Casio EX-Z850 User manual

Casio EX-Z850 User manual
SW
Digital kamera
EX-Z850
Instruktionshäfte
Vi tackar för inköpet av denna produkt från
CASIO.
• Läs noga föreskrifterna i detta
instruktionshäfte innan produkten tas i bruk.
• Förvara instruktionshäftet nära till hands för
framtida referens.
• För aktuell information om denna produkt
kan du uppsöka EXILIMs officiella websajt
vid http://www.exilim.com/.
K844FCM1DMX
INTRODUKTION
INTRODUKTION
Urpackning
Kontrollera noga att samtliga föremål nedan medföljer kameran. Kontakta din handlare så snart som möjligt om något skulle
saknas.
Kamera
Laddningsbart batteri av litiumjon (NP-40)
USB-vagga (CA-31)
Rem
CD-ROM
USB-kabel
AV-kabel
Grundreferens
* Formen på nätkabelns
kontakt varierar
beroende på land eller
geografiskt område.
Speciell nättillsats (intagstyp)
(AD-C52G)
Nätkabel *
2
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
• Formen på nättillsatsen beror på landet där kameran köptes.
Speciell nättillsats (stickproppstyp)
(AD-C52J)
INTRODUKTION
Bildskärmens innehåll ................................................ 28
Innehåll
2
Lägena REC
Läget PLAY
Ändring av innehållet på bildskärmen
INTRODUKTION
Fastsättning av remmen ............................................ 35
Strömförsörjning ......................................................... 35
Urpackning ................................................................... 2
Isättning av det laddningsbara batteriet
Laddning av batteriet
Batteribyte
Angående strömförsörjning
Att slå kameran på och av
Inställningar för strömbesparing
Egenskaper ................................................................ 10
Försiktighetsåtgärder ................................................. 14
19
28
32
33
SNABBSTART
35
37
41
42
45
47
Användning av skärmmenyer .................................... 48
Ladda först batteriet! .................................................. 19
Inställning av skärmspråk och klocka ........................ 51
Inställning av skärmspråk och klocka ........................ 20
Att ställa in skärmspråk och klocka
52
Att spela in en bild ...................................................... 21
Att titta på en inspelad bild ........................................ 22
54
GRUNDLÄGGANDE BILDINSPELNING
Att radera en bild ........................................................ 22
Inspelning av en bild .................................................. 54
23
Val av inspelningsläge
Inriktning av kameran
Inspelning av en bild
FÖRBEREDELSER
54
55
56
Angående detta instruktionshäfte .............................. 23
Användning av den optiska sökaren .......................... 62
Allmän översikt ........................................................... 24
Användning av zoom ................................................. 63
Kamera
USB-vagga
24
27
Optisk zoom
Digital zoom
3
63
65
INTRODUKTION
Användning av blixt .................................................... 67
Blixtenhetens status
Ändring av inställning för blixtintensitet
Användning av blixthjälp
Användning av kontinuerlig slutare ........................... 97
70
71
71
Användning av normalt läge för kontinuerlig slutare
Användning av snabb kontinuerlig slutare
Användning av kontinuerlig slutare med blixt
Användning av kontinuerligt slutarläge med zoom
25-faldiga växelvisa bilder
(Användning av multiläge för kontinuerlig slutare)
Att observera vid användning av kontinuerlig slutare
Användning av självutlösare ...................................... 73
Att specificera bildstorlek ........................................... 76
Att specificera bildkvalitet .......................................... 77
98
99
99
100
101
102
Användning av läget BEST SHOT ........................... 103
79
Visning av enskilda scenexempel
Att skapa en egen inställning för BEST SHOT
Att radera en egen inställning i BEST SHOT
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
Val av fokusläge ......................................................... 79
Användning
Användning
Användning
Användning
Användning
Användning
av
av
av
av
av
av
autofokus
närbildsläget
fastfokus
oändlighetsläget
manuell fokusering
fokuslås
Att reducera effekterna av handskakning
eller ett rörligt motiv ................................................. 108
80
83
84
85
85
87
Inspelning med högre känslighet .............................. 110
Inspelning av bilder på visitkort och dokument
(Business Shot) ......................................................... 111
Före inspelning med Business Shot
Användning av Business Shot
Exponeringskompensation (EV-skifte) ...................... 88
Justering av vitbalans ................................................ 89
Manuell justering av vitbalans
112
112
Restaurering av ett gammalt foto ............................. 113
91
Före försök att restaurera ett gammalt foto
Att restaurera ett gammalt foto
Specificering av exponeringsläge .............................. 92
Användning av bländarprioritet AE
Användning av slutartidsprioritet AE
Manuell inställning av exponering
Att observera angående exponeringsläge vid inspelning
105
106
108
92
94
96
97
113
114
Inspelning av ett ID-foto ............................................ 116
Utskrift av ett ID-foto
118
Inspelning av en film ................................................. 118
Specificering av filmbildernas kvalitet
Inspelning av en standardfilm (filmläget)
4
119
120
INTRODUKTION
150
Omedelbar filminställning
(filmläget MOVIE BEST SHOT) ............................... 123
Visning av scenexemplen i
MOVIE BEST SHOT ett i taget
Att skapa en egen filminställning för
MOVIE BEST SHOT
Inspelning av en kortfilm
Inspelning av en fördröjd film
AVSPELNING
Grundläggande avspelning ...................................... 150
124
Avspelning av en ljudstillbild
151
Zoomning av den visade bilden ............................... 152
125
126
129
Omformatering av en bild ........................................ 153
Klippning av en bild .................................................. 154
Inspelning med ljuset REC ...................................... 130
Keystone-korrigering ................................................ 156
Ljudinspelning .......................................................... 131
131
133
Användning av färgrestaurering för att korrigera
färgerna på ett gammalt foto .................................... 157
Användning av histogram ........................................ 134
Justering av vitbalans för en inspeled bild .............. 159
Kamerainställningar i läget REC .............................. 137
Justering av bildens ljusstyrka ................................. 161
Tillägg av ljud till en stillbild
Röstinspelning
Tilldelning av funktioner till knapparna [왗] och [왘]
Att slå rutmönstret på skärmen på och av
Att slå bildgranskning på och av
Användning av ikonhjälp
Specificering av grundinställningar vid strömpåslag
Specificering av ISO-känslighet
Val av mätningsläge
Användning av filterfunktionen
Specificering av konturskärpa
Specificering av färgmättnad
Specificering av kontrast
Stillbilder med datumstämpel
Nollställning av kameran
137
138
139
139
140
142
143
145
145
146
146
147
148
Avspelning och redigering av en film ....................... 162
Avspelning av en film
Avspelning av en film med skakdämpning
Redigering av en film
Fångst av en stillbild från en film (MOTION PRINT)
162
164
165
168
Skärm för 9-bildsvisning .......................................... 170
Visning av kalenderskärmen .................................... 171
Diabildsvisning ......................................................... 172
Användning av funktionen för fotoställning
174
Rotering av den visade bilden ................................. 175
Tillägg av ljud till en stillbild ..................................... 177
Användning av genvägsmenyn (Menyn EX) ........... 149
Att nyinspela ljud
5
178
INTRODUKTION
Avspelning av en röstinspelningsfil .......................... 179
191
ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR
Visning av kamerabilder på en TV-skärm ................ 180
Val av videoutgångssystem
183
Ljudinställningar ....................................................... 191
181
Att utföra ljudinställningar
Inställning av volymnivå för bekräftelsetonen
Inställning av volymnivå för avspelning av filmer och
ljudstillbilder
RADERING AV FILER
191
191
192
Radering av en enskild fil ......................................... 183
Specificering av en bild för startskärmen ................ 192
Radering av alla filer ................................................ 184
Specificering av framställningsmetod för filnamnens
serienummer ............................................................ 193
185
FILHANTERING
Inställning av klockan ............................................... 194
Att välja hemtidszon
Inställning av gällande datum och tid
Ändring av datumformat
Mappar ..................................................................... 185
Mappar och filer i minnet
185
Användning av världstid ........................................... 196
Filskydd .................................................................... 186
Att skydda en enskild fil
Att skydda alla filer i minnet
Att visa världstidsskärmen
Att tillämpa tiden i en världstidszon
186
187
kopiera en fil till mappen FAVORITE
visa en fil i mappen FAVORITE
radera en fil från mappen FAVORITE
radera alla filer från mappen FAVORITE
196
196
Redigering av datum och tid för en bild ................... 197
Användning av mappen FAVORITE ........................ 187
Att
Att
Att
Att
194
195
195
187
189
190
190
Ändring av skärmspråk ............................................ 198
Ändring av skärmens ljusstyrka ............................... 199
Ändring av USB-portprotokoll .................................. 200
Inställning av strömpå/avslagsfunktion för
] (REC) och [
] (PLAY) ................................... 201
[
Formatering av det inbyggda minnet ....................... 202
6
INTRODUKTION
203
ANVÄNDNING AV ETT MINNESKORT
220
Användning av ett minneskort ................................. 204
Isättning av ett minneskort i kameran
Byte av minneskort
Formatering av ett minneskort
Användning av kameran med en dator som
kör Windows ............................................................. 220
204
205
206
Användning av kameran med en dator som
kör Macintosh ........................................................... 228
Filkopiering ............................................................... 207
Att kopiera alla filer i det inbyggda minnet till
ett minneskort
Att kopiera en specifik fil från minneskortet till
det inbyggda minnet
210
Användning av ett minneskort för
bildöverföring till en dator ......................................... 233
208
Minnesdata ............................................................... 234
209
Protokollet DCF
Mappminnets struktur
Bildfiler stödda av kameran
UTSKRIFT
DPOF ......................................................................... 211
Inställning av utskrift för en enskild bild
Inställning av utskrift för alla bilder
238
212
213
Användning av PictBridge eller
USB DIRECT-PRINT ................................................ 214
Datumutskrift
BILDVISNING PÅ EN DATOR
234
235
236
ANVÄNDNING AV KAMERAN MED EN
DATOR
Användning av kameran med en dator som kör
Windows ................................................................... 238
218
Val av önskad programvara
Datorsystemkrav
Bildhantering på en dator
Retuschering, omvändning och utskrift av en stillbild
Avspelning av en film
Redigering av en film
Att läsa användardokumentation (PDF filer)
Användarregistrering
Att lämna menyn
PRINT Image Matching III ........................................... 219
Exif Print ................................................................... 219
7
238
240
242
245
247
250
252
252
252
INTRODUKTION
Användning av kameran med en dator som kör
Macintosh ................................................................. 253
Val av önskad programvara
Datorsystemkrav
Bildbehandling på en Macintosh
Filmavspelning på en Macintosh
Att läsa användardokumentation (PDF filer)
Registrering som användare av kameran
259
253
254
255
256
258
258
BILAGA
Menyreferens ........................................................... 259
Referens för indikatorlampor ................................... 262
Felsökning ................................................................ 265
Vid problem att installera drivrutinen USB...
Skärmmeddelanden
270
271
Tekniska data ........................................................... 273
8
INTRODUKTION
• Logotypen SD är ett registrerat varumärke.
• Windows, Internet Explorer, Windows Media och
DirectX är registrerade varumärken tillhörande
Microsoft Corporation.
• Macintosh och QuickTime är varumärken tillhörande
Apple Computer, Inc.
• MultiMediaCard är ett varumärke tillhörande Infineon
Technologies AG i Tyskland och är licensierat av
MultiMediaCard Association (MMCA).
• Adobe och Reader är registrerade varumärken eller
varumärken tillhörande Adobe Systems Incorporated
i USA och/eller övriga länder.
• Ulead är ett varumärke tillhörande Ulead Systems,
Inc.
• Övriga företags-, produkt- och servicenamn som
omnämns häri kan vara varumärken eller
servicemärken tillhörande respektive företag.
• Photo Loader och Photohands tillhör CASIO
COMPUTER CO., LTD. Utöver vad som anges ovan
tillfaller all copyright och andra relaterade rättigheter
CASIO COMPUTER CO., LTD.
VIKTIGT!
• Rätten till ändring av innehållet i detta
instruktionshäfte förbehålles utan föregående
meddelande.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. åtar sig inget ansvar
för skador eller förluster till följd av användning av
detta instruktionshäfte.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. åtar sig inget ansvar
för förluster eller krav från tredje man som kan
uppstå vid användning av eller fel på EX-Z850.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. åtar sig inget ansvar
skador eller förlust för dig eller tredje man som
uppstår vid användning av Photo Loader och/eller
Photohands.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. åtar sig inget ansvar
för skador eller förlust beroende på dataradering till
följd av fel, reparationer eller batteribyte. Gör en
reservkopia av viktiga data på en annan apparat för
att skydda mot oavsiktlig förlust.
• Skärmexemplen och produktillustrationerna som
visas i detta instruktionshäfte kan skilja sig en aning
från skärmarna som visas och kamerans faktiska
utseende.
9
INTRODUKTION
■ LCD-skärmen
LCD-skärmen är ett resultat av den senaste tekniken för
flytande kristallskärmar som sörjer för 99,99% effektiva
bildpunkter. Det innebär att mindre än 0,01% av det totala
antalet bildpunkter är defekta (slås ej på eller förblir
ständigt påslagna).
Egenskaper
• 8,1 miljoner effektiva bildpunkter
En CCD sörjer för totalt 8,32 miljoner bildpunkter för
bilder med utsökt upplösning och detaljer.
• 2,5 tums LCD-skärm med TFT-färger
■ Restriktioner gällande upphovsrätt
Utöver syften för personligt bruk kan otillåten kopiering av
stillbildsfiler, filmfiler och ljudfiler bryta mot copyrightlagar
och internationella avtal.
Distribution av dylika filer till utomstående över Internet,
oavsett om det sker i vinstsyfte eller ideellt, strider mot
copyrightlagar och internationella avtal.
• Inbyggt minne på 8,0 MB
Bilder kan spelas in utan användning av ett minneskort.
• En USB-vagga medföljer
Den medföljande USB-vaggan kan användas för att ladda
kamerans batteri (sidan 37), titta på bilderna på en TVskärm (sidan 180) och överföra bilder till en dator (sidan
238). Funktionen för fotoställning gör det möjligt att titta
på bilderna medan kameran är placerad på vaggan (sidan
174).
• Strömpåslag i läget REC eller PLAY (sidan 45)
Tryck på [
] (REC) eller [
] (PLAY) för att slå på
kameran och aktivera det önskade läget.
• Hjälplampa för autofokus (sidan 59)
Gör autofokusering mera exakt vid inspelning under
dunkel belysning.
• 24X zoom (sidan 63)
3X optisk zoom, 8X digital zoom
10
B
INTRODUKTION
• Blixthjälp (sidan 71)
Denna funktion kompenserar för otillräcklig blixtintensitet
så att bilderna blir bättre upplysta.
• Fem lägen för kontinuerlig slutare (sidan 97)
Utöver en normal kontinuerlig slutare går det även att
välja en snabb kontinuerlig slutare, kontinuerlig slutare
med blixt, kontinuerlig slutare med zoom och ett multiläge
för kontinuerlig slutare.
• Tredubbelt självutlösare (sidan 73)
Självutlösaren kan ställas in på att automatiskt spela in
tre bilder i följd.
• Läget BEST SHOT (sidan 103)
Välj helt enkelt ett av de inbyggda scenexemplen för att
låta kameran utföra lämpliga inställningar för den valda
scenen. Det är ett snabbt och enkelt sätt att utföra
inställning för vackra stillbilder varje gång. Nya
scenexempel i BEST SHOT inkluderar inställningar för
hög känslighet (High Sensitivity) och skakdämpning (Anti
Shake).
• Autonärbild (sidorna 81, 83)
Autonärbild skiftar automatiskt till närbildsläget när
avståndet mellan kameran och motivet är kortare än
autofokusomfånget.
• Snabbslutare (sidan 81)
När du trycker in slutarknappen till fullo, utan att göra en
paus, spelar kameran omedelbart in bilden utan att vänta
på att autofokusering utförs. Detta gör att du kan spela in
bilden i exakt rätt ögonblick utan att behöva vänta på
autofokusering.
• Business Shot (affärskort) (sidan 111)
Funktionen Business Shot korrigerar automatiskt formen
på den resulterande bilden vid inspelning av visitkort,
dokument, en vit tavla eller liknande föremål ur en sned
vinkel.
• Val av autofokusyta (sidan 82)
När “
Multi” väljs för autofokusytan utför kameran
mätaravläsning vid nio olika punkter samtidigt och väljer
automatiskt den bästa av dessa.
• Restaurering av ett gammalt foto (sidan 113)
Proceduren i detta avsnitt kan användas för att restaurera
ett gammalt, bleknat foto med de färger som modern
digital kamerateknik kan erbjuda.
• Tre exponeringslägen (sidan 92)
Tre exponeringslägen reglerar bländare och slutartid:
bländarprioritet AE (läget A), slutartidsprioritet AE (läget
S) och manuell exponering (läget M).
• Funktion för ID-foto (sidan 116)
Efter inspelning av ett porträtt går det att skriva ut ett ark
innehållande ett antal olika versioner av standard IDfotoformat.
11
INTRODUKTION
• Keystone-korrigering (sidan 156)
En enkel operation gör det möjligt att rätta till
snedvridning av bilden som inträffar när du spelar in en
tavla eller affisch ur sned vinkel.
• Filminspelning med ljud (sidan 118)
av storlek VGA, 30 bildrutor/sekund, av formatet MPEG-4
• Ett urval av filminspelningsfunktioner (sidan 118)
Utöver ett filmläge för normal filminspelning går det att
välja läget MOVIE BEST SHOT genom att välja en av de
inbyggda filmscenerna för inställning i enlighet med den
valda scenen. Scenerna i MOVIE BEST SHOT inkluderar
scenen “Short Movie” (för inspelning av kortfilmer) och
“Past Movie” (vars inspelning startas cirka fem sekunder
innan slutarknappen trycks in).
• Färgkorrigering (sidan 157)
Spela in en bild på ett gammalt foto för att återställa dess
färger.
• Inbyggda bildredigeringsfunktioner
Några enkla åtgärder gör det möjligt att ändra vitbalans
(sidan 159) och ljusstyrka (sidan 161) på bilderna efter
avslutad inspelning.
• Ljudstillbildsläge (sidan 131)
Använd detta läge för att spela in stillbilder som inkluderar
ljud.
• Rörelseutskrift (MOTION PRINT) (sidan 168)
Infångar bildrutor från en film och skapar stillbilder som
lämpar sig för utskrift.
• Röstinspelning (sidan 133)
Snabb och enkel inspelning av en berättelse.
• Kalenderskärm (sidan 171)
En enkel åtgärd uppvisar en komplett månadskalender på
kamerans skärm. Varje dag i månadskalendern visar en
miniatyr av den första fil som spelades in denna dag,
vilket underlättar när du snabbt vill leta upp en specifik fil.
• Histogram i realtid för RGB (sidan 134)
Ett histogram på skärmen gör det möjligt att justera
exponeringen medan du betraktar effekten på bildens
samlade ljusstyrka, vilket gör det enklare att spela in en
bra bild även under besvärlig belysning.
• Världstid (sidan 196)
En enkel åtgärd ställer in tiden på platsen du befinner dig
när du är ute och reser. Det går att välja mellan 162
städer i 32 tidszoner.
• Menyn EX (sidan 149)
Menyn EX sörjer för en genvägsmeny som ger dig tillgång
till fyra ofta använda inställningar.
12
INTRODUKTION
• Photo Loader och Photohands medföljer
(sidorna 242, 245, 255)
Din kamera är försedd med Photo Loader, ett populärt
tillämpningsprogram som automatiskt laddar bilder från
kameran till en dator. Den är även försedd med
Photohands, ett program för snabb och enkel
retuschering.
• Användning av minneskorten SD och MMC
(MultiMediaCards) för minnesutvidgning (sidan 203)
• Digital Print Order Format (DPOF) (sidan 211)
Det är enkelt att skriva ut bilder i önskad ordning med en
skrivare som är kompatibel med systemet DPOF.
Funktionen kan också användas för att bestämma bilder
och antal när du beställer framkallning i en butik.
• Stöder PictBridge och USB DIRECT-PRINT (sidan 214)
Anslut direkt till en skrivare kompatibel med PictBridge
eller USB DIRECT-PRINT för att skriva ut bilder utan att
behöva använda en dator.
• Kompatibel med PRINT Image Matching III (sidan 219)
Bilderna inkluderar data för PRINT Image Matching III
(lägen och andra inställningar på kameran). En skrivare
kompatibel med PRINT Image Matching III kan avläsa
denna data och skriva ut bilderna så att de blir exakt som
du föreställde dig när de spelades in.
• Datalagring med DCF (sidan 234)
Datalagring med protokollet DCF (Design rule for Camera
File system) sörjer för att bilderna är kompatibla mellan
en digital kamera och en skrivare.
13
INTRODUKTION
• Avfyra aldrig blixten alltför nära en persons ansikte. Ett
kraftigt sken som denna blixt skapar risk för synskador.
Detta gäller speciellt småbarn. Se till att kameran befinner
sig minst en meter från motivets ögon när blixten ska
användas.
• Håll kameran borta från vatten och andra vätskor och låt
den aldrig bli våt. Fukt skapar risk för brand och elstötar.
Använd aldrig kameran utomhus när det regnar eller
snöar, på stranden eller i en båt, i ett badrum el.dyl.
• Slå omedelbart av kameran om vatten eller något
främmande föremål skulle tränga in i den. Ta ur batteriet i
kameran och/eller koppla bort nättillsatsen från
vägguttaget och kontakta din handlare eller en
auktoriserad CASIO serviceverkstad. Fortsatt användning
av kameran i detta läge skapar risk för brand och elstötar.
• Slå omedelbart av kameran om du märker att rök eller en
underlig doft tränger ut ur den. Ta ur batteriet i kameran
(akta dig för att bränna fingrarna) och/eller koppla bort
nättillsatsen från vägguttaget och kontakta din handlare
eller en auktoriserad CASIO serviceverkstad. Fortsatt
användning av kameran i detta läge skapar risk för brand
och elstötar. När rök ej längre tränger ut ur kameran ska
du ta med den till en auktoriserad CASIO serviceverkstad.
Försök aldrig att reparera den själv.
Försiktighetsåtgärder
■ Allmänna försiktighetsåtgärder
Observera noga nedanstående punkter vid användning av
EX-Z850.
Begreppet “kameran” i detta instruktionshäfte avser den
digitala kameran CASIO EX-Z850.
• Använd aldrig kameran för inspelning eller avspelning
medan du promenerar eller kör en bil eller annat fordon.
Du utgör en olycksrisk i trafiken om du håller ögonen på
skärmen.
• Försök aldrig att öppna kamerans hölje eller utföra egna
reparationer. Inre komponenter med högspänning skapar
risk för elstötar. Överlåt allt underhåll och reparation till en
auktoriserad CASIO serviceverkstad.
• Håll mindre delar och tillbehör som medföljer kameran
borta från småbarn. Uppsök läkare omedelbart om ett
barn skulle råka svälja något.
• Avfyra aldrig blixten direkt mot en person som kör ett
motorfordon. Denne kan bli bländad och orsaka en
olycka.
14
INTRODUKTION
• Försök aldrig att använda nättillsatsen till att driva en
apparat utöver denna kamera. Använd endast den
nättillsats som specifikt anges för denna kamera.
• Undvik att täcka över nättillsatsen med en filt, matta eller
liknande och håll den borta från element och andra
värmekällor.
• Koppla bort nättillsatsen från vägguttaget och torka bort
damm och smuts som samlats runt kontaktens stift minst
en gång om året. En smutsig kontakt skapar risk för
brand.
• Slå omedelbart av kameran om det uppstår sprickor på
höljet till följd av att den tappats eller utsatts för hårdhänt
behandling. Ta ur batteriet i kameran och/eller koppla bort
nättillsatsen från vägguttaget och kontakta din handlare
eller en auktoriserad CASIO serviceverkstad.
• Använd aldrig kameran ombord ett flygplan eller på andra
ställen där användning är förbjuden. Detta kan orsaka
olyckor.
• Fysiska skador och fel på kameran kan göra att datan
som lagrats i dess minne förloras. Gör alltid en
reservkopia av viktiga data genom att överföra dem till en
dator el.dyl.
• Öppna aldrig batterifacklocket, koppla bort nättillsatsen
från kameran eller koppla bort nättillsatsen från
vägguttaget under pågående bildinspelning. Detta
omöjliggör inte bara lagring av den nuvarande bilden utan
kan även förvanska andra bilder som redan lagrats
minnet.
15
INTRODUKTION
■ Testa att allt fungerar som det ska innan
kameran tas i bruk!
■ Försiktighetsåtgärder gällande datafel
• Din digitala kamera är tillverkad av digitala
precisionskomponenter. Följande förhållanden skapar risk
för förvanskning av datan i minnet.
Innan kameran används för en viktig inspelning bör du
utföra ett antal provinspelningar för att försäkra att kameran
är inställd på önskat sätt och fungerar som den ska.
— Urtagning av batteriet eller minneskortet från kameran
eller placering av kameran på USB-vaggan medan
den håller på med inspelning eller tillgår dess minne
— Urtagning av batteriet eller minneskortet från kameran
eller placering av kameran på USB-vaggan medan
den gröna driftslampan fortfarande blinkar efter att
kameran slagits av
— Urkoppling av USB-kabeln, borttagning av kameran
från USB-vaggan eller bortkoppling av nättillsatsen
från USB-vaggan medan USB-datakommunikation
pågår
— Svagt batteri
— Andra onormala förhållanden
Något av förhållandena ovan kan göra att det dyker upp ett
felmeddelande på kamerans skärm (sidan 271). Följ
anvisningarna som meddelandet anger för att åtgärda felet.
16
INTRODUKTION
■ Bruksförhållanden
■ Fuktbildning
• Denna kamera är tillverkad för användning i ett
temperaturomfång från 0°C till 40°C.
• Använd och förvara inte kameran på följande ställen.
• Det finns risk för att det bildas imma på utsidan eller de
inre delarna när kameran förs inomhus en kylig dag eller
på annat sätt utsätts för häftiga temperaturväxlingar. Fukt
i kameran kan orsaka fel, så du bör försöka undvika
situationer som kan orsaka imbildning.
• För att förhindra imbildning kan det vara lämpligt att
placera kameran i en plastpåse när den ska flyttas till ett
ställe som är betydligt varmare eller kallare än den
nuvarande. Lämna kvar den i plastpåsen tills luften i
påsen anpassats till temperaturen på det nya stället. Om
det ändå bildas imma i kameran ska du ta ur batteriet och
låta batterilocket stå öppet i ett par timmar.
— Ställen som utsätts för direkt solsken
— Ställen som utsätts för hög luftfuktighet eller rikligt
med damm
— Nära en luftkonditioneringsapparat, element eller
andra ställen som utsätts för extrema temperaturer
— Inuti ett låst fordon, speciellt ett som står parkerat i
solen
— Ställen som utsätts för kraftiga vibrationer
17
INTRODUKTION
■ Strömförsörjning
■ Skötsel av kameran
• Använd endast det speciella laddningsbara batteriet av
litium-jon NP-40 för att driva denna kamera. Övriga
batterityper kan inte användas.
• Denna kamera använder inte ett separat batteri för
klockan. Datum och tid nollställs om kameran inte
strömförsörjs av batteriet och/eller USB-vaggan under
cirka 24 timmar. Var noga med att ställa in datum och tid
på nytt om detta inträffar (sidan 194).
• Fingeravtryck, damm och smuts på objektivet kan
förhindra nöjaktig bildinspelning. Vidrör aldrig objektivet
med fingrarna. Avlägsna damm från objektivytan med en
blåsborste. Torka sedan av med en mjuk, torr trasa.
• Fingeravtryck, smuts och andra främmande föremål på
blixten kan förhindra nöjaktig bildinspelning. Vidrör aldrig
blixten med fingrarna. Torka av en smutsig blixt med en
mjuk, torr trasa.
• Torka av damm och smuts på kamerans utsida med en
mjuk, torr trasa.
■ Objektiv
• Akta dig för att trycka alltför hårt på objektivet när du
rengör ytan. Objektivytan kan repas och orsaka
felfunktion.
• Det kan ibland märkas en smärre förvrängning i vissa
typer av bilder, t.ex. en lätt böjning av linjer som bör vara
raka. Detta beror på egenskaperna hos objektivet och
antyder inte fel på kameran.
■ Övrigt
• Kameran kan bli en aning varm under användning. Detta
är normalt och tyder inte på fel.
18
SNABBSTART
SNABBSTART
Ladda först batteriet!
1. Sätt i batteriet i kameran (sidan 35).
2. Placera kameran på USB-vaggan för att ladda batteriet
(sidan 37).
1
• Formen på nättillsatsen beror på landet där kameran köptes.
• En komplett laddning tar cirka 180 minuter.
1 Intagstyp
2
2
Stoppare
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 Stickproppstyp
3
19
Lampa [CHARGE]
Laddning pågår: Tänds röd
Laddning avslutad: Tänds grön
SNABBSTART
Inställning av skärmspråk och klocka
• Var noga med att utföra följande inställningar innan
kameran används för bildinspelning.
Se sidan 51 för närmare detaljer.
• Om du gör ett misstag under inställning av språket
eller klockan med proceduren nedan måste du anlita
kamerans meny för att separat ändra språket (sidan
198) eller klockan (sidan 194).
1. Tryck på strömbrytaren för att slå på kameran.
2. Använd [왖], [왔], [왗], och [왘] för att välja önskat
språk.
3. Tryck på [SET] för att registrera språkinställningen.
4. Använd [왖], [왔], [왗], och [왘] för att välja önskat
geografiskt område och tryck sedan på [SET].
1
5. Använd [왖] och [왔] för att välja önskad stad och
tryck sedan på [SET].
6. Använd [왖] och [왔] för att välja sommartid (DST),
om så behövs, och tryck sedan på [SET].
7. Använd [왖] och [왔] för att välja önskat
datumformat och tryck sedan på [SET].
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
8. Ställ in datum och tid.
[왖]
[왗]
[왘]
[왔]
[SET]
9. Tryck på [SET] för att registrera
klockinställningarna och lämna
inställningsskärmen.
20
C
SNABBSTART
Att spela in en bild
Se sidan 54 för närmare detaljer.
1. Tryck på [
Ikon för stillbildsläge
] (REC).
• Detta aktiverar läget REC (inspelning).
2. Ställ lägesväljaren på “
Grön driftslampa
1
” (stillbildsläget).
3. Rikta kameran mot motivet, använd skärmen
3
eller sökaren för att sammanställa bilden och
tryck sedan in slutarknappen ungefär halvvägs.
4
Fokusram
• När kameran avslutat autofokusering blir fokusramen
grön, och den gröna driftslampan tänds.
4. Håll kameran stilla och tryck försiktigt in
slutarknappen till fullo.
2
Innan ett separat inköpt minneskort tas i bruk ska
du först formatera kortet med denna kamera. Se
sidan 206 för detaljer om formatering av ett
minneskort.
21
SNABBSTART
Att titta på en inspelad bild
Att radera en bild
Se sidan 150 för närmare detaljer.
1. Tryck på [
1
1
2
2, 3, 4, 5
] (PLAY).
• Detta aktiverar läget PLAY (avspelning).
2. Använd [왗] och [왘] för att rulla genom
bilderna.
Se sidan 183 för närmare detaljer.
1. Tryck på [
] (PLAY).
2. Tryck på [왔] (
).
3. Använd [왗] och [왘] för att visa bilden du vill radera.
4. Använd [왖] och [왔] för att välja “Delete”.
• Välj “Cancel” om du vill avbryta utan att radera något.
5. Tryck på [SET] för att radera bilden.
22
FÖRBEREDELSER
FÖRBEREDELSER
Detta avsnitt innehåller information du bör känna till och
åtgärder att utföra innan kameran tas i bruk för första
gången.
Detta begrepp i
instruktionshäftet:
Det nu valda inspelningsläget
(stillbild, BEST SHOT, film,
MOVIE BEST SHOT,
röstinspelning).
“digitala störningar”
Små “snöaktiga” fläckar på en
inspelad bild eller på skärmen,
vilket gör att bilden ter sig
kornig.
Angående detta instruktionshäfte
Detta avsnitt beskriver de konventioner som används i
detta instruktionshäfte.
■ Terminologi
■ Knappoperationer
Tabellen nedan anger begreppen som används i detta
instruktionshäfte.
Detta begrepp i
instruktionshäftet:
Innebär:
“ett av lägena REC”
Knappoperationer anges av knappnamnet inom klamrar ([ ]).
Innebär:
■ Skärmtext
“kameran”
Den digitala kameran CASIO
EX-Z850
Text på skärmen innesluts alltid med dubbla
citationstecken (“ ”).
“filminne”
Stället där kameran nu lagrar
bilder du inspelar (sidan 56)
“batteri”
Det laddningbara batteriet av
litium-jon NP-40
“laddare”
Den separat inköpta laddaren
CASIO BC-30L
■ Kompletterande information
•
VIKTIGT!
anger viktig information du bör känna
till för att använda kameran på rätt sätt.
•
ANM.
anger information som är praktisk att känna
till vid användning av kameran.
23
FÖRBEREDELSER
■ Filminne
Allmän översikt
Begreppet “filminne” i detta instruktionshäfte är ett allmänt
begrepp som avser stället där kameran just nu lagrar
bilderna du spelar in. Filminnet kan vara ett av följande tre
ställen.
Följande bilder visar namnen på varje del, knapp och
omkopplare på kameran.
Kamera
• Kamerans inbyggda flashminne
• Ett SD-minneskort isatt i kameran
• Ett MultiMediaCard isatt i kameran
■ Framsida
2 3 4 56
Se sidan 235 för närmare detaljer om hur kameran lagrar
bilder.
1
8
7
1 Zoomreglage
2 Slutarknapp
3 Strömbrytare
4 Blixt
5 Hjälplampa för autofokus/
ljuset REC/självutlösare
24
6 Sökare
7 Objektiv
8 Mikrofon
FÖRBEREDELSER
■ Baksida
90
AB
■ Sida
J Högtalare
K Knapp [
]
C
J
K
L
D
[왖]
I
E
HG
F
9 Sökare
0 Driftslampa
A Knapp [ ] (läget PLAY)
B Knapp [ ] (läget REC)
C Lägesväljare
D Remring
E Verkställningsknapp
[왗]
[왘]
[왔]
[SET]
F [왖][왔][왗][왘]
G Visningsknapp [DISP]
H Menyknapp [MENU]
I Bildskärm
[SET]
25
(kontinuerlig slutare)
L Knapp [EX]
(genvägsmeny)
FÖRBEREDELSER
■ Undersida
M Stoppare
N Minneskortöppning
O Batterifack
P Batterilock
Q Uttag
R Skruvhål för stativ
* Använd detta hål för att fästa ett stativ.
M
R Q
P
ON
26
FÖRBEREDELSER
■ Framsida
USB-vagga
Placera den digitala kameran från CASIO på denna USBvagga för att utföra det följande.
1
• Batteriladdning (sidan 37)
• Titta på diabildsvisning med hjälp av funktionen för
fotoställning (sidan 174)
• Möjligt att ansluta till en TV för att titta på bilderna på TVskärmen (sidan 180).
• Direktanslutning till en skrivare för utskrift (sidan 215)
• Automatisk bildöverföring till en dator (sidan 220)
2
3
1 Kamerakontakt
2 USB-lampa [USB]
3 USB-knapp [USB]
4 Laddningslampa
[CHARGE]
5 Fotoställningsknapp
5 4
[PHOTO]
VIKTIGT!
• Använd endast USB-vaggan (CA-31) som medföljer
kameran. Övriga USB-vaggor kan inte användas.
■ Baksida
6 Likströmsingång [DC IN 5.3V]
(uttag för nättillsats)
7 Uttag [ ] (USB-port)
8 [AV OUT] (AV-utgång)
6
7
8
27
FÖRBEREDELSER
Bildskärmens innehåll
Bildskärmen använder sig av ett flertal indikatorer och ikoner för att upplysa dig om kamerans tillstånd.
• Skärmexemplen i detta kapitel är endast avsedda för illustrativa syften. De matchar inte exakt vad som faktiskt visas på
kamerans skärm.
Lägena REC
■ Skärmindikatorer
1 2 3 4567
89
1 Indikator för blixtläge
0
A
F
E
D
Oändlighet
Ingen
Manuell fokus
Autoblixt
Blixt av
•
Blixt på
Högeffektsblixt
Mjukblixt
B
C
Fastfokus
(sidan 67)
Reducering av röda
ögon
• Om kameran avkänner att
blixten behövs då autoblixt är
vald kommer indikatorn för
påslagen blixt att visas när
slutarknappen trycks in
halvvägs.
2 Indikator för fokusläge
(sidan 79)
visas endast under
filminspelning.
• Vid val av autofokus för
knappanpassningsfunktionen
(sidan 137) visas
blott en
kort stund och slocknar sedan
på skärmen.
Volframlampa
Manuell
• Vid val av autovitbalans för
knappanpassningsfunktionen
(sidan 137) visas AWB blott en
kort stund och slocknar sedan
på skärmen.
4 Kontinuerligt slutarläge
(sidan 97)
En bild
3 Indikator för vitbalans
(sidan 89)
Normal kontinuerlig
slutare
AWB
Snabb kontinuerlig
slutare
Auto
Dagsljus
Kontinuerlig slutare med
blixt
Mulet
Skugga
Z
Dagsvit
Autofokus
Närbild
Dagsljus
28
Zoom kontinuerlig
Multi kontinuerlig
FÖRBEREDELSER
5 Självutlösare
(sidan 73)
Ingen
10s
2s
x3
1 bild
Självutlösare 10 sek.
Självutlösare 2 sek.
Tredubbel självutlösare
6 Lägen för REC (sidan 54)
Stillbild
BEST SHOT
Bländarprioritet AE
Slutartidsprioritet AE
Manuell exponering
8•
Stillbilder: Minneskapacitet
(sidorna 58, 273)
• Filmer: Återstående
inspelningstid (sidan 120)
0•
Stillbilder: Bildkvalitet (sidan 77)
F : Fin
N : Normal
E : Ekonomi
• Filmer: Bildkvalitet (sidan 119)
HQ
: Hög kvalitet
NORMAL : Normal
LP
: Lång inspelningstid
A Indikator för ljuset REC
(sidan 130)
Auto
Filmläget MOVIE BEST
SHOT
Av
B Datum och tid (sidan 194)
Ljudstillbild
C Batterikapacitet
• Ikonen
eller
visas när
du väljer scenen “Short Movie”
eller “Past Movie” i MOVIE
BEST SHOT (sidan 123).
7 Indikator för mätningsläge
(sidan 143)
Ingen
På
Ingen
Fördröjd film
Röstinspelning
Multi
Mittvägd
• Ändring av inställningen för en av följande funktioner
gör att ett hjälpmeddelande för ikonhjälp (sidan 139)
visas på skärmen i cirka en sekund. Det går att slå
av ikonhjälp om så önskas.
— Fokusläge, vitbalans, självutlösare, mätningsläge,
lägena REC
— Bildstorlek, vitbalans, AF-yta på menyskärmen EX
(sidan 149)
9•
Film
Kortfilm
ANM.
Stillbilder: Bildstorlek (sidan 76)
• Filmer: Inspelningstid (sidan 121)
(sidan 40)
D Histogram (sidan 134)
E Skakdämpningsindikator
(sidan 108)
F Fokusram
(sidan 57)
• Fokusering avslutad: Grön
• Fokusering misslyckad: Röd
Punkt
29
FÖRBEREDELSER
■ Exponeringspanel
G
Exponeringspanelen är en yta i det nedre högra hörnet av
skärmen i lägena REC som visar olika justeringsbara
parametrar. Exponeringspanelen kan också användas för
att ändra exponeringsinställningar.
H
I
J
Exponeringspanel
K
G Digital zoomindikator (sidan 65)
• Det följande förklarar posterna som förekommer på
exponeringspanelen. Posterna som uppträder beror på
det nuvarande läget REC.
H ISO-känslighet (sidan 142)
I Bländarvärde (sidorna 31, 58, 93, 96)
J Slutartidsvärde (sidorna 31, 58, 95, 96)
K Zoomindikator (sidan 65)
• Vänster sida anger optisk zoom.
• Höger sida anger digital zoom.
ANM.
• En slutartid, bländare eller ISO-känslighet utanför det
tillåtna omfånget gör att motsvarande värde på
skärmen blir bärnstensfärgat
30
FÖRBEREDELSER
1 Bländarvärde (sidorna 93, 96)
Använd denna post för att justera
bländarvärdet.
• Bländarvärdet visas på
exponeringspanelen när lägesväljaren
står i läget “A” (bländarprioritet AE)
eller läget “M” (manuell exponering).
3 EV-skifte (värde för
exponeringskompensation) (sidan 88)
Använd denna post för finjustering av
exponeringen.
• EV-skiftesvärdet visas på
exponeringspanelen när lägesväljaren
står på “A” (bländarprioritet AE) eller
“S” (slutartidsprioritet AE). Evskiftesvärdet visas också när
lägesväljaren står i ett läge utöver “M”
(manuell exponering) då “EV Shift”
tilldelats funktionen “L/R Key” (sidan
137).
Bländarvärde
2 Slutartid (sidorna 95, 96)
Använd denna post för att justera
slutartiden.
• Slutartiden visas på
exponeringspanelen när lägesväljaren
står i läget “S” (slutartidsprioritet AE),
läget “M” (manuell exponering).
Slutartid
EV-skifte
4 Inställning av manuell fokusering (MF)
(sidan 85)
Använd denna post för manuell justering
av fokusering.
• Inställning av manuell fokusering visas
Inställning av
på exponeringspanelen när manuell
manuell
fokusering är vald (anges av “
” på fokusering (MF)
skärmen) med [왖] (
).
31
FÖRBEREDELSER
5•
Läget PLAY
12
Stillbilder: Bildstorlek (sidan 76)
• Filmer: Bildkvalitet
(sidan 119)
HQ
: Hög kvalitet
NORMAL : Normal
LP
: Lång inspelningstid
3
4
5
6
7
8
9
F
E
D
(sidan 142)
7 Bländarvärde
(sidorna 58, 93, 96)
8 Slutartidsvärde
(sidorna 58, 95, 96)
9 Datum och tid (sidan 194)
0 Indikator för
Stillbild
Film
Filmläget MOVIE BEST
SHOT
3 Mappnamn/Filnamn
2 Bildskydsdindikator
(sidan 186)
Auto
Dagsljus
mätningsläge (sidan 143)
Skugga
Dagsvit
Dagsljus
Volframlampa
Manuell
B Indikator för blixtläge
(sidan 67)
Blixt på
Blixt av
Multi
Exempel : När en fil med namnet
CIMG0023.JPG lagras i en mapp
med namnet 100CASIO
Högeffektsblixt
Mittvägd
Mjukblixt
Punkt
Reducering av röda ögon
100-0023
Mappnamn
Fördröjd film
Röstinspelning
AWB
(sidan 185)
Kortfilm
Ljudstillbild
(sidorna 89, 159)
Mulet
6 ISO-känslighet
CB A 0
1 Filtyp för läget PLAY
A Indikator för vitbalans
C Lägen för REC (sidan 54)
Filnamn
Stillbild
4•
Stillbilder: Bildkvalitet
(sidan 77)
F : Fin
N : Normal
E : Ekonomi
• Filmer: Inspelningstid
(sidan 121)
BEST SHOT
D Batterikapacitet
(sidan 40)
E Histogram (sidan 134)
F EV-värde (sidan 88)
32
FÖRBEREDELSER
VIKTIGT!
Ändring av innehållet på bildskärmen
• En del information visas kanske inte på rätt sätt vid
visning av en bild som spelats in med en annan
digital kameramodell.
Vart tryck på [DISP] ändrar innehållet på skärmen i följande
ordning.
■ Lägena REC
33
Indikatorer på
Histogram på
Bildskärmen av
Indikatorer av
FÖRBEREDELSER
■ Läget PLAY
Indikatorer på
VIKTIGT!
• Knappen [DISP] kan inte användas för att ändra
innehållet på bildskärmen under pågående
filminspelning eller vid inspelning av en ljudstillbild.
• Skärmen kan inte slås av när kameran står i ett av
lägena REC och visar en scen i BEST SHOT eller
under en paus vid filminspelning.
• Ett tryck på [DISP] i röstinspelningsläget slår
skärmen på (“indikatorer på”) och av. När en
röstinspelningsfil visas i läget PLAY skiftar ett tryck
på [DISP] mellan “indikatorer på” och “indikatorer
av”.
• Vid avspelning av innehållet i en röstinspelningsfil
när “indikatorer av” är vald (enbart ikonen för
röstinspelningsfil visas på skärmen) blir skärmen
svart i cirka två sekunder efter ett tryck på [SET] för
att starta avspelning. Ikonen för röstinspelningsfil
(indikatorer av) visas på nytt efter avslutad
avspelning.
Histogram/Detaljer på
Indikatorer av
34
FÖRBEREDELSER
Fastsättning av remmen
Strömförsörjning
Sätt fast remmen i remringen såsom framgår av bilden.
Din kamera drivs med ett laddningsbart batteri av litium-jon
(NP-40).
Isättning av det laddningsbara batteriet
1. Skjut på batterilocket i pilens riktning och
sväng det öppet.
Remring
VIKTIGT!
• Håll alltid remmen virad runt handleden så att du inte
riskerar att tappa kameran.
• Den medföljande remmen är endast avsedd för
denna kamera. Använd den inte för andra syften.
• Sväng inte kameran genom att hålla i remmen.
35
FÖRBEREDELSER
2. Placera batteriet med märket 왖 riktat mot
3. Sväng på batterilocket för att stänga det och
batterifacket och tryck stopparen ur vägen
med sidan av batteriet medan du skjuter in
det i kameran.
skjut det sedan i pilens riktning.
Stoppare
VIKTIGT!
NP-40
• Använd endast det speciella laddningsbara batteriet
av litium-jon NP-40 för att driva denna kamera.
Någon annan typ av batteri kan inte användas.
• Tryck på undersidan av batteriet och kontrollera att
stopparen låser batteriet på plats ordentligt.
Tänk på att batteriet inte är laddat till fullo när kameran
tas i bruk för första gången efter inköpet. Du måste
ladda batteriet innan kameran tas i bruk för första
gången.
36
FÖRBEREDELSER
ANM.
Laddning av batteriet
• Den medföljande nättillsatsen är uformad för drift
med valfri nätspänning i omfånget 100 till 240 V.
Tänk dock på att formen på nättillsatsens kontakt
kan variera från land till land. Om nättillsatsen ska
användas i ett land där formen på vägguttagen skiljer
sig från ditt eget land ska du använda en annan
nätkabel som medföljer kameran, eller köpa en
nätkabel som lämpar sig för landet ifråga.
• Använd aldrig nättillsatsen med en
spänningsomvandlare.
1. Anslut den medföljande nättillsatsen till
likströmsingången [DC IN 5.3V] på USBvaggan och anslut sedan nättillsatsen till ett
vägguttag.
• Formen på nättillsatsen beror på landet där kameran
köptes.
USB-vagga
[DC IN 5.3V]
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Nättillsats
USB-vagga
Nättillsats
[DC IN 5.3V]
Nätkabel
37
FÖRBEREDELSER
ANM.
• En komplett laddning tar cirka 180 minuter. Den
faktiska laddningstiden beror på batteriets kondition
och de omgivande förhållandena.
• Den medföljande nättillsatsen är utformad för drift
med valfri nätspänning i omfånget 100 till 240 V.
Tänk dock på att formen på nättillsatsens kontakt
kan variera från land till land. Vid resor utomlands
måste du själv införskaffa en nätkabel som lämpar
sig för vägguttagen i landet ifråga.
• Använd aldrig nättillsatsen med en
spänningsomvandlare.
4. Ta efter avslutad laddning bort kameran från
USB-vaggan.
2. Slå av kameran.
3. Inrikta kameran med
skärmen vänd framåt
såsom visas på
bilden och placera
den på USB-vaggan.
• Placera aldrig kameran
på USB-vaggan när den
är påslagen.
• Lampan [CHARGE] på
USB-vaggan tänds i
rött som ett tecken på
att laddning startat.
Lampan [CHARGE] blir
grön när laddningen är
avslutad.
Lampa [CHARGE]
38
FÖRBEREDELSER
• De enda operationer som kan utföras när kameran är
placerad på USB-vaggan är: laddning av batteriet,
fotoställning, bildutmatning till en TV och USBdatakommunikation.
VIKTIGT!
• Använd endast den medföljande USB-vaggan (CA31) eller den valfria laddaren (BC-30L) för att ladda
det laddningsbara batteriet av litium-jon NP-40.
Använd aldrig någon annan laddningsanordning.
• Använd endast den medföljande nättillsatsen.
Använd aldrig någon annan nättillsats. Använd inte
någon av de valfria nättillsatserna AD-C30, AD-C40,
AD-C620 och AD-C630 med denna kamera.
• Försäkra att kamerakontakten på USB-vaggan är
intryckt i kamerans uttag så långt det går.
• Lampan [CHARGE] kan förbli bärnstensfärgad och
laddningen startas kanske inte omedelbart om du
försöker ladda batteriet strax efter användning av
kameran (när batteriet fortfarande är varmt) eller om
det är för varmt eller kallt på stället där du befinner
dig. Vänta i så fall en stund tills batteriet nått normal
temperatur. Lampan [CHARGE] blir röd och
laddningen startas så snart batteriet återgår till en
temperatur som medger laddning.
• Om lampan [CHARGE] börjar blinka röd innebär det
att det uppstod ett fel under laddning. Ett fel kan
orsakas av något av det följande: ett problem med
USB-vaggan, ett problem med kameran eller ett
problem med batteriet eller hur det är isatt. Ta bort
kameran från USB-vaggan och kontrollera att den
fungerar som den ska.
39
FÖRBEREDELSER
■ Om kameran ej fungerar normalt
■ Batterivarningsindikator
Detta kan innebära att batteriet är felaktigt isatt.
Utför det följande.
Det följande visar hur indikatorn för batterikapacitet ändras
efter hand som batteriet förbrukas. Indikatorn
anger att
den återstående batterinivån är låg. Det går inte att spela in
fler bilder när indikatorn
. visas. Ladda batteriet
omedelbart om någon av dessa indikatorer visas.
1. Ta ut batteriet ur kameran och kontrollera om
det förekommer smuts på dess kontakter.
Torka av kontakterna med en mjuk, torr trasa
om så är fallet.
Batterinivå
Hög
Låg
Indikator
2. Kontrollera att nättillsatsen är ansluten till
USB-vaggan och ett vägguttag på rätt sätt.
VIKTIGT!
• Om samma fel uppstår på nytt när du placerar
kameran på USB-vaggan efter att ha vidtagit
åtgärderna ovan bör du kontakta en auktoriserad
CASIO serviceverkstad.
• Se sidan 277 för information om batterilivslängd.
• Beroende på olika strömförsörjningskrav i olika lägen
kan det hända att batteriindikatorn visar en lägre nivå
i läget PLAY än i ett av lägena REC. Detta är normalt
och tyder inte på fel.
40
FÖRBEREDELSER
■ Tips för effektiv användning av batteriet
Batteribyte
• Välj
(blixt av) för blixläget om du inte tänkt använda
blixten under inspelning. Se sidan 67 för närmare detaljer.
• Aktivera funktionerna för automatiskt strömavslag och
viloläge (sidan 47) för att spara på batterierna ifall du
råkar glömma att slå av kameran.
• Inställningen “0” för skärmens ljusstyrka sörjer för mindre
strömförbrukning (sidan 199).
1. Öppna batterilocket.
2. Dra stopparen i pilens riktning.
• Batteriet skjuts ut ur öppningen en aning.
Stoppare
3. Frigör stopparen och dra ut batteriet ur
kameran.
• Akta dig för att tappa batteriet.
4. Sätt i ett nytt batteri i kameran (sidan 35).
41
FÖRBEREDELSER
• Observera noga nedanstående föreskrifter då felaktig
hantering av batterier skapar risk för överhettning,
brand och explosion.
— Använd aldrig någon annan laddare än den valfria
laddare som specifikt anges för batteriet.
— Använd aldrig batteriet för att söka strömförsörja en
apparat utöver denna kamera.
— Håll batteriet på behörigt avstånd från en öppen eld.
— Placera aldrig batteriet i en mikrovågsugn, försök
aldrig att bränna det och utsätt det inte för hög
värme.
— Kontrollera att batteriet är vänt åt rätt håll när det
sätts i kameran eller placeras på den valfria
laddaren.
— Håll batteriet borta från metallbitar och andra
föremål som kan leda elektricitet (halsband, blystift
o.dyl.).
— Försök aldrig att ta isär batteriet, modifiera det på
något sätt eller utsätta det för slag och stötar.
— Håll batteriet borta från både sötvatten och
saltvatten.
— Använd och förvara inte batteriet på ställen som
utsätts för solsken, i en bil som står parkerad i solen
eller på andra ställen som kan utsättas för höga
temperaturer.
Angående strömförsörjning
Observera noga nedanstående föreskrifter vid hantering
eller användning av batteriet och den valfria laddaren.
■ Föreskrifter för batterihantering
● SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Läs noga följande säkerhetsföreskrifter innan batteriet tas i
bruk för första gången.
ANM.
• Begreppet “batteri” i detta instruktionshäfte syftar på
det laddningsbara batteriet av litium-jon CASIO
NP-40.
• Använd endast den medföljande USB-vaggan
(CA-31) eller den valfria laddaren (BC-30L) för att
ladda det laddningsbara batteriet av litium-jon NP-40.
Använd aldrig någon annan laddningsanordning.
42
FÖRBEREDELSER
● FÖRESKRIFTER FÖR ANVÄNDNING
• Ta omedelbart bort batteriet från kameran eller vaggan
om du märker något av det nedanstående vid
användning, laddning eller förvaring av ett batteri. Håll
det också borta från eld.
— Läckande vätska
— En underlig doft
— Värmealstring
— Missfärgning av batteriet
— Ett deformerat batteri
— Något annat onormalt med batteriet
• Stoppa laddningen om batteriet ännu inte är laddat till
fullo när den normala laddningstiden passerat. Fortsatt
laddning i detta läge skapar risk för överhettning, brand
och explosion.
• Batterivätska kan orsaka synskador. Om du råkar få
batterivätska i ögonen ska du omedelbart skölja ur
ögonen med rent kranvatten och sedan uppsöka
läkare.
• Läs noga sidan 37 i detta instruktionshäfte samt
anvisningarna som medföljer den valfria laddaren före
användning eller laddning av batteriet.
• Om batteriet ska användas av barn ska du noga se till
att barnet är medvetet om alla säkerhetsföreskrifter och
har informerats om hur batteriet ska hanteras.
• Skölj omedelbart med rent kranvatten om du råkar få
batterivätska på huden eller kläderna. En längre tids
kontakt med batterivätska kan irritera huden.
• Detta batteri bör endast användas med denna digitala
kamera från CASIO.
• Ladda batteriet endast med den USB-vagga som
medföljer kameran eller med den specifikt angivna
valfria laddaren. Använd aldrig någon annan typ av
laddare.
• Användning av batteriet på kalla ställen förkortar den
brukstid som kan förväntas av en komplett laddning.
Ladda batteriet på ett ställe där temperaturen ligger på
mellan 10°C och 35°C. Laddning utanför detta
temperaturomfång kan göra att laddningen tar längre
tid eller rentav misslyckas helt.
• Allt kortare brukstid efter en komplett laddning tyder på
att batteriet börjar nå slutet av sin effektiva livslängd.
Ersätt det med ett nytt batteri.
• Torka aldrig av batteriet med thinner, bensol, sprit eller
andra flyktiga lösningar eller kemiskt behandlade
trasor. Detta kan deformera batteriet och leda till fel.
43
FÖRBEREDELSER
■ Föreskrifter för USB-vaggan och
nättillsatsen
● FÖRESKRIFTER FÖR FÖRVARING
• Ta alltid ur batteriet när kameran inte ska användas
under en längre period. Ett batteri som lämnas kvar i
kameran laddas ur gradvis även om strömmen är
avslagen, vilket innebär att batteriet kan ha blivit
urladdat eller behöver laddas längre tid än vanligt nästa
gång du tar kameran i bruk.
• Förvara batteriet på ett svalt, torrt ställe (högst 20°C).
● ANVÄNDNING AV BATTERIET
• Se sidan 37 i detta instruktionshäfte eller anvisningarna
som medföljer den valfria laddaren för närmare detaljer
om laddning och laddningstid.
• Vid transport av batteriet ska det förvaras antingen i
kameran eller i dess medföljande ask.
Observera!
44
• Anslut aldrig till ett eluttag vars spänning
ligger utanför det omfång som står angiven på
nättillsatsen. Detta skapar risk för brand och
elstötar. Använd endast den nättillsats som
medföljer kameran.
• Akta dig för att låta nättillsatsens kabel bli
repad eller skadad, placera inga tunga
föremål på den och håll den borta från
värmekällor. En skadad nätkabel skapar risk
för brand och elstötar.
• Försök aldrig att modifiera nätkabeln och
undvik att böja, tvinna eller dra i den. Detta
skapar risk för brand och elstötar.
• Vidrör aldrig nättillsatsen med våta händer.
Detta skapar risk för elstötar.
• Överbelasta inte vägguttag och
förlängningskablar. Detta skapar risk för
brand och elstötar.
• Skulle nättillsatsens kabel råka bli skadad
(blottade ledningar) ska du införskaffa en ny
från din handlare eller en auktoriserad CASIO
serviceverkstad. En skadad nätkabel skapar
risk för brand och elstötar.
FÖRBEREDELSER
Observera!
• Använd nättillsatsen på ställen där den inte
riskerar att utsättas för vattenstänk. Vätska
skapar risk för brand och elstötar.
• Placera aldrig någon vas eller annan
vätskefylld behållare ovanpå nättillsatsen.
Vätska skapar risk för brand och elstötar.
Att slå kameran på och av
■ Att slå på kameran
Tryck på strömbrytaren, [
] (REC) eller [
] (PLAY). Den
gröna driftslampan tänds en kort stund och sedan slås
strömmen på. Läget kameran ställs i beror på vilken knapp
du använde för att slå på den.
• Ta alltid bort kameran från USB-vaggan före anslutning
eller urkoppling av nättillsatsen.
• Nättillsatsen blir en aning varm under laddning, USBdatakommunikation och vid användning av funktionen för
fotoställning. Detta är normalt och tyder inte på fel.
• Koppla bort nättillsatsen från vägguttaget närhelst den
inte används.
• Placera aldrig en filt, matta el.dyl. på nättillsatsen. Detta
skapar risk för brand.
Att välja detta läge
från början:
Slå på kameran med denna knapp:
REC
Strömbrytaren eller [
PLAY
[
Strömbrytare
] (REC)
] (PLAY)
Grön driftslampa
[
] (PLAY)
[
45
] (REC)
FÖRBEREDELSER
■ Att slå av kameran
ANM.
• Ett tryck på [
] (REC) för att slå på kameran
aktiverar ett av lägena REC, medan ett tryck på [
]
(PLAY) aktiverar läget PLAY.
• Ett tryck på [
] (PLAY) i ett av lägena REC skiftar
till läget PLAY. Objektivet dras in cirka 10 sekunder
efter lägesskiftet.
Tryck på strömbrytaren för att slå av kameran.
ANM.
• Det går att ställa in kameran så att den inte slås på
vid ett tryck på knappen [
] (REC) eller [
]
(PLAY), eller så att den slås av vid ett tryck på
knappen [
] (REC) eller [
] (PLAY). Se
“Inställning av strömpå/avslagsfunktion för [
]
(REC) och [
] (PLAY)” på sidan 201 för närmare
detaljer.
VIKTIGT!
• Om funktionen för automatiskt strömavslag slår av
strömmen ska du åter trycka på strömbrytaren,
knappen [
] (REC) eller [
] (PLAY) för att slå på
strömmen igen.
• Strömpåslag med strömbrytaren eller knappen [
]
(REC) gör även att objektivet sträcks ut. Akta dig för
att blockera objektivet eller låta det stöta mot något
medan det sträcks ut.
46
FÖRBEREDELSER
● Se “Användning av skärmmenyer” (sidan 48) för
närmare detaljer om användning av menyer.
Inställningar för strömbesparing
Det går att utföra inställningarna nedan för att spara på
batteriet.
Sleep (viloläge) : Slår automatiskt av skärmen om ingen
åtgärd utförs inom en angiven tidsperiod
i ett av lägena REC. Ett tryck på valfri
knapp gör att skärmen slås på igen.
Auto Power Off (automatiskt strömavslag):
Slår av strömmen om ingen åtgärd
utförs inom en angiven tidsperiod.
Att ställa in denna inställning:
Välj denna funktion:
Sleep
Sleep
Auto Power Off
Auto Power Off
5. Använd [왖] och [왔] för att ändra inställning
och tryck sedan på [SET].
• Tillgängliga inställningar för Sleep är: “30 sec”,
“1 min”, “2 min” och “Off”.
1. Slå på kameran.
• Tillgängliga inställningar för Auto Power Off är:
“2 min” och “5 min”.
2. Tryck på [MENU].
• Funktionen Sleep kan inte användas i läget PLAY.
3. Använd [왗] och [왘] för att välja rutan “Set
• Ett tryck på valfri knapp när Sleep har aktiverats slår
omedelbart på skärmen igen.
Up”.
4. Använd [왖] och [왔] för att välja funktionen
vars inställning du vill ändra och tryck sedan
på [왘].
47
FÖRBEREDELSER
• Funktionerna Auto Power Off och Sleep aktiveras
inte i följande fall.
Användning av skärmmenyer
Ett tryck på [MENU] uppvisar olika menyer på skärmen
som kan användas för att utföra diverse inställningar.
Menyn som visas beror på om du befinner dig i ett av
lägena REC eller PLAY. Det följande visar ett exempel på
användning av menyn i ett av lägena REC.
— När kameran är ansluten till en dator eller någon
annan apparat via USB-vaggan
— När diabildsvisning pågår
— Vid avspelning av en röstinspelningsfil
— Vid inspelning av en film
1. Tryck på
— Vid avspelning av en film
Strömbrytare
strömbrytaren eller
knappen [ ] (REC).
ANM.
• Det går också att spara på batteriet genom att välja
“0” som inställning för skärmens ljusstyrka (sidan
199).
• Tryck på knappen [
]
(PLAY) om du vill
aktivera läget PLAY.
[
48
][
]
FÖRBEREDELSER
2. Tryck på [MENU].
● Operationer på menyskärmen
Valmarkör
(anger nu vald post)
[MENU]
Ruta
[왖]
[왘]
[왗]
[왔]
[SET ]
Inställningar
49
För att utföra detta:
Gör detta:
Flytta mellan rutor
Tryck på [왗] och [왘].
Flytta från ruta till
inställning
Tryck på [왔].
Flytta från inställning till
ruta
Tryck på [왖].
Flytta mellan inställningar
Tryck på [왖] och [왔].
Visa alternativ för en
inställning
Tryck på [왘] eller [SET].
Välja ett alternativ
Tryck på [왖] och [왔].
Tillämpa inställningen och
lämna menyskärmen
Tryck på [SET].
Tillämpa inställningen och
återgå till rutval
Tryck på [왗].
Lämna menyskärmen
Tryck på [MENU].
FÖRBEREDELSER
3. Tryck på [왗] och [왘] för att välja önskad ruta
6. Utför något av det följande för att tillämpa den
och tryck sedan på [SET] för att flytta
valmarkören från rutan till inställningarna.
gjorda inställningen.
4. Använd [왖] och [왔]
för att välja posten du
vill ställa in och tryck
sedan på [왘].
• Du kan även trycka på
[SET] istället för [왘].
Exempel: Val av posten
“Self-timer”.
Att göra detta:
Tryck på denna knapp:
Tillämpa inställningen och
lämna menyskärmen.
Tryck på [SET].
Tillämpa inställningen och
återgå till posten vald i steg 4.
Tryck på [왗].
Tillämpa inställningen och
återgå till rutvalet i steg 3.
1. Tryck på [왗].
2. Använd [왖] för att flytta
upp till rutval.
• Se “Menyreferens” på sidan 259 för närmare detaljer
om menyer.
5. Använd [왖] och [왔] för att ändra inställning.
50
FÖRBEREDELSER
VIKTIGT!
Inställning av skärmspråk och klocka
• Bildinspelning utan att klockan ställts in gör att
felaktig tidsinformation registreras. Var noga med att
ställa in klockan innan kameran tas i bruk.
• Ett inbyggt batteri bevarar kamerans inställda datum
och tid i cirka 24 timmar om kameran inte är
strömförsörjd. Inställningarna för datum och tid
raderas dock om stödbatteriet laddas ur. Kameran är
inte strömförsörjd alls i följande fall.
— När det laddningsbara batteriet är urladdat eller
tas ut ur kameran
— När kameran inte är strömförsörjd via USBvaggan då det laddningsbara batteriet är urladdat
eller tas ut ur kameran
• Skärmen för inställning av datum och tid uppträder
nästa gång du slår på strömmen om datum och tid
har raderats. Utför då inställning av datum och tid på
nytt.
• Om du gör ett misstag under inställning av språket
eller klockan med proceduren nedan måste du anlita
kamerans meny för att separat ändra språket (sidan
198) eller klockan (sidan 194).
Var noga med att utföra följande inställningar innan
kameran används för bildinspelning.
•
•
•
•
Skärmspråk
Hemstad
Datumformat
Datum och tid
Nuvarande inställning av datum och tid används av
kameran för att framställa datum och tid som lagras
tillsammans med övriga bilddata.
51
FÖRBEREDELSER
3. Använd [왖], [왔], [왗],
Att ställa in skärmspråk och klocka
1. Tryck på strömbrytaren, [
] (REC) eller [
(PLAY) för att slå på kameran.
och [왘] för att välja
det geografiska
område där du bor
och tryck sedan på
[SET].
]
2. Använd [왖], [왔], [왗],
och [왘] för att välja
önskat språk och
tryck sedan på [SET].
4. Använd [왖] och [왔]
för att välja en stad
som ligger i din
hemtidszon och tryck
sedan på [SET].
: Japanska
English
: Engelska
Français : Franska
Deutsch
: Tyska
Español
: Spanska
Italiano
: Italienska
5. Använd [왖] och [왔] för att välja sommartid
(DST), om så behövs, och tryck sedan på
[SET].
Português : Portugisiska
: Kinesiska (komplex)
: Kinesiska (förenklad)
Att göra detta:
Välj denna inställning:
: Koreanska
Hålla tiden med sommartid (DST)
On
Hålla tiden med standardtid
Off
52
FÖRBEREDELSER
6. Använd [왖] och [왔] för
7. Ställ in nuvarande
att välja datumformat
och tryck sedan på
[SET].
datum och tid.
Exempel: 24 december 2006
Att visa datum på detta sätt:
Välj detta format:
06/12/24
YY/MM/DD
24/12/06
DD/MM/YY
12/24/06
MM/DD/YY
Att göra detta:
Utför detta:
Ändra inställning vid nuvarande
markörposition
Tryck på [왖] och [왔].
Flytta markören mellan
inställningar
Tryck på [왗] och [왘].
Skifta mellan 12-timmars och 24timmars tidsvisning
Tryck på [DISP].
8. Tryck på [SET] för att registrera inställningarna
och lämna inställningsskärmen.
53
GRUNDLÄGGANDE BILDINSPELNING
GRUNDLÄGGANDE BILDINSPELNING
Detta avsnitt beskriver den grundläggande proceduren för
inspelning av en bild.
Inspelning av en bild
•
(Stillbild)
Använd detta läge för att spela in stillbilder. Detta läge
bör normalt väljas för inspelning.
•
(BEST SHOT)
Välj helt enkelt ett av de inbyggda scenexemplen för att
låta kameran utföra lämpliga inställningar för den valda
scenen, så erhåller du vackra stillbilder varje gång (sidan
103).
Val av inspelningsläge
Denna digitala kamera från CASIO har åtta olika
inspelningslägen som beskrivs i detalj nedan. Ställ
lägesväljaren på det inspelningsläge som lämpar sig för
bilden du vill framställa innan inspelning startas.
• A (Bländarprioritet AE)
I detta läge ställs övriga inställningar in i enlighet med det
valda bländarvärdet (sidan 92).
• S (Slutartidsprioritet AE)
I detta läge ställs övriga inställningar in i enlighet med det
valda slutartidsvärdet (sidan 94).
Stillbild
BEST SHOT
A
S
M
Bländarprioritet AE
• M (Manuellt exponering)
Detta läge ger dig kontroll över inställning av både
bländare och slutartid (sidan 96).
Slutartidsprioritet AE
Manuellt exponering
Röstinspelning
Lägesväljare
Filmläget MOVIE BEST
SHOT
•
(Röstinspelning)
Använd detta läge för att spela in enbart ljud (sidan 133).
Film
•
(Filmläget MOVIE BEST SHOT)
Välj helt enkelt en av de inbyggda filmscenerna för att låta
kameran utföra lämpliga inställningar för den valda scenen,
så erhåller du vackra filmer varje gång (sidan 123).
•
(Film)
Använd detta läge för att spela in filmer (sidan 120).
54
GRUNDLÄGGANDE BILDINSPELNING
ANM.
• Ikonen för nu valt
inspelningsläge (t.ex.
för stillbildsläget)
visas på skärmen.
Inriktning av kameran
Ikon för stillbildsläge
Håll kameran stilla med båda händerna vid bildinspelning.
Kameran kan skaka och göra bilden suddig om du håller i
den med blott ena handen.
55
• Horisontellt
Håll kameran
stilla med båda
händerna och
tryck
armbågarna mot
sidorna.
• Vertikalt
Håll kameran
vertikalt så att
blixten befinner
sig ovanför
objektivet. Håll
kameran stilla
med båda
händerna.
GRUNDLÄGGANDE BILDINSPELNING
VIKTIGT!
Inspelning av en bild
• Kontrollera att dina fingrar eller remmen inte
blockerar blixten, mikrofonen, Hjälplampa för
autofokus/ljuset REC/självutlösare eller objektivet.
Blixt
Kameran justerar automatiskt slutartiden i enlighet med
ljusstyrkan hos motivet. De inspelade bilderna lagras i
kamerans inbyggda minne, eller på ett minneskort om ett
sådant är isatt i kameran.
• När ett separat införskaffat SD-minneskort eller
MultiMediaCard (MMC) är isatt i kameran lagras bilderna
på detta kort (sidan 203).
Hjälplampa för autofokus/
ljuset REC/självutlösare
Efter inköp av ett minneskort ska du vara noga med att
sätta i det i kameran och formatera det innan det tas i
bruk (sidan 206).
Objektiv
Mikrofon
ANM.
• Om du rör på kameran när slutarknappen trycks in
eller medan autofokusering pågår (när slutarknappen
är intryckt halvvägs) kan bilden bli suddig. Tryck in
slutarknappen försiktigt medan du håller kameran
absolut stilla. Detta är speciellt viktigt när
belysningen är dålig eftersom slutartiden då blir
långsammare.
56
GRUNDLÄGGANDE BILDINSPELNING
1. Tryck på strömbrytaren eller knappen [
2. Ställ lägesväljaren på
]
Strömbrytare
[
Ikon för stillbildsläge
“ ” (stillbildsläge)
(sidan 54).
(REC) för att slå på kameran.
]
• Ikonen
(stillbildsläget) visas på
skärmen när
stillbildsläget är valt.
Fokusram
3. Sammanställ bilden på skärmen så att
• Detta uppvisar en bild eller ett meddelande på
skärmen och aktiverar sedan det nu valda
inspelningsläget.
huvudmotivet befinner sig innanför
fokusramen.
• Fokuseringsomfånget för kameran beror på vilket
fokusläge som används (sidan 79).
• Om kameran står i läget PLAY när strömmen slås på
visas meddelandet “There are no files.” på skärmen
om du ännu inte lagrat några bilder i minnet.
Dessutom visas ikonen
överst på skärmen. Tryck
i så fall på [
] (REC) för att aktivera nu valt
inspelningsläge.
• Bilden kan sammanställas med antingen skärmen
eller den optiska sökaren (sidan 62).
• När den optiska sökaren används för att
sammanställa bilden kan du trycka på [DISP] för att
slå av skärmen och därmed spara på batteriet.
57
GRUNDLÄGGANDE BILDINSPELNING
● Att tyda den gröna driftslampan och fokusramen
4. Tryck in slutarknappen
halvvägs för att ställa in
skärpan på bilden.
• När slutarknappen trycks in
halvvägs ställer kamerans
autofokusfunktion automatiskt in
skärpan samt uppvisar
slutartidsvärde, bländarvärde och
ISO-känslighet.
• Du kan se när skärpan är rätt
inställd genom att observera
fokusramen och den gröna
driftslampan.
Slutarknapp
När du ser detta:
Innebär det att:
Grön fokusram
Grön driftslampa
Bilden är fokuserad.
Röd fokusram
Blinkande grön driftslampa
Bilden är inte fokuserad.
• Det uppträder ett flertal indikatorer och ikoner på
bildskärmen för att upplysa dig om kamerans
nuvarande tillstånd.
Grön driftslampa
Läge för kontinuerlig slutare
Självutlösare
Vitbalans
Inspelningsläge
Mätningsläge
Fokusläge
Blixtläge
Minneskapacitet
Bildkvalitet
Indikator för
ljuset REC
Bildstorlek
Datum och tid
ISO-känslighet
Bländarvärde*1
Slutartidsvärde*2
58
GRUNDLÄGGANDE BILDINSPELNING
*1 Storleken på öppningen (bländaren) som låter ljus
passera genom objektivet till det laddningskopplade
minnet. Ett större bländarvärde anger en mindre
öppning för ljuset att passera genom. Kameran utför
denna inställning automatiskt.
*2 Tidslängden då slutaren förblir öppen och låter ljus
passera genom objektivet till det laddningskopplade
minnet. En större slutartid innebär att slutaren står
öppen längre och släpper in en större mängd ljus.
Kameran utför denna inställning automatiskt.
VIKTIGT!
• När inställningen “Qiuck Shutter” (snabbslutare) i
rutan “REC” är påslagen (sidan 81) spelar kameran
omedelbart in bilden utan att vänta på att
autofokusering utförs när slutarknappen trycks in till
fullo. Detta gör att du kan spela in bilden i exakt rätt
ögonblick.
■ Hjälplampa för autofokus
Hjälplampa för autofokus/
ljuset REC/självutlösare
fungerar automatiskt för att
underlätta autofokusering vid
inspelning på ställen där
belysningen är dunkel.
5. Kontrollera att
skärpan är rätt
inställd och tryck
sedan in
slutarknappen till
fullo för att spela in
bilden.
Slutarknapp
• Antalet bilder som kan spelas in beror på de gällande
inställningarna för bildstorlek och bildkvalitet (sidorna
76, 77, 273).
59
Hjälplampa för autofokus/
ljuset REC/självutlösare
GRUNDLÄGGANDE BILDINSPELNING
■ Att observera vid inspelning
Det går att att slå hjälpljuset för AF (autofokus) på eller av.
Du bör slå av hjälpljuset för AF vid inspelning av bilder på
närbelägna personer o.dyl.
• Öppna aldrig batterilocket eller placera kameran på USBvaggan medan den gröna driftslampan blinkar. Detta gör
inte bara att den nuvarande bilden förloras utan kan även
förvanska andra bilder som redan lagrats i minnet och
rentav orsaka fel på kameran.
• Ta aldrig ur minneskortet medan en bild håller på att
spelas in på kortet.
• Lysrörsbelysning flimrar med en frekvens som är osynlig
för blotta ögat. När kameran används inomhus under
sådan belysning kan det uppkomma vissa problem med
ljusstyrkan och färgerna på de inspelade bilderna.
• När inställningen “Auto” valts för ISO-känslighet (sidan
142) justerar kameran automatiskt dess känslighet i
enlighet med ljusstyrkan hos motivet. Detta kan göra att
vissa digitala störningar (kornighet) uppträder i bilder på
relativt mörka motiv.
1. Aktivera ett av lägena REC och tryck på
[MENU].
2. Använd [왗] och [왘] för att välja rutan “REC”.
3. Använd [왖] och [왔] för att välja “AF Assist
Light” och tryck sedan på [왘].
4. Använd [왖] och [왔] för att välja önskad
inställning och tryck sedan på [SET].
Att göra detta:
Välj denna inställning:
Slå på hjälpljuset för AF
On
Slå av hjälpljuset för AF
Off
VIKTIGT!
• Titta inte rakt på hjälplampa för autofokus/ljuset
REC/självutlösare och rikta den inte mot motivets
ögon.
60
GRUNDLÄGGANDE BILDINSPELNING
■ Angående autofokus
• Vid inspelning av ett dåligt upplyst motiv när “Auto” valts
för ISO-känslighet (sidan 142) kommer kameran att höja
känsligheten och använda en snabbare slutartid.
Beroende på detta måste du förhindra att kameran skakar
om blixten är avslagen
(sidan 67).
• Skarpt ljus som faller på objektivet kan göra att bilden ter
sig “urblekt”. Detta kan hända vid inspelning utomhus
under skarpt solsken. Använd din fria hand för att skugga
objektivet om detta kan inträffa.
• Korrekt fokusering kan bli besvärlig eller rentav omöjlig
vid inspelning av följande typer av motiv.
— Enfärgade väggar eller motiv med liten kontrast
— Kraftigt bakgrundbelysta motiv
— Väldigt blanka motiv
— Persienner eller andra föremål med upprepade
horisontella mönster
— Flera motiv på olika avstånd från kameran
— Motiv på dåligt upplysta ställen
— Rörliga motiv
— Motiv utanför kamerans inspelningsomfång
• Korrekt fokusering kan också bli svår eller omöjlig att
uppnå om kameran inte hålls stilla.
• Tänk på att en grön driftslampa och fokusram inte
nödvändigtvis innebär att bilden som erhålls blir korrekt
fokuserad.
• Om autofokus av någon anledning inte framställer
önskade resultat ska du försöka använda fokuslåset
(sidan 87) eller manuell fokusering (sidan 85).
61
GRUNDLÄGGANDE BILDINSPELNING
■ Angående skärmen för läget REC
Användning av den optiska sökaren
• Bilden som visas på skärmen i ett av lägena REC är en
förenklad variant som är avsedd för att sammanställa
bilden. Den faktiska bilden spelas in i enlighet med
kamerans nuvarande inställning för bildkvalitet. Bilden
som lagras i filminnet har en mycket bättre upplösning
och är mera detaljerad än bilden som visas på skärmen i
lägena REC.
• Vissa nivåer av motivets ljusstyrka kan göra att skärmen i
läget REC reagerar långsammare än vanligt, vilket
orsakar en del digitala störningar (kornighet) på
skärmbilden.
• Väldigt skarpt ljus vid inspelning kan göra att det
uppträder ett vertikalt band på skärmbilden. Detta är ett
CCD-fenomen kallat “vertikalt smet” och antyder inte fel
på kameran. Detta vertikala smet spelas inte in
tillsammans med bilden vid inspelning av en stillbild, men
det spelas in vid inspelning av en film (sidan 118).
Det går att spara på batteriet genom att slå av kamerans
skärm (sidan 33) och sammanställa bilden med hjälp av
den optiska sökaren. Den optiska sökaren är också
praktisk att använda vid inspelning på ställen där skärmen
är svår att använda beroende på dålig belysning el.dyl.
VIKTIGT!
• Det synbara området inramat av sökaren anger ett
motiv som spelas in på ett avstånd av cirka en meter.
När motivet befinner sig närmare än en meter
kommer den inspelade bilden att vara lägre än vad
du ser i sökarens område.
Optisk sökare
Område inspelat
på ett avstånd
under en meter
62
Synbart område
i sökaren
GRUNDLÄGGANDE BILDINSPELNING
• Då bildskärmen alltid visar exakt vad som ska spelas
in bör du använda denna i lägena för närbild och
manuell fokusering.
Användning av zoom
Denna kamera är försedd med två typer av zoom: optisk
zoom och digital zoom. I normala fall skiftas kameran
automatiskt över till digital zoom när den maximala gränsen
för optisk zoom nåtts. Det går dock att ställa in kameran så
att digital zoom inte aktiveras.
Optisk zoom
Omfånget för den optiska zoomen är 1X till 3X
1. Aktivera ett av lägena
Zoomreglage
REC och skjut
zoomreglaget åt vänster
eller höger för att zooma.
• Skjut zoomreglaget så långt
det går för att ändra
zoomfaktorn med hög
hastighet.
Att göra detta:
63
Skjut mot denna sida av
zoomreglaget:
Zooma ut för ett bredare synfält
(huvudmotivet blir mindre)
(vidvinkel)
Zooma in för ett snävare synfält
(huvudmotivet blir större)
(telefoto)
GRUNDLÄGGANDE BILDINSPELNING
ANM.
Utzoomning
• Den optiska zoomfaktorn påverkar också objektivets
bländare.
• Vi rekommenderar användning av ett stativ för att
förhindra kameraskakning när en telefotoinställning
(inzoomning) används.
• När du utför en operation med den optiska zoomen
vid inspelning i autofokusläget, närbildsläget eller
med manuell fokusering visas ett värde på skärmen
som anger fokuseringsomfång (sidorna 80, 83, 85).
• Optisk zoom kan inte användas under filminspelning.
Endast digital zoom kan användas. Välj därför
önskad inställning för optisk zoom innan du trycker
på slutarknappen för att starta filminspelning (sidan
120).
Inzoomning
2. Sammanställ bilden och tryck sedan på
slutarknappen.
64
GRUNDLÄGGANDE BILDINSPELNING
Digital zoom
■ Bildinspelning med digital zoom
Den digitala zoomen utför en digital förstoring av den del
av bilden som befinner sig mitt på skärmen. Omfånget för
digital zoom är 3X till 24X (i kombination med optisk zoom).
1. Aktivera ett av lägena
Digital zoomindikator
REC och håll
zoomreglaget mot
(telefotosidan).
VIKTIGT!
• Zoomindikatorn visas på
skärmen.
• Vid användning av digital zoom utför kameran
behandling av bilddatan för att förstora mitten av
bilden. Till skillnad från optisk zoom ter sig en bild
som förstorats med digital zoom en aning grövre än
originalet.
• Digital zoom kan inte användas när datumstämpling
(“Date” eller “Date&Time”) är påslagen (sidan 147).
Zoomindikator
2. När zoompekaren når övergångspunkten
mellan optisk/digital zoom stoppas den.
Digitalt
zoomomfång
Optiskt zoomomfång
1X
3X
24X
Zoompekare
Övergångspunkt mellan optisk/digital zoom
• Det ovanstående visar hur zoomindikatorn ser ut när
digital zoom är påslagen (sidan 66). Det digitala
zoomomfånget visas inte när digital zoom är
avslagen.
65
GRUNDLÄGGANDE BILDINSPELNING
■ Att slå digital zoom på och av
3. Släpp zoomreglaget ett ögonblick och håll
(telefotosidan) intryckt på nytt för
sedan
att flytta zoompekaren in i det digitala
zoomomfånget.
1. Aktivera ett av lägena REC och tryck på
[MENU].
• Zoompekaren stoppas också om du flyttar den bakåt
till övergångspunkten för att aktivera det digitala
zoomomfånget på nytt. Släpp zoomreglaget och håll
(vidvinkelsida) intryckt för att flytta in
sedan dess
i det digitala zoomomfånget.
2. Använd [왗] och [왘] för att välja rutan “REC”.
3. Använd [왖] och [왔] för att välja “Digital
Zoom” och tryck sedan på [왘].
4. Använd [왖] och [왔] för att välja önskad
4. Sammanställ bilden och tryck sedan på
inställning och tryck sedan på [SET].
slutarknappen.
Att göra detta:
Välj denna inställning:
Slå på digital zoom
On
Slå av digital zoom
Off
• Enbart det optiska zoomomfånget visas i
zoomindikatorn när digital zoom är avslagen.
66
GRUNDLÄGGANDE BILDINSPELNING
2. Använd [왖] och [왔] för att välja önskat
Användning av blixt
blixtläge och tryck sedan på [SET].
Gör på följande sätt för att välja önskat blixtläge.
• Ungefärligt effektivt avstånd för blixten anges nedan.
Optisk zoom i vidvinkel
: Cirka 0,1 meter till 4,3 meter
(ISO-känslighet: Auto)
Optisk zoom i telefoto
: Cirka 0,5 meter till 2,4 meter
(ISO-känslighet: Auto)
* Beroende på zoomfaktorn.
• Indikatorn för det valda blixtläget visas på skärmen.
1. Aktivera ett av lägena REC och tryck på [왔]
(
).
[ 왔] (
)
67
B
GRUNDLÄGGANDE BILDINSPELNING
Att göra detta:
3. Tryck på slutarknappen för att spela in bilden.
Välj detta läge:
Avfyra blixten automatiskt vid behov
(autoblixt)
VIKTIGT!
• Blixtenheten hos denna kamera avfyras ett antal
gånger vid bildinspelning. De första blixtarna är
förblixtar som kameran använder för att samla in
information om inställning av exponering. Den
slutliga blixten är för själva inspelningen. Håll alltså
kameran absolut stilla tills slutarknappen frisläpps.
• Användning av blixten när inställningen “Auto” är
vald för ISO-känslighet höjer känsligheten, vilket kan
skapa omfattande digitala störningar på bilden.
Dessa digitala störningar kan reduceras genom att
använda en lägre ISO-känslighet. Tänk dock på att
detta även förkortar blixtens räckvidd (avståndet som
ljuset från blixten täcker) (sidan 142).
Slå av blixten (blixt av)
Alltid avfyra blixten (blixt på)
Alltid använda en blixt med hög intensitet,
oavsett exponeringen (högeffektsblixt)
• Det går att höja känsligheten så att
motiv som befinner sig längre bort blir
ljusare.
Använd alltid mjukblixt, oavsett
exponeringsförhållandena (mjukblixt)
Avfyra en förblixt före själva blixten för
inspelning, vilket reducerar risken för
röda ögon (reducering av röda ögon)
I detta fall avfyras blixten automatiskt
vid behov
68
GRUNDLÄGGANDE BILDINSPELNING
■ Blixt på
■ Mjukblixt
Välj
(blixt på) som blixtläge när bakgrundsbelysningen
gör att motivet ter sig mörkt i ett läge då det förekommer
tillräckligt med ljus för att blixten inte ska avfyras
automatiskt. Detta gör att blixten avfyras och lyser upp
motivet varje gång du trycker på slutarknappen
(synkroniserad blixt för dagsljus).
Välj
(mjukblixt) som blixtläge för att undertrycka
blixtintensiteten och framställa en mjukare bild.
■ Angående reducering av röda ögon
Användning av blixten på kvällen eller i ett svagt upplyst
rum kan göra att det uppträder röda fläckar i ögonen på
folk som förekommer i bilden. Reducering av röda ögon gör
att kamerans hjälplampa för autofokus/ljuset REC/
självutlösare tänds, vilket gör att regnbågshinnan på folk på
bilden stängs. Detta reducerar risken för röda ögon.
■ Högeffektsblixt
Välj
(högeffektsblixt) som blixtläge när motivet befinner
sig relativt långt från kameran.
VIKTIGT!
• Användning av högeffektsblixt kan höja förekomsten
av digitala störningar på bilden.
• Högeffektsblixt kan inte användas när en inställning
utöver “Auto” valts för ISO-känslighet. Kontrollera att
ISO-känsligheten står på “Auto” (sidan 142) när du
vill använda högeffektsblixt.
69
C
GRUNDLÄGGANDE BILDINSPELNING
VIKTIGT!
Blixtenhetens status
• Observera det följande vid användning av läget för
reducering av röda ögon.
— Reducering av röda ögon fungerar inte om
personerna på bilden inte tittar direkt på kameran
när förblixtarna avfyras. Gör alltså alla
uppmärksamma på att titta direkt på kameran
innan du trycker på slutarknappen.
— Reducering av röda ögon fungerar mindre väl om
motiven befinner sig alltför långt från kameran.
Du kan utröna blixtenhetens nuvarande status genom att
trycka in slutarknappen halvvägs och kontrollera skärmen
och den röda driftslampan.
Röd driftslampa*
Även indikatorn
visas på
skärmen när blixtenheten är
redo att avfyras.
* Röd driftslampa
70
När den röda driftslampan gör detta:
Innebär det att:
Blinkar
Laddning av
blixtenheten pågår
Tänds
Blixtenheten redo att
avfyras
GRUNDLÄGGANDE BILDINSPELNING
Ändring av inställning för blixtintensitet
Användning av blixthjälp
Utför det följande för att ändra inställning för blixtintensitet.
Inspelning av ett motiv utanför blixtens effektiva avstånd
kan göra att motivet ter sig mörkt på bilden då blixtljuset
inte riktigt nådde motivet. I detta läge går det att använda
funktionen för blixthjälp, vilken korrigerar ljusstyrkan för det
inspelade motivet så att det ter sig som att blixten varit
effektiv.
1. Aktivera ett av lägena REC och tryck på
[MENU].
2. Använd [왗] och [왘] för att välja rutan
“Quality”.
3. Använd [왖] och [왔] för att välja “Flash
Intensity” och tryck sedan på [왘].
4. Använd [왖] och [왔] för att välja önskad
inställning och tryck sedan på [SET].
För denna blixtintensitet:
Välj denna inställning:
Kraftigare
+2
Blixthjälp används
1. Aktivera ett av lägena REC och tryck på
+1
Normal
[MENU].
0
2. Använd [왗] och [왘] för att välja rutan
–1
Svagare
Blixthjälp används inte
“Quality”.
–2
3. Använd [왖] och [왔] för att välja “Flash
VIKTIGT!
Assist” och tryck sedan på [왘].
• Blixtintensiteten ändras kanske inte om motivet
befinner sig alltför långt från eller alltför nära
kameran.
71
GRUNDLÄGGANDE BILDINSPELNING
■ Att observera angående blixten
4. Använd [왖] och [왔] för att välja önskad
inställning och tryck sedan på [SET].
Att göra detta:
Välj denna inställning:
Slå på blixthjälp
Auto
Slå av blixthjälp
Off
• Akta dig för att blockera
blixten med fingrarna när du
håller i kameran. Detta gör
blixten betydligt mindre
effektiv.
Blixt
VIKTIGT!
• Blixthjälp framställer kanske inte önskat resultat för
vissa typer av motiv.
• Blixthjälp kan ha ringa effekt på bilden om du
ändrade någon av följande inställningar under
inspelning.
— Blixtintensitet (sidan 71)
— Exponeringskompensation (EV-skifte) (sidan 88)
— ISO-känslighet (sidan 142)
— Kontrast (sidan 146)
• Användning av blixthjälp kan göra att det uppträder
digitala störningar på den inspelade bilden.
• Användning av blixten framställer kanske inte önskat
resultat om motivet är för nära eller för långt borta.
• Det tar blixten från ett par sekunder till uppemot 10
sekunder att laddas på nytt efter att den avfyrats. Den
faktiska tiden beror på batterinivån, temperaturen och
andra omgivande faktorer.
• Blixten avfyras inte i lägena som förtecknas nedan.
Ikonen
(blixt av) på skärmen anger att blixten är
avslagen.
Filmläge, filmläget MOVIE BEST SHOT
• Blixtenheten kan kanske inte laddas när batteriet är
svagt. Blixten avfyras då inte på rätt sätt, och bilden kan
bli felaktigt exponerad. Ladda kamerans batteri så snart
du märker att det börjar bli svagt.
72
GRUNDLÄGGANDE BILDINSPELNING
• När blixten är avslagen (
) bör kameran monteras på
ett stativ vid inspelning på ställen som är dåligt upplysta.
Bildinspelning i dunkel belysning utan blixten kan orsaka
digitala störningar som gör att bilden ter sig en aning
grovkornig.
• När läget för reducering av röda ögon (
) är valt
justeras blixtintensiteten automatiskt i enlighet med
exponeringen. Blixten avfyras kanske inte alls om motivet
är tillräckligt ljust.
• Användning av blixten med någon annan ljuskälla
(dagsljus, lysrör el.dyl.) kan resultera i onaturliga färger
på bilden.
Användning av självutlösare
Självutlösaren gör det möjligt att välja en fördröjning på 2
eller 10 sekunder av slutarknappens frisläppning efter ett
tryck på slutarknappen. En funktion för tredubbel
självutlösare gör det dessutom möjligt att spela in tre bilder
i följd med självutlösaren.
1. Aktivera ett av lägena REC och tryck på
[MENU].
2. Använd [왗] och [왘] för att välja rutan “REC”.
3. Använd [왖] och [왔] för att välja “Self-timer”
och tryck sedan på [왘].
4. Använd [왖] och [왔] för att välja önskad typ av
självutlösare och tryck sedan på [SET].
• Val av “Off” i steg 4 kopplar ur självutlösaren.
73
GRUNDLÄGGANDE BILDINSPELNING
Att göra detta:
Använda självutlösare på 10 sekunder
Använda självutlösare på 2 sekunder
Använda tredubbel självutlösare
Koppla ur självutlösare
1. Kameran utför en nedräkning på 10 sekunder och
spelar sedan in den första bilden.
Välj detta läge:
10s
2s
x3
10 sec
2. Kameran förbereder för inspelning av nästa bild.
Tiden som krävs för förberedelsen beror på
nuvarande inställning av “Size” (bildstorlek) och
“Quality” (bildkvalitet), typen av minne (inbyggt
eller kort) som används för bildlagring, samt
huruvida blixten laddas eller inte.
2 sec
X3
Off
3. Indikatorn “1sec” visas på skärmen när
förberedelsen är avslutad, och en ny bild spelas
in en sekund senare.
• En indikator som visar
den valda typen av
självutlösare uppträder
på skärmen.
4. Steg 2 och 3 upprepas på nytt för att spela in den
tredje bilden.
• Vid användning av
tredubbel självutlösare
spelar kameran in tre
bilder i följd på
nedanstående sätt.
74
GRUNDLÄGGANDE BILDINSPELNING
5. Tryck på
slutarknappen för att
spela in bilden.
Hjälplampa för autofokus/
ljuset REC/självutlösare
ANM.
• Självutlösarläget “2 sec” är lämpligt när du spelar in
med en långsam slutartid då den förhindrar suddiga
bilder som orsakas av kameraskakning.
• Följande funktioner kan inte användas tillsammans
med självutlösaren:
Normalt kontinuerligt slutarläge, kortfilmsläge,
fördröjt filmläge, röstinspelning.
• Följande funktioner kan inte användas tillsammans
med tredubbel självutlösare.
Inspelning med BEST SHOT (“Business Cards and
Documents”, “Whiteboard, etc.”, “Old Photo”, “ID
Photo”), snabb kontinuerlig slutare, kontinuerlig
slutare med blixt, filmläge, läget MOVIE BEST SHOT
• Ett tryck på
slutarknappen gör att
hjälplampan för
autofokus/ljuset REC/
självutlösare börjar
blinka, och slutaren
frigörs sedan när
lampan når slutet av sin
nedräkning (cirka 10
sekunder eller två
sekunder).
• Det går att avbryta pågående nedräkning genom att
trycka på slutarknappen igen medan hjälplampan för
autofokus/ljuset REC/självutlösare blinkar.
75
GRUNDLÄGGANDE BILDINSPELNING
4. Använd [왖] och [왔] för att välja önskad
Att specificera bildstorlek
bildstorlek och tryck sedan på [SET].
“Bildstorlek” syftar på bildens storlek uttryckt som antalet
vertikala och horisontella bildpunkter. En “bildpunkt” är en
av de pyttesmå punkter som utgör bilden. Fler bildpunkter
sörjer för finare detaljer vid utskrift av en bild, men det gör
också att bildens filstorlek blir större. Välj alltså bildstorlek i
enlighet med om du önskar en detaljerad bild eller en liten
filstorlek.
• Tänk på att denna inställning gäller enbart för stillbilder.
Se sidan 119 för detaljer om storleken för filmbilder.
• Vid val av bildstorlek visas de olika värdena för
bildstorlek (bildpunkter) på skärmen tillsammans
med motsvarande utskriftsstorlek. Utskriftsstorleken
anger optimal pappersstorlek vid utskrift av bilden
med vald bildstorlek.
Bildstorlek
1. Aktivera ett av lägena REC och tryck på
[MENU].
2. Använd [왗] och [왘] för att välja rutan
3264 × 2448
Utskrift av A3
8M
(3:2)
3264 × 2176
(3:2)
Utskrift av A3 (horisontellt
till vertikalt förhållande på
3:2)
6M
2816 × 2112
Utskrift av A3
4M
2304 × 1728
1600 × 1200
Utskrift av A4
640 × 480
E-post (optimal storlek för
att bifoga bilder till e-post)
2M
“Quality”.
VGA
3. Använd [왖] och [왔] för att välja “Size” och
* “M” står för “Mega.”
tryck sedan på [왘].
76
Utskriftsstorlek
8M*
Större
Utskrift av 3.5˝ × 5˝
Mindre
GRUNDLÄGGANDE BILDINSPELNING
• Ovanstående pappersstorlekar utgör ungefärliga värden
vid utskrift med en upplösning på 200 dpi (punkter per
tum). Använd en större storlek om du vill ha en högre
upplösning eller vill framställa en större utskrift.
• För att erhålla den upplösningsnivå för vilken kameran är
utformad rekommenderar vi inspelning med en maximal
bildstorlek (8M). Använd en mindre bildstorlek när du vill
spara på minneskapaciteten.
• Val av bildstorleken “3264 × 2176 (3:2)” spelar in bilder av
bildformatet 3:2 (horisontell:vertikal), vilket är optimalt för
utskrift på fotopapper med det relativa formatet 3:2.
Att specificera bildkvalitet
Komprimering av en bild före lagring kan göra att dess
kvalitet försämras. Ju större komprimering, desto större
förlust av kvalitet. Inställningen för bildkvalitet anger
komprimeringsgraden som används när en bild lagras i
minnet. Välj inställning för bildkvalitet beroende på om du
vill en hög kvalitet eller en kompakt filstorlek.
• Tänk på att denna inställning gäller enbart för stillbilder.
Se sidan 119 för detaljer om kvaliteten för filmbilder.
1. Aktivera ett av lägena REC och tryck på
[MENU].
2. Använd [왗] och [왘] för att välja rutan
“Quality”.
3. Använd [왖] och [왔] för att välja “
Quality”
och tryck sedan på [왘].
4. Använd [왖] och [왔] för att välja önskad
bildkvalitet och tryck sedan på [SET].
77
GRUNDLÄGGANDE BILDINSPELNING
Att erhålla detta:
Välj denna inställning:
Hög bildkvalitet, stor filstorlek
Fine
Normal bildkvalitet och normal
filstorlek
Normal
Låg bildkvalitet, liten filstorlek
Economy
Högre
kvalitet
Lägre
kvalitet
VIKTIGT!
• Den faktiska filstorleken beror även på bildtypen som
spelas in. Detta innebär att indikatorn för återstående
antalet bilder på skärmen kanske inte är helt exakt
(sidorna 29, 273).
78
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
Val av fokusläge
Att göra detta med kameran:
Det går att välja bland fem olika fokuslägen: autofokus,
närbild, fastfokus, oändlighet och manuell fokus.
1. Aktivera ett av lägena REC
och tryck på [왖] (
[왖 ] (
Välj denna
inställning:
Fokusera automatiskt (autofokus)
Fokusera närbild (närbild)
Fixera brännvidden (fastfokus)*
)
Fokusera avlägset motiv (oändlighet)
).
Fokusera manuellt (manuell fokus)
• Vart tryck på [왖] (
)
kretsar genom fokuslägena i
ordningen som anges
nedan.
* Fastfokus kan användas enbart i ett filmläge
(filmläge, filmläget MOVIE BEST SHOT).
Indikator för fokusläge
79
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
Grön driftslampa
Användning av autofokus
Som namnet antyder sörjer denna funktion för att ställa in
skärpan automatiskt. Autofokusoperationen startas när du
trycker in slutarknappen halvvägs. Följande omfång gäller
för autofokus.
Omfång: 40 cm till ∞
• Användning av optisk zoom gör att omfången ovan
ändras.
1. Tryck på knappen [왖] (
) tills “
som indikator för fokusläge.
Fokusram
” visas
2. Sammanställ bilden så att huvudmotivet
befinner sig innanför fokusramen och tryck
sedan in slutarknappen halvvägs.
När du ser detta:
Innebär det att:
Grön fokusram
Grön driftslampa
Bilden är fokuserad.
Röd fokusram
Blinkande grön driftslampa
Bilden är inte fokuserad.
3. Tryck in slutarknappen till fullo för att spela in
bilden.
• Det går att utröna om bilden är fokuserad genom att
betrakta fokusramen och den gröna driftslampan.
80
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
■ Snabbslutare
ANM.
• När skärpan inte kan ställas in ordentligt beroende
på att motivet befinner sig närmare än omfånget för
autofokus skiftas kameran automatiskt till omfånget
för närbildsläget (sidan 83).
• När du använder optisk zoom (sidan 63) vid
inspelning med autofokus visas ett värde på skärmen
såsom anges nedan för att upplysa om
fokuseringsomfång:
Exempel: AF 앪앪 cm - ∞
* 앪앪 ersätts av det faktiska värdet för
fokuseringsomfång.
När snabbslutaren är påslagen utför kameran
bildinspelning omedelbart utan att vänta på att
autofokusering utförs när du trycker in slutarknappen till
fullo. Detta gör att du kan spela in bilden i exakt rätt
ögonblick utan att behöva vänta pä autfokusering.
1. Aktivera ett av lägena REC och tryck på
[MENU].
2. Uppvisa rutan “REC”, välj “Quick Shutter”
och tryck sedan på [왘].
3. Använd [왖] och [왔] för att välja önskad
inställning och tryck sedan på [SET].
81
Att göra detta:
Välj denna inställning:
Slå på snabbslutare
On
Slå av snabbslutare
Off
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
■ Specificering av autofokusyta
För denna typ av autofokusyta:
Proceduren nedan kan användas för att ändra den
autofokusyta som tillämpas i autofokusläget och
närbildsläget. Tänk på att autofokusramen ändras i enlighet
med den valda autofokusytan.
1. Aktivera ett av lägena REC och tryck på
[MENU].
2. Uppvisa rutan “REC”, välj “AF Area” och
tryck sedan på [왘].
3. Använd [왖] och [왔] för att välja önskad
autofokusyta och tryck sedan på [SET].
82
Välj:
Väldigt begränsat omfång mitt på skärmen
• Denna inställning fungerar väl med
fokuslås (sidan 87).
Spot
Automatiskt val av fokusytan där motivet
närmast kameran återfinns.
• Vid denna inställning visas först en bred
fokusram innehållande nio fokuspunkter på
skärmen. När slutarknappen trycks in
halvvägs blir alla fokusramar som är
fokuserade bland de nio fokuspunkterna
gröna.
• Denna inställning är lämplig för gruppfoton.
Multi
Medger fri rörelse av fokuspunktens
placering.
• Val av denna inställning uppvisar först
fokuspunkten mitt på skärmen. Använd
sedan knapparna [왖], [왔], [왗] och [왘] för
att flytta fokuspunkten till önskad position.
Tryck slutligen på [SET] för att fastställa
nuvarande position för fokuspunkten.
Free
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
•
Spot (punkt)
•
Multi (multi)
Användning av närbildsläget
Använd närbildsläget när du vill ställa in skärpan på ett
närbeläget motiv. Det följande anger det ungefärliga
fokusomfånget i närbildsläget.
Omfång: 10 cm till 50 cm
• Användning av optisk zoom gör att omfånget ovan
ändras.
Fokusram
•
Fokusram
1. Tryck upprepade gånger på [왖] (
fokuslägesindikatorn visar “
Free (fri)
) tills
”.
2. Tryck på slutarknappen för att spela in bilden.
• Fokusering och bildinspelning utförs på samma sätt
som i autofokusläget.
[SET]
ANM.
Fokuspunkt
• När närbildsläget inte kan ställa in skärpan ordentligt
beroende på att motivet är för långt bort skiftas
kameran automatiskt till omfånget för autofokus
(sidan 80).
• När du utför en operation med den optiska zoomen
(sidan 63) vid inspelning i närbildsläget visas ett
värde på skärmen som anger fokusomfång.
Exempel: 앪앪m - 앪앪m
* 앪앪 ersätts av det faktiska värdet för
fokuseringsomfång.
Fokusram
83
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
VIKTIGT!
Användning av fastfokus
• Användning av blixten tillsammans närbildsläget kan
göra att ljuset från blixten blockeras, vilket kan skapa
skuggor på bilden.
Fastfokus kan användas i ett filmläge (filmläge, filmläget
MOVIE BEST SHOT) för att ställa in skärpan på ett
specifikt motiv och utföra inspelning utan att använda
autofokus. Fastfokus är praktisk att använda i situationer
där autofokusering av någon anledning är besvärlig eller då
ljudet av autofokusering kan spelas in på filmljudet.
1. Aktivera ett av lägena REC och sedan ett
filmläge (sidorna 120, 123).
• Denna procedur kan utföras i filmläget eller filmläget
MOVIE BEST SHOT.
2. Tryck på [왖] (
) för att rulla genom
inställningarna tills “ ” visas.
3. Tryck på slutarknappen för att spela in filmen
med fastfokus.
84
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
VIKTIGT!
Användning av manuell fokusering
• Fastfokus kan användas enbart i ett filmläge
(filmläge, filmläget MOVIE BEST SHOT). Den kan
inte användas i övriga lägen.
• Om optisk zoom används (sidan 63) före
filminspelning visas ett värdeomfång på skärmen likt
det nedanstående som upplyser dig om
fokuseringsomfånget.
Exempel: PF 앪앪cm - ∞
* 앪앪 ersätts av det faktiska värdet för
fokuseringsomfång.
Använd läget för manuell fokusering när du vill ställa in
bildens skärpa manuellt. Det följande visar fokusomfång i
det manuella fokusläget.
Optisk zoomfaktor
50 cm till oändlighet (∞)
1. Tryck upprepade
Detta läge låser fokusen vid oändlighetspunkten (∞).
Använd detta läge för att spela in landskap och avlägsna
motiv.
fokuslägesindikatorn visar “
10 cm till oändlighet (∞)
3X
• Användning av optisk zoom gör att omfånget ovan
ändras.
Användning av oändlighetsläget
1. Tryck upprepade gånger på [왖] (
Ungefärligt fokusomfång
1X
gånger på [왖] (
)
tills
fokuslägesindikatorn
visar “ ”.
) tills
• I detta läge uppträder
en gränslinje på
skärmen som anger den
del av bilden som
används för manuell
fokusering.
”.
2. Tryck på slutarknappen för att spela in bilden.
85
Gränslinje
C
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
2. Betrakta bilden på
ANM.
skärmen och tryck på
[왗] och [왘] för att
ställa in skärpan.
• När du utför en operation med den optiska zoomen
(sidan 63) vid inspelning med manuell fokusering
visas ett värde på skärmen som anger fokusomfång.
Exempel: MF 앪앪m - ∞
* 앪앪 ersätts av det faktiska värdet för
fokuseringsomfång.
Manuell fokuseringsposition
Att utföra detta:
Gör detta:
Fokusera in mot motivet
Tryck på [왗].
Fokusera ut från motivet
Tryck på [왘].
• Ett tryck på [왗] eller [왘] gör att området innanför
gränslinjen som visades i steg 1 fyller hela skärmen
ett ögonblick för att underlätta fokuseringen. Den
normala bilden visas en kort stund senare.
3. Tryck in slutarknappen för att spela in bilden.
VIKTIGT!
• I läget för manuell fokusering används knapparna [왗]
och [왘] alltid för att ställa in skärpan, även om du
tilldelat dem övriga funktioner med hjälp av
knappanpassning (sidan 137).
86
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
2. Fortsätt att hålla
Användning av fokuslås
slutarknappen
intryckt halvvägs och
sammanställ bilden
på önskat sätt.
Fokuslås är en teknik som kan användas vid inspelning för
att ställa in skärpan på ett motiv som ej befinner sig inom
fokusramen. Fokuslåset kan användas i autofokusläget och
).
närbildsläget (
1. Använd skärmen till
att sammanställa
bilden så att
huvudmotivet
befinner sig inom
fokusramen och tryck
sedan in
slutarknappen
halvvägs.
• Detta låser fokusen på
motivet som nu befinner
sig inom fokusramen.
Huvudmotiv
Huvudmotiv
3. Kontrollera att bilden är sammanställd på
önskat sätt och tryck sedan in slutarknappen
till fullo för att spela in den.
• Fokusering och bildinspelning fungerar på samma
sätt som i autofokusläget.
Fokusram
ANM.
• Låsning av fokusen låser även exponeringen.
87
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
3. Använd [왖] och [왔] för att ändra värdet för
Exponeringskompensation (EV-skifte)
exponeringskompensation och tryck sedan
på [SET].
Exponeringskompensation gör det möjligt att ändra
exponeringsinställning (EV-värde) manuellt i enlighet med
hur motivet är upplyst. Detta sörjer för en bättre bild vid
inspelning av ett bakgrundsbelyst motiv, ett kraftigt upplyst
motiv inomhus eller ett motiv mot en mörk bakgrund.
• Ett tryck på [SET] registrerar det visade värdet.
[왖] : Höjer EV-värdet. Ett högt EV-värde är bäst för
ljusa motiv och bakgrundsbelysta motiv.
Omfång för EV-skifte: –2,0 EV till +2,0 EV
Steg: 1/3 EV
1. Aktivera ett av lägena REC och tryck på
[MENU].
2. Uppvisa rutan
[왔] : Sänker EV-värdet. Ett lågt EV-värde är bäst för
mörka motiv och för inspelning utomhus en solig
dag.
“Quality”, välj “EV
Shift” och tryck sedan
på [왘].
Värde för
exponeringskompensation
• Makulera EV-skifte genom att ändra värdet tills det
står på 0.0.
4. Tryck på slutarknappen för att spela in bilden.
88
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
VIKTIGT!
Justering av vitbalans
• Vid inspelning på väldigt mörka eller väldigt ljusa
ställen kan det hända att önskat resultat inte erhålls
ens efter exponeringskompensation.
Våglängden hos ljuset som framställs av olika ljuskällor
(dagsljus, glödlampor o.dyl.) kan påverka färgerna på
motivet under inspelning. En justering av vitbalansen gör
det möjligt att kompensera för egenskaperna hos olika
typer av belysning så att färgerna ter sig naturligare.
ANM.
• Ett EV-skifte vid användning av multimönstermätning
(sidan 143) gör att mätningsläget automatiskt ändras
till mittvägd mätning. Återställning av EV-värdet till
0.0 gör att mätningsläget ändras tillbaka till
multimönstermätning.
• Det går att använda funktionen för knappanpassning
(sidan 137) till att få kameran att utföra
exponeringskompensation när du trycker på [왗] eller
[왘] i ett av lägena REC. Detta är praktiskt vid
justering av exponeringskompensation medan du
betraktar histogrammet på skärmen (sidan 134).
1. Aktivera ett av lägena REC och tryck på
[MENU].
2. Uppvisa rutan
“Quality”, välj “White
Balance” och tryck
sedan på [왘].
89
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
3. Använd [왖] och [왔] för att välja önskad
ANM.
inställning och tryck sedan på [SET].
Under dessa förhållanden:
Normala förhållanden
• När “Auto” valts som vitbalansinställning bestämmer
kameran automatiskt vitpunkten för motivet. Motiv
med vissa fäger och vissa typer av belysning kan
orsaka problem när kameran försöker bestämma
vitpunkten, vilket kan omöjliggöra korrekt
vitbalansinställning. Använd i så fall en fast
vitbalansinställning som dagsljus, mulet eller
liknande för att specificera den tillgängliga typen av
belysning.
• Det går att använda funktionen för knappanpassning
(sidan 137) till att få kameran att utföra
vitbalansjustering när du trycker på [왗] eller [왘] i ett
av lägena REC.
• Om funktionen för knappanpassning är ställd på att
styra vitbalansen och ikonhjälp är påslagen (sidan
139) ska du välja “ AWB Auto WB” för att ändra till
automatiskt vitbalansläge.
Välj denna inställning:
Auto
Dagsljus utomhus en klar dag
Dagsljus utomhus en mulen eller
regnig dag, i skuggan av ett träd
o.dyl.
I skuggan av en byggnad eller på
ett annat ställe där
färgtemperaturen är hög
Under vit eller dagsljusvit
lysrörsbelysning (undertrycker
färgurblekning)
N
Under lysrörsbelysning för dagsljus
(undertrycker färgurblekning)
D
Under en glödlampa
Besvärlig belysning som kräver
manuell reglering (Se “Manuell
justering av vitbalans” (sidan 91).)
Manual
90
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
3. Använd [왖] och [왔] för
Manuell justering av vitbalans
att välja “Manual”.
Vissa komplexa ljuskällor eller andra omgivande
förhållanden kan göra det omöjligt att erhålla nöjaktiga
resultat när “Auto” eller en av de fasta ljuskällorna valts för
vitbalansinställning. Manuell justering av vitbalans gör det
möjligt att ställa in kameran för en specifik ljuskälla.
Manuell justering av vitbalans måste utföras under samma
förhållanden som den efterföljande inspelningen. Ha ett ark
vitt papper till hands innan du startar nedanstående
procedur.
• Motivet som spelades in
senaste gången du
utförde manuell justering
av vitbalans visas på
skärmen. Hoppa över
steg 4 och fortsätt med
steg 5 om du vill använda
inställningarna som
uppnåddes senaste
gången du utförde
manuell inställning av
vitbalans.
1. Aktivera ett av lägena REC och tryck på
[MENU].
2. Uppvisa rutan “Quality”, välj “White Balance”
4. Rikta kameran mot ett vitt pappersark eller
och tryck sedan på [왘].
liknande under belysningen för vilken du vill
ställa in vitbalansen och tryck på
slutarknappen.
Vitt papper
91
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
• Detta startar justeringsproceduren. Meddelandet
“Complete” visas på skärmen när justeringen är
avslutad.
Specificering av exponeringsläge
Använd lägesväljaren för att välja exponeringsläge, vilket
reglerar inställning av bländarvärde och slutartid för
inspelning.
5. Tryck på [SET].
• Detta registrerar den utförda vitbalansinställningen
och återgår till nu valt inspelningsläge.
Läget A : Bländarprioritet AE
Läget S : Slutartidsprioritet AE
Läget M : Manuell inställning av exponering
ANM.
• Efter manuell justering av vitbalans förblir denna
inställning gällande tills den ändras eller tills du slår
av kameran.
Användning av bländarprioritet AE
Vid val av läget A (bländarprioritet AE) som
exponeringsläge ställer kameran automatiskt in lämplig
slutartid i enlighet med ett fast bländarvärde som du själv
ställt in. En bredare bländare (ett lägre bländarvärde) sörjer
för ett snävt fältdjup, medan en smalare bländare (ett högre
bländarvärde) sörjer för ett större fältdjup.
I detta läge är slutartidsomfånget 1/1600 till 1 sekund.
92
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
Bred bländare
2. Tryck på [SET] för att välja bländarvärdet på
Smal bländare
exponeringspanelen och sedan [왗] och [왘]
för att ändra inställning av bländarvärde.
Bländarvärde*
Fältdjup
Bred
Smal
F2.8 ‚ F4.0
Tunn
Djup
* Värdena ovan avser optisk zoom med full vidvinkel.
Bländarvärdena skiljer sig vid andra inställningar för
optisk zoom.
1. Aktivera ett av lägena
REC och ställ
lägesväljaren på “A”
(bländarprioritet).
• I detta läge går det även att trycka på [SET] för att
välja “EV Shift” och sedan [왗] och [왘] för att ange ett
värde för exponeringskompensation (sidorna 31, 88).
Bländarvärde
• Vid användning av manuell fokusering (sidorna 31,
85) kan du trycka på [SET] för att välja “FOCUS”
(manuell fokusering) och sedan [왗] och [왘] för att
utföra manuell fokusering.
EV-skifte
93
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
3. Tryck in slutarknappen ungefär halvvägs.
Användning av slutartidsprioritet AE
• Detta gör att kameran automatiskt ställer in en
lämplig slutartid för bländarvärdet du valde. Därefter
utförs fokusering av bilden.
Vid val av läget S (slutartidsprioritet AE) som
exponeringsläge ställer kameran automatiskt in lämpligt
bländarvärde i enlighet med en fast slutartid som du själv
ställt in. Slutartiden bör väljas i enlighet med i hur hög grad
motivet rör sig.
• Slutartiden och bländarvärdet som visas på skärmen
blir bärnstensfärgad när slutarknappen trycks in
halvvägs om bilden är överexponerad eller
underexponerad.
Långsam
4. Kontrollera att bilden är fokuserad och tryck
sedan in slutarknappen till fullo för att spela
in bilden.
94
Snabb
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
1. Aktivera ett av lägena
3. Tryck in slutarknappen ungefär halvvägs.
REC och ställ
lägesväljaren på “S”
(slutartidsprioritet).
• Detta gör att kameran automatiskt ställer in ett
lämpligt bländarvärde för slutartiden du valde.
Därefter utförs fokusering av bilden.
Slutartid
• Slutartiden och bländarvärdet som visas på skärmen
blir bärnstensfärgad när slutarknappen trycks in
halvvägs om bilden är överexponerad eller
underexponerad.
EV-skifte
4. Kontrollera att bilden är fokuserad och tryck
2. Tryck på [SET] för att välja slutartidsvärdet på
sedan in slutarknappen till fullo för att spela
in bilden.
exponeringspanelen och sedan [왗] och [왘]
för att ändra inställning.
Långsam
Slutartid
Rörelse
60 sekunder
Suddig
Snabb
1/1600 sekund
Stoppad
• I detta läge går det även att trycka på [SET] för att
välja “EV Shift” och sedan [왗] och [왘] för att ange ett
värde för exponeringskompensation (sidorna 31, 88).
• Vid användning av manuell fokusering (sidorna 31,
85) kan du trycka på [SET] för att välja “FOCUS”
(manuell fokusering) och sedan [왗] och [왘] för att
utföra manuell fokusering.
95
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
3. Tryck på [SET] för att välja slutartidsvärdet på
Manuell inställning av exponering
exponeringspanelen och sedan [왗] och [왘]
för att ändra inställning.
Vid val av läget M (manuell exponering) går det att ställa in
såväl slutartid som bländarvärde manuellt.
Långsam
Slutartid
1. Aktivera ett av lägena
Rörelse
REC och ställ
lägesväljaren på “M”
(manuell).
ISO-känslighet
Bländarvärde
1/1600 sekund
Stoppad
4. Tryck in slutarknappen ungefär halvvägs.
• Detta gör att kameran automatiskt fokuserar bilden.
2. Tryck på [SET] för att välja bländarvärdet på
5. Kontrollera att bilden är fokuserad och tryck
exponeringspanelen och sedan [왗] och [왘]
för att ändra inställning.
Fältdjup
Suddig
Snabb
• Vid användning av manuell fokusering (sidorna 31,
85) kan du trycka på [SET] för att välja “FOCUS”
(manuell fokusering) och sedan [왗] och [왘] för att
utföra manuell fokusering.
Slutartid
Bländarvärde*
60 sekunder
Bred
sedan in slutarknappen till fullo för att spela
in bilden.
Smal
F2.8 , F4.0
Tunn
Djup
* Värdena ovan avser optisk zoom med full vidvinkel.
Bländarvärdena skiljer sig vid andra inställningar för
optisk zoom.
96
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
Att observera angående
exponeringsläge vid inspelning
Användning av kontinuerlig slutare
Utöver normal inspelning där en enskild bild spelas in vid
vart tryck på slutarknappen går det att välja mellan fem
kontinuerliga slutarlägen för inspelning av flera bilder i följd.
• Det går kanske inte att erhålla önskad ljusstyrka vid
inspelning av motiv som är väldigt ljusa eller väldigt
mörka. Använd i så fall läget M (manuell exponering) för
att justera ställa in bländarvärde eller slutartid manuellt.
• Användning av en långsam slutartid gör att det kan
uppträda digitala störningar (kornighet) på bilden.
Kameran utför därför en automatisk
brusreduceringsprocess när slutartiden står på 1/8
sekund eller långsammare. Ju långsammare slutartid,
desto större risk för att det uppträder störningar på bilden.
Tänk även på att brusreduceringsprocessen kan göra att
det tar längre tid att spela in varje bild.
• Vid användning av en slutartid långsammare än 1/8
sekund kan det hända att den inspelade bildens ljusstyrka
skiljer sig från ljusstyrkan på bilden som visades på
skärmen.
• Normal kontinuerlig slutare
Det går att spela in bild efter bild tills minnet blir fullt.
• Snabb kontinuerlig slutare
Spelar in upp till tre bilder i följd i hög hastighet.
• Kontinuerlig slutare med blixt
Använd detta läge för att spela in tre bilder i följd där
blixten avfyras för varje bild.
• Kontinuerlig slutare med zoom
I detta läge går det att välja en yta på skärmen med hjälp
av en valgräns. När du sedan trycker på slutarknappen
spelar kameran in bilden på skärmen samt ytan som
innesluts av valgränsen, digitalt zoomad till dubbla den
normala storleken.
• Multiläge för kontinuerlig slutare
Detta läge spelar in 25 stillbilder i följd i hög hastighet och
kombinerar dem på en enskild bild.
97
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
VIKTIGT!
Användning av normalt läge för
kontinuerlig slutare
• Inspelningshastigheten med kontinuerlig slutare
beror på vilken typ av minneskort som är isatt i
kameran. Vid inspelning i det inbyggda minnet utförs
inspelning med kontinuerlig slutare ganska långsamt.
När slutarknappen hålls intryckt spelas bilder in
kontinuerligt så länge det förekommer minnesutrymme för
att lagra dem.
ANM.
1. Aktivera ett av lägena
• Det går också att välja ett kontinuerligt slutarläge
genom att hålla [
] intryckt, välja önskat läge med
[왖] och [왔] och sedan släppa [
].
REC och tryck på
[
].
2. Använd [왖] och [왔] för att välja “
Normal
Speed Cont.” och tryck sedan på [SET].
• Indikatorn “
” visas på skärmen.
3. Tryck på slutarknappen för att utföra
inspelning.
• Inspelning fortsätter så länge slutarknappen hålls
intryckt. Släpp slutarknappen för att stoppa
inspelning.
98
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
Användning av snabb kontinuerlig
slutare
Användning av kontinuerlig slutare med
blixt
När slutarknappen hålls intryckt då en snabb kontinuerlig
slutare är vald spelas upp till tre bilder in i hög hastighet.
När slutarknappen hålls intryckt då kontinuerlig slutare med
blixt är vald spelas upp till tre bilder in där blixten avfyras
för varje bild.
1. Aktivera ett av lägena REC och tryck på [
].
1. Aktivera ett av lägena REC och tryck på [
2. Använd [왖] och [왔] för att välja “
High
Speed Cont.” och tryck sedan på [SET].
• Detta gör att “
2. Använd [왖] och [왔] för att välja “
Flash
Cont.” och tryck sedan på [SET].
” visas på skärmen.
• Detta gör att “
3. Tryck på slutarknappen för att utföra
” visas på skärmen.
3. Tryck på slutarknappen för att utföra
inspelning.
inspelning.
• Inspelning fortsätter så länge slutarknappen hålls
intryckt. Inspelning stoppas om du släpper
slutarknappen innan tre bilder spelats in.
• Inspelning fortsätter så länge slutarknappen hålls
intryckt. Inspelning stoppas om du släpper
slutarknappen innan tre bilder spelats in.
99
].
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
VIKTIGT!
Användning av kontinuerligt slutarläge
med zoom
• I proceduren ovan behöver du inte hålla
slutarknappen intryckt.
• Kontinuerlig slutare med zoom kan inte användas
när inställningen för bildstorlek är 3264 × 2176 (3:2)
eller 640 × 480.
• Storleken på de digitalt behandlade bilderna blir
mindre än kamerans nuvarande inställning av
bildstorlek.
Exempel: När kamerans nuvarande inställning av
bildstorlek är 3264 × 2448 bildpunkter blir
storleken på de digitalt behandlade
bilderna framställda av kontinuerlig slutare
med zoom 1600 × 1200 bildpunkter.
• När autofokus är valt som fokusläge placeras
autofokusytan automatiskt mitt i valgränsen för
kontinuerlig slutare med zoom (autofokusyta för
punkt, sidorna 79, 82).
Det kontinuerliga slutarläget med zoom uppvisar en
valgräns som kan användas för att välja önskat område på
skärmen. När du trycker in slutarknappen spelar kameran
in bilden på skärmen och området inneslutet av
valgränsen, vilket är digitalt zoomat till dubbla den normala
storleken.
1. Aktivera ett av lägena REC och tryck på [
].
2. Använd [왖] och [왔] för att välja “
Z Zoom
Continuous” och tryck sedan på [SET].
• Detta visar en valgräns mitt på skärmen.
3. Använd [왖], [왔], [왗] och [왘] för att flytta
valgränsen till önskat område på skärmen och
tryck sedan på [SET].
• Detta gör att “
Z
” visas på skärmen.
4. Tryck på slutarknappen en gång för att spela
in.
• Detta spelar in två bilder: bilden på skärmen och
bilden i området inneslutet av valgränsen, vilken är
digitalt zoomad till dubbla den normala storleken.
100
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
VIKTIGT!
25-faldiga växelvisa bilder (Användning
av multiläge för kontinuerlig slutare)
• Med proceduren ovan behöver du inte hålla
slutarknappen intryckt.
• Storleken på en bild innehållande 25 bilder är 1600 ×
1200 bildpunkter.
Detta kontinuerliga slutarläge
spelar in 25 stillbilder i hög
hastighet och kombinerar dem
på en enskild bild.
1. Aktivera ett av lägena REC och tryck på
[
].
2. Använd [왖] och [왔] för att välja “
Multi
Continuous” och tryck sedan på [SET].
• Indikatorn “
” visas på skärmen.
3. Tryck på slutarknappen för att utföra
inspelning.
• Efter att 25 bilder spelats in slås de ihop till en
enskild bild som sedan lagras i minnet.
101
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
• Det går inte att använda självutlösaren tillsammans med
normalt kontinuerligt slutarläge (sidan 73).
• Tredubbel självutlösare (sidan 74) kan användas i
kombination endast med kontinuerlig slutare med zoom.
• Långsammast möjliga slutartid vid användning av
multiläget är 1/15 sekund.
• Tänk på att bilder inspelade med snabb kontinuerlig
slutare och kontinuerlig slutare med blixt har en något
lägre upplösning och är mer benägna att utsättas för
digitala störningar än bilder inspelade med en normal
kontinuerlig slutare.
• ISO-känsligheten “Auto” används alltid för en snabb
kontinuerlig slutare och en kontinuerlig slutare med blixt,
oavsett nuvarande inställning av ISO-känslighet.
• Vid användning av en kontinuerlig slutare med blixt blir
blixtomfånget något snävare än normalt.
Att observera vid användning av
kontinuerlig slutare
• Vid start av en operation med kontinuerlig slutare blir
inställningen av exponering och fokus fast vid nivån för
den första bilden. Samma inställningar tillämpas för alla
efterföljande bilder.
• Kontinuerlig slutare kan inte användas i kombination med
någon av följande funktioner.
BEST SHOT (“Business Cards and Documents”,
“Whiteboard, etc.”, “Old Photo”, “ID Photo”, “Pastel”,
“Illustration”, “Cross”), filmläget, läget MOVIE BEST
SHOT
• Vid användning av ett kontinuerligt slutarläge ska du hålla
kameran stilla tills hela inspelningen är avslutad.
• En kontinuerlig slutaroperation kan avbrytas halvvägs om
minneskapaciteten har nått sin gräns.
• Användning av en långsam slutartidsinställning skapar ett
längre intervall mellan bilderna.
• Den kontinuerliga slutargraden beror på nuvarande
inställning av bildstorlek och bildkvalitet.
• Det går att välja önskat blixtläge vid användning av
normal konrinuerlig slutare.
• Med normal kontinuerlig slutare och multiläge för
kontinuerlig slutare ändras blixtläget automatiskt till
(blixt av).
• Med en kontinuerlig slutare med blixt ändras blixtläget
automatiskt till
(blixt på).
102
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
1. Aktivera ett av lägena
Användning av läget BEST SHOT
REC, ställ
lägesväljaren på “ ”
och tryck sedan på
[SET].
Välj helt enkelt ett av de inbyggda scenexemplen för att
låta kameran utföra lämpliga inställningar för den valda
scenen, så erhåller du vackra stillbilder varje gång.
• Läget BEST SHOT
aktiveras och samtliga
12 scenexempel i BEST
SHOT visas.
■ Scenexempel
• Portrait (Porträtt)
• Scenery (Landskap)
• Scenexempel är arrangerade i ordningsföljd med
början från det övre vänstra hörnet.
• Det nu valda scenexemplet är det som är inramat av
en valgräns.
• Night Scene (Nattscen)
• Night Scene Portrait
(Nattscen Porträtt)
103
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
2. Använd [왖], [왔], [왗] och [왘] för att välja
VIKTIGT!
önskat scenexempel och tryck sedan på
[SET].
• Scenexemplen i BEST SHOT spelades inte in med
denna kamera. De bör blott betraktas som exempel.
• Bildinspelning med en scen i BEST SHOT ger
kanske inte önskat resultat beroende på de
omgivande förhållandena vid inspelningstillfället.
• Det går att ändra de inställningar på kameran som
gäller vid val av en scen i BEST SHOT. De
inställningar som kan ändras är de som lagrades när
du lagrade en användarscen i BEST SHOT (sidan
106). Tänk dock på att vissa scener i BEST SHOT
inte medger ändring av vissa inställningar.
Sceninställningarna i BEST SHOT återställs till deras
grundinställningar när du väljer en annan scen i
BEST SHOT eller slår av kameran. Lagra dina
inställningar som en användarscen i BEST SHOT
(sidan 106) om du senare vill kunna ändra dem.
• Digital brusreduceringsbehandling utförs automatiskt
vid inspelning av en nattscen, fyrverkerier eller
någon annan bild som kräver en långsam slutartid.
En långsam slutartid gör att bilden tar längre tid att
spela in. Rör inte vid några knappar på kameran
förrän bildinspelningen är avslutad.
• Använd [왖], [왔], [왗] och [왘] för att flytta valgränsen
runt skärmen. Rullning åt vänster när valgränsen
befinner sig i det övre vänstra hörnet eller åt höger
när den befinner sig i det nedre högra hörnet gör att
en annan skärm med 12 scenexempel visas.
3. Tryck på slutarknappen för att spela in bilden.
104
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
• Vid inspelning av en nattscen, fyrverkerier eller
annan bild med en långsam slutartid rekommenderar
vi användning av ett stativ för att förhindra
kameraskakning.
Visning av enskilda scenexempel
Gör på följande sätt för att uppvisa scenexemplen i BEST
SHOT ett i taget så att du kan granska förklaringarna om
inställningarna för varje scen.
ANM.
1. Aktivera ett av lägena REC, ställ lägesväljaren
• Driftsvägledning och nu vald scen i BEST SHOT visas
på skärmen i cirka två sekunder om kameran står i
läget BEST SHOT när den slås på.
på “
” och tryck sedan på [SET].
• Detta visar samtliga 12 scener i BEST SHOT.
2. Skjut på
zoomreglaget.
• Detta visar
scenexemplet som
valdes på 12scensskärmen.
• Skjut på zoomreglaget
igen för att återgå till
12-scensskärmen.
105
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
3. Använd [왗] och [왘] för att välja önskat
Att skapa en egen inställning för BEST
SHOT
scenexempel och tryck sedan på [SET].
4. Tryck på slutarknappen för att spela in bilden.
Använd proceduren nedan för att lagra inställningar du
gjorde för en inspelad stillbild som en scen i BEST SHOT.
Därefter går det att återkalla dessa inställningar på vanligt
sätt.
1. Aktivera ett av lägena REC, ställ lägesväljaren
på “
” och tryck sedan på [SET].
2. Använd [왖], [왔], [왗] och [왘] för att välja
“Register User Scene” och tryck sedan på
[SET].
3. Använd [왗] och [왘]
för att visa stillbilden
vars inställning du vill
registrera som en
scen i läget BEST
SHOT.
106
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
4. Använd [왖] och [왔] för att välja “Save” och
ANM.
tryck sedan på [SET].
• Följande inställningar inkluderas för en stillbild:
fokusläge, värde för EV-skifte, vitbalansläge,
blixtläge, ISO-känslighet, mätningsläge,
blixtintensitet, blixthjälp, filter, skärpa, mättnad,
kontrast.
• Endast stillbilder inspelade med denna kamera kan
lagras som en egen inställning i BEST SHOT.
• Det går att förvara upp till 999 egna inställningar för
BEST SHOT i kamerans inbyggda minne.
• Det går att kontrollera nuvarande inställning för en
scen genom att uppvisa de olika
inställningsmenyerna.
• Egna stillbildsinställningar i BEST SHOT lagras i
kamerans inbyggda minne i mappen benämnd
“SCENE”. Filnamn tilldelas automatiskt med formatet
“UZ850nnn.JPE, där “nnn” är ett värde mellan 000
och 999.
• Detta registrerar inställningen. Nu kan du använda
proceduren på sidan 103 för att återkalla din
inställning för inspelning.
VIKTIGT!
• Egna inställningar för BEST SHOT placeras i
kamerans inbyggda minne efter de inbyggda
scenerna.
• Val av en egen stillbildsinställning uppvisar
indikatorn “U” i skärmens övre högra hörn, åtföljt av
ett nummer (som anger inställningsnummer).
• Tänk på att en formatering av det inbyggda minnet
(sidan 202) raderar egna inställningar som gjorts i
BEST SHOT.
107
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
Att radera en egen inställning i BEST
SHOT
Att reducera effekterna av handskakning
eller ett rörligt motiv
Det går att reducera effekterna av ett rörligt motiv och av
handrörelser som kan inträffa vid inspelning av ett avlägset
motiv med telefoto, ett snabbt rörligt motiv eller under dålig
belysning.
• Det går även att använda skakdämpning för att reducera
effekterna av handrörelser under inspelning av en film.
Det går dock inte att reducera effekterna av ett rörligt
motiv (sidan 118).
1. Aktivera ett av lägena REC, ställ lägesväljaren
på “
” och tryck sedan på [SET].
2. Skjut på zoomreglaget för att skifta från 12scensskärmen till scenexemplet.
3. Använd [왗] och [왘] för att visa den egna
inställning du vill radera.
4. Tryck på [왔] (
1. Utför en av åtgärderna nedan för att aktivera
) för att radera inställningen.
skakdämpning.
5. Använd [왖] och [왔] för att välja “Delete”.
Med läget BEST SHOT
6. Tryck på [SET] för att radera filen.
1. Aktivera ett av lägena REC, ställ lägesväljaren på
“
” och tryck sedan på [SET].
7. Välj en annan scen och tryck sedan på [SET].
2. Använd [왖], [왔], [왗] och [왘] för att välja scenen “Anti
Shake” och tryck sedan på [SET].
• Inspelningsläget aktiveras på nytt.
108
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
Med menyskärmen
VIKTIGT!
1. Aktivera ett av lägena REC och tryck på [MENU].
• Skakdämpning kopplas ur automatiskt när en
inställning utöver “Auto” väljs för ISO-känslighet. Om
du vill att skakdämpning ska vara påslagen ska du
ändra ISO-känslighet till “Auto” (sidan 142).
• Inspelning med skakdämpning kan göra att bilden ter
sig något kornigare än vanligt och att
bildupplösningen försämras en aning.
• Skakdämpningsfunktionen kan kanske inte eliminera
effekterna av alltför häftiga skakningar.
• Skakdämpningsfunktionen kan fungera sämre vid
användning av en långsam slutartid. Fäst i så fall
kameran på ett stativ.
• Ikonen “
” (skakdämpning) visas visserligen på
skärmen när blixten står på “Auto Flash”, “Flash On”
eller “Soft Flash” men skakdämpning är avslagen.
• Vid inspelning med skakdämpning är den maximala
digitala zoomfaktorn 4X (sidan 65).
2. Välj rutan “REC”, välj “Anti Shake” och tryck sedan
på [왘].
3. Använd [왖] och [왔] för att välja “Auto” och tryck
sedan på [SET].
•
(skakdämpningsindikatorn) visas på skärmen
när skakdämpning är påslagen.
2. Tryck på slutarknappen för att spela in bilden.
109
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
VIKTIGT!
Inspelning med högre känslighet
• Hög känslighet kopplas ur automatiskt när en
inställning utöver “Auto” väljs för ISO-känslighet. Om
du vill att hög känslighet ska vara påslagen ska du
ändra ISO-känslighet till “Auto” (sidan 142).
• Inspelning med hög känslighet kan göra att bilden ter
sig något kornigare än vanligt och att
bildupplösningen försämras en aning.
• Bilden blir kanske inte tillräckligt ljus ens med denna
funktion om det är väldigt mörkt.
• Använd ett stativ för att undvika handskakningar när
du använder en långsam slutartid.
• Hög känslighet kan inte användas när blixten står på
“Auto Flash”, “Flash On” eller “Soft Flash”.
• Vid inspelning med hög känslighet är den maximala
digitala zoomfaktorn 4X (sidan 65).
En högre känslighet gör det möjligt att spela in ljusare
bilder utan användning av blixten även om den omgivande
belysningen är otillräcklig för att erhålla normal exponering.
1. Aktivera ett av lägena REC, ställ lägesväljaren
på “
” och tryck sedan på [SET].
2. Använd [왖], [왔], [왗] och [왘] för att välja
scenen “High Sensitivity” och tryck sedan på
[SET].
3. Tryck på slutarknappen för att spela in bilden.
110
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
■ Exempel på förinställningar
Inspelning av bilder på visitkort och
dokument (Business Shot)
• Business cards and
documents (Visitkort
och dokument)
Inspelning av ett visitkort, dokument, vit tavla eller liknande
föremål ur en sned vinkel kan göra att motivet ter sig
snedvridet på den resulterande bilden. Funktionen
Business Shot korrigerar automatiskt formen på
rektangulära föremål så att det ter sig som om kameran
placerades rakt framför dem.
Före keystonekorrigering
Efter keystonekorrigering
111
• White board, etc. (Vit
tavla o.dyl.)
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
Före inspelning med Business Shot
Användning av Business Shot
• Sammanställ före inspelning bilden så att konturerna av
motivet som ska spelas in ryms till fullo inom skärmen.
• Försäkra att motivet befinner sig mot en bakgrund som
gör att dess konturer framhävs och att det fyller skärmen i
högsta möjliga grad.
1. Aktivera ett av lägena REC, ställ lägesväljaren
på “
” och tryck sedan på [SET].
2. Använd [왖], [왔], [왗] och [왘] för att välja
önskad bild för Business Shot och tryck
sedan på [SET].
ANM.
• När kameran hålls i en sned vinkel till ett visitkort
eller dokument som spelas in kan formen på
visitkortet eller dokumentet te sig förvrängd på
bilden. Automatisk keystone-korrigering sörjer för att
rätta till sådan förvrängning, vilket innebär att motivet
ter sig normalt även om det spelats in i en sned
vinkel.
3. Tryck på
slutarknappen för att
spela in bilden.
• Detta uppvisar en skärm
som visar alla föremål i
bilden som utgör
kandidater för keystonekorrigering. Ett
felmeddelande visas
(sidan 271) om kameran
inte kan hitta någon
lämplig kandidat för
keystone-korrigering på
bilden. Efter en kort stund
lagras den ursprungliga
bilden i minnet i befintligt
skick.
112
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
4. Använd [왗] och [왘] för att välja kandidaten du
Restaurering av ett gammalt foto
vill korrigera.
Proceduren i detta avsnitt kan användas för att restaurera
ett gammalt, bleknat foto med de färger som modern digital
kamerateknik kan erbjuda.
5. Använd [왖] och [왔] för
att välja “Correct” och
tryck sedan på [SET].
Före försök att restaurera ett gammalt
foto
• Val av “Cancel” istället för
“Correct” lagras den
ursprungliga bilden i
befintligt skick, utan
någon korrigering.
• Försäkra att hela fotot du vill restaurera ryms inom
bildskärmens yta.
• Försäkra att motivet befinner sig mot en bakgrund som
gör att dess konturer framhävs och att det fyller skärmen i
högsta möjliga grad.
• Kontrollera att inget ljus reflekteras på ytan av fotot.
• Om det gamla fotot är porträttinriktat ska du
sammanställa bilden med kameran landskapsinriktad
(horisontellt).
VIKTIGT!
• Digital zoom kan inte användas vid inspelning med
Business Shot. Det går dock att använda optisk
zoom.
• Kameran kan inte avkänna motivet i följande fall.
— När en del av motivet sträcker sig utanför
bildskärmen
— När motivet är av samma färg som bakgrunden
• Maximal bildstorlek för Business Shot är 1600 × 1200
bildpunkter, även om kameran är inställd på en
större bildstorlek. En inställning av en bildstorlek
mindre än 1600 × 1200 bildpunkter spelar in en bild
med den angivna storleken.
113
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
ANM.
Att restaurera ett gammalt foto
• När kameran hålls i en vinkel gentemot det gamla
fotot kan en sida av den inspelade bilden te sig
längre än den motsatta sidan. Detta är en s.k.
“keystone-effekt” som orsakas av skillnaden i
avståndet från kamerans objektiv till respektive sida
av fotot. Den sida av fotot som är närmast kameran
ter sig längre och den motsatta sidan ter sig kortare.
Automatisk keystone-korrigering kan dock rätta till
denna förvrängning så att fotot ter sig normalt även
om det spelats in i sned vinkel.
1. Aktivera ett av lägena REC, ställ lägesväljaren
på “
” och tryck sedan på [SET].
2. Använd [왖], [왔], [왗] och [왘] för att välja “Old
Photo” och tryck sedan på [SET].
3. Tryck på
slutarknappen för att
spela in bilden.
• Detta visar en
bekräftelseskärm för
fotots konturer och
lagrar sedan den
ursprungliga inspelade
bilden. Ett
felmeddelande dyker
upp (sidan 271) utan att
visa
bekräftelseskärmen för
fotots konturer om
kameran inte lyckas
avläsa fotots konturer.
114
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
4. Använd [왗] och [왘] för att välja
7. Använd [왖], [왔], [왗], och [왘] för att flytta
konturalternativet du vill korrigera.
klippgränsen till önskad position och tryck
sedan på [SET].
5. Använd [왖] och [왔]
• Kameran fyller automatiskt i färgerna på bilden och
lagrar den.
för att välja “Trim”
och tryck sedan på
[SET].
• Om du inte vill ha en ram runt bilden ska du placera
klippgränsen så att den befinner sig en aning
innanför den visade bildens kanter.
• Detta visar en
klippgräns på skärmen.
• Ett tryck på [MENU] när som helst under proceduren
makulerar klippning och lagrar bilden i befintligt
skick.
• Välj “Cancel” för att
lagra bilden om du inte
vill klippa den.
6. Använd zoomreglaget för att göra
klippgränsen större eller mindre.
115
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
VIKTIGT!
Inspelning av ett ID-foto
• Digital zoom kan inte användas vid inspelning av ett
gammat foto. Det går dock att använda optisk zoom.
• Kameran kan inte avkänna ett gammalt foto i
följande fall.
— När en del av fotot sträcker sig utanför
bildskärmen
— När fotot är av samma färg som bakgrunden
• Maximal bildstorlek vid inspelning av ett gammalt
foto är 1600 × 1200 bildpunkter, även om kameran är
inställd på en större bildstorlek. En inställning av
bildstorlek mindre än 1600 × 1200 bildpunkter spelar
in bilder med den angivna storleken.
• Under vissa förhållanden kan det hända att färgerna
inte restaureras på önskat sätt.
Använd metoden nedan för att spela in ett porträtt och
sedan skriva ut ett antal ID-foton av olika
standardstorlekar.
• Utskrift av ett ID-foto framställer ett enskilt ark
innehållande fem ID-foton av följande storlekar.
30 × 24 mm, 40 × 30 mm, 45 × 35 mm, 50 × 40 mm,
55 × 45 mm
1. Aktivera ett av lägena REC, ställ lägesväljaren
på “
” och tryck sedan på [SET].
2. Använd [왖], [왔], [왗] och [왘] för att välja
scenen “ID Photo” och tryck sedan på [SET].
3. Sammanställ bilden på
skärmen genom att
placera motivet inom
ramen på skärmen, och
tryck sedan på
slutarknappen för att
spela in en inledande
temporär bild.
• Den inledande temporära bilden lagras inte i
kamerans minne. Den slutliga bilden lagras i minnet
när du utför steg 5.
116
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
4. Justera position för motivet såsom anges
5. Kontrollera att motivet är placerat rätt inom
nedan.
ramen och tryck på [SET].
Att göra detta:
Välj denna inställning:
Skifta motivet upp eller ner
Tryck på [왖] eller [왔].
Skifta motivet år vänster eller
höger
Tryck på [왗] eller [왘].
Zooma in motivet (och göra
det större)
Skjut zoomreglaget mot
“
”.
Zooma ut motivet (och göra
det mindre)
Skjut zoomreglaget mot
“
”.
• Enbart den slutliga bilden som visas på skärmen när
du trycker på [SET] i steg 5 lagras i kamerans minne.
VIKTIGT!
• Bildstorleken för ett ID-foto är alltid 3264 × 2448
bildpunkter, oavsett vilken bildstorlek som är inställd
på kameran.
Huvudlinje
Haklinje
• Justera bilden så att ovansidan av motivets huvud är
i linje med huvudlinjen överst i ramen och hakan i
linje med haklinjen.
117
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
Utskrift av ett ID-foto
Inspelning av en film
Utskrift av ett ID-foto framställer fem versioner av samma
bild i storlekarna som anges nedan på ett enskilt
pappersark. Du kan sedan klippa ut bilden (-erna) du
önskar.
30 × 24 mm, 40 × 30 mm, 45 × 35 mm, 50 × 40 mm,
55 × 45 mm
Det går att spela in filmer med hög upplösning och ljud på
upp till 10 minuter. Välj en inställning för upplösning och
filminspelningsfunktion som passar den aktuella
situationen.
• Filformat: Formatet MPEG-4 AVI
• Maximal filmlängd:
— Varje film : 10 minuter
— Total inspelningstid : Begränsas av minneskapaciteten
tillgänglig för lagring.
VIKTIGT!
• Storlekarna ovan är inte exakta. De faktiska
bildstorlekarna kan skilja sig en aning från de som
anges ovan.
• Använd endast papper av storleken 4˝ × 6˝ (sidan
216) för utskrift av ett ID-foto. Användning av en
annan pappersstorlek kan leda till felaktiga
bildstorlekar.
• Ungefärlig filmfilstorlek (film på 1 minut):
28,4 MB (kvalitetsinställning: HQ)
14,9 MB (kvalitetsinställning: Normal)
5,3 MB (kvalitetsinställning: LP)
• Filminspelningsfunktioner
118
—
Filmläge
Använd detta läge för normal filminspelning (sidan 120).
—
Filmläget MOVIE BEST SHOT
Detta läge gör det enkelt att utföra inställningar blott
genom att välja ett scenexempel. Välj en av
filmscenerna i läget MOVIE BEST SHOT för att
automatisk ställa in kameran på inspelning av denna
typ av scen (sidan 123).
D
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
—
—
Kortfilmsläge
Vart tryck på slutarknappen i detta läge spelar in en
kortfilm som startar innan knappen trycktes in och
slutar efter ett tryck på knappen (sidan 126).
Specificering av filmbildernas kvalitet
Inställningen av bildkvalitet bestämmer i hur hög grad
kamerar komprimerar filmbilderna innan de lagras.
Bildkvalitet definieras som bildstorlek i antal bildpunkter. En
“bildpunkt” är en av de små bildpunkter som skapar en bild.
Fler bildpunkter (en större bildstorlek) sörjer för finare
detaljer och högre bildkvalitet vid avspelning av filmen.
Välj önskad inställning av bildkvalitet innan inspelning
startas.
Fördröjt filmläge
Detta läge använder en 5 sekunder lång buffert som
kontinuerligt uppdateras. Ett tryck på slutarknappen
startar inspelning från fem sekunder innan knappen
trycktes in. Använd detta läge för att inte missa en
snabbt rörlig scen (sidan 129).
1. Aktivera ett av lägena REC och tryck på
ANM.
[MENU].
• Använd MOVIE BEST SHOT för att välja “Short
Movie” för en kortfilm eller “Past Movie” för en
fördröjd film.
• Det går att avspela filmfiler på din dator med hjälp av
Windows Media Player 9.
• Installation av CASIO AVI Importer component på
din Macintosh gör det möjligt att använda QuickTime
för att avspela filmer som spelats in med denna
kamera (sidan 256).
2. Använd [왗] och [왘] för att välja rutan
“Quality”.
3. Använd [왖] och [왔] för att välja “
Quality” ,
och tryck sedan på [왘].
4. Använd [왖] och [왔] för att välja önskad
inställning och tryck sedan på [SET].
119
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
Inställning
Högre
kvalitet
Lägre
kvalitet
HQ
(640 × 480
bildpunkter)
Ungefärlig
datagrad
Bildrutsgrad
4,0 megabitar
per sekund
30 bildrutor/
sekund
Inspelning av en standardfilm (filmläget)
Använd filmläget för inspelning av en vanlig film.
1. Aktivera ett av lägena
Normal
(640 × 480
bildpunkter)
2,1 megabitar
per sekund
30 bildrutor/
sekund
REC och ställ
lägesväljaren på “
LP
(320 × 240
bildpunkter)
745 kilobitar
per sekund
15 bildrutor/
sekund
• Detta aktiverar filmläget
och visar ikonen “
” på
skärmen.
120
”.
Återstående inspelningstid
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
2. Rikta kameran mot
■ Att observera angående filminspelning
Inspelningstid
motivet och tryck
sedan på
slutarknappen.
• Denna kamera kan även spela in ljud. Observera det
följande vid inspelning av en film.
— Akta dig för att blockera
mikrofonen med
fingrarna.
— Ljudet blir svårt att höra
när kameran befinner sig
alltför långt från motivet.
— Tryck inte på några
Mikrofon
knappar på kameran
under inspelning då
detta kan orsaka
störningar på ljudet.
— Filmljudet inspelas enkanaligt.
— Kameran utför fokusering automatiskt när autofokus
eller närbild (
) (sidan 79) valts som fokusläge. Tänk
på att bekräftelsetonen som ljuder under
autofokusering spelas in på ljudspåret. Om du inte vill
spela in bekräftelsetonen i ljudet ska du välja fastfokus
) som fokusläge, eller välja manuell fokusering
(
(
) och ställa in skärpan manuellt innan inspelning
startas.
• Detta startar
filminspening, vilket
anges av “ REC ” på
skärmen.
• Filminspelning varar så
länge som den
återstående
minneskapaciteten
tillåter.
3. Tryck på slutarknappen igen för att stoppa
filminspelning.
• Filmfilen lagras i filminnet efter avslutad
filminspelning.
121
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
•
•
•
•
•
• Bilden kan bli oskarp om motivet befinner sig utanför
kamerans inspelningsomfång.
• Aktivering av filmläget eller läget MOVIE BEST SHOT
ändrar automatiskt fokusläget till fastfokus (sidan 84),
oavsett nuvarande fokusinställning för lägesminnet (sidan
140).
• Vissa typer av motiv är svåra att fokusera (sidan 79) och
kan orsaka suddiga bilder. Ändra fokusläget till manuell
fokus (sidan 85) eller fastfokus (sidan 84) om detta
inträffar.
• Om bilden är oskarp vid användning av autofokus kan
detta ibland åtgärdas genom att tillfälligt rikta kameran
mot ett annat motiv.
— Autofokusering utförs inte om du valt fastfokus (
),
manuell fokus (
) eller oändlighetsläget (
), så
ingen bekräftelseton ljuder. När manuell fokus har
valts går det inte att justera fokusering under
pågående inspelning. Du måste utföra justeringen
innan inspelning startas.
Väldigt skarpt ljus vid inspelning kan göra att det
uppträder ett vertikalt band på skärmbilden. Detta är ett
CCD-fenomen kallat “vertikalt smet” och antyder inte fel
på kameran. Detta vertikala smet spelas inte in
tillsammans med bilden vid inspelning av en stillbild, men
det spelas in vid inspelning av en film.
Filminspelningskapaciteten för det inbyggda minnet är
väldigt begränsat. Vi rekommenderar användning av ett
minneskort (sidan 203) för inspelning av filmer.
Vissa typer av minneskort tar längre tid att inspela data,
vilket kan göra att en del filmbildrutor utelämnas.
och
REC blinkar på skärmen under inspelning för att upplysa
om att en bildruta utelämnats.
Optisk zoom kan inte användas under filminspelning.
Endast digital zoom kan användas. Välj därför den
inställning av optisk zoom du vill använda innan du
trycker på slutarknappen för att starta filminspelning
(sidan 63).
Effekterna på bilden blir mera märkbara om du rör på
kameran vid inspelning av närbilder eller med en hög
zoomfaktor. Vi rekommenderar därför användning av ett
stativ vid inspelning av närbilder eller med en hög
zoomfaktor.
122
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
3. Rikta kameran mot motivet och tryck på
Omedelbar filminställning
(filmläget MOVIE BEST SHOT)
slutarknappen.
Välj helt enkelt en av de inbyggda filmscenerna för att låta
kameran utföra inställningar för den valda scenen.
4. Tryck åter på slutarknappen för att stoppa
inspelning.
1. Aktivera ett av lägena REC, ställ lägesväljaren
på “
VIKTIGT!
” och tryck sedan på [SET].
• Scenerna i MOVIE BEST SHOT spelades inte in
med denna kamera. De bör endast betraktas som
exempel.
• Bilder inspelade med en scen i MOVIE BEST SHOT
framställer kanske inte förväntade resultat beroende
på de omgivande förhållandena och andra faktorer.
• Det går att ändra de inställningar som gjordes när du
valde en scen från MOVIE BEST SHOT. Tänk dock
på att inställningarna gjorda med MOVIE BEST
SHOT återgår till sina grundinställningar när du väljer
en annan scen från MOVIE BEST SHOT, ändrar
inspelningsläge eller slår av kameran. Lagra dina
inställningar som en användarscen i filmläget MOVIE
BEST SHOT om du vill använda dessa senare.
• Val av “Night Scene” reducerar bildrutegraden vid
filminspelning (sidan 120).
• Detta aktiverar läget MOVIE BEST SHOT och visar
en valskärm för scenexempel. En valgräns återfinns
runt scenen som användes senast.
• Scenexempel är arrangerade i ordningsföljd med
början från det övre vänstra hörnet.
• Det nu valda scenexemplet är det som är inramat av
en valgräns.
2. Använd [왖], [왔], [왗] och [왘] för att välja
önskat scenexempel och tryck sedan på
[SET].
• Om det förekommer fler än 12 scener (beroende på
att du lagt till användarscener) rullas skärmen till
återstående scener vid ett tryck på [왖], [왔], [왗] eller
[왘] när valgränsen återfinns vid den vänstra eller
högra kanten av skärmen.
123
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
ANM.
Visning av scenexemplen i MOVIE BEST
SHOT ett i taget
• Avslag av kameran när den står i filmläget MOVIE
BEST SHOT gör att driftsvägledning och det nu
valda scenexemplet visas på skärmen i cirka två
sekunder.
Gör på följande sätt för att uppvisa scenexemplen i MOVIE
BEST SHOT ett i taget så att du kan studera vilka
inställningar som gäller för varje scen.
1. Aktivera ett av lägena REC, ställ lägesväljaren
på “
” och tryck sedan på [SET].
• Detta visar en valskärm för scenexempel. En
valgräns återfinns runt scenen som användes
senast.
2. Skjut på zoomreglaget.
• Detta visar en förklaringsskärm för scenexemplet där
valgränsen återfanns på valskärmen.
• Skjut på zoomreglaget igen för att återgå till
valskärmen för scenexempel.
3. Använd [왗] och [왘] för att välja önskat
scenexempel och tryck sedan på [SET].
4. Tryck på slutarknappen för att spela in filmen.
124
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
VIKTIGT!
Att skapa en egen filminställning för
MOVIE BEST SHOT
• Vid användning av en användarinställning ska du
rulla till slutet av de inbyggda filmscenerna i MOVIE
BEST SHOT tills “Recall User Scene” (återkalla
användarscen) visas på skärmen. Rulla sedan vidare
för att titta på användarscenen.
• Formatering av kamerans inbyggda minne (sidan
202) raderar alla användarinställning i filmläget
MOVIE BEST SHOT.
• Följande inställningar kan ingå i en användarscen i
filmläget MOVIE BEST SHOT.
Fokusläge, vitbalansläge, skärpa, mättnad, kontrast,
EV-skifte
• Enbart inställningar för en film inspelad med denna
kamera kan lagras som en användarscen i filmläget
MOVIE BEST SHOT.
• Det går att registrera upp till 999 användardscener i
MOVIE BEST SHOT.
• Det går att kontrollera inställningarna för nu vald
scen i MOVIE BEST SHOT genom att uppvisa olika
inställningsmenyer.
• Användarscenerna i filmläget MOVIE BEST SHOT
lagras i kameran inbyggda minne i en mapp
benämnd “MSCENE”. Filnamn tilldelas automatiskt
enligt formatet nedan.
UZ850nnn.JPE (n = 0 till 9)
Utför proceduren nedan för att lagra inställningarna du
gjorde för en inspelad film som en filmscen i MOVIE BEST
SHOT. Därefter kan du återkalla dessa på vanligt sätt.
1. Aktivera ett av lägena REC, ställ lägesväljaren
på “
” och tryck sedan på [SET].
2. Använd [왖], [왔], [왗] och [왘] för att visa
“Register User Scene” (registrera
användarscen) och tryck sedan på [SET].
3. Använd [왗] och [왘] för att visa filmen vars
inställningar du vill lagra.
4. Använd [왖] och [왔] för att välja “Save” och
tryck sedan på [SET].
• Den normala filmskärmen för MOVIE BEST SHOT
visas åter när lagringen är avslutad. Nu kan du utföra
proceduren på sidan 123 för att använda dessa
inställningar vid nästa filminspelning.
125
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
■ Att radera en användarscen i filmläget
MOVIE BEST SHOT
Inspelning av en kortfilm
Kortfilmsläget spelar in en film av förinställd längd vid vart
tryck på slutarknappen.
En film inspelad i kortfilmsläget består huvudsakligen av
två delar, såsom visas på bilden nedan.
1. Aktivera ett av lägena REC, ställ lägesväljaren
på “
” och tryck sedan på [SET].
2. Skjut på zoomreglaget för att skifta från 12-
• När en förfluten del på 4 sekunder och en framtida del på
4 sekunder har specificerats
scensskärmen till scenexemplet.
3. Använd [왖] och [왔] för att visa scenen du vill
Operation ➝
radera.
Slutarfrisläppning
Inspelning
4. Tryck på [왔] (
).
Lagring
Åtgärd ➝ Lagrar de
Lagring
Inspelning av
avslutad.
föegånde
den framtida
4 sekunderna. delen startas.
Inspelning stoppas automatiskt
4 sekunder efter ett
tryck på slutarknappen.
5. Använd [왖] och [왔] för att välja “Delete” och
tryck sedan på [SET].
6. Välj en annan scen och tryck sedan på [SET].
Det går att specificera längden för den förflutna delen och
den framtida delen separat. Den totala längden för en kort
film kan vara från två till åtta sekunder. En funktion för
MOTION PRINT (sidan 168) gör det möjligt att infånga
stillbilder från en kort film när den lagras.
• Detta återställer inspelningsläget.
126
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
■ Att utföra inspelning av en kortfilm
• Den totala längden för en kortfilm (förfluten del plus
framtida del) kan vara i omfånget från två till åtta
sekunder.
1. Aktivera ett av lägena REC och ställ
lägesväljaren på “
• Det går att specificera 0 sekunder som längd för den
förflutna eller den framtida delen.
”.
2. Använd [왖], [왔], [왗] och [왘] för att välja
• Längden på den förflutna delen kan vara från 0 till
fem sekunder.
scenen “Short Movie” och tryck sedan på
[SET].
• Val av scenen “Short Movie” gör att “
skärmen.
3. Tryck på [
5. Använd [왖] och [왔] för att ange längden för
” visas på
den framtida delen (delen efter att
slutarknappen trycks in) och tryck sedan på
[왘].
].
4. Använd [왖] och [왔]
Förfluten del Framtida del
för att ange längden
för den förflutna
delen (delen innan
slutarknappen trycks
in) och tryck sedan
på [왘].
• Tiden kan specificeras i
steg om en sekund.
MOTION PRINT
127
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
6. Använd [왖] och [왔] för att för att välja
7. Rikta kameran mot motivet och tryck på
layoutformat för MOTION PRINT, om så
önskas, och tryck sedan på [SET].
Att göra detta:
slutarknappen.
• Detta spelar in en film med den längd du
specificerade för tidsvärdena i steg 3 och 4.
Inspelningen stoppas sedan automatiskt.
Välj denna inställning:
Infånga en
stillbild vid
punkten där
slutarknappen
trycktes in för
att starta
kortfilmsinspelning och visa denna
på en bakgrund med åtta bildrutor
9 frames
(9 bildrutor)
Infånga en
stillbild vid
punkten där
slutarknappen
trycks in för att
starta
kortfilmsinspelning
1 frame
(1 bildruta)
Slå av MOTION PRINT (ingen
stillbild lagras)
Off
• Tryck åter på slutarknappen om du vill avbryta
pågående inspelning.
VIKTIGT!
• I kortfilmsläget inspelas filmdata kontinuerligt och
lagras i en buffert innan du trycker på slutarknappen.
Var därför noga med att hålla kameran stilla och
riktad mot motivet innan du trycker på slutarknappen
för att starta inspelning.
• När inspelning av den framtida delen av en
kortfilmsinspelning startas visar skärmen nedräkning
av den återstående inspelningstiden. Inspelningen
fortsätter tills nedräkningen når slutet.
128
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
3. Rikta kameran mot motivet och tryck på
Inspelning av en fördröjd film
slutarknappen.
Detta läge använder sig av en 5 sekunder lång buffert som
ständigt uppdateras. Ett tryck på slutarknappen startar
inspelning från fem sekunder innan tidpunkten då knappen
trycktes in. Använd detta läge för att försäkra att du inte
missar några snabbt rörliga scener.
Operation ➝
Slutarfrisläppning
• Detta spelar in allt som föregick framför objektivet
de föregående fem sekunderna och sedan efter
tidpunkten då slutarknappen trycktes in. Inspelning
kan pågå så länge det finns minneskapacitet för
datalagring.
Slutarfrisläppning
Inspelning
Åtgärd ➝ Lagrar de
Inspelning av
föegånde
den framtida
5 sekunderna. delen startas.
4. Tryck på slutarknappen igen för att stoppa
inspelning.
Lagring
Inspelningen
avslutas.
Lagring
avslutad.
VIKTIGT!
• Vid val av en fördröjd film uppdaterar kameran
ständigt en intern buffert som rymmer cirka fem
sekunder av filmbilder av vad som händer framför
kamerans objektiv. Vid ett tryck på slutarknappen
startas filminspelning med det nuvarande innehållet i
denna buffert och fortsätter från denna punkt. Håll
därför kameran stilla och riktad mot motivet en god
stund innan du trycker på slutarknappen för att
starta inspelning.
1. Aktivera ett av lägena REC och ställ
lägesväljaren på “
”.
2. Använd [왖], [왔], [왗] och [왘] för att välja
scenen “Past Movie” och tryck sedan på
[SET].
• Val av scenen “Past Movie” visar “
” på skärmen.
129
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
4. Använd [왖] och [왔] för att välja önskad
Inspelning med ljuset REC
Det går att slå på ljuset REC
på kameran (hjälplampan för
autofokus/ljuset REC/
självutlösare) vid inspelning
på ställen med dålig
belysning. Vid inspelning av
en stillbild kan ljuset REC slås
på för att underlätta
inramningen. Vid inspelning
av en film kan ljuset REC slås
på för att bättre belysa
motivet.
inställning och tryck sedan på [SET].
Hjälplampa för autofokus/
ljuset REC/självutlösare
Att låta ljuset REC göra detta:
Välj denna inställning:
Slås på enbart när belysningen är
dålig under inspelning
Auto
Alltid slå på ljuset REC vid
inspelning
On
Slå av ljuset REC vid inspelning
Off
• Ikonen “
” eller “
REC är påslaget.
5. Tryck på slutarknappen för att spela in bilden
eller filmen.
1. Aktivera ett av lägena REC och ställ
lägesväljaren på “
” eller “
” visas på skärmen när ljuset
”.
2. Tryck på [MENU].
3. Välj rutan “REC”, välj “REC Light” och tryck
sedan på [왘].
130
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
VIKTIGT!
Ljudinspelning
• Det går även att använda [왔] (
) för att kretsa
“On”
genom inställningarna för ljuset REC (“Auto”
“Off”) medan filminspelning pågår.
• Titta aldrig direkt på hjälplampan för autofokus/ljuset
REC/självutlösare och undvik att peka den mot
andras ögon.
• Rikta aldrig hjälplampan för autofokus/ljuset REC/
självutlösarlampa mot en person som kör ett
motorfordon.
• Ljuset REC är mindre effektivt för avlägsna motiv.
Tillägg av ljud till en stillbild
Det går att lägga till ljud till en stillbild efter avslutad
inspelning.
• Bildformat: JPEG
JPEG är ett bildformat som sörjer för effektiv
bildkomprimering.
Filnamnsförlängningen för en JPEG fil är “.JPG”.
• Ljudformat: Inspelningsformat WAVE/ADPCM
Detta är Windows standardformat för ljudinspelning.
Filnamnsförlängningen för en WAVE/ADPCM fil är
“.WAV”.
• Inspelningstid:
Upp till cirka 30 sekunder per bild
• Ljudfilstorlek:
Cirka 165 KB (cirka 5,5 KB per sekund i en inspelning på
30 sekunder)
ANM.
• Det går att avspela en ljudfil som spelats in i
ljudstillbildsläget på en dator med hjälp av Windows
Media Player.
131
C
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
1. Aktivera ett av lägena REC och tryck på
5. Tryck på slutarknappen för att starta
[MENU].
ljudinspelning.
• Den gröna driftslampan blinkar medan inspelning
pågår.
2. Uppvisa rutan “REC”, välj “Audio Snap”
(ljudstillbild) och tryck sedan på [왘].
6. Inspelningen stoppas efter cirka 30 sekunder
3. Använd [왖] och [왔] för att välja “On” och
eller vid ett nytt tryck på slutarknappen.
tryck sedan på [SET].
• Detta aktiverar läget för ljudstillbild.
VIKTIGT!
• Val av “Off” aktiverar det normala stillbildsläget (utan
ljud).
• Inspelning av en ljudstillbild kan inte göras (ljud
inspelas inte) för självutlösaren “X3” (tredubbel
självutlösare).
4. Tryck på
slutarknappen för att
spela in bilden.
• Efter avslutad
inspelning av bilden
ställs kameran på
beredskapsläge för
ljudinspelning, och den
just inspelade bilden
och indikatorn
visas
på skärmen.
Återstående inspelningstid
132
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
1. Aktivera ett av lägena
Röstinspelning
Inspelningstid
REC och ställ
lägesväljaren på “ ”.
Röstinspelning medger snabb och enkel inspelning av en
muntlig kommentar.
• Val av scenen “Voice
Recording” gör att “
”
visas på skärmen.
• Ljudformat: Inspelningsformat WAVE/ADPCM
Detta är Windows standardformat för ljudinspelning.
Filnamnsförlängningen för en WAVE/ADPCM fil är
“.WAV”.
• Inspelningstid:
Cirka 24 minuter med det inbyggda minnet
Återstående inspelningstid
2. Tryck på slutarknappen för att starta
• Ljudfilstorlek:
Cirka 165 KB (cirka 5,5 KB per sekund i en inspelning på
30 sekunder)
röstinspelning.
• Värdet för återstående inspelningstid räknas ner på
skärmen och den gröna driftslampan blinkar under
inspelning.
ANM.
• Det går att avspela filmfiler som spelats in med
röstinspelning på en dator med hjälp av Windows
Media Player.
• Ett tryck på [DISP] under röstinspelning slår av
skärmen.
• Det går att infoga indexmärken under inspelning
genom att trycka på [SET]. Se sidan 179 för detaljer
om att hoppa till ett indexmärke under avspelning.
3. Inspelningen stoppas vid ett nytt tryck på
slutarknappen, när minnet blir fullt eller när
batteriet blir urladdat.
133
B
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
■ Att observera vid ljudinspelning
Användning av histogram
• Akta dig för att täcka över
mikrofonen med fingrarna.
Det går att använda [DISP] för att uppvisa ett histogram på
skärmen (sidan 33). Histogrammet gör att du kan
kontrollera exponeringen under inspelning. Det går även att
visa histogrammet för en inspelad bild i läget PLAY.
Mikrofon
• Ljudet blir inte tillfredsställande om kameran är för långt
från motivet.
• Ett tryck på strömbrytaren eller [
] (PLAY) stoppar
inspelningen och lagrar ljudet som spelats in fram till
denna punkt.
• Det går även att utföra “efterinspelning” för att lägga till
ljud till en stillbild efter inspelning av denna, samt även att
ändra ljudet som spelats in för en bild. Se sidan 177 för
närmare detaljer.
Histogram
• Ett histogram är ett diagram som anger bildens ljusstyrka
ifråga om antalet bildpunkter. Den vertikala axeln anger
antalet bildpunkter och den horisontella axeln anger
ljusstyrka. Histogrammet kan användas för att bestämma
om bilden inkluderar de skuggor (vänster sida),
medeltoner (mitten) och ljusstarka delar (höger) som
krävs för att erhålla en tillräckligt detaljerad bild. Om
histogrammet av någon anledning ter sig en aning skevt
går det att använda EV-skifte (exponeringskompensation)
för att skifta det åt vänster eller höger och uppnå bättre
balans. Korrigera exponeringen så att diagrammet är så
nära mitten som möjligt.
134
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
• Det uppträder även ett RGB-histogram som visar
fördelningen av R (röda), G (gröna) och B (blå)
komponenter. Detta histogram kan användas för att
bestämma om det finns för mycket eller för lite av varje
färgkomponent i bilden.
• När histogrammet lutar för
mycket åt vänster finns det
alltför många mörka
bildpunkter. Denna typ av
histogram uppträder när den
samlade bilden är för mörk.
Ett histogram som lutar för
mycket åt vänster kan leda till
“mörkläggning” av bildens
mörkare delar.
ANM.
• Det går att använda funktionen för knappanpassning
(sidan 137) till att ställa in kameran så att den utför
exponeringskompensation när du trycker på [왗] eller
[왘] i ett av lägena REC. Du kan då utföra
exeponeringskompensation medan du tittar på ett
histogram på skärmen (sidan 88).
• När histogrammet lutar för
mycket åt höger finns det
alltför många ljusa
bildpunkter. Denna typ av
histogram uppträder när den
samlade bilden är för ljus. Ett
histogram som lutar för
mycket åt höger kan leda till
“blekning” av bildens ljusare
delar.
135
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
• Ett centrerat histogram anger
en god balans mellan ljusa
och mörka bildpunkter. Denna
typ av histogram uppträder
när bildens samlade ljusstyrka
är optimal.
VIKTIGT!
• Histogrammen som visas ovan är avsedda endast
för illustrativa syften. Du kan kanske inte uppnå
exakt samma form för ett visst motiv.
• Ett centrerat histogram garanterar inte nödvändigtvis
optimal exponering. Den inspelade bilden kan bli
överexponerad eller underexponerad även om
histogrammet är centrerat.
• Beroende på begränsningarna hos EV-skifte kan det
vara svårt att erhålla optimal form på histogrammet.
• Användning av blixten och vissa omgivande
förhållanden vid inspelning kan göra att
histogrammet för bilden anger en annan exponering
än den exponering som faktiskt rådde vid tillfället.
• RGB-histogrammet (färgkomponenter) visas endast
för stillbilder.
• RGB-histogrammet (färgkomponenter) visas endast
för stillbilder. I följande lägen visas endast
histogrammet för fördelning av ljusstyrka på
skärmen.
Filmläge, filmläget MOVIE BEST SHOT
136
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
Tilldelning av funktioner till knapparna
[왗] och [왘]
Kamerainställningar i läget REC
Följande inställningar kan utföras innan du spelar in en bild
i läget REC.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
En funktion för “knappanpassning” gör det möjligt att välja
vilka inställningar på kameran knapparna [왗] och [왘] ska
göra när de trycks in i ett av lägena REC. Efter att ha valt
funktion för knapparna [왗] och [왘] kan de ändra de
avsedda inställningarna utan att behöva gå via
menyskärmen.
Inställning för höger/vänster knapp (knappanpassning)
Rutmönster på/av
Bildgranskning på/av
Ikonhjälp på/av
Grundinställningar vid strömpåslag
ISO-känslighet
Mätningsläge
Filter
Skärpa
Mättnad
Kontrast
Tidsstämpel
Nollställning av kameran
1. Aktivera ett av lägena REC och tryck på
[MENU].
2. Uppvisa rutan “REC”, välj “L/R Key” och tryck
sedan på [왘].
3. Använd [왖] och [왔] för att välja önskad
inställning och tryck sedan på [SET].
• Efter tilldelning av en funktion kan inställningen för
denna ändras med ett tryck på knapparna [왗] och
[왘].
— EV-skifte (sidan 88)
— Vitbalans (sidan 89)
— ISO (sidan 142)
— Mätning (sidan 143)
— Självutlösare (sidan 73)
— Off: Ingen funktion tilldelad
137
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
VIKTIGT!
Att slå rutmönstret på skärmen på och av
• Vid inspelning av en stillbild eller film går det att
använda knapparna [왗] och [왘] för att använda
funktionerna som tilldelats dessa. Det går dock inte
att ställa in självutlösaren under filminspelning.
Du kan välja att uppvisa ett rutmönster på skärmen för att
hjälpa dig sammanställa bilden och försäkra att kameran
hålls rak vid inspelning.
1. Aktivera ett av lägena REC och tryck på
[MENU].
2. Uppvisa rutan “REC”, välj “Grid” och tryck
sedan på [왘].
3. Använd [왖] och [왔] för att välja önskad
inställning och tryck sedan på [SET].
138
Att göra detta:
Välj denna inställning:
Visa rutmönstret
On
Dölja rutmönstret
Off
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
Att slå bildgranskning på och av
Användning av ikonhjälp
Funktionen för bildgranskning uppvisar en bild på skärmen
så snart den spelats in. Gör på följande sätt för att slå
funktionen på eller av.
Ikonhjälp uppvisar beskrivande text om en ikon när du
väljer denna på skärmen i ett av lägena REC (sidan 29).
• Ikonhjälptext visas för följande funktioner:
— Fokusläge, vitbalans, självutlösare, mätningsläge,
lägena REC
— Bildstorlek, vitbalans, AF-yta på menyskärmen EX
(sidan 149)
Tänk dock på att ikonhjälptext för mätningsläge,
självutlösare och vitbalans visas enbart när “Metering”,
“Self-timer” eller “White Balance” har tilldelats knapparna
[왗] och [왘] med funktionen för knappanpassning (sidan
137).
1. Aktivera ett av lägena REC och tryck på
[MENU].
2. Uppvisa rutan “REC”, välj “Review” och tryck
sedan på [왘].
3. Använd [왖] och [왔] för att välja önskad
inställning och tryck sedan på [SET].
Att göra detta:
Välj denna inställning:
Visa bilden på skärmen i cirka
en sekund strax efter
inspelning
On
Visa ej bilden strax efter
inspelning
Off
1. Aktivera ett av lägena REC och tryck på
[MENU].
2. Välj rutan “REC”, välj “Icon Help” och tryck
sedan på [왘].
139
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
3. Använd [왖] och [왔] för att välja önskad
Specificering av grundinställningar vid
strömpåslag
inställning och tryck sedan på [SET].
Att göra detta:
Välj denna inställning:
Visa beskrivande text när en
ikon på skärmen väljs
On
Slå av ikonhjälp
Off
Kamerans funktion för “lägesminne” gör det möjligt att
specificera grundinställningen vid strömpåslag separat för
blixtläge, fokusläge, vitbalansläge, ISO-känslighet,
autofokusyta, mätningsläge, självutlösare, blixtintensitet,
digitalt zoomläge, manuell fokusposition och zoomposition.
Påslag av lägesminnet för ett läge instruerar kameran att
memorera inställningen för detta läge när kameran slås av
och sedan återställa inställningen när kameran slås på
nästa gång. När lägesminnet är avslaget återställer
kameran automatiskt grundinställningen för läget ifråga.
— Följande tabell anger vad som gäller när lägesminnet
slås på eller av för varje läge.
VIKTIGT!
• Nedanstående ikoner visas inte på skärmen när
ikonhjälp är avslagen.
— Ikon för fokusläge
(sidan 79)
— Ikon för vitbalansläge AWB (sidan 89)
140
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
Funktion
På
Auto
Focus
Auto
White Balance
Auto
ISO
AF Area
Metering
1. Aktivera ett av lägena REC och tryck på
Av
Flash
[MENU].
2. Uppvisa rutan “REC”, välj “Memory” och
tryck sedan på [왘].
Auto
Inställning när
kameran slås
av
3. Använd [왖] och [왔] för att välja posten du vill
Spot
Multi
Self-timer
ändra och tryck sedan på [왘].
Off
Flash Intensity
0
4. Använd [왖] och [왔] för att välja önskad
Digital Zoom
On
inställning och tryck sedan på [SET].
MF Position
Senaste
autofokusposition som
gällde innan du
skiftade till manuell
fokus
Zoom Position*
Bred
* Enbart optisk zoomposition memoreras.
141
Att göra detta:
Välj denna inställning:
Slå på lägesminnet så att
inställningarna återställs vid
strömpåslag
On
Slå av lägesminnet så att
inställningarna initialiseras vid
strömpåslag
Off
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
VIKTIGT!
Specificering av ISO-känslighet
• Tänk på att inställningarna för läget BEST SHOT ges
prioritet över inställningarna för lägesminnet. Om du
slår av kameran när den står i läget BEST SHOT
kommer dess inställningar, utom “Zoom Position”, att
ställas in i enlighet med det valda scenexemplet i
BEST SHOT när kameran slås på nästa gång,
oavsett om lägesminnet är på- eller avslaget.
• I följande lägen väljs alltid “
” (blixt av) för
blixtläget oavsett på/avslaget tillstånd för
lägesminnet.
Filmläge, filmläget MOVIE BEST SHOT
Det går att ändra inställning av ISO-känslighet för att
erhålla en bättre bild när belysningen är dunkel eller då en
snabb slutartid används.
• ISO-känslighet uttrycks i form av värden som
utsprungligen angav ljuskänsligheten för fotografisk film.
Ett högre värde anger större känslighet, vilket är bäst för
inspelning när belysningen är dålig.
1. Aktivera ett av lägena REC och tryck på
[MENU].
2. Välj rutan “Quality”, välj “ISO” och tryck
sedan på [왘].
3. Använd [왖] och [왔] för att välja önskad
inställning och tryck sedan på [SET].
Att erhålla detta:
Välj denna inställning:
Automatiskt val av känslighet
Auto
Lägre känslighet
ISO 50
ISO 100
ISO 200
Högre känslighet
142
ISO 400
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
VIKTIGT!
Val av mätningsläge
• Under vissa förhållanden kan en snabb slutartid i
kombination med hög ISO-känslighet leda till digitala
störningar (kornighet), som gör att bilden ter sig grov.
Använd lägsta möjliga ISO-känslighet för att erhålla
klara bilder av god kvalitet.
• En hög ISO-känslighet tillsammans med blixten vid
inspelning av ett närbeläget motiv kan resultera i
felaktig belysning av motivet.
• ISO-känsligheten “Auto” används alltid i
nedanstående lägen, oavsett nuvarande inställning
av ISO-känslighet.
Filmläget, filmläget MOVIE BEST SHOT
Mätningsläget bestämmer vilken del av motivet som mäts
för exponering. Gör på följande sätt för att ändra kamerans
mätningsläge.
1. Aktivera ett av lägena REC och tryck på
[MENU].
2. Välj rutan “Quality”, välj “Metering” och tryck
sedan på [왘].
3. Använd [왖] och [왔] för att välja önskad
inställning och tryck sedan på [SET].
ANM.
• Det går att använda funktionen för knappanpassning
(sidan 137) till att få kameran att ändra ISOkänslighet när du trycker på [왗] och [왘] i ett av
lägena REC.
143
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
Multi (multimönster)
Multimönstermätning indelar bilden i ett
antal delar och mäter ljuset i varje del
för att erhålla en balanserad
exponeringsavläsning. Kameran
bestämmer automatiskt
inspelningsvillkoren i enlighet med det
uppmätta ljusmönstret och utför
inställning av exponering därefter.
Denna typ av mätning sörjer för felfri
exponeringsinställning för ett brett utbud
av inspelningsförhållanden.
VIKTIGT!
• Vid val av läget “Multi” kan vissa åtgärder göra att
mätningsläget ändras automatiskt såsom beskrivs
nedan.
• Ändring av exponeringskompensation (sidan 88) till
ett värde utöver 0.0 ändrar mätningsläget till “Center
Weighted” (mittvägd). Mätningsläget återgår till
“Multi” när exponeringskompensation återställs till
värdet 0.0.
• När “Multi” är vald visas inte ikonen när du återgår till
informationsvisning för lägena REC (sidan 29).
Center-Weighted (mittvägd)
Mittvägd mätning mäter ljuset som
koncentreras mitt i fokusytan. Använd
denna metod när du vill ha en viss
kontroll över exponeringen och ej
överlåta alla inställningar till kameran.
Spot (punkt)
Punktmätning utför avläsning inom en
väldigt begränsad yta. Använd denna
metod när du vill att exponeringen ska
ställas in enligt ljusstyrkan hos ett
specifikt motiv, utan att påverkas av de
omgivande förhållandena.
144
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
Användning av filterfunktionen
Specificering av konturskärpa
Kamerans filterfunktion gör det möjligt att ändra färgnyans
på bilden under inspelning.
Gör på följande sätt för att reglera skärpan på konturerna i
bilden.
1. Aktivera ett av lägena REC och tryck på
1. Aktivera ett av lägena REC och tryck på
[MENU].
[MENU].
2. Uppvisa rutan “Quality”, välj “Filter” och
2. Välj rutan “Quality”, välj “Sharpness” och
tryck sedan på [왘].
tryck sedan på [왘].
3. Använd [왖] och [왔] för att välja önskad
3. Använd [왖] och [왔] för att välja önskad
inställning och tryck sedan på [SET].
inställning och tryck sedan på [SET].
• Tillgängliga filterinställningar är Off (av), B/W
(svartvit), Sepia (sepiabrunt), Red (röd), Green
(grön), Blue (blå), Yellow (gul), Pink (skär) och
Purple (rosa).
Att erhålla detta:
Välj denna inställning:
Hög skärpa
+2
+1
Normal skärpa
VIKTIGT!
0
–1
Låg skärpa
• Användning av kamerans filterfunktion framställer
samma effekt som att fästa ett färgfilter på objektivet.
145
–2
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
Specificering av färgmättnad
Specificering av kontrast
Gör på följande sätt för att reglera färgintensiteten på
bilden du spelar in.
Gör på följande sätt för att justera den relativa skillnaden
mellan de ljusa och mörka delarna av bilden som spelas in.
1. Aktivera ett av lägena REC och tryck på
1. Aktivera ett av lägena REC och tryck på
[MENU].
[MENU].
2. Välj rutan “Quality”, välj “Saturation” och
2. Välj rutan “Quality”, välj “Contrast” och tryck
tryck sedan på [왘].
sedan på [왘].
3. Använd [왖] och [왔] för att välja önskad
3. Använd [왖] och [왔] för att välja önskad
inställning och tryck sedan på [SET].
inställning och tryck sedan på [SET].
Att erhålla detta:
Välj denna inställning:
Att erhålla detta:
Välj denna inställning:
Hög färgmättnad (intensitet)
+2
Hög kontrast
+2
+1
Normal färgmättnad (intensitet)
+1
0
Normal kontrast
–1
Låg färgmättnad (intensitet)
0
–1
–2
Låg kontrast
146
–2
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
VIKTIGT!
Stillbilder med datumstämpel
• När datuminformation väl stämplats på en bild går
den inte att radera.
• Använd inställningen “Date Style” (sidan 195) för att
specificera datumformat.
• Datum och tid för inspelning av stillbilden är i
enlighet med klockinställningen för kameran (sidorna
51, 194).
• Digital zoom kan inte användas när datumstämpel
(“Date” eller “Date&Time”) är påslagen (sidan 65).
• Datumstämpling kan inte göras på följande typer av
bilder.
— Bilder inspelade med vissa scener i BEST SHOT
(“Business Cards and Documents”, “Whiteboard,
etc.”, “Old Photo”, “ID Photo”, “Pastel”,
“Illustration”, “Cross”)
— Bilder inspelade med kontinuerlig slutare med
zoom och multiläge för kontinuerlig slutare
(sidorna 100, 101)
Det går att stämpla datum för inspelningen, eller både
datum och tid, i det nedre högra hörnet av en stillbild.
1. Aktivera ett av lägena REC och tryck på
[MENU].
2. Välj rutan “Set Up”, välj “Timestamp” och
tryck sedan på [왘].
3. Använd [왖] och [왔] för att välja önskad
inställning och tryck sedan på [SET].
Exempel: 24 december 2006, 1:25 p.m. (13:25)
För denna information på
datumstämpeln:
Välj denna
inställning:
Inspelningsdatum (2006/12/24)
Date
Inspelningsdatum och tid
(2006/12/24 1:25 pm)
Date&Time
Inget
Off
147
B
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
VIKTIGT!
Nollställning av kameran
• Följande inställningar initialiseras inte vid en
nollställning av kameran (sidan 259).
— Inställning av hemtid
— Inställning av världstid
— Tidsinställning
— Date Style
— Language
— Video Out
Utför proceduren nedan för att återställa samtliga
inställningar på kameran till deras grundinställningar såsom
anges under “Menyreferens” på sidan 259.
1. Tryck på [MENU].
2. Uppvisa rutan “Set Up”, välj “Reset” och
tryck sedan på [왘].
3. Använd [왖] och [왔] för att välja “Reset” och
tryck sedan på [SET].
• Välj “Cancel” och tryck sedan på [SET] om du vill
avbryta utan att nollställa kameran.
148
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
Användning av genvägsmenyn (Menyn EX)
Ett tryck på knappen [EX] uppvisar en genvägsmeny som
kan användas för att ställa in bildstorlek, vitbalans, ISOkänslighet och AF-yta.
1. Aktivera ett av lägena
REC och tryck på [EX].
2. Använd [왗] och [왘] för att välja önskad post
och sedan [왖] och [왔] för att rulla genom
tillgängliga inställningar.
• Vi hänvisar till följande sidor för närmare detaljer om
varje inställning.
— Specificering av bildstorlek (sidan 76)
— Justering av vitbalans (sidan 89)
— Specificering av ISO-känslighet (sidan 142)
— Specificering av autofokusyta (sidan 82)
3. Tryck efter avslutad inställning på [SET] för
att lämna genvägsmenyn.
149
AVSPELNING
AVSPELNING
2. Använd [왘] (framåt) och [왗] (bakåt) för att
Kameran inbyggda bildskärm kan användas för att titta på
bilderna efter avslutad inspelning.
rulla genom filerna på skärmen.
Grundläggande avspelning
Gör på följande sätt för att rulla genom filerna som lagrats i
kamerans minne.
ANM.
1. Tryck på [
] (PLAY) för
att slå på kameran.
[
]
• Håll [왗] eller [왘] intryckt för att rulla i snabbare takt.
• För att medge snabb rullning genom bilderna är
bilden som först visas på skärmen en
granskningsbild, vilken är av något lägre kvalitet än
den faktiska bilden. Den faktiska avspelningsbilden
visas en kort stund efter granskningsbilden. Detta
gäller dock inte bilder som kopierats från en annan
digital kamera.
• Detta aktiverar läget PLAY
och gör att en bild eller ett
meddelande uppträder på
skärmen.
Filtyp för läget PLAY
Mappnamn/Filnamn
Bildkvalitet
Bildstorlek
Datum och tid
150
AVSPELNING
VIKTIGT!
Avspelning av en ljudstillbild
Utför stegen nedan för att visa en ljudstillbild (anges av
och avspela dess ljud.
• Ljudvolymen kan justeras enbart under pågående
avspelning eller i pausläge.
)
1. Aktivera läget PLAY och använd [왗] och [왘]
för att visa den önskade bilden.
2. Tryck på [SET].
• Detta avspelar ljudet
som åtföljer den visade
bilden.
• Det går att utföra
följande operationer
medan ljudet avspelas.
Att utföra detta:
Gör detta:
Snabbspola ljudet framåt
eller bakåt
Håll [왗] eller [왘] intryckt.
Göra paus i och koppla ur
paus vid ljudavspelning
Tryck på [SET].
Justera ljudvolymen
Tryck på [왔] och använd
sedan [왖] och [왔].
Ändra skärminnehållet
Tryck på [DISP].
Avbryta avspelning
Tryck på [MENU].
151
AVSPELNING
3. Använd [왖], [왔], [왗] och [왘] för att flytta
Zoomning av den visade bilden
bilden uppåt, nedåt, till vänster och höger.
Gör på följande sätt för att zooma in bilden som nu visas
på skärmen till upp till åtta gånger dess normala storlek.
4. Tryck på [MENU] för att återställa normal
bildstorlek.
1. Aktivera läget PLAY och använd [왗] och [왘]
för att visa den önskade bilden.
VIKTIGT!
2. Skjut zoomreglaget
Nuvarande zoomfaktor
mot ( ) för att
förstora bilden.
Ursprunglig bild
• Beroende på den ursprungliga storleken på bilden
som visas kan det hända att det inte går att zooma in
den upp till åtta gånger dess normala storlek.
• Detta zoomar in bilden.
• En indikator som anger
vilken del av den
ursprungliga bilden som
nu visas uppträder i det
nedre högra hörnet av
skärmen.
• Det går att slå visning
av zoomfaktor på och
av genom att trycka på
[DISP].
Visad del
152
AVSPELNING
4. Använd [왖] och [왔] för att välja önskad
Omformatering av en bild
inställning och tryck sedan på [SET].
Det går att omformatera en inspelad bild till en av tre
storlekar.
• Vid val av bildstorlek visas de olika värdena för
bildstorlek (bildpunkter) på skärmen tillsammans
med motsvarande utskriftsstorlek. Utskriftsstorleken
anger optimal pappersstorlek vid utskrift av bilden
med vald bildstorlek.
1. Aktivera läget PLAY och tryck på [MENU].
2. Uppvisa rutan
“PLAY”, välj “Resize”
och tryck sedan på
[왘].
Bildstorlek
• Denna operation kan
utföras endast när en
stillbild visas på skärmen.
Utskriftsstorlek
6M
2816 × 2112
Utskrift av A3
4M
2304 × 1728
Utskrift av A4
VGA
640 × 480
E-post (optimal storlek för
att bifoga bilder till e-post)
* “M” står för “Mega.”
• Välj “Cancel” för att makulera omformatering.
3. Använd [왗] och [왘] för att rulla genom
bilderna och visa bilden du vill omformatera.
153
Större
Mindre
AVSPELNING
VIKTIGT!
Klippning av en bild
• Omformatering av en bild skapar en ny fil som
innehåller bilden i det valda formatet. Även filen med
den ursprungliga bilden bevaras i minnet.
• Det går inte att omformatera följande typer av bilder.
— Bilder av storleken 640 × 480 bildpunkter eller
mindre
— Filmbilder och ikonen för röstinspelningsfil
— Bilder skapade med MOTION PRINT
— Bilder inspelade med en annan kamera
• Omformatering kan inte utföras om det förekommer
otillräcklig minneskapacitet för att lagra den
omformaterade bilden.
• När du uppvisar en omformaterad bild på kamerans
skärm anger datum och tid som visas på bilden
tillfället när bilden ursprungligen spelades in, inte när
den omformaterades.
• När en omformaterad bild uppträder på
kalenderskärmen (sidan 171) visas den på datumet
då den omformaterades.
Det går att göra på följande sätt för att klippa en del av en
förstorad bild.
1. Aktivera läget PLAY och använd [왗] och [왘]
för att rulla genom bilderna och visa bilden du
vill klippa.
2. Tryck på [MENU].
3. Uppvisa rutan “PLAY”,
välj “Trimming” och
tryck sedan på [왘].
Nuvarande zoomfaktor
Ursprunglig bild
• En indikator som anger
vilken del av den
ursprungliga bilden som
nu visas uppträder i det
nedre högra hörnet av
skärmen.
Visad del
154
AVSPELNING
4. Skjut zoomreglaget åt vänster och höger för
VIKTIGT!
att zooma bilden.
• Klippning av en bild gör att den ursprungliga
(oklippta) bilden och den nya (klippta) versionen
lagras som separata filer.
• Det går inte att klippa följande typer av bilder.
— Filmbilder och ikonen för röstinspelningsfil
— Bilder skapade med MOTION PRINT
— Bilder inspelade med en annan kamera
• Klippning kan inte utföras om det förekommer
otillräcklig minneskapacitet för att lagra den klippta
bilden.
• När du uppvisar en klippt bild på kamerans skärm
anger datum och tid som visas på bilden tillfället när
bilden ursprungligen spelades in, inte när den
klipptes.
• När en klippt bild uppträder på kalenderskärmen
(sidan 171) visas den på datumet då den klipptes.
• Den del av bilden som visas på skärmen är delen
som ska klippas.
5. Använd [왖], [왔], [왗] och [왘] för att rulla delen
som ska klippas, uppåt, nedåt, åt vänster eller
höger.
6. Tryck på [SET] för att dra ut den del av bilden
som innesluts av klippgränsen.
• Tryck på [MENU] om du vid någon punkt vill avbryta
proceduren.
155
AVSPELNING
3. Använd [왗] och [왘]
Keystone-korrigering
för att välja den
kandidat du vill
korrigera.
Använd proceduren nedan för att korrigera en bild på en
svart tavla, dokument, affisch, foto eller annat rektangulärt
föremål som ter sig skev då den spelades in i sned vinkel.
• Keystone-korrigering av en bild gör att en ny (korrigerad)
version av bilden (1600 × 1200 bildpunkter) lagras som
en separat fil.
4. Använd [왖] och [왔] för att välja “Correct” och
1. Aktivera läget PLAY och använd [왗] och [왘]
tryck sedan på [SET].
för att rulla genom bilderna på skärmen och
visa bilden du vill korrigera.
• Välj “Cancel” om du vill avbryta proceduren utan att
utföra keystone-korrigering.
2. Välj rutan “PLAY”, välj “Keystone” och tryck
sedan på [왘].
• En skärm uppträder som visar alla föremål på bilden
som utgör kandidater för keystone-korrigering.
• Detta steg kan utföras endast när en stillbild visas på
skärmen.
156
AVSPELNING
VIKTIGT!
Användning av färgrestaurering för att
korrigera färgerna på ett gammalt foto
• Om den ursprungliga bilden är mindre än 1600 ×
1200 bildpunkter blir den nya (korrigerade) versionen
av samma storlek som den ursprungliga.
• Keystone-korrigering kan inte utföras på följande
typer av bilder.
— Filmbilder och ikonen för röstinspelningsfil
— Bilder skapade med MOTION PRINT
— Bilder inspelade med en annan kamera
• Keystone-korrigering kan inte utföras om det
förekommer otillräcklig minneskapacitet för att lagra
den korrigerade bilden.
• Vid visning av en korrigerad bild på kamerans skärm
anger datum och tid tillfället när bilden ursprungligen
spelades in, inte när den korrigerades.
• När en keystone-korrigerad bild visas på
kalenderskärmen för en full månad uppträder bilden
på datumet då den korrigerades (sidan 171).
Färgrestaurering gör det möjligt att justera färgerna på en
gammal bild som spelats in med en digital kamera. Denna
funktion är praktisk för bilder på gamla foton, affischer
o.dyl.
• Färgrestaurering av en bild gör att en ny (restaurerad)
version av bilden (1600 × 1200 bildpunkter) lagras som
en separat fil.
1. Aktivera läget PLAY och använd [왗] och [왘]
för att rulla genom bilderna på skärmen och
visa bilden du vill korrigera.
2. Välj rutan “PLAY”, välj “Color Correction” och
tryck sedan på [왘].
3. Använd [왗] och [왘] för att för att välja önskad
fotokandidat.
4. Använd [왖] och [왔] för att välja “Correct” och
tryck sedan på [SET].
• Detta visar en klippgräns på skärmen.
• Välj “Cancel” för att lämna färgrestaurering utan att
lagra något.
157
AVSPELNING
5. Skjut zoomreglaget åt vänster och höger för
VIKTIGT!
• Om den ursprungliga bilden är mindre än 1600 ×
1200 bildpunkter blir den nya (restaurerade)
versionen av samma storlek som den ursprungliga.
• Restaurering kan inte utföras på följande typer av
bilder.
— Filmbilder och ikonen för röstinspelningsfil
— Bilder skapade med MOTION PRINT
— Bilder inspelade med en annan kamera
• Färgkorrigering kan inte utföras om det förekommer
otillräcklig minneskapacitet för att lagra den
korrigerade bilden.
• Vid visning av en restaurerad bild på kamerans
skärm anger datum och tid tillfället när bilden
ursprungligen spelades in, inte när den korrigerades.
• När en korrigerad bild visas på kalenderskärmen för
en full månad uppträder bilden på datumet då den
korrigerades (sidan 171).
att zooma klippgränsen.
• Omformatera klippgränsen för att klippa det önskade
området.
6. Använd [왖], [왔], [왗] och [왘] för att flytta
klippgränsen till önskad position och tryck
sedan på [SET].
• Kameran korrigerar färgerna automatiskt och lagrar
bilden.
• Om du inte önskar någon ram runt bilden ska du
anpassa klippgränsen så att den ligger en aning
innanför kanten på den visade bilden.
• Tryck på [MENU] för att lämna färgrestaurering utan
att lagra något.
ANM.
• Anlita “Restaurering av ett gammalt foto” på sidan
113 om du vill spela in en bild på ett gammalt foto
med denna kamera och restaurera den resulterande
bilden.
158
AVSPELNING
4. Använd [왖] och [왔] för att välja önskad
Justering av vitbalans för en inspeled bild
vitbalansinställning och tryck sedan på [SET]
för att tillämpa denna.
Inställning av vitbalans används för att välja en ljuskälla
som ska användas för en inspelad bild, vilket påverkar
färgerna på bilden.
När du vill att bilden ska te sig
som om den vore inspelad
under följande förhållanden:
1. Aktivera läget PLAY och använd [왗] och [왘]
Välj denna inställning:
Utomhus, klart väder
för att uppvisa bilden vars
vitbalansinställning du vill ändra.
Utomhus, mulet eller regnigt, i
skugga el.dyl.
Under ljus med hög
färgtemperatur, t.ex. i
skuggan av en byggnad
2. Tryck på [MENU].
3. Välj rutan “PLAY”, välj
“White Balance” och
tryck sedan på [왘].
• Steget ovan kan utföras
endast när en stillbild
visas på skärmen.
Under vita lysrör eller vita
lysrör för dagsljus, utan
undertryckning av
färgkastning
N
Under lysrör eller lysrör för
dagsljus, med undertryckning
av färgkastning
D
Under ljuset från en
glödlampa, med
undertryckning av
färgkastning
Makulera vitbalansjustering
159
Cancel
AVSPELNING
• Den först valda vitbalansinställningen på menyn
ovan är vanligtvis den du använde när bilden
ursprungligen spelades in. Om du använde
vitbalansinställningen “Auto” eller “Manual” vid
inspelning av bilden kommer “Cancel” att väljas
(sidan 89).
VIKTIGT!
• Justering av vitbalansen för en bild skapar en ny bild
med den nya vitbalansinställningen. Den
ursprungliga bilden bevaras också i minnet.
• Det går inte att justera vitbalansen för följande typer
av bilder.
— Filmbilder och ikonen för röstinspelningsfiler
— Bilder skapade med MOTION PRINT
— Filmer inspelade med en annan kamera
• Det går inte att justera vitbalansen när det
förekommer otillräckligt minnesutrymme för att lagra
den nya bilden.
• Vid visning av en bild vars vitbalansinställning
ändrats på kamerans skärm anger datum och tid
tillfället när bilden ursprungligen spelades in, inte när
dess vitbalans ändrades.
• Om du väljer samma vitbalansinställning som den
som användes vid inspelning av bilden gör ett tryck
på [SET] att menyn för vitbalansjustering försvinner
utan att bilden ändras.
160
AVSPELNING
4. Använd [왖] och [왔] för att välja önskad
Justering av bildens ljusstyrka
inställning och tryck sedan på [SET].
Gör på följande sätt för att justera ljusstyrkan för stillbilder.
1. Aktivera läget PLAY och använd [왗] och [왘]
Att erhålla detta:
Välj denna inställning:
Ljusare
+2
+1
för att rulla genom bilderna och uppvisa
bilden vars ljusstyrka du vill ändra.
0
–1
2. Tryck på [MENU].
Mörkare
3. Välj rutan “PLAY”, välj
–2
• Tryck på [왗] eller [MENU] om du vill avbryta justering
av ljusstyrka.
“Brightness” och tryck
sedan på [왘].
• Steget ovan kan utföras
enbart när en stillbild
visas på skärmen.
161
AVSPELNING
VIKTIGT!
Avspelning och redigering av en film
• Justering av ljusstyrkan för en bild skapar en ny bild
med den valda ljusstyrkan. Den ursprungliga bilden
bevaras också i minnet.
• Det går inte att justera ljusstyrkan för följande typer
av bilder.
— Filmbilder och ikonen för röstinspelningsfiler
— Bilder skapade med MOTION PRINT
— Bilder inspelade med en annan kamera
• Det går inte att justera ljusstyrkan när det ej
förekommer tillräckligt ledigt minnesutrymme för att
lagra den justerade bilden.
• När du på skärmen uppvisar en bild vars ljusstyrka
har justerats anger datumet och tiden tillfället när
bilden ursprungligen spelades in, inte när dess
ljusstyrka justerades.
Avspelning av en film
Gör på följande sätt för att avspela en film som spelats in
med denna kamera.
1. Aktivera läget PLAY
Förfluten inspelningstid
och använd [왗] och
[왘] för att rulla
genom filmerna på
skärmen och visa den
önskade filmen.
Filmikon
Bildkvalitet
2. Tryck på [SET].
• Detta startar avspelning av filmen.
• Det går att utföra följande operationer under
filmavspelning.
162
AVSPELNING
Att göra detta:
Utför detta:
Snabbspolning framåt eller bakåt
• Vart tryck höjer hastigheten
med ett steg.
Tryck på [왗] eller [왘].
Återgå från snabbspolning framåt
eller bakåt till normal hastighet
Tryck på [SET].
Göra en paus under avspelning
Tryck på [SET].
Rulla en bildruta i taget under
paus
Tryck på [왗] eller [왘].
Stoppa filmavspelning
Tryck på [MENU].
Justera filmljudets volymnivå
Tryck på [왔] och använd
sedan [왖] och [왔].
Slå indikatorerna på skärmen på
och av
Tryck på [DISP].
Zooma in filmbilden
Skjut zoomreglaget mot
(
).
Rulla en zoomad filmbild på
skärmen
Använd [왖], [왔], [왗], [왘].
VIKTIGT!
• Det går att justera volymen för filmljudet enbart
under filmavspelning.
• Det går att zooma en film upp till 8 gånger dess
normala storlek. Maximal zoom blir dock 4,5 gånger i
följande fall.
— När filmen spelades in med kvalitetsinställningen
“LP” (sidan 119)
— Vid avspelning av en film på en TV-skärm
• Det går kanske inte att avspela filmer som ej spelats
in med denna kamera.
163
AVSPELNING
ANM.
Avspelning av en film med
skakdämpning
• Det går att slå skakdämpning på och av med [EX]
under avspelning eller när filmen är stoppad.
• Det går även att göra på följande sätt för att slå
skakdämpning på och av.
1. Tryck under pågående filmavspelning på [MENU].
2. Välj rutan “PLAY”, välj “
Anti Shake” och tryck
sedan på [왘].
3. Använd [왖] och [왔] för att välja “On” och tryck
sedan på [SET].
• När skakdämpning är påslagen är ytan på skärmen
som används för avspelning något mindre än
normalt.
Gör på nedtanstående sätt när du vill avspela en film med
skakdämpning (Anti Shake). Skakdämpning är speciellt
praktisk att använda när du ska titta på filmen på en
ansluten TV då effekterna av kamerans rörelser är mer
märkbara på en stor skärm.
1. Aktivera läget PLAY och använd [왗] och [왘]
för att välja filmen du vill avspela med
skakdämpning.
2. Tryck på [EX] för att slå på skakdämpning.
• Vart tryck på [EX] slår skakdämpning på och av.
• Indikatorn
(skakdämpningsindikator) dyker upp
på skärmen när skakdämpning slås på.
3. Tryck på [SET] efter att ha utfört önskad
inställning.
164
AVSPELNING
■ Att klippa allt före eller efter en specifik
bildruta
Redigering av en film
Använd metoderna i detta avsnitt för att redigera och
radera filmer.
Redigering kan användas för att klippa allt före eller efter
en specifik bildruta, eller mellan två bildrutor.
1. Starta avspelning av
filmen du vill redigera
och tryck på [SET].
VIKTIGT!
• Avspelningen ställs i
pausläge.
• En sådan klippning kan inte upphävas. Försäkra att
du verkligen inte behöver det aktuella avsnittet av
filmen innan du utför klippning.
• Det går inte att redigera filmer som ej spelats in med
denna kamera.
• En film som är kortare än fem sekunder kan inte
redigeras.
• Vissa typer av minneskort kan göra att klippning av
en film tar ganska lång tid. Detta är normalt och tyder
inte på fel.
• Klippning kan inte utföras om den återstående
minneskapaciteten är mindre än storleken på
filmfilen du vill klippa. Radera filer som inte längre
behövs för att skapa större minnesutrymme om detta
inträffar.
• Ihopfogning av två olika filmer till en enskild film eller
klippning av en film i flera delar kan inte göras med
denna kamera.
2. Tryck på [왔].
• Det går att visa samma skärm i läget PLAY genom
att trycka på [MENU], välja rutan “PLAY”, välja
“Movie Editing” och sedan trycka på [왘].
3. Använd [왖] och [왔] för att välja åtgärden du
vill utföra.
Att göra detta:
Cut
Klippa allt efter en specifik
bildruta
Cut
Lämna klippningsläget
165
Välj denna inställning:
Klippa allt före en specifik
bildruta
Cancel
AVSPELNING
4. Uppvisa bildrutan varifrån klippet ska göras.
Att göra detta:
Utför detta:
Snabbspolning framåt eller
bakåt
Tryck på [왗] eller [왘].
Göra en paus eller häva paus
under avspelning
Tryck på [SET].
Rulla en bildruta i taget under
paus
Tryck på [왗] eller [왘].
Makulera klippning
Tryck på [MENU].
5. Tryck på [왔] när den
önskade bildrutan
visas.
6. Använd [왖] och [왔] för att välja “Yes” och
tryck sedan på [SET].
• Meddelandet “Busy....Please wait...” visas på
skärmen medan klippning utförs. Klippningen är
avslutad när meddelandet försvinner.
• Den röda delen av
indikatorstapeln visar
vilken del som ska
klippas.
• Välj “No” om du vill lämna klippningsläget.
166
AVSPELNING
■ Att klippa allt mellan två specifika bildrutor
4. Uppvisa den första bildrutan varifrån
klippning ska startas.
1. Starta avspelning av
filmen du vill redigera
och tryck på [SET].
• Avspelningen ställs i
pausläge.
2. Tryck på [왔].
• Det går att visa samma skärm i läget PLAY genom
att trycka på [MENU], välja rutan “PLAY”, välja
“Movie Editing” och sedan trycka på [왘].
3. Använd [왖] och [왔] för att välja “
Att göra detta:
Utför detta:
Snabbspolning framåt eller
bakåt
Tryck på [왗] eller [왘].
Göra en paus eller häva paus
under avspelning
Tryck på [SET]
Rulla en bildruta i taget under
paus
Tryck på [왗] eller [왘].
Makulera klippning
Tryck på [MENU].
5. Tryck på [왔] när den
önskade bildrutan
visas.
Cut”
och tryck sedan på [SET].
• Välj “Cancel” om du vill lämna klippningsläget.
167
AVSPELNING
6. Utför åtgärderna i steg
Fångst av en stillbild från en film
(MOTION PRINT)
4 för att visa skärmen
där klippningen ska
avslutas. Tryck på [왔]
när denna skärm
visas.
Funktionen för rörelseutskrift (MOTION PRINT) gör det
möjligt att infånga en bildruta från en existerande film och
skapa en stillbild som lämpar sig för utskrift. Det finns två
typer av layout som kan användas vid infångst av bilden,
och den valda layouten bestämmer den slutliga
bildstorleken.
• Den röda delen av
indikatorstapeln visar
vilken del som ska
klippas.
• 9 frames (slutlig bildstorlek på
1600 × 1200 bildpunkter)
7. Använd [왖] och [왔] för att välja “Yes” och
tryck sedan på [SET].
• Meddelandet “Busy....Please wait...” visas på
skärmen medan klippning utförs. Klippningen är
avslutad när meddelandet försvinner.
Bakgrundsbilder
Vald huvudbild
• Välj “No” om du vill lämna klippningsläget.
• 1 frame (slutlig bildstorlek på
640 × 480 bildpunkter)
Vald huvudbild
168
AVSPELNING
■ Att fånga en stillbild från en film
5. Använd [왗] och [왘] för att visa bildrutan du
vill använda som huvudbild.
1. Aktivera läget PLAY och använd [왗] och [왘]
• Håll endera knappen intryckt för att rulla i hög
hastighet.
för att rulla genom filmerna på skärmen och
visa den önskade filmen.
6. Tryck efter val av
2. Tryck på [MENU].
önskad bildruta på
[SET].
3. Välj rutan “PLAY”, välj “MOTION PRINT” och
• Detta uppvisar den
resulterande stillbilden.
tryck sedan på [왘].
• Om du valde “9 frames”
för layout blir bilden du
valde i steg 4
huvudbilden, och
bildrutorna på ömse sidor
om denna används för
bakgrunden.
4. Använd [왖] och [왔] för
att välja önskad layout
(“1 frame” eller “9
frames”).
• Välj “Cancel” om du vill
lämna läget MOTION
PRINT.
• Om du valde “1 frame” i steg 4 visas här en stillbild
av bildrutan du valde i steg 6.
VIKTIGT!
• MOTION PRINT kan inte utföras för filmer som ej
spelats in med denna kamera.
169
AVSPELNING
2. Använd [왖], [왔], [왗],
Skärm för 9-bildsvisning
Följande procedur kan användas för att visa nio bilder på
skärmen samtidigt.
1. Aktivera läget PLAY och skjut zoomreglaget
mot (
).
• Detta uppvisar en skärm med nio bilder och med
bilden som visades i steg 2 i mitten, innesluten av en
valram.
• Om det finns färre än nio bilder i minnet visas dessa
med början från det övre vänstra hörnet. Valramen
befinner sig på bilden som visades på skärmen innan
du skiftade till 9-bildsvisning.
• För en filmfil (sidan 162) visas “
och undersidan av skärmen.
Exempel: När det förekommer 20 bilder i minnet och
bild 1 visas först
” på ovansidan
• Symbolen
som visas på 9-bildsskärmen anger en
röstinspelningsfil (sidan 179).
•
Valram
och [왘] för att flytta
valramen till önskad
bild. Ett tryck på [왘]
när valramen är i den
högra spalten eller på
[왗] när den är i den
vänstra spalten rullar
till nästa skärm
innehållande nio
bilder.
visas istället för bilden om datumet innehåller
data som inte kan visas av denna kamera.
1
2
3
10
11
12
4
5
6
13
14
15
7
8
9
16
17
18
19
20
3. Tryck på en knapp utöver [왖], [왔], [왗], och
[왘] för att uppvisa bilden där valramen nu
befinner sig i full skärmstorlek.
170
AVSPELNING
• Symbolen
som visas på kalenderskärmen anger
en röstinspelningsfil (sidan 179).
Visning av kalenderskärmen
Gör på nedanstående sätt för att visa en komplett
månadskalender. Varje dag visar den första filen som
spelades in detta datum, vilket gör det snabbt och enkelt
att leta upp önskad fil.
• Symbolen
visas istället för bilden när datumet
ifråga innehåller data som inte kan visas av denna
kamera.
2. Använd [왖], [왔], [왗] och [왘] för att flytta
1. Aktivera läget PLAY
och tryck på [왖] (
datumvalsmarkören till önskat datum och
tryck sedan på [SET].
).
• Detta visar en bild på den första filen som spelades
in på datumet ifråga.
• Utför proceduren under
“Ändring av
datumformat” på sidan
195 för att specificera
datumformat.
• Filen som visas i
kalendern för varje
datum är den första fil
som spelades in detta
datum.
År/Månad
Datumvalsmarkör
• Lämna
kalenderskärmen
genom att trycka på
[MENU] eller [DISP].
171
AVSPELNING
3. Utför inställning av bild, tid, intervall och
Diabildsvisning
effekt på skärmen som visas.
Funktionen för diabildsvisning avspelar automatiskt
bilderna i ordningsföljd med ett fast intervall.
Images
(bilder)
1. Aktivera läget PLAY och tryck på [MENU].
2. Uppvisa rutan “PLAY”, välj “Slideshow” och
tryck sedan på [왘].
172
• All Images (alla bilder)
Visar alla bilder i kamerans minne.
•
OnIy (enbart stillbilder)
Denna ikon uppträder enbart för stillbilder och
ljudstillbilder.
•
OnIy (enbart filmer)
Denna ikon uppträder enbart för filmer.
• One Image (en bild)
Visar en specifik bild.
• Favorites (favoriter)
Visar alla bilder i mappen FAVORITE.
Time
(tid)
Använd [왗] och [왘] för att välja önskad
avspelningstid (1 till 5 minuter, eller 10, 15, 30
eller 60 minuter).
Interval
(intervall)
Använd [왗] och [왘] för att välja önskat intervall
(MAX, eller 1 till 30 sekunder).
• När avspelningen når en filmfil då “MAX” valts
som intervall visas endast den första bildrutan i
filmen.
AVSPELNING
Effect
(Effekt)
VIKTIGT!
• Pattern (mönster) 1, 2, 3
Tillämpar en förinställd effekt vid övergången
från en bild till en annan.
• Random (slumpmässig)
Tillämpar slumpvis förinställda mönster (1, 2
och 3).
• OFF (av)
Effekter avslagna.
• Inga knappar kan användas när bilden håller på att
ändras. Vänta tills en bild stoppas på skärmen innan
du trycker på en knapp, eller håll knappen intryckt
tills bilden stoppas.
• Ett tryck på [왗] under diabildsvisning rullar till
föregående bild, medan ett tryck på [왘] rullar till
nästa bild.
• När diabildsvisning kommer till en film avspelas
filmen och dess ljud en gång.
• När diabildsvisning kommer till en röstinspelningsfil
eller en ljudstillbild avspelas dess ljud en gång.
• Ljudet hos filmer, ljudstillbilder och
röstinspelningsfiler avspelas inte om “MAX” valts för
inställningen “Interval”. Vid alla övriga inställningar
för “Interval” avspelas filmer och allt ljud (filmer,
ljudstillbilder, röstinspelningsfiler), oavsett deras
längd.
• Under ljudavspelning går det att justera volymen
genom att trycka på [왔] och sedan använda [왖] och
[왔].
4. Använd [왖] och [왔] för att välja “Start” och
tryck sedan på [SET].
• Detta startar diabildsvisning.
5. Tryck på [SET] för att stoppa diabildsvisning.
• Diabildsvisning stoppas också automatiskt efter att
tiden som angavs för “Time” har förflutit.
173
AVSPELNING
• Tänk på att effektinställningarna hävs när
inställningen “Images” för diabildsvisning står på
“Favorites” eller “
Only”, eller när inställningen
“Interval” för diabildsvisning står på “MAX”, “1 sec”
eller “2 sec”.
• Bilder som kopierats från en annan digital kamera
eller en dator kan ta längre tid att uppträda än
intervalltiden du angav för diabildsvisning.
• Om det förekommer indikeringar på skärmen kan
dessa tömmas med ett tryck på [DISP] (sidan 33).
• När diabildsvisningen når en film då “One Image”
valts för “Images” repeteras filmavspelningen under
den tid som specificerats för “Time”.
Användning av funktionen för
fotoställning
Funktionen för “fotoställning” låter dig bestämma vad som
ska visas på kamerans bildskärm när kameran är placerad
på USB-vaggan. Du kan utföra diabildsvisning utan att
behöva vara orolig över att batteriet laddas ur, eller välja att
visa en specifik bild. Operationerna för funktionen för
fotoställning utförs i enlighet med inställningarna för
diabildsvisning. Se sidan 172 för närmare detaljer om att
utföra inställningar för diabildsvisning.
1. Slå av kameran.
2. Placera kameran på USB-vaggan.
3. Tryck på knappen
[PHOTO] på USBvaggan.
• Detta startar
diabildsvisning av de
bilder du specificerade.
[PHOTO]
174
AVSPELNING
• Ett tryck på [MENU] visar en skärm för att utföra
inställning av diabildsvisning. Starta diabildsvisning
på nytt genom att åter trycka på [MENU] när
menyskärmen visas, eller välj “Start” och tryck sedan
på [SET].
• Under ljudavspelning går det att justera volymen
genom att trycka på [왔] och sedan använda [왖] och
[왔].
Rotering av den visade bilden
Gör på nedanstående sätt för att rotera bilden 90 grader
och registrera information om rotationen tillsammans med
bilden. Efter detta visas bilden alltid i sin roterade version.
1. Aktivera läget PLAY och tryck på [MENU].
2. Uppvisa rutan “PLAY”, välj “Rotation” och
4. Tryck åter på [PHOTO] för att stoppa
diabildsvisning.
tryck sedan på [왘].
VIKTIGT!
• Denna operation kan utföras endast när en stillbild
visas på skärmen.
• Batteriet laddas inte medan diabildsvisning pågår.
Stoppa diabildsvisning om du vill ladda batteriet.
3. Använd [왗] och [왘] för att rulla genom
bilderna tills bilden du vill rotera visas på
skärmen.
175
AVSPELNING
4. Använd [왖] och [왔]
VIKTIGT!
för att välja “Rotate”
och tryck sedan på
[SET].
• Det går inte att rotera en bild som är skyddad.
Upphäv först skyddet om du vill rotera bilden.
• Det går kanske inte att rotera en digital bild som
spelats med en annan typ av digital kamera.
• Det går inte att rotera följande typer av bilder.
— Filmbilder och ikonen för röstinspelningsfil
— Zoomade bilder
— Bilder skapade med MOTION PRINT
• Bildvridning kan utföras blott för en enskild bild. Det
går inte att vrida en 9-bildsskärm eller en bild på
kalenderskärmen.
• Vart tryck på [SET]
roterar bilden 90 grader.
5. Tryck efter avslutade inställningar på [MENU]
för att lämna inställningsskärmen.
176
AVSPELNING
1. Aktivera läget PLAY och använd [왗] och [왘]
Tillägg av ljud till en stillbild
för att rulla genom bildena och visa bilden till
vilken du vill tillägga ljud.
Funktionen för “efterinspelning” gör det möjligt att lägga till
ljud till en bild efter inspelning av denna. Det går också att
utföra nyinspelning av ljudet i en ljudstillbild (en för vilken
visas).
ikonen
2. Tryck på [MENU].
3. Uppvisa rutan
• Ljudformat: Inspelningsformat WAVE/ADPCM
Detta är Windows standardformat för ljudinspelning.
Filnamnsförlängningen för en WAVE/ADPCM fil är
“.WAV”.
“PLAY”, välj
“Dubbing” och tryck
sedan på [왘].
• Inspelningstid:
Upp till cirka 30 sekunder per bild
• Ljudfilstorlek:
Cirka 165 KB (cirka 5,5 KB per sekund i en inspelning på
30 sekunder)
4. Tryck på slutarknappen för att starta
ljudinspelning.
5. Inspelning stoppas efter cirka 30 sekunder
eller vid ett nytt tryck på slutarknappen.
177
AVSPELNING
VIKTIGT!
Att nyinspela ljud
• Akta dig för att täcka
över mikrofonen med
fingrarna.
• Ljudet blir inte
tillfredsställande om
kameran är för långt
från motivet.
Mikrofon
• Ikonen
(ljud) visas
på skärmen efter
avslutad ljudinspelning.
• Det går inte att utföra ljudinspelning när batteriet är
för svagt.
• Det går inte att tillägga ljud till följande typer av
bilder.
— Filmbilder
— Bilder skapade med MOTION PRINT
— Skyddade stillbilder (sidan 186)
• Ljud som raderats eller spelats över kan inte
återhämtas. Försäkra dig om att du inte behöver
ljudet innan det raderas eller spelas över.
1. Aktivera läget PLAY och använd [왗] och [왘]
för att rulla genom bildena och visa bilden för
vilken du vill spela in nytt ljud.
2. Tryck på [MENU].
3. Uppvisa rutan “PLAY”, välj “Dubbing” och
tryck sedan på [왘].
4. Använd [왖] och [왔] för att välja “Delete” och
tryck sedan på [SET].
• Om du blott vill radera ljudet utan att spela in nytt ljud
ska du i detta läge trycka på [MENU] för att avsluta
proceduren.
5. Tryck på slutarknappen för att starta
ljudinspelning.
6. Inspelning stoppas efter cirka 30 sekunder
eller vid ett nytt tryck på slutarknappen.
• Detta raderar det existerande ljudet och ersätter det
med det nya.
178
AVSPELNING
Att utföra detta:
Gör detta:
Utför det följande för att avspela en röstinspelningsfil.
Snabbspola ljudet framåt
eller bakåt
Håll [왗] eller [왘] intryckt.
1. Aktivera läget PLAY och använd [왗] och [왘]
Göra paus i och koppla ur
paus vid ljudavspelning
Tryck på [SET].
Justera ljudvolymen
Tryck på [왔] och använd
sedan [왖] och [왔].
Slå indikatorerna på
skärmen på och av
Tryck på [DISP].
Avbryta avspelning
Tryck på [MENU].
Avspelning av en röstinspelningsfil
för att uppvisa den röstinspelningsfil (en med
ikonen
) du vill avspela.
2. Tryck på [SET].
• Detta startar avspelning
av röstinspelningsfilen
via kameran högtalare.
VIKTIGT!
• Ljudvolymen kan justeras enbart under pågående
avspelning eller i pausläge.
• Om inspelningen är försedd med indexmärken (sidan
133) går det att under avspelning hoppa till
indexmärket före eller efter den nuvarande
positionen genom att göra en paus i avspelning och
sedan trycka på [왗] eller [왘]. Tryck sedan på [SET]
för att återta avspelning från indexmärkets position.
• Följande operationer
kan utföras under
ljudavspelning.
179
AVSPELNING
AV-kabel
Visning av kamerabilder på en TV-skärm
Det går att visa inspelade bilder på en TV-skärm. För att
visa kamerabilder på en TV behöver du en TV försedd med
en videoingång, USB-vaggan samt AV-kabeln som
medföljer kameran.
TV
1. Anslut ena ändan av AV-kabeln som medföljer
kameran till uttaget [AV OUT] på USB-vaggan
och den andra ändan till videoingången på
TV:n.
Videoingång
• Anslut AV-kabelns gula kontakt till videoingången
(gul) på TV:n och den vita kontakten till ljudingången
(vit).
2. Slå av kameran.
[AV OUT] (uttaget AV OUT)
3. Placera kameran på USB-vaggan.
4. Slå på TV:n och välj lämplig videokanal på
denna.
5. Tryck på [
] för att slå på kameran och utför
sedan åtgärderna som krävs för avspelning.
180
AVSPELNING
VIKTIGT!
Val av videoutgångssystem
• Försäkra att “Power On” eller “Power On/Off” valts
för kamerans strömpå/avslagsfunktion (sidan 201)
vid anslutning till en TV för att titta på bilderna.
• Alla ikoner och indikatorer som visas på kamerans
skärm visas även på TV-skärmen.
• Tänk på att ljudutmatningen är enkanalig.
• Ett tryck på knappen [PHOTO] på USB-vaggan
aktiverar funktionen för fotoställning (sidan 174) och
visar bilderna på TV-skärmen.
• Beroende på TV-skärmens storlek kan det hända att
inspelade bilder och bilder som visas under
inspelning inte fyller hela TV-skärmen.
• För videoutmatning är ljudvolymen ursprungligen
ställd på maximal nivå. Justera volymnivån med
volymreglaget på TV:n.
• Använd en separat inköpt AV-kabel (EMC-3A) för att
ansluta uttaget på kamerans USB-vagga direkt till
uttaget AUDIO IN på en TV (utan att använda USBkabeln). Du kan då titta på de inspelade bilderna på
TV-skärmen och även använda TV-skärmen för att
sammanställa bilden före inspelning.
Det går att välja antingen NTSC eller PAL för videosystem i
enlighet med systemet som din TV använder.
1. Aktivera ett av lägena REC eller läget PLAY
och tryck på [MENU].
2. Uppvisa rutan “Set Up”, välj “Video Out” och
tryck sedan på [왘].
3. Använd [왖] och [왔] för att välja önskad
inställning och tryck sedan på [SET].
181
För en TV utformad för bruk i
dessa områden:
Välj denna inställning:
USA, Japan och andra länder
som använder systemet NTSC
NTSC
Europa och andra länder som
använder systemet PAL
PAL
AVSPELNING
VIKTIGT!
• Bilderna visas inte på rätt sätt om du väljer fel
videosystem.
• Denna kamera stöder enbart videosystemen NTSC
och PAL. Bilderna visas inte på rätt sätt om du
använder en TV (bildskärm) som är utformad för ett
annat videosystem.
182
RADERING AV FILER
RADERING AV FILER
Det går att radera enskilda filer eller samtliga filer som nu
förekommer i minnet.
Radering av en enskild fil
1. Aktivera läget PLAY
VIKTIGT!
och tryck på [왔] (
• Tänk på att filradering inte kan upphävas. En raderad
fil är försvunnen för gott. Var alltså säker på att du
inte längre behöver en fil innan den raderas. Var
speciellt noga med att kontrollera samtliga filer innan
du utför en komplett radering av alla filer i minnet.
• En skyddad fil kan inte raderas. Upphäv först
skyddet (sidan 186) innan filen raderas.
• Radering kan inte utföras om samtliga filer i minnet
är skyddade (sidan 187).
• Radering av en ljudstillbild gör att såväl bildfilen som
den tillhörande ljudfilen raderas.
• Tillvägagångssätten som beskrivs i detta avsnitt kan
inte användas för att radera bilder i mappen
FAVORITE. Använd procedurerna på sidan 190 för
att radera innehållet i mappen FAVORITE.
).
2. Använd [왗] och [왘] för att rulla genom filerna
och visa filen du vill radera.
3. Använd [왖] och [왔] för att välja “Delete”.
• Välj “Cancel” om du vill avbryta utan att radera
något.
4. Tryck på [SET] för att radera filen.
• Upprepa steg 2 till 4 för att radera övriga filer, om så
önskas.
5. Tryck på [MENU] för att lämna menyskärmen.
183
RADERING AV FILER
Radering av alla filer
1. Aktivera läget PLAY och tryck på [왔] (
).
2. Använd [왖] och [왔] för att välja “All Files
Delete” och tryck sedan på [SET].
3. Använd [왖] och [왔] för att välja “Yes”.
• Välj “No” om du vill avbryta utan att radera något.
4. Tryck på [SET] för att radera alla filer.
• Meddelandet “There are no files.” visas på skärmen
efter att alla filer raderats.
184
FILHANTERING
FILHANTERING
Kamerans filhanteringsegenskaper gör det enkelt att hålla
reda på dina bilder. Det går att skydda filer mot oavsiktlig
radering och lagra filerna i kamerans inbyggda minne.
Varje mapp rymmer upp till 9.999 filer.
Vid lagring av den 10.000:e filen skapas en ny mapp med
nästa efterföljande serienummer. Filnamnen framställs på
nedanstående sätt.
Exempel: Namn på den 26:e filen
Mappar
CIMG0026.JPG
Din kamera skapar automatiskt mappar för bildlagring i
dess inbyggda minne eller på ett isatt minneskort.
Förlängning
Mappar och filer i minnet
Serienummer (4 siffror)
En inspelad bild lagras automatiskt i en mapp, vars namn
är ett serienummer. Det går att förvara upp till 900 mappar i
minnet samtidigt. Mappnamnen framställs på
nedanstående sätt.
• De mapp- och filnamn som här beskrivs visas när du tittar
på mappar och filer på en dator. Se sidan 32 för
information om hur kameran uppvisar mapp- och filnamn.
• Det faktiska antalet filer som kan lagras på ett minneskort
beror på inställningarna för bildstorlek och bildkvalitet,
kortets kapacitet o.dyl.
• Se “Mappminnets struktur” på sidan 235 för närmare
detaljer om mapparnas uppbyggnad.
Exempel: Namn på den 100:e mappen
100CASIO
Serienummer (3 siffror)
185
FILHANTERING
4. Använd [왖] och [왔] för
Filskydd
att välja “On” och tryck
sedan på [SET].
En fil som är skyddad går inte att radera (sidan 183). Det
går att skydda enskilda filer eller samtliga filer i minnet på
ett enkelt sätt.
• En fil som är skyddad
anges av märket
.
• Välj “Off” i steg 4 och
tryck sedan på [SET] för
att häva skyddet för en fil.
VIKTIGT!
• Även en fil som är skyddad raderas vid en
formatering av ett minneskort (sidan 206) eller en
formatering av det inbyggda minnet (sidan 202).
5. Tryck på [MENU] för att lämna menyskärmen.
Att skydda en enskild fil
1. Aktivera läget PLAY och tryck på [MENU].
2. Uppvisa rutan “PLAY”,
välj “Protect” och tryck
sedan på [왘].
3. Använd [왗] och [왘] för att rulla genom filerna
och visa den du vill skydda.
186
FILHANTERING
Att skydda alla filer i minnet
Användning av mappen FAVORITE
Det går att kopiera bilder på familjen och andra speciella
bilder från fillagringsmappen (sidan 235) till mappen
FAVORITE i det inbyggda minnet. Bilder som kopieras till
mappen FAVORITE förminskas automatiskt till 320 × 240
bildpunkter. Bilder i mappen FAVORITE visas inte under
normal avspelning, så du kan förvara dina privata bilder
separat. Bilder i mappen FAVORITE raderas inte när du
byter minneskort, så du har alltid dessa nära till hands.
1. Aktivera läget PLAY och tryck på [MENU].
2. Uppvisa rutan “PLAY”, välj “Protect” och
tryck sedan på [왘].
3. Använd [왖] och [왔] för att välja “All Files :
On” och tryck sedan på [SET].
• Välj “All Files : Off” i steg 3 och tryck sedan på [SET]
för att häva skyddet för alla filer.
Att kopiera en fil till mappen FAVORITE
4. Tryck på [MENU] för att lämna menyskärmen.
1. Aktivera läget PLAY och tryck på [MENU].
2. Uppvisa rutan “PLAY”,
välj “Favorites” och
tryck sedan på [왘].
187
FILHANTERING
3. Använd [왖] och [왔] för
ANM.
att välja “Save” och
tryck sedan på [SET].
• Kopiering av en bildfil med metoden ovan skapar en
bild av storleken QVGA på 320 × 240 bildpunkter i
mappen FAVORITE.
• En fil kopierad till mappen FAVORITE tilldelas
automatiskt ett filnamn i form av ett serienummer.
Serienumret startar från 0001 och kan gå upp till
9999, men det faktiska antalet beror på det inbyggda
minnets kapacitet. Tänk på att bildstorlek och andra
faktorer bestämmer hur många bilder som faktiskt
kan lagras i det inbyggda minnet.
• Detta visar namnen på
filerna i det inbyggda
minnet eller på det isatta
minneskortet.
4. Använd [왗] och [왘] för att välja filen du vill
kopiera till mappen FAVORITE.
5. Använd [왖] och [왔] för att välja “Save” och
VIKTIGT!
tryck sedan på [SET].
• Tänk på att en bild som kopierats till mappen
FAVORITE och sedan omformaterats inte kan
återställas till ursprunglig storlek.
• Filer i mappen FAVORITE kan inte kopieras till ett
minneskort.
• Den visade filen kopieras till mappen FAVORITE.
6. Efter kopiering av alla önskade filer ska du
använda [왖] och [왔] för att välja “Cancel” och
sedan trycka på [SET] för att lämna.
188
FILHANTERING
VIKTIGT!
Att visa en fil i mappen FAVORITE
• Tänk på att mappen FAVORITE skapas enbart i
kamerans inbyggda minne. Ingen FAVORITE mapp
skapas på ett minneskort när ett sådant är isatt. Om
du vill titta på innehållet i mappen FAVORITE på en
datorskärm ska du ta ut minneskortet ur kameran (i
förekommande fall) innan kameran placeras på USBvaggan för att utföra datakommunikation (sidorna
205, 220).
1. Aktivera läget PLAY och tryck på [MENU].
2. Uppvisa rutan “PLAY”, välj “Favorites” och
tryck sedan på [왘].
3. Använd [왖] och [왔] för att välja “Show” och
tryck sedan på [SET].
• Meddelandet “No Favorites file!” visas om mappen
FAVORITE är tom.
4. Använd [왘] (framåt)
Filnamn
och [왗] (bakåt) för att
rulla genom filerna i
mappen FAVORITE.
Ikon för mappen FAVORITE
5. Tryck på [MENU] två gånger för att lämna när
du tittat färdigt.
189
FILHANTERING
Att radera en fil från mappen FAVORITE
Att radera alla filer från mappen
FAVORITE
1. Aktivera läget PLAY och tryck på [MENU].
1. Aktivera läget PLAY och tryck på [MENU].
2. Uppvisa rutan “PLAY”, välj “Favorites” och
tryck sedan på [왘].
2. Uppvisa rutan “PLAY”, välj “Favorites” och
tryck sedan på [왘].
3. Använd [왖] och [왔] för att välja “Show” och
tryck sedan på [SET].
4. Tryck på [왔] (
3. Använd [왖] och [왔] för att välja “Show” och
tryck sedan på [SET].
).
4. Tryck på [왔] (
5. Använd [왗] och [왘] för att välja filen du vill
radera från mappen FAVORITE.
).
5. Använd [왖] och [왔] för att välja “All Files
Delete” och tryck sedan på [SET].
6. Använd [왖] och [왔] för att välja “Delete” och
tryck sedan på [SET].
VIKTIGT!
• Välj “Cancel” för att avbryta utan att radera något.
• Det går inte att använda raderingsmetoderna som
beskrivs på sidan 183 för att radera bilder i mappen
FAVORITE. Tänk dock på att en minnesformatering
(sidan 202) raderar filerna i mappen FAVORITE.
7. Efter radering av alla önskade filer ska du
använda [왖] och [왔] för att välja “Cancel” och
sedan trycka på [SET] för att lämna.
190
ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR
ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR
Inställning av volymnivå för
bekräftelsetonen
Ljudinställningar
Det går att ställa in olika ljud som ska lyda vid ett tryck på
strömbrytaren, intryckning av slutarknappen halvvägs eller
till fullo eller vid tryck på en annan knapp.
1. Tryck på [MENU].
2. Välj rutan “Set Up”, välj “Sounds” och tryck
Att utföra ljudinställningar
sedan på [왘].
1. Tryck på [MENU].
3. Använd [왖] och [왔] för att välja “
Operation”.
2. Uppvisa rutan “Set Up”, välj “Sounds” och
4. Använd [왗] och [왘] för att välja önskad
tryck sedan på [왘].
volymnivå och tryck sedan på [SET].
3. Använd [왖] och [왔] för att välja ljudet vars
• Volymen kan ställas in i omfånget från 0 (inget ljud)
till 7 (högst).
inställning du vill ändra och tryck sedan på
[왘].
VIKTIGT!
4. Använd [왖] och [왔] för att ändra inställning
• Den volymnivå som ställs in här påverkar också
volymnivån för videoutgången (sidan 180).
och tryck sedan på [SET].
Att göra detta:
Välj denna inställning:
Välja ett inbyggt ljud
Sound 1 t.o.m. Sound 5
Slå av ljudet
Off
191
ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR
Inställning av volymnivå för avspelning
av filmer och ljudstillbilder
Specificering av en bild för startskärmen
Det går att välja en inspelad bild som bilden på
startskärmen, d.v.s. den bild som visas på skärmen
närhelst strömmen slås på med strömbrytaren eller
] (REC). Startbilden visas inte om strömmen
knappen [
slås på med knappen [
] (PLAY).
1. Tryck på [MENU].
2. Välj rutan “Set Up”, välj “Sounds” och tryck
sedan på [왘].
3. Använd [왖] och [왔] för att välja “
1. Tryck på [MENU].
Play”.
2. Uppvisa rutan “Set Up”, välj “Startup” och
4. Använd [왗] och [왘] för att ange önskad
tryck sedan på [왘].
inställning av volymnivå för avspelning och
tryck sedan på [SET].
3. Använd [왗] och [왘] för att visa bilden du vill
• Volymen kan ställas in inom ett omfång från 0 (inget
ljud) till 7 (högst).
använda som startbild.
4. Använd [왖] och [왔] för att ändra inställning
och tryck sedan på [SET].
VIKTIGT!
• Den volymnivå som ställs in här påverkar inte
volymnivån för videoutgången (sidan 180).
192
Att göra detta:
Välj denna inställning:
Använda nu visad bild som startbild
On
Koppla ur startskärmen
Off
ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR
VIKTIGT!
Specificering av framställningsmetod för
filnamnens serienummer
• Det går att välja en av följande bildtyper som
startbild.
— Kameran inbyggda bild
— En stillbild
— Enbart bilden hos en ljudstillbild
• Blott en bild kan lagras i startbildsminnet. Val av en
ny startbild ersätter bilden som tidigare lagrades i
startbildsminnet. Om du vill återställa en tidigare
använd startbild måste du ha en separat kopia av
denna i kamerans normala minne.
• Startbilden raderas vid en formatering av det
inbyggda minnet (sidan 202).
Gör på följande sätt för att bestämma metoden som ska
användas för att framställa de serienummer som används
för filnamnen (sidan 185).
1. Tryck på [MENU].
2. Uppvisa rutan “Set Up”, välj “File No.” och
tryck sedan på [왘].
3. Använd [왖] och [왔] för att ändra inställning
och tryck sedan på [SET].
193
Att göra detta för en nylagrad fil:
Välj denna inställning:
Lagra det senast använda
filnumret och höja detta, oavsett
om filer raderas eller om
minneskortet byts
Continue
Starta om serienumret från 0001
närhelst alla filer raderas eller
minneskortet byts.
Reset
ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR
Att välja hemtidszon
Inställning av klockan
Använd metoderna i detta avsnitt för att välja en
hemtidszon och ändra inställningar för datum och tid. Om
du vill ändra enbart tid och datum utan att ändra
hemtidszon ska du utföra enbart proceduren under
“Inställning av gällande datum och tid” (sidan 195).
1. Tryck på [MENU].
2. Uppvisa rutan “Set Up”, välj “World Time”
och tryck sedan på [왘].
• Detta visar nuvarande världstidszon.
VIKTIGT!
3. Använd [왖] och [왔] för att välja “Home” och
• Var noga med att välja en hemtidszon (zonen där du
nu befinner dig) före ändring av tid och datum. I
annat fall ändras tid och datum automatiskt när du
väljer en annan tidszon.
tryck sedan på [왘].
4. Använd [왖] och [왔] för att välja “City” och
tryck sedan på [왘].
5. Använd [왖], [왔], [왗] och [왘] för att välja det
geografiska område som innehåller stället du
vill använda som hemtidszon och tryck sedan
på [SET].
6. Använd [왖] och [왔] för att välja önskad stad
och tryck sedan på [SET].
7. Tryck åter på [SET] för att registrera zonen
som staden ligger i som din hemtidszon.
194
ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR
Inställning av gällande datum och tid
Ändring av datumformat
Det går att välja mellan tre format för visning av datumet.
1. Tryck på [MENU].
1. Tryck på [MENU].
2. Uppvisa rutan “Set Up”, välj “Adjust” och
tryck sedan på [왘].
2. Uppvisa rutan “Set Up”, välj “Date Style” och
tryck sedan på [왘].
3. Ställ in gällande datum och tid.
Att göra detta:
Gör detta:
Ändra inställning vid nuvarande
markörposition
Tryck på [왖] eller [왔].
Flytta markören mellan
inställningar
Tryck på [왗] eller [왘].
Skifta mellan 12-timmars och 24timmars tidsvisning
3. Använd [왖] och [왔] för att välja inställning
och tryck sedan på [SET].
Exempel: 24 december 2006
Tryck på [DISP].
4. Kontrollera att alla inställningar är korrekta
och tryck sedan på [SET] för att registrera
dem och lämna inställningsskärmen.
195
Att visa datum på detta sätt:
Välj detta format:
06/12/24
YY/MM/DD
24/12/06
DD/MM/YY
12/24/06
MM/DD/YY
ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR
Att tillämpa tiden i en världstidszon
Användning av världstid
Världstidsskärmen kan användas för att välja en tidszon
och omedelbart ställa om kamerans klocka när du ska
företa en längre resa. Funktionen kan uppvisa tiden i 162
städer i 32 olika tidszoner.
1. Tryck på [MENU].
2. Uppvisa rutan “Set Up”, välj “World Time”
och tryck sedan på [왘].
3. Använd [왖] och [왔] för att välja “World” och
Att visa världstidsskärmen
tryck sedan på [왘].
1. Tryck på [MENU].
4. Använd [왖] och [왔]
2. Uppvisa rutan “Set Up”, välj “World Time”
för att välja “City”
och tryck sedan på
[왘].
och tryck sedan på [왘].
3. Använd [왖] och [왔] för att välja “World”.
Att göra detta:
Välj detta:
Visa tiden i din hemtidszon
Home
Visa tiden i en annan tidszon
World
• Ställ in användning av
sommartid genom att
välja “DST” och sedan
“On” eller “Off”.
• Sommartid används i vissa länder för att förlänga
dagen under sommarmånaderna genom att ställa
fram klockan en timme.
4. Tryck på [SET] för att lämna skärmen.
• Användning av sommartid kan variera från land till
land.
196
ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR
5. Använd [왖], [왔], [왗]
Redigering av datum och tid för en bild
och [왘] för att välja det
önskade geografiska
området och tryck
sedan på [SET].
Använd proceduren i detta avsnitt för att ändra datum och
tid för en tidigare inspelad bild. Denna funktion är praktisk
att använda om nuvarande datum och tid är felaktiga
beroende på något av det följande.
• Inställning av kamerans klocka utfördes inte på rätt sätt
innan bilden spelades in (sidan 51)
• Bilden spelades in med fel världstidszon (sidan 196)
6. Använd [왖] och [왔] för att välja önskad stad
och tryck sedan på [SET].
1. Aktivera läget PLAY och använd [왗] och [왘]
7. Tryck åter på [SET] för att tillämpa den visade
för att visa bilden vars datum och tid du vill
ändra.
tiden och lämna skärmen.
2. Tryck på [MENU].
3. Välj rutan “PLAY”, välj “Date/Time” och tryck
sedan på [왘].
4. Ställ in önskad datum och tid.
197
ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR
Att utföra detta:
Gör detta:
Ändra värdet vid
markörpositionen
Tryck på [왖] eller [왔].
Flytta markören mellan inställningar
Tryck på [왗] eller [왘].
Skifta mellan 12-timmars och 24timmars tidsformat
Tryck på [DISP].
Ändring av skärmspråk
Använd följande procedur för att välja ett av tio tillgängliga
språk som skärmspråk.
1. Tryck på [MENU].
2. Uppvisa rutan “Set Up”, välj “Language” och
5. Kontrollera inställningarna och tryck på [SET]
tryck sedan på [왘].
för att tillämpa dem.
3. Använd [왖], [왔], [왗] och [왘] för att ändra
• Efter redigering av datum och tid ska du uppvisa
bilden för att bekräfta att de är korrekta.
inställning och tryck sedan på [SET].
VIKTIGT!
• Det går inte att ändra datum för följande typer av
filer.
— Filmer, röstinspelningar
— Bilder skapade med MOTION PRINT
• Datum och tid som stämplats på en bild med
funktionen för tidsstämpel går inte att redigera (sidan
147).
• Det går inte att redigera datum och tid för en bild
som är skyddad. Upphäv först skyddet och redigera
sedan datum och tid.
• Det går att ange ett datum i omfånget från 1 januari
1980 till 31 december 2049.
198
ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR
Ändring av skärmens ljusstyrka
Gör på följande sätt för att ändra ljusstyrkan på skärmen.
1. Tryck på [MENU].
2. Uppvisa rutan “Set Up”, välj “Screen” och
tryck sedan på [왘].
3. Använd [왖] och [왔] för att välja önskad
inställning och tryck sedan på [SET].
199
När du önskar detta:
Välj denna inställning:
Automatisk justering av skärmens
ljusstyrka i enlighet med omgivande
belysning
• Auto 2 justerar till en högre
ljusstyrka snabbare än Auto 1.
• I läget PLAY är skärmens
ljusstyrka fast oavsett den
omgivande belysningen.
Auto 1 eller Auto 2
Högre ljusstyrka än inställningen +1
• Denna inställning förbrukar mer
ström
+2
En aning högre ljusstyrka än
inställningen 0 (för användning
utomhus)
• Denna inställning förbrukar mer
ström
+1
Normal ljusstyrka (för användning
inomhus)
0
ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR
• Mass Storage (USB DIRECT-PRINT) gör att
kameran betraktar datorn som ett yttre
förvaringsmedium. Använd denna inställning för
normal bildöverföring från kameran till en dator (med
hjälp av den medföljande programvaran Photo
Loader).
• PTP (PictBridge) förenklar överföringen av bilddata
till den anslutna anordningen.
Ändring av USB-portprotokoll
Gör på nedanstående sätt för att ändra
kommunikationsprotokoll för kamerans USB-port vid
anslutning till en dator, skrivare eller annan yttre anordning.
Välj ett protokoll som lämpar sig för anordningen som
ansluts.
1. Tryck på [MENU].
2. Uppvisa rutan “Set Up”, välj “USB” och tryck
sedan på [왘].
3. Använd [왖] och [왔] för att välja önskad
inställning och tryck sedan på [SET].
Vid anslutning till denna typ av
anordning:
Välj denna inställning:
Dator eller skrivare kompatibel
med USB DIRECT-PRINT
(sidan 214)
Mass Storage
(USB DIRECT-PRINT)
Skrivare kompatibel med
PictBridge (sidan 214)
PTP (PictBridge)*
* “PTP” är en förkortning av “Picture Transfer
Protocol”.
200
ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR
Inställning av strömpå/avslagsfunktion för
[ ] (REC) och [ ] (PLAY)
Det går att utföra följande inställning för [
] (REC) och
[
] (PLAY) så att strömmen slås på och/eller av vid ett
tryck på dessa.
1. Tryck på [MENU].
2. Välj rutan “Set Up”, välj “REC/PLAY” och
Att utföra denna operation:
Välj denna inställning:
Strömmen slås på vid ett tryck på
[
] (REC) eller [
] (PLAY) (men
slås inte av)
Power On
Strömmen slås på eller av vid ett
tryck på [
] (REC) eller [
]
(PLAY)
Power On/Off
Strömmen slås inte på eller av vid ett
tryck på [
] (REC) eller [
]
(PLAY)
Disable
tryck sedan på [왘].
VIKTIGT!
3. Använd [왖] och [왔] för att välja önskad
• När “Power On/Off” är vald slås kameran av vid ett
tryck på [
] (REC) i ett av lägena REC eller på
[
] (PLAY) i läget PLAY.
• Ett tryck på [
] (REC) i läget PLAY skiftar till nu
valt inspelningsläge, och ett tryck på [
] (PLAY) i
ett av lägena REC skiftar till läget PLAY.
• När kameran ansluts till en TV för att titta på bilderna
ska du välja “Power On” eller “Power On/Off” för
kamerans strömpå/avslagsfunktion.
inställning och tryck sedan på [SET].
ANM.
• Grundinställningen är “Power On”.
201
ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR
1. Kontrollera att inget minneskort är isatt i
Formatering av det inbyggda minnet
kameran.
En formatering av minnet raderar all data som lagrats i det.
• Ta ur minneskortet om ett sådant är isatt i kameran
(sidan 205).
VIKTIGT!
2. Tryck på [MENU].
• Tänk på att data som raderats av en formatering ej
kan återhämtas. Kontrollera noga att du inte behöver
några data i minnet innan det formateras.
• En formatering av det inbyggda minnet raderar det
följande.
— Skyddade bilder
— Bilder i mappen FAVORITE
— Egna inställningar i läget BEST SHOT
— Startskärmsbild
• Kontrollera att kamerans batteri inte är svagt innan
formatering startas. Ett strömavbrott under
formatering kan leda till felaktig formatering och
skapa risk för fel på kameran.
• Öppna aldrig batterilocket under pågående
formatering. Detta skapar risk för fel på kameran.
3. Uppvisa rutan “Set Up”, välj “Format” och
tryck sedan på [왘].
4. Använd [왖] och [왔] för att välja “Format” och
tryck sedan på [SET]. Aktivering av läget
PLAY efter formatering av det inbyggda
minnet gör att meddelandet “There are no
files.” visas.
• Välj “Cancel” om du vill avbryta utan att formatera
minnet.
202
ANVÄNDNING AV ETT MINNESKORT
ANVÄNDNING AV ETT MINNESKORT
Det går att utvidga kamerans
lagringskapacitet genom att
använda ett separat införskaffat
minneskort (SD-minneskort eller
MultiMediaCard). Det går också att
kopier filer från det inbyggda minnet
till minneskortet och från
minneskortet till inbyggda minnet.
VIKTIGT!
• Använd endast ett SD-minneskort eller ett
MultiMediaCard med denna kamera. Korrekt drift kan
inte garanteras vid användning av andra korttyper.
• Anlita anvisningarna som medföljer minneskortet för
närmare detaljer om användning.
• Vissa typer av kort kan göra att behandlingstiden blir
längre. Vid användning av ett långsamt minneskort
går det kanske inte att utföra filminspelning med
bildkvalitetsinställningen “HQ”. Använd i görligaste
mån ett SD-minneskort med en maximal överförings
hastighet på minst 10 MB per sekund.
• Vissa typer av minneskort tar längre tid att inspela
data, vilket kan göra att en del filmbildrutor
utelämnas.
och REC blinkar på skärmen under
inspelning för att upplysa om att en bildruta
utelämnats. Vi rekommenderar användning av ett
SD-minneskort med en maximal överföringshastighet
på minst 10 MB per sekund.
• SD-minneskort är försedda med en
skrivskyddsomkopplare som kan användas för att
förhindra oavsiktlig radering av bilddata. För att
kunna spela in på, formatera eller radera ett SDminneskort måste du alltså koppla ur skrivskyddet.
• Elektrostatisk laddning, digitala störningar och andra
fenomen kan förvanska eller rentav radera datan på
kortet. Se alltid till att ha en reservkopia av viktiga
data på ett annat förvaringsmedium (CD-R, CD-RW,
MO-disk, datorns hårddisk el.dyl.).
• I normala fall lagras bilderna i det inbyggda minnet. Vid
isättning av ett minneskortet lagras dock bilderna
automatiskt på kortet.
• Det går inte att lagra bilder i det inbyggda minnet när ett
minneskort är isatt i kameran.
203
ANVÄNDNING AV ETT MINNESKORT
2. Placera minneskortet
Användning av ett minneskort
så att dess framsida är
vänd i samma riktning
som kamerans skärm
och skjut försiktigt in
det i kortöppningen.
Skjut in kortet till fullo
tills det låses på plats
med ett klick.
VIKTIGT!
• Slå alltid av kameran före isättning eller urtagning av
ett minneskort.
• Var noga med att sätta i kortet rättvänt. Försök aldrig
att trycka in kortet i öppningen om det inte glider in
smidigt.
Isättning av ett minneskort i kameran
Framsida
1. Skjut batterilocket i
pilens riktning och
sväng det sedan öppet.
3. Sväng på batterilocket
för att stänga det och
skjut det sedan i pilens
riktning.
204
Baksida
ANVÄNDNING AV ETT MINNESKORT
VIKTIGT!
Byte av minneskort
• Försök aldrig att sätta i något utöver Card ett SDminneskort eller MMC (MultiMedia-kort) i kamerans
minneskortöppning. Detta kan orsaka fel på
kameran.
• Skulle vatten eller något främmande föremål tränga
in i kortöppningen ska du omedelbart slå av
kameran, ta ur batteriet och kontakta din handlare
eller en av CASIO auktoriserad serviceverkstad.
• Ta aldrig ut minneskortet ur kameran medan den
gröna driftslampan blinkar. Detta kan göra att
fillagringen misslyckas eller rentav orsaka skador på
kortet.
• Vissa typer av minneskort eller kamerans tillstånd
kan göra att formateringen tar ganska lång tid.
1. Tryck minneskortet
in i kameran och
släpp det sedan.
Detta skjuter kortet
en bit ut ur
kameran.
2. Dra minneskortet ut ur öppningen.
3. Sätt i ett annat minneskort.
205
ANVÄNDNING AV ETT MINNESKORT
Formatering av ett minneskort
■ Att formatera ett minneskort
En formatering av ett minneskort gör att all data som
lagrats på kortet raderas.
1. Sätt i ett minneskort i kameran.
2. Slå på kameran och tryck på [MENU].
VIKTIGT!
• Formatera alltid minneskortet med denna kamera.
Ett minneskort som formaterats med en dator och
sedan används i denna kamera kan göra att
behandlingtiden blir längre. När det gäller SDminneskort kan formatering med en dator leda till att
kortet ej överensstämmer med formatet SD, vilket
orsakar problem med kompatibilitet, driftsåtgärder
o.dyl.
• Tänk på att data som raderats av en formatering inte
kan återhämtas. Kontrollera noga att du ej behöver
några data på minneskortet innan det formateras.
• Formatering av ett minneskort som innehåller filer
raderar samtliga filer, även de som är skyddade
(sidan 186).
3. Uppvisa rutan “Set Up”, välj “Format” och
tryck sedan på [왘].
4. Använd [왖] och [왔] för att välja “Format” och
tryck sedan på [SET]. Aktivering av läget
PLAY efter formatering av ett minneskort gör
att meddelandet “There are no files.” visas.
• Välj “Cancel” om du vill avbryta utan att formatera
minneskortet.
206
ANVÄNDNING AV ETT MINNESKORT
■ Att observera angående minneskort
Filkopiering
• Om ett minneskort börjar uppträda onormalt kan det
vanligtvis korrigeras genom att formatera det. För
säkerhets skull rekommenderar vi dock att du tar med dig
flera extra minneskort när kameran ska användas på en
resa el.dyl.
• Vi rekommenderar en formatering av minneskortet innan
det används för första gången efter inköpet och även när
kortet som används tycks leda till att bilderna blir
onormala.
• Konstant inspelning och radering av data på ett SDminneskort gör att det gradvis förlorar förmågan att
bevara datan. Vi rekommenderar därför en formatering av
SD-minneskortet då och då.
• Kontrollera att kamerans batteri inte är svagt innan
formatering startas. Ett strömavbrott under formatering
kan leda till felaktig formatering och skapa risk för fel på
minneskortet.
• Öppna aldrig batterilocket under pågående formatering.
Detta skapar risk för fel på minneskortet.
Använd metoderna nedan för att kopiera filer mellan det
inbyggda minnet och ett minneskort.
VIKTIGT!
• Enbart stillbilder, filmer, ljudstillbilder och
röstinspelningsfiler inspelade med denna kamera går
att kopiera. Övriga filer kan inte kopieras.
• Filer i mappen FAVORITE kan inte kopieras.
• Kopiering av en ljudstillbild kopierar både bildfilen
och ljudfilen.
207
ANVÄNDNING AV ETT MINNESKORT
VIKTIGT!
Att kopiera alla filer i det inbyggda
minnet till ett minneskort
• Kopiering kan inte utföras om det förekommer
otillräcklig minneskapacitet för att lagra alla bilder du
vill kopiera.
1. Sätt i ett minneskort i kameran.
2. Slå på kameran. Aktivera läget PLAY och
tryck på [MENU].
3. Uppvisa rutan “PLAY”,
välj “Copy” och tryck
sedan på [왘].
4. Använd [왖] och [왔] för att välja “Built-in
Card” och tryck sedan på [SET].
• Detta startar kopiering och uppvisar meddelandet
“Busy....Please wait...”.
• Efter avslutad kopiering visar skärmen den sista filen
i mappen.
208
ANVÄNDNING AV ETT MINNESKORT
ANM.
Att kopiera en specifik fil från
minneskortet till det inbyggda minnet
• Filer kopieras till den mapp i det inbyggda minnet
vars namn har det högsta numret.
1. Utför steg 1 t.o.m. 3 i proceduren under “Att
kopiera alla filer i det inbyggda minnet till ett
minneskort”.
2. Använd [왖] och [왔] för att välja “Card
Built-in” och tryck sedan på [SET].
3. Använd [왗] och [왘] för att välja filen du vill
kopiera.
4. Använd [왖] och [왔] för att välja “Copy” och
tryck sedan på [SET].
• Detta startar kopiering och uppvisar meddelandet
“Busy....Please wait...”.
• Filen visas åter på skärmen efter avslutad kopiering.
• Upprepa steg 3 och 4 för att kopiera övriga bilder,
om så önskas.
5. Tryck på [MENU] för att avsluta kopiering.
209
UTSKRIFT
UTSKRIFT
■ Direktutskrift på en skrivare försedd med
kortöppning, eller som är kompatibel med
USB DIRECT-PRINT eller PictBridge
En digital kamera medger flera olika sätt att skriva ut de
inspelade bilderna. De tre huvudsakliga utskriftsmetoderna
beskrivs nedan. Använ den metod som passar sig bäst för
dina syften.
Funktionen DPOF hos kameran gör det möjligt att ange
vilka bilder du vill skriva ut och antalet kopior av varje. Sätt
sedan i minneskortet i en skrivare försedd med en
kortöppning, eller anslut kameran direkt till en skrivare som
är kompatibel med PictBridge eller USB DIRECT-PRINT.
Se “DPOF” (sidan 211) eller “Användning av PictBridge
eller USB DIRECT-PRINT” (sidan 214) för närmare
detaljer.
■ Professionell utskriftsservice
Funktionen DPOF hos kameran gör det möjligt att ange
vilka bilder du vill skriva ut och antalet kopior av varje.
Se “DPOF” (sidan 211) för närmare detaljer.
ANM.
• Vissa butiker för framkallning kan kanske inte
använda DPOF eller använder ett annat
utskriftsprotokoll. Använd i så fall protokollet som
butiken använder för att specificera de önskade
bilderna.
210
UTSKRIFT
■ Utskrift med en dator
DPOF
Användare av Windows
Kameran åtföljs av tillämpningsprogrammen Photo Loader
och Photohands som kan installeras i en dator som kör
Windows för enkel överföring, bildbehandling och utskrift.
Se “Användning av kameran med en dator som kör
Windows” (sidorna 220, 238) för närmare detaljer.
Förkortningen “DPOF” står för “Digital Print
Order Format” och är ett format för
inspelning på ett minneskort eller annat
medium om vilka bilder från den digitala
kameran som ska skrivas ut och antalet
kopior. Det går sedan att utföra utskrift på en
DPOF-kompatibel skrivare eller lämna in
bilderna för framkallning i enlighet med
filnamn och antal kopior som spelats in på
kortet.
Med denna kamera kan du välja bilder genom att uppvisa
dem på skärmen utan att behöva komma ihåg filnamn,
placering i minnet o.dyl.
Användare av Macintosh
Kameran åtföljs av Photo Loader för Macintosh, som kan
användas för överföring och bildbehandling, men inte för
utskrift. Använd en separat inköpt programvara för att
kunna utföra utskrift med en Macintosh. Se “Användning av
kameran med en dator som kör Macintosh” (sidorna 228,
253) för närmare detaljer.
■ Inställningar för DPOF
Filnamn,
antal kopior,
datum
211
UTSKRIFT
5. Använd [왖] och [왔] för att ange antalet
Inställning av utskrift för en enskild bild
kopior.
1. Aktivera läget PLAY och tryck på [MENU].
• Det går att ange upp till 99 för antal kopior. Ange 00
om du ej önskar utskrift av bilden.
2. Uppvisa rutan “PLAY”,
6. Tryck på [DISP] så att
välj “DPOF” och tryck
sedan på [왘].
“On” visas om du
önskar en
datumstämpel på
utskriften.
• “On” anger att
datumstämpel är
påslagen.
3. Använd [왖] och [왔] för att välja “Select
images” och tryck sedan på [왘].
• Påslag av datumstämpel när “00” specificerats för
antal kopior gör att antalet kopior ändras till “01”. Alla
andra inställningar av antalet kopior förblir desamma
när datumstämpel slås på.
4. Använd [왗] och [왘] för
att visa önskad bild.
• Tryck på [DISP] så att “Off” visas för att slå av
datumstämpel på bilderna.
• Upprepa steg 4 till 6 för att ställa in utskrift av andra
bilder, om så önskas.
7. Kontrollera att alla inställningar är de
önskade och tryck på [SET] för att tillämpa
dem.
212
UTSKRIFT
5. Tryck på [DISP] så att “On” visas om du
Inställning av utskrift för alla bilder
önskar en datumstämpel på utskriften.
1. Aktivera läget PLAY och tryck på [MENU].
• “On” anger att datumstämpel är påslagen.
• Påslag av datumstämpel när “00” specificerats för
antal kopior gör att antalet kopior ändras till “01”. Alla
andra inställningar av antalet kopior förblir desamma
när datumstämpel slås på.
2. Uppvisa rutan “PLAY”, välj “DPOF” och tryck
sedan på [왘].
3. Använd [왖] och [왔] för att välja “All images”
• Tryck på [DISP] så att “Off” visas för att slå av
datumstämpel på bilderna.
och tryck sedan på [왘].
4. Använd [왖] och [왔] för
6. Kontrollera att alla inställningar är de
att ange antalet kopior.
önskade och tryck på [SET] för att tillämpa
dem.
• Det går att ange upp till
99 för antal kopior. Ange
00 om du ej önskar
utskrift av bilden.
VIKTIGT!
• Inställningarna DPOF raderas inte automatiskt efter
avslutad utskrift. Om du därför utför en ny utskrift
utan att ha raderat inställningarna DPOF görs
utskriften i enlighet med de senaste inställningarna.
Om du vill förhindra detta ska du utföra proceduren
under “Inställning av utskrift för alla bilder” och ändra
antalet kopior till “00”. Därefter kan du utföra
inställning av DPOF på nytt.
213
UTSKRIFT
• När du tar med minneskortet till en professionell
utskriftsservice måste du upplysa dem om att det
inkluderar DPOF-inställningar för bilderna som ska
skrivas ut och antalet kopior av dessa. I annat fall
kan det hända att alla dina bilder blir utskrivna utan
hänsyn till dina inställningar för DPOF, eller att
datumutskrift inte utförs.
• Det är inte alla butiker som kan hantera DPOFutskrift. Hör med butiken ifråga innan du beställer
utskrift.
• Vissa skrivare kan använda inställningar som sätter
datumstämpel och/eller DPOF-utskrift ur spel. Anlita
bruksanvisningen som medföljer din skrivare för
närmare detaljer om dessa funktioner.
• Två stämplar kan läggas ovanpå varandra om du
använder DPOF för att slå på datumstämpel för en
bild på vilken en datum/tidsstämpel redan har
ingraverats (sidan 147). Slå därför inte på
datumstämpel med DPOF för en bild på vilken
datum/tidsstämpel redan ingraverats.
Användning av PictBridge eller USB
DIRECT-PRINT
Det går att ansluta kameran direkt
till en skrivare som stöder
PictBridge eller USB DIRECTPRINT och utföra bildval och
utskrift med hjälp av kamerans
bildskärm och reglage. Funktionen
DPOF (sidan 211) gör det också
möjligt att ange vilka bilder du vill
skriva ut och antalet kopior av
varje.
• PictBridge är en norm etbalerad
av Camera and Imaging Products
Association (CIPA).
• USB DIRECT-PRINT är en norm
föreslagen av Seiko Epson
Corporation.
214
UTSKRIFT
1. Tryck på [MENU].
4. Anslut USB-kabeln som medföljer kameran till
USB-vaggan och sedan till en skrivare.
2. Uppvisa rutan “Set Up”, välj “USB” och tryck
sedan på [왘].
USB-port
3. Använd [왖] och [왔] för att välja önskad
USB-kabel
(medföljer)
Kontakt B
inställning och tryck sedan på [SET].
Vid anslutning till denna typ av
anordning:
Välj denna inställning:
Dator eller skrivare kompatibel
med USB DIRECT-PRINT
Mass Storage
(USB DIRECT-PRINT)
Skrivare kompatibel med
PictBridge
PTP (PictBridge)
Kontakt A
[
• Mass Storage (USB DIRECT-PRINT) gör att
kameran betraktar datorn som ett yttre
förvaringsmedium. Använd denna inställning för
normal bildöverföring från kameran till en dator (med
hjälp av den medföljande programvaran Photo
Loader).
] (USB-port)
• Anslut även nättillsatsen till USB-vaggan och sedan
till ett vägguttag.
• Om du ska använda enbart batteriet, utan
nättillsatsen, bör du se till att detta är laddat till fullo.
• Inget visas på kamerans skärm om kameran är
placerad på USB-vaggan när den medföljande AVkabeln är ansluten till vaggan. Koppla bort AV-kabeln
från vaggan om du vill använda kamerans skärm för
att titta på bilderna.
• PTP (PictBridge) förenklar överföringen av bilddata
till den anslutna anordningen.
215
UTSKRIFT
5. Slå av kameran och placera kameran på USB-
9. Använd [왖] och [왔] för att välja “Paper Size”
vaggan.
och tryck sedan på [왘].
6. Slå på skrivaren.
10. Använd [왖] och [왔] för att välja
pappersstorlek att använda för utskrift och
tryck sedan på [SET].
7. Sätt i lämpligt papper för bildutskrift i
skrivaren.
• Följande utskriftsstorlekar kan användas.
3.5˝ × 5˝
5˝ × 7˝
4˝ × 6˝
A4
8.5˝ × 11˝
By Printer
8. Tryck på knappen
[USB] på USBvaggan.
• Detta visar en
utskriftsmeny på
kamerans bildskärm.
• Val av “By Printer” utför utskrift med
pappersstorleken vald på skrivaren.
• Tillgängliga inställningar för pappersstorlek beror på
den anslutna skrivaren. Se bruksanvisningen som
medföljer skrivaren för närmare detaljer.
216
UTSKRIFT
11. Använd [왖] och [왔] för
12. Använd [왖] och [왔] för att välja “Print” på
att välja önskat
utskriftsalternativ.
kamerans skärm och tryck sedan på [SET].
• Detta startar utskrift och visar meddelandet “Busy....
Please wait...” på skärmen. Meddelandet försvinner
efter en stund även om utskrift fortfarande pågår. Ett
tryck på en av kamerans knappar under pågående
utskrift gör att meddelandet visas på nytt.
• Utskrift av en enskild
bild: Välj “1 Image” och
tryck sedan på [SET].
Använd därefter [왗] och
[왘] för att välja den
önskade bilden.
• Utskriftsmenyn visas efter avslutad utskrift.
• Om du valde “1 Image” i steg 11 går det att välja en
annan bild och sedan upprepa detta steg för att
skriva ut denna.
• Utskrift av flera bilder eller alla bilder: Välj “DPOF
Printing” och tryck sedan på [SET]. Välj detta
alternativ för utskrift av bilderna med inställningarna
för DPOF. Se sidan 212 för närmare detaljer.
13. Tryck efter avslutad utskrift på tangenten
[USB] på USB-vaggan och slå sedan av
kameran.
• Datumstämpel på bilden kan slås på och av genom
att trycka på [DISP]. En datumstämpel trycks när
“On” visas på skärmen. “On” anger att datumstämpel
är påslagen.
217
UTSKRIFT
• Specificering av datumutskrift med programvaran
Photohands som medföljer kameran
— Se sidan 23 i instruktionshäftet för Photohands för
närmare detaljer. Instruktionshäftet för Photohands är
en fil av formatet PDF på CD-ROM-skivan som
medföljer kameran.
• Specificering av datumutskrift vid inlämning till en
framkallaningsbutik
— Vissa butiker kan inte utföra datumutskrift. Rådfråga
butiken före beställning.
Datumutskrift
Procedurerna som beskrivs nedan kan användas för att
inkludera inspelningsdatumet i bildutskriften. Detta
förutsätter naturligtvis att rätt datum ställdes in på kameran
innan inspelning gjordes.
• Slå på datumstämpling (“Date” eller “Date&Time”) före
inspelning av bilden (sidan 147).
• Specificering av datumutskrift med inställningarna DPOF
(sidan 212)
— Två stämplar kan läggas ovanpå varandra om du
använder DPOF för att slå på datumstämpel för en bild
på vilken en datum/tidsstämpel redan har ingraverats
(sidan 147). Slå därför inte på datumstämpel med
DPOF för en bild på vilken datum/tidsstämpel redan
ingraverats.
— Vissa skrivare kan ha inställningar som kopplar ur
tidsstämpel och/eller utskrift med DPOF. Anlita
bruksanvisningen för skrivaren ifråga om hur dessa
inställningar kan ändras.
— Vissa framkallningsbutiker kan kanske inte utföra
utskrift med DPOF. Rådfråga butiken före beställning.
■ Att observera vid utskrift
• Anlita dokumentationen som medföljer din skrivare för
uppgifter om utskrifskvalitet och pappersinställningar.
• Kontakta tillverkaren av din skrivare för information om
modeller som stöder PictBridge och USB DIRECTPRINT, uppgraderingar o.dyl.
• Undvik att koppla ur USB-kabeln eller utföra några
åtgärder på kameran eller USB-vaggan under pågående
utskrift. Detta kan orsaka fel i utskriften.
218
UTSKRIFT
PRINT Image Matching III
Exif Print
Bilderna inkluderar data för systemet
PRINT Image Matching III (lägen och
andra inställningar på kameran). En
skrivare kompatibel med PRINT Image
Matching III kan avläsa denna data och
utföra utskriften därefter, så bilderna
blir exakt såsom du önskade dem vid
inspelningstillfället.
Exif Print är ett
världsomspännande öppet
standardfilformat som gör
det möjligt att inspela och
visa klara digitala bilder
med naturtrogna färger. Exif
2.2 gör att filerna inkluderar
diverse information om
inspelningsförhållandena
som sedan kan tolkas av en
skrivare kompatibel med
Exif Print till att framställa
vackrare bilder.
* Seiko Epson Corporation innehar copyright
för PRINT Image Matching och PRINT
Image Matching III.
VIKTIGT!
• Information om vilka skrivarmodeller som är
kompatibla med Exif Print bör inhämtas från varje
tillverkare.
219
BILDVISNING PÅ EN DATOR
BILDVISNING PÅ EN DATOR
Efter att ha upprättat en USB-anslutning mellan kameran
och din dator via USB-vaggan kan datorn användas för att
titta på bilderna i filminnet och kopiera bilder till datorns
hårddisk eller annat förvaringsmedium. För att kunna göra
detta måste du först installera drivrutinen USB i din dator.
Denna återfinns på CD-ROM-skivan som medföljer
kameran.
Proceduren som ska utföras beror på om du använder en
dator som kör Windows (se nedan) eller Macintosh (se
sidan 228).
Användning av kameran med en dator
som kör Windows
Följande allmänna metoder gäller för att titta på och
kopiera filer på en dator som kör Windows. Närmare
detaljer om varje operation anges i procedurerna på de
följande sidorna. Anlita även dokumentationen som
medföljer din dator för närmare detaljer om USB-anslutning
o.dyl.
1. Installera drivrutinen USB i datorn om du använder
Windows 98SE eller 98.
• Detta behöver bara göras en gång; första gången du
ansluter kameran till datorn.
• Drivrutinen USB behöver inte installeras om du
använder Windows XP, 2000 eller Me.
2. Använd USB-vaggan för att upprätta anslutning mellan
kameran och datorn.
3. Titta på och kopiera de önskade filerna.
220
BILDVISNING PÅ EN DATOR
VIKTIGT!
Försök inte att upprätta anslutningen mellan
kameran och datorn förrän drivrutinen USB har
installerats i datorn. Datorn kan inte känna igen
kameran om drivrutinen saknas.
• Installation av drivrutinen USB krävs vid användning av
Windows 98SE och 98. Anslut inte kameran till en
dator som använder ett av dessa operativsystem utan
att först installera drivrutinen USB.
• Installation av drivrutinen USB behövs inte för
Windows XP, 2000 eller Me.
• Det kan hända att kameran plötsligt slås av under
datakommunikation om batteriet börjar bli svagt. Vi
rekommenderar därför användning av den speciella
nättillsatsen när datakommunikation ska utföras.
• Om du vill använda batteriet och ej nättillsatsen ska
du se till att batteriet är laddat till fullo.
• Om du ska överföra filer från kamerans inbyggda
minne till datorn ska du kontrollera att inget
minneskort är isatt i kameran före placering av
kameran på USB-vaggan.
• Denna kamera stöder protokollet USB 2.0 Hi-Speed.
Den kan visserligen användas med en dator som
enbart stöder protokollet USB 1.1, men
dataöverföringen blir snabbare om USB 2.0 HiSpeed används. Tänk på att vissa datormodeller,
anslutning via ett USB-nav och vissa andra
systemförhållanden kan göra dataöverföringen
långsammare och rentav orsaka driftsproblem.
221
BILDVISNING PÅ EN DATOR
1. Den första åtgärden beror på om din dator kör
2. Sätt i den medföljande CD-ROM-skivan i
Windows XP, 2000, Me, 98SE eller 98.
datorns CD-ROM-enhet.
Användare av Windows 98SE/98
• Använd CD-ROM-skivan vars innehållsetikett visar
“USB driver”.
• Starta från steg 2 med att installera drivrutinen USB.
• Bildexemplen i detta instruktionshäfte visar Windows
98.
3. På menyskärmen som visas ska du klicka på
Användare av Windows XP/2000/Me
4. Klicka på [USB driver B] och sedan [Install].
“Svenska”.
• Installation av drivrutinen USB krävs inte, så hoppa
direkt till steg 6.
• Detta startar installation.
• Följ anvisningarna som visas på datorskärmen för att
avsluta installationen.
• Efterföljande steg visar installation under den
engelska versionen av Windows.
222
BILDVISNING PÅ EN DATOR
5. När den sista inställningsskärmen visas ska
du klicka på tangenten [Exit] på menyn CDROM för att lämna menyn och ta sedan ta ut
CD-ROM-skivan ur datorn.
[DC IN 5.3V]
• Vissa operativsystem kan uppvisa ett meddelande
som uppmanar dig att starta om datorn. Starta om
din dator i så fall. Menyn CD-ROM visas på nytt efter
att datorn startats om. Klicka på tangenten [Exit] på
menyn CD-ROM för att lämna menyn och ta sedan ta
ut CD-ROM-skivan ur datorn.
6. Anslut den medföljande nättillsatsen till
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
likströmsingången [DC IN 5.3V] på USBvaggan och anslut den sedan till ett
vägguttag.
• Om du vill använda batteriet och ej nättillsatsen ska
du se till att batteriet är laddat till fullo.
• Formen på nättillsatsen beror på landet där kameran
köptes.
[DC IN 5.3V]
223
BILDVISNING PÅ EN DATOR
7. Anslut USB-kabeln som medföljer kameran till
8. Tryck på kamerans strömbrytare för att slå på
USB-vaggan och sedan till USB-porten på
datorn.
den och tryck sedan på knappen [MENU].
USB-port
USB-kabel
(medföljer)
9. Uppvisa rutan “Set Up”, välj “USB” och tryck
sedan på [왘].
Kontakt B
10. Använd [왖] och [왔] för att välja “Mass
Storage (USB DIRECT-PRINT)” och tryck
sedan på [SET].
Kontakt A
11. Slå av kameran.
[
] (USB-port)
• Var noga med att ansluta USB-kabeln till USBvaggan och datorn på rätt sätt. USB-kontakterna
måste skjutas in i USB-porterna rättvända.
• Tryck in USB-kabelns kontakter i portarna så långt
det går. En lös anslutning kan orsaka fel.
224
BILDVISNING PÅ EN DATOR
12. Placera kameran på USB-vaggan.
• Ett tryck på knappen [USB] aktiverar läget USB,
vilket gör att lampan [USB] på USB-vaggan tänds i
grönt (sidan 264).
• Placera aldrig kameran på USB-vaggan när den är
påslagen.
• Vissa operativsystem kan i detta läge visa
meddelanderutan “Flyttbar disk”. Stäng denna ruta
om så är fallet.
Lampa [USB]
13. Tryck på knappen [USB] på USB-vaggan.
• Din dator skapar nu en maskinvaruprofil för
kamerans inbyggda minne eller minneskortet isatt i
kameran. Det är onödigt att installera drivrutinen
USB varje gång. Efter den första installationen
känner datorn igen kamerans inbyggda minne eller
minneskortet när du upprättar en USB-anslutning
mellan kameran och datorn.
225
Knapp [USB]
BILDVISNING PÅ EN DATOR
14. Dubbelklicka på “Den här datorn” på din
19. Beroende på operativsystemet som används
dator.
ska du i önskat fall utföra en av följande
procedurer för att lagra filerna.
• Om du kör Windows XP ska du klicka på [Start] och
sedan [Den här datorn].
Windows 2000, Me, 98SE, 98
15. Dubbelklicka på “Flyttbar disk”.
1. I kamerans filminne (Flyttbar disk) ska du högerklicka
på mappen “DCIM”.
• Din dator betraktar kamerans filminne som en flyttbar
disk.
2. Klicka i genvägsmenyn som visas på [Kopiera].
16. Dubbelklicka på mappen “DCIM”.
3. Dubbeklicka på [Mina dokument] för att öppna
denna.
17. Dubbelklicka på mappen som innehåller den
4. Klicka i menyn [Redigera] i Mina dokument på
[Klistra in].
önskade bilden.
• Detta kopierar mappen “DCIM” (innehållande
bildfilerna) till mappen “Mina dokument”.
18. Dubbelklicka på filen som innehåller bilden du
vill titta på.
Windows XP
• Se “Mappminnets struktur” på sidan 235 för närmare
detaljer om filnamn.
1. I kamerans filminne (Flyttbar disk) ska du högerklicka
på mappen “DCIM”.
2. Klicka i genvägsmenyn som visas på [Kopiera].
ANM.
3. Klicka på [Start] och sedan [Mina dokument].
• Om du öppnar en roterad bild på din dator visas den
ursprungliga, icke roterade versionen (sidan 175).
Detta gäller både en roterad bild som öppnas från
kamerans minne och en roterad bild som kopierats
till datorns hårddisk.
4. Klicka i menyn [Redigera] i Mina dokument på
[Klistra in].
• Detta kopierar mappen “DCIM” (innehållande
bildfilerna) till mappen “Mina dokument”.
226
BILDVISNING PÅ EN DATOR
20. Beroende på vilken version av Windows som
ANM.
används ska du utföra något av det följande
för att avsluta USB-anslutningen.
• Om det redan förekommer en mapp benämnd
“DCIM” i mappen “Mina dokument” på din dator och
du utför proceduren under steg 19 ovan, kommer
den existerande mappen “DCIM” att överskrivas av
den nyligen lagrade mappen. För att bevara
innehållet i den existerannde mappen “DCIM” ska du
ändra dess namn eller flytta den till ett annat ställe
innan en ny mapp med namnet “DCIM” lagras.
Användare av Windows XP/98SE/98
• Tryck på knappen [USB] på USB-vaggan, kontrollera
att lampan [USB] slocknat och ta sedan bort
kameran från USB-vaggan.
Användare av Windows 2000/Me
• Klicka på Card Services i uppdragsfacket på
datorskärmen och koppla ur drivrutinnumret som
tilldelats kameran. Tryck på knappen [USB] på USBvaggan, kontrollera att lampan [USB] slocknat och ta
sedan bort kameran från USB-vaggan.
VIKTIGT!
• Använd aldrig datorn till att redigera, radera, flytta
eller ändra namn på bilder som lagrats i kamerans
filminne. Detta kan orsaka problem med de data
kameran använder för bildhantering, vilket kan göra
det svårt att uppvisa bilderna på kameran eller
orsaka att kameran uppvisar fel antal inspelade
bilder. Kopiera först bilderna till datorn innan du
försöker utföra redigering, radering, flyttning eller
namnändring.
227
BILDVISNING PÅ EN DATOR
■ Att observera vid USB-anslutning
Användning av kameran med en dator
som kör Macintosh
• Låt inte samma bild uppvisas på datorskärmen under en
lång period. Bilden kan “brännas in” i skärmen och lämna
en spökbild.
• Koppla aldrig ur USB-kabeln och utför inga åtgärder på
kameran eller USB-vaggan under pågående
datakommunikation. Detta kan förvanska datan.
Följande allmänna metoder gäller för att titta på och
kopiera filer på en dator som kör Macintosh.
Närmare detaljer om varje operation anges i procedurerna
på de följande sidorna. Anlita även dokumentationen som
medföljer din Macintosh för närmare detaljer om USBanslutning o.dyl.
VIKTIGT!
• Denna kamera kan inte användas med en dator som
kör Mac OS 8.6 eller lägre, eller Mac OS X 10.0. Vid
användning av en Macintosh som kör Mac OS 9 eller
OS X (10.1, 10.2, 10.3 eller 10.4) går det att
använda den standard USB drivrutin som medföljer
operativsystemet.
1. Använd USB-vaggan för att upprätta anslutning
mellan kameran och din Macintosh.
2. Titta på och kopiera de önskade filerna.
228
BILDVISNING PÅ EN DATOR
1. Anslut den medföljande nättillsatsen till
VIKTIGT!
likströmsingången [DC IN 5.3V] på USBvaggan och anslut den sedan till ett
vägguttag.
• Om du ska överföra filer från kamerans inbyggda
minne till datorn ska du kontrollera att inget
minneskort är isatt i kameran före placering av
kameran på USB-vaggan.
• Denna kamera stöder protokollet USB 2.0 Hi-Speed.
Den kan visserligen användas med en dator som
enbart stöder protokollet USB 1.1, men
dataöverföringen blir snabbare om USB 2.0 HiSpeed används. Tänk på att vissa datormodeller,
anslutning via ett USB-nav och vissa andra
systemförhållanden kan göra dataöverföringen
långsammare och rentav orsaka driftsproblem.
• Om du vill använda batteriet och ej nättillsatsen ska
du se till att batteriet är laddat till fullo.
• Formen på nättillsatsen beror på landet där kameran
köptes.
229
BILDVISNING PÅ EN DATOR
2. Anslut USB-kabeln som medföljer kameran till
USB-vaggan och sedan till USB-porten på
datorn.
[DC IN 5.3V]
USB-port
USB-kabel
(medföljer)
Kontakt B
Kontakt A
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
[
] (USB-port)
• Var noga med att ansluta USB-kabeln till USBvaggan och datorn på rätt sätt. USB-kontakterna
måste skjutas in i USB-porterna rättvända.
• Tryck in USB-kabelns kontakter i portarna så långt
det går. En lös anslutning kan orsaka fel.
[DC IN 5.3V]
230
BILDVISNING PÅ EN DATOR
3. Tryck på kamerans strömbrytare för att slå på
8. Tryck på knappen [USB] på USB-vaggan.
den och tryck sedan på knappen [MENU].
• Ett tryck på knappen [USB] aktiverar läget USB,
vilket gör att lampan [USB] på USB-vaggan tänds i
grönt (sidan 264).
4. Uppvisa rutan “Set Up”, välj “USB” och tryck
sedan på [왘].
9. Din Macintosh betraktar kamerans filminne
5. Använd [왖] och [왔] för att välja “Mass
som en drivrutin.
Storage (USB DIRECT-PRINT)” och tryck
sedan på [SET].
• Drivrutinikonens utseende beror på vilken version av
Mac OS du använder.
• Din Macintosh betraktar kamerans filmmine som en
drivrutin närhelst du utför USB-anslutning mellan
kameran och din Macintosh.
6. Slå av kameran.
7. Placera kameran på USB-vaggan.
10. Dubbelklicka på drivrutinikonen för kamerans
• Placera aldrig kameran på USB-vaggan när den är
påslagen.
Lampa [USB]
filminne, mappen “DCIM” och sedan mappen
som innehåller den önskade bilden.
Knapp [USB]
231
BILDVISNING PÅ EN DATOR
11. Dubbelklicka på filen som innehåller bilden du
VIKTIGT!
vill titta på.
• Använd aldrig datorn till att redigera, radera, flytta
eller ändra namn på bilder som lagrats i kamerans
filminne. Detta kan orsaka problem med de data
kameran använder för bildhantering, vilket kan göra
det svårt att uppvisa bilderna på kameran eller
orsaka att kameran uppvisar fel antal inspelade
bilder. Kopiera först bilderna till datorn innan du
försöker utföra redigering, radering, flyttning eller
namnändring.
• Se “Mappminnets struktur” på sidan 235 för närmare
detaljer om filnamn.
ANM.
• Om du öppnar en roterad bild på din Macintosh visas
den ursprungliga, icke roterade versionen (sidan
175). Detta gäller både en roterad bild som öppnas
från kamerans minne och en roterad bild som
kopierats till hårddisken på Macintosh.
13. Avsluta USB-anslutning genom att dra
drivrutinikonen som motsvarar kamerans
filminne till Trash.
12. För att kopiera alla filer i filminnet till
Macintosh hårddisk ska du dra mappen
“DCIM” till mappen där du vill kopiera dem.
14. Tryck på knappen [USB] på USB-vaggan.
Kontrollera att lampan [USB] slocknat och ta
sedan bort kameran från USB-vaggan.
232
BILDVISNING PÅ EN DATOR
■ Att observera vid USB-anslutning
Användning av ett minneskort för
bildöverföring till en dator
• Låt inte samma bild uppvisas på datorskärmen under en
lång period. Bilden kan “brännas in” i skärmen och lämna
en spökbild.
• Koppla aldrig ur USB-kabeln och utför inga åtgärder på
kameran eller USB-vaggan under pågående
datakommunikation. Detta kan förvanska datan.
Detta avsnitt beskriver bildöverföring från kameran till
datorn med hjälp av ett minneskort.
Dator med inbyggd kortöppning för SD-minneskort
Sätt i SD-minneskortet direkt i öppningen.
Dator med inbyggd kortöppning för PC-kort
Använd en separat inköpt PC-kortadapter (för SDminneskort eller MMC). Anlita dokumentationen som
medföljer PC-kortadaptern och din dator för närmare
detaljer.
233
BILDVISNING PÅ EN DATOR
Användning av en separat inköpt läsare/skrivare för
SD-minneskort
Anlita dokumentationen som medföljer läsaren/skrivaren för
SD-minneskort för närmare detaljer.
Minnesdata
Bilder inspelade med denna kamera och övriga data lagras
i minnet med hjälp av protokollet DCF (Design rule for
Camera File system). Protokollet DCF är utformat för att
underlätta utbyte av bilddata och övriga data mellan
digitala kameror och andra apparater.
Protokollet DCF
Apparater kompatibla med DCF (digitala kameror, skrivare
o.dyl.) kan utbyta bilder med varandra. Protokollet DCF
definierar ett format för bildfildata och mappstrukturen för
filminnet, så bilder kan betraktas på en DCF kamera från
en annan tillverkare eller skrivas ut på en DCF skrivare.
Användning av en separat inköpt PC-kortläsare/
skrivare och PC-kortadapter (för SD-minneskort eller
MMC)
Anlita dokumentationen som medföljer PC-kortläsaren/
skrivaren och PC-kortadaptern för närmare detaljer.
234
BILDVISNING PÅ EN DATOR
Mappminnets struktur
■ Innehåll i mappar och filer
■ Mappstruktur
• DCIM mapp
Mapp som lagrar alla filer i den digitala kameran
DCIM
(DCIM mapp)
(Lagringsmapp)
(Bildfil)
(Filmfil)
(Ljudfil)
(Bildfil för ljudstillbild)
(Ljudfil för ljudstillbild)
101CASIO
102CASIO
(Lagringsmapp)
(Lagringsmapp)
...
100CASIO
CIMG0001.JPG
CIMG0002.AVI
CIMG0003.WAV
CIMG0004.JPG
CIMG0004.WAV
...
FAVORITE*
...
CIMG0001.JPG
CIMG0002.JPG
MISC
• Lagringsmapp
Mappar för fillagring skapade av den digitala kameran
• Bildfil
Fil som innehåller en bild inspelad av den digitala
kameran (filnamnsförlängning: JPG)
• Filmfil
Fil som innehåller en film inspelad av den digitala
kameran (filnamnsförlängning: AVI)
(FAVORITE mapp)
• Ljudfil
Fil som innehåller en ljudinspelning (filnamnsförlängning:
WAV)
(Lagringsfil)
(Lagringsfil)
(DPOF filmapp)
AUTPRINT.MRK
SCENE*
• Bildfil för ljudstillbild
Fil som innehåller bilddelen av en ljudstillbild
(filnamnsförlängning: JPG)
(DPOF fil)
(BEST SHOT mapp)
...
UZ850001.JPE
UZ850002.JPE
MSCENE*
• Ljudfil för ljudstillbild
Fil som innehåller ljuddelen av en ljudstillbild
(filnamnsförlängning: WAV)
(Användarinställningsfil)
(Användarinställningsfil)
(MOVIE BEST SHOT mapp)
UZ850001.JPE
UZ850002.JPE
(MOVIE BEST SHOT användarinställningsfil)
(MOVIE BEST SHOT användarinställningsfil)
...
* Dessa mappar skapas bara i det inbyggda minnet.
235
BILDVISNING PÅ EN DATOR
• FAVORITE mapp (enbart det inbyggda minnet)
Mapp som innehåller utvalda bildfiler
(bildstorlek: 320 × 240 bildpunkter)
Bildfiler stödda av kameran
• Bildfiler inspelade med denna kamera
• Bildfiler för protokollet DCF
• DPOF filmapp
Mapp som innehåller DPOF filer
Vissa DCF funktioner stöds kanske inte. Vid visning av en
bild som spelats in med en annan kameramodell kan det ta
lång tid innan bilden uppträder på skärmen.
• BEST SHOT mapp (enbart det inbyggda minnet)
Mapp som innehåller användarinställningsfiler för BEST
SHOT
• Användarinställningsfil (enbart det inbyggda minnet)
Filer som innehåller användarinställningar för BEST
SHOT
• MOVIE BEST SHOT mapp (enbart det inbyggda minnet)
Mapp som innehåller användarinställningsfiler för MOVIE
BEST SHOT
• MOVIE BEST SHOT användainställningsfiler (enbart det
inbyggda minnet)
Filer som innehåller användarinställningar för MOVIE
BEST SHOT
236
BILDVISNING PÅ EN DATOR
■ Att observera angående det inbyggda
minnet och minneskort
• Tänk på att mappen benämnd “DCIM” är modermappen
(den översta) för alla filer i minnet. Vid överföring av
minnesinnehållet till en hårddisk, CD-R, MO-diskett eller
annat förvaringsmedium ska allt innehåll i mappen
betraktas som en sats och hållas samman. Det går sedan
att ändra namnet DCIM på din dator. Ändring av namnet
till ett datum är ett bra sätt att hålla reda på flera DCIM
mappar. Om du vill kopiera en mapp tillbaka till kamerans
filminne måste du dock vara noga med att ändra namnet
tillbaka till “DCIM”. Kameran känner inte igen något
mappnamn utöver DCIM.
• Mappar och filer måste lagras i enlighet med
“Mappminnets struktur” på sidan 235 för att kameran ska
kunna avläsa dem på rätt sätt.
237
ANVÄNDNING AV KAMERAN MED EN DATOR
ANVÄNDNING AV KAMERAN MED EN DATOR
Detta avsnitt förklarar de tillämpningsprogram som återfinns på CD-ROM-skivan som medföljer kameran och ger en allmän
översikt över hur de ska användas.
Proceduren att utföra beror på om du använder en dator som kör Windows (se nedan) eller Macintosh (se sidan 253).
Användning av kameran med en dator som kör Windows
Kameran åtföljs av praktiska tillämpningsprogram som kan användas på en dator. Installera programmen du behöver i datorn.
Val av önskad programvara
Installera på din dator den programvara som behövs för att utföra önskad typ av operation.
Syfte
USB-anslutning till en dator för
bildöverföring
Behandling av bilder överförda till en
dator
Programvarunamn
Stödda versioner av Windows
Åtgärd att utföra
–
XP/2000/Me
Använd USB-vaggan för att upprätta
anslutning mellan kameran och
datorn. Drivrutinen USB behöver
inte installeras (sidan 220).
USB driver Type B
98SE/98
Använd USB-vaggan för att
upprätta anslutning mellan
kameran och datorn. Installera
USB driver Type B (sidan 220).
Photo Loader 2.3
* DirectX 9.0c
XP/2000/Me/98SE/98
Installera Photo Loader 2.3
(sidan 242).
*Om datorn ej har DirectX 9.0 eller
högre installerad ska du installera
DirectX 9.0c (sidan 244).
238
ANVÄNDNING AV KAMERAN MED EN DATOR
Syfte
Programvarunamn
Stödda versioner av Windows
Åtgärd att utföra
Retuschering, omvändning,
utskrift av stillbilder
Photohands 1.0
XP/2000/Me/98SE/98
Installera Photohands 1.0 (sidan 245).
Filmavspelning
Windows Media Player 9
* DirectX 9.0c
XP/2000/Me/98SE
• Om du kan ansluta till Internet:
Anslut till Internet för automatisk installation av
lämplig codec (sidan 247).
• Om du inte kan ansluta till Internet:
Installera Windows Media Player 9 (sidan 248).
* Om du kör Windows 2000 eller 98SE med en
version av DirectX som är lägre än 9.0 ska du
installera DirectX 9.0c (sidan 244).
Windows 98
WMP6.4 codec
98
• Om du kan ansluta till Internet:
Anslut till Internet för automatisk installation av
lämplig codec (sidan 247).
• Om du inte kan ansluta till Internet
Installera Windows 98 WMP6.4 codec (sidan
249).
Ulead Movie Wizard SE
VCD
XP/2000
Installera Ulead Movie Wizard SE VCD (sidan
250).
–
Me/98SE/98
–
Adobe Reader 6.0
XP/2000/Me/98SE
Installera Adobe Reader 6.0 (sidan 252) om din
dator inte redan har Adobe Reader eller Adobe
Acrobat Reader installerad.
–
98
Uppsök websajten för Abobe Systems
lncorporated och installera Acrobat Readar 5.0.5
om din dator inte redan har Adobe Readar eller
Adobe Acrobat Reader installerad.
Filmredigering
Läsa
användardokumentationsfiler
(PDF)
239
ANVÄNDNING AV KAMERAN MED EN DATOR
USB Driver Type B
Operativsystem: 98SE/98
Datorsystemkrav
Datorsystemkraven kan skilja sig för olika programvaror.
Kontrollera noga kraven för programvaran du vill använda.
Tänk på att de här angivna värdena utgör minimikrav för att
kunna köra respektive programvara. De faktiska kraven
kan vara högre beroende på antalet bilder och storleken på
bilderna som hanteras.
• När det gäller Windows XP, 2000 eller Me ska kameran
anslutas till datorn med den medföljande USB-vaggan.
Drivrutinen USB från den medföljande CD-ROM-skivan
behöver inte installeras.
• Vi kan inte garantera korrekt drift på en dator som
uppgraderats från Windows 95 eller 3.1.
Photo Loader 2.3
Operativsystem: XP/2000/Me/98SE/98
Minne: Minst 16 MB
Hårddisk: Minst 7 MB
Övrigt: Internet Explorer 5.5 eller högre; DirectX 9.0 eller
högre
240
ANVÄNDNING AV KAMERAN MED EN DATOR
Windows Media Player 9
Operativsystem: XP/2000/Me/98SE
Processor: 233 MHz Intel Pentium II, AMD el.dyl.
Minne: Minst 64 MB
Hårddisk: Minst 100 MB
Övrigt: Ljudkort; bildskärm med en upplösning på minst
800 × 600; Internet Explorer 5.01 eller högre
Photohands 1.0
Operativsystem: XP/2000/Me/98SE/98
Minne: Minst 64 MB
Hårddisk: Minst 10 MB
DirectX 9.0c
Operativsystem: XP/2000/Me/98SE/98
Hårddisk: Minst 65 MB fritt utrymme under installation och
18 MB efter avslutad installation.
• Vid användning av Windows 98 ska du installera
Windows 98 WMP6.4 codec från CD-ROM-skivan.
Adobe Reader 6.0
Operativsystem: XP/2000/Me/98SE
Processor: Pentium
Minne: Minst 32 MB
Hårddisk: Minst 60 MB
Övrigt: Internet Explorer 5.01 eller högre
Ulead Movie Wizard SE VCD
Operativsystem: XP/2000
Processor: Pentium III 800 MHz
Minne: Minst 256 MB
Hårddisk: Minst 250 MB
Övrigt: Bildskärm med en upplösning på minst 1024 × 768
VIKTIGT!
• För detaljer om minimala systemkrav för Windows
hänvisar vi till filen “Read me” på CD-ROM-skivan
som medföljer kameran.
241
ANVÄNDNING AV KAMERAN MED EN DATOR
Bildhantering på en dator
■ Förberedelser
För att kunna utföra bildhantering på datorn ska du
installera programvaran Photo Loader från CD-ROM-skivan
som medföljer kameran.
• Använd CD-ROM-skivan vars innehållsetikett visar “Photo
Loader”.
Starta din dator och placera CD-ROM-skivan i dess CDROM-enhet. Detta startar automatiskt ett menyprogram
som visar skivans menyskärm.
• Det kan hända att menyprogrammet inte startas
automatiskt på vissa datorer. Flytta i så fall till CD-ROMenheten och dubbelklicka på “menu.exe” för att starta
menyprogrammet.
ANM.
• Om Photo Loader redan är installerad i din dator ska
du kontrollera dess version. Om den medföljande
versionen av Photo Loader är nyare än den befintliga
ska du avinstallera den gamla versionen och
installera den nya.
■ Språkval
Välj först önskat språk. Vissa programvaror är inte
tillgängliga på alla språk.
CD-ROM-skivan innehåller ett antal programvaror och
användardokumentation på olika språk. Kontrollera CDROM-skivans menyskärm för att se om program och
dokumentation är tillgänglig på ett specifikt språk.
1. Klicka på menyskärmen på rutan för det
önskade språket.
242
ANVÄNDNING AV KAMERAN MED EN DATOR
■ Att läsa innehållet i filen “Read me”
■ Installation av Photo Loader
Du bör alltid läsa filen “Read me” för “Photo Loader” innan
den installeras. Filen “Read me” innehåller information du
bör känna till när du installerar programmet.
1. Klicka på tangenten “Install” för “Photo
Loader”.
2. Följ anvisningarna som visas på
1. Klicka på tangenten “Read me” för “Photo
datorskärmen.
Loader”.
VIKTIGT!
VIKTIGT!
• Följ anvisningarna ytterst noga och till fullo. Om du
gör ett misstag under installation av Photo Loader
kan det hända att du inte kan bläddra genom
existerande biblioteksinformation och de HTML filer
som skapas automatiskt av Photo Loader. I vissa fall
kan bildfiler även förloras.
• Före uppgradering eller nyinstallation av Photo
Loader, eller före installation i en annan dator, ska
du läsa “Read me” för information om att bevara
existerande bibliotek (Libraries).
243
ANVÄNDNING AV KAMERAN MED EN DATOR
■ Att kontrollera rätt version av DirectX
4. Klicka på [Avsluta] för att lämna DirectX
Diagnostic Tool.
För att kunna utföra bildhantering med Photo Loader måste
din dator även ha DirectX 9.0 eller högre installerad. Det
går att kontrollera den installerade versionen av DirectX
med hjälp av DirectX Diagnostic Tool på datorn.
• Om din dator redan har DirectX 9.0 eller högre
installerad behöver du inte installera DirectX 9.0c
från den medföljande CD-ROM-skivan.
• Om din dator inte har DirectX 9.0 eller högre
installerad ska du installera DirectX 9.0c från den
medföljande CD-ROM-skivan.
1. Klicka på din dator på [Start], [Alla program],
[Tillbehör], [Systemverktyg] och sedan
[Systeminformation].
2. Välj [Diagnostikverktyg för DirectX] från
menyn [Verktyg] i fönstret som öppnas.
3. Kontrollera i rutan [System] att versionen som
visas för posten “DirectX-version” är 9.0 eller
högre.
244
ANVÄNDNING AV KAMERAN MED EN DATOR
■ Förberedelser
Retuschering, omvändning och utskrift
av en stillbild
Starta din dator och placera CD-ROM-skivan i dess CDROM-enhet. Detta startar automatiskt ett menyprogram
som visar skivans menyskärm.
För att kunna retuschera, omvända eller skriva ut stillbilder
på din dator måste du installera Photohands från CD-ROMskivan som medföljer kameran.
• Använd CD-ROM-skivan vars innehållsetikett visar
“Photohands”.
• Det kan hända att menyprogrammet inte startas
automatiskt på vissa datorer. Flytta i så fall till CD-ROMenheten och dubbelklicka på “menu.exe” för att starta
menyprogrammet.
ANM.
• Om Photohands redan är installerad i din dator ska
du kontrollera dess version. Om den medföljande
versionen av Photohands är nyare än den befintliga
ska du avinstallera den gamla versionen och
installera den nya.
■ Språkval
Välj först önskat språk. Vissa programvaror är inte
tillgängliga på alla språk.
1. Klicka på menyskärmen på rutan för det
CD-ROM-skivan innehåller ett antal programvaror och
användardokumentation på olika språk. Kontrollera CDROM-skivans menyskärm för att se om program och
dokumentation är tillgänglig på ett specifikt språk.
önskade språket.
245
ANVÄNDNING AV KAMERAN MED EN DATOR
■ Att läsa innehållet i filen “Read me”
■ Installation av Photohands
Du bör alltid läsa filen “Read me” för “Photohands” innan
den installeras. Filen “Read me” innehåller information du
bör känna till när du installerar programmet.
1. Klicka på tangenten “Install” för
“Photohands”.
2. Följ anvisningarna som visas på
1. Klicka på tangenten “Read me” för
datorskärmen.
“Photohands”.
246
ANVÄNDNING AV KAMERAN MED EN DATOR
ANM.
Avspelning av en film
• Om din dator redan har en MPEG-4 codec
installerad startas avspelning av filmen så snart du
klickar på denna.
• Observera noga det följande när du utför
filmavspelning med Windows Media Player 9.
— Vid användning av ett SD-minneskort av
höghastighetstyp
Använd Windows Media Player i befintligt skick,
utan att ändra dess grundinställningar.
— Vid användning av ett SD-minneskort som ej är
av höghastighetstyp
Ändra inställningarna för Windows Media Player
såsom anges nedan. Dessa inställningar sörjer
för smidigare filmvisning.
1. Uppvisa menyn [Verktyg] för Windows Media
Player och välj [Alternativ]. Öppna sedan rutan
[Prestanda] i meddelanderutan som visas.
2. Klicka på [Avancerat] i området
“Videoacceleration”.
3. Ta bort kryssrutan “Använd
videomixningsrenderare” i området
“Videoacceleration”.
4. Ta bort kryssrutan “Använd YUV-växling” i
området “Äldre videorenderare”.
• Var noga med att flytta filmdatan till hårddisken på
din dator innan du försöker avspela den. Data som
tillgås över ett nätverk, från ett minneskort el.dyl. kan
kanske inte avspelas på rätt sätt.
För att kunna avspela en film inspelad med denna kamera
på din dator med Windows Media Player måste du
installera MPEG-4 codec.
■ Att installera codec på en dator som kan
anslutas till Internet
1. Anslut din dator till Internet.
2. Klicka på en filmfil som inspelades med
denna kamera.
3. Om din dator inte har en MPEG-4 codec
installerad ansluts den automatiskt till
Microsofts websajt och laddar ner denna
codec.
4. Installera den nerladdade MPEG-4 codec.
5. Detta startar avspelning av den valda
filmfilen.
247
ANVÄNDNING AV KAMERAN MED EN DATOR
■ Att installera codec på en dator som ej kan
anslutas till Internet
● Förberedelser
Starta din dator och placera CD-ROM-skivan i dess CDROM-enhet. Detta startar automatiskt ett menyprogram
som visar skivans menyskärm.
Om din dator inte kan anslutas till Internet ska du installera
Windows Media Player 9 från CD-ROM-skivan som
medföljer kameran.
• Använd CD-ROM-skivan vars innehållsetikett visar
“Windows Media Player”.
• Det kan hända att menyprogrammet inte startas
automatiskt på vissa datorer. Flytta i så fall till CD-ROMenheten och dubbelklicka på “menu.exe” för att starta
menyprogrammet.
● Språkval
Välj först önskat språk. Vissa programvaror är inte
tillgängliga på alla språk.
1. Klicka på menyskärmen på rutan för det
önskade språket.
248
ANVÄNDNING AV KAMERAN MED EN DATOR
● Att läsa innehållet i filen “Read me”
Du bör alltid läsa filen “Read me” för “Windows Media
Player 9” innan den installeras. Filen “Read me” innehåller
information du bör känna till när du installerar programmet.
VIKTIGT!
• Om din dator kör Windows 98 ska du installera
Windows 98 WMP6.4 codec istället för Windows
Media Player 9.
• Vid användning av Windows 2000 eller 98SE måste
du installera DirectX 9.0c. Se sidan 244 för detaljer
om att kontrollera versionen av DirectX på din dator.
• Observera noga det följande när du utför
filmavspelning med Windows Media Player 9.
— Vid användning av ett SD-minneskort av
höghastighetstyp
Använd Windows Media Player i befintligt skick,
utan att ändra dess grundinställningar.
— Vid användning av ett SD-minneskort som ej är
av höghastighetstyp
Ändra inställningarna för Windows Media Player
såsom anges nedan. Dessa inställningar sörjer
för smidigare filmvisning.
1. Uppvisa menyn [Verktyg] för Windows Media
Player och välj [Alternativ]. Öppna sedan rutan
[Prestanda] i meddelanderutan som visas.
2. Klicka på [Avancerat] i området
“Videoacceleration”.
3. Ta bort kryssrutan “Använd
videomixningsrenderare” i området
“Videoacceleration”.
4. Ta bort kryssrutan “Använd YUV-växling” i
området “Äldre videorenderare”.
1. Klicka på tangenten “Read me” för “Windows
Media Player 9”.
● Installation av Windows Media Player 9
1. Klicka på tangenten “Install” för “Windows
Media Player 9”.
2. Följ anvisningarna som visas på
datorskärmen.
249
ANVÄNDNING AV KAMERAN MED EN DATOR
■ Att observera vid filmavspelning
Redigering av en film
Nedan angivna systemkrav är nödvändiga för att avspela
filmer inspelade med denna kamera på din dator.
För att kunna redigera filmer på din dator måste du
installera Ulead Movie Wizard SE VCD från den
medföljande CD-ROM-skivan.
• Använd CD-ROM-skivan vars innehållsetikett visar “Ulead
Movie Wizard SE VCD”.
Operativsystem: XP
Processor: Pentium M 1 GHz eller högre
Pentium 4 2 GHz eller högre
Nödvändig programvara: Windows Media Player 9
(medföljer kameran)
DirectX 9.0c (medföljer kameran)
VIKTIGT!
• Ulead Movie Wizard SE VCD kan inte användas med
Windows Me, 98SE eller 98.
VIKTIGT!
ANM.
• De ovan angivna kraven utgör blott
rekommendationer. Vi kan inte garantera problemfri
drift.
• Även om din dator uppfyller de ovan angivna
systemkraven kan vissa inställningar och övriga
installerade programvaror orsaka störningar på
filmavspelning.
• Programvaran Ulead Movie Wizard SE VCD som
återfinns på den medföljande CD-ROM-skivan kan
användas för att skapa video-CD, men den kan inte
skapa DVD. Om du vill kunna skapa DVD måste du
uppgradera den kommersiella versionen. Läs filen
“Read me” på CD-ROM-skivan för närmare detaljer
om Ulead Movie Wizard SE VCD och vad som ska
göras för att uppgradera den.
250
ANVÄNDNING AV KAMERAN MED EN DATOR
■ Förberedelser
■ Att läsa innehållet i filen “Read me”
Starta din dator och placera CD-ROM-skivan i dess CDROM-enhet. Detta startar automatiskt ett menyprogram
som visar skivans menyskärm.
Du bör alltid läsa filen “Read me” för “Ulead Movie Wizard
SE VCD” innan den installeras. Filen “Read me” innehåller
information du bör känna till när du installerar programmet.
• Det kan hända att menyprogrammet inte startas
automatiskt på vissa datorer. Flytta i så fall till CD-ROMenheten och dubbelklicka på “menu.exe” för att starta
menyprogrammet.
1. Klicka på tangenten “Read me” för “Ulead
■ Språkval
■ Installation av Ulead Movie Wizard SE VCD
Välj först önskat språk. Vissa programvaror är inte
tillgängliga på alla språk.
1. Klicka på tangenten “Install” för “Ulead Movie
1. Klicka på menyskärmen på rutan för det
2. Följ anvisningarna som visas på
Movie Wizard SE VCD”.
Wizard SE VCD”.
önskade språket.
datorskärmen.
251
ANVÄNDNING AV KAMERAN MED EN DATOR
Att läsa användardokumentation
(PDF filer)
Användarregistrering
Det går endast att utföra registrering över Internet. Uppsök
CASIO:s websajt för att registrera:
http://world.casio.com/qv/register/
1. I området “Manual” ska du klicka på namnet
på bruksanvisningen du vill läsa.
Att lämna menyn
VIKTIGT!
1. Klicka på “Exit” på menyskärmen för att
• Du måste ha Adobe Reader eller Adobe Acrobat
Reader installerad i din dator för att kunna titta på
innehållet i filer av formatet PDF. Om du inte redan
har den installerad finns en version av Adobe Reader
på den medföljande CD-ROM-skivan.
lämna den.
252
ANVÄNDNING AV KAMERAN MED EN DATOR
Användning av kameran med en dator som kör Macintosh
Kameran åtföljs av praktiska tillämpningsprogram som kan användas på en dator. Installera programmen du behöver i datorn.
Val av önskad programvara
Installera på din Macintosh den programvara som behövs för att utföra önskad typ av operation.
Syfte
Programvarunamn
Mac OS versioner
Åtgärd att utföra
USB-anslutning till en Macintosh för
bildöverföring
–
OS 9/OS X
Använd USB-vaggan för att upprätta
anslutning mellan kameran och din
Macintosh. Drivrutinen USB behövs inte
(sidan 228).
Bildbehandling på en Macintosh
Photo Loader 1.1
OS 9
Installera Photo Loader 1.1
(sidan 255).
–
OS X
Använd iPhoto, som medföljer ditt
operativsystem (sidan 255).
Filmavspelning
CASIO AVI Importer
component 1.0
OS X
Installation av CASIO AVI Importer
component 1.0 gör det möjligt att
avspela filmer med hjälp av
programvaran QuickTime som
inkluderas i ditt operativsystem (sidan
256).
Läsa användardokumentationsfiler
(PDF)
–
OS 9/OS X
Använd Adobe Reader eller Adobe
Acrobat Reader som medföljer ditt
operativsystem (sidan 258).
253
ANVÄNDNING AV KAMERAN MED EN DATOR
Photo Loader 1.1
Operativsystem: OS 9
Minne: Minst 32 MB
Hårddisk: Minst 3 MB
Datorsystemkrav
Datorsystemkraven kan skilja sig för olika programvaror.
Kontrollera noga kraven för programvaran du vill använda.
Tänk på att de här angivna värdena utgör minimikrav för att
kunna köra respektive programvara. De faktiska kraven
kan vara högre beroende på antalet bilder och storleken på
bilderna som hanteras.
• USB-anslutning kan utföras med en Macintosh som kör
OS 9 eller X. Det går att använda den standard USB
drivrutin som inkluderas i operativsystemet, så allt du
behöver göra är att ansluta kameran till din Macintosh
med USB-kabeln.
CASIO AVI Importer component 1.0
Operativsystem: OS X 10.2.8 eller högre
QuickTime: QuickTime 6.5.2 eller högre
VIKTIGT!
• För detaljer om minimala systemkrav för Macintosh
hänvisar vi till filen “Readme” på CD-ROM-skivan
CASIO Digital Camera Software som medföljer
kameran.
254
ANVÄNDNING AV KAMERAN MED EN DATOR
VIKTIGT!
Bildbehandling på en Macintosh
• Var noga med att läsa filen “Important” i mappen
“Photo Loader” om du uppgraderar till en ny version
av Photo Loader och vill bevara data för
bibliotekshantering och HTML filer som skapats med
den gamla versionen. Följ anvisningarna i filen för att
använda de existerande filerna för
bibliotekshantering. I annat fall riskerar du att
förvanska eller förlora de existerande filerna.
■ Bildbehandling på en Macintosh som kör
OS 9
Installera programvaran Photo Loader från CD-ROMskivan som medföljer kameran.
• Använd CD-ROM-skivan vars innehållsetikett visar “Photo
Loader”.
● Att installera Photo Loader
1. Öppna mappen benämnd “Photo Loader”.
■ Bildbehandling på en Macintosh som kör
OS X
2. Öppna mappen benämnd “English” och
Använd iPhoto, som medföljer operativsystemet. iPhoto
medger behandling av stillbilder.
sedan filen benämnd “Important”.
3. Öppna mappen benämnd “Installer” och
sedan filen benämnd “readme”.
4. Följ anvisningarna i filen “readme” för att
installera Photo Loader.
255
ANVÄNDNING AV KAMERAN MED EN DATOR
Filmavspelning på en Macintosh
● Att installera CASIO AVI Importer component
För att kunna avspela filmer på en Macintosh med hjälp av
QuickTime ska du installera CASIO AVI Importer
component från CD-ROM-skivan som medföljer kameran.
• Installation av CASIO AVI Importer component gör det
möjligt att avspela filmadata av formatet AVI (normen
MPEG-4) som spelats in med en digital kamera av typen
högkvalitativ film på en Macintosh, vilket utförs med
programvaran QuickTime som medföljer Macintosh
operativsystem.
1. Placera CD-ROM-skivan som medföljer
kameran i CD-ROM-enheten på din Macintosh.
2. Öppna på CD-ROM-skivan mappen benämnd
“Movie Component”. Häri återfinns en fil
benämnd “CASIO AVI Importer. component”.
3. Dubbelklicka på mappen “Library” på
startskivan.
4. Dubbelklicka i mappen “Library” på
“QuickTime”.
5. Drag “CASIO AVI Importer. component” till
mappen “QuickTime”.
• Detta installerar “CASIO AVI Importer. component” i
mappen “QuickTime”.
• Korrekt filmavspelning kan kanske inte utföras om
det förekommer några andra AVI-komponenter i
mappen [QuickTime]. Flytta i så fall övriga AVIkomponenter till ett ställe utanför mappen
[QuickTime].
256
ANVÄNDNING AV KAMERAN MED EN DATOR
■ Att observera vid filmavspelning
6. Starta om din Macintosh och kontrollera
sedan att QuickTime kan avspela en film på
rätt sätt.
De minimala systemkrav som anges nedan är nödvändiga
för att kunna avspela filmer inspelade med denna kamera
på en Macintosh.
Operativsystem: OS X 10.2.8 eller högre
Programvara som krävs: QuickTime 6.5.2 eller högre
VIKTIGT!
• Var noga med att flytta filmdatan till hårddisken på
din Macintosh innan du försöker avspela den. Data
som tillgås över ett nätverk, från ett minneskort
el.dyl. kan kanske inte avspelas på rätt sätt.
VIKTIGT!
• Systemkraven ovan utgör blott rekommendationer. Vi
kan inte garantera att de fungerar i alla
konfigurationer.
• Även om din dator uppfyller de ovan angivna
minimala systemkraven kan vissa inställningar och
andra installerade programvaror förhindra att
filmavspelning utförs på rätt sätt.
257
ANVÄNDNING AV KAMERAN MED EN DATOR
Att läsa användardokumentation
(PDF filer)
■ Att titta på bruksanvisningen för Photo
Loader
Du måste ha Adobe Reader eller Adobe Acrobat Reader
installerad i din dator för att kunna titta på innehållet i filer
av formatet PDF.
Uppsök i annat fall websajten för Adobe Systems
Incorporated och installera Acrobat Reader.
1. Öppna mappen “Manual” på CD-ROM-skivan.
2. Öppna mappen “Photo Loader” och öppna
sedan mappen “English”.
3. Öppna filen “PhotoLoader_english”.
■ Att läsa bruksanvisningen för kameran
Registrering som användare av kameran
1. Öppna mappen “Manual” på CD-ROM-skivan.
Det går endast att utföra registrering över Internet. Uppsök
CASIO:s websajt för att registrera:
http://world.casio.com/qv/register/
2. Öppna mappen “Digital Camera” och öppna
sedan mappen för språket vars
bruksanvisning du vill läsa.
3. Öppna filen benämnd “camera_xx.pdf”.
• “xx” står för språkkoden. (Exempel: camera_e.pdf
innebär engelska)
258
BILAGA
BILAGA
Memory
Menyreferens
Flash: On / Off
Focus: On / Off
Nedanstående listor visar menyerna som uppträder i
lägena REC respektive PLAY och alternativa inställningar.
• Den understrukna inställningen i listorna utgör
grundinställning.
White Balance: On / Off
ISO: On / Off
AF Area: On / Off
Metering: On / Off
■ Lägena REC
Self-timer: On / Off
● Menyrutan REC
Flash Intensity: On / Off
Digital Zoom: On / Off
Self-timer
10 sec / 2 sec / X3 / Off
Anti Shake
Auto / Off
REC Light
Auto / On / Off
AF Area
Spot /
MF Position: On / Off
Zoom Position: On / Off
Multi /
Free
AF Assist Light
On / Off
L/R Key
EV shift / White Balance / ISO / Metering /
Self-timer / Off
Quick Shutter
On / Off
Audio Snap
On / Off
Grid
On / Off
Digital Zoom
On / Off
Review
On / Off
Icon Help
On / Off
259
BILAGA
● Menyrutan Quality
● Menyruta Set Up
8M (3264 × 2448) /
8M (3:2) (3264 × 2176 (3:2)) /
6M (2816 × 2112) / 4M (2304 × 1728) /
2M (1600 × 1200) / VGA (640 × 480)
Screen
Auto 2 / Auto 1 / +2 / +1 / 0
Sounds
Startup / Half Shutter / Shutter / Operation /
Startup
On (valbar bild) / Off
Quality (Stillbild)
Fine / Normal / Economy
File No.
Continue / Reset
Quality (Filmer)
HQ / Normal / LP
World Time
Home / World
Size
EV Shift
Operation /
–2.0 / –1.7 / –1.3 / –1.0 / –0.7 / –0.3 / 0.0 /
Inställning av hemtid (stad, sommartid etc.)
+0.3 / +0.7 / +1.0 / +1.3 / +1.7 / +2.0
White Balance
Auto /
(dagsljus) /
Inställning av världstid (stad, sommartid etc.)
(mulet) /
N (dagsvit) /
(skugga) /
D (dagsljus) /
(volframlampa) /
Manual
ISO
Timestamp
Date / Date&Time / Off
Adjust
Tidsinställning
Date Style
YY/MM/DD / DD/MM/YY / MM/DD/YY
Language
Auto / ISO 50 / ISO 100 / ISO 200 /
/
/
Multi (multi) /
Center weighted
Sleep
30 sec / 1 min / 2 min / Off
Auto Power Off
2 min / 5 min
Off / B/W / Sepia / Red / Green / Blue /
REC / PLAY
Power On / Power On/Off / Disable
Yellow / Pink / Purple
USB
Mass Storage (USB DIRECT- PRINT) /
(mittvägd) /
Filter
/ English / Français / Deutsch /
Español / Italiano / Português /
ISO 400
Metering
Play
Spot (punkt)
Sharpness
+2 / +1 / 0 / –1 / –2
Saturation
+2 / +1 / 0 / –1 / –2
Video Out
Contrast
+2 / +1 / 0 / –1 / –2
Format
Format / Cancel
Flash Intensity
+2 / +1 / 0 / –1 / –2
Reset
Reset / Cancel
Flash Assist
Auto / Off
PTP (PictBridge)
260
NTSC / PAL
BILAGA
■ Läget PLAY
● Menyruta Set Up
• Innehållet i inställningsmenyn för läget PLAY är
detsamma som i inställningsmenyn för lägena REC.
● Menyruta PLAY
Slideshow
Start / Images / Time / Interval / Effect /
Cancel
MOTION PRINT
9 frames / 1 frame / Cancel
Movie Editing
Cut (Före) /
(Mellan) /
Anti Shake
Cut
Cut (Efter) / Cancel
On / Off
White Balance
(dagsljus) /
(mulet) /
(skugga) /
N (dagsvit) /
D (dagsljus) /
(volframlampa) /
Cancel
Brightness
+2 / +1 / 0 / –1 / –2
Keystone
–
Color Correction
–
Favorites
Show / Save / Cancel
DPOF
Select images / All images / Cancel
Protect
On / All Files : On / Cancel
Date/Time
–
Rotation
Rotate / Cancel
Resize
6M / 4M / VGA / Cancel
Trimming
–
Dubbing
–
Copy
Built-in
Card / Card
Built-in / Cancel
261
BILAGA
■ Lägena REC
Referens för indikatorlampor
Kameran är försedd med tre indikatorlampor: en grön
driftslampa, en röd driftslampa och en hjälplampa för
autofokus/ljuset REC/självutlösare. Dessa lampor tänds
och blinkar för att ange kamerans nuvarande driftstillstånd.
Driftslampa
Driftslampa
Grön
Hjälplampa för autofokus/
ljuset REC/Självutlösare
Röd
Hjälplampa
för autofokus/
ljuset REC/
självutlösare
Vit
Tänd
Mönster 3
Tänd
Tänd
Mönster 3
Tänd
Mönster 2
Grön
Röd
Mönster 1
Mönster 1
* Lamporna har tre olika blinkmönster. Mönster 1 blinkar en gång
per sekund, mönster 2 blinkar två gånger per sekund och
mönster 3 blinkar fyra gånger per sekund. Tabellen nedan
förklarar vad varje blinkmönster innebär.
Mönster 2
Mönster 1
Mönster 2
262
Innebörd
Driftsfärdig (ström
på,inspelning kan göras)
Blixten laddas
Blixtladdning avslutad
Autofokus avslutad
Autofokus misslyckad
Skärmen avslagen/Viloläge
Bildlagring pågår
Lagring av filmdata pågår /
bildbehandling pågår
Nedräkning avsjälvutlösaren
(10 till 3 sekunder)
Nedräkning avsjälvutlösaren
(3 till 0 sekunder)
Kan ej ladda blixten
Problem med minneskort /
Minneskort ej formaterat /
BEST SHOT inställning kan
ej registreras
C
BILAGA
Driftslampa
Grön
Röd
Tänd
Mönster 3
Mönster 3
Mönster 3
Hjälplampa
för autofokus/
ljuset REC/
självutlösare
Vit
VIKTIGT!
• Vid användning av ett minneskort får du aldrig ta ur
kortet medan den gröna driftslampan blinkar. Detta
kan göra att de inspelade bilderna förloras.
Innebörd
Minneskortet låst / Kan ej
skapa mapp / Minnet fullt /
Skrivfel
Batterivarning
Kortformatering pågår
Strömavslag pågår
263
C
BILAGA
■ Läget PLAY
Driftslampa
Grön
Röd
■ Indikatorlampor på USB-vaggan
Hjälplampa
för autofokus/
ljuset REC/
självutlösare
USB-vaggan är försedd med två indikatorlampor: lampan
[CHARGE] och lampan [USB]. Dessa lampor tänds eller
blinkar för att ange USB-vaggans och kamerans nuvarande
driftstillstånd.
Innebörd
Vit
Driftsfärdig (strömmen på,
Tänd
inspelning kan göras)
En av följande operationer
pågår: radering, DPOF,
bildskydd, kopiering,
formatering, strömavslag,
bildomformatering,
Mönster 3
Lampa [CHARGE]
bildklippning, efterinspelning,
keystone-korrigering,
Lampa [CHARGE]
färgrestaurering, MOTION
PRINT, filmredigering
Färg
Status
Mönster 2
Problem med minneskort /
Minneskort ej formaterat
Röd
Grön
Tänd
Tänd
Tänd
Minneskortet låst / Kan ej
skapa mapp / Minnet fullt
Bärnsten
Röd
Tänd
Blinkar
Mönster 3
Batterivarning
Lampa [USB]
Färg
Innebörd
Status
Laddning pågår
Laddning avslutad
Laddningsberedskap
Laddningsfel
Grön
Grön
264
Lampa [USB]
Tänd
Blinkar
USB-anslutning
Minnet tillgås
C
BILAGA
Felsökning
Bildinspelning
Strömförsörjning
Problem
Tänkbar orsak
Åtgärd
Strömmen slås inte på.
1) Batteriet är isatt felaktigt.
2) Batteriet är urladdat.
1) Sätt i batteriet på rätt sätt (sidan 35).
2) Ladda batteriet (sidan 37). Om batteriet blir
urladdat strax efter laddning innebär det att det
nått slutet av sin livslängd och måste bytas.
Införskaffa ett nytt laddningsbart batteri av
litium-jon NP-40.
Kameran slås plötsligt av.
1) Funktionen för automatiskt strömavslag har
aktiverats (sidan 47).
2) Batteriet är urladdat.
1) Slå på strömmen igen.
1) Kameran står i läget PLAY.
2) Blixtenheten håller på att laddas.
3) Minnet är fullt.
1) Tryck på [
] (REC) för att aktivera läget REC.
2) Vänta tills blixtenheten laddats färdigt.
3) Överför bilder du vill bevara till en dator och
radera sedan bilderna i minnet, eller använd ett
annat minneskort.
Bilden spelas inte in vid ett
tryck på slutarknappen.
265
2) Ladda batteriet (sidan 37).
BILAGA
Problem
Bildinspelning
Tänkbar orsak
Åtgärd
1) Objektivet är smutsigt.
2) Motivet befinner sig inte mitt i fokusramen när
bilden sammanställs.
3) Motivet du spelar in är av en typ som inte
lämpar sig för autofokus (sidan 61).
4) Du håller inte kameran stilla.
1) Rengör objektivet.
2) Försäkra att motivet befinner sig mitt i
fokusramen när bilden sammanställs.
3) Använd manuell fokusering (sidan 85).
Motivet är oskarpt på den
inspelade bilden.
Skärpan på bilden är felaktigt inställd.
Vid sammanställning av bilden ska du försäkra att
motivet du vill fokusera befinner sig innanför
fokusramen (sidan 57).
Landskapsbilder ter sig
oskarpa.
1) Bilden har inte fokuserats på rätt sätt.
3) Fel scen i BEST SHOT har valts.
1) Vid sammanställning av bilden ska du försäkra
att motivet på vilket du vill ställa in skärpan
befinner sig inom fokusramen (sidan 57).
2) Ändra fokusläget till “
” (autofokus, sidan 80)
eller “
” (oändlighet, sidan 85).
3) Välj scenen “Scenery” i BEST SHOT (sidan 103).
Blixten avfyras inte.
1) “
” (blixt av) har valts för blixtläge.
2) Batteriet är urladdat.
3) En scen där blixtläget står på “
” (blixt av)
har valts i läget BEST SHOT.
1) Välj ett annat blixtläge (sidan 67).
2) Byt ut batteriet (sidan 37).
3) Cälj ett annat blixtläge (sidan 67) eller en annan
scen i BEST SHOT (sidan 103).
Kameran slås av under
nedräkning av
självutlösaren.
Batteriet är urladdat.
Ladda batteriet (sidan 37).
Autofokus ställer inte in
skärpan på rätt sätt
2) Fel fokusläge har valts.
266
4) Slå på skakdämpning eller montera kameran på
ett stativ (sidan 108).
BILAGA
Problem
Bildinspelning
Bilden på skärmen är
oskarp.
De inspelade bilderna
lagras inte i minnet.
Tänkbar orsak
1) Du använder läget för manuell fokusering och
har inte ställt in skärpan.
2) Du försöker använda närbildsläget (
) för
inspelning av ett landskap eller porträtt.
3) Du försöker använda autofokus eller
oändlighetsläget (
) vid inspelning av ett
närbeläget motiv.
1) Kameran slogs av innan lagringen avslutades.
Åtgärd
1) Ställ in skärpan på bilden (sidan 86).
2) Använd autofokus för bilder på landskap och
porträtt.
3) Använd närbildsläget (
) för närbelägna
motiv.
2) Minneskortet togs ur innan lagringen
avslutades.
1) När batteriindikatorn uppvisar symbolen “
bör du ladda batteriet så snart som möjligt
(sidan 37).
2) Ta inte ur minneskortet förrän lagringen är
avslutad.
Den omgivande
belysningen är nöjaktig,
men ansiktena på
mänskliga motiv ter sig
mörka.
Otillräckligt ljus når dessa motiv.
•
Motiven ter sig alltför mörka
vid bildinspelning på en
strand eller i en skidbacke.
Solsken som reflekteras av vatten, sand eller snö
kan göra att bilderna blir underexponerade.
•
•
•
267
”
Ändra inställning av blixtläget till “
” (blixt på)
för synkroniserad blixt i dagsljus (sidan 69).
Höj värdet för EV-skifte (sidan 88).
” (blixt på)
Ändra inställning av blixtläget till “
för synkroniserad blixt i dagsljus (sidan 69).
Höj värdet för EV-skifte (sidan 88).
BILAGA
Avspelning
Filmer
Problem
Tänkbar orsak
Åtgärd
Vertikala ränder på
bildskärmen
Inspelning av ett skarpt upplyst motiv kan göra att
det uppträder vertikala band på bilden som visas
på skärmen.
Detta är ett fenomen i samband med
laddningskoppling kallat “vertikalt smet” och
antyder inte fel på kameran. Tänk på att vertikalt
smet inte spelas in på bilden för en stillbild, men
det spelas in på en film.
Bilderna oskarpa
Motivet befinner sig utanför kamerans
inspelningsomfång.
Utför inspelning inom angivet inspelningsomfång.
Digitala störningar på
bilden
Tänkbar orsak: Känsligheten höjs automatiskt för
mörka motiv. En större känslighet ökar risken för
digitala störningar.
Använd ett ljus eller något annat för att belysa
motivet.
Färgerna på den avspelade
bilden skiljer sig från bilden
som förekom på skärmen
vid inspelning.
Solsken eller annan skarp belysning föll direkt på
objektivet under inspelning.
Håll i kameran så att solsken inte kan falla direkt
på objektivet.
Bilderna visas inte.
Ett minneskort med bilder ej kompatibla med DCF
och inspelade med en annan kamera är isatt i
kameran.
Denna kamera kan ej uppvisa bilder som inte är
kompatibla med DCF på ett minneskort som
spelats in med en annan digital kamera.
268
BILAGA
Övrigt
Problem
Tänkbar orsak
Åtgärd
Inga knappar eller reglage
kan användas.
Det uppstod ett kretsproblem beroende på
elektrostatisk laddning, stötar el.dyl. medan
kameran var ansluten till en annan apparat.
Ta ut batteriet ur kameran, sätt i det på nytt och
försök igen.
Bildskärmen är avslagen.
USB-kommunikation pågår.
Kontrollera att datorn inte längre tillgår kamerans
minne och koppla sedan ur USB-kabeln.
Det går inte att överföra
filer över en USBanslutning.
1) Kameran är felaktigt placerad på USB-vaggan.
1) Kontrollera att kameran är placerad på USBvaggan på rätt sätt.
2) Kontrollera alla anslutningar.
3) Installera drivrutinen USB i din dator (sidan
220).
4) Tryck på knappen [USB] på USB-vaggan.
2) USB-kabeln är felaktigt ansluten.
3) Drivrutinen USB är inte installerad.
4) Kameran är avslagen.
269
BILAGA
Vid problem att installera drivrutinen USB...
Det kan hända att drivrutinen USB inte kan installeras på rätt sätt om du använder USB-kabeln till att ansluta kameran till en
dator som kör Windows 98SE/98 om du inte först installerar den USB drivrutin som återfinns på den medföljande CD-ROMskivan, eller om du har en annan typ av drivrutin installerad. Datorn kan då inte känna igen den digitala kameran när den
ansluts. Du måste då installera den USB drivrutin som medföljer kameran på nytt. Läs filen “Read me” för drivrutinen USB på
CD-ROM-skivan som medföljer kameran för närmare detaljer om att installera drivrutinen USB på nytt.
270
BILAGA
Skärmmeddelanden
Battery is low.
Batteriet är urladdat.
Check connections!
• Du har försökt ansluta kameran till en skrivare då
kamerans inställningar för USB ej är kompatibla
med skrivarens USB-system (sidan 200).
• Du har försökt ansluta till en dator som ej har
drivrutinen USB installerad (sidan 220).
Cannot correct
image!
Keystone-korrigering kan av någon anledning inte
utföras. Bilden lagras i befintligt skick, utan någon
korrigering (sidorna 112, 114).
Can not find the file. Kameran kan inte hitta bilden du angav vid
inställning av “Images” (bilder) för diabildsvisning.
Ange en annan bild (sidan 172).
File could not be
saved because
battery is low.
Den inspelade bilden kunde inte lagras då batteriet
är urladdat.
Cannot register any
more files.
Folder cannot be
created.
Detta meddelande visas vid ett försök att spela in
en bild när det redan finns 9.999 filer lagrade i den
999:e mappen. För att kunna spela in fler filer
måste du radera filer som ej längre behövs (sidan
183).
LENS ERROR
Detta meddelande visas och kameran slås av om
objektivet utför någon oväntad operation. Om
samma meddelande visas när du slår på
strömmen igen ska du kontakta din handlare eller
en CASIO serviceverkstad.
Load paper!
Kameran står i skrivarläget och skrivaren har fått
slut på papper.
Memory Full
Minnet har blivit fullt. För att kunna spela in fler
filer måste du radera filer som ej längre behövs
(sidan 183).
No Favorites file!
Någon FAVORITE fil förekommer inte.
Card ERROR
• Du försöker lagra en scen för BEST SHOT när
det redan förekommer 999 scener i mappen
“SCENE”, eller en scen för MOVIE BEST SHOT
när det redan förekommer 999 scener i mappen
“MSCENE” (sidorna 107, 125).
• Du försöker lagra en FAVORITE fil när mappen
“FAVORITE” redan innehåller 9.999 filer (sidan
188).
Ett problem uppstod med minneskortet. Slå av
kameran, ta ur minneskortet och sätt sedan i det
igen. Om samma meddelande visas på nytt ska du
formatera minneskortet (sidan 206).
VIKTIGT!
Tänk på att formatering av ett minneskort
raderar alla filer på kortet. Försök att överföra
filer du vill bevara till en dator eller annat
förvaringsmedium innan kortet formateras.
271
BILAGA
Printing Error
Ett av följande problem uppstod under utskrift.
• Skrivaren är avslagen
• Internt fel på skrivaren
There are no printing Inga DPOF inställningar har gjort för att välja bilder
images.
och ange antalet kopior för utskrift. Utför DPOF
Set up DPOF.
inställningar för önskade bilder (sidan 211).
Record Error
Bildkomprimering kunde av någon anledning inte
utföras under lagring av bilddata. Spela in bilden
på nytt.
There is no image to Bilden eller filmen vars inställningar du försöker
register.
lagra stöds inte av BEST SHOT.
Replenish ink!
Kameran står i skrivarläget och skrivaren börjar få
ont om eller har slut på bläck.
RETRY POWER ON
Detta meddelande visas om objektivet stöter på
något hinder, varefter kameran slås av. Ta bort
hindret och slå sedan på kameran igen.
SYSTEM ERROR
Kamerasystemet har blivit förvanskat. Kontakta din
handlare eller en CASIO serviceverkstad.
The card is locked.
Omkopplaren LOCK på SD-minneskortet står i låst
läge. Det går inte att spela in eller radera bilder på
ett låst minneskort.
There are no files.
• Det finns inga filer i det inbyggda minnet eller på
minneskortet.
• Detta meddelande visas om du ändrar namn på
filerna eller mapparna i kamerans minne eller om
du flyttar dem til ett annat ställe. Flytta i så fall
filerna eller mapparna tillbaka till deras
ursprungliga ställe i kamerans minne och återställ
deras ursprungliga förinställda namn (sidorna
235, 237).
This card is not
formatted.
Minneskortet isatt i kameran är inte formaterat.
Formatera minneskortet (sidan 206).
This file cannot be
played.
Bildfilen eller ljudfilen är förvanskad eller är av en
typ som inte kan visas av denna kamera.
This function cannot Du har försökt kopiera filer från det inbyggda
be used.
minnet till ett minneskort när inget minneskort är
isatt i kameran (sidan 207).
This function is not
supported for this
file.
272
Funktionen du försöker utföra kan inte göras på
den aktuella filen.
BILAGA
Datastorlek
Tekniska data
• Stillbild
Produkt ............................... Digital kamera
Filstorlek
(bildpunkter)
Modell ................................. EX-Z850
8M
3264 × 2448
■ Kamerafunktioner
8M (3:2)
3264 × 2176
(3:2)
6M
2816 × 2112
Bildfilformat
Stillbild ............................. JPEG (Exif Ver. 2.2); DCF (Design rule
for Camera File system) 1.0 standard;
DPOF kompatibel
Film .................................. AVI (MPEG-4)
Ljud .................................. WAV
4M
2304 × 1728
Inspelningsmedium .......... Inbyggt minne på 8,0 MB
SD-minneskort
MultiMediaCard
2M
1600 × 1200
VGA
640 × 480
273
Ungefärlig
Bildkvalitet
Fine
Normal
Economy
Fine
Normal
Economy
Fine
Normal
Economy
Fine
Normal
Economy
Fine
Normal
Economy
Fine
Normal
Economy
bildfilstorlek
4,8 MB
3,18 MB
1,63 MB
4,34 MB
2,89 MB
1,45 MB
3,63 MB
2,3 MB
1,21 MB
2,43 MB
1,62 MB
810 KB
1,17 MB
780 KB
390 KB
360 KB
240 KB
120 KB
Inbyggt minne
8,0 MB
1 bild
2 bilder
4 bilder
1 bild
2 bilder
5 bilder
2 bilder
3 bilder
6 bilder
3 bilder
4 bilder
8 bilder
6 bilder
9 bilder
17 bilder
20 bilder
30 bilder
57 bilder
SD-minneskort*
256 MB
48 bilder
72 bilder
140 bilder
54 bilder
81 bilder
157 bilder
65 bilder
101 bilder
186 bilder
97 bilder
143 bilder
271 bilder
196 bilder
286 bilder
530 bilder
625 bilder
938 bilder
1742 bilder
B
BILAGA
• Filmer
Radering ............................. En fil, alla filer (med skyddsfunktion)
Ungefärlig
inspelningstid
för inbyggr
minne på
8,0 MB
Ungefärlig
inspelningstid
för SDminneskort
på 256 MB
Effektivt antal bildpunkter .... 8,1 miljoner
Objektiv/Brännvidd
Objektiv ........................... F2,8 (V) till 5,1 (T); f=7,9 (V) till
23,7 mm (T) (motsvarar cirka 38 (V) till
114 mm (T) för 35 mm film)
7 linser i 5 grupper, med en ickesfärisk lins
Maximal
Bildstorlek inspelningstid
(bildpunkter)
per fil
Ungefärlig
datagrad
(bildrutegrad)
HQ
640 × 480
10 minuter
4,0 megabitar
per sekund
(30 bildrutor/
sekund)
16 sekunder
8 minuter
och 21
sekunder
Normal
640 × 480
10 minuter
2,1 megabitar
per sekund,
(30 bildrutor/
sekund)
31 sekunder
15 minuter
och 52
sekunder
745 kilobitar
per sekund,
(15 bildrutor/
sekund)
1 minut och
27 sekunder
LP
320 × 240
10 minuter
Bildbehandlingselement .... 1/1,8-tums färg-CCD med fyrkantiga
punkter
(totalt antal bildpunkter: 8,32 miljoner)
Zoom ................................... 3X optisk zoom; 8X digital zoom
(24X i kombination med optisk zoom)
44 minuter
och 17
sekunder
Fokusering ......................... Kontrastavkännande autofokus
Fokuslägen: Autofokus, närbildsläge,
fastfokus, oändlighetsläge, manuell
fokus
AF-yta: Punkt, multi, fri; hjälplampa för
autofokus
* Baserad på produkter från Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Kapaciteten beror på korttillverkaren.
* För att uppskatta antalet bilder som kan lagras på ett minneskort
med annan kapacitet ska du multiplicera kapaciteten i tabellen
med lämpligt värde.
Ungefärligt fokusomfång (från objektivytan)
Autofokus ........................ 40 cm till ∞
Närbild ............................. 10 cm till 50 cm
Oändlighetsläge .............. ∞
Manuell ............................ 10 cm till ∞
• Användning av optisk zoom gör att
omfången ovan ändras.
274
D
BILAGA
Exponeringskontroll
Ljusmätning ..................... Multimönster, mittvägd, punkt av CCD
Exponering ...................... Program AE, slutartidsprioritet AE,
bländarprioritet AE, manuell exponering
Exponeringskompensation ... –2 EV till +2 EV (i steg om 1/3 EV)
Känslighet .......................... Stillbilder: Auto, ISO 50, ISO 100,
ISO 200, ISO 400
Filmer: Auto
Självutlösare ...................... 10 sekunder, 2 sekunder, tredubbel
självutlösare
Slutare ................................. Elektronisk CCD-slutare; mekanisk
slutare
Program AE: 1/2 till 1/1600 sekund
Manuell exponering/Slutartidsprioritet
AE: 60 till 1/1600 sekund
Bländarprioritet AE: 1 till 1/1600
sekund
• Slutartiderna ovan gäller inte vid
användning av en scen i BEST
SHOT.
Inbyggd blixt
Blixtlägen ......................... Autoblixt, Blixt på, Blixt av,
Högeffektsblixt, Mjukblixt, Reducering
av röda ögon
Blixtomfång ..................... Optisk zoom i vidvinkel: 0,1 till 4,3
meter
Optisk zoom i telefoto: 0,5 till 2,4 meter
• Kontinuerlig slutare med blixt
Optisk zoom i vidvinkel:
0,4 till 3,3 meter
Optisk zoom i telefoto:
0,5 till 1,8 meter
* ISO-känslighet: “Auto”
* Beroende av zoomfaktor.
Bländare ............................. Program AE/Slutartidsprioritet AE:
F2,8 till 8,0*, automatisk omkoppling
* Ljusstyrkan omvandlas
Manuell exponering/Bländarprioritet
AE: F2,8/4,0, automatisk omkoppling
• Användning av optisk zoom gör att
bländarvärdet ändras.
Vitbalans ............................. Automatisk, fast (6 lägen), manuell
omkoppling
275
B
BILAGA
Inspelningsfunktioner ...... Stillbild; ljudstillbild; närbild;
självutlösare; kontinuerlig slutare
(normal kontinuerlig slutare, snabb
kontinuerlig slutare, kontinuerlig
slutare med blixt, kontinuerlig slutare
med zoom, multiläge för kontinuerlig
slutare); BEST SHOT; film med ljud
(film, MOVIE BEST SHOT, kortfilm,
fördröjd film); röstinspelning
• Ljudinspelning är enkanalig.
Tidsfunktioner ................... Inbyggd digital kvartsklocka
Datum och tid .................. Inspelas med bilddatan
Autokalender ................... Till 2049
Världstid .......................... Stad, datum, tid, sommartid; 162
städer i 32 tidszoner
In/utgångar ......................... Vagguttag
USB ..................................... Kompatibel med USB 2.0 Hi-Speed
Mikrofon ............................. Enkanalig
Ljudinspelningstid
Ljudstillbild ...................... Maximalt cirka 30 sekunder per bild
Röstinspelning ................ Cirka 24 minuter med inbyggt minne
Efterinspelning ................ Maximalt cirka 30 sekunder per bild
Högtalare ............................ Enkanalig
Bildskärm ........................... 2,5-tums TFT färg-LCD på 115.200
(480 × 240)
Sökare ................................. Bildskärm och optisk sökare
276
B
BILAGA
■ Strömförsörjning
*2 Villkor för kontinuerlig inspelning
• Temperatur: 23°C
• Bildskärm: På
• Blixt: Av
• Bildinspelning var 15:e sekund med alternativt skifte mellan full
vidvinkelzoom och full telefotozoom.
Strömförsörjning ............... Laddningsbart batteri av litium-jon
(NP-40) × 1
Ungefärlig batterilivslängd:
*3 Villkor för kontinuerlig stillbildsavspelning
• Temperatur: 23°C
• Rullning av en bild cirka var 10:e sekund
Nedanstående värden anger tiden det tar tills strömmen automatiskt slås av
beroende på att batteriet är urladdat enligt de villkor som beskrivs nedan. Vi
kan dock inte gatantera att batteriet faktiskt kan brukas under den angivna
tidslängden. Låga temperaturer sänker livslängden.
Operation
Ungefärlig batterilivslängd
Antal bilder (CIPA standard)*1
(Inspelningstid)
440 bilder (220 minuter)
Antal bilder, Kontinuerlig
inspelning*2 (Inspelningstid)
950 bilder (245 minuter)
Kontinuerlig stillbildsavspelning*3
420 minuter
Kontinuerlig filminspelning*4
200 minuter
Kontinuerlig röstinspelning*5
500 minuter
*4 Ungefärlig tid för kontinuerlig filminspelning, utan användning av zoom.
*5 Tider för röstinspelning är baserade på kontinuerlig inspelning.
Strömförbrukning .............. 3,7 V likström, cirka 3,7 W
Mått (B × H × D) .................. 89 × 58,5 × 23,7 mm
(exklusive utskjutande delar; 19,9 mm
vid tunnaste delen)
Vikt ...................................... Cirka 130 g
(exklusive batterier och tillbehör)
Medföljande tillbehör ........ Laddningsbart batteri av litium-jon
(NP-40), USB-vagga (CA-31), speciell
nättillsats, nätkabel, USB-kabel, AVkabel, rem, CD-ROM, grundreferens
Användbart batteri: NP-40 (märkkapacitans: 1230 mAh)
Förvaringsmedium: SD-minneskort
*1 Antal bilder (CIPA standard)
• Temperatur: 23°C
• Bildskärm: På
• Zoomoperation mellan full vidvinkel och full telefoto var 30:e sekund,
varvid två bilder spelas in, den ena med blixt; strömmen slås av och på
efter inspelning av var 10:e bild.
277
BILAGA
■ Laddningsbart batteri av litium-jon (NP-40)
■ Speciell nättillsats (Intagstyp) (AD-C52G)
Märkspänning .................... 3,7 V
Strömförsörjning ............... 100 till 240 V växelström, 50/60 Hz,
83 mA
Märkkapacitans ................. 1230 mAh
Uteffekt ............................... 5,3 V likström, 650 mA
Brukstemperatur ............... 0°C till 40°C
Mått (B × H × D) .................. 38,5 × 38,0 × 9,3 mm
Mått (B × D × H) .................. 50 × 20 × 70 mm
(exklusive utskjutande delar och kabel)
Vikt ...................................... Cirka 34 g
Vikt ...................................... Cirka 90 g
■ USB-vagga (CA-31)
■ Speciell nättillsats (Stickproppstyp) (AD-C52J)
In/utgångar ......................... Kamerauttag, USB-port,
Nättillsatsingång (DC IN 5.3V) /
AV-uttag (speciell miniport, NTSC/
PAL)
Strömförsörjning ............... 100 till 240 V växelström, 50/60 Hz,
83 mA
Uteffekt ............................... 5,3 V likström, 650 mA
Strömförbrukning .............. 5,3 V likström, cirka 3,2 W
Mått (B × D × H) .................. 50 × 18 × 70 mm
(exklusive utskjutande delar och kabel)
Mått (B × H × D) .................. 107 × 33 × 66 mm
(exklusive utskjutande delar)
Vikt ...................................... Cirka 90 g
Vikt ...................................... Cirka 67 g
278
CASIO COMPUTER CO.,LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
M10
MA0612-D
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement