Casio EX-S600D EX-S600 Handleiding

Casio EX-S600D EX-S600 Handleiding
D
Digitale Camera
EX-S600D
Gebruiksaanwijzing
Gefeliciteerd met de aanschaf van dit
CASIO product.
• Voordat u het in gebruik neemt dient u
eerst de voorzorgsmaatregelen in deze
gebruiksaanwijzing aandachtig door te
lezen.
• Houd de gebruiksaanwijzing daarna op
een veilige plaats voor latere naslag.
• Bezoek de officiële EXILIM website
http://www.exilim.com/ voor de meest
recentelijke informatie voor dit product.
K836PCM2DMX
INLEIDING
INLEIDING
Uitpakken
Controleer dat alle hier getoonde items inderdaad meegeleverd zijn met de camera. Mocht er iets missen, neem dan zo snel
mogelijk contact op met de dealer.
Camera
Oplaadbare lithium-Ion Accu
(NP-20)
USB slede
(CA-30)
Polsriem
CD-ROM
USB kabel
AV kabel
Basisreferentie
* De vorm van de
netstekker hangt af van
het land waar de
camera wordt
aangeschaft.
Speciale netadapter
(Inlaat type) (AD-C52G)
Netsnoer *
2
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
• Merk op dat de vorm van de netadapter afhangt van het land waar de camera wordt aangeschaft.
Speciale netadapter
(Insteek type) (AD-C52J)
INLEIDING
Inhoud van het beeldscherm ..................................... 26
Inhoudsopgave
2
Opnamefunctie (REC)
Weergavefunctie (PLAY)
Veranderen van de inhoud van het beeldscherm
INLEIDING
Vastmaken van de polsriem ....................................... 31
Spanningsvereisten ................................................... 32
Uitpakken ..................................................................... 2
Inleggen van de oplaadbare accu
Opladen van de accu
Vervangen van de accu
Voorzorgsmaatregelen voor de stroomvoorziening
In- en uitschakelen van de camera
Configureren van de stroomspaarinstellingen
Kenmerken ................................................................... 9
Voorzorgsmaatregelen ............................................... 13
18
26
28
30
SNELSTARTGIDS
32
33
37
38
41
43
Gebruik van de in-beeld menu’s ................................ 44
Laad de accu eerst op! .............................................. 18
Configureren van de displaytaal en de
klokinstellingen ........................................................... 47
Configureren van de displaytaal en de
klokinstellingen ........................................................... 19
Configureren van de displaytaal en de klokinstellingen 48
Opnemen van een beeld ............................................ 20
Bekijken van een opgenomen beeld ......................... 21
50
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
Wissen van een beeld ................................................ 21
Opnemen van een beeld ............................................ 50
22
Richten van de camera
Opnemen van een beeld
VOORBEREIDINGEN
Gebruiken van de zoom ............................................. 56
Betreffende deze gebruiksaanwijzing ........................ 22
Optische zoom
Digitale zoom
Algemene gids ........................................................... 23
Camera
USB slede
50
51
23
25
56
58
Gebruiken van de flitser ............................................. 60
Flitsereenheid status
Veranderen van de flitssterkte instelling
Gebruik van de flitserassistent (Flash Assist)
3
62
63
63
INLEIDING
Opnemen van beelden van visitekaartjes en
documenten (Business Shot) ..................................... 92
Gebruiken van de zelfontspanner .............................. 65
Specificeren van de beeldgrootte .............................. 68
Voordat u met Business Shot gaat opnemen
Gebruiken van de Business Shot instelling
Specificeren van de beeldkwaliteit ............................ 69
93
93
Herstellen van een oude foto ..................................... 94
71
Voordat u probeert een oude foto te herstellen
Herstellen van een oude foto
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
Selecteren van de scherpstelfunctie ......................... 71
Gebruik van autofocus
Gebruik van de macrofunctie
Het gebruik van panfocus
Gebruik van de oneindig-functie
Gebruik van handmatig scherpstellen
Gebruik van de scherpstelvergrendeling
Opnemen van een film ............................................... 97
72
75
76
76
77
78
Specificeren van de kwaliteit van het filmbeeld
Opnemen van een film
Opnemen van een korte film (Short Movie)
Opnemen van een voorafgaande film (Past Movie)
Opnemen van audio ................................................. 106
Bijstellen van de witbalans ......................................... 81
Toevoegen van geluid aan een snapshot
Opnemen van spraak
82
Opnemen van achtereenvolgende beelden
(doorlopende sluiterfunctie) ....................................... 84
106
107
Gebruiken van het histogram ................................... 109
BEST SHOT functie voor snapshots en films ............ 85
Afzonderlijk tonen van de voorbeelddecors
Creëren van uw eigen BEST SHOT instelling
Wissen van een BEST SHOT functie
gebruikersinstelling
98
99
100
102
Opnemen van een snapshot tijdens het
opnemen van een film (Snapshot-In-Movie) ........... 105
Belichtingscompensatie (EV verschuiving) ............... 79
Handmatig configureren van de witbalans
94
95
87
88
89
Verminderen van de effecten van het bewegen
van uw hand of het bewegen van het onderwerp ..... 90
Opnemen met een hogere gevoeligheid ................... 91
4
INLEIDING
Camera instellingen van de
REC (opname) functie .............................................. 112
Toewijzen van functies aan de [왗] en [왘] toetsen
In- en uitschakelen van het in-beeld raster
In- en uitschakelen van beeldcontrole
Gebruik van icoonhulp
Specificeren van de default instellingen bij
inschakelen van de spanning
Specificeren van de ISO gevoeligheid
Selecteren van de meetfunctie
Gebruiken van de filterfunctie
Speciferen van de contourscherpte
Specificeren van kleurverzadiging
Specificeren van het contrast
Terugstellen (reset) van de camera
122
Tonen van een 9-beelden scherm ........................... 136
Tonen van het kalenderscherm ................................ 137
112
113
114
114
Spelen van een Slideshow (diashow) ..................... 138
Gebruik van de fotostandaardfunctie
Gebruik van beeldroulette ........................................ 142
115
117
118
119
120
120
121
121
Toevoegen van audio aan een snapshot ................. 143
Heropnemen van het geluid
Tonen van camerabeelden op een
televisiescherm ........................................................ 146
Selecteren van het video uitgangssysteem
149
Elementaire weergavebediening ............................. 122
148
WISSEN VAN BESTANDEN
Wissen van een enkel bestand ................................ 149
123
Wissen van alle bestanden ...................................... 150
Inzoomen op het weergegeven beeld ..................... 124
Afmetingen van een beeld heraanpassen ............... 125
151
Trimmen van een beeld ........................................... 126
BEHEER VAN BESTANDEN
Mappen ..................................................................... 151
Weergeven en bewerken van een film .................... 128
Weergeven van een film
Weergave van een film met de anti-trilfunctie
Montage van een film
Vastleggen van een stilbeeld van een film
(MOTION PRINT)
144
Weergeven van een spraakopnamebestand ........... 145
WEERGAVE
Weergave van een audio snapshot
140
Roteren van het displaybeeld .................................. 141
Geheugenmappen en -bestanden
128
129
130
151
Beschermen van bestanden .................................... 152
Beveiligen van een enkel bestand
Beveiligen van alle bestanden
134
5
152
153
INLEIDING
Veranderen van het protocol van de USB poort ...... 165
Gebruik van de FAVORITE folder ............................ 153
Kopiëren van een bestand naar de FAVORITE map
Tonen van een bestand in de FAVORITE map
Wissen van een bestand uit de FAVORITE map
Wissen van alle bestanden uit de FAVORITE map
157
153
155
156
156
Configureren van de [
] (REC) en
] (PLAY) toets en spanning aan/uit functies ...... 166
[
Formatteren van het ingebouwde geheugen ........... 167
ANDERE INSTELLINGEN
169
Configureren van de geluidsinstellingen ................. 157
Configureren van de geluidsinstellingen
Instellen van het geluidsniveau van de
bevestigingstoon
Instellen van het geluidsniveau voor de weergave
van films en audio snapshots
Gebruiken van een geheugenkaart ......................... 170
157
Insteken van een geheugenkaart in de camera
Vervangen van de geheugenkaart
Formatteren van een geheugenkaart
157
Kopiëren van alle bestanden in het ingebouwde
geheugen naar een geheugenkaart
Kopiëren van een specifiek bestand van een
geheugenkaart naar het ingebouwde geheugen
Specificeren van de bestandsnaam serienummer
generatiemethode .................................................... 159
Instellen van de klok ................................................ 160
176
160
161
161
174
175
AFDRUKKEN VAN BEELDEN
DPOF ........................................................................ 177
Configureren van de afdrukinstellingen voor een
enkel beeld
Configureren van de afdrukinstellingen voor alle
beelden
Gebruiken van wereldtijd ......................................... 162
Tonen van het wereldtijdscherm
Configureren van wereldtijdinstellingen
170
171
172
Kopiëren van bestanden .......................................... 173
158
Specificeren van een beeld voor het beginscherm . 158
Selecteren van uw thuistijdzone
Instellen van de huidige tijd en datum
Veranderen van de datumopmaak
GEBRUIKEN VAN EEN GEHEUGENKAART
162
162
Bewerken de datum en de tijd van een beeld ......... 163
178
179
Gebruiken van PictBridge en
USB DIRECT-PRINT ................................................ 180
Veranderen van de displaytaal ................................ 164
Datumafdruk
Veranderen van de helderheid van het
beeldscherm ............................................................. 165
6
184
INLEIDING
Bekijken van gebruikersdocumentatie
(PDF bestanden)
Gebruikersregistratie
Verlaten van de menu applicatie
PRINT Image Matching III ............................................ 185
Exif Print ................................................................... 185
186
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN
COMPUTER
215
215
216
Gebruik van de camera met een
Macintosh computer ................................................. 217
Aangaande de gebundelde CD-ROM
Systeemvereisten voor uw computer
Beheren van beelden op een Macintosh
Bekijken van gebruikersdocumentatie
(PDF bestanden)
Registreren als cameragebruiker
Gebruik van de camera met een
Windows computer ................................................... 186
Gebruik van de camera met een
Macintosh computer ................................................. 194
Gebruiken van een geheugenkaart om
beelden over te schrijven naar een computer ......... 199
221
217
218
219
220
220
APPENDIX
Geheugendata ......................................................... 200
DCF protocol
Geheugenmapstructuur
Door de camera ondersteunde beeldbestanden
204
Menureferentie ......................................................... 221
200
201
202
Indicator referentie ................................................... 224
Gids voor het oplossen van moeilijkheden .............. 227
Mocht u problemen ondervinden bij het installeren
van de USB driver…
Tonen van boodschappen
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
232
233
Technische gegevens ............................................... 235
Gebruik van de camera met een
Windows computer ................................................... 204
Aangaande de gebundelde CD-ROM
Systeemvereisten voor uw computer
Beheren van beelden op een PC
Retoucheren, oriënteren en afdrukken van foto’s
Weergeven van een film
204
206
208
211
212
7
INLEIDING
• Het SD logo is een geregistreerd handelsmerk.
• Windows, Internet Explorer, Windows Media en
DirectX zijn geregistreerde handelsmerken van
Microsoft Corporation.
• Macintosh is een handelsmerk van Apple Computer,
Inc.
• MultiMediaCard is een handelsmerk van Infineon
Technologies AG van Duitsland en onder licentie bij
MultiMediaCard Association (MMCA).
• Adobe en Reader zijn ofwel geregistreerde
handelsmerken of handelsmerken van Adobe
Systems Incorporated in the US en/of andere landen.
• DivX en daarmee geassocieerde logo’s zijn
handelsmerken van DivX, Inc. en worden onder
licentie gebruikt.
• Namen van andere fabrikanten, producten en
diensten die gebruikt worden in deze
gebruiksaanwijzing kunnen ook handelsmerken of
dienst merken zijn van anderen.
• Photo Loader en Photohands zijn eigendom van
CASIO COMPUTER CO., LTD. Met uitzondering van
het bovengenoemde, vallen alle auteursrechten en
andere gerelateerde rechten van deze applicaties
aan CASIO COMPUTER CO., LTD.
BELANGRIJK!
• The inhoud van deze gebruiksaanwijzing is onder
voorbehoud en kan zonder voorafgaande
mededeling worden veranderd.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. aanvaardt geen
verantwoordelijkheid voor schade of verlies
voortvloeiend uit het gebruik van deze
gebruiksaanwijzing.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. aanvaardt geen
verantwoordelijkheid voor verlies of eisen tot
schadevergoeding door derden die voortvloeien uit
het gebruik van de EX-S600D.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. zal niet aansprakelijk
gesteld worden voor schade of verlies door u of door
derden door het gebruik van Photo Loader en/of
Photohands.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. aanvaardt geen
verantwoordelijkheid voor schade of verlies door het
wissen van data als gevolg van een defect,
reparaties of het vervangen van de accu. Zorg er
altijd voor een reservekopie te maken van
belangrijke data op andere media om u in te dekken
tegen verlies.
• Merk op dat de voorbeeldschermen en
productafbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing
ietwat kunnen afwijken van de schermen en
configuratie van de camera in werkelijkheid.
8
INLEIDING
■ LCD paneel
Het LCD paneel is een product van de nieuwste LCD
fabrikagetechnologie die een beeldpundeffecttiviteit van
99,99% behaalt. Dat betekent dat minder dat 0,01% van
het totaal aan beeldpunten defect is (d.w.z. ze gaan niet
branden of ze blijven juist altijd branden.
Kenmerken
• 6,0 miljoen effectieve beeldpunten
De CCD voorziet in 6,18 miljoen beeldpunten voor
beelden met een uitstekende resolutie en detail.
• 2,2-inch TFT LCD kleurenscherm
• 8,3 MB ingebouwd geheugen
Beelden kunnen opgenomen worden zonder gebruik van
een geheugenkaart.
■ Door auteursrechten opgelegde beperkingen
Behalve met als doeleinde uw eigen persoonlijke genoegen
is het kopiëren van snapshotbestanden, filmbestanden en
audiobestanden zonder toestemming in overtreding met
auteursrechten en internationale verdragen. Het tegen
vergoeding of gratis distribueren van dergelijke bestanden
aan derden via het internet zonder toestemming van de
eigenaar van de auteursrechten is in overtreding met de
wetgeving ten aanzien van auteursrechten en
internationale verdragen.
• Meegeleverd met een USB slede
De meegeleverd USB slede kan gebruikt worden voor het
opladen van de accu van de camera (pagina 33) en om
beelden via een televisietoestel te bekijken (pagina 146)
en voor het oversturen van beelden naar een computer
(pagina 186). Met de fotostandaardfunctie kunt u beelden
bekijken terwijl de camera op staat te laden op de slede
(pagina 140).
• Opnamefunctie (REC) of weergavefunctie (PLAY)
inschakelen (pagina 41)
Druk op de [
] (REC) of op de [
] (PLAY) om de
camera in te schakelen en de gewenste functie in te
schakelen.
• AF hulpverlichting (pagina 53)
Verbetert de nauwkeurigheid van de autofocus bij het
maken van foto’s als er weinig licht is.
9
INLEIDING
• 12X naadloze zoom (pagina 56)
3X optische zoom, 4X digitale zoom
• Beste shot (BEST SHOT) (pagina 85)
Selecteer eenvoudigweg het voorbeelddecor dat
overeenkomt met het type beeld dat u probeert op te
nemen en de camera voert ingewikkelde instellingen
geheel automatisch uit om elke keer opnieuw mooie
beelden te maken. Nieuwe BEST SHOT voorbeelddecors
omvatten o.a. instellingen voor hoge gevoeligheid (High
Sensitivity) en de antitrilfunctie (Anti Shake). De [BS]
(BEST SHOT) toets voorziet in directe toegang tot de
BEST SHOT voorbeelddecors.
• Flitshulp (pagina 63)
Dit attribuut compenseert wanneer de flitsintensiteit niet
sterk genoeg is zodat beelden beter belicht worden.
• Drievoudige zelfontspanner (pagina 65)
De zelfontspanner kan ingesteld worden om drie maal
automatisch te werken.
• Automatische macrofunctie (pagina 73)
De automatische macrofunctie schakelt over naar de
macrofunctie wanneer de afstand tussen de camera en
het onderwerp korter is dan het automatische
scherpstelbereik.
• Business Shot (pagina 92)
De Business Shot instelling corrigeert automatisch
rechthoekige vormen zoals de beelden van naamkaartjes,
documenten, een witbord of soortgelijke voorwerpen
wanneer deze vanuit een hoek worden opgenomen.
• Snelsluiter (pagina 73)
Wanneer u de sluitertoets in zijn geheel indrukt zonder te
pauzeren zal de camera onmiddellijk het beeld opnemen
zonder te wachten totdat het automatische scherpstellen
(Auto Focus) uitgevoerd is. Dit maakt het mogelijk voor u
die speciale momenten op te nemen zonder dat u hoeft te
wachten voor automatische scherpstellen (Auto Focus).
• Herstellen van een oude foto (pagina 94)
U kunt de procedure in dit hoofdstuk gebruiken om een
oude, verbleekte foto te herstellen met de kleuren die
worden verstrekt door de moderne digitale
cameratechnologie.
• Hoge resolutie opname van films met geluid
(pagina 97)
VGA grootte, 30 beelden/seconde, AVI (MPEG-4
formaat, DivX)
• Selectie van het autofocusgebied (pagina 74)
Wanneer de instelling “
Multi” (multi-patroon) wordt
ingesteld voor het autofocus kader, neemt de camera
negen metingen op verschillende punten en selecteert
automatisch de beste.
10
INLEIDING
• Filmtoets (pagina’s 99, 105)
Druk eenvoudigweg op de [
] (MOVIE) toets om de
opname van een film te starten zonder lastige
functieveranderingen. U kunt zelfs tijdens het opnemen
van een filmpje op de sluitertoets drukken om een
snapshot op te nemen.
• Spraakopname (pagina 107)
Snel en gemakkelijk opnemen van spraakdata.
• Real-time RGB histogram (pagina 109)
Een in-beeld histogram laat u de belichting bijstellen
terwijl u bekijkt hoe dit de algehele beeldhelderheid
beïnvloedt, hetgeen het maken van shots bij moeilijke
belichtingsomstandigheden nu makkelijker maakt dan ooit
te voren.
• Een grote keus aan filmopnamefuncties (pagina 98)
De filmopnamefuncties omvatten o.a. een normale
filmfunctie (Normal Movie), een korte filmfunctie (Short
Movie) (de film heeft een vaste lengte die begint voordat
de [
] (MOVIE) toets wordt ingedrukt en eindigt nadat
deze wordt losgelaten) en een voorafgaande filmfunctie
(Past Movie) (de film begint vijf seconden voordat de [
]
(MOVIE) toets wordt ingedrukt) en een BEST SHOT
functie (onmiddellijke camera instelling gebaseerd op
BEST SHOT voorbeelddecors).
• Kalenderscherm (pagina 137)
Een simpele bedieningshandeling geeft een kalender met
een volledige maand weer op het beeldscherm van de
camera. Elk dag van de volledige maandkalender toont
een thumbnail van het eerste bestand dat op die datum
was opgenomen hetgeen het zoeken naar een bepaald
bestand gemakkelijker en sneller.
• Wereldtijd (pagina 162)
Door een eenvoudige bediening wordt de huidige tijd
ingesteld voor de huidige plaats. U kunt uit 162 steden in
32 tijdzones kiezen.
• Bewegende afdrukfunctie (MOTION PRINT)
(pagina’s 101, 134)
Met deze functie worden bewegende beelden van een
film in het geheugen opgeslagen waarvan stilbeelden
worden gemaakt die geschikt zijn om te worden
afgedrukt.
• Ondersteuning voor SD geheugenkaarten en MMC
(MultiMediaCard = multimedia kaart) voor
geheugenuitbreiding (pagina 169)
• Audio Snapshot functie (pagina 106)
Gebruik deze functie om snapshots op te nemen die
audio bevatten.
11
INLEIDING
• Digital Print Order Format (DPOF) (pagina 177)
Beelden kunnen gemakkelijk afgedrukt worden in de
gewenste volgorde door gebruik te maken van een
DPOF-compatibele printer. DPOF kan ook gebruikt
worden voor het specificeren van beelden en
hoeveelheden door professionele
afdrukdienstverleningen.
• Bijgesloten met Photo Loader en Photohands
(pagina’s 208, 211, 219)
Uw camera wordt geleverd met Photo Loader, de
populaire applicatie die automatisch beelden laadt van uw
camera naar uw PC. Ook is Photohands bijgesloten, een
applicatie die het retoucheren van beelden versnelt en
vergemakkelijkt.
• PictBridge en USB DIRECT-PRINT ondersteuning
(pagina 180)
Sluit direct aan op een printer die compatibel is met
PictBridge of USB DIRECT-PRINT en u kunt beelden
afdrukken zonder dit via de computer te doen.
• DivX Play Bundle (pagina 212)
Officiële DivX® gecertificeerde encorder product.
Codeert het DivX® videogedeelte.
• PRINT Image Matching III Compatibel (pagina 185)
Beelden omvatten PRINT Image Matching III data (functie
instelling en andere camera instelinformatie). Een printer
die PRINT Image Matching III ondersteunt, leest deze
data en stemt het afgedrukte beeld daarop af zodat de
beelden er uit komen zoals u bedoeld had toen u ze
opnam.
• DCF data opslag (pagina 200)
Het DCF (Design rule for Camera File system) data
opslagprotocol voorziet in beeld compatibiliteit tussen
camera en printers.
12
INLEIDING
• Gebruik de flitser nooit als het te dicht bij de ogen van het
onderwerp is. Intens licht kan schade toebrengen aan het
gezichtsvermogen als de flitser op te korte afstand wordt
gebruikt, in het bijzonder geldt dit voor kinderen. Bij
gebruik van de flitser dient de camera minstens één
meter van de ogen van het onderwerp gehouden te
worden.
• Houd de camera uit de buurt van water en andere
vloeistoffen en laat hem nooit nat worden. Vocht brengt
het gevaar op elektrische schok en brand met zich mee.
Gebruik de camera nooit buiten in de regen of sneeuw, bij
de kust of op het strand, in de badkamer, enz.
• Mocht een vreemd voorwerp of water de camera
binnendringen, schakel deze dan onmiddellijk uit.
Verwijder daarna de accu uit de camera en/of het
netsnoer van de netadapter uit het stopcontact en neem
contact op met uw dealer of de dichtstbijzijnde erkende
CASIO onderhoudswerkplaats. Als het gebruik van de
camera onder deze omstandigheden wordt voortgezet,
brengt dit het gevaar op elektrische schok en brand met
zich mee.
Voorzorgsmaatregelen
■ Algemene voorzorgsmaatregelen
Let erop altijd de volgende belangrijke voorzorgsmaatregelen
na te leven wanneer u de EX-S600D gebruikt.
Alle verwijzingen in deze gebruiksaanwijzing naar “camera”
verwijzen naar de CASIO EX-S600D digitale camera.
• Probeer nooit beelden op te nemen of het ingebouwde
display te gebruiken terwijl u een motorvoertuig aan het
besturen bent of terwijl u aan het lopen bent. Dit creëert
namelijk het gevaar op een ernstig ongeluk.
• Probeer nooit de behuizing van de camera te openen of
zelf reparaties uit te voeren. Als de interne
hoogspanningscomponenten ontbloot worden, creëert dit
gevaar op elektrische schok. Laat onderhoud en
reparatiewerkzaamheden altijd over aan door een CASIO
erkende onderhoudswerkplaats.
• Houd de kleine onderdelen en accesoires van deze
camera buiten het bereik van kleine kinderen. Mocht een
klein onderdeel per ongeluk ingeslikt worden, neem dan
onmiddellijk contact op met uw arts.
• Richt de flitser nooit op een persoon die een
motorvoertuig aan het besturen is. Dit kan hinderlijk zijn
en het gevaar op een ongeluk met zich meebrengen.
13
INLEIDING
• Mocht de behuizing van de camera ooit breken doordat
de camera gevallen is of op andere manier blootgesteld is
aan een ruwe behandeling, schakel dan onmiddellijk de
spanning uit. Verwijder daarna de accu van de camera
en/of haal de stekker van het netadaptersnoer uit het
stopcontact en neem contact op met de dichtstbijzijnde
CASIO erkende onderhoudswerkplaats.
• Gebruik de camera nooit in een vliegtuig of een andere
plaats waar het gebruik ervan verboden is. Dit kan
namelijk het gevaar op een ongeluk met zich
meebrengen.
• Materiële schade en defecten van deze camera kunnen
er toe leiden dat de in het geheugen opgeslagen data
gewist wordt. Maak altijd reservekopieën van data door
ze over te sturen naar het geheugen van een PC.
• Open nooit het accudeksel, verbreek nooit de aansluiting
van de netadapter met de camera en trek deze nooit uit
het stopcontact terwijl een beeld wordt opgenomen. Niet
alleen maakt dit het onmogelijk de huidige beelden op te
nemen, het kan ook de andere beelddata beschadigen
die reeds opgeslagen waren in het bestandgeheugen van
de camera.
• Mocht u ooit rook of een vreemde geur bespeuren bij de
camera, schakel de camera dan onmiddellijk uit. Er
daarbij op lettend dat u uw vingers niet brandt, verwijder
daarna de accu uit de camera en/of het netsnoer van de
netadapter uit het stopcontact en neem contact op met
uw dealer of de dichtstbijzijnde erkende CASIO
onderhoudswerkplaats. Als het gebruik van de camera
onder deze omstandigheden wordt voortgezet, brengt dit
het gevaar op elektrische schok en brand met zich mee.
Overtuig u er eerst van dat er geen rook meer uit de
camera komt en neem de camera dan ter reparatie mee
naar de dichtstbijzijnde CASIO erkende
onderhoudswerkplaats. Probeer onderhoud en reparaties
nooit zelf uit te voeren.
• Gebruik de netadapter nooit om andere apparatuur dan
deze camera van spanning te voorzien. Gebruik ook nooit
een andere netadapter dan de meegeleverde om deze
camera van spanning te voorzien.
• Bedek de netadapter nooit met een plaid, een deken of
een andere afdekking terwijl hij gebruikt wordt en gebruik
de adapter ook niet bij een kachel.
• Trek de stekker van het netadaptersnoer minstens eens
per jaar uit het stopcontact en reinig het gedeelte bij de
stekers van de stekker. Stof kan zich ophopen rond de
stekers en gevaar op brand met zich meebrengen.
14
INLEIDING
■ Test voor het gebruik dat de camera goed
werkt!
■ Voorzorgsmaatregelen bij data foutlezingen
• Uw digitale camera is vervaardigd met digitale precisieonderdelen. Bij elk van de volgende omstandigheden
bestaat het gevaar op de beschadiging van data in het
bestandgeheugen.
Voordat u de camera gebruikt voor het maken van
belangrijke opnemen dient u eerst een aantal testbeelden
op te nemen om u zich er eerst van te overtuigen dat de
resultaten naar wens zijn en de camera juist
geconfigureerd is en u hem op de juiste wijze bediend.
— Het verwijderen van de accu of de geheugenkaart of
het plaatsen van de camera op de USB slede terwijl
de camera zojuist bezig is met het opnemen van een
beeld of toegang heeft tot het geheugen
— Het verwijderen van de accu, het verwijderen van de
geheugenkaart of het plaatsen van de camera in de
USB slede terwijl de bedrijfsindicator nog groen aan
het knipperen is nadat u de camera uitgeschakeld
heeft
— Het verbreken van de aansluiting van de USB kabel of
het verwijderen van de camera uit de USB slede of het
loskoppelen van de netadapter van de USB slede
terwijl het versturen van data plaatsvindt
— Lage batterijspanning
— Andere abnormale omstandigheden
Elk van de bovengenoemde omstandigheden kan er toe
leiden dat een foutlezing op het scherm verschijnt (pagina
233). Volg de aanwijzingen in de melding om de oorzaak
van de foutlezing te elimineren.
15
INLEIDING
■ Voorwaarden voor juiste werking
■ Condens
• Deze camera is ontworpen voor gebruik bij temperaturen
tussen 0°C en 40°C.
• Gebruik de camera niet en berg hem niet op de volgende
plaatsen op.
• Wanneer u de camera binnen brengt op een koude dag of
op een andere manier blootstelt aan plotselinge
veranderingen in temperatuur, bestaat de mogelijkheid
dat condens zich kan gaan vormen op de buitenkant of op
de inwendige componenten. Condens kan defectieve
werking veroorzaken zodat u moet vermijden dat de
camera blootstaat aan omstandigheden die condens
kunnen veroorzaken.
• Om te voorkomen dat condens überhaupt gevormd wordt,
dient u de camera in een plastic tas te plaatsen voordat u
hem naar een plaats brengt die veel warmer of kouder is
dan de huidige plaats. Laat de camera in de plastic tas
totdat de lucht in de tas de kans heeft gekregen om
dezelfde temperatuur als die van de nieuwe plaats heeft
bereikt. Mocht condens zich toch gevormd hebben,
verwijder dan de accu van de camera en laat het
accudeksel voor enkele uren open.
— Op plaatsen die blootstaan aan het directe zonlicht.
— Op plaatsen die blootstaan aan hoge vochtigheid of
veel stof.
— In de omgeving van airconditionings, kachels of
andere plaatsen die blootstaan aan extreme
temperaturen.
— Binnenin een gesloten voertuig, in het bijzonder
wanneer deze in de zon geparkeerd staat.
— Op plaatsen die blootstaan aan sterke trillingen.
16
INLEIDING
■ Stroomvoorziening
■ Onderhoud van uw camera
• Gebruik enkel de speciale oplaadbare lithium-ion accu
NP-20 om deze camera van stroom te voorzien. Het
gebruik van een ander type accu wordt niet ondersteund.
• Deze camera heeft geen gescheiden batterij voor de klok.
De instellingen van de datum en de tijd worden geheel
uitgewist wanneer in het geheel geen stroom wordt
toegevoerd (van zowel de accu als de USB slede). Zorg
er voor deze instellingen opnieuw te configureren als de
stroom wordt onderbroken (pagina 160).
• Probeer de accu nooit van de camera te ontkoppelen als
deze ingeschakeld is. Hierdoor kan de camera
beschadigd raken. Mocht u de accu toch per ongeluk
verwijderen, plaats hem dan onmiddellijk terug in de
camera en druk op de spanningstoets om de spanning
opnieuw in te schakelen.
• Vingerafdrukken, stof en anderszins bevuilen van de lens
kan op de juiste manier opnemen belemmeren. Raak de
lens nooit met de vingers aan. U kunt stofdeeltjes van de
lens verwijderen met een lensblazer. Veeg vervolgens het
oppervlak van de lens af met een zachte lensdoek.
• Vingerafdrukken, vuil en andere ongewenste spullen op
de flitser kunnen storing veroorzaken bij een juiste
werking van de camera. Vermijd het aanraken van de
flitser. Mocht de flitser toch vuil worden, veeg hem dan af
met een zachte, droge doek.
• Als de buitenkant van de camera gereinigd dient te
worden, veeg deze dan af met een zachte, droge doek.
■ Overige
• Tijdens het gebruik kan de camera ietwat warm worden.
Dit duidt niet op een defect.
■ Lens
• Oefen nooit te veel kracht uit bij het reinigen van het
oppervlak van de lens. Word dit toch gedaan, dan kan de
lens bekrast raken en defecten worden veroorzaakt.
• U kunt mogelijk af en toe vervorming waarnemen in
bepaalde soorten beelden waarbij er een kleine buiging
optreedt bij lijnen die recht zouden moeten zijn. Dit komt
door de karakteristieken van de lens/het objectief en duidt
niet op een defect van de camera.
17
SNELSTARTGIDS
SNELSTARTGIDS
Laad de accu eerst op!
1. Leg de accu in de camera
2. Plaats de camera in de USB slede om de accu op te
(pagina 32).
laden (pagina 33).
1
• Merk op dat de vorm van de netadapter afhangt van het land waar
de camera wordt aangeschaft.
• Het kost ongeveer 120 minuten voor de accu om volledig op te
laden.
1 Inlaat type
2
2
Stopnok
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 Insteek type
3
18
Oplaadindicator [CHARGE]
Opladen: licht rood op
Opladen voltooid: licht groen op
SNELSTARTGIDS
Configureren van de displaytaal en de klokinstellingen
• Let erop det volgende instellingen te configureren
voordat u de camera gebruikt voor het opnemen van
beelden.
Zie pagina 47 voor details.
• Maakt u een fout tijdens het instellen van de taal of de
klok met de volgende procedure, dan dient u het menu
van de camera te gebruiken om instellingen van de taal
(pagina 164) of de klok (pagina 160) afzonderlijk te
veranderen.
1
1. Druk op de spanningstoets om de camera in te
schakelen.
2. Gebruik [왖], [왔], [왗] en [왘] om de gewenste taal
te selecteren.
3. Druk op [SET] om de taalinstelling te registreren.
4. Selecteer het gewenste geografische gebied
m.b.v. [왖], [왔], [왗] en [왘] en druk vervolgens op
[SET].
5. Selecteer de gewenste stad m.b.v. [왖] en [왔] en
druk vervolgens op [SET].
6. Selecteer de gewenste zomertijdinstelling m.b.v.
[왖] en [왔] en druk vervolgens op [SET].
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
7. Selecteer de gewenste datumformaatinstelling
m.b.v. [왖] en [왔] en druk vervolgens op [SET].
[왖]
[왗]
[왘]
[왔]
[SET]
8. Stel de datum en de tijd in.
9. Druk op [SET] om de klokinstellingen te
registreren en het instelscherm te verlaten.
19
SNELSTARTGIDS
Opnemen van een beeld
Zie pagina 50 voor details.
1. Druk op [
Automatische
opname icoon
] (REC).
• Hierdoor wordt de REC (opname) functie ingeschakeld.
• Hierdoor verschijnt de automatische opname icoon (
op het beeldscherm.
Bedrijfsindicator
1
2. Richt de camera op het onderwerp, gebruik het
2
beeldscherm om het beeld te componeren en
druk daarna de sluitertoets half in.
3
• Nadat de camera klaar is met het automatische
scherpstellen wordt het scherpstelkader groen en licht
de bedrijfsindicator groen op.
Scherpstelkader
3. Houd de camera stil en druk de sluitertoets
voorzichtig geheel in.
Vergeet niet voordat u een in de handel verkrijgbare
geheugenkaart in gebruikt neemt, de kaart eerst te
formatteren met de formatteerprocedure van de
camera. Zie pagina 172 voor het formatteren van
een geheugenkaart.
20
)
SNELSTARTGIDS
Bekijken van een opgenomen beeld
Wissen van een beeld
Zie pagina 122 voor details.
Zie pagina 149 voor details.
1
1
2, 3, 4, 5
2
1. Druk op [
] (PLAY).
• Hierdoor wordt de PLAY (weergave) functie
ingeschakeld.
2. Blader m.b.v. [왗] en [왘] door de
beelden.
1. Druk op [
] (PLAY).
2. Druk op [왔] (
).
3. Laat het beeld zien dat u wilt uitwissen m.b.v. [왗] en
[왘].
4. Selecteer “Delete” (wissen) m.b.v. [왖] en [왔].
• Selecteer “Cancel” (annuleren) om de beeldwisfunctie te
verlaten zonder iets uit te wissen.
5. Druk op [SET] om het beeld te wissen.
21
VOORBEREIDINGEN
VOORBEREIDINGEN
Dit hoofdstuk bevat informatie die u dient te weten
aangaande het gebruik van de camera en wat u dient te
doen voordat u daaraan gaat beginnen.
Deze term wordt in deze
gebruiksaanwijzing gebruikt:
“digitale ruis”
Betreffende deze gebruiksaanwijzing
Dit hoofdstuk bevat informatie over de afspraken die in
deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt.
Kleine spikkels of “sneeuw”
in het opgenomen beeld of
op het beeldscherm
waardoor het beeld er
korrelig uitziet.
■ Toetsbediening
De bediening van toetsen wordt aangegeven door de
toetsnaam binnen haakjes ([ ]).
■ Terminologie
De volgende tabel definiëert de terminologie die in deze
gebruiksaanwijzing wordt gebruikt.
Deze term wordt in deze
gebruiksaanwijzing gebruikt:
Betekenis:
■ In-beeld tekst
De in-beeld tekst wordt altijd door dubbele
aanhalingstekens (“ ”) omsloten.
Betekenis:
“camera”
De CASIO EX-S600D
digitale camera
“bestandgeheugen”
De plaats waar de camera
op het ogenblik beelden
opslaat die u opneemt
(pagina 51)
“accu”
De NP-20 oplaadbare
lithium-ion accu
“oplader”
De los verkrijgbare CASIO
BC-11L oplader
■ Aanvullende informatie
•
BELANGRIJK!
geeft belangrijke informatie aan
die u dient te weten om de camera op de juiste manier te
gebruiken.
•
LET OP
geeft informatie aan die handig is bij het
bedienen van de camera.
22
VOORBEREIDINGEN
■ Bestandgeheugen
Algemene gids
De term ‘bestandgeheugen’ in deze gebruiksaanwijzing is
een algemene term die slaat op de huidige plaats waar uw
camera de beelden die u opneemt aan het opslaan is. Dit
kan één van de volgende drie locaties betreffen.
De volgende afbeeldingen tonen de namen van elk
component, elke toets en elke schakelaar op de camera.
Camera
• Het ingebouwde geheugen van de camera
• Een SD geheugenkaart die in de camera geladen is
• Een MultiMediaCard die in de camera geladen is
■ Voorkant
Zie pagina 201 voor meer informatie aangaande hoe de
camera beelden opslaat.
1 23 4
1 Sluitertoets
2 Spanningstoets
3 Flitser
4 AF hulpverlichting/
zelfontspannerindicator
5 Lens
6 Microfoon
6 5
23
VOORBEREIDINGEN
■ Achterkant
7 890 A
■ Onderkant
C
D
H
I Stopnok
J Geheugenkaartsleuf
K Accuvak
L Accudeksel
M Aansluiting
N Statiefschroefgat
B
* Gebruik dit gat bij montage van een statief.
[왖]
[왗]
[왘]
[왔]
[SET]
I
G F E
7 Bedrijfsindicator
8 [ ] (PLAY – weergave) toets
9 [ ] (REC – opname) toets
0 [ ] (MOVIE) toets
A Zoomtoets
B Polsriemring
C Luidspreker
D [왖][왔][왗][왘] toetsen
E Insteltoets [SET]
F [BS] (BEST SHOT) toets
G [MENU] toets
H Beeldscherm
N
24
M
L KJ
VOORBEREIDINGEN
■ Voorkant
USB slede
Door de CASIO digitale camera eenvoudigweg op de USB
slede te plaatsen wordt u in staat gesteld de volgende
taken te verrichten.
1 Camera aansluiting
2 [USB] indicator
3 [USB] toets
4 Fototoets [PHOTO]
5 Oplaadindicator [CHARGE]
1
• Opladen van de accu (pagina 33)
• Bekijken van de beelden m.b.v. de Photo Stand diashow
functie (pagina 140).
• Aansluitbaarheid op een televisie om beelden via het
beeldscherm van een televisietoestel te bekijken (pagina
146).
• Direct aansluiten op een printer om afdrukken te maken
(pagina 181)
• Automatisch oversturen van beelden naar een computer
(pagina 186)
5
43
2
■ Achterkant
BELANGRIJK!
6 [DC IN 5.3V]
• Gebruik enkel de met de camera meegeleverde USB
slede (CA-30). Een slede van een ander type wordt
niet ondersteund.
67
25
8
gelijkspanningsingang
(netadapteraansluiting)
7 [ ] (USB poort)
8 AV uitgangsaansluiting
[AV OUT]
VOORBEREIDINGEN
Inhoud van het beeldscherm
Het beeldscherm houdt u via verschillende indicatoren en iconen op de hoogte van de status van uw camera.
• Merk op dat de voorbeeldschermen in dit hoofdstuk enkel dienen ter illustratie. Ze komen niet precies overeen met de inhoud
van het scherm dat geproduceerd wordt door de camera.
Opnamefunctie (REC)
■ Indicators op het scherm
1 2 34 56
1 Flitserfunctie indicator
9
0
A
B
C
D
E
K
J
I
H
G F
Panfocus
(pagina 60)
7 8
Oneindig
Handmatig sherpstellen
Automatisch flitsen
•
Flitser uit
Flitser aan
Vermindering van het
rode ogen effect
•
verschijnt tijdelijk
wanneer u Auto Flash
(automatisch flitsen)
selecteert als de flitsfunctie
en verdwijnt daarna.
• Als de camera signaleert dat
de flitser gebruikt moet
worden terwijl automatisch
flitsen geselecteerd is,
verschijnt de flitser aan
indicator wanneer de
sluitertoets halverwege wordt
ingedrukt.
2 Scherpstelfunctie
indicator (pagina 71)
Autofocus
Macro
26
verschijnt enkel kort en
verdwijnt dan uit het display
als u autofocus (automatisch
scherpstellen) selecteert met
de toetsaanpassingsfunctie
(pagina 112).
3 Witbalansindicator
(pagina 81)
AWB
Automatisch
• AWB verschijnt enkel kort en
verdwijnt dan uit het display
als u Auto (automatisch)
selecteert met de
toetsaanpassingsfunctie
(pagina 112).
4 Zelfontspanner
(pagina 65)
Geen
10s
Zelfontspanner 10 sec.
2s
Zelfontspanner 2 sec.
x3
Daglicht
Bewolkt
1-beeld
Drievoudige
zelfontspanner
5 Meetfunctie indicator
Schaduw
(pagina 118)
Daglichtwit
Geen
Daglicht
Gloeilamp
Handmatig
Multi-patroon meten
Centrum-georiënteerd
meten
Puntmeten
VOORBEREIDINGEN
6 Opnametypes
Automatische opname
(Auto recording)
BEST SHOT
Film
Korte filmfunctie
(Short Movie)
Voorafgaande filmfunctie
(Past Movie)
Spraakopname
(Voice Recording)
•
verschijnt wanneer een
BEST SHOT functie decor
anders dan een korte film, een
voorafgaande film of
spraakopname geselecteerd is.
7 Beeldformaat
(Snapshots) (pagina 68)
8 Geheugencapaciteit
(Snapshots)
(pagina’s 52, 235)
9 Beeldkwaliteit
(Snapshots) (pagina 69)
F : Fijn
N : Normaal
E : Economisch
0 Resterende opnametijd
(Films) (pagina 99)
A Beeldkwaliteit (Films)
LET OP
(pagina 98)
• Bij een lensopening, sluitersnelheid of ISO
gevoeligheid die buiten het bereik ligt, wordt de
corresponderende waarde in het beeldscherm
oranje.
• Als de instelling van één van de volgende functies
veranderd wordt, verschijnt een icoongids
hulpboodschap (pagina 114) op het beeldscherm.
U kunt icoonhulp uitschakelen als u dat wilt.
Flitserfunctie, scherpstelfunctie, witbalans,
zelfontspanner, opnametype, EV verschuiving
HQ
: Hoge kwaliteit
NORMAL : Normaal
LP
: Langzame snelheid
B Sluitersnelheidwaarde
(pagina 52)
C Lensopeningwaarde
(pagina 52)
D ISO gevoeligheid
(pagina 117)
E Datum en tijd
(pagina 160)
F Scherpstelbeeld
(pagina 51)
• Scherpstellen voltooid: groen
• Scherpstelstoring: rood
G EV waarde (pagina 79)
H Accucapaciteit
(pagina 36)
I Histogram (pagina 109)
J Anti-trilindicator
(pagina 90)
K Doorlopende
sluiterfunctie (pagina 84)
Geen
Enkele snapshot
Doorlopende sluiter
27
VOORBEREIDINGEN
Weergavefunctie (PLAY)
L
12
3
4
5
6
7
8
9
F
E
M
D
L Digitale zoomindicator (pagina 58)
CB A 0
1 Weergavefunctie (PLAY)
bestand type
M Zoomindicator (pagina 58)
Snapshot
• De linkerkant geeft optische zoom aan.
• De rechterkant geeft digitale zoom aan.
Film
Korte filmfunctie
Voorafgaande filmfunctie
Audio snapshot
Spraakopname
2 Beeldbeveiligingindicator
(pagina 152)
28
3 Mapnaam/bestandnaam
(pagina 151)
Voorbeeld: Wanneer een bestand
dat CIMG0023.JPG heet
opgeslagen is in een map die
100CASIO heet
100-0023
Mapnaam
Bestandnaam
4 • Snapshots: Beeldkwaliteit
(pagina 69)
F : Fijn
N : Normaal
E : Economisch
• Films: Opnametijd (pagina 99)
VOORBEREIDINGEN
5•
Snapshots: Beeldformaat
(pagina 69)
• Films: Beeldkwaliteit
(pagina 98)
HQ
: Hoge kwaliteit
NORMAL : Normaal
LP
: Langzame snelheid
6 Sluitersnelheidwaarde
(pagina 52)
7 Lensopeningwaarde
(pagina 52)
8 ISO gevoeligheid
(pagina 117)
9 Datum en tijd
(pagina 160)
0 Meetfunctie indicator
(pagina 118)
Multi-patroon meten
Centrum-georiënteerd
meten
Puntmeten
A Witbalansindicator
BELANGRIJK!
(pagina 81)
AWB
• Sommige informatie wordt mogelijk niet juist getoond
als het een beeld betreft dat opgenomen was met
een ander model camera.
Automatisch
Daglicht
Bewolkt
Schaduw
Daglichtwit
Daglicht
Gloeilamp
Handmatig
B Flitserfunctie indicator
(pagina 60)
Flitser aan
Flitser uit
Vermindering van het
rode ogen effect
C Opnametypes
Automatische opname
BEST SHOT
D Accucapaciteit (pagina 36)
E Histogram (pagina 109)
F EV waarde (pagina 79)
29
VOORBEREIDINGEN
■ Weergavefunctie (PLAY)
Veranderen van de inhoud van het
beeldscherm
Telkens bij indrukken van [왖] (DISP) verandert de inhoud
van het beeldscherm zoals hieronder aangegeven.
■ Opnamefunctie (REC)
Indicators aan
Indicators aan
Histogram/details aan
Histogram aan
Indicators uit
Indicators uit
30
VOORBEREIDINGEN
BELANGRIJK!
Vastmaken van de polsriem
• Door indrukken van [왖] (DISP) zal de inhoud van het
beeldscherm niet veranderen tijdens standby of
opname van een audio snapshot.
• U kunt het beeldscherm enkel m.b.v [왖] (DISP)
uitschakelen wanneer de opnamefunctie (REC)
ingeschakeld is bij spraakopname. U kunt het
beeldscherm tijdens andere opnamefuncties niet
uitschakelen.
• Door indrukken van [왖] (DISP) tijdens de
spraakopnamefunctie (REC) wordt het beeldscherm
(“indicators aan”) in- en uitgeschakeld. Door
indrukken van [왖] (DISP) tijdens tonen van een
spraakopnamebestand van de weergavefunctie
(PLAY) wordt heen en weer geschakeld tussen
“indicators aan” en “indicators uit”.
• Bij afspelen van de inhoud van een
spraakopnamebestand terwijl “indicators uit”
geselecteerd is (alleen spraakopnamebestandicoon
op het beeldscherm) zal het beeldscherm ongeveer
twee seconden nadat u op [SET] drukt om de
weergave te starten donker worden. De
spraakopnamebestandicoon (indicators uit) zal
opnieuw te voorschijn komen nadat de weergave
voltooid is.
Maak de polsriem vast aan de polsriemring zoals
aangegeven in de afbeelding.
Polsriemring
BELANGRIJK!
• Zorg ervoor de polsriem om uw pols te houden
wanneer u de camera aan het gebruiken bent om te
voorkomen dat hij onverhoeds valt.
• De meegeleverde polsriem is enkel bedoeld voor
gebruik met deze camera. Gebruik de polsriem niet
voor andere toepassingen.
• Gebruik de polsriem nooit om de camera mee rond
te zwaaien.
31
VOORBEREIDINGEN
2. Houd de stopnok in de richting van de pijl
Spanningsvereisten
terwijl u de accu met het EXILIM logo naar
boven (in de richting van het beeldscherm) in
de camera schuift.
Uw camera wordt door een oplaadbare lithium-ion accu
(NP-20) van stroom voorzien.
Inleggen van de oplaadbare accu
1. Schuif het accudeksel in de door de pijl
Stopnok
aangegeven richting en open het dan.
NP-20
• Druk tegen de onderkant van de accu en let er op
dat de stopnok stevig op zijn plaats vergrendelt.
32
VOORBEREIDINGEN
3. Sluit het accudeksel en schuif het vervolgens
Opladen van de accu
in de door de pijl aangegeven richting.
1. Sluit de gebundelde netadapter aan op de [DC
IN 5.3V] (5,3V gelijkspanningsingang)
aansluiting van de USB slede en steek de
stekker in het stopcontact.
• Merk op dat de vorm van de netadapter afhangt van
het land waar de camera wordt aangeschaft.
BELANGRIJK!
5,3V gelijkspanning [DC IN 5.3V]
• Gebruik alleen de speciale oplaadbare lithium-ion
accu NP-20 om deze camera van stroom te
voorzien. Het gebruik van een ander type accu wordt
niet ondersteund.
Netadapter
De accu is niet volledig opgeladen wanneer u de
camera na aanschaf voor de eerste maal in gebruik
neemt. U dient de accu dus op te nemen voordat u de
camera voor de eerste maal in gebruik neemt.
Netsnoer
33
USB slede
VOORBEREIDINGEN
LET OP
LET OP
• De meegeleverde netadapter is ontworpen voor
werking op elke voeding tussen 100V en 240V
wisselspanning. Merk echter op dat de vorm van de
stekker afhangt van het land waar de camera
aangeschaft wordt. Bent u van plan de netadapter te
gebruiken in een land waar de vorm van de
netstekker afwijkt van die in uw land, vervang dan
het netsnoer door een ander netsnoer dat
meegeleverd werd met de camera of schaf een los in
de handel verkrijgbaar netsnoer aan dat past bij de
stopcontacten in het desbetreffende land.
• Gebruik de netadapter nooit met een transformator.
• De netadapter is ontworpen voor werking op spanning
van 100 V tot 240 V wisselstroom. Merk echter op dat
de vorm van de netadapter afhangt van het land waar
de camera wordt aangeschaft. Het is uw eigen
verantwoordelijkheid of de stekker van de netadapter
past bij het stopcontact als u in het buitenland bent.
• Gebruik de netadapter nooit met een transformator.
2. Schakel de camera uit.
3. Plaats de camera op
de USB slede met het
beeldscherm naar
voren gericht zoals
aangegeven in de
afbeelding.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
USB slede
• Plaats de camera niet
op de USB slede
wanneer hij nog
ingeschakeld is.
Netadapter
5,3V gelijkspanning
[DC IN 5.3V]
34
Oplaadindicator
[CHARGE]
VOORBEREIDINGEN
• De oplaadindicator [CHARGE] op de USB slede zou
rood moeten worden om aan te geven dat het
opladen gestart is. De oplaadindicator [CHARGE]
wordt groen wanneer het opladen voltooid is.
• Het kost ongeveer 120 minuten voor de accu om
volledig op te laden. De werkelijke oplaadtijd hangt
af van de huidige accucapaciteit en de
oplaadomstandigheden.
• Let er op dat de camera aansluiting van de USB
slede stevig en zover mogelijk in de camera
aansluiting zit.
• De oplaadindicator [CHARGE] kan oranje branden
en het opladen begint soms niet onmiddellijk als u de
camera net daarvoor nog gebruikte (waardoor de
accu warm wordt) of als u de accu probeert op te
laden terwijl de omgevingstemperatuur te hoog of
juist te laag is. Wacht in dit geval gewoon een poosje
totdat de accu de normale temperatuur bereikt heeft.
De [CHARGE] indicator wordt rood en het opladen
begint wanneer de accu zich binnen het toegestane
oplaadtemperatuurbereik bevindt.
• Mocht de [CHARGE] oplaadindicator rood gaan
knipperen dan betekent dit dat er een probleem bij
het opladen optreedt. Een probleem kan op één van
de volgende condities wijzen: een probleem met de
slede, een probleem met de camera of een probleem
met de accu of hoe die ingelegd is. Neem de camera
van de USB slede af en monteer hem opnieuw om te
kijken of hij nu wel goed werkt.
• De enige bewerkingen die uitgevoerd kunnen
worden terwijl de camera op de USB slede geplaatst
is, zijn: Opladen van de accu, fotostandaard,
beeldafgifte naar een televisietoestel en USB
datacommunicatie.
4. Neem na het opladen de camera uit de USB
slede.
BELANGRIJK!
• Gebruik enkel de USB slede (CA-30) die met de
camera wordt meegeleverd of de los verkrijgbare
oplader (BC-11L) om de speciale oplaadbare lithiumion accu NP-20 op te laden. Gebruik nooit andere
oplaadtoestellen.
• Gebruik enkel de meegeleverde netadapter. Gebruik
nooit een ander type netadapter. Gebruik de los
verkrijgbare AD-C30, AD-C40, AD-C620 en AD-C630
netadapters in geen geval met deze camera.
35
VOORBEREIDINGEN
■ Als de camera niet normaal werkt
■ Lege accu indicator
Dat kan betekenen dat er een probleem is met de manier
waarop de accu ingelegd is. Voer de volgende stappen uit.
Hieronder wordt aangegeven hoe de
accucapaciteitsindicator op het beeldscherm verandert
naarmate meer accustroom wordt gebruikt. De
indicator
geeft aan dat de accu vrijwel leeg is. Merk op dat u
beelden mogelijk niet kan opnemen terwijl de indicator
aangeeft. Laad de accu onmiddellijk op wanneer een van
deze indicators verschijnt.
1. Verwijder de accu uit de camera en controleer
of de contactpunten van de accuaansluitingen vuil zijn. Mocht dit het geval
zijn, veeg deze dan af met een droge doek.
Accuniveau
2. Controleer dat het netsnoer van de netadapter
stevig aangesloten is op het stopcontact en
op de USB slede.
Hoog
Laag
Indicator
• Mochten dezelfde symptomen zich opnieuw
voordoen wanneer u de camera op de USB slede
plaatst nadat u de bovenstaande stappen heeft
ondernomen, neem dan contact op met een CASIO
erkende onderhoudswerkplaats.
BELANGRIJK!
• Zie pagina 238 voor informatie betreffende de
levensduur van de batterijen.
• Doordat er andere stroomvereisten zijn voor de
verschillende functies kan de
accucapaciteitsindicator indicator een lager niveau
aangeven tijdens de weergavefunctie (PLAY) dan
tijdens de opnamefunctie (REC). Dit is normaal en
duidt niet op een defect.
36
VOORBEREIDINGEN
■ Tips om de lading van de accu langer te
laten meegaan
Vervangen van de accu
• Mocht u de flitser niet hoeven gebruiken tijdens het
opnemen, selecteer dan
(flitser uit) als de
flitserfunctie. Zie pagina 60 voor meer informatie.
• Schakel de automatische spanningsuitschakelfunctie
(Auto Power Off) en de sluimerfunctie (Sleep) (pagina 43)
in om u te beschermen tegen het onnodig verkwisten van
stroom als u vergeet de spanning van de camera uit te
schakelen.
• Gebruik de “Normal” (normale stand) instelling voor de
helderheid van het beeldscherm om minder stroom te
gebruiken (pagina 165).
1. Open het accudeksel.
2. Trek de stopnok in de door de pijl
aangegeven richting.
• Hierdoor zal de accu gedeeltelijk uit de sleuf komen.
Stopnok
3. Laat de stopnok los en trek de accu uit de
camera.
• Let erop dat u de accu niet laat vallen.
4. Leg een nieuwe accu in de camera (pagina 32).
37
VOORBEREIDINGEN
• Het negeren van de volgende voorzorgsmaatregelen
tijdens het gebruik van de accu kan het gevaar op
oververhitting, brand en ontploffing met zich mee
brengen.
— Gebruik nooit een ander type oplader dan de los
verkrijgbare oplader die gespecificeerd is voor de
accu.
— Probeer de accu nooit te gebruiken om een ander
toestel van stroom te voorzien dan deze camera.
— Gebruik de accu nooit nooit of laat hem nooit achter
bij open vuur.
— Plaats de accu nooit in een magnetron, gooi hem
nooit in het vuur en stel hem niet anderszins bloot
aan hoge temperaturen.
— Let erop dat de accu op de juiste wijze (+ en –
polen) ingelegd is wanneer u hem in de camera legt
of aan de los verkrijgbare oplader koppelt.
— Draag of leg de accu nooit bij voorwerpen die
elektriciteit kunnen geleiden (halskettingen, potlood,
enz.).
— Haal de accu nooit uit elkaar, knutsel er niet aan en
stel hem niet bloot aan harde stoten.
— Dompel de accu nooit onder in water.
— Gebruik de accu nooit en laat hem nooit achter in
het directe zonlicht, en een auto die in de zon
geparkeerd staat of op een andere laats waar de
temperatuur hoog is.
Voorzorgsmaatregelen voor de
stroomvoorziening
Merk de volgende voorzorgsmaatregelen op bij het
hanteren of gebruik van de accu en de los verkrijgbare
oplader.
■ Voorzorgsmaatregelen voor de accu
● VEILIGHEIDSVOORZORGSMAATREGELEN
Zorg ervoor de volgende voorzorgsmaatregelen te lezen
voordat u de accu voor de eerste maal in gebruik neemt.
LET OP
• De term “accu” in deze gebruiksaanwijzing slaat op
de CASIO NP-20 oplaadbare lithium-ion accu.
• Gebruik enkel de USB slede (CA-30) die met de
camera wordt meegeleverd of de los verkrijgbare
oplader (BC-11L) om de speciale oplaadbare lithiumion accu NP-20 op te laden. Gebruik nooit andere
oplaadtoestellen.
38
VOORBEREIDINGEN
• Mocht accuvloeistof onverhoeds op uw kleding of op
uw huid komen, was dan onmiddellijk af met schoon
leidingwater. Langdurig lichamelijk contact met
accuvloeistof kan leiden tot huidirritatie.
• Mocht u ooit één van de volgende omstandigheden
opmerken tijdens het gebruik, het laden of het opslaan
van een accu, koppel hem dan onmiddellijk van de
camera of oplader en houd hem uit de buurt van open
vuur:
— Lekken van vloeistof
— Afgeven van een vreemde geur
— Afgeven van hitte
— Verkleuren van de accu
— Vervormen van de accu
— Andere abnormale omstandigheden bij de accu
• Mocht de accu niet volledig opladen binnen de normale
oplaadtijd, stop dan met opladen. Verder opladen kan
het gevaar op oververhitting en brand of explosie in de
hand werken.
• Mocht accuvloeistof onverhoeds in uw ogen komen,
dan kan dit ernstige schade toebrengen aan de ogen.
Spoel onmiddellijk uw ogen uit met schoon leidingwater
en raadpleeg daarna uw arts.
• Voordat u de accu gaat gebruiken of opladen, dient u
eerst pagina 33 van deze gebruiksaanwijzing en de
volledige gebruiksaanwijzing te lezen die met de
oplader meegeleverd is.
• Mocht de accu gebruikt worden door jonge kinderen,
zie er dan op toe dat een verantwoordelijke volwassene
de kinderen attent maakt op de voorzorgsmaatregelen
en op de juiste behandelingsaanwijzingen zoals
beschreven in de gebruiksaanwijzing en let erop dat ze
de accu inderdaad op de juiste manier behandelen.
● VOORZORGSMAATREGELEN TIJDENS HET GEBRUIK
• Deze lithium-ion accu is enkel bedoeld voor gebruik met
een CASIO digital camera. Zie de gebruiksaanwijzing
van de camera voor nadere details over met welke
cameramodellen deze accu kan worden gebruikt.
• Gebruik enkel de USB slede die met de camera
meegeleverd wordt of de speciale oplader om de accu
op te laden. Gebruik nooit een ander type oplader voor
het opladen.
• Wordt de accu gebruikt op een koude plaats, dan verkort
dit de gebruikstijd die u kunt verwachten van een
volledig opgeladen accu. Laad de accu op een plaats op
waar de temperatuur tussen 10°C en 35°C is. Opladen
buiten dit temperatuurbereik kan er de oorzaak van zijn
dat het opladen langer dan gebruikelijk duurt en kan het
zelfs onmogelijk zijn om de accu (volledig) op te laden.
• Hoewel de feitelijke levensduur van accu’s afhangt van
de omgeving waarin ze worden gebruikt, kunt u de
verwachting koesteren dat ze ongeveer 500 maal kunnen
worden opgeladen voordat ze aan vervanging toe zijn.
• Mocht de accu na volledig opladen maar korte tijd
werken en daarna weer uitgeput zijn, dan heeft de accu
het einde van zijn levensduur bereikt. Vervang hem
door een nieuwe.
39
VOORBEREIDINGEN
■ Voorzorgsmaatregelen voor de USB slede
en de netadapter
• Veeg de accu nooit af met verdunner, benzeen, alcohol
of andere vluchtige chemicaliën of chemisch bewerkte
doeken. Dit kan namelijk vervorming van de accu
veroorzaken en leiden tot defecten.
● VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET
OPBERGEN
• Bent u niet van plan de camera binnen afzienbare tijd
te gebruiken, verwijder dan de accu. Mocht de accu in
de camera blijven zitten dan zal hij kleine
hoeveelheden stroom afgeven zelfs als de camera is
uitgeschakeld, hetgeen kan leiden tot een lege accu of
de mogelijkheid dat het laden voor het volgende
gebruik langer duurt.
• Berg de accu op een koele, droge plaats (20°C of
lager).
Waarschuwing!
● GEBRUIK VAN DE ACCU
• Zie pagina 33 van deze gebruiksaanwijzing of de
gebruiksaanwijzing die met de speciale oplader
meegeleverd worden voor informatie betreffende de
oplaadprocedures en de oplaadtijd.
• Bij vervoer van een accu, dient u die ofwel in
opgeladen toestand in de digitale camera te houden of
op te bergen in de doos.
40
• Gebruik nooit een stopcontact waarvan het
voltage verschilt van het op de netadapter
aangegeven voltage. Dit kan namelijk het
gevaar op elektrische schok met zich
meebrengen. Gebruik enkel de netadapter die
met deze camera meegeleverd is.
• Laat onder geen omstandigheden toe dat het
netsnoer doorgesneden wordt of beschadigd
raakt, plaats er geen zware voorwerpen op en
houd het uit de buurt van hitte. Een
beschadigd netsnoer brengt namelijk het
gevaar op brand en elektrische schok met
zich mee.
• Knutsel nooit aan het netsnoer van de
netadapter, buig of draai het niet te veel en
trek er niet te hard aan. Dit brengt namelijk
het gevaar op brand en elektrische schok met
zich mee.
• Raak de netadapter nooit met natte handen
aan. Dit kan namelijk gevaar op elektrische
schok met zich meebrengen.
• Stel verlengsnoeren en stopcontacten niet
bloot aan overlading. Dit brengt namelijk het
gevaar op brand en elektrische schok met
zich mee.
VOORBEREIDINGEN
Waarschuwing!
• Mocht het snoer van de netadapter
beschadigd raken (met een blootliggende
interne bedrading) neem dan contact op met
uw dealer of de dichtstbijzijnde erkende
CASIO onderhoudswerkplaats. Een
beschadigd netadaptersnoer brengt namelijk
het gevaar op brand en elektrische schok met
zich mee.
• Gebruik de netadapter waar deze niet nat kan
worden. Water breng het risico op brand en
elektrische schok met zich mee.
• Plaats geen vaas of andere bak met vloeistof
bovenop de netadapter. Water breng het risico
op brand en elektrische schok met zich mee.
In- en uitschakelen van de camera
■ Inschakelen van de camera
Druk op de spanningstoets, de [
] (REC) toets of de [
]
(PLAY) toets. De bedrijfsindicator licht even groen op
waarna de spanning ingeschakeld wordt. De functie van de
camera hangt af van welke toets u indrukt om hem in te
schakelen.
• Let er op dat u de camera altijd uit de USB slede haalt
voordat u de aansluiting van de netadapter maakt of
verbreekt.
• Bij het opladen, het uitwisselen van USB data
communicatie en het gebruik van de Photo Stand functie
kan de netadapter warm worden. Dit is normaal en duidt
niet op een defect.
• Trek de netstekker uit het stopcontact telkens wanneer u
hem niet gebruikt.
• Plaats nooit een deken of een andere afdekking op de
netadapter. Dit kan namelijk het gevaar op brand met zich
meebrengen.
Om deze functie in te
schakelen bij het starten:
Druk deze toets in om de camera in
te schakelen:
REC (opname)
Spanningstoets of [
(opname) toets
PLAY (weergave)
[
Spanningstoets
] (PLAY) (weergave) toets
Bedrijfsindicator
[
] (PLAY) (weergave)
[
41
] (REC)
] (REC) (opname)
VOORBEREIDINGEN
■ Uitschakelen van de camera
LET OP
• Door op [
] (REC) te drukken om de camera in te
schakelen wordt de opnamefunctie (REC)
ingeschakeld terwijl de weergavefunctie (PLAY)
ingeschakeld wordt bij indrukken van [
] (PLAY).
• Door tijdens de opnamefunctie (REC) op [
]
(PLAY) te drukken wordt overgeschakeld naar de
weergavefunctie (PLAY). De lens wordt ongeveer
10 seconden na het overschakelen naar de andere
functie ingetrokken.
Druk op de spanningstoets om de camera uit te schakelen.
LET OP
• U kunt de camera zodanig instellen dat deze niet
ingeschakeld wordt wanneer u op de [
] (REC) of
op de [
] (PLAY) toets drukt of dat deze
uitgeschakeld wordt wordt wanneer u op de [
]
(REC) of op de [
] (PLAY) toets drukt. Zie
“Configureren van de [
] (REC) en [
] (PLAY)
toets en spanning aan/uit functies” op pagina 166
voor details.
BELANGRIJK!
• Als de spanning van de camera uitvalt door de
automatische stroomonderbrekingsfunctie, druk dan
op de spanningstoets, de [
] (REC) toets of de
[
] (PLAY) toets om de spanning opnieuw in te
schakelen.
• Door op de spanningstoets of op de [
] (REC)
toets te drukken om de camera in te schakelen zal
de lens (het objectief) bewegen tot de uitgetrokken
toestand. Let er op dat er niets in de weg zit van de
lens (het objectief) zodat deze wordt geraakt terwijl
hij zich beweegt tot de uitgetrokken toestand.
42
VOORBEREIDINGEN
● Zie “Gebruik van de in-beeld menu’s” (pagina 44)
voor informatie hoe de menu’s worden gebruikt.
Configureren van de
stroomspaarinstellingen
U kunt de hieronder beschreven instellingen configureren
om accustroom te besparen.
Sluimer (Sleep) :
Schakelt automatisch het beeldscherm uit als als u
geen bediening uitvoert voor een bepaalde tijd tijdens
de opnamefunctie (REC). Het beeldscherm wordt
opnieuw ingeschakeld als u op willekeurig welke toets
drukt.
Automatische stroomonderbreker (Auto Power Off) :
Schakel de spanning uit als u geen bediening uitvoert
voor een bepaalde tijd.
Configureren van deze functie:
Selecteer deze instelling:
Sleep (sluimer)
Sleep (sluimer)
Auto Power Off
(automatische
stroomonderbreker)
Auto Power Off
(automatische
stroomonderbreker)
5. Verander m.b.v. [왖] en [왔] de momenteel
geselecteerde instelling en druk daarna op
[SET].
• Er zijn vier sluimer instellingen beschikbaar:
“30 sec”, “1 min”, “2 min” en “Off” (uit).
1. Schakel de camera in.
• Er zijn drie automatisch stroomonderbreker
instellingen beschikbaar: “2 min” en “5 min”.
2. Druk op [MENU].
• Merk op dat de sluimerfunctie niet werkt tijdens de
weergavefunctie (PLAY).
• Het beeldscherm wordt onmiddellijk weer
ingeschakeld als op een willekeurige toets wordt
gedrukt terwijl de sluimerfunctie ingeschakeld is.
3. Gebruik [왗] en [왘] om de “Set Up” (instelling)
tab te selecteren.
4. Gebruik [왖] en [왔] om de functie te selecteren
waarvan u de instelling wilt configureren en
druk daarna op [왘].
43
VOORBEREIDINGEN
• De automatisch stroomonderbreker en de
sluimerfunctie werken niet in de volgende gevallen.
Gebruik van de in-beeld menu’s
Bij indrukken van de [MENU] toets worden menu’s
verkregen op het beeldscherm die u kunt gebruiken voor
het uitvoeren van verschillende bedieningshandelingen.
Het menu dat verschijnt hangt af van of de opnamefunctie
(REC) of de weergavefunctie (PLAY) ingeschakeld is. Het
volgende toont een voorbeeld van bediening van een menu
dat gebruikt wordt tijdens de opnamefunctie (REC).
— Wanneer de camera aangesloten is op een
computer of een ander toestel via de USB slede
— Terwijl een diashow aan de gang is
— Tijdens het weergeven van een
stemopnamebestand
— Terwijl een film opgenomen wordt
— Tijdens het weergeven van een film
1. Druk op de
Spanningstoets
spanningstoets of op
[ ] (REC).
• Wilt in in plaats daarvan
de weergavefunctie
(PLAY) inschakelen,
druk dan op [
]
(PLAY) (weergave).
44
[
][
]
VOORBEREIDINGEN
2. Druk op [MENU].
● Bediening van het menubeeldscherm
Selectiecursor (toont het
momenteel ingestelde item)
[MENU]
Tab
[왖]
[왘]
[왗]
[왔]
[SET ]
Instellingen
45
Wanneer u dit wilt doen:
Doe dit:
Beweeg heen en weer tussen
tabs
Druk op [왗] en [왘].
Beweeg van de tab naar de
instellingen
Druk op [왔].
Beweeg van de instellingen
naar de tab
Druk op [왖].
Beweeg heen en weer tussen
instellingen
Druk op [왖] en [왔].
Toon de opties die
beschikbaar zijn voor de
instelling
Druk op [왘] of druk op
[SET].
Selecteer een optie
Druk op [왖] en [왔].
Voer de instelling uit en verlaat
het menuscherm
Druk op [SET].
Voer de instelling uit en ga
terug naar de tabselectie
Druk op [왗].
Verlaat het menubeeldscherm.
Druk op [MENU].
VOORBEREIDINGEN
3. Druk op [왗] of [왘] om de gewenste tab te
6. Voer één van de volgende handelingen uit om
selecteren en druk daarna op [SET] om de
selectiecursor van de tab naar de instellingen
te verplaatsen.
de geconfigureerde instellingen toe te passen.
4. Gebruik [왖] en [왔]
om de functie te
selecteren waarvan u
de instelling wilt
configureren en druk
daarna op [왘].
• In plaats van [왘] kunt u
ook op [SET] drukken.
Voorbeeld: om het “Focus”
item
(sherpstellen) te
selecteren.
Om dit te doen:
Voer deze toetsbediening uit:
Pas de instelling toe en
verlaat het menuscherm.
Druk op [SET].
Pas de instelling toe en ga
terug naar de
functieselectie in stap 4.
Druk op [왗].
Pas de instelling toe en ga
terug naar de tabselectie
in stap 3.
1. Druk op [왗].
2. Gebruik [왖] om terug te
gaan naar de tabselectie.
• Zie “Menureferentie” op pagina 221 voor meer
informatie aangaande menu’s.
5. Gebruik [왖] en [왔] om de momenteel
geselecteerde instelling te veranderen.
46
VOORBEREIDINGEN
— Wanneer de oplaadbare accu leeg is of van de
camera verwijderd is
— Wanneer geen stroom wordt afgegeven aan de
camera via de USB slede terwijl de oplaadbare
accu leeg is of van de camera verwijderd is
• Het instelscherm voor de datum en de tijd verschijnt
op het beeldscherm de volgende maal dat u de
camera inschakelt nadat de instellingen voor de
datum en tijd gewist zijn.
Mocht dit het geval zijn, configuur dan de instellingen
voor de datum en tijd opnieuw.
• Maakt u een fout tijdens het instellen van de taal of
de klok met de volgende procedure, dan dient u het
menu van de camera te gebruiken om instellingen
van de taal (pagina 164) of de klok (pagina 160)
afzonderlijk te veranderen.
• Zelfs als u de instellingen voor de datum en de tijd
configureert, worden de datum en de tijd niet in de
beelden zelf gestempeld. Merk echter op dat u voor
het afdrukken kunt specificeren of de datum binnen
het beeld moet worden afgedrukt (pagina 184).
Configureren van de displaytaal en de
klokinstellingen
Zorg ervoor de volgende instellingen te configureren
voordat u de camera gebruikt om beelden mee op te
nemen.
•
•
•
•
Displaytaal
Thuisstad
Datumstijl
Datum en tijd
Merk op dat de huidige datum- en tijdinstellingen door de
camera gebruikt worden om de datum en tijd te genereren
die opgeslagen worden samen met de beelddata, enz.
BELANGRIJK!
• Worden beelden opgenomen zonder eerst de
klokinstellingen te hebben geconfigureerd dan zal
incorrecte tijdinformatie worden geregistreerd. Zorg
ervoor de klokinstellingen te configureren voordat u
de camera gebruikt.
• Een ingebouwde ondersteuningsaccu houdt de
camera instellingen voor de datum en tijd bij voor
ongeveer 24 uur als de camera niet van stroom
wordt voorzien. De instellingen voor de datum en tijd
worden gewist wanneer de ondersteuningsaccu leeg
raakt. Hieronder volgen de condities wanneer geen
stroom wordt toegevoerd aan de camera.
47
VOORBEREIDINGEN
3. Gebruik [왖], [왔], [왗],
Configureren van de displaytaal en de
klokinstellingen
en [왘] om het
geografische gebied
te selecteren waar u
woont en druk daarna
op [SET].
1. Druk op de spanningstoets, op de [
] (REC)
of [ ] (PLAY) toets om de camera in te
schakelen.
2. Gebruik [왖], [왔], [왗],
4. Gebruik [왖] en [왔]om
en [왘] om de gewenste
taal te selecteren en
druk dan op [SET].
de naam van stad
waar u woont te
selecteren en druk
dan op [SET].
: Japans
English
: Engels
Français
: Frans
Deutsch
: Duits
Español
: Spaans
Italiano
: Italiaans
5. Gebruik [왖] en [왔] om de gewenste
zomertijdinstelling (DST) te selecteren en
druk dan op [SET].
Wanneer u dit wilt doen:
Selecteer deze
instelling:
: Chinees (vereenvoudigd)
Houd de tijd bij d.m.v. de zomertijd
(DST = Daylight Saving Time)
On (aan)
: Koreaans
Houd de tijd bij d.m.v. de standaard tijd
Off (uit)
Português : Portugees
: Chinees (complex)
48
VOORBEREIDINGEN
6. Gebruik [왖] en [왔]
7. Stel de huidige datum
om de gewenste
instelling voor het
datumformaat en druk
daarna op [SET].
en tijd in.
Voorbeeld: 24 december, 2006
Om de datum zo te tonen:
Selecteer deze opmaak:
06/12/24
YY/MM/DD
24/12/06
DD/MM/YY
12/24/06
MM/DD/YY
Om dit te doen:
Doe dit:
Verander de instelling bij de huidige
plaats van de cursor
Druk op [왖] en [왔].
Verplaatsen van de cursor tussen
instellingen
Druk op [왗] en [왘].
Overschakelen tussen de 12-uur en
de 24-uur tijdaanduiding.
Druk op [BS].
8. Druk op [SET] om de instellingen te
registreren en verlaat daarna het
instelbeeldscherm.
49
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
Dit hoofdstuk beschrijft de basisprocedure voor het
opnemen van een beeld.
BELANGRIJK!
• Let erop dat uw vingers en de riem niet in de weg
zitten van de flitser, microfoon, AF hulpverlichting/
zelfontspannerindicator of de lens.
Opnemen van een beeld
Flitser
Richten van de camera
AF hulpverlichting/
zelfontspannerindicator
Gebruik beide handen om de camera stil te houden
wanneer u een beeld aan het opnemen bent. Als u de
camera met slechts één hand vasthoudt, verhoogt dat de
kans op bewegen waardoor u vlekkerig opnamen krijgt.
• Horizontaal
• Verticaal
Lens
Microfoon
Houd de camera
met beide
handen stil met
uw armen stevig
tegen uw linkeren rechterzijde
gedrukt.
LET OP
• Als u de camera beweegt terwijl u op de sluitertoets
drukt of terwijl autofocus uitgevoerd wordt (wanneer
u de sluiter half indrukt) kan dit leiden tot een beeld
dat onscherp is. Druk zorgvuldig op de sluitertoets.
Het is in het bijzonder van belang wanneer de
belichting laag is waardoor de sluitersnelheid
langzamer wordt.
Gebruikt u de
camera verticaal,
houd hem dan
vast met de
flitser boven de
lens. Houd de
camera met
beide handen
stil.
50
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
• Hierdoor verschijnen het beeld en de automatische
opname icoon (
) op het beeldscherm en wordt de
op dat moment geselecteerde opnamefunctie
ingeschakeld. Mocht de automatische opname icoon
(
) niet getoond worden, volg dan de procedure op
pagina 85 om het “Auto” decor te selecteren.
Hierdoor zou de automatische opname icoon moeten
verschijnen.
Opnemen van een beeld
Uw camera stelt automatisch de sluitersnelheid in
overeenkomstig de helderheid van het onderwerp. Het
beeld dat u opneemt wordt in het ingebouwde geheugen
van de camera opgeslagen of op een geheugenkaart als
die zich in de camera bevindt.
• Beelden worden opgeslagen op de kaart (pagina 169)
wanneer een los verkrijgbare SD geheugenkaart of een
MultiMediaCard (MMC) in de camera is geladen.
• Als de weergavefunctie (PLAY) ingeschakeld is bij
inschakelen van de camera verschijnt de boodschap
“There are no files.” (er zijn geen bestanden) als u
nog geen beelden opgeslagen heeft liggen in het
geheugen. Daarnaast zal de
icoon zichtbaar zijn
aan de bovenkant van de display. Mocht dit het geval
zijn druk dan op de [
] (REC) toets om de op dat
moment geselecteerde opnamefunctie (REC) in te
schakelen.
Na het aanschaffen van een geheugenkaart dient u
niet te vergeten deze eerst in de camera te steken en
daarna te formatteren voordat u probeert hem te
gebruiken (pagina 172).
1. Druk op de spanningstoets of op de [
]
(REC) toets om de camera in te schakelen.
Spanningstoets
[
2. Zet het beeld op het
beeldscherm zo op dat
het hoofdonderwerp
zich binnen het
scherpstelkader
bevindt.
]
• Het scherpstelbereik van
de camera hangt af van
de scherpstelfunctie die u
gebruikt (pagina 71).
51
Automatische
opname icoon
Scherpstelkader
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
● Werking van de bedrijfsindicator en het
scherpstelkader
3. Druk de sluitertoets
halverwege in om op het
beeld scherp te stellen.
• Bij halverwege indrukken van
de sluitertoets stelt de
autofocus functie van de
Sluitertoets
camera automatisch scherp
op het beeld en worden de
sluitersnelheidwaarde, de
lensopeningwaarde en de ISO
gevoeligheid getoond.
Bedrijfsindicator
• U kunt controleren of
scherpgesteld is op
het beeld door naar
het scherpstelkader
en de
bedrijfsindicator te
kijken.
Wanneer u dit ziet:
Dat betekent dit:
Groen scherpstelkader
Groene bedrijfsindicator
Er is scherpgesteld op het
beeld.
Rood scherpstelkader
Groene bedrijfsindicator knippert
Er is niet scherpgesteld op
het beeld.
• Het beeldscherm gebruikt verschillende indicators en
iconen om u op de hoogte te houden van de status
van de camera.
Witbalans
Scherpstelfunctie
Zelfontspanner
Meetfunctie indicator
Opnametypes
Geheugencapaciteit
(Snapshots)
Flitserfunctie
Beeldkwaliteit
(Snapshots)
Beeldgrootte
(Snapshots)
Datum en tijd
EV verschuiving
Sluitersnelheidwaarde*1
Lensopeningwaarde*2
ISO gevoeligheid
52
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
*1 De hoeveelheid tijd dat de sluiter open blijft om licht
door te laten die dan de CCD kan bereiken. Een grotere
waarde voor de snelheid geeft aan de sluiter langer
opent blijft staan wat inhoudt dat de CCD door meer
licht wordt bereikt. De camera stelt deze instelling
automatisch bij.
*2 De grootte van de opening (lensopening) om licht door
te laten die dan de CCD kan bereiken. Een grotere
waarde voor de lensopening geeft een kleinere opening
aan waardoor licht kan komen. De camera stelt deze
instelling automatisch bij.
BELANGRIJK!
• Wanneer de “Quick Shutter” (snelsluiter) instelling
ingeschakeld is bij de opnametab (REC) (pagina 73),
neemt de camera onmiddellijk het beeld op zonder te
wachten totdat autofocus uitgevoerd wordt wanneer
u de sluitertoets geheel indrukt zonder tussentijds te
pauzeren. Dit helpt u er bij om een beeld op te
nemen op het precieze moment dat u dat wilt.
■ Betreffende het AF hulpverlichting
De AF hulpverlichting/
zelfontspannerindicator werkt
automatisch om te helpen met
de werking van autofocus
wanneer u opnamen maakt
terwijl er weinig licht is.
4. Na u ervan te hebben
overtuigd dat scherp is
afgesteld op het beeld, drukt
u de sluitertoets geheel in om
te gaan opnemen.
• Het aantal beelden dat u kunt
opnemen hangt af van de
instellingen die u gebruikt voor de
beeldgrootte en de beeldkwaliteit
(pagina’s 68, 69, 235).
Sluitertoets
53
AF hulpverlichting/
zelfontspannerindicator
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
■ Opname voorzorgsmaatregelen
U kunt de AF hulpverlichting in- of uitschakelen. Het wordt
aanbevolen om het AF hulpverlichting uit te schakelen bij
het opnemen van beelden van mensen in de buurt, enz.
• Open het accudeksel nooit en plaats de camera nooit op
de USB slede terwijl de bedrijfsindicator groen aan het
knipperen is. Doet u dit toch dan zal niet enkel het huidige
beeld verloren gaan maar kunnen de reeds in het
camerageheugen opgeslagen beelden ook beschadigd
raken en kan de camera zelf defect raken.
• Verwijder de geheugenkaart nooit terwijl een beeld
opgenomen wordt op de geheugenkaart.
• TL-verlichting knippert met een frequentie die niet
waargenomen kan worden door het menselijk oog. Bij
gebruik van de camera binnenshuis terwijl TL-verlichting
aanstaat, kunt u bepaalde problemen ondervinden met de
helderheid of kleuren van de opgenomen beelden.
• De camera stelt haar gevoeligheid automatisch bij aan de
hand van de helderheid van het onderwerp als “Auto”
(automatisch) is geselecteerd als de ISO
gevoeligheidsinstelling (pagina 117). Dit kan de oorzaak
vormen van digitale storing (korreligheid) bij beelden van
relatief slecht belichte voorwerpen.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer de “REC” (opname) tab d.m.v. [왗]
en [왘].
3. Selecteer “AF Assist Light” (AF
hulpverlichting) d.m.v. [왖] en [왔] en druk
daarna op [왘].
4. Selecteer de gewenste instelling m.b.v. [왖] en
[왔] en druk vervolgens op [SET].
Om dit te doen:
Selecteer deze instelling:
Schakel de AF hulpverlichting in
On (aan)
Schakel de AF hulpverlichting uit
Off (uit)
BELANGRIJK!
• Kijk niet direct naar de AF hulpverlichting/
zelfontspannerindicator and richt deze niet direct op
de ogen van een onderwerp.
54
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
■ Aangaande autofocus
• De camera verhoogt haar gevoeligheid en gebruikt een
snellere sluitersnelheid bij het opnemen van een slecht
belicht onderwerp terwijl “Auto” (automatisch) is
geselecteerd als de ISO gevoeligheidsinstelling (pagina
117). Daarom dient u zich voor per ongeluk bewegen van
de camera te behoeden als u de flitser uitgeschakeld
heeft (pagina 60).
• Helder licht dat op de lens valt kan er de oorzaak van zijn
dat beelden er flets uitzien. Dit komt vooral voor wanneer
beelden buiten in helder zonlicht worden opgenomen. Om
dit te voorkomen kunt u de lens met uw hand afschermen
tegen het felle licht.
• Bij het volgende types onderwerpen kan het moeilijk of
zelfs onmogelijk zijn om scherp te stellen.
— Effen kleuren of onderwerpen met weinig contrast
— Onderwerpen met sterk tegenlicht
— Bijzonder glimmende onderwerpen
— Jaloezieën (luxaflex) of andere patronen die zich
horizontaal repeteren.
— Meervoudige onderwerpen die zich op verschillende
afstanden van de camera bevinden
— Onderwerpen op slecht verlichte plaatsen
— Bewegende onderwerpen
— Onderwerpen buiten het bereik van de camera
• Het kan moeilijk of onmogelijk zijn om goed scherp te
stellen als de camera bewogen wordt.
• Merk op dat een groene bedrijfsindicator en het
scherpstelkader niet garanderen dat het resulterende
beeld scherp zal zijn.
• Als de autofocus om één of andere reden de gewenste
resultaten niet produceert, probeer dan
scherpstelvergrendeling (pagina 78) of handmatige
scherpstelling (pagina 77).
55
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
■ Aangaande het beeldscherm van de
opnamefunctie (REC)
Gebruiken van de zoom
Uw camera is uitgevoerd met twee types zoom: optische
zoom en digitale zoom. Gewoonlijk schakelt de camera
automatisch over naar digitale zoom nadat u de maximum
grens voor optische zoom overschrijdt. U kunt echter de
camera configureren om digitale zoom zonodig uit te
schakelen.
• Het tijdens de opnamefunctie (REC) op het beeldscherm
getoonde beeld is een vereenvoudigd beeld voor het
maken van een compositie. Het daadwerkelijke beeld
wordt opgenomen overeenkomstig de
beeldkwaliteitinstellingen die op dat moment geselecteerd
zijn bij uw camera. Het beeld dat in het bestandgeheugen
opgeslagen wordt heeft een veel betere resolutie en beter
detail dan het schermbeeld tijdens de opnamefunctie
(REC).
• Bepaalde niveau’s van helderheid van het onderwerp
kunnen de respons van het beeldscherm tijdens de
opnamefunctie (REC) doen vertragen hetgeen digitale
ruis (korreligheid) veroorzaakt op het beeldscherm.
• Een heel helder licht in het beeld kan er de oorzaak van
zijn dat er een verticale streep op het beeldscherm
verschijnt. Dit is een fenomeen eigen aan CCD
technologie dat bekend staat als “verticale veeg” en duidt
niet op een defect aan de camera. Merk op dat deze
verticale veeg niet opgenomen wordt in het beeld als het
een snapshot betreft maar wel bij een filmpje (pagina 97).
Optische zoom
Het optische zoombereik is 1X tot 3X
1. Druk tijdens de
Zoomtoets
opnamefunctie (REC) op
de zoomtoets om de
zoomfactor te veranderen.
Om dit te doen:
56
Druk op deze zijde van de zoomtoets:
Uitzoomen
(Groothoek)
Inzoomen
(Telefoto)
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
LET OP
Uitzoomen
• De optische zoomfactor heeft ook invloed op de
lensopening.
• Het wordt aanbevolen een statief te gebruiken om te
behoeden voor handbewegingen bij het gebruiken
van de telefotostand (inzoomen).
• Wanneer u tijdens opname met de autofocusfunctie,
de macrofunctie of handmatig scherpstellen een
optische zoombewerking uitvoert, verschijnt een
waarde op het beeldscherm om u het
scherpstelbereik mee te delen (pagina’s 72, 75, 77).
• De optische zoom werkt niet tijdens een filmopname.
De digitale zoom is wel beschikbaar. Let erop dat u
de optische zoominstelling selecteert die u wilt
gebruiken voordat u op de [
] (MOVIE) toets drukt
om de filmopname te starten (pagina 97).
Inzoomen
2. Voer beeldcompositie uit en druk dan op de
sluitertoets.
57
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
■ Opnemen van een beeld d.m.v. digitale zoom
Digitale zoom
De digitale zoomfunctie vergroot op digitale wijze het deel
van het beeld dat zich in het midden van het beeldscherm
bevindt. Het bereik van de digitale zoom is 3X – 12X
(in combinatie met optische zoom).
1. Houd tijdens de
Digitale zoomindicator
opnamefunctie (REC)
de telefoto ( ) zijde
van de zoomtoets
ingedrukt.
BELANGRIJK!
• Bij uitvoeren van een digitale zoombewerking
manipuleert de camera de beelddata om het midden
van het beeld te vergroten. In tegenstelling tot
optische zoom, ziet een beeld dat vergroot is met
digitale zoom er groffer uit dan het origineel.
• Hierdoor verschijnt de
zoomindicator in de
display.
Zoomindicator
2. Bij het bereiken van het optische/digitale
overschakelpunt stopt de zoomaanwijzer.
Optisch
zoombereik
1X
Digitaal
zoombereik
3X
12X
Zoomaanwijzer
Optisch/digitaal overschakelpunt
• Het bovenstaande toont hoe de zoomindicator er uit
ziet wanneer de digitale zoomfunctie ingeschakeld is
(pagina 59). Het digitale zoomindicator wordt niet
getoond wanneer de digitale zoomfunctie is
uitgeschakeld.
58
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
■ In- en uitschakelen van de digitale
zoomfunctie
3. Laat de zoomtoets even los, houd nogmaals
de telefoto ( ) kant ingedrukt om de
zoomaanwijzer tot binnen het digitale
zoombereik te verplaatsen.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
• De zoomaanwijzer stopt ook wanneer u de aanwijzer
terugverplaatst naar het overschakelpunt om weer
terug te gaan naar het digitale zoombereik. Laat de
)
zoomtoets los en houd nogmaals de groothoek (
kant ingedrukt om de zoomaanwijzer tot binnen het
digitale zoombereik te verplaatsen.
2. Selecteer de “REC” (opname) tab m.b.v. [왗]
en [왘].
3. Selecteer “Digital Zoom” (digitale
zoomfunctie) m.b.v. [왖] en [왔] en druk daarna
op [왘].
4. Voer compositie uit van het beeld en druk op
de sluitertoets.
4. Selecteer de gewenste instelling m.b.v. [왖] en
[왔] en druk op [SET].
Om dit te doen:
Selecteer deze instelling:
Inschakelen van de digitale
zoomfunctie
On (aan)
Uitschakelen van de digitale
zoomfunctie
Off (uit)
• Alleen het optische zoombereik wordt aangegeven
door de zoom indicator wanneer de digitale
zoomfunctie uitgeschakeld is.
59
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
Gebruiken van de flitser
Om dit te doen:
Voer de volgende stappen uit om de flitserfunctie te
selecteren die u wilt gebruiken.
• Het geschatte effectieve bereik van de flitser is hieronder
gegeven.
Groothoek optische zoom
: Ca. 0,4 – 2,8 meter
(ISO gevoeligheid: Auto (automatisch))
Telefoto optische zoom
: Ca. 0,4 – 1,4 meter
(ISO gevoeligheid: Auto (automatisch))
* Hangt af van de zoomfactor.
Laat de flitser automatisch flitsen wanneer
dit nodig is (Auto Flash - automatisch
flitsen).*
Schakel de flitser uit (Flash Off - Flitser uit).
Altijd flitsen (Flash On - flitser aan).
Voer een voorflits uit gevolgd door
beeldopname met flits, hetgeen het
gevaar op rode ogen in het beeld
reduceert (rode ogen-effect vermindering).
In dit geval flitst de flitser automatisch
wanneer dat nodig is.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op [왔]
(
*
).
• Telkens bij indrukken van [왔] (
) wordt naar de
volgende instelling van de flitserfunctie doorgegaan
zoals aangegeven in het beeldscherm hieronder.
verschijnt tijdelijk wanneer u “Auto” (automatisch)
selecteert als de flitsfunctie en verdwijnt daarna.
2. Druk op de sluitertoets om het beeld op te
nemen.
Flitserfunctie indicator
[ 왔] (
Selecteer deze
instelling:
)
60
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
■ Flitser aan (Flash On)
BELANGRIJK!
• De flitsereenheid van deze camera flists een aantal
malen bij het opnemen van een beeld. De
aanvankelijke flitsen zijn voorflitsen waarbij de
camera informatie inwint die nodig is voor de
belichtingsinstellingen. De laatste flits is voor het
opnemen. Zorg ervoor dat u de camera stil houdt
totdat de camera de sluiter ontspant.
• Door de flitser te gebruiken terwijl “Auto”
(automatisch) geselecteerd is als de ISO
gevoeligheidsinstelling wordt de gevoeiligheid
verhoogd waardoor grote hoeveelheden digitale ruis
in beeld kunnen verschijnen. U kunt de digitale ruis
reduceren door een lagere instelling voor de ISO
gevoeligheid te reduceren. Merk echter op dat dit
ook als nevenwerking het verkorten van het
flitserbereik (het bereik dat bestreken wordt door de
flitser) heeft (pagina 117).
• Tijdens een filmopname kunt u op [왔] (
) drukken
om door de instellingen van de flitserfunctie te gaan
voor opname van een snapshot (pagina 60).
Selecteer
(flitser aan) als de flitserfunctie wanneer het
onderwerp er donker uitziet ten opzichte van de
achtergrond zelfs als er genoeg licht aanwezig is zodat de
flitser niet automatisch gaat flitsen. Hierdoor gaat de flitser
flitsen en zal het onderwerp belichten telkens wanneer u op
de sluitertoets drukt (daglicht synchroon flitsen).
■ Aangaande vermindering van het rode ogen
-effect
Wanneer u gebruik maakt van de flitser om ’s nachts of in
een slecht verlichte kamer op te nemen, kan dit rode
vlekken veroorzaken in de ogen van de mensen in beeld.
Dit gebeurt doordat het licht van de flitser weerkaatst tegen
het netvlies van de ogen.
61
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
BELANGRIJK!
Flitsereenheid status
Merk de volgende punten op voor rode ogen-effect
vermindering.
• De functie voor de rode ogen-effect vermindering
werkt niet tenzij de mensen in beeld direct naar de
camera kijken tijdens de voorflits. Roep voordat u op
de sluitertoets drukt naar de onderwerpen zodat ze
allen naar de camera kijken terwijl het voorflitsen
wordt uitgevoerd.
• De rode ogen-effect vermindering werkt niet goed als
de onderwerpen zich ver van de camera bevinden.
U kunt de huidige flitsereenheid status opzoeken door de
sluitertoets halverwege in te drukken en het beeldscherm
en de bedrijfsindicator te checken.
Bedrijfsindicator*
De
indicator wordt ook in het
beeldscherm getoond wanneer
de flitser klaar is om te flitsen.
* Bedrijfsindicator
Wanneer de
bedrijfsindicator:
Betekent dat:
Knippert oranje
Dat de flitseenheid aan het opladen is
Brandt of knippert
groen *1
Dat de flitseenheid klaar is om te flitsen
*1 Knippert groen wanneer het beeld niet scherp is
tijdens gebruik van de automatische scherpstelfunctie
(autofocus) of de macrofunctie.
62
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
Veranderen van de flitssterkte instelling
Gebruik van de flitserassistent
(Flash Assist)
Voer de volgende stappen uit om de flitssterkte instelling te
veranderen.
Wanneer een onderwerp opgenomen wordt dat zich buiten
het bereik van de flitser bevindt, kan dat onderwerp er
donker uitzien op het resulterende beeld omdat niet
genoeg licht van de flitser het onderwerp belichtte. Mocht
dit gebeuren dan kunt de flitserassistent gebruiken om de
helderheid van het opgenomen onderwerp te corrigeren
zodat het lijkt alsof de belichting door de flitser voldoende
was.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer de “Quality” (kwaliteit) tab m.b.v.
[왗] en [왘].
3. Selecteer de “Flash Intensity” (flitsintensiteit)
m.b.v. [왖] en [왔] en druk vervolgens op [왘].
4. Gebruik [왖] en [왔] om de gewenste instellingen
te selecteren en druk daarna op [SET].
Om de flitsintensiteit op
deze manier te veranderen:
Selecteer deze
instelling:
Sterker
+2
+1
Normaal
0
–1
Zwakker
disp
disp
Flitserassistent wordt
wel gebruikt
Flitserassistent wordt
niet gebruikt
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
–2
[MENU].
BELANGRIJK!
2. Selecteer de “Quality” (kwaliteit) tab m.b.v.
• De flitsintensiteit verandert mogelijk niet wanneer het
onderwerp zich te ver van of te dicht bij de camera
bevindt.
[왗] en [왘].
63
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
■ Voorzorgsmaatregelen voor de flitser
3. Selecteer “Flash Assist” (flitserassistent)
m.b.v. [왖] en [왔] en druk op [왘].
Flitser
• Let erop dat uw vingers de
flitser niet blokkeren terwijl u
de camera vasthoudt.
Afdekken van de flitser zal het
effect grotendeels teniet doen.
• U kunt de gewenste resultaten
mogelijk niet verkrijgen met de
flitser als het onderwerp zich
te ver weg of juist te dichtbij
bevindt.
• De flitser heeft ergens tussen enkele seconden en 8
seconden nodig om zich volledig op te laden nadat hij
geflitst heeft. De werkelijke tijd hangt af van het
accuniveau, de temperatuur en andere omstandigheden.
• De flitsseenheid kan zich mogelijk niet opladen als de
accuspanning van de camera laag is. Als dit het geval is,
kan de flitser mogelijk niet goed flitsen waardoor u niet de
gewenste belichting krijgt. Zorg er dus voor de accu van
de camera zo spoedig mogelijk op te laden wanneer de
spanning naar beneden gaat.
4. Selecteer “Auto” (automatisch) m.b.v. [왖] en
[왔] en druk op [SET].
• Door van “Off” (uit) te selecteren wordt de
flitserassistent uitgeschakeld.
BELANGRIJK!
• De flitserassistent kan bij bepaalde types
onderwerpen niet de gewenste resultaten opleveren.
• De flitserassistent kan mogelijk weinig effect hebben
op uw beeld als u één van de volgende instellingen
veranderde terwijl u aan het opnemen was.
— Flitssterkte (pagina 63)
— Belichtingscompensatie (EV verschuiving)
(pagina 79)
— ISO gevoeligheid (pagina 117)
— Contrast (pagina 121)
• Bij het gebruik van de flitserhulp bestaat de kans op
een verhoging in digitale storing in het opgenomen
beeld.
64
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
• Als de flitser uitgeschakeld is (
), bevestig dan de
camera op een statief om beelden op te nemen op een
plaats waar de hoeveelheid beschikbare belichting aan
de lage kant is. Het opnemen van beelden bij weinig
belichting zonder flits kan leiden tot digitale ruis waardoor
de beelden er groffer uitzien.
• Bij selectie van de rode ogen-effect verminderingsfunctie
(
) wordt de flitsintensiteit automatisch bijgesteld in
overeenstemming met de belichting. De flitser kan
mogelijk in het geheel niet flitsen wanneer het onderwerp
reeds helder verlicht is.
• Het gebruik van de flitser in combinatie met een andere
lichtbron (daglicht, TL verlichting, enz.) kan leiden tot
abnormale kleuren van het beeld.
Gebruiken van de zelfontspanner
Met de zelfontspanner kunt u een vertraging van 2
seconden of 10 seconden selecteren voordat de
sluiterontspanning plaatsvindt nadat u de sluitertoets
indrukt. Met de drievoudige zelfontspanner kunt u de
zelfontspanner drie maal achtereenvolgens laten werken
om drie beelden op te nemen.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Gebruik [왗] en [왘] om de “REC” (opname) tab
te selecteren.
3. Gebruik [왖] en [왔] om de “Self-timer”
(zelfontspanner) te selecteren en druk
vervolgens op [왘].
4. Selecteer het type zelfontspanner dat u wilt
gebruiken m.b.v. [왖] en [왔] en druk daarna op
[SET].
• Als “Off” (uit) in stap 4 wordt geselecteerd, is de
zelfontspanner uitgeschakeld.
65
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
Om dit te doen:
Specificeer een 10 seconden
zelfontspanner
10s
Specificeer een 2 seconden
zelfontspanner
2s
Specificeer een drievoudige
zelfontspanner
x3
Schakel de zelfontspanner uit
1. De camera telt voor 10 seconden af en neemt
dan het eerste beeld op.
2. De camera bereidt zich voor om het volgende
beeld op te nemen. De hoeveelheid tijd benodigd
voor die voorbereiding hangt af van de huidige
“Size” (afmetingen) en “Quality” (kwaliteit)
instellingen, het type geheugen (ingebouwd of
een geheugenkaart) dat u gebruikt voor het
opslaan van het beeld en of de flitser al dan niet
opgeladen dient te worden.
3. Nadat de voorbereiding voltooid is, verschijnt
“1sec” op het beeldscherm en het volgende beeld
wordt dan 1 seconde later opgenomen.
4. De stappen 2 en 3 herhalen zich nogmaals om
het derde beeld op te nemen.
Selecteer deze
instelling:
10 sec
2 sec
X3
Off (uit)
• Hierdoor verschijnt de
indicator op het
beeldscherm die het
geselecteerde type
zelfonspanner
identificeert.
• Met de drievoudige
zelfontspanner neemt de
camera een serie van
drie beelden op in de
hieronder beschreven
volgorde.
66
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
5. Druk op de sluitertoets
om het beeld op te
nemen.
AF hulpverlichting/
zelfontspannerindicator
LET OP
• De “2 sec” instelling voor de zelfontspanner is het
beste voor het opnemen met een langzame
sluitersnelheid omdat het helpt bij het voorkomen
van vlekkerige beelden doordat de camera wordt
bewogen.
• U kunt de zelfontspanner niet gebruiken om een
snapshot op te nemen tijdens een filmopname.
• De volgende functies zijn niet beschikbaar voor
gebruik samen met de drievoudige zelfontspanner:
BEST SHOT opname (Business Cards and
Documents (visitekaartjes en documenten),
Whiteboard, etc. (witbord, enz.), Old Photo (oude
foto)) en de filmopname functies
• Wanneer u op de
sluitertoets drukt, gaat
de AF hulpverlichting/
zelfontspannerindicator
knipperen en ontspant
de sluiter zich nadat de
zelfontspanner geheel
afgeteld heeft
(ongeveer 10 seconden
of 2 seconden).
• U kunt het aftellen van de zelfontspanner op dat
moment stop zetten door op de sluitertoets te
drukken terwijl de AF hulpverlichting/
zelfontspannerindicator aan het knipperen is.
67
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
4. Gebruik [왖] en [왔] om de gewenste instelling
Specificeren van de beeldgrootte
te selecteren en druk vervolgens op [SET].
“Beeldgrootte” is de grootte van het beeld uitgedrukt als het
aantal verticale en horizontale beeldpunten. Een
“beeldpunt” is één van de vele kleine puntjes die samen het
beeld vormen. Meer beeldpunten geven meer details
wanneer een beeld wordt afgedrukt maar een groter aantal
beeldpunten is er ook de oorzaak van dat het beeldbestand
groter is en meer geheugen in beslag neemt. U kunt een
beeldgrootte selecteren die voldoet aan uw behoefte voor
een gedetailleerder beeld of een kleiner bestandformaat.
• Merk dat deze instelling enkel van toepassing is voor
foto’s. Zie pagina 98 voor informatie aangaande het
formaat van het filmbeeld.
• Bij het selecteren van de beeldgrootte (het
beeldformaat), zullen de beeldgroottewaarde (aantal
beeldpunten) en het corresponderende
afdrukformaat beurtelings worden weergegeven. Het
afdrukformaat geeft het optimale papierformaat aan
waarop u een beeld kunt afdrukken voor het door u
geselecteerde beeldformaat.
Beeldgrootte/
Beeldformaat
6M*
2816 × 2112
[MENU].
2. Gebruik [왗] en [왘] om de “Quality” (kwaliteit)
tab te selecteren.
A3 Print (3:2 horizontaalverticaal verhouding)
4M
3M
2048 × 1536
A4 Print
2M
1600 × 1200
3.5˝ × 5˝ Print
640 × 480
E-mail (optimaal formaat
bij toevoegen van een
beeld bijlage aan E-mail
VGA
3. Gebruik [왖] en [왔] om “Size” (afmetingen) te
* “M” betekent “Mega”.
selecteren en druk vervolgens op [왘].
68
A3 Print
2816 × 1872
(3:2)
2304 × 1728
6M
(3:2)
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
Afdrukformaat
Groter
A4 Print
Kleiner
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
• De bovenstaande papierformaten geven alle
benaderingen van waarden bij het afdrukken bij een
resolutie van 200dpi (dots per inch = punten per inch).
Gebruik een hogere instelling als u met een hogere
resolutie wilt afdrukken of wanneer u een groter formaat
afdruk wilt maken.
• Om het resolutieniveau te verkrijgen waarvoor uw camera
ontworpen is, wordt het aanbevolen om de maximale
beeldgrootte (6M) te gebruiken. Gebruik een kleinere
beeldgrootte wanneer u geheugencapaciteit wilt sparen.
• Door de “2816 × 1872 (3:2)” beeldgrootte te selecteren
worden beelden opgenomen met een 3:2 (horizontaal :
verticaal) breedte-hoogte verhouding, die optimaal is voor
het afdrukken op papier met een 3:2 breedte-hoogte
verhouding.
Specificeren van de beeldkwaliteit
Door een beeld te comprimeren voordat u het opslaat kan
dit de kwaliteit aantasten. Hoe meer een beeld wordt
gecomprimeerd des te groter het verlies in kwaliteit. De
beeldkwaliteitinstelling specificeert de
compressieverhouding die gebruikt wordt wanneer een
beeld in het geheugen wordt opgeslagen. U kunt een
beeldkwaliteitinstelling selecteren die aan uw behoefte voor
een hogere kwaliteit of een kleiner bestandformaat voldoet.
• Merk dat deze instelling enkel van toepassing is voor
foto’s. Zie pagina 98 voor informatie aangaande de
kwaliteit van het filmbeeld.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Gebruik [왗] en [왘] om de “Quality” (kwaliteit)
tab te selecteren.
3. Gebruik [왖] en [왔] om “
Quality” (kwaliteit)
te selecteren en druk vervolgens op [왘].
4. Gebruik [왖] en [왔] om de gewenste instelling
te selecteren en druk vervolgens op [SET].
69
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
Om dit te verkrijgen:
Selecteer deze instelling:
Hoge kwaliteit, groot
bestandformaat
Fine (fijn)
Normale beeldkwaliteit en
normal bestandformaat
Normal
(normaal)
Lage beeldkwaliteit, klein
bestandformaat
Economy
(economisch)
Hogere
kwaliteit
Lagere
kwaliteit
BELANGRIJK!
• De werkelijke bestandsgrootte hangt af van het type
beeld dat u opneemt. Dat betekent dat de resterende
beeldcapaciteit die in het beeldscherm aangegeven
wordt niet precies klopt (pagina’s 27, 235).
70
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
• Hierdoor verschijnt de
scherpstelindicator in
het display.
Selecteren van de scherpstelfunctie
U kunt vijf verschillende scherpstelfuncties selecteren: Auto
Focus (autofocus = automatisch scherpstellen), Macro
(groothoek), Pan Focus (panfocus), Infinity (oneindig) en
Manual Focus (handmatig scherpstellen).
Scherpstelfunctie indicator
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
BELANGRIJK!
2. Selecteer de “REC” (opname) tab, selecteer
• De scherpstelling is vast wanneer u een film
opneemt met de automatische scherpstelfunctie en
de macrofunctie.
• U kunt de toetsaanpassingsfunctie (pagina 112)
gebruiken om de scherpstelfunctie over te schakelen
telkens wanneer u op [왗] en [왘] drukt terwijl u een
snapshot of een film aan het opnemen bent.
“Focus” (scherpstellen) en druk daarna op
[왘].
3. Selecteer de gewenste instelling d.m.v. [왖]
en [왔] en druk daarna op [SET].
Om dit te doen:
Selecteer deze
instelling:
De scherpstelling automatisch
bijstellen
(Autofocus)
Close-up opname
Macro (Close-up)
Scherpstelte ingesteld op een
bepaalde onderwerpafstand
(Panfocus)
Opnemen met oneindig
(Oneindig)
Met de hand scherpgesteld
opnemen
(Handmatig
scherpstellen)
71
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
4. Voer compositie van het beeld zodanig uit dat
Gebruik van autofocus
hoofdonderwerp zich binnen het
scherpstelkader bevindt en druk vervolgens
de sluitertoets halverwege in.
In het Engels betekent het woord “focus” scherpstellen, dus
Auto Focus betekent automatisch scherpstellen - we zullen
in deze gebruiksaanwijzing echter de technische term
‘autofocus’ aanhouden. Werking van autofocus begint
wanneer u de sluitertoets halverwege indrukt. Het bereik
van autofocus is als volgt.
• U kunt controleren of op het beeld scherpgesteld is
door het scherpstelkader en de bedrijfsindicator te
bekijken.
Bereik: 40 cm – ∞
• Bij het gebruik van de digitale zoom veranderen de hier
boven aangegeven waarden.
Bedrijfsindicator
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer de “REC” (opname) tab, selecteer
Scherpstelkader
“Focus” (scherpstellen) en druk daarna op
[왘].
3. Selecteer “
” d.m.v. [왖] en [왔] en druk
daarna op [SET].
Wanneer u dit ziet:
Dat betekent dit:
Groen scherpstelkader
Groene bedrijfsindicator
Er is scherpgesteld op
het beeld.
Rood scherpstelkader
Groene bedrijfsindicator knippert
Er is niet scherpgesteld
op het beeld.
5. Druk de sluitertoets nu geheel in om het beeld
op te nemen.
72
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
■ Snelsluiter
LET OP
• De camera schakelt automatisch over naar het
bereik van de macrofunctie (pagina 75) wanneer het
niet mogelijk is goed scherp te stellen omdat het
onderwerp zich dichter bij bevindt dan mag voor het
autofocusbereik (automatische scherpstelling).
• Telkens bij het bedienen van de optische zoom
(pagina 56) terwijl u met de autofocus aan het
opnemen bent, verschijnt een waarde op het
beeldscherm zoals hieronder aangegeven om u het
scherpstelbereik mede te delen.
Voorbeeld: AF 앪앪 cm – ∞
Wanneer de snelsluiterfunctie ingeschakeld is, begint de
camera onmiddellijk op te nemen zonder te wachten totdat
autofocus gaat werken als u de sluitertoets volledig indrukt.
Dit maakt het mogelijk voor u die speciale momenten op te
nemen zonder dat u hoeft te wachten voor automatisch
scherpstellen (Auto Focus).
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer “Quick Shutter”(snelsluiter) van de
* 앪앪 wordt vervangen door de feitelijke
scherpstelbereikwaarde.
“REC” (opname) tab en druk vervolgens op
[왘].
BELANGRIJK!
3. Selecteer de gewenste instelling m.b.v. [왖] en
• De automatische scherpstelfunctie wordt een vaste
scherpstelling tijdens de filmopname functies.
[왔] en druk vervolgens op [SET].
73
Om dit te doen:
Selecteer deze instelling:
Schakel de snelsluiter in
On (aan)
Schakel de snelsluiter uit
Off (uit)
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
■ Specificeren van het bereik van autofocus
U kunt de volgende procedure gebruiken om het
autofocusbereik te veranderen tijdens de autofocusfunctie
en de macrofunctie. Merk op dat de configuratie van het
scherpstelkader verandert in overeenstemming met het
door u geselecteerde autofocusbereik.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer “AF Area” (autofocusbereik) op de
“REC” (opname) tab en druk vervolgens op
[왘].
3. Gebruik [왖] en [왔] om het gewenste
autofocusbereik te selecteren en druk
vervolgens op [SET].
•
Voor dit type autofocusbereik:
Selecteer deze
instelling:
Bijzonder beperkt bereik in het midden
van het scherm.
• De instellingen werken goed met
scherpstelvergrendeling (pagina 78).
Spot
(puntmeten)
Automatische keuze van het
scherpstelbereik waar het onderwerp zich
het dichtst bij de camera bevindt.
• Bij deze stand verschijnt er op het
beeldscherm eerst een scherpstelkader
met negen scherpstelpunten. Als de
sluitertoets halverwege ingedrukt wordt,
zullen alle scherpstelkaders van de
negen scherpstelpunten waarop
scherpgesteld is groen worden.
• Deze instelling werkt goed voor het
maken van groepfoto’s.
Multi
(multi-patroon
meten)
Spot (puntmeten)
Scherpstelkader
74
•
Multi (multi-patroon meten)
Scherpstelkader
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
LET OP
Gebruik van de macrofunctie
• Wanneer de macrofunctie niet goed kan
scherpstellen omdat het onderwerp te ver weg is, zal
de camera automatisch overschakelen naar het
scherpstelbereik van de autofocus (pagina 72).
• Wanneer u tijdens het opnemen met de macrofunctie
een optische zoombewerking (pagina 56) uitvoert,
verschijnt een waarde op het beeldscherm zoals
hieronder is aangegeven om het scherpstelbereik
mee te delen.
Voorbeeld: 앪앪 cm – 앪앪 cm
Gebruik de macrofunctie wanneer u scherp wilt stellen op
close-up onderwerpen. Hieronder volgt het
scherpstelbereik van de macrofunctie.
Bereik: 15 cm – 50 cm
• Bij het gebruik van de digitale zoom veranderen de hier
boven aangegeven waarden.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
* 앪앪 wordt vervangen door de feitelijke
scherpstelbereikwaarde.
2. Selecteer de “REC” (opname) tab, selecteer
“Focus” (scherpstellen) en druk daarna op
[왘].
BELANGRIJK!
• Het gebruik van de flitser samen met de
macrofunctie kan er de oorzaak van zijn dat het licht
van de flitser geblokkeerd raakt hetgeen ongewenste
lensschaduwen kan produceren in het resulterende
beeld.
• Tijdens filmopname gebruikt de macrofunctie een
vast ingestelde scherpstelling die geoptimaliseerd is
voor macro-opname.
3. Selecteer “
Macro” d.m.v. [왖] en [왔] en
druk daarna op [SET].
4. Druk op de sluitertoets om het beeld op te
nemen.
• Het scherpstellen en het opnemen van het beeld zijn
identiek aan wat u doet tijdens de autofocus functie.
75
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
Het gebruik van panfocus
Gebruik van de oneindig-functie
Panfocus kan handig zijn bij het opnemen onder
omstandigheden waarbij het om de een of andere reden
moeilijk is om autofocus te gebruiken of wanneer het geluid
van de autofocus functie te hard zou worden opgenomen
tijdens het maken van een film met geluid.
De oneindig functie zet de scherpstelling vast op oneindig
(∞). Gebruik deze functie voor het opnemen van
landschappen en van andere beelden die zich op grote
afstand bevinden.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
[MENU].
2. Selecteer de “REC” (opname) tab, selecteer
2. Selecteer de “REC” (opname) tab, selecteer
“Focus” (scherpstellen) en druk daarna op
[왘].
“Focus” (scherpstellen) en druk daarna op
[왘].
3. Selecteer “
” d.m.v. [왖] en [왔] en druk
daarna op [SET].
3. Selecteer “
” d.m.v. [왖] en [왔] en druk
daarna op [SET].
4. Druk op de sluitertoets om het beeld op te
4. Druk op de sluitertoets om het beeld op te
nemen.
nemen.
LET OP
• De scherpstelafstand verschijnt op het beeldscherm
als u de sluitertoets halverwege indrukt.
Voorbeeld: 앪앪 m – 앪앪 m
* 앪앪 wordt vervangen door de feitelijke
scherpstelbereikwaarde.
76
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
Gebruik van handmatig scherpstellen
4. Druk op [SET].
Met de handmatige scherpstelfunctie kunt u met de hand
op een beeld scherpstellen. Hieronder volgen het
scherpstelbereik tijdens de handmatige scherpstelfunctie.
5. Terwijl u het beeld via
Optische zoomfactor
het beeldscherm
bekijkt, gebruikt u [왗]
en [왘] om scherp te
stellen.
Benadering van scherpstelbereik
1X
15 cm tot oneindig (∞)
3X
40 cm tot oneindig (∞)
• Bij het gebruik van de digitale zoom veranderen de hier
boven aangegeven waarden.
Handmatige scherpstelstand
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer de “REC” (opname) tab, selecteer
Doe dit:
Stel scherp op het voorwerp
Druk op [왗].
Stel scherp van het onderwerp weg
Druk op [왘].
• Door op [왗] of [왘] te drukken zal het gedeelte binnen
het kader in stap 1 het beeldscherm tijdelijk geheel
vullen om het scherpstellen te vergemakkelijken.
Enkele ogenblikken later zal het normale beeld
opnieuw verkregen worden.
“Focus” (scherpstellen) en druk daarna op [왘].
3. Selecteer “
” d.m.v.
[왖] en [왔] en druk
daarna op [SET].
• Op dit ogenblik verschijnt
er ook een kader in de
display om het gedeelte
van het beeld aan te geven
dat gebruikt wordt voor
handmatig scherpstellen.
Om dit te doen:
• Als u de scherpstelling van het vergrootte beeld niet
bijstelt, wordt automatisch teruggegaan naar stap 3.
Mocht dit gebeuren en u nog steeds de scherpstelling
wilt bijstellen, druk dan op [SET] om het vergrootte
beeld opnieuw op het display te verkrijgen.
6. Druk op de sluitertoets om het beeld op te
Kader
nemen.
77
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
LET OP
Gebruik van de scherpstelvergrendeling
• Wanneer u tijdens het opnemen met handmatige
scherpstelling een optische zoombewerking (pagina
56) uitvoert, verschijnt een waarde op het
beeldscherm zoals hieronder is aangegeven om het
scherpstelbereik mee te delen.
Voorbeeld: MF 앪앪 cm – ∞
Scherpstelvergrendeling is een techniek die u kunt
gebruiken om scherp te stellen op een onderwerp dat zich
niet binnen het scherpstelkader bevindt terwijl u een beeld
aan het opnemen bent. U kunt scherpstelvergrendeling
gebruiken tijdens de autofocus functie en tijdens de
macrofunctie (
).
* 앪앪 wordt vervangen door de feitelijke
scherpstelbereikwaarde.
1. Voer de compositie
van het beeld op het
beeldscherm zodanig
uit dat het
hoofdonderwerp zich
binnen het scherpstelkader bevindt en
druk vervolgens de
sluitertoets
halverwege in.
Hoofdonderwerp
Scherpstelkader
• Hierdoor wordt het scherpstellen vergrendeld op het
onderwerp dat zich op dat moment in het
scherpstelkader bevindt.
78
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
2. Houd de sluitertoets
Belichtingscompensatie (EV verschuiving)
halverwege ingedrukt
en voer
hercompositie van
het beeld uit zoals u
dat schikt.
De belichtingscompensatie laat u de belichtingsinstelling
(EV waarde) met de hand veranderen voor aanpassing aan
de belichting van het onderwerp. Deze functie helpt u bij
het verkrijgen van betere resultaten bij het opnemen van
onderwerpen met tegenlicht, een sterk verlicht onderwerp
binnenshuis of een onderwerp tegen een donkere
achtergrond.
Hoofdonderwerp
3. Wanneer u nu hercompositie van het beeld
Belichtingscompensatiebereik: –2,0EV – + 2,0EV
Stappen: 1/3EV
naar wens uitgevoerd heeft, druk de
sluitertoets geheel in om het op te nemen.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
• Het scherpstellen en het opnemen van het beeld zijn
identiek aan wat u doet tijdens de autofocus functie.
[MENU].
2. Selecteer de
LET OP
“Quality” (kwaliteit)
tab, selecteer “EV
Shift” (EV
verschuiving) en druk
dan op [왘].
• Door de scherpstelling te vergrendelen wordt de
belichting ook vergrendeld.
Belichtingscompensatiewaarde
79
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
3. Gebruik [왖] en [왔] om
• Om de belichtingscompensatie te annuleren dient u
de waarde bij te stellen tot 0.0.
de belichtingscompensatiewaarde te
veranderen en druk
vervolgens op [SET].
• Door op [SET] te drukken
wordt de aangegeven
waarde geregistreerd.
4. Druk op de sluitertoets om het beeld op te
nemen.
BELANGRIJK!
• Bij het opnemen onder bijzonder donkere of juist
lichte omstandigheden kunt u mogelijk geen
bevredigende resultaten verkrijgen ook al gebruikt u
belichtingscompensatie.
EV waarde
[왖] : Verhoogt de EV waarde. Een hogere EV waarde
wordt het beste gebruikt voor lichtgekleurde
onderwerpen en onderwerpen met tegenlicht.
LET OP
• Bij uitvoeren van een EV verschuiving bewerking
tijdens multi-patroon meten (pagina 118) zal de
functie automatisch overschakelen naar centrumgeoriënteerd meten. Terugstellen van de EV
verschuivingswaarde naar 0.0 zal de meetfunctie
terugschakelen naar multi-patroon meten.
• U kunt toetsaanpassing (pagina 112) gebruiken om
de camera te configureren om
belichtingscompensatie uit te voeren telkens
wanneer u op [왗] of [왘] drukt tijdens de
opnamefunctie (REC). Dit is handig tijdens het
bijstellen van de belichtingscompansatie tijdens het
bekijken van het in-beeld histogram (pagina 109).
[왔] : Verlaagt de EV waarde. Een lagere EV waarde
wordt het beste gebruikt voor donkergekleurde
onderwerpen en voor het opnemen buiten op een
heldere dag.
80
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
3. Gebruik [왖] en [왔] om de gewenste instelling
Bijstellen van de witbalans
te selecteren en druk vervolgens op [SET].
De golflengte van het licht dat geproduceerd wordt door de
verschillende lichtbronnen (daglicht, gloeilamp, enz.) kan
de kleur beïnvloeden van het onderwerp dat wordt
opgenomen. Met de witbalans kunt u kunt u bijstellingen
maken om te compenseren voor de verschillende types
verlichting om zo de kleuren van een beeld natuurlijker te
maken.
Tijdens opnemen onder deze
omstandigheden:
Selecteer deze
instelling:
Normale omstandigheden
Auto (automatisch)
Buiten met daglicht op een heldere
dag
Buiten met daglicht op een bewolkte
of regenachtige dag, in de schaduw
van een boom, enz.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
In de schaduw van een gebouw of op
een andere plaats waar de
kleurtemperatuur hoog is.
[MENU].
2. Selecteer de
“Quality” (kwaliteit)
tab, selecteer “White
Balance” (witbalans)
en druk op [왘].
Onder witte of daglicht witte TL
verlichting (onderdrukt kleurmist)
N
Onder daglicht TL verlichting
(onderdrukt kleurmist)
D
Bij licht van gloeilampen
Moeilijke verlichting die handmatige
bediening vereist (Zie “Handmatig
configureren van de witbalans”
(pagina 82)).
81
Manual (handmatig)
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
LET OP
Handmatig configureren van de
witbalans
• Wanneer “Auto” (automatisch) geselecteerd is als de
instelling van de witbalans bepaalt de camera
automatisch het witpunt van het onderwerp.
Bepaalde kleuren van de onderwerp en bepaalde
belichtingsomstandigheden kunnen echter
problemen veroorzaken wanneer de camera dit
witpunt probeert vast te stellen, hetgeen het dan
moeilijk maakt om een goede afregeling van de
witbalans te krijgen. Mocht dit gebeuren gebruik dan
daglicht, bewolkt of één van de andere vaste
instellingen voor de witbalans om het type belichting
te specificeren dat wel beschikbaar is.
• U kunt de toetsaanpassingsfunctie (pagina 112)
gebruiken om de camera zodanig te configureren dat
de witbalansinstelling verandert wanneer u op [왗] of
[왘] drukt terwijl de opnamefunctie (REC)
ingeschakeld is.
• Selecteer “AWB Auto WB” om de witbalansfunctie in
te schakelen voor automatische werking als u
icoonhulp (pagina 114) ingeschakeld heeft en de
toetsaanpassing heeft geconfigureerd om de
witbalans te bedienen.
Bepaalde complexe lichtbronnen en andere condities in de
omgeving kunnen het onmogelijk maken om goede
resultaten te verkrijgen wanneer de “Auto” stand of één van
de andere vast lichtbroninstellingen wordt gebruikt voor de
witbalans. U kunt dan de witbalans met de hand bijregelen
voor een bepaalde lichtbron en/of andere condities in de
omgeving.
Merk op dat u handmatige witbalans dient uit te voeren
onder dezelfde omstandigheden als wanneer u
daadwerkelijk aan het opnemen bent. Houd een vel wit
papier bij de hand voordat u begint met de volgende
procedure.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer een “Quality” (kwaliteit) tab,
selecteer vervolgens “White Balance”
(witbalans) en druk daarna op [왘].
82
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
3. Gebruik [왖] en [왔] om
• Hierdoor wordt de procedure voor het bijstellen van
de witbalans gestart. Als deze procedure voltooid is,
verschijnt de boodschap “Complete” op het
beeldscherm.
“Manual” (handmatig)
te selecteren.
• Hierdoor verschijnt het
voorwerp dat u het laatst
gebruikte voor het
instellen van de
handmatige witbalans op
het beeldscherm. Als u dezelfde instellingen wilt
gebruiken die u configureerde tijdens een eerdere
met de hand gemaakte witbalansinstelling, sla dan
stap 4 over en voer stap 5 uit.
5. Druk op [SET].
• Dit registreert de witbalansinstellingen en keert terug
naar de op dat moment geselecteerde
opnamefunctie.
LET OP
• Nadat u de witbalans met de hand ingesteld heeft,
blijft deze instelling van kracht totdat u de instelling
verandert of wanneer u de camera uitschakelt.
4. Richt de camera op wit papier of een
soortgelijk voorwerp onder dezelfde
lichtomstandigheden waarvoor u de witbalans
in wilt stellen en druk vervolgens op de
sluitertoets.
Wit papier
83
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
BELANGRIJK!
Opnemen van achtereenvolgende beelden
(doorlopende sluiterfunctie)
• De snelheid van de doorlopende sluiteropname
hangt af van het type geheugenkaart die in de
camera geladen is. Doorlopende sluiteropname vindt
relatief langzaam plaats als opgenomen wordt naar
het ingebouwde geheugen.
• Door de camera uit te schakelen wordt de
doorlopende sluiterfunctie automatisch
uitgeschakeld.
U kunt de camera configureren om een enkele snapshot op
te nemen telkens wanneer de sluitertoets wordt ingedrukt
of om te blijven opnemen zolang de sluitertoets ingedrukt
gehouden blijft (en er genoeg geheugen beschikbaar is om
de beelden op te slaan).
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer de “REC” (opname) tab, selecteer
“Continuous” (doorlopend) en druk daarna op
[왘].
3. Selecteer de “On” (aan) instelling d.m.v. [왖]
en [왔] en druk daarna op [SET].
• Hierdoor verschijnt “
” op het beeldscherm.
• Met de “Off” (uit) instelling worden snapshots één per
keer opgenomen.
4. Druk op de sluitertoets om op te nemen.
• Het opnemen wordt voortgezet zolang u de
sluitertoets ingedrukt houdt. Laat de sluitertoets los
om te stoppen met opnemen.
84
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
1. Druk tijdens de
BEST SHOT functie voor snapshots en
films
opnamefunctie (REC)
op [BS] (BEST SHOT).
Door één van de BEST SHOT voorbeeld achtergronden te
selecteren wordt de camera automatisch klaar gemaakt
voor het opnemen van een soortgelijk beeld.
• Hierdoor wordt de BEST
SHOT functie
ingeschakeld die alle 12
BEST SHOT decors
toont.
■ Voorbeeld achtergronden
• Portrait (Portret)
• Er zijn vier types voorbeelddecors: snapshot- en
filmdecors, decors alleen voor snapshot, decors
alleen voor films en spraakopnamedecor.
• Scenery (Landschap)
• De voorbeelddecors zijn in volgorde gearrangeerd, te
beginnen met de linker bovenhoek.
• Het op dat moment geselecteerde voorbeelddecor is
het decor met het selectiekader erom heen.
• Night Scene
(Nachtdecor)
• Night Scene Portrait
(Avondportret)
85
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
2. Gebruik [왖], [왔], [왗] en [왘] om de gewenste
BELANGRIJK!
voorbeeld achtergrond te selecteren en druk
vervolgens op [SET].
• BEST SHOT achtegronden werden niet met deze
camera opgenomen. Ze dienen enkel als voorbeeld.
• Filmopname wordt niet ondersteund voor de
“Business cards and Documents” (Naamkaartjes en
Documenten) en de “White board, etc.” (Witbord,
enz.) decors. Het opnemen van snapshots wordt niet
ondersteund voor de “Short Movie” (korte film) en de
“Past Movie” (voorafgaande film) decors.
Filmopname en het opnemen van snapshots worden
niet ondersteund voor het “Voice Recording”
(spraakopname) decor.
• Afhankelijk van het voorbeelddecor kunt u mogelijk
niet in staat zijn een stilbeeld of film op te nemen.
• Door opname omstandigheden en andere factoren,
kan een beeld opgenomen met de instellingen van
het BEST SHOT decor niet precies het verwachte
resultaat produceren.
• U kunt de instellingen veranderen die u bij de
camera maakte om een BEST SHOT decor te
selecteren. Merk echter op dat de BEST SHOT
instellingen terug worden gesteld op hun
oorspronkelijke (default) instellingen wanneer u een
andere BEST SHOT decor selecteert of de camera
uitschakelt. Als u de instellingen wilt opslaan voor
gebruik later, dan kunt u dat doen via de BEST
SHOT gebruikersinstelling.
• Door op [MENU] te drukken springt het selectiekader
over naar het eerste voorbeelddecor (“Auto”).
• Verplaats het selectiekader in het display m.b.v. [왖],
[왔], [왗] en [왘]. Door naar links te bladeren terwijl het
selectiekader zich in de linker bovenhoek bevindt of
naar rechts te bladeren terwijl het selectiekader zich
in de rechter onderhoek bevindt, bladert u door naar
het volgende scherm met 12 voorbeelddecors.
• Door het “Auto” decor te selecteren wordt het
opnametype veranderd naar snapshot automatische
opname (de “
” wordt getoond) (pagina 51).
3. Druk op de sluiterfunctie om een snapshot op
te nemen.
Druk op de [
te nemen.
] (MOVIE) toets om een film op
• Druk nogmaals op de [
opnemen te stoppen.
] (MOVIE) toets om het
86
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
• Digitale ruisonderdrukking vindt automatisch plaats
wanneer u een nachtscène, vuurwerk of een ander
beeld opneemt dat een langzame sluitertijd vereist.
Dat is de reden waarom het langer duurt om beelden
op te nemen bij een langzame sluitersnelheid. Zorg
er voor dat u geen cameratoetsen bedient totdat het
uitvoeren van beeldopname voltooid is.
• Bij het opnemen van een beeld van een nachtdecor,
vuurwerk of een ander beeld waarbij u een langzame
sluitersnelheid nodig heeft wordt het gebruik van een
statief aanbevolen om handbewegingen te
voorkomen.
Afzonderlijk tonen van de
voorbeelddecors
U kunt de volgende procedure gebruiken om de BEST
SHOT voorbeelddecors afzonderlijk te tonen zodat u de
uitleg kunt bekijken van de instellingen van elk decor.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op [BS]
(BEST SHOT).
2. Druk op de zoomtoets.
• Hierdoor wordt het
voorbeelddecor getoond
dat geselecteerd was op
het 12-decorscherm.
LET OP
• Aanwijzingen voor het gebruik en het op dat moment
geselecteerde BEST SHOT decor verschijnen
gedurende ongeveer twee seconden in de display
als de BEST SHOT functie reeds ingeschakeld is op
het moment dat u de camera inschakelt.
• Druk nogmaals op de
zoomtoets om terug te
keren naar het 12decorscherm.
3. Selecteer het gewenste voorbeelddécor m.b.v.
[왗] en [왘] en druk vervolgens op [SET].
• Door op [MENU] te drukken wordt overgesprongen
naar het eerste voorbeelddecor (“Auto”).
4. Druk op de sluitertoets om het beeld op te
nemen.
87
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
4. Gebruik [왖] en [왔] om “Save” (opslaan) te
Creëren van uw eigen BEST SHOT
instelling
selecteren en druk vervolgens op [SET].
• Hierdoor wordt de instelling geregistreerd. Nu kunt u
de procedure op pagina 85 gebruiken om uw
gebruikersinstelling te selecteren voor het maken
van een opname.
U kunt de onderstaande procedure gebruiken om een
basisinstelling op te slaan van een snapshot of een film die
u opnam als een BEST SHOT decor. Daarna kunt u de
basisinstelling oproepen telkens wanneer u deze wilt
gebruiken.
BELANGRIJK!
• Gebruikersinstellingen in de BEST SHOT functie
bevinden zich in het geheugen na de ingebouwde
voorbeelddécors.
• Door een snapshot te registreren wordt een
snapshotinstelling gecreëerd, terwijl een filminstelling
wordt gecreëerd wanneer een film wordt
geregistreerd. Een snapshotinstelling kan alleen
gebruikt worden om snapshots mee op te nemen
terwijl een filminstelling op zijn beurt alleen gebruikt
kan worden voor het opnemen van films.
• Door een gebruikerssnapshotinstelling te selecteren
verschijnt de “SU” indicator in de rechter bovenhoek
van het beeldscherm gevolgd door een nummer (dat
het instelnummer aangeeft). Door een
filmsnapshotinstelling te selecteren verschijnt de
“MU” indicator in de rechter bovenhoek van het
beeldscherm gevolgd door een nummer (dat het
instelnummer aangeeft).
• Merk op dat het formatteren van het ingebouwde
geheugen (pagina 167) alle BEST SHOT
gebruikersinstellingen uitwist.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op [BS]
(BEST SHOT).
2. Selecteer “Register User Scene”
(gebruikersdecor registereren) d.m.v. [왖], [왔],
[왗] en [왘] en druk op [SET].
3. Geef d.m.v. [왗] en [왘]
de snapshots of films
weer waarvan u de
instelling als BEST
SHOT decor wilt
registreren.
88
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
LET OP
Wissen van een BEST SHOT functie
gebruikersinstelling
• De volgende zijn de instellingen die onderdeel
uitmaken van de snapshotinstelling:
scherpstelfunctie, EV verschuivingswaarde,
witbalansfunctie, flitserfunctie, ISO gevoeligheid,
meetfunctie, flitsintensiteit, flitserassistent, filter,
scherpte, verzadiging en contrast.
De volgende zijn de instellingen die onderdeel
uitmaken van de filminstelling: scherpstelfunctie, EV
verschuivingswaarde, witbalansfunctie, filter,
scherpte, verzadiging en contrast.
• Merk op dat enkel snapshot of een film die
opgenomen worden met deze camera kunnen
worden gebruikt om een BEST SHOT
gebruikersinstelling te creëren.
• U kunt op hetzelfde moment maximaal 999 BEST
SHOT gebruikersinstellingen hebben in het
ingebouwde geheugen van de camera.
• U kunt de huidige instelling van een achtergrond
controleren door verschillende instelmenu’s te tonen.
• BEST SHOT snapshotgebruikersinstellingen worden
opgeslagen in het ingebouwde geheugen van de
camera in de map die “SCENE” heet. BEST SHOT
filmgebruikersinstellingen worden opgeslagen in het
ingebouwde geheugen van de camera in de map die
“MSCENE” heet. Bestandnamen worden automatisch
toegewezen volgens het formaat “US600nnn.JPE”
waar “nnn” een waarde is vallend tussen 000 en 999.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op [BS]
(BEST SHOT).
2. Druk op de zoomtoets om over te schakelen
van het 12-decorscherm naar het
voorbeelddecor.
3. Gebruik [왗] en [왘] om de gebruikersinstelling
te tonen die u wilt uitwissen.
4. Druk op [왔] (
) om de gebruikersinstelling
te wissen.
5. Selecteer “Delete” (wissen) m.b.v. [왖] en [왔].
6. Druk op [SET] om het bestand te wissen.
7. Selecteer een ander decor en druk vervolgens
op [SET].
• Hierdoor wordt teruggegaan naar de opnamefunctie.
89
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
3. Selecteer de “Auto” (automatisch) instelling d.m.v.
[왖] en [왔] en druk daarna op [SET].
Verminderen van de effecten van het
bewegen van uw hand of het bewegen van
het onderwerp
•
U kunt de effecten verminderen van het bewegen van het
onderwerp en van handbewegingen die de neiging hebben
op te treden wanneer u een onderwerp dat zich op grote
afstand opneemt met de telefoto, of bij een snel
bewegende onderwerp of bij donkere omstandigheden.
• U kunt de anti-trilfunctie ook gebruiken om tijdens het
opnemen van een film van het effect van het bewegen
van uw handen verminderen. De effecten van het
bewegen van het onderwerp worden echter niet
verminderd (pagina 97).
(Anti-trilindicator) wordt aangegeven in het
beeldscherm terwijl de anti-trilfunctie ingeschakeld is.
2. Druk op de sluitertoets om het beeld op te nemen.
BELANGRIJK!
• De anti-trilfunctie wordt uitgeschakeld bij andere
instellingen dan wanneer “Auto” (automatisch) wordt
geselecteerd voor de ISO gevoeligheid. Als u de
anti-trilfunctie ingeschakeld wilt hebben dat dient u
de ISO gevoeligheid te veranderen naar “Auto”
(automatisch) (pagina 117).
• Door op te nemen met de anti-trilfunctie kan het
beeld er wat ruwer uitzien dan normaal met een
kleine verlaging van de beeldresolutie.
• De anti-trilfunctie kan de effecten van
handbewegingen en bewegen van het onderwerp
mogelijk niet elimineren wanneer de bewegingen te
heftig zijn.
• De anti-trilfunctie kan mogelijk niet werken bij
bijzonder lage sluitersnelheden. Mocht dit het geval
zijn, gebruik dan een statief om de camera te
stabiliseren.
• Hoewel “
” (anti-trilfunctie) in het beeldscherm
aangegeven wordt terwijl de flitsinstelling op “Auto
Flash” (automatisch flitsen) of “Flash On” (flitser aan)
staat, werkt de anti-trilfunctie niet.
1. Voer één van de onderstaande procedures uit
om de anti-trilfunctie in te schakelen.
Gebruiken van de BEST SHOT functie.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op [BS] (BEST
SHOT).
2. Selecteer d.m.v. [왖], [왔], [왗] en [왘] het “Anti Shake”
(anti-tril) decor en druk vervolgens op [SET].
Gebruiken van het menuscherm
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op [MENU].
2. Selecteer de “REC” (opname) tab, selecteer “Anti
Shake” (anti-tril) en druk daarna op [왘].
90
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
BELANGRIJK!
Opnemen met een hogere gevoeligheid
• De hoge gevoeligheidsfunctie wordt uitgeschakeld bij
andere instellingen dan wanneer “Auto”
(automatisch) wordt geselecteerd voor de ISO
gevoeligheid. Als u de hoge gevoeligheidsfunctie
ingeschakeld wilt hebben dat dient u de ISO
gevoeligheid te veranderen naar “Auto”
(automatisch) (pagina 117).
• Door op te nemen met hoge gevoeligheid kan het
beeld er wat ruwer uitzien dan normaal met een
kleine verlaging van de beeldresolutie.
• Wanneer het te donker is kan het zijn dat een
gewenst niveau van beeldhelderheid niet verkregen
kan worden.
• Gebruik bij het opnemen met lage sluitersnelheden
een statief om tegen de effecten van
handbewegingen te beschermen.
• De hoge gevoeligheidsfunctie is uitgeschakeld terwijl
de flitsinstelling op “Auto Flash” (automatisch flitsen)
of “Flash On” (flitser aan) staat.
Bij een hogere gevoeligheid kunnen helderder beelden
worden opgenomen zonder gebruik te maken van de flitser,
zelfs als er niet genoeg licht beschikbaar is voor een
normale belichting.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op [BS]
(BEST SHOT).
2. Selecteer het “High Sensitivity” (hoge
gevoeligheid) decor d.m.v. [왖], [왔], [왗] en [왘]
en druk daarna op [SET].
3. Druk op de sluitertoets om het beeld op te
nemen.
91
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
■ Beelden van instelvoorbeelden
Opnemen van beelden van visitekaartjes
en documenten (Business Shot)
• Business cards and
documents
(Naamkaartjes en
documenten)
Wanneer beelden van naamkaartjes, documenten, een
witbord of soortgelijke voorwerpen vanuit een hoek worden
opgenomen kunnen deze onderwerpen er vervormd uitzien
in het beeld dat als resultaat is opgenomen. De Business
Shot instelling corrigeert rechthoekige vormen automatisch
zodat ze er uitzien alsof ze opgenomen zijn met de camera
recht voor het onderwerp.
Voor aanbrengen van
de keystone correctie
Na aanbrengen van
de keystone correctie
92
• White board, etc.
(Witbord, enz.)
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
Voordat u met Business Shot gaat
opnemen
Gebruiken van de Business Shot
instelling
• Voordat u begint met de opname dient u eerst de
compositie van het beeld zo in te richten zodat het
contour van het onderwerp dat u wilt opnemen zich in het
geheel op het beelscherm bevindt.
• Zorg ervoor dat het onderwerp een contour heft dat
afsteekt tegen de achtergrond.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op [BS]
(BEST SHOT).
2. Selecteer het gewenste Business Shot beeld
m.b.v. [왖], [왔], [왗] en [왘] en druk vervolgens
op [SET].
LET OP
3. Druk op de
• Wanneer de camera zich in een hoek bevindt t.o.v.
naamkaartje of document dat u aan het opnemen
bent, dan kan de vorm van het naamkaartje of het
document er vervormd uit zien als beeld. De
automatische Keystone (hoeksteen) correctiefunctie
komt dan in actie om die vervorming te corrigeren
waardoor de onderwerpen er normaal uitzien zelfs
als u vanuit een hoek opneemt.
sluitertoets om het
beeld op te nemen.
• Hierdoor wordt een
correctie
bevestigingsscherm
weergegeven en het
oorspronkelijk
opgenomen beeld opgeslagen. Er verschijnt een
foutlezing (pagina 233) als de camera geen
geschikte kandidaat in beeld kan vinden voor de
‘keystone’ functie.
4. Selecteer m.b.v. [왗] en [왘] de kandidaat die u
wilt corrigeren.
93
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
5. Selecteer “Correct”
Herstellen van een oude foto
(corrigeren) m.b.v. [왖]
en [왔] en druk op
[SET].
U kunt de procedure in dit hoofdstuk gebruiken om een
oude, verbleekte foto te herstellen met de kleuren die
worden verstrekt door de moderne digitale
cameratechnologie.
• Door “Cancel” (annuleren)
te selecteren i.p.v.
“Correct” (corrigeren)
wordt het oorspronkelijke beeld zonder
aanpassingen opgeslagen in het geheugen.
Voordat u probeert een oude foto te
herstellen
• Let er op dat de gehele foto die u probeert te herstellen
zich binnen het beeldscherm bevindt.
• Let er op dat het onderwerp zich tegen een achtergrond
bevindt waardoor het contour afsteekt en dat het het
beeldscherm zoveel mogelijk vult.
• Let er op dat het licht niet weerkaatst van het oppervlak
van de oorspronkelijke foto.
• Als de oude foto zich in de portret oriëntatie bevindt, let er
dan op dat u de compositie van het beeld met de camera
opstelt met de landschap oriëntatie (horizontaal).
BELANGRIJK!
• Digitale zoom wordt uitgeschakeld terwijl u opneemt
met Business Shot. U kunt echter wel optische zoom
gebruiken.
• De camera kan het onderwerp niet herkennen in de
volgende gevallen:
— Wanneer het onderwerp gedeeltelijk buiten het
beeldscherm valt
— Wanneer het onderwerp dezelfde kleur heeft als
de achtergrond waar het voor geplaatst is
• De maximale beeldgrootte van Business Shot is
1600 × 1200 beeldpunten zelfs wanneer de camera
geconfigureerd is voor een grotere beeldgrootte. Bij
een instelling voor een beeldgrootte kleiner dan 1600
× 1200 beeldpunten worden beelden opgenomen bij
de gespecificeerde grootte.
94
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
LET OP
Herstellen van een oude foto
• Wanneer de camera zich in een hoek bevindt ten
opzichte van de oude foto dan zal één zijde van het
opgenomen beeld er langer uitzien dan de zijde er
tegen over. Dit wordt ‘keystone’ genoemd hetgeen
veroorzaakt wordt door het verschil in afstand van de
cameralens tot beide zijden van de foto. De zijde van
de foto die zich het dichtst bij de camera bevindt ziet
er langer uit terwijl de zijde verder weg van de
camera er juist korter uit ziet. Automatische
‘keystone’ correctie compenseert automatisch voor
deze vervorming hetgeen betekent dat de foto er
normaal uit zal zien zelfs als u hem opneemt vanuit
een hoek.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op [BS]
(BEST SHOT).
2. Selecteer “Old Photo” d.m.v. [왖], [왔], [왗] en
[왘] en drukt vervolgens op [SET].
3. Druk op de
sluitertoets en neem
het beeld op.
• Hierdoor wordt een
fotocontour
bevestigingsscherm
weergegeven en het
oorspronkelijk
opgenomen beeld
opgeslagen. Een
foutlezing verschijnt
(pagina 233) zonder
weergave van het
fotocontour
bevestigingsscherm als
de camera niet in staat
is het contour van de
foto te vinden.
95
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
4. Selecteer d.m.v. [왗] en [왘] het contour
7. Plaats het trimkader d.m.v. [왖], [왔], [왗] en [왘]
waarvoor u on wilt uitvoeren.
op de gewenste plek en druk vervolgens op
[SET].
5. Selecteer “Trim”
• De camera zal de kleuren automatisch herstellen en
het beeld opslaan.
d.m.v. [왖] en [왔] en
druk op [SET].
• Als u geen kader rondom het beeld wilt, configureer
dan het trimkader zodat dit zich binnen het kader van
het weergegeven beeld bevindt.
• Hierdoor verschijnt het
trimkader op het
beeldscherm.
• Druk op [MENU] om de trimbewerking te annuleren
op een gewenst moment en het beeld van dat
moment op te slaan.
• Selecteer “Cancel” om
het beeld op te slaan
als u het beeld niet wilt
trimmen.
6. Maak het trimkader groter of kleiner d.m.v. de
zoomtoets.
96
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
BELANGRIJK!
Opnemen van een film
• Digitaal zoomen is niet mogelijk bij het opnemen van
een oude foto. U kunt echter wel optische zoom
gebruiken.
• De camera kan een foto niet herkennen in de
volgende gevallen:
— Wanneer het onderwerp gedeeltelijk buiten het
beeldscherm valt
— Wanneer het onderwerp dezelfde kleur heeft als
de achtergrond waar het voor geplaatst is
• De maximale beeldgrootte voor het opnemen van
een oude foto is 1600 × 1200 beeldpunten zelfs
wanneer de camera geconfigureerd is voor een
grotere beeldgrootte. Bij een instelling voor een
beeldgrootte kleiner dan 1600 × 1200 beeldpunten
worden beelden opgenomen bij de op dat moment
gespecificeerde grootte.
• Onder bepaalde omstandigheden kan het herstellen
van de kleuren niet tot de gewenste resultaten
leiden.
U kunt hoge resolutie films opnemen met geluid. De enige
beperking die geldt voor de lengte van de film is de
hoeveelheid van het geheugen die beschikbaar is voor
opslag. U kunt een instelling voor de resolutie selecteren
die tegemoet komt aan uw eisen en een verscheidenheid
aan filmopnamefuncties die u meer dan voldoende
veelzijdigheid bieden voor het maken van films.
• Bestandformaat: AVI (MPEG-4
formaat, DivX)
• Maximale filmlengte:
De enige beperking die geldt
voor de lengte van de film is de
hoeveelheid van het geheugen die beschikbaar is voor
opslag.
• Filmbestandgrootte
(naar benadering, voor een film van 1 minuut):
28,4 MB (kwaliteitsinstelling: HQ (hoge kwaliteit))
14,9 MB (kwaliteitsinstelling: Normal (normaal))
5,3 MB (kwaliteitsinstelling: LP (lange weergave))
• Filmopnamefuncties
— Film
Gebruik deze functie voor normaal opnemen van een
film (pagina 99).
97
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
— Korte filmfunctie (Short Movie)
Telkens bij indrukken van de [
] (MOVIE) toets
wordt een kort filmpje opgenomen dat begint voor
indrukken van de [
] (MOVIE) toets en eindigt nadat
de [
] (MOVIE) toets is ingedrukt (pagina 100).
Specificeren van de kwaliteit van het
filmbeeld
De instelling voor de beeldkwaliteit bepaalt hoe ver de
camera de filmbeelden comprimeert voordat zij ze opslaat
in het geheugen. De beeldkwaliteit wordt uitgedrukt als
beeldgrootte in beeldpunten. Een “beeldpunt” is één van de
vele kleine punten die het beeld vormen. Een groter aantal
beeldpunten (meer beeldgrootte) gaat gepaard met een
betere detaillering en een hogere beeldkwaliteit wanneer
een film wordt afgespeeld.
Selecteer voordat u begint met het opnemen van een film
eerst de instelling voor de beeldkwaliteit die u geschikt
acht.
— Voorafgaande filmfunctie (Past Movie)
Deze functie maakt gebruik van een buffer van 5
seconden die doorlopende wordt ge-update. Bij het
indrukken van de [
] (MOVIE) toets wordt het opnemen
vijf seconden eerder gestart dan toen u de [
] (MOVIE)
toets indrukte. Gebruik deze functie wanneer u er zeker
van wilt zijn dat u snelle actie niet mist (pagina 102).
— BEST SHOT functie
Deze functie is voor BEST SHOT décor anders dan
korte films en voorafgaande films. Het maakt het
instellen van de camera zo simpel als het selecteren
van het van toepassing zijnde voorbeelddécor.
Selecteer één van de BEST SHOT scènes waarna de
camera zichzelf automatisch configureert voor de
instelling voor die scène (pagina 85).
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Gebruik [왗] en [왘] om de “Quality” (kwaliteit)
tab te selecteren.
LET OP
3. Gebruik [왖] en [왔] om “
Quality” (kwaliteit)
te selecteren en druk vervolgens op [왘].
• U kunt filmbestanden weergeven op uw Windows
computer m.b.v. DivX Player (DivX Play Bundle,
meegeleverde speler DivX) of Windows Media
Player (pagina 205).
• Met deze camera opgenomen filmbestanden kunnen
niet weergegeven worden via een Macintosh
computer (pagina 217).
4. Selecteer de gewenste instelling d.m.v. [왖] en
[왔] en druk daarna op [SET].
98
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
Datasnelheid
(benadering)
Beeldsnelheid
HQ (640 × 480
beeldpunten)
Normal (640 × 480
beeldpunten)
4,0 megabits
per seconde
30 beelden/
seconde
2,1 megabits
per seconde
30 beelden/
seconde
LP (320 × 240
beeldpunten)
745 kilobits
per seconde
15 beelden/
seconde
Instelling
Hogere
kwaliteit
Lagere
kwaliteit
Opnemen van een film
1. Richt de camera tijdens de opnamefunctie
(REC) op het onderwerp.
2. Druk op de [
]
Resterende opnametijd
(MOVIE) toets.
• Hierdoor wordt de
filmopname gestart.
• Hierdoor wordt de
filmopname gestart,
hetgeen aangegeven
wordt door “ REC ” op het
beeldscherm.
• De filmopname duurt
zolang de beschikbare
geheugencapaciteit dit
toelaat.
Opnametijd
3. Druk nogmaals op de [
] (MOVIE) toets om
het opnemen van een film te stoppen.
• Het filmbestand wordt in het geheugen opgeslagen
wanneer een filmopname voltooid is.
99
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
■ Opnemen van een filmpje met de korte film
Opnemen van een korte film
(Short Movie)
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op [BS]
De korte film neemt een film op van een van te voren
ingestelde lengte telkens wanneer u op de [
] (MOVIE)
toets drukt.
Een filmpje dat opgenomen wordt met de korte film bestaat
in principe uit twee onderdelen als aangegeven in de
afbeelding hieronder.
(BEST SHOT).
2. Selecteer het “Short Movie” (korte film) decor
d.m.v. [왖], [왔], [왗] en [왘] en druk daarna op
[SET].
• Bij selectie van het “Short Movie” (korte film) decor
verschijnt “
” op het beeldscherm.
• Wanneer een tijd van 4 seconden is gespecificeerd voor
het voorafgaande gedeelte en 4 seconden voor het
toekomstige gedeelte
Werking ➝
Druk op de [
Opnemen
Handeling ➝ Legt de
voorafgaande
4 seconden
vast.
3. Druk op [SET].
] (MOVIE) toets
Het opnemen
van het
toekomstige
gedeelte
begint.
Opslaan
Opslag
voltooid.
Het opnemen stopt
automatisch 4 seconden
nadat de [
] (MOVIE)
toets wordt ingedrukt.
U kunt de lengte van het voorafgaande gedeelte en het
toekomstige gedeelte onafhankelijk instellen. De totale
lengte van het korte filmfunctie kan tussen de twee en acht
seconden zijn. Met de MOTION PRINT feature (pagina
134) kunt u stilbeelden opnemen van een kort filmfunctie
terwijl u het opslaat.
100
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
4. Specificeer de lengte
6. Selecteer het gewenste layout formaat voor
Voorafgaande Toekomstige
gedeelte
van het voorafgaande gedeelte
gedeelte (het
onderdeel voordat de
[ ] (MOVIE) toets
ingedrukt wordt)
d.m.v. [왖] en [왔] en
druk vervolgens op
[왘].
• Tijden kunnen
gespecificeerd worden in
eenheden van één
seconde.
de MOTION PRINT d.m.v. [왖] en [왔] en druk
op [SET].
MOTION PRINT
• De totale lengte van een korte film (voorafgaande
gedeelte + toekomstige gedeelte) kan lopen van
twee tot acht seconden.
• U kunt voor het voorafgaande gedeelte of het
toekomstige gedeelte zonodig 0 seconden
specificeren.
• De lengte van het voorafgaande gedeelte kan lopen
van 0 tot vijf seconden.
5. Specificeer de lengte van het toekomstige
gedeelte (het onderdeel nadat de [ ]
(MOVIE) toets ingedrukt wordt) d.m.v. [왖] en
[왔] en druk vervolgens op [왘].
101
Om dit te doen:
Selecteren van
deze instelling:
Sla een beeld op van
het moment dat de
[
] (MOVIE) toets
ingedrukt wordt om
een korte
filmopname te
starten en heef dan
dat beeld weer op een achtergrond van
acht filmbeelden
9 frames
(9 beelden)
Sla een beeld op van
het moment dat de
[
] (MOVIE) toets
ingedrukt wordt om
het opnemen met de
korte filmfunctie te
starten
1 frame
(1 beeld)
Schakel de MOTION PRINT (bewegende
afdrukfunctie) uit (er wordt geen snapshot
opgeslagen)
Off (uit)
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
7. Richt de camera op het voorwerp en druk op
de [
Opnemen van een voorafgaande film
(Past Movie)
] (MOVIE) toets.
• Hierdoor wordt een film opgenomen van een lengte
die gespecificeerd wordt door de tijdwaarden die u
vastlegde in de stappen 3 en 4. Het opnemen wordt
automatisch gestopt.
De voorafgaande film (Past Movie) maakt gebruik van een
buffer van 5 seconden die doorlopende wordt ge-update.
Bij indrukken van de [
] (MOVIE) toets wordt het
opnemen vijf seconden eerder gestart dan toen u de [
]
(MOVIE) toets indrukte. Gebruik de voorafgaande film
(Past Movie) functie wanneer u er zeker van wilt zijn dat u
snelle actie niet mist.
• Druk nogmaals op de [
] (MOVIE) toets om de
opname halverwege te stoppen.
BELANGRIJK!
• Merk op dat de data voor korte film (Short Movie)
onafgebroken opgenomen en opgeslagen wordt in
een buffer voordat u op de [
] (MOVIE) toets drukt.
Houd de camera voor enige tijd stil en in de richting
van het onderwerp voordat u op de [
] (MOVIE)
toets drukt om het opnemen te starten.
• Wanneer door een korte filmopnamebewerking de
opname van het toekomstige gedeelte begint, telt het
beeldscherm de resterende opnametijd af.
De opname wordt voortgezet totdat afgeteld is tot
nul.
Werking ➝
Druk op de [
]
(MOVIE) toets
Druk op de [
]
(MOVIE) toets
Opnemen
Het opnemen van
Handeling ➝ Neemt de
voorafgaande het toekomstige
5 seconden gedeelte begint.
op.
Opslaan
Het opnemen
wordt
beëindigd.
Opslag
voltooid.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op [BS]
(BEST SHOT).
2. Selecteer het “Past Movie” (voorafgaande
film) decor d.m.v. [왖], [왔], [왗] en [왘] en druk
daarna op [SET].
• Bij selectie van het “Past Movie” (voorafgaande film)
decor verschijnt “
” op het beeldscherm.
102
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
■ Voorzorgsmaatregelen voor het opnemen
van films
3. Richt de camera op het onderwerp en druk
daarna op de [
] (MOVIE) toets.
• Hierdoor wordt alles dat zich afspeelde voor de
camera tijdens de voorafgaande vijf seconden
opgenomen waarna de opname voortgezet wordt
vanaf het moment dat de [
] (MOVIE) toets
ingedrukt wordt. De opname kan zolang voortgezet
worden als er geheugen beschikbaar is om data op
te slaan.
4. Druk nogmaals op de [
• Deze camera neemt ook geluid op. Merk de volgende
punten op bij opname van een film.
— Let er op dat u de
microfoon niet met uw
vingers blokkeert.
— Goede opnameresultaten
zijn niet mogelijk wanneer
de camera te ver van het
onderwerp weg is.
Microfoon
— Wanneer toetsen op de
camera worden bediend
kan het geluid er van
mogelijk ook opgenomen
worden.
— Het filmgeluid wordt
opgenomen in mono.
• Een heel helder licht in het beeld kan er de oorzaak van
zijn dat er een verticale streep op het beeldscherm
verschijnt. Dit is een fenomeen eigen aan CCD
technologie dat bekend staat als “verticale veeg” en duidt
niet op een defect aan de camera. Merk op dat deze
verticale veeg niet opgenomen wordt in het beeld als het
een snapshot betreft maar wel bij een filmpje.
] (MOVIE) toets om
de opname te stoppen.
BELANGRIJK!
• Merk op dat de data voor voorafgaande film (Past
Movie) onafgebroken opgenomen en opgeslagen
wordt in een buffer voordat u op de [
] (MOVIE)
toets drukt. Houd de camera voor enige tijd stil en in
]
de richting van het onderwerp voordat u op de [
(MOVIE) toets drukt om het opnemen te starten.
103
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
• De filmopname capaciteit van het ingebouwde geheugen
is heel klein. Voor het opnemen van films wordt het
gebruik van een geheugenkaart (pagina 169) aanbevolen.
• Bepaalde types geheugenkaarten hebben meer tijd nodig
om data op te nemen waardoor filmbeelden verloren
kunnen gaan. De indicaties
en REC knipperen tijdens
het opnemen op het beeldscherm om u te laten weten dat
er een filmbeeld verloren is gegaan. Het wordt
aanbevolen een SD geheugenkaart te gebruiken met een
maximale overdrachtsnelheid van minstens 10MB per
seconde.
• De optische zoom is uitgeschakeld tijdens het opnemen
van een film. Alleen digitale zoom is beschikbaar. Let
erop dat u de gewenste optische zoominstelling
selecteert voordat u de [
] (MOVIE) toets indrukt om
het opnemen van een film te starten (pagina 56).
• U kunt de anti-trilfunctie gebruiken voor om tijdens het
opnemen van een film van het effect van het bewegen
van uw handen verminderen. Zie “Verminderen van de
effecten van het bewegen van uw hand of het bewegen
van het onderwerp” (pagina 90) voor details.
• Door de anti-trilfunctie in te schakelen ziet het filmbeeld
er uit alsof er voor ongeveer 10% op ingezoomd is.
• Mocht de camera bewogen worden dan wordt het effect
daarvan in het beeld nog verder verergerd wanneer u
close-up opnames aan het opnemen bent of aan het
opnemen bent met een grote zoomfactor. Daarom wordt
het gebruik van een statief aanbevolen bij het opnemen
van close-ups en het opnemen met een grote zoomfactor.
• Beelden kunnen onscherp zijn als het onderwerp zich
buiten het filmbereik bevindt.
• De scherpstelling is vast bij de automatische
scherpstelfunctie (autofocus) en de macrofunctie.
• Filmopname is niet mogelijk terwijl één van de volgende
BEST SHOT decors gebruikt wordt (pagina 85): Business
Cards and Documents (visitekaartjes en documenten),
Whiteboard, etc. (witbord, enz.), Old Photo (oude foto) en
Voice Recording (spraakopname)
104
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
BELANGRIJK!
Opnemen van een snapshot tijdens het
opnemen van een film (Snapshot-In-Movie)
• Het opnemen van snapshots tijdens filmopname is
niet mogelijk wanneer een van de volgende BEST
SHOT decors gebruikt wordt (pagina 85).
Short Movie (korte film), Past Movie (voorafgaande
film)
• Het opnemen van de film (beeld en geluid) wordt
gedurende enkele seconden onderbroken wanneer
een snapshot wordt opgenomen.
U kunt de onderstaande procedure gebruiken om een
snapshot op te nemen tijdens het opnemen van een film.
1. Richt de camera op het onderwerp dat u wilt
opnemen en druk op de [
] (MOVIE) toets.
• Hierdoor wordt de filmopname gestart.
LET OP
2. Druk op de sluitertoets wanneer u een
• Tijdens een filmopname kunt u op [왔] (
) drukken
om door de instellingen van de flitserfunctie te gaan
voor opname van een snapshot (pagina 60).
Selecteer de flitserfunctie die u wilt gebruiken
voordat u de snapshot opneemt.
• U kunt de toetsaanpassingsfunctie (pagina 112)
gebruiken om functies toe te wijzen aan [왗] en [왘]
die gebruikt kunnen worden tijdens het opnemen van
een snapshot of een film.
snapshot wilt opnemen.
• Hierdoor wordt de snapshot opgenomen en
teruggekeerd naar het opnemen van de film.
] (MOVIE) toets om het
• Druk nogmaals op de [
opnemen van een film te stoppen.
105
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
Opnemen van audio
[MENU].
Toevoegen van geluid aan een snapshot
2. Selecteer de “REC” (opname) tab, selecteer
U kunt geluid toevoegen aan een snapshot nadat u deze
opgenomen heeft.
“Audio Snap” (audio snapshotfunctie) en
druk vervolgens op [왘].
• Beeldformaat: JPEG
JPEG heeft een beeldformaat met een efficiënte
datacompressie.
De bestandsextensie van een JPEG bestand is “.JPG”.
3. Gebruik [왖] en [왔] om “On” (aan) te
selecteren en druk vervolgens op [SET].
• Hierdoor wordt de audio snapshotfunctie
ingeschakeld.
• Audioformaat: WAVE/ADPCM opnameformaat
Dit is het Windows standaardformaat voor het
audioformaat.
De bestandsextensie van een WAVE/ADPCM bestand is
“.WAV”.
• De normale snapshotfunctie (zonder geluid) wordt
verkregen door “Off” (uit) te selecteren.
4. Druk op de sluitertoets
om het beeld op te
nemen.
• Opnametijd:
Maximaal 30 seconden per beeld
• Na opname van het beeld
wordt de audio
opnamestandby functie
ingeschakeld met het zo
juist opgenomen beeld en
de
indicator op het
beeldscherm.
• Geluidsbestandsgrootte:
Ongeveer 165KB (30-seconde opnamen van circa 5,5KB
per seconde.)
LET OP
• U kunt een audiobestand weergeven dat opgenomen
was met de Audio Snapshot functie op uw computer
m.b.v. Windows Media Player.
Resterende opnametijd
• U kunt de audio opnamestandby functie annuleren
door op [MENU] te drukken.
106
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
5. Druk op de sluitertoets om audio opname te
Opnemen van spraak
starten.
Spraakopname maakt opnemen van uw stem snel en
eenvoudig.
• De bedrijfsindicator gaat groen knipperen terwijl het
opnemen plaatsvindt.
• Audioformaat: WAVE/ADPCM opnameformaat
Dit is het Windows standaardformaat voor het
audioformaat.
De bestandsextensie van een WAVE/ADPCM bestand is
“.WAV”.
6. Het opnemen stopt na ongeveer 30 seconden
of wanneer u op de sluitertoets drukt.
BELANGRIJK!
• Het opnemen van snapshots met audio wordt niet
ondersteund (het geluid kan niet worden
opgenomen) voor de volgende types opname: “X3”
opname met de zelfonspanner (drivoudige
zelfontspanner), snapshot opname tijdens het
opnemen van een film.
• Opnametijd:
Circa 25 minuten met het ingebouwde geheugen
• Geluidsbestandsgrootte:
Ongeveer 165KB (30-seconde opnamen van circa 5,5KB
per seconde.)
LET OP
• U kunt bestanden die opgenomen zijn met
spraakopname weergeven op uw computer m.b.v.
Windows Media Player.
107
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op [BS]
4. De opname stopt wanneer u op de sluitertoets
(BEST SHOT).
2. Selecteer het “Voice
drukt, wanneer het geheugen vol is of
wanneer de accu leeg geraakt is.
Opnametijd
Recording”
(spraakopname) decor
d.m.v. [왖], [왔], [왗] en
[왘] en druk daarna op
[SET].
• Bij selectie van het
“Voice Recording”
(spraakopname) decor
verschijnt “
” op het
beeldscherm.
Resterende opnametijd
3. Druk op de sluitertoets om spraakopname op
te nemen.
• De resterende opnametijdwaarde wordt op het
beeldscherm afgeteld en de bedrijfsindicator gaat
groen knipperen terwijl het opnemen plaatsvindt.
• Door tijdens spraakopname op de [왖] (DISP) te
klikken wordt het beeldscherm uitgeschakeld.
• U kunt indextekens invoegen tijdens het opnemen
door op [SET] te drukken. Zie pagina 146 voor
informatie aangaande het doorspringen naar een
indexteken tijdens het weergeven.
108
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
■ Voorzorgsmaatregelen bij audio opname
Gebruiken van het histogram
• Let er op dat u de microfoon
niet met uw vingers
blokkeert.
U kunt [왖] (DISP) gebruiken voor het tonen van een histogram
op het beeldscherm (pagina 30). Het histogram stelt u in staat
de belichtingsomstandigheden te controleren tijdens het
opnemen van beelden.U kunt ook het histogram van een
opgenomen beeld tonen tijdens de weergavefunctie (PLAY).
Microfoon
• Goede opnameresultaten zijn niet mogelijk wanneer de
camera te ver van het onderwerp weg is.
] (PLAY) te drukken
• Door op de spanningstoets of op [
wordt de opname gestopt en wordt eventueel geluid
opgeslagen dat tot op dat moment werd opgenomen.
• U kunt ook “post-opname” uitvoeren om audio toe te
voegen aan een snapshot nadat deze werd genomen of
om de bij een beeld opgenomen audio te veranderen. Zie
pagina 143 voor meer informatie.
Histogram
• Een histogram is een grafiek die de helderheid van een
beeld voorstelt uitgedrukt in het aantal beeldpunten. De
verticale as stelt het aantal beeldpunten voor terwijl de
horizontale as de helderheid aangeeft. U kunt het
histogram gebruiken om te bepalen of een beeld
schaduwen (linker kant), middenbereik tonen (midden) en
verlichting (rechts) omvat om voldoende beelddetail tot
uitdrukking te brengen. Mocht het histogram er om de één
of andere reden te éénzijdig uit zien, dan kunt u de EV
verschuiving (belichtingscompensatie) gebruiken om de
balans naar links of rechts te bewegen en zo een betere
balans te verkrijgen. Optimale belichting kan worden
verkregen door de belichting te corrigeren zodat de grafiek
zo veel mogelijk rond het midden is geconcentreerd.
109
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
• Een RGB histogram wordt ook weergegeven dat de
verdeling van R (rood), G (groen) en B (blauw) aangeeft.
Dit histogram kan gebruikt worden om te bepalen of er te
veel of te weinig van elk van de kleurcomponenten in het
beeld is.
• Neigt het histogram te veel
naar links, dan betekent dit
dat er te veel donkere
beeldpunten zijn. Dit type
histogram is het resultaat van
een beeld dat in het algemeen
te donker is. De donkere
gedeelten van het beeld
kunnen zelfs “geheel
verduisterd” worden als het
histogram te ver naar links toe
neigt.
LET OP
• U kunt de toetsaanpasfunctie (pagina 112) gebruiken
om de camera te configureren om
belichtingscompensatie uit te voeren telkens
wanneer u op [왗] of [왘] drukt tijdens de
opnamefunctie (REC). Doet u dit dan kunt u de
belichtingscompansatie bijstellen tijdens het bekijken
van het in-beeld histogram (pagina 79).
• Neigt het histogram te veel
naar rechts, dan betekent dit
dat er te veel lichte
beeldpunten zijn. Dit type
histogram is het resultaat van
een beeld dat in het algemeen
te licht is. De lichte gedeelten
van het beeld kunnen zelfs
“geheel wit” worden als het
histogram te ver naar rechts
toe neigt.
110
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
• Een histogram dat in het
midden geconcentreerd is
duidt op een goede verdeling
van lichte en donkere
beeldpunten. Dit type
histogram is het resultaat van
een beeld dat over het geheel
genomen een optimale
helderheid heeft.
BELANGRIJK!
• Merk op dat het bovenstaande histogram enkel als
toelichting wordt verstrekt. Het is mogelijk is dat u
voor een bepaald onderwerp niet precies deze
vormen kunt verkrijgen.
• Een op het midden geconcentreerd histogram is
geen garantie voor optimale belichting. Het
opgenomen beeld kan overbelicht of onderbelicht
zijn zelfs als het histogram rond het midden is
geconcenteerd.
• U kunt mogelijk geen optimale histogramconfiguratie
verkrijgen door de beperkingen van de
belichtingscompensatie.
• Het gebruik van de flitser alsmede bepaalde opname
omstandigheden kunnen er de oorzaak van zijn dat
het histogram een belichting aangeeft die afwijkt van
de feitelijke belichting van het beeld ten tijde van de
opname.
• Het RGB (kleurcomponenten) histogram wordt enkel
voor snapshots (foto’s ) aangegeven.
111
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
Camera instellingen van de REC (opname)
functie
Toewijzen van functies aan de [왗] en [왘]
toetsen
Volgend zijn de instellingen die u kunt configureren voordat
u een beeld opneemt m.b.v. de opnamefunctie (REC).
Een functie voor “toetsaanpassing” stelt u in staat de [왗]
en [왘] toetsen te configureren zodat deze de camera
instellingen veranderen wanneer ze ingedrukt worden
tijdens de opnamefunctie (REC). Na het configureren van
de [왗] en [왘] toetsen kunt u de instellingen veranderen die
er aan zijn toegewezen zonder door het menuscherm te
lopen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
L/R toetsinstelling
Raster aan/uit
Beeldcontrole aan/uit
Icoonhulp aan/uit
Default instelling bij inschakelen van de spanning
ISO gevoeligheid
Meten
Filter
Scherpte
Verzadiging
Contrast
Terugstellen van de camera (reset)
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer de “REC” (opname) tab, selecteer
“L/R Key” (linker/rechter toets) en druk
vervolgens op [왘].
112
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
3. Gebruik [왖] en [왔] om de gewenste instelling
In- en uitschakelen van het in-beeld
raster
te selecteren en druk vervolgens op [SET].
• Nadat u een functie toegewezen heeft kunt u de
instelling ervan eenvoudigweg veranderen door op
de [왗] of [왘] toetsen te drukken.
—
—
—
—
—
—
U kunt rasterlijnen op het beeldscherm verkrijgen om u te
helpen bij de compositie van beelden en om er zeker van
te zijn dat de camera tijdens het opnemen recht gehouden
wordt.
Scherpstellen (pagina 71)
EV verschuiving (pagina 79)
Witbalans (pagina 81)
ISO (pagina 117)
Zelfonspanner (pagina 65)
Uit (off) : geen functie toegewezen
BELANGRIJK!
• Tijdens het opnemen van een snapshot of een film
kunt u [왗] en [왘] gebruiken om de functies in te
stellen die er aan toegewezen zijn. Tijdens het
opnemen van een film kunt u echter niet de
zelfontspanner inschakelen.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer de “REC” (opname) tab, selecteer
“Grid” (raster) en druk daarna op [왘].
3. Gebruik [왖] en [왔] om de gewenste instelling
te selecteren en druk vervolgens op [SET].
113
Om dit te doen:
Selecteer deze instelling:
Toon het raster
On (aan)
Verberg het raster
Off (uit)
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
In- en uitschakelen van beeldcontrole
Gebruik van icoonhulp
Beeldcontrole laat de door u opgenomen beelden zien op
het beeldscherm zodra u ze opneemt. Gebruik de volgende
procedure om beeldcontrole in en uit te schakelen.
Icoonhulp toont begeleidende tekst over een icoon
wanneer u deze selecteert op het beeldscherm tijdens de
opnamefunctie (REC) (pagina 27).
• De icoonhulptekst wordt aangegeven voor de volgende
functies: Flitserfunctie, scherpstelfunctie, witbalans,
zelfontspanner, opnametype, EV verschuiving.
Merk echter op dat de icoonhulptekst voor EV
verschuiving, witbalans en zelfontspanner enkel
verschijnt wanneer de “EV Shift” (EV verschuiving), de
“Self-timer” (zelfontspanner) en “White Balance”
(witbalans) toegewezen is aan de [왗] en [왘] toetsen met
de toetsaanpassingsfunctie (pagina 112).
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op de
[MENU] toets.
2. Selecteer de “REC” (opname) tab, selecteer
“Review” (controleren) en druk vervolgens op
[왘].
3. Gebruik [왖] en [왔] om de gewenste instelling
te selecteren en druk vervolgens op [SET].
Om dit te doen:
Selecteer deze
instelling:
Toon beelden op het beeldscherm
voor ongeveer een seconde
onmiddellijk nadat ze opgenomen zijn
On (aan)
Toon geen beelden onmiddellijk nadat
ze opgenomen zijn
Off (uit)
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer de “REC” (opname) tab, selecteer
“Icon Help” (icoonhulp) en druk vervolgens
op [왘].
114
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
3. Selecteer de gewenste instelling m.b.v. [왖] en
Specificeren van de default instellingen
bij inschakelen van de spanning
[왔] en druk op [SET].
Om dit te doen:
Selecteer deze
instelling:
Toon begeleidende tekst wanneer u
een icoon selecteert op het
beeldscherm
On (aan)
Schakel icoonhulp uit
Off (uit)
Met het “functiegeheugen” van deze camera kunt u de
default instellingen bij inschakelen van de spanning
afzonderlijk instellen voor de BEST SHOT functie
flitserfunctie, de scherpstelfunctie, de witbalansfunctie, de
ISO gevoeligheid, AF gebied, meten, zelfontspanner,
flitsintensiteit, de digitale zoomfunctie, de handmatige
scherpstelstand en de zoompositie. Het inschakelen van
het functiegeheugen voor een bepaalde functie is een
boodschap aan de camera om de status te onthouden van
die functie wanneer u de camera uitschakelt om dezelfde
status opnieuw te verkrijgen wanneer de camera weer
ingeschakeld wordt. Wanneer het functiegeheugen
uitgeschakeld is, stelt de camera automatisch de
oorspronkelijke defaultinstellingen voor de betreffende
functie in die ingesteld waren in de fabriek.
— De volgende tabel toont wat er gebeurt als u het
functiegeheugen voor elke functie in- of uitschakelt.
BELANGRIJK!
• De hieronder gegeven iconen verschijnen niet in het
display wanneer de icoon hulpfunctie (Icon Help)
uitgeschakeld is.
— Flitsericoon
(pagina 60)
— Scherpstelicoon
(pagina 71)
— Witbalansicoon AWB (pagina 82)
115
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
Functie
On (Aan)
BEST SHOT*1
Flash (Flitser)
Auto (Automatisch)
Focus (Scherpstellen)
Auto (Automatisch)
White Balance (Witbalans)
Auto (Automatisch)
ISO
Auto (Automatisch)
AF Area (autofocusbereik) Instelling
wanneer de
Metering (Meten)
camera
uitgeschakeld
Self-timer (Zelfontspanner) is
Flash Intensity
(Flitsintensiteit)
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
Off (Uit)
[MENU].
BEST SHOT functie
uitgeschakeld
2. Selecteer de “REC” (opname) tab, selecteer
“Memory” (geheugen) en druk vervolgens op [왘].
3. Selecteer het item dat u wilt veranderen
m.b.v. [왖] en [왔] en druk vervolgens op [왘].
Spot (Puntmeten)
4. Gebruik [왖] en [왔] om de gewenste instelling
Multi
(Multi-patroon meten)
te selecteren en druk vervolgens op [SET].
Off (Uit)
Om dit te doen:
Selecteer deze
instelling:
Schakel het functiegeheugen in zodat
de instellingen worden herkregen bij
inschakelen van de spanning
On (aan)
Schakel het functiegeheugen uit zodat
de instellingen worden teruggesteld bij
inschakelen van de spanning
Off (uit)
0
Digital Zoom (Digitale zoom)
On (Aan)
MF Position (MF stand)
Laatste autofocus stand
die van kracht was voordat
u overschakelde op
handmatig scherpstellen
Zoomposition*2
(Zoompositie)
Wide (Groothoek)
BELANGRIJK!
• Merk op dat de instellingen van de BEST SHOT functie
voorrang krijgen over de instellingen van het geheugen.
Als u de camera dus uitschakelt tijdens de BEST SHOT
functie, dan zullen alle instellingen behalve die voor
“Zoom Position” (zoompositie) geconfigureerd worden
voor het BEST SHOT voorbeelddécor wanneer u de
camera opnieuw inschakelt, ongeacht de aan/uit
instellingen van het functiegeheugen.
*1 Specificeert of het starten uitgevoerd wordt met selectie
van het BEST SHOT decor zoals dat is. Wanneer de
camera ingeschakeld is, wordt gestart met het laatst
gebruikte BEST SHOT decor maar bij uitschakelen
wordt gestart met de automatische status.
*2 Alleen de optische zoompositie wordt onthouden.
116
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
BELANGRIJK!
Specificeren van de ISO gevoeligheid
• Onder bepaalde omstandigheden kan een hoge
sluitersnelheid in combinatie met een hoge ISO
gevoeligheid leiden tot digitale ruis (korreligheid)
waardoor het beeld er grof uitziet. Voor het maken
van mooie beelden van goede kwaliteit kunt u het
beste de laagst mogelijke ISO gevoeligheidsinstelling
gebruiken.
• Het gebruik van een hoge ISO gevoeligheid in
combinatie met de flitser kan er bij het opnemen van
een onderwerp dichtbij toe leiden dat het onderwerp
onjuist belicht wordt.
• Voor de ISO gevoeligheid wordt de “Auto”
(automatisch) instelling altijd gebruikt voor het filmen
van een film, ongeacht de huidige instelling van de
ISO gevoeligheid.
U kunt de ISO gevoeligheidsinstelling veranderen voor
betere beelden op plaatsen waar de belichting laag is of
wanneer u een snelle sluitersnelheid wilt gebruiken.
• De ISO gevoeligheid wordt uitgedrukt door waarden die
oorspronkelijk de lichtgevoeligheid uitdrukte van normale
fotografische film. Een hogere waarde geeft een grotere
gevoeligheid aan hetgeen beter is voor het maken van
opnamen wanneer de hoeveelheid beschikbaar licht weinig is.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer de “Quality” (kwaliteit) tab,
selecteer “ISO” en druk daarna op [왘].
3. Selecteer de gewenste instelling m.b.v. [왖] en
LET OP
[왔] en druk vervolgens op [SET].
Om dit te verkrijgen:
Selecteer deze instelling:
Automatische
gevoeligheidsselectie
Auto
Lagere gevoeligheid
ISO 50
• U kunt de toetsaanpassingsfunctie (pagina 112)
gebruiken om de camera zodanig te configureren dat
de instelling voor de ISO gevoeligheid verandert
telkens wanneer u tijdens de opnamefunctie (REC)
op [왗] of [왘] drukt.
ISO 100
ISO 200
Hogere gevoeligheid
ISO 400
117
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
Multi (Multi-patroon meten)
Selecteren van de meetfunctie
Multi-patroon meten verdeelt het beeld
in raster onderdelen en meet het licht bij
elke sectie voor een gebalanceerde
belichtingaflezing. De camera bepaalt automatisch
de opname omstandigheden in overeenkomst met de
gemeten lichtpatronen en stelt de
belichtingsinstelling daarmee in overeenkomst af. Dit
type meten voorziet u van foutvrije
belichtingsinstellingen voor een groot bereik aan
opname omstandigheden.
De meetfunctie bepaalt welk gedeelte van het onderwerp
gemeten wordt voor de belichting. U kunt de volgende
procedure gebruiken om de meetfunctie van de camera te
veranderen.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer de “Quality” (kwaliteit) tab,
selecteer “Metering” (meten) en druk op [왘].
Center Weighted (Centrumgeoriënteerd meten)
Centrum-georiënteerd meten
concentreert zich op het midden van het
scherpstelkader en meet het licht daar. Gebruik deze
meetmethode als u wat controle wilt uitoefenen over
de belichting zonder de instellingen geheel over te
laten aan de camera.
3. Selecteer de gewenste instelling m.b.v. [왖] en
[왔] en druk daarna op [SET].
Spot (Puntmeten)
Puntmeten neemt aflezingen van een
bijzonder beperkt gebied. Gebruik deze
meetmethode wanneer u de belichting
ingesteld wilt hebben op de helderheid van een
bepaald onderwerp zonder te worden beïnvloed door
omringende omstandigheden.
118
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
BELANGRIJK!
Gebruiken van de filterfunctie
• Als “Multi” (multi-patroon meten) als meetmethode
wordt geselecteerd, kunnen bepaalde procedures de
instelling voor de meetfunctie automatisch
veranderen zoals hieronder beschreven.
• Door de belichtingscompensatie instelling (pagina
79) te veranderen naar een waarde anders dan 0.0
verandert de meetfunctie naar “Center Weighted”
(centrum-georiënteerd meten). Als u de
belichtingscompensatie instelling terugverandert
naar 0.0 zal de meetfunctie ook terugveranderen
naar “Multi” (multi-patroon meten).
• Wanneer “Multi” (multi-patroon meten) geselecteerd
is, wordt de icoon niet aangegeven als u terugkeert
naar het opnamefunctie (REC) informatiedisplay
(pagina 26).
Met de filterfunctie van de camera kunt u de kleurtoon van
een beeld veranderen tijdens het opnemen.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer de “Quality” (kwaliteit) tab,
selecteer “Filter” (filter) en druk daarna op
[왘].
3. Selecteer de gewenste instelling m.b.v [왖] en
[왔] en druk vervolgens op [SET].
• De volgende filterinstelling staan tot de beschikking:
Off (Uit), B/W (zwart/wit), Sepia (sepia), Red (rood),
Green (groen), Blue (blauw), Yellow (geel), Pink
(roze), Purple (paars)
BELANGRIJK!
• Door de filterfunctie van de camera te gebruiken
wordt hetzelfde resultaat geproduceerd als het
monteren van een kleurfilter op de lens.
119
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
Speciferen van de contourscherpte
Specificeren van kleurverzadiging
Gebruik de volgende procedure om de scherpte van de
contouren in het beeld te regelen.
Gebruik de volgende procedure om de gevoeligheid te
regelen van het beeld dat u opneemt.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
[MENU].
2. Selecteer de “Quality” (kwaliteit) tab,
2. Selecteer de “Quality” (kwaliteit) tab,
selecteer “Sharpness” (scherpte) en druk
daarna op [왘].
selecteer “Saturation” (verzadiging) en druk
daarna op [왘].
3. Selecteer de gewenste instelling m.b.v [왖] en
3. Selecteer de gewenste instelling m.b.v [왖] en
[왔] en druk vervolgens op [SET].
[왔] en druk vervolgens op [SET].
Om dit te verkrijgen:
Selecteer deze
instelling:
Om dit te verkrijgen:
Selecteer deze
instelling:
Uitmuntende scherpte
+2
Hoge kleurverzadiging (intensiteit)
+2
+1
+1
Normale scherpte
Normale kleurverzadiging (intensiteit)
0
Weinig scherpte
0
–1
–1
Lage kleurverzadiging (intensiteit)
–2
120
–2
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
Specificeren van het contrast
Terugstellen (reset) van de camera
Gebruik de volgende procedure om het relatieve verschil
tussen de lichte delen en de donkere delen te regelen van
het beeld dat u opneemt.
Gebruik de volgende procedure om alle instellingen van de
camera terug te stellen (reset) tot hun oorspronkelijke
defaultwaarden zoals aangegeven bij “Menureferentie” op
pagina 221.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
1. Druk op [MENU].
[MENU].
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab,
2. Selecteer de “Quality” (kwaliteit) tab,
selecteer “Reset” (resetten) en druk daarna
op [왘].
selecteer “Contrast” en druk daarna op [왘].
3. Selecteer de gewenste instelling m.b.v [왖] en
3. Gebruik [왖] en [왔] om “Reset” (resetten) te
[왔] en druk vervolgens op [SET].
selecteren en druk vervolgens op [SET].
Om dit te verkrijgen:
Selecteer deze
instelling:
Hoog contrast
+2
• Selecteer “Cancel” (annuleren) en druk op [SET] als
u deze procedure wilt annuleren zonder de camera
terug te stellen.
+1
Normaal contrast
0
–1
Laag contrast
–2
121
WEERGAVE
WEERGAVE
2. Gebruik [왘] (voorwaarts) of [왗] (achterwaarts)
U kunt het ingebouwde monitorscherm van de camera
gebruiken om beelden te bekijken nadat u ze heeft
opgenomen.
om door de bestanden te bladeren op het
beeldscherm.
Elementaire weergavebediening
Gebruik de volgende procedure om door bestanden te
bladeren die in het geheugen van de camera opgeslagen zijn.
1. Druk op [
] (PLAY)
om de camera in te
schakelen.
[
LET OP
]
• Door [왗] of [왘] ingedrukt te houden wordt versneld
door de beelden gebladerd.
• Om sneller bladeren door de weergavebeelden
mogelijk te maken is het beeld dat aanvankelijk
verschijnt een controlebeeld met een ietwat lagere
kwaliteit dan het werkelijke weergavebeeld. Het
werkelijke weergavebeeld verschijnt even later na
het controlebeeld. Dit is niet van toepassing bij
beelden die gekopiëerd zijn van een andere digitale
camera.
• Hierdoor wordt de
weergavefunctie (PLAY)
ingeschakeld en
verschijnt een beeld of
een boodschap op het
beeldscherm.
Weergavefunctie (PLAY) Mapnaam/bestandnaam
bestand type
Beeldkwaliteit
Beeldformaat
Datum en tijd
122
WEERGAVE
Weergave van een audio snapshot
On dit te doen:
Doe dit:
Voer de onderstaande stappen uit om een audio snapshot
) en de audio (het geluid) af
te tonen (aangegeven door
te spelen.
Versneld afspelen van de
audio in voorwaartse of
achterwaarts richting.
Houd [왗] of [왘] ingedrukt.
Pauzeren en hervatten van
de audio weergave.
Druk op [SET].
Het geluidsvolume
bijstellen.
Druk op [왔] en gebruik [왖]
en [왔].
Veranderen van de inhoud
van het display.
Druk op [왖] (DISP).
De weergave annuleren.
Druk op [MENU].
1. Gebruik [왗] en [왘] tijdens de weergavefunctie
(PLAY) totdat het gewenste beeld wordt
weergegeven.
2. Druk op [SET].
• Dit geeft de audio weer
die het getoonde beeld
vergezelt.
BELANGRIJK!
• Het geluidsvolume kan enkel tijdens de weergave en
tijdens het pauzeren worden bijgesteld.
• U kunt tijdens afspelen
van het geluid de
volgende bediening
uitvoeren.
123
WEERGAVE
3. Verschuif het beeld d.m.v. [왖], [왔], [왗] en [왘]
Inzoomen op het weergegeven beeld
naar boven, naar beneden, naar links of naar
rechts.
Voer de volgende procedure uit om in te zoomen op het
beeld op het beeldscherm. Inzoomen kan tot maximaal
acht maal de oorspronkelijke grootte worden uitgevoerd.
4. Druk op [MENU] om het beeld terug te
brengen naar de oorspronkelijke grootte.
1. Gebruik tijdens de weergavefunctie (PLAY)
[왗] en [왘] om het gewenste beeld te tonen.
2. Druk op de zoomtoets
( ) om het beeld te
vergroten.
BELANGRIJK!
• Afhankelijk van de oorspronkelijke grootte van het
opgenomen beeld is het niet mogelijk om tot acht
maal de oorspronkelijke grootte in te zoomen op een
beeld in de display.
Huidige zoomfactor
Getoond deel
• Hierdoor wordt
ingezoomd op het
beeld.
• Er verschijnt een
indicator in de linker
onderhoek die laat zien
welk deel van het
huidige beeld dat op dat
moment op het
beeldscherm wordt
getoond.
Oorspronkelijk beeld
• U kunt d.m.v. de [BS] toets heen en weer schakelen
tussen weergeven en niet weergeven van de
zoomfactor.
124
WEERGAVE
4. Gebruik [왖] of [왔] om de gewenste instelling
Afmetingen van een beeld heraanpassen
te selecteren druk varvolgens dan op [SET].
U kunt de afmetingen van een opgenomen beeld
heraanpassen op één van drie afmetingen.
• Bij het selecteren van de beeldgrootte (het
beeldformaat), zullen de beeldgroottewaarde (aantal
beeldpunten) en het corresponderende
afdrukformaat beurtelings worden weergegeven. Het
afdrukformaat geeft het optimale papierformaat aan
waarop u een beeld kunt afdrukken voor het door u
geselecteerde beeldformaat.
1. Druk tijdens een weergavefunctie (PLAY) op
[MENU].
2. Selecteer de “PLAY”
(weergave) tab,
selecteer “Resize”
(afmetingen
heraanpassen) en druk
daarna op [왘].
Beeldgrootte/
Beeldformaat
• Merk op dat deze
bewerking alleen mogelijk
is wanneer een snapshot
beeld zich op het
beeldscherm bevindt.
3M*
2048 × 1536
2M
1600 × 1200
VGA
640 × 480
Afdrukformaat
A4 Print
3.5˝ × 5˝ Print
E-mail (optimaal formaat bij
toevoegen van een beeld
bijlage aan E-mail
Groter
Kleiner
* “M” betekent “Mega”.
• Selecteer “Cancel” (annuleren) om het
heraanpassen van de afmetingen te annuleren.
3. Gebruik [왗] of [왘] om door de beelden te
bladeren en dat beeld te tonen waarvan de
afmetingen heraangepast dienen te worden.
125
WEERGAVE
BELANGRIJK!
Trimmen van een beeld
• Door de afmetingen van een beeld her aan te
passen wordt een nieuw bestand gecreëerd dat het
beeld bevat in de afmetingsgrootte die u selecteert.
Het bestand met het oorspronkelijke beeld blijft ook
in het geheugen.
• Merk op dat u de afmetingen van de volgende
beeldtypen niet kunt heraanpassen.
— Beelden met 640 × 480 beeldpunten en kleinere
beelden
— Filmbeelden en de icoon voor
spraakopnamebestanden
— Beelden met MOTION PRINT (afdrukken van
bewegende beelden)
— Beelden opgenomen met een andere camera
• De afmetingen kunnen niet worden aangepast
wanneer er niet genoeg geheugen is om het
heraangepaste beeld op te slaan.
• Wanneer u een beeld waarvan de afmetingen zijn
heraangepast weergeeft via het beeldscherm van de
camera, geven de datum en de tijd aan wanneer het
beeld oorspronkelijk opgenomen was, niet wanneer
de afmetingen van het beeld heraangepast werden.
• Wanneer een beeld waarvan de afmetingen
heraangepast zijn weergegeven wordt op het
kalenderscherm (pagina 137), verschijnt dit bij de
datum waarop het heraanpassen van de afmetingen
plaatsvond.
U kunt de volgende procedure volgen om een gedeelte van
een vergroot beeld te trimmen.
1. Gebruik tijdens de weergavefunctie (PLAY)
[왗] en [왘] om door de beelden te bladeren en
het beeld te tonen dat u wilt tonen.
2. Druk op [MENU].
3. Selecteer de “PLAY”
(weergave) tab,
selecteer “Trimming”
(trimmen) en druk
daarna op [왘].
• Er verschijnt een
indicator in de linker
onderhoek die laat zien
welk deel van het
huidige beeld dat op dat
moment op het
beeldscherm wordt
getoond.
126
Huidige zoomfactor
Getoond deel
Oorspronkelijk beeld
WEERGAVE
4. Gebruik de zoomtoets om op het beeld in te
BELANGRIJK!
zoomen.
• Door het beeld te trimmen worden het originele beeld
(voor het trimmen) en de nieuwe (getrimde) versie
als gescheiden bestanden opgeslagen.
• Merk op dat u de volgende beeldtypes niet kunt
trimmen.
— Filmbeelden en de icoon voor
spraakopnamebestanden
— Beelden met MOTION PRINT (afdrukken van
bewegende beelden)
— Beelden opgenomen met een andere camera
• De trimbewerking kan niet worden uitgevoerd
wanneer er niet genoeg geheugen is om het
getrimde beeld op te slaan.
• Wanneer u een beeld dat getrimd werd weergeeft via
het beeldscherm van de camera, geven de datum en
de tijd aan wanneer het beeld oorspronkelijk
opgenomen was, niet wanneer het beeld getrimd
werd.
• Wanneer een getrimd beeld weergegeven wordt op
het kalenderscherm (pagina 137), verschijnt dit bij de
datum waarop het trimmen plaatsvond.
• Het gedeelte van het beeld dat op het beeldscherm
weergegeven wordt is het getrimde gedeelte.
5. Beweeg het gedeelte dat getrimd moet
worden d.m.v. [왖], [왔], [왗], en [왘] naar
boven, naar beneden, naar en naar rechts.
6. Druk op [SET] om het deel van het beeld te
extraheren dat zich binnen het trimkader
bevindt.
• Druk op [MENU] als u de procedure op een gegeven
moment toch wilt annuleren.
127
WEERGAVE
Weergeven en bewerken van een film
Weergeven van een film
Gebruik de volgende procedure om een film weer te geven
die u opgenomen heeft met deze camera.
1. Blader tijdens de PLAY
(weergavefunctie)
m.b.v [왗] en [왘] door
films op het
beeldscherm en toon
de gewenste film.
Verstreken opnametijd
Filmicoon
Beeldkwaliteit
2. Druk op [SET].
• Hierdoor wordt weergave van de film gestart.
• U kunt de volgende bewerkingen uitvoeren terwijl de
film wordt weergegeven.
128
Om dit te doen:
Doe dit:
Versnelde voorwaartse of
achterwaartse weergave
• De snelheid wordt steeds bij
elk maal indrukken met één
stap verhoogd.
Druk op [왗] of [왘].
Laat de versnelde voorwaartse
of achterwaartse weergave
terugkeren tot de normale
snelheid.
Druk op [SET].
Pauzeren van de filmweergave
Druk op [SET].
Gepauzeerde weergave per
beeld bladeren.
Druk op [왗] of [왘].
Filmweergave stoppen.
Druk op [MENU]
Bijstellen van het
geluidsvolume van de film.
Druk op [왔] en gebruik
[왖] en [왔].
In- en uitschakelen van de
beeldscherm indicators.
Druk op [왖] (DISP).
Inzoomen op het filmbeeld.
Druk op de zoomtoets
(
).
Bladeren door een ingezoomd
beeld op het scherm.
Gebruik [왖], [왔], [왗], [왘].
WEERGAVE
BELANGRIJK!
Weergave van een film met de antitrilfunctie
• U kunt het geluidsniveau van het filmgeluid alleen
bijstellen tijdens het weergeven van een film.
• U kunt bij filmopname tot 4,5 maal van de normale
afmetingen inzoomen.
• Het is mogelijk dat de weergavefunctie van deze
camera films niet kan weergeven die met een andere
camera werden opgenomen, films die van uw
computer werden overgestuurd, enz.
Gebruik de volgende procedure wanneer u een film met de
anti-trilfunctie wilt weergeven. De anti-trilfunctie is in het
bijzonder handig wanneer de camera voor het bekijken op
een televisie aangesloten is omdat eventuele bewegingen
van de camera beter te zien zijn op het grote scherm.
1. Geef tijdens de weergavefunctie (PLAY)
d.m.v. [왗] en [왘] de film weer die u wilt
weergeven met de anti-trilfunctie.
2. Druk op de [
] (MOVIE) toets om de antitrilfunctie in te schakelen.
• De anti-trilfunctie wordt beurtelings in- en
uitgeschakeld telkens bij indrukken van de [
(MOVIE) toets.
]
• De
(anti-tril) indicator is te zien op het
beeldscherm terwijl de anti-trilfunctie ingeschakeld
is.
3. Druk op [SET] nadat u klaar bent met het
maken van de instellingen.
129
WEERGAVE
LET OP
Montage van een film
• U kunt op de [
] (MOVIE) toets drukken om de
anti-trilfunctie in en uit te schakelen terwijl de film
gestopt of aan het spelen is.
• U kunt ook de volgende procedure volgen om de
anti-trilfunctie in en uit te schakelen.
1. Druk op [MENU] terwijl een film aan het spelen is.
2. Selecteer de “PLAY” (weergave) tab, selecteer
daarna “
Anti Shake” (anti-tril) en druk
vervolgens op [왘].
3. Selecteer “On” (aan) d.m.v. [왖] en [왔] en druk
daarna op [SET].
• Het gedeelte van het beeldscherm dat gebruikt wordt
voor de weergave is ietwat kleiner dan gewoonlijk
wanneer de anti-trilfunctie ingeschakeld is.
Gebruik deze procedure van dit hoofdstuk om films te
monteren en te wissen. Met de montagebewerkingen kunt
u alles voor of na een specifiek beeld of alles tussen twee
bepaalde beelden in knippen.
BELANGRIJK!
• Geknipte beelden kunnen niet meer worden
opgeroepen – ze zijn echt weg. Zorg er dus voor dat
u een gedeelte van een film echt wilt wegknippen
voordat u specificeert dat een knipbewerking moet
worden uitgevoerd.
• Montages kunnen niet uitgevoerd worden bij films die
niet met deze camera opgenomen zijn.
• Er kan geen montage worden uitgevoerd bij een film
die korter dan 5 seconden is.
• De knipbewerking kan een aanzienlijke tijd in beslag
nemen als de film lang is.
• De knipbewerking kan mogelijk niet uitgevoerd
worden als de beschikbare hoeveelheid geheugen
minder is dan de grootte van het filmbestand dat u
probeert te knippen. Mocht dit het geval zijn, wis dan
bestanden die u niet langer meer nodig heeft om
geheugenruimte vrij te maken.
130
WEERGAVE
■ Knippen van alles voor of na een specifiek
beeld
• Het monteren van twee verschillende films tot een
enkele film en het opsplitsen van één film in meerdere
onderdelen wordt niet ondersteund door de functies
van de camera.
1. Druk op [SET] terwijl
de film die u wilt
monteren weergegeven
wordt.
• Hierdoor wordt de
weergave van een film
gepauzeerd.
2. Druk op [왔].
• U kunt hetzelfde beeld ook weergeven terwijl de
weergavefunctie (PLAY) ingeschakeld is door op
[MENU] te drukken, de “PLAY” (weergave) tab te
selecteren, “Movie Editing” (filmmontage) te
selecteren en vervolgens op [왘] te drukken.
3. Selecteer de bewerking die u wilt uitvoeren
m.b.v. [왖] en [왔].
Om dit te doen:
Cut (knippen)
Alles na een gespecificeerd
beeld knippen
Cut (knippen)
Knipfunctie verlaten
131
Doe dit:
Alles voor een gespecificeerd
beeld knippen
Cancel (annuleren)
WEERGAVE
4. Toon het beeld waar de film moet worden
5. Druk [왔] wanneer het
geknipt.
gewenste beeld wordt
getoond.
Om dit te doen:
Doe dit:
Versnelde voorwaartse of
achterwaartse weergave
Druk op [왗] of [왘] drukken.
Filmweergave pauzeren en
voortzetten
Druk op [SET].
Gepauzeerde weergave per
beeld doorbladeren
Druk op [왗] of [왘] drukken.
Annuleren van de
knipbewerking
Druk op [MENU].
6. Selecteer “Yes” (Ja) d.m.v. [왖] en [왔] en druk
op [SET].
• De boodschap “Busy.... Please wait…” blijft op de
display terwijl de knipbewerking wordt uitgevoerd.
Het knippen is voltooid als de boodschap verdwijnt.
• Het rode gedeelte van de
indicatorstaafindicator
geeft aan welk gedeelte
wordt geknipt.
• Selecteer “No” (Nee) om de knipbewerking te
verlaten.
132
WEERGAVE
■ Alles tussen twee specifieke beelden in
knippen
4. Toon het startbeeld waar de eerste
knipbewerking moet worden uitgevoerd.
1. Druk op [SET] terwijl
de film die u wilt
monteren weergegeven
wordt.
• Hierdoor wordt de
weergave van een film
gepauzeerd.
2. Druk op [왔].
Om dit te doen:
Doe dit:
Versnelde voorwaartse of
achterwaartse weergave
Druk op [왗] of [왘] drukken.
Filmweergave pauzeren en
voortzetten
Druk op [SET].
Gepauzeerde weergave per
beeld doorbladeren
Druk op [왗] of [왘] drukken.
Annuleren van de
knipbewerking
Druk op [MENU].
5. Druk op [왔] wanneer
• U kunt hetzelfde beeld ook weergeven terwijl de
weergavefunctie (PLAY) ingeschakeld is door op
[MENU] te drukken, de “PLAY” (weergave) tab te
selecteren, “Movie Editing” (filmmontage) te
selecteren en vervolgens op [왘] te drukken.
het gewenste beeld
wordt getoond.
3. Selecteer “
Cut” (knippen) d.m.v. [왖]
en [왔] en druk op [SET].
• Selecteer “Cancel” (annuleren) om de snijfunctie te
verlaten.
133
WEERGAVE
6. Herhaal stap 4 om het
Vastleggen van een stilbeeld van een
film (MOTION PRINT)
eindbeeld te tonen
waar u de tweede
knipbewerking wilt
uitvoeren.
Met de MOTION PRINT functie kunt u een beeld
vastleggen van een bestaande film en een stilbeeld
creëren dat geschikt is om af te drukken. Er zijn twee layouts die u kunt gebruiken om een beeld vast te leggen en
de geselecteerde lay-out bepaalt de uiteindelijke
beeldgrootte.
• Het rode gedeelte van de
indicatorstaafindicator
geeft aan welk gedeelte
wordt geknipt.
• 9 frames (1600 × 1200
beeldpunten uiteindelijke
beeldgrootte)
7. Selecteer “Yes” (Ja) d.m.v. [왖] en [왔] en druk
op [SET].
• De boodschap “Busy.... Please wait…” blijft op de
display terwijl de knipbewerking wordt uitgevoerd.
Het knippen is voltooid als de boodschap verdwijnt.
Achtergrondbeelden
• Selecteer “No” (Nee) om de knipbewerking te
verlaten.
Geselecteerd hoofdbeeld
• 1 frame (640 × 480
beeldpunten uiteindelijke
beeldgrootte)
Geselecteerd hoofdbeeld
134
WEERGAVE
■ Een stilbeeld van een film vastleggen
6. Druk op [SET] na eerst
het gewenste beeld te
hebben geselecteerd.
1. Blader tijdens de weergave functie PLAY
d.m.v. [왗] en [왘] door de films op het
beeldscherm en toon de film die de gewenste
beelden bevat.
• Hierdoor wordt het
stilbeeld dat het resultaat
is getoond.
• Als u “9 frames” (9
beelden) voor de lay-out
selecteerde, zal het beeld
dat u selecteerde in stap
4 het hoofdbeeld zijn
terwijl de beelden aan
beide zijden zullen
dienen als
achtergrondbeelden.
2. Druk op [MENU].
3. Selecteer de “PLAY” (weergave) tab, selecteer
“MOTION PRINT” (Bwegende afdruk) en druk
vervolgens op [왘].
4. Selecteer d.m.v. [왖] en
[왔] de layout (“1
frame” (1 beeld) of “9
frames” (9 beelden))
die u wlt gebruiken.
• Als u “1 frame” (1 beeld) selecteerde in stap 4
verschijnt hier het beeld dat u selecteerde in stap 6.
BELANGRIJK!
• Selecteer “Cancel”
(annuleren) om de
MOTION PRINT functie
te verlaten.
• MOTION PRINT kan niet uitgevoerd worden bij films
die niet met deze camera opgenomen zijn.
5. Toon d.m.v. [왗] en [왘] het beeld dat u wilt
gebruiken als het hoofdbeeld.
• Door één van beide toetsen ingedrukt te houden
wordt het bladeren versneld uitgevoerd.
135
WEERGAVE
2. Gebruik [왖], [왔], [왗] en
Tonen van een 9-beelden scherm
Met de volgende procedure verkrijgt u negen beelden
tegelijkertijd op het beeldscherm.
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op de
zoomtoets (
).
• Dit toont het 9-beelden scherm met een
selectiekader er om heen met in het midden het
beeld dat zich op het beeldscherm bevond in stap 2.
• Zijn er minder dan negen beelden in het geheugen
dan worden ze weergegeven te beginnen vanaf de
linker bovenhoek. Het selectiekader bevindt zich bij
het beeld dat weergegeven werd voordat u
overschakelde naar het 9-beelden scherm.
Voorbeeld: Wanneer er zich 20 beelden in het
geheugen bevinden en beeld 1 eerst wordt
weergegeven.
• Bij een filmbestand (pagina 201) wordt “
”
weergegeven aan de boven- en aan de onderkant
van het beeldscherm.
• Op het 9-beelden scherm geeft
(microfoon) een
spraakopnamebestand aan (pagina 201).
•
Selectiekader
[왘] om het
selectiekader te
verplaatsen naar het
gewenste beeld. Door
op [왘] te drukken terwijl
het selectiekader zich in
de rechterkolom bevindt
of op [왗] te drukken
terwijl het selectiekader zich in de linkerkolom
bevindt, wordt doorgebladerd naar het
volgende scherm met 9-beelden.
verschijnt in plaats van het beeld wanneer de
datum data bevat die niet door deze camera kunnen
worden weergegeven.
17
18
19
6
7
8
15
16
17
20
1
2
9
10
11
18
19
20
3
4
5
12
13
14
1
2
3
3. Door op een willekeurige toets anders dan
[왖], [왔], [왗] en [왘] te drukken wordt een
volledige versie van het beeld op ware grootte
getoond van het beeld waar het selectiekader
zich bevindt.
136
WEERGAVE
2. Verplaats het selectiekader m.b.v. [왖], [왔], [왗]
Tonen van het kalenderscherm
en [왘] naar de gewenste datum en druk
vervolgens op [SET].
Gebruik de volgende procedure om een kalender van 1
maand te tonen. Elke dag toont het eerste bestand dat op
die dag was opgenomen wat het gemakkelijker maakt om
het gewenste bestand te vinden.
• Dit toont een beeld van het eerste bestand dat
genomen was op de geselecteerde datum.
1. Druk tijdens de
weergavefunctie
(PLAY) tweemaal op de
zoomtoets ( ).
• Volg de procedure onder
“Veranderen van de
datumopmaak” op pagina
161 om het datumformaat
Jaar/Maand
te specificeren.
Datumselectiecursor
• Het op de kalender voor
elke dag getoonde
bestand is het eerste bestand dat op die datum was
opgenomen.
• Druk op [MENU] of op [BS] om het kalenderscherm
te verlaten.
• Op het kalenderscherm geeft
(microfoon) een
spraakopnamebestand aan (pagina 201).
•
verschijnt in plaats van het beeld wanneer de
datum data bevat die niet kan worden getoond door
deze camera.
137
WEERGAVE
3. Configureer m.b.v. het scherm dat verschijnt
Spelen van een Slideshow (diashow)
de instellingen voor het beeld, de tijd, de
tussenpauzes en de effecten.
De Slideshow (diashow) speelt beelden automatisch af in
volgorde en met vaste tussenpauzes.
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
Images
(Beelden)
• All Images (Alle beelden)
Toont alle beelden in het geheugen van
de camera.
•
Only (alleen)
Deze icoon verschijnt enkel bij snapshots
en audio snapshots.
•
Only (alleen)
Deze icoon verschijnt enkel bij films.
• One Image (Eén beeld)
Toont een bepaald beeld
• Favorites (Favorieten)
Toont alle beelden in de FAVORITE map.
Time
(Tijd)
Specificeer de gewenste weergavetijd (1 tot
en met 5 minuten of 10, 15, 30 of 60
minuten) m.b.v. [왗] en [왘].
Interval
(Tussenpauze)
Specificeer de gewenste tussenpauze (MAX.
of 1 tot 30 seconden) m.b.v. [왗] en [왘].
• Wanneer de weergave een filmbestand
aantreft terwijl “MAX” is geselecteerd als
de tussenpauze wordt enkel het eerste
beeld van het filmpje getoond.
[MENU].
2. Selecteer de “PLAY” (weergave) tab, selecteer
“Slideshow” (diashow) en druk vervolgens op
[왘].
138
WEERGAVE
Effect
BELANGRIJK!
• Merk op dat alle toetsen onbedienbaar zijn terwijl
een beeldverandering aan de gang is. Wacht totdat
een beeld stilstaat op het beeldscherm voordat u een
toets probeert te bedienen of houd de toets ingedrukt
totdat het beeld stil gaat staan.
• Door tijdens de slideshow op [왗] te drukken wordt
teruggegaan naar het vorige beeld terwijl door
indrukken van [왘] doorgegaan wordt naar het
volgende beeld.
• Wanneer de slideshow bij een filmbestand komt, wordt
de film en de begeleidende audio eenmaal
weergegeven.
• Wanneer de slideshow bij een
spraakopnamebestand of een audio snapshot komt,
wordt dit eenmaal weergegeven.
• Het geluid van films, audio snapshots en
spraakopnamebestanden wordt niet gespeeld
wanneer “MAX” (maximaal) gespecificeerd is voor de
“Interval” (tussenpauze) instelling van de slideshow.
Bij alle “Interval” (tussenpauze) instellingen worden
films en alle andere audio (films, audio snapshots en
spraakopnamebestanden) weergegeven ongeacht
de lengte.
• Tijdens audioweergave kunt u het volume regelen
door op [왔] te drukken en daarna [왖] en [왔] te
gebruiken.
• Pattern 1, 2, 3 (patroon 1, 2, 3)
• Oefent een vooringesteld effect uit wanneer
van het ene beeld naar het volgende beeld
wordt overgegaan.
• Random (willekeurig)
Oefent de vooringestelde patronen (1, 2 en 3)
willekeurig uit.
• OFF
Efecten zijn uitgeschakeld.
4. Gebruik [왖] en [왔] om “Start” (starten) te
selecteren en druk vervolgens op [SET].
• Hierdoor wordt de slideshow (diashow) gestart.
5. Druk op [SET] om de slideshow (diashow) te
stoppen.
• De diashow stopt ook automatisch nadat de
hoeveelheid tijd verstreken is die u specificeerde
voor “Time” (tijd).
139
WEERGAVE
• Merk op dat de effectinstellingen niet van kracht zijn
wanneer de slideshow “Images” (beelden) instelling
“Favorites” (favorieten) is of “
Only” (alleen
) of
wanneer de slideshow “Interval” instelling “MAX”
(maximaal), “1 sec” of “2 sec” is.
• Bij beelden die u van een andere digitale camera of
van een computer heeft gekopiëerd kan het ietwat
langer duren dan de gespecificeerde tussenpauzetijd
voordat ze verschijnen.
• Als er indicators in de display zijn dan kunt u deze
uitzetten door op [왖] (DISP) te drukken (pagina 30).
• Wanneer de diashow een film bereikt terwijl “One
Image” (één beeld) geselecteerd is voor “Images”
(beelden), zal de film de weergave herhalen voor de
door “Time” (tijd) gespecificeerde tijdsduur.
Gebruik van de fotostandaardfunctie
De fotostandaardfunctie stelt u in staat te specificeren wat
er dient te verschijnen op het beeldscherm van de camera
terwijl deze zich op de USB slede bevindt. U kunt een
Photo Stand diashow spelen zonder u zorgen te maken
over de stroom van de accu of u kunt het tonen van een
bepaald beeld tonen. De bediening van de
fotostandaardfunctie wordt uitgevoerd in overeenkomst met
de instellingen van de slideshow. Zie pagina 138 voor
informatie aangaande het configureren van slideshow
instellingen voor eventuele gewenste aanpassingen.
1. Schakel de camera uit.
2. Zet de camera op de USB slede.
3. Druk op de [PHOTO]
(foto) toets van de USB
slede.
• Dit start de Photo Stand
diashow of toont het
enkele beeld dat u
specificeerde.
[PHOTO] toets
140
WEERGAVE
• Door op [MENU] te drukken wordt een scherm
verkregen voor het configureren van diashow
instellingen. Druk op [MENU] terwijl het menuscherm
getoond wordt of selecteer “Start” en druk op [SET]
om de diashow te herstarten.
Roteren van het displaybeeld
Gebruik de volgende procedure om het beeld 90 graden te
roteren en de rotatie informatie samen met het beeld te
registreren. Nadat u dit gedaan heeft, zal het beeld altijd
getoond worden in de geroteerde oriëntatie.
• Tijdens audioweergave kunt u het volume regelen
door op [왔] te drukken en daarna [왖] en [왔] te
gebruiken.
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
[MENU].
4. Druk nogmaals op de [PHOTO] (foto) toets om
de Photo Stand diashow te stoppen.
2. Selecteer de “PLAY” (weergave) tab, selecteer
“Rotation” (rotatie) en druk vervolgens op [왘].
BELANGRIJK!
• Merk op dat deze bewerking alleen mogelijk is
wanneer een snapshot beeld zich op het
beeldscherm bevindt.
• De accu wordt niet opgeladen terwijl een
fotostandaard diashow aan de gang is. Stop de
diashow als als u de accu wilt opladen.
3. Gebruik [왗] en [왘] om door de beelden te
bladeren totdat het beeld dat u wilt roteren op
het beeldscherm te zien is.
4. Gebruik [왖] en [왔] om
“Rotate” (roteren) te
selecteren en druk
vervolgens op [SET].
• Elke keer indrukken van
[SET] draait het beeld
met 90°.
141
WEERGAVE
5. Druk nadat u klaar bent met het configureren
Gebruik van beeldroulette
van de instellingen op [MENU] om het
instelscherm te verlaten.
Beeldroulette circuleert de beelden zoals een munt- of
fruitautomaat op de display voordat één ervan stopt. Het
beeld dat verschijnt is naar willekeur gekozen.
BELANGRIJK!
• U kunt een beeld dat beveiligd is niet roteren. Wilt u
toch een dergelijk beeld roteren dan dient u het eerst
onbeveiligd te maken (pagina 152).
• U kunt mogelijk een digitaal beeld niet roteren als het
opgenomen was met een ander type digitale camera.
• U kunt beelden van het volgende type niet roteren:
— Filmbeelden en de icoon voor
spraakopnamebestanden
— Beelden met MOTION PRINT (afdrukken van
bewegende beelden)
• Het roteren van beelden wordt alleen ondersteund
voor een enkel beeld. Het is niet mogelijk een
scherm van 9-beelden, een beeld op het
kalenderscherm of een beeld waarop ingezoomd is
te roteren.
1. Houd terwijl de camera uitgeschakeld is de
[왗] toets ingedrukt terwijl u op [ ] (PLAY)
drukt om de camera in te schakelen.
• Houd de [왗] toets ingedrukt totdat beelden op het
beeldscherm verschijnen.
• Hierdoor wordt de beeldroulettefunctie ingeschakeld
die beelden over de display laat verschijnen en
verdwijnen waarbij er uiteindelijk één beeld blijft
staan.
2. Door op de [왗] of [왘] toets te drukken wordt
de beeldroulettefunctie opnieuw gestart.
3. Druk om beeldroulette uit te schakelen op de
[ ] (REC) toets om de op dat moment
geselecteerde opnamefunctie in te schakelen
of druk op de spanningstoets om de camera
uit te schakelen.
142
WEERGAVE
BELANGRIJK!
Toevoegen van audio aan een snapshot
• De beeldroulettefunctie geeft geen filmbestanden
weer en toont geen spraakopnamebestandiconen.
• De beeldroulettefunctie werkt niet wanneer er slechts
één beeld beschikbaar is.
• Als een beeld dat u geroteerd heeft verschijnt tijdens
beeldroulette, zal de ongeroteerde versie worden
weergegeven (pagina 141).
• Merk op dat de beeldroulettefunctie enkel werkt bij
beelden die opgenomen zijn met deze camera. De
beeldroulettefunctie kan mogelijk niet goed werken
wanneer er zich beelden van een ander type in het
geheugen bevinden.
• Als u de beeldroulettefunctie niet opnieuw start
ongeveer een seconde nadat het laatste beeld
verschenen is dan zal de beeldroulettefunctie
automatisch geannuleerd en de normale
weergavefunctie (PLAY) ingeschakeld worden.
• U kunt de beeldroulette gebruiken terwijl “Power On”
(spanning ingeschakeld) of “Power On/Off”
(spanning aan/uit) geselecteerd is voor de “REC/
PLAY” (opname/weergave) instelling (pagina 166).
De “post-opname” functie laat u geluid toevoegen aan
snapshots nadat deze zijn opgenomen. U kunt het
audiogedeelte van een audio snapshot (die met een
icoon er op) ook heropnemen.
• Audioformaat: WAVE/ADPCM opnameformaat
Dit is het Windows standaardformaat voor het
audioformaat.
De bestandsextensie van een WAVE/ADPCM bestand is
“.WAV”.
• Opnametijd:
Maximaal 30 seconden per beeld
• Geluidsbestandsgrootte:
Ongeveer 165KB (30-seconde opnamen van circa 5,5KB
per seconde.)
143
WEERGAVE
1. Gebruik tijdens de weergavefunctie (PLAY) de
Heropnemen van het geluid
[왗] en [왘] toetsen om door de snapshots te
bladeren totdat de gewenste getoond wordt
waaraan u audio wilt toevoegen.
1. Gebruik tijdens de weergavefunctie (PLAY) de
[왗] en [왘] toetsen om door de snapshots te
bladeren totdat de gewenste getoond wordt
waarvan u het geluid opnieuw wilt opnemen.
2. Druk op [MENU].
3. Selecteer de “PLAY”
2. Druk op [MENU].
(weergave) tab,
selecteer “Dubbing”
(geluidsdubben) en
druk vervolgens op
[왘].
3. Selecteer de “PLAY” (weergave) tab, selecteer
“Dubbing” (geluidsdubben) en druk
vervolgens op [왘].
4. Gebruik [왖] en [왔] om “Delete” (wissen) te
4. Druk op de sluitertoets om audio opname te
selecteren en druk vervolgens op [SET].
starten.
• Als u enkel het geluid op deze manier wilt wissen,
druk dan op [MENU] om de procedure te voltooien.
5. Het opnemen stopt na ongeveer 30 seconden
5. Druk op de sluitertoets om audio opname te
of wanneer u op de sluitertoets drukt.
starten.
6. Het opnemen stopt na ongeveer 30 seconden
of wanneer u op de sluitertoets drukt.
• Hierdoor wordt de bestaande opname gewist en
vervangen door de nieuwe.
144
WEERGAVE
BELANGRIJK!
Weergeven van een spraakopnamebestand
• Let er op dat u de
microfoon niet met uw
vingers blokkeert.
• Goede
opnameresultaten zijn
niet mogelijk wanneer
de camera te ver van
Microfoon
het onderwerp weg is.
• Nadat de
geluidsopname voltooid
is verschijnt de
icoon op het
beeldscherm.
• U kunt mogelijk geen geluid opnemen wanneer de
resterende geheugencapaciteit laag is.
• U kunt geen geluid toevoegen aan beelden van het
volgende type:
— Filmbeelden
— Beelden met MOTION PRINT (afdrukken van
bewegende beelden)
— Beveiligde foto’s (pagina 152)
• Audio die heropgenomen of gewist wordt, kan niet
worden herkregen. Let er dus op dat u het geluid niet
langer nodig heeft voordat u heropname uitvoert of
het geluid wist.
Voer de volgende stappen uit om een
spraakopnamebestand weer te geven.
1. Gebruik [왗] en [왘] tijdens de weergavefunctie
(PLAY) om het gewenste
spraakopnamebestand (een bestand
aangegeven met
) weer te geven.
2. Druk op [SET].
• Hierdoor wordt de
weergave van het
spraakopnamebestand
gestart via de
luidspreker van de
camera.
• U kunt de volgende bediening uitvoeren terwijl het
geluid weergegeven wordt.
145
WEERGAVE
Om dit te doen:
Doe dit:
Snel vooruit- of
achteruitspoelen van het geluid.
Houd [왗] of [왘]
ingedrukt.
Pauzeren en hervatten van de
film weergave.
Druk op [SET].
Het geluidsvolume bijstellen.
Druk op [왔] en gebruik
[왖] en [왔].
In- en uitschakelen van het
beeldscherm.
Druk op [왖] (DISP).
Annuleren van de weergave.
Druk op [MENU].
Tonen van camerabeelden op een
televisiescherm
U kunt opgenomen beelden via een televisiescherm tonen.
Om camerabeelden via een televisiescherm te tonen dient
u de beschikking te hebben over een televisie met een
video-ingangsaansluiting, de USB slede en de AV kabel die
meegeleverd zijn met de camera.
1. Sluit één uiteinde van de AV kabel die
meegeleverd is met de camera aan op de
[AV OUT] aansluiting van de USB slede en het
andere uiteinde op de videoingangsaansluiting van het televisietoestel.
BELANGRIJK!
• Het geluidsvolume kan enkel tijdens de weergave en
tijdens het pauzeren worden bijgesteld.
• Wanneer uw opname voorzien is van indextekens
(pagina 108), kunt u naar het volgende indexteken
doorspringen door de weergave te pauzeren en
vervolgens op [왗] of [왘] te drukken. Druk vervolgens
op [SET] om de weergave te hervatten van de positie
van het indexteken.
• Sluit de gele stekker van de AV kabel aan op de
video-ingangsaansluiting (geel) van het
televisietoestel en de witte stekker op de audio
ingangsaansluiting (wit).
AV kabel (gebundeld)
TV
Video ingangsaansluiting
146
AV uitgangspoort [AV OUT]
WEERGAVE
2. Schakel de camera uit.
• Afhankelijk van het formaat van het scherm zullen de
opgenomen beeld mogelijk niet het gehele scherm
vullen.
• Voor het video uitgangssignaal is het geluidsvolume
aanvankelijk ingesteld op maximum. Voer bijstelling
in het geluidsvolume uit d.m.v. de TV regelaars.
3. Zet de camera op de USB slede.
4. Schakel de televisie in en selecteer de videoingangsfunctie.
5. Druk op [
] om de spanning van de camera
in te schakelen en voer daarna de vereiste
bewerking uit voor de weergave.
LET OP
• U kunt de camera aansluiten op een DVD recorder of
een videocassetterecorder om beelden van de
camera op te nemen. Sluit gewoonweg de AV kabel
die met de camera meegeleverd wordt aan op de
video ingangsaansluitingen en de audio
ingangsaansluitingen van de DVD recorder of de
videocassetterecorder in plaats van op uw
televisietoestel.
— Na het tot stand brengen van de aansluitingen
kunt u een diashow van foto’s en films weergeven
via de camera en ze opnemen op een DVD of een
videoband. U kunt films opnemen door de “
Only” (alleen
) instelling te selecteren als de
diashow “Images” (beelden) instelling (pagina
138).
— Wis m.b.v. [왖] (DISP) alle indicator van het
beeldscherm (pagina 30) bij het opnemen van
beelden naar een extern toestel.
BELANGRIJK!
• U dient als de spanning aan/uit functie (pagina 166)
“Power On” (spanning aan) of “Power On/Off”
(spanning aan/uit) te selecteren als u de camera
aansluit op een televisietoestel voor het bekijken van
videobeelden.
• Alle iconen en indicators die op het beeldscherm van
de camera te zien zijn zullen ook op het
televisiescherm verschijnen.
• Merk op dat het geluid in mono is.
• Het beeldscherm van de camera valt uit tijdens het
afgeven van videosignalen.
• Door indrukken van de [PHOTO] toets op de USB
slede wordt de fotostandaardfunctie (pagina 140)
geactiveerd waarna beelden via het televisiescherm
worden weergegeven.
147
WEERGAVE
BELANGRIJK!
Selecteren van het video uitgangssysteem
• Beelden zullen niet op de juiste wijze worden
weergegeven als een verkeerd videosysteem wordt
geselecteerd.
• Deze camera ondersteunt enkel de NTSC en PAL
videosystemen. Beelden worden niet juist
weergegeven als u een televisietoestel (monitor)
gebruikt dat ontworpen is voor een ander
videosysteem.
U kunt kiezen uit het PAL of het NTSC systeem als het
videosysteem voor aanpassing aan het systeem van de TV
die u gebruikt.
1. Druk tijdens de opname- (REC) of
weergavefunctie (PLAY) op [MENU].
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab,
selecteer “Video Out” (video-uitgang) en druk
vervolgens op [왘].
3. Selecteer de gewenste instelling d.m.v. [왖] en
[왔] en druk vervolgens op [SET].
Als u een TV gebruikt die bedoeld is
voor gebruik in dit gebied:
Selecteer deze
instelling:
U.S., Japan en andere gebieden met het
NTSC systeem
NTSC
Europa en andere gebieden met het
PAL systeem
PAL
148
WISSEN VAN BESTANDEN
WISSEN VAN BESTANDEN
U kunt een enkel bestand wissen of u kunt alle bestanden
wissen die zich op dat ogenblik in het geheugen bevinden.
Wissen van een enkel bestand
1. Druk tijdens de
BELANGRIJK!
weergavefunctie
(PLAY) op [왔] (
• Merk op dat het wissen van bestanden niet
ongedaan gemaakt kan worden. Als u een bestand
eenmaal gewist heeft, is hij voorgoed verdwenen. Let
er dus goed op dat u een bestand echt niet meer
nodig heeft voordat u het wist. In het bijzonder geldt
dit voor het wissen van alle bestanden - controleer
eerst alle bestanden voordat u deze handeling
uitvoert.
• Een beveiligd bestand kan niet worden uitgewist. Om
een bestand te wissen dient u het eerst onbeveiligd
te maken (pagina 152).
• Het wissen kan niet worden uitgevoerd wanneer alle
bestanden in het geheugen beveiligd zijn (pagina
153).
• Als een audio snapshot gewist wordt, zal dit zowel
het beeldbestand als het audiobestand wissen dat er
aan vast zit.
• U kunt de procedures in dit hoofdstuk niet gebruiken
om beelden te wissen uit de FAVORITE map. Zie de
procedures op pagina 156 voor details aangaande
het wissen van de inhoud van de FAVORITE map.
).
2. Gebruik [왗] of [왘] om door de bestanden te
bladeren totdat het te wissen bestand wordt
getoond.
3. Gebruik [왖] of [왔] om “Delete” (wissen) te
selecteren.
• Selecteer “Cancel” (annuleren) om de
bestandwisfunctie te verlaten zonder iets te wissen.
4. Druk op [SET] om het bestand te wissen.
• Herhaal de stappen 2 tot en met 4 om andere
bestanden te wissen, indien gewenst.
5. Druk op [MENU] om het menuscherm te
verlaten.
149
WISSEN VAN BESTANDEN
Wissen van alle bestanden
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
[왔] (
).
2. Gebruik [왖] of [왔] om “All Files Delete” (alle
bestanden wissen) te selecteren en druk
vervolgens op [SET].
3. Gebruik [왖] of [왔] om “Yes” (ja) te selecteren.
• Selecteer “No” (nee) om de wisfunctie te verlaten
zonder een bestand uit te wissen.
4. Druk op [SET] om alle bestanden uit te
wissen.
• De boodschap “There are no files.” (er zijn geen
bestanden) verschijnt op het scherm nadat alle
bestanden gewist zijn.
150
BEHEER VAN BESTANDEN
BEHEER VAN BESTANDEN
Dankzij de mogelijkheden van de camera voor
bestandsbeheer kunt u makkelijk uw beelden in het oog
houden. U kunt bestanden beveiligen tegen onverhoeds
wissen en de gewenste bestanden opslaan in het
ingebouwde geheugen van de camera.
Elke map kan maximaal 9999 bestanden bevatten.
Als u probeert het 10000ste bestand op te slaan in een
map, wordt automatisch de volgende map met het
volgende serienummer gecreëerd. Bestandsnamen worden
als volgt gegenereerd.
Voorbeeld: Naam van het 26ste bestand
Mappen
CIMG0026.JPG
Uw camera creëert automatisch mappen in het ingebouwde
geheugen of op de geheugenkaart.
Extensie
Serienummer (4 cijfers)
Geheugenmappen en -bestanden
• De map- en bestandnamen die hier worden beschreven
verschijnen wanneer u mappen en bestanden via uw
computer bekijkt. Zie pagina 28 voor informatie
betreffende informatie over hoe de camera map- en
bestandnamen aangeeft.
• Het feitelijke aantal bestanden dat u op een
geheugenkaart kunt opslaan hangt af van de instellingen
voor de beeldkwaliteit, de beeldgrootte, de
kaartcapaciteit, enz.
• Zie voor details aangaande de mapstructuur
“Geheugenmapstructuur” op pagina 201.
Een beeld dat u opneemt wordt automatisch opgeslagen in
een map waarvan de naam een serienummer is. U kunt
maximaal 900 mappen op hetzelfde moment in het
geheugen houden. Mapnamen worden als volgt
gegenereerd.
Voorbeeld: Naam van de 100ste map
100CASIO
Serienummer (3 cijfers)
151
BEHEER VAN BESTANDEN
3. Gebruik [왗] of [왘] om door de bestanden de
Beschermen van bestanden
bladeren en dat beeld te tonen dat u wilt
beveiligen.
Als u een bestand eenmaal beveiligd heeft kan hij niet
worden gewist (pagina 149). U kunt bestanden afzonderlijk
beveiligen of u kunt alle bestanden in het geheugen
beveiligen door een enkele bedieningshandeling.
4. Gebruik [왖] of [왔] om
“On” (aan) te
selecteren en druk
vervolgens op [SET].
BELANGRIJK!
• Zelfs als een bestand beveiligd is, wordt het
uitgewist wanneer een geheugenkaart wordt
geformatteerd (pagina 172) of als het ingebouwde
geheugen geformatteerd wordt (pagina 167)
• Een beveiligd bestand
wordt aangegeven door
het
teken.
• Om een bestand onbeveiligd te maken, selecteert u
“Off” (uit) in stap 4 en druk vervolgens op [SET].
Beveiligen van een enkel bestand
5. Druk op [MENU] om het menuscherm te
verlaten.
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
[MENU].
2. Selecteer de “PLAY”
(weergave) tab,
selecteer “Protect”
(beveiligen) en druk
daarna op [왘].
152
BEHEER VAN BESTANDEN
Beveiligen van alle bestanden
Gebruik van de FAVORITE folder
U kunt landschapfoto’s, foto’s van uw familie of andere
speciale beelden van een bestandsopslagmap (pagina
201) kopiëren naar de FAVORITE map in het ingebouwde
geheugen (pagina 201). Beelden in de FAVORITE map
worden niet getoond tijdens normale weergave om op die
manier persoonlijke beelden privé te houden terwijl u ze
toch bij u kunt hebben. De beelden in de FAVORITE map
worden niet gewist wanneer u van geheugenkaart wisselt
zodat u de foto’s altijd bij de hand heeft.
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
[MENU].
2. Selecteer de “PLAY” (weergave) tab, selecteer
“Protect” (beveiligen) en druk daarna op [왘].
3. Gebruik [왖] of [왔] om “All Files : On” (Alle
bestanden : aan) te selecteren en druk
vervolgens op [SET].
• Om alle bestanden onbeveiligd te maken, klik op
[SET] in stap 3 zodat de instelling “All Files : Off”
(alle bestanden uit) laat zien.
Kopiëren van een bestand naar de
FAVORITE map
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
4. Druk op [MENU] om het menuscherm te
[MENU].
verlaten.
2. Selecteer de “PLAY”
(weergave) tab,
selecteer “Favorites”
(favorieten) en druk op
[왘].
153
BEHEER VAN BESTANDEN
3. Gebruik [왖] of [왔] om
LET OP
“Save” (opslaan) te
selecteren en druk
vervolgens op [SET].
• Door een beeldbestand volgens de bovenstaande
procedure te kopiëren wordt een beeld maat QVGA
van 320 × 240 beeldpunten naar de FAVORITE map
gekopieerd.
• Een bestand dat naar de FAVORITE map wordt
gekopieerd krijgt automatisch een bestandnaam
toegewezen dat een serienummer is. Hoewel het
serienummer begint met 0001 en kan oplopen tot
9999, hangt de feitelijke bovengrens van het bereik
af van de capaciteit van het ingebouwde geheugen.
Denk eraan dat het maximale aantal beelden dat
opgeslagen kan worden in het ingebouwde
geheugen afhangt van de grootte van elk beeld en
van andere factoren.
• Hierdoor worden de
namen van de
bestanden in het
ingebouwde geheugen
of op de ingelegde
geheugenkaart
getoond.
4. Gebruik [왗] of [왘] om het bestand te
selecteren dat u naar de FAVORITE map wilt
kopiëren.
BELANGRIJK!
5. Gebruik [왖] of [왔] om “Save” (opslaan) te
• Merk op dat een beeld dat naar de FAVORITE map
gekopieerd is en waar daarna de afmetingen van zijn
aangepast niet meer kan terugkeren naar het
oorspronkelijke formaat.
• Bestanden in de FAVORITE map kunnen niet naar
een geheugenkaart worden gekopieerd.
selecteren en druk vervolgens op [SET].
• Hierdoor worden de getoonde bestanden naar de
FAVORITE map gelopieerd.
6. Gebruik na het kopiëren van alle gewenste
bestanden [왖] en [왔] om “Cancel”
(annuleren) te selecteren en druk vervolgens
op [SET] om deze functie te verlaten.
154
BEHEER VAN BESTANDEN
BELANGRIJK!
Tonen van een bestand in de FAVORITE
map
• Merk op dat een FAVORITE map enkel gecreërd
wordt in het ingebouwde geheugen van de camera.
Er wordt geen FAVORITE map gecreëerd op een
geheugenkaart mocht u die gebruiken. Als u de
inhoud van de FAVORITE map op het beeldscherm
van een computer wilt bekijken dient u eerst de
geheugenkaart (als u die gebruikt) uit de camera te
verwijderen voordat u de camera op de USB slede
plaatst om het overbrengen van data te beginnen
(pagina’s 171, 186).
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
[MENU].
2. Selecteer de “PLAY” (weergave) tab, selecteer
“Favorites” (favorieten) en druk op [왘].
3. Gebruik [왖] of [왔] om “Show” (weergeven) te
selecteren en druk vervolgens op [SET].
• De boodschap “No Favorites File!” (geen favouriet
bestand) verschijnt als de FAVORITE map leeg is.
4. Gebruik [왘]
Bestandsnaam
(voorwaarts) of [왗]
(achterwaarts) om door
de bestanden in de
FAVORITE map te
bladeren.
FAVORITE (favorite) mapicoon
5. Druk nadat u klaar bent met het bekijken van
de bestanden tweemaal op [MENU] om deze
functie te verlaten.
155
BEHEER VAN BESTANDEN
Wissen van een bestand uit de
FAVORITE map
Wissen van alle bestanden uit de
FAVORITE map
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
[MENU].
[MENU].
2. Selecteer de “PLAY” (weergave) tab, selecteer
2. Selecteer de “PLAY” (weergave) tab, selecteer
“Favorites” (favorieten) en druk op [왘].
“Favorites” (favorieten) en druk op [왘].
3. Gebruik [왖] of [왔] om “Show” (weergeven) te
3. Gebruik [왖] of [왔] om “Show” (weergeven) te
selecteren en druk vervolgens op [SET].
4. Druk op [왔] (
selecteren en druk vervolgens op [SET].
4. Druk op [왔] (
).
5. Gebruik [왗] of [왘] om het bestand te
).
5. Gebruik [왖] en [왔] om “All Files Delete” (alle
selecteren dat u uit de FAVORITE map wilt
wissen.
bestanden wissen) te selecteren en druk dan
op [SET].
6. Gebruik [왖] of [왔] om “Delete” (wissen) te
BELANGRIJK!
selecteren en druk vervolgens op [SET].
• U kunt de bedieningshandelingen voor wissen op
pagina 149 niet gebruiken om beelden uit de
FAVORITE map te wissen. Echter door formatteren
van het geheugen (pagina 167) worden de
bestanden in de FAVORITE map gewist.
• Selecteer “Cancel” (annuleren) om de
bestandwisfunctie te verlaten zonder iets te wissen.
7. Gebruik na het wissen van alle gewenste
bestanden [왖] en [왔] om “Cancel”
(annuleren) te selecteren en druk vervolgens
op [SET] om deze functie te verlaten.
156
ANDERE INSTELLINGEN
ANDERE INSTELLINGEN
Instellen van het geluidsniveau van de
bevestigingstoon
Configureren van de geluidsinstellingen
U kunt verschillende geluiden configureren die dan
gespeeld worden telkens wanneer u de camera inschakelt,
de sluitertoets halverwege of geheel indrukt of een
toetsbewerking uitvoert.
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab,
selecteer “Sounds” (geluiden) en druk
vervolgens op [왘].
Configureren van de geluidsinstellingen
1. Druk op [MENU].
3. Gebruik [왖] en [왔] om “
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab,
4. Gebruik [왗] en [왘] om de gewenste instelling
selecteer “Sounds” (geluiden) en druk
vervolgens op [왘].
voor het volume te specificeren en druk
vervolgens op [SET].
3. Gebruik [왖] en [왔] om het geluid te selecteren
• U kunt het volume instellen binnen het bereik lopend
van 0 (geen geluid) tot en met 7 (luidst).
waarvan u de instelling wilt configureren en
druk vervolgens op [왘].
BELANGRIJK!
4. Gebruik [왖] en [왔] om de instelling te
• De instelling voor het volume die u hier maakt heeft
ook invloed op het geluidsvolumeniveau voor het
video uitgangssignaal (pagina 146).
veranderen en druk vervolgens op [SET].
Om dit te doen:
Selecteer deze instelling:
Selecteer een ingebouwd
geluid
Sound 1 – Sound 5
(geluid 1 – 5)
Schakel het geluid uit
Off (uit)
Operation”
(bediening) te selecteren.
157
ANDERE INSTELLINGEN
Instellen van het geluidsniveau voor de
weergave van films en audio snapshots
Specificeren van een beeld voor het
beginscherm
U kunt een opgenomen beeld specificeren als het beeld voor
het beginscherm, waardoor dit op het beeldscherm
verschijnt telkens wanneer u de camera inschakelt door op
de spanningstoets of op [
] (REC) te drukken. Het
beginscherm verschijnt niet wanneer u [
] (PLAY) indrukt
om de camera in te schakelen.
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab,
selecteer “Sounds” (geluiden) en druk
vervolgens op [왘].
3. Selecteer “
1. Druk op [MENU].
Play” (weergave) d.m.v. [왖] en
[왔].
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab en
4. Specificeer d.m.v. [왗] en [왘] de gewenste
selecteer “Startup” (start) en druk vervolgens
op [왘].
instelling voor het weergavevolume en druk
op [SET].
3. Toon m.b.v. [왗] en [왘] het beeld dat u wilt
• U kunt het weergavevolume instellen binnen het
bereik tussen 0 (geen geluid) en 7 (luidst).
gebruiken voor het beginscherm.
4. Verander de instelling m.b.v. [왖] en [왔] en
BELANGRIJK!
druk daarna op [SET].
• De instelling voor het volume die u hier maakt heeft
geen invloed op het geluidsvolumeniveau voor het
video uitgangssignaal (pagina 146).
158
Om dit te doen:
Selecteer deze instelling:
Gebruik het beeld dat op het
moment wordt getoond als het
beginschermbeeld
On (aan)
Schakel het beginscherm uit
Off (uit)
ANDERE INSTELLINGEN
BELANGRIJK!
Specificeren van de bestandsnaam
serienummer generatiemethode
• U kunt elk van de volgende types beelden selecteren
als het startbeeldscherm.
— Het ingebouwde beeld van de camera
— Een snapshot
— Enkel het beeldgedeelte van een audio snapshot
• Er kan per keer slechts één beeld opgeslagen zijn in
het beginschermbeeldgeheugen. Als een nieuw
beginschermbeeld wordt geselecteerd, zal dat
nieuwe beeld het eerdere beeld uit het
beginschermbeeldgeheugen verdringen. Daarom
dient u een gescheiden kopie van het beeld in het
standaard beeldopslaggeheugen van de camera te
hebben opgeslagen als u naar een eerder
beginschermbeeld wilt teruggaan.
• Het beginschermbeeld wordt gewist als u het
ingebouwde geheugen formatteert (pagina 167).
Gebruik de volgende procedure om de methode te
specificeren voor het genereren van het serienummer dat
gebruikt wordt voor bestandsnaam (pagina 151).
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab en
selecteer “File No.” (bestandsnaam) en druk
vervolgens op [왘].
3. Verander de instelling m.b.v. [왖] en [왔] en
druk daarna op [SET].
159
Om dit te doen voor een juist
opgeslagen bestand:
Selecteer deze
instelling:
Sla het laatste gebruikte
bestandnummer op en verhoog dit
met één ongeacht of bestanden
uitgewist zijn of de geheugenkaart
door een nieuwe werd vervangen.
Continue
(voortzetten)
Start het serienummer opnieuw
vanaf 0001 wanneer alle bestanden
gewist zijn of de geheugenkaart
vervangen is.
Reset
(terugstellen)
ANDERE INSTELLINGEN
Selecteren van uw thuistijdzone
Instellen van de klok
Gebruik de procedures in dit hoofdstuk om een
thuistijdzone te selecteren en om de instellingen voor de
datum en de tijd te veranderen. Als u enkel de tijd- en
datuminstellingen wilt veranderen zonder de thuistijdzone
te veranderen, voer dan alleen de procedures uit onder
“Instellen van de huidige tijd en datum” op pagina 161.
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab,
selecteer “World Time” (wereldtijd) en druk
vervolgens op [왘].
• Hierdoor wordt de huidige wereldtijdzone
aangegeven.
BELANGRIJK!
• Let erop dat u de thuistijdzone (de zone waar u zich
op het moment bevindt) selecteert voordat u de
instellingen verandert voor de tijd en de datum.
Anders zullen de instellingen voor de tijd en de
datum automatisch veranderen wanneer u een
andere tijdzone selecteert.
3. Gebruik [왖] en [왔] om “Home” (thuistijd) te
selecteren en druk daarna op [왘].
4. Gebruik [왖] en [왔] om “City” (stad) te
selecteren en druk vervolgens op [왘].
5. Gebruik [왖], [왔], [왗] en [왘] om de het
geografische gebied te selecteren dat de
plaats bevat die u wenst voor de thuistijdzone
en druk vervolgens op [SET].
6. Gebruik [왖] en [왔] om de gewenste stad te
selecteren en druk vervolgens op [SET].
7. Druk na het selecteren van de gewenste stad
op [SET] om de bijbehorende zone als uw
thuistijdzone te registreren.
160
ANDERE INSTELLINGEN
Instellen van de huidige tijd en datum
Veranderen van de datumopmaak
1. Druk op [MENU].
U kunt een selectie maken uit drie verschillende opmaken
van het tonen van de datum.
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab en
1. Druk op [MENU].
selecteer “Adjust” (bijstellen) en druk
vervolgens op [왘].
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab en
selecteer “Date Style” (datumstijl) en druk
vervolgens op [왘].
3. Stel de huidige tijd en de tijd in.
Om dit te doen:
Doe dit:
Veranderen van de instelling op de
plaats waar de cursor zich bevindt
Druk op [왖] of [왔].
Verplaatsen van de cursor tussen
instellingen
Druk op [왗] of [왘].
Overschakelen tussen de 12-uur en
de 24-uur tijdaanduiding.
Druk op [BS].
3. Druk op [왖] en [왔] om de instelling te
veranderen en druk vervolgens op [SET].
Voorbeeld: 24 december, 2006
4. Druk nadat alle instellingen naar wens zijn op
[SET] om ze te registreren en het
instelscherm te verlaten.
161
Om de datum zo te tonen:
Selecteer deze opmaak:
06/12/24
YY/MM/DD
24/12/06
DD/MM/YY
12/24/06
MM/DD/YY
ANDERE INSTELLINGEN
Configureren van wereldtijdinstellingen
Gebruiken van wereldtijd
U kunt het wereldtijdscherm gebruiken om een tijdzone te
selecteren en de tijdinstelling van de klok van de camera in
een handomdraai veranderen wanneer u op reis gaat, enz.
Deze wereldtijdfunctie laat u één van de ingestelde 162
steden in 32 tijdzones selecteren.
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab en
selecteer “World Time” (wereldtijd) en druk
vervolgens op [왘].
Tonen van het wereldtijdscherm
3. Druk op [왖] en [왔] om “World” (wereld) te
selecteren en druk vervolgens op [왘].
1. Druk op [MENU].
4. Druk op [왖] en [왔] om
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab en
“City” (stad) te
selecteren en druk
vervolgens op [왘].
selecteer “World Time” (wereldtijd) en druk
vervolgens op [왘].
• Om de zomertijdinstelling
te configureren,
selecteert u “DST” en
vervolgens ofwel “On”
(aan) of “Off” (uit).
3. Druk op [왖] en [왔] om “World” (wereld) te
selecteren.
Om dit te doen:
Selecteer dit:
Toon de tijd in uw thuistijdzone
Home (thuistijd)
Toon de tijd in de zone die op dat
moment geselecteerd is op het
wereldtijdscherm.
World (wereldtijd)
• Zomertijd wordt gebruikt in bepaalde gebieden om
de huidige instelling van de tijd één uur vooruit te
zetten tijdens de zomermaanden.
• Het gebruik van zomertijd hangt samen met
plaatselijke gebruiken en de wetgeving.
4. Druk nogmaals op [SET] om het instelscherm
te verlaten.
162
ANDERE INSTELLINGEN
5. Selecteer m.b.v. [왖],
Bewerken de datum en de tijd van een
beeld
[왔], [왗] en [왘] het
gewenste geografische
gebied en druk
vervolgens op [SET].
Volg de procedure in dit hoofdstuk om de datum en de tijd
van een eerder opgenomen beeld te veranderen. Dit is
handig wanneer de huidige datum en tijd verkeerd zijn om
de volgende redenen.
• Omdat de instellingen van de camera’s klok niet juist
geconfigureerd waren tijdens het opnemen van het beeld
(pagina 47)
• Omdat het beeld opgenomen was in de verkeerde
wereldtijdzone (pagina 162)
6. Druk op [왖] en [왔] om de gewenste stad te
selecteren en druk vervolgens op [SET].
7. Druk nadat alle instellingen naar wens zijn op
[SET] om de instellingen toe te passen en het
instelscherm te verlaten.
1. Tijdens de weergavefunctie (PLAY) geef
d.m.v. [왗] en [왘] het beeld weer waarvan u de
datum en de tijd wilt bewerken.
2. Druk op [MENU].
3. Selecteer de “PLAY” (weergave) tab, selecteer
“Date/Time” (datum/tijd) en druk vervolgens
op [왘].
4. Stel de datum en de tijd naar wens in.
163
ANDERE INSTELLINGEN
Om dit te doen:
Doe dit:
Verander de waarde bij de plaats van
de cursor
Druk op [왖] of [왔].
Verplaats de cursor tussen instellingen
Druk op [왗] of [왘].
Schakel heen en weer tussen 12-uur
en 24-uur aanduiding
Druk op de [BS]
toets.
Veranderen van de displaytaal
U kunt de volgende procedure gebruiken om één van de
onderstaande tien talen te selecteren als de displaytaal.
1. Druk op [MENU].
5. Wanneer alle instellingen naar wens zijn, druk
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab en
dan op de [SET] toets om ze toe te passen.
selecteer “Language” (taal) en druk
vervolgens op [왘].
• Geef na het bewerken van de tijd en de datum het
beeld weer om te bevestigen dat de datum en de tijd
correct zijn.
3. Druk op [왖], [왔], [왗] en [왘] om de instelling te
veranderen en druk vervolgens op [SET].
BELANGRIJK!
• Het is niet mogelijk de datum van de volgende types
bestanden te veranderen.
— Opnamen van films en spraak
— Beelden gecreëerd met MOTION PRINT
• Het is niet mogelijk de datum en de tijd van een
beeld te bewerken van een beeld dat beveiligd is.
Maak het beeld eerst onbeveiligd en bewerk daarna
de datum en de tijd.
• U kunt een datum instellen van 1 januari 1980 tot en
met 31 december 2049.
• Eventuele veranderingen die u aanbrengt in de
opnamedatum van een beeld worden niet
weergegeven op het kalenderscherm (pagina 137).
Het beeld verschijnt bij de oorspronkelijke (prebewerking) datum.
164
ANDERE INSTELLINGEN
Veranderen van het protocol van de USB
poort
Veranderen van de helderheid van het
beeldscherm
U kunt de onderstaande procedure gebruiken om het
communicatieprotocol te veranderen van de USB poort van
de camera wanneer u aansluit op een computer, een
printer of op een ander toestel. Selecteer het protocol dat
past bij het toestel waarop u aansluit.
U kunt d.m.v. de volgende procedure de helderheid van het
beeldscherm heen en weer schakelen tussen twee
niveau’s.
1. Druk op [MENU].
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab,
selecteer “Screen” (scherm) en druk
vervolgens op [왘].
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab,
selecteer “USB” en druk vervolgens op [왘].
3. Selecteer de gewenste instelling m.b.v. [왖] en
3. Selecteer de gewenste instelling m.b.v. [왖] en
[왔] en druk vervolgens op [SET].
Om dit te doen:
[왔] en druk vervolgens op [SET].
Selecteer deze
instelling:
Laat de camera de condities
waarnemen en de helderheid van
het beeldscherm aan de hand
daarvan instellen
Auto (automatisch)
Selecteer de normale helderheid
Normal (normaal)
Selecteer hoge helderheid
Bright (helder)
Bij aansluiten op dit type toestel:
Selecteer deze
instelling:
Computer of printer die
compatibel is met USB DIRECTPRINT (pagina 180)
Mass Storage
(massageheugen)
(USB DIRECT-PRINT)
Printer compatibel met PictBridge
(pagina 180)
PTP (PictBridge)*
* “PTP” is de afkorting van “Picture Transfer Protocol”
(Protocol voor het overzenden van beelden).
• Selecteer “Normal” (normaal) of “Bright” (helder)
wanneer u de helderheid wilt instellen op een
bepaald niveau.
165
ANDERE INSTELLINGEN
• Mass Storage (massageheugen) (USB DIRECTPRINT) zorgt er voor dat de camera de computer
beschouwt als een extern opslagmedium. Gebruik
deze instelling voor het allerdaagse oversturen van
beelden van de camera naar de computer (waarbij u
dan de meegeleverde Photo Loader applicatie kunt
gebruiken).
• PTP (PictBridge) vereenvoudigt het oversturen van
beelddata naar het aangesloten toestel.
Configureren van de [ ] (REC) en [ ]
(PLAY) toets en spanning aan/uit functies
U kunt de volgende procedure gebruiken om de spanning
van de [ ] (REC) en de [ ] (PLAY) toetsen te
configureren zodat de spanning in- of uitgeschakeld wordt
telkens bij indrukken van deze toetsen.
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab,
selecteer “REC/PLAY” (opname/weergave) en
druk daarna op [왘].
3. Selecteer de gewenste instelling d.m.v. [왖] en
[왔] en druk vervolgens op [SET].
166
Om deze bewerking te configureren:
Selecteer deze
instelling:
De spanning wordt ingeschakeld bij
] (REC) of [
]
indrukken van [
(PLAY) (maar wordt niet uitgeschakeld)
Power On
(spanning aan)
De spanning wordt in- of uitgeschakeld
bij indrukken van [
] (REC) of bij
indrukken van [
] (PLAY)
Power On/Off
(spanning aan/uit)
De spanning wordt niet in- of
uitgeschakeld bij indrukken van [
(REC) of [
] (PLAY)
Disable
(niet geactiveerd)
]
ANDERE INSTELLINGEN
BELANGRIJK!
Formatteren van het ingebouwde geheugen
• Wanneer de stand “Power On/Off” (spanning aan/uit)
geselecteerd is, wordt de camera uitgeschakeld bij
indrukken van [ ] (REC) tijdens de opnamefunctie
(REC) of bij indrukken van [ ] (PLAY) tijdens de
weergavefunctie (PLAY).
• Bij indrukken van [ ] (REC) tijdens de
weergavefunctie (PLAY). Wordt overgeschakeld naar
de dat moment geselecteerde opnamefunctie (REC)
terwijl bij indrukken van [ ] (PLAY) tijdens de
opnamefunctie (REC) naar de weergavefunctie
(PLAY) wordt geschakeld.
• Als u de camera aansluit op een televisietoestel voor
het bekijken van videobeelden, dient u als de
spanning aan/uit functie “Power On” (spanning aan)
of “Power On/Off” (spanning aan/uit) te selecteren.
Mocht u het ingebouwde geheugen formatteren dan wordt
alle opgeslagen data uitgewist.
BELANGRIJK!
• Merk op dat data die gewist is door formatteren niet
meer kan worden herkregen. Controleer dus dat u
geen enkele data in het geheugen nodig heeft
voordat u het gaat formatteren.
• Bij formatteren van het ingebouwde geheugen wordt
de volgende items gewist.
— Beveiligde beelden
— Beelden in de FAVORITE map
— Gebruikersinstellingen voor de BEST SHOT
functie
— Startschermbeeld
• Controleer voordat u begint met het formatteren dat
de spanning van de camera’s accu niet te laag is. Als
de accuspanning te laag wordt tijdens het uitvoeren
van het formatteren brengt het risico met zich mee
dat het formatteren niet goed wordt uitgevoerd en dat
de camera niet goed functioneert.
• U mag het accudeksel nooit openen terwijl het
formatteren uitgevoerd wordt. Dit brengt het risico
met zich mee dat de camera niet goed functioneert.
LET OP
• De oorspronkelijke defaultinstelling is “Power On”
(spanning aan).
167
ANDERE INSTELLINGEN
1. Controleer dat er geen geheugenkaart in de
camera geladen is.
• Mocht er een geheugenkaart geladen zijn in de
camera, verwijder deze dan (pagina 171).
2. Druk op [MENU].
3. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab en
selecteer “Format” (formaat) en druk
vervolgens op [왘].
4. Gebruik [왖] en [왔] om “Format” (formatteren)
te selecteren en druk vervolgens op [SET].
Wordt de weergavefunctie (PLAY)
ingeschakeld na het formetteren van het
ingebouwde geheugen, dan zal de boodschap
“There are no files.” (er zijn geen bestanden
aanwezig) doodleuk verschijnen.
• Selecteer “Cancel” (annuleren) om de
formatteerfunctie te verlaten zonder te formatteren.
168
GEBRUIKEN VAN EEN GEHEUGENKAART
GEBRUIKEN VAN EEN GEHEUGENKAART
U kunt de opslagmogelijkheden van
uw camera uitbreiden door een los
verkrijgbare geheugenkaart (SD
geheugenkaart of MultiMediaCard)
te gebruiken. U kunt ook bestanden
kopiëren van het ingebouwde
geheugen naar een geheugenkaart
en van een geheugenkaart naar het
ingebouwde geheugen.
• Bepaalde types kaarten kunnen de verwerkingssnelheid
afremmen. Gebruikt u een langzame geheugenkaart,
dan kan het voorkomen dat u een film niet kunt
opnemen met de “HQ” beeldkwaliteitinstelling. Daarom
wordt het gebruik van een SD geheugenkaart met een
maximale overdrachtsnelheid van minstens 10MB per
seconde aanbevolen.
• Bepaalde types geheugenkaarten hebben meer tijd
nodig om data op te nemen waardoor filmbeelden
verloren kunnen gaan. De indicaties
en REC
knipperen tijdens het opnemen op het beeldscherm
om u te laten weten dat er een filmbeeld verloren is
gegaan. Het wordt aanbevolen een SD
geheugenkaart te gebruiken met een maximale
overdrachtsnelheid van minstens 10MB per seconde.
• SD geheugenkaarten hebben een
schrijfbeveiligingsschakelaar die u kunt gebruiken
voor beveiliging tegen onverhoeds uitwissen van
beelddata. Merk echter op dat als u een SD
geheugenkaart beveiligt, u de schrijfbeveiliging dient
te verwijderen telkens wanneer u op de kaart wilt
opnemen, hem wilt formatteren of eventueel
bestanden wilt uitwissen.
• Elektrostatische lading, digitale storing en andere
fenomenen kunnen er de oorzaak van zijn dat data
beschadigd wordt en zelfs verloren gaat. Zorg er
altijd voor op welke wijze dan ook belangrijke data op
andere media te backuppen (CD-R, CD-RW, MO
disk, harde schijf van een computer, enz.)
• Gewoonlijk worden bestanden opgeslagen in het
ingebouwde geheugen. Wanneer u echter een
geheugenkaart insteekt, zal de camera automatisch
bestanden op de kaart opslaan.
• Merk op dat u geen bestanden kunt opslaan in het
ingebouwde geheugen terwijl een geheugenkaart in de
camera gestoken is.
BELANGRIJK!
• Gebruik bij deze camera enkel een SD
geheugenkaart of een MultiMediaCard (MMC). Voor
andere types kaarten wordt een juiste werking niet
gegarandeerd.
• Zie de gebruiksaanwijzing van de geheugenkaart
voor informatie hoe u deze kunt gebruiken.
169
GEBRUIKEN VAN EEN GEHEUGENKAART
2. Houd de geheugenkaart
Gebruiken van een geheugenkaart
zodanig dat de voorkant
in dezelfde richting wijst
als het beeldscherm van
de camera en schuif de
kaart dan voorzichtig in
de kaartgleuf. Schuif de
kaart geheel in totdat
deze met een
klikgeluid stevig op
zijn plaats zit.
BELANGRIJK!
• Zorg ervoor dat u de camera uitschakelt voordat u
een geheugenkaart insteekt of verwijdert.
• Let er op dat u de camera in de juiste richting
insteekt. Probeer nooit een geheugenkaart in de
sleuf te drukken terwijl u weerstand voelt.
Insteken van een geheugenkaart in de
camera
1. Schuif het accudeksel in
Voorkant
de door de pijl
aangegeven richting en
open het dan.
3. Sluit het accudeksel en
schuif het vervolgens in
de door de pijl
aangegeven richting.
170
Achterkant
GEBRUIKEN VAN EEN GEHEUGENKAART
BELANGRIJK!
Vervangen van de geheugenkaart
• Probeer nooit iets in de geheugenkaartgleuf van de
camera te steken dat geen SD geheugenkaart of
MMC (MultiMediaCard) kaart is. Dit kan namelijk tot
defecten bij de camera leiden.
• Mocht water of een ongepast voorwerp ooit de
kaartsleuf binnendringen, schakel dan onmiddellijk
de camera uit, verwijder de accu en neem contact op
met de dealer of met de dichtstbijzijnde erkende
CASIO onderhoudswerkplaats.
• Verwijder de kaart nooit uit de camera terwijl de
bedrijfsindicator groen aan het knipperen is. Hierdoor
kan het opslaan van een bestand namelijk mislukken
en zelfs schade toegebracht worden aan de
geheugenkaart.
1. Druk de geheugenkaart
in de richting van de
camera en laat hem dan
los. Hierdoor komt de
kaart gedeeltelijk uit de
camera.
2. Trek de geheugenkaart uit de sleuf.
3. Leg een andere geheugenkaart in.
171
GEBRUIKEN VAN EEN GEHEUGENKAART
Formatteren van een geheugenkaart
■ Formatteren van een geheugenkaart
Mocht u een geheugenkaart formatteren dan wordt alle
data uitgewist die is opgeslagen op de kaart.
1. Steek een geheugenkaart in de camera.
2. Schakel de camera in en druk op [MENU].
BELANGRIJK!
• Gebruik voor het formatteren van een geheugenkaart
altijd de camera. Formatteren van een
geheugenkaart kan ook met een computer worden
uitgevoerd maar dat zal dataverwerking door de
camera vertragen. Bij een SD kaart, als u deze op
een computer geformatteerd wordt, kan dit er toe
leiden dat de kaart niet meer voldoet aan het SD
formaat, problemen veroorzaken met de
compatibiliteit en andere problemen met de werking.
• Merk op dat data die gewist is door formatteren van
een geheugenkaart niet meer kan worden herkregen.
Controleer dus dat u geen enkele data op de
geheugenkaart nodig heeft voordat u deze gaat
formatteren.
• Het formatteren van een geheugenkaart wist alle
bestanden, inclusief bestanden die beveiligd zijn
(pagina 152).
3. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab en
selecteer “Format” (formatteren) en druk
vervolgens op [왘].
4. Gebruik [왖] of [왔] om “Format” (formatteren)
te selecteren en druk vervolgens op [SET].
Wordt de weergavefunctie (PLAY)
ingeschakeld na het formetteren van een
geheugenkaart, dan zal de boodschap “There
are no files.” (er zijn geen bestanden
aanwezig) doodleuk verschijnen.
• Selecteer “Cancel” (annuleren) om de
formatteerfunctie te verlaten zonder te formatteren.
172
GEBRUIKEN VAN EEN GEHEUGENKAART
■ Voorzorgsmaatregelen voor de
geheugenkaart
Kopiëren van bestanden
Gebruik de onderstaande procedures om bestanden tussen
het ingebouwde geheugen en een geheugenkaart te
kopiëren.
• Mocht een geheugenkaart zich abnormaal gedragen, dan
zal hij waarschijnlijk weer normaal werken als hij opnieuw
gerformatteerd wordt. Het wordt echter aanbevolen meer
dan één geheugenkaart mee te nemen wanneer u de
camera op een plaats ver van uw huis of kantoor
gebruikt.
• Het wordt aanbevolen een geheugenkaart te formatteren
voordat u hem voor de eerste maal in gebruik neemt of
wanneer de door u gebruikte kaart de oorzaak lijkt te zijn
van abnormale beelden.
• Naarmate u meer data opneemt op en wist van een SD
geheugenkaart, verliest deze langzamerhand het
vermogen om data te behouden. Het wordt daarom
aanbevolen om SD geheugenkaarten geregeld te
formatteren.
• Controleer voordat u begint met het formatteren dat de
spanning van de camera’s accu niet te laag is. Als de
accuspanning te laag wordt tijdens het uitvoeren van het
formatteren brengt dit het risico met zich mee dat het
formatteren niet goed wordt uitgevoerd en dat de
geheugenkaart niet goed functioneert.
• U mag het accudeksel nooit openen terwijl het
formatteren uitgevoerd wordt. Dit brengt het risico met
zich mee dat de geheugenkaart niet goed functioneert.
BELANGRIJK!
• Enkel snapshots-, film-, audio snapshot- en
spraakopnamebestanden die met deze camera zijn
opgenomen kunnen worden gekopiëerd. Andere
bestanden kunnen niet worden gekopiëerd.
• Bestanden in de FAVORITE map kunnen niet
worden gekopieerd.
• Bij het kopiëren van een audio snapshot, worden
zowel het betreffende beeldbestand als het
geluidsbestand gekopieerd.
173
GEBRUIKEN VAN EEN GEHEUGENKAART
BELANGRIJK!
Kopiëren van alle bestanden in het
ingebouwde geheugen naar een
geheugenkaart
• Het is niet mogelijk te kopiëren als er niet genoeg
capaciteit is om alle beelden die u wilt kopiëren in
het geheugen te houden.
1. Steek een geheugenkaart in de camera.
2. Schakel de camera in. Schakel de
weergavefunctie (PLAY) in en druk op
[MENU].
3. Selecteer de “PLAY”
(weergave) tab,
selecteer “Copy”
(kopiëren) en druk
vervolgens op [왘].
4. Gebruik [왖] of [왔] om “Built-in
Card”
(ingebouwd geheugen
geheugenkaart) te
selecteren en druk vervolgens op [SET].
• Hierdoor wordt het kopiëren gestart en de
boodschap “Busy.... Please Wait…” (bezig…
wachten a.u.b…) getoond.
• Nadat het kopiëren voltooid is toont het beeldscherm
het laatste bestand in de map.
174
GEBRUIKEN VAN EEN GEHEUGENKAART
4. Gebruik [왖] of [왔] om “Copy” (kopiëren) te
Kopiëren van een specifiek bestand van
een geheugenkaart naar het ingebouwde
geheugen
selecteren en druk vervolgens op [SET].
• Hierdoor wordt het kopiëren gestart en de
boodschap “Busy.... Please Wait…” (bezig…
wachten a.u.b…) getoond.
Bestanden kunnen per stuk van een geheugenkaart naar
het ingebouwde geheugen worden gekopieerd. Het is niet
mogelijk een batchbestand met meerdere bestanden aan
te maken.
• Het bestand verschijnt opnieuw op het beeldscherm
nadat het kopiëren voltooid is.
• Herhaal de stappen 3 tot en met 4 om eventueel
andere beelden te kopiëren, indien dit gewenst is.
1. Voer de stappen 1 tot en met 3 van de
5. Druk op [MENU] om de kopieerfunctie te
procedure onder “Kopiëren van alle
bestanden in het ingebouwde geheugen naar
een geheugenkaart” uit.
verlaten.
LET OP
2. Gebruik [왖] of [왔] om “Card
Built-in”
(geheugenkaart
ingebouwd geheugen) te
selecteren en druk vervolgens op [SET].
• Bestanden worden gekopieerd naar de map in het
ingebouwde geheugen waarvan de naam het
grootste nummer heeft.
3. Gebruik [왗] of [왘] om het bestand te
selecteren dat u wilt kopiëren.
175
AFDRUKKEN VAN BEELDEN
AFDRUKKEN VAN BEELDEN
■ Direct afdrukken met een printer die
uitgerust is met een kaartgleuf of die USB
DIRECT-PRINT of PictBridge ondersteunt
Een digitale camera geeft u een aantal verschillende
methoden voor het afdrukken van de beelden die hij heeft
opgenomen. De drie belangrijkste afdrukmethoden worden
hieronder beschreven. Gebruik de methode die het beste
past bij uw behoefte.
Gebruik de DPOF functie van de camera op de beelden te
specificeren die u wilt afdrukken en om te specificeren
hoeveel kopieën u wilt laten afdrukken. Om de beelden
vervolgens af te drukken kunt u de geheugenkaart in de
printer steken die voorzien is van een kaartgleuf of u kunt
de camera aansluiten op een printer die USB DIRECTPRINT of PictBridge ondersteunt. Zie “DPOF” (pagina 177)
en “Gebruiken van PictBridge en USB DIRECT-PRINT”
(pagina 180) voor nadere details.
■ Professionele afdrukdienst
Met de DPOF functie van de camera kunt u specificeren
welke beelden u wilt afdrukken en hoeveel afdrukken u wilt
hebben. Zie “DPOF” (pagina 177) voor nadere details.
LET OP
• Sommige afdrukdiensten ondersteunen mogelijk niet
DPOF of kunnen mogelijk andere drukprotocollen
ondersteunen. Gebruik in dit geval een protocol dat
ondersteund wordt door de afdrukdienst om de
beelden te specificeren die u afgedrukt wilt hebben.
176
AFDRUKKEN VAN BEELDEN
■ Afdrukken met een computer
DPOF
Windows gebruikers
De camera wordt geleverd met de Photo Loader en
Photohands applicaties die op een Windows computer
geïnstalleerd kunnen worden voor het oversturen, het
beheren en het afdrukken van beelden. Zie “Gebruik van
de camera met een Windows computer” (pagina’s 186,
204) voor nadere details.
De letters “DPOF” zijn de afkorting van “Digital
Print Order Format” hetgeen een formaat is
voor opnemen op een geheugenkaart of een
ander medium met informatie welke digitale
camerabeelden afgedrukt dienen te worden
en hoeveel kopieën.
Daarna kunt u op een DPOF-compatibele
printer of bij een professionele drukkerij
afdrukken maken overeenkomstig de
instellingen voor de bestandsnaam en het
aantal kopieën zoals opgeslagen is op de
kaart.
Met deze camera kunt u beelden selecteren door ze te
bekijken via het beeldscherm zonder dat het nodig is dat u
de bestandnamen en hun locatie in het geheugen, enz.
dient te onthouden.
Macintosh gebruikers
De camera wordt geleverd met Photo Loader voor
Macintosh die geïnstalleerd kan worden voor het
oversturen en het beheren van beelden maar niet voor het
afdrukken ervan. Gebruik los in de handel verkrijgbare
software voor het afdrukken van de beelden met een
Macintosh. Zie “Gebruik van de camera met een Macintosh
computer” (pagina’s 194, 217) voor nadere details.
■ DPOF instellingen
Bestandsnaam,
aantal kopieën,
datum
177
AFDRUKKEN VAN BEELDEN
5. Specificeer het aantal kopieën m.b.v. [왖] en
Configureren van de afdrukinstellingen
voor een enkel beeld
[왔].
• U kunt maximaal 99 specificeren voor het aantal
kopieën. Specificeer 00 als u het beeld niet afgedrukt
wilt hebben.
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
[MENU].
6. Druk op [BS] zodat
2. Selecteer de “PLAY”
“On” (aan) wordt
getoond om
datumafstempeling
voor de afdrukken in
te schakelen.
(weergave) tab,
selecteer “DPOF” en
druk vervolgens op
[왘].
• “On” (aan) geeft aan dat
tijdsvastlegging (date
stamping) ingeschakeld
is.
3. Selecteer “Select images” (selecteer beelden)
m.b.v. [왖] en [왔] en druk daarna op [왘].
• Druk op [BS] zodat “Off” (uit) getoond wordt om
datumafstempeling voor de afdrukken uit te
schakelen.
4. Toon het te gewenste
beeld m.b.v. [왗] en [왘].
• Herhaal de stappen 4 tot en met 6 als u andere
beelden wilt configureren voor het afdrukken.
7. Druk op [SET] om ze toe te passen nadat alle
instellingen zijn zoals u wilt.
178
AFDRUKKEN VAN BEELDEN
5. Druk op [BS] zodat “On” (aan) wordt getoond
Configureren van de afdrukinstellingen
voor alle beelden
om datumafstempeling voor de afdrukken in
te schakelen.
• “On” (aan) geeft aan dat datumafstempeling (date
stamping) ingeschakeld is.
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
[MENU].
• Druk op [BS] zodat “Off” (uit) getoond wordt om
datumafstempeling voor de afdrukken uit te
schakelen.
2. Selecteer de “PLAY” (weergave) tab, selecteer
“DPOF” en druk vervolgens op [왘].
6. Druk op [SET] om ze toe te passen nadat alle
3. Selecteer “All images” (alle beelden) m.b.v.
instellingen zijn zoals u wilt.
[왖] en [왔] en druk daarna op [왘].
4. Specificeer het aantal
kopieën m.b.v. [왖] en
[왔].
• U kunt maximaal 99
specificeren voor het
aantal kopieën.
Specificeer 00 als u het
beeld niet afgedrukt wilt
hebben.
179
AFDRUKKEN VAN BEELDEN
BELANGRIJK!
Gebruiken van PictBridge en USB
DIRECT-PRINT
• De DPOF instellingen worden niet automatisch
gewist nadat het afdrukken voltooid is. Dit houdt in
dat als u een andere afdrukbediening uitvoert zonder
eerst de DPOF instellingen te wissen, het afdrukken
zal plaatsvinden in overeenstemming met de laatste
instellingen die u configureerde. Wilt u voorkomen
dat dit gebeurt, voer dan de procedure uit onder
“Configureren van de afdrukinstellingen voor alle
beelden” (pagina 179) en verander het aantal
afdrukken naar “00”. Daarna kunt u de nieuwe DPOF
instellingen configureren zoals u wenst.
• Brengt u een geheugenkaart naar een professionele
afdrukdienst vergeet dan niet te vertellen dat de
kaart DPOF instellingen bevat met informatie over
het aantal afdrukken. Als u dit niet doet kan het
bedrijf (fotozaak) dat afdrukdiensten verleent
mogelijk alle beelden afdrukken zonder acht te slaan
op de DPOF instellingen of kunnen datumafdrukken
mogelijk niet worden uitgevoerd.
• Merk op dat sommige professionele afdrukdiensten
DPOF drukken niet ondersteunen. Controleer dit
voordat u een bestelling plaatst bij die afdrukdienst.
• Sommige printers kunnen instellingen hebben die de
datumafstempeling (date stamp) en/of het DPOF
afdrukken uitschakelen. Zie de gebruiksaanwijzing
van de printer voor details aangaande het
inschakelen van deze functies.
U kunt de camera direct op een
printer aansluiten die PictBridge of
USB DIRECT-PRINT ondersteunt
waarna u beelden kunt selecteren
en afdrukken m.b.v. het
beeldscherm en de
bedieningsorganen van de camera.
Met de DPOF ondersteuning
(pagina 177) kunt u ook
specificeren welke beelden u wilt
afdrukken en hoeveel afdrukken u
wilt hebben.
• PictBridge is een standaard die
samengesteld werd door de
Camera en Imaging Products
Association (CIPA).
• USB DIRECT-PRINT is een
standaard die voorgesteld werd
door de Seiko Epson
maatschappij.
180
AFDRUKKEN VAN BEELDEN
1. Druk op [MENU].
4. Sluit de USB kabel die met de camera
gebundeld is aan op de USB slede en op een
printer.
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab,
selecteer “USB” en druk vervolgens op [왘].
3. Selecteer de gewenste instelling m.b.v. [왖] en
USB poort
USB kabel
(gebundeld)
Aansluiting B
[왔] en druk vervolgens op [SET].
Bij aansluiten op dit type toestel:
Selecteer deze
instelling:
Computer of printer die
compatibel is met USB DIRECTPRINT
Mass Storage
(massageheugen)
(USB DIRECT-PRINT)
Printer compatibel met PictBridge
PTP (PictBridge)
Aansluiting A
[
• Mass Storage (massageheugen) (USB DIRECTPRINT) zorgt er voor dat de camera de computer
beschouwt als een extern opslagmedium. Gebruik
deze instelling voor het allerdaagse oversturen van
beelden van de camera naar de computer (waarbij u
dan de meegeleverde Photo Loader applicatie kunt
gebruiken).
] (USB poort)
• Sluit tevens de netadapter aan op de USB slede en
steek de netadapter aan op een stopcontact.
• Werkt de camera op de accu zonder gebruik van de
netadapter dan dient u er op te letten dat de accu
volledig opgeladen is.
• Er verschijnt niets op het beeldscherm van de
camera als de camera zich op de USB slede bevindt
terwijl de gebundelde AV kabel aangesloten is op de
slede. Let erop dat u aansluiting van de AV kabel
met de slede verbreekt als u het beeldscherm van de
camera wilt gebruiken om beelden te bekijken.
• PTP (PictBridge) vereenvoudigt het oversturen van
beelddata naar het aangesloten toestel.
181
AFDRUKKEN VAN BEELDEN
5. Schakel de camera uit en zet daarna de
10. Selecteer het
camera op de USB slede.
papierformaat dat u
wilt gebruiken om af te
drukken m.b.v. [왖] en
[왔] en druk op [SET].
6. Schakel de printer in.
7. Leg papier in de printer voor het afdrukken
• Hieronder volgen de
afdrukformaten die
beschikbaar zijn.
3.5˝ × 5˝
5˝ × 7˝
4˝ × 6˝
A4
8.5˝ × 11˝
By Printer (door de printer)
van beelden.
8. Druk op de [USB] toets
van de USB slede.
• Dit toont het afdrukmenu
op het beeldscherm van
de camera.
• Door selecteren van “By Printer (door de printer)”
wordt afgedrukt op het papierformaat dat op de
printer wordt geselecteerd.
9. Selecteer “Paper Size” (papierformaat) m.b.v.
[왖] en [왔] en druk op [왘].
• Welke papierformaatinstellingen beschikbaar zijn
hangt af van de aangesloten printer. Zie de
gebruiksaanwijzing die met de printer wordt mee
geleverd voor volledige details.
182
AFDRUKKEN VAN BEELDEN
11. Specificeer de gewenste afdrukmogelijkheid
12. Gebruik [왖] en [왔] op het beeldscherm van de
m.b.v. [왖] , [왔].
camera om “Print” (afdrukken) te selecteren
en druk vervolgens op [SET].
• Om een enkel beeld af te drukken: Selecteer “1
Image” (1 beeld) en druk daarna op [SET]. Selecteer
vervolgens het beeld dat u wilt afdrukken m.b.v. [왗]
en [왘].
• Hierdoor wordt het afdrukken gestart en verschijnt de
boodschap “Busy…. Please wait…” (wachten aub)
op het beeldscherm. De boodschap zal na korte tijd
verdwijnen zelfs als het afdrukken nog steeds
plaatsvindt. Als op een cameratoets gedrukt wordt
terwijl het afdrukken nog plaats vindt, verschijnt de
boodschap opnieuw.
• Om meerdere of alle beelden af te drukken:
Selecteer “DPOF Printing” en druk daarna op [SET].
Door deze optie te selecteren worden alle beelden
afgedrukt die geselecteerd zijn met de DPOF
instellingen. Zie pagina 178 voor meer informatie.
• Het afdrukmenu verschijnt nadat het afdrukken is
voltooid.
• U kunt datumafstempeling beurtelings in- en
uitschakelen door op [BS] te drukken. De
datumafstempeling wordt afgedrukt als “On” (aan) op
het beeldscherm wordt getoond. “On” (aan) geeft
aan dat de datumafstempeling ingeschakeld is.
• Als u “1 Image” (1 beeld) selecteerde in stap 11, dan
kunt u een ander beeld selecteren en deze stap
herhalen om af te drukken.
13. Druk nadat u klaar bent met het afdrukken op
de [USB] toets van de USB slede en schakel
vervolgens de camera uit.
183
AFDRUKKEN VAN BEELDEN
• Specificeren van het afdrukken van de datum wanneer
het afdrukken wordt uitgevoerd door een
afdrukdienstverleningsbedrijf.
– Sommige afdrukdienstverleningsbedrijven
ondersteunen het afdrukken van de datum niet. Vraag
bij de winkel om meer informatie voordat u afdrukken
laat maken.
Datumafdruk
Eén van de hier onder beschreven procedures kan worden
gebruikt om opnamedata af te drukken bij de
beeldafdrukken. Voor een correcte datumafdruk dient de
huidige datum bij de camera ingesteld te zijn voordat het
beeld wordt opgenomen.
• Specificeren van de datumafdruk met DPOF instellingen
(pagina 178)
– Sommige printers hebben mogelijk instellingen die
afdrukken met tijdafstempeling en/of DPOF kunnen
uitschakelen. Zie ook de gebruiksaanwijzingen die met
de printer meegeleverd is voor details aangaande deze
functies en kenmerken.
– Merk op dat sommige professionele
afdrukdienstverleningen het maken van DPOF
afdrukken niet ondersteunen. Vraag dit na bij de winkel
voordat u afdrukken laat maken.
• Specificeren van het afdrukken van de datum met de
Photohands software die met de camera meegeleverd
wordt.
– Zie pagina 24 van de gebruiksaanwijzingen van
Photohands voor details. De gebruiksaanwijzingen van
Photohands is meegeleverd als een PDF bestand op de
CD-ROM die met de camera meegeleverd wordt.
■ Voorzorgsmaatregelen voor het afdrukken
• Zie de documentatie niet met uw printer wordt
meegeleverd voor informatie aangaande de drukkwaliteit
en de papierinstellingen.
• Neem contact op met de fabrikant van de printer voor
nadere informatie aangaande modellen die PictBridge en
USB DIRECT-PRINT en opwaarderingen (upgrade), enz.
ondersteunen.
• Verbreek nooit de aansluiting van de USB kabel of bedien
de camera of de USB slede nooit tijdens het afdrukken.
Hierdoor zal namelijk een foutlezing optreden bij de
printer.
184
AFDRUKKEN VAN BEELDEN
PRINT Image Matching III
Exif Print
Beelden bevatten PRINT Image
Matching III data (functie instelling en
andere camera instelinformatie). Een
printer die Print Image Matching III
ondersteunt leest deze data en stelt het
afgedrukte beeld automatisch bij zodat
de beelden worden afgedrukt op de
manier die u in gedachten had toen u
de beelden opnam.
Exif Print is een
internationaal ondersteund,
open standaard
bestandformaat waarmee
het mogelijk is om
levendige digitale beelden
met getrouwe kleuren weer
te geven. Bij Exif 2.2
bevatten bestanden een
groot aantal data
aangaande de opname
omstandigheden die door
een Exif Print printer
kunnen worden
geïnterpreteerd om
afdrukken te produceren die
er beter uit zien.
* Seiko Epson Corporation heeft de
auteursrechten voor PRINT Image
Matching en PRINT Image Matching III.
BELANGRIJK!
• Informatie aangaande de beschikbaarheid van Exif
Print compatibele printermodellen kan verkregen
worden bij elke fabrikant van printers.
185
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
Na de USB slede te hebben gebruikt om een USB
aansluiting te maken tussen de camera en de computer,
kunt u de computer gebruiken om beelden in het
bestandsgeheugen te bekijken en een kopie op te slaan op
de harde schijf van de computer of een ander
opslagmedium. Om dit te bewerkstelligen dient u eerst de
USB driver te installeren op de computer vanaf de CDROM die meegeleverd wordt met de camera.
Merk op dat de procedure die u dient te volgen afhangt van
of u een computer gebruikt die onder Windows (zie
hieronder) of onder Macintosh (zie pagina 194) draait.
Gebruik van de camera met een Windows
computer
Hieronder volgende de algemene stappen voor het
bekijken en kopiëren van bestanden van een computer die
draait onder Windows. U kunt details aangaande elke
bedieningshandeling vinden in de procedures die hieronder
uiteen gezet worden. Merk op dat u tevens dient te
verwijzen naar de documentatie die meegeleverd wordt
met uw computer voor overige informatie aangaande de
USB aansluitingen, enz.
1. Als uw computer onder Windows 98SE of 98 draait,
installeer dan het USB aanstuurprogramma op uw
computer.
• U hoeft deze stap slechts eenmaal uit te voeren,
nameljk de eerste maal dat u op uw computer aansluit.
• Als u Windows XP, 2000, of Me gebruikt is het
overbodig om het USB aanstuurprogramma te
installeren.
2. Gebruik de USB slede om een aansluiting tot stand te
brengen tussen de camera en de computer.
3. Bekijk en kopiëer de gewenste beelden.
186
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
BELANGRIJK!
• Bij een lage accuspanning kan de camera plotseling
uitgeschakeld worden tijdens het uitvoeren van
datacommunicatie. Het wordt aanbevolen de
speciale netadapter te gebruiken om de camera van
stroom te voorzien tijdens datacommunicatie.
• Werkt de camera op de accu zonder gebruik van de
netadapter dan dient u er op te letten dat de accu
volledig opgeladen is.
• Als u bestanden wilt overzetten van het ingebouwde
geheugen van de camera naar een computer, let er
dan op dat er zich geen geheugenkaart bevindt in de
camera voordat u de camera op de USB slede plaatst.
• Deze camera ondersteunt het USB 2.0 Hi-Speed
protocol.
Hoewel deze camera gebruikt kan worden met een
computer die enkel het USB 1.1 protocol
ondersteunt, kunnen data sneller worden
overgebracht wanneer het USB 2.0 Hi-Speed
protocol ondersteund wordt. Merk op dat bij
bepaalde modellen computers, het aansluiten op een
hub en andere omstandigheden van het systeem er
toe kunnen leiden dat het overbrengen van data
wordt vertraagd en dat er mogelijke problemen met
de werking kunnen ontstaan.
Breng geen aansluiting tot stand tussen de camera
en de computer voordat u de USB driver installeert
bij de computer. Doet u dat wel dan zal de computer
niet in staat zijn de camera te herkennen.
• Bij het gebruik van Windows 98SE en 98 is het nodig
om de USB driver te installeren. Sluit de camera niet
aan op een computer die onder één van de
bovengenoemde besturingssystemen draait zonder de
USB driver eerst te installeren.
• Wanneer u Windows XP, 2000 en Me gebruikt is het
niet nodig om de USB driver te installeren.
187
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
1. Wat u het eerst dient te doen hangt af van of
2. Leg de gebundelde CD-ROM in de CD-ROM
uw computer draait onder Windows XP, 2000,
Me, 98SE en 98.
drive van uw computer.
• Gebruik de CD-ROM waarvan het label met de
inhoud “USB driver” (USB aansturingsprogramma)
toont.
Windows 98SE/98 gebruikers
• Start vanaf stap 2 om het USB aanstuurprogramma
te installeren.
3. Click op een menuscherm dat verschijnt op
“Nedelands”.
• Merk op dat de voorbeeldinstallatie die hier wordt
gepresenteerd Windows 98 gebruikt.
4. Klik [USB driver B] en vervolgens [Installeer].
Windows XP/2000/Me gebruikers
• Hierdoor wordt het installeren gestart.
• Het installeren van het USB aanstuurprogramma is
overbodig zodat u meteen door kunt gaan naar stap 6.
• Volg de aanwijzingen die op het beeldscherm
verschijnen om de installatie te voltooien.
• De volgende stappen laten zien hoe het installeren in
zijn werk gaat bij de Engelse versie van Windows.
188
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
5. Klik wanneer het laatste instelscherm
verschijnt op de [Uitgang] toets van het CDROM menu om het menu te verlaten en
verwijder de CD-ROM uit uw computer.
5,3V gelijkspanning
[DC IN 5.3V]
• Bij bepaalde computer besturingssystemen
verschijnt een boodschap om u er toe aan te sporen
uw computer te herstarten. Het CD-ROM menu
verschijnt opnieuw nadat uw computer opnieuw
gestart is. Klik op de [Uitgang] toets van het CDROM menu om het menu te verlaten en verwijder de
CD-ROM uit uw computer.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
6. Sluit de gebundelde netadapter aan op de [DC
IN 5.3V] (5,3V gelijkspanningsingang)
aansluiting van de USB slede en steek de
stekker in het stopcontact.
• Werkt de camera op de accu zonder gebruik van de
netadapter dan dient u er op te letten dat de accu
volledig opgeladen is.
• Merk op dat de vorm van de netadapter afhangt van
het land waar de camera wordt aangeschaft.
5,3V gelijkspanning
[DC IN 5.3V]
189
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
7. Schakel de camera uit, en sluit de USB kabel
8. Druk eerst op de spanningstoets van de
die met de camera gebundeld is aan op de
USB slede en op de USB poort van uw
computer.
USB poort
USB kabel
(gebundeld)
camera en druk vervolgens op de [MENU]
toets.
9. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab,
selecteer “USB” en druk vervolgens op [왘].
Aansluiting B
10. Selecteer de “Mass Storage (USB DIRECTPRINT)” (massageheugen) m.b.v. [왖] en [왔]
en druk vervolgens op [SET].
Aansluiting A
11. Schakel de camera uit.
[
] (USB poort)
• Let op bij het aansluiten van de USB kabel op de
USB slede dat uw computer. USB poorten en
kabelstekkers een speciale vorm hebben die maar
op één manier past.
• Steek de USB kabelstekkers stevig en zover
mogelijk in de poorten. Als de aansluitingen niet
goed tot stand zijn gebracht, zal een juiste werking
niet plaats kunnen vinden.
190
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
12. Plaats de camera in de USB slede.
• Door indrukken van de [USB] toets wordt de USB
functie ingeschakeld waardoor de [USB] indicator
van de USB slede groen gaat branden (pagina 226).
• Plaats de camera niet op de USB slede wanneer hij
nog ingeschakeld is.
• Op dat moment zullen sommige besturingssystemen
een “Verwisselbare schijf” dialoogvenster
weergegeven. Als uw besturingssysteem dat doet,
sluit het dialoogvenster dan.
[USB] indicator
13. Druk op de [USB] toets van de USB slede.
• Dit zal er voor zorgen dat de computer een hardware
profiel creëert voor het ingebouwde geheugen van de
camera of voor de geheugenkaart die in de camera
geladen is. U hoeft het USB aansturingsprogramma
(ook wel driver genoemd) niet elke keer opnieuw te
installeren. Nadat het programma eenmaal
geïnstalleerd kan de computer zowaar het
ingebouwde geheugen van de camera of de
geheugenkaart erin herkennen wanneer u een USB
aansluiting aanbrengt tussen de camera en uw
computer.
[USB] toets
191
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
14. Dubbelklik “Deze computer” op uw computer.
19. Voer afhankelijk van het besturingssysteem
één van de volgende procedures uit om de
bestanden op te slaan, indien u dat wilt.
• Als uw computer onder Windows XP draait, klik dan
op [Start] en vervolgens op [Deze computer].
Windows 2000, Me, 98SE, 98
15. Dubbelklik “Verwisselbare schijf”.
1. Klik in het bestandsgeheugen (verwisselbare schijf)
van de camera bij de “DCIM” map op de rechtertoets
van de muis.
• Uw computer ziet het bestandengeheugen als een
uitneembare disk.
16. Dubbelklik de “DCIM” map.
2. Klik [Kopiëren] in het snelkoppelmenu dat verschijnt.
3. Dubbelklik op [Mijn documenten] om dit te openen.
17. Dubbelklik de map die het gewenste beeld
4. Klik in het [Bewerken] menu van Mijn documenten op
[Plakken].
bevat.
• Hierdoor wordt de “DCIM” map (die de
beeldbestanden bevat) gekopieerd naar de “Mijn
documenten” map.
18. Dubbelklik het bestand dat het beeld bevat
dat u wilt bekijken.
• Zie “Geheugenmapstructuur” op pagina 201 voor
informatie aangaande bestandnamen.
LET OP
• Als u een geroteerd beeld op uw computer opent,
verschijnt de originele niet-geroteerde versie (pagina
141). Dit is het zelfde voor een geroteerd beeld dat
geopend wordt vanuit het geheugen van de camera
en voor een geroteerd beeld dat gekopieerd is naar
de harde schijf van uw computer.
192
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
Windows XP
BELANGRIJK!
1. Klik in het bestandsgeheugen (verwisselbare schijf)
van de camera bij de “DCIM” map op de rechtertoets
van de muis.
• Gebruik uw computer nooit om beelden die
opgeslagen zijn in het bestandgeheugen van de
camera of op de geheugenkaart te bewerken,
wissen, verplaatsen of hernoemen. Dit kan namelijk
problemen veroorzaken bij de beeldbeheerdata die
door de camera gebruikt wordt waardoor het
onmogelijk kan worden om beelden via de camera
weer te geven of er kan een foutlezing verkregen
worden bij de waarde die getoond wordt door de
camera voor het aantal beelden. Kopiëer de beelden
eerst naar uw computer voordat u ze bewerkt, wist,
verplaatst of hernoemt.
2. Klik [Kopiëren] in het snelkoppelmenu dat verschijnt.
3. Klik op [Start] en daarna op [Mijn documenten].
4. Klik in het [Bewerken] menu van Mijn documenten op
[Plakken].
• Hierdoor wordt de “DCIM” map (die de
beeldbestanden bevat) gekopieerd naar de “Mijn
documenten” map.
LET OP
20. Gebruik afhankelijk van de versie van
• Heeft u reeds een map met de naam “DCIM” in de
map “Mijn Documenten” dan kunt u de procedure
onder stap 19 uitvoeren om de bestaande “DCIM”
map te overschrijven (vervangen) door de nieuw
opgeslagen map. Als u de inhoud van de bestaande
“DCIM” map wilt opslaan, verander de naam en
verplaats de map naar een andere plaats voordat u
een nieuwe “DCIM” map aanmaakt en opslaat.
Windows die u gebruikt één van de volgende
procedures om de USB aansluiting tot een
einde te brengen.
Windows XP/98SE/98 gebruikers
Na op de [USB] toets op de USB slede te hebben
gedrukt en te hebben gecontroleerd dat de [USB]
indicator niet langer brandt, verwijder pas daarna de
camera van de USB slede.
193
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
Windows 2000/Me gebruikers
Gebruik van de camera met een
Macintosh computer
Klik kaartonderhoud in de taaklade en schakel de
stationsletter uit dat toegewezen is aan de camera. Na
op de [USB] toets op de USB slede te hebben gedrukt
en te hebben gecontroleerd dat de [USB] indicator niet
langer brandt, verwijder pas daarna de camera van de
USB slede.
Hieronder volgend de algemene stappen voor het bekijken
en kopiëren van bestanden van een computer die draait
onder Macintosh.
U kunt details aangaande elke bedieningshandeling vinden
in de procedures die hieronder uiteen gezet worden. Merk
op dat u tevens dient te verwijzen naar de documentatie
die meegeleverd wordt met uw Macintosh voor overige
informatie aangaande de USB aansluiting, enz.
■ Voorzorgsmaatregelen voor de USB
aansluiting
BELANGRIJK!
• Laat hetzelfde beeld niet voor lange tijd op het
beeldscherm van uw computer staan. Hierdoor kan het
beeld “inbranden” op het scherm.
• Verbreek nooit de aansluiting van de USB kabel of bedien
de camera of de USB slede nooit terwijl data
communicatie aan de gang is. Hierdoor kan data
beschadigd raken.
• Deze camera ondersteunt bediening niet met een
computer die draait onder Mac OS 8.6 of eerder, of
Mac OS X 10.0. Als u een Macintosh computer
gebruikt die draait onder Mac OS 9 of OS X (10.1,
10.2, 10.3 of 10.4), gebruik dan de standaard USB
driver die meegeleverd wordt met uw
besturingssysteem (OS).
1. Gebruik de USB slede om een aansluiting tot stand te
brengen tussen de camera en uw Macintosh.
2. Bekijk en kopiëer de gewenste beelden.
194
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
1. Sluit de gebundelde netadapter aan op de [DC
BELANGRIJK!
IN 5.3V] (5,3V gelijkspanningsingang)
aansluiting van de USB slede en steek de
stekker in het stopcontact.
• Als u bestanden wilt overzetten van het ingebouwde
geheugen van de camera naar een computer, let er
dan op dat er zich geen geheugenkaart bevindt in de
camera voordat u de camera op de USB slede
plaatst.
• Deze camera ondersteunt het USB 2.0 Hi-Speed
protocol.
Hoewel deze camera gebruikt kan worden met een
computer die enkel het USB 1.1 protocol
ondersteunt, kunnen data sneller worden
overgebracht wanneer het USB 2.0 Hi-Speed
protocol ondersteund wordt. Merk op dat bij
bepaalde modellen computers, het aansluiten op een
hub en andere omstandigheden van het systeem er
toe kunnen leiden dat het overbrengen van data
wordt vertraagd en dat er mogelijke problemen met
de werking kunnen ontstaan.
• Werkt de camera op de accu zonder gebruik van de
netadapter dan dient u er op te letten dat de accu
volledig opgeladen is.
• Merk op dat de vorm van de netadapter afhangt van
het land waar de camera wordt aangeschaft.
195
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
2. Schakel de camera uit, en sluit de USB kabel
die met de camera gebundeld is aan op de
USB slede en op de USB poort van uw
computer.
5,3V gelijkspanning
[DC IN 5.3V]
USB poort
USB kabel
(gebundeld)
Aansluiting B
Aansluiting A
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
[
] (USB poort)
• Let op bij het aansluiten van de USB kabel op de
USB slede dat uw computer. USB poorten en
kabelstekkers een speciale vorm hebben die maar
op één manier past.
• Steek de USB kabel stevig en zover mogelijk in de
poorten. Als de aansluitingen niet goed tot stand zijn
gebracht, zal een juiste werking niet plaats kunnen
vinden.
5,3V gelijkspanning
[DC IN 5.3V]
196
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
3. Druk eerst op de spanningstoets van de
8. Druk op de [USB] toets van de USB slede.
camera en druk vervolgens op de [MENU]
toets.
• Door indrukken van de [USB] toets wordt de USB
functie ingeschakeld waardoor de USB indicator van
de USB slede groen gaat branden (pagina 226).
4. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab,
9. Uw computer ziet het bestandengeheugen als
selecteer “USB” en druk vervolgens op [왘].
een uitneembare disk.
5. Selecteer de “Mass Storage (USB DIRECT-
• Het uiterlijk van de drive icoon hangt af van de Mac
OS versie die u in gebruik heeft.
PRINT)” (massageheugen) m.b.v. [왖] en [왔]
en druk vervolgens op [SET].
• Uw Macintosh zat het bestandgeheugen zien als een
drive telkens wanneer u een USB aansluiting tot
stand brengt tussen de camera en uw Macintosh.
6. Schakel de camera uit.
7. Plaats de camera in de USB slede.
10. Dubbelklik de drive icoon voor het
• Plaats de camera niet op de USB slede wanneer hij
nog ingeschakeld is.
bestandengeheugen, de “DCIM” map en dan
de map die het gewenste beeld bevat.
[USB] indicator
[USB] toets
197
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
11. Dubbelklik het bestand dat het beeld bevat
BELANGRIJK!
dat u wilt bekijken.
• Gebruik uw computer nooit om beelden die
opgeslagen zijn in het ingebouwde geheugen van de
camera of op de geheugenkaart te bewerken,
wissen, verplaatsen of hernoemen. Dit kan namelijk
problemen veroorzaken bij de beeldbeheerdata die
door de camera gebruikt wordt waardoor het
onmogelijk kan worden om beelden via de camera
weer te geven of er kan een grote afwijking
verkregen worden in de waarde die getoond wordt
door de camera voor het aantal beelden. Kopiëer de
beelden eerst naar uw computer voordat u ze
bewerkt, wist, verplaatst of hernoemt.
• Zie “Geheugenmapstructuur” op pagina 201 voor
informatie aangaande bestandnamen.
LET OP
• Als u een geroteerd beeld op uw Macintosh opent,
verschijnt de originele niet-geroteerde versie (pagina
141). Dit is het zelfde voor een geroteerd beeld dat
geopend wordt vanuit het geheugen van de camera
en voor een geroteerd beeld dat gekopieerd is naar
de harde schijf van uw Macintosh.
12. Sleep de “DCIM” map naar de gewenste map
13. Sleep de drive icoon die de camera voorstelt
op uw computer om alle bestanden in het
bestandengeheugen te kopiëren naar de
harde schijf van uw Macintosh.
naar de vuilnisbak om de USB aansluiting tot
een einde te brengen.
14. Druk op de [USB] toets van de USB slede.
Verwijder de camera van de USB slede na
eerst gecontroleerd te hebben dat de [USB]
indicator niet langer brandt.
198
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
■ Voorzorgsmaatregelen voor de USB
aansluiting
Gebruiken van een geheugenkaart om
beelden over te schrijven naar een computer
• Laat hetzelfde beeld niet voor lange tijd op het
beeldscherm van uw computer staan. Hierdoor kan het
beeld “inbranden” op het scherm.
• Verbreek nooit de aansluiting van de USB kabel of bedien
de camera of de USB slede nooit terwijl data
communicatie aan de gang is. Hierdoor kan data
beschadigd raken.
De procedures in dit hoofdstuk beschrijven hoe beelden
van de camera m.b.v. een geheugenkaart kunnen worden
overgeschreven naar uw computer.
Gebruiken van een computer met een ingebouwde SD
geheugenkaartsleuf
Steek de SD geheugenkaart direct in de sleuf.
Gebruiken van een computer met een ingebouwde PC
kaartsleuf
Gebruik een los verkrijgbare PC kaartadapter (voor een SD
geheugenkaart of MMC). Zie voor volledige details de
gebruikersdocumentatie die meegeleverd wordt met de PC
kaartadapter en die van de computer.
199
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
Gebruiken van een los verkrijgbare SD geheugenkaart
lezer/schrijver
Zie voor details aangaande het gebruik de
gebruikersdocumentatie die meegeleverd wordt met de SD
geheugenkaart lezer/schrijver.
Geheugendata
Met deze camera opgenomen beelden en andere data
worden in het geheugen opgeslagen m.b.v. het DCF
(Design rule for Camera File system) protocol. Het DCF
protocol is ontworpen om het gemakkelijker te maken om
beelden en andere data uit te wisselen tussen digitale
camera’s en andere apparaten.
DCF protocol
DCF apparaten (digitale camera’s, printers, enz.) kunnen
beelden uitwisselen met elkaar. Het DCF protocol definiëert
een formaat voor beeldbestanddata en de mapstructuur
voor het camerageheugen zodat beelden bekeken kunnen
worden met een DCF camera van een andere fabrikant of
afgedrukt kunnen worden met een DCF printer.
Gebruiken van een los verkrijgbare PC kaart lezer/
schrijver en de PC kaartadapter (voor een SD
geheugenkaart of MMC)
Zie voor details aangaande het gebruik de
gebruikersdocumentatie die meegeleverd wordt met de PC
kaart lezer/schrijver en de PC kaartadapter.
200
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
Geheugenmapstructuur
■ Inhoud van mappen en bestanden
■ Mapstructuur
• DCIM map
Map die alle digitale camerabestanden opslaat
DCIM
(DCIM map)
(Opslagmap)
(Beeldbestand)
(Filmbestand)
(Audiobestand)
(Audio snapshot beeldbestand)
(Audio snapshot audiobestand)
101CASIO
102CASIO
(Opslagmap)
(Opslagmap)
...
100CASIO
CIMG0001.JPG
CIMG0002.AVI
CIMG0003.WAV
CIMG0004.JPG
CIMG0004.WAV
...
...
FAVORITE*
...
CIMG0001.JPG
CIMG0002.JPG
MISC
• Opslagmap
Map voor het opslaan van bestanden die zijn gecreëerd
met de digitale camera
• Beeldbestand
Bestand dat een beeld bevat dat opgenomen is met de
digitale camera (Bestandnaam extensie: JPG)
• Filmbestand
Bestand dat een film bevat die opgenomen is met de
digitale camera (Bestandnaam extensie: AVI)
(FAVORITE map)
(Opslagbestand)
(Opslagbestand)
• Audiobestand
Bestand dat een geluidsopname bevat (bestandnaam
extensie: WAV)
(DPOF file folder)
AUTPRINT.MRK
SCENE
(DPOF bestand)
• Audio snapshot beeldbestand
Bestand dat het beeldgedeelte bevat van een audio
snapshot (bestandnaam extensie: JPG)
(Snapshot BEST SHOT map)
...
US600001.JPE
US600002.JPE
MSCENE*
(Snapshot gebruikersinstellingenbestand)
(Snapshot gebruikersinstellingenbestand)
• Audio snapshot audiobestand
Bestand dat het audiogedeelte bevat van een audio
snapshot (bestandnaam extensie: WAV)
(Film BEST SHOT map)
...
US600001.JPE
US600002.JPE
STARTING.JPG*
• FAVORITE folder (alleen voor het ingebouwde geheugen)
Map die favoriete beeld bestanden bevat
(Beeldgrootte: 320 × 240 beeldpunten)
(Film gebruikersinstellingenbestand)
(Film gebruikersinstellingenbestand)
(Startschermbestand)
* Deze mappen worden enkel in het ingebouwde geheugen gecreëerd.
201
B
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
• DPOF bestandmap
Map die DPOF bestanden bevat
Door de camera ondersteunde
beeldbestanden
• Snapshot BEST SHOT map (alleen voor het ingebouwde
geheugen)
Map die de Snapshot BEST SHOT
gebruikersinstellingenbestand bevat
• Beeldbestanden die opgenomen zijn met deze camera
• Beeldbestanden die compatibel zijn met het DCF protocol
Bepaalde DCF functies worden mogelijk niet ondersteund.
Het tonen van een beeld dat opgenomen was met een
ander cameramodel kan lang op zich laten wachten
voordat het op het beeldscherm verschijnt.
• Snapshot gebruikersinstellingsbestand
(alleen voor het ingebouwde geheugen)
Bestanden die Snapshot BEST SHOT
gebruikersinstellingen bevatten
• Film BEST SHOT map (alleen in het ingebouwde
geheugen)
Map die Film BEST SHOT
gebruikersinstellingenbestanden bevat.
• Film gebruikersinstellingenbestanden (alleen in het
ingebouwde geheugen)
Bestanden die film BEST SHOT gebruikersinstellingen
bevatten.
• Startschermbestand
Bestand voor het opslaan van het startschermbestand.
Dit bestand wordt gecreëerd wanneer u een beeld
specificeerd dat u wilt gebruiken als het
startschermbeeld.
202
B
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
■ Voorzorgsmaatregelen voor het ingebouwde
geheugen en de geheugenkaart
• Merk op dat de map die “DCIM” heet, de bovenliggende
(bovenste) map is van alle bestanden in het geheugen.
Bij het oversturen van de inhoud van het geheugen naar
een harde schijf, een CD-R een MO disk of andere
externe opslagapparatuur, dient u de inhoud van de
DCIM map altijd als één geheel te behandelen en altijd bij
elkaar te houden. U kunt de naam van de DCIM map op
uw computer veranderen. Het veranderen van de naam
naar een datum is een goede manier om op de hoogte te
blijven van meerdere DCIM mappen. Zorg er echter altijd
voor de naam van de DCIM map altijd terug te
veranderen naar “DCIM” voordat u deze terug kopiëert
naar het geheugen voor weergave via de camera. De
camera herkent geen andere mapnaam dan DCIM.
• Mappen en bestanden moeten overeenstemmng met de
“Geheugenmapstructuur” op pagina 201 worden
opgeslagen om correct te worden herkend door de
camera.
203
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
Dit hoofdstuk geeft uitleg aangaande het software en de applicaties op de CD-ROM die met de camera meegeleverd is en
geeft een overzicht van wat u er mee kunt doen.
Merk op dat de procedure die u dient uit te voeren afhangt van of een Macintosh (pagina 217) gebruikt of u een computer die
draait onder Windows (zie hieronder).
Gebruik van de camera met een Windows computer
Uw digitale camera wordt geleverd met allerlei handige applicaties zodat de camera gebruikt kan worden in combinatie met uw
computer. Installeer de applicaties die u nodig heeft vervolgens op uw computer.
Aangaande de gebundelde CD-ROM
De CD-ROM die met de camera gebundeld is, bevat de volgende applicaties. Het installeren van deze applicaties is naar keus
en u dient alleen maar die applicaties te installeren die u inderdaad gaat gebruiken.
CD-ROM software
Doeleinde
USB aansluiting op een
computer voor het
overdragen van beelden
Beheer van beelden die
overgedragen zijn naar
een computer
Naam software
Ondersteunde versies van Windows
Vereiste bedieningshandeling
–
XP/2000/Me
Gebruik de USB slede om een aansluiting tot stand
te brengen tussen de camera en de computer. Het is
niet nodig de USB driver (pagina 186) te installeren.
USB driver Type B
98SE/98
Gebruik de USB slede om een aansluiting tot stand
te brengen tussen de camera en de computer.
Installeer de USB driver Type B (pagina 186).
Photo Loader 3.0
* DirectX 9.0c
XP/2000/Me/98SE/98
Installeer Photo Loader 3.0 (pagina 208).
* Als DirectX 9.0 of hoger niet geïnstalleerd in bij de
computer, installer dan DirectX 9.0c (pagina 210)
204
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
CD-ROM software
Doeleinde
Naam software
Ondersteunde versies van Windows
Vereiste bedieningshandeling
Retoucheren, oriënteren
en afdrukken van foto’s
Photohands 1.0
XP/2000/Me/98SE/98
Installeer Photohands 1.0 (pagina 211).
Weergave van films
• DivX Player (DivX Play
Bundle, meegeleverde
speler DivX)
• Windows Media Player
*DivX codec (DivX
Play Bundle,
meegeleverde speler
DivX)
XP/2000
• Installeer DivX Player en de DivX codec (DivX Play
Bundle, meegeleverde speler DivX) (pagina 213).
• Door de DivX codec te installeren is het ook mogelijk
films weer te geven met Windows Media Player 9
(pagina 213).
Bekijken van gebruikersdocumentatiebestanden
(PDF)
Adobe Reader 6.0
XP/2000/Me/98SE
Installeer Adobe Reader 6.0 (pagina 215) als Adobe
Reader of Adobe Acrobat Reader nog niet reeds
geïnstalleerd is op uw computer.
–
98
Als Adobe Reader of Adobe Acrobat Reader nog niet
reeds geïnstalleerd is op uw computer, ga dan naar
de Adobe Systems Incorporated website en installeer
Acrobat Reader 5.0.5.
205
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
Systeemvereisten voor uw computer
USB driver Type B
Besturingssysteem (OS): 98SE/98
De systeemvereisten voor uw computer verschillen
allemaal afhankelijk van de applicatie. Let er dus op de
vereisten te checken voor die bepaalde applicatie die u
probeert te gebruiken. Merk op dat de hier gegeven
waarden minimale vereisten zijn voor het draaien van elke
applicatie. De feitelijke vereisten zijn zwaarder afhankelijk
van het aantal beelden en de grootte van de beelden die
worden gehanteerd.
• Breng m.b.v. de meegeleverde USB slede een aansluiting
tot stand tussen de camera en de computer wanneer de
computer draait onder Windows XP, 2000 of Me. Het is
niet nodig de USB driver van de meegeleverde CD-ROM
te installeren.
• Een juiste werking wordt niet gegarandeerd voor een
computer die draait onder Windows 95 of 3.1.
Photo Loader 3.0
Besturingssysteem (OS): XP/2000/Me/98SE/98
Harde schijf: Minstens 40 MB
Overige: Internet Explorer 5.5 of hoger; DirectX 9.0 of hoger
Photohands 1.0
Besturingssysteem (OS): XP/2000/Me/98SE/98
Harde schijf: Minstens 10 MB
DirectX 9.0c
Besturingssysteem (OS): XP/2000/Me/98SE/98
Harde schijf: Minstens 65 MB vrije ruimte tijdens het
installeren, 18 MB nadat het installeren
voltooid is.
206
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
Adobe Reader 6.0
Besturingssysteem (OS): XP/2000/Me/98SE
CPU: Pentium
Geheugen: Minstens 32 MB
Harde schijf: Minstens 60 MB
Overige: Internet Explorer 5.01 of hoger
BELANGRIJK!
• Zie het “Lees mij” bestand op de CD-ROM die
meegeleverd wordt met de camera voor details
aangaande de minimale systeemvereisten voor
Windows.
• Bezoek het onderstaande URL voor meer informatie
als u vragen of problemen heeft met de de DivX
code
http://www.divx.com/support/
DivX Player (DivX Play Bundle, meegeleverde speler
DivX)
Besturingssysteem (OS): XP/2000
CPU: Pentium III 733MHz
Geheugen: Minstens 64MB
Harde schijf: Minstens 10MB
207
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
Beheren van beelden op een PC
■ Voorbereidingen
Om beelden op een PC te beheren dient u de Photo
Loader applicatie van de CD-ROM te installeren die met de
camera wordt meegeleverd.
• Gebruik de CD-ROM waarvan het label met de inhoud
“Photo Loader” toont.
Start uw computer en steek de CD-ROM in de CD-ROM
drive. Dit start de menu applicatie automatisch die dan een
menuscherm op uw computer toont.
• Bij sommige computers kan de menu applicatie mogelijk
niet automatisch starten. Navigeer in dit geval de CDROM en dubbelklik op “menu.exe” om de menu applicatie
te starten.
LET OP
• Is Photo Loader reeds op uw computer geïnstalleer,
controleer dan de versie. Is de gebundelde versie
nieuwer dan de versie die geïnstalleerd is,
oninstalleer de oude versie van Photo Loader dan en
installeer vervolgens de nieuwe versie.
■ Selecteren van een taal
Selecteer eerst een taal. Merk op dat sommige software
pakketten niet in alle talen beschikbaar zijn.
De CD-ROM bevat software en gebruikersdocumentatie
voor verschillende talen. Controleer het CD-ROM
menuscherm om te zien of applicaties en
gebruikersdocumentatie beschikbaar zijn voor een
bepaalde taal.
1. Op het menuscherm klik de tab voor de
gewenste taal.
208
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
■ Bekijken van het “Lees mij” bestand
■ Installeren van Photo Loader
U dient altijd eerst het “Lees mij” bestand te lezen voordat
u “Photo Loader” installeert. Het “Lees mij” bestand bevat
informatie waarvan op de hoogte moet zijn bij het
installeren van de applicatie.
1. Klik op de “Installeer” toets voor “Photo
Loader”.
2. Volg de aanwijzingen die op het
computerscherm verschijnen.
1. Klik op de “Lees mij” toets voor “Photo
Loader” dat u gaat installeren.
BELANGRIJK!
• Volg de aanwijzingen zorgvuldig en geheel. Als u
een fout maakt tijdens het installeren van Photo
Loader dan is het mogelijk dat u reeds bestaande
bibliotheekinformatie en HTML bestanden niet meer
kunt browsen die automatisch gecreëerd worden
door Photo Loader. In sommige gevallen kunnen
beeldbestanden zelfs verloren gaan.
BELANGRIJK!
• Lees altijd eerst het “Lees mij” bestand voor
informatie aangaande het behouden van bestaande
bibliotheken (libraries) voordat u Photo Loader gaat
upgraden of opnieuw gaat installeren bij een andere
computer.
209
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
4. Klik op [Afsluiten] of Diagnostisch
■ Controleren van de juiste versie van DirectX
hulpprogramma vcoor DirectX.
Om beelden te beheren m.b.v. Photo Loader is het nodig
dat er DirectX 9.0 of hoger geïnstalleerd is bij uw computer.
Met de DirectX Diagnostic Tool van uw computer kunt u de
geïnstalleerde versie van DirectX controleren.
• Is er reeds DirectX 9.0 of hoger geïnstalleerd bij uw
computer dan is het niet nodig om DirectX 9.0c van
de meegeleverde CD-ROM te installeren.
• Is DirectX 9.0 of hoger nog niet bij uw computer
geïnstalleerd dan is het nodig om DirectX 9.0c van
de meegeleverde CD-ROM te installeren.
1. Klik bij uw computer op [Start], [Alle
programma’s], [bureau-accessories],
[Systeemwerkset] en daarna op
[Systeeminfo].
2. Selecteer [Diagnostisch hulpprogramma voor
DirectX] in het [Hulpprogramma’s] menu van
het venster dat verschijnt
3. Controleer bij de [Systeem] tab om er zeker
van te zijn dat de versie voor het “DirectXversie” item 9.0 of hoger is.
210
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
Retoucheren, oriënteren en afdrukken
van foto’s
■ Voorbereidingen
Start uw computer en steek de CD-ROM in de CD-ROM
drive. Dit start de menu applicatie automatisch die dan een
menuscherm op uw computer toont.
Om foto’s op uw PC te retoucheren, te oriënteren of af te
drukken dient u eerst Phothands van de CD-ROM die
meeglevered wordt met de camera te installeren.
• Gebruik de CD-ROM waarvan het label met de inhoud
“Photohands” toont.
• Bij sommige computers kan de menu applicatie mogelijk
niet automatisch starten. Navigeer in dit geval de CDROM en dubbelklik op “menu.exe” om de menu applicatie
te starten.
LET OP
• Is Photohands reeds op uw computer geïnstalleer,
controleer dan de versie. Is de gebundelde versie
nieuwer dan de versie die geïnstalleerd is,
oninstalleer de oude versie van Photohands dan en
installeer vervolgens de nieuwe versie.
■ Selecteren van een taal
Selecteer eerst een taal. Merk op dat sommige software
pakketten niet in alle talen beschikbaar zijn.
1. Op het menuscherm klik de tab voor de
De CD-ROM bevat software en gebruikersdocumentatie
voor verschillende talen. Controleer het CD-ROM
menuscherm om te zien of applicaties en
gebruikersdocumentatie beschikbaar zijn voor een
bepaalde taal.
gewenste taal.
211
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
■ Bekijken van het “Lees mij” bestand
Weergeven van een film
U dient altijd eerst het “Lees mij” bestand te lezen voordat
u “Photohands” installeert. Het “Lees mij” bestand bevat
informatie waarvan op de hoogte moet zijn bij het
installeren van de applicatie.
Om een film die opgenomen werd met deze camera weer
te geven met een Windows computer dient u DivX Player
en het DivX codec (DivX Play Bundle, meegeleverde speler
DivX) te installeren van de met de camera meegeleverde
CD-ROM.
• Door het DivX codec te installeren is het ook mogelijk
films weer te geven met Windows Media Player.
1. Klik op de “Lees mij” toets voor
“Photohands” dat u gaat installeren.
■ Voorbereidingen
■ Installeren van Photohands
Start uw computer en steek de CD-ROM in de CD-ROM
drive. Dit start de menu applicatie automatisch die dan een
menuscherm op uw computer toont.
1. Klik op de “Installeer” toets voor
“Photohands”.
• Bij sommige computers kan de menu applicatie mogelijk
niet automatisch starten. Navigeer in dit geval de CDROM en dubbelklik op “menu.exe” om de menu applicatie
te starten.
2. Volg de aanwijzingen die op het
computerscherm verschijnen.
212
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
■ Selecteren van een taal
■ Installeren van DivX Play Bundle
Selecteer eerst een taal. Merk op dat sommige software
pakketten niet in alle talen beschikbaar zijn.
1. Klik op de “Installeer” toets voor “DivX Play
Bundle”.
1. Op het menuscherm klik de tab voor de
2. Volg de aanwijzingen die op het
gewenste taal.
computerscherm verschijnen.
• Hierdoor worden DivX Player, het DivX codec en
DivX Web Player geïnstalleerd.
■ Bekijken van het “Lees mij” bestand
U dient altijd eerst het “Lees mij” bestand te lezen voordat
u “DivX Play Bundle” (de meegeleverde speler DivX)
installeert. Het “Lees mij” bestand bevat informatie waarvan
u op de hoogte moet zijn bij het installeren van de
applicatie.
LET OP
• Tijdens het installeren zult u worden gevraagd of u
Google Toolbar en Google Dekstop wilt installeren.
Installeer deze utiliteiten indien u dat wenst.
1. Klik op de “Lees mij” toets voordat u “DivX
Play Bundle” gaat installeren.
213
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
■ Voorzorgsmaatregelen bij filmweergave
BELANGRIJK!
• De bovenstaande omgeving wordt aanbevolen. Bij
configureren van deze omgeving wordt geen juiste
werking gegarandeerd.
• Zelfs als uw computer voldoet aan de bovenstaande
vereisten kunnen bepaalde instellingen en andere
geïnstalleerde software storing veroorzaken bij een
juiste weergave van films.
De hieronder beschreven aanbevolen systeemvereisten
zijn nodig om uw computer te gebruiken voor het
weergeven van films die met deze camera zijn opgenomen.
Besturingssysteem (OS): XP
CPU: Pentium M 1 GHz of hoger
Pentium 4 2 GHz of hoger
Systeemvereisten: DivX Player (meegeleverd met deze
camera)
214
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
Bekijken van gebruikersdocumentatie
(PDF bestanden)
Gebruikersregistratie
Het registreren via het internet wordt alleen ondersteund.
Bezoek de volgende CASIO website om te registreren:
http://world.casio.com/qv/register/
1. Klik in het “Handleiding” gebied de naam aan
van de gebruiksaanwijzing die u wilt lezen.
BELANGRIJK!
• Om de inhoud van een PDF bestand te kunnen
bekijken dient Adobe Reader of Adobe Acrobat
Reader op uw computer geïnstalleerd te zijn. Als u
Adobe Reader niet reeds geïnstalleerd heeft dan
kunt u deze software installeren vanaf de
gebundelde CD-ROM.
215
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
Verlaten van de menu applicatie
1. Klik op het menuscherm op “Uitgang” om het
menu te verlaten.
216
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
Gebruik van de camera met een Macintosh computer
Uw digitale camera wordt geleverd met allerlei handige applicaties zodat de camera gebruikt kan worden in combinatie met uw
computer. Installeer de applicaties die u nodig heeft vervolgens op uw computer.
Aangaande de gebundelde CD-ROM
De CD-ROM die met de camera gebundeld is, bevat de volgende applicaties. Het installeren van deze applicaties is naar keus
en u dient alleen maar die applicaties te installeren die u inderdaad gaat gebruiken.
CD-ROM Software
Doeleinde
Voor de Macintosh
Mac OS versies
Vereiste bediening
USB aansluiting op een Macintosh
voor het overdragen van beelden
–
OS 9/OS X
Gebruik de USB slede om een
aansluiting tot stand te brengen
tussen de camera en uw
Macintosh. USB driver is niet nodig
(pagina 194).
Beheren van beelden op een
Macintosh
Photo Loader 1.1
OS 9
Installeer Photo Loader 1.1
(pagina 219).
–
OS X
Gebruik iPhoto die meegeleverd
wordt met het besturingssysteem
(pagina 219).
–
OS 9/OS X
Gebruik Adobe Reader of Adobe
Acrobat Reader die met uw
besturingssysteem meegeleverd
worden (pagina 220).
Bekijken van
gebruikersdocumentatiebestanden
(PDF)
• Filmbestanden die met deze camera opgenomen zijn, kunnen niet worden weergegeven op een Macintosh computer (pagina
98).
217
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
Systeemvereisten voor uw computer
Photo Loader 1.1
Besturingssysteem (OS): OS 9
Geheugen: Minstens 32 MB
Harde schijf: Minstens 3 MB
De systeemvereisten voor uw computer verschillen
allemaal afhankelijk van de applicatie. Let er dus op de
vereisten te checken voor die bepaalde applicatie die u
probeert te gebruiken. Merk op dat de hier gegeven
waarden minimale vereisten zijn voor het draaien van elke
applicatie. De feitelijke vereisten zijn zwaarder afhankelijk
van het aantal beelden en de grootte van de beelden die
worden gehanteerd.
• De USB aansluiting wordt ondersteund op een Macintosh
die draait onder besturingssysteem 9 of X. Bediening
wordt ondersteund m.b.v. de standaard USB driver die
meegeleverd wordt met het systeem zodat het enige dat
u moet doen het aansluiten is van de camera op uw
Macintosh m.b.v. de USB kabel.
BELANGRIJK!
• Zie het “Readme” (leesmij) bestand op de CD-ROM
die meegeleverd wordt met de camera voor details
aangaande de minimale systeemvereisten voor
Macintosh.
218
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
Beheren van beelden op een Macintosh
BELANGRIJK!
• Als u gaat upgraden van een eerdere versie naar de
nieuwe versie van Photo Loader en u wilt
bibliotheekbeheer (library management) data en
HTML bestanden gebruiken die gecreëerd werden
met de oude versie van Photo Loader, lees dan het
“Important” (belangrijk) bestand in de “Photo Loader”
map. Volg de aanwijzingen in dit bestand om de
bestaande bibliotheekbeheer bestanden te
gebruiken. Volgt u deze procedure niet correct dan
kan dit resulteren in het verlies van of schade aan
uw bestaande bestanden.
■ Beheren van beelden op een Macintosh die
draait onder OS 9
Installeer de Photo Loader applicatie vanaf de CD-ROM die
meegeleverd wordt met de camera.
• Gebruik de CD-ROM waarvan het label met de inhoud
“Photo Loader” toont.
● Installeren van Photo Loader
1. Open de folder die “Photo Loader” heet.
2. Open de map die “English” (Engels) heet en
■ Beheren van beelden op een Macintosh die
draait onder OS X
open vervolgens het bestand dat “Important”
(belangrijk) heet.
Gebruik iPhoto dat meegeleverd Met iPhoto kunt u foto’s
beheren.
3. Open de map die “Installer” (installeerder)
heet en open het bestand dat “readme”
(leesme) heet.
4. Volg de aanwijzingen in het “readme” (leesme)
bestand om Photo Loader te installeren.
219
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
Bekijken van gebruikersdocumentatie
(PDF bestanden)
■ Om de gebruiksaanwijzing van de Photo
Loader te bekijken
Om de inhoud van een PDF bestand te kunnen bekijken
dient Adobe Reader of Adobe Acrobat Reader op uw
computer geïnstalleerd te zijn.
Als ze niet reeds geïnstalleerd zijn, ga dan naar de Adobe
Systems Incorporated website en installeer Acrobat
Reader.
1. Open de “Manual” (handleiding) map op de
CD-ROM.
2. Open de “Photo Loader” folder en open
vervolgens de “English” map.
3. Open “PhotoLoader_english”.
■ Bekijken van de gebruiksaanwijzing van de
camera
Registreren als cameragebruiker
1. Open op de CD-ROM het “Manual”
Het registreren via het internet wordt alleen ondersteund.
Bezoek de volgende CASIO website om te registreren:
http://world.casio.com/qv/register/
(handleiding) bestand.
2. Open de “Digital Camera” map en open dan
de map voor de taal waarvan u de
gebruiksaanwijzing wilt bekijken.
3. Open het bestand dat “camera_xx.pdf” heet.
• “xx” is de taalcode (voorbeeld: camera_e.pdf is voor
Engels).
220
APPENDIX
APPENDIX
Quick Shutter
Menureferentie
De volgende tabellen tonen de items die verschijnen tijdens
de opnamefunctie (REC) en de weergavefunctie (PLAY)
samen met hun instellingen.
• Onderstreepte items in de onderstaande tabellen zijn
fabrieksinstellingen (default).
Audio Snap
(Scherpstellen)
(Panfocus) /
Icon Help
Macro (macro) /
(autofocus gebied)
AF Assist Light
On (aan) / Off (uit)
On (aan) / Off (uit)
(icoonhulp)
(Oneindig) /
Memory
(geheugen)
On (aan) / Off (uit)
BEST SHOT: On (aan) / Off (uit)
Flash (Flits): On (aan) / Off (uit)
Focus (Scherpstellen): On (aan) / Off (uit)
10 sec / 2 sec / X3 / Off (uit)
White Balance (witbalans): On (aan) / Off (uit)
Spot (puntmeten) /
AF Area (Autofocuskader): On (aan) / Off (uit)
Multi (multi-patroon meten)
Metering (meten): On (aan) / Off (uit)
ISO: On (aan) / Off (uit)
(zelfontspanner)
AF Area
On (aan) / Off (uit)
(controlefunctie)
(Doorlopend)
Self-timer
On (aan) / Off (uit)
Digital Zoom
Review
(Handmatige scherpstelling)
Continuous
Grid (rooster)
(digitale zoomfunctie)
● REC (opname) tabmenu
(Autofocus) /
On (aan) / Off (uit)
(foto met geluid)
■ Opnamefunctie (REC)
Focus
On (aan) / Off (uit)
(snelsluiter)
Self-timer (Zelfontspanner): On (aan) / Off (uit)
On (aan) / Off (uit)
(AF hulpverlichting)
Flash Intensity (Flitsintensiteit):
Anti Shake (Anti-tril) Auto (Automatisch) / Off (uit)
On (aan) / Off (uit)
L/R Key
Focus (scherpstellen) / EV shift (EV
(links/rechts toets) verschuiving) / White Balance (witbalans) /
Digital Zoom (Digitale zoom): On (aan) / Off (uit)
MF Position (Handmatige scherpstelstand):
ISO / Self-timer (zelfontspanner) / Off (uit)
On (aan) / Off (uit)
Zoom Position (Zoomstand): On (aan) / Off (uit)
221
APPENDIX
● Quality (kwaliteit) tabmenu
Flash Intensity
(flitssterkte)
Flash Assist
(flitserhulp)
6M (2816 × 2112) /
6M (3:2) (2816 × 1872 (3:2)) /
4M (2304 × 1728) / 3M (2048 × 1536) /
2M (1600 × 1200) / VGA (640 × 480)
Fine (fijn) / Normal (normaal) /
Quality
(kwaliteit)(Snapshots) Economy (economisch)
Quality
HQ (hoge kwaliteit) / Normal (normaal) /
(kwaliteit) (Films)
LP (langzame snelheid)
EV Shift
–2.0 / –1.7 / –1.3 / –1.0 / –0.7 / –0.3 / 0.0 /
(EV verschuiving) +0.3 / +0.7 / +1.0 / +1.3 / +1.7 / +2.0
White Balance
Auto (automatisch) /
(daglicht) /
(witbalans)
(bewolkt) /
(schaduw) /
N (daglichtwit) /
D (daglicht) /
(gloeilamp) / Manual (handmatig)
ISO
Auto (automatisch) / ISO 50 / ISO 100 /
ISO 200 / ISO 400
Metering (meten) Multi (multi-patroon meten) / Center weighted
(centrum-georiënteerd meten) / Spot
(puntmeten)
Filter
Off (uit) / B/W (zwart/wit) / Sepia (sepia) /
Red (rood) / Green (groen) / Blue (blauw) /
Yellow (geel) / Pink (roze) / Purple (paars)
+2 / +1 / 0 / –1 / –2
Sharpness
(scherpte)
+2 / +1 / 0 / –1 / –2
Saturation
(verzadiging)
Contrast
+2 / +1 / 0 / –1 / –2
Size (formaat)
+2 / +1 / 0 / –1 / –2
Auto (automatisch) / Off (uit)
● Instellingen tabmenu
Screen (Scherm)
Auto (automatisch) / Bright (helder) /
Normal (normaal)
Sounds (geluiden) Startup (start) / Half Shutter
(sluiter halverwege) / Shutter (sluiter) /
Operation
Operation (bediening) /
(bediening) /
Play (weergave)
Startup (startscherm) On (aan) (instelbaar beeld) / Off (uit)
File No.
Continue (doorgaan) / Reset (resetten)
(bestandnummer)
World Time
Home (thuis) / World (wereld)
Thuistijd instelling (stad, DST, enz.)
(wereldtijd)
Wereldtijd instelling (stad, DST, enz.)
Adjust (bijstellen) Tijdinstelling
Date Style
YY/MM/DD / DD/MM/YY / MM/DD/YY
(datumopmaak)
Language (taal)
(Japans) / English (Engels) / Français
(Frans) / Deutsch (Duits) /
Español (Spaans) / Italiano (Italiaans) /
Português (Portugees) /
(Chinees (complex)) /
(Chinees (vereenvoudigd)) /
(Koreaans)
222
APPENDIX
Sleep (sluimer)
Auto Power Off
(automatische
stroomonderbreking)
REC/PLAY
(opname/weergave)
USB
Video Out
(video uitgang)
Format
(formatteren)
Reset
(terugstellen)
30 sec / 1 min / 2 min / Off (uit)
2 min / 5 min
Movie Editing
(Filmbeheer)
Favorites
(favoriet)
DPOF
Power On (spanning aan) / Power On/Off
(spanning aan/uit) / Disable (gedeactiveerd)
Mass Storage(Massageheugen) (USB
DIRECT-PRINT) / PTP (PictBridge)
NTSC / PAL
Protect
(beveiligen)
Date/Time
(Datum/tijd )
Rotation (rotatie)
Resize (afmetingen
heraanpassen)
Trimming (trimmen)
Dubbing (dubben)
Copy (kopiëren)
Format (formatteren) / Cancel (annuleren)
Reset (terugstellen) / Cancel (annuleren)
■ Weergavefunctie (PLAY)
● PLAY (weergave) tabmenu
Slideshow
(diashow)
MOTION PRINT
(Bwegende
afdruk)
Anti Shake
(Anti-trilin)
Start (starten) / Images (beelden) / Time (tijd) /
Interval (tussenpauze) / Effect (Effecten) /
Cancel (annuleren)
9 frames (9 beelden) / 1 frame (1 beeld) /
Cancel (annuleren)
Cut (knippen) (voor) /
Cut
(knippen) (tussenin) /
Cut (knippen)
(na) / Cancel (annuleren)
Show (weergeven) / Save (opslaan) /
Cancel (annuleren)
Select images (beelden selecteren) /
All images (alle beelden) / Cancel (annuleren)
On (aan) / All Files : On (alle bestanden :
aan) / Cancel (annuleren)
–
Rotate (roteren) / Cancel (annuleren)
3M / 2M / VGA / Cancel (annuleren)
–
–
Card (kaart) / Card
Built-in (ingebouwd)
Built-in (ingebouwd) / Cancel
(kaart)
(annuleren)
● Instellingen tabmenu
• De inhoud van het insteltabmenu van de weergavefunctie
(PLAY) is identiek aan de inhoud van het insteltabmenu
van de opnamefunctie (REC).
On (aan) / Off (uit)
223
APPENDIX
■ Opnamefunctie (REC)
Indicator referentie
De camera heeft twee indicators: Een bedrijfsindicator en
een AF hulpverlichting / zelfontspannerindicator. Deze
indicators gaan branden en knipperen om de huidige status
van de camera te tonen.
Bedrijfsindicator
AF
hulpverlichting/
Bedrijfsindicator
zelfontspannerindicator
Green Rood Oranje
Rood
AF hulpverlichting/
zelfontspannerindicator
Werking (spanning aan,
opname mogelijk)
Flitser is aan het opladen.
Brandt
Patroon
3
Opladen van flitser is
voltooid.
Autofocus werkt goed.
Autofocus werkt niet.
Brandt
Brandt
Patroon
3
Brandt
* Er zijn drie indicatorflitspatronen. Patroon 1 knippert eens per
seconde, patroon 2 knippert tweemaal per seconde en patroon 3
knippert 4 maal per seconde. De onderstaande tabel geeft een
verklaring van de diepere betekenis van elk flitspatroon.
Beeldscherm is uit. /
Sluimertoestand
Opslaan van beeld
Patroon
2
Patroon
1
Patroon
1
Patroon
2
224
Betekenis
Opslaan van filmdata /
verwerken van beelddata
Aftellen van zelfontspanner
(10 - 3 seconden)
Aftellen van zelfontspanner
(3 - 0 seconden)
APPENDIX
BELANGRIJK!
AF
hulpverlichting/
Bedrijfsindicator
zelfontBetekenis
spannerindicator
Green Rood Oranje
Rood
Opladen van flitser is
Patroon
1
onmogelijk.
Geheugenkaart problemen /
Geheugenkaart is niet
Patroon
geformatteerd. / BEST
2
SHOT instelling kan niet
worden geregistreerd.
Geheugenkaart is
geblokkeerd. / Map kan niet
worden gecreëerd. /
Brandt
Geheugen is vol. / Schrijf
foutlezing
Lege accu waarschuwing
Patroon
3
Patroon
Kaart formatteren
3
Spanning wordt (langzaam)
Patroon
uitgeschakeld
3
• Bij gebruik van de geheugenkaart mag u de kaart
nooit uit de camera verwijderen wanneer de
bedrijfsindicator groen aan het knipperen is. Hierdoor
kunnen namelijk alle opgenomen beelden verloren
gaan.
225
APPENDIX
■ Weergavefunctie (PLAY)
Bedrijfsindicator
Groen
Rood
AF hulpverlichting/
zelfontspannerindicator
■ USB slede indicators
De USB slede is voorzien van twee indicators: een
[CHARGE] (oplaad) indicator en een [USB] indicator. Deze
indicators gaan branden en knipperen om de huidige status
van de slede en de camera te tonen.
Betekenis
Rood
Werking (spanning aan,
opname mogelijk)
Brandt
Eén van de volgende
bewerkingen wordt uitgevoerd:
wissen, DPOF,
beeldbeveiliging, kopiëren,
Patroon 3
herformatteren van het beeld,
beeld trimmen, na-opname,
[CHARGE]
(oplaad) indicator
MOTION PRINT (bewegend
beeld afdrukken), filmmontage.
Patroon 2
Geheugenkaart problemen /
Geheugenkaart is niet
geformatteerd.
Geheugenkaart is geblokkeerd. /
Brandt
Patroon 3
[USB] indicator
[CHARGE]
(oplaad) indicator
formatteren, stapsgewijs
uitschakelen van de spanning,
Kleur
Rood
Status
Brandt
Groen
Oranje
Brandt
Brandt
Rood
Knippert
[USB] indicator
Kleur
Opladen
Opladen voltooid
Opladen standby
Groen
Map kan niet worden gecreëerd. /
Geheugen is vol.
Groen
Lege accu waarschuwing
226
Betekenis
Status
Brandt
Opladen foutlezing
USB aansluiting
Knippert Toegang tot computer
APPENDIX
Gids voor het oplossen van moeilijkheden
Stroomvoorziening
Symptoom
Mogelijke oorzaak
Spanning gaat niet aan.
1) De accu is onjuist ingelegd.
2) De accu is leeg.
1) Plaats de accu in de juiste richting (pagina 32).
2) Laad de accu op (pagina 33). Als de accu na het
opladen weer snel leeg raakt, betekent dat dat de
accu het einde van zijn levensduur heeft bereikt en
te worden vervangen. Schaf een los verkrijgbare
oplaadbare lithium-ion accu NP-20 aan.
De camera begint zichzelf
ineens uit te schakelen.
1) De automatische stroomonderbreker is
geactiveerd (pagina 43).
2) De accu is leeg.
1) Schakel de spanning opnieuw in.
1) De weergavefunctie (PLAY) van de camera is
ingeschakeld.
2) De flitsereenheid wordt opgeladen.
] (REC) om de opnamefunctie
1) Druk op [
(REC) in te schakelen.
2) Wacht totdat de flitsereenheid stopt met
knipperen.
3) Schrijf bestanden die u wilt houden naar uw
computer en wis daarna de bestanden van het
camerageheugen of gebruik een andere
geheugenkaart.
Het beeld wordt niet
opgenomen bij indrukken
van de sluitertoets.
3) Het geheugen is vol.
Beeldopname
Handeling
Autofocus stelt niet goed
scherp.
1) De lens is vuil.
2) Het onderwerp bevindt zich niet in het midden
van het scherpstelkader tijdens de compositie
van het beeld.
3) Het onderwerp dat u aan het opnemen bent is
van een type dat niet past bij de
autofocusfunctie (pagina 72).
4) De camera wordt bewogen.
227
2) Laad de accu op (pagina 33).
1) Reinig de lens.
2) Let er op dat het onderwerp zich binnen het
scherpstelkader bevindt tijdens de compositie
van het beeld.
3) Stel met de hand scherp (pagina 77).
4) Schakel de anti-trilfunctie in of zet de camera
op een statief (pagina 90).
APPENDIX
Symptoom
Mogelijke oorzaak
Het onderwerp is niet
scherp bij het opgenomen
beeld.
Er was niet scherpgesteld op het beeld.
Bij het maken van de compositie van het beeld
dient u er op te letten dat.
Opnamen van
landschappen zijn
onscherp.
1) Er is niet goed scherpgesteld op het beeld.
1) Let er bij het samenstellen van het beeld op dat
het onderwerp waarop u wilt scherpstellen zich
binnen het scherpstelkader bevindt (pagina 51).
2) Verander de scherpstelfunctie naar “
”
(autofocus, pagina 72) of “
” (oneindig,
pagina 76).
3) Verander het BEST SHOT decor naar
“Scenery” (landschap) (pagina 85).
2) Een verkeerde scherpstelfunctie is
geselecteerd.
Beeldopname
Handeling
3) Een verkeerd BEST SHOT decor is
geselecteerd.
De flitser flitst niet.
De camera schakelt
zichzelf langzaam uit
tijdens het aftellen van de
zelfontspanner.
1) “
” (flitser uit) is geselecteerd als de
flitsfunctie.
2) De accu is leeg.
3) Een scène die “
” (flitser uit) selecteert als de
flitsfunctie is geselecteerd bij de BEST SHOT
functie.
1) Selecteer een andere flitserfunctie (pagina 60).
De accu is leeg.
Vervang de accu (pagina 33).
228
2) Laad de accu op (pagina 33).
3) Selecteer een andere flitserfunctie (pagina 60)
of een andere BEST SHOT scène (pagina 85).
APPENDIX
Symptoom
Beeldopname
Het beeld op het
beeldscherm is niet scherp.
Mogelijke oorzaak
1) U gebruikt de handmatige scherpstelfunctie
(
) en u heeft niet scherpgesteld op het
beeld.
2) U probeert de macrofunctie (
) te gebruiken
tijdens het opnemen van een landschap of
tijdens het maken van een portret.
3) U probeert autofocusfunctie (
) of de
oneindig-functie (
) te gebruiken bij het
opnemen van een close-up shot.
Handeling
1) Stel scherp op het beeld (pagina 77).
2) Gebruik autofocusfunctie (
) voor het
opnemen van landschappen en voor het maken
van portretten.
3) Gebruik de macrofunctie (
) voor close-ups.
1) De camera schakelt zichzelf uit voordat het
opslaan van beelden naar het geheugen
voltooid is.
2) Verwijderen van de geheugenkaart voordat het
opslaan voltooid is.
2) Verwijder de geheugenkaart nooit voordat het
opslaan voltooid is.
Hoewel de beschikbare
verlichting helder is, zijn de
gezichten van de
menselijke onderwerpen
toch donker.
Niet genoeg licht bereikt de onderwerpen.
•
De onderwerpen zijn te
donker bij het opnemen
van beelden op het strand
of bij een ski oord.
Als het zonlicht door het water, het zand of de
sneeuw wordt gereflecteerd kan dit er toe leiden
dat de onderwerpen worden onderbelicht.
Opgenomen beelden
worden niet in het
geheugen opgeslagen.
” toont, dient u de
1) Als de accu indicator “
accu zo snel mogelijk op te laden (pagina 33).
•
•
•
229
Schakel de instelling van de flitserfunctie over
naar “
” (flitser aan) voor daglicht synchroon
flitsen (pagina 61).
Verhoog de EV verschuivingswaarde (pagina
79).
Schakel de instelling van de flitserfunctie over
naar “
” (flitser aan) voor daglicht synchroon
flitsen (pagina 61).
Verhoog de EV verschuivingswaarde (pagina
79).
APPENDIX
Weergave
Films
Symptoom
Mogelijke oorzaak
Handeling
Verticale lijnen op het
beeldscherm
Bij opnamen van een bijzonder licht onderwerp
kan een verticale gordel verschijnen over het
beeld op het beeldscherm.
Dit is een CCD fenomeen dat bekend staat als
“verticale vegen” en duidt niet op defecten bij de
camera. Merk op dat verticale vegen niet samen
met een foto opgenomen wordt maar wel bij het
maken van een film.
Beelden die niet scherp
zijn
Het onderwerp bevindt zich buiten het bereik van
de camera.
Neem op binnen het toegelaten bereik.
Digitale ruis in beeld
De gevoeligheid wordt automatisch verhoogd voor
donkere onderwerpen. Een grotere gevoeligheid
verhoogt tevens de kans op digitale ruis.
Verlicht het onderwerp door een licht of
schijnwerper o.i.d.
Niet mogelijk via mijn
computer een film weer te
geven die met deze
camera opgenomen is.
U probeert een filmbestand weer te geven op een
Macintosh computer.
De Macintosh ondersteunt filmweergave d.m.v. de
DivX Play Bundle niet. Gebruik een Windows
computer voor weergave.
De kleur van het
weergavebeeld verschilt
van het beeld op het
beeldscherm tijdens het
opnemen.
Zonlicht of licht van een andere lichtbron schijnt
tijdens het opnemen direct in de lens.
Plaats de camera zodanig dat zonlicht niet direct
in de lens kan schijnen.
Beelden worden niet
getoond.
Een geheugenkaart met niet-DCF beelden die
opgenomen zijn met een andere camera bevindt
zich in de camera.
Deze camera kan niet-DCF beelden niet tonen die
met een andere digitale camera op een
geheugenkaart zijn opgenomen.
230
APPENDIX
Overige
Symptoom
Mogelijke oorzaak
Handeling
Geen van de toetsen en
schakelaars werkt.
Problemen met het elektronische circuit hetgeen
veroorzaakt wordt door elektrostatische lading,
een harde stoot, enz. terwijl de camera
aangesloten was op een ander apparaat.
Verwijder de accu uit de camera, leg hem opnieuw
in en probeer opnieuw.
Het beeldscherm is
uitgeschakeld.
USB communicatie vindt plaats.
Ontkoppel de USB kabel na eerst te hebben
bevestigd dat de computer geen toegang aan het
verkrijgen is tot het geheugen van de camera.
Het is niet mogelijk
bestanden via een USB
aansluiting over te
schrijven.
1) De camera is niet stevig op de USB slede
geplaatst.
2) De USB kabel is niet juist aangesloten.
3) De USB driver is niet geïnstalleerd.
1) Controleer de aansluiting tussen de camera en
de USB slede.
2) Controleer alle aansluitingen.
3) Installeer de USB driver op uw computer
(pagina 186).
4) Druk op de [USB] toets van de USB slede.
4) De camera is uitgeschakeld.
231
APPENDIX
Symptoom
1) Instellingen voor de displaytaal, de thuisstad,
de datumstijl, de datum en tijd en andere
instellingen zijn niet geconfigureerd bij de
camera.
2) Een probleem met het beheergebied van het
ingebouwde geheugen van de camera.
Overige
Het displaytaal
instelscherm verschijnt
wanneer de camera
ingeschakeld wordt.
Mogelijke oorzaak
Handeling
1) Controleer de instellingen (pagina 47).
2) Voer de terugstelbewerking (reset) uit om de
basisinstellingen van de camera terug te stellen
(pagina 121). Configureer elke instelling pas
daarna. Als het taalselectiescherm niet opnieuw
verschijnt als u de camera inschakelt, betekent
dit dat het beheergebied van het ingebouwde
geheugen van de camera hersteld is. Mocht
dezelfde boodschap verschijnen na het
inschakelen van de spanning, neem dan
contact op met de winkel waar u de camera
aanschafte of met een CASIO
onderhoudswerkplaats.
Mocht u problemen ondervinden bij het installeren van de USB driver…
U kunt de USB driver mogelijk niet correct installeren als u de USB kabel gebruikt om de camera op een computer aan te
sluiten die draait onder Windows 98SE/98 voordat u de USB driver geïnstalleerd heeft van de CD-ROM die meegeleverd wordt
met de camera, of als reeds een ander type driver geïnstalleerd is. Hierdoor wordt het voor de computer onmogelijk om de
digitale camera te herkennen wanneer deze wordt aangesloten. Mocht dit het geval zijn dan dient u de USB driver van de
camera opnieuw te installeren. Zie het “Lees mij” bestand van de USB driver op de CD-ROM die meegeleverd wordt met de
camera voor informatie aangaande het opnieuw installeren van de USB driver.
232
APPENDIX
Tonen van boodschappen
Battery is low.
De accu is leeg.
Cannot correct
image!
Keystone correctie kan om de een of andere reden
niet plaatsvinden. Het beeld wordt opgenomen
zoals het is zonder correctie (pagina’s 93, 95).
Can not find the file. De camera kan een beeld niet vinden dat
gespecificeerd wordt in de “Images” (beelden)
instelling. Specificeer een ander beeld (pagina
138).
Cannot register any
more files.
Card ERROR
• U probeert een BEST SHOT décor op te slaan
terwijl er reeds 999 décors opgeslagen zijn in de
“SCENE” map terwijl er reeds 999 décors
opgeslagen zijn in de “MSCENE” map (pagina
89).
• U probeert een “FAVORITE” (favoriet) bestand te
kopiëren terwijl de “FAVORITE” map reeds 9999
bestanden bevat (pagina 154).
Er trad een probleem op bij de geheugenkaart.
Schakel de camera uit, verwijder de kaart en steek
hem opnieuw is. Mocht dezelfde boodschap
verschijnen, formatteer dan de geheugenkaart
(pagina 172).
BELANGRIJK!
Het formatteren van de geheugenkaart wist alle
bestanden op de geheugenkaart uit. Probeer
eerst eventuele werkbare bestanden naar een
computer of een ander opslagmedium over te
schrijven voordat u de geheugenkaart
formatteert.
Check Connections!
• U probeert de camera aan te sluiten op een
printer terwijl de USB aansluitingen van de
camera niet compatibel zijn met de USB van de
printer (pagina 165).
• U probeert aan te sluiten op een computer
waarbij geen USB driver geïnstalleerd is (pagina
186).
File could not be
saved because
battery is low.
De accu is leeg zodat het opgenomen beeld niet
kon worden opgeslagen.
Folder cannot be
created
Deze boodschap verschijnt wanneer u een beeld
probeert op te slaan terwijl er 9999 bestanden
opgeslagen zijn in de 999ste map. Wis bestanden
die u niet langer nodig heeft als u meer bestanden
wilt opnemen (pagina 149).
LENS ERROR
Mocht het objectief terwijl het beweegt tegen een
obstakel aan komen, dan verschijnt de boodschap
“LENS ERROR” (objectief fout). Het objectief trekt
zich terug en de camera schakelt zichzelf uit.
Verwijder het obstakel en schakel de spanning van
de camera opnieuw in.
Load Paper!
Tijdens de printerfunctie van de camera als het
papier bij printer op is.
Memory Full
Het geheugen is vol. Wis bestanden die u niet
langer nodig heeft als u meer bestanden wilt
opnemen (pagina 149).
No Favorites file!
Er is geen FAVORITE bestand aanwezig.
233
APPENDIX
Printing Error
Record Error
Eén van de volgende problemen trad op tijdens het
afdrukken.
• De spanning van de printer is uitgeschakeld.
• Interne fout bij printer
There are no printing Er zijn geen DPOF instellingen die de beelden en
images.
het aantal kopiën ervan specificeren voor elke
Set up DPOF.
drukklus.
Configureer de vereiste DPOF instellingen (pagina
178).
Tijdens het opslaan van beelddata kon om de één
of andere reden de beelddata niet gecomprimeerd
worden.Voer de opname van het beeld nogmaals
uit.
There is no image to Het beeld of de film waarvan u de instellingen
register.
probeert op te slaan, wordt niet ondersteund door
BEST SHOT.
Replenish Ink!
Tijdens de printerfunctie van de camera als de inkt bij
de printer bijna of geheel op is.
The card is not
formatted.
De geheugenkaart in de camera is niet
geformatteerd. Formatteer de geheugenkaart
(pagina 172).
SYSTEM ERROR
Uw camerasysteem is beschadigd. Neem contact
op met een CASIO onderhoudswerkplaats.
This file cannot be
played.
Het beeldbestand of het audiobestand is
beschadigd of is van een type dat niet door deze
camera kan worden getoond.
The card is locked.
De LOCK schakelaar van de SD geheugenkaart is
vergrendeld. U kunt beelden niet opslaan op of
wissen van een geheugenkaart die vergrendeld is.
There are no files.
• Er bevinden zich geen bestanden in het
ingebouwde geheugen of in de geheugenkaart.
• Deze boodschap zal verschijnen als u de
bestanden of mappen in het geheugen van de
camera een andere naam geeft of als u ze naar
andere locaties verplaatst. Mocht dit het geval
zijn dan kunt u de bestanden of mappen het
beste terugzetten op hun orspronkelijke plaats in
het geheugen van de camera en ze opnieuw hun
oorspronkelijke vooringestelde naam geven
(pagina’s 201, 203).
This function cannot U probeerde bestanden te kopiëren van het
be used.
ingebouwde geheugen naar een geheugenkaart in
de camera terwijl er zich geen geheugenkaart
bevindt in de camera (pagina 173).
This function is not
supported for this
file.
234
De functie die u probeert uit te voeren wordt niet
ondersteund voor het bestand waarop u de functie
probeert uit te voeren.
APPENDIX
Dataformaat
Technische gegevens
• Snapshot
Product ............................... Digitale camera
Bestandsgrootte
Beeldbestandsgrootte
Kwaliteit
(beeldpunten)
(naar schatting)
Model .................................. EX-S600D
■ Camerafunctie
Fijn
6M
2816 × 2112 Normaal
Beeldbestandformaat
Snapshots ....................... JPEG (Exif Ver. 2.2); DCF (Design rule
for Camera File system)
1.0 standaard; voldoet aan DPOF
Films ................................ AVI (MPEG-4 formaat, DivX)
Audio (geluid) .................. WAV
Fijn
6M (3:2)
2816 × 1872 Normaal
Economisch
(3:2)
Fijn
4M
2304 × 1728 Normaal
Opnamemedia .................... 8,3 MB ingebouwd geheugen
SD geheugenkaart
MultiMediaCard (MMC)
Fijn
3M
2048 × 1536 Normaal
Economisch
Economisch
Economisch
Fijn
2M
1600 × 1200 Normaal
Economisch
VGA
640 × 480
Fijn
Normaal
Economisch
235
3,63MB
2,3MB
1,21MB
3,22MB
2,15MB
1,08MB
2,43MB
1,62MB
810KB
1,92MB
1,28MB
640KB
1,17MB
780KB
390KB
360KB
240KB
120KB
Ingebouwd
geheugen
8,3 MB
2
3
6
2
3
7
3
4
9
4
6
11
6
9
18
21
31
57
opnamen
opnamen
opnamen
opnamen
opnamen
opnamen
opnamen
opnamen
opnamen
opnamen
opnamen
opnamen
opnamen
opnamen
opnamen
opnamen
opnamen
opnamen
SD
geheugenkaart*
256 MB
65 opnamen
101 opnamen
186 opnamen
73 opnamen
108 opnamen
206 opnamen
97 opnamen
143 opnamen
271 opnamen
121 opnamen
180 opnamen
348 opnamen
196 opnamen
286 opnamen
530 opnamen
625 opnamen
937 opnamen
1739 opnamen
APPENDIX
• Films
Beeldformaat
(beeldpunten)
Maximale
opnametijd
per
bestand
Geschatte
Geschatte
datasnelheid opnametijd voor
(beeldsnelheid) het ingebouwde
geheugen
8,3 MB
Geschatte
opnametijd
voor SD
geheugenkaart
256 MB
HQ
640 × 480
Totdat het
geheugen
vol is
4,0 megabits
per seconde
(30 beelden/
seconde)
13 seconden
8 minuten en
17 seconden
Normal
640 × 480
Totdat het
geheugen
vol is
2,1 megabits
per seconde
(30 beelden/
seconde)
24 seconden
15 minuten
en
43 seconden
LP
320 × 240
Totdat het
geheugen
vol is
745 kilobits
per seconde
(15 beelden/
seconde)
66 seconden
43 minuten
en
52 seconden
Wissen ................................ Enkel bestand, alle bestanden
(met beveiliging)
Effectieve beeldpunten ..... 6,0 miljoen
Beeldelement ..................... 1/2,5-inch vierkante beeldpunten
kleuren CCD
(totaal aantal beeldpunten: 6,18
miljoen)
Lens/brandpuntsafstand
Lenzen ............................. F2,7 (W) tot 5,2 (T); f = 6,2 (W) tot
18,6 mm (T) (gelijkwaardig met
ongeveer 38 (W) tot 114 mm (T) voor
35 mm film)
(W = groothoek, T = telefoto)
6 lenzen in 5 groepen, met asferische
lens
Zoom ................................... 3X optische zoom, 4X digitale zoom
(12X in combinatie met optische zoom)
Scherpstellen ..................... Contrast detectie autofocus
Scherpstelfuncties: autofocus,
macrofunctie, panfocuss,
oneindigfunctie, handmatige
scherpstelling
AF gebied: Spot (puntmeten), multi
(multi-patroon); AF hulpverlichting
* Gebaseerd op Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. producten.
De feitelijke capaciteit hangt af van het type geheugenkaart dat u
gebruikt.
* Vermenigvuldig de capaciteit in de tabel met de geschatte
waarde om het aantal beelden te verkrijgen dat op een
geheugenkaart van een andere capaciteit kan worden
opgeslagen.
236
APPENDIX
Gevoeligheid ...................... Foto’s: Auto, ISO 50, ISO 100,
ISO 200, ISO 400
• De maximale gevoeligheid is
ISO1600 als de BEST SHOT antitrilfunctie of het hoge
gevoeligheiddecor gebruikt wordt.
Films: Auto
Geschat scherpstelbereik (van het oppervlak van de lens)
Autofocus ........................ 40 cm – ∞
Macro .............................. 15 cm – 50 cm
Oneindigfunctie ............... ∞
Handmatig ....................... 15 cm – ∞
• Bij het gebruik van de digitale zoom
veranderen de hier boven
aangegeven waarden.
Zelfontspanner .................. 10 seconden, 2 seconden, drievoudige
zelfontspanner
Belichtingsregeling
Lichtmeting ...................... Multi-patroon, centrum-georiënteerd
meten, puntmeten via de CCD
Belichting ......................... Programma AE
Belichtingscompensatie ... –2EV – +2EV (1/3EV eenheden)
Ingebouwde flitser
Flitserfuncties .................. Automatische witbalansflitser, ON
(aan), OFF (uit), rode ogenreductie
Flitsbereik ........................ Groothoek optische zoom: 0,4 – 2,8
meter
Telefoto optische zoom: 0,4 – 1,4
meter
(ISO gevoeligheid: “Auto” (automatisch))
* Hangt af van de zoomfactor.
Sluiter .................................. CCD elektronische sluiter, mechanische
sluiter
Snapshotfunctie (foto’s, automatisch):
1/8ste – 1/2000ste seconde
• De sluitersnelheid is anders bij de
volgende BEST SHOT scènes
Nachtscène: 4 – 1/2000 seconde
Vuurwerk: 2 seconden (vast)
Opnamefuncties ................ Snapshot (foto); audio snapshot (foto
met geluid), macro, zelfontspanner,
doorlopende sluiter, film met geluid
(normale film, korte film, voorafgaande
film), spraakopname, BEST SHOT
functie (decors anders dan korte film,
voorafgaande film en spraakopname)
• Audio opname is in mono.
Lensopening ...................... F2,7/4,3, automatische overschakeling
• Door gebruik van de optische zoom
verandert de lensopening.
Witbalans ............................ Automatische witbalans, vast ingesteld
(6 functies), handmatig overschakelen
237
APPENDIX
Audio opnametijd
Audio snapshot ............... Circa max. 30 seconden per beeld
Spraakopname ................ Circa 25 minuten met ingebouwd
geheugen
Post-opname ................... Circa max. 30 seconden per beeld
■ Spanningsvereisten
Beeldscherm ...................... 2,2-inch TFT kleuren LCD
84.960 beeldpunten (354 × 240
beeldpunten)
De bovenstaande waarden geven de hoeveelheid tijd aan bij de voorwaarden
die hieronder vermeld staan totdat de spanning automatisch uitgeschakeld
wordt doordat de accu leeg is. Deze waarden zijn echter geen garantie dat de
accu inderdaad de aangegeven gebruiksduur zal verstrekken. Een lage
temperatuur zal de gebruiksduur van de accu verkorten.
Spanningsvereisten .......... Oplaadbare lithium-ion accu
(NP-20) × 1
Levensduur accu (naar schatting):
Zoeker ................................. Beeldscherm
Tijdbijhoud functies .......... Ingebouwde digitale kwartsklok
Datum en tijd .................... Opgenomen met beelddata
Automatisch kalender ...... Tot 2049
Wereldtijd ......................... City (stad), Date (datum), Time (tijd),
Summer time (zomertijd), 162 steden
in 32 tijdzones
Ingangs/
uitgangsaansluitingen ...... Slede aansluiting
USB ..................................... Compatibel met snelle USB 2.0
Bewerking
Gebruiksduur van accu (benadering)
Aantal foto’s (CIPA standaard)*1
(werkingstijd)
300 foto’s (150 minuten)
Aantal foto’s, doorlopende
opname*2 (werkingstijd)
680 foto’s (170 minuten)
Doorlopende weergave van
Snapshots*3
280 minuten
Doorlopende filmopname*4
110 minuten
Doorlopende spraakopname*5
330 minuten
Microfoon ........................... Mono
Ondersteunde accu: NP-20 (nominale capaciteit: 700mAh)
Opslagmedium: SD geheugenkaart
Luidspreker ........................ Mono
*1 Aantal foto’s (CIPA standaard)
• Temperatuur: 23°C
• Beeldscherm: Ingeschakeld
• Zoomen van de volledige groothoek- tot de volledige telefotostand elke
30 seconden, waarbij telkens twee beelden worden opgenomen,
waarvan één met flits; de spanning wordt na elke 10 opgenomen
beelden uit- en weer ingeschakeld.
238
APPENDIX
■ Oplaadbare lithium-ion accu (NP-20)
*2 Omstandigheden bij doorlopende opname
• Temperatuur: 23°C
• Beeldscherm: Ingeschakeld
• Flitser: Uitgeschakeld
• Beeld opgenomen na elke 15 seconden, wisselend tussen volledige
groothoek en volledige telefoto.
Nominale spanning ........... 3,7 V
Nominale capaciteit .......... 700 mAh
Bedrijfstemperatuur
Bereik .................................. 0°C – 40°C
*3 Omstandigheden bij doorlopende snapshot weergave
• Temperatuur: 23°C
• Bladeren naar het volgende beeld na elke 10 seconden
Afmetingen ......................... 33 (B) × 50 (H) × 4,7 (D) mm
*4 Geschatte tijd voor doorlopende filmopname zonder te zoomen.
Gewicht ............................... ca. 16 g
*5 De tijden voor stemopname zijn gebaseerd op doorlopende opname.
■ USB slede (CA-30)
Stroomverbruik .................. 3,7 V gelijkstroom, ca. 3,1 W
Afmetingen ......................... 90 (B) × 59 (H) × 16,1 (D) mm
(exclusief uitsteeksels; 13,7 mm bij het
dunste deel)
Ingangs-/
uitgangsaansluitingen ...... Camera aansluiting, USB poort,
netadapteraansluiting (DC IN 5,3 V) /
AV uitgangspoort (speciale minipoort,
NTSC/PAL)
Gewicht ............................... ca. 115 g
(exclusief accu en accessoires)
Stroomverbruik .................. 5,3 V gelijkstroom, ca. 3,2 W
Gebundelde accessoires .. Oplaadbare lithium-ion accu (NP-20);
USB slede (CA-30); Speciale
netadapter; Netsnoer; USB kabel; AV
kabel; Polsriem; CD-ROM;
Basisreferentie
Afmetingen ......................... 112 (B) × 24 (H) × 58 (D) mm
(exclusief uitsteeksels)
Gewicht ............................... ca. 52 g
239
APPENDIX
■ Speciale netadapter (Inlaat type) (AD-C52G)
Spanningsvereisten .......... 100 – 240 V wisselspanning,
50/60 Hz, 83 mA
Uitgangsvermogen ............ 5,3 V gelijkstroom, 650 mA
Afmetingen ......................... 50 (B) × 20 (H) × 70 (D) mm
(exclusief uitstekende delen en kabel)
Gewicht ............................... ca. 90 g
■ Speciale netadapter (Insteek type) (AD-C52J)
Spanningsvereisten .......... 100 – 240 V wisselspanning,
50/60 Hz, 83 mA
Uitgangsvermogen ............ 5,3 V gelijkstroom, 650 mA
Afmetingen ......................... 50 (B) × 18 (H) × 70 (D) mm
(exclusief uitstekende delen en kabel)
Gewicht ............................... ca. 90 g
240
CASIO COMPUTER CO.,LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
MA0607-B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement