Casio EX-ZR1200 User manual

Casio EX-ZR1200 User manual
Ms
Kamera Digital
Panduan Pengguna
Terima kasih kerana membeli produk CASIO ini.
• Sebelum menggunakannya, pastikan anda membaca peringatan yang terkandung
dalam Panduan Pengguna ini.
• Simpan Panduan Pengguna ini di tempat selamat untuk rujukan masa hadapan.
• Untuk maklumat terkini mengenai produk ini, lawati Laman Web rasmi EXILIM di
http://www.exilim.com/
Aksesori
Semasa anda membuka bungkusan kamera anda, periksa untuk memastikan semua
aksesori di bawah disertakan. Jika ada apa-apa yang hilang, hubungi peruncit asal
anda.
Penyesuai USB-AC*1
(AD-C54UG/AD-C53U)
Bateri ion litium boleh cas
semula (NP-130A)
Kord kuasa*2
Kabel USB
Rujukan Asas
Tali sandang
*1 Jenis Penyesuai USB-AC yang disertakan adalah berbeza-beza mengikut negara
atau kawasan geografi di mana kamera dijual.
*2 Satu kabel power termasuk dengan Penyesuai AD-C53U USB-AC. Bentuk plug
kabel power berbeza mengikut negara atau kawasan geografi di mana kamera
dijual.
2
Memasang Tali Sandang pada Kamera
1.
3.
Leraikan tali daripada kancing
dan tanggalkan gelung  tali.
Kancing
2.
Masukkan hujung tali menerusi
gelang gelung  tali dan
kemaskan dengan kancing.
Pasang gelung pada hujung
satu lagi  tali kepada lubang
tali di salah satu sisi kamera,
dan gelung yang anda
keluarkan  ke sisi yang lain.
Lubang tali
Gelang
. Melaraskan Panjang Tali
Anda boleh laraskan panjang tali supaya ia
boleh digunakan sebagai tali sandang atau tali
galas.
1.
Tarik tali keluar di tengahtengah kancing dalam arah
yang ditunjukkan oleh .
2.
Tarik tali dalam arah yang
ditunjukkan ilustrasi bagi
melaraskan panjang.
Untuk memanjangkan
Untuk memendekkan
1
3
Baca ini dahulu!
• Kandungan manual ini tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
• Kandungan manual ini telah diperiksa pada setiap langkah proses pengeluaran.
Sila hubungi kami jika anda menyedari sesuatu yang meragukan, salah dsb.
• Sebarang penyalinan kandungan Panduan Pengguna ini, sama ada sebahagian
atau keseluruhannya, adalah dilarang. Kecuali untuk kegunaan peribadi anda,
sebarang penggunaan lain kandungan manual ini tanpa kebenaran CASIO
COMPUTER CO., LTD. adalah dilarang di bawah undang-undang hak cipta.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan
atau kehilangan keuntungan yang dialami oleh anda atau mana-mana pihak ketiga
disebabkan penggunaan atau kerosakan produk ini.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan,
kehilangan keuntungan yang disebabkan oleh kehilangan kandungan memori
kerana kerosakan, pembaikan atau sebarang sebab lain.
• Sila maklum yang skrin contoh dan ilustrasi produk yang ditunjukkan dalam
Panduan Pengguna ini mungkin berbeza sedikit daripada skrin dan konfigurasi
kamera sebenar.
Panel LCD
Panel hablur cecair skrin monitor menggunakan teknologi ketepatan tinggi yang
memberikan pengeluaran piksel melebihi 99.99%. Ini bermakna cuma sebilangan
kecil piksel yang mungkin tidak menyala atau mungkin kekal menyala sepanjang
masa. Ini disebabkan oleh ciri panel hablur cecair itu sendiri dan tidak bermakna
terdapat kerosakan.
Ambil gambar ujian
Sebelum menangkap imej akhir anda, ambil gambar ujian untuk memastikan
kamera merakam dengan betul.
4
Kandungan
Aksesori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
 Memasang Tali Sandang pada Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Baca ini dahulu! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Panduan Umum
11
Kandungan Skrin Monitor dan Cara Menukarnya
13
Asas Mula Pantas
16
Apa yang anda boleh lakukan dengan kamera CASIO anda . . . . . . . . . . . . .
Menyengetkan Skrin Monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menggunakan Kaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mula-mula, cas bateri sebelum menggunakan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
18
21
21
 Untuk memasang bateri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
 Caskan Bateri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Mengkonfigurasi Tetapan Asas Kali Pertama Anda Menghidupkan Kamera. . 27
Menyediakan Kad Memori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
 Kad Memori yang Disokong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
 Untuk memuat kad memori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
 Untuk memformat (mengasal) kad memori baru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Menghidupkan dan Mematikan Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Memegang Kamera Dengan Betul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Untuk menangkap syot kilat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
 Memilih Mod Rakaman Auto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
 Untuk menangkap syot kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Melihat Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Memadam Syot Kilat dan Filem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Peringatan Tangkapan Syot Kilat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Tutorial Syot Kilat
42
Memilih Mod Rakaman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Menggunakan Panel Kawalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
 Mengkonfigurasikan Tetapan Kamera dengan Gelang Fungsi . . . . . . . . . . . . . . 45
Menggunakan Pemasa Kendiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Pemasa Kendiri) . .
Melaraskan Imbangan Putih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Imbangan Putih) . .
Memilih Mod Fokus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Fokus) . .
Menentukan Kepekaan ISO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ISO) . .
Merakam Potret Indah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Tahap Mekap) . .
Membetulkan Kecerahan Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Anjakan EV) . .
Menggunakan Denyar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Denyar) . .
Menentukan Mod Permeteran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Permeteran) . .
5
46
47
49
51
53
54
55
57
Kandungan
Menangkap Gambar dengan Zum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
 Maklumat Skrin Monitor semasa Pengezuman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
 Mengezum dengan Resolusi Super . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Zum (SR)) . . . 62
 Menambah Julat Zum untuk Menangkap Syot
Kilat yang Lebih Jelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Zum Berbilang SR) . . . 63
Mencetuskan Operasi Pemasa Kendiri dengan Gerakan . (Bebas Tangan) . . 63
 Mengkonfigurasikan Tetapan Mod Bebas Tangan . . . . . . . (Bebas Tangan) . . . 65
 Mengubah Kedudukan Kawasan
Pengesanan Gerakan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kedudukan Gerakan) . . . 66
Menangkap gambar dengan Kesan Artistik . . . . . . . . . . . . . (ART SHOT) . . 67
 Menyimpan Imej Normal Kedua Semasa Merakam
dengan Seni HDR . . . . . . . . . (Double (HDR Art) (Berganda (Seni HDR))) . . . 69
Merakam dengan Syot Tigaan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Merakam Filem
71
Untuk merakam filem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
 Audio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Merakam Filem Berdefinisi Tinggi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Merakam Filem Berkelajuan Tinggi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menggunakan Filem Prarakam . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Prarakam (Filem)) . .
Merakam Filem Selang Masa . . . . . . . . . . . . (Time Lapse (Selang Masa)) . .
Merakam Filem untuk YouTube . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Untuk YouTube) . .
Merakam Syot Kilat semasa Merakam Filem . . (Syot Kilang dalam Filem) . .
Menggunakan BEST SHOT
74
74
76
78
80
81
83
Untuk merakam dengan BEST SHOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Mencipta dan Menggunakan Persediaan Anda Sendiri (CUSTOM SHOT) . . 85
Merakam dengan Kesan Pencerahan Muka . . . . . . . . . . . .(Pencerahan) . . 86
Merakam dengan Antigoncang Berkelajuan Tinggi . . . (Antigoncang HS) . . 87
Merakam Imej Cerah dalam Gelap tanpa Denyar . . . . . (Syot Malam HS) . . 88
Pembetulan Pendedahan Lampau dan
Pendedahan Kurang Secara Digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (HDR) . . 89
Merakam dengan Latar Belakang Kabur . . . . . . . (Latar Belakang Kabur) . . 90
Merakam dengan Makro Fokus Penuh . . (Makro Fokus Semua Di Dalam) . . 91
Menggunakan Pengatup Berterusan dengan Fokus Auto . . . . . . (AF-CS) . . 92
Merakam Letusan Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(CS Berkelajuan Tinggi) . . 93
Merakam dengan Mengutamakan Wajah Subjek . (Pemilihan Terbaik HS) . . 96
Merakam Imej Panorama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Panorama Slaid) . . 97
Merakam dengan Sudut Pandang Super Lebar . . . . . . . . . . .(Syot Lebar) . . 99
Merakam Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Syot Kilat) . 102
Merakam Imej RAW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Imej RAW) . 103
Menggunakan Skrin TV untuk Merakam Syot Kilat . . . (Output TV HDMI) . 104
6
Kandungan
Tetapan Lanjutan
(REC MENU) 106
Mengkonfigurasikan Tetapan Rakaman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mengkonfigurasikan Tetapan Bebas Tangan . . . . . . . . . . (Bebas Tangan) .
Mengkonfigurasikan Tetapan Kedudukan Gerakan (Kedudukan Gerakan) .
Menetapkan Fungsi kepada Dail Kawalan . . . . . . . . . . . . . (Dail Kawalan) .
Menetapkan Fungsi pada Kekunci [4] dan [6] . . . . . . (Kekunci Kiri/Knn) .
Menyimpan Imej Normal Kedua Semasa Merakam dengan
Seni HDR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Berganda (SENI HDR)) .
Untuk memilih saiz imej syot kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Saiz Imej) .
Menetapkan Kualiti Imej Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Kualiti Imej) .
Tetapan Kualiti Imej Filem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Kualiti Filem) .
Menentukan Kepekaan ISO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ISO) .
Menentukan Had Atas Kepekaan ISO . . . . . . . . . . . . . . (Had Tinggi ISO) .
Mengezum dengan Resolusi Super . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Zum (SR)) .
Menentukan Kawasan Auto Fokus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kws AF) .
Mengurangkan Kesan Pergerakan Kamera dan Subjek . . (Antigoncang) .
Mengoptimumkan Kecerahan Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Pencahayaan) .
Merakam dengan Fokus Auto Berterusan . . . . . . . . . . . . (AF Berterusan) .
Penggambaran dengan Pengecaman Muka . . . . . . (Pengecaman Muka) .
Menghidupkan dan Mematikan Zum Digital . . . . . . . . . . . . . (Zum Digital) .
Mengurangkan Hingar Angin semasa
Rakaman Filem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Pemotongan Hingar Angin) .
Merakam Potret Indah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Tahap Mekap) .
Membetulkan Kecerahan Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Anjakan EV) .
Melaraskan Imbangan Putih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Imbangan Putih) .
Memilih Mod Fokus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Fokus) .
Menggunakan Pemasa Kendiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Pemasa Kendiri) .
Menentukan Mod Permeteran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Permeteran) .
Menentukan Kekuatan Denyar . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kekuatan Denyar) .
Mengawal Ketajaman Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ketajaman) .
Mengawal Ketepuan Warna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Ketepuan) .
Melaras Kontras Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kontras) .
Menggunakan Lampu Bantuan Auto Fokus . . . . . . . (Lampu Bantuan AF) .
Menghidupkan Semak Semula Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Smk Semula) .
Menggunakan Bantuan Ikon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Bantuan Ikon) .
Menukar Skrin Monitor
semasa Merakam . . . . . . . . . . . . . . (Shooting Info (Maklumat Rakaman)) .
Mengkonfigurasi Tetapan Lalai Hidupkan Kuasa . . . . . . . . . . . . (Memori) .
7
106
107
107
108
109
109
110
112
112
114
114
115
115
116
118
118
119
120
120
120
121
121
121
121
121
122
122
122
122
123
123
124
124
126
Kandungan
Melihat Syot kilat dan Filem
127
Melihat Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Melihat Filem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Melihat Imej Panorama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Melihat Imej Pengatup Berterusan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127
127
128
129
 Memadam Imej Pengatup Berterusan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
 Membahagikan Kumpulan CS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
 Menyalin Imej Kumpulan CS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Menatal Imej dengan Laju atau mengikut Tarikh Rakaman . . . . . . . . . . . . . .
Mengezum Imej Atas skrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Memaparkan Menu Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Melihat Syot Kilat dan Filem pada Skrin TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133
134
134
135
 Menonton Filem Berkualiti Tinggi di Televisyen Hi-Vision. . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Fungsi Main Semula Lain
(PLAY MENU) 139
Memainkan Persembahan Slaid di Kamera . . . . . . . . . . .(Prsmbhn Slaid) . 139
 Memindah Muzik daripada Komputer Anda ke Memori Kamera . . . . . . . . . . . 141
Mencipta Syot Kilat Bingkai Filem . . . . . . . . . . . . (CETAKAN GERAKAN) .
Mengedit Filem pada Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Pengeditan Filem) .
Untuk gabungkan dua filem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Gabung Filem) .
Mengoptimumkan Kecerahan Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Pencahayaan) .
Melaraskan Imbangan Putih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Imbangan Putih) .
Melaraskan Kecerahan Syot Kilat Sedia Ada . . . . . . . . . . . . .(Kecerahan) .
Memilih Imej untuk Percetakan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Cetakan DPOF) .
Melindung Fail Daripada Pemadaman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Lindungi) .
Mengedit Tarikh dan Masa Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Tarikh/Masa) .
Memutar Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Putaran) .
Mengubah saiz Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ubah Saiz) .
Memangkas Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Memotong) .
Menyalin Fail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Salin) .
Membahagikan Kumpulan Pengatup Berterusan . (Bahagikan Kumpulan) .
Menggabungkan Imej CS kepada Imej
Pegun Tunggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Cetakan Berbilang CS) .
Mengedit Imej CS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Pengeditan Bingkai CS) .
Percetakan
142
142
144
145
145
146
146
146
148
148
149
149
150
150
151
151
152
Percetakan Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Menyambung Terus pada Pencetak Serasi PictBridge . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Menggunakan DPOF untuk Menentukan Imej untuk
Dicetak dan Bilangan Salinan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Cetakan DPOF) . 154
8
Kandungan
Menggunakan Kamera dengan Komputer
159
Perkara yang anda boleh lakukan menggunakan komputer.... . . . . . . . . . . . 159
Menggunakan Kamera dengan Komputer Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
 Melihat dan Menyimpan Imej di Komputer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
 Memainkan Filem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Menggunakan Kamera dengan Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
 Menyambung Kamera pada Komputer Anda dan Menyimpan Fail . . . . . . . . . 164
 Memainkan Filem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Menggunakan Kad Memori SD dengan LAN Terbina Dalam . . . . . . . . . . . . 167
 Memindahkan Imej dengan Kad Eye-Fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Eye-Fi) . . 167
 Menggunakan Telefon Pintar untuk Memainkan Semula Imej yang
Disimpan pada Kad FlashAir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (FlashAir) . . 169
Fail dan Folder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Data Kad Memori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Tetapan Lain
(SETTING) 174
Mendayakan Penjimatan Kuasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Mod EKO) .
Melaras Kecerahan Skrin Monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Skrin) .
Mematikan Komunikasi Kad Eye-Fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Eye-Fi) .
Mengkonfigurasi Tetapan Komunikasi Kad FlashAir . . . . . . . . . (FlashAir) .
Mengkonfigurasi Tetapan Bunyi Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Bunyi) .
Mencipta Folder Simpanan Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Cipta Folder) .
Pengecapan Masa Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Cap Masa) .
Pengesanan Orientasi Imej dan Pemutaran Auto . . . . . . . . . (Putar Auto) .
Menentukan Peraturan Penjanaan Nombor Siri Nama Fail . . . . (No. Fail) .
Mengkonfigurasi Tetapan Keadaan Tidur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tidur) .
Mengkonfigurasi Tetapan Mati Kuasa Auto . . . . . . . . . (Mati Kuasa Auto) .
Menentukan Operasi semasa Skrin Monitor Disengetkan . (Skrin Senget) .
Mengkonfigurasi Tetapan [p] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (MAIN) .
Menyahdayakan Pemadaman Fail . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kekunci Padam) .
Mengkonfigurasi Tetapan Waktu Dunia . . . . . . . . . . . . . . . (Waktu Dunia) .
Menetapkan Jam Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Laras) .
Menentukan Gaya Tarikh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Gaya Tarikh) .
Menentukan Bahasa Paparan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Language) .
Mengkonfigurasi Tetapan Protokol USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(USB) .
Memilih Nisbah Bidang Skrin dan Sistem Output Video . . . (Output Video) .
Memilih Kaedah Output Terminal HDMI . . . . . . . . . . . . . . . (Output HDMI) .
Memformat Memori Terbina Dlm atau Kad Memori . . . . . . . . . . .(Format) .
Menetapkan Semula Kamera ke Lalai Kilang . . . . . . . . . . . . (Set Semula) .
9
174
174
175
175
175
176
176
177
177
178
178
179
179
179
180
181
181
182
182
183
183
184
184
Kandungan
Lampiran
185
Peringatan Keselamatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Peringatan Semasa Penggunaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Bekalan Kuasa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
 Mengecas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
 Peringatan Bateri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
 Menggunakan Kamera di Negara lain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Menggunakan Kad Memori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Set Semula Tetapan Lalai Awal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Apabila mengalami masalah.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
 Pencarisilapan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
 Mesej Paparan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Tangkapan Gambar/Masa Rakaman Filem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Spesifikasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
10
Kandungan
Panduan Umum
Nombor yang ditunjukkan dalam kurungan menunjukkan halaman yang
menerangkan setiap item.
Depan
Belakang
123 4 56
bk
7
bl bm bn 7 bo
bp
bq
cm
9
 Dail mod
(halaman 34, 42, 71)
 Pengawal zum
(halaman 35, 58, 134)
 Butang pengatup
(halaman 32, 34)
 Denyar (halaman 55)
 [ON/OFF] (Kuasa)
(halaman 28, 32)
 Lampu hadapan
(halaman 46, 123)
 Lubang tali (halaman 3)
 Gelang fungsi
(halaman 45, 133)
B
cl ck bt bs br
8
Kanta
Butang [SET]
(halaman 44, 71, 106)
Mikrofon (halaman 72)
Butang [RING]
Butang [MENU]
(halaman 45, 133)
(halaman 71, 106)
Butang [0] (Filem)
Butang [p] (MAIN)
Lampu belakang
Dail kawalan
(halaman 71)
(halaman 24, 26, 32,
35, 55)
Penutup terminal
Port [USB/AV]
(halaman 23, 25)
[HDMI OUT]
Output HDMI (Mini)
(halaman 104, 136)
11
(halaman 32, 38)
([8] [2] [4] [6])
(halaman 12, 44, 71,
83, 106, 108)
Skrin monitor
(halaman 13, 18, 32,
179)
Kaki (halaman 18, 21)
Panduan Umum
Bawah
Slot bateri/kad memori (halaman 21, 30)
Penutup bateri
Lubang tripod
Gunakan lubang ini apabila memasang tripod.
Pembesar suara
cq cp co cn
. Dail Kawalan
Selain menggunakan butang ke atas, bawah, kiri dan kanan, anda juga boleh
menggunakan dail kawalan bagi menjalankan operasi.
• Bergantung pada fungsi, sesetengah operasi tidak boleh dijalankan menggunakan
dail kawalan.
Dail kawalan
[8] [2] [4] [6] : Tekan butang yang berkenaan
(ke atas, bawah, kiri, kanan).
12
Panduan Umum
Kandungan Skrin Monitor dan Cara Menukarnya
Skrin monitor menggunakan pelbagai penunjuk, ikon dan nilai untuk memastikan
anda mengetahui status kamera.
• Contoh skrin pada bahagian ini bertujuan menunjukkan anda lokasi semua
penunjuk dan rajah yang mungkin muncul pada skrin monitor dalam pelbagai mod.
Ia tidak mewakili skrin yang sebenarnya muncul pada kamera.
. Rakaman Syot Kilat (1 Syot)
Baki kapasiti memori syot kilat (halaman 208)
Saiz/kualiti imej syot kilat (halaman 110, 112)
8 
cn
Kualiti filem (filem FHD/STD) (halaman 71, 74)/

9
cm
Kelajuan rakaman (filem berkelajuan tinggi)
bk
cl
(halaman 74)
ck
bl Jarak fokus (Ditukar kepada format filem
bt
bm
35 mm.) (halaman 60)
bs
bn
Antigoncang (halaman 116)

br
bo Penunjuk cap masa (halaman 176)
bp
bq
Histogram (halaman 124)
Kws AF (halaman 115)
 Mod pemasa kendiri
Tarikh/masa (halaman 27, 181)
(halaman 46)
Bingkai fokus (halaman 35, 115)
 Pengecaman Muka
Penunjuk tahap bateri (halaman 27)
(halaman 119)
Mod permeteran (halaman 57)
 Mod rakaman (halaman 34) Denyar (halaman 55)
 Penunjuk kemerosotan imej/ Keamatan pendedahan (halaman 54)
penunjuk (SR) zum
Tahap Mekap (halaman 53)
(halaman 61)
Kepekaan ISO (halaman 51)
 Baki kapasiti memori filem
Mod fokus (halaman 49)
(halaman 71)
Imbangan Putih (halaman 47)
1 2 34567
• Bergantung pada seting rakaman, bukaan, kelajuan pengatup, dan nilai kepekaan
ISO mungkin tidak kelihatan pada skrin monitor. Nilai ini kelihatan berwarna merah
jika Pendedahan Auto (AE) tidak betul atas beberapa sebab.
13
Kandungan Skrin Monitor dan Cara Menukarnya
. Rakaman Syot Kilat (Tangkapan Letus)
1
234
8
7
5
Pengatup berterusan (halaman 93)
Mod rakaman (halaman 34)
Baki kapasiti memori syot kilat (halaman 208)
Masa CS dibenarkan/bilangan imej CS
(halaman 93)
Baki kapasiti memori filem (halaman 209)
Pengatup berterusan (halaman 93)
Syot CS prarakam (halaman 94)
Syot CS maksimum (halaman 93)
6
. Rakaman Filem
1
23 4 5
8
6
7
Mod rakaman syot rakam (Syot Rakam dalam
Filem) (halaman 81)
Rakaman audio dinyahdayakan (halaman 74)
Mod rakaman (halaman 71)
Masa rakaman filem (halaman 71)
Baki kapasiti memori filem (halaman 71)
Rakaman filem sedang berjalan (halaman 71)
Kualiti filem (filem FHD/STD) (halaman 71, 74)/
Kelajuan rakaman (filem berkelajuan tinggi)
(halaman 74)
Baki kapasiti memori syot kilat (halaman 208)
. Melihat Syot Kilat
123 4
br
bq
bp
bo
bn
bm
bl bk9
 Jenis fail
 Penunjuk lindung
(halaman 146)
 Saiz imej syot kilat
(halaman 110)
5
6
7
8
Nama folder/nama fail (halaman 171)
Kualiti imej syot kilat (halaman 112)
Mod rakaman (halaman 34)
Histogram (halaman 124)
Tarikh/masa (halaman 181)
Mod permeteran (halaman 121)
Imbangan Putih (halaman 145)
Penunjuk tahap bateri (halaman 27)
Denyar (halaman 55)
Keamatan pendedahan (halaman 54)
Kelajuan pengatup
Nilai bukaan
Kepekaan ISO (halaman 51)
Jarak fokus
(Ditukar kepada format filem 35 mm.)
14
Kandungan Skrin Monitor dan Cara Menukarnya
. Melihat Imej CS
Bilangan imej dalam kumpulan (halaman 129)
Ikon kumpulan CS (halaman 129)
12
. Main Semula Filem
1
2
3
4
Tiada data audio yang tersedia
Masa rakaman filem (halaman 127)
Mod rakaman/Kualiti filem/kelajuan
(halaman 71, 74, 74)
YouTube (halaman 80)
. Mengkonfigurasi Tetapan Skrin Monitor
Setiap tekanan [8] (DISP) akan berpusing melalui tetapan
paparan yang memaparkan atau menyembunyikan maklumat di
skrin. Anda boleh mengkonfigurasi tetapan berasingan untuk mod
RKM dan mod MAIN.
[8] (DISP)
Mod RKM
Maklumat hidup
Memaparkan maklumat tetapan.
Maklumat mati
Menyembunyikan maklumat tetapan.
Mod MAIN
Maklumat hidup
Memaparkan tetapan apabila menangkap, tarikh dan masa
semasa, histogram (halaman 124), dan maklumat lain.
Maklumat mati
Tiada maklumat dipaparkan semasa menangkap gambar.
15
Kandungan Skrin Monitor dan Cara Menukarnya
Asas Mula Pantas
Apa yang anda boleh lakukan dengan kamera CASIO anda
Kamera CASIO anda penuh dengan pilihan ciri dan fungsi berkuasa untuk
memudahkan rakaman imej digital, termasuk fungsi utama berikut.
180 darjah
Skrin Monitor Boleh Senget
90 darjah
Skrin monitor kamera boleh disengetkan ke atas
sehingga 180 darjah. Ini memudahkan anda
menggubah potret sendiri dan menangkap dari
sudut rendah.
*Lihat halaman 18 untuk maklumat lanjut.
Potret Sendiri Bebas Tangan
Anda boleh mengawal operasi pemasa sendiri dari jauh
dengan melambai tangan anda, yang memudahkan
anda menangkap potret sendiri dari jauh.
*Lihat halaman 63 untuk maklumat lanjut.
Filem Selang Masa
Anda boleh menggunakan fungsi ini untuk merakam
filem peristiwa sebenar yang berlaku, untuk melajukan
aliran trafik dalam pemandangan bandar, atau untuk
merakam jenis filem lain yang serupa.
*Lihat halaman 78 untuk maklumat lanjut.
ART SHOT
Pelbagai kesan artistik membantu menukar subjek
harian biasa tampak lebih baru dan jadi lebih menarik.
“ART SHOT” menyediakan kesan berikut:
HDR Art (Seni HDR), Toy Camera (Kamera Mainan),
Soft Focus (Fokus Lembut), Light Tone (Tona Lembut),
Pop (Terserlah), Sepia, Monochrome (Monokrom),
Miniature (Miniatur), Fisheye (Mata ikan),
Sparkling Shot (Syot Berkilau).
*Lihat halaman 67 untuk maklumat lanjut.
B
16
Asas Mula Pantas
Syot Tigaan
Menekan butang pengatup akan menangkap letusan
tiga imej dan menyimpannya dalam memori. Ciri ini
sangat sesuai untuk memastikan anda tidak terlepas
saat-saat indah semasa dikelilingi kanak-kanak.
*Lihat halaman 70 untuk maklumat lanjut.
Latar Belakang Kabur
Fungsi ini menganalisis letusan imej berturutan dan
kemudian mengaburkan latar belakang di belakang
subjek utama. Ini menghasilkan kesan yang benarbenar menonjolkan subjek, sama seperti gambar yang
diambil dengan kamera refleks satu kanta.
*Lihat halaman 90 untuk maklumat lanjut.
PRO Auto Premium
Pilih rakaman PRO Auto Premium dan
kamera akan menentukan secara automatik
sama ada anda sedang merakam suatu
subjek atau pemandangan dan keadaan lain.
PRO Auto Premium memberikan kualiti imej
yang lebih baik berbanding Auto standard.
*Lihat halaman 34 untuk maklumat lanjut.
Filem Berkelajuan Tinggi
Filem boleh dirakam pada kelajuan sehingga
1000 bingkai per saat. Ini membolehkan anda melihat
fenomena yang tidak boleh dilihat oleh mata manusia,
dengan jelas dalam gerakan perlahan.
*Lihat halaman 74 untuk maklumat lanjut.
Rakaman Filem FHD
Anda boleh merakam filem dalam FHD berkualiti
tinggi.
(1920x1080 piksel 30 fps)
*Lihat halaman 74 untuk maklumat lanjut.
17
Asas Mula Pantas
Menyengetkan Skrin Monitor
Skrin monitor boleh disengetkan ke atas
sehingga 180 darjah. Ini bermaksud anda
boleh mengatur kedudukan skrin monitor
agar ia menghadap arah yang sama dengan
kanta, agar mudah untuk menggubah potret
sendiri. Anda juga boleh menyengetkan
skrin monitor ke atas 90 darjah, yang
bermaksud anda boleh menangkap dari
sudut rendah dengan mudah tanpa perlu
memanjangkan leher anda untuk melihat
skrin monitor.
180 darjah
90 darjah
. Apa yang anda boleh lakukan dengan kamera...
Menangkap potret sendiri
Tangkapan sudut rendah
Anda boleh mengatur kedudukan skrin
monitor agar ia menghadap arah yang
sama dengan kanta, agar mudah untuk
menggubah potret sendiri. Anda juga
boleh gunakan kaki di belakang kamera
bagi memastikan kamera berdiri tegak
apabila diletakkan di atas meja atau
permukaan lain.
Sudut senget skrin monitor boleh
dilaraskan bagi setiap gubahan imej dari
pelbagai sudut rendah.
Tangkapan sudut tinggi
Dengan memegang kamera terbalik, anda
boleh mengatur sudut skrin kamera
dengan cara yang membolehkan anda
menangkap dari sudut tinggi. Dalam
keadaan ini, kamera akan memutar
maklumat di skrin dan imej yang
dipaparkan secara automatik sebanyak
180 darjah.
18
Asas Mula Pantas
. Menyengetkan Skrin Monitor
Seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah, tarik ke atas pada bawah tengah
skrin monitor di titik . Skrin monitor akan terbuka sehingga 90 darjah dan berhenti
seketika.
Sengetkan lagi dan ia akan menyenget ke atas sehingga 180 darjah.
• Jangan tarik ke bawah dari bahagian atas skrin monitor. Pastikan anda menarik ke
atas dari bahagian bawah skrin monitor seperti yang ditunjukkan dalam rajah.
OK
NG
A
• Dalam tetapan lalai kilang, kamera akan hidup secara automatik apabila skrin
monitor disengetkan. Lihat halaman 179 untuk maklumat tentang
mengkonfigurasikan kamera agar ia tidak dihidupkan apabila skrin monitor
disengetkan ke atas.
• Apabila mengembalikan skrin monitor ke belakang kamera, berhati-hati agar jari
anda tidak tersepit di antara bahagian atas atau bawah skrin monitor dengan
kamera.
• Jangan kenakan impak yang kuat kepada skrin monitor. Berbuat demikian boleh
merosakkannya.
• Pastikan anda mengembalikan skrin monitor ke kedudukan normalnya ke
bahagian belakang kamera apabila tidak menggunakannya.
• Apabila meletakkan kamera di atas meja atau permukaan lain untuk menangkap,
pastikan anda menarik kakinya bagi mengelakkan ia terjatuh (halaman 21).
19
Asas Mula Pantas
. Mengembalikan Skrin Monitor ke Kedudukan Normalnya
1.
Pegang skrin monitor di titik , 2. Tolak skrin monitor ke bawah
putar skrin ke bawah ke bahagian
dengan jari anda di titik  untuk
belakang kamera.
menolak skrin monitor ke bawah
sejauh yang mungkin.
A
B
20
Asas Mula Pantas
Menggunakan Kaki
Kamera anda mempunyai kaki terbina dalam. Anda
boleh menarik keluar kaki dan pastikan kamera stabil
di atas meja atau permukaan lain sementara skrin
monitor disengetkan ke atas 180 darjah. Apabila
menggunakan kamera di atas meja atau permukaan
lain untuk tangkapan berorientasi landskap
(melintang), anda boleh melaraskan sudut tegak
kamera dengan menukar jarak bukaan kakinya.
Kaki
• Apabila menggunakan kamera di atas meja atau
permukaan lain untuk tangkapan berorientasikan
potret (menegak), tarik keluar bukaan kakinya
sebanyak mungkin agar kamera stabil. Menarik
keluar kakinya tidak sampai habis boleh
menyebabkan kamera tidak stabil dan terjatuh.
• Walaupun semasa menggunakan kaki untuk
melaraskan sudut tegak kamera semasa menangkap orientasi landskap
(melintang), berhati-hati menarik keluar kakinya bagi mengelakkan kamera
menjadi tidak stabil, lalu menyebabkan ia terjatuh.
• Apabila menggunakan kaki, pastikan lokasi anda meletakkan kamera itu stabil dan
rata.
Mula-mula, cas bateri sebelum menggunakan.
Harap maklum bahawa bateri kamera yang baru dibeli tidak dicas. Lakukan langkah
di bawah untuk memuat bateri ke dalam kamera dan caskannya.
• Kamera anda memerlukan bateri ion litium boleh cas semula (NP-130A atau
NP-130) CASIO untuk kuasa. Jangan cuba menggunakan sebarang jenis bateri
yang lain.
Untuk memasang bateri
1.
Buka penutup bateri.
21
Asas Mula Pantas
2.
Muatkan bateri.
Penahan
Dengan logo CASIO pada bateri
menghala ke bawah (ke arah
kanta), pegang penahan di sebelah
bateri ke arah yang ditunjukkan
oleh anak panah semasa anda
memasukkan bateri ke dalam
kamera. Tekan bateri ke dalam
sehingga penahan memastikan ia
masuk dengan betul di tempatnya.
OK
NG
Bateri
Logo CASIO
3.
Tutup penutup bateri.
Untuk menggantikan bateri
1.
Buka penutup bateri dan
keluarkan bateri yang ada.
2.
Masukkan bateri baru.
Penahan
22
Asas Mula Pantas
Caskan Bateri
Anda boleh menggunakan salah satu daripada dua kaedah di bawah untuk
mengecas bateri kamera.
• Penyesuai USB-AC
• Sambungan USB ke komputer (Menggunakan kabel USB yang diberikan.)
. Untuk mengecaskan dengan penyesuai USB-AC
Penyesuai membolehkan anda mengecas bateri ketika ia dimuatkan dalam kamera.
Ketika kamera dimatikan, sambungkan mengikut urutan yang ditunjukkan di bawah.
Masa mengecas: Kira-kira 240 minit
Penyesuai USB-AC
(AD-C54UG)
2
1
Kord kuasa
Port [USB/AV]
3
4
1
2
3
Penyesuai USB-AC (AD-C53U)
Kabel USB (disertakan bersama kamera)
Pastikan tanda 6 pada kamera selari dengan tanda 4 bagi penyambung kabel USB,
sambungkan kabel ke kamera.
• Apabila menanggalkan penyesuai USB-AC dari kamera, pastikan sambungan
diputuskan dari kamera terlebih dahulu.
B
23
Asas Mula Pantas
• Bateri yang sudah lama tidak digunakan, atau suhu sekeliling melampau boleh
menyebabkan pengecasan bateri mengambil masa lebih lama. Jika pengecasan
mengambil masa lebih lima jam, pemasa akan menghentikannya secara
automatik, walaupun bateri tidak dicas sepenuhnya. Ini ditunjukkan dengan lampu
belakang yang berkelip merah. Jika bateri sudah lama tidak digunakan,
pengecasan mungkin ditamatkan secara automatik dan lampu belakang mungkin
akan mula berkelip merah hanya selepas 60 minit. Dalam kedua-dua keadaan,
tanggalkan kabel USB dari kamera dan sambungkannya semula untuk
menyambung pengecasan.
• Pastikan anda masukkan penyambung kabel ke dalam port [USB] sehingga anda
rasa ia klik dengan selamat di tempatnya. Kegagalan memasukkan penyambung
sepenuhnya boleh menyebabkan komunikasi yang lemah atau kerosakan.
• Perhatikan bahawa walaupun penyambung dimasukkan
sepenuhnya, anda masih boleh melihat bahagian logam
penyambung seperti yang ditunjuk dalam gambar.
• Penyesuai USB-AC menjadi sedikit panas semasa
pengecasan. Ini perkara biasa dan tidak bermakna
kerosakan.
• Bentuk palam kuasa bergantung pada setiap negara atau
kawasan geografi.
Operasi Lampu Belakang
Lampu belakang
Status Lampu
Penerangan
Menyala Merah
Mengecas
Berkelip Merah
Suhu sekeliling tak normal, masalah
penyesuai USB-AC atau masalah
bateri (halaman 196)
Mati
Pengecasan selesai
24
Asas Mula Pantas
. Untuk mengecas menggunakan sambungan USB pada komputer
Sambungan USB membolehkan anda mengecas bateri ketika ia dimuatkan dalam
kamera.
Ketika kamera dimatikan, sambungkan mengikut urutan yang ditunjukkan di bawah
(, ).
Komputer
(kuasa dihidupkan)
USB
2
Port USB
Port [USB/AV]
Kabel USB
(disertakan bersama kamera)
1
Pastikan tanda 6 pada kamera selari dengan tanda 4 bagi
penyambung kabel USB, sambungkan kabel ke kamera.
• Jika kamera dihidupkan, tekan [ON/OFF] (Kuasa) untuk mematikan kamera
sebelum menyambungkannya kepada komputer anda.
• Kali pertama anda menyambungkan kamera ke komputer menggunakan kabel
USB, mesej ralat mungkin muncul pada komputer anda. Jika ini berlaku,
tanggalkan dan kemudian sambungkan semula kabel USB itu.
• Bateri yang sudah lama tidak digunakan, jenis komputer tertentu, dan keadaan
sambungan boleh menyebabkan pengecasan mengambil masa lebih lima jam. Ini
akan menghidupkan pemasa akan menghentikan pengecasan secara automatik,
walaupun bateri tidak dicas sepenuhnya. Jika ini berlaku, tanggalkan dan
kemudian sambungkan semula kabel USB untuk memulakan semula pengecasan.
Guna penyesuai USB-AC yang dibekalkan supaya pengecasan lebih pantas
dilakukan.
• Jika bateri sudah lama tidak digunakan, pengecasan mungkin ditamatkan secara
automatik dan lampu belakang mungkin mula berkelip merah hanya selepas
60 minit. Dalam kedua-dua keadaan, anda disarankan menggunakan penyesuai
USB-AC yang disertakan bersama kamera.
• Jika anda hidupkan kamera semasa mengecas menggunakan sambungan USB
kepada komputer, kamera akan mewujudkan sambungan USB dengan komputer.
Walaupun pengecasan normal biasanya diteruskan pada masa ini, jenis komputer
atau persekitaran sambungan tertentu mungkin berhenti mengecas jika kuasa
bekalan rendah. Ini akan ditunjukkan dengan lampu belakang menyala hijau.
• Pengecasan tidak dilakukan semasa komputer yang disambungkan berada dalam
mod hibernasi.
25
Asas Mula Pantas
Operasi Lampu Belakang
Status Lampu
Penerangan
Merah Menyala,
(Kuning Menyala/Berkelip)
Mengecas
Berkelip Merah
Suhu sekeliling tak normal,
pengecasan mengambil masa
yang sangat lama atau masalah
bateri (halaman 196)
Mati, (Hijau Menyala)
Pengecasan selesai
Lampu belakang
• Maklumat dalam tanda kurungan dalam jadual di atas menunjukkan status lampu
semasa kamera dihidupkan semasa pengecasan.
Peringatan Pengecasan Lain
• Dengan dua kaedah pengecasan yang diterangkan di atas, anda boleh mengecas
bateri kamera (NP-130A atau NP-130) tanpa mengeluarkannya daripada kamera.
Anda juga boleh mengecas bateri menggunakan unit pengecas pilihan yang ada
(BC-130L). Jangan gunakan sebarang jenis peranti pengecas lain. Percubaan
untuk menggunakan pengecas lain boleh menyebabkan kemalangan yang tak
dijangka.
• Model ini boleh diisi melalui spesifikasi port USB 2.0 sahaja.
• Peranti bekalan kuasa dan peranti pengecasan USB tertakluk pada standard yang
ditetapkan. Penggunaan peranti kurang bermutu atau peranti yang tidak
memenuhi standard boleh menyebabkan kerosakan dan/atau kegagalan kamera
anda.
• Operasi tidak dijamin sekiranya anda menggunakan komputer yang dibina atau
diubah suai sendiri. Walaupun anda menggunakan komputer yang tersedia secara
komersial, spesifikasi port USB tertentu mungkin memustahilkan pengecasan
menggunakan kabel USB.
• Bateri yang masih panas sebaik sahaja selepas penggunaan biasa mungkin tidak
mengecas sepenuhnya. Berikan bateri masa untuk sejuk sebelum mengecasnya.
• Bateri menyahcas sedikit walaupun semasa ia tidak dimuat dalam kamera. Kerana
itu, anda disarankan supaya mengecas bateri segera sebelum anda perlu
menggunakannya.
• Mengecas bateri kamera mungkin menyebabkan gangguan dengan penerimaan
TV dan radio. Jika ini berlaku, pasang penyesuai USB-AC ke sumber kuasa yang
lebih jauh daripada TV atau radio.
• Masa pengecasan sebenar bergantung pada kapasiti bateri semasa dan keadaan
pengecasan.
• Jangan gunakan penyesuai USB-AC dengan mana-mana peranti lain.
• Jangan menggunakan kabel power dengan peranti lain.
• Hanya guna penyesuai USB-AC dan kabel USB yang dinyatakan dalam manual ini
untuk mengecas. Penggunaan sebarang jenis peranti lain mungkin mengakibatkan
pengecasan yang pincang.
26
Asas Mula Pantas
Memeriksa Baki Kuasa Bateri
Semasa kuasa bateri digunakan, penunjuk bateri pada skrin monitor menunjukkan
baki kuasa seperti ditunjukkan di bawah.
Baki Kuasa
Tinggi
Penunjuk Bateri
Warna Penunjuk
Rendah
*
Putih
*
Putih
*
*
* Merah
* Merah
menunjukkan kuasa bateri rendah. Cas bateri secepat mungkin.
Rakaman tidak boleh dilakukan apabila
ditunjukkan. Cas bateri segera.
• Tahap yang ditunjukkan oleh penunjuk bateri mungkin bertukar apabila anda
bertukar antara mod RKM dengan mod MAIN.
• Meninggalkan kamera selama kira-kira 30 hari tanpa kuasa dibekalkan ketika
bateri sudah mati akan menyebabkan tetapan tarikh dan masanya dipadamkan.
Mesej yang memberitahu anda untuk mengkonfigurasi tetapan masa dan tarikh
akan muncul apabila anda menghidupkan kamera selepas memulihkan kuasa.
Apabila ini berlaku, konfigurasikan tetapan tarikh dan masa (halaman 181).
• Lihat halaman 214 untuk maklumat mengenai hayat bateri dan bilangan
tangkapan.
Petua Menjimatkan Kuasa Bateri
• Memasuki “ECO Mode (Mod EKO)” mendayakan operasi kuasa rendah (halaman
174).
• Apabila anda tidak perlu menggunakan denyar, pilih ? (Flash Off (Denyar Mati))
untuk tetapan denyar (halaman 55).
• Dayakan ciri Mati Kuasa Auto dan Tidur untuk melindungi terhadap pembaziran
kuasa bateri apabila anda terlupa mematikan kamera (halaman 178, 178).
• Pilih “Off (Mati)” untuk “Continuous AF (AF Berterusan)” (halaman 118).
Mengkonfigurasi Tetapan Asas Kali Pertama Anda
Menghidupkan Kamera
Kali pertama anda memuatkan bateri ke dalam kamera, skrin akan muncul untuk
mengkonfigurasi tetapan bahasa paparan, tarikh dan masa. Kegagalan menetapkan
tarikh dan masa dengan betul akan menyebabkan data tarikh dan masa yang salah
dirakam bersama imej.
• Skrin untuk pemilihan bahasa tidak akan muncul pada langkah 2 prosedur di
bawah jika anda membeli kamera yang dikhususkan untuk pasaran Jepun. Untuk
menukar bahasa paparan daripada bahasa Jepun dalam kes ini, gunakan
prosedur di bawah “Menentukan Bahasa Paparan (Language)” (halaman 182).
Harap maklum bahawa versi manual ini dalam bahasa yang anda pilih mungkin
tidak disertakan bersama kamera yang dikhususkan untuk pasaran Jepun.
• Model kamera yang dijual di kawasan geografi tertentu mungkin tidak menyokong
pemilihan bahasa paparan.
27
Asas Mula Pantas
1.
Tekan [ON/OFF] (Kuasa) untuk
menghidupkan kamera.
2.
Gunakan [8], [2], [4] dan [6] untuk
memilih bahasa yang anda mahu dan
kemudian tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih gaya tarikh dan kemudian tekan
[SET].
[ON/OFF] (Kuasa)
Contoh: Julai, 10, 2015
YY/MM/DD (TT/BB/HH) * 15/7/10
DD/MM/YY (HH/BB/TT) * 10/7/15
MM/DD/YY (BB/HH/TT) * 7/10/15
4.
Tetapkan tarikh dan masa.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih tetapan yang
anda mahu tukar dan kemudian guna [8] dan [2]
untuk menukarnya.
Untuk bertukar antara format 12 jam dengan 24 jam,
pilih “24h” dan kemudian gunakan [8] dan [2] bagi
menukar tetapan.
5.
Setelah menetapkan tarikh dan masa, guna [4] dan [6] untuk memilih
“Apply (Guna)” dan kemudian tekan [SET].
Jika anda melakukan kesalahan mengkonfigurasi tetapan bahasa paparan, tarikh
dan masa dengan prosedur di atas, rujuk halaman berikut untuk maklumat
mengenai cara membetulkan tetapan.
– Bahasa paparan: halaman 182
– Tarikh dan masa: halaman 181
• Setiap negara mengawal ofset masa tempatannya sendiri dan penggunaan masa
musim panas, maka ia tertakluk pada perubahan.
• Mengeluarkan bateri daripada kamera terlalu cepat selepas mengkonfigurasi
tetapan masa dan tarikh buat kali pertama boleh menyebabkan tetapan ditetapkan
semula kepada lalai kilangnya. Jangan keluarkan bateri untuk sekurang-kurangnya
24 jam setelah mengkonfigurasi tetapan.
28
Asas Mula Pantas
Menyediakan Kad Memori
Walaupun kamera memiliki memori terbina dalam yang boleh digunakan untuk
menyimpan imej dan filem, anda mungkin mahu membeli kad memori yang tersedia
secara komersil untuk lebih banyak kapasiti. Kamera tidak dibekalkan bersama kad
memori. Imej yang dirakam semasa kad memori dimuatkan disimpan ke dalam kad
memori. Apabila tiada kad memori dimuatkan, imej disimpan dalam memori terbina
dalam.
• Untuk maklumat mengenai kapasiti kad memori, lihat halaman 208.
Kad Memori yang Disokong
– Kad Memori SD
– Kad Memori SDHC
– Kad Memori SDXC
Gunakan satu daripada jenis kad memori di atas.
• Di atas adalah jenis kad memori yang disokong sehingga bulan Ogos 2013.
• Kamera ini menyokong penggunaan kad memori SD daripada jenis dan kapasiti
berikut: kad memori SD sehingga 2 GB, kad memori SDHC daripada 2 GB
sehingga 32 GB, kad memori SDXC daripada 32 GB sehingga 2 TB. Ambil
perhatian bahawa keupayaan untuk menggunakan mana-mana kad tertentu
dengan kamera ini, walaupun ia memenuhi keperluan kapasiti dan jenis di atas,
adalah tidak dijamin.
• Kamera ini menyokong penggunaan kad Eye-Fi dan kad FlashAir.
. Peringatan Pengendalian Kad Memori
Sesetengah jenis kad boleh memperlahankan kelajuan pemprosesan, malah boleh
menyebabkan kamera tidak boleh menyimpan filem Berkualiti Tinggi dengan betul.
Selain itu, penggunaan jenis kad memori yang tertentu melambatkan pemindahan
data dan menambah masa yang diperlukan untuk merakam data filem, yang akan
menyebabkan bingkai filem berkurang. Penunjuk Y pada skrin monitor bertukar
kuning bagi menunjukkan bingkai berkurang. Bagi mengelakkan masalah seperti ini,
penggunaan kad memori Ultra High Speed Type SD adalah digalakkan. Perhatian,
walaubagaimanapun CASIO tidak memberikan jaminan sebarang operasi kad
memori Ultra High Speed Type SD yang digunakan bersama kamera ini.
29
Asas Mula Pantas
Untuk memuat kad memori
1.
Tekan [ON/OFF] (Kuasa) untuk
mematikan kamera dan
kemudian buka penutup bateri.
2.
Muatkan kad memori.
Letakkan kad memori supaya
bahagian depannya mengadap ke
atas (ke arah sisi skrin monitor
kamera), tolaknya masuk ke dalam
slot kad sehingga anda mendengar ia
klik dengan selamat di tempatnya.
Depan
Depan
3.
Belakang
Tutup penutup bateri.
• Jangan masukkan sebarang benda selain kad memori yang disokong (halaman
29) ke dalam slot kad memori.
• Jika air atau sebarang objek asing termasuk ke dalam slot kad, segera matikan
kamera, keluarkan bateri dan hubungi peruncit anda atau pusat perkhidmatan sah
CASIO yang terdekat.
30
Asas Mula Pantas
Untuk menggantikan kad memori
Tekan kad memori dan kemudian
lepaskannya. Ini akan menyebabkan kad
tertonjol sedikit daripada slot kad
memori. Tarik kad keluar dan kemudian
masukkan yang lain.
• Jangan keluarkan kad daripada
kamera semasa lampu belakang
berkelip hijau. Perbuatan itu boleh
menyebabkan operasi simpan imej
gagal dan juga merosakkan kad
memori.
Untuk memformat (mengasal) kad memori baru
Formatkan kad memori pada kamera sebelum menggunakannya buat kali pertama.
• Memformat kad memori yang mengandungi syot kilat atau fail lain di dalamnya,
akan memadam kandungannya. Biasanya anda tidak perlu menformat kad memori
semula. Namun, jika penyimpanan masuk ke dalam kad bertambah perlahan atau
jika anda perasan keluarbiasaan lain, format kad semula.
• Pastikan anda menggunakan kamera bagi memformat kad memori. Memformat
kad pada komputer akan mengakibatkan format bukan standard SD, yang boleh
sangat melambatkan masa pemprosesan dan menyebabkan masalah
ketidakserasian, prestasi, dan lain-lain.
• Sebelum memformat kad Eye-Fi baru untuk digunakan buat kali pertama, salin fail
pemasangan Eye-Fi dari kad itu ke komputer anda.
• Memformat kad FlashAir menggunakan kamera akan memadam fail pada kad
yang diperlukan untuk komunikasi. Untuk butiran mengenai pemformatan, lihat
arahan yang didatangkan dengan kad FlashAir.
1.
Hidupkan kamera dan tekan [MENU].
2.
Tekan [4], gunakan [8] dan [2] untuk memilih tab “¥ SETTING”, dan
kemudian tekan [6].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Format” dan kemudian tekan
[SET].
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Format” dan kemudian tekan
[SET].
5.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Yes (Ya)” dan kemudian tekan
[SET].
31
Asas Mula Pantas
Menghidupkan dan Mematikan Kamera
. Untuk menghidupkan kuasa
Menekan [ON/OFF] (Kuasa) memasuki
[ON/OFF] (Kuasa)
mod RKM supaya anda boleh merakam
imej. Menekan [p] (MAIN) semasa
Butang pengatup
dalam mod RKM memasuki mod MAIN,
yang anda boleh gunakan untuk melihat
Lampu belakang
syot kilat dan filem (halaman 38, 127).
• Anda juga boleh menghidupkan
[p] (MAIN)
kamera dengan menekan [p]
(MAIN) atau dengan menyengetkan
Skrin monitor
skrin monitor.
• Menekan butang pengatup semasa
dalam mod MAIN akan
mengembalikan anda ke mod RKM.
• Sentiasa pastikan tiada apa yang menghalang atau tersentuh kanta semasa ia
mengunjur keluar. Memegang kanta dengan tangan anda supaya ia tidak terkeluar
mewujudkan risiko kerosakan.
• Kira-kira 10 saat selepas anda menekan [p] (MAIN) untuk memasuki mod MAIN,
kanta akan masuk ke dalam kamera.
• Fungsi Tidur atau Mati Kuasa Auto (halaman 178, 178) akan mematikan kuasa
secara automatik jika anda tidak melakukan sebarang operasi untuk tempoh masa
yang dipraset.
. Untuk mematikan kamera
Tekan [ON/OFF] (Kuasa).
• Kamera juga boleh dikonfigurasikan agar kuasa mati apabila butang [p] (MAIN)
ditekan (halaman 179) atau apabila skrin monitor dikembalikan ke kedudukan
normalnya (halaman 179).
B
32
Asas Mula Pantas
Memegang Kamera Dengan Betul
Imej anda akan kabur jika anda
Melintang
Menegak
menggerakkan kamera semasa
anda menekan butang
pengatup. Semasa menekan
butang pengatup, pastikan
kamera dipegang seperti
ditunjukkan dalam ilustrasi, dan
kekalkan kedudukannya dengan
merapatkan lengan anda ke sisi
badan semasa anda
Pegang kamera supaya denyar berada di atas
menangkap.
kanta.
Sambil memastikan kamera
tidak bergerak, perlahan-lahan
tekan butang pengatup dan berhati-hati supaya tidak membuat sebarang pergerakan
semasa pengatup dilepaskan dan beberapa ketika selepas ia dilepaskan. Ini penting
terutamanya apabila pencahayaan rendah, yang melambatkan kelajuan pengatup.
• Berhati-hati supaya jari anda dan tali tidak
Denyar
melindungi mana-mana kawasan yang
ditunjukkan dalam ilustrasi.
Lampu hadapan
• Bagi mengelakkan kamera anda terjatuh, pastikan
talinya disangkut di leher, dililitkan di pergelangan
tangan, atau disangkut di bahu.
• Jangan ayun kamera menggunakan talinya.
• Tali yang disediakan bertujuan untuk digunakan
dengan kamera ini sahaja. Jangan gunakannya
untuk sebarang tujuan lain.
Kanta
• Apabila tetapan “Auto Rotate (Putar Auto)”
dihidupkan, kamera akan mengesan sama ada ia
sedang dipegang menegak atau melintang semasa imej syot ditangkap. Apabila
anda memaparkan syot imej dengan kamera dipegang menegak, imej diputar
secara automatik 90 darjah apabila dipaparkan di skrin monitor (halaman 177).
• Sentiasa pastikan jari anda tidak menghalang atau
tidak terlalu hampir dengan denyar. Jari-jemari
boleh menyebabkan bayang yang tidak diingini
semasa menggunakan denyar.
33
Asas Mula Pantas
Untuk menangkap syot kilat
Memilih Mod Rakaman Auto
Anda boleh pilih satu daripada dua mod rakaman (Program Auto (Auto Program) atau
Premium Auto Pro (PRO Auto Premium)) bergantung pada keperluan pengimejan
digital anda.
Tetapan
Paparan Ikon
Skrin RKM
P Program
Auto (Auto
Program)
Ÿ Premium
Auto Pro
(PRO Auto
Premium)
1.
Penerangan
Ini adalah mod rakaman Auto standard.
Dengan rakaman PRO Auto Premium, kamera akan
menentukan secara automatik sama ada anda
sedang merakam suatu subjek atau pemandangan
dan keadaan lain. Rakaman Pro Auto Premium
memberikan kualiti imej yang lebih baik berbanding
rakaman Auto Program.
• Ia juga memerlukan kuasa yang lebih (dan
menghabiskan bateri dengan lebih cepat)
berbanding Auto Program.
Tekan [ON/OFF] (Kuasa) untuk menghidupkan kamera.
Kamera akan memasuki mod RKM.
• Jika kamera berada dalam mod MAIN, tekan [r] (RKM) atau butang
pengatup.
2.
Jajarkan dail mod dengan [P] (Program Auto (Auto Program)) atau
[Ÿ] (Premium Auto Pro (PRO Auto Premium)) untuk memilih mod
rakaman Auto.
Baki Kapasiti Memori Syot Kilat
(halaman 208)
Skrin monitor
[ON/OFF] (Kuasa)
Butang pengatup
Dail mod
Ikon mod rakaman auto
B
34
Asas Mula Pantas
Untuk menangkap syot kilat
1.
Halakan kamera pada subjek.
Jika anda menggunakan Pro Auto Premium, teks akan
muncul di bahagian bawah skrin monitor menerangkan
jenis tangkapan yang dikesan oleh kamera.
• Anda boleh mengezum imej, jika anda mahu.
Muncul apabila kamera
mengesan ia pegun di
atas tripod.
Pengawal zum
w Sudut Lebar
z Telefoto
Jika kamera memutuskan ia perlu menangkap sesiri imej dengan Pengatup Berterusan
(CS), ia akan memaparkan “Š”. Berhati-hati supaya tiada sebarang pergerakan
kamera dan subjek sehingga rakaman semua imej CS selesai.
2.
Tekan butang pengatup
sehingga separuh untuk
memfokuskan imej.
Lampu belakang
Apabila fokus telah sedia, kamera
akan berbunyi bip, lampu belakang
akan berwarna hijau dan bingkai
fokus akan bertukar hijau.
Tekan separuh
Tekan perlahanlahan sehingga
butang berhenti.
Bingkai fokus
Apabila anda menekan butang pengatup
sehingga separuh, kamera secara
automatik melaraskan pendedahan dan
memfokus pada subjek yang dihalakan
ketika itu. Memahiri tahap tekanan yang
diperlukan untuk tekanan separuh dan
tekanan penuh butang pengatup adalah
teknik penting untuk imej yang baik.
Bip, bip (Imej difokus.)
35
Asas Mula Pantas
3.
Sambil memastikan kamera tidak
bergerak, tekan butang pengatup
sepenuhnya.
Tekan penuh
Ini akan merakam syot kilat.
Tangkap (Imej dirakamkan.)
Membuat Rakaman Filem
Tekan [0] (Filem) untuk memulakan rakaman filem.
Tekan [0] (Filem) untuk memberhentikan rakaman filem.
Lihat halaman berikut untuk butiran.
Filem standard (filem STD): halaman 71
Filem berdefinisi tinggi (filem FHD): halaman 74
Filem berkelajuan tinggi (filem HS): halaman 74
[0] (Filem)
. Jika imej tidak berada dalam fokus...
Jika bingkai fokus kekal merah dan lampu belakang berkelip hijau, ia bermakna imej
tidak berada dalam fokus (kerana subjek terlalu dekat dsb.). Halakan semula kamera
pada subjek dan cuba fokus sekali lagi.
. Merakam dengan Auto
Jika subjek tidak berada di tengah bingkai...
“Kunci fokus” (halaman 51) ialah nama teknik yang anda boleh gunakan apabila anda
mahu menangkap imej apabila subjek yang ingin difokuskan tidak berada dalam
bingkai fokus di tengah skrin.
Untuk menjejak pergerakan subjek yang bergerak
Tekan butang pengatup sehingga separuh untuk mengikuti dan memfokus secara
automatik subjek yang bergerak. Lihat “O Tracking (Penjejakan)” (halaman 115)
untuk butiran lanjut.
36
Asas Mula Pantas
. Merakam dengan PRO Auto Premium
• Sesetengah item menu tidak tersedia semasa PRO Auto Premium sedang
digunakan (halaman 106). Hanya item menu yang tetapannya boleh
dikonfigurasikan akan dipaparkan pada menu semasa PRO Auto Premium sedang
digunakan.
• Selain kelajuan pengatup, bukaan dan kepekaan ISO, kamera secara automatik
melakukan operasi berikut mengikut keperluan apabila merakam dengan PRO
Auto Premium.
– Pengatup AF (halaman 118)
– Kawasan AF (halaman 115)
– Pengecaman Muka (halaman 119)
– Rakaman Pemandangan HS (halaman 37)
• Merakam dengan PRO Auto Premium boleh menyebabkan getaran dan hingar
berlaku kerana operasi kanta. Ini tidak bermakna berlaku kerosakan.
• Apabila merakam dengan PRO Auto Premium, mesej “Processing Premium Auto.
(Memproses Auto Premium.)” mungkin muncul di skrin monitor. Jika anda rasa
kamera mengambil masa terlalu lama untuk memproses data, cuba merakam
dengan Auto standard pula.
• Dalam sesetengah kes, PRO Auto Premium mungkin tidak dapat mentafsir
persekitaran rakaman dengan betul. Jika ini berlaku, rakam dengan Auto standard.
• Jika “Š” dipaparkan, kamera akan merakam sesiri imej CS dan
menggabungkannya menjadi satu imej akhir. Berhati-hati supaya tiada sebarang
pergerakan kamera dan subjek sehingga rakaman semua imej CS selesai. Jika
anda tidak mahu menangkap imej CS, pilih “Off (Mati)” untuk item “HS Scene
Shooting (Rakaman Pemandangan HS)” Panel Kawalan (halaman 44).
• Sesetengah tetapan denyar (halaman 55) boleh mengehadkan faktor persekitaran
yang boleh dikesan oleh Pro Auto Premium.
B
37
Asas Mula Pantas
Melihat Syot Kilat
Gunakan prosedur berikut untuk melihat syot kilat pada skrin monitor kamera.
• Untuk maklumat mengenai cara main semula filem, lihat halaman 127.
• Untuk maklumat tentang imej yang dirakam menggunakan pengatup berterusan
(CS), lihat halaman 129.
1.
Hidupkan kamera dan tekan
[p] (MAIN) untuk memasuki mod
MAIN.
• Ini akan memaparkan satu daripada
syot kilat yang disimpan dalam
memori.
• Maklumat mengenai syot kilat yang
[p] (MAIN)
dipaparkan turut disertakan (halaman
14).
• Anda juga boleh memadamkan maklumat untuk melihat syot kilat sahaja
(halaman 15).
• Anda boleh mengezum imej dengan memutar pengawal zum ke arah z
(halaman 134). Jika anda sedang merakam syot kilat yang penting, anda
disarankan supaya mengezum imej dan periksa butirannya selepas
merakamnya.
2.
Gunakan [4] dan [6] untuk menatal imej.
• Terus menekan salah satu butang akan menatal pada kelajuan tinggi.
[6]
[6]
[4]
[4]
• Menekan butang pengatup sehingga separuh semasa dalam mod MAIN atau
semasa skrin menu dipaparkan akan menukar terus ke mod RKM.
38
Asas Mula Pantas
Memadam Syot Kilat dan Filem
Jika memori telah penuh, anda boleh memadam tangkapan gambar dan filem yang
tidak lagi anda perlukan untuk membebaskan storan dan merakam lebih banyak imej.
• Ingat bahawa operasi padam fail (imej) tidak boleh dibuat asal.
• Untuk maklumat tentang imej yang dirakam menggunakan pengatup berterusan
(CS), lihat halaman 130.
• Jika anda memilih “Disabled (Dinyahaktif)” untuk tetapan “Delete Key (Kekunci
Padam)” di menu “¥ SETTING” (halaman 179), menu padam tidak akan muncul
apabila anda menekan [2] (
) (Padam). Anda boleh memadam fail hanya
apabila “Enabled (Dayakan)” dipilih untuk “Delete Key (Kekunci Padam)”.
. Untuk memadam satu fail
1.
Tekan [p] (MAIN) untuk memasuki mod MAIN dan
kemudian tekan [2] (
).
2.
Gunakan [4] dan [6] untuk menatal fail sehingga fail
yang anda mahu padam dipaparkan.
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Delete (Padam)” dan kemudian
tekan [SET].
• Untuk memadam fail lain, ulang langkah 2 dan 3.
• Untuk keluar daripada operasi padam, tekan [MENU].
• Jika kumpulan CS (halaman 129) dipaparkan semasa anda menjalankan
prosedur di atas, kesemua imej dalam kumpulan CS yang sedang dipaparkan
akan dipadam.
. Untuk memadam fail tertentu
1.
Tekan [p] (MAIN) untuk memasuki mod MAIN dan kemudian tekan
[2] (
).
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Delete Files (Padam Fail)” dan
kemudian tekan [SET].
• Ini memaparkan skrin permilihan fail.
3.
Gunakan [8], [2], [4] dan [6] untuk menggerakkan sempadan
pemilihan ke fail yang anda mahu padam dan kemudian tekan [SET].
• Ini akan menandakan petak semak di sudut kiri bawah imej fail yang dipilih dan
menggerakkan sempadan biru ke imej seterusnya.
• Anda boleh besarkan imej yang dipilih sebelum memadamnya dengan
memutar pengawal zum ke arah z ([).
4.
Ulang langkah 3 untuk memilih fail lain, jika anda mahu. Setelah anda
selesai memilih fail, tekan [MENU].
39
Asas Mula Pantas
5.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Yes (Ya)” dan kemudian tekan
[SET].
• Ini memadam fail yang anda pilih.
• Untuk membatalkan operasi pemadaman, pilih “No (Tidak)” dalam langkah 5
dan tekan [SET].
. Untuk memadam semua fail
1.
Tekan [p] (MAIN) untuk memasuki mod MAIN dan kemudian tekan
[2] (
).
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Delete All Files (Padam Semua
Fail)” dan kemudian tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Yes (Ya)” dan kemudian tekan
[SET] untuk memadam semua fail.
Ini akan menyebabkan mesej “There are no files. (Tiada fail.)” muncul.
Peringatan Tangkapan Syot Kilat
Operasi
• Jangan buka penutup bateri semasa lampu belakang berkelip hijau. Perbuatan ini
akan menyebabkan imej yang baru anda tangkap tidak disimpan dengan betul,
kerosakan pada imej lain yang disimpan dalam memori dan kerosakan kamera,
dsb.
• Jika cahaya yang tidak diingini memancar ke arah kanta, lindung kanta dengan
tangan anda semasa merakam imej.
Skrin Monitor semasa Tangkapan Syot kilat
• Keadaan kecerahan subjek boleh melambatkan tindak balas skrin monitor dan
boleh menyebabkan hingar digital pada imej skrin monitor.
• Imej yang muncul pada skrin monitor ialah untuk penggubahan imej. Imej sebenar
akan dirakam pada kualiti yang telah ditetapkan untuk tetapan kualiti imej
(halaman 112).
Penggambaran Tertutup di bawah Pencahayaan Pendarfluor
• Kelipan kecil pencahayaan pendarfluor boleh memberi kesan pada kecerahan dan
warna imej.
40
Asas Mula Pantas
Peringatan Lain
• Lebih rendah kelajuan pengatup, lebih besar kemungkinan berhasilnya hingar
dalam imej. Jadi, kamera secara automatik melakukan pengurangan hingar pada
kelajuan pengatup rendah. Proses pengurangan hingar menyebabkannya
merakam imej dalam tempoh lebih lama pada kelajuan pengatup lebih rendah.
Kelajuan pengatup dengan pengurangan hingar ini bergantung pada persediaan
kamera dan keadaan rakaman.
• Proses pengurangan hingar dilakukan apabila kepekaan ISO ditetapkan pada nilai
tinggi. Ini menyebabkan kamera mengambil masa lebih lama untuk merakam imej
seterusnya selepas anda menekan butang pengatup. Jangan lakukan sebarang
operasi kekunci lain semasa operasi merakam imej sedang dilakukan.
• Oleh sebab ciri elemen pengimejan yang digunakan kamera, objek yang bergerak
laju dalam imej mungkin kelihatan terherot.
. Pembatasan Fokus Auto
• Satu daripada berikut boleh memustahilkan fokus yang tepat.
– Dinding berwarna padu atau subjek terlalu rendah kontras lain
– Subjek bercahaya latar terlalu terang
– Subjek yang terlalu bersinar
– Bidai atau subjek lain yang mempunyai corak melintang berulang
– Berbilang subjek pada jarak berbeza dari kamera
– Subjek di lokasi gelap
– Subjek yang terlalu jauh untuk dicapai oleh cahaya daripada cahaya bantuan AF
– Pergerakan kamera semasa menangkap gambar
– Subjek yang bergerak laju
– Subjek di luar jarak fokus kamera
• Jika anda tidak dapat memfokus dengan betul, cuba gunakan kunci fokus
(halaman 51) atau Fokus Manual (halaman 49).
41
Asas Mula Pantas
Tutorial Syot Kilat
Memilih Mod Rakaman
Kamera anda mempunyai pelbagai mod rakaman
yang berlainan. Sebelum merakam imej, putarkan
dail mod untuk memilih mod rakaman yang sesuai
dengan jenis imej yang anda cuba rakamkan.
Dail mod
P Program Auto (Auto Program)
Mod Rakaman Auto Standard. Ini adalah mod yang biasanya anda patut
gunakan (halaman 34).
Ÿ Premium Auto Pro (PRO Auto Premium)
Dengan rakaman PRO Auto Premium, kamera akan menentukan secara
automatik sama ada anda sedang merakam suatu subjek atau pemandangan
dan keadaan lain. Rakaman PRO Auto Premium memberikan kualiti imej yang
lebih baik berbanding rakaman Auto standard (halaman 34).
b BEST SHOT
Hanya pilih satu daripada pemandangan sampel yang terbina dalam dan
kamera akan menyediakan secara automatik untuk merakam imej yang indah
setiap kali (halaman 83).
C ART SHOT
Pelbagai kesan artistik membantu menukar subjek harian biasa tampak lebih
baru dan jadi lebih menarik (halaman 67).
j Multi SR Zoom (Zum Berbilang SR)
Ciri ini menggunakan teknologi resolusi super dan berbilang imej Pengatup
Berterusan (CS) bagi menambah julat zum untuk seluruh imej berkualiti lebih
tinggi dan lebih jelas (halaman 63).
F Time Lapse (Selang Masa)
Anda boleh menggunakan fungsi ini untuk merakam filem peristiwa sebenar
yang berlaku, untuk melajukan aliran trafik dalam pemandangan bandar, atau
untuk merakam jenis filem lain yang serupa (halaman 78).
D Triple Shot (Syot Tigaan)
Menangkap letusan tiga imej, membuatkan ciri ini sangat sesuai untuk
menangkap saat-saat indah semasa anda dikelilingi kanak-kanak (halaman
70).
42
Tutorial Syot Kilat
M Mod M (Manual Exposure (Pendedahan Manual))
Mod ini memberi anda kawalan penuh kepada tetapan apertur dan kelajuan
pengatup.
 Tekan [SET] untuk membuka Panel Kawalan.
 Gunakan [8] dan [2] untuk memilih  (Aperture (Apertur)) dan kemudian
tekan [SET].
 Gunakan [8] dan [2] untuk menukar tetapan apertur, dan kemudian tekan
[SET].
 Gunakan [8] dan [2] untuk memilih  (Shutter Speed (Kelajuan
Pengatup)) dan kemudian tekan [SET].
 Gunakan [8] dan [2] untuk menukar tetapan kelajuan pengatup, dan
kemudian tekan [SET].
S Mod S (Shutter Speed AE (AE Kelajuan Pengatup))
Dalam mod ini, anda pilih kelajuan pengatup dan tetapan lain diselaraskan
sewajarnya.
 Tekan [SET] untuk membuka Panel Kawalan.
 Gunakan [8] dan [2] untuk memilih  (Shutter Speed (Kelajuan
Pengatup)) dan kemudian tekan [SET].
 Gunakan [8] dan [2] untuk menukar tetapan kelajuan pengatup, dan
kemudian tekan [SET].
• Anda juga boleh pilih tetapan anjakan EV yang berada di bawah tetapan
kelajuan pengatup dan kemudian menetapkan nilai pendedahan (anjakan
EV), jika anda mahu.
A Mod A (Aperture AE (Apertur AE))
Dalam mod ini, anda pilih apertur dan tetapan lain diselaraskan sewajarnya.
 Tekan [SET] untuk membuka Panel Kawalan.
 Gunakan [8] dan [2] untuk memilih  (Aperture (Apertur)) dan kemudian
tekan [SET].
 Gunakan [8] dan [2] untuk menukar tetapan apertur, dan kemudian tekan
[SET].
• Anda juga boleh memilih tetapan anjakan EV yang berada di bawah tetapan
apertur dan kemudian menetapkan nilai pendedahan (anjakan EV), jika anda
mahu.
• Dalam mod S, kepekaan ISO (halaman 51) sentiasa beroperasi mengikut tetapan
“Auto”. Tetapan kepekaan ISO tidak boleh ditukar semasa dalam mod S.
• Mod denyar > (Auto Flash (Denyar Auto)) dan denyar ¥ (Red Eye Reduction
(Kurangkan Mata Merah)) tidak disokong semasa A, S, atau M dipilih untuk mod
rakaman. Jika anda ingin denyar dinyalakan, pilih < (Flash On (Denyar Hidup))
sebagai mod denyar.
• Kepekaan ISO, kelajuan pengatup atau nilai apertur yang dipaparkan akan
bertukar merah apabila anda tekan separuh butang pengatup jika imej lebih
pendedahan atau kurang pendedahan.
43
Tutorial Syot Kilat
Menggunakan Panel Kawalan
Panel Kawalan boleh digunakan untuk mengkonfigurasi
tetapan kamera.
1.
[8] [2] [4] [6]
Dalam mod RKM, tekan [SET].
[SET]
• Anda juga boleh memaparkan Panel Kawalan
dengan menekan [2].
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih tetapan yang anda mahu tukar,
dan kemudian tekan [SET].
Ini akan memilih satu daripada ikon Panel Kawalan dan memaparkan
tetapannya.*
Pemasa kendiri (halaman 46)
Imbangan Putih (halaman 47)
Fokus (halaman 49)
Kepekaan ISO (halaman 51)
Tahap Mekap (halaman 53)
Anjakan EV (halaman 54)
Denyar (halaman 55)
Permeteran (halaman 57)
1
2
3
4
5
6
7
8
Panel Kawalan
* Item yang dipaparkan dalam Panel Kawalan bergantung pada mod rakaman.
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk menukar
tetapan.
4.
Setelah tetapan adalah seperti yang anda
mahu, tekan [SET].
Ini akan menggunakan tetapan dan kembali ke
mod RKM.
• Anda juga boleh gunakan menu di skrin bagi mengkonfigurasikan tetapan selain
daripada yang disenaraikan di atas (halaman 106).
44
Tutorial Syot Kilat
Mengkonfigurasikan Tetapan Kamera dengan Gelang Fungsi
Fungsi Panel Kawalan dan item menu boleh ditetapkan kepada gelang fungsi.
Selepas itu, tetapan kamera boleh dikonfigurasikan dengan mudah dengan memutar
gelang fungsi.
Fungsi yang boleh ditetapkan kepada gelang fungsi bergantung pada mod rakaman.
[RING]
[SET]
[8] [2] [4] [6]
Gelang fungsi
. Bagi menetapkan fungsi kepada gelang fungsi
1.
Dalam mod RKM, tekan [RING].
2.
Gunakan [8], [2], [4] dan [6] untuk memilih
fungsi yang anda mahu tetapkan, dan
kemudian tekan [SET].
• Anda juga boleh menggunakan gelang fungsi untuk
memilih fungsi.
. Bagi menggunakan fungsi yang ditetapkan kepada gelang fungsi
1.
Putar gelang fungsi bagi menukar tetapan.
2.
Tekan butang pengatup untuk menangkap gambar.
• Menetapkan “Step Zoom (Zum Langkah)” kepada gelang fungsi membolehkan
anda melaraskan zum optik dengan gelang fungsi (halaman 59).
• Anda tidak boleh menetapkan “MF” (Fokus Manual) kepada gelang fungsi semasa
“On (Hidup)” dipilih untuk pengecaman muka.
• Bergantung pada mod rakaman, sesetengah fungsi tidak boleh ditetapkan.
45
Tutorial Syot Kilat
Menggunakan Pemasa Kendiri (Pemasa Kendiri)
Dengan Pemasa Kendiri, menekan butang pengatup memulakan pemasa. Pengatup
dilepaskan dan imej ditangkap selepas tempoh masa yang ditetapkan.
1.
Dalam mod RKM, tekan [SET].
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen Panel Kawalan
timer (Pemasa Kendiri)) dan kemudian tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih tetapan yang anda mahu dan
kemudian tekan [SET].
Tetapan
(Self-
Paparan Ikon
Penerangan
Skrin RKM
„ 10 sec (saat)
Pemasa Kendiri 10 saat
‚ 2 sec (saat)
Pemasa Kendiri 2 saat
• Apabila menangkap gambar dalam
keadaan yang memperlahankan kelajuan
pengatup, anda boleh menggunakan
tetapan ini untuk menghalang imej menjadi
kabur disebabkan oleh pergerakan kamera.
Menangkap tiga imej: satu imej 10 saat
selepas butang pengatup ditekan dan dua
imej seterusnya sebaik kamera bersedia
selepas menangkap imej sebelumnya.
Tempoh yang diperlukan untuk kamera
bersedia bagi menangkap bergantung pada
tetapan saiz imej dan kualiti, sama ada kad
memori dimuatkan dalam kamera atau tidak
dan keadaan cas kamera.
” ×3
(Pemasa
Kendiri Tigaan)
• Off (Mati)
Tiada
Matikan Pemasa Kendiri.
• Lampu belakang berkelip semasa pengiraan Pemasa
Kendiri sedang berjalan.
• Anda boleh menghentikan pengiraan Pemasa Kendiri
yang sedang berjalan dengan menekan [SET].
46
Lampu hadapan
Tutorial Syot Kilat
• Pemasa Kendiri tidak boleh digunakan bersama ciri berikut.
CS Berkelajuan Tinggi dengan CS Prarakam, Prerecord (Movie) (Prarakam
(Filem)), Slide Panorama (Panorama Slaid), Wide Shot (Syot Lebar),
Triple Shot (Syot Tigaan)
• Pemasa Kendiri Tigaan tidak boleh digunakan bersama ciri berikut.
Filem, Time Lapse (Selang Masa), High Speed CS (CS Berkelajuan Tinggi),
Multi SR Zoom (Zum Berbilang SR), HS Night Shot (Syot Malam HS),
HS Best Selection (Pilihan Terbaik HS), For YouTube (Untuk YouTube),
Blurred Background (Latar Belakang Kabur), All-In-Focus Macro (Makro Fokus
Semua Di Dalam)
• Mod Bebas Tangan (halaman 63) boleh digunakan hanya semasa tetapan pemasa
kendiri Panel Kawalan ialah “Off (Mati)”. Untuk sebarang tetapan pemasa kendiri
lain, operasi pemasa kendiri yang berkenaan dijalankan.
Melaraskan Imbangan Putih (Imbangan Putih)
Anda boleh melaras imbangan putih supaya sepadan dengan sumber cahaya yang
ada di tempat anda membuat penggambaran dan mengelak bayang biru yang
terhasil apabila membuat penggambaran di luar semasa mendung dan bayang hijau
yang terhasil apabila membuat penggambaran di bawah cahaya pendarfluor.
1.
Dalam mod RKM, tekan [SET].
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen Panel Kawalan
Balance (Imbangan Putih)) dan kemudian tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih keadaan tangkapan yang anda
mahu dan kemudian tekan [SET].
(White
• Anda juga boleh melaksanakan operasi ini menggunakan gelang fungsi.
Tetapan
‡ Auto WB
(WB Auto)
¤ Daylight
(Siang)
' Overcast
(Mendung)
“ Shade
(Bayangan)
Paparan Ikon
Penerangan
Skrin RKM
Tiada
Mengkonfigurasi kamera untuk melaras
keimbangan putih secara automatik.
Untuk penggambaran di luar pada hari yang
cerah
Untuk penggambaran di luar pada hari
mendung hujan, di bawah bayang dsb.
Untuk penggambaran pada hari yang cerah di
bawah bayang pokok atau bangunan
47
Tutorial Syot Kilat
Tetapan
Paparan Ikon
Penerangan
Skrin RKM
† DayWhite
Fluor
(Pendarfluor
Siang Putih)
Untuk penggambaran di bawah pencahayaan
pendarfluor putih atau siang putih
– Daylight
Fluor
(Pendarfluor
Siang)
« Tungsten
· Manual
WB (WB
Manual)
Untuk penggambaran di bawah pencahayaan
pendarfluor siang
Untuk penggambaran di bawah pencahayaan
mentol lampu
Untuk mengkonfigurasi kamera secara manual
supaya sesuai dengan sumber lampu tertentu
Kertas putih
 Pilih “Manual WB (WB
Manual)”.
kosong
 Di bawah keadaan
pencahayaan yang anda
bercadang gunakan
semasa penggambaran,
halakan kamera pada
sekeping kertas putih
kosong supaya ia memenuhi seluruh skrin
monitor dan kemudian tekan butang
pengatup.
 Tekan [SET].
Tetapan imbangan putih dikekalkan walaupun
anda mematikan kamera.
• Apabila “‡ Auto WB (WB Auto)” dipilih untuk tetapan imbangan putih,
kamera secara automatik menentukan titik putih subjek. Warna subjek dan
keadaan sumber cahaya tertentu boleh menyebabkan masalah apabila
kamera cuba untuk menentukan titik putih, yang membuatkan pelarasan
imbangan putih yang betul menjadi mustahil. Jika ini berlaku, pilih tetapan
keimbangan putih yang sepadan dengan keadaan penggambaran anda
(Daylight (Siang), Overcast (Mendung) dsb.).
48
Tutorial Syot Kilat
Memilih Mod Fokus (Fokus)
• Tetapan “Focus (Fokus)” sentiasa tetap di “AF” (Fokus Auto) bila-bila masa “Face
Detection (Pengecaman Muka)” (halaman 119) digunakan. Jika anda mahu
menukar tetapan “Focus (Fokus)”, mula-mula pilih “Off (Mati)” untuk “Face
Detection (Pengecaman Muka)”.
1.
Dalam mod RKM, tekan [SET].
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen Panel Kawalan
(Fokus)) dan kemudian tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih tetapan yang anda mahu dan
kemudian tekan [SET].
Tetapan
Q AF
(Fokus
Auto)
Paparan Ikon
Skrin RKM
Tiada
Jenis
Tangkapan
Mod Fokus
Syot kilat
Filem
Rakaman
umum
(Focus
Anggaran Jarak Fokus *1
Syot kilat
Filem
5 sm hingga 9 (infiniti)
(Sudut Lebar)*2
1 sm hingga 50 sm (Zum
langkah kelima daripada
Automatik
Automatik
tetapan Sudut Terlebar)*2
3
´
Macro
(Makro)
Dekat
Á
Super
Macro
(Super
Makro)
Dekat
)
Infinity
Focus
(Fokus
Infiniti)
Pemandangan
dan subjek
jauh lain
Tetap
W MF
(Fokus
Manual)
Jika anda
mahu
memfokus
secara manual
Manual
*
1 sm hingga 50 sm
Infiniti (Sudut Lebar)
5 sm hingga 9 (infiniti)
(Sudut Lebar)*2
*1 Jarak fokus ialah jarak dari permukaan kanta.
*2 Julat fokus bergantung pada kedudukan zum optik semasa.
*3 Semasa rakaman Filem Berkelajuan Tinggi, fokus ditetapkan di posisi semasa
rakaman dimulakan. Untuk memfokuskan imej, tekan separa butang pengatup
untuk Fokus Auto atau fokus secara manual sebelum anda sentuh [0] (Filem)
untuk mula merakam.
49
Tutorial Syot Kilat
Super Makro
Super Makro menetapkan zum optikal pada posisi yang membenarkan anda untuk
menembak dari jarak paling hampir dengan subjek. Hasilnya adalah subjek gambar
yang lebih dekat dan besar.
• Zum ditetapkan semasa Super Makro dipilih, jadi tiada operasi zum dilakukan
semasa anda memutar pengawal zum.
Untuk memfokus dengan fokus manual
1.
Pada skrin monitor, gubah imej supaya subjek
yang anda mahu fokuskan berada dalam
sempadan kuning.
2.
Melihat imej pada skrin monitor menggunakan
[4] (lebih dekat) dan [6] (lebih jauh) untuk
melaras fokus.
Sempadan kuning
• Pada masa ini imej yang berada dalam sempadan
akan membesar dan memenuhi skrin monitor, yang
membantu pemfokusan. Jika anda tidak
melakukan apa-apa operasi selama dua saat semasa imej yang membesar itu
dipaparkan, skrin dalam langkah 1 akan muncul semula.
• Apabila gelang fungsi (halaman 45) atau “Control Dial (Dail Kawalan)”
(halaman 108) ditetapkan kepada “MF” (Fokus Manual), anda boleh
menggunakan gelang fungsi atau dail kawalan untuk memfokus.
• Ciri Auto Makro mengesan jarak subjek dari lensa dan secara automatik memilih
Fokus Makro atau Auto Fokus mengikut kesesuaian.
• Penggunaan denyar bersama Fokus Makro boleh menyebabkan cahaya denyar
terhalang, yang boleh menyebabkan bayang kanta yang tidak diingini dalam imej
anda.
• Bagi rakaman filem, Makro Auto beroperasi sebelum anda memulakan rakaman.
Namun, selepas rakaman dimulakan, fokus ditetapkan.
• Apabila anda melakukan operasi zum optik semasa penggambaran dengan Fokus
Auto, Fokus Makro atau Fokus Manual, satu nilai akan muncul pada skrin monitor
untuk memberitahu anda jarak fokus, seperti ditunjukkan di bawah. Perhatian, julat
fokus dipaparkan termasuk julat Makro Auto hanya apabila merakam dengan
Fokus Auto.
Contoh:oo* cm - 9
* oo ialah nilai jarak pemfokusan sebenar.
• Operasi yang diberikan pada kekunci [4] dan [6] dengan tetapan “L/R Key
(Kekunci Kiri/Knn)” (halaman 109) dinyahdayakan apabila Fokus Manual dipilih
sebagai mod fokus.
50
Tutorial Syot Kilat
Menggunakan Kunci Fokus
Subjek untuk difokuskan
“Kunci fokus” ialah teknik yang anda boleh gunakan
apabila anda mahu menggubah imej di mana subjek yang
ingin anda fokuskan tidak berada dalam bingkai fokus di
tengah skrin.
• Untuk menggunakan kunci fokus, pilih “U Spot (Titik)”
atau “O Tracking (Penjejakan)” untuk kawasan Auto
Fokus (halaman 115).
1.
Jajarkan bingkai fokus skrin monitor dengan
subjek yang anda mahu fokuskan dan
kemudian tekan butang pengatup sehingga
separuh.
2.
Dengan butang pengatup masih ditekan
separuh (yang mengekalkan tetapan fokus),
alih kamera untuk menggubah imej.
Bingkai fokus
• Apabila “O Tracking (Penjejakan)” dipilih sebagai
kawasan Auto Fokus, bingkai fokus akan bergerak
secara automatik dan mengikut subjek.
3.
Apabila anda telah bersedia untuk menangkap imej, tekan butang
pengatup sepenuhnya.
• Kunci fokus juga mengunci pendedahan (AE).
Menentukan Kepekaan ISO (ISO)
Kepekaan ISO ialah ukuran kepekaan pada cahaya.
1.
Dalam mod RKM, tekan [SET].
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen Panel Kawalan
dan kemudian tekan [SET].
51
(ISO)
Tutorial Syot Kilat
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih tetapan yang anda mahu dan
kemudian tekan [SET].
Tetapan
Auto
ISO80
Paparan
Ikon Skrin
RKM
Tiada
Penerangan
Laras pemekaan secara automatik mengikut keadaan.
Kepekaan
lebih rendah
Kelajuan pengatup
perlahan
Kepekaan
lebih tinggi
Kelajuan pengatup
pantas (Ditetapkan
untuk menangkap
gambar dalam kawasan
bercahaya malap.)
Kurang hingar
ISO100
ISO200
ISO400
ISO800
ISO1600
ISO3200
Agak kasar
(peningkatan
hingar digital)
• Semasa “Auto” dipilih, Antigoncang memperbetulkan pergerakan subjek
sahaja (halaman 116).
• Disebabkan nilai kepekaan ISO yang tinggi cenderung menghasilkan hingar
digital dalam imej, kamera akan melakukan proses penapisan hingar.
Disebabkan ini, ia mungkin mengambil masa yang lebih lama untuk kamera
selesai merakam imej selepas ia dirakam. Anda tidak akan dapat melakukan
sebarang operasi kekunci semasa rakaman imej sedang berlangsung.
• Dalam mod S (Shutter Speed AE (AE Kelajuan Pengatup)), kepekaan ISO
sentiasa beroperasi mengikut tetapan “Auto”.
• Dalam mod M (Manual Exposure (Pendedahan Manual)), “Auto” tidak boleh
dipilih.
52
Tutorial Syot Kilat
Merakam Potret Indah (Tahap Mekap)
Fungsi Mekap melicinkan tekstur kulit subjek dan mengurangkan bayangan wajah
yang disebabkan oleh cahaya matahari terang untuk potret yang lebih cantik.
Anda boleh memilih tahap mekap dalam julat “0 (Off) (0 (Mati))” hingga
“+12 (Max.) (+12 (Maks.))”.
1.
Masuk mod RKM, dan kemudian tekan [SET].
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen Panel Kawalan
Mekap) dan kemudian tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih tetapan Tahap Mekap yang anda
mahu, dan kemudian tekan [SET].
(Tahap
• Anda boleh memilih tahap mekap dalam julat “0 (Off) (0 (Mati))” hingga
“+12 (Max.) (+12 (Maks.))”.
• Anda juga boleh melaksanakan operasi ini menggunakan gelang fungsi.
4.
Tangkap imej.
• Memilih mana-mana tetapan Tahap Mekap dari +1 (Min.) hingga +12 (Maks.)
menyebabkan tetapan di bawah dikonfigurasikan secara automatik.
– Face Detection (Pengecaman Muka): On (Hidup)
– Mod Fokus: AF (Fokus Auto)
• Mekap tidak boleh digunakan dengan fungsi berikut.
Beberapa pemandangan BEST SHOT, ART SHOT, Multi SR Zoom (Zum
Berbilang SR), Time Lapse (Selang Masa)
53
Tutorial Syot Kilat
Membetulkan Kecerahan Imej (Anjakan EV)
Anda boleh melaraskan secara manual nilai pendedahan imej (nilai EV) sebelum
anda merakam gambar.
• Julat Keamatan Pendedahan: –2.0 EV hingga +2.0 EV
• Unit: 1/3 EV
1.
Dalam mod RKM, tekan [SET].
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen Panel Kawalan
(EV Shift (Anjakan EV)) dan kemudian tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] melaraskan nilai pampasan pendedahan.
• Anda juga boleh melaksanakan operasi ini menggunakan gelang fungsi.
[8], mengikut arah jam:
Meningkatkan nilai EV. Nilai EV yang lebih
tinggi adalah yang terbaik untuk subjek
berwarna cerah dan subjek bercahaya latar.
[2], melawan arah jam:
Mengurangkan nilai EV. Nilai EV yang lebih
rendah adalah yang terbaik untuk subjek
berwarna gelap dan untuk penggambaran di
luar pada hari yang cerah.
Untuk membatalkan keamatan pendedahan, tukar nilai EV kepada 0.0.
Nilai pampasan pendedahan
4.
Tekan [SET].
Ini menetapkan nilai keamatan pendedahan. Nilai keamatan pendedahan yang
anda tetapkan kekal digunakan sehingga anda menukarnya atau mematikan
kamera (yang menyebabkan ia kembali ke “0.0”).
• Semasa membuat penggambaran dalam keadaan yang amat gelap atau amat
terang, anda mungkin tidak dapat memperoleh hasil yang memuaskan meskipun
selepas melakukan keamatan pendedahan.
54
Tutorial Syot Kilat
Menggunakan Denyar (Denyar)
1.
Dalam mod RKM, tekan [2] (
sekali.
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk
memilih tetapan denyar yang anda
mahu dan kemudian tekan [SET].
Tetapan
> Auto Flash
(Denyar Auto)
3.
)
Denyar
[2] (
)
Paparan Ikon
Penerangan
Skrin RKM
Tiada
Denyar nyala secara automatik mengikut
keadaan pendedahan (jumlah cahaya dan
kecerahan).
? Flash Off
(Denyar Mati)
Denyar tidak nyala.
< Flash On
(Denyar
Hidup)
Denyar sentiasa nyala. Tetapan ini boleh
digunakan untuk menerangkan subjek yang
biasanya kelihatan gelap disebabkan oleh siang
hari atau cahaya latar (denyar segerak siang).
¥ Red Eye
Reduction
(Kurangkan
Mata Merah)
Denyar nyala secara automatik. Jenis denyar ini
boleh digunakan untuk mengurangkan
kemungkinan kemerahan dalam mata subjek.
Tekan butang pengatup untuk menangkap gambar.
Lampu belakang
Berkelip jingga apabila denyar sedang
mengecas untuk menunjukkan rakaman imej
dinyahdaya.
• Anda tidak akan boleh membuat syot kilat
dengan denyar sehingga lampu berhenti
berkelip jingga, yang menyatakan
pengecasan selesai.
< menunjukkan denyar akan nyala.
• Untuk maklumat mengenai Jarak Denyar, lihat halaman 213.
55
Tutorial Syot Kilat
• Bahan asing pada tetingkap denyar boleh bertindak balas dengan cahaya denyar,
menghasilkan sedikit asap dan bau yang tidak normal. Sungguhpun ini tidak
menandakan berlaku kerosakan, minyak daripada jari anda dan bahan asing lain
yang tertinggal pada tetingkap denyar boleh menjadi sukar untuk dibersihkan
kemudian. Oleh sebab itu, anda perlu menjadikannya satu kebiasaan untuk
sentiasa mengelap bersih tetingkap menggunakan kain lembut yang kering.
• Berhati-hati supaya jari anda dan tali tidak menutup denyar.
• Kesan yang diinginkan mungkin tidak diperoleh apabila subjek berada terlalu jauh
atau terlalu dekat.
• Masa pengecasan denyar (halaman 213) bergantung pada keadaan pengendalian
(keadaan bateri, suhu sekeliling dsb.).
• Menangkap gambar dengan denyar dimatikan ketika cahaya malap
memperlahankan kelajuan pengatup, yang boleh menyebabkan imej kabur
disebabkan oleh pergerakan kamera. Dalam keadaan sebegitu, tetapkan kamera
dengan tripod dsb.
• Dengan pengurangan mata merah, denyar nyala secara automatik mengikut
pendedahan. Ia tidak nyala di kawasan yang mempunyai pencahayaan terang.
• Kehadiran cahaya matahari luar, cahaya pendarfluor atau beberapa punca cahaya
lain boleh menyebabkan keluarbiasaan warna imej.
• Pilih ? (Flash Off (Denyar Mati)) untuk tetapan denyar apabila merakam di
kawasan yang melarang pengambilan gambar menggunakan denyar.
• Mod denyar > (Auto Flash (Denyar Auto)) dan denyar ¥ (Red Eye Reduction
(Kurangkan Mata Merah)) tidak disokong semasa A, S, atau M dipilih untuk mod
rakaman. Jika anda ingin denyar dinyalakan, pilih < (Flash On (Denyar Hidup))
sebagai mod denyar.
Pengurangan Mata Merah
Menggunakan denyar untuk menangkap gambar pada waktu malam atau di bilik
yang suram boleh menyebabkan tompok merah di dalam mata orang yang berada
dalam imej. Ini terjadi apabila lampu daripada denyar dipantulkan oleh retina mata.
Apabila pengurangan mata merah dipilih sebagai mod denyar, kamera menyalakan
pra-denyar untuk membuat iris di dalam mata orang dalam imej tertutup, lantas
mengurangkan kemungkinan mata merah.
Ambil perhatian mengenai perkara penting berikut apabila menggunakan
pengurangan mata merah.
• Pengurangan mata merah tidak berkesan melainkan orang dalam imej
memandang tepat pada kamera (denyar).
• Pengurangan mata merah mungkin tidak berkesan jika subjek berada terlalu jauh
daripada kamera.
56
Tutorial Syot Kilat
Menentukan Mod Permeteran (Permeteran)
Mod permeteran menentukan bahagian mana subjek yang dimeterkan untuk
pendedahan.
1.
Dalam mod RKM, tekan [SET].
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen Panel Kawalan
(Metering (Permeteran)) dan kemudian tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih tetapan yang anda mahu dan
kemudian tekan [SET].
Tetapan
B Multi
Paparan Ikon
Penerangan
Skrin RKM
Tiada
Permeteran berbilang corak membahagikan imej
kepada beberapa bahagian dan mengukur cahaya
dalam setiap bahagian untuk pembacaan
pendedahan yang seimbang. Jenis permeteran ini
memberikan tetapan pendedahan bebas ralat
untuk pelbagai keadaan penggambaran.
N Center
Weighted
(Berpusat)
Permeteran berpusat tengah menumpukan di
tengah-tengah kawasan fokus untuk mengukur
cahaya. Jenis permeteran ini adalah paling baik
apabila anda mahu mempunyai sedikit kawalan ke
atas kontras.
˜ Spot
(Titik)
Permeteran tompok mengambil bacaan di
kawasan yang amat kecil. Gunakan kaedah
permeteran ini apabila anda mahu pendedahan
ditetapkan mengikut kecerahan subjek tertentu,
tanpa dipengaruhi keadaan sekeliling.
57
Tutorial Syot Kilat
Menangkap Gambar dengan Zum
Kamera anda dilengkapi dengan pelbagai jenis zum: zum optik, Zum HD, Zum SR
Tunggal, Zum Multi SR, dan zum digital. Faktor zum maksimum bergantung pada
tetapan saiz imej dan tetapan hidup/mati zum digital.
Zum optik
Pengezuman dilakukan dengan menukar jarak fokus kanta,
oleh itu tiada kemerosotan kualiti imej.
Zum HD
Membenarkan keupayaan zum yang lebih hebat dengan
memotong sebahagian daripada imej asal dan
membesarkannya, tanpa menjejaskan kualiti imej.
Single SR Zoom
(Zum SR Tunggal)
Menggunakan teknologi resolusi tinggi untuk menyekat
kemerosotan imej (halaman 62).
Menangkap letusan imej berkelajuan tinggi, yang
kemudiannya digabungkan menjadi satu imej akhir dengan
Multi SR Zoom
cara yang mengurangkan kemerosokan kualiti imej. Zum
(Zum Berbilang SR)
Berbilang SR didayakan hanya apabila mod rakaman “Multi
SR Zoom (Zum Berbilang SR)” dipilih (halaman 63).
Zum Digital
1.
Proses digital digunakan untuk membesarkan bahagian
tengah imej, jadi berlakunya kemerosotan kualiti imej.
Dalam mod RKM, putar pengawal zum ke arah zum.
w Sudut Lebar
z Telefoto
Pengawal zum
w (Sudut Lebar) : Mengurangkan saiz subjek dan meluaskan jarak.
z (Telefoto)
: Membesarkan subjek dan mengecilkan jarak.
2.
Tekan butang pengatup untuk menangkap gambar.
58
Tutorial Syot Kilat
• Penggunaan tripod disarankan untuk mengelak kejadian imej kabur disebabkan
pergerakan kamera semasa menangkap gambar menggunakan telefoto.
• Melakukan operasi zum menukar bukaan kanta.
• Operasi zum disokong semasa rakaman filem. Operasi zum dinyahdayakan
semasa rakaman filem berkelajuan tinggi. Jika anda ingin menggunakan zum,
lakukan operasi zum sebelum anda menekan [0] (Filem) untuk mula merakam.
• Operasi zum tidak disokong semasa merakam dengan ciri berikut. Tetapan zum
ditetapkan pada sudut lebar penuh.
Slide Panorama (Panorama Slaid), Wide Shot (Syot Lebar), All-In-Focus Macro
(Makro Fokus Semua Di Dalam)
. Mengezum dengan Gelang Fungsi (Step Zoom (Zum Langkah))
Menetapkan fungsi Zum Langkah kepada gelang fungsi membolehkan anda
menjalankan operasi zum (dalam julat zum optik sahaja) dengan gelang fungsi
(halaman 45). Zum Langkah boleh dilaraskan kepada jarak fokus yang ditunjukkan di
bawah.
24, 28, 38, 50, 85, 100, 135, 200, 300
(Unit: mm; setara 35 mm filem)
Untuk pelarasan zum yang lebih halus, gunakan pengawal zum.
• Jarak fokus akan ditunjukkan di skrin monitor semasa
Zum Langkah dilaraskan menggunakan gelang fungsi.
Jarak fokus semasa
59
Tutorial Syot Kilat
Maklumat Skrin Monitor semasa Pengezuman
Pelbagai maklumat ditunjukkan di skrin monitor semasa operasi zum sedang
berjalan.
. Ikon Mod Zum
Mod zum
Jarak fokus
(Ditukar kepada format
filem 35 mm.)
Julat Fokus
(Dipaparkan untuk Fokus
Auto, Fokus Makro dan
Fokus Manual.)
Bar zum
Had kualiti imej
(Kemerosotan bermula
dari sini.)
Jadual di bawah menunjukkan apa yang muncul di skrin monitor berdasarkan pada
mod zum.
Mod zum
Paparan Ikon Skrin RKM
Zum optik
Tiada
Zum HD
Tiada
Single SR Zoom (Zum SR Tunggal)
¨ (Putih)
Multi SR Zoom (Zum Berbilang SR)
¸ (Hitam)
Zum Digital
ê
60
Tutorial Syot Kilat
. Mentafsir Bar Zum
Semasa operasi zum, bar zum muncul pada skrin monitor menunjukkan tetapan zum
semasa.
Julat di mana kemerosotan imej
dikurangkan.
Julat imej merosot
Sudur Lebar
Telefoto
Penunjuk zum
(Menandakan zum semasa.)
Titik batas zum optik
Titik dari mana imej merosot
• Lokasi titik ini bergantung pada saiz imej, tetapan “Zoom (SR)
(Zum (SR))”, dan sama ada Zum Berbilang SR didayakan atau
tidak.
. Faktor Zum
Faktor zum digital bergantung pada saiz imej (halaman 110), tetapan zum resolusi
super, dan sama ada “Multi SR Zoom (Zum Berbilang SR)” dipilih atau tidak
(halaman 63).
• Zum Berbilang SR didayakan hanya apabila mod rakaman “Multi SR Zoom (Zum
Berbilang SR)” dipilih.
Faktor zum maksimum di mana kemerosotan
imej boleh dikurangkan
Saiz imej
Zum optik Zoom (SR) (Zum (SR)): Multi SR Zoom (Zum
Berbilang SR)
Off (Mati)
Zoom (SR) (Zum (SR)):
(Zum HD)
Single (Tunggal)
Faktor zum
maksimum
(dengan
gabungan
zum digital)
16 M
12.5X
12.5X
25.0X
50.0X
3:2
12.5X
12.5X
25.0X
50.0X
16:9
12.5X
12.5X
25.0X
50.0X
10 M
12.5X
15.8X
31.6X
63.1X
5M
12.5X
22.5X
45.0X
90.0X
3M
12.5X
28.1X
56.3X
112.3X
VGA
12.5X
90.0X
179.6X
199.3X
61
Tutorial Syot Kilat
Mengezum dengan Resolusi Super (Zum (SR))
Terdapat dua jenis Zum Resolusi Super: Zum SR Tunggal dan Zum Berbilang SR.
Zum SR Tunggal menggunakan resolusi super bagi menambah julat zum dan
kemerosokan kualiti imej diminimumkan. Zum Berbilang SR menangkap sesiri imej
CS Berkualiti Tinggi, yang kemudiannya digabungkan menjadi satu imej yang
membolehkan perakaman pada nisbah zum yang lebih tinggi tanpa kehilangan kualiti
imej. Untuk maklumat tentang julat faktor zum yang berkesan iaitu Zum Resolusi
Super berkesan, lihat halaman 61.
Prosedur di bawah menunjukkan cara mengkonfigurasikan tetapan Zum SR Tunggal.
Untuk maklumat tentang Zum SR Tunggal, lihat halaman 63.
1.
Dalam mod RKM, tekan [MENU].
2.
Tekan [4], gunakan [8] dan [2] untuk memilih tab “r REC MENU”,
dan kemudian tekan [6].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Zoom (SR) (Zum (SR))” dan
kemudian tekan [SET].
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Single (Tunggal)” dan kemudian
tekan [SET].
• Zum SR Tunggal berkesan apabila anda mahu menangkap tekstur halus.
• Zum SR Tunggal tidak berfungsi semasa perakaman filem.
• Fungsi berikut dinyahdayakan apabila merakam dengan Zum SR Tunggal.
Pemasa Kendiri Tigaan, ART SHOT, Multi SR Zoom (Zum Berbilang SR),
Time Lapse (Selang Masa), Triple Shot (Syot Tigaan), beberapa pemandangan
BEST SHOT
62
Tutorial Syot Kilat
Menambah Julat Zum untuk Menangkap Syot Kilat yang Lebih
Jelas (Zum Berbilang SR)
Ciri ini menggunakan teknologi resolusi super dan berbilang imej Pengatup
Berterusan (CS) bagi menambah julat zum untuk seluruh imej berkualiti lebih tinggi
dan lebih jelas (halaman 62).
1.
Jajarkan dail mod dengan [j] (Multi SR Zoom (Zum Berbilang SR)).
2.
Tekan butang pengatup untuk menangkap gambar.
• Berbilang Zum SR berkesan apabila anda mahu menangkap tekstur halus.
• Fungsi berikut dinyahdayakan apabila menangkap dengan Zum Berbilang SR.
Single SR Zoom (Zum SR Tunggal), Pemasa Kendiri Tigaan, Sharpness
(Ketajaman), Contrast (Kontras)
• Dengan Zum Berbilang SR, tetapan denyar secara automatik menjadi ? (Flash
Off (Denyar Mati)).
• Menangkap dengan fungsi ini secara automatik menetapkan Antigoncang kepada
“Standard” (halaman 116), tetapi pergerakan besar kamera atau subjek
menyebabkan anda tidak mendapat hasil yang diingini.
• Bergantung pada keadaan rakaman dan komposisi imej, Zum Berbilang SR
mungkin tidak dapat memberikan hasil yang dikehendaki.
• Apabila menangkap dengan ciri ini, “ISO 3200” tidak boleh dipilih untuk “ISO”
(halaman 51).
Mencetuskan Operasi Pemasa Kendiri dengan Gerakan
(Bebas Tangan)
Dengan Mod Bebas Tangan, kamera mencetuskan
kiraan pemasa kendiri secara automatik apabila ia
mengesan pergerakan di sekitar ikon di skrin monitor.
Ini bermakna, anda boleh mengawal operasi pemasa
kendiri dari jauh dengan melambai tangan anda, supaya
anda masuk dalam imej yang dirakam.
1.
Pilih satu daripada berikut sebagai mod
rakaman: Program Auto (Auto Program),
Premium Auto Pro (PRO Auto Premium), atau
HS Best Selection (Pilihan Terbaik HS) (pemandangan BEST SHOT).
• Rakaman filem dinyahdayakan ketika HS Best Selection (Pilihan Terbaik HS)
pemandangan BEST SHOT digunakan.
2.
Sengetkan skrin monitor kamera ke atas 180 darjah (halaman 18).
• Di bawah tetapan lalai kilang asal, kamera akan memasuki Mod Bebas Tangan
secara automatik apabila skrin monitor disengetkan ke atas 180 darjah.
63
Tutorial Syot Kilat
3.
Tekan butang pengatup (jika anda mahu merakam syot kilat) atau
[0] (Filem) (jika anda mahu merakam filem).
Ikon pemasa kendiri mula akan berubah kepada “
kamera dalam mod tunggu sedia untuk merakam.
4.
” untuk menunjukkan
Menghadap kamera, gerakkan tangan atau lakukan pergerakan lain
dalam kawasan ikon
(mulakan pemasa kendiri) di skrin monitor.
Apabila kamera mengesan pergerakan berhampiran ikon itu, ia akan menangkap
imej secara automatik.
• Untuk memberhentikan rakaman filem, tekan [0] (Filem) sekali lagi.
• Dalam kes penangkapan syot kilat, kamera akan kembali kepada tunggu sedia
selepas imej ditangkap. Kamera akan keluar dari mod tunggu sedia secara
automatik selepas 30 syot kilat ditangkap menggunakan Mod Bebas Tangan.
• Satu daripada berikut akan mengeluarkan anda daripada mod tunggu sedia secara
automatik: menekan butang pengatup, menukar orientasi senget skrin monitor,
atau menterbalikkan kamera.
• Mod Bebas Tangan mungkin tidak beroperasi dengan betul apabila terdapat
perbezaan kecil antara subjek dengan latar belakang ikon, atau apabila subjek
jauh dari kamera.
•
(ikon pratonton) akan muncul di skrin monitor apabila syot kilat dirakam.
Apabila kamera mengesan pergerakan berhampiran ikon pratonton, ia akan
memaparkan imej yang dirakam selama tiga saat.
• “O Tracking (Penjejakan)” tidak boleh dipilih untuk tetapan kawasan AF semasa
merakam dengan Mod Bebas Tangan. Jika “O Tracking (Penjejakan)” dipilih
dalam mod lain, memilih Mod Bebas Tangan akan menyebabkan tetapan kawasan
AF bertukar kepada “U Spot (Titik)”.
• Anda tidak boleh menangkap syot kilat dengan menekan butang pengatup semasa
rakaman filem sedang berlangsung (Syot Kilat dalam Filem).
64
Tutorial Syot Kilat
Mengkonfigurasikan Tetapan Mod Bebas Tangan
(Bebas Tangan)
Gunakan prosedur di bawah bagi mengkonfigurasikan tetapan Mod Bebas Tangan.
1.
Dalam mod RKM, tekan [MENU].
2.
Tekan [4], gunakan [8] dan [2] untuk memilih tab “r REC MENU”,
dan kemudian tekan [6].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Handsfree (Bebas Tangan)” dan
kemudian tekan [SET].
4.
Konfigurasikan tetapan Bebas Tangan.
Tetapan
Penerangan
Motion Shutter
(Pengatup
Gerakan)
Menetapkan operasi kamera yang memasuki Mod Bebas
Tangan.
Always (Sentiasa):
Kamera sentiasa kekal dalam Mod Bebas Tangan, tanpa
mengira skrin monitor senget atau tidak.
180°only (180°sahaja):
Kamera memasuki Mod Bebas Tangan hanya apabila
skrin monitor disengetkan ke atas 180 darjah.
Off (Mati): Mod Bebas Tangan dinyahdayakan
Timer
(Pemasa)
Menetapkan jumlah masa yang mesti berlalu sebelum
penangkapan bermula selepas kamera mengesan
pergerakan.
Tetapan: 0.5 sec (saat), 1 sec (saat), 2 sec (saat),
10 sec (saat)
65
Tutorial Syot Kilat
Mengubah Kedudukan Kawasan Pengesanan Gerakan
(Kedudukan Gerakan)
Gunakan prosedur di bawah bagi mengubah kedudukan kawasan pengesanan
gerakan
(Ikon mulakan pemasa kendiri) jika perlu apabila ia (atau ikon pratonton
) menghalang anda daripada melihat imej paparan.
1.
Dalam mod RKM, tekan [MENU].
2.
Tekan [4], gunakan [8] dan [2] untuk
memilih tab “r REC MENU”, dan kemudian
tekan [6].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Motion
Position (Kedudukan Gerakan)” dan
kemudian tekan [SET].
4.
Tekan [RING].
Ikon mulakan
pemasa kendiri
Ikon pratonton
• Ini akan memilih satu daripada dua ikon di paparan. Menekan [RING] akan
menukar pilihan antara ikon pemasa kendiri dengan ikon pratonton.
5.
Gunakan [8], [2], [4] dan [6] untuk mengubah kedudukan ikon yang
sedang dipilih.
6.
Tekan [RING] untuk memilih ikon lain jika anda mahu, dan ubah
kedudukannya menggunakan operasi yang sama seperti Langkah 5.
7.
Apabila ikon berada di tempat yang anda mahu, tekan [SET].
• Anda juga boleh menggunakan gelang fungsi untuk mengubah kedudukan
ikon.
• Jika anda menetapkan “Motion Position (Kedudukan Gerakan)” kepada tetapan
“L/R Key (Kekunci Kiri/Knn)” bagi “r REC MENU” (halaman 109), anda boleh
mengubah kedudukan ikon yang dipilih menggunakan kekunci [4] dan [6]
semasa dalam Mod Bebas Tangan.
66
Tutorial Syot Kilat
Menangkap gambar dengan Kesan Artistik (ART SHOT)
Pelbagai kesan artistik membantu menukar subjek harian biasa tampak lebih baru
dan jadi lebih menarik.
Pemandangan
Penerangan
Menggunakan fotografi HDR (Julat Dinamik Tinggi, halaman
89) untuk menukar syot kilat dan filem menjadi hasil seni
HDR Art (Seni HDR)
yang memberikan darjah ekspresi yang lebih baik
berbanding pengimejan konvensional.
Toy Camera
(Kamera Mainan)
Menggelapkan kawasan pinggiran dan menukar rona untuk
menghasilkan kesan kamera mainan.
Soft Focus
(Fokus Lembut)
Mengaburkan fokus keseluruhan untuk menghasilkan kesan
misteri yang lembut.
Light Tone
(Tona Lembut)
Mengurangkan kontras untuk menghasilkan kesan samarsamar yang anggun.
Pop (Terserlah)
Meningkatkan ketepuan untuk warna yang lebih ketara.
Sepia
Warna sepia digunakan untuk menghasilkan kesan retro.
Monochrome
(Monokrom)
Meningkatkan kontras untuk menghasilkan kesan cetak
berbintik.
Miniature (Miniatur)
Mengaburkan fokus untuk menjadikan imej kelihatan lebih
kecil daripada asal.
Fisheye (Mata ikan)
Kesan lucu seolah-olah gambar diambil menggunakan
kanta mata ikan.
Sparkling Shot
(Syot Berkilau)
Melembutkan imej keseluruhan dan menambah sedikit
cahaya untuk mendapatkan kesan bersinar.
1.
Jajarkan dail mod dengan [C] (ART SHOT).
2.
Tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih
4.
Pilih pemandangan ART SHOT yang anda mahu gunakan dan
kemudian tekan [SET].
dan kemudian tekan [SET].
Pilih antara : HDR Art (Seni HDR), Toy Camera (Kamera Mainan), Soft Focus
(Fokus Lembut), Light Tone (Tona Lembut), Pop (Terserlah), Sepia,
Monochrome (Monokrom), Miniature (Miniatur), Fisheye (Mata
ikan), Sparkling Shot (Syot Berkilau)
67
Tutorial Syot Kilat
5.
Tekan [SET], gunakan [8] dan [2] untuk memilih pilihan Panel
Kawalan kelima dari atas, dan kemudian tekan [SET].
Keamatan kesan yang dipilih boleh dilaraskan seperti yang diterangkan di
bawah.
Pemandangan
Pelarasan
HDR Art (Seni HDR) Tahap kesan
Toy Camera
(Kamera Mainan)
Rona
Soft Focus
(Fokus Lembut)
Tahap kesan
Light Tone
(Tona Lembut)
Rona
Pop (Terserlah)
Tahap kesan
Sepia
Tahap kesan
Monochrome
(Monokrom)
Tahap kesan
Miniature (Miniatur)
Kawasan fokus
Fisheye (Mata ikan)
Tahap kesan
Sparkling Shot
(Syot Berkilau)
Jenis kesan
6.
Gunakan [8] dan [2] untuk menukar tetapan.
7.
Tekan [SET].
8.
Tekan butang pengatup untuk menangkap gambar.
. Menggunakan Skrin Maklumat Pemandangan
Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pemandangan,
pilih pemandangan itu menggunakan sempadan pada menu
pemandangan, dan kemudian putar pengawal zum ke
mana-mana arah.
• Untuk kembali ke menu pemandangan, putar pengawal
zum semula.
• Untuk menatal antara pemandangan, gunakan [4] dan
[6].
• Untuk mengkonfigurasi kamera dengan tetapan bagi pemandangan yang sedang
dipilih, tekan [SET].
68
Tutorial Syot Kilat
• Bergantung pada pemandangan “ART SHOT”, beberapa item dalam menu yang
muncul mungkin tidak boleh digunakan.
• Dengan pemandangan “ART SHOT” ini, tetapan denyar secara automatik menjadi
? (Flash Off (Denyar Mati)).
• Rakaman filem dinyahdayakan semasa “Sparkling Shot (Syot Berkilau)” dipilih.
• Dengan Filem Seni HDR, tetapan “Movie Quality (Kualiti Filem)” hanya boleh
ditetapkan kepada “HD” atau “STD” sahaja (halaman 112). Apabila mana-mana
tetapan “Movie Quality (Kualiti Filem)” selain daripada “STD” dipilih dalam mod
lain, tetapan “HD” digunakan semasa merakam dengan Filem Seni HDR.
• Apabila menggunakan “HDR Art (Seni HDR)” untuk rakaman filem, keamatan
kesan seni ditetapkan mengikut tetapan filem.
Menyimpan Imej Normal Kedua Semasa Merakam dengan Seni
HDR (Double (HDR Art) (Berganda (Seni HDR)))
Anda boleh mengkonfigurasikan kamera bagi menyimpan dua imej apabila merakam
dengan Seni HDR: satu imej dengan penggunaan kesan Seni HDR mengikut
pemandangan yang anda pilih berserta satu lagi imej normal (Program Auto (Auto
Program)) tanpa penggunaan sebarang kesan.
1.
Jajarkan dail mod dengan [C] dan kemudian tekan [MENU].
2.
Tekan [4], gunakan [8] dan [2] untuk memilih tab “r REC MENU”,
dan kemudian tekan [6].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Double (HDR Art) (Berganda
(Seni HDR))” dan kemudian tekan [SET].
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “On (Hidup)” dan kemudian tekan
[SET].
Semasa “Off (Mati)” dipilih untuk langkah di atas, hanya satu imej Seni HDR
disimpan (imej normal tidak disimpan).
5.
Tekan butang pengatup untuk menangkap gambar.
69
Tutorial Syot Kilat
Merakam dengan Syot Tigaan
Syot Tigaan menangkap letusan tiga imej dan menyimpannya dalam memori. Ciri ini
sangat sesuai untuk memastikan anda tidak terlepas saat-saat indah semasa
dikelilingi kanak-kanak.
1.
Jajarkan dail mod dengan [D] (Triple Shot (Syot Tigaan)).
2.
Halakan kamera pada subjek dan tekan separuh butang pengatup.
Kamera akan mula memprarakam imej pada waktu ini.
• Jika anda lepaskan butang pengatup yang ditekan separuh tadi sebelum
menekan sepenuhnya, semua imej dalam penimbal prarakam akan dipadam.
3.
Tekan butang pengatup sepenuhnya untuk merakam.
Ini akan merakam tiga imej: salah satu aksi sebelum butang pengatup ditekan
sepenuhnya berserta dua imej masa sebenar.
• Menekan butang pengatup sepenuhnya tanpa menekan separuh terlebih
dahulu akan menyebabkan dua imej sahaja dirakam.
• Tetapan dalam jadual di bawah adalah tetap apabila merakam dengan fungsi ini.
Self-timer (Pemasa Kendiri)
Off (Mati)
Flash (Denyar)
Flash Off (Denyar Mati)
Image Quality (Kualiti Imej)
Normal
Single SR Zoom (Zum SR Tunggal)
Off (Mati)
Face Detection (Pengecaman Muka) On (Hidup)
Mod Fokus
AF
AF Area (Kws AF)
“Intelligent (Pintar)” atau “Spot (Titik)”*
* Jika anda memilih “I Multi” atau “O Tracking (Penjejakan)” untuk tetapan ini
dalam mod lain dan kemudian merakam dengan Syot Tigaan, rakaman
dijalankan menggunakan tetapan “U Spot (Titik)”.
70
Tutorial Syot Kilat
Merakam Filem
Untuk merakam filem
Prosedur berikut menjelaskan cara merakam filem standard (STD).
Kamera ini menyokong rakaman filem Pro Auto Premium (halaman 72).
Lihat halaman yang ditunjukkan di bawah untuk maklumat lanjut tentang filem.
Filem berdefinisi tinggi (filem FHD): halaman 74
Dail mod
Filem berkelajuan tinggi (filem HS): halaman 74
1.
Jajarkan dail mod dengan [P] (Program
Auto (Auto Program)) atau [Ÿ] (Premium
Auto Pro (PRO Auto Premium)).
2.
Tekan [MENU].
3.
Tekan [4], gunakan [8] dan [2] untuk
memilih tab “r REC MENU”, dan
kemudian tekan [SET].
[0] (Filem)
[SET]
[MENU]
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih
“Movie Quality (Kualiti Filem)” dan
kemudian tekan [6].
5.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “STD” dan kemudian tekan [SET].
[8][2][4][6]
• Rakaman dijalankan dengan nisbah bidang 4:3, dan saiz imej 640x480 piksel,
dan kadar bingkai 30 bingkai per saat (Filem STD). Tetapan saiz imej tidak
boleh diubah.
• Julat rakaman filem lebih kecil berbanding julat syot kilat. Anda boleh
memaparkan julat rakaman filem dengan “Shooting Info (Maklumat Rakaman)”
(halaman 124).
6.
Halakan kamera pada subjek dan kemudian
tekan [0] (Filem).
Masa rakaman
Ini akan memulakan rakaman dan memaparkan
Y pada skrin monitor.
Rakaman filem menyertakan audio stereo.
7.
Tekan [0] (Filem) semula untuk
memberhentikan rakaman.
• Setiap filem boleh mencecah 29 minit. Rakaman
filem berhenti secara automatik selepas
rakaman selama 29 minit. Rakaman filem juga
akan berhenti secara automatik jika memori
penuh sebelum anda memberhentikan rakaman
filem dengan menekan [0] (Filem) sekali lagi.
71
Baki masa rakaman
(halaman 209)
Merakam Filem
Merakam Filem dengan Pro Auto Premium
Apabila Pro Auto Premium didayakan (halaman 34),
kamera secara automatik membuat pertimbangan
mengenai subjek, keadaan rakaman, dan parameter
lain. Hasilnya ialah imej berkualiti lebih tinggi
berbanding imej yang dihasilkan rakaman Auto Program. Persekitaran rakaman yang
dikesan oleh kamera dipaparkan di bahagian bawah mod skrin RKM.
• Pro Auto Premium didayakan untuk filem FHD dan filem STD sahaja.
• Menggunakan Pro Auto Premium menyebabkan cas bateri habis lebih cepat
berbanding menggunakan rakaman Auto Program.
Merakam dengan BEST SHOT
Dengan BEST SHOT (halaman 83), anda boleh memilih sampel pemandangan yang
sepadan dengan jenis filem yang anda cuba rakam dan kamera akan menukar
tetapannya dengan sewajarnya untuk menghasilkan filem yang indah setiap kali.
Meminimumkan Kesan Pergerakan Kamera semasa Rakaman Filem
Anda boleh menggunakan Antigoncang (halaman 116) bagi mengkonfigurasikan
kamera untuk meminimumkan kesan pergerakan kamera semasa rakaman filem
FHD dan STD. Perhatian, Antigoncang tidak boleh digunakan dengan Filem Seni
HDR dan Antigoncang tidak menghalang imej kabur yang disebabkan oleh
pergerakan subjek.
Audio
Kamera anda mempunyai mikrofon terbina dalam yang boleh digunakan untuk
merakam audio (stereo) semasa rakaman filem.
• Kamera anda mempunyai fungsi untuk mengurangkan hingar angin (Wind Noise
Cut (Pemotongan Hingar Angin)) semasa merakam filem (halaman 120).
. Peringatan Perakaman
Mikrofon
• Kamera juga merakam audio. Ambil perhatian tentang
perkara berikut apabila merakam filem.
– Berhati-hati supaya mikrofon tidak ditutup oleh jari anda,
dsb.
– Hasil rakaman audio yang baik tidak mungkin jika
kamera terlalu jauh daripada apa yang anda cuba
rakam.
– Menjalankan operasi zum semasa merakam boleh menyebabkan hingar zum
dan/atau fokus auto hadir dalam rakaman audio.
– Mengendalikan butang kamera semasa merakam boleh menyebabkan bunyi
butang dirakam dalam audio.
• Apabila merakam dengan mod filem “HS” pada tetapan kadar bingkai “30-120 fps”
atau “30-240 fps”, audio direkodkan hanya apabila kamera merakam pada 30 fps.
Audio tidak dirakam pada sebarang kadar bingkai yang lain.
72
Merakam Filem
• Menghabiskan masa yang lama menggunakan rakaman filem akan menyebabkan
kamera terasa panas sedikit. Ini perkara biasa dan tidak bermakna kerosakan.
• Merakam filem untuk tempoh masa yang lama di tempat bersuhu tinggi boleh
menyebabkan hingar digital (tompok cahaya) muncul dalam imej filem.
Peningkatan suhu di dalam kamera juga mungkin menyebabkan rakaman filem
dihentikan secara automatik. Jika ini berlaku, berhenti merakam dan biarkan
kamera menyejuk, dan operasi normal boleh diteruskan selepas itu.
• Menggunakan memori terbina dalam kamera atau jenis kad memori tertentu boleh
melambatkan kelajuan pemprosesan. Di mana mungkin gunakan kad memori Ultra
High-Speed Type. Namun ambil perhatian bahawa bukan semua operasi boleh
dijamin walaupun kad memori Ultra High-Speed Type digunakan. Tetapan kualiti
filem tertentu mungkin mengakibatkan masa yang lama digunakan untuk merakam
data, di mana ini boleh menyebabkan pecahan pada imej dan/atau audio semasa
main semula. Jika ini berlaku, Y akan bertukar menjadi kuning pada skrin
monitor.
• Operasi zum disokong semasa rakaman filem (halaman 58). Zum dinyahdayakan
semasa rakaman filem berkelajuan tinggi. Untuk menggunakan zum untuk
rakaman filem berkelajuan tinggi, lakukan operasi zum sebelum anda menekan
[0] (Filem) untuk mula merakam.
• Zum SR Tunggal (halaman 62) dan Zum Berbilang SR (halaman 63)
dinyahdayakan semasa rakaman filem.
• Kesan pergerakan kamera dalam imej menjadi lebih ketara apabila anda merakam
pada jarak dekat atau dengan faktor zum yang besar. Oleh sebab itu, penggunaan
tripod amat disarankan dalam keadaan ini.
• Kecuali Filem Berkelajuan Tinggi, AF Berterusan (halaman 118) dijalankan
semasa rakaman filem dengan “AF” (Fokus Auto) atau “Macro (Makro)” dipilih
untuk tetapan “Focus (Fokus)”.
• Pengecaman muka dinyahdayakan semasa perakaman filem FHD dan STD
normal, dan filem berkelajuan tinggi. Pengecaman Muka didayakan apabila
merakam filem dengan Pro Auto Premium (FHD dan STD).
• Fungsi-fungsi berikut tidak menyokong rakaman filem.
Triple Shot (Syot Tigaan), Multi SR Zoom (Zum Berbilang SR), beberapa
pemandangan BEST SHOT
• Mod rakaman A, S, dan M tidak disokong semasa merakam filem, atau semasa
menggunakan “Prerecord (Movie) (Prarakam (Filem))” dan pemandangan BEST
SHOT “For YouTube (Untuk YouTube)”. Dalam keadaan seperti ini, mod rakaman
sentiasa P (Program Auto (Auto Program)).
73
Merakam Filem
Merakam Filem Berdefinisi Tinggi
Kamera ini menyokong filem berdefinisi tinggi (FHD). Nisbah bidang filem FHD ialah
16:9, saiz imej ialah 1920x1080 piksel, dan kadar bingkai ialah 30 fps. Tetapan
kualiti imej dan saiz imej tidak boleh diubah.
1.
Jajarkan dail mod dengan [P] (Program Auto (Auto Program)) atau
[Ÿ] (Premium Auto Pro (PRO Auto Premium)).
2.
Tekan [MENU].
3.
Tekan [4], gunakan [8] dan [2] untuk memilih tab “r REC MENU”,
dan kemudian tekan [SET].
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Movie Quality (Kualiti Filem)”
dan kemudian tekan [6].
5.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “FHD” dan kemudian tekan [SET].
6.
Rakam filem dengan cara yang sama seperti anda merakam filem biasa
(halaman 71).
Tekan [0] (Filem) untuk memulakan dan menghentikan rakaman filem.
Merakam Filem Berkelajuan Tinggi
Kamera ini menyokong rakaman filem berkelajuan tinggi pada kelajuan maksimum
1000 fps. Nisbah bidang filem yang dirakam dengan mod ini bergantung pada kadar
bingkainya (kelajuan rakaman).
• Apabila merakam dengan tetapan kadar bingkai “30-120 fps” atau tetapan kadar
bingkai “30-240 fps”, rakaman audio hanya disokong semasa rakaman 30 fps.
Audio tidak dirakam pada sebarang kadar bingkai yang lain.
1.
Jajarkan dail mod dengan [P] (Program Auto (Auto Program)).
2.
Tekan [MENU].
3.
Tekan [4], gunakan [8] dan [2] untuk memilih tab “r REC MENU”,
dan kemudian tekan [SET].
74
Merakam Filem
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Movie Quality (Kualiti Filem)”
dan kemudian tekan [6].
5.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih kadar bingkai (kelajuan rakaman)
yang anda mahu dan kemudian tekan [SET].
Kadar bingkai yang tinggi (seperti 1000 fps) akan menghasilkan saiz imej yang
lebih kecil.
Movie Quality Paparan Ikon
(Kualiti Filem) Skrin RKM
6.
Kadar
Bingkai
Saiz Imej
(Piksel)
HS1000
1000 fps
224x64
HS480
480 fps
224x160
HS240
240 fps
512x384
HS120
120 fps
640x480
HS30-240
30-240 fps
512x384
HS30-120
30-120 fps
640x480
• fps (bingkai per
saat) ialah unit
ukuran yang
menunjukkan
bilangan imej yang
dirakam atau
dimainkan semula
dalam satu saat.
Rakam filem dengan cara yang sama seperti anda merakam filem biasa
(halaman 71).
Tekan [0] (Filem) untuk memulakan dan menghentikan rakaman filem.
• Semasa rakaman Filem Berkelajuan Tinggi (HS120, HS240, HS480, HS1000),
fokus ditetapkan di posisi semasa rakaman dimulakan. Untuk memfokuskan
imej, tekan separa butang pengatup untuk Fokus Auto atau fokus secara
manual sebelum anda sentuh [0] (Filem) untuk mula merakam.
• AF Berterusan boleh digunakan semasa merakam pada 30 fps dengan
“HS30-120” atau “HS30-240”. Namun, fokus menjadi tetap apabila anda
bertukar kepada 120 fps atau 240 fps.
• Apabila “HS30-120” atau “HS30-240” dipilih sebagai kadar bingkai, rakaman
sentiasa bermula dengan kadar bingkai 30 fps. Anda boleh menukar kadar
bingkai antara 30 fps dengan 120 fps atau antara 30 fps dengan 240 fps hanya
semasa rakaman berlangsung. Tekan [4], [6], atau [SET] untuk menukar
kelajuan. Audio dirakam hanya semasa merakam pada 30 fps.
75
Merakam Filem
• Lebih tinggi kadar bingkai (kelajuan), lebih banyak pencahayaan diperlukan
semasa rakaman. Apabila merakam filem berkelajuan tinggi, rakamnya dalam
persekitaran bercahaya terang.
• Apabila merakam jenis filem tertentu, imej yang muncul di skrin monitor mungkin
lebih kecil daripada biasa. Apabila merakam filem berkelajuan tinggi, akan muncul
jalur hitam di atas, bawah, kiri dan kanan skrin.
• Apabila merakam filem berkelajuan tinggi, kerlipan sumber cahaya boleh
menyebabkan jalur mendatar muncul dalam imej. Ini bukan kepincangan kamera.
• Pertukaran kandungan skrin monitor dinyahdayakan semasa rakaman filem
berkelajuan tinggi.
Menggunakan Filem Prarakam (Prarakam (Filem))
Prarakam (Filem) mengekalkan prarakaman kira-kira lima saat aksi (lebih kurang dua
saat untuk Filem Berkelajuan Tinggi). Apabila anda memulakan rakaman masa
nyata, kandungan yang diprarakam disimpan diikuti dengan rakaman masa sebenar,
bagi membantu memastikan anda tidak terlepas apa-apa perkara kerana lambat
menekan butang rakam.
[0] (Filem)
[0] (Filem)
Filem
Rakaman masa sebenar
bermula
Rakaman masa sebenar tamat
Kira-kira 5 saat bahagian diprarakam (dari penimbal)
• Kira-kira 2 saat bagi filem berkelajuan tinggi
76
Merakam Filem
. Untuk menyediakan kamera bagi merakam Filem Prarakam
1.
Jajarkan dail mod dengan [b] (BEST SHOT).
2.
Tekan [MENU].
3.
Tekan [4], gunakan [8] dan [2] untuk memilih tab “r REC MENU”,
dan kemudian tekan [SET].
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Movie Quality (Kualiti Filem)”
dan kemudian tekan [6].
5.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih mod filem yang anda mahu
gunakan untuk rakaman dan kemudian tekan [SET].
6.
Tekan [SET].
7.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih
8.
Gunakan [8], [2], [4] dan [6] untuk memilih pemandangan
“Prerecord (Movie) (Prarakam (Filem))” dan kemudian tekan [SET].
dan kemudian tekan [SET].
Ini menyebabkan ‰ (Prerecord (Movie) (Prarakam (Filem))) kelihatan di skrin
monitor, yang menandakankamera sedang memprarakam pada penimbalnya.
. Untuk merakam Filem Prarakam
1.
Selepas menggunakan prosedur di atas bagi menyediakan kamera
untuk Filem Prarakam, halakan kamera pada subjek.
2.
Apabila anda sudah sedia merakam, tekan [0] (Filem).
Ini akan menyimpan kira-kira lima saat aksi yang diprarakam dalam penimbal
sebelum anda menekan [0] (Filem) (dua saat jika anda menggunakan filem
berkelajuan tinggi) dan memulakan rakaman masa sebenar.
3.
Tekan [0] (Filem) semula untuk memberhentikan rakaman.
• Untuk mematikan rakaman Filem Prarakam, jajarkan dail mod dengan
[P] (Program Auto (Auto Program)) atau [Ÿ] (Premium Auto Pro (PRO Auto
Premium)).
• Apabila merakam dengan tetapan filem berkelajuan tinggi “HS30-120” dan
“HS30-240”, anda tidak boleh menukar tetapan kelajuan (fps) semasa kamera
memprarakam kepada penimbal dalam langkah 1 bagi prosedur di atas. Anda
boleh menukar tetapan kelajuan (fps) selepas anda menekan [0] (Filem) untuk
memulakan rakaman masa sebenar.
77
Merakam Filem
• Semasa kamera disediakan untuk rakaman Filem Prarakam, menekan butang
pengatup tidak akan menangkap syot kilat kecuali rakaman filem sedang berjalan.
Dengan filem berdefinisi tinggi (FHD) dan standard (STD), anda boleh menangkap
imej pegun semasa rakaman filem masa sebenar berlangsung.
• Apabila merakam dengan Filem Prarakam dengan gabungan filem berkelajuan
tinggi, memutar dail kawalan tidak akan mengubah tetapan anjakan EV atau
imbangan putih, walaupun “EV Shift (Anjakan EV)” atau “White Balance (Imbangan
Putih)” ditetapkan untuk fungsi “Control Dial (Dail Kawalan)” (halaman 108). Untuk
mengubah tetapan anjakan EV atau imbangan putih dalam keadaan ini, gunakan
Panel Kawalan.
Merakam Filem Selang Masa (Time Lapse (Selang Masa))
Anda boleh menggunakan fungsi ini untuk merakam filem peristiwa sebenar yang
berlaku, untuk melajukan aliran trafik dalam pemandangan bandar, atau untuk
merakam jenis filem lain yang serupa.
• Apabila menggunakan fungsi ini, anda disyorkan merakam menggunakan tripod.
• Untuk menghalang kehabisan kuasa semasa merakam, gunakan bateri yang dicas
sepenuhnya.
• Pastikan kad memori yang anda gunakan mempunyai ruang kosong yang
mencukupi sebelum merakam menggunakan fungsi ini.
• Fokus ditetapkan pada apa yang difokuskan semasa rakaman dimulakan.
• Untuk sesetengah pemandangan, tetapan kecerahan dan imbangan putih
ditetapkan kepada apa yang ditetapkan semasa rakaman dimulakan.
1.
Jajarkan dail mod dengan [F] (Time Lapse (Selang Masa)).
2.
Tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih
kemudian tekan [SET].
4.
Pilih pemandangan yang anda mahu gunakan dan kemudian tekan [SET].
5.
Tekan [SET], pilih
(Time Lapse Settings (Tetapan Selang Masa)),
dan kemudian tekan [SET].
6.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “
Interval (Selang)” atau
“
Total Time (Jumlah Masa)”, dan kemudian gunakan [4] dan [6]
untuk menetapkan nilai.
di Panel Kawalan dan
Setiap pemandangan dikonfigurasikan dengan tetapan lalai “
Interval
(Selang)” dan “
Total Time (Jumlah Masa)” yang unik yang sesuai untuk
pemandangan tersebut. Anda boleh mengubah tetapan ini, jika anda mahu.
Interval (Selang) Menetapkan bilangan saat antara syot.
Total Time
(Jumlah Masa)
Menetapkan masa rakaman. Memilih “Off (Mati)”
menyebabkan rakaman diteruskan sehingga butang
pengatup ditekan sekali lagi.
78
Merakam Filem
7.
Tekan [SET].
• Tetapan Selang Masa ditunjukkan di bahagian
bawah skrin.
8.
Tekan butang pengatup untuk memulakan
rakaman.
• Rakaman diulang pada selang masa yang
ditetapkan dalam langkah 6.
• Rakaman berhenti apabila masa rakaman yang
ditetapkan dalam langkah 6 berlalu atau
apabila butang pengatup ditekan sekali lagi.
• Baki masa rakaman tidak dipaparkan apabila
tetapan “
Total Time (Jumlah Masa)” ialah
“Off (Mati)”.
Selang
Pemandangan
Jumlah Masa
Masa rakaman
Baki masa rakaman
• Semasa rakaman Selang Masa, skrin monitor akan mati mengikut tetapan “Sleep
(Tidur)” (halaman 178). Tukar tetapan “Sleep (Tidur)” kepada “Off (Mati)” jika anda
mahu skrin monitor terus hidup. Namun, sila ambil perhatian, tetapan ini akan
menghabiskan kuasa bateri dengan lebih cepat.
• Jika tidur didayakan (halaman 178), skrin monitor akan mati selepas tempoh tidur
yang dipraset jika tiada operasi kamera dijalankan, tetapi operasi rakaman selang
masa akan diteruskan. Lampu belakang kamera akan berkelip-kelip pada masa ini.
Menjalankan sebarang operasi semasa skrin monitor kosong akan
menghidupkannya semula. Namun, operasi berikut tidak akan menghidupkan
semula skrin monitor.
– Menekan [ON/OFF] (Kuasa)
– Menekan butang pengatup sepenuhnya
– Memutar dail mod
• Fungsi berikut tidak boleh digunakan dengan fungsi ini.
Single SR Zoom (Zum SR Tunggal), Anti Shake (Antigoncang), Lighting
(Pencahayaan), Continuous AF (AF Berterusan), Pemasa Kendiri Tigaan, Handsfree
(Bebas Tangan), Face Detection (Pengecaman Muka), Metering (Permeteran), ISO,
ISO High Limit (Had Tinggi ISO), Make-up (Mekap), Review (Semak Semula)
• Kadar bingkai main semula filem yang dirakam dengan fungsi ini ialah 20 fps.
Kualiti filem bergantung pada pemandangan yang anda gunakan.
Pemandangan 1 hingga 6: FHD
Pemandangan 7 hingga 11: HD
• Perhatian, audio tidak dirakam semasa merakam dengan fungsi ini.
• Kamera boleh dikonfigurasikan untuk memainkan filem Selang Masa sahaja
semasa pertunjukan slaid (halaman 139).
• Apabila menggunakan “HDR Art (Seni HDR)” untuk rakaman filem, keamatan
kesan seni ditetapkan mengikut tetapan filem.
• Anda tidak boleh menangkap syot kilat dengan menekan butang pengatup semasa
rakaman selang masa sedang berlangsung (Syot Kilat dalam Filem).
B
79
Merakam Filem
• Operasi tetapan semula (halaman 184) mengembalikan “Interval (Selang)” dan
“Total Time (Jumlah Masa)” kepada tetapan lalai awalnya. Setiap pemandangan
Selang Masa mempunyai tetapan “Interval (Selang)” dan “Total Time (Jumlah
Masa)” uniknya sendiri.
• Untuk melaraskan kecerahan semasa merakam dengan Selang Masa “Night
Scene (Pemandangan Malam)”, gunakan “” (Shutter Speed (Kelajuan
Pengatup)) di Panel Kawalan (halaman 44) bagi melaraskan kelajuan pengatup.
. Menggunakan Skrin Maklumat Pemandangan
Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pemandangan, pilih
pemandangan itu menggunakan sempadan pada menu
pemandangan, dan kemudian putar pengawal zum ke manamana arah.
• Untuk kembali ke menu pemandangan, putar pengawal
zum semula.
• Untuk menatal antara pemandangan, gunakan [4] dan
[6].
• Untuk mengkonfigurasi kamera dengan tetapan bagi pemandangan yang sedang
dipilih, tekan [SET].
Merakam Filem untuk YouTube (Untuk YouTube)
Pemandangan “For YouTube (Untuk YouTube)” merakam filem dalam format optimum
untuk dimuat naik ke laman filem YouTube, yang dikendalikan oleh YouTube, LLC.
“For YouTube (Untuk YouTube)” boleh digunakan semasa merakam filem standard
(STD), filem berdefinisi tinggi (FHD), atau filem berkelajuan tinggi (HS).
1.
Jajarkan dail mod dengan [b] (BEST SHOT).
2.
Tekan [MENU].
3.
Tekan [4], gunakan [8] dan [2] untuk memilih tab “r REC MENU”,
dan kemudian tekan [SET].
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Movie Quality (Kualiti Filem)”
dan kemudian tekan [6].
5.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih mod filem yang anda mahu
gunakan untuk rakaman dan kemudian tekan [SET].
6.
Tekan [SET].
7.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih
8.
Gunakan [8], [2], [4] dan [6] untuk memilih pemandangan “For
YouTube (Untuk YouTube)” dan kemudian tekan [SET].
dan kemudian tekan [SET].
Ini menyebabkan Ê muncul di skrin monitor.
80
Merakam Filem
9.
Rakam filem anda.
Fail filem itu akan disimpan dalam folder kamera yang bernama “100YOUTB”.
• Untuk keluar “For YouTube (Untuk YouTube)”, jajarkan dail mod dengan
[P] (Program Auto (Auto Program)) atau [Ÿ] (Premium Auto Pro (PRO Auto
Premium)).
• Filem yang dirakam dengan pemandangan “For YouTube (Untuk YouTube)”
disimpan dalam folder khas untuk memudahkannya ditemui bagi memuat naik
(halaman 172). “For YouTube (Untuk YouTube)” filem dirakam menggunakan
tetapan saiz imej, kelajuan rakaman, dan kualiti yang dikonfigurasikan dalam Mod
Filem (halaman 71).
• Syot kilat tidak boleh ditangkap (tidak kira anda merakam atau tidak) semasa
pemandangan “For YouTube (Untuk YouTube)” dipilih.
• Satu filem boleh mempunyai saiz fail maksimum 2,048 MB atau masa main balik
selama 15 minit. Masa rakaman maksimum sebenar bergantung pada mod filem
yang digunakan untuk rakaman (halaman 210).
Merakam Syot Kilat semasa Merakam Filem
(Syot Kilang dalam Filem)
Anda boleh menangkap syot kilat semasa rakaman filem berlangsung. Semasa
kamera berada dalam mod Syot Tunggal, anda boleh menangkap syot kilat satu per
satu. Dalam mod CS, menekan dan menahan butang pengatup akan merakam
sehingga tujuh imej berturutan pada kelajuan lebih kurang 10 imej per saat (fps).
Anda boleh menangkap maksimum 28 imej semasa satu operasi rakaman filem.
1.
Semasa filem sedang dirakam, tekan butang
pengatup.
• Dalam mod CS, imej terus ditangkap selagi anda
menekan butang pengatup.
• Semasa rakaman filem berlangsung, anda boleh
bertukar-tukar antara Mod Syot Tunggal dengan
Mod CS dengan menekan [4], [6], atau [SET].
Perhatian, menukar mod dengan kaedah ini hanya
boleh dilakukan semasa rakaman filem. Mod CS
ditunjukkan apabila
berwarna putih (di skrin
monitor), dan Mod Syot Tunggal dipilih apabila t
berwarna putih.
81
Mod rakaman syot kilat
Bilangan syot kilat boleh
dirakam
Merakam Filem
• Perhatian, denyar tidak boleh digunakan apabila merakam Syot kilat dalam Filem.
• Perhatian, menangkap syot kilat semasa merakam filem disokong semasa
rakaman filem FHD dan STD sahaja. Ia tidak disokong semasa rakaman filem jenis
lain.
• Syot kilat yang ditangkap dengan Syot Kilat dalam Filem tidak boleh difokuskan
satu per satu. Fokusnya sama dengan fokus filem yang sedang dirakam.
• Medan pandangan tangkapan syot kilat semasa rakaman filem FHD berlangsung
lebih lebar berbanding medan pandangan filem FHD.
• Kualiti imej syot kilat secara automatik bertukar kepada “Normal”.
• Mod rakaman P (Program Auto (Auto Program)) digunakan apabila anda
menangkap syot kilat semasa rakaman filem.
• Anda tidak boleh menangkap dengan Syot Kilat dalam Filem semasa rakaman
Bebas Tangan atau Selang Masa berlangsung.
82
Merakam Filem
Menggunakan BEST SHOT
BEST SHOT menyediakan kepada anda kumpulan sampel “pemandangan” yang
menunjukkan pelbagai jenis keadaan penggambaran yang berbeza. Apabila anda
perlu menukar persediaan kamera, cuma cari pemandangan yang sepadan dengan
apa yang ingin anda capai dan kamera akan menyediakannya secara automatik. Ini
membantu meminimumkan kemungkinan imej rosak disebabkan oleh tetapan
pendedahan dan kelajuan pengatup yang lemah.
. Beberapa Sampel Pemandangan
Brightening
(Pencerahan)
HS Night Scene
(Pemandangan
Malam HS)
Scenery
(Pemandangan)
HS Night Scene and
Portrait
(Pemandangan Malam
HS dan Potret)
Untuk merakam dengan BEST SHOT
1.
Jajarkan dail mod dengan [b] (BEST
SHOT).
2.
Tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih
dan kemudian tekan [SET].
Ini akan memaparkan menu pemandangan
BEST SHOT.
4.
Gunakan [8], [2], [4] dan [6] untuk
mengalih sempadan ke pemandangan
yang anda mahu pilih.
• Anda boleh menatal ke halaman lain
pemandangan dengan menekan [8] atau [2],
atau dengan memutar gelang fungsi.
• Untuk kembali kepada rakaman syot kilat
biasa, jajarkan dail mod dengan [P] (Program
Auto (Auto Program)).
[b]
[SET]
[8] [2] [4] [6]
Pemandangan yang sedang
dipilih (dengan sempadan)
Nama pemandangan
Nombor pemandangan
83
Menggunakan BEST SHOT
5.
Tekan [SET] untuk mengkonfigurasi kamera dengan tetapan bagi
pemandangan yang sedang dipilih.
Ini mengembalikan ke mod RKM.
• Untuk memilih pemandangan BEST SHOT yang berbeza, ulangi prosedur di
atas daripada langkah 2.
6.
Tekan butang pengatup (jika anda merakam syot kilat) atau [0] (Filem)
(jika anda merakam filem).
. Menggunakan Skrin Maklumat Pemandangan
Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pemandangan, pilih
pemandangan itu menggunakan sempadan pada menu
pemandangan, dan kemudian putar pengawal zum ke manamana arah.
• Untuk kembali ke menu pemandangan, putar pengawal
zum semula.
• Untuk menatal antara pemandangan, gunakan [4] dan [6].
• Untuk mengkonfigurasi kamera dengan tetapan bagi
pemandangan yang sedang dipilih, tekan [SET].
. Peringatan BEST SHOT
• Imej contoh yang ditunjukkan bagi di skrin pemandangan BEST SHOT tidak
ditangkap dengan kamera ini. Ia diberikan untuk menggambarkan kesan dan merit
setiap pemandangan.
• Imej yang ditangkap menggunakan pemandangan BEST SHOT mungkin tidak
memberikan hasil yang dijangka disebabkan oleh keadaan penggambaran dan
faktor lain.
• Anda boleh mengubah suai tetapan kamera yang dikonfigurasikan selepas anda
memilih pemandangan BEST SHOT. Namun harap maklum bahawa tetapan BEST
SHOT kembali ke tetapan lalainya apabila anda memilih pemandangan BEST
SHOT lain atau mematikan kamera.
• Rakaman syot kilat dinyahdayakan ketika pemandangan BEST SHOT berikut
digunakan.
Prerecord (Movie) (Prarakam (Filem)), For YouTube (Untuk YouTube)
• Rakaman filem dinyahdayakan ketika pemandangan BEST SHOT berikut digunakan.
Blurred Background (Latar Belakang Kabur), All-In-Focus Macro (Makro Fokus Semua
Di Dalam), HS Best Selection (Pilihan Terbaik HS), HS Anti Shake (Antigoncang HS),
Wide Shot (Syot Lebar), HS Night Shot (Syot Malam HS), Slide Panorama (Panorama
Slaid), Snapshot (Syot Kilat), HDMI TV Output (Output TV HDMI)
• Apabila mod filem ialah FHD/STD, filem dirakam menggunakan tetapan bagi
pemandangan BEST SHOT yang dipilih. Untuk rakaman filem berkelajuan tinggi,
tetapan pemandangan BEST SHOT diabaikan dan rakaman filem dijalankan
seperti biasa.
• Pemandangan BEST SHOT yang menggunakan CS Berkelajuan Tinggi
mengabaikan tetapan “Zoom (SR) (Zum (SR))”.
• Dengan pemandangan BEST SHOT di bawah, keadaan rakaman tertentu boleh
menyebabkan kawalan imej menjadi lebih kecil daripada biasa.
HS Night Scene and Portrait (Pemandangan Malam HS dan Potret),
HS Night Shot (Syot Malam HS)
84
Menggunakan BEST SHOT
Mencipta dan Menggunakan Persediaan Anda Sendiri
(CUSTOM SHOT)
Anda boleh mendaftarkan sehingga 999 persediaan, berdasarkan syot kilat yang
ditangkap dengan kamera, seperti pemandangan “CUSTOM SHOT”. Memilih
pemandangan “CUSTOM SHOT” yang didaftarkan akan mengkonfigurasikan kamera
dengan tetapan ini. Persediaan syot kilat yang dirakam dengan mod dan ciri berikut
boleh didaftarkan sebagai pemandangan “CUSTOM SHOT”.
• Auto Program
• Mod A
• Mod S
• Mod M
• BEST SHOT (Tidak termasuk “Prerecord (Movie) (Prarakam (Filem))”,
“For YouTube (Untuk YouTube)”, dan “HDMI TV Output (Output TV HDMI)”)
. Untuk mendaftarkan pemandangan “CUSTOM SHOT”
1.
Pada menu pemandangan BEST SHOT, pilih pemandangan yang
bernama “CUSTOM SHOT (Register User Scene (Daftar Pemandangan
Pengguna))” dan kemudian tekan [SET].
2.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih syot kilat yang anda mahu simpan
persediaannya.
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Save (Simpan)” dan kemudian
tekan [SET].
Pemandangan anda akan ditetapkan dengan nama “Custom Scene
(Pemandangan Tersuai)”, bersama dengan nombor pemandangan.
• Persediaan filem tidak boleh didaftarkan sebagai pemandangan “CUSTOM SHOT”.
• Anda boleh menyemak tetapan pemandangan “CUSTOM SHOT” yang dipilih pada
masa ini dengan memaparkan menu tetapan kamera dan melihat tetapannya.
• Pemandangan “CUSTOM SHOT” ditetapkan dengan nombor dalam urutan: U1,
U2, dan seterusnya.
• Berikut ialah tetapan yang disimpan untuk setiap pemandangan “CUSTOM SHOT”.
Face Detection (Pengecaman Muka), Focus (Fokus), EV Shift (Anjakan EV), White
Balance (Imbangan Putih), Flash (Denyar), ISO, Metering (Permeteran), Lighting
(Pencahayaan), Flash Intensity (Kekuatan Denyar), Sharpness (Ketajaman),
Saturation (Ketepuan), Contrast (Kontras)
• Pemandangan “CUSTOM SHOT” disimpan dalam memori terbina dalam (halaman
172) dalam folder SCENE (syot kilat).
• Memformatkan memori terbina dalam kamera (halaman 184) akan memadam
semua pemandangan “CUSTOM SHOT” pengguna.
• Gunakan prosedur berikut apabila anda mahu memadam pemandangan
“CUSTOM SHOT”.
Paparkan skrin maklumat (halaman 84) bagi pemandangan BEST SHOT
pengguna yang ingin anda padam.
), pilih “Clear (Kosongkan)”, dan kemudian tekan [SET].
Tekan [2] (
85
Menggunakan BEST SHOT
. Untuk merakam dengan pemandangan CUSTOM SHOT yang
didaftarkan
1.
Jajarkan dail mod dengan [b] (BEST SHOT).
2.
Tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih
4.
Pilih “Custom Scene (Pemandangan Tersuai)” yang didaftarkan, dan
kemudian tekan [SET].
5.
Tekan butang pengatup untuk menangkap gambar.
dan kemudian tekan [SET].
Merakam dengan Kesan Pencerahan Muka (Pencerahan)
Kesan ini boleh digunakan untuk mencerahkan tona muka subjek.
1.
Jajarkan dail mod dengan [b] (BEST SHOT).
2.
Tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih
4.
Pilih “Brightening (Pencerahan)” dan kemudian tekan [SET].
5.
Tekan butang pengatup untuk menangkap gambar.
dan kemudian tekan [SET].
• Tetapan dalam jadual di bawah adalah tetap apabila merakam dengan
pemandangan ini.
AF Area (Kws AF)
“š Intelligent (Pintar)” atau
“U Spot (Titik)”*
Anti Shake (Antigoncang)
“Standard” atau “Off (Mati)”
Mod Fokus
AF
Face Detection
(Pengecaman Muka)
On (Hidup)
* Jika anda memilih “I Multi” atau “O Tracking (Penjejakan)” untuk tetapan ini
dalam mod rakaman lain dan kemudian merakam dengan pemandangan ini,
rakaman dijalankan menggunakan tetapan “U Spot (Titik)”.
86
Menggunakan BEST SHOT
Merakam dengan Antigoncang Berkelajuan Tinggi
(Antigoncang HS)
Sebagai tambahan kepada Antigoncang optik, tekanan tunggal butang pengatup
semasa Antigoncang HS didayakan, menyebabkan kamera merakam berbilang imej
dan menggabungkannya secara automatik. Gunakan ciri ini untuk meminimumkan
imej kabur disebabkan oleh pergerakan kamera di bawah keadaan di mana
antigoncang optik tidak berfungsi atas sebab tertentu.
1.
Jajarkan dail mod dengan [b] (BEST SHOT).
2.
Tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih
4.
Pilih “HS Anti Shake (Antigoncang HS)” dan kemudian tekan [SET].
5.
Apabila anda telah sedia untuk menangkap, tekan butang pengatup.
dan kemudian tekan [SET].
• Dengan pemandangan BEST SHOT ini, tetapan denyar secara automatik menjadi
? (Flash Off (Denyar Mati)).
• Antigoncang HS mungkin tidak berfungsi dengan baik dan mengakibatkan imej
kabur jika kamera dialihkan lebih jauh daripada julat yang dibenarkan atau jika
subjek bergerak semasa rakaman.
• Apabila merakam dengan pemandangan BEST SHOT ini, “ISO” (halaman 51) dan
“ISO High Limit (Had Tinggi ISO)” (halaman 114) ditetapkan pada “Auto”.
B
87
Menggunakan BEST SHOT
Merakam Imej Cerah dalam Gelap tanpa Denyar
(Syot Malam HS)
Kamera merakam sesiri imej dan kemudian menggabungkannya menjadi satu imej
akhir. Hasilnya ialah imej yang cerah, walaupun ditangkap dalam gelap tanpa denyar.
Ditangkap dengan “Program Auto
(Auto Program)”, tanpa denyar
Ditangkap dengan
“HS Night Shot (Syot Malam HS)”
1.
Jajarkan dail mod dengan [b] (BEST SHOT).
2.
Tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih
4.
Pilih “HS Night Shot (Syot Malam HS)” dan kemudian tekan [SET].
5.
Tekan butang pengatup untuk menangkap gambar.
dan kemudian tekan [SET].
• Berhati-hati supaya kamera dan subjek tidak bergerak semasa merakam.
• Anda seharusnya dapat melihat subjek di skrin monitor semasa menggubah
imej.
• Apabila merakam dengan fungsi ini, “ISO” (halaman 51) menjadi “Auto” (tetap).
• Jika kamera bergerak semasa merakam dengan fungsi ini, proses antigoncang
akan menghasilkan julat imej yang lebih kecil berbanding biasa.
• Apabila merakam dengan fungsi ini, tetapan saiz imej 16 M, 3:2, dan 16:9 tidak
boleh dipilih. Jika satu daripada saiz ini dipilih dalam mod lain, saiz imej akan
bertukar kepada 10 M apabila fungsi ini dipilih.
88
Menggunakan BEST SHOT
Pembetulan Pendedahan Lampau dan Pendedahan Kurang
Secara Digital (HDR)
Dengan HDR (Julat Dinamik Tinggi), kamera merakam sesiri imej CS menggunakan
tetapan pendedahan berbeza dan menggabungkannya menjadi imej akhir untuk
membetulkan pendedahan lampau atau pendedahan kurang subjek dalam tahap
kecerahan berbeza.
1.
Jajarkan dail mod dengan [b] (BEST SHOT).
2.
Tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih
4.
Pilih “HDR” dan kemudian tekan [SET].
5.
Tekan [SET], dan kemudian gunakan [8] dan [2] untuk memilih
pilihan Panel Kawalan
(HDR Level (Tahap HDR)), dan kemudian
tekan [SET].
6.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih tetapan Tahap HDR yang anda
mahu, dan kemudian tekan [SET].
dan kemudian tekan [SET].
• Tahap HDR boleh ditetapkan kepada Tahap 1, Tahap 2, atau Tahap 3.
7.
Tekan butang pengatup untuk menangkap gambar.
• HDP berfungsi paling baik apabila merakam dengan kamera yang dicagakkan di
atas tripod.
• Merakam dengan fungsi ini menyebabkan tetapan denyar bertukar secara
automatik kepada ? (Flash Off (Denyar Mati)).
• Pembetulan Antigoncang yang dijalankan untuk mengimbangi pergerakan kamera
semasa rakaman dengan fungsi ini menghasilkan kawasan imej yang lebih kecil
berbanding biasa.
• Kesan HDR yang diingini mungkin tidak dapat diperoleh jika kamera atau subjek
bergerak semasa rakaman.
• Bergantung pada keadaan rakaman dan komposisi imej, fungsi ini mungkin tidak
dapat memberikan hasil yang dikehendaki.
89
Menggunakan BEST SHOT
Merakam dengan Latar Belakang Kabur (Latar Belakang Kabur)
Fungsi ini menganalisis letusan imej berturutan dan kemudian mengaburkan latar
belakang di belakang subjek utama. Ini menghasilkan kesan yang benar-benar
menonjolkan subjek, sama seperti gambar yang diambil dengan kamera refleks satu
kanta. Kesan kabur boleh ditetapkan kepada satu daripada tiga tahap.
Ditangkap dengan
“Program Auto (Auto Program)”.
Ditangkap dengan “Blurred
Background (Latar Belakang Kabur)”.
1.
Jajarkan dail mod dengan [b] (BEST SHOT).
2.
Tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih
4.
Pilih “Blurred Background (Latar Belakang Kabur)” dan kemudian
tekan [SET].
5.
Tekan [SET], dan kemudian gunakan [8] dan [2] untuk memilih
pilihan Panel Kawalan
(Blur Effect (Kesan Kabur)), dan kemudian
tekan [SET].
6.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih tahap Kabur yang anda mahu, dan
kemudian tekan [SET].
dan kemudian tekan [SET].
• Tahap Kabur Imej boleh ditetapkan kepada Tahap 1, Tahap 2, atau Tahap 3.
7.
Tekan butang pengatup untuk menangkap gambar.
• Sila berada serapat mungkin dengan subjek. Selain itu, latar belakang mesti
sejauh mungkin dari subjek. Jarak yang diperlukan bergantung pada faktor
zum yang digunakan.
Contoh : Apabila zum ditetapkan kepada lebar penuh (W), jarak antara kamera
dengan subjek mesti 30sm, manakala jarak antara subjek dengan
latar belakang mesti sekurang-kurangnya 1 meter.
• Ini akan menyebabkan mesej “Busy... Please wait... (Sedang sibuk... Sila
tunggu...)” muncul. Jangan alihkan kamera semasa mesej ini dipaparkan.
Proses rakaman mengambil sedikit masa untuk diselesaikan selepas mesej
dipaparkan.
90
Menggunakan BEST SHOT
• Dengan fungsi ini, tetapan denyar secara automatik menjadi ? (Flash Off
(Denyar Mati)).
• Menangkap dengan fungsi ini secara automatik menetapkan Antigoncang kepada
“Standard” (halaman 116), tetapi pergerakan besar kamera atau subjek
menyebabkan anda tidak mendapat hasil yang diingini.
• Bergantung pada persekitaran rakaman, komposisi imej, dan subjek,
pemandangan ini mungkin tidak dapat memberikan hasil yang dikehendaki.
• Jika kamera menentukan ia tidak dapat mengkaburkan latar belakang imej atas
sebab-sebab tertentu, ia akan memaparkan imej “Blurring failed. Normal
background recorded. (Pengaburan gagal. Latar belakang normal dirakam.)”.
Namun, sila ambil perhatian, imej tetap akan disimpan, walaupun pengaburan latar
belakang tidak boleh dilakukan.
Merakam dengan Makro Fokus Penuh
(Makro Fokus Semua Di Dalam)
Makro Fokus Semua Di Dalam merakam dan menganalisis letusan berbilang imej
dan menggabungkannya dengan cara yang menghasilkan imej yang memfokuskan
segala-galanya: daripada objek dekat hinggalah objek jauh.
Imej “Program Auto (Auto Program)”
All-In-Focus Macro (Makro Fokus
Semua Di Dalam)
1.
Jajarkan dail mod dengan [b] (BEST SHOT).
2.
Tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih
4.
Pilih “All-In-Focus Macro (Makro Fokus Semua Di Dalam)” dan
kemudian tekan [SET].
5.
Tekan butang pengatup untuk menangkap gambar.
dan kemudian tekan [SET].
• Alihkan kamera sehampir mungkin dengan subjek, dan berhati-hati agar
kamera dan subjek tidak bergerak semasa anda menangkap gambar.
• Selepas anda menekan butang pengatup, mesej “Busy... Please wait...
(Sedang sibuk... Sila tunggu...)” akan kelihatan pada skrin monitor untuk
memberitahu anda rakaman sedang berjalan. Jangan alihkan kamera semasa
mesej ini dipaparkan. Proses rakaman mengambil sedikit masa untuk
diselesaikan selepas mesej dipaparkan. Tangkapan gambar imej
dinyahdayakan semasa mesej dipaparkan.
91
Menggunakan BEST SHOT
• Apabila merakam dengan fungsi ini, zum ditetapkan pada sudut lebar.
• Apabila merakam dengan fungsi ini, tetapan denyar secara automatik menjadi
? (Flash Off (Denyar Mati)).
• Menangkap dengan fungsi ini secara automatik menetapkan Antigoncang kepada
“Standard” (halaman 116), tetapi pergerakan besar kamera atau subjek
menyebabkan anda tidak mendapat hasil yang diingini.
• Bergantung pada keadaan rakaman, komposisi imej, dan subjek yang anda rakam,
pemandangan ini mungkin tidak dapat memberikan hasil yang dikehendaki.
• Mesej “Could not merge. Will record as normal images. (Tidak dapat menggabung.
Akan merakam sebagai imej normal.)” akan muncul jika proses Makro Fokus
Semua Di Dalam tidak boleh dijalankan atas sebab-sebab tertentu. Imej yang
ditangkap oleh kamera akan disimpan walaupun tidak boleh digabungkan.
Menggunakan Pengatup Berterusan dengan Fokus Auto (AF-CS)
AF-CS merakam sehingga 30 imej CS sambil memfokus subjek. Ciri ini amat
berguna apabila merakam kanak-kanak dan subjek lain yang bergerak laju. Kelajuan
CS dilaraskan secara automatik mengikut keadaan rakaman dalam julat tiga hingga
enam bingkai per saat.
1.
Jajarkan dail mod dengan [b] (BEST SHOT).
2.
Tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih
4.
Pilih “AF-CS” dan kemudian tekan [SET].
5.
Tekan butang pengatup sepenuhnya.
dan kemudian tekan [SET].
Tekan dan tahan butang pengatup bagi merakam sehingga 30 imej pada
kelajuan tinggi.
• Zum dinyahdayakan semasa operasi pengatup berterusan.
• Saiz imej berikut tidak boleh dipilih semasa merakam dengan Fokus Auto CS: 3:2,
16:9. Jika anda memilih AF-CS semasa satu daripada saiz imej ini dipilih, kamera
akan menukar tetapan saiz imej kepada 16 M secara automatik.
• Ciri kamera berikut tidak boleh digunakan semasa merakam dengan Fokus Auto
CS: Handsfree (Bebas Tangan), Pemasa Kendiri Tigaan, Single SR Zoom (Zum
SR Tunggal).
• Tetapan dalam jadual di bawah adalah tetap apabila merakam dengan AF-CS.
Image Quality (Kualiti Imej)
Normal
Flash (Denyar)
Flash Off (Denyar Mati)
Mod Fokus
AF
AF Area (Kws AF)
Spot (Titik)
92
Menggunakan BEST SHOT
Merakam Letusan Imej (CS Berkelajuan Tinggi)
Anda boleh menggunakan prosedur di bahagian ini bagi menetapkan kelajuan,
bilangan imej, dan tetapan lain untuk CS Berkelajuan Tinggi (Pengatup Berterusan).
. Merakam dengan CS Berkelajuan Tinggi
Dengan CS Berkelajuan Tinggi, rakaman berterusan
selagi anda menekan butang pengatup.
Jadual di bawah menunjukkan tetapan yang boleh
ditetapkan untuk kelajuan CS dan bilangan imej per
operasi CS Berkelajuan Tinggi.
Kelajuan CS
(High Speed CS fps
(CS Berkelajuan
Tinggi fps))
3 fps, 5 fps, 10 fps, 15 fps, 30 fps
fps = bingkai per saat
Kelajuan CS
Syot CS maksimum
Maximum CS Shots
(Syot CS
5, 10, 20, 30
maksimum)
1.
Jajarkan dail mod dengan [b] (BEST SHOT).
2.
Tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih
4.
Pilih “High Speed CS (CS Berkelajuan Tinggi)” dan kemudian tekan
[SET].
5.
Tekan [SET].
6.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen Panel Kawalan
(High
Speed CS fps (CS Berkelajuan Tinggi fps)) dan kemudian tekan [SET].
7.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih pengatup berterusan (CS) yang
anda mahu dan kemudian tekan [4].
dan kemudian tekan [SET].
• Gunakan tetapan “High Speed CS fps (CS Berkelajuan Tinggi fps)” yang lebih
tinggi apabila menangkap subjek yang bergerak laju.
93
Menggunakan BEST SHOT
8.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen Panel Kawalan
(Maximum CS Shots (Syot CS maksimum)) dan kemudian tekan [SET].
9.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih bilangan maksimum syot dan
kemudian tekan [SET].
10.
Tekan butang pengatup sepenuhnya dan tahan.
Perakaman imej akan berterusan selagi anda menekan butang pengatup atau
sehingga bilangan maksimum imej yang ditetapkan oleh “High Speed CS fps (CS
Berkelajuan Tinggi fps)” dicapai.
. Merakam dengan CS Prarakam
Menekan separuh dan menahan butang pengatup menyebabkan penimbal prarakam terus
dikemas kini dengan imej. Apabila butang pengatup ditekan sepenuhnya, kandungan
penimbal akan dirakam bersama-sama sesiri imej masa sebenar. Gunakan CS Prarakam
apabila anda mahu memastikan anda tidak terlepas aksi-aksi yang bergerak pantas.
Butang pengatup
ditekan separuh
Butang pengatup
ditekan sepenuhnya
Butang pengatup
dilepaskan
Imej yang dirakam (sehingga 30 imej)
Imej diprarakam
Perakaman berterusan imej sehingga butang
pengatup dilepaskan
1.
Jajarkan dail mod dengan [b] (BEST SHOT).
2.
Tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih
4.
Pilih “High Speed CS (CS Berkelajuan Tinggi)” dan kemudian tekan
[SET].
5.
Tekan [SET].
6.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen Panel Kawalan
(High
Speed CS fps (CS Berkelajuan Tinggi fps)) dan kemudian tekan [SET].
7.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih pengatup berterusan (CS) yang
anda mahu dan kemudian tekan [4].
dan kemudian tekan [SET].
• Gunakan tetapan “High Speed CS fps (CS Berkelajuan Tinggi fps)” yang lebih
tinggi apabila menangkap subjek yang bergerak laju.
94
Menggunakan BEST SHOT
8.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen Panel Kawalan
(Maximum CS Shots (Syot CS maksimum)) dan kemudian tekan [SET].
9.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih bilangan maksimum syot dan
kemudian tekan [4].
10.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen Panel Kawalan
(Prerecord CS Shots (Prarakam Syot CS)) dan kemudian tekan [SET].
11.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih bilangan imej Prarakam (Pegun)
dan kemudian tekan [SET].
• Tetapan: 0 shots (tangkapan), 3 shots (tangkapan), 5 shots (tangkapan), 10 shots
(tangkapan), 15 shots (tangkapan), 20 shots (tangkapan), 25 shots (tangkapan)
• Jika anda memilih “0 shots (tangkapan)”, imej prarakam tidak disimpan apabila
anda menekan separuh butang pengatup.
12.
Tekan separuh dan tahan butang pengatup untuk memulakan
prarakaman.
Penimbal prarakam terus dikemas kini dengan imej selagi butang pengatup ditekan.
• Kamera tidak akan mengeluarkan bunyi pengatup semasa ia memprarakam imej.
• Melepaskan butang pengatup yang ditekan separuh akan menyebabkan
kandungan penimbal prarakam dipadam.
13.
Tekan penuh dan tahan butang pengatup.
Ini akan merakam imej dalam penimbal prarakam diikuti oleh imej rakaman masa
sebenar. Perakaman imej akan berterusan selagi anda menekan pengatup atau
sehingga bilangan maksimum imej yang ditetapkan oleh “High Speed CS fps (CS
Berkelajuan Tinggi fps)” dicapai.
. Peringatan Pengatup Berterusan
• Lebih banyak bilangan syot, lebih lama masa yang diambil untuk menyimpannya
selepas rakaman selesai.
• Apabila menggunakan mod pengatup berterusan, pastikan kamera tidak bergerak
sehingga rakaman selesai.
• Zum dinyahdayakan semasa operasi pengatup berterusan.
• Apabila merakam dengan fungsi ini, kualiti imej syot kilat bertukar kepada “Normal”
secara automatik.
• Apabila merakam dengan fungsi ini, pendedahan dan fokus untuk imej pertama
digunakan untuk imej seterusnya juga.
• Apabila merakam dengan fungsi ini, tetapan denyar secara automatik menjadi
? (Flash Off (Denyar Mati)).
• Saiz imej berikut tidak boleh dipilih semasa merakam dengan fungsi ini: “3:2”,
“16:9”. Memasuki mod CS Kelajuan Tinggi semasa mana-mana saiz imej ini dipilih
akan menyebabkan tetapan saiz imej bertukar kepada “16 M” secara automatik.
• Ciri Bebas Tangan kamera tidak boleh digunakan semasa merakam dengan fungsi
ini.
• Pemasa Kendiri Tigaan tidak boleh digunakan apabila merakam dengan fungsi ini.
95
Menggunakan BEST SHOT
• Pemasa Kendiri tidak boleh digunakan dalam mod CS Prarakam.
• Zum SR Tunggal tidak boleh digunakan apabila merakam dengan fungsi ini.
Merakam dengan Mengutamakan Wajah Subjek
(Pemilihan Terbaik HS)
Dengan Pemilihan Terbaik HS, kamera secara automatik merakam sesiri imej, dan
memilih imej terbaik berdasarkan kekaburan imej wajah, dan ekspresi wajah (sama
ada subjek tersenyum atau mengelipkan mata).
1.
Jajarkan dail mod dengan [b] (BEST SHOT).
2.
Tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih
4.
Pilih “HS Best Selection (Pilihan Terbaik HS)” dan kemudian tekan
[SET].
5.
Tekan butang pengatup untuk menangkap gambar.
dan kemudian tekan [SET].
• Ini akan menyebabkan mesej “Busy... Please wait... (Sedang sibuk... Sila
tunggu...)” muncul. Jangan alihkan kamera semasa mesej ini dipaparkan.
Proses rakaman mengambil sedikit masa untuk diselesaikan selepas mesej
dipaparkan.
• Merakam dengan fungsi ini menyebabkan tetapan denyar bertukar secara
automatik kepada ? (Flash Off (Denyar Mati)).
• Jika satu atau lebih wajah kabur dalam semua imej yang dirakam, ia juga akan
kabur dalam imej akhir.
• Keadaan berikut mungkin menyebabkan kamera tidak dapat menentukan jika
subjek senyum atau mengelipkan mata. Ini mungkin menyebabkan imej akhir yang
menunjukkan subjek mengelipkan mata atau tidak senyum.
– Wajah yang separa atau gelap sepenuhnya disebabkan bayang, dsb.
– Rambut yang tersembunyi atau berdekatan mata
– Cermin mata
– Wajah kecil
– Wajah yang tidak melihat terus kamera
• Merakam sekumpulan orang yang ramai akan menyebabkan pemprosesan imej
selepas rakaman mengambil masa lebih lama.
96
Menggunakan BEST SHOT
Merakam Imej Panorama (Panorama Slaid)
Dengan Panorama Slaid, anda mengalihkan kamera untuk menyediakan dan
merakam berbilang imej, yang kemudiannya digabungkan menjadi panorama. Ciri ini
membolehkan anda merakam panorama sehingga 360 darjah, yang lebih hebat
daripada yang boleh dirakam dengan keupayaan fizikal kanta.
• Imej panorama akhir boleh jadi satu atau dua saiz yang ditunjukkan di bawah.
Arah Slaid ialah Kanan atau Kiri: Maksimum 11520x1080 piksel
Arah Slaid ialah Atas atau Bawah: Maksimum 1920x7296 piksel
• Operasi zum tidak disokong semasa rakaman Panorama Slaid. Tetapan zum
ditetapkan pada sudut lebar penuh.
• Anda boleh gunakan Panorama Slaid untuk merakam imej mendatar sehingga
kira-kira 360 darjah dan imej menegak sehingga kira-kira 180 darjah.
Jika anda merakam imej Panorama Slaid melintang yang kurang daripada
360 darjah, saiz imej akan menjadi 60, 120, 180, 240, atau 300 darjah.
1.
Jajarkan dail mod dengan [b] (BEST SHOT).
2.
Tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih
4.
Pilih “Slide Panorama (Panorama Slaid)” dan kemudian tekan [SET].
5.
Tekan [SET], dan kemudian gunakan [8] dan [2] untuk memilih
pilihan Panel Kawalan
(Slide Direction (Arah Slaid)), dan kemudian
tekan [SET].
dan kemudian tekan [SET].
• Anda juga boleh memilih Arah Slaid dengan memutar gelang fungsi.
6.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih arah pergerakan kamera yang
dirancang semasa merakam, dan kemudian tekan [SET].
Anda boleh memilih satu daripada empat arah: Kanan, Kiri, Atas, atau Bawah.
7.
Halakan kamera di permulaan panorama dan tekan separa butang
pengatup supaya kamera boleh fokus secara automatik.
97
Menggunakan BEST SHOT
8.
Tekan butang pengatup sepenuhnya dan kursor
slaid akan muncul pada skrin monitor. Perlahanlahan gerakkan kamera ke arah yang ditunjukkan
dengan anak panah pada skrin sehingga kursor
slaid mencecah penghujung julat pergerakannya
(misalnya hingga hujung kanan apabila
menggerakkan kamera ke kanan).
• Kamera akan mula menyediakan imej panorama
secara dalaman apabila kursor slaid mencecah
penghujung julat pergerakan.
• Penyediaan imej juga akan mula secara automatik
jika anda berhenti menggerakkan kamera semasa
Kursor slaid
merakam panorama. Selepas anda menghentikan
pergerakan kamera, mesej “Busy... Please wait...
(Sedang sibuk... Sila tunggu...)” muncul semasa kamera memproses imej.
Tunggu sehingga mesej ini hilang sebelum anda menggunakan kamera.
Tangkapan gambar imej dinyahdayakan semasa mesej dipaparkan.
• Keadaan berikut tidak serasi dengan rakaman Panorama Slaid.
– Subjek yang mempunyai kecerahan berbeza daripada persekitarannya kerana
cahaya buatan, cahaya matahari, dsb.
– Sungai, ombak, air terjun, atau benda lain yang sentiasa berubah pola
– Langit, pantai, atau benda lain dengan pola berterusan
– Kamera terlalu dekat dengan subjek utama
– Subjek bergerak
– Persekitaran gelap
• Panorama Slaid mungkin berhenti separa jalan dalam keadaan berikut.
– Pergerakan kamera atau subjek
– Pergerakan kamera terlalu laju atau terlalu perlahan
• Merakam imej Panorama Slaid selepas menekan separa butang pengatup untuk
melakukan Fokus Auto mungkin tidak memberikan hasil yang dikehendaki jika ada
perbezaan ketara antara kecerahan, warna, dan/atau fokus imej individu. Jika ini
berlaku, cuba tukar posisi fokus dengan memfokus subjek lain, dsb.
• Oleh sebab imej Panorama Slaid dihasilkan dengan menggabungkan berbilang
imej, mungkin ada ketakrataan di tempat dua imej digabungkan.
• Merakam dengan sumber cahaya berkelip (seperti lampu pendarflour) mungkin
menyebabkan ketakrataan keceraan dan/atau warna dalam imej Panorama Slaid
akhir.
• Pendedahan dan imbangan putih apabila merakam imej Panorama Slaid
ditetapkan pada tahap apabila anda menekan separa butang pengatup pada
permulaan operasi.
• Merakam dengan fungsi ini menyebabkan tetapan denyar bertukar secara
automatik kepada ? (Flash Off (Denyar Mati)).
98
Menggunakan BEST SHOT
Merakam dengan Sudut Pandang Super Lebar (Syot Lebar)
Dengan ciri ini, beberapa imej dirakam dan kemudian digabungkan bagi menghasilkan
imej dengan sudut pandang super lebar yang melebihi sudut pandang terlebar mungkin
dengan kanta ini. Ditukar kepada 35 mm setara, jarak fokus yang tersedia dengan ciri
ini mendayakan rakaman dengan anggaran sudut pandang 14 mm dan 18 mm.
24 mm
(sudut terlebar kanta)
18 mm
14 mm
1.
Jajarkan dail mod dengan [b] (BEST SHOT).
2.
Tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih
4.
Pilih “Wide Shot (Syot Lebar)” dan kemudian tekan [SET].
5.
Tekan [SET], dan kemudian gunakan [8] dan [2] untuk memilih
pilihan Panel Kawalan
(Wide Level (Paras Lebar)), dan kemudian
tekan [SET].
6.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih tetapan lebar (sudut pandang)
yang anda mahu dan tekan [SET].
dan kemudian tekan [SET].
Terdapat dua tetapan yang tersedia: “18 mm” dan “14 mm”.
“14 mm” merakam kawasan yang lebih lebar daripada “18 mm”.
7.
Pegang kamera agar ia
tegak, dengan butang
pengatup dan kawalan
lainnya di bawah.
• Jangan halakan kamera ke
bawah ke arah tanah pada
waktu ini. Jika anda berbuat
Dail kawalan
demikian, sensor
kedudukan menegak/
Butang pengatup
melintang terbina dalam
kamera tidak akan
beroperasi dengan betul dan anda mungkin tidak dapat memulakan rakaman.
99
Menggunakan BEST SHOT
8.
Halakan kamera ke arah
subjek yang anda mahu
berada di tengah-tengah imej
dan kemudian tekan separuh
butang pengatup untuk
memfokus.
• Bahagian luar sempadan biru
di skrin menandakan julat
boleh rakam imej.
Imej yang diingini
Sempadan biru
Bahagian tengah di permulaan
operasi rakaman
9.
Tekan butang pengatup sepenuhnya dan
perlahan-lahan gerakkan kamera mengikut
arahan dan anak panah yang kelihatan di skrin
monitor.
• Pegang kamera dengan erat dengan kedua belah
tangan, ikut arahan yang kelihatan di skrin monitor
bagi melungsurkan kamera secara melintang atau
menegak pada kelajuan yang seragam dalam
bentuk melengkung dengan badan anda sebagai
Arahan
pusatnya.
Anak panah
– Apabila melungsurkan kamera secara melintang,
jangan benarkan badan anda bergerak ke kiri
atau kanan. Garisan menegak dari atas hingga
bawah badan anda harus dijadikan paksi.
– Apabila melungsurkan kamera secara menegak, jangan benarkan badan
anda bergerak ke atas atau bawah. Garisan melintang antara kedua bahu
anda harus dijadikan paksi.
– Berhati-hati agar tidak melungsurkan kamera secara menyerong dan
pastikan anda memegangnya dengan erat.
• Kamera akan mula menghasilkan imej super lebar secara dalaman apabila
kursor slaid mencecah penghujung julat pergerakan yang satu lagi.
• Penyediaan imej juga akan mula secara automatik jika anda berhenti
menggerakkan kamera semasa merakam imej super lebar. Selepas anda
menghentikan pergerakan kamera, mesej “Busy... Please wait... (Sedang
sibuk... Sila tunggu...)” muncul semasa kamera memproses imej. Tunggu
sehingga mesej ini hilang sebelum anda menggunakan kamera. Tangkapan
gambar imej dinyahdayakan semasa mesej dipaparkan.
100
Menggunakan BEST SHOT
• Nilai sudut pandang “14 mm” dan “18 mm” adalah anggaran dan diberikan sebagai
rujukan semata-mata. Nilai sudut pandang sebenar tidak dijamin.
• Operasi zum tidak disokong semasa rakaman Syot Lebar. Tetapan zum ditetapkan
pada sudut lebar penuh.
• Fungsi ini membolehkan anda merakam imej dengan sudut pandang maksimum
14 mm atau 18 mm. Namun, sila ambil perhatian, keadaan rakaman yang tertentu
akan menghasilkan sudut pandang yang lebih kecil.
• Keadaan berikut tidak serasi dengan rakaman Syot Lebar.
– Subjek yang mempunyai kecerahan berbeza daripada persekitarannya kerana
cahaya buatan, cahaya matahari, dsb.
– Sungai, ombak, air terjun, atau benda lain yang sentiasa berubah pola
– Langit, pantai, atau benda lain dengan pola berterusan
– Kamera terlalu dekat dengan subjek utama
– Subjek bergerak
– Menyorot ke arah atas pada pencakar langit atau struktur atau objek lain yang
sangat tinggi
– Persekitaran gelap
• Mana-mana yang berikut boleh menyebabkan operasi Syot Lebar berhenti
separuh jalan.
– Pergerakan kamera atau subjek
– Pergerakan kamera terlalu laju atau terlalu perlahan
– Pergerakan kamera di luar laluan yang dikehendaki
– Pergerakan kamera dalam arah yang salah
• Merakam imej Syot Lebar selepas menekan separa butang pengatup untuk
melakukan Fokus Auto mungkin tidak memberikan hasil yang dikehendaki jika ada
perbezaan ketara antara kecerahan, warna, dan/atau fokus imej individu. Jika ini
berlaku, cuba tukar posisi fokus dengan memfokus subjek lain, dsb.
• Oleh sebab imej Syot Lebar dihasilkan dengan menggabungkan berbilang imej,
mungkin ada ketakrataan di tempat dua imej digabungkan.
• Merakam dengan sumber cahaya berkelip (seperti lampu pendarflour) mungkin
menyebabkan ketakrataan kecerahan dan/atau warna dalam imej Syot Lebar
akhir.
• Pendedahan dan imbangan putih apabila merakam imej Syot Lebar ditetapkan
pada tahap yang diukur apabila anda menekan separa butang pengatup pada
permulaan operasi.
• Dengan pemandangan BEST SHOT ini, tetapan denyar secara automatik menjadi
? (Flash Off (Denyar Mati)).
101
Menggunakan BEST SHOT
Merakam Syot Kilat (Syot Kilat)
Fungsi ini melaraskan pendedahan dan merakam apabila butang pengatup ditekan
separuh. Ia membantu memastikan anda tidak terlepas menangkap gambar yang
diinginkan. Ciri ini amat berguna untuk rakaman harian dan apabila merakam
pemandangan semula jadi.
1.
Jajarkan dail mod dengan [b] (BEST SHOT).
2.
Tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih
4.
Pilih “Snapshot (Syot Kilat)” dan kemudian tekan [SET].
5.
Tekan butang pengatup sehingga separuh.
dan kemudian tekan [SET].
Ini akan melaraskan pendedahan dan merakam syot kilat.
• Ini akan menyebabkan nilai jarak fokus sorot (PF –o.om–) muncul di sudut
kiri atas paparan. Semua dari jarak ini dan seterusnya akan difokuskan.
• Bingkai fokus tidak akan muncul untuk syot jenis ini.
• Tetapan di bawah adalah tetap apabila merakam dengan fungsi ini.
Mod Fokus
Pan Focus (Fokus Sorot)
ISO
Auto
Make-up Level (Tahap Mekap)
0 (Off) (0 (Mati))
Flash (Denyar)
Flash Off (Denyar Mati)
• Imej yang dirakam dengan fungsi ini boleh dizumkan sehingga 2.0X.
• Pemfokusan yang betul mungkin tidak dapat dilakukan jika kamera terlalu rapat
dengan subjek, atau jika kamera bergegar atau terkena impak.
102
Menggunakan BEST SHOT
Merakam Imej RAW (Imej RAW)
Anda boleh mengkonfigurasikan kamera bagi menyimpan imej RAW* bersama-sama
imej JPEG standard apabila menangkap syot kilat. Data imej RAW disimpan dalam
folder kamera yang bernama “RAW” (halaman 172).
* Imej RAW ialah data imej (sambungan nama fail .DNG) yang belum diproses
secara dalaman oleh kamera. Oleh sebab tiada kemerosotan imej, fail RAW
memberikan lebih kebebasan kreativiti apabila digunakan dengan perisian yang
menyokong fail format DNG kegunaan umum.
1.
Jajarkan dail mod dengan [b] (BEST SHOT).
2.
Tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih
4.
Pilih “Raw Image (Imej RAW)” dan kemudian tekan [SET].
5.
Tekan butang pengatup untuk menangkap gambar.
dan kemudian tekan [SET].
• Saiz imej ditetapkan pada 16 M apabila merakam dengan fungsi ini.
• Fungsi berikut tidak boleh digunakan dengan fungsi ini: Single SR Zoom (Zum SR
Tunggal), Digital Zoom (Zum Digital), rakaman filem.
103
Menggunakan BEST SHOT
Menggunakan Skrin TV untuk Merakam Syot Kilat
(Output TV HDMI)
Gunakan prosedur di bawah bagi mengkonfigurasikan kamera untuk merakam syot
kilat dengan nisbah bidang 16:9, semasa anda menggubahnya di skrin TV.
1.
Matikan kamera dan gunakan kabel HDMI yang dijual secara komersil
untuk menyambungkan kamera pada TV.
Penyambung HDMI
Input HDMI
Output HDMI (mini)
Kabel HDMI (dijual
secara komersil)
Penyambung mini HDMI
2.
Hidupkan kamera.
3.
Jajarkan Dail Mod dengan [b] (BEST SHOT).
4.
Tekan [SET].
5.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih
6.
Pilih “HDMI TV Output (Output TV HDMI)” dan kemudian tekan [SET].
dan kemudian tekan [SET].
Ini akan mematikan skrin monitor kamera dan memaparkan skrin komposisi imej
di TV yang bersambung.
7.
Gubah imej di skrin TV dan tekan butang pengatup untuk merakam.
104
Menggunakan BEST SHOT
• Untuk butiran tentang menyambungkan kamera dan langkah berjaga-jaga apabila
menyambungkan, lihat halaman 135.
• Jika anda mahu menukar format isyarat video digital, mula-mula cabut kabel HDMI
dari kamera (halaman 137).
• Tetapan dalam jadual di bawah adalah tetap apabila merakam dengan fungsi ini.
Image Size (Saiz Imej)
16:9
AF Area (Kws AF)
Spot (Titik)
Continuous AF (AF Berterusan)
Off (Mati)
Face Detection (Pengecaman Muka)
Off (Mati)
Make-up Level (Tahap Mekap)
0 (Off) (0 (Mati))
White Balance (Imbangan Putih)
Auto WB (WB Auto)
Metering (Permeteran)
Multi
105
Menggunakan BEST SHOT
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
Berikut adalah menu operasi yang anda boleh gunakan untuk mengkonfigurasi
berbagai tetapan kamera.
• Anda juga boleh menggunakan Panel Kawalan (halaman 44) untuk
mengkonfigurasi beberapa tetapan yang muncul di skrin menu. Rujuk pada
rujukan halaman yang disediakan dalam bahagian ini untuk maklumat mengenai
mengkonfigurasi tetapan menggunakan Panel Kawalan.
Mengkonfigurasikan Tetapan Rakaman
. Contoh Operasi Skrin Menu
1.
Dalam mod RKM, tekan [MENU].
[8] [2] [4] [6]
Ini akan memaparkan skrin menu (r REC
MENU).
• Kandungan menu berbeza dalam mod RKM (r
REC MENU) dan mod MAIN (p PLAY MENU).
2.
3.
Tekan [4], gunakan [8] dan [2] untuk
memilih tab yang mengandungi item menu
yang anda mahu konfigurasi, dan kemudian
tekan [6].
[MENU]
[SET]
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih item
menu yang anda mahu dan kemudian tekan
[6].
Misalnya:
Apabila “Self-timer
(Pemasa Kendiri)” dipilih
di tab “r REC MENU”
• Mengendalikan pengawal zum akan
memaparkan halaman item menu seterusnya.
Tab
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk menukar
tetapan item menu yang dipilih.
5.
Setelah tetapan adalah seperti yang anda
mahukan, tekan [SET] untuk mengenakan
tetapan dan kembali ke skrin pencari
pandangan.
Item
• Menekan [4] akan mendaftar tetapan yang
dipilih dan kembali ke menu.
• Untuk mengkonfigurasikan tetapan di tab lain, tekan [4] dua kali untuk kembali
ke tab, gunakan [8] dan [2] untuk memilih tab, dan kemudian tekan [6].
Seterusnya, teruskan dari langkah 3 prosedur di atas.
• Menekan [MENU] mengganggu operasi menu dan membawa anda keluar dari
skrin menu.
B
106
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
• Bergantung pada mod rakaman, beberapa item dalam menu yang muncul
mungkin tidak boleh digunakan. Semasa PRO Auto Premium sedang digunakan,
hanya item menu yang tetapannya boleh dikonfigurasikan akan dipaparkan pada
menu.
. Operasi Menu dalam Manual Ini
Operasi menu digunakan dalam manual ini seperti ditunjukkan di bawah. Operasi
berikut adalah sama seperti yang diterangkan di bawah “Contoh Operasi Skrin Menu”
pada halaman 106.
Tekan [MENU].
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” *
Self-timer (Pemasa Kendiri)
Tekan [4], dan kemudian gunakan [8]
dan [2] untuk memilih tab “r REC
MENU”, dan kemudian tekan [SET].
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih
“Self-timer (Pemasa Kendiri)” dan
kemudian tekan [6].
Mengkonfigurasikan Tetapan Bebas Tangan (Bebas Tangan)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” *
Handsfree (Bebas Tangan)
Lihat halaman 65 untuk butiran.
Mengkonfigurasikan Tetapan Kedudukan Gerakan
(Kedudukan Gerakan)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” *
Motion Position (Kedudukan Gerakan)
Lihat halaman 66 untuk butiran.
B
107
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
Menetapkan Fungsi kepada Dail Kawalan (Dail Kawalan)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” *
Control Dial (Dail Kawalan)
Anda boleh menetapkan satu daripada empat fungsi di bawah kepada dail kawalan.
Setelah selesai, anda boleh mengubah tetapan fungsi itu dengan memutar dail
kawalan.
Tetapan
Penerangan
EV Shift (Anjakan EV)
Pampasan kecerahan (halaman 54)
White Balance (Imbangan Putih) Pelarasan rona (halaman 47)
Self-timer (Pemasa Kendiri)
Tetapan masa pemasa kendiri (halaman 46)
MF*
Pelarasan fokus (halaman 49)
Off (Mati)
Tiada tetapan ditetapkan kepada dail kawalan
* Konfigurasikan tetapan di bawah bagi melaraskan fokus terus dari dail kawalan.
Face Detection (Pengecaman Muka): Off (Mati)
Make-up Level (Tahap Mekap): 0 (Off) (0 (Mati))
Mod Fokus: MF (Fokus Manual)
• Bergantung pada mod rakaman, sesetengah fungsi mungkin tidak boleh
ditetapkan kepada dail kawalan.
108
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
Menetapkan Fungsi pada Kekunci [4] dan [6]
(Kekunci Kiri/Knn)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” *
L/R Key (Kekunci Kiri/Knn)
Anda boleh memilih dalam kalangan fungsi yang diterangkan di bawah dan
tetapkannya kepada kekunci [4] dan [6] (Suaikan Kekunci). Setelah berbuat
demikian, anda boleh memilih salah satu fungsi dengan menekan kekunci [4] atau
[6].
Tetapan
[4]/[6] operasi utama
Motion Position
(Kedudukan Gerakan)*
Menukar Kawasan Pengesanan Gerakan (halaman 66)
Q*´*Á*)
Memilih Mod Fokus (halaman 49)
• “MF” (Fokus Manual) tidak boleh dipilih.
AF Area (Kws AF)
Menentukan Kawasan Auto Fokus (halaman 115)
Metering (Permeteran)
Menukar Mod Permeteran (halaman 121)
Face Detection
(Pengecaman Muka)
Menghidupkan dan mematikan pengesanan muka
(halaman 119)
ISO High Limit (Had
Tinggi ISO)
Menentukan Had Atas Kepekaan ISO (halaman 51)
Off (Mati)
Batal penetapan kekunci [4] dan [6]
* Untuk menggunakan kekunci [4] dan [6] bagi menukar kawasan pengesanan
gerakan, mula-mula masuk dalam Mod Bebas Tangan.
Menyimpan Imej Normal Kedua Semasa Merakam dengan
Seni HDR (Berganda (SENI HDR))
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” *
Double (HDR Art) (Berganda (Seni HDR))
Lihat halaman 66 untuk butiran.
109
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
Untuk memilih saiz imej syot kilat (Saiz Imej)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” *
Image Size (Saiz Imej)
Saiz Imej
(Piksel)
Saranan Saiz
Paparan Ikon
Cetakan dan
Skrin RKM
Aplikasi
Penerangan
16 M
(4608x3456)
Poster Print
(Cetakan
Poster)
3:2
(4608x3072)
Poster Print
(Cetakan
Poster)
16:9
(4608x2592)
HDTV
10 M
(3648x2736)
Poster Print
(Cetakan
Poster)
5M
(2560x1920)
A4 Print
(Cetakan A4)
3M
(2048x1536)
3.5"×5" Print
(Cetakan
3.5"×5")
Paling sesuai apabila pengekalan
kapasiti memori lebih penting
daripada kualiti imej.
VGA
(640x480)
E-Mail (E-Mel)
Fail imej lebih kecil, sememangnya
sesuai apabila melampirkan imej
pada e-mel. Namun, imej kelihatan
agak kasar.
Perincian yang baik untuk lebih
kejelasan bagi imej yang telah
dipotong (halaman 149) daripada
asal
Perincian yang baik
• Tetapan saiz imej lalai awal daripada kilang ialah “16 M”.
• Memilih imej rakaman “3:2” dengan nisbah bidang 3:2, yang sepadan dengan
nisbah bidang standard kertas cetakan.
• Huruf “HDTV” bermaksud “Televisyen Definisi Tinggi”. Skrin HDTV mempunyai
nisbah bidang 16:9, yang menjadikannya lebih luas daripada nisbah bidang 4:3
biasa bagi skrin televisyen terdahulu. Kamera anda boleh merakan imej yang
sepadan dengan nisbah bidang skrin HDTV.
• Anda patut menganggap saiz kertas cetakan yang disarankan di sini sebagai garis
panduan sahaja (resolusi cetakan 200 dpi).
110
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
• Saiz imej yang ada terhad untuk sesetengah fungsi seperti yang dicatat di bawah.
16 M
Saiz imej ini tidak boleh dipilih apabila menggunakan “HS Night Shot
(Syot Malam HS)”. Memilih “16M” dalam mod lain dan kemudian
bertukar kepada “HS Night Shot (Syot Malam HS)” akan menyebabkan
saiz imej bertukar kepada “10 M” secara automatik.
3:2,
16:9
Saiz imej ini tidak boleh dipilih apabila menggunakan “High Speed CS
(CS Berkelajuan Tinggi)” atau “HS Night Shot (Syot Malam HS)”.
Memilih “3:2” atau “16:9” dalam mod lain dan kemudian bertukar kepada
“High Speed CS (CS Berkelajuan Tinggi)” akan menyebabkan saiz imej
bertukar kepada “16 M” secara automatik. Bagi “HS Night Shot (Syot
Malam HS)”, saiz imej akan bertukar kepada “10 M” secara automatik.
. Piksel dan saiz imej
Imej kamera digital ialah satu kumpulan bintik
Piksel
kecil yang dipanggil “piksel”. Lebih banyak
piksel dalam imej, lebih banyak perincian
yang ada. Namun, anda selalunya tidak
mengalami masalah dengan piksel yang
kurang semasa mencetak imej (saiz L)
melalui perkhidmatan cetak, melampir imej
pada e-mel, apabila melihat imej pada
komputer dsb.
Saiz imej menunjukkan jumlah piksel yang terkandung, dan ia dinyatakan sebagai
piksel melintang x piksel menegak.
Misalnya:
Saiz imej
Piksel
16 M
4608x3456 (Kira-kira 16 juta piksel)
3M
2048x1536 (Kira-kira 3 juta piksel)
• Ambil perhatian bahawa imej besar mempunyai lebih banyak piksel, jadi ia
menggunakan lebih banyak ruang memori.
• Untuk maklumat mengenai saiz imej, kualiti imej dan bilangan imej yang boleh
disimpan, lihat halaman 208.
• Untuk maklumat mengenai saiz imej filem, lihat halaman 112.
• Untuk maklumat mengenai mengubah saiz syot kilat sedia ada, lihat halaman 149.
111
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
Menetapkan Kualiti Imej Syot Kilat (Kualiti Imej)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” *
Image Quality (Kualiti Imej)
Paparan Ikon
Skrin RKM
Tetapan
Penerangan
Fine (Halus)
Beri keutamaan pada kualiti imej.
Normal
Normal
• Tetapan “Fine (Halus)” membantu menonjolkan perincian apabila merakam imej
alam semula jadi dipenuhi butiran terperinci termasuklah dahan atau dedaun
pokok yang rimbun atau imej corak kompleks.
• Kapasiti memori (bilangan imej yang anda boleh rakam) akan dijejaskan oleh
konfigurasi tetapan kualiti anda (halaman 208).
Tetapan Kualiti Imej Filem (Kualiti Filem)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” *
Movie Quality (Kualiti Filem)
Tetapan ini boleh digunakan untuk mengkonfigurasi tetapan kualiti imej filem untuk
memilih rakaman filem normal atau rakaman Filem Berkelajuan Tinggi.
Tetapan
(Kualiti
(piksel))
FHD
Paparan
Ikon Skrin
RKM
Anggaran Kadar Data
(Kadar Bingkai)
14.2 Megabit/saat
(30 bingkai/saat)
112
Penerangan
Pilih tetapan ini untuk merakam
filem berdefinisi tinggi (FHD)
(halaman 74). Nisbah aspek filem
yang dirakam menggunakan
tetapan ini adalah 16:9.
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
Tetapan
(Kualiti
(piksel))
HD
STD
Paparan
Ikon Skrin
RKM
Anggaran Kadar Data
(Kadar Bingkai)
Penerangan
Pilih tetapan ini untuk merakam
filem berdefinisi tinggi (HD).
Nisbah aspek filem yang dirakam
menggunakan tetapan ini adalah
16:9.
• “HD” boleh dipilih sebagai ganti
10.9 Megabit/saat
“FHD” hanya apabila merakam
(15, 20, 30 bingkai/saat)
dengan ART SHOT (halaman
67) atau pemandangan ART
SHOT Selang Masa (halaman
78) (nilai-nilai di sebelah kiri
adalah untuk ART SHOT
(halaman 67)). Kadar bingkai
bergantung pada pemandangan.
3.9 Megabit/saat
(30 bingkai/saat)
HS1000
40.0 Megabit/saat
(1000 bingkai/saat)
HS480
40.0 Megabit/saat
(480 bingkai/saat)
HS240
40.0 Megabit/saat
(240 bingkai/saat)
HS120
40.0 Megabit/saat
(120 bingkai/saat)
HS30-240
5.4 Megabit/saat
(30 bingkai/saat)
40.4 Megabit/saat
(240 bingkai/saat)
HS30-120
10.4 Megabit/saat
(30 bingkai/saat)
40.4 Megabit/saat
(120 bingkai/saat)
113
Gunakan tetapan ini untuk
rakaman filem standard. Rakaman
dengan tetapan ini dijalankan
menggunakan nisbah bidang 4:3.
Saiz imej filem yang dirakam
dengan mod ini bergantung pada
kadar bingkainya (kelajuan
rakaman (halaman 74)).
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
Menentukan Kepekaan ISO (ISO)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” * ISO
Untuk butiran, lihat prosedur Panel Kawalan pada halaman 51.
Menentukan Had Atas Kepekaan ISO (Had Tinggi ISO)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” *
ISO High Limit (Had Tinggi ISO)
Tetapan
Auto
Paparan Ikon
Penerangan
Skrin RKM
Tiada
Merakam menggunakan tetapan kepekaan ISO yang
ditentukan oleh tetapan “ISO” (halaman 51).
ISO 200
ISO 400
ISO 800
ISO 1600
Tetapan yang dipilih di sini menjadi had atas kepekaan
ISO apabila “Auto” dipilih untuk tetapan “ISO” (halaman
51).
ISO 3200
• Apabila tetapan “ISO” (halaman 51) bukan “Auto”, tetapan “ISO High Limit (Had
Tinggi ISO)” akan diabaikan, dan rakaman dijalankan menggunakan pilihan yang
dipilih untuk tetapan “ISO”.
• Tetapan yang tersedia untuk “ISO High Limit (Had Tinggi ISO)” menjadi seperti
yang ditunjukkan di bawah apabila merakam dengan “HS Night Shot (Syot Malam
HS)” (halaman 88).
Auto, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400, ISO 12800, ISO 25600
• Tetapan “ISO High Limit (Had Tinggi ISO)” tidak boleh dikonfigurasikan semasa
mana-mana mod rakaman di bawah sedang digunakan.
Pro Auto Premium, mod M, beberapa pemandangan BEST SHOT
• Tetapan “ISO 3200” tidak boleh dipilih semasa mod RKM Zum Berbilang SR dipilih.
Jika “ISO 3200” dipilih dalam mod RKM lain, bertukar kepada Zum Berbilang SR
menyebabkan mod RKM bertukar kepada “ISO 1600”.
114
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
Mengezum dengan Resolusi Super (Zum (SR))
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” *
Zoom (SR) (Zum (SR))
Lihat halaman 62 untuk butiran.
Menentukan Kawasan Auto Fokus (Kws AF)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” *
AF Area (Kws AF)
Anda boleh menggunakan prosedur berikut untuk menukar kawasan pemeteran
Fokus Auto untuk rakaman syot kilat.
• Apabila merakam filem, kawasan pemeteran AF sentiasa “U Spot (Titik)”.
Tetapan
Penerangan
š Intelligent
(Pintar)
Kamera secara automatik menentukan titik fokus di skrin dan
memfokus di situ (AF cerdik).
• Pengecaman muka (halaman 119) beroperasi secara
automatik.
U Spot (Titik)
Mod ini mengambil bacaan kawasan kecil di tengah imej. Tetapan
ini sesuai digunakan bersama kunci fokus (halaman 51).
I Multi
Semasa anda menekan butang pengatup sehingga separuh
apabila tetapan ini dipilih, kamera akan memilih kawasan Auto
Fokus optimum daripada sembilan kemungkinan kawasan.
Bingkai fokus di kawasan yang difokus kamera akan dipaparkan
dalam warna hijau.
O Tracking
(Penjejakan)
Apabila anda menekan separuh butang pengatup semasa
tetapan ini dipilih, bingkai fokus akan mengikut pergerakan
subjek.
“š Intelligent (Pintar)”
“U Spot (Titik)” atau
“O Tracking (Penjejakan)”
“I Multi”
Bingkai fokus
Bingkai fokus
Bingkai fokus
115
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
• Fokus Auto dinyahdayakan apabila “MF” (Fokus Manual) dipilih untuk mod fokus
(halaman 49), walaupun anda memilih kawasan AF.
• Memilih “O Tracking (Penjejakan)” boleh menyebabkan getaran dan hingar
berlaku kerana operasi kanta semasa menjejak subjek. Ini tidak bermakna berlaku
kerosakan.
• Dengan beberapa pemandangan BEST SHOT, terdapat batasan penggunaan
tetapan kawasan AF. Disebabkan ini, anda mungkin tidak dapat menggunakan
tetapan tertentu atau anda mungkin tidak dapat menentukan sebarang tetapan
Kawasan AF.
• Apabila Pengecaman Muka (halaman 119) dihidupkan, tanpa mengira tetapan
Kws AF semasa, pemfokusan “U Spot (Titik)” (tengah) akan digunakan secara
automatik apabila muka tidak dapat dikesan atas sebab tertentu.
Mengurangkan Kesan Pergerakan Kamera dan Subjek
(Antigoncang)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” *
Anti Shake (Antigoncang)
Anda boleh menghidupkan ciri Antigoncang kamera untuk mengurangkan kekaburan
imej disebabkan oleh pergerakan subjek atau pergerakan kamera semasa merakam
subjek bergerak menggunakan telefoto, apabila merakam subjek yang bergerak
pantas atau apabila merakam di bawah keadaan pencahayaan kelam.
Tetapan
Paparan Ikon
Penerangan
Skrin RKM
Strong
(Kuat)
Pemprosesan Antigoncang Tahap Tinggi boleh
meminimumkan kesan pergerakan tangan dan subjek,
namun bergantung pada mod rakaman yang anda
gunakan.
Tetapan ini boleh digunakan semasa mod rakaman
ialah Auto Program (kecuali CS Kelajuan Tinggi), Pro
Auto Premium atau Antigoncang HS.
Standard
Mengurangkan kesan pergerakan tangan dan subjek
dengan ketara.
Off (Mati)
DEMO
Tiada
Matikan tetapan Antigoncang.
Menekan separa butang pengatup menunjukkan
kesan Antigoncang. Walau bagaimanapun, imej tidak
terakam. Tetapan ini boleh digunakan hanya apabila
Auto Program dipilih sebagai mod rakaman.
116
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
• Hanya pembetulan goncangan kamera boleh digunakan semasa rakaman filem
FHD dan STD.
• Pembetulan antigoncang tidak disokong semasa rakaman Filem Berkelajuan
Tinggi, Filem Seni HDT, atau Time Lapse (Selang Masa).
• Apabila Antigoncang didayakan dan “Auto” dipilih untuk “ISO” (halaman 51),
kepekaan ISO, apertur, dan kelajuan pengatup tidak akan muncul di skrin monitor
apabila anda menekan separuh butang pengatup. Nilai-nilai ini akan kelihatan di
paparan imej sejurus selepas ia ditangkap.
• Penggambaran dengan Antigoncang didayakan boleh menyebabkan imej
kelihatan agak kasar daripada biasa dan boleh menyebabkan sedikit kemerosotan
resolusi imej.
• Antigoncang mungkin tidak boleh menghapuskan kesan pergerakan kamera atau
subjek apabila pergerakan terlalu kencang.
• Antigoncang mungkin tidak berfungsi dengan baik apabila kamera dipasang pada
tripod. Matikan Antigoncang.
• Walaupun “Strong (Kuat)” dipilih untuk tetapan Antigoncang, sesetengah keadaan
rakaman mungkin menyebabkan anda tidak dapat mendapat hasil Antigoncang
yang diingini.
117
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
Mengoptimumkan Kecerahan Imej (Pencahayaan)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” *
Lighting (Pencahayaan)
Anda boleh menggunakan tetapan ini untuk mengoptimumkan keimbangan antara
kawasan cerah dengan kawasan gelap apabila menangkap imej.
Tetapan
Penerangan
On (Hidup)
Melakukan pembetulan kecerahan. Apabila opsyen ini dipilih, ia
mengambil masa yang lebih lama untuk imej disimpan selepas
butang pengatup ditekan.
Off (Mati)
Tidak melakukan pembetulan kecerahan.
• Pencahayaan dinyahdaya semasa rakaman filem.
Merakam dengan Fokus Auto Berterusan (AF Berterusan)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” *
Continuous AF (AF Berterusan)
Apabila merakam syot kilat semasa “On (Hidup)” dipilih untuk AF Berterusan, Fokus
Auto dijalankan dan pemfokusan dikemas kini berterusan sehingga anda menekan
separuh butang pengatup.
• Sebelum anda menekan separuh butang pengatup, kamera memfokus di bahagian
tengah skrin. Jika “Face Detection (Pengecaman Muka)” dihidupkan apabila anda
menekan separuh butang pengatup, pemfokusan dijalankan di kawasan muka
dikesan.
• Merakam dengan AF Berterusan boleh menyebabkan getaran dan hingar berlaku
kerana operasi kanta. Ini tidak bermakna berlaku kerosakan.
118
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
Penggambaran dengan Pengecaman Muka (Pengecaman Muka)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” *
Face Detection (Pengecaman Muka)
Apabila menangkap gambar orang, ciri pengecaman muka mengesan sehingga
sepuluh muka individu dan melaras fokus dan kecerahan sewajarnya.
1.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “On (Hidup)” dan kemudian tekan
[SET].
2.
Halakan kamera pada subjek.
Kamera akan mengesan muka manusia dan
memaparkan rangka di sekeliling setiap muka.
3.
Tekan butang pengatup sehingga separuh.
Kamera akan memfokus dan bingkai di sekeliling
muka yang difokuskannya bertukar hijau.
4.
Tekan butang pengatup sepenuhnya.
Tip untuk Hasil Pengecaman Muka Terbaik
• Kamera melakukan fokus berpusat jika ia tidak dapat mengesan muka.
• Sentiasa pastikan Fokus Auto (AF) dipilih sebagai mod fokus semasa merakam
dengan pengecaman muka.
• Pengecaman jenis muka berikut tidak disokong.
– Muka yang dihalang rambut, cermin mata hitam, topi dsb., atau muka dalam
bayang gelap
– Sisi atau muka yang berada pada sudut tertentu
– Muka yang berada terlalu jauh dan kecil atau terlalu dekat dan besar
– Muka di kawasan yang sangat gelap
– Muka binatang peliharaan atau subjek bukan manusia lain
• Pengecaman muka tidak boleh digunakan bersama satu daripada ciri berikut.
– Beberapa pemandangan BEST SHOT
– Beberapa pemandangan ART SHOT
– Mod Filem (Termasuk beberapa pemandangan BEST SHOT yang menyokong
rakaman Filem Berkelajuan Tinggi)
– CS Kelajuan Tinggi dengan CS Prarakam (Termasuk beberapa pemandangan
BEST SHOT yang menyokong rakaman CS Kelajuan Tinggi)
• Tetapan “Focus (Fokus)” sentiasa tetap di “AF” (Fokus Auto) bila-bila “Face
Detection (Pengecaman Muka)” digunakan. Jika anda mahu menukar tetapan
“Focus (Fokus)”, mula-mula pilih “Off (Mati)” untuk “Face Detection (Pengecaman
Muka)”.
119
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
Menghidupkan dan Mematikan Zum Digital (Zum Digital)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” *
Digital Zoom (Zum Digital)
Pilih “On (Hidup)” apabila anda ingin menggunakan zum digital (halaman 58).
• Zum digital dinyahdayakan semasa rakaman dengan ciri berikut.
– Rakaman filem berkelajuan tinggi, Beberapa pemandangan BEST SHOT
Mengurangkan Hingar Angin semasa Rakaman Filem
(Pemotongan Hingar Angin)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” *
Wind Noise Cut (Pemotongan Hingar Angin)
Pilih “On (Hidup)” bagi mengurangkan hingar angin semasa rakaman filem.
Perhatian, ia juga akan menyebabkan kualiti bunyi berubah.
Merakam Potret Indah (Tahap Mekap)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” *
Make-up Level (Tahap Mekap)
Untuk butiran, lihat prosedur Panel Kawalan pada halaman 53.
120
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
Membetulkan Kecerahan Imej (Anjakan EV)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” *
EV Shift (Anjakan EV)
Untuk butiran, lihat prosedur Panel Kawalan pada halaman 54.
Melaraskan Imbangan Putih (Imbangan Putih)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” *
White Balance (Imbangan Putih)
Untuk butiran, lihat prosedur Panel Kawalan pada halaman 47.
Memilih Mod Fokus (Fokus)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” *
Focus (Fokus)
Untuk butiran, lihat prosedur Panel Kawalan pada halaman 49.
Menggunakan Pemasa Kendiri (Pemasa Kendiri)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” *
Self-timer (Pemasa Kendiri)
Untuk butiran, lihat prosedur Panel Kawalan pada halaman 46.
Menentukan Mod Permeteran (Permeteran)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” *
Metering (Permeteran)
Untuk butiran, lihat prosedur Panel Kawalan pada halaman 57.
121
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
Menentukan Kekuatan Denyar (Kekuatan Denyar)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” *
Flash Intensity (Kekuatan Denyar)
Anda boleh tetapkan keamatan denyar kepada satu daripada lima tahap daripada
+2 (denyar paling terang) kepada –2 (denyar paling kurang terang).
• Kekuatan denyar mungkin tidak bertukar apabila subjek berada terlalu jauh atau
terlalu dekat.
Mengawal Ketajaman Imej (Ketajaman)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” *
Sharpness (Ketajaman)
Anda boleh menentukan satu daripada lima tetapan ketajaman daripada +2 (paling
tajam) hingga –2 (paling kurang tajam).
Mengawal Ketepuan Warna (Ketepuan)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” *
Saturation (Ketepuan)
Anda boleh menentukan satu daripada lima tetapan ketepuan daripada +2 (paling
tepu) hingga –2 (paling kurang tepu).
Melaras Kontras Imej (Kontras)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” *
Contrast (Kontras)
Anda boleh menentukan satu daripada lima tetapan kontras daripada +2 (paling
kontras antara cerah dan gelap) hingga –2 (paling kurang kontras antara cerah dan
gelap).
122
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
Menggunakan Lampu Bantuan Auto Fokus (Lampu Bantuan AF)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” *
AF Assist Light (Lampu Bantuan AF)
Menekan separuh butang pengatup semasa seting ini dipilih
akan menyebabkan lampu hadapan menyala, yang
memberikan pencahayaan untuk fokus di kawasan yang
cahayanya malap. Membiarkan fungsi ini dimatikan
disarankan apabila merakam potret dari jarak dekat, dsb.
Lampu hadapan
• Jangan melihat secara terus kepada lampu hadapan ketika ia menyala.
• Pastikan jari anda tidak menutup lampu hadapan.
Menghidupkan Semak Semula Imej (Smk Semula)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” *
Review (Semak Semula)
Semasa Semak diaktifkan, kamera akan memaparkan imej selama satu saat dengan
serta-merta selepas ia dirakam.
Type 1 (Jenis 1)
Memaparkan pandangan skrin penuh imej.
Type 2 (Jenis 2),
Type 3 (Jenis 3)
Memaparkan pandangan skrin separa imej. Perbezaan antara
Jenis 2 dengan Jenis 3 ialah cara imej muncul di paparan.
Off (Mati)
Mematikan paparan imej semakan
• Apabila merakam dengan sesetengah fungsi sementara “Type 1 (Jenis 1)” dipilih
untuk “Review (Semak Semula)” akan menyebabkan mesej “Busy... Please wait...
(Sedang sibuk... Sila tunggu...)” muncul selepas anda menekan butang pengatup.
Perakaman imej lain dinyahdayakan semasa mesej ini dipaparkan. Tunggu
sebentar sehingga proses yang dijalankan selesai.
• Imej Semak mungkin tidak muncul apabila merakam dengan sesetengah mod
rakaman.
• Apabila merakam dengan “High Speed CS (CS Berkelajuan Tinggi)”, “AF-CS”, atau
“Triple Shot (Syot Tigaan)”, imej Semak dipaparkan sebagai “Type 2 (Jenis 2)” jika
“Type 1 (Jenis 1)” dipilih sebagai jenis imej Semak.
• Merakam imej “ART SHOT” semasa “On (Hidup)” dipilih untuk tetapan “Double
(HDR Art) (Berganda (Seni HDR))” dan Semak didayakan akan menyebabkan imej
“ART SHOT” dan imej normal dipaparkan sebagai imej Semak.
123
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
Menggunakan Bantuan Ikon (Bantuan Ikon)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” *
Icon Help (Bantuan Ikon)
Semasa Bantuan Ikon dihidupkan, keterangan teks akan muncul pada paparan bagi
ikon tertentu apabila anda bertukar fungsi RKM.
Fungsi yang Disokong oleh Bantuan Ikon
• Mod rakaman
• Pilihan yang ada untuk tetapan “L/R Key (Kekunci Kiri/Knn)” dan
“Control Dial (Dail Kawalan)”
• Amaran pendedahan apabila butang pengatup ditekan separuh
Menukar Skrin Monitor semasa Merakam
(Shooting Info (Maklumat Rakaman))
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” *
Shooting Info (Maklumat Rakaman)
Anda boleh gunakan prosedur di atas bagi memaparkan grid atau histogram, atau
julat rakaman filem di skrin monitor semasa rakaman.
Grid
Memilih “On (Hidup)” untuk tetapan ini
memaparkan garisan grid di skrin monitor.
Garisan grid memberikan rujukan yang
membantu anda memastikan kamera
lurus menegak atau melintang.
Memilih “On (Hidup)” untuk tetapan ini
memaparkan histogram di skrin monitor.
Histogram ini membolehkan anda melihat
maklumat pendedahan semasa merakam.
Histogram
Histogram
• Penggunaan denyar dan keadaan penggambaran tertentu boleh
menyebabkan histogram menunjukkan pendedahan yang
berbeza daripada pendedahan sebenar imej semasa ia
ditangkap.
• Histogram tidak boleh dipaparkan semasa rakaman filem
berkelajuan tinggi.
124
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
Memilih “On (Hidup)” untuk tetapan
ini memaparkan bingkai kelabu
separa lutsinar di skrin monitor.
Movie Range Kawasan di dalam bingkai ialah apa
(Julat Filem) yang dirakam sebagai filem.
Bingkai kelabu separa lutsinar
. Cara Menggunakan Histogram
Histogram ialah graf yang mewakili kecerahan imej mengikut bilangan piksel. Paksi
menegak menunjukkan bilangan piksel, manakala paksi mendatar menunjukkan
kecerahan. Jika histogram kelihatan terlalu sendeng atas sebab tertentu, anda boleh
menggunakan anjakan EV untuk mengalihkannya ke kiri atau ke kanan untuk
mendapat imbangan yang lebih baik. Pendedahan optimum boleh dicapai dengan
penganjakan EV supaya graf berada sehampir mungkin di tengah. Untuk tangkapan
gambar, anda malah boleh memaparkan histogram berasingan untuk R (merah),
G (hijau) dan B (biru).
Contoh Histogram
Histogram menghala ke kiri terhasil apabila imej
keseluruhan adalah gelap. Histogram yang terlalu
jauh ke kiri mungkin menyebabkan “kegelapan”
pada bahagian gelap di imej.
Histogram menghala ke kanan terhasil apabila
imej keseluruhan adalah cerah. Histogram yang
terlalu jauh ke kanan mungkin menyebabkan
“keputihan” pada bahagian cerah imej.
Histogram yang seimbang keseluruhannya
terhasil apabila imej keseluruhan berada pada
kecerahan optimum.
• Histogram terpusat tidak semestinya menjamin pendedahan optimum. Imej yang
dirakam mungkin terlebih dedahan atau terkurang dedahan, walaupun
histogramnya terpusat.
• Disebabkan oleh keterbatasan keamatan pendedahan, anda mungkin tidak boleh
mencapai konfigurasi histogram optimum.
125
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
Mengkonfigurasi Tetapan Lalai Hidupkan Kuasa (Memori)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” *
Memory (Memori)
Tetapan ini membolehkan anda menentukan tetapan kamera yang perlu diingat oleh
kamera apabila ia dimatikan, dan dikembalikan pada kali berikutnya kamera
dihidupkan. Bagi membolehkan kamera mengingat tetapan, anda harus mendayakan
memori tetapan. Sebarang tetapan yang memorinya dinyahdayakan akan ditetapkan
semula kepada nilai lalai awalnya bila-bila masa kamera dimatikan.
Tetapan
FUNCTION
Nyahdaya (Tetapan Lalai Awal)
RING*1
Dayakan
Item Lalai Awal
Flash (Denyar)
Auto
Focus (Fokus)
AF
ISO
Auto
White Balance
(Imbangan Putih)
Auto WB (WB Auto)
EV Shift (Anjakan EV)
0.0
AF Area (Kws AF)
Spot (Titik)
Metering (Permeteran)
Multi
Self-timer (Pemasa Kendiri)
Off (Mati)
Flash Intensity
(Kekuatan Denyar)
0
Tetapan
ketika
dimatikan
Zoom (SR) (Zum (SR))
Single (Tunggal)
Digital Zoom (Zum Digital)
On (Hidup)
MF Position (Posisi MF)
Kedudukan sebelum fokus manual
dipilih.
Zoom Position (Posisi Zum)*2 Lebar penuh
*1 Diingat bagi setiap mod RKM.
*2 Tetapan zum optik sahaja.
126
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
Melihat Syot kilat dan Filem
Melihat Syot Kilat
Lihat halaman 38 untuk prosedur bagi melihat syot kilat.
Melihat Filem
1.
Tekan [p] (MAIN) dan kemudian gunakan [4] dan [6] untuk
memaparkan filem yang anda mahu lihat.
2.
Tekan [SET] untuk memulakan
main semula.
Ikon filem: »/» (Selang Masa)
Masa rakaman
Kualiti imej
Kawalan Main Semula Filem
Mara laju/undur laju
[4] [6] (Main semula sedang berjalan.)
• Setiap tekanan salah satu butang meningkatkan
kelajuan operasi mara laju atau undur laju.
• Anda juga boleh melaksanakan operasi ini
menggunakan gelang fungsi.
• Untuk kembali kepada kelajuan main semula biasa,
tekan [2].
Main/pegun
[SET]
[4] [6] (Main semula dipegunkan.)
• Terus menekan salah satu butang akan menatal secara
1 bingkai ke hadapan/
berterusan.
ke belakang
• Anda juga boleh melaksanakan operasi ini
menggunakan gelang fungsi.
Pelarasan
kelantangan
Tekan [2] dan kemudian tekan [8] [2]
• Kelantangan boleh dilaraskan hanya semasa main
semula filem.
Paparan maklumat
hidup/mati
[8] (DISP)
Tukar kepada
[0] (Filem)
kelajuan main semula • Tekan [0] (Filem) sekali lagi untuk kembali kepada
biasa semasa main
kelajuan main semula perlahan. Operasi ini tidak
semula filem
disokong apabila memainkan syot filem dengan
berkelajuan tinggi
“HS30-120” atau “HS30-240”.
127
Melihat Syot kilat dan Filem
Zum
Putar pengawal zum ke arah z ([).
• Anda boleh menggunakan [8], [2], [4], dan [6] untuk
menatal imej yang dizum pada skrin monitor. Anda
boleh zum imej filem sehingga 4.5 ganda saiz biasa.
• Anda juga boleh melaksanakan operasi ini
menggunakan gelang fungsi.
Berhenti main semula [MENU]
• Main semula mungkin tidak boleh dilakukan untuk filem yang tidak dirakam dengan
kamera ini.
• Filem yang diputar menggunakan “Rotation (Putaran)” (halaman 148) atau “Auto
Rotate (Putar Auto)” (halaman 177) tidak boleh dizumkan.
Melihat Imej Panorama
1.
Tekan [p] (MAIN) dan kemudian gunakan [4]
dan [6] untuk memaparkan imej panorama
yang anda mahu lihat.
2.
Tekan [SET] untuk memulakan main semula
panorama itu.
Main semula panorama menyebabkan imej menatal
ke kiri, kanan, atas atau bawah.
Kawalan Main Semula
Untuk memulakan atau
mempegunkan main
semula
[SET]
Untuk menatal secara
lanjut semasa
dipegunkan
[4] [6] (Apabila arah slaid kiri atau kanan.)
[8] [2] (Apabila arah slaid atas atau bawah.)
• Terus menekan mana-mana butang akan menatal
secara berterusan.
Untuk menyembunyikan
atau menunjukkan
maklumat paparan
[8] (DISP)
Untuk menghentikan
main semula
[MENU]
• Fungsi berikut tidak dapat dilakukan pada imej panorama.
MOTION PRINT, Movie Editing (Pengeditan Filem), Trimming (Memotong),
Resize (Ubah Saiz), Lighting (Pencahayaan), White Balance (Imbangan Putih),
Brightness (Kecerahan), Rotation (Putaran)
128
Melihat Syot kilat dan Filem
Melihat Imej Pengatup Berterusan
Setiap kali anda menjalankan operasi pengatup berterusan (CS), kamera akan
mencipta kumpulan CS yang merangkumkan semua imej sesi CS tersebut. Anda
boleh guna prosedur berikut bagi memain semula imej dalam kumpulan CS tertentu.
1.
Tekan [p] (MAIN) dan kemudian gunakan [4] dan [6] untuk
memaparkan imej kumpulan CS yang anda mahu lihat.
Bilangan fail imej dalam
kumpulan CS
Ikon kumpulan CS
Imej pertama dalam
kumpulan CS
2.
Tekan [SET] untuk memulakan main semula.
Nombor imej semasa/bilangan imej dalam kumpulan
Kelajuan CS*
Panduan main semula
* Dipaparkan semasa imej ditangkap menggunakan
“High Speed CS (CS Berkelajuan Tinggi)”.
B
129
Melihat Syot kilat dan Filem
Kawalan Main Semula
[4] [6]
Semasa main semula, mengubah arah main semula dan kelajuan
main semula.
Semasa main semula dipegunkan, tatal ke depan atau belakang.
• Penatalan ke depan atau belakang juga boleh dilakukan
menggunakan gelang fungsi.
• Kelajuan main semula tidak boleh dilaraskan semasa imej
paparan dizumkan.
[SET]
Bertukar antara pegun dengan main.
Pengawal
zum
Zum imej.
• Anda boleh menggunakan [8], [2], [4], dan [6] untuk menatal
imej yang dizum pada skrin monitor.
• Memutar pengawal zum ke arah w (]) semasa imej tidak
dizum akan memaparkan menu imej dalam kumpulan CS
semasa.
[MENU]
Keluar dari main semula kumpulan CS.
[8] (DISP)
Berpusing melalui format paparan maklumat.
[2]
Memaparkan menu “CS Frame Edit (Pengeditan Bingkai CS)”.
Memadam Imej Pengatup Berterusan
Anda boleh gunakan prosedur berikut bagi memadam imej semasa main semula
sedang berjalan atau dipegunkan.
. Memadam Fail Kumpulan CS Tertentu
1.
Semasa main semula imej CS sedang berjalan atau dipegunkan, tekan
[2].
Ini akan memaparkan menu “CS Frame Edit (Pengeditan Bingkai CS)”.
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Delete (Padam)” dan kemudian
tekan [SET].
3.
Gunakan [4] dan [6] untuk memaparkan imej yang anda mahu padam.
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Delete (Padam)” dan kemudian
tekan [SET].
• Untuk memadam fail lain, ulang langkah 3 dan 4.
• Untuk keluar daripada operasi padam, tekan [MENU].
130
Melihat Syot kilat dan Filem
. Memadam Berbilang Fail dalam Kumpulan CS
1.
Semasa main semula imej CS sedang berjalan atau dipegunkan, tekan
[2].
Ini akan memaparkan menu “CS Frame Edit (Pengeditan Bingkai CS)”.
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Delete (Padam)” dan kemudian
tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Delete Frames (Padam Bingkai)”
dan kemudian tekan [SET].
Ini memaparkan skrin permilihan fail.
4.
Gunakan [8], [2], [4] dan [6] untuk menggerakkan sempadan
pemilihan ke fail yang anda mahu padam dan kemudian tekan [SET].
• Ini akan menandakan petak semak di sudut kiri bawah imej fail yang dipilih dan
menggerakkan sempadan biru ke imej seterusnya.
• Anda boleh besarkan imej yang dipilih sebelum memadamnya dengan
memutar pengawal zum ke arah z ([).
5.
Ulang langkah 4 untuk memilih fail lain, jika anda mahu. Setelah anda
selesai memilih fail, tekan [MENU].
6.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Yes (Ya)” dan kemudian tekan
[SET].
• Ini memadam fail yang anda pilih.
• Untuk membatalkan operasi pemadaman, pilih “No (Tidak)” dalam langkah 6
dan tekan [SET].
. Memadam Semua Fail dalam Kumpulan CS
1.
Semasa main semula imej CS sedang berjalan atau dipegunkan, tekan
[2].
Ini akan memaparkan menu “CS Frame Edit (Pengeditan Bingkai CS)”.
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Delete (Padam)” dan kemudian
tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Del Group Images (Padam Imej
Kumpulan)” dan kemudian tekan [SET].
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Yes (Ya)” dan kemudian tekan
[SET].
131
Melihat Syot kilat dan Filem
Membahagikan Kumpulan CS
Gunakan yang berikut bagi membahagikan Kumpulan CS kepada imej individu.
. Membahagikan Kumpulan CS Tertentu
1.
Dalam mod MAIN, tekan [MENU].
2.
Tekan [4], gunakan [8] dan [2] dan pilih tab “p PLAY MENU”, dan
kemudian tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Divide Group (Bahagi
Kumpulan)” dan kemudian tekan [6].
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Select File (Pilih Fail)” dan
kemudian tekan [SET].
5.
Gunakan [4] dan [6] untuk memaparkan kumpulan CS yang anda
ingin bahagikan.
6.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Divide (Bahagi)” dan kemudian
tekan [SET].
• Untuk membahagikan fail kumpulan CS yang lain, ulang langkah 5 dan 6.
. Membahagikan Semua Kumpulan CS
• Sebaik kumpulan CS dibahagikan, ia tidak boleh dikumpulkan semula.
1.
Dalam mod MAIN, tekan [MENU].
2.
Tekan [4], gunakan [8] dan [2] dan pilih tab “p PLAY MENU”, dan
kemudian tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Divide Group (Bahagi
Kumpulan)” dan kemudian tekan [6].
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “All Files (Semua Fail)” dan
kemudian tekan [SET].
5.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Yes (Ya)” dan kemudian tekan
[SET].
132
Melihat Syot kilat dan Filem
Menyalin Imej Kumpulan CS
Gunakan prosedur berikut bagi menyalin imej dalam kumpulan CS ke lokasi di luar
kumpulan.
1.
Semasa main semula imej CS sedang berjalan atau dipegunkan, tekan
[2].
Ini akan memaparkan menu “CS Frame Edit (Pengeditan Bingkai CS)”.
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Copy (Salin)” dan kemudian
tekan [SET].
3.
Gunakan [4] dan [6] untuk memaparkan imej yang anda mahu salin.
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Copy (Salin)” dan kemudian
tekan [SET].
• Fungsi di bawah tidak boleh dijalankan kepada syot kilat dalam kumpulan CS.
Sebelum menggunakan mana-mana fungsi ini, lakukan prosedur di atas bagi
menyalin imej terlebih dahulu.
White Balance (Imbangan Putih), Brightness (Kecerahan), Trimming (Memotong),
Rotation (Putaran), Resize (Ubah Saiz)
Menatal Imej dengan Laju atau mengikut Tarikh Rakaman
Anda boleh putar gelang fungsi bagi menatal imej dengan laju atau mengikut tarikh
rakaman.
1.
Dalam mod MAIN, tekan [RING].
2.
Gunakan [8], [2], [4] dan [6] untuk memilih
kelajuan tatal dan kemudian tekan [SET].
[RING]
[SET]
• Anda juga boleh gunakan Gelang Fungsi untuk
memilih kelajuan tatal.
Tetapan
10 images (imej)
25 images (imej)
50 images (imej)
100 images (imej)
Date (Tarikh)
3.
Penerangan
[8] [2] [4] [6]
Tatal ke depan atau
belakang mengikut
bilangan imej yang
dinyatakan.
Tatal imej mengikut tarikh
rakaman.
Putar gelang fungsi untuk menatal imej.
133
Gelang fungsi
Melihat Syot kilat dan Filem
Mengezum Imej Atas skrin
1.
Dalam mod MAIN, gunakan [4] dan [6] untuk menatal imej sehingga
imej yang anda mahu dipaparkan.
2.
Putar pengawal zum ke arah z ([) untuk
mengezum.
Faktor zum
Kawasan imej
Anda boleh menggunakan [8], [2], [4], dan [6] untuk
menatal imej yang dizum pada skrin monitor. Anda juga
boleh gunakan dail kawalan untuk menatal ke atas dan
ke bawah, dan gelang fungsi untuk menatal ke kiri dan
kanan. Putar pengawal zum ke arah w untuk nyahzum
imej.
– Apabila kandungan skrin monitor dihidupkan, grafik
di bawah sudut kanan skrin menunjukkan bahagian
mana daripada imej yang dizum sedang
Kawasan paparan
dipaparkan.
terkini
– Untuk keluar daripada skrin zum, tekan [MENU].
– Walaupun faktor imej zum maksimum ialah 8X, saiz imej tertentu mungkin
tak membenarkan pengezuman sehingga 8X.
• Menekan [SET] akan mengunci faktor zum semasa untuk imej atas skrin. Anda
kemudian boleh menggunakan [4] dan [6] untuk menatal antara imej,
menggunakan faktor zum yang sama. Menekan [SET] sekali lagi akan
membuka kunci faktor zum dan membenarkan anda untuk menggunakan [8],
[2], [4] dan [6] untuk bergerak di sekeliling imej yang sedang dipaparkan.
Fungsi ini tidak boleh digunakan semasa melihat imej atau menonton filem
kumpulan CS. Selain itu, imej dan filem kumpulan CS tidak akan muncul
semasa anda menatal imej menggunakan [4] dan [6].
Memaparkan Menu Imej
1.
Dalam mod MAIN, putar pengawal zum ke arah
w (]).
Sempadan
Gunakan [8], [2], [4] dan [6] untuk menggerakkan
sempadan pemilihan di sekeliling menu imej.
Untuk melihat imej tertentu, gunakan [8], [2], [4], atau
[6] untuk menggerakkan sempadan pemilihan ke imej
yang anda mahu dan kemudian tekan [SET].
• Sekiranya filem atau fail pengatup berterusan (CS),
bingkai pertama fail akan dipaparkan.
• Anda boleh menatal ke depan dan belakang halaman menu imej dengan
memutar gelang fungsi.
• Tanda soal (?) akan dipaparkan untuk imej yang tidak dapat dipaparkan atas
sebab tertentu.
134
Melihat Syot kilat dan Filem
Melihat Syot Kilat dan Filem pada Skrin TV
1.
Gunakan kabel AV (EMC-8A) yang disediakan secara pilihan untuk
menyambungkan kamera ke TV.
• Untuk butiran tentang menyambungkan kamera dan langkah berjaga-jaga
apabila menyambungkan, lihat halaman 25.
Kabel AV (EMC-8A)
Kuning
Putih
Video
Merah
Audio
TV
Bicu MASUK AUDIO
(merah)
Bicu MASUK AUDIO (putih)
Bicu MASUK VIDEO (kuning)
• Pastikan kamera dimatikan sebelum menyambung atau menanggalkan kabel.
Semak dokumentasi pengguna yang diberikan bersama TV untuk
mendapatkan maklumat tentang keperluan sebelum menyambung atau
menanggalkannya daripada TV.
2.
Pasang TV dan pilih mod input videonya.
Jika TV mempunyai lebih daripada satu input video, pilih input di tempat kamera
disambungkan.
3.
Hidupkan kamera dan tekan [p] (MAIN).
Ini akan menyebabkan imej muncul di skrin TV, tanpa sesuatu pun muncul pada
skrin monitor kamera.
• Anda juga boleh menukar nisbah bidang skrin dan sistem output video
(halaman 183).
4.
Kini anda boleh memapar imej dan main semula filem seperti yang
biasa anda lakukan.
• Audio pada awalnya dikeluarkan oleh kamera pada kelantangan maksimum.
Ketika pertama kali anda memaparkan imej, tetapkan kawalan kelantangan TV
pada aras yang agak rendah dan kemudian laraskannya mengikut keperluan.
135
Melihat Syot kilat dan Filem
• Audio ialah stereo.
• Sesetengah TV mungkin tidak dapat mengeluarkan imej dan/atau audio dengan
betul.
• Semua ikon dan penunjuk yang kelihatan pada skrin monitor juga kelihatan pada
skrin TV. Anda boleh menggunakan [8] (DISP) untuk menukar kandungan
paparan.
• Menyambungkan kamera ke TV semasa rakaman biasanya menyebabkan skrin
monitor kamera menjadi kosong dan memaparkan imej yang dipilih oleh kamera
pada skrin TV. Sekiranya anda menggunakan Syot Lebar (halaman 99), imej akan
ditunjukkan pada skrin monitor tetapi tidak pada skrin TV. Rakaman imej boleh
dilakukan dalam kedua-dua keadaan.
Menonton Filem Berkualiti Tinggi di Televisyen Hi-Vision
Guna kabel HDMI yang dijual secara komersil
untuk menyambungkan kamera pada TV.
Untuk maklumat tentang main semula, lihat
prosedur bermula daripada langkah 2 di
bawah “Melihat Syot Kilat dan Filem pada
Skrin TV” pada halaman 135.
• Guna kabel HDMI yang dijual secara komersial dan ditanda dengan logo yang
ditunjukkan di sebelah kanan.
Penyambung HDMI
Input HDMI
Output HDMI (Mini)
Kabel HDMI (dijual
secara komersil)
Penyambung mini HDMI
• Output ke TV tidak disokong semasa kamera dalam mod RKM kecuali “Output TV
HDMI” (halaman 104).
136
Melihat Syot kilat dan Filem
• Guna kabel HDMI dengan palam yang serasi dengan penyambung mini HDMI
kamera pada satu hujung, dan palam yang serasi dengan penyambung HDMI TV
anda pada hujung satu lagi.
• Imej dan/atau output audio yang baik dan operasi lain mungkin tidak dapat
dilakukan dengan peranti tertentu.
• Menyambungkan kamera kepada penyambung HDMI peranti lain boleh
merosakkan kamera dan peranti lain. Jangan sekali-kali anda sambung dua
penyambung output HDMI.
• Pastikan kamera dimatikan sebelum menyambung atau menanggalkan kabel.
Semak dokumentasi pengguna yang diberikan bersama TV untuk mendapatkan
maklumat tentang keperluan sebelum menyambung atau menanggalkannya
daripada TV.
• Apabila kabel bersambung dengan port USB/AV dan penyambung output HDMI,
sambungan penyambung output HDMI diberikan keutamaan.
• Tanggalkan kabel HDMI jika tidak menggunakan output HDMI. Skrin monitor
kamera mungkin tidak beroperasi seperti biasa semasa kabel HDMI disambung.
• Audio ialah stereo.
• Audio pada awalnya dikeluarkan oleh kamera pada kelantangan maksimum.
Ketika pertama kali anda memaparkan imej, tetapkan kawalan kelantangan TV
pada aras yang agak rendah dan kemudian laraskannya mengikut keperluan.
. Memilih Kaedah Output Terminal HDMI (HDMI Output (Output HDMI))
[MENU] * Tab “¥ SETTING” * HDMI Output (Output HDMI)
Guna tetapan ini untuk memilih format isyarat digital apabila menyambung kepada
TV menggunakan kabel HDMI.
Auto
Tetapan ini akan menyebabkan format bertukar secara automatik
mengikut TV yang disambung. Biasanya, anda harus guna mod ini.
1080i
Output format 1080i *
480p
Output format 480p
576p
Output format 576p
* 1080i sepadan dengan 1080 60i, tetapi tidak 1080 50i. Jadi, kaedah output yang
diperlukan mungkin 576p apabila output ke TV digital dalam kawasan penerimaan
PAL yang tidak menyokong 1080i 60i. Jika anda dalam kawasan penerimaan PAL
dan tiada satu pun dipaparkan secara automatik, tukar tetapan kepada 576p.
• Jika imej tidak muncul apabila “Auto” dipilih sebagai kaedah output, cuba menukar
tetapan ini kepada yang lain.
• Tetapan “HDMI Output (Output HDMI)” tidak boleh diubah selagi ada sambungan
kabel HDMI antara kamera dengan TV. Tanggalkan kabel HDMI daripada kamera
untuk mengubah tetapan “HDMI Output (Output HDMI)”.
137
Melihat Syot kilat dan Filem
Merakam Imej Kamera pada Perakam DVD atau Dek Video
Gunakan kaedah berikut untuk menyambungkan kamera ke peranti perakam
menggunakan kabel AV (pilihan).
– Perakam DVD atau dek video: Sambung kabel AV ke terminal MASUK VIDEO dan
MASUK AUDIO.
– Kamera: Sambungkan kabel AV ke port USB/AV.
Anda boleh memainkan persembahan slaid syot kilat dan filem pada kamera dan
rakamnya pada DVD atau pita video. Anda boleh merakam filem dengan memilih
“» Only (Sahaja)” bagi tetapan pertunjukan slaid “Images (Imej)” (halaman 139).
Untuk maklumat mengenai menyambungkan monitor pada peranti rakaman dan cara
merakam, lihat dokumen pengguna yang disertakan bersama peranti rakaman yang
anda gunakan.
138
Melihat Syot kilat dan Filem
Fungsi Main Semula Lain (PLAY MENU)
Bahagian ini menerangkan item menu yang boleh anda gunakan untuk
mengkonfigurasi tetapan dan melakukan lain-lain operasi main semula.
Untuk maklumat mengenai operasi menu, lihat halaman 106.
Memainkan Persembahan Slaid di Kamera (Prsmbhn Slaid)
[p] (MAIN) * [MENU] * Tab “p PLAY MENU” *
Slideshow (Prsmbhn Slaid)
Start (Mula)
Mulakan pertunjukan slaid
Images (Imej)
Menyatakan jenis imej yang akan disertakan dalam pertunjukan slaid
All images (Semua imej): Syot kilat, filem, imej pengatup berterusan
All except (Semua kecuali) Z: Semua imej pengatup bukan berterusan (CS)
T Only (Sahaja): Syot kilat sahaja
» Only (Sahaja): Filem sahaja
» Only (Sahaja): Selang masa sahaja
Time (Masa)
Masa dari mula hingga tamat pertunjukan slaid
3 minit, 5 minit, 10 minit, 15 minit, 30 minit, 60 minit
Interval (Selang)
Tempoh masa setiap imej dipaparkan
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih satu daripada tetapan berikut: 1, 3, 5, 10,
15, 20, atau 30 saat, atau “MAX (MAKS)”.
Jika anda nyatakan nilai selain daripada “MAX (MAKS)”, filem dimainkan dari
mula hingga akhir.
Apabila pertunjukan slaid sampai ke fail filem semasa “MAX (MAKS)” dipilih,
hanya bingkai pertama filem akan dipaparkan.
139
Fungsi Main Semula Lain (PLAY MENU)
Effect (Kesan)
Pilih kesan yang anda mahu.
Corak 1 hingga 5: Memainkan muzik latar belakang dan menerapkan kesan
perubahan imej.
• Corak 2 hingga 4 mempunyai muzik latar belakang yang berbeza, tetapi
kesemuanya menggunakan kesan perubahan imej yang sama.
• Corak 5 boleh digunakan untuk main semula syot kilat sahaja (kecuali syot
daripada kumpulan CS), dan tetapan “Interval (Selang)” diabaikan.
• Tetapan kesan perubahan imej yang sedang dipilih dinyahdayakan secara
automatik dalam keadaan berikut.
– Apabila memainkan pertunjukan slaid yang memilih “» Only (Sahaja)”
atau “» Only (Sahaja)” sebagai tetapan “Images (Imej)”
– Apabila tetapan selang masa ialah “MAX (MAKS)” atau 1 saat
– Sebelum dan selepas main semula filem
– Sebelum main semula kumpulan CS (Kecuali kesan Corak 1)
Off (Mati): Tiada kesan pertukaran imej dan muzik latar
• Untuk menghentikan pertunjukan slaid, tekan [SET] atau [MENU]. Menekan
[MENU] menghentikan pertunjukan slaid dan kembali ke skrin menu.
• Laraskan kelantangan audio dengan menekan [2] dan kemudian tekan [8] atau
[2] semasa main semula.
• Semua butang operasi dinyahdayakan semasa pertunjukan slaid sedang beralih
daripada satu imej ke imej lain.
• Masa yang diperlukan untuk beralih daripada satu imej ke imej lain mungkin lebih
lama bagi kes imej yang tidak dirakam menggunakan kamera ini.
140
Fungsi Main Semula Lain (PLAY MENU)
Memindah Muzik daripada Komputer Anda ke Memori Kamera
Anda boleh gantikan muzik latar belakang pertunjukan slaid terbina dalam dengan
muzik lain daripada komputer anda.
Jenis Fail Disokong:
• Format PCM (16 bit, monoaural/stereo) file WAV
• Frekuensi Pensampelan: 11.025 kHz/22.05 kHz/44.1 kHz
Bilangan Fail: 9
Nama fail: SSBGM001.WAV hingga SSBGM009.WAV
• Cipta fail muzik pada komputer anda menggunakan nama-nama di atas.
• Tanpa mengira corak kesan mana yang anda pilih, fail muzik yang anda disimpan
pada memori kamera dimain semula mengikut urutan nama.
1.
Sambungkan kamera ke komputer anda (halaman 161, 165).
Jika anda merancang untuk menyimpan fail muzik pada kad memori kamera,
pastikan kad dimasukkan ke dalam kamera.
2.
Lakukan salah satu operasi berikut bagi membuka kad memori atau
memori terbina dalam.
Ini akan menyebabkan kamera dikenal pasti oleh komputer anda sebagai Cakera
Boleh Dialih Keluar (Pemacu).
• Windows
Windows 8: Desktop * Explorer
Windows 7, Windows Vista: Start * Computer
Windows XP: Start * My Computer
Dwiklik “Removable Disk”.
• Macintosh
Dwiklik ikon pemacu kamera.
3.
Cipta folder dengan nama “SSBGM”.
4.
Dwiklik folder “SSBGM” yang anda cipta dan salin fail muzik latar
belakang kepadanya.
• Lihat dokumentasi pengguna yang dibekalkan bersama komputer anda untuk
maklumat tentang mengalihkan, menyalin dan memadam fail.
• Jika muzik latar belakang ada dalam memori terbina dalam dan kad memori
yang dimasukkan ke dalam kamera, fail pada kad memori akan diutamakan.
• Lihat halaman 172 untuk maklumat tentang folder kamera.
5.
Putuskan sambungan kamera daripada komputer (halaman 162, 165).
141
Fungsi Main Semula Lain (PLAY MENU)
Mencipta Syot Kilat Bingkai Filem (CETAKAN GERAKAN)
[p] (MAIN) * Skrin Filem * [MENU] * Tab “p PLAY MENU” *
MOTION PRINT
1.
Gunakan [4] dan [6] untuk menatal bingkai filem dam memaparkan
bingkai yang mahu digunakan sebagai imej bagi imej CETAKAN
GERAKAN.
Menekan dan menahan [4] atau [6] akan menatal dengan laju.
• Anda juga boleh melaksanakan operasi ini menggunakan gelang fungsi.
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Create (Cipta)” dan kemudian
tekan [SET].
• Hanya bingkai filem yang dirakam pada kamera ini boleh digunakan dalam
imej CETAKAN GERAKAN.
Mengedit Filem pada Kamera (Pengeditan Filem)
[p] (MAIN) * Skrin Filem bagi Filem yang akan Diedit * [MENU] *
Tab “p PLAY MENU” * Movie Editing (Pengeditan Filem)
Ciri Pengeditan Filem membolehkan anda menggunakan salah satu prosedur berikut
bagi mengedit bahagian tertentu filem.
Previous Cut (Potong
Sebelumnya)
Memotong semuanya dari mula filem sehingga lokasi
semasa.
Intermediate Cut
Memotong semuanya di antara dua titik.
(Potongan Pengantaraan)
Next Cut (Potong
Selepasnya)
Memotong semuanya dari lokasi semasa hingga
penghujung filem.
1.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih kaedah edit yang anda mahu
gunakan dan kemudian tekan [SET].
2.
Gunakan operasi berikut untuk memilih bingkai
(titik) dari satu titik ke satu titik filem yang mahu
dipotong (titik potongan).
Semasa main semula, mengubah arah main
semula dan kelajuan main semula. Semasa
main semula dipegunkan, tatal ke depan
[4] [6]
atau belakang.
• Anda juga boleh melaksanakan operasi ini
menggunakan gelang fungsi.
[SET]
Julat potongan (biru)
Bertukar antara pegun dengan main.
142
Fungsi Main Semula Lain (PLAY MENU)
3.
Tekan [2] untuk memaparkan menu edit dan tentukan satu atau dua
titik potongan.
Previous Cut
(Potong
Sebelumnya)
Intermediate Cut
(Potongan
Pengantaraan)
Semasa potongan kedua bingkai yang anda mahu
dipaparkan, tekan [2].
Semasa potongan pertama (Dari) bingkai yang anda
mahu dipaparkan, tekan [2].
Pilih bingkai lain.
Semasa potongan kedua (Ke) bingkai yang anda
mahu dipaparkan, tekan [2].
Next Cut (Potong
Selepasnya)
4.
Semasa potongan kedua bingkai yang anda mahu
dipaparkan, tekan [2].
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Yes (Ya)” dan kemudian tekan
[SET].
Operasi potong yang dipilih akan mengambil sedikit masa untuk selesai. Jangan
cuba lakukan operasi kamera sehingga mesej “Busy... Please wait... (Sedang
sibuk... Sila tunggu...)” hilang dari skrin monitor. Sila maklum bahawa operasi
potong mungkin mengambil masa yang lama jika filem yang diedit terlalu
panjang.
• Apabila anda mengedit filem, hanya hasilnya disimpan. Filem asal tidak disimpan.
Operasi edit tidak boleh dibuat asal.
• Filem yang lebih pendek dari lima saat tidak boleh diedit.
• Mengedit filem yang dirakam dengan jenis kamera lain tidak disokong.
• Anda tidak dapat mengedit filem jika amaun baki kapasiti ingatan kurang daripada
saiz fail filem yang anda ingin edit. Jika tidak cukup ingatan, padam fail yang anda
tidak perlukan untuk mengosongkannya.
• Anda juga boleh mulakan operasi mengedit filem semasa filem yang anda ingin
edit dimain semula. Apabila main semula sampai ke bingkai yang anda mahu
potong, tekan [SET] bagi mempegunkan main semula. Seterusnya, tekan [2] bagi
memaparkan menu pilihan edit. Jalankan pengeditan menggunakan prosedur
seperti yang diterangkan di atas.
143
Fungsi Main Semula Lain (PLAY MENU)
Untuk gabungkan dua filem (Gabung Filem)
[p] (MAIN) * Paparkan salah satu filem yang ingin digabungkan. *
[MENU] * Tab “p PLAY MENU” * Movie Merge (Gabungan Filem)
Prosedur ini menggabungkan dua filem. Masa main bagi setiap filem mesti kurang
daripada 10 minit, dan dua filem itu mestilah mempunyai kualiti dan kadar kerangka
yang sama. Perhatian, penggabungan dua Filem Berkelajuan Tinggi tidak disokong.
1.
Gunakan [4] dan [6] bagi memilih filem yang ingin digabungkan
dengan filem yang dipaparkan apabila anda menekan [MENU].
Hanya filem yang boleh digabungkan dengan (yang mempunyai kualiti dan kadar
kerangka yang sama) filem yang dipaparkan apabila anda menekan [MENU]
akan dipaparkan.
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Create (Cipta)” dan kemudian
tekan [SET].
Ini akan menghasilkan filem baharu daripada gabungan filem yang dipaparkan
apabila anda menekan [MENU] dan filem yang anda pilih dalam langkah 1, di
atas.
• Dua filem asal tidak akan terjejas.
• Dalam kes filem berkualiti FHD atau HD, sesetengah filem mungkin tidak boleh
digabungkan kerana perbezaan kadar kerangka disebabkan oleh mod rakaman,
atau ART SHOT atau pemandangan Selang Masa digunakan.
• Syot filem dengan model kamera lain tidak boleh digabungkan dengan fungsi ini.
• Filem asal tidak terjejas apabila digabungkan. Pastikan kad memori yang anda
gunakan mempunyai ruang kosong yang mencukupi sebelum menggunakan
fungsi ini.
• Bergantung pada filem, operasi gabung mengambil sedikit masa untuk selesai.
144
Fungsi Main Semula Lain (PLAY MENU)
Mengoptimumkan Kecerahan Imej (Pencahayaan)
[p] (MAIN) * Skrin Syot Kilat * [MENU] * Tab “p PLAY MENU” *
Lighting (Pencahayaan)
Anda boleh gunakan tetapan ini untuk melaraskan keseimbangan antara kawasan
cerah dengan kawasan gelap dalam imej sedia ada dalam julat 0 (tiada
pengoptimuman) hingga +2 (cerah).
• Memperbetulkan pencahayaan semasa tangkapan menghasilkan hasil yang lebih
baik (halaman 118).
• Mengubah pencahayaan imej menyebabkan imej asal dan versi baharu (pindaan)
disimpan sebagai fail berasingan.
• Apabila anda memaparkan imej pindaan di skrin monitor kamera, tarikh dan masa
menunjukkan masa imej dirakam pada asalnya, dan bukan tarikh imej tersebut
dipinda.
Melaraskan Imbangan Putih (Imbangan Putih)
[p] (MAIN) * Skrin Syot Kilat * [MENU] * Tab “p PLAY MENU” *
White Balance (Imbangan Putih)
Anda boleh gunakan tetapan imbangan putih bagi memilih jenis sumber cahaya
untuk imej yang dirakam, yang akan mempengaruhi warna imej itu.
¤ Daylight (Siang)
' Overcast
(Mendung)
“ Shade
(Bayangan)
† Day White Fluor
(Siang Putih)
– Daylight Fluor
(Siang Fluor)
Di luar, cuaca baik
Di luar, mendung akan hujan, di bawah teduhan pokok, dll.
Cahaya suhu sangat tinggi, seperti teduhan bangunan, dll.
Pencahayaan pendarfluor putih atau putih siang, tanpa
menindas bayangan warna
Pencahayaan pendarfluor siang hari, sambil menindas
bayangan warna
« Tungsten
Menindas kemunculan pencahayaan mentol lampu
Cancel (Batal)
Tiada pelarasan imbangan putih
• Anda juga boleh melaraskan imbangan putih apabila merakam imej (halaman 47).
• Tangkapan gambar asal disimpan dalam memori dan tidak dipadam.
• Apabila anda memaparkan imej pindaan di skrin monitor kamera, tarikh dan masa
menunjukkan masa imej dirakam pada asalnya, dan bukan tarikh imej tersebut
dipinda.
145
Fungsi Main Semula Lain (PLAY MENU)
Melaraskan Kecerahan Syot Kilat Sedia Ada (Kecerahan)
[p] (MAIN) * Skrin Syot Kilat * [MENU] * Tab “p PLAY MENU” *
Brightness (Kecerahan)
Anda boleh memilih satu daripada lima tahap kecerahan, daripada +2 (paling cerah)
hingga –2 (paling kurang cerah).
• Tangkapan gambar asal disimpan dalam memori dan tidak dipadam.
• Apabila anda memaparkan imej pindaan di skrin monitor kamera, tarikh dan masa
menunjukkan masa imej dirakam pada asalnya, dan bukan tarikh imej tersebut
dipinda.
Memilih Imej untuk Percetakan (Cetakan DPOF)
[p] (MAIN) * Skrin Syot Kilat * [MENU] * Tab “p PLAY MENU” *
DPOF Printing (Cetakan DPOF)
Lihat halaman 154 untuk butiran.
Melindung Fail Daripada Pemadaman (Lindungi)
[p] (MAIN) * [MENU] * Tab “p PLAY MENU” * Protect (Lindungi)
Lindung fail tertentu.
 Gunakan [4] dan [6] untuk memilih imej
yang anda mahu lindungi.
• Untuk melihat imej tertentu, putar
pengawal zum.
Select File  Tekan [SET].
(Pilih Fail)
Imej yang dilindungi ditunjukkan oleh
ikon ›.
 Untuk melindung fail lain, ulang langkah 1 dan 2.
Untuk keluar daripada operasi lindung, tekan [MENU]. Untuk
membatalkan perlindungan fail, pilih imej yang dilindungi dan
kemudian tekan [SET].
All Files
(Semua
Fail)
Lindung semua fail.
 Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “All Files: On (Semua Fail:
Hidup)” dan kemudian tekan [SET].
 Tekan [MENU].
Untuk menyahlindung semua fail, pilih “All Files: Off (Semua Fail:
Mati)” dan bukannya “All Files: On (Semua Fail: Hidup)” dalam
langkah 1 di atas.
146
Fungsi Main Semula Lain (PLAY MENU)
• Perhatikan bahawa walaupun fail dilindungi, ia akan dipadam jika anda melakukan
operasi format (halaman 184).
. Untuk melindungi imej tertentu dalam kumpulan CS
1.
Semasa main semula imej CS sedang berjalan atau dipegunkan, tekan [2].
Ini akan memaparkan menu “CS Frame Edit (Pengeditan Bingkai CS)”.
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Protect (Lindungi)” dan
kemudian tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Select Frames (Pilih Bingkai)”
dan kemudian tekan [SET].
4.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih imej yang anda ingin lindungi, dan
kemudian tekan [SET].
Ini akan melindungi imej dan memaparkan ikon ›.
• Untuk melihat imej tertentu, putar pengawal zum.
• Untuk membatalkan perlindungan fail, pilih imej yang dilindungi dan kemudian
tekan [SET].
5.
Selepas anda selesai, tekan [MENU] untuk keluar operasi ini.
• Perhatikan bahawa walaupun fail dilindungi, ia akan dipadam jika anda melakukan
operasi format (halaman 184).
. Untuk melindungi semua imej dalam kumpulan CS
1.
Semasa main semula imej CS sedang berjalan atau dipegunkan, tekan [2].
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Protect (Lindungi)” dan
kemudian tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Frame all (Bingkaikan semua)”
dan kemudian tekan [SET].
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “All Frames On (Semua Bingkai
Hidup)” dan kemudian tekan [SET].
Ini akan melindungi semua imej dalam kumpulan dan memaparkan ikon ›.
• Untuk membatalkan perlindungan semua imej dalam kumpulan, pilih “All Frames
Off (Semua Bingkai Mati)” dalam langkah 4 dan kemudian tekan [SET].
• Perhatikan bahawa walaupun fail dilindungi, ia akan dipadam jika anda melakukan
operasi format (halaman 184).
147
Fungsi Main Semula Lain (PLAY MENU)
Mengedit Tarikh dan Masa Imej (Tarikh/Masa)
[p] (MAIN) * Skrin Syot Kilat * [MENU] * Tab “p PLAY MENU” *
Date/Time (Tarikh/Masa)
[8] [2]
Menukar tetapan di lokasi kursor.
[4] [6]
Mengalihkan kursor di antara tetapan.
Apabila tetapan tarikh dan masa adalah apa yang anda mahu, jajarkan kursor
dengan “Apply (Guna)” dan kemudian tekan [SET] bagi menggunakannya.
• Untuk bertukar antara penjagaan masa 12 jam dengan 24 jam, alihkan kursor ke
“am (pm)” dan “24h” (yang akan dipaparkan) dan kemudian gunakan [8] dan [2]
untuk menukar tetapan.
• Tarikh dan masa yang dicop pada imej menggunakan Cap Masa (halaman 176)
tidak boleh diedit.
• Anda tidak boleh mengedit tarikh dan masa imej yang dilindungi.
• Anda boleh masukkan sebarang tarikh dari 1980 hingga 2049.
Memutar Imej (Putaran)
[p] (MAIN) * Syot Kilat atau Skrin Filem * [MENU] *
Tab “p PLAY MENU” * Rotation (Putaran)
1.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Rotation (Putaran)” dan
kemudian tekan [SET].
Setiap tekanan [SET] akan memutar imej yang dipaparkan 90 darjah ke kiri.
2.
Apabila imej yang dipaparkan berada pada penghalaan yang anda
mahu, tekan [MENU].
• Memutar imej CS menyebabkan semua imej dalam kumpulan CS terputar. Anda
tidak boleh memutar imej komponen individu dalam kumpulan CS.
• Putaran imej panorama tidak disokong.
• Perhatikan bahawa prosedur ini tidak menukar data imej. Ia cuma mengubah cara
imej dipaparkan pada skrin monitor kamera.
• Imej yang telah dilindungi atau dizum tak boleh diputar.
• Versi asal (tak diputar) imej akan dipaparkan pada skrin menu imej.
148
Fungsi Main Semula Lain (PLAY MENU)
Mengubah saiz Syot Kilat (Ubah Saiz)
[p] (MAIN) * Skrin Syot Kilat * [MENU] * Tab “p PLAY MENU” *
Resize (Ubah Saiz)
Anda boleh mengurangkan saiz syot kilat dan menyimpan hasilnya sebagai syot kilat
berasingan. Syot kilat asal juga disimpan. Anda boleh mengubah saiz imej kepada
satu daripada tiga saiz: 10 M, 3 M, VGA.
• Mengubah saiz syot kilat 3:2 atau 16:9 akan menghasilkan imej dengan nisbah
bidang 4:3, dengan kedua belah dipotong.
• Tarikh rakaman versi diubah saiz syot kilat adalah sama seperti tarikh rakaman
syot kilat asal.
Memangkas Syot Kilat (Memotong)
[p] (MAIN) * Skrin Syot Kilat * [MENU] * Tab “p PLAY MENU” *
Trimming (Memotong)
Anda boleh memangkas syot kilat untuk memotong
bahagian yang anda tak perlukan dan menyimpan hasil
dalam fail berasingan. Syot kilat asal juga disimpan.
Faktor zum
Menunjukkan
kawasan syot kilat
Gunakan pengawal zum untuk zum imej ke saiz yang anda
mahu, gunakan [8], [2], [4], dan [6] untuk memaparkan
bahagian imej yang anda mahu buang, dan kemudian
tekan [SET].
• Anda juga boleh gunakan gelang fungsi bagi menukar
kedudukan paparan.
• Imej yang dihasilkan dengan memangkas imej 3:2 atau
16:9 akan mempunyai nisbah bidang 4:3.
• Tarikh rakaman imej yang dipangkas adalah sama
seperti tarikh rakaman syot kilat asal.
149
Bahagian syot kilat yang
sedang dipapar
Fungsi Main Semula Lain (PLAY MENU)
Menyalin Fail (Salin)
[p] (MAIN) * Syot Kilat atau Skrin Filem * [MENU] *
Tab “p PLAY MENU” * Copy (Salin)
Fail boleh disalin daripada memori terbina dalam komputer kepada kad memori atau
daripada kad memori terbina dalam.
Built-in * Card
(Terbina dlm *
Kad)
Salin semua fail daripada memori terbina dalam kamera
kepada kad memori.
Pilihan ini menyalin semua fail dalam memori terbina dalam
kamera. La tak boleh digunakan untuk menyalin satu fail.
Menyalin satu fail pada kad memori ke memori terbina dalam
kamera. Fail disalin ke folder dalam memori terbina dalam yang
namanya mempunyai nombor siri terbesar.
Card * Built-in • Anda tidak boleh menyalin imej kumpulan pengatup
(Kad * Terbina
berterusan (CS) (halaman 133).
dlm)
 Gunakan [4] dan [6] untuk memilih fail yang anda mahu
salin.
 Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Copy (Salin)” dan
kemudian tekan [SET].
• Anda boleh menyalin syot kilat atau filem yang anda rakam dengan kamera ini.
Membahagikan Kumpulan Pengatup Berterusan
(Bahagikan Kumpulan)
[p] (MAIN) * [MENU] * Tab “p PLAY MENU” *
Divide Group (Bahagi Kumpulan)
Lihat halaman 132 untuk butiran.
150
Fungsi Main Semula Lain (PLAY MENU)
Menggabungkan Imej CS kepada Imej Pegun Tunggal
(Cetakan Berbilang CS)
[p] (MAIN) * Paparkan kumpulan CS. * [MENU] *
Tab “p PLAY MENU” * CS Multi Print (Cetakan Berbilang CS)
1.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Create (Cipta)”.
• Anda boleh gunakan [4] dan [6] bagi memilih kumpulan CS yang berlainan,
jika anda mahu.
2.
Tekan [SET].
Ini menukar kumpulan CS kepada imej 16 M (4608x3456) yang mengandungi
sehingga 30 bingkai CS (5 menegak x 6 melintang).
• Kamera ini mungkin tidak dapat menukar imej kumpulan CS dengan betul
dengan kamera lain.
• Tarikh rakaman imej yang ditukar adalah sama seperti tarikh rakaman
kumpulan CS asal.
• Apabila menukar kumpulan CS yang imejnya telah diputar oleh ciri “Rotation
(Putaran)” kepada imej Cetakan Berbilang CS, susunan imej dalam Cetakan
Berbilang CS berbeza daripada imej CS biasa (tidak diputar).
Mengedit Imej CS (Pengeditan Bingkai CS)
[p] (MAIN) * [MENU] * Tab “p PLAY MENU” *
CS Frame Edit (Pengeditan Bingkai CS)
Lihat halaman berikut untuk butiran.
Cetakan DPOF: halaman 154
Lindung: halaman 146
Salin: halaman 133
Padam: halaman 130
151
Fungsi Main Semula Lain (PLAY MENU)
Percetakan
Percetakan Syot Kilat
Perkhidmatan Cetak Profesional*
Anda boleh membawa kad memori yang mengandungi imej
yang anda mahu cetak ke perkhidmatan cetak profesional dan
mencetaknya.
Percetakan pada Pencetak Rumah*
Mencetak Imej pada Pencetak dengan Slot Kad Memori
Anda boleh menggunakan pencetak yang dilengkapkan
dengan slot kad memori untuk terus mencetak imej
daripada kad memori. Untuk butiran, lihat dokumen
pengguna yang disertakan bersama pencetak anda.
Menyambung Terus pada Pencetak Serasi PictBridge
Anda boleh mencetak pada pencetak yang menyokong PictBridge (halaman 152).
Percetakan dengan Komputer
Selepas memindahkan imej ke komputer anda, gunakan
perisian yang tersedia secara komersil untuk mencetak.
* Anda boleh menentukan imej mana yang anda mahu cetak, bilangan salinan dan
cap tarikh sebelum mencetak (halaman 154).
Menyambung Terus pada Pencetak Serasi PictBridge
Anda boleh menyambungkan kamera terus pada pencetak yang menyokong
PictBridge dan mencetak imej tanpa menggunakan komputer.
. Untuk menyediakan kamera sebelum bersambung dengan pencetak
1.
Hidupkan kamera dan tekan [MENU].
2.
Pada tab “¥ SETTING”, pilih “USB” dan kemudian tekan [6].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “PictBridge” dan kemudian tekan
[SET].
152
Percetakan
. Menyambungkan Kamera pada Pencetak
Gunakan kabel USB yang disertakan bersama kamera untuk menyambung kamera
pada port USB pencetak anda.
• Untuk butiran tentang menyambungkan kamera dan langkah berjaga-jaga apabila
menyambungkan, lihat halaman 25.
Port USB
USB
Penyambung kecil
Penyambung besar
Kabel USB
(disertakan bersama kamera)
• Kamera tidak mengambil kuasa melalui kabel USB. Periksa paras bateri sebelum
menyambungkan dan pastikan bateri tidak lemah.
• Pastikan kamera dimatikan sebelum menyambung atau menanggalkan kabel.
Semak dokumentasi pengguna yang diberikan bersama pencetak untuk
mendapatkan maklumat tentang keperluan sebelum menyambung atau
menanggalkannya daripada pencetak.
. Untuk mencetak
1.
Hidupkan pencetak dan masukkan kertas.
2.
Hidupkan kamera.
Ini akan memaparkan skrin menu cetak.
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Paper Size (Saiz Kertas)” dan
kemudian tekan [6].
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih saiz kertas dan kemudian tekan
[SET].
• Berikut adalah saiz kertas yang tersedia.
3.5"×5", 5"×7", 4"×6", A4, 8.5"×11", By Printer (Ikut Pencetak)
• Memilih “By Printer (Ikut Pencetak)” mencetak menggunakan saiz kertas yang
dipilih pada pencetak.
• Lihat dokumen yang disertakan bersama pencetak anda untuk maklumat
mengenai tetapan kertas.
153
Percetakan
5.
Gunakan [8] dan [2] untuk menentukan pilihan cetakan yang anda
mahu.
1 Image (1 Imej)
: Cetak satu imej. Pilih dan kemudian tekan
[SET]. Kemudian, gunakan [4] dan [6] untuk
memilih imej yang anda mahu cetak.
DPOF Printing (Cetakan DPOF): Cetak berbilang imej. Pilih dan kemudian tekan
[SET]. Dengan pilihan ini, imej akan dicetak
mengikut tetapan DPOF (halaman 154).
• Untuk togol pengecapan tarikh hidup dan mati, tekan [0] (Filem). Cap tarikh
akan dicetak bila “On (Hidup)” ditunjukkan pada skrin monitor.
6.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Print (Cetak)” dan kemudian
tekan [SET].
Cetakan akan bermula dan mesej “Busy... Please wait... (Sedang sibuk... Sila
tunggu...)” akan muncul pada skrin monitor. Mesej akan hilang selepas seketika,
walaupun percetakan masih dilakukan. Menekan mana-mana butang kamera
akan menyebabkan status percetakan muncul semula. Skrin menu cetak akan
muncul semula selepas percetakan selesai.
• Jika anda memilih “1 Image (1 Imej)”, anda boleh mengulang prosedur
daripada langkah 5, jika anda mahu.
7.
Selepas percetakan selesai, matikan kamera dan tanggalkan kabel USB
daripada pencetak dan kamera.
Menggunakan DPOF untuk Menentukan Imej untuk Dicetak
dan Bilangan Salinan (Cetakan DPOF)
. Format Susunan Cetak Digital (DPOF)
DPOF ialah standard yang membenarkan anda menyertakan maklumat
jenis imej, bilangan salinan dan hidup/mati cap masa pada kad memori
bersama dengan imej. Selepas mengkonfigurasi tetapan, anda boleh
menggunakan kad memori untuk mencetak pada pencetak rumah yang
menyokong DPOF atau membawa kad memori ke perkhidmatan cetak profesional.
• Sama ada boleh atau tidak anda menggunakan tetapan DPOF untuk percetakan
bergantung pada pencetak yang anda gunakan.
• Sesetengah perkhidmatan cetak profesional mungkin tidak menyokong DPOF.
154
Percetakan
. Mengkonfigurasi Tetapan DPOF Secara Berasingan untuk Setiap
Imej
[p] (MAIN) * Skrin Syot Kilat * [MENU] * Tab “p PLAY MENU” *
DPOF Printing (Cetakan DPOF) * Select images (Pilih imej)
1.
Gunakan [4] dan [6] untuk menatal fail sehingga imej yang anda mahu
cetak dipaparkan.
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk menentukan bilangan salinan.
Anda boleh menentukan nilai hingga 99. Nyatakan 00 jika anda tidak mahu
mencetak imej.
• Jika anda mahu menyertakan tarikh dalam imej, tekan [0] (Filem) supaya
“On (Hidup)” ditunjukkan untuk pengecapan tarikh.
• Ulangi langkah 1 dan 2 untuk mengkonfigurasi tetapi bagi imej lain, jika anda
mahu.
3.
Tekan [SET].
. Mengkonfigurasi Tetapan DPOF yang Sama untuk Semua Imej
[p] (MAIN) * Skrin Syot Kilat * [MENU] * Tab “p PLAY MENU” *
DPOF Printing (Cetakan DPOF) * All images (Semua imej)
1.
Gunakan [8] dan [2] untuk menentukan bilangan salinan.
Anda boleh menentukan nilai hingga 99. Nyatakan 00 jika anda tidak mahu
mencetak imej.
• Sila maklum bahawa bilangan salinan yang dinyatakan akan dicetak bagi
semua imej dalam sebarang kumpulan CS yang terangkum dengan imej
tersebut.
• Jika anda mahu menyertakan tarikh dalam imej, tekan [0] (Filem) supaya
“On (Hidup)” ditunjukkan untuk pengecapan tarikh.
2.
Tekan [SET].
155
Percetakan
. Untuk menetapkan bilangan salinan bagi imej tertentu dalam
kumpulan CS
1.
Semasa main semula imej CS sedang berjalan atau dipegunkan, tekan
[2].
Ini akan memaparkan menu “CS Frame Edit (Pengeditan Bingkai CS)”.
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “DPOF Printing (Cetakan DPOF)”
dan kemudian tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Select Frames (Pilih Bingkai)”
dan kemudian tekan [SET].
4.
Gunakan [4] dan [6] untuk menatal imej sehingga imej yang anda
mahu cetak dipaparkan.
5.
Gunakan [8] dan [2] untuk menentukan bilangan salinan.
Anda boleh menentukan nilai hingga 99. Nyatakan 00 jika anda tidak mahu
mencetak imej.
• Jika anda mahu menyertakan tarikh dalam imej, tekan [0] (Filem) supaya
“On (Hidup)” ditunjukkan untuk pengecapan tarikh.
• Ulangi langkah 4 dan 5 untuk mengkonfigurasi tetapi bagi imej lain, jika anda
mahu.
6.
Tekan [SET].
. Untuk mengkonfigurasikan tetapan DPOF yang sama bagi semua
imej dalam kumpulan CS
1.
Semasa main semula imej CS sedang berjalan atau dipegunkan, tekan
[2].
Ini akan memaparkan menu “CS Frame Edit (Pengeditan Bingkai CS)”.
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “DPOF Printing (Cetakan DPOF)”
dan kemudian tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Frame all (Bingkaikan semua)”
dan kemudian tekan [SET].
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk menentukan bilangan salinan.
Anda boleh menentukan nilai hingga 99. Nyatakan 00 jika anda tidak mahu
mencetak imej.
• Jika anda mahu menyertakan tarikh dalam imej, tekan [0] (Filem) supaya
“On (Hidup)” ditunjukkan untuk pengecapan tarikh.
5.
Tekan [SET].
156
Percetakan
Tetapan DPOF tidak dibersihkan secara automatik selepas percetakan
selesai.
Operasi cetak DPOF yang anda lakukan seterusnya akan dijalankan menggunakan
tetapan DPOF terakhir yang anda konfigurasi untuk imej. Bagi membersihkan
tetapan DPOF, nyatakan “00” untuk bilangan salinan bagi semua imej.
Beritahu perkhidmatan cetak anda mengenai tetapan DPOF anda!
Jika anda bawa kad memori ke perkhidmatan cetak profesional, beritahu mereka
bahawa ia menyertakan tetapan DPOF untuk imej yang akan dicetak dan bilangan
salinan. Jika anda tidak melakukannya, perkhidmatan cetak mungkin mencetak
semua imej tanpa menghiraukan tetapan DPOF anda atau mereka mungkin tidak
mengendahkan tetapan cap tarikh anda.
. Cap Tarikh
Anda boleh menggunakan satu daripada tiga kaedah berikut untuk menyertakan
tarikh rakaman pada cetakan imej.
Mengkonfigurasi tetapan kamera
Mengkonfigurasi tetapan DPOF (halaman 154).
Anda boleh menghidupkan dan mematikan cap tarikh setiap kali anda
mencetak. Anda boleh mengkonfigurasi tetapan supaya sesetengah imej
menyertakan cap tarikh sementara yang lain tidak.
Konfigurasi tetapan Cap Masa Kamera (halaman 176).
• Tetapan Cap Masa kamera menera tarikh ke dalam syot kilat selepas anda
menangkapnya, supaya tarikh sentiasa disertakan apabila anda mencetak.
Ia tak boleh dipadam.
• Jangan hidupkan cap tarikh DPOF untuk imej yang menyertakan tarikh yang
dicap dengan fungsi Cap Masa kamera. Perbuatan ini boleh menyebabkan
dua cap tersebut bertindan.
Mengkonfigurasi tetapan komputer
Anda boleh menggunakan perisian pengurusan imej yang tersedia secara
komersil untuk cap tarikh pada imej.
Perkhidmatan cetak profesional
Minta cap tarikh apabila menempah cetakan daripada perkhidmatan cetak
profesional.
157
Percetakan
. Standard yang Disokong oleh Kamera
• PictBridge
Ini ialah standard Camera and Imaging Products Association (CIPA).
Anda boleh menyambungkan kamera terus ke pencetak yang
menyokong PictBridge, dan jalankan pemilihan imej dan mencetak
menggunakan skrin monitor dan kawalan kamera.
• PRINT Image Matching III
Menggunakan perisian penyuntingan gambar dan mencetak pada
pencetak yang menyokong PRINT Image Matching III membolehkan
anda menggunakan maklumat tentang syarat merakam yang dirakam
bersama imej, dan menghasilkan imej seperti yang anda mahu.
PRINT Image Matching dan PRINT Image Matching III adalah tanda dagangan
Seiko Epson Corporation.
• Exif Print
Mencetak pada pencetak yang menyokong Exif Print
menggunakan maklumat mengenai keadaan tangkapan yang
dirakam bersama imej untuk meningkatkan kualiti imej yang
dicetak. Hubungi pengilang pencetak anda untuk maklumat mengenai model yang
menyokong Exif Print, peningkatan pencetak dsb.
158
Percetakan
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Perkara yang anda boleh lakukan menggunakan komputer...
Anda boleh melakukan operasi yang diterangkan di bawah semasa kamera
bersambung dengan komputer.
Menyimpan imej
pada komputer
dan melihatnya
di situ
• Menyimpan imej dan melihatnya secara
manual (sambungan USB) (halaman 160,
164).
• Memindah imej ke komputer secara
automatik melalui LAN tanpa wayar untuk
melihat (Eye-Fi) (halaman 167).
Main semula
dan sunting
filem
• Anda boleh main semula fail (halaman 163,
166). Untuk memain semula filem, gunakan
perisian yang serasi dengan persekitaran
pengendalian komputer anda.
• Untuk menyunting filem, gunakan perisian
yang tersedia secara komersil mengikut
keperluan.
Prosedur yang anda perlu lakukan adalah berlainan untuk Windows dan Macintosh.
• Pengguna Windows perlu merujuk pada “Menggunakan Kamera dengan
Komputer Windows” di halaman 160.
• Pengguna Macintosh perlu merujuk pada “Menggunakan Kamera dengan
Macintosh” di halaman 164.
159
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Menggunakan Kamera dengan Komputer Windows
Apabila anda
mahu
melakukan ini:
Versi Sistem
Pengendalian
Menyimpan
imej pada
komputer dan
melihatnya di
situ secara
manual
Windows 8,
Windows 7,
Pemasangan tidak diperlukan.
Windows Vista,
Windows XP (SP3)
Windows 8,
Windows 7
Mainkan filem
Pasang perisian ini:
Pemasangan tidak diperlukan.
• Windows Media Player 12, yang
dipasang pada kebanyakan
komputer, boleh digunakan
untuk main semula.
Filem boleh dimain semula
menggunakan QuickTime 7.
Windows Vista,
• Anda perlu memuat turun
Windows XP (SP3)
QuickTime 7 di Web jika anda
ingin menggunakannya.
Lihat
halaman:
160
163
Melihat dan Menyimpan Imej di Komputer
Anda boleh menyambungkan kamera ke komputer anda bagi melihat dan
menyimpan imej (fail syot kilat dan filem).
Jangan menggunakan komputer anda untuk mengubah suai, memadam,
mengalih atau menamakan semula sebarang fail imej yang berada dalam
memori terbina dalam kamera atau pada kad memorinya.
Perbuatan itu akan menyebabkan masalah pada data pengurusan imej kamera,
yang akan menjadikannya mustahil untuk memain semula imej pada kamera dan
boleh menukar kapasiti memori yang tinggal secara drastik. Apabila anda mahu
mengubah suai, memadam, mengalih atau menama semula imej, lakukannya
hanya pada imej yang disimpan pada komputer anda.
• Jangan menanggalkan kabel USB atau mengendalikan kamera semasa melihat
atau menyimpan imej. Perbuatan itu boleh merosakkan data.
• Anda juga boleh menggunakan slot kad komputer anda (jika ia memilikinya) atau
pembaca kad yang tersedia secara komersil untuk mencapai fail secara terus dari
kad memori komputer. Untuk butiran, lihat dokumen pengguna yang disertakan
bersama komputer anda.
160
Menggunakan Kamera dengan Komputer
. Untuk menyambungkan kamera ke komputer anda dan menyimpan
fail
1.
Hidupkan kamera dan tekan [MENU].
2.
Pada tab “¥ SETTING”, pilih “USB” dan kemudian tekan [6].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Mass Storage (Storan Massa)”
dan kemudian tekan [SET].
4.
Matikan kamera dan kemudian
gunakan kabel USB yang
disertakan bersama kamera
untuk menyambungnya ke
komputer anda.
Port USB
USB
• Untuk butiran tentang
menyambungkan kamera dan
langkah berjaga-jaga apabila
menyambungkan, lihat
halaman 25.
5.
Kabel USB (disertakan
bersama kamera)
Tekan [ON/OFF] (Kuasa) untuk menghidupkan kamera.
Apabila anda menghidupkan kamera, semak untuk pastikan yang warna lampu
belakang kamera bertukar daripada merah kepada hijau atau ambar (halaman
26). Sila ambil perhatian bahawa dalam kes ini, lensa kamera tidak akan
menjulur dan skrin monitor akan kekal kosong.
• Kali pertama anda menyambungkan kamera ke komputer menggunakan kabel
USB, mesej ralat mungkin muncul pada komputer anda. Jika ini berlaku,
tanggalkan dan kemudian sambungkan semula kabel USB itu.
6.
Pengguna Windows 8: Klik “Desktop” dan kemudian “Explorer”.
Pengguna Windows 7, Windows Vista: Klik “Start” dan kemudian
“Computer”.
Pengguna Windows XP: Klik “Start” dan kemudian “My Computer”.
7.
Dwiklik “Removable Disk”.
• Komputer anda mengenali kad memori yang dimuat dalam komputer (atau
memori terbina dalam jika tiada kad) sebagai cakera boleh alih.
8.
Klik kanan folder “DCIM”.
9.
Pada menu pintas yang muncul, klik “Copy”.
B
161
Menggunakan Kamera dengan Komputer
10.
Pengguna Windows 8: Klik “Documents”.
Pengguna Windows 7, Windows Vista: Klik “Start” dan kemudian
“Documents”.
Pengguna Windows XP: Klik “Start” dan kemudian “My Documents”.
• Jika anda telah mempunyai folder “DCIM” dalam “Documents” (Windows 8,
Windows 7, Windows Vista) atau “My Documents” (Windows XP), langkah
seterusnya akan menulis gantinya. Jika anda mahu menyimpan folder “DCIM”
sedia ada, anda perlu menukar namanya atau mengalihnya ke lokasi berbeza
sebelum melakukan langkah seterusnya.
11.
Pengguna Windows 8: Pada menu “Documents”, klik “Home” dan
kemudian “Paste”.
Pengguna Windows 7: Pada menu “Organize” “Documents”, pilih
“Paste”.
Pengguna Windows Vista: Pada menu “Documents” “Edit”, pilih
“Paste”.
Pengguna Windows XP: Pada menu “My Documents” “Edit”, pilih
“Paste”.
Ini akan menampal folder “DCIM” (dan semua fail imej yang dikandungnya) ke
dalam folder “Documents” (Windows 8, Windows 7, Windows Vista) atau “My
Documents” (Windows XP) anda. Anda kini mempunyai salinan fail yang ada
dalam memori kamera pada komputer anda.
12.
Setelah selesai menyalin imej, tanggalkan kamera daripada komputer
anda.
Selepas mengesahkan lampu belakang tidak berkelip merah, cabut kabel USB.
. Untuk melihat imej yang anda salin pada komputer anda
1.
Dwiklik folder “DCIM” yang disalin untuk membukanya.
2.
Dwiklik folder yang mengandungi imej yang anda mahu lihat.
3.
Dwiklik fail imej yang anda mahu lihat.
• Untuk maklumat mengenai nama fail, lihat “Struktur Folder Memori” pada
halaman 172.
• Imej yang telah diputar pada kamera akan dipaparkan pada skrin komputer
anda dalam penghalaan asalnya (tak diputar).
• Melihat imej CS pada komputer akan memaparkan satu per satu imej
komponen dalam kumpulan CS. Kumpulan CS tidak boleh dilihat sebagai imej
CS pada komputer.
162
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Memainkan Filem
Untuk main semula filem, mula-mula salinnya ke komputer anda dan kemudian
dwiklik fail filem. Sesetengah sistem pengendalian mungkin tidak dapat memainkan
semula filem. Jika ini berlaku, anda perlu memasang perisian yang ada secara
berasingan.
• Dengan Windows 8 dan Windows 7, main semula disokong oleh Windows Media
Player 12.
• Jika anda tidak dapat memainkan semua filem, pergi ke URL di bawah untuk
memuat turun QuickTime 7 dan memasangnya pada komputer anda.
http://www.apple.com/quicktime/
. Keperluan Sistem Komputer Minimum untuk Main Semula Filem
Keperluan sistem minimum yang diterangkan di bawah adalah perlu untuk memain
semula filem yang direkod dengan kamera ini pada komputer.
Sistem Pengendalian
: Windows 8, Windows 7, Windows Vista,
Windows XP (SP3)
CPU
: Kualiti Imej “FHD” atau “HD”:
Core 2 Duo 3.0 GHz atau lebih tinggi
Kualiti Imej “STD” atau “HS”:
Pentium 4 3.2 GHz atau lebih tinggi
Perisian yang Diperlukan : QuickTime 7 (Tidak diperlukan dengan Windows 8 dan
Windows 7.)
• Di atas adalah sekitaran sistem yang disarankan. Mengkonfigurasi satu daripada
sekitaran ini tidak menjamin pengendalian yang betul.
• Tetapan tertentu dan perisian lain yang dipasang boleh mengganggu main semula
filem.
. Peringatan Main Semula Filem
• Pastikan mengalih data filem ke cakera keras komputer anda sebelum mencuba
memainkannya. Main semula filem yang baik mungkin tidak dapat dilakukan untuk
data yang dicapai melalui rangkaian, daripada kad memori dsb.
• Main semula filem yang baik mungkin tidak dapat dilakukan pada sesetengah
komputer. Jika anda mengalami masalah, cuba yang berikut.
– Cuba merakam filem dengan tetapan kualiti “STD”.
– Berhentikan sebarang aplikasi lain yang anda jalankan dan berhentikan aplikasi
residen.
Walaupun main semula yang baik tidak boleh dilakukan pada komputer, anda boleh
menggunakan kabel HDMI yang dijual di pasaran untuk menyambungkan ke terminal
HDMI TV atau komputer dan main semula filem menggunakan cara itu.
163
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Menggunakan Kamera dengan Macintosh
Apabila anda mahu
melakukan ini:
Versi Sistem
Pengendalian
Pasang perisian ini:
Lihat
halaman:
Menyimpan imej
pada Macintosh anda
OS X
dan melihatnya di
situ secara manual
Pemasangan tidak diperlukan.
164
Simpan imej pada
Macintosh anda
secara automatik/
Urus imej
OS X
Gunakan iPhoto, yang
disertakan tergabung dengan
beberapa produk Macintosh.
–
Mainkan filem
OS X
Main semula fail filem disokong
bagi OS X 10.4.11 atau lebih
tinggi jika QuickTime 7 atau
lebih tinggi dipasang.
166
Menyambung Kamera pada Komputer Anda dan Menyimpan Fail
Jangan menggunakan komputer anda untuk mengubah suai, memadam,
mengalih atau menamakan semula sebarang fail imej yang berada dalam
memori terbina dalam kamera atau pada kad memorinya.
Perbuatan itu akan menyebabkan masalah pada data pengurusan imej kamera,
yang akan menjadikannya mustahil untuk memain semula imej pada kamera dan
boleh menukar kapasiti memori yang tinggal secara drastik. Apabila anda mahu
mengubah suai, memadam, mengalih atau menama semula imej, lakukannya
hanya pada imej yang disimpan pada komputer anda.
• Jangan menanggalkan kabel USB atau mengendalikan kamera semasa melihat
atau menyimpan imej. Perbuatan itu boleh merosakkan data.
• Kamera tidak menyokong operasi dengan Mac OS X 10.0. Operasi ini disokong
dengan Mac OS 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, dan 10.8 (menggunakan
pemacu USB standard OS) sahaja.
• Anda juga boleh menggunakan slot kad komputer anda (jika ia memilikinya) atau
pembaca kad yang tersedia secara komersil untuk mencapai fail secara terus dari
kad memori komputer. Untuk butiran, lihat dokumen pengguna yang disertakan
bersama komputer anda.
164
Menggunakan Kamera dengan Komputer
. Untuk menyambungkan kamera ke komputer anda dan menyimpan
fail
1.
Hidupkan kamera dan tekan [MENU].
2.
Pada tab “¥ SETTING”, pilih “USB” dan kemudian tekan [6].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Mass Storage (Storan Massa)”
dan kemudian tekan [SET].
4.
Matikan kamera dan kemudian
gunakan kabel USB yang
disertakan bersama kamera
untuk menyambungnya ke
Macintosh anda.
Port USB
USB
• Untuk butiran tentang
menyambungkan kamera dan
langkah berjaga-jaga apabila
menyambungkan, lihat
halaman 25.
5.
Kabel USB (disertakan
bersama kamera)
Tekan [ON/OFF] (Kuasa) untuk menghidupkan kamera.
Apabila anda menghidupkan kamera, semak untuk pastikan yang warna lampu
belakang kamera bertukar daripada merah kepada hijau atau ambar (halaman
26). Sila ambil perhatian bahawa dalam kes ini, lensa kamera tidak akan
menjulur dan skrin monitor akan kekal kosong.
Dalam mod ini, Macintosh anda mengenali kad memori yang dimuat dalam
kamera (atau memori terbina dalam kamera jika ia tidak dimuatkan dengan kad
memori) sebagai pemacu. Rupa ikon pemacu bergantung pada versi OS Mac
yang anda gunakan.
• Kali pertama anda menyambungkan kamera ke Macintosh anda menggunakan
kabel USB, mesej ralat mungkin muncul pada komputer anda. Jika ini berlaku,
tanggalkan dan kemudian sambungkan semula kabel USB itu.
6.
Dwiklik ikon pemacu kamera.
7.
Seret folder “DCIM” ke folder di mana anda mahu menyalinnya.
8.
Setelah operasi salin selesai, seret ikon pemacu ke Trash.
9.
Putuskan sambungan kamera daripada komputer.
Selepas mengesahkan lampu belakang tidak berkelip merah, cabut kabel USB.
B
165
Menggunakan Kamera dengan Komputer
. Untuk melihat imej yang disalin
1.
Dwiklik ikon pemacu kamera.
2.
Dwiklik folder “DCIM” untuk membukanya.
3.
Dwiklik folder yang mengandungi imej yang anda mahu lihat.
4.
Dwiklik fail imej yang anda mahu lihat.
• Untuk maklumat mengenai nama fail, lihat “Struktur Folder Memori” pada
halaman 172.
• Imej yang telah diputar pada kamera akan dipaparkan pada skrin Macintosh
anda dalam penghalaan asalnya (tak diputar).
• Melihat imej CS pada komputer akan memaparkan satu per satu imej
komponen dalam kumpulan CS. Kumpulan CS tidak boleh dilihat sebagai imej
CS pada komputer.
Memainkan Filem
Anda boleh menggunakan QuickTime, yang disertakan tergabung dengan sistem
pengendalian anda, untuk main semula filem pada Macintosh. Untuk main semula
filem, mula-mula salinnya ke Macintosh anda dan kemudian dwiklik fail filem.
. Keperluan Sistem Komputer Minimum untuk Main Semula Filem
Keperluan sistem minimum yang diterangkan di bawah adalah perlu untuk memain
semula filem yang direkod dengan kamera ini pada komputer.
Sistem Pengendalian
: Kualiti Imej “FHD” atau “HD”:
Mac OS X 10.4.11 atau lebih tinggi
Kualiti Imej “STD” atau “HS”:
Mac OS X 10.3.9 atau lebih tinggi
Perisian yang Diperlukan : QuickTime 7 atau lebih tinggi
• Di atas adalah sekitaran sistem yang disarankan. Mengkonfigurasi satu daripada
sekitaran ini tidak menjamin pengendalian yang betul.
• Tetapan tertentu dan perisian lain yang dipasang boleh mengganggu main semula
filem.
166
Menggunakan Kamera dengan Komputer
. Peringatan Main Semula Filem
Main semula filem yang baik mungkin tidak dapat dilakukan pada sesetengah model
Macintosh. Jika anda mengalami masalah, cuba yang berikut.
– Cuba merakam filem dengan tetapan kualiti “STD”.
– Naik taraf ke versi terkini QuickTime.
– Matikan aplikasi lain yang sedang berjalan.
Walaupun main semula yang baik tidak boleh dilakukan pada Macintosh, anda boleh
menggunakan kabel HDMI yang dijual di pasaran untuk menyambungkan ke terminal
HDMI TV atau Macintosh dan main semula filem menggunakan cara itu.
• Pastikan mengalih data filem ke cakera keras Macintosh anda sebelum mencuba
memainkannya. Main semula filem yang baik mungkin tidak dapat dilakukan untuk
data yang dicapai melalui rangkaian, daripada kad memori dsb.
Menggunakan Kad Memori SD dengan LAN Terbina Dalam
Memindahkan Imej dengan Kad Eye-Fi (Eye-Fi)
Penggambaran dengan kad memori SD tanpa wayar Eye-Fi dimuatkan dalam
kamera membolehkan data imej dipindah secara automatik ke komputer melalui LAN
tanpa wayar.
1.
Mengkonfigurasi titik capaian LAN, destinasi pindahan dan tetapan lain
untuk kad Eye-Fi mengikut arahan yang disertakan bersama kad
Eye-Fi.
2.
Setelah mengkonfigurasi tetapan, muatkan kad Eye-Fi ke dalam
kamera dan rakam.
Imej yang anda rakam dihantar melalui LAN tanpa wayar ke komputer anda, dsb.
• Untuk butiran penuh, lihat dokumen pengguna yang disertakan bersama kad
Eye-Fi.
• Sebelum memformat kad Eye-Fi baru untuk digunakan buat kali pertama, salin
fail pemasangan Eye-Fi dari kad itu ke komputer anda.
167
Menggunakan Kamera dengan Komputer
• Imej yang dirakam dipindah melalui LAN tanpa wayar. Jangan menggunakan kad
Eye-Fi atau mematikan komunikasi kad Eye-Fi (halaman 175) bila berada dalam
kapal terbang atau di sebarang lokasi lain di mana komunikasi tanpa wayar adalah
terhad atau dilarang.
• Memuatkan kad Eye-Fi akan menyebabkan penunjuk Eye-Fi
muncul pada skrin monitor. Keadaan lut sinar atau tidak lut sinarnya
menunjukkan status komunikasi seperti ditunjukkan di bawah.
Lut sinar
Titik capaian tidak boleh ditemui atau
data imej yang boleh dipindah tidak
wujud.
Tidak lut sinar
Pindahan imej sedang berjalan
Berkelip
Sedang mencari titik capaian
• Ikon komunikasi
akan muncul pada skrin monitor apabila pemindahan
data sedang berjalan.
• Fungsi Mati Kuasa Auto (halaman 178) kamera dinyahdayakan semasa
pemindahan data imej sedang berjalan.
• Mesej pengesahan akan muncul pada skrin monitor jika anda cuba mematikan
kamera semasa pemindahan data imej sedang berjalan. Ikut arahan dalam mesej
(halaman 206).
• Pemindahan imej yang banyak mengambil masa untuk diselesaikan.
• Bergantung pada jenis kad Eye-Fi yang anda gunakan dan tetapannya, imej pada
kad Eye-Fi mungkin dipadam sejurus pemindahan data imej.
• Imej dan/atau audio mungkin terputus-putus apabila merakam filem atau
memainkan filem dari kad Eye-Fi.
• Komunikasi data kad Eye-Fi yang betul mungkin tak boleh dilakukan kerana
tetapan kamera, tahap bateri atau keadaan pengendalian.
168
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Menggunakan Telefon Pintar untuk Memainkan Semula Imej
yang Disimpan pada Kad FlashAir (FlashAir)
Memuatkan kad FlashAir yang tersedia secara komersil dalam kamera membolehkan
imej dilihat dan disalin ke telefon pintar atau komputer melalui sambungan LAN
wayarles.
• Untuk maklumat lanjut, lihat arahan yang didatangkan dengan kad.
1.
Gunakan komputer atau peranti lain untuk mengkonfigurasi tetapan
kad FlashAir.
• Untuk melindungi maklumat peribadi anda, anda disarankan supaya menukar
kata laluan kad FlashAir selepas anda membelinya. Untuk maklumat lanjut,
lihat arahan yang didatangkan dengan kad.
• Jika tetapan “Start automatically at boot” (Mula secara automatik semasa but)
kad FlashAir dipilih, sambungan LAN wayarles akan diwujudkan secara
automatik setiap kali kamera dihidupkan.
• Jika anda mahu menghidupkan dan mematikan “FlashAir” (halaman 175)
secara manual pada kamera, tukar tetapan kad FlashAir pada “Start with the
control image” (Mulakan dengan imej kawalan).
2.
Muatkan kad FlashAir yang dikonfigurasi ke dalam kamera dan rakam
imej yang anda mahu.
• Memformat kad FlashAir menggunakan kamera akan memadam fail pada kad
yang diperlukan untuk komunikasi. Untuk butiran mengenai pemformatan, lihat
arahan yang didatangkan dengan kad.
3.
Capai kad FlashAir dari telefon pintar atau peranti lain.
169
Menggunakan Kamera dengan Komputer
• Apabila berada dalam kapal terbang atau di mana-mana lokasi lain yang
penggunaan komunikasi wayarles adalah terhad atau dilarang, jangan gunakan
kad FlashAir, atau tukar tetapan “FlashAir” (halaman 175) kamera dan tetapan kad
FlashAir pada seperti yang ditunjukkan di bawah.
FlashAir: Off (Mati)
Kad Memori: Start with the control image (Mulakan dengan imej kawalan)
• Memuatkan kad FlashAir ke dalam kamera akan menyebabkan ikon
FlashAir
muncul pada skrin monitor.
Lut sinar
Tiada sambungan LAN wayarles
Tidak lut sinar
Komunikasi didayakan
Berkelip
Berjalan (Komunikasi dinyahdayakan)
• Yang berikut diguna pakai pada operasi kamera ketika data imej pada kad FlashAir
sedang dimanipulasi dari telefon pintar atau peranti lain.
– Ikon
dipaparkan pada skrin monitor.
– Fungsi Tidur (halaman 178) dan fungsi Mati Kuasa Auto (halaman 178)
dinyahdayakan.
– Mesej pengesahan muncul pada skrin monitor jika anda cuba mematikannya.
Jika ini berlaku, ikut arahan dalam mesej (halaman 206).
• Sambungan LAN wayarles FlashAir diputuskan secara automatik jika tiada operasi
dijalankan selama tempoh masa tertentu.
• Merakam atau memainkan semula filem pada kad FlashAir akan menyebabkan
pecah dalam imej dan/atau audio.
• Komunikasi kad FlashAir yang betul mungkin tak boleh dilakukan kerana tetapan
kamera, tahap bateri atau keadaan pengendalian.
• Menukar konfigurasi tetapan kamera dan menjalankan operasi lain mungkin
mengambil masa lebih lama daripada biasa apabila kad FlashAir berjalan.
170
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Fail dan Folder
Kamera mencipta fail dan menyimpannya setiap kali anda menangkap syot kilat,
merakam filem atau melakukan sebarang operasi lain yang menyimpan data. Fail
dikumpulkan dengan menyimpannya dalam folder. Setiap fail dan folder mempunyai
nama uniknya sendiri.
• Untuk butiran cara folder disusun dalam memori, lihat “Struktur Folder Memori”
(halaman 172).
Nama dan Bilangan Maksimum Dibenarkan
Contoh
Setiap folder boleh mengandungi sehingga
9999 fail yang dinamakan CIMG0001 hingga
CIMG9999. Sambungan pada nama fail
bergantung pada jenis fail.
Fail nama ke-26:
Fail
CIM G0026.JPG
Nombor siri
(4 angka)
Sambungan
Folder
Folder dinamakan daripada 100CASIO ke
999CASIO.
Sehingga 900 folder boleh wujud dalam
memori.
• BEST SHOT juga mempunyai pemandangan
yang dinamakan “For YouTube (Untuk
YouTube)” yang mengoptimumkan tetapan
filem untuk merakam filem bagi dimuat naik
ke YouTube. Imej yang direkod dengan
pemandangan YouTube disimpan dalam
folder yang dinamakan “100YOUTB”.
Nama folder ke-100:
100CASIO
Nombor siri (3 angka)
• Anda boleh melihat nama folder dan fail pada komputer anda. Untuk butiran
mengenai cara nama fail dipaparkan pada skrin monitor kamera, lihat halaman 14.
• Jumlah bilangan folder dan fail yang dibenarkan bergantung pada saiz dan kualiti
imej dan kapasiti kad memori yang digunakan untuk simpanan.
171
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Data Kad Memori
Kamera menyimpan imej yang anda tangkap mengikut Peraturan Reka Bentuk untuk
Sistem Fail Kamera (DCF).
. Mengenai DCF
Operasi berikut disokong untuk imej komplian DCF. Namun, harap maklum bahawa
CASIO tidak membuat jaminan prestasi mengenai operasi ini.
• Memindahkan imej komplian DCF kamera ini ke kamera pengilang lain dan
melihatnya.
• Mencetak imej komplian DCF kamera menggunakan pencetak pengilang lain.
• Memindahkan imej komplian DCF kamera lain ke kamera ini dan melihatnya.
. Struktur Folder Memori
100CASIO *1
CIMG0001.JPG
CIMG0002.MOV
Folder DCIM
Folder Rakaman
Fail Imej
Fail Filem
101CASIO *1
102CASIO *1
Folder Rakaman
Folder Rakaman
DCIM
MISC
AUTPRINT.MRK
Folder Fail DPOF
Fail DPOF
RAW
SCENE *2
Folder pemandangan untuk syot kilat yang didaftarkan dengan CUSTOM SHOT
SSBGM
SSBGM001.WAV
SSBGM002.WAV
Folder Muzik Latar Belakang
Fail Muzik Latar Belakang
Fail Muzik Latar Belakang
*1 Pemandangan BEST SHOT “For YouTube (Untuk YouTube)” menyediakan
kamera untuk rakaman filem yang dioptimumkan untuk muat naik ke YouTube.
Imej yang direkod dengan pemandangan “For YouTube (Untuk YouTube)”
disimpan dalam folder yang dinamakan “100YOUTB”.
*2 Folder atau fail ini boleh dicipta pada memori terbina dalam sahaja.
172
Menggunakan Kamera dengan Komputer
. Fail Imej yang Disokong
• Fail imej yang ditangkap dengan kamera ini
• Fail imej komplian DCF
Kamera ini mungkin tidak dapat memaparkan imej, walaupun ia komplian DCF.
Apabila memaparkan imej yang dirakam pada kamera lain, ia mungkin mengambil
masa yang lama untuk imej muncul pada skrin monitor kamera ini.
. Peringatan Pengendalian Memori Terbina Dalam dan Data Kad
Memori
• Setiap kali menyalin kandungan memori ke komputer anda, anda perlu menyalin
folder DCIM dan semua kandungannya. Cara yang baik untuk mengesan
beberapa salinan folder DCIM ialah untuk menukar namanya kepada tarikh atau
sesuatu yang serupa setelah anda menyalinnya ke komputer anda. Namun jika
nanti anda memutuskan mengembalikan folder DCIM ke kamera, pastikan
menukar namanya kembali ke DCIM. Kamera direka untuk mengenali hanya fail
akar dengan nama DCIM. Ingat bahawa kamera juga tidak akan dapat mengenal
folder dalam folder DCIM melainkan ia mempunyai nama yang dipunyainya dulu
ketika anda menyalinnya daripada kamera ke komputer anda.
• Folder dan fail mesti disimpan mengikut “Struktur Folder Memori” ditunjukkan di
halaman 172 untuk kamera mengenali mereka dengan betul.
173
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Tetapan Lain (SETTING)
Bahagian ini menerangkan item menu yang anda boleh gunakan untuk
mengkonfigurasi tetapan dan melakukan operasi lain dalam kedua-dua mod RKM
dan mod MAIN.
Untuk maklumat mengenai operasi menu, lihat halaman 106.
Mendayakan Penjimatan Kuasa (Mod EKO)
[MENU] * Tab “¥ SETTING” * ECO Mode (Mod EKO)
Mendayakan penjimatan kuasa mengurangkan kecerahan skrin monitor dan
menukar operasi kamera yang lain kepada operasi kuasa rendah, yang
membolehkan cas tahan lebih lama dan meningkatkan bilangan imej yang boleh
ditangkap sebelum mengecas semula.
Memilih “On (Hidup)” memasuki “ECO Mode (Mod EKO)”, yang ditunjukkan oleh e
pada skrin monitor. Kesan penjimatan kuasa “ECO Mode (Mod EKO)” paling cekap
apabila “Program Auto (Auto Program)” dipilih untuk mod rakaman. Penggunaan mod
rakaman “Program Auto (Auto Program)” disyorkan apabila menggunakan “ECO
Mode (Mod EKO)”.
• Anda boleh mencapai lebih penjimatan kuasa dengan menggunakan “ECO Mode
(Mod EKO)” dengan gabungan Mati Kuasa Auto (halaman 178) dan Tidur
(halaman 178).
Melaras Kecerahan Skrin Monitor (Skrin)
[MENU] * Tab “¥ SETTING” * Screen (Skrin)
Auto
Dengan tetapan ini, kamera mengesan tahap cahaya sedia ada dan secara
automatik melaras kecerahan skrin monitor.
+2
Kecerahan lebih daripada +1, menyebabkan skrin mudah dilihat. Tetapan
ini menggunakan lebih banyak kuasa.
+1
Tetapan cerah untuk penggunaan di luar, dsb. Kecerahan lebih daripada 0.
0
Kecerahan skrin monitor biasa untuk penggunaan di dalam bangunan, dsb.
–1
Kecerahan skrin monitor rendah untuk kegunaan waktu malam, kegunaan
di dalam bangunan dalam keadaan gelap, dll.
• Menghidupkan “ECO Mode (Mod EKO)” (halaman 174) semasa tetapan “Screen
(Skrin)” +2 atau +1 akan menyebabkan tetapan “Screen (Skrin)” bertukar
kepada 0.
174
Tetapan Lain (SETTING)
Mematikan Komunikasi Kad Eye-Fi (Eye-Fi)
[MENU] * Tab “¥ SETTING” * Eye-Fi
Pilih “Off (Mati)” untuk menyahdaya komunikasi kad Eye-Fi (halaman 167).
Mengkonfigurasi Tetapan Komunikasi Kad FlashAir (FlashAir)
[MENU] * Tab “¥ SETTING” * FlashAir
Memilih “Start with the control image” (Mulakan dengan imej kawalan) untuk tetapan
kad FlashAir dan memilih “On (Hidup)” untuk tetapan “FlashAir” kamera akan
mewujudkan sambungan LAN wayarles FlashAir (halaman 169).
• Jika tetapan “Start automatically at boot” (Mula secara automatik semasa but) kad
FlashAir dipilih, sambungan LAN wayarles akan diwujudkan secara automatik
setiap kali kamera dihidupkan.
Mengkonfigurasi Tetapan Bunyi Kamera (Bunyi)
[MENU] * Tab “¥ SETTING” * Sounds (Bunyi)
Startup (Permulaan)
Half Shutter
(Pengatup Separa)
Shutter (Pengatup)
Tentukan bunyi permulaan
Bunyi 1 - 5: Bunyi terbina dalam (1 hingga 5)
Off (Mati): Bunyi mati
Operation (Operasi)
Menentukan kelantangan bunyi. Tetapan ini juga
Operation Vol
digunakan sebagai tahap audio semasa output TV
(Kelantangan Operasi)
(halaman 135).
Playback Vol
(Kelantangan Main
Semula)
Menentukan kelantangan output audio filem. Tetapan
kelantangan ini tidak digunakan semasa output TV
(halaman 135).
• Menetapkan tahap kelantangan 0 membisukan output.
175
Tetapan Lain (SETTING)
Mencipta Folder Simpanan Imej (Cipta Folder)
[MENU] * Tab “¥ SETTING” * Create Folder (Cipta Folder)
Create Folder
(Cipta Folder)
Mencipta folder dengan nombor yang unik (halaman 171). Fail
akan disimpan dalam folder baharu bermula dari masa anda
merakam imej berikutnya.
Cancel (Batal)
Membatalkan penciptaan folder.
• Imej yang dirakam dengan BEST SHOT “For eBay (Untuk eBay)” atau
pemandangan “Auction (Lelongan)”, dan pemandangan “For YouTube (Untuk
YouTube)” disimpan dalam folder khas. Ia tidak disimpan dalam folder yang anda
cipta di sini.
• Memadam semua fail dalam folder menyebabkan folder itu turut dipadam.
Pengecapan Masa Syot Kilat (Cap Masa)
[MENU] * Tab “¥ SETTING” * Timestamp (Cap Masa)
Anda boleh mengkonfigurasi kamera untuk mengecap tarikh rakaman sahaja atau
tarikh dan masa di sudut kanan bawah setiap syot kilat.
• Setelah maklumat tarikh dan masa dicap pada syot kilat, ia tidak boleh disunting
atau dipadam.
Contoh: Julai, 10, 2015, 1:25 ptg.
Date (Tarikh)
2015/7/10
Date & Time
(Tarikh & Masa)
2015/7/10 1:25pm
Off (Mati)
Tiada pengecapan tarikh dan/atau masa
• Walaupun anda tidak mengecap tarikh dan/atau masa dengan Cap Msa, anda
boleh melakukannya kemudian menggunakan fungsi DPOF atau aplikasi
percetakan lain (halaman 157).
• Pengecapan dilakukan sesuai dengan tetapan tarikh dan masa (halaman 181) dan
tetapan gaya paparan (halaman 181).
• Pengecapan masa dinyahdaya semasa pemandangan BEST SHOT tertentu
digunakan.
176
Tetapan Lain (SETTING)
Pengesanan Orientasi Imej dan Pemutaran Auto (Putar Auto)
[MENU] * Tab “¥ SETTING” * Auto Rotate (Putar Auto)
On (Hidup)
Memutar secara automatik syot kilat dengan kamera yang dipegang
secara menegak 90 darjah.
Off (Mati)
Imej tidak diputar secara automatik.
Kamera mengesan secara automatik sama ada imej syot kilat ditangkap dalam
orientasi potret atau landskap dan memaparkannya sewajarnya.
Menentukan Peraturan Penjanaan Nombor Siri Nama Fail
(No. Fail)
[MENU] * Tab “¥ SETTING” * File No. (No. Fail)
Gunakan prosedur berikut untuk menentukan peraturan yang mengawal penjanaan
nombor siri yang digunakan dalam nama fail (halaman 171).
Continue
(Teruskan)
Beritahu kamera untuk mengingati nombor fail terakhir yang
digunakan. Fail baru akan dinamakan menggunakan nombor jujukan
seterusnya, walaupun fail telah dipadam atau kad memori kosong
dimuatkan. Jika kad memori dimuatkan dan sudah ada fail di dalam
kad tersebut dan nombor jujukan terbesar dalam nama fail sedia ada
lebih besar daripada nombor jujukan terbesar yang diingati kamera,
penomboran fail baru akan bermula daripada nombor jujukan
terbesar dalam nama fail kad memori campur 1.
Reset (Set
Semula)
Mula semula nombor siri daripada 0001 apabila semua fail dipadam
atau apabila kad memori diganti dengan yang kosong. Jika kad
memori dimuat dan fail sudah ada dalam kad, penomboran fail baru
akan bermula daripada nombor jujukan terbesar dalam nama fail kad
memori campur 1.
177
Tetapan Lain (SETTING)
Mengkonfigurasi Tetapan Keadaan Tidur (Tidur)
[MENU] * Tab “¥ SETTING” * Sleep (Tidur)
Ciri ini mematikan skrin monitor dan menyalakan lampu belakang (hijau) apabila
tiada operasi kamera dilakukan untuk tempoh masa yang telah dipraset. Tekan
mana-mana butang untuk menghidupkan kembali skrin monitor.
Tetapan Masa Pemicu: 30 saat, 1 min, 2 min, Off (Mati) (Tidur dinyahdaya apabila
“Off (Mati)” dipilih.)
• Tidur dinyahdaya di bawah mana-mana keadaan berikut.
– Dalam mod MAIN
– Semasa kamera disambungkan ke komputer, TV atau peranti lain
– Semasa rakaman filem dan main semula
• Apabila kedua-dua tidur dan Mati Kuasa Auto dihidupkan, Mati Kuasa Auto
diutamakan.
Mengkonfigurasi Tetapan Mati Kuasa Auto (Mati Kuasa Auto)
[MENU] * Tab “¥ SETTING” * Auto Power Off (Mati Kuasa Auto)
Mati Kuasa Auto mematikan kamera apabila tiada operasi kamera dilakukan untuk
tempoh masa yang telah dipraset.
Tetapan Masa Pemicu: 2 min, 5 min, 10 min (Masa pemicu sentiasa 5 minit dalam
mod MAIN.)
• Mati Kuasa Auto dinyahdaya di bawah mana-mana keadaan berikut.
– Semasa kamera disambungkan pada komputer atau peranti lain
– Semasa persembahan slaid
– Semasa main semula kumpulan CS
– Semasa rakaman filem dan main semula
178
Tetapan Lain (SETTING)
Menentukan Operasi semasa Skrin Monitor Disengetkan
(Skrin Senget)
[MENU] * Tab “¥ SETTING” * Screen Tilt (Skrin Senget)
Power On (Kuasa Hidup) Hidupkan kamera apabila skrin monitor disengetkan.
On/Off (Kuasa Hidup/
Mati)
Hidupkan kamera apabila skrin monitor disengetkan,
dan matikannya apabila skrin monitor dikembalikan ke
kedudukan biasanya.
Off (Mati)
Tiada operasi hidup/mati dijalankan apabila skrin
monitor disengetkan atau dikembalikan ke kedudukan
biasalnya.
Mengkonfigurasi Tetapan [p] (MAIN)
[MENU] * Tab “¥ SETTING” * PLAY
Power On (Kuasa Hidup)
Kamera dihidupkan apabila [p] (MAIN) ditekan.
On/Off (Kuasa Hidup/
Mati)
Kamera dihidupkan atau dimatikan apabila
[p] (MAIN) ditekan.
Off (Mati)
Kamera tidak hidup atau mati apabila [p] (MAIN)
ditekan.
• Dengan “On/Off (Kuasa Hidup/Mati)”, kamera mati apabila anda menekan [p]
(MAIN) dalam mod MAIN.
Menyahdayakan Pemadaman Fail (Kekunci Padam)
[MENU] * Tab “¥ SETTING” * Delete Key (Kekunci Padam)
Kamera tidak akan memulakan operasi padam imej apabila anda menekan
[2] (
) ketika “Delete Key (Kekunci Padam)” dihidupkan.
Anda boleh melindungi daripada pemadaman imej secara tidak sengaja dengan
memilih “Disabled (Dinyahaktif)” untuk “Delete Key (Kekunci Padam)”.
• Melakukan operasi format (halaman 184) akan menyebabkan semua imej
dipadam, walaupun pemadaman fail dinyahdayakan (“Disabled (Dinyahaktif)”
dipilih untuk “Delete Key (Kekunci Padam)”) untuk sesetengah imej.
179
Tetapan Lain (SETTING)
Mengkonfigurasi Tetapan Waktu Dunia (Waktu Dunia)
[MENU] * Tab “¥ SETTING” * World Time (Waktu Dunia)
Anda boleh menggunakan skrin Waktu Dunia untuk melihat waktu semasa dalam zon
yang berbeza daripada Bandar Rumah anda apabila anda pergi melancong, dsb.
Waktu Dunia memaparkan waktu semasa di 162 bandar di 32 zon waktu di seluruh
dunia.
1.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Destination (Destinasi)” dan
kemudian tekan [6].
• Untuk menukar kawasan geografi dan bandar bagi waktu di mana anda
biasanya menggunakan kamera, pilih “Home (Rumah)”.
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “City (Bandar)” dan kemudian
tekan [6].
• Untuk menukar tetapan “Destination (Destinasi)” ke waktu musim panas,
gunakan [8] dan [2] untuk memilih “DST” dan kemudian pilih “On (Hidup)”.
Waktu musim panas digunakan di beberapa kawasan geografi untuk menukar
tetapan waktu semasa satu jam ke hadapan ketika bulan musim panas.
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih kawasan geografi yang anda
mahu dan kemudian tekan [SET].
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih bandar yang anda mahu dan
kemudian tekan [SET].
5.
Tekan [SET].
• Sebelum mengkonfigurasi tetapan Waktu Dunia, pastikan tetapan Bandar Rumah
adalah tempat anda tinggal atau biasanya menggunakan kamera. Jika ia bukan,
pilih “Home (Rumah)” pada skrin di langkah 1 dan konfigurasi tetapan Bandar
Rumah, tarikh dan masa seperti diperlukan (halaman 181).
180
Tetapan Lain (SETTING)
Menetapkan Jam Kamera (Laras)
[MENU] * Tab “¥ SETTING” * Adjust (Laras)
Apabila tetapan tarikh dan masa adalah apa yang anda mahu, tekan “Apply (Guna)”
dan kemudian tekan [SET] untuk menggunakannya.
[8] [2]
Tukar tetapan di lokasi kursor
[4] [6]
Alih kursor di antara tetapan
• Untuk bertukar antara penjagaan masa 12 jam dengan 24 jam, alihkan kursor ke
“am (pm)” dan “24h” (yang akan dipaparkan) dan kemudian gunakan [8] dan [2]
untuk menukar tetapan.
• Anda boleh menentukan tarikh dari 2001 hingga 2049.
• Pastikan untuk memilih Bandar Rumah anda (halaman 180) sebelum menetapkan
tarikh dan masa. Jika anda menetapkan masa dan tarikh sedangkan bandar yang
salah dipilih untuk Bandar Rumah anda, masa dan tarikh bagi semua bandar
Waktu Dunia (halaman 180) akan menjadi salah.
Menentukan Gaya Tarikh (Gaya Tarikh)
[MENU] * Tab “¥ SETTING” * Date Style (Gaya Tarikh)
Anda boleh memilih daripada tiga gaya berbeza untuk tarikh.
Contoh: Julai, 10, 2015
YY/MM/DD (TT/BB/HH)
15/7/10
DD/MM/YY (HH/BB/TT)
10/7/15
MM/DD/YY (BB/HH/TT)
7/10/15
181
Tetapan Lain (SETTING)
Menentukan Bahasa Paparan (Language)
[MENU] * Tab “¥ SETTING” * Language
. Tentukan bahasa paparan yang anda mahu.
 Pilih tab bawah “¥”.
 Pilih “Language”.
 Pilih bahasa yang anda mahu.


• Model kamera yang dijual di kawasan geografi tertentu
mungkin tidak menyokong pemilihan bahasa paparan.
Mengkonfigurasi Tetapan Protokol USB (USB)
[MENU] * Tab “¥ SETTING” * USB
Anda boleh menggunakan prosedur di bawah untuk memilih protokol komunikasi
USB, yang akan digunakan semasa menukar data dengan komputer, pencetak dan
peranti luaran lain.
Mass Storage
(Storan Massa)
Pilih tetapan ini apabila bersambung dengan komputer
(halaman 161, 165). Dengan tetapan ini, komputer melihat
kamera sebagai peranti simpanan luaran. Gunakan tetapan ini
untuk pindahan biasa imej daripada kamera ke komputer.
PictBridge
Pilih tetapan ini apabila bersambung dendan pencetak yang
menyokong PictBridge (halaman 152).
182
Tetapan Lain (SETTING)
Memilih Nisbah Bidang Skrin dan Sistem Output Video
(Output Video)
[MENU] * Tab “¥ SETTING” * Video Output (Output Video)
Anda boleh menggunakan prosedur dalam bahagian ini untuk memilih sama ada
NTSC atau PAL sebagai sistem output video. Anda boleh juga menentukan nisbah
bidang 4:3 atau 16:9.
NTSC Sistem video yang digunakan di Jepun, A.S. dan negara lain
PAL
Sistem video yang digunakan di Eropah dan kawasan lain
4:3
Nisbah bidang 4:3
16:9
Nisbah bidang skrin lebar
• Pilih nisbah bidang (4:3 atau 16:9) yang sepadan dengan jenis TV yang anda ingin
gunakan. Imej tidak akan dipaparkan dengan betul jika anda memilih nisbah
bidang yang salah.
• Imej tidak akan dipaparkan dengan betul melainkan tetapan output isyarat video
kamera sepadan dengan sistem isyarat video TV atau kelengkapan video lain.
• Imej tidak boleh dipaparkan dengan betul pada TV atau kelengkapan video yang
bukan NTSC atau PAL.
Memilih Kaedah Output Terminal HDMI (Output HDMI)
[MENU] * Tab “¥ SETTING” * HDMI Output (Output HDMI)
• Lihat halaman 137 untuk butiran.
183
Tetapan Lain (SETTING)
Memformat Memori Terbina Dlm atau Kad Memori (Format)
[MENU] * Tab “¥ SETTING” * Format
Jika kad memori dimuatkan dalam kamera, operasi ini akan memformat kad memori.
Ia akan memformat memori terbina dalam jika tiada kad memori dimuatkan.
• Operasi format akan memadam semua kandungan pada kad memori atau memori
terbina dalam. Ia tak boleh dibuat asal. Pastikan anda tidak memerlukan sebarang
data yang ada pada kad atau memori terbina dalam sebelum anda memformatnya.
• Memformat memori terbina dalam akan memadam data berikut.
– Imej yang dilindungi
– Persediaan “CUSTOM SHOT”
• Memformat kad memori akan memadam data berikut.
– Imej yang dilindungi
• Pemformatan akan menyebabkan semua imej dipadam, walaupun pemadaman fail
dinyahdayakan (“Disabled (Dinyahaktif)” dipilih untuk “Delete Key (Kekunci
Padam)” (halaman 179)) untuk sesetengah imej.
• Periksa aras bateri sebelum memulakan operasi memformat dan pastikan ia tidak
terlalu rendah. Pemformatan mungkin tidak dapat dijalankan dengan betul dan
kamera mungkin berhenti beroperasi secara normal jika kuasa kamera
berkurangan semasa pemformatan sedang berjalan.
• Jangan buka penutup bateri semasa pemformatan sedang berjalan. Perbuatan itu
boleh menyebabkan kamera berhenti beroperasi secara normal.
Menetapkan Semula Kamera ke Lalai Kilang (Set Semula)
[MENU] * Tab “¥ SETTING” * Reset (Set Semula)
Lihat halaman 199 untuk butiran mengenai tetapan lalai kilang bagi kamera.
Tetapan di bawah tidak ditetapkan semula.
Tetapan Waktu Dunia, tetapan jam, gaya tarikh, bahasa skrin, Output Video
184
Tetapan Lain (SETTING)
Lampiran
Peringatan Keselamatan
*BAHAYA
Simbol ini menandakan maklumat yang, jika diabaikan atau digunakan dengan salah,
mewujudkan bahaya kematian atau kecederaan diri yang serius.
*AMARAN
Penunjuk ini menetapkan perkara yang mempunyai risiko menyebabkan kematian
atau kecederaan serius jika produk digunakan dengan salah dengan mengabaikan
penunjuk ini.
*AWAS
Penunjuk ini menetapkan perkara yang mempunyai risiko menyebabkan kecederaan
dan kemungkinan berlakunya kerosakan fizikal hanya jika produk digunakan dengan
salah dengan mengabaikan penunjuk ini.
Contoh Simbol
!
Bulatan ini dengan garis merentasinya (-) bermaksud yang tindakan
ditunjukkan tidak boleh dilakukan. Petunjuk dalam atau berhampiran simbol
ini secara khususnya dilarang. (Contoh di sebelah kiri menunjukkan yang
penceraian dilarang.)
$
Titik hitam (0) bermaksud yang tindakan ditunjukkan mesti dilakukan.
Petunjuk dalam simbol ini ialah tindakan yang secara khususnya diarahkan
untuk dilakukan. (Contoh di sebelah kiri menunjukkan yang palam kuasa
mesti dicabut daripada soket elektrik.)
*BAHAYA
. Bateri Boleh Cas Semula
• Untuk mengecas bateri, hanya gunakan kaedah yang diterangkan
secara khusus dalam manual ini. Cubaan mengecas bateri dengan cara
yang tidak dibenarkan mewujudkan risiko pemanasan lampau bateri,
kebakaran dan letupan.
• Jangan mendedah atau merendam bateri dalam air tawar atau air
masin. Perbuatan itu boleh merosakkan bateri dan menyebabkan
prestasinya merosot dan pengurangan hayat perkhidmatan.
• Bateri ini dibuat untuk kegunaan bersama Kamera digital CASIO sahaja.
Penggunaan dengan peranti lain mewujudkan risiko kerosakan bateri
atau kemerosotan prestasi bateri dan pengurangan hayat
perkhidmatan.
185
+
%
+
Lampiran
*BAHAYA
• Kegagalan mematuhi peringatan berikut mewujudkan risiko pemanasan lampau
bateri, kebakaran dan letupan.
– Jangan menggunakan atau meninggalkan bateri berdekatan api
terbuka.
– Jangan mendedahkan bateri pada haba atau api.
– Pastikan bateri dihalakan dengan betul semasa mengecasnya.
– Jangan bawa atau simpan bateri bersama item yang boleh mengalirkan
elektrik (rantai, grafit pensel dsb.).
– Jangan menceraikan bateri, mencucuknya dengan jarum atau
mendedahkannya pada hentaman yang kuat (memukulnya dengan tukul,
memijaknya dsb.) dan jangan mengenakan pateri padanya. Jangan
meletakkan bateri dalam ketuhar gelombang mikro, penyahlembap, peranti
yang menjana tekanan tinggi dsb.
– Jangan tanggalkan pelekat luar dari bateri.
• Jika anda menyedari kebocoran, bau pelik, penjanaan haba,
pengubahan warna, perubahan bentuk atau sebarang keadaan luar
biasa lain semasa mengguna, mengecas atau menyimpan bateri,
segera keluarkannya daripada kamera dan jauhkannya daripada nyalaan api.
Juga, jangan gunakan bateri yang terjejas selepas simptom luar biasa hilang.
• Jangan gunakan atau tinggalkan bateri di bawah cahaya matahari,
dalam kenderaan yang diletakkan di bawah matahari atau di manamana kawasan lain yang terdedah pada suhu yang tinggi. Perbuatan itu
boleh merosakkan bateri dan menyebabkan prestasinya merosot dan
pengurangan hayat perkhidmatan. Juga, keadaan ini boleh menyebabkan bateri
mengembang sehingga anda mungkin tidak boleh mengeluarkannya.
• Cecair bateri boleh merosakkan mata anda. Jika cecair bateri termasuk
ke dalam mata anda, segera bilas mata anda dengan air paip bersih dan
kemudian hubungi pakar perubatan.
-
+
+
186
Lampiran
*AMARAN
. Asap, bau yang luar biasa, pemanasan lampau dan keluarbiasaan
lain
$
• Penggunaan berterusan kamera ketika ia mengeluarkan asap atau bau
pelik, atau semasa ia terlampau panas mewujudkan risiko kebakaran
dan kejutan elektrik. Segera lakukan langkah berikut apabila wujud
salah satu simptom di atas.
1. Matikan kamera.
2. Jika anda menggunakan penyesuai USB-AC untuk menghidupkan kamera,
cabut palam kuasa daripada soket kuasa. Juga, keluarkan bateri daripada
kamera, sambil berjaga-jaga melindungi diri anda daripada kecederaan
terbakar.
3. Hubungi peruncit atau pusat perkhidmatan sah CASIO terdekat anda.
. Jauhkan Daripada Api
• Jangan mendedahkan kamera pada api, yang boleh menyebabkannya
meletup dan mewujudkan risiko kebakaran dan kecederaan pada diri
sendiri.
. Elakkan Penggunaan Semasa Bergerak
• Jangan menggunakan kamera untuk merakam atau memain kembali
imej semasa memandu atau semasa berjalan. Melihat monitor semasa
sedang bergerak mewujudkan risiko kemalangan serius.
. Denyar dan Fungsi Mengeluarkan Cahaya Lain
• Jangan sekali-kali gunakan fungsi yang mengeluarkan cahaya di
kawasan yang terdapat kemungkinan kebakaran atau adanya gas
letupan. Keadaan sebegitu mewujudkan risiko kebakaran atau letupan.
• Jangan nyalakan denyar atau gunakan fungsi yang mengeluarkan
cahaya ke arah orang yang sedang mengendalikan kenderaan
bermotor. Perbuatan itu boleh mengganggu pemandangan pemandu
dan mengundang risiko kemalangan.
-
. Penyesuai USB-AC
• Penyalahgunaan penyesuai USB-AC mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan
elektrik. Pastikan anda mematuhi langkah berjaga-jaga berikut.
– Hanya gunakan penyesuai USB-AC yang ditentukan.
– Jangan sekali-kali gunakan penyesuai USB-AC dengan peranti lain.
– Gunakan punca kuasa yang sepadan dengan bekalan kuasa yang
ditentukan untuk penyesuai USB-AC.
– Jangan sekali-kali pasang kord kuasa atau penyesuai USB-AC pada punca
kuasa yang dikongsi dengan peranti lain, atau ke dalam kord sambungan
berkongsi.
– Jangan letakkan penyesuai USB-AC berhampiran tungku atau peranti
pemanas lain.
-
187
Lampiran
*AMARAN
• Penyalahgunaan penyesuai USB-AC boleh merosakkannya, mewujudkan risiko
kebakaran dan kejutan elektrik. Pastikan anda mematuhi langkah berjaga-jaga
berikut.
– Jangan letak objek berat di atas penyesuai USB-AC atau dipanaskan
secara langsung.
– Jangan ubah suai penyesuai USB-AC, membiarkannya rosak, atau
membengkokkannya secara paksa.
– Jangan belit atau tarik kord kuasa.
– Apabila digunakan, letakkan kord di tempat yang ia tidak akan mengganggu
laluan.
• Jangan sentuh palam kuasa semasa tangan anda basah. Perbuatan itu
mewujudkan risiko kejutan elektrik.
• Jika kord kuasa atau palam kuasa rosak, hubungi peruncit atau pusat
perkhidmatan sah CASIO terdekat anda.
• Jangan gunakan penyesuai USB-AC di kawasan yang cecair* mungkin
tumpah di atasnya. Cecair mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan
elektrik.
"
+
-
* Cecair: Air, minuman sukan, air laut, urin haiwan atau haiwan peliharaan, dsb.
• Jangan letakkan pasu bunga atau sebarang bekas cecair di atas
penyesuai USB-AC. Air mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan
elektrik.
• Jangan sentuh kamera atau penyesuai USB-AC semasa ribut kilat.
Jika kord kuasa disertakan bersama kamera anda
%
1
+
• Kord kuasa yang datang dengan kamera direka bentuk untuk kegunaan
di negara tempat kamera itu dibeli. Jika anda menggunakan kamera di
negara lain, pastikan anda menggunakan kord kuasa yang mematuhi
penarafan dan voltan bekalan kuasa negara itu. Penggunaan kord kuasa yang
tidak betul mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik.
• Sebelum keluar, pastikan anda mencabut penyesuai USB-AC daripada
punca kuasa dan letakkannya di tempat yang jauh daripada objek yang
digunakan oleh haiwan dan binatang peliharaan. Haiwan atau binatang
peliharaan yang menggigit kord kuasa boleh menyebabkannya terpintas,
membawa kepada risiko kebakaran.
+
188
Lampiran
*AMARAN
. Air dan Benda Asing
%
• Air, cecair lain atau benda asing (terutamanya logam) yang termasuk ke
dalam kamera mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik.
Segera lakukan langkah berikut apabila wujud salah satu simptom di
atas. Perhatian lebih diperlukan apabila menggunakan kamera semasa hujan
atau salji, berhampiran laut atau jasad air lain, atau di dalam bilik air.
1. Matikan kamera.
2. Jika anda menggunakan penyesuai USB-AC untuk menghidupkan kamera,
cabut palam kuasa daripada soket dinding. Juga, keluarkan bateri daripada
kamera, sambil berjaga-jaga melindungi diri anda daripada kecederaan
terbakar.
3. Hubungi peruncit atau pusat perkhidmatan sah CASIO terdekat anda.
. Penceraian dan Pengubahsuaian
• Jangan cuba menceraikan kamera atau mengubahsuainya dalam
sebarang cara. Perbuatan itu mewujudkan risiko kejutan elektrik,
kecederaan terbakar dan kecederaan diri lain. Pastikan semua
pemeriksaan dalaman, penyelenggaraan dan pembaikan dilakukan oleh
peruncit anda atau pusat perkhidmatan sah CASIO yang terdekat.
. Terjatuh dan Layanan Kasar
!
-
• Penggunaan berterusan kamera setelah ia rosak akibat terjatuh atau
layanan kasar lain mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik.
Segera lakukan langkah berikut apabila wujud salah satu simptom di
atas.
1. Matikan kamera.
2. Jika anda menggunakan penyesuai USB-AC untuk menghidupkan kamera,
cabut palam kuasa daripada soket dinding. Juga, keluarkan bateri daripada
kamera, sambil berjaga-jaga melindungi diri anda daripada kecederaan
terbakar.
3. Hubungi peruncit atau pusat perkhidmatan sah CASIO terdekat anda.
. Kad Memori
• Kad memori adalah kecil dan mempunyai risiko ditelan secara tidak
sengaja oleh bayi dan kanak-kanak. Jauhkan kad memori daripada bayi
dan kanak-kanak. Jika kad memori ditelan secara tidak sengaja,
hubungi doktor dengan segera.
. Peringatan apabila Kamera Dihidupkan
• Jangan sentuh kamera untuk jangka masa yang lama ketika ia
dihidupkan. Kamera menjadi hangat apabila dihidupkan, dan sentuhan
jangka panjang mewujudkan risiko melecur suhu rendah.
189
+
+
Lampiran
*AWAS
. Penyesuai USB-AC
• Penyalahgunaan penyesuai USB-AC mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan
elektrik. Pastikan anda mematuhi langkah berjaga-jaga berikut.
– Jangan sekali-kali tutup penyesuai USB-AC atau kord kuasa dengan
seperai, selimut, atau penutup lain ketika ia sedang digunakan, dan
jangan gunakannya berhampiran dengan pemanas. Berbuat
demikian boleh mengganggu sinaran haba dan menyebabkan kawasan di
sekelilingnya menjadi panas.
– Jangan gunakan detergen apabila membersihkan kord kuasa, penyesuai
USB-AC, atau kabel USB (terutamanya palam dan bicu).
– Masukkan palam kuasa ke dalam outlet dinding setakat yang boleh.
– Cabut palam kuasa daripada outlet dinding sebelum meninggalkan
kamera tanpa pengawasan untuk tempoh yang lama, seperti apabila
pergi melancong, dsb.
– Sekurang-kurangnya setahun sekali, gunakan kain atau pembersih
hampagas untuk membersihkan sebarang habuk yang terkumpul pada
hujung palam kuasa dan dalam kawasan di sekitarnya.
– (Kord kuasa disertakan bersama kamera anda) Apabila menanggalkannya
dari punca kuasa dinding, jangan tarik pada kord kuasa. Pegang palam kuasa
dan tarik.
+
. Bateri Boleh Cas Semula
• Jika pengecasan bateri tidak berhenti dalam masa pengecasan yang
dinyatakan, berhenti mengecas dan hubungi pusat perkhidmatan sah
CASIO tempatan anda. Berterusan mengecas mewujudkan risiko
pemanasan lampau bateri, kebakaran dan letupan.
• Pastikan membaca dokumen pengguna yang disertakan bersama
kamera dan unit pengecas khas sebelum mengguna atau mengecas
bateri.
• Simpan bateri di tempat yang tidak dapat dicapai oleh bayi dan kanakkanak. Apabila menggunakan bateri dengan kehadiran bayi dan kanakkanak, berjaga-jaga untuk memastikan yang mereka tidak
mengeluarkan bateri daripada unit pengecas atau kamera.
• Jangan tinggalkan bateri berdekatan kawasan yang mempunyai
binatang peliharaan. Binatang peliharaan yang menggigit bateri boleh
menyebabkan kemalangan yang diakibatkan oleh kebocoran bateri,
pemanasan terlampau, atau letupan.
• Jika cecair bateri terkena pakaian atau kulit anda, segera basuh dengan
air paip yang bersih. Sentuhan berpanjangan dengan cecair bateri boleh
menyebabkan kerengsaan kulit.
. Sambungan
• Jangan pasang sebarang peranti yang tidak ditetapkan untuk digunakan
bersama kamera ini kepada penyambung. Menyambungkan peranti
yang tidak ditetapkan mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan
elektrik.
190
+
+
+
+
Lampiran
*AWAS
. Lokasi Tidak Stabil
• Jangan letakkan kamera di permukaan yang tak stabil, di atas rak yang
tinggi dsb. Perbuatan itu boleh menyebabkan kamera terjatuh,
mewujudkan risiko kecederaan diri.
-
. Lokasi Yang Perlu Dielakkan
• Jangan tinggalkan kamera di mana-mana jenis lokasi berikut. Perbuatan itu
mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik.
– Kawasan yang mengalami kelembapan atau debu yang tinggi
– Kawasan penyediaan makanan atau lokasi lain yang ada asap
minyak
– Berdekatan pemanas, atas permaidani yang dipanaskan, di kawasan
terdedah pada cahaya matahari, dalam kenderaan tertutup yang diletakkan di
bawah matahari atau kawasan lain yang terdedah pada suhu yang sangat
tinggi
-
. Skrin monitor
• Jangan mengenakan tekanan yang kuat pada permukaan panel LCD
atau mengenakannya dengan hentakan yang kuat. Perbuatan itu boleh
menyebabkan keretakan pada kaca panel paparan dan menyebabkan
kecederaan pada diri sendiri.
• Jika skrin monitor retak, jangan menyentuh sebarang cecair di dalam
skrin monitor. Perbuatan itu mewujudkan risiko keradangan kulit.
• Jika cecair skrin monitor termasuk ke dalam mulut anda, segera
berkumur-kumur dan hubungi pakar perubatan anda.
• Jika cecair skrin monitor termasuk ke dalam mata atau terkena kulit
anda, segera basuh dengan air bersih selama 15 minit sekurangkurangnya dan hubungi pakar perubatan anda.
. Membuat Salinan Data Penting
• Sentiasa menyimpan salinan data penting dalam memori kamera
dengan memindahkannya ke komputer atau peranti simpanan lain.
Ingat bahawa data boleh terpadam jika kamera rosak, dibaiki dsb.
. Perlindungan Memori
• Apabila mengganti bateri, pastikan prosedur yang betul diikuti seperti
yang diterangkan dalam dokumen yang disertakan bersama kamera.
Salah menggantikan bateri boleh menyebabkan kerosakan atau
kehilangan data dalam memori kamera.
191
1
+
+
+
+
Lampiran
*AWAS
. Denyar dan Fungsi Mengeluarkan Cahaya Lain
-
• Jangan nyalakan denyar atau gunakan fungsi yang mengeluarkan
cahaya ke arah orang dan terlalu dekat dengan muka seseorang.
Perbuatan itu mewujudkan risiko kehilangan penglihatan. Bagi bayi dan
kanak-kanak khususnya, jauhkan sumber cahaya sekurang-kurangnya satu
meter dari mata.
• Sila berhati-hati supaya jari, sarung tangan, atau benda lain tidak
tersentuh tingkap denyar semasa menangkap gambar. Tersentuh
tingkap denyar boleh menyebabkan lecur, asap, perubahan warna, atau
masalah lain.
• Jangan nyalakan denyar jika tingkap denyar kotor, berhabuk, atau
dikotori bendasing. Berbuat demikian boleh menyebabkan asap keluar
dan warna berubah.
-
. Pengangkutan
• Apabila berada dalam pesawat atau kemudahan perubatan, patuhi
arahan orang yang bertugas. Gelombang elektromagnet dan isyarat lain
yang dipancarkan oleh kamera boleh menjejaskan peralatan lain.
. Jaket Kamera
• Apabila memakai tali kamera di leher anda, kamera boleh tanpa
dijangka terlanggar objek, terjatuh atau tersekat di pintu, mewujudkan
risiko kerosakan atau kecederaan pada diri sendiri. Pegang kamera
dengan tangan anda atau ambil langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan
masalah sebegitu. Jangan ayun jaket menggunakan talinya.
• Jauhkan jaket daripada kanak-kanak kecil. Tali jaket boleh terlilit di
keliling leher kanak-kanak kecil, mewujudkan risiko kemalangan serius.
• Jika anda perasan sebarang kegatalan, ruam atau keluarbiasaan kulit
yang lain di kawasan tali leher, berhenti menggunakannya serta-merta.
. Skrin monitor
• Apabila mengembalikan skrin monitor ke belakang kamera, berhati-hati
agar jari anda tidak tersepit di antara bahagian atas atau bawah skrin
monitor dengan kamera.
192
+
+
+
+
Lampiran
Peringatan Semasa Penggunaan
. Peringatan Ralat Data
Kamera digital anda dihasilkan menggunakan komponen digital kepersisan. Manamana yang berikut mewujudkan risiko kerosakan data dalam memori kamera.
– Mengeluarkan bateri atau kad memori semasa kamera sedang melakukan sesuatu
operasi
– Mengeluarkan bateri atau kad memori semasa lampu belakang berkelip hijau
selepas mematikan kamera
– Menanggalkan kabel USB semasa komunikasi sedang berjalan
– Menangkap gambar dengan bateri yang cepat menjadi lemah selepas ia dicaj
• Menangkap gambar dengan bateri yang cepat menjadi lemah selepas ia dicaj
boleh juga menyebabkan kerosakan kamera. Segera tukar bateri dengan yang
baharu.
– Operasi tidak normal lain
Mana-mana keadaan di atas boleh menyebabkan mesej ralat muncul pada skrin
monitor (halaman 206). Lakukan tindakan yang dinyatakan oleh mesej yang muncul.
. Persekitaran Pengendalian
• Keperluan Suhu Pengendalian: 0 hingga 40°C
• Kelembapan Pengendalian: 10 hingga 85% (bukan pemeluwapan)
• Jangan letakkan kamera di mana-mana lokasi berikut.
– Di kawasan yang terdedah pada cahaya matahari, atau kelembapan, debu atau
pasir yang banyak
– Berdekatan peranti pemanas atau penyejuk, atau di kawasan lain yang terdedah
pada perubahan suhu atau kelembapan yang melampau
– Dalam kenderaan bermotor pada hari panas atau di kawasan yang mengalami
getaran yang kuat
. Pemeluwapan
Perubahan suhu mendadak dan melampau, contohnya apabila kamera dialih dari
kawasan luar pada hari musim sejuk ke dalam bilik yang panas, boleh menyebabkan
titisan air dipanggil “pemeluwapan” terbentuk di bahagian dalam dan luar kamera,
yang mewujudkan risiko kerosakan. Untuk mengelakkan pemeluwapan daripada
terbentuk, bungkus kamera di dalam beg plastik sebelum bertukar lokasi. Kemudian,
biarkan beg tertutup untuk membenarkan udara di dalam bertukar secara semula jadi
ke suhu yang sama seperti udara di lokasi baru. Selepas itu, keluarkan kamera
daripada beg dan buka penutup bateri untuk beberapa jam.
193
Lampiran
. Kanta
• Jangan kenakan tekanan yang kuat semasa membersihkan permukaan kanta.
Perbuatan itu boleh mencalarkan permukaan kanta dan menyebabkan kerosakan.
• Kadang kala anda mungkin terlihat beberapa herotan pada jenis imej tertentu,
seperti bengkok sedikit di garisan yang sepatutnya lurus. Ini adalah kerana sifat
kanta tersebut dan tidak bermakna kamera telah rosak.
. Menjaga kamera anda
• Jangan menyentuh kanta atau tetingkap denyar dengan jari anda. Kesan jari,
kotoran dan benda asing lain pada kanta atau tetingkap denyar boleh menganggu
pengendalian kamera yang betul. Gunakan penghembus atau cara lain untuk
memastikan kanta dan tetingkap denyar bebas daripada kotoran dan debu, dan lap
dengan perlahan menggunakan kain lembut yang kering.
• Untuk membersihkan kamera, lap kamera dengan kain lembut yang kering.
. Peringatan Pengendalian Bateri Boleh Cas Semula Lama
• Tebat terminal positif dan negatif dengan pita dsb.
• Jangan tanggalkan pembalut bateri.
• Jangan ceraikan bateri.
. Membuang atau Memindah Pemilikan Kad Memori atau Kamera
Fungsi format dan padam kamera tidak benar-benar memadamkan fail daripada kad
memori. Data asal kekal pada kad. Harap maklum bahawa tanggungjawab untuk
data pada kad memori terletak di bahu anda. Prosedur berikut disarankan setiap kali
anda membuang kad memori atau kamera atau jika anda memindahkan hak milik
kepada pihak lain.
• Apabila membuang kad memori, musnahkan kad memori itu secara fizikal atau
guna perisian memadam data yang tersedia secara komersil untuk memadam
terus data pada kad memori.
• Apabila memindah hak milik kad memori kepada pihak lain, guna perisian
memadam data yang tersedia secara komersil untuk memadam terus datanya.
• Gunakan fungsi format (halaman 184) untuk memadam terus data daripada
memori terbina dalam sebelum membuang atau memindah hak milik kamera.
. Peringatan Lain
Kamera mungkin menjadi panas sedikit semasa digunakan. Ini perkara biasa dan
tidak bermakna kerosakan.
194
Lampiran
. Hak Cipta
Kecuali untuk kegunaan peribadi anda, penggunaan tanpa kebenaran imej
tangkapan gambar atau filem yang haknya dimiliki orang lain, tanpa kebenaran
pemilik yang sah, adalah dilarang oleh undang-undang hak cipta. Dalam sesetengah
kes, penggambaran persembahan, pertunjukan, pameran awam dsb. mungkin
dilarang sama sekali, walaupun ia adalah untuk kegunaan peribadi anda. Tidak kira
sama ada fail tersebut dibeli oleh anda atau didapati secara percuma, menyiarkan
pada laman web, laman perkongsian fail atau mana-mana laman Internet lain atau
mengedar fail kepada pihak ketiga tanpa kebenaran pemilik hak cipta adalah dilarang
sama sekali oleh undang-undang hak cipta dan perjanjian antarabangsa. Sebagai
contoh, memuat naik atau mengedar imej Internet program TV, konsert langsung,
video muzik dsb. yang ditangkap atau direkod oleh anda mungkin melanggar hak
orang lain. Ambil perhatian bahawa CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak
bertanggungjawab terhadap penggunaan produk dalam sebarang cara yang
melanggar hak cipta orang lain atau mencabul undang-undang hak cipta.
Terma berikut, yang digunakan dalam manual ini, adalah cap dagangan berdaftar
atau cap dagangan pemilik mereka yang berkenaan.
Perhatikan bahawa cap dagang ™ dan cap dagang berdaftar ® tidak digunakan
dalam teks manual ini.
• Logo SDXC adalah cap dagang SD-3C, LLC.
• Microsoft, Windows, Internet Explorer, Windows Media, Windows Vista,
Windows 7, Windows 8 dan DirectX ialah cap dagangan berdaftar atau cap
dagangan Microsoft Corporation di Amerika Syarikat dan negara lain.
• Macintosh, Mac OS, QuickTime, dan iPhoto ialah tanda dagangan Apple Inc.
• YouTube dan logo YouTube ialah cap dagang atau cap dagang berdaftar Google
Inc.
• HDMI, logo HDMI, dan High-Definition Multimedia Interface adalah tanda
dagangan atau tanda dagangan berdaftar HDMI Licensing, LLC.
• Eye-Fi dan logo Eye-Fi adalah tanda dagangan Eye-Fi, Inc.
• FlashAir dan logo FlashAir adalah tanda dagangan TOSHIBA CORPORATION.
• EXILIM ialah cap dagang berdaftar CASIO COMPUTER CO., LTD.
• Semua syarikat atau nama produk lain yang disebut di sini ialah ialah cap dagang
berdaftar atau cap dagang syarikat mereka masing-masing.
Mana-mana dan semua penyalinan, pengedaran, dan pemindahan tanpa kebenaran
bagi tujuan komersial perisian yang disediakan oleh CASIO untuk produk ini adalah
dilarang.
Fungsi rakaman YouTube kamera disediakan bawah lesen yang diberikan oleh
YouTube, LLC.
195
Lampiran
Bekalan Kuasa
Mengecas
. Jika lampu belakang kamera mula berkelip merah...
Jika lampu belakang mula berkelip merah ketika pengecasan, ia bermakna
pengecasan lebih lanjut tidak mungkin kerana salah satu sebab di bawah. Lakukan
tindakan seperti yang diterangkan di bawah untuk membetulkan masalah tersebut
dan kemudian cuba mengecas semula.
Suhu sekitar atau suhu bateri tinggi atau rendah daripada paras normal
Tanggalkan kabel USB dari kamera dan tunggu seketika sehingga kamera dalam
julat suhu 15°C hingga 35°C, dan cuba cas sekali lagi.
Pemasa keselamatan diaktifkan
Bateri yang sudah lama tidak digunakan, beberapa jenis komputer, dan keadaan
sambungan boleh menyebabkan pengecasan mengambil masa yang lebih lama dari
biasa. Jika pengecasan mengambil masa yang lebih lama daripada lima jam,
pemasa keselamatan akan menghentikannya secara automatik, walaupun jika bateri
tidak mengecas sepenuhnya. Jika bateri sudah lama tidak digunakan, pengecasan
mungkin berhenti secara automatik selepas hanya sekitar 60 minit.
1) Menggunakan bateri yang sudah lama tidak digunakan.
Buka sambungan dan kemudian sambung semula kabel USB untuk teruskan
pengecasan.
2) Bekalan kuasa tidak mencukupi apabila disambung kepada komputer
Kamera hanya boleh dicas melalui port USB standard USB 2.0. Sambung terus ke
port USB yang membekalkan arus 500 mA.
Untuk butiran mengenai kapasiti bekalan kuasa port USB komputer, hubungi
pengilang komputer itu. Walaupun membuka sambungan dan menyambung semula
kabel USB akan meneruskan pengecasan, anda mungkin perlu melakukannya
berulang kali jika kapasiti bekalan kuasa komputer rendah.
Jika masalah berterusan selepas anda melakukan langkah di atas atau jika bateri
gagal dicas selepas 5 jam, ini mungkin bermakna bateri rosak. Hubungi pusat
perkhidmatan sah CASIO terdekat anda.
196
Lampiran
Peringatan Bateri
. Peringatan semasa Penggunaan
• Pengendalian yang diberikan oleh bateri dalam keadaan sejuk selalunya adalah
kurang daripada pengendalian pada suhu biasa. Ini adalah kerana sifat bateri itu
sendiri, bukannya kamera.
• Cas bateri di kawasan yang bersuhu dalam julat 15°C hingga 35°C. Di luar julat
suhu ini pengecasan boleh mengambil masa yang lama dari biasa ataupun gagal.
• Jangan mengoyak atau menanggal label di luar bateri.
• Jika bateri hanya memberikan pengendalian yang terhad selepas dicas penuh, ini
mungkin bermakna bateri itu telah mencapai hujung hayat perkhidmatannya. Tukar
bateri dengan yang baru.
. Peringatan Simpanan
• Menyimpan bateri untuk masa yang lama semasa ia dicas boleh menyebabkan
kemerosotan sifat bateri. Jika anda tidak bercadang menggunakan bateri untuk
jangka masa tertentu, gunakan bateri sepenuhnya sebelum menyimpannya.
• Sentiasa mengeluarkan bateri daripada kamera apabila anda tidak
menggunakannya. Bateri yang ditinggalkan dalam kamera boleh menyahcas dan
mati, dan akan memerlukan masa yang lama untuk dicas bila anda perlu
menggunakan kamera.
• Simpan bateri di tempat sejuk lagi kering (20°C atau rendah).
• Untuk menggelakkan nyahcas berlebihan bateri yang tidak digunakan, cas bateri
sepenuhnya dan kemudian masukkannya dalam kamera, dan gunakan bateri
sepenuhnya kira-kira sekali setiap enam bulan.
Menggunakan Kamera di Negara lain
. Peringatan semasa Penggunaan
• Penyesuai USB-AC yang disertakan direka untuk pengendalian dengan sebarang
bekalan kuasa dalam julat 100 V hingga 240 V AC, 50/60 Hz. Namun, ambil
perhatian bahawa bentuk palam kuasa bergantung pada setiap negara atau
kawasan geografi. Sebelum membawa bersama kamera dan penyesuai USB-AC
ketika berjalan, periksa dengan agen pelancongan mengenai keperluan bekalan
kuasa di destinasi anda.
• Jangan menghubungkan penyesuai USB-AC pada bekalan kuasa melalui penukar
voltan atau peranti serupa. Perbuatan itu boleh menyebabkan kerosakan.
. Bateri Tambahan
• Membawa bersama bateri (NP-130A atau NP-130) tambahan yang dicas
sepenuhnya amat digalakkan sewaktu berjalan bagi mengelak tidak dapat
menangkap gambar kerana bateri mati.
197
Lampiran
Menggunakan Kad Memori
Lihat halaman 29 untuk maklumat mengenai kad memori yang disokong dan cara
memuat kad memori.
. Menggunakan Kad Memori
• Kad memori SD, kad memori SDHC dan kad memori
SDXC mempunyai suis perlindungan tulis. Gunakan
Tulis didayakan
suis apabila anda perlu melindungi daripada terpadam
data secara tidak sengaja. Perlu diingat bahawa, jika
anda lindung tulis kad memori SD anda perlu
Tulis
membuka lindung tulis apabila anda mahu merekod,
dinyahdayakan
memformat atau memadam sebarang imej
daripadanya.
• Jika kad memori mula bertindak tidak normal semasa main semula imej, anda
boleh mengembalikan pengendalian biasa dengan memformatnya semula
(halaman 184). Namun, anda disarankan supaya sentiasa membawa beberapa
kad memori semasa menggunakan kamera jauh dari rumah atau pejabat.
• Apabila anda merekod data dan memadam data dalam kad memori beberapa kali,
ia kehilangan keupayaannya untuk menyimpan data. Oleh kerana itu,
pemformatan semula kad memori secara berkala amat disarankan.
• Cas elektrostatik, hingar elektrik dan fenomena lain boleh menyebabkan
kerosakan atau kehilangan data. Pastikan anda sentiasa menyimpan data penting
pada media lain (CD-R, CD-RW, cakera keras dsb.).
. Peringatan Pengendalian Kad Memori
Sesetengah jenis kad memori boleh melambatkan kelajuan pemprosesan. Di mana
mungkin gunakan kad memori Ultra High-Speed Type. Namun ambil perhatian
bahawa bukan semua operasi boleh dijamin walaupun kad memori Ultra High-Speed
Type digunakan. Tetapan kualiti filem tertentu mungkin mengakibatkan masa yang
lama digunakan untuk merakam data, di mana ini boleh menyebabkan pecahan pada
imej dan/atau audio semasa main semula. Jika ini berlaku, Y akan bertukar menjadi
kuning pada skrin monitor.
198
Lampiran
Set Semula Tetapan Lalai Awal
Jadual dalam bahagian ini menunjukkan tetapan lalai asal yang telah dikonfigurasi
untuk item menu (dipaparkan apabila anda menekan [MENU]) selepas anda
mengeset semula kamera (halaman 184). Item menu bergantung pada sama ada
kamera berada dalam mod RKM atau mod MAIN.
• Sengkang (–) menunjukkan item yang tetapannya tidak diset semula atau item yang
tiada tetapan set semula.
• Bergantung pada mod rakaman, beberapa item dalam menu yang muncul mungkin
tidak boleh digunakan.
. r REC MENU
Handsfree (Bebas
Tangan)
Motion Position
(Kedudukan Gerakan)
Control Dial
(Dail Kawalan)
L/R Key (Kekunci
Kiri/Knn)
Double (HDR Art)
(Berganda (Seni HDR))
Image Size (Saiz Imej)
Image Quality
(Kualiti Imej)
Movie Quality
(Kualiti Filem)
ISO
ISO High Limit
(Had Tinggi ISO)
Zoom (SR) (Zum (SR))
AF Area (Kws AF)
Anti Shake
(Antigoncang)
Lighting (Pencahayaan)
Continuous AF
(AF Berterusan)
Face Detection
(Pengecaman Muka)
Digital Zoom
(Zum Digital)
Wind Noise Cut
(Pemotongan Hingar
Angin)
Make-up Level
(Tahap Mekap)
EV Shift (Anjakan EV)
White Balance
(Imbangan Putih)
Focus (Fokus)
Self-timer (Pemasa
Kendiri)
Metering (Permeteran)
Flash Intensity
(Kekuatan Denyar)
Sharpness
(Ketajaman)
Saturation
(Ketepuan)
Contrast (Kontras)
AF Assist Light
(Lampu Bantuan AF)
Review (Semak Semula)
Icon Help
(Bantuan Ikon)
Motion Shutter
(Pengatup Gerakan):
180°only (180°sahaja) /
Timer (Pemasa): 2 sec (saat)
: Kanan atas
: Kiri atas
Off (Mati)
Off (Mati)
On (Hidup)
16M
Normal
Off (Mati)
Multi
0
0
0
0
On (Hidup)
Type 2 (Jenis 2)
On (Hidup)
Grid: Off (Mati) /
Shooting Info
Histogram: Off (Mati) /
(Maklumat Rakaman) Movie Range (Julat Filem):
Off (Mati)
FUNCTION RING:
On (Hidup) /
Flash (Denyar): On (Hidup) /
Focus (Fokus): Off (Mati) /
ISO: Off (Mati) /
White Balance
(Imbangan Putih):
Off (Mati) / EV Shift
(Anjakan EV): Off (Mati) /
AF Area (Kws AF):
On (Hidup) / Metering
(Permeteran): Off (Mati) /
Memory (Memori)
Self-timer (Pemasa
Kendiri): Off (Mati) /
Flash Intensity (Kekuatan
Denyar): Off (Mati) /
Zoom (SR) (Zum (SR)):
On (Hidup) /
Digital Zoom (Zum Digital):
On (Hidup) /
MF Position (Posisi MF):
Off (Mati) / Zoom Position
(Posisi Zum): Off (Mati)
FHD
Auto
Auto
Single (Tunggal)
U Spot (Titik)
On (Hidup)
On (Hidup)
Off (Mati)
Off (Mati)
On (Hidup)
Off (Mati)
Bergantung pada mod
rakaman.
0.0
Auto WB (WB Auto)
AF
199
Lampiran
. p PLAY MENU
Slideshow
(Prsmbhn Slaid)
MOTION PRINT
Images (Imej):
All images (Semua imej) /
Time (Masa): 30 min /
Interval (Selang): 3 sec /
Effect (Kesan):
Pattern 1
DPOF Printing
(Cetakan DPOF)
–
Protect (Lindungi)
–
Date/Time
(Tarikh/Masa)
–
Create (Cipta)
Rotation (Putaran)
–
Resize (Ubah Saiz) –
Movie Editing
(Pengeditan
Filem)
–
Trimming
(Memotong)
–
Movie Merge
(Gabungan Filem)
–
Copy (Salin)
–
Lighting
(Pencahayaan)
–
Divide Group
–
(Bahagi Kumpulan)
White Balance
(Imbangan Putih)
–
Brightness
(Kecerahan)
–
CS Multi Print
(Cetakan Berbilang
CS)
–
CS Frame Edit
(Pengeditan
Bingkai CS)
–
ECO Mode (Mod EKO) Off (Mati)
Sleep (Tidur)
1 min
Screen (Skrin)
Auto
5 min
Eye-Fi
On (Hidup)
Auto Power Off
(Mati Kuasa Auto)
FlashAir
On (Hidup)
Screen Tilt
(Skrin Senget)
Power On (Kuasa Hidup)
PLAY
Power On (Kuasa Hidup)
Delete Key
(Kekunci Padam)
Enabled (Dayakan)
World Time
(Waktu Dunia)
–
Sounds (Bunyi)
Startup (Permulaan):
Sound 1 (Bunyi 1) /
Half Shutter (Pengatup
Separa):
Sound 1 (Bunyi 1) /
Shutter (Pengatup):
Sound 1 (Bunyi 1) /
Operation (Operasi):
Sound 1 (Bunyi 1) /
Operation Vol
(Kelantangan
Operasi): 3 /
Playback Vol
(Kelantangan Main
Semula): 3
Adjust (Laras)
–
Date Style
(Gaya Tarikh)
–
Language
–
USB
Mass Storage (Storan
Massa)
. ¥ SETTING
Create Folder
(Cipta Folder)
–
Video Output
(Output Video)
–
Timestamp
(Cap Masa)
Off (Mati)
HDMI Output
(Output HDMI)
Auto
Auto Rotate
(Putar Auto)
Format
–
On (Hidup)
File No. (No. Fail)
Continue (Teruskan)
Reset (Set Semula) –
200
Lampiran
Apabila mengalami masalah...
Pencarisilapan
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Bekalan Kuasa
Kuasa tidak hidup.
1)Bateri mungkin tidak dimasukkan dengan betul (halaman 21).
2)Bateri mungkin telah mati. Caskan bateri (halaman 23). Jika
bateri mati sejurus dicas, ini bermakna bateri telah mencapai
hujung hayatnya dan perlu diganti. Beli bateri ion litium boleh
cas semula CASIO NP-130A atau NP-130 yang tersedia
secara berasingan.
Kamera terpadam
secara tiba-tiba.
1)Mati Kuasa Auto mungkin telah diaktifkan (halaman 178).
Hidupkan kuasa semula.
2)Bateri mungkin telah mati. Caskan bateri (halaman 23).
3)Fungsi perlindungan kamera mungkin telah diaktifkan kerana
suhu kamera terlalu tinggi. Matikan kamera dan tunggu
sehingga ia sejuk sebelum mencuba untuk menggunakannya
semula.
Kuasa tidak dapat
dimatikan. Tiada
apa-apa yang
berlaku apabila
butang ditekan.
Keluarkan bateri daripada kamera dan kemudian masukkannya
semula.
Mengecas
Lampu belakang
tidak bercahaya
merah dan bateri
tidak akan dicas.
1)Tanggalkan kabel USB daripada kamera dan kemudian
sambungkannya semula.
2)Keluarkan bateri daripada kamera dan kemudian
masukkannya semula (halaman 22).
Rakaman Imej
Imej tidak dirakam
apabila butang
pengatup ditekan.
1)Jika kamera dalam mod MAIN, tekan butang pengatup untuk
memasuki mod RKM.
2)Jika denyar sedang mengecas, tunggu sehingga operasi cas
selesai.
3)Jika mesej “Memory Full (Memori Penuh)” muncul, pindah
imej ke dalam komputer anda, padam imej yang anda tidak
perlukan lagi atau guna kad memori lain.
Fokus Auto tidak
memfokus dengan
betul.
1)Jika kanta kotor, bersihkannya.
2)Subjek mungkin tidak berada di tengah bingkai fokus semasa
anda menyediakan imej.
3)Subjek yang anda rakam mungkin bukan daripada jenis yang
serasi dengan Fokus Auto (halaman 41). Gunakan fokus
manual (halaman 50).
4)Anda mungkin menggerakkan kamera semasa
penggambaran. Cuba merakam dengan Antigoncang atau
gunakan tripod.
201
Lampiran
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Subjek tidak tepat
fokusnya dalam
imej yang dirakam.
Imej mungkin tidak difokuskan dengan betul. Semasa
menyediakan imej, pastikan subjek terletak di dalam bingkai
fokus.
Denyar tidak nyala. 1)Jika ? (Flash Off (Denyar Mati)) dipilih sebagai mod denyar,
tukar ke mod lain (halaman 55).
2)Jika bateri lemah, caskannya (halaman 23).
3)Jika pemandangan BEST SHOT yang menggunakan
? (Flash Off (Denyar Mati)) dipilih, tukar ke mod denyar lain
(halaman 55) atau pilih pemandangan BEST SHOT lain
(halaman 83).
Ikon merah
? (Flash Off
(Denyar Mati))
dipaparkan di skrin
monitor dan denyar
tidak nyala.
Unit denyar mungkin rosak. Hubungi pusat perkhidmatan sah
CASIO atau peruncit asal anda. Harap maklum bahawa
meskipun denyar tidak nyala, anda masih boleh menggunakan
kamera untuk tangkapan tanpa denyar.
Kamera mati
semasa pengiraan
Pemasa kendiri.
Bateri mungkin lemah. Caskan bateri.
Imej skrin monitor
tidak tepat fokus.
1)Anda mungkin menggunakan Fokus Manual dan tidak
memfokuskan imej. Fokuskan imej (halaman 49).
2)Anda mungkin menggunakan ´ (Macro (Makro)) atau
Á (Super Macro (Super Makro)) untuk pemandangan atau
potret. Gunakan Fokus Auto untuk tangkapan pemandangan
dan potret (halaman 49).
3)Anda mungkin sedang cuba menggunakan Fokus Auto atau
) (Infinity Focus (Fokus Infiniti)) semasa menangkap
gambar dekat. Gunakan ´ (Macro (Makro)) atau
Á (Super Macro (Super Makro)) untuk gambar dekat
(halaman 49).
Terdapat hingar
digital pada imej.
1)Kepekaan mungkin telah meningkat secara automatik untuk
subjek gelap, yang meningkatkan kemungkinan hingar digital.
Gunakan lampu atau cara lain untuk menerangi subjek.
2)Anda mungkin cuba merakam di kawasan gelap dengan
? (Flash Off (Denyar Mati)) dihidupkan, yang boleh
meningkatkan kemungkinan hingar digital dan menyebabkan
imej kelihatan kasar. Dalam kes ini, hidupkan denyar
(halaman 55) atau gunakan lampu untuk pencahayaan.
3)Pencahayaan (halaman 118) mungkin didayakan untuk syot
kilat, yang boleh menyebabkan pertambahan hingar digital.
Gunakan lampu atau cara lain untuk menerangi subjek.
4)Merakam filem untuk tempoh masa yang lama di tempat
bersuhu tinggi boleh menyebabkan hingar digital (tompok
cahaya) muncul dalam imej filem. Jika ini berlaku, sila beralih
ke persekitaran yang lebih sejuk atau matikan kamera dan
biarkan ia menyejuk. Cara ini sepatutnya membolehkan
operasi normal disambung semula.
202
Lampiran
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Imej yang direkod
tidak disimpan.
1)Kuasa kamera mungkin telah dimatikan sebelum operasi
simpan selesai, yang akan menyebabkan imej tidak
disimpan. Jika penunjuk bateri menunjukkan
, cas bateri
secepat mungkin (halaman 27).
2)Anda mungkin telah mengeluarkan kad memori daripada
kamera sebelum operasi simpan selesai, yang akan
menyebabkan imej tidak disimpan. Jangan keluarkan kad
memori sebelum operasi simpan selesai.
Walaupun terdapat
pencahayaan yang
terang, muka orang
dalam imej nampak
gelap.
Cahaya yang cukup tidak sampai kepada subjek. Tukar tetapan
mod denyar kepada < (Flash On (Denyar Hidup)) untuk
denyar segerak siang (halaman 55), atau laraskan Anjakan EV
ke bahagian + (halaman 54).
Gambar malam
tidak cantik.
Gunakan pemandangan BEST SHOT berikut (halaman 83)
semasa penggambaran di waktu malam.
• HS Night Scene (Pemandangan Malam HS) (untuk
penggambaran pemandangan malam sahaja)
• HS Night Scene and Portrait (Pemandangan Malam HS dan
Potret) (untuk penggambaran orang berlatarbelakangkan
pemandangan malam)
Subjek terlalu
gelap semasa
penggambaran
imej di tepi pantai
atau kawasan ski.
Cahaya matahari yang dipantul oleh air, pasir atau salji boleh
menyebabkan kurang dedahan imej. Tukar tetapan mod denyar
kepada < (Flash On (Denyar Hidup)) untuk denyar segerak
siang (halaman 55), atau laraskan Anjakan EV ke bahagian +
(halaman 54).
Zum digital tidak
naik ke nilai
maksimum.
1)Tetapan zum digital mungkin telah dimatikan. Hidupkan zum
digital (halaman 120).
2)Zum tidak akan naik ke nilai maksimum jika tetapannya
“Zoom (SR) (Zum (SR))” ialah “Single (Tunggal)”. Tukar
tetapan ke “Off (Mati)” (halaman 62).
3)Zum tidak akan naik ke nilai maksimum jika tetapan saiz syot
kilat ditetapkan selain “VGA”. Tukar kepada tetapan lain
(halaman 110).
Imej tidak tepat
fokus semasa
rakaman filem.
1)Pemfokusan mungkin tidak boleh dilakukan kerana subjek
berada di luar jarak fokus. Tangkap gambar dalam jarak yang
dibenarkan.
2)Kanta mungkin kotor. Bersihkan kanta (halaman 194).
3)Semasa rakaman Filem Berkelajuan Tinggi, fokus ditetapkan
di posisi semasa rakaman dimulakan. Untuk memfokuskan
imej, tekan separa butang pengatup untuk Fokus Auto atau
fokus secara manual sebelum anda sentuh [0] (Filem) untuk
mula merakam.
Perakaman filem
berhenti tiba-tiba.
Fungsi perlindungan kamera mungkin telah diaktifkan kerana
suhu kamera terlalu tinggi. Tunggu sehingga suhu kamera turun
ke tahap biasa.
203
Lampiran
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Main semula
Warna imej main
semula berbeza
daripada apa yang
kelihatan di skrin
monitor semasa
penggambaran.
Cahaya matahari atau cahaya daripada sumber lain mungkin
memancar terus ke dalam kanta semasa anda sedang
menangkap gambar. Letakkan kamera supaya cahaya matahari
tidak memancar terus ke dalam kanta.
Imej tidak
dipaparkan.
Kamera ini tak boleh memaparkan imej bukan DCF yang
dirakam pada kad memori menggunakan kamera digital lain.
Imej tidak boleh
disunting (dengan
Imbangan Putih,
Kecerahan, Ubah
Saiz, Memotong,
Putaran).
Harap maklum bahawa anda tidak boleh menyunting jenis syot
kilat berikut.
• Syot kilat yang dihasilkan menggunakan CETAKAN
GERAKAN
• Syot kilat kumpulan CS
• Filem
• Imej panorama
• Syot kilat yang dirakam dengan kamera lain
Pemadaman Fail
Fail tidak boleh
dipadam.
1)Fail mungkin dilindungi. Nyahlindung fail (halaman 146).
2)Tetapan “Delete Key (Kekunci Padam)” mungkin “Disabled
(Dinyahaktif)”. Tukar tetapan ke “Enabled (Dayakan)”
(halaman 179).
Lain-lain
Tarikh dan masa
yang salah
dipaparkan, atau
tarikh dan masa
yang salah
disimpan bersama
data imej.
Tetapan tarikh dan masa adalah salah. Tetapkan tarikh dan
masa yang betul (halaman 181).
Mesej yang
dipaparkan adalah
dalam bahasa
yang salah.
Bahasa paparan yang salah telah dipilih. Tukar tetapan bahasa
paparan (halaman 182).
Imej tidak boleh
dipindah melalui
sambungan USB.
1)Kabel USB mungkin tidak disambungkan dengan betul.
Periksa semua sambungan.
2)Protokol komunikasi USB yang salah telah dipilih. Pilih
komunikasi protokol USB yang betul mengikut jenis peranti
yang anda sambungkan (halaman 161, 164).
3)Jika kamera tidak dihidupkan, hidupkannya.
4)Komputer anda mungkin tidak dapat mengenali kamera jika
anda menyambung melalui hab USB. Sentiasa bersambung
terus dengan port USB komputer.
204
Lampiran
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Skrin pilihan
1)Anda tidak mengkonfigurasi tetapan awal selepas membeli
bahasa muncul bila
kamera atau mungkin bateri dalam kamera telah mati.
kamera
Konfigurasikan tetapan yang betul (halaman 27, 182).
dihidupkan.
2)Mungkin terdapat masalah dengan data memori kamera. Jika
ini adalah kesnya, lakukan operasi set semula untuk
mengasal persediaan kamera (halaman 184). Setelah itu,
konfigurasi setiap tetapan. Jika skrin pilihan bahasa tidak
muncul semula apabila anda menghidupkan kamera, ia
bermakna data pengurusan memori kamera telah dipulihkan.
Jika mesej yang sama muncul selepas anda menghidupkan
kuasa, hubungi peruncit anda atau pusat perkhidmatan sah
CASIO.
Terdapat pelbagai Skrin monitor menunjukkan penunjuk dan maklumat lain
penunjuk dan nilai tentang keadaan tangkapan dan imej yang anda sedang rakam.
pada skrin monitor. Anda boleh menggunakan [8] (DISP) untuk memilih maklumat
yang anda ingin sertakan pada paparan (halaman 13).
Tetapan masa dan
tarikh yang
dikonfigurasi kali
pertama selepas
membeli kamera
diset semula ke
lalai kilang apabila
saya
mengeluarkan
bateri kamera.
Masukkan bateri kamera dan konfigurasi semula tetapan masa
dan tarikh (halaman 27). Jangan keluarkan bateri daripada
kamera sekurang-kurangnya 24 jam selepas mengkonfigurasi
tetapan masa dan tarikh. Selepas itu, tetapan tidak akan set
semula jika anda mengeluarkan bateri.
• Jika masa dan tarikh diset semula ke tetapan kilang mereka
apabila anda mengeluarkan bateri setelah ia dimasukkan
untuk lebih dari 24 jam, ia mungkin bermakna memori tetapan
kamera sudah rosak. Hubungi peruncit anda atau pusat
perkhidmatan sah CASIO.
Butang tidak
bertindak balas
sejurus kuasa
dihidupkan.
Dengan kad memori berkapasiti besar terdapat sedikit
kelewatan setelah kuasa dihidupkan sebelum butang memberi
tindak balas.
205
Lampiran
Mesej Paparan
ALERT
Fungsi perlindungan kamera mungkin telah diaktifkan
kerana suhu kamera terlalu tinggi. Matikan kamera dan
tunggu sehingga ia sejuk sebelum mencuba untuk
menggunakannya semula.
Battery is low.
(Bateri lemah.)
Kuasa bateri rendah.
Can not find the file. Imej yang anda nyatakan dengan tetapan “Images (Imej)”
(Tidak dapat mencari pertunjukan slaid tidak dapat ditemui. Tukar tetapan
fail.)
“Images (Imej)” (halaman 139) dan cuba semula.
Card ERROR
(RALAT Kad)
Ada masalah dengan kad memori. Matikan kamera,
keluarkan kad memori dan kemudian masukkannya semula
ke dalam kamera. Jika mesej ini muncul semula apabila
anda menghidupkan kamera, format kad memori (halaman
184).
• Memformat kad memori akan memadam semua failnya.
Sebelum memformat, cuba pindahkan fail yang telah
didapatkan balik ke komputer atau peranti simpanan lain.
Check connections!
(Periksa
sambungan!)
Anda sedang mencuba menyambungkan kamera pada
pencetak sedangkan tetapan USB kamera tidak serasi
dengan sistem USB pencetak (halaman 152).
Connecting to the
network
(Menyambung
kepada rangkaian)
Kuasa kamera dimatikan ketika data imej sedang disalin ke
komputer atau peranti lain menggunakan kad FlashAir atau
kad Eye-Fi (halaman 167, 169).
File could not be
saved because
battery is low. (Fail
Kuasa bateri rendah, jadi fail imej tak dapat disimpan.
tidak dapat disimpan
kerana bateri lemah.)
Anda sedang cuba merakam fail sedangkan telah ada
Folder cannot be
9999 fail disimpan dalam folder yang ke-999. Jika anda
created. (Folder tidak
mahu merakam lagi, padam fail yang anda tidak perlukan
dapat dibuat.)
(halaman 39).
LENS ERROR
(RALAT KANTA)
Mesej ini muncul dan kamera mati apabila kanta melakukan
beberapa operasi yang tidak dijangkakan. Jika mesej yang
sama muncul selepas anda menghidupkan kuasa, hubungi
pusat perkhidmatan sah CASIO atau peruncit anda.
206
Lampiran
LENS ERROR 2
(RALAT KANTA 2)
Unit Antigoncang kamera mungkin pincang tugas. Jika
mesej yang sama muncul selepas anda menghidupkan
kuasa, hubungi peruncit anda atau pusat perkhidmatan sah
CASIO.
Load paper!
(Masukkan kertas!)
Pencetak kehabisan kertas semasa mencetak.
Memory Full
(Memori Penuh)
Memori penuh dengan imej yang anda rakam dan/atau fail
yang disimpan oleh operasi penyuntingan. Apabila
menangkap dengan CS Prarakam, mesej ini menunjukkan
kapasiti memori tidak mencukupi bagi merakam semua imej
yang diprarakam. Padam fail yang anda tidak perlukan lagi
(halaman 39).
Printing Error
(Ralat Percetakan)
Ralat berlaku semasa mencetak.
• Pencetak dimatikan.
• Pencetak menjana ralat dsb.
Record Error
(Ralat Rakaman)
Pemampatan imej tak dapat dilakukan kerana sesuatu
sebab semasa perakaman data imej. Laksanakan operasi
zum bagi menukar komposisi imej dan tangkap sekali lagi.
SYSTEM ERROR
Sistem kamera anda tercemar. Hubungi peruncit anda atau
pusat perkhidmatan sah CASIO.
The card is locked.
(Kad dikunci.)
Suis KUNCI pada kad memori SD, SDHC
atau SDXC yang dimasukkan dalam kamera
berada dalam kedudukan dikunci. Anda tidak
boleh menyimpan imej atau memadam imej
daripada kad memori yang dikunci.
There are no files.
(Tiada fail.)
Tiada fail dalam memori terbina dalam atau pada kad
memori.
KUNCI
There are no printing
Tiada fail yang ditetapkan untuk percetakan pada masa ini.
images. Set up DPOF.
Mengkonfigurasi tetapan DPOF yang diperlukan (halaman
(Tiada imej percetakan.
154).
Sediakan DPOF.)
There is no image to Persediaan yang cuba anda simpan adalah untuk imej yang
register. (Tiada imej tidak boleh disimpan sebagai pemandangan “CUSTOM
untuk didaftar.)
SHOT” pengguna.
This card is not
formatted. (Kad ini
tidak diformat.)
Kad memori yang dimasukkan dalam kamera tidak diformat.
Format kad memori (halaman 184).
This file cannot be
Fail yang anda cuba capai telah tercemar atau jenis yang
played. (Fail ini tidak
tidak boleh dipapar oleh kamera ini.
dapat dimainkan.)
This function cannot be Mesej ini akan muncul di pertengahan operasi apabila anda
used. (Fungsi ini tidak cuba menggunakan fungsi yang tak dibenarkan bersama
boleh digunakan.)
fungsi lain.
207
Lampiran
Tangkapan Gambar/Masa Rakaman Filem
Syot Kilat
Saiz Imej
(Piksel)
Kualiti
16 M
(4608x3456)
Fine (Halus)
3:2
(4608x3072)
Saiz Fail
Memori Terbina
Dalam*1 Kapasiti
Rakaman
Kad Memori SD*2
Kapasiti Rakaman
10.71 MB
3
1072
Normal
5.57 MB
5
1654
Fine (Halus)
9.43 MB
3
1214
Normal
4.92 MB
6
1873
16:9
(4608x2592)
Fine (Halus)
7.83 MB
4
1466
Normal
4.1 MB
7
2221
10 M
(3648x2736)
Fine (Halus)
6.4 MB
5
1787
Normal
3.38 MB
8
2728
5M
(2560x1920)
Fine (Halus)
2.99 MB
9
2990
Normal
1.72 MB
13
4283
3M
(2048x1536)
Fine (Halus)
2.0 MB
15
4669
Normal
1.25 MB
20
6533
VGA
(640x480)
Fine (Halus)
430 KB
63
19683
Normal
290 KB
86
26809
208
Lampiran
Filem
B
Memori
Terbina
Dalam*1
Kapasiti
Rakaman
Masa
Rakaman
Maksimum
dengan Kad
Memori SD*2
Saiz Fail
Filem
1 minit
Masa
Rakaman
Berterusan
setiap
Filem*3
14.2 Megabit/saat
(30 bingkai/saat)
25 saat
2 jam
13 minit
106.5 MB
29 minit
HD
(1280x720)
(Stereo)
10.9 Megabit/saat
(15, 20, 30 bingkai/
saat)
33 saat
*4
2 jam
53 minit
*4
81.8 MB
*4
29 minit
*4
STD
(640x480)
(Stereo)
3.9 Megabit/saat
(30 bingkai/saat)
1 minit
34 saat
8 jam
12 minit
29.3 MB
29 minit
HS1000
(224x64)
(Tiada audio)
40.0 Megabit/saat
(1000 bingkai/saat)
9 saat
48 minit
300.0 MB
13 minit
10 saat
HS480
(224x160)
(Tiada audio)
40.0 Megabit/saat
(480 bingkai/saat)
9 saat
48 minit
300.0 MB
13 minit
2 saat
HS240
(512x384)
(Tiada audio)
40.0 Megabit/saat
(240 bingkai/saat)
9 saat
48 minit
300.0 MB
12 minit
58 saat
HS120
(640x480)
(Tiada audio)
40.0 Megabit/saat
(120 bingkai/saat)
9 saat
47 minit
300.0 MB
12 minit
55 saat
HS30-240
(512x384)
(Perakaman
audio pada
30 fps
sahaja)
5.4 Megabit/saat
(30 bingkai/saat)
40.4 Megabit/saat
(240 bingkai/saat)
1 minit
9 saat
*5
5 jam
59 minit
*5
40.5 MB
*5
29 minit
*5
HS30-120
(640x480)
(Perakaman
audio pada
30 fps
sahaja)
10.4 Megabit/saat
(30 bingkai/saat)
40.4 Megabit/saat
(120 bingkai/saat)
35 saat
*5
3 jam
5 minit
*5
78.0 MB
*5
29 minit
*5
Saiz Imej/
Piksel
(Audio)
Anggaran Kadar
Data
(Kadar Bingkai)
FHD
(1920x1080)
(Stereo)
Saiz Fail
Maksimum
4 GB atau
29 minit
209
Lampiran
YouTube
Kualiti Imej
(Piksel) /
(Audio)
Anggaran Kadar
Saiz Fail
Data (Kadar Bingkai) Maksimum
Memori
Terbina
Dalam*1
Kapasiti
Rakaman
Masa
Rakaman
Maksimum
dengan Kad
Memori SD*2
Masa
Rakaman
Berterusan
setiap
Filem*3
YouTube
(FHD)
(1920x1080)
(Stereo)
14.2 Megabit/saat
(30 bingkai/saat)
25 saat
2 jam
13 minit
15 minit
YouTube
(STD)
(640x480)
(Stereo)
3.9 Megabit/saat
(30 bingkai/saat)
1 minit
34 saat
8 jam
12 minit
15 minit
YouTube
(HS1000)
(224x64)
(Tiada audio)
40.0 Megabit/saat
(1000 bingkai/saat)
9 saat
48 minit
27 saat
YouTube
(HS480)
(224x160)
(Tiada audio)
40.0 Megabit/saat
(480 bingkai/saat)
9 saat
48 minit
56 saat
YouTube
(HS240)
(512x384)
(Tiada audio)
40.0 Megabit/saat
(240 bingkai/saat)
9 saat
48 minit
1 minit
52 saat
YouTube
(HS120)
(640x480)
(Tiada audio)
40.0 Megabit/saat
(120 bingkai/saat)
9 saat
47 minit
3 minit
45 saat
YouTube
(HS30-240)
(512x384)
(Perakaman
audio pada
30 fps sahaja)
5.4 Megabit/saat
(30 bingkai/saat)
40.4 Megabit/saat
(240 bingkai/saat)
1 minit
9 saat
*5
5 jam
59 minit
*5
15 minit
*5
YouTube
(HS30-120)
(640x480)
(Perakaman
audio pada
30 fps sahaja)
10.4 Megabit/saat
(30 bingkai/saat)
40.4 Megabit/saat
(120 bingkai/saat)
35 saat
*5
3 jam
5 minit
*5
15 minit
*5
2048 MB
atau
sehingga
masa main
balik
maksimum
iaitu
15 minit
*1 Kapasiti memori terbina dalam selepas diformat (Kira-kira 48.9 MB)
*2 Apabila menggunakan kad memori SDHC 16 GB (SanDisk Corporation). Bilangan imej
dan nilai masa rakaman bergantung pada jenis kad memori yang anda gunakan.
*3 Masa rakaman yang dibenarkan akan lebih pendek jika kapasiti kad memori SD yang
anda gunakan lebih kecil daripada saiz maksimum satu fail.
*4 Nilai-nilai semasa menangkap dengan “ART SHOT”.
B
210
Lampiran
*5 Masa boleh rakam apabila seluruh filem dirakam pada 30 fps. Masa rakaman lebih
•
•
•
•
B
pendek jika kadar kerangka 30 fps ditukar kepada 120 fps atau 240 fps semasa
rakaman.
Nilai kapasiti syot kilat dan rakaman filem adalah anggaran dan bertujuan untuk rujukan
sahaja. Kapasiti sebenar bergantung pada kandungan imej.
Nilai saiz fail dan kadar data adalah anggaran dan bertujuan untuk rujukan sahaja. Nilai
sebenar bergantung pada jenis imej yang ditangkap.
Apabila menggunakan kad memori dengan kapasiti berbeza, kira bilangan imej sebagai
peratusan daripada 16 GB.
Masa yang diambil untuk memainkan semula filem berkelajuan tinggi berbeza dari masa
yang diambil untuk merakamnya. Sebagai contoh, jika anda merakam filem berkelajuan
tinggi 240 fps selama 10 saat, ia akan mengambil masa 80 saat untuk memainkannya
semula.
211
Lampiran
Spesifikasi
Format Fail
Syot kilat:
RAW (DNG)*, JPEG (Exif Versi 2.3; standard DCF 2.0;
komplian DPOF)
Filem:
Format MOV, standard H.264/AVC, IMA-ADPCM (stereo)
* Format fail DNG ialah salah satu jenis fail imej RAW, dan ia
disyorkan oleh Adobe Systems Incorporated untuk digunakan
sebagai format fail imej yang standard.
Media Rakaman
Memori Terbina Dlm (Kaw Smpn Imej: 48.9 MB*)
SD/SDHC/SDXC
* Kapasiti memori terbina dalam selepas diformat
Saiz Imej Dirakam
Syot kilat:
16 M (4608x3456), 3:2 (4608x3072), 16:9 (4608x2592),
10 M (3648x2736), 5 M (2560x1920), 3 M (2048x1536),
VGA (640x480)
Filem:
FHD (1920x1080 30 fps), HD (1280x720 15 fps/
20 fps/30 fps)*, STD (640x480 30 fps),
HS1000 (224x64 1000 fps), HS480 (224x160 480 fps),
HS240 (512x384 240 fps), HS120 (640x480 120 fps),
HS30-240 (512x384 30 fps/240 fps boleh tukar),
HS30-120 (640x480 30 fps/120 fps boleh tukar)
* Boleh dipilih hanya jika menangkap dengan “ART SHOT” atau
mana-mana pemandangan Selang Masa.
Piksel Berkesan
16.1 Megapiksel
Elemen Pengimejan
Saiz: 1/2.3 inci piksel persegi CMOS berkelajuan tinggi
Jumlah Piksel: 16.79 Megapiksel
Jarak Kanta/Fokus
F3.0 (W) hingga 5.9 (T) f = 4.24 hingga 53.0 mm
(sama dgn 24 hingga 300 mm dlm format 35 mm)
Zum
12.5X zum optik, 25.0X dengan gabungan Zum Berbilang SR
4X Zum digital
Sehingga 199.3X apabila zum HD dan zum Digital digunakan
dalam kombinasi (saiz VGA)
Memfokus
Auto Fokus Pengecaman Kontras; dengan cahaya bantuan AF
• Mod Fokus:
Fokus Auto, Fokus Makro, Fokus Super Makro, Infiniti,
Fokus Manual
• Kwsn AF:
Pintar, Titik, Multi, Penjejakan
Anggaran Jarak Fokus Fokus Auto: 5 sm hingga 9 (Sudut Lebar)
(Dprd Permukaan
Fokus Makro: 1 sm hingga 50 sm (Zum langkah kelima daripada
Kanta)
tetapan Sudut Terlebar)
Fokus Super Makro: 1 sm hingga 50 sm
Infiniti: 9 (Sudut Lebar)
Fokus Manual: 5 sm hingga 9 (Sudut Lebar)
• Jarak dipengaruhi oleh zum optik.
Permeteran
Brblg corak, berpusat tgh dan tompok oleh elemen pengimejan
212
Lampiran
Kawalan Pendedahan
AE Program, AE Prioriti Apertur, AE Prioriti Kelajuan Pengatup,
Pendedahan Manual
Keamatan
Pendedahan
–2.0 EV hingga +2.0 EV (dlm 1/3 EV langkah)
Pengatup
Pengatup elektronik, pengatup mekanikal CMOS
Kelajuan Pengatup
Syot Kilat (Program Auto): 1/4 hingga 1/2000 saat
Syot Kilat (PRO Auto Premium): 4 hingga 1/4000 saat
Syot Kilat (AE Prioriti Apertur): 1 hingga 1/2000 saat
Syot Kilat (AE Prioriti Kelajuan Pengatup): 15 hingga 1/2000 saat
Syot Kilat (Pendedahan Manual): 15 hingga 1/2000 saat
• Kelajuan pengatup 1/25000 saat hanya boleh digunakan
dengan Pengatup Berterusan Berkelajuan Tinggi, AE Prioriti
Kelajuan Pengatup atau Pendedahan Manual.
• Mungkin berbeza mengikut ttpn kamera.
Nilai Bukaan
F3.0 (W) hingga F7.9 (W) (Dgn penapis ND)
• Menggunakan zum optik menukar nilai bukaan.
Imbangan Putih
Auto, Siang, Mendung, Bayangan, Siang Putih, Siang,
Tungsten, WB Manual
Kepekaan
(Kepekaan Output
Standard)
Syot kilat:
Auto, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800,
ISO 1600, setara ISO 3200
Syot Kilat (Syot Malam Berkelajuan Tinggi):
Maksimum setara ISO 25600
Filem: Auto
Mod Denyar
Auto, Mati, Hidup, Pengurangan mata merah
Jarak Denyar
0.4 m hingga 4.7 m (Sudut Lebar)
(Pemekaan ISO: Auto) 0.9 m hingga 2.4 m (Telefoto)
• Jarak dipengaruhi oleh zum optik.
Pelarasan Keamatan
Denyar
–2, –1, 0, +1, +2
Masa Pengecasan
Denyar
Kira-kira 5 saat
Skrin monitor
LCD warna TFT 3.0 inci (LCD Sangat Jelas)
921,600 bintik, boleh disengetkan (180 darjah)
Terminal sambungan
luaran
Port USB (standard USB Berkelajuan Tinggi, pengecasan USB)/
AV output terminal (NTSC/PAL)
Output HDMI (Mini)
Mikrofon
Stereo
Pembesar suara
Monaural
Keperluan Kuasa
Bateri ion litium boleh cas semula (NP-130/NP-130A) x1
213
Lampiran
Anggaran Hayat Bateri
Semua nilai yang disediakan di bawah menunjukkan anggaran jumlah masa di
bawah suhu biasa (23°C) sebelum kamera mati. Nilai ini tidak dijamin. Suhu rendah
memendekkan hayat bateri.
Bilangan Syot Kilat (Masa Pengendalian)*1
Bilangan Syot Kilat
(ECO)*1
470 tangkapan
590 tangkapan
Masa rakaman filem sebenar (filem FHD)*1
1 jam 30 minit
Anggaran masa rakaman filem berterusan (filem FHD)*2
2 jam 30 minit
Anggaran masa rakaman filem berterusan
(Filem berkelajuan tinggi (HS 240))*2
2 jam 40 minit
Anggaran masa rakaman selang masa*2 (Filem FHD*3)
4 jam 30 minit
Main Semula Berterusan (Syot
Kilat)*4
5 jam 30 minit
• Suhu: 23°C
• Bateri: NP-130A (Kapasiti Berkadar: 1800 mAh)
• Medium Rakaman: kad memori SDHC 16 GB (SanDisk Corporation)
*1 Mengikut standard CIPA (Camera and Imaging Products Association)
*2 Menurut standard CASIO
*3 Tetapan lain
Pemandangan Selang Masa: Standard, Selang masa rakaman: 1/2 saat,
Jumlah masa: Mati, Tidur: 1 minit
*4 Penatalan satu imej kira-kira setiap 10 saat.
• Nilai di atas adalah berdasarkan bateri baru, bermula daripada cas penuh.
Pengecasan berulang memendekkan hayat bateri.
• Nilai di atas adalah untuk rujukan sahaja. Ia tidak menjamin hayat bateri yang
dinyatakan akan diperoleh dalam keadaan pengendalian sebenar.
• Kekerapan denyar, zum, Fokus Auto, dan penggunaan CS Berkelajuan Tinggi,
tetapan yang dikonfigurasikan, jumlah masa kamera dibiarkan hidup, suhu ambien
di kawasan kamera digunakan, kesemua ini mempengaruhi masa rakaman dan
bilangan nilai syot.
Penggunaan Tenaga
3.7 V DC, Kira-kira 5.8 W
Dimensi
107.5 (L) x 61.5 (T) x 36.7 (D) mm
(28 mm lebar tak termasuk unjuran)
Berat
Kira-kira 256 g (termasuk bateri dan kad memori*)
Kira-kira 216 g (tidak termasuk bateri dan kad memori)
* Kad memori SDHC 16 GB (SanDisk Corporation)
214
Lampiran
. Bateri ion litium boleh cas semula (NP-130A)
Voltan Berkadar
3.7 V
Kemuatan Berkadar
1800 mAh
Keperluan Suhu
Pengendalian
0 hingga 40°C
Dimensi
37.8 (L) x 44.8 (T) x 11.2 (D) mm (tidak termasuk unjuran)
Berat
Kira-kira 38 g
. Penyesuai USB-AC (AD-C54UG)
Input
100 hingga 240 V AC, 50/60 Hz, 90 mA
Output
5.0 V DC, 650 mA
Keperluan Suhu
Pengendalian
5 hingga 35°C
Dimensi
64.6 (L) x 56.9 (T) x 24 (D) mm (tidak termasuk unjuran)
Berat
Kira-kira 45 g
. Penyesuai USB-AC (AD-C53U)
Input
100 hingga 240 V AC, 50/60 Hz, 100 mA
Output
5.0 V DC, 650 mA
Keperluan Suhu
Pengendalian
5 hingga 35°C
Dimensi
53 (L) x 21 (T) x 45 (D) mm (tidak termasuk unjuran)
Berat
Kira-kira 37 g
Pengisytiharan Keakuran Mengikut Arahan Kesatuan Eropah
Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union:
CASIO EUROPE GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
215
Lampiran
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
M29
MA1403-B
2013
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement