Casio TE-7000S Handleiding

Casio TE-7000S Handleiding
Kassa voorbereiden
Installeer ticket/journaal papier.
Printer-arm
Plaat
Printer
Belangrijk !
Verwijder het printerkop-bescherm-blad uit de printer en sluit de printer-arm.
Opmerkingen! (i.v.m. het thermisch papier)
• Raak de printerkop niet aan.
• Pak het thermisch papier uit juist voor het gebruik.
• Vermijd hitte/direct zonlicht.
• Vermijd een vochtige en stofferige opslag omgeving.
• Gebruik enkel het "Casio"-papier, dat beantwoordt aan de vereisten van de kassa.
• Enkel het gebruik van "Casio"-papier geeft u recht op de Casio-printer-garantie.
Dit "Casio"-papier is verkrijgbaar bij de Casio-kassa-specialist.
Plaats ticketrol
Stap 1
Stap 4
Open het printerdeksel.
(Indien het deksel gesloten is,
gebruik het dekselsleuteltje)
Plaats het einde van de rol
over de printer.
Stap 2
Stap 5
Hef de printer-arm op.
Druk zachtjes op de printer-arm
tot u een klik hoort.
Stap 3
Plaats de rol zodanig dat
het papierbegin naar
onder toewijst.
3
Sluiting printer-arm
Einde
Sluit het printerdeksel en trek het
papiereinde door de
papieropening van het deksel.
Plaats journaalrol
Stap 1
Open het printerdeksel.
(Indien het deksel gesloten is,
gebruik het dekselsleuteltje)
Stap 2
Stap 6
Hef de printer-arm op.
Glijd het einde van het
papier in de gleuf van de
papieroproller en wind
het drie maal op.
Stap 3
Stap 7
Plaats de rol zodanig dat
het papierbegin naar
onder toewijst.
Plaats de papieroproller
achter de printer,
boven de papierrol.
Stap 4
Stap 8
Plaats het einde van de rol
over de printer.
Druk op de j toets tot het
papier strak is aangespannen.
Tijdens de installatie,
druk op de j
toets na de opstart.
Stap 5
Einde
Druk zachtjes op de printer-arm
tot u een klik hoort.
Plaats het printerdeksel.
Sluiting printer-arm
4
Kassa voorbereiden
Voer de datum in.
1. Zet het kassaregister aan.
P1
CLK1
CLK2
CLK3
CLK4
RECEIPT
ON/OFF
PGM
X/Z
REG
DISP
MODE
MODE
MODE
ON/OFF
10-10-01 12:34
000123
CLK5
∞ ©
Please sign on
2. Meld de bediende aan.
REG C01
10-10-01 12:34
000123
REG Mode
CLK1
CLK2
CLK3
CLK4
RECEIPT
ON/OFF
PGM
X/Z
REG
CLK5
DISP
MODE
MODE
MODE
ON/OFF
C01
∞ ©
3. Druk de <PGM MODE> toets in.
P1 C01
CLK1
CLK2
CLK3
CLK4
CLK5
RECEIPT
ON/OFF
PGM
X/Z
REG
DISP
MODE
MODE
MODE
ON/OFF
10-10-01 12:34
000123
PGM-1
1.Unit Price/Qty
C01
∞ ©
4. Voer de datum met 6 cijfers in (jaar,
maand, dag in deze volgorde) en druk |toets in.
030112|
P1 C01
12-01-03 12:34
000123
PGM-1
1.Unit Price/Qty
12-01-03 12:34 00
5
Introductie TE-8000F
Algemene beschrijving
Klantenscherm
Bediendescherm
Contrast controle knop
Papieroproller
Printer
Printer-arm
Papierrol
Positie-toetsen
Toetsenbord
Menu klavier
houder
Dallas slot (optie)
Printer deksel
Printer dekselsleutel
TE-8000F
Contrast controle knop
lichter
donker
6
Introductie TE-7000S
Algemene beschrijving
Klantenscherm
Bediendescherm
Contrast controle knop
Papieroproller
Printer
Printer-arm
Papierrol
Positie-toetsen
Toetsenbord
Dallas slot (optie)
Printer deksel
Printer dekselsleutel
Contrast controle knop
lichter
donker
7
Kantel de LCD
Bediendetoets
CLK1
CLK2
CLK3
CLK4
CLK5
RECEIPT
ON/OFF
PGM
X/Z
REG
DISP
MODE
MODE
MODE
ON/OFF
U kan een bediende aanduiden door gebruik te maken van de vijf bediendetoetsen,
onder het scherm.
Dallas sleutel
U kan een bediende aanduiden via het plaatsen van een
Dallas sleutel op het Dallas slot.
Slot (optie)
Dallas sleutels
Lade
De lade opent automatisch wanneer u een ticket afsluit
en u een lees- of nulzet rapport opvraagt.
Lade slot
Gebruik de ladesleutel om de lade te sluiten of te ontsluiten.
Wanneer de lade niet opengaat!
Wanneer er geen stroom is of de kassa defekt is, opent de geldlade niet meer automatisch.
Toch kan u ook in deze gevallen de lade openen door de lade-ontgrendelknop te gebruiken.
Belangrijk!
De lade zal niet geopend kunnen worden, wanneer de lade afgesloten is met de ladesleutel.
8
Introductie
Scherm
Hoofdscherm
Positie
Bediende
Datum
Tijd
Ticketnummer
REG C01
01-01-01 12:34
001234
1 Spagetti
•20.00 T1¨
1 Spagetti
•20.00 T1
7.5%
%-1.75 T1
1 Coffee
•8.00
1 Hamburger
•2.00 T1
15%
%-0.30 T1
1 Milk
•2.00
2 Apple Juice
•5.00
1 Coffee
•8.00 ´
Spagetti
§∞∏©ª
12
Status iconen
Aantal verkocht
• Communicatie : §º
• Menu blad nr. : ∞ ~ ∑º
• 2de eenh.prys : ∏º
of shift PLU niv.: 2 ~ 8º
• Master/BM fout: ¶º
•Probl. Master of BM: ߺ
Rolzone
•20.00
•76.50
Huidige transactie
Bedrag (totaal/teruggave)
• Ticket aan: ©
• Karakter switch:
Hoofdletter/dubbele grootte: ª
Hoofdletter/standaard grootte: π
Kleine karakters/dubbele grootte: º
Kleine karakters/standaard groottte: ∫
Klantenscherm
1"34%67(90
TOTAL CHANGE
9
Voorbeelden
Normale registratie
1
REG
1
2
1
C01
PLU0001
PLU0002
PLU0003
TL
CASH
CG
3
2
1 Registratie aantal stuks
01-01-01 12:34
000123
•1.00 T1
•2.00
•3.00
•6.00
•10.00
•4.00
CG
∞ ©
Dit gedeelte van het scherm toont het aantal stuks
van elk artikel.
2 Omschrijving artikel/toets
Wanneer u een departement/PLU/scanning PLU
of transactie toets registreert, dan verschijnt de artikel - of
toetsomschrijving hier.
•4.00
Please sign on
3 Btw status
Wanneer u een artikel met een btw-koppeling registreert,
dan verschijnt de btw-status hier.
Tafel/rekeningnr. registratie
4
5
6
REG C01
01-01-01 12:34
000123
CHECK No.123456
5CT #001029
1 PLU0001
•1.00 ¨
2 PLU0002
•2.00
1 PLU0003
•3.00
1 PLU0004
•2.00
3 PLU0005
•3.00
2 PLU0006
•2.00
1 PLU0007
•3.00
1 PLU0008
•2.00
3 PLU0009
•3.00
1 PLU0010
•1.00
PLU0010
≤ ©
22
4 Tafel/rekeningnr.
Wanneer u een tafel/rekeningnr. intikt, ziet u het hier.
5 Aantal couverts
Wanneer u het aantal couverts ingeeft, dan
treft u ze hier aan.
6 Stoelnummer
•1.00
•102.00
Wanneer u het stoelnummer ingeeft, dan staat het hier.
Registratie via een subvenster
7
REG C01
01-01-01 12:34
000123
1 Sirloin Steak
•12.00
8
7 Subvenster
Het opent automatisch om de opties te selecteren.
How to Cook
0/1-1
1.Rare
2.Medium
3.Weldone
8 Tellers
U ziet “geregistreerd”, “minimum” en “maximum”
aantallen.
Sirloin Steak •12.00
≤ ©
1
•12.00
10
Introductie TE-8000F
Toetsenbord (TE-8000F)
1RECEIPT
FEED
JOURNAL
FEED
4 5 6ESC/
RC
PD
U
SKIP
2 H 9 A CPAGE
9
18
27
36
45
54
63
72
81
90
99
108
3MENU F A B A
→
8
17
26
35
44
53
62
71
80
89
98
107
G E – 0 A DPAGE
7
16
25
34
43
52
61
70
79
88
97
106
6
15
24
33
42
51
60
69
78
87
96
105
5
14
23
32
41
50
59
68
77
86
95
104
4
13
22
31
40
49
58
67
76
85
94
103
3
12
21
30
39
48
57
66
75
84
93
102
2
11
20
29
38
47
56
65
74
83
92
101
1
10
19
28
37
46
55
64
73
82
91
100
RECEIPT
SHIFT
RF
OPEN
–
%
↑
NO
←
UP
HOME
↓
YES
DOWN
I J K L M#
C
N
X
VOID
CANCEL
NS
7
8
9
O PCHK/
4
5
6
QNEW/OLD R
1
2
3
0
00
•
CR
TEND
NB
CHK
S
SUBTOTAL
TCA
AMT
TEND
• Registratie positie
1 Papiertransport f, j
Hou deze toets ingedrukt om het papier door te voeren.
2 Post receipt (ticket) ;
Gebruik deze toets om een ticket achteraf te printen.
3 Menu shift toets @
Kan gaan van 1ste~ 8ste menu.
4 Received on account key (In kassa) r
0 Yes/Ja toets `
Gebruik deze toets om de selectie
en volgende stappen te bevestigen.
A Links, rechts, boven, beneden pijl toets
y, u, ?, >
Gebruik deze toetsen om de cursor te bewegen.
B Home position/Naar bovenste lijn z
Registreert de inbreng van een bepaald bedrag in uw geldlade. Gebruik deze toets om de cursor naar de bovenste lijn te brengen.
Deze registratie dient te gebeuren buiten een verkoopsticket. C Page up/Eén pagina verder g
5 Paid out key (Uit kassa) P
Ga één schermpagina verder.
D Page down/Eén pagina terug w
Keer één schermpagina terug.
E Discount/Korting toets p
Berekent een kortingspercentage.
Registreert de opname van geld uit de geldlade.
F Minus/Reductie toets m
Deze registratie dient te gebeuren buiten een verkoopsticket.
Voer het bedrag in, dat u wil aftrekken en druk op de toets.
6 ESC/SKIP toets \
Deze toets stopt een programma sequentie, X/Z
sequentie, en keert terug naar de vorige status.
Deze toets laat ook toe om een rapport te stoppen, dat
werd opgevraagd in PGM, X en Z positie.
7 Customer number/Aantal couverts [
Registreert het aantal klanten per tafel.
8 Table transfer/Tafel transfert ]
Gebruik deze toets om de gegevens van
tafel naar een andere tafel te transfereren.
G Refund/Terug toets R
Breng de terugname-bedragen in en verwijder bepaalde
verkopen.
H Open toets O
Een tijdelijke opheffing van de verplichting
op het aantal cijfers van de eenheidsprijs.
I Clear/Instelcorrectie toets C
Laat toe om een cijfer te annuleren, wanneer dit nog niet
werd geregistreerd.
9 No/Neen toets _
Gebruik deze toets om de selectie en volgende stappen te vernietigen.
11
Introductie TE-8000F
Verplaats de klavierhouder
Volg de stappen 1 ~ 2.
2
1
Vervang de klavierhouder
Volg de stappen 3 ~ 4.
3
4
13
Hoe legt u het menublad in de klavierhouder ?
Open de klavierhouder
Volg de stappen 1 ~ 3.
1
1
1
UP
UP
2
3
Leg het menuklavier in de klavierhouder
Volg de stappen 4 ~ 6.
UP ide
k s
Bac
5
18
9
36
27
26
17
8
15
6
33
24
14
5
32
23
UP
4
21
12
3
28
19
10
1
46
37
102
92
82
73
64
55
103
93
83
74
65
56
47
38
29
20
11
2
UP
39
30
104
94
84
75
66
57
48
105
95
85
76
67
58
49
40
31
22
13
50
41
106
86
77
68
59
96
87
78
69
60
51
42
107
97
88
79
70
61
52
43
34
25
16
7
53
44
35
108
98
89
80
71
62
99
90
81
72
63
54
45
101
91
1
4
100
UP
side
Back
6
27
18
9
13
4
3
29
11
2
1
10
20
28
38
37
47
46
56
55
65
64
74
73
103
93
84
75
66
57
48
39
30
21
12
40
31
22
58
49
104
94
85
76
67
105
95
86
77
68
59
50
41
32
23
14
5
33
24
15
6
60
51
42
106
96
87
78
69
107
97
88
79
70
61
52
43
34
25
16
7
35
26
17
8
62
53
44
108
98
89
80
71
99
90
81
72
63
54
45
36
83
82
102
92
101
91
1
100
19
14
Het kassaverhaal
Hier volgt het scenario van een kasregisterdag.
VOOR de opening van de zaak…
• Zit de kassa in het stopkontakt van een aparte stroomlijn,
waarop zich géén andere toestellen bevinden !!!!!!!!!!!!!!
• Is er nog voldoende papier ?
• Maak een lezing van de totalen, om te controleren dat ze
wel degelijk op nul staan.
• Controleer datum en tijd.
TIJDENS de openingsuren…
• Registreer de verkopen.
NA sluitingstijd…
• Zet de dagtotalen op nul.
• Maak de kassalade leeg en laat ze open.
15
Basis operaties
Bedienden toekennen
ALLE
Positie
Bediendetoetsen
U kan een bediende toewijzen, via de bediendetoetsen (“CLK1” tot “CLK4”) onderaan het scherm.
Dallas sleutel
U kan een bediende toewijzen door de Dallas sleutel te plaatsen op het Dallas slot.
Bediende geheimnr.
De Ñ toets is toegekend als een bediende geheimnr.
Bediende aanmelden
Bediendetoets
OPERATIE
Bediendegeheimnr.
Dallas sleutel
*1ÑN
plaats Dallas sleutel 1
Voor bediende 2:
Ç
É
*2ÑN
plaats Dallas sleutel 2
Voor bediende 6:
--
*6ÑN
○
○
○
○
○
○
Voor bediende 1:
plaats Dallas sleutel 6
Bediende geheimnr.
(1 ~ 6 is standaard.)
* Indien U niet wenst dat het bediendenr. wordt getoond, druk dan op Ñ voor het nummer in te geven.
Bediende afmelden
OPERATIE
Bediende afmelden:
0Ç(~Ñ)
• De bediende wordt ook afgemeld, wanneer u de kassa uitschakelt of de transactie finaliseert.
Belangrijk!
• Een bediende kan zich niet aanmelden, indien de vorige bediende zich nog niet heeft afgemeld.
• De bediende, die zich aanmeldt, wordt steeds vermeld op het ticket en het journaal.
16
Tijd en datum afbeelden
REG
U kan tijd en datum tonen op het scherm van het kasregister,
wanneer er geen registratie aan de gang is.
Positie
Tonen en verwijderen van datum/tijd
OPERATIE
|
SCHERM
REG C01
000123
Datum/tijd verschijnt op het scherm.
10-10-02 12:34.
0.00
C
Verwijdert datum/tijd van het scherm.
Wisselgeld inbrengen
REG
Positie
U kan de volgende procedure gebruiken om de lade te openen, zonder een
verkoop te registreren. Deze operatie dient te gebeuren buiten een verkoopsticket.
(U kan ook de r toets gebruiken i.p.v. de N toets.)
Open de lade zonder te verkopen
OPERATIE
TICKET
N
Er wordt geen ticket afgedrukt.
17
Basis Operaties
Het gebruik van flat-PLU toetsen
Registratie flat-PLU toetsen
REG
Positie
Een enkele verkoop
Voorbeeld 1
OPERATIE
TICKET
1-
Eh.prijs
1.00
————————
——
Artikel Hoev.
1
————————
——
Flat-PLU
1
—————————————
Betaling Cash
1.00
Eh.prijs
(
REG
C01
03-04-2003 09:05
— Positie/Datum/tijd
MC #01T
000002 — Bediende/machine Nr.
/ticketnr.
1 PLU0001T
TLT
CASHT
•1.00 — PLU Nr./eenheidsprijs
•1.00 — Totaal bedrag
•1.00
Flat-PLU
F
Voorbeeld 2 (Subtotaal registratie en teruggave geld berekening)
OPERATIE
TICKET
Eh.prijs
12.34
————————
——
Artikel Hoev.
1
————————
——
Flat-PLU
1
—————————————
Betaling Cash
20.00
1234
Eh.prijs
(
Flat-PLU
s
20-F
REG
C01
03-04-2003 09:10
MC #01T
000003
1 PLU0001T
TLT
CASHT
CGT
•12.34
•12.34 — Totaal bedrag
•20.00 — Bedrag ingave
•7.66 — Teruggave
Bedrag ingave
Herhaal, menu shift
OPERATIE
Eh.prijs
1.50
————————
——
Artikel1 Hoev.
3
————————
——
Flat-PLU
1
—————————————
Eh.prijs
2.50
————————
——
Artikel2 Hoev.
2
————————
——
Flat-PLU
109*
—————————————
Betaling Cash
10.00
18
150(
(
(
draai de
@ of
menuhouder om
(
(
s
10-F
TICKET
REG
C01
1
1
1
1
1
03-04-2003 09:15
MC #01T
000004
PLU0001T
PLU0001T
PLU0001T
PLU0109T
PLU0109T
TLT
CASHT
CGT
•1.50
•1.50 — Herhaal
•1.50 — Herhaal
•2.50
•2.50
•9.50
•10.00
•0.50
Vermenigvuldiging
OPERATIE
Eh.prijs $1.00
12|
————————
——
Hoeveelheid
Artikel Hoev.
12
(4-cijfers/2-decimalen)
————————
——
Flat-PLU
1
1-(
—————————————
Betaling Cash
$20.00
s
TICKET
REG
C01
03-04-2003 09:20
MC #01T
000005
•12.00 — Hoev./result.
12 PLU0001T
of
12X
12 PLU0001T
— Hoev./eh.hoev./@
@1/ 1.00
•12.00 — Result.
20-F
TLT
CASHT
•12.00
•12.00
Programmatie van flat-PLU
Flat-PLU eenheidsprijs programmatie
Stap 1. Druk <PGM MODE> tot “PGM-1” verschijnt en druk `.
Stap 2. Selecteer “1.PLU” en druk `.
P1 C01
10-10-02 12:34
000123
Unit Price/Qty
Unit Price/Qty
1.PLU
2.PLU [email protected]
3.PLU & PLU [email protected]
4.Sub-Department
5.Department
6.Range
7.PLU -> [email protected] Copy
8.AMT / Rate to key ´
PGM-1
1.Unit Price/Qty
0.00
0.00
Stap 1. scherm
Stap 2. scherm
Stap 3. Selecteer de PLU record die u wenst te programmeren: door op de flat-plu toets te drukken of door het PLUnr.
en `, of door random PLU code en + in te drukken.
Stap 4. Druk de eenheidsprijs in en `.
Unit Price/Qty
PLU
1.PLU0001
2.PLU0002
3.PLU0003
4.PLU0004
5.PLU0005
6.PLU0006
7.PLU0007
8.PLU0008
´
No.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Descriptor
PLU0005
PLU0006
PLU0007
PLU0008
PLU0009
PLU0010
PLU0011
PLU0012
PLU0013
PLU0014
PLU0015
Price
@50.00
@0.00
@0.00
@0.00
@0.00
@0.00
@0.00
@0.00
@0.00
@0.00
@0.00´
0.00
Stap 3. scherm
0.00
Stap 4. scherm
Stap 5. Herhaal stap 4., indien u de volgende record wenst te programmeren.
Druk \ en herhaal stappen 3. en 4., indien u een andere record wenst te programmeren.
Stap 6. Druk herhaaldelijk \ in, om terug te keren naar “Stap 1. scherm”.
19
Basis Operaties
Het gebruik van korting en toeslag
Programmatie van korting/toeslag
Stap 1. Druk <PGM MODE> tot “PGM-1” verschijnt en druk `.
Stap 2. Selecteer “8.Bedrag/Percentage” en druk `.
P1 C01
10-10-02 12:34
000123
Unit Price/Qty
Unit Price/Qty
1.PLU
2.PLU [email protected]
3.PLU & PLU [email protected]
4.Sub-Department
5.Department
6.Range
7.PLU -> [email protected] Copy
8.AMT / Rate to key
PGM-1
1.Unit Price/Qty
´
0.00
0.00
Stap 1. scherm
Stap 2. scherm
Stap 3. Kortingspercentage: Breng kortingspercentage in en druk p.
Bedrag toeslag: breng het toeslagbedrag in en druk m.
Unit Price/Qty
%-
%-
12.34%
12.34%
Unit Price/Qty
-
-
Stap 3-1. scherm
Stap 4. Druk herhaaldelijk \ in, om terug te keren naar het “Stap 1. scherm”.
20
@1.00
@1.00
Stap 3-2. scherm
Registratie kortingen
REG
Stand
Korting op artikels en subtotaal
OPERATIE
Eh.prijs 5.00
—————————
Art. 1 Flat-PLU
1
—————————
Btw
(1) ingesteld
—————————————
Eh.prijs 10.00ingesteld
—————————
Art. 2 Flat-PLU
2
—————————
Btw
(2) ingesteld
—————————————
Korting
%
(5%)ingesteld
—————————————
%
3.5%
Subtot. ———————––––
korting Btw
geen
—————————————
Betaling Cash
15.00
5-(
)
p
Past de ingestelde korting toe op
het laatste geregistreerde artikel.
s
3^5p
De ingetikte waarde is prioritair
aan de ingestelde waarde.
s
15-F
TICKET
REG
C01
03-04-2003 10:15
MC #01T
000016
1 PLU0001
1 PLU0002
5%
%ST
3.5%
%-T
TA1T
TX1T
TA2T
TX2T
TLT
CASHT
CGT
T1T
T2T
•5.00
•16.00
T2T
-0.50
•14.50
-0.51
•5.00
•0.20
•9.50
•0.48
•14.67
•15.00
•0.33
• U kan manueel percentages ingeven tot 4 cijfers (0.01% van 99.99%).
21
Basis Operaties
Registratie reducties
REG
Positie
Reductie op artikels
OPERATIE
Eh.prijs 5.00
—————————
Art. 1 Flat-PLU
1
—————————
Btw
(1) ingesteld
——————————
Korting Bedrag
0.25
—————————————
Eh.prijs (6.00)ingesteld
—————————
Art. 2 Flat-PLU
2
—————————
Btw
(1) ingesteld
—————————————
Korting Bedrag
(0.50)
ingesteld
—————————————
Betaling Cash
11.00
5-(
25m
Vermindert het laatste bedrag
met het ingevoerd bedrag.
)
m
s
11-F
TICKET
REG
C01
03-04-2003 10:20
MC #01T
000017
1 PLU0001
1 PLU0002
TA1T
TX1T
TLT
CASHT
CGT
T1T
T1T
T1T
T1T
•5.00
-0.25
•6.00
-0.50
•10.25
•0.41
•10.66
•11.00
•0.34
• U kan manueel een reductiebedrag invoeren tot 7 cijfers lang.
Reductie op het subtotaal
OPERATIE
Eh.prijs
3.00
—————————
Art. 1 Flat-PLU
1
———————––––
Btw
(1) ingesteld
—————————————
Eh.prijs
4.00
—————————
Art. 2 Flat-PLU
2
———————––––
Btw
(2) ingesteld
—————————————
Bedrag
0.75
Subtot. ———————––––
Reductie Btw
(Neen)
ingesteld
—————————————
Betaling Cash
7.00
22
3-(
4-)
s
75m
De ingetikte waarde wordt
afgetrokken van het subtotaal.
s
7-F
TICKET
REG
C01
03-04-2003 10:25
MC #01T
000018
1 PLU0001
1 PLU0002
-T
TA1T
TX1T
TA2T
TX2T
TLT
CASHT
CGT
T1T
T2T
•3.00
4.00
-0.75
•3.00
•0.12
•4.00
•0.20
•6.57
•7.00
•0.43
Betaling via kredietkaart en cheques
REG
Positie
Cheque
OPERATIE
Eh.prijs 11.00
Artikel—————————
Flat-PLU
1
—————————————
Betaling Cheque 20.00
11-(
s
20-k
TICKET
REG
C01
03-04-2003 10:30
MC #01T
000019
1 PLU0001T
TLT
CHECKT
CGT
•11.00
•11.00
•20.00
•9.00
Kredietkaart
OPERATIE
Eh.prijs 15.00
Artikel—————————
Flat-PLU
1
—————————————
Referentie Nummer
1234
—————————————
Betaling Kred.krt 15.00
15-(
s
1234N
Å
TICKET
REG
C01
03-04-2003 10:35
MC #01T
000020
1 PLU0001T
#/NST
TLT
CREDIT
•15.00
1234 — Referentie Nr.
•15.00
•15.00
Gemengde betaling (cash, kredietkaart en cheque)
OPERATIE
Eh.prijs 55.00
Artikel—————————
Flat-PLU
1
—————————————
Cheque 30.00
—————————
Betaling Cash
5.00
—————————
Kred.krt 20.00
55-(
s
30-k
5-F
Å
TICKET
REG
C01
03-04-2003 10:40
MC #01T
000021
1 PLU0001T
TLT
CHECKT
CASHT
CREDIT
•55.00
•55.00
•30.00
•5.00
•20.00
23
Basis Operaties
Registratie terug-artikels in REG positie
Het volgend voorbeeld toont hoe de R toets in REG positie,
de teruggebrachte goederen registreert.
REG
Positie
OPERATIE
Eh.prijs 2.35
Art. 1 —————————
Flat-PLU
1
—————————————
Eh.prijs 2.00
Art. 2 —————————
Flat-PLU
2
—————————————
Eh.prijs (1.20)
ingesteld
Art. 3 —————————
Flat-PLU
3
—————————————
Eh.prijs 2.35
terug
—————————
Art. 1 Flat-PLU
1
—————————————
Eh.prijs (1.20)ingesteld
terug
—————————
Art. 3 Flat-PLU
3
—————————————
Betaling Cash
2.00
24
TICKET
235(
2-)
*
R
235(
Druk R voor het artikel
dat u terug neemt.
R
*
s
F
REG
C01
03-04-2003 11:00
MC #01T
000025
1 PLU0001T
1 PLU0002T
1 PLU0003T
RFT
1 PLU0001T
RFT
1 PLU0003T
TLT
CASHT
•2.35
•2.00
•1.20
••••••••••
-2.35
••••••••••
-1.20
•2.00
•2.00
Registratie terugartikels in REF positie
REF
De volgende voorbeelden tonen hoe u in REF positie,
de teruggebrachte goederen van klanten registreert.
Druk allereerst herhaaldelijk op de <REG MODE> toets tot REF positie verschijnt.
Positie
Normale terug-transactie
OPERATIE
Eh.prijs 1.50
Terug —————————
Art. 1 Hoev.
2
—————————————
Eh.prijs (1.20) preset
Terug —————————
Art. 2 Hoev.
6
—————————————
Betaling Cash
10.20
150(
(
6|
*
F
TICKET
————————————————— REF positie symbool
RF
C01
03-04-2003 11:05
MC #01T
000026
1 PLU0001T
1 PLU0001T
6 PLU0003T
TLT
CASHT
•1.50
•1.50
•7.20
•10.20
•10.20
Reductie van bedragen in REF-positie
OPERATIE
Eh.prijs 4.00
Terug —————————
Art. 1 Hoev.
1
—————————————
Reduction Amount 0.15
—————————————
Eh.prijs (1.20)ingesteld
Terug —————————
IArt. 2 Hoev.
1
—————————————
Korting %
(5%)ingesteld
—————————————
Betaling Cash
5.20
4-*
15m
*
p
s
F
TICKET
RF
C01
03-04-2003 11:10
MC #01T
000027
1 PLU0003
1 PLU0003
5%
%TA1T
TX1T
TA2T
TX2T
TLT
CASHT
T1T
T1T
T2T
•4.00
-0.15
•1.20
T2T
-0.06
•3.85
•0.15
•1.14
•0.06
•5.20
•5.20
Belangrijk!
• Om verkeerde registraties te vermijden in REF positie, keer onmiddellijk terug naar de vorige stand.
25
Basis Operaties
Registratie: inbreng van geld in lade
Deze functie registreert de inbreng van een bepaald bedrag in uw geldlade.
Deze registratie dient te gebeuren buiten een verkoopsticket.
REG
Positie
OPERATIE
In kassa
700.00
7--r
Het bedrag kan tot 8 cijfers bevatten.
TICKET
REG
C01
03-04-2003 11:15
MC #01T
000028
RCT
•700.00
Registratie: geld uit lade
Deze functie registreert de opname van geld uit de lade.
Deze registratie dient te gebeuren buiten een verkoopsticket.
REG
Positie
OPERATIE
Uit kassa
1.50
150 P
Het bedrag kan 8 cijfers bevatten.
26
TICKET
REG
C01
PDT
03-04-2003 11:20
MC #01T
000029
•1.50
Correcties maken in registraties
Er zijn 4 technieken, welke u kan gebruiken om correcties te maken in een registratie.
• Correctie van een artikel dat nog niet werd geregistreerd.
• Correctie van het laatste ingevoerde en geregistreerde artikel.
• Correctie van een vooraf reeds geregistreerd artikel binnen de transactie.
• Alle artikels verwijderen binnen een transactie.
REG
Positie
Correctie van een artikel dat nog niet werd geregistreerd
OPERATIE
2-
TICKET
—
— Correctie eenheidsprijs
C—
1-( —
12|
—
C—
11|
2-)
s—
10—
C
—
15-F
Å
Correctie hoeveelheid
REG
C01
03-04-2003 11:40
MC #01T
000033
1 PLU0001T
11 PLU0002T
TLT
CASHT
CREDIT
•1.00
•22.00
•23.00
•15.00
•8.00
Correctie van een ontvangen bedrag
27
Basis Operaties
Correctie van een artikel dat u invoerde en registreerde
OPERATIE
1-(
2-)
)—
—
~—
8| —
4-,
~ —
6|
4-, —
s—
50p
~ —
s
5p —
R2-) —
~ —
R220) —
s
20-F
~
15-F
Å
28
TICKET
REG
C01
Ongedaan maken
Correctie hoeveelheid
Correctie korting
03-04-2003 11:45
MC #01T
000034
1 PLU0001T
1 PLU0002T
1 PLU0002T
VOIDT
8 PLU0003T
VOIDT
6 PLU0003T
ST
50%
%-T
VOIDT
ST
5%
%-T
RFT
1 PLU0002T
VOIDT
RFT
1 PLU0002T
TLT
CASHT
VOIDT
CASHT
CREDIT
•1.00
•2.00
•2.00
-2.00
•32.00
-32.00
•24.00
•38.50
-19.25
•19.25
•38.50
-1.93
•••••••••
-2.00
•2.00
•••••••••
-2.20
•34.37
•20.00
-20.00
•15.00
•19.37
—— *
—
—— *
—
—— *
—
—— *
—
—— *
—
* Deze gegevens worden enkel afgedrukt op het journaal.
Correctie van terug artikel
Correctie van een reeds vooraf geregistreerd artikel binnen dit ticket
OPERATIE
TICKET
8| ——
1-(
—Ga 3 lijnen naar boven om het artikel aan te duiden.
2-)
3-* —
REG
03-04-2003 11:50
C01
MC #01T
000035
?—
1 PLU0002T
•2.00
?—
1 PLU0003T
•3.00
6 PLU0003T
•6.00
?—
TLT
•11.00
CASHT
•11.00
~
6|
1-(
s
F
Het verwijderen van alle artikels in een transactie
OPERATIE
TICKET
1-(
2-)
3-*
4-,
Ä
`
REG
C01
1
1
1
1
03-04-2003 11:55
MC #01T
000036
PLU0001T
PLU0002T
PLU0003T
PLU0004T
CANCELT
•1.00
•2.00
•3.00
•4.00
••••••••••
Drukken op ` is nodig om de transactie te verwijderen.
Openen van de lade
REG
U kan deze procedure gebruiken om de lade te openen, zonder te registreren.
Deze operatie dient u buiten een verkoopsticket uit te voeren.
Positie
OPERATIE
TICKET
N
Er wordt geen ticket afgedrukt.
29
Basis Operaties
Printen van dagelijks nulzetrapport
Dit rapport toont de dagelijkse verkoopstotalen.
Procedure
Stap 1. Druk <X/Z MODE> tot “X/Z Rapport”.
Stap 2. Selecteer “4.Dag Z” en druk `.
X/Z C01
10-10-02 12:34
000123
X/Z Report
1.Daily
X
2.Periodic(1) X
3.Periodic(2) X
4.Daily
Z
5.Periodic(1) Z
6.Periodic(2) Z
7.Time & Attendance
X/Z C01
10-10-02 12:34
000123
X/Z Report
1.Daily
X
2.Periodic(1) X
3.Periodic(2) X
4.Daily
Z
5.Periodic(1) Z
6.Periodic(2) Z
7.Time & Attendance
0.00
0.00
Stap 1. scherm
Stap 2. scherm
Stap 3. Selecteer “1.Combinatie Rapport” en druk `.
Stap 4. Selecteer “1.Combinatie Rapport(1)” en druk `.
X/Z Report
Daily Z
Batch
1.Batch(1)
2.Batch(2)
3.Batch(3)
4.Batch(4)
5.Batch(5)
6.Batch(6)
7.Batch(7)
8.Batch(8)
Daily Z
1.Batch
2.Cashier/Clerk
3.Open Check
4.E-Journal
5.Others
0.00
Stap 3. scherm
Stap 5. Druk herhaaldelijk op \ tot “Stap 1. scherm”.
30
´
0.00
Stap 4. scherm
Voorbeeld van een rekening van een tafelnr.
MC#01
REG C01
03-04-2003 17:05T 000150
CHECK No.1234
1CT #000033
1 PLU0001T
•10.00
1 PLU0001T
•10.00
1 PLU0002T
•20.00
1 PLU0002T
•20.00
1 PLU0003T
•30.00
+T
•0.50
#11 SRVC TLT
•90.50
1 PLU0001T
•30.00
1 PLU0002T
•10.00
+T
•0.50
#15 SRVC TLT
•131.00
TLT
•131.00
CASHT
•150.00
CGT
•19.00
Opening van een tafel/rekeningnr.
Voorbeeld 1
Wanneer u het tafelnr. ingeeft en drukt op <NEW/OLD>, dan kijkt de kassa na of dit tafelnr.
reeds voorkomt in haar tafelgeheugen. Komt dit nr. nog niet voor, dan wordt ze geopend in het tafelgeheugen.
OPERATIE
TICKET
3456Z
Voer het tafelnr. in en druk op
<NEW/OLD>.
10-(
20-)
S
REG
03-04-2003 13:50
C01
MC #01T
001060
CHECK No.3456
1 PLU0001T
1 PLU0002T
+T
SRVC TLT
•10.00
•20.00
•0.50
•30.50
Voorbeeld 2
Wanneer het tafelnr. reeds bestaat in het tafelgeheugen, dan worden de artikels
toegevoegd aan het tafelnr. in het tafelgeheugen.
OPERATIE
TICKET
3456Z
31-F
REG
03-04-2003 13:55
C01
MC #01T
001061
CHECK No.3456
ST
TLT
CASHT
CGT
•30.50
•30.50
•31.00
•0.50
31
Gevorderde operaties
Optellen van tafel/rekening nrs.
Deze actie laat u toe om de gegevens van een tafelnr. te voegen bij een ander tafelnr.
Voorbeeld
Registratie voor tafel/rek.nr. 1234
OPERATIE
Origineel tafelnr.
Tafel#
1234
—————————————
10.00
Flat 1
Art. 1 —————————
Hoev.
1
—————————————
20.00
Flat 2
Art. 2 —————————
Hoev.
1
NEW
1234B
CHECK
TABLE
33B
#
10-(
20-)
S
Registratie voor tafel/rek.nr. 3456
OPERATIE
Bijgevoegd tafel/rek.nr.
Tafel#
3456
—————————————
30.00
Flat 1
Art. —————————
Hoev.
1
NEW
3456B
CHECK
30-(
S
Registratie voor tafel/rek.nr. 1234
OPERATIE
Tafelnr. :
1234
Tafelnr. :
3456
OLD
1234B
CHECK
ADD
3456B
CHECK
S
TICKET
REG
03-04-2003 14:00
C01
MC #01T
001062
#000033
CHECK No.1234
1 PLU0001T
1 PLU0002T
+T
SRVC TLT
TICKET
REG
03-04-2003 14:05
C01
MC #01T
001063
CHECK No.1234
1 PLU0001T
+T
SRVC TLT
•30.00
•0.50
•30.50
TICKET
REG
03-04-2003 14:10
C01
MC #01T
001064
#000033
CHECK No.1234
ST
ADD CHKT
ST
+T
SRVC TLT
32
•10.00
•20.00
•0.50
•30.50
•30.50
3456
•30.50
•0.50
•61.50
– Deze lijnen worden
—niet afgedrukt op
– het ticket.
Splits tafel/rekening nr.
Deze operatie geeft u de mogelijkheid om een tafel/reknr. te splitsen in meerdere tafels.
Voorbeeld
Origineel tafel/reknr.
Gesplitste tafel/reknr.
Tafel#
1234
—————————————
10.00
Flat 1
Art. 1 —————————
Hoev.
1
—————————————
20.00
Flat 2
Art. 2 —————————
Hoev.
1
—————————————
30.00
Flat 3
Art. 3 —————————
Hoev.
1
—————————————
40.00
Flat 4
Art. 4 —————————
Hoev.
1
Tafel#
3456
—————————————
10.00
Flat 1
Art. 1 —————————
Hoev.
1
—————————————
30.00
Flat 3
Art. 2 —————————
Hoev.
1
—————————————
40.00
Betaling Cash
OPERATIE
TICKET
NEW
3456B
CHECK
De ingave van een tijdelijk tafel/
rek.nr. kan overgeslagen worden.
1234B
CHECK
SEPARATE
REG
03-04-2003 14:15
C01
MC #01T
001065
CHECK No.3456
1 PLU0001T
1 PLU0003T
ST
CASHT
CGT
Voer het origineel tafel/rek.nr. in
gevolgd door <SEP CHK>.
Scherm toont de gegevens van
tafelnr. 1234, dan bepaalt u
het eerste artikel welke zal
opgesplitst worden door ?, > toets.
•10.00
•30.00
•40.00
•40.00
•0.00
`
Na <YES>, is dit artikel
gesplitst.
Ga naar het derde artikel, dat
zal gesplitst worden door ?, >
toets.
`
\
Druk op <ESC>.
40-F
33
Programmatie omschrijvingen/berichten
Programmatie omschrijving flat-PLU en PLU
Stap 1. Druk op <PGM MODE> twee maal tot “PGM-2”, selecteer “1.Artikel Omschrijving” en druk `.
Stap 2. Selecteer “1.PLU” en druk `.
P2 C01
10-10-02 12:34
000123
Item Descriptor
Item Descriptor
1.PLU
2.PLU [email protected]
3.Sub-Department
4.Department
5.Range
6.PLU -> [email protected] Copy
7.Char & Press key
8.Pulldown Group
PGM-2
1.Item Descriptor
2.Char & Message
0.00
0.00
Stap 1. scherm
Stap 2. scherm
Stap 3. Selecteer de PLU record, die u wenst te programmeren door direct op de flat-PLU toets te drukken, of door
ingave van het PLU record Nr. en `, of door ingave van de random PLU code en +
Stap 4. Breng de karakters in en druk op `.
Item Descriptor
PLU
1.PLU0001
2.PLU0002
3.PLU0003
4.PLU0004
5.PLU0005
6.PLU0006
7.PLU0007
8.PLU0008
´
0.00
Stap 3. scherm
No.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Descriptor
PLU0005
PLU0006
PLU0007
PLU0008
PLU0009
PLU0010
PLU0011
PLU0012
PLU0013
PLU0014
PLU0015
´
PLU0005
Stap 4. scherm
Stap 5. Herhaal stap 4., indien u het volgend record wenst te programmeren.
Druk op \ en herhaal stap 3. en 4., indien u een ander record wenst te programmeren.
Stap 6. Druk herhaaldelijk op \ tot het “Stap 1. scherm”.
35
Programmatie ticketberichten
Stap 1. Druk op <PGM MODE> twee maal tot “PGM-2”, selecteer “2.Logo's & Berichten” en druk op `.
Stap 2. Selecteer “1.Logo ticket” en druk op `.
P2 C01
10-10-02 12:34
000123
Char & Message
Char & Message
1.Receipt/SLIP Msg
2.Text Recall
3.Order Char Link
4.Fixed Totalizer
5.Group Character
6.Special Character
7.Report Header
8.Endorse Message
PGM-2
1.Item Descriptor
2.Char & Message
0.00
´
0.00
Stap 1. scherm
Stap 2. scherm
Stap 3. Selecteer de gewenste record, druk op ` en breng de karakters in en druk op `.
Receipt/SLIP Msg
0001-032 (Receipt Logo)
YOUR RECEIPT
YOUR RECEIPT
0003-032 (Receipt Logo)
THANK YOU
THANK YOU
0005-032 (Receipt Logo)
CALL AGAIN
CALL AGAIN
0007-032 (Receipt Logo)
—
Selecteer de onderste (even nummer) record
—
Selecteer de onderste (even nummer) record
—
Selecteer de onderste (even nummer) record
´
0.00
Stap 3. scherm
Record Nr.
2, 4, 6, 8
10, 12, 14, 16
18, 20, 22, 24
Omschrijving
Logo bericht
Commercieel bericht
Eind bericht
Oneven records worden gebruikt voor een externe printer.
Stap 4. Herhaal stap 3., indien u nog andere records wenst te programmeren.
Stap 5. Druk meermaals op \ tot “Stap 1. scherm”.
36
Karakters inbrengen via code
B
Telkens u een karakter ingeeft, kies de karaktercode via de karaktercodelijst (onderaan) en druk op de B
toets om het te plaatsen.Nadat u alle karakters heeft ingebracht, druk op de ` toets om dit te bevestigen.
Voorbeeld:
Vb.: “
AT
p
T
p
l
e
T
J
u
i
c
T ”,
e
ingave “ 255^65^ 255^112^ 112^ 108^ 101^ 32^ 74^ 117^ 105^ 99^ 101^ ` ”
Karakter code lijst
Chara
Code
Chara
Code
Chara
Code
Chara
Code
Chara
,
Code
Chara
Code
Chara
Code
Space
32
0
48
@
64
P
80
96
p
112
Ç
128
!
33
1
49
A
65
Q
81
a
97
q
113
ü
129
”
34
2
50
B
66
R
82
b
98
r
114
é
130
#
35
3
51
C
67
S
83
c
99
s
115
â
131
$
36
4
52
D
68
T
84
d
100
t
116
ä
132
%
37
5
53
E
69
U
85
e
101
u
117
à
133
&
38
6
54
F
70
V
86
f
102
v
118
å
134
’
39
7
55
G
71
W
87
g
103
w
119
ç
135
(
40
8
56
H
72
X
88
h
104
x
120
ê
136
)
41
9
57
I
73
Y
89
i
105
y
121
ë
137
*
42
:
58
J
74
Z
90
j
106
z
122
è
138
+
43
;
59
K
75
[
91
k
107
{
123
ï
139
,
44
<
60
L
76
\
92
l
108
|
124
î
140
–
45
=
61
M
77
]
93
m
109
}
125
ì
141
.
46
>
62
N
78
^
94
n
110
~
/
47
?
63
O
79
_
95
o
111
Chara
Code
Chara
Code
Chara
Code
Chara
Code
Chara
Code
É
144
á
160
I
176
192
æ
145
í
161
II
177
193
III
178
179
126
Ä
142
127
Å
143
Chara
Code
Chara
Code
±
241
208
Ó
224
D
209
ß
225
240
194
Ê
210
Ô
226
242
195
Ë
211
Ò
227
243
È
212
õ
228
244
213
Õ
229
245
Æ
146
ó
162
ô
147
ú
163
ö
148
ñ
164
180
196
ò
149
Ñ
165
Á
181
197
û
150
ª
166
Â
182
ã
198
Í
214
µ
230
←
246
ù
151
º
167
À
183
Ã
199
Î
215
p
231
→
247
ÿ
152
¿
168
184
200
Ï
216
↑
248
153
169
185
201
217
P
Ú
232
Ö
233
↓
249
170
186
202
218
Û
234
•
171
187
203
219
Ù
235
251
Ü
154
ø
155
1/2
£
156
1/4
172
Ø
157
¡
173
¢
×
158
«
174
¥
ƒ
159
»
175
250
188
204
220
ý
236
252
189
205
221
Ý
237
253
`
239
190
191
206
¤
207
Ì
222
223
238
254
Double
size
255
38
Gevorderde Operaties
Karakters editeren
Correctie van een pas ingevoerd karakter
OPERATIE
“L” “E” “N” “O” “N”
yyy
“M”
1 Tik LENON, i.p.v. LEMON.
1 Druk linkerpijl toets drie maal.
1 Tik “M”.
SCHERM
LENON
LENON
LEMON
Correctie en toevoeging/verwijdering van een reeds ingebrachte omschrijving
OPERATIE
15+
`
uu
INS
B
“p”
1 Duid het artikel aan.
1 Druk <YES> om te editeren.
1 Druk rechterpijl toets twee maal.
1 Druk <INS> (insert) toets.
1 Tik “p”.
OPERATIE
25+
`
uuu
DEL
B
1 Duid het artikel aan.
1 Druk <YES> om te editeren.
1 Druk rechterpijl toets drie maal.
1 Druk <DEL> (wis) toets.
OPERATIE
35+
`
uuu
BS
B
39
1 Duid het artikel aan.
1 Druk <YES> om te editeren.
1 Druk rechterpijl toets drie maal.
1 Druk <BS> (backspace) toets.
SCHERM
APLE
APLE
APLE
AP LE
APPLE
SCHERM
MOULSE
MOULSE
MOULSE
MOUSE
SCHERM
MOULE
MOULE
MOULE
MOLE
Afdruk lees-/nulzetrapporten
• Dag-lees-(X)-rapport
U kan leesrapporten afdrukken op om het even welk moment van de verkoopsdag, zonder de verkoopsresultaten van het kasregister
te verwijderen.
• Dag-nulzet-(Z)-rapport
U dient nulzet-rapporten af te drukken op het einde van de verkoopsdag.
Belangrijk!
• De nulzet-operatie geeft u een rapport en zet tevens de verkoopsgegevens van de kassa op nul.
• Voer zeker de opnulzet-operatie uit op het einde van de verkoopsdag. Anders zal u niet in staat zijn
om een onderscheid te maken tussen de verkoopsgegevens van verscheidene dagen.
De opbouw van het X/Z menu venster
De volgende rapporten kan u nemen, indien uw kassa de nodige bestanden heeft.
X/Z Rapport
Dag X
Batch
Bedienden
Open Tafels
E-journaal
Andere
Periode 1/2 X
Dag Z
Batch
Bedienden
Andere
Batch
Bedienden
Open Tafels
E-journaal
Andere
Periode 1/2 Z
Batch 1 ~ 10
Individueel
Allen
Individuele toets
Flash
Financieel
Vrije functies
PLU
Sub Departementen
Departementen
Groepen
Uurtotalen
Maandverslag
Tafel analyse
(Dag X/Z enkel)
(Dag X enkel)
Idem Dag X
Idem Dag X
Idem Dag X
Batch 1 ~ 10
Individueel
Allen
Individuele toets
Financieel
Vrije functies
PLU
Sub Departementen
Departementen
Groepen
Uurtotalen
Maandverslag
Tafel analyse
(Dag X/Z enkel)
Idem Periode 1/2 X
40
Gevorderde Operaties
Afdruk individuele toets (departement, subdepartement, PLU/flat-PLU,
functie) leesrapport
Dit rapport toont verkopen voor specifieke toetsen.
Procedure
Stap 1. Druk op <X/Z MODE> tot “X/Z Rapport”.
Stap 2. Selecteer “1.Dag X” en druk op `.
X/Z C01
10-10-02 12:34
000123
X/Z C01
X/Z Report
1.Daily
X
2.Periodic(1) X
3.Periodic(2) X
4.Daily
Z
5.Periodic(1) Z
6.Periodic(2) Z
7.Time & Attendance
10-10-02 12:34
000123
X/Z Report
1.Daily
X
2.Periodic(1) X
3.Periodic(2) X
4.Daily
Z
5.Periodic(1) Z
6.Periodic(2) Z
7.Time & Attendance
0.00
0.00
Stap 1. scherm
Stap 2. scherm
Stap 3. Selecteer “5.Andere” en druk op `.
Stap 4. Selecteer “1.Individuele toetsen” en druk op `.
X/Z Report
Daily X
Others
1.Individual Key
2.Flash
3.Fixed Totalizer
4.Free Function
5.PLU
6.PLU Stock
7.Sub Department
8.Department
Daily X
1.Batch
2.Cashier/Clerk
3.Open Check
4.E-Journal
5.Others
0.00
´
0.00
Stap 3. scherm
Stap 4. scherm
Stap 5. Selecteer de toetsen die u wil lezen. (Het scherm toont totaal/teller van de toets.)
Stap 6. Nadat u de toetsen heeft geselecteerd, druk op \ om de procedure te beëindigen – een rapport wordt afgedrukt.
Rapport
— Lees symbool
X
0000095 — Rapport code
— PLU naam/aantal stuks
17
•17.00 — Bedrag
•2.50 — Kortingsbedrag
PLU0001
DISCOUNT
#000001
DEPT01
— PLU code/%
0.53%
— Departementsnaam/Aantal stuks
38
•257.53 — Bedrag
— %
8.13%
•5.80 — Kortingstotaal
DISCOUNT
CASH
11
•128.03
%No
2
•10.29
----------------------------TLT
88.618
•516.10
DISCOUNT
•9.50
10.83%
41
No
— Toetsomschrijving/Teller toets
— Totaal toets
—
—
—
—
Totaal aantal stuks
Totaal bedrag
Korting totaal bedrag
%
Afdruk van lees-financieel-rapport
Dit rapport toont netto-omzet, cash in lade, totaal factuur, cheque in lade en totaal kredietkaarten.
Procedure
Stap 1. Druk op <X/Z MODE> tot “X/Z Rapport”.
Stap 2. Selecteer “1.Dag X” en druk op `.
X/Z C01
10-10-02 12:34
000123
X/Z C01
X/Z Report
1.Daily
X
2.Periodic(1) X
3.Periodic(2) X
4.Daily
Z
5.Periodic(1) Z
6.Periodic(2) Z
7.Time & Attendance
10-10-02 12:34
000123
X/Z Report
1.Daily
X
2.Periodic(1) X
3.Periodic(2) X
4.Daily
Z
5.Periodic(1) Z
6.Periodic(2) Z
7.Time & Attendance
0.00
0.00
Stap 1. scherm
Stap 2. scherm
Stap 3. Selecteer “5.Andere” en druk op `.
Stap 4. Selecteer “2.Flash” en druk op `.De gelddeclaratie via <#> of <#/NS> dient te gebeuren voor
deze stap.
X/Z Report
Daily X
Others
1.Individual Key
2.Flash
3.Fixed Totalizer
4.Free Function
5.PLU
6.PLU Stock
7.Sub Department
8.Department
Daily X
1.Batch
2.Cashier/Clerk
3.Open Check
4.E-Journal
5.Others
´
0.00
0.00
Stap 3. scherm
Stap 4. scherm
Stap 5. Druk meermaals op \ tot “Stap 1. scherm”.
Rapport
X
— Lees symbool/rapporttitel
FLASH
0000071 — Rapport code
*1
•6,919.04 — Gedeclar.cash in lade
•0.00 — Verschil (= gedeclar. - opgeteld)
#T
NET
CAIDT
CHIDT
CKIDT
CRIDT
*1
No
120
•7,263.20
•6,919.04
•178.60
•172.85
•6.00
—
—
—
—
—
—
*1
Netto aantal
Netto omzet
Cash in lade
Factuur totaal
Cheque in lade
Kredietkaart totaal
Gelddeclaratie:
Tel hoeveel geld er zich in de lade bevindt en breng dit bedrag in.
Het kasregister zal automatisch de ingave met het bedrag in het kassageheugen vergelijken en het
verschil tussen beide bedragen afdrukken.
Indien gelddeclaratie verplicht werd gesteld in de programmatie, kan u deze ingave niet overslaan.
42
Gevorderde Operaties
Afdruk individueel lees/nulzet rapport bedienden
Dit rapport toont de totalen van een individuele bediende.
Procedure
Stap 1. Druk op <X/Z MODE> tot “X/Z Rapport”, selecteer “1.Dag X” of “4.Dag Z” en druk `.
Stap 2. Selecteer “2.Bediende” en druk `.
X/Z C01
10-10-02 12:34
000123
X/Z Report
X/Z Report
1.Daily
X
2.Periodic(1) X
3.Periodic(2) X
4.Daily
Z
5.Periodic(1) Z
6.Periodic(2) Z
7.Time & Attendance
Daily X
1.Batch
2.Cashier/Clerk
3.Open Check
4.E-Journal
5.Others
0.00
0.00
Stap 1. scherm
Stap 2. scherm
Stap 3. Selecteer “1.Individueel” en druk `.
Stap 4. Voer bediendenr. in, druk twee maal ` .Het gedeclareerde bedrag in lade via <#> of <#/NS>
moet ingebracht worden voor deze stap.
Daily X
Cashier/Clerk
Cashier/Clerk
1.Individual
2.All Clerk
Input No.
OK?
1
YES
0.00
0.00
Stap 3. scherm
Stap 4. scherm
Stap 5. Herhaal stap 4., indien u nog andere bedienden wenst uit te lezen.
Stap 6. Nadat u alle bedienden heeft geselecteerd, druk \ om de procedure te stoppen.
Rapport
X
— Lees symbool/rapporttitel
CASHIER/CLERK
0020017 — Rapport code
#T
C01T
GROSST
NET
CAIDT
CHIDT
CKIDT
CRIDT
*1
43
•6,919.04 — Gedeclareerd cash-bedrag in lade
•0.00 — Verschil (= gedeclareerd - opgeteld)
•••••••••••••1
23.498
•7,543.48
No
120
•7,263.20
•6,919.04
•178.60
•172.85
•6.00
*1
*1
— Bediendenaam/ladenr.
— Bruto-omzet
— Netto-omzet
—
—
—
—
Cash in lade
Factuur totaal
Cheque in lade
Kredietkaart totaal
Gelddeclaratie:
Tel hoeveel geld er zich in de lade bevindt en breng dit bedrag in.
Het kasregister zal automatisch de ingave met het bedrag in het kassageheugen vergelijken en het
verschil tussen beide bedragen afdrukken.
Indien gelddeclaratie verplicht werd gesteld in de programmatie, kan u deze ingave niet overslaan.
Afdruk van verkoopsperiode 1/2 lees/nulzet rapport
Procedure
Stap 1. Druk <X/Z MODE> tot “X/Z Rapport”.
Stap 2. Selecteer “2.Periode(1) X”, “3.Periode(2) X”, “5.Periode(1) Z” of “6.Periode(2) Z” en druk `.
X/Z C01
10-10-02 12:34
000123
X/Z C01
X/Z Report
1.Daily
X
2.Periodic(1) X
3.Periodic(2) X
4.Daily
Z
5.Periodic(1) Z
6.Periodic(2) Z
7.Time & Attendance
10-10-02 12:34
000123
X/Z Report
1.Daily
X
2.Periodic(1) X
3.Periodic(2) X
4.Daily
Z
5.Periodic(1) Z
6.Periodic(2) Z
7.Time & Attendance
0.00
0.00
Stap 1. scherm
Stap 2. scherm
Stap 3. Selecteer “1.Combinatie Rapport” en druk `.
Stap 4. Selecteer “1.Combinatie Rapport(1)” en druk `.
X/Z Report
Daily Z
Batch
1.Batch(1)
2.Batch(2)
3.Batch(3)
4.Batch(4)
5.Batch(5)
6.Batch(6)
7.Batch(7)
8.Batch(8)
Daily Z
1.Batch
2.Cashier/Clerk
3.Open Check
4.E-Journal
5.Others
0.00
´
0.00
Stap 3. scherm
Stap 4.scherm
Stap 5. Druk meermaals \ tot “Stap 1. scherm”.
Rapport
ZZ1
ZZ1
GROSST
NET
CAIDT
CKIDT
EX10
ZZ1
1 — Positie*/rapporttitel/nulzetteller
0001111 — Rapport code
FIXED TTLT
981.250
•6,574.40
No
111
•7,057.14
•1,919.04
•859.85
No
0
•0.00
— Bruto omzet
— Netto omzet
— Cash in lade
— Cheque in lade
1 — Positie*/rapporttitel/nulzetteller
0001112 — Rapport code
No
362
— Functietoets teller/bedrag
•1,638.04
No
5
No
1
•100.28
DEPT01
203.25
•1,108.54 — Departement teller/bedrag
DISCOUNT
•10.00
DISCOUNT
20
----------------------------TL
421.25
•2,872.28 — Departementen totaal
DISCOUNT
•12.08
ZZ1
CASHIER/CLERKT
FREE FUNCTIONT
CASH
NS
CANCEL
1 — Positie*/rapporttitel/nulzetteller
0001115 — Rapport code
DEPT
C01T
GROSST
NET
1 — Positie*//rapporttitel/nulzetteller
0001117 — Rapport code
•••••••••••••1 — Bediendenaam/ladenr.
421.254
•2,872.28
* Positie:
No
111
•1,845.35
XX1 = Periode(1)
X
ZZ1 = Periode(1) Z
XX2 = Periode(2) X
ZZ2 = Periode(2) Z
44
Gevorderde Operaties
Afdruk van PLU lees/nulzet rapport
Dit rapport toont de totalen van de PLUs.
Procedure
Stap 1. Druk <X/Z MODE> tot “X/Z Rapport”.
Stap 2. Selecteer “1.Dag X”, “2.Periode(1) X”, “3.Periode(2) X”, “4.Dag Z”, “5.Periode(1) Z”, “6.Periode(2)
Z” en druk `.
X/Z C01
10-10-02 12:34
000123
X/Z C01
X/Z Report
1.Daily
X
2.Periodic(1) X
3.Periodic(2) X
4.Daily
Z
5.Periodic(1) Z
6.Periodic(2) Z
7.Time & Attendance
10-10-02 12:34
000123
X/Z Report
1.Daily
X
2.Periodic(1) X
3.Periodic(2) X
4.Daily
Z
5.Periodic(1) Z
6.Periodic(2) Z
7.Time & Attendance
0.00
0.00
Stap 1. scherm
Stap 2. scherm
Stap 3. Selecteer “5.Andere” en druk `.
Stap 4. Selecteer “5.PLU” en druk `, dan neem “1.Alle” en druk `.
Others
X/Z Report
Others
1.Individual Key
2.Flash
3.Fixed Totalizer
4.Free Function
5.PLU
6.PLU Stock
7.Sub-Department
8.Department
Daily X
1.Batch
2.Cashier/Clerk
3.Open Check
4.E-Journal
5.Others
0.00
0.00
Stap 3. scherm
Stap 4. scherm
Stap 5. Druk meermaals \ tot “Stap 1. scherm”.
Rapport
X
PLU
0000014
PLU0001
DISCOUNT
HOUSE BON QTYT
#000001
0.53%
PLU0100
17
•17.00
•2.50
2
45
— Lees symbool/rapport titel
— Rapport code
—
—
—
—
—
PLU naam/Aantal stuks
PLU bedrag
Korting bedrag
Aangeboden aantal
PLU code/%
—
—
—
—
—
Totaal aantal stuks
Totaal bedrag
Korting bedrag totaal
Aangeboden aantal totaal
%
42
•69.00
•0.50
0
DISCOUNT
HOUSE BON QTYT
#000100
4.03%
----------------------------TLT
188.61
•516.10
DISCOUNT
•9.50
HOUSE BON QTYT
17
17.92%
´
Afdruk uurtotalen lees/nulzet rapport
Dit rapport toont de verkopen per uurzone.
Procedure
Stap 1. Druk <X/Z MODE> tot “X/Z Rapport”.
Stap 2. Selecteer “1.Dag X”, “2.Periode(1) X”, “3.Periode(2) X”, “4.Dag Z”, “5.Periode(1) Z”, “6.Periode(2)
Z” en druk `.
X/Z C01
10-10-02 12:34
000123
X/Z Report
1.Daily
X
2.Periodic(1) X
3.Periodic(2) X
4.Daily
Z
5.Periodic(1) Z
6.Periodic(2) Z
7.Time & Attendance
X/Z C01
10-10-02 12:34
000123
X/Z Report
1.Daily
X
2.Periodic(1) X
3.Periodic(2) X
4.Daily
Z
5.Periodic(1) Z
6.Periodic(2) Z
7.Time & Attendance
0.00
0.00
Stap 1. scherm
Stap 2. scherm
Stap 3. Selecteer “5.Andere” en druk `.
Stap 4. Selecteer “10.Uurtotalen” en druk `.
Daily X
X/Z Report
Others
4.Free Function
5.PLU
6.PLU Stock
7.Sub Department
8.Department
9.Group
10.Hourly Sales
11.Monthly Sales
Daily X
1.Batch
2.Cashier/Clerk
3.Open Check
4.E-Journal
5.Others
¨
´
0.00
0.00
Stap 3. scherm
Stap 4. scherm
Stap 5. Druk meermaals \ tot “Stap 1. scherm”.
Rapport
X
— Lees symbool/rapporttitel
HOURLY
0000019 — Rapport code
— Tijdszone/aantal netto verkopen
1
•1.20 — Netto omzet
00:00->01:00
— %
1.90%
CT
01:00->02:00
— Aantal klanten
1
•1.20 —
12
•12.00
19.00%
23:00->00:00
1
•3.59
3.90%
CT
1
•3.59
46
Gevorderde Operaties
Procedure
Stap 1. Druk <PGM MODE> zes maal tot Programma 6 verschijnt en druk `.
Stap 2. Selecteer een lijst en druk `.
P6 C01
10-10-02 12:34
000123
PGM Read Report
PGM Read Report
1.Unit Price/Qty
2.Item Descriptor
3.Char & Message
4.Machine Feature
5.Clerk
6.Key Feature
7.Keyboard
8.Memory Alloc.
PGM-6
1.PGM Read Report
0.00
0.00
Stap 1. scherm
Stap 2. scherm
Stap 3. Selecteer een lijst en druk `. Indien de lijst een reeksvraag bevat, "Stap 4. scherm" zal dan verschijnen.
Stap 4. Breng de start/eind reeks in en druk `.
PGM Read Report
PLU
Unit Price/Qty
1.PLU
2.PLU [email protected]
3.Sub-Department
4.Department
5.Function key
Enter Start range
End range
OK?
0
0
YES
0.00
0.00
Stap 3. scherm
Stap 4. scherm
Stap 5. Druk \ meermaals tot “Stap 1. scherm” verschijnt.
Voorbeeld van een lijst
Eenheidsprijs en hoeveelheid
PLU eenheidsprijs
— PLU omschrijving
@12.34 — Record Nr./Bestandsnr./Eenheidsprijs
PLU0001T
0001-004T
PLU0002
0002-004T
@1.00
PLU 2nd @
PLU0001T
0001-054T
PLU0002
0002-054T
PLU0003
0003-054T
47
2
@23.45
1
@10.00
0
@2.00
— PLU tweede prijs omschrijving
— Record Nr./Bestandsnr./Eenheidshoeveelheid/tweede eenheidsprijs
Fouten oplossen
Als het fout loopt
Fouten worden aangeduid door een foutcode.
Druk C en voer de aangeduide actie uit.
Foutbericht
Operator mistake.
E001 Wrong mode.
E003 Wrong operator.
Betekenis
Foutieve bediening.
Foutieve positie
Foutieve bediende voor deze tafel
Actie
Voer correcte operatie uit.
Keer terug naar de originele positie.
Voer correct tafelnr. in of de correcte bediende.
E005
E011
E012
E014
E015
E016
Insufficient memory.
Close the drawer.
Journal paper end.
Receipt paper end.
Check R/J printer.
Change back to REG mode.
Onvoldoende geheugen
Sluit de lade
Papier journaal teneinde
Papier ticket teneinde
Probleem met ticket/journaal printer.
Meerdere operaties verboden in REF/REG–pos.
E017
E018
E019
E020
E023
Enter
Enter
Enter
Enter
Stock
Tafel/rek.nummer verplicht
Tafel nummer verplicht
Aantal couverts verplicht
Stoelnummer verplicht
De stock van dit artikel ligt onder de
minimum stock .
Er is geen stock meer voor dit artikel.
Herverdeel het geheugen.
Sluit de lade.
Vervang papier journaal.
Vervang papier ticket.
Controleer ticket/journaal printer.
Ga naar andere positie en terug naar
REF/REG– positie.
Voer tafelnummer in.
Voer tafelnummer in.
Voer aantal couverts in.
Voer stoelnummer in.
Voer de stock in.
Check/TBL number.
Table number.
Number of covers.
Seat number.
running short.
E024 No stock is available.
E028 Not found PLU or C/D is
mismatch.
E029 No registration is possible
while you are in the tender
operation.
E031 Press ST key before Finalization.
E033 Enter tendered amount.
E035 Change amount exceeds the limit.
E036 Remove money from the drawer.
Scanning PLU bestaat niet of barcode is
verkeerd.
Registratie is onmogelijk wanneer een
betaaloperatie aan de gang is.
Voer de PLU code in.
ST verplicht
Bedrag ingave verplicht
De limiet van teruggave bedrag is overschreden.
Bedrag in de lade overschrijdt de gestelde
limiet — Sentinel functie.
H.D.L., H.A.L., L.D.L.fout
Gelddeclaratie verplicht
Nota is verplicht
Validatie verplicht
Cheque afdruk verplicht
Cheque endossement verplicht
Registratie buffer is vol
Druk ST toets in.
Breng bedrag in.
Breng bedrag opnieuw in.
Haal geld uit de lade.
Finaliseer de transactie.
Slip verplicht
Alarm wanneer geen papier in de Slip.
Tafel/rek.nr. index-geheugen is vol
Breng correcte eenheidsprijs/bedrag in.
Voer gelddeclaratie uit.
Druk nota af.
Voer validatie operatie uit.
Druk cheque af.
Doe cheque endossement.
Finaliseer de transactie.
Voorzie een grotere buffer.
Voer slip print operatie uit.
Breng nieuw slip papier in.
Finaliseer en sluit het actuele tafelnr.
E050 Detail memory full.
Tafel/rek.nr. detail-geheugen is vol
Finaliseer en sluit het actuele tefelnr.
E051 CHK/TBL No. is occupied.
E053 CHK/TBL No. is not opened.
Poging om met de <NEW CHECK> toets een
nieuwe tafel te openen, waarvan het nummer
reeds bestaat in het tafelgeheugen.
Poging om hetzelfde tafelnr. te gebruiken terwijl
dit nummer gebruikt wordt op een andere kassa.
Tafel/rek.nr niet gevonden
E054 Out of CHK/TBL No. Range.
E056 Store range full.
E057 No item exists in detail.
E058 Enter post entry item.
E059 Press Eat-in or Take-out key.
**********
E060 Printer offline.
**********
E061 Printer error.
Tafel/rek.nr. is niet in de reeks van nummers
Alle tafelnrs. zijn bezet in de reeks.
Herhaal rondje bevindt zich niet in het detail.
Artikel achteraf ingave bestaat in het detail.
Druk toets Ter Plaatse of Meeneem in.
Printer offline. “****” is kassa logisch ID
en printernummer.
Printer fout. “****” is kassa logisch ID
en printernummer .
Finaliseer en sluit het tafelnr. met het nummer
dat u wenst te gebruiken of gebruik een ander
nummer.
Gebruik een ander tafelnr. of sluit de tafel op
deze kassa.
Gebruik het correcte tafelnr. (indien u een
tafel wil heropenen dat reeds bestaat in het
tafelgeheugen) of druk <NEW CHECK> om
een nieuwe tafel te openen.
Breng correcte nr. in.
Roep de opgeslagen gegevens op.
E037
E038
E040
E041
E044
E045
E046
Digit or Amount Limitation Over.
Perform Money Declaration
Issue Guest Receipt.
Print Validation.
Print Cheque.
Print Check-Endorsement.
REG Buffer Full. Please
Finalize or NB.
E047 Print bill.
E048 Insert Slip Paper and retry.
E049 CHECK memory full.
E052 CHK/TBL No. is Busy.
48
Voer de stock in.
Breng het artikel in.
Druk toets Ter Plaatse of Meeneem in.
De gegevens worden afgedrukt op backupprinter.
Fouten oplossen
Foutbericht
**********
E061 Printer error.
YES:Retry to print.
NO :Backup to R/J printer.
ESC:Discard data.
**********
E062 Printer paper end.
**********
E062 Printer paper end.
YES:Retry to print.
NO :Backup to R/J printer.
ESC:Discard data.
E064 Printer buffer full.
YES:Retry to print.
NO :Backup to R/J printer.
ESC:Discard data.
**********
E070 Terminal out of action.
Cannot print.
**********
E071 Target terminal printer
BF full.
YES:Retry to print.
NO :Backup to R/J printer.
ESC:Discard data.
**********
E072 Target printer terminal
is busy.
**********
E073 Your receipt/order may not be
issued.
YES:Retry to print.
NO :Backup to R/J printer.
ESC:Discard data.
E075 Negative Balance,
cannot be finalized.
E080 Electronic Journal Full
Please clear E-Journal.
E082 ***** Illegal Data *****
E083 Cannot create E-Journal.
Check Flash memory.
**********
E105 Check/TBL tracking Master
down. Please call Manager!!
YES:Retry for connection.
NO :Remove it from system.
**********
E106 Check/TBL tracking Backup
master down. Please call
Manager!!
YES:Retry for connection.
NO :Remove it from system.
**********
E107 Both Master&Backup master
down. CHK/TBL tracking or
Clerk interrupt is not
available.
**********
E108 CHK/TBL Master is removed
from system.
**********
E109 CHK/TBL Backup master is
removed from system.
E110 CHK data mismatch between
Master and Backup master.
E130 Middle of Pick up or Loan
Press Cancel Key.
E131 Middle of <Bill Copy>
Press Cancel Key.
E133 Middle of <Media Change>
Press Cancel Key.
Betekenis
Printer fout. “****” is kassa logisch ID
en printer nummer.
Actie
Volg de berichten op het scherm.
Papier einde. “****” is kassa logisch ID
en printer nummer.
Papier einde. “****” is kassa logisch ID
en printer nummer.
De gegevens afgedrukt op de backup printer.
Printer buffer is vol van zendende kassa
Volg de berichten op het scherm.
Kassa met printer staat af.
“****” is kassa logisch ID en printer
nummer.
Printer buffer is vol van kassa met printer
Volg de berichten op het scherm.
Volg de berichten op het scherm.
“****” is kassa logisch ID en printer
nummer.
Printer doelkassa is bezig.
“****” is kassa logisch ID en printer
nummer.
Time out bij kassa met printer.
“****” is kassa logisch ID en printer
nummer.
Volg de berichten op het scherm.
Poging tot finalisatie als saldo lager is dan
nul.
Electronisch journaal is vol.
Registreer artikel(s) tot het saldo positief
wordt.
Zet het electronisch journaal op nul.
Illegale gegevens electronisch journaal
Electronisch journaal kan niet aangemaakt.
Check flash geheugen.
Tafel/rek.nr. master is uitgevallen
“****” is kassa logisch ID.
Volg de berichten op het scherm.
Tafel/rek.nr. Backup Master is uitgevallen.
“****” is kassa logisch ID .
Volg de berichten op het scherm.
Tafel/rek.nr. Master en Backup Master uitgevallen.
“****” is kassa logisch ID .
Master is uit het systeem verwijderd.
“****” is kassa logisch ID.
Backup master is uit het systeem
verwijderd.
“****” is kassa logisch ID.
Tafelgegevens stemmen niet meer overeen.
Tijdens geldafname.
Volg de berichten op het scherm.
Tijdens Bill Copy.
Volg de berichten op het scherm.
Tijdens Media Change.
Volg de berichten op het scherm.
49
Fouten oplossen
Foutbericht
E134 Middle of Clerk Transfer
Press ESC Key.
E136 Middle of Separate Check
Press ESC key.
E139 Not allowed to be negative
by Minus/Coupon key.
E140 Wrong menu.
E141 Press <TRAY TTL> twice before
finalization.
E145 Arrangement syntax error.
E150 Incorrect value entry.
E151 Incorrect Key Pressed.
E152 PGM File or Memory number
does not Exist.
E164 Empoloyee No. is not Found
in the Employee File.
E165 Employee No. is not Clocking-in.
E166 Employee No. is Occupied.
E167 Incorrect Job code.
E168 Your Operation is out of
Schedule.
Please Call Manager.
E169 Work Hours Exceeded.
Please Call Manager.
E170 No Shift Remains in the
Schedule.
You cannot Clock-in.
E171 Please Break-out and Retry.
E172 Break Hours Exceeded.
Please Call Manager.
E173 This employee is at work now.
E174 This employee is taking a break
now.
E175 Please Clock-in/Break-out
before you sign on.
or Please Call Manager.
E176 You cannot Clock-in.
Please reset Employee Report.
E177 Time&Attendance Data
Communication Error.
Please Call Manager.
E180 IDC FILE (1) memory full.
Please clear IDC data.
E181 IDC FILE (2) memory full.
Please clear IDC data.
E182 IDC FILE (3) memory full.
Please clear IDC data.
E200 Insert CF Card.
E201 Format error.
E203 Insufficient memory.
E205 The file already exists.
Do you replace?
YES:Replace the file.
NO :Input new name.
50
Betekenis
Gedurende bediende transfer
Actie
Volg de berichten op het scherm.
Gedurende splits tafel
Volg de berichten op het scherm.
Negatief saldo niet toegestaan.
Breng correct minus/coupon bedrag in.
Verkeerde menu.
<TRAY TOTAL> toets werd niet 2-maal
ingedrukt voor finalisatie.
Arrangement syntax fout
Incorrecte ingave bij PGM
Linking is niet correct.
Pgm bestand of geheugennummer bestaat niet
Voer correcte menu in.
Volg de berichten op het scherm.
Bediendenr. is niet in het bediende bestand.
Breng bediendenr. terug in.
Bediende heeft geen CLOCK-IN operatie
uitgevoerd.
Bediende heeft reeds een CLOCK-IN operatie
gedaan en doet dit opnieuw.
Bediende probeert CLOCK-IN met een
foute JOB code.
Bediende probeert CLOCK-IN/OUT buiten
het tijdsschema.
Voer CLOCK-IN operatie uit.
Werktijden overschreden.
Volg de berichten op het scherm.
Programmeer het arrangement opnieuw.
Breng de correcte waarde in.
Breng de correcte toets in.
Breng bestand/recordnr. terug in.
Breng bediendenr. terug in.
Breng correcte job code in.
Volg de berichten op het scherm.
Geen shift voorzien in het tijdsschema.
Bediende gebruikt CLOCK-OUT
terwijl hij nog in pauze is.
Pauze uren zijn overschreden.
Volg de berichten op het scherm.
Volg de berichten op het scherm.
Bediende is nu aan het werk.
Deze bediende heeft nu een pauze.
Meldt u aan wanneer u inklokt of pauseert.
Volg de berichten op het scherm.
Bediende rapport werd niet op nul gezet.
Volg de berichten op het scherm.
Tijdsberekeningsdata communicatie fout.
Volg de berichten op het scherm.
IDC bestand (1) is vol.
Volg de berichten op het scherm.
IDC bestand (2) is vol.
Volg de berichten op het scherm.
IDC bestand (3) is vol.
Volg de berichten op het scherm.
CF kaart is niet geplaatst in het slot.
CF kaart formatteren is niet geslaagd.
Onvoldoende geheugen op de CF-kaart.
Bestandsnaam bestaat reeds.
Plaats CF kaart.
Check de CF kaart.
Formatteer of gebruik een nieuwe CF kaart.
Volg de berichten op het scherm.
Fouten oplossen
Wanneer het kasregister niet meer werkt
Doe de volgende controle van zodra u het kasregister aanzet en deze niet normaal werkt.
Volg deze controlelijst vooraleer u de CASIO-kassaspecialist belt, deze test vergemakkelijkt
het verhelpen.
JA
Start
NEEN
Kassa in de stekker ?
Kassa is aan ?
Verschijnen er cijfers op scherm ?
Steek de stekker in.
Druk op <DISP ON/OFF> enkele seconden.
Stroomcontact actief ?
Neem een ander.
Contacteer CASIO
kassa-specialist
Werken toetsen ?
Is de positie correct?
Zet in de juiste positie.
Contacteer CASIO
kassa-specialist.
Papier vooruit ?
Papier correct geplaatst ?
Is de printer-arm naar beneden ?
Plaats papier.
Zet printer-arm correct.
Contacteer CASIO
kassa-specialist.
51
Onderhoud
Vervang de journaalrol
Stap 1
Stap 5
Open het printerdeksel.
(Indien het deksel gesloten is,
gebruik het dekselsleuteltje)
Haal het journaalpapier van
de journaaloproller.
Stap 2
Stap 6
Druk op j om het papier
20 cm te laten doorlopen.
Hef de printer-arm op.
Stap 3
Stap 7
Snij het journaalpapier af,
waar niks meer werd
afgedrukt.
Verwijder de oude papierrol
uit de kassa.
Stap 4
Stap 8
Haal de journaaloproller
van zijn houder af.
Breng nieuw papier in.
Ga naar stap 3 op blz.4
van deze handleiding.
53
Onderhoud
Vervang de ticketrol
Stap 1
Zet de kassa aan en
verwijder het printerdeksel.
(Indien het deksel gesloten is,
gebruik het dekselsleuteltje.)
Stap 2
Hef de printer-arm op.
Stap 3
Verwijder de oude
papierrol uit de kassa.
Stap 4
Breng nieuw papier in.
Ga naar stap 3 op blz. 3
van deze handleiding.
Opties
Klavierbeschermer:
WT-78/79 (TE-8000F)
WT-64 (TE-7000S)
Raadpleeg uw Casio-kassa-specialist voor verdere informatie.
54
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement