Casio EX-S2 null
D
Digitale Camera
EX-S2/EX-M2
Gebruiksaanwijzing
Gefeliciteerd met de aanschaf
van dit CASIO product. Voordat
u het in gebruik neemt dient u
eerst de voorzorgsmaatregelen
in deze gebruiksaanwijzing
aandachtig door te lezen. Houd
de gebruiksaanwijzing daarna
op een veilige plaats voor
latere naslag.
Alle afbeeldingen in deze
gebruiksaanwijzing laten de EX-M2
zien. Zie de tekst die bij de afbeeldingen
staat voor meer informatie over hoe de
EX-S2 en EX-M2 van elkaar verschillen.
EX-M2
INLEIDING
INLEIDING
Uitpakken
Controleer dat alle hier getoonde items inderdaad meegeleverd zijn met de camera. Mocht er iets missen, neem dan zo snel
mogelijk contact op met de dealer.
Camera
Oplaadbare lithium-ion accu
(NP-20)
USB slede
Speciale netadapter
EX-M2
Netsnoer *
Polsriem
CD-ROM
Speciale USB kabel
Dummy kaart
* In de camera wanneer u
deze aanschaft.
Aansluitingdeksel
* Bevestigd aan
de camera
wanneer u deze
aanschaft.
LCD afstandsbediening
* Wordt enkel met
model EX-M2
meegeleverd
Stereo hoofdtelefoon
Basisreferentie
* Wordt enkel met
model EX-M2
meegeleverd
Gebruiksaanwijzing
voor de oplaadbare
lithium-ion accu
* De vorm van de netstekker hangt af van het land waar de camera
wordt aangeschaft.
2
INLEIDING
17
Inhoudsopgave
VOORBEREIDINGEN
Algemene gids ........................................................... 17
2
Camera
USB slede
INLEIDING
17
18
Uitpakken ..................................................................... 2
Gebruiken van de controleregelaar ........................... 19
Kenmerken ................................................................... 8
Inhoud van het beeldscherm ..................................... 20
Voorzorgsmaatregelen ................................................. 9
Indicators .................................................................... 22
Algemene voorzorgsmaatregelen
Voorzorgsmaatregelen bij data foutlezingen
Voorwaarden voor juiste werking
Condens
LED achtergrondverlichting
Lens
Overige
14
9
11
12
12
13
13
13
Vastmaken van de polsriem ....................................... 22
Spanningsvereisten ................................................... 23
Inleggen van de accu
Opladen van de accu
Voorzorgsmaatregelen voor stroomtoevoer
In- en uitschakelen van de camera
Automatische stroomonderbreker (APO)
23
24
28
29
29
Gebruik van de in-beeld menu’s ................................ 30
SNELSTARTGIDS
Configureren van de displaytaal en de klokinstellingen ... 32
Voorbereidingen ......................................................... 14
34
Configureren van de displaytaal
en de klokinstellingen ................................................. 15
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
Opnemen van een beeld ............................................ 34
Opnemen van een beeld ............................................ 15
Aangaande het beeldscherm van de opnamefunctie
Opname voorzorgsmaatregelen
Bekijken van een opgenomen beeld ......................... 16
Wissen van een beeld ................................................ 16
3
35
35
INLEIDING
Gebruiken van de zoom ............................................. 36
54
WEERGAVE
Gebruiken van de flitser ............................................. 37
Voorzorgsmaatregelen voor de flitser
Elementaire weergavebediening ............................... 54
38
Weergave van een audio snapshot
(alleen bij model EX-M2)
Gebruiken van de zelfontspanner .............................. 39
Specificeren van beeldgrootte en beeldkwaliteit ....... 40
Beeldgrootte specificeren
Beeldkwaliteit specificeren
55
Inzoomen op het weergegeven beeld ....................... 56
40
41
Afmetingen van een beeld heraanpassen ................. 57
Weergeven van een film ............................................ 58
42
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
Toevoegen van audio aan een snapshot
(alleen bij model EX-M2). .......................................... 59
Belichtingscompensatie (EV verschuiving) ............... 42
Heropnemen van het geluid
Handmatig bijstellen van de witbalans
60
Weergeven van een spraakopnamebestand
(alleen bij model EX-M2) ........................................... 61
Bijstellen van de witbalans ......................................... 43
44
Gebruiken van de beste shotfunctie .......................... 45
62
Gebruiken van de filmfunctie ..................................... 46
Opnemen van audio (alleen bij model EX-M2) ......... 48
Toevoegen van geluid aan een snapshot
Opnemen van spraak
WISSEN VAN BESTANDEN
Wissen van een enkel bestand .................................. 62
48
49
Wissen van alle bestanden ........................................ 63
Camera instellingen van de REC (opname) functie .. 51
In- en uitschakelen van het beeldscherm
In- en uitschakelen van beeldcontrole
Toewijzen van functies aan de controleregelaar
Specificeren van de default instellingen bij inschakelen
van de spanning
51
51
52
64
BEHEER VAN BESTANDEN
Mappen ....................................................................... 64
Geheugenmappen en -bestanden
53
64
Beschermen van bestanden ...................................... 65
Beveiligen van een enkel bestand
Beveiligen van alle bestanden
4
65
66
INLEIDING
DPOF .......................................................................... 66
76
Een datum toevoegen tijdens het afdrukken
67
Configureren van de afdrukinstellingen voor
een enkel beeld
67
Configureren van de afdrukinstellingen voor alle beelden 68
Gebruiken van een geheugenkaart ........................... 77
Insteken van een geheugenkaart in de camera
Verwijderen van een geheugenkaart uit de camera
Formatteren van een geheugenkaart
Voorzorgsmaatregelen voor de geheugenkaart
PRINT Image Matching II ............................................. 69
Exif Print ..................................................................... 69
72
77
77
78
79
Kopiëren van bestanden ............................................ 79
Gebruik van de FAVORITE folder .............................. 70
Kopiëren van een bestand naar de FAVORITE map
Tonen van een bestand in de FAVORITE map
Wissen van een bestand uit de FAVORITE map
GEBRUIKEN VAN EEN GEHEUGENKAART
Kopiëren van alle bestanden in het ingebouwde
geheugen naar een geheugenkaart
Kopiëren van een bestand van een geheugenkaart
naar het ingebouwde geheugen
70
71
71
ANDERE INSTELLINGEN
81
79
80
In- en uitschakelen van de toetstoon ......................... 72
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
Specificeren van een beeld voor het startscherm ..... 72
Installeren van de software van de CD-ROM ............ 81
Aangaande de gebundelde CD-ROM
Computersysteem vereisten
Veranderen van de datum- en tijdinstellingen ........... 73
Veranderen van de datumopmaak
74
81
82
Installeren van de software van de CD-ROM in
Windows ..................................................................... 83
Veranderen van de displaytaal .................................. 74
Formatteren van het ingebouwde geheugen ............. 75
Voorbereidingen
Selecteren van een taal
Bekijken van het “Read me” bestand
Installeren van een applicatie
Bekijken van gebruikersdocumentatie (PDF bestanden)
Verlaten van de menu applicatie
5
83
83
84
84
85
85
INLEIDING
Uitschakelen van de werking
van de afstandsbedieningstoetsen
Installeren van software van de CD-ROM op een
Macintosh computer ................................................... 85
Installeren van software
85
Bekijken van gebruikersdocumentatie (PDF bestanden) 88
Voorzorgsmaatregelen bij audioweergave .............. 105
Overschrijven van bestanden naar een computer .... 89
Overschrijven van bestanden via een USB aansluiting
Gebruiken van een geheugenkaart om beelden
over te schrijven naar een computer
Geheugendata
Geheugendirectorystructuur
Door de camera ondersteunde beeldbestanden
Voorzorgsmaatregelen voor het ingebouwde geheugen
en de geheugenkaart
104
Foutlezingen op de LCD van de afstandsbediening ... 105
89
106
92
93
94
95
APPENDIX
Menureferentie ......................................................... 106
Indicatorreferentie .................................................... 107
Camera indicators
USB slede indicators
95
107
109
Gids voor het oplossen van moeilijkheden ............... 110
96
Tonen van boodschappen
WEERGEVEN VAN EEN AUDIOBESTAND
(Alleen voor model EX-M2)
Belangrijkste technische gegevens
Oversturen van audiobestanden naar de camera ..... 96
Audiobestanden wissen
97
Voorbereidingen bij de camera voor werking
als een audiospeler .................................................... 97
Gebruiken van de camera als audiospeler ................ 98
Algemene gids
Basisbediening van de afstandsbediening
Specificeren van de audioweergavefunctie
Selecteren van de weergave van een
specifiek muzieknummer
Specifceren van de weergavevolgorde
van de muzieknummers
113
Technische gegevens ............................................... 114
98
100
101
101
102
6
114
INLEIDING
• Acrobat en Acrobat Reader zijn handelsmerken van
Adobe System Incorporated.
• De USB driver (massa-opslag) gebruikt Phoenix
Technologies Ltd. software.
Compatibility Software Copyright C 1997
Phoenix Technologies Ltd., alle rechten voorbehouden.
• MPEG Layer-3 audio decodeer technologie is onder
licentie van Fraunhofer IIS en Thompson mutimedia.
• Namen van andere fabrikanten, producten en service
die gebruikt worden in deze gebruiksaanwijzing kunnen ook handelsmerken of dienst merken zijn van anderen.
• Photo Loader en Photohands zijn eigendom van
CASIO COMPUTER CO., LTD. Met uitzondering van
het bovengenoemde, vallen alle auteursrechten en
andere gerelateerde rechten van deze applicaties aan
CASIO COMPUTER CO., LTD.
BELANGRIJK!
• The inhoud van deze gebruiksaanwijzing is onder
voorbehoud en kan zonder voorafgaande mededeling
worden veranderd.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade of verlies voortvloeiend uit het gebruik van deze gebruiksaanwijzing.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verlies of eisen tot schadevergoeding door derden die voortvloeien uit het gebruik
van de EX-S2/EX-M2.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. zal niet aansprakelijk
gesteld worden voor schade of verlies door u of door
derden door het gebruik van Photo Loader en of
Photohands.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade of verlies door het wissen van data als gevolg van een defect, reparaties of
het vervangen van de accu. Zorg er altijd voor een
reservekopie te maken van belangrijke data op andere media om u in te dekken tegen verlies.
• Het SD logo is een geregistreerd handelsmerk.
• Windows, Internet Explorer en DirectX zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation.
• Macintosh is een geregistreerd handelsmerk van
Apple Computer, Inc.
• MultiMediaCardTM is een handelsmerk van Infineon
Technologies AG van Duitsland en onder licentie aan
MultiMediaCard Association (MMCA).
■ Door auteursrechten opgelegde beperkingen
Behalve met als doeleinde uw eigen persoonlijke genoegen
is het kopiëren van snapshotbestanden en filmbestanden
zonder toestemming in overtreding met auteursrechten en
internationale verdragen. Het tegen vergoeding of gratis distribueren van dergelijke bestanden aan derden via het internet zonder toestemming van de eigenaar van de auteursrechten is in overtreding met de wetgeving ten aanzien van
auteursrechten en internationale verdragen.
7
INLEIDING
• Beste shot
Selecteer eenvoudigweg het voorbeelddécor dat overeenkomt met het type beeld dat u probeert op te nemen en de
camera voert ingewikkelde instellingen geheel automatisch uit om elke keer opnieuw mooie beelden te maken.
Kenmerken
• 2,0 miljoen effectieve beeldpunten
Een hoge-resolutie megapixel CCD voorziet in 2,0 miljoen
effectieve beeldpunten (2,11 miljoen totale beeldepunten)
voor beelden waarvan mooie afdrukken kunnen worden
gemaakt.
• DCF data opslag
Het DCF (Design rule for Camera File systemen) data
opslagprotocol voorziet in beeld compatibiliteit tussen camera en printers.
• Vaste scherpstellens en snelle werking
Een vaste scherpstelling maakt bewegen van de lens overbodig hetgeen de starttijd en de tijd om een foto te maken
verkort.
• Digitale Print Order Format (DPOF)
Beelden kunnen gemakkelijk afgedrukt worden in de gewenste volgorde door gebruik te maken van een DPOFcompatibele printer. DPOF kan ook gebruikt worden voor
het specificeren van beelden en hoeveelheden door professionele afdrukdienstverleningen.
• 1,6-inch TFT LCD kleurenscherm
• 4X digitale zoom
• 12MB flashgeheugen
Beelden kunnen opgenomen worden zonder gebruik van
een geheugenkaart.
• PRINT Image Matching II Compatibel
Beelden omvatten PRINT Image Matching II data (functie
instelling en andere camera instelinformatie). Een printer
die PRINT Image Matching II ondersteunt, leest deze data
en stemt het afgedrukte beeld daarop af zodat de beelden
er uit komen zoals u bedoeld had toen u ze opnam.
• Ondersteuning voor SD geheugenkaarten en MMC
(MultiMedia Card = multimedia kaart) voor geheugenuitbreiding.
• Gemakkelijk opladen
U hoeft de camera alleen maar in de USB slede te plaatsen
om de accu op te laden.
• Bijgesloten met Photo Loader en Photohands
Uw camera wordt geleverd met de nieuwste versie van
Photo Loader, de populaire applicatie die automatisch
beelden laadt van uw camera naar uw PC. Ook is
Photohands bijgesloten, een applicatie die het retoucheren
van beelden versnelt en vergemakkelijkt.
• Gemakkelijk oversturen van beelden
Stuur beelden over naar een computer door de camera gewoonweg in de USB slede te plaatsen.
8
INLEIDING
* Enkel voor model EX-M2
Voorzorgsmaatregelen
• Snapshot + audio functie
Voegt geluid toe aan een snapshot.
Algemene voorzorgsmaatregelen
Let erop altijd de volgende belangrijke voorzorgsmaatregelen na te leven wanneer u de EX-S2/EX-M2 gebruikt.
• Film + audio functie
• Spraakopname
Snel en gemakkelijk opnemen van spraakdata
Alle verwijzingen in deze gebruiksaanwijzing naar “deze camera” en “de camera” verwijzen naar de CASIO EX-S2/EXM2 digitale camera.
• Na opname
Voegt geluid toe aan beelden die zijn opgenomen.
• Probeer nooit beelden op te nemen of de ingebouwde
display te gebruiken terwijl u een motorvoertuig aan het
besturen bent of terwijl u aan het lopen bent. Dit creëert
namelijk het gevaar op een ernstig ongeluk.
• Probeer nooit de behuizing van de camera te openen of uw
eigen reparaties uit te voeren. Als de interne
hoogspanningscomponenten ontbloot worden, creëert dit
gevaar op elektrische schok. Laat onderhoud en reparatiewerkzaamheden altijd over aan door een CASIO erkende
onderhoudswerkplaats.
• Kijk nooit door de zoeker van de camera naar de zon of
naar een ander helder licht. Hierdoor kunt u uw gezichtsvermogen beschadigen.
• Houd het aansluiting deksel en de andere kleine onderdelen en accesoires van deze camera buiten het bereik van
kleine kinderen. Mocht een klein onderdeel per ongeluk ingeslikt worden, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts.
• Kenmerken van de audiospeler
Gebruik de camera voor het spelen van muziekdata van
standaard MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) bestanden.
9
INLEIDING
• Mocht u ooit rook of een vreemde geur bespeuren bij de
camera, schakel de camera onmiddellijk uit, haal de stekker van het netadaptersnoer uit het stopcontact. Als het gebruik van de camera onder deze omstandigheden wordt
voortgezet, brengt dit het gevaar op elektrische schok en
brand met zich mee. Overtuig u er eerst van dat er geen
rook meer uit de camera komt en neem de camera dan ter
reparatie mee naar de dichtstbijzijnde CASIO erkende
onderhoudswerkplaats. Probeer onderhoud en reparaties
nooit zelf uit te voeren.
• Gebruik de netadapter nooit om andere apparatuur dan
deze camera van spanning te voorzien. Gebruik ook nooit
een andere netadapter dan de meegeleverde om deze camera van spanning te voorzien.
• Bedek de netadapter nooit met een plaid, een deken of een
andere afdekking terwijl hij gebruikt wordt en gebruik de
adapter ook niet bij een kachel.
• Trek de stekker van het netadaptersnoer minstens eens
per jaar uit het stopcontact en reinig het gedeelte bij de
stekers van de stekker. Stof kan zich ophopen rond de
stekers en gevaar op brand met zich meebrengen.
• Mocht de behuizing van de camera ooit breken doordat de
camera gevallen is of op andere manier blootgesteld is aan
een ruwe behandeling, schakel dan onmiddellijk de spanning uit, haal de stekker van het netadaptersnoer uit het
stopcontact en neem contact op met de dichtstbijzijnde
CASIO erkende onderhoudswerkplaats.
• Richt de flitser nooit op een persoon die een motorvoertuig
aan het besturen is. Dit kan hinder veroorzaken en het gevaar op een ongeluk met zich meebrengen.
• Gebruik de flitser nooit als het te dicht bij de ogen van het
onderwerp is. Intens licht kan schade toebrengen aan het
gezichtsvermogen als de flitser op te korte afstand wordt
gebruikt, in het bijzonder geldt dit voor kinderen. Bij gebruik van de flitser dient de camera minstens één meter
van het onderwerp gehouden te worden.
• Houd de camera uit de buurt van water en andere vloeistoffen en laat hem nooit nat worden. Vocht brengt het gevaar
op elektrische schok en brand met zich mee. Gebruik de
camera nooit buiten in de regen of sneeuw, bij de kust of op
het strand, in de badkamer, enz.
• Mochten vreemde voorwerpen of water de camera binnendringen, schakel de camera dan onmiddellijk uit, haal de
stekker van het netadaptersnoer uit het stopcontact en
neem contact op met de dealer of de dichtstbijzijnde
CASIO erkende onderhoudswerkplaats. Als het gebruik
van de camera onder deze omstandigheden wordt voortgezet, brengt dit het gevaar op elektrische schok en brand
met zich mee.
10
INLEIDING
• Gebruik de camera nooit in een vliegtuig of een andere
plaats waar het gebruik ervan verboden is. Dit kan namelijk
tot een ongeluk leiden.
• Materiële schade en defecten van deze camera kunnen er
toe leiden dat de in het geheugen opgeslagen data gewist
wordt. Maak altijd reservekopieën van data door ze over te
sturen naar het geheugen van een PC.
• Open nooit het accudeksel, verbreek nooit de aansluiting
van de netadapter met de camera en trek deze nooit uit het
stopcontact terwijl u beelden aan het opnemen bent. Niet
alleen maakt dit het onmogelijk de huidige beelden op te
nemen, het kan ook de andere beelddata beschadigen die
reeds opgeslagen waren in het geheugen van de camera.
Voorzorgsmaatregelen bij data foutlezingen
• Uw digitale camera is vervaardigd met digitale precisie-onderdelen. Bij elk van de volgende omstandigheden bestaat
het gevaar op de beschadiging van data in het camerageheugen.
— Het verwijderen van de accu terwijl het opnemen van
beelden of het oversturen van data plaatsvindt.
— Het verwijderen van een geheugenkaart terwijl het opnemen van beelden plaatsvindt.
— Het verwijderen van de accu, het verwijderen van de
geheugenkaart of het plaatsen van de camera in de
USB slede terwijl de bedrijfs-/flitseroplaadindicator nog
aan het knipperen is nadat u de camera uitgeschakeld
heeft.
— Het verbreken van de aansluiting van de USB kabel of
het verwijderen van de camera uit de USB slede of het
loskoppelen van de netadapter van de USB slede terwijl
het versturen van data plaatsvindt.
— Het gebruik van een zwakke accu.
— Andere abnormale omstandigheden.
Elk van de bovengenoemde omstandigheden kan er toe leiden dat een foutlezing op het scherm verschijnt (pagina
113). Volg de aanwijzingen die te vinden zijn bij de melding
om de situatie te corrigeren.
11
INLEIDING
Voorwaarden voor juiste werking
Condens
• Deze camera is ontworpen voor gebruik bij temperaturen
tussen 0ºC en 40ºC.
• Gebruik de camera niet en berg hem niet op op de volgende plaatsen.
— Op plaatsen die blootstaan aan het directe zonlicht.
— Op plaatsen die blootstaan aan hoge vochtigheid of
veel stof.
— In de omgeving van airconditionings, kachels of andere
plaatsen die blootstaan aan extreme temperaturen.
— Binnenin een gesloten voertuig, in het bijzonder wanneer deze in de zon geparkeerd staat.
— Op plaatsen die blootstaan aan sterke trillingen.
• Wanneer u de camera binnen brengt op een koude dag of
op een andere manier blootstelt aan plotselinge veranderingen in temperatuur, bestaat de mogelijkheid dat
condens zich kan gaan vormen op de buitenkant of op de
inwendige componenten. Condens kan defectieve werking
veroorzaken zodat u moet vermijden dat de hij blootstaat
aan omstandigheden die condens kunnen veroorzaken.
• Om te voorkomen dat condens überhaupt gevormd wordt,
dient u de camera in een plastic tas te plaatsen voordat u
hem naar een plaats brengt die veel warmer of kouder is
dan de huidige plaats. Laat de camera in de plastic tas totdat de lucht in de tas de kans heeft gekregen om dezelfde
temperatuur als die van de nieuwe plaats heeft bereikt.
Mocht condens zich toch gevormd hebben, verwijder dan
de accu van de camera en laat het accudeksel voor enkele
uren open.
12
INLEIDING
LED achtergrondverlichting
Overige
• Het beeldscherm wordt door een LED achtergrondlamp
verlicht. Een donker beeldscherm geeft aan dat het LED
achtergrond het eind van haar levensduur heeft bereikt en
vervangen dient te worden door een CASIO erkende
onderhoudswerkplaats. Merk op dat u het vervangen van
het LED achtergrondlicht in rekening wordt gebracht. De
helderheid van het LED achtergrondlicht zal na ongeveer
1000 uren tot ongeveer de helft teruglopen.
• Tijdens het gebruik kan de camera ietwat warm worden. Dit
duidt niet op een defect.
Lens
• Oefen nooit te veel kracht uit bij het reinigen van het oppervlak van de lens. Word dit toch gedaan, dan kan de lens
bekrast raken en defecten worden veroorzaakt.
• Vingerafdrukken, stof en anderszins bevuilen van de lens
kan op de juiste manier opnemen belemmeren. Raak de
lens nooit met de vingers aan. U kunt stofdeeltjes van de
lens verwijderen met een lensblazer. Veeg vervolgens het
oppervlak van de lens af met een zachte lensdoek.
13
SNELSTARTGIDS
SNELSTARTGIDS
Voorbereidingen
1. Leg de accu in (pagina 23).
2. Plaats de camera in de USB slede om de accu op te
laden (pagina 24).
• Het kost ongeveer twee uur om een accu volledig op te laden.
1
1
2
2
3
14
SNELSTARTGIDS
Configureren van de displaytaal en de
klokinstellingen
Opnemen van een beeld
(Zie pagina 34 voor details.)
BELANGRIJK!
• Let erop de volgende instellingen te configureren
voordat u de camera gebruikt voor het opnemen van
beelden (zie pagina 32 voor details).
4
1
1
3
2
2, 3, 4, 5
1. Druk op de spanningstoets om de camera in te schakelen.
2. Druk de controleregelaar naar boven of beneden
1. Druk op de spanningstoets om de camera in te
om de gewenste taal te selecteren (pagina 33).
Klik door de controleregelaar om de taalinstelling te registreren en de navolgende
klokinstelling te kiezen.
Stel de datum en de tijd in (pagina 33).
Klik door de controleregelaar om de klokinstellingen
te registreren en het instelscherm te verlaten.
2. Stel de functiekeuzeschakelaar af op “REC”
3.
4.
5.
schakelen.
(opname).
3. Richt de camera op het onderwerp en gebruik
het beeldscherm of de zoeker om de compositie van het beeld te maken.
4. Houd de camera stil en druk de sluiterontspanningstoets voorzichtig in.
15
SNELSTARTGIDS
Bekijken van een opgenomen beeld
Wissen van een beeld
(Zie pagina 54 voor details.)
(Zie pagina 62 voor details.)
1
1
3
3, 4, 5, 6
1.
2.
3.
4.
1. Druk op de spanningstoets om de camera in te
schakelen.
2. Stel de functiekeuzeschakelaar af op “PLAY”
(weergave).
5.
3. Druk de controleregelaar naar links
Druk op de spanningstoets om de camera in te schakelen.
Stel de functiekeuzeschakelaaraf op “PLAY” (weergave).
Druk de controleregelaar naar beneden om te selecteren.
Druk de controleregelaar naar links of rechts om door beelden heen te bladeren en het beeld te zien dat u wilt uitwissen.
Druk de controleregelaar naar boven of beneden om
“Delete” (wissen) te selecteren.
• Selecteer “Cancel” (annuleren) om het beeldwisfunctie te
verlaten zonder iets uit te wissen.
(terugwaarts) of rechts (voorwaarts) om door
beelden heen te bladeren op het beeldscherm.
6.
16
Klik de controleregelaar in om het geselecteerde
beeld te wissen.
VOORBEREIDINGEN
VOORBEREIDINGEN
Dit hoofdstuk bevat alles wat u dient te weten aangaande het gebruik van de camera en wat u dient te doen voordat u daaraan
gaat beginnen.
Algemene gids
De volgende afbeeldingen tonen de namen van elk component, elke toets en elke schakelaar op de camera.
Camera
■ Voorkant
1
2
■ Achterkant
7 Bedrijfs-/
78
3
flitseroplaadindicator
9
0
4
A
1 Spanningstoets
2 Sluiterontspanningstoets
3 Flitser
4 Lens
5 Microfoon
6
8 Zoeker
9 MENU toets
0 Functiekeuzeschakelaar
A Polsriemstang
B Accudeksel
C Luidspreker
(alleen bij model EX-M2)
D Regelaar
E
(alleen bij model EX-M2)
6 Zelfontspanningsindicator
D
C
5
B
* Druk de controleregelaar
naar boven of beneden,
naar links of naar rechts om
items te selecteren. Om een
functie uit te voeren klikt u
door de controleregelaar
recht in te drukken.
E Beeldscherm
17
VOORBEREIDINGEN
■ Achterkant
USB slede
F
G
Door de CASIO digitale camera eenvoudigweg op de USB
slede te plaatsen wordt u in staat gesteld de volgende taken
te verrichten.
• Opladen van de accu (pagina 24)
• Automatisch oversturen van beelden naar een omputer
(pagina 89)
F Aansluitingdeksel
G Geheugenkaart sleufdeksel
Gebruikt u geen geheugenkaart, steek dan altijd de
dummy kaart in deze sleuf om hem te beschermen
tegen stof en schade.
■ Voorkant
1 2
3
Verwijderen van het aansluitingdeksel
H
1 Camera aansluiting
2 USB indicator
3 Oplaadindicator (CHARGE)
Let erop altijd het
aansluitingdeksel terug te
plaatsen wanneer de
aansluiting niet gebruikt
wordt.
■ Achterkant
H Aansluiting
* Aansluiting van een LCD
afstandsbediening wordt
enkel ondersteund door
model EX-M2.
4 USB
(USB poort)
5 5,3V gelijkspanningsin-
54
18
gangsaansluiting
(netadapteraansluiting)
VOORBEREIDINGEN
OPMERKING
Gebruiken van de controleregelaar
• Zie “Gebruiken van de camera als een audiospeler”
op pagina 98 voor informatie aangaande de LCD afstandsbediening die meegeleverd wordt met de EXM2.
De controleregelaar wordt gebruikt voor het selecteren van
in-beeld items en om functies uit te voeren. Hieronder volgt
de terminologie die in deze gebruiksaanwijzing gebruikt
wordt voor het beschrijven van de bediening van de
controleregelaar.
Terminologie
Betekenis
Drukken
Druk de controleregelaar met uw
duim naar boven, beneden, naar
links of naar rechts.
Klikken
Druk de controleregelaar recht naar
beneden met uw duim todat de
controleregelaar klikt.
Drukken
Klikken
• Druk terwijl een menu zich in beeld bevindt op de controleregelaar om een tab of een menu item te selecteren. Wanneer het gewenste item geselecteerd is, klik dan op de
controleregelaar voor uitvoeren of toepassen.
19
VOORBEREIDINGEN
Inhoud van het beeldscherm
Het beeldscherm houd u via verschillende indicatoren en ikonen op de hoogte van de status van uw camera.
■ Opnamefunctie
Zelfontspanner
Opnamefunctie
Snapshot
Witbalansindicator
Geen
Beste shot
Automatisch
Film
Zonlicht
Snapshot Audio (alleen bij model EX-M2)
Schaduw
Spraakopname (alleen bij model EX-M2)
Gloeilamp
Geheugencapaciteit
(resterend aantal beelden
dat kan worden opgeslagen
TL-verlichting
Handmatig
Flitserfunctie indicator
Geen
Beeldformaat
Automatisch
1600 x1200 beeldpunten
1280 x 960 beeldpunten
640 x 480 beeldpunten
Flitser uit
Flitser aan
Kwaliteit
Reductie van rode ogen
Fijn (FINE)
Normaal (NORMAL)
Economisch (ECONOMY)
OPMERKING
Digitale zoomfactor
• U kunt weergave van
Accucapaciteit
beeldscherminformatie
in- en uitschakelen. Zie
“In- en uitschakelen
van het beeldscherm”
op pagina 51 voor
meer informatie.
EV waarde
20
Datum en tijd
Ingebouwd geheugen
ingesteld voor data
opslag.
Geheugenkaart
geselecteerd voor data
opslag.
VOORBEREIDINGEN
■ Weergavefunctie (PLAY)
BELANGRIJK!
• Sommige informatie wordt mogelijk niet juist getoond
als het een beeld betreft dat opgenomen was met een
ander model camera.
Mapnummer/bestandnummer
Beeldbeveiligingindicator
Beeldformaat
1600 x1200 beeldpunten
1280 x 960 beeldpunten
640 x 480 beeldpunten
Kwaliteit
Fijn (FINE)
Normaal (NORMAL)
Economisch (ECONOMY)
Ingebouwd
geheugendata
Geheugenkaartdata
Accucapaciteit
Datum en tijd
21
VOORBEREIDINGEN
Indicators
Vastmaken van de polsriem
Middels de kleur en status (brandend of knipperend) van de
indicators wordt u op de hoogte gehouden van de huidige
status van de camera en de USB slede. Zie
“Indicatorreferentie” op pagina 107 voor details.
Maak de polsriem vast aan de polsriemstang zoals aangegeven in de afbeelding.
Bedrijfs-/flitseroplaadindicator
Zelfontspannerindicator
USB indicator
BELANGRIJK!
Oplaadindicator
(CHARGE)
22
• Zorg ervoor de polsriem om uw pols te houden wanneer u de camera aan het gebruiken bent om te voorkomen dat hij onverhoeds valt.
• De meegeleverde polsriem is enkel bedoeld voor gebruik met deze camera. Gebruik de polsriem niet voor
andere toepassingen.
• Gebruik de polsriem nooit om de camera mee rond te
zwaaien.
VOORBEREIDINGEN
3. Sluit het accudeksel en schuif het vervolgens
Spanningsvereisten
in de door de pijl aangegeven richting terwijl u
er tegen blijft drukken.
Uw camera wordt door een oplaadbare lithium-ion accu (NP20) van stroom voorzien.
Inleggen van de accu
1. Druk het accudeksel tegen de kant van de camera, schuif het in de door het teken aangegeven richting en open hem dan.
BELANGRIJK!
• Gebruik alleen de speciale oplaadbare lithium-ion
accu NP-20 om deze camera van stroom te voorzien.
Het gebruik van een ander type accu wordt niet ondersteund.
OPMERKING
2. Plaats de pijl op de accu tegenover de pijl op
• Open om de accu te verwijderen het accudeksel.
Draai de camera op haar kant en let er daarbij op dat
de accu er niet plotseling uitvalt. Wanneer de accu
gedeeltelijk naar buiten glijdt, pakt u hem met de hand
beet.
de camera zoals aangegeven in de afbeelding
en schuif de accu in het accuvak.
Pijlen
De accu is niet opgeladen wanneer de de camera aanschaft. U dient de accu dus op te nemen voordat u de
camera voor de eerste maal in gebruik neemt.
NP-20
23
VOORBEREIDINGEN
4. Schakel de camera uit
Opladen van de accu
en verwijder het
aansluitingdeksel.
1. Sluit het netsnoer aan op de netadapter.
2. Steek het andere uiteinde van het netsnoer in
een stopcontact.
Aansluitingdeksel
3. Slui de netadapter aan op de 5,3V gelijkspanningsingangsaansluiting (DC IN 5.3V) van
de USB slede.
5,3V gelijkspanningsingangsaansluiting
(DC IN 5.3V)
5. Plaats de camera op
de USB slede.
• De oplaadindicator
(CHARGE) op de USB
slede zou rood moeten
worden om aan te
geven dat het opladen
gestart is. De
oplaadindicator
(CHARGE) wordt groen
wanneer het opladen
voltooid is.
USB slede
Netadapter
Oplaadindicator
(CHARGE)
6. Neem na het opladen de camera uit de USB
slede en plaats het aansluitingdeksel terug.
Netsnoer
24
VOORBEREIDINGEN
• De CHARGE indicator gaat rood knipperen als er zich
een problem opdoet bij het opladen van de accu. Een
probleem kan op één van de volgende condities wijzen: een probleem met de slede, een probleem met
de camera of een probleem met de accu of hoe die
ingelegd is. Neem de camera van de slede af en monteer hem opnieuw om te kijken of hij nu wel goed
werkt.
• De USB slede kan enkel gebruikt worden voor het opladen van de accu of voor USB data communicatie.
BELANGRIJK!
• Het duurt ongeveer twee uur om te accu volledig op te
laden. De werkelijke oplaadtijd hangt af van de huidige accucapaciteit en de oplaadomstandigheden.
• Gebruik voor het opladen van de speciale oplaadbare
lithium-ion accu NP-20 enkel de USB slede. Gebruik
nooit een andere oplaadeenheid.
• Gebruik enkel de meegeleverde netadapter. Gebruik
nooit een ander type netadapter. Gebruik de los verkrijgbare AD-C620 en AD-C630 netadapters in geen
geval met deze camera.
• Let er op dat de camera aansluiting van de USB slede
stevig en zover mogelijk in de camera aansluiting zit.
• De oplaadindicator (CHARGE) kan oranje branden en
het opladen begint soms niet onmiddellijk als u de camera net daarvoor nog gebruikte (waardoor de accu
warm wordt) of als u de accu probeert op te laden terwijl de omgevingstemperatuur te hoog of juist te laag
is. Wacht in dit geval gewoon een poosje totdat de
accu de normale temperatuur bereikt heeft. De
CHARGE indicator wordt rood en het opladen begint
wanneer de accu zich binnen het toegestane oplaadtemperatuurbereik bevindt.
OPMERKING
• De meegeleverde netadapter is ontworpen voor werking op elke voeding tussen 100V en 240V wisselspanning. Merk echter op dat de vorm van de stekker
afhangt van het land waar de camera aangeschaft
wordt. Bent u van plan de netadapter te gebruiken in
een land waar de vorm van de netstekker afwijkt van
die in uw land, vervang dan het netsnoer door een
ander netsnoer dat meegeleverd werd met de camera
of schaf een los in de handel verkrijgbaar netsnoer
aan dat past bij de stopcontacten in het desbetreffende land.
25
VOORBEREIDINGEN
■ Als de camera normaal werkt
■ Richtlijnen voor de levensduur van de accu
De onderstaande waarden voor de richtlijnen van de levensduur van de accu geven de hoeveelheid tijd bij standaard
temperatuur (25ºC) totdat de spanning automatisch uitgeschakeld wordt doordat de accu leeggeraakt is. Deze waarden zijn geen garantie dat de accu inderdaad de aangegeven hoeveelheid diensttijd zal verstrekken. De levensduur
van de accu kan gereduceerd worden door lage temperaturen en lang en intensief gebruik.
1. Blijf de camera gebruiken tot de accu leeg is en
laad de accu opnieuw op.
■ Als de camera niet normaal werkt
Dat kan betekenen dat er een probleem is met de manier
waarop de accu ingelegd is.
Werking
1. Verwijder de accu uit de camera en controleer
Doorlopend opnemen*1
Doorlopende weergave*2
(Doorlopend opnemen van
snapshots)
of de contactpunten van de accu-aansluitingen
vuil zijn. Mocht dit het geval zijn, veeg deze
dan af met een droge doek.
2. Controleer dat het netsnoer van de netadapter
stevig aangesloten is op het stopcontact en op
de slede.
Levensduur accu
Ca. 65 minuten (390 opnamen)
Ca. 110 minuten
Doorlopende spraakopname*3
Ca. 80 minuten
Doorlopende audioweergave*3
Ca. 330 minuten
*1 Condities bij doorlopend opnemen
• Normale temperatuur: 25ºC
• Flitser: Off (uit)
• Beeldscherm: Off (uit)
• Beeld opgenomen elke 10 seconden
• Mochten dezelfde symptomen zich opnieuw voordoen
wanneer u de camera op de slede plaatst nadat u de
bovenstaande stappen heeft ondernomen, neem dan
contact op met een CASIO erkende onderhoudswerkplaats.
*2 Condities bij doorlopend weergave
• Normale temperatuur: 25ºC
• Bladeren met één beeld per 10 seconden
*3 Spraakopname en audioweergave tijden zijn enkel van
toepassing bij model EX-M2.
26
VOORBEREIDINGEN
■ Tip om de lading van de accu langer te laten
meegaan
• Opnemen van één beeld per minuut onder de bovenstaande omstandigheden reduceert de levensduur van de
accu tot circa 1/6de van de bovenstaande waarde.
• De tijden voor de spraakopname zijn gebaseerd op doorlopende opname terwijl de audioweergave tijden gebaseerd
zijn op doorlopende weergave (via de hoofdtelefoon).
• De bovenstaande waarde zijn gebaseerd op een nieuwe
accu die volledig opgeladen is. De levensduur van de accu
loopt terug naarmate hij vaker wordt opgeladen.
• De levensduur van de accu hangt nauw samen met hoe
vaak u de flitser en de andere functie gebruikt en hoe lang
u de spanning ingeschakeld laat.
Mocht u de flitser niet te hoeven gebruiken tijdens het opnemen, selecteer dan
(flitser uit - flash off) als de flitserfunctie. Zie pagina 37 voor meer informatie.
■ Lege accu indicator
Hieronder wordt aangegeven hoe de accucapaciteitsindicator
op het beeldscherm verandert naarmate meer accustroom
wordt gebruikt. Als u de camera blijft gebruiken terwijl het
accuniveau reeds
is, dan zal de camera automatisch uitgeschakeld worden. Laad de accu in dit geval zo snel mogelijk
op.
Accuniveau
Indicator
27
Hoog
Laag
VOORBEREIDINGEN
• Knutsel nooit aan het netsnoer van de
netadapter, buig of draai het niet te veel en trek
er niet te hard aan. Dit brengt namelijk het gevaar
op brand en elektrische schok met zich mee.
• Raak de netadapter nooit met natte handen
aan. Dit kan namelijk gevaar op elektrische
schok met zich meebrengen.
• Stel verlengsnoeren en stopcontacten niet
bloot aan overlading. Dit brengt namelijk het
gevaar op brand en elektrische schok met zich
mee.
• Mocht het snoer van de netadapter beschadigd
raken (met een blootliggende interne bedrading)
laat deze dan vervangen door een erkende
CASIO erkende onderhoudswerkplaats. Een
beschadigd netadaptersnoer brengt namelijk
het gevaar op brand en elektrische schok met
zich mee.
Voorzorgsmaatregelen voor stroomtoevoer
■ Voorzorgsmaatregelen voor het hanteren van
de accu
Zie de gebruiksaanwijzing die meegeleverd wordt met de
oplaadbare lithium-ion accu (NP-20) voor belangrijke voorzorgsmaatregelen die u in acht dient te nemen tijdens het
gebruik er van.
■ Voorzorgsmaatregelen voor de USB slede en
de netadapter
Waarschuwing!
• Gebruik nooit een stopcontact waarvan het
voltage verschilt van het op de netadapter aangegeven voltage. Dit kan namelijk het gevaar
op elektrische schok met zich meebrengen.
Gebruik enkel de netadapter die voor deze camera gespecificeerd is.
• Laat onder geen omstandigheden toe dat het
netsnoer doorgesneden wordt of beschadigd
raakt, plaats er geen zware voorwerpen op en
houd het uit de buurt van hitte. Een beschadigd
netsnoer brengt namelijk het gevaar op brand
en elektrische schok met zich mee.
• Let er op dat u de camera altijd uit de USB slede haalt voordat u de aansluiting van de netadapter maakt of verbreekt.
• Tijdens het opladen en USB datacommunicatie wordt de
oplaadeenheid ietwat warm. Dit is normaal en duidt niet op
een defect.
• Trek de netstekker uit het stopcontact telkens wanneer u
hem niet gebruikt.
• Plaats nooit een deken of een andere afdekking op de
netadapter. Dit kan namelijk het gevaar op brand met zich
meebrengen.
28
VOORBEREIDINGEN
In- en uitschakelen van de camera
Automatische stroomonderbreker (APO)
Druk op de spanningstoets om de
camera in en uit te schakelen.
Bij indrukken van de spanningstoets om de spanning in te schakelen wordt de bedrijfs-/
flitseroplaadindicator groen. Druk
nogmaals op de spanningstoets om
de camera uit te schakelen.
De automatische stroomonderbreker (APO) schakelt de camera automatisch uit wanneer deze voor een bepaalde tijd
niet bediend wordt. De tijd die het duurt voordat de APO geactiveerd wordt hangt af van de functie waarin de camera
zich in bevindt.
Spanningstoets
BELANGRIJK!
• Mocht de spanning uitgeschakeld worden door de automatische stroomonderbreker druk dan op de
spanningstoets om de spanning opnieuw in te schakelen.
29
Functie
Geschatte tijd tot APO
REC
2 minuten
PLAY
2 minuten
AUDIO
(alleen bij model EX-M2)
10 seconden
VOORBEREIDINGEN
● Bediening van het menubeeldscherm
Gebruik van de in-beeld menu’s
Wanneer u dit wilt doen:
Bij indrukken van de MENU toets worden menu’s verkregen
op het beeldscherm die u kunt gebruiken voor het uitvoeren
van verschillende bedieningshandelingen. Het menu dat
verschijnt hangt af van of de opnamefunctie (REC) of de
weergavefunctie (PLAY) ingeschakeld is. Het volgende
toont een voorbeeld van bediening van een menu dat gebruikt wordt tijdens de opnamefunctie (REC).
1. Schakel de spanning
in en zet de functiekeuzeschakelaar op
“REC” (opname) om
de opnamefunctie
(REC) in te schakelen.
• Wilt in in plaats daarvan
de weergavefunctie
(PLAY) inschakelen, zet
de functiekeuzeschakelaar dan op
“PLAY” (weergave)
Functiekeuzeschakelaar.
Tab
2. Druk op MENU.
Instellingen
Selectiecursor (toont het
momenteel ingestelde item)
30
Doe dit:
Beweeg heen en weer
tussen tabs
Druk de controleregelaar naar
links of rechts
Beweeg van de tab naar de
instellingen
Druk de controleregelaar naar
beneden.
Beweeg heen en weer
tussen instellingen.
Druk de controleregelaar naar
boven of naar beneden.
Toon de opties die
beschikbaar zijn voor de
instelling.
Druk de controleregelaar naar
rechts of klik op de controleregelaar.
Selecteer een optie.
Druk de controleregelaar naar
boven of naar beneden.
Register een optieselectie
en verlaat het menubeeldscherm.
Klik op de controleregelaar.
Register een optieselectie
en ga terug naar het
menubeeldscherm.
Druk de controleregelaar naar
links.
Verlaat het menubeeldscherm.
Druk op de MENU toets.
VOORBEREIDINGEN
3. Druk de controleregelaar naar links of rechts
5. Druk de controleregelaar naar boven of naar
om de gewenste tab te selecteren en druk
daarna de controleregelaar naar beneden om
de selectiecursor van de tab naar de instellingen te verplaatsen.
beneden om de gewenste optie te selecteren
en klik daarna.
6. Voer vervolgens het volgende uit.
• Druk de controleregelaar naar boven totdat de cursor
de bovenkant van het menu bereikt als u ooit de
selectiecursor terug wilt verplaatsen naar de instellingen in de tabs.
Als u dit wilt doen
4. Druk de controleregelaar naar boven
of naar beneden om
de instelling te
selecteren die u wilt
veranderen en druk
de controleregelaar
vervolgens naar
rechts.
Doe dan dit:
Pas de instelling toe en verlaat het
menubeeldscherm.
Klik op de controleregelaar.
Pas de instelling toe en keer terug
naar het menubeeldscherm om
andere instellingen te veranderen.
Druk de controleregelaar naar links.
• Zie “Menureferentie” op pagina 106 voor meer informatie aangaande menus.
Voorbeeld: “Flash” (flitser)
instelling is
geselecteerd.
• Hierdoor verschijnt een submenu met opties die
beschikbaar zijn voor de geselecteerde instelling.
• In plaats van op de controleregelaar te drukken kunt
u er ook op klikken.
31
VOORBEREIDINGEN
BELANGRIJK!
Configureren van de displaytaal en de
klokinstellingen
• De klokinstellingen van de camera worden gewist
wanneer de spanning volledig uitgevallen is. Dit kan
gebeuren als de accu volledig leeg raakt terwijl de camera niet van stroom voorzien wordt via de USB
slede. Het klokinstelbeeldscherm verschijnt automatisch de volgende keer dat u de spanning inschakelt
nadat de instellingen zijn gewist. Stel de datum en tijd
in voordat u de camera gebruikt.
• De huidige datum- en tijdinstellingen worden gewist
ongeveer een dag nadat de accu leeggeraakt is.
• Worden beelden opgenomen zonder eerst de klokinstellingen te hebben geconfigureerd dan zal
incorrecte tijdinformatie worden geregistreerd. Zorg
ervoor de klokinstellingen te configureren voordat u
de camera gebruikt.
Zorg ervoor de volgende instellingen te configureren voordat
u de camera gebruikt om beelden mee op te nemen.
• Displaytaal
• Datum en tijd
Merk op dat de huidige datum- en tijdinstellingen door de
camera gebruikt worden om de datum en tijd te genereren
die opgeslagen worden samen met de beelddata, enz.
32
VOORBEREIDINGEN
1. Druk op de spanningstoets om de camera in te
4. Stel de datum en de
schakelen.
tijd in.
2. Druk de controleregelaar naar boven
of naar beneden om
de gewenste taal te
selecteren.
: Japans
English : Engels
Français : Frans
Om dit te doen:
Doe dan dit:
Verander de instelling bij de
huidige plaats van de cursor
Druk de controleregelaar
naar boven of naar beneden.
Verplaatsen van de cursor
tussen instellingen
Druk de controleregelaar
naar links of naar rechts.
Deutsch : German
Español : Spaans
5. Klik op de controleregelaar om de klok-
Italiano: : Italiaans
instellingen te registreren en verlaat het instelbeeldscherm.
3. Klik op de controleregelaar om de taalinstelling te registreren en ga door naar de
klokinstellingen.
33
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
3. Voer de compositie
Dit hoofdstuk beschrijft de basisprocedure voor het opnemen van een beeld.
uit van het beeld op
het beeldscherm.
• Het scherpstelbereik
van de camera is
ongeveer 1 meter tot
oneindig (∞).
Opnemen van een beeld
Uw camera stelt automatisch de sluitersnelheid in overeenkomstig de helderheid van het onderwerp. Beelden die u
opneemt, worden opgeslagen in het ingebouwde flash-geheugen van deze camera.
• U kunt ook los verkrijgbare SD geheugenkaarten en
MultiMedia kaarten (MMC) gebruiken om beelden op te
slaan (pagina 76).
• U kunt compositie van de beelden uitvoeren m.b.v. ofwel het beeldscherm ofwel de optische zoeker.
spanningstoets van
de camera.
• U kunt bij het gebruik van de optische zoeker het
beeldscherm uitschakelen en op die manier accustroom sparen (pagina 51).
Spanningstoets
4. Druk de sluiterontspanningstoets in
om op het beeld op te
nemen.
2. Zet de functiekeuzeschakelaar op “REC”
(opname).
• Hierdoor wordt de opnamefunctie (REC) ingeschakeld
voor het opnemen van
beelden.
02/12/24
12:58
• Bij het uitvoeren van
deze stap dient u op te
letten dat uw vingers de
lens of de sensors niet
blokkeren.
1. Druk op de
• Hierdoor verschijnt een
beeld of een boodschap
op het beeldscherm.
12
1600 1200
NORMAL
• Het aantal beelden dat in het geheugen kan worden
opgeslagen hangt af van de resolutie instelling die u
gebruikt (pagina 40, 114).
Functiekeuzeschakelaar
34
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
• Afhankelijk van de afstand of hoek tussen het onderwerp en de camera kan het beeld dat u op de zoeker
ziet niet geheel hetzelfde zijn als het beeld dat wordt
opgenomen.
Opname voorzorgsmaatregelen
• Open het accudeksel nooit en plaats de camera nooit op
de USB slede terwijl de bedrijfs-/flitseroplaadindicator
groen aan het knipperen is. Doet u dit toch dan zal niet
enkel het huidige beeld verloren gaan maar kunnen de
reeds in het camerageheugen opgeslagen beelden ook beschadigd raken en kan de camera zelf defect raken.
• Verwijder de geheugenkaart nooit terwijl een beeld opgenomen wordt op de geheugenkaart.
• TL-verlichting knippert met een frequentie die niet waargenomen kan worden door het menselijk oog. Bij gebruik van
de camera binnenshuis terwijl TL-verlichting aanstaat, kunt
u bepaalde problemen ondervinden met de helderheid of
kleuren van de opgenomen beelden.
• De camera stelt de gevoeligheid automatisch bij in overeenstemming met de helderheid van het onderwerp. Dit
kan de oorzaak vormen van statische storing bij beelden
van relatief slecht belichte voorwerpen.
• Bij een onderwerp met weinig belichting zal de camera de
gevoeligheid verhogen en een snellere sluitersnelheid gebruiken. Hierom dient u zich tegen bewegen van de camera te behoeden wanneer de flitser uitgeschakeld is (pagina 37) bij het opnemen van een slecht belicht onderwerp.
• Mocht er ongewenst licht op de lens vallen, scherm de lens
dan af met uw hand tijdens het opnemen van het beeld.
• Druk zachtjes op de sluiterontspanningstoets om bewegen van de camera te vermijden.
Aangaande het beeldscherm van de
opnamefunctie
• Het tijdens de opnamefunctie op het beeldscherm getoonde beeld is een vereenvoudigd beeld voor het maken
van een compositie. Het daadwerkelijke beeld wordt opgenomen overeenkomstig de beeldkwaliteitinstellingen die
op dat moment geselecteerd zijn bij uw camera. Het beeld
dat in het geheugen opgeslagen wordt heeft een veel betere resolutie en beter detail dan het beeld van het schermbeeld tijdens de REC (opname) functie.
• Bepaalde niveau’s van helderheid van het onderwerp kunnen de respons van het beeldscherm tijdens de REC (opname) functie doen vertragen hetgeen statische ruis veroorzaakt op het beeldscherm.
35
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
5. Druk de controleregelaar naar boven of naar
Gebruiken van de zoom
beneden tijdens de REC (opname) functie om
de digitale zoomfactor te selecteren.
U kunt de digitale zoomfunctie van uw camera gebruiken om
in te zoomen op het midden van een beeld. Door te zoomen
wordt overgeschakeld tussen een zoomfactor van 1X en 4X.
De controleregelaar naar boven drukken om in te zoomen.
De controleregelaar naar beneden drukken om uit te
zoomen.
1. Druk tijdens de REC (opname) functie op
MENU.
2. Druk de controleregelaar naar links of rechts
om de “REC” (opname) tab te selecteren.
3. Druk de controleregelaar naar boven of naar
beneden om “Digital Zoom” (digitale zoom) te
selecteren en druk de controleregelaar vervolgens naar rechts.
Uitzoomen
Inzoomen
6. Neem het beeld op.
4. Druk de controleregelaar naar boven of naar
beneden om “On” (aan) te selecteren en klik
dan op de controleregelaar.
BELANGRIJK!
• De zoomfunctie werkt niet wanneer het beeldscherm
uitgeschakeld is (pagina 51).
• Om de digitale zoomfunctie uit te schakelen selecteert
u “Off” (uit) bij de “Digital Zoom” instelling op de “REC”
(opname) tab.
• Door “Off” (uit) te selecteren in stap 4 wordt de digitale
zoom uitgeschakeld.
36
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
Gebruiken van de flitser
Om dit te doen:
Voer de volgende stappen uit om de flitserfunctie te selecteren die u wilt gebruiken.
Laat de flitser automatisch flitsen
wanneer dit nodig is
(Auto Flash - automatisch flitsen).
Selecteert u deze
instelling:
Auto (automatisch)
Schakel de flitser uit
(Flash Off - Flitser uit)
1. Druk tijdens de REC (opname) functie op
MENU.
Altijd flitsen
(Flash On - flitser aan).
2. Druk de controleregelaar naar links of rechts
Voer een voorflits uit gevolgd door
beeldopname met flits, hetgeen het
gevaar op rode ogen in het beeld
reduceert (Red-eye reduction - rode
ogen-effect vermindering). Laat de
flitser automatisch flitsen wanneer dit
nodig is.
om de “REC” (opname) tab te selecteren.
3. Druk de controleregelaar naar boven
of naar beneden om
“Flash” (flitser) te
selecteren en druk de
controleregelaar
vervolgens naar
rechts.
5. Neem het beeld op.
BELANGRIJK!
• De flitsereenheid van deze camera flists een aantal
malen bij het opnemen van een beeld. De aanvankelijke flitsen zijn voorflitsen waarbij de camera informatie inwint die nodig is voor de belichtingsinstellingen.
De laatste flits is voor het opnemen. Zorg ervoor dat u
de camera stil houdt totdat de camera de sluiter ontspant.
• Het beeld kan mogelijk niet worden opgenomen als u
op de sluiterontspanningstoets drukt terwijl de
bedrijfs-/flitseroplaadindicator oranje knippert.
4. Druk de controleregelaar naar boven of naar
beneden om de gewenste flitsfunctie te selecteren en klik dan op de controleregelaar.
37
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
OPMERKING
Voorzorgsmaatregelen voor de flitser
• U kunt de toetsaanpassingsfunctie (pagina 52)
gebruiken om de camera zodanig te configureren
zodat de flitserfunctie verandert wanneer u de
controleregelaar naar links of rechts drukt terwijl de
REC (opname) functie ingeschakeld is.
• Let erop dat uw vingers de flitser niet blokkeren terwijl u de
camera vasthoudt. Afdekken van de flitser zal het effect
grotendeels teniet doen.
■ Aangaande vermindering van het rode ogen effect
Flitser
Wanneer gebruik gemaakt wordt van de flitser om ‘s nachts
of in een slecht verlichte kamer op te nemen, kan dit rode
vlekken veroorzaken in de ogen van de mensen in beeld. Dit
wordt veroorzaakt doordat het licht van de flitser weerkaatst
tegen het netvlies van de ogen. Wanneer rode ogen-effect
vermindering gebruikt wordt, voert de camera een voorflits
uit, hetgeen de iris in de ogen van de mensen in beeld doet
sluiten. Deze voorflits wordt dan gevolgd door de flits wanneer het beeld feitelijk wordt opgenomen.
• Een benadering van het effectieve bereik van de flitser
wordt hieronder gegeven. De flitser kan onderwerpen buiten dit bereik niet voldoende belichten.
1 meter tot 2 meter
• De flitser heeft ergens tussen enkele seconden en 10 seconden nodig om zich volledig op te laden nadat hij geflitst
heeft. De werkelijke tijd hangt af van het accuniveau, de
temperatuur en andere omstandigheden.
• De flitser flitst niet tijdens het opnemen van een film. Dit
wordt aangegeven door
in het beeldscherm.
• De flitsereenheid kan zich mogelijk niet geheel opladen als
de accuspanning laag is. Als de accuspanning laag is,
wordt dit aangegeven door
in het beedscherm en wanneer de flitser niet goed flitst hetgeen een slechte
belichting van het beeld tot gevolg zal hebben. Mochten
dergelijk symptomen te bespeuren zijn, laad dan de accu
van de camera zo snel mogelijk op.
BELANGRIJK!
Merk de volgende punten op bij gebruik van rode ogeneffect vermindering.
• De functie voor de rode ogen-effect vermindering
werkt niet tenzij de mensen in beeld direct naar de
camera (voorflits) kijken. Roep voordat u op de sluiterontspanningstoets drukt naar de onderwerpen zodat
ze allen naar de camera kijken.
• De rode ogen-effect vermindering werkt niet goed als
de onderwerpen zich ver van de camera bevinden.
38
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
• Bij gebruik de van rode ogen-effect verminderingsfunctie
(
) wordt de flitsintensiteit automatisch bijgesteld in overeenstemming met de belichting. De flitser kan mogelijk in
het geheel niet flitsen wanneer het onderwerp reeds helder
verlicht is.
• De witbalans wordt vergrendeld tijdens het gebruik van de
flitser zodat zonlicht, TL-verlichting of andere lichtbronnen
in de onmiddelijke omgeving de kleuren van het opgenomen beeld (negatief) kunnen beïnvloeden.
Gebruiken van de zelfontspanner
De zelfontspanner vertraagt de het ontspannen van de sluiter met ongeveer 10 seconden nadat u de sluiterontspanningstoets indrukt.
1. Druk tijdens de REC (opname) functie op
MENU.
2. Druk de controleregelaar naar links of rechts
om de “REC” (opname) tab te selecteren.
3. Druk de controleregelaar naar boven of naar
beneden om “Self-timer” (zelfontspanner) te
selecteren en druk de controleregelaar vervolgens naar rechts.
4. Druk de controleregelaar naar boven of naar
beneden om “10 sec” te selecteren en klik dan
op de controleregelaar.
• Als “Off” (uit) in stap 4 wordt geselecteerd, is de
zelfontspanner uitgeschakeld.
39
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
5. Neem het beeld op.
Zelfontspannerindicator
Specificeren van beeldgrootte en beeldkwaliteit
• De zelfontspannerindicator
gaat knipperen en de
sluiter ontspant zich
ongeveer 10 seconden na
indrukken van de sluiterontspanningstoets.
U kunt de beeldgrootte en beeldkwaliteit specificeren voor
aanpassing aan het type beeld dat u aan het opnemen bent.
Beeldgrootte specificeren
• U kunt het aftellen van de zelfontspanner op dat moment stop zetten door op de sluiterontspanningstoets
te drukken terwijl de zelfontspannerindicator aan het
knipperen is.
1. Druk tijdens de REC (opname) functie op
MENU.
2. Druk de controleregelaar naar links of rechts
• De zelfontspanner schakelt zichzelf automatisch uit
na ontspannen van de sluiter.
om de “REC” (opname) tab te selecteren.
3. Druk de controleregelaar naar boven of naar
beneden om “Size” (beeldgrootte) te selecteren en druk de controleregelaar vervolgens
naar rechts.
4. Druk de controleregelaar naar boven of naar
beneden om de gewenste instelling te selecteren en klik dan op de controleregelaar.
1600 x 1200 : 1600 x 1200 beeldpunten
40
1280 x 960
: 1280 x 960 beeldpunten
640 x 480
: 640 x 480 beeldpunten
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
4. Druk de controleregelaar naar boven of naar
OPMERKING
beneden om de gewenste instelling te selecteren en klik dan op de controleregelaar.
• Gebruik de 1600 x 1200 instelling wanneer u van plan
bent een grote afdruk te maken van het beeld. Gebruik 640 X 480 wanneer u ruimte wilt besparen omdat u van plan bent beelden met e-mail te verzenden,
enz.
Om dit te verkrijgen:
Bijzonder hoge kwaliteit maar grote
bestandsgrootte
Beeldkwaliteit specificeren
Normale kwaliteit
1. Druk tijdens de REC (opname) functie op
Kleine bestandsgrootte maar lage
kwalteit
Selecteer deze
instelling:
Fine (fijn)
Normal (normaal)
Economy
(economisch)
MENU.
OPMERKING
2. Druk de controleregelaar naar links of rechts
• Gebruik de “Fine” (fijn) instelling wanneer de beeldkwaliteit uw grootste prioriteit is en de bestandsgrootte ondergeschikt is. Omgekeerd als uw grootste
prioriteit de bestandsgrootte is en de beeldkwaliteit
secundair, gebruik dan de “Economy” (economisch)
instelling.
om de “REC” (opname) tab te selecteren.
3. Druk de controleregelaar naar boven of naar
beneden om “Quality” (kwaliteit) te selecteren
en druk de controleregelaar vervolgens naar
rechts.
BELANGRIJK!
• De werkelijke bestandsgrootte hangt af van het type
beeld dat u opneemt. Dat betekent dat de resterende
beeldcapaciteit die in het beeldscherm aangegeven
wordt niet precies klopt (pagina 20 en 114).
41
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
3. Druk de controleregelaar naar boven of naar be-
Dit hoofdstuk beschrijft de andere indrukwekkende kenmerken en functies die beschikbaar staan voor het opnemen.
neden om de belichtingcompensatiewaarde te
veranderen en klik dan op de controleregelaar.
• Door op de controleregelaar te klikken wordt de getoonde waarde geregistreerd.
Belichtingscompensatie (EV verschuiving)
De belichtingscompensatie laat u de belichtingsinstelling
(EV waarde) met de hand veranderen voor aanpassing aan
de belichting van het onderwerp. Deze functie helpt u bij het
verkrijgen van betere resultaten bij het opnemen van onderwerpen met tegenlicht, een sterk verlicht onderwerp binnenshuis of een onderwerp tegen een donkere achtergrond.
Omhoog:Verhoogt de EV waarde. Een hogere EV waarde
wordt het beste gebruikt voor lichtgekleurde onderwerpen en onderwerpen met tegenlicht.
Belichtingscompensatiebereik: -2,0EV - + 2,0EV
Stappen: 1/3EV
1. Druk tijdens de REC (opname) functie op
MENU.
Omlaag: Verlaagt de EV waarde. Een lagere EV waarde
wordt het beste gebruikt voor donker-gekleurde
onderwerpen en voor het opnemen buiten op een
heldere dag.
2. Selecteer de “REC”
(opname) tab,
selecteer “EV Shift”
(EV verschuiving) en
druk dan de
controleregelaar naar
rechts.
Belichtingscompensatiewaarde
42
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
• Om de belichtingscompensatie te annuleren dient u
de waarde bijstellen tot 0.0.
Bijstellen van de witbalans
De golflengte van het licht dat geproduceerd wordt door de
verschillende lichtbronnen (zonlicht, gloeilamp, enz.) kan de
kleur beïnvloeden van het onderwerp dat wordt opgenomen.
Met de witbalans kunt u kunt u bijstellingen maken om te
compenseren voor de verschillende types verlichting om zo
de kleuren van een beeld natuurlijker te maken.
4. Neem het beeld op.
BELANGRIJK!
• Bij het opnemen onder bijzonder donkere of juist lichte
omstandigheden kunt u mogelijk geen bevredigende
resultaten verkrijgen ook al gebruikt u
belichtingscompensatie.
1. Druk tijdens de REC (opname) functie op
MENU.
OPMERKINGEN
2. Selecteer de “REC”
• Bij uitvoeren van een EV verschuiving zal de functie
automatisch overschakelen naar centrum-georiënteerd meten. Terugstellen van de EV verschuivingswaarde naar 0.0 zal de meetfunctie terugschakelen
naar multi-patroon meten.
• U kunt de toetsaanpassingsfunctie (pagina 52) gebruiken om de camera zodanig te configureren zodat
de belichtingscompensatiewaarde verandert wanneer
u de controleregelaar naar links of rechts drukt terwijl
de REC (opname) functie ingeschakeld is.
(opname) tab, selecteer “White Balance”
(witbalans) en druk
de controleregelaar
vervolgens naar
rechts.
43
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
3. Druk de controleregelaar naar boven of naar
Handmatig bijstellen van de witbalans
beneden om de gewenste instelling te verkrijgen en klik dan op de controleregelaar.
Tijdens opnemen onder deze
omstandigheden:
Normale omstandigheden
Onder sommige lichtbronnen kan de automatische witbalans
met de “Auto” (automatische witbalans) functie veel tijd kosten tot deze voltooid is. Daarnaast is het bereik van de automatische witbalans (kleurtemperatuurbereik) beperkt. De
handmatige witbalans helpt te garanderen dat kleuren juist
worden opgenomen bij een bepaalde lichtbron.
Merk op dat u handmatige witbalans dient uit te voeren onder dezelfde omstandigheden als wanneer u daadwerkelijk
aan het opnemen bent. U dient ook een wit stuk papier of
een dergelijk voorwerp bij de hand te hebben om handmatige witbalans uit te voeren.
Selecteer deze
instelling:
Auto (automatisch)
Verlichting buiten
Schaduw
Gloeilamp (roodachtige gloed)
TL verlichting (groenachtige gloed)
Moeilijke verlichting die handmatige
bediening vereist (zie hieronder).
Manual (handmatig)
1. Selecteer “Manual”
(handmatig) in stap 3
onder “ Bijstellen van
de witbalans”.
OPMERKINGEN
• Bij selecteren van “Manual” (handmatig) verandert de
witbalans naar de instellingen die de laatste maal verkregen werden dat de witbalans handmatig ingesteld
werd.
• U kunt de toetsaanpassingsfunctie (pagina 52) gebruiken om de camera zodanig te configureren zodat
de witbalansinstelling verandert wanneer u de
controleregelaar naar links of rechts drukt terwijl de
REC (opname) functie ingeschakeld is.
• Hierdoor verschijnt het
voorwerp dat u het
laatst gebruikte voor het
instellen van de
handmatige witbalans
op het beeldscherm.
44
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
2. Richt de camera op een wit stuk papier of een
Gebruiken van de beste shotfunctie
soortgelijk voorwerp onder dezelfde lichtomstandigheden waarvoor u de witbalans in
wilt stellen en druk vervolgens op de sluiterontspanningstoets.
Door één van de zes beste shot décors te selecteren wordt
de camera automatisch klaar gemaakt voor het opnemen
van een soortgelijk beeld.
• Hierdoor wordt de witbalans ingesteld.
1. Druk tijdens de REC (opname) functie op
MENU.
3. Klik op de controleregelaar.
• Dit registreert de witbalansinstellingen en keert terug
naar de REC (opname) functie.
2. Selecteer de “REC”
(opname) tab, selecteer “REC Mode”
(opnamefunctie) en
druk de controleregelaar vervolgens
naar rechts.
• Bij flauwe verlichting of als de camera op een donker
gekleurd onderwerp wordt gericht, kan de witbalans
tot voltooiing een lange tijd in beslag nemen.
3. Druk de controleregelaar naar boven of naar
beneden om
(beste shot) te selecteren en
klik dan op de controleregelaar.
• Hierdoor wordt de beste shotfunctie ingeschakeld en
een voorbeeld achtergrond getoond.
45
• Wanneer de sluiter-ontspanningstoets op dat moment
wordt ingedrukt wordt het beeld opgenomen m.b.v. de
camera instellingen van het décor dat geselecteerd
was de laatste maal dat u de beste shot functie verliet,
en voltooid deze procedure. Ga verder met stap 4 als
u een ander beste shot décor wilt selecteren.
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
4. Klik op de controleregelaar.
Gebruiken van de filmfunctie
• Dit laat een voorbeelddécor zien.
U kunt filmpjes opnemen van maximaal 30 seconden. Bij de
EX-M2 kunt u zelfs geluid opnemen bij de filmpjes.
5. Druk de controleregelaar naar links of naar
rechts om de gewenste instelling te selecteren
en klik dan op de controleregelaar.
• Bestandsformaat: AVI
Het AVI formaat voldoet aan het Motion JPEG formaat dat
wordt verbreid door de Open DML groep.
6. Neem het beeld op.
• Beeldgrootte: 320 x 240 beeldpunten
BELANGRIJK!
• Filmbestand grootte: ca. 150KB/seconde.
• Beste shot décors werden niet met deze camera opgenomen. Ze dienen enkel als voorbeeld.
• De beelden die u opneemt met een beste shot décor
kunnen mogelijk niet de verwachte resultaten opleveren. Dit kan o.a. komen door de omstandigheden tijdens het opnemen en talloze andere factoren.
• U kunt veranderen naar een ander voorbeeld décor
door nogmaals op de controleregelaar te klikken bij
stap 5, de controleregelaar naar links op rechts te
drukken om een ander voorbeeld décor te selecteren
en vervolgens opnieuw te klikken.
• Maximale filmlengte
— Eén filmpje: 30 seconden
— Totale filmtijd: 80 seconden met het ingebouwde geheugen; 410 seconden met de 64MB SD geheugenkaart.
1. Druk tijdens de REC (opname) functie op
MENU.
2. Selecteer de “REC” (opname) tab, selecteer
“REC Mode” (opnamefunctie) en druk de
controleregelaar vervolgens naar rechts.
46
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
3. Druk de controle-
Resterende capaciteit
• Druk om het opslaan van het filmbestand te annuleren
terwijl dit uitgevoerd wordt de controleregelaar naar
beneden om “Delete” (wissen) te selecteren en klik
dan op de controleregelaar.
regelaar naar boven
of naar beneden om
(film) te selecteren
en klik dan op de
controleregelaar.
• De “Resterende
capaciteit” toont
hoeveel 30 seconden
filmpjes nog in het
geheugen kunnen
worden opgenomen.
BELANGRIJK!
• De flitser flitst niet tijdens de filmfunctie.
• De EX-M2 neemt ook geluid op. Merk de volgende
punten op bij opname van een film met de EX-M2.
— Let er op dat u de microfoon niet met uw vingers
blokkeert.
— Goede opnameresultaten
zijn niet mogelijk wanneer
de camera te ver van het
onderwerp weg is.
Microfoon
— Wanneer toetsen op de
camera worden bediend
kan het geluid er van
mogelijk ook opgenomen
worden.
— Het filmgeluid wordt
opgenomen in mono.
Resterende opnametijd
4. Richt de camera op het onderwerp en druk
daarna op de sluiterontspanningstoets.
• De filmopname duurt 30 seconden of totdat u de opname stopt door nogmaals op de sluiterontspanningstoets te drukken.
• De resterende opnametijd wordt afgeteld op het
beeldscherm terwijl u aan het opnemen bent.
5. Druk nadat de opname is gestopt nogmaals op
de sluiterontspanningstoets om deze op te
slaan als een filmbestand.
• Het filmbestand wordt in het camerageheugen opgeslagen.
47
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
Opnemen van audio (alleen bij model EX-M2)
1. Druk tijdens de REC (opname) functie op
Toevoegen van geluid aan een snapshot
2. Selecteer de “REC” (opname) tab, selecteer
MENU.
U kunt geluid toevoegen aan een snapshot nadat u deze
opgenomen heeft.
“REC Mode” (opnamefunctie) en druk de
controleregelaar vervolgens naar rechts.
• Beeldformaat: JPEG
JPEG heeft een beeldformaat met een efficiënte
datacompressie.
De bestandsextensie van een JPEG bestand is “.JPG”.
3. Druk de controleregelaar naar boven of naar
beneden om
(snapshot audio) te selecteren
en klik dan op de controleregelaar.
• Hierdoor wordt de snapshot audiofunctie ingeschakeld.
• Audioformaat: WAVE/ADPCM opnameformaat
Dit is het Windows standaardformaat voor het
audioformaat.
De bestandsextensie van een WAVE/ADPCM bestand is
“.WAV”.
4. Druk op de sluiterontspanningstoets
om het beeld op te
nemen.
• Opnametijd
Maximaal 30 seconden per beeld
• Na opname van het
beeld wordt de audio
opnamestandby functie
ingeschakeld met het
zo juist opgenomen
beeld op het beeldscherm.
• Geluidsbestandsgrootte
Ongeveer 120KB (30-seconde opnamen van circa 4KB per
seconde.
Resterende opnametijd
• U kunt de audio opnamestandby functie annuleren
door op de MENU toets te drukken.
48
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
5. Druk op de sluiterontspanningstoets om audio
Opnemen van spraak
opname te starten.
De spraakopnamefunctie maakt opnemen van uw stem snel
en eenvoudig.
• De bedrijfs-/flitseroplaadindicator knippert groen terwijl het opnemen plaatsvindt.
• Audioformaat: WAVE/ADPCM opnameformaat
Dit is het Windows standaardformaat voor het
audioformaat.
De bestandsextensie van een WAVE/ADPCM bestand is
“.WAV”.
• Maar als het beeldscherm uitgeschakeld is (pagina
51), zal het scherm weer worden ingeschakeld wanneer u audio toevoegt aan een snapshot.
6. Het opnemen stopt na ongeveer 30 seconden
of wanneer u op de sluiterontspanningstoets
drukt.
• Opnametijd
Maximaal 50 seconden met het ingebouwde geheugen
• Geluidsbestandsgrootte
Ongeveer 120KB (30-seconde opnamen van circa 4KB per
seconde.
1. Druk tijdens de REC (opname) functie op
MENU.
2. Selecteer de “REC” (opname) tab, selecteer
“REC Mode” (opnamefunctie) en druk de
controleregelaar vervolgens naar rechts.
49
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
3. Druk de controleregelaar naar boven
of naar beneden om
(Voice Recording spraakopname) te
selecteren en klik dan
op de controleregelaar.
■ Voorzorgsmaatregelen bij audio opname
• Houd de microfoon aan de
voorkant van de camera
gericht op het onderwerp.
• Let er op dat u de microfoon
niet met uw vingers blokkeert.
Resterende opnametijd
Microfoon
• Hierdoor wordt de spraakopnamefunctie ingeschakeld.
• Goede opnameresultaten zijn niet mogelijk wanneer de
camera te ver van het onderwerp weg is.
• Wanneer toetsen op de camera worden bediend kan het
geluid er van mogelijk ook opgenomen worden.
• Wanneer de spanningstoets ingedrukt wordt of de instelling van de functiekeuzeschakelaar wordt verandert, wordt
de opname op dat punt gestopt en tot op dat moment opgenomen geluid opgeslagen.
• U kunt ook “post-opname” uitvoeren om audio toe te voegen aan een snapshot nadat deze werd genomen of om de
bij een beeld opgenomen audio te veranderen. Zie pagina
59 voor meer informatie.
4. Druk op de sluiterontspanningstoets om
spraakopname op te nemen.
• De resterende opnametijdwaarde wordt op het beeldscherm afgeteld en de bedrijfs-/flitseroplaadindicator
knippert groen terwijl het opnemen plaatsvindt.
• Door tijdens spraakopname op de controleregelaar te
klikken wordt het beeldscherm uitgeschakeld. Het
beeldscherm schakelt automatisch weer aan wanneer
de opname is voltooid.
5. De opname stopt wanneer u op de sluiterontspanningstoets drukt, wanneer het geheugen vol is of wanneer de accu leeg geraakt is.
50
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
BELANGRIJK!
Camera instellingen van de REC (opname)
functie
• Het beeldscherm wordt in de volgende gevallen automatisch ingeschakeld zelfs als “LCD-OFF” in de bovenstaande procedures wordt geselecteerd.
— Wanneer u op de MENU toets drukt (het beeldscherm blijft voor ongeveer een minuut aan.)
— Als u de controleregelaar naar links of rechts drukt.
— Wanneer u de filmfunctie of de spraakopnamefunctie inschakelt.
— Wanneer u de snapshot audiofunctie gebruikt om
geluid toe te voegen aan een snapshot.
In- en uitschakelen van het beeldscherm
Uitschakelen van het beeldscherm tijdens het opnemen
helpt om accustroom te sparen.
1. Druk tijdens de REC (opname) functie op
MENU.
2. Selecteer de “REC” (opname) tab, selecteer
“Indicators” en druk de controleregelaar vervolgens naar rechts.
In- en uitschakelen van beeldcontrole
Beeldcontrole laat een beeld zien op het beeldscherm zodra
u het opneemt. Gebruik de volgende procedure om beeldcontrole in en uit te schakelen.
3. Druk de controleregelaar naar boven of naar
beneden om de gewenste instelling te selecteren en klik dan op de controleregelaar.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op de
Om dit te doen:
Selecteer deze
instelling:
Uitschakelen van het beeldscherm
LCD-OFF
2. Selecteer de “REC” (opname) tab, selecteer
Inschakelen van het beeldscherm
LCD-ON
“Review” (beeldcontrole) en druk de controleregelaar vervolgens naar rechts.
MENU toets.
51
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
3. Druk de controleregelaar naar boven en naar
3. Druk de controleregelaar naar boven of naar
beneden om de gewenste instelling te selecteren en klik vervolgens op de controleregelaar.
beneden om de gewenste instelling te selecteren en klik dan op de controleregelaar.
Om dit te doen:
Selecteer deze
instelling:
Toon beelden op het beeldscherm
voor ongeveer een halve seconde
onmiddellijk nadat ze opgenomen zijn
On (aan)
Toon geen beelden onmiddellijk nadat
ze opgenomen zijn
Off (uit)
Toewijzen van functies aan de controleregelaar
Een functie voor “toetsaanpassing” laat u een instelfunctie
toewijzen aan een controleregelaar. Na toewijzen van een
functie wordt de corresponderende parameter gebruikt wanneer u de controleregelaar naar links of rechts drukt tijdens
de REC (opname) functie.
1. Druk tijdens de REC (opname) functie op
Wanneer u deze functie wilt toewijzen
aan de controleregelaar
Selecteer deze
instelling
Opnamefunctie
• Druk naar links of rechts om door de
functies te circuleren.
• EX-S2: Snapshot, Beste Shot, Movie
(film)
• EX-M2: Snapshot, Beste Shot, Movie
(film), Snapshot Audio, Voice Recording
(spraakopname) (pagina 106)
REC Mode
(opnamefunctie)
Belichtingscompensatie
• Naar links drukken om te verminderen, naar rechts drukken om te
vergroten (pagina 42)
EV Shift
(EV verschuiving)
Flitserfunctie
• Druk naar links of rechts om door de
functies te circuleren (pagina 37).
Flash (flitser)
Witbalansfunctie
• Druk naar links of rechts om door de
functies te circuleren (pagina 43).
White Balance
(witbalans)
Geen functie toegewezen
MENU.
2. Selecteer de “REC” (opname) tab, selecteer “L/
Off (uit)
OPMERKING
R Key” (links/rechts toets) en druk de controleregelaar vervolgens naar rechts.
• De oorspronkelijke default instelling is “REC Mode”
(opnamefunctie).
52
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
Specificeren van de default instellingen
bij inschakelen van de spanning
1. Druk tijdens de REC (opname) functie op
Met het “functiegeheugen” van deze camera kunt u de
default instellingen bij inschakelen van de spanning afzonderlijk instellen voor de opnamefunctie, de digitale zoomfunctie en de witbalansfunctie. Het inschakelen van het
functiegeheugen voor een bepaalde functie is een boodschap aan de camera om de status te onthouden van die
functie wanneer u de camera uitschakelt om dezelfde status
opnieuw te verkrijgen wanneer de camera weer ingeschakeld wordt. Wanneer het functiegeheugen uitgeschakeld is,
stelt de camera automatisch de oorspronkelijke
defaultinstellingen voor de betreffende functie in die ingesteld waren in de fabriek.
De volgende tabel toont wat er gebeurt als u het functiegeheugen voor elke functie in- of uitschakelt.
2. Selecteer de “Memory” (geheugen) tab, selec-
Functie
Functiegeheugen
aan
Opnamefunctie
• Onthoudt de
huidige status
wanneer de camera
uitgeschakeld is en
schakelt deze weer
in wanneer de
camera oppnieuw
ingeschakeld wordt.
Flitserfunctie
Digitale
zoomfunctie
Witbalansfunctie
MENU.
teer het te veranderen item en druk de
controleregelaar vervolgens naar rechts.
3. Druk de controleregelaar naar boven of naar
beneden om de gewenste instelling te selecteren en klik dan op de controleregelaar.
Functiegeheugen
uit (default
fabrieksinstelling)
Snapshot
Auto
(automatisch)
On (aan)
Auto
(automatisch)
53
Om dit te doen:
Selecteer deze instelling:
Schakel het functiegeheugen in
zodat de instellingen worden
herkregen bij inschakelen van
de spanning
On (aan)
Schakel het functiegeheugen
uit zodat de instellingen worden
teruggesteld bij inschakelen
van de spanning
Off (uit)
WEERGAVE
WEERGAVE
3. Druk de controleregelaar naar rechts (voor-
U kunt het ingebouwde beeldscherm gebruiken om bestanden weer te geven.
waarts) of naar links (achterwaarts) om door
de bestanden te bladeren op het beeldscherm.
Elementaire weergavebediening
Gebruik de volgende procedure om door bestanden te bladeren die in het geheugen van de camera opgeslagen zijn.
1. Druk op de
OPMERKINGEN
spanningstoets om
de camera in te
schakelen.
• Hierdoor verschijnt een
beeld of een boodschap
(melding) op het
beeldscherm.
• Door de controleregelaar naar rechts of links te houden wordt met verhoogde snelheid door de beelden
gebladerd.
• Merk op dat de via het beeldscherm van deze camera
getoonde beelden vereenvoudigde versies zijn van de
feitelijke beelden in het geheugen.
Spanningstoets
2. Zet de
functiekeuzeschakelaarop
“PLAY” (weergave).
• Hierdoor wordt de
weergavefunctie (PLAY)
ingeschakeld.
Functieschijfcontroleregelaar
54
WEERGAVE
Weergave van een audio snapshot
(alleen bij model EX-M2)
On dit te doen:
Voer de onderstaande stappen uit om een audio snapshot te
tonen (aangegeven door de
indicator) en de audio (het
geluid) af te spelen.
1. Druk de controleregelaar tijdens de PLAY
(weergave) functie naar links of rechts totdat
het beeld getoond wordt.
Doe dit:
Versneld afspelen van de
audio in voorwaartse of
achterwaarts richting.
Houd de controleregelaar
naar links of naar rechts.
Pauzeren en hervatten van
de audio weergave.
Klik op de controleregelaar.
Het geluidsvolume
bijstellen.
Druk de controleregelaar
naar boven of naar beneden.
De weergave annuleren.
Druk op de MENU toets
BELANGRIJK!
2. Klik op de controle-
• Het geluidsvolume kan enkel tijdens de weergave en
tijdens het pauzeren worden bijgesteld.
• Wanneer de LCD afstandsbediening aangesloten is
op de camera wordt het geluid weergegeven via de
hoofdtelefoon (pagina 97) in plaats van via de luidspreker van de camera. De weergave via de hoofdtelefoon is in mono.
• Het volume van het met de camera opgenomen geluid
kan niet bijgeregeld worden via de LCD afstandsbediening. Gebruik in dit geval de controleregelaar van
de camera om het volumeniveau bij te regelen.
regelaar.
• Dit geeft de audio weer
die het getoonde beeld
vergezelt.
• U kunt tijdens afspelen
van het geluid de
volgende bediening
uitvoeren.
55
WEERGAVE
5. Na klikken op de
Inzoomen op het weergegeven beeld
controleregelaar kunt
u hem naar boven,
naar beneden, naar
links of naar rechts
drukken om naar de
verschillende delen
van het ingezoomde
beeld te kijken.
Voer de volgende procedure uit om in te zoomen op het
beeld dat zich op dat moment op het beeldscherm.
Inzoomen kan tot maximaal vier maal de oorspronkelijke
grootte worden uitgevoerd.
1. Druk de controleregelaar tijdens de PLAY
(weergave) functie naar links of rechts totdat
het beeld getoond wordt.
• Na nogmaals klikken kunt u de controleregelaar naar
boven of naar beneden drukken om opnieuw op het
beeld in of uit te zoomen.
2. Druk op de MENU toets.
3. Selecteer de “PLAY” (weergave) tab, selecteer
6. Druk op de MENU toets om het beeld tot de
“Zoom” (inzoomen) en druk de controleregelaar
vervolgens naar rechts.
oorspronkelijke grootte terug te brengen.
4. Druk de controle-
BELANGRIJK!
regelaar naar boven
om het beeld te
vergroten en naar
beneden om het beeld
te verkleinen.
• Een filmbeeld kan niet worden vergroot.
56
WEERGAVE
4. Druk de controleregelaar naar boven of naar
Afmetingen van een beeld heraanpassen
beneden om de gewenste instelling te selecteren en klik dan op de controleregelaar.
U kunt de volgende procedure gebruiken om een beeld te
veranderen naar één van deze twee afmetingen: VGA maat
(680 x 480 beeldpunten) of QVGA maat (320 x 240 beeldpunten).
• De VGA maat en de QVGA maat zijn de optimale grootte
voor het versturen bij e-mail boodschappen of om in te
plakken bij Web pagina’s.
Om dit te doen:
Selecteer deze instelling:
Heraanpassen tot 640 x 480
beeldpunten (VGA)
640 x 480
Heraanpassen tot 320 x 240
beeldpunten (QVGA)
320 x 240
Heraanpassen annuleren
Cancel
1. Druk tijdens een opnamefunctie op MENU.
BELANGRIJK!
2. Selecteer de “PLAY”
• Door heraanpassen van een beeld wordt een nieuwe
(heraangepaste) versie opgeslagen als een gescheiden bestand.
• Van beelden kleiner dan 320 x 240 beeldpunten kunnen de afmetingen niet worden heraangepast.
• Heraanpassen van de afmetingen wordt alleen ondersteund voor beelden die opgenomen zijn met deze camera.
• Als de boodschap “The function is not supported for
this file” (de functie wordt niet ondersteund voor dit bestand) verschijnt, houdt dat in dat de afmetingen van
het huidige beeld niet kunnen worden heraangepast.
• De functie voor heraanpassen van de afmetingen kan
niet worden uitgevoerd als er niet genoeg geheugen is
om het heraangepaste beeld op te slaan.
(weergave) tab,
selecteer “Resize”
(afmetingen heraanpassen) en druk
daarna de controleregelaar naar rechts.
3. Druk de controleregelaar naar links of rechts
om door de beelden de bladeren en dat beeld
te tonen waarvan de afmetingen heraangepast
dienen te worden.
57
WEERGAVE
• U kunt de volgende bediening uitvoeren terwijl de film
weergegeven wordt.
Weergeven van een film
Gebruik de volgende procedure om een film weer te geven
die opgenomen werd met de filmfunctie.
1. Druk de controle-
Om dit te doen:
Filmicoon
regelaar tijdens de
PLAY (weergave)
functie naar links of
rechts totdat de
gewenste film getoond wordt.
2. Klik op de controle-
Doe dit:
Snel vooruit- of
achteruitspoelen van de film
Houd de controleregelaar
naar links of naar rechts.
Pauzeren en hervatten van
de film weergave.
Klik op de controleregelaar.
Eén beeld vooruit- of
achteruit springen terwijl de
weergave is gepauzeerd.
Druk de controleregelaar
naar boven of naar
beneden.
De weergave annuleren.
Druk op de MENU toets
Het geluidsvolume bijstellen
.
(alleen bij model EX-M2)
Druk de controleregelaar
naar boven of naar
beneden.
BELANGRIJK!
regelaar.
• Hierdoor wordt de weergave van de film gestart.
58
• U kunt een film niet herhaaldelijk weergeven. Om een
film meer dan eens weer te geven, dient u de stappen
van de bovenstaande procedure te herhalen.
• Het geluidsvolume kan enkel tijdens de weergave of
tijdens pauzeren worden bijgesteld.
• Wanneer de LCD afstandsbediening aangesloten is
op de camera wordt het geluid weergegeven via de
hoofdtelefoon (pagina 97) in plaats van via de luidspreker van de camera. De weergave via de hoofdtelefoon is in mono.
• Het volume van het geluid opgenomen met de camera
kan niet bijgeregeld worden via de LCD afstandsbediening. Gebruik in dit geval de controleregelaar van
de camera om het volumeniveau bij te regelen.
WEERGAVE
1. Druk de controleregelaar tijdens de PLAY
Toevoegen van audio aan een snapshot
(alleen bij model EX-M2).
(weergave) functie naar links of rechts om
door de snapshots te bladeren totdat de gewenste getoond wordt waaraan u audio wilt
toevoegen
De “post-opname” functie laat u geluid toevoegen aan snapshots nadat deze zijn opgenomen. U kunt audiobeelden (die
met een
icoon er op) ook heropnemen.
2. Druk op de MENU toets.
• Audioformaat: WAVE/ADPCM opnameformaat
Dit is het Windows standaardformaat voor het
audioformaat.
De bestandsextensie van een WAVE/ADPCM bestand is
“.WAV”.
3. Selecteer de “PLAY”
(weergave) tab,
selecteer “Dubbing”
(geluidsdubben) en
druk de controleregelaar vervolgens
naar rechts.
• Opnametijd:
Maximaal 30 seconden per beeld
• Geluidsbestandsgrootte
Ongeveer 120KB (30-seconde opnamen van circa 4KB per
seconde.)
4. Druk op de sluiterontspanningstoets om audio
opname te starten.
5. Het opnemen stopt na ongeveer 30 seconden
of wanneer u op de sluiterontspanningstoets
drukt.
59
WEERGAVE
BELANGRIJK!
Heropnemen van het geluid
• Houd de microfoon aan de
voorkant van de camera
gericht op het onderwerp.
• Let er op dat u de microfoon
niet met uw vingers blokkeert.
1. Druk de controleregelaar tijdens de PLAY
(weergave) functie naar links of rechts om
door de snapshots te bladeren totdat de gewenste getoond wordt waarvan u het geluid
opnieuw wilt opnemen.
Microfoon
2. Selecteer de “PLAY” (weergave) tab, selecteer
• Goede opnameresultaten zijn niet mogelijk wanneer
de camera te ver van het onderwerp weg is.
• Wanneer toetsen op de camera worden bediend kan
het geluid er van mogelijk ook opgenomen worden.
• Nadat de geluidsopname voltooid is verschijnt de
icoon op het beeldscherm.
• U kunt mogelijk geen geluid opnemen wanneer de
resterende geheugencapaciteit laag is.
• De volgende types geluidsopname worden niet ondersteund.
— Toevoegen van geluid aan een filmbeeld.
— Toevoegen van geluid aan een beveiligd snapshot
(pagina 65).
• Audio die heropgenomen of gewist wordt, kan niet
worden herkregen. Let er dus op dat u het geluid niet
langer nodig heeft voordat u heropname uitvoert of
het geluid wist.
“Dubbing” (geluidsdubben) en druk de
controleregelaar vervolgens naar rechts.
3. Druk de controleregelaar naar boven of naar
beneden om “Delete” te selecteren en klik dan
op de controleregelaar.
• Als u enkel het geluid op deze manier wilt wissen, druk
dan op de MENU toets om de procedure te voltooien.
4. Druk op de sluiterontspanningstoets om audio
opname te starten.
5. Het opnemen stopt na ongeveer 30 seconden
of wanneer u op de sluiterontspanningstoets
drukt.
• Hierdoor wordt de vorige opname gewist en vervangen door de nieuwe.
60
WEERGAVE
• U kunt de volgende bediening uitvoeren terwijl het geluid weergegeven wordt.
Weergeven van een spraakopnamebestand (alleen bij model EX-M2)
Voer de volgende stappen uit om een spraakopnamebestand weer te geven.
1. Druk de controleregelaar tijdens de PLAY
(weergave) functie naar links of rechts om het
spraakbestand (een bestand met
er op) dat
u wilt afspelen.
2. Klik op de controle-
Om dit te doen:
Doe dit:
Snel vooruit- of
achteruitspoelen van het geluid.
Houd de controleregelaar
naar links of naar rechts.
Pauzeren en hervatten van de
film weergave.
Klik op de
controleregelaar.
Het geluidsvolume bijstellen.
Druk de controleregelaar
naar boven of naar
beneden.
Annuleren van de weergave.
Druk op de MENU toets.
regelaar.
BELANGRIJK!
• Hierdoor wordt de
weergave van het
spraakopnamebestand
gestart via de luidspreker van de camera.
• Het geluidsvolume kan enkel tijdens de weergave en
tijdens het pauzeren worden bijgesteld.
• Wanneer de LCD afstandsbediening aangesloten is
op de camera wordt het geluid weergegeven via de
stereo hoofdtelefoon (pagina 97) in plaats van via de
luidspreker van de camera. De weergave via de
hoofdtelefoon is in mono.
• Het volume van het geluid opgenomen met de camera
kan niet bijgeregeld worden via de LCD afstandsbediening. Gebruik in dit geval de controleregelaar van
de camera om het volumeniveau bij te regelen.
61
WISSEN VAN BESTANDEN
WISSEN VAN BESTANDEN
U kunt een enkel bestand wissen of u kunt alle bestanden
wissen die zich op dat ogenblik in het geheugen bevinden.
Wissen van een enkel bestand
Voer de volgende stappen uit om een enkel bestand uit te
wissen.
BELANGRIJK!
• Merk op dat het wissen van bestanden niet ongedaan
gemaakt kan worden. Als u een bestand eenmaal gewist heeft, is hij voorgoed verdwenen. Let er dus goed
op dat u een bestand echt niet meer nodig heeft voordat u het wist. In het bijzonder geldt dit voor het wissen
van alle bestanden - controleer eerst alle bestanden
voordat u deze handeling uitvoert.
• Het wissen kan niet worden uitgevoerd wanneer alle
bestanden in het geheugen beveiligd zijn (pagina 65).
• Een beveiligd bestand kan niet worden uitgewist. Om
een bestand te wissen dient u het eerst onbeveiligd te
maken (pagina 65).
• Bij model EX-M2, als een audio snapshot wordt gewist
zal dit zowel het beeldbestand als het audiobestand
dat er aan vast zit gewist worden.
1. Druk tijdens de PLAY
(weergave) de
controleregelaar naar
beneden .
2. Druk de controleregelaar naar links of rechts
om door de bestanden te bladeren totdat het te
wissen bestand wordt getoond.
3. Druk de controleregelaar naar boven of naar
beneden om “Delete” te selecteren.
• Selecteer “Cancel” (annuleren) om de bestandwisfunctie te verlaten zonder iets te wissen.
4. Klik op de controleregelaar om het bestand te
wissen.
• Herhaal de stappen 2 tot en met 4 om andere bestanden te wissen, indien gewenst.
62
WISSEN VAN BESTANDEN
5. Druk op MENU om het menuscherm te verla-
Wissen van alle bestanden
ten.
De volgende procedure wist alle onbeveiligde bestanden die
zich op dat moment in het geheugen bevinden.
BELANGRIJK!
• Als een bestand om een bepaalde reden niet gewist
kan worden verschijnt de boodschap “The function is
not supported for this file” (de functie wordt niet ondersteund voor dit bestand) wanneer u dat bestand probeert te wissen.
1. Druk tijdens de PLAY (weergave) de controleregelaar naar beneden
.
2. Druk de controleregelaar naar links of rechts
om “All File Delete” (alle bestanden wissen) te
selecteren en klik vervolgens op de controleregelaar.
3. Druk de controleregelaar naar boven of naar
beneden om “Yes” (ja) te selecteren.
• Selecteer “No” (nee) om de wisfunctie te verlaten zonder een bestand uit te wissen.
4. Klik op de controleregelaar om alle bestanden
uit te wissen.
63
BEHEER VAN BESTANDEN
BEHEER VAN BESTANDEN
Dankzij de mogelijkheden van de camera voor bestandsbeheer kunt u makkelijk uw beelden in het oog houden. U
kunt bestanden beveiligen tegen onverhoeds wissen en
zelfs de DPOF functie gebruiken om beelden te specificeren
voor het afdrukken.
Elke map kan maximaal 9999 bestanden bevatten.
Als u probeert het 10000ste bestand op te slaan in een map,
wordt automatisch de volgende map met het volgende serienummer gecreëerd. Bestandsnamen worden als volgt gegenereerd.
Voorbeeld: Naam van het 26ste bestand
Mappen
CIMG0026.JPG
Uw camera creëert automatisch een directory van mappen
in het ingebouwde flash-geheugen of op de geheugenkaart
om beelden op te slaan.
Extensie
Serienummer (4 cijfers)
Geheugenmappen en -bestanden
• Het werkelijke aantal bestanden dat u op een geheugenkaart kunt opslaan hangt af van de instellingen voor de
beeldkwaliteit, de capaciteit van de kaart, enz.
• Zie voor details aangaande de directory structuur
“Geheugendirectorystructuur” op pagina 94.
Een beeld dat u opneemt wordt automatisch opgeslagen in
een map waarvan de naam een serienummer is. U kunt
maximaal 900 mappen op hetzelfde moment in het geheugen houden. Mapnamen worden als volgt gegenereerd.
Voorbeeld: Naam van de 100ste map
100CASIO
Serienummer (3 cijfers)
64
BEHEER VAN BESTANDEN
4. Druk de controle-
Beschermen van bestanden
Als u een bestand eenmaal beveiligd heeft kan hij niet worden gewist (pagina 62). U kunt bestanden afzonderlijk beveiligen of u kunt alle bestanden in het geheugen beveiligen
door een enkele bedieningshandeling.
regelaar naar boven
of naar beneden om
“On” (aan) te selecteren en klik dan op de
controleregelaar.
Beveiligen van een enkel bestand
• Een beveiligd bestand
is aangegeven door het
teken.
1. Druk tijdens de PLAY (weergave) functie de
• Om een bestand onbeveiligd te maken, selecteert u
“Off” (uit) in stap 4 en klikt u daarna op de controleregelaar.
MENU toets.
2. Selecteer de “PLAY”
5. Druk op de MENU toets om het menuscherm te
(weergave) tab,
selecteer “Protect”
(beveiligen) en druk
daarna de controleregelaar naar rechts.
verlaten.
3. Druk de controleregelaar naar links of rechts
om door de bestanden de bladeren en dat
beeld te tonen dat u wilt beveiligen.
65
BEHEER VAN BESTANDEN
Beveiligen van alle bestanden
DPOF
De letters “DPOF” zijn de afkorting van “Digital
Print Order Format” hetgeen een formaat is
voor opnemen op een geheugenkaart of een
ander medium met informatie welke digitale
camerabeelden afgedrukt dienen te worden
en hoeveel kopieën.
Daarna kunt u op een DPOF-compatibele
printer of bij een professionele drukkerij afdrukken maken overeenkomstig de instellingen voor de bestandsnaam en het aantal kopieën zoals opgeslagen is op de kaart.
Met deze camera dient u altijd beelden te selecteren door ze
te bekijken via het beeldscherm. Specificeer beelden niet
door alleen naar de bestandsnaam te kijken zonder de inhoud van het bestand ook te bekijken.
1. Druk tijdens de PLAY (weergave) functie op de
MENU toets.
2. Selecteer de “PLAY” (weergave) tab, selecteer
“Protect” (beveiligen) en druk daarna de
controleregelaar naar rechts.
3. Druk de controleregelaar naar boven of naar
beneden om “All Files : On” (alle bestanden
aan) te selecteren en klik dan op de controleregelaar.
• Om alle bestanden onbeveiligd te maken, klik op de
controleregelaar in stap 3 zodat de instelling “All Files
: Off” (alle bestanden uit) laat zien.
■ DPOF instellingen
Bestandsnaam,
aantal kopieën,
datum
4. Druk op de MENU toets om het menuscherm te
verlaten.
66
BEHEER VAN BESTANDEN
Een datum toevoegen tijdens het afdrukken
Configureren van de afdrukinstellingen
voor een enkel beeld
OPMERKING
• Om tijdens het afdrukken een datum toe te voegen,
dient u de volgende procedure te volgen om de
datumtoevoegfunctie in te schakelen voordat u andere afdrukinstellingen gaat configureren.
1. Druk tijdens de PLAY
(weergave) functie de
controleregelaar naar
boven (DPOF).
1. Druk tijdens de PLAY (weergave) functie de
controleregelaar naar boven (DPOF).
2. Druk de controle-
2. Druk de controleregelaar naar boven of naar
regelaar naar boven
of naar beneden om
“Select images”
(beelden selecteren)
te selecteren en druk
daarna op de
controleregelaar naar
rechts.
beneden om “Date” (datum) te selecteren en
druk daarna op de controleregelaar naar
rechts.
3. Druk de controleregelaar naar boven of naar
beneden om “On” (aan) te selecteren en klik
daarna op de controleregelaar.
• Selecteer “Off” (uit) wanneer u de datum niet wilt toevoegen.
3. Druk de controleregelaar naar links of naar
rechts om door de beelden te bladeren en het
beeld te tonen dat u wilt afdrukken.
67
BEHEER VAN BESTANDEN
4. Druk de controleregelaar naar boven of naar
Configureren van de afdrukinstellingen
voor alle beelden
beneden om het aantal kopieën te specificeren.
• U kunt maximaal 99 specificeren voor het aantal kopieën. Specificeer 00 als u het beeld niet afgedrukt
wilt hebben.
1. Druk tijdens de PLAY (weergave) functie de
• Herhaal de stappen 3 en 4 als u instellingen wilt configureren voor het afdrukken andere beelden, indien
gewenst.
2. Druk de controleregelaar naar boven of naar
controleregelaar naar boven (DPOF).
beneden om “All images” (alle beelden) te selecteren en druk daarna op de controleregelaar
naar rechts.
5. Klik op de controleregelaar om de procedure te
voltooien.
3. Druk de controleregelaar naar boven of naar
beneden om het aantal kopieën te specificeren.
• U kunt maximaal 99 specificeren voor het aantal kopieën. Specificeer 00 als u het beeld niet afgedrukt
wilt hebben.
4. Klik op de controleregelaar om de procedure te
voltooien.
68
BEHEER VAN BESTANDEN
PRINT Image Matching II
Exif Print
Beelden bevatten PRINT Image
Matching II data (functie instelling en andere camera instelinformatie). Een printer die Print Image Matching II ondersteunt leest deze data en stelt het afgedrukte beeld automatisch bij zodat de
beelden worden afgedrukt op de manier
die u in gedachten had toen u de beelden opnam.
Exif Print is een internationaal ondersteund, open
standaard bestandformaat
waarmee het mogelijk is om
levendige digitale beelden
met getrouwe kleuren weer
te geven. Bij Exif 2.2 bevatten bestanden een groot
aantal data aangaande de
opname omstandigheden
die door een Exif Print printer kunnen worden geïnterpreteerd om afdrukken te
produceren die er beter uit
zien.
* SEIKO EPSON Corporation heeft de
auteursrechten voor PRINT Image Matching
en PRINT Image Matching II.
BELANGRIJK!
• Informatie aangaande de beschikbaarheid van Exif
Print compatibele printermodellen kan verkregen worden bij elke fabrikant van printers.
69
BEHEER VAN BESTANDEN
• Hierdoor worden de namen van de bestanden in het
ingebouwde geheugen of op de ingelegde geheugenkaart getoond.
Gebruik van de FAVORITE folder
U kunt snapshots van een bestandsopslagmap (pagina 94)
kopiëren naar de FAVORITE map in het ingebouwde geheugen (pagina 94). Dit maakt het makkelijk om belangrijke bestanden in de gaten te houden.
4. Druk de controleregelaar naar links of rechts
Kopiëren van een bestand naar de
FAVORITE map
5. Druk de controleregelaar naar boven of naar
om het bestand te selecteren dat u naar de
FAVORITE map wilt kopiëren.
beneden om de “Save” (opslaan) te selecteren
en klik daarna op de controleregelaar.
1. Druk tijdens de PLAY (weergave) functie op de
• Hierdoor worden de getoonde bestanden naar de
FAVORITE map gelopieerd.
MENU toets.
2. Selecteer de “PLAY”
OPMERKINGEN
(weergave) tab,
selecteer “Favorites”
(favorieten) en druk
de controleregelaar
naar rechts.
• Door een beeldbestand volgens de bovenstaande
procedure te kopiëren wordt een beeld maat QVGA
van 320 x 240 beeldpunten naar de FAVORITE map
gekopieerd.
• Een bestand dat naar de FAVORITE map wordt gekopieerd krijgt automatisch een bestandnaam toegewezen dat een serienummer is (0001 - 9999).
3. Druk de controleregelaar naar boven
of naar beneden om
“Save” (opslaan) te
selecteren en klik
daarna op de
controleregelaar.
70
BEHEER VAN BESTANDEN
Tonen van een bestand in de FAVORITE map
Wissen van een bestand uit de FAVORITE map
1. Druk tijdens de PLAY (weergave) functie op de MENU toets.
2. Selecteer de “PLAY” (weergave) tab, selecteer “Favorites”
1. Druk tijdens de PLAY (weergave) functie op de
(favorieten) en druk de controleregelaar naar rechts.
Druk de controleregelaar naar boven of naar
beneden om “Show” (tonen) te selecteren en
klik daarna op de controleregelaar.
2. Selecteer de “PLAY” (weergave) tab, selecteer
3.
4.
MENU toets.
“Favorites” (favorieten) en druk de controleregelaar naar rechts.
3. Druk de controleregelaar naar boven of naar
• De boodschap “No Favorites File!” (geen favouriet bestand) verschijnt als de FAVORITE map leeg is.
Bestandsnaam
Druk de controleregelaar
beneden om “Delete” (wissen) te selecteren en
klik daarna op de controleregelaar.
naar rechts (voorwaarts) of
naar links (achterwaarts)
om door de bestanden in
de FAVORITE map te
bladeren.
4. Druk de controleregelaar naar links of rechts
om het bestand te selecteren dat u uit de
FAVORITE map wilt wissen.
5. Druk de controleregelaar naar boven of naar
beneden om de “Delete” (wissen) te selecteren
en klik daarna op de controleregelaar.
OPMERKING
• Door de controleregelaar naar links of rechts te houden wordt het bladeren versneld uitgevoerd.
• Hierdoor wordt het bestand uit de FAVORITE map
gewist.
BELANGRIJK!
• Een FAVORITE map kan enkel in het ingebouwde geheugen
van de camera worden gecreëerd. Wilt u de FAVORITE map
verplaatsen naar een computer om de inhoud te kunnen bekijken, verwijder dan de geheugenkaart uit de camera,
plaats de camera op de USB slede en voer vervolgens de
betreffende USB communicatiefunctie uit om de map over te
plaatsen. Zie pagina 89 en 94 voor nadere informatie.
BELANGRIJK!
• U kunt de bedieningshandelingen voor wissen op pagina 62 niet gebruiken om beelden uit de FAVORITE
map te wissen. Echter door formatteren van het geheugen (pagina 75) worden de bestanden in de
FAVORITE map gewist.
71
ANDERE INSTELLINGEN
ANDERE INSTELLINGEN
Specificeren van een beeld voor het
startscherm
In- en uitschakelen van de toetstoon
Gebruik de volgende procedure om de toon die klinkt bij indrukken van een toets in of uit te schakelen.
U kunt een met deze camera opgenomen beeld specificeren
als het beeld voor het startscherm, waardoor dit voor ongeveer rwee seconden op het beeldscherm verschijnt telkens
wanneer u de camera inschakelt.
1. Druk tijdens de REC (opname) functie of tijdens de PLAY (weergave) functie op MENU.
1. Schakel de REC (opname) functie of de PLAY
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab en selec-
(weergave) functie in.
teer “Beep” (pieptoon) en druk vervolgens de
controleregelaar naar rechts.
2. Druk op de MENU toets.
3. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab en selec-
3. Druk de controleregelaar naar boven of naar
teer “Startup” (start) en druk vervolgens de
controleregelaar naar rechts.
beneden om de gewenste instelling te selecteren en klik daarna op de controleregelaar.
Om dit te doen:
Selecteer deze instelling:
Schakel de toetstoon in
On (aan)
Schakel de toetstoon uit
Off (uit)
4. Druk de controleregelaar naar links en rechts
om het beeld te tonen dat u wilt gebruiken als
het startschermbeeld.
5. Druk de controleregelaar naar boven of naar
beneden om de gewenste instelling te selecteren en klik daarna op de controleregelaar.
Om dit te doen:
72
Selecteer deze instelling:
Gebruik het beeld dat op het
moment wordt getoond als het
startschermbeeld
On (aan)
Schakel het startscherm uit
Off (uit)
ANDERE INSTELLINGEN
BELANGRIJK!
Veranderen van de datum- en tijdinstellingen
• U kunt elk van de volgende types beelden selecteren
als het startbeeldscherm.
— Het ingebouwde startschermbeeld van de camera
— Een snapshot die u met de camera heeft opgenomen
— Een filmpje dat u met deze camera heeft opgenomen en dat een lengte van 2 seconden of minder
en een grootte van 200KB of minder heeft.
• De snapshotbeeld (foto) of het filmpje dat u als startschermbeeld selecteert wordt opgeslagen in een speciale geheugenplaats die “startschermbeeldgeheugen” genoemd wordt. Er kan enkel één beeld
opgeslagen worden in het startschermbeeldgeheugen. Door een nieuw startschermbeeld te selecteren wordt het startschermbeeld dat zich reeds in het
startschermbeeldgeheugen bevond overschreven.
Met uitzondering van het ingebouwde startschermbeeld van de camera, als u terug wilt gaan naar een
eerder startschermbeeld dient u een afzonderlijke kopie van dat beeld te hebben in het standaard beeldopslaggeheugen van de camera.
Gebruik de volgende procedure om de datum- en tijdinstellingen te veranderen.
1. Druk tijdens de REC (opname) functie of tijdens de PLAY (weergave) functie op MENU.
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab en selecteer “Adjust” (bijstellen) en druk vervolgens de
controleregelaar naar rechts.
3. Stel de huidige tijd en de tijd in.
Om dit te doen:
Doe dit:
Veranderen van de instelling
op de plaats waar de cursor
zich bevindt.
Druk de controleregelaar
naar boven of naar
beneden.
Verplaatsen van de cursor
tussen instellingen
Druk de controleregelaar
naar links of naar rechts.
4. Klik op de controleregelaar om de instellingen
te registreren en het instelscherm te verlaten.
73
ANDERE INSTELLINGEN
Veranderen van de datumopmaak
Veranderen van de displaytaal
U kunt een selectie maken uit drie verschillende opmaken
van het tonen van de datum.
U kunt de volgende procedure gebruiken om één van de onderstaande zes talen te selecteren als de displaytaal.
1. Druk tijdens de REC (opname) functie of tij-
1. Druk tijdens de REC (opname) functie of tij-
dens de PLAY (weergave) functie op MENU.
dens de PLAY (weergave) functie op MENU.
2. Selecteer de “Set Up “ (instel) tab en selecteer
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab en selec-
“Date Style” (datumstijl) en druk vervolgens de
controleregelaar naar rechts.
teer “Language” (taal) en druk vervolgens de
controleregelaar naar rechts.
3. Druk de controleregelaar naar boven of naar
3. Druk de controleregelaar naar boven of naar
beneden om de gewenste instelling te selecteren en klik vervolgens op de controleregelaar .
beneden om de gewenste optie te selecteren
en klik vervolgens op de controleregelaar .
Voorbeeld: 23 oktober, 2002
: Japans
Om de datum zo te tonen:
Selecteer deze opmaak:
English : Engels
02/10/23
YY/MM/DD
Français : Frans
23/10/02
DD/MM/YY
Deutsch : German
10/23/02
MM/DD/YY
Español : Spaans
Italiano: : Italiaans
74
ANDERE INSTELLINGEN
4. Druk de controleregelaar naar boven of naar
Formatteren van het ingebouwde geheugen
beneden om “Format” (formatteren) te selecteren en klik vervolgens op de controleregelaar.
Mocht u het ingebouwde geheugen formatteren dan wordt
alle opgeslagen data uitgewist.
• Selecteer
“Cancel”
(annuleren)
om
het
formatteerfunctie te verlaten zonder te formatteren.
BELANGRIJK!
• Merk op dat data die gewist is door formatteren niet
meer kan worden herkregen. Controleer dus dat u
geen enkele data in het geheugen nodig heeft voordat
u het gaat formatteren.
• Het formatteren van het geheugen wist alle bestanden
uit het geheugen, inclusief bestanden die beveiligd
zijn (pagina 65).
1. Controleer dat er geen geheugenkaart in de
camera geladen is.
• Mocht er zich toch een geheugenkaart in de camera
bevinden, verwijder deze dan (pagina 77).
2. Druk tijdens de REC (opname) functie of tijdens de PLAY (weergave) functie op MENU.
3. Selecteer de “Set Up “ (instel) tab en selecteer
“Format” (formaat) en druk vervolgens de
controleregelaar naar rechts.
75
GEBRUIKEN VAN EEN GEHEUGENKAART
GEBRUIKEN VAN EEN GEHEUGENKAART
U kunt de opslagmogelijkheden van uw camera uitbreiden
door een los verkrijgbare geheugenkaart (SD geheugenkaart of MultiMedia kaart) te gebruiken. U kunt ook bestanden kopiëren van het ingebouwde flash-geheugen naar een
geheugenkaart en van een geheugenkaart naar flashgeheugen.
BELANGRIJK!
• Zorg ervoor dat u de camera uitschakelt voordat u een
geheugenkaart insteekt of verwijdert.
• Let er op dat u de camera in de juiste richting insteekt.
Probeer nooit een geheugenkaart in de sleuf te drukken terwijl u weerstand voelt.
• Zie de gebruiksaanwijzing van de geheugenkaart voor
informatie hoe u deze kunt gebruiken.
• Bepaalde types kaarten kunnen de verwerkingssnelheid afremmen.
• SD geheugenkaarten hebben een schrijfbeveiligingsschakelaar die u kunt gebruiken voor beveiliging tegen onverhoeds uitwissen van beelddata. Merk echter
op dat als u een SD geheugenkaart beveiligt, u de
schrijfbeveiliging dient te verwijderen telkens wanneer
u op de kaart wilt opnemen, hem wilt formatteren of
eventueel bestanden wilt uitwissen.
• Gewoonlijk worden bestanden opgeslagen in het flash-geheugen. Wanneer u echter een geheugenkaart insteekt,
zal de camera automatisch bestanden op de kaart opslaan.
• Merk op dat u geen bestanden kunt opslaan in het ingebouwde geheugen terwijl een geheugenkaart in de camera
gestoken is.
76
GEBRUIKEN VAN EEN GEHEUGENKAART
BELANGRIJK!
Gebruiken van een geheugenkaart
• Steek nooit een ander voorwerp dan een geheugenkaart in de kaartsleuf van de camera. Dit kan namelijk
schade toebrengen aan zowel de camera als de kaart.
• Gebruikt u geen geheugenkaart, steek dan altijd de
dummy kaart in deze sleuf om hem te beschermen tegen stof en schade.
• De dummy kaart is enkel bedoeld voor gebruik met
deze camera. Steek de kaart nooit in de kaartsleuf van
een ander type apparaat.
• Mocht water of een ongepast voorwerp ooit de kaartsleuf binnendringen, schakel dan onmiddellijk de camera uit, verwijder de accu en neem contact op met
de dealer of met de dichtstbijzijnde erkende CASIO
onderhoudswerkplaats.
• Verwijder de kaart nooit uit de camera terwijl de
bedrijfs-/flitseroplaadindicator aan het knipperen is.
Hierdoor kan het opslaan van een bestand namelijk
mislukken en zelfs schade toegebracht worden aan
de geheugenkaart.
Insteken van een geheugenkaart in de camera
1. Let er op dat de contactpunten van de geheugenkaart in de richting van de
bovenkant van de camera
wijzen, steek de kaart
zorgvuldig zover mogelijk contactpunten
in de sleuf.
Verwijderen van een geheugenkaart uit
de camera
1. Druk de geheugenkaart in
de richting van de camera
en laat hem dan los.
Hierdoor komt de kaart
gedeeltelijk uit de camera.
2. Trek de geheugenkaart uit
de sleuf.
77
GEBRUIKEN VAN EEN GEHEUGENKAART
Formatteren van een geheugenkaart
1. Steek een geheugenkaart in de camera.
Mocht u een geheugenkaart formatteren dan wordt alle data
uitgewist die is opgeslagen op de kaart.
2. Schakel de camera in. Schakel vervolgens de
REC (opname) functie of de PLAY (weergave)
functie in en druk op de MENU toets.
BELANGRIJK!
3. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab en selec-
• Gebruik voor het formatteren van een geheugenkaart
altijd de camera. Formatteren van een geheugenkaart
kan ook met een computer worden uitgevoerd maar
dat zal dataverwerking door de camera vertragen. Bij
een SD kaart, als u deze op een computer
geformatteerd wordt, kan dit er toe leiden dat de kaart
niet meer voldoet aan het SD formaat, problemen veroorzaken met de compatibiliteit en andere problemen
met de werking.
• Merk op dat data die gewist is door formatteren van
een geheugenkaart niet meer kan worden herkregen.
Controleer dus dat u geen enkele data op de
geheugenkaart nodig heeft voordat u deze gaat
formatteren.
• Het formatteren van een geheugenkaart wist alle bestanden, inclusief bestanden die beveiligd zijn (pagina
65).
teer “Format” (formatteren) en druk vervolgens de controleregelaar naar rechts.
4. Druk de controleregelaar naar boven of naar
beneden om “Format” (formatteren) te selecteren en klik daarna op de controleregelaar.
• Selecteer
“Cancel”
(annuleren)
om
de
formatteerfunctie te verlaten zonder te formatteren.
78
GEBRUIKEN VAN EEN GEHEUGENKAART
Voorzorgsmaatregelen voor de
geheugenkaart
Kopiëren van bestanden
Gebruik de onderstaande procedures om bestanden tussen
het ingebouwde geheugen en een geheugenkaart te kopiëren.
• Gebruik bij deze camera enkel een SD geheugenkaart of
een MultiMedia kaart (MMC). Voor andere types kaarten
wordt een juiste werking niet gegarandeerd.
• Elektrostatische lading, elektrische storing en andere fenomenen kunnen er de oorzaak van zijn dat data beschadigd
wordt en zelfs verloren gaat. Zorg er altijd voor op welke
wijze dan ook belangrijke data op andere media te
backuppen (MO disk, harde schijf van een computer, enz.)
• Mocht een geheugenkaart zich abnormaal gedragen, dan
zal hij waarschijnlijk weer normaal werken als hij opnieuw
gerformatteerd wordt. Het wordt echter aanbevolen meer
dan één geheugenkaart mee te nemen wanneer u de camera op een plaats ver van uw huis of kantoor gebruikt.
• Het wordt aanbevolen een geheugenkaart te formatteren
voordat u hem voor de eerste maal in gebruik neemt of
wanneer de door u gebruikte kaart de oorzaak lijkt te zijn
van abnormale beelden.
• Voordat u de formaatfunctie gebruikt, dient u eerst te controleren dat de accu geheel opgeladen. Mocht de stroom
namelijk uitvallen tijdens het formatteren dan kan dit onjuist formatteren van de disk tot gevolg hebben maar bovendien de geheugenkaart beschadigen en onbruikbaar
maken.
BELANGRIJK!
• Merk op dat alleen snapshot-, film- en spraakbestanden met de camera kunnen worden gekopiëerd. Bestanden van een ander type kunnen niet
worden gekopiëerd.
Kopiëren van alle bestanden in het ingebouwde geheugen naar een geheugenkaart
1. Steek een geheugenkaart in de camera.
2. Schakel de camera in. Schakel de PLAY (weergave) functie in en druk op MENU.
3. Selecteer de “PLAY”
(weergave) tab,
selecteer “Copy”
(kopiëren) en druk
vervolgens de
controleregelaar naar
rechts.
79
GEBRUIKEN VAN EEN GEHEUGENKAART
4. Druk de controleregelaar naar boven of naar
Kopiëren van een bestand van een
geheugenkaart naar het ingebouwde
geheugen
Card” (ingebouwd
beneden om “Built-in
kaart) te selecteren en klik daarna op de
controleregelaar.
• Hierdoor wordt het kopiëren gestart en de boodschap
“Busy… Please Wait…” (bezig… wachten a.u.b…)
getoond.
1. Voer de stappen 1 tot en met 3 van de procedure onder “ Kopiëren van alle bestanden in
het ingebouwde geheugen naar een geheugenkaart” uit.
• Nadat het kopiëren voltooid is toont het beeldscherm
het laatste bestand in de map.
2. Druk de controleregelaar naar boven of naar
Card” (ingebouwd
beneden om “Built-in
kaart) te selecteren en klik daarna op de
controleregelaar.
3. Druk de controleregelaar naar links of naar
rechts om het bestand te selecteren dat u wilt
kopiëren.
4. Druk de controleregelaar naar boven of naar
beneden om “Copy” (kopiëren) te selecteren
en klik daarna op de controleregelaar.
• Hierdoor wordt het kopiëren gestart en de boodschap
“Busy… Please Wait…” (bezig… wachten a.u.b…)
getoond.
• Het bestand verschijnt opnieuw op het beeldscherm
nadat het kopiëren voltooid is.
80
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
De met de camera meegeleverde USB slede maakt het aansluiten op een computer die voorzien is van een USB poort
het fluitje van een cent. U kunt ook beelden overschrijven
m.b.v. de geheugenkaart als uw computer uitgerust is om
geheugenkaarten te lezen.
Voordat u bestanden kunt uitwissen met uw computer dient
u echter eerst de software te installeren die zich op de met
de camera meegeleverde CD-ROM bevindt.
Installeren van de software van de CD-ROM
Aangaande de gebundelde CD-ROM
De CD-ROM die met de camera gebundeld is, bevat de volgende software.
Photo Loader (voor Windows/Macintosh)
Deze applicatie laadt beelddata van het JPEG en AVI formaat van een digitale camera naar uw computer.
Photohands (voor Windows)
Deze applicatie is voor het retoucheren en afdrukken van
beeldbestanden.
USB driver voor massale opslag (voor Windows/Macintosh)
Dit is de software die het mogelijk maakt voor de camera om
zich met uw persoonlijke computer te onderhouden via een
USB aansluiting.
Gebruikt u echter Windows XP, Mac OS 9 of Mac OS X gebruik dan niet de USB driver van de CD-ROM. Bij deze
besturingssystemen kunt u USB communicatie uitvoeren
door eenvoudigweg de camera aan te sluiten op uw computer m.b.v. de USB kabel.
81
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
Internet Explorer (voor Macintosh)
Dit is een browser applicatie voor het lezen van HTML bestanden. Beelden die met Photo Loader worden geladen,
worden opgeslagen in mappen aangeduidt als “Bibliotheken” (Libraries). Internet Explorer toont de inhoud van een
bibliotheek op uw computerscherm.
Computersysteem vereisten
DirectX (voor Windows)
Deze software voorziet in een uitgebreide toolset inclusief
een codec (compressor/decompressor)die Windows 98 en
Windows 2000 in staat stellen een film te hanteren die met
een digitale camera is opgenomen. Het is niet nodig DirectX
te installeren als u Windows XP of Me runt.
Zie de “Read me” bestanden op de gebundelde CD-ROM.
De computersysteem vereisten hangen af van de applicaties
zoals hieronder beschreven.
Windows
Macintosh
Zie de “readme” bestanden op de gebundelde CD-ROM.
Acrobat Reader (voor Windows/Macintosh)
Dit is een applicatie waarmee u PDF bestanden kunt lezen.
Gebruik het om de gebruikersdocumentatie te lezen die met
de camera, Photo Loader en Photohands worden meegeleverd op de gebundelde CD-ROM.
OPMERKING
• Zie de gebruikersdocumentatiebestanden (PDF) op
de gebundelde CD-ROM voor details aangaande het
gebruik van Photo Loader en Photohands. Zie “Bekijken van gebruikersdocumentatie (PDF bestanden)”
op pagina 85 (Windows) en op pagina 88 (Macintosh)
van deze gebruiksaanwijzing voor meer informatie.
82
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
OPMERKING
Installeren van de software van de CD-ROM
in Windows
• Bij sommige computers kan de menu applicatie mogelijk niet automatisch starten. Navigeer in dit geval de
CD-ROM en dubbelklik op “menu.exe” om de menu
applicatie te starten.
Gebruik de procedures in dit hoofdstuk om software te installeren van de gebundelde CD-ROM naar uw computer.
OPMERKING
Selecteren van een taal
• U hoeft de software niet op uw computer te installeren
als deze reeds geïnstalleerd is.
Selecteer eerst een taal. Merk op dat sommige software
pakketten niet in alle talen beschikbaar zijn.
De CD-ROM bevat software en gebruikersdocumentatie
voor verschillende talen. Controleer het CD-ROM menuscherm om te zien of applicaties en gebruikersdocumentatie
beschikbaar zijn voor een bepaalde taal.
1. Klik in het menuscherm op de taaltoets in de
linker bovenhoek van de display.
2. Selecteer van de lijst van talen die verschijnt
Voorbereidingen
de gewenste taal.
Start uw computer en steek
de CD-ROM in de CD-ROM
drive. Dit start de menu
applicatie automatisch die dan
een menuscherm op uw
computer toont.
83
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
Bekijken van het “Read me” bestand
Installeren van een applicatie
U dient altijd eerst het “Read me” bestand te lezen voordat u
een applicatie installeert. Het “Read me” bestand bevat informatie waarvan op de hoogte moet zijn bij het installeren
van de applicatie.
1. Klik in het menuscherm op “Software”.
2. Klik op de naam van de applicatie die u wilt installeren.
1. Klik in het menuscherm op “Software”.
3. Klik op de “Install” toets.
2. Klik op de naam van de applicatie die u wilt in-
4. Volg de aanwijzingen die op het computer-
stalleren.
scherm verschijnen.
3. Klik op de “Read me” toets.
BELANGRIJK!
• Volg de aanwijzingen zorgvuldig en geheel. Als u een
fout maakt tijdens het installeren van Photo Loader
dan is het mogelijk dat u reeds bestaande bibliotheekinformatie en HTML bestanden niet meer kunt
browsen die automatisch gecreëerd worden door
Photo Loader. In sommige gevallen kunnen beeldbestanden zelfs verloren gaan.
• Gebruikt u een ander besturingssysteem dan
Windows XP, sluit dan de camera nooit aan op de
computer zonder eerst de USB driver van de CDROM te installeren.
BELANGRIJK!
• Lees altijd eerst het “Read me” bestand voor informatie aangaande het behouden van bestaande bibliotheken (libraries) voordat u Photo Loader gaat upgraden
of opnieuw gaat installeren bij een andere computer.
84
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
Bekijken van gebruikersdocumentatie
(PDF bestanden)
Installeren van software van de CD-ROM
op een Macintosh computer
De CD-ROM bevat applicaties en gebruikersdocumentatie in
verschillende talen in mappen die genoemd zijn naar elke
taal: English (Engels), French (Frans), German (Duits),
Spanish (Spaans), Italian (Italiaans), Dutch (Nederlands) en
Chinese (Chinees). Controleer de CD-ROM mappen om
applicaties te bekijken of applicaties en gebruikersdocumentatie beschikbaar zijn voor een bepaalde taal.
Bestandnamen bevatten één van de volgende codes die de
taal aangeven van de data in het bestand zoals hieronder
aangegeven.
Engels: e, Frans: f, Duits: g, Spaans: sp, Italiaans: i, Nederlands: du, Chinees: ct
Gebruik de inhoud van de “English” (Engels) map als uw taal
niet bijgesloten is.
1. Klik in het menuscherm op “Handleiding”.
2. Klik op de naam van de applicatie waarvan u de
gebruikersdocumentatie wilt lezen.
3. Klik op de “Lees” toets.
BELANGRIJK!
• Om de gebruikersdocumentatiebestanden te kunnen
lezen dient u Adobe Acrobat Reader geïnstalleerd te
hebben op uw computer. Als u Adobe Acrobat Reader
niet reeds geïnstalleerd heeft dan kunt u deze software installeren vanaf de gebundelde CD-ROM.
Installeren van software
Verlaten van de menu applicatie
Gebruik de volgende procedures om de software te installeren. Het wordt aanbevolen dat u eerst Internet Explorer en
Outlook Express installeert voordat u Photo Loader en
Acrobat Reader installeert.
1. Klik op het menuscherm op “Afsluiten” om het
menu te verlaten.
85
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
■ Installeren van Internet Explorer en Outlook
Express
BELANGRIJK!
• Als u gaat upgraden van een eerdere versie naar de
nieuwe versie van Photo Loader en u wilt bibliotheekbeheer (library management) data en HTML bestanden gebruiken die gecreëerd werden met de oude versie van Photo Loader, lees dan het “Important” (belangrijk) bestand in de “Photo Loader” map. Volg de
aanwijzingen in dit bestand om de bestaande
bibliotheekbeheer bestanden te gebruiken. Volgt u
deze procedure niet correct dan kan dit resulteren in
het verlies van of schade aan uw bestaande bestanden.
1. Open het bestand dat “Internet Explorer” heet.
2. Open de map voor de taalversie die u wilt installeren en open vervolgens het bestand dat
“readme_casio” heet.
3. Volg de aanwijzingen in het readme bestand
om Internet Explorer en Outlook Express te installeren.
■ Installeren van Acrobat Reader
■ Installeren van Photo Loader
1. Open de gebundelde CD-ROM de map
1. Open de folder die “Photo Loader” heet.
“Acrobat Reader”.
2. Open de map die “English” (Engels) heet en
2. Open de map voor de taal waarvan u de versie
open vervolgens het bestand dat “Important”
(belangrijk) heet.
van Acrobat Reader wilt installeren en open
dan het bestand dat “readme-casio” heet.
• Volg de aanwijzingen in het lees mij bestand om
Acrobat Reader te installeren.
3. Open de map die “Installer” (installeerder) heet
en open het bestand dat “readme” (leesme) heet.
4. Volg de aanwijzingen in het “readme” (leesme)
bestand om Photo Loader te installeren.
86
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
9. Gebruik na opnieuw opstarten van het sys-
■ Installeren van de USB Driver
teem de USB kabel om de camera aan te sluiten op uw Macintosh.
1. Schakel de camera uit en sluit alle applicaties
op uw Macintosh.
10. Schakel de camera in.
11. Vanaf dat punt wordt
2. Steek de gebundelde CD-ROM in de CD-ROM
drive.
de camera herkend
als een drive telkens
wanneer u de camera
aansluit op uw
Macintosh.
3. Open de harde schijf die gespecificeerd wordt
als de startdisk.
4. Open “System Folder” (systeemmap) op de
startdisk.
6. Open de “USB Driver” map op de CD-ROM.
• De vorm van het icoon
dat verschijnt op het
scherm van uw
Macintosh hangt af van
de versie van uw Mac
OS.
7. Sleep “CASIO-USB Storage Driver” en
BELANGRIJK!
5. Open de “Extensions” (extensies) map in
“System Folder” (systeemmap).
“CASIO-USB Storage Class Shim” van de
“USB Driver” map naar de “Extentions”
(extensies) map.
• Sluit de camera niet aan op uw Macintosh PC aan
voordat u de USB driver eerst geïnstalleerd heeft als u
een besturingssysteem gebruikt dat afwijkt van Mac
OS 9 of Mac OS X.
8. Bevestig dat de “CASIO-USB Storage Driver”
en “CASIO-USB Storage Class Shim” bestanden zich inderdaad in de “Extensions” map bevinden en start uw Macintosh opnieuw.
● De USB driver uninstalleren
Wis “CASIO-USB Storage Driver” en “CASIO-USB
Storage Class Shim” van de “Extensions” map.
87
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
Bekijken van gebruikersdocumentatie
(PDF bestanden)
■ Bekijken van de gebruiksaanwijzing van de
camera
Om de volgende procedure uit te voeren dient u Adobe
Acrobat Reader geïnstalleerd te hebben op uw Macintosh
(pagina 86).
1. Open op de CD-ROM het “Manual” bestand.
2. Open de “Digital Camera” map en open dan de
map voor de taal waarvan u de gebruiksaanwijzing wilt bekijken.
1. Open bij de gebundelde CD-ROM de map die
“Acrobat Reader” heet.
3. Open het bestand dat “camera_xx.pdf” heet.
2. Open de map voor de taal waarvoor u de versie
4. “xx” is de taalcode (Engels: e, Frans: f, Duits:
van Acrobat Reader wilt installeren en open
het bestand dat “readme_casio” heet.
g, Spaans: sp, Italiaans: i, Nederlands: du, Chinees: ct).
3. Volg de aanwijzingen in het readme bestand
om Acrobat Reader te installeren.
■ Om de gebruiksaanwijzing van de Photo
Loader te lezen
1. Open de “Manual” (handleiding) map op de
CD-ROM.
2. Open de “Photo Loader” folder en open vervolgens de “English” map.
3. Open “PhotoLoader_english”.
88
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
Overschrijven van bestanden via een
USB aansluiting
Overschrijven van bestanden naar een
computer
De met uw camera gebundelde CD-ROM bevat een kopie
van Photo Loader en een USB driver (ook stuurprogramma
genoemd). Deze software stelt u in staat om de inhoud van
het geheugen van de computer snel en gemakkelijk over te
schrijven naar een computer. De Photo Loader en de
Photohands applicaties kunnen ook gebruikt worden voor
het beheer en het bewerken van beelden op een hoog niveau.
• Zie de gebruikersdocumentatiebestanden (PDF) op de gebundelde CD-ROM voor informatie aangaande Photo
Loader en Photohands.
U kunt beelden overschrijven naar een computer m.b.v. een
USB poort door gewoonweg de gebundelde USB slede aan
te sluiten op een computer die voorzien is van een USB
poort.
• Merk op dat u een USB driver op uw computer dient te installeren (pagina 81). Als u de slede eenmaal gebruikt voor
het tot stand brengen van een USB aansluiting dan zal de
computer de camera zien als een uitwendig opslagapparaat (kaartschrijver/kaartlezer).
• Als u bestanddata wilt overschrijven van het ingebouwde
geheugen van de camera naar de computer let er dan op
dat er zich geen geheugenkaart in de camera bevindt. Bevindt er zich toch een geheugenkaart in de camera dan
dient deze eerst verwijderd te worden voordat u deze in de
slede plaatst.
OPMERKING
• Installeer de USB driver op de CD-ROM niet bij een
computer die runt op Windows XP, Mac OS 9 of Mac
OS X. Bij deze besturingssystemen is USB communicatie reeds mogelijk door gewoonweg de camera aan
te sluiten op de computer via een USB kabel.
89
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
3. Steek aansluitstekker B van de gebundelde
■ Aansluiten van de USB kabel
slede in de USB poort van de USB slede.
1. Sluit het netsnoer aan op de netadapter en
USB kabel
(gebundeld)
steek het andere uiteinde van het netsnoer in
een stopcontact.
Aansluitstekker B
2. Sluit de netadapter aan op de 5,3V gelijkspanningsingangsaansluiting (DC IN 5.3V) van
de USB slede.
USB
4. Steek aansluitstekker A van de kabel in de USB
poort van uw computer.
USB poort
USB kabel
(gebundeld)
Aansluitstekker A
90
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
5. Schakel de camera uit
BELANGRIJK!
en verwijder het
aansluitingdeksel.
• Zorg er voor de van toepassing zijnde informatie te
lezen in de gebruikersdocumentatie die bij de computer geleverd wordt voordat u de USB slede aansluit.
• Laat hetzelfde beeld niet voor lange tijd op uw
computerscherm staan. Dit kan namelijk ‘inbranden’
van het scherm veroorzaken.
• Let op bij het aansluiten van de USB kabel op de USB
slede. De USB poort en de kabelstekker zijn gevormd
voor een juiste plaatsing.
• Steek de USB kabel stevig en zo ver mogelijk in de
poorten. Als de aansluitingen niet goed tot stand zijn
gebracht kan juiste bediening niet plaatsvinden.
• Zorg er voor de netadapter aan te sluiten op de USB
slede om de camera van stroom te voorzien.
• De los verkrijgbare CASIO QC-1U USB kabel kan niet
met deze camera worden gebruikt.
• Ontkoppel de USB kabel nooit wanneer de PC toegang verkrijgt in het geheugen van de camera (hetgeen aangegeven wordt door de knipperende USB
indicator). Hierdoor kan data namelijk beschadigd raken.
• USB data communicatie wordt uitgevoerd ongeacht
de huidige instelling van de functiekeuzeschakelaar
van de camera.
Aansluitingdeksel
6. Let erop dat de
camera uitgeschakeld
is en zet hem in de
USB slede.
• Plaats de camera niet in
de USB slede terwijl de
spanning ingeschakeld
is.
7. Schakel de camera in.
• Bij inschakelen van de camera wordt de USB functie
automatisch ingeschakeld en worden de bestanden in
het camerageheugen automatisch overgestuurd naar
de computer.
• Terwijl de USB functie van de camera ingeschakeld is,
blijft de USB indicator op de USB slede groen branden
(pagina 109).
91
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
■ Stoppen van een USB aansluiting
Gebruiken van een geheugenkaart om
beelden over te schrijven naar een computer
Windows XP, Me of 98
Schakel de camera uit en verwijder de camera vervolgens
uit de USB slede.
De procedures in dit hoofdstuk beschrijven hoe beelden van
de camera m.b.v. een geheugenkaart kunnen worden overgeschreven naar uw computer.
Windows 2000
Klik op de kaart in de taaklade op uw computerscherm en
schakel het drive nummer uit dat toegewezen is aan de camera. Schakel daarna de camera uit en verwijder de camera
vervolgens uit de USB slede.
Gebruiken van een computer met een ingebouwde SD
geheugenkaartsleuf
Steek de SD geheugenkaart direct in de sleuf.
Macintosh
In “Finder” sleep de camera naar de prullebak. Schakel
daarna de camera uit en verwijder de camera vervolgens uit
de USB slede.
Gebruiken van een computer met een ingebouwde
kaartsleuf
Gebruik een los verkrijgbare PC kaartadapter (voor een
geheugenkaart/MMC). Zie voor volledige details
gebruikersdocumentatie die meegeleverd wordt met de
kaartadapter en die van de computer.
92
PC
SD
de
PC
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
Gebruiken van een los verkrijgbare SD geheugenkaart
lezer/schrijver
Zie voor details aangaande het gebruik de gebruikersdocumentatie die meegeleverd wordt met de SD geheugenkaart lezer/schrijver.
Geheugendata
Met deze camera opgenomen beelden en andere data worden in het geheugen opgeslagen m.b.v. het DCF (Design
Rule for Camera File System) protocol. Het DCF protocol is
ontworpen om het gemakkelijker te maken om beelden en
andere data uit te wisselen tussen digitale camera’s en andere apparaten.
■ DCF protocol
DCF apparaten (digitale camera’s, printers, enz.) kunnen
beelden uitwisselen met elkaar. Het DCF protocol definiëert
het cameraformaat voor beeldbestanddata en de
directorystructuur voor het camerageheugen zodat beelden
bekeken kunnen worden met een DCF camera van een andere fabrikant of afgedrukt kunnen worden met een DCF
printer.
Gebruiken van een los verkrijgbare PC kaart lezer/schrijver en de PC kaartadapter (voor SD geheugenkaarten en
MMC’s)
Zie voor details aangaande het gebruik de gebruikersdocumentatie die meegeleverd wordt met de PC kaart lezer/
schrijver en de PC kaartadapter (voor een SD geheugenkaart/MMC).
93
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
Geheugendirectorystructuur
■ Inhoud van mappen en bestanden
■ Directorystructuur
• Bovenliggende map/parent map
Map die alle digitale camerabestanden opslaat.
<¥DCIM¥>
• Opslagmap
Mappen voor het opslaan van bestanden opgeslagen met
de digitale camera.
(Bovenliggende map) (parent map)
(Opslagmap)
(Beeldbestand)
(Filmbestand)
(Audiobestand)*1
(Audio snapshot beeldbestand)*1
(Audio snapshot audiobestand)*1
101CASIO
102CASIO
(Opslagmap)
(Opslagmap)
• Filmbestand
Bestand dat een film bevat die opgenomen is met de digitale camera.
(FAVORITE map)*2
• Audiobestand
Bestand dat een geluidsopname bevat.
...
100CASIO
CIMG0001.JPG
CIMG0002.AVI
CIMG0003.WAV
CIMG0004.JPG
CIMG0004.WAV
...
<¥FAVORITE¥>
...
CIMG0001.JPG
CIMG0002.JPG
<¥MISC¥>
• Beeldbestand
Bestand dat een beeld bevat dat opgenomen is met de digitale camera.
(Opslagbestand)
(Opslagbestand)
• Audio snapshot beeldbestand
Bestand dat het beeldgedeelte bevat van een audio snapshot.
(DPOF bestandmap)
AUTPRINT.MRK
<¥AUDIO¥>
쏄쏄쏄쏄쏄쏄쏄쏄.MP3
LASTPLAY
(DPOF bestand)
(MP3 bestandmap)*
• Audio snapshot audiobestand
Bestand dat het audiogedeelte bevat van een audio snapshot.
1
(MP3 bestand)*1
(LASTPLAY (laatst gespeelde) bestand)*1
*1 Deze mappen en bestanden zijn enkel voor model EX-M2.
*2 Deze mappen worden enkel in het ingebouwde geheugen gecreëerd.
• FAVORITE folder
Map die favoriete beeld bestanden bevat.
• DPOF bestandmap
Map die DPOF bestanden bevat
94
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
• MP3 bestandenmap
Map die MP3 bestanden bevat.
Voorzorgsmaatregelen voor het ingebouwde geheugen en de geheugenkaart
• LASTPLAY (laatst gespeelde) bestand
Bestand dat informatie bevat aangaande het laatst gespeelde MP3 bestand.
• Merk op dat de map die “DCIM” heet, de bovenliggende
(bovenste) map is van alle bestanden in het geheugen. Bij
het oversturen van de inhoud van het geheugen naar een
harde schijf, een MO disk of andere externe opslagapparatuur, dient u de inhoud van de DCIM map altijd als
één geheel te behandelen en altijd bij elkaar te houden. U
kunt de naam van de DCIM map op uw computer veranderen. Het veranderen van de naam naar een datum is een
goede manier om op de hoogte te blijven van meerdere
DCIM mappen. Zorg er echter altijd voor de naam van de
DCIM map altijd terug te veranderen naar “DCIM” voordat
u deze terug kopiëert naar het geheugen voor weergave
via de camera. De camera herkent geen andere mapnaam
dan “DCIM”.
• Het wordt ook sterk aanbevolen dat u na het oversturen
van data van het geheugen naar andere externe opslagapparatuur, het geheugen opnieuw formatteert en de inhoud wist voordat u meer (nieuwe) bestanden opslaat.
Denk eraan dat het formatteren van het geheugen de gehele inhoud ervan uitwist. Controleer dat u inderdaad geen
van de bestanden in het geheugen nog nodig heeft voordat
u het gaat formatteren.
Door de camera ondersteunde beeldbestanden
• Beeldbestanden die opgenomen zijn met de CASIO EXS2/EX-M2 digitale camera
• Beeldbestanden die compatibel zijn met het DCF protocol
Bepaalde DCF functies worden mogelijk niet ondersteund.
Het tonen van een beeld dat opgenomen was met een ander
cameramodel kan lang op zich laten wachten voordat het op
het beeldscherm verschijnt.
95
WEERGEVEN VAN EEN AUDIOBESTAND (Alleen voor model EXM2)
WEERGEVEN VAN EEN AUDIOBESTAND (Alleen voor model EXM2)
U kunt MP3 muziekdatabestanden van uw computer naar de
camera oversturen en de camera gebruiken als een draagbare audiospeler.
Oversturen van audiobestanden naar de
camera
• MP3 betekent MPEG Audio Layer-3 wat de naam is van
geluidscompressie technologie.
1. Breng een USB aansluiting tot stand tussen de
• Ondersteunde bestanden
MPEG-1 Audio Layer-3
Bit rate (transmissiesnelheid): 32 – 320 kbps, VBR
compatibel
Sampling frequenties: 32, 44.1, 48 kHz
• Mocht u van plan zijn om MP3 audiobestanden over te
sturen naar een geheugenkaart, leg dan de kaart
eerst in de camera.
camera en uw computer (pagina 90).
2. Voer de volgende bediening uit om het
camerageheugen of de geheugenkaart te openen.
• Maximaal aantal weergavebestanden: 999
• Windows XP gebruikers
Klik op “My Computer” en daarna op “Removable
Disk”.
BELANGRIJK!
• Afhankelijk van het MP3 bestandsformaat kan sommige muziekdata mogelijk niet gespeeld worden.
• Voor MP3 bestanden wordt een bit rate van 128 kbps
en een sampling frequentie van 44,1 kHz aanbevolen.
• Het is geheel aan u om software aan te schaffen voor
het creëren van MP3 bestanden en om MP3 bestanden te creëren die u wilt weergeven.
• MAC OS9 gebruikers
Klik op “untitled”.
3. Open de “AUDIO” map en stuur vervolgens de
MP3 er naar toe die u wilt weergeven.
• Is er geen “AUDIO” map, creëer er dan één op de aangegeven plaats in de “Geheugendirectorystructuur” op
pagina 94.
4. Beëindig de USB aansluiting volgens de procedure onder “Stoppen van een USB aansluiting” op pagina 92.
96
WEERGEVEN VAN EEN AUDIOBESTAND (Alleen voor model EXM2)
Audiobestanden wissen
Voorbereidingen bij de camera voor
werking als een audiospeler
U kunt MP3 bestanden in het camerageheugen of op de
geheugenkaart niet wissen met de bedieningsorganen en de
toetsen van de camera. U dient de volgende procedure gebruiken.
Voer de volgende stappen uit om de camera klaar te maken
voor werking als een audiospeler.
1. Schakel de camera uit en
verwijder het aansluitingdeksel.
1. Voer de stappen 1 en 2 uit van de procedure
onder “Oversturen van audiobestanden naar
de camera” om een USB aansluiting tot stand
te brengen.
Aansluitingdeksel
2. Open de “AUDIO” map.
2. Sluit de LCD afstandsbediening aan op de aan-
3. Wis de MP3 bestanden uit.
sluiting van de camera en sluit vervolgens de
stereo hoofdtelefoon aan op de hoofdtelefoonaansluiting van de LCD afstandsbediening.
4. Beëindig de USB aansluiting op pagina 92.
Hoofdtelefoonaansluiting
OPMERKINGEN
LCD afstandsbediening
• Gebruikt u een “PLAYLIST.TXT” bestand (pagina 92)
dan dient u de inhoud van het bestand naar gelang te
bewerken telkens wanneer u een MP3 bestand toevoegt of wist.
• Zie de gebruikersdocumentatie die meegeleverd
wordt met uw computer voor informatie aangaande
het verplaatsen, kopiëren en wissen van bestanden.
Camera aansluitstekker
Stereo hoofdtelefoon
97
WEERGEVEN VAN EEN AUDIOBESTAND (Alleen voor model EXM2)
3. Zet de functiekeuzeschakelaar op “AUDIO”.
Gebruiken van de camera als audiospeler
• Hierdoor wordt de AUDIO functie ingeschakeld voor
weergave van geluidsdata.
Algemene gids
• Druk op de [
] toets op de LCD afstandsbediening
om de camera in te schakelen en de weergave te starten.
● LCD afstandsbediening
1
1[
2
3
4
2
3
4
5
Functiekeuzeschakelaar
6
BELANGRIJK!
5
A
• Geen van de toetsen van de afstandsbediening werkt
wanneer de functiekeuzeschakelaar van de camera
op “REC” (opname) of “PLAY” (weergave) staat.
• Terwijl de AUDIO functie ingeschakeld staat is het
beeldscherm van de camera uitgeschakeld. Met uitzondering van de spanningstoets werken geen van de
toetsen op de camera.
• Probeer nooit een andere afstandsbediening dan de
meegeleverde met de camera te gebruiken. Aan de
andere kant mag u ook nooit proberen de meegeleverde afstandsbediening met een ander type apparaat te gebruiken.
• MP3 bestandsdata kan niet via de ingebouwde luidspreker van de camera worden weergegeven.
7
8
9
0
98
6
7
8
9
0
A
] (achterwaarts
springen / versneld
achterwaarts)
[
] (voorwaarts springen
/ versneld voorwaarts)
[ ] (pauzeren)
[
] (weergave/stoppen)
Hoofdtelefoonaansluiting
(ø 3,5mm stereo ministekker)
Klem
Vergrendelschakelaar
Weergavefunctietoets
Volumetoetsen
LCD
Camera aansluitstekker
WEERGEVEN VAN EEN AUDIOBESTAND (Alleen voor model EXM2)
4 Weergavefunctie indicator
● Display
Deze icoon geeft de weergavefunctie aan.
1
2
3
4
5
Dit type icoon:
Off
Geeft dit aan:
Normale weergave
Alle muzieknummers worden herhaald
Herhalen van 1 muzieknummer
1 Nummer van het muzieknummer
5 Accuniveau indicator
Toont het nummer van het huidige muzieknummer.
2 Naam van muzieknummer, naam van artiest, weergavetijd, volumeniveau
• Toont de ID3 markeercode (ID3V1) die de naam van
muzieknummer en de naam van de artiest voorstellen (alleen in alfabetische letters) die bevat worden door het
bestand.
• Tijdens versneld voorwaarts en versneld achterwaarts
gaan wordt de verstreken tijd getoond.
• Toont tijdens bijstellingen in het volume het huidige
volumeniveau.
3 Weergavestatus indicator
Deze icoon toont de huidige weergavestatus.
Dit type icoon:
Geeft dit aan:
Knippert en draait naar rechts
De weergave in aan de gang.
Knippert
De weergave is gepauzeerd.
Brandt en beweegt niet.
De weergave is gestopt.
99
WEERGEVEN VAN EEN AUDIOBESTAND (Alleen voor model EXM2)
● Overspringen naar het begin van het volgende
muzieknummer
] toets (de afstandsbediening geeft een
Druk op de [
pieptoon).
Druk de [
] toets enkele malen in om naar het begin van
een later muzieknummer te gaan (de afstandsbediening
geeft een pieptoon). Het nummer van het huidige muzieknummer wordt op de LCD getoond.
Basisbediening van de afstandsbediening
● Starten van de weergave
Druk op de [
] toets. De afstandsbediening geeft een
pieptoon om aan te geven dat de weergave begonnen is.
• Door de [
] toets in te drukken terwijl de camera uitgeschakeld is wordt deze ingeschakeld en de weergave
begonnen.
● Pauzeren van de weergave
Druk op de [ ] toets (de afstandsbediening geeft een
pieptoon).
Door indrukken van de [
] toets wordt de weergave
hervat (de afstandsbediening geeft een pieptoon).
• Als de weergave voor twee minuten gepauzeerd wordt,
zullen zowel de afstandsbediening als de camera zelf
automatisch worden uitgeschakeld.
● Stoppen van de weergave
Druk op de [
] toets (de afstandsbediening geeft een
pieptoon).
● Versnelde weergave
] toets gedurende enkele seconden ingeHoud de [
drukt totdat versnelde weergave begint.
● Uitschakelen van de spanning
Druk op de spanningstoets van de camera.
• De spanning van de camera wordt ook uitgeschakeld als
u na het stoppen van de weergave langer dan 10 seconden geen bediening uitvoert.
● Bijstellen van het volume
Druk op de [+] of [–] volumetoetsen om het volume in te
stellen op het gewenste niveau. De LCD toont het huidige
volumeniveau.
● Versnelde achterwaarts weergave
Houd de [
] toets gedurende enkele seconden ingedrukt totdat versnelde achterwaartse weergave begint.
BELANGRIJK!
• De toets bedieningstoon klinkt niet als de toetstoonfunctie van de camera uitgeschakeld is (pagina 72).
• Terwijl het huidige volumeniveau in de LCD wordt getoond kunt u versnelde weergave, versnelde achterwaarts weergave of overspringen niet gebruiken.
● Overspringen naar het begin van het huidige
muzieknummer
Druk op de [
] toets (de afstandsbediening geeft een
pieptoon).
Druk de [
] toets enkele malen in om naar het begin van
een eerder muzieknummer te gaan (de afstandsbediening
geeft een pieptoon). Het nummer van het huidige muzieknummer wordt op de LCD getoond.
100
WEERGEVEN VAN EEN AUDIOBESTAND (Alleen voor model EXM2)
Specificeren van de audioweergavefunctie
Selecteren van de weergave van een specifiek muzieknummer
U kunt de volgende procedure gebruiken voor het selecteren
van één van de drie weergavefuncties: normale weergave,
herhaald weergeven van alle muzieknummers of herhalen
van één muzieknummer.
U kunt de volgende procedure gebruiken voor het aangeven
van een lijst van beschikbare muzieknummers en er één selecteren om te worden weergegeven.
1. Start de geluidsweergave tijdens de AUDIO
1. Klik terwijl de weer-
functie.
gave van de AUDIO
functie gestopt is op
de controleregelaar
van de camera.
• De aanvankelijke functie is normale weergave.
2. Druk op de weergavefunctietoets van de afstandsbediening om in een doorlopende lus
door de verschillende weergavefuncties te gaan.
De weergavefunctie indicator op de LCD geeft de
op dat moment geselecteerde functie aan.
Om dit te doen:
Selecteer deze
functie:
Geef alle muzieknummers
weer en stop dan.
Normaal
Geef alle muzieknummers in volgorde
weer in een eindeloze lus.
Herhaald
weergeven van alle
muzieknummers
Geef het huidige
muzieknummer weer
in een eindeloze lus.
Herhalen van
één muzieknummer
• Hierdoor gaat het
beeldscherm aan dat
een lijst met informatie
toont van elk muzieknummer, inclusief het
volgordenummer, de
naam en de weergavetijd.
Hetgeen door
deze icoon
wordt getoond:
Off (uit)
Op dat moment geselecteerde muzieknummer
2. Druk de controleregelaar naar boven en naar
beneden om het te selecteren muzieknummer
te verlichten.
• Door het verlichte gedeelte tot bovenaan of anderaan
de lijst te verplaatsen, zal de lijst doorgebladerd worden zodat andere muzieknummers worden getoond.
101
WEERGEVEN VAN EEN AUDIOBESTAND (Alleen voor model EXM2)
3. Druk op de [
] toets van de afstandsbediening om de weergave te beginnen van het op
dat moment geselecteerde muzieknummer.
Specifceren van de weergavevolgorde
van de muzieknummers
Gewoonlijk worden alle muzieknummers in het geheugen
weergegeven in de volgorde waarin ze zijn opgeslagen. U
kunt de volgende procedure gebruiken om een weergavelijst
te creëren die de camera vertelt welke volgorde dient te worden gevolgd bij het weergeven van muzieknummers tijdens
de AUDIO functie.
OPMERKING
• Het beeldscherm wordt automatisch uitgeschakeld als
u langer dan 10 seconden geen bediening uitvoert.
1. Creëer met uw tekstverwerker of een andere
tekst editor op uw computer een bestand dat
“PLAYLIST.TXT” heet.
2. Configureer de weergavelijst door de muzieknummers te specificeren in de volgorde waarin
u ze wilt weergeven.
• Zie “Voorbeeld van de inhoud van het “PLAYLIST.TXT”
bestand “op pagina 103 voor informatie aangaande het
configureren van een weergavelijst.
3. Plaats de camera in de USB slede en breng een
verbinding tot stand met uw computer (pagina
90).
4. Plaats “PLAYLIST.TXT” bestand in de
“AUDIO” map van de camera.
102
WEERGEVEN VAN EEN AUDIOBESTAND (Alleen voor model EXM2)
■ Voorbeeld van de mapstructuur
<¥AUDIO¥>
■ Voorbeeld van de inhoud van het
“PLAYLIST.TXT” bestand
(Map die MP3 bestanden bevat)
AUDIO001.MP3
AUDIO002.MP3
(MP3 bestand)
(MP3 bestand)
...
AUDIO001.MP3
AUDIO002.MP3
POPS
ROCK\ROCK0002.MP3
PLAYLIST.TXT
POPS
POPS0001.MP3
POPS0002.MP3
(PLAYLIST bestand)
(Map die MP3 bestanden bevat)
(MP3 bestand)
(MP3 bestand)
1
2
3
4
...
ROCK
ROCK0001.MP3
ROCK0002.MP3
(Map die MP3 bestanden bevat)
(MP3 bestand)
(MP3 bestand)
Het bovenstaande PLAYLIST.TXT bestand specificeert de
volgende weergavevolgorde.
...
1. Weergave van het MP3 bestand AUDIO001.MP3.
2. Weergave van het MP3 bestand AUDIO002.MP3.
3. Weergave van alle bestanden in de map die POPS heet.
4. Weergave van het MP3 bestand ROCK0002.MP3 dat
zich bevindt in de map die ROCK heet.
103
WEERGEVEN VAN EEN AUDIOBESTAND (Alleen voor model EXM2)
OPMERKINGEN
Uitschakelen van de werking van de
afstandsbedieningstoetsen
• Als er zich geen PLAYLIST.TXT bestand in de AUDIO
map van de camera bevindt, worden alle melodienummers weergegeven in de volgorde waarin ze in
het geheugen worden geplaatst.
• De weergave van eventuele muzieknummers die niet
in het PLAYLIST.TXT bestand genoemd worden, zullen worden overgeslagen.
• Om de weergavevolgorde te veranderen dient u het
PLAYLIST.TXT bestand te vervangen door een ander
PLAYLIST.TXT bestand.
• Mocht er zich een PLAYLIST.TXT bestand in de
AUDIO map bevinden dan zullen enkel de muzieknummers in het bestand verschijnen op het beeldscherm van de camera.
De afstandsbediening heeft een vergrendelschakelaar die u
kunt gebruiken tegen onverhoedse bediening. Schuif om
werking van alle afstandsbedieningstoetsen te vermijden
deze vergrendelschakelaar in de richting aangegeven door
het 왘 teken.
Vergrendelschakelaar
• Schuif de vergrendelschakelaar in tegengestelde richting
om de werking van alle afstandsbedieningstoetsen opnieuw te verkrijgen.
OPMERKING
• De spanningstoets van de camera blijft werken zelfs
wanneer de werking van alle afstandsbedieningstoetsen uitgeschakeld is.
104
WEERGEVEN VAN EEN AUDIOBESTAND (Alleen voor model EXM2)
Foutlezingen op de LCD van de afstandsbediening
Voorzorgsmaatregelen bij audioweergave
• Luisteren naar audio (het geluid) bij een hoog volume voor
langere tijd kan oorbeschadiging in de hand werken. U
dient vooral op te letten wanneer u de weergave begint.
• Gebruik de hoofdtelefoon nooit, probeer nooit bijstellingen
uit te voeren en kijk nooit naar het beeldscherm terwijl u
een auto of een ander voertuig aan het besturen bent, op
een motor aan het rijden bent of op andere wijze aan het
verkeer deelneemt. Ook als u aan het lopen bent, blijf opletten op het verkeer om u heen en de omstandigheden op
de weg.
Hieronder wordt een foutlezing beschreven die kan verschijnen op de display van de afstandsbediening
Oorzaak
NoData
Weergave wordt
gepoogd terwijl er geen
MP3 data in het
geheugen is opgeslagen.
Maatregelen
Stuur MP3 bestandsdata over naar de
“AUDIO” map van het
ingebouwde geheugen
of van de geheugenkaart.
105
APPENDIX
APPENDIX
Review
(beeldcontrole)
EV Shift
(EV verschuiving)
White Balance
(witbalans)
Menureferentie
De volgende tabellen tonen de items die verschijnen in de
REC (opname) functie en PLAY (weergave) functie samen
met hun instellingen.
• Onderstreepte items in de onderstaande tabellen zijn
fabrieksinstellingen (default).
L/R Key
(L/R toets)
■ REC (opname) functie
● REC (opname) tabmenu
REC Mode
(opnamefunctie)
EX-S2:
Flash (flitser)
Self-timer
(zelfontspanner)
Indicators
(indicators)
Size (afmetingen/
grootte)
Quality
(kwaliteit)
Digital Zoom
(digitale zoom)
–2.0 / –1.7 / –1.3 / –1.0 / –0.7 / –0.3 / 0.0 /
+0.3 / +0.7 / +1.0 / +1.3 / +1.7 / +2.0
Auto (automatisch) /
(Zonlicht) /
(Schaduw) /
(Gloeilamp) /
(TL
verlichting) / Manual (handmatig)
REC Mode (opnamefunctie) / EV Shift (EV
verschuiving) / Flash (flitser) / White Balance
(witbalans) / Off (uit)
● Geheugen tabmenu
(Snapshot) /
REC Mode
(opnamefunctie)
Flash (flitser)
Digital Zoom
(digitale zoom)
White Balance
(witbalans)
(Beste shot) /
(Film)
EX-M2:
On (aan) / Off (uit)
(Snapshot) /
(Beste shot) /
(Film) /
(Snapshot Audio) /
(Spraakopname)
Automatisch /
(Flitser uit) /
(Flitser
aan) /
(Rode ogen effect vermindering)
10 sec / Off
On (aan) / Off (uit)
On (aan) / Off (uit)
On (aan) / Off (uit)
On (aan) / Off (uit)
● Instellingen tabmenu
Beep (pieptoon)
Startup (starten)
Date Style
(datumopmaak)
Adjust (bijstellen)
Language (taal)
LCD-ON / LCD-OFF
1600 x 1200 / 1280 x 960 / 640 x 480
On (aan) / Off (uit)
On (aan) / Off (uit)
YY/MM/DD / DD/MM/YY / MM/DD/YY
Time setting (tijdinstelling)
(Japans) / English (Engels) / Français
(Frans) / Deutsch (Duits) / Español (Spaans) /
Italiano (Italiaans)
Format (formatteren) Format (formatteren) / Cancel (annuleren)
Fine (fijn) / Normal (normaal) / Economy
(economie)
On (aan) / Off (uit)
106
APPENDIX
■ PLAY (weergave) functie
Indicatorreferentie
● PLAY (weergave) tabmenu
Camera indicators
Zoom
Protect
(beveiligen)
On (aan) / Off (uit) / All Files (alle bestanden)
: On (aan) / Off (uit) / Cancel (annuleren)
Dubbing (dubben)
Resize (afmtingen
*Alleen voor model EX-M2
640 x 480 / 320 x 240 / Cancel (annuleren)
heraanpassen)
Copy (kopiëren)
Built-in (ingebouwd)
Favorite (favoriet)
Built-in (ingebouwd) / Cancel
Card (kaart)
(annuleren)
Show (tonen) / Save (opslaan) / Delete
De camera heeft twee indicators: een bedrijfs-/
flitseroplaadindicator en een zelfontspannerindicator. Deze
indicators gaan branden en knipperen om de huidige status
van de camera te tonen.
Card (kaart) /
Bedrijfs-/flitseroplaadindicator
(wissen) / Cancel (annuleren)
● Instellingen tabmneu
Beep (pieptoon)
On (aan) / Off (uit)
Startup (starten)
Date Style
On (aan) / Off (uit)
YY/MM/DD / DD/MM/YY / MM/DD/YY
(datumopmaak)
Adjust (bijstellen)
Time setting (tijdinstelling)
Language (taal)
Format
Zelfontspannerindicator
* Er zijn twee indicatorflitspatronen.
Patroon 1 knippert eens per seconde terwijl patroon 2 tweemaal
per seconde knippert. De onderstaande tabel geeft een verklaring
van de diepere betekenis van elk flitspatroon.
(Japans) / English (Engels) / Français
(Frans) / Deutsch (Duits) / Español (Spaans) /
Italiano (Italiaans)
Format (formatteren) / Cancel (annuleren)
(formatteren)
107
APPENDIX
■ REC (opname) functie
Bedrijfs-/
flitseroplaadindicator
Zelfontspannerindicator
Bedrijfs-/
Betekenis
Kleur
Status
Groen
Oranje
Brandt
Patroon 1
Groen
Brandt
Groen
Patroon 2
Groen
Patroon 1
Rood
Patroon 1
Groen
Patroon 2
Rood
Patroon 2
Rood
Brandt
Rood
Rood
Brandt
Patroon 1
Geheugen vol
Lege accu waarschuwing
Rood
Patroon 1
Beeldscherm werkt niet
Spanning wordt (lang-
Groen
Patroon 2
Kleur
■ PLAY (weergave) functie
flitseroplaadindicator
Status
Zelfontspannerindicator
Status
Spanning ingeschakeld
Opladen van flitser
Groen
Groen
Brandt
Patroon 2
Spanning ingeschakeld
Wissen van beeld
Beeldscherm is uitgeschakeld
Rood
Rood
Brandt
Patroon 1
Geheugen foutlezing
Lege accu waarschuwing
Opslaan van beeld
Aftellen van zelfontspanner
Groen
Patroon 2
Groen
Patroon 2
Formaterren
Spanning wordt (lang-
(10 – 3 seconden)
Aftellen van zelfontspanner
(3 – 1 seconden)
Geheugen foutlezing
Kleur
Betekenis
Kleur
Status
zaam) uitgeschakeld
■ AUDIO functie (alleen voor model EX-M2)
Bedrijfs-/
flitseroplaadindicator
Kleur
Status
Groen
Brandt
Zelfontspannerindicator
Kleur
Betekenis
Status
Spanning ingeschakeld,
zaam) uitgeschakeld
BELANGRIJK!
• Verwijder de geheugenkaart nooit uit de camera terwijl de bedrijfs-/flitseroplaadindicator aan het knipperen is. Hierdoor kunnen (reeds) opgenomen beelden
verloren gaan.
108
LCD afstandsbediening
niet aangesloten.
APPENDIX
USB slede indicators
De USB slede is voorzien van twee indicators: een CHARGE
(oplaad) indicator en een USB indicator. Deze indicators
gaan branden en knipperen om de huidige status van de
slede en de camera te tonen.
USB indicator
CHARGE (oplaad)
indicator
CHARGE
(oplaad) indicator
Kleur
Status
Rood
Groen
Brandt
Brandt
Oranje
Rood
Brandt
Knippert
USB indicator
Kleur
Betekenis
Status
Opladen
Opladen voltooid
Opladen standby
Opladen foutlezing
Groen
Groen
Brandt USB aansluiting
Knippert Toegang tot computer
109
APPENDIX
Gids voor het oplossen van moeilijkheden
Beeldopname
Stroomvoorziening
Symptoom
Mogelijke oorzaak
Handeling
Spanning gaat niet aan.
De accu is leeg.
Laad de accu op (pagina 24). Als de accu na het
opladen weer snel leeg raakt, betekent dat dat de
accu het einde van zijn levensduur heeft bereikt en
dient te worden vervangen.
Schaf een los verkrijgbare oplaadbare lithium-ion
accu NP-20 aan.
De camera begint zichzelf
ineens uit te schakelen.
1) De automatische stroomonderbreker is geactiveerd (pagina 29).
2) De accu is leeg.
1) Schakel de spanning opnieuw in.
Het beeld wordt niet opgenomen bij indrukken van de
sluiterontspanningstoets.
1) De functiekeuzeschakelaar staat op “PLAY”
(weergave) of op “AUDIO”
2) De flitsereenheid wordt opgeladen.
3) Het geheugen is vol.
1) Zet de functiekeuzeschakelaar op “REC” (opname).
2) Wacht totdat de flitsereenheid stopt met knipperen.
3) Schrijf bestanden die u wilt houden naar uw
computer en wis daarna de bestanden van het
camerageheugen of gebruik een andere
geheugenkaart.
De camera schakelt zichzelf
langzaam uit tijdens het aftellen van de zelfontspanner.
De accu is leeg.
Laad de accu op (pagina 24).
Opgenomen beelden worden niet in het geheugen
opgeslagen.
1) De camera schakelt zichzelf uit voordat het opslaan van beelden naar het geheugen voltooid is.
2) Verwijderen van de geheugenkaart voordat het
opslaan voltooid is.
1) Als de accu indicator
toont, dient u de accu
zo snel mogelijk op te laden (pagina 24).
2) Verwijder de geheugenkaart nooit voordat het
opslaan voltooid is.
110
2) Laad de accu op (pagina 24).
Symptoom
Mogelijke oorzaak
Handeling
De kleur van het weergavebeeld verschilt van het
beeld op het beeldscherm
tijdens het opnemen.
Zonlicht of licht van een andere lichtbron schijnt tijdens het opnemen direct in de lens.
Plaats de camera zodanig dat zonlicht niet direct in
de lens kan schijnen.
Beelden worden niet getoond.
Een geheugenkaart met niet-DCF beelden die opgenomen zijn met een andere camera bevindt zich
in de camera.
Deze camera kan niet-DCF beelden niet tonen die
met een andere digitale camera op een geheugenkaart zijn opgenomen.
Audio kan niet weergegeven worden, het geluid is
niet
te
horen
of
audioweergave kan niet via
de afstandsbediening worden bediend.
1) De functiekeuzeschakelaar staat op “REC” (opname) of “PLAY” (weergave).
2) Er bevindt zich geen MP3 bestand in het geheugen. Dit wordt aangegeven door de boodschap
“NoData” (geen data) op de LCD van de afstandsbediening.
3) De stereo hoofdtelefoon is niet juist aangesloten.
1) Zet de functiekeuzeschakelaar op “AUDIO”.
Audioweergave
Weergave
APPENDIX
7) Er zijn geen bestanden die kunnen worden weergegeven.
8) Onjuiste inhoud van het “PLAYLIST.TXT” bestand.
3) Sluit de hoodftelefoon op de juiste manier aan op
de hoofdtelefoonaansluiting.
4) Zet het volume op een hoger niveau.
5) Laad de accu op (pagina 24).
6) Schuif de vergrendelschakelaar van de afstandsbediening in de tegengestelde richting
van de pijl om de toetsen te ontgrendelen.
7) Controleer de bestanden die u probeert weer te
geven ((pagina 96).
8) Controleer dat het PLAYLIST.TXT bestand de
MP3 bestanden bevat die u wilt weergeven.
De accu is leeg.
Laad de accu op (pagina 24).
4) De instelling van het volume is te laag.
5) De accu is leeg.
6) De afstandsbedieningstoetsen zijn vergrendeld.
De weergavetijd is kort.
2) Schrijf de MP3 bestanden over naar de AUDIO
map van de camera.
* Merk op dat de mogelijkheden en functies van de audiospeler enkel beschikbaar zijn bij model EX-M2.
111
APPENDIX
Mogelijke oorzaak
Handeling
Problemen met het elektronische circuit hetgeen
veroorzaakt wordt door elektrostatische lading, een
harde stoot, enz. terwijl de camera aangesloten
was op een ander apparaat.
Verwijder de accu uit de camera, leg hem opnieuw
in en probeer opnieuw.
Het beeldscherm is uitgeschakeld.
1) “LCD-OFF” (LCD uitschakelen) was geselecteerd bij de “indicators” instelling in de REC tab.
1) Verander de “Indicators” instelling op de REC
tab naar “LCD-ON” (LCD inschakelen) (pagina
51).
2) Ontkoppel de USB kabel na eerst te hebben bevestigd dat de computer geen toegang aan het
verkrijgen is tot het geheugen van de camera.
Overige
Symptoom
Geen van de toetsen en
schakelaars werkt.
2) USB communicatie vindt plaats.
Het is niet mogelijk bestanden via een USB aansluiting over te schrijven.
1) De camera is niet stevig op de USB slede geplaatst.
2) De USB kabel is niet juist aangesloten.
3) De USB driver is niet geïnstalleerd.
4) De camera is uitgeschakeld.
112
1) Controleer de aansluiting tussen de camera en
de USB slede.
2) Controleer alle aansluitingen.
3) Installeer de USB driver op uw computer (pagina
81).
4) Schakel de camera in.
APPENDIX
Tonen van boodschappen
Memory Full
Record Error
Het geheugen is vol. Wis bestanden die u niet langer nodig heeft als u meer bestanden wilt opnemen
(pagina 62).
Tijdens het opslaan van beelddata kon om de één of
andere reden de beelddata niet gecomprimeerd worden. Voer de opname van het beeld nogmaals uit.
Folder cannot be
created.
Deze boodschap verschijnt wanneer u een beeld
probeert op te slaan terwijl er 9999 bestanden opgeslagen zijn in de 999ste map. Wis bestanden die u
niet langer nodig heeft als u meer bestanden wilt
opnemen (pagina 62).
The card is locked.
De LOCK schakelaar van de SD geheugenkaart is
vergrendeld. U kunt beelden niet opslaan op of wissen van een geheugenkaart die vergrendeld is.
There are no files.
Er bevinden zich geen bestanden in het ingebouwde geheugen of in de geheugenkaart.
This file cannot be
played.
Het beeldbestand of het audiobestand is beschadigd of is van een type dat niet door deze camera
kan worden getoond.
No Favorites file!
Er is geen FAVORITE bestand aanwezig.
This function cannot U probeerde bestanden te kopiëren van het ingebe used.
bouwde geheugen naar een geheugenkaart terwijl
er zich geen geheugenkaart in de camera bevond
(pagina 79).
Battery is low.
De accu is leeg.
File could not be
saved because
battery is low.
De accu is leeg zodat het opgenomen beeld of het
geluidsopnamebestand niet kon worden opgeslagen.
The card is not
formatted.
De geheugenkaart is niet geformatteerd.
Formatteer de geheugenkaart (pagina 78).
Card ERROR
Er trad een probleem op bij de geheugenkaart.
Schakel de camera uit, verwijder de kaart en steek
hem opnieuw is. Mocht dezelfde boodschap verschijnen, formatteer dan de geheugenkaart (pagina
78).
BELANGRIJK!
Het formatteren van de geheugenkaart wist alle
bestanden op de geheugenkaart uit. Probeer
eerst eventuele werkbare bestanden naar een
computer of een ander opslagmedium over te
schrijven of voordat u de geheugenkaart
formatteert.
The function is not
supported for this
file.
De functie die u probeert uit te voeren wordt niet ondersteund voor het bestand waarop u de functie
probeert uit te voeren.
SYSTEM ERROR
Uw camerasysteem is beschadigd. Neem contact
op met een CASIO erkende onderhoudswerkplaats.
113
APPENDIX
Geheugencapaciteit en bestandgrootte (naar schatting):
Technische gegevens
• Snapshots
Belangrijkste technische gegevens
Bestandsgrootte
(beeldpunten)
Product: .............................. Digitale camera
1600 x 1200
(UXGA)
Model: ................................. EX-S2/EX-M2
■ Camerafuncties
1280 x 960
(SXGA)
Beeldbestandformaat
Snapshots: ...................... JPEG (Exif Ver. 2.2; DCF (Design rule
for Camera File systeem) 1.0 standaard; voldoet aan DPOF
Films: ............................... AVI (Motion JPEG)
Audio (geluid): ................. WAV (alleen bij model EX-M2)
640 x 480
(VGA)
Opnamemedia: .................. 12MB ingebouwd flash-geheugen
SD geheugenkaart
MultiMedia kaart (MMC)
Beeldgrootte
Snapshots: ...................... 1600 x 1200 beeldpunten
1280 x 960 beeldpunten
640 x 480 beeldpunten
Films: ............................... 320 x 240 beeldpunten
Kwaliteit
BeeldbestandsIngebouwd
SD
grootte
flash-geheugen geheugenkaart*
(naar schatting)
12 MB
64 MB
Fine
(Fijn)
Normal
(Normaal)
Economy
(Economisch)
Fine
(Fijn)
Normal
(Normaal)
Economy
(Economisch)
Fine
(Fijn)
Normal
(Normaal)
Economy
(Economisch)
900 KB
11 opnamen
60 opnamen
630 KB
16 opnamen
85 opnamen
370 KB
29 opnamen
154 opnamen
680 KB
15 opnamen
82 opnamen
460 KB
24 opnamen
126 opnamen
250 KB
42 opnamen
220 opnamen
190 KB
56 opnamen
294 opnamen
140 KB
74 opnamen
386 opnamen
90 KB
118 opnamen
618 opnamen
• Films (320 x 240 beeldpunten)
Datagrootte
Opnametijd
Max. 150 KB/seconde
Eén film: max. 30 sec.
Totale filmtijd:
maximaal 80 sec. (ingebouwd geheugen)
maximaal 410 sec. (SD 64 MB geheugenkaart)*
* Gebaseerd op Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. producten. De capaciteit hangt af van de het merk van de geheugenkaart.
* Vermenigvuldig de capaciteit in de tabel met de geschatte waarde om het
aantal beelden te verkrijgen dat op een geheugenkaart van een andere capaciteit kan worden opgeslagen.
114
APPENDIX
Wissen ................................ enkel bestand, alle bestanden (met beveiliging)
Ingebouwde flitser
Flitserfuncties: ................. Auto (automatisch), Off (uit), On (aan),
rode ogen effect reductie
Flitsbereik: ....................... Ca. 1 meter – 2 meter
Effectieve beeldpunten: ... 2,0 miljoen
Beeldelement: .................... 1/1,8-inch vierkante beeldpunten kleuren CCD
(totaal aantal beeldpunten: 2,11 miljoen)
Opnamefuncties: ............... Snapshot (met geluid, alleen bij model
EX-M2); zelfontspanner; beste shot;
film (met geluid, alleen bij model EXM2); spraakopname (met geluid, alleen
bij model EX-M2)
Lens/brandpuntsafstand ... F3.2 / f = 7,5mm (gelijkwaardig aan ca.
36mm voor een 35mm filmcamera.)
* Geluid is in mono.
Audio opnametijd (alleen bij model EX-M2)
Audio snapshot: .............. Circa max. 30 seconden per beeld
Spraakopname: ............... Circa 50 minuten met ingebouwd geheugen
Post-opname: .................. Circa max. 30 seconden per beeld
Zoom ................................... 4X digitale zoom
Scherpstellen ..................... Vast scherpstelpunt
Geschat scherpstelbereik
(van het oppervlak
van de lens) ........................ 1m – ∞
Beeldscherm ...................... 1,6-inch TFT kleuren LCD
84.960 beeldpunten (354 x 240)
Belichtingsregeling
Lichtmeting: ..................... Multi-patroon door beeldelement
Belichting: ........................ Programma AE
Belichtingscompensatie: ... -2EV – +2EV (1/3EV eenheden)
Zoeker ................................. Beeldscherm en optische zoeker
Tijdbijhoud functies .......... ingebouwde digitale kwartsklok
Datum en tijd: .................. Opgenomen met beelddata
Automatisch kalender: .... Tot 2049
Sluiter .................................. CCD elektronische sluiter; mechanische sluiter, 1/4 - 1/6400 seconde
Ingangs/
uitgangsaansluitingen: ..... Slede aansluiting (EX-M2 aansluiting
wordt tevens gebruikt voor aansluiting
van de afstandsbediening)
Lensopening: ..................... F3,2 vast
Witbalans: .......................... Automatisch / vast ingesteld (4 functies) / handmatig
Luidspreker ........................ 20mm rond, mono (alleen bij model EXM2)
Zelfontspanner: ................. 10 seconden
115
APPENDIX
■ Audiospelerfunctie (alleen bij model EX-M2)
■ Stroomvoorziening
Data compressie/
decompressie .................... MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)
Spanningsvereisten .......... Oplaadbare lithium-ion accu (NP-20) x 1
Levensduur accu (naar schatting):
Sampling frequenties ........ 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Doorlopende opname
Doorlopende weergave (doorlopende opname van snapshots)
Doorlopende spraakopname*
Doorlopende audioweergave*
Bit rate
(transmissiesnelheid) ....... 32 – 320 kbps (VBR compatibel)
Play Mode ........................... Normal (normale weergave), all track
repeat (herhalen van alle muzieknummers), 1-track repeat (herhalen van
1 muzieknummer)
Practisch maximaal
uitgangsvermogen van
hoofdtelefoon .................... 9mW + 9mW (16 Ohm)
65 minuten (390 shots)
110 minuten
80 minuten
330 minuten
De bovenstaande waarden zijn benaderingen van de tijd totdat de stroom uitvalt
bij normale temperaturen (25ºC)(pagina 26). De bovenstaande waarden zijn
echter geen garantie dat dergelijke resultaten inderdaad behaald kunnen worden. Lage temperaturen kunnen de levensduur van de accu bekorten. De tijden
voor spraakopname zijn gebaseerd op doorlopende opname terwijl de tijden
voor audioweergave gebaseerd zijn op doorlopende weergave (via de hoofdtelefoon).
* De tijden voor spraakopname en audioweergave zijn enkel van toepassing
op model EX-M2.
Voor MP3 bestanden wordt een bit rate van 128 kbps en een sampling frequentie van 44,1 kHz aanbevolen.
Stroomverbruik .................. 3,7 V gelijkstroom, ca. 3,1 W
116
APPENDIX
■ Overige
■ USB slede
Afmetingen
EX-S2: ............................. 88 (B) x 55 (H) x 11,3 (D) mm
(exclusief uitsteeksels)
EX-M2: ............................ 88 (B) x 55 (H) x 12,4 (D) mm
(exclusief uitsteeksels)
Ingangs-/
uitgangsaansluitingen ...... Camera aansluiting, USB poort,
netadapteraansluiting (DC IN 5.3V)
Gewicht
Afmetingen ......................... 95 (B) x 55,5 (H) x 39,5 (D) mm
(exclusief uitsteeksels)
Stroomverbruik .................. 5,3 V gelijkstroom, ca. 3,4 W
EX-S2: ............................. ca. 88 g
(exclusief accu en accessoires)
EX-M2: ............................ ca. 90 g
(exclusief accu en accessoires)
Gewicht ............................... ca. 56 g
■ Speciale netadapter
Gebundelde accessoires .. Oplaadbare lithium-ion accu (NP-20);
USB slede, speciale netadapter, netsnoer, polsriem, speciale USB kabel;
dummy kaart, aansluitingdeksel, LCD
afstandsbediening (alleen gebundeld
bij model EX-M2), stereo hoofdtelefoon
(alleen gebundeld bij model EX-M2),
CD-ROM; Basisreferentie, oplaadbare,
lithium-ion accu, gebruiksaanwijzing
Spanningsvereisten .......... 100 – 240 V wisselspanning, 50/60 Hz,
0,12 A
Uitgangsvermogen ............ 5,3 V gelijkstroom, 1,0 A
Afmetingen ......................... 48 (B) x 28 (H) x 66 (D) mm
(exclusief uitstekende delen en kabel)
Gewicht ............................... Ca. 120 g
117
APPENDIX
■ LCD afstandsbediening
(alleen gebundeld bij model EX-M2)
Ingangs-/
uitgangsaansluitingen ...... Camera aansluiting, hoofdtelefoonaansluiting (ø3,5mm stereo ministekker)
Snoerlengte ........................ ca. 0,8m
Afmetingen ......................... 74,5 (B) x 16 (H) x 11 (D) mm
(exclusief uitsteeksels, exclusief snoer)
Gewicht ............................... ca. 28 g
Stroomvoorziening
• Gebruik enkel de speciale oplaadbare lithium-ion accu NP-20 om deze camera van stroom te voorzien. Het gebruik van een ander type accu wordt niet
ondersteund.
• Deze accu heeft geen gescheiden accu voor de klok. De instellingen van de
datum en de tijd worden geheel uitgewist wanneer in het geheel geen stroom
wordt toegevoerd door noch de accu noch de USB sled. Zorg er voor deze
instellingen opnieuw te configureren als de stroom wordt onderbroken (pagina
32).
LCD paneel
• Het LCD paneel is een product van de nieuwste LCD fabrikagetechnologie die
een beeldpundeffecttiviteit van 99,99% behaalt. Dat betekent dat minder dat
0,01% van het totaal aan beeldpunten defect is (d.w.z. ze gaan niet branden
of ze blijven juist altijd branden.
118
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement