Casio AP-80R Handleiding
D
GEBRUIKSAANWIJZING
Dit kringloopteken geeft aan dat de verpakking voldoet aan
de wetgeving betreffende milieubescherming in Duitsland.
Bewaar a.u.b. alle informatie voor eventueel latere naslag.
Voorzorgsmaatregelen t.b.v. de veiligheid
Lees a.u.b. de apart meegeleverde
“Voorzorgsmaatregelen t.b.v. de veiligheid”
voordat u probeert de digitale piano in gebruik
te nemen.
CASIO COMPUTER CO.,LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
AP80R_d_cover1-4.p65
1
P
MA0408-A Printed in China
AP80R-D-1
AP80R-D-1
04.8.19, 10:17 AM
MIDI Implementation Chart
Model AP-80R
Function ...
Default
Changed
1
1-16
1-16
1-16
Mode
Default
Messages
Altered
Mode 3
X
❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
Mode 3
X
True voice
21-108
❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
0-127
0-127
Note ON
Note OFF
O 9nH V = 1-127
X 8nH V = 64
O 9nH V = 1-127
X 9nH V = 0, 8nH V = XX
X
X
X
O
X
O
O
X
O*1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O*1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Velocity
After
Touch
Key’s
Ch’s
Pitch Bender
0, 32
1
6, 38
7
10
11
64
66
67
91
93
100, 101
120
121
Control
Change
Program
Change
:True #
O*2*3
System
Common
: Song Pos
: Song Sel
: Tune
X
X
X
X
X
X
System
Real Time
: Clock
: Commands
O
O
X
X
Aux
: Local ON/OFF
: All notes OFF
: Active Sense
: Reset
X
O
X
X
X
O
O
X
Mode 1 : OMNI ON, POLY
Mode 3 : OMNI OFF, POLY
429A-D-047A
04.8.19, 10:17 AM
Remarks
XX: geen relatie
Bank select
Modulation
Data entry
Volume
Pan
Expression
Damper
Sostenuto
Soft
Reverb send
Chorus send
RPN LSB, MSB
All sound off
Reset all controller
O 0-127
❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
O*2
Remarks
2
O 0-127
❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
System Exclusive
Messages
AP80R_d_cover1-4.p65
Recognized
Basic
Channel
Note
Number
429A-D-002A
Transmitted
Version: 1.0
*1 Fijnstemmen en ruwweg stemmen zenden/ontvangen, RPN nul en toonhoogtebuiging ontvangen
*2 • Nagalmtype [F0][7F][7F][04][05][01][01][01][01][01][00][vv][F7] vv = 00: Room1, 01: Room2, 04: Hall1,
03: Hall2
• Zwevingtype [F0][7F][7F][04][05][01][01][01][01][02][00][vv][F7] vv = 00: Chorus1, 01: Chorus2, 02:
Chorus3, 03: Chorus4
*3 GM aan/uit GM aan = MIDI ingang akkoord beoordeling uit
GM uit = MIDI ingang akkoord beoordeling aan
Mode 2 : OMNI ON, MONO
Mode 4 : OMNI OFF, MONO
O : Yes
X : No
Inhoudsopgave
Algemene gids ........................................ D-2
Gebruik van de microfoon om
mee te zingen ....................................... D-20
Aansluitingen ......................................... D-4
Gebruiken van transpositie ........................................ D-21
Aansluiting van de hoofdtelefoon ................................. D-4
Aansluiten van een geluidsversterker
of instrumentenversterker ............................................ D-4
Voorzorgsmaatregelen bij
de bediening ........................................... D-5
Opnemen van uw spel op
het toetsenbord .................................... D-22
Opneembare data, onderdelen en sporen ................. D-22
Opnemen van uw oefenspel (melodie opname) ........ D-23
Opnemen van een sessie (vrije opname) .................. D-23
Plaatsen van het toestel ............................................... D-5
Weergeven van een vrije opname ............................. D-24
Onderhoud van het toestel ........................................... D-5
Overdubben van een vrije opname ............................ D-25
Geheugenbeveiliging .................................................... D-5
Wissen van een specifiek gedeelte/spoor ................. D-25
Selecteren en gebruiken van
ingebouwde tonen ................................. D-6
Overige instellingen ............................. D-26
Toontype ....................................................................... D-6
Stemmen van het keyboard ....................................... D-26
Selecteren van een toon .............................................. D-6
Laagtoonvolume ......................................................... D-26
Gebruiken van tooneffecten ......................................... D-7
Displaycontrast ........................................................... D-26
Lagen aanbrengen van twee tonen ............................. D-7
Gebruiken van MIDI .................................................... D-27
Splitsen van het toetsenbord tussen twee tonen ......... D-8
Aansluiten op een computer ...................................... D-27
In combinatie gebruiken van lagen en splitsen ............ D-8
USB functie en MIDI functie ....................................... D-28
Gebruik van de pedalen ............................................... D-9
Uitbreiden van het aantal ingebouwde melodieën .... D-28
Toetsenbord toetsrepons ............................................ D-26
Gebruik van de metronoom .......................................... D-9
Spelen van een ritme ........................... D-10
Gebruiken van een geheugenkaart .... D-29
Gebruiken van een geheugenkaart ............................ D-29
Spelen van een ritme ................................................. D-10
Opslaan van bestanden op een geheugenkaart ........ D-30
Gebruik van de automatische begeleiding .................. D-11
Een bestand laden vanuit het geheugen ................... D-31
Instellen van het volume van de weergave van de
begeleiding, melodieën en de geheugenmelodieën
van de geheugenkaart ................................................ D-13
Veranderen van de naam van een
geheugenkaartbestand ............................................... D-31
Gebruiken van de automatische harmonisatie .......... D-13
Gebruiken van één-toets voorkeuze .......................... D-14
Wissen van een geheugenkaartbestand ................... D-32
Formatteren van een geheugenkaartbestand ............ D-32
Voor invoer ondersteunde karakters .......................... D-33
Gebruiken van het
registratiegeheugen ............................. D-15
Wat behelst het registratiegeheugen? ....................... D-15
Weergeven van ingebouwde
melodieën ............................................. D-17
Weergeven van een melodie van de pianogroep ...... D-17
Weergeven van een melodie uit de melodiegroep .... D-17
Instellen van het weergavetempo .............................. D-17
Pauzeren van de weergave ....................................... D-18
Terugwaarts door een melodie springen .................... D-18
Voorwaarts door een melodie springen ..................... D-18
Een lus maken van een muziekfrase ......................... D-18
Veranderen van de melodietoon van een melodie .... D-18
Weergeven van alle ingebouwde melodieën ............. D-19
Weergeven van melodieën die u downloadt
van Internet ................................................................. D-19
Geheugenkaart foutmeldingen ................................... D-33
Oplossen van moeilijkheden .............. D-34
Aanwijzingen voor de montage .......... D-36
Aanbrengen van de partituurstandaard ..................... D-37
Technische gegevens .......................... D-38
Appendix ................................................. A-1
Toonlijst .......................................................................... A-1
Ritmelijst ........................................................................ A-3
Melodielijst ..................................................................... A-4
Drumtoewijzingslijst ....................................................... A-5
Fingered akkoordkaarten .............................................. A-6
MIDI Implementation Chart
Weergeven van muziekdata van een
geheugenkaart ............................................................ D-19
Oefenen van een ingebouwde melodie ..................... D-19
Merk- en productnamen die in deze gebruiksaanwijzing
worden gebruikt kunnen geregistreerde handelsmerken
van anderen zijn.
D-1
429A-D-003A
AP80R_d_01-16.p65
1
04.8.19, 10:15 AM
Algemene gids
2
1
3
5
4
6
8
7
N
D
E
F
G
9
H
I
0
J
A
B
K
L
C
M
O
P
Q
R
S
U
V W
T
Y
X
Z
[
\
]
^
a
c
Voorkant
BELANGRIJK!
• Let er op dat de spanningsindicator
uitgeschakeld is voordat u de
netstekker uit het stopcontact trekt.
Lees alle voorzorgsmaatregelen ten
behoeve van de veiligheid m.b.t. de
voeding en neem ze in ogenschouw.
b
d
g
Onderkant
h
*
e
f
i
Hoofdtelefoon
* Bij de AP-80R zit het netsnoer vast aan het onderpaneel van het toestel.
D-2
AP80R_d_01-16.p65
429A-D-004A
2
04.8.19, 10:15 AM
Algemene gids
LET OP
Let erop dat het deksel van de digitale piano geheel open staat wanneer u op het toetsenbord aan het spelen bent. Een gedeeltelijk
openstaande deksel kan onverwacht dichtklappen en uw vingers beknellen.
1 Hoofdvolumeregelaar (MAIN VOLUME)
P Akkoordgrondtoonnaam (CHORD)
2 Microfoonvolumeregelaar (MIC VOLUME)
Q Percussie-instrumentenlijst
3 ECHO toets
R Draairegelaar
4 Meezingtoets (SING ALONG)
S Kaartfunctietoets (CARD FUNCTION)
5 Transponeer/sleutel regeltoetsen
(TRANSPOSE/KEY CONTROL)
T Uitvoertoets (EXECUTE)
6 Weergave/stop toets (<PLAY/STOP>)
7 Functietoets (MODE)
U Kaartgleuf
V [왗] cursor/nee toets ([왗]/NO)
W [왘] cursor/ja toets ([왘]/YES)
8 Ritmetoetsen (RHYTHM)
9 Eén-toets voorkeuzetoets (ONE TOUCH PRESET)
0 Metronoomtoets (METRONOME)
A Melodiegeheugentoets (SONG MEMORY)
B Begeleidings-/melodievolume toets
(ACCOMP/SONG VOLUME)
X Toontoetsen (TONE)
Y Melodiebanktoets (BANK)
Z Registratietoetsen (REGISTRATION)
[ Opslagtoets (STORE)
\ Splitsingstoets (SPLIT)
] Lagentoets (LAYER)
C Kaarttoets (CARD)
D Intro-, herhalingstoets (INTRO, REPEAT)
E Normale/fill-in, terugwaarts-toets (NORMAL/FILL-IN, REW)
_ Nagalmzwevingtoets (REVERB CHORUS)
a Insteltoets (SETTING)
F Variatie/fill-in, voorwaarts-toets (VARIATION/FILL-IN, FF)
[Voorkant]
G Synchroon/einde, pauze-toets (SYNCHRO/ENDING, PAUSE)
b Spanningsindicator
H Start/stop, weergave/stop toets (START/STOP, PLAY/STOP)
[Onderkant]
I TEMPO toetsen
J Automatische harmonisatietoets (AUTO HARMONIZE)
K Spoor 1/L 2/R toets (TRACK 1/L 2/R)
● MUZIEKBIBLIOTHEEK
c USB aansluiting
d Microfooningangsaansluiting (MIC IN)
e Lijnuitgang R, L/MONO aansluiting (LINE OUT R, L/MONO)
f MIDI uitgangs-/ingangsaansluiting (MIDI OUT/IN)
L PIANO toets
g Hoofdtelefoonaansluiting (PHONES)
M Melodie/gebruiker toets (SONG/USER)
h Stopcontact
N Spanningstoets (POWER)
i Pedaalaansluiting
O Displayscherm
OPMERKING
• De namen van klaviertoetsen, toetsen en andere namen worden aangegeven in de tekst van deze gebruiksaanwijzing in vetdruk.
• Zie pagina D-36 voor details betreffende de standaard.
• Deze digitale piano heeft twee PLAY/STOP toetsen. In deze gebruiksaanwijzing wordt de PLAY/STOP toets die zich onder de SING
ALONG toets bevindt aangegeven als <PLAY/STOP>.
MODE
• Elk hoofdstuk van deze gebruiksaanwijzing begint met een
afbeelding van de console van de digitale piano met de toetsen
en andere bedieningsorganen die u moet bedienen.
START/STOP
Geheugenbeveiliging
Bepaalde instellingen en delen van het geheugeninhoud worden zelfs bij uitschakelen van de digitale piano opgeslagen gehouden. Dit
betekent o.a. dat deze data en instellingen nog steeds beschikbaar zijn wanneer u de digitale piano opnieuw inschakelt. Hieronder volgt
een lijst van de belangrijkste instellingen en delen van de geheugeninhoud die behouden blijven.
•
•
•
•
•
Melodiegeheugendata
Inhoud van het registratiegeheugen
Gebruikersmelodieën
Instellingen voor het displaycontrast
Melodienummers van de muziekbibliotheek
D-3
429A-D-005A
AP80R_d_01-16.p65
3
04.8.19, 10:15 AM
Aansluitingen
BELANGRIJK!
• Telkens wanneer u externe apparatuur aansluit is het verstandig
de MAIN VOLUME regelaar van de digitale piano en de
volumeregelaar van de externe apparatuur instellen op relatief
lage instelling van het volume. U kunt dan later het volume
opnieuw instellen nadat de aansluitingen zijn voltooid.
Aansluiting van de hoofdtelefoon
Sluit een los verkrijgbare hoofdtelefoon aan op de
hoofdtelefoonaansluiting (PHONES) van de digitale piano.
Hierdoor worden de ingebouwde luidprekers uitgeschakeld
hetgeen betekent dat u zelfs midden in de nacht kunt oefenen
zonder de buren uit hun slaap te houden. Om uw gehoor niet
achteruit te laten gaan mag u het volumeniveau niet te hoog
instellen wanneer u een hoofdtelefoon gebruikt.
Aansluiten van een geluidsversterker
of instrumentenversterker
Door aansluiting op een geluids- of muzikale
instrumentenversterker haalt u een nog helderder en krachtiger
geluid in huis via de externe luidsprekers.
BELANGRIJK!
• De digitale piano stelt het weergavegeluid automatisch bij voor een
optimaal weergavesignaal van de hoofdtelefoon (wanneer de
hoofdtelefoon aangesloten is) of voor het weergavesignaal via de
ingebouwde luidspreker (wanneer de hoofdtelefoon niet aangesloten
is). Merk op dat deze functie tevens invloed heeft op het
weergavesignaal van de LINE OUT R en L/MONO aansluitingen.
[Onderkant]
AUX IN aansluiting van audioversterker, enz.
[Onderkant]
PIN stekkers
Hoofdtelefoonaansluiting (PHONES)
Hoofdtelefoon
RIGHT
(Rood)
LEFT
(Wit)
Standaardaansluitingen
INPUT 1
INPUT 2
OPMERKING
• Let er op de stekker van de hoofdtelefoon zover mogelijk in
de PHONES aansluiting te steken. Als de stekker niet volledig
ingestoken is kan het zijn dat u het geluid via slechts één oor
hoort.
Standaardstekker
Gitaarversterker,
keyboardversterker, enz.
CASIO Europe GmbH
Bornbarch 10, 22848 Norderstedt, Germany
Dit merkteken is enkel van toepassing op model AP-80RV.
Houd alle informatie a.u.b. bij de hand voor latere naslag.
D-4
AP80R_d_01-16.p65
429A-D-006A
4
04.8.19, 10:15 AM
Aansluiten op geluidsapparatuur 1
Gebruik los in de handel verkrijgbare kabels om de externe
geluidsapparatuur aan te sluiten op de LINE OUT aansluitingen
van de digitale piano zoals aangegeven in Afbeelding 1. Het
uitgangssignaal van de R aansluiting is het geluid van het rechter
kanaal terwijl het uitgangssignaal van de L/MONO aansluiting
het geluid van het linker kanaal is. Het wordt aan u overgelaten
om aansluitkabels aan te schaffen zoals die getoond worden in de
afbeelding om de aansluiting te maken op geluidsapparatuur.
Gewoonlijk dient u in deze configuratie de ingangskeuzeschakelaar
van de geluidsapparatuur in te stellen op de instelling die de
aansluiting specificeert (zoals AUX IN) waarop de digitale piano
aangesloten is. Gebruik de MAIN VOLUME regelaar van de
digitale piano om het volumeniveau in te stellen.
Aansluiten op een versterker voor
muziekinstrumenten 2
Gebruik los in de handel verkrijgbare kabels om de versterker aan
te sluiten op de LINE OUT aansluitingen van de digitale piano
zoals aangegeven in Afbeelding 2. Het uitgangssignaal van de R
aansluiting is het geluid van het rechter kanaal terwijl het
uitgangssignaal van de L/MONO aansluiting het geluid van het
linker kanaal is. Wanneer enkel aangesloten wordt op de L/MONO
aansluiting wordt een mengsel weergegeven van beide kanalen.
Het wordt aan u overgelaten om aansluitkabels aan te schaffen
zoals die getoond worden in de afbeelding om de aansluiting te
maken op de versterker. Gebruik de MAIN VOLUME regelaar van
de digitale piano om het volumeniveau in te stellen.
Accessoires en opties
Gebruik enkel de accesoires en opties die genoemd worden voor
deze digitale piano. Bij gebruik van niet-geauthoriseerde items
bestaat er gevaar op brand, elektrische schok en persoonlijk letsel.
Voorzorgsmaatregelen bij de bediening
Plaatsen van het toestel
Vermijd de volgende plaatsen.
• Plaatsen die direct aan het zonlicht en hoge vochtigheid
blootstaan.
• Plaatsen die blootstaan aan bijzonder lage temperaturen.
• In de buurt van een radio, TV, videodeck of tuner (een toestel
dat storing met audio- of videosignalen kan veroorzaken).
Onderhoud van het toestel
• Gebruik nooit benzeen, alcohol, verdunner of andere chemicaliën
om de buitenkant van het toestel te reinigen.
• Gebruik voor het reinigen van het keyboard een zachte doek
bevochtigd met een milde oplossing van een neutraal wasmiddel
en water. Wring zoveel mogelijk vocht uit de doek alvorens er
het toestel mee af te vegen.
Geheugenbeveiliging
Er is een ingebouwde lithium batterij die in spanning voorziet om de
instellingen van de digitale piano en de inhoud van het geheugen te
behouden wanneer de spanning wordt uitgeschakeld. Mocht de
lithium batterij echter leeg zijn dan zullen de instellingen van de
digitale piano en de inhoud van het geheugen (melodiegeheugendata,
registratiemelodiedata, gebruikersmelodieën, displaycontrast
instelling, enz.) alle verloren gaan wanneer u de spanning van de
digitale piano uitschakelt. Merk op dat de lithium batterij die
meegeleverd is een levensduur van circa vijf jaar heeft vanaf de
fabrieksdatum. Zorg er voor contact op te nemen met de dealer of
een erkende onderhoudswerkplaats om de lithium batterij te laten
vervangen. Merk op dat kosten in rekening zullen worden gebracht
voor het vervangen van de lithium batterij.
• Merk op dat CASIO COMPUTER CO., LTD. niet aansprakelijk
kan worden gesteld voor schade of verlies of eisen door derden
die voortvloeien uit het verlies of veranderen van de
sequencerdata door defectieve werking of reparatie aan het
toestel of door vervangen van de batterij.
Misschien heeft u lijnen in de afwerking van dit product
opgemerkt. Deze lijnen zijn het resultaat van het
vormgieten om het plastic van de kast in de juiste vorm te
maken. Het zijn geen breuken of krassen in het plastic en
geen reden tot ongerustheid.
OPMERKING
• Deze gebruiksaanwijzing mag niet zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming in zijn geheel of gedeeltelijk
gecopieerd worden op welke manier dan ook.
• CASIO COMPUTER CO,. LTD. kan niet aansprakelijk worden
gesteld door schade of verlies of eisen door derden die
voortkomen uit het gebruik van dit product of deze
gebruiksaanwijzing.
• De inhoud van deze gebruiksaanwijzing kan zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
D-5
429A-D-007A
AP80R_d_01-16.p65
5
04.8.19, 3:30 PM
Selecteren en gebruiken van ingebouwde tonen
3
Toontype
• Zie voor informatie aangaande elke toongroep de toonlijst
op pagina A-1.
Voorbeeld: ORGAN
Uw digitale piano heeft de volgende types ingebouwde tonen.
Paneeltonen
120
GM tonen
128
Drumsets
10
Druk op één van de 12 TONE toetsen om de gewenste
toongroep te selecteren.
• Zie de toonlijst van pagina A-1 voor nadere informatie.
Selecteren van een toon
• Door op een TONE toets te drukken gaat de betreffende
indicator branden.
Paneeltonen kunnen in 12 groepen worden onderverdeeld. U kunt
een groep selecteren door op de TONE toets te drukken van het
bedieningspaneel van de digitale piano.
[
4
1
g
1]
Draai aan de draairegelaar om een toon te selecteren
van de op dat moment geselecteerde toongroep.
• Door aan de draairegelaar te draaien wordt door de namen
van de beschikbare tonen gebladerd op het display. Toon
dan de naam van de toon die u wilt gebruiken.
Voorbeeld: Jazz Organ
Druk op de POWER toets.
POWER toets
2
000 : Dr awba r Or
Pop01
[ 006 : 0 J a z z 0Or
0Pop01
g
Dial
Draairegelaar
TONE
an
]
0
Stel het volumeniveau in m.b.v. de MAIN VOLUME
regelaar.
• Voordat u begint met spelen is het verstandig het volume
in te stellen op een relatief laag niveau.
METRONOME
POWER
MAIN VOLUME
TEMPO
SPLIT
LAYER
REVERB CHORUS
D-6
AP80R_d_01-16.p65
429A-D-008A
6
04.8.19, 10:15 AM
Selecteren en gebruiken van ingebouwde tonen
Gebruiken van tooneffecten
Lagen aanbrengen van twee tonen
Reverb (nagalm): Hierdoor gaan noten resoneren
Chorus (zweving): Voegt meer breedte toe aan de noten
Gebruik de volgende procedure om lagen van twee tonen aan te
brengen zodat deze tonen tegelijkertijd worden weergegeven.
1
Druk op de REVERB CHORUS toets om door de
effectinstellingen te gaan zoals hieronder aangegeven.
1
• U kunt de huidige effectinstelling vinden door te kijken
naar de REVERB en CHORUS indicators.
Gebruik de procedure onder “Selecteren van een toon”
op pagina D-6 voor het selecteren van een hoofdtoon.
Voorbeeld: Druk om Grand Piano te selecteren op de PIANO
toets en draai dan aan de draairegelaar totdat
“Grand Piano” aangegeven wordt als de
toonnaam.
Aan
Beide aan
2
Uit
Beide uit
3
Aan
Selecteer de gelaagde toon.
Voorbeeld: Om Strings te selecteren
[ 000 : 0S t r i n
0Pops01
Nagalm aan
Zweving aan
Na het gewenste effect in te schakelen kunt u de
draairegelaar gebruiken om het gewenste effecttype te
selecteren.
• Merk op dat u een effecttype binnen enkele seconden na
inschakelen van een effect met de draairegelaar moet
selecteren. Als u dit nalaat zal het display het instelscherm
verlaten.
Effectenlijst
nagalm
(Reverb)
zweving
(Chorus)
kamer 1 (Room 1)
kamer 2 (Room 2)
zaal 1 (Hall 1)
zaal 2 (Hall 2)
zweving 1 (Chorus 1)
zweving 2 (Chorus 2)
zweving 3 (Chorus 3)
zweving 4 (Chorus 4)
g
s
]
• Hierdoor gaat de indicator van de gelaagde toon (de
tweede toon die u selecteerde) branden.
• Na kunt u spelen met de gelaagde tonen.
Aan
2
Druk op de LAYER toets.
• Hierdoor gaat de LAYER indicator branden.
Grand Piano
Strings
4
Druk nogmaals op de LAYER toets om de tonen te
‘ontlagen’ nadat u klaar bent met spelen met gelaagde
tonen.
Bijstellen van het volume van de gelaagde
toon
U kunt het volume van de gelaagde toon (de tweede toon die u
selecteerde) onafhankelijk bijstellen. Zie pagina D-26 voor nadere
informatie.
Reve r b Type :
[ Ro om0 1 ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cho r us Type :
[Cho r u s 01 ] 000000000000
D-7
429A-D-009A
AP80R_d_01-16.p65
7
04.8.19, 10:15 AM
Selecteren en gebruiken van ingebouwde tonen
Splitsen van het toetsenbord
tussen twee tonen
U kunt verschillende tonen toewijzen aan de linker kant en aan de
rechter kant van het toetsenbord.
Splitspunt
In combinatie gebruiken van
lagen en splitsen
U kunt de volgende procedure gebruiken om twee lagen aan te
brengen van twee tonen aan de linker kant van het toetsenbord
(linker hoofdtoon + linker gelaagde toon) en twee andere tonen
aan de rechter kant (rechter hoofdtoon + rechter gelaagde toon).
Splitspunt
Strings
1
Grand Piano
Voorbeeld: Druk om Grand Piano te selecteren op de PIANO
toets en draai dan aan de draairegelaar totdat
“Grand Piano” aangegeven wordt als de
toonnaam.
2
3
Druk op de SPLIT toets.
Hoofdtoon
+
Gelaagde splitstoon
1
Gebruik de procedure onder “Selecteren van een toon”
voor het selecteren van de rechter hoofdtoon.
2
Gebruik de procedure onder “Splitsen van het
toetsenbord tussen twee tonen” voor het selecteren van
de linker hoofdtoon.
3
Druk op de SPLIT toets om de splitsing tijdelijk uit te
schakelen (SPLIT indicator gaat uit).
4
Gebruik de procedure onder “Lagen aanbrengen van
twee tonen” voor het selecteren van de linker gelaagde
toon.
5
Druk op de LAYER en SPLIT toetsen zoals dit vereist is
zodat de indicators van beide toetsen branden.
6
Gebruik de procedure onder “Lagen aanbrengen van
twee tonen” voor het selecteren van de rechter gelaagde
toon.
7
Gebruik de procedure onder “Specificeren van het
splitsingspunt op het toetsenbord” voor het specificeren
van het splitspunt.
8
Nu kunt u spelen met de gelaagde tonen en een gesplits
toetsenbord.
• Hierdoor gaat de SPLIT indicator branden.
Selecteer de toon die u wilt toewijzen aan de linker
kant van het toetsenbord.
Voorbeeld: Strings
• Nu kunt u spelen met twee tonen.
4
Splitstoon
+
Gelaagde splitstoon
Gebruik de procedure onder “Selecteren van een toon”
voor het selecteren van de toon die u wilt toewijzen
aan de rechter kant van het toetsenbord.
Druk nogmaals op de SPLIT toets om het toetsenbord
te ‘ontsplitsen’ nadat u klaar bent met spelen met het
gesplitste toetsenbord.
• Hierdoor gaat de SPLIT indicator uit.
Specificeren van het splitsingspunt op het
toetsenbord
1
Druk terwijl u de SPLIT toets ingedrukt blijft houden
op de klaviertoets waar u wilt dat de linker grens zich
bevindt van het hoge (rechter) bereik.
Linker grens van het hoge bereik.
Laag bereik Hoog bereik
• Er klinkt geen geluid als u op dat moment een klaviertoets
aanslaat.
Sp l i t 0Po i n t : 00000
F#30000000000000000000
OPMERKING
• Het splitsingspunt is de grens tussen het automatische
begeleidingsgebied (pagina’s D-11, D-12) en het
melodiegebied van het keyboard. U kunt de plaats van het
splitsingspunt veranderen waardoor ook de grootte van de
toetsenbordgebieden zal veranderen.
• Druk nadat u klaar bent met het spelen met gelaagde tonen
en het gesplitste toetsenbord, op de LAYER toets om de
tonen te ‘ontlagen’ en op de SPLIT toets om het
toetsenbord te ‘ontsplitsen’.
D-8
AP80R_d_01-16.p65
429A-D-010A
8
04.8.19, 10:15 AM
Selecteren en gebruiken van ingebouwde tonen
Gebruik van de pedalen
Model AP-80R is uitgevoerd met de drie pedalen die in de
onderstaande afbeelding te zien zijn.
Gebruik van de metronoom
1
2
Zacht pedaal
Druk op de METRONOME toets.
• Hierdoor wordt de metronoom gestart.
Draai aan de draairegelaar om het aantal maatslagen
per maat te selecteren.
• Merk op dat u het aantal maatslagen per maat binnen
enkele seconden na inschakelen van de metronoom met
de draairegelaar dient te selecteren. Als u dit nalaat zal
het display het instelscherm verlaten.
Demppedaal
Sostenutopedaal
Me t r o n ome 0Be a t : 0 0 0 0 0
[
0]00000000000000
Pedaalfuncties
• U kunt een waarde selecteren binnen het bereik lopend
van 2 tot en met 6. Bij elke instelling klinkt klokgelui als
de eerste maatslag van elke maat en de resterende maten
klinken als klikken. Bij specificeren van 0 als de instelling
wordt een enkele klik verkregen zonder klokgelui. Met
deze instelling kunt u oefenen met een ononderbroken
maat.
● Demppedaal
Intrappen van dit pedaal laat noten sterk nagalmen en langer
aanhouden.
● Zacht pedaal
Bij indrukken van dit pedaal worden noten gedempt en het
volume ietwat gereduceerd. Slechts die noten die gespeeld
worden na intrappen van het pedaal worden hierdoor beïnvloed
en noten die voor intrappen werden gespeeld klinken met hun
normale volume.
● Sostenutopedaal
Zoals bij het demppedaal laat dit pedaal noten sterk nagalmen
en langer aanhouden. Het verschil tussen de twee pedalen is de
timing bij intrappen. Bij het sostenutopedaal trapt u op het pedaal
na aanslaan van de noten die u wilt laten aanhouden. Alleen die
noten waarvan de klaviertoetsen ingedrukt zijn op het moment
dat het sustenutopedaal wordt ingetrapt, worden beïnvloed.
3
Stel het tempo in d.m.v. de TEMPO toetsen.
Langzamer
OPMERKING
• U kunt de draairegelaar ook gebruiken voor het veranderen
van de tempo instelling terwijl de huidige instelling
aangegeven wordt door een waarde binnen haakjes ([ ]) in
het display.
Voorbeeld: [T=120]
• De waarde geeft het aantal maatslagen per minuut aan.
• Druk de TEMPO
en
toetsen op hetzelfde moment in
om het tempo terug te stellen op de oorspronkelijke (default)
instelling.
4
Druk nogmaals op de METRONOME toets om de
metronoom te stoppen.
D-9
429A-D-011A
AP80R_d_01-16.p65
Sneller
9
04.8.19, 10:15 AM
Spelen van een ritme
Spelen van een ritme
3
Druk op de START/STOP toets om de weergave te
starten van het normale patroon van het geselecteerde
ritme.
4
Druk op de VARIATION/FILL-IN toets als u over wilt
schakelen naar het variatie ritmepatroon.
U kunt een selectie maken uit 120 ingebouwde ritmes. Zie de
ritmelijst op pagina A-3 voor nadere informatie.
OPMERKING
• De ritmes 10 tot en met 19 van de FOR PIANO groep bestaan
enkel uit akkoordbegeleidingen zonder drums of andere
percussie instrumenten. Deze ritmes klinken niet tenzij
CASIO CHORD, FINGERED of FULL RANGE CHORD
geselecteerd is als de begeleidingsfunctie. Bij dergelijke ritmes
dient u dus te controleren dat de CASIO CHORD, FINGERED
of FULL RANGE CHORD instelling geselecteerd is voordat
u probeert de akkoorden te spelen.
• Merk op dat er twee verschillende patronen zijn voor elk
ritme, die “normaal” en “variatie” wordt genoemd. Er zijn
toetsen beschikbaar wordt het selecteren van ofwel het
normale patroon ofwel het variatiepatroon.
• Druk op de NORMAL/FILL-IN toets als u terug wilt keren
van het normale ritmepatroon.
5
OPMERKING
• U kunt ook de weergave van het ritme starten door op de
NORMAL/FILL-IN toets (speelt het normale patroon) of op
de VARIATION/FILL-IN toets (speelt het variatie patroon)
te drukken.
Ritmes zijn verdeeld in 8 groepen. U kunt een groep selecteren
door op het RHYTHM toets te drukken van het digitale piano
controlepaneel.
Instellen van de weergave van het tempo
en het ritme
1
1
Druk nogmaals op de START/STOP toets om het ritme
te stoppen.
Stel de weergave van het tempo en het ritme in m.b.v.
de TEMPO toetsen.
Druk op één van de acht RHYTHM toetsen om de
gewenste ritmegroep te selecteren.
Langzamer
Sneller
• Zie de ritmelijst op pagina A-3 voor een complete lijst van
de ritmes die in elke groep beschikbaar zijn.
Voorbeeld: JAZZ
• Hierdoor gaat de indicator van de toets branden.
[
2
Gr and0P i ano
00 : B i g0Band01
]
T=120
OPMERKING
• U kunt de draairegelaar ook gebruiken voor het veranderen
van de tempo instelling terwijl de huidige instelling
aangegeven wordt door een waarde binnen haakjes ([ ]) in
het display.
Voorbeeld: [T=120]
• De waarde geeft het aantal maatslagen per minuut aan.
• Druk de TEMPO
en
toetsen op hetzelfde moment in
om het tempo terug te stellen op de standaard instelling.
Draai aan de draairegelaar om een ritme te selecteren
van de op dat moment geselecteerde ritmegroep.
• Door aan de draairegelaar te draaien wordt door de namen
op het display gebladerd van de beschikbare ritmes. Toon
de naam van het gewenste ritme.
Voorbeeld: Swing
[
Gr and0P i ano
0 3 : 0Sw i n g
MODE
RHYTHM
INTRO
NORMAL/FILL-IN
VARIATION/FILL-IN
]
T=120
ONE TOUCH PRESET
AUTO HARMONIZE
ACCOMP/SONG VOLUME
TEMPO
START/STOP
SYNCHRO/ENDING
Dial
Draairegelaar
D-10
AP80R_d_01-16.p65
429A-D-012A
10
04.8.19, 10:15 AM
Spelen van een ritme
Gebruik van de automatische
begeleiding
4
Speel het eerste akkoord op het begeleidingstoetsenbord
d.m.v. de CASIO CHORD vingerzetting.
• Zie “Spelen van akkoorden” elders op deze pagina voor
informatie betreffende hoe u de vingerzetting van
akkoorden kunt aanslaan met de verschillende
akkoordfuncties.
• Door een akkoord aan te slaan gaat het intropatroon spelen
van het geselecteerde ritme, gevolgd door het
automatische begeleidingsritme en het akkoordpatroon.
Bij de automatische begeleiding speelt de digitale piano
automatisch de gedeelten voor het ritme, de baslijn en de
akkoorden in overeenstemming met de akkoorden die u selecteerde
m.b.v. vereenvoudigde vingerzetting of door de akkoorden die u
speelt. De automatische begeleiding geeft u het gevoel dat u uw
eigen privé begeleidingsgroep altijd bij u heeft.
5
Speel andere akkoorden m.b.v. CASIO CHORD
vingerzettingen.
• U kunt een fill-in patroon tussenvoegen terwijl een
automatische begeleiding aan het spelen door op de
NORMAL/FILL-IN toets te drukken. Een fill-in helpt om
de sfeer van het automatische begeleidingspatroon te
doorbreken.
• Als u over wilt schakelen naar het variatie ritmepatroon
druk dan op de VARIATION/FILL-IN toets. Druk op de
NORMAL/FILL-IN toets om terug te keren naar het
normale ritmepatroon.
6
Gebruik van de MODE toets
U kunt de MODE toets gebruiken voor het selecteren van de
begeleidingsfunctie die u wilt gebruiken. U kunt de toets ook
gebruiken om de automatische begeleiding uit te schakelen. Telkens
bij indrukken van de MODE toets wordt naar de volgende van de
begeleidingsfuncties gegaan in de onderstaande volgorde.
NORMAL
(normaal, automatisch begeleiding uitgeschakeld)
Druk op de SYNCHRO/ENDING toets om de weergave
van de automatische weergave te stoppen.
• Hierdoor wordt een eindpatroon gespeeld voor het
geselecteerde ritme voordat de automatische weergave
wordt gestopt.
OPMERKING
• U kunt een automatische weergave starten of stoppen zonder
een intro- of eindpatroon dor op de START/STOP toets te
drukken in de stappen 3 en 6.
FULL RANGE CHORD
FINGERED
CASIO CHORD
Spelen van akkoorden
De manier waarop u de vingerzetting van de akkoorden uitvoert
hangt af van de huidige akkoordfunctie.
• Tijdens de NORMAL functie (geen indicator brandt) speelt alleen
de ritmebegeleiding.
• De FULL RANGE CHORD, FINGERED en CASIO CHORD
functies spelen alle patronen van de automatische begeleiding.
Zie pagina D-11 voor details betreffende elk van deze
verschillende functies.
Spelen met de automatische begeleiding
Voorbereidingen
• Volg de procedures onder “Spelen van een ritme” om een ritme
te selecteren dat u wilt gebruiken en stel het tempo in.
1
Selecteer d.m.v. de MODE toets de CASIO CHORD,
FINGERED of FULL RANGE CHORD functie als de
begeleidingsfunctie.
• We zullen hier de CASIO CHORD functie gebruiken.
• Zie pagina D-11 voor informatie betreffende het selecteren
van de begeleidingsfunctie.
2
3
Druk op de SYNCHRO/ENDING toets.
• Hierdoor wordt de digitale piano geconfigureerd zodat
het ritme- en de akkoordbegeleiding automatisch zullen
starten wanneer u klaviertoetsen aanslaat op het
begeleidingstoetsenbord.
■ NORMAL
Bij deze functie is de automatische begeleiding uitgeschakeld zodat
u de akkoorden kunt spelen zoals u gewoonlijk doet op een piano
keyboard.
■ CASIO CHORD
Zelfs als u niet weet hoe akkoorden gewoonlijk worden
aangeslagen kunt u met deze functie toch vier verschillende types
akkoorden spelen d.m.v. vereenvoudigde vingerzettingen op het
begeleidingsgedeelte van het toetsenbord. Het volgende toont waar
het begeleidingsgedeelte zich bevindt en geeft een uitleg de
vingerzetting van akkoorden werkt bij de CASIO CHORD functie.
Toetsenbord tijdens de CASIO CHORD functie
Begeleidingsgedeelte
BELANGRIJK!
• Tijdens de CASIO CHORD functie werken de klaviertoetsen van
het begeleidingsgedeelte van het toetsenbord alleen als
“akkoordschakelaars”. U kunt de klaviertoetsen in dit gedeelte
dus niet gebruiken om noten te spelen.
Druk op de INTRO toets.
D-11
429A-D-013A
AP80R_d_01-16.p65
Melodiegedeelte
11
04.8.19, 10:15 AM
Spelen van een ritme
Akkoordtypes
Majeur akkoorden
Tijdens de CASIO CHORD
functie, bij indrukken van één
enkele klaviertoets in het
begeleidingsgedeelte wordt het
majeurakkoord gespeeld waarvan
de naam boven die klaviertoets
staat. Alle klaviertoetsen binnen
het begeleidingsgedeelte die
dezelfde akkoordnaam hebben,
spelen hetzelfde akkoord.
Mineur akkoorden (m)
Druk om een mineur akkoord te
spelen de klaviertoets van het
begeleidingsgedeelte in die
correspondeert
aan
het
majeurakkoord
terwijl
u
tegelijkertijd ook een andere
klaviertoets indrukt die zich daar
rechts
van
binnen
het
begeleidingsgedeelte bevindt.
Septiem akoorden (7)
Druk om een septiem akkoord te
spelen de klaviertoets van het
begeleidingsgedeelte in die
correspondeert
aan
het
majeurakkoord
terwijl
u
tegelijkertijd ook twee andere
klaviertoetsen indrukt die zich
daar rechts van binnen het
begeleidingsgedeelte bevinden.
Mineur septiem akoorden (7)
Druk om een mineur septiem
akkoord te spelen de klaviertoets
van het begeleidingsgedeelte in
die correspondeert aan het
majeurakkoord
terwijl
u
tegelijkertijd ook drie andere
klaviertoetsen indrukt die zich
daar rechts van binnen het
begeleidingsgedeelte bevinden.
Voorbeeld
C (C majeur)
C C#DE E F F#GA A B B C C#DE E F
■ FINGERED
Tijdens de FINGERED functie slaat u om akkoorden te spelen
standaard akkoord vingerzettingen aan binnen het
begeleidingsgedeelte. Om bijvoorbeeld de vingerzetting voor een
C akkoord te verkrijgen, slaat u de C-E-G klaviertoetsen aan.
FINGERED functie toetsenbord
Begeleidingsgedeelte
Cm (C mineur)
C C#DE E F F#GA A B B C C#DE E F
Melodiegedeelte
BELANGRIJK!
• Tijdens de FINGERED functie werken de klaviertoetsen van het
begeleidingsgedeelte van het toetsenbord alleen als
“akkoordschakelaars”. U kunt de klaviertoetsen in dit gedeelte
dus niet gebruiken om noten te spelen.
C
Cm
Cdim
Caug *1
Csus4
C7 *2
Cm7 *2
Cmaj7 *2
Cm7 5
C7 5 *1
C7sus4
Cadd9
Cmadd9
CmM7 *2
Cdim7 *1
C7 (C septiem)
C C#DE E F F#GA A B B C C#DE E F
Cm7 (C mineur septiem)
C C#DE E F F#GA A B B C C#DE E F
OPMERKING
• Het maakt geen verschil of u de zwarte of de witte
klaviertoetsen rechts van een majeur akkoord klaviertoets
aanslaat wanneer u mineur, septiem of mineur septiem
akkoorden speelt.
OPMERKING
• Zie de “Fingered akkoordkaarten” op pagina A-6 voor de
vingerzettingen van akkoorden met andere grondtonen in
het begeleidingsgedeelte.
*1: Geïnverteerde vingerzettingen worden niet ondersteund voor
deze akkoorden. De laagste noot vingerzetting wordt gebruikt
als de grondtoon. Zie OPMERKING hieronder voor nadere
informatie betreffende geïnverteerde akkoorden.
*2: Voor deze akkoorden wordt hetzelfde akkoord gespecificeerd
zelfs als de vingerzetting voor G-kwint niet aangeslagen wordt.
OPMERKING
• Behalve bij akkoorden waarvan de naam gevolgd wordt
door*1 in de bovenstaande voorbeelden kunt u ook
geïnverteerde vingerzettingen gebruiken voor akkoorden. Dit
betekent o.a. dat u de vingerzetting E-G-C of G-C-E kunt
gebruiken i.p.v. C-E-G voor C-majeur.
• Behalve bij akkoorden waarvan de naam gevolgd wordt door
*2 in de bovenstaande voorbeelden dient u alle van de
aangegeven toetsen aan te slaan om een de vingerzetting van
een akkoord te verkrijgen. Het achterwege laten van het
indrukken van zelfs maar één enkele noot kan een akkoord
produceren dat totaal anders in dan het gewenste.
D-12
AP80R_d_01-16.p65
429A-D-014A
12
04.8.19, 10:15 AM
Spelen van een ritme
■ FULL RANGE CHORD
Met de FULL RANGE CHORD functie kunt u het totaal 38
verschillende akkoorden aanslaan (dezelfde types akkoorden in
de FINGERED functie plus een extra 23). De FULL RANGE
CHORD functie herkent het indrukken van dir of meer
klaviertoetsen waar dan ook op het toetsenbord als een
akkoordvingerzetting. Alles wat daar buiten valt (het indrukken
van één of twee klaviertoetsen of het spelen van een groep noten
die geen vingerzetting van het akkoord vormen die herkend wordt
door het keyboard) wordt als melodienoten behandeld.
Toetsenbord van de FULL RANGE CHORD functie
Instellen van het volume van de
weergave van de begeleiding,
melodieën en de geheugenmelodieën
van de geheugenkaart
Gebruik de onderstaande procedures om het volume te regelen
van de begeleiding, van de weergave van ingebouwde melodieën
en van de weergave van de melodieën op de geheugenkaart. Deze
instellingen zijn onafhankelijk van de volume instellingen voor de
noten die u op het toetsenbord speelt. U kunt volumeniveau’s
instellen in het bereik lopend van 000 (minimum) en 127
(maximum).
1
Begeleiding en melodie
Als de RHYTHM toetsindicator brandt
Herkennen van akkoorden
Patroontype
Aantal akkoordvariaties
FINGERED
De 15 akkoordpatronen die aangegeven
worden bij “FINGERED” op pagina
D-12.
A c c omp 0Vo l ume :
[ 127 ] 00000000000000000
Als de PIANO, SONG/USER of CARD toetsindicator brandt
23 standaard vingerzettingen. Hier
volgen voorbeelden van de 23
akkoorden die beschikbaar zijn met C
als basnoot.
Standaard
vingerzetting
C6 • Cm6 • C69
D D
E
F
G
A
B
•
•
•
•
•
•
C C
C
C
C
C
C
B D m Dm Fm Gm Am B m
•
•
•
•
•
•
C
C
C C
C
C
C
Ddim A 7 F7 Fm7 Gm7 A add9
•
•
•
•
•
C
C
C C
C
C
C
Voorbeeld: Om het C majeur akkoord en E te spelen.
1
E
E G
C
G
C
2
Druk op de ACCOMP/SONG VOLUME toets.
1 .. Akkoord C
2 .. Akkoord CC
E
OPMERKING
• Wanneer er zich minstens zes halftonen bevinden tussen de
laagste noot en de volgende noot rechts daarvan, wordt
aangenomen dat de laagste noot dan de bastoon is.
• Merk op dat de ingebouwde melodieën van de digitale piano
(pianogroep melodieën en melodiegroep melodieën) ritmes,
begeleidingen en effecten gebruiken die niet beschikbaar zijn
bij de automatische begeleiding. Daarom kan het voorkomen
dat u een stuk niet precies kunt uitvoeren zoals een
ingebouwde melodie wanneer u de automatische begeleiding
gebruikt.
So n g 0Vo l ume :
[ 127 ] 00000000000000000
2
Stel het volumeniveau in d.m.v. de draairegelaar.
Gebruiken van de automatische
harmonisatie
Wanneer u automatische harmonisatie inschakelt tijdens de
FINGERED of CASIO CHORD begeleidingsfunctie zal het
toetsenbord automatisch één van de noten die het huidige akkoord
vormen toevoegen aan elke melodienoot die u speelt. Dit voegt
meer diepte toe aan uw melodielijn.
Weergave met automatische harmonisatie
1
2
3
Selecteer de CASIO CHORD of FINGERED functie
d.m.v. de MODE toets. Hierdoor gaat de automatische
begeleiding aan.
Druk op de AUTO HARMONIZE toets.
• Hierdoor gaat de AUTO HARMONIZE indicator aan om
aan te geven dat de automatische harmonisatie
ingeschakeld is.
Selecteer d.m.v. de draairegelaar het gewenste type
automatische harmonisatie dat u wilt gebruiken.
• Merk op dat u het type automatische harmonisatie binnen
enkele seconden na inschakelen van een de automatische
harmonisatie met de draairegelaar moet selecteren. Als u
dit nalaat zal het display het instelscherm verlaten.
• Zie “Automatische harmonisatie types” op pagina D-14
voor nadere informatie aangaande types automatische
harmonisatie.
Au t o 0Ha r mo n i z e 0 T y p e :
[Due t 1 ] 000000000000000
D-13
429A-D-015A
AP80R_d_01-16.p65
13
04.8.19, 10:15 AM
Spelen van een ritme
4
5
Start de weergave van de automatische begeleiding en
speel iets op het melodiegedeelte van het toetsenbord.
Gebruiken van één-toets voorkeuze
• Harmonisatienoten worden automatisch toegevoegd aan
de melodienoten die u speelt.
Bij één-toets voorkeuze configureert de digitale piano automatisch
de optimale toon, het tempo en andere instellingen in
overeenstemming met het ritmepatroon dat u selecteerde.
Hieronder volgen de één-toets voorkeuze instellingen die
geconfigureerd worden voor elk ritmepatroon.
Druk nogmaals op de AUTO HARMONIZE toets om
de automatische harmonisatie uit te schakelen.
• Hierdoor gaat de AUTO HARMONIZE indicator uit.
OPMERKING
• De automatische harmonisatie is enkel beschikbaar tijdens
de FINGERED en de CASIO CHORD begeleidingsfuncties.
• De de automatische harmonisatie wordt uitgeschakeld en kan
niet worden gebruikt tijdens de weergav van een melodie
vanaf de muziekbibliotheek of van een geheugenkaart.
Automatische harmonisatie types
Automatische harmonisatie laat u een selectie maken van de
volgende 12 automatische harmonisatietypes.
Type
Effect
Duet1
Voegt een gesloten (gescheiden door 3 - 5 graden)
1-noot harmonie toe onder de melodienoot.
Duet2
Voegt een open (gescheiden door meer dan 4 - 7
graden) 1-noot harmonie toe onder de
melodienoot. Deut2 harmonie is meer open dan
Duet1.
Country
Voegt een harmonie in country stijl toe.
Octave
Voegt de noot toe van de volgende lagere octaaf.
5th
Voegt de vijfde graad noot toe.
3-Way Open
Voegt een 2-noot open harmonie toe voor een
totaal van drie noten.
3-Way Close
Voegt een 2-noot gesloten harmonie toe voor een
totaal van drie noten.
Strings
Voegt een harmonie toe die optimaal geschikt is
voor snaarinstrumenten.
4-Way Open
Voegt een 3-noot open harmonie toe voor een
totaal van vier noten.
4-Way Close
Voegt een 3-noot gesloten harmonie toe voor een
totaal van vier noten.
Block
Voegt blokakkoordnoten toe.
Big Band
Voegt een harmonie in big band stijl toe.
• Toetsenbordtoon en volumeniveau
• Aan/uit instellingen voor lagen en splitsen
• Toon van lagen en splitsen en instellingen van het volume
(wanneer lagen en splitseningeschakeld zijn)
• Instelling van het tempo
• Effectinstellingen
• Automatische harmonisatie (type, aan/uit instellingen)
Uitoefenen van de één-toets voorkeuze
instellingen
1
Selecteren van het ritme dat u wilt gebruiken.
2
Selecteer d.m.v. de MODE toets de begeleidingsvolume
dat u wilt gebruiken.
3
4
Druk op de ONE TOUCH PRESET toets.
• Hierdoor worden de één-toets voorkeuze instellingen
automatisch uitgeoefend in overeenstemming met het
ritmepatroon dat u selecteerde, waarna de synchro standby
stand wordt ingeschakeld.
Sla een akkoord aan binnen het bereik van het
begeleidingstoetsenbord.
• Wanneer u dat doet zullen het ritme en de automatische
begeleiding gaan spelen.
• De noten zullen klinken in overeenstemming met de
instellingen van één-toets voorkeuze.
D-14
AP80R_d_01-16.p65
429A-D-016A
14
04.8.19, 10:15 AM
Gebruiken van het registratiegeheugen
Wat behelst het registratiegeheugen?
Met het registratiegeheugen kunt u maximaal 16 (4 gebieden × 4
banken) digitale piano instellingen (toon, ritme, tempo, enz.)
opslaan voor onmiddellijk oproepen op het moment dat u de
instellingen nodig heeft.
Hoe het registratiegeheugen de data
organiseert
Het registratiegeheugen heeft vier banken en elk van deze banken
bevat vier gebieden. Gebruik de BANK toets om een bank te
selecteren en de REGISTRATION toetsen om een gebied te
selecteren.
Registratiegeheugen insteldata
Hieronder volgen instellingen die opgeslagen kunnen worden voor
elke registratiegeheugen instelling.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Toon
Ritme
Tempo
Laaginstelling
Splitsinstelling
Splitspunt
Automatisch harmonisatie de instelling
Effectinstelling
Functietoets (MODE) instelling
OPMERKING
• Alle de registratiegeheugenbanken hebben voorkeuzes met
defaultdata.
• U kunt geen data van het registratiegeheugen oproepen
tijdens de weergave van een melodie van de
muziekbibliotheek of van een geheugenkaart.
1
Bank 1
2
1
2
3
4
1-1
1-2
1-3
1-4
Bank 2
2-1
2-2
2-3
2-4
Bank 3
3-1
3-2
3-3
3-4
Bank 4
4-1
4-2
4-3
4-4
1 Telkens bij indrukken van de BANK toets wordt naar het
volgende banknummer van 1 - 4 doorgegaan.
2 Door indrukken van een REGISTRATION toets (1 - 4) wordt
het corresponderende gebied geselecteerd in de bank die op
dat moment geselecteerd is.
OPMERKING
• Door een nieuwe instelling op te slaan bij een
registratiegeheugengebied wordt de instelling vervangen die
daar eerder was opgeslagen.
• U kunt de insteldata van het registratiegeheugen opslaan op
een geheugenkaart als u dat wilt. Zie “Gebruiken van een
geheugenkaart” op pagina D-29 voor nadere informatie.
REGISTRATION
BANK
D-15
429A-D-017A
AP80R_d_01-16.p65
STORE
15
04.8.19, 10:15 AM
Gebruiken van het registratiegeheugen
Opslaan van een instelling in het
registratiegeheugen
1
Configureer bij de digitale piano de toon, het ritme en
andere instellingen die u wilt opslaan als uw instelling.
Oproepen van een instelling uit het
registratiegeheugen
1
• Zie “Registratiegeheugen insteldata” (pagina D-15) voor
nadere informatie.
2
Selecteer
d.m.v.
de
BANK
toets
de
registratiegeheugenbank die de instelling bevat die u
wilt oproepen.
• Hierdoor verschijnt het nummer van de geselecteerde bank
voor ongeveer vijf seconden in het display. Voert u de
volgende stap niet binnen deze tijd uit dan verdwijnt het
bankselectiescherm.
Selecteer d.m.v. de BANK toets de registratiegeheugenbank
waar u de instelling wilt opslaan.
• Hierdoor verschijnt het nummer van de geselecteerde bank
voor ongeveer vijf seconden in het display. Voert u de
volgende stap niet binnen deze tijd uit dan verdwijnt het
bankselectiescherm.
Voorbeeld: Bank 1 wordt geselecteerd
Bank
1
WAARSCHUWING
• Door uitvoeren van de volgende stap wordt de instelling die
zich op dat moment in het geselecteerde gebied bevindt,
vervangen door de nieuwe instelling. Wees er dus zeker van dat
u de huidige instelling niet nodig heeft voordat u de volgende
stap uitvoert.
3
Druk terwijl u de STORE toets ingedrukt houdt op de
REGISTRATION toets (1 - 4) die correspondeert aan
het gebied waar u de instelling wilt opslaan.
• U kunt op dat moment ook de bankselectie veranderen
door op de BANK toets te drukken terwijl u tegelijkertijd
de STORE toets ingedrukt houdt.
Voorbeeld: Na indrukken van toets 2
Bank
1
2
Druk op de REGISTRATION toets (1 - 4) van het gebied
dat de instelling bevat die u wilt opslaan.
• Hierdoor wordt het nummer van het geselecteerde gebied
getoond met de boodschap “Recall” (oproepen). Daarna
verschijnen het toon- en ritmescherm opnieuw.
R e c a l l0 0 0 0 0 0 0 0 B a n k 0 0 0 A r e a
000000000000000100-002
OPMERKING
• Als u op een REGISTRATION toets drukt zonder eerst een
bank te selecteren zal de digitale piano de instelling oproepen
van het van toepassing zijnde gebied in de bank die u de
keer hiervoor geselecteerd had.
De inhoud van het registratiegeheugen worden behouden
zelfd als u de spanning van de digitale piano uitschakelt
(pagina’s D-3, D-5).
S t o r e00000000Bank000Ar ea
000000000000000100-002
4
Laat de REGISTRATION en STORE toetsen los.
D-16
AP80R_d_01-16.p65
429A-D-018A
16
04.8.19, 10:15 AM
Weergeven van ingebouwde melodieën
Uw digitale piano is geleverd met 80 ingebouwde melodieën. U
kunt de ingebouwde melodieën gebruiken voor uw eigen
luisterplezier of u kunt ze gebruiken om mee te oefenen en om
mee te zingen.
Ingebouwde melodieën vallen uiteen in de hieronder beschreven
twee groepen.
• Pianogroep: 50 melodieën
De melodieën in deze groep zijn pianomelodieën
• Melodiegroep: 30 melodieën
De melodieën in deze groep zijn automatische
begeleidingsmelodieën. U kunt een microfoon aansluiten op de
digitale piano en de meezingfunctie gebruiken om mee te zingen
met de ingbouwde melodieën.
Naast de ingebouwde melodieën kunt u ook meezingen met
melodieën die u via Internet downloadt en SMF datamelodieën
(pagina D-19) of melodieën op een geheugenkaart.
Weergeven van een melodie uit
de melodiegroep
Pagina A-4 toont een melodiegroep lijst die alle melodieën bevat
in de melodiegroep.
Voorbereidingen
• Stel het volumeniveau in m.b.v. de ACCOMP/SONG VOLUME
toets (pagina D-13).
1
Druk op de SONG/USER toets om de melodiegroep te
selecteren.
• Hierdoor gaat de SONG/USER toetsindicator branden.
2
Draai aan de draairegelaar om de gewenste melodie te
selecteren.
Voorbeeld: 28 Sakura Sakura
Weergeven van een melodie van
de pianogroep
Pagina A-4 toont een pianogroep lijst die alle melodieën bevat in
de pianogroep.
Voorbereidingen
• Stel het volumeniveau in m.b.v. de ACCOMP/SONG VOLUME
toets (pagina D-13).
1
[
3
Druk op de PLAY/STOP toets om de weergave van de
automstische begeleiding te starten.
4
Druk nogmaals op de PLAY/STOP toets als u de
weergave van de automstische begeleiding wilt stoppen.
Druk op de PIANO toets om de pianogroep te selecteren.
• Dezelfde melodie blijft zich herhalen totdat u hem stopt.
• Hierdoor gaat de PIANO toetsindicator branden.
OPMERKING
• Door indrukken van de PIANO toets worden de laag- en
splitsfuncties automatisch uitgeschakeld.
Instellen van het weergavetempo
1
2
GM S y n - V o i c e
T=074
28 : Saku r aSaku r a]
Stel het tempo in m.b.v. de TEMPO toetsen.
Langzamer
Draai aan de draairegelaar om de gewenste melodie te
selecteren.
Sneller
Voorbeeld: 46 Amazing Grace
[
Grand Pi ano
T=064
]
g
4 6 : Ama z i n G r a c e
3
Druk op de PLAY/STOP toets om de weergave van de
melodie te starten.
4
Druk nogmaals op de PLAY/STOP toets als u de
weergave wilt stoppen.
• Dezelfde melodie blijft zich herhalen totdat u hem stopt.
TRACK 1/L TRACK 2/R
TEMPO
REPEAT
REW
FF
PLAY/STOP
PAUSE
ACCOMP/SONG VOLUME
CARD
Draairegelaar
Dial
SONG/USER
PIANO
D-17
429A-D-019A
AP80R_d_17-28.p65
TONE
17
04.8.19, 10:15 AM
Weergeven van ingebouwde melodieën
OPMERKING
• U kunt de draairegelaar gebruiken om de instellingen van
het tempo te veranderen terwijl de huidige instelling
aangegeven wordt door een waarde tussen haakjes ([ ]) op
het display.
Voorbeeld: [T=120]
• De waarde geeft het aantal maatslagen per minuut aan.
• Druk de TEMPO
en
toetsen op hetzelfde moment in
om het tempo terug te stellen op de oorspronkelijke (default)
instelling.
• Bij de oorspronkelijk (default) instelling van het tempo kan
het bij bepaalde melodieën van de pianogroep gebeuren dat
het tempo halverwege verandert. Nadat u de instelling van
het tempo bij een dergelijke melodie veranderd heeft zal de
weergave van het begin tot het eind voortgezet worden
volgens het geselecteerde tempo.
Pauzeren van de weergave
1
Druk tijdens de weergave van een melodie op de PAUSE
toets.
• Hierdoor wordt de weergave gepauzeerd.
2
Druk nogmaals op de PAUSE toets om de weergave te
hervatten vanaf de plaats waar deze gestopt was.
Terugwaarts door een melodie
springen
1
Voorwaarts door een melodie
springen
1
• Hierdoor wordt in voorwaartse maat-voor-maat door de
melodie gesprongen.
• Het maatnummer en het maatslagnummer verschijnen op
het display terwijl u versneld voorwaarts springt.
003 : 1
Maatnummer
2
2
Maatslagnummer
Laat de REW toets los om de weergave te hervatten
wanneer u de gewenste plaats bereikt heeft.
OPMERKING
• Afhankelijk van wat er weergegeven wordt wordt het
terugspringen niet onmiddellijk begonnen wanneer u op de
REW toets drukt.
Laat de FF toets los om de weergave te hervatten
wanneer u de gewenste plaats bereikt heeft.
U kunt één of meer maten selecteren en het begin en het einde als
een lus aan elkaar maken zodat de frase steeds opnieuw wordt
weergegeven totdat u de weergave stopt.
1
Druk terwijl de melodie weergegeven wordt op de
REPEAT toets op het moment dat de maat speelt waar u
de lusfrase mee wilt laten beginnen.
• Hierdoor gaat de REPEAT indicator knipperen.
2
Druk nogmaals op de REPEAT toets wanneer de
weergave de maat bereikt die u wilt specificeren als
het einde van de lusfrase.
• Hierdoor wordt de weergave van de lus gestart.
• Druk om de herhaalde weergave van een lus te stoppen
nogmaals op de REPEAT toets zodat de bijbehorende
indicator uit gaat.
• Hierdoor wordt in achterwaartse richting maat-voor-maat
door de melodie gesprongen.
• Het maatnummer en het maatslagnummer verschijnen op
het display terwijl u versneld terugwaarts springt.
Maatnummer
Maatslagnummer
Een lus maken van een muziekfrase
Houd de REW toets ingedrukt terwijl de weergave
plaatsvindt.
006 : 1
Houd de FF toets ingedrukt terwijl de weergave
plaatsvindt.
Veranderen van de melodietoon
van een melodie
U kunt één van de 248 ingebouwde tonen van de digitale piano
selecteren als de melodietoon van een ingebouwde melodie. U kunt
de instelling van de melodietoon zelfs veranderen terwijl de
weergave plaatsvindt.
1
Druk op een TONE toets.
2
Selecteer de gewenste toon m.b.v. de draairegelaar.
OPMERKING
• U kunt een melodie terugstellen op de vooringestelde default
toon door de melodie opnieuw te selecteren.
D-18
AP80R_d_17-28.p65
429A-D-020A
18
04.8.19, 10:15 AM
Weergeven van ingebouwde melodieën
Weergeven van alle ingebouwde
melodieën
U kunt de volgende procedure gebruiken om alle 80 ingebouwde
melodieën van de digitale piano weer te geven in de volgorde van
hun melodienummer.
1
Druk tegelijkertijd op de PIANO toets en de SONG/
USER toets.
• Hierdoor wordt de weergave van de ingebouwde melodieën
in de volgorde van hun melodienummer weergegeven, te
beginnen met melodienummer 00 van de pianogroep.
2
Weergeven van melodieën die u
downloadt van Internet
U kunt muziekdata opslaan voor maximaal 10 melodieën die u van
Internet downloadt naar het gebruikersmelodiegebied (melodieën
30 - 39 van de melodiegroep) van de digitale piano. Nadat u eenmaal
een melodie opgeslagen heeft in het geheugen van de digitale piano
kunt u de melodie weergeven volgens dezelfde procedure als die u
gebruikt voor het weergeven van ingebouwde melodieën.
2
3
1
2
3
Druk op de PLAY/STOP toets om de weergave te stoppen.
OPMERKING
• Tijdens de weergave van de ingebouwde melodieën kunt u
de draairegelaar gebruiken om een specifieke melodie te
selecteren voor weergave.
1
Voorbereidingen
• Steek de geheugenkaart die de SMF data bevat die u wilt
weergeven in de kaartgleuf van de digitale piano.
Druk op de SONG/USER toets.
Druk op de CARD toets.
• Hierdoor gaat de CARD toetsindicator branden.
Draai aan de draairegelaar om de gewenste melodie te
selecteren.
Druk op de PLAY/STOP toets.
• Hierdoor wordt de weergave van de geselecteerde melodie
gestart.
• Druk nogmaals op de PLAY/STOP toets om de weergave
te stoppen.
OPMERKING
• Als er niet genoeg geheugen beschikbaar is om de
bovenstaande bewerking uit te voeren zal een
bevestigingsboodschap voor het wissen van data (Memory
Full: Data Delete? No/Yes) (geheugen vol: data wissen? Nee/
Ja) verschijnen wanneer de PLAY/STOP toets wordt
ingedrukt. Drukt u dan op de YES (ja) toets dan zullen alle
data in het gebruikersgebied (no. 30 tot en met no. 39) van de
melodiegroep worden gewist. Als u niet wilt dat de data in
het gebruikersgebied worden gewist, druk dan in plaats
daarvan op de NO (nee) toets.
Oefenen van een ingebouwde melodie
U kunt het linker hand of het rechter hand gedeelte van een
ingebouwde melodie, een gebruikersmelodie of SMF data*
uitschakelen en meespelen op de digitale piano.
• Hierdoor gaat de SONG/USER toetsindicator branden.
* Bij SMF data wordt het linker hand gedeelte toegewezen aan kanaal
3 terwijl het rechter hand gedeelte toegewezen wordt aan kanaal 4.
Draai aan de draairegelaar om de gewenste melodie te
selecteren.
Voorbereidingen
• Selecteer de melodie die u wilt oefenen en stel het tempo in. Als
u de melodie voor de eerste maal speelt is een langzaam tempo
waarschijnlijk het best.
Druk op de PLAY/STOP toets.
• Hierdoor wordt de weergave van de geselecteerde melodie
gestart.
• Druk nogmaals op de PLAY/STOP toets om de weergave
te stoppen.
1
Weergeven van muziekdata van
een geheugenkaart
U kunt SMF* data van een geheugenkaart weergeven die zich in de
kaartgleuf van de digitale piano bevindt voor uw eigen luisterplezier of u
kunt meezingen met de melodie. Zie “Gebruiken van een geheugenkaart”
op pagina D-29 voor nadere informatoe aangaande geheugenkaarten.
* Standaard MIDI bestand
SMF is een bestandsformaat voor het opslaan van MIDI data en
andere data die gebruikt wordt door een MIDI toestel om muziek
weer te geven. Wanneer muziekdata opgeslagen wordt op een
kaart in het SMF formaat door een computer die draait op in de
vakhandel verkrijgbare mnuziek software, dan kan de data
worden gelezen en weergegeven door deze digitale piano.
BELANGRIJK!
• Lees “Gebruiken van een geheugenkaart” op pagina D-29
voordat u begint met de onderstaande procedure. Let er ook op
dat u alle voorzorgsmaatregelen bezigt die van toepassing zijn
op het gebruik van de kaartgleuf en geheugenkaarten.
Schakel de gedeelten aan en uit m.b.v. de TRACK toets.
• Telkens bij indrukken van de TRACK toets wordt de
bijbehorende indicator in- (gedeelte ingeschakeld) en
uitgeschakeld (gedeelte uitgeschakeld).
• Om het linker hand gedeelte te oefenen dient de TRACK
1/L indicator uit te zijn.
• Om het rechter hand gedeelte te oefenen dient de TRACK
2/R indicator uit te zijn.
OPMERKING
• Bij de melodieën van de melodiegroep (30 - 39) kunt u het
linker hand gedeelte niet uitschakelen.
2
Druk op de PLAY/STOP toets.
• Hierdoor wordt de weergave van de melodie gestart
zonder het gedeelte dat u selecteerde in stap 1.
3
Speel het afwezige gedeelte op de digitale piano.
4
Druk nogmaals op de PLAY/STOP toets om de weergave
te stoppen.
D-19
429A-D-021A
AP80R_d_17-28.p65
19
04.8.19, 10:15 AM
Gebruik van de microfoon om mee te zingen
U kunt een microfoon aansluiten op de digitale piano om mee te
zingen met ingebouwde melodieën of met de weergave van SMF
data vanaf een geheugenkaart.
Gebruiken van de microfoonaansluiting
U kunt een los verkrijgbare microfoon aansluiten op de
microfoonaansluiting van de digitale piano. Stel de MIC VOLUME
regelaar op een relatief laag niveau in alvorens de microfoon aan
te sluiten.
1
Zet de MIC VOLUME regelaar in de “MIN” stand.
2
Schakel de microfoon aan d.m.v. de schakelaar op de
microfoon zelf.
3
Stel het volumeniveau van de microfoon in d.m.v. de
MIC VOLUME regelaar.
● Aanbevolen type microfoon
Dynamische microfoon (standaard stekker)
● Terugkoppeling
Eén van de volgende omstandigheden kan leiden tot akoestische
terugkoppeling hetgeen een hoog piepend geluid via de
luidsprekers tot gevolg heeft.
• Als u de kop van de microfoon met uw handen vasthoudt.
• Door de microfoon te dicht bij de luidsprekers te plaatsen.
Mocht een hoog piepend geluid te horen zijn, houd de microfoon
dan bij de greep vast (niet bij de kop) en verplaats hem verder
weg van de luidsprekers.
● Storing
TL verlichting in de onmiddellijk nabijheid van de microfoon
kan ook storing veroorzaken. Mocht dit het geval zijn, verplaats
hem verder weg van de TL verlichting die u ervan verdenkt de
oorzaak te zijn.
Meezingen met de weergave
[Onderkant]
Voorbereidingen
• Stel de MAIN VOLUME regelaar (pagina D-6), de ACCOMP/
SONG VOLUME toets (pagina D-13) en de MIC VOLUME
regelaar (pagina D-20) in op geschikte niveau’s.
MIC VOLUME regelaar
Lagera
Hoger
1
Zoek de gewenste melodie op in de melodiegroeplijst
en maak een notitie van het nummer.
• Zie pagina A-4 voor de melodiegroeplijst.
Microfoon aa/uit schakelaar
2
Microfoon
Druk op de SING ALONG toets om de meezingfunctie
in te schakelen.
• Hierdoor gaat de SING ALONG toetsindicator branden.
BELANGRIJK!
• U kunt mogelijk statische storing krijgen bij het uitgangssignaal
van de microfoon als er externe apparatuur aangesloten is op
de MIDI aansluiting van de digitale piano.
• Zorg er voor altijd de microfoon los te koppelen van de digitale
piano wanneer u hem niet gebruikt.
3
<Ingebouwde melodie>
Druk op de SONG/USER toets zodat de bijbehorende
indicator gaat branden. Dit is de meezingmelodiefunctie.
<Geheugenkaartmelodie>
Druk op de CARD toets zodat de bijbehorende indicator
gaat branden. Dit is de meezingkaartfunctie.
4
MIC VOLUME
ECHO
SING ALONG
RHYTHM
<PLAY/STOP>
TRANSPOSE/KEY CONTROL
MAIN VOLUME
Selecteer de meezingbron.
Draai aan de draairegelaar om de gewenste melodie te
selecteren.
ACCOMP/SONG VOLUME
Dial
Draairegelaar
SONG/USER
D-20
AP80R_d_17-28.p65
429A-D-022A
20
04.8.19, 10:15 AM
Gebruik van de microfoon om mee te zingen
5
Druk op de <PLAY/STOP> toets om de weergave te
starten.
• Als de melodie die u selecteerde tekst bevat dan zal die
tekst op het display van de digitale piano verschijnen.
• Zing via de microfoon mee met de weergave.
• Als u op de SING ALONG toets drukt en de
meezingfunctie inschakelt, zal de digitale piano
automatisch het volume verminderen van het
melodiegedeelte van de melodie.
6
Druk op deze toets
Verhoog de sleutel met een halve toon
Verlaag de sleutel met een halve toon
Key0Con t r o l : 00000000000
[ - 12 ] 00000000000000000
Druk nogmaals op de <PLAY/STOP> toets om de
weergave te stoppen.
• Dezelfde melodie wordt herhaaldelijk weergegeven totdat
u hem stopt.
• Druk op de SING ALONG toets zodat de bijbehorende
indicator uit gaat als u de meezingfunctie wilt verlaten.
OPMERKING
• Druk beide TRANSPOSE/KEY CONTROL toetsen ( en )
op hetzelfde moment in bij stap 6 van de bovenstaande
procedure om de melodie terug te stellen op de default sleutel
“00”.
Gebruiken van de microfoonnagalm
U kunt de nagalm van de microfoon naar wens in- of uitschakelen.
1
Met de transpositiefunctie kunt u de algehele toonhoogte van het
keyboard in stappen van een halve toon transponeren. Dit betekent
dat u de toonschaal van de digitale piano kunt bijstellen om het
makkelijker te maken met een bepaalde melodie mee te zingen.
1
Druk op de ECHO toets om nagalm (echo) van de
microfoon in en uit te schakelen.
• De ECHO toets indicator gaat uit wanneer de nagalm van
de microfoon uitgeschakeld wordt.
Druk op de RHYTHM toets om de ritmefunctie in te
schakelen.
• Merk op dat u de transpositiefunctie niet kan gebruiken
tijdens de melodiefunctie en de pianofunctie.
U kunt de sleutel van de melodie veranderen d.m.v. de
TRANSPOSE/KEY CONTROL en toetsen.
Om dit te doen:
7
Gebruiken van transpositie
2
Veranderen de sleutel van de digitale piano d.m.v. de
TRANSPOSE/KEY CONTROL en toetsen.
Om dit te doen:
Druk op deze toets
Verhoog de toonhoogte met een
halve toon
Verlaag de toonhoogte met een
halve toon
Voorbeeld: Wanneer de toonhoogte van de digitale piano met
vijf halve tonen wordt verhoogd.
Transpose :
[ +05 ] 00000000000000000
• U kunt de instelling veranderen door aan de draairegelaar
te draaien.
OPMERKING
• Het instelbereik voor transpositie loopt van –12 (1 octaaf
lager) tot +12 (1 octaaf hoger).
• De default instelling bij inschakelen van de spanning is “00”.
• Het transpositiescherm verdwijnt van het display als u binnen
ongeveer 5 seconden geen toetsbewerking uitvoert.
• De instelling van de transpositie wordt ook doorgevoerd bij
de weergave van de geheugenmelodie en de automatische
begeleiding.
• Druk beide TRANSPOSE/KEY CONTROL toetsen ( en )
op hetzelfde moment in bij stap 2 van de bovenstaande
procedure om de digitale piano terug te stellen op de default
toonhoogte “00”.
OPMERKING
• De nagalm van de microfoon wordt automatisch ingeschakeld
wanneer u de spanning van de digitale piano inschakelt.
D-21
429A-D-023A
AP80R_d_17-28.p65
21
04.8.19, 10:15 AM
Opnemen van uw spel op het toetsenbord
U kunt oefensessies opnemen terwijl u meespeelt met een melodie
van het melodiegeheugen (melodie opname) of u kunt uw spel
opnemen samen met de automatische begeleiding die u gebruikt
(vrije opname).
U kunt de huidige status van elk deel/spoor bepalen door de
indicators boven de TRACK toets te bekijken.
Opneembare data, onderdelen en
sporen
● Tijdens weergavestandby
Telkens bij indrukken van de TRACK toets wordt het linker hand
gedeelte/Spoor 1 en rechter hand gedeelte/Spoor 2 heen en weer
geschakeld tussen weergave en niet-weergave.
Selecteren van onderdelen en sporen
Het type data dat opgenomen wordt bij het melodiegeheugen hangt
af van of u melodie opname of vrije opname uitvoert.
Weergave
(brandt)
Niet-weergave
(brandt niet)
Melodie opname: Rechter hand of linker hand gedeelte
Vrije opname:
Eén melodie die uit twee sporen bestaat zoals
aangegeven in de onderstaande afbeelding
Start
Einde
Automatische begeleiding
(ritme, baslijn, akkoorden), melodie
Spoor 1
Melodie
Spoor 2
Data opgenomen op het spoor
● Tijdens opnamestandby
Telkens bij indrukken van de TRACK toets wordt het linker hand
gedeelte/Spoor 1 en rechter hand gedeelte/Spoor 2 heen en weer
geschakeld tussen opnamestandby en weergave.
Weergavespoor
(brandt)
Opnamespoor
(knippert)
• Daar elk spoor hangt af van het andere kunt u een opname
bewerken door het één van de twee sporen opnieuw op te nemen.
Gebruik van de SONG MEMORY toets
Capaciteit van het melodiegeheugen
Telkens bij indrukken van de SONG MEMORY toets wordt door
de mogelijkheden van het melodiegeheugen gegaan in de
onderstaande volgorde.
Weergavestandby
Opnamestandby
Normal
Brandt
Knippert
Brandt niet
Het melodiegeheugen kan in het totaal 5300 noten bevatten die
kunnen worden verdeeld tussen een melodie opname en een vrije
opname. Merk op dat u alle 5300 noten ook kunt gebruiken van
een enkele opname als u dat wilt. Maar doet u dat dan zal er geen
ruimte over zijn om een tweede opname op te slaan.
• De opname stopt automatisch als het melodiegeheugen vol is.
Gebruikt u een automatische begeleiding of een ritme dan zullen
deze op dat moment ook stoppen met de weergave.
Opslaan van opgenomen data
• Door een nieuwe opname te beginnen wordt eventueel eerdere
in het geheugen opgenomen data uitgewist.
• Mocht de spanning uitvallen tijdens de opname dan zullen alle
data op het spoor dat u aan het opnemen bent worden uitgewist.
• Een ingebouwde lithium batterij voorziet de spanning die nodig
is om de inhoud van het geheugen van de digitale piano bewaard
te behouden mocht de spanning uitvallen. Mocht de lithium
batterij echter leeg raken dan zal de inhoud van het geheugen
verloren gaan wanneer u de spanning van de digitale piano
uitschakelt. Zie “Geheugenbeveiliging” op pagina D-5 voor
nadere informatie.
RHYTHM
INTRO
SYNCHRO/ENDING
START/STOP
SONG MEMORY
PIANO
SONG/USER
NO
TRACK
TEMPO
D-22
AP80R_d_17-28.p65
YES
429A-D-024A
22
04.8.19, 10:15 AM
Opnemen van uw spel op het toetsenbord
Opnemen van uw oefenspel
(melodie opname)
1
Druk op de START/STOP toets.
• Hierdoor wordt de weergave van de inhoud van het
melodiegeheugen gestart.
• Stel het tempo in d.m.v. de TEMPO toetsen.
U kunt de onderstaande procedure volgen om uw spel op te nemen
wanneer u met één van de ingebouwd melodieën van de digitale
piano oefent.
U kunt onderdelen specificeren die u wilt oefenen en het keyboard
zal de resterende onderdelen spelen als begeleiding.
2
Voorbereidingen
• Druk op de SONG/USER toets of op de PIANO toets om de
functie te selecteren die de melodie vevat die u wilt gebruiken
voor het uitvoeren van de opname.
Opnemen van een sessie
(vrije opname)
1
Druk op de SONG MEMORY toets om opnamestandby
in te schakelen.
• Hierdoor gaat de SONG MEMORY toetsindicator
knipperen.
2
Selecteer de melodie die u wilt gebruiken voor de
opname.
3
Selecteer het gedeelte dat u wilt opnemen m.b.v. de
TRACK toets.
4
Configureer de volgende instellingen zoals nodig is.
5
U kunt deze procedure volgen wanneer u begeleidingen en het
spel op het toetsenbord in real-time wilt opnemen.
Voorbereidingen
• Druk op de RHYTHM toets om de ritmefunctie in te schakelen.
1
Druk op de SONG MEMORY toets om opnamestandby
in te schakelen.
• Hierdoor gaat de SONG MEMORY toetsindicator
knipperen.
2
Selecteer spoor 1 m.b.v. de TRACK toets.
Knippert
• Toon (pagina D-6)
• Tempo (pagina D-17)
Druk op de START/STOP toets om te beginnen met de
opname.
6
Speel de gewenste noten op het toetsenbord.
7
Druk nogmaals op de START/STOP toets om de opname
te stoppen.
• Hierdoor wordt de opname gestopt.
* Druk nogmaals op de START/STOP toets om
onmiddellijk te horen wat u opgenomen heeft.
Melodie opnamedata
3
Tooninstelling
Tempo instelling
Melodienaam
Opnamedeel
Pedaalbewerkingen
Instellingen voor lagen en splitsing
Instellingen voor nagalm en zweving
Configureer de volgende instellingen zoals nodig is.
• Toon (pagina D-6)
• Ritme (pagina D-10)
• Begeleidingsfunctie (pagina D-11)
* Gebruik een langzamer tempo als u denkt problemen
te hebben met een sneller tempo (pagina D-17).
4
5
Naast uw spel op het toetsenbord en de akkoordbegeleiding
worden de volgende data ook opgeslagen door de melodie
opnamebewerking.
•
•
•
•
•
•
•
Druk nogmaals op de START/STOP toets om de
weergave te stoppen.
6
Druk op de START/STOP toets.
• Hierdoor wordt de opname gestart.
Speel de gewenste noten op het toetsenbord.
• Akkoorden die u eventueel op het toetsenbord speelt
worden opgenomen samen met hun automatische
begeleidingspatronen. Melodienoten die u speelt worden
ook opgenomen.
• Eventuele pedaalbewerkingen die u uitvoert worden ook
opgenomen.
Druk nogmaals op de START/STOP toets om de opname
te stoppen.
* Mocht u een fout maken dan moet u teruggaan en
opnieuw opnemen vanaf stap 1.
* Druk nogmaals op de START/STOP toets om
onmiddellijk te horen wat u opgenomen heeft.
Weergave van een melodie opname
Voorbereidingen
• Druk op de SONG MEMORY toets om weergavestandby in te
schakelen.
OPMERKING
• Wanneer u uw spel opneemt op een spoor dat reeds data bevat
wordt de bestaande data vervangen door het nieuwe spel.
D-23
429A-D-025A
AP80R_d_17-28.p65
23
04.8.19, 10:15 AM
Opnemen van uw spel op het toetsenbord
Vrije opname spoor 1 data
Naast de noten die u speelt op het toetsenbord en de
akkoordbegeleiding worden de volgende data ook opgeslagen op
spoor 1 tijdens het opnemen van uw spel.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Toonnummer
Ritmenummer
Ritmecontrolebewerkingen
Pedaalbewerkingen
Instellingen voor lagen en splitsing
Splitspunt
Tempo instelling
Instellingen voor nagalm en zweving
Automatische harmonisatie instelling
Inhoud van het registratiegeheugen
Eén-toets voorkeuze instelling
Spoor 1 vrije opname variaties
● Opnemen zonder ritme
Sla stap 4 van de bovenstaande procedure over.
• Het opnemen zonder ritme begint zodra u een klaviertoets
aanslaat.
● Starten van de opname met synchro-start
Druk in plaats van stap 4 hierboven op de SYNCHRO/ENDING
toets.
• Nu zullen de automatische begeleiding en de opname starten
wanneer
u
een
akkoord
aanslaat
op
het
begeleidingstoetsenbord gedeelte.
● Starten van de opname met een intro d.m.v. synchro-start
Druk in plaats van stap 4 hierboven op de SYNCHRO/ENDING
toets en daarna op de INTRO toets.
• Nu zullen de automatische begeleiding en de opname starten
met een intropatroon wanneer u een akkoord aanslaat op het
begeleidingstoetsenbord gedeelte.
Weergeven van een vrije opname
Volg de onderstaande procedure om weer te geven wat u
opgenomen heeft met vrije opname.
Voorberedingen
• Druk op de RHYTHM toets om de ritmefunctie in te schakelen.
• Druk op de SONG MEMORY toets om weergavestandby in te
schakelen.
1
2
Druk op de START/STOP toets.
• Hierdoor wordt de weergave van de inhoud van het
melodiegeheugen gestart. Tijdens de weergave van het
melodiegeheugen kunt u de TRACK toets gebruiken om
één van beide sporen te dempen en alleen naar de inhoud
van het andere spoor te luisteren.
• Stel het tempo in d.m.v. de TEMPO toetsen.
Druk nogmaals op de START/STOP toets om de opname
te stoppen.
OPMERKING
• Tijdens de weergave van het melodiegeheugen functioneert
het gehele toetsenbord als een melodietoetsenbord ongeacht
de instelling van de MODE toets. U kunt met het
melodiegeheugen meespelen als u dat wilt. U kunt op dit
moment lagen en splitsing (pagina D-7, D-8) gebruiken om
meerdere tonen aan het toetsenbord toe te wijzen, indien u
dat wilt.
• Merk op dat de bewerkingen voor pauzeren, voorwaarts
springen en terugwaarts springen niet uitgevoerd kunnen
worden tijdens de weergave van het melodiegeheugen.
● Starten van de automatische begeleiding halverwege een
opname
Druk in plaats van stap 4 hierboven op de SYNCHRO/ENDING
toets en speel daarna iets op het melodiegedeelte van het
toetsenbord.
• Hierdoor wordt de melodie opgenomen zonder enige
begeleiding. De automatische begeleiding zal starten wanneer
u een akkoord aanslaat op het begeleidingstoetsenbord
gedeelte.
● Invoegen van een eindpatroon of een fill-in bij een opname
Gebruik tijdens de opname de SYNCHRO/ENDING toets, de
NORMAL/FILL-IN toets en de VARIATION/FILL-IN toets.
D-24
AP80R_d_17-28.p65
429A-D-026A
24
04.8.19, 10:15 AM
Opnemen van uw spel op het toetsenbord
Overdubben van een vrije opname
U kunt de volgende procedure gebruiken om een melodie op te
nemen op Spoor 2 die combineert met iets anders dat u eerder
opgenomen had op Spoor 1.
Voorbereidingen
• Druk op de RHYTHM toets om de ritmefunctie in te schakelen.
• Druk op de SONG MEMORY toets om opnamestandby in te
schakelen.
1
Selecteer spoor 2 m.b.v. de TRACK toets.
Knippert
2
U kunt de volgende procedure gebruiken om een specifiek
gedeelte/spoor van een melodie opname of vrije opname te wissen.
Voorbereidingen
<Voor het wissen van een melodie opnamegedeelte>
• Druk op de SONG/USER toets of PIANO toets.
<Voor het wissen van een gedeelte van een vrije opname>
• Druk op de RHYTHM toets.
1
Druk op de SONG MEMORY toets om weergavestandby
in te schakelen.
2
Selecteer m.b.v. de TRACK toets het gedeelte/spoor dat
u wilt wissen.
3
Houd de SONG MEMORY toets ingedrukt totdat een
bevestigingsboodschap op het display verschijnt.
Configureer de volgende instellingen zoals nodig is.
• Toonnummer
* Gebruik een langzamer tempo als u denkt problemen
te hebben met een sneller tempo (pagina D-17).
3
Wissen van een specifiek
gedeelte/spoor
Druk op de START/STOP toets.
• Hierdoor wordt de weergave van Spoor 1 en de opname
naar Spoor 2 gestart.
4
Speel de gewenste melodienoten terwijl u luistert naar
de weergave van Spoor 1.
5
Druk nogmaals op de START/STOP toets om de opname
te stoppen.
* Mocht u een fout maken dan moet u teruggaan en
opnieuw opnemen vanaf stap 1.
* Druk nogmaals op de START/STOP toets om
onmiddellijk te horen wat u opgenomen heeft.
OPMERKING
• Spoor 2 is een spoor dat alleen voor de melodie kan worden
gebruikt hetgeen dus automatisch inhoudt dat de
akkoordbegeleiding hier niet op kan worden opgenomen.
Daardoor wordt het gehele toetsenbordgedeelte het
melodietoetsenbord wanneer u opneemt naar Spoor 2,
ongeacht de huidige instelling van de MODE toets.
• Als u wilt opnemen zonder weergave vanaf een opgenomen
spoor, schakel dan de weergavestandbyfunctie in, schakel het
weergavespoor uit en schakel daarna de opnamestandfunctie
in. Merk op dat u het ritme ebn de automatische begeleiding
niet kunt uitschakelen.
• Druk op de NO toets om de wisbewerking te annuleren.
4
Druk op de YES toets om de data uit te wissen.
• Hierdoor
wordt
de
melodiegeheugen
weergavestandbyfunctie opnieuw ingeschakeld bij de
digitale piano.
OPMERKING
• Wanneer op de SONG MEMORY toets gedrukt wordt terwijl
het gedeelte/spoor wisscherm zich op het display bevindt,
wordt teruggegaan naar opnamestandby.
De inhoud van het melodiegeheugen blijft behouden zelfs
als de spanning van de digitale piano wordt uitgeschakeld
(pagina D-3, D-5, D-22).
Vrije opname Spoor 2 data
Naast de noten die u speelt op het toetsenbord en worden de
volgende data ook opgeslagen op Spoor 2.
• Toonnummer
• Pedaalbewerkingen
D-25
429A-D-027A
AP80R_d_17-28.p65
25
04.8.19, 10:15 AM
Overige instellingen
Gebruik de procedure hieronder om de volgende instellingen te
veranderen.
Toetsenbord toetsrepons
Displaycontrast
Gebruik deze instelling om het contrast van het displayscherm
(00 - 16) in te stellen.
Con t r as t :
[ 16 ] 00
Deze instelling verandert de relatieve respons van de
klaviertoetsen.
off
Light
: Uit
: Zwak (sterk geluid wordt geproduceerd zelfs bij
uitoefenen van een lichte druk.)
Normal : Normaal
Heavy : Sterk (normaal geluid wordt geproduceerd zelfs bij
uitoefenen van een zware druk.)
Configureren van andere instellingen
1
Druk op de SETTING toets.
Touch0Se l ec t : 000000
[ No r ma l ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2
Toon m.b.v. de [왗] en [왘] cursortoetsen het
instelscherm voor de parameter waarvan u de instelling
wilt veranderen.
Stemmen van het keyboard
3
Verander d.m.v. de draairegelaar de op dat moment
getoonde instelling.
4
Druk op de SETTING toets nadat alle instellingen naar
wens zijn gemaakt.
Gebruik deze instelling om de algehele toonhoogte van de digitale
piano te verhogen of te verlagen om deze overeen te laten komen
met een ander instrument. Het instelbereik loopt van +50 cent tot
en met –50 cent (100 cent is een halve toon) ten opzicht van de
standaard toonhoogte A4 = 440,0 Hz.
Tun i ng : 000000000000
[ - 50 ] 000000000000000
OPMERKING
• Let er op dat hoewel er wel een pedaalinstelscherm verschijnt
bij het uitvoeren van de bovenstaande procedure, dit model
de bewerking voor de pedaalinstelling niet ondersteunt.
Laagtoonvolume
U kunt de volumewaarde voor de toonlaag specificeren binnen
het bereik dat loopt van –24 tot 00 tot en met +24 wanneer u de
toonlaagfunctie gebruikt (pagina D-7).
Laye r 0Ba l ance :
[ 00 ]
Draairegelaar
Dial
[왗] / NO
[왘] / YES
SETTING
SONG/USER
D-26
AP80R_d_17-28.p65
429A-D-028A
26
04.8.19, 10:15 AM
Overige instellingen
MIDI instellingen configureren
Gebruiken van MIDI
Wat is MIDI?
MIDI is een standaard voor digitale signalen en aansluitingen die
het mogelijk maakt om muziekinstrumenten, computers en andere
toestellen uit te laten wisselen ongeacht het merk of de makelij.
MIDI aansluitingen
Door uw computer of externe MIDI toestel aan te sluiten op de
MIDI IN/OUT aansluitingen van de digitale piano kunnen ze MIDI
boodschappen uitwisselen en toetsenbordnoten opnemen en
weergeven via een aangesloten toestel.
1
Druk op de SETTING toets.
2
Toon m.b.v. de [왗] en [왘] cursortoetsen het
instelscherm voor de MIDI instelling die u wilt
veranderen.
3
Verander d.m.v. de draairegelaar de op dat moment
getoonde instelling.
4
Druk op de SETTING toets nadat alle instellingen naar
wens zijn gemaakt.
MIDI kabel: MK-5
Aansluiten op een computer
[Onderkant]
MIDI OUT
MIDI IN
U kunt de USB aansluiting van de digitale piano gebruiken om
een computer aan te sluiten.
Gebruiken van de USB aansluiting
Merk op dat u een los verkrijgbare USB kabel dient aan te schaffen
om een computer aan te sluiten op de USB aansluiting.
Aansluiten op een computer via de USB
aansluiting
Configureren van de MIDI instellingen
● Zendkanaal (Send Channel)
Gebruik deze instelling om één van de MIDI kanalen (1 - 16) te
specificeren als het zendkanaal dat gebruikt wordt voor het zenden
van MIDI boodschappen naar externe apparatuur.
Keyboa r d0Channe l :
[ 16 ] 00000000000000
● Lokale controle (Local Control)
Wanneer de lokale controle (Local Control) ingeschakeld is worden
bij indrukken van de klaviertoetsen de noten gespeeld met de op
dat moment geselecteerde toon en worden de van toepassing zijnde
MIDI boodschappen tegelijkertijd uitgezonden via de MIDI OUT
aansluiting. Als de lokale controle (Local Control) uitgeschakeld
is worden MIDI boodschappen nog steeds verzonden via de MIDI
OUT aansluiting maar er wordt niets weergegeven naar de
klankbron van de digitale piano wanneer klaviertoetsen worden
aangeslagen. Dit is handig wanneer u het toetsenbord van de piano
wilt uitschakelen maar de automatische begeleidingsfunctie wilt
gebruiken voor de begeleiding van een externe sequencer of een ander
toestel.
1
Installeer bij de computer die u van plan bent aan te
sluiten de USB driver die zich bevindt op de CD-ROM
die meegeleverd wordt met de digitale piano.
• Zie het readme.txt bestand op de CD-ROM voor details
aangaande het installeren van de driver.
2
Gebruik een los verkrijgbare USB kabel om de digitale
piano aan te sluiten op de computer.
USB aansluiting
van de
computer
USB kabel
USB aansluiting
[Onderkant]
USB aansluiting van de digitale piano
Loca l 0Con t r o l :
[O f f ]
● Begeleiding MIDI uitgangs (Accomp MIDI Out)
Deze instelling regelt of MIDI boodschappen voor de automatische
begeleiding van de digitale piano al dan niet verzonden moeten
worden.
A c c omp 0Ou t :
[O f f ]
D-27
429A-D-029A
AP80R_d_17-28.p65
27
04.8.19, 10:15 AM
Overige instellingen
USB functie en MIDI functie
Uw digitale piano heeft twee datacommunicatiefuncties: een USB
functie en een MIDI functie.
De USB functie wordt gebruikt wanneer u data verzendt en
ontvangt via de USB aansluiting van de digitale piano terwijl de
MIDI functie gebruikt wordt voor het zenden en ontvangen van
data via de MIDI aansluitingen.
Uitbreiden van het aantal
ingebouwde melodieën
U kunt de melodiedata van maximaal 10 melodieën (ca. 132
kilobyte) oversturen naar het geheugen van de digitale piano en
opslaan als melodienummers 30 - 39 van de melodiegroep.
U kunt een kopie van het speciale CASIO conversiesoftware via
de hieronder aangegeven Web pagina dowloaden. Installeer het
software na downloaden op uw computer.
Overschakelen tussen de USB functie en
de MIDI functie
De USB functie van de digitale piano wordt automatisch
ingeschakeld telkens wanneer een aansluiting tot stand gebracht
wordt tussen de digitale piano en de USB driver die draait op een
aangesloten computer. Op alle andere tijdstippen (wanneer er dus
geen USB aansluiting is tussen de digitale piano en de computer)
zal de MIDI functie van de piano ingeschakeld zijn.
USB functie
Ac t i ve Po r t :
0
CASIO MUSIC SITE
http://music.casio.com/
* Naast het software zelf geeft de CASIO MUSIC SITE ook
informatie aangaande de installatie in het gebruik. U kunt
er ook achter komen hoe u uw computer en de digitale
piano kunt aansluiten en u vindt er ook het laatste nieuws
over uw digitale piano en andere CASIO
muziekinstrumenten en nog veel meer.
USB0 0 0 0 0 0 0 0
Wissen van een gebruikersmelodie
• Als u op een computer aansluit via de USB aansluiting voordat
u de spanning inschakelt, zal het scherm “USB” aangeven
wanneer u de inschakelt. Merk op dat het scherm ook “USB” zal
aangeven en dat de USB functie ingeschakeld wordt bij de
digitale piano terwijl er aansluitingen tot stand gebracht zijn via
zowel de USB aansluiting als de MIDI aansluitingen.
• De “USB” indicator verschijnt voor ongeveer één seconde om
de USB aansluiting aan te geven wanneer u op een computer
aansluit via de USB aansluiting terwijl de digitale piano
ingeschakeld is.
Gebruik de volgende procedure om een gebruikersmelodie te
wissen die u vanaf u computer naar de digitale piano heeft
overgestuurd.
1
Houd de SONG/USER toets ingedrukt totdat het
melodieselectiescherm verschijnt.
ML Us e r So n g De l e t e ?
[ 30 : x x x x x x x ]
x x x KB
MIDI funtie
• Druk op de NO (nee) toets om het selectiescherm te
verlaten.
Ac t i ve Po r t :
0
M I D I0 0 0 0 0 0 0 0
• Als u een ander toestel aansluit op (alleen) de MIDI aansluitingen
van de digitale piano aansluit voordat u de spanning inschakelt,
zal het scherm “MIDI” tonen wanneer u de spanning inschakelt.
• Als de USB aansluiting van de digitale piano wordt losgekoppeld
terwijl de digitale piano ingeschakeld is, verschijnt de “MIDI”
indicator gedurende ongeveer 1 seconde om de MIDI functie
aan te geven.
2
3
Selecteer de te wissen melodie m.b.v. de draairegelaar.
Druk op de YES (ja) toets om de melodie te wissen.
• Het display zou nu 0 kilobyte moeten aangeven.
D-28
AP80R_d_17-28.p65
429A-D-030A
28
04.8.19, 10:15 AM
Gebruiken van een geheugenkaart
Naast het geheugen van de digitale piano kunt u ook een
SmartMedia geheugenkaart gebruiken om digitale pianodata of
data die overgestuurd is van uw computer op te slaan. De volgende
tabel toont de types data die u kunt opslaan op een geheugenkaart.
<Bestandtypes die kunnen worden opgeslagen>
Type
Muziekbibliotheek
melodieën
Melodiegeheugen
melodieën
Registratiegeheugen
instellingen
Display Indicator
WAARSCHUWING
• Het gebruik van 5 V SmartMedia geheugenkaarten wordt niet
ondersteund.
• Merk op dat u geen data kunt opslaan bij, data wissen van of namen
van bestanden kan veranderen op een geheugenkaart die voorzien
is van het schrijfbeveiligingslabel op het schrijfbeveiligingsgedeelte.
Bestandnaam extensie
M.L. Song
.CM2
MemorySong
Melodie opname: .CSM
Vrije opname: .CSR
Registration
.CR3
Contactpunten
Gebruiken van een geheugenkaart
De digitale piano heeft een kaartgleuf die SmartMedia TM
geheugenkaarten accepteert. Dit geeft u de mogelijkheid om
onbeperkte hoeveelheden gebruikersmelodiedata en andere data
op te slaan vanuit het geheugen van de digitale piano.
SmartMedia geheugenkaarten zijn verkrijgbaar in capaciteiten
lopend van 8MB tot en met 128 MB. De kosten van een kaart hangen
af van de capaciteit. Merk tevens op dat SmartMedia
geheugenkaarten verkrijgbaar zijn voor twee verschillende
voltages: 3,3 V en 5 V. Deze digitale piano ondersteunt het gebruik
van 3,3 V kaarten.
Hoewel een SmartMedia geheugenkaart de grootte heeft van een
postzegel, heeft hij een opslagcapaciteit van 8 tot 100 maal de
opslagcapaciteit van floppy diskettes met daarbij een bijzondere
snelle toegang. SmartMedia geheugenkaarten zijn verkrijgbaar bij
verkoopzaken waar huishoudapparatuur verkocht wordt, bij
computerzaken, enz.
* SmartMediaTM is een handelsmerk van Toshiba Corporation.
OPMERKING
• De term “geheugenkaart” in deze handleiding slaat op de
SmartMedia geheugenkaart.
Geheugenkaarten
BELANGRIJK!
• Zorg ervoor dat u alleen 3,3V SmartMedia geheugenkaarten
gebruikt die één van de volgende capaciteiten heeft.
8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB
Schrijfbeveiligingsgedeelte
Voorzorgsmaatregelen voor het hanteren
van geheugenkaarten en de kaartgleuf
BELANGRIJK!
• Wanneer u een geheugenkaart gebruikt dient u te alle
voorzorgsmaatregelen van de meegeleverde gebruiksaanwijzing
in acht te nemen.
• Vermijd het gebruik van geheugenkaarten in de volgende
plaatsen. De omstandigheden op dergelijke plaatsen kunnen de
data op de geheugenkaart namelijk vernietigen.
• Plaatsen die blootstaan aan een hoge temperatuur, een hoge
vochtigheid en roestveroorzakende gassen
• Plaatsen die blootstaan aan een sterke elektrostatische lading
en digitale storing
• Raak de digitale contactpunten van de geheugenkaart nooit aan
wanneer u hem in de digitale piano steekt of hem er uit verwijdert.
• Verwijder de geheugenkaart nooit uit de kaartgleuf en schakel de digitale
piano nooit uit terwijl een datatoegangsbewerking (opslaan, lezen of
wissen van data) plaats aan het vinden is. Hierdoor kan de data op de
geheugenkaart vernietigd worden en de kaartgleuf beschadigd raken.
• Steek nooit iets anders dan een geheugenkaart in de kaartgleuf.
Hierdoor bestaat het gevaar op defecten.
• Door een geheugenkaart met een elektrostatische lading in de
kaartgleuf te steken bestaat er het gevaar dat de digitale piano
niet goed meer werkt. Mocht dit gebeuren schakel de digitale
piano dan uit en daarna weer in.
• Een geheugenkaart kan behoorlijk warm nadat deze zich langere tijd
in de kaartgleuf bevindt. Dit is normaal en duidt niet op een defect.
• Een geheugenkaart heeft een beperkte levensduur. Mocht u
problemen ondervinden met het opslaan, het lezen of het wissen
van data van een geheugenkaart die u voor een lange tijd
gebruikt heeft, dan kan dat betekenen dat de geheugenkaart het
einde van haar levensduur heeft bereikt. In dat geval dient u
zich een nieuwe geheugenkaart aan te schaffen.
Merk op dat CASIO COMPUTER CO.,LTD niet
verantwoordelijk kan worden gehouden voor het eventuele
verlies van data die opgeslagen is op een geheugenkaart.
Dial
Draairegelaar
CARD
FUNCTION
[왗] / NO
[왘] / YES
EXECUTE
D-29
429A-D-031A
AP80R_d_29-38.p65
29
04.8.19, 10:15 AM
Gebruiken van een geheugenkaart
Insteken van een geheugenkaart in de kaartgleuf
Steek de geheugenkaart voorzichtig in de kaartgleuf met de kant
met de sticker op de geheugenkaart naar beneden. Steek de
geheugenkaart voorzichtig recht en zover mogelijk in de kaartgleuf.
OPMERKING
• Bij het insteken van een SmartMedia kaart in de kaartgleuf
dient u de kaart zorgvuldig in de juiste richting in te steken
zodat zij op de juiste wijze in de gleuf glijdt.
Verwijderen van een geheugenkaart uit de
kaartgleuf
Let er eerst op dat er geen toegang verschaft wordt tot de
geheugenkaart* en trek vervolgens de geheugenkaart uit de kaartgleuf.
* Er wordt toegang verschaft tot de geheugenkaart wanneer de CARD
toets of de CARD FUNCTION indicator brandt. Hierdoor kan de data
op de geheugenkaart beschadigd raken en de kaartgleuf kapot gaan.
BELANGRIJK!
• Verwijder de geheugenkaart nooit uit de kaartgleuf of schakel
de digitale piano nooit uit terwijl toegang verkregen wordt
(opslaan, lezen, wissen) tot de data. Hierdoor kunnen zowel de
data op de geheugenkaart als de kaartgleuf zelf beschadigd raken.
Opslaan van een bestand op een
geheugenkaart
1
2
Geef het “Save” (opslaan van data) scherm weer in het
display m.b.v. de draairegelaar.
3
Druk op de [왘] cursor om door te gaan naar het
bestandtype selectiescherm.
4
Selecteer het bestandtype m.b.v. de draairegelaar.
5
Druk op de [왘] cursor om door te gaan naar het
volgende scherm.
6
Selecteer het bestand dat u wilt opslaan m.b.v. de
draairegelaar.
Om dit type data op te slaan:
Selecteer dit:
Weergavemelodie van de
muziekbibliotheek
Nummer/naam van
gebruikersmelodie
Melodiegeheugendata
Vrije opnamemelodie
(Rythm Mem),
Melodie-opnamemelodie
(ML MEM)
Registratiegeheugen instelling Banknummer
7
8
Opslaan van bestanden op een
geheugenkaart
Zie “Bestandtypes die kunnen worden opgeslagen” op pagina D29 voor informatie aangaande het type data dat u kunt opslaan.
Voorbereidingen
• Steek een op de juiste manier geformatteerde geheugenkaart in
de kaartgleuf van de digitale piano. Let er op dat de sticker van
het schrijfbeveiligingsgedeelte is verwijderd om het mogelijk te
maken data te schrijven.
OPMERKING
• Afhankelijk van het type en de hoeveelheid data waar het
om gaat, kan het opslaan of laden van data van de
geheugenkaart tussen enkele minuten en 10 minuten duren
om voltooid te worden. De boodschap “Please Wait” (wachten
a.u.b.) verschijnt in het display om aan te geven dat het
opslaan of laden van data plaats aan het vinden is.
BELANGRIJK!
• Probeer nooit een bewerking uit te voeren terwijl de boodschap
“Please Wait” (wachten a.u.b.) in het display aangegeven wordt.
Een bewerking, welke bewerking dan ook, kan er toe leiden dat
de data van het ingebouwde geheugen of de data op de
geheugenkaart uitgewist wordt of dat de data zodanig
beschadigd raakt dat die daarna onmogelijk te lezen is.
Druk op de CARD FUNCTION toets.
• Hierdoor gaat de indicator boven de toets branden.
9
Druk na selecteren van een bestand op de [왘] cursor
om door te gaan naar het volgende scherm.
Voer de bestandnaam in die u wilt gebruiken.
• Blader m.b.v. de draairegelaar door de letters op de huidige
plaats van de cursor. Zie “Voor invoer ondersteunde
karakters” op pagina D-33 voor details aangaande de
karakters die u kunt invoeren.
• Verplaats de cursor d.m.v. de [왗] en [왘] cursortoetsen naar
links en rechts.
Druk na het invoeren van de bestandnaam op de
EXECUTE toets.
• Hierdoor wordt een bevestigingsboodschap aangegeven
om te vragen of u de data inderdaad wilt opslaan. Als de
geheugenkaart reeds een bestand met dezelfde naam
bevat, verschijnt een bevestigingsboodschap om te vragen
of u het bestaande bestand wilt vervangen door het
nieuwe.
10
11
Druk op de YES (ja) toets om de data op te slaan.
• De boodschap “Please Wait” (wachten a.u.b.) blijft in het
display terwijl de bewerking voor het opslaan van de data
plaatsvindt. Probeer nooit enige andere bewerking uit te
voeren op de digitale piano terwijl toegang wordt verschaft
bij de kaart. Het scherm in stap 2 verschijnt opnieuw nadat
het opslaan van data voltooid is.
• Druk op de NO (nee) toets als u niet door wilt gaan met
het opslaan van data. Hierdoor gaat u terug naar het
scherm in stap 8.
Druk nadat u klaar bent met het opslaan van data op
de CARD FUNCTION toets zodat de indicator uit gaat.
D-30
AP80R_d_29-38.p65
429A-D-032A
30
04.8.19, 10:15 AM
Gebruiken van een geheugenkaart
Een bestand laden vanuit het
geheugen
Gebruik de onderstaande procedure om data vanaf een
geheugenkaart te laden naar het geheugen van de digitale piano.
BELANGRIJK!
• Voordat u een SmartMedia kaart gebruikt met deze digitale piano
dient u eerst de volgende procedure te volgen om de kaart te
formatteren. Stuur de SMF data vanaf uw computer naar de kaart
nadat u de kaart eerst heeft geformatteerd.
• Door een SmartMedia kaart te formatteren met deze digitale
piano wordt automatisch een map op de kaart gecreëerd die
“CASIO_MD” heet. Telkens wanneer u SMF data vanauit uw
computer naar de kaart overstuurt om te worden gebruikt met
de digitale piano, moet u zich er van vergewissen dat deze
wordt opgeslagen in de “CASIO_MD” map.
Voorbereidingen
• Steek de SmartMedia kaart met de data die u wilt oproepen in
de kaartgleuf van de digitale piano.
7
Druk op de [왘] cursor om door te gaan naar het
volgende scherm.
8
Selecteer de bestemming van het bestand dat u wilt
laden m.b.v. de draairegelaar.
Om dit type data op te slaan:
Selecteer deze bestemming:
Weergavemelodie van de
muziekbibliotheek
Nummer/naam van
gebruikersmelodie
Melodiegeheugendata
Vrije opnamemelodie
(Rythm Mem),
Melodie-opnamemelodie
(ML MEM)
Registratiegeheugen instelling Banknummer
9
• Hierdoor wordt een bevestigingsboodschap aangegeven
om te vragen of u de data inderdaad wilt laden.
10
OPMERKING
• Afhankelijk van het type en de hoeveelheid data waar het
om gaat, kan het opslaan of laden van data van de
geheugenkaart tussen enkele minuten en 10 minuten duren
om voltooid te worden. De boodschap “Please Wait” (wachten
a.u.b.) verschijnt in het display om aan te geven dat het
opslaan of laden van data plaats aan het vinden is.
BELANGRIJK!
• Probeer nooit een bewerking uit te voeren terwijl de boodschap
“Please Wait” (wachten a.u.b.) in het display aangegeven wordt.
Een bewerking, welke bewerking dan ook, kan er toe leiden dat
de data van het ingebouwde geheugen of de data op de
geheugenkaart uitgewist wordt of dat de data zodanig
beschadigd raakt dat die daarna onmogelijk te lezen is.
Druk na het invoeren van de bestandnaam op de
EXECUTE toets.
11
Druk op de YES (ja) toets om de data ta laden.
• De boodschap “Please Wait” (wachten a.u.b.) blijft in het
display terwijl de bewerking voor het laden van de data
plaatsvindt. Probeer nooit enige andere bewerking uit te
voeren op de digitale piano terwijl toegang wordt verschaft
bij de kaart. Het scherm in stap 2 verschijnt opnieuw nadat
het laden van data voltooid is.
• Druk op de NO (nee) toets als u niet door wilt gaan met het
laden van data. Hierdoor gaat u terug naar het scherm in stap 8.
Druk nadat u klaar bent met het laden van data op de
CARD FUNCTION toets zodat de indicator uit gaat.
Veranderen van de naam van een
geheugenkaartbestand
Gebruik de onderstaande procedure om de naam te veranderen van
een bestand dat u eerder op een geheugenkaart opgeslagen geeft.
Laden van bestanddata naar een
geheugenkaart
1
Druk op de CARD FUNCTION toets.
Voorbereidingen
• Steek de geheugenkaart met het bestand waarvan u de naam
wilt veranderen in de kaartgleuf van de digitale piano. Let er op
dat de sticker van het schrijfbeveiligingsgedeelte is verwijderd
om het mogelijk te maken data te schrijven.
• Hierdoor gaat de indicator boven de toets branden.
2
Geef het “Load” (laden van data) scherm weer in het
display m.b.v. de draairegelaar.
3
Druk op de [왘] cursor om door te gaan naar het
bestandtype selectiescherm.
4
Selecteer het bestandtype dat u wilt laden m.b.v. de
draairegelaar.
5
Druk op de [왘] cursor om door te gaan naar het
bestandnaam selectiescherm.
6
Selecteer de naam van het bestand dat u wilt laden
m.b.v. de draairegelaar.
Veranderen van de naam van een bestand
op de geheugenkaart
1
Druk op de CARD FUNCTION toets.
• Hierdoor gaat de indicator boven de toets branden.
2
Geef het “Rename” (veranderen van de bestandnaam)
scherm weer in het display m.b.v. de draairegelaar.
3
Druk op de [왘] cursor om door te gaan naar het
bestandtype selectiescherm.
4
Selecteer het bestandtype waarvan u de naam wilt
veranderen m.b.v. de draairegelaar.
5
Druk op de [왘] cursor om door te gaan naar het
bestandnaam selectiescherm.
D-31
429A-D-033A
AP80R_d_29-38.p65
31
04.8.19, 10:15 AM
Gebruiken van een geheugenkaart
6
Selecteer de naam van het bestand waarvan u de naam
wilt veranderen m.b.v. de draairegelaar.
4
Selecteer het bestandtype dat u wilt uitwissen m.b.v.
de draairegelaar.
7
Druk op de [왘] cursor om door te gaan naar het
bestandnaam invoerscherm.
5
Druk op de [왘] cursor om door te gaan naar het
bestandnaam selectiescherm.
6
Selecteer de naam van het bestand dat u wilt uitwissen
m.b.v. de draairegelaar.
7
Druk na het selecteren van het bestand dat gewist dient
te worden op de EXECUTE toets.
• Blader m.b.v. de draairegelaar door de letters op de huidige
plaats van de cursor. Zie “Voor invoer ondersteunde
karakters” op pagina D-33 voor details aangaande de
karakters die u kunt invoeren.
• Verplaats de cursor d.m.v. de [왗] en [왘] cursortoetsen naar
links en rechts.
8
Druk na het invoeren van de bestandnaam op de
EXECUTE toets.
• Hierdoor wordt een bevestigingsboodschap aangegeven
om te vragen of u de naam inderdaad wilt veranderen.
9
Druk nadat u klaar bent met het veranderen van de
bestandnaam op de CARD FUNCTION toets zodat de
indicator uit gaat.
Wissen van een
geheugenkaartbestand
Gebruik de onderstaande procedure om een bestand te wissen van
een geheugenkaart.
BELANGRIJK!
• Merk op dat de bewerking voor het wissen van bestanden niet
ongedaan gemaakt kan worden. Vergewist u zich er dus van dat
u de data inderdaad niet langer nodig heeft voordat u het bestand
uitwist.
Voorbereidingen
• Steek de geheugenkaart met het bestand dat u wilt uitwissen in
de kaartgleuf van de digitale piano. Let er op dat de sticker van
het schrijfbeveiligingsgedeelte is verwijderd om het mogelijk te
maken data te schrijven.
Wissen van een geheugenkaartbestand
1
8
Druk op de YES (ja) toets om de bestandnaam te
veranderen.
• De boodschap “Please Wait” (wachten a.u.b.) blijft in het display
terwijl de bewerking voor het veranderen van de bestandnaam
plaatsvindt. Probeer nooit enige andere bewerking uit te voeren
op de digitale piano terwijl toegang wordt verschaft bij de kaart.
Het scherm in stap 2 verschijnt opnieuw nadat het veranderen
van de bestandnaam voltooid is.
• Druk op de NO (nee) toets als u niet door wilt gaan met
het veranderen van de bestandnaam. Hierdoor gaat u terug
naar het scherm in stap 7.
10
• Hierdoor wordt een bevestigingsboodschap aangegeven
om te vragen of u het bestand inderdaad wilt wissen.
Druk op de CARD FUNCTION toets.
9
Druk op de YES (ja) toets om het bestand te wissen.
• De boodschap “Please Wait” (wachten a.u.b.) blijft in het
display terwijl de bewerking voor het uitwissen van het
bestand plaatsvindt. Probeer nooit enige andere bewerking
uit te voeren op de digitale piano terwijl toegang wordt
verschaft bij de kaart. Het scherm in stap 2 verschijnt
opnieuw nadat het uitwissen van het bestand voltooid is.
• Druk op de NO (nee) toets als u niet door wilt gaan met
het uitwissen van het bestand. Hierdoor gaat u terug naar
het scherm in stap 5.
Druk nadat u klaar bent met het uitwissen van het
bestand op de CARD FUNCTION toets zodat de
indicator uit gaat.
Formatteren van een
geheugenkaartbestand
Gebruik de onderstaande procedure om een geheugenkaart te
formatteren.
BELANGRIJK!
• Merk op dat het formatteren van de geheugenkaart alle data
uitwist die zich op dat moment op de kaart bevinden. Data die
uitgewist wordt door de bewerking voor formatteren uit te
voeren kunnen niet worden herkregen en zijn definitief
verdwenen. Vergewist u zich er dus van dat de geheugenkaart
geen data bevat die u nodig mocht hebben voordat u de
onderstaande procedure uitvoert.
Voorbereidingen
• Steek de geheugenkaart die u wilt formatteren in de kaartgleuf
van de digitale piano. Let er op dat de sticker van het
schrijfbeveiligingsgedeelte is verwijderd om het mogelijk te
maken data te schrijven.
Formatteren van een geheugenkaartbestand
1
Druk op de CARD FUNCTION toets.
• Hierdoor gaat de indicator boven de toets branden.
• Hierdoor gaat de indicator boven de toets branden.
2
Geef het “Delete” (wissen) scherm weer in het display
m.b.v. de draairegelaar.
3
Druk op de [왘] cursor om door te gaan naar het
bestandtype selectiescherm.
2
3
Geef het “Format” (formatteren) scherm weer in het
display m.b.v. de draairegelaar.
Druk op de EXECUTE toets.
• Hierdoor wordt een bevestigingsboodschap aangegeven
om te vragen of u de geheugenkaart inderdaad wilt
formatteren.
D-32
AP80R_d_29-38.p65
429A-D-034A
32
04.8.19, 10:15 AM
Gebruiken van een geheugenkaart
4
5
Druk op de YES (ja) toets om het formatteren te starten.
• De boodschap “Please Wait” (wachten a.u.b.) blijft in het
display terwijl het formatteren plaatsvindt. Probeer nooit
enige andere bewerking uit te voeren op de digitale piano
terwijl toegang wordt verschaft bij de kaart. Het scherm in
stap 2 verschijnt opnieuw nadat het formatteren voltooid is.
• Druk op de NO (nee) toets als u niet door wilt gaan met het
formatteren. Hierdoor gaat u terug naar het scherm in stap 2.
Voor invoer ondersteunde karakters
Hieronder worden de karakters aangegeven die u kunt invoeren
wanneer u de naam van het bestand wilt invoeren dat vastgelegd
wordt op een geheugenkaart.
Druk nadat u klaar bent met het formatteren op de
CARD FUNCTION toets zodat de indicator uit gaat.
Geheugenkaart foutmeldingen
Boodschap in het display
Oorzaak
Maatregel
Err Card R/W
Er is iets mis met de geheugenkaart.
Gebruik een andere kaart.
Err CardFull
De geheugenkaart is vol.
1. Gebruik een andere kaart.
2. Wis bestanden op de kaart uit die u niet langer nodig
heeft. (pagina D-32).
Err No Card
1. De geheugenkaart zit niet goed in de kaartgleuf.
1. Verwijder de kaart en steek hem op de juiste wijze
in (pagina D-30).
2. Steek een kaart in de kaartgleuf. Haal een kaart nooit
uit de kaartgleuf terwijl toegang tot de kaart
plaatsvindt.
2. Er bevindt zich geen geheugenkaart in de kaartgleuf
of de geheugenkaart was verwijderd terwijl toegang
tot de kaart plaatsvond.
1. Een bestand met dezelfde naam die u probeert te
gebruiken bevindt zich reeds op de geheugenkaart.
2. U probeert een bestandnaam te gebruiken die niet
geoorloofd is onder MS-DOS.
1. Gebruik een andere bestandnaam (pagina D-31).
Err ReadOnly
U probeert een bestandnaam te gebruiken die reeds
gebruikt voor een read-only bestand (alleen om te
lezen) op de geheugenkaart.
Gebruik een andere kaart of een andere bestandnaam.
Err Format
1. Het formaat van de geheugenkaart in de kaartgleuf
wordt niet ondersteund door deze digitale piano.
2. De geheugenkaart in de kaartgleuf is niet
geformatteerd.
3. Er is iets mis met de geheugenkaart.
1. Gebruik een kaart die het ondersteunde formaat
heeft (pagina D-29).
2. Formatteer de kaart (pagina D-32).
Err Mem Full
Er is niet genoeg geheugen bij de digitale piano
beschikbaar om de data te bewaren die u probeert te
laden.
1. Wis data uit die u niet langer nodig heeft bij de
laadbestemming waar u de data probeert op te slaan.
2. Als u data naar het melodiegeheugen aan het laden
bent, wis dan melodiedata die u niet langer nodig
heeft (pagina D-25).
Err Not SMF0
U probeert een SMF (Standard MIDI File = Standaard MIDI
Bestand) te laden die niet het formaat ‘Format 0’ heeft.
Gebruik alleen Format 0 SMF data.
Err No File
U probeert data te laden van een kaart die geen data
bevat die ondersteund wordt door deze digitale piano.
Gebruik een geheugenkaart die data bevat die
opgeslagen is met of ondersteund wordt door deze
digitale piano.
Err Protect
U probeert data op te slaan bij een geheugenkaart die
schrijfbeveiligd is.
1. Gebruik een andere kaart.
2. Als u naar de huidige geheugenkaart wilt schrijven,
haal deze dan uit de kaartgleuf en verwijder de
schrijfbeveiligingssticker (pagina D-29).
Err WrongDat
Er is iets mis met de data op de geheugenkaart of de
data is beschadigd.
Gebruik andere data of een andere kaart.
Err SizeOver
De grootte van het databestand is meer dan 132 kilobyte.
Selecteer data met een formaat dat 132 kilobyte of kleiner is.
Err No Data
U probeert een gebruikersmelodie op te slaan die geen
data bevat.
Selecteer een gebruikersmelodie die wel data bevat.
Err FileName
2. Voer een naam in met toegestane karakters (pagina
D-33).
3. Gebruik een andere kaart.
D-33
429A-D-035A
AP80R_d_29-38.p65
33
04.8.19, 10:15 AM
Oplossen van moeilijkheden
Probleem
Oorzaak
Maatregel
Geen geluid wordt geproduceerd bij
indrukken van een klaviertoets van de
digitale piano.
1. De MAIN VOLUME regelaar staat
op “MIN”.
2. De hoofdtelefoon is aangesloten op
de digitale piano.
3. MIDI
lokale
controle
is
uitgeschakeld.
4. Controleer de huidige instelling van
de begeleidingsfunctie. Gewoonlijk
produceert
het
begeleidingstoetsenbord geen noten
terwijl CASIO CHORD of
FINGERED geselecteerd als de
begeleidingsfunctie.
1. Draai de MAIN VOLUME regelaar
in de richting van “MAX”.
2. Koppel de hoofdtelefoon los van de
digitale piano.
3. Schakel de instelling voor lokale
controle in.
4. Schakel de instelling van de
begeleidingsfunctie over naar
NORMAL.
D-6
1. De sleutelinstelling van de digitale
piano is ingesteld op iets anders dan
“C”.
2. De stemschaal van de digitale piano
is incorrect.
1. Verander de sleutelinstelling naar
“C” of schakel de digitale piano uit
en vervolgens weer in.
2. Stel de stemschaal van de digitale
piano in of schakel de digitale piano
uit en vervolgens weer in.
D-21
1. De MAIN VOLUME regelaar staat
op “MIN”.
2. De hoofdtelefoon is aangesloten op
de digitale piano.
1. Draai de MAIN VOLUME regelaar
in de richting van “MAX”.
2. Koppel de hoofdtelefoon los van de
digitale piano.
D-6
De geheugeninhoud van de digitale
piano verdwijnt.
De lithium batterij die gebruikt voor
geheugenondersteuning is leeg.
Neem contact op met de dichtstbijzijnde
CASIO onderhoudswerkplaats om de
lithium batterij te laten vervangen.
D-5
De aangesloten externe MIDI
klankbron klinkt niet wanneer iets op
de digitale piano gespeeld wordt.
1. Het zendkanaal van de digitale
piano komt niet overeen met het
zendkanaal van de externe MIDI
klankbron.
2. De instelling van het volume of de
expressie van de externe MIDI
klankbron staat op “0”.
1. Configureer de digitale piano en de
externe MIDI klankbron so dat hun
zendkanalen overeen komen.
D-27
2. Stel de instelling van het volume of
de expressie van de externe MIDI
klankbron in.
Gebruiksaanwijzing
van externe
klankbron.
De automatische begeleiding is niet te
horen.
De
instelling
van
het
begeleidingsvolume staat op “000”.
Verhoog het begeleidingsvolume
d.m.v.
de
ACCOMP/SONG
VOLUME toets.
D-13
De geluidsweergave afgegeven door
de digitale piano verandert niet
ongeacht de druk die uitgeoefend
wordt op de klaviertoetsen.
De toetsrespons is uitgeschakeld.
Schakel de toetsrespons in d.m.v. de
SETTING toets.
D-26
De sleutel en de toonschaal komen niet
overeen bij spelen met een ander MIDI
instrument.
De instelling voor stemmen of
transpositie van de digitale piano is
anders dan “00”.
Verander de De instelling voor
stemmen of transpositie naar “00”
d.m.v.
de
TRANSPOSE/KEY
CONTROL toets of de SETTING toets.
D-21, 26
Automatische
begeleiding
of
ritmepatronen kunnen niet worden
opgenomen.
Spoor 2 (melodie-alleen spoor) is
gespecificeerd als het opnamespoor.
Selecteer tijdens opnamestandby
Spoor 1 d.m.v. de TRACK toets.
D-22
Bij aansluiting op een computer via een
MIDI aansluiting produceert spelen op
het toetsenbord vreemde klanken.
De MIDI THRU functie is ingeschakeld
bij de computer.
Schakel de MIDI THRU functie uit bij
de computer of schakel de lokale
controle uit d.m.v. de CONTROL toets
op de digitale piano.
D-27
Akkoordbegeleidingsdata kan niet op
een computer worden opgenomen.
Begeleiding
uitgeschakeld.
Schakel Accomp
MIDI
Out
(begeleiding MIDI uitgangssignaal) in
d.m.v. de SETTING toets.
D-27
De microfoon werkt niet.
1. De
instelling
van
het
microfoonvolume is te laag.
2. De microfoonschakelaar is
uitgeschakeld.
1. Verhoog het microfoonvolume.
D-20
2. Schakel de microfoonschakelaar in.
D-20
De toonhoogte van de digitale piano
klopt niet.
Demonstratieweergave is begonnen
maar er is niets te horen.
MIDI
Out
is
D-34
AP80R_d_29-38.p65
Zie pagina
D-4
D-27
D-11
D-26
D-4
429A-D-036A
34
04.8.19, 10:16 AM
Oplossen van moeilijkheden
Probleem
Oorzaak
Maatregel
Er is storing in het microfoonsignaal.
TL verlichting of een andere digitale
storingsbron in de buurt.
Verplaats de microfoon weg uit de
buurt van de storingsbron.
D-20
Data kan niet opgeslagen worden op
een geheugenkaart.
1. De kaart is schrijfbeveiligd.
1. Verwijder de schrijfbeveiligingssticker
van de kaart.
2. Steek de kaart op de juiste wijze in
de kaartgleuf.
3. Gebruik een andere kaart of wis
bestanden de kaart uit die u niet
langer nodig heeft.
4. Gebruik een kaart van het
gespecificeerde voltage en met de
gespecificeerde capaciteit.
5. Gebruik een andere kaart.
D-29
1. Steek de kaart op de juiste wijze in
de kaartgleuf.
2. Maak meer ruimte in het geheugen
van de digitale piano door melodieën
en/of melodiegeheugendata te
wissen die u niet langer nodig heeft.
3. Gebruik een kaart van het
gespecificeerde voltage en met de
gespecificeerde capaciteit.
4. Gebruik een andere kaart.
D-29
Steek de stekker van de hoofdtelefoon
zover mogelijk in de aansluiting.
D-4
2. De kaart is niet correct in de
kaartgleuf gestoken.
3. Er is niet genoeg ruimte op de kaart.
4. De kaart heeft een voltage of
capaciteit die niet door deze digitale
piano wordt ondersteund.
5. Er is iets mis met de geheugenkaart.
Data kan niet van een geheugenkaart
worden geladen.
1. De kaart is niet correct in de
kaartgleuf gestoken.
2. Er is niet genoeg ruimte in het
gebied waar u de data probeert naar
toe te laden.
3. De kaart heeft een voltage of
capaciteit die niet door deze digitale
piano wordt ondersteund.
4. Er is iets mis met de geheugenkaart.
Het geluid van de hoofdtelefoon is
slechts van één kant te horen.
De stekker van de hoofdtelefoon is niet
volledig in de PHONES aansluiting
gestoken.
D-30
D-32
D-29
D-25, 28
D-29
D-35
429A-D-037A
AP80R_d_29-38.p65
Zie pagina
35
04.8.19, 10:16 AM
Aanwijzingen voor de montage
LET OP
• Om verwondingen te voorkomen dient u in het bijzonder voorzichtig
te zijn tijdens het installeren van de poten en de pedalen en wanneer
u het keyboard op de standaard monteert.
• Bij het monteren van het standaard moet u er op letten dat het
schuivende toetsenborddeksel van de digitale piano geheel dicht is.
Blijft het deksel namelijk iets open staan dan kunnen uw vingers
tussen de digitale piano en het deksel klem raken.
1
• Bij het samenvoegen van de twee stukken aangeduid als 2
dienen de metalen stukken 3 aan de binnenkanten van de
opstaande zijkanten A en B in de gleuven aan het einde van
de kruisbalk te passen D. Let er op dat de metalen stukken
zover als mogelijk in de gleuven zitten. Is dit niet het geval
dan zullen de metalen stukken 3 en de schroeven E niet goed
passen waardoor de schroeven van hun schroefdraad ontdaan
kunnen worden.
BELANGRIJK!
• Deze standaard dient op een vlakke ondergrond te worden gemonteerd.
• Deze standaard wordt niet met de gereedschappen geleverd die
nodig zijn om hem in elkaar te zetten. U dient een grote (Phillips)
kruiskopschroevedraaier (+) bij te hand hebben voor het monteren.
Afbeelding 1
×4
C
×6
A
×1
×2
B
×4
Maak de opstaande zijkanten A en B vast aan kruisbalk
D m.b.v. de vier schroeven E (Afbeelding 3).
Afbeelding 4
F
B
G
E
F
G
H
I
(Achterkant)
A
C
I
5
G
F
I
4
D
I
• Controleer dat alle onderdelen aangegeven in Afbeelding 1 (A tot
en met I) aanwezig zijn.
Alle schroeven bevinden zich in een plastic tas in de kartonnen doos.
Afbeelding 2
1
6
2
• Voordat u begint met het in elkaar zetten van de standaard dient u
eerst het klemmetje los te maken op locatie 1 (Afbeelding 2) waar
de pedaalkabel uit de achterkant van de kruisbalk D komt.
1 Monteren van de standaard
Zie de Afbeeldingen 3, 4 en 5 terwijl u de standaard in elkaar zet volgens
de volgende procedure.
Afbeelding 3
E
I
Bevestig achterpaneel C aan de beugels 4 en kruisbalk
D. Merk op dat het achterpaneel C geïnstalleerd dient te
worden zodat dit zich iaan de voorkant bevindt van de
beugels 4 (Afbeelding 4). Bevestig vervolgens het
achterpaneel (Afbeeldingen 3 en 4) op zijn plaats d.m.v.
de vier schroeven I en de zes schroeven F. Merk op dat
u op dit moment ook de klem G moet installeren zoals
aangegeven in de afbeelding.
• Installeer eerst de bovenste schroeven I aan de linker en
rechter kanten van het achterpaneel C. Merk op dat u de klem
G op schroef F op punt 5 dient vast te zetten voordat u de
schroef F inschroeft.
• Het achterpaneel C dient te rusten op de voeten van de
opstaande zijkanten A en B zoals aangegeven door 6 in de
afbeelding. Druk het achterpaneel C tegen kruisbalk D terwijl
u de schroeven D terwijl u de schroeven I installeert.
Afbeelding 5
C
I
E
A
I
D
E
Opstaande zijkant
3
B
7
Kruisbalk
2
D-36
AP80R_d_29-38.p65
429A-D-038A
36
04.8.19, 10:16 AM
Aanwijzingen voor de montage
Draai hoogte-instelschroef 7 rond totdat deze kruisbalk
D ondersteunt waardoor de kruisbalk niet gaat buigen
wanneer u op de pedalen trapt (Afbeelding 5).
3
4 Aansluiten van de voeding
Afbeelding 9
BELANGRIJK!
• Zorg ervoor de hoogte-instelschroef 7 aan te draaien en de hierboven
procedure voor het afstellen uit te voeren voordat u op de pedalen
trapt. Doet u dat namelijk niet dan kan dat tot gevolg hebben dat u
schade toebrengt aan de kruisbalk D.
Netsnoer
2 Monteren van het keyboard op de standaard
Stopcontact
LET OP
• Let erop dat uw vingers niet beklemd raken tussen het keyboard en
de standaard!
Afbeelding 6
8
8
H
1
Controleer dat de POWER toets van de digitale piano zich
in de OFF (uit) stand bevindt. Mocht hij in de ON (aan)
stand staan, zet hem dan in de OFF stand.
2
Bevestig het netsnoer dat met de digitale piano
meegeleverd is aan de onderkant van de digitale piano.*
3
Steek de netsnoer stekker van de digitale piano in een
stopcontact (Afbeelding 9).
* Is van toepassing op model AP-80RV.
H
BELANGRIJK!
Let erop dat u het keyboard stevig op de standaard verankerd d.m.v.
de vleugelmoeren H (Afbeelding 6).
• Schuif de schroeven aan de onderkant van het keyboard in de gleuven
in de twee hoekbeugels 8. Maak vervolgens het keyboard stevig vast
op de standaard d.m.v. de twee vleugelmoeren H (Afbeelding 7).
Achterkant
LET OP
• De schroeven die u gebruikt om de standaard in elkaar te zetten
kunnen na verloop van tijd los raken door veranderingen in de
temperatuur en vochtigheid of door trillingen veroorzaakt tijdens
normaal gebruik, enz. Controleer van tijd tot tijd dat de schroeven
die gebruikt worden voor het in elkaar zetten van de standaard en
de vleugelmoeren die gebruikt worden om de standaard en de digitale
piano vast te maken, nog steeds vastzitten en draai ze zonodig aan.
Afbeelding 7
8
• De vormen van het netsnoer van de digitale piano en het stopcontact
kunnen afwijken afhankelijk van het land of het gebied. De
afbeeldingen dienen enkel als voorbeeld.
• Bij model AP-80R zit het netsnoer vast aan de onderkant van het
instrument.
H
Voorkant
Stopcontact
• Gebruik om de digitale piano van stroom te voorzien een stopcontact
waar u gemakkelijk bij kan om de stekker van het netsnoer in te
steken en er uit te trekken.
• De vleugelmoeren voorkomen dat het keyboard van de standaard valt.
Let er op dat u het keyboard altijd goed vastmaakt met de vleugelmoeren.
Aanbrengen van de
partituurstandaard
3 Aansluiten van het pedaal
Afbeelding 8
Installeer de muziekbladstandaard door de pennen in de gaten aan de
bovenkant van de piano te steken.
Klem
Pedaalplug
Plaats de pedaalplug zoals aangegeven in Afbeelding 8 en steek hem in
de pedaalaansluiting aan de onderkant van de digitale piano. Bevestig
de pedaalkabel aan de standaard m.b.v. de klemmen (Afbeelding 8).
D-37
429A-D-039A
AP80R_d_29-38.p65
37
04.8.19, 10:16 AM
Technische gegevens
Alle items in deze technische gegevens zijn van toepassing op zowel model AP-80R en model AP-80RV, tenzij anders aangegeven.
Model:
AP-80R/AP-80RV
Toetsenbord:
88 pianotoetsen (met toetsrespons)
Polyfonie:
32 noten, maximaal
Tonen:
120 paneeltonen + 128 GM melodieën + 10 drumsets; met lagen en splitsingen
Digitale effecten:
Nagalm (4 types), koor (4 types)
Metronoom:
• Voortekening: 0, 2, 3, 4, 5, 6
• Tempobereik: 20 – 255
Automatische begeleiding:
• Aantal ritmes: 120
• Tempobereik: 20 to 255
• Functies: Normaal; CASIO CHORD; FINGERED; FULL RANGE CHORD
• Begeleidingsvolume: instelbaar
• Eén-toets voorkeuzes: optimale toon, tempo, laag/automatische harmonisatie in/uit
standen voor aanpassing aan ritme
• Automatische harmonisatie: 12 types; voegt harmonienoten toe aan de melodie overeenkomstig
de akkoord vingerzetting van de automatische begeleiding.
Ingebouwde melodieën:
• Aantal melodieën: Pianogroep 50 + melodiegroep 30
+ 10 geladen melodiedata (circa 132 kilobyte)
• Tempo: 20 – 255
• Demonstratie: Doorlopende lusherhaling van alle 80 voorkeuzemelodieën
• Melodievolume: instelbaar
Lesfunctie:
Lesdeel: Linkerhand, rechterhand
Melodiegeheugen:
• Aantal melodieën: twee (1 melodie opname, 1 vrije opname)
• Opgenomen data: melodie opname: rechter hand gedeelte, linker hand gedeelte, beide
handen gedeelten
vrije opname: Spoor 1 (akkoordbegeleiding), Spoor 2 (melodie)
• Opnamemethode: Real-time
• Geheugencapaciteit: Ca. 5300 noten (twee melodieën)
Pedalen:
Demper, Zacht, Sostenuto
Registratiegeheugen:
Aantal geheugengebieden: 16 (4 sets van × 4 banken)
Kaartgleuf:
3,3V SmartMediaTM
Andere functies:
• Toetsgevoeligheid: 3 types, uit
• Transponeren: 1 octaaf (F tot C tot F)
• Toonschaal: A4 = 440,0 Hz ±50 cent (instelbaar)
• Displaycontrast: Instelbaar
MIDI:
16 multi-klankkleur ontvangst, GM niveau 1 standaard
Ingang/uitgang:
• Hoofdtelefoon: Stereo standaard aansluitingen × 2
Uitgangsimpedantie : 170 Ω
Uitgangsspanning : 1,1 V (RMS) MAX
• LINE OUT (R)(L/MONO): Standaard aansluitingen × 2
Uitgangsimpedantie: 2,3 kΩ
Uitgangsspanning: 1,0 V (RMS) (max.)
• MIC IN:
Standaard aansluiting
Ingangsimpedantie: 3,3 kΩ
Ingangsspanning: 10 mV
• MIDI (uitgangs-/ingangsaansluitingen) (MIDI (OUT)/(IN))
• USB aansluiting
φ16 cm × 2 + φ5 cm × 2 (uitgangsvermogen: 20 W + 20 W)
Luidsprekers:
AP-80R: 120 V
Stroomvoorziening:
AP-80RV: 220-240 V
AP-80R: 60 W
Stroomverbruik:
AP-80RV: 60 W
• Digitale piano (zonder standaard): 138,0 ҂ 47,6 ҂ 24,4 cm
Afmetingen:
• Digitale piano : 138,1 ҂ 47,7 ҂ 84,6 cm
• Digitale piano (zonder standaard): ca. 41,6 kg
Gewicht:
• Digitale piano : ca. 54,0 kg
• Ontwerp en technische gegevens onder voorbehoud.
• Model AP-80R heeft vaste netsnoeren.
• Model AP-80RV heeft afneembare netsnoeren.
D-38
AP80R_d_29-38.p65
429A-D-040A
38
04.8.19, 10:16 AM
Appendix
Toonlijst
5 Bankkeuze MSB
6 Maximale polyfonie
3 Toonnaam
4 Programma-verandering
1 Toongroepnaam
2 Nr.
Paneeltonen
1
PIANO
2
000
001
002
003
004
005
006
007
008
009
E.PIANO/CHROMATIC 000
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
ORGAN
000
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
GUITAR
000
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
BASS
000
001
002
003
004
005
006
007
STRINGS/ENSEMBLE 000
001
002
003
004
005
3
STEREO PIANO
GRAND PIANO
MELLOW PIANO
ROCK PIANO
DANCE PIANO
HONKY-TONK
OCTAVE PIANO
PIANO PAD
HARPSICHORD
COUPLED HARPSICHOR
ELEC.PIANO 1
ELEC.PIANO 2
DYNO ELEC.PIANO
FM ELEC.PIANO
60’S E.PIANO
CHORUSED EP
E.PIANO PAD
ELEC.GRAND PIANO
MODERN E.G.PIANO
CLAVI
VIBRAPHONE
MARIMBA
CELESTA
GLOCKENSPIEL
DRAWBAR ORGAN 1
DRAWBAR ORGAN 2
PERC.ORGAN 1
PERC.ORGAN 2
ELEC.ORGAN 1
ELEC.ORGAN 2
JAZZ ORGAN
ROCK ORGAN
CHURCH ORGAN
CHAPEL ORGAN
ACCORDION
OCTAVE ACCORDION
BANDONEON
HARMONICA
NYLON STR.GUITAR
STEEL STR.GUITAR
12 STR.GUITAR
JAZZ GUITAR
OCT JAZZ GUITAR
CLEAN GUITAR
ELEC.GUITAR
MUTE GUITAR
OVERDRIVE GT
DISTORTION GT
FEEDBACK GT
ACOUSTIC BASS
RIDE BASS
FINGERED BASS
PICKED BASS
FRETLESS BASS
SLAP BASS
SAW.SYNTH-BASS
SQR SYNTH-BASS
STRINGS
SLOW STRINGS
CHAMBER
SYNTH-STRINGS 1
SYNTH-STRINGS 2
CHOIR AAHS
4
5
6
0
0
0
1
1
3
3
0
6
6
4
4
4
5
4
4
5
2
2
7
11
12
8
9
16
16
17
17
16
16
17
18
19
19
21
21
23
22
24
25
25
26
26
27
27
28
29
30
31
32
32
33
34
35
37
38
39
48
49
48
50
51
52
2
1
3
2
1
2
8
8
2
8
2
1
3
2
4
9
8
2
3
2
2
2
2
2
2
1
2
3
8
4
4
2
2
8
2
8
2
2
2
2
8
2
8
2
1
2
2
2
8
2
32
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
16
32
16
16
16
16
16
16
16
16
32
16
32
16
32
16
16
32
16
32
32
32
32
32
32
16
16
16
16
16
16
16
32
32
16
16
16
32
32
32
16
32
16
32
16
32
32
32
16
32
16
32
32
32
32
32
32
32
32
16
32
32
32
1
2
STRINGS/ENSEMBLE 006
007
008
009
010
011
012
013
BRASS
000
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
REED
000
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
PIPE
000
001
002
003
004
005
006
SYNTH-LEAD
000
001
002
003
004
005
006
SYNTH-PAD
000
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
GM TONES
000
001
002
003
004
005
3
CHOIRS
VOICE DOO
SYNTH-VOICE
SYNTH-VOICE PAD
VIOLIN
CELLO
PIZZICATO STRINGS
HARP
TRUMPET
TROMBONE
TUBA
MUTE TRUMPET
FRENCH HORN
BRASS
BRASS SECTION
BRASS SFZ
ANALOG SYNTH-BRASS
SYNTH-BRASS 1
SYNTH-BRASS 2
ALTO SAX 1
ALTO SAX 2
BREATHY A.SAX
TENOR SAX 1
TENOR SAX 2
BREATHY T.SAX
T.SAXYS
SOPRANO SAX
BARITONE SAX
OBOE
CLARINET
FLUTE 1
FLUTE 2
MELLOW FLUTE
PICCOLO
RECORDER
PAN FLUTE
WHISTLE
SQUARE LEAD
SAWTOOTH LEAD
MELLOW SAW LEAD
SINE LEAD
CALLIOPE
VOICE LEAD
BASS+LEAD
FANTASY
WARM PAD
WARM VOX
POLYSYNTH
POLY SAW
BOWED PAD
HALO PAD
ATMOSPHERE
BRIGHTNESS
ECHO PAD
STAR THEME
SPACE PAD
NEW AGE
GM PIANO 1
GM PIANO 2
GM PIANO 3
GM HONKY-TONK
GM E.PIANO 1
GM E.PIANO 2
5
6
8
2
2
8
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
8
8
2
2
1
2
8
1
2
8
9
2
2
2
2
2
1
8
2
2
2
2
2
2
8
8
2
2
2
2
2
8
2
8
2
2
2
2
2
2
8
1
0
0
0
0
0
0
32
32
32
16
32
32
32
32
32
32
32
32
16
32
16
16
16
16
16
16
32
16
16
32
16
16
32
32
32
32
32
16
16
32
30
32
32
16
16
16
32
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
32
32
32
16
32
16
A-1
429A-D-041A
AP80R_d_Appendix.p65
4
52
53
54
54
40
42
45
46
56
57
58
59
60
61
61
61
62
62
63
65
65
65
66
66
66
66
64
67
68
71
73
73
73
72
74
75
78
80
81
81
80
82
85
87
88
89
89
90
90
92
94
99
100
102
103
103
88
0
1
2
3
4
5
1
04.8.19, 10:16 AM
Appendix
1 Toongroepnaam
2 Nr.
3 Toonnaam
4 Programma-verandering
5 Bankkeuze MSB
6 Maximale polyfonie
GM tonen/Drumsets
1
GM TONES
2
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
3
GM HARPSICHORD
GM CLAVI
GM CELESTA
GM GLOCKENSPIEL
GM MUSIC BOX
GM VIBRAPHONE
GM MARIMBA
GM XYLOPHONE
GM TUBULAR BELL
GM DULCIMER
GM ORGAN 1
GM ORGAN 2
GM ORGAN 3
GM PIPE ORGAN
GM REED ORGAN
GM ACCORDION
GM HARMONICA
GM BANDONEON
GM NYLON STR.GUITAR
GM STEEL STR.GUITAR
GM JAZZ GUITAR
GM CLEAN GUITAR
GM MUTE GUITAR
GM OVERDRIVE GT
GM DISTORTION GT
GM GT HARMONICS
GM ACOUSTIC BASS
GM FINGERED BASS
GM PICKED BASS
GM FRETLESS BASS
GM SLAP BASS 1
GM SLAP BASS 2
GM SYNTH-BASS 1
GM SYNTH-BASS 2
GM VIOLIN
GM VIOLA
GM CELLO
GM CONTRABASS
GM TREMOLO STRINGS
GM PIZZICATO
GM HARP
GM TIMPANI
GM STRINGS 1
GM STRINGS 2
GM SYNTH-STRINGS 1
GM SYNTH-STRINGS 2
GM CHOIR AAHS
GM VOICE DOO
GM SYNTH-VOICE
GM ORCHESTRA HIT
GM TRUMPET
GM TROMBONE
GM TUBA
GM MUTE TRUMPET
GM FRENCH HORN
GM BRASS
GM SYNTH-BRASS 1
GM SYNTH-BRASS 2
GM SOPRANO SAX
GM ALTO SAX
GM TENOR SAX
GM BARITONE SAX
GM OBOE
GM ENGLISH HORN
GM BASSOON
GM CLARINET
4
5
6
1
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
32
32
32
16
32
32
32
32
16
16
16
16
16
32
16
32
16
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
16
32
32
32
32
16
32
32
16
32
32
32
32
32
32
32
32
GM TONES
DRUM SETS
2
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
3
GM PICCOLO
GM FLUTE
GM RECORDER
GM PAN FLUTE
GM BOTTLE BLOW
GM SHAKUHACHI
GM WHISTLE
GM OCARINA
GM SQUARE LEAD
GM SAWTOOTH LEAD
GM CALLIOPE
GM CHIFF LEAD
GM CHARANG
GM VOICE LEAD
GM FIFTH LEAD
GM BASS+LEAD
GM FANTASY
GM WARM PAD
GM POLYSYNTH
GM SPACE CHOIR
GM BOWED GLASS
GM METAL PAD
GM HALO PAD
GM SWEEP PAD
GM RAIN DROP
GM SOUND TRACK
GM CRYSTAL
GM ATMOSPHERE
GM BRIGHTNESS
GM GOBLINS
GM ECHOES
GM SF
GM SITAR
GM BANJO
GM SHAMISEN
GM KOTO
GM THUMB PIANO
GM BAGPIPE
GM FIDDLE
GM SHANAI
GM TINKLE BELL
GM AGOGO
GM STEEL DRUMS
GM WOOD BLOCK
GM TAIKO
GM MELODIC TOM
GM SYNTH-DRUM
GM REVERSE CYMBAL
GM GT FRET NOISE
GM BREATH NOISE
GM SEASHORE
GM BIRD
GM TELEPHONE
GM HELICOPTER
GM APPLAUSE
GM GUNSHOT
STANDARD SET 1
STANDARD SET 2
ROOM SET
POWER SET
ELECTRONIC SET
SYNTH SET 1
SYNTH SET 2
JAZZ SET
BRUSH SET
ORCHESTRA SET
A-2
AP80R_d_Appendix.p65
4
5
6
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
0
1
8
16
24
25
30
32
40
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
32
32
32
32
16
16
32
32
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
32
32
32
32
16
32
32
32
32
16
32
32
32
32
32
32
32
16
16
32
32
16
32
429A-D-042A
2
04.8.19, 10:16 AM
Appendix
Ritmelijst
1 Ritmegroepnaam
2 Nr.
3 Ritmenaam
1
POPS
DANCE/FUNK
ROCK
2
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
3
POP 1
WORLD POP
8 BEAT POP
SOUL BALLAD 1
POP SHUFFLE 1
8 BEAT DANCE
POP BALLAD 1
POP BALLAD 2
BALLAD
FUSION SHUFFLE
SOUL BALLAD 2
16 BEAT 1
16 BEAT 2
8 BEAT 1
8 BEAT 2
8 BEAT 3
DANCE POP 1
POP FUSION
POP 2
POP WALTZ
DANCE
DISCO 1
DISCO 2
EURO BEAT
DANCE POP 2
GROOVE SOUL
TECHNO
TRANCE
HIP-HOP
FUNK
POP ROCK 1
POP ROCK 2
POP ROCK 3
FOLKIE POP
POP SHUFFLE 2
ROCK BALLAD
SOFT ROCK
ROCK 1
ROCK 2
HEAVY METAL
60’S SOUL
60’S ROCK
SLOW ROCK
SHUFFLE ROCK
50’S ROCK
BLUES
NEW ORLNS R&R
TWIST
R&B
ROCK WALTZ
1
JAZZ
EUROPEAN
LATIN
VARIOUS
2
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
3
BIG BAND 1
BIG BAND 2
BIG BAND 3
SWING
SLOW SWING
FOX TROT
JAZZ COMBO 1
JAZZ VOICES
ACID JAZZ
JAZZ WALTZ
POLKA
POP POLKA
MARCH 1
MARCH 2
WALTZ 1
SLOW WALTZ
VIENNESE WALTZ
FRENCH WALTZ
SERENADE
TANGO
BOSSA NOVA 1
BOSSA NOVA 2
SAMBA 1
SAMBA 2
MAMBO
RHUMBA
CHA-CHA-CHA
MERENGUE
BOLERO
SALSA
REGGAE
PUNTA
CUMBIA
PASODOBLE
SKA
BLUEGRASS
DIXIE
TEX-MEX
COUNTRY 1
COUNTRY 2
FOLKLORE
JIVE
FAST GOSPEL
SLOW GOSPEL
SIRTAKI
HAWAIIAN
ADANI
BALADI
ENKA
STR QUARTET
1
FOR PIANO
2
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
3
PIANO BALLAD 1
PIANO BALLAD 2
PIANO BALLAD 3
EP BALLAD 1
EP BALLAD 2
BLUES BALLAD
MELLOW JAZZ
JAZZ COMBO 2
RAGTIME
BOOGIE-WOOGIE
ARPEGGIO 1
ARPEGGIO 2
ARPEGGIO 3
PIANO BALLAD 4
6/8 MARCH
MARCH 3
2 BEAT
WALTZ 2
WALTZ 3
WALTZ 4
OPMERKING
• De “FOR PIANO” groepritmes 10 - 19 bestaan enkel uit automatische begeleidingen zonder drums of andere percussie instrumenten.
Deze ritmes klinken niet tenzij CASIO CHORD, FINGERED of FULL RANGE CHORD geselecteerd is als de begeleidingsfunctie. Let
er bij deze ritmes op dat CASIO CHORD, FINGERED of FULL RANGE CHORD geselecteerd is voordat u probeert akkoorden te
selecteren.
A-3
429A-D-043A
AP80R_d_Appendix.p65
3
04.8.19, 10:16 AM
Appendix
Melodielijst
Pianogroep lijst
Melodiegroep lijst
Nr.
Melodienaam
Nr.
Melodienaam
00
Winter Games
00
Sara
01
Someday My Prince Will Come
01
Greensleeves
02
Hills
02
Little Brown Jug
03
Frosted Glass
03
We Wish You A Merry Christmas
04
Hot Feel
04
Jingle Bells
05
Let It Be
05
Silent Night
06
Over The Rainbow
06
Joy To The World
07
The Entertainer
07
O Christmas Tree
08
Maple Leaf Rag
08
When The Saints Go Marching In
09
Fantaisie-Impromptu Op.66
09
Auld Lang Syne
10
Nocturne Op.9-2
10
Under The Spreading Chestnut Tree
11
Etude Op.10-3 “Chanson de l’adieu”
11
Come Birds
12
Etude Op.25-9
12
Did You Ever See A Lassie?
13
Prelude Op.28-7
13
Sippin’ Cider Through A Straw
14
Valse Op.64-1 “Petit Chien”
14
Michael Row The Boat Ashore
15
Fröhlicher Landmann
15
I’ve Been Working On The Railroad
16
Von fremden Ländern und Menschen [Kinderszenen]
16
Aura Lee
17
Träumerei [Kinderszenen]
17
If You’re Happy And You Know It, Clap Your Hands
18
Arabesque
18
My Darling Clementine
19
La Chevaleresque
19
Annie Laurie
20
La Prière d’une Vierge
20
My Bonnie
21
Csikos Post
21
Swanee River (Old Folks At Home)
22
Humoreske
22
Oh! Susanna
23
La Fille aux Cheveux de Lin
23
Camptown Races
24
Arabesque 1
24
Yankee Doodle
25
Gymnopédies 1
25
My Old Kentucky Home
26
Canon in D Major
26
Turkey In The Straw
27
Menuet [Klavierbüchlein für Anna Magdalena Bach]
27
Jamaica Farewell
28
Invention 1
28
Sakura Sakura
29
Invention 13
29
Waltzing Matilda
30
Jesus Bleibet Meine Freude
31
Variations on “Ah, Vous Dirai-je, Maman” K.265
32
Sonata K.331 1st Mov. Theme
33
Sonata K.331 3rd Mov. “Turkish March”
34
Serenade [Eine Kleine Nachtmusik]
35
Sonatina Op.36-1 1st Mov.
36
Ode To Joy
37
Sonata Op.13 “Pathétique” 2nd Mov.
38
Sonata Op.27-2 “Moonlight” 1st Mov.
39
Marcia alla turca
40
Für Elise
41
Moments Musicaux Op.94-3
42
Impromptu Op.142-3 “Thema”
43
Chopsticks
44
Neko Funjyatta
45
Danny Boy
46
Amazing Grace
47
Grandfather’s Clock
48
Long Long Ago
49
Home On The Range
30 - 39
Geladen melodieën (gebruikersmelodieën)
A-4
AP80R_d_Appendix.p65
429A-D-044A
4
04.8.19, 10:16 AM
429A-D-045A
5
04.8.19, 10:16 AM
“
41
53
65
77
54
E6 87
C6 85
B5 82
A5 80
F5 78
E5 75
C5 73
B4 70
A4 68
F4 66
E4 63
C4 61
B3 58
A3 56
STANDARD SET 1
High Q
Slap
Scratch Push
Scratch Pull
Sticks
Square Click
Metronome Click
Metronome Bell
Standard1 Kick 2
Standard1 Kick 1
Side Stick
Standard1 Snare 1
Hand Clap 1
Standard1 Snare 2
Low Tom 2
Closed Hi-Hat
Low Tom 1
Pedal Hi-Hat
Mid Tom 2
Open Hi-Hat
Mid Tom 1
High Tom 2
Crash Cymbal 1
High Tom 1
Ride Cymbal 1
Chinese Cymbal
Ride Bell
Tambourine
Splash Cymbal
Cowbell
Crash Cymbal 2
Vibraslap
Ride Cymbal 2
High Bongo
Low Bongo
Mute High Conga
Open High Conga
Open Low Conga
High Timbale
Low Timbale
High Agogo
Low Agogo
Cabasa
Maracas
Short High Whistle
Long Low Whistle
Short Guiro
Long Guiro
Claves
High Wood Block
Low Wood Block
Mute Cuica
Open Cuica
Mute Triangle
Open Triangle
Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
Applause
STANDARD SET 2
,
,
,
,
,
,
,
,
Standard2 Kick 2
Standard2 Kick 1
,
Standard2 Snare 1
Hand Clap 2
Standard2 Snare 2
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
ROOM SET
,
,
,
,
,
,
,
,
Room Kick 2
Room Kick 1
,
Room Snare 1
,
Room Snare 2
Room Low Tom 2
,
Room Low Tom 1
,
Room Mid Tom 2
,
Room Mid Tom 1
Room High Tom 2
,
Room High Tom 1
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
” geeft hetzelfde geluid aan als STANDARD SET 1.
E6 88
D6 86
C6 84
B5 83
A5 81
G5 79
F5
E5 76
D5 74
C5 72
B4 71
A4 69
G4 67
F4
E4 64
D4 62
C4 60
B3 59
A3 57
G3 55
F3
F3
E3 51
E3 52
C3 49
C3 48
B2 46
A2 44
F2 42
E2 39
C2 37
B1 34
A1 32
F1 30
E1 27
D3 50
B2 47
A2 45
G2 43
F2
E2 40
D2 38
C2 36
B1 35
A1 33
G1 31
29
E1 28
F1
➝
AP80R_d_Appendix.p65
Key/Note Number
Drumtoewijzingslijst
POWER SET
,
,
,
,
,
,
,
,
Power Kick 2
Power Kick 1
,
Power Snare 1
,
Power Snare 2
Power Low Tom 2
,
Power Low Tom 1
,
Power Mid Tom 2
,
Power Mid Tom 1
Power High Tom 2
,
Power High Tom 1
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
ELECTRONIC SET
,
,
,
,
,
,
,
,
Electric Kick 2
Electric Kick 1
,
Electric Snare 1
,
Electric Snare 2
Electric Low Tom 2
,
Electric Low Tom 1
,
Electric Mid Tom 2
,
Electric Mid Tom 1
Electric High Tom 2
,
Electric High Tom 1
,
Reverse Cymbal
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
SYNTH SET 1
,
,
,
,
,
,
,
,
Synth1 Kick 2
Synth1 Kick 1
Synth1 Rim Shot
Synth1 Snare 1
Hand Clap 2
Synth1 Snare 2
Synth1 Low Tom 2
Synth1 Closed HH 1
Synth1 Low Tom 1
Synth1 Closed HH 2
Synth1 Mid Tom 2
Synth1 Open HH
Synth1 Mid Tom 1
Synth1 High Tom 2
Synth1 Crash Cymbal
Synth1 High Tom 1
Synth1 Ride Cymbal
,
,
Synth1 Tambourine
,
Synth1 Cowbell
,
,
,
Synth1 High Bongo
Synth1 Low Bongo
Synth1 Mute Hi Conga
Synth1 Open Hi Conga
Synth1 Open Low Conga
,
,
,
,
,
Synth1 Maracas
,
,
,
,
Synth1 Claves
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
SYNTH SET 2
,
,
,
,
,
,
,
,
Synth2 Kick 2
Synth2 Kick 1
,
Synth2 Snare 1
,
Synth2 Snare 2
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Synth1 Cowbell
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Synth1 Maracas
,
,
,
,
Synth1 Claves
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
JAZZ SET
,
,
,
,
,
,
,
,
Jazz Kick 2
Jazz Kick 1
,
Jazz Snare 1
,
Jazz Snare 2
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
BRUSH SET
,
,
,
,
,
,
,
,
Jazz Kick 2
Jazz Kick 1
,
Brush Snare 1
Brush Slap
Brush Snare 2
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
ORCHESTRA SET
Timpani e
Timpani f
,
,
,
Concert Cymbal 2
,
Concert Cymbal 1
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Timpani A
Timpani A
Timpani B
Timpani c
Timpani c
Timpani d
Timpani d
Closed Hi-Hat
Pedal Hi-Hat
Open Hi-Hat
Ride Cymbal 1
,
,
,
,
Jazz Kick 1
Concert BD 1
,
Concert SD
Castanets
Concert SD
Timpani F
Timpani F
Timpani G
Timpani G
Appendix
A-5
AP80R_d_Appendix.p65
F
F /(G )
G
(G )/A
A
(A )/B B
F /(G )
G
(G )/A
A
(A )/B B
Chord
Type
F
Root
E
m7 5
E
dim
(D )/E M7
(D )/E dim7
D
m7
D
7
C /(D )
m
C /(D )
M
C
Chord
Type
C
Root
Fingered akkoordkaarten
aug
sus4
7sus4
m add9
mM7
75
add9
Appendix
A-6
429A-D-046A
6
04.8.19, 10:16 AM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement