Casio YA-F10, YA-F20 Gebruiksaanwijzing
NL
Nederlands
YA-F10/YA-F20
Gebruiksaanwijzing
z Bewaar alle documentatie op een veilige plaats voor
latere naslag.
z Bezoek de website hieronder voor de nieuwste
versie van deze handleiding.
http://world.casio.com/manual/projector/
Inleiding
Dit product is uitsluitend ontworpen voor gebruik met
een CASIO projector (XJ-A serie of XJ-M serie). Door
het te bevestigen aan de inlaat van de projector zal de
hoeveelheid stof die in de projector terecht komt
worden verminderd.
z De inhoud van deze Gebruiksaanwijzing kan
zonder kennisgeving gewijzigd worden.
z Kopiëren van deze handleiding, geheel of
gedeeltelijk, is verboden. U mag deze handleiding
gebruiken voor uw eigen persoonlijk gebruik. Enig
ander gebruik zonder toestemming van CASIO
COMPUTER CO., LTD. is verboden.
z CASIO COMPUTER CO., LTD. aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor enige gederfde winst, of
claims van derden voortkomend uit het gebruik
van dit product of deze handleiding.
z CASIO COMPUTER CO., LTD. aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor enig verlies of gederfde
winst als gevolg van gegevensverlies veroorzaakt
door een storing of onderhoud aan dit product,
noch om enige andere reden.
Veiligheidsvoorzorgen
Hartelijk dank dat u voor dit CASIO product heeft
gekozen. Lees deze “Veiligheidsvoorzorgen” goed
door voor u probeert het product te gebruiken.
Over veiligheidssymbolen
In deze Gebruiksaanwijzing en op het product worden
verschillende symbolen gebruikt om een veilig gebruik
te bevorderen en om u en anderen te beschermen
tegen het risico van letsel en schade.
*Waarschuwing
Bevestigen van een YA-F10 filter op een
XJ-A serie projector
1. Koppel het stroomsnoer los van de projector.
2. Trek het linker achtervoetje van de projector zo ver
mogelijk uit.
3. Schuif het filter netjes recht op de zijkant van de
projector.
Dit symbool geeft aan dat als de bijbehorende
informatie niet of niet goed wordt opgevolgd, er
mogelijk levensgevaar of het gevaar van ernstig
persoonlijk letsel bestaat.
4. Schuif de vergrendeling in de richting van de pijl om
het filter op zijn plaats te vergrendelen.
* Waarschuwing
● Demontage en modificatie
-
Probeer in geen geval de projector te
demonteren of te modificeren. Dit zal namelijk
kunnen leiden tot gevaar voor persoonlijk letsel
en schade aan de projector.
● Verbranden
-
Als u de projector weg wilt doen, mag u hem in
geen geval verbranden of laten verbranden. Dit
kan leiden tot brandgevaar en persoonlijk
letsel.
1. Koppel het stroomsnoer los van de projector.
2. Voer de stappen voor de installatie (hierboven) in
omgekeerde volgorde uit.
z Trek het filter netjes recht van de projector af.
Schoonmaken van het filter
Belangrijk!
!
Een cirkel met een streep erdoor geeft aan dat u iets
niet mag doen. De handeling in kwestie wordt
aangegeven door de afbeelding in de cirkel. Het
voorbeeld geeft aan dat demontage verboden is.
Het filter verwijderen uit de projector
5. Zet het achtervoetje weer terug in de oorspronkelijke
stand.
z Als u de projector blijft gebruiken wanneer er
zich stof heeft opgehoopt rond de inlaten of in
het filter, kan het binnenwerk van de projector
oververhit raken, wat kan leiden tot verminderde
helderheid van de projectie en andere storingen.
Gebruik een stofzuiger om voorzichtig het stof te
verwijderen van de inlaten van de projector en
van het filter.
z Gebruik de stofzuiger op het filter vanaf de
buitenkant. Door een te grote zuigkracht in het
filter kunnen er onderdelen los raken.
z Als niet alle vuil en stof van het filter verwijderd
kan worden, moet u het vervangen door een
nieuw YA-F10 of YA-F20 filter.
z Was het filter niet in water. Hierdoor zal het filter
minder goed presteren.
Gebruik een stofzuiger om voorzichtig stof van het filter
te verwijderen.
Bevestigen van een YA-F20 filter op een
XJ-M serie projector
1. Koppel het stroomsnoer los van de projector.
2. Schuif het filter netjes recht op de zijkant van de
projector.
Voorzorgen in het gebruik
• U moet de projector eerst uit zetten voor u dit filter
bevestigt.
• Bij het bevestigen of verwijderen van het stoffilter
moet u ervoor zorgen dat het de juiste richting op
wijst en mag u niet teveel kracht zetten.
• Nadat u het filter heeft bevestigd, moet u het
regelmatig schoonmaken.
YA-F10 (XJ-A serie)
3. Als de projector aan het plafond is bevestigd, moet
u het stroomsnoer door de veiligheidsriem halen
wanneer u het snoer weer aansluit.
YA-F20 (XJ-M serie)
z Zie de gebruiksaanwijzing van de projector voor
informatie over het schoonmaken van de
projector.
MA1409-A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement