Casio | EX-Z270 | User manual | Casio EX-Z270 Brukermanual

Casio EX-Z270 Brukermanual
Nr
Digitalkamera
Brukerveiledning
Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet.
• Pass på å lese forholdsreglene i denne brukerveiledningen før du tar kameraet i
bruk.
• Oppbevar brukerveiledningen på et trygt sted for fremtidig bruk.
• Besøk vår offisielle EXILIM webside http://www.exilim.com/ for all oppdatert
informasjon om dette produktet.
Klikk her for å gå til “Oppnå best mulig resultat med Dynamic
Photo”!
1
Utpakking
Kontroller at alt utstyr som er oppført nedenfor medfølger når du pakker ut kameraet.
Hvis noe mangler må du kontakte din opprinnelige forhandler.
Oppladbart lithium-ion
batteri (NP-80)
Digitalkamera
Festing av håndstroppen til
kameraet
Fest
håndstroppen
her.
* Strømledningens støpsel vil
variere fra land til land og
geografisk område.
Strømledning
USB-kabel
Batterilader (BC-80L)
Stropp
AV-kabel
CD-ROM
2
Grunnleggende
veiledning
Les dette først!
• Innholdet i denne bruksanvisningen og den medfølgende Grunnleggende
veiledning kan bli endret uten varsel.
• Innholdet i denne brukerveiledningen har blitt sjekket ved hvert steg av
produksjonsprosessen. Vennligst kontakt oss om du oppdager noe som det kan
stilles spørsmål til, feilaktigheter etc.
• Enhver kopiering av innholdet i denne brukerveiledningen, enten delvis eller
fullstendig, er forbudt. Med unntak av eget personlig bruk, er enhver annen bruk av
innholdet i denne brukerveiledning uten godkjenning fra CASIO COMPUTER CO.,
LTD. strengt forbudt ifølge loven om opphavsrett til åndsverk.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap av noe
slag påført innehaver eller en tredje part, som eventuelt oppstår under bruk eller
pga. driftssvikt av dette produktet.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader,
tapte fortjenester eller erstatningskrav fra tredje part, som oppstår ved bruk av
Photo Transport eller YouTube Uploader for CASIO.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap av noe
slag forårsaket av sletting av innholdet i minnet grunnet funksjonsfeil, reparasjon
eller enhver annen grunn.
• Vær oppmerksom på at bildeeksemplene og produktillustrasjonene som blir
fremstilt i denne brukerveiledningen kan avvike noe fra kameraets aktuelle
skjermbilder og konfigurasjoner.
LCD-skjermen
Panelet av flytende krystall i LCD-skjermen bruker høypresis teknologi som gir en
pikselutnyttelse på mer enn 99,99%. Dette innebærer at kun et minimalt antall piksler
muligvis unnlater å lyse eller lyser konstant. Dette er karakteristisk for paneler av
flytende krystall, og indikerer ikke funksjonsfeil.
Ta et par prøvebilder
Før du fotograferer det endelige bildet, lønner det seg å fotografere et testbilde for
å sjekke at kameraet tar opp slik du ønsker.
3
Innhold
Utpakking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les dette først!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Generell guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LCD-skjermens innhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... 2
... 3
... 9
. . 10
❚❙ Grunnleggende hurtigveiledning
13
Hva er et digitalkamera? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Måter du kan bruke CASIO-kameraet ditt på. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Lad batteriet opp før kameraet tas i bruk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
❚ Opplading av batteriet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
❚ Installering av batteriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Konfigurering av grunnleggende innstillinger første gang du
skrur på kameraet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Bruk av minnekort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
❚ Hvilke minnekort som støttes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
❚ Installasjon av minnekort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
❚ Formatering (initialisering) av et nytt minnekort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Hvordan skru kameraet på og av. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
❚ Hvordan skru på kameraet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
❚ Hvordan skru av kameraet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Fotografering av stillbilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Riktige grep på kameraet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fremvisning av stillbilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sletting av bilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..
..
..
..
22
25
26
27
❚ Sletting av en enkel fil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
❚ Sletting av samtlige filer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Forholdsregler ved fotografering av stillbilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
❚ Autofokus begrensninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
❚❙ Stillbildeveiledning
29
Betjening av kontrollpanelet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
❚ Spesifisering av kontrollpanelets punkter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Endring av bildestørrelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Størrelse)
Bruk av blits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Blits)
Spesifisering av autofokusområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (AF-område)
Spesifisering av ISO-sensitivitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ISO)
Bruk av kontinuerlig utløser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Kontinuerlig)
..
..
..
..
..
30
33
35
36
37
❚ Spesifisering av lagringsmetoden for bildeopptak
med kontinuerlig utløser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Bruk av ansiktsdeteksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ansiktsdetekt.)
Fotografering med Sminke-funksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Sminke)
Bruk av easy-modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Endring av kontrollpanelets format for dato og klokkeslett . . . . . . . . . . . .
Fotografering med zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..
..
..
..
..
40
42
43
45
45
❚ Overgangspunktet mellom optisk og digital zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
4
Innhold
❚❙ Opptak av video og lyd
48
Opptak av video. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bruk av foropptak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opptak av stillbilde under filming av video. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opptak av kun lyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Stemmeopptak)
..
..
..
..
48
50
51
51
❚ Avspilling av et lydopptak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
❚❙ Bruk av BEST SHOT
53
Hva er BEST SHOT?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
❚ Eksempler på scener . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Fotografering av et bilde med BEST SHOT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
❚ Oppretting av dine egne BEST SHOT-innstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Opptak med AUTO BEST SHOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fotografering av ID-foto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fotografering av bilder på Visittkort og dokumenter . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opptak av selvportrett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Isolering av objekter i bevegelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Multi-motion)
❚❙ Avanserte innstillinger
..
..
..
..
..
57
58
59
60
61
62
Bruk av LCD-skjermens menyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
REC-modus innstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (REC) . . 64
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
Valg av fokus-modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Fokus) . . .
Bruk av kontinuerlig utløser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kontinuerlig) . . .
Bruk av selvutløseren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Selfutløser) . . .
Bruk av Auto-utløser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Auto-utløser) . . .
Fotografering med ansiktsdeteksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ansiktsdetekt.) . . .
Reduser effekten av kamera og motivbevegelse . . . . . . . . . . . (Anti Shake) . . .
Spesifisering av autofokusområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(AF-område) . . .
Endring av fokusrammens fasong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Fokusramme) . . .
Hvordan skru digital zoom på og av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Digital zoom) . . .
Tildeling av funksjoner til knappene [4] og [6] . . . . . . . . . . . . (V/H-knapp) . . .
Fotografering med hurtigutløser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Hurtigutløser) . . .
Bruk av easy-modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (easy-modus) . . .
Fremvisning av hjelpelinjer på skjermen . . . . . . . . . . . . . . . . . (Hjelpelinjer) . . .
Gjennomsyn av bildene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Gjennomsyn) . . .
Bruk av Ikonhjelp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ikonhjelp) . . .
Konfigurering av innstillingene for Skru på . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Minne) . . .
64
67
68
69
72
73
74
74
75
75
76
76
77
77
77
78
Innstillinger for Bildekvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kvalitet) . . 79
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
Spesifisering av Stillbildestørrelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Størrelse) . . .
Spesifisering av Stillbilde-kvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kvalitet (Stillbilde)) . . .
Spesifisering av Video-kvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kvalitet (Video)) . . .
Korrigering av bildelysstyrke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(EV-skift) . . .
Kontroll av hvitbalanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Hvitbalanse) . . .
Spesifisering av ISO-sensitivitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(ISO) . . .
Spesifisering av lysmåler-modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Lysmåling) . . .
Forbedring av bildenes lysstyrke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Belysning) . . .
Bruk av innebygde fargefiltre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Fargefiltre) . . .
5
79
79
80
81
82
83
83
84
84
Innhold
❚
❚
❚
❚
Kontroll av bildeskarphet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Skarphet) . . .
Kontroll av fargemetning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Fargemetning) . . .
Justering av bildekontrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kontrast) . . .
Spesifisering av blitsstyrke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Blitsstyrke) . . .
❚❙ Gjennomsyn av stillbilder og videoopptak
84
85
85
85
86
Fremvisning av stillbilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Fremvisning av video. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Fremvisning av seriebilder tatt opp med kontinuerlig utløser . . . . . . . . . . . . 87
❚ Sletting av seriebilder tatt opp med kontinuerlig utløser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
❚ Oppdeling av en seriebildegruppe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Zooming av et bilde på skjermen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fremvisning av bildemenyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fremvisning av bilder i kalenderskjermen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fremvisning av stillbilder og video på en TV-skjerm . . . . . . . . . . . . . . . . .
❚❙ Andre avspillingsfunksjoner
..
..
..
..
(PLAY)
90
91
91
92
94
Avspilling av slideshow på kameraet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Slideshow) . . 94
❚ Overføring av musikk fra datamaskin til kameraminnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Layout-stillbilder med Layout utskrift . . . . . . . . . . . . . . . . (Layout utskrift)
Fanging av stillbilder fra videobildene . . . . . . . . . . . . . . (MOTION PRINT)
Redigering av video i kameraet . . . . . . . . . . . . . . . (Redigering av video)
Forbedring av bildenes lysstyrke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Belysning)
Bruk av Røde øyne-reduksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Røde øyne)
Justering av hvitbalanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Hvitbalanse)
Justering av lysstyrken for eksisterende stillbilder . . . . . . . . . .(Lysstyrke)
Keystone-korrigering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Keystone)
Bruk av fargekorrigering for å korrigere et
gammelt fotografis farger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Fargekorrigering)
Velg av bilder for utskrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (DPOF utskrift)
Beskytting av en fil mot sletting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Beskytt)
Redigering av dato og klokkeslett for et bilde . . . . . . . . . . . . . . (Dato/Tid)
Rotering av et bilde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Rotering)
Endring av størrelsen på et stillbilde . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ny størrelse)
Klipping av et stillbilde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Klipping)
Tillegging av lyd til et stillbilde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Lydtillegg)
. . 97
. . 98
. . 99
. 101
. 101
. 102
. 103
. 103
.
.
.
.
.
.
.
.
104
105
105
106
106
107
107
108
❚ Avspilling av stillbildelyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Kopiering av filer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kopier) . 110
Dynamisk foto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
❚ Hvordan lage et motivbilde for innliming . . . . . . . . . . . . . . (Dynamisk foto) . . .111
❚ Liming av et motivbilde inn i et bakgrunnsbilde . . . . . . . . . (Dynamisk foto) . . 113
6
Innhold
❚❙ Utskrift
114
Utskrift av stillbilde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Direkte kobling til en PictBridge-kompatibel skriver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Bruk av DPOF for spesifisering av bilder som skal skrives ut
og antallet kopier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
❚❙ Bruk av kameraet med en datamaskin
120
Ting du kan gjøre med en datamaskin... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Bruk av kameraet med en Windows datamaskin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
❚
❚
❚
❚
❚
❚
Fremvisning og lagring av bilder på en datamaskin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avspilling av video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opplasting av videofiler til YouTube . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Overføring av bilder fra datamaskin til kameraminnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fremvisning av brukerveiledningene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (PDF-filer) . .
Brukerregistrering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122
126
126
128
130
130
Bruke av kameraet med Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
❚
❚
❚
❚
❚
Kobling av kameraet til din datamaskin og lagring av filer . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatisk overføring av bilder og organisering av bilder på din Macintosh . .
Avspilling av video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fremvisning av brukerveiledningene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(PDF-filer) . .
Brukerregistrering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131
133
134
134
134
Filer og mapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Minnekortdata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
❚❙ Andre innstillinger
(Oppsett) 138
Kontrollpanelskjermen for REC-modus . . . . . . . . . . . . . . . . . (R Panel)
Valg av skjermlayout for PLAY-modus . . . . . . . . . . . . . . . . . (P Skjerm)
Konfigurering av kameraets innstilling av lyde . . . . . . . . . . . . . . . .(Lyder)
Konfigurering av et oppstartsbilde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Oppstart)
Spesifisering av regel for generering av serienumre i filnavn . . . . (Fil Nr.)
Konfigurering av verdenstidsinnstillinger . . . . . . . . . . . . . . . .(Verdenstid)
Datostempling av stillbilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Datostempel)
Innstilling av kameraets klokke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Juster)
Spesifisering av datoformat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Datoformat)
Spesifisering av skjermspråk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Språk)
Konfigurering av dvaletilstandsinnstillingene . . . . . . . . . . . . . . . . (Dvale)
Konfigurering av innstillingene for autoskruav . . . . . . . . . . . (Autoskruav)
Konfigurering av innstillingene for [r] og [p] . . . . . . . . . . (REC/PLAY)
Konfigurering av kameraets USB Protokoll-innstillinger . . . . . . . . . (USB)
Valg av Skjermen aspektforhold og videoutgangssystem . (Videoutgang)
Formatering av innebygd minne og minnekort . . . . . . . . . . . . . . (Format)
Nullstilling av kameraet til standard fabrikkinnstillinger . . . . . . . . (Nullstill)
7
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
138
139
140
140
141
142
143
143
144
144
145
145
146
146
147
148
148
Innhold
❚❙ Konfigurering av LCD-skjermens innstillinger
149
Bruk av histogrammet på skjermen til å kontrollere eksponeringen . . . . . . 149
❚ Hvordan bruke histogrammet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
❚❙ Appendiks
151
Forholdsregler ved bruk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Strømforsyning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
❚
❚
❚
❚
Opplading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utskfting av batteriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forholdsregler for batteri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bruk av kameraet i andre land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
159
159
160
160
Bruk av minnekort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
❚ Utskifting av minnekort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Datamaskin-systemkrav for medfølgende programvare . . . . . . . . . . . . . . . 163
Nullstilling til standardinnstillingene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Når driften ikke går som den skal... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
❚ Feilsøking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
❚ Skjermbeskjeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Antall stillbilder/Opptakstid for video/Opptakstid for stemmeopptak . . . . . . 174
Spesifikasjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
8
Innhold
Generell guide
Tallene i parentes indikerer sidene hvor hver funksjon er forklart.
. Kamera
Bakside
Forside
1 23 4
8 9 bk bl
bm
bn
bo
[ ]
[ ]
[ ]
7 6 5
1 Zoomkontroll
(sidene 22, 45, 90, 91)
2 Utløserknapp (side 22)
3 [ON/OFF] (Strøm)
(side 21)
4 Blits (side 33)
5 Mikrofon
(sidene 49, 108)
6 Objektiv
7 Frontlampe
(sidene 25, 68)
Underside
bt bs br bq bp
8 [p] (PLAY)-knapp
(sidene 21, 26)
9 [0] (video)-knapp
(side 48)
bkBaklampe
(sidene 21, 23, 33)
bl[r] (REC) knapp
(sidene 21, 22)
bmUSB-AV-port
(sidene 92, 115, 122,
131)
[ ]
[SET]
bnKontaktdeksel
boStropphull (side 2)
bpKontrollknapp
([8] [2] [4] [6])
(sidene 27, 29, 33, 149)
bq[BS]-knapp (side 53)
br[MENU]-knapp (side 62)
bs[SET]-knapp (side 29)
btLCD-skjerm
(sidene 10, 149)
ckBatteri/Minnekortspalte (sidene 16, 19, 159, 161)
clStativhull
Bruke dette hullet når fester et stativ.
cmHøyttaler
cm cl
ck
. Batterilader
12
1+- kontakter
2[CHARGE]-lampe
3AC-plugg
3
9
LCD-skjermens innhold
LCD-skjermen bruker forskjellige indikatorer, ikoner og tallfremstillinger for å holde
deg informert om kameraets status.
• Eksempelskjermene i dette avsnittet har som formål å vise deg alle indikatorer og
figurers plassering som kan bli fremvist på LCD-skjermen i forskjellige moduser.
De representerer ikke skjermbilder som faktisk opptrer på kameraet.
. Stillbildeopptak
Panel : På
12 34 56789bkbl
cs
cr
cq
cp cobo cn cmclckbt
1Fokusmodus (side 64)
2Hvitbalanse-innstillling (side 82)
3Video-bildekvalitet (side 80)
4Selvutløser (side 68)
5Opptaksmodus (side 22)
6Bildeforringelse-indikator (side 46)
7Lysmålingsmodus (side 83)
8Gjenværende minnekapasitet for video
bm
bn
bo
bp
bq
br
(side 48)
bs 9Gjenværende minnekapasitet for stillbilde
(side 174)
Panel : Av
12bp4 567 bk 9
br
cs
cr
cq
cp
co cn ck
bl
8
3
bo
cm
cl
bt
bkStillbildestørrelse (side 30)
blStillbildekvalitet (side 79)
bmBlits (side 33)
bnAF-område (side 35)
boISO-sensitivitet (side 36)
bpKontinuerlig utløser (side 37)
bqAnsiktsdeteksjon (side 40)
brSminke (side 42)
bseasy-modus (side 43)
btDato/tid (side 45)
ckTidsstempel-indikator (side 143)
clLukkerhastighet
cmBlenderverdi
cnEksponeringskompensasjon (side 81)
coFokusramme (sidene 22, 35)
cpBatterinivåindikator (side 17)
cqHistogram (side 149)
crAnti Shake-indikator (side 73)
csAuto-utløser (side 69)
• Hvis blenderåpning, lukkerhastighet, ISO-sensitivitet eller autoreksponering ikke
stilles inn riktig i øyeblikket, vil innstillingen bli oransje når trykker utløserknappen
halvveis ned.
10
easy-modus
9
bk
bm
4
co
bt
cp
. Videoopptak
Panel : På
12
3
1Fokusmodus (side 64)
2Hvitbalanse-innstillling (side 82)
3Opptaksmodus (side 48)
4Gjenværende minnekapasitet for video
4
(side 48)
5 5Videoopptakstid (side 48)
6Eksponeringskompensasjon (side 81)
7Batterinivåindikator (side 17)
8Histogram (side 149)
8
7
6
Panel : Av
12
3
4
5
8
7
6
11
. Fremvisning av stillbilder
1 2
3
bq
bp
4
5
6
7
8
9
bo bn bm bl bk
1Filtype
2Beskyttelsesindikator (side 105)
3Mappenavn/filnavn (side 135)
4Stillbildekvalitet (side 79)
5Stillbildestørrelse (side 30)
6ISO-sensitivitet (side 36)
7Blenderverdi
8Lukkerhastighet
9Dato/tid (side 45)
bkLysmålingsmodus (side 83)
blHvitbalanse-innstillling (side 102)
bmBlits (side 33)
bnOpptaksmodus
boBatterinivåindikator (side 17)
bpHistogram (side 149)
bqEksponeringskompensasjon (side 81)
. Avspilling av video
12
7
3
1Filtype
2Beskyttelsesindikator (side 105)
3Mappenavn/filnavn (side 135)
4 4Videoopptakstid (side 86)
5 5Video-bildekvalitet (side 80)
6Dato/tid (side 45)
7Batterinivåindikator (side 17)
6
12
Grunnleggende hurtigveiledning
Hva er et digitalkamera?
Et digitalkamera lagrer bilder på et minnekort slik at du kan ta opp og slette
bilder gang på gang.
Ta opp
Slett
Avspill
Du kan bruke bildeopptakene på en rekke forskjellige måter.
Lagre bilder på
datamaskinen din.
Skrive ut bilder.
13
Legge bildevedlegg til
e-post.
Grunnleggende hurtigveiledning
Måter du kan bruke CASIO-kameraet ditt på
Dette kameraet fra CASIO har et stort utvalg av nyttige funksjoner som gjør opptak av
digitale bilder enklere. Blant disse finner du følgende tre hovedfunksjoner.
Dynamisk
foto
Klipp et motiv i bevegelse ut av en bildeserie du har fotografert med kontinuerlig
utløser og lim de inn i et annet bilde for å skape et Dynamisk foto som
inneholder motivet i bevegelse.
Se side 111 for mer informasjon.
Sminke
Denne funksjonen demper kontrasten i
ansiktsskyggene, som ofte oppstår ved
fotografering i sterkt sollys og jevner ut motivets
hud slik at du oppnår bedre portretter.
Se side 42 for mer informasjon.
BEST SHOT
Velg ganske enkelt en ønsket scene hvorpå
kameraet foretar de nødvendige innstillingene
automatisk. Etter dette kan du oppnå perfekte
bilder med et trykk på utløserknappen.
AUTO BEST SHOT velger automatisk den mest
egnede BEST SHOT-scenen basert på
opptaksforholdene i øyeblikket.
Se side 53 for mer informasjon.
14
Grunnleggende hurtigveiledning
Lad batteriet opp før kameraet tas i bruk.
Vær oppmerksom på at batteriet for et nytt kamera ikke er ladet opp. Utfør punktene
beskrevet i “Opplading av batteriet” slik at batteriet blir fullstendig ladet.
• Et spesielt CASIO oppladbart lithium-ion batteri (NP-80) kreves for kameraets
strømforsyning. Forsøk aldri å bruke et batteri av noen annen type.
Opplading av batteriet
1.
Plasser positiv + og negativ terminal i samsvar med terminalene
på batteriladeren og legg batteriet
ned i laderen.
2.
Koble deretter batteriladeren til
et vanlig hjems strømuttak.
[CHARGE]-lampe
Det tar ca. 100 minutter å lade
batteriet helt opp. [CHARGE]lampen vil slukke når ladingen er
fullført. Fjern strømledningen fra
strømuttaket og ta deretter batteriet
ut av laderen.
Lampens tilstand
Beskrivelse
Lyser rødt
Lader opp
Blinker rødt
Unormal omgivelsestemperatur, problem med
batteriladeren eller batteriet (side 159)
Av
Oppladningen er fullført
15
Grunnleggende hurtigveiledning
Andre forholdsregler ved opplading
• Bruk utelukkende spesialladeren (BC-80L) til å lade opp litium-ion batteriet (NP80). Aldri bruk noen annen type ladeenhet. Forsøk på å bruke en annen lader kan
resultere i uforutsigbare ulykker.
• Et batteri som fortsatt er varmt etter normal bruk kan unnlate å bli helt oppladet. Gi
batteriet tid til å kjøle seg ned før det lades.
• Et batteri vil til en viss grad lade seg ut, selv når det oppbevares utenfor kameraet.
Av denne årsak anbefales det at du lader batteriet rett før du trenger å bruke det.
• Opplading av batteriet kan føre til forstyrringer av TV og radiomottak. Hvis slike
forstyrrelser forekommer, bør laderen kobles til et strømuttak som ligger lengre
unna TV-apparat eller radio.
• Reell oppladingstid avhenger av den aktuelle batterikapasiteten og
oppladingsforholdene.
Installering av batteriet
1.
Åpne batteridekselet.
1
Trykk ned på dekselet samtidig med å skyve det i
pilens retning.
2
2.
Skyv inn batteriet.
Med EXILIM-logoen på
batteriet vendt ned (i retning
objektivet), trykker du sperren
ved siden av batteriet i pilens
retning samtidig med å skyve
batteriet inn i kameraet. Skyv
innover inntil sperren låser
batteriet på plass.
Sperre
Batteriets kontakter
EXILIM-logo
Forside
16
Bakside
Grunnleggende hurtigveiledning
3.
Lukk batteridekselet.
2
Trykk batterietdekselet mot kameraet og skyv det på
plass.
• For informasjon om hvordan du skifter ut batteriet,
se side 159.
1
Kontroll av gjenværende batteristrøm
Etterhvert som batteristrøm brukes opp, vil LCD-skjermens batteri-indikator indikere
gjenværende strøm som vist under.
Gjenværende strøm
Fullt
Batteri-indikator
Indikator-farge
Lyseblå
Tomt
*
*
* Oransje
*
*
Rød
*
Rød
indikerer at batteriets strømnivå er lavt. Lad opp batteriet snarest mulig.
Det er ikke mulig å gjøre opptak når
indikeres. Lad opp batteriet umiddelbart.
• Batterinivåindikatorens nivå kan forandre seg når du veksler mellom REC-modus
og PLAY-modus.
• Hvis kameraet blir liggende med et utladet batteri i omtrent to dager uten
strømforsyning, vil det føre til at tidsinnstillingene for dato og klokkeslett nullstilles.
En beskjed som oppfordrer deg til å konfigurere dato og klokkeslett, vil vises neste
gang du skrur på kameraet etter at strømforsyningen har blitt gjenopprettet. Du bør
stille inn riktig dato og klokkeslett når dette skjer (side 143).
• Se side 178 for informasjon om batteriets levetid og minnekapasiteten.
Tips for sparing av batteristrøm
• Velg innstillingen ? (blits av) når du ikke trenger å bruke blits (side 33).
• Aktiver funksjonene for automatisk strømavslag og dvale for å unngå at
batteristrøm sløses bort hvis du eventuelt glemmer å skru av kameraet (sidene
145, 145).
17
Grunnleggende hurtigveiledning
Konfigurering av grunnleggende innstillinger første gang du
skrur på kameraet
Første gang du installerer et batteri i kameraet, vil et skjermbilde vises for
konfigurering av innstillinger for skjermspråk, dato og klokkeslett. Hvis en unnlater å
stille inn dato og klokkeslett, vil dette føre til at feil dato og klokkeslett blir lagret med
bildene.
• Skjermen for valg av språk vil ikke vises i steg 2 i prosedyren under, hvis kameraet
du har anskaffet er beregnet for det japanske marked. I dette tilfellet kan du endre
språket fra japanske med prosedyren forklart i avsnittet “Spesifisering av
skjermspråk (Språk)” (side 144). Vær oppmerksom på at en versjon av denne
bruksanvisningen på det valgte språket om mulig ikke er inkludert med kameraer
som er beregnet for det japanske marked.
[ON/OFF]
1.
Trykk på [ON/OFF] for å skru på
kameraet.
2.
Bruk [8], [2], [4] og [6] til å velge
ønsket språk og trykk deretter på
[SET].
3.
Bruk [8] og [2] til å velge datoformat og trykk på [SET].
SET
[BS]
Eksempel: 19. 12. 09
ÅÅ/MM/DD * 09/12/19
DD/MM/ÅÅ * 19/12/09
MM/DD/ÅÅ * 12/19/09
4.
Still inn dato og klokkeslett.
Bruk [4] og [6] til å velge innstillingen du ønsker å
endre og bruk deretter [8] og [2] til å endre den.
For å veksle mellom 12-timers og 24-timers
format, trykk på [BS].
5.
Etter å ha innstilt dato og klokkeslett, bruker
du [4] og [6] til å velge “Ta i bruk” og trykker deretter på [SET].
Hvis du eventuelt gjør en feil under konfigureringen av språk, dato eller klokkeslett
i prosedyren ovenfor, kan du konsultere følgende sider for informasjon om hvordan
en foretar riktige innstillinger.
– Skjermspråk: Side 144
– Dato og klokkeslett: Side 143
18
Grunnleggende hurtigveiledning
• Da hvert land har kontroll over sin egen lokale tidsforskyvning og sommertid, kan
det forekomme at disse endrer seg.
• Fjerning av batteriet fra kameraet rett etter at innstillingene for dato og klokkeslett
blir utørt for første gang, kan føre til at kameraet nullstiles til standardinnstillingene
ved levering fra fabrikken. Unnlat å fjerne batteriet i minst 24 timer etter at
innstillingene har blitt foretatt.
Bruk av minnekort
Selv om kameraet er utstyrt med innebygd minne for lagring av bilde og video, vil du
antagelig ønske å gå til innkjøp av et minnekort for å oppnå bedre lagringskapasitet.
Det medfølger ikke et minnekort med dette kameraet. Bilder som tas opp når et
minnekort er installert i kameraet, vil bli lagret på minnekortet. Når et minnekort er
fraværende, vil bildene bli lagret i innebygd minne.
• For informasjon om minnekortkapasitet, se side 174.
Hvilke minnekort som støttes
– SD-minnekort
– SDHC-minnekort
Bruk en av minnekortene av typen ovenfor.
* Denne modellen støtter ikke bruk av Eye-Fi-kort.
Installasjon av minnekort
1.
Trykk på [ON/OFF] for å slå av kameraet og
åpne deretter batteridekselet.
1
Trykk ned på dekselet samtidig med å skyve det i
pilens retning.
2
2.
Installer et minnekort.
Posisjoner minnekortet slik at
forsiden peker oppover (mot
kameraets LCD-skjermside), og skyv
det helt inn i kortspalten inntil du
hører at kortet festes på plass med et
klikk.
Forside
Forside
19
Bakside
Grunnleggende hurtigveiledning
3.
Lukk batteridekselet.
2
Trykk batterietdekselet mot kameraet og skyv det på
plass.
• For informasjon om hvordan du utskifter
minnekortet, se side 161.
1
• Skyv aldri andre gjenstander enn støttede minnekort (side 19) inn i
minnekortspalten.
• Skulle det forekomme at væske eller fremmedlegemer trenger seg inn i
kortspalten, må du skru av kameraet umiddelbart, fjerne batteriet og kontakte din
forhandler eller nærmeste CASIO autoriserte service senter.
Formatering (initialisering) av et nytt minnekort
Et nytt minnekort må formateres før det kan brukes for første gang.
1.
Skru på kameraet og trykk på [MENU].
2.
Velg “Oppsett”, etterfulgt av “Format” og trykk så på [6].
3.
Bruk [8] og [2] til å velge “Format” og trykk deretter på [SET].
• Formatering av et minnekort som allerede inneholder stillbilder eller andre filer, vil
føre til at disse slettes. Normalt trenger du ikke å formatere et minnekort på nytt.
Formater imidlertid kortet på nytt hvis lagring til et kort begynner å gå tregt eller du
merker andre uregelmessigheter.
• Bruk alltid dette kameraet til å formatere et minnekort. Formatering av minnekort
med en datamaskin for bruk med dette kameraet kan senke kameraets
databehandlingshastighet. Ved bruk av minnekortene SD eller SDHC, kan
formatering med en datamaskin resultere i uoverensstemmelser med SD-formatet
og medføre problemer med kompatibilitet, drift osv.
20
Grunnleggende hurtigveiledning
Hvordan skru kameraet på og av
Hvordan skru på kameraet
For å stille kameraet i REC-modus, trykk på [ON/OFF]
(Strøm) eller [r] (REC). For å stille kameraet i
PLAY-modus, trykk på [p] (PLAY).
Baklampen vil lyse (grønt) en kort stund og kameraet
vil skru seg på. Hvis du stiller kameraet i REC-modus,
vil objektivet skyve seg ut fra kamerahuset.
• Pass på at ingen gjenstander hindrer eller kommer i
kontakt med objektivet når det skyver seg ut.
Enhver berøring av objektivet, slik at det hindres i å
skyve seg ut, medfører fare for funksjonsfeil.
• Hvis [p] (PLAY) trykkes når du er i REC-modus,
vil kameraet skifte til PLAY-modus. Objektivet vil
trekke seg inn ca. 10 sekunder etter modusskiftet.
• Dvalefunksjonen eller Autoskruav (sidene 145, 145)
vil skru av strømmen automatisk hvis ingen
operasjoner utføres i løpet av et forhåndsinnstilt
tidsrom.
[ON/OFF] (Strøm)
Baklampe
[p] (PLAY)
[r] (REC)
Hvordan skru av kameraet
Trykk på [ON/OFF] (Strøm).
• Du kan konfigurere kameraet slik at det ikke skrur seg på når du trykker på [r]
(REC) eller [p] (PLAY). Du kan også konfigurere slik at kameraet skrur seg av
når du trykker på [r] (REC) eller [p] (PLAY) (side 146).
21
Grunnleggende hurtigveiledning
Fotografering av stillbilder
1.
Trykk på [r] (REC) for å skru på kameraet.
Påse at R vises på skjermen. Hvis ikke, se side 53.
Stillbilde-ikon
LCD-skjerm
Utløserknapp
[r] (REC)
Gjenværende minnekapasitet
for stillbilder (side 174)
2.
Pek kameraet mot
motivet.
Du kan zoome bildet,
hvis du ønsker.
w Vidvinkel
z Televinkel
Zoomkontroll
22
Grunnleggende hurtigveiledning
3.
Trykk utløserknappen halvveis
ned for å fokusere bildet.
Baklampe
Når riktig fokusavstand er oppnådd,
vil kameraet pipe, driftslampen lyse
grønt, og fokusrammen bli grønn.
Fokusramme
Trykk halvveis ned
Trykk lett inntil
knappen
stopper.
Bip, bip (bildet er fokusert.)
4.
Når du trykker utløserknappen halvveis ned,
vil kameraet justere eksponering og fokus
automatisk for motivet du peker på i
øyeblikket. Mestring av hvor stort trykk som
kreves for å trykke utløserknappen halvveis
og fullstendig ned, er en viktig teknikk for å
oppnå best mulige bilder.
• Fokusrammene som vises i denne
bruksanvisningen blir indikert med ß. Vær
imidlertid oppmerksom på at du kan endre
rammemarkørens fasong etter ønske (side
74).
Samtidig med at kameraet fortsatt holdes i ro, trykker du
utløserknappen helt ned.
Bildet har dermed blitt fotografert.
Trykk helt ned
Filming av video
[0] (Video)
Trykk på [0] (Video) for å
starte videoopptaket.
Trykk på [0] (Video) en
gang til for å stanse
videoopptaket. Se side 48
for detaljer.
Løs ut (bildet blir tatt opp.)
23
Grunnleggende hurtigveiledning
• Når “Anti Shake” er stilt på “D Auto” eller “A Kamera AS”, vil et halvveis trykk på
utløserknappen føre til at kameraet vibrerer og utgir en driftslyd. Dette er normalt
og er ikke tegn på at noe er feil med kameraet (side 73).
. Bruk av hurtigutløser
Hvis utløserknappen trykkes helt ned uten å vente på autofokus, vil det gjøres opptak
med hurtigutløserfunksjonen (side 76).
• Med hurtigutløseren bruker kameraet høyhastighets autofokus, som betyr at du
lettere kan fange raske hendelser. Merk at enkelte bilder kan bli ute av fokus når
hurtigutløseren tas i bruk.
• Hvis mulig er det best å bruke litt ekstra tid på å trykke utløserknappen halvveis
ned for å sikre riktig fokusering.
. Hvis bildet ikke kommer i fokus...
Hvis fokusrammen forblir rød og driftslampen blinker grønt, så betyr dette at bildet
ikke er i fokus (fordi motivet f.eks. er for nærme osv.). Rett kameraet mot motivet
igjen og forsøk å fokusere på nytt.
. Hvis motivet ikke befinner seg i midten av rammen...
“Fokuslås” (side 67) er navnet på en teknikk for fotografering av bilder hvor motivet
som du ønsker å fokusere på ikke befinner seg innenfor fokusrammen midt på
skjermen.
. Hvordan følge (spore) et motiv i bevegelse
Trykk utløserknappen halvveis ned for å følge og fokusere automatisk på et motiv i
bevegelse. Se “Ë Sporing” (side 35) for mer informasjon.
24
Grunnleggende hurtigveiledning
Riktige grep på kameraet
Bildene dine vil bli uskarpe hvis du beveger kameraet når utløserknappen blir trykket.
Når utløserknappen trykkes ned bør du passe på å holde kameraet som vist i
illustrasjonen under, hvor kameraet holdes i ro ved å presse armene godt inntil
sidene under fotograferingen.
Hold kameraet i ro, trykk utløserknappen forsiktig ned og pass på å unngå all
bevegelse så lenge lukkeren er åpen og i en kort stund etter at lukkeren er utløst.
Dette er spesielt viktig når det er sparsomt med tilgjengelig lys, noe som senker
lukkerhastigheten.
Horisontalt grep
Vertikalt grep
Hold kameraet slik at blitsen
befinner seg over linsen.
• Pass på at verken fingre eller stropp
dekker noen av områdene som blir vist i
illustrasjonen.
• For å unngå at du slipper kameraet ved
et uhell, bør du feste håndstroppen og
sørge for at den er viklet rundt fingre
eller håndledd under bruk av kameraet.
• Aldri sving kameraet rundt med
stroppen.
• Den medfølgende stroppen er kun
tiltenkt for bruk med dette kameraet.
Bruk aldri stroppen for andre formål.
25
Blits
Frontlampe
Objektiv
Mikrofon
Stropp
Grunnleggende hurtigveiledning
Fremvisning av stillbilder
Bruk følgende fremgangsmåte for å se gjennom stillbilder på kameraets LCD-skjerm.
• For informasjon om hvordan du avspiller video, se side 86.
1.
Trykk på [p] (PLAY) for å stille
kameraet i PLAY-modus.
[p] (PLAY)
• Dette vil vise frem et av
stillbildene som for tiden er lagret
i minnet.
• Informasjon om det fremviste
stillbildet blir også fremvist (side
174).
• Informasjonen kan også fjernes
slik at utelukkende stillbildet blir vist (side 149).
• Du kan zoome inn på bildet ved skyve zoomkontrollen mot z (side 90). Når
du tar opp stillbilder som er spesielt viktige, er det en god ide å zoome inn på
bildet rett etter opptak for å kontrollere at detaljene er slik du ønsker.
2.
Bruk [4] og [6] for å bla igjennom bildene.
• Hold hver av knappene nede for å bla igjennom hurtig.
[6]
[6]
[4]
[4]
26
Grunnleggende hurtigveiledning
Sletting av bilder
Hvis minnet blir fylt opp, kan du slette overflødige bilder slik at plass blir frigjort for
lagring av ytterligere bilder.
• Husk at sletting av en fil (bilde) ikke kan gjøres om senere.
• Sletting av stillbilder med lyd (side 109) sletter både stillbildet og lydfilen.
Sletting av en enkel fil
1.
Trykk på [p] (PLAY) for å stille kameraet i PLAYmodus og trykk deretter på [2] (
).
2.
Bruk [4] og [6] til å bla igjennom filene helt til du blir vist filen som du
ønsker å slette.
3.
Bruk [8] og [2] til å velge “Slett” og trykk deretter på [SET].
• Gjenta stegene 2 og 3 hvis du vil slette andre filer.
• Trykk på [MENU] når du er ferdig med å slette.
Sletting av samtlige filer
1.
Trykk på [p] (PLAY) for å stille kameraet i PLAY-modus og trykk
deretter på [2] (
).
2.
Bruk [8] og [2] til å velge “Slett alle filer” og trykk deretter på [SET].
3.
Bruk [8] og [2] til å velge “Ja” og trykk deretter på [SET] for å slette
samtlige filer.
Dette medfører at beskjeden “Finner ingen filer.” blir vist.
27
Grunnleggende hurtigveiledning
Forholdsregler ved fotografering av stillbilder
Operasjon
• Batteridekselet må aldri åpnes når baklampen blinker grønt. Åpning av dekselet
kan føre til feilaktig lagring av bildet du nettopp fotograferte, skade på andre bilder i
minnet, funksjonsfeil med kameraet osv.
• Hvis uønsket lys skinner direkte inn i linsen, kan du skygge for linsen med en hånd
når du tar et bilde.
LCD-skjermen ved fotografering av stillbilder
• Lyse motivforhold kan føre til at LCD-skjermens respons blir treg og resultere i
digital støy på LCD-skjermens bilde.
• LCD-skjermens fremstilling har som formål å behjelpe bildekomponeringen. Det
endelige bildet vil bli tatt opp med innstillingen som har blitt valgt for bildekvalitet
(side 79).
Fotografering innendørs med fluoriserende lys
• Flimring fra fluoriserende lys kan ha en negativ effekt på bilders lysstyrke og farge.
Autofokus begrensninger
• Enhver av de følgende forhold kan vanskeliggjøre riktig fokusering.
– Helfargete vegger eller andre motiv med lav kontrast
– Motiv i sterkt motlys
– Motiv ned svært skinnende overflater
– Persienner eller motiv som har repeterende horisontale mønstre
– Flere motiver i varierende avstand fra kameraet
– Motiv i mørke omgivelser
– Kamerarystelser under fotograferingen
– Motiv i hurtig bevegelse
– Motiv som ligger utenfor kameraets fokusrekkevidde
• Hvis tilfredsstillende fokusering ikke er mulig, kan du prøve å bruke fokuslåsen
(side 67) eller manuell fokus (side 64).
28
Grunnleggende hurtigveiledning
Stillbildeveiledning
Betjening av kontrollpanelet
Kontrollpanelet kan brukes til å konfigurere kameraets innstillinger.
1.
I REC-modus, trykk på [SET].
Dette vil velge ett av kontrollpanelets ikoner og vise dets innstillinger.
[8] [2] [4] [6]
Tilgjengelige innstillinger
[SET]
2.
Kontrollpanel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bruk [8] og [2] til å velge innstillingen du ønsker å endre.
1Bildestørrelse/Kvalitet*
5Kontinuerlig utløser (side 37)
6Ansiktsdeteksjon (side 40)
7Sminke (side 42)
8easy-modus (side 43)
9Dato/klokkeslett (side 45)
(sidene 30, 79)
2Blits (side 33)
3AF-område (side 35)
4ISO-sensitivitet (side 36)
* Stillbildekvaliteten kan ikke forandres med bruk av kontrollpanelet.
3.
Bruk [4] og [6] til å endre innstillingen.
4.
Hvis du ønsker å konfigurere andre innstillinger, repeter steg 2 og 3.
5.
Etter at alle innstillingene har blitt som du ønsker, trykker du på [SET].
Dette vil aktivere innstillingene og stille kameraet tilbake i REC-modus.
• Du kan konfigurere kameraet slik at visning av kontrollpanelet slås av når du
trykker på [SET] (side 138).
• Du kan også konfigurere andre innstillinger enn de som er oppført ovenfor (side
62).
• Kontrollpanelet kan ikke fremvises samtidig med at Dynamisk Foto, Foropptak av
video, For YouTube eller Stemmeopptak pågår.
B
29
Stillbildeveiledning
Spesifisering av kontrollpanelets punkter
Bruk følgende fremgangsmåte til å spesifisere de åtte punktene du vil at
kontrollpanelet skal bestå av.
1.
I REC-modus, trykk på [SET] for å hente
frem kontrollpanelet. Trykk deretter på
[MENU].
• Dette vil bringe frem en meny som viser
kontrollpanelets punkter, med punktene som er
valgt i øyeblikket vist i grønt.
2.
Bruk [8], [2], [4] og [6] til å velge punktet du ønsker skal være en del
av kontrollpanelet og trykk deretter på [SET].
Dette vil medføre at lampen ved siden av punktet lyser.
3.
Gjenta stegene ovenfor for å velge de ønskede åtte punktene for
kontrollpanelet.
Etter at du har valgt de åtte punktene vil kameraet veksle til REC-modus og vise
frem kontrollpanelet.
• Trykk på [MENU] når du er ferdig med å velge.
• Punktet “Dato/Klokksl.” nederst i kontrollpanelet er fastsatt og kan ikke endres.
• Skjermbildene i denne veiledningen viser kameraets standardutvalg av
kontrollpanelpunkter.
• Nullstill kameraet hvis du ønsker å gå tilbake til kameraets standardinnstillinger
(side 148).
Endring av bildestørrelsen (Størrelse)
. Piksler
Et digitalkamerabilde er en samling av små
bildepunkter eller “piksler”. Jo flere piksler det
forekommer i et bilde, desto mer detaljerikt vil
det være. Det vil imidlertid ofte være
tilstrekkelig med færre piksler når du f.eks.
bringer et bilde (i L-størrelse) til
utskriftsservice, legger bildevedlegg til e-post,
når du ser på bildet på en datamaskin osv.
30
Piksel
Stillbildeveiledning
. Angående bildestørrelser
Størrelsen på et bilde indikerer hvor mange piksler det består av, og angis i
horisontale pikslerxvertikale piksler.
7M (3072x2304) bildestørrelse =
Ca. 7 millioner piksler
3072*
2304*
VGA (640x480) bildestørrelse =
Ca. 300 000 piksler
640*
480*
* Enhet: piksler
Tips for valg av bildestørrelse
Vær oppmerksom på at større bilder inneholder flere piksler, slik at de tar opp mer
plass i minnet.
Stort antall
piksler
Mer detaljerik, men tar opp mer plass i
minnet. Egner seg best når du planlegger å
foreta store utskrifter (som f.eks. A3).
Lite antall
piksler
Mindre detaljerik, men tar opp mindre plass i
minnet. Egner seg best når du ønsker å
sende bildevedlegg med e-post o.l.
• For informasjon om bildestørrelse, bildekvalitet og antall bilder som kan lagres, se
side 174.
• For informasjon om videostørrelse, se side 80.
• For informasjon om størrelseendring av stillbilder, se side 107.
31
Stillbildeveiledning
. Valg av bildestørrelse
1.
I REC-modus, trykk på [SET].
2.
Bruk [8] og [2] til å velge øverste valg i kontrollpanelet
(Bildestørrelse).
3.
Bruk [4] og [6] til å velge bildestørrelse og trykk deretter på [SET].
Anbefalt
Bildestørrelse
utskriftsstørrelse
(piksler)
og anvendelse
Beskrivelse
10M
(3648x2736)
Plakatutskrift
3:2
(3648x2432)
Plakatutskrift
16:9
(3648x2048)
HDTV
7M
(3072x2304)
A3 utskrift
4M
(2304x1728)
A4 utskrift
2M
(1600x1200)
3.5"x5" utskrift
Egner seg best når kapasitet for flere bilder i
minnet er viktigere enn bildenes kvalitet.
VGA
(640x480)
e-post
Bildefilene vil være mindre, noe som gjør de
bedre egnet som bildevedlegg til e-post.
Bildene vil imidlertid bli mer grovkornede.
Detaljerik for bedre skarphet selv med bilder
klippet ut (side 107) av et opprinnelig bilde
Detaljerik
• Kameraets innledende standardinnstilling for bildestørrelse er “10M”.
• Valg av “3:2” tar opp bilder med aspektforholdet 3:2, som overensstemmer med
standard aspektforhold (3:2) for utskriftspapir.
• Bokstavene “HDTV” står for “High Definition Television”. HDTV-skjermer har
aspektforholdet 16:9, som gjør de bredere enn det opprinnelige 4:3 som har vært
tidligere TV-skjermers ordinære aspektforhold. Dette kameraet kan gjøre opptak av
bilder som er kompatible med aspektforholdet for HDTV-skjermer.
• Vennligst betrakt de anbefalte utskriftsstørrelsene som kun veiledende (200dpi
utskriftsoppløsning).
32
Stillbildeveiledning
Bruk av blits (Blits)
1.
I REC-modus, trykk en gang på
[2] (
).
2.
Bruk [4] og [6] til å velge
ønsket blitsinnstilling og trykk
deretter på [SET].
Blits
Når menyvalget “R Panel” (side
[2] (
)
138) er stilt på “Av” (slik at
kontrollpanelet er skjult), kan du
trykke på [2] (
) for å bla igjennom de tilgjengelige blitsinnstillingene.
> Auto-blits
Blits avfyres automatisk i samsvar med
eksponeringsforholdene (mengde lys og lysstyrke).
? Blits av
Ingen avfyring av blits.
< Blits på
Blits avfyres alltid. Denne innstillingen kan brukes for å lyse
opp et motiv som normalt vil fremtre mørkt grunnet dagslys
eller motlys (dagslyssynkronisert blits).
_ Myk blits
Myk blits avfyres alltid, uavhengig av eksponeringsforholdene
¥ Røde-øyne Blits vil avfyres automatisk. Denne type blits brukes til å
reduksjon
redusere sjansen for at personer i et motiv får røde øyne.
3.
Trykk på utløserknappen for å fotografere.
10
A
< indikerer at blitsen vil avfyres.
Baklampe
Blinker oransje så lenge blitsen lader seg opp for
å indikere at bildeopptak ikke er mulig.
• Du vil ikke kunne ta opp et nytt bilde med blits
før driftslampen slutter å blinke oransje, som
indikerer at blitsoppladingen er fullført.
• For mer informasjon om blitsens rekkevidde, se side 177.
33
Stillbildeveiledning
• Pass på at blitsen ikke tildekkes av fingre eller av stroppen.
• Ønsket effekt kan enkelte ganger ikke oppnås hvis motivet er for langt unna borte
eller for nærme.
• Blitsens oppladningstid (side 177) avhenger av driftsforholdene (batteriets tilstand,
omgivelsenes temperatur, osv.).
• Fotografering med blitsen skrudd av når det er sparsomt med tilgjengelig lys, vil
dette resulterer i en lengre lukkertid, noe som kan føre til uskarpe bilder grunnet
håndbevegelser. Under slike forhold bør du feste kameraet til et stativ e.l.
• Med røde øyne-reduksjon, vil blitsen avfyres automatisk i samsvar med
eksponeringen. Den vil ikke avfyres på steder hvor det finnes tilstrekkelig lys.
• Hvis det forekommer utendørs sollys, fluoriserende lys, eller andre lyskilder kan
dette føre til unormale farger i bildet.
• Velg blitsinnstillingen “Blits av” når du fotograferer på steder hvor fotografering med
blits ikke er tillatt.
Røde øyne-reduksjon
Bruk av blitsen for nattfotografering eller i svakt belyste rom kan føre til at det oppstår
røde flekker i øynene på personene i bildet. Dette kommer av at lys fra blitsen
reflekteres fra netthinnen i øyet. Når røde øyne-reduksjon er valgt som blitsmodus,
fyrer kameraet av en forhåndsblits som gjør at iris lukker seg i øynene på personene i
bildet, noe som reduserer sjansene for røde øyne. Kameraet er også utstyrt med en
automatisk røde-øynefunksjon som reduserer røde øyne i fotograferte bilder.
Merk deg følgende viktige punkter ved bruk av røde øyne-reduksjon.
• Røde øyne-reduksjon vil ikke virke dersom personene i bildet unnlater å se direkte
mot kameraet (blitsen).
• Røde øyne-reduksjon vil muligvis virke lite effektivt hvis personene i motivet
befinner seg langt unna kameraet.
Andre nyttige blitsegenskaper
• Korrigering av blitsstyrken (side 85)
34
Stillbildeveiledning
Spesifisering av autofokusområde (AF-område)
Í Punkt
Denne modusen foretar avlesninger i et punkt i midten av bildet.
Denne innstillingen egner seg godt for bruk med fokuslåsen (side
67).
È Multi
Når utløseren trykkes halvveis ned i denne innstillingen, vil
kameraet velge det optimale autofokusområdet blant ni forskjellige
fokuseringsmetoder. Fokusrammen for området som kameraet
bruker for fokuseringen, vil bli vist i grønt.
Ë Sporing
Et halvveis trykk på utløserknappen fører til at objektivet fokuserer
på motivet og at fokusrammen følger motivets bevegelse.
1.
I REC-modus, trykk på [SET].
2.
Bruk [8] og [2] til å velge det tredje valget fra toppen i kontrollpanelet
(AF-område).
3.
Bruk [4] og [6] til å velge ønsket innstilling og trykk deretter på [SET].
4.
Pek kameraet mot motivet og trykk utløserknappen halvveis ned. Vent
inntil kameraet har justert eksponering og fokus automatisk.
5.
Trykk utløserknappen helt ned.
“Í Punkt” eller “Ë Sporing”
“È Multi”
Fokusramme
Fokusramme
• “È Multi” kan ikke velges for autofokus-område samtidig som du bruker
ansiktsdeteksjon (side 40).
• “Ë Sporing” kan ikke velges som autofokusområde samtidig med fotografering
med Auto-utløser (side 69).
35
Stillbildeveiledning
Spesifisering av ISO-sensitivitet (ISO)
ISO-sensitivitet er en målestokk for lyssensitivitet.
1.
I REC-modus, trykk på [SET].
2.
Bruk [8] og [2] til å velge det fjerde valget fra toppen i kontrollpanelet
(ISO-sensitivitet).
3.
Bruk [4] og [6] til å velge ønsket innstilling og trykk deretter på [SET].
AUTO
Justerer sensitiviteten automatisk i henhold til forholdene
ISO 64
Lavere
sensitivitet
ISO 100
Langsommere lukkerhastighet Mindre støy
ISO 200
ISO 400
ISO 800
ISO 1600
Høyere
ISO 3200 sensitivitet
Rask lukkerhastighet (Stilles
for fotografering på steder
med lav belysning)
Noe grovkornethet
(økt digital støy)
• “AUTO” ISO-sensitivitet brukes alltid for video, uavhengig gjeldende innstilling
av ISO-sensitivitet.
• Høyere tall for ISO-sensitivitet resulterer vanligvis i mer støy på bildene.
36
Stillbildeveiledning
Bruk av kontinuerlig utløser (Kontinuerlig)
Dette kameraet har tre modus for kontinuerlig utløser.
Kontinuerlig
utløserhastighet
Maksimale
antall
seriebilder
Fotografert
bildestørrelse
Blitsmodus
Z Kontinuerlig: Avhenger av
Normal
minnekortets
kontinuerlig
kapasitet
Inntil
minnet blir
fylt opp
Avhenger av
innstillingen for
bildestørrelse
Avhenger
av blitsinnstillingen
V Kontinuerlig: 4 bilder per
Rask kontinuerlig sekund
8 bilder
Fastsatt til 2M
Blits av
(1600x1200 piksler)
C Kontinuerlig: 3 bilder per
Blits
sekund
3 bilder
Fastsatt til 2M
Blits på
(1600x1200 piksler)
* For å skru av kontinuerlig utløsermodus, velg “Av”.
1.
I REC-modus, trykk på [SET].
2.
Bruk [8] og [2] til å velge det femte valget fra toppen i kontrollpanelet
(Kontinuerlig utløser).
3.
Bruk [4] og [6] til å velge ønsket modus for kontinuerlig utløser og
trykk deretter på [SET].
4.
Trykk på utløserknappen for å fotografere.
Bilder vil fortsette med å bli fotografert så lenge du holder utløserknappen
nedtrykt. Fotograferingen stanser når du slipper utløserknappen.
37
Stillbildeveiledning
Spesifisering av lagringsmetoden for bildeopptak med
kontinuerlig utløser
Angi metoden som skal brukes for lagring av bilder fotografert med følgende modus
for kontinuerlig utløser.
Kontinuerlig: Rask kontinuerlig
1.
Etter at fotograferingen med kontinuerlig uløser har blitt fullført, bruker
du [8] og [2] til å velge ønsket lagringsmetode og trykk deretter på
[SET].
Lagre valgte
De fotograferte bildene vil bli avspilt i langsom hastighet slik at du kan velge
bildene du ønsker å lagre.
Merke
1Trykk på utløserknappen under bildeavspillingen
når bildet du ønsker å lagre blir vist. Hvert bilde du
velger ved å trykke på utløserknappen vil ha et
merke ved seg.
2Etter at du har valgt bildene du ønsker å lagre,
trykker du på [MENU].
Knapper for velging av bilde
[4] [6]
Endrer retning og hastighet under bildeavspillingen.
Blar fremover eller tilbake under pause i bildeavspillingen.
[SET]
Veklser mellom pause og avspilling.
Utløserknapp
Trykk hele veien ned for å velge et bilde for lagring.
[MENU]
Lagrer de valgte bildene og forlater bildevalgprosedyren.
3Bruk [8] og [2] til å velge ønsket metode og trykk deretter på [SET].
Lagre valgte : Lagrer de valgte bildene.
Lagre alle
: Lagrer samtlige bilder.
Avbryt lagring : Lagrer ingen av bildene.
Lagre alle
Lagrer samtlige bilder.
• Lagrer ingen av bildene hvis “Avbryt lagring” blir valgt.
38
Stillbildeveiledning
• Hvis det ikke finnes tilstrekkelig plass på minnekortet vil du ikke være i stand til å ta
opp antallet bilder som er indikert på LCD-skjermen. Påse at minnekortet har
tilstrekkelig plass før du fotograferer med bruk av kontinuerlig utløser.
• Med kontinuerlig utløser, vil eksponering og fokus for første bilde også tillegges alle
etterfølgende bilder.
• Ved bruk av kontinuerlig utløser må du holde kameraet i ro inntil fotograferingen er
fullført.
• Kontinuerlig utløser kan ikke brukes i kombinasjon med følgende funksjoner.
– Visse BEST SHOT-scener (AUTO BEST SHOT, Dynamisk foto, Multi-motion
bilde, ID-foto, Visittkort og dokumenter, Whiteboard etc., Foropptak (Video), For
YouTube, Stemmeopptak)
– easy-modus
– Videoopptak
– Sminke
• Hastighet for “Kontinuerlig: Normal kontinuerlig” avhenger av typen minnekort som
brukes og hvor mye tilgjengelig plass det finnes i minnet for lagring. Når du tar opp
til innebygd minne, vil opptak med kontinuerlig utløser gå en del langsommere.
• “Kontinuerlig: Normal kontinuerlig” er langsommere ved opptak med blits.
• Du kan ikke bruke selvutløseren i kombinasjon med “Kontinuerlig: Normal
kontinuerlig”, “Kontinuerlig: Rask kontinuerlig”.
• Vær oppmerksom på at bilder som tas opp med “Kontinuerlig: Rask kontinuerlig”
og “Kontinuerlig: Blits” har noe lavere oppløsning og er litt mer utsatt for digital støy
enn bilder som tas opp med “Kontinuerlig: Normal kontinuerlig”.
• ISO-innstillingen er alltid “AUTO” for “Kontinuerlig: Rask kontinuerlig” og
“Kontinuerlig: Blits”, uavhengig av kameraets ISO-innstilling i øyeblikket.
• Blitsrekkevidden ved kontinuerlig utløser med blits er smalere enn med normal
blits.
• Fotografering av veldig lyse motiv kan føre til at det oppstår en vertikal strek eller et
rosa skjær på LCD-skjermens bilde. Dette indikerer ikke funksjonsfeil.
39
Stillbildeveiledning
Bruk av ansiktsdeteksjon (Ansiktsdetekt.)
Ved fotografering av mennesker, vil funksjonen for ansiktsdeteksjon registrere inntil
10 individuelle ansikter og justere fokus og lysstyrke i henhold til disse.
1.
I REC-modus, trykk på [4] eller [6] når du ønsker å skru av Sminkemodus.
• Hvis trykking på [4] eller [6] ikke skrur av Sminke-modus betyr dette at
modusinnstillingen for Sminke ikke har blitt tildelt knappene [4] og [6]. Tildel
knappene egnet innstilling (side 75) og utfør steget ovenfor på nytt.
2.
Bruk [8] og [2] til å velge det sjette valget fra toppen i kontrollpanelet
(Ansiktsdeteksjon).
3.
Bruk [4] og [6] til å velge “G Ansiktsdeteksjon: På” og trykk deretter
på [SET].
4.
Pek kameraet mot motivet.
Kameraet vil finne ansiktene i motivet og plassere
en ramme rundt hvert ansikt.
5.
Trykk utløserknappen halvveis ned.
Kameraet vil fokusere og rammene rundt
ansiktene det fokuseres på vil bli grønne.
6.
Ansiktsdeteksjon-ikon
Trykk utløserknappen helt ned.
40
Stillbildeveiledning
Tips for hvordan oppnå best resultat med ansiktsdeteksjon
• Kameraet vil foreta senterfokusering hvis det ikke detekterer et ansikt.
• Sørg alltid for at Autofokus (AF) er valgt som fokuseringsmodus når du fotograferer
med ansiktsdeteksjon.
• Ansiktsdeteksjon kan ta litt lengre tid når du holder kameraet på høykant.
• Detektering av følgende type ansikt støttes ikke.
– Et ansikt som er delvis dekket av hår, solbriller, en hatt osv.
– Et ansikt i profil eller som er i vinkel
– Et ansikt som veldig langt unna og lite, eller veldig nærme og stort
– Et ansikt i et område som er veldig mørkt
– Kjæledyr eller andre ikke-menneskelige motiv.
• Ansiktsdeteksjon kan ikke brukes i kombinasjon med følgende funksjoner.
– Visse BEST SHOT-scener (Dynamisk foto, ID-foto, Visittkort og dokumenter,
Whiteboard etc., Foropptak (Video), For YouTube, Stemmeopptak)
– easy-modus
– Videoopptak
• Følgende funksjoner er utkoblet når det fotograferes med ansiktsdeteksjon.
– Multi AF
41
Stillbildeveiledning
Fotografering med Sminke-funksjon (Sminke)
Sminke-funksjonen jevner ut teksturen i et motivs hud og demper ansiktsskygger,
som kan oppstå ved fotografering i sterkt sollys, slik at du oppnår bedre portretter.
1.
I REC-modus, trykk på [4] eller [6] når du ønsker å skru på Sminkemodus.
• Ikonet ± som indikerer Sminke-modus, vil bli vist på LCD-skjermen når
Sminke-modus er skrudd på.
• Hvis trykking på [4] eller [6] ikke skrur på Sminke-modus betyr dette at
modusinnstillingen for Sminke ikke har blitt tildelt knappene [4] og [6]. Tildel
knappene egnet innstilling (side 75) og utfør steget ovenfor på nytt.
2.
Trykk på [SET] og bruk deretter [8] og [2] til å velge det syvende
valget fra toppen i kontrollpanelet (Sminke).
3.
Bruk [4] og [6] til å velge nivået “+1” eller
høyere og trykk deretter på [SET].
• Du kan velge mellom 12 nivåer i rekkevidden
“+1 (Min.)” (minimal korreksjon) til “+12 (Maks.)”
(maksimal korreksjon). Høyere tall innebærer
større grad av bildebehandling.
• Valg av nivået “0 (Av)” utkobler Sminkefunksjonen.
4.
Ikon for Sminke-modus
Pek kameraet mot motivet.
Kameraet vil finne ansiktene i motivet og plassere
en ramme rundt hvert ansikt.
5.
Trykk utløserknappen halvveis ned.
Kameraet vil fokusere på ansiktet, som vil føre til at rammene rundt ansiktet
skifter farge til grønt.
6.
Når du er klar for å gjøre opptak, trykker du utløserknappen helt ned.
• Følgende funksjoner kan ikke brukes sammen med Sminke-funksjonen.
Kontinuerlig utløser, Trippel selvutløser
42
Stillbildeveiledning
Bruk av easy-modus
Med easy-modus kan kameraets innstillinger foretas på en enklere måte. Denne
modusen anbefales for brukere som er mindre erfarne med digital fotografering.
1.
I REC-modus, trykk på [SET].
2.
Bruk [8] og [2] til å velge det andre valget nedenfra i kontrollpanelet
(easy-modus).
3.
Bruk [4] og [6] til å velge “| On” og trykk deretter på [SET].
Kameraet er heretter stilt i easy-modus.
4.
Fokuser bildet.
Trykk utløserknappen halvveis når fokusrammen er på linje med motivet.
5.
Fotografer bildet.
Trykk utløserknappen helt ned når bildet har blitt fokusert.
Bildet har dermed blitt fotografert.
. Bruk av easy-meny
Easy-menyen inneholder blits, selvutløser og bildestørrelseinnstillinger i tillegg til
funksjonen for forlating av easy-modus.
Når kameraet er i easy-modus vil alle andre innstillinger i REC-menyen (side 164) og
Kvalitet-menyen (side 165) (med unntak av blits, selvutløser, bildestørrelse og
easymodus), være forhåndsinnnstilt til sine optimale verdier. Innstillinger du eventuelt
foretar under disse menyene, vil ikke tas i bruk når kameraet er stilt i easy-modus.
• Hvis du ønsker å bruke Oppsett-menyen (side 165), må du først forlate easymodus. For å gjøre dette må du velge “easy-modus” i steg 2 i følgende prosedyre
og deretter velge l i steg 3. Etter dette kan du bruke Oppsett-menyen på vanlig
måte.
43
Stillbildeveiledning
1.
Trykk på [MENU].
easy-menyen vil fremvises med større tekst enn
hva som er standard.
2.
Bruk [8] og [2] til å velge ønsket
menyelement og trykk deretter på [SET].
3.
Bruk [8] og [2] til å velge ønsket innstilling og trykk deretter på [SET].
Menyelement:
Tilgjengelige innstillinger:
Blits
> (Autoblits)* / < (Blits på) / ? (Blits av)
Selvutløser
• (10-sekunders selvutløser) / l*
Bildestørrelse
;* / $ / !
easy-modus
k / l*
Forlat meny
Forlat easy-meny
• En stjerne (*) indikerer nullstilling til standarsinnstillingene.
• Se følgende for detaljer.
– Blits (side 33)
– Selvutløser (side 68)
– Bildestørrelse (side 30)
• Følgende innstillinger kan velges med “easy-modus”.
For å foreta dette:
Velger du denne
innstillingen:
Forbli i easy-modus uten å skifte til en annen opptakstype
k
Skifte fra easy-modus til en standard opptakstype
l
• Hjelpetekst vil dukke opp på skjermen og gi en kort forklaring av hver
innstilling.
44
Stillbildeveiledning
Endring av kontrollpanelets format for dato og klokkeslett
1.
I REC-modus, trykk på [SET].
2.
Bruk [8] og [2] til å velge nederste valg i kontrollpanelet (Dato/
klokkeslett).
Bruk [4] og [6] til å velge dato eller klokkeslett.
• Du kan velge mellom to fremstillingsmåter av dato (side 144): Måned/Dag eller
Dag/Måned.
• Klokkeslettet blir vist med 24-timers format.
Fotografering med zoom
Kameraet ditt er utstyrt med 4X optisk zoom (som endrer linsens brennvidde), som
kan brukes i kombinasjon med digital zoom (som digitalt behandler senterdelen av
bildet for å forstørre det) for total zoomkapasitet på 4X – 60,2X. Punktet hvor det
oppstår forringelse avhenger av bildestørrelsen (side 47).
1.
I REC-modus, skyv på zoomkontrollen for zoome.
w Vidvinkel
z Televinkel
Zoomkontroll
w (Vidvinkel) : Reduserer størrelsen til motivet og utvider rekkevidden.
z (Televinkel) : Forstørrer motivet og forminsker rekkevidden.
2.
Trykk utløserknappen for å fotografere bildet.
• Digital zoom blir utkoblet når datotrykk (side 143) er skrudd på.
45
Stillbildeveiledning
• Jo høyere digital zoomfaktor, desto mer grovkornet blir bildet som tas opp. Vær
oppmerksom på at kameraet også har en funksjon som lar deg gjøre opptak med
digital zoom uten forringelse av bildet (side 47).
• Bruk av stativ anbefales når du fotograferer med televinkel for å unngå at bildet blir
uskarpt grunnet kamerabevegelser.
• Objektivets blenderåpning vil skifte under utføring av zoomoperasjoner.
• Digital zoom er kun tilgjengelig ved videoopptak. Du kan justere innstillingen for
optisk zoom før du trykker [0] (video) for å starte videoopptak.
Overgangspunktet mellom optisk og digital zoom
Hvis du skyver zoomkontrollen mot z (Televinkel), vil zoomingen stanse når den
optiske zoomfaktoren har nådd sitt maksimum. Et kort slipp av zoomkontrollen for så
å skyve den igjen mot z (Televinkel) vil skifte til digital zoom, som gjør at du kan
oppnå en enda høyere zoomfaktor.
• Under bruk av zoom, vil et zoomfelt på LCD-skjermen vise aktuell zoominnstilling.
Bildeforringelse-indikator
Fokusrekkevidde
(Vises for autofokus, makrofokus, manuell fokus)
Zoomfelt
Område med uforringet kvalitet
1X
Område med forringet kvalitet
4X til 22,8X
Overgangspunkt mellom optisk/
digital zoom
* 4X optisk zoompunkt
16X til 60,2X
Zoompeker (indikerer gjeldende zoom.)
Bildeforringelse
46
Stillbildeveiledning
• Bildets forringelsespunkt avhenger av
bildestørrelsen (side 30). Jo mindre
bildestørrelse, desto høyere
zoomfaktor kan du bruke før du når
bildets forringelsespunkt.
• Selv om bruk digital zoom generelt
fører til forringelse av bildekvaliteten,
kan bildeforringelse med noe zooming
til en viss grad unngås med
bildestørrelser på “7 M” og mindre.
Området du kan bruke digital zoom på
uten bildeforringelse, blir indikert på
skjermen. Bildets forringelsespunkt
avhenger av bildestørrelsen.
Bildestør- Maksimal
Uforringet
relse
zoomfaktor zoomgrense
47
10M
16X
4X
3:2
16X
4X
16:9
16X
4X
7M
19X
4,8X
4M
25X
6,3X
2M
35,3X
9,1X
VGA
60,2X
22,8X
Stillbildeveiledning
Opptak av video og lyd
Opptak av video
1.
Konfigurer kvalitetetsinnstillingene for video (side 80).
Maksimal opptagbar lengde for en video vil være avhengig av valgte
kvalitetsinnstilling.
2.
I REC-modus, trykk på [0]
(video).
[0] (Video)
Opptaket vil starte og Y vises
på LCD-skjermen.
Videoopptakene tar opp lyd i
mono.
3.
Gjenværende opptakstid
for video (side 175)
Trykk på [0] en gang til for å
stanse videoopptaket.
• Hver video kan ha en lengde
Opptakstid
på inntil 10 minutter.
Videoopptakene vil stanse
automatisk etter 10 minutters
opptak. Videopptak vil også stanse automatisk dersom minnet fylles opp før du
stanser opptaket ved å trykke på [0].
Opptak med BEST SHOT
Med BEST SHOT (side 53) velger du blant forhåndslagrede scener som ligner typen
film du ønsker å ta opp, hvorpå kameraet stiller seg inn automatisk, slik at du oppnår
et best mulig opptak hver gang. Velg f.eks. BEST SHOT-scenen “Naturlig grønt” for å
ta opp bilder av trær og gress med friske, grønne farger.
Redusering av utslag fra kamerabevegelser under videoopptak
Du kan konfigurere kameraet slik at effekten som oppstår pga. kamerabevegelser
under opptak reduseres (side 73). Vær imidlertid oppmerksom på at dette ikke
forhindrer uskarphet som oppstår pga. bevegelser i motivet og at brennvidden blir
smalere.
48
Opptak av video og lyd
• Lang tids sammenhengende bruk av kameraet for videoopptak, kan føre til at
kameraet vil føles noe varmt. Dette er normalt og er ikke et tegn på funksjonsfeil.
• Kameraet tar også opp lyd. Merk deg følgende punkter ved filming av video.
– Pass på at mikrofonen ikke blokkeres av fingre etc.
– Gode opptaksresultat er ikke mulig når kameraet
befinner seg for langt unna motivet du ønsker å ta opp.
– Bruk av kameraets knapper samtidig med at du filmer,
kan føre til at knappestøy kommer med på lyden.
• Fotografering av veldig lyse motiv kan føre til at det oppstår
en vertikal strek eller et rosa skjær på LCD-skjermens
Mikrofon
bilde. Dette indikerer ikke funksjonsfeil.
• Enkelte typer minnekort bruker lenger tid på å lagre data,
noe som kan føre til at visse deler av videofilmen droppes. Dette fenomenet vil
indikeres med at » og Y blinker på LCD-skjermen. For å unngå stykkvise tap av
videobilder anbefales det å bruke et minnekort med en maks overføringshastighet
på minst 10 MB per sekund (side 162).
• Kun den digitale zoomen kan brukes for zooming under opptak av video. Ettersom
optisk zooming ikke er mulig under et videoopptak, bør du foreta nødvendig
zooming før du trykker på [0] for å starte opptaket.
• Effekten av kamerabevegelser i et bilde vil virke mer fremtredende når du filmer
nærbilder eller med en høy zoomfaktor. Av denne grunn bør du bruke et stativ
under slike omstendigheter.
• Autofokus og Makrofokus vil skifte til fast fokus når det foretas videoopptak (side
64).
49
Opptak av video og lyd
Bruk av foropptak
Med denne funksjonen vil kameraet ta opp inntil fire sekunder av hva som foregår
foran objektivet og lagre det i en buffer som blir kontinuerlig oppdatert. Når [0]
trykkes vil foropptaket av handlingen (bufferens innhold) lagres, etterfulgt av handling
i realtime. Videoopptak i realtime vil fortsette inntil du stanser opptaket.
[0]
[0]
Video
Start for opptak
4-sekunders fortidsklipp (fra bufferen)
Slutt på opptak
. Oppsett av kameraet for filming med Foropptak
1.
I REC-modus, trykk på [BS].
2.
Bruk [8], [2], [4], og [6] til å velge scenen “Foropptak (Video)” og
trykk deretter på [SET].
Dette fører til at ‰ fremvises på LCD-skjermen.
. Filming av video med Foropptak
1.
Pek kameraet mot motivet og trykk på [0].
Dette vil ta opp fire sekunders handling til bufferen og starte et opptak i sanntid.
2.
Trykk på [0] en gang til for å stanse videoopptaket.
• For å skru av foropptak av video, trykk på [BS] og velg deretter R (Auto).
50
Opptak av video og lyd
Opptak av stillbilde under filming av video
1.
Mens videoopptaket pågår, trykk utløserknappen.
Videoopptaket fortsetter etter at et stillbilde er tatt opp.
• Du kan bruke [2] (
) når video filmes til å forandre blitsmodus.
• Videoopptaket vil bli avbrutt i noen få sekunder i det øyeblikk stillbildet tas opp.
• Fotografering av stillbilder samtidig med filming av video er ikke støttet når noen av
de følgende BEST SHOT-scenene er valgt.
Foropptak (Video), Dynamisk foto, Multi-motion bilde, ID-foto, Visittkort og
dokumenter, Whiteboard etc., For YouTube, Stemmeopptak
Opptak av kun lyd (Stemmeopptak)
Stemmeopptak lar deg ta opp kun lyd, uten stillbilde eller video.
• For mer informasjon om kapasiteten for stemmeopptak, se side 175.
1.
I REC-modus, trykk på [BS].
2.
Bruk [8], [2], [4], og [6] til å velge “Stemmeopptak” og trykk deretter
på [SET].
Dette fører til at ` fremvises på LCD-skjermen.
3.
Trykk utløserknappen for å starte opptak.
Opptakstid
• Baklampen blinker grønt mens opptaket pågår.
• Trykking av [SET] under opptak vil legge inn et
“bokmerke” i opptaket. Under senere
avspillinger, har du mulighet til å hoppe til
“bokmerkene” i opptaket.
4.
Trykk utløserknappen på nytt for å stoppe
lydopptaket.
• Gjenta stegene 3 og 4 hvis du ønsker å foreta
andre lydopptak.
• For å skru av Stemmeopptak, trykk på [BS] og
velg deretter R (Auto).
51
Gjenværende opptakstid
Opptak av video og lyd
• Du kan bruke [8] (DISP) under lydopptak til å veksle mellom å skru LCD-skjermen
av og på.
• Hvis LCD-skjermens innstillingsvisning er skrudd av vil valg av “Stemmeopptak”
føre til at LCD-skjermen skrur seg av umiddelbart (side 149).
Angående lyddata
• Audiofiler kan avspilles på en datamaskin med Windows Media Player eller
QuickTime.
– Lyddata: WAVE/IMA-ADPCM (WAV-filendelse)
Avspilling av et lydopptak
1.
I PLAY-modus, bruk [4] og [6] til å fremvise
stemmeopptaksfilen du ønsker å avspille.
For stemmeopptaksfiler vil ` vises i istedenfor et
bilde.
2.
Trykk på [SET] for å starte avspilling.
Avspillingskontrollene for stemmeopptak
Spole fort fremover eller
fort bakover.
[4] [6]
Avspill/pause
[SET]
Hopp til bokmerke
Gjør pause i avspillingen og trykk på [4] eller [6] for å
hoppe til neste bokmerke og trykk deretter på [SET] for
å gjenoppta avspillingen.
Justering av lydnivå
Trykk på [2] og trykk deretter på [8] [2]
LCD-skjerm på/av
[8] (DISP)
Avslutt opptak
[MENU]
52
Opptak av video og lyd
Bruk av BEST SHOT
Hva er BEST SHOT?
BEST SHOT tillater deg å velge blant en samling med bildeeksempler som
representerer en rekke forskjellige fotograferingsforhold. Når det blir nødvendig å
endre kameraets innstillinger, kan du ganske enkelt finne scenen som best
overensstemmer med bildet du ønsker å oppnå, hvorpå kameraet foretar de
nødvendige innstillingene automatisk. Dette reduserer muligheten av mislykkede
bilder pga. uegnede innstillinger for eksponering og lukkerhastighet.
Eksempler på scener
Portrett
Landskap
Nattscene
Nattscene Portrett
Fotografering av et bilde med BEST SHOT
1.
I REC-modus, trykk på [BS].
Scenen valgt i øyeblikket
(med ramme)
Dette vil bringe frem en meny
med BEST SHOT-scener.
• Det innledende
standardvalget er R (Auto).
2.
Bruk [8], [2], [4] og [6] til
å flytte rammen over til
scenen du ønsker å velge.
[BS]
Scenenavn
• Scenemenyen består av flere
sider. Bruk [8] og [2] for å
Scenenummer
bla igjennom menysidene.
• Det finnes informasjon
tilgjengelig om scenen som til enhver tid er valgt. Se side 54 for detaljer.
• For å returnere til vanlige stillbildeopptak, velger du Scene 1 R (Auto).
Trykking av [MENU] når skjermen for valg av eller beskrivelse om en scene
vises på LCD-skjermen, vil dette medføre at rammemarkøren hopper direkte til
R (Auto).
53
Bruk av BEST SHOT
3.
Trykk på [SET] for å konfigurere kameraet med innstillingene for
scenen som er valgt i øyeblikket.
Dette vil stille kameraet tilbake i REC-modus
• Innstillingene for scenen du har valgt gjelder inntil du velger en annen scene.
• For å velge et annet BEST SHOT-motiv, gjenta fremgangsmåten ovenfor fra
steg 1.
4.
Trykk på utløserknappen (hvis du skal fotografere et stillbilde) eller på
[0] (hvis du skal filme video).
• BEST SHOT-scenen YouTube vil stille inn kameraet for opptak av videoer som er
optimalisert for å lastes opp til YouTube. Videoer tatt opp med YouTube-scenen vil
bli lagret i en spesiell mappe slik at de er enkle å finne for opplasting (side 136).
10 minutter er den maksimale opptakstiden ved valg av YouTube-scenen.
. Bruk av skjermen for sceneinformasjon
For å finne ut mer om en scene, velger du scenen med
rammemarkøren i skjermen for scenevalg og skyver
deretter zoomkontrollen i den ene eller andre retningen.
• For å returnere til scenemenyen, skyver du på
zoomkontrollen på nytt.
• Bruk [4] og [6] til å bla igjennom scenene.
• Trykk på [SET] for å konfigurere kameraet med bruk
av sceneinnstillingene som er valgt i øyeblikket. For å returnere til motivinfoskjermen for nåværende valgte BEST SHOT-motiv, trykker du på [BS].
54
Bruk av BEST SHOT
. Forholdsregler for BEST SHOT
• Følgende BEST SHOT-scener kan ikke brukes ved opptak av video:
Dynamisk foto, Multi-motion bilde, ID-foto, Visittkort og dokumenter, Whiteboard
etc., Selvportrett (1 person), Selvportrett (2 pers.)
• Følgende BEST SHOT-scener kan ikke brukes ved opptak av stillbilder:
Foropptak (Video), For YouTube.
• Stemmeopptak kan ikke benyttes samtidig med fotografering av stillbilde eller
opptak av video.
• Valg av motivene Nattscene eller Fyrverkeri vil medføre en langsommere
lukkerhastighet. Ettersom lange lukkertider øker sannsynligheten for digital støy i et
bilde, vil kameraet automatisk foreta digital støyreduksjon når en av disse scenene
blir valgt. Dette innebærer at det vil ta litt lengre tid å lagre bildet som indikeres med
at baklampen blinker grønt. Ikke utfør noen operasjoner med knappene i løpet av
denne tiden. Det er også en god ide å bruke et stativ for å unngå uskarphet pga.
kamerabevegelser når det fotograferes med lave lukkerhastigheter.
• Kameraet ditt har en eksempelscene med optimaliserte innstillinger for opptak av
bilder for auksjonshjemmesider. Avhengig av kameramodellen vil scenene ha
navnene “For eBay” eller “Auksjon”. Bilder du tar opp med eksempelscenen for
auksjonshjemmesider vil bli lagret i en spesiell mappe slik at de enkelt kan finnes
igjen på datamaskinen (side 136).
• Høyere sensitivitet
– Innstillingen for høy sensitivitet vil bli deaktivert når kameraet fyrer av blits.
– Høy sensitivitet vil muligvis ikke frembringe ønsket resultat under mørke
lysforhold.
– Når du fotograferer med lave lukkerhastigheter bør du bruke et stativ for å unngå
uskarphet pga. håndbevegelser.
– Kameraet vil noen ganger foreta automatisk støyreduksjon for å redusere digital
støy i bilder som blir tatt opp under visse lysforhold. Denne operasjonen gjør at
kameraet bruker lenger tid enn normalt på å lagre bildet og bli klar for neste
opptak.
• Scenebildene i BEST SHOT ble ikke fotografert med dette kameraet.
• Bilder som fotograferes med bruk av BEST SHOT-scener, vil muligvis ikke leve
opp til forventningene avhengig av fotograferingsforholdene og andre faktorer.
• Du kan forandre kamerainnstillingene som ble utført når du valgte et BEST SHOTscene. Merk deg at BEST SHOT-innstillingene tilbakestilles til fabrikkinnstillingene
når du velger en annen BEST SHOT-scene eller skrur av kameraet.
55
Bruk av BEST SHOT
Oppretting av dine egne BEST SHOT-innstillinger
Du kan lagre inntil 999 forhåndsinnstillinger med bruk av BEST SHOT-scener slik at
de kan fremkalles umiddelbart når du trenger dem.
1.
I menyen for BEST SHOT-scener velger du scenen som heter BEST
SHOT (Registrer brukers egen scene).
2.
Bruk [4] og [6] til å velge bildet eller videoen hvis innstillinger du
ønsker å lagre.
3.
Bruk [8] og [2] til å velge “Lagre” og trykk deretter på [SET].
Din egne BEST SHOT-scene vil bli gitt navnet “Hent frem brukers egen scene”,
sammen med et scenenummer.
• Stillbildescener kan kun brukes for stillbilder og videoscener kan kun brukes for
videoopptak med BEST SHOT.
• Du kan sjekke innstillingene for valgte BEST SHOT-scene ved å frembringe
kameraets innstillingsmeny og se på dets innstillinger.
• Egendefinerte stillbildescener tillegges et nummer i denne sekvensen: SU1, SU2
og så videre, og video tillegges et nummer i sekvensen: MU1, MU2 og så videre.
• Følgende innstillinger vil bli lagret for hvert egendefinerte stillbildemotiv med BEST
SHOT.
Ansiktsdetekt., Fokus, EV-skift, Hvitbalanse, Blits, ISO, Lysmåling, Belysning,
Sminke, Blitsstyrke, Fargefilter, Skarphet, Fargemetning, Kontrast
• Følgende innstillinger vil bli lagret for hver egendefinerte stillbildescene med BEST
SHOT.
Fokus, EV-skift, Hvitbalanse, Fargefilter, Skarphet, Fargemetning, Kontrast
• Egne BEST SHOT-scener lagres i det innebygde minnet (side 136) i SCENEmappen (stillbilder) eller MSCENE-mappen (video).
• Formatering av kameraets innebygde minne (side 148) sletter alle selvlagde BEST
SHOT-scener.
• Gjennomfør følgende steg hvis du ønsker å slette et av dine egne BEST SHOTscener.
1Frembring infoskjermen (side 54) for den egne BEST SHOT-scenen som du
ønsker å slette.
), velg “Slett”, og trykk deretter på [SET].
2Trykk på [2] (
56
Bruk av BEST SHOT
Opptak med AUTO BEST SHOT
Med AUTO BEST SHOT vil kameraet velge BEST SHOT-scenen som er best egnet
for situasjonen og opptaksforholdene automatisk og konfigurere innstillingene
deretter. AUTO BEST SHOT vil velge automatisk blant følgende scener.
Portrett, Landskap, Nattscene, Nattscene Portrett, Makro, Sport osv.
1.
Trykk på [BS] og velg deretter et “AUTO BEST SHOT”-motiv.
2.
Pek kameraet mot motivet.
AUTO BEST SHOT-ikon
Kameraet vil velge BEST SHOT-scenen som er
best egnet for situasjonen og opptaksforholdene
automatisk og konfigurere innstillingene deretter.
Kameraet vil skifte automatisk til en annen BEST
SHOT-scene ettersom opptaksforholdene endrer
seg.
• Kameraet vil vise den valgte scenen på LCDskjermen i et par sekunder.
3.
Trykk utløserknappen for å fotografere bildet.
• AUTO BEST SHOT vil forbli virksom, slik at kameraet vil velge en ny BEST
SHOT-scene for neste bilde etter at bildeopptaket er fullført.
. Hvordan skifte til en annen BEST SHOT-scene
Hvis du foretrekker en annen BEST SHOT-scene enn det kameraet har valgt
automatisk, trykk på [SET], bruk [4] og [6] til å velge en annen scene og trykk
deretter på [SET] på nytt.
• Visse motiver og/eller opptaksforhold kan gjøre det umulig for kameraet å velge en
egnet scene.
• Du kan midlertidig skru av eller på automatisk valg av scene ved å trykke på enten
[4] eller [6].
57
Bruk av BEST SHOT
Fotografering av ID-foto
Denne prosedyren brukes til å fotografere portretter for så å skrive de ut i en rekke
forskjellige standardstørrelser for ID-foto: 30x24mm, 40x30mm, 45x35mm,
50x40mm, 55x45mm.
1.
Trykk på [BS] og velg deretter motivet “ID-foto”.
2.
Trykk på utløserknappen og fotografer portrettet av personen du
ønsker å lage et ID-foto av.
3.
Juster ansiktets posisjon i bildet.
[8] [2] [4] [6] : Flytter motivet opp, ned, til venstre og høyre.
Zoomkontroll : Zoomer portrettet inn og ut.
Hodelinje
Oval markør
Hakelinje
4.
Trykk på [SET].
Dette lagrer bildet i minne.
• Det ferdige bildet vil alltid lagres i bildestørrelsen 5M (2560x1920 piksler)
uavhengig av kameraets innstilling for bildestørrelse.
Utskrift av ID-foto
Utskriftsoperasjonen vil skrive ut et antall kopier av samme bilde på ett og samme ark
i forskjellige standardstørrelser for ID-foto. Kutt bildet eller bildene du ønsker å bruke.
• Reelle utskrifter er noe større enn standardstørrelsene for ID-foto for å gjøre
klipping lettere.
• Når du skriver ut et ID-foto må du passe på å velge arkstørrelsen “4"x6"” (side
116).
• Ved utskriving av ID-foto må du sørge for å stille inn skriveren din innstilles for
“utskrift uten marginer”. For alle detaljer, se brukerveiledningen som følger med din
skriver.
58
Bruk av BEST SHOT
Fotografering av bilder på Visittkort og dokumenter
En prosess som kalles “keystonekorrigering” gjør linjer rette og
naturlige selv når rettvinklede
gjenstander fotograferes i skrå
vinkel.
Før keystonekorrigering
Etter keystonekorrigering
Visittkort og dokumenter
White board etc.
BEST SHOT har to scener.
1.
Trykk på [BS] og velg deretter mellom motivet “Visittkort og
dokumenter” og “White board, etc.”.
2.
Trykk på utløserknappen for å fotografere
bildet.
Bildet vil vises på LCD-skjermen med en rød ramme
rundt området som har blitt valgt for keystonekorrigering. Hvis rammen er svart, betyr dette at
kameraet har registrert flere enn ett område som
egner seg for keystone-korrigering. Bruk [4] og [6]
til å flytte rammen til området du ønsker å keystone-korrigere.
• Beskjeden “Kan ikke korrigere bildet!” vil vises på LCD-skjermen hvis det ikke
finnes noen områder som egner seg for keystone-korrigering. Bildet vil bli
lagret i minnet uten endringer.
3.
Bruk [8] og [2] til å velge “Korriger” og trykk deretter på [SET].
Dette vil korrigere bildet og lagre det resulterende (korrigerte) bildet.
59
Bruk av BEST SHOT
• Når du komponerer et bilde, som f.eks. de som vises ovenfor, må du sørge for at
hele omrisset av objektet du forsøker å fotografere, befinner seg innenfor LCDskjermen.
• Sørg for at objektet står mot en bakgrunn som lar dets omriss tre tydelig frem.
• VGA-størrelse bilder vil bli lagret som VGA-størrelse bilder. Alle andre
bildestørrelser vil bli lagret som 2M (1600x1200 piksler) bilder.
• Digital zoom blir deaktivert hvis du fotograferer med scenene “Whiteboard etc.” og
“Visittkort og dokumenter”. Du kan imidlertid fortsatt bruke optisk zoom (side 45).
Opptak av selvportrett
Med denne funksjonen kan du fotograferer et selvportrett ved å ganske enkelt peke
kameraet mot eget ansikt.
Du kan velge mellom to selvportrettscener i BEST SHOT.
• Selvportrett (1 person) : Bildet tas når ansiktet til minst en person (inkl. ditt eget) blir
registrert.
• Selvportrett (2 pers.) : Bildet tas når ansiktene til minst 2 personer (inkl. ditt eget)
blir registrert.
1.
Trykk på [BS] og velg deretter “Selvportrett (1 person)” eller
“Selvportrett (2 pers.)”.
2.
Trykk utløserknappen helt ned og pek kameraet
mot deg selv.
Ca. tre sekunder etter at du har trykket utløserknappen, vil
kameraet stilles i Auto-utløser standby og starte
ansiktsgjenkjenningen. Kameraet vil stilles i Auto-utløser
standby og registrere enhver personens ansikt i bildet.
Når kameraet er i stand til å detektere de aktuelle
personene, vil lukkeren automatisk utløses i øyeblikket det ikke lenger
forekommer uskarphet i bildet.
• Kameraet vil avgi lyd fra lukkeren og frontlampen vil blinke to ganger når
lukkeren utløses.
• Trykk på [SET] hvis du ønsker å avbryte auto-utløser standby.
60
Bruk av BEST SHOT
• Du kan ikke bruke selvportrettfunksjonen i kombinasjon med kontinuerlig utløser
(side 37). Betjeningsmåten er den samme som når kontinuerlig utløser brukes i
kombinasjon med auto-utløser. Se side 71 for mer informasjon.
• Hvis kameraet forblir i Auto-utløser standby uten å utløse lukkeren, kan du fortsatt
ta opp bildet ved å trykke utløserknappen helt ned en gang til.
• Fotografering med selvportrettfunksjonen kan føre til at bildene blir uskarpe hvis du
fotograferer på steder med dunkel belysning som medfører lange lukkertider.
• Tidsinnstillingen for Autoskruav (side 145) har blitt stilt på fem minutter når
kameraet er i Auto-utløser standby. Dvale (side 145) vil være deaktivert når autoutløseren er i bruk.
Isolering av objekter i bevegelse (Multi-motion)
Multi-motion kan brukes til å skille ut eller isolere et objekt i
bevegelse innenfor en serie med bilder og plassere det mot
en stillestående bakgrunn. Pass på at kameraet ikke
beveges eller rystes når du fotograferer med Multimotionfunksjonen.
1.
Trykk på [BS] og velg deretter scenen “Multimotion bilde”.
2.
Trykk på utløserknappen for å starte opptak.
Fotografering med kontinuerlig utløser vil stanse etter en stund og det
resulterende sammensatte bildet vil vises på LCD-skjermen.
• Hold kameraet i ro inntil samtlige seriebilder har blitt tatt opp med kontinuerlig
utløser.
• Bildestørrelsen er alltid låst i 3M (2048x1536 piksler) med denne funksjonen.
61
Bruk av BEST SHOT
Avanserte innstillinger
Menyoperasjonene som følger er alt du trenger å konfigurere kameraets forskjellige
innstillinger.
• Du kan også bruke kontrollpanelet (side 29) for å konfigurere noen av innstillingene
som vises på skjermmenyen. Sidene det henvises til i dette avsnittet gir deg
informasjon om konfigurering av innstillingene med bruk av kontrollpanelet.
Bruk av LCD-skjermens menyer
. Eksempler på betjeningsmåter av menyskjermen
Trykk på [MENU] for å fremvise skjermmenyen.
• Menyenes innhold er forskjellige i REC-modus og PLAY-modus.
Eksempel: REC-modus meny
[8] [2] [4] [6]
[MENU]
[SET]
Skjermmenyens navigeringsknapper
[4] [6]
Velger en kategori. [6] brukes også til å fremvise de tilgjengelige
valgene for en innstilling.
[8] [2] Velger en innstilling.
[SET]
Gjør valgt innstilling gjeldende.
[MENU] Forlater menyskjermen.
1.
I REC-modus, trykk på [MENU].
Dette fremviser menyskjermen.
2.
Bruk [4] og [6] til å velge menyen som inneholder kategorien du
ønsker å konfigurere.
62
Avanserte innstillinger
3.
Bruk [8] og [2] til å velge ønsket punkt i
menyen og trykk deretter på [6].
4.
Bruk [8] og [2] til å endre innstillingen.
5.
Etter at innstillingene er som du ønsker,
trykk på [SET].
• Trykk på [4] for å velge innstillingen og gå
tilbake til menyen.
• For å konfigurere innstillingene under en
annen kategori etter et trykk på [4] for å
føres tilbake til menyen, bruker du [8] til å
flytte uthevingsfeltet opp til kategorinivået og
deretter [4] og [6] til å velge ønsket
kategori.
Eksempel:
Når “Fokus” er valgte
kategori under “REC”
Kategorier
Innstillinger
. Menyoperasjoner i denne brukerveiledningen
Menyoperasjonene fremstilles i denne brukerveiledningen som vist nedenfor.
Følgende operasjon er identisk med beskrivelsen under “Eksempler på
betjeningsmåter av menyskjermen” på side 62.
Bruk [4] og [6] til å velge kategorien “REC”.
Prosedyre
[r] (REC) * [MENU] * REC-meny * Fokus
Trykk på
[r] (REC).
Trykk på [MENU].
Bruk [8] og [2] til å velge “Fokus” trykk
deretter på [6].
63
Avanserte innstillinger
REC-modus innstillinger (REC)
Valg av fokus-modus (Fokus)
Prosedyre
[r] (REC) * [MENU] * REC-meny * Fokus
Innstillinger
Type
fotografering
Fokusmodus
Stillbilde
Q Autofokus Generelle opptak
Automatisk
´ Makro
Automatisk
Nærbilder
Fotografering med
E Pan-fokus relativt vidt
fokusområde
Fast
fokusavstand
Video
Omtrentlig
fokusrekkevidde*1
Stillbilde
Video
Ca. 40 cm til
9 (uendelig)
Ca. 15 cm til
Fast
fokusav- 50 cm
stand
Fast avstand
) Uendelig
Landskap og
andre motiver som
ligger langt unna
Låst
W Manuell
fokus
Når du ønsker å
fokusere manuelt
Manuell
Fast
avstand
*2, *4
*2, *3
Uendelig
Ca. 15 cm til 9
(uendelig)*2
*1 Fokusrekkevidde betyr avstanden fra linsens overflate.
*2 Verdiene ovenfor er avhengig av innstillingen for optisk zoom.
*3 Avstanden avhenger av fotograferingsforholdene og fremtrer på LCD-skjermen når
avløserknappen trykkes halvveis ned.
64
Avanserte innstillinger
*4
(m)
Normal
Makro
Zoomtrinn
Nærbilder
Televinkel
Senteravstand
Z1 (Vid)
Ca. 0,60
9
0,23
2
Ca. 0,70
9
0,26
3
Ca. 0,90
9
0,28
4
Ca. 1,10
9
0,32
5
Ca. 1,40
9
0,37
6
Ca. 1,90
9
0,45
7
Ca. 2,20
9
0,52
8
Ca. 2,90
9
0,59
9 (Tele)
Ca. 3,50
9
0,66
• Tallene ovenfor bør kun betraktes som en veiledning.
Med videoopptak med makro vil fokusrekkevidden ligge noen centimeter innenfor
senteravstanden.
65
Avanserte innstillinger
Fokusering med manuell fokus
1.
Komponer bildet på LCD-skjermen slik at
motivet du ønsker å fokusere på er innenfor
den gule rammen.
2.
Betrakt bildet på LCD-skjermen og bruk [4]
og [6] til å justere fokus.
• På dette stadiet vil bildet som er innefor
Gul ramme
rammen forstørres og fylle opp LCD-skjermen
for å behjelpe fokuseringen. Hvis du unnlater å
foreta noen operasjoner i løpet av to sekunder
når det forstørrede bildet vises, vil skjermen fra steg 1 gjenopprettes.
• Funksjonen for automatisk makro detekterer hvor langt motivet befinner seg fra
linsen og velger automatisk enten makrofokus eller autofokus ifølge forholdene.
• Bruk av blits sammen med makrofokus kan føre til at blitslyset blokkeres, noe som
kan lage uønskede linseskygger i bildet.
• Automakro kan kun brukes under fotografering av stillbilder.
• Når du utfører en optisk zoomoperasjon under fotografering med autofokus,
makrofokus eller manuell fokus, vil en verdi på LCD-skjermen indikere
fokusrekkevidden, som vist nedenfor.
Eksempel: oo cm til 9
* oo er den aktuelle verdien for fokusrekkevidde.
• Funksjonene som har blitt tildelt knappene [4] og [6] i “V/H-knapp” (side 75), vil
være deaktivert når Manuell fokus er valgte fokusmodus.
66
Avanserte innstillinger
Bruk av fokuslås
“Fokuslås” er navnet på teknikken som brukes når en
ønsker å fotografere et bilde hvor motivet som skal
fokuseres ikke ligger innenfor fokusrammen midt på
skjermen.
• For å bruke fokuslåsen, velg “Í Punkt” eller “Ë
Sporing” som autofokus-område (side 35).
1.
2.
Plasser LCD-skjermens fokusramme over
motivet du ønsker å fokusere på og trykk
deretter utløserknappen halvveis ned.
Motiv det skal
fokuseres på
Fokusramme
Hold utløserknappen halvveis nedtrykt (dette
låser fokusinnstillingen), flytt kameraet over til
ønsket motiv og komponer bildet.
• Dersom “Ë Sporing” er valgt som
autofokusområde, vil fokusrammen bevege seg
automatisk og følge motivet.
3.
Når du er klar for å fotografere bildet, trykker du utløserknappen helt
ned.
• Fokuslås medfører også at eksponering (AE) blir låst.
Bruk av kontinuerlig utløser (Kontinuerlig)
Prosedyre
[r] (REC) * [MENU] * REC-meny * Kontinuerlig
For detaljer, se Betjening av kontrollpanelet på side 37.
67
Avanserte innstillinger
Bruk av selvutløseren (Selfutløser)
Prosedyre
[r] (REC) * [MENU] * REC-meny * Selvutløser
Med selvutløseren vil et trykk på utløserknappen starte en nedtelling. Lukkeren blir
utløst og bildet blir fotografert etter et fastsatt tidsrom.
„ 10 sek
10-sekunders selvutløser
‚ 2 sek
2-sekunders selvutløser
• Ved fotografering under forhold som senker lukkerhastigheten,
kan du bruke denne innstillingen til å forhindre uskarphet grunnet
håndbevegelser.
” X3
(Trippel
selvutløser)
Fotograferer tre bilder: Ett bilde 10 sekunder etter at utløserknappen
har blitt trykket ned og de neste to bildene så snart kameraet er klart
etter å ha fotografert foregående bilde. Tiden det tar for kameraet å
bli klar for fotografering av neste bilde, avhenger av innstillingene for
bildestørrelse og kvalitet, hvorvidt et minnekort er installert i
kameraet og de omgivende forholdene under lading av blitsen.
Av
Skrur av selvutløseren
• Frontlampen vil blinke når selvutløserens nedtelling
pågår.
• Du kan avbryte en pågående selvutløser-nedtelling
ved å trykke på [SET].
• Selvutløseren kan ikke brukes sammen med følgende
Frontlampe
funksjoner.
Kontinuerlig: Normal kontinuerlig/Rask kontinuerlig
visse BEST SHOT-scener (Foropptak (Video),
Stemmeopptak)
• Trippel selvutløser kan ikke brukes sammen med følgende funksjoner.
Auto-utløser, Kontinuerlig: Blits, Video, Sminke, easy-modus, visse BEST SHOTscener (Dynamisk foto, Multi-motion bilde, ID-foto, Visittkort og dokumenter,
Whiteboard etc., For YouTube)
68
Avanserte innstillinger
Bruk av Auto-utløser (Auto-utløser)
Prosedyre
[r] (REC) * [MENU] * REC-meny * Auto-utløser
Med Auto-utløseren vil kameraet utløse lukkereren automatisk når den registrerer at
bestemte forhold er til stede.
¸ Registrer slør
Kameraet vil registrere eventuelle kamera eller
motivbevegelser og utløse lukkeren automatisk slik at
uskarphet reduseres til et minimum.
Når du følger et objekt med kameraet vil det registreres når
¯ Reg. panorering objektet ikke lenger er uskarpt og utløse lukkeren
automatisk.
¨ Registrer smil
Kameraets lukker vil utløses automatisk når kameraet
registrerer at personen i motivet smiler.
. Bruk av uskarphetsregistrering for å minimalisere uskarphet
(Registrer slør)
1.
Pek kameraet mot motivet og trykk utløserknappen halvveis ned. Vent
inntil kameraet har justert eksponering og fokus automatisk.
2.
Trykk utløserknappen helt ned.
Kameraet vil stilles i standby og starte registrering av
håndbevegelser og/eller bevegelser i motivet.
Kameraet vil utløse lukkeren automatisk i øyeblikket
det ikke lenger forekommer uskarphet i bildet.
• “0 Auto” blinker i monitorskjermen når registrering
av slør grunnet håndbevegelser eller bevegelser i
motivet pågår.
69
Indikator:
Indikatorens farge
skifter fra rødt til grønt
når kameraet er
klargjort for utløsing av
lukkeren.
Avanserte innstillinger
. Bruk av bevegelseregistrering for å minimalisere bildeuskarphet
(Reg. panorering)
1.
Pek kameraet mot motivet og trykk utløserknappen halvveis ned og
vent inntil kameraet har justert eksponering og fokus automatisk.
2.
Trykk utløserknappen helt ned.
Dette vil stille kameraet i Auto-utløser standby. Beveg
kameraet slik at det følger objektets bevegelser.
Kameraet vil utløse lukkeren automatisk i øyeblikket
kameraet registerer at objektet du følger ikke lenger er
uskarpt.
• “0 Auto” blinker i monitorskjermen når registrering
av bevegelse pågår.
Indikator:
Indikatorens farge
skifter fra rødt til grønt
når kameraet er
klargjort for utløsing av
lukkeren.
. Bruk av registrering av smil for opptak når personen smiler
(Registrer smil)
1.
Pek kameraet mot motivet og trykk utløserknappen halvveis ned. Vent
inntil kameraet har justert eksponering og fokus automatisk.
2.
Trykk utløserknappen helt ned.
Kameraet vil stilles i standby og starte registrering av
hvorvidt personen i motivet smiler. Kameraet vil utløse
lukkeren automatisk i øyeblikket personen i motivet
smiler.
• “0 Auto” blinker i monitorskjermen når registrering
av smil pågår.
70
Indikator:
Indikatorens farge
skifter fra rødt til grønt
når kameraet er
klargjort for utløsing av
lukkeren.
Avanserte innstillinger
. Endring av auto-utløserens sensitivitet (Sensitivitet)
1.
Bruk [8] og [2] til å velge “Sensitivitet” og trykk deretter på [6].
2.
Bruk [4] og [6] til å velge ønsket sensitivitetsinnstilling og trykk
deretter på [SET].
• Du kan velge mellom tre sensitivitetsinnstillinger, fra ø (Lav) til œ
(Høy).
• Med innstillingen œ (Høy) vil auto-utløseren utløses ganske lett. Autouløseren vil ha vanskeligere for å utløses med innstillingen ø (Lav), men
bildene vil ha minst mulig uskarphet. Eksperimenter med innstillingene for
auto-utløseren slik at du finner innstillingen som egner seg best.
. Bruk av Auto-utløser i kombinasjon med Kontinuerlig utløser
Følgende avsnitt beskriver hvordan auto-utløseren virker når den brukes i
kombinasjon med kontinuerlig utløser (side 37).
Med Kontinuerlig :
Normal kontinuerlig
Kontinuerlig: Rask
kontinuerlig
Kameraet stilles tilbake i auto-utløser standby og blir
klartgjort for fotografering hver gang den løses ut. Trykk på
[SET] når du ønsker å stoppe et pågående opptak med
kontinuerlig utløser.
Med Kontinuerlig :
Blits
3 bilder fotograferes i rask rekkefølge med blits når autoutløseren løses ut.
Tips for å oppnå bedre bilder med Auto-utløser
• Bruk av Auto-utløser i kombinasjon med Anti Shake (side 73) vil ytterligere
redusere muligheten for at bildene blir uskarpe.
• Når du fotograferer ned Registrer slør eller Registrer smil bør kameraet holdes
mest mulig i ro helt til opptaket er fullført.
71
Avanserte innstillinger
• Hvis kameraet forblir i Auto-utløser standby uten å utløse lukkeren, kan du fortsatt
ta opp bildet ved å trykke utløserknappen helt ned en gang til.
• Med Registrer uskarphet og Registrer bevegelse vil du muligvis ikke oppnå ønsket
resultat når du fotograferer med lav lukkerhastighet på steder med dunkel
belysning eller dersom motivet beveger seg svært raskt.
• Ettersom ansiktsuttrykk varierer fra person til person, kan det forekomme at
kameraet ikke utløser lukkeren automatisk når Registrer smil blir brukt. Hvis dette
forekommer bør du endre sensitivitetsinnstillingen.
• Tidsinnstillingen for Autoskruav (side 145) har blitt stilt på fem minutter når
kameraet er i Auto-utløser standby. Dvale (side 145) vil være deaktivert når autoutløseren er i bruk.
• Trykk på [SET], hvis du ønsker å avbryte opptaket under bruk av autoutløserfunksjonen (indikatoren “0 Auto” blinker på LCD-skjermen).
• AF-områdeinnstillingen “Ë Sporing” kan ikke brukes samtidig med autoutløserinnstillingen Registrer slør eller Registrer panorering (side 35).
• Pass alltid på at “Í Punkt” er det valgte AF-område når du bruker autoutløserinnstillingen Registrer smil (side 35).
• Auto-utløseren kan ikke brukes i kombinasjon med noen av de følgende
funksjonene.
– Visse BEST SHOT-scener (AUTO BEST SHOT, Dynamisk foto, ID-foto,
Visittkort og dokumenter, Whiteboard etc., Foropptak (Video), For YouTube,
Stemmeopptak)
• Følgende funksjoner vil bli deaktiverte ved fotografering med Auto-utløser.
– Trippel selvutløser
Fotografering med ansiktsdeteksjon (Ansiktsdetekt.)
Prosedyre
[r] (REC) * [MENU] * REC-meny * Ansiktsdetekt.
For detaljer, se Betjening av kontrollpanelet på side 40.
72
Avanserte innstillinger
Reduser effekten av kamera og motivbevegelse (Anti Shake)
Prosedyre
[r] (REC) * [MENU] * REC-meny * Anti Shake
Du kan skru på kameraets Anti Shake-funksjon for å redusere uskarphet i bildet som
oppstår pga. motivbevegelser eller kamerabevegelser når det filmes video med
televinkel av motiver i bevegelse, når motiver i hurtig bevegelse fotograferes eller når
det fotograferes under svake lysforhold.
Digitalkameraet er utstyrt med en skifttype CCD som motvirker uskarphet pga.
kamerabevegelser og en ekstra sensitiv anti-billdeuskarphetsfunksjon. Disse to
egenskapene til sammen minimaliserer utslag som oppstår pga. av håndbevegelser
og bevegelser i motivet.
D Auto
Minimaliserer effekten av både hånd og motivbevegelser
A Kamera AS
Minimaliserer effekten av kun kamerabevegelser
S Bilde-AS
Minimaliserer effekten av kun motivbevegelser
F DEMO
Halvveis trykking av utløserknappen demonstrerer effekten av
“A Kamera AS”. Bildet vil imidlertid ikke tas opp.
Av
Skrur av alle innstillinger for Anti Shake
• Når “Anti Shake” er stilt på “D Auto” eller “A Kamera AS”, vil et halvveis trykk på
utløserknappen føre til at kameraet vibrerer og utgir en driftslyd. Dette er normalt
og er ikke et tegn på funksjonsfeil.
• Kun kamerastabilisatoren kan brukes under opptak av video.
• ISO-sensitivitet, blenderåpning og lukkerhastighet vises ikke på LCD-skjermen når
du trykker utløserknappen halvveis ned, når “D Auto” eller “S Bilde-AS” er valgt.
Disse verdiene vil imidlertid bli vist en kort stund i prøvebildet som vises rett etter at
du har fotografert et stillbilde.
• Innstillingen for ISO-sensitivitet (side 36) må stilles på “AUTO” for at Anti Shake
skal kunne virke.
• Fotografering med “D Auto” eller “S Bilde-AS” kan medføre at bildet virker noe
mer grovkornet enn normalt og kan føre til en liten reduksjon av bildeoppløsningen.
• Anti Shake kan ikke alltid fjerne alle uønskede effekter pga. kamera eller
motivbevegelser hvis bevegelsene er kraftige.
• “A Kamera AS” virker muligvis ikke som den skal når kameraet er festet til et
stativ. Slå enten av Anti Shake eller velg “S Bilde-AS”.
73
Avanserte innstillinger
Spesifisering av autofokusområde (AF-område)
Prosedyre
[r] (REC) * [MENU] * REC-meny * AF-område
For detaljer, se Betjening av kontrollpanelet på side 35.
Endring av fokusrammens fasong (Fokusramme)
Prosedyre
[r] (REC) * [MENU] * REC-meny * Fokusramme
Du kan bruke denne fremgangsmåten til å velge blant 5 forskjellige fasonger, som
f.eks. hjertefasong, for fokusrammen.
Innstillinger
¹
ß
™
¬
μ
Vilkårlig
• Hvis du trykker utløserknappen halvveis ned vil fokusramme skifte til en av
fasongene vist nedenfor.
Fokusering ble oppnådd
Fokusering mislyktes
• Når “Vilkårlig” er valgte innstilling, vil en av de fire fokusrammene velges vilkårlig
hver gang kameraet skrus på.
• Når du fotograferer med ansiktsdeteksjon eller easy-modus, vil rammefasongen
være ß.
• LCD-skjermens informasjonsvisning vil alltid være påskrudd (side 149) når “È
Multi” er valgte AF-område (side 35) når en hvilken som helst annen fokusramme
enn ß er valgt med denne innstillingen. I tillegg vil følgende funksjoner ikke vises.
Skjermens hjelpelinjer, histogram og følgende informasjon vises når
utløserknappen trykkes halvveis ned: ISO, blenderåpning, lukkerhastighet.
74
Avanserte innstillinger
Hvordan skru digital zoom på og av (Digital zoom)
Prosedyre
[r] (REC) * [MENU] * REC-meny * Digital zoom
Bruk denne innstillingen til å skru på og av digital zoom. Når digital zoom er skrudd
av, vil kun optisk zoom være tilgjengelig når du betjener zoomkontrollen.
Tildeling av funksjoner til knappene [4] og [6] (V/H-knapp)
Prosedyre
[r] (REC) * [MENU] * REC-meny * V/H-knapp
Du kan tildele en av de fem funksjonene oppført under til tastene [4] og [6].
Innstilling
[4]/[6] knappoperasjon
Sminke
Fotograferer med Sminke-modus (side 42)
Lysmåling
Endrer lysmålerens modus (side 83)
EV-skift
Justerer verdien for EV-skift (side 81)
Hvitbalanse
Endrer innstillingen for hvitbalanse (side 82)
ISO
Endrer innstillingen for ISO-sensitivitet (side 36)
Selvutløser
Bruk av selvutløser (side 68)
Av
Annullerer knapptildelingene for [4] og [6]
75
Avanserte innstillinger
Fotografering med hurtigutløser (Hurtigutløser)
Prosedyre
[r] (REC) * [MENU] * REC-meny * Hurtigutløser
Når hurtigutløseren er skrudd på, kan du fotografere stillbilder ved å trykke
utløserknappen helt ned uten å vente på autofokus. Bildet vil tas opp med bruk av en
funksjon for høyhastighets fokusering som er mye raskere enn autofokus.
På
Skrur på Hurtigutløser
• Vær oppmerksom på at visse bilder kan bli ufokuserte med Hurtigutløser.
Av
Skrur av Hurtigutløser slik at fokuseringen foretas med vanlig autofokus før
bildet tas opp.
• Hvis du trykker utløserknappen helt ned når Hurtigutløser er skrudd av, vil
bilder fortsette å bli tatt opp uten fokusering.
• Hvis mulig er det best å bruke litt ekstra tid på å trykke utløserknappen
halvveis ned for å sikre riktig fokusering.
• Hurtigutløser blir deaktivert når zoomfaktoren er høy. Opptaket vil i slike tilfelle
foretas med bruk av autofokus.
Bruk av easy-modus (easy-modus)
Prosedyre
[r] (REC) * [MENU] * REC-meny * easy-modus
For detaljer, se Betjening av kontrollpanelet på side 43.
76
Avanserte innstillinger
Fremvisning av hjelpelinjer på skjermen (Hjelpelinjer)
Prosedyre
[r] (REC) * [MENU] * REC-meny * Hjelpelinjer
Hjelpelinjene på skjermen kan frembringes i REC-modus
for å behjelpe vertikal og horisontal oppretting når du
komponerer bilder.
Gjennomsyn av bildene (Gjennomsyn)
Prosedyre
[r] (REC) * [MENU] * REC-meny * Gjennomsyn
Når Gjennomsyn er skrudd på, vil kameraet vise et bilde i ca. ett sekund etter at du
har trykket utløserknappen for å ta opp bildet.
Bruk av Ikonhjelp (Ikonhjelp)
Prosedyre
[r] (REC) * [MENU] * REC-meny * Ikonhjelper
Når Ikonhjelp er skrudd på, vil en tekstforklaring vises på skjermen for visse av
ikonene hver gang du veksler mellom REC-funksjonene.
Funksjoner som støttes av Ikonhjelp
• REC-modus, Blits, Lysmåler-modus, Hvitbalanse, Selvutløser, EV-skift
77
Avanserte innstillinger
Konfigurering av innstillingene for Skru på (Minne)
Prosedyre
[r] (REC) * [MENU] * REC-meny * Minne
Når du skrur av kameraet vil det huske de nåværende innstillingene for samtlige
aktiverte deler av minnet og gjenopprette disse når kameraet slås på igjen. Enhver
del av minnet som har blitt deaktivert vil bli stilt tilbake til fabrikkinnstillingen hver gang
kameraet slås av.
Innstilling
Deaktivert (Opprinnelig fabrikkinnstilling)
b BEST SHOT
Stillbildemodus (Auto)
Auto-utløser
Av
Blits
Auto
Fokus
AF (Autofokus)
Hvitbalanse
Auto
ISO
Auto
AF-område
Punkt
Lysmåling
Multi
Kontinuerlig
Av
Selvutløser
Av
Aktivert
Innstilling
når kamera
skrus av
Blitsstyrke
0
Digital zoom
På
MF posisjon
Posisjon før manuell fokus ble valgt.
Zoom posisjon*
Full vidvinkel
* Kun innstilling for optisk zoomposisjon.
• Hvis du slår av kameraet og deretter på igjen når BEST SHOT-minnet er aktivert,
vil alle de andre minnekomponentene (med unntak av zoomposisjon), bli stilt i
henhold til nåværende valgte BEST SHOT-scene, uavhengig av om de andre
minnekomponentene er aktiverte eller deaktiverte.
78
Avanserte innstillinger
Innstillinger for Bildekvalitet (Kvalitet)
Spesifisering av Stillbildestørrelse (Størrelse)
Prosedyre
[r] (REC) * [MENU] * Kvalitet * Størrelse
For detaljer, se Betjening av kontrollpanelet på side 32.
Spesifisering av Stillbilde-kvalitet (Kvalitet (Stillbilde))
Prosedyre
[r] (REC) * [MENU] * Kvalitet * T Kvalitet (Stillbilde)
Fin
Gir bildekvaliteten høyest prioritet
Normal
Normal
Økonomi
Gir antallet bilder høyest prioritet
• “Fin”-innstillingen hjelper med å bringe ut detaljer når det fotograferes veldig
detaljerte bilder av natur som inkluderer grener eller blader, eller et bilde med
komplisert mønster.
• Minnekapasiteten (antallet bilder som kan tas opp) vil bli påvirket av
kvalitesinnstillingene du utfører (side 174).
79
Avanserte innstillinger
Spesifisering av Video-kvalitet (Kvalitet (Video))
Prosedyre
[r] (REC) * [MENU] * Kvalitet * » Kvalitet (video)
Videokvalitet er en standard som bestemmer graden av detaljerikdom, jevnhet og
klarhet på videopptaket når det avspilles. Filming med innstillingen for høyeste
kvalitet (HD), vil gi bedre bildekvalitet, men vil samtidig også forkorte tiden du kan
filme.
Bildekvalitet (piksler)
Omtrentlig datarate
Bilderate
HD
1280x720 24 Megabits/sekund
24 bilder/sekund
STD
640x480
10 Megabits/sekund
30 bilder/sekund
LP
320x240
2,7 Megabits/sekund
15 bilder/sekund
• Aspektforholdet 16:9 kan kun tas i bruk når “HD” er valgt for bildekvalitet.
• Minnekapasiteten (lengden på video som kan tas opp) vil bli påvirket av
kvalitetsinnstillingene du utfører (side 175).
80
Avanserte innstillinger
Korrigering av bildelysstyrke (EV-skift)
Prosedyre
[r] (REC) * [MENU] * Kvalitet * EV-skift
Du kan justere et bildes eksponeringsverdi (EV-verdi) manuelt før du tar bildet.
• Eksponeringskompensasjon: –2,0 EV til +2,0 EV
• Enhet: 1/3EV
1.
Bruk [8] og [2] for å justere eksponeringskompensasjonen.
[8]: Hever EV-verdien. En høyere EV-verdi
er best egnet for motiv med lyse farger
og for motiv i motlys.
[2]: Senker EV-verdien. En lavere EV-verdi
er best egnet for motiv med mørke
farger og for fotografering utendørs på
klare dager.
For å annullere eksponeringskompensasjon, juster verdien inntil den er 0,0.
2.
Trykk på [SET].
Dette gjelder kun for eksponeringskompensasjon-verdien. Verdien for
eksponeringskompensasjon som stilles inn, gjelder helt til du forandrer den.
• Når du fotograferer under veldig mørke eller veldig lyse forhold, kan det være
vanskelig å oppnå tilfredsstillende resultat selv etter å ha utført
eksponeringskompensasjon.
81
Avanserte innstillinger
Kontroll av hvitbalanse (Hvitbalanse)
Prosedyre
[r] (REC) * [MENU] * Kvalitet * Hvitbalanse
Du kan justere hvitbalansen slik at den overensstemmer med den aktuelle lyskilden
og dermed unngå det blåe skjæret som oppstår når du fotograferer innendørs, når
det er overskyet eller det grønne skjæret som oppstår med fluoriserende lys.
Auto
Konfigurerer kameraet slik at hvitbalansen justeres automatisk
¤ (Dagslys)
For fotografering utendørs på en klar dag
' (Overskyet) For fotografering utendørs på en overskyet dag, i skygge etc.
“ (Skygge)
For fotografering på en klar dag i skyggen av trær eller bygninger
† (Daghv.
lysrør)
For fotografering under hvitt eller dagslysfarget fluoriserende lys
– (Dagsl.
lysrør)
For fotografering under dagslysfarget fluoriserende lys
« (Lyspære)
For fotografering under lyspærelys
Manuell
For manuell konfigurering av kameraet for tilpasning til en
bestemt lyskilde.
Blankt hvitt papir
1Velg “Manuell”.
2I lysforholdene som vil gjelde under
fotografering, pek kameraet på et blankt
hvitt papirark så det fyller hele LCDskjermen og trykk så utløserknappen.
3Trykk på [SET].
Hvitbalanseinnstillingen vil bli bevart selv om
du skrur av kameraet.
• Når “Auto” er den valgte innstillingen for hvitbalanse, vil kameraet automatisk
bestemme motivets hvitnivå. Enkelte motivfarger og lyskilder kan skape problemer
når kameraet prøver å bestemme hvitnivået, noe som gjør justeringen av
hvitbalanse umulig. Hvis dette skjer må du velge hvitbalanseinnstillingen som best
overensstemmer med forholdene (Dagslys, Overskyet osv.)
82
Avanserte innstillinger
Spesifisering av ISO-sensitivitet (ISO)
Prosedyre
[r] (REC) * [MENU] * Kvalitet * ISO
For detaljer, se Betjening av kontrollpanelet på side 36.
Spesifisering av lysmåler-modus (Lysmåling)
Prosedyre
[r] (REC) * [MENU] * Kvalitet * Lysmåling
Valgte lysmåler-modus bestemmer hvilken del av motivet som måles for eksponering.
B Multi
Multi-fasetert lysmåling deler inn bildet i seksjoner og måler lyset i
hver seksjon for å oppnå en balansert eksponering. Denne type
måling gir deg feilfri eksponering for en lang rekke
fotograferingsforhold.
Sentermålt lys konsentrerer lysmålingen på senterdelen av
N Sentermålt fokusområdet. Denne typen lysmåling egner seg best for å oppnå
en viss kontroll over kontraster.
˜ Punkt
Punktlysmåling tar avlesing i et veldig lite område. Bruk denne
lysmålingsmetoden når du ønsker en oppnå en eksponering som
er i samsvar med et bestemt motivs lysstyrke, uten at å bli påvirket
av omkringliggende lysforhold.
• Valgte modus for lysmåling vil til enhver tid bli indikert med et ikon på
stillbildeskjermen. Intet ikon vil vises dersom “B Multi” er det valgte lysmålermodus.
83
Avanserte innstillinger
Forbedring av bildenes lysstyrke (Belysning)
Prosedyre
[r] (REC) * [MENU] * Kvalitet * Belysning
Du kan bruke denne innstillingen til å fotografere med en forbedret balanse mellom
lyse og mørke områder i bildene.
Ekstra
Foretar sterkere korreksjon av lysstyrkenivået enn innstillingen “På”.
Når denne velges vil det ta lengre tid å lagre bildet etter at du har
trykket på utløserknappen.
På
Utfører korreksjon av lysstyrken.
Av
Utfører ingen korreksjon av lysstyrken.
• Du kan også forbedre balansen mellom lyse og mørke områder på bilder som
allerede har blitt tatt opp (side 101).
Bruk av innebygde fargefiltre (Fargefiltre)
Prosedyre
[r] (REC) * [MENU] * Kvalitet * Fargefilter
Innstillinger: Av, Sort-hvitt, Sepia, Rød, Grønn, Blå, Gul, Rosa og Lilla
Kontroll av bildeskarphet (Skarphet)
Prosedyre
[r] (REC) * [MENU] * Kvalitet * Skarphet
Du kan spesifisere en av fem skarphetsinnstillinger fra +2 (skarpest) til –2 (minst
skarp).
84
Avanserte innstillinger
Kontroll av fargemetning (Fargemetning)
Prosedyre
[r] (REC) * [MENU] * Kvalitet * Fargemetning
Du kan spesifisere en av fem fargemetningsinnstillinger fra +2 (mest mettet) til –2
(minst mettet).
Justering av bildekontrast (Kontrast)
Prosedyre
[r] (REC) * [MENU] * Kvalitet * Kontrast
Du kan spesifisere en av fem kontrastinnstillinger fra +2 (mest kontrast mellom lyst og
mørkt) til –2 (minst kontrast mellom lyst og mørkt).
Spesifisering av blitsstyrke (Blitsstyrke)
Prosedyre
[r] (REC) * [MENU] * Kvalitet * Blitsstyrke
Du kan stille inn ett av fem nivåer, fra –2 (svakest) til +2 (sterkest).
• Blitsstyrken forandres muligvis ikke dersom motivet befinner seg for langt borte
eller for nærme.
85
Avanserte innstillinger
Gjennomsyn av stillbilder og videoopptak
Fremvisning av stillbilder
Se side 26 for hvordan du fremviser stillbilder.
Fremvisning av video
1.
Trykk på [p] (PLAY) og bruk deretter [4] og [6] til å fremvise videoen
du ønsker å se på.
2.
Trykk på [SET] for å starte
avspilling.
Video-ikon: »
Opptakstid
Bildekvalitet
Kontroller for videoavspilling
Spole fort fremover
eller fort bakover.
[4] [6]
• Hvert trykk på hver av knappene vil øke spolehastigheten
fort fremover eller fort bakover.
• For å returnere til normal avspillingshastighet, trykk på
[SET].
Avspill/pause
[SET]
1 bilde fremover/
tilbake
[4] [6]
• Hold hver av knappene nede for å bla igjennom hurtig.
Justering av
lydnivå
Trykk på [2] og trykk deretter på [8] [2]
• Lydnivået kan kun justeres når videoavspilling pågår.
Informasjonsskjerm
[8] (DISP)
på/av
Zoom
Skyv zoomkontrollen i retning av z ([).
• Du kan bruke [8], [2], [4] og [6] til å flytte rundt i det
zoomede bildet på LCD-skjermen. Du kan zoome inn et
videobilde i opptil 4,5 ganger normal størrelse.
Stopp avspilling
[MENU]
• Avspilling kan være umulig for video som ikke har blitt tatt opp med dette kameraet.
86
Gjennomsyn av stillbilder og videoopptak
Fremvisning av seriebilder tatt opp med kontinuerlig utløser
Hver gang du utfører opptak med kontinuerlig
utløser, vil kameraet skape en gruppe med
seriebilder som inneholder samtlige bilder fra hver
opptaksrunde. Du kan bruke følgende prosedyre til
å avspille bildene fra en individuell gruppe med
seriebilder.
1.
Trykk på [p] (PLAY) og bruk deretter [4]
og [6] til å fremvise seriebildegruppen
du ønsker å fremvise.
2.
Trykk på [SET] for å starte avspilling av
bildene i seriebildegruppen.
Antall bilder i seriebildegruppen
Ikon for seriebildegruppe
Første bilde i seriebildegruppen
Dette vil avspille bildene i den valgte
seriebildegruppen.
Nummer for nåværende viste bilde/antall bilder i gruppen
Avspillingsveileder
Avspillingskontroller
[4] [6]
Endrer retning og hastighet under bildeavspillingen.
Blar fremover eller tilbake under pause i bildeavspillingen.
• Avspillingshastighet kan ikke justeres samtidig med at du foretar
zooming av et bilde.
[SET]
Veklser mellom pause og avspilling.
Zoomkontroll
Zommer bildet.
• Du kan bruke [8], [2], [4] og [6] til å flytte rundt i det zoomede
bildet på LCD-skjermen.
[MENU]
Forlater avspilling av seriebildegruppe.
[8] (DISP)
Blar gjennom formatene for informasjonsfremstilling.
[2]
Fremviser menyen for sletting.
87
Gjennomsyn av stillbilder og videoopptak
• Seriebildene som ble tatt opp med kontinuerlig utløser i normalhastighet vil bli
lagret individuelt og ikke i gruppe. Dette innebærer at de kan fremvises individuelt
(side 26), men ikke som en seriebildegruppe.
Sletting av seriebilder tatt opp med kontinuerlig utløser
Du kan bruke følgende prosedyre til å slette bilder samtidig med en pause i
avspillingen eller når den pågår.
. Sletting av en spesiell seriebildegruppe
1.
Trykk på [2] samtidig med at seriebildene avpilles eller under pause i
avspillingen.
2.
Bruk [4] og [6] til å velge bildet du ønsker å slette.
3.
Bruk [8] og [2] til å velge “Slett” og trykk deretter på [SET].
• Gjenta stegene 2 og 3 hvis du vil slette andre filer.
• Trykk på [MENU] når du er ferdig med å slette.
. Sletting av alle filer i en seriebildegruppe
1.
Trykk på [2] samtidig med at seriebildene avpilles eller under pause i
avspillingen.
2.
Bruk [8] og [2] til å velge “Slett gr.-bld.” og trykk deretter på [SET].
3.
Bruk [8] og [2] til å velge “Ja” og trykk deretter på [SET].
88
Gjennomsyn av stillbilder og videoopptak
Oppdeling av en seriebildegruppe
Bruk følgende prosdyre til å dele opp en seriebildegruppe i individuelle bilder.
. Oppdeling av en spesiell seriebildegruppe
1.
Trykk på [MENU] når en mappe med seriebildegrupper vises.
2.
Bruk [4] og [6] til å velge “PLAY”.
3.
Bruk [8] og [2] til å velge “Del opp gruppe” trykk deretter på [6].
4.
Bruk [4] og [6] til å vise mappen med seriebilder som du ønsker å dele
opp.
5.
Bruk [8] og [2] til å velge “Del opp” og trykk deretter på [SET].
• Gjenta stegene 4 og 5 hvis du ønsker å dele opp andre seriebildegrupper.
. Oppdeling av alle seriebildegrupper
1.
Trykk på [MENU] når en mappe med seriebildegrupper vises.
2.
Bruk [4] og [6] til å velge “PLAY”.
3.
Bruk [8] og [2] til å velge “Del opp gruppe” trykk deretter på [6].
4.
Bruk [8] og [2] til å velge “Del opp alle” og trykk deretter på [SET].
5.
Bruk [8] og [2] til å velge “Ja” og trykk deretter på [SET].
• En oppdelt seriebildegruppe kan ikke bli stilt sammen i gruppe igjen.
89
Gjennomsyn av stillbilder og videoopptak
Zooming av et bilde på skjermen
1.
I PLAY-modus, bruk [4] og [6] til å bla igjennom bildene helt til det
ønskede bildet blir vist.
2.
Skyv zoomkontrollen mot z ([) for zoome.
Zoomfaktor
Du kan bruke [8], [2], [4] og [6] til å flytte rundt i
Bildeområde
det zoomede bildet på LCD-skjermen. Skyv
zoomkontrollen mot w for å zoome ut igjen.
– Hvis skjermindikatorene er skrudd på, vil en
indikator i nedre høyre hjørne av LCDskjermen vise hvilken del av det zoomede
bildet som blir vist i øyeblikket.
– For å gå ut av zoomskjermbildet, trykk på
[MENU] eller [BS].
– Selv om den maksimale zoomfaktoren 8X, vil
Visning i øyeblikket
du ikke kunne zoome inn hele 8X med visse
bildestørrelser.
• Trykk på [SET] hvis du ønsker å låse nåværende
zoomgrad for det viste bildet. Du kan deretter bruke [4] og [6] for å bla
igjennom bildene med samme zoomfaktor. Trykk på [SET] på nytt hvis du
ønsker å frigjøre zoomfaktoren slik at du kan bruke [8], [2], [4] og [6] til å
flytte rundt på bildet som vises i øyeblikket.
90
Gjennomsyn av stillbilder og videoopptak
Fremvisning av bildemenyen
1.
I PLAY-modus, skyv zoomkontrollen mot w
(]).
Rammemarkør
Bruk [8], [2], [4] og [6] til å flytte rammemarkøren
rundt i bildemenyen.
Bruk [8], [2], [4] eller [6] til å flytte
rammemørkeren til det bestemte bildet du ønsker å
se på og trykk deretter på [SET].
Fremvisning av bilder i kalenderskjermen
1.
I PLAY-modus, skyv zoomkontrollen to ganger mot w (]).
Dette vil fremvise kalenderskjermen som viser første fotograferte bile for hver
dag.
For å fremvise det første bildet tatt opp på en
bestemt dag, bruk [8], [2], [4] og [6] til å flytte
rammemørkeren til ønskede dag og trykk deretter
på [SET].
For å gå ut av kalenderskjermbildet, på trykk
[MENU] eller [BS].
• Hvis du lagrer et bilde med en av følgende
funksjonene, vil bildet bli vist i kalenderen på datoen bildet sist ble lagret.
Belysning, Hvitbalanse, Lysstyrke, Keystone-korrigering, Fargerestaurering,
Ny størrelse, Klipp ut, Kopier, Layout-utskrift, MOTION PRINT
Selv om du endrer dato og tid for et bilde, vil bildet fortsatt vises på datoen det
opprinnelig ble lagret.
91
Gjennomsyn av stillbilder og videoopptak
Fremvisning av stillbilder og video på en TV-skjerm
1.
Bruk AV-kabelen som følger med kameraet for å koble kameraet til en
TV.
Gul
TV
Hvit
Video
AV-kabel (medfølger)
Lyd
AUDIO IN-kontakter (hvit)
VIDEO IN-kontakt (gul)
USB/AV-port
Koble kabelen til kameraet samtidig med å sørge for at 6-merket på kameraet er på
linje 4-merket på AV-pluggen.
• Pass å skyve pluggen inn i USB/AV-porten helt til du føler
at den smekker seg på plass. Hvis du unnlater å skyve
pluggen helt inn kan det oppstå dårlig forbindelse eller
funksjonsfeil.
• Vær oppmerksom på at litt av pluggens metalldel fortsatt
vil være synlig selv etter at pluggen har blitt skjøvet helt
inn, som vist i illustrasjonen.
2.
Skru på TV-apparatet og velg modus for inntak av video.
Hvis TV-apparatet har flere enn en videoinngang må du velge inngangen som
kameraet er koblet til.
92
Gjennomsyn av stillbilder og videoopptak
3.
Trykk på [p] (PLAY) for å skru på kameraet.
Dette vil føre til at et bilde vises på TV-skjermen uten at noe blir vist på kameraets
LCD-skjerm som forblir tom.
• Selv om du trykker på [ON/OFF] eller [r] (REC), vil kameraet ikke skrus på
så lenge AV-kabelen er tilkoblet.
• Du kan også endre aspektforholdet for skjermen og utgangssystemet for video
(side 147).
4.
Du kan nå fremvise bilder og avspille videoer på vanlig måte.
• Før du kobler til en TV for å fremvise bilder, må du passe på å stille
kameraknappene [r] (REC) og [p] (PLAY) på “Skru på” eller “Skru på/av” (side
145).
• Lyd vil overføres fra kameraet med maksimalt volumnivå. Du bør derfor stille TVapparatets volumnivå relativt lavt og justere ettersom det er nødvendig.
• Lyd er i mono.
• Visse TV-apparater vil muligvis avskjære deler av bildet.
• Alle ikoner og indikatorer som vises på LCD-skjermen vil også vises på TVskjermen. Du kan bruke [8] (DISP) til å endre innholdet på skjermen.
Overføring av kameraets bilder til en DVD-opptaker eller en videoopptaker
Bruk av de følgende metodene til å koble kameraet til opptakerenheten med bruk av
kameraets medfølgende AV-kabel.
– DVD- eller videoopptaker: Koble til VIDEO IN og AUDIO IN-inngangene.
– Kamera: USB/AV-port
Du avspille et slideshow med stillbilder og video på kameraet og gjøre opptak av det
på DVD eller videotape. Du kan gjøre opptak av video ved å velge “Kun »” i
innstillingen for Slideshow “Bilder” (side 94). Når du tar opp bilder til en ekstern enhet,
må du bruke [8] (DISP) til å fjerne alle indikatorer fra LCD-skjermen (side 149).
For informasjon om tilkobling av en monitor til opptakerenheten og hvordan man gjør
opptak, se brukerveiledningen som medfølger opptakerenheten du bruker.
93
Gjennomsyn av stillbilder og videoopptak
Andre avspillingsfunksjoner (PLAY)
Dette avsnittet forklarer menyene du kan bruke for konfigurering av innstillinger og
avspillingsoperasjoner.
For mer informasjon om betjening av menyene, se side 62.
Avspilling av slideshow på kameraet (Slideshow)
Prosedyre
[p] (PLAY) * [MENU] * PLAY-meny * Slideshow
Start
Starter slideshow
Bilder
Spesifiserer typen bilder som skal inkluderes i slideshowet
Alle bilder: Stillbilder, video og lydinnspillinger
Kun T: Kun stillbilder og lydklipp
Kun »: Kun video
Et bilde: Ett enkelt valgte bilde (velg med bruk av [4] og [6])
Tid
Tiden fra start til slutt av slideshowet
1 til 5 minutter, 10 minutter, 15 minutter, 30 minutter, 60 minutter
Intervall
Tiden hvert bilde skal forbli fremvist
Bruk [4] og [6] til å velge en verdi fra 1 til 30 sekunder, eller “Maks”.
Hvis du spesifiserer en verdi fra 1 til 30 sekunder, vil bilder byttes etter det
spesifiserte intervallet, mens lyd fra video og stillbilder med lyd vil fortsette å
spille til slutt, uavhengig av intervallinnstillingen.
Når slideshowet kommer til en film med “Maks” som valgte innstilling, vil kun
første bilde av videoen bli vist. Stemmeopptaksfiler vil ikke avspille hvis “Maks”
er valgte innstilling.
94
Andre avspillingsfunksjoner (PLAY)
Effekt
Velg ønsket språk.
Mønster 1 til 5: Avspiller bakgrunnsmusikk og legger til en bildeovergangseffekt.
• Mønstrene 1 til og med 4 har forskjellig bakgrunnsmusikk, men bruker
samme bildeovergangseffekt.
• Mønster 5 kan kun anvendes for avspilling av stillbilder, mens innstilingen for
“Intervall” vil bli oversett.
• Gjeldende effektinnstillinger utkobles automatisk i de følgende tilfellene.
– Når avspilling av et slideshow hvor “Kun »”, eller “Et bilde” er valgte
innstilling under “Bilder”
– Når intervallinnstillingen er “Maks.”, 1 sekund eller 2 sekunder.
– Før og etter avspilling av en video eller stemmeopptaksfil
Av: Ingen bildeovergangseffekt eller bakgrunnsmusikk
• For å stoppe videoopptak, trykk på [SET]. Trykking av [MENU] i stedet for [SET]
stopper fremvisningen og returner til menyskjermen.
• Juster volumnivået med å trykke på [2] og deretter på [8] eller [2] under
avspilling.
• Alle knappeoperasjoner vil være deaktiverte når slideshowet skifter fra et bilde til et
annet.
• Tiden som kreves ved overgangen fra ett bilde til et annet kan bli lenger hvis bildet
ble fotografert med et annet kameraet.
Overføring av musikk fra datamaskin til kameraminnet
Du kan erstatte slideshowets bakgrunnsmusikken med musikk du har lagret på
datamaskinen din.
Støttede filtyper:
• WAV-filer i IMA-ADPCM-format
• Samplingsfrekvenser: 22,05 kHz/44,1 kHz
• Kvalitet: Mono
Antall filer: 9
Filnavn: SSBGM001.WAV til SSBGM009.WAV
• Lagrer datamaskinens musikkfiler ved å bruke navnene ovenfor.
• BGM-filene du lagrer i kameraets minne, vil avspilles i alfabetisk rekkefølge,
uavhengig av hvilket effektmønster du velger.
95
Andre avspillingsfunksjoner (PLAY)
1.
Koble kameraet til datamaskinen din (sidene 122, 131).
Hvis du ønsker å overføre bilder til kameraets minnekort, må du påse at et
minnekort er installert i kameraet.
2.
Utfør en av de følgende operasjonene for å åpne minnekortet eller
innebygd minne.
Dette vil føre til at kameraet blir gjenkjent av datamaskinen som en Flyttbar disk
(stasjon).
• Windows
1Windows Vista: Start * Datamaskin
Windows XP: Start * Min datamaskin
Windows 2000: Dobbeltklikk “Min datamaskin”.
2Dobbeltklikk “Flyttbar Disk”.
• Macintosh
1Dobbeltklikk kameraets diskikon.
3.
Oppretter en mappe med navn “SSBGM”.
4.
Dobbeltklikk “SSBGM”-mappen du har opprettet og kopier
bakgrunnsmusikken til denne.
• Se brukerveiledningen som følger med datamaskinen for informasjon om
flytting, kopiering og sletting av filer.
• Hvis både minnekortet i kameraet og kameraets innebygde minne inneholder
bakgrunnsmusikkfiler, vil filene på minnekortet avspilles.
• Se side 136 for informasjon om kameraet mapper.
5.
Koble kameraet fra datamaskinen (sidene 124, 133).
96
Andre avspillingsfunksjoner (PLAY)
Layout-stillbilder med Layout utskrift (Layout utskrift)
Prosedyre
[p] (PLAY) * Stillbildeskjerm * [MENU] * PLAY-meny *
Layout utskrift
Du kan bruke følgende
fremgangsmåte til å innlemme
eksisterende stillbilder i rammene
på layout for å danne et nytt bilde
som inneholder en rekke stillbilder.
1.
Bruk [4] og [6] til å velge
ønsket Layout-mønster og
trykk deretter på [SET].
2.
Bruk [4] og [6] til å velge ønsket bakgrunnsfarge og trykk deretter på
[SET].
3.
Bruk [4] og [6] til å velge bildene du ønsker å innlemme i layouten og
trykk deretter på [SET].
4.
Trykk på [SET] og gjenta steg 3 for alle gjenværende rammer i
layouten.
Layoutmønster
(2 bilder)
Layoutmønster
(3 bilder)
Det ferdige layoutbildet vil bli lagret etter at du innlemmer siste bildet i layout.
• Du vil ikke kunne lagre det nye bildet hvis et stillbilde mangler i noen av rammene.
• Bilder med aspektforholdene 3:2 og 16:9 kan ikke innlemmes i en layout-utskrift.
• Opptaksdatoen for det ferdige layout-utskriftsbildet, blir opptaksdatoen et bilde
legges til siste ramme og ikke datoen da layout-utskriftsbildet ble opprettet.
• Layout-utskriftsbildet vil bli lagret i 7M (3072x2304 piksler) størrelse.
97
Andre avspillingsfunksjoner (PLAY)
Fanging av stillbilder fra videobildene (MOTION PRINT)
Prosedyre
[p] (PLAY) * Videoskjerm som skal brukes * [MENU] *
PLAY-meny * MOTION PRINT
1.
Bruk [4] og [6] til å bla
igjennom videobildene og
søke etter bildet du ønsker
å bruke som MOTION
PRINT-bilde.
Du kan bla raskere med
knappene [4] og [6].
2.
9-bilders
1-bilde
Bruk [8] og [2] til å velge enten “9-bilders” eller “1-bilde” og trykk
deretter på [SET].
• Når “9-bilders” er valgt vil bildet du velger i steg 1 bli stilt i midten av MOTION
PRINT-bildet.
• Kun bilder fra videoer som har blitt tatt opp med dette kameraet kan brukes
med MOTION PRINT.
98
Andre avspillingsfunksjoner (PLAY)
Redigering av video i kameraet (Redigering av video)
Prosedyre
[p] (PLAY) * Videoskjerm for video som skal redigeres * [MENU] *
PLAY-meny * Rediger video
Videoredigeringsfunksjonen gjør deg i stand til å utføre følgende for å fjerne en
bestemt del av en video.
} Klipp
(Inntil-punkt klipp)
Klipper bort alt fra begynnelsen helt til nåværende
del av videoen.
~ Klipp
(Fra-punkt-til-punkt klipp)
Klipper bort all video mellom to punkt.
¡ Klipp
(fra-punkt klipp)
Klipper bort alt fra nåværende posisjon helt til
videoens slutt.
1.
Bruk [8] og [2] til å velge ønsket redigeringsmetode og trykk deretter
på [SET].
2.
Bruk [4] og [6] til å spole gjennom videoen
og finne bildet (punktet) du ønsker å klippe
videoen (klippepunktet) fra eller til.
• Du kan også finne ønsket punkt for klipping ved
å avspille videoen og deretter trykke på [SET] for
å gjøre pause. Under avspillingen kan du trykke
på [4] og [6] for å spole videoen hurtig fremover
og tilbake.
99
Utklippsrekkevidde (rødt)
Andre avspillingsfunksjoner (PLAY)
3.
Trykk på [2] når det ønskede klippepunktet i videoen, blir vist.
} Klipp
Trykk på [2] når punktet det skal klippes frem til i
(Inntil-punkt klipp) videoen, blir vist.
~ Klipp
(Fra-punkt-tilpunkt klipp)
¡ Klipp
(Fra-punkt klipp)
4.
1 Trykk på [2] når første punkt (Fra) det klippes skal fra i
videoen, blir vist.
2 Trykk på [2] når andre punkt (Til) det skal klippes frem
til i videoen, blir vist.
Trykk på [2] når punktet det skal klippes fra i videoen, blir
vist.
Bruk [8] og [2] til å velge “Ja” og trykk deretter på [SET].
Det vil ta en viss tid å gjennomføre den valgte klippeoperasjonen. Unnlat å foreta
kameraoperasjoner inntil beskjeden “Opptatt... Vennligst vent...” fremvises på
LCD-skjermen. Vær oppmerksom på at klippingen kan ta veldig lang tid dersom
videoen er lang.
• Med videoredigeringen blir kun det ferdige resultatet lagret. Den opprinnelige
videoen vil ikke bli bevart. En redigering kan ikke omgjøres.
• Videoer som er kortere enn fem sekunder kan ikke redigeres.
• Videoredigering som har blitt tatt opp med et annet kamera er ikke støttet.
• Videoredigering vil ikke være mulig dersom gjenværende minne er mindre enn
størrelsen på videofilen du ønsker å redigere. Hvis det ikke finnes nok tilgjengelig
minne, må du slette overflødige filer for å frigjøre plass.
• Oppsplitting av en video i to deler eller skjøting av to forskjellige videoer til en
enkelt video, er ikke støttet.
• Du kan også starte en videoredigering når videoen du ønsker å redigere er i ferd
med å avspilles. Trykk på [SET] for å stanse avspillingen midlertidig, og trykk
deretter på [2] for å bringe frem menyen med redigeringsvalg. Foreta redigeringen
med prosedyrene beskrevet ovenfor.
100
Andre avspillingsfunksjoner (PLAY)
Forbedring av bildenes lysstyrke (Belysning)
Prosedyre
[p] (PLAY) * Stillbildeskjerm * [MENU] * PLAY-meny *
Belysning
Du kan bruke denne innstillingen til å forbedre balansen mellom lyse og mørke
områder i allerede fotograferte bilder.
+2
Foretar sterkere korreksjon av lysstyrkenivået enn innstillingen “+1”.
+1
Utfører korreksjon av lysstyrken.
Avbryt
Utfører ingen korreksjon av lysstyrken.
• Korreksjon av belysningen når du fotograferer vil frembringe bedre resultat (side
84).
• Endring av belysningen i et bilde fører til at både det opprinnelige og det nye
(endrede) bildet blir lagret som separate filer.
• Når du fremviser et justert bilde på kameraets LCD-skjerm, vil dato og tid indikere
når bildet opprinelig ble tatt opp og ikke når bildet sist ble endret.
Bruk av Røde øyne-reduksjon (Røde øyne)
Prosedyre
[p] (PLAY) * Stillbildeskjerm * [MENU] * PLAY-meny *
Røde øyne
Bruk av blitsen for nattfotografering eller i svakt belyste rom kan føre til at det oppstår
røde flekker i øynene på personene i bildet. Dette kommer av at lys fra blitsen
reflekteres fra netthinnen i øyet. Funksjonen for røde øyne-korreksjon retter
øyefargen på personene i bildet tilbake til deres naturlige farger når røde øyne
oppstår ved bruk av blits.
Korriger
Skrur på røyde øyne-korreksjon.
Avbryt
Skrur av røyde øyne-korreksjon.
• Det opprinnelige stillbildet blir lagret i minnet og ikke slettet.
• Røde øyne-korreksjon vil muligvis ikke fungere med små ansikter eller ansikter i
profil.
• Under visse forhold kan det forekomme at røde øyne-korreksjon ikke frembringer
ønsket resultat.
101
Andre avspillingsfunksjoner (PLAY)
Justering av hvitbalanse (Hvitbalanse)
Prosedyre
[p] (PLAY) * Stillbildeskjerm * [MENU] * PLAY-meny *
Hvitbalanse
Du kan justere hvitbalanse ved å velge en innstilling for type lyskilde for
bildeopptaket, noe som vil virke inn på fargene til bildet.
¤ Dagslys
Utendørs, pent vær
' Overskyet
Utendørs, overskyet til regn, i skyggen av trær etc.
“ Skygge
Svært energisk lys, som f.eks. i skyggen av bygninger etc.
† Hvit
dagslysfarget
lysstoffrør
Hvitt eller dagslysfarget fluoriserende belysning, uten demping
av fargeskjær
– Dagslysfarget Dagslysfarget fluoriserende belysning, med demping av
lysstoffrør
fargeskjær
« Lyspærelys
Demper påvirkningen av lyspærebelysning
Avbryt
Ingen hvitbalansejustering
• Du kan også justere hvitbalansen ved fotografering av bilder (side 82).
• Det opprinnelige stillbildet blir lagret i minnet og ikke slettet.
• Når du fremviser et justert bilde på kameraets LCD-skjerm, vil dato og tid indikere
når bildet opprinelig ble tatt opp og ikke når bildet sist ble endret.
102
Andre avspillingsfunksjoner (PLAY)
Justering av lysstyrken for eksisterende stillbilder (Lysstyrke)
Prosedyre
[p] (PLAY) * Stillbildeskjerm * [MENU] * PLAY-meny *
Lysstyrke
Du kan velge mellom fem lysstyrkeinnstillinger fra +2 (mest lys) til –2 (minst lys).
• Det opprinnelige stillbildet blir lagret i minnet og ikke slettet.
• Når du fremviser et justert bilde på kameraets LCD-skjerm, vil dato og tid indikere
når bildet opprinelig ble tatt opp og ikke når bildet sist ble endret.
Keystone-korrigering (Keystone)
Prosedyre
[p] (PLAY) * Stillbildeskjerm * [MENU] * PLAY-meny * Keystone
Du kan bruke keystone-korrigering til å justere rektangulære eller firkantede former i
et stillbilde som ikke er rettvinklede fordi de ikke ble fotografert rett forfra. Layoututskriftsbildet vil bli lagret i 2M (1600x1200 piksler) størrelse.
1.
Bruk [4] og [6] til å velge formen i
stillbildet som du ønsker å korrigere.
2.
Bruk [8] og [2] til å velge “Korriger” og
trykk deretter på [SET].
• Hvis det opprinnelige bildet er mindre enn 2M, vil den nye (korrigerte) versjonen ha
samme størrelse som originalen.
• Det opprinnelige stillbildet blir lagret i minnet og ikke slettet.
• Når du fremviser et justert bilde på kameraets LCD-skjerm, vil dato og tid indikere
når bildet opprinelig ble tatt opp og ikke når bildet sist ble endret.
103
Andre avspillingsfunksjoner (PLAY)
Bruk av fargekorrigering for å korrigere et gammelt fotografis
farger (Fargekorrigering)
Prosedyre
[p] (PLAY) * Stillbildeskjerm * [MENU] * PLAY-meny *
Fargekorr.
Fargekorrigering gjør deg i stand til å korrigere fargen til et gammelt fotografi. Layoututskriftsbildet vil bli lagret i 2M (1600x1200 piksler) størrelse.
1.
Bruk fremgangsmåten ovenfor.
• Et bilde av fotografiet du er i ferd med å restaure vil fremtre på LCD-skjermen
omgitt av en rød ramme. Hvis rammen er svart, betyr dette at kameraet har
registrert flere enn ett rektangulært område i bildet. Bruk [4] og [6] til å flytte
rammen over til det ønskede området i fotografiet.
2.
Bruk [8] og [2] til å velge “Klipp ut” og trykk deretter på [SET].
Dette fremviser en utklippsramme i bildet på LCD-skjermen.
3.
Spesifiser ønsket størrelse ved å skyve på zoomkontrollen slik at
størrelsen på rammemarkøren endres.
4.
Bruk [8], [2], [4] og [6] til å flytte rammemarkøren slik at delen av
bildet du ønsker å klippe ut er dekket og trykk deretter på [SET].
• Hvis det opprinnelige bildet er mindre enn 2M, vil den nye (korrigerte) versjonen ha
samme størrelse som originalen.
• Det opprinnelige stillbildet blir lagret i minnet og ikke slettet.
• Hvis du foretrekker et ferdig bilde som er uten omsluttende margin, kan du klippe ut
et område som er mindre enn det opprinnelige bildet.
• Når du fremviser et fargekorrigert bilde på kameraets LCD-skjerm, vil dato og
klokkeslett når bildet opprinnelig ble tatt opp indikeres, og ikke tiden når bildet ble
fargekorrigert.
104
Andre avspillingsfunksjoner (PLAY)
Velg av bilder for utskrift (DPOF utskrift)
Prosedyre
[p] (PLAY) * Stillbildeskjerm * [MENU] * PLAY-meny *
DPOF utskrift
Se side 117 for detaljer.
Beskytting av en fil mot sletting (Beskytt)
Prosedyre
[p] (PLAY) * [MENU] * PLAY-meny * Beskytt
På
Beskytter spesifikke filer.
1 Bruk [4] og [6] til å bla igjennom filene
helt til du blir vist filen som du ønsker å
beskytte.
2 Bruk [8] og [2] til å velge “På” og trykk
deretter på [SET].
Et bilde som er beskyttet blir indikert med
ikonet ›.
3 Gjenta stegene 1 og 2 hvis du ønsker å beskytte andre filer.
Trykk på [MENU] når du er ferdig med å beskyttelseprosedyren. Velg
“Av” istedenfor “På” i steg 2 ovenfor hvis du ønsker å oppheve
beskyttelsen.
Alle filer:
På
Beskytter samtlige filer.
1 Bruk [8] og [2] til å velge “Alle filer: På” og trykk deretter på [SET].
2 Trykk på [MENU].
For å fjerne beskyttelse for samtlige filer, velger du “Alle filer: Av”
istedenfor “Alle filer: På” i steg 1 ovenfor.
• Vær oppmerksom på at selv om en fil er beskyttet, så vil den bli slettet dersom du
foretar formatering (side 148).
105
Andre avspillingsfunksjoner (PLAY)
Redigering av dato og klokkeslett for et bilde (Dato/Tid)
Prosedyre
[p] (PLAY) * Stillbildeskjerm * [MENU] * PLAY-meny *
Dato/Klokksl.
[8] [2] Endrer innstillingen ved markørens posisjon
[4] [6] Flytter markøren mellom innstillingene
[BS]
Veksler mellom 12-timers og 24-timersformat
Når alle innstillingene er som du ønsker, trykker du på [SET] for å gjøre de gjeldende.
• Dato og klokkeslett trykket på et bilde med datotrykkfunksjonen kan ikke redigeres
(side 143).
• Du kan ikke redigere dato og klokkeslett på et bilde som er beskyttet.
• Du kan føre inn enhver dato fra 1980 til 2049.
Rotering av et bilde (Rotering)
Prosedyre
[p] (PLAY) * Stillbilde eller videoskjerm * [MENU] *
PLAY-meny * Rotering
1.
Bruk [8] og [2] til å velge “Rotering” og trykk deretter på [SET].
Hvert trykk på [SET] vil rotere det fremviste bildet 90 grader mot venstre.
2.
Når det fremviste bildet har ønsket orientering, trykker du på [MENU].
• Vær oppmerksom på at denne fremgangsmåten faktisk ikke forandrer bildedata.
Den endrer kun hvordan bildet fremvises på kameraets LCD-skjerm.
• Et bilde som har blitt beskyttet eller er zoomet kan ikke roteres.
• Den opprinnelige (uroterte) versjonen av bildet vil bli fremvist på
bildemenyskjermen og kalenderskjermen.
106
Andre avspillingsfunksjoner (PLAY)
Endring av størrelsen på et stillbilde (Ny størrelse)
Prosedyre
[p] (PLAY) * Stillbildeskjerm * [MENU] * PLAY-meny *
Ny størrelse
Du kan redusere størrelsen på et stillbilde og lagre resultatet som et separat stillbilde.
Det originale stillbildet vil også bli bevart. Du kan endre størrelsen på et stillbilde til
enhver av de følgende størrelsene: 7M, 4M, VGA.
• Hvis du endrer størrelsen på stillbilder med aspektforholdet 3:2 eller 16:9, vil det
nye bildet ha aspektforholdet 4:3 hvor begge sider av bildet blir avskåret.
• Opptaksdatoen for versjonen av stillbildet med ny størrelse, vil bli den samme som
opptaksdatoen for det opprinnelige stillbildet.
Klipping av et stillbilde (Klipping)
Prosedyre
[p] (PLAY) * Stillbildeskjerm * [MENU] * PLAY-meny * Klipping
Du kan foreta klipping av et stillbilde for å trimme vekk
overflødige deler, og lagre resultatet i en separat fil. Det
originale stillbildet vil også bli bevart.
Bruk zoomkontrollen til å zoome bildet til ønsket størrelse
og bruk [8], [2], [4] og [6] for å fremvise delen av
bildet du ønsker å klippe vekk, og klikk deretter på [SET].
• Bildet som produseres ved klipping fra et bilde med
aspektforholdet 3:2 eller 16:9 vil få et aspektforhold på
4:3.
• Opptaksdatoen for det klippede stillbildet vil bli den
samme som opptaksdatoen for det originale stillbildet.
107
Zoomfaktor
Representerer
stillbildets ramme
Delen av bildet som er
fremvist i øyeblikket
Andre avspillingsfunksjoner (PLAY)
Tillegging av lyd til et stillbilde (Lydtillegg)
Prosedyre
[p] (PLAY) * Stillbildeskjerm * [MENU] * PLAY-meny *
Lydtillegg
Du kan legge lyd til et stillbilde etter at du har fotografert det. Du kan ta opp ny lyd til
et stillbilde når du enn måtte ønske det. Du kan gjøre opptak av opptil 30 sekunder
med lyd for hvert stillbilde.
1.
Trykk på utløserknappen for å
starte lydopptak.
Gjenværende opptakstid
2.
Trykk utløserknappen på nytt for å stoppe
lydopptaket.
• Pass på at kameraets mikrofon ikke blokkeres av
fingrene dine under opptak.
• Gode opptaksresultat er ikke mulig når kameraet
befinner seg for langt unna motivet du ønsker å ta opp.
• Kameraet støtter følgende lydformater.
– Lydformat: WAVE/IMA-ADPCM (WAV-filendelse)
• Tillegging av lyd (lydpålegg) er ikke mulig med
følgende type bilder.
– Bilder opprettet med bruk av MOTION PRINT
– Beskyttede bilder
• Gå frem på følgende måte for å slette lyd:
Lydpålegg * Slett * [SET] * [MENU].
Mikrofon
• Vær oppmerksom på at du ikke kan gjenopprette opprinnelig lyd etter at du har
slettet eller lagt på ny lyd til.
108
Andre avspillingsfunksjoner (PLAY)
Avspilling av stillbildelyd
1.
I PLAY-modus, bruk [4] og [6] til å rulle igjennom bildene inntil det
ønskede stillbildet med lyd blir vist.
Stillbilder med lyd har ikonet ˆ.
2.
Trykk på [SET] for å starte avspilling.
Avspillingskontrollene for stemmeopptak
Spole fort fremover eller
fort bakover.
[4] [6]
Avspill/pause
[SET]
Justering av lydnivå
Trykk på [2] og trykk
deretter på [8] [2]
Veksling av skjerminnhold
[8] (DISP)
Stopp avspilling
[MENU]
• Lyd fra et denne typen stillbilder kan også avspilles på en datamaskin med
Windows Media Player eller QuickTime.
109
Andre avspillingsfunksjoner (PLAY)
Kopiering av filer (Kopier)
Prosedyre
[p] (PLAY) * Stillbildeskjerm * [MENU] * PLAY-meny * Kopier
Filer kan kopieres fra kameraets innebygde minne til et minnekort, eller fra et
minnekort til innebygd minne.
Innebygd * kort
Følgende operasjon kopierer alle filer fra innebygd minne til et
minnekort.
Dette valget kopierer alle filer i det innebygde kameraminnet.
Det kan ikke brukes til å kopiere en enkelt fil.
Kopierer alle filer fra minnekort til kameraets innebygde
minne. Filer blir kopiert til mappen i det innebygde minnet
med høyeste nummer i serien.
Kort * Innebygd
1Bruk [4] og [6] til å velge filen du ønsker å kopiere.
2Bruk [8] og [2] til å velge “Kopier” og trykk deretter på
[SET].
• Du kan kopiere stillbilder, video, stillbilder med lyd eller stemmeopptaksfiler som er
tatt opp med dette kameraet.
• Når et kopiert bilde vises på månedskalenderskjermen, vil det fremvises på datoen
da det ble kopiert (side 91).
110
Andre avspillingsfunksjoner (PLAY)
Dynamisk foto
Du kan bruke fremgangsmåten i dette avsnittet til å klippe ut enten et stilliestående
motiv eller et motiv i bevegelse for deretter å lime det inn i et annet stillbilde.
Motiv i bevegelse
Annet bilde
Dynamisk foto
Hvordan lage et motivbilde for innliming (Dynamisk foto)
1.
Trykk på [BS] og velg deretter scenen “Dynamisk foto”.
2.
Trykk på [SET], bruk [8] og [2] til å velge motivtypen og trykk deretter
på [SET].
Kontinuerlig
utløserhastighet
Antall
bilder
Motiv i bevegelse
20 bilder per sekund
1 sek (20 fps)
20 bilder
Motiv i bevegelse
10 bilder per sekund
2 sek (10 fps)
20 bilder
Motiv i bevegelse
5 bilder per sekund
4 sek (5 fps)
20 bilder
Motiv i ro
–
1 bilde
Motivtype
Tar opp en serie med
bilder av motivet som blir
klippet og kombinert til å
skape bevegelse stilt mot
et bakgrunnsbilde.
Fotograferer ett enkelt
motiv som blir klippet ut og
limt inn i bakgrunnsbildet.
• Velg “Motiv i ro” for å laget et stillestående motiv.
111
Andre avspillingsfunksjoner (PLAY)
3.
Fotografer først et bilde som Inneholder
motivet du ønsker å klippe ut.
• Fotografer et bilde hvor motivet er så stort som
mulig. I tillegg bør bildet inneholde gjenkjennelige
referansepunkter som du senere kan bruke for
lettere å innlemme motivet i steg 4 nedenfor.
• Hvis du velger “Motiv i bevegelse” vil kameraet ta
opp en serie med motivbilder. Unngå bevegelse av kameraet inntil
fotograferingen er fullført.
• Blitsen vil i dette tilfellet bli skrudd av.
4.
Komponer deretter bildet på nytt, denne
gangen uten motivet du ønsker å klippe ut.
Vær forsiktig her slik at bildekomposisjonen
blir så nær som mulig bildekomposisjonen i
steg 3. Dette andre bildet vil fortelle kameraet
hvilken del av bildet som ble tatt i steg 3 skal
trekkes ut.
• En halvgjennomsiktig versjon av bildet du tok i steg 3 (som inneholder motivet)
vil kunne sees på LCD-skjermen for å hjelpe deg med riktig komponering av
bakgrunnsbildet.
5.
Trykk utløserknappen for å fotografere bakgrunnen.
Det utklippede motivbildet vil bli vist på skjermen etter at fotograferingen er
fullført. Hvis du valgte “Motiv i bevegelse” vil det utklippede motivbildet bevege
seg på skjermen.
• Når du fotograferer motivbildet lønner deg seg å fotografere mot en hvit vegg eller
annen overflate som har forskjellig farge fra motivet. Kameraet vil ikke lykkes i å
klippe ut motivbildet på riktig måte hvis det har samme eller lignende farge som
bakgrunnen.
• Kameraet vil muligvis ikke være i stand til å foreta et rent utklippsbilde hvis motivet
ikke er godt nok isolert på grunn av motlys, skygger, lyssmitte, utilstrekkelig lys e.l.
Når du fotograferer et motiv må du kontrollere med LCD-skjermen at motivet har et
tilstrekkelig klart omriss.
• Bildet som ble fotografert for bakgrunnen i steg 5 i prosedyren ovenfor vil ikke bli
lagret. Kun utklippsbildet vil bli lagret.
112
Andre avspillingsfunksjoner (PLAY)
Liming av et motivbilde inn i et bakgrunnsbilde (Dynamisk foto)
Bruk følgende prosedyre til å lime et motiv inn i et bakgrunnsbilde. Dynamiske foto
med motiver i bevegelse vil bli lagret i størrelsen 2M (1600x1200 piksler) eller
mindre. Dynamiske foto med motiver i ro vil bli lagret i størrelsen 6M (2816x2112
piksler) eller mindre.
Prosedyre
[p] (PLAY) * [MENU] * PLAY-meny * Dynamisk foto
1.
Bruk [4] og [6] til å velge ønsket bakgrunnsbilde og trykk deretter på
[SET].
• Kun bilder som har blitt fotografert med dette kameraet kan brukes som
bakgrunnsbilde. Vær imidlertid opppmerksom på at du ikke kan anvende
følgende bildeformater.
– 3:2, 16:9
2.
Bruk [4] og [6] til å velge motivbildet du ønsker å lime inn og trykk
deretter på [SET].
3.
Samtidig med å se på LCD-skjermen bruker du [8], [2], [4] og [6] til å
finjustere motivbildets innsettingspunkt. Trykk på [SET] når du har
funnet ønsket punkt.
Motivet vil dermed limes inn i bakgrunnsbildet og skape et Dynamisk foto.
• Hvis det opprinnelige stillbildet som får et motiv i bevegelse limt inn er mindre
enn 2M i størrelse, vil det dynamiske bildet få samme størrelse som originalen.
• Hvis det opprinnelige stillbildet som får et motiv i ro limt inn er mindre enn 6M i
størrelse, vil det dynamiske bildet få samme størrelse som originalen.
. Hvordan vise frem et Dynamisk foto
1.
Trykk på [p] (PLAY) og bruk deretter [4] og [6] til å fremvise ønsket
dynamisk bilde.
2.
Trykk på [SET] hvis det valgte dynamiske bildet har et motiv i
bevegelse.
• Motivets bevegelse vil bli gjentatt kontinuerlig.
B
113
Andre avspillingsfunksjoner (PLAY)
Utskrift
Utskrift av stillbilde
Profesjonell utskriftsservice
Du kan bringe minnekortet som inneholder bildene du ønsker å
skrive ut til en profesjonell utskriftservice og få de utskrevet.
Utskrift på egen skriver
Utskrift av bilder på en skriver med minnekortspalte
Du kan bruke en skriver utstyrt med minnekortspalte til å skrive
ut bilder direkte fra et minnekort. For flere detaljer, se
brukerveiledningen som følger med din skriver.
Tilkobling direkte til en PictBridge-kompatibel skriver
Du kan foreta utskrift på en skriver som støtter PictBridge
(side 115).
Utskrift via datamaskin
Etter overføring av bildene til datamaskinen, må du bruke
tilgjengelig programvare (ekstrautstyr) for å skrive ut.
• Du kan spesifisere hvilke bilder du ønsker å skrive ut, antallet kopier, og
datatrykkinnstillingene før du skriver ut (side 117).
114
Utskrift
Direkte kobling til en PictBridge-kompatibel skriver
Du kan koble kameraet direkte til en skriver som støtter PictBridge og skrive ut bilder
uten å gå via en datamaskin.
. Oppsett av kameraet før det kobles til en skriver
1.
Skru på kameraet og trykk på [MENU].
2.
I “Oppsett”, velger du “USB” og trykker deretter på [6].
3.
Bruk [8] og [2] til å velge “PTP (PictBridge)”, og trykk deretter på
[SET].
. Tilkobling av kameraet til en skriver
Bruk USB-kabelen som følger
USB-kabel
med kameraet til å koble
kameraet til skriverens USBStor plugg
port.
• Kameraet trekker ikke
USB
strøm via USB-kabelen.
Sørg for at kameraets
USB-port
batteri er tilstrekkelig
oppladet før du tilkobler.
• Pass å skyve pluggen inn i
USB/AV-porten helt til du
Liten plugg
føler at den smekker seg
USB/AV-port
på plass. Hvis du unnlater
å skyve pluggen helt inn
kan det oppstå
dårligforbindelse eller
Koble kabelen til kameraet samtidig med å sørge for
funksjonsfeil.
at 6-merket på kameraet er på linje med 4-merket
• Vær oppmerksom på at litt
på USB-pluggen.
av pluggens metalldel
fortsatt vil være synlig selv
etter at pluggen har blitt
skjøvet helt inn, som vist i illustrasjonen.
• Når du kobler USB-kabelen til en USB-port må du passe på å
rette pluggen riktig vei når den føres inn i porten.
115
Utskrift
. Utskriving
1.
Skru på skriveren og legg i papir.
2.
Skru på kameraet.
Dette fremviser menyskjermen for utskrift.
3.
Bruk [8] og [2] til å velge “Papirstr.” og
trykk deretter på [6].
4.
Bruk [8] og [2] til å velge papirstørrelse og
trykk deretter på [SET].
• Følgende er de tilgjengelige arkstørrelsene.
3.5"x5", 5"x7", 4"x6", A4, 8.5"x11", Med printer
• Valg av “Med printer” skriver ut med en papirstørrelse valgt av skriveren.
• Se dokumentasjonen som følger med skriveren for informasjon om
utskriftskvalitet og papirinnstillinger.
5.
Bruk [8] og [2] til å spesifisere ønsket utskriftsvalg.
1 bilde
: Utskriver ett bilde. Velg og trykk deretter på [SET]. Bruk [4] og
[6] til å velge bildet du ønsker å skrive ut.
DPOF utskrift : Skrive ut flere bilder. Velg og trykk deretter på [SET]. Med dette
valget vil bildene bli utskrevet i henhold til DPOF-innstillingene
(side 117).
• For å veksle mellom datotrykk på eller av, trykk
på [BS]. Datotrykket vil bli lagt til bildet når “På”
er indikert på LCD-skjermen.
6.
Bruk [8] og [2] til å velge “Skriv ut” og
trykk deretter på [SET].
Utskrift vil starte og beskjeden “Opptatt... Vennligst
vent...” vil fremvises på LCD-skjermen. Beskjeden vil forsvinne etter en kort
stund, selv om utskrift fortsatt pågår. Trykking på hvilken som helst av kameraets
knapper vil føre til at beskjeden dukker opp igjen. Skjermbildet med
utskriftsmenyen vil dukke opp igjen når utskriften er fullført.
• Hvis du velger “1 bilde”, kan du gjenta fremgangsmåten i steg 5 hvis du ønsker.
7.
Etter at utskrift er fullført, skrur du av kameraet og frakobler USBkabelen fra skriver og kamera.
116
Utskrift
Bruk av DPOF for spesifisering av bilder som skal skrives ut
og antallet kopier
. Digital Print Order Format (DPOF)
DPOF er en standard som tillater deg å inkludere bildetype, antallet kopier
og datotrykk på/av-informasjon på minnekortet sammen med bildene. Etter
konfigurering av innstillingene kan du bruke minnekortet til å skrive ut på
egen skriver som støtter DPOF eller bringe minekortet til en profesjonell
utskriftservice.
• Hvorvidt du er i stand til å bruke DPOF-innstillingene for utskrift avhenger av
skriveren som tas i bruk.
• Enkelte profesjonelle utskriftsbyråer støtter ikke DPOF.
. Konfigurering av DPOF-innstillingene for individuelle bilder
Prosedyre
[p] (PLAY) * Stillbildeskjerm * [MENU] * PLAY-meny *
DPOF utskrift * Velg bilder
1.
Bruk [4] og [6] til å bla igjennom filene helt til du blir vist filen som du
ønsker å skrive ut.
2.
Bruk [8] og [2] til å spesifisere antall kopier.
Du kan spesifiser en verdi på inntil 99. Spesifiser 00 dersom du ikke ønsker å
skrive ut bildet.
• Hvis du ønsker å inkludere dato i bildene, trykker du på [BS] slik at “På” vises
for datostempel.
• Gjenta stegene 1 og 2 for å konfigurere innstillingene for andre bilder, om du
ønsker.
3.
Trykk på [SET].
. Konfigurering av samme DPOF-innstillinger for alle bilder
Prosedyre
[p] (PLAY) * Stillbildeskjerm * [MENU] * PLAY-meny *
DPOF utskrift * Alle bilder
1.
Bruk [8] og [2] til å spesifisere antall kopier.
Du kan spesifiser en verdi på inntil 99. Spesifiser 00 dersom du ikke ønsker å
skrive ut bildet.
• Hvis du ønsker å inkludere dato i bildene, trykker du på [BS] slik at “På” vises
for datostempel.
2.
Trykk på [SET].
117
Utskrift
DPOF-innstillingene nullstilles ikke automatisk etter at utskrift er utført.
Den neste DPOF-utskriften du foretar vil utføres med bruk av DPOF-innstillingene du
konfigurerte for bildene. Hvis du ønsker å slette DPOF-innstillingene, spesifiserer du
“00” for antallet kopier for alle bildene.
Informer din utskriftsservice om dine DPOF-innstillinger!
Hvis du bringer et minnekort til profesjonell utskriftservice, må du passe på å for å
fortelle dem at finnes DPOF-innstillinger for hvilke bilder som skal skrives ut og antall
kopier. Hvis du ikke gjør dette, kan det hende utskriftsservice skriver ut alle bilder
uten å ta hensyn til din DPOF-innstillinger eller at de overser
datostemplingsinnstillingene.
. Datostempling
Du kan bruke en av de tre følgende metodene til å inkludere opptaksdatoen på
utskriften av et bilde.
Konfigurering av DPOF-innstillingene (side 117).
Du kan skru datotrykk på og av hver gang du skriver ut.
Du kan konfigurere innstillingene slik at visse bilder
inkluderer datostempelet og andre ikke.
Konfigurering av
kamerainnstillingene
Konfigurering av kameraets datotrykk-innstilling (side
143).
• Kameraets datostemplingsfunksjon vil stemple datoen
på et stillbilde når du fotograferer bildet slik at datoen
alltid blir inkludert ved utskrift. Denne kan ikke slettes.
• Sørg for å skru av DPOF datostempling når du skriver
ut et bilde som inkluderer et datostempel via kameraets
datostemplingsfunksjon. Dette kan føre til at to
datostempel blir skrevet over hverandre.
Konfigurering av
datamaskinens
innstillinger
Du kan bruke programvare som er tilgjengelig på
markedet til å datostemple bildene.
Profesjonell
utskriftsservice
Be om datostempling når du bestiller utskrift hos en
profesjonell utskriftsservice.
118
Utskrift
. Standarder som støttes av dette kameraet
• PictBridge
Dette er en standard fra Camera and Imaging Products Association
(CIPA). Du kan koble kameraet direkte til en skriver som støtter
PictBridge, foreta ønsket utvalg av bilder og skrive ut bilder med bruk
av kameraets egen LCD-skjerm og kontrollfunksjoner.
• PRINT Image Matching III
Bruk av programvare for bilderedigering og utskrift med en skriver
som støtter PRINT Image Matching III, gjør det mulig å bruke
informasjon om opptaksforholdene, som blir lagret sammen med
bildet og produserer eksakt den typen bilde du ønsker. PRINT Image
Matching og PRINT Image Matching IIIer varemerker tilhørende
Seiko Epson Corporation.
• Exif Print
Utskrift på en printer som støtter Exif Print (Exif 2.2) bruker
informasjon om opptaksforholdene som blir lagret med bildet, for
å forbedre bildenes utskriftskvalitet. Kontakt din skriverfabrikanten
for informasjon om modeller som støtter Exif Print, skriveroppgradering etc.
119
Utskrift
Bruk av kameraet med en datamaskin
Ting du kan gjøre med en datamaskin...
Du kan utføre operasjonene beskrevet nedenfor når kameraet er koblet til en
datamaskin.
Lagring av bilder
til en datamaskin
for å fremvise de
på denne
• Lagre bilder og fremvis de manuelt
(USB-tilkobling) (sidene 122, 131).
Du kan overføre
bilder lagret på
din datamaskin
til kameraminne
I tillegg til bilder kan du også overføre fangede
skjermbilder fra datamaskinen til kameraet
(Photo Transport*) (side 128).
Avspilling og
redigering av
video
• Du kan avspille videoene (sidene 126, 134).
• For å redigere videoene må du ta i bruk
spesiell programvare (ekstrautstyr).
* Kun for Windows
Fremgangsmåtene du må utføre for å bruke kameraet med en datamaskin og
medfølgende programvare, er forskjellige med Windows og Macintosh.
• Brukere av Windows bør se “Bruk av kameraet med en Windows datamaskin”
på side 121.
• Brukere av Macintosh bør se “Bruke av kameraet med Macintosh” på side 131.
120
Bruk av kameraet med en datamaskin
Bruk av kameraet med en Windows datamaskin
Installer nødvendig programvare i samsvar med Windowsversjonen du kjører og det
du ønsker å utføre.
Når du ønsker å
foreta følgende:
Operativsystemversjon
Installer denne
programvaren:
Se
side:
Lagring av bilder på
en datamaskin for å
Vista / XP / 2000
fremvise de på
denne manuelt
Installasjon er ikke nødvendig.
122
Avspilling av video
Installasjon er ikke nødvendig.
• Windows Media Player,
som allerede er installert på
de fleste PC-er kan bli brukt
for avspilling av video.
• Hvis datamaskinen din
kjører Windows 2000 uten å
ha DirectX 9.0c eller nyere
installert, bør du nedlaste
DirectX fra Microsofts
DirectX hjemmeside og
installere denne.
126
Vista / XP / 2000
–
• Bruk kommersiell
programvare ettersom det
er nødvendig.
Redigering av video Vista / XP / 2000
Opplasting av
videofiler til
YouTube
Vista / XP (SP2/SP3) / YouTube Uploader for
2000 (SP4)
CASIO*
Overføring av bilder
Vista / XP / 2000
til kameraet
Fremvisning av
Brukerveiledning
Photo Transport 1.0*
Adobe Reader 8
Vista / XP (SP2/SP3) /
(Ikke nødvendig hvis allerede
2000 (SP4)
installert.)
–
126
128
130
* YouTube Uploader for CASIO og Photo Transport vil ikke virke med 64-bit versjonen av
Windows Vista.
121
Bruk av kameraet med en datamaskin
. Datamaskin-systemkrav for medfølgende programvare
Systemkravene for datamaskinen er forskjellig for hver av applikasjonene. Åpne “Les
meg” som følger med hver applikasjon for flere detaljer. Du kan også finne
Informasjon om datasystemets systemkrav under “Datamaskin-systemkrav for
medfølgende programvare” på side 163 i denne brukerveiledningen.
. Forholdsregler for brukere av Windows
• Med unntak av Adobe Reader, krever den medfølgende programvaren
administratorprivilegier for å kunne kjøres.
• Drift med selvbygde datamaskiner er ikke støttet.
• Drift vil muligvis ikke kunne utføres innenfor visse datamaskinmiljøer.
Fremvisning og lagring av bilder på en datamaskin
Du kan koble kameraet til din datamaskin for å fremvise og lagre bilder (stillbilder og
videofiler).
. Kobling av kameraet til din datamaskin for lagring av filer
1.
Skru på kameraet og trykk på [MENU].
2.
I “Oppsett”, velger du “USB” og trykker deretter på [6].
3.
Bruk [8] og [2] til å velge “Mass Storage” og trykk deretter på [SET].
122
Bruk av kameraet med en datamaskin
4.
Skru av kameraet, og
bruk deretter USBkabelen som følger med
kameraet til å koble til
datamaskinen.
USB-port
USB-kabel
Stor plugg
• Kameraet trekker ikke
strøm via USB-kabelen.
Sørg for at kameraets
batteri er tilstrekkelig
oppladet før du tilkobler.
• Pass å skyve pluggen inn
Liten plugg
i USB/AV-porten helt til
USB/AVdu føler at den smekker
port
seg på plass. Hvis du
unnlater å skyve pluggen
helt inn kan det oppstå
Påse at 6-merket på kameraet er på linje med
dårligforbindelse eller
4-merket på USB-kabelens plugg, og koble
kabelen til kameraet.
funksjonsfeil.
• Vær oppmerksom på at
litt av pluggens metalldel fortsatt vil være synlig selv etter
at pluggen har blitt skjøvet helt inn, som vist i
illustrasjonen.
• Når du kobler USB-kabelen til en USB-port må du passe
på stille pluggen på riktig vis når den føres inn i porten.
• Datamaskinen vil muligvis ikke være i stand til å finne kameraet hvis du kobler
til via en USB-hub. Koble derfor alltid direkte til datamaskinens USB-port.
5.
Skru på kameraet.
6.
Brukere av Windows Vista: Klikk “Start” og deretter “Datamaskin”.
Brukere av Windows XP: Klikk “Start” og deretter “Min datamaskin”.
Brukere av Windows 2000: Dobbeltklikk “Min datamaskin”.
123
Bruk av kameraet med en datamaskin
7.
Dobbeltklikk “Flyttbar Disk”.
• Datamaskinen din vil gjenkjenne minnekortet i kameraet (eller det innebygde
minnet hvis kortet mangler) som en flyttbar disk.
8.
Høyreklikk på “DCIM”-mappen.
9.
Klikk på “Kopier” på hurtigmenyen som kommer frem.
10.
Brukere av Windows Vista: Klikk “Start” og deretter “Dokumenter”.
Brukere av Windows XP: Klikk “Start” og deretter “Mine dokumenter”.
Brukere av Windows 2000: Dobbeltklikk “Mine dokumenter” for å åpne
den.
• Hvis du allerede har en “DCIM”-mappe i “Mine dokumenter”, vil neste steg
overskrive denne. Hvis du ønsker å bevare den eksisterende “DCIM”-mappen
må du endre denne mappens navn eller flytte den til et annet sted før du foretar
neste steg.
11.
Velg “Lim inn” under “Rediger” i “Mine dokumenter”.
Dette vil lime “DCIM”-mappen (samt alle bildene den inneholder) inn i mappen
“Mine dokumenter”. Du vil med dette ha en kopi av filene som finnes i kameraets
minne på datamaskinen din.
12.
Frakoble kameraet fra datamaskinen etter at du har fullført kopieringen
av bildene.
Windows Vista, Windows XP
Trykk på kameraets [ON/OFF] for å skru av kameraet. Etter å ha påsett at
kameraets baklampe ikke lyser, kobler du kameraet fra datamaskinen.
Windows 2000
Klikk på korttjenester i kurven på dataskjermens oppgavelinje, og deaktiver
stasjonsbokstaven som kameraet ble tildelt. Etter dette må du påse at baklampen
ikke lyser og deretter trykke på kameraets [ON/OFF]-knapp for å slå av kameraet
og koble det fra datamaskinen.
124
Bruk av kameraet med en datamaskin
. Fremvisning av bildene som ble kopiert til datamaskinen
1.
Dobbeltklikk på den kopierte “DCIM”-mappen for å åpne den.
2.
Dobbeltklikk mappen som inneholder bildet som du ønsker å fremvise.
3.
Dobbeltklikk bildefilen du ønsker å se på.
• For mer informasjon om filnavn, se “Minnets mappestruktur” på side 136.
• Et bilde som har blitt rotert på kameraet vil bli fremvist på datamaskin i sin
opprinnelige (uroterte) stilling.
Bruk aldri datamaskinen din til å modifisere, slette, flytte, gi nytt navn til
noen av bildefilene som er i kameraets innebygde minne eller minnekort.
Hvis du gjør dette kan det skape problemer for kameraets bildeorganiseringsdata,
som vil gjøre det umulig å fremvise bilder og kan drastisk forandre gjenværende
minnekapasitet. Når du ønsker å modifisere, slette, flytte eller gi nytt navn til et
bilde, må dette gjøres utelukkende på bilder som er lagret på din datamaskin.
• Koble aldri fra USB-kabelen, eller betjen kameraet samtidig med at du fremviser
eller lagrer bilder. Gjør du dette kan det føre til ødelagte data.
125
Bruk av kameraet med en datamaskin
Avspilling av video
Windows Media Player, som allerede er installert på de fleste PCer kan bli brukt for
videoavspillingen. For å avspille en video, må du først kopiere den til datamaskinen
din og deretter dobbeltklikke videofilen.
. Forholdsregler ved avspilling av video
• Pass på å kopiere videofilen til datamaskinens harddisk før du forsøker å avspille
den. Korrekt avspilling vil muligvis ikke oppnås hvis videofilen avspilles over et
nettverk, direkte fra minnekort e.l.
• Korrekt avspilling er ikke garrantert med alle typer datamaskiner. Hvis du opplever
problemer med avspillingen bør du forsøke følgende.
– Prøv å ta opp videoer som har kvalitetsinnstillingen “STD” eller “LP”.
– Forsøk på nytt etter å ha oppdatert Windows Media Player til seneste versjon.
– Avslutt alle andre programmer som er i drift og avvikle alle bakgrunnprosesser.
Hvis korrekt avspilling fortsatt ikke er mulig, kan du ta i bruk AV-kabelen som følger
med kameraet og koble denne til et video-inngangskontaktene på et TV-apparat eller
PCen din og avspille videoen med denne metoden.
Opplasting av videofiler til YouTube
Installering av YouTube Uploader for CASIO fra medfølgende CD-ROM, forenkler
opplasting til YouTube av videofiler som du har tatt opp med BEST SHOT-scenen
“For YouTube”.
. Hva er YouTube?
YouTube er et websted for videofildeling som styres av YouTube, LLC hvor du kan
laste opp egne videoer og også se på videoer som har blitt lastet opp av andre.
. Installasjon av YouTube Uploader for CASIO
1.
Velg “YouTube Uploader for CASIO” på CD-ROMs menyskjerm.
2.
Etter å lest informasjonen angående installasjonskrav og
systemkravene for installasjon i filen “Les meg” installerer du
YouTube Uploader for CASIO.
126
Bruk av kameraet med en datamaskin
. Opplasting av en videofil til YouTube
• Før du kan bruke YouTube Uploader for CASIO kreves det at du går til YouTubes
websted (http://www.youtube.com/) og registrerer deg som bruker.
• Last ikke opp video som er opphavsrettbeskyttet (inkludert felles og sammensatte
verk) hvis du ikke selv innehar opphavsretten eller har fått nødvendig tillatelse fra
gjeldene opphavspersjon(er).
• Maksimal filstørrelse for hver enkel opplasting er 1 024 MB.
1.
Ta opp videoen du ønsker å laste opp med BEST SHOT-scenen “For
YouTube”.
2.
Koble datamaskinen din til Internett hvis du ikke har gjort det allerede.
3.
Koble kameraet til datamaskinen din (side 122).
4.
Skru på kameraet.
YouTube Uploader for CASIO vil starte automatisk.
• Hvis dette er første gang du bruker applikasjonen må du konfigurere YouTubes
bruker-ID og nettverksmiljø og deretter klikke på [OK]-knappen.
5.
Den venstre siden av skjermen vil ha et område for utfylling av tittel,
kategori og annen informasjon som kreves for opplasting til YouTube.
Fyll ut den nødvendige informasjonen.
6.
Den høyere siden av skjermen viser en liste over videofiler i
kameraminnet. Velg avkryssingsboksen ved siden av hver videofil du
ønsker å laste opp.
7.
Når alt er klart klikke du på [Upload]-knappen.
Dette vil laste opp videofilen(e) til YouTube.
• Etter at opplastingen er fullført, klikker du [Avslutt]-knappen for å avslutte
applikasjonen.
127
Bruk av kameraet med en datamaskin
Overføring av bilder fra datamaskin til kameraminnet
For å kunne overføre bilder fra datamaskinen din, må du installere Photo Transport
på din datamaskinen fra medfølgende CD-ROM.
. Installasjom av Photo Transport
1.
Velg “Photo Transport” på CD-ROMs menyskjerm.
2.
Etter å lest informasjonen angående installasjonskrav og
systemkravene for installasjon i filen “Les meg” installerer du Photo
Transport.
. Overfør bildene til kameraet
1.
Koble kameraet til datamaskinen din (side 122).
2.
Klikk på følgende på datamaskinen: Start * Alle programmer *
CASIO * Photo Transport.
Dette starter opp Photo Transport.
3.
Dra filen(e) du ønsker å overføre til [Overfør]-knappen.
4.
Følg instruksjonene som dukker opp på datamaskinen din for å fullføre
overføringen.
• Instruksjonenes detaljer som vises på skjermen og de overførte bildene vil
variere i henhold til Photo Transports Innstillinger. For detaljer, klikk på
knappene [Innstillinger] eller [Hjelp] og sjekk innstillingene.
Overføringsdata
• Kun bildefiler med følgende forlengelser kan overføres til kameraet:
jpg, jpeg, jpe, bmp (bmp-bilder vil konverteres automatisk til ved overføringen.)
• Enkelte typer bilder vil muligvis ikke kunne overføres.
• Du kan ikke overføre video til kameraet.
128
Bruk av kameraet med en datamaskin
. Overføring av fangede skjermbilder til kameraet
1.
Koble kameraet til datamaskinen din (side 122).
2.
Klikk på følgende på datamaskinen: Start * Alle programmer *
CASIO * Photo Transport.
Dette starter opp Photo Transport.
3.
Fremvis skjermen som viser det fangede skjermbildet du ønsker å
overføre.
4.
Klikk på [Bildefanging]-knappen.
5.
Dra en ramme rundt området som du ønsker å fange.
Flytt musepekeren til øvre venstre hjørne av området du ønsker skjermbilde av,
og hold ned museknappen. Med museknappen nedtrykket, dra pekeren ned til
høyre hjørne av området og slipp museknappen.
6.
Følg instruksjonene som vises på skjermen.
Dette vil sende et bilde til området du valgte til kameraet.
• Overføringsoperasjonen konverterer skjermbildene til JPEG-format.
• Instruksjonene som vises på skjermen samt detaljer om de overførte bildene,
vil avhenge av Photo Transports Innstillinger. For detaljer, klikk på knappene
[Innstillinger] eller [Hjelp] og sjekk innstillingene.
. Angående innstillinger og hjelp
Klikk på knappen [Innstillinger] når du ønsker å foreta endringer i innstillingene til
Photo Transport. For hjelp angående betjeningsprosedyrer og feilsøking, klikk på
Photo Transports [Hjelp]-knapp.
129
Bruk av kameraet med en datamaskin
Fremvisning av brukerveiledningene (PDF-filer)
1.
Start opp datamaskinen din, og plasser medfølgende CD-ROM i CDROM-stasjonen.
Normalt, skal dette føre til at menyskjermen fremvises automatisk. Hvis
datamaskinen ikke fremviser menyskjermen automatisk, må du navigere til
datamaskinens CD-ROM og dobbelklikk på filen “AutoMenu.exe”.
2.
Klikk på “Language” i menyskjermen og velg deretter det ønskede
språket med nedpilknappen.
3.
Klikk på “Manual” slik at den velges og klikk deretter på
“Digitalkamera”.
• Du må ha Adobe Reader eller Adobe Acrobat Reader installert på datamaskinen
for å kunne lese innholdet i PDF-filene. Hvis du ikke allerede har installert Adobe
Reader eller Adobe Acrobat Reader, må du foreta installasjon fra medfølgende
CD-ROM.
Brukerregistrering
Registreringen kan kun utføres over Internett. For å kunne registrere deg må du
selvfølgelig kunne koble deg til Internett med din datamaskin.
1.
Klikk på knappen “Registrer” på CD-ROMs menyskjerm.
• Dette starter din Webleser og åpner websiden for brukerregistrering. Følg
instruksjonen som vises datamaskinskjermen for å registrere deg.
130
Bruk av kameraet med en datamaskin
Bruke av kameraet med Macintosh
Installer påkrevd programvare i samsvar med versjonen av Macintosh OS du bruker
og hva du ønsker å utføre.
Når du ønsker å foreta Operativsysfølgende:
temversjon
Installer denne programvaren:
Lagring av bilder på en
datamaskin for å
fremvise de på denne
manuelt
OS 9
Installasjon er ikke nødvendig.
Automatisk lagring av
bilder på en Macintosh/
Bildebehandling
OS 9
Bruk kommersielt tilgjengelig
programvare.
OS X
Bruk iPhoto, som følger med ditt
operativsystem.
Avspilling av video
OS 9 / OS X
Videoen kan avspilles med
QuickTime, som er en del av
operativsystemet ditt.
OS X
Se
side:
131
133
134
Kobling av kameraet til din datamaskin og lagring av filer
• Tilkobling støttes ikke på en Macintosh som bruker Mac OS 8.6 eller eldre, eller
Mac OS X 10.0. Støttes kun for Macintosh som bruker Mac OS 9 eller OS X (10.1,
10.2, 10.3, 10.4, 10.5). Bruk standard USB-driver som følger med ditt støttede
operativsystem.
. Kobling av kameraet til din datamaskin for lagring av filer
1.
Skru på kameraet og trykk på [MENU].
2.
I “Oppsett”, velger du “USB” og trykker deretter på [6].
3.
Bruk [8] og [2] til å velge “Mass Storage” og trykk deretter på [SET].
131
Bruk av kameraet med en datamaskin
4.
Skru av kameraet, og
bruk deretter USBkabelen som følger med
kameraet til å koble til
din Macintosh.
USB-port
USB-kabel
Stor plugg
• Kameraet trekker ikke
strøm via USB-kabelen.
Sørg for at kameraets
batteri er tilstrekkelig
oppladet før du tilkobler.
• Pass å skyve pluggen inn
Liten plugg
i USB/AV-porten helt til du
USB/AVføler at den smekker seg
port
på plass. Hvis du unnlater
å skyve pluggen helt inn
kan det oppstå
Påse at 6-merket på kameraet er på linje med
dårligforbindelse eller
4-merket på USB-kabelens plugg, og koble
kabelen til kameraet.
funksjonsfeil.
• Vær oppmerksom på at
litt av pluggens metalldel fortsatt vil være synlig selv etter
at pluggen har blitt skjøvet helt inn, som vist i
illustrasjonen.
• Når du kobler USB-kabelen til en USB-port må du passe
på stille pluggen på riktig vis når den føres inn i porten.
• Datamaskinen vil muligvis ikke være i stand til å finne kameraet hvis du kobler
til via en USB-hub. Koble derfor alltid direkte til datamaskinens USB-port.
5.
Skru på kameraet.
Kameraets baklampe vil lyse grønt på dette stadiet. I denne modusen,
gjenkjenner din Macintosh minnekortet i kameraet (eller kameraets innebygde
minne om du ikke har noe minnekort installert) som en stasjon. Utseendet til
stasjonsikonet avhenger av hvilken versjon av Mac OS, du bruker.
6.
Dobbeltklikk kameraets diskikon.
7.
Dra “DCIM”-mappen til mappen du ønsker å kopiere til.
132
Bruk av kameraet med en datamaskin
8.
Etter at kopieringen er fullført kan du dra stasjonsikonet i Papirkurven.
9.
Trykk på kameraknappen [ON/OFF] for å skru av kameraet. Etter å ha
påsett at kameraets baklampe ikke lyser, kobler du kameraet fra
datamaskinen.
. Fremvisning av kopierte bildene
1.
Dobbeltklikk kameraets diskikon.
2.
Dobbeltklikk på “DCIM”-mappen for å åpne den.
3.
Dobbeltklikk mappen som inneholder bildet som du ønsker å fremvise.
4.
Dobbeltklikk bildefilen du ønsker å se på.
• For mer informasjon om filnavn, se “Minnets mappestruktur” på side 136.
• Et bilde som har blitt rotert på kameraet vil bli fremvist på din Macintosh i den
opprinnelige (uroterte) versjonen.
Bruk aldri datamaskinen din til å modifisere, slette, flytte, gi nytt navn til
noen av bildefilene som er i kameraets innebygde minne eller minnekort.
Hvis du gjør dette kan det skape problemer for kameraets bildeorganiseringsdata,
som vil gjøre det umulig å fremvise bilder og kan drastisk forandre gjenværende
minnekapasitet. Når du ønsker å modifisere, slette, flytte eller gi nytt navn til et
bilde, må dette gjøres utelukkende på bilder som er lagret på din datamaskin.
• Koble aldri fra USB-kabelen, eller betjen kameraet samtidig med at du fremviser
eller lagrer bilder. Gjør du dette kan det føre til ødelagte data.
Automatisk overføring av bilder og organisering av bilder på
din Macintosh
Hvis du bruker Mac OS X, kan du organisere bildene med iPhoto, som medfølger
operativsystemet. Hvis du bruker Mac OS 9, må du bruke kommersielt tilgjengelig
programvare.
133
Bruk av kameraet med en datamaskin
Avspilling av video
Du kan bruke QuickTime, som medfølger ditt operativsystem, til å avspille videoer på
en Macintosh. For å avspille en video, må du først kopiere den over til din Macintosh
og deretter dobbeltklikke på videofilen.
. Forholdsregler ved avspilling av video
Korrekt avspilling er ikke garrantert med visse Macintosh-modeller. Hvis du opplever
problemer med avspillingen bør du forsøke følgende.
– Endre innstillingen for videokvalitet til “STD eller “LP”.
– Oppgrader til seneste versjon av QuickTime.
– Avslutt andre programmer som er aktive i øyeblikket.
Hvis korrekt avspilling fortsatt ikke er mulig, kan du ta i bruk AV-kabelen som følger
med kameraet og koble denne til video-inngangskontaktene på et TV-apparat eller
din Macintosh og avspille videoen med denne metoden.
• Pass på å kopiere videofilen til Macintoshens harddisk før du forsøker å avspille
den. Korrekt avspilling vil muligvis ikke oppnås hvis videofilen avspilles over et
nettverk, direkte fra minnekort e.l.
Fremvisning av brukerveiledningene (PDF-filer)
Du må ha Adobe Reader eller Adobe Acrobat Reader installert på datamaskinen for å
kunne lese innholdet i PDF-filene. Hvis du ikke har denne installert kan du gå til
Adobe Systems Incorporateds hjemmeside og nedlaste Acrobat Reader.
1.
Åpne mappen “Manual” på CD-ROM.
2.
Åpne mappen “Digital Camera” og åpne deretter språkmappen som
innehar brukerveiledningen du ønsker å lese.
3.
Åpne filen med navn “camera_xx.pdf”.
• “xx” står for språkkoden (Eksempel: camera_e.pdf er engelsk.)
Brukerregistrering
Kun registrering på Internett støttes. Besøk følgende CASIO webside for å registrere
deg:
http://world.casio.com/qv/register/
134
Bruk av kameraet med en datamaskin
Filer og mapper
Kameraet lager en fil hver gang du fotograferer et stillbilde, tar opp en video eller
utfører andre operasjoner som lagrer data. Filene grupperes ved å lagre de i mapper.
Hver fil og mappe blir tildelt et unikt navn.
• For detaljer om hvordan mappene er organisert i minnet, se “Minnets
mappestruktur” (side 136).
Navn og maks tillatte antall
Eksempel
Hver mappe kan inneholde opptil 9999 filer med
navn fra CIMG0001 til CIMG9999. Filnavnets
filendelse avhenger av filtypen.
26. filnavn:
Fil
CIM G 0026.JPG
Filendelse
Serielt nummer (4 tall)
Mapper
Mapper er navngitt fra 100CASIO til 999CASIO
Det kan forekomme inntil 900 mapper i minnet.
• BEST SHOT (side 53) har en scene med
egnede innstillinger for opptak av bilder for
auksjonshjemmesider. Avhengig av
kameramodellen vil scenene ha navnene “For
eBay” eller “Auksjon”.
– Bilder som er tatt opp med eBay-scenen vil
bli lagret i en mappe kalt “100_EBAY”.
– Bilder som er tatt opp med Auksjon-scenen
vil bli lagret i en mappe kalt “100_AUCT”.
• BEST SHOT har også en scene kalt “For
YouTube” som foretar egnede innstillinger for
videoopptak som skal lastes opp til YouTube.
Bilder tatt opp med YouTube-scenen vil bli
lagret i mappen kalt “100YOUTB”.
100. mappenavn:
100CASIO
Serielt nummer (3 tall)
• Du kan se igjennom mappe og filnavn på din datamaskin. For detaljer om hvordan
filnavn vises på kameraets LCD-skjerm, se side 12.
• Det totale antall mapper og filer som er tillatt avhenger av bildestørrelse og kvalitet,
og kapasiteten på minnekortet som brukes for lagring.
135
Bruk av kameraet med en datamaskin
Minnekortdata
Kameraet lagrer bilder du fotograferer i samsvar med Design Rule for Camera File
System (DCF).
. Angående DCF
DCF er standard som gjør det mulig å fremvise og utskrive bilder på en fabrikants
kamera på en DCF-kompatibel enhet produsert av andre fabrikanter. Du kan overføre
DCF-kompatible bilder fra et annet kamera til dette kameraet og fremvise det på dette
kameraets LCD-skjerm.
. Minnets mappestruktur
100CASIO *1
CIMG0001.JPG
CIMG0002.AVI
CIMG0003.WAV
CIMG0004.JPG
CIMG0004.WAV
CIMG0005.JPE
DCIM-Mappe
Opptaksmappe
Bildefil
Videofil
Lydfil
Stillbilde med lyd/bildedel-fil
Stillbilde med lyd/lyddel-fil
Motivbildefil
101CASIO *1
102CASIO *1
Opptaksmappe
Opptaksmappe
MISC
AUTPRINT.MRK
DPOF-filmappe
DPOF-fil
SCENE *2
Mappe for egne stillbilde BEST SHOT-motiver
MSCENE *2
Mappe for egne video BEST SHOT-motiver
SSBGM
SSBGM001.WAV
SSBGM002.WAV
Bakgrunnsmusikk-mappe
Bakgrunnsmusikk-fil
Bakgrunnsmusikk-fil
DCIM
STARTING.JPG *2
Oppstartsbilde-fil
*1 Andre mapper vil lages når følgende BEST SHOT-scener tas i bruk for opptak: “For
eBay” eller “Auksjon” (scenenavnet avhenger av kameramodellen), eller “For
YouTube”. Følgende viser navnene på mappene som blir laget for hver scene.
• eBay-scene: 100_EBAY
• Auksjon-scene: 100_AUCT
• YouTube-scene: 100YOUTB
*2 Denne mappen eller filen kan kun opprettes i innebygd minne.
136
Bruk av kameraet med en datamaskin
. Støttede bildefiler
• Bilder fotografert med dette kameraet
• DCF-kompatible bildefiler
Selv om et bilde er DCF-kompatibelt, kan det hende kameraet ikke kan fremvise det.
Når det fremvises bilder tatt opp med et annet kamera, kan det ta lenger tid å
fremvise bildet på dette kameraets LCD-skjerm.
. Forholdsregler for håndtering av innebygd minne og minnekort
• Hver gang du kopierer minnets innhold til din datamaskin bør du kopiere DCIMmappen og alt det den inneholder. En god måte å holde rede på flere kopier av
DCIM-mappene er å forandre de til en dato eller lignende etter at du har kopiert
den til datamaskin. Når mappen flyttes tilbake til kameraet må du sørge for at
mappens navn forandres tilbake til DCIM. Kamerat er konstruert til å gjenkjenne en
rotfil med navnet DCIM. Vær oppmerksom på at kameraet ikke vil være i stand til å
gjenkjenne mapper inne i DCIM-mappen hvis de ikke har navnene de opprinnelig
hadde da de ble kopiert fra kameraet over til datamaskin.
• Mapper og filer må lagres i samsvar med “Minnets mappestruktur” som vist på side
136 for at kameraet skal kunne gjenkjenne de på korrekt vis.
• Du kan også bruke en PC-kortadapter eller minekortstasjon til å avlese kamerafiler
direkte fra kameraets minnekort.
• En motivbildefil (CIMG****.JPE) inneholder bildedata av spesiell type. Rediger
aldri en motivbildefil med datamaskinen din for deretter å overføre den tilbake til
kameraet. Gjør du dette kan det oppstå problemer med driften av kameraet.
137
Bruk av kameraet med en datamaskin
Andre innstillinger (Oppsett)
Dette avsnittet forklarer menyene du kan bruke for konfigurering av innstillinger og
utføring av andre operasjoner i både REC-modus og PLAY-modus.
For mer informasjon om betjening av menyene, se side 62.
Kontrollpanelskjermen for REC-modus (R Panel)
Prosedyre
[MENU] * Oppsett * R Panel
Innstilngene for skjermlayout i REC-modus lar deg velge oppstilling av ikonene.
På
Av
Fremviser kontrollpanelet. Kontrollpanelet
gjør det raskt og enkelt å endre mange av
kameraets innstillinger.
Skrur av visning av kontrollpanelet. Denne
innstillingen hjelper deg med å se mer av
bildet når aspektforholdet 16:9 er valgt. Visse
av kameraets innstillinger er indikert med
ikoner på bildet
• Samtlige skjermbilder som blir avbildet i denne veiledningen er fremstilt med “På”
som valgte innstilling.
138
Andre innstillinger (Oppsett)
Valg av skjermlayout for PLAY-modus (P Skjerm)
Prosedyre
[MENU] * Oppsett * P Skjerm
Innstillingene for skjermlayout i PLAY-modus, lar deg velge hvordan bildene skal
fremstilles på LCD-skjermen.
Vid
4:3
Med denne innstillingen, har skjermbildet
maksimum mulig størrelse slik at hele bildet
fremvises horisontalt. Med visse aspektforhold
vil topp eller bunn av bildet kuttes bort.
100% av skjermbildet er alltid synlig. Med visse
aspektforhold, kan sorte bånd fremtre over og
under, eller til venstre og høyre for bildet.
139
Andre innstillinger (Oppsett)
Konfigurering av kameraets innstilling av lyde (Lyder)
Prosedyre
[MENU] * Oppsett * Lyder
Oppstart
Halv-utløser
Utløser
Spesifiserer oppstartslyden
Lyd 1 - 5: Innebygde lyder (1 til 5)
Av: Lyd av
Operasjon
Operasjon (=)
Spesifiserer lydnivået. Denne innstillingen blir også brukt som
lysnivå under videooverføring (side 92).
Avspill (=)
Spesifiserer lydnivået ved overføring av video og stillbilde med
lyd. Denne lydnivåinnstillingen blir ikke brukt ved
videooverføringer (via USB/AV-porten).
• Innstilling av lydnivået til 0 skrur lyden av.
Konfigurering av et oppstartsbilde (Oppstart)
Prosedyre
[MENU] * Oppsett * Oppstart
Fremvis bildet du ønsker å bruke som oppstartsbilde og velg deretter “På”.
• Oppstartsbildet fremvises ikke når du skrur på kameraet ved å trykke [p] (PLAY).
• Du kan spesifisere et stillbilde du har tatt opp som oppstartsbilde eller du kan bruke
oppstartsbildet som ligger i kameraets innebygde minne.
• Hvis du velger et stillbilde med lyd som oppstartsbilde vil lyden ikke bli avspilt ved
oppstart.
• Formatering av innebygd minne (side 148) vil slette gjeldende oppstartsbilde.
140
Andre innstillinger (Oppsett)
Spesifisering av regel for generering av serienumre i filnavn
(Fil Nr.)
Prosedyre
[MENU] * Oppsett * Fil nr.
Bruk følgende fremgangsmåte for å spesifisere regelen som styrer genereringen av
serienumre brukt i filnavn (side 135).
Fortsett
Forteller kameraet at sist brukte filnummer skal huskes. En ny fil vil bli
navngitt ved å bruke det neste sekvensielle nummeret, selv om filer
slettes eller et blankt minnekort installeres. Hvis et minnekort
installeres som allerede har filer lagret og det største sekvensielle
nummeret i eksisterende filnavn er større enn det største sekvensielle
nummeret husket av kameraet, vil nummerering av nye filer vil starte
fra det høyeste sekvensielle nummeret i eksisterende filnavn pluss 1.
Nullstill
Starter serienummeret på nytt fra 0001 når alle filer slettes eller når
minnekortet byttes ut med et blankt. Hvis et minnekort med allerede
lagrede filer installeres, vil nummerering av nye filer starte fra det
høyeste sekvensielle nummeret av eksisterende filnavn pluss 1.
141
Andre innstillinger (Oppsett)
Konfigurering av verdenstidsinnstillinger (Verdenstid)
Prosedyre
[MENU] * Oppsett * Verdenstid
Du kan bruke verdenstidsskjermen for å vise gjeldende tid i soner so er forskjellige fra
din hjemby når du drar på reiser etc. Verdenstid viser gjeldende tid i 162 byer i 32
forskjellige tidssoner verden rundt.
1.
Bruk [8] og [2] til å velge “Verden” trykk deretter på [6].
• Velg “Hjem” for å endre geografisk område og by for tiden hvor du normalt
bruker kameraet.
2.
Bruk [8] og [2] til å velge “By” trykk deretter på [6].
• For å endre “Verden” til sommertid, bruk [8] og [2] til å velge “Sommertid” og
velg deretter “På”. Sommertid blir brukt i en del områder, for å fremskynde
gjeldende tid med en time i sommermånedene.
3.
Bruk [8], [2], [4] og [6] til å velge ønsket geografisk område trykk
deretter på [SET].
4.
Bruk [8] og [2] til å velge ønsket by og trykk deretter på [SET].
5.
Trykk på [SET].
• Før du konfigurerer innstillingene for Verdenstid må du påse at innstillingene for
hjemby er stedet du vanligvis oppholder deg eller bruker kameraet. Hvis ikke,
velger du “Hjem” på skjermen i steg 1 og konfigurer innstillingene for hjemby, dato
og klokkeslett etter behov (side 143).
142
Andre innstillinger (Oppsett)
Datostempling av stillbilder (Datostempel)
Prosedyre
[MENU] * Oppsett * Datostempel
Du kan konfigurere kameraet kun til å stemple et stillbildes opptaksdato, eller både
dato og klokkeslett i nedre høyre hjørne av bildet.
• Når informasjonen for dato og klokkeslett har blitt stemplet på et bilde, kan det ikke
redigeres bort eller slettes.
Eksempel: Desember 19, 2009, 1:25 p.m.
Dato
2009/12/19
Dato&Tid
2009/12/19 1:25pm
Av
Ingen stempling av dato og/eller klokkeslett
• Selv om du ikke stempler dato og/eller tid med datostempling, så kan du gjøre det
senere ved å bruke DPOF-funksjonen eller utskriftsfunksjonen (side 118).
• Digital zoom er utkoblet når datostempling er skrudd på.
• Datostempling støttes ikke for følgende type bilder.
– Bilder tatt opp med visse BEST SHOT-scener (Dynamisk foto, ID-foto, Visittkort
og dokumenter, Whiteboard etc.)
Innstilling av kameraets klokke (Juster)
Prosedyre
[MENU] * Oppsett * Juster
[8] [2] Endring av innstillingen for markørens posisjon
[4] [6] Flytt markøren mellom innstillingene
[BS]
Veksler mellom 12-timers og 24-timersformat
Når alle innstillingene for dato og klokkeslett er som du ønsker, velg “Ta i bruk” og
trykk deretter på [SET] for å gjøre de gjeldende.
• Du kan føre inn enhver dato fra 2001 til 2049.
• Ikke glem å velge hjemby (side 142) før du stiller inn dato og klokkeslett. Hvis du
stiller inn dato og klokkeslett med feil by valgt for hjemby, vil dato og klokkeslett for
alle byene under Verdenstid (side 142) bli feil.
143
Andre innstillinger (Oppsett)
Spesifisering av datoformat (Datoformat)
Prosedyre
[MENU] * Oppsett * Datoformat
Du kan velge i mellom tre forskjellige datoformat for datoen.
Eksempel: 19 desember, 2009
ÅÅ/MM/DD
09/12/19
DD/MM/ÅÅ
19/12/09
MM/DD/ÅÅ
12/19/09
• Denne innstilling påvirker kontrollpanelets datoformat som vist under (side 29).
ÅÅ/MM/DD eller MM/DD/ÅÅ: MM/DD
DD/MM/ÅÅ: DD/MM
Spesifisering av skjermspråk (Språk)
Prosedyre
[MENU] * Oppsett * Language
. Spesifiser ønsket skjermspråk.
1 Velg fanen helt til høyre.
2 Velg “Language”.
3 Velg ønsket språk.
1
23
144
Andre innstillinger (Oppsett)
Konfigurering av dvaletilstandsinnstillingene (Dvale)
Prosedyre
[MENU] * Oppsett * Dvale
Denne funksjonen skrur av LCD-skjermen når ingen kameraoperasjoner utføres i
løpet av et fastsatt tidsrom. Trykk på hvilken som helst knapp for å skru på LCDskjermen igjen.
Tidsinnstilling for start: 30 sek, 1 min, 2 min, Av (Dvale vil være deaktivert hvis du
velger “Av”.)
• Dvale vil bli deaktivert under ethvert av følgende forhold.
– I PLAY-modus
– Når kameraet er tilkoblet en datamaskin eller et annet apparat
– Under slideshow
– Under Auto-utløser standby
– Under avspilling eller opptak av stemme
– Under opptak eller avspilling av video
• Når både dvale og autoskruav har samme innstilling, vil autoskruav ha prioritet.
Konfigurering av innstillingene for autoskruav (Autoskruav)
Prosedyre
[MENU] * Oppsett * Autoskruav
Autoskruav skrur av kameraet når ingen kameraoperasjoner utføres i løpet av et
fastsatt tidsrom.
Tidsinnstilling for start: 1 min, 2 min, 5 min (Starttiden er alltid 5 minutter i PLAYmodus.)
• Autoskruav vil bli deaktivert under ethvert av følgende forhold.
– Når kameraet er tilkoblet en datamaskin eller et annet apparat
– Under slideshow
– Under avspilling eller opptak av stemme
– Under opptak eller avspilling av video
145
Andre innstillinger (Oppsett)
Konfigurering av innstillingene for [r] og [p] (REC/PLAY)
Prosedyre
[MENU] * Oppsett * REC/PLAY
Skru på
Kameraet slår seg på når [r] (REC) eller [p] (PLAY) trykkes.
Skru på/av
Kameraet slår seg på eller av når [r] (REC) eller [p] (PLAY)
trykkes.
Skru av
Kameraet slår seg ikke på eller av når [r] (REC) eller [p]
(PLAY) trykkes.
• Med “Skru på/av”, vil kameraet skrus av når du trykker [r] (REC) i REC-modus
eller [p] (PLAY) i PLAY-modus.
• Endre denne innstillingen til noe annet enn “Skru av” før du kobler til en TV for
bildefremvisning.
Konfigurering av kameraets USB Protokoll-innstillinger (USB)
Prosedyre
[MENU] * Oppsett * USB
Bruk fremgangsmåten under til å endre USB-kommunikasjonsprotokollen som blir
brukt ved utveksling av data med en datamaskin, skriver, eller andre eksterne
enheter.
Mass
Storage
Velg denne innstillingen når en datamaskin tilkobles (sidene 122,
131). Med denne innstillingen, ser datamaskinen på kameraet som
en ekstern lagringsenhet. Bruk denne innstillingen for normal
overføring av bilder fra kameraet til en datamaskin.
PTP
(PictBridge)
Velg denne innstillingen når du kobler til en skriver som støtter
PictBridge (side 115). Denne innstillingen forenkler overføring av
bildedata til tilkoblede enhet.
146
Andre innstillinger (Oppsett)
Valg av Skjermen aspektforhold og videoutgangssystem
(Videoutgang)
Prosedyre
[MENU] * Oppsett * Videoutgang
Du kan bruke prosedyren i dette avsnittet til å velge enten NTSC eller PAL som
videoutgangssystem. Du kan også spesifisere et aspektforhold på enten 4:3 eller
16:9.
NTSC
Videosystem som brukes i Japan, USA og andre land
PAL
Videosystem som brukes i Europa og andre områder
4:3
Vanlig TV-apparats aspektforhold
16:9
Vidt aspektforhold
• Velg aspektforholdet (4:3 eller 16:9) som matcher typen TV du planlegger å bruke.
Bilder vil ikke fremvises på riktig vis hvis du velger feil aspektforhold.
• Bilder vil ikke fremvises på riktig vis hvis kameraets innstilling for utsignal ikke
overensstemmer med TV-apparatets videosignal eller annet videoutstyr.
• Bilder vil ikke fremvises på riktig vis på TV eller videoutstyr som ikke er enten
NTSC eller PAL.
147
Andre innstillinger (Oppsett)
Formatering av innebygd minne og minnekort (Format)
Prosedyre
[MENU] * Oppsett * Format
Når et minnekort er installert, lagrer kameraet bildene du fotograferer på minnekortet.
Det innebygde minnet vil formateres hvis intet minnekort har blitt installert.
• Formateringen vil slette alt innhold på minnekortet eller innebygd minne. Dette kan
ikke omgjøres. Påse at du ikke trenger noen av dataene som i øyeblikket er lagret
på kortet eller det innebygde minnet, før du formaterer det.
• Formatering av innebygd minne sletter også følgende.
– Beskyttede bilder
– Bruker innstillinger for BEST SHOT
– Startskjermbildet
• Ved formatering av minnekort vil følgende data bli slettet.
– Beskyttede bilder
• Sørg for at kameraets batteri er tilstrekkelig oppladet før du starter formateringen.
Formatering vil ikke bli gjennomført riktig og kameraet kan slutte fungere normalt
hvis kameraet skrur seg av under formateringen.
• Åpne aldri batteridekselet under tiden formatering pågår. Dette kan føre til at
kameraet slutter å fungere som normalt.
Nullstilling av kameraet til standard fabrikkinnstillinger
(Nullstill)
Prosedyre
[MENU] * Oppsett * Nullstill
Se side 164 for detaljer angående kameraets standard fabrikkinnstillinger.
Innstillingene nedfor vil ikke bli nullstilt.
Verdenstid-innstillinger, klokkeinnstillinger, datoformat, skjermspråk, videoutgang
148
Andre innstillinger (Oppsett)
Konfigurering av LCD-skjermens innstillinger
Du kan skru på eller av skejrminformasjonen ved å trykke på [8] (DISP). Du kan
konfigurere separate innstillinger for modusene REC og PLAY.
Vis informasjonsskjerm
Viser informasjon om bildeinnstillinger etc.
Vis informasjonsskjerm +
Vis histogram
Skrur på visning av kamerainnstillingen
og andre indikatorer, sammen med
histogram (side 150)
Histogram
Skjul informasjonsskjerm Ingen informasjon blir vist
Bruk av histogrammet på skjermen til å kontrollere
eksponeringen
Fremviser et histogram på LCD-skjermen som kan brukes til å sjekke
eksponeringen for et bilde før du fotograferer det. Du kan også
fremvise histogrammet i PLAY-modus for informasjon om
eksponeringsnivåene i bildene.
• Du kan bruke knappetilpasning (side 75) til å konfigurere
knappene [4] og [6] slik at de kontrollerer EV-skiftinnstillingen
(side 81), og utføre EV-skift samtidig med å se resultatet på
skjermens histogram.
Histogram
• Et sentrert histogram garanterer ikke nødvendigvis optimal eksponering.
Bildeopptaket kan bli overeksponert eller undereksponert selv om histogrammet
ble sentrert.
• Pga. begrensninger i eksponeringskompensasjonen, vil kameraet muligvis ikke
være i stand til å oppnå optimal histogramkonfigurasjon.
• Bruk av blits under enkelte fotograferingsforhold, kan medføre at histogrammet
indikerer en eksponering som er forskjellig fra aktuell eksponering av bildet når det
fotograferes.
149
Konfigurering av LCD-skjermens innstillinger
Hvordan bruke histogrammet
Et histogram er en graf som representerer lysstyrken i et bilde representert i antall
piksler. Vertikal akse indikerer antall piksler, mens horisontal akse indikerer lysstyrke.
Hvis det virker som histogrammet heller til en side, kan du bruke EV-skift til å flytte det
til venstre eller høyre for å oppnå bedre balanse. Optimal eksponering kan oppnås
med EV-skift slik at grafen er nærmest mulig senter. For stillbilder, kan du til og med
fremvise individuelle histogram for R (rød), G (grønn) og B (blå).
Histogrameksempler
Et histogram som heller mot venstre er resultatet
når bildet generelt er mørkt. Et histogram som
heller for mye til venstre kan resultere i
“mørklegging” av de mørke områdene av bildet.
Et histogram som heller mot høyre er resultatet
når bildet generelt er lyst. Et histogram som heller
for mye til høyre kan resultere “utvisking” av de
lyse områdene av bildet.
Et generelt velbalansert histogram blir resultatet
når bildet generelt har optimal lysstyrke.
150
Konfigurering av LCD-skjermens innstillinger
Appendiks
Forholdsregler ved bruk
. Unngå bruk når du er i bevegelse
• Bruk aldri kameraet for opptak eller avspilling av bilder samtidig med at du kjører bil
eller andre kjøretøy, eller når du går. Se aldri på LCD-skjermen når du er i
bevegelse da dette innebærer risiko for alvorlige ulykker.
. Direkte sollys eller sterkt lys
• Se aldri på solen eller annet sterkt lys gjennom kameraets søker. Da dette kan
påføre deg synsskader.
. Blits
• Bruk aldri blitsenheten i områder hvor det kan forekomme brennbar eller eksplosiv
gass. Slike forhold medfører brann og eksplosjonsfare.
• Bruk aldri blits mot personer som kjører motoriserte kjøretøy. Da dette kan forstyrre
sjåførens synsevne og medfører fare for ulykker.
• Bruk aldri blits i kort avstand til andre personers øyne. Da dette kan medføre fare
for tapt synsevne.
. LCD-skjerm
• Dersom LCD-skjermen noen gang skulle sprekke, må du aldri berøre den flytende
væsken på innsiden av panelet. Da dette medfører fare for irritert hud.
• Hvis væske fra LCD-skjermen noen gang skulle trenge inn i munn, må du skylde
umiddelbart med vann og kontakte lege.
• Hvis væske fra LCD-skjermen noen gang skulle komme i kontakt med øyne eller
hud må du umiddelbart skylde med rent vann i minst 15 minutter og kontakte lege.
. Tilkoblinger
• Koble aldri enheter som ikke er spesifisert for bruk med dette kameraet til
kontaktene. Tilkobling av ikke-spesifiserte enheter medfører fare for brann og
elektriske støt.
. Transport
• Bruk aldri kameraet om bord på fly eller noe annet sted hvor brukstillatelse av slike
enheter er begrenset. Utilbørlig bruk medfører fare for alvorlige ulykker.
151
Appendiks
. Røyk, unormal lukt, overoppheting og andre unormale tilstander
• Fortsatt bruk av kameraet når det gir fra seg røyk eller merkelig lukt, eller når det er
overopphetet, medfører fare for brann og elektriske støt. Gjennomfør umiddelbart
følgende steg hvis noen av symptomene nevnt over inntrer.
1. Skru av kameraet.
2. Fjern batteriet fra kameraet mens du sørger for å beskytte deg mot brannskader.
3. Kontakt din forhandler eller nærmeste autoriserte CASIO servicesenter.
. Vann og fremmede stoffer
• Hvis vann, andre væsker eller fremmede stoffer (spesielt metaller) trenger seg inn i
kameraet medfører dette fare for brann og elektriske støt. Gjennomfør umiddelbart
følgende steg hvis noen av symptomene nevnt over inntrer. Spesiell aktsomhet er
påkrevd når kameraet brukes i regn eller snøvær, nær sjø eller andre vannkilder
eller i baderom.
1. Skru av kameraet.
2. Fjern batteriet fra kameraet.
3. Kontakt din forhandler eller nærmeste autoriserte CASIO servicesenter.
. Misting og uvøren håndtering
• Fortsatt bruk av kameraet etter at det har blitt skadet fra å bli mistet eller annen
uvøren håndtering, medfører fare for brann eller elektriske støt. Gjennomfør
umiddelbart følgende steg hvis noen av symptomene nevnt over inntrer.
1. Skru av kameraet.
2. Fjern batteriet fra kameraet.
3. Kontakt din forhandler eller nærmeste autoriserte CASIO servicesenter.
. Hold unna ild
• Utsett aldri kameraet for ild, noe som kan medføre at det eksploderer eller fare for
brann og elektriske støt.
. Demontering og modifisering
• Forsøk aldri å ta kameraet fra hverandre eller modifisere det på noen måte. Slik
håndtering medfører fare for elektriske støt, brannskader og andre personskader.
Sørg for å la all innvendig inspisering, vedlikehold og reparasjon bli foretatt av din
forhandler eller nærmeste CASIO autoriserte servicesenter.
152
Appendiks
. Steder som bør unngås
• Etterlat aldri kameraet på noen av følgende typer steder. Da dette medfører fare for
brann og elektriske støt.
– Områder utsatt for store mengder fuktighet eller støv.
– Områder for matlaging eller andre steder hvor oljedamp er til stede
– I nærheten av varmeovner, på oppvarmede tepper eller gulv, i områder utsatt for
direkte sollys, i lukkede kjøretøy parkert i solen, eller andre områder utsatt for
høye temperaturer
• Aldri plasser kameraet på ustabile flater, høye bokhyller, etc. Dette kan føre til at
kameraet faller ned og dermed forårsake personskader.
. Sikkerhetskopiering av viktige data
• Ta alltid sikkerhetskopier av viktige data i kameraets minne ved å overføre de til en
datamaskin eller annen lagringsenhet. Vær oppmerksom på at data kan bli slettet i
tilfelle driftssvikt, reparasjoner, etc.
. Minnebeskyttelse
• Hver gang du utskifter batteriet må du passe på å følge korrekt fremgangsmåte
som beskrevet i dokumentasjonen som følger med kameraet. Feil utskifting av
batteriet kan føre til at data i kameraminnet blir ødelagt eller går tapt.
. Oppladbart batteri
• Bruk kun den spesifiserte batteriladeren eller annen spesifisert enhet til å lade opp
batteriet. Forsøk på å lade batteriet på uautoriserte måter medfører fare for
overoppheting av batteriet, brann og eksplosjon.
• Batteriet må aldri utsettes for eller dyppes i ferskvann eller saltvann. Batteriet kan i
så fall ta skade og dermed føre til forringet ytelse og levetid.
• Dette batteriet er kun beregnet for bruk med digitalkameraer fra CASIO. Bruk med
enhver annen enhet medfører fare for batteriskader, eller forringelse av batteriets
ytelse og levetid.
• Mangelfull iakttakelse av samtlige av forholdsreglene som følger, medfører fare for
at batteriet overoppheter, brann og eksplosjon.
– Aldri bruk eller etterlat batteriet i nærheten av åpen ild.
– Utsett aldri batteriet for sterk varme eller ild.
– Sørg for at batteriet er riktig orientert når det er koblet til laderen.
– Aldri transporter eller oppbevar batteriet sammen med ting som leder elektrisitet
(halssmykker, blyantbly etc).
– Ta aldri batteriet fra hverandre, stikk hull på det med en nål, eller utsett det for
harde støt (slå det med en hammer, trå på det etc.), og bruk aldri loddetinn på
det. Legg aldri batteriet i mikrobølgeovner, varmeovner, høytrykksproduserende
enheter etc.
153
Appendiks
• Hvis du noen gang skulle oppdage lekkasje, rar lukt, varmeutvikling, fargefalming,
deformering eller noen andre unormale forhold under bruk, opplading eller lagring
av batteriet må du fjerne det umiddelbart fra kameraet eller laderen og holde det
unna åpen ild.
• Batteriet må aldri brukes eller etterlates i direkte sollys, i en bil parkert i solen, eller
på noe annet sted hvor det kan bli utsatt for høye temperaturer. Batteriet kan i så
fall ta skade og dermed føre til forringet ytelse og levetid.
• Dersom opplading av batteriet ikke tar slutt innenfor den spesifiserte ladetiden bør
du uansett stanse ladingen og ta kontakt med ditt lokale CASIO autoriserte
servicesenter. Videre opplading av batteriet medfører fare for at batteriet
overoppheter, brann og eksplosjon.
• Batterivæske kan påføre skade på øyne. Hvis batterivæske ved et uhell kommer i
kontakt med dine eller andres øyne, må du skylde de umiddelbart med rent vann
fra springen og kontakte lege.
• Sørg for å lese brukerveiledningen som følger med kameraet og spesial-laderen
før bruk eller opplading av batteriet.
• Hvis batteriet skal brukes av små barn, må du sørge for at en ansvarlig voksen gjør
barna klar over forholdsreglene og riktige instruksjoner for bruk, og sørge for at
batteriet håndteres på riktig måte.
• Hvis batterivæske ved et uhell kommer i kontakt med klær eller hud må du skylde
den av umiddelbart med rent vann fra springen. Vedvarende kontakt med
batterivæske kan forårsake hudirritasjoner.
. Batteriets levetid
• De angitte tidene for kontinuerlig batteridrift i denne veiledningen representerer et
cirka anslag for tiden det tar før kameraet skrur seg av grunnet utløpt batteristrøm
når spesialbatteriet opereres under normale temperaturforhold (23°C). Tidene
garanterer ikke at du vil oppnå den angitte ytelsen under reell drift. Reell batteritid
påvirkes i stor grad av omgivelsenes temperatur, batteriets lagringsforhold,
lagringstid, etc.
• Hvis kameraet forblir skrudd på, vil batteriet lade seg ut og føre til at varslingen om
lavt batterinivå vises. Skru av kameraet ved enhver anledning det ikke skal brukes.
• Advarselen om lavt batterinivå indikerer at kameraet snart vil skru seg av grunnet
manglende batteristrøm. Lad opp batteriet snarest mulig. Etterlating av et batteri
som er helt utladet eller har lite strøm i kameraet kan, føre til batterilekkasje og
ødelagte data.
154
Appendiks
. Forholdsregler mot datafeil
Ditt digitale kamera er produsert med digitale presisjonskomponenter. Følgende
handlinger medfører fare for at data i kameraminnet ødelegges.
– Fjerning av batteri eller minnekort fra kameraet samtidig med at kameraet er i drift
– Fjerning av minnekort fra kameraet samtidig med at baklampen blinker grønt etter
at kameraet skrus av
– Frakobling av USB-kabelen samtidig med at kommunikasjon pågår.
– Bruk av batteri med lite strøm
– Andre unormale driftsforhold
Enhver av situasjonene ovenfor kan føre til at en feilmelding fremvises på LCDskjermen (side 172). Gjennomfør tiltaket som beskjeden beskriver.
. Driftsforhold
• Forsvarlig driftstemperatur: 0 til 40°C
• Forsvarlig luftfuktighet: 10 til 85% (uten kondens)
• Plasser aldri kameraet på noen av de følgende plassene.
– På steder hvor kameraet kan utsettes for direkte sollys, høy fuktighet, støv eller
sand.
– Nær klimaanlegg (air-conditioner) eller andre områder som er utsatt for
ekstreme temperaturer eller fuktighet
– Innsiden av et motorisert kjøretøy på en varm dag, eller i et område utsatt for
sterke vibrasjoner
. Kondens
Plutselige og ekstreme temperaturforandringer (som når et kamera bringes utenfra
på en kald vinterdag inn i et varmt rom), kan føre til at vanndråper eller kondens
dannes på innsiden og utsiden av kameraet, noe som medfører fare for driftssvikt.
For å motvirke faren for at det dannes kondens bør kameraet forsegles i en plastpose
før du skifter oppholdssted. La deretter posen forbli forseglet inntil luften inne i posen
har samme temperatur som luften på det nye stedet. Ta deretter ut kameraet, åpne
batteridekslet og la det forbli åpent i et par timer.
. Objektivet
• Bruk aldri kraft når du pusser objektivets linse. Dette kan forårsake at linsen ripes
opp og føre til funksjonsfeil.
• Noen ganger kan man merke små forstyrringer i enkelte type bilder, som f.eks. at
linjer som skal være rette synes svakt buet. Dette har sin årsak i objektivers
generelle egenskaper, og er ikke et tegn på noe er feil med kameraet.
155
Appendiks
. Kamerahåndtering
• Berør aldri objektivets linse eller blitsspalten med fingre. Fingeravtrykk, støv eller
annet smuss på linse eller blits, kan forstyrre tilfredsstillende drift av kameraet.
Bruk en linseblåser eller annet utstyr for å holde objektivets linse og blitsspalten fri
for smuss og støv og tørk det av forsiktig med en myk, tørr klut.
• Rengjør kameraet ved å tørke det av med en myk, tørr klut.
. Forholdsregler for håndtering av utbrukte, oppladbare batterier
• Isoler pluss og minuspolene med et stykke limbånd e.l.
• Fjern aldri kapslingen fra batteriet.
• Forsøk aldri å ta batteriet fra hverandre.
. Forholdsregler for håndtering av batteriladeren
-
0 Plugg aldri strømledningen inn i et strømuttak som har forskjellig
merkespenning enn det som er indikert på strømledningen. Dette medfører fare
for brann og elektriske støt.
0 Pass på å beskytte strømledningen mot skade og ledningsbrudd. Plasser aldri
tunge gjenstander oppå strømadapteren eller utsett den for intens varme. Dette
medfører fare for brann og elektriske støt.
0 Forsøk aldri å modifisere strømledningen eller utsette den for skarpe bøyninger,
vridninger eller haling. Dette medfører fare for brann og elektriske støt.
0 Strømadapteren må aldri tilkobles eller frakobles med våte hender. Dette
medfører fare for brann og elektriske støt.
0 Strømledningen skal ikke kobles til et vegguttak eller skjøteledninger som deles
med andre enheter. Dette medfører fare for brann og elektriske støt.
0 Hvis det skulle forekomme at strømledningen skades (i den grad at
ledningstrådene synes eller er brudt), må du kontakte din forhandler eller
autoriserte CASIO servicesenter og be om å få den reparert. Videre bruk av en
ødelagt strømledning medfører fare for brann, driftssvikt og elektriske støt.
• Batteriladeren kan bli noe varm under oppladingen. Dette er normalt og er ikke et
tegn på funksjonsfeil.
• Ta strømledningen ut av strømuttaket og ta deretter batteriet ut av batteriladeren.
• Bruk aldri såpe til å rengjøre strømledningen (støpselet i særdeleshet).
• Dekk aldri til batteriladeren til med et pledd e.l. da dette medfører fare for brann.
156
Appendiks
. Andre forholdsregler
Kameraet kan bli lettere varmt under bruk. Dette er normalt og er ikke et tegn på
funksjonsfeil.
. Opphavsrettigheter
Med unntak av egne underholdingsformål er uautorisert bruk av stillbilder eller video
tatt opp med dette kameraet uten tillatelse fra den rette part forbudt ifølge loven om
opphavsrett. I enkelte tilfeller vil det finnes restriksjoner hva angår fotografering av
offentlige opptredener, show, utstillinger etc., selv om det kun er til egen
underholdning. Uavhengig om slike filer er kjøpt av deg eller fritt tilegnet, vil
publisering av dem på et websted, ett fildelingssted eller et annet internettsted, eller
annen distribuering av dem til en tredje part uten tillatelse fra innehaveren av
opphavsretten være strengt forbudt i følge loven om opphavsrett og internasjonale
avtaler. Opplasting eller distribuering på Internett av bilder fra TV-programmer,
konserter, musikkvideoer etc. som har blitt fotografert eller tatt opp av deg kan krenke
andres rettigheter. Vær oppmerksom på at CASIO COMPUTER CO., LTD. ikke kan
holdes ansvarlig for bruk av dette produktet som krenker rettighetene til andre eller
som bryter loven om opphavsrett.
Følgende betegnelser som blir brukt i denne brukerveiledningen, er registrerte
varemerker eller varemerker tilhørende deres respektive innehavere.
Varemerker ™ og registrerte varemerker ® blir ikke fremstilt i denne veiledningens
tekst.
• SDHC logoen er et varemerke.
• Microsoft, Windows, Internet Explorer, Windows Media, Windows Vista, og DirectX
er enten registrerte varemerker eller varemerker tilhørende Microsoft Corporation i
USA og andre land.
• Macintosh, Mac OS, QuickTime og iPhoto er varemerker tilhørende Apple Inc.
• Adobe og Reader er registrerte varemerker i USA og i andre land, tilhørende
Adobe Systems Incorporated.
• YouTube, YouTube-logoen og “Broadcast Yourself” er enten registrerte
varemerker eller varemerker tilhørende YouTube, LLC.
• EXILIM, Photo Transport og YouTube Uploader for CASIO er registrerte
varemerker eller varemerker tilhørende CASIO COMPUTER CO., LTD.
• Alle andre selskap eller produktnavn nevnt i denne veiledningen er registrerte
varemerker eller varemerker tilhørende deres respektive selskaper.
157
Appendiks
Enhver uautorisert kommersiell kopiering, distribusjon eller kopiering av den
medfølgende programvaren over et nettverk er strengt forbudt.
Dette produktet inneholder PrKERNELv4 Real-time OS of
eSOL Co., Ltd. Copyright © 2007 eSOL Co., Ltd.
PrKERNELv4 er et registrert varemerke tilhørende eSOL Co.,
Ltd. i Japan.
Dette produktet inneholder programvare fra FotoNation, Inc.
FotoNation er et registrert varemerke tilhørende FotoNation,
Inc.
FaceTracker er et varemerke tilhørende FotoNation Inc.
Dette produktets opplastingsfunksjon for YouTube har blitt implementert under lisens
fra YouTube, LLC. Tilstedeværelsen av YouTube-opplastingsfunksjon i dette
produktet innebærer ingen støtte eller anbefaling av dette produktet fra YouTube,
LLC.
158
Appendiks
Strømforsyning
Opplading
Dersom [CHARGE]-lampen unnlater å lyse rødt...
Opplading kan ikke gjennomføres fordi romtemperaturen eller batteriladeren er for
varm eller for kald. Oppbevar kameraet på steder hvor temperaturen ligger innenfor
rekkevidden som er egnet for opplading. Når kameraet når en temperatur hvor
opplading kan gjennomføres, vil [CHARGE]-lampen lyse rødt.
Dersom [CHARGE]-lamp blinker rødt...
Batteriet er defekt eller batteriet er ikke installert på riktig måte i laderen. Ta batteriet
ut av laderen og sjekk om kontaktene har blitt tilsmusset. Hvis blitsen har blitt
tilsmusset må du tørke den av med en tørr klut. Hvis du opplever problemer med
oppladingen, bør du også sjekke at strømledningen er forsvarlig koblet til
strømuttaket og laderen.
Hvis problemet fortsatt gjenstår etter at du har gjennomført stegene ovenfor, kan
det bety at batteriet er defekt. Kontakt ditt nærmeste CASIO autoriserte
servicesenter.
Utskfting av batteriet
1.
Åpne batteridekselet og fjern det
gamle batteriet.
Sperre
Med LCD-skjermsiden av kameraet
vendt opp, skyver du sperren i
retningen indikert med pilen i
illustrasjonen. Etter at batteriet
spretter ut, trekker du det hele veien
ut av kameraet.
2.
Installer et nytt batteri.
159
Appendiks
Forholdsregler for batteri
. Forholdsregler ved bruk
• Den reelle driftstiden for et batteri under kalde forhold er alltid kortere enn
driftstiden under normale temperaturer. Dette er på grunn av batteriets
egenskaper, og ikke kameraets.
• Lad opp batteriet i et område hvor temperaturen ligger innfor rekkevidden 5°C til
35°C. Opplading utenfor dette temperaturområdet kan ta lenger tid enn normalt
eller at ladingen til og med mislykkes.
• Fjern aldri deler av batteriets ytre omslag.
• Hvis et batteri kun gir begrenset driftstid, selv etter fullført opplading, betyr det
antagelig at batteriet har nådd slutten av sin levetid. Erstatt batteriet med et nytt.
. Forholdsregler for lagring
• Lagring av batteriet over lengre tid når det er ladet, kan forårskage at batteriet
egenskaper forringes. Hvis kameraet ikke skal brukes over lengre tid, bør du bruke
opp all strøm før du lagrer batteriet.
• Ta alltid batteriet ut av kameraet når det ikke er i bruk. Hvis du lar batteriet bli
liggende i kameraet vil det lade seg helt ut, noe som vil kreve lang oppladingstid
når du trenger å bruke kameraet neste gang.
• Oppbevar batteriet på kjølige og tørre steder (20°C eller lavere).
• For å forhindre total utlading av et ubrukt batteri bør du lade det helt opp, legge det
inn i kameraet og deretter drive det helt til utlading ca. en gang hver sjette måned.
Bruk av kameraet i andre land
. Forholdsregler ved bruk
• Den medfølgende batteriladeren er konstruert for drift med enhver type
strømforsyning fra 100V til 240V vekselstrøm 50/60Hz. Vær imidlertid oppmerksom
på at støpselets utforming varierer fra land til land og geografisk område. Før
kameraet og batteriladeren medbringes på reise, bør du undersøke med ditt
reisebyrå om hvilke strømforsyningskrav som gjelder for reisemålene.
• Koble aldri batteriladeren til en strømforsyning igjennom en voltkonverter eller
annen lignende enhet. Hvis du gjør dette kan det oppstå funksjonsfeil.
. Ekstra batterier
• Det anbefales å bringe med ekstra fulladede batterier (NP-80) på reiser for å unngå
å ikke kunne fotografere bilder pga. at et batteri går tomt for strøm.
160
Appendiks
Bruk av minnekort
Se side 19 for informasjon om støttede minnekort og om hvordan de skal installeres i
kameraet.
Utskifting av minnekort
Trykk på minnekortet slik at det friggjøres. Dette vil
føre til at kortet spretter et lite stykk ut av
minnekortspalten. Trekk kortet ut resten av veien
og installer deretter et annet kort.
• Fjern aldri et kort fra kameraet når baklampen
blinker grønt. Fordi dette kan føre til at eventuell
bildelagring ikke lykkes eller til og med at
minnekortet ødelegges.
. Bruk av et minnekort
• SD-minnekort og SDHC-minnekort har en bryter for
Skrivbar
skrivebeskyttelse. Bruk denne når du ønsker å
beskytte mot at data slettes ved et uhell. Vær
oppmerksom på at hvis du skrivebeskytter et SDSkrivebeskyttet
minnekort må du skru av skrivebeskyttelsen når du
ønsker å gjøre opptak på kortet, formatere kortet eller
slette noe av kortets innhold.
• Hvis et minnekort starter å oppføre seg unormalt ved bildeavspilling, kan du
gjenopprette normal drift ved å formatere det på nytt (side 148). Det er likevel
anbefalt at du alltid bringer med deg flere enn ett minnekort når du bruker kameraet
langt hjemmefra eller på jobb.
• Etterhvert som du gjør opptak av data til, og sletter data fra, et minnekort en rekke
ganger, mister det til slutt sin evne til å holde på data. Av denne grunn anbefales
det at minnekort omformateres med jevne mellomrom.
• Statisk elektrisitet, elektronisk støy eller andre fenomenet kan føre til at data blir
ødelagte eller til og med går tapt. Sørg for at du alltid tar sikkerhetskopier av viktige
data på andre media (CD-R, CD-RW, harddisk etc.).
161
Appendiks
. Forholdsregler for minnekort
Enkelte typer kort kan bremse ned prosesseringshastigheter. Spesielt kan du oppleve
problemer når du lagrer videoer av høy kvalitet (HD og STD). Enkelte typer minnekort
bruker lenger tid på å lagre data, noe som kan føre til at visse deler av videofilmen
droppes. Dette fenomenet vil indikeres med at » og Y blinker på LCD-skjermen.
Det anbefales å bruke et minnekort med en maks overføringshastighet på minst
10 MB per sekund.
. Kassering og overføring av eierskap av minnekort eller kamera
Funksjonene for formatering og sletting på kameraet vil ikke i realiteten slette filene
på minnekortet. Opprinnelige data gjenstår fortsatt på kortet. Vær oppmerksom på at
ansvaret for håndtering av data på minnekort er innehaverens. Følgende prosedyre
anbefales når du ønsker å kassere et minnekort eller kameraet eller hvis du overfører
eierskap til en annen person.
• Ved kassering av minnekort bør du enten fysisk ødelegge minnekortet eller bruke
kommersielt tilgjengelig programvare for datasletting hvis du ønsker å fullstendig
slette alle data på minnekortet.
• Ved overføring av eierskap av minnekort til en annen person bør du bruke
kommersielt tilgjengelig programvare for datasletting hvis du ønsker å fullstendig
slette alle data på minnekortet.
• Bruk formateringsfunksjonen (side 148) til å fullstendig slette data i det innebygde
minne før du kasserer eller overfører eierskap av kameraet.
162
Appendiks
Datamaskin-systemkrav for medfølgende programvare
Systemkravene for datamaskinen er forskjellig for hver av applikasjonene. Sørg for å
sjekke systemkravene for en bestemt applikasjon før du tar den i bruk. Vær
oppmerksom på at verdiene som oppgis er minimumskravene for å kjøre hver
applikasjon. Reelle krav er strengere, avhengig av antallet bilder og størrelsen på
bildene som skal behandles.
0 Windows
YouTube Uploader for CASIO
Operativsystem : Windows Vista / XP (SP2/SP3) / 2000 (SP4)
Annet
: Tilstrekkelig minne for å kunne kjøre operativsystemet.
Datamaskinkonfigurasjon som muliggjør avspilling av video på
websiden YouTube.
Datamaskinkonfigurasjon som muliggjør opplasting av video til
websiden YouTube.
Photo Transport 1.0
Operativsystem : Windows Vista / XP / 2000
Minne
: 64 MB eller bedre
Harddiskplass : 2 MB eller bedre
Adobe Reader 8
Operativsystem : Windows Vista / XP (SP2/SP3) / 2000 (SP4)
CPU
: Pentium III Class
Minne
: 128 MB eller bedre
Harddiskplass : 180 MB eller bedre
Annet
: Internet Explorer 6.0 eller senere
For detaljer om minimumssystemkrav for hver programapplikasjon, se “Les meg”filene på CD-ROM-en som medfølger kameraet.
163
Appendiks
Nullstilling til standardinnstillingene
Tabellen i dette avsnittet viser de opprinnelige standardinnstillingene som blir
konfigurert for menyfunksjonene (vises når du trykker på [MENU]) etter at du har
nullstilt kameraet (side 148). Innholdet av menyene er avhengig av om kameraet er i
REC-modus eller PLAY-modus.
• En bindestrek (–) indikerer en funksjon som ikke har blitt nullstilt eller en funksjon
som ikke kan nullstilles.
. REC-modus
“REC” meny
Fokus
Q (Autofokus)
Gjennomsyn
På
Kontinuerlig
Av
Ikonhjelper
På
Selvutløser
Av
Auto-utløser
Av
Ansiktsdetekt.
Av
Anti Shake
A Kamera AS
AF-område
U punkt
Fokusramme
Minne
ß
Digital zoom
På
V/H-knapp
Sminke
Hurtigutløser
På
easy-modus
Av
b BEST SHOT:
Av / Auto-utløser:
Av / Blits: På /
Fokus: Av /
Hvitbalanse: Av /
ISO: Av /
AF-område: På /
Lysmåling: Av /
Kontinuerlig: Av /
Selvutløser: Av /
Blitsstyrke: Av /
Digital zoom: På /
MF posisjon: Av /
Zoom posisjon: Av
Hjelpelinjer
Av
164
Appendiks
“Kvalitet” meny
Størrelse
10M (3648x2736)
T Kvalitet
(Stillbilder)
Normal
»Kvalitet
(Video)
STD
EV-skift
0.0
Hvitbalanse
Auto
ISO
Auto
Lysmåling
B Multi
Belysning
Ekstra
Fargefilter
Av
Skarphet
0
Fargemetning
0
Kontrast
0
Blitsstyrke
0
“Oppsett” meny
RPanel
På
Datostempel
Av
PSkjerm
Vid
Juster
–
Datoformat
–
Language
–
Lyder
Oppstart: Lyd 1 /
Halv-utløser: Lyd 1 /
Utløser: Lyd 1 /
Operasjon: Lyd 1 /
= Operasjon:
...//// /
= Avspill:
...////
Dvale
1 min
Autoskruav
1 min
REC/PLAY
Skru på
USB
Mass Storage
Oppstart
Av
Videoutgang
–
Fil nr.
Fortsett
Format
–
Verdenstid
Hjem
Nullstill
–
165
Appendiks
. PLAY-modus
“PLAY” meny
Bilder: Alle bilder /
Tid: 30 min /
Intervall: 3 sek /
Effekt: Mønster 1
Keystone
–
Slideshow
Fargekorr.
–
DPOF utskrift
–
Dynamisk foto
–
Beskytt
–
Layout utskrift
–
Dato/Klokksl.
–
MOTION PRINT
9-bilders
Rotering
–
Rediger video
–
Ny størrelse
–
Belysning
–
Klipping
–
Røde øyne
–
Lydtillegg
–
Hvitbalanse
–
Kopier
–
Lysstyrke
0
Del opp gruppe
–
“Oppsett” meny
• Innholdet av “Oppsett”-menyen er den samme i REC-modus og PLAY-modus.
166
Appendiks
Når driften ikke går som den skal...
Feilsøking
Problem
Mulig årsak og anbefalt foretak
Strømforsyning
Kameraet vil ikke
skru seg på.
1)Batteriet kan muligens ha blitt orientert feil (side 16).
2)Batteriet kan være utladet. Lad opp batteriet (side 15). Hvis
batteriet går tomt for strøm kort tid etter at det ble ladet opp,
betyr det at batteriet har nådd slutten av dets levetid og bør
skiftes ut. Kjøp et separat tilgjengelig CASIO NP-80
oppladbart lithium-ion batteri.
Kameraet skrur
seg plutselig av.
1)Autoskruav har blitt aktivert (side 145). Skru på kameraet
igjen.
2)Batteriet kan være utladet. Lad opp batteriet (side 15).
3)Kameraets beskyttelsesfunksjon kan ha blitt aktivert fordi
kameraets temperatur er for høy. Skru av kameraet og vent
inntil det har kjølt seg ned før du prøver å bruke det igjen.
Strømmen skrur
deg ikke på.
Ingenting skjer når
en knapp trykkes.
Fjern batteriet fra kameraet og installer det på nytt.
Bildeopptak
Bildet blir ikke tatt
1)Hvis kameraet er i PLAY-modus, trykk på [r] (REC) for å
når utløserknappen
stille kameraet i REC-modus.
trykkes.
2)Hvis blitsen lader seg opp må du vente inntil
oppladningsprosessen fullføres.
3)Hvis beskjeden “Fullt minne” fremvises, må du overføre bilder
til en datamaskin, slette overflødige bilder eller bruke et annet
minekort.
Autofokus
fokuserer som
forventet
1)Hvis objektivets linse er tilsmusset, rengjør den.
2)Motivet er muligvis ikke i senter av fokusrammen når du
komponerer bildet.
3)Motivet du fotograferer er muligvis av en type som ikke er
kompatibel med autofokus (side 28). Bruk manuell fokus (side
64).
4)Du beveger muligvis kameraet under fotografering. Prøv å
fotografere med bruk av Anti Shake eller et stativ.
5)Du trykker muligvis utløserknappen hele veien ned uten å
vente på autofokus. Trykk utløserknappen halvveis ned for å
gi nok tid slik at autofokus kan fokusere.
167
Appendiks
Problem
Mulig årsak og anbefalt foretak
Motivet er ute av
fokus i bildet som
er tatt opp.
Bildet har muligvis ikke blitt fokusert riktig. Når du komponerer
bilder, sørg for at motivet befinner seg innefor fokusrammen.
Blitsen avfyres
ikke.
1)Hvis ? (Blits av) er valgt som blitsinnstilling må du velge en
annen blitsinnstilling (side 33).
2)Hvis batteriet er utladet, lad det opp (side 15).
3)Hvis et BEST SHOT-scene som bruker ? (Blits av) er valgt
må du endre blitsinnstilling (side 33) eller velge at annet
BEST SHOT-scene (side 53).
Ikonet ? (Blits av)
vil blinke rødt på
LCD-skjermen og
blitsen vil ikke bli
avfyrt.
Det kan ha oppstått en funksjonsfeil med kameraets blits.
Kontakt din forhandler eller nærmeste CASIO servicesenter.
Vær oppmerksom på at du fortsatt kan bruke kameraet for
opptak av bilder (uten blits) selv om blitsen ikke lenger virker.
Kameraet skrur
seg av under
selvutløserens
nedtelling.
Batteriet kan være utladet. Lad opp batteriet (side 15).
Bildet på LCDskjermen er ute av
fokus.
1)Du bruker muligens manuell fokus og har ikke fokusert bildet.
Fokuser bildet (side 64).
2)Du bruker muligvis ´ (Makro) for landskap og portretter.
Bruk autofokus for landskap og portrettfoto (side 64).
3)Du prøver muligvis å bruke autofokus eller ) (Uendelig
fokus) til å fotografere et nærbilde. Bruk ´ (Makro) for
nærbilder (side 64).
Det finnes en
vertikal linje på
LCD-skjermen.
Fotografering av sterkt opplyste motiv kan føre til at vertikale
streker dukker opp LCD-skjermens bilde. Dette er et CCDfenomen kjent som “vertikal utsmøring”, og indikerer ikke at noe
er feil med kameraet. Vær oppmerksom på at den vertikale
utsmøringen ikke blir tatt opp med stillbilder, men blir tatt opp
med video.
Det forekommer
digital støy i
bildene.
1)Sensitiviteten vil øke automatisk for mørke motiver, noe som
øker muligheten for at det oppstår digital støy. Bruk en lampe
eller annen metode til å lyse opp motivet.
2)Du er muligvis i ferd med å fotografere på et mørkt sted med
? (Blits av) valgt, noe som kan øke mengden av digital støy
og føre til at bildene blir grovkornede. I dette tilfellet kan du
skru på blitsen (side 33) eller bruke lamper som belysning.
3)Fotografering med høy ISO-sensitivitet eller med Belysningfunksjonen kan føre til at det oppstår mer digital støy. Bruk en
lampe eller annen metode til å lyse opp motivet.
168
Appendiks
Problem
Mulig årsak og anbefalt foretak
Et bildeopptak ble
ikke lagret.
1)Kameraets strøm ble muligens kuttet av før lagringen ble
fullført, noe som kan resultere i at bildet ikke blir lagret. Hvis
batteriindikatoren viser
, må du lade opp batteriet så
snart som mulig (side 17).
2)Du har muligens fjernet minnekortet fra kameraet før
lagreoperasjonen ble fullført, noe som kan resultere i at bildet
ikke blir lagret. Ikke fjern minnekortet før lagringen er ferdig
fullført.
Selv om det finnes Tilstrekkelig lys når ikke motivene. Skift blitsinnstillingen til <
mye tilgjengelig lys, (Blits på) for synkronisert dagslysblits (side 33), eller juster EVer ansiktene til
skift til + siden (side 81).
personene i bildet
mørke.
Nattbilder blir ikke
vellykkede.
Bruk følgene BEST SHOT-scene (side 53) når du fotograferer
på nattid.
• Nattscene (kun for bruk med nattmotiver)
• Nattscene portrett (for fotografering av mennesker i et
nattmotiv)
Motiv som er for
mørke når det
fotograferes ved
sjøkanten eller i
alpinanlegg.
Reflektert lys fra vann, sand eller snø kan føre til
undereksponerte av bilder. Skift blitsinnstillingen til < (Blits på)
for synkronisert dagslysblits (side 33), eller juster EV-skift til +
siden (side 81).
Dette fører til at
fokusrammen ikke
vises på LCDskjermen.
Under vanlige forhold vil avskruing av kameraet når “Registrer
smil” er valgte auto-utløserinnstilling føre til at innstillingen for
ansiktsdeteksjon endres. Du vil derfor bli nødt til å endre
innstillingen for ansiktsdeteksjon på nytt når du skrur kameraet
på igjen. Du kan gi kameraet beskjed om å bevare innstillingen
for auto-utløseren ved å velge “På” som standardinnstilling for
“Auto-utløser” ved påskruing (side 78).
Digital zoom
(inkludert instant
zoom) virker ikke.
Zoomgrafen
indikerer kun zoom
opp til en faktor på
4,0.
1)Digital zoominnstillingen er muligens skrudd av. Skru på
digital zoom (side 75).
2)Datotrykk er muligvis skrudd på, noe som vil medføre at
digital zoom kobles ut. Skru av datotrykk (side 143).
3)Digital zoom blir deaktivert hvis du velger å fotografere med
visse BEST SHOT-scener (Visittkort og dokumenter,
Whiteboard etc.). Velg et annet motiv (side 53).
169
Appendiks
Problem
Mulig årsak og anbefalt foretak
Utløseren svikter
når du fotograferer
med autoutløseren.
Det kan forekomme at auto-utløseren svikter når du fotograferer
under svært lyssterke eller mørke forhold eller når du
fotograferer objekter i rask bevegelse osv. Hvis dette
forekommer bør du foprsøke å endre auto-utløserens
følsomhetsinnstilling (side 71), eller trykke utløserknappen helt
ned slik at lukkeren utløses og bildet fotograferes.
Bildet er ute av
fokus under
videoopptak.
1)Fokus er ikke mulig fordi motivet befinner seg utenfor
fokusrekkevidden. Gjør opptak innenfor tillatt rekkevidde.
2)Linsen kan være tilsmusset. Rengjør linsen (side 155).
Avspilling
Fargen på avspilte
bilde er forskjellig
fra hva som ble vist
på LCD-skjermen
ved fotografering.
Sollys eller lys fra andre kilder skinte muligvis direkte inn i linsen
under fotografering. Rett kameraet slik at sollys ikke skinner
direkte inn i linsen.
Bilder fremvises
ikke.
Dette kameraet kan ikke vise frem bilder som er tatt opp til et
minnekort med et annet kamera og som ikke oppfyller DCFstandarden.
Bilder kan ikke
redigeres (med
Layout-utskrift,
endre størrelse,
klipp ut, keystonekorrigering,
fargerestaurering,
dato/tid redigering,
rotering).
1)Vær oppmerksom på at du ikke kan redigere følgende typer
stillbilder.
• Stillbilder opprettet med MOTION PRINT
• Video
• Stillbilder tatt opp med et annet kamera
2)Med keystone-korrigering og fargerestaurering vil det ikke
være mulig å redigere hvis kameraet ikke finner en fasong
som kan redigeres innenfor rammen på LCD-skjermens
(sidene 103, 104).
Annet
Feil dato og
klokkeslett blir vist
eller feil dato og
klokkeslett blir
lagret sammen
med bildedataene.
Dato og tidsinnstillingen er skrudd av. Still inn riktig dato og tid
(side 143).
Beskjedene på
LCD-skjermen er i
feil språk.
Feil skjermspråk er valgt. Endre skjermspråkinnstillingen. (side
144).
170
Appendiks
B
Problem
Mulig årsak og anbefalt foretak
Bilder kan ikke
overføres via en
USB-tilkobling.
1)USB-kabelen er ikke forsvarlig koblet til. Sjekk alle
tilkoblinger.
2)Feil USB-protokoll har om mulig blitt valgt. Velg USBkommunikasjonsprotokoll i henhold til type enhet du tilkobler
(sidene 122, 131).
3)Skru kameraet på, hvis det ikke er skrudd på.
4)Datamaskinen vil muligvis ikke være i stand til å finne
kameraet hvis du kobler til via en USB-hub. Koble derfor alltid
direkte til datamaskinens USB-port.
Innstillingsskjermen for skjermspråk fremvises
når kameraets
skrus på.
1)Standardinnstillingene har ennå ikke blitt konfigurert etter at
kameraet ble innkjøpt eller kameraet har muligvis blitt
liggende med et utladet batteri. Sjekk kamerainnstillingene
(sidene 18, 144).
2)Det kan ha oppstått et problem med kameraets innebygde
minnedata. I dette tilfellet, utfør nullstillingsprosedyre for å
initialisere kamerats innstillinger (side 148). Etter dette må du
konfigurere hver enkelt innstilling. Hvis innstillingsskjermen
for skjermspråk ikke vises igjen når du skrur på kameraet,
betyr dette at dataene i minnet har blitt gjenopprettet.
Hvis samme beskjed viser seg etter at du skrur på kameraet
igjen, må du kontakte din forhandler eller et CASIO autorisert
servicesenter.
Innstillingene for
dato og klokkeslett
som ble utført første gang da kameraet ble innkjøpt,
har blitt nullstilt til
kameraets standardinnstillinger
når batteriet ble tatt
ut.
Sett inn kameraets batteri og foreta innstillingene for dato og
klokkeslett på nytt (side 18). Unnlat å fjerne batteriet i en
periode på minst 24 timer etter at du har foretatt innstillingene
av dato og klokkeslett. Etter dette vil innstillingene ikke
nullstilles selv om du fjerner batteriet.
• Hvis dato og klokkeslett stiller seg tilbake til de opprinnelige
innstillingene ved levering fra fabrikanten ved fjerning av
batteriet etter at det har vært installert i mer enn 24 timer, kan
dette bety at kameraets minne er defekt. Kontakt din
forhandler eller et autorisert CASIO servicebyrå.
171
Appendiks
Skjermbeskjeder
ALERT
Kameraets beskyttelsesfunksjon kan ha blitt aktivert fordi
kameraets temperatur er for høy. Skru av kameraet og vent
inntil det har kjølt seg ned før du prøver å bruke det igjen.
Lavt batterinivå.
Batterietnivået er lavt.
Kan ikke
korrigere bildet!
Keystonekorrigeringen av bildet kan av en eller annen grunn
ikke gjennomføres. Bildet vil bli lagret som det er, uten
korrigering (side 59).
Kan ikke finne
filen.
Bildet du spesifiserte med innstillingen for slideshowet “Bilder”,
ble ikke funnet. Endre innstillingen for “Bilder” (side 94) og
prøv igjen.
Kan ikke
registrere flere
filer.
Du forsøker å lagre et egendefinert BEST SHOT-motiv i
“SCENE”-mappen når mappen allerede innholder 999
brukermotiv (side 56).
1) Det er noe galt med minnekortet. Skru av kameraet, fjern
minnekortet, og installer det i kameraet på nytt. Formater
minnekortet (side 148) hvis denne beskjeden dukker opp
igjen når du skrur på kameraet.
Kortfeil
• Formatering sletter alle filer på minnekortet. Før du
formaterer bør du forsøke å overføre filer som kan reddes til
en datamaskin eller annen lagringsenhet.
2) Anvender du et Eye-Fi-kort? Dette kameraet støtter ikke
bruk av korttypen Eye-Fi.
B
Sjekk
tilkoblinger!
Du prøver å koble kameraet til en skriver når kameraets
USB-innstillinger ikke er kompatible med USB-systemet til
skriveren (side 115).
Filen kunne ikke
lagres grunnet
svakt batteri.
Batteriet er utladet, noe som forhindret lagring av bildefilen.
Mappen kan ikke
opprettes.
Du prøver å ta opp en fil når det allerede er 9999 filer lagret i
den 999. mappen. Hvis du ønsker å ta opp flere, slett
overflødige filer (side 27).
OBJEKTIVFEIL
Denne beskjeden fremvises og kameraets skrur seg av hver
gang objektivet utfører en uventet operasjon. Hvis samme
beskjed viser seg etter at du skrur på kameraet igjen, må du
kontakte din forhandler eller et CASIO autorisert servicesenter.
OBJEKTIVFEIL 2
Kameraets Anti Shake-funkjson kan være defekt. Hvis samme
beskjed vises etter at du skrur på kameraet igjen, må du
kontakte din forhandler eller et CASIO servicesenter.
172
Appendiks
Legg i papir!
Skriveren gikk tom for papir under utskrift.
Fullt minne
Minne er fullt med bilder du har tatt opp og/eller filer lagret av
redigeringsoperasjoner. Slett overflødige filer (side 27).
Utskriftsfeil
En feil oppstod under utskrift.
• Skriveren er skrudd av.
• Skriveren genererte en feil etc.
Opptaksfeil
Bildekomprimering kunne av en eller annen grunn ikke
gjennomføres under lagring av bildedata. Fotografer bildet på
nytt.
PRØV SKRU PÅ
IGJEN
Objektivet kom i kontakt med en hindring når den var i
bevegelse. Kameraet vil skrus av automatisk hvis denne
beskjeden fremvises. Fjern hindringen og skru på strømmen
igjen.
SYSTEM ERROR
Kamerasystemet er ødelagt. Kontakt din forhandler eller et
autorisert CASIO service senter.
Kortet er låst.
B
Låsen (LOCK) på SD eller SDHC minnekort
installert i kameraet er stilt i låst posisjon.
Du kan ikke lagre bilder eller slette filer til et
minnekort som er skrivebskyttet.
LOCK (lås)
Finner ingen filer.
Det forekommer ingen filer i innebygd minne eller på
minnekortet.
Ingen bilder å
skrive ut.
Sett opp DPOF.
Ingen filer er for tiden spesifisert for utskrift. Konfigurer
nødvendige DPOF-innstillinger (side 117).
Finner ikke et
bilde som kan
registreres.
Innstillingene du prøver å lagre for et bilde kan ikke lagres som
et BEST SHOT-brukermotiv.
Dette kortet er
ikke formatert.
Minnekortet som er installert i kameraet er ikke formatert.
Formater minnekortet (side 148).
Denne filen kan
ikke avspilles.
Filen du prøver å lese er ødelagt eller av en type som ikke kan
fremvises med dette kameraet.
Denne
funksjonen kan
ikke brukes.
Du forsøkte å kopiere bilder fra innebygd minne til et minnekort
uten å ha installert et minnekort i kameraet (side 110).
173
Appendiks
Antall stillbilder/Opptakstid for video/
Opptakstid for stemmeopptak
Stillbilde
Omtrentlig
bildefilstørrelse
Det innebygde
minnets kapasitet
for opptak av
stillbilder
SD-minnekort
(1 GB) kapasitet
for opptak av
stillbilder
Bildestørrelse
(piksler)
Bildekvalitet
10M
(3648x2736)
Fin
6,4 MB
5
151
3:2
(3648x2432)
16:9
(3648x2048)
7M
(3072x2304)
4M
(2304x1728)
2M
(1600x1200)
VGA
(640x480)
Normal
3,38 MB
10
286
Økonomi
2,27 MB
16
426
Fin
5,6 MB
6
172
325
Normal
2,97 MB
12
Økonomi
2,0 MB
18
483
Fin
4,59 MB
7
210
Normal
2,46 MB
14
393
Økonomi
1,67 MB
21
579
Fin
4,3 MB
8
224
Normal
2,31 MB
15
418
Økonomi
1,57 MB
23
616
Fin
2,5 MB
14
386
Normal
1,4 MB
26
690
Økonomi
900 KB
40
1074
Fin
1,26 MB
28
767
Normal
790 KB
45
1223
Økonomi
470 KB
75
2056
Fin
330 KB
107
2928
Normal
190 KB
186
5084
Økonomi
140 KB
252
6900
174
Appendiks
Video
Bildekvalitet Omtrentlig datarate
(piksler)
(bilder/sek)
Det innebygde
SD-minnekort
minnets
(1 GB)
kapasitet for
kapasitet for
opptak av video opptak av video
Filstørrelsen for
1-minutts
video
HD
1280x720
24 Megabits/sekund
(24 bilder/sekund)
12 sekunder
5 minutter
27 sekunder
179,8 MB
STD
640x480
10 Megabits/sekund
(30 bilder/sekund)
28 sekunder
13 minutter
11 sekunder
74,8 MB
LP
320x240
2,7 Megabits/sekund
(15 bilder/sekund)
1 minutt
43 sekunder
49 minutter
38 sekunder
19,8 MB
YouTube
640x480
10 Megabits/sekund
(30 bilder/sekund)
28 sekunder
13 minutter
11 sekunder
74,8 MB
Stemmeopptak
Filformat
Maksimum
filstørrelse
WAV
IMA-ADPCM
4 GB
Det innebygde
Filstørrelse minnets kapasitet for
stemmeopptak
1 time
52 minutter
5,5 KB
SD-minnekort
(1 GB) kapasitet
for stemmeopptak
49 timer
33 minutter
* De oppførte kapasitetstallene for opptak av stillbilder og stemmeopptak er omtrentlige og
bør kun anses som en generell veiledning. Reell kapasitet avhenger av bildenes innhold.
* Tallene for filstørrelser og datarater er omtrentlige og bør kun tolkes som en veiledning.
Reelle verdier avhenger av hvilken type bilder som tas opp.
* Verdiene ovenfor er basert på bruk av minnekort av typen PRO HIGH SPEED SD
(Panasonic Corporation). Antall bilder du kan lagre avhenger av typen minnekort du
bruker.
* Når du bruker et minnekort med en annen kapasitet, beregnes antallet bilder ut fra
prosenten av 1 GB.
* Hver video kan ha en lengde på inntil 10 minutter. Videoopptakene vil stanse automatisk
etter 10 minutters opptak.
175
Appendiks
Spesifikasjoner
Filformat
Stillbilder:
JPEG (Exif-versjon 2.2); DCF 1.0 standard;
overenstemmer med DPOF
Video:
Motion JPEG AVI, IMA-ADPCM audio (mono)
Lyd (Stemmeopptak): WAV (mono)
Opptaksmedia
Innebygd minne (Bildelagringsområde: 35,7 MB)
SD/SDHC
Bildestørrelser
Stillbilde:
10M (3648x2736), 3:2 (3648x2432), 16:9 (3648x2048),
7M (3072x2304), 4M (2304x1728), 2M (1600x1200),
VGA (640x480)
Video:
HD (1280x720), STD (640x480), LP (320x240),
YouTube (640x480)
Slett
1 fil; alle filer (med minnebeskyttelsefunksjon)
Reelle piksler
10,10 Megapiksler
Bildeelement
Størrelse: 1/2,5-tommers kvadratpikslet CCD
Totale antall piksler: 12,39 Megapiksler
Linse/brennvidde
F2,6 (V) til 5,9 (T) f= 4,65 til 18,6 mm
(tilsvarer 28 til 112 mm i 35 mm format)
Syv i seks grupper, inkludert avsfærisk linse.
Zoom
4X optisk zoom, 4X digital zoom (16X i kombinasjon med
optisk zoom)
22,8X maksimal HD Zoom (i kombinasjon med optisk zoom,
VGA-størrelse)
Fokusering
Autofokus med kontrastdeteksjon
• Fokusmoduser:
Autofokus, makrofokus, panfokus, uendelig fokus, manuell
fokus
• AF-område:
Punkt, Multi, Sporing
Tilnærmet fokus
(stillbilde)
(Fra objektivets
linseflate)
Autofokus: 40 cm til 9 (vidvinkel)
Makrofokus:
15 cm til 50 cm (Vidvinkel)
5 cm til 50 cm, ett trinns zooming fra full vidvinkel
Uendelig: 9 (Vidvinkel)
Manuell: 15 cm til 9 (vidvinkel)
* Rekkevidden blir påvirket av optisk zoomgrad.
Lysmåling
Mutil-mønster, sentermålt og punkt med CCD-brikken
Eksponeringskontroll
Program AE
176
Appendiks
Eksponeringskompensasjon
–2,0 EV til +2,0 EV (med 1/3 EV-steg)
Utløser
CCD-elektronisk lukker, mekanisk lukker
Lukkerhastighet
Stillbilde (Auto): 1/2 til 1/2000 sekund
Stillbilde (Nattscene): 4 til 1/2000 sekund
* Kan avvike avhengig av kameraets innstillinger.
Blenderåpning
F2,6 (W) til F7,8 (W) (Ved bruk av ND-filter)
* Bruk av optisk zoom vil ha innvirkning på blenderåpningen.
Hvitbalanse
Auto, Dagslys, Overskyet, Skygge, Hvitt lystoffrør, Dagslys
lystoffrør, Lyspære, Manuell HB
Sensitivitet (Standard
sensitivitetsytelse,
anbefalt
eksponeringsindeks)
Stillbilder:
Auto, tilsvarende ISO 64, ISO 100, ISO 200, ISO 400,
ISO 800, ISO 1600, ISO 3200
Video: Auto
Selvutløser
Tilnærmede utløsertider: 10 sekunder, 2 sekunder, Trippel
Selvutløser
Blits-moduser
Auto, Av, På, Myk, Røde øyne-reduksjon
Blitsrekkevidde
(ISO-sensitivitet: Auto)
Normal:
0,15 m til 4,2 m (Vidvinkel)
0,6 m til 1,9 m (Televinkel)
Kontinuerlig utløser med blits:
0,6 m til 1,6 m (Vidvinkel)
0,6 m til 0,7 m (Televinkel)
* Rekkevidden blir påvirket av optisk zoomgrad.
Blitsens oppladingstid
Maksimalt ca. 6 sekunder
Opptak
Stillbilder; Makro; Selvutløse; Kontinuerlig utløser
(Kontinuerlig: Norm. kontinuerlig/Rask kontinuerlig/Blits);
BEST SHOT; Sminke; Autoutløser, Ansiktsdeteksjon; easymodus; Video (normal video, Foropptak og For YouTube)
(med lyd i mono); Lyd (Stemmeopptak)
Tilnærmet maksimal
lengde på lydopptak
Etteropptak: 30 sekunder per bilde
Stemmeopptak: 112 minutter (med innebygd minne)
LCD-skjerm
2,7 tommers vid TFT farge-LCD
114.960 (479x240) bildepunkter
Søker
LCD-skjerm
Tidtakingsfunksjon
Innebygd quartz digital klokke
Dato og klokkeslett: Lagres med bildedata
Automatisk kalender: Til 2049
Verdenstid
162 byer i 32 tidssoner
Bynavn, dato, klokkeslett, sommertid
Inn/utgangsterminaler
USB/AV-port, kompatibel med Hi-Speed USB
177
Appendiks
Mikrofon
Mono
Høyttaler
Mono
Strømkrav
Oppladbart lithium-ion batteri (NP-80) x1
Tilnærmet levetid for batteri
Alle verdiene som oppgis nedenfor representerer omtrentlig tidsforbruk under
normale temperaturer (23°C) før kameraet skrur seg av. Det gis ingen garanti for at
gitte verdier oppnås. Lave temperaturer forkorter batteritiden.
Antall bilder (CIPA) (driftstid)*1
250 bilder
Kontinuerlig avspilling (Stillbilder)*2
7 timer 30 minutter
Beregnet kontinuerlig opptakstid for video
2 timer
Kontinuerlig
stemmeopptak*3
6 timer 20 minutter
• Batteri: NP-80 (Merkekapasitet: 700 mAh)
• Opptaksmedium: 1 GB SD minnekort (PRO HIGH SPEED (Panasonic
Corporation))
• Målingsforhold
*1 Tilnærmet antall bilder (CIPA) (Driftstid)
I henhold til standardene fra CIPA (Camera and Imaging Products Association)
Normal temperatur (23°C), LCD-skjerm på, zoomoperasjon mellom full vidvinkel og full
telefoto hvert 30. sekund, hvor samtidig to bilder fotografers med blits; kameraet skrudd
av og på igjen for hvert 10. bilde fotografert.
*2 Tilnærmet avspillingstid
Standard temperatur (23°C), med ett-bilde rulling ca. hvert 10. sekund
*3 Beregnet kontinuerlig opptakstid for video
• Verdiene er basert på et nytt batteri, med start fra full oppladning. Gjentatte
oppladninger vil forkorte batteritiden.
• Blitsfrekvens, zoom, bruk av autofokus, og tiden kamera er skrudd på vil innvirke
mye på opptakstiden og antallet bilder.
Strømforbruk
3,7 V DC; Berregnet til 3,0 W
Ytre mål
98,2 (B) x 54,9 (H) x 20,1 (D) mm
(Unntatt fremspring; 19,6 mm ved tynneste punkt)
Vekt
Cirka 112 g
(uten batteri og medfølgende tilbehør)
178
Appendiks
. Oppladbart lithium-ion batteri (NP-80)
Merkespenning
3,7 V
Merkekapasitans
700 mAh
Driftstemperatur
0 til 40°C
Ytre mål
31,4 (B) x 39,5 (H) x 5,9 (D) mm
Vekt
Cirka 19 g
. Batterilader (BC-80L)
Strøminntak
100 til 240 V AC, 80 mA, 50/60 Hz
Utgangsstrøm
4,2 V DC, 550 mA
Driftstemperatur
5 til 35°C
Støttet batteritype
Oppladbart lithium-ion batteri (NP-80)
Oppladingstid
100 minutter
Ytre mål
52 (B) x 20 (H) x 81 (D) mm (unntatt fremspring)
Vekt
Cirka 50 g
179
Appendiks
CASIO COMPUTER CO.,LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
M10
MA0904-B
Dynamic Photo
Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo
Utfyllende informasjon om funksjonen Dynamisk foto, som inkluderer
bildeeksempler og forklaringer om hvordan Dynamisk foto brukes
m.m., finner du på den spesiallagde websiden på følgende
nettadresse:
http://exilim.com/dp/
Denne bruksanvisingen introduserer Dynamisk foto som gir deg muligheten av å
skape digitale bilder på en helt ny måte.
• Alle skjermbilder som vises i denne bruksanvisningen er på engelsk. Kameraet lar
deg imidlertid velge andre skjermspråk, hvis du ønsker.
Innhold
Dynamisk foto! En helt ny måte å fotografere digitale bilder på!..................2
Teknologien bak Dynamisk foto .............................................................................. 3
Hvordan skape et dynamisk foto......................................................................4
Steg 1: Fotografer motivet. ...................................................................................... 4
Steg 2: Hvordan lage et Dynamisk foto ................................................................... 6
. Fire tips for gode resultater ved utklipping av motiver ................................................7
. Spesifisering av motivtype og seriebildehastighet ....................................................10
Steg 3: Ha gøy med Dynamic Photo. .................................................................... 11
Steg 4: Anvend Dynamic Studio til å utvide bruken av de dynamiske fotoene til
andre formål. ......................................................................................................... 11
Skap originale videoer med Dynamic Studio ................................................12
Bruk av Dynamic Studio ........................................................................................ 12
. Videokonverteringsinnstillinger .................................................................................18
. Nedlastningsside for video .......................................................................................21
Dynamisk foto! En helt ny måte å fotografere digitale
bilder på!
Dynamisk foto gjør det enkelt å klippe ut et motiv i bevegelse fra en serie med bilder
og lime det inn i andre bilder. En enkel operasjon med kameraet trekker ut motivet i
bevegelse og automatisk klipper ut inntil 20 kontinuerlige seriebilder. Bli stjernen i
dine egne digitale bilder! Skap bilder du før bare har drømt om! Alt dette kan gjøres
med kameraet uten bruk av en datamaskin! Med Dynamisk foto kan du fotografere,
lage og vise bilder så og si hvor som helst!
Et monster av en hund!
Animerte gratulasjoner!
Bli en del av egne tegninger!
På ski ned et stort fjell!
2
Dynamisk foto! En helt ny måte å fotografere digitale
bilder på!
Teknologien bak Dynamisk foto
Dynamisk foto lar deg klippe ut et et motiv i bevegelse fra en serie med bilder tatt opp
med kontinuerlig utløser og lime disse inn i andre bilder. Dette gjør det mulig å
kombinere bilder på spennende måter og skape fullstendig usannsynlige scener.
Seriebilder i bevegelse
Klipp ut motivet.
Lim det inn i et annet bilde.
Du kan skape dynamiske foto ved å lime et motiv i bevegelse inn i et bakgrunnsbilde.
Før du foretar følgende steg bør du først ta opp bakgrunnsbildet som du skal lime
motivet i bevegelse inn i.
Bakgrunnsbilde
Motiv i bevegelse
Dynamisk foto
3
Dynamisk foto! En helt ny måte å fotografere digitale
bilder på!
Hvordan skape et dynamisk foto
Steg 1: Fotografer motivet.
Dynamiske foto blir skapt ved å klippe et motiv ut fra ett bilde og lime det inn i et annet
bilde. Betegnelsen “motiv” som brukes her henviser til objektene du trekker eller
klipper ut fra det første bildet. Foreta følgende steg for å fotografere og klippe ut
motivet.
Fotografer motivet først én gang mot en bakgrunn for å senere klippe det ut.
Fotografer samme bakgrunn på nytt, denne gangen uten motivet.
(Fotografer to ganger.)
1 Med motivet
2 Fra samme vinkel mot samme
bakgrunn denne gang uten motivet.
Unngå at kameraet beveger seg.
1. Skru på kameraet og trykk på [BS]-knappen
Kameraet vil klippe ut
motivet automatisk.
.
2. Velg “Dynamisk foto”.
I menyen for BEST SHOT-scener velger
du “Dynamisk foto” som er den tredje
scenen.
Bruk [4] og [6] til å flytte den røde
rammen
til
og trykk deretter på
[SET].
4
Hvordan skape et dynamisk foto
3. Fotografer først motivet.
Du vil oppnå de beste resultatene ved å feste kameraet
til et stativ. Pek kameraet mot motivet i bevegelse og
trykk utløserknappen for å starte opptaket. Hvis du
velger “Motiv i bevegelse” vil kameraet ta opp en serie
med kontinuerlige bilder i løpet av noen få sekunder.
• Hvordan sikre gode utklippsresultater...
La motivet først vifte med
hånden eller foreta en
* Se “Fire tips for gode resultater ved utklipping av
annen enkel bevegelse
motiver”.
under fotograferingen.
• Du kan velge motivtypen og konfigurere andre
innstillinger her ved å trykke på [SET]-knappen.
* Se “Spesifisering av motivtype og
seriebildehastighet” for ytterligere informasjon.
• Blitsen vil være avskrudd (?) automatisk når du fotograferer med Dynamisk
foto.
4. Fotografer deretter samme bakgrunn på nytt,
denne gangen uten motivet.
Etter å ha fotografert det første bildet med motivet lar du
motivet forlate rammen. Hold kameraet i ro slik at du kan
opprettholde samme bakgrunnskomposisjon som det
første bildet (med motivet). Trykk på utløserknappen når
alt er klart.
Kun ett foto (ingen seriebilder) av bakgrunnen vil bli tatt
opp på dette stadiet.
Som vist i bildet til høyre vil det ikke være nødvendig å
komponere de to bildene nøye hvis du fotograferer mot
en flat vegg som er fullstendig jevn og uten merker.
Fullført!
Det utklippede motivbildet vil bli vist
på skjermen etter at fotograferingen
er fullført. Hvis du valgte “Motiv i
bevegelse” vil de 20 motivbildene
som ble tatt opp bli rullet igjennom
på skjermen og frembringe en illusjon av bevegelse.
• Bakgrunnsbildet som ble tatt opp vil ikke bli lagret for seg. Kun de 20
utklippede bildene av motivet vil bli lagret.
• Vær oppmerksom på at du ikke kan avbryte utklippingsprosessen som starter
etter at du har fotografert bildene. Vent inntil prosessen er fullført før du foretar
andre operasjoner med kameraet.
5
Hvordan skape et dynamisk foto
Steg 2: Hvordan lage et Dynamisk foto
Bruk følgende prosedyre til å lime motivet du klippet ut i steg 1, inn i fotografiet og
lage et ferdig Dynamisk foto.
1. Trykk på [p] for å stille kameraet i PLAYmodus.
2. Foreta følgende operasjon med kameraet [MENU]
* PLAY-meny * “Dynamisk foto”.
3. Bruk [4] og [6] til å velge ønsket
bakgrunnsbilde og trykk deretter på [SET].
Velg bildet du ønsker å bruke som bakgrunn.
Du bør ta opp bakgrunnsbildet du ønsker å bruke før du
begynner denne prosedyren.
* Kun bilder som kan brukes som bakgrunnsbilde vil bli vist på
dette stadiet.
4. Bruk [4] og [6] til å velge motivet du ønsker å
lime inn og trykk deretter på [SET].
* Kun motiver som kan limes inn i andre bilder vil bli vist på
dette stadiet.
5. Samtidig med å se på LCD-skjermen bruker du
[8], [2], [4] og [6] til å flytte motivet i ønsket
posisjon og trykker deretter på [SET].
Motivet vil dermed limes inn i bakgrunnsbildet og skape
et Dynamisk foto.
6
Hvordan skape et dynamisk foto
6. Etter at du har fullført lagingen av et dynamisk
foto med et motiv i bevegelse, vil det ferdige
bildet bli vist på LCD-skjermen.
• Innliming av et motiv i bevegelse vil endre størrelsen
til en fjerdedel av størrelsen på bakgrunnsbildet du
limer inn i.
• Størrelsen på et motiv i bevegelse som limes inn i et
bakgrunnsbilde kan ikke endres.
Fullført!
• Størrelsen på et dynamisk foto, som lages når et motiv i bevegelse limes inn i
et bakgrunnsbilde, er 2M. Hvis bakgrunnsbildet som får et motiv i bevegelse
limt inn er mindre enn 2 M i størrelse, vil det resulterende bildet få samme
størrelse som bakgrunnsbildet.
• Størrelsen på et dynamisk foto, som lages når et stillestående motiv limes inn i
et bakgrunnsbilde, er 6M. Hvis bakgrunnsbildet, som får et stillestående motiv
limt inn, er mindre enn 6M i størrelse, vil det resulterende bildet få samme
størrelse som bakgrunnsbildet.
Fire tips for gode resultater ved utklipping av motiver
• Når du fotograferer motivbildet lønner deg seg å
fotografere mot en hvit vegg eller annen overflate
som har forskjellig farge fra motivet. Kameraet vil
ikke lykkes i å klippe ut motivbildet på riktig måte
hvis det har samme eller lignende farge som
bakgrunnen.
• Velg en bar vegg for motivets bakgrunn som ikke
har komplekse mønstre eller former.
7
Finn en bar vegg som
har forskjellig farge fra
motivet.
Hvordan skape et dynamisk foto
Anbefales!
Fotograferingsteknikk 2
Fotograferingsteknikk 1
Finn noen referansepunkter og
bruk et stativ.
Finn en flat vegg som ikke har
merker.
De beste utklippsresultatene oppnås når
bakgrunnen er en vegg som er fullstendig
fri for synlige merker som veggen vist
ovenfor. I dette tilfellet er det ikke
nødvendig å plassere kameraet i riktig
posisjon når du fotograferer det andre
bildet (kun bakgrunnen) slik det behøves
for Dynamisk foto. Når det fotograferes
mot en bar vegg kan du flytte kameraet
rundt så mye du ønsker under
seriebildeopptaket av et motiv i
bevegelse.
Når det finnes referansepunkter i bildet
som vist ovenfor, er du nødt til å
komponere bilde nummer to
(bakgrunnsbildet) nøyaktig i henhold til
referansepunktene. I dette tilfelle er du
nødt til å holde kameraet så stille som
mulig når både det første (motiv og
bakgrunn) og det andre bildet (kun
bakgrunn) fotograferes. Bruk et stativ når
dette er mulig og sørg for at bildene blir
komponert nøyaktig på samme vis under
opptakene av både det første og andre
bildet.
8
Hvordan skape et dynamisk foto
Flytt motivet i avstand fra veggen for å unngå
skygger!
Kameraet kan feiltolke skygger på vegger og gulv, som
oppstår ved sterkt sollys eller lys fra andre lyskilder, som en
som en del av selve motivet. Skygger har en tendens til å
oppstå hvis motivet står for nærme en vegg. Sørg for at
motivet flyttes så langt unna en vegg som mulig.
Bruk aldri en bakgrunn i bevegelse!
Utklippingen vil ikke lykkes hvis noe annet enn motivet
beveger seg i bildene. Unngå f.eks. bølger som slår inn fra
havet eller og trær som blåser i vinden osv.
9
Hvordan skape et dynamisk foto
Spesifisering av motivtype og seriebildehastighet
Trykk på [SET] ved utføringen av “3. Fotografer først
motivet.” i steg 1 for å hente frem menyen for valg av
motivtype og seriebildehastighet.
Du kan velge i mellom de fire forskjellige motivtypene som
er oppført under. I tillegg til et motiv i bevegelse kan du også
spesifisere et stillestående motiv (kun ett bilde).
Seriebildehastighet
Antall
bilder
Motiv i
20 bilder per
bevegelse 1 sek
sekund
(20 fps)
20 bilder
Motiv i
10 bilder per
bevegelse 2 sek
sekund
(10 fps)
20 bilder
Motiv i
5 bilder per
bevegelse 4 sek
sekund
(5 fps)
20 bilder
Motiv i ro
–
1 bilde
10
Motivtype
Et motiv i bevegelse vil bli skapt
fra seriebildene.
• Motivet vil bli klippet ut av hvert
seriebilde.
• “Motiv i bevegelse 1sek (20fps)”
vil gi myke bevegelser, men
begrense opptakstiden til ett
sekund.
• “Motiv i bevegelse 4 sek (5fps)”
vil gi lengre opptakstid, men
føre til at bevegelsene blir litt
grovere.
Fotograferer ett enkelt motiv som
blir klippet ut og limt inn i
bakgrunnsbildet.
Hvordan skape et dynamisk foto
Steg 3: Ha gøy med Dynamic Photo.
Det dynamiske fotoet du laget i Steg 2 kan brukes på en rekke forskjellige morsomme
måter.
På kameraet
De dynamiske fotoene blir avspilt automatisk så
snart du viser de på EXILIM-kameraets skjerm.
På en TV
Koble EXILIM-kameraet til et TV-apparat med
AV-kabelen slik at du kan se på de dynamiske
fotoene på din TV-skjerm.
Steg 4: Anvend Dynamic Studio til å utvide bruken av de
dynamiske fotoene til andre formål.
De 20 seriebildene som tas opp når du tar opp et dynamisk foto, vil bli lagret i
kameraets minne. Du kan laste opp de 20 seriebildene til Dynamic Studio for å
konvertere de til en video, noe som vil dramatisk øke de potensielle måtene dine
dynamiske fotoer kan anvendes på.
Dynamic Studio er en Internett-tjeneste som lar
deg konvertere dine dynamiske foto til en video
som du deretter kan bruke med et bredere utvalg
av programmer.
På en PC
I en digital
fotoramme
Se dynamiske foto på din
PC-skjerm.
Avspill dynamiske foto i en
digital fotoramme.
På en mobiltelefon
Del bildene med dine venner
Se dynamiske foto på din mobiltelefons skjerm.
Send URL-linken fra Dynamic
Studio til dine venner og del
dine selvlagde dynamiske
foto med dem.
e-korthilsner
For presentasjoner
Send animerte e-korthilsner
til venner og familie.
Animerte GIF-filer kan bli lagt
inn sammen med
presentasjonsdata for å lage
sterke og varige inntrykk.
11
Hvordan skape et dynamisk foto
Skap originale videoer med Dynamic Studio
http://dynamicstudio.jp
Dynamic Studio er en gratis Internett-tjeneste som kan anvendes til å konvertere
motiver i bevegelse som har blitt klippet ut fra seriebilder laget med Dynamisk foto og
lager videofiler på en hurtig og enkel måte. Dette gjør det mulig å se på dynamiske
foto som du selv har laget med et CASIO EXILIM digitalkamera, i et format som kan
avspilles som videofilm på en PC, digital fotoramme, mobiltelefon eller andre
apparater. Du kan nå se på dynamiske foto på et nær sagt ubegrenset antall ulike
apparater.
*
*
*
Konverter
dynamiske foto til... *
*
*
0Se på de med en PC
0Se på de med en mobiltelefon
0Vis de frem i en digital fotoramme
0Del bildene med dine venner
0Publiser de på en blogg
0Lim de inn i presentasjoner
Selv om du kan konvertere videofiler for bruk med en rekke forskjellige programmer
som oppført ovenfor, vil den grunnleggende betjeningen av Dynamic Studio alltid
være den samme. Følgende punkter forklarer grunnleggende bruk av Dynamic
Studio.
Bruk av Dynamic Studio
De 20 seriebildene som tas opp når du tar opp et dynamisk foto vil bli lagret i
kameraets minne. Bruk av Dynamic Studio innledes med å laste opp disse 20 bildene
til Dynamic Studios webside.
Bruk USB-kabelen til å koble EXILIM digitalkameraet til din
datamaskin eller bruk en SD-kortleser eller andre metoder for å
overføre bildedataene til din datamaskin.
12
Skap originale videoer med Dynamic Studio
Kopier ønskede dynamiske foto over til
datamaskinen. Den beste måten å holde rede
på bildene på er å lage en ny mappe og
kopiere hvert seriebildesett på 20 seriebilder
over i hver sin egne unike mappe.
Du kan laste opp følgende typer filer til
Dynamic Studio.
•
•
•
•
Enkeltbilder med stillestående motiv
Sett med 20 bilder med et motiv i bevegelse
Sett med 20 dynamiske foto
Sett med 20 kontinuerlige seriebilder
}
}
Filendelse: JPE
Filendelse: JPG
Bruk webleseren din til å gå til Dynamic Studios
webside på følgende nettadresse.
http://dynamicstudio.jp
Du kan velge ønsket språk i øvre høyre hjørne
på siden. I dette eksempelet har vi valgt
“English”.
Etter at siden med det valgte språket blir vist,
klikker du på [START] for å begynne.
Les gjennom bruksvilkårene “Terms of Use” og
klikk på [Agree] for å godta vilkårene og bli
bundet av disse.
13
Skap originale videoer med Dynamic Studio
Step 1. Upload Your Photos
(Steg 1. Last opp bildene dine)
Klikk på [Select Photos...] for å velge bildene
du ønsker å laste opp. Du kan fotografere inntil
20 fortløpende bilder ved hver omgang. Etter at
opplastingen er fullført klikker du på [Next] for å
fortsette.
Step 2. Review Your Uploaded Photos
(Steg 2. Sjekk bildene du har opplastet)
Du kan slette hvilket som helst av bildene du
har lastet opp og slette alle feilopplastede eller
uønskede bilder.
Etter at du har sett gjennom de opplastede
bildene klikker du på [Next] for å fortsette.
Step 3. Select a Background
(Steg 3. Velg en bakgrunn)
I dette steget kan du velge en bakgrunn kun
hvis bildene du har opplastet er motivbilder
som ikke har blitt limt inn i et bakgrunnsbilde.
Hvis bildene du har lastet opp er en del av et
dynamisk foto (motivbilde + bakgrunnsbilde),
klikker du [Next] uten å foreta en operasjon og
fortsette videre til Steg 4.
Bakgrunnen som er valgt i øyeblikket er bildet
som er omsluttet med en rosa ramme.
Hvis du ønsker å lage en animert GIF-fil med transparent bakgrunn, avbryter du det
nåværende valget av bakgrunn. Valget av bakgrunn kan avbrytes ved å klikke på
bakgrunnsbildet slik at rammen forsvinner.
Etter at du har valgt ønsket bakgrunn, klikker du [Next] for å fortsette.
14
Skap originale videoer med Dynamic Studio
Step 4. Preview Your Photos with the
Background
(Steg 4. Sjekk bildene dine med
bakgrunnen)
Kontroller bilde og bakgrunn og bekreft at
bevegelsen er slik du ønsker.
Etter at du har sett gjennom bilder og
bakgrunn, klikker du på [Next] for å fortsette.
Step 5. Create Your Movie
(Steg 5. Lag en video)
Konfigurer de nødvendige innstillingene for
videokonverteringen. Hvis du velger en
innstilling i “Intended Use”-boksen, vil
innstillingene endres automatisk til
standardinnstillingene for dette valg.
Videokonverteringsinnstillingene skal
konfigureres i henhold til den beregnede
bruken av den ferdige videoen. Se
“Videokonverteringsinnstillinger” for ytterligere
informasjon.
Klikk på [Convert] når alle innstillingene har blitt
som du ønsker.
Tiden det tar for konverteringen avhenger av
lengden på videoen. Konverteringen vil gå relativt hurtig med korte videoer, men vil ta
vesentlig lengre tid med lange videoer. Du bør kalkulere med litt under et minutts
konverteringstid for hvert 10. sekund videolengde. Den reelle tiden det tar for
konverteringen er også avhengig av hvor mye trafikk det forekommer på Dynamic
Server.
Datamaskinen din vil fortsette automatisk til Steg 6 når konverteringen har blitt fullført.
15
Skap originale videoer med Dynamic Studio
Step 6. Your Movie Has Been Created!
(Steg 6. Videoen din har blitt skapt)
På dette stadiet kan du kontrollere videoen og nedlaste den hvis du ønsker.
“Online Movie”-boksen viser en nettadresse(URL), hvor videoen vil bli bevart i 30
dager, og hvorfra du kan streame den via din webleser så mange ganger som du
ønsker.
Klikk her for å nedlaste videoen til din PC.
Nettadresse(URL) for nedlasting av video
Klikk her for å starte avspilling av videoen på nettet.
Del videoen med dine venner ved å sende dem
denne nettadressen (URL).
Klikk her for å legge nettadressen (URL) til dine favoritter i webleseren din, slik at du kan se på
videoen når du ønsker. (Videoen vil bli forvart på Dynamic Studios server i 30 dager.)
16
Skap originale videoer med Dynamic Studio
På siden “Step 6. Your Movie Has Been Created! (Steg 6. Videoen din har blitt
skapt)” klikker du på “MyMovie.zip”.
Klikk her for å nedlaste videoen din.
Kontroller innholdet i den viste dialogboksen for bekreftelse og klikk deretter på
[Save] for å laste den ned.
Dobbeltklikk på filen “MyMovie.zip” på datamaskinen din for å pakke
ut videofilen.
Flytt den utpakkede videofilen (MyMovie.MOV i dette eksempelet) til
den ønskede mappen på datamaskinen din.
Dobbeltklikk på videofilen (MyMovie.MOV i dette eksempelet) og kontroller at den
kan avspilles.
MOV-videoer kan avspilles på din datamaskin hvis du har QuickTime ® 7 eller nyere
installert.
QuickTime er et varemerke tilhørende Apple Inc., som er registrert i USA og andre land.
17
Skap originale videoer med Dynamic Studio
Videokonverteringsinnstillinger
Dette avsnittet gir detaljert informasjon om videokonverteringsinnstillingene i Steg 5 i
prosedyren for videokonvertering.
. Kamerabilder per sekund (fps)
Velg bildehastigheten som du ønsker kameraet skal bruke når du fotograferer et
motiv i bevegelse med Dynamisk foto (eller seriebilder tatt opp med kontinuerlig
utløser). Hvis du er usikker på hva du bør angi her kan du velge en av innstillingene
og kontrollere resultatet av videoen som blir laget. Hvis videoen blir avspilt for hurtig
eller for langsomt bør du prøve en annen innstilling.
. Tiltenkt bruk
Angi hvordan du har tenkt å bruke den konverterte videoen. Hvis du foretar feil valg
her kan det bli umulig å avspille videoen med et bestemt apparat. Bruk følgende liste
som veiledning når du velger innstilling.
Mobile phone
Photo frame
Internet
PC
Presentation
Konverterer til 3GPP- eller 3GPP2-format for avspilling på en
mobiltelefon.
Konverterer til MPEG1-formatet som er kompatibelt med de
fleste fotorammer.
Konverterer til FLV-format som egner seg for opplasting og
avspilling på Internett.
Konverterer til MOV-format for avspilling på en PC.
Konverterer til et format som kan brukes i
plantegningsdokumenter, rapporter og andre
presentasjonsmaterialer.
18
Skap originale videoer med Dynamic Studio
. Videoformat og kvalitetsinnstillinger
“Movie Format”-innstillingen blir konfigurert automatisk i henhold til den valgte
innstillingen i “Intended Use”. Bruk “Movie Format” til å velge en annen innstilling hvis
du ønsker.
Konvertering til video for mobiltelefonbruk.
Den innledende standardinnstillingen for videoformat er
alltid “3GPP2”.
Konvertering til video for PC-bruk.
Den innledende standardinnstillingen for videoformat er
alltid “MOV”. Du kan endre denne til “MPEG4” hvis du
ønsker.
19
Skap originale videoer med Dynamic Studio
. Valgfrie innstillinger
Du kan bruke de valgfrie innstillingene til å spesifisere om du ønsker å repetere
avspilling av videoen og antallet ganger du ønsker at videoen skal repeteres. Hvis du
velger å krysse av avkrysningsboksen “Reverse” vil videoen først bli avspilt som
normalt og deretter bli avspilt baklengs.
* Velg “Reverse” for å foreta avspillingen på samme måte som kameraet avspiller video.
Maksimal avspillingstid er 16 sekunder. Hvis det imidlertid dreier seg om en fil som skal
avspilles på en mobiltelefon, blir det anbefalt at at filmen konverteres til en samlet tid på
mellom tre og fire sekunder.
. Tittel og Kommentar
Informasjonen du fører inn her vil bli vist ovenfor og nedenfor videoen når den blir
avspilt på Internett. Du behøver ikke å føre inn noe her hvis du ikke ønsker.
20
Skap originale videoer med Dynamic Studio
Nedlastningsside for video
Dette avsnittet gir detaljert informasjon om siden “Your Movie Has Been Created!
(Videoen din har blitt skapt)” i Steg 6 i prosedyren for videokonvertering.
. Prøveavspilling
Denne viser den ferdige videoen. Du kan starte avspillingen ved å klikke 6.
Tittel (Tittelen du legger inn i “Step 5.
Create Your Movie (Steg 5. Lag en
video)”)
Du kan klikke her for å starte avspilling av
den ferdige videoen.
Kommentar (Kommentaren du legger inn
i “Step 5. Create Your Movie (Steg 5. Lag
en video)”)
. Nedlasting
Klikk her for å nedlaste videoen din.
URL-adressen for videonedlasting
Klikk her for å legge URL-adressen til
blant favorittene i din webleser.
• Hvis du klikker du på “MyMovie.zip”, vil du bli vist en dialogboks for nedlasting av
den ferdige filen til din datamaskin. Den nedlastede filen er en komprimert (zip) fil.
Dobbeltklikk filen for å pakke ut videofilen (kun med Windows XP og Windows
Vista).
• En tekststreng som starter med bokstavene “http://dynamicstudio.jp/” er URLadressen for nedlasting av video. Du kan sende dine venner e-postbeskjeder med
denne nedlastingsadressen slik at de kan laste ned videoen til deres egne
datamaskiner.
• Hvis du klikker “Add to favorites” vil nedlastingsadressen legges til favorittene i din
webleser.
21
Skap originale videoer med Dynamic Studio
Forholdsregler ved konvertering av video for mobiltelefoner
• Det finnes ingen garanti for at videoer som konverteres for mobiltelefonbruk vil
kunne avspilles med alle mobiltelefonmodeller.
• Når du sender en video med e-post fra en datamaskin til en mobiltelefon må du
alltid pakke den opp fra den komprimerte (zip) filen (mymovie.3g2 eller
mymovie.3gp) før du legger den til en e-post. Mobiltelefonen som mottar vil ikke
være i stand til å avspille filen hvis du sender den i zip-formatet.
• Hvis dy nedlaster en video direkte fra en mobiltelefon vil du kunne avspille den
direkte på mobiltelefonen eller legge den ved e-poster.
• Vær oppmerksom på at selv om visse mobiltelefoner kan avspille nedlastede
videoer vil de muligvis ikke tillate e-postvedlegg, overføring til andre media (SDkort osv.) eller kopiering av videoen.
. Video på Internett
I tillegg til nedlasting og avspilling av ferdige videoer vil du også kunne lagre videoer
på nettet med Dynamic Studio. En video kan bli lagret i opptil 30 dager. Videoer som
lagres på nettet kan vises ved å finne frem til de via en mobiltelefon eller en PC. Du
kan også sende nettadressen (URL) til venner og familie som innebærer at du kan
distribuere dynamiske foto som e-korthilsner.
Klikk her for å starte avspilling av videoen
på nettet.
Nettadresse (URL) for videonedlasting
Klikk her for å legge til nettadressen
(URL) blant favorittene i din webleser.
Forholdsregler ved avspilling av video med mobiltelefoner
• Det finnes ingen garanti for at en konvertert eller
nedlastet video vil kunne avspilles eller bli kopiert
med alle typer mobiltelefonmodeller.
• Klikk “MyMovie” for å starte avspilling av videoen på
nettet.
• Tekststrengen som starter med bokstavene “http://dynamicstudio.jp/” er en
nettadresse (URL) for nedlasting av video. Du kan f.eks. sende dine venner epostbeskjeder med denne nedlastingsadressen slik at de kan laste den ned som
en e-korthilsen.
• Hvis du klikker “Add to favorites” vil nedlastingsadressen legges til favorittene i din
webleser. En video på nettet kan bli vist så mange ganger du ønsker inntil den
slettes automatisk etter 30 dager.
MA0902-A
22
Skap originale videoer med Dynamic Studio
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising