Casio EX-FR100CA User manual

Casio EX-FR100CA User manual
MS
Kamera Digital
Panduan Pengguna
Terima kasih kerana membeli produk CASIO ini.
• Sebelum menggunakannya, pastikan anda membaca peringatan yang terkandung
dalam Panduan Pengguna ini.
• Simpan Panduan Pengguna ini di tempat selamat untuk rujukan masa hadapan.
• Untuk maklumat terkini mengenai produk ini, lawati Laman Web rasmi EXILIM di
http://www.exilim.com/
Aksesori
Semasa membuka bungkusan kamera anda, periksa untuk memastikan semua
aksesori di bawah disertakan. Jika ada apa-apa yang hilang, hubungi peruncit asal
anda.
Kamera
(EX-FR100)
Penyesuai USB-AC
(AD-C53U)
Unit Engsel
• Dibekalkan siap
terpasang pada
kamera.
Kord kuasa*
Nat tripod
Kabel USB Mikro
Rujukan Asas
* Bentuk palam kord kuasa berbeza mengikut negara atau kawasan geografi di
mana kamera dijual.
2
Baca ini dahulu!
• Kandungan manual ini tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
• Kandungan manual ini telah diperiksa pada setiap langkah proses pengeluaran.
Sila hubungi kami jika anda menyedari terdapat sesuatu yang meragukan, salah
dsb.
• Sebarang penyalinan kandungan Panduan Pengguna ini, sama ada sebahagian
atau keseluruhannya, adalah dilarang. Kecuali untuk kegunaan peribadi anda,
sebarang penggunaan lain kandungan manual ini tanpa kebenaran CASIO
COMPUTER CO., LTD. adalah dilarang di bawah undang-undang hak cipta.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak akan bertanggungjawab atas sebarang
kerosakan atau kehilangan keuntungan yang dialami oleh anda atau mana-mana
pihak ketiga disebabkan penggunaan atau kerosakan produk ini.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan,
kehilangan keuntungan, atau tuntutan daripada pihak ketiga yang timbul
disebabkan penggunaan perisian aplikasi EXILIM Connect.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan,
kehilangan keuntungan yang disebabkan oleh kehilangan kandungan memori
kerana kerosakan, pembaikan atau sebarang sebab lain.
• Sila maklum bahawa skrin contoh dan ilustrasi produk yang ditunjukkan dalam
Panduan Pengguna ini mungkin berbeza sedikit daripada skrin dan konfigurasi
kamera sebenar.
Cas bateri sebelum guna.
Kamera ini mempunyai bateri ion lithium terbina dalam yang boleh cas semula.
Bateri tidak dicas apabila anda membeli kamera, oleh itu anda perlu mengecas
kamera sebelum menggunakannya.
Ambil gambar ujian
Sebelum menangkap imej akhir anda, ambil gambar ujian untuk memastikan
kamera merakam dengan betul.
Menggunakan Kamera ini buat Kali Pertama
Sebelum menggunakan kamera ini buat kali pertama, anda perlu membuat
sambungan antara kamera ini dengan telefon pintar (halaman 24). Kemudian anda
perlu menggunakan aplikasi EXILIM Connect (dipasang pada telefon pintar) untuk
mengkonfigurasikan tetapan masa dan tarikh kamera (halaman 18) dan
memformatkan kad memorinya (halaman 21).
3
Menggunakan Kamera Ini dengan Kamera (Tersedia Secara
Berasingan) yang Lain
Kamera ini menyokong sambungan teknologi wayarles Bluetooth dengan kamera
yang tersedia secara berasingan yang ditunjukkan di bawah. Selepas membuat
sambungan, anda akan boleh mengawal kamera ini dengan alat kawalan yang
disertakan dengan kamera lain, untuk menggunakan Mod Kamera Berbilang untuk
pengimejan secara maya serba boleh tanpa had.
• Untuk maklumat tentang cara untuk menyambung dan mengendalikan kamera
lain, rujuk dokumentasi pengguna yang disertakan.
. Model Kamera Boleh Sambung
• EX-FR100
• EX-FR200
4
Kandungan
Aksesori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baca ini dahulu! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menggunakan Kamera ini buat Kali Pertama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menggunakan Kamera Ini dengan Kamera (Tersedia Secara Berasingan)
yang Lain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panduan Umum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asas Mula Pantas
2
3
3
4
7
8
Apa yang anda boleh lakukan dengan kamera CASIO anda . . . . . . . . . . . . . . 8
Menggunakan pemasang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
 Unit Engsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
 Nat tripod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Mula-mula, cas bateri sebelum menggunakan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menghidupkan Kuasa Hidup dan Mati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Membuat Sambungan antara Kamera dan Telefon Pintar. . . . . . . . . . . . . . . .
Mengkonfigurasikan tetapan tarikh dan masa kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menyediakan Kad Memori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
17
18
18
19
 Kad Memori yang Disokong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
 Untuk memuat kad memori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
 Untuk memformat (mengasal) kad memori baharu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Merakam dengan Kamera
22
Peringatan Rakaman Syot Kilat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Mengawal Kamera dengan Telefon Pintar
24
Mengawal Kamera Anda dengan Telefon Pintar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Bersedia untuk Mewujudkan Sambungan antara Telefon Pintar dan
Kamera Anda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
 Memasang Aplikasi EXILIM Connect pada Telefon Pintar Anda . . . . . . . . . . . . 27
 Mewujudkan Sambungan Wayarles buat Kali Pertama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Menggunakan Telefon Pintar sebagai
Alat Kawalan Jauh Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . (Rakam dengan telefon) . .
Melihat Syot Kilat dan Filem dalam Memori Kamera pada
Telefon Pintar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Lihat di telefon) . .
Imej yang Ditangkap dengan Kamera Dihantar
ke Telefon Pintar secara Automatik . . . . . . . . . . . . . . . . . (Hantaran Auto) . .
Menyahpasang Kamera daripada Telefon Pintar . . . . . . (Menyahpasang) . .
Mengendalikan Kamera dengan Alat Kawalan Kamera
CASIO (Tersedia Secara Berasingan) yang Lain
31
32
32
33
34
Mendaftar Kamera Ini pada Alat Kawalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Percetakan
35
Percetakan dengan Komputer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5
Kandungan
Menggunakan Kamera dengan Komputer
36
Perkara yang anda boleh lakukan menggunakan komputer.... . . . . . . . . . . . . 36
Menggunakan Kamera dengan Komputer Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
 Melihat dan Menyimpan Imej di Komputer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Menggunakan Kamera dengan Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
 Menyambung Kamera pada Komputer Anda dan Menyimpan Fail . . . . . . . . . . 40
Fail dan Folder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Data Kad Memori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Lampiran
46
Peringatan Keselamatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tahan Kejutan, Kalis Simbah, Kalis Habuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peringatan Semasa Penggunaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bekalan Kuasa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
53
57
70
 Mengecas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
 Peringatan Bateri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
 Menggunakan Kamera di Negara lain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Membuang Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menggunakan Kad Memori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Set Semula Tetapan Lalai Awal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apabila mengalami masalah.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72
73
74
76
 Pencarisilapan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Bilangan Syot Kilat/Masa Rakaman Filem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Spesifikasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
6
Kandungan
Panduan Umum
Nombor yang ditunjukkan dalam kurungan menunjukkan halaman yang
menerangkan setiap item.
bk bl bm
123
bn
bo
bp
4 5
9 8 7 6
 Lampu sambungan LAN Butang [RESET]
wayarles (halaman 30)
 Lampu operasi
(halaman 13, 15)
 [p] (Kuasa)
(halaman 17)
 Slot kad memori
(halaman 20)
(halaman 76)
Tekan butang ini jika
kamera tidak boleh
dihidupkan atau
dimatikan atas sebab
tertentu.
Penutup [CARD]
(halaman 20)
Pembesar suara
Lensa (halaman 11)
Mikrofon (halaman 11)
7
Butang pengatup
(halaman 22)
[0] (Filem)
(halaman 22)
Tuil [FREE]
(halaman 10)
Port [USB]
(halaman 12, 14)
Penutup [USB]
(halaman 12, 14)
Lubang tali
Asas Mula Pantas
Apa yang anda boleh lakukan dengan kamera CASIO anda
Bahagian ini menerangkan fungsi asas kamera.
. Merakam
Pelbagai gaya rakaman
Unit engsel dan nat tripod membolehkan anda merakam dari
pelbagai sudut yang berbeza.
*Lihat halaman 9 untuk maklumat lanjut.
. Menyambungkan Kamera kepada Telefon Pintar
Sambungan Wayarles
Tukarkan telefon pintar anda kepada alat kawalan jauh
kamera bagi mengkonfigurasikan tetapan kamera dan
menghantar imej kamera ke telefon anda.
*Lihat halaman 24 untuk maklumat lanjut.
. Penggunaan Serentak Dua Kamera
Mod Kamera Berbilang
Kamera ini boleh dikendalikan dengan menggunakan
alat kawalan yang datang dengan kamera CASIO
(tersedia secara berasingan) yang lain dan juga
merakam dengan dua kamera pada masa yang sama.
Untuk maklumat tentang mod Kamera Berbilang, rujuk
dokumentasi pengguna yang disertakan dengan
kamera yang lain.
8
Asas Mula Pantas
Menggunakan pemasang
Anda boleh menggunakan unit engsel yang disertakan bersama kamera ini untuk
menyambungkan pelbagai lekapan yang tersedia sebagai pilihan. Dengan ini anda
boleh mengkonfigurasi kamera ini untuk disesuaikan dengan keperluan anda.
• Jangan sekali-kali menyentuh lensa menggunakan jari. Kesan jari, kotoran dan
benda asing lain pada lensa boleh mengganggu pengendalian kamera dengan
betul. Gunakan penghembus atau cara lain untuk memastikan lensa dan tetingkap
denyar bebas daripada kotoran dan debu serta lap perlahan-lahan dengan
menggunakan kain lembut yang kering.
Unit Engsel
. Untuk menggunakan unit engsel sebagai
kaki
. Untuk menukar arah merakam gambar sebanyak 90 darjah
1.
Semasa menarik tuil [FREE] pada kamera ke
bawah, putarkan kamera mengikut arah jam
sebanyak 90 darjah sehingga anda
mendengar bunyi klik.
Tuil [FREE]
A
B
C
• Jajarkan lampu operasi kamera dengan tanda C
pada unit engsel.
• Lekukan pada gelang lensa menunjukkan
orientasi dimensi panjang imej yang ditangkap.
Lekukan
Gelang lensa
9
Asas Mula Pantas
. Untuk mengeluarkan unit engsel dari kamera
1.
Semasa menarik tuil [FREE] pada kamera ke
bawah, putarkan kamera mengikut arah
lawan jam kira-kira 15 darjah sehingga lampu
operasinya sejajar dengan tanda A pada unit
engsel.
A
Tuil [FREE]
2.
Keluarkan unit engsel dari kamera.
. Untuk memasangkan unit engsel kepada kamera
1.
2.
Selaraskan lampu operasi kamera dengan
tanda A pada unit engsel.
A
B
Putarkan kamera mengikut arah jam kira-kira
15 darjah sehingga lampu operasinya sejajar
dengan tanda B pada unit engsel.
10
Asas Mula Pantas
Nat tripod
1.
Gunakan nat tripod untuk tetapkan tripod
(tersedia secara komersial) kepada unit
engsel.
Nat tripod
Tripod (tersedia
secara komersial)
• Apabila merakam, pastikan kamera tidak bergerak. Perlahan-lahan tekan butang
pengatup dan berhati-hati supaya tidak membuat sebarang pergerakan semasa
pengatup dilepaskan dan beberapa ketika selepas ia dilepaskan.
• Berhati-hati supaya jari anda dan tali tidak melindungi
mana-mana kawasan yang ditunjukkan dalam
ilustrasi.
• Jangan ayun kamera menggunakan talinya.
Mikrofon
Lensa
11
Asas Mula Pantas
Mula-mula, cas bateri sebelum menggunakan.
Kamera ini mempunyai bateri ion lithium terbina dalam yang boleh cas semula. Bateri
tidak dicas apabila anda membeli kamera, oleh itu anda perlu mengecas kamera
sebelum menggunakannya.
Anda boleh menggunakan satu daripada dua kaedah berikut untuk mengecas bateri.
• Penyesuai USB-AC
• Sambungan USB ke komputer (Menggunakan kabel USB mikro yang diberikan.)
. Untuk mengecaskan dengan penyesuai USB-AC
Semasa kamera dimatikan, sambungkan kamera dalam turutan yang ditunjukkan di
bawah.
Masa pengecasan : Kira-kira 2 jam 15 minit
Port [USB]
Kabel USB Mikro
(disertakan bersama kamera)
4
Penutup [USB]
1
2
3
Kord kuasa
Penyesuai USB-AC
(AD-C53U)
Sambungkan kabel supaya tanda u pada penyambung kecil (USB mikro) menghadap
pada bahagian lensa kamera apabila dimasukkan.
• Apabila menanggalkan penyesuai USB-AC dari kamera, pastikan sambungan
diputuskan dari kamera terlebih dahulu.
• Jika anda menghidupkan kamera semasa mengecas dengan penyesuai USB-AC,
anda akan boleh menjalankan operasi rakaman biasa. Dalam keadaan ini,
pengecasan kamera akan dihentikan apabila ia dihidupkan.
12
Asas Mula Pantas
. Petunjuk Lampu Operasi
Semasa kuasa dimatikan
Status Lampu Operasi
Maksud
Menyala merah
Mengecas
Berkelip merah
Pengecasan terhenti akibat suhu dalaman tidak
normal, masalah penyesuai USB-AC, masalah
bateri (halaman 70), operasi pemasa.
Tidak menyala
Pengecasan selesai
Semasa kuasa dihidupkan
Status Lampu Operasi Maksud
Menyala hijau
Kamera
dihidupkan
Pengecasan terhenti
Lampu merah-ambar
berkelip perlahan
Lampu merah-hijau
berkelip pantas
Mengecas
Dalam keadaan
tidur
Lampu hijau berkelip
perlahan
Pengecasan terhenti akibat suhu
dalaman tidak normal, masalah
penyesuai USB-AC, masalah bateri
(halaman 70), operasi pemasa.
Pengecasan selesai
13
Asas Mula Pantas
• Bateri yang sudah lama tidak digunakan dan/atau suhu persekitaran boleh
menyebabkan pengecasan bateri mengambil masa lebih lama. Keadaan ini juga
mungkin menyebabkan lampu operasi berkelip merah. Jika ini berlaku, rujuk
halaman 70.
• Penyesuai USB-AC menjadi sedikit panas semasa pengecasan. Ini adalah biasa
dan tidak menunjukkan kepincangan tugas.
• Bentuk palam kuasa bergantung pada setiap negara atau kawasan geografi.
Jika lampu operasi tidak menyala atau berkelip semasa mengecas, periksa orientasi
penyambung kabel USB.
• Pastikan anda masukkan penyambung kabel ke dalam port USB sehingga anda
rasa ia klik dengan selamat di tempatnya. Kegagalan memasukkan penyambung
sepenuhnya boleh menyebabkan komunikasi yang lemah atau kerosakan.
• Perhatikan bahawa walaupun penyambung
dimasukkan sepenuhnya, anda masih boleh melihat
bahagian logam penyambung seperti yang ditunjuk
dalam gambar.
. Untuk mengecas menggunakan sambungan USB pada komputer
Ketika kamera dimatikan, sambungkan mengikut urutan yang ditunjukkan di bawah
(, ).
Masa pengecasan : Kira-kira 2 jam 55 minit
Port [USB]
Komputer
(kuasa dihidupkan)
Port USB
USB
2
1
Penutup [USB]
Kabel USB Mikro
(disertakan bersama kamera)
Sambungkan kabel supaya tanda u pada penyambung kecil (USB mikro) menghadap
pada bahagian lensa kamera apabila dimasukkan.
• Jika kamera dihidupkan, tekan dan tahan [p] (Kuasa) selama lebih kurang dua
saat bagi mematikan kamera sebelum menyambungkannya ke komputer anda.
14
Asas Mula Pantas
• Jika anda hidupkan kamera semasa mengecas menggunakan sambungan USB
kepada komputer, kamera akan mewujudkan sambungan USB dengan komputer.
Pengecasan akan berterusan. Ambil perhatian yang jenis komputer atau
persekitaran sambungan tertentu mungkin berhenti mengecas jika kuasa bekalan
rendah.
. Petunjuk Lampu Operasi
Semasa kuasa dimatikan
Status Lampu Operasi
Maksud
Menyala merah
Mengecas
Berkelip merah
Pengecasan terhenti akibat suhu dalaman tidak
normal, masalah penyesuai USB-AC, masalah
bateri (halaman 70), operasi pemasa.
Tidak menyala
Pengecasan selesai
Semasa kuasa dihidupkan
Status Lampu Operasi
Maksud
Menyala kuning
Mengecas
Lampu merah-hijau berkelip
pantas
Pengecasan terhenti akibat suhu dalaman tidak
normal, masalah penyesuai USB-AC, masalah
bateri (halaman 70), operasi pemasa.
Menyala hijau
Pengecasan selesai
15
Asas Mula Pantas
• Kali pertama anda menyambungkan kamera ke komputer menggunakan kabel
USB, mesej ralat mungkin muncul pada komputer anda. Jika ini berlaku,
tanggalkan dan kemudian sambungkan semula kabel USB itu.
• Bateri yang sudah lama tidak digunakan, beberapa jenis komputer, dan keadaan
sambungan boleh menyebabkan pengecasan mengambil masa yang lebih lama
dari biasa. Keadaan ini juga mungkin menyebabkan lampu operasi berkelip merah.
Jika ini berlaku, rujuk halaman 70.
• Guna penyesuai USB-AC yang dibekalkan untuk pengecasan yang lebih pantas.
• Pengecasan tidak dilakukan semasa komputer yang disambungkan berada dalam
mod hibernasi.
Peringatan Pengecasan Lain
• Dengan dua kaedah pengecasan yang diterangkan di atas, anda boleh mengecas
bateri. Jangan gunakan sebarang jenis peranti pengecas lain. Percubaan untuk
menggunakan pengecas lain boleh menyebabkan kemalangan yang tak dijangka.
• Model ini boleh dicas melalui port USB spesifikasi USB 2.0 sahaja.
• Peranti bekalan kuasa dan peranti pengecasan USB tertakluk pada standard yang
ditetapkan. Penggunaan peranti kurang bermutu atau peranti yang tidak
memenuhi standard boleh menyebabkan kerosakan dan/atau kegagalan kamera
anda.
• Operasi tidak dijamin sekiranya anda menggunakan komputer yang dibina atau
diubah suai sendiri. Walaupun anda menggunakan komputer yang tersedia secara
komersial, spesifikasi port USB tertentu mungkin memustahilkan pengecasan
menggunakan kabel USB.
• Bateri yang masih panas sebaik sahaja selepas penggunaan biasa mungkin tidak
mengecas sepenuhnya. Berikan bateri masa untuk sejuk sebelum mengecasnya.
• Bateri menyahcas sedikit semasa ia dimuatkan dalam kamera. Kerana itu, anda
disarankan supaya mengecas bateri segera sebelum anda perlu
menggunakannya.
• Mengecas bateri mungkin menyebabkan gangguan dengan penerimaan TV dan
radio. Jika ini berlaku, pasang penyesuai USB-AC ke sumber kuasa yang lebih
jauh daripada TV atau radio.
• Masa pengecasan sebenar bergantung pada kapasiti bateri semasa dan keadaan
pengecasan.
• Jangan gunakan penyesuai USB-AC dengan mana-mana peranti lain.
• Jangan menggunakan kord kuasa dengan peranti lain.
• Hanya guna penyesuai USB-AC dan kabel USB yang dinyatakan dalam manual ini
untuk mengecas. Penggunaan sebarang jenis peranti lain mungkin mengakibatkan
pengecasan yang pincang.
• Membiarkan kamera dengan bateri mati selama kira-kira lapan hari akan
menyebabkan tarikh dan masa ditetapkan semula kepada tetapan lalai awal. Jika
ini berlaku, gunakan EXILIM Connect atau alat kawalan yang disertakan dengan
kamera CASIO (halaman 4) yang tersedia secara berasingan untuk
mengkonfigurasikan tetapan tarikh dan masa. Untuk maklumat lanjut, rujuk
dokumentasi pengguna yang disertakan dengan EXILIM Connect dan kamera lain.
16
Asas Mula Pantas
Menghidupkan Kuasa Hidup dan Mati
. Untuk menghidupkan kuasa
Tekan [p] (Kuasa).
• Menghidupkan kamera menyebabkan lampu
operasi menyala hijau. Ini menunjukkan
bahawa rakaman imej didayakan.
[p] (Kuasa)
Lampu operasi
Mod Tidur
Jika anda tidak melakukan sebarang operasi selama lebih daripada 30 saat selepas
menghidupkan kuasa, kamera akan memasuki Mod Tidur.
Lampu operasi berkedip hijau secara perlahan-lahan semasa kamera berada dalam
mod tidur.
Anda boleh keluar daripada mod tidur dengan menekan butang pengatup atau
butang [0] (Filem).
• Jika anda mempunyai alat kawalan daripada kamera CASIO lain (tersedia secara
berasingan) yang bersambung dengan kamera ini, anda boleh menetapkan
kamera ini dalam mod tidur dengan menekan butang [p] (Kuasa) alat kawalan.
. Untuk mematikan kuasa
Pada kamera, tekan dan tahan [p] (Kuasa) selama lebih kurang dua saat.
• Kamera akan berbunyi apabila ia dimatikan. Kamera dimatikan apabila proses
mematikan kuasa selesai.
17
Asas Mula Pantas
Membuat Sambungan antara Kamera dan Telefon Pintar
Untuk mengkonfigurasikan tetapan kamera dengan menggunakan aplikasi EXILIM
Connect, anda perlu membuat sambungan antara kamera dan telefon pintar yang
terpasang dengan EXILIM Connect.
Gunakan prosedur di bawah “Mengawal Kamera dengan Telefon Pintar” (halaman
24) untuk memasang EXILIM Connect pada telefon pintar dan kemudian buat
sambungan antara kamera dan telefon pintar.
Mengkonfigurasikan tetapan tarikh dan masa kamera
Semasa terdapat sambungan antara kamera dan telefon pintar, gunakan aplikasi
EXILIM Connect (halaman 26) untuk mengkonfigurasikan tetapan masa.
1.
Pada telefon pintar, pergi ke skrin ATAS EXILIM Connect dan ketik
“¥”.
2.
Pada telefon pintar, ketik “Setting up the camera”.
3.
Pada telefon pintar, ketik “Adjust”.
4.
Ketik “Run”.
• Menggunakan aplikasi EXILIM Connect untuk mengkonfigurasi tetapan masa
secara automatic menyebabkan zon masa kamera berubah ke zon masa telefon
pintar yang disambungkan.
• Anda juga boleh menngunakan alat kawalan kamera CASIO (tersedia secara
berasingan) yang lain untuk mengkonfigurasikan tetapan tarikh dan masa secara
manual. Untuk butiran, rujuk dokumentasi pengguna yang disertakan dengan
kamera anda.
18
Asas Mula Pantas
Menyediakan Kad Memori
Walaupun kamera mempunyai memori terbina dalam yang boleh digunakan untuk
menyimpan imej dan filem, anda mungkin mahu membeli kad memori yang tersedia
secara komersial untuk lebih banyak kapasiti. Kamera tidak dibekalkan bersama kad
memori. Imej yang dirakam semasa kad memori dimuatkan disimpan ke dalam kad
memori. Apabila tiada kad memori dimuatkan, imej disimpan dalam memori terbina
dalam.
• Gambar dan filem yang disimpan dalam memori terbina tidak boleh disalin ke kad
memori.
• Untuk maklumat mengenai kapasiti memori, lihat halaman 79.
Kad Memori yang Disokong
– Kad Memori microSD
– Kad Memori microSDHC
– Kad Memori microSDXC
• Di atas adalah jenis kad memori yang disokong setakat Jun
2016.
• Kamera ini menyokong penggunaan kad memori microSD daripada jenis dan
kapasiti berikut: kad memori microSD sehingga 2 GB; kad memori microSDHC
lebih besar daripada 2 GB sehingga 32 GB; kad memori microSDXC lebih besar
daripada 32 GB sehingga 2 TB. Ambil perhatian bahawa keupayaan untuk
menggunakan mana-mana kad tertentu dengan kamera ini, walaupun ia
memenuhi keperluan kapasiti dan jenis di atas, adalah tidak dijamin.
* Amaran!
0 Kad memori adalah kecil dan mempunyai risiko ditelan secara tidak sengaja
oleh bayi dan kanak-kanak. Jauhkan kad memori daripada bayi dan kanakkanak. Jika kad memori ditelan secara tidak sengaja, hubungi doktor
dengan segera.
+
. Peringatan Pengendalian Kad Memori
Sesetengah jenis kad memori boleh melambatkan kelajuan pemprosesan.
Khususnya, filem berkualiti tinggi mungkin tidak boleh disimpan dengan betul.
Memori kad yang perlahan mungkin mengambil masa yang lama untuk merakam
data dan menyebabkan pecahan pada imej dan/atau audio ketika dimain semula.
19
Asas Mula Pantas
Untuk memuat kad memori
1.
Pada kamera, tekan dan tahan [p]
(Kuasa) selama lebih kurang dua
saat untuk mematikan kuasa dan
kemudian buka penutup [CARD].
2.
Muatkan kad memori.
Letakkan kad memori supaya bahagian
belakangnya menghadap ke atas (ke
arah sisi lensa kamera), tolaknya masuk
ke dalam slot kad sehingga anda
mendengar ia klik dengan selamat di
tempatnya.
Belakang
Depan
3.
Belakang
Tutup penutup [CARD].
• Jangan masukkan sebarang benda selain kad memori yang disokong (halaman
19) ke dalam slot kad memori.
• Jika air atau sebarang objek asing termasuk ke dalam slot kad, segera matikan
kamera, dan hubungi peruncit anda atau pusat perkhidmatan sah CASIO yang
terdekat.
. Untuk menggantikan kad memori
Tekan kad memori dan kemudian
lepaskannya. Ini akan menyebabkankan kad
memori terkeluar sedikit daripada slot kad
memori. Tarik kad keluar dan kemudian
masukkan yang lain.
• Matikan kamera sebelum menggantikan
kad memori. Menggantikan kad semasa
kamera dihidupkan boleh mengakibatkan imej yang direkod tidak disimpan dan
malahan merosakkan kad memori.
20
Asas Mula Pantas
Untuk memformat (mengasal) kad memori baharu
Sebelum menggunakan kad memori dengan kamera ini, buat sambungan antara
kamera dan telefon pintar dan gunakan aplikasi EXILIM Connect (halaman 26) untuk
memformatkannya.
1.
Pada telefon pintar, pergi ke skrin ATAS EXILIM Connect dan ketik
“¥”.
2.
Pada telefon pintar, ketik “Setting up the camera”.
3.
Pada telefon pintar, ketik “Format”.
4.
Ketik “OK” dua kali.
• Memformat kad memori yang mengandungi syot kilat atau fail lain di dalamnya,
akan memadam kandungannya. Biasanya anda tidak perlu menformat kad memori
semula. Namun, jika penyimpanan masuk ke dalam kad bertambah perlahan atau
jika anda perasan keluarbiasaan lain, format kad semula.
• Pastikan untuk menggunakan EXILIM Connect atau alat kawalan yang disertakan
dengan kamera CASIO (tersedia secara berasingan) yang lain untuk
memformatkan kad memori. Memformatkan kad memori pada komputer boleh
menyebabkan ketidakpatuhan dengan standard SD, kelajuan pemprosesan yang
sangat perlahan, dan masalah keserasian yang lain.
• Untuk butiran tentang operasi memformat dengan menggunakan alat kawalan,
rujuk dokumentasi pengguna yang disertakan bersama kamera yang lain.
21
Asas Mula Pantas
Merakam dengan Kamera
Anda boleh menggunakan kamera sebagai unit berdiri sendiri untuk merakam syot
kilat dan filem.
1.
Menghidupkan kamera (halaman 17).
Ini menyebabkan kamera bermula dalam mod RKM.
2.
Halakan kamera pada subjek.
3.
Tekan butang pengatup kamera.
Lampu operasi
Kamera akan melaraskan pendedahan dan fokus
secara automatik dan kemudian merakam syot kilat.
• Biasanya, rakaman syot kilat akan menyebabkan
lampu operasi berkelip merah sekali.
Merakam Filem
Tekan [0] (Filem) pada kamera untuk memulakan
Butang pengatup
rakaman filem.
Rakaman akan berhenti jika anda menekan [0] (Filem)
[0] (Filem)
sekali lagi.
• Lampu operasi berkelip merah semasa rakaman filem
sedang berjalan.
• Setiap filem boleh mencecah 29 minit atau 4 GB. Rakaman Filem juga akan
berhenti secara automatik jika memori menjadi penuh sebelum anda
memberhentikan rakaman filem.
• Menghabiskan masa yang lama menggunakan rakaman filem akan menyebabkan
kamera terasa panas sedikit. Ini adalah biasa dan tidak menunjukkan kepincangan
tugas.
• Rakaman filem juga merakam audio. Ambil perhatian
tentang perkara di bawah apabila merakam filem.
– Berhati-hati supaya mikrofon tidak ditutup oleh jari anda
dsb.
– Hasil rakaman audio yang baik tidak mungkin jika
kamera terlalu jauh daripada apa yang anda cuba rakam.
Mikrofon
• Merakam filem untuk tempoh masa yang lama di tempat
bersuhu tinggi boleh menyebabkan hingar digital (tompok
cahaya) muncul dalam imej filem. Peningkatan suhu di dalam kamera juga
mungkin menyebabkan rakaman filem dihentikan secara automatik. Jika ini
berlaku, berhenti merakam dan biarkan kamera menyejuk, dan operasi normal
boleh diteruskan selepas itu.
• Penggunaan memori terbina dalam kamera atau jenis kad memori tertentu boleh
melambatkan kelajuan pemprosesan. Khususnya, filem berkualiti tinggi mungkin
tidak boleh disimpan dengan betul. Memori kad yang perlahan mungkin mengambil
masa yang lama untuk merakam data dan menyebabkan pecahan pada imej dan/
atau audio ketika dimain semula.
22
Merakam dengan Kamera
• Anda boleh tukar tetapan rakaman dengan menggunakan aplikasi EXILIM Connect
atau alat kawalan yang disertakan bersama kamera CASIO yang tersedia secara
berasingan. Untuk maklumat lanjut, rujuk dokumentasi pengguna yang disertakan
dengan EXILIM Connect dan kamera lain.
Peringatan Rakaman Syot Kilat
Operasi
• Jika cahaya yang tidak diingini memancar ke arah lensa, lindung lensa dengan
tangan anda semasa merakam imej.
Penggambaran Tertutup di bawah Pencahayaan Pendarfluor
• Kelipan kecil pencahayaan pendarfluor boleh memberi kesan pada kecerahan atau
warna imej.
Peringatan Lain
• Oleh sebab ciri elemen pengimejan CMOS yang digunakan kamera, subjek yang
bergerak laju boleh menyebabkan herotan pada imej yang dirakam.
. Pembatasan Fokus Auto
• Satu daripada berikut boleh memustahilkan fokus yang tepat.
– Dinding berwarna padu atau subjek terlalu rendah kontras lain
– Subjek bercahaya latar terlalu terang
– Subjek yang terlalu bersinar
– Bidai atau subjek lain yang mempunyai corak melintang berulang
– Berbilang subjek pada jarak berbeza dari kamera
– Subjek di lokasi gelap
– Pergerakan kamera semasa menangkap gambar
– Subjek yang bergerak laju
– Subjek di luar jarak fokus kamera
23
Merakam dengan Kamera
Mengawal Kamera dengan Telefon Pintar
Mengawal Kamera Anda dengan Telefon Pintar
Kamera anda mempunyai kedua-dua teknologi wayarles Bluetooth dan keupayaan
LAN wayarles yang terbina di dalam. Selepas mewujudkan sambungan wayarles
dengan telefon pintar, anda boleh melaksanakan operasi yang dinyatakan di dalam
jadual di bawah. Memerlukan pemasangan aplikasi EXILIM Connect pada telefon
pintar anda.
• Kamera anda ialah peranti Bluetooth®
Smart.
• Kamera anda boleh bersambung
menggunakan teknologi wayarles
Bluetooth dengan telefon pintar yang
menyokong Bluetooth Smart. Ambil
perhatian bahawa teknologi wayarles
Bluetooth yang menyambungkan
kamera anda dengan telefon pintar adalah berbeza daripada teknologi wayarles
Bluetooth yang menyambungkan kamera dengan pengawal.
Dengan fungsi ini:
Anda boleh melakukan ini:
Hantaran Auto
Imej boleh dihantar secara automatik ke telefon
pintar yang telah dipasangkan dengan kamera
melalui Bluetooth (halaman 32).
Rakam dengan telefon
Gunakan telefon pintar untuk
mengkonfigurasikan tetapan kamera dan
rakam syot kilat atau filem dengan kamera dari
lokasi jauh (halaman 31).
Lihat di telefon
Gunakan telefon pintar untuk melihat syot kilat
dan filem yang dirakam dengan kamera, dan
untuk memadamkannya.
24
Mengawal Kamera dengan Telefon Pintar
• Di dalam pesawat atau di mana sahaja penggunaan komunikasi wayarles
dihadkan atau dilarang, jangan guna kamera ini.
• Sesetengah model telefon pintar mungkin tidak boleh memain semula fail filem
daripada kamera anda.
• Bergantung pada model telefon pintar anda, versi sistem pengendaliannya, dan/
atau kapasiti storan yang tinggal boleh menyebabkan kegagalan operasi
penyimpanan filem atau syot kilat. Menerima fail kamera, melaksanakan operasi
yang dikehendaki pada telefon pintar anda untuk memeriksa jika fail telah disimpan
dengan betul.
• Filem yang diterima pada terminal Android ™:
– Filem tidak dipaparkan oleh aplikasi Galeri. Filem disimpan dalam folder yang
dinamakan EXILIM Connect.
– Pemain filem berasingan diperlukan untuk main semula filem (yang failnya
mempunyai sambungan nama fail MOV).
– Bergantung pada pemain filem anda, anda mungkin tidak boleh memainkan
filem dan/atau audio.
• Semasa kamera ini bersambung dengan telefon pintar, rakaman tidak akan
dilaksanakan apabila butang pengatup kamera atau butang [0] (Filem) ditekan.
• Imej yang dirakam pada kamera pengeluar yang lain tidak boleh dihantar
menggunakan fungsi ini.
• Ambil perhatian bahawa menggunakan fungsi wayarles memerlukan lebih banyak
penggunaan bateri berbanding biasa. Pastikan bateri kamera telah dicas
secukupnya sebelum memulakan operasi LAN wayarles.
• Julat operasi bergantung pada persekitaran komunikasi setempat dan jenis telefon
pintar yang disambung.
25
Mengawal Kamera dengan Telefon Pintar
. Tentang EXILIM Connect
Untuk maklumat terperinci tentang EXILIM Connect, rujuk kepada Panduan
Pengguna EXILIM Connect (yang anda boleh muat turun di laman web di bawah).
http://www.exilim.com/manual/
• Ambil perhatian bahawa untuk melihat Panduan Pengguna EXILIM Connect
(PDF), anda perlu memasang Adobe Reader. Rujuk pusat servis CASIO yang sah
jika anda tidak dapat membuka untuk memaparkan format PDF Panduan
Pengguna.
• Ambil perhatian bahawa Panduan Pengguna EXILIM Connect mungkin tidak
tersedia dalam semua bahasa. Jika anda tidak menemui Panduan Pengguna
EXILIM Connect dalam bahasa ibunda anda, sila gunakan versi dalam bahasa
lain.
26
Mengawal Kamera dengan Telefon Pintar
Bersedia untuk Mewujudkan Sambungan antara Telefon
Pintar dan Kamera Anda
Memasang aplikasi Telefon Pintar EXILIM Connect pada telefon pintar anda akan
memungkinkan kawalan jauh kamera dari telefon pintar anda dan untuk menghantar
imej-imej yang dirakam dengan kamera ke telefon pintar anda. Cari aplikasi EXILIM
Connect pada Google Play ™ atau App Store dan pasangkan pada telefon pintar
anda.
Untuk mendapatkan maklumat mengenai versi OS (Android dan iOS) yang
disokong oleh aplikasi EXILIM Connect, lawati laman muat turun Google
Play atau App Store atau Laman Web Kamera Digital CASIO Rasmi (http://
www.exilim.com/).
. Jaminan operasi aplikasi
Tiada jaminan yang dibuat mengenai keupayaan untuk mengendalikan aplikasi
EXILIM Connect pada telefon pintar atau tablet tertentu.
• Fungsi aplikasi dan persekitaran pengendalian yang diperlukan tertakluk kepada
perubahan tanpa notis.
Memasang Aplikasi EXILIM Connect pada Telefon Pintar Anda
. Terminal Android
1.
Buka “Play Store” (Google Play).
2.
Dalam medan carian, taip “EXILIM Connect”.
3.
Pasang “EXILIM Connect”.
. iPhone (iOS)
1.
Buka “App Store”.
2.
Dalam medan carian, taip “EXILIM Connect”.
3.
Pasang “EXILIM Connect”.
27
Mengawal Kamera dengan Telefon Pintar
Mewujudkan Sambungan Wayarles buat Kali Pertama
Kali pertama anda mewujudkan sambungan wayarles antara kamera dan telefon
pintar, anda perlu menggunakan prosedur di bawah untuk mengkonfigurasi tetapan
sambungan wayarles. Operasi ini diperlukan untuk sambungan pertama sahaja.
. Telefon pintar yang menyokong Bluetooth Smart
Menyambung kamera kepada telefon pintar dengan teknologi wayarles Bluetooth
(berpasangan) membuatkan konfigurasi tetapan sambungan wayarles lebih mudah.
• Melaksanakan operasi ini secara automatik mengkonfigurasikan tetapan
sambungan LAN wayarles telefon pintar anda (halaman 30).
• Kamera anda boleh dipasangkan dengan telefon pintar tunggal pada satu masa.
• Sesetengah model telefon pintar mungkin tidak serasi dengan kamera ini.
• Jika anda mahu pasangkan semula kamera dengan telefon pintar yang telah
dipasangkan dengannya, nyahpasang ia dan kemudian pasangkan sekali lagi.
Memasangkan semula kamera dengan telefon pintar akan menyebabkan semua
imej yang belum selesai dihantar akan kekal tidak dihantar.
Operasi Kamera
1.
Pada kamera, tekan dan tahan [p] (Kuasa) selama lebih kurang dua
saat untuk mematikan kuasa.
2.
Pada kamera, tekan dan tahan [p] (Kuasa) selama sekurangkurangnya enam saat.
Lampu operasi kamera akan berkedip ambar.
Operasi Telefon Pintar
3.
Memulakan aplikasi “EXILIM Connect”.
4.
Ketik “Pairing”.
5.
Pada telefon pintar, ketik nama kamera yang anda mahu berpasangan.
Ini melengkapkan pemasangan kamera dan telefon pintar, dan mewujudkan
sambungan teknologi wayarles Bluetooth.
• Dalam kes terminal Android, tetapan sambungan LAN wayarles juga
dikonfigurasikan secara automatik. Dalam kes ini, terus ke langkah 9 dalam
prosedur ini. Jika skrin yang ditunjukkan dalam langkah 9 tidak dipaparkan,
gunakan tetapan Wi-Fi telefon pintar untuk memilih SSID yang terpapar pada
kamera dan wujudkan sambungan LAN wayarles antara kamera dan telefon
pintar.
• Dalam kes iPhone (iOS), anda perlu mengkonfigurasikan tetapan LAN
wayarles (pasa profil) selepas itu. Terus ke langkah 6 dalam prosedur ini.
28
Mengawal Kamera dengan Telefon Pintar
6.
Pada telefon pintar, ketik “Install”.
Ikut arahan yang muncul pada telefon pintar untuk memasang profil yang
diperlukan untuk persediaan LAN wayarles.
• Pada sesetengah model telefon pintar, skrin input kod laluan mungkin muncul.
Jika ini berlaku, masukkan kod laluan telefon pintar anda.
7.
Selepas pemasangan profil selesai, ketik “Done” pada telefon pintar.
8.
Pada skrin telefon pintar, ketik ikon “EXILIM Connect” .
Ini mewujudkan sambungan LAN wayarles antara kamera dan telefon pintar.
• Jika anda menggunakan iPhone (iOS) dan tidak terdapat sambungan LAN
wayarles antara kamera dan telefon pintar, gunakan tetapan Wi-Fi telefon
pintar untuk memilih SSID kamera untuk mewujudkan sambungan LAN antara
kamera dan telefon pintar.
9.
Pada telefon pintar, ketik “OK”.
10.
Ikut arahan yang muncul pada telefon pintar untuk melengkapkan
operasi pemasangan.
• “Hantaran Auto” (halaman 32) akan dihidupkan selepas anda mengkonfigurasi
tetapan sambungan wayarles pada kamera atau telefon pintar.
• Mematikan kamera juga menamatkan sambungan teknologi wayarles Bluetooth.
• Anda boleh mengkonfigurasikan tetapan Hantar Secara Auto lanjutan dengan
menggunakan pengawal kamera CASIO yang lain (tersedia secara berasingan).
Untuk maklumat lanjut, rujuk dokumentasi pengguna yang disertakan bersama
kamera lain.
29
Mengawal Kamera dengan Telefon Pintar
. Telefon pintar yang tidak menyokong Bluetooth Smart
Konfigurasikan tetapan sambungan LAN wayarles (input SSID kamera dan kata
laluan).
1.
Pada kamera, tekan dan tahan [p] (Kuasa) selama lebih kurang dua
saat untuk mematikan kuasa.
2.
Pada kamera, semasa menekan dan menahan [0] (Filem), tekan dan
tahan [p] (Kuasa) untuk kira-kira satu saat.
Lampu sambungan LAN wayarles kamera akan berkelip biru.
3.
Untuk tetapan Wi-Fi telefon pintar, masukkan SSID dan kata laluan
kamera untuk membuat sambungan LAN wayarles antara kamera dan
telefon pintar.
Apabila telefon pintar membuat sambungan LAN wayarles dengan kamera,
lampu sambungan LAN wayarles kamera menyala biru.
• Apa yang anda perlu lakukan untuk membuat sambungan LAN wayarles
bergantung kepada jenis telefon pintar yang anda gunakan. Untuk butiran
tentang cara membuat sambungan LAN wayarles, lihat dokumentasi
pengguna yang disertakan bersama telefon pintar anda.
• SSID (yang tidak boleh diubah) dan kata laluan (lalai asal) kamera ditunjukkan
di bawah.
SSID: Rujuk helaian “[Important] About the camera’s SSIDˮ yang disertakan
bersama kamera secara berasingan.
Kata laluan: 00000000
4.
Pada telefon pintar, mulakan “EXILIM Connect”.
. Apa yang perlu dilakukan jika anda tidak boleh mewujudkan
sambungan LAN wayarles antara kamera dan telefon pintar.
Masalah ini boleh berlaku apabila telefon pintar sudah bersambung secara tanpa
wayar ke salah satu rangkaian atau peranti di bawah. Pergi ke tetapan Wi-Fi telefon
pintar anda dan pilih SSID kamera ini.
– LAN wayarles rumah
– LAN tanpa wayar awam
– Peranti LAN tanpa wayar mudah alih
30
Mengawal Kamera dengan Telefon Pintar
Menggunakan Telefon Pintar sebagai Alat Kawalan Jauh
Kamera (Rakam dengan telefon)
Fungsi ini membolehkan anda merakam syot kilat atau filem dengan kamera secara
jauh menggunakan telefon pintar. Selain daripada merakam syot kilat dan filem, anda
juga boleh menggunakan telefon pintar untuk melakukan operasi zum dan lain-lain
serta untuk mengkonfigurasi tetapan kamera.
. Sambungan Teknologi Wayarles Bluetooth
1.
Membenarkan kamera untuk memasuki mod tidur (halaman 17).
Kamera akan memasuki mod tidur secara automatik jika anda tidak melakukan
apa-apa operasi selama kira-kira 30 saat selepas menghidupkannya. Mod tidur
ditunjukkan apabila lampu kamera operasi berkelip hijau secara perlahan.
2.
Pada telefon pintar, mulakan aplikasi “EXILIM Connect”.
3.
Pada telefon pintar, ketik “Remote Capture”.
4.
Gubah imej pada skrin telefon pintar semasa anda merakam.
Untuk mendapatkan maklumat tentang cara menggunakan “Rakam dengan telefon”,
rujuk manual EXILIM Connect (halaman 26).
. Tidak dapat Sambung dengan Teknologi Wayarles Bluetooth
1.
Pada kamera, tekan dan tahan [p] (Kuasa) selama lebih kurang dua
saat untuk mematikan kuasa.
2.
Pada kamera, semasa menekan dan menahan [0] (Filem), tekan dan
tahan [p] (Kuasa) untuk kira-kira satu saat.
Lampu sambungan LAN wayarles kamera akan berkelip biru.
3.
Untuk tetapan Wi-Fi telefon pintar, masukkan SSID dan kata laluan
kamera untuk membuat sambungan LAN wayarles antara kamera dan
telefon pintar.
SSID (yang tidak boleh diubah) dan kata laluan (lalai asal) kamera ditunjukkan di
bawah.
• SSID: Rujuk helaian “[Important] About the camera’s SSIDˮ yang disertakan
bersama kamera secara berasingan.
• Kata laluan: 00000000
4.
Pada telefon pintar, mulakan aplikasi “EXILIM Connect”.
5.
Gubah imej pada skrin telefon pintar semasa anda merakam.
Untuk mendapatkan maklumat tentang cara menggunakan “Rakam dengan telefon”,
rujuk manual EXILIM Connect (halaman 26).
31
Mengawal Kamera dengan Telefon Pintar
Melihat Syot Kilat dan Filem dalam Memori Kamera pada
Telefon Pintar (Lihat di telefon)
Anda boleh menggunakan prosedur dalam bahagian ini untuk melihat syot kilat yang
disimpan dalam memori kamera pada telefon pintar dan untuk menyalin syot kilat dan
filem ke telefon pintar. Untuk maklumat lanjut mengenai operasi itu, rujuk kepada
dokumentasi pengguna EXILIM Connect (halaman 26).
Imej yang Ditangkap dengan Kamera Dihantar ke Telefon
Pintar secara Automatik (Hantaran Auto)
Hantar Secara Automatik menghantar imej ke telefon pintar berpasangan semasa
kedua-dua merakam. Imej dihantar ke telefon pintar semasa kamera dalam mod
tidur. Jika tiada sambungan wayarles antara kamera dengan telefon pintar, ia akan
dihantar sebaik sahaja sambungan diwujudkan.
• Lampu sambungan LAN wayarles akan berkelip atau menyala semasa operasi
penghantaran imej sedang berlangsung. Lampu akan terpadam setelah operasi
penghantaran imej selesai.
• Hantaran Auto boleh digunakan hanya dengan telefon pintar yang menyokong
Bluetooth Smart. Kedua-dua sambungan Bluetooth dan LAN wayarles diperlukan
antara kamera dan telefon pintar untuk menghantar imej kamera secara automatik.
• Anda boleh guna aplikasi telefon pintar di bawah untuk melihat syot kilat selepas
menghantarnya.
– iPhone: Kamera Merakam
– Terminal Android: Galeri, Foto, atau aplikasi pelayar foto lain
• Anda boleh mengkonfigurasikan tetapan Hantar Secara Auto lanjutan dengan
menggunakan pengawal kamera CASIO yang lain (tersedia secara berasingan).
Untuk maklumat lanjut, rujuk dokumentasi pengguna yang disertakan bersama
kamera lain.
32
Mengawal Kamera dengan Telefon Pintar
Menyahpasang Kamera daripada Telefon Pintar
(Menyahpasang)
Untuk menggunakan kamera dengan telefon pintar berbeza, mula-mula nyahpasang
kamera dahulu daripada telefon pintar semasa dan padamkan maklumat pasangan
daripada kamera.
Untuk menyahpasang, tekan dan tahan butang [0] (Filem) dan butang pengatup
kamera, sambil anda tekan dan tahan butang [p] (Kuasa) untuk enam saat.
Menyahpasang selesai apabila lampu operasi kamera padam.
• Melakukan operasi di atas mengembalikan kata laluan LAN wayarles ke tetapan
lalai awalnya. Untuk maklumat tentang tetapan kata laluan lalai asal, lihat halaman
30.
• Apabila melakukan operasi menyahpasang, anda juga perlu untuk melaksanakan
langkah-langkah menyahpasang yang diperlukan pada telefon pintar. Untuk
maklumat lanjut, rujuk dokumentasi pengguna EXILIM Connect (halaman 26).
33
Mengawal Kamera dengan Telefon Pintar
Mengendalikan Kamera dengan Alat Kawalan Kamera
CASIO (Tersedia Secara Berasingan) yang Lain
Membuat sambungan antara kamera ini dan alat kawalan yang disertakan bersama
kamera CASIO (tersedia secara berasingan) yang lain membolehkan kamera
dikendalikan dan tetapan kamera dikonfigurasikan daripada alat kawalan. Bahagian
ini menerangkan cara membuat sambungan dengan alat kawalan. Untuk butiran
tentang pengendalian dan tetapan, rujuk dokumentasi pengguna yang disertakan
dengan kamera yang lain.
. Sambungan Wayarles dengan Alat Kawalan yang Disertakan
dengan Kamera CASIO Yang Tersedia Secara Berasingan
Kamera ini bersambung dengan alat kawalan
kamera CASIO (tersedia secara berasingan)
yang lain menggunakan teknologi wayarles
Bluetooth.
• Kamera anda mempunyai kefungsian komunikasi teknologi wayarles Bluetooth
terbina dalam. Elakkan mengendalikan kamera (termasuk fungsi kamera sahaja) di
dalam pesawat atau tempat di mana komunikasi wayarles adalah dilarang.
Mendaftar Kamera Ini pada Alat Kawalan
Kamera ini perlu didaftarkan pada alat kawalan untuk membuat sambungan antara
keduanya.
1.
Jika terdapat kad memori yang dimuatkan di dalam kamera,
keluarkannya (halaman 20).
2.
Semasa menekan dan menahan butang pengatup, tekan dan tahan [p]
(Kuasa) selama sekurang-kurangnya satu saat.
Ini akan menyebabkan lampu operasi kamera akan berkedip ambar.
3.
Sambil menekan dan menahan butang pengatup pengawal, tekan dan
tahan [p] (Kuasa) selama sekurang-kurangnya enam saat.
Ini akan menyebabkan lampu operasi alat kawalan untuk berkedip ambar untuk
menunjukkan bahawa pendaftaran kamera telah bermula.
34
Mengendalikan Kamera dengan Alat Kawalan
Kamera CASIO (Tersedia Secara Berasingan) yang
Percetakan
Perkhidmatan Cetak Profesional
Anda boleh membawa kad memori yang mengandungi imej
yang anda mahu cetak ke perkhidmatan cetak profesional dan
mencetaknya.
Percetakan pada Pencetak Rumah
Anda boleh menggunakan pencetak yang dilengkapkan
dengan slot kad memori untuk terus mencetak imej
daripada kad memori. Untuk butiran, lihat dokumen
pengguna yang disertakan bersama pencetak anda.
Percetakan dengan Komputer
Selepas memindahkan imej ke komputer anda, gunakan
perisian yang tersedia secara komersial untuk mencetak.
Percetakan dengan Komputer
Ada pelbagai cara berbeza untuk mencetak imej yang disimpan dalam komputer.
Bahagian ini menunjukkan satu contoh mencetak standard.
. Mencetak pada Komputer Windows
1.
Guna prosedur pada “Melihat dan Menyimpan Imej di Komputer”
(halaman 37) untuk menyimpan imej yang ingin dicetak, dan kemudian
memaparkan imej pada skrin komputer anda.
2.
Klik “Print” dan kemudian “Print”.
3.
Konfigurasi tetapan cetakan yang diingini dan kemudian klik “Print”.
. Mencetak pada Macintosh
1.
Guna prosedur pada “Menyambung Kamera pada Komputer Anda dan
Menyimpan Fail” (halaman 40) untuk menyimpan imej yang ingin
dicetak, dan kemudian memaparkan imej pada skrin Macintosh anda.
2.
Klik “File” dan kemudian “Print”.
3.
Konfigurasi tetapan cetakan dan kemudian klik “Print”.
Ini akan mencetak imej yang dipilih.
35
Percetakan
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Perkara yang anda boleh lakukan menggunakan komputer...
Anda boleh melakukan operasi yang diterangkan di bawah semasa kamera
bersambung dengan komputer.
Menyimpan imej
ke komputer dan
melihatnya di situ
• Menyimpan imej dan melihatnya secara
manual (sambungan USB) (halaman 37,
40).
Main semula dan
sunting filem
• Anda boleh main semula filem (halaman
39, 42).
• Untuk menyunting filem, gunakan perisian
yang tersedia secara komersial mengikut
keperluan.
Prosedur yang anda perlu lakukan adalah berlainan untuk Windows dan Macintosh.
• Pengguna Windows perlu merujuk pada “Menggunakan Kamera dengan
Komputer Windows” di halaman 36.
• Pengguna Macintosh perlu merujuk pada “Menggunakan Kamera dengan
Macintosh” di halaman 40.
Menggunakan Kamera dengan Komputer Windows
Apabila anda mahu
melakukan ini:
Versi Sistem
Pengendalian
Perisian yang Diperlukan
Menyimpan imej pada
komputer dan
melihatnya di situ
secara manual
Windows 10,
Windows 8.1,
Windows 7,
Windows Vista
Pemasangan tidak diperlukan.
Windows 10,
Windows 8.1,
Windows 7
Windows Media Player 12
Windows Vista
Perisian yang boleh memainkan fail filem
dengan sambungan nama fail MOV.
Anda mungkin perlu memuat turun
perisian di Web.
Mainkan filem
• Persekitaran sistem komputer yang disyorkan di atas tidak menjamin operasi yang
betul.
• Jenis komputer yang digunakan, tetapan tertentu dan perisian lain yang dipasang
boleh mengganggu operasi yang betul.
36
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Melihat dan Menyimpan Imej di Komputer
Anda boleh menyambungkan kamera ke komputer anda bagi melihat dan
menyimpan imej (fail syot kilat dan filem).
Jangan menggunakan komputer anda untuk mengubah suai, memadam,
mengalih atau menamakan semula sebarang fail imej yang berada dalam
memori terbina dalam kamera atau pada kad memorinya.
Perbuatan itu akan menyebabkan masalah pada data pengurusan imej kamera,
yang akan menjadikannya mustahil untuk memain semula imej pada kamera dan
boleh menukar kapasiti memori yang tinggal secara drastik. Apabila anda mahu
mengubah suai, memadam, mengalih atau menama semula imej, lakukannya
hanya pada imej yang disimpan pada komputer anda.
• Jangan menanggalkan kabel USB atau mengendalikan kamera semasa melihat
atau menyimpan imej. Perbuatan itu boleh merosakkan data.
• Anda juga boleh menggunakan slot kad komputer anda (jika ia memilikinya) atau
pembaca kad yang tersedia secara komersial untuk mencapai fail imej secara
terus dari kad memori komputer. Untuk butiran, lihat dokumen pengguna yang
disertakan bersama komputer anda.
. Untuk menyambungkan kamera ke komputer anda dan menyimpan
fail
1.
Pada kamera, tekan dan tahan
[p] (Kuasa) selama lebih
kurang dua saat untuk
mematikan kuasa. Seterusnya,
gunakan kabel USB mikro
yang disertakan bersama
kamera untuk menyambung
kamera pada port USB
komputer anda.
Port [USB]
USB
• Untuk butiran tentang
menyambungkan kamera dan
langkah berjaga-jaga apabila
menyambungkan, lihat halaman 14.
2.
Kabel USB Mikro
(disertakan bersama kamera)
Tekan [p] (Kuasa) untuk menghidupkan kamera.
Apabila anda menghidupkan kamera, semak untuk pastikan yang warna lampu
operasi kamera bertukar daripada merah kepada hijau atau ambar (halaman 15).
• Kali pertama anda menyambungkan kamera ke komputer menggunakan kabel
USB, mesej ralat mungkin muncul pada komputer anda. Jika ini berlaku,
tanggalkan dan kemudian sambungkan semula kabel USB itu.
37
Menggunakan Kamera dengan Komputer
3.
Pengguna Windows 10: Klik “Start” dan kemudian “Explorer”.
Seterusnya, dalam bar sisi, klik “PC”.
Pengguna Windows 8.1: Klik “Desktop” dan kemudian “Explorer”.
Pengguna Windows 7, Windows Vista: Klik “Start” dan kemudian
“Computer”.
4.
Dwiklik “Removable Disk”.
• Komputer anda mengenali kad memori yang dimuat dalam komputer (atau
memori terbina dalam jika tiada kad) sebagai cakera boleh alih.
5.
Klik kanan folder “DCIM”.
6.
Pada menu pintas yang muncul, klik “Copy”.
7.
Pengguna Windows 10, Windows 8.1: Klik “Documents”.
Pengguna Windows 7, Windows Vista: Klik “Start” dan kemudian
“Documents”.
• Jika anda sudah ada folder “DCIM” dalam “Documents”, langkah seterusnya
akan melaksanakan tulis ganti ke atasnya. Jika anda mahu menyimpan folder
“DCIM” sedia ada, anda perlu menukar namanya atau mengalihnya ke lokasi
berbeza sebelum melakukan langkah seterusnya.
8.
Pengguna Windows 10, Windows 8.1: Pada menu “Documents”, klik
“Home” dan kemudian “Paste”.
Pengguna Windows 7, Windows Vista: Pada menu “Documents”, klik
“Organize” atau “Edit”, dan kemudian “Paste”.
Ini akan menampal folder “DCIM” (dan semua fail imej yang terkandung di
dalamnya) ke dalam folder “Documents” anda. Anda kini mempunyai salinan fail
yang ada dalam memori kamera pada komputer anda.
• Selepas menyalin imej, anda disarankan agar klik kanan folder DCIM dan
mengubah namanya kepada nama yang lain.
9.
Setelah selesai menyalin imej, tanggalkan kamera daripada komputer
anda.
Selepas salinan atau dialog kemajuan bacaan pada skrin komputer menunjukkan
bahawa proses telah selesai, tutupkan imej yang terpapar dan putuskan
sambungan kabel USB.
38
Menggunakan Kamera dengan Komputer
. Untuk melihat imej yang anda salin pada komputer anda
1.
Dwiklik folder “DCIM” yang disalin untuk membukanya.
2.
Dwiklik folder yang mengandungi imej yang anda mahu lihat.
3.
Dwiklik fail imej yang anda mahu lihat.
• Untuk maklumat mengenai nama fail, lihat “Struktur Folder Memori” pada
halaman 44.
. Peringatan Main Semula Filem
• Untuk main semula filem, mula-mula simpannya ke komputer anda dan kemudian
dwiklik fail filem. Main semula filem yang baik mungkin tidak dapat dilakukan untuk
data yang dicapai melalui rangkaian, daripada kad memori dsb.
• Main semula filem yang baik mungkin tidak dapat dilakukan pada sesetengah
komputer. Jika anda mengalami masalah, cuba yang berikut.
– Berhentikan sebarang aplikasi lain yang anda jalankan dan berhentikan aplikasi
residen.
39
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Menggunakan Kamera dengan Macintosh
Apabila anda mahu
melakukan ini:
Versi Sistem
Pengendalian
Perisian yang Diperlukan
Menyimpan imej pada
Macintosh anda dan
melihatnya di situ secara
manual
OS X
Pemasangan tidak diperlukan.
Simpan imej pada Macintosh
anda secara automatik/Urus
imej
OS X
Gambar atau iPhoto, tergabung
dengan beberapa produk
Macintosh.
Mainkan filem
OS X 10.5 atau
lebih tinggi
QuickTime Player
(dipasang pada komputer)
• Persekitaran sistem komputer yang disyorkan di atas tidak menjamin operasi yang
betul.
• Pengendalian yang betul bergantung pada tahap prestasi komputer yang anda
gunakan.
Menyambung Kamera pada Komputer Anda dan Menyimpan
Fail
Jangan menggunakan komputer anda untuk mengubah suai, memadam,
mengalih atau menamakan semula sebarang fail imej yang berada dalam
memori terbina dalam kamera atau pada kad memorinya.
Perbuatan itu akan menyebabkan masalah pada data pengurusan imej kamera,
yang akan menjadikannya mustahil untuk memain semula imej pada kamera dan
boleh menukar kapasiti memori yang tinggal secara drastik. Apabila anda mahu
mengubah suai, memadam, mengalih atau menama semula imej, lakukannya
hanya pada imej yang disimpan pada komputer anda.
• Jangan menanggalkan kabel USB atau mengendalikan kamera semasa melihat
atau menyimpan imej. Perbuatan itu boleh merosakkan data.
• Kamera tidak menyokong operasi dengan Mac OS X 10.0 hingga 10.4. Operasi
disokong dengan Mac OS 10.5 hingga 10.11 (menggunakan pemacu USB
standard OS) sahaja.
• Anda juga boleh menggunakan slot kad komputer anda (jika ia memilikinya) atau
pembaca kad yang tersedia secara komersial untuk mencapai fail imej secara
terus dari kad memori komputer. Untuk butiran, lihat dokumen pengguna yang
disertakan bersama komputer anda.
40
Menggunakan Kamera dengan Komputer
. Untuk menyambungkan kamera ke komputer anda dan menyimpan
fail
1.
Pada kamera, tekan dan tahan
[p] (Kuasa) selama lebih
kurang dua saat untuk
mematikan kuasa. Seterusnya,
gunakan kabel USB mikro
yang disertakan bersama
kamera untuk menyambung
kamera pada port USB
komputer anda.
Port [USB]
USB
• Untuk butiran tentang
menyambungkan kamera dan
langkah berjaga-jaga apabila
menyambungkan, lihat halaman 14.
2.
Kabel USB Mikro
(disertakan bersama kamera)
Tekan [p] (Kuasa) untuk menghidupkan kamera.
Apabila anda menghidupkan kamera, semak untuk pastikan yang warna lampu
operasi kamera bertukar daripada merah kepada hijau atau ambar (halaman 15).
Dalam mod ini, Macintosh anda mengenali kad memori yang dimuat dalam
kamera (atau memori terbina dalam kamera jika ia tidak dimuatkan dengan kad
memori) sebagai pemacu. Rupa ikon pemacu bergantung pada versi Mac OS
yang anda gunakan.
• Kali pertama anda menyambungkan kamera ke Macintosh anda menggunakan
kabel USB, mesej ralat mungkin muncul pada komputer anda. Jika ini berlaku,
tanggalkan dan kemudian sambungkan semula kabel USB itu.
3.
Dwiklik ikon pemacu kamera.
4.
Seret folder “DCIM” ke folder yang anda mahu menyalinnya.
5.
Setelah operasi salin selesai, seret ikon pemacu ke Trash.
6.
Putuskan sambungan kamera daripada komputer.
Selepas salinan atau dialog kemajuan bacaan pada skrin komputer menunjukkan
bahawa proses telah selesai, tutupkan imej yang terpapar dan putuskan
sambungan kabel USB.
41
Menggunakan Kamera dengan Komputer
. Untuk melihat imej yang disalin
1.
Dwiklik ikon pemacu kamera.
2.
Dwiklik folder “DCIM” untuk membukanya.
3.
Dwiklik folder yang mengandungi imej yang anda mahu lihat.
4.
Dwiklik fail imej yang anda mahu lihat.
• Untuk maklumat mengenai nama fail, lihat “Struktur Folder Memori” pada
halaman 44.
. Peringatan Main Semula Filem
• Untuk main semula filem, mula-mula simpannya ke komputer anda dan kemudian
dwiklik fail filem. Main semula filem yang baik mungkin tidak dapat dilakukan untuk
data yang dicapai melalui rangkaian, daripada kad memori dsb.
• Main semula filem yang baik mungkin tidak dapat dilakukan pada sesetengah
model Macintosh. Jika anda mengalami masalah, cuba yang berikut.
– Matikan aplikasi lain yang sedang berjalan.
42
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Fail dan Folder
Kamera mencipta fail setiap kali anda merakam syot kilat, merakam filem atau
melakukan sebarang operasi lain yang menyimpan data. Fail dikumpulkan dengan
menyimpannya dalam folder. Setiap fail dan folder mempunyai nama uniknya sendiri.
• Untuk butiran cara folder disusun dalam memori, lihat “Struktur Folder Memori”
(halaman 44).
Nama dan Bilangan Maksimum Dibenarkan
Contoh
Setiap folder boleh mengandungi sehingga
9999 fail yang dinamakan CIMG0001 hingga
CIMG9999. Sambungan pada nama fail
bergantung pada jenis fail.
Fail nama ke-26:
Fail
CIM G 0026.JPG
Sambungan
Nombor siri (4 angka)
Folder
Folder dinamakan daripada 100CASIO ke
999CASIO.
Sehingga 900 folder boleh wujud dalam
memori.
Nama folder ke-100:
100CASIO
Nombor siri (3 angka)
• Anda boleh melihat nama folder dan fail pada komputer anda.
• Jumlah bilangan folder dan fail yang dibenarkan bergantung pada saiz dan kualiti
imej dan kapasiti kad memori yang digunakan untuk simpanan.
43
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Data Kad Memori
Kamera menyimpan imej yang anda tangkap mengikut Peraturan Reka Bentuk untuk
Sistem Fail Kamera (DCF).
. Mengenai DCF
Operasi berikut disokong untuk imej pematuhan DCF. Namun, ambil perhatian
bahawa CASIO tidak membuat jaminan prestasi mengenai operasi ini.
• Memindahkan imej pematuhan DCF kamera ini ke kamera pengilang lain dan
melihatnya.
• Mencetak imej pematuhan DCF kamera ini menggunakan pencetak pengilang lain.
• Memindahkan imej pematuhan DCF kamera lain ke kamera ini dan melihatnya.
. Struktur Folder Memori
100CASIO
CIMG0001.JPG
CIMG0002.MOV
Folder DCIM
Folder Rakaman
Fail Imej
Fail Filem
101CASIO
102CASIO
Folder Rakaman
Folder Rakaman
DCIM
EXILIM
HL_DATA *
MD2016
MD01010E.CMI
MD01010T.CMI
Merakam maklumat
MD2017
* Digunakan apabila mencipta Foto Sorotan atau Filem Sorotan. (Tetapan ini hanya
boleh diubah dengan menggunakan pengawal yang datang secara berasingan
dengan kamera CASIO.)
. Fail Imej yang Disokong
• Fail imej yang ditangkap dengan kamera ini
• Fail imej pematuhan DCF
Kamera ini mungkin tidak dapat memaparkan imej, walaupun ia pematuhan DCF.
Apabila memaparkan imej yang dirakam pada kamera lain, ia mungkin mengambil
masa yang lama untuk imej muncul pada skrin monitor kamera ini.
44
Menggunakan Kamera dengan Komputer
. Peringatan Pengendalian Memori Terbina Dalam dan Data Kad
Memori
• Setiap kali menyalin kandungan memori ke komputer anda, anda perlu menyalin
folder DCIM dan semua kandungannya. Cara yang baik untuk menjejaki beberapa
salinan folder DCIM ialah dengan menukar namanya kepada tarikh atau sesuatu
yang serupa setelah anda menyalinnya ke komputer anda. Namun jika nanti anda
memutuskan mengembalikan folder DCIM ke kamera, pastikan menukar namanya
kembali ke DCIM. Kamera direka untuk mengenali hanya fail akar dengan nama
DCIM. Ambil perhatian bahawa kamera juga tidak akan dapat mengenal folder
dalam folder DCIM melainkan jika ia mempunyai nama asalnya dulu ketika anda
menyalinnya dari kamera ke komputer anda.
• Folder dan fail mesti disimpan mengikut “Struktur Folder Memori” ditunjukkan di
halaman 44 untuk kamera mengenali mereka dengan betul.
45
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Lampiran
Peringatan Keselamatan
*BAHAYA
Simbol ini menandakan maklumat yang, jika diabaikan atau digunakan dengan salah,
mewujudkan bahaya kematian atau kecederaan diri yang serius.
*AMARAN
Penunjuk ini menetapkan perkara yang mempunyai risiko menyebabkan kematian
atau kecederaan serius jika produk digunakan dengan salah dengan mengabaikan
penunjuk ini.
*AWAS
Penunjuk ini menetapkan perkara yang mempunyai risiko menyebabkan kecederaan
dan kemungkinan berlakunya kerosakan fizikal hanya jika produk digunakan dengan
salah dengan mengabaikan penunjuk ini.
Contoh Simbol
!
Bulatan ini dengan garis merentasinya (-) bermaksud yang tindakan
ditunjukkan tidak boleh dilakukan. Petunjuk dalam atau berhampiran simbol
ini secara khususnya dilarang. (Contoh di sebelah kiri menunjukkan yang
penceraian dilarang.)
$
Titik hitam (0) bermaksud yang tindakan ditunjukkan mesti dilakukan.
Petunjuk dalam simbol ini ialah tindakan yang secara khususnya diarahkan
untuk dilakukan. (Contoh di sebelah kiri menunjukkan yang palam kuasa
mesti dicabut daripada soket elektrik.)
*BAHAYA
. Bateri Boleh Cas Semula Terbina Dalam
• Untuk mengecas bateri, hanya gunakan kaedah yang diterangkan
secara khusus dalam manual ini. Cubaan mengecas bateri dengan cara
yang tidak dibenarkan mewujudkan risiko pemanasan lampau bateri,
kebakaran dan letupan.
• Jangan dedahkan atau rendam bateri dalam air tawar atau air masin.
Perbuatan itu boleh merosakkan bateri dan menyebabkan prestasinya
merosot dan pengurangan hayat perkhidmatan.
• Bateri ini dibuat untuk kegunaan bersama Kamera Digital CASIO
sahaja. Penggunaan dengan peranti lain mewujudkan risiko kerosakan
bateri atau kemerosotan prestasi bateri dan pengurangan hayat
perkhidmatan.
46
+
%
+
Lampiran
*BAHAYA
• Kegagalan mematuhi peringatan berikut mewujudkan risiko pemanasan lampau
bateri, kebakaran dan letupan.
– Jangan menggunakan atau meninggalkan bateri berdekatan api
terbuka.
– Jangan mendedahkan bateri pada haba atau api.
– Pastikan bateri dihalakan dengan betul semasa mengecasnya.
– Jangan bawa atau simpan bateri bersama item yang boleh mengalirkan
elektrik (rantai, grafit pensel dsb.).
– Jangan menceraikan bateri, mencucuknya dengan jarum atau
mendedahkannya pada hentaman yang kuat (memukulnya dengan tukul,
memijaknya dsb.) dan jangan mengenakan pateri padanya. Jangan
meletakkan bateri dalam ketuhar gelombang mikro, penyahlembap, peranti
yang menjana tekanan tinggi dsb.
– Jangan tanggalkan pelekat luar dari bateri.
• Jangan gunakan atau tinggalkan bateri di bawah cahaya matahari,
dalam kenderaan yang diletakkan di bawah matahari atau di manamana kawasan lain yang terdedah pada suhu yang tinggi. Perbuatan itu
boleh merosakkan bateri dan menyebabkan prestasinya merosot dan
pengurangan hayat perkhidmatan. Juga, keadaan ini boleh menyebabkan bateri
mengembang sehingga anda mungkin tidak boleh mengeluarkannya.
• Cecair bateri boleh merosakkan mata anda. Jika cecair bateri termasuk
ke dalam mata anda, segera bilas mata anda dengan air paip bersih dan
kemudian hubungi pakar perubatan.
-
+
47
Lampiran
*AMARAN
. Asap, bau yang luar biasa, pemanasan lampau dan keluarbiasaan
lain
+
• Penggunaan berterusan kamera ketika ia mengeluarkan asap atau bau
pelik, atau semasa ia terlampau panas mewujudkan risiko kebakaran
dan kejutan elektrik. Segera lakukan langkah berikut apabila wujud
salah satu simptom di atas.
1. Matikan kamera.
* Jika kamera tidak boleh dimatikan atas sesuatu sebab, tekan butang
[RESET] (halaman 7).
2. Jika anda menggunakan penyesuai USB-AC untuk menghidupkan kamera,
cabut palam kuasa daripada soket kuasa.
3. Hubungi peruncit atau pusat perkhidmatan sah CASIO terdekat anda.
. Jauhkan Daripada Api
• Jangan mendedahkan kamera pada api, yang boleh menyebabkannya
meletup dan mewujudkan risiko kebakaran dan kecederaan pada diri
sendiri.
. Elakkan Penggunaan Semasa Bergerak
• Jangan menggunakan kamera untuk merakam atau memain kembali
imej semasa memandu atau semasa berjalan. Melihat monitor semasa
sedang bergerak mewujudkan risiko kemalangan serius.
-
. Penyesuai USB-AC
• Penyalahgunaan penyesuai USB-AC mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan
elektrik. Pastikan anda mematuhi langkah berjaga-jaga berikut.
– Hanya gunakan penyesuai USB-AC yang ditentukan.
– Jangan sekali-kali gunakan penyesuai USB-AC dengan peranti lain.
– Gunakan punca kuasa yang sepadan dengan bekalan kuasa yang
ditentukan untuk penyesuai USB-AC.
– Jangan sekali-kali pasang kord kuasa atau penyesuai USB-AC pada punca
kuasa yang dikongsi dengan peranti lain, atau ke dalam kord sambungan
berkongsi.
– Jangan letakkan penyesuai USB-AC berhampiran tungku atau peranti
pemanas lain.
• Penyalahgunaan penyesuai USB-AC boleh merosakkannya, mewujudkan risiko
kebakaran dan kejutan elektrik. Pastikan anda mematuhi langkah berjaga-jaga
berikut.
– Jangan letak objek berat di atas penyesuai USB-AC atau dipanaskan
secara langsung.
– Jangan ubah suai penyesuai USB-AC, membiarkannya rosak, atau
membengkokkannya secara paksa.
– Jangan belit atau tarik kord kuasa.
– Apabila digunakan, letakkan kord di tempat yang ia tidak akan mengganggu
laluan.
-
-
48
Lampiran
*AMARAN
• Jangan sentuh palam kuasa semasa tangan anda basah. Perbuatan itu
mewujudkan risiko kejutan elektrik.
• Jika kord kuasa atau palam kuasa rosak, hubungi peruncit atau pusat
perkhidmatan sah CASIO terdekat anda.
• Jangan gunakan penyesuai USB-AC di kawasan yang cecair* mungkin
tumpah di atasnya. Cecair mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan
elektrik.
"
+
-
• Jangan letakkan pasu bunga atau sebarang bekas cecair di atas
penyesuai USB-AC. Air mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik.
• Jangan sentuh kamera atau penyesuai USB-AC semasa ribut kilat.
%
1
* Cecair: Air, minuman sukan, air laut, urin haiwan atau haiwan peliharaan, dsb.
Jika kord kuasa disertakan bersama kamera anda
+
• Kord kuasa yang dibekalkan dengan kamera direka bentuk untuk
kegunaan di negara tempat kamera itu dibeli. Jika anda menggunakan
kamera di negara lain, pastikan anda menggunakan kord kuasa yang
mematuhi penarafan dan voltan bekalan kuasa negara itu. Penggunaan kord
kuasa yang tidak betul mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik.
• Sebelum keluar, pastikan anda mencabut penyesuai USB-AC daripada
punca kuasa dan letakkannya di tempat yang jauh daripada objek yang
digunakan oleh haiwan dan binatang peliharaan. Haiwan atau binatang
peliharaan yang menggigit kord kuasa boleh menyebabkannya terpintas,
membawa kepada risiko kebakaran.
+
. Air dan Benda Asing
%
• Air, cecair lain atau benda asing (terutamanya logam) yang termasuk ke
dalam kamera mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik.
Segera lakukan langkah berikut apabila wujud salah satu simptom di
atas. Perhatian lebih diperlukan apabila menggunakan kamera semasa hujan
atau salji, berhampiran laut atau jasad air lain, atau di dalam bilik air.
1. Matikan kamera.
* Jika kamera tidak boleh dimatikan atas sesuatu sebab, tekan butang
[RESET] (halaman 7).
2. Jika anda menggunakan penyesuai USB-AC untuk menghidupkan kamera,
cabut palam kuasa daripada soket kuasa.
3. Hubungi peruncit atau pusat perkhidmatan sah CASIO terdekat anda.
. Penceraian dan Pengubahsuaian
!
• Kecuali apabila membuang kamera, jangan cuba menceraikannya atau
mengubahsuaikannya dengan sebarang cara. Perbuatan itu
mewujudkan risiko kejutan elektrik, kecederaan terbakar dan
kecederaan diri lain. Pastikan semua pemeriksaan dalaman, penyelenggaraan
dan pembaikan dilakukan oleh peruncit anda atau pusat perkhidmatan sah
CASIO yang terdekat.
49
Lampiran
*AMARAN
. Terjatuh dan Layanan Kasar
-
• Penggunaan berterusan kamera setelah ia rosak akibat terjatuh atau
layanan kasar lain mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik.
Segera lakukan langkah berikut apabila wujud salah satu simptom di
atas.
1. Matikan kamera.
* Jika kamera tidak boleh dimatikan atas sesuatu sebab, tekan butang
[RESET] (halaman 7).
2. Jika anda menggunakan penyesuai USB-AC untuk menghidupkan kamera,
cabut palam kuasa daripada soket kuasa.
3. Hubungi peruncit atau pusat perkhidmatan sah CASIO terdekat anda.
. Kad Memori
• Kad memori adalah kecil dan mempunyai risiko ditelan secara tidak
sengaja oleh bayi dan kanak-kanak. Jauhkan kad memori daripada bayi
dan kanak-kanak. Jika kad memori ditelan secara tidak sengaja,
hubungi doktor dengan segera.
. Peringatan apabila Kamera Dihidupkan
• Jangan sentuh kamera untuk jangka masa yang lama ketika ia
dihidupkan. Kamera menjadi hangat apabila dihidupkan, dan sentuhan
jangka panjang mewujudkan risiko melecur suhu rendah.
. Gangguan dengan peranti digital lain
+
+
-
• Sekiranya anda perasan gangguan radio atau masalah lain pada peranti
lain berlaku kerana menggunakan produk ini, jangan guna fungsi
wayarles produk ini. Penggunaan fungsi wayarles menyebabkan risiko
gangguan radio dan operasi tidak normal peranti lain.
• Apabila berada dalam pesawat atau kemudahan perubatan, patuhi
arahan orang yang bertugas. Gelombang elektromagnet dan isyarat lain
yang dihasilkan oleh fungsi wayarles kamera boleh menyebabkan risiko
kemalangan.
• Jangan guna fungsi wayarles kamera apabila berdekatan peranti digital
berkejituan tinggi atau peranti digital yang menggunakan isyarat lemah.
Berbuat demikian boleh mengganggu operasi normal peranti digital dan
menyebabkan risiko kemalangan.
• Apabila menggunakan fungsi wayarles kamera, jauhkannya dari
individu yang memakai perentak jantung. Kemagnetan yang terhasil
daripada kamera mungkin menjejaskan perentak jantung dan peranti
perubatan lain. Sekiranya anda perasan sebarang ketaknormalan, serta-merta
jauhkan dari produk dan hubungi doktor.
• Dalam kereta api sesak atau sebarang lokasi sesak lain yang
berkemungkinan ada individu yang memakai perentak jantung, matikan
kamera. Gangguan radio yang terhasil kerana fungsi wayarles kamera
mungkin menjejaskan operasi perentak jantung.
+
+
+
50
Lampiran
*AWAS
. Penyesuai USB-AC
• Penyalahgunaan penyesuai USB-AC mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan
elektrik. Pastikan anda mematuhi langkah berjaga-jaga berikut.
– Jangan sekali-kali tutup penyesuai USB-AC atau kord kuasa dengan
seperai, selimut, atau penutup lain ketika ia sedang digunakan, dan
jangan gunakannya berhampiran dengan pemanas. Berbuat
demikian boleh mengganggu sinaran haba dan menyebabkan kawasan di
sekelilingnya menjadi panas.
– Jangan gunakan detergen apabila membersihkan kord kuasa, penyesuai
USB-AC, atau kabel USB (terutamanya palam dan bicu).
– Masukkan palam kuasa ke dalam outlet dinding setakat yang boleh.
– Cabut palam kuasa daripada outlet dinding sebelum meninggalkan
kamera tanpa pengawasan untuk tempoh yang lama, seperti apabila
pergi melancong, dsb.
– Sekurang-kurangnya setahun sekali, gunakan kain atau pembersih
hampagas untuk membersihkan sebarang habuk yang terkumpul pada
hujung palam kuasa dan dalam kawasan di sekitarnya.
– (Kord kuasa disertakan bersama kamera anda) Apabila menanggalkannya
dari punca kuasa dinding, jangan tarik pada kord kuasa. Pegang palam kuasa
dan tarik.
+
. Bateri Boleh Cas Semula Terbina Dalam
• Jika pengecasan bateri tidak berhenti dalam masa pengecasan yang
dinyatakan, berhenti mengecas dan hubungi pusat perkhidmatan sah
CASIO tempatan anda. Berterusan mengecas mewujudkan risiko
pemanasan lampau bateri, kebakaran dan letupan.
• Pastikan membaca dokumen pengguna yang disertakan bersama
kamera sebelum mengguna atau mengecas bateri.
• Simpan bateri di tempat yang tidak dapat dicapai oleh bayi dan kanakkanak. Apabila menggunakan bateri dengan kehadiran bayi dan kanakkanak, berjaga-jaga untuk memastikan yang mereka tidak
mengeluarkan bateri daripada kamera.
• Jangan tinggalkan bateri berdekatan kawasan yang mempunyai
binatang peliharaan. Binatang peliharaan yang menggigit bateri boleh
menyebabkan kemalangan yang diakibatkan oleh kebocoran bateri,
pemanasan terlampau, atau letupan.
• Jika cecair bateri terkena pakaian atau kulit anda, segera basuh dengan
air paip yang bersih. Sentuhan berpanjangan dengan cecair bateri boleh
menyebabkan kerengsaan kulit.
. Sambungan
• Jangan pasang sebarang peranti yang tidak ditetapkan untuk digunakan
bersama kamera ini kepada penyambung. Menyambungkan peranti
yang tidak ditetapkan mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan
elektrik.
51
+
+
+
+
Lampiran
*AWAS
. Lokasi Tidak Stabil
• Jangan letakkan kamera di permukaan yang tak stabil, di atas rak yang
tinggi dsb. Perbuatan itu boleh menyebabkan kamera terjatuh,
mewujudkan risiko kecederaan diri.
-
. Lokasi Yang Perlu Dielakkan
• Jangan tinggalkan kamera di mana-mana jenis lokasi berikut. Perbuatan itu
mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik.
– Kawasan yang mengalami kelembapan atau debu yang tinggi
– Kawasan penyediaan makanan atau lokasi lain yang ada asap
minyak
– Berdekatan pemanas, atas permaidani yang dipanaskan, di kawasan
terdedah pada cahaya matahari, dalam kenderaan tertutup yang diletakkan di
bawah matahari atau kawasan lain yang terdedah pada suhu yang sangat
tinggi
-
. Membuat Salinan Data Penting
• Sentiasa menyimpan salinan data penting dalam memori kamera
dengan memindahkannya ke komputer atau peranti simpanan lain.
Ambil perhatian bahawa data boleh terpadam jika kamera rosak, dibaiki
dsb.
52
+
Lampiran
Tahan Kejutan, Kalis Simbah, Kalis Habuk
Kamera ini direka untuk tahan kejutan, kalis air, dan kalis habuk seperti yang
diterangkan di bawah.
0 Tahan kejutan:
Lulus ujian berdasarkan standard*1 bebas CASIO yang dirumuskan menurut MILStandard 810F Method 516.5-Shock.*2
*1 Ujian jatuh dari ketinggian 1.7 meter ke atas papan lapis (lauan), 10 arah
(6 muka, 4 sudut)
*2 Walaupun kamera ini direka untuk menahan kesan impak yang mungkin
berlaku semasa penggunaan harian biasa, impak yang sangat kuat yang
disebabkan pengendalian yang sangat kasar seperti melempar atau jatuhkan
kamera dari tempat yang sangat tinggi akan menyebabkan kerosakan yang
serius. Biarpun kejatuhan tidak mengakibatkan kerosakan fungsi, ia mungkin
menyebabkan kesan calar dan kerosakan pada fizikal kamera.
0 Kalis simbah:
Kalis percikan bersamaan dengan IEC/JIS Kelas 8 (IPX8)*3 dan Kelas 6 (IPX6).
Membolehkan penggunaan berterusan semasa direndam dalam air dengan
kedalaman sehingga 1.5 meter selama 60 minit*4 dan perlindungan terhadap
semburan jet daripada semua arah.*5
*3 Menandakan penggunaan bawah permukaan air apabila terendam untuk
sesuatu tempoh dan pada tekanan yang ditetapkan oleh CASIO.
*4 Keadaan ujian ditakrifkan oleh CASIO.
*5 Penggunaan semasa perjalanan berkelajuan tinggi di atas air semasa sukan
bermotor, sambil menunggang kenderaan air peribadi, dll. tidak disokong.
0 Kalis habuk:
Sepadan dengan ciri kalis habuk IEC/JIS Perlindungan Kelas 6 (IP6X).
• Tahan kejutan, kalis air, dan kalis habuk produk ini adalah berdasarkan keputusan
ujian CASIO, dan tidak menjadi sebarang jaminan bahawa produk ini akan
berjalan, tidak akan rosak atau tidak akan berfungsi dalam keadaan tersebut.
. Langkah berjaga-jaga sebelum Penggunaan Di Bawah Permukaan
Air
Kamera ini boleh digunakan untuk merakam imej di bawah permukaan air sehingga
kedalaman 1.5 meter. Bagaimanapun, langkah-langkah berikut harus diberi perhatian
sebelum menggunakan kamera di bawah air.
• Apabila merakam dalam air atau di kawasan yang titisan air terdapat pada kamera,
lensa mungkin selepas itu semasa merakam atau apabila anda menggunakan
kamera untuk merakam imej. Ini boleh dielakkan dengan meletakkan kamera,
dengan penutup terbuka, ke dalam beg plastik bersama-sama dengan gel silika
boleh didapati secara komersial sebelum merakam. Ini akan mengeringkan
bahagian dalam kamera dan mengelakkan pengkabutan lensa.
53
Lampiran
• Periksa permukaan sentuhan penutup [CARD] dan gasket penutup [USB] untuk
kotoran, pasir dan apa jua benda asing. Bersihkan permukaan sentuhan dengan
mengelapnya dengan kain lembut, bersih dan kering. Ambil perhatian bahawa
sehelai rambut atau sebutir pasir boleh menyebabkan air masuk ke dalam kamera.
• Periksa penutup [CARD] dan gasket kalis simbah penutup [USB] bebas dari
rekahan, calar dan sebarang kerosakan lain.
• Tutup penutup [CARD] dan penutup [USB] dengan kemas.
• Jangan sekali-kali buka atau tutup penutup [CARD] atau penutup [USB] apabila
berada dekat dengan air atau di kawasan yang terdedah kepada angin laut. Juga
elakkan membuka atau menutup penutup dalam keadaan tangan anda basah.
Keadaan tersebut boleh menyebabkan pengkabutan lensa semasa rakaman.
• Kamera ini akan tenggelam jika terjatuh ke dalam air. Gunakan tali atau cara lain
untuk mengelak dari terjatuh.
• Ciri kalis simbah kamera ini melindunginya daripada air masin dan air tawar
sahaja. Perlindungan tidak diberikan terhadap mata air panas.
• Jangan sekali-kali tinggalkan kamera untuk tempoh yang lama di lokasi yang
terdedah kepada suhu terlalu rendah atau suhu terlalu tinggi melebihi 40°C .
Khususnya, elakkan dari meninggalkan kamera di kawasan yang terdedah kepada
cahaya matahari terik, di dalam kenderaan bermotor pada hari panas, dsb. Manamana keadaan ini boleh mengakibatkan kerosakan pada ciri kalis simbah.
• Komunikasi wayarles dengan teknologi LAN wayarles atau wayarles Bluetooth
tidak disokong di bawah permukaan air. Sambungan antara kamera yang berada
dalam air dan telefon pintar yang tidak tenggelam juga tidak disokong.
. Langkah berjaga-jaga semasa Penggunaan Di Bawah Permukaan
Air
• Kamera ini direka bentuk untuk penggunaan pada kedalaman tidak lebih daripada
1.5 meter dan pada suhu air dalam julat 0°C hingga 40°C .
• Jangan biarkan kamera berada dalam air lebih lama daripada 60 minit.
• Apabila merendam kamera berulang kali untuk penggunaan bawah air, biarkan
sekurang-kurangnya 15 minit berlalu antara rendaman.
• Jangan sesekali buka penutup [CARD] atau penutup [USB] semasa kamera
terendam dalam air.
• Jangan terjun ke dalam air semasa memegang kamera. Selain daripada itu,
jangan gunakan kamera dalam jeram, di bawah air terjun, atau dalam sebarang
keadaan air deras. Mendedahkan kamera kepada tekanan air kuat boleh
menyebabkan kebocoran dan malfungsi.
• Berhati-hati untuk tidak jatuhkan kamera ke dalam air atau membiarkannya
menyentuh permukaan air. Berbuat demikian boleh menyebabkan kebocoran.
. Langkah berjaga-jaga selepas Penggunaan Di Bawah Permukaan Air
• Sebelum membuka penutup [CARD] dan penutup [USB], gunakan kain bersih,
lembut dan kering untuk mengelap kamera supaya bebas daripada kelembapan
dan kotoran.
• Jika anda buka penutup [CARD] dan penutup [USB] ketika kamera masih basah,
pastikan untuk mengelap permukaan dalamnya supaya bebas daripada
kelembapan sebelum menutupnya. Membenarkan penutup kekal basah boleh
menyebabkan pengkabutan lensa semasa rakaman.
54
Lampiran
. Pembersihan selepas Penggunaan
Lakukan langkah-langkah berikut untuk membersihkan kamera selepas
menggunakannya di bawah air atau selepas ia menjadi kotor dengan pasir, kotoran,
atau selut. Ambil perhatian bahawa penutup [CARD] dan penutup [USB] perlu ditutup
dengan kemas apabila melakukan langkah-langkah ini.
1.
Rendam kamera dalam air tawar.
• Isikan baldi atau bekas lain dengan air paip atau air tawar
lain, dan rendam kamera selama lebih kurang 10 minit. Lap
habuk, kotoran, pasir, dan bahan lain daripada kamera
dengan lembut dengan jari anda.
• Jangan gosok permukaan lensa semasa dalam keadaan
yang kotor.
2.
Mengelap semua kelembapan.
• Gunakan kain lembut yang bersih dan kering untuk mengelap kering kamera.
Kelembapan mungkin kekal di atas penutup [CARD] dan penutup [USB],
walaupun selepas anda selesai mengelap kering kamera. Dengan penutupnya
terbuka, tinggalkan kamera di bawah teduhan di lokasi yang mempunyai
pengudaraan yang baik untuk kering sepenuhnya. Menutup penutup semasa
penutup tersebut masih basah boleh menyebabkan pengkabutan lensa
semasa rakaman.
• Suhu air yang digunakan untuk membersihkan kamera seharusnya tidak lebih dari
30°C. Jangan sekali-kali gunakan detergen, air panas, atau air yang mengalir
deras untuk membersihkan kamera. Berbuat demikian mengakibatkan risiko
kebocoran dan malfungsi.
• Jangan sekali-kali ayun kamera untuk mengeluarkan air, dan jangan sekali-kali
gunakan alat pengering atau haba kuat yang lain untuk mengeringkannya.
• Jangan sekali-kali letakkan kamera di dalam mesin basuh untuk
membersihkannya.
. Langkah berjaga-jaga selepas Penggunaan
• Jangan tinggalkan kamera di kawasan yang terdedah kepada kepanasan
melampau (40°C atau lebih) atau kesejukan melampau (kurang daripada –5°C).
Berbuat demikian boleh mengakibatkan kehilangan ciri kalis simbah.
• Jangan sekali-kali gunakan agen kimia bagi tujuan pembersihan, kalis karat, kalis
lembap, dsb. Berbuat demikian boleh menyebabkan kehilangan ciri kalis simbah.
• Gunakan air tawar untuk membersihkan kamera dalam masa 60 minit selepas
menggunakannya di bawah permukaan air. Kegagalan berbuat demikian boleh
mengakibatkan kemerosotan kemasan luaran dan ciri-ciri kalis simbah.
• Untuk mengekalkan ciri kalis simbah, penggantian gasket kamera disyorkan sekali
setahun. Ambil perhatian bahawa anda akan dikenakan caj untuk penggantian
gasket. Hubungi pusat perkhidmatan sah CASIO atau penjual asal anda untuk
penggantian gasket.
55
Lampiran
. Peringatan Lain
• Aksesori yang dibekalkan bersama kamera tidak kalis simbah.
• Mendedahkan kamera kepada impak keterlaluan boleh mengakibatkan kehilangan
ciri kalis simbah.
• Kelembapan pada kamera boleh membeku dalam persekitaran yang terlalu sejuk.
Ais yang tertinggal pada kamera boleh mengakibatkan malfungsi. Jangan biarkan
lembapan berada pada kamera dalam keadaan sejuk.
• Jika air masuk ke dalam kamera dan menyebabkan malfungsi disebabkan oleh
penggunaan yang tidak betul, CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak akan
bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan kepada komponen dalaman
(bateri, media rakaman, dsb.), kehilangan data yang dirakamkan, atau sebarang
perbelanjaan yang ditanggung untuk merakam imej yang hilang.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang
kemalangan yang mungkin berlaku apabila kamera digunakan di bawah
permukaan air.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak akan dipertanggungjawabkan terhadap
sebarang kerosakan atau sebarang kemalangan (kemalangan peribadi, dsb.) yang
berlaku semasa menggunakan kamera di dalam air.
56
Lampiran
Peringatan Semasa Penggunaan
. Peringatan Ralat Data
Kamera digital anda dihasilkan menggunakan komponen digital kepersisan. Manamana yang berikut mewujudkan risiko kerosakan data dalam memori kamera.
– Mengeluarkan kad memori semasa kamera sedang melakukan sesuatu operasi
– Mengeluarkan kad memori semasa lampu operasi menyala hijau selepas
mematikan kamera
– Menanggalkan kabel USB semasa komunikasi sedang berjalan
– Operasi tidak normal lain
. Persekitaran Pengendalian
• Keperluan Suhu Pengendalian: –5 hingga 40°C
• Kelembapan Pengendalian: 10 hingga 85% (tak pemeluwapan)
• Jangan letakkan kamera di mana-mana lokasi berikut.
– Di kawasan yang terdedah pada cahaya matahari, atau kelembapan, debu atau
pasir yang banyak
– Berdekatan peranti pemanas atau penyejuk, atau di kawasan lain yang terdedah
pada perubahan suhu atau kelembapan yang melampau
– Dalam kenderaan bermotor pada hari panas atau di kawasan yang mengalami
getaran yang kuat
. Pemeluwapan
• Perubahan suhu yang keterlaluan secara mendadak, seperti apa yang berlaku
semasa bergerak dari luar rumah pada hari yang sangat sejuk ke dalam bilik yang
panas, boleh menyebabkan titisan air yang dipanggil “kondensasi” terbentuk pada
permukaan dalaman dan luaran, menimbulkan risiko pincang tugas. Untuk
mencegah kondensasi daripada terbentuk, kedapkan kamera di dalam beg plastik
sebelum menukar lokasi. Biarkan beg terkedap untuk membolehkan udara di
dalamnya berubah secara semula jadi kepada suhu yang sama dengan udara di
lokasi baharu. Selepas itu, keluarkan kamera daripada beg dan biarkannya di
dalam persekitaran baharu selama beberapa jam.
• Membuka dan menutup penutup kamera di kawasan semasa berada dalam bilik
yang panas atau kawasan berkelembapan tinggi boleh menyebabkan udara panas
atau lembap memasuki kamera, dan mengaburkan lensa semasa merakam. Ini
boleh dielakkan dengan meletakkan kamera, dengan penutupnya terbuka,
bersama dengan gel silika yang tersedia secara komersil, ke dalam beg plastik
untuk mengeringkan bahagian dalaman kamera sebelum merakam.
. Lensa
• Jangan kenakan tekanan yang kuat semasa membersihkan permukaan lensa.
Perbuatan itu boleh mencalarkan permukaan lensa dan menyebabkan kerosakan.
• Kadang kala anda mungkin terlihat beberapa herotan pada jenis imej tertentu,
seperti bengkok sedikit di garisan yang sepatutnya lurus. Ini adalah kerana sifat
lensa tersebut dan tidak bermakna kamera telah rosak.
57
Lampiran
. Menjaga kamera anda
• Jangan sekali-kali menyentuh lensa menggunakan jari. Kesan jari, kotoran dan
benda asing lain pada lensa boleh mengganggu pengendalian kamera dengan
betul. Gunakan penghembus atau cara lain untuk memastikan lensa dan tetingkap
denyar bebas daripada kotoran dan debu dan lap perlahan-lahan dengan
menggunakan kain lembut yang kering.
• Untuk membersihkan kamera, lap kamera dengan kain lembut yang kering.
. Menutup penutup [CARD] atau penutup [USB] kamera
Apabila menutup penutup, tekan dengan ibu jari anda di
sebelah kiri dan kanan, dengan tekanan yang sama.
Menekan pada salah satu hujung dengan satu tangan
saja dapat membuat penutup tidak menutup sepenuhnya
dan membuat hujung lainnya berada di luar posisi.
Penutup [CARD] atau
penutup [USB]
. Langkah Berjaga-jaga Semasa Menggunakan Fungsi Wayarles
(LAN Wayarles, Teknologi Bluetooth Wayarles)
Pengendalian produk ini mungkin menjejaskan atau mungkin terjejas oleh peranti
berdekatan yang menggunakan fungsian wayarles.
Pintasan penghantaran radio
Gelombang radio yang digunakan untuk menghantar dan menerima data boleh
dipintas oleh pihak ketiga.
Akses tidak sah
CASIO COMPUTER CO., LTD. dalam apa cara pun tidak bertanggungjawab
sekiranya berlaku akses tidak sah dan/atau penggunaan titik akses produk ini jika
produk hilang atau dicuri.
Guna sebagai peranti wayarles
Gunakan fungsi wayarles produk ini hanya seperti yang diterangkan dalam manual
ini. Sebarang penggunaan lain adalah penggunaan yang salah, dan CASIO
COMPUTER CO., LTD. dalam apa cara pun tidak bertanggungjawab bagi sebarang
kerosakan yang berlaku kerana penggunaan yang salah.
Kemagnetan, cas elektrostatik, dan gangguan radio
Jangan guna produk ini berhampiran ketuhar gelombang mikro atau di tempat lain
yang menghasilkan kemagnetan, cas elektrostatik, atau gangguan radio. Penerimaan
gelombang radio mungkin terjejas dalam persekitaran tertentu.
Sila ambil perhatian juga bahawa peranti lain yang menggunakan jalur 2.4 GHz yang
sama seperti produk ini mungkin menyebabkan pengurangan kelajuan pemprosesan
dalam kedua-dua peranti.
Sambungan ke LAN awam
Produk ini tidak menyokong sambungan LAN wayarles dalam persekitaran LAN
wayarles awam.
58
Lampiran
Kawasan Penggunaan Sasaran
Kamera ini dibuat untuk kegunaan di negara atau kawasan yang disenaraikan di
laman web yang dipautkan di bawah.
http://world.casio.com/r-law/dc/
Walaupun anda berada di negara atau kawasan yang disenaraikan di laman web
yang dipautkan di atas dan walaupun model kamera anda sama seperti yang
diterangkan dalam manual ini, kamera anda mungkin tidak mematuhi undangundang radio dan undang-undang lain di kawasan atau negara anda sekiranya anda
membeli model yang dikeluarkan untuk negara atau kawasan lain melalui Internet,
dll. Dalam kes ini, terpulanglah kepada anda untuk menentukan sama ada kamera
anda boleh digunakan di negara atau kawasan anda tanpa menyalahi undangundang.
Penggunaan kamera ini di negara atau kawasan selain daripada tempat ia telah
dibeli pada asalnya membawa risiko pelanggaran undang-undang radio tempatan
dan undang-undang lain. Ambil perhatian bahawa CASIO COMPUTER CO., LTD.
tidak akan bertanggungjawab sekiranya berlaku pelanggaran tersebut.
. Peringatan Lain
• Kamera mungkin menjadi panas sedikit semasa digunakan. Ini adalah biasa dan
tidak menunjukkan kepincangan tugas.
• Julat maksimum untuk merakam gambar dengan butang pengatup pengawal
adalah kira-kira 10 meter. Julat maksimum untuk melihat imej pada skrin monitor
pengawal adalah kira-kira lima meter.
. Hak Cipta
Kecuali untuk kegunaan peribadi anda, penggunaan tanpa kebenaran imej syot kilat
atau filem yang haknya dimiliki orang lain, tanpa kebenaran pemilik yang sah, adalah
dilarang oleh undang-undang hak cipta. Dalam sesetengah kes, penggambaran
persembahan, pertunjukan, pameran awam dsb. mungkin dilarang sama sekali,
walaupun ia adalah untuk kegunaan peribadi anda. Tidak kira sama ada fail tersebut
dibeli oleh anda atau didapati secara percuma, menyiarkan pada laman web, laman
perkongsian fail atau mana-mana laman Internet lain atau mengedar fail kepada
pihak ketiga tanpa kebenaran pemilik hak cipta adalah dilarang sama sekali oleh
undang-undang hak cipta dan perjanjian antarabangsa. Sebagai contoh, memuat
naik atau mengedar imej Internet program TV, konsert langsung, video muzik dsb.
yang ditangkap atau direkod oleh anda mungkin melanggar hak orang lain. Ambil
perhatian bahawa CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak bertanggungjawab terhadap
penggunaan produk dalam sebarang cara yang melanggar hak cipta orang lain atau
mencabul undang-undang hak cipta.
Terma berikut, yang digunakan dalam manual ini, adalah cap dagangan berdaftar
atau cap dagangan pemilik mereka yang berkenaan.
59
Lampiran
Perhatikan bahawa cap dagang ™ dan cap dagang berdaftar ® tidak digunakan
dalam teks manual ini.
• Logo microSDXC adalah cap dagang SD-3C, LLC.
• Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, dan Windows 10 adalah
tanda dagang berdaftar atau tanda dagang Microsoft Corporation di Amerika dan
negara-negara yang lain.
• Macintosh, Mac OS, QuickTime, iPhoto dan iPhone ialah tanda dagangan Apple
Inc.
• Adobe dan Reader ialah sama ada tanda dagangan berdaftar atau tanda
dagangan Adobe Systems Incorporated di Amerika Syarikat dan/atau negara lain.
• Android dan Google Play ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar
Google Inc.
• App Store ialah tanda perkhidmatan Apple Inc.
• iOS ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Cisco Systems, Inc. dari
Amerika Syarikat.
• Wi-Fi adalah tanda dagangan berdaftar dari Wi-Fi Alliance.
• The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by
Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by CASIO COMPUTER CO., LTD.
is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective
owners.
Tanda perkataan dan logo Bluetooth® adalah tanda dagangan berdaftar yang
dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc. dan sebarang penggunaan tanda ini oleh CASIO
COMPUTER CO., LTD. adalah berlesen. Cop dagangan dan nama dagangan lain
adalah hak milik pemilik masing-masing.
• EXILIM dan EXILIM Connect ialah cap dagang atau cap dagang berdaftar CASIO
COMPUTER CO., LTD.
• Semua syarikat atau nama produk lain yang disebut di sini ialah cap dagang
berdaftar atau cap dagang syarikat mereka masing-masing.
Mana-mana dan semua penyalinan, pengedaran, dan pemindahan tanpa kebenaran
bagi tujuan komersial perisian yang disediakan oleh CASIO untuk produk ini adalah
dilarang.
60
Lampiran
. Buka Perisian Sumber
Produk ini termasuk perisian yang dilesenkan di bawah keadaan lesen di bawah.
OpenVG 1.1 Reference Implementation
Copyright (c) 2007 The Khronos Group Inc.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
copy of this software and /or associated documentation files
(the "Materials "), to deal in the Materials without restriction,
including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Materials,
and to permit persons to whom the Materials are furnished to do so,
subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included
in all copies or substantial portions of the Materials.
THE MATERIALS ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM,
DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE MATERIALS OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE MATERIALS.
bluedroid 5.0.0_r2
Copyright (c) 2014 The Android Open Source Project
Copyright (C) 1998-2014 Broadcom Corporation
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction,
61
Lampiran
and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by
the copyright owner that is granting the License.
"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all
other entities that control, are controlled by, or are under common
control with that entity. For the purposes of this definition,
"control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the
direction or management of such entity, whether by contract or
otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the
outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.
"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity
exercising permissions granted by this License.
"Source" form shall mean the preferred form for making modifications,
including but not limited to software source code, documentation
source, and configuration files.
"Object" form shall mean any form resulting from mechanical
transformation or translation of a Source form, including but
not limited to compiled object code, generated documentation,
and conversions to other media types.
"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or
Object form, made available under the License, as indicated by a
copyright notice that is included in or attached to the work
(an example is provided in the Appendix below).
"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object
form, that is based on (or derived from) the Work and for which the
editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications
represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes
of this License, Derivative Works shall not include works that remain
separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of,
the Work and Derivative Works thereof.
"Contribution" shall mean any work of authorship, including
the original version of the Work and any modifications or additions
to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally
submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner
or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of
the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted"
means any form of electronic, verbal, or written communication sent
to the Licensor or its representatives, including but not limited to
communication on electronic mailing lists, source code control systems,
and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the
Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but
excluding communication that is conspicuously marked or otherwise
designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."
62
Lampiran
"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity
on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and
subsequently incorporated within the Work.
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of
this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,
worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of,
publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the
Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of
this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,
worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
(except as stated in this section) patent license to make, have made,
use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work,
where such license applies only to those patent claims licensable
by such Contributor that are necessarily infringed by their
Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s)
with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You
institute patent litigation against any entity (including a
cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work
or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct
or contributory patent infringement, then any patent licenses
granted to You under this License for that Work shall terminate
as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the
Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without
modifications, and in Source or Object form, provided that You
meet the following conditions:
(a) You must give any other recipients of the Work or
Derivative Works a copy of this License; and
(b) You must cause any modified files to carry prominent notices
stating that You changed the files; and
(c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works
that You distribute, all copyright, patent, trademark, and
attribution notices from the Source form of the Work,
excluding those notices that do not pertain to any part of
the Derivative Works; and
(d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its
distribution, then any Derivative Works that You distribute must
include a readable copy of the attribution notices contained
within such NOTICE file, excluding those notices that do not
pertain to any part of the Derivative Works, in at least one
of the following places: within a NOTICE text file distributed
as part of the Derivative Works; within the Source form or
documentation, if provided along with the Derivative Works; or,
63
Lampiran
within a display generated by the Derivative Works, if and
wherever such third-party notices normally appear. The contents
of the NOTICE file are for informational purposes only and
do not modify the License. You may add Your own attribution
notices within Derivative Works that You distribute, alongside
or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided
that such additional attribution notices cannot be construed
as modifying the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications and
may provide additional or different license terms and conditions
for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or
for any such Derivative Works as a whole, provided Your use,
reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with
the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise,
any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work
by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of
this License, without any additional terms or conditions.
Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify
the terms of any separate license agreement you may have executed
with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade
names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor,
except as required for reasonable and customary use in describing the
origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or
agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each
Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or
implied, including, without limitation, any warranties or conditions
of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the
appropriateness of using or redistributing the Work and assume any
risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory,
whether in tort (including negligence), contract, or otherwise,
unless required by applicable law (such as deliberate and grossly
negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be
liable to You for damages, including any direct, indirect, special,
incidental, or consequential damages of any character arising as a
result of this License or out of the use or inability to use the
Work (including but not limited to damages for loss of goodwill,
work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all
other commercial damages or losses), even if such Contributor
has been advised of the possibility of such damages.
64
Lampiran
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing
the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer,
and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity,
or other liability obligations and/or rights consistent with this
License. However, in accepting such obligations, You may act only
on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf
of any other Contributor, and only if You agree to indemnify,
defend, and hold each Contributor harmless for any liability
incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason
of your accepting any such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
bluedroid 5.0.0_r2
Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. All rights reserved.
LICENSE TERMS
The redistribution and use of this software (with or without changes)
is allowed without the payment of fees or royalties provided that:
1. source code distributions include the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer;
2. binary distributions include the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in their documentation;
3. the name of the copyright holder is not used to endorse products
built using this software without specific written permission.
DISCLAIMER
This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties
in respect of its properties, including, but not limited to, correctness
and/or fitness for purpose.
libhardware 5.0.0_r2
Copyright (c) 2005-2014, The Android Open Source Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
65
Lampiran
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction,
and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by
the copyright owner that is granting the License.
"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all
other entities that control, are controlled by, or are under common
control with that entity. For the purposes of this definition,
"control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the
direction or management of such entity, whether by contract or
otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the
outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.
"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity
exercising permissions granted by this License.
"Source" form shall mean the preferred form for making modifications,
including but not limited to software source code, documentation
source, and configuration files.
"Object" form shall mean any form resulting from mechanical
transformation or translation of a Source form, including but
not limited to compiled object code, generated documentation,
and conversions to other media types.
"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or
Object form, made available under the License, as indicated by a
copyright notice that is included in or attached to the work
(an example is provided in the Appendix below).
"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object
form, that is based on (or derived from) the Work and for which the
editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications
represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes
of this License, Derivative Works shall not include works that remain
separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of,
the Work and Derivative Works thereof.
"Contribution" shall mean any work of authorship, including
the original version of the Work and any modifications or additions
66
Lampiran
to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally
submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner
or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of
the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted"
means any form of electronic, verbal, or written communication sent
to the Licensor or its representatives, including but not limited to
communication on electronic mailing lists, source code control systems,
and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the
Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but
excluding communication that is conspicuously marked or otherwise
designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."
"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity
on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and
subsequently incorporated within the Work.
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of
this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,
worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of,
publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the
Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of
this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,
worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
(except as stated in this section) patent license to make, have made,
use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work,
where such license applies only to those patent claims licensable
by such Contributor that are necessarily infringed by their
Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s)
with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You
institute patent litigation against any entity (including a
cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work
or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct
or contributory patent infringement, then any patent licenses
granted to You under this License for that Work shall terminate
as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the
Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without
modifications, and in Source or Object form, provided that You
meet the following conditions:
(a) You must give any other recipients of the Work or
Derivative Works a copy of this License; and
(b) You must cause any modified files to carry prominent notices
stating that You changed the files; and
(c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works
that You distribute, all copyright, patent, trademark, and
67
Lampiran
attribution notices from the Source form of the Work,
excluding those notices that do not pertain to any part of
the Derivative Works; and
(d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its
distribution, then any Derivative Works that You distribute must
include a readable copy of the attribution notices contained
within such NOTICE file, excluding those notices that do not
pertain to any part of the Derivative Works, in at least one
of the following places: within a NOTICE text file distributed
as part of the Derivative Works; within the Source form or
documentation, if provided along with the Derivative Works; or,
within a display generated by the Derivative Works, if and
wherever such third-party notices normally appear. The contents
of the NOTICE file are for informational purposes only and
do not modify the License. You may add Your own attribution
notices within Derivative Works that You distribute, alongside
or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided
that such additional attribution notices cannot be construed
as modifying the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications and
may provide additional or different license terms and conditions
for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or
for any such Derivative Works as a whole, provided Your use,
reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with
the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise,
any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work
by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of
this License, without any additional terms or conditions.
Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify
the terms of any separate license agreement you may have executed
with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade
names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor,
except as required for reasonable and customary use in describing the
origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or
agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each
Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or
implied, including, without limitation, any warranties or conditions
of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the
appropriateness of using or redistributing the Work and assume any
risks associated with Your exercise of permissions under this License.
68
Lampiran
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory,
whether in tort (including negligence), contract, or otherwise,
unless required by applicable law (such as deliberate and grossly
negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be
liable to You for damages, including any direct, indirect, special,
incidental, or consequential damages of any character arising as a
result of this License or out of the use or inability to use the
Work (including but not limited to damages for loss of goodwill,
work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all
other commercial damages or losses), even if such Contributor
has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing
the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer,
and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity,
or other liability obligations and/or rights consistent with this
License. However, in accepting such obligations, You may act only
on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf
of any other Contributor, and only if You agree to indemnify,
defend, and hold each Contributor harmless for any liability
incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason
of your accepting any such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
69
Lampiran
Bekalan Kuasa
Mengecas
. Jika lampu operasi kamera mula berkelip merah...
Jika lampu operasi mula berkelip merah ketika pengecasan, ia bermakna
pengecasan lebih lanjut tidak boleh dilakukan kerana satu daripada sebab di bawah.
Lakukan tindakan seperti yang diterangkan di bawah untuk membetulkan masalah
tersebut dan kemudian cuba mengecas semula.
Suhu sekitar atau suhu bateri tinggi atau rendah daripada paras normal
Tanggalkan kabel USB dari kamera dan tunggu seketika sehingga kamera dalam
julat suhu 15°C hingga 35°C dan cuba cas sekali lagi.
Pemasa keselamatan diaktifkan
Bateri yang sudah lama tidak digunakan, beberapa jenis komputer, dan keadaan
sambungan boleh menyebabkan pengecasan mengambil masa yang lebih lama dari
biasa. Jika pengecasan mengambil masa lebih kurang lima jam, pemasa
keselamatan akan menghentikannya secara automatik, walaupun bateri tidak dicas
sepenuhnya. Jika bateri sudah lama tidak digunakan, pengecasan mungkin berhenti
secara automatik selepas hanya sekitar 60 minit.
1) Menggunakan bateri yang sudah lama tidak digunakan.
Putuskan sambungan dan kemudian sambung semula kabel USB untuk
meneruskan pengecasan.
2) Bekalan kuasa yang tidak cukup apabila disambungkan ke komputer
Kamera hanya boleh dicas melalui port USB standard USB 2.0. Sambung terus ke
port USB yang membekalkan arus 500 mA.
Untuk butiran mengenai kapasiti bekalan kuasa port USB komputer, hubungi
pengilang komputer itu. Walaupun membuka sambungan dan menyambung semula
kabel USB akan meneruskan pengecasan, anda mungkin perlu melakukannya
berulang kali jika kapasiti bekalan kuasa komputer rendah.
Jika masalah berterusan selepas anda melakukan langkah di atas atau jika bateri
gagal dicas selepas 5 jam, ini mungkin bermakna bateri rosak. Hubungi pusat
perkhidmatan sah CASIO terdekat anda.
70
Lampiran
Peringatan Bateri
. Peringatan semasa Penggunaan
• Pengendalian yang diberikan oleh bateri dalam keadaan sejuk selalunya adalah
kurang daripada pengendalian pada suhu biasa. Ini adalah kerana sifat bateri itu
sendiri, bukannya kamera.
• Cas bateri di kawasan yang bersuhu dalam julat 15°C hingga 35°C. Di luar julat
suhu ini pengecasan boleh mengambil masa yang lama dari biasa ataupun gagal.
. Peringatan Simpanan
• Menyimpan bateri untuk masa yang lama semasa ia dicas boleh menyebabkan
kemerosotan sifat bateri. Jika anda tidak bercadang menggunakan bateri untuk
jangka masa tertentu, gunakan bateri sepenuhnya sebelum menyimpannya.
• Untuk menggelakkan nyahcas berlebihan bateri yang tidak digunakan, cas bateri
sepenuhnya dan kemudian masukkannya dalam kamera, dan gunakan bateri
sepenuhnya kira-kira sekali setiap enam bulan.
Menggunakan Kamera di Negara lain
. Peringatan semasa Penggunaan
• Penyesuai USB-AC yang disertakan direka untuk pengendalian dengan sebarang
bekalan kuasa dalam julat 100 V hingga 240 V AC, 50/60 Hz. Namun, ambil
perhatian bahawa bentuk palam kuasa bergantung pada setiap negara atau
kawasan geografi. Sebelum membawa bersama kamera dan penyesuai USB-AC
ketika berjalan, periksa dengan agen pelancongan mengenai keperluan bekalan
kuasa di destinasi anda.
• Jangan menghubungkan penyesuai USB-AC pada bekalan kuasa melalui penukar
voltan atau peranti serupa. Perbuatan itu boleh menyebabkan kerosakan.
71
Lampiran
Membuang Kamera
Apabila membuang kamera, pastikan bateri ion litium terbina dalam ditanggalkan
terlebih dahulu dan hantarkannya untuk dikitar semula.
• Bateri kamera ini terbina dalam dan tidak boleh digantikan oleh anda. Hubungi
penjual anda atau pusat perkhidmatan sah CASIO untuk menggantikan bateri itu.
• Pastikan kamera dimatikan sebelum menanggalkan bateri.
• Bahagian tepi penutup belakang adalah tajam. Berhati-hati untuk tidak
mencederakan jari anda semasa menanggalkannya.
• Apabila menanggalkan skru, gunakan pemutar skru tip Phillips yang persis.
1.
Tanggalkan keempat-empat skru yang mengunci
bahagian belakang kamera.
2.
Tanggalkan penutup belakang.
3.
Cangkukkan hujung jari anda pada lokasi
yang ditunjukkan dalam ilustrasi dan
keluarkan bateri.
. Peringatan Pengendalian Bateri Boleh Cas Semula Lama
• Tebat terminal positif dan negatif dengan pita dsb.
• Jangan tanggalkan pembalut bateri.
• Jangan ceraikan bateri.
72
Lampiran
Menggunakan Kad Memori
Lihat halaman 19 untuk maklumat mengenai kad memori yang disokong dan cara
memuat kad memori.
. Menggunakan Kad Memori
• Jika kad memori mula bertindak tidak normal semasa main semula imej, anda
boleh mengembalikan pengendalian biasa dengan memformatnya semula
(halaman 21). Namun, anda disarankan supaya sentiasa membawa beberapa kad
memori semasa menggunakan kamera jauh dari rumah atau pejabat.
• Apabila anda merekod data dan memadam data dalam kad memori beberapa kali,
ia kehilangan keupayaannya untuk menyimpan data. Oleh kerana itu,
pemformatan semula kad memori secara berkala amat disarankan.
• Cas elektrostatik, hingar elektrik dan fenomena lain boleh menyebabkan
kerosakan atau kehilangan data. Pastikan anda sentiasa menyimpan data penting
pada media lain (CD-R, CD-RW, cakera keras dsb.).
. Peringatan Pengendalian Kad Memori
Sesetengah jenis kad memori boleh melambatkan kelajuan pemprosesan. Di mana
mungkin gunakan kad memori Ultra High-Speed Type. Namun ambil perhatian
bahawa bukan semua operasi boleh dijamin walaupun kad memori Ultra High-Speed
Type digunakan. Tetapan kualiti filem tertentu mungkin mengakibatkan masa yang
lama digunakan untuk merakam data, di mana ini boleh menyebabkan pecahan pada
imej dan/atau audio semasa main semula.
73
Lampiran
Set Semula Tetapan Lalai Awal
Jadual dalam bahagian ini menunjukkan tetapan lalai awal yang dikembalikan
apabila operasi set semula dilakukan dengan menggunakan aplikasi EXILIM Connect
atau pengawal yang datang dengan kamera CASIO yang tersedia secara
berasingan.
• Sengkang (–) menunjukkan item yang tetapannya tidak diset semula atau item
yang tiada tetapan set semula.
• Beberapa item menu mungkin tidak tersedia, bergantung pada mod rakaman yang
digunakan.
. Menu RKM
Mekap*
Tona Kulit: 0 (Mati)
Kulit Licin:
0 (Mati)
Filem
Antigoncang
Standard
Saiz Imej
12M
Kualiti Filem
FHD(30p)
Kecerahan*
0.0
ISO*
Auto
Fokus*
AF
Pemotongan
Hingar Angin*
Mati
Imbangan Putih* WB Auto
Tetapan lalai bergantung pada negara atau rantau geografi.
. Menu Sediakan
Kunci
Putaran*
Mati
Bunyi
Kamera
Laras
–
74
Lampiran
. Tetapan wayarles
Hantaran Auto
Mati
Tetapan
Hantaran Fail
Auto*
T Sahaja
Saiz Semula
Apabila
Menghantar*
3M
Kata laluan
WLAN
–
Putuskan yang
Berpasangan*
–
* Tetapan ini hanya boleh diubah dengan menggunakan pengawal lain (yang datang
secara berasingan) dengan kamera CASIO. Untuk maklumat lanjut, rujuk
dokumentasi pengguna yang disertakan bersama kamera lain.
75
Lampiran
Apabila mengalami masalah...
Pencarisilapan
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Bekalan Kuasa
Kuasa tidak hidup.
1)Bateri kamera baru tidak dicas. Cas bateri kamera sebelum
menggunakan kamera.
2)Bateri kamera mungkin telah habis. Caskan bateri (halaman
12). Jika ini tidak menyelesaikan masalah, hubungi penjual
anda atau pusat perkhidmatan sah CASIO.
Kamera terpadam
secara tiba-tiba.
1)Bateri mungkin telah mati. Caskan bateri (halaman 12).
2)Fungsi perlindungan kamera mungkin telah diaktifkan
kerana suhu kamera terlalu tinggi. Matikan kamera dan
tunggu sehingga ia sejuk sebelum mencuba untuk
menggunakannya semula.
3)Jika, selepas anda menghidupkan kuasa, lampu operasi
berkelip merah dan kuasa dimatikan, ini mungkin bermakna
ralat lensa atau ralat lain telah berlaku. Periksa untuk
memastikan bateri dicas dan cuba hidupkan kuasa lagi
beberapa kali. Jika kuasa masih tidak boleh dihidupkan,
hubungi penjual anda atau pusat perkhidmatan sah CASIO.
Kuasa tidak dapat
dimatikan. Tiada
apa-apa yang
berlaku apabila
butang ditekan.
Gunakan objek nipis untuk menekan butang [RESET]
(halaman 7) yang berhampiran dengan slot kad memori
kamera dan untuk mematikan kamera dan kemudian
menghidupkan kamera sekali lagi.
Mengecas
Lampu operasi tidak 1)Tanggalkan kabel USB daripada kamera dan kemudian
bercahaya merah
sambungkannya semula.
dan bateri tidak
2)Pastikan kamera dimatikan apabila anda menyambungkan
akan dicas.
kabel USB. Pengecasan tidak akan bermula jika anda
menyambung kabel USB semasa kuasa dihidupkan.
Rakaman Imej
Imej tidak dirakam
apabila butang
pengatup ditekan.
Jika mesej muncul “Memori Penuh” pada pengawal yang
datang dengan kamera CASIO yang lain (tersedia secara
berasingan), pindahkan imej ke komputer anda dan kemudian
memadam imej yang anda tidak perlukan lagi atau
menggunakan kad memori yang berbeza.
Imej tidak terfokus
dengan betul.
1)Jika lensa kotor, bersihkannya.
2)Anda mungkin menggerakkan kamera semasa
penggambaran. Apabila merakam, letakkan kamera di atas
meja atau permukaan stabil lain, atau cari cara untuk
memastikan kamera tidak bergerak.
76
Lampiran
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Terdapat hingar
digital pada imej.
Kepekaan mungkin telah meningkat secara automatik untuk
subjek gelap, yang meningkatkan kemungkinan hingar digital.
Gunakan lampu atau cara lain untuk menerangi subjek.
Imej yang direkod
tidak disimpan.
Kuasa kamera mungkin telah dimatikan sebelum operasi
simpan selesai, yang akan menyebabkan imej tidak disimpan.
Walaupun terdapat
pencahayaan yang
terang, muka orang
dalam imej nampak
gelap.
Cahaya yang cukup tidak sampai kepada subjek.
Subjek terlalu gelap
semasa
penggambaran imej
di tepi pantai atau
kawasan ski.
Cahaya matahari yang dipantul oleh air, pasir atau salji boleh
menyebabkan kurang dedahan imej.
Imej tidak tepat
fokus semasa
rakaman filem.
1)Pemfokusan mungkin tidak boleh dilakukan kerana subjek
berada di luar jarak fokus. Tangkap gambar dalam jarak
yang dibenarkan.
2)Lensa mungkin kotor. Bersihkan lensa (halaman 57).
3)Fokus ditetapkan semasa rakaman filem, jadi imej boleh
menjadi tidak terfokus jika terdapat perubahan besar pada
jarak antara kamera dan subjek semasa rakaman.
Sambungan Wayarles
Saya tidak boleh
mewujudkan
sambungan
wayarles.
Sambungan LAN
wayarles terputus.
1)Kamera tidak dapat menyambung ke telefon pintar jika
terlalu jauh antara satu sama lain.
2)Telefon pintar mungkin disambungkan ke peranti wayarles
lain. Periksa tetapan Wi-Fi telefon pintar dan sahkan bahawa
kamera dipilih untuk sambungan LAN wayarles (halaman
30).
3)Sambungan mungkin hilang disebabkan oleh gangguan
yang berpunca daripada ketuhar gelombang mikro, telefon
tanpa kord atau peranti wayarles lainyang berdekatan.
Alihkan kamera jauh daripada peranti yang menyebabkan
masalah itu.
Saya terlupa kata
laluan saya.
Sambil menekan butang [0] (Filem) dan pengatup pada
kamera, tekan dan tahan [p] (Kuasa) selama lebih dari 6 saat.
Lampu operasi kamera akan terpadam dan kemudian kata
laluan akan dikembalikan ke tetapan lalai yang asal. Sila
maklum bahawa mengasalkan kata laluan menyahpasangkan
kamera dan telefon pintar, justeru anda perlu
memasangkannya semula. Untuk maklumat tentang tetapan
kata laluan lalai asal, lihat halaman 30.
77
Lampiran
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Lain-lain
Imej tidak boleh
dipindahkan melalui
sambungan USB.
1)Kabel USB mungkin tidak bersambung dengan betul pada
kamera. Periksa semua sambungan.
2)Jika kamera tidak dihidupkan, hidupkannya.
3)Komputer anda mungkin tidak dapat mengenali kamera jika
anda menyambung melalui hab USB. Sentiasa bersambung
terus dengan port USB komputer.
Butang tidak
bertindak balas
sejurus kuasa
dihidupkan.
Dengan kad memori berkapasiti besar terdapat sedikit
kelewatan setelah kuasa dihidupkan sebelum butang memberi
tindak balas.
78
Lampiran
Bilangan Syot Kilat/Masa Rakaman Filem
Syot Kilat
Saiz Imej (Piksel)
Memori Terbina
Dalam*1 Kapasiti
Rakaman
Anggaran Saiz
Fail
microSD
Kad Memori*2
Kapasiti Rakaman
12 M (4000x3000)
4.13 MB
7
2286
5 M (2560x1920)*3
2.99 MB
14
4283
Filem
Saiz Imej/
Piksel (Audio)
Anggaran Kadar
Data (Kadar
Bingkai)
FHD(30p)
1920x1080
(Monaural)
14.2 Megabit/saat
(30 bingkai/saat)
STD*3
640x480
(Monaural)
3.8 Megabit/saat
(30 bingkai/saat)
HS240*3
512x384
(Tiada audio)
40.0 Megabit/saat
(240 bingkai/saat)
Saiz Fail
Maksimum
29 minit atau
4 GB
79
Memori Terbina
Dalam*1
Kapasiti
Rakaman
Masa Rakaman
Maksimum
Saiz Fail
dengan Kad
Filem 1 minit
Memori
microSD*2
26 saat
*4
2 jam
14 minit
106.5 MB
1 minit
40 saat
8 jam
33 minit
29.3 MB
9 saat
48 minit
300.0 MB
Lampiran
*1 Kapasiti memori terbina dalam selepas diformat (Kira-kira 49.9 MB)
*2 Apabila menggunakan kad memori microSDHC 16 GB (SanDisk Corporation).
Bilangan imej dan nilai masa rakaman bergantung pada jenis kad memori yang anda
gunakan.
*3 Untuk mengkonfigurasikan tetapan ini, anda perlu memastikan aplikasi telefon pintar
EXILIM Connect terpasang pada telefon pintar anda.
*4 Kadar pemindahan data memori terbina dalam adalah tidak mencukupi untuk filem
FHD(30p). Di mana yang mungkin gunakan kad memori Jenis Berkelajuan Tinggi Ultra
(halaman 19, 22).
• Nilai kapasiti syot kilat dan rakaman filem adalah anggaran dan bertujuan untuk rujukan
sahaja. Kapasiti sebenar bergantung pada kandungan imej.
• Nilai saiz fail dan kadar data adalah anggaran dan bertujuan untuk rujukan sahaja. Nilai
sebenar bergantung pada jenis imej yang ditangkap.
• Apabila menggunakan kad memori dengan kapasiti berbeza, kira bilangan imej sebagai
peratusan daripada 16 GB.
• Masa yang diambil untuk memainkan semula filem berkelajuan tinggi berbeza dari masa
yang diambil untuk merakamnya. Contohnya, jika anda merakam filem berkelajuan tinggi
selama 10 saat, ia akan mengambil masa 80 saat untuk memainkannya semula.
80
Lampiran
Spesifikasi
Format Fail
Syot kilat:
JPEG (Exif Versi 2.3; standard DCF 2.0)
Filem:
Format MOV, standard H.264/AVC, IMA-ADPCM (satu audio)
Media Rakaman
Memori Terbina Dlm (Kaw Smpn Imej: 49.9 MB*)
microSD/microSDHC/microSDXC
* Kapasiti memori terbina dalam selepas diformat
Saiz Imej Dirakam*1
Syot kilat:
12 M (4000x3000), 5 M (2560x1920)
Filem:
FHD(30p) (1920x1080 30 fps), STD (640x480 30 fps),
HS240 (512x384 240 fps)
Piksel Berkesan
10.2 Megapiksel
Elemen Pengimejan
Saiz: 1/2.3-inci CMOS (cahaya belakang)
Jumlah Piksel: 12.76 Megapiksel
Jarak Lensa/Fokus
F2.8 f = 2.87 mm
(sama dengan 16 mm dalam format 35 mm)
Zum*1
Sehingga 4.0X apabila zum Digital digunakan
Memfokus
Fokus Auto Pengecaman Kontras
• Mod Fokus:
Fokus Auto, Fokus Sorot
• Kawasan AF*2: Pintar, Multi
Anggaran Jarak
Fokus*1 (Syot Kilat)
(Dari Permukaan
Lensa)
Fokus Auto: 10 sm hingga 9
Fokus Sorot : 55 sm hingga 9
Fungsi komunikasi
Bluetooth:
• Standard komunikasi:
Bluetooth ver2.1+EDR
Kelas output: Kelas 2
Bluetooth Smart
Wi-Fi:
• Standard: IEEE 802.11b/g/n
• Julat kekerapan operasi: 1 hingga 11ch
• Penyulitan: WPA2
Terminal sambungan
luaran
Port USB mikro (pematuhan USB Berkelajuan Tinggi,
pengecasan USB/
Operasi dikuasakan USB)
Mikrofon
Monaural
Pembesar suara
Monaural
Keperluan Kuasa
Bateri ion litium boleh cas semula terbina dalam
*1 Untuk mengkonfigurasikan tetapan ini, anda perlu memastikan aplikasi telefon
pintar EXILIM Connect terpasang pada telefon pintar anda.
*2 Kawasan AF berubah secara automatik mengikut mod rakaman.
81
Lampiran
Anggaran Hayat Bateri
Semua nilai yang disediakan di bawah menunjukkan anggaran jumlah masa di
bawah suhu biasa (23°C) sebelum kamera mati. Nilai ini tidak dijamin. Suhu rendah
memendekkan hayat bateri.
Bilangan syot kilat (Masa Pengendalian)
235 tangkapan*1
(Apabila disambungkan
dengan pengawal)
285 tangkapan*2
(Masa operasi kamera berdiri
sendiri)
Masa rakaman filem sebenar (filem FHD(30p))*1
55 minit (Apabila bersambung
dengan alat kawalan / Masa
operasi berdiri sendiri kamera)
Anggaran masa rakaman filem berterusan
(Filem FHD(30p))*2
1 jam 20 minit (Apabila
bersambung dengan alat
kawalan / Masa operasi berdiri
sendiri kamera)
Anggaran masa rakaman filem berterusan
(Filem berkelajuan tinggi HS240)*2
1 jam 30 minit (Apabila
bersambung dengan alat
kawalan / Masa operasi berdiri
sendiri kamera)
Main Semula Berterusan (Syot kilat)*3
4 jam 10 minit
(Apabila disambungkan
dengan pengawal)
• Suhu: 23°C
• Bateri: NP-150 (Kapasiti Berkadar: 950 mAh)
• Medium Rakaman: kad memori microSDHC 16 GB (SanDisk Corporation siri UHSI)
• Sambungan dengan alat kawalan yang disertakan dengan kamera CASIO yang
tersedia secara berasingan
*1 Menurut standard CIPA (Camera and Imaging Products Association)
*2 Menurut standard CASIO
*3 Penatalan satu imej kira-kira setiap 10 saat
• Nilai di atas adalah berdasarkan bateri baharu, bermula daripada cas penuh.
Pengecasan berulang memendekkan hayat bateri.
• Nilai di atas adalah untuk rujukan sahaja. Ia tidak menjamin hayat bateri yang
dinyatakan akan diperoleh dalam keadaan pengendalian sebenar.
• Jenis telefon pintar, keadaan sambungan, berapa lama kuasa dibiarkan hidup,
tetapan lain dan suhu semasa penggunaan semua menjejaskan masa rakaman
dan bilangan tangkapan imej yang boleh dirakam dengan banyak.
Penggunaan Tenaga
5 V DC, Kira-kira 3.6 W
Dimensi
60.9 (L) x 69.3 (T) x 38.7 (D) mm (termasuk unit engsel)
60.9 (diameter) x 33.3 (D) mm (tidak termasuk unit engsel)
82
Lampiran
Berat
Kira-kira 111 g (termasuk unit engsel, termasuk kad memori)
Kira-kira 76 g (tidak termasuk unit engsel, termasuk kad
memori)
. Penyesuai USB-AC (AD-C53U)
Input
100 hingga 240 V AC, 50/60 Hz, 100 mA
Output
5.0 V DC, 650 mA
Keperluan Suhu
Pengendalian
5 hingga 35°C
Dimensi
53 (L) x 21 (T) x 45 (D) mm
(tidak termasuk unjuran)
Berat
Kira-kira 37 g
83
Lampiran
Pengisytiharan Keakuran Mengikut Arahan Kesatuan Eropah
Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union:
Casio Europe GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
www.casio-europe.com
To comply with the relevant European RF exposure compliance requirements, this
EX-FR100 must not be co-located or operating in conjunction with other transmitter.
Note: This equipment is intended to be used in all EU and EFTA countries.
Outdoor use may be restricted to certain frequencies and/or may require a license
for operation.
For more details, contact your customer service representative.
Frequency band and maximum output power
• EX-FR100
– IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)≤14.5dBm
– Bluetooth(2.4GHz)≤4dBm
– Bluetooth LE(2.4GHz)≤4dBm
Hereby, Casio Europe GmbH, Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany, declares
that the radio equipment type Digital Camera Model EX-FR100 is in complaiance with
Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet
address:http://doc.casio.com
CAUTION
Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
Dispose of used batteries according to the instructions.
B
84
Lampiran
Tanda FCC ialah tanda pematuhan standard di Amerika Syarikat.
GUIDELINES LAID DOWN BY FCC RULES FOR USE OF THIS UNIT IN THE
U.S.A. (not applicable to other areas).
NOTICE
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B
digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to
provide reasonable protection against harmful interference in a residential
installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may
cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which
can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to
try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which
the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
CAUTION
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user’s authority to operate the equipment.
Proper connectors must be used for connection to host computer and/or
peripherals in order to meet FCC emission limits.
Caution Exposure to radio frequency radiation
This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and it also complies with Part 15 of the FCC RF Rules.
This equipment must be installed and operated in accordance with provided
instructions and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to
provide a separation distance of at least 0 mm from all persons and must not be
co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
Declaration of Conformity
Model Number:
EX-FR100
Trade Name:
CASIO
Responsible party: Industrial Handheld Division
Casio America, Inc.
Address:
570 Mt. Pleasant Avenue, Dover, New Jersey 07801, USA
Telephone number: 973-361-5400
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.
85
Lampiran
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
M29
MA1706-B
2016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement