Casio EX-TR60 User manual

Casio EX-TR60 User manual
MS
Kamera Digital
Panduan Pengguna
Terima kasih kerana membeli produk CASIO ini.
• Sebelum menggunakannya, pastikan anda membaca peringatan yang terkandung
dalam Panduan Pengguna ini.
• Simpan Panduan Pengguna ini di tempat selamat untuk rujukan masa hadapan.
• Untuk maklumat terkini mengenai produk ini, lawati Laman Web rasmi EXILIM di
http://www.exilim.com/
Aksesori
Semasa anda membuka bungkusan kamera anda, periksa untuk memastikan semua
aksesori di bawah disertakan. Jika ada apa-apa yang hilang, hubungi peruncit asal
anda.
Bateri ion litium boleh cas
semula (NP-150)
Penyesuai USB-AC
(AD-C53U)
Kabel USB Mikro
Rujukan Asas
Kord kuasa*
* Bentuk plug kord kuasa berbeza mengikut negara atau kawasan geografi di mana
kamera dijual.
2
Baca ini dahulu!
• Kandungan manual ini tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
• Kandungan manual ini telah diperiksa pada setiap langkah proses pengeluaran.
Sila hubungi kami jika anda menyedari sesuatu yang meragukan, salah dsb.
• Sebarang penyalinan kandungan Panduan Pengguna ini, sama ada sebahagian
atau keseluruhannya, adalah dilarang. Kecuali untuk kegunaan peribadi anda,
sebarang penggunaan lain kandungan manual ini tanpa kebenaran CASIO
COMPUTER CO., LTD. adalah dilarang di bawah undang-undang hak cipta.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan
atau kehilangan keuntungan yang dialami oleh anda atau mana-mana pihak ketiga
disebabkan penggunaan atau kerosakan produk ini.
• CASIO COMPUTER CO., LTD . tidak bertanggungjawab atas sebarang
kerosakan, kehilangan keuntungan, atau tuntutan daripada pihak ketiga yang
timbul disebabkan penggunaan EXILIM Connect.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan,
kehilangan keuntungan yang disebabkan oleh kehilangan kandungan memori
kerana kerosakan, pembaikan atau sebarang sebab lain.
• Sila maklum yang skrin contoh dan ilustrasi produk yang ditunjukkan dalam
Panduan Pengguna ini mungkin berbeza sedikit daripada skrin dan konfigurasi
kamera sebenar.
Panel LCD
Panel hablur cecair skrin monitor menggunakan teknologi ketepatan tinggi yang
memberikan pengeluaran piksel melebihi 99.99%. Ini bermakna cuma sebilangan
kecil piksel yang mungkin tidak menyala atau mungkin kekal menyala sepanjang
masa. Ini disebabkan oleh ciri panel hablur cecair itu sendiri dan tidak bermakna
terdapat kerosakan.
Ambil gambar ujian
Sebelum menangkap imej akhir anda, ambil gambar ujian untuk memastikan
kamera merakam dengan betul.
3
Kandungan
Aksesori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baca ini dahulu! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panduan Umum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kandungan Skrin Monitor dan Cara Menukarnya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asas Mula Pantas
2
3
8
9
12
Apa yang anda boleh lakukan dengan kamera CASIO anda . . . . . . . . . . . . . 12
Menukar Gaya Kamera Mengikut Keadaan Rakaman . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
 Pembukaan dan penutupan bingkai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
 Memutarkan Skrin Monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
 Konfigurasi Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Menggunakan Panel Sentuh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Menggunakan Pad Selfie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Mula-mula, cas bateri sebelum menggunakan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
 Memasukkan bateri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
 Caskan Bateri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Mengkonfigurasi Tetapan Asas Kali Pertama Anda Menghidupkan Kamera. . 26
Menyediakan Kad Memori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
 Kad Memori yang Disokong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
 Untuk memuat kad memori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
 Untuk memformat (mengasal) kad memori baru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Menghidupkan Kuasa Hidup dan Mati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Untuk Tangkapan Syot Kilat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
 Memilih Mod Rakaman Auto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
 Untuk menangkap syot kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Melihat Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Memadam Syot Kilat dan Filem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Peringatan Tangkapan Syot Kilat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Merakam Imej
39
Memilih Mod Rakaman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Merakam dengan Syot Gaya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Syot Gaya) . . .
Menangkap gambar dengan Kesan Artistik . . . . . . . . . . . . . . . . . (Art Shot) . . .
Merakam Tiga Versi Imej dengan Seting Tona Kulit Berbeza (Mekap BKT) . . .
Merakam Potret Indah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Mekap) . . .
41
42
44
45
Menggunakan Kamera sebagai Cermin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menangkap Gambar dengan Zum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Merakam Potret Diri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Untuk merakam filem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menggunakan Lampu LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (LED) . .
46
47
48
49
52




4
Kandungan
Menggunakan BEST SHOT
53
Merakam dengan Syot Tigaan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menggunakan Pengatup Gerakan untuk
Memulakan Operasi Pemasa Kendiri . . . . . . . . . . . . (Pengatup Gerakan) . .
Pembetulan Pendedahan Lampau dan
Pendedahan Kurang Secara Digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (HDR) . .
Merakam dengan Pemandangan Malam
Berkelajuan Tinggi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Pemandangan Malam HS) . .
Merakam dengan Pemandangan Malam dan
Potret Berkelajuan Tinggi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Potret Malam HS) . .
Tetapan Rakaman Lanjutan
54
55
56
56
57
58
Menggunakan Menu RKM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58











Menggunakan Pad Selfie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Pad Selfie) . . .
Gunakan Pengatup Sentuh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Pengatup Sentuh) . . .
Menggunakan Pemasa Kendiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Pemasa Kendiri) . . .
Menggunakan Lampu LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (LED) . . .
Menukar Saiz Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Saiz Imej) . . .
Tetapan Kualiti Imej Filem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kualiti Filem) . . .
Memperbetulkan Kecerahan Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kecerahan) . . .
Melaraskan Imbangan Putih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Imbangan Putih) . . .
Menentukan Kepekaan ISO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(ISO) . . .
Memilih Mod Fokus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Fokus) . . .
Menghidupkan Semak Semula Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Smk Semula) . . .
Melihat Syot kilat dan Filem
59
60
61
61
62
63
63
64
65
66
67
68
Melihat Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Melihat Filem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
 Mengedit Filem pada Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Pengeditan Filem) . . . 70
Memaparkan Menu Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Mengezum Imej Atas skrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Melihat Syot Kilat dan Filem pada Skrin TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Fungsi Main Semula Lain
(MAIN)
74
Menggunakan Menu MAIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Menggunakan Pad Selfie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Pad Selfie) . . .
Membuat Filem Promosi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Filem Promosi) . . .
Melakukan Operasi Cat pada Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Cat) . . .
Memainkan Persembahan Slaid di Kamera . . . . . . . . . . . . (Prsmbhn Slaid) . . .
Mengekstrak Imej daripada Syot Kilat . . . . . . . . (Memotong keluar subjek) . . .
Memasukkan Subjek ke dalam Syot Kilat lain atau
Menambah Bingkai Terbina Dalam ke Syot Kilat . . . . . . . . (Tampal subjek) . . .
 Melindung Fail Daripada Pemadaman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Lindungi) . . .
 Memutar Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Putaran) . . .
 Mengubah saiz Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ubah Saiz) . . .
 Memangkas Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Memotong) . . .






5
75
75
77
78
78
80
81
82
82
83
Kandungan
Menyambungkan Kamera dengan Telefon Pintar
(Sambungan Wayarles)
84
Mengawal Kamera Anda dengan Telefon Pintar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Menggunakan Mod Wayarles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Bersedia untuk Mewujudkan Sambungan antara Telefon Pintar dan
Kamera Anda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
 Memasang Aplikasi EXILIM Connect pada Telefon Pintar Anda . . . . . . . . . . . . 88
 Mewujudkan Sambungan Wayarles Buat Pertama Kali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Menggunakan Telefon Pintar sebagai Alat
Kawalan Jauh Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Rakam dengan telefon) . .
Menghantar Fail Syot Kilat atau Filem dari Memori Kamera
ke Telefon Pintar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Hantar Imej Terpilih) . .
Melihat Syot Kilat dan Filem dalam Ingatan Kamera pada
Telefon Pintar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Lihat di telefon) . .
Mengkonfigurasi Tetapan Sambungan Wayarles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91
91
92
93
 Memasuki Mod Pesawat Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Mod Pesawat) . . . 93
 Menghantar Imej daripada Kamera ke
Telefon Pintar Seperti Ia Dirakam . . . . . . . . . . . . . . . (Penghantaran Auto) . . . 94
 Menentukan Imej yang
Dihantar melalui Hantar Auto . . . . . . . . . (Tetapan Penghantaran Auto Fail) . . . 95
 Mensaiz Semula Syot Kilat sebelum Menghantarnya
ke Telefon Pintar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Saiz sml sblm hntr) . . . 95
 Menukar Kata Laluan Kamera untuk
Sambungan LAN Wayarles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kata laluan WLAN) . . . 95
 Menyahpasang Kamera daripada Telefon Pintar . . . . . . . (Menyahpasang) . . . 96
Percetakan
97
Percetakan dengan Komputer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Menggunakan Kamera dengan Komputer
98
Perkara yang anda boleh lakukan menggunakan komputer.... . . . . . . . . . . . . 98
Menggunakan Kamera dengan Komputer Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
 Melihat dan Menyimpan Imej di Komputer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
 Memainkan Filem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Menggunakan Kamera dengan Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
 Menyambung Kamera pada Komputer Anda dan Menyimpan Fail . . . . . . . . . 102
 Memainkan Filem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Fail dan Folder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Data Kad Memori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
6
Kandungan
Tetapan Lain
(Sediakan) 107
Melaras Kecerahan Skrin Monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Skrin) .
Memilih Papar Maklumat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Maklumat) .
Mengunci Skrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kunci Skrin) .
Mengkonfigurasi Tetapan Bunyi Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Bunyi) .
Pengecapan Masa Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Cap Masa) .
Mengkonfigurasi Tetapan Waktu Dunia . . . . . . . . . . . . . . . (Waktu Dunia) .
107
107
108
108
109
110
 Menetapkan Destinasi Perjalanan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
 Memilih Paparan Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Menetapkan Jam Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Laras) . .111
Menentukan Gaya Tarikh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Gaya Tarikh) . .111
Menentukan Bahasa Paparan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Language) . 112
Memilih Kaedah Output Terminal HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (HDMI) . 112
Memaparkan Skrin Mula apabila Kuasa Hidup . . . . . . . . . . . .(Permulaan) . 113
Memformat Memori Terbina Dlm atau Kad Memori . . . . . . . . . . .(Format) . 113
Menetapkan Semula Kamera ke Lalai Kilang . . . . . . . . . . . . (Set Semula) . 113
Memeriksa Versi Perisian Tegar Kamera Semasa . . . . . . . . . . . . . (Versi) . 114
Lampiran
115
Peringatan Keselamatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Peringatan Semasa Penggunaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Bekalan Kuasa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
 Mengecas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
 Peringatan Bateri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
 Menggunakan Kamera di Negara lain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Menggunakan Kad Memori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Set Semula Tetapan Lalai Awal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Apabila mengalami masalah.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
 Pencarisilapan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
 Mesej Paparan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Tangkapan Gambar/Masa Rakaman Filem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Spesifikasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
7
Kandungan
Panduan Umum
Nombor yang ditunjukkan dalam kurungan menunjukkan halaman yang
menerangkan setiap item.
12
3
9
bk
bo
bo
4
5
6
8
7
bn bm
 Bingkai (halaman 14) Mikrofon
(halaman 17, 51)
 Butang pengatup
(halaman 33)
[HDMI] Output HDMI
(mikro) (halaman 72)
 Penutup [HDMI]
(halaman 72)
[USB] port
(halaman 21, 24, 99,
 Lampu LED
(halaman 52)
 Kanta
bl
103)
[p] (Kuasa)
Lampu belakang
(halaman 22, 25, 31, 33)
Lubang tali (halaman 8)
Skrin monitor
(halaman 9, 17, 107)
Pembesar suara
Pad selfie
(halaman 19, 59, 75)
(halaman 31)
bp
Kompartmen bateri (halaman 19)
Slot kad memori (halaman 29, 137)
Butang [OPEN] (halaman 19, 29)
bq
br
• Ilustrasi di atas menunjukkan penutup kamera ditanggalkan (halaman 19).
Untuk memasang tali (tersedia secara komersil atau
berasingan) ke kamera
1
Pasang tali di sini.
2
8
Kandungan Skrin Monitor dan Cara Menukarnya
Skrin monitor menggunakan pelbagai penunjuk, ikon dan nilai untuk memastikan
anda mengetahui status kamera.
• Contoh skrin pada bahagian ini bertujuan menunjukkan anda lokasi semua
penunjuk dan rajah yang mungkin muncul pada skrin monitor dalam pelbagai mod.
Ia tidak mewakili skrin yang sebenarnya muncul pada kamera.
. Rakaman Syot Kilat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
bk
cl
ck
bt
bs
br
bq
bp
cp co cn cm
Baki kapasiti memori filem
(halaman 146)
Baki kapasiti memori syot kilat
(halaman 145)
“ ” Ikon filem (halaman 34, 49)
Tarikh/masa (halaman 26, 111)
Kecerahan (halaman 63)
Kepekaan ISO (halaman 65)
Status komunikasi Pintar Bluetooth
bo bn bm bl
Ikon mod MAIN (halaman 31)
” (Tunjukkan Ikon) ikon
“
Imbangan Putih (halaman 64)
Mod fokus (halaman 66)
Zum digital (halaman 47)
Cop Masa (halaman 109)
Mod pemasa kendiri (halaman 61)
Saiz imej syot kilat (halaman 62)
Kualiti filem (halaman 49, 63)
Penunjuk tahap bateri (halaman 26)
Lampu LED (halaman 52)
Operasi terus ke pad selfie
(halaman 19, 59)
(halaman 89)
Hantaran Auto (halaman 94)
Status komunikasi LAN wayarles
(halaman 90)/Mod Pesawat
(halaman 93)
Ikon Menu (halaman 58)
Ikon mod rakaman (halaman 40)
Ikon mod wayarles (halaman 86)
Ikon mod cermin (halaman 46)
9
. Rakaman Filem
1
Kualiti filem (halaman 49, 63)
Ikon suis masa rakaman (halaman 50)
Ikon baki masa filem (halaman 50)
Baki kapasiti memori filem/Masa rakaman
2 34
filem (halaman 50, 146)
” Ikon berhenti filem (halaman 34, 50)
“
5
• Jika anda tidak menjalankan sebarang operasi dalam masa tiga saat semasa
rakaman syot kilat atau rakaman filem, ikon akan menjadi lut sinar.
. Melihat Syot Kilat
12 3 4
bq
bp
bo
bn
bm
bl
bk
9
8
ck
5
6
7
Penunjuk lindung (halaman 81)
” (Tunjukkan Ikon) ikon
“
Nama folder - nama fail
(halaman 105)
Saiz imej syot kilat (halaman 62)
Operasi terus ke pad selfie
(halaman 19, 75)
Penunjuk tahap bateri (halaman 26)
Tarikh/masa (halaman 26, 111)
Ikon menu imej (halaman 71)
bt bs br
 Kelajuan pengatup
Mekap (halaman 45)
Kecerahan (halaman 63)
Kepekaan ISO (halaman 65)
Status komunikasi Pintar Bluetooth
(halaman 89)
Hantaran Auto (halaman 94)
Imbangan Putih (halaman 64)
Status komunikasi LAN wayarles
(halaman 90)/Mod Pesawat
(halaman 93)
Ikon Menu (halaman 74)
Ikon Padam (halaman 36)
Ikon mod wayarles
(halaman 86, 92)
Ikon mod RKM (halaman 31)
• Nama folder dan nama fail di sudut kanan atas skrin monitor mempunyai maksud
yang diterangkan di bawah (halaman 105).
Contoh: Fail imej ke-23 dalam folder bernama “100CASIO”.
10
. Main Semula Filem
12 3 4
5
8
7
Penunjuk lindung (halaman 81)
” (Tunjukkan Ikon) ikon
“
Nama folder - nama fail (halaman 105)
Kualiti filem (halaman 49, 63)
Masa rakaman filem (halaman 68)
Tarikh/masa (halaman 26, 111)
Ikon menu imej (halaman 71)
“ ” Ikon main filem (halaman 68)
6
• Jika anda tidak menjalankan sebarang operasi dalam masa tiga saat semasa
tayang balik syot kilat atau main semula filem, ikon akan menjadi lut sinar.
11
Asas Mula Pantas
Apa yang anda boleh lakukan dengan kamera CASIO anda
Kamera CASIO anda penuh dengan pilihan ciri dan fungsi berkuasa untuk
memudahkan rakaman imej digital, termasuk fungsi utama berikut.
Merakam potret yang lebih cantik
Mekap membolehkan pelarasan rona tona kulit dan
tekstur kulit manusia, dan mengurangkan bayangan
wajah yang disebabkan oleh cahaya matahari terang
untuk potret yang lebih cantik.
*Lihat halaman 45 untuk maklumat lanjut.
Pelbagai gaya rakaman
Bingkai boleh dibuka dan skrin monitor LCD diputar ke
posisi yang memudahkan anda merakam diri sendiri
dan memberikan lebih keselesaan apabila merakam
dalam tempoh yang lama.
*Lihat halaman 14 untuk maklumat lanjut.
Operasi panel sentuh yang
mudah
Skrin monitor adalah panel sentuh yang boleh
digunakan untuk melakukan operasi.
*Lihat halaman 17 untuk maklumat lanjut.
Rakaman potret diri mudah
Skrin monitor boleh diputar supaya ia menghadap
arah yang sama dengan kanta kamera. Ini
memudahkan rakaman diri.
*Lihat halaman 48 untuk maklumat lanjut.
12
Asas Mula Pantas
Syot Gaya
Syot Gaya membolehkan anda merakam lima syot
kilat berturutan, sambil kamera memberikan anda
panduan suara.
*Lihat halaman 41 untuk maklumat lanjut.
Art Shot
Pelbagai kesan artistik membantu menukar subjek
harian biasa tampak lebih baru dan jadi lebih menarik.
*Lihat halaman 42 untuk maklumat lanjut.
Cat
Buat lakaran, tulis teks, atau letakkan maklumat pada
syot kilat yang dirakam.
*Lihat halaman 77 untuk maklumat lanjut.
Sambungan Wayarles
Ubah telefon pintar anda menjadi alat kawalan jauh
kamera yang membolehkan anda menghantar imej
yang dirakam dengan kamera anda ke telefon pintar
anda.
*Lihat halaman 84 untuk maklumat lanjut.
13
Asas Mula Pantas
Menukar Gaya Kamera Mengikut Keadaan Rakaman
Anda boleh menukar konfigurasi kamera dengan membuka atau menutup bingkai
dan memutarkan panel skrin monitor untuk disesuaikan dengan keadaan rakaman.
• Jangan kenakan impak yang kuat kepada permukaan skrin monitor. Berbuat
demikian akan merosakkannya.
• Jangan sekali-kali menyentuh kanta menggunakan jari. Kesan jari, kotoran dan
benda asing lain pada kanta boleh mengganggu pengendalian kamera yang betul.
Gunakan penghembus atau cara lain untuk memastikan kanta dan tetingkap
denyar bebas daripada kotoran dan debu, dan lap dengan perlahan menggunakan
kain lembut yang kering.
Pembukaan dan penutupan bingkai
Bingkai kamera boleh diputar 90 darjah ke arah
sisi lensa dan 225 darjah ke arah sisi yang
berlawanan.
90 darjah
225 darjah
1.
Dengan lensa menghadap ke arah anda,
peganglah bingkai.
2.
Tolak panel skrin monitor.
3.
Sambil memegang tepi panel skrin
monitor, ayunkan untuk membuka
bingkai.
• Jangan cuba buka atau tutup bingkai semasa panel skrin monitor diputar. Berbuat
demikian boleh menyebabkan bingkai menyentuh panel skrin monitor dan
mengakibatkan kepincangan.
14
Asas Mula Pantas
Memutarkan Skrin Monitor
Gunakan langkah-langkah di bawah untuk memutarkan skrin monitor.
• Semasa memegang panel skrin monitor seperti ilustrasi yang ditunjukkan, anda
boleh memutarkannya 180 darjah mengikut arah jam dan 90 darjah mengikut
lawan arah jam.
• Panel skrin monitor juga boleh diputar apabila bingkai ditutup.
1.
Pegang kamera seperti yang
ditunjukkan dalam ilustrasi.
2.
Pegang kuat bingkai, dan berhati-hati memutarkan panel skrin monitor.
180 darjah mengikut arah jam
90 darjah lawan arah jam
15
Asas Mula Pantas
Konfigurasi Kamera
Anda boleh buka bingkai dan putar skrin monitor untuk pelbagai gaya yang berlainan.
Rakaman Biasa
Rakam dengan memastikan skrin
monitor menghadap ke arah
bertentangan kanta.
Rakaman Filem
Buka bingkai 90 darjah dan pegang
bingkai. Anda juga boleh merakam
dengan menterbalikkan kamera, jika
anda mahu.
Rakaman Di Atas Meja
Arahkan skrin monitor dan kanta pada
arah yang sama dan buka bingkai kirakira 30 darjah supaya kamera boleh
berdiri.
Rakaman Potret Diri
Buka bingkai, halakan skrin monitor dan
lensa ke arah yang sama.
16
Asas Mula Pantas
• Apabila merakam, pastikan kamera tidak bergerak. Perlahan-lahan tekan butang
pengatup dan berhati-hati supaya tidak membuat sebarang pergerakan semasa
pengatup dilepaskan dan beberapa ketika selepas ia dilepaskan.
• Berhati-hati supaya jari anda dan tali tidak melindungi
Lampu LED
mana-mana kawasan yang ditunjukkan dalam
ilustrasi.
• Untuk melindungi daripada menjatuhkan kamera
secara tidak sengaja, pasang tali pergelangan tangan
(boleh diperolehi secara komersil atau secara
berasingan) dan pastikan ia berada di keliling jari atau
Mikrofon
pergelangan tangan anda semasa anda
Kanta
mengendalikan kamera.
• Jangan ayun kamera menggunakan talinya.
• Sentiasa pastikan jari anda tidak menghalang atau
tidak terlalu hampir dengan lampu LED. Jari boleh
menyebabkan bayang-bayang tidak diingini semasa
merakam.
Menggunakan Panel Sentuh
Skrin monitor kamera adalah panel sentuh. Ini bermakna anda boleh melakukan
operasi berikut dengan menyentuh skrin menggunakan jari anda.
Sentuh
Menyentuh skrin dengan jari anda seketika.
Sentuh skrin untuk memilih ikon atau item menu, dan
untuk mengkonfigurasi tetapan.
Sentuh-dan-pegang
Sentuh dan tahankan jari anda terhadap skrin.
Sentuh dan tahan skrin untuk melakukan main
semula filem bingkai-demi-bingkai.
17
Asas Mula Pantas
Seret
Sentuh dan tahankan jari terhadap skrin semasa
menyeretkan jari ke atas, bawah, kiri atau kanan.
Gunakan seret untuk memindahkan imej skrin ke
lokasi berbeza, dan untuk menatal antara imej.
Besarkan
Letak ibu jari dan jari telunjuk di skrin dan
besarkannya.
Guna besarkan untuk membesarkan imej skrin.
Kecilkan
Letak ibu jari dan jari telunjuk di skrin dan
kecilkannya.
Guna kecilkan untuk mengurangkan saiz imej skrin.
• Jangan menggunakan objek tajam atau keras untuk melaksanakan operasi skrin.
Berbuat demikian boleh merosakkan skrin.
• Kamera akan menghadapi kesukaran untuk mentafsirkan operasi skrin yang
dilakukan menggunakan kuku jari anda. Gunakan pad berisi pada jari anda.
• Meletakkan lembar perlindungan LCD tersedia secara komersial akan
mengurangkan kepekaan operasi skrin monitor itu.
18
Asas Mula Pantas
Menggunakan Pad Selfie
Anda boleh menggunakan pad selfie pada
bahagian luar bingkai untuk melaksanakan
pelbagai fungsi sambil mengambil gambar
potret diri.
Ketik-dua kali
Ketik pada pad selfie dua kali berturut-turut.
“μ” akan terpapar pada skrin, menandakan
operasi pad selfie didayakan.
Gelangsar
Gelangsar jari anda ke atas dan ke bawah di
sepanjang pad selfie.
Pad selfie ialah kawasan di
antara dua bonggol di tepi
bingkai.
• Gunakan item “Pad Selfie” di skrin menu (halaman 59, 75) untuk menetapkan
operasi pada pad selfie.
Mula-mula, cas bateri sebelum menggunakan.
Harap maklum bahawa bateri kamera yang baru dibeli tidak dicas. Lakukan langkah
di bawah untuk memuat bateri ke dalam kamera dan caskannya.
• Kamera anda memerlukan bateri ion litium boleh cas semula (NP-150) CASIO
untuk kuasa. Jangan cuba menggunakan sebarang jenis bateri yang lain.
Memasukkan bateri
1.
Buka bingkai (halaman 14).
2.
Buka penutup.
Semasa menekan butang [OPEN],
luncurkan penutup ke arah yang
ditunjukkan oleh anak panah  dalam
ilustrasi yang berdekatan.
1
Butang [OPEN]
19
3
2
Asas Mula Pantas
3.
Muatkan bateri.
Dengan logo CASIO pada bateri
menghadap ke atas, masukkan bateri ke
dalam kamera seperti ditunjukkan pada
ilustrasi.
Bateri
NG
OK
Logo CASIO
4.
Tutup penutup.
• Letakkan penutup kira-kira dua milimeter dari
unit lensa, pastikan ia selari dengan kamera
semasa diluncurkan ke arah anak panah  dan
kemudian anak panah  untuk tetapkan di
tempatnya.
1
2 mm
2
Untuk menggantikan bateri
1.
Buka penutup dan keluarkan bateri yang
ada.
Tarik pinggir bateri untuk mengeluarkannya
seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi.
2.
Masukkan bateri baru.
20
Asas Mula Pantas
Caskan Bateri
Anda boleh menggunakan satu daripada dua kaedah berikut untuk mengecas bateri.
Sebelum anda mengecas bateri, guna prosedur dalam “Pembukaan dan penutupan
bingkai” (halaman 14) untuk membuka bingkai.
• Penyesuai USB-AC
• Sambungan USB ke komputer
. Untuk mengecaskan dengan penyesuai USB-AC
Penyesuai membolehkan anda mengecas bateri ketika ia dimuatkan dalam kamera.
Ketika kamera dimatikan, sambungkan mengikut urutan yang ditunjukkan di bawah.
Masa mengecas: Kira-kira 140 minit
Port [USB]
Kabel USB Mikro
(disertakan bersama kamera)
4
u tanda penyambung (USB
mikro) kecil menghadap
bahagian bertentangan skrin
monitor.
1
2
3
Kord kuasa
Penyesuai USB-AC
(AD-C53U)
• Apabila menanggalkan penyesuai USB-AC dari kamera, pastikan sambungan
diputuskan dari kamera terlebih dahulu.
21
Asas Mula Pantas
• Bateri yang sudah lama tidak digunakan, atau suhu sekeliling melampau boleh
menyebabkan pengecasan bateri mengambil masa lebih lama. Jika pengecasan
mengambil masa lebih lima jam, pemasa akan menghentikannya secara
automatik, walaupun bateri tidak dicas sepenuhnya. Ini ditunjukkan dengan lampu
belakang yang berkelip merah. Jika bateri sudah lama tidak digunakan,
pengecasan mungkin ditamatkan secara automatik dan lampu belakang mungkin
akan mula berkelip merah hanya selepas 60 minit. Dalam kedua-dua keadaan,
tanggalkan kabel USB dari kamera dan sambungkannya semula untuk
menyambung pengecasan.
• Menekan [p] (Kuasa) semasa penyesuai USB-AC disambung pada kamera, akan
menghidupkan kamera dengan kamera dibekalkan kuasa bateri. Jadi, pengecasan
akan berhenti.
• Penyesuai USB-AC menjadi sedikit panas semasa pengecasan. Ini perkara biasa
dan tidak bermakna kerosakan.
• Bentuk palam kuasa bergantung pada setiap negara atau kawasan geografi.
Operasi Lampu Belakang
Lampu
belakang
Status Lampu
Penerangan
Menyala Merah
Mengecas
Berkelip Merah
Suhu sekeliling tak normal, masalah
penyesuai USB-AC, atau masalah bateri
(halaman 135), atau pengecasan dihentikan
oleh pemasa
Mati
Pengecasan selesai
22
Asas Mula Pantas
Langkah Berjaga-jaga Sambungan Kabel USB
• Apabila menyambung kabel USB kepada kamera, pastikan penyambung kabel
dan panel skrin monitor diorientasikan dengan betul seperti yang ditunjukkan
dalam ilustrasi di bawah.
Pastikan bahagian bertanda u
penyambung kabel USB dan bahagian
depan panel skrin monitor (bahagian
bertentangan skrin monitor) menghadap
arah yang sama.
Depan panel skrin monitor
Lampu belakang biasanya hidup sekejap selepas pengecasan dimulakan.
Walaupun bateri sudah dicas sepenuhnya, lampu akan hidup sementara.
Jika lampu tidak hidup, periksa orientasi penyambung kabel USB.
• Pastikan anda masukkan penyambung kabel ke dalam port USB sehingga anda
rasa ia klik dengan selamat di tempatnya. Kegagalan memasukkan penyambung
sepenuhnya boleh menyebabkan komunikasi yang lemah atau kerosakan.
• Perhatikan bahawa walaupun penyambung dimasukkan
sepenuhnya, anda masih boleh melihat bahagian logam
penyambung seperti yang ditunjuk dalam gambar.
23
Asas Mula Pantas
. Untuk mengecas menggunakan sambungan USB pada komputer
Sambungan USB membolehkan anda mengecas bateri ketika ia dimuatkan dalam
kamera.
Ketika kamera dimatikan, sambungkan mengikut urutan yang ditunjukkan di bawah
(, ).
Komputer
(kuasa dihidupkan)
Port [USB]
Port USB
USB
2
1
Kabel USB Mikro
(disertakan bersama kamera)
u tanda penyambung (USB mikro) kecil menghadap bahagian
bertentangan skrin monitor.
• Jika kamera dihidupkan, tekan [p] (Kuasa) untuk mematikan kamera sebelum
menyambungkannya kepada komputer anda.
Masa mengecas: Kira-kira 170 minit
• Kali pertama anda menyambungkan kamera ke komputer menggunakan kabel
USB, mesej ralat mungkin muncul pada komputer anda. Jika ini berlaku,
tanggalkan dan kemudian sambungkan semula kabel USB itu.
• Bateri yang sudah lama tidak digunakan, jenis komputer tertentu, dan keadaan
sambungan boleh menyebabkan pengecasan mengambil masa lebih lima jam. Ini
akan menghidupkan pemasa akan menghentikan pengecasan secara automatik,
walaupun bateri tidak dicas sepenuhnya. Jika ini berlaku, tanggalkan dan
kemudian sambungkan semula kabel USB untuk memulakan semula pengecasan.
Guna penyesuai USB-AC yang dibekalkan supaya pengecasan lebih pantas
dilakukan.
• Jika bateri sudah lama tidak digunakan, pengecasan mungkin ditamatkan secara
automatik dan lampu belakang mungkin mula berkelip merah hanya selepas 60
minit. Dalam kedua-dua keadaan, anda disarankan menggunakan penyesuai
USB-AC yang disertakan bersama kamera.
• Jika anda hidupkan kamera semasa mengecas menggunakan sambungan USB
kepada komputer, kamera akan mewujudkan sambungan USB dengan komputer.
Walaupun pengecasan normal biasanya diteruskan pada masa ini, jenis komputer
atau persekitaran sambungan tertentu mungkin berhenti mengecas jika kuasa
bekalan rendah. Ini akan ditunjukkan dengan lampu belakang menyala hijau.
• Pengecasan tidak dilakukan semasa komputer yang disambungkan berada dalam
mod hibernasi.
24
Asas Mula Pantas
Operasi Lampu Belakang
Lampu
belakang
Status Lampu
Penerangan
Menyala Merah,
(Menyala/Berkelip
Ambar)
Mengecas
Berkelip Merah
Suhu sekeliling tak normal,
pengecasan mengambil masa yang
sangat lama atau masalah bateri
(halaman 135)
Mati, (Hijau Menyala)
Pengecasan selesai
• Maklumat dalam tanda kurungan dalam jadual di atas menunjukkan status lampu
semasa kamera dihidupkan semasa pengecasan.
Peringatan Pengecasan Lain
• Dengan dua kaedah pengecasan yang diterangkan di atas, anda boleh mengecas
bateri kamera (NP-150) tanpa mengeluarkannya daripada kamera. Jangan
gunakan sebarang jenis peranti pengecas lain. Percubaan untuk menggunakan
pengecas lain boleh menyebabkan kemalangan yang tak dijangka.
• Model ini boleh diisi melalui spesifikasi port USB 2.0 sahaja.
• Peranti bekalan kuasa dan peranti pengecasan USB tertakluk pada standard yang
ditetapkan. Penggunaan peranti kurang bermutu atau peranti yang tidak
memenuhi standard boleh menyebabkan kerosakan dan/atau kegagalan kamera
anda.
• Operasi tidak dijamin sekiranya anda menggunakan komputer yang dibina atau
diubah suai sendiri. Walaupun anda menggunakan komputer yang tersedia secara
komersial, spesifikasi port USB tertentu mungkin memustahilkan pengecasan
menggunakan kabel USB.
• Bateri yang masih panas sebaik sahaja selepas penggunaan biasa mungkin tidak
mengecas sepenuhnya. Berikan bateri masa untuk sejuk sebelum mengecasnya.
• Bateri menyahcas sedikit walaupun semasa ia tidak dimuat dalam kamera. Kerana
itu, anda disarankan supaya mengecas bateri segera sebelum anda perlu
menggunakannya.
• Mengecas bateri kamera mungkin menyebabkan gangguan dengan penerimaan
TV dan radio. Jika ini berlaku, pasang penyesuai USB-AC ke sumber kuasa yang
lebih jauh daripada TV atau radio.
• Masa pengecasan sebenar bergantung pada kapasiti bateri semasa dan keadaan
pengecasan.
• Jangan gunakan penyesuai USB-AC dengan mana-mana peranti lain.
• Jangan menggunakan kord kuasa dengan peranti lain.
• Hanya guna penyesuai USB-AC dan kabel USB yang dinyatakan dalam manual ini
untuk mengecas. Penggunaan sebarang jenis peranti lain mungkin mengakibatkan
pengecasan yang pincang.
25
Asas Mula Pantas
Memeriksa Tahap Bateri Semasa
Semasa kuasa bateri digunakan, penunjuk bateri pada skrin monitor menunjukkan
tahap semasanya seperti ditunjukkan di bawah.
Baki Kuasa
Tinggi
Warna Penunjuk
Rendah
*
Penunjuk Bateri
Putih
*
Putih
*
*
* Merah
* Merah
menunjukkan kuasa bateri rendah. Cas bateri secepat mungkin.
Rakaman tidak boleh dilakukan apabila
ditunjukkan. Cas bateri segera.
Tahap yang ditunjukkan oleh penunjuk bateri mungkin bertukar apabila anda bertukar
antara mod RKM dengan mod MAIN.
• Meninggalkan kamera selama kira-kira 20 hari tanpa kuasa dibekalkan ketika
bateri sudah mati akan menyebabkan tetapan tarikh dan masanya dipadamkan.
Mesej yang memberitahu anda untuk mengkonfigurasi tetapan masa dan tarikh
akan muncul apabila anda menghidupkan kamera selepas memulihkan kuasa.
Apabila ini berlaku, konfigurasikan tetapan tarikh dan masa (halaman 111).
• Lihat halaman 149 untuk maklumat mengenai hayat bateri dan bilangan
tangkapan.
Mengkonfigurasi Tetapan Asas Kali Pertama Anda
Menghidupkan Kamera
Kali pertama anda menghidupkan kamera, satu skrin akan muncul untuk
mengkonfigurasi tetapan bahasa paparan, tarikh dan masa. Kegagalan menetapkan
tarikh dan masa dengan betul akan menyebabkan data tarikh dan masa yang salah
dirakam bersama imej.
• Skrin untuk pemilihan bahasa tidak akan muncul pada langkah 2 prosedur di
bawah jika anda membeli kamera yang dikhususkan untuk pasaran Jepun. Untuk
menukar bahasa paparan daripada bahasa Jepun dalam kes ini, gunakan
prosedur di bawah “Menentukan Bahasa Paparan (Language)” (halaman 112).
Harap maklum bahawa versi manual ini dalam bahasa yang anda pilih mungkin
tidak disertakan bersama kamera yang dikhususkan untuk pasaran Jepun.
• Model kamera yang dijual di kawasan geografi tertentu mungkin tidak menyokong
pemilihan bahasa paparan.
26
Asas Mula Pantas
1.
Tekan [p] (Kuasa) untuk menghidupkan
kamera.
2.
Seret (halaman 18) ke atas dan ke bawah
sehingga anda jumpa bahasa yang anda
inginkan, dan kemudian sentuh untuk
memilihnya.
3.
Sentuh format paparan tarikh yang anda
inginkan.
[p] (Kuasa)
Contoh: Julai, 10, 2016
TT/BB/HH * 16/7/10
HH/BB/TT * 10/7/16
BB/HH/TT * 7/10/16
4.
Sentuh nilai yang anda ingin tukar (tahun, bulan,
hari, jam, minit).
5.
Sentuh “ ”, “
yang dipilih.
” untuk menukar nilai semasa
• Menyentuh dan memegang “ ”, “ ” akan menukar
tetapan pada kelajuan tinggi.
• Bagi menukar antara format 12-jam dan 24-jam, sentuh
ikon suis 12/24 jam.
Ikon suis
12/24 jam
6.
Apabila tetapan tarikh dan masa sudah seperti
yang anda inginkan, sentuh “OK”.
7.
Sentuh “Auto” atau “PRO Auto Premium” untuk memilih mod rakaman
auto lalai yang anda mahu.
8.
Sentuh “Guna”.
• Anda boleh menukar tetapan ini kemudian, jika anda mahu. Lihat halaman 32
untuk butiran.
Jika anda melakukan kesalahan mengkonfigurasi tetapan bahasa paparan, tarikh
dan masa dengan prosedur di atas, rujuk halaman berikut untuk maklumat
mengenai cara membetulkan tetapan.
– Bahasa paparan: Halaman 112
– Tarikh dan masa: Halaman 111
• Setiap negara mengawal ofset masa tempatannya sendiri dan penggunaan masa
musim panas, maka ia tertakluk pada perubahan.
27
Asas Mula Pantas
Menyediakan Kad Memori
Walaupun kamera memiliki memori terbina dalam yang boleh digunakan untuk
menyimpan imej dan filem, anda mungkin mahu membeli kad memori yang tersedia
secara komersil untuk lebih banyak kapasiti. Kamera tidak dibekalkan bersama kad
memori. Imej yang dirakam semasa kad memori dimuatkan disimpan ke dalam kad
memori. Apabila tiada kad memori dimuatkan, imej disimpan dalam memori terbina
dalam.
• Untuk maklumat mengenai kapasiti kad memori, lihat halaman 145.
Kad Memori yang Disokong
– Kad Memori microSD
– Kad Memori microSDHC
– Kad Memori microSDXC
• Di atas adalah jenis kad memori yang disokong sehingga bulan
Januari 2015.
• Kamera ini menyokong penggunaan kad memori microSD daripada jenis dan
kapasiti berikut: kad memori microSD sehingga 2 GB, kad memori microSDHC
daripada 2 GB sehingga 32 GB, kad memori microSDXC daripada 32 GB sehingga
2 TB. Ambil perhatian bahawa keupayaan untuk menggunakan mana-mana kad
tertentu dengan kamera ini, walaupun ia memenuhi keperluan kapasiti dan jenis di
atas, adalah tidak dijamin.
* Amaran!
0 Kad memori adalah kecil dan mempunyai risiko ditelan secara tidak sengaja
oleh bayi dan kanak-kanak. Jauhkan kad memori daripada bayi dan kanakkanak. Jika kad memori ditelan secara tidak sengaja, hubungi doktor
dengan segera.
+
. Peringatan Pengendalian Kad Memori
Sesetengah jenis kad memori boleh melambatkan kelajuan pemprosesan.
Khususnya, filem berkualiti tinggi mungkin tidak boleh disimpan dengan betul.
Memori kad yang perlahan mungkin mengambil masa yang lama untuk merakam
data dan menyebabkan pecahan pada imej dan/atau audio ketika dimain semula.
Jika ini berlaku, ikon filem pada skrin monitor akan bertukar menjadi kuning.
28
Asas Mula Pantas
Untuk memuat kad memori
1.
2.
3.
Tekan [p] (Kuasa) untuk
mematikan kamera dan kemudian
buka bingkai (halaman 14).
Semasa menekan butang [OPEN],
luncurkan penutup ke arah yang
ditunjukkan oleh anak panah 
dalam ilustrasi yang berdekatan
untuk mengeluarkannya.
1
3
2
Butang [OPEN]
Muatkan kad memori.
Letakkan kad memori seperti ditunjukkan
dalam ilustrasi yang berdekatan,
masukkannya ke dalam slot kad memori
kamera dan tekan sehingga anda dengar
ia klik pada tempatnya.
Depan
Depan
4.
Tutup penutup.
• Letakkan penutup kira-kira dua milimeter dari
unit lensa, pastikan ia selari dengan kamera
semasa diluncurkan ke arah anak panah  dan
kemudian anak panah  untuk tetapkan di
tempatnya.
Belakang
1
2 mm
2
• Jangan masukkan sebarang benda selain kad memori yang disokong (halaman
28) ke dalam slot kad memori.
• Jika air atau sebarang objek asing termasuk ke dalam slot kad, segera matikan
kamera, dan hubungi peruncit anda atau pusat perkhidmatan sah CASIO yang
terdekat.
29
Asas Mula Pantas
. Untuk menggantikan kad memori
Tekan kad memori dan kemudian lepaskannya. Ini
akan menyebabkan kad tertonjol sedikit daripada slot
kad memori. Tarik kad keluar dan kemudian masukkan
yang lain.
• Jangan keluarkan kad daripada kamera semasa
lampu belakang berkelip hijau. Perbuatan itu boleh
menyebabkan operasi simpan imej gagal dan juga
merosakkan kad memori.
Untuk memformat (mengasal) kad memori baru
Formatkan kad memori pada kamera sebelum menggunakannya buat kali pertama.
• Memformat kad memori yang mengandungi syot kilat atau fail lain di dalamnya,
akan memadam kandungannya. Biasanya anda tidak perlu menformat kad memori
semula. Namun, jika penyimpanan masuk ke dalam kad bertambah perlahan atau
jika anda perasan keluarbiasaan lain, format kad semula.
• Pastikan anda menggunakan kamera bagi memformat kad memori. Memformat
kad pada komputer akan mengakibatkan format bukan standard SD, yang boleh
sangat melambatkan masa pemprosesan dan menyebabkan masalah
ketidakserasian, prestasi, dan lain-lain.
1.
Muatkan kad memori (halaman 29).
2.
Hidupkan kamera dan kemudian sentuh “
3.
Sentuh “MENU”.
4.
Seret ke atas dan ke bawah sehingga anda jumpa “Sediakan”, dan
kemudian sentuhnya.
5.
Sentuh “Format”.
6.
Sentuh “Format” dan kemudian sentuh “Ya”.
” (Tunjukkan Ikon).
Ini memulakan operasi memformat kad memori.
30
Asas Mula Pantas
Menghidupkan Kuasa Hidup dan Mati
. Untuk menghidupkan kamera
Lampu belakang
Tekan [p] (Kuasa).
Ini akan menghidupkan kamera, yang ditunjukkan
apabila lampu belakang menyala hijau, dan memasuki
mod RKM.
Memasuki Mod RKM dan Mod MAIN
Untuk
memasuki
mod MAIN
Dalam mod RKM, sentuh “ ” (MAIN).
• Jika “ ” (MAIN) tidak dipaparkan
pada skrin, anda boleh sentuh
Semak imej (halaman 67), atau
tukar ke mod MAIN dengan
menyentuh “
” (Tunjukkan
Ikon) dan kemudian menyentuh
“ ” (MAIN).
Untuk
memasuki
mod RKM
Dalam mod MAIN, sentuh “
(Tunjukkan Ikon). Pada imej skrin
yang muncul, sentuh “ ” (RKM).
[p] (Kuasa)
“
”
(Tunjukkan Ikon)
”
Skrin selepas “
”
(Tunjukkan Ikon) disentuh
. Untuk mematikan kamera
Tekan [p] (Kuasa).
“
” (MAIN) / “
” (RKM)
• Untuk menjimatkan kuasa bateri, fungsi Mati Kuasa
Auto akan dimatikan secara automatik jika anda tidak
melakukan sebarang operasi dalam masa lima minit.
31
Asas Mula Pantas
Untuk Tangkapan Syot Kilat
Kamera anda mempunyai pelbagai jenis mod rakaman yang berbeza agar sesuai
dengan pelbagai keadaan dan tujuan rakaman (halaman 40). Bahagian ini
menjelaskan prosedur penggambaran umum menggunakan mod rakaman auto.
Memilih Mod Rakaman Auto
Anda boleh pilih satu daripada dua mod rakaman (Auto atau PRO Auto Premium)
bergantung pada keperluan pengimejan digital anda.
Tetapan
Auto
PRO Auto
Premium
Paparan
Ikon Skrin
RKM
Penerangan
Ini adalah mod rakaman Auto standard.
Dengan rakaman PRO Auto Premium, kamera akan
menentukan secara automatik sama ada anda
sedang merakam suatu subjek atau pemandangan
dan keadaan lain. Rakaman PRO Auto Premium
memberikan kualiti imej yang lebih baik berbanding
rakaman Auto standard.
• Beberapa tetapan yang dikonfigurasi secara
automatik oleh PRO Auto Premium tidak boleh
ditukar oleh anda.
• Ia juga memerlukan kuasa yang lebih (dan
menghabiskan bateri dengan lebih cepat)
berbanding Auto.
1.
Tekan [p] (Kuasa) untuk menghidupkan kamera.
2.
Sentuh “
3.
Sentuh ikon kedua dari kanan (ikon kedua dari
atas dalam kes orientasi paparan portret) (Mod
rakaman).
” (Tunjukkan Ikon).
32
Ikon mod rakaman
Asas Mula Pantas
4.
Sentuh “Auto” atau “PRO Auto Premium” untuk
memilih rakaman auto yang anda mahu.
Untuk menangkap syot kilat
1.
Halalkan kamera pada subjek.
Jika anda menggunakan PRO Auto Premium, teks akan
muncul pada skrin monitor yang menerangkan jenis
tangkapan gambar yang dikesan oleh kamera.
• Renggangkan jari anda atas skrin untuk menukar faktor
zum (halaman 47).
Jenis tangkapan
+ (Telefoto)
2.
– (Sudut Lebar)
Tekan butang pengatup sehingga
separuh untuk memfokuskan imej.
Butang pengatup
Apabila fokus telah sedia, kamera akan
berbunyi bip, lampu belakang akan
berwarna hijau dan bingkai fokus akan
bertukar hijau.
Tekan separuh
Tekan perlahanlahan sehingga
butang berhenti.
Lampu belakang
Bingkai fokus
Bip, bip (Imej difokus.)
Apabila anda menekan butang pengatup sehingga
separuh, kamera secara automatik melaraskan
pendedahan dan memfokus pada subjek yang
dihalakan ketika itu. Memahiri tahap tekanan yang
diperlukan untuk tekanan separuh dan tekanan
penuh butang pengatup adalah teknik penting
untuk imej yang baik.
33
Asas Mula Pantas
3.
Sambil memastikan kamera tidak
bergerak, tekan butang pengatup
sepenuhnya.
Tekan penuh
Ini akan merakam syot kilat.
Tangkap (Imej dirakamkan.)
Membuat Rakaman Filem
Sentuh “ ” (Filem) untuk memulakan rakaman filem.
Sentuh “ ” (Berhenti Filem) untuk menghentikan
rakaman.
Lihat halaman 49 untuk butiran.
“
“ ” (Filem)/
” (Berhenti Filem)
• Anda juga boleh menangkap syot kilat dengan menyentuh satu titik pada skrin
monitor (halaman 60).
• Anda boleh tentukan saiz imej untuk syot kilat. Lihat halaman 62 untuk butiran
lanjut.
. Jika imej tidak berada dalam fokus...
Jika bingkai fokus kekal merah dan lampu belakang berkelip hijau, ia bermakna imej
tidak berada dalam fokus (kerana subjek terlalu dekat dsb.). Halakan semula kamera
pada subjek dan cuba fokus sekali lagi.
. Merakam dengan Auto
“Kunci fokus” (halaman 67) ialah nama teknik yang anda boleh gunakan apabila anda
mahu menangkap imej apabila subjek yang ingin difokuskan tidak berada dalam
bingkai fokus di tengah skrin.
34
Asas Mula Pantas
. Merakam dengan PRO Auto Premium
• Sesetengah item menu tidak tersedia semasa PRO Auto Premium sedang
digunakan (halaman 58). Hanya item menu yang tetapannya boleh
dikonfigurasikan akan dipaparkan pada menu semasa PRO Auto Premium sedang
digunakan.
• Selain kelajuan pengatup dan kepekaan ISO, kamera secara automatik melakukan
operasi berikut mengikut keperluan apabila merakam dengan PRO Auto Premium.
– Fokus Auto biasanya dilakukan sehingga anda anda menekan butang pengatup
sehingga separuh.
– Kamera secara automatik menentukan titik fokus pada skrin dan memfokus di
situ.
– Apabila menangkap gambar orang, ciri pengecaman muka mengesan sehingga
sepuluh muka individu dan melaras fokus dan kecerahan sewajarnya.
• Apabila merakam dengan PRO Auto Premium, mesej “Memproses Auto Premium.”
mungkin muncul di skrin monitor. Jika anda rasa kamera mengambil masa terlalu
lama untuk memproses data, cuba merakam dengan Auto standard pula.
• Dalam sesetengah kes, PRO Auto Premium mungkin tidak dapat mentafsir
persekitaran rakaman dengan betul. Jika ini berlaku, rakam dengan Auto standard.
• Jika “Š” dipaparkan, kamera akan merakam sesiri imej CS dan
menggabungkannya menjadi satu imej akhir. Berhati-hati supaya tiada sebarang
pergerakan kamera dan subjek sehingga rakaman semua imej CS selesai.
Melihat Syot Kilat
Gunakan prosedur berikut untuk melihat syot kilat pada skrin monitor kamera.
• Untuk maklumat mengenai cara main semula filem, lihat halaman 68.
1.
Sentuh “
” (MAIN) untuk memasuki mod MAIN.
“
” (MAIN)
Ini akan memaparkan satu daripada syot kilat yang
disimpan dalam memori.
• Jika “PRO Auto Premium” dipilih sebagai mod
rakaman, sentuh Semak imej (halaman 67) pada skrin
monitor.
• Maklumat mengenai syot kilat yang dipaparkan turut
disertakan (halaman 10).
• Anda juga boleh memadamkan maklumat untuk
melihat syot kilat sahaja (halaman 107).
• Anda boleh zum imej skrin dengan menyentuh skrin
monitor (halaman 71).
Jika anda sedang merakam syot kilat yang penting bagi anda, adalah
disarankan anda mengezum imej dan periksa butirannya selepas
merakamnya.
35
Asas Mula Pantas
2.
Seret kiri atau kanan merentasi imej skrin untuk menatal tangkapan
gambar.
• Menekan butang pengatup semasa dalam mod MAIN atau semasa skrin menu
dipaparkan akan menukar terus ke mod RKM.
• Tanda soal (?) akan dipaparkan untuk imej yang tidak dapat dipaparkan atas
sebab tertentu.
Memadam Syot Kilat dan Filem
Jika memori telah penuh, anda boleh memadam tangkapan gambar dan filem yang
tidak lagi anda perlukan untuk membebaskan storan dan merakam lebih banyak imej.
• Ingat bahawa operasi padam fail (imej) tidak boleh dibuat asal.
. Untuk memadam satu fail
1.
Dalam mod MAIN, seret kiri atau kanan untuk memaparkan fail yang
anda mahu padam.
2.
Sentuh “
3.
Sentuh “
4.
Sentuh “Padam 1 Fail”.
” (Tunjukkan Ikon).
”.
Ini akan memadam imej yang dipilih.
36
Asas Mula Pantas
. Untuk memadam fail tertentu
1.
Masuk ke mod MAIN.
2.
Sentuh “
3.
Sentuh “
4.
Sentuh “Padam Fail”.
” (Tunjukkan Ikon).
”.
Ini memaparkan skrin permilihan fail.
5.
Sentuh fail yang anda ingin padam.
Ini akan memilih kotak semak imej fail yang dipilih.
6.
Setelah anda selesai memilih fail, sentuh “Padam”.
7.
Sentuh “Padam”.
Ini memadam fail yang anda pilih.
• Untuk membatalkan operasi pemadaman, sentuh “Batal” dalam langkah 6.
• Anda juga boleh padam imej menggunakan menu imej (halaman 71).
. Untuk memadam semua fail
1.
Masuk ke mod MAIN.
2.
Sentuh “
3.
Sentuh “
4.
Sentuh “Padam Semua Fail”.
5.
Sentuh “Padam”.
” (Tunjukkan Ikon).
”.
Ini akan menyebabkan mesej “Tiada fail.” muncul.
37
Asas Mula Pantas
Peringatan Tangkapan Syot Kilat
Operasi
• Jika cahaya yang tidak diingini memancar ke arah kanta, lindung kanta dengan
tangan anda semasa merakam imej.
Skrin Monitor semasa Tangkapan Syot kilat
• Keadaan kecerahan subjek boleh melambatkan tindak balas skrin monitor dan
boleh menyebabkan hingar digital pada imej skrin monitor.
• Imej yang muncul pada skrin monitor ialah untuk penggubahan imej. Imej sebenar
akan dirakamkan mengikut mod rakaman yang dipilih (halaman 40).
Penggambaran Tertutup di bawah Pencahayaan Pendarfluor
• Kelipan kecil pencahayaan pendarfluor boleh memberi kesan pada kecerahan dan
warna imej.
Peringatan Lain
• Proses pengurangan hingar dilakukan apabila kepekaan ISO ditetapkan pada nilai
tinggi. Ini menyebabkan kamera mengambil masa lebih lama untuk merakam imej
seterusnya selepas anda menekan butang pengatup. Jangan lakukan sebarang
operasi lain semasa operasi merakam imej sedang dilakukan.
• Oleh sebab ciri elemen pengimejan yang digunakan kamera, objek yang bergerak
laju dalam imej mungkin kelihatan terherot.
. Pembatasan Fokus Auto
• Satu daripada berikut boleh memustahilkan fokus yang tepat.
– Dinding berwarna padu atau subjek terlalu rendah kontras lain
– Subjek bercahaya latar terlalu terang
– Subjek yang terlalu bersinar
– Bidai atau subjek lain yang mempunyai corak melintang berulang
– Berbilang subjek pada jarak berbeza dari kamera
– Subjek di lokasi gelap
– Pergerakan kamera semasa menangkap gambar
– Subjek yang bergerak laju
– Subjek di luar jarak fokus kamera
• Jika anda tidak dapat memfokus dengan betul, cuba gunakan kunci fokus
(halaman 67).
38
Asas Mula Pantas
Merakam Imej
Menyentuh skrin monitor dalam mod RKM akan memaparkan skrin untuk
mengkonfigurasi tetapan mod RKM.
. Untuk mengkonfigurasi tetapan mod RKM
1.
Tekan [p] (Kuasa) untuk menghidupkan kamera
dan masuk ke mod RKM.
• Jika kamera dalam mod MAIN, sentuh “
untuk memasuki mod RKM.
” (RKM)
[p] (Kuasa)
2.
Sentuh “
3.
Sentuh item tetapan yang anda ingin ubah.
” (Tunjukkan Ikon).
Menu (halaman 58)*
Mod rakaman (halaman 40)
Mod wayarles (halaman 86)
Mod cermin (halaman 46)
Mod MAIN (halaman 31)/
54321
Mekap (halaman 45)
Filem (halaman 49)
Lampu LED (halaman 52)
6
7
* Bergantung pada mod rakaman, beberapa item dalam menu yang muncul
mungkin tidak boleh digunakan.
39
Merakam Imej
Memilih Mod Rakaman
Kamera mempunyai pelbagai mod rakaman yang berlainan.
1.
Dalam mod RKM, sentuh “
Ikon).
2.
Sentuh ikon mod rakaman.
3.
Sentuh ikon pada mod rakaman yang anda ingin
gunakan.
” (Tunjukkan
Ikon mod rakaman
Ini memasuki mod rakaman yang dipilih.
Auto
PRO Auto
Premium
Mod Rakaman Auto Standard. Ini adalah mod yang biasa
digunakan untuk merakam (halaman 32).
Dengan rakaman PRO Auto Premium, kamera akan
menentukan secara automatik sama ada anda sedang
merakam suatu subjek atau pemandangan dan keadaan
lain. Rakaman PRO Auto Premium memberikan kualiti
imej yang lebih baik berbanding mod rakaman Auto
standard (halaman 32).
Syot Gaya
Syot Gaya membolehkan anda merakam lima syot kilat
berturutan, sambil kamera memberikan anda panduan
suara (halaman 41).
BEST SHOT
Dengan BEST SHOT, pilih sampel pemandangan yang
menyerupai jenis tangkapan yang anda inginkan, dan
kamera secara automatik akan mengkonfigurasi tetapan
terbaik untuk subjek dan keadaan penggambaran
(halaman 53).
Art Shot
Mekap BKT
Pelbagai kesan artistik membantu menukar subjek harian
biasa tampak lebih baru dan jadi lebih menarik (halaman
42).
Mekap BKT membolehkan anda menangkap tiga versi
imej yang sama dengan menekan butang pengatup,
setiap satu dengan seting Tona Kulit Berbeza (halaman
44).
40
Merakam Imej
Merakam dengan Syot Gaya (Syot Gaya)
Syot Gaya membolehkan anda merakam lima syot kilat berturutan, sambil kamera
memberikan anda panduan suara. Hasilnya ialah siri tangkapan dengan gaya dan
ekspresi yang berlainan.
1.
Dalam mod RKM, sentuh “
2.
Sentuh ikon mod rakaman.
3.
Sentuh “
4.
Tekan butang pengatup untuk memulakan rakaman.
” (Tunjukkan Ikon).
” (Syot Gaya).
Rakam mengikut bimbingan suara dari kamera.
• Untuk melaraskan kelantangan bimbingan suara, gunakan tetapan “Kelantgn
Gaya” bawah “Bunyi” (halaman 108).
• Untuk menghentikan operasi Syot Gaya yang sedang berjalan, tekan butang
pengatup atau sentuh skrin monitor.
• Perhatian, imej pratonton tidak dipaparkan semasa merakam dengan fungsi ini.
. Mengubah Jenis Bimbingan Suara
Anda boleh menggunakan prosedur di bawah untuk memilih satu daripada lima jenis
bimbingan suara yang berbunyi semasa anda merakam.
1.
Sentuh “
2.
Sentuh nombor pada bimbingan suara yang anda ingin gunakan.
” (Suara).
Ini akan menyebabkan suara yang sepadan berbunyi.
3.
Selepas memilih jenis bimbingan suara yang anda ingin gunakan,
sentuh “OK”.
41
Merakam Imej
Menangkap gambar dengan Kesan Artistik (Art Shot)
Pelbagai kesan artistik membantu menukar subjek harian biasa tampak lebih baru
dan jadi lebih menarik.
Pemandangan
Penerangan
Seni HDR
Menggunakan HDR (Julat Dinamik Tinggi, halaman 56)
untuk menukar imej biasa kepada hasil karya seni.
Bola kristal
Mencipta kesan misteri dengan meletakkan imej dalam buih
yang terapung di udara.
Syot Berkilau
Melembutkan imej keseluruhan dan menambah titik cahaya
untuk kesan kilauan.
Kamera Mainan
Pinggir gelap dan rona diubah membuat gambar nampak
seperti ditangkap oleh kamera mainan.
Fokus Lembut
Pengaburan keseluruhan bagi kesan romantis dan lembut.
Tona Lembut
Kontras lemah bagi gambar dengan penghalusan yang
sedikit.
Terserlah
Penepuan yang ditingkatkan membuat warna terserlah
dengan sangat jelas.
Sepia
Tona sepia mencipta pandangan retro.
Monokrom
Semua kontras dan berbintik-bintik yang jelas bagi cetakan
hitam dan putih.
Miniatur
Pengaburan separa membuat pemandangan kelihatan
seperti daripada dunia mini.
Mata ikan
Kesan kanta mata ikan boleh digunakan untuk mencipta
pelbagai imej lucu.
1.
Dalam mod RKM, sentuh “
2.
Sentuh ikon mod rakaman.
3.
Sentuh “C” (Art Shot).
4.
Sentuh pemandangan Art Shot yang anda ingin gunakan.
” (Tunjukkan Ikon).
• Sentuh “ ”, “ ” untuk memaparkan pemandangan lain.
• Menyentuh “ ” atas skrin monitor dan kemudian menyentuh pemandangan
Art Shot akan memaparkan maklumat terperinci mengenai pemandangan itu.
42
Merakam Imej
5.
Sentuh ikon “ART”.
Keamatan kesan yang dipilih boleh dilaraskan seperti yang diterangkan di
bawah. Namun, sila maklum bahawa kesan “Miniatur” tidak boleh dilaras.
Pemandangan
Pelarasan
Seni HDR
Tahap kesan
Bola kristal
Jenis kesan
Syot Berkilau
Jenis kesan
Kamera Mainan
Rona
Fokus Lembut
Tahap kesan
Tona Lembut
Rona
Terserlah
Tahap kesan
Sepia
Tahap kesan
Monokrom
Tahap kesan
Mata ikan
Tahap kesan
6.
Sentuh tahap yang anda ingin pilih.
7.
Sentuh “OK”.
8.
Tekan butang pengatup untuk menangkap gambar.
• Fungsi ini berfungsi paling baik apabila kamera tidak bergerak dengan
meletakkannya pada permukaan rata, dsb.
• Dengan pemandangan Seni HDR, tetapan di bawah dikonfigurasi secara
automatik.
– LED: Mati
• Merakam dengan mod RKM menyempitkan julat rakaman berbanding julat biasa.
• Kesan yang diingini mungkin tidak dapat diperoleh jika kamera atau subjek
bergerak semasa rakaman.
• Bergantung pada keadaan rakaman dan komposisi imej, mod RKM mungkin tidak
dapat memberikan hasil yang dikehendaki.
• Rakaman filem dinyahdayakan semasa merakam dengan Art Shot.
• Imej sampel yang dipaparkan pada skrin pemandangan Art Shot tidak dirakam
menggunakan kamera ini.
43
Merakam Imej
Merakam Tiga Versi Imej dengan Seting Tona Kulit Berbeza
(Mekap BKT)
Kelompok Mekap (Mekap BKT) membolehkan anda merakam imej yang sama dalam
tiga versi dengan menekan butang pengatup, setiap satu dengan tetapan Tona Kulit
yang berbeza. Ini membantu anda mendapatkan kesan tona kulit yang anda mahu,
walaupun anda tidak betul-betul tahu tetapan apa yang boleh digunakan.
1.
Dalam mod RKM, sentuh “
2.
Sentuh ikon mod Rakaman.
3.
Sentuh “
4.
Sentuh “
(Mekap).
5.
Sentuh nilai “Tona Kulit”, “Kulit Licin” dan tukar ke paras yang
diingini.
” (Tunjukkan Ikon).
” (Mekap BKT).
” (Tunjukkan Ikon) dan kemudian sentuh “
Tona Kulit
“Perang +6” kepada “0” kepada “Cerah +6”
Kulit Licin
“0 (Mati)” kepada “+12 (Maks.)”
6.
Sentuh “OK”.
7.
Tekan butang pengatup untuk menangkap gambar.
”
Ini akan merakam dan menyimpan imej yang sama dalam tiga versi dengan
pelbagai tetapan “Tona Kulit”, berdasarkan tetapan yang anda pilih dalam
langkah 5, di atas.
• Selepas merakam imej dengan “Mekap BKT”, anda tidak boleh merakam imej lain
sehingga penyimpanan imej terdahuhu selesai.
• Hanya dua versi imej akan ditangkap dan disimpan jika anda merakam dengan
Mekap BKT apabila “+6” dipilih untuk “Tona Kulit”.
• Rakaman filem dinyahdayakan semasa merakam dengan “Mekap BKT”.
44
Merakam Imej
Merakam Potret Indah (Mekap)
Mekap membolehkan pelarasan rona tona kulit dan tekstur kulit manusia, dan
mengurangkan bayangan wajah yang disebabkan oleh cahaya matahari terang untuk
potret yang lebih cantik.
• Mekap boleh digunakan dengan mod rakaman yang disenaraikan di bawah.
– PRO Auto Premium
– Syot Gaya
– Mekap BKT
– Mengikuti pemandangan BEST SHOT
Pengatup Gerakan, Syot Tigaan, Potret Malam HS
1.
Pilih “PRO Auto Premium”, “Syot Gaya” atau “Pengatup Gerakan”
untuk mod rakaman (halaman 40, 53).
2.
Sentuh “
3.
Sentuh “
4.
Sentuh skrin dan laraskan “Tona Kulit” dan
“Kulit Licin”.
” (Tunjukkan Ikon).
” (Mekap).
Tona Kulit
“Perang +6” kepada “0” kepada
“Cerah +6”
Kulit Licin
“0 (Mati)” kepada “+12 (Maks.)”
5.
Sentuh “OK”.
6.
Tekan butang pengatup untuk menangkap
gambar.
45
Tona Kulit
Kulit Licin
Merakam Imej
Menggunakan Kamera sebagai Cermin
Anda boleh gunakan prosedur di bawah untuk mengkonfigurasi
kamera supaya skrin monitor berfungsi seperti cermin.
• Imej tidak boleh dirakam apabila berada dalam Mod Cermin.
Data imej Mod Cermin tidak disimpan dalam memori kamera.
• Mod Cermin boleh dimasuki hanya apabila kedudukan
kamera berada dalam orientasi potret (menegak). Ia tidak
boleh dimasuki apabila kamera berada dalam orientasi
lanskap (melintang).
1.
Putar panel skrin monitor supaya skrin menghadap
arah yang sama dengan kanta (halaman 14).
2.
Pada kamera anda, masuk ke mod RKM dan kemudian sentuh
“
” (Tunjukkan Ikon).
3.
Sentuh ikon “
”.
Ini memasuki Mod Cermin.
. Fungsi Mod Cermin
Pelarasan
kecerahan
Sentuh sebelah “+” atau sebelah “–” “
Pembalikan imej
skrin melintang
Sentuh “ ”.
• Pembalikan imej menunjukkan bagaimana wajah anda
kelihatan pada orang lain.
Pembekuan imej
skrin
Sentuh “ ”.
• Membekukan imej untuk memudahkannya dilihat
dengan terperinci.
Zum
Renggangkan atau rapatkan dua jari di atas skrin untuk
mengezum imej.
• Membolehkan anda memasuki imej untuk melihat
dengan lebih terperinci.
Keluar daripada Mod
Sentuh “
Cermin
”.
”.
• Pelarasan kecerahan dan pembalikan imej skrin melintang tidak boleh digunakan
apabila imej skrin beku.
46
Merakam Imej
Menangkap Gambar dengan Zum
Kamera anda dilengkapi pelbagai jenis zum: Zum HD, Zum SR, dan zum digital.
Faktor zum maksimum bergantung pada tetapan saiz imej.
Zum HD
Membenarkan keupayaan zum yang lebih hebat dengan
memotong sebahagian daripada imej asal dan
membesarkannya, tanpa menjejaskan kualiti imej.
Zum SR
Menggunakan teknologi resolusi tinggi untuk menyekat
kemerosotan imej.
Zum Digital
Proses digital digunakan untuk membesarkan bahagian tengah
imej, jadi berlakunya kemerosotan kualiti imej.
1.
Lakukan operasi skrin yang diperlukan untuk menukar faktor zum
seperti yang diingini.
Zum masuk: Besarkan
Zum keluar: Kecilkan
Telefoto
Sudur Lebar
Telefoto
: Membesarkan subjek dan mengecilkan jarak.
Sudur Lebar : Mengurangkan saiz subjek dan meluaskan jarak.
2.
Tekan butang pengatup untuk menangkap imej.
• Imej telefoto mudah kabur kerana pergerakan kamera apabila anda menekan
butang pengatup. Jadi, anda disarankan menstabilkan kamera dengan
meletakkannya pada permukaan rata, dsb.
• Operasi zum dinyahdayakan semasa rakaman filem berkelajuan tinggi. Lakukan
operasi zum sebelum anda menyentuh “ ” (Filem) untuk mula merakam.
• “Ù” dipaparkan pada skrin monitor semasa zum digital digunakan.
47
Merakam Imej
. Faktor Zum
• Titik kemerosotan imej bergantung pada saiz imej (halaman 62). Lebih kecil saiz
imej, lebih tinggi faktor zum yang anda boleh gunakan sebelum mencapai titik
kemerosotan imej.
Saiz Imej
Tidak merosot
Had Zum
Maksimum
Faktor Zum
12 M
1.5X
4.0X
3M
2.9X
7.8X
Merakam Potret Diri
Anda boleh mengkonfigurasi kamera supaya skrin monitor dan
kanta menghadap arah yang sama. Ini bermakna anda boleh
merakam dengan pemasa kendiri semasa anda menyediakan
potret diri pada skrin monitor.
• Apabila menggunakan pemasa sendiri untuk merakam
potret diri, pilih satu daripada mod rakaman berikut.
– Auto
– PRO Auto Premium
– Mekap BKT
1.
Putar panel skrin monitor supaya skrin menghadap
arah yang sama dengan kanta (halaman 14).
2.
Pilih “Auto” atau “PRO Auto Premium” untuk mod
rakaman (halaman 32).
3.
Seret “ ” (Pemasa kendiri) ke bawah untuk
menetapkan tempoh kiraan pemasa kendiri.
Kamera akan merakam imej apabila kiraan mencecah
sifar.
• Anda boleh menetapkan tempoh kiraan pemasa
kendiri dalam julat dua hingga sepuluh saat. Lebih
jauh anda seret, lebih lama tempohnya.
• Untuk membatalkan kiraan berlangsung, sentuh di
mana-mana sahaja pada skrin kecuali di tempat ikon
pemasa kendiri dipaparkan.
• Untuk membatalkan kiraan berlangsung, sentuh di
mana-mana sahaja pada skrin kecuali di tempat ikon
pemasa kendiri dipaparkan atau tekan butang
pengatup.
48
Kanta
Skrin monitor
“
” (Pemasa kendiri)
Merakam Imej
Untuk merakam filem
Prosedur berikut menjelaskan bagaimana untuk merakam filem.
• Anda boleh merakam filem semasa satu daripada mod rakaman berikut dipilih.
– Auto
– PRO Auto Premium
– Mengikuti pemandangan BEST SHOT
Pemandangan Malam HS, Potret Malam HS, Makanan, Kuku
1.
Dalam mod RKM, sentuh “
2.
Sentuh “MENU”.
3.
Seret ke atas dan ke bawah sehingga anda jumpa “Kualiti Filem”, dan
kemudian sentuhnya untuk memilihnya.
4.
Sentuh item tetapan yang anda ingin ubah.
Kualiti
Filem
Full HD
HD
HS240
5.
” (Tunjukkan Ikon).
Paparan
Kadar
Saiz Imej
Ikon Skrin
Bingkai (Piksel)
RKM
30 fps
30 fps
240 fps
Penerangan
1920x1080
Pilih tetapan ini untuk merakam
filem berdefinisi tinggi (Full HD).
Nisbah aspek filem yang dirakam
menggunakan tetapan ini adalah
16:9.
1280x720
Pilih tetapan ini untuk merakam
filem berdefinisi tinggi (HD).
Nisbah aspek filem yang dirakam
menggunakan tetapan ini adalah
16:9.
512x384
Pilih tetapan ini untuk merakam
filem berkelajuan tinggi pada
kelajuan 240 fps.
• Audio tidak dirakam.
Untuk menutup skrin menu, sentuh “MENU” atau tekan butang
pengatup.
49
Merakam Imej
6.
Sentuh “
” (Filem).
Ini akan mulakan rakaman.
• Audio satu suara juga dirakam semasa
rakaman filem semasa “Full HD” atau “HD”
dipilih untuk tetapan kualiti filem.
• Menyentuh “o” semasa merakam akan
menyebabkan baki masa rakaman dan “R”
muncul. Sentuh “o” semula untuk menukar
kembali ke masa rakaman berlalu.
• Zum disokong semasa rakaman filem apabila
“Full HD” atau “HD” dipilih untuk seting kualiti
filem (halaman 47).
• Apabila “Makro” dipilih sebagai mod fokus filem
(halaman 66), anda boleh menekan separa
butang pengatup sebelum memulakan
rakaman untuk fokus.
7.
Sentuh “
Masa rakaman/
Baki masa rakaman
“
“
” (Filem)/
” (Berhenti Filem)
” (Berhenti Filem) untuk menghentikan rakaman.
• Setiap filem boleh mencecah 29 minit. Rakaman filem berhenti secara
automatik selepas rakaman selama 29 minit. Rakaman Filem juga akan
berhenti secara automatik jika memori menjadi penuh sebelum anda
memberhentikan rakaman filem.
Meminimumkan Kesan Pergerakan Kamera semasa Rakaman Filem
Anda boleh mengkonfigurasi kamera untuk meminimumkan kesan pergerakan
kamera semasa rakaman filem HD dan Full HD. Namun, sila maklum bahawa ia tidak
mencegah kekaburan imej disebabkan pergerakan subjek.
Langkah Berjaga-jaga Rakaman Filem Berkelajuan Tinggi
• Apabila merakam filem berkelajuan tinggi, rakamnya dalam persekitaran
bercahaya terang.
• Apabila merakam filem berkelajuan tinggi, kerlipan sumber cahaya boleh
menyebabkan jalur mendatar muncul dalam imej. Ini bukan kepincangan kamera.
50
Merakam Imej
• Menghabiskan masa yang lama menggunakan rakaman filem akan menyebabkan
kamera terasa panas sedikit. Ini perkara biasa dan tidak bermakna kerosakan.
Kamera mungkin secara automatik melaras kecerahan skrin monitornya untuk
mengurangkan penghasilan haba.
• Kamera juga merakam audio bersama filem HD dan Full
HD. Ambil perhatian tentang perkara berikut apabila
merakam filem.
– Berhati-hati supaya mikrofon tidak ditutup oleh jari anda
dsb.
– Hasil rakaman audio yang baik tidak mungkin jika
Mikrofon
kamera terlalu jauh daripada apa yang anda cuba rakam.
• Merakam filem untuk tempoh masa yang lama di tempat
bersuhu tinggi boleh menyebabkan hingar digital (tompok cahaya) muncul dalam
imej filem. Peningkatan suhu di dalam kamera juga mungkin menyebabkan
rakaman filem dihentikan secara automatik. Jika ini berlaku, berhenti merakam dan
biarkan kamera menyejuk, dan operasi normal boleh diteruskan selepas itu.
• Penggunaan memori terbina dalam kamera atau jenis kad memori tertentu boleh
melambatkan kelajuan pemprosesan. Khususnya, filem berkualiti tinggi mungkin
tidak boleh disimpan dengan betul. Memori kad yang perlahan mungkin mengambil
masa yang lama untuk merakam data dan menyebabkan pecahan pada imej dan/
atau audio ketika dimain semula. Jika ini berlaku, ikon filem pada skrin monitor
akan bertukar menjadi kuning.
• Kecuali Filem Berkelajuan Tinggi, operasi zum disokong semasa rakaman filem
(halaman 47). Zum dinyahdayakan semasa rakaman filem berkelajuan tinggi. Jika
anda ingin menggunakan zum, lakukan operasi zum sebelum anda menyentuh
“ ” (Filem) untuk mula merakam.
• Zum SR (halaman 47) dinyahdayakan semasa rakaman filem.
• Kesan pergerakan kamera dalam imej menjadi lebih ketara apabila anda merakam
pada jarak dekat atau dengan faktor zum yang besar. Jadi, anda disarankan
menstabilkan kamera dengan meletakkannya pada permukaan rata, dsb.
• Semasa rakaman Filem Berkelajuan Tinggi, fokus ditetapkan di posisi semasa
rakaman dimulakan. Untuk memfokuskan imej, tekan separa butang pengatup
untuk Fokus Auto sebelum anda sentuh “ ” (Filem) untuk mula merakam.
51
Merakam Imej
Menggunakan Lampu LED (LED)
Guna lampu LED semasa merakam di tempat cahaya malap. Keberkesanan lampu
LED berkurang apabila anda semakin jauh dari subjek.
1.
Dalam mod RKM, sentuh “
2.
Sentuh “
” (LED).
Setiap sentuhan pada ikon “
Tetapan
” (Tunjukkan Ikon).
Paparan
Ikon Skrin
RKM
” (LED) berkitar antara tetapan di bawah.
Penerangan
Auto
Lampu LED bercahaya secara automatik dalam
keadaan rakaman gelap apabila butang pengatup
ditekan separa untuk memfokus dan/atau ditekan
sepenuhnya untuk merakam.
Hidup
LED sentiasa bercahaya semasa merakam.
Mati
LED tidak pernah dihidupkan atau bercahaya.
• Jangan hidupkan lampu LED berdekatan mata individu dan jangan biarkan
sesiapa melihat terus kepada cahaya.
• Anda harus sediakan imej supaya subjek utama berada di tengah imej semasa
menggunakan lampu LED.
• Oleh sebab kamera dilengkapi kanta sudut lebar, bahagian tengah selalunya lebih
cerah manakala pinggirnya lebih gelap.
• Lampu LED dinyahdayakan semasa rakaman dengan ciri berikut.
– Mengikuti pemandangan BEST SHOT
Syot Tigaan, HDR, Pemandangan Malam HS
– Mengikuti pemandangan Art Shot
Seni HDR
52
Merakam Imej
Menggunakan BEST SHOT
BEST SHOT menyediakan kepada anda kumpulan sampel “pemandangan” yang
menunjukkan pelbagai jenis keadaan penggambaran yang berbeza. Apabila anda
perlu menukar persediaan kamera, cuma cari pemandangan yang sepadan dengan
apa yang ingin anda capai dan kamera akan menyediakannya secara automatik. Ini
membantu meminimumkan kemungkinan imej rosak disebabkan oleh tetapan
pendedahan dan kelajuan pengatup yang lemah.
. Untuk menangkap imej dengan BEST SHOT
1.
Dalam mod RKM, sentuh “
Ikon) (halaman 40).
2.
Sentuh ikon mod rakaman.
3.
Sentuh “b” (BEST SHOT).
” (Tunjukkan
Ini akan memaparkan menu pemandangan BEST SHOT.
4.
Sentuh pemandangan yang anda ingin pilih.
• Menyentuh “ ” atas skrin dan kemudian menyentuh pemandangan BEST
SHOT akan memaparkan maklumat terperinci mengenai pemandangan itu.
5.
Tekan butang pengatup (jika anda merakam syot kilat) atau sentuh
“ ” (Filem) (jika anda merakam filem).
• Dengan beberapa pemandangan BEST SHOT, mesej “Sedang sibuk... Sila
tunggu...” akan muncul pada skrin monitor selepas anda menekan butang
pengatup. Kamera berada dalam proses rakaman imej sehingga mesej
dipaparkan. Pastikan kamera tidak bergerak. Proses rakaman imej mengambil
sedikit masa untuk diselesaikan selepas mesej dipaparkan. Anda tidak akan
dapat merakam imej lain semasa mesej dipaparkan.
. Peringatan BEST SHOT
• Imej pemandangan BEST SHOT tidak ditangkap menggunakan kamera ini.
• Imej yang ditangkap menggunakan pemandangan BEST SHOT mungkin tidak
memberikan hasil yang dijangka disebabkan oleh keadaan penggambaran dan
faktor lain.
• Anda boleh mengubah suai tetapan kamera yang dikonfigurasikan selepas anda
memilih pemandangan BEST SHOT. Namun harap maklum bahawa tetapan BEST
SHOT kembali ke tetapan lalainya apabila anda memilih pemandangan BEST
SHOT lain atau mematikan kamera.
• Rakaman filem boleh dilakukan semasa satu daripada pemandangan BEST SHOT
di bawah dipilih. Ambil maklum bahawa jika “HS240” dipilih untuk seting kualiti
filem, filem akan dirakam menggunakan seting rakaman auto “Auto”.
Pemandangan Malam HS, Potret Malam HS, Makanan, Kuku
53
Menggunakan BEST SHOT
Merakam dengan Syot Tigaan
Syot Tigaan menangkap letusan tiga imej dan menyimpannya dalam memori. Ciri ini
sangat sesuai untuk memastikan anda tidak terlepas saat-saat indah semasa
dikelilingi kanak-kanak.
1.
Pilih pemandangan “Syot Tigaan” (halaman 53).
2.
Halakan kamera pada subjek dan tekan separuh butang pengatup.
Kamera akan mula memprarakam imej pada waktu ini.
• Jika anda lepaskan butang pengatup yang ditekan separuh tadi sebelum
menekan sepenuhnya, semua imej dalam penimbal prarakam akan dipadam.
3.
Tekan butang pengatup sepenuhnya untuk merakam.
Ini akan merakam tiga imej: salah satu aksi sebelum butang pengatup ditekan
sepenuhnya berserta dua imej masa sebenar.
• Menekan butang pengatup sepenuhnya tanpa menekan separuh terlebih
dahulu akan menyebabkan dua imej sahaja dirakam.
• Fungsi berikut tidak boleh digunakan dengan fungsi ini.
Pengatup Sentuh, Pemasa Kendiri, Lampu LED
• “Jenis 1” tidak boleh dipilih untuk tetapan “Semak Semula” semasa merakam
dengan fungsi ini. Jika “Jenis 1” dipilih dalam mod lain, memilih pemandangan
“Syot Tigaan” akan menyebabkan tetapan “Semak Semula” bertukar kepada
“Jenis 2”.
54
Menggunakan BEST SHOT
Menggunakan Pengatup Gerakan untuk Memulakan Operasi
Pemasa Kendiri (Pengatup Gerakan)
Dengan Pengatup Gerakan, kamera secara automatik
memulakan kiraan pemasa kendiri apabila ia mengesan
pergerakan subjek dalam ikon yang anda nyatakan pada skrin
monitor. Ini bermakna, anda boleh mengawal operasi pemasa
kendiri dari jauh dengan melambai tangan anda, supaya anda
masuk dalam imej yang dirakam.
1.
Pilih pemandangan “
(halaman 53).
2.
Seret ikon pemasa kendiri mula “ ” dan ikon pratonton “
lokasi dalam imej yang anda mahu pergerakan dikesan.
” (Pengatup Gerakan)
” ke
• Pastikan dua ikon ini jauh dari satu sama lain. Apabila anda menggerakkan
ikon ke lokasi yang menindih ikon lain, ikon lain akan bergerak jauh secara
automatik.
3.
Apabila semua sedia, tekan butang pengatup sepenuhnya.
Ikon pemasa sendiri mula akan berubah kepada “
kamera dalam mod tunggu sedia untuk merakam.
4.
” untuk menunjukkan
Menghadap kamera, gerakkan tangan atau lakukan pergerakan lain
dalam kawasan ikon pemasa kendiri mula yang anda posisikan dalam
langkah 3.
Apabila kamera mengesan pergerakan subjek dalam ikon, ia secara automatik
memulakan kiraan pemasa kendiri. Kamera akan merakam imej apabila kiraan
mencecah sifar, dan kemudian kembali dalam mod tunggu sedia Pengatup
Gerakan untuk menunggu permulaan pergerakan seterusnya.
• Masa mula pemasa kendiri Pengatup Gerakan ditetapkan pada dua saat.
• Ikon pratonton “ ” akan muncul pada skrin monitor apabila syot kilat dirakam.
Apabila kamera mengesan pergerakan dalam ikon pratonton, ia akan memaparkan
imej yang dirakam selama tiga saat.
• Pengatup Gerakan keluar dari mod tunggu sedia secara automatik selepas ia
merakam enam imej.
• Untuk membatalkan mod tunggu sedia Pengatup Gerakan pada bila-bila masa,
tekan butang pengatup atau sentuh skrin monitor.
• Pengatup Pergerakan mungkin tidak beroperasi dengan betul apabila terdapat
perbezaan kecil antara subjek dengan latar belakang ikon, atau apabila subjek
jauh dari kamera.
55
Menggunakan BEST SHOT
Pembetulan Pendedahan Lampau dan Pendedahan Kurang
Secara Digital (HDR)
Dengan HDR (Julat Dinamik Tinggi), kamera merakam sesiri imej CS menggunakan
tetapan pendedahan berbeza dan menggabungkannya menjadi imej akhir untuk
membetulkan pendedahan lampau atau pendedahan kurang subjek dalam tahap
kecerahan berbeza.
1.
Pilih pemandangan “HDR” (halaman 53).
2.
Tekan butang pengatup untuk menangkap gambar.
• Fungsi ini berfungsi paling baik apabila kamera tidak bergerak dengan
meletakkannya pada permukaan rata, dsb.
• Dengan pemandangan BEST SHOT ini, tetapan lampu LED secara automatik
dimatikan.
• Kesan HDR yang diingini mungkin tidak dapat diperoleh jika kamera atau subjek
bergerak semasa rakaman.
Merakam dengan Pemandangan Malam Berkelajuan Tinggi
(Pemandangan Malam HS)
Dengan Pemandangan Malam Berkelajuan Tinggi, kamera secara automatik
mengesan keadaan rakaman. Apabila anda menekan butang pengatup, kamera
akan merakam letusan imej dan menggabungkannya dengan cara yang
meminimumkan kekaburan imej disebabkan keadaan cahaya.
1.
Pilih pemandangan “Pemandangan Malam HS” (halaman 53).
2.
Apabila anda telah sedia untuk menangkap, tekan butang pengatup.
• Dengan pemandangan BEST SHOT ini, tetapan lampu LED secara automatik
dimatikan.
• Apabila memegang kamera dengan tangan semasa merakam pemandangan
BEST SHOT, pastikan subjek tidak bergerak semasa kamera merakam siri imej.
• Pergerakan kamera semasa ia diletakkan pada permukaan mungkin
menyebabkannya pertimbangan salah jika dipegang dengan tangan.
• Jika persekitaran sangat gelap semasa merakam dengan “Pemandangan Malam
HS”, kamera mungkin tidak dapat merakam pada kecerahan yang betul kerana
pendedahan tidak mencukupi.
• Apabila merakam dengan pemandangan BEST SHOT ini, tetapan kepekaan ISO
ditetapkan pada “Auto”.
56
Menggunakan BEST SHOT
Merakam dengan Pemandangan Malam dan Potret
Berkelajuan Tinggi (Potret Malam HS)
1.
Pilih pemandangan “Potret Malam HS” (halaman 53).
2.
Apabila anda telah sedia untuk menangkap, tekan butang pengatup.
• Dengan pemandangan BEST SHOT ini, seting lampu LED secara automatik
menjadi “Auto”.
• Apabila memegang kamera dengan tangan semasa merakam pemandangan
BEST SHOT, pastikan subjek tidak bergerak semasa kamera merakam siri imej.
• Pergerakan kamera semasa ia diletakkan pada permukaan mungkin
menyebabkannya pertimbangan salah jika dipegang dengan tangan.
• Jika persekitaran sangat gelap semasa merakam dengan pemandangan BEST
SHOT ini, kamera mungkin tidak dapat merakam pada kecerahan yang betul
kerana pendedahan tidak mencukupi.
• Apabila merakam dengan pemandangan BEST SHOT ini, tetapan kepekaan ISO
ditetapkan pada “Auto”.
57
Menggunakan BEST SHOT
Tetapan Rakaman Lanjutan
Berikut adalah menu operasi yang anda boleh gunakan untuk mengkonfigurasi
berbagai tetapan kamera.
Menggunakan Menu RKM
. Contoh Operasi Skrin Menu
1.
Dalam mod RKM, sentuh “
Ikon).
2.
Sentuh “MENU”.
” (Tunjukkan
Ini akan memaparkan skrin menu.
• Kandungan menu adalah berbeza dalam mod RKM dan
mod MAIN.
3.
Seret ke atas dan ke bawah sehingga anda jumpa
item yang mana ada tetapan yang anda ingin tukar.
4.
Sentuh item itu.
5.
Konfigur tetapan item menurut kandungan skrin.
• Untuk membatalkan dan keluar dari menu, sentuh “MENU” atau tekan butang
pengatup.
• Bergantung pada mod rakaman, beberapa item dalam menu yang muncul
mungkin tidak boleh digunakan. Semasa PRO Auto Premium sedang digunakan,
hanya item menu yang tetapannya boleh dikonfigurasikan akan dipaparkan pada
menu.
. Operasi Menu dalam Manual Ini
Operasi menu digunakan dalam manual ini seperti ditunjukkan di bawah. Sentuh ikon
dan item yang ditunjukkan, dan lakukan operasi seperti yang ditunjukkan, dari kiri ke
kanan.
Masuk ke Mod RKM * MENU * Pengatup Sentuh
58
Tetapan Rakaman Lanjutan
Menggunakan Pad Selfie (Pad Selfie)
Masuk ke Mod RKM * MENU * Pad Selfie
Anda boleh menetapkan operasi Mod RKM berikut pada
pad selfie di bahagian luar bingkai.
Pad Selfie
Seni Selfie
Anda boleh menggunakan langkah berikut untuk memilih jenis
imej yang ingin anda rakam.
Gelangsar pada pad selfie untuk memilih jenis imej.
Ketik untuk menggunakan.
Pengatup
Dengan menggelangsar pad selfie, kiraan detik akan bermula,
dan kemudian syot kilat akan dirakam.
Zum
Gelangsar pad selfie untuk menjalankan operasi zum.
Mati
Operasi pad selfie tidak didayakan.
• Bagi menjalankan atau membatalkan operasi yang ditetapkan, ketik dua kali pada
pad selfie.
Lihat halaman 19 untuk maklumat mengenai operasi pad selfie.
. Saiz Imej Persegi
Anda boleh menangkap syot kilat persegi dengan nisbah aspek
1:1 dengan memilih “Persegi” untuk Seni Selfie. Lihat halaman
62 untuk butiran.
• Anda tidak boleh merakam filem dengan menggunakan saiz
imej persegi.
59
Tetapan Rakaman Lanjutan
Gunakan Pengatup Sentuh (Pengatup Sentuh)
Masuk ke Mod RKM * MENU * Pengatup Sentuh
Anda boleh gunakan prosedur di bawah untuk merakam syot kilat.
1.
Sentuh “Hidup”.
2.
Halalkan kamera pada subjek.
3.
Apabila anda ingin merakam, sentuh skrin monitor.
Kamera secara automatik masuk ke dalam fokus dan kemudian merakam.
• Anda masih boleh menggunakan butang pengatup untuk merakam walaupun
ketika “Hidup” dipilih untuk Pengatup Sentuh.
• Apabila “Auto” dipilih sebagai mod rakaman, kamera secara automatik akan
memfokus tempat yang anda sentuh.
• Apabila “PRO Auto Premium” dipilih sebagai mod rakaman, kamera secara
automatik menentukan titik fokus optimum dan memfokus secara automatik.
60
Tetapan Rakaman Lanjutan
Menggunakan Pemasa Kendiri (Pemasa Kendiri)
Masuk ke Mod RKM * MENU * Pemasa kendiri
Dengan Pemasa Kendiri, menekan butang pengatup memulakan pemasa. Pengatup
dilepaskan dan imej ditangkap selepas tempoh masa yang ditetapkan.
Tetapan
Paparan
Ikon Skrin
RKM
Penerangan
10 saat
Pemasa Kendiri 10 saat
2 saat
Pemasa Kendiri 2 saat
• Apabila menangkap gambar dalam keadaan yang
memperlahankan kelajuan pengatup, anda boleh
menggunakan tetapan ini untuk menghalang imej
menjadi kabur disebabkan oleh pergerakan kamera.
Mati
Tiada
Pemasa kendiri dinyahdaya.
• Anda boleh menghentikan kiraan detik Pemasa kendiri yang sedang berjalan
dengan menekan butang pengatup atau menyentuh skrin monitor.
• Pemasa kendiri dikonfigurasi dengan menu di atas tidak boleh digunakan bagi
keadaan berikut.
– Syot Bergaya (halaman 41)
– Syot Tigaan (halaman 54)
– Pengatup Gerakan (halaman 55)
– Apabila skrin monitor dan kanta menghadap arah yang sama
Menggunakan Lampu LED (LED)
Masuk ke Mod RKM * MENU * LED
Lihat halaman 52 untuk butiran.
61
Tetapan Rakaman Lanjutan
Menukar Saiz Imej (Saiz Imej)
Masuk ke Mod RKM * MENU * Saiz Imej
Tetapan ini boleh digunakan untuk mengkonfigurasi saiz imej tangkapan syot kilat.
Saranan Saiz
Cetakan dan
Aplikasi
Penerangan
12 M
(4000x3000)
Cetakan Poster
Butiran terperinci untuk kejelasan
yang lebih baik walaupun untuk
imej yang dipangkas dari asal
pada komputer, dsb.
3M
(2048x1536)
Cetakan 3.5" × 5"
Paling sesuai apabila pengekalan
kapasiti memori lebih penting
daripada kualiti imej.
Saiz Imej
(Piksel)
Paparan
Ikon Skrin
RKM
• Tetapan saiz imej lalai awal daripada kilang ialah 12 M (12 juta piksel).
• Memilih imej rakaman “3:2” dengan nisbah bidang 3:2, yang sepadan dengan
nisbah bidang standard kertas cetakan.
. Saiz Imej Persegi
Menangkap gambar dengan saiz imej persegi (halaman 59), pilih item “Saiz Imej” dan
kemudian pilih salah satu saiz imej di bawah.
12M * 8M (2976x2976 piksel)
3M * 2M (1536x1536 piksel)
. Piksel dan saiz imej
Imej kamera digital ialah satu kumpulan bintik
Piksel
kecil yang dipanggil “piksel”. Lebih banyak
piksel dalam imej, lebih banyak perincian
yang ada. Namun, anda selalunya tidak
mengalami masalah dengan piksel yang
kurang semasa mencetak imej (saiz L)
melalui perkhidmatan cetak, melampir imej
pada e-mel, apabila melihat imej pada
komputer dsb.
Saiz imej menunjukkan jumlah piksel yang terkandung, dan ia dinyatakan sebagai
piksel melintang x piksel menegak.
• Ambil perhatian bahawa imej besar mempunyai lebih banyak piksel, jadi ia
menggunakan lebih banyak ruang memori.
• Untuk maklumat mengenai saiz imej dan bilangan imej yang boleh disimpan, lihat
halaman 145.
• Untuk maklumat mengenai saiz imej filem, lihat halaman 146.
• Untuk maklumat mengenai mengubah saiz syot kilat sedia ada, lihat halaman 82.
62
Tetapan Rakaman Lanjutan
Tetapan Kualiti Imej Filem (Kualiti Filem)
Masuk ke Mod RKM * MENU * Kualiti Filem
Tetapan ini boleh digunakan untuk mengkonfigurasi tetapan kualiti imej filem untuk
memilih rakaman filem normal atau rakaman Filem Berkelajuan Tinggi. Untuk
maklumat mengenai tetapan kualiti imej filem, lihat halaman 49.
Memperbetulkan Kecerahan Imej (Kecerahan)
Masuk ke Mod RKM * MENU * Kecerahan
Anda boleh melaraskan secara manual nilai pendedahan imej (nilai EV) sebelum
anda merakam gambar.
• Julat Keamatan Pendedahan: –2.0 EV hingga +2.0 EV
• Unit: 1/3 EV
1.
Sentuh pada kedudukan yang anda ingin tetapkan.
• Untuk membatalkan keamatan pendedahan, tukar nilai EV kepada 0.0.
Mengurangkan nilai EV. Nilai EV yang
lebih rendah adalah yang terbaik untuk
subjek berwarna gelap dan untuk
penggambaran di luar pada hari yang
cerah.
2.
Meningkatkan nilai EV. Nilai EV yang
lebih tinggi adalah yang terbaik untuk
subjek berwarna cerah dan subjek
bercahaya latar.
Sentuh “OK”.
Ini menetapkan nilai keamatan pendedahan. Nilai keamatan pendedahan yang
anda tetapkan kekal digunakan sehingga anda menukarnya atau mematikan
kamera (yang menyebabkan ia kembali ke “0.0”).
• Semasa membuat penggambaran dalam keadaan yang amat gelap atau amat
terang, anda mungkin tidak dapat memperoleh hasil yang memuaskan meskipun
selepas melakukan keamatan pendedahan.
63
Tetapan Rakaman Lanjutan
Melaraskan Imbangan Putih (Imbangan Putih)
Masuk ke Mod RKM * MENU * Imbangan Putih
Anda boleh melaras imbangan putih supaya sepadan dengan sumber cahaya yang
ada di tempat anda membuat penggambaran dan mengelak bayang biru yang
terhasil apabila membuat penggambaran di luar semasa mendung dan bayang hijau
yang terhasil apabila membuat penggambaran di bawah cahaya pendarfluor.
1.
Sentuh jenis imbangan putih yang anda ingin pilih.
Anda boleh melihat kesan tetapan imbangan putih yang anda pilih pada skrin
monitor.
Tetapan
Penerangan
‡ WB Auto
Mengkonfigurasi kamera untuk melaras imbangan putih
secara automatik
¤ Siang
Untuk penggambaran di luar pada hari yang cerah
' Mendung
Untuk penggambaran di luar pada hari mendung hujan, di
bawah bayang dsb.
“ Bayangan
Untuk penggambaran pada hari yang cerah di bawah bayang
pokok atau bangunan
† Siang Putih
Untuk penggambaran di bawah pencahayaan pendarfluor
putih atau siang putih
– Siang Fluor
Untuk penggambaran di bawah pencahayaan pendarfluor
siang
« Tungsten
Untuk penggambaran di bawah pencahayaan mentol lampu
Untuk mengkonfigurasi kamera secara manual supaya sesuai
dengan sumber lampu tertentu.
Sentuh “· WB Manual”.
Kertas putih
Di lokasi di mana anda bercadang
kosong
untuk merakam, halakan kamera pada
· WB Manual
kertas putih kosong agar ia memenuhi
keseluruhan skrin monitor.
Sentuh satu kawasan pada skrin yang
tiada ikon.
Tetapan imbangan putih dikekalkan
walaupun anda mematikan kamera.
• Apabila “‡ WB Auto” dipilih untuk tetapan imbangan putih, kamera secara
automatik menentukan titik putih subjek. Warna subjek dan keadaan sumber
cahaya tertentu boleh menyebabkan masalah apabila kamera cuba untuk
menentukan titik putih, yang membuatkan pelarasan imbangan putih yang
betul menjadi mustahil. Jika ini berlaku, pilih tetapan keimbangan putih yang
sepadan dengan keadaan penggambaran anda (Siang, Mendung dsb.).
64
Tetapan Rakaman Lanjutan
2.
Sentuh “OK”.
Menentukan Kepekaan ISO (ISO)
Masuk ke Mod RKM * MENU * ISO
Kepekaan ISO ialah ukuran kepekaan pada cahaya.
Tetapan
Penerangan
Auto
Laras kepekaan secara automatik mengikut keadaan
ISO 80
Kepekaan
lebih rendah
Kelajuan pengatup perlahan
Kurang hingar
Kelajuan pengatup pantas
(Ditetapkan untuk menangkap
gambar dalam kawasan bercahaya
malap.)
Agak kasar
(peningkatan
hingar digital)
ISO 100
ISO 200
ISO 400
ISO 800
ISO 1600
ISO 3200
Kepekaan
lebih tinggi
• Disebabkan nilai kepekaan ISO yang tinggi cenderung menghasilkan hingar digital
dalam imej, kamera akan melakukan proses penapisan hingar. Disebabkan ini, ia
mungkin mengambil masa yang lebih lama untuk kamera selesai merakam imej
selepas ia dirakam. Anda tidak akan dapat melakukan sebarang operasi semasa
rakaman imej sedang berlangsung.
65
Tetapan Rakaman Lanjutan
Memilih Mod Fokus (Fokus)
Masuk ke Mod RKM * MENU * Fokus
Bertukar kepada mod fokus yang berbeza boleh bantu mendapatkan fokus yang
lebih baik.
Paparan
Tetapan Ikon Skrin
RKM
AF
(Fokus
Auto)
Tiada
Jenis
Tangkapan
Rakaman
umum
Mod Fokus
Syot kilat
Filem
Anggaran Jarak Fokus*1
Syot kilat
Filem
8 sm hingga 52 sm hingga
9 (infiniti) 9 (infiniti)
Automatik
8 sm hingga 8 sm hingga
Titik fokus
50 sm
50 sm*2
tetap
Makro
Dekat
PF
(Fokus
Sorot)
Penggambaran
dengan jarak
Titik fokus
fokus yang
tetap
agak lebar
Infiniti
Pemandangan
dan subjek jauh
lain
Tetap
1 m hingga
9 (infiniti)
52 sm hingga
9 (infiniti)
Infiniti (Sudut Lebar)
*1 Jarak fokus ialah jarak dari permukaan kanta.
*2 Fokus kekal pada kedudukan di mana semasa rakaman bermula. Untuk
memfokuskan imej, tekan separa butang pengatup untuk memfokus sebelum
menekan butang pengatup sepenuhnya untuk mula merakam.
66
Tetapan Rakaman Lanjutan
Menggunakan Kunci Fokus
Subjek untuk difokuskan
“Kunci fokus” ialah teknik yang anda boleh gunakan
apabila anda mahu menggubah imej di mana subjek
yang ingin anda fokuskan tidak berada dalam bingkai
fokus di tengah skrin.
1.
Jajarkan bingkai fokus skrin monitor dengan
subjek yang anda mahu fokuskan dan
kemudian tekan butang pengatup sehingga
separuh.
Bingkai fokus
2.
Dengan butang pengatup masih ditekan
separuh (yang mengekalkan tetapan fokus),
alih kamera untuk menggubah imej.
3.
Apabila anda telah bersedia untuk
menangkap imej, tekan butang pengatup
sepenuhnya.
• Kunci fokus juga mengunci pendedahan (AE).
• Bingkai fokus tidak akan muncul pada paparan semasa Pengatup Sentuh
didayakan (Hidup).
Menghidupkan Semak Semula Imej (Smk Semula)
Masuk ke Mod RKM * MENU * Semak Semula
Apabila Semak diaktifkan, kamera akan memaparkan imej serta-merta selepas ia
dirakam.
Jenis 1
Memaparkan paparan skrin penuh imej lebih kurang sesaat.
Jenis 2
Memaparkan imej Semak di sudut atas kiri (dalam kes imej orientasi
potret) atau sudut bawah kiri (dalam kes imej orientasi landskap) skrin
monitor. Menyentuh imej Semak akan masuk dalam mod MAIN dan
memaparkan paparan skrin penuh imej.
Mati
Mematikan paparan imej semakan
• Apabila “Jenis 1” dipilih, bukaan, kelajuan pengatup, dan kepekaan ISO, menjadi
merah jika Pendedahan Auto tidak betul.
67
Tetapan Rakaman Lanjutan
Melihat Syot kilat dan Filem
Melihat Syot Kilat
Lihat halaman 35 untuk prosedur bagi melihat syot kilat.
Melihat Filem
1.
Sentuh “
MAIN.
2.
Seret ke kiri atau kanan merentasi imej skrin
untuk menatal filem sehingga anda jumpa
filem yang anda ingin dipaparkan.
” (MAIN) untuk memasuki mod
Kualiti imej
Ikon Filem:
Masa rakaman filem
3.
Sentuh “
” (Filem) untuk memulakan main semula.
Main semula dihentikan
sebentar
Main semula berlangsung
Sentuh “|”.
Sentuh “6”.
Bar perkembangan
68
Melihat Syot kilat dan Filem
Kawalan Main Semula Filem
Hentikan sebentar/
Main
Sentuh “|” (hentikan sebentar) atau “6” (main).
Mara laju/
Undur laju
Semasa main semula, sentuh “{” (undur laju) atau “}”
(mara laju).
• Setiap sentuhan salah satu butang meningkatkan
kelajuan operasi mara laju atau undur laju.
• Untuk kembali pada kelajuan main semula biasa, tekan
“6”.
Berhenti main
semula
Semasa main semula, sentuh “.”.
Pelarasan
kelantangan
Semasa main semula, sentuh “n” dan kemudian seret bar
kelantangan pada aras yang diingini.
• Kelantangan boleh dilaraskan hanya semasa main
semula filem.
1 bingkai ke
hadapan/ke
belakang
Semasa main semula dihentikan sebentar, sentuh “z”
atau “y”.
• Menyentuh dan memegang ikon ini mendahulukan
bingkai secara berterusan.
Paparan maklumat
hidup/mati
Sentuh skrin itu.
Pengeditan filem
Jedakan filem yang dimainkan di lokasi yang anda ingin
potong, dan kemudian sentuh “~” (halaman 70).
• Main semula mungkin tidak boleh dilakukan untuk filem yang tidak dirakam dengan
kamera ini.
69
Melihat Syot kilat dan Filem
Mengedit Filem pada Kamera (Pengeditan Filem)
Ciri Pengeditan Filem membolehkan anda memotong bahagian filem tertentu.
1.
Masuk mod MAIN dan kemudian mula main semula filem yang anda
ingin edit.
2.
Apabila main semula mencecah lokasi yang anda ingin potong, sentuh
“|” untuk menjedakannya.
3.
Sentuh “~”.
4.
Sentuh pilihan yang menentukan bahagian yang anda ingin potong.
5.
¡ Potong
Sblmnya
Memotong semuanya dari mula filem sehingga lokasi
semasa.
¢ Potong
Slpsnya
Memotong semuanya dari lokasi semasa hingga
penghujung filem.
Sentuh “Potong”.
Operasi potong yang dipilih akan mengambil sedikit masa untuk selesai. Jangan
cuba lakukan operasi kamera sehingga mesej “Sedang sibuk... Sila tunggu...”
hilang dari skrin monitor. Sila maklum bahawa operasi potong mungkin
mengambil masa yang lama jika filem yang diedit terlalu panjang.
• Apabila anda mengedit filem, hanya hasilnya disimpan. Filem asal tidak disimpan.
Operasi edit tidak boleh dibuat asal.
• Filem yang lebih pendek dari lima saat tidak boleh diedit.
• Mengedit filem yang dirakam dengan jenis kamera lain tidak disokong.
• Anda tidak dapat mengedit filem jika amaun baki kapasiti ingatan kurang daripada
saiz fail filem yang anda ingin edit. Jika tidak cukup ingatan, padam fail yang anda
tidak perlukan untuk mengosongkannya.
• Memisahkan filem menjadi dua filem dan menggabungkan dua filem berbeza
menjadi satu filem tidak disokong.
70
Melihat Syot kilat dan Filem
Memaparkan Menu Imej
Menu imej menunjukkan beberapa imej pada skrin tunggal.
1.
Dalam mod MAIN, sentuh “]” atau rapatkan jari
anda di atas skrin.
Ini memaparkan menu imej.
• Seret ke atas atau ke bawah untuk menatal ke halaman
imej seterusnya.
• Untuk melihat mod paparan biasa (imej tunggal), sentuh
imej yang anda hendak lihat.
• Dalam kes filem, imej pertama dalam filem akan
dipaparkan.
• Tanda soal (?) akan dipaparkan untuk imej yang tidak dapat dipaparkan atas
sebab tertentu.
• Anda juga boleh lakukan operasi di bawah menggunakan menu imej. Sentuh
ikon fungsi yang anda mahu gunakan, sentuh satu imej, dan kemudian sentuh
“OK”.
– Hantar imej ke telefon pintar
– Padam imej
– Lindungi imej
Mengezum Imej Atas skrin
Syot kilat boleh dizum pada skrin monitor sehingga 8X.
• Faktor zum tersedia yang sebenar bergantung pada saiz imej asal.
1.
Dalam mod MAIN, seret kiri atau kanan untuk memaparkan imej yang
anda ingin lihat.
2.
Jauhkan ibu jari dan jari telunjuk (halaman 18) pada imej yang
dipaparkan untuk membesarkannya.
• Menyeret imej skrin yang dibesarkan akan mengubah bahagian imej yang
dipaparkan.
• Dekatkan ibu jari dan jari telunjuk (halaman 18) pada imej yang dipaparkan
untuk mengecilkannya.
– Apabila kandungan skrin monitor dihidupkan, grafik pada skrin monitor
menunjukkan bahagian mana daripada imej yang dizum sedang dipaparkan.
71
Melihat Syot kilat dan Filem
Melihat Syot Kilat dan Filem pada Skrin TV
Guna kabel HDMI yang dijual secara komersil
untuk menyambungkan kamera pada TV.
• Guna kabel HDMI yang tersedia secara
komersial dan ditanda dengan logo yang
ditunjukkan di sebelah kanan.
1.
Buka bingkai (halaman 14).
2.
Cangkukkan kuku anda ke dalam alur
penutup [HDMI] dan tarik penutup ke
arah yang ditunjukkan oleh anak panah
untuk membukanya.
3.
Matikan kamera dan gunakan kabel HDMI
yang tersedia secara komersil untuk menyambungkan kamera pada
TV.
Penutup [HDMI]
Penyambung HDMI
Input HDMI
HDMI output (mikro)
Penyambung mikro
HDMI
Kabel HDMI
(tersedia secara
komersil)
• Pastikan kamera dimatikan sebelum menyambung atau menanggalkan kabel.
Semak dokumentasi pengguna yang diberikan bersama TV untuk
mendapatkan maklumat tentang keperluan sebelum menyambung atau
menanggalkannya daripada TV.
4.
Pasang TV dan pilih mod input HDMI.
Jika TV mempunyai lebih daripada satu input HDMI, pilih input di tempat kamera
disambungkan.
72
Melihat Syot kilat dan Filem
5.
Hidupkan kamera.
Skrin monitor kamera akan menunjukkan imej kawalan jauh. Skrin TV akan
menunjukkan imej yang dirakam.
• Kandungan imej pengawal jauh akan bergantung pada jenis imej yang
dipaparkan pada skrin TV.
6.
Sentuh skrin monitor kamera untuk melakukan operasi.
• Guna kabel HDMI dengan palam yang serasi dengan penyambung mikro HDMI
kamera pada satu hujung, dan palam yang serasi dengan penyambung HDMI TV
anda pada hujung satu lagi.
• Imej dan/atau output audio yang baik dan operasi lain mungkin tidak dapat
dilakukan dengan peranti tertentu.
• Menyambungkan kamera kepada penyambung HDMI peranti lain boleh
merosakkan kamera dan peranti lain. Jangan sekali-kali anda sambung dua
penyambung output HDMI.
• Tanggalkan kabel HDMI jika tidak menggunakan output HDMI. Skrin monitor
kamera mungkin tidak beroperasi seperti biasa semasa kabel HDMI disambung.
• Audio ialah monoaural.
• Audio pada awalnya dikeluarkan oleh kamera pada kelantangan maksimum.
Ketika pertama kali anda memaparkan imej, tetapkan kawalan kelantangan TV
pada aras yang agak rendah dan kemudian laraskannya mengikut keperluan.
• Untuk memilih format isyarat digital, lihat halaman 112.
73
Melihat Syot kilat dan Filem
Fungsi Main Semula Lain (MAIN)
Berikut adalah menu operasi yang anda boleh gunakan untuk mengkonfigurasi
berbagai tetapan kamera.
Menggunakan Menu MAIN
. Contoh Operasi Skrin Menu
1.
Dalam mod MAIN, sentuh “
Ikon).
2.
Sentuh “MENU”.
” (Tunjukkan
Ini akan memaparkan skrin menu.
• Kandungan menu adalah berbeza dalam mod RKM dan
mod MAIN.
3.
Sentuh item tetapan yang anda ingin ubah.
4.
Konfigur tetapan item menurut kandungan skrin.
• Untuk membatalkan dan keluar dari menu, sentuh “MENU” atau tekan butang
pengatup.
. Operasi Menu dalam Manual Ini
Operasi menu digunakan dalam manual ini seperti ditunjukkan di bawah. Sentuh ikon
dan item yang ditunjukkan, dan lakukan operasi seperti yang ditunjukkan, dari kiri ke
kanan.
Masuk ke Mod MAIN * MENU * Lindungi
74
Fungsi Main Semula Lain (MAIN)
Menggunakan Pad Selfie (Pad Selfie)
Masuk ke Mod MAIN * MENU * Pad Selfie
Anda boleh menetapkan operasi Mod MAIN di bawah untuk
pad selfie di bahagian luar bingkai.
Skrol
Apabila melihat imej, gelangsar skrol
pad selfie ke hadapan atau ke
belakang.
Zum
Apabila melihat imej, menggelangsar
pad selfie akan menjadikan imej yang
dipaparkan dizum masuk atau dizum
keluar.
Mati
Operasi Pad Selfie dinyahdayakan.
Pad Selfie
• Bagi menjalankan atau membatalkan operasi yang ditetapkan, ketik dua kali pada
pad selfie.
Lihat halaman 19 untuk maklumat mengenai operasi pad selfie.
Membuat Filem Promosi (Filem Promosi)
Masuk ke Mod MAIN * Paparkan syot kilat * MENU *
Filem Promosi
Dengan fungsi ini, anda boleh memilih lima syot kilat dan menggabungkannya ke
dalam filem 6-saat, 10-saat atau 15-saat bersama kesan dan muzik.
1.
Seret atas atau bawah untuk memaparkan syot kilat yang anda mahu
gunakan dalam Filem Promosi anda.
2.
Sentuh syot kilat yang anda mahu gunakan sebagai imej pertama.
75
Fungsi Main Semula Lain (MAIN)
3.
Ulang langkah 1 dan 2 untuk memilih maksimum lima syot kilat.
• Syot kilat akan muncul dalam Filem Promosi mengikut urutan yang sama
ketika anda memilihnya.
• Jika anda menyentuh semula syot kilat yang telah dipilih, pilihan akan
dibatalkan.
4.
Sentuh “OK”.
5.
Sentuh “Panjang”, “Peralihan”, dan “Muzik”, dan konfigurasikan
tetapan untuk setiap item jika perlu.
6.
Panjang
Pilih 15-saat, 10-saat atau 6-saat.
Peralihan
Dayakan atau nyahdayakan kesan peralihan. Memilih “Hidup”
(didayakan) menggunakan kesan peralihan apabila bertukar
daripada satu imej kepada imej lain.
Muzik
Pilih muzik latar yang anda mahu gunakan. Memilih “Mati”
menghasilkan filem tanpa muzik.
Sentuh “Cipta”.
Ini mencipta Filem Promosi mengikut tetapan yang anda konfigurasikan.
• Filem tidak boleh ditukarkan kepada filem promosi.
• Anda mungkin mengalami masalah penukaran jika anda cuba untuk menyertakan
syot kilat yang dirakam dengan kamera selain daripada kamera ini.
• Filem promosi ialah filem berkualiti HD, dengan nisbah bidang 16:9. Ini bermakna
bahagian atas dan bawah syot kilat akan dipotong apabila ia ditukar kepada format
filem promosi.
• Memilih syot kilat orientasi potret dengan tetapan “Peralihan” didayakan (Hidup)
akan memotong bahagian atas dan bawah imej, dengan bahagian bawah agak
besar sedikit daripada bahagian atas. Apabila “Peralihan” dinyahdayakan (Mati),
jalur hitam akan muncul pada sisi imej.
• Fungsi ini tidak boleh digunakan untuk kurang daripada lima imej.
76
Fungsi Main Semula Lain (MAIN)
Melakukan Operasi Cat pada Imej (Cat)
Masuk ke Mod MAIN * Paparkan syot kilat * MENU * Cat
Anda boleh guna fungsi ini untuk melukis, menulis, atau cop maklumat pada syot kilat
yang dirakam. Jika saiz imej asal ialah 3 M atau lebih besar, imej selepas cat
disimpan sebagai imej saiz 3 M.
1.
Pada skrin monitor, sentuh “
2.
Sentuh jenis pen atau cop yang anda ingin guna.
3.
Guna pen untuk menulis teks atau membuat lakaran, atau guna cop
untuk mengecop maklumat.
” atau “
”.
• Cop akan terletak pada kedudukan akhir jari anda berada apabila anda
mengalihkannya dari skrin. Sebelum mengalihkan jari anda, anda boleh
menyeret cop ke lokasi yang anda mahu.
4.
Sentuh “OK”.
5.
Sentuh “Ya”.
Ini akan menyimpan imej sebagai imej baru.
. Fungsi Cat
Menyimpan imej.
Keluar dari cat tanpa menyimpan imej.
Untuk memilih warna pen dan ketebalan untuk melukis atau menulis.
Boleh juga digunakan untuk memilih pemadam dan ketebalannya.
Untuk memilih jenis cop.
Kembali ke skrin sebelumnya.
• Selepas memilih “ ”, anda boleh menukar tetapan warna (atau pemadam) atau
ketebalan sahaja. Untuk menukar tetapan lain, pilih “ ” sekali lagi.
77
Fungsi Main Semula Lain (MAIN)
Memainkan Persembahan Slaid di Kamera (Prsmbhn Slaid)
Masuk ke Mod MAIN * MENU * Prsmbhn Slaid
Anda boleh guna mod persembahan slaid untuk menatal secara automatik semua
imej dalam memori kamera.
• Semua operasi dinyahdayakan semasa persembahan slaid sedang beralih
daripada satu imej ke imej lain.
• Masa yang diperlukan untuk beralih daripada satu imej ke imej lain mungkin lebih
lama bagi kes imej yang tidak dirakam menggunakan kamera ini.
• Untuk kembali ke paparan biasa (imej tunggal), sentuh skrin.
Mengekstrak Imej daripada Syot Kilat
(Memotong keluar subjek)
Masuk ke Mod MAIN * Paparkan syot kilat * MENU * Potong subjek
Anda boleh membuat garisan di sekeliling subjek (individu atau objek) dan
mengekstraknya daripada syot kilat. Kemudian, anda boleh masukkan subjek yang
diekstrak ke dalam syot kilat lain.
Subjek yang Diekstrak
1.
Syot Kilat Lain
Imej Gabungan Akhir
Sentuh alat melukis yang anda inginkan dan lukis sempadan di
sekeliling subjek yang anda ingin ekstrak.
Alat Melukis
Jenis Garis
•
Nipis
‚
Tebal
x
–
Penerangan
Melukis garisan untuk memotong keluar
subjek.
Memadamkan garis yang dilukis.
• Garis sempadan mesti berterusan, bermakna ia bermula dan berakhir di titik
yang sama.
78
Fungsi Main Semula Lain (MAIN)
2.
Sentuh “OK”.
Ini akan menyebabkan latar belakang subjek yang anda gariskan menjadi kelabu.
3.
Sentuh “ ” untuk memilih kawasan yang hendak diekstrak dan
kemudian sentuh “OK”.
Ini akan memaparkan subjek yang dipotong keluar.
• Untuk menatal kembali satu skrin, sentuh ikon “ ” pada skrin monitor.
Skrin subjek yang diekstrak
4.
Imej asal dengan subjek
diekstrak
Selepas mengesahkan anda mendapat bahagian imej yang diekstrak,
sentuh “OK”.
Ini menyimpan imej yang diekstrak.
• Anda tidak boleh mengekstrak daripada subjek yang diekstrak. Berbuat demikian
akan menyebabkan ralat.
• Fungsi ini tidak boleh digunakan dengan imej persegi (halaman 62).
79
Fungsi Main Semula Lain (MAIN)
Memasukkan Subjek ke dalam Syot Kilat lain atau Menambah
Bingkai Terbina Dalam ke Syot Kilat (Tampal subjek)
Masuk ke Mod MAIN * MENU * Tampal subjek
Anda boleh menambah karakter atau bingkai terbina dalam kamera ke syot kilat, atau
anda boleh memasukkan karakter yang anda cipta dengan “Potong subjek” (halaman
78) ke dalam syot kilat.
• Hanya imej yang memenuhi syarat-syarat berikut boleh digunakan sebagai imej
latar belakang.
– Ia mesti syot kilat yang dirakam dengan kamera ini atau syot kilat yang
dipindahkan ke ingatan kamera ini.
– Ia mesti imej dengan nisbah aspek 4:3.
1.
Seret kiri atau kanan untuk menatal imej. Pilih imej yang anda ingin
guna untuk latar belakang dan kemudian sentuh “OK”.
2.
Seret kiri atau kanan untuk menatal subjek. Pilih subjek yang anda
ingin masukkan dan kemudian sentuh “OK”.
3.
Sentuh “–” (zum keluar), “+” (zum masuk) untuk
melaraskan saiz subjek. Anda juga boleh menyeret
subjek di sekitar skrin untuk menyusunnya semula.
4.
Selepas anda mendapat saiz dan posisi subjek yang
diingini, sentuh “OK”.
Ini memasukkan subjek ke dalam imej latar belakang.
• Melakukan operasi pemadaman atau pemformatan tidak akan memadam subjek
terbina dalam.
• Fungsi ini tidak boleh digunakan dengan imej persegi (halaman 62).
80
Fungsi Main Semula Lain (MAIN)
Melindung Fail Daripada Pemadaman (Lindungi)
Masuk ke Mod MAIN * MENU * Lindungi
Anda boleh lindungi imej untuk mengelakkannya daripada
dipadam.
• Imej yang dilindungi akan ditandakan dengan “›”.
Semua Fail
Hidup
Lindung semua fail.
Semua Fail Mati
Jangan lindungi semua fail.
Pilih
Lindungi dan jangan lindungi fail yang tertentu.
Seret atas atau bawah untuk memaparkan imej yang anda
ingin lindungi.
Sentuh imej yang mahu dilindungi, dan
“›” akan muncul pada imej.
Anda boleh ulangi langkah  dan 
sebanyak mana yang perlu untuk
memilih beberapa imej.
Sentuh “OK”.
Untuk tidak melindungi imej, sentuh
imej pada langkah  dalam prosedur
di atas untuk mengalihkan “›”.
• Perhatikan bahawa walaupun fail dilindungi, ia akan dipadam jika anda melakukan
operasi format (halaman 113).
• Anda juga boleh melindungi imej menggunakan menu imej (halaman 71).
81
Fungsi Main Semula Lain (MAIN)
Memutar Imej (Putaran)
Masuk ke Mod MAIN * MENU * Putaran
1.
Seret ke atas atau ke bawah untuk memaparkan imej yang anda ingin
putar.
2.
Sentuh “
”.
Ini akan memutarkan imej 90 darjah ke sebelah kiri.
3.
Apabila imej berada dalam kedudukan yang anda inginkan, sentuh
“ ”.
• Perhatikan bahawa prosedur ini tidak menukar data imej. Ia cuma mengubah cara
imej dipaparkan pada skrin monitor kamera.
• Imej yang telah dilindungi atau dizum tak boleh diputar.
Mengubah saiz Syot Kilat (Ubah Saiz)
Masuk ke Mod MAIN * MENU * Ubah Saiz
Anda boleh mengurangkan saiz syot kilat dan menyimpan hasilnya sebagai syot kilat
berasingan. Syot kilat asal juga disimpan. Anda boleh memilih ubah saiz imej ke satu
daripada dua saiz imej: 3 M, VGA.
1.
Seret ke kiri atau kanan untuk memaparkan imej yang anda ingin ubah
saiz.
2.
Sentuh satu saiz.
Ini mengubah saiz imej ke saiz yang dipilih dan menyimpan hasil sebagai gambar
yang baru.
• Tarikh rakaman versi diubah saiz syot kilat adalah sama seperti tarikh rakaman
syot kilat asal.
• Fungsi ini tidak boleh digunakan dengan imej persegi (halaman 62).
82
Fungsi Main Semula Lain (MAIN)
Memangkas Syot Kilat (Memotong)
Masuk ke Mod MAIN * MENU * Memotong
Anda boleh memangkas syot kilat untuk memotong bahagian yang anda tak perlukan
dan menyimpan hasil dalam fail berasingan. Syot kilat asal juga disimpan.
1.
Seret ke kiri atau kanan untuk memaparkan imej yang anda ingin
pangkas.
2.
Sentuh “OK”.
3.
Pilih nisbah aspek imej yang disimpan dan kemudian ketik “OK”.
Bagi nisbah aspek imej 4:3, anda boleh memilih antara dua nisbah aspek imej
yang dirapi iaitu 4:3 atau 1:1 (segi empat sama).
4.
Seret imej sehingga ke bahagian yang anda ingin simpan dipaparkan.
• Untuk membesarkan imej, sentuh skrin dengan ibu jari dan jari telunjuk anda
dan jarakkannya. Untuk mengecilkan imej, sentuh skrin dengan ibu jari dan jari
telunjuk anda dan dekatkannya.
5.
Sentuh “OK”.
Ini akan memangkas imej, meninggalkan hanya bahagian yang dipaparkan.
• Tarikh rakaman imej yang dipangkas adalah sama seperti tarikh rakaman syot kilat
asal.
83
Fungsi Main Semula Lain (MAIN)
Menyambungkan Kamera dengan Telefon
Pintar (Sambungan Wayarles)
Mengawal Kamera Anda dengan Telefon Pintar
Kamera anda mempunyai kedua-dua teknologi wayarles Bluetooth dan keupayaan
LAN wayarles yang terbina di dalam. Selepas mewujudkan sambungan wayarles
dengan telefon pintar, anda boleh melaksanakan operasi yang dinyatakan di dalam
jadual di bawah. Memerlukan pemasangan aplikasi EXILIM Connect pada telefon
pintar anda.
• Kamera anda ialah peranti Bluetoth®
Smart.
• Kamera anda boleh bersambung
menggunakan teknologi wayarles
Bluetooth dengan telefon pintar yang
menyokong Bluetooth low energy.
Dengan fungsi ini:
Anda boleh melakukan ini:
Hantaran Auto
Imej boleh dihantar secara automatik semasa ia
dirakam ke telefon pintar yang telah dipasangkan
Bluetooth dengan kamera.
Rakam dengan telefon
Kawal dan rakam secara kawalan jauh dengan
kamera menggunakan telefon pintar (halaman
91).
Hantar ke telefon
Hantar syot kilat dan filem yang dirakam dengan
kamera anda ke telefon pintar anda. Selepas
menghantar imej ke telefon pintar, anda boleh
terus memuat naik imej ke perkhidmatan
rangkaian sosial daripada telefon pintar anda
(halaman 91).
84
Menyambungkan Kamera dengan Telefon Pintar
(Sambungan Wayarles)
Dengan fungsi ini:
Lihat di telefon
Anda boleh melakukan ini:
Lihat syot kilat yang disimpan dalam memori
kamera pada telefon pintar serta salin syot kilat
dan filem ke dalam telefon pintar untuk
tontonan. Anda juga boleh melihat syot kilat
dan filem dalam memori kamera pada
komputer, dan menyalinnya ke komputer
(halaman 92).
• Di dalam kapal terbang atau di tempat lain di mana penggunaan komunikasi
wayarles adalah terhad atau dilarang, letakkan kamera ke mod pesawat.
• Sesetengah model telefon pintar mungkin tidak boleh memain semula fail filem
daripada kamera anda.
• Bergantung pada model telefon pintar anda, versi sistem pengendaliannya, dan/
atau kapasiti storan yang tinggal boleh menyebabkan kegagalan operasi
penyimpanan filem atau syot kilat. Menerima fail kamera, melaksanakan operasi
yang dikehendaki pada telefon pintar anda untuk memeriksa jika fail telah disimpan
dengan betul.
• Melihat filem yang diterima pada terminal Android:
Harap maklum yang filem tidak dipaparkan oleh Gallery. Filem disimpan dalam
folder yang dinamakan “EXILIM Connect”. Pemain filem berasingan diperlukan
untuk main semula filem (yang failnya mempunyai sambungan nama fail MOV).
Bergantung pada pemain filem anda, anda mungkin tidak boleh memainkan filem
dan/atau audio.
• Imej yang dirakam pada kamera pengeluar yang lain tidak boleh dihantar
menggunakan fungsi ini.
• Percubaan untuk menggunakan kad memori yang menyertakan fungsi wayarles
dengan kamera ini boleh menyebabkan operasi tidak normal.
• Ambil perhatian bahawa menggunakan fungsi wayarles memerlukan lebih banyak
penggunaan bateri berbanding biasa. Pastikan bateri kamera telah dicas
secukupnya sebelum memulakan operasi LAN wayarles.
• Julat operasi bergantung pada persekitaran komunikasi setempat dan jenis telefon
pintar yang disambung.
85
Menyambungkan Kamera dengan Telefon Pintar
(Sambungan Wayarles)
. Perihal EXILIM Connect
Untuk maklumat terperinci tentang EXILIM Connect, rujuk ke Panudan Pengguna
EXILIM Connect (yang anda boleh muat turun di laman web di bawah).
http://www.exilim.com/manual/
• Sila ambil perhatian bahawa untuk melihat Panduan Pengguna EXILIM Connect,
anda perlu memasang Adobe Reader. Rujuk pusat servis CASIO yang sah jika
anda tidak dapat membuka untuk memaparkan format PDF Panduan Pengguna.
• Sila ambil perhatian bahawa Panduan Pengguna EXILIM Connect, tidak terdapat
dalam semua bahasa. Sekiranya Panduan Pengguna EXILIM Connect tidak
terdapat dalam bahasa ibunda anda, sila guna versi bahasa lain.
Menggunakan Mod Wayarles
Kamera anda mempunyai pelbagai mod wayarles yang
berbeza. Pilih mod wayarles yang bersesuaian dengan
keperluan tertentu anda.
1.
Sentuh “
2.
Sentuh ikon “
3.
Sentuh mod sambungan wayarles yang anda
mahu.
“
” (Wayarles)
” (Tunjukkan Ikon).
” (Sambungan Wayarles).
Hantar ke telefon
Pilih untuk melihat imej yang anda rakam menggunakan kamera pada telefon
pintar (halaman 91).
Berpasangan
Pilih mod ini untuk mewujudkan sambungan teknologi wayarles Bluetooth di
antara kamera dan telefon pintar (halaman 89).
Rakam dengan telefon
Pilih mod ini untuk mengawal dari jauh rakaman imej daripada telefon pintar
(halaman 91).
Tetapan wayarles
Pilih mod ini untuk mengkonfigurasi tetapan wayarles (halaman 93).
86
Menyambungkan Kamera dengan Telefon Pintar
(Sambungan Wayarles)
. Ikon Sambungan Wayarles
Selepas anda mengkonfigurasi tetapan sambungan kamera dan telefon pintar, ikon
di bawah akan tertera pada skrin kamera untuk menunjukkan status komunikasi
semasa.
Separa-lut
sinar
Berpasangan selesai, tetapi tiada sambungan teknologi
wayarles Bluetooth.
Legap
Berpasangan selesai, dan terdapat sambungan
teknologi wayarles Bluetooth.
Separa-lut
sinar
LAN wayarles didayakan, tetapi tiada sambungan.
Legap
LAN wayarles disambungkan.
Legap
LAN wayarles disambungkan, dan data imej sedang
dihantar.
Legap
Kamera berada dalam Mod Pesawat.
Bersedia untuk Mewujudkan Sambungan antara Telefon
Pintar dan Kamera Anda
Memasang aplikasi EXILIM Connect Smartphone pada telefon pintar anda akan
memungkinkan kawalan jauh kamera dari telefon pintar anda dan untuk menghantar
imej-imej yang dirakam dengan kamera telefon pintar anda. Cari aplikasi EXILIM
Connect pada Google Play atau App Store dan pasangkan pada telefon pintar anda.
. Jaminan operasi aplikasi
Tiada jaminan yang dibuat mengenai keupayaan untuk mengendalikan aplikasi
EXILIM Connect pada telefon pintar atau tablet tertentu.
• Untuk maklumat tentang versi sistem pengendalian yang disokong oleh apl ini,
semak maklumat pada Google Play atau App Store.
• Fungsi aplikasi dan persekitaran pengendalian yang diperlukan tertakluk kepada
perubahan tanpa notis.
87
Menyambungkan Kamera dengan Telefon Pintar
(Sambungan Wayarles)
Memasang Aplikasi EXILIM Connect pada Telefon Pintar Anda
. Terminal Android
1.
Buka “Google Play”.
2.
Dalam ruang carian, taip “EXILIM Connect”.
3.
Pasang EXILIM Connect.
. iPhone (iOS)
1.
Buka “App Store”.
2.
Dalam ruang carian, taip “EXILIM Connect”.
3.
Pasang EXILIM Connect.
88
Menyambungkan Kamera dengan Telefon Pintar
(Sambungan Wayarles)
Mewujudkan Sambungan Wayarles Buat Pertama Kali
Kali pertama anda mewujudkan sambungan wayarles antara kamera dan telefon
pintar, anda perlu menggunakan prosedur di bawah untuk mengkonfigurasi tetapan
sambungan wayarles. Operasi ini diperlukan untuk sambungan pertama sahaja.
. Telefon Pintar yang menyokong Bluetooth low energy
Menyambung kamera kepada telefon pintar dengan teknologi wayarles Bluetooth
(berpasangan) membuatkan konfigurasi tetapan sambungan wayarles lebih mudah.
• Melaksanakan operasi in secara automatik mengkonfigurasikan tetapan
sambungan LAN wayarles telefon pintar anda (halaman 90).
• Sesetengah model telefon pintar mungkin tidak serasi dengan kamera ini.
• Sekiranya anda mahu pasang-semula kamera dengan telefon pintar yang sudah
sedia dipasangkan, anda harus nyahpasang dan pasang semula. Pasang- semula
kamera dan telefon pintar menyebabkan semua imej yang tidak dihantar akan
kekal tidak dihantar.
Operasi Kamera
1.
Sentuh ikon “
” (Sambungan Wayarles).
Ini akan memaparkan skrin mod wayarles.
2.
Sentuh “Berpasangan”.
3.
Sentuh “Mula”.
Operasi Telefon Pintar
4.
Mulakan aplikasi EXILIM Connect.
5.
Ketik “Pairing”.
6.
Laksanakan operasi sambungan yang diperlukan seperti yang
diarahkan oleh aplikasi dan telefon pintar anda.
Ini mewujudkan sambungan teknologi wayarles Bluetooth antara kamera dan
telefon pintar.
• Rujuk manual EXILIM Connect (halaman 86) untuk maklumat mengenai cara
mengkonfigurasi tetapan sambungan wayarles.
Operasi Kamera
7.
Sentuh “Seterusnya”.
89
Menyambungkan Kamera dengan Telefon Pintar
(Sambungan Wayarles)
8.
Sentuh “Hidup” jika anda ingin menghantar semua imej yang dirakam
dalam kamera ke telefon pintar, atau “Mati” jika anda tidak mahu
menghantar imej ke telefon pintar.
• Setelah kamera dipasangkan, operasi teknologi wayarles Bluetooth akan
menggunakan kuasa bateri walaupun kamera telah dimatikan. Oleh kerana itu,
adalah disyorkan supaya mengecas bateri kamera sebelum anda merancang
untuk menggunakannya.
• Mengeluarkan bateri kamera akan menamatkan sambungan teknologi wayarles
Bluetooth. Walau bagaimanapun, sambungan akan diwujudkan kembali apabila
anda memuatkan bateri ke dalam kamera dan kuasa dihidupkan semula.
. Telefon pintar tidak menyokong Bluetooth low energy
Mengkonfigurasikan tetapan sambungan LAN wayarles (input kamera SSID dan kata
laluan).
1.
Sentuh ikon “
2.
Sentuh “Rakam dengan telefon”.
3.
Sentuh “Mula”.
” (Wayarles).
Ini akan mendayakan sambungan dengan telefon pintar
dan kamera akan memaparkan skrin untuk input SSID
dan kata laluan.
4.
Bagi tetapan Wi-Fi telefon pintar, masukkan
“SSID:” dan “Kata laluan:” kamera.
SSID
Kata laluan
Apabila mesej “Mulakan aplikasi telefon.” muncul pada
skrin monitor kamera, ini bermakna telefon pintar
membuat sambungan wayarles dengan kamera.
• Apa yang anda perlu lakukan untuk mewujudkan sambungan LAN wayarles
bergantung kepada jenis telefon pintar yang anda gunakan. Untuk maklumat
lebih lanjut tentang bagaimana mewujudkan sambungan LAN wayarles, lihat
dokumen pengguna yang dibekalkan dengan telefon pintar anda.
. Apa yang perlu dilakukan jika anda tidak dapat mewujudkan
sambungan wayarles LAN antara kamera dan telefon pintar.
Masalah ini boleh berlaku apabila telefon pintar sudah bersambung secara wayarles
ke salah satu rangkaian atau peranti di bawah. Pergi ke tetapan Wi-Fi telefon pintar
anda dan pilih SSID kamera ini.
– LAN wayarles rumah
– LAN wayarles awam
– Peranti LAN wayarles mudah alih
90
Menyambungkan Kamera dengan Telefon Pintar
(Sambungan Wayarles)
Menggunakan Telefon Pintar sebagai Alat Kawalan Jauh
Kamera (Rakam dengan telefon)
Fungsi ini membolehkan anda merakam syot kilat atau filem dengan kamera secara
jauh menggunakan telefon pintar. Anda juga boleh lakukan zum, pemasa kendiri, dan
operasi lain secara jauh.
1.
Sentuh ikon “
2.
Sentuh “Rakam dengan telefon”.
3.
Sentuh “Mula”.
” (Sambungan Wayarles).
Rujuk panduan EXILIM Connect (halaman 86) untuk maklumat mengenai cara
penggunaan “Rakam dengan telefon”.
• Untuk syot kilat, PRO Auto Premium secara automatik dipilih sebagai mod
rakaman semasa merakam dengan Tangkapan Jauh.
Menghantar Fail Syot Kilat atau Filem dari Memori Kamera ke
Telefon Pintar (Hantar Imej Terpilih)
Anda boleh pilih satu lagi fail syot kilat dan/atau filem dalam memori kamera dan
menghantarnya ke telefon pintar. Anda boleh pilih sehingga 100 fail, berjumlah tidak
lebih 500 MB untuk satu penghantaran. Selepas menghantar imej ke telefon pintar,
anda kemudian boleh memuat naiknya ke perkhidmatan rangkaian sosial.
1.
Sentuh ikon “
2.
Sentuh “Hantar ke telefon”.
3.
Sentuh “Hantar Imej Terpilih”.
4.
Sentuh imej yang anda mahu hantar ke telefon pintar.
” (Sambungan Wayarles).
Memilih imej fail menyebabkan kotak semaknya dipilih.
5.
Selepas memilih imej dalam kesemua fail yang anda mahu hantar ke
telefon pintar, sentuh “OK”.
Untuk maklumat tentang bagaimana menggunakan “Hantar Imej Terpilih”, rujuk
panduan EXILIM Connect (halaman 86).
91
Menyambungkan Kamera dengan Telefon Pintar
(Sambungan Wayarles)
Melihat Syot Kilat dan Filem dalam Ingatan Kamera pada
Telefon Pintar (Lihat di telefon)
Anda boleh menyambungkan kamera ke telefon pintar melalui LAN wayarles untuk
melihat dan memuat turun gambar serta filem dalam memori kamera pada lapan
telefon pintar lain yang tersambung. Anda boleh juga melihat syot kilat dan filem
dalam memori kamera pada komputer dan menyalinnya ke komputer. Telefon pintar
tidak memerlukan pemasangan aplikasi EXILIM Connect untuk mengakses imej
kamera menggunakan fungsi ini.
1.
Sentuh ikon “
2.
Sentuh “Hantar ke telefon”.
3.
Sentuh “Lihat di telefon”.
” (Sambungan Wayarles).
Ini mewujudkan sambungan antara telefon pintar dan kamera, dan memaparkan
sebuah URL.
• Jika mesej “Sambung telefon anda ke titik capaian di bawah.” kekal berada
pada skrin monitor kamera, tukar tetapan Wi-Fi telefon pintar anda supaya
kamera anda dipilih untuk sambungan (halaman 89).
• Selepas kira-kira 60 saat, skrin monitor kamera akan menjadi kosong.
Menyentuh skrin monitor akan menyebabkan imejnya muncul semula.
4.
Pada telefon pintar, mulakan aplikasi pelayar.
• Pelayar secara automatik akan mengakses URL yang dipaparkan oleh kamera
dalam 3 langkah prosedur ini dan memaparkan imej yang disimpan dalam
memori kamera.
• Jika tiada imej kamera muncul secara automatik,
masukkan URL ke dalam pelayar secara manual.
• Untuk keluar dari fungsi LAN wayarles, sentuh “Keluar”
pada skrin monitor kamera.
URL
• Sesetengah model telefon pintar mungkin tidak dapat memainkan semula fail filem.
• Anda juga boleh melihat imej dalam ingatan kamera pada pelayar komputer
dengan membuat sambungan LAN wayarles dengan komputer.
• Untuk maklumat tentang bagaimana memulakan EXILIM Connect dan melihat
imej, rujuk ke manual EXILIM Connect (halaman 86).
92
Menyambungkan Kamera dengan Telefon Pintar
(Sambungan Wayarles)
Mengkonfigurasi Tetapan Sambungan Wayarles
Seksyen ini menerangkan operasi mod wayarles dan tetapan item.
1.
Sentuh ikon “
” (Sambungan Wayarles).
Ini akan memaparkan skrin mod wayarles.
• Menekan butang pengatup akan mengembalikan skrin yang ditayangkan
sebelum skrin mod wayarles.
2.
Sentuh “Tetapan wayarles”.
Ini akan memaparkan skrin tetapan wayarles.
3.
Sentuh item yang mahu dikonfigurasi.
4.
Ubah tetapan item yang dipilih.
5.
Apabila tetapan menepati kehendak anda, sentuh “OK”.
• Menyentuh “4” akan membatalkan tetapan yang sedang dipapar dan kembali
kepada skrin mod wayarles.
Memasuki Mod Pesawat Kamera (Mod Pesawat)
“
” (Sambungan Wayarles) * Tetapan wayarles * Mod Pesawat
Sambungan wayarles dengan kamera dinyahdayakan manakala “Hidup” dipilih untuk
tetapan mod pesawat. Masuk mod pesawat untuk nyahdayakan penjanaan
gelombang radio daripada kamera semasa dalam kemudahan medikal, atas
pesawat, dll.
93
Menyambungkan Kamera dengan Telefon Pintar
(Sambungan Wayarles)
Menghantar Imej daripada Kamera ke Telefon Pintar Seperti Ia
Dirakam (Penghantaran Auto)
“
” (Sambungan Wayarles) * Tetapan wayarles * Hantaran Auto
Semasa “Hidup” dipilih untuk tetapan ini, imej dihantar secara automatik ke telefon
pintar yang dipasangkan semasa ia merakam. Jika tiada sambungan wayarles antara
kamera dan telefon bimbit semasa imej dirakam, ia akan dihantar sebaik sahaja
sambungan diwujudkan.
• Penghantaran Auto tidak didayakan kecuali kamera telah dipasangkan dengan
telefon pintar (halaman 89).
• Penghantaran Auto boleh digunakan hanya dengan telefon pintar yang
menyokong Bluetooth low energy. Kedua-dua sambungan Bluetooth dan LAN
wayarles diperlukan di antara kamera dan telefon pintar untuk menghantar imej
kamera secara automatik.
• Ikon di bawah dipaparkan pada skrin kamera apabila kamera dan telefon pintar
disambungkan.
– Sambungan LAN wayarles: X
– Sambungan teknologi wayarles Bluetooth: V
• Anda boleh tetapkan saiz imej yang dihantar ke telefon pintar menggunakan “Saiz
sml sblm hntr” (halaman 95).
• Anda boleh guna aplikasi telefon pintar di bawah untuk melihat syot kilat selepas
menghantarnya.
– iPhone: Camera Roll
– Terminal Android: Galeri, Foto, atau pelayar aplikasi foto yang lain
• Hantar Auto dinyadayakan semasa tetapan Mod Pesawat kamera “Hidup”
(halaman 93). Hantar Auto menjadi didayakan semula apabila tetapan Mod
Pesawat kamera diubah ke “Mati”.
• Imej yang dirakam ketika tetapan Hantar Auto “Hidup” akan dihantar ke telefon
pintar, walaupun jika tetapan Hantar Auto diubah ke “Mati” sebelum ia dihantar.
• Apabila “Hidup” dipilih untuk Hantar Auto, mesej akan muncul apabila anda cuba
untuk memadam fail atau mematikan kamera.
• Jika anda cuba untuk mematikan kamera ketika terdapat imej tidak dihantar dalam
memori, mesej akan muncul untuk mengingatkan anda. Jika anda mahu imej
dihantar, biarkan kamera hidup sehingga operasi menghantar lengkap. Dengan
menekan [p] (Kuasa) sekali lagi akan mematikan kamera.
• Ambil perhatian bahawa jika sambungan antara kamera dan telefon bimbit hilang
semasa terdapat imej belum dihantar dalam memori, kamera akan mati selepas
sekitar tiga minit, Dalam kes ini, kamera akan cuba menghantar imej sekali lagi
selepas ia dihidupkan.
94
Menyambungkan Kamera dengan Telefon Pintar
(Sambungan Wayarles)
Menentukan Imej yang Dihantar melalui Hantar Auto
(Tetapan Penghantaran Auto Fail)
“ ” (Sambungan Wayarles) * Tetapan wayarles *
Tetapan Hantaran Fail Auto
Menentukan fail yang akan dihantar ke telefon pintar melalui Hantar Auto
T»
Tangkapan gambar dan filem dihantar.
T Sahaja
Hanya tangkapan gambar dihantar.
• Saiz maksimum fail filem yang boleh dihantar melalui Hantaran Auto ialah 100 MB.
Mensaiz Semula Syot Kilat sebelum Menghantarnya ke Telefon
Pintar (Saiz sml sblm hntr)
“
” (Sambungan Wayarles) * Tetapan wayarles * Saiz sml sblm hntr
Ciri ini boleh digunakan untuk menetapkan semula saiz syot kilat sebelum dihantar ke
telefon pintar menggunakan “Rakam dengan telefon” atau “Hantar ke telefon”.
3M
Imej ditukar kepada saiz 3 M sebelum dihantar.
• Jika imej asal bersaiz 3 M atau kurang, ia dihantar tanpa disaiz
semula.
Mati
Imej dihantar dalam saiz asal rakaman.
Menukar Kata Laluan Kamera untuk Sambungan LAN Wayarles
(Kata laluan WLAN)
“
” (Sambungan Wayarles) * Tetapan wayarles * Kata laluan WLAN
Guna prosedur untuk menukar kata laluan yang anda guna apabila membuat
sambungan LAN wayarles antara kamera dengan telefon pintar.
• Sebelum menukar kata laluan LAN wayarles, nyahpasang kamera daripada telefon
pintar yang dipasangkan dengannya (halaman 96)
1.
Sentuh digit kata laluan yang anda ingin tukar.
2.
Sentuh “
” atau “
” untuk menukar digit yang sudah ditetapkan.
95
Menyambungkan Kamera dengan Telefon Pintar
(Sambungan Wayarles)
3.
Apabila anda tetapkan kata laluan yang anda inginkan, sentuh “OK”.
• Menukar kata laluan LAN wayarles akan menyingkirkan sambungan dengan
telefon pintar, Untuk menyambung semula dengan telefon pintar, konfigurasikan
tetapan sambungan wayarles (halaman 89). Jika telefon pintar anda tidak
menyokong Bluetooth low energy, laksanakan operasi di bawah untuk mengubah
tetapan Wi-Fi telefon pintar anda,
– iPhone:
Ketik anak panah kanan di tempat SSID kamera dipaparkan dalam tetapan
Wi-Fi untuk memadamkan tetapan rangkaian. Selepas memadam, pilih SSID
kamera sekali lagi dan masukkan kata laluan baharu.
– Terminal Android:
Ketik medan di tempat SSID kamera dipaparkan dalam tetapan Wi-Fi dan pilih
Lupa. Pilih SSID kamera sekali lagi dan masukkan kata laluan baharu.
Menyahpasang Kamera daripada Telefon Pintar
(Menyahpasang)
“ ” (Sambungan Wayarles) * Tetapan wayarles *
Putuskan yang Berpasangan
Nyahpasang kamera daripada telefon pintar.
Untuk menggunakan kamera dengan telefon pintar berbeza, nyahpasang dahlu
daripada telefon pintar semasa.
• Apabila menyahpasang kamera daripada telefon pintar, pastikan untuk
menjalankan operasi nyahpasang pada telefon pintar juga. Untuk maklumat
selanjutnya, sila rujuk ke Panduan Pengguna EXILIM Connect (halaman 86).
• Menyahpasang kamera daripada telefon pintar akan menyebabkan semua imej
belum dihantar yang belum selesai menjadi kekal tidak dihantar.
96
Menyambungkan Kamera dengan Telefon Pintar
(Sambungan Wayarles)
Percetakan
Perkhidmatan Cetak Profesional
Anda boleh membawa kad memori yang mengandungi imej
yang anda mahu cetak ke perkhidmatan cetak profesional dan
mencetaknya.
Percetakan pada Pencetak Rumah
Anda boleh menggunakan pencetak yang dilengkapkan
dengan slot kad memori untuk terus mencetak imej
daripada kad memori. Untuk butiran, lihat dokumen
pengguna yang disertakan bersama pencetak anda.
Percetakan dengan Komputer
Selepas memindahkan imej ke komputer anda, gunakan
perisian yang tersedia secara komersil untuk mencetak.
Percetakan dengan Komputer
Ada pelbagai cara berbeza untuk mencetak imej yang disimpan dalam komputer.
Bahagian ini menunjukkan satu contoh mencetak standard.
. Mencetak pada Komputer Windows
1.
Guna prosedur pada “Melihat dan Menyimpan Imej di Komputer”
(halaman 99) untuk menyimpan imej yang ingin dicetak, dan kemudian
memaparkan imej pada skrin komputer anda.
2.
Klik “Print” dan kemudian “Print”.
3.
Konfigurasi tetapan cetakan yang diingini dan kemudian klik “Print”.
. Mencetak pada Macintosh
1.
Guna prosedur pada “Menyambung Kamera pada Komputer Anda dan
Menyimpan Fail” (halaman 102) untuk menyimpan imej yang ingin
dicetak, dan kemudian memaparkan imej pada skrin Macintosh anda.
2.
Klik “File” dan kemudian “Print”.
3.
Konfigurasi tetapan cetakan dan kemudian klik “Print”.
Ini akan mencetak imej yang dipilih.
97
Percetakan
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Perkara yang anda boleh lakukan menggunakan komputer...
Anda boleh melakukan operasi yang diterangkan di bawah semasa kamera
bersambung dengan komputer.
Menyimpan imej
pada komputer
dan melihatnya di
situ
• Menyimpan imej dan melihatnya secara
manual (sambungan USB) (halaman 99,
102).
Main semula dan
sunting filem
• Anda boleh main semula fail (halaman
101, 104).
• Untuk menyunting filem, gunakan perisian
yang tersedia secara komersil mengikut
keperluan.
Prosedur yang anda perlu lakukan adalah berlainan untuk Windows dan Macintosh.
• Pengguna Windows perlu merujuk pada “Menggunakan Kamera dengan
Komputer Windows” di halaman 98.
• Pengguna Macintosh perlu merujuk pada “Menggunakan Kamera dengan
Macintosh” di halaman 102.
Menggunakan Kamera dengan Komputer Windows
Apabila anda
mahu
melakukan ini:
Versi Sistem
Pengendalian
Perisian yang Diperlukan:
Lihat
halaman:
Menyimpan imej
pada komputer
dan melihatnya di
situ secara
manual
Windows 8.1,
Windows 8,
Windows 7,
Windows Vista
Pemasangan tidak diperlukan.
99
Mainkan filem
Windows 8.1,
Windows 8,
Windows 7,
Windows Vista
QuickTime 7 atau lebih tinggi
• Anda perlu memuat turun
QuickTime 7 atau lebih tinggi di
Web jika anda ingin
menggunakannya.
101
98
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Melihat dan Menyimpan Imej di Komputer
Anda boleh menyambungkan kamera ke komputer anda bagi melihat dan
menyimpan imej (fail syot kilat dan filem).
Jangan menggunakan komputer anda untuk mengubah suai, memadam,
mengalih atau menamakan semula sebarang fail imej yang berada dalam
memori terbina dalam kamera atau pada kad memorinya.
Perbuatan itu akan menyebabkan masalah pada data pengurusan imej kamera,
yang akan menjadikannya mustahil untuk memain semula imej pada kamera dan
boleh menukar kapasiti memori yang tinggal secara drastik. Apabila anda mahu
mengubah suai, memadam, mengalih atau menama semula imej, lakukannya
hanya pada imej yang disimpan pada komputer anda.
• Jangan menanggalkan kabel USB atau mengendalikan kamera semasa melihat
atau menyimpan imej. Perbuatan itu boleh merosakkan data.
• Anda juga boleh menggunakan slot kad komputer anda (jika ia memilikinya) atau
pembaca kad yang tersedia secara komersil untuk mencapai fail secara terus dari
kad memori komputer. Untuk butiran, lihat dokumen pengguna yang disertakan
bersama komputer anda.
. Untuk menyambungkan kamera ke komputer anda dan menyimpan
fail
1.
Matikan kamera dan kemudian
gunakan kabel USB mikro
yang disertakan bersama
kamera untuk
menyambungnya ke komputer
anda.
[USB] port
USB
• Untuk butiran tentang
menyambungkan kamera dan
langkah berjaga-jaga apabila
menyambungkan, lihat halaman
24.
2.
Kabel USB Mikro
(disertakan bersama kamera)
Tekan [p] (Kuasa) untuk menghidupkan kamera.
Apabila anda menghidupkan kamera, semak untuk pastikan yang warna lampu
belakang kamera bertukar daripada merah kepada hijau atau ambar (halaman
25). Ambil maklum bahawa dalam kes ini skrin monitor akan kekal kosong.
• Kali pertama anda menyambungkan kamera ke komputer menggunakan kabel
USB, mesej ralat mungkin muncul pada komputer anda. Jika ini berlaku,
tanggalkan dan kemudian sambungkan semula kabel USB itu.
99
Menggunakan Kamera dengan Komputer
3.
Pengguna Windows 8.1, Windows 8: Klik “Desktop” dan kemudian
“Explorer”.
Pengguna Windows 7, Windows Vista: Klik “Start” dan kemudian
“Computer”.
4.
Dwiklik “Removable Disk”.
• Komputer anda mengenali kad memori yang dimuat dalam komputer (atau
memori terbina dalam jika tiada kad) sebagai cakera boleh alih.
5.
Klik kanan folder “DCIM”.
6.
Pada menu pintas yang muncul, klik “Copy”.
7.
Pengguna Windows 8.1, Windows 8: Klik “Documents”.
Pengguna Windows 7, Windows Vista: Klik “Start” dan kemudian
“Documents”.
• Jika anda sudah ada folder “DCIM” dalam “Documents”, langkah seterusnya
akan melaksanakan tulis ganti ke atasnya. Jika anda mahu menyimpan folder
“DCIM” sedia ada, anda perlu menukar namanya atau mengalihnya ke lokasi
berbeza sebelum melakukan langkah seterusnya.
8.
Pengguna Windows 8.1, Windows 8: Pada menu “Documents”, klik
“Home” dan kemudian “Paste”.
Pengguna Windows 7, Windows Vista: Pada menu “Documents”, klik
“Organize” atau “Edit”, dan kemudian “Paste”.
Ini akan menampal folder “DCIM” (dan semua fail imej yang terkandung di
dalamnya) ke dalam folder “Documents” anda. Anda kini mempunyai salinan fail
yang ada dalam memori kamera pada komputer anda.
9.
Setelah selesai menyalin imej, tanggalkan kamera daripada komputer
anda.
Pada kamera, tekan [p] (Kuasa) untuk mematikan kamera. Selepas memeriksa
untuk memastikan lampu belakang tidak menyala atau merah menyala,
tanggalkan kabel USB.
. Untuk melihat imej yang anda salin pada komputer anda
1.
Dwiklik folder “DCIM” yang disalin untuk membukanya.
2.
Dwiklik folder yang mengandungi imej yang anda mahu lihat.
3.
Dwiklik fail imej yang anda mahu lihat.
• Untuk maklumat mengenai nama fail, lihat “Struktur Folder Memori” pada
halaman 106.
100
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Memainkan Filem
Untuk main semula filem, mula-mula salinnya ke komputer anda dan kemudian
dwiklik fail filem. Sesetengah sistem pengendalian mungkin tidak dapat memainkan
semula filem. Jika ini berlaku, anda perlu memasang perisian yang ada secara
berasingan.
• Jika anda tidak dapat memainkan semula filem, pergi ke URL di bawah untuk
memuat turun QuickTime 7 dan memasangnya pada komputer anda.
http://www.apple.com/quicktime/
. Keperluan Sistem Komputer Minimum untuk Main Semula Filem
Keperluan sistem minimum yang diterangkan di bawah adalah perlu untuk memain
semula filem yang direkod dengan kamera ini pada komputer.
Sistem Pengendalian
CPU
: Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista
: Kualiti Imej “Full HD”, “HD”:
Core 2 Duo 3.0 GHz atau lebih tinggi
Kualiti Imej “HS240”:
Pentium 4 3.2 GHz atau lebih tinggi
Perisian yang Diperlukan : QuickTime 7
• Di atas adalah sekitaran sistem yang disarankan. Mengkonfigurasi satu daripada
sekitaran ini tidak menjamin pengendalian yang betul.
• Tetapan tertentu dan perisian lain yang dipasang boleh mengganggu main semula
filem.
. Peringatan Main Semula Filem
• Pastikan mengalih data filem ke cakera keras komputer anda sebelum mencuba
memainkannya. Main semula filem yang baik mungkin tidak dapat dilakukan untuk
data yang dicapai melalui rangkaian, daripada kad memori dsb.
• Main semula filem yang baik mungkin tidak dapat dilakukan pada sesetengah
komputer. Jika anda mengalami masalah, cuba yang berikut.
– Berhentikan sebarang aplikasi lain yang anda jalankan dan berhentikan aplikasi
residen.
101
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Menggunakan Kamera dengan Macintosh
Apabila anda mahu
melakukan ini:
Versi Sistem
Pengendalian
Perisian yang Diperlukan:
Menyimpan imej pada
Macintosh anda dan
melihatnya di situ
secara manual
OS X
Pemasangan tidak
diperlukan.
Simpan imej pada
Macintosh anda secara
automatik/Urus imej
OS X
iPhoto, yang disertakan
tergabung dengan
beberapa produk
Macintosh.
Mainkan filem
OS X 10.5 atau
lebih tinggi
QuickTime Player
(dipasang pada komputer)
Lihat
halaman:
102
–
104
Menyambung Kamera pada Komputer Anda dan Menyimpan
Fail
Jangan menggunakan komputer anda untuk mengubah suai, memadam,
mengalih atau menamakan semula sebarang fail imej yang berada dalam
memori terbina dalam kamera atau pada kad memorinya.
Perbuatan itu akan menyebabkan masalah pada data pengurusan imej kamera,
yang akan menjadikannya mustahil untuk memain semula imej pada kamera dan
boleh menukar kapasiti memori yang tinggal secara drastik. Apabila anda mahu
mengubah suai, memadam, mengalih atau menama semula imej, lakukannya
hanya pada imej yang disimpan pada komputer anda.
• Jangan menanggalkan kabel USB atau mengendalikan kamera semasa melihat
atau menyimpan imej. Perbuatan itu boleh merosakkan data.
• Kamera tidak menyokong operasi dengan Mac OS X 10.0 hingga 10.4. Operasi
disokong dengan Mac OS 10.5 hingga 10.10 (menggunakan pemacu USB
standard OS) sahaja.
• Anda juga boleh menggunakan slot kad komputer anda (jika ia memilikinya) atau
pembaca kad yang tersedia secara komersil untuk mencapai fail secara terus dari
kad memori komputer. Untuk butiran, lihat dokumen pengguna yang disertakan
bersama komputer anda.
102
Menggunakan Kamera dengan Komputer
. Untuk menyambungkan kamera ke komputer anda dan menyimpan
fail
1.
Matikan kamera dan kemudian
gunakan kabel USB mikro
yang disertakan bersama
kamera untuk
menyambungnya ke
Macintosh anda.
[USB] port
USB
• Untuk butiran tentang
menyambungkan kamera dan
langkah berjaga-jaga apabila
menyambungkan, lihat halaman
24.
2.
Kabel USB Mikro
(disertakan bersama kamera)
Tekan [p] (Kuasa) untuk menghidupkan kamera.
• Apabila anda menghidupkan kamera, semak untuk pastikan yang warna lampu
belakang kamera bertukar daripada merah kepada hijau atau ambar (halaman
25). Dalam mod ini, Macintosh anda mengenali kad memori yang dimuat
dalam kamera (atau memori terbina dalam kamera jika ia tidak dimuatkan
dengan kad memori) sebagai pemacu. Rupa ikon pemacu bergantung pada
versi OS Mac yang anda gunakan.
• Kali pertama anda menyambungkan kamera ke Macintosh anda menggunakan
kabel USB, mesej ralat mungkin muncul pada komputer anda. Jika ini berlaku,
tanggalkan dan kemudian sambungkan semula kabel USB itu.
3.
Dwiklik ikon pemacu kamera.
Lampu belakang kamera akan berwarna hijau pada masa ini. Dalam mod ini,
Macintosh anda mengenali kad memori yang dimuat dalam kamera (atau memori
terbina dalam kamera jika ia tidak dimuatkan dengan kad memori) sebagai
pemacu. Rupa ikon pemacu bergantung pada versi OS Mac yang anda gunakan.
4.
Seret folder “DCIM” ke folder di mana anda mahu menyalinnya.
5.
Setelah operasi salin selesai, seret ikon pemacu ke Trash.
6.
Putuskan sambungan kamera daripada komputer.
Pada kamera, tekan [p] (Kuasa) untuk mematikan kamera. Selepas memeriksa
untuk memastikan lampu belakang tidak menyala atau merah menyala,
tanggalkan kabel USB.
103
Menggunakan Kamera dengan Komputer
. Untuk melihat imej yang disalin
1.
Dwiklik ikon pemacu kamera.
2.
Dwiklik folder “DCIM” untuk membukanya.
3.
Dwiklik folder yang mengandungi imej yang anda mahu lihat.
4.
Dwiklik fail imej yang anda mahu lihat.
• Untuk maklumat mengenai nama fail, lihat “Struktur Folder Memori” pada
halaman 106.
• Imej yang telah diputar pada kamera akan dipaparkan pada skrin Macintosh
anda dalam penghalaan asalnya (tak diputar).
Memainkan Filem
Untuk main semula filem, mula-mula salinnya ke Macintosh anda dan kemudian
dwiklik fail filem.
. Keperluan Sistem Komputer Minimum untuk Main Semula Filem
Keperluan sistem minimum yang diterangkan di bawah adalah perlu untuk memain
semula filem yang direkod dengan kamera ini pada komputer.
Sistem Pengendalian
:Mac OS X 10.5 atau lebih tinggi
Perisian yang Diperlukan :QuickTime Player (dipasang di komputer)
• Di atas adalah sekitaran sistem yang disarankan. Mengkonfigurasi satu daripada
sekitaran ini tidak menjamin pengendalian yang betul.
• Tetapan tertentu dan perisian lain yang dipasang boleh mengganggu main semula
filem.
. Peringatan Main Semula Filem
Main semula filem yang baik mungkin tidak dapat dilakukan pada sesetengah model
Macintosh. Jika anda mengalami masalah, cuba yang berikut.
– Matikan aplikasi lain yang sedang berjalan.
• Pastikan mengalih data filem ke cakera keras Macintosh anda sebelum mencuba
memainkannya. Main semula filem yang baik mungkin tidak dapat dilakukan untuk
data yang dicapai melalui rangkaian, daripada kad memori dsb.
104
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Fail dan Folder
Kamera mencipta fail dan menyimpannya setiap kali anda menangkap syot kilat,
merakam filem atau melakukan sebarang operasi lain yang menyimpan data. Fail
dikumpulkan dengan menyimpannya dalam folder. Setiap fail dan folder mempunyai
nama uniknya sendiri.
• Untuk butiran cara folder disusun dalam memori, lihat “Struktur Folder Memori”
(halaman 106).
Nama dan Bilangan Maksimum Dibenarkan
Contoh
Setiap folder boleh mengandungi sehingga
9999 fail yang dinamakan CIMG0001 hingga
CIMG9999. Sambungan pada nama fail
bergantung pada jenis fail.
Fail nama ke-26:
Fail
CIM G 0026.JPG
Sambungan
Nombor siri (4 angka)
Folder
Folder dinamakan daripada 100CASIO ke
999CASIO.
Sehingga 900 folder boleh wujud dalam
memori.
Nama folder ke-100:
100CASIO
Nombor siri (3 angka)
• Anda boleh melihat nama folder dan fail pada komputer anda. Untuk butiran
mengenai cara nama fail dipaparkan pada skrin monitor kamera, lihat halaman 10.
• Jumlah bilangan folder dan fail yang dibenarkan bergantung pada saiz dan kualiti
imej dan kapasiti kad memori yang digunakan untuk simpanan.
105
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Data Kad Memori
Kamera menyimpan imej yang anda tangkap mengikut Peraturan Reka Bentuk untuk
Sistem Fail Kamera (DCF).
. Mengenai DCF
Operasi berikut disokong untuk imej komplian DCF. Namun, harap maklum bahawa
CASIO tidak membuat jaminan prestasi mengenai operasi ini.
• Memindahkan imej komplian DCF kamera ini ke kamera pengilang lain dan
melihatnya.
• Mencetak imej komplian DCF kamera menggunakan pencetak pengilang lain.
• Memindahkan imej komplian DCF kamera lain ke kamera ini dan melihatnya.
. Struktur Folder Memori
100CASIO
CIMG0001.JPG
CIMG0002.MOV
Folder DCIM
Folder Rakaman
Fail Imej
Fail Filem
101CASIO
102CASIO
Folder Rakaman
Folder Rakaman
DCIM
. Fail Imej yang Disokong
• Fail imej yang ditangkap dengan kamera ini
• Fail imej komplian DCF
Kamera ini mungkin tidak dapat memaparkan imej, walaupun ia komplian DCF.
Apabila memaparkan imej yang dirakam pada kamera lain, ia mungkin mengambil
masa yang lama untuk imej muncul pada skrin monitor kamera ini.
. Peringatan Pengendalian Memori Terbina Dalam dan Data Kad
Memori
• Setiap kali menyalin kandungan memori ke komputer anda, anda perlu menyalin
folder DCIM dan semua kandungannya. Cara yang baik untuk mengesan
beberapa salinan folder DCIM ialah untuk menukar namanya kepada tarikh atau
sesuatu yang serupa setelah anda menyalinnya ke komputer anda. Namun jika
nanti anda memutuskan mengembalikan folder DCIM ke kamera, pastikan
menukar namanya kembali ke DCIM. Kamera direka untuk mengenali hanya fail
akar dengan nama DCIM. Ingat bahawa kamera juga tidak akan dapat mengenal
folder dalam folder DCIM melainkan ia mempunyai nama yang dipunyainya dulu
ketika anda menyalinnya daripada kamera ke komputer anda.
• Folder dan fail mesti disimpan mengikut “Struktur Folder Memori” ditunjukkan di
halaman 106 untuk kamera mengenali mereka dengan betul.
106
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Tetapan Lain (Sediakan)
Bahagian ini menerangkan item menu yang anda boleh gunakan untuk
mengkonfigurasi tetapan dan melakukan operasi lain dalam kedua-dua mod RKM
dan mod MAIN.
Untuk maklumat mengenai operasi menu, lihat halaman 58.
Melaras Kecerahan Skrin Monitor (Skrin)
MENU * Sediakan * Skrin
Anda boleh guna prosedur berikut untuk menukar kecerahan skrin monitor.
Auto
Dengan tetapan ini, kamera mengesan tahap cahaya sedia ada dan
secara automatik melaras kecerahan skrin monitor.
+2
Kecerahan lebih daripada +1, menyebabkan skrin mudah dilihat. Tetapan
ini menggunakan lebih banyak kuasa.
+1
Tetapan cerah untuk penggunaan di luar, dsb. Kecerahan lebih daripada
0.
0
Kecerahan skrin monitor biasa untuk penggunaan di dalam bangunan,
dsb.
-1
Kecerahan skrin untuk melihat dalam persekitaran gelap tanpa
mengganggu orang lain di sekitar anda.
Memilih Papar Maklumat (Maklumat)
MENU * Sediakan * Maklumat
Memilih “Hidup” memaparkan status persediaan dan maklumat lain.
• Apabila “Maklumat” didayakan (Hidup) dalam mod MAIN, nilai tetapan kepekaan
ISO, kelajuan pengatup, dan pendedahan bagi imej yang sedang dipaparkan akan
ditunjukkan dalam warna merah jika Pendedahan Auto (AE) imej semasa tidak
betul.
107
Tetapan Lain (Sediakan)
Mengunci Skrin (Kunci Skrin)
MENU * Sediakan * Kunci Skrin
Biasanya, susunan ikon dan imej yang dipaparkan pada skrin monitor kamera
berubah secara automatik mengikut orientasi kamera. Memilih “Hidup” untuk tetapan
“Kunci Skrin” akan mengunci skrin supaya kandungannya tidak dilaraskan semula
untuk disepadankan dengan orientasi kamera.
Mengkonfigurasi Tetapan Bunyi Kamera (Bunyi)
MENU * Sediakan * Bunyi
Permulaan
Pengatup Separa
Pengatup
Menukar nada operasi antara hidup dan mati.
Operasi
Kelantgn
Operasi
Menentukan kelantangan bunyi. Tetapan kelantangan ini
juga digunakan semasa output video (daripada port
HDMI) (halaman 72).
Menentukan kelantangan output audio filem. Tetapan
Kelntgn
kelantangan ini juga digunakan semasa output video
Kelantangan Main Sml
(daripada port HDMI) (halaman 72).
Kelantgn
Gaya
Menetapkan kelantangan bimbingan suara Syot Gaya.
Bimbingan suara dikeluarkan mengikut tetapan ini
walaupun “Mati” dipilih untuk tetapan tona operasi
“Pengatup”.
• Menetapkan tahap kelantangan 0 membisukan output.
108
Tetapan Lain (Sediakan)
Pengecapan Masa Syot Kilat (Cap Masa)
MENU * Sediakan * Cap Masa
Anda boleh mengkonfigurasi kamera untuk mengecap tarikh rakaman sahaja atau
tarikh dan masa di sudut kanan bawah setiap syot kilat.
• Setelah maklumat tarikh dan masa dicap pada syot kilat, ia tidak boleh disunting
atau dipadam.
Misalnya: Julai 10, 2016, 1:25 p.m.
Tarikh
2016/7/10
Tarikh & Masa
2016/7/10 1:25pm
Mati
Tiada pengecapan tarikh dan/atau masa
• Walaupun anda tidak mengecap tarikh dan/atau masa dengan Cap Masa, anda
boleh melakukannya kemudian menggunakan aplikasi percetakan lain.
• Pengecapan dilakukan sesuai dengan tetapan tarikh dan masa (halaman 111) dan
tetapan gaya paparan (halaman 111).
109
Tetapan Lain (Sediakan)
Mengkonfigurasi Tetapan Waktu Dunia (Waktu Dunia)
MENU * Sediakan * Waktu Dunia
Menetapkan Destinasi Perjalanan
Anda boleh menggunakan skrin Waktu Dunia untuk melihat waktu semasa dalam zon
yang berbeza daripada Bandar Rumah anda apabila anda pergi melancong, dsb.
Waktu Dunia memaparkan waktu semasa di 162 bandar di 32 zon waktu di seluruh
dunia.
1.
Sentuh “Destinasi”.
• Untuk menukar kawasan geografi dan bandar bagi waktu di mana anda
biasanya menggunakan kamera, pilih “Rumah”.
2.
Sentuh “Bandar”.
• Untuk menentukan masa musim panas bagi destinasi bandar, pilih “DST” dan
kemudian pilih tetapan “Hidup” (Masa musim panas digunakan di beberapa
kawasan geografi untuk mendahulukan tetapan masa semasa oleh satu jam
semasa bulan musim panas).
3.
Seret ke atas dan ke bawah untuk memaparkan kawasan bandar
destinasi dan kemudian sentuh kawasan tersebut.
4.
Seret ke atas dan ke bawah sehingga anda jumpa bandar yang anda
inginkan, dan kemudian sentuh untuk memilihnya.
• Sebelum mengkonfigurasi tetapan Waktu Dunia, pastikan tetapan Bandar Rumah
adalah tempat anda tinggal atau biasanya menggunakan kamera. Jika ia bukan,
pilih “Rumah” pada skrin di langkah 1 dan konfigurasi tetapan Bandar Rumah,
tarikh dan masa seperti diperlukan (halaman 111).
Memilih Paparan Masa
Gunakan prosedur ini untuk menentukan masa yang dipaparkan oleh kamera untuk
bandar rumah dan destinasi anda.
1.
Sentuh “Masa”.
2.
Sentuh “Rumah” atau “Destinasi”.
Ini akan mengkonfigurasi tetapan masa lokasi yang anda telah sentuh dalam
langkah sebelumnya.
110
Tetapan Lain (Sediakan)
Menetapkan Jam Kamera (Laras)
MENU * Sediakan * Laras
1.
Sentuh nilai yang anda ingin tukar (tahun, bulan,
hari, jam, minit).
2.
Sentuh “ ” atau “
sedang dipilih.
” huntuk menukar nilai yang
• Anda boleh menentukan tarikh dari 2001 hingga 2049.
• Pastikan untuk memilih Bandar Rumah anda (halaman
110) sebelum menetapkan tarikh dan masa. Jika anda
menetapkan masa dan tarikh sedangkan bandar yang
salah dipilih untuk Bandar Rumah anda, masa dan
Ikon suis
tarikh bagi semua bandar Waktu Dunia (halaman 110)
12/24 jam
akan menjadi salah.
• Bagi menukar antara format 12-jam dan 24-jam, sentuh ikon suis 12/24 jam.
• Menyentuh dan memegang “ ” atau “ ” menatal pada kelajuan tinggi.
3.
Sentuh “OK”.
Menentukan Gaya Tarikh (Gaya Tarikh)
MENU * Sediakan * Gaya Tarikh
Anda boleh memilih daripada tiga gaya berbeza untuk tarikh.
Contoh: Julai, 10, 2016
TT/BB/HH
16/7/10
HH/BB/TT
10/7/16
BB/HH/TT
7/10/16
111
Tetapan Lain (Sediakan)
Menentukan Bahasa Paparan (Language)
MENU * Sediakan * Language
. Tentukan bahasa paparan yang anda mahu.
1.
Pada skrin menu, sentuh “Sediakan”.
2.
Sentuh “Language”.
3.
Seret ke atas dan ke bawah sehingga anda jumpa
bahasa yang anda inginkan, dan kemudian sentuh
untuk memilihnya.
• Model kamera yang dijual di kawasan geografi tertentu
mungkin tidak menyokong pemilihan bahasa paparan.
Memilih Kaedah Output Terminal HDMI (HDMI)
MENU * Sediakan * HDMI
Guna tetapan ini untuk memilih format isyarat digital apabila menyambung kepada
TV menggunakan kabel HDMI.
Auto
Tetapan ini akan menyebabkan format bertukar secara automatik
mengikut TV yang disambung. Biasanya, anda harus guna mod ini.
1080i
Output format 1080i *
480p
Output format 480p
576p
Output format 576p
* 1080i sepadan dengan 1080 60i, tetapi tidak 1080 50i. Jadi, kaedah output yang
diperlukan mungkin 576p apabila output ke TV digital dalam kawasan penerimaan
PAL yang tidak menyokong 1080i 60i. Jika anda dalam kawasan penerimaan PAL
dan tiada satu pun dipaparkan secara automatik, tukar tetapan kepada 576p.
• Jika imej tidak muncul apabila “Auto” dipilih sebagai kaedah output, cuba menukar
tetapan ini kepada yang lain.
112
Tetapan Lain (Sediakan)
Memaparkan Skrin Mula apabila Kuasa Hidup (Permulaan)
MENU * Sediakan * Permulaan
Memilih “Hidup” untuk Mula menyebabkan skrin mula terbina dalam muncul pada
skrin monitor pada bila-bila masa kamera dihidupkan.
Memformat Memori Terbina Dlm atau Kad Memori (Format)
MENU * Sediakan * Format
Jika kad memori dimuatkan dalam kamera, operasi ini akan memformat kad memori.
Ia akan memformat memori terbina dalam jika tiada kad memori dimuatkan.
• Operasi format akan memadam semua kandungan pada kad memori atau memori
terbina dalam. Ia tak boleh dibuat asal. Pastikan anda tidak memerlukan sebarang
data yang ada pada kad atau memori terbina dalam sebelum anda memformatnya.
• Memformat ingatan terbina dalam atau kad ingatan akan memadamkan semua
imej terlindung yang disimpan di sana.
• Periksa aras bateri sebelum memulakan operasi memformat dan pastikan ia tidak
terlalu rendah. Pemformatan mungkin tidak dapat dijalankan dengan betul dan
kamera mungkin berhenti beroperasi secara normal jika kuasa kamera
berkurangan semasa pemformatan sedang berjalan.
Menetapkan Semula Kamera ke Lalai Kilang (Set Semula)
MENU * Sediakan * Set Semula
Lihat halaman 138 untuk butiran mengenai tetapan lalai kilang bagi kamera.
Tetapan di bawah tidak ditetapkan semula.
Tetapan Waktu Dunia, tetapan jam, gaya tarikh, bahasa skrin, kata laluan WLAN
• Menetapkan semula kamera tidak akan menyahpasangkan ia daripada telefon
pintar (halaman 89).
• Menetapkan semula kamera menyebabkan tetapan Mod Pesawat (halaman 93)
menjadi “Mati”.
113
Tetapan Lain (Sediakan)
Memeriksa Versi Perisian Tegar Kamera Semasa (Versi)
MENU * Sediakan * Versi
Memilih item menu ini memaparkan nama model kamera, versi perisian tegar
dipasang pada kamera, dan alamat MAC kamera.
• Ambil perhatian bahawa alamat MAC adalah nombor kekal yang berfungsi sebagai
pengecam peranti rangkaian kamera.
• Periksa skrin ini selepas mengemas kini perisian tegar kamera untuk
mengesahkan bahawa pengemaskinian benar-benar telah dilaksanakan.
114
Tetapan Lain (Sediakan)
Lampiran
Peringatan Keselamatan
*BAHAYA
Simbol ini menandakan maklumat yang, jika diabaikan atau digunakan dengan salah,
mewujudkan bahaya kematian atau kecederaan diri yang serius.
*AMARAN
Penunjuk ini menetapkan perkara yang mempunyai risiko menyebabkan kematian
atau kecederaan serius jika produk digunakan dengan salah dengan mengabaikan
penunjuk ini.
*AWAS
Penunjuk ini menetapkan perkara yang mempunyai risiko menyebabkan kecederaan
dan kemungkinan berlakunya kerosakan fizikal hanya jika produk digunakan dengan
salah dengan mengabaikan penunjuk ini.
Contoh Simbol
!
Bulatan ini dengan garis merentasinya (-) bermaksud yang tindakan
ditunjukkan tidak boleh dilakukan. Petunjuk dalam atau berhampiran simbol
ini secara khususnya dilarang. (Contoh di sebelah kiri menunjukkan yang
penceraian dilarang.)
$
Titik hitam (0) bermaksud yang tindakan ditunjukkan mesti dilakukan.
Petunjuk dalam simbol ini ialah tindakan yang secara khususnya diarahkan
untuk dilakukan. (Contoh di sebelah kiri menunjukkan yang palam kuasa
mesti dicabut daripada soket elektrik.)
*BAHAYA
. Bateri Boleh Cas Semula
• Untuk mengecas bateri, hanya gunakan kaedah yang diterangkan
secara khusus dalam manual ini. Cubaan mengecas bateri dengan cara
yang tidak dibenarkan mewujudkan risiko pemanasan lampau bateri,
kebakaran dan letupan.
• Jangan mendedah atau merendam bateri dalam air tawar atau air
masin. Perbuatan itu boleh merosakkan bateri dan menyebabkan
prestasinya merosot dan pengurangan hayat perkhidmatan.
• Bateri ini dibuat untuk kegunaan bersama Kamera Digital CASIO
sahaja. Penggunaan dengan peranti lain mewujudkan risiko kerosakan
bateri atau kemerosotan prestasi bateri dan pengurangan hayat
perkhidmatan.
115
+
%
+
Lampiran
*BAHAYA
• Kegagalan mematuhi peringatan berikut mewujudkan risiko pemanasan lampau
bateri, kebakaran dan letupan.
– Jangan menggunakan atau meninggalkan bateri berdekatan api
terbuka.
– Jangan mendedahkan bateri pada haba atau api.
– Pastikan bateri dihalakan dengan betul semasa mengecasnya.
– Jangan bawa atau simpan bateri bersama item yang boleh mengalirkan
elektrik (rantai, grafit pensel dsb.).
– Jangan menceraikan bateri, mencucuknya dengan jarum atau
mendedahkannya pada hentaman yang kuat (memukulnya dengan tukul,
memijaknya dsb.) dan jangan mengenakan pateri padanya. Jangan
meletakkan bateri dalam ketuhar gelombang mikro, penyahlembap, peranti
yang menjana tekanan tinggi dsb.
– Jangan tanggalkan pelekat luar dari bateri.
• Jika anda menyedari kebocoran, bau pelik, penjanaan haba,
pengubahan warna, perubahan bentuk atau sebarang keadaan luar
biasa lain semasa mengguna, mengecas atau menyimpan bateri,
segera keluarkannya daripada kamera dan jauhkannya daripada nyalaan api.
Juga, jangan gunakan bateri yang terjejas selepas simptom luar biasa hilang.
• Jangan gunakan atau tinggalkan bateri di bawah cahaya matahari,
dalam kenderaan yang diletakkan di bawah matahari atau di manamana kawasan lain yang terdedah pada suhu yang tinggi. Perbuatan itu
boleh merosakkan bateri dan menyebabkan prestasinya merosot dan
pengurangan hayat perkhidmatan. Juga, keadaan ini boleh menyebabkan bateri
mengembang sehingga anda mungkin tidak boleh mengeluarkannya.
• Cecair bateri boleh merosakkan mata anda. Jika cecair bateri termasuk
ke dalam mata anda, segera bilas mata anda dengan air paip bersih dan
kemudian hubungi pakar perubatan.
-
+
+
116
Lampiran
*AMARAN
. Asap, bau yang luar biasa, pemanasan lampau dan keluarbiasaan lain
$
• Penggunaan berterusan kamera ketika ia mengeluarkan asap atau bau
pelik, atau semasa ia terlampau panas mewujudkan risiko kebakaran
dan kejutan elektrik. Segera lakukan langkah berikut apabila wujud
salah satu simptom di atas.
1. Matikan kamera.
2. Jika anda menggunakan penyesuai USB-AC untuk menghidupkan kamera, cabut
palam kuasa daripada soket kuasa. Juga, keluarkan bateri daripada kamera,
sambil berjaga-jaga melindungi diri anda daripada kecederaan terbakar.
3. Hubungi peruncit atau pusat perkhidmatan sah CASIO terdekat anda.
. Jauhkan Daripada Api
• Jangan mendedahkan kamera pada api, yang boleh menyebabkannya
meletup dan mewujudkan risiko kebakaran dan kecederaan pada diri
sendiri.
. Elakkan Penggunaan Semasa Bergerak
• Jangan menggunakan kamera untuk merakam atau memain kembali
imej semasa memandu atau semasa berjalan. Melihat monitor semasa
sedang bergerak mewujudkan risiko kemalangan serius.
. Lampu LED
• Jangan nyalakan lampu LED apabila dihalakan ke arah orang yang sedang
mengendalikan kenderaan bermotor. Perbuatan itu boleh mengganggu
pemandangan pemandu dan mengundang risiko kemalangan.
-
. Penyesuai USB-AC
• Penyalahgunaan penyesuai USB-AC mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan
elektrik. Pastikan anda mematuhi langkah berjaga-jaga berikut.
– Hanya gunakan penyesuai USB-AC yang ditentukan.
– Jangan sekali-kali gunakan penyesuai USB-AC dengan peranti lain.
– Gunakan punca kuasa yang sepadan dengan bekalan kuasa yang
ditentukan untuk penyesuai USB-AC.
– Jangan sekali-kali pasang kord kuasa atau penyesuai USB-AC pada punca
kuasa yang dikongsi dengan peranti lain, atau ke dalam kord sambungan
berkongsi.
– Jangan letakkan penyesuai USB-AC berhampiran tungku atau peranti
pemanas lain.
• Penyalahgunaan penyesuai USB-AC boleh merosakkannya, mewujudkan risiko
kebakaran dan kejutan elektrik. Pastikan anda mematuhi langkah berjaga-jaga
berikut.
– Jangan letak objek berat di atas penyesuai USB-AC atau dipanaskan
secara langsung.
– Jangan ubah suai penyesuai USB-AC, membiarkannya rosak, atau
membengkokkannya secara paksa.
– Jangan belit atau tarik kord kuasa.
– Apabila digunakan, letakkan kord di tempat yang ia tidak akan mengganggu
laluan.
-
-
117
Lampiran
*AMARAN
• Jangan sentuh palam kuasa semasa tangan anda basah. Perbuatan itu
mewujudkan risiko kejutan elektrik.
• Jika kord kuasa atau palam kuasa rosak, hubungi peruncit atau pusat
perkhidmatan sah CASIO terdekat anda.
• Jangan gunakan penyesuai USB-AC di kawasan yang cecair* mungkin
tumpah di atasnya. Cecair mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan
elektrik.
"
+
-
• Jangan letakkan pasu bunga atau sebarang bekas cecair di atas
penyesuai USB-AC. Air mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan
elektrik.
• Jangan sentuh kamera atau penyesuai USB-AC semasa ribut kilat.
%
1
* Cecair: Air, minuman sukan, air laut, urin haiwan atau haiwan peliharaan, dsb.
Jika kord kuasa disertakan bersama kamera anda
+
• Kord kuasa yang dibekalkan dengan kamera direka bentuk untuk
kegunaan di negara tempat kamera itu dibeli. Jika anda menggunakan
kamera di negara lain, pastikan anda menggunakan kord kuasa yang
mematuhi penarafan dan voltan bekalan kuasa negara itu. Penggunaan kord
kuasa yang tidak betul mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik.
• Sebelum keluar, pastikan anda mencabut penyesuai USB-AC daripada
punca kuasa dan letakkannya di tempat yang jauh daripada objek yang
digunakan oleh haiwan dan binatang peliharaan. Haiwan atau binatang
peliharaan yang menggigit kord kuasa boleh menyebabkannya terpintas,
membawa kepada risiko kebakaran.
+
. Air dan Benda Asing
%
• Air, cecair lain atau benda asing (terutamanya logam) yang termasuk ke
dalam kamera mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik.
Segera lakukan langkah berikut apabila wujud salah satu simptom di
atas. Perhatian lebih diperlukan apabila menggunakan kamera semasa hujan
atau salji, berhampiran laut atau jasad air lain, atau di dalam bilik air.
1. Matikan kamera.
2. Jika anda menggunakan penyesuai USB-AC untuk menghidupkan kamera,
cabut palam kuasa daripada soket kuasa. Juga, keluarkan bateri daripada
kamera, sambil berjaga-jaga melindungi diri anda daripada kecederaan
terbakar.
3. Hubungi peruncit atau pusat perkhidmatan sah CASIO terdekat anda.
. Penceraian dan Pengubahsuaian
!
• Jangan cuba ceraikan kamera atau ubah suainya dengan sebarang
cara. Perbuatan itu mewujudkan risiko kejutan elektrik, kecederaan
terbakar dan kecederaan diri lain. Pastikan semua pemeriksaan
dalaman, penyelenggaraan dan pembaikan dilakukan oleh peruncit anda atau
pusat perkhidmatan sah CASIO yang terdekat.
118
Lampiran
*AMARAN
. Terjatuh dan Layanan Kasar
-
• Penggunaan berterusan kamera setelah ia rosak akibat terjatuh atau
layanan kasar lain mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik.
Segera lakukan langkah berikut apabila wujud salah satu simptom di atas.
1. Matikan kamera.
2. Jika anda menggunakan penyesuai USB-AC untuk menghidupkan kamera, cabut
palam kuasa daripada soket kuasa. Juga, keluarkan bateri daripada kamera,
sambil berjaga-jaga melindungi diri anda daripada kecederaan terbakar.
3. Hubungi peruncit atau pusat perkhidmatan sah CASIO terdekat anda.
. Kad Memori
• Kad memori adalah kecil dan mempunyai risiko ditelan secara tidak
sengaja oleh bayi dan kanak-kanak. Jauhkan kad memori daripada bayi
dan kanak-kanak. Jika kad memori ditelan secara tidak sengaja,
hubungi doktor dengan segera.
. Peringatan apabila Kamera Dihidupkan
• Jangan sentuh kamera untuk jangka masa yang lama ketika ia
dihidupkan. Kamera menjadi hangat apabila dihidupkan, dan sentuhan
jangka panjang mewujudkan risiko melecur suhu rendah.
. Gangguan dengan peranti digital lain
+
+
-
• Jika anda dapati bahawa terdapat gangguan radio atau masalah lain
pada peranti lain semasa menggunakan kamera ini, hentikan
penggunaan fungsi sambungan wayarles (Tangkapan Jauh, pindahan
imej, melihat imej melalui sambungan wayarles, dsb) kamera ini, atau matikan
kamera. Penggunaan fungsi sambungan wayarles menyebabkan risiko
gangguan radio dan operasi tidak normal peranti lain.
• Apabila berada dalam pesawat atau kemudahan perubatan, patuhi
arahan orang yang bertugas. Gelombang elektromagnet dan isyarat lain
yang dihasilkan oleh fungsi sambungan wayarles kamera boleh
menyebabkan risiko kemalangan.
• Jangan guna fungsi sambungan wayarles kamera apabila berdekatan
peranti digital berkejituan tinggi atau peranti digital yang menggunakan
isyarat lemah. Berbuat demikian boleh mengganggu operasi normal
peranti digital dan menyebabkan risiko kemalangan.
• Apabila menggunakan fungsi sambungan wayarles kamera, jauhkannya
dari individu yang memakai perentak jantung. Kemagnetan yang terhasil
daripada kamera mungkin menjejaskan perentak jantung dan peranti
perubatan lain. Sekiranya anda perasan sebarang ketaknormalan, serta-merta
jauhkan dari produk dan hubungi doktor.
• Di dalam tren yang sesak atau lokasi sesak yang lain di mana terdapat
kemungkinan anda berada dalam kawasan yang berdekatan dengan
orang yang memakai perentak jantung, berhenti menggunakan fungsi
sambungan wayarles (Tangkapan Jauh, pindahan imej, melihat imej melalui
sambungan wayarles, dsb) kamera ini, atau matikan kamera. Gangguan radio
yang terhasil kerana fungsi sambungan wayarles kamera mungkin menjejaskan
operasi perentak jantung.
+
+
+
119
Lampiran
*AWAS
. Penyesuai USB-AC
• Penyalahgunaan penyesuai USB-AC mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan
elektrik. Pastikan anda mematuhi langkah berjaga-jaga berikut.
– Jangan sekali-kali tutup penyesuai USB-AC atau kord kuasa dengan
seperai, selimut, atau penutup lain ketika ia sedang digunakan, dan
jangan gunakannya berhampiran dengan pemanas. Berbuat
demikian boleh mengganggu sinaran haba dan menyebabkan kawasan di
sekelilingnya menjadi panas.
– Jangan gunakan detergen apabila membersihkan kord kuasa, penyesuai
USB-AC, atau kabel USB (terutamanya palam dan bicu).
– Masukkan palam kuasa ke dalam outlet dinding setakat yang boleh.
– Cabut palam kuasa daripada outlet dinding sebelum meninggalkan
kamera tanpa pengawasan untuk tempoh yang lama, seperti apabila
pergi melancong, dsb.
– Sekurang-kurangnya setahun sekali, gunakan kain atau pembersih
hampagas untuk membersihkan sebarang habuk yang terkumpul pada
hujung palam kuasa dan dalam kawasan di sekitarnya.
– (Kord kuasa disertakan bersama kamera anda) Apabila menanggalkannya
dari punca kuasa dinding, jangan tarik pada kord kuasa. Pegang palam kuasa
dan tarik.
+
. Bateri Boleh Cas Semula
• Jika pengecasan bateri tidak berhenti dalam masa pengecasan yang
dinyatakan, berhenti mengecas dan hubungi pusat perkhidmatan sah
CASIO tempatan anda. Berterusan mengecas mewujudkan risiko
pemanasan lampau bateri, kebakaran dan letupan.
• Pastikan membaca dokumen pengguna yang disertakan bersama
kamera sebelum mengguna atau mengecas bateri.
• Simpan bateri di tempat yang tidak dapat dicapai oleh bayi dan kanakkanak. Apabila menggunakan bateri dengan kehadiran bayi dan kanakkanak, berjaga-jaga untuk memastikan yang mereka tidak
mengeluarkan bateri daripada kamera.
• Jangan tinggalkan bateri berdekatan kawasan yang mempunyai
binatang peliharaan. Binatang peliharaan yang menggigit bateri boleh
menyebabkan kemalangan yang diakibatkan oleh kebocoran bateri,
pemanasan terlampau, atau letupan.
• Jika cecair bateri terkena pakaian atau kulit anda, segera basuh dengan
air paip yang bersih. Sentuhan berpanjangan dengan cecair bateri boleh
menyebabkan kerengsaan kulit.
. Sambungan
• Jangan pasang sebarang peranti yang tidak ditetapkan untuk digunakan
bersama kamera ini kepada penyambung. Menyambungkan peranti
yang tidak ditetapkan mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan
elektrik.
120
+
+
+
+
Lampiran
*AWAS
. Lokasi Tidak Stabil
• Jangan letakkan kamera di permukaan yang tak stabil, di atas rak yang
tinggi dsb. Perbuatan itu boleh menyebabkan kamera terjatuh,
mewujudkan risiko kecederaan diri.
-
. Lokasi Yang Perlu Dielakkan
• Jangan tinggalkan kamera di mana-mana jenis lokasi berikut. Perbuatan itu
mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik.
– Kawasan yang mengalami kelembapan atau debu yang tinggi
– Kawasan penyediaan makanan atau lokasi lain yang ada asap
minyak
– Berdekatan pemanas, atas permaidani yang dipanaskan, di kawasan
terdedah pada cahaya matahari, dalam kenderaan tertutup yang diletakkan di
bawah matahari atau kawasan lain yang terdedah pada suhu yang sangat
tinggi
-
. Skrin Monitor
• Jangan mengenakan tekanan yang kuat pada permukaan panel LCD
atau mengenakannya dengan hentakan yang kuat. Perbuatan itu boleh
menyebabkan keretakan pada kaca panel paparan dan menyebabkan
kecederaan pada diri sendiri.
• Jika skrin monitor retak, jangan menyentuh sebarang cecair di dalam
skrin monitor. Perbuatan itu mewujudkan risiko keradangan kulit.
• Jika cecair skrin monitor termasuk ke dalam mulut anda, segera
berkumur-kumur dan hubungi pakar perubatan anda.
• Jika cecair skrin monitor termasuk ke dalam mata atau terkena kulit
anda, segera basuh dengan air bersih selama 15 minit sekurangkurangnya dan hubungi pakar perubatan anda.
. Membuat Salinan Data Penting
• Sentiasa menyimpan salinan data penting dalam memori kamera
dengan memindahkannya ke komputer atau peranti simpanan lain.
Ingat bahawa data boleh terpadam jika kamera rosak, dibaiki dsb.
. Perlindungan Memori
• Apabila mengganti bateri, pastikan prosedur yang betul diikuti seperti
yang diterangkan dalam dokumen yang disertakan bersama kamera.
Salah menggantikan bateri boleh menyebabkan kerosakan atau
kehilangan data dalam memori kamera.
. Lampu LED
• Jangan nyala lampu LED atau guna fungsi lampu lain semasa lampu
dihalakan ke arah muka individu atau terlalu dekat dengannya.
Perbuatan itu mewujudkan risiko kehilangan penglihatan sementara.
121
1
+
+
+
+
-
Lampiran
Peringatan Semasa Penggunaan
. Peringatan Ralat Data
Kamera digital anda dihasilkan menggunakan komponen digital kepersisan. Manamana yang berikut mewujudkan risiko kerosakan data dalam memori kamera.
– Mengeluarkan bateri atau kad memori semasa kamera sedang melakukan sesuatu
operasi
– Mengeluarkan bateri atau kad memori semasa lampu belakang berkelip hijau
selepas mematikan kamera
– Menanggalkan kabel USB semasa komunikasi sedang berjalan
– Menangkap gambar dengan bateri yang cepat menjadi lemah selepas ia dicaj
• Menangkap gambar dengan bateri yang cepat menjadi lemah selepas ia dicaj
boleh juga menyebabkan kerosakan kamera. Segera tukar bateri dengan yang
baharu.
– Operasi tidak normal lain
Mana-mana keadaan di atas boleh menyebabkan mesej ralat muncul pada skrin
monitor (halaman 144). Lakukan tindakan yang dinyatakan oleh mesej yang muncul.
. Persekitaran Pengendalian
• Keperluan Suhu Pengendalian: 0 hingga 40°C
• Kelembapan Pengendalian: 10 hingga 85% (bukan pemeluwapan)
• Jangan letakkan kamera di mana-mana lokasi berikut.
– Di kawasan yang terdedah pada cahaya matahari, atau kelembapan, debu atau
pasir yang banyak
– Berdekatan peranti pemanas atau penyejuk, atau di kawasan lain yang terdedah
pada perubahan suhu atau kelembapan yang melampau
– Dalam kenderaan bermotor pada hari panas atau di kawasan yang mengalami
getaran yang kuat
. Pemeluwapan
Perubahan suhu mendadak dan melampau, contohnya apabila kamera dialih dari
kawasan luar pada hari musim sejuk ke dalam bilik yang panas, boleh menyebabkan
titisan air dipanggil “pemeluwapan” terbentuk di bahagian dalam dan luar kamera,
yang mewujudkan risiko kerosakan. Untuk mengelakkan pemeluwapan daripada
terbentuk, bungkus kamera di dalam beg plastik sebelum bertukar lokasi. Kemudian,
biarkan beg tertutup untuk membenarkan udara di dalam bertukar secara semula jadi
ke suhu yang sama seperti udara di lokasi baru. Selepas itu, keluarkan kamera
daripada beg dan buka penutup bateri untuk beberapa jam.
122
Lampiran
. Kanta
• Jangan kenakan tekanan yang kuat semasa membersihkan permukaan kanta.
Perbuatan itu boleh mencalarkan permukaan kanta dan menyebabkan kerosakan.
• Kadang kala anda mungkin terlihat beberapa herotan pada jenis imej tertentu,
seperti bengkok sedikit di garisan yang sepatutnya lurus. Ini adalah kerana sifat
kanta tersebut dan tidak bermakna kamera telah rosak.
. Menjaga kamera anda
• Jangan sekali-kali menyentuh kanta menggunakan jari. Kesan jari, kotoran dan
benda asing lain pada kanta boleh mengganggu pengendalian kamera yang betul.
Gunakan penghembus atau cara lain untuk memastikan kanta dan tetingkap
denyar bebas daripada kotoran dan debu, dan lap dengan perlahan menggunakan
kain lembut yang kering.
• Untuk membersihkan kamera, lap kamera dengan kain lembut yang kering.
. Peringatan Pengendalian Bateri Boleh Cas Semula Lama
• Tebat terminal positif dan negatif dengan pita dsb.
• Jangan tanggalkan pembalut bateri.
• Jangan ceraikan bateri.
. Membuang atau Memindah Pemilikan Kad Memori atau Kamera
Fungsi format dan padam kamera tidak benar-benar memadamkan fail daripada kad
memori. Data asal kekal pada kad. Harap maklum bahawa tanggungjawab untuk
data pada kad memori terletak di bahu anda. Prosedur berikut disarankan setiap kali
anda membuang kad memori atau kamera atau jika anda memindahkan hak milik
kepada pihak lain.
• Apabila membuang kad memori, musnahkan kad memori itu secara fizikal atau
guna perisian memadam data yang tersedia secara komersil untuk memadam
terus data pada kad memori.
• Apabila memindah hak milik kad memori kepada pihak lain, guna perisian
memadam data yang tersedia secara komersil untuk memadam terus datanya.
• Gunakan fungsi format (halaman 113) untuk memadam terus data daripada
memori terbina dalam sebelum membuang atau memindah hak milik kamera.
123
Lampiran
. Langkah Berjaga-jaga Semasa Menggunakan Fungsi Wayarles
(LAN Wayarles, Teknologi Bluetooth Wayarles)
Pengendalian produk ini mungkin menjejaskan atau mungkin terjejas oleh peranti
berdekatan yang menggunakan fungsian wayarles.
Pintasan penghantaran radio
Gelombang radio yang digunakan untuk menghantar dan menerima data boleh
dipintas oleh pihak ketiga.
Akses tidak sah
CASIO COMPUTER CO., LTD. dalam apa cara pun tidak bertanggungjawab
sekiranya berlaku akses tidak sah dan/atau penggunaan titik akses produk ini jika
produk hilang atau dicuri.
Guna sebagai peranti wayarles
Gunakan fungsi wayarles produk ini hanya seperti yang diterangkan dalam manual
ini. Sebarang penggunaan lain adalah penggunaan yang salah, dan CASIO
COMPUTER CO., LTD. dalam apa cara pun tidak bertanggungjawab bagi sebarang
kerosakan yang berlaku kerana penggunaan yang salah.
Kemagnetan, cas elektrostatik, dan gangguan radio
Jangan guna produk ini berhampiran ketuhar gelombang mikro atau di tempat lain
yang menghasilkan kemagnetan, cas elektrostatik, atau gangguan radio. Penerimaan
gelombang radio mungkin terjejas dalam persekitaran tertentu.
Sila maklum juga bahawa peranti lain yang menggunakan jalur 2.4 GHz yang sama
seperti produk ini mungkin menyebabkan pengurangan kelajuan pemprosesan dalam
kedua-dua peranti.
Sambungan ke LAN awam
Produk ini tidak menyokong sambungan LAN wayarles dalam persekitaran LAN
wayarles awam.
Kawasan Penggunaan Sasaran
Kamera ini dibuat untuk kegunaan di negara atau kawasan yang disenaraikan di
laman web yang dipautkan di bawah.
http://world.casio.com/r-law/dc/
Walaupun anda berada di negara atau kawasan yang disenaraikan di laman web
yang dipautkan di atas dan walaupun model kamera anda sama seperti yang
diterangkan dalam manual ini, kamera anda mungkin tidak mematuhi undangundang radio dan undang-undang lain di kawasan atau negara anda sekiranya anda
membelinya di Internet atau di negara atau kawasan yang mempunyai undangundang yang berbeza. Dalam keadaan ini, terpulang pada anda untuk menentukan
sama ada kamera anda boleh digunakan secara sah di negara atau kawasan anda.
Penggunaan kamera ini di negara atau kawasan selain daripada tempat ia telah
dibeli pada asalnya membawa risiko pelanggaran undang-undang radio tempatan
dan undang-undang lain. Sila maklum bahawa CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak
akan bertanggungjawab sekiranya berlaku pelanggaran tersebut.
. Peringatan Lain
Kamera mungkin menjadi panas sedikit semasa digunakan. Ini perkara biasa dan
tidak bermakna kerosakan.
B
124
Lampiran
. Hak Cipta
Kecuali untuk kegunaan peribadi anda, penggunaan tanpa kebenaran imej
tangkapan gambar atau filem yang haknya dimiliki orang lain, tanpa kebenaran
pemilik yang sah, adalah dilarang oleh undang-undang hak cipta. Dalam sesetengah
kes, penggambaran persembahan, pertunjukan, pameran awam dsb. mungkin
dilarang sama sekali, walaupun ia adalah untuk kegunaan peribadi anda. Tidak kira
sama ada fail tersebut dibeli oleh anda atau didapati secara percuma, menyiarkan
pada laman web, laman perkongsian fail atau mana-mana laman Internet lain atau
mengedar fail kepada pihak ketiga tanpa kebenaran pemilik hak cipta adalah dilarang
sama sekali oleh undang-undang hak cipta dan perjanjian antarabangsa. Sebagai
contoh, memuat naik atau mengedar imej Internet program TV, konsert langsung,
video muzik dsb. yang ditangkap atau direkod oleh anda mungkin melanggar hak
orang lain. Ambil perhatian bahawa CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak
bertanggungjawab terhadap penggunaan produk dalam sebarang cara yang
melanggar hak cipta orang lain atau mencabul undang-undang hak cipta.
Terma berikut, yang digunakan dalam manual ini, adalah cap dagangan berdaftar
atau cap dagangan pemilik mereka yang berkenaan.
Perhatikan bahawa cap dagang ™ dan cap dagang berdaftar ® tidak digunakan
dalam teks manual ini.
• Logo microSDXC adalah cap dagang SD-3C, LLC.
• Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, dan Windows 8.1 1 adalah
tanda dagangan berdaftar atau tanda dagangan Microsoft Corporation di Amerika
dan negara-negara yang lain.
• Macintosh, Mac OS, QuickTime, iPhoto dan iPhone ialah tanda dagangan Apple Inc.
• Adobe dan Reader ialah sama ada tanda dagangan berdaftar atau tanda
dagangan Adobe Systems Incorporated di Amerika Syarikat dan/atau negara lain.
• HDMI, logo HDMI, dan High-Definition Multimedia Interface adalah tanda
dagangan atau tanda dagangan berdaftar HDMI Licensing, LLC.
• Android dan Google Play ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar
Google Inc.
• App Store ialah tanda perkhidmatan Apple Inc.
• iOS ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Cisco Systems, Inc. dari
Amerika Syarikat.
• Wi-Fi adalah tanda dagangan berdaftar dari Wi-Fi Alliance.
• The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by
Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by CASIO COMPUTER CO., LTD.
is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective
owners.
Tanda perkataan dan logo Bluetooth® adalah cop dagangan berdaftar yang dimiliki
oleh Bluetooth SIG, Inc. dan sebarang penggunaan tanda ini oleh CASIO
COMPUTER CO.,LTD adalah berlesen. Cop dagangan dan nama dagangan lain
adalah hak milik pemilik masing-masing.
• EXILIM dan EXILIM Connect adalah tanda dagangan berdaftar atau tanda
dagangan CASIO COMPUTER CO., LTD.
• Semua syarikat atau nama produk lain yang disebut di sini ialah ialah cap dagang
berdaftar atau cap dagang syarikat mereka masing-masing.
Mana-mana dan semua penyalinan, pengedaran, dan pemindahan tanpa kebenaran
bagi tujuan komersial perisian yang disediakan oleh CASIO untuk produk ini adalah
dilarang.
125
Lampiran
. Buka Perisian Sumber
Produk ini termasuk perisian yang dilesenkan di bawah keadaan lesen di bawah.
OpenVG 1.1 Reference Implementation
Copyright (c) 2007 The Khronos Group Inc.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
copy of this software and /or associated documentation files
(the "Materials "), to deal in the Materials without restriction,
including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Materials,
and to permit persons to whom the Materials are furnished to do so,
subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included
in all copies or substantial portions of the Materials.
THE MATERIALS ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM,
DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE MATERIALS OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE MATERIALS.
bluedroid 5.0.0_r2
Copyright (c) 2014 The Android Open Source Project
Copyright (C) 1998-2014 Broadcom Corporation
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction,
126
Lampiran
and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by
the copyright owner that is granting the License.
"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all
other entities that control, are controlled by, or are under common
control with that entity. For the purposes of this definition,
"control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the
direction or management of such entity, whether by contract or
otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the
outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.
"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity
exercising permissions granted by this License.
"Source" form shall mean the preferred form for making modifications,
including but not limited to software source code, documentation
source, and configuration files.
"Object" form shall mean any form resulting from mechanical
transformation or translation of a Source form, including but
not limited to compiled object code, generated documentation,
and conversions to other media types.
"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or
Object form, made available under the License, as indicated by a
copyright notice that is included in or attached to the work
(an example is provided in the Appendix below).
"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object
form, that is based on (or derived from) the Work and for which the
editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications
represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes
of this License, Derivative Works shall not include works that remain
separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of,
the Work and Derivative Works thereof.
"Contribution" shall mean any work of authorship, including
the original version of the Work and any modifications or additions
to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally
submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner
or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of
the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted"
means any form of electronic, verbal, or written communication sent
to the Licensor or its representatives, including but not limited to
communication on electronic mailing lists, source code control systems,
and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the
Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but
excluding communication that is conspicuously marked or otherwise
designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."
127
Lampiran
"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity
on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and
subsequently incorporated within the Work.
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of
this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,
worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of,
publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the
Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of
this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,
worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
(except as stated in this section) patent license to make, have made,
use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work,
where such license applies only to those patent claims licensable
by such Contributor that are necessarily infringed by their
Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s)
with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You
institute patent litigation against any entity (including a
cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work
or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct
or contributory patent infringement, then any patent licenses
granted to You under this License for that Work shall terminate
as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the
Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without
modifications, and in Source or Object form, provided that You
meet the following conditions:
(a) You must give any other recipients of the Work or
Derivative Works a copy of this License; and
(b) You must cause any modified files to carry prominent notices
stating that You changed the files; and
(c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works
that You distribute, all copyright, patent, trademark, and
attribution notices from the Source form of the Work,
excluding those notices that do not pertain to any part of
the Derivative Works; and
(d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its
distribution, then any Derivative Works that You distribute must
include a readable copy of the attribution notices contained
within such NOTICE file, excluding those notices that do not
pertain to any part of the Derivative Works, in at least one
of the following places: within a NOTICE text file distributed
as part of the Derivative Works; within the Source form or
documentation, if provided along with the Derivative Works; or,
128
Lampiran
within a display generated by the Derivative Works, if and
wherever such third-party notices normally appear. The contents
of the NOTICE file are for informational purposes only and
do not modify the License. You may add Your own attribution
notices within Derivative Works that You distribute, alongside
or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided
that such additional attribution notices cannot be construed
as modifying the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications and
may provide additional or different license terms and conditions
for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or
for any such Derivative Works as a whole, provided Your use,
reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with
the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise,
any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work
by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of
this License, without any additional terms or conditions.
Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify
the terms of any separate license agreement you may have executed
with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade
names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor,
except as required for reasonable and customary use in describing the
origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or
agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each
Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or
implied, including, without limitation, any warranties or conditions
of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the
appropriateness of using or redistributing the Work and assume any
risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory,
whether in tort (including negligence), contract, or otherwise,
unless required by applicable law (such as deliberate and grossly
negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be
liable to You for damages, including any direct, indirect, special,
incidental, or consequential damages of any character arising as a
result of this License or out of the use or inability to use the
Work (including but not limited to damages for loss of goodwill,
work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all
other commercial damages or losses), even if such Contributor
has been advised of the possibility of such damages.
129
Lampiran
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing
the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer,
and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity,
or other liability obligations and/or rights consistent with this
License. However, in accepting such obligations, You may act only
on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf
of any other Contributor, and only if You agree to indemnify,
defend, and hold each Contributor harmless for any liability
incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason
of your accepting any such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
bluedroid 5.0.0_r2
Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. All rights reserved.
LICENSE TERMS
The redistribution and use of this software (with or without changes)
is allowed without the payment of fees or royalties provided that:
1. source code distributions include the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer;
2. binary distributions include the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in their documentation;
3. the name of the copyright holder is not used to endorse products
built using this software without specific written permission.
DISCLAIMER
This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties
in respect of its properties, including, but not limited to, correctness
and/or fitness for purpose.
libhardware 5.0.0_r2
Copyright (c) 2005-2014, The Android Open Source Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
130
Lampiran
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction,
and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by
the copyright owner that is granting the License.
"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all
other entities that control, are controlled by, or are under common
control with that entity. For the purposes of this definition,
"control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the
direction or management of such entity, whether by contract or
otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the
outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.
"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity
exercising permissions granted by this License.
"Source" form shall mean the preferred form for making modifications,
including but not limited to software source code, documentation
source, and configuration files.
"Object" form shall mean any form resulting from mechanical
transformation or translation of a Source form, including but
not limited to compiled object code, generated documentation,
and conversions to other media types.
"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or
Object form, made available under the License, as indicated by a
copyright notice that is included in or attached to the work
(an example is provided in the Appendix below).
"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object
form, that is based on (or derived from) the Work and for which the
editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications
represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes
of this License, Derivative Works shall not include works that remain
separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of,
the Work and Derivative Works thereof.
"Contribution" shall mean any work of authorship, including
the original version of the Work and any modifications or additions
131
Lampiran
to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally
submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner
or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of
the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted"
means any form of electronic, verbal, or written communication sent
to the Licensor or its representatives, including but not limited to
communication on electronic mailing lists, source code control systems,
and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the
Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but
excluding communication that is conspicuously marked or otherwise
designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."
"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity
on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and
subsequently incorporated within the Work.
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of
this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,
worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of,
publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the
Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of
this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,
worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
(except as stated in this section) patent license to make, have made,
use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work,
where such license applies only to those patent claims licensable
by such Contributor that are necessarily infringed by their
Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s)
with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You
institute patent litigation against any entity (including a
cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work
or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct
or contributory patent infringement, then any patent licenses
granted to You under this License for that Work shall terminate
as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the
Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without
modifications, and in Source or Object form, provided that You
meet the following conditions:
(a) You must give any other recipients of the Work or
Derivative Works a copy of this License; and
(b) You must cause any modified files to carry prominent notices
stating that You changed the files; and
(c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works
that You distribute, all copyright, patent, trademark, and
132
Lampiran
attribution notices from the Source form of the Work,
excluding those notices that do not pertain to any part of
the Derivative Works; and
(d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its
distribution, then any Derivative Works that You distribute must
include a readable copy of the attribution notices contained
within such NOTICE file, excluding those notices that do not
pertain to any part of the Derivative Works, in at least one
of the following places: within a NOTICE text file distributed
as part of the Derivative Works; within the Source form or
documentation, if provided along with the Derivative Works; or,
within a display generated by the Derivative Works, if and
wherever such third-party notices normally appear. The contents
of the NOTICE file are for informational purposes only and
do not modify the License. You may add Your own attribution
notices within Derivative Works that You distribute, alongside
or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided
that such additional attribution notices cannot be construed
as modifying the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications and
may provide additional or different license terms and conditions
for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or
for any such Derivative Works as a whole, provided Your use,
reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with
the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise,
any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work
by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of
this License, without any additional terms or conditions.
Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify
the terms of any separate license agreement you may have executed
with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade
names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor,
except as required for reasonable and customary use in describing the
origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or
agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each
Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or
implied, including, without limitation, any warranties or conditions
of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the
appropriateness of using or redistributing the Work and assume any
risks associated with Your exercise of permissions under this License.
133
Lampiran
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory,
whether in tort (including negligence), contract, or otherwise,
unless required by applicable law (such as deliberate and grossly
negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be
liable to You for damages, including any direct, indirect, special,
incidental, or consequential damages of any character arising as a
result of this License or out of the use or inability to use the
Work (including but not limited to damages for loss of goodwill,
work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all
other commercial damages or losses), even if such Contributor
has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing
the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer,
and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity,
or other liability obligations and/or rights consistent with this
License. However, in accepting such obligations, You may act only
on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf
of any other Contributor, and only if You agree to indemnify,
defend, and hold each Contributor harmless for any liability
incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason
of your accepting any such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
134
Lampiran
Bekalan Kuasa
Mengecas
. Jika lampu belakang kamera mula berkelip merah...
Jika lampu belakang mula berkelip merah ketika pengecasan, ia bermakna
pengecasan lebih lanjut tidak mungkin kerana salah satu sebab di bawah. Lakukan
tindakan seperti yang diterangkan di bawah untuk membetulkan masalah tersebut
dan kemudian cuba mengecas semula.
Suhu sekitar atau suhu bateri tinggi atau rendah daripada paras normal
Tanggalkan kabel USB dari kamera dan tunggu seketika sehingga kamera dalam
julat suhu 15°C hingga 35°C, dan cuba cas sekali lagi.
Pemasa keselamatan diaktifkan
Bateri yang sudah lama tidak digunakan, beberapa jenis komputer, dan keadaan
sambungan boleh menyebabkan pengecasan mengambil masa yang lebih lama dari
biasa. Jika pengecasan mengambil masa lebih lima jam, pemasa keselamatan akan
menghentikannya secara automatik, walaupun bateri tidak dicas sepenuhnya. Jika
bateri sudah lama tidak digunakan, pengecasan mungkin berhenti secara automatik
selepas hanya sekitar 60 minit.
1) Menggunakan bateri yang sudah lama tidak digunakan.
Putuskan sambungan dan kemudian sambung semula kabel USB untuk
meneruskan pengecasan.
2) Bekalan kuasa yang tidak cukup apabila disambungkan ke komputer
Kamera hanya boleh dicas melalui port USB standard USB 2.0. Sambung terus ke
port USB yang membekalkan arus 500 mA.
Untuk butiran mengenai kapasiti bekalan kuasa port USB komputer, hubungi
pengilang komputer itu. Walaupun membuka sambungan dan menyambung semula
kabel USB akan meneruskan pengecasan, anda mungkin perlu melakukannya
berulang kali jika kapasiti bekalan kuasa komputer rendah.
Jika masalah berterusan selepas anda melakukan langkah di atas atau jika bateri
gagal dicas selepas 5 jam, ini mungkin bermakna bateri rosak. Hubungi pusat
perkhidmatan sah CASIO terdekat anda.
135
Lampiran
Peringatan Bateri
. Peringatan semasa Penggunaan
• Pengendalian yang diberikan oleh bateri dalam keadaan sejuk selalunya adalah
kurang daripada pengendalian pada suhu biasa. Ini adalah kerana sifat bateri itu
sendiri, bukannya kamera.
• Cas bateri di kawasan yang bersuhu dalam julat 15°C hingga 35°C. Di luar julat
suhu ini pengecasan boleh mengambil masa yang lama dari biasa ataupun gagal.
• Jangan mengoyak atau menanggal label di luar bateri.
• Jika bateri hanya memberikan pengendalian yang terhad selepas dicas penuh, ini
mungkin bermakna bateri itu telah mencapai hujung hayat perkhidmatannya. Tukar
bateri dengan yang baru.
. Peringatan Simpanan
• Menyimpan bateri untuk masa yang lama semasa ia dicas boleh menyebabkan
kemerosotan sifat bateri. Jika anda tidak bercadang menggunakan bateri untuk
jangka masa tertentu, gunakan bateri sepenuhnya sebelum menyimpannya.
• Sentiasa mengeluarkan bateri daripada kamera apabila anda tidak
menggunakannya. Bateri yang ditinggalkan dalam kamera boleh menyahcas dan
mati, dan akan memerlukan masa yang lama untuk dicas bila anda perlu
menggunakan kamera.
• Simpan bateri di tempat sejuk lagi kering (20°C atau rendah).
• Untuk menggelakkan nyahcas berlebihan bateri yang tidak digunakan, cas bateri
sepenuhnya dan kemudian masukkannya dalam kamera, dan gunakan bateri
sepenuhnya kira-kira sekali setiap enam bulan.
Menggunakan Kamera di Negara lain
. Peringatan semasa Penggunaan
• Penyesuai USB-AC yang disertakan direka untuk pengendalian dengan sebarang
bekalan kuasa dalam julat 100 V hingga 240 V AC, 50/60 Hz. Namun, ambil
perhatian bahawa bentuk palam kuasa bergantung pada setiap negara atau
kawasan geografi. Sebelum membawa bersama kamera dan penyesuai USB-AC
ketika berjalan, periksa dengan agen pelancongan mengenai keperluan bekalan
kuasa di destinasi anda.
• Jangan menghubungkan penyesuai USB-AC pada bekalan kuasa melalui penukar
voltan atau peranti serupa. Perbuatan itu boleh menyebabkan kerosakan.
. Bateri Tambahan
• Membawa bersama bateri (NP-150) tambahan yang dicas sepenuhnya amat
digalakkan sewaktu berjalan bagi mengelak tidak dapat menangkap gambar
kerana bateri mati.
136
Lampiran
Menggunakan Kad Memori
Lihat halaman 28 untuk maklumat mengenai kad memori yang disokong dan cara
memuat kad memori.
. Menggunakan Kad Memori
• Jika kad memori mula bertindak tidak normal semasa main semula imej, anda
boleh mengembalikan pengendalian biasa dengan memformatnya semula
(halaman 113). Namun, anda disarankan supaya sentiasa membawa beberapa
kad memori semasa menggunakan kamera jauh dari rumah atau pejabat.
• Apabila anda merekod data dan memadam data dalam kad memori beberapa kali,
ia kehilangan keupayaannya untuk menyimpan data. Oleh kerana itu,
pemformatan semula kad memori secara berkala amat disarankan.
• Cas elektrostatik, hingar elektrik dan fenomena lain boleh menyebabkan
kerosakan atau kehilangan data. Pastikan anda sentiasa menyimpan data penting
pada media lain (CD-R, CD-RW, cakera keras dsb.).
. Peringatan Pengendalian Kad Memori
Sesetengah jenis kad memori boleh melambatkan kelajuan pemprosesan. Di mana
mungkin gunakan kad memori Ultra High-Speed Type. Namun ambil perhatian
bahawa bukan semua operasi boleh dijamin walaupun kad memori Ultra High-Speed
Type digunakan. Tetapan kualiti filem tertentu mungkin mengakibatkan masa yang
lama digunakan untuk merakam data, di mana ini boleh menyebabkan pecahan pada
imej dan/atau audio semasa main semula. Jika ini berlaku, ikon filem akan bertukar
menjadi kuning pada skrin monitor.
137
Lampiran
Set Semula Tetapan Lalai Awal
Jadual dalam bahagian ini menunjukkan tetapan lalai asal pada menu yang muncul
dalam mod RKM dan mod MAIN apabila anda mengeset semula kamera (halaman
113).
• Sengkang (–) menunjukkan item yang tetapannya tidak diset semula atau item
yang tiada tetapan set semula.
• Beberapa item menu mungkin tidak tersedia, bergantung pada mod rakaman yang
digunakan.
. Menu RKM
Pad Selfie
Seni Selfie
Pengatup
Sentuh
Mati
Pemasa kendiri
Mati
LED
Mati
Saiz Imej
12M
Kualiti Filem
Full HD
Kecerahan
0.0
Imbangan Putih
WB Auto
ISO
Auto
Fokus
AF
Semak Semula
Jenis 2
Sediakan
* Lihat di
bawah.
* Tetapan lalai bergantung pada negara atau rantau geografi.
. Menu MAIN
Pad Selfie
Skrol
Lindungi
–
Filem Promosi
–
Putaran
–
Cat
–
Ubah Saiz
–
Prsmbhn Slaid
–
Memotong
–
Potong subjek
–
Sediakan
* Lihat di bawah.
Tampal subjek
–
138
Lampiran
. Menu Sediakan
Skrin
Auto
Cap Masa
Mati
Maklumat
Mati
Waktu Dunia
–
Kunci Skrin
Mati
Laras
–
Gaya Tarikh
–
Language
–
Bunyi
Permulaan: Hidup /
Pengatup Separa:
Hidup /
Pengatup: Hidup /
Operasi: Hidup /
Kelantgn Operasi: 3 /
Kelntgn Main Sml: 3 /
Kelantgn Gaya: 3
HDMI
Auto
Permulaan
Mati
Format
–
Set Semula
–
Versi
–
. Tetapan wayarles
Mod Pesawat
Mati
Hantaran Auto
Mati
Tetapan
Hantaran Fail
Auto
T Sahaja
Saiz sml sblm
hntr
3M
Kata laluan
WLAN
–
Putuskan yang
Berpasangan
–
139
Lampiran
Apabila mengalami masalah...
Pencarisilapan
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Bekalan Kuasa
Kuasa tidak hidup.
1)Bateri kamera baru tidak dicas. Cas bateri kamera sebelum
menggunakan kamera.
2)Bateri kamera mungkin telah habis. Caskan bateri (halaman
19). Jika bateri mati sejurus dicas, ini bermakna bateri telah
mencapai hujung hayatnya dan perlu diganti. Dapatkan
bateri ion litium CASIO NP-150 yang boleh dicas semula
secara berasingan.
Kamera terpadam
secara tiba-tiba.
1)Kamera direka bentuk supaya dimatikan secara automatik
selepas tiada operasi dilakukan dalam masa lima minit.
Hidupkan kuasa semula.
2)Bateri mungkin telah mati. Caskan bateri (halaman 19).
3)Fungsi perlindungan kamera mungkin telah diaktifkan
kerana suhu kamera terlalu tinggi. Matikan kamera dan
tunggu sehingga ia sejuk sebelum mencuba untuk
menggunakannya semula.
Kuasa tidak dapat
dimatikan. Tiada
apa-apa yang
berlaku apabila
butang ditekan.
Keluarkan bateri daripada kamera dan kemudian
masukkannya semula.
Mengecas
Lampu belakang
tidak bercahaya
merah dan bateri
tidak akan dicas.
1)Tanggalkan kabel USB daripada kamera dan kemudian
sambungkannya semula.
2)Keluarkan bateri daripada kamera dan kemudian
masukkannya semula (halaman 20).
Rakaman Imej
Imej tidak dirakam
apabila butang
pengatup ditekan.
1)Jika kamera dalam mod MAIN, sentuh “ ” (RKM) untuk
memasuki mod RKM.
2)Jika mesej “Memori Penuh” muncul, pindah imej ke dalam
komputer anda, padam imej yang anda tidak perlukan lagi
atau guna kad memori lain.
Fokus Auto tidak
memfokus dengan
betul.
1)Jika kanta kotor, bersihkannya.
2)Subjek mungkin tidak berada di tengah bingkai fokus
semasa anda menyediakan imej.
3)Anda mungkin menggerakkan kamera semasa
penggambaran. Letakkan kamera di atas meja atau
permukaan stabil lain, atau cari cara untuk memastikan
kamera tidak bergerak.
4)Anda mungkin menekan penuh butang pengatup tanpa
menunggu Fokus Auto. Tekan separuh butang pengatup
dan beri masa yang cukup untuk Fokus Auto memfokus.
140
Lampiran
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Subjek tidak tepat
fokusnya dalam
imej yang dirakam.
Imej mungkin tidak difokuskan dengan betul. Semasa
menyediakan imej, pastikan subjek terletak di dalam bingkai
fokus.
Lampu LED tidak
bercahaya.
1)Jika bateri mati, caskannya (halaman 19).
2)Operasi lampu LED dinyahdayakan secara automatik
apabila anda merakam dengan pemandangan BEST SHOT
dan Seni HDR. Pilih mod rakaman lain (halaman 40).
Kamera mati
semasa pengiraan
Pemasa kendiri.
Bateri mungkin telah mati. Caskan bateri (halaman 19).
Imej skrin monitor
tidak tepat fokus.
1)Anda mungkin menggunakan “Makro” untuk pemandangan
atau potret. Gunakan Fokus Auto untuk tangkapan
pemandangan dan potret (halaman 66).
2)Anda mungkin sedang cuba menggunakan Fokus Auto atau
“Infiniti” semasa menangkap gambar dekat. Gunakan
“Makro” untuk gambar dekat (halaman 66).
Terdapat hingar
digital pada imej.
1)Kepekaan mungkin telah meningkat secara automatik untuk
subjek gelap, yang meningkatkan kemungkinan hingar
digital. Gunakan lampu atau cara lain untuk menerangi
subjek.
2)Merakam dengan syot kilat dengan tetapan kepekaan ISO
tinggi boleh menambah hingar digital dalam imej. Jika hingar
digital mendatangkan masalah, cuba tukar tetapan
kepekaan ISO kepada nilai lebih rendah.
Imej yang direkod
tidak disimpan.
1)Kuasa kamera mungkin telah dimatikan sebelum operasi
simpan selesai, yang akan menyebabkan imej tidak
disimpan. Jika penunjuk bateri menunjukkan
, cas
bateri secepat mungkin (halaman 19).
2)Anda mungkin telah mengeluarkan kad memori daripada
kamera sebelum operasi simpan selesai, yang akan
menyebabkan imej tidak disimpan. Jangan keluarkan kad
memori sebelum operasi simpan selesai.
Walaupun terdapat
pencahayaan yang
terang, muka orang
dalam imej nampak
gelap.
Cahaya yang cukup tidak sampai kepada subjek. Laraskan
“Kecerahan” ke sebelah + (halaman 63).
Gambar malam
tidak cantik.
Gunakan pemandangan BEST SHOT “Pemandangan Malam
HS” (halaman 53) semasa merakam pada waktu malam.
Subjek terlalu gelap
semasa
penggambaran imej
di tepi pantai atau
kawasan ski.
Cahaya matahari yang dipantul oleh air, pasir atau salji boleh
menyebabkan kurang dedahan imej. Laraskan “Kecerahan” ke
sebelah + (halaman 63).
141
Lampiran
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Imej tidak tepat
fokus semasa
rakaman filem.
1)Pemfokusan mungkin tidak boleh dilakukan kerana subjek
berada di luar jarak fokus. Tangkap gambar dalam jarak
yang dibenarkan.
2)Kanta mungkin kotor. Bersihkan kanta (halaman 123).
3)Semasa rakaman Filem Berkelajuan Tinggi, fokus ditetapkan
di posisi semasa rakaman dimulakan. Untuk memfokuskan
imej, tekan separa butang pengatup untuk Fokus Auto
sebelum anda sentuh “ ” (Filem) untuk mula merakam.
Saya tidak dapat
menukar tetapan
item menu. Item
menu untuk
beberapa tetapan
tidak dipaparkan
pada menu.
Beberapa item menu mungkin tidak tersedia, bergantung pada
mod rakaman yang digunakan. Semasa PRO Auto Premium
sedang digunakan, hanya item menu yang tetapannya boleh
dikonfigurasikan akan dipaparkan pada menu.
Main semula
Warna imej main
semula berbeza
daripada apa yang
kelihatan di skrin
monitor semasa
penggambaran.
Cahaya matahari atau cahaya daripada sumber lain mungkin
memancar terus ke dalam kanta semasa anda sedang
menangkap gambar. Letakkan kamera supaya cahaya
matahari tidak memancar terus ke dalam kanta.
Imej tidak
dipaparkan.
Kamera ini tak boleh memaparkan imej bukan DCF yang
dirakam pada kad memori menggunakan kamera digital lain.
Imej tidak dapat
diputar.
Harap maklum bahawa anda tidak boleh menyunting jenis syot
kilat berikut.
• Syot kilat yang dirakam dengan kamera lain
• Subjek yang diekstrak
Pemadaman Fail
Fail tidak boleh
dipadam.
Fail mungkin dilindungi. Nyahlindung fail (halaman 81).
142
Lampiran
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Sambungan Wayarles
Saya tidak boleh
mewujudkan
sambungan
wayarles.
Sambungan
wayarles terputus.
1)Kamera tidak dapat menyambung ke telefon pintar jika
terlalu jauh antara satu sama lain.
2)Telefon pintar mungkin disambungkan ke peranti wayarles
lain. Periksa tetapan Wi-Fi telefon pintar dan sahkan bahawa
kamera telah dipilih untuk sambungan wayarles (halaman
89).
3)Sambungan mungkin telah hilang kerana gangguan
disebabkan oleh ketuhar gelombang mikro berdekatan,
telefon tanpa kord, atau peranti wayarles lain. Jauhkan
kamera dari peranti yang menyebabkan masalah.
Lain-lain
Tarikh dan masa
yang salah
dipaparkan, atau
tarikh dan masa
yang salah
disimpan bersama
data imej.
Tetapan tarikh dan masa adalah salah. Tetapkan tarikh dan
masa yang betul (halaman 111).
Mesej yang
dipaparkan adalah
dalam bahasa yang
salah.
Bahasa paparan yang salah telah dipilih. Tukar tetapan
bahasa paparan (halaman 112).
Imej tidak boleh
dipindah melalui
sambungan USB.
1)Kabel USB mungkin tidak disambungkan dengan betul.
Periksa semua sambungan.
2)Jika kamera tidak dihidupkan, hidupkannya.
3)Komputer anda mungkin tidak dapat mengenali kamera jika
anda menyambung melalui hab USB. Sentiasa bersambung
terus dengan port USB komputer.
Skrin pilihan bahasa 1)Anda tidak mengkonfigurasi tetapan awal selepas membeli
muncul bila kamera
kamera atau mungkin bateri dalam kamera telah mati.
dihidupkan.
Periksa persediaan kamera (halaman 26, 111).
2)Mungkin terdapat masalah dengan data memori kamera.
Jika ini adalah kesnya, lakukan operasi set semula untuk
mengasal persediaan kamera (halaman 113). Setelah itu,
konfigurasi setiap tetapan. Jika skrin pilihan bahasa tidak
muncul semula apabila anda menghidupkan kamera, ia
bermakna data pengurusan memori kamera telah dipulihkan.
Jika mesej yang sama muncul selepas anda menghidupkan
kuasa, hubungi peruncit anda atau pusat perkhidmatan sah
CASIO.
Terdapat pelbagai
penunjuk dan nilai
pada skrin monitor.
Skrin monitor menunjukkan penunjuk dan maklumat lain
tentang keadaan tangkapan dan imej yang anda sedang
merakam. Anda boleh nyahdayakan paparan petunjuk dan
nilai dengan memilih “Mati” untuk “Maklumat” pada menu
Persediaan.
143
Lampiran
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Tetapan masa dan
tarikh yang
dikonfigurasi kali
pertama selepas
membeli kamera
diset semula ke lalai
kilang apabila saya
mengeluarkan
bateri kamera.
Masukkan bateri kamera dan konfigurasi semula tetapan masa
dan tarikh (halaman 26). Jangan keluarkan bateri daripada
kamera sekurang-kurangnya 24 jam selepas mengkonfigurasi
tetapan masa dan tarikh. Selepas itu, tetapan tidak akan set
semula jika anda mengeluarkan bateri.
• Jika masa dan tarikh diset semula ke tetapan kilang mereka
apabila anda mengeluarkan bateri setelah ia dimasukkan
untuk lebih dari 24 jam, ia mungkin bermakna memori
tetapan kamera sudah rosak. Hubungi peruncit anda atau
pusat perkhidmatan sah CASIO.
Butang tidak
bertindak balas
sejurus kuasa
dihidupkan.
Dengan kad memori berkapasiti besar terdapat sedikit
kelewatan setelah kuasa dihidupkan sebelum butang memberi
tindak balas.
Mesej Paparan
Amaran
Fungsi perlindungan kamera mungkin telah diaktifkan kerana
suhu kamera terlalu tinggi. Matikan kamera dan tunggu
sehingga ia sejuk sebelum mencuba untuk
menggunakannya semula.
Bateri lemah.
Kuasa bateri rendah.
RALAT Kad
Ada masalah dengan kad memori. Matikan kamera,
keluarkan kad memori dan kemudian masukkannya semula
ke dalam kamera. Jika mesej ini muncul semula apabila
anda menghidupkan kamera, format kad memori (halaman
113).
• Memformat kad memori akan memadam semua failnya.
Sebelum memformat, cuba pindahkan fail yang telah
didapatkan balik ke komputer atau peranti simpanan lain.
Komunikasi
terhenti.
Mesej ini muncul apabila sambungan LAN wayarles terputus
atas sebarang sebab semasa komunikasi data antara
kamera dengan telefon pintar.
Fail tidak dapat
disimpan kerana
bateri lemah.
Kuasa bateri rendah, jadi fail imej tak dapat disimpan.
Folder tidak dapat
dibuat.
Anda sedang cuba merakam fail apabila sudah ada
9999 fail tersimpan dalam folder ke-999. Jika anda mahu
merakam lagi, padam fail yang anda tidak perlukan (halaman
36).
144
Lampiran
RALAT KANTA
Mesej ini muncul dan kamera mati apabila kanta melakukan
beberapa operasi yang tidak dijangkakan. Jika mesej yang
sama muncul selepas anda menghidupkan kuasa, hubungi
pusat perkhidmatan sah CASIO atau peruncit anda.
Memori Penuh
Memori penuh dengan imej yang anda rakam dan/atau fail
yang disimpan oleh operasi penyuntingan. Padam fail yang
anda tidak perlukan lagi (halaman 36).
Ralat Rakaman
Pemampatan imej tak dapat dilakukan kerana sesuatu sebab
semasa simpanan data imej. Tangkap imej semula.
Tiada fail.
Tiada fail dalam memori terbina dalam atau pada kad
memori.
Kad ini tidak
diformat.
Kad memori yang dimasukkan dalam kamera tidak diformat.
Format kad memori (halaman 113).
Fungsi ini tidak
boleh digunakan.
Mesej ini akan muncul di pertengahan operasi apabila anda
cuba menggunakan fungsi yang tak dibenarkan bersama
fungsi lain.
Tangkapan Gambar/Masa Rakaman Filem
Syot Kilat
Memori Terbina
Dalam*1 Kapasiti
Rakaman
microSD
Kad Memori*2
Kapasiti Rakaman
Saiz Imej (Piksel)
Anggaran Saiz
Fail
12 M (4000x3000)
4.13 MB
7
2286
3 M (2048x1536)
1.25 MB
21
6533
8 M (2976x2976)*3
2.97 MB
9
3048
(1536x1536)*3
0.99 MB
26
8184
2M
145
Lampiran
Filem
Saiz Imej/
Piksel
(Audio)
Anggaran Kadar
Data (Kadar
Bingkai)
Full HD
1920x1080
(Monaural)
14.2 Megabit/
saat
(30 bingkai/saat)
HD
1280x720
(Monaural)
10.9 Megabit/
saat
(30 bingkai/saat)
HS240
512x384
(Tiada
audio)
40.0 Megabit/
saat
(240 bingkai/
saat)
Saiz Fail
Maksimum
4 GB atau
29 minit
Memori
Terbina
Dalam*1
Kapasiti
Rakaman
Masa
Rakaman
Maksimum
dengan
Kad Memori
microSD*2
Saiz Fail
Filem
1 minit
Masa
Rakaman
Berterusan
setiap
Filem*4
26 saat
*5
2 jam
14 minit
55 saat
106.5 MB
29 minit
34 saat
2 jam
56 minit
25 saat
81.8 MB
29 minit
9 saat
*6
48 minit
5 saat
*6
300.0 MB
*6
12 minit
58 saat
*6
*1 Kapasiti memori terbina dalam selepas diformat (Kira-kira 49.9 MB)
*2 Apabila menggunakan kad memori microSDHC 16 GB (SanDisk Corporation).
*3
*4
*5
*6
Bilangan imej dan nilai masa rakaman bergantung pada jenis kad memori yang anda
gunakan.
Nilai ketika menangkap gambar dalam saiz imej persegi.
Kadar pemindahan data ingatan terbina dalam tidak mencukupi untuk filem Full HD. Di
mana yang mungkin gunakan kad memori Jenis Berkelajuan Tinggi Ultra (halaman 28,
51).
Masa boleh rakam apabila seluruh filem dirakam pada 30 fps. Masa rakaman lebih
pendek jika kadar kerangka 30 fps ditukar ke 240 fps semasa rakaman.
Masa boleh rakam apabila seluruh filem dirakam pada 30 fps. Masa rakaman lebih
pendek jika kadar kerangka 30 fps ditukar ke 240 fps semasa rakaman.
• Nilai kapasiti syot kilat dan rakaman filem adalah anggaran dan bertujuan untuk rujukan
sahaja. Kapasiti sebenar bergantung pada kandungan imej.
• Nilai saiz fail dan kadar data adalah anggaran dan bertujuan untuk rujukan sahaja. Nilai
sebenar bergantung pada jenis imej yang ditangkap.
• Apabila menggunakan kad memori dengan kapasiti berbeza, kira bilangan imej sebagai
peratusan daripada 16 GB.
• Masa yang diambil untuk memainkan semula filem berkelajuan tinggi berbeza dari masa
yang diambil untuk merakamnya. Contohnya, jika anda merakam filem berkelajuan tinggi
selama 10 saat, ia akan mengambil masa 80 saat untuk memainkannya semula.
• Setiap filem boleh mencecah 29 minit. Rakaman filem berhenti secara automatik selepas
rakaman selama 29 minit.
146
Lampiran
Spesifikasi
Format Fail
Syot kilat:
JPEG (Exif Versi 2.3; standard DCF 2.0)
Filem:
Format MOV, standard H.264/AVC, IMA-ADPCM (satu audio)
Media Rakaman
Memori Terbina Dlm (Kaw Smpn Imej: 49.9 MB*)
microSD/microSDHC/microSDXC
* Kapasiti memori terbina dalam selepas diformat
Saiz Imej Dirakam
Syot kilat:
12M (4000x3000), 3M (2048x1536)
8M (2976x2976)*, 2M (1536x1536)*
* Nilai ketika menangkap gambar dalam saiz imej persegi.
Filem:
Full HD (1920x1080 30 fps), HD (1280x720 30 fps),
HS240 (512x384 240 fps)
Piksel Berkesan
11.1 Megapiksel
Elemen Pengimejan
Saiz: 1/1.7 inci piksel persegi CMOS berkelajuan tinggi
Jumlah Piksel: 12.76 Megapiksel
Jarak Kanta/Fokus
F2.8 f = 4.58 mm
(sama dengan 21 mm dalam format 35 mm)
Zum
Sehingga 4.0X apabila zum SR dan zum Digital digunakan
bersama
Sehingga 7.8X apabila Zum SR, Zum HD dan zum Digital
digunakan dalam kombinasi (saiz 3 M)
Memfokus
Fokus Auto Pengecaman Kontras
• Mod Fokus:
Fokus Auto, Fokus Makro, Fokus Sorot, Infiniti
• Kwsn AF: Titik
* Kawasan AF Pintar digunakan apabila PRO Auto Premium
dipilih.
Anggaran Jarak Fokus
(Syot Kilat)
(Dprd Permukaan
Kanta)
Fokus Auto: 8 sm hingga 9
Fokus Makro: 8 sm hingga 50 sm
Infiniti: 9
Fokus Sorot: 1 m hingga 9
Permeteran
Pola berbilang oleh elemen pengimejan
Kawalan Pendedahan
Program AE
Keamatan
Pendedahan
–2.0 EV hingga +2.0 EV (dlm 1/3 EV langkah)
Pengatup
Pengatup elektronik CMOS
Kelajuan Pengatup
Syot Kilat (Auto): 1/20 hingga 1/16000 saat
Syot Kilat (PRO Auto Premium): 1 hingga 1/16000 saat
Nilai Bukaan
F2.8
147
Lampiran
Imbangan Putih
Auto, Siang, Mendung, Bayangan, Pendarfluor Siang Putih,
Pendarfluor Siang, Tungsten, WB Manual
Kepekaan
(Kepekaan Output
Standard)
Syot kilat:
Auto, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800,
ISO 1600, setara ISO 3200
Filem: Auto
Lampu LED
Auto, Hidup, Mati
Fungsi komunikasi
Bluetooth:
• Standard komunikasi: Bluetooth® Smart
Wi-Fi:
• Standard: IEEE 802.11b/g/n
• Julat frekuensi operasi: 1 hingga 11ch
• Penyulitan: WPA2
Skrin Monitor
LCD warna TFT 3.0 inci (LCD Sangat Jelas)
921,600 dot
Panel sentuh jenis kapasitif
Terminal sambungan
luaran
Port Mikro USB (pematuhan USB Kelajuan Tinggi, pengecasan
USB), output HDMI (Mikro/TypeD)
Mikrofon
Monaural
Pembesar suara
Monaural
Keperluan Kuasa
Bateri ion litium boleh cas semula (NP-150) x1
148
Lampiran
Anggaran Hayat Bateri
Semua nilai yang disediakan di bawah menunjukkan anggaran jumlah masa di
bawah suhu biasa (23°C) sebelum kamera mati. Nilai ini tidak dijamin. Suhu rendah
memendekkan hayat bateri.
Bilangan syot kilat (Masa Pengendalian)*1
Masa rakaman filem sebenar (filem Full
HD)*1
240 tangkapan
55 minit
Anggaran masa rakaman filem berterusan
(Filem Full HD)*2
1 jam 25 minit
Anggaran masa rakaman filem berterusan
(Filem kelajuan tinggi)*2
1 jam 35 minit
Main Semula Berterusan (Syot Kilat)*3
3 jam 40 minit
• Suhu: 23°C
• Bateri: NP-150 (Kapasiti Berkadar: 950 mAh)
• Medium Rakaman: kad memori microSDHC 16 GB (SanDisk Corporation siri
UHS-I)
*1 Mengikut standard CIPA (Camera and Imaging Products Association)
*2 Menurut standard CASIO
*3 Penatalan satu imej kira-kira setiap 10 saat
• Nilai di atas adalah berdasarkan bateri baru, bermula daripada cas penuh.
Pengecasan berulang memendekkan hayat bateri.
• Nilai di atas adalah untuk rujukan sahaja. Ia tidak menjamin hayat bateri yang
dinyatakan akan diperoleh dalam keadaan pengendalian sebenar.
• Kekerapan penggunaan Fokus Auto, dan CS Berkelajuan Tinggi, tetapan yang
dikonfigurasikan, jumlah masa kamera dibiarkan hidup, suhu ambien di kawasan
kamera digunakan, kesemua ini mempengaruhi masa rakaman dan bilangan nilai
syot.
Penggunaan Tenaga
3.7 V DC, Kira-kira 4.2 W
Dimensi
126 (L) x 64 (T) x 14.6 (D) mm
Berat
Kira-kira 167 g
(termasuk bateri dan kad memori*)
Kira-kira 146 g
(tidak termasuk bateri dan kad memori)
* Kad memori microSDHC 16 GB (SanDisk Corporation)
149
Lampiran
. Bateri ion litium boleh cas semula (NP-150)
Voltan Berkadar
3.7 V
Kemuatan Berkadar
950 mAh
Keperluan Suhu
Pengendalian
0 hingga 40°C
Dimensi
34.2 (L) x 39.8 (T) x 6.9 (D) mm
(tidak termasuk unjuran)
Berat
Kira-kira 20 g
. Penyesuai USB-AC (AD-C53U)
Input
100 hingga 240 V AC, 50/60 Hz, 100 mA
Output
5.0 V DC, 650 mA
Keperluan Suhu
Pengendalian
5 hingga 35°C
Dimensi
53 (L) x 21 (T) x 45 (D) mm
(tidak termasuk unjuran)
Berat
Kira-kira 37 g
150
Lampiran
Tanda FCC ialah tanda pematuhan standard di Amerika Syarikat.
GUIDELINES LAID DOWN BY FCC RULES FOR USE OF THIS UNIT IN THE
U.S.A. (not applicable to other areas).
NOTICE
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B
digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to
provide reasonable protection against harmful interference in a residential
installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may
cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which
can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to
try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which
the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
CAUTION
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user’s authority to operate the equipment.
Proper connectors must be used for connection to host computer and/or
peripherals in order to meet FCC emission limits.
Caution Exposure to radio frequency radiation
To comply with FCC RF exposure compliance requirements, this device must not
be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
Declaration of Conformity
Model Number:
EX-TR60
Trade Name:
CASIO
Responsible party: Industrial Handheld Division
Casio America, Inc.
Address:
570 Mt. Pleasant Avenue, Dover, New Jersey 07801, USA
Telephone number: 973-361-5400
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.
151
Lampiran
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
M29
MA1512-B
2015
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement