
voorkomen.
• Aanwijzingen voor het gebruik en het op dat moment
geselecteerde BESTSHOT dècor verschijnen
gedurende ongeveer twee seconden in de display
nadat u op deze manier de BESTSHOT functie
ingeschakeld heeft of als de BESTSHOT functie
reeds ingeschakeld is op het moment dat u de
camera inschakelt.
81
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
4. Gebruik [] en [] om
Creëren van uw eigen BESTSHOT instelling
het beeld te tonen dat
u wilt registreren als
een BESTSHOT
achtergrond.
U kunt de onderstaande procedure gebruiken om een
basisinstelling op te slaan van een beeld dat u opname als
een BESTSHOT décor. Daarna kunt u de basisinstelling
oproepen telkens wanneer u deze wilt gebruiken.
1. Druk op [
] (REC) en selecteer daarna “
BESTSHOT” als de opnamefunctie (pagina 48).
5. Gebruik [] en [] om “Save” (opslaan) te
selecteren en druk vervolgens op [SET].
• Hierdoor wordt de BESTSHOT functie ingeschakeld
en wordt een voorbeelddécor getoond.
• Hierdoor wordt de instelling geregistreerd. Nu kunt u
de procedure op pagina 80 gebruiken om uw
gebruikersinstelling te selecteren voor het maken
van een opname.
2. Gebruik [] en [] om
“Register User Scene”
(gebruikersdécor
registeren) te
selecteren.
3. Druk op [SET].
82
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
BELANGRIJK!
Wissen van een BESTSHOT functie
gebruikersinstelling
• Gebruikersinstellingen in de BESTSHOT functie
bevinden zich in het geheugen na de ingebouwde
voorbeelddécors.
• Merk op dat het formatteren van het ingebouwde
geheugen (pagina 144) alle BESTSHOT
gebruikersinstellingen uitwist.
1. Druk op [
] (REC) en selecteer daarna “
BESTSHOT” als de opnamefunctie (pagina
48).
2. Gebruik [] en [] om de gebruikersinstelling
LET OP
te tonen die u wilt uitwissen.
• Hieronder volgen de instellingen die zich bevinden
onder de BESTSHOT gebruikersinstellingen.
Focusfunctie, EV verschuivingswaarde,
witbalansfunctie, flitserfunctie, ISO gevoeligheid,
flitsintensiteit, flitserassistent, scherpte, verzadiging
en contrast.
• Merk op dat enkel beelden die opgenomen worden
met deze camera kunnen worden gebruikt om een
BESTSHOT gebruikersinstelling te creëren.
• U kunt op hetzelfde moment maximaal 999
BESTSHOT gebruikersinstellingen hebben in het
ingebouwde geheugen van de camera.
• U kunt de huidige instelling van een achtergrond
controleren door verschillende instelmenu’s te tonen.
• Wanneer u een BESTSHOT gebruikersbasisinstelling
wilt registreren dan wordt deze automatisch een
bestandnaam toegewezen volgens het hieronder
aangegeven formaat waarna het opgeslagen wordt in
de SCENE map.
US100nnn.JPE (n = 0 – 9)
3. Druk op [] (
) om de gebruikersinstelling
te wissen.
4. Selecteer “Delete” (wissen) m.b.v. [] en [].
5. Druk op [SET] om het bestand te wissen.
6. Druk op [MENU].
83
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
Combineren van shots van twee mensen tot een
enkel beeld (Coupling Shot (combinatieshot))
• Gecombineerde
beelden
De Coupling Shot functie stelt u in staat om beelden op te
nemen van twee mensen en die dan te combineren tot een
enkel beeld. Dit maakt het mogelijk om uzelf in een groep
te plaatsen zelfs als er niemand in de buurt is om dat beeld
voor u op te nemen. De Coupling Shot functie is
beschikbaar tijdens de BESTSHOT functie (pagina 80).
• Eerste
beeld
• Tweede
beeld
Dit is het deel
van het beeld
waarbij de
persoon die het
eerste beeld
opneemt, niet
zelf in beeld is.
1. Druk op [
] (REC) en selecteer daarna “
BESTSHOT” als de opnamefunctie (pagina
48).
2. Gebruik [] en [] om “Coupling Shot”
(combinatieshot) te selecteren en druk
vervolgens op [SET].
Let erop dat de
achtergrond van
het beeld correct
aansluit en neem
het beeld op van
de persoon die
het eerste beeld
opnam.
84
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
3. Lijn eerst het
5. Lijn vervolgens het
scherpstelkader in het
beeldscherm uit met
het onderwerp dat u
aan de linkerkant van
het beeld wilt.
• Terwijl “Coupling Shot”
(combinatiefoto)
geselecteerd is, zal de
instelling voor “AF Area”
(autofocusbereik) (pagina
69) automatisch
overschakelen naar
“Spot” (puntmeten).
scherpstelkader uit
met het onderwerp dat
u aan de rechterkant
van het beeld wilt en
let er daarbij op dat de
achtergrond van deze
opname uitgelijnd is
met de achtergrond
van het
halfdoorzichtige eerste
beeld dat op het
beeldscherm wordt
getoond.
Scherpstelkader
4. Druk op de sluitertoets om de linkerkant van
Halfdoorzichtige
achtergrond
• Wanneer [MENU] ingedrukt wordt op welk moment
dan ook na stap 4 van de bovenstaande procedure,
zal dit het eerste beeld annuleren en wordt
teruggekeerd naar stap 3.
het beeld op te nemen.
• De instellingen voor de scherpstelling, de belichting,
de witbalans, de zoom en de flitser zijn bij dit type
beeld vastgezet (onveranderbaar).
6. Is alles dan goed uitgelijnd, neem dan de
rechterkant van het beeld op.
85
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
• Zet de achtergrond stil op
het beeldscherm.
Opnemen van een onderwerp over een bestaand
achtergrondbeeld (Pre-shot (vooropname))
De Pre-shot functie helpt bij het verkrijgen van de
gewenste achtergrond zelfs als u iemand anders moet
vragen om het beeld voor u op te nemen. In principe is de
Pre-shot functie een twee-staps procedure.
1. U stelt de compositie voor de gewenste achtergrond
samen en drukt op de sluitertoets waardoor een
halfdoorzichtig beeld van de achtergrond op het
beeldscherm blijft staan.
2. Vraag dan iemand om een foto van u te maken met de
oorspronkelijke achtergrond en vertel hem om de
compositie van het beeld te maken m.b.v. het halfdoorzichtige beeldscherm als gids.
• De camera slaat enkel het beeld op dat in stap 2
geproduceerd wordt.
• De achtergrond kan iets afwijken van die u in stap 1
samengesteld had afhankelijk van hoe de compositie
van het beeld in stap 2 wordt gemaakt.
• Neem het beeld op m.b.v.
de achtergrond in het
beeldscherm als gids.
• Alleen het tweede beeld
wordt opgenomen.
Merk op dat de vooropname functie enkel beschikbaar is
tijdens de BESTSHOT functie (pagina 80).
86
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
1. Druk op [
4. Nu kunt u zelf op de
] (REC) en selecteer daarna “
BESTSHOT” als de opnamefunctie (pagina
48).
voorgrond treden en
iemand anders
vragen om uw foto te
nemen waarbij de
halfdoorzichtige
achtergrond op het
beeldscherm fungeert
als leidraad.
2. Gebruik [] en [] om “Pre-shot” te
selecteren en druk vervolgens op [SET].
3. Voer compositie op het beeldscherm uit van
de gewenste achtergrond en druk vervolgens
op de sluitertoets om die tijdelijk als
referentiebeeld op te nemen.
Halfdoorzichtige
achtergrond
• U kunt op dit moment op [MENU] drukken om de
halfdoorzichtige achtergrond van het beeldscherm te
wissen. Nu kunt u stap 3 herhalen om een nieuwe
achtergrond op te nemen.
• Door deze bewerking verschijnt een halfdoorzichtig
beeld van de achtergrond op het beeldscherm maar
wordt het weergegeven beeld niet opgeslagen in het
geheugen van de camera.
5. Na uitvoeren van het laatste beeld (met
gebruik van de halfdoorzichtige achtergrond
als leidraad) dient de persoon met de camera
op de sluitertoets te drukken om het beeld op
te nemen.
• Voor dit type beeld liggen de instellingen voor de
scherpstelling, de witbalans, zoomen en het flitsen.
• Merk op dat het beeld van de halfdoorzichtige
achtergrond die u tijdelijk opneemt in stap 3 enkel
fungeert voor het uitvoeren van de compositie. Het
uiteindelijk beeld bevat enkel wat zich voor de
camera bevindt wanneer de sluitertoets ingedrukt
wordt in stap 5.
87
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
■ Beelden van instelvoorbeelden
Opnemen van beelden van naamkaartjes
en documenten (Business Shot)
• Business cards and
documents
(Naamkaartjes en
documenten)
Wanneer beelden van naamkaartjes, documenten, een
witbord of soortgelijke voorwerpen vanuit een hoek worden
opgenomen kunnen deze onderwerpen er vervormd uitzien
in het beeld dat als resultaat is opgenomen. De Business
Shot instelling corrigeert rechthoekige vormen automatisch
zodat ze er uitzien alsof ze opgenomen zijn met de camera
recht voor het onderwerp.
• White board, etc.
(Witbord, enz.)
BELANGRIJK!
Voor aanbrengen van
de keystone correctie
• Voordat u begint met de opname dient u eerst de
compositie van het beeld zo in te richten zodat het
contour van het onderwerp dat u wilt opnemen zich
in het geheel op het beelscherm bevindt. De camera
kan de vorm van het onderwerp niet correct
signaleren tenzij het zich in het geel op het scherm
bevindt.
• De camera kan de vorm van het onderwerp ook niet
signaleren als het dezelfde kleur heeft als de
achtergrond. Zorg ervoor dat het onderwerp een
contour heft dat afsteekt tegen de achtergrond.
Na aanbrengen van
de keystone correctie
88
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
LET OP
Gebruiken van de Business Shot
instelling
• Wanneer de camera zich in een hoek bevindt t.o.v.
naamkaartje of document dat u aan het opnemen
bent, dan kan de vorm van het naamkaartje of het
document er vervormd uit zien als beeld. De
automatische Keystone (hoeksteen) correctiefunctie
komt dan in actie om die vervorming te corrigeren
waardoor de onderwerpen er normaal uitzien zelfs
als u vanuit een hoek opneemt.
1. Druk op [
] (REC) en selecteer daarna “
BESTSHOT” als de opnamefunctie (pagina
48).
2. Selecteer het gewenste Business Shot beeld
m.b.v. [] en [] en druk vervolgens op [SET].
3. Opnemen van het beeld.
• Hierdoor wordt een
scherm verkregen dat
alle onderwerpen in het
beeld weergeeft die
kwalificeren als
kandidaten voor keystone
(hoeksteen) correctie.
Er verschijnt een foutlezing (pagina 201) als de
camera geen geschikte kandidaat in beeld kan
vinden voor de ‘keystone’ functie. Na enkele
ogenblikken zal het oorspronkelijke beeld zonder
aanpassingen opgeslagen worden in het geheugen.
89
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
4. Selecteer m.b.v. [] en [] de kandidaat die u
Gebruiken van de filmfunctie
wilt corrigeren.
U kunt filmpjes met audio (geluid) opnemen. Een enkel
filmpje kan zo lang zijn als de beschikbare
geheugencapaciteit toelaat.
5. Selecteer “Correct”
(corrigeren) m.b.v. []
en [] en druk op
[SET].
• Bestandsformaat: AVI
Het AVI formaat voldoet aan het Motion JPEG formaat
dat wordt verbreid door de Open DML groep.
• Door “Cancel”
(annuleren) te selecteren
i.p.v. “Correct”
(corrigeren) wordt het
oorspronkelijke beeld
zonder aanpassingen
opgeslagen in het
geheugen.
• Beeldgrootte: 320 × 240 beeldpunten
• Filmbestand grootte: ca. 300KB/seconde.
• Maximale filmlengte
— Eén filmpje:
Zolang de beschikbare geheugencapaciteit dit toelaat.
LET OP
BELANGRIJK!
• U kunt filmpjes weergeven die opgenomen zijn op
uw computer met de filmfunctie m.b.v. Windows
Media Player.
• Het maximal beeldformaat voor Business Shot
beelden is 1600 × 1200 beeldpunten zelfs als de
camera geconfigureerd is voor een groter
beeldformaat. Als de beeldformaatinstelling kleiner is
dan 1600 × 1200 beeldpunten worden beelden
opgenomen met het gespecificeerde formaat.
90
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
1. Druk op [
] (REC) en
selecteer daarna “
Movie” als de
opnamefunctie (pagina
48).
• Hierdoor wordt de
filmfunctie ingeschakeld
en verschijnt de “
”
indicator op het
beeldscherm.
Resterende opnametijd
• De optische zoom wordt uitgeschakeld als een
filmopnamefunctie wordt ingeschakeld. Alleen
digitale zoom is beschikbaar wanneer een
filmopname aan het plaats vinden is. Wilt u de
optische zoom gebruiken voor het opnemen van een
film, voer dan het zoomen uit voordat u begint met
het uitvoeren van de opname.
• De scherpstelfunctie verandert automatisch naar
panfocus (pagina 71) wanneer u de filmfunctie
inschakelt ongeacht de scherpstelinstelling van het
functiegeheugen (pagina 104). U kunt echter naar
een andere scherpstelfunctie overstappen voordat u
een opname begint.
Opnametijd
• U kunt de toetsaanpasfunctie (pagina 103) gebruiken
om de camera te configureren om de filmfunctie in te
schakelen telkens wanneer u op [] of [] drukt
tijdens de opnamefunctie (REC).
2. Richt de camera op het
3. Het filmbestand wordt in het geheugen
opgeslagen wanneer een filmopname voltooid
is.
Filmopname indicator
onderwerp en druk
daarna op de
sluitertoets.
• De filmopname duurt
zolang de beschikbare
geheugencapaciteit dit
toelaat of totdat u de
opname stopt door
nogmaals op de
sluitertoets te drukken.
91
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
BELANGRIJK!
— De camera stelt automatisch scherp telkens
wanneer automatisch scherpstelling of de
macrofunctie (
) (pagina 67) geselecteerd is als
de scherpstelfunctie. Merk op dat de
bevestigingstoon die klinkt tijdens de werking van
de automatisch scherpstelfunctie opgenomen zal
worden bij het andere geluid. Als u geen
bevestigingstonen opgenomen wilt hebben in het
) als de
audiogedeelte houdt dan de panfocus (
scherpstelfunctie of selecteer handmatige
scherpstelling (
) en stel met de hand scherp
op het beeld voordat u met het opnemen begint.
— Automatisch scherpstelling kan niet wordne
uitgevoerd tijdens panfocus (
), handmatige
scherpstelling (
) en scherpstellen op oneindig
(
) zodat geen bevestigingstoon te horen zal
zijn. Tijdens de handmatige scherpstelfunctie kant
u de scherpstelinstellingen niet bijstellen tijdens
het opnemen zelf. Zorg er dus voor eventuele
bijstellingen reeds te hebben uitgevoerd voordat u
begint met het daadwerkelijke opnemen.
• Bepaalde types geheugenkaarten hebben meer tijd
nodig om data op te nemen waardoor filmbeelden
verloren kunnen gaan. De indicaties
en REC
knipperen tijdens het opnemen op het beeldscherm
om u te laten weten dat er een filmbeeld verloren is
gegaan.
• De flitser flitst niet tijdens de filmfunctie.
• Daze camera neemt ook geluid op. Merk de
volgende punten op bij opname van een film.
— Let er op dat u de
microfoon niet met uw
vingers blokkeert.
— Goede
opnameresultaten zijn
niet mogelijk wanneer
de camera te ver van
het onderwerp weg is.
— Wanneer toetsen op
de camera worden
Microfoon
bediend kan het geluid
er van mogelijk ook
opgenomen worden.
— Het filmgeluid wordt opgenomen in mono.
— De scherpstelfunctie verandert automatisch naar
panfocus (
) (pagina 71) wanneer u de
filmfunctie inschakelt.
92
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
LET OP
Opnemen van audio
• U kunt een audiobestand weergeven dat opgenomen
was met de Audio Snapshot functie op uw computer
m.b.v. Windows Media Player.
Opnemen van audio voor een snapshot creëert twee
gescheiden bestanden: één voor de beelddata en
één voor de audiodata. Elk bestand is opgeslagen in
een gescheiden map in het geheugen van de camera
(pagina 172).
Toevoegen van geluid aan een snapshot
U kunt geluid toevoegen aan een snapshot nadat u deze
opgenomen heeft.
• Beeldformaat: JPEG
JPEG heeft een beeldformaat met een efficiënte
datacompressie.
De bestandsextensie van een JPEG bestand is “.JPG”.
1. Druk op [
(
• Audioformaat: WAVE/ADPCM opnameformaat
Dit is het Windows standaardformaat voor het
audioformaat.
De bestandsextensie van een WAVE/ADPCM bestand is
“.WAV”.
+
] (REC) en selecteer daarna “
)” als de opnamefunctie (pagina 48).
• Hierdoor wordt de Audio Snapshot functie
ingeschakeld en verschijnt “
” op het beeldscherm.
• U kunt de toetsaanpasfunctie (pagina 103) gebruiken
om de camera te configureren om de Audio
Snapshot functie in te schakelen wanneer u op [] of
[] drukt tijdens een opnamefunctie (REC).
• Opnametijd:
Maximaal 30 seconden per beeld
2. Druk op de sluitertoets
• Geluidsbestandsgrootte:
Ongeveer 120KB (30-seconde opnamen van circa 4KB
per seconde.)
om het beeld op te
nemen.
• Na opname van het beeld
wordt de audio
opnamestandby functie
ingeschakeld met het zo
juist opgenomen beeld op
het beeldscherm.
93
Resterende opnametijd
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
• U kunt de audio opnamestandby functie annuleren
door op de [MENU] toets te drukken.
Opnemen van spraak
De spraakopnamefunctie maakt opnemen van uw stem
snel en eenvoudig.
3. Druk op de sluitertoets om audio opname te
starten.
• Audioformaat: WAVE/ADPCM opnameformaat
Dit is het Windows standaardformaat voor het
audioformaat.
De bestandsextensie van een WAVE/ADPCM bestand is
“.WAV”.
• De bedrijfsindicator gaat groen knipperen terwijl het
opnemen plaatsvindt.
4. Het opnemen stopt na ongeveer 30 seconden
of wanneer u op de sluitertoets drukt.
• Opnametijd:
Circa 39 minuten met het ingebouwde geheugen
BELANGRIJK!
• Geluidsbestandsgrootte:
Ongeveer 120KB (30-seconde opnamen van circa 4KB
per seconde.)
• Het is niet mogelijk de Audio Snapshot functie te
gebruiken in combinatie met de drievoudige
zelfonspanner of een combinatieshot.
LET OP
• U kunt bestanden weergeven met de
spraakopnamefunctie op uw computer m.b.v.
Windows Media Player.
94
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
1. Druk op [
] (REC) en
selecteer daarna “
Voice” als de
opnamefunctie (pagina
48).
• Hierdoor wordt de
spraakopnamefunctie
ingeschakeld en
verschijnt de “
”
indicator op het
beeldscherm.
3. Druk nogmaals op de sluitertoets om de
Opnametijd
opname te stoppen. Hierdoor wordt de
opname ook opgeslagen als een bestand in
het camerageheugen.
LET OP
• Door [DISP] ingedrukt te houden terwijl u de
spanningstoets of [
] (REC) ingedrukt houdt, wordt
de spraakopnamefunctie ingeschakeld zonder dat de
lens naar buiten komt.
Resterende opnametijd
• U kunt de toetsaanpasfunctie (pagina 103) gebruiken
om de camera te configureren om de
spraakopnamefunctie in te schakelen telkens
wanneer u op [] of [] drukt tijdens een
opnamefunctie (REC).
2. Druk op de sluitertoets om spraakopname op
te nemen.
• De bedrijfsindicator gaat groen knipperen terwijl het
opnemen plaatsvindt.
• U kunt indextekens invoegen tijdens het opnemen
door op [SET] te drukken. Zie pagina 123 voor
informatie aangaande het doorspringen naar een
indexteken tijdens het weergeven.
95
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
■ Voorzorgsmaatregelen bij audio opname
Gebruiken van het histogram
• Houd de microfoon aan de
voorkant van de camera
gericht op de bron.
• Let er op dat u de microfoon
niet met uw vingers
blokkeert.
U kunt de [DISP] toets gebruiken voor het tonen van een
histogram op het beeldscherm. Het histogram stelt u in staat de
belichtingsomstandigheden te controleren tijdens het opnemen
van beelden (pagina 26).U kunt ook het histogram van een
opgenomen beeld tonen tijdens de weergavefunctie (PLAY).
Microfoon
• Goede opnameresultaten zijn niet mogelijk wanneer de
camera te ver van het onderwerp weg is.
• Door op de spanningstoets of op [
] (PLAY) te drukken
wordt de opname gestopt en wordt eventueel geluid
opgeslagen dat tot op dat moment werd opgenomen.
• U kunt ook “post-opname” uitvoeren om audio toe te
voegen aan een snapshot nadat deze werd genomen of
om de bij een beeld opgenomen audio te veranderen. Zie
pagina 121 voor meer informatie.
Histogram
• Een histogram is een grafiek die de helderheid van een
beeld voorstelt uitgedrukt in het aantal beeldpunten. De
vertikale as stelt het aantal beeldpunten voor terwijl de
horizontale as de helderheid aangeeft. U kunt het
histogram gebruiken om te bepalen of een beeld
schaduwen (linker kant), middenbereik tonen (midden) en
verlichting (rechts) omvat om voldoende beelddetail tot
uitdrukking te brengen. Mocht het histogram er om de één
of andere reden te éénzijdig uit zien, dan kunt u de EV
verschuiving (belichtingscompensatie) gebruiken om de
balans naar links of rechts te bewegen en zo een betere
balans te verkrijgen. Optimale belichting kan worden
verkregen door de belichting te corrigeren zodat de grafiek
zo veel mogelijk rond het midden is geconcentreerd.
96
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
• Een RGB histogram wordt ook weergegeven dat de
verdeling van R (rood), G (groen) en B (blauw) aangeeft.
Dit histogram kan gebruikt worden om te bepalen of er te
veel of te weinig van elk van de kleurcomponenten in het
beeld is.
• Neigt het histogram te veel
naar rechts, dan betekent dit
dat er te veel lichte
beeldpunten zijn. Dit type
histogram is het resultaat van
een beeld dat in het algemeen
te licht is. De lichte gedeelten
van het beeld kunnen zelfs
“geheel wit” worden als het
histogram te ver naar rechts
toe neigt.
LET OP
• U kunt de toetsaanpasfunctie (pagina 103) gebruiken
om de camera te configureren om
belichtingscompensatie uit te voeren telkens
wanneer u op [] of [] drukt tijdens een
opnamefunctie (REC). Doet u dit dan kunt de
belichtingscompansatie bijstellen tijdens het bekijken
van het in-beeld histogram (pagina 75).
• Een histogram dat in het
midden geconcentreerd is
duidt op een goede verdeling
van lichte en donkere
beeldpunten. Dit type
histogram is het resultaat van
een beeld dat over het geheel
genomen een optimale
helderheid heeft.
• Neigt het histogram te veel
naar links, dan betekent dit
dat er te veel donkere
beeldpunten zijn. Dit type
histogram is het resultaat van
een beeld dat in het algemeen
te donker is. De donkere
gedeelten van het beeld
kunnen zelfs “geheel
verduisterd” worden als het
histogram te ver naar links toe
neigt.
97
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
BELANGRIJK!
Camera instellingen van de REC (opname)
functie
• Merk op dat het bovenstaande histogram enkel als
toelichting wordt verstrekt. Het is mogelijk is dat u
voor een bepaald onderwerp niet precies deze
vormen kunt verkrijgen.
• Een op het midden geconcentreerd histogram is
geen garantie voor optimale belichting. Het
opgenomen beeld kan overbelicht of onderbelicht
zijn zelfs als het histogram rond het midden is
geconcenteerd.
• U kunt mogelijk geen optimale histogramconfiguratie
verkrijgen door de beperkingen van de
belichtingscompensatie.
• Het gebruik van de flitser alsmede bepaalde opname
omstandigheden kunnen er de oorzaak van zijn dat
het histogram een belichting aangeeft die afwijkt van
de feitelijke belichting van het beeld ten tijde van de
opname.
• De histogram verschijnt niet wanneer u de
combinatiefunctie (Coupling Shot) (pagina 84) of de
vooropnamefunctie (Pre-shot) (pagina 86) gebruikt.
• Het RGB (kleurcomponenten) histogram wordt enkel
voor snapshots (foto’s ) aangegeven. Tijdens de
filmfunctie verschijnt enkel de verdelingshistogram
voor de luminantie op het beeldscherm.
Volgend zijn de instellingen die u kunt configureren voordat
u een beeld opneemt m.b.v. een opnamefunctie (REC).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ISO gevoeligheid
Scherpte
Verzadiging
Contrast
Raster aan/uit
Beeldcontrole aan/uit
Icoonhulp aan/uit
L/R toetsinstelling
Default instelling bij inschakelen van de spanning
Terugstellen van de camera (reset)
LET OP
• U kunt ook de hieronder beschreven instellingen
configureren. Zie de referentiepagina’s voor nadere
informatie.
— Grootte (pagina 64)
— Kwaliteit (pagina 65)
— Witbalans (pagina 77)
— Digitale zoom (pagina 56)
— Autofocusbereik (pagina 69)
— Automatische panfocus (Auto PF) (pagina 68)
— Flitsintensiteit (pagina 60)
— Flitserassistent (pagina 60)
98
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
BELANGRIJK!
Specificeren van de ISO gevoeligheid
• Onder bepaalde omstandigheden kan een hoge
sluitersnelheid in combinatie met een hoge ISO
gevoeligheid leiden tot digitale ruis (korreligheid)
waardoor het beeld er grof uitziet. Voor het maken
van mooie beelden van goede kwaliteit kunt u het
beste de laagst mogelijke ISO gevoeligheidsinstelling
gebruiken.
• Het gebruik van een hoge ISO gevoeligheid in
combinatie met de flitser kan er bij het opnemen van
een onderwerp dichtbij toe leiden dat het onderwerp
onjuist belicht wordt.
U kunt de ISO gevoeligheidsinstelling veranderen voor
betere beelden op plaatsen waar de belichting laag is of
wanneer u een snelle sluitersnelheid wilt gebruiken.
• De ISO gevoeligheid wordt uitgedrukt door waarden die
oorspronkelijk de lichtgevoeligheid uitdrukte van normale
fotografische film. Een hogere waarde geeft een grotere
gevoeligheid aan hetgeen beter is voor het maken van
opnamen wanneer de hoeveelheid beschikbaar licht
weinig is.
1. Druk tijdens een opnamefunctie (REC) op
[MENU].
LET OP
• U kunt de toetsaanpassingsfunctie (pagina 103)
gebruiken om de camera zodanig te configureren dat
de instelling voor de ISO gevoeligheid verandert
telkens wanneer u tijdens een opnamefunctie (REC)
op [] of [] drukt.
2. Selecteer de “REC” (opname) tab, selecteer
“ISO” en druk daarna op [].
3. Selecteer de gewenste instelling m.b.v. [] en
[] en druk vervolgens op [SET].
Om dit te verkrijgen:
Selecteer deze instelling:
Automatische
gevoeligheidsselectie
Auto
Lagere gevoeligheid
ISO 50
ISO 100
ISO 200
Hogere gevoeligheid
ISO 400
99
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
Speciferen van de contourscherpte
Specificeren van kleurverzadiging
Gebruik de volgende procedure om de scherpte van de
contouren in het beeld te regelen.
Gebruik de volgende procedure om de gevoeligheid te
regelen van het beeld dat u opneemt.
1. Druk tijdens een opnamefunctie (REC) op
1. Druk tijdens een opnamefunctie (REC) op
[MENU].
[MENU].
2. Selecteer de “REC” tab, selecteer
2. Selecteer de “REC” tab, selecteer
“Sharpness” (scherpte) en druk daarna op
[].
“Saturation” (verzadiging) en druk daarna op
[].
3. Selecteer de gewenste instelling m.b.v [] en
3. Selecteer de gewenste instelling m.b.v [] en
[] en druk vervolgens op [SET].
[] en druk vervolgens op [SET].
Om dit te verkrijgen:
Selecteer deze
instelling:
Om dit te verkrijgen:
Selecteer deze
instelling:
Uitmuntende scherpte
+2
Hoge kleurverzadiging (intensiteit)
+2
+1
Normale scherpte
+1
0
Normale kleurverzadiging (intensiteit)
–1
Weinig scherpte
0
–1
Lage kleurverzadiging (intensiteit)
–2
100
–2
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
Specificeren van het contrast
In- en uitschakelen van het in-beeld
raster
Gebruik de volgende procedure om het relatieve verschil
tussen de lichte delen en de donkere delen te regelen van
het beeld dat u opneemt.
U kunt rasterlijnen op het beeldscherm verkrijgen om u te
helpen bij de compositie van beelden en om er zeker van
te zijn dat de camera tijdens het opnemen recht gehouden
wordt.
1. Druk tijdens een opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer de “REC” tab, selecteer “Contrast”
en druk daarna op [].
3. Selecteer de gewenste instelling m.b.v [] en
[] en druk vervolgens op [SET].
Om dit te verkrijgen:
Hoog contrast
Normaal contrast
Laag contrast
Selecteer deze
instelling:
1. Druk tijdens een opnamefunctie (REC) op
[MENU].
+1
2. Selecteer de “REC” (opname) tab, selecteer
0
“Grid” (raster) en druk daarna op [].
–1
3. Gebruik [] en [] om de gewenste instelling
te selecteren en druk vervolgens op [SET].
101
Om dit te doen:
Selecteer deze instelling:
Toon het raster
On (aan)
Verberg het raster
Off (uit)
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
In- en uitschakelen van beeldcontrole
Gebruik van icoonhulp
Beeldcontrole laat de door u opgenomen beelden zien op
het beeldscherm zodra u ze opneemt. Gebruik de volgende
procedure om beeldcontrole in en uit te schakelen.
Icoonhulp toont begeleidende tekst over een icoon
wanneer u deze selecteert op het beeldscherm tijdens een
opnamefunctie (REC).
• De icoonhulptekst wordt aangegeven voor de volgende
functies: Flitserfunctie, scherpstelfunctie, witbalans,
zelfontspanner, en huidige opnamefunctie (REC).
Merk echter op dat de icoonhulptekst voor huidige
opnamefunctie (REC), witbalans en zelfontspanner enkel
verschijnt wanneer de opnamefunctie (REC Mode), de
zelfontspanner (Self-timer) en witbalans (White Balance)
toegewezen is aan de [] en [] toetsen met de
toetsaanpassingsfunctie (pagina 103).
1. Druk tijdens een opnamefunctie (REC) op de
[MENU] toets.
2. Selecteer de “REC” (opname) tab, selecteer
“Review” (controleren) en druk vervolgens op
[].
3. Gebruik [] en [] om de gewenste instelling
te selecteren en druk vervolgens op [SET].
1. Druk tijdens een opnamefunctie (REC) op
[MENU].
Om dit te doen:
Selecteer deze
instelling:
Toon beelden op het beeldscherm
voor ongeveer een halve seconde
onmiddellijk nadat ze opgenomen zijn
On (aan)
“Icon Help” (icoonhulp) en druk vervolgens
op [].
Toon geen beelden onmiddellijk nadat
ze opgenomen zijn
Off (uit)
3. Selecteer de gewenste instelling m.b.v. [] en
2. Selecteer de “REC” (opname) tab, selecteer
[] en druk op [SET].
102
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
Om dit te doen:
Selecteer deze
instelling:
Toon begeleidende tekst wanneer u
een icoon selecteert op het
beeldscherm
Toewijzen van functies aan de [] en []
toetsen
On (aan)
Schakel icoonhulp uit
Off (uit)
Een functie voor “toetsaanpassing” stelt u in staat de [] en
[] toetsen te configureren zodat deze de camera
instellingen veranderen wanneer ze ingedrukt worden tijdens
een opnamefunctie (REC). Na het configureren van de []
en [] toetsen kunt u de instellingen veranderen die er aan
zijn toegewezen zonder door het menuscherm te lopen.
BELANGRIJK!
• Door één van de volgende instellingen te selecteren
verschijnen de icoon en de betreffende icoontekst
tijdelijk op het beeldscherm. Na enige tijd verdwijnen
de icoon en de tekst.
— Flitserfunctie
(automatisch) icoon (pagina 58)
— Scherpstelfunctie
(automatische
scherpstelling) icoon (pagina 68)
— Witbalans
(automatisch) icoon (pagina 77)
1. Druk tijdens een opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer de “REC” (opname) tab, selecteer
“L/R Key” (linker/rechter toets) en druk
vervolgens op [].
3. Gebruik [] en [] om de gewenste instelling
te selecteren en druk vervolgens op [SET].
• Nadat u een functie toegewezen heeft kunt u de
instelling ervan eenvoudigweg veranderen door op
de [] of [] toetsen te drukken.
—
—
—
—
—
—
103
Opnamefunctie (REC) (pagina 48)
EV verschuiving (pagina 75)
Witbalans (pagina 77)
ISO (pagina 99)
Zelfonspanner (pagina 62)
Uit (off) : geen functie toegewezen
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
Specificeren van de default instellingen
bij inschakelen van de spanning
Functie
On (Aan)
REC Mode (Opname)
Met het “functiegeheugen” van deze camera kunt u de
default instellingen bij inschakelen van de spanning
afzonderlijk instellen voor de opnamefunctie, de
flitserfunctie, de scherpstelfunctie, de witbalansfunctie, de
ISO gevoeligheid, AF kader, zelfontspanner, flitsintensiteit,
de digitale zoomfunctie, de handmatige scherpstelstand en
de zoompositie. Het inschakelen van het functiegeheugen
voor een bepaalde functie is een boodschap aan de
camera om de status te onthouden van die functie wanneer
u de camera uitschakelt om dezelfde status opnieuw te
verkrijgen wanneer de camera weer ingeschakeld wordt.
Wanneer het functiegeheugen uitgeschakeld is, stelt de
camera automatisch de oorspronkelijke defaultinstellingen
voor de betreffende functie in die ingesteld waren in de
fabriek.
— De volgende tabel toont wat er gebeurt als u het
functiegeheugen voor elke functie in- of uitschakelt.
Off (Uit)
Snapshot
Flash (Flitser)
Auto (Automatisch)
Focus (Scherpstellen)*1
Auto (Automatisch)
White Balance (Witbalans)
Auto (Automatisch)
ISO
Auto (Automatisch)
AF Area (autofocusbereik)
Spot (Puntmeteh)
Instelling
Self-timer (Zelfontspanner) wanneer de
camera
Flash Intensity
uitgeschakeld
(Flitsintensiteit)
is
Digital Zoom (Digitale zoom)
Off (Uit)
0
On (Aan)
MF Position (MF stand)
Laatste autofocus stand
die van kracht was voordat
u overschakelde op
handmatig scherpstellen
Zoomposition*2
(Zoompositie)
Wide (Groothoek)
*1 De instelling van de scherpstelfunctie wordt niet
behouden bij de Movie functie. PF (panfocus) wordt
automatisch geselecteerd tijdens de filmfunctie.
*2 Alleen de optische zoompositie wordt onthouden.
104
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
1. Druk tijdens een opnamefunctie (REC) op
BELANGRIJK!
• Merk op dat de instellingen van de BESTSHOT
functie voorrang krijgen over de instellingen van het
geheugen. Als u de camera dus uitschakelt tijdens
de BESTSHOT functie, dan zullen alle instellingen
behalve die voor “REC Mode” (opnamefunctie) en
“Zoom Position” (zoompositie) geconfigureerd
worden voor het BESTSHOT voorbeelddécor
wanneer u de camera opnieuw inschakelt, ongeacht
de aan/uit instellingen van het functiegeheugen.
• Als u de camera uitschakelt tijdens de filmfunctie, zal
de flitser uitgeschakeld zijn
wanneer u de
camera opnieuw inschakelt, ongeacht de aan/uit
instelling voor de flitser van het functiegeheugen.
[MENU].
2. Selecteer de “Memory” (geheugen) tab m.b.v.
[] en [].
3. Selecteer het item dat u wilt veranderen
m.b.v. [] en [] en druk vervolgens op [].
4. Gebruik [] en [] om de gewenste instelling
te selecteren en druk vervolgens op [SET].
Om dit te doen:
Selecteer deze instelling:
Schakel het functiegeheugen in
zodat de instellingen worden
herkregen bij inschakelen van
de spanning
On (aan)
Schakel het functiegeheugen
uit zodat de instellingen worden
teruggesteld bij inschakelen
van de spanning
Off (uit)
105
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
Terugstellen (reset) van de camera
Gebruik de volgende procedure om alle instellingen van de
camera terug te stellen (reset) tot hun oorspronkelijke
defaultwaarden zoals aangegeven bij “Menureferentie” op
pagina 191.
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab,
selecteer “Reset” (resetten) en druk daarna
op [].
3. Gebruik [] en [] om “Reset” (resetten) te
selecteren en druk vervolgens op [SET].
• Selecteer “Cancel” (annuleren) en druk op [SET] als
u deze procedure wilt annuleren zonder de camera
terug te stellen.
106
WEERGAVE
WEERGAVE
2. Gebruik [] (voorwaarts) of [] (achterwaarts)
U kunt het ingebouwde monitorscherm van de camera
gebruiken om beelden te bekijken nadat u ze heeft
opgenomen.
om door de bestanden te bladeren op het
beeldscherm.
Elementaire weergavebediening
Gebruik de volgende procedure om door bestanden te
bladeren die in het geheugen van de camera opgeslagen zijn.
1. Druk op [
] (PLAY)
om de camera in te
schakelen.
[
LET OP
]
• Door [] of [] ingedrukt te houden wordt versneld
door de beelden gebladerd.
• Om sneller bladeren door de weergavebeelden
mogelijk te maken is het beeld dat aanvankelijk
verschijnt een controlebeeld met een ietwat lagere
kwaliteit dan het werkelijke weergavebeeld. Het
werkelijke weergavebeeld verschijnt even later na
het controlebeeld. Dit is niet van toepassing bij
beelden die gekopiëerd zijn van een andere digitale
camera.
• Hierdoor wordt de
weergavefunctie (PLAY)
ingeschakeld en verschijnt
een beeld of een boodschap
op het beeldscherm.
Weergavefunctie
(PLAY) bestand type Mapnummer/bestandnummer
Beeldformaat
Kwaliteit
Datum en tijd
107
WEERGAVE
Weergave van een audio snapshot
On dit te doen:
Doe dit:
Voer de onderstaande stappen uit om een audio snapshot
) en de audio (het geluid) af
te tonen (aangegeven door
te spelen.
Versneld afspelen van de
audio in voorwaartse of
achterwaarts richting.
Houd [] of [] ingedrukt.
Pauzeren en hervatten van
de audio weergave.
Druk op [SET].
Het geluidsvolume
bijstellen.
Druk op [] of [].
De weergave annuleren.
Druk op [MENU].
1. Gebruik [] en [] tijdens de weergavefunctie
(PLAY) totdat het gewenste beeld wordt
weergegeven.
2. Druk op [SET].
BELANGRIJK!
• Dit geeft de audio weer
die het getoonde beeld
vergezelt.
• Het geluidsvolume kan enkel tijdens de weergave en
tijdens het pauzeren worden bijgesteld.
• U kunt tijdens afspelen
van het geluid de
volgende bediening
uitvoeren.
108
WEERGAVE
1. Gebruik tijdens de weergavefunctie (PLAY)
Omklappen van de display
[] en [] om door de beelden te bladeren op
het beeldscherm en het gewenste beeld te
tonen.
Met de volgende procedure wordt het beeld 180°
omgeklapt. Dit kan handig zijn wanneer u het beeld op het
beeldscherm wilt laten zien aan iemand die voor u staat.
2. Houd de sluitertoets ingedrukt en druk op [SET].
• Hierdoor wordt het beeld 180° omgeklapt. Het
histogram of andere display informatie die getoond
werd, wordt bij het omklappen van het beeld
automatisch gewist.
[SET]
• Terwijl een beeld omgeklapt is, kunt u [] en []
gebruiken om zonodig naar een ander beeld te
bladeren.
3. Om het beeld terug te laten keren naar de
normale oriëntatie drukt u op een andere
toets dan op [], [], [] of [].
Sluitertoets
BELANGRIJK!
• Merk op dat u geen film of spraakopnamebestand op
het beeldscherm kunt weergeven wanneer een
omgeklapt beeld wordt getoond.
• U kunt de bovenstaande procedure niet gebruiken
om een beeld om te klappen tijdens een in- of
uitgezoomd beeld, 9-beelden scherm een
kalenderschermbeeld, het spelen van een filmbeeld
op het beeldscherm of tijdens een audio snapshot of
wanneer een spraakopnamebestandicoon op het
display wordt aangegeven.
109
WEERGAVE
3. Verschuif het beeld d.m.v. [], [], [] en []
Inzoomen op het weergegeven beeld
naar boven, naar beneden, naar links of naar
rechts.
Voer de volgende procedure uit om in te zoomen op het
beeld dat zich op dat moment op het beeldscherm.
Inzoomen kan tot maximaal vier maal de oorspronkelijke
grootte worden uitgevoerd.
4. Druk op [MENU] om het beeld terug te
brengen naar de oorspronkelijke grootte.
1. Gebruik tijdens de weergavefunctie (PLAY)
BELANGRIJK!
[] en [] om het gewenste beeld te tonen.
• Op een filmbeeld kan niet worden ingezoomd.
• Afhankelijk van de oorspronkelijke grootte van het
opgenomen beeld kan het niet mogelijk om tot vier
maal de oorspronkelijke grootte in te zoomen op een
beeld in de display.
2. Schuif de
zoomregelaar naar (
om het beeld te
vergroten.
• U kunt d.m.v. de [DISP]
toets heen en weer
schakelen tussen
weergeven en niet
weergeven van de
zoomfactor.
)
Huidige zoomfactor
110
WEERGAVE
4. Gebruik [] of [] om de gewenste instelling
Afmetingen van een beeld heraanpassen
te selecteren en klik dan op [SET].
U kunt het formaat van het opgenomen beeld
heraanpassen tot één van de volgende twee formaten.
• 1280 × 960 beeldpunten (SXGA) : optimaal voor het
afdrukken van afdrukformaten 3.5˝ × 5˝ of kleiner
• 640 × 480 beeldpunten (VGA) : meest geschikt als
bijlagen bij e-mail boodschappen of als onderdeel van
webpagina’s.
• Selecteer “Cancel” (annuleren) om het
heraanpassen van de afmetingen te annuleren.
BELANGRIJK!
• Door de afmetingen van een beeld her aan te
passen wordt een nieuw bestand gecreëerd dat het
beeld bevat in de afmetingsgrootte die u selecteert.
Het bestand met het oorspronkelijke beeld blijft ook
in het geheugen.
• Merk op dat u de afmetingen van de volgende
beeldtypen niet kunt heraanpassen.
— Beelden met 640 × 480 beeldpunten en kleinere
beelden
— Beelden met 2048 × 1360 beeldpunten (3:2)
— Filmbeelden en de icoon voor
spraakopnamebestanden
— Beelden opgenomen met een andere camera
• De afmetingen kunnen niet worden aangepast
wanneer er niet genoeg geheugen is om het
heraangepaste beeld op te slaan.
• Wanneer u een beeld waarvan de afmetingen zijn
heraangepast weergeeft via het beeldscherm van de
camera, geven de datum en de tijd aan wanneer het
beeld oorspronkelijk opgenomen was, niet wanneer
de afmetingen van het beeld heraangepast werden.
1. Druk tijdens een weergavefunctie (PLAY) op
[MENU].
2. Selecteer de “PLAY”
(weergave) tab,
selecteer “Resize”
(afmetingen
heraanpassen) en
druk daarna op [].
• Merk op dat deze bewerking alleen mogelijk is
wanneer een snapshot beeld zich op het
beeldscherm bevindt.
3. Gebruik [] of [] om door de beelden te
bladeren en dat beeld te tonen waarvan de
afmetingen heraangepast dienen te worden.
111
WEERGAVE
5. Gebruik om het trimkader te verplaatsen [],
Trimmen van een beeld
[], [] en [] totdat het gebied van het beeld
dat u wilt extraheren zich binnen het kader
bevindt.
U kunt de volgende procedure volgen om een gedeelte van
een vergroot beeld te trimmen.
6. Druk op [SET] om het deel van het beeld te
1. Gebruik tijdens de weergavefunctie (PLAY)
extraheren dat zich binnen het trimkader
bevindt.
[] en [] om door de beelden te bladeren en
het beeld te tonen dat u wilt tonen.
• Druk op [MENU] als u de procedure op een gegeven
moment toch wilt annuleren.
2. Druk op [MENU].
3. Selecteer de “PLAY”
(weergave) tab,
selecteer “Trimming”
(trimmen) en druk
daarna op [].
• Hierdoor wordt een
trimkader verkregen.
• Merk op dat deze bewerking alleen mogelijk is
wanneer een snapshot beeld zich op het
beeldscherm bevindt.
4. Gebruik de zoomtoets (
) om het
trimkader te vergroten of te verkleinen.
• Hoe kleiner het beeld des te beperkter de maat van
het trimkader.
112
WEERGAVE
BELANGRIJK!
Weergeven van een film
• Door een beeld te trimmen wordt een nieuw bestand
gecreëerd dat het getrimde beeld bevat. Het bestand
met het oorspronkelijke beeld blijft ook in het
geheugen.
• Merk op dat u de volgende beeldtypes niet kunt
trimmen.
— Beelden met 2048 × 1360 beeldpunten (3:2)
— Filmbeelden en de icoon voor
spraakopnamebestanden
— Beelden opgenomen met een andere camera
• De trimbewerking kan niet worden uitgevoerd
wanneer er niet genoeg geheugen is om het
getrimde beeld op te slaan.
• Wanneer u een beeld dat getrimd werd weergeeft via
het beeldscherm van de camera, geven de datum en
de tijd aan wanneer het beeld oorspronkelijk
opgenomen was, niet wanneer het beeld getrimd
werd.
Gebruik de volgende procedure om een film weer te geven
die opgenomen werd met de filmfunctie.
1. Gebruik tijdens de
Filmicoon
weergavefunctie
(PLAY) [] en [] om
door de beelden te
bladeren totdat de
gewenste film getoond
wordt.
2. Druk op [SET].
• Hierdoor wordt de weergave van de film gestart.
• U kunt de volgende bediening uitvoeren terwijl de
film weergegeven wordt.
113
Om dit te doen:
Doe dit:
Snel vooruit- of
achteruitspoelen van de film
Houd [] of [] ingedrukt.
Pauzeren en hervatten van
de film weergave.
Druk op [SET].
Eén beeld vooruit- of
achteruit springen terwijl de
weergave is gepauzeerd.
Druk op [] of [].
De weergave annuleren.
Druk op [MENU].
Het geluidsvolume bijstellen
Druk op [] of [].
WEERGAVE
BELANGRIJK!
Tonen van een 9-beelden scherm
• Het geluidsvolume kan enkel tijdens de weergave of
tijdens pauzeren worden bijgesteld.
Met de volgende procedure verkrijgt u negen beelden
tegelijkertijd op het beeldscherm.
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op de
zoomtoets (
).
• Dit toont het 9-beelden scherm met een
selectiekader er om heen met in het midden het
beeld dat zich op het beeldscherm bevond in stap 2.
• Op het 9-beelden scherm geeft
(microfoon) een
spraakopnamebestand aan (pagina 123).
• Zijn er minder dan negen beelden in het geheugen
dan worden ze weergegeven te beginnen vanaf de
linker bovenhoek. Het selectiekader bevindt zich bij
het beeld dat weergegeven werd voordat u
overschakelde naar het 9-beelden scherm.
114
WEERGAVE
2. Gebruik [], [], []
Selectiekader
Tonen van het kalenderscherm
en [] om het
selectiekader te
verplaatsen naar het
gewenste beeld. Door
op [] te drukken
terwijl het
selectiekader zich in
de rechterkolom
bevindt of op [] te drukken terwijl het
selectiekader zich in de linkerkolom bevindt,
wordt doorgebladert naar het volgende
scherm met 9-beelden.
Gebruik de volgende procedure om een kalender van 1
maand te tonen. Elke dag toont het eerste bestand dat op
die dag was opgenomen wat het gemakkelijker maakt om
het gewenste bestand te vinden.
1. Druk tijdens de
weergavefunctie
(PLAY) op [] (
Voorbeeld: Wanneer er zich 20 beelden in het
geheugen bevinden en beeld 1 eerst wordt
weergegeven.
17
18
19
6
7
8
15
16
17
20
1
2
9
10
11
18
19
20
3
4
5
12
13
14
1
2
3
).
• Volg de procedure onder
“Veranderen van de
datumopmaak” op pagina
139 om het datumformaat
te specificeren.
• Het op de kalender voor
elke dag getoonde
bestand is het eerste
bestand dat op die datum
was opgenomen.
Maand/Jaar
Datumselectiecursor
• Druk op [MENU] of op [DISP] om het
kalenderscherm te verlaten.
• Op het kalenderscherm geeft
(microfoon) een
spraakopnamebestand aan (pagina 123).
3. Door op een willekeurige toets anders dan
[], [], [] en [] te drukken wordt een
volledige versie van het beeld op ware grootte
getoond van het beeld waar het selectiekader
zich bevindt.
•
115
verschijnt in plaats van het beeld wanneer de
datum data bevat die niet kan worden getoond door
deze camera.
WEERGAVE
2. Verplaats het selectiekader m.b.v. [], [], []
Spelen van een Slideshow (diashow)
en [] naar de gewenste datum en druk
vervolgens op [SET].
De SlideShow (diashow) speelt beelden automatisch af in
volgorde en met vaste tussenpauzes.
• Dit toont een beeld van het eerste bestand dat
genomen was op de geselecteerde datum.
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
[MENU].
2. Selecteer de “PLAY” (weergave) tab, selecteer
“Slideshow” (diashow) en druk vervolgens op
[].
116
WEERGAVE
3. Configureer m.b.v. het scherm dat verschijnt
BELANGRIJK!
• Merk op dat alle toetsen onbedienbaar zijn terwijl
een beeldverandering aan de gang is. Wacht totdat
een beeld stilstaat op het beeldscherm voordat u een
toets probeert te bedienen of houd de toets ingedrukt
totdat het beeld stil gaat staan.
• Door tijdens de slideshow op [] te drukken wordt
teruggegaan naar het vorige beeld terwijl door
indrukken van [] doorgegaan wordt naar het
volgende beeld.
• Wanneer de slideshow bij een filmbestand komt, wordt de
film en de begeleidende audio eenmaal weergegeven.
• Wanneer de slideshow bij een
spraakopnamebestand of een audio snapshot komt,
wordt dit eenmaal weergegeven.
• Het geluid van films, audio snapshots en
spraakopnamebestanden wordt niet gespeeld
wanneer “MAX” (maximaal) gespecificeerd is voor de
“Interval” (tussenpauze) instelling van de slideshow.
Bij alle “Interval” (tussenpauze) instellingen worden
films en alle andere audio (films, audio snapshots en
spraakopnamebestanden) weergegeven ongeacht
de lengte.
• Terwijl het geluid weergegeven wordt, kunt u de []
en [] toetsen gebruiken om het volumeniveau in te
stellen.
• Bij beelden die u van een andere digitale camera of
van een computer heeft gekopiëerd kan het ietwat
langer duren dan de gespecificeerde tussenpauzetijd
voordat ze verschijnen.
• Als er indicators in de display zijn dan kunt u deze
uitzetten door op [DISP] te drukken (pagina 26).
de instellingen voor het beeld, de tijd en de
tussenpauzes.
Images
(Beelden)
• All Images (Alle beelden)
Toont alle beelden in het geheugen van
de camera.
• One Image (Eén beeld)
Toont een bepaald beeld
• Favorites (Favorieten)
Toont alle beelden in de FAVORITE map.
Time
(Tijd)
Specificeer de gewenste weergavetijd (1-60
minuten) m.b.v. [] en [].
Interval
(Tussenpauze)
Specificeer de gewenste tussenpauze (MAX.
of 1 tot 30 seconden) m.b.v. [] en [].
• Wanneer de weergave een filmbestand
aantreft terwijl “MAX” is geselecteerd als
de tussenpauze wordt enkel het eerste
beeld van het filmpje getoond.
4. Gebruik [] en [] om “Start” (starten) te
selecteren en druk vervolgens op [SET].
• Hierdoor wordt de slideshow (diashow) gestart.
5. Druk op [SET] om de slideshow (diashow) te
stoppen.
• De diashow stopt ook automatisch nadat de
hoeveelheid tijd verstreken is die u specificeerde
voor “Time” (tijd).
117
WEERGAVE
• Door op [MENU] te drukken wordt een scherm
verkregen voor het configureren van diashow
instellingen. Druk op [MENU] terwijl het menuscherm
getoond wordt of selecteer “Start” en druk op [SET]
om de diashow te herstarten.
Gebruik van de fotostandaardfunctie
De fotostandaardfunctie stelt u in staat te specificeren wat
er dient te verschijnen op het beeldscherm van de camera
terwijl deze zich op de USB slede bevindt. U kunt een
Photo Stand diashow spelen zonder u zorgen te maken
over de stroom van de accu of u kunt het tonen van een
bepaald beeld tonen. De bediening van de
fotostandaardfunctie wordt uitgevoerd in overeenkomst met
de instellingen van de slideshow. Zie pagina 116 voor
informatie aangaande het configureren van slideshow
instellingen voor eventuele gewenste aanpassingen.
• Terwijl het geluid weergegeven wordt, kunt u de []
en [] toetsen gebruiken om het volumeniveau in te
stellen.
4. Druk nogmaals op de [PHOTO] (foto) toets om
de Photo Stand diashow te stoppen.
1. Schakel de camera uit.
BELANGRIJK!
• De accu wordt niet opgeladen terwijl een
fotostandaard diashow aan de gang is. Stop de
diashow als als u de accu wilt opladen.
2. Zet de camera op de USB slede.
• Plaats de camera niet op de USB slede wanneer hij
nog ingeschakeld is.
3. Druk op de [PHOTO]
(foto) toets van de USB
slede.
• Dit start de Photo Stand
diashow of toont het
enkele beeld dat u
specificeerde (pagina
117).
[PHOTO]
118
WEERGAVE
4. Gebruik [] en [] om
Roteren van het displaybeeld
“Rotate” (roteren) te
selecteren en druk
vervolgens op [SET].
Gebruik de volgende procedure om het beeld 90 graden te
roteren en de rotatie informatie samen met het beeld te
registreren. Nadat u dit gedaan heeft, zal het beeld altijd
getoond worden in de geroteerde oriëntatie.
• Elke keer indrukken van
[SET] draait het beeld
met 90°.
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
5. Druk nadat u klaar bent met het configureren
[MENU].
van de instellingen op [MENU] om het
instelscherm te verlaten.
2. Selecteer de “PLAY” (weergave) tab, selecteer
“Rotation” (rotatie) en druk vervolgens op
[].
BELANGRIJK!
• Merk op dat deze bewerking alleen mogelijk is
wanneer een snapshot beeld zich op het
beeldscherm bevindt.
• U kunt een beeld dat beveiligd is niet roteren. Wilt u
toch een dergelijk beeld roteren dan dient u het eerst
onbeveiligd te maken.
• U kunt mogelijk een digitaal beeld niet roteren als het
opgenomen was met een ander type digitale camera.
• U kunt de beelden van filmbeelden of
spraakopnamebestanden niet roteren.
3. Gebruik [] en [] om door de beelden te
bladeren totdat het beeld dat u wilt roteren op
het beeldscherm te zien is.
119
WEERGAVE
BELANGRIJK!
Gebruik van beeldroulette
• De beeldroulettefunctie geeft geen filmbestanden
weer en toont geen spraakopnamebestandiconen.
• De beeldroulettefunctie werkt niet wanneer er slechts
één beeld beschikbaar is.
• Merk op dat de beeldroulettefunctie enkel werkt bij
beelden die opgenomen zijn met deze camera. De
beeldroulettefunctie kan mogelijk niet goed werken
wanneer er zich beelden van een ander type in het
geheugen bevinden.
• Als u de beeldroulettefunctie niet opnieuw start
ongeveer een seconde nadat het laatste beeld
verschenen is dan zal de beeldroulettefunctie
automatisch geannuleerd en de normale
weergavefunctie (PLAY) ingeschakeld worden.
• U kunt de beeldroulette gebruiken terwijl “Power On”
(spanning ingeschakeld) of “Power On/Off”
(spanning aan/uit) geselecteerd is voor de “REC/
PLAY” (opname/weergave) instelling (pagina 143).
Beeldroulette circuleert de beelden zoals een munt- of
fruitautomaat op de display voordat één ervan stopt. Het
beeld dat verschijnt is naar willekeur gekozen.
1. Houd terwijl de camera uitgeschakeld is de
[] toets ingedrukt terwijl u op [ ] (PLAY)
drukt om de camera in te schakelen.
• Houd de [] toets ingedrukt totdat beelden op het
beeldscherm verschijnen.
• Hierdoor wordt de beeldroulettefunctie ingeschakeld
die beelden over de display laat verschijnen en
verdwijnen waarbij er uiteindelijk één beeld blijft
staan.
2. Door op de [] of [] toets te drukken wordt
de beeldroulettefunctie opnieuw gestart.
3. Druk om beeldroulette uit te schakelen op de
[ ] (REC) toets om de op dat moment
geselecteerde opnamefunctie in te schakelen
of druk op de spanningstoets om de camera
uit te schakelen.
120
WEERGAVE
1. Gebruik tijdens de weergavefunctie (PLAY) de
Toevoegen van audio aan een snapshot
[] en [] toetsen om door de snapshots te
bladeren totdat de gewenste getoond wordt
waaraan u audio wilt toevoegen.
De “post-opname” functie laat u geluid toevoegen aan
snapshots nadat deze zijn opgenomen. U kunt het
audiogedeelte van een audio snapshot (die met een
icoon er op) ook heropnemen.
2. Druk op [MENU].
• Audioformaat: WAVE/ADPCM opnameformaat
Dit is het Windows standaardformaat voor het
audioformaat.
De bestandsextensie van een WAVE/ADPCM bestand is
“.WAV”.
3. Selecteer de “PLAY”
(weergave) tab,
selecteer “Dubbing”
(geluidsdubben) en
druk vervolgens op
[].
• Opnametijd:
Maximaal 30 seconden per beeld
• Geluidsbestandsgrootte:
Ongeveer 120KB (30-seconde opnamen van circa 4KB
per seconde.)
4. Druk op de sluitertoets om audio opname te
starten.
5. Het opnemen stopt na ongeveer 30 seconden
of wanneer u op de sluitertoets drukt.
121
WEERGAVE
BELANGRIJK!
Heropnemen van het geluid
• Houd de microfoon aan
de voorkant van de
camera gericht op het
onderwerp.
• Let er op dat u de
microfoon niet met uw
vingers blokkeert.
• Goede
Microfoon
opnameresultaten zijn
niet mogelijk wanneer
de camera te ver van
het onderwerp weg is.
• Nadat de geluidsopname voltooid is verschijnt de
icoon op het beeldscherm.
• U kunt mogelijk geen geluid opnemen wanneer de
resterende geheugencapaciteit laag is.
• De volgende types geluidsopname worden niet
ondersteund.
— Toevoegen van geluid aan een filmbeeld.
— Toevoegen van geluid aan een beveiligd
snapshot (pagina 127).
• Audio die heropgenomen of gewist wordt, kan niet
worden herkregen. Let er dus op dat u het geluid niet
langer nodig heeft voordat u heropname uitvoert of
het geluid wist.
1. Gebruik tijdens de weergavefunctie (PLAY) de
[] en [] toetsen om door de snapshots te
bladeren totdat de gewenste getoond wordt
waarvan u het geluid opnieuw wilt opnemen.
2. Druk op [MENU].
3. Selecteer de “PLAY” (weergave) tab, selecteer
“Dubbing” (geluidsdubben) en druk
vervolgens op [].
4. Gebruik [] en [] om “Delete” (wissen) te
selecteren en druk vervolgens op [SET].
• Als u enkel het geluid op deze manier wilt wissen,
druk dan op [MENU] om de procedure te voltooien.
5. Druk op de sluitertoets om audio opname te
starten.
6. Het opnemen stopt na ongeveer 30 seconden
of wanneer u op de sluitertoets drukt.
• Hierdoor wordt de bestaande opname gewist en
vervangen door de nieuwe.
122
WEERGAVE
BELANGRIJK!
Weergeven van een spraakopnamebestand
• Het geluidsvolume kan enkel tijdens de weergave en
tijdens het pauzeren worden bijgesteld.
• Wanneer uw opname voorzien is van indextekens
(pagina 95), kunt u naar het volgende indexteken
doorspringen door de weergave te pauzeren en
vervolgens op [] or [] te drukken. Druk vervolgens
op [SET] om de weergave te hervatten van de positie
van het indexteken.
Voer de volgende stappen uit om een
spraakopnamebestand weer te geven.
1. Gebruik [] en [] tijdens de weergavefunctie
(PLAY) om het gewenste
spraakopnamebestand (een bestand
aangegeven met
) weer te geven.
2. Druk op [SET].
• Hierdoor wordt de
weergave van het
spraakopnamebestand
gestart via de
luidspreker van de
camera.
• U kunt de volgende bediening uitvoeren terwijl het
geluid weergegeven wordt.
Om dit te doen:
Doe dit:
Snel vooruit- of
achteruitspoelen van het geluid.
Houd [] of []
ingedrukt.
Pauzeren en hervatten van de
film weergave.
Druk op [SET].
Het geluidsvolume bijstellen.
Druk op [] of [].
Annuleren van de weergave.
Druk op [MENU].
123
WISSEN VAN BESTANDEN
WISSEN VAN BESTANDEN
U kunt een enkel bestand wissen of u kunt alle bestanden
wissen die zich op dat ogenblik in het geheugen bevinden.
Wissen van een enkel bestand
1. Druk tijdens de
BELANGRIJK!
weergavefunctie
(PLAY) op [] (
• Merk op dat het wissen van bestanden niet
ongedaan gemaakt kan worden. Als u een bestand
eenmaal gewist heeft, is hij voorgoed verdwenen. Let
er dus goed op dat u een bestand echt niet meer
nodig heeft voordat u het wist. In het bijzonder geldt
dit voor het wissen van alle bestanden - controleer
eerst alle bestanden voordat u deze handeling
uitvoert.
• Een beveiligd bestand kan niet worden uitgewist. Om
een bestand te wissen dient u het eerst onbeveiligd
te maken (pagina 127).
• Het wissen kan niet worden uitgevoerd wanneer alle
bestanden in het geheugen beveiligd zijn (pagina
128).
• Als een audio snapshot gewist wordt, zal dit zowel
het beeldbestand als het audiobestand wissen dat er
aan vast zit.
• U kunt de procedures in dit hoofdstuk niet gebruiken
om beelden te wissen uit de FAVORITE map. Zie de
procedures op pagina 128 en 131 voor details
aangaande het wissen van de inhoud van de
FAVORITE map.
).
2. Gebruik [] of [] om door de bestanden te
bladeren totdat het te wissen bestand wordt
getoond.
3. Gebruik [] of [] om “Delete” (wissen) te
selecteren.
• Selecteer “Cancel” (annuleren) om de
bestandwisfunctie te verlaten zonder iets te wissen.
4. Druk op [SET] om het bestand te wissen.
• Herhaal de stappen 2 tot en met 4 om andere
bestanden te wissen, indien gewenst.
5. Druk op [MENU] om het menuscherm te
verlaten.
124
WISSEN VAN BESTANDEN
Wissen van alle bestanden
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
[] (
).
2. Gebruik [] of [] om “All Files Delete” (alle
bestanden wissen) te selecteren en druk
vervolgens op [SET].
3. Gebruik [] of [] om “Yes” (ja) te selecteren.
• Selecteer “No” (nee) om de wisfunctie te verlaten
zonder een bestand uit te wissen.
4. Druk op [SET] om alle bestanden uit te
wissen.
• De boodschap “There are no files.” (er zijn geen
bestanden) verschijnt op het scherm nadat alle
bestanden gewist zijn.
125
BEHEER VAN BESTANDEN
BEHEER VAN BESTANDEN
Dankzij de mogelijkheden van de camera voor
bestandsbeheer kunt u makkelijk uw beelden in het oog
houden. U kunt bestanden beveiligen tegen onverhoeds
wissen en de gewenste bestanden opslaan in het
ingebouwde geheugen van de camera.
Elke map kan maximaal 9999 bestanden bevatten.
Als u probeert het 10000ste bestand op te slaan in een
map, wordt automatisch de volgende map met het
volgende serienummer gecreëerd. Bestandsnamen worden
als volgt gegenereerd.
Voorbeeld: Naam van het 26ste bestand
Mappen
CIMG0026.JPG
Uw camera creëert automatisch mappen in het ingebouwde
flash-geheugen of op de geheugenkaart.
Extensie
Serienummer (4 cijfers)
Geheugenmappen en -bestanden
• De map- en bestandnamen die hier worden beschreven
verschijnen wanneer u mappen en bestanden via uw
computer bekijkt. Zie pagina 25 voor informatie
betreffendevoor informatie over hoe de camera map- en
bestandnamen aangeeft.
• Het feitelijke aantal bestanden dat u op een
geheugenkaart kunt opslaan hangt af van de instellingen
voor de beeldkwaliteit, de beeldgrootte, de
kaartcapaciteit, enz.
• Zie voor details aangaande de mapstructuur
“Geheugenmapstructuur” op pagina 171.
Een beeld dat u opneemt wordt automatisch opgeslagen in
een map waarvan de naam een serienummer is. U kunt
maximaal 900 mappen op hetzelfde moment in het
geheugen houden. Mapnamen worden als volgt
gegenereerd.
Voorbeeld: Naam van de 100ste map
100CASIO
Serienummer (3 cijfers)
126
BEHEER VAN BESTANDEN
4. Gebruik [] of [] om
Beschermen van bestanden
“On” (aan) te
selecteren en druk
vervolgens op [SET].
Als u een bestand eenmaal beveiligd heeft kan hij niet
worden gewist (pagina 124). U kunt bestanden afzonderlijk
beveiligen of u kunt alle bestanden in het geheugen
beveiligen door een enkele bedieningshandeling.
• Een beveiligd bestand
wordt aangegeven door
het
teken.
Beveiligen van een enkel bestand
• Om een bestand onbeveiligd te maken, selecteert u
“Off” (uit) in stap 4 en druk vervolgens op [SET].
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op de
5. Druk op de [MENU] toets om het menuscherm
[MENU] toets.
te verlaten.
2. Selecteer de “PLAY”
(weergave) tab,
selecteer “Protect”
(beveiligen) en druk
daarna op [].
3. Gebruik [] of [] om door de bestanden de
bladeren en dat beeld te tonen dat u wilt
beveiligen.
127
BEHEER VAN BESTANDEN
Beveiligen van alle bestanden
Gebruik van de FAVORITE folder
U kunt landschapfoto’s, foto’s van uw familie of andere
speciale beelden van een bestandsopslagmap (pagina
172) kopiëren naar de FAVORITE map in het ingebouwde
geheugen (pagina 172). Beelden in de FAVORITE map
worden niet getoond tijdens normale weergave om op die
manier persoonlijke beelden privé te houden terwijl u ze
toch bij u kunt hebben. De beelden in de FAVORITE map
worden niet gewist wanneer u van geheugenkaart wisselt
zodat u de foto’s altijd bij de hand heeft.
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op de
[MENU] toets.
2. Selecteer de “PLAY” (weergave) tab, selecteer
“Protect” (beveiligen) en druk daarna op [].
3. Gebruik [] of [] om “All Files : On” (Alle
bestanden : aan) te selecteren en druk
vervolgens op [SET].
• Om alle bestanden onbeveiligd te maken, klik op
[SET] in stap 3 zodat de instelling “All Files : Off”
(alle bestanden uit) laat zien.
Kopiëren van een bestand naar de
FAVORITE map
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op de
4. Druk op de [MENU] toets om het menuscherm
[MENU] toets.
te verlaten.
2. Selecteer de “PLAY”
(weergave) tab,
selecteer “Favorites”
(favorieten) en druk op
[].
128
BEHEER VAN BESTANDEN
3. Gebruik [] of [] om
LET OP
“Save” (opslaan) te
selecteren en druk
vervolgens op [SET].
• Door een beeldbestand volgens de bovenstaande
procedure te kopiëren wordt een beeld maat QVGA
van 320 × 240 beeldpunten naar de FAVORITE map
gekopieerd.
• Een bestand dat naar de FAVORITE map wordt
gekopieerd krijgt automatisch een bestandnaam
toegewezen dat een serienummer is. Hoewel het
serienummer begint met 0001 en kan oplopen tot
9999, hangt de feitelijke bovengrens van het bereik
af van de capaciteit van het ingebouwde geheugen.
Denk eraan dat het maximale aantal beelden dat
opgeslagen kan worden in het ingebouwde
geheugen afhangt van de grootte van elk beeld en
van andere factoren.
• Hierdoor worden de
namen van de
bestanden in het
ingebouwde geheugen
of op de ingelegde
geheugenkaart
getoond.
4. Gebruik [] of [] om het bestand te
selecteren dat u naar de FAVORITE map wilt
kopiëren.
BELANGRIJK!
5. Gebruik [] of [] om “Save” (opslaan) te
• Merk op dat een beeld dat naar de FAVORITE map
gekopieerd is en waar daarna de afmetingen van zijn
aangepast niet meer kan terugkeren naar het
oorspronkelijke formaat.
• Bestanden in de FAVORITE map kunnen niet naar
een geheugenkaart worden gekopieerd.
selecteren en druk vervolgens op [SET].
• Hierdoor worden de getoonde bestanden naar de
FAVORITE map gelopieerd.
6. Gebruik na het kopiëren van alle gewenste
bestanden [] en [] om “Cancel”
(annuleren) te selecteren en druk vervolgens
op [SET] om deze functie te verlaten.
129
BEHEER VAN BESTANDEN
BELANGRIJK!
Tonen van een bestand in de FAVORITE
map
• Merk op dat een FAVORITE map enkel gecreërd
wordt in het ingebouwde geheugen van de camera.
Er wordt geen FAVORITE map gecreëerd op een
geheugenkaart mocht u die gebruiken. Als u de
inhoud van de FAVORITE map op het beeldscherm
van een computer wilt bekijken dient u eerst de
geheugenkaart (als u die gebruikt) uit de camera te
verwijderen voordat u de camera op de USB slede
plaatst om het overbrengen van data te beginnen
(pagina’s 159, 165).
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op de
[MENU] toets.
2. Selecteer de “PLAY” (weergave) tab, selecteer
“Favorites” (favorieten) en druk op [].
3. Gebruik [] of [] om “Show” (weergeven) te
selecteren en druk vervolgens op [SET].
• De boodschap “No Favorites File!” (geen favouriet
bestand) verschijnt als de FAVORITE map leeg is.
4. Gebruik []
Bestandsnaam
(voorwaarts) of []
(achterwaarts) om door
de bestanden in de
FAVORITE map te
bladeren.
FAVORITE (favorite) mapicoon
5. Druk nadat u klaar bent met het bekijken van
de bestanden tweemaal op [MENU] om deze
functie te verlaten.
130
BEHEER VAN BESTANDEN
Wissen van een bestand uit de
FAVORITE map
Wissen van alle bestanden uit de
FAVORITE map
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
[MENU].
[MENU].
2. Selecteer de “PLAY” (weergave) tab, selecteer
2. Selecteer de “PLAY” (weergave) tab, selecteer
“Favorites” (favorieten) en druk op [].
“Favorites” (favorieten) en druk op [].
3. Gebruik [] of [] om “Show” (weergeven) te
3. Gebruik [] of [] om “Show” (weergeven) te
selecteren en druk vervolgens op [SET].
4. Druk op [] (
selecteren en druk vervolgens op [SET].
4. Druk op [] (
).
5. Gebruik [] of [] om het bestand te
).
5. Gebruik [] en [] om “All Files Delete” (alle
selecteren dat u uit de FAVORITE map wilt
wissen.
bestanden wissen) te selecteren en druk dan
op [SET].
6. Gebruik [] of [] om “Delete” (wissen) te
BELANGRIJK!
selecteren en druk vervolgens op [SET].
• U kunt de bedieningshandelingen voor wissen op
pagina 124 niet gebruiken om beelden uit de
FAVORITE map te wissen. Echter door formatteren
van het geheugen (pagina 144) worden de
bestanden in de FAVORITE map gewist.
• Selecteer “Cancel” (annuleren) om de
bestandwisfunctie te verlaten zonder iets te wissen.
7. Gebruik na het wissen van alle gewenste
bestanden [] en [] om “Cancel”
(annuleren) te selecteren en druk vervolgens
op [SET] om deze functie te verlaten.
131
ANDERE INSTELLINGEN
ANDERE INSTELLINGEN
4. Gebruik [] en [] om de instelling te
Configureren van de geluidsinstellingen
veranderen en druk vervolgens op [SET].
U kunt verschillende geluiden configureren die dan
gespeeld worden telkens wanneer u de camera inschakelt,
de sluitertoets halverwege of geheel indrukt of een
toetsbewerking uitvoert.
Configureren van de geluidsinstellingen
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab,
selecteer “Sounds” (geluiden) en druk
vervolgens op [].
3. Gebruik [] en [] om het geluid te selecteren
waarvan u de instelling wilt configureren en
druk vervolgens op [].
132
Om dit te doen:
Selecteer deze instelling:
Selecteer een ingebouwd
geluid
Sound 1 – Sound 5
(geluid 1 – 5)
Schakel het geluid uit
Off (uit)
ANDERE INSTELLINGEN
Instellen van het volumeniveau
Specificeren van een beeld voor het
beginscherm
1. Druk op [MENU].
U kunt een opgenomen beeld specificeren als het beeld
voor het beginscherm, waardoor dit voor ongeveer 2
seconden op het beeldscherm verschijnt telkens wanneer u
de camera inschakelt. Door op de spanningstoets of op
[
] (REC) te drukken. Het beginscherm verschijnt niet
wanneer u [
] (PLAY) indrukt om de camera in te
schakelen.
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab,
selecteer “Sounds” (geluiden) en druk
vervolgens op [].
3. Gebruik [] en [] om “Volume” te
selecteren.
1. Druk op [MENU].
4. Gebruik [] en [] om de gewenste instelling
voor het volume te specificeren en druk
vervolgens op [SET].
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab en
selecteer “Startup” (start) en druk vervolgens
op [].
• U kunt het volume instellen binnen het bereik lopend
van 0 (geen geluid) tot en met 7 (luidst).
3. Toon m.b.v. [] en [] het beeld dat u wilt
gebruiken voor het beginscherm.
4. Verander de instelling m.b.v. [] en []en
druk daarna op [SET].
133
Om dit te doen:
Selecteer deze instelling:
Gebruik het beeld dat op het
moment wordt getoond als het
beginschermbeeld
On (aan)
Schakel het beginscherm uit
Off (uit)
ANDERE INSTELLINGEN
BELANGRIJK!
Configureren van de instellingen voor het
spanningsuitschakelbeeld
• U kunt elk van de volgende types beelden selecteren
als het startbeeldscherm.
— Het ingebouwde beeld van de camera
— Een snapshot
— Enkel het beeldgedeelte van een audio snapshot
— Een film waarvan de bestandgrootte minder is
dan de hoeveelheid van het ongebruikte
ingebouwde geheugen dat nog beschikbaar is.
• Er kan per keer slechts één beeld opgeslagen zijn in
het beginschermbeeldgeheugen. Als een nieuw
beginschermbeeld wordt geselecteerd, zal dat
nieuwe beeld het eerdere beeld uit het
beginschermbeeldgeheugen verdringen. Daarom
dient u een gescheiden kopie van het beeld in het
standaard beeldopslaggeheugen van de camera te
hebben opgeslagen als u naar een eerder
beginschermbeeld wilt teruggaan.
• Het beginschermbeeld wordt gewist als u het
ingebouwde geheugen formatteert (pagina 144).
• Mocht u een audio snapshot opslaan in het
startbeeldgeheugen dan wordt het geluid van het
beeld niet weergegeven als het beeld getoond wordt
tijdens het starten.
Met de spanningsuitschakelbeeldfunctie kunt u de camera
zodanig configureren dat bij het uitschakelen van de
spanning een bepaalde snapshot of een filmpje verschijnt
die in het beeldgeheugen van de camera opgeslagen ligt.
1. Gebruik de USB kabel om de camera aan te
sluiten op uw computer (pagina 159).
2. Verplaats de beelddata die u wenst te
gebruiken als spanning-uitvalbeeld tot
bovenaan de bovenmap van het ingebouwde
flash-geheugen van de camera.
• De bestandnaamextensie wordt niet weergegeven
als uw computer zodanig geconfigureerd is dat hij de
bestandnaamextensies verbergt.
Voorbeeld: CIMG0001
• Als het spanningsuitschakelbeeld op een
geheugenkaart opgeslagen ligt, let er dan op het
beeld te kopiëren naar het ingebouwde geheugen
voordat u de geheugenkaart uit de camera haalt.
134
ANDERE INSTELLINGEN
3. Verander de naam van het bestand tot één
LET OP
van de volgende.
• Om de weergave van het spanningsuitschakelbeeld
uit te schakelen kunt u de naam van het formaat van
het huidige spanningsuitschakelbeeld veranderen
van ENDING.JPG of ENDING.AVI naar iets anders.
Als alternatief kunt u het huidige
spanningsuitschakelbeeld uit het flash-geheugen
wissen.
Beeld van een snapshot: ENDING.JPG
Filmbeeld: ENDING.AVI
• Het is niet nodig de bestandnaamextensie (JPG of
AVI) in te voeren als uw computer geconfigureerd is
om bestandnamen te verbergen.
Bestandnaam: ENDING
• Telkens wanneer u de camera uitschakelt verschijnt
het spanningsuitschakelbeeld dat u hierboven
specificeerde op het beeldscherm.
BELANGRIJK!
• Het formatteren van het flash-geheugen van de
camera wist het spanningsuitschakelbeeld uit
(pagina 144).
• Wanneer zowel een stilbeeld als een film
beschikbaar is als het spanningsuitschakelbeeld, zal
de film gebruikt worden.
• Merk op dat de spanningsuitschakelbeeldfunctie niet
onderbroken kan worden wanneer hij eenmaal in
werking is gesteld. Daarom is het verstandig een
relatief korte film te selecteren als u een filmbestand
selecteerd als spanningsuitschakelbeeld.
135
ANDERE INSTELLINGEN
Specificeren van de bestandsnaam
serienummer generatiemethode
Gebruiken van het alarm
U kunt maximaal drie alarmtijden configureren die de
camera een pieptoon laat geven en een gespecificeerd
beeld laat zien op het tijdstip dat u specificeerde.
Door een film (movie) of een foto met geluid te specificeren
wordt het beeld samen met het geluid weergegeven op de
toegewezen tijd. Door een spraakopname te specificeren
wordt het geluid weergegeven.
• U kunt maximaal drie alarmtijdens configureren die
“Alarm 1”, “Alarm 2” en “Alarm 3” heten.
Gebruik de volgende procedure om de methode te
specificeren voor het genereren van het serienummer dat
gebruikt wordt voor bestandsnaam (pagina 126).
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab en
selecteer “File No.” (bestandsnaam) en druk
vervolgens op [].
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
3. Verander de instelling m.b.v. [] en [] en
[MENU].
druk daarna op [SET].
2. Selecteer de “PLAY” (weergave) tab en
Om dit te doen voor een juist
opgeslagen bestand:
Selecteer deze
instelling:
Sla het laatste gebruikte
bestandnummer op en verhoog dit
met één ongeacht of bestanden
uitgewist zijn of de geheugenkaart
door een nieuwe werd vervangen.
Continue
(voortzetten)
Zoek het hoogste bestandnummer in
de huidige map op en verhoog het
met één.
Reset
(terugstellen)
selecteer “Alarm” en druk vervolgens op [].
3. Selecteer m.b.v. [] en [] het alarm (1, 2 of 3)
waarvan u de instelling wilt configureren en
druk daarna op [].
4. Selecteer m.b.v. [] en [] de instelling die u
wilt veranderen en verander de geselecteerde
instelling m.b.v. [] en [].
136
ANDERE INSTELLINGEN
• U kunt een alarmtijd instellen en het alarm
configureren om af te gaan ofwel slechts één keer
(Once) ofwel op hetzelfde tijdstip elke dag (Daily). U
kunt het alarm ook in- en uitschakelen.
LET OP
• Als een alarmtijd bereikt wordt terwijl de camera
uitgeschakeld is, zal het alarm voor ongeveer één
minuut afgaan (of totdat u het alarm afzet) waarna de
camera ingeschakeld wordt. Om het alarm te
stoppen nadat het begonnen is kunt u op
willekeurige welke toets drukken. Als de camera zich
op de USB slede bevindt wanneer het alarm afgaat,
kunt u het stilzetten door op de [USB] toets of de
[PHOTO] toets van de USB slede te drukken of op
willekeurig welke toets op de camera.
5. Druk op [DISP].
• U kunt op [SET] drukken in plaats van op [DISP] als
u het alarm wilt configureren zonder beeld.
6. Selecteer m.b.v. [] en [] het décor dat u
wilt laten verschijnen op de alarmtijd en druk
daarna op [SET].
BELANGRIJK!
7. Druk op [SET] nadat alle instellingen naar
• Merk op dat het alarm niet afgaat als de alarmtijd
bereikt wordt terwijl aan minstens één van de
volgende voorwaarden voldaan wordt.
— Terwijl de camera ingeschakeld is.
— Terwijl USB datacommunicatie aan de gang is.
— Terwijl de Photo Stand functie ingeschakeld is.
wens zijn.
137
ANDERE INSTELLINGEN
3. Gebruik [] en [] om “Home” (thuistijd) te
Instellen van de klok
selecteren en druk daarna op [].
Gebruik de procedures in dit hoofdstuk om een
thuistijdzone te selecteren en om de instellingen voor de
datum en de tijd te veranderen. Als u enkel de tijd- en
datuminstellingen wilt veranderen zonder de thuistijdzone
te veranderen, voer dan alleen de procedures uit onder
“Instellen van de huidige tijd en datum” op pagina 139.
4. Gebruik [] en [] om “City” (stad) te
selecteren en druk vervolgens op [].
5. Gebruik [], [], [] en [] om de het
geografische gebied te selecteren dat de
plaats bevat die u wenst voor de thuistijdzone
en druk vervolgens op [SET].
BELANGRIJK!
• Let erop dat u de thuistijdzone (de zone waar u zich
op het moment bevindt) selecteert voordat u de
instellingen verandert voor de tijd en de datum.
Anders zullen de instellingen voor de tijd en de
datum automatisch veranderen wanneer u een
andere tijdzone selecteert.
6. Gebruik [] en [] om de gewenste stad te
selecteren en druk vervolgens op [SET].
7. Druk na het selecteren van de gewenste stad
op [SET] om de bijbehorende zone als uw
thuistijdzone te registreren.
Selecteren van uw thuistijdzone
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab,
selecteer “World Time” (wereldtijd) en druk
vervolgens op [].
• Hierdoor wordt de huidige wereldtijdzone
aangegeven.
138
ANDERE INSTELLINGEN
Instellen van de huidige tijd en datum
Veranderen van de datumopmaak
1. Druk op [MENU].
U kunt een selectie maken uit drie verschillende opmaken
van het tonen van de datum.
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab en
1. Druk op [MENU].
selecteer “Adjust” (bijstellen) en druk
vervolgens op [].
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab en
selecteer “Date Style” (datumstijl) en druk
vervolgens op [].
3. Stel de huidige tijd en de tijd in.
Om dit te doen:
Doe dit:
Veranderen van de instelling op de
plaats waar de cursor zich bevindt
Druk op [] en [].
Verplaatsen van de cursor tussen
instellingen
Druk op [] en [].
Overschakelen tussen de 12-uur en
de 24-uur tijdaanduiding.
Druk op [DISP].
3. Druk op [] en [] om de instelling te
veranderen en druk vervolgens op [SET].
Voorbeeld: 24 december, 2004
4. Druk nadat alle instellingen naar wens zijn op
[SET] om ze te registreren en het
instelscherm te verlaten.
139
Om de datum zo te tonen:
Selecteer deze opmaak:
04/12/24
YY/MM/DD
24/12/04
DD/MM/YY
12/24/04
MM/DD/YY
ANDERE INSTELLINGEN
Configureren van wereldtijdinstellingen
Gebruiken van wereldtijd
U kunt het wereldtijdscherm gebruiken om een tijdzone te
selecteren en de tijdinstelling van de klok van de camera in
een handomdraai veranderen wanneer u op reis gaat, enz.
Deze wereldtijdfunctie laat u één van de ingestelde 162
steden in 32 tijdzones selecteren.
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab en
selecteer “World Time” (wereldtijd) en druk
vervolgens op [].
Tonen van het wereldtijdscherm
3. Druk op [] en [] om “World” (wereld) te
selecteren en druk vervolgens op [].
1. Druk op [MENU].
4. Druk op [] en [] om
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab en
“City” (stad) te
selecteren en druk
vervolgens op [].
selecteer “World Time” (wereldtijd) en druk
vervolgens op [].
• Om de zomertijdinstelling
te configureren,
selecteert u “DST” en
vervolgens ofwel “On”
(aan) of “Off” (uit).
3. Druk op [] en [] om “World” (wereld) te
selecteren.
Om dit te doen:
Selecteer dit:
Toon de tijd in uw thuistijdzone
Home (thuistijd)
Toon de tijd in de zone die op dat
moment geselecteerd is op het
wereldtijdscherm.
World (wereldtijd)
• Zomertijd wordt gebruikt in bepaalde gebieden om
de huidige instelling van de tijd één uur vooruit te
zetten tijdens de zomermaanden.
• Het gebruik van zomertijd hangt samen met
plaatselijke gebruiken en de wetgeving.
4. Druk nogmaals op [SET] om het instelscherm
te verlaten.
140
ANDERE INSTELLINGEN
5. Selecteer m.b.v. [],
Veranderen van de displaytaal
[], [] en [] het
gewenste geografische
gebied en druk
vervolgens op [SET].
U kunt de volgende procedure gebruiken om één van de
onderstaande tien talen te selecteren als de displaytaal.
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab en
6. Druk op [] en [] om de gewenste stad te
selecteer “Language” (taal) en druk
vervolgens op [].
selecteren en druk vervolgens op [SET].
7. Druk nadat alle instellingen naar wens zijn op
3. Druk op [], [], [] en [] om de instelling te
[SET] om de instellingen toe te passen en het
instelscherm te verlaten.
veranderen en druk vervolgens op [SET].
141
ANDERE INSTELLINGEN
• Mass Storage (massageheugen) (USB DIRECTPRINT) zorgt er voor dat de camera de computer
beschouwt als een extern opslagmedium. Gebruik
deze instelling voor het allerdaagse oversturen van
beelden van de camera naar de computer (waarbij u
dan de meegeleverde Photo Loader applicatie kunt
gebruiken).
• PTP (PictBridge) vereenvoudigt het oversturen van
beelddata naar het aangesloten toestel.
Veranderen van het protocol van de USB
poort
U kunt de onderstaande procedure gebruiken om het
communicatieprotocol te veranderen van de USB poort van
de camera wanneer u aansluit op een computer, een
printer of op een ander toestel. Selecteer het protocol dat
past bij het toestel waarop u aansluit.
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab,
selecteer “USB” en druk vervolgens op [].
3. Selecteer de gewenste instelling m.b.v. [] en
[] en druk vervolgens op [SET].
Bij aansluiten op dit type toestel:
Selecteer deze
instelling:
Computer of printer die
compatibel is met USB DIRECTPRINT (pagina 155)
Mass Storage
(massageheugen)
(USB DIRECT-PRINT)
Printer compatibel met PictBridge
(pagina 155)
PTP (PictBridge)*
* “PTP” is de afkorting van “Picture Transfer Protocol”
(Protocol voor het overzenden van beelden).
142
ANDERE INSTELLINGEN
Configureren van de [ ] (REC) en [ ]
(PLAY) toets en spanning aan/uit functies
Om deze bewerking te configureren:
De spanning wordt niet in- of
uitgeschakeld bij indrukken van [
(REC) of [
] (PLAY)
U kunt de volgende procedure gebruiken om de spanning
van de [ ] (REC) en de [ ] (PLAY) toetsen te
configureren zodat de spanning in- of uitgeschakeld wordt
telkens bij indrukken van deze toetsen.
• Wanneer de stand “Power On/Off” (spanning aan/uit)
geselecteerd is, wordt de camera uitgeschakeld bij
indrukken van [ ] (REC) tijdens een opnamefunctie
(REC) of bij indrukken van [ ] (PLAY) tijdens de
weergavefunctie (PLAY).
• Bij indrukken van [ ] (REC) tijdens de
weergavefunctie (PLAY). Wordt overgeschakeld naar
de dat moment geselecteerde opnamefunctie (REC)
terwijl bij indrukken van [ ] (PLAY) tijdens een
opnamefunctie (REC) naar de weergavefunctie
(PLAY) wordt geschakeld.
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab,
selecteer “REC/PLAY” (opname/weergave) en
druk daarna op [].
3. Selecteer de gewenste instelling d.m.v. [] en
[] en druk vervolgens op [SET].
Selecteer deze
instelling:
De spanning wordt ingeschakeld bij
] (REC) of [
]
indrukken van [
(PLAY) (maar wordt niet
uitgeschakeld)
Power On
(spanning aan)
De spanning wordt in- of uitgeschakeld
bij indrukken van [
] (REC) of bij
indrukken van [
] (PLAY)
Power On/Off
(spanning aan/uit)
Disable
(niet geactiveerd)
BELANGRIJK!
1. Druk op [MENU].
Om deze bewerking te configureren:
]
Selecteer deze
instelling:
LET OP
• De oorspronkelijke defaultinstelling is “Power On”
(spanning aan).
143
ANDERE INSTELLINGEN
2. Druk op [MENU].
Formatteren van het ingebouwde geheugen
3. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab en
Mocht u het ingebouwde geheugen formatteren dan wordt
alle opgeslagen data uitgewist.
selecteer “Format” (formaat) en druk
vervolgens op [].
BELANGRIJK!
4. Gebruik [] en [] om “Format” (formatteren)
• Merk op dat data die gewist is door formatteren niet
meer kan worden herkregen. Controleer dus dat u
geen enkele data in het geheugen nodig heeft
voordat u het gaat formatteren.
• Bij formatteren van het ingebouwde geheugen wordt
de volgende items gewist.
— Beveiligde beelden
— Beelden in de FAVORITE map
— Gebruikersinstellingen voor de BESTSHOT functie
— Startschermbeeld
— Spanningsuitschakelbeeld
te selecteren en druk vervolgens op [SET].
• Selecteer “Cancel” (annuleren) om de
formatteerfunctie te verlaten zonder te formatteren.
1. Controleer dat er geen geheugenkaart in de
camera geladen is.
• Mocht er een geheugenkaart geladen zijn in de
camera, verwijder deze dan (pagina 147).
144
GEBRUIKEN VAN EEN GEHEUGENKAART
GEBRUIKEN VAN EEN GEHEUGENKAART
U kunt de opslagmogelijkheden van
uw camera uitbreiden door een los
verkrijgbare geheugenkaart (SD
geheugenkaart of MultiMediaCard)
te gebruiken. U kunt ook bestanden
kopiëren van het ingebouwde flashgeheugen naar een geheugenkaart
en van een geheugenkaart naar
flashgeheugen.
BELANGRIJK!
• Gebruik bij deze camera enkel een SD
geheugenkaart of een MultiMediaCard (MMC). Voor
andere types kaarten wordt een juiste werking niet
gegarandeerd.
• Zie de gebruiksaanwijzing van de geheugenkaart
voor informatie hoe u deze kunt gebruiken.
• Bepaalde types kaarten kunnen de
verwerkingssnelheid afremmen.
• SD geheugenkaarten hebben een
schrijfbeveiligingsschakelaar die u kunt gebruiken
voor beveiliging tegen onverhoeds uitwissen van
beelddata. Merk echter op dat als u een SD
geheugenkaart beveiligt, u de schrijfbeveiliging dient
te verwijderen telkens wanneer u op de kaart wilt
opnemen, hem wilt formatteren of eventueel
bestanden wilt uitwissen.
• Elektrostatische lading, digitale storing en andere
fenomenen kunnen er de oorzaak van zijn dat data
beschadigd wordt en zelfs verloren gaat. Zorg er
altijd voor op welke wijze dan ook belangrijke data op
andere media te backuppen (CD-R, CD-RW, MO
disk, harde schijf van een computer, enz.)
• Gewoonlijk worden bestanden opgeslagen in het flashgeheugen. Wanneer u echter een geheugenkaart
insteekt, zal de camera automatisch bestanden op de
kaart opslaan.
• Merk op dat u geen bestanden kunt opslaan in het
ingebouwde geheugen terwijl een geheugenkaart in de
camera gestoken is.
145
GEBRUIKEN VAN EEN GEHEUGENKAART
2. Houd de geheugenkaart
Gebruiken van een geheugenkaart
zodanig dat de voorkant
in dezelfde richting wijst
als het beeldscherm van
de camera en schuif de
kaart dan voorzichtig in
de kaartgleuf. Schuif de
kaart geheel in totdat
deze met een
klikgeluid stevig op
zijn plaats zit.
BELANGRIJK!
• Zorg ervoor dat u de camera uitschakelt voordat u
een geheugenkaart insteekt of verwijdert.
• Let er op dat u de camera in de juiste richting
insteekt. Probeer nooit een geheugenkaart in de
sleuf te drukken terwijl u weerstand voelt.
Insteken van een geheugenkaart in de
camera
1. Schuif het accudeksel in de
Voorkant
door de pijl aangegeven
richting en open het dan.
3. Sluit het accudeksel en
schuif het vervolgens in de
door de pijl aangegeven
richting.
146
Achterkant
GEBRUIKEN VAN EEN GEHEUGENKAART
Verwijderen van een geheugenkaart uit
de camera
Formatteren van een geheugenkaart
Mocht u een geheugenkaart formatteren dan wordt alle
data uitgewist die is opgeslagen op de kaart.
1. Druk de geheugenkaart in
BELANGRIJK!
de richting van de camera
en laat hem dan los.
Hierdoor komt de kaart
gedeeltelijk uit de camera.
• Gebruik voor het formatteren van een geheugenkaart
altijd de camera. Formatteren van een
geheugenkaart kan ook met een computer worden
uitgevoerd maar dat zal dataverwerking door de
camera vertragen. Bij een SD kaart, als u deze op
een computer geformatteerd wordt, kan dit er toe
leiden dat de kaart niet meer voldoet aan het SD
formaat, problemen veroorzaken met de
compatibiliteit en andere problemen met de werking.
• Merk op dat data die gewist is door formatteren van
een geheugenkaart niet meer kan worden herkregen.
Controleer dus dat u geen enkele data op de
geheugenkaart nodig heeft voordat u deze gaat
formatteren.
• Het formatteren van een geheugenkaart wist alle
bestanden, inclusief bestanden die beveiligd zijn
(pagina 127).
2. Trek de geheugenkaart uit de sleuf.
BELANGRIJK!
• Steek nooit een ander voorwerp dan een
geheugenkaart in de kaartsleuf van de camera. Dit
kan namelijk schade toebrengen aan zowel de
camera als de kaart.
• Mocht water of een ongepast voorwerp ooit de
kaartsleuf binnendringen, schakel dan onmiddellijk
de camera uit, verwijder de accu en neem contact op
met de dealer of met de dichtstbijzijnde erkende
CASIO onderhoudswerkplaats.
• Verwijder de kaart nooit uit de camera terwijl de
bedrijfsindicator groen aan het knipperen is. Hierdoor
kan het opslaan van een bestand namelijk mislukken
en zelfs schade toegebracht worden aan de
geheugenkaart.
147
GEBRUIKEN VAN EEN GEHEUGENKAART
■ Formatteren van een geheugenkaart
■ Voorzorgsmaatregelen voor de
geheugenkaart
1. Steek een geheugenkaart in de camera.
• Mocht een geheugenkaart zich abnormaal gedragen, dan
zal hij waarschijnlijk weer normaal werken als hij opnieuw
gerformatteerd wordt. Het wordt echter aanbevolen meer
dan één geheugenkaart mee te nemen wanneer u de
camera op een plaats ver van uw huis of kantoor
gebruikt.
• Het wordt aanbevolen een geheugenkaart te formatteren
voordat u hem voor de eerste maal in gebruik neemt of
wanneer de door u gebruikte kaart de oorzaak lijkt te zijn
van abnormale beelden.
• Naarmate u meer data opneemt op en wist van een SD
geheugenkaart, verliest deze langzamerhand het
vermogen om data te behouden. Het wordt daarom
aanbevolen om SD geheugenkaarten geregeld te
formatteren.
• Voordat u de formaatfunctie gebruikt, dient u eerst te
controleren dat de accu geheel opgeladen. Mocht de
stroom namelijk uitvallen tijdens het formatteren dan kan
dit onjuist formatteren van de disk tot gevolg hebben
maar bovendien de geheugenkaart beschadigen en
onbruikbaar maken.
2. Schakel de camera in en druk op [MENU].
3. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab en
selecteer “Format” (formatteren) en druk
vervolgens op [].
4. Gebruik [] of [] om “Format” (formatteren)
te selecteren en druk vervolgens op [SET].
• Selecteer “Cancel” (annuleren) om de
formatteerfunctie te verlaten zonder te formatteren.
148
GEBRUIKEN VAN EEN GEHEUGENKAART
3. Selecteer de “PLAY”
Kopiëren van bestanden
(weergave) tab,
selecteer “Copy”
(kopiëren) en druk
vervolgens op [].
Gebruik de onderstaande procedures om bestanden tussen
het ingebouwde geheugen en een geheugenkaart te
kopiëren.
BELANGRIJK!
4. Gebruik [] of [] om “Built-in
• Enkel snapshots, filmbestanden en audio snapshot
en spraakopnamebestanden die met deze camera
zijn opgenomen kunnen worden gekopiëerd. Andere
bestanden kunnen niet worden gekopiëerd.
• Bestanden in de FAVORITE map kunnen niet
worden gekopieerd.
• Bij het kopiëren van een audio snapshot, worden
zowel het betreffende beeldbestand als het
geluidsbestand gekopieerd.
Card”
(ingebouwd geheugen
geheugenkaart) te
selecteren en druk vervolgens op [SET].
• Hierdoor wordt het kopiëren gestart en de
boodschap “Busy.... Please Wait…” (bezig…
wachten a.u.b…) getoond.
• Nadat het kopiëren voltooid is toont het beeldscherm
het laatste bestand in de map.
Kopiëren van alle bestanden in het
ingebouwde geheugen naar een
geheugenkaart
1. Steek een geheugenkaart in de camera.
2. Schakel de camera in. Schakel de
weergavefunctie (PLAY) in en druk op
[MENU].
149
GEBRUIKEN VAN EEN GEHEUGENKAART
4. Gebruik [] of [] om “Copy” (kopiëren) te
Kopiëren van een specifiek bestand van
een geheugenkaart naar het ingebouwde
geheugen
selecteren en druk vervolgens op [SET].
• Hierdoor wordt het kopiëren gestart en de
boodschap “Busy.... Please Wait…” (bezig…
wachten a.u.b…) getoond.
1. Voer de stappen 1 tot en met 3 van de
• Het bestand verschijnt opnieuw op het beeldscherm
nadat het kopiëren voltooid is.
procedure onder “Kopiëren van alle
bestanden in het ingebouwde geheugen naar
een geheugenkaart” uit.
• Herhaal de stappen 3 tot en met 4 om eventueel
andere beelden te kopiëren, indien dit gewenst is.
2. Gebruik [] of [] om “Card
Built-in”
ingebouwd geheugen) te
(geheugenkaart
selecteren en druk vervolgens op [SET].
5. Druk op [MENU] om de kopieerfunctie te
verlaten.
LET OP
3. Gebruik [] of [] om het bestand te
• Bestanden worden gekopieerd naar de map in het
ingebouwde geheugen waarvan de naam het
grootste nummer heeft.
selecteren dat u wilt kopiëren.
150
AFDRUKKEN VAN BEELDEN
AFDRUKKEN VAN BEELDEN
■ Direct afdrukken met een printer die
uitgerust is met een kaartgleuf of die USB
DIRECT-PRINT of PictBridge ondersteunt
Een digitale camera geeft u een aantal verschillende
methoden voor het afdrukken van de beelden die hij heeft
opgenomen. De drie belangrijkste afdrukmethoden worden
hieronder beschreven. Gebruik de methode die het beste
past bij uw behoefte.
Gebruik de DPOF functie van de camera op de beelden te
specificeren die u wilt afdrukken en om te specificeren
hoeveel kopieën u wilt laten afdrukken. Om de beelden
vervolgens af te drukken kunt u de geheugenkaart in de
printer steken die voorzien is van een kaartgleuf of u kunt
de camera aansluiten op een printer die USB DIRECTPRINT of PictBridge ondersteunt. Zie “DPOF” (pagina 152)
en “Gebruiken van PictBridge en USB DIRECT-PRINT”
(pagina 155) voor nadere details.
■ Professionele afdrukdienst
Met de DPOF functie van de camera kunt u specificeren
welke beelden u wilt afdrukken en hoeveel afdrukken u wilt
hebben. Zie “DPOF” (pagina 152) voor nadere details.
LET OP
• Sommige afdrukdiensten ondersteunen mogelijk niet
DPOF or kunnen mogelijk andere drukprotocollen
ondersteunen. Gebruik in dit geval een protocol dat
ondersteund wordt door de afdrukdienst om de
beelden te specificeren die u afgedrukt wilt hebben.
151
AFDRUKKEN VAN BEELDEN
■ Afdrukken met een computer
DPOF
Windows gebruikers
De camera wordt geleverd met de Photo Loader en
Photohands applicaties (pagina 183) die op een Windows
computer geïnstalleerd kunnen worden voor het
oversturen, het beheren en het afdrukken van beelden. Zie
“Bekijken van beelden met een computer” (pagina 159) en
“Installeren van de software van de CD-ROM” (pagina 182)
voor nadere details.
De letters “DPOF” zijn de afkorting van “Digital
Print Order Format” hetgeen een formaat is
voor opnemen op een geheugenkaart of een
ander medium met informatie welke digitale
camerabeelden afgedrukt dienen te worden
en hoeveel kopieën.
Daarna kunt u op een DPOF-compatibele
printer of bij een professionele drukkerij
afdrukken maken overeenkomstig de
instellingen voor de bestandsnaam en het
aantal kopieën zoals opgeslagen is op de
kaart.
Met deze camera kunt u beelden selecteren door ze te
bekijken via het beeldscherm zonder dat het nodig is dat u
de bestandnamen en hun locatie in het geheugen, enz.
dient te onthouden.
Macintosh gebruikers
De camera wordt geleverd met Photo Loader voor
Macintosh die geïnstalleerd kan worden voor het
oversturen en het beheren van beelden maar niet voor het
afdrukken ervan. Gebruik los in de handel verkrijgbare
software voor het afdrukken van de beelden met een
Macintosh. Zie “Bekijken van beelden met een computer”
(pagina 159) en “Installeren van de software van de CDROM” (pagina 182) voor nadere details.
■ DPOF instellingen
Bestandsnaam,
aantal kopieën,
datum
152
AFDRUKKEN VAN BEELDEN
5. Specificeer het aantal kopieën m.b.v. [] en
Configureren van de afdrukinstellingen
voor een enkel beeld
[].
• U kunt maximaal 99 specificeren voor het aantal
kopieën. Specificeer 00 als u het beeld niet afgedrukt
wilt hebben.
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
[MENU].
6. Druk op [DISP] zodat
wordt getoond om
datumafstempeling voor de afdrukken in te
schakelen.
2. Selecteer de “PLAY”
(weergave) tab,
selecteer “DPOF” en
druk vervolgens op
[].
•
12
1
geeft aan dat tijdsvastlegging (date stamping)
ingeschakeld is.
12
1
• Druk op [DISP] zodat
niet wordt getoond om de
datumafstempeling uit te schakelen.
12
3. Selecteer “Select images” (selecteer beelden)
1
• Herhaal de stappen 4 tot en met 6 als u andere
beelden wilt configureren voor het afdrukken.
m.b.v. [] en [] en druk daarna op [].
7. Druk op [SET] om ze toe te passen nadat alle
4. Toon het te gewenste
instellingen zijn zoals u wilt.
beeld m.b.v. [] en [].
153
AFDRUKKEN VAN BEELDEN
5. Druk op [DISP] zodat
wordt getoond om
datumafstempeling voor de afdrukken in te
schakelen.
Configureren van de afdrukinstellingen
voor alle beelden
•
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
[MENU].
12
1
geeft aan dat tijdsvastlegging (date stamping)
ingeschakeld is.
12
1
• Druk op [DISP] zodat
niet wordt getoond om de
datumafstempeling uit te schakelen.
12
2. Selecteer de “PLAY” (weergave) tab, selecteer
“DPOF” en druk vervolgens op [].
1
6. Druk op [SET] om ze toe te passen nadat alle
instellingen zijn zoals u wilt.
3. Selecteer “All images” (alle beelden) m.b.v.
[] en [] en druk daarna op [].
BELANGRIJK!
4. Specificeer het aantal
• Brengt u een geheugenkaart naar een professionele
afdrukdienst vergeet dan niet te vertellen dat de
kaart DPOF instellingen bevat met informatie over
het aantal afdrukken. Als u die informatie niet
doorgeeft kunnen ze mogelijk onverhoeds alle
beelden op de kaart afdrukken inclusief eventuele
beelden die u niet nodig heeft.
• Merk op dat sommige professionele afdrukdiensten
DPOF drukken niet ondersteunen. Controleer dit
voordat u een bestelling plaatst bij die afdrukdienst.
• Sommige printers kunnen instellingen hebben die de
tijdsvastlegging (date stamp) en/of het DPOF
afdrukken uitschakelen. Zie de gebruiksaanwijzing
van de printer voor details aangaande het
inschakelen van deze functies.
kopieën m.b.v. [] en
[].
• U kunt maximaal 99
specificeren voor het
aantal kopieën.
Specificeer 00 als u het
beeld niet afgedrukt wilt
hebben.
154
AFDRUKKEN VAN BEELDEN
1. Druk op [MENU].
Gebruiken van PictBridge en USB
DIRECT-PRINT
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab,
selecteer “USB” en druk vervolgens op [].
U kunt de camera direct op een
printer aansluiten die PictBridge of
USB DIRECT-PRINT ondersteunt
waarna u beelden kunt selecteren
en afdrukken m.b.v. het
beeldscherm en de
bedieningsorganen van de camera.
Met de DPOF ondersteuning
(pagina 152) kunt u ook
specificeren welke beelden u wilt
afdrukken en hoeveel afdrukken u
wilt hebben.
• PictBridge is een standaard die
samengesteld werd door de
Camera en Imaging Products
Association (CIPA).
• USB DIRECT-PRINT is een
standaard die voorgesteld werd
door de Seiko Epson
maatschappij.
3. Selecteer de gewenste instelling m.b.v. [] en
[] en druk vervolgens op [SET].
Bij aansluiten op dit type toestel:
Selecteer deze
instelling:
Computer of printer die
compatibel is met USB DIRECTPRINT
Mass Storage
(massageheugen)
(USB DIRECT-PRINT)
Printer compatibel met PictBridge
PTP (PictBridge)
• Mass Storage (massageheugen) (USB DIRECTPRINT) zorgt er voor dat de camera de computer
beschouwt als een extern opslagmedium. Gebruik
deze instelling voor het allerdaagse oversturen van
beelden van de camera naar de computer (waarbij u
dan de meegeleverde Photo Loader applicatie kunt
gebruiken).
• PTP (PictBridge) vereenvoudigt het oversturen van
beelddata naar het aangesloten toestel.
155
AFDRUKKEN VAN BEELDEN
4. Gebruik de met de camera meegeleverde USB
8. Druk op de [USB] toets
kabel om de USB slede aan te sluiten op een
printer.
van de USB slede.
• Dit toont het afdrukmenu
op het beeldscherm van
de camera.
USB
9. Selecteer “Paper Size” (papierformaat) m.b.v.
[] en [] en druk op [].
10. Selecteer het papierformaat dat u wilt
gebruiken om af te drukken m.b.v. [] en []
en druk op [SET].
• Sluit tevens de netadapter aan op de USB slede en
steek de netadapter aan op een stopcontact.
• Hieronder volgen de afdrukformaten die beschikbaar zijn.
3.5˝ × 5˝
5˝ × 7˝
4˝ × 6˝
A4
8.5˝ × 11˝
By Printer (door de printer)
• Werkt de camera op de accu zonder gebruik van de
netadapter dan dient u er op te letten dat de accu
volledig opgeladen is.
5. Zet de camera op de USB slede.
6. Schakel de printer in.
• Door selecteren van “By Printer (door de printer)”
wordt afgedrukt op het papierformaat dat op de
printer wordt geselecteerd.
7. Leg papier in de printer voor het afdrukken
van beelden.
• Welke papierformaatinstellingen beschikbaar zijn
hangt af van de aangesloten printer. Zie de
gebruiksaanwijzing die met de printer wordt mee
geleverd voor volledige details.
156
AFDRUKKEN VAN BEELDEN
11. Specificeer de
• Het afdrukmenu verschijnt nadat het afdrukken is
voltooid.
gewenste
afdrukmogelijkheid
m.b.v. [] , [].
• Als u “1 Image” (1 beeld) selecteerde in stap 11, dan
kunt u een ander beeld selecteren en deze stap
herhalen om af te drukken.
• Om een enkel beeld af te
drukken: Selecteer “1
Image” (1 beeld) en druk
daarna op [SET].
Selecteer vervolgens het
beeld dat u wilt afdrukken
m.b.v. [] en [].
13. Druk nadat u klaar bent met het afdrukken op
de [USB] toets van de USB slede en schakel
vervolgens de camera uit.
■ Voorzorgsmaatregelen voor het afdrukken
• Om alle beelden af te drukken: Selecteer “DPOF” en
druk daarna op [SET].
• Zie de documentatie niet met uw printer wordt
meegeleverd voor informatie aangaande de drukkwaliteit
en de papierinstellingen.
• Neem contact op met de fabrikant van de printer voor
nadere informatie aangaande modellen die PictBridge en
USB DIRECT-PRINT en opwaarderingen (upgrade), enz.
ondersteunen.
• Verbreek nooit de aansluiting van de USB kabel of bedien
de camera of de USB slede nooit tijdens het afdrukken.
Hierdoor zal namelijk een foutlezing optreden bij de
printer.
• U kunt tijdsvastlegging (time stamp) van het beeld inen uitschakelen door op [DISP] te drukken. De
icoon geeft aan dat tijdsvastlegging ingeschakeld is.
12
1
12. Gebruik [] en [] op het beeldscherm van de
camera om “Print” (afdrukken) te selecteren
en druk vervolgens op [SET].
• Hierdoor wordt het afdrukken gestart en verschijnt de
boodschap “Busy…. Please wait…” (wachten aub)
op het beeldscherm. De boodschap zal na korte tijd
verdwijnen zelfs als het afdrukken nog steeds
plaatsvindt. Als op een cameratoets gedrukt wordt
terwijl het afdrukken nog plaats vindt, verschijnt de
boodschap opnieuw.
157
AFDRUKKEN VAN BEELDEN
PRINT Image Matching III
Exif Print
Beelden bevatten PRINT Image
Matching III data (functie instelling en
andere camera instelinformatie). Een
printer die Print Image Matching III
ondersteunt leest deze data en stelt het
afgedrukte beeld automatisch bij zodat
de beelden worden afgedrukt op de
manier die u in gedachten had toen u
de beelden opnam.
Exif Print is een
internationaal ondersteund,
open standaard
bestandformaat waarmee
het mogelijk is om
levendige digitale beelden
met getrouwe kleuren weer
te geven. Bij Exif 2.2
bevatten bestanden een
groot aantal data
aangaande de opname
omstandigheden die door
een Exif Print printer
kunnen worden
geïnterpreteerd om
afdrukken te produceren die
er beter uit zien.
* Seiko Epson Corporation heeft de
auteursrechten voor PRINT Image
Matching en PRINT Image Matching III.
BELANGRIJK!
• Informatie aangaande de beschikbaarheid van Exif
Print compatibele printermodellen kan verkregen
worden bij elke fabrikant van printers.
158
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
Na de USB slede te hebben gebruikt om een USB
aansluiting te maken tussen de camera en de computer,
kunt u de computer gebruiken om beelden in het
bestandsgeheugen te bekijken en een kopie op te slaan op
de harde schijf van de computer of een ander
opslagmedium. Om dit te bewerkstelligen dient u eerst de
USB driver te installeren op de computer vanaf de CDROM (CASIO Digital Camera Software) die meegeleverd
wordt met de camera.
Merk op dat de procedure die u dient te volgen afhangt van
of u een computer gebruikt die onder Windows (zie
hieronder) of onder Macintosh (zie pagina 165) draait.
Gebruik van de camera met een Windows
computer
Hieronder volgende de algemene stappen voor het
bekijken en kopiëren van bestanden van een computer die
draait onder Windows. U kunt details aangaande elke
bedieningshandeling vinden in de procedures die hieronder
uiteen gezet worden. Merk op dat u tevens dient te
verwijzen naar de documentatie die meegeleverd wordt
met uw computer voor overige informatie aangaande de
USB aansluitingen, enz.
1. Als uw computer onder Windows 98, Me of 2000
draait, installeer dan het USB aanstuurprogramma op
uw computer.
• U hoeft deze stap slechts eenmaal uit te voeren,
nameljk de eerste maal dat u op uw computer
aansluit.
• Als u Windows XP gebruikt is het overbodig om het
USB aanstuurprogramma te installeren.
2. Gebruik de USB slede om een aansluiting tot stand te
brengen tussen de camera en de computer.
3. Bekijk en kopiëer de gewenste beelden.
159
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
1. Wat u het eerst dient te doen hangt af van of
BELANGRIJK!
• Bij een lage accuspanning kan de camera plotseling
uitgeschakeld worden tijdens het uitvoeren van
datacommunicatie. Het wordt aanbevolen de
speciale netadapter te gebruiken om de camera van
stroom te voorzien tijdens datacommunicatie.
• Werkt de camera op de accu zonder gebruik van de
netadapter dan dient u er op te letten dat de accu
volledig opgeladen is.
• Als u bestanden wilt overzetten van het ingebouwde
geheugen van de camera naar een computer, let er
dan op dat er zich geen geheugenkaart bevindt in de
camera voordat u de camera op de USB slede plaatst.
uw computer draait onder Windows 98, Me,
2000 of XP.
■ Windows 98/Me/2000 gebruikers
• Start vanaf stap 2 om het USB aanstuurprogramma
te installeren.
• Merk op dat de voorbeeldinstallatie die hier wordt
gepresenteerd Windows 98 gebruikt.
■ Windows XP gebruikers
• Het installeren van het USB aanstuurprogramma is
overbodig zodat u meteen door kunt gaan naar stap 6.
Breng geen aansluiting tot stand tussen de camera
en de computer voordat u de USB driver installeert
bij de computer. Doet u dat wel dan zal de computer
niet in staat zijn de camera te herkennen.
• Bij het gebruik van Windows 98, Me en 2000 is het
nodig om de USB driver te installeren. Sluit de camera
niet aan op een computer die onder één van de
bovengenoemde besturingssystemen draait zonder de
USB driver eerst te installeren.
• Wanneer u Windows XP gebruikt is het niet nodig om
de USB driver te installeren.
2. Leg de gebundelde CD-ROM (CASIO Digital
Camera Software) in de CD-ROM drive van uw
computer.
3. Click op een menuscherm dat verschijnt op
“Nedelands”.
4. Klik [USB driver] en vervolgens [Installeer].
• Hierdoor wordt het installeren gestart.
• De volgende stappen laten zien hoe het installeren in
zijn werk gaat bij de Engelse versie van Windows.
160
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
5. Selecteer op het scherm dat verschijnt nadat
het installeren voltooid is het aankruisvakje
“Yes, I want to restart my computer now” (Ja,
ik wil mijn computer opnieuw starten) en klik
[Finish] (Beëindigen) om uw computer te
herstarten.
5,3V gelijkspanning [DC IN 5.3V]
• Merk op dat u de meegeleverde CD-ROM in de CDROM drive van uw computer dient te laten wanneer
u herstart.
6. Sluit de gebundelde netadapter aan op de [DC
IN 5.3V] (5,3V gelijkspanningsingang)
aansluiting van de USB slede en steek de
stekker in het stopcontact.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
• Werkt de camera op de accu zonder gebruik van de
netadapter dan dient u er op te letten dat de accu
volledig opgeladen is.
• Merk op dat de vorm van de netadapter afhangt van
het land waar de camera wordt aangeschaft.
5,3V gelijkspanning
[DC IN 5.3V]
161
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
7. Sluit de USB kabel die met de camera
8. Druk eerst op de spanningstoets van de
gebundeld is aan op de USB slede en op de
USB poort van uw computer.
USB poort
USB kabel
(gebundeld)
camera en druk vervolgens op de [MENU]
toets.
9. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab,
Aansluiting B
selecteer “USB” en druk vervolgens op [].
10. Selecteer de “Mass Storage (USB DIRECTPRINT)” (massageheugen) m.b.v. [] en []
en druk vervolgens op [SET].
Aansluiting A
11. Schakel de camera uit.
[USB]
12. Plaats de camera in de USB slede.
• Plaats de camera niet op de USB slede wanneer hij
nog ingeschakeld is.
• Let op bij het aansluiten van de USB kabel op de
USB slede en uw computer. USB poorten en
kabelstekkers hebben een speciale vorm die maar
op één manier past.
• Steek de USB kabelstekkers stevig en zover
mogelijk in de poorten. Als de aansluitingen niet
goed tot stand zijn gebracht, zal een juiste werking
niet plaats kunnen vinden.
162
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
13. Druk op de [USB] toets van de USB slede.
14. Dubbelklik “Deze computer” op uw computer.
• Hierdoor verschijnt het dialoogvenster “Wizard
Nieuwe hardware” terwijl de computer automatisch
het bestandsgeheugen afspeurt. Nadat u het USB
aanstuurprogramma geïnstalleerd heeft zal het
“Wizard Nieuwe hardware” dialoogvenster niet langer
verschijnen wanneer u de bovenstaande stappen
uitvoert om een USB aansluiting tot stand te
brengen.
• Als uw computer onder Windows XP draait, klik dan
op [Start] en vervolgens op [Deze computer].
15. Dubbelklik “Verwisselbare schijf”.
• Uw computer ziet het bestandengeheugen als een
uitneembare disk.
16. Dubbelklik de “Dcim” map.
• Door indrukken van de [USB] toets wordt de USB
functie ingeschakeld waardoor de [USB] indicator
van de USB slede groen gaat branden (pagina 196).
17. Dubbelklik de map die het gewenste beeld
bevat.
• Op dat moment zullen sommige besturingssystemen
een “Verwisselbare schijf” dialoogvenster
weergegeven. Als uw besturingssysteem dat doet,
sluit het dialoogvenster dan.
18. Dubbelklik het bestand dat het beeld bevat
dat u wilt bekijken.
• Zie “Geheugenmapstructuur” op pagina 171 voor
informatie aangaande bestandnamen.
19. Voer afhankelijk van het besturingssysteem
één van de volgende procedures uit om de
bestanden op te slaan, indien u dat wilt.
[USB] toets
[USB] indicator
163
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
■ Windows 98, 2000, Me
BELANGRIJK!
1.Klik in het bestandsgeheugen (verwisselbare schijf)
van de camera bij de “Dcim” map op de rechtertoets
van de muis.
• Gebruik uw computer nooit om beelden die
opgeslagen zijn in het bestandgeheugen van de
camera of op de geheugenkaart te bewerken,
wissen, verplaatsen of hernoemen. Dit kan namelijk
problemen veroorzaken bij de beeldbeheerdata die
door de camera gebruikt wordt waardoor het
onmogelijk kan worden om beelden via de camera
weer te geven of er kan een foutlezing verkregen
worden bij de waarde die getoond wordt door de
camera voor het aantal beelden. Kopiëer de beelden
eerst naar uw computer voordat u ze bewerkt, wist,
verplaatst of hernoemt.
2. Klik [Kopiëren] in het snelkoppelmenu dat verschijnt.
3. Dubbelklik op [Mijn documenten] om dit te openen.
4. Klik in het [Bewerken] menu van Mijn documenten op
[Plakken].
• Hierdoor wordt de “Dcim” map (die de
beeldbestanden bevat) gekopieerd naar de “Mijn
documenten” map.
■ Windows XP
20. Gebruik afhankelijk van de versie van
Windows die u gebruikt één van de volgende
procedures om de USB aansluiting tot een
einde te brengen.
1. Klik in het bestandsgeheugen (verwisselbare schijf)
van de camera bij de “Dcim” map op de rechtertoets
van de muis.
2. Klik [Kopiëren] in het snelkoppelmenu dat verschijnt.
■ Windows Me/98/XP gebruikers
3. Klik op [Start] en daarna op [Mijn documenten].
• Na op de [USB] toets op de USB slede te hebben
gedrukt en te hebben gecontroleerd dat de [USB]
indicator niet langer brandt, verwijder pas daarna de
camera van de USB slede.
4. Klik in het [Bewerken] menu van Mijn documenten op
[Plakken].
• Hierdoor wordt de “Dcim” map (die de
beeldbestanden bevat) gekopieerd naar de “Mijn
documenten” map.
164
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
■ Windows 2000 gebruikers
Gebruik van de camera met een
Macintosh computer
• Klik kaartonderhoud in de taaklade en schakel het
drivenummer uit dat toegewezen is aan de camera.
Na op de [USB] toets op de USB slede te hebben
gedrukt en te hebben gecontroleerd dat de [USB]
indicator niet langer brandt, verwijder pas daarna de
camera van de USB slede.
Hieronder volgend de algemene stappen voor het bekijken
en kopiëren van bestanden van een computer die draait
onder Macintosh.
U kunt details aangaande elke bedieningshandeling vinden
in de procedures die hieronder uiteen gezet worden. Merk
op dat u tevens dient te verwijzen naar de documentatie
die meegeleverd wordt met uw Macintosh voor overige
informatie aangaande de USB aansluiting, enz.
■ Voorzorgsmaatregelen voor de USB
aansluiting
BELANGRIJK!
• Laat hetzelfde beeld niet voor lange tijd op het
beeldscherm van uw computer staan. Hierdoor kan het
beeld ‘inbranden’ op het scherm.
• Verbreek nooit de aansluiting van de USB kabel of bedien
de camera of de USB slede nooit terwijl data
communicatie aan de gang is. Hierdoor kan data
beschadigd raken.
• Deze camera ondersteunt bediening niet met een
computer die draait onder Mac OS 8.6 of eerder, of
Mac OS X 10.0. Als u een Macintosh computer
gebruikt dat runt op Mac OS 9 of OS X (10.1, 10.2 of
10.3), gebruik dan de standaard USB driver die
meegeleverd wordt met uw besturingssysteem (OS).
1. Gebruik de USB slede om een aansluiting tot stand te
brengen tussen de camera en uw Macintosh.
2. Bekijk en kopiëer de gewenste beelden.
165
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
BELANGRIJK!
• Als u bestanden wilt overzetten van het ingebouwde
geheugen van de camera naar een computer, let er
dan op dat er zich geen geheugenkaart bevindt in de
camera voordat u de camera op de USB slede
plaatst.
5,3V gelijkspanning [DC IN 5.3V]
1. Sluit de gebundelde netadapter aan op de [DC
IN 5.3V] (5,3V gelijkspanningsingang)
aansluiting van de USB slede en steek de
stekker in het stopcontact.
• Werkt de camera op de accu zonder gebruik van de
netadapter dan dient u er op te letten dat de accu
volledig opgeladen is.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
• Merk op dat de vorm van de netadapter afhangt van
het land waar de camera wordt aangeschaft.
5,3V gelijkspanning
[DC IN 5.3V]
166
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
2. Sluit de USB kabel die met de camera
3. Druk eerst op de spanningstoets van de
gebundeld is aan op de USB slede en op de
USB poort van uw computer.
USB poort
USB kabel
(gebundeld)
camera en druk vervolgens op de [MENU]
toets.
4. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab,
Aansluiting B
selecteer “USB” en druk vervolgens op [].
5. Selecteer de “Mass Storage (USB DIRECTPRINT)” (massageheugen) m.b.v. [] en []
en druk vervolgens op [SET].
Aansluiting A
6. Schakel de camera uit.
[USB]
7. Plaats de camera in de USB slede.
• Plaats de camera niet op de USB slede wanneer hij
nog ingeschakeld is.
• Let op bij het aansluiten van de USB kabel op de
USB slede en uw computer. USB poorten en
kabelstekkers hebben een speciale vorm die maar
op één manier past.
• Steek de USB kabel stevig en zover mogelijk in de
poorten. Als de aansluitingen niet goed tot stand zijn
gebracht, zal een juiste werking niet plaats kunnen
vinden.
[USB] toets
[USB] indicator
167
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
8. Druk op de [USB] toets van de USB slede.
12. Sleep de “DCIM” map naar de gewenste map
op uw computer om alle bestanden in het
bestandengeheugen te kopiëren naar de
harde schijf van uw Macintosh.
• Door indrukken van de [USB] toets wordt de USB
functie ingeschakeld waardoor de USB indicator van
de USB slede groen gaat branden (pagina 196).
9. Uw computer ziet het bestandengeheugen als
BELANGRIJK!
een uitneembare disk.
• Gebruik uw computer nooit om beelden die
opgeslagen zijn in het ingebouwde geheugen van de
camera of op de geheugenkaart te bewerken,
wissen, verplaatsen of hernoemen. Dit kan namelijk
problemen veroorzaken bij de beeldbeheerdata die
door de camera gebruikt wordt waardoor het
onmogelijk kan worden om beelden via de camera
weer te geven of er kan een grote afwijking
verkregen worden in de waarde die getoond wordt
door de camera voor het aantal beelden. Kopiëer de
beelden eerst naar uw computer voordat u ze
bewerkt, wist, verplaatst of hernoemt.
• Het uiterlijk van de drive icoon hangt af van de Mac
OS versie die u in gebruik heeft.
• Na het installeren van het USB aanstuurprogramma
zal uw Macintosh het bestandgeheugen zien als een
drive telkens wanneer u een USB aansluiting tot
stand brengt tussen deze twee apparaten.
10. Dubbelklik de drive icoon voor het
bestandengeheugen, de “DCIM” map en dan
de map die het gewenste beeld bevat.
11. Dubbelklik het bestand dat het beeld bevat
13. Sleep de drive icoon die de camera voorstelt
dat u wilt bekijken.
naar de vuilnisbak om de USB aansluiting tot
een einde te brengen.
• Zie “Geheugenmapstructuur” op pagina 171 voor
informatie aangaande bestandnamen.
14. Druk op de [USB] toets van de USB slede.
Verwijder de camera van de USB slede na
eerst gecontroleerd te hebben dat de [USB]
indicator niet langer brandt.
168
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
■ Voorzorgsmaatregelen voor de USB
aansluiting
Bediening die u kunt uitvoeren vanaf uw
computer
• Laat hetzelfde beeld niet voor lange tijd op het
beeldscherm van uw computer staan. Hierdoor kan het
beeld “inbranden” op het scherm.
• Verbreek nooit de aansluiting van de USB kabel of bedien
de camera of de USB slede nooit terwijl data
communicatie aan de gang is. Hierdoor kan data
beschadigd raken.
Hieronder volgen de bedieningshandelingen die u kunt
uitvoeren terwijl er een USB aansluiting tot stand gebracht
is tussen uw camera en een computer. Zie de
referentiepagina’s voor nadere informatie aangaande elke
bedieningshandeling.
• Bekijk beelden in albumformaat
…. Zie “Gebruik van de albumfunctie” op pagina 174.
• Druk beelden af in albumformaat
…. Zie “Gebruik van de albumfunctie” op pagina 174.
• Automatisch overzetten van beelden naar uw computer
en het beheren van beelden
…. Zie “Installeren van de software van de CD-ROM” op
pagina 182 voor informatie aangaande het installeren
van Photo Loader.
• Bijwerken van beelden
…. Zie “Installeren van de software van de CD-ROM” op
pagina 182 voor informatie aangaande het installeren
van Photohands.
169
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
Gebruiken van een los verkrijgbare SD geheugenkaart
lezer/schrijver
Zie voor details aangaande het gebruik de
gebruikersdocumentatie die meegeleverd wordt met de SD
geheugenkaart lezer/schrijver.
Gebruiken van een geheugenkaart om
beelden over te schrijven naar een computer
De procedures in dit hoofdstuk beschrijven hoe beelden
van de camera m.b.v. een geheugenkaart kunnen worden
overgeschreven naar uw computer.
Gebruiken van een computer met een ingebouwde SD
geheugenkaartsleuf
Steek de SD geheugenkaart direct in de sleuf.
Gebruiken van een computer met een ingebouwde PC
kaartsleuf
Gebruik een los verkrijgbare PC kaartadapter (voor een SD
geheugenkaart of MMC). Zie voor volledige details de
gebruikersdocumentatie die meegeleverd wordt met de PC
kaartadapter en die van de computer.
Gebruiken van een los verkrijgbare PC kaart lezer/
schrijver en de PC kaartadapter (voor een SD
geheugenkaart of MMC)
Zie voor details aangaande het gebruik de
gebruikersdocumentatie die meegeleverd wordt met de PC
kaart lezer/schrijver en de PC kaartadapter.
170
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
Geheugenmapstructuur
Geheugendata
Met deze camera opgenomen beelden en andere data
worden in het geheugen opgeslagen m.b.v. het DCF
(Design rule for Camera File system) protocol. Het DCF
protocol is ontworpen om het gemakkelijker te maken om
beelden en andere data uit te wisselen tussen digitale
camera’s en andere apparaten.
■ Mapstructuur
DCIM
(DCIM map)
(Opslagmap)
(Beeldbestand)
(Filmbestand)
(Audiobestand)
(Audio snapshot beeldbestand)
(Audio snapshot audiobestand)
101CASIO
102CASIO
(Opslagmap)
(Opslagmap)
ALBUM
INDEX.HTM
(Albummap)
(Album HTML bestand)
...
100CASIO
CIMG0001.JPG
CIMG0002.AVI
CIMG0003.WAV
CIMG0004.JPG
CIMG0004.WAV
DCF protocol
...
...
DCF apparaten (digitale camera’s, printers, enz.) kunnen
beelden uitwisselen met elkaar. Het DCF protocol definiëert
een formaat voor beeldbestanddata en de mapstructuur
voor het camerageheugen zodat beelden bekeken kunnen
worden met een DCF camera van een andere fabrikant of
afgedrukt kunnen worden met een DCF printer.
FAVORITE *
CIMG0001.JPG
CIMG0002.JPG
(FAVORITE map)
(Opslagbestand)
(Opslagbestand)
...
MISC
(DPOF file folder)
AUTPRINT.MRK
SCENE
(DPOF bestand)
(BESTSHOT map)
US100001.JPE
US100002.JPE
(Gebruikersinstellingsbestand)
(Gebruikersinstellingsbestand)
...
* Deze mappen worden enkel in het ingebouwde geheugen gecreëerd.
171
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
■ Inhoud van mappen en bestanden
• Album HTML bestand
Bestand gebruikt door de albumfunctie
(Bestandnaam extensie: HTM)
• DCIM map
Map die alle digitale camerabestanden opslaat
• FAVORITE folder
Map die favoriete beeld bestanden bevat
(Beeldgrootte: 320 × 240 beeldpunten)
• Opslagmap
Map voor het opslaan van bestanden die zijn gecreëerd
met de digitale camera
• DPOF bestandmap
Map die DPOF bestanden bevat
• Beeldbestand
Bestand dat een beeld bevat dat opgenomen is met de
digitale camera (Bestandnaam extensie: JPG)
• BESTSHOT map (alleen voor het ingebouwde geheugen)
Map die de BESTSHOT gebruikersinstellingsbestanden
bevat
• Filmbestand
Bestand dat een film bevat die opgenomen is met de
digitale camera (Bestandnaam extensie: AVI)
• Gebruikersinstellingsbestand
(alleen voor het ingebouwde geheugen)
Bestanden die BESTSHOT gebruikersinstellingen
bevatten
• Audiobestand
Bestand dat een geluidsopname bevat (bestandnaam
extensie: WAV)
• Audio snapshot beeldbestand
Bestand dat het beeldgedeelte bevat van een audio
snapshot (bestandnaam extensie: JPG)
• Audio snapshot audiobestand
Bestand dat het audiogedeelte bevat van een audio
snapshot (bestandnaam extensie: WAV)
• Albummap
Map die bestanden bevat die gebruikt worden door de
albumfunctie
172
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
Door de camera ondersteunde
beeldbestanden
■ Voorzorgsmaatregelen voor het ingebouwde
geheugen en de geheugenkaart
• Beeldbestanden die opgenomen zijn met deze camera
• Beeldbestanden die compatibel zijn met het DCF protocol
• Merk op dat de map die “DCIM” heet, de bovenliggende
(bovenste) map is van alle bestanden in het geheugen.
Bij het oversturen van de inhoud van het geheugen naar
een harde schijf, een CD-R een MO disk of andere
externe opslagapparatuur, dient u de inhoud van de
DCIM map altijd als één geheel te behandelen en altijd bij
elkaar te houden. U kunt de naam van de DCIM map op
uw computer veranderen. Het veranderen van de naam
naar een datum is een goede manier om op de hoogte te
blijven van meerdere DCIM mappen. Zorg er echter altijd
voor de naam van de DCIM map altijd terug te
veranderen naar “DCIM” voordat u deze terug kopiëert
naar het geheugen voor weergave via de camera. De
camera herkent geen andere mapnaam dan DCIM.
Bepaalde DCF functies worden mogelijk niet ondersteund.
Het tonen van een beeld dat opgenomen was met een
ander cameramodel kan lang op zich laten wachten
voordat het op het beeldscherm verschijnt.
173
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
De albumfunctie van de camera creëert bestanden die het
mogelijk maken voor u om beelden te bekijken op uw
computer in een foto album layout. U kunt de applicaties
die op de met de camera gebundelde CD-ROM staan, ook
gebruiken om het overzetten van beelden te automatiseren
en om beelden bij te werken.
• U kunt de onderstaande web browser gebruiken voor het
bekijken of afdrukken van de inhoud van een album. Merk
op voor het bekijken van een film via de computer waarop
Windows 2000, of 98 draait, u DirectX dient te installeren
van de meegeleverde CD-ROM.
Microsoft Internet Explorer Ver. 5.5 of later
Gebruik van de albumfunctie
Creëren van een album
De albumfunctie creëert een HTML foto album layout die
uw beelden toont. U kunt de HTML layout gebruiken om uw
beelden in een web pagina te plakken of voor het
afdrukken van beelden.
BELANGRIJK!
• Denk eraan dat het creëren van een “ALBUM” map
(pagina 172) er voor zorgt dat er verschillende
formaten van elk beeld in het geheugen worden
aangemaakt. Als er een “ALBUM” map in het
beeldgeheugen is wanneer u specificeert dat alle
beelden afgedrukt dienen te worden door een
professionele afdrukdienst of bij een printer, dan kan
het best gebeuren dat u met ongewenste kopieën
komt te zitten van hetzelfde beeld. Gebruik om dit
probleem te kop in te drukken de procedure onder
“Wissen van een album” op pagina 182 om de
ALBUM map te wissen.
Album
Index
Info
174
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
■ Creëren van een album
BELANGRIJK!
• Open het accudeksel verwijder de geheugenkaart
van de camera nooit terwijl een album aangemaakt
wordt. Dit brengt niet enkel het risico met zich mee
dat bepaalde albumbestanden worden overgeslagen
maar het kan er bovendien de oorzaak van zijn dat
beelddata en andere data in het geheugen worden
beschadigd.
• Als het geheugen vol raakt tijdens het creëren van
een album, verschijnt de boodschap “Memory Full”
(geheugen vol) op het beeldscherm en het
aanmaken van het album wordt stop gezet.
• Een album zal niet juist worden gecreëerd als de
accu leeg raakt terwijl het aanmaken van een album
juist aan de gang is.
• Door indrukken van [SET] in stap 3 van de
bovenstaande procedure wordt een album gecreëerd
ongeacht of de functie voor automatisch aanmaken
van een album al dan niet ingeschakeld is (pagina
178).
• Beelden in de ALBUM map (pagina 172) kunnen niet
worden bekeken op het beeldscherm van de camera.
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
[MENU].
2. Selecteer de “PLAY”
(weergave) tab,
selecteer daarna
“Create Album”
(creëer album) en druk
vervolgens op [].
Voorbeeld layout
3. Selecteer “Create” (creëren) m.b.v. [] en []
en druk vervolgens op [SET].
• Dit start het creëren van het album en doet de
boodschap “Busy.... Please Wait...” (bezig. wachten
a.u.b.) verschijnen op het beeldscherm.
• Het weergavefunctiescherm (PLAY) verschijnt
opnieuw nadat het aanmaken van het album voltooid
is.
• Door een album te creëren wordt een bestandmap
die “ALBUM” heet aangemaakt, die een bestand met
de naam “INDEX.HTM” en andere bestanden bevat.
Deze bestanden worden aangemaakt in het
camerageheugen of op de geheugenkaart.
175
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
Selecteren van een album layout
Configureren van gedetailleerde
albuminstellingen
Voor een album kunt u een selectie maken uit 10
verschillende layouts.
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
[MENU].
[MENU].
2. Selecteer de “PLAY” (weergave) tab, selecteer
2. Selecteer de “PLAY” (weergave) tab, selecteer
daarna “Create Album” (creëer album) en
druk vervolgens op [].
daarna “Create Album” (creëer album) en
druk vervolgens op [].
3. Selecteer “Set Up” (instelling) m.b.v. [] en
3. Selecteer “Layout” m.b.v. [] en [].
[] en druk vervolgens op [].
4. Selecteer de te
4. Selecteer de gwenste layout m.b.v. [] en [].
• Bij het selecteren van een layout verschijnt het
corresponderende layout voorbeeld aan de
rechterkant van het scherm.
veranderen items
m.b.v. [] en [] en
druk vervolgens op
[].
BELANGRIJK!
• Details aangaande de
verschillende
instellingen worden
gegeven in de volgende
paragrafen.
• Het layout voorbeeld toont alleen de opstelling van
de items en de achtergrondkleur. Het voorbeeld laat
geen van de gedetailleerde albuminstellingen zien
die u in het volgende hoofdstuk configureert.
5. Selecteer de instelling items m.b.v. [] en []
en druk vervolgens op [SET].
176
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
■ Achtergrondkleur
■ Beeldtype gebruik
U kunt als kleur voor de achtergrond van het album wit,
zwart of grijs specificeren onder de procedure
“Configureren van gedetailleerde albuminstellingen”.
Deze instelling laat u selecteren van drie verschillende
gebruiken voor het beeldtype zoals hieronder beschreven.
Selecteer het beeldtype dat het beste past bij de manier
waarop u het beeld van plan bent te gaan gebruiken.
■ Albumtype
Voor dit doeleinde:
Er zijn twee soorten albums: “Normal” (normaal) en “Index/
Info” (index/informatie).
Kleinere beelden voor album browsen,
Webside thumbnails of het archiveren op een
CD-R of andere media waarbij het beeld op
volledige grootte wordt getoond bij aanklikken
van de thumbnail.
• Deze instelling kan gebruikt worden voor het
browsen van thumbnails. Door een thumbnail
aan te klikken wordt een vergrootte versie
verkregen om te bekijken of om af te drukken.
Kleine beeldbestanden enkel te gebruiken voor
album browsen of uploaden naar een Website,
enz.
• Deze optie toont enkel de beelden met een
klein bestand (geplaatst in de “ALBUM” map
van de camera). Kleinere bestanden kunnen
sneller uploaden via het internet.
• Bij selectie van dit beeld kunnen de beelden
niet worden vergroot en films kunnen niet
worden gespeeld.
Afdrukken (hoge resolutie)
• Beelden met een hoge resolutie nemen meer
tijd in beslag voordat ze op uw
computerscherm verschijnen.
• U kunt beelden niet vergroten door een
thumbnail aan te klikken of of filmpjes weer
te geven wanneer dit beeld geselecteerd is.
“Normal” (normaal) type
: Dit type toont beelden in
overeenstemming met
de momenteel
geselecteerde layout.
“Index/Info” (index/informatie) type: Naast het normale
albumscherm, bevat dit
type album ook
thumbnails van beelden
en gedetailleerde
informatie aangaande
elk beeld.
177
Deze instelling
selecteren:
View
WEB
Print
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
■ Automatisch album creatie aan/uit
LET OP
• Afhankelijk van het aantal beelden in het geheugen
kan het wel enige tijd duren voordat automatische
albumcreatie voltooid is nadat u de camera
uitgeschakeld heeft. Bent u niet van plan de
albumfunctie te gebruiken dan wordt het aanbevolen
de automatische albumcreatiefunctie uitgeschakeld
te houden. Dit zal namelijk tijd besparen wanneer de
camera uitgeschakeld wordt en daardoor ook
bezuinigen op accustroom.
Deze instelling regelt of een album automatisch wordt
gecreëerd telkens wanneer u de camera uitschakelt.
Om dit te doen:
Selecteer deze optie:
Schakel automatisch albumcreatie aan
On (aan)
Schakel automatisch albumcreatie uit
Off (uit)
• Bij inschakelen van automatisch albumcreatie wordt een
album automatisch gecreëerd in het ingebouwde
geheugen of op de geheugenkaart telkens bij
uitschakelen van de canera.
BELANGRIJK!
• Wanneer u de camera uitschakelt terwijl een album
automatisch gecreëerd wordt, zal het beeldscherm
wel worden uitgeschakeld maar de bedrijfsindicator
blijft nog enkele seconden groen knipperen om aan
te geven dat de automatische albumcreatie aan de
gang is. Open nooit het accudeksel en verwijder
nooit de geheugenkaart wanneer de bedrijfsindicator
groen aan het knipperen is.
178
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
4. Als u het album creëerde na selecteren van
Bekijken van albumbestanden
“Index/Info” (index/informatie) als het
albumtype onder “Configureren van
gedetailleerde albuminstellingen” op pagina
176, dan kunt u één van de volgende
displaymogelijkheden aanklikken.
U kunt albumbestanden bekijken en afdrukken via de web
browser applicatie van uw computer.
1. Verkrijg toegang tot de data in het
ingebouwde geheugen of op de
geheugenkaart m.b.v. uw computer of verkrijg
toegang tot de geheugenkaart via uw
computer (pagina’s 159, 170)
Album : Toont een album dat gecreëerd is door de
camera.
Index : Toont een lijst van beelden die opgeslag zijn in
een map.
2. Open de “ALBUM” map in het ingebouwde
Info
geheugen of de “ALBUM” map op de
geheugenkaart die zich bevindt in de map
“DCIM”.
3. Open m.b.v. de web
: Toont informatie aangaande ellk beeld.
• Als bij “Use” (gebruik) (pagina 177) “View” (bekijken)
is geselecteerd kunt u dubbelklikken op een beeld
van het beeldscherm om de versie op volledige
grootte te tonen.
Index/informatie albumtype
browser van uw
computer het bestand
dat “INDEX.HTM” heet.
• Dit toont een lijst van
mappen in het
ingebouwde geheugen of
op de geheugenkaart.
Beeld
Bestandsnaam
Album
179
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
• Het volgende beschrijft de informatie die op het
informatiescherm komt te staan.
Dit informatiescherm item:
File Size
Resolution
Quality
Recording mode
AE
Light metering
Shutter speed
Aperture stop
Index
Exposure comp
Focusing mode
AF Area
Flash mode
Sharpness
Saturation
Contrast
White balance
Sensitivity
Filter
Enhancement
Flash intensity
Digital zoom
World
Date
Model
Info (informatie)
180
Laat dit zien:
Grootte van het beeldbestand
Resolutie
Kwaliteit
Opnamefunctie
Belichtingsfunctie
Lichtmeetfunctie
Sluitersnelheid
Lensopening stop
Belichtingscompensatie
(EV verschuiving)
Scherpstelfunctie
Automatisch Scherpstelkader
Flitserfunctie
Scherpte
Verzadiging
Contrast
Witbalans
Gevoeligheid
Filterinstelling
Verbeteringsinstelling
Flitsintensiteit
Digitale zoominstelling
Plaats
Opgenomen datum en tijd
Camera modelnaam
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
LET OP
Opslaan van een album
• Bij afdrukken van een beeld van een albumscherm
dient u de Web browser op te zetten zoals hieronder
beschreven.
— Selecteer het browser kader waar de beelden
geselecteerd worden.
— Stel de marges in op de laagst mogelijke
waarden.
— Stel de achtergrondkleur in op een kleur die
afgedrukt kan worden.
• Zie de documentatie die meegeleverd is met uw web
browser applicatie voor details betreffende het
afdrukken en het configureren van de instellingen
daarvoor.
• De inhoud van een album (titels, commentaren, enz.)
kunnen niet worden bewerkt via de camera. Gebruik
een in de handel verkrijgbare HTML bestandeditor
om de inhoud van het album te bewerken.
• Om een album op te slaan, kopiëert u de “DCIM” map van
het camerageheugen of de geheugenkaart naar de harde
schijf van de computer, naar een CD-R, een MO diskette
of een ander opslagmedium. Merk op dat het kopiëren
van alleen de “ALBUM” de beelddata en andere nodige
bestanden niet kopieert.
• Na kopiëren van de “DCIM” map mag u geen van de
bestanden in de map veranderen of uitwissen. Het
toevoegen van nieuwe beelden of het wissen van
bestaande bestanden kan leiden tot abnormale weergave
van het album.
• Als u van plan bent de geheugenkaart nogmaals te
gebruiken na opslaan van het album er op, wis dan eerst
alle bestanden er van uit of formatteer hem voordat u
hem in de camera steekt.
• Het album toont enkel de kleinere beeldbestanden die
opgeslagen zijn in de “ALBUM” map als u “WEB”
geselecteerd heeft voor het “Use” (beeldtype gebruik).
Dergelijke beelden kunnen sneller naar het internet
worden geupload.
5. Verlaat nadat u klaar bent met bekijken van
het album de web browser applicatie.
181
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
Wissen van een album
Installeren van de software van de CD-ROM
Uw digitale camera wordt geleverd met allerlei handige
applicaties zodat de camera gebruikt kan worden in
combinatie met uw computer. Installeer de applicaties die u
nodig heeft vervolgens op uw computer.
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
[MENU].
2. Selecteer de “PLAY” (weergave) tab, selecteer
“Create Album” (creëer een album) en druk
vervolgens op [].
Aangaande de gebundelde CD-ROM
(CASIO Digital Camera Software)
3. Selecteer de “Delete” (wissen) m.b.v. [] en
De CD-ROM (CASIO Digital Camera Software) die met de
camera gebundeld is, bevat de volgende software. Het
installeren van deze applicaties is naar keus en u dient
alleen maar die applicaties te installeren die u inderdaad
gaat gebruiken.
[] en druk vervolgens op [SET].
• De weergavefunctie (PLAY) wordt opnieuw
ingeschakeld bij de camera nadat het album gewist
is.
USB driver voor massale opslag (voor Windows)
Dit is de software die het mogelijk maakt voor de camera
om zich met uw persoonlijke computer te onderhouden via
een USB aansluiting.
Gebruikt u echter Windows XP, gebruik dan niet de USB
driver van de CD-ROM. Bij Windows XP kunt u USB
communicatie uitvoeren door eenvoudigweg de camera
aan te sluiten op uw computer m.b.v. de USB kabel.
182
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
DirectX (voor Windows)
Deze software voorziet in een uitgebreide toolset inclusief
een codec (compressor/decompressor)die Windows 98 en
2000 in staat stellen een film te hanteren die met een
digitale camera is opgenomen. Het is niet nodig DirectX te
installeren als u Windows XP of Me runt.
Photo Loader (voor Windows/Macintosh)
Deze applicatie stuurt automatisch beeldbestanden, foto’s
met geluid en spraakopname WAV bestanden over van de
camera naar uw computer. Photo Loader slaat automatisch
overgestuurde bestanden op in mappen die genoemd
worden naar de huidige datum (jaar, maand, dag) en
genereert HTML bestanden die het mogelijk maken om
beelden te bekijken via een web browser. Photo Loader
(alleen de Windows versie) bevat tevens een functie die
het gemakkelijker maakt om beelden toe te voegen aan email.
Adobe Reader (voor Windows)
Dit is een applicatie waarmee u PDF bestanden kunt lezen.
Gebruik het om de gebruikersdocumentatie te lezen die
met de camera, Photo Loader en Photohands worden
meegeleverd op de gebundelde CD-ROM.
• Zie de gebruikersdocumentatie (PDF) op de
meegeleverde “CASIO Digital Camera Software” CDROM voor details aangaande Photo Loader.
• Zie de gebruikersdocumentatiebestanden (PDF) op de
gebundelde CD-ROM voor details aangaande het gebruik
van Photo Loader en Photohands. Zie “Bekijken van
gebruikersdocumentatie (PDF bestanden)” op pagina 187
(Windows) en op pagina 189 (Macintosh) van deze
gebruiksaanwijzing voor meer informatie.
Photohands (voor Windows)
Photohands bevat tevens tools voor het retoucheren van
beelden inclusief het bijregelen van de kleuren, het
contrast, de helderheid, het aanpassen van de afmetingen
en voor het veranderen van de oriëntatie van het beeld. U
kunt Photohands ook gebruiken voor het afdrukken van
beelden en voor het toevoegen van een tijdsvastlegging
(date stamp) aan afgedrukte beelden.
• Zie de gebruikersdocumentatie (PDF) op de
meegeleverde “CASIO Digital Camera Software” CDROM voor details aangaande Photohands.
183
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
Macintosh
Computersysteem vereisten
De computersysteem vereisten hangen af van de
applicaties zoals hieronder beschreven.
Photo Loader
Windows
Besturingssysteem
USB driver*1
Photo Loader
Photohands
XP*2/2000/
Me/98
XP/2000/Me/
98
XP/2000/Me/
98
Geheugen
–
Minstens
16MB
Minstens
64MB
Harde schijf
(HD)
–
Minstens
7MB
Minstens
10MB
Besturingssysteem
9
Geheugen
Minstens 32MB
Harde schijf
Minstens 3MB
• De USB aansluiting wordt ondersteunt bij een Macintosh die
draait onder besturingssysteem OS 9, 10.1, 10.2 of 10.3. De
werking wordt ondersteund door de standaard USB driver die
meegeleverd wordt met het besturingssysteem. U hoeft dus
alleen maar de camera m.b.v. de USB kabel aan te sluiten op uw
Macintosh.
*1 Bij Windows 2000 heeft u een databestand nodig dat het gebruik
mogelijk maakt onder de standaard USB driver van het
besturingssysteem. U hoeft geen speciale USB driver te
installeren. Een juiste werking wordt niet gegarandeerd bij een
computer die opgewaardeerd is van Windows 95 of 3.1 naar
Windows Me of 98, of van Windows 95 of NT naar Windows
2000.
2
* Gebruik bij Windows XP de USB driver die meegeleverd wordt
met het besturingssysteem. U hoeft dan niet de USB driver te
gebruiken die met de camera wordt meegeleverd.
184
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
BELANGRIJK!
Installeren van de software van de CD-ROM
in Windows
• Zie voor details aangaande de minimale vereisten
van het Windows systeem het “Readme” bestand op
de CD-ROM (CASIO Digital Camera Software) die
meegeleverd wordt met de camera.
• Voor de details aangaande de minimale vereisten
van het Macintosh systeem gebruikt u een web
browser applicatie om het “Readme” bestand te
lezen op de CD-ROM (CASIO Digital Camera
Software) die meegeleverd wordt met de camera.
• De software op de CD-ROM (CASIO Digital Camera
Software) die meegeleverd wordt met de camera
ondersteunt geen werking onder Mac OS X (10.0).
Gebruik de procedures in dit hoofdstuk om software te
installeren van de gebundelde CD-ROM (CASIO Digital
Camera Software) naar uw computer.
LET OP
• Mocht u reeds één van de gebundelde applicaties
geïnstalleerd hebben op uw computer, controleer
dan de versie. Als de gebundelde versie nieuwer is
dan de versie die u heeft, oninstalleer dan de oude
en installeer de nieuwe versie.
De CD-ROM (CASIO Digital Camera Software) bevat
software en gebruikersdocumentatie voor verschillende
talen. Controleer het CD-ROM menuscherm om te zien of
applicaties en gebruikersdocumentatie beschikbaar zijn
voor een bepaalde taal.
185
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
Voorbereidingen
Bekijken van het “Lees mij” bestand
Start uw computer en steek de CD-ROM in de CD-ROM
drive. Dit start de menu applicatie automatisch die dan een
menuscherm op uw computer toont.
U dient altijd eerst het “Lees mij” bestand te lezen voordat
u een applicatie installeert. Het “Lees mij” bestand bevat
informatie waarvan op de hoogte moet zijn bij het
installeren van de applicatie.
• Bij sommige computers kan de menu applicatie mogelijk
niet automatisch starten. Navigeer in dit geval de CDROM en dubbelklik op “menu.exe” om de menu applicatie
te starten.
1. Klik op de “Lees mij” toets voor de applicatie
die u gaat installeren.
BELANGRIJK!
Selecteren van een taal
• Lees altijd eerst het “Lees mij” bestand voor
informatie aangaande het behouden van bestaande
bibliotheken (libraries) voordat u Photo Loader gaat
upgraden of opnieuw gaat installeren bij een andere
computer.
Selecteer eerst een taal. Merk op dat sommige software
pakketten niet in alle talen beschikbaar zijn.
1. Op het menuscherm klik de tab voor de
gewenste taal.
186
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
Installeren van een applicatie
Bekijken van gebruikersdocumentatie
(PDF bestanden)
1. Klik op de “Installeer” toets voor de applicatie
die u wilt installeren.
1. Klik in het “Handleiding” gebied de naam aan
van de gebruiksaanwijzing die u wilt lezen.
2. Volg de aanwijzingen die op het
computerscherm verschijnen.
BELANGRIJK!
• Om de gebruikersdocumentatiebestanden te kunnen
lezen dient u Adobe Reader geïnstalleerd te hebben
op uw computer. Als u Adobe Reader niet reeds
geïnstalleerd heeft dan kunt u deze software
installeren vanaf de gebundelde CD-ROM.
BELANGRIJK!
• Volg de aanwijzingen zorgvuldig en geheel. Als u
een fout maakt tijdens het installeren van Photo
Loader dan is het mogelijk dat u reeds bestaande
bibliotheekinformatie en HTML bestanden niet meer
kunt browsen die automatisch gecreëerd worden
door Photo Loader. In sommige gevallen kunnen
beeldbestanden zelfs verloren gaan.
• Gebruikt u een ander besturingssysteem dan
Windows XP, sluit dan de camera nooit aan op de
computer zonder eerst de USB driver van de CDROM te installeren.
187
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
Gebruikersregistratie
Installeren van software van de CD-ROM
op een Macintosh computer
U kunt het registreren als gebruiker via het Internet
uitvoeren. Om dat te kunnen doen, dient u natuurlijk wel te
kunnen aansluiten op het internet via uw computer.
Gebruik de procedures in dit hoofdstuk om software te
installeren van de gebundelde CD-ROM (CASIO Digital
Camera Software) naar uw computer.
1. Klik op de “Registratie” toets.
Installeren van software
• Hierdoor wordt uw Web browser gestart en verkrijgt
u toegang tot de registratie website. Volg de
aanwijzingen die op uw computerscherm verschijnen
om het registreren uit te voeren.
Gebruik de volgende procedures om de software te
installeren.
Verlaten van de menu applicatie
1. Klik op het menuscherm op “Uitgang” om het
menu te verlaten.
188
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
■ Installeren van Photo Loader
Bekijken van gebruikersdocumentatie
(PDF bestanden)
1. Open de folder die “Photo Loader” heet.
Om de volgende procedure uit te voeren dient u Adobe
Reader geïnstalleerd te hebben op uw Macintosh. U kunt
de nieuwste versie van Adobe Reader downloaden door de
website van Adobe Systems te bezoeken.
2. Open de map die “English” (Engels) heet en
open vervolgens het bestand dat “Important”
(belangrijk) heet.
3. Open de map die “Installer” (installeerder)
■ Bekijken van de gebruiksaanwijzing van de
camera
heet en open het bestand dat “readme”
(leesme) heet.
1. Open op de CD-ROM het “Manual”
4. Volg de aanwijzingen in het “readme” (leesme)
(handleiding) bestand.
bestand om Photo Loader te installeren.
2. Open de “Digital Camera” map en open dan
BELANGRIJK!
de map voor de taal waarvan u de
gebruiksaanwijzing wilt bekijken.
• Als u gaat upgraden van een eerdere versie naar de
nieuwe versie van Photo Loader en u wilt
bibliotheekbeheer (library management) data en
HTML bestanden gebruiken die gecreëerd werden
met de oude versie van Photo Loader, lees dan het
“Important” (belangrijk) bestand in de “Photo Loader”
map. Volg de aanwijzingen in dit bestand om de
bestaande bibliotheekbeheer bestanden te
gebruiken. Volgt u deze procedure niet correct dan
kan dit resulteren in het verlies van of schade aan
uw bestaande bestanden.
3. Open het bestand dat “camera_xx.pdf” heet.
• “xx” is de taalcode (voorbeeld: camera_e.pdf is voor
Engels).
189
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
■ Om de gebruiksaanwijzing van de Photo
Loader te bekijken
1. Open de “Manual” (handleiding) map op de
CD-ROM.
2. Open de “Photo Loader” folder en open
vervolgens de “English” map.
3. Open “PhotoLoader_english”.
■ Registreren als cameragebruiker
Het registreren via het internet wordt alleen ondersteund.
Bezoek de volgende CASIO website om te registreren:
http://world.casio.com/qv/register/
190
APPENDIX
APPENDIX
Menureferentie
AF Area
(autofocusbereik)
Auto PF
(automatisch
scherpstellen)
Sharpness (scherpte)
Saturation
(verzadiging)
Contrast
Flash Intensity
(flitsintensiteit)
Flash Assist
(Flitserassistent)
Grid (raster)
Digital Zoom
(digitale zoom)
Review
(beeldcontrole)
Icon Help
(icoonhulp)
L/R Key
(L/R toets)
De volgende tabellen tonen de items die verschijnen tijdens
de opnamefuncties (REC) en de weergavefunctie (PLAY)
samen met hun instellingen.
• Onderstreepte items in de onderstaande tabellen zijn
fabrieksinstellingen (default).
■ Opnamefuncties (REC)
● REC (opname) tabmenu
REC mode
(opnamefunctie)
Self-timer
(zelfontspanner)
Size (afmetingen/
grootte)
Quality
(kwaliteit)
EV Shift
(EV verschuiving)
White Balance
(witbalans)
ISO
Snapshot /
BESTSHOT /
Movie (Film) /
(
+
)/
Voice (Spraakopname)
10 sec / 2 sec / X3 / Off
2048 × 1536 / 2048 × 1360 (3:2) /
1600 × 1200 / 1280 × 960 / 640 × 480
Fine (fijn) / Normal (normaal) / Economy
(economisch)
–2.0 / –1.7 / –1.3 / –1.0 / –0.7 / –0.3 / 0.0 /
+0.3 / +0.7 / +1.0 / +1.3 / +1.7 / +2.0
Auto (automatisch) /
(daglicht) /
(bewolkt) /
(schaduw) /
1 (TL-verlichting 1) /
2 (TL-verlichting 2) /
(gloeilamp) / Manual (handmatig)
Auto (automatisch) / ISO 50 / ISO 100 /
ISO 200 / ISO 400
191
Spot (puntmeten) / Multi (multipatroon
meting)
On (aan) / Off (uit)
+2 / +1 / 0 / –1 / –2
+2 / +1 / 0 / –1 / –2
+1 / 0 / –1
+2 / +1 / 0 / –1 / –2
Auto (automatisch) / Off (uit)
On (aan) / Off (uit)
On (aan) / Off (uit)
On (aan) / Off (uit)
On (aan) / Off (uit)
REC Mode (opnamefunctie) / EV Shift (EV
verschuiving) / White Balance (witbalans) /
ISO / Self-timer (zelfontspanner) / Off (uit)
APPENDIX
● Geheugen tabmenu
REC mode
(opnamefunctie)
Flash (flits)
Focus
(scherpstellen)
White Balance
(witbalans)
ISO
AF Area
(autofocusgebiek)
Self-timer
(zelfontspanner)
Flash Intensity
(Flitsintensiteit)
Digital Zoom
(digitale zoom)
MF Position
(handmatige
scherpstelstand)
Zoom position
(zoompositie)
● Instellingen tabmenu
Sounds (geluiden) Starup (start) / Half Shutter (sluiter
halverwege) / Shutter (sluiter) / Operation
(bediening) / Volume (volume)
Startup
On (aan) (instelbaar beeld) / Off (uit)
(startscherm)
File No.
Continue (doorgaan) / Reset (resetten)
(bestandnummer)
Home (thuis) / World (wereld)
World Time
Thuistijd instelling (stad, DST, enz.)
(wereldtijd)
Wereldtijd instelling (stad, DST, enz.)
Date Style
YY/MM/DD / DD/MM/YY / MM/DD/YY
(datumopmaak)
Adjust (bijstellen) Tijdinstelling
(Japans) / English (Engels) /
Language (taal)
Français (Frans) / Deutsch (German) /
Español (Spaans) / Italiano (Italiaans) /
(Chinees
Português (Portugees) /
(Chinees
(complex)) /
(vereenvoudigd)) /
(Koreaans)
Sleep (sluimer)
30 sec / 1 min / 2 min / Off (uit)
2 min / 5 min
Auto Power Off
(automatische
stroomonderbreking)
REC/PLAY
Power On (spanning aan) / Power On/Off
(opname/weergave) (spanning aan/uit) / Disable (gedeactiveerd)
USB
Mass Storage(Massageheugen) (USB
DIRECT-PRINT) / PTP (PictBridge)
Format (formatteren) Format (formatteren) / Cancel (annuleren)
Reset (terugstellen) Reset (terugstellen) / Cancel (annuleren)
On (aan) / Off (uit)
On (aan) / Off (uit)
On (aan) / Off (uit)
On (aan) / Off (uit)
On (aan) / Off (uit)
On (aan) / Off (uit)
On (aan) / Off (uit)
On (aan) / Off (uit)
On (aan) / Off (uit)
On (aan) / Off (uit)
On (aan) / Off (uit)
192
APPENDIX
■ Weergavefunctie (PLAY)
● Instellingen tabmneu
Sounds (geluiden) Starup (start) / Half Shutter (sluiter
halverwege) / Shutter (sluiter) / Operation
(bediening) / Volume (volume)
Startup
On (aan) (instelbaar beeld) / Off (uit)
(startscherm)
Continue (doorgaan) / Reset (resetten)
File No.
(bestandnummer)
Home (thuis) / World (wereld)
World Time
Thuistijd instelling (stad, DST, enz.)
(wereldtijd)
Wereldtijd instelling (stad, DST, enz.)
Date Style
YY/MM/DD / DD/MM/YY / MM/DD/YY
(datumopmaak)
Adjust (bijstellen) Tijdinstelling
(Japans) / English (Engels) /
Language (taal)
Français (Frans) / Deutsch (German) /
Español (Spaans) / Italiano (Italiaans) /
(Chinees
Português (Portugees) /
(Chinees
(complex)) /
(vereenvoudigd)) /
(Koreaans)
Sleep (sluimer)
30 sec / 1 min / 2 min / Off (uit)
Auto Power Off
2 min / 5 min
(automatische
stroomonderbreking)
REC/PLAY
Power On (spanning aan) / Power On/Off
(opname/weergave) (spanning aan/uit) / Disable (gedeactiveerd)
USB
Mass Storage(Massageheugen) (USB
DIRECT-PRINT) / PTP (PictBridge)
Format (formatteren) Format (formatteren) / Cancel (annuleren)
Reset (terugstellen) Reset (terugstellen) / Cancel (annuleren)
● PLAY (weergave) tabmenu
Slideshow
(diashow)
Favorites
(favoriet)
DPOF
Protect
(beveiligen)
Rotation
(rotatie)
Resize (afmetingen
heraanpassen)
Trimming
(trimmen)
Dubbing (dubben)
Create Album
(creëer album)
Alarm (alarm)
Copy (kopiëren)
Start (starten) / Images (beelden) / Time (tijd) /
Interval (tussenpauze) / Cancel (annuleren)
Show (weergeven) / Save (opslaan) /
Cancel (annuleren)
Select images (beelden selecteren) / All
images (alle beelden) / Cancel (annuleren)
On (aan) / All Files : On (alle bestanden :
aan) / Cancel (annuleren)
Rotate (roteren) / Cancel (annuleren)
1280 × 960 / 640 × 480 / Cancel (annuleren)
–
–
Create (creëren) / Delete (wissen) / Layout
(lay-out) / Set Up (instellingen) / Cancel
(annuleren)
Alarminstellingen
Card (kaart) /
Built-in (ingebouwd)
Built-in (ingebouwd) /
Card (kaart)
Cancel (annuleren)
193
APPENDIX
■ Opnamefuncties (REC)
Indicator referentie
De camera heeft twee indicators: een bedrijfsindicator en
een zelfontspannerindicator. Deze indicators gaan branden
en knipperen om de huidige status van de camera te tonen.
Bedrijfsindicator
Bedrijfsindicator
Groen
Zelfontspannerindicator
Rood
Oranje
Betekenis
Rood
Werking (spanning aan,
Brandt
Patroon 3
Brandt
* Er zijn drie indicatorflitspatronen. Patroon 1 knippert eens per
seconde, patroon 2 knippert tweemaal per seconde en patroon 3
knippert 4 maal per seconde. De onderstaande tabel geeft een
verklaring van de diepere betekenis van elk flitspatroon.
Zelfontspannerindicator
opname mogelijk)
Flitser is aan het opladen.
Opladen van flitser is
voltooid.
Brandt
Patroon 3
Autofocus werkt goed.
Autofocus werkt niet.
Brandt
Patroon 2
Beeldscherm is uit.
Opslaan van beeld
Patroon 1
Opslaan van filmdata/
verwerken van beelddata
Aftellen van
Patroon 1 zelfontspanner
(10 - 3 seconden)
Aftellen van
Patroon 2 zelfontspanner
(3 - 0 seconden)
Patroon 1
194
Opladen van flitser is
onmogelijk
APPENDIX
Zelfontspannerindicator
Bedrijfsindicator
Groen
Rood
Oranje
■ Weergavefunctie (PLAY)
Betekenis
Rood
Bedrijfsindicator
Geheugenkaart problemen /
Geheugenkaart is niet
Patroon 2
Groen
geformatteerd. /
BESTSHOT instelling kan
Rood
mogelijk)
Eén van de volgende functies vindt
niet worden geregistreerd.
Geheugenkaart is
Brandt
Patroon 3
Patroon 3
plaats: wissen, DPOF, beeldbeveiliging,
kopiëren, albumcreatie, formatteren,
Patroon 3
(langzaam) uitschakelen van de
spanning.
Geheugen is vol. / Schrijf
foutlezing
Patroon 3
Betekenis
Rood
Werking (spanning aan, opname
Brandt
geblokkeerd. / map kan
niet worden gecreëerd. /
Zelfontspannerindicator
Patroon 2
Lege accu waarschuwing
Kaart formatteren
Brandt
Spanning wordt
(langzaam) uitgeschakeld
Patroon 3
BELANGRIJK!
• Bij gebruik van de geheugenkaart mag u de kaart
nooit uit de camera verwijderen wanneer de groene
bedrijfsindicator aan het knipperen is. Hierdoor
kunnen namelijk alle opgenomen beelden verloren
gaan.
195
Geheugenkaart problemen /
Geheugenkaart is niet geformatteerd.
Geheugenkaart is geblokkeerd. /
map kan niet worden gecreëerd. /
Geheugen is vol.
Lege accu waarschuwing
APPENDIX
■ USB slede indicators
De USB slede is voorzien van twee indicators: een
[CHARGE] (oplaad) indicator en een [USB] indicator. Deze
indicators gaan branden en knipperen om de huidige status
van de slede en de camera te tonen.
[USB] indicator
[CHARGE] (oplaad)
indicator
[CHARGE]
(oplaad) indicator
Kleur
Rood
Status
Brandt
Groen
Oranje
Brandt
Brandt
Rood
Knippert
[USB] indicator
Kleur
Betekenis
Status
Opladen
Opladen voltooid
Opladen standby
Groen
Groen
Brandt
Opladen foutlezing
USB aansluiting
Knippert Toegang tot computer
196
APPENDIX
Gids voor het oplossen van moeilijkheden
Syroomvoorziening
Symptoom
Mogelijke oorzaak
Spanning gaat niet aan.
1) De accu is onjuist ingelegd.
2) De accu is leeg.
1) Plaats de accu in de juiste richting (pagina 29).
2) Laad de accu op (pagina 31). Als de accu na het
opladen weer snel leeg raakt, betekent dat dat de
accu het einde van zijn levensduur heeft bereikt en
te worden vervangen. Schaf een los verkrijgbare
oplaadbare lithium-ion accu NP-20 aan.
De camera begint zichzelf
ineens uit te schakelen.
1) De automatische stroomonderbreker is
geactiveerd (pagina 41).
2) De accu is leeg.
1) Schakel de spanning opnieuw in.
1) De weergavefunctie (PLAY) van de camera is
ingeschakeld.
2) De flitsereenheid wordt opgeladen.
1) Druk op [
] (REC) om de op dat moment
geselecteerde opnamefunctie in te schakelen.
2) Wacht totdat de flitsereenheid stopt met
knipperen.
3) Schrijf bestanden die u wilt houden naar uw
computer en wis daarna de bestanden van het
camerageheugen of gebruik een andere
geheugenkaart.
Het beeld wordt niet
opgenomen bij indrukken
van de sluitertoets.
3) Het geheugen is vol.
Beeldopname
Handeling
Autofocus stelt niet goed
scherp.
1) De lens is vuil.
2) Het onderwerp bevindt zich niet in het midden
van het scherpstelkader tijdens de compositie
van het beeld.
3) Het onderwerp dat u aan het opnemen bent is
van een type dat niet past bij de
autofocusfunctie (pagina 53).
4) De camera wordt bewogen.
197
2) Laad de accu op (pagina 31).
1) Reinig de lens.
2) Let er op dat het onderwerp zich binnen het
scherpstelkader bevindt tijdens de compositie
van het beeld.
3) Stel met de hand scherp (pagina 73).
4) Zet de camera op een statief.
APPENDIX
Beeldopname
Symptoom
Mogelijke oorzaak
Handeling
Het onderwerp is niet
scherp bij het opgenomen
beeld.
Er was niet scherpgesteld op het beeld.
Bij het maken van de compositie van het beeld
dient u er op te letten dat.
De flitser flitst niet.
1) “
” (flitser uit) is geselecteerd als de
flitsfunctie.
2) De accu is leeg.
3) De filmfunctie (movie) is ingeschakeld bij de
camera.
” (flitser uit) selecteert als de
4) Een scène die “
flitsfunctie is geselecteerd bij de BESTSHOT
functie.
1) Selecteer een andere flitserfunctie (pagina 58).
De camera schakelt
zichzelf langzaam uit
tijdens het aftellen van de
zelfontspanner.
De accu is leeg.
Vervang de accu (pagina 31).
Het beeld op het
beeldscherm is niet scherp.
1) U gebruikt de handmatige scherpstelfunctie en
u heeft niet scherpgesteld op het beeld.
2) U probeert de macrofunctie (
) te gebruiken
tijdens het opnemen van een landschap of
tijdens het maken van een portret.
3) U probeert autofocus of de oneindig-functie
) te gebruiken bij het opnemen van een
(
close-up shot.
1) Stel scherp op het beeld (pagina 73).
1) De camera schakelt zichzelf uit voordat het
opslaan van beelden naar het geheugen
voltooid is.
2) Verwijderen van de geheugenkaart voordat het
opslaan voltooid is.
1) Als de accu indicator “
” toont, dient u de
accu zo snel mogelijk op te laden (pagina 31).
Opgenomen beelden
worden niet in het
geheugen opgeslagen.
198
2) Laad de accu op (pagina 31).
3) Selecteer een andere opnamefunctie.
4) Selecteer een andere flitserfunctie (pagina 58)
of een andere BESTSHOT scène (pagina 80).
2) Gebruik autofocus voor het opnemen van
landschappen en voor het maken van
portretten.
3) Gebruik de macrofunctie (
) voor close-ups.
2) Verwijder de geheugenkaart nooit voordat het
opslaan voltooid is.
APPENDIX
Mogelijke oorzaak
Handeling
De kleur van het
weergavebeeld verschilt
van het beeld op het
beeldscherm tijdens het
opnemen.
Zonlicht of licht van een andere lichtbron schijnt
tijdens het opnemen direct in de lens.
Plaats de camera zodanig dat zonlicht niet direct
in de lens kan schijnen.
Beelden worden niet
getoond.
Een geheugenkaart met niet-DCF beelden die
opgenomen zijn met een andere camera bevindt
zich in de camera.
Deze camera kan niet-DCF beelden niet tonen die
met een andere digitale camera op een
geheugenkaart zijn opgenomen.
Geen van de toetsen en
schakelaars werkt.
Problemen met het elektronische circuit hetgeen
veroorzaakt wordt door elektrostatische lading,
een harde stoot, enz. terwijl de camera
aangesloten was op een ander apparaat.
Verwijder de accu uit de camera, leg hem opnieuw
in en probeer opnieuw.
Het beeldscherm is
uitgeschakeld.
USB communicatie vindt plaats.
Druk op de [USB] toets van de USB slede nadat
de computer gestopt is met toegang verkrijgen tot
het camera bestandgeheugen. Controleer dat de
[USB] indicator op de USB slede uit is en
verwijder dan pas de camera van de USB slede.
Het is niet mogelijk
bestanden via een USB
aansluiting over te
schrijven.
1) De camera is niet stevig op de USB slede
geplaatst.
2) De USB kabel is niet juist aangesloten.
3) De USB driver is niet geïnstalleerd.
1) Controleer de aansluiting tussen de camera en
de USB slede.
2) Controleer alle aansluitingen.
3) Installeer de USB driver op uw computer
(pagina 159).
4) Druk op de [USB] toets van de USB slede.
Overige
Weergave
Symptoom
4) De camera is uitgeschakeld.
199
APPENDIX
Mocht u problemen ondervinden bij het installeren van de USB driver…
U kunt de USB driver mogelijk niet correct installeren als u de USB kabel gebruikt om de camera op een computer aan te
sluiten die draait onder Windows 98 voordat u de USB driver geïnstalleerd heeft van de CD-ROM (CASIO Digital Camera
Software) die meegeleverd wordt met de camera, of als reeds een ander type driver geïnstalleerd is. Hierdoor wordt het voor
de computer onmogelijk om de digitale camera te herkennen wanneer deze wordt aangesloten. Mocht dit het geval zijn dan
dient u de USB driver van de camera opnieuw te installeren. Zie het “Readme” bestand van de USB driver op de “CASIO
Digital Camera Software” CD-ROM die meegeleverd wordt met de camera voor informatie aangaande het opnieuw installeren
van de USB driver.
200
APPENDIX
Tonen van boodschappen
Alarm setting
complete.
Deze boodschap verschijnt nadat u de
alarminstelling verandert heeft.
Check Connections!
U probeert met de printer af te drukken via een
USB aansluiting die niet compatibel is.
Battery is low.
De accu is leeg.
De accu is leeg zodat het opgenomen beeld niet
kon worden opgeslagen.
Cannot correct
image!
Keystone correctie kan om de een of andere reden
niet plaatsvinden. Het beeld wordt opgenomen
zoals het is zonder correctie (pagina 89).
File could not be
saved because
battery is low.
Folder cannot be
created
Deze boodschap verschijnt wanneer u een beeld
probeert op te slaan terwijl er 9999 bestanden
opgeslagen zijn in de 999ste map. Wis bestanden
die u niet langer nodig heeft als u meer bestanden
wilt opnemen (pagina 124).
LENS ERROR
Mocht het objectief terwijl het beweegt tegen een
obstakel aan komen, dan verschijnt de boodschap
“LENS ERROR” (objectief fout). Het objectief trekt
zich terug en de camera schakelt zichzelf uit.
Verwijder het obstakel en schakel de spanning van
de camera opnieuw in.
Load Paper!
Tijdens de printerfunctie van de camera als het
papier bij printer op is.
Memory Full
Het geheugen is vol. Wis bestanden die u niet
langer nodig heeft als u meer bestanden wilt
opnemen (pagina 124).
No Favorites file!
Er is geen FAVORITE bestand aanwezig.
Printing Error
Eén van de volgende problemen trad op tijdens het
afdrukken.
• De spanning van de printer is uitgeschakeld.
• Interne fout bij printer
Can not find the file. De camera kan een beeld niet vinden dat
gespecificeerd wordt in de “Images” (beelden)
instelling. Specificeer een ander beeld (pagina
116).
Cannot register any
more files.
Card ERROR
• U probeert een BESTSHOT gebruikersinstelling
op te slaan terwijl de “SCENE” (décor) map reeds
999 instellingen bevat (pagina 82).
• U probeert een “FAVORITE” (favoriet) bestand te
kopiëren terwijl de “FAVORITE” map reeds 9999
bestanden bevat (pagina 128).
Er trad een probleem op bij de geheugenkaart.
Schakel de camera uit, verwijder de kaart en steek
hem opnieuw is. Mocht dezelfde boodschap
verschijnen, formatteer dan de geheugenkaart
(pagina 147).
BELANGRIJK!
Het formatteren van de geheugenkaart wist alle
bestanden op de geheugenkaart uit. Probeer
eerst eventuele werkbare bestanden naar een
computer of een ander opslagmedium over te
schrijven voordat u de geheugenkaart
formatteert.
-
201
APPENDIX
Record Error
Tijdens het opslaan van beelddata kon om de één of
andere reden de beelddata niet gecomprimeerd
worden.Voer de opname van het beeld nogmaals uit.
Replenish Ink!
Tijdens de printerfunctie van de camera als de inkt bij
de printer bijna of geheel op is.
SYSTEM ERROR
Uw camerasysteem is beschadigd. Neem contact
op met een CASIO onderhoudswerkplaats.
The card is locked.
De LOCK schakelaar van de SD geheugenkaart is
vergrendeld. U kunt beelden niet opslaan op of
wissen van een geheugenkaart die vergrendeld is.
There are no files.
Er bevinden zich geen bestanden in het
ingebouwde geheugen of in de geheugenkaart.
This function cannot U probeerde bestanden te kopiëren van het
be used.
ingebouwde geheugen naar een geheugenkaart in
de camera terwijl er zich geen geheugenkaart
bevindt in de camera (pagina 149).
This function is not
supported for this
file.
There are no printing Er zijn geen DPOF instellingen die de beelden en
images.
het aantal kopiën ervan specificeren voor elke
Set up DPOF.
drukklus.
Configureer de vereiste DPOF instellingen (zie
pagina 152).
There is no image to U probeert een ongeldig beeld als een BESTSHOT
register.
gebruikersinstelling of als een origineel startbeeld
op te slaan.
The card is not
formatted.
De geheugenkaart in de camera is niet
geformatteerd. Formatteer de geheugenkaart
(pagina 147).
This file cannot be
played.
Het beeldbestand of het audiobestand is
beschadigd of is van een type dat niet door deze
camera kan worden getoond.
202
De functie die u probeert uit te voeren wordt niet
ondersteund voor het bestand waarop u de functie
probeert uit te voeren.
APPENDIX
Geheugencapaciteit en bestandgrootte (naar schatting):
Technische gegevens
• Snapshot
Product ............................... Digitale camera
Ingebouwd
SD
Bestandsgrootte
Beeldbestandsgrootte
flash-geheugen geheugenkaart*
Kwaliteit
(beeldpunten)
(naar schatting)
9,3 MB
64 MB
Fijn
2048 × 1536
1,6MB
5 opnamen
34 opnamen
Normaal
1,2MB
6 opnamen
45 opnamen
Economisch
630KB
13 opnamen
88 opnamen
Fijn
2048 × 1360
1,5MB
5 opnamen
36 opnamen
Normaal
(3:2)
1,1MB
7 opnamen
50 opnamen
Economisch
580KB
14 opnamen
95 opnamen
Fijn
53 opnamen
1600 × 1200
1,05MB
8 opnamen
Normaal
79 opnamen
(UXGA)
710KB
12 opnamen
Economisch
154 opnamen
370KB
23 opnamen
Fijn
82 opnamen
1280 × 960
680KB
12 opnamen
Normaal
126 opnamen
(SXGA)
460KB
19 opnamen
Economisch
221 opnamen
250KB
33 opnamen
Fijn
294 opnamen
640 × 480
190KB
44 opnamen
Normaal
386 opnamen
(VGA)
140KB
58 opnamen
Economisch
618 opnamen
90KB
94 opnamen
Model .................................. EX-S100
■ Camerafunctie
Beeldbestandformaat
Snapshots ....................... JPEG (Exif Ver. 2.2); DCF (Design rule
for Camera File systeem)
1.0 standaard; voldoet aan DPOF
Films ................................ AVI (Motion JPEG)
Audio (geluid) .................. WAV
Opnamemedia .................... 9,3MB ingebouwd flash-geheugen
SD geheugenkaart
MultiMediaCard (MMC)
Beeldgrootte
Snapshots ......................... 2048
2048
1600
1280
640
Films .................................... 320
× 1536
× 1360
× 1200
× 960
× 480
× 240
beeldpunten
(3:2) beeldpunten
beeldpunten
beeldpunten
beeldpunten
beeldpunten
* Gebaseerd op Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. producten.
De capaciteit hangt af van de het merk van de geheugenkaart.
* Vermenigvuldig de capaciteit in de tabel met de geschatte
waarde om het aantal beelden te verkrijgen dat op een
geheugenkaart van een andere capaciteit kan worden
opgeslagen.
203
APPENDIX
• Films (320 × 240 beeldpunten)
Datagrootte
Belichtingsregeling
Lichtmeting ...................... Multi-patroon meten via CCD
Belichting ......................... Programma AE
Belichtingscompensatie ... –2EV – +2EV (1/3EV eenheden)
Max. 300 KB/seconde
Wissen ................................ Enkel bestand, alle bestanden
(met beveiliging)
Sluiter .................................. CCD elektronische sluiter, mechanische
sluiter, 1/8ste – 1/2000ste seconde
• De sluitersnelheid is anders bij de
volgende BESTSHOT scènes
Nachtscène: 4 – 1/2000 seconde
Vuurwerk: 2 seconden (vast)
Effectieve beeldpunten ..... 3,2 million
Beeldelement ..................... 1/3,2-inch vierkante beeldpunten
kleuren CCD
(totaal aantal beeldpunten: 3,34
miljoen)
Lensopening ...................... F4,0/8,0*, automatische
overschakeling
* Helderheid conversie
Lens/brandpuntsafstand
Lenzen ............................. F4,0 (groothoek) – 6,6 (telelens);
f=4,8 (groothoek) – 13,5 mm
(telelens) (gelijkwaardig aan ca. 36
(groothoek) – 102 mm (telelens) voor
35 mm film)
Witbalans ............................ Automatisch, vast ingesteld
(6 functies), handmatig overschakelen
Zoom ................................... 2,8X optische zoom, 4X digitale zoom
(11,2X in combinatie met optische
zoom)
Zelfontspanner .................. 10 seconden, 2 seconden, drivoudige
zelfontspanner
Scherpstellen ..................... Contrast-type autofocus met AF functie
(AF kader: met puntmeten of
meervoudig meten), macrofunctie,
panfocus, oneindig scherpstelfunctie,
focusvergrendeling, handmatig
scherpstellen
Ingebouwde flitser
Flitserfuncties .................. AUTO (automatisch), ON (aan), OFF
(uit), rode ogenreductie
Flitsbereik ........................ Groothoek optische zoom: 0,4 – 2,5
meter
Telefoto optische zoom: 0,4 – 1,5
meter
(ISO gevoeligheid: “Auto” (automatisch))
Gevoeligheid ...................... Auto, ISO 50, ISO 100, ISO 200,
ISO 400
Geschat scherpstelbereik (van het oppervlak van de lens)
Normaal ........................... 40 cm – ∞
Macro .............................. 17 cm – 50 cm
204
APPENDIX
Opnamefuncties ................ Audio Snapshot ; macrofunctie,
zelfontspanner; BESTSHOT; film met
geluid ; spraakopname.
• Audio opname is in mono.
■ Spanningsvereisten
Audio opnametijd
Audio snapshot ............... Circa max. 30 seconden per beeld
Spraakopname ................ Circa 39 minuten met ingebouwd
geheugen
Post-opname ................... Circa max. 30 seconden per beeld
Levensduur accu (naar schatting):
Spanningsvereisten .......... Oplaadbare lithium-ion accu
(NP-20) × 1
De bovenstaande waarden geven de hoeveelheid tijd aan bij de voorwaarden
die hieronder vermeld staan totdat de spanning automatisch uitgeschakeld
wordt doordat de accu leeg is. Deze waarden zijn echter geen garantie dat de
accu inderdaad de aangegeven gebruiksduur zal verstrekken. Een lage
temperatuur zal de gebruiksduur van de accu verkorten.
Beeldscherm ...................... 2,0-inch TFT kleuren LCD
84.960 beeldpunten (354 × 240)
Zoeker ................................. Beeldscherm
Tijdbijhoud functies .......... Ingebouwde digitale kwartsklok
Datum en tijd .................... Opgenomen met beelddata
Automatisch kalender ...... Tot 2049
Wereldtijd ......................... City (stad), Date (datum), Time (tijd),
Summer time (zomertijd), 162 steden
in 32 tijdzones
Bewerking
Gebruiksduur van accu (benadering)
Aantal foto’s (CIPA standaard)*1
(werkingstijd)
180 foto’s (90 minuten)
Aantal foto’s, doorlopende
opname*2 (werkingstijd)
540 foto’s (90 minuten)
Doorlopende weergave van
Snapshots*3
150 minuten
4
Doorlopende spraakopname*
150 minuten
Ondersteunde accu: NP-20 (nominale capaciteit: 680mAh)
Opslagmedium: SD geheugenkaart
Ingangs/
uitgangsaansluitingen ...... Slede aansluiting
*1 Aantal foto’s (CIPA standaard)
• Temperatuur: 23°C
• Beeldscherm: Ingeschakeld
• Zoomen van de volledige groothoek- tot de volledige telefotostand elke
30 seconden, waarbij telkens twee beelden worden opgenomen,
waarvan één met flits; de spanning wordt na elke 10 opgenomen
beelden uit- en weer ingeschakeld.
Microfoon ........................... Mono
Luidspreker ........................ Mono
205
APPENDIX
■ Oplaadbare lithium-ion accu (NP-20)
*2 Omstandigheden bij doorlopende opname
• Temperatuur: 23°C
• Beeldscherm: Ingeschakeld
• Flitser: Uitgeschakeld
• Beeld opgenomen na elke 10 seconden, wisselend tussen volledige
groothoek en volledige telefoto.
Nominale spanning ........... 3,7 V
Nominale capaciteit .......... 680 mAh
Bedrijfstemperatuur
Bereik .................................. 0°C – 40°C
*3 Omstandigheden bij doorlopende snapshot weergave
• Temperatuur: 23°C
• Bladeren naar het volgende beeld na elke 10 seconden
Afmetingen ......................... 33 (B) × 50 (H) × 4,7 (D) mm
*4 De tijden voor stemopname zijn gebaseerd op doorlopende opname.
Gewicht ............................... ca. 16 g
Stroomverbruik .................. 3,7 V gelijkstroom, ca. 2,6 W
Afmetingen ......................... 88 (B) × 57 (H) × 16,7 (D) mm
(exclusief uitsteeksels; 14,2 mm bij het
dunste deel),
■ USB slede (CA-25)
Ingangs-/
uitgangsaansluitingen ...... Camera aansluiting, USB poort,
netadapteraansluiting (DC IN 5,3 V)
Gewicht ............................... ca. 113 g
(exclusief accu en accessoires)
Stroomverbruik .................. 5,3 V gelijkstroom, ca. 3,2 W
Gebundelde accessoires .. Oplaadbare lithium-ion accu (NP-20);
USB slede (CA-25); Speciale
netadapter; Netsnoer; USB kabel;
polsriem; CD-ROM; Basisreferentie
Afmetingen ......................... 101,5 (B) × 24,5 (H) × 66,5 (D) mm
(exclusief uitsteeksels)
Gewicht ............................... ca. 64 g
206
APPENDIX
■ Speciale netadapter (Inlaat type) (AD-C51G)
Stroomvoorziening
• Gebruik enkel de speciale oplaadbare lithium-ion accu NP-20 om deze
camera van stroom te voorzien. Het gebruik van een ander type accu wordt
niet ondersteund.
• Deze camera heeft geen gescheiden batterij voor de klok. De instellingen
van de datum en de tijd worden geheel uitgewist wanneer in het geheel
geen stroom wordt toegevoerd (van zowel de accu als de USB slede). Zorg
er voor deze instellingen opnieuw te configureren als de stroom wordt
onderbroken (pagina 44).
Spanningsvereisten .......... 100 – 240 V wisselspanning,
50/60 Hz, 83 mA
Uitgangsvermogen ............ 5,3 V gelijkstroom, 650 mA
Afmetingen ......................... 78 (B) × 20 (H) × 39 (D) mm
(exclusief uitstekende delen en kabel)
Gewicht ............................... ca. 90 g
LCD paneel
• Het LCD paneel is een product van de nieuwste LCD fabrikagetechnologie
die een beeldpundeffecttiviteit van 99,99% behaalt. Dat betekent dat minder
dat 0,01% van het totaal aan beeldpunten defect is (d.w.z. ze gaan niet
branden of ze blijven juist altijd branden.
■ Speciale netadapter (Insteek type) (AD-C51J)
Spanningsvereisten .......... 100 – 240 V wisselspanning,
50/60 Hz, 83 mA
Lens
• U kunt mogelijk af en toe vervorming waarnemen in bepaalde soorten
beelden waarbij er een kleine buiging optreedt bij lijnen die recht zouden
moeten zijn. Dit komt door de karakteristieken van de lens/het objectief en
duidt niet op een defect van de camera.
Uitgangsvermogen ............ 5,3 V gelijkstroom, 650 mA
Afmetingen ......................... 48 (B) × 16 (H) × 69 (D) mm
(exclusief uitstekende delen en kabel)
Gewicht ............................... ca. 95 g
207
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement