Casio EX-TR50 User manual

Casio EX-TR50 User manual
MS
Kamera Digital
Panduan Pengguna
Terima kasih kerana membeli produk CASIO ini.
• Sebelum menggunakannya, pastikan anda membaca peringatan yang terkandung
dalam Panduan Pengguna ini.
• Simpan Panduan Pengguna ini di tempat selamat untuk rujukan masa hadapan.
• Untuk maklumat terkini mengenai produk ini, lawati Laman Web rasmi EXILIM di
http://www.exilim.com/
Aksesori
Semasa anda membuka bungkusan kamera anda, periksa untuk memastikan semua
aksesori di bawah disertakan. Jika ada apa-apa yang hilang, hubungi peruncit asal
anda.
Bateri ion litium boleh cas
semula (NP-150)
Penyesuai USB-AC
(AD-C53U)
Kabel USB Mikro
Rujukan Asas
Kord kuasa*
* Bentuk plug kabel power berbeza mengikut negara atau kawasan geografi di mana
kamera dijual.
2
Baca ini dahulu!
• Kandungan manual ini tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
• Kandungan manual ini telah diperiksa pada setiap langkah proses pengeluaran.
Sila hubungi kami jika anda menyedari sesuatu yang meragukan, salah dsb.
• Sebarang penyalinan kandungan Panduan Pengguna ini, sama ada sebahagian
atau keseluruhannya, adalah dilarang. Kecuali untuk kegunaan peribadi anda,
sebarang penggunaan lain kandungan manual ini tanpa kebenaran CASIO
COMPUTER CO., LTD. adalah dilarang di bawah undang-undang hak cipta.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan
atau kehilangan keuntungan yang dialami oleh anda atau mana-mana pihak ketiga
disebabkan penggunaan atau kerosakan produk ini.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan,
kehilangan keuntungan atau tuntutan oleh pihak ketiga yang timbul daripada
penggunaan EXILIM Remote.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan,
kehilangan keuntungan yang disebabkan oleh kehilangan kandungan memori
kerana kerosakan, pembaikan atau sebarang sebab lain.
• Sila maklum yang skrin contoh dan ilustrasi produk yang ditunjukkan dalam
Panduan Pengguna ini mungkin berbeza sedikit daripada skrin dan konfigurasi
kamera sebenar.
Panel LCD
Panel hablur cecair skrin monitor menggunakan teknologi ketepatan tinggi yang
memberikan pengeluaran piksel melebihi 99.99%. Ini bermakna cuma sebilangan
kecil piksel yang mungkin tidak menyala atau mungkin kekal menyala sepanjang
masa. Ini disebabkan oleh ciri panel hablur cecair itu sendiri dan tidak bermakna
terdapat kerosakan.
Ambil gambar ujian
Sebelum menangkap imej akhir anda, ambil gambar ujian untuk memastikan
kamera merakam dengan betul.
3
Kandungan
Aksesori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baca ini dahulu! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panduan Umum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kandungan Skrin Monitor dan Cara Menukarnya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asas Mula Pantas
2
3
8
9
11
Apa yang anda boleh lakukan dengan kamera CASIO anda . . . . . . . . . . . . . 11
Menukar Gaya Kamera Mengikut Keadaan Rakaman . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
 Pembukaan dan penutupan bingkai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
 Memutarkan Skrin Monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
 Konfigurasi Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Menggunakan Panel Sentuh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Mula-mula, cas bateri sebelum menggunakan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
 Memasukkan bateri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
 Caskan Bateri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Mengkonfigurasi Tetapan Asas Kali Pertama Anda Menghidupkan Kamera. . 24
Menyediakan Kad Memori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
 Kad Memori yang Disokong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
 Untuk memuat kad memori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
 Untuk memformat (mengasal) kad memori baru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Menghidupkan Kuasa Hidup dan Mati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Untuk Tangkapan Syot Kilat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
 Memilih Mod Rakaman Auto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
 Untuk menangkap syot kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Melihat Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Memadam Syot Kilat dan Filem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Peringatan Tangkapan Syot Kilat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Merakam Imej
37
Memilih Mod Rakaman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Merakam dengan Syot Gaya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Syot Gaya) . . .
Menangkap gambar dengan Kesan Artistik . . . . . . . . . . . . . . .(ART SHOT) . . .
Merakam Tiga Versi Imej dengan Seting Tona Kulit Berbeza (Mekap BKT) . . .
Merakam Potret Indah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Mekap) . . .
39
40
42
43
Menggunakan Kamera sebagai Cermin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menangkap Gambar dengan Zum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Merakam Potret Diri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Untuk merakam filem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
45
46
47




4
Kandungan
Menggunakan BEST SHOT
50
Merakam dengan Syot Tigaan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menggunakan Pengatup Gerakan untuk
Memulakan Operasi Pemasa Kendiri . . . . . . . . . . . . (Pengatup Gerakan) . .
Pembetulan Pendedahan Lampau dan
Pendedahan Kurang Secara Digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (HDR) . .
Merakam dengan Pemandangan Malam
Berkelajuan Tinggi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Pemandangan Malam HS) . .
Merakam dengan Pemandangan Malam
Berkelajuan Tinggi dan Potret . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Potret Malam HS) . .
Tetapan Rakaman Lanjutan
51
52
53
53
54
55
Menggunakan Menu RKM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55










Gunakan Pengatup Sentuh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Pengatup Sentuh) . . .
Menggunakan Pemasa Kendiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Pemasa Kendiri) . . .
Menggunakan Lampu LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (LED) . . .
Menukar Saiz Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Saiz Imej) . . .
Tetapan Kualiti Imej Filem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kualiti Filem) . . .
Memperbetulkan Kecerahan Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kecerahan) . . .
Melaraskan Imbangan Putih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Imbangan Putih) . . .
Menentukan Kepekaan ISO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(ISO) . . .
Memilih Mod Fokus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Fokus) . . .
Menghidupkan Semak Semula Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Smk Semula) . . .
Melihat Syot kilat dan Filem
56
56
57
58
59
59
60
61
62
63
64
Melihat Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Melihat Filem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
 Mengedit Filem pada Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Pengeditan Filem) . . . 66
Memaparkan Menu Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Mengezum Imej Atas skrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Melihat Syot Kilat dan Filem pada Skrin TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Fungsi Main Semula Lain
(MAIN)
70
Menggunakan Menu MAIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Membuat Filem Promosi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Filem Promosi) . . .
Melakukan Operasi Cat pada Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Cat) . . .
Memainkan Persembahan Slaid di Kamera . . . . . . . . . . . . (Prsmbhn Slaid) . . .
Mengekstrak Imej daripada Syot Kilat . . . . . . . . (Memotong keluar subjek) . . .
Memasukkan Subjek ke dalam Syot Kilat lain atau
Menambah Bingkai Terbina Dalam ke Syot Kilat . . . . . . . . (Tampal subjek) . . .
 Melindung Fail Daripada Pemadaman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Lindungi) . . .
 Memutar Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Putaran) . . .
 Mengubah saiz Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ubah Saiz) . . .
 Memangkas Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Memotong) . . .





5
70
72
73
73
75
76
77
77
78
Kandungan
Mewujudkan sambungan LAN Wayarles
79
Fungsi LAN Wayarles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Membuat Sambungan antara Telefon Pintar dengan Kamera Anda . . . . . . . . 81
 Memasang Aplikasi EXILIM Remote pada Telefon Pintar Anda . . . . . . . . . . . . . 81
 Mengkonfigurasi Tetapan LAN Wayarles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Menggunakan Telefon Pintar sebagai Alat
Kawalan Jauh Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tangkapan Jauh) . .
Menghantar Syot Kilat Baru Dirakam
ke Telefon Pintar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Hantar Syot Terakhir) . .
Menghantar Fail Syot Kilat atau Filem dari
Ingatan Kamera ke Telefon Pintar . . . . . . . . . . . . . . . .(Hantar ke telefon) . .
Mensaiz Semula Syot Kilat sebelum Menghantarnya
ke Telefon Pintar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Saiz sml sblm hntr) . .
Melihat Syot Kilat dan Filem dalam Ingatan Kamera
pada Telefon Pintar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Lihat di telefon) . .
Percetakan
83
85
86
87
88
89
Percetakan dengan Komputer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Menggunakan Kamera dengan Komputer
91
Perkara yang anda boleh lakukan menggunakan komputer.... . . . . . . . . . . . . 91
Menggunakan Kamera dengan Komputer Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
 Melihat dan Menyimpan Imej di Komputer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
 Memainkan Filem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Menggunakan Kamera dengan Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
 Menyambung Kamera pada Komputer Anda dan Menyimpan Fail . . . . . . . . . . 95
 Memainkan Filem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Fail dan Folder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Data Kad Memori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
6
Kandungan
Tetapan Lain
(Sediakan) 100
Melaras Kecerahan Skrin Monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Skrin) .
Memilih Papar Maklumat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Maklumat) .
Mengunci Skrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kunci Skrin) .
Mensaiz Semula Syot Kilat sebelum Menghantarnya
ke Telefon Pintar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Saiz semula sebelum hantar) .
Mengkonfigurasi Tetapan Bunyi Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Bunyi) .
Pengecapan Masa Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Cap Masa) .
Mengkonfigurasi Tetapan Waktu Dunia . . . . . . . . . . . . . . . (Waktu Dunia) .
100
100
101
101
101
102
103
 Menetapkan Destinasi Perjalanan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
 Memilih Paparan Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Menetapkan Jam Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Laras) .
Menentukan Gaya Tarikh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Gaya Tarikh) .
Menentukan Bahasa Paparan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Language) .
Memilih Kaedah Output Terminal HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (HDMI) .
Menukar Kata Laluan Kamera untuk
Sambungan LAN Wayarles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Kata laluan WLAN) .
Memaparkan Skrin Mula apabila Kuasa Hidup . . . . . . . . . . . .(Permulaan) .
Memformat Memori Terbina Dlm atau Kad Memori . . . . . . . . . . .(Format) .
Menetapkan Semula Kamera ke Lalai Kilang . . . . . . . . . . . . (Set Semula) .
Lampiran
104
104
105
105
106
106
107
107
108
Peringatan Keselamatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Peringatan Semasa Penggunaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Bekalan Kuasa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
 Mengecas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
 Peringatan Bateri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
 Menggunakan Kamera di Negara lain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Menggunakan Kad Memori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Set Semula Tetapan Lalai Awal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Apabila mengalami masalah.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
 Pencarisilapan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
 Mesej Paparan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Tangkapan Gambar/Masa Rakaman Filem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Spesifikasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
7
Kandungan
Panduan Umum
Nombor yang ditunjukkan dalam kurungan menunjukkan halaman yang
menerangkan setiap item.
12
3
9
bk
4
5
6
8
7
bl
bn bm
 Bingkai (halaman 13) Kanta
 Butang pengatup
Mikrofon
(halaman 31)
(halaman 16, 49)
[p] (Kuasa) (halaman 29)
Lampu belakang
 Penutup [HDMI]
[HDMI] Output HDMI
 Lampu LED
[USB] port
Lubang tali (halaman 8)
Skrin monitor
(halaman 68)
(halaman 57)
bo
(mikro) (halaman 68)
(halaman 20, 23, 29, 31)
(halaman 9, 9, 16, 100)
(halaman 19, 22, 92, 96)
Pembesar suara
Kompartmen bateri (halaman 18)
Slot kad memori (halaman 27, 122)
Butang [OPEN] (halaman 18, 27)
bp
bq
• Ilustrasi di atas menunjukkan penutup kamera ditanggalkan (halaman 18).
Untuk menyambungkan tali (tersedia secara komersil
atau berasingan) ke kamera
1
Pasang tali di sini.
2
8
Kandungan Skrin Monitor dan Cara Menukarnya
Skrin monitor menggunakan pelbagai penunjuk, ikon dan nilai untuk memastikan
anda mengetahui status kamera.
• Contoh skrin pada bahagian ini bertujuan menunjukkan anda lokasi semua
penunjuk dan rajah yang mungkin muncul pada skrin monitor dalam pelbagai mod.
Ia tidak mewakili skrin yang sebenarnya muncul pada kamera.
. Rakaman Syot Kilat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
bk
bs
br
bq
bp
cm cl ck bt
Kualiti filem (halaman 47, 59)
Ikon Hantar Syot Terakhir
(halaman 85)
Penunjuk tahap bateri (halaman 24)
Baki kapasiti memori filem
(halaman 131)
bo bn bm bl
Baki kapasiti memori syot kilat
Ikon mod MAIN (halaman 29)
” (Tunjukkan Ikon) ikon
“
Lampu LED (halaman 57)
Imbangan Putih (halaman 60)
Mod fokus (halaman 62)
Zum digital (halaman 45)
Cop Masa (halaman 102)
Mod pemasa kendiri (halaman 56)
Saiz imej syot kilat (halaman 58)
(halaman 130)
“ ” Ikon filem (halaman 32, 47)
Tarikh/masa (halaman 24, 104)
Kecerahan (halaman 59)
Kepekaan ISO (halaman 61)
Ikon Menu (halaman 55)
Ikon Mod rakaman (halaman 38)
Ikon Tangkapan jauh (halaman 83)
Ikon mod cermin (halaman 44)
. Rakaman Filem
1
2 34
Kualiti filem (halaman 47, 59)
Ikon suis masa rakaman (halaman 48)
Ikon baki masa filem (halaman 48)
Baki kapasiti memori filem/Masa rakaman
filem (halaman 48, 131)
” Ikon berhenti filem (halaman 32, 48)
“
5
9
. Melihat Syot Kilat
12 3 4
bm
bl
bk
9
8
7
bq
bp bo bn
5
6
Penunjuk lindung (halaman 76)
” (Tunjukkan Ikon) ikon
“
Nama folder/nama fail (halaman 98)
Saiz imej syot kilat (halaman 58)
Penunjuk tahap bateri (halaman 24)
Tarikh/masa (halaman 24, 104)
Ikon menu imej (halaman 67)
Kelajuan pengatup
Mekap (halaman 43)
Kecerahan (halaman 59)
Kepekaan ISO (halaman 61)
Imbangan Putih (halaman 60)
Ikon Menu (halaman 70)
Ikon Padam (halaman 34)
Ikon Penghantaran imej
(halaman 86, 88)
Ikon mod RKM (halaman 29)
. Main Semula Filem
12 3 4
5
8
7
Penunjuk lindung (halaman 76)
” (Tunjukkan Ikon) ikon
“
Nama folder/nama fail (halaman 98)
Kualiti filem (halaman 47, 59)
Masa rakaman filem (halaman 64)
Tarikh/masa (halaman 24, 104)
Ikon menu imej (halaman 67)
“ ” Ikon main filem (halaman 64)
6
10
Asas Mula Pantas
Apa yang anda boleh lakukan dengan kamera CASIO anda
Kamera CASIO anda penuh dengan pilihan ciri dan fungsi berkuasa untuk
memudahkan rakaman imej digital, termasuk fungsi utama berikut.
Pelbagai gaya rakaman
Bingkai boleh dibuka dan skrin monitor LCD diputar ke
posisi yang memudahkan anda merakam diri sendiri
dan memberikan lebih keselesaan apabila merakam
dalam tempoh yang lama.
*Lihat halaman 13 untuk maklumat lanjut.
Operasi panel sentuh yang mudah
Skrin monitor adalah panel sentuh yang boleh
digunakan untuk melakukan operasi.
*Lihat halaman 16 untuk maklumat lanjut.
Rakaman potret diri mudah
Skrin monitor boleh diputar supaya ia menghadap
arah yang sama dengan kanta kamera.
Ini memudahkan rakaman diri.
*Lihat halaman 46 untuk maklumat lanjut.
Merakam potret yang lebih cantik
Mekap membolehkan pelarasan rona tona kulit dan
tekstur kulit manusia, dan mengurangkan bayangan
wajah yang disebabkan oleh cahaya matahari terang
untuk potret yang lebih cantik.
*Lihat halaman 43 untuk maklumat lanjut.
Syot Gaya
Syot Gaya membolehkan anda merakam lima syot
kilat berturutan, sambil kamera memberikan anda
panduan suara.
*Lihat halaman 39 untuk maklumat lanjut.
11
Asas Mula Pantas
ART SHOT
Pelbagai kesan artistik membantu menukar subjek
harian biasa tampak lebih baru dan jadi lebih menarik.
“ART SHOT” menyediakan kesan berikut: Seni HDR,
Bola kristal, Syot Berkilau, Kamera Mainan, Fokus
Lembut, Tona Lembut, Terserlah, Sepia, Monokrom,
Miniatur, Mata ikan.
*Lihat halaman 40 untuk maklumat lanjut.
Cat
Buat lakaran, tulis teks, atau letakkan maklumat pada
syot kilat yang dirakam.
*Lihat halaman 72 untuk maklumat lanjut.
Sambungan LAN Wayarles
Ubah telefon pintar anda menjadi alat kawalan jauh
kamera yang membolehkan anda menghantar imej
yang dirakam dengan kamera anda ke telefon pintar
anda.
*Lihat halaman 79 untuk maklumat lanjut.
12
Asas Mula Pantas
Menukar Gaya Kamera Mengikut Keadaan Rakaman
Anda boleh menukar konfigurasi kamera dengan membuka atau menutup bingkai
dan memutarkan panel skrin monitor untuk disesuaikan dengan keadaan rakaman.
• Jangan kenakan impak yang kuat kepada permukaan skrin monitor. Berbuat
demikian akan merosakkannya.
• Jangan sekali-kali menyentuh kanta menggunakan jari. Kesan jari, kotoran dan
benda asing lain pada kanta boleh mengganggu pengendalian kamera yang betul.
Gunakan penghembus atau cara lain untuk memastikan kanta dan tetingkap
denyar bebas daripada kotoran dan debu, dan lap dengan perlahan menggunakan
kain lembut yang kering.
Pembukaan dan penutupan bingkai
Bingkai kamera boleh diputar 90 darjah ke arah
sisi lensa dan 225 darjah ke arah sisi yang
berlawanan.
90 darjah
225 darjah
1.
Dengan lensa menghadap ke arah anda,
peganglah bingkai.
2.
Tolak panel skrin monitor.
3.
Sambil memegang tepi panel skrin
monitor, ayunkan untuk membuka
bingkai.
• Jangan cuba buka atau tutup bingkai semasa panel skrin monitor diputar. Berbuat
demikian boleh menyebabkan bingkai menyentuh panel skrin monitor dan
mengakibatkan kepincangan.
13
Asas Mula Pantas
Memutarkan Skrin Monitor
Gunakan langkah-langkah di bawah untuk memutarkan skrin monitor.
• Semasa memegang panel skrin monitor seperti ilustrasi yang ditunjukkan, anda
boleh memutarkannya 180 darjah mengikut arah jam dan 90 darjah mengikut
lawan arah jam.
• Panel skrin monitor juga boleh diputar apabila bingkai ditutup.
1.
Pegang kamera seperti yang
ditunjukkan dalam ilustrasi.
2.
Pegang kuat bingkai, dan berhati-hati memutarkan panel skrin monitor.
180 darjah mengikut arah jam
90 darjah lawan arah jam
14
Asas Mula Pantas
Konfigurasi Kamera
Anda boleh buka bingkai dan putar skrin monitor untuk pelbagai gaya yang berlainan.
Rakaman Biasa
Rakam dengan memastikan skrin
monitor menghadap ke arah
bertentangan kanta.
Rakaman Filem
Buka bingkai 90 darjah dan pegang
bingkai. Anda juga boleh merakam
dengan menterbalikkan kamera, jika
anda mahu.
Rakaman Di Atas Meja
Arahkan skrin monitor dan kanta pada
arah yang sama dan buka bingkai kirakira 30 darjah supaya kamera boleh
berdiri.
Rakaman Potret Diri
Buka bingkai, halakan skrin monitor dan
lensa ke arah yang sama.
15
Asas Mula Pantas
• Apabila merakam, pastikan kamera tidak bergerak. Perlahan-lahan tekan butang
pengatup dan berhati-hati supaya tidak membuat sebarang pergerakan semasa
pengatup dilepaskan dan beberapa ketika selepas ia dilepaskan.
• Berhati-hati supaya jari anda dan tali tidak melindungi
Lampu LED
mana-mana kawasan yang ditunjukkan dalam
ilustrasi.
• Untuk melindungi daripada menjatuhkan kamera
secara tidak sengaja, pasang tali pergelangan tangan
(boleh diperolehi secara komersil atau secara
berasingan) dan pastikan ia berada di keliling jari atau
Mikrofon
pergelangan tangan anda semasa anda
Kanta
mengendalikan kamera.
• Jangan ayun kamera menggunakan talinya.
• Sentiasa pastikan jari anda tidak menghalang atau
tidak terlalu hampir dengan lampu LED. Jari boleh
menyebabkan bayang-bayang tidak diingini semasa
merakam.
Menggunakan Panel Sentuh
Skrin monitor kamera adalah panel sentuh. Ini bermakna anda boleh melakukan
operasi berikut dengan menyentuh skrin menggunakan jari anda.
Sentuh
Menyentuh skrin dengan jari anda seketika.
Sentuh skrin untuk memilih ikon atau item menu, dan
untuk mengkonfigurasi tetapan.
Sentuh-dan-pegang
Sentuh dan tahankan jari anda terhadap skrin.
Sentuh dan tahan skrin untuk melakukan main
semula filem bingkai-demi-bingkai.
16
Asas Mula Pantas
Seret
Sentuh dan tahankan jari terhadap skrin semasa
menyeretkan jari ke atas, bawah, kiri atau kanan.
Gunakan seret untuk memindahkan imej skrin ke
lokasi berbeza, dan untuk menatal antara imej.
Besarkan
Letak ibu jari dan jari telunjuk di skrin dan
besarkannya.
Guna besarkan untuk membesarkan imej skrin.
Kecilkan
Letak ibu jari dan jari telunjuk di skrin dan
kecilkannya.
Guna kecilkan untuk mengurangkan saiz imej skrin.
• Jangan menggunakan objek tajam atau keras untuk melaksanakan operasi skrin.
Berbuat demikian boleh merosakkan skrin.
• Kamera akan menghadapi kesukaran untuk mentafsirkan operasi skrin yang
dilakukan menggunakan kuku jari anda. Gunakan pad berisi pada jari anda.
• Meletakkan lembar perlindungan LCD tersedia secara komersial akan
mengurangkan kepekaan operasi skrin monitor itu.
17
Asas Mula Pantas
Mula-mula, cas bateri sebelum menggunakan.
Harap maklum bahawa bateri kamera yang baru dibeli tidak dicas. Lakukan langkah
di bawah untuk memuat bateri ke dalam kamera dan caskannya.
• Kamera anda memerlukan bateri ion litium boleh cas semula (NP-150) CASIO
untuk kuasa. Jangan cuba menggunakan sebarang jenis bateri yang lain.
Memasukkan bateri
1.
Buka bingkai (halaman 13).
2.
Buka penutup.
Semasa menekan butang [OPEN],
luncurkan penutup ke arah yang
ditunjukkan oleh anak panah  dalam
ilustrasi yang berdekatan.
1
3
2
Butang [OPEN]
3.
Muatkan bateri.
Dengan logo CASIO pada bateri
menghadap ke atas, masukkan bateri ke
dalam kamera seperti ditunjukkan pada
ilustrasi.
Bateri
NG
OK
Logo CASIO
4.
Tutup penutup.
• Letakkan penutup kira-kira dua milimeter dari
unit lensa, pastikan ia selari dengan kamera
semasa diluncurkan ke arah anak panah  dan
kemudian anak panah  untuk tetapkan di
tempatnya.
18
1
2 mm
2
Asas Mula Pantas
Untuk menggantikan bateri
1.
Buka penutup dan keluarkan bateri yang
ada.
Tarik pinggir bateri untuk mengeluarkannya
seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi.
2.
Masukkan bateri baru.
Caskan Bateri
Anda boleh menggunakan satu daripada dua kaedah berikut untuk mengecas bateri.
Sebelum anda mengecas bateri, guna prosedur dalam “Pembukaan dan penutupan
bingkai” (halaman 13) untuk membuka bingkai.
• Penyesuai USB-AC
• Sambungan USB ke komputer
. Untuk mengecaskan dengan penyesuai USB-AC
Penyesuai membolehkan anda mengecas bateri ketika ia dimuatkan dalam kamera.
Ketika kamera dimatikan, sambungkan mengikut urutan yang ditunjukkan di bawah.
Masa mengecas: Kira-kira 140 minit
[USB] port
Kabel USB Mikro
(disertakan bersama kamera)
4
u tanda penyambung (USB
mikro) kecil menghadap
bahagian bertentangan skrin
monitor.
1
2
3
Kord kuasa
Penyesuai USB-AC
(AD-C53U)
• Apabila menanggalkan penyesuai USB-AC dari kamera, pastikan sambungan
diputuskan dari kamera terlebih dahulu.
19
Asas Mula Pantas
• Bateri yang sudah lama tidak digunakan, atau suhu sekeliling melampau boleh
menyebabkan pengecasan bateri mengambil masa lebih lama. Jika pengecasan
mengambil masa lebih lima jam, pemasa akan menghentikannya secara
automatik, walaupun bateri tidak dicas sepenuhnya. Ini ditunjukkan dengan lampu
belakang yang berkelip merah. Jika bateri sudah lama tidak digunakan,
pengecasan mungkin ditamatkan secara automatik dan lampu belakang mungkin
akan mula berkelip merah hanya selepas 60 minit. Dalam kedua-dua keadaan,
tanggalkan kabel USB dari kamera dan sambungkannya semula untuk
menyambung pengecasan.
• Menekan [p] (Kuasa) semasa penyesuai USB-AC disambung pada kamera, akan
menghidupkan kamera dengan kamera dibekalkan kuasa bateri. Jadi, pengecasan
akan berhenti.
• Penyesuai USB-AC menjadi sedikit panas semasa pengecasan. Ini perkara biasa
dan tidak bermakna kerosakan.
• Bentuk palam kuasa bergantung pada setiap negara atau kawasan geografi.
Operasi Lampu Belakang
Lampu
belakang
Status Lampu
Penerangan
Menyala Merah
Mengecas
Berkelip Merah
Suhu sekeliling tak normal, masalah
penyesuai USB-AC, atau masalah bateri
(halaman 120), atau pengecasan dihentikan
oleh pemasa
Mati
Pengecasan selesai
20
Asas Mula Pantas
Langkah Berjaga-jaga Sambungan Kabel USB
• Apabila menyambung kabel USB kepada kamera, pastikan penyambung kabel
dan panel skrin monitor diorientasikan dengan betul seperti yang ditunjukkan
dalam ilustrasi di bawah.
Pastikan bahagian bertanda u
penyambung kabel USB dan bahagian
depan panel skrin monitor (bahagian
bertentangan skrin monitor) menghadap
arah yang sama.
Depan panel skrin monitor
Lampu belakang biasanya hidup sekejap selepas pengecasan dimulakan.
Walaupun bateri sudah dicas sepenuhnya, lampu akan hidup sementara.
Jika lampu tidak hidup, periksa orientasi penyambung kabel USB.
• Pastikan anda masukkan penyambung kabel ke dalam port USB sehingga anda
rasa ia klik dengan selamat di tempatnya. Kegagalan memasukkan penyambung
sepenuhnya boleh menyebabkan komunikasi yang lemah atau kerosakan.
• Perhatikan bahawa walaupun penyambung dimasukkan
sepenuhnya, anda masih boleh melihat bahagian logam
penyambung seperti yang ditunjuk dalam gambar.
21
Asas Mula Pantas
. Untuk mengecas menggunakan sambungan USB pada komputer
Sambungan USB membolehkan anda mengecas bateri ketika ia dimuatkan dalam
kamera.
Ketika kamera dimatikan, sambungkan mengikut urutan yang ditunjukkan di bawah
(, ).
Komputer
(kuasa dihidupkan)
[USB] port
Port USB
USB
2
1
Kabel USB Mikro
(disertakan bersama kamera)
u tanda penyambung (USB mikro) kecil menghadap bahagian
bertentangan skrin monitor.
• Jika kamera dihidupkan, tekan [p] (Kuasa) untuk mematikan kamera sebelum
menyambungkannya kepada komputer anda.
Masa mengecas: Kira-kira 170 minit
• Kali pertama anda menyambungkan kamera ke komputer menggunakan kabel
USB, mesej ralat mungkin muncul pada komputer anda. Jika ini berlaku,
tanggalkan dan kemudian sambungkan semula kabel USB itu.
• Bateri yang sudah lama tidak digunakan, jenis komputer tertentu, dan keadaan
sambungan boleh menyebabkan pengecasan mengambil masa lebih lima jam.
Ini akan menghidupkan pemasa akan menghentikan pengecasan secara
automatik, walaupun bateri tidak dicas sepenuhnya. Jika ini berlaku, tanggalkan
dan kemudian sambungkan semula kabel USB untuk memulakan semula
pengecasan. Guna penyesuai USB-AC yang dibekalkan supaya pengecasan lebih
pantas dilakukan.
• Jika bateri sudah lama tidak digunakan, pengecasan mungkin ditamatkan secara
automatik dan lampu belakang mungkin mula berkelip merah hanya selepas
60 minit. Dalam kedua-dua keadaan, anda disarankan menggunakan penyesuai
USB-AC yang disertakan bersama kamera.
• Jika anda hidupkan kamera semasa mengecas menggunakan sambungan USB
kepada komputer, kamera akan mewujudkan sambungan USB dengan komputer.
Walaupun pengecasan normal biasanya diteruskan pada masa ini, jenis komputer
atau persekitaran sambungan tertentu mungkin berhenti mengecas jika kuasa
bekalan rendah. Ini akan ditunjukkan dengan lampu belakang menyala hijau.
• Pengecasan tidak dilakukan semasa komputer yang disambungkan berada dalam
mod hibernasi.
22
Asas Mula Pantas
Operasi Lampu Belakang
Lampu
belakang
Status Lampu
Penerangan
Menyala Merah,
(Menyala/Berkelip
Ambar)
Mengecas
Berkelip Merah
Suhu sekeliling tak normal,
pengecasan mengambil masa yang
sangat lama atau masalah bateri
(halaman 120)
Mati, (Hijau Menyala)
Pengecasan selesai
• Maklumat dalam tanda kurungan dalam jadual di atas menunjukkan status lampu
semasa kamera dihidupkan semasa pengecasan.
Peringatan Pengecasan Lain
• Dengan dua kaedah pengecasan yang diterangkan di atas, anda boleh mengecas
bateri kamera (NP-150) tanpa mengeluarkannya daripada kamera. Jangan
gunakan sebarang jenis peranti pengecas lain. Percubaan untuk menggunakan
pengecas lain boleh menyebabkan kemalangan yang tak dijangka.
• Model ini boleh diisi melalui spesifikasi port USB 2.0 sahaja.
• Peranti bekalan kuasa dan peranti pengecasan USB tertakluk pada standard yang
ditetapkan. Penggunaan peranti kurang bermutu atau peranti yang tidak
memenuhi standard boleh menyebabkan kerosakan dan/atau kegagalan kamera
anda.
• Operasi tidak dijamin sekiranya anda menggunakan komputer yang dibina atau
diubah suai sendiri. Walaupun anda menggunakan komputer yang tersedia secara
komersial, spesifikasi port USB tertentu mungkin memustahilkan pengecasan
menggunakan kabel USB.
• Bateri yang masih panas sebaik sahaja selepas penggunaan biasa mungkin tidak
mengecas sepenuhnya. Berikan bateri masa untuk sejuk sebelum mengecasnya.
• Bateri menyahcas sedikit walaupun semasa ia tidak dimuat dalam kamera. Kerana
itu, anda disarankan supaya mengecas bateri segera sebelum anda perlu
menggunakannya.
• Mengecas bateri kamera mungkin menyebabkan gangguan dengan penerimaan
TV dan radio. Jika ini berlaku, pasang penyesuai USB-AC ke sumber kuasa yang
lebih jauh daripada TV atau radio.
• Masa pengecasan sebenar bergantung pada kapasiti bateri semasa dan keadaan
pengecasan.
• Jangan gunakan penyesuai USB-AC dengan mana-mana peranti lain.
• Jangan menggunakan kabel power dengan peranti lain.
• Hanya guna penyesuai USB-AC dan kabel USB yang dinyatakan dalam manual ini
untuk mengecas. Penggunaan sebarang jenis peranti lain mungkin mengakibatkan
pengecasan yang pincang.
23
Asas Mula Pantas
Memeriksa Tahap Bateri Semasa
Semasa kuasa bateri digunakan, penunjuk bateri pada skrin monitor menunjukkan
tahap semasanya seperti ditunjukkan di bawah.
Baki Kuasa
Tinggi
Penunjuk Bateri
Warna Penunjuk
Rendah
*
Putih
*
Putih
*
*
* Merah
* Merah
menunjukkan kuasa bateri rendah. Cas bateri secepat mungkin.
Rakaman tidak boleh dilakukan apabila
ditunjukkan. Cas bateri segera.
Tahap yang ditunjukkan oleh penunjuk bateri mungkin bertukar apabila anda bertukar
antara mod RKM dengan mod MAIN.
• Meninggalkan kamera selama kira-kira 20 hari tanpa kuasa dibekalkan ketika
bateri sudah mati akan menyebabkan tetapan tarikh dan masanya dipadamkan.
Mesej yang memberitahu anda untuk mengkonfigurasi tetapan masa dan tarikh
akan muncul apabila anda menghidupkan kamera selepas memulihkan kuasa.
Apabila ini berlaku, konfigurasikan tetapan tarikh dan masa (halaman 104).
• Lihat halaman 134 untuk maklumat mengenai hayat bateri dan bilangan
tangkapan.
Mengkonfigurasi Tetapan Asas Kali Pertama Anda
Menghidupkan Kamera
Kali pertama anda menghidupkan kamera, satu skrin akan muncul untuk
mengkonfigurasi tetapan bahasa paparan, tarikh dan masa. Kegagalan menetapkan
tarikh dan masa dengan betul akan menyebabkan data tarikh dan masa yang salah
dirakam bersama imej.
• Skrin untuk pemilihan bahasa tidak akan muncul pada langkah 2 prosedur di
bawah jika anda membeli kamera yang dikhususkan untuk pasaran Jepun. Untuk
menukar bahasa paparan daripada bahasa Jepun dalam kes ini, gunakan
prosedur di bawah “Menentukan Bahasa Paparan (Language)” (halaman 105).
Harap maklum bahawa versi manual ini dalam bahasa yang anda pilih mungkin
tidak disertakan bersama kamera yang dikhususkan untuk pasaran Jepun.
• Model kamera yang dijual di kawasan geografi tertentu mungkin tidak menyokong
pemilihan bahasa paparan.
24
Asas Mula Pantas
1.
Tekan [p] (Kuasa) untuk menghidupkan
kamera.
2.
Seret (halaman 17) ke atas dan ke bawah
sehingga anda jumpa bahasa yang anda
inginkan, dan kemudian sentuh untuk
memilihnya.
3.
Sentuh format paparan tarikh yang anda
inginkan.
[p] (Kuasa)
Contoh: Julai, 10, 2015
TT/BB/HH * 15/7/10
HH/BB/TT * 10/7/15
BB/HH/TT * 7/10/15
4.
Sentuh nilai yang anda ingin tukar (tahun, bulan,
hari, jam, minit).
5.
Sentuh “ ”, “
yang dipilih.
” untuk menukar nilai semasa
• Menyentuh dan memegang “ ”, “ ” akan menukar
tetapan pada kelajuan tinggi.
• Bagi menukar antara format 12-jam dan 24-jam, sentuh
ikon suis 12/24 jam.
Ikon suis
12/24 jam
6.
Apabila tetapan tarikh dan masa sudah seperti
yang anda inginkan, sentuh “OK”.
7.
Sentuh “Auto” atau “PRO Auto Premium” untuk memilih mod rakaman
auto lalai yang anda mahu.
8.
Sentuh “Guna”.
• Anda boleh menukar tetapan ini kemudian, jika anda mahu. Lihat halaman 30
untuk butiran.
Jika anda melakukan kesalahan mengkonfigurasi tetapan bahasa paparan, tarikh
dan masa dengan prosedur di atas, rujuk halaman berikut untuk maklumat
mengenai cara membetulkan tetapan.
– Bahasa paparan: Halaman 105
– Tarikh dan masa: Halaman 104
• Setiap negara mengawal ofset masa tempatannya sendiri dan penggunaan masa
musim panas, maka ia tertakluk pada perubahan.
25
Asas Mula Pantas
Menyediakan Kad Memori
Walaupun kamera memiliki memori terbina dalam yang boleh digunakan untuk
menyimpan imej dan filem, anda mungkin mahu membeli kad memori yang tersedia
secara komersil untuk lebih banyak kapasiti. Kamera tidak dibekalkan bersama kad
memori. Imej yang dirakam semasa kad memori dimuatkan disimpan ke dalam kad
memori. Apabila tiada kad memori dimuatkan, imej disimpan dalam memori terbina
dalam.
• Untuk maklumat mengenai kapasiti kad memori, lihat halaman 130.
Kad Memori yang Disokong
– Kad Memori microSD
– Kad Memori microSDHC
– Kad Memori microSDXC
• Di atas adalah jenis kad memori yang disokong setakat Jun
2014.
• Kamera ini menyokong penggunaan kad memori microSD daripada jenis dan
kapasiti berikut: kad memori microSD sehingga 2 GB, kad memori microSDHC
daripada 2 GB sehingga 32 GB, kad memori microSDXC daripada 32 GB sehingga
2 TB. Ambil perhatian bahawa keupayaan untuk menggunakan mana-mana kad
tertentu dengan kamera ini, walaupun ia memenuhi keperluan kapasiti dan jenis di
atas, adalah tidak dijamin.
* Amaran!
0 Kad memori adalah kecil dan mempunyai risiko ditelan secara tidak sengaja
oleh bayi dan kanak-kanak. Jauhkan kad memori daripada bayi dan kanakkanak. Jika kad memori ditelan secara tidak sengaja, hubungi doktor
dengan segera.
26
+
Asas Mula Pantas
Untuk memuat kad memori
1.
2.
3.
Tekan [p] (Kuasa) untuk
mematikan kamera dan kemudian
buka bingkai (halaman 13).
Semasa menekan butang [OPEN],
luncurkan penutup ke arah yang
ditunjukkan oleh anak panah 
dalam ilustrasi yang berdekatan
untuk mengeluarkannya.
1
3
2
Butang [OPEN]
Muatkan kad memori.
Letakkan kad memori seperti ditunjukkan
dalam ilustrasi yang berdekatan,
masukkannya ke dalam slot kad memori
kamera dan tekan sehingga anda dengar
ia klik pada tempatnya.
Depan
Depan
4.
Tutup penutup.
• Letakkan penutup kira-kira dua milimeter dari
unit lensa, pastikan ia selari dengan kamera
semasa diluncurkan ke arah anak panah  dan
kemudian anak panah  untuk tetapkan di
tempatnya.
Belakang
1
2 mm
2
• Jangan masukkan sebarang benda selain kad memori yang disokong (halaman
26) ke dalam slot kad memori.
• Jika air atau sebarang objek asing termasuk ke dalam slot kad, segera matikan
kamera, dan hubungi peruncit anda atau pusat perkhidmatan sah CASIO yang
terdekat.
27
Asas Mula Pantas
. Untuk menggantikan kad memori
Tekan kad memori dan kemudian lepaskannya.
Ini akan menyebabkan kad tertonjol sedikit daripada
slot kad memori. Tarik kad keluar dan kemudian
masukkan yang lain.
• Jangan keluarkan kad daripada kamera semasa
lampu belakang berkelip hijau. Perbuatan itu boleh
menyebabkan operasi simpan imej gagal dan juga
merosakkan kad memori.
Untuk memformat (mengasal) kad memori baru
Formatkan kad memori pada kamera sebelum menggunakannya buat kali pertama.
• Memformat kad memori yang mengandungi syot kilat atau fail lain di dalamnya,
akan memadam kandungannya. Biasanya anda tidak perlu menformat kad memori
semula. Namun, jika penyimpanan masuk ke dalam kad bertambah perlahan atau
jika anda perasan keluarbiasaan lain, format kad semula.
• Pastikan anda menggunakan kamera bagi memformat kad memori. Memformat
kad pada komputer akan mengakibatkan format bukan standard SD, yang boleh
sangat melambatkan masa pemprosesan dan menyebabkan masalah
ketidakserasian, prestasi, dan lain-lain.
1.
Muatkan kad memori (halaman 27).
2.
Hidupkan kamera dan kemudian sentuh “
3.
Sentuh “MENU”.
4.
Seret ke atas dan ke bawah sehingga anda jumpa “Sediakan”, dan
kemudian sentuhnya.
5.
Sentuh “Format”.
6.
Sentuh “Format” dan kemudian sentuh “Ya”.
” (Tunjukkan Ikon).
Ini memulakan operasi memformat kad memori.
28
Asas Mula Pantas
Menghidupkan Kuasa Hidup dan Mati
. Untuk menghidupkan kamera
Lampu belakang
Tekan [p] (Kuasa).
Ini akan menghidupkan kamera, yang ditunjukkan
apabila lampu belakang menyala hijau, dan memasuki
mod RKM.
Memasuki Mod RKM dan Mod MAIN
Untuk
memasuki
mod MAIN
Dalam mod RKM, sentuh “ ” (MAIN).
• Jika “ ” (MAIN) tidak dipaparkan
pada skrin, anda boleh sentuh
Semak imej (halaman 63), atau
tukar ke mod MAIN dengan
menyentuh “
” (Tunjukkan
Ikon) dan kemudian menyentuh
“ ” (MAIN).
Untuk
memasuki
mod RKM
Dalam mod MAIN, sentuh “
(Tunjukkan Ikon). Pada imej skrin
yang muncul, sentuh “ ” (RKM).
[p] (Kuasa)
“
”
(Tunjukkan Ikon)
”
Skrin selepas “
”
(Tunjukkan Ikon) disentuh
. Untuk mematikan kamera
Tekan [p] (Kuasa).
“
” (MAIN) / “
” (RKM)
• Untuk menjimatkan kuasa bateri, fungsi Mati Kuasa
Auto akan dimatikan secara automatik jika anda tidak
melakukan sebarang operasi dalam masa lima minit.
29
Asas Mula Pantas
Untuk Tangkapan Syot Kilat
Kamera anda mempunyai pelbagai jenis mod rakaman yang berbeza agar sesuai
dengan pelbagai keadaan dan tujuan rakaman (halaman 38). Bahagian ini
menjelaskan prosedur penggambaran umum menggunakan mod rakaman auto.
Memilih Mod Rakaman Auto
Anda boleh pilih satu daripada dua mod rakaman (Auto atau PRO Auto Premium)
bergantung pada keperluan pengimejan digital anda.
Tetapan
Paparan Ikon
Penerangan
Skrin RKM
Auto
PRO Auto
Premium
Ini adalah mod rakaman Auto standard.
Dengan rakaman PRO Auto Premium, kamera akan
menentukan secara automatik sama ada anda sedang
merakam suatu subjek atau pemandangan dan keadaan
lain. Rakaman PRO Auto Premium memberikan kualiti
imej yang lebih baik berbanding rakaman Auto standard.
• Beberapa tetapan yang dikonfigurasi secara automatik
oleh PRO Auto Premium tidak boleh ditukar oleh anda.
• Ia juga memerlukan kuasa yang lebih (dan menghabiskan
bateri dengan lebih cepat) berbanding Auto.
1.
Tekan [p] (Kuasa) untuk menghidupkan kamera.
2.
Sentuh “
3.
Sentuh ikon kedua dari kanan (ikon kedua dari
atas dalam kes orientasi paparan potret) (Mod
rakaman).
4.
Sentuh “Auto” atau “PRO Auto Premium” untuk
memilih rakaman auto yang anda mahu.
” (Tunjukkan Ikon).
30
Ikon mod rakaman
Asas Mula Pantas
Untuk menangkap syot kilat
1.
Halalkan kamera pada subjek.
Jika anda menggunakan Premium Auto Pro, teks akan
muncul pada skrin monitor yang menerangkan jenis
tangkapan gambar yang dikesan oleh kamera.
• Renggangkan jari anda atas skrin untuk menukar faktor
zum (halaman 45).
Jenis tangkapan
+ (Telefoto)
2.
– (Sudut Lebar)
Tekan butang pengatup sehingga
separuh untuk memfokuskan imej.
Butang pengatup
Apabila fokus telah sedia, kamera akan
berbunyi bip, lampu belakang akan
berwarna hijau dan bingkai fokus akan
bertukar hijau.
Tekan separuh
Tekan perlahanlahan sehingga
butang berhenti.
Lampu belakang
Bingkai fokus
Bip, bip (Imej difokus.)
Apabila anda menekan butang pengatup sehingga
separuh, kamera secara automatik melaraskan
pendedahan dan memfokus pada subjek yang
dihalakan ketika itu. Memahiri tahap tekanan yang
diperlukan untuk tekanan separuh dan tekanan
penuh butang pengatup adalah teknik penting
untuk imej yang baik.
31
Asas Mula Pantas
3.
Sambil memastikan kamera tidak
bergerak, tekan butang pengatup
sepenuhnya.
Tekan penuh
Ini akan merakam syot kilat.
Tangkap (Imej dirakamkan.)
Membuat Rakaman Filem
Sentuh “ ” (Filem) untuk memulakan rakaman filem.
Sentuh “ ” (Berhenti Filem) untuk menghentikan
rakaman.
Lihat halaman 47 untuk butiran.
“
“ ” (Filem)/
” (Berhenti Filem)
• Anda juga boleh menangkap syot kilat dengan menyentuh satu titik pada skrin
monitor (halaman 56).
• Anda boleh tentukan saiz imej untuk syot kilat. Lihat halaman 58 untuk butiran
lanjut.
. Jika imej tidak berada dalam fokus...
Jika bingkai fokus kekal merah dan lampu belakang berkelip hijau, ia bermakna imej
tidak berada dalam fokus (kerana subjek terlalu dekat dsb.). Halakan semula kamera
pada subjek dan cuba fokus sekali lagi.
. Merakam dengan Auto
“Kunci fokus” (halaman 63) ialah nama teknik yang anda boleh gunakan apabila anda
mahu menangkap imej apabila subjek yang ingin difokuskan tidak berada dalam
bingkai fokus di tengah skrin.
32
Asas Mula Pantas
. Merakam dengan PRO Auto Premium
• Sesetengah item menu tidak tersedia semasa PRO Auto Premium sedang
digunakan (halaman 55). Hanya item menu yang tetapannya boleh
dikonfigurasikan akan dipaparkan pada menu semasa PRO Auto Premium sedang
digunakan.
• Selain kelajuan pengatup dan kepekaan ISO, kamera secara automatik melakukan
operasi berikut mengikut keperluan apabila merakam dengan PRO Auto Premium.
– Fokus Auto biasanya dilakukan sehingga anda anda menekan butang pengatup
sehingga separuh.
– Kamera secara automatik menentukan titik fokus pada skrin dan memfokus di
situ.
– Apabila menangkap gambar orang, ciri pengecaman muka mengesan sehingga
sepuluh muka individu dan melaras fokus dan kecerahan sewajarnya.
• Apabila merakam dengan PRO Auto Premium, mesej “Memproses Auto Premium.”
mungkin muncul di skrin monitor. Jika anda rasa kamera mengambil masa terlalu
lama untuk memproses data, cuba merakam dengan Auto standard pula.
• Dalam sesetengah kes, PRO Auto Premium mungkin tidak dapat mentafsir
persekitaran rakaman dengan betul. Jika ini berlaku, rakam dengan Auto standard.
• Jika “Š” dipaparkan, kamera akan merakam sesiri imej CS dan
menggabungkannya menjadi satu imej akhir. Berhati-hati supaya tiada sebarang
pergerakan kamera dan subjek sehingga rakaman semua imej CS selesai.
Melihat Syot Kilat
Gunakan prosedur berikut untuk melihat syot kilat pada skrin monitor kamera.
• Untuk maklumat mengenai cara main semula filem, lihat halaman 64.
1.
Sentuh “
” (MAIN) untuk memasuki mod MAIN.
“
” (MAIN)
Ini akan memaparkan satu daripada syot kilat yang
disimpan dalam memori.
• Jika “PRO Auto Premium” dipilih sebagai mod
rakaman, sentuh Semak imej (halaman 63) pada skrin
monitor.
• Maklumat mengenai syot kilat yang dipaparkan turut
disertakan (halaman 10).
• Anda juga boleh memadamkan maklumat untuk
melihat syot kilat sahaja (halaman 100).
• Anda boleh zum imej skrin dengan menyentuh skrin
monitor (halaman 67).
Jika anda sedang merakam syot kilat yang penting bagi anda, adalah
disarankan anda mengezum imej dan periksa butirannya selepas
merakamnya.
33
Asas Mula Pantas
2.
Seret kiri atau kanan merentasi imej skrin untuk menatal tangkapan
gambar.
• Menekan butang pengatup semasa dalam mod MAIN atau semasa skrin menu
dipaparkan akan menukar terus ke mod RKM.
• Tanda soal (?) akan dipaparkan untuk imej yang tidak dapat dipaparkan atas
sebab tertentu.
Memadam Syot Kilat dan Filem
Jika memori telah penuh, anda boleh memadam tangkapan gambar dan filem yang
tidak lagi anda perlukan untuk membebaskan storan dan merakam lebih banyak imej.
• Ingat bahawa operasi padam fail (imej) tidak boleh dibuat asal.
. Untuk memadam satu fail
1.
Dalam mod MAIN, seret kiri atau kanan untuk memaparkan fail yang
anda mahu padam.
2.
Sentuh “
3.
Sentuh “
4.
Sentuh “Padam 1 Fail”.
” (Tunjukkan Ikon).
”.
Ini akan memadam imej yang dipilih.
34
Asas Mula Pantas
. Untuk memadam fail tertentu
1.
Masuk ke mod MAIN.
2.
Sentuh “
3.
Sentuh “
4.
Sentuh “Padam Fail”.
” (Tunjukkan Ikon).
”.
Ini memaparkan skrin permilihan fail.
5.
Sentuh fail yang anda ingin padam.
Ini akan memilih kotak semak imej fail yang dipilih.
6.
Setelah anda selesai memilih fail, sentuh “Padam”.
7.
Sentuh “Padam”.
Ini memadam fail yang anda pilih.
• Untuk membatalkan operasi pemadaman, sentuh “Batal” dalam langkah 6.
• Anda juga boleh padam imej menggunakan menu imej (halaman 67).
. Untuk memadam semua fail
1.
Masuk ke mod MAIN.
2.
Sentuh “
3.
Sentuh “
4.
Sentuh “Padam Semua Fail”.
5.
Sentuh “Padam”.
” (Tunjukkan Ikon).
”.
Ini akan menyebabkan mesej “Tiada fail.” muncul.
35
Asas Mula Pantas
Peringatan Tangkapan Syot Kilat
Operasi
• Jika cahaya yang tidak diingini memancar ke arah kanta, lindung kanta dengan
tangan anda semasa merakam imej.
Skrin Monitor semasa Tangkapan Syot kilat
• Keadaan kecerahan subjek boleh melambatkan tindak balas skrin monitor dan
boleh menyebabkan hingar digital pada imej skrin monitor.
• Imej yang muncul pada skrin monitor ialah untuk penggubahan imej. Imej sebenar
akan dirakamkan mengikut mod rakaman yang dipilih (halaman 38).
Penggambaran Tertutup di bawah Pencahayaan Pendarfluor
• Kelipan kecil pencahayaan pendarfluor boleh memberi kesan pada kecerahan dan
warna imej.
Peringatan Lain
• Proses pengurangan hingar dilakukan apabila kepekaan ISO ditetapkan pada nilai
tinggi. Ini menyebabkan kamera mengambil masa lebih lama untuk merakam imej
seterusnya selepas anda menekan butang pengatup. Jangan lakukan sebarang
operasi lain semasa operasi merakam imej sedang dilakukan.
• Oleh sebab ciri elemen pengimejan yang digunakan kamera, objek yang bergerak
laju dalam imej mungkin kelihatan terherot.
. Pembatasan Fokus Auto
• Satu daripada berikut boleh memustahilkan fokus yang tepat.
– Dinding berwarna padu atau subjek terlalu rendah kontras lain
– Subjek bercahaya latar terlalu terang
– Subjek yang terlalu bersinar
– Bidai atau subjek lain yang mempunyai corak melintang berulang
– Berbilang subjek pada jarak berbeza dari kamera
– Subjek di lokasi gelap
– Pergerakan kamera semasa menangkap gambar
– Subjek yang bergerak laju
– Subjek di luar jarak fokus kamera
• Jika anda tidak dapat memfokus dengan betul, cuba gunakan kunci fokus
(halaman 63).
36
Asas Mula Pantas
Merakam Imej
Menyentuh skrin monitor dalam mod RKM akan memaparkan skrin untuk
mengkonfigurasi tetapan mod RKM.
. Untuk mengkonfigurasi tetapan mod RKM
1.
Tekan [p] (Kuasa) untuk menghidupkan kamera
dan masuk ke mod RKM.
• Jika kamera dalam mod MAIN, sentuh “
untuk memasuki mod RKM.
” (RKM)
[p] (Kuasa)
2.
Sentuh “
3.
Sentuh item tetapan yang anda ingin ubah.
” (Tunjukkan Ikon).
Menu (halaman 55)*
Mod rakaman (halaman 38)
Tangkapan Jauh (halaman 83)
Mod cermin (halaman 44)
Mod MAIN (halaman 29)/
54321
Mekap (halaman 43)
Filem (halaman 47)
Ikon Hantar Syot Terakhir (halaman 85)
6
7
* Bergantung pada mod rakaman, beberapa item dalam menu yang muncul
mungkin tidak boleh digunakan.
37
Merakam Imej
Memilih Mod Rakaman
Kamera mempunyai pelbagai mod rakaman yang berlainan.
1.
Dalam mod RKM, sentuh “
Ikon).
2.
Sentuh ikon mod rakaman.
3.
Sentuh ikon pada mod rakaman yang anda ingin
gunakan.
” (Tunjukkan
Ikon mod rakaman
Ini memasuki mod rakaman yang dipilih.
Auto
PRO Auto
Premium
Mod Rakaman Auto Standard. Ini adalah mod yang biasa
digunakan untuk merakam (halaman 30).
Dengan rakaman PRO Auto Premium, kamera akan
menentukan secara automatik sama ada anda sedang
merakam suatu subjek atau pemandangan dan keadaan
lain. Rakaman PRO Auto Premium memberikan kualiti
imej yang lebih baik berbanding mod rakaman Auto
standard (halaman 30).
Syot Gaya
Syot Gaya membolehkan anda merakam lima syot kilat
berturutan, sambil kamera memberikan anda panduan
suara (halaman 39).
BEST SHOT
Dengan BEST SHOT, pilih sampel pemandangan yang
menyerupai jenis tangkapan yang anda inginkan, dan
kamera secara automatik akan mengkonfigurasi tetapan
terbaik untuk subjek dan keadaan penggambaran
(halaman 50).
ART SHOT
Pelbagai kesan artistik membantu menukar subjek harian
biasa tampak lebih baru dan jadi lebih menarik (halaman
40).
Mekap BKT
Mekap BKT membolehkan anda menangkap tiga versi
imej yang sama dengan menekan butang pengatup,
setiap satu dengan seting Tona Kulit Berbeza (halaman
42).
38
Merakam Imej
Merakam dengan Syot Gaya (Syot Gaya)
Syot Gaya membolehkan anda merakam lima syot kilat berturutan, sambil kamera
memberikan anda panduan suara. Hasilnya ialah siri tangkapan dengan gaya dan
ekspresi yang berlainan.
1.
Dalam mod RKM, sentuh “
2.
Sentuh ikon mod rakaman.
3.
Sentuh “
4.
Tekan butang pengatup untuk memulakan rakaman.
” (Tunjukkan Ikon).
” (Syot Gaya).
Rakam mengikut bimbingan suara dari kamera.
• Untuk melaraskan kelantangan bimbingan suara, gunakan tetapan “Kelantgn
Gaya” bawah “Bunyi” (halaman 101).
• Untuk menghentikan operasi Syot Gaya yang sedang berjalan, tekan butang
pengatup atau sentuh skrin monitor.
• Perhatian, imej pratonton tidak dipaparkan semasa merakam dengan fungsi ini.
. Mengubah Jenis Bimbingan Suara
Anda boleh menggunakan prosedur di bawah untuk memilih satu daripada lima jenis
bimbingan suara yang berbunyi semasa anda merakam.
1.
Sentuh “
2.
Sentuh nombor pada bimbingan suara yang anda ingin gunakan.
” (Suara).
Ini akan menyebabkan suara yang sepadan berbunyi.
3.
Selepas memilih jenis bimbingan suara yang anda ingin gunakan,
sentuh “OK”.
39
Merakam Imej
Menangkap gambar dengan Kesan Artistik (ART SHOT)
Pelbagai kesan artistik membantu menukar subjek harian biasa tampak lebih baru
dan jadi lebih menarik.
Pemandangan
Penerangan
Seni HDR
Menggunakan HDR (Julat Dinamik Tinggi, halaman 53)
untuk menukar imej biasa kepada hasil karya seni.
Bola kristal
Mencipta kesan misteri dengan meletakkan imej dalam buih
yang terapung di udara.
Syot Berkilau
Melembutkan imej keseluruhan dan menambah titik cahaya
untuk kesan kilauan.
Kamera Mainan
Pinggir gelap dan rona diubah membuat gambar nampak
seperti ditangkap oleh kamera mainan.
Fokus Lembut
Pengaburan keseluruhan bagi kesan romantis dan lembut.
Tona Lembut
Kontras lemah bagi gambar dengan penghalusan yang
sedikit.
Terserlah
Penepuan yang ditingkatkan membuat warna terserlah
dengan sangat jelas.
Sepia
Tona sepia mencipta pandangan retro.
Monokrom
Semua kontras dan berbintik-bintik yang jelas bagi cetakan
hitam dan putih.
Miniatur
Pengaburan separa membuat pemandangan kelihatan
seperti daripada dunia mini.
Mata ikan
Kesan kanta mata ikan boleh digunakan untuk mencipta
pelbagai imej lucu.
1.
Dalam mod RKM, sentuh “
2.
Sentuh ikon mod rakaman.
3.
Sentuh “C” (ART SHOT).
4.
Sentuh pemandangan ART SHOT yang anda ingin gunakan.
” (Tunjukkan Ikon).
• Sentuh “ ”, “ ” untuk memaparkan pemandangan lain.
• Menyentuh “ ” atas skrin monitor dan kemudian menyentuh pemandangan
ART SHOT akan memaparkan maklumat terperinci mengenai pemandangan
itu.
40
Merakam Imej
5.
Sentuh ikon “ART”.
Keamatan kesan yang dipilih boleh dilaraskan seperti yang diterangkan di
bawah. Namun, sila maklum bahawa kesan “Miniatur” tidak boleh dilaras.
Pemandangan
Pelarasan
Seni HDR
Tahap kesan
Bola kristal
Jenis kesan
Syot Berkilau
Jenis kesan
Kamera Mainan
Rona
Fokus Lembut
Tahap kesan
Tona Lembut
Rona
Terserlah
Tahap kesan
Sepia
Tahap kesan
Monokrom
Tahap kesan
Mata ikan
Tahap kesan
6.
Sentuh tahap yang anda ingin pilih.
7.
Sentuh “OK”.
8.
Tekan butang pengatup untuk menangkap gambar.
• Fungsi ini berfungsi paling baik apabila kamera tidak bergerak dengan
meletakkannya pada permukaan rata, dsb.
• Dengan pemandangan Seni HDR, tetapan di bawah dikonfigurasi secara
automatik.
– LED: Mati
• Merakam dengan mod RKM menyempitkan julat rakaman berbanding julat biasa.
• Kesan yang diingini mungkin tidak dapat diperoleh jika kamera atau subjek
bergerak semasa rakaman.
• Bergantung pada keadaan rakaman dan komposisi imej, mod RKM mungkin tidak
dapat memberikan hasil yang dikehendaki.
• Rakaman filem dinyahdayakan semasa merakam dengan ART SHOT.
• Imej contoh yang ditunjukkan di skrin pemandangan ART SHOT tidak ditangkap
dengan kamera ini.
41
Merakam Imej
Merakam Tiga Versi Imej dengan Seting Tona Kulit Berbeza
(Mekap BKT)
Kelompok Mekap (Mekap BKT) membolehkan anda merakam imej yang sama dalam
tiga versi dengan menekan butang pengatup, setiap satu dengan tetapan Tona Kulit
yang berbeza. Ini membantu anda mendapatkan kesan tona kulit yang anda mahu,
walaupun anda tidak betul-betul tahu tetapan apa yang boleh digunakan.
1.
Dalam mod RKM, sentuh “
2.
Sentuh ikon mod Rakaman.
3.
Sentuh “
4.
Sentuh “
(Mekap).
5.
Sentuh nilai “Tona Kulit”, “Kulit Licin” dan tukar ke paras yang
diingini.
” (Tunjukkan Ikon).
” (Mekap BKT).
” (Tunjukkan Ikon) dan kemudian sentuh “
Tona Kulit
“Perang +6” kepada “0” kepada “Cerah +6”
Kulit Licin
“0 (Mati)” kepada “+12 (Maks.)”
6.
Sentuh “OK”.
7.
Tekan butang pengatup untuk menangkap gambar.
”
Ini akan merakam dan menyimpan imej yang sama dalam tiga versi dengan
pelbagai tetapan “Tona Kulit”, berdasarkan tetapan yang anda pilih dalam
langkah 5, di atas.
• Selepas merakam imej dengan “Mekap BKT”, anda tidak boleh merakam imej lain
sehingga penyimpanan imej terdahuhu selesai.
• Hanya dua versi imej akan ditangkap dan disimpan jika anda merakam dengan
Mekap BKT apabila “+6” dipilih untuk “Tona Kulit”.
• Rakaman filem dinyahdayakan semasa merakam dengan “Mekap BKT”.
42
Merakam Imej
Merakam Potret Indah (Mekap)
Mekap membolehkan pelarasan rona tona kulit dan tekstur kulit manusia, dan
mengurangkan bayangan wajah yang disebabkan oleh cahaya matahari terang untuk
potret yang lebih cantik.
• Mekap boleh digunakan dengan mod rakaman yang disenaraikan di bawah.
– PRO Auto Premium
– Syot Gaya
– Pengatup Gerakan (BEST SHOT)
– Mekap BKT
– Mengikuti pemandangan BEST SHOT
Pengatup Gerakan, Syot Tigaan, Potret Malam HS
1.
Pilih “PRO Auto Premium”, “Syot Gaya” atau “Pengatup Gerakan”
untuk mod rakaman (halaman 38, 50).
2.
Sentuh “
3.
Sentuh “
4.
Sentuh skrin dan laraskan “Tona Kulit” dan
“Kulit Licin”.
” (Tunjukkan Ikon).
” (Mekap).
Tona Kulit
“Perang +6” kepada “0” kepada
“Cerah +6”
Kulit Licin
“0 (Mati)” kepada “+12 (Maks.)”
5.
Sentuh “OK”.
6.
Tekan butang pengatup untuk menangkap
gambar.
43
Tona Kulit
Kulit Licin
Merakam Imej
Menggunakan Kamera sebagai Cermin
Anda boleh gunakan prosedur di bawah untuk mengkonfigurasi
kamera supaya skrin monitor berfungsi seperti cermin.
• Imej tidak boleh dirakam apabila berada dalam Mod Cermin.
Data imej Mod Cermin tidak disimpan dalam memori kamera.
• Mod Cermin boleh dimasuki hanya apabila kedudukan
kamera berada dalam orientasi potret (menegak). Ia tidak
boleh dimasuki apabila kamera berada dalam orientasi
lanskap (melintang).
1.
Putar panel skrin monitor supaya skrin menghadap
arah yang sama dengan kanta (halaman 13).
2.
Pada kamera anda, masuk ke mod RKM dan kemudian sentuh
“
” (Tunjukkan Ikon).
3.
Sentuh ikon “
”.
Ini memasuki Mod Cermin.
. Fungsi Mod Cermin
Pelarasan
kecerahan
Sentuh sebelah “+” atau sebelah “–” “
Pembalikan imej
skrin melintang
Sentuh “ ”.
• Pembalikan imej menunjukkan bagaimana wajah anda
kelihatan pada orang lain.
Pembekuan imej
skrin
Sentuh “ ”.
• Membekukan imej untuk memudahkannya dilihat
dengan terperinci.
Zum
Renggangkan atau rapatkan dua jari di atas skrin untuk
mengezum imej.
• Membolehkan anda memasuki imej untuk melihat
dengan lebih terperinci.
Keluar daripada Mod
Sentuh “
Cermin
”.
”.
• Pelarasan kecerahan dan pembalikan imej skrin melintang tidak boleh digunakan
apabila imej skrin beku.
44
Merakam Imej
Menangkap Gambar dengan Zum
Kamera anda dilengkapi pelbagai jenis zum: Zum HD, Zum SR, dan zum digital.
Faktor zum maksimum bergantung pada tetapan saiz imej.
Zum HD
Membenarkan keupayaan zum yang lebih hebat dengan
memotong sebahagian daripada imej asal dan
membesarkannya, tanpa menjejaskan kualiti imej.
Zum SR
Menggunakan teknologi resolusi tinggi untuk menyekat
kemerosotan imej.
Zum Digital
Proses digital digunakan untuk membesarkan bahagian tengah
imej, jadi berlakunya kemerosotan kualiti imej.
1.
Lakukan operasi skrin yang diperlukan untuk menukar faktor zum
seperti yang diingini.
Zum masuk: Besarkan
Zum keluar: Kecilkan
Telefoto
Sudur Lebar
Telefoto
: Membesarkan subjek dan mengecilkan jarak.
Sudur Lebar : Mengurangkan saiz subjek dan meluaskan jarak.
2.
Tekan butang pengatup untuk menangkap imej.
• Imej telefoto mudah kabur kerana pergerakan kamera apabila anda menekan
butang pengatup. Jadi, anda disarankan menstabilkan kamera dengan
meletakkannya pada permukaan rata, dsb.
• Operasi zum dinyahdayakan semasa rakaman filem berkelajuan tinggi. Lakukan
operasi zum sebelum anda menyentuh “ ” (Filem) untuk mula merakam.
• “Ù” dipaparkan pada skrin monitor semasa zum digital digunakan.
45
Merakam Imej
. Faktor Zum
• Titik kemerosotan imej bergantung pada saiz imej (halaman 58). Lebih kecil saiz
imej, lebih tinggi faktor zum yang anda boleh gunakan sebelum mencapai titik
kemerosotan imej.
Saiz Imej
Tidak merosot
Had Zum
Maksimum
Faktor Zum
12 M
1.5X
4.0X
3M
2.9X
7.8X
Merakam Potret Diri
Anda boleh mengkonfigurasi kamera supaya skrin monitor dan
kanta menghadap arah yang sama. Ini bermakna anda boleh
merakam dengan pemasa kendiri semasa anda menyediakan
potret diri pada skrin monitor.
• Apabila menggunakan pemasa kendiri untuk merakam
potret diri, pilih satu daripada mod rakaman berikut.
– Auto
– PRO Auto Premium
– Mekap BKT
1.
Putar panel skrin monitor supaya skrin menghadap
arah yang sama dengan kanta (halaman 13).
2.
Pilih “Auto” atau “PRO Auto Premium” untuk mod
rakaman (halaman 30).
3.
Seret “ ” (Pemasa kendiri) ke bawah untuk
menetapkan tempoh kiraan pemasa kendiri.
Kamera akan merakam imej apabila kiraan mencecah
sifar.
• Anda boleh menetapkan tempoh kiraan pemasa
kendiri dalam julat dua hingga sepuluh saat. Lebih
jauh anda seret, lebih lama tempohnya.
• Untuk membatalkan kiraan berlangsung, sentuh di
mana-mana sahaja pada skrin kecuali di tempat ikon
pemasa kendiri dipaparkan.
• Untuk membatalkan kiraan berlangsung, sentuh di
mana-mana sahaja pada skrin kecuali di tempat ikon
pemasa kendiri dipaparkan atau tekan butang
pengatup.
46
Kanta
Skrin monitor
“
” (Pemasa kendiri)
Merakam Imej
Untuk merakam filem
Prosedur berikut menjelaskan bagaimana untuk merakam filem.
• Anda boleh merakam filem semasa satu daripada mod rakaman berikut dipilih.
– Auto
– PRO Auto Premium
– Mengikuti pemandangan BEST SHOT
Pemandangan Malam HS, Potret Malam HS, Makanan, Kuku
1.
Dalam mod RKM, sentuh “
2.
Sentuh “MENU”.
3.
Seret ke atas dan ke bawah sehingga anda jumpa “Kualiti Filem”, dan
kemudian sentuhnya untuk memilihnya.
4.
Sentuh item tetapan yang anda ingin ubah.
Kualiti
Filem
Full HD
HD
HS240
5.
” (Tunjukkan Ikon).
Paparan
Kadar
Saiz Imej
Ikon Skrin
Bingkai (Piksel)
RKM
30 fps
30 fps
240 fps
Penerangan
1920x1080
Pilih tetapan ini untuk merakam
filem berdefinisi tinggi (Full HD).
Nisbah aspek filem yang
dirakam menggunakan tetapan
ini adalah 16:9.
1280x720
Pilih tetapan ini untuk merakam
filem berdefinisi tinggi (HD).
Nisbah aspek filem yang
dirakam menggunakan tetapan
ini adalah 16:9.
512x384
Pilih tetapan ini untuk merakam
filem berkelajuan tinggi pada
kelajuan 240 fps.
• Audio tidak dirakam.
Untuk menutup skrin menu, sentuh “MENU” atau tekan butang
pengatup.
47
Merakam Imej
6.
Sentuh “
” (Filem).
Ini akan mulakan rakaman.
• Audio satu suara juga dirakam semasa
rakaman filem semasa “Full HD” atau “HD”
dipilih untuk tetapan kualiti filem.
• Menyentuh “o” semasa merakam akan
menyebabkan baki masa rakaman dan “R”
muncul. Sentuh “o” semula untuk menukar
kembali ke masa rakaman berlalu.
• Zum disokong semasa rakaman filem apabila
“Full HD” atau “HD” dipilih untuk seting kualiti
filem (halaman 45).
• Apabila “Makro” dipilih sebagai mod fokus filem
(halaman 62), anda boleh menekan separa
butang pengatup sebelum memulakan
rakaman untuk fokus.
7.
Sentuh “
Masa rakaman/
Baki masa rakaman
“
“
” (Filem)/
” (Berhenti Filem)
” (Berhenti Filem) untuk menghentikan rakaman.
• Setiap filem boleh mencecah 29 minit. Rakaman filem berhenti secara
automatik selepas rakaman selama 29 minit. Rakaman Filem juga akan
berhenti secara automatik jika memori menjadi penuh sebelum anda
memberhentikan rakaman filem.
Meminimumkan Kesan Pergerakan Kamera semasa Rakaman Filem
Anda boleh mengkonfigurasi kamera untuk meminimumkan kesan pergerakan
kamera semasa rakaman filem HD dan Full HD. Namun, sila maklum bahawa ia tidak
mencegah kekaburan imej disebabkan pergerakan subjek.
Langkah Berjaga-jaga Rakaman Filem Berkelajuan Tinggi
• Apabila merakam filem berkelajuan tinggi, rakamnya dalam persekitaran
bercahaya terang.
• Apabila merakam filem berkelajuan tinggi, kerlipan sumber cahaya boleh
menyebabkan jalur mendatar muncul dalam imej. Ini bukan kepincangan kamera.
48
Merakam Imej
• Menghabiskan masa yang lama menggunakan rakaman filem akan menyebabkan
kamera terasa panas sedikit. Ini perkara biasa dan tidak bermakna kerosakan.
Kamera mungkin secara automatik melaras kecerahan skrin monitornya untuk
mengurangkan penghasilan haba.
• Kamera juga merakam audio bersama filem HD dan Full
HD. Ambil perhatian tentang perkara berikut apabila
merakam filem.
– Berhati-hati supaya mikrofon tidak ditutup oleh jari anda
dsb.
– Hasil rakaman audio yang baik tidak mungkin jika
Mikrofon
kamera terlalu jauh daripada apa yang anda cuba rakam.
• Merakam filem untuk tempoh masa yang lama di tempat
bersuhu tinggi boleh menyebabkan hingar digital (tompok cahaya) muncul dalam
imej filem. Peningkatan suhu di dalam kamera juga mungkin menyebabkan
rakaman filem dihentikan secara automatik. Jika ini berlaku, berhenti merakam dan
biarkan kamera menyejuk, dan operasi normal boleh diteruskan selepas itu.
• Menggunakan memori terbina dalam kamera atau jenis kad memori tertentu boleh
melambatkan kelajuan pemprosesan. Di mana mungkin gunakan kad memori Ultra
High-Speed Type. Namun ambil perhatian bahawa bukan semua operasi boleh
dijamin walaupun kad memori Ultra High-Speed Type digunakan. Tetapan kualiti
filem tertentu mungkin mengakibatkan masa yang lama digunakan untuk merakam
data, di mana ini boleh menyebabkan pecahan pada imej dan/atau audio semasa
main semula. Jika ini berlaku, ikon filem akan bertukar menjadi kuning pada skrin
monitor.
• Kecuali Filem Berkelajuan Tinggi, operasi zum disokong semasa rakaman filem
(halaman 45). Zum dinyahdayakan semasa rakaman filem berkelajuan tinggi.
Jika anda ingin menggunakan zum, lakukan operasi zum sebelum anda
menyentuh “ ” (Filem) untuk mula merakam.
• Zum SR (halaman 45) dinyahdayakan semasa rakaman filem.
• Kesan pergerakan kamera dalam imej menjadi lebih ketara apabila anda merakam
pada jarak dekat atau dengan faktor zum yang besar. Jadi, anda disarankan
menstabilkan kamera dengan meletakkannya pada permukaan rata, dsb.
• Semasa rakaman Filem Berkelajuan Tinggi, fokus ditetapkan di posisi semasa
rakaman dimulakan. Untuk memfokuskan imej, tekan separa butang pengatup
untuk Fokus Auto sebelum anda sentuh “ ” (Filem) untuk mula merakam.
49
Merakam Imej
Menggunakan BEST SHOT
BEST SHOT menyediakan kepada anda kumpulan sampel “pemandangan” yang
menunjukkan pelbagai jenis keadaan penggambaran yang berbeza. Apabila anda
perlu menukar persediaan kamera, cuma cari pemandangan yang sepadan dengan
apa yang ingin anda capai dan kamera akan menyediakannya secara automatik.
Ini membantu meminimumkan kemungkinan imej rosak disebabkan oleh tetapan
pendedahan dan kelajuan pengatup yang lemah.
. Untuk menangkap imej dengan BEST SHOT
1.
Dalam mod RKM, sentuh “
Ikon) (halaman 38).
2.
Sentuh ikon mod rakaman.
3.
Sentuh “b” (BEST SHOT).
” (Tunjukkan
Ini akan memaparkan menu pemandangan BEST SHOT.
4.
Sentuh pemandangan yang anda ingin pilih.
• Menyentuh “ ” atas skrin dan kemudian menyentuh pemandangan BEST
SHOT akan memaparkan maklumat terperinci mengenai pemandangan itu.
5.
Tekan butang pengatup (jika anda merakam syot kilat) atau sentuh
“ ” (Filem) (jika anda merakam filem).
• Dengan beberapa pemandangan BEST SHOT, mesej “Sedang sibuk... Sila
tunggu...” akan muncul pada skrin monitor selepas anda menekan butang
pengatup. Kamera berada dalam proses rakaman imej sehingga mesej
dipaparkan. Pastikan kamera tidak bergerak. Proses rakaman imej mengambil
sedikit masa untuk diselesaikan selepas mesej dipaparkan. Anda tidak akan
dapat merakam imej lain semasa mesej dipaparkan.
. Peringatan BEST SHOT
• Imej pemandangan BEST SHOT tidak ditangkap menggunakan kamera ini.
• Imej yang ditangkap menggunakan pemandangan BEST SHOT mungkin tidak
memberikan hasil yang dijangka disebabkan oleh keadaan penggambaran dan
faktor lain.
• Anda boleh mengubah suai tetapan kamera yang dikonfigurasikan selepas anda
memilih pemandangan BEST SHOT. Namun harap maklum bahawa tetapan BEST
SHOT kembali ke tetapan lalainya apabila anda memilih pemandangan BEST
SHOT lain atau mematikan kamera.
• Rakaman filem boleh dilakukan semasa satu daripada pemandangan BEST SHOT
di bawah dipilih. Ambil maklum bahawa jika “HS240” dipilih untuk seting kualiti
filem, filem akan dirakam menggunakan seting rakaman auto “Auto”.
Pemandangan Malam HS, Potret Malam HS, Makanan, Kuku
50
Menggunakan BEST SHOT
Merakam dengan Syot Tigaan
Syot Tigaan menangkap letusan tiga imej dan menyimpannya dalam memori. Ciri ini
sangat sesuai untuk memastikan anda tidak terlepas saat-saat indah semasa
dikelilingi kanak-kanak.
1.
Pilih pemandangan “Syot Tigaan” (halaman 50).
2.
Halakan kamera pada subjek dan tekan separuh butang pengatup.
Kamera akan mula memprarakam imej pada waktu ini.
• Jika anda lepaskan butang pengatup yang ditekan separuh tadi sebelum
menekan sepenuhnya, semua imej dalam penimbal prarakam akan dipadam.
3.
Tekan butang pengatup sepenuhnya untuk merakam.
Ini akan merakam tiga imej: salah satu aksi sebelum butang pengatup ditekan
sepenuhnya berserta dua imej masa sebenar.
• Menekan butang pengatup sepenuhnya tanpa menekan separuh terlebih
dahulu akan menyebabkan dua imej sahaja dirakam.
• Fungsi berikut tidak boleh digunakan dengan fungsi ini.
Pengatup Sentuh, Pemasa Kendiri, Semakan Potret Kendiri
• “Jenis 1” tidak boleh dipilih untuk tetapan “Semak Semula” semasa merakam
dengan fungsi ini. Jika “Jenis 1” dipilih dalam mod lain, memilih pemandangan
“Syot Tigaan” akan menyebabkan tetapan “Semak Semula” bertukar kepada
“Jenis 2”.
51
Menggunakan BEST SHOT
Menggunakan Pengatup Gerakan untuk Memulakan Operasi
Pemasa Kendiri (Pengatup Gerakan)
Dengan Pengatup Gerakan, kamera secara automatik
memulakan kiraan pemasa kendiri apabila ia mengesan
pergerakan subjek dalam ikon yang anda nyatakan pada skrin
monitor. Ini bermakna, anda boleh mengawal operasi pemasa
kendiri dari jauh dengan melambai tangan anda, supaya anda
masuk dalam imej yang dirakam.
1.
Pilih pemandangan “
(halaman 50).
2.
Seret ikon pemasa kendiri mula “ ” dan ikon pratonton “
lokasi dalam imej yang anda mahu pergerakan dikesan.
” (Pengatup Gerakan)
” ke
• Pastikan dua ikon ini jauh dari satu sama lain. Apabila anda menggerakkan
ikon ke lokasi yang menindih ikon lain, ikon lain akan bergerak jauh secara
automatik.
3.
Apabila semua sedia, tekan butang pengatup sepenuhnya.
Ikon pemasa kendiri mula akan berubah kepada “
kamera dalam mod tunggu sedia untuk merakam.
4.
” untuk menunjukkan
Menghadap kamera, gerakkan tangan atau lakukan pergerakan lain
dalam kawasan ikon pemasa kendiri mula yang anda posisikan dalam
langkah 3.
Apabila kamera mengesan pergerakan subjek dalam ikon, ia secara automatik
memulakan kiraan pemasa kendiri. Kamera akan merakam imej apabila kiraan
mencecah sifar, dan kemudian kembali dalam mod tunggu sedia Pengatup
Gerakan untuk menunggu permulaan pergerakan seterusnya.
• Masa mula pemasa kendiri Pengatup Gerakan ditetapkan pada dua saat.
• Ikon pratonton “ ” akan muncul pada skrin monitor apabila syot kilat dirakam.
Apabila kamera mengesan pergerakan dalam ikon pratonton, ia akan memaparkan
imej yang dirakam selama tiga saat.
• Pengatup Gerakan keluar dari mod tunggu sedia secara automatik selepas ia
merakam enam imej.
• Untuk membatalkan mod tunggu sedia Pengatup Gerakan pada bila-bila masa,
tekan butang pengatup atau sentuh skrin monitor.
• Pengatup Pergerakan mungkin tidak beroperasi dengan betul apabila terdapat
perbezaan kecil antara subjek dengan latar belakang ikon, atau apabila subjek
jauh dari kamera.
52
Menggunakan BEST SHOT
Pembetulan Pendedahan Lampau dan Pendedahan Kurang
Secara Digital (HDR)
Dengan HDR (Julat Dinamik Tinggi), kamera merakam sesiri imej CS menggunakan
tetapan pendedahan berbeza dan menggabungkannya menjadi imej akhir untuk
membetulkan pendedahan lampau atau pendedahan kurang subjek dalam tahap
kecerahan berbeza.
1.
Pilih pemandangan “HDR” (halaman 50).
2.
Tekan butang pengatup untuk menangkap gambar.
• Fungsi ini berfungsi paling baik apabila kamera tidak bergerak dengan
meletakkannya pada permukaan rata, dsb.
• Dengan pemandangan BEST SHOT ini, tetapan lampu LED secara automatik
dimatikan.
• Kesan HDR yang diingini mungkin tidak dapat diperoleh jika kamera atau subjek
bergerak semasa rakaman.
Merakam dengan Pemandangan Malam Berkelajuan Tinggi
(Pemandangan Malam HS)
Dengan Pemandangan Malam Berkelajuan Tinggi, kamera secara automatik
mengesan keadaan rakaman. Apabila anda menekan butang pengatup, kamera
akan merakam letusan imej dan menggabungkannya dengan cara yang
meminimumkan kekaburan imej disebabkan keadaan cahaya.
1.
Pilih pemandangan “Pemandangan Malam HS” (halaman 50).
2.
Apabila anda telah sedia untuk menangkap, tekan butang pengatup.
• Dengan pemandangan BEST SHOT ini, tetapan lampu LED secara automatik
dimatikan.
• Apabila memegang kamera dengan tangan semasa merakam pemandangan
BEST SHOT, pastikan subjek tidak bergerak semasa kamera merakam siri imej.
• Pergerakan kamera semasa ia diletakkan pada permukaan mungkin
menyebabkannya pertimbangan salah jika dipegang dengan tangan.
• Jika persekitaran sangat gelap semasa merakam dengan “Pemandangan Malam
HS”, kamera mungkin tidak dapat merakam pada kecerahan yang betul kerana
pendedahan tidak mencukupi.
• Apabila merakam dengan pemandangan BEST SHOT ini, tetapan kepekaan ISO
ditetapkan pada “Auto”.
53
Menggunakan BEST SHOT
Merakam dengan Pemandangan Malam Berkelajuan Tinggi
dan Potret (Potret Malam HS)
1.
Pilih pemandangan “Potret Malam HS” (halaman 50).
2.
Apabila anda telah sedia untuk menangkap, tekan butang pengatup.
• Dengan pemandangan BEST SHOT ini, seting lampu LED secara automatik
menjadi “Auto”.
• Apabila memegang kamera dengan tangan semasa merakam pemandangan
BEST SHOT, pastikan subjek tidak bergerak semasa kamera merakam siri imej.
• Pergerakan kamera semasa ia diletakkan pada permukaan mungkin
menyebabkannya pertimbangan salah jika dipegang dengan tangan.
• Jika persekitaran sangat gelap semasa merakam dengan pemandangan BEST
SHOT ini, kamera mungkin tidak dapat merakam pada kecerahan yang betul
kerana pendedahan tidak mencukupi.
• Apabila merakam dengan pemandangan BEST SHOT ini, tetapan kepekaan ISO
ditetapkan pada “Auto”.
54
Menggunakan BEST SHOT
Tetapan Rakaman Lanjutan
Berikut adalah menu operasi yang anda boleh gunakan untuk mengkonfigurasi
berbagai tetapan kamera.
Menggunakan Menu RKM
. Contoh Operasi Skrin Menu
1.
Dalam mod RKM, sentuh “
Ikon).
2.
Sentuh “MENU”.
” (Tunjukkan
Ini akan memaparkan skrin menu.
• Kandungan menu adalah berbeza dalam mod RKM dan
mod MAIN.
3.
Seret ke atas dan ke bawah sehingga anda jumpa
item yang mana ada tetapan yang anda ingin tukar.
4.
Sentuh item itu.
5.
Konfigur tetapan item menurut kandungan skrin.
• Untuk membatalkan dan keluar dari menu, sentuh “MENU” atau tekan butang
pengatup.
• Bergantung pada mod rakaman, beberapa item dalam menu yang muncul
mungkin tidak boleh digunakan. Semasa PRO Auto Premium sedang digunakan,
hanya item menu yang tetapannya boleh dikonfigurasikan akan dipaparkan pada
menu.
. Operasi Menu dalam Manual Ini
Operasi menu digunakan dalam manual ini seperti ditunjukkan di bawah. Sentuh ikon
dan item yang ditunjukkan, dan lakukan operasi seperti yang ditunjukkan, dari kiri ke
kanan.
Masuk ke “Mod RKM” * MENU * Pengatup Sentuh
55
Tetapan Rakaman Lanjutan
Gunakan Pengatup Sentuh (Pengatup Sentuh)
Masuk ke “Mod RKM” * MENU * Pengatup Sentuh
Anda boleh gunakan prosedur di bawah untuk merakam syot kilat.
1.
Sentuh “Hidup”.
2.
Halalkan kamera pada subjek.
3.
Apabila anda ingin merakam, sentuh skrin monitor.
Kamera secara automatik masuk ke dalam fokus dan kemudian merakam.
• Anda masih boleh menggunakan butang pengatup untuk merakam walaupun
ketika “Hidup” dipilih untuk Pengatup Sentuh.
• Apabila “Auto” dipilih sebagai mod rakaman, kamera secara automatik akan
memfokus tempat yang anda sentuh.
• Apabila “PRO Auto Premium” dipilih sebagai mod rakaman, kamera secara
automatik menentukan titik fokus optimum dan memfokus secara automatik.
Menggunakan Pemasa Kendiri (Pemasa Kendiri)
Masuk ke “Mod RKM” * MENU * Pemasa kendiri
Dengan Pemasa Kendiri, menekan butang pengatup memulakan pemasa. Pengatup
dilepaskan dan imej ditangkap selepas tempoh masa yang ditetapkan.
Tetapan
Paparan
Ikon Skrin
RKM
Penerangan
10 saat
Pemasa Kendiri 10 saat
2 saat
Pemasa Kendiri 2 saat
• Apabila menangkap gambar dalam keadaan yang
memperlahankan kelajuan pengatup, anda boleh
menggunakan tetapan ini untuk menghalang imej
menjadi kabur disebabkan oleh pergerakan kamera.
Mati
Tiada
Pemasa kendiri dinyahdaya.
• Anda boleh menyampuk pengiraan Pemasa Kendiri yang sedang berjalan dengan
menekan butang pengatup.
56
Tetapan Rakaman Lanjutan
• Pemasa kendiri dikonfigurasi dengan menu di atas tidak boleh digunakan bagi
keadaan berikut.
– Syot Bergaya (halaman 39)
– Syot Tigaan (halaman 51)
– Pengatup Gerakan (halaman 52)
– Apabila skrin monitor dan kanta menghadap arah yang sama
Menggunakan Lampu LED (LED)
Masuk ke “Mod RKM” * MENU * LED
Guna lampu LED semasa merakam di tempat cahaya malap. Keberkesanan lampu
LED berkurang apabila anda semakin jauh dari subjek.
Tetapan
Paparan
Ikon Skrin
RKM
Penerangan
Auto
Lampu LED bercahaya secara automatik dalam
keadaan rakaman gelap apabila butang pengatup
ditekan separa untuk memfokus dan/atau ditekan
sepenuhnya untuk merakam.
Hidup
LED sentiasa bercahaya semasa merakam.
Mati
Tiada
LED tidak pernah dihidupkan atau bercahaya.
• Jangan hidupkan lampu LED berdekatan mata individu dan jangan biarkan
sesiapa melihat terus kepada cahaya.
• Anda harus sediakan imej supaya subjek utama berada di tengah imej semasa
menggunakan lampu LED.
• Oleh sebab kamera dilengkapi kanta sudut lebar, bahagian tengah selalunya lebih
cerah manakala pinggirnya lebih gelap.
• Lampu LED dinyahdayakan semasa rakaman dengan ciri berikut.
– Mengikuti pemandangan BEST SHOT
Syot Tigaan, HDR, Pemandangan Malam HS
– Mengikuti pemandangan ART SHOT
Seni HDR
57
Tetapan Rakaman Lanjutan
Menukar Saiz Imej (Saiz Imej)
Masuk ke “Mod RKM” * MENU * Saiz Imej
Tetapan ini boleh digunakan untuk mengkonfigurasi saiz imej tangkapan syot kilat.
Saranan Saiz
Cetakan dan
Aplikasi
Penerangan
12 M
(4000x3000)
Cetakan Poster
Butiran terperinci untuk kejelasan
yang lebih baik walaupun untuk
imej yang dipangkas dari asal
pada komputer, dsb.
3M
(2048x1536)
Cetakan 3.5" × 5"
Paling sesuai apabila pengekalan
kapasiti memori lebih penting
daripada kualiti imej.
Saiz Imej
(Piksel)
Paparan
Ikon Skrin
RKM
• Tetapan saiz imej lalai awal daripada kilang ialah 12 M (12 juta piksel).
• Memilih imej rakaman “3:2” dengan nisbah bidang 3:2, yang sepadan dengan
nisbah bidang standard kertas cetakan.
. Piksel dan saiz imej
Imej kamera digital ialah satu kumpulan bintik
Piksel
kecil yang dipanggil “piksel”. Lebih banyak
piksel dalam imej, lebih banyak perincian
yang ada. Namun, anda selalunya tidak
mengalami masalah dengan piksel yang
kurang semasa mencetak imej (saiz L)
melalui perkhidmatan cetak, melampir imej
pada e-mel, apabila melihat imej pada
komputer dsb.
Saiz imej menunjukkan jumlah piksel yang terkandung, dan ia dinyatakan sebagai
piksel melintang x piksel menegak.
• Ambil perhatian bahawa imej besar mempunyai lebih banyak piksel, jadi ia
menggunakan lebih banyak ruang memori.
• Untuk maklumat mengenai saiz imej dan bilangan imej yang boleh disimpan, lihat
halaman 130.
• Untuk maklumat mengenai saiz imej filem, lihat halaman 131.
• Untuk maklumat mengenai mengubah saiz syot kilat sedia ada, lihat halaman 77.
58
Tetapan Rakaman Lanjutan
Tetapan Kualiti Imej Filem (Kualiti Filem)
Masuk ke “Mod RKM” * MENU * Kualiti Filem
Tetapan ini boleh digunakan untuk mengkonfigurasi tetapan kualiti imej filem untuk
memilih rakaman filem normal atau rakaman Filem Berkelajuan Tinggi. Untuk
maklumat mengenai tetapan kualiti imej filem, lihat halaman 47.
Memperbetulkan Kecerahan Imej (Kecerahan)
Masuk ke “Mod RKM” * MENU * Kecerahan
Anda boleh melaraskan secara manual nilai pendedahan imej (nilai EV) sebelum
anda merakam gambar.
• Julat Keamatan Pendedahan: –2.0 EV hingga +2.0 EV
• Unit: 1/3 EV
1.
Sentuh pada kedudukan yang anda ingin tetapkan.
• Untuk membatalkan keamatan pendedahan, tukar nilai EV kepada 0.0.
Mengurangkan nilai EV. Nilai EV yang
lebih rendah adalah yang terbaik untuk
subjek berwarna gelap dan untuk
penggambaran di luar pada hari yang
cerah.
2.
Meningkatkan nilai EV. Nilai EV yang
lebih tinggi adalah yang terbaik untuk
subjek berwarna cerah dan subjek
bercahaya latar.
Sentuh “OK”.
Ini menetapkan nilai keamatan pendedahan. Nilai keamatan pendedahan yang
anda tetapkan kekal digunakan sehingga anda menukarnya atau mematikan
kamera (yang menyebabkan ia kembali ke “0.0”).
• Semasa membuat penggambaran dalam keadaan yang amat gelap atau amat
terang, anda mungkin tidak dapat memperoleh hasil yang memuaskan meskipun
selepas melakukan keamatan pendedahan.
59
Tetapan Rakaman Lanjutan
Melaraskan Imbangan Putih (Imbangan Putih)
Masuk ke “Mod RKM” * MENU * Imbangan Putih
Anda boleh melaras imbangan putih supaya sepadan dengan sumber cahaya yang
ada di tempat anda membuat penggambaran dan mengelak bayang biru yang
terhasil apabila membuat penggambaran di luar semasa mendung dan bayang hijau
yang terhasil apabila membuat penggambaran di bawah cahaya pendarfluor.
1.
Sentuh jenis imbangan putih yang anda ingin pilih.
Anda boleh melihat kesan tetapan imbangan putih yang anda pilih pada skrin
monitor.
Tetapan
Penerangan
‡ WB Auto
Mengkonfigurasi kamera untuk melaras imbangan putih
secara automatik
¤ Siang
Untuk penggambaran di luar pada hari yang cerah
' Mendung
Untuk penggambaran di luar pada hari mendung hujan, di
bawah bayang dsb.
“ Bayangan
Untuk penggambaran pada hari yang cerah di bawah bayang
pokok atau bangunan
† Siang Putih
Untuk penggambaran di bawah pencahayaan pendarfluor
putih atau siang putih
– Siang Fluor Untuk penggambaran di bawah pencahayaan pendarfluor siang
« Tungsten
Untuk penggambaran di bawah pencahayaan mentol lampu
Untuk mengkonfigurasi kamera secara manual supaya sesuai
dengan sumber lampu tertentu.
Kertas putih
Sentuh “· WB Manual”.
kosong
Di lokasi di mana anda bercadang
untuk merakam, halakan kamera pada
· WB Manual
kertas putih kosong agar ia memenuhi
keseluruhan skrin monitor.
Sentuh satu kawasan pada skrin yang
tiada ikon.
Tetapan imbangan putih dikekalkan
walaupun anda mematikan kamera.
• Apabila “‡ WB Auto” dipilih untuk tetapan imbangan putih, kamera secara
automatik menentukan titik putih subjek. Warna subjek dan keadaan sumber
cahaya tertentu boleh menyebabkan masalah apabila kamera cuba untuk
menentukan titik putih, yang membuatkan pelarasan imbangan putih yang
betul menjadi mustahil. Jika ini berlaku, pilih tetapan keimbangan putih yang
sepadan dengan keadaan penggambaran anda (Siang, Mendung dsb.).
2.
Sentuh “OK”.
60
Tetapan Rakaman Lanjutan
Menentukan Kepekaan ISO (ISO)
Masuk ke “Mod RKM” * MENU * ISO
Kepekaan ISO ialah ukuran kepekaan pada cahaya.
Tetapan
Penerangan
Auto
Laras kepekaan secara automatik mengikut keadaan
ISO 80
Kepekaan Kelajuan pengatup perlahan
lebih rendah
Kurang hingar
ISO 100
ISO 200
ISO 400
ISO 800
ISO 1600
ISO 3200
Kepekaan
lebih tinggi
Kelajuan pengatup pantas
(Ditetapkan untuk
menangkap gambar dalam
kawasan bercahaya malap.)
Agak kasar (peningkatan
hingar digital)
• Disebabkan nilai kepekaan ISO yang tinggi cenderung menghasilkan hingar digital
dalam imej, kamera akan melakukan proses penapisan hingar. Disebabkan ini, ia
mungkin mengambil masa yang lebih lama untuk kamera selesai merakam imej
selepas ia dirakam. Anda tidak akan dapat melakukan sebarang operasi semasa
rakaman imej sedang berlangsung.
61
Tetapan Rakaman Lanjutan
Memilih Mod Fokus (Fokus)
Masuk ke “Mod RKM” * MENU * Fokus
Bertukar kepada mod fokus yang berbeza boleh bantu mendapatkan fokus yang
lebih baik.
Paparan
Mod Fokus
Tetapan Ikon Skrin Jenis Tangkapan
Syot kilat
Filem
RKM
AF
(Fokus
Auto)
Tiada
Anggaran Jarak Fokus *1
Syot kilat
8 sm hingga
9 (infiniti)
Rakaman umum
Automatik
8 sm hingga
Titik fokus
50 sm
tetap
Makro
Dekat
PF
(Fokus
Sorot)
Penggambaran
dengan jarak
Titik fokus
fokus yang agak
tetap
lebar
Infiniti
Pemandangan
dan subjek jauh
lain
Tetap
1 m hingga
9 (infiniti)
Filem
52 sm hingga
9 (infiniti)
8 sm hingga
50 sm *2
52 sm hingga
9 (infiniti)
Infiniti (Sudut Lebar)
*1 Jarak fokus ialah jarak dari permukaan kanta.
*2 Fokus kekal pada kedudukan di mana semasa rakaman bermula. Untuk
memfokuskan imej, tekan separa butang pengatup untuk memfokus sebelum
menekan butang pengatup sepenuhnya untuk mula merakam.
62
Tetapan Rakaman Lanjutan
Menggunakan Kunci Fokus
Subjek untuk difokuskan
“Kunci fokus” ialah teknik yang anda boleh gunakan
apabila anda mahu menggubah imej di mana subjek
yang ingin anda fokuskan tidak berada dalam bingkai
fokus di tengah skrin.
1.
Jajarkan bingkai fokus skrin monitor dengan
subjek yang anda mahu fokuskan dan
kemudian tekan butang pengatup sehingga
separuh.
Bingkai fokus
2.
Dengan butang pengatup masih ditekan
separuh (yang mengekalkan tetapan fokus),
alih kamera untuk menggubah imej.
3.
Apabila anda telah bersedia untuk
menangkap imej, tekan butang pengatup
sepenuhnya.
• Kunci fokus juga mengunci pendedahan (AE).
• Bingkai fokus tidak akan muncul pada paparan semasa Pengatup Sentuh
didayakan (Hidup).
Menghidupkan Semak Semula Imej (Smk Semula)
Masuk ke “Mod RKM” * MENU * Semak Semula
Apabila Semak diaktifkan, kamera akan memaparkan imej serta-merta selepas ia
dirakam.
Jenis 1
Memaparkan paparan skrin penuh imej lebih kurang sesaat.
Jenis 2
Memaparkan imej Semak di sudut atas kiri (dalam kes imej orientasi
potret) atau sudut bawah kiri (dalam kes imej orientasi landskap) skrin
monitor. Menyentuh imej Semak akan masuk dalam mod MAIN dan
memaparkan paparan skrin penuh imej.
Mati
Mematikan paparan imej semakan
• Apabila “Jenis 1” dipilih, bukaan, kelajuan pengatup, dan kepekaan ISO, menjadi
merah jika Pendedahan Auto tidak betul.
63
Tetapan Rakaman Lanjutan
Melihat Syot kilat dan Filem
Melihat Syot Kilat
Lihat halaman 33 untuk prosedur bagi melihat syot kilat.
Melihat Filem
1.
Sentuh “
MAIN.
2.
Seret ke kiri atau kanan merentasi imej skrin
untuk menatal filem sehingga anda jumpa
filem yang anda ingin dipaparkan.
” (MAIN) untuk memasuki mod
Kualiti imej
Ikon filem:
Masa rakaman filem
3.
Sentuh “
” (Filem) untuk memulakan main semula.
Main semula dihentikan
sebentar
Main semula berlangsung
Sentuh “|”.
Sentuh “6”.
Bar perkembangan
64
Melihat Syot kilat dan Filem
Kawalan Main Semula Filem
Hentikan sebentar/
Main
Sentuh “|” (hentikan sebentar) atau “6” (main).
Mara laju/
Undur laju
Semasa main semula, sentuh “{” (undur laju) atau “}”
(mara laju).
• Setiap sentuhan salah satu butang meningkatkan
kelajuan operasi mara laju atau undur laju.
• Untuk kembali pada kelajuan main semula biasa, tekan
“6”.
Berhenti main
semula
Semasa main semula, sentuh “.”.
Pelarasan
kelantangan
Semasa main semula, sentuh “n” dan kemudian seret bar
kelantangan pada aras yang diingini.
• Kelantangan boleh dilaraskan hanya semasa main
semula filem.
1 bingkai ke
hadapan/ke
belakang
Semasa main semula dihentikan sebentar, sentuh “z”
atau “y”.
• Menyentuh dan memegang ikon ini mendahulukan
bingkai secara berterusan.
Paparan maklumat
hidup/mati
Sentuh skrin itu.
Pengeditan filem
Jedakan filem yang dimainkan di lokasi yang anda ingin
potong, dan kemudian sentuh “~” (halaman 66).
• Main semula mungkin tidak boleh dilakukan untuk filem yang tidak dirakam dengan
kamera ini.
65
Melihat Syot kilat dan Filem
Mengedit Filem pada Kamera (Pengeditan Filem)
Ciri Pengeditan Filem membolehkan anda memotong bahagian filem tertentu.
1.
Masuk mod MAIN dan kemudian mula main semula filem yang anda
ingin edit.
2.
Apabila main semula mencecah lokasi yang anda ingin potong, sentuh
“|” untuk menjedakannya.
3.
Sentuh “~”.
4.
Sentuh pilihan yang menentukan bahagian yang anda ingin potong.
5.
¡ Potong
Sblmnya
Memotong semuanya dari mula filem sehingga lokasi
semasa.
¢ Potong
Slpsnya
Memotong semuanya dari lokasi semasa hingga
penghujung filem.
Sentuh “Potong”.
Operasi potong yang dipilih akan mengambil sedikit masa untuk selesai. Jangan
cuba lakukan operasi kamera sehingga mesej “Sedang sibuk... Sila tunggu...”
hilang dari skrin monitor. Sila maklum bahawa operasi potong mungkin
mengambil masa yang lama jika filem yang diedit terlalu panjang.
• Apabila anda mengedit filem, hanya hasilnya disimpan. Filem asal tidak disimpan.
Operasi edit tidak boleh dibuat asal.
• Filem yang lebih pendek dari lima saat tidak boleh diedit.
• Mengedit filem yang dirakam dengan jenis kamera lain tidak disokong.
• Anda tidak dapat mengedit filem jika amaun baki kapasiti ingatan kurang daripada
saiz fail filem yang anda ingin edit. Jika tidak cukup ingatan, padam fail yang anda
tidak perlukan untuk mengosongkannya.
• Memisahkan filem menjadi dua filem dan menggabungkan dua filem berbeza
menjadi satu filem tidak disokong.
66
Melihat Syot kilat dan Filem
Memaparkan Menu Imej
Menu imej menunjukkan beberapa imej pada skrin tunggal.
1.
Dalam mod MAIN, sentuh “]” atau rapatkan jari
anda di atas skrin.
Ini memaparkan menu imej.
• Seret ke atas atau ke bawah untuk menatal ke halaman
imej seterusnya.
• Untuk melihat mod paparan biasa (imej tunggal), sentuh
imej yang anda hendak lihat.
• Dalam kes filem, imej pertama dalam filem akan
dipaparkan.
• Tanda soal (?) akan dipaparkan untuk imej yang tidak dapat dipaparkan atas
sebab tertentu.
• Anda juga boleh lakukan operasi di bawah menggunakan menu imej. Sentuh
ikon fungsi yang anda mahu gunakan, sentuh satu imej, dan kemudian sentuh
“OK”.
– Hantar imej ke telefon pintar
– Padam imej
– Lindungi imej
Mengezum Imej Atas skrin
Syot kilat boleh dizum pada skrin monitor sehingga 8X.
• Faktor zum tersedia yang sebenar bergantung pada saiz imej asal.
1.
Dalam mod MAIN, seret kiri atau kanan untuk memaparkan imej yang
anda ingin lihat.
2.
Jauhkan ibu jari dan jari telunjuk (halaman 17) pada imej yang
dipaparkan untuk membesarkannya.
• Menyeret imej skrin yang dibesarkan akan mengubah bahagian imej yang
dipaparkan.
• Dekatkan ibu jari dan jari telunjuk (halaman 17) pada imej yang dipaparkan
untuk mengecilkannya.
– Apabila kandungan skrin monitor dihidupkan, grafik pada skrin monitor
menunjukkan bahagian mana daripada imej yang dizum sedang dipaparkan.
67
Melihat Syot kilat dan Filem
Melihat Syot Kilat dan Filem pada Skrin TV
Guna kabel HDMI yang dijual secara komersil
untuk menyambungkan kamera pada TV.
• Guna kabel HDMI yang dijual secara
komersial dan ditanda dengan logo yang
ditunjukkan di sebelah kanan.
1.
Buka bingkai (halaman 13).
2.
Cangkukkan kuku anda ke dalam alur
penutup [HDMI] dan tarik penutup ke
arah yang ditunjukkan oleh anak panah
untuk membukanya.
3.
Matikan kamera dan gunakan kabel HDMI
yang dijual secara komersil untuk menyambungkan kamera pada TV.
Penutup [HDMI]
Penyambung HDMI
Input HDMI
HDMI output (mikro)
Penyambung mikro
HDMI
Kabel HDMI (dijual
secara komersil)
• Pastikan kamera dimatikan sebelum menyambung atau menanggalkan kabel.
Semak dokumentasi pengguna yang diberikan bersama TV untuk
mendapatkan maklumat tentang keperluan sebelum menyambung atau
menanggalkannya daripada TV.
4.
Pasang TV dan pilih mod input HDMI.
Jika TV mempunyai lebih daripada satu input HDMI, pilih input di tempat kamera
disambungkan.
68
Melihat Syot kilat dan Filem
5.
Hidupkan kamera.
Skrin monitor kamera akan menunjukkan imej kawalan jauh. Skrin TV akan
menunjukkan imej yang dirakam.
• Kandungan imej pengawal jauh akan bergantung pada jenis imej yang
dipaparkan pada skrin TV.
6.
Sentuh skrin monitor kamera untuk melakukan operasi.
• Guna kabel HDMI dengan palam yang serasi dengan penyambung mikro HDMI
kamera pada satu hujung, dan palam yang serasi dengan penyambung HDMI TV
anda pada hujung satu lagi.
• Imej dan/atau output audio yang baik dan operasi lain mungkin tidak dapat
dilakukan dengan peranti tertentu.
• Menyambungkan kamera kepada penyambung HDMI peranti lain boleh
merosakkan kamera dan peranti lain. Jangan sekali-kali anda sambung dua
penyambung output HDMI.
• Tanggalkan kabel HDMI jika tidak menggunakan output HDMI. Skrin monitor
kamera mungkin tidak beroperasi seperti biasa semasa kabel HDMI disambung.
• Audio ialah monoaural.
• Audio pada awalnya dikeluarkan oleh kamera pada kelantangan maksimum.
Ketika pertama kali anda memaparkan imej, tetapkan kawalan kelantangan TV
pada aras yang agak rendah dan kemudian laraskannya mengikut keperluan.
• Untuk memilih format isyarat digital, lihat halaman 105.
69
Melihat Syot kilat dan Filem
Fungsi Main Semula Lain (MAIN)
Berikut adalah menu operasi yang anda boleh gunakan untuk mengkonfigurasi
berbagai tetapan kamera.
Menggunakan Menu MAIN
. Contoh Operasi Skrin Menu
1.
Dalam mod MAIN, sentuh “
Ikon).
2.
Sentuh “MENU”.
” (Tunjukkan
Ini akan memaparkan skrin menu.
• Kandungan menu adalah berbeza dalam mod RKM dan
mod MAIN.
3.
Sentuh item tetapan yang anda ingin ubah.
4.
Konfigur tetapan item menurut kandungan skrin.
• Untuk membatalkan dan keluar dari menu, sentuh “MENU” atau tekan butang
pengatup.
. Operasi Menu dalam Manual Ini
Operasi menu digunakan dalam manual ini seperti ditunjukkan di bawah. Sentuh ikon
dan item yang ditunjukkan, dan lakukan operasi seperti yang ditunjukkan, dari kiri ke
kanan.
Masuk ke Mod MAIN * MENU * Lindungi
Membuat Filem Promosi (Filem Promosi)
Masuk ke Mod MAIN * Paparkan syot kilat * MENU * Filem Promosi
Dengan fungsi ini, anda boleh memilih lima syot kilat dan menggabungkannya
menjadi filem 6-saat atau 15-saat yang termasuk kesan dan muzik.
1.
Seret atas atau bawah untuk memaparkan syot kilat yang anda mahu
gunakan dalam Filem Promosi anda.
2.
Sentuh syot kilat yang anda mahu gunakan sebagai imej pertama.
70
Fungsi Main Semula Lain (MAIN)
3.
Ulang langkah 1 dan 2 untuk memilih maksimum lima syot kilat.
• Syot kilat akan muncul dalam Filem Promosi mengikut urutan yang sama
ketika anda memilihnya.
• Jika anda menyentuh semula syot kilat yang telah dipilih, pilihan akan
dibatalkan.
4.
Sentuh “OK”.
5.
Sentuh “Panjang”, “Peralihan”, dan “Muzik”, dan konfigurasikan
tetapan untuk setiap item jika perlu.
6.
Panjang
Pilih 15 saat atau 6 saat.
Peralihan
Dayakan atau nyahdayakan kesan peralihan. Memilih “Hidup”
(didayakan) menggunakan kesan peralihan apabila bertukar
daripada satu imej kepada imej lain.
Muzik
Pilih muzik latar yang anda mahu gunakan. Memilih “Mati”
menghasilkan filem tanpa muzik.
Sentuh “Cipta”.
Ini mencipta Filem Promosi mengikut tetapan yang anda konfigurasikan.
• Filem tidak boleh ditukarkan kepada filem promosi.
• Anda mungkin mengalami masalah penukaran jika anda cuba untuk menyertakan
syot kilat yang dirakam dengan kamera selain daripada kamera ini.
• Filem promosi ialah filem berkualiti HD, dengan nisbah bidang 16:9. Ini bermakna
bahagian atas dan bawah syot kilat akan dipotong apabila ia ditukar kepada format
filem promosi.
• Memilih syot kilat orientasi potret dengan tetapan “Peralihan” didayakan (Hidup)
akan memotong bahagian atas dan bawah imej, dengan bahagian bawah agak
besar sedikit daripada bahagian atas. Apabila “Peralihan” dinyahdayakan (Mati),
jalur hitam akan muncul pada sisi imej.
• Fungsi ini tidak boleh digunakan untuk kurang daripada lima imej.
71
Fungsi Main Semula Lain (MAIN)
Melakukan Operasi Cat pada Imej (Cat)
Masuk ke Mod MAIN * Paparkan syot kilat * MENU * Cat
Anda boleh guna fungsi ini untuk melukis, menulis, atau cop maklumat pada syot kilat
yang dirakam. Jika saiz imej asal ialah 3 M atau lebih besar, imej selepas cat
disimpan sebagai imej saiz 3 M.
1.
Pada skrin monitor, sentuh “
2.
Sentuh jenis pen atau cop yang anda ingin guna.
3.
Guna pen untuk menulis teks atau membuat lakaran, atau guna cop
untuk mengecop maklumat.
” atau “
”.
• Cop akan terletak pada kedudukan akhir jari anda berada apabila anda
mengalihkannya dari skrin. Sebelum mengalihkan jari anda, anda boleh
menyeret cop ke lokasi yang anda mahu.
4.
Sentuh “OK”.
5.
Sentuh “Ya”.
Ini akan menyimpan imej sebagai imej baru.
. Fungsi Cat
Keluar dari cat tanpa menyimpan imej.
Untuk memilih warna pen dan ketebalan untuk melukis atau menulis.
Boleh juga digunakan untuk memilih pemadam dan ketebalannya.
Untuk memilih jenis cop.
Kembali ke skrin sebelumnya.
Menyimpan imej.
• Selepas memilih “ ”, anda boleh menukar tetapan warna (atau pemadam) atau
ketebalan sahaja. Untuk menukar tetapan lain, pilih “ ” sekali lagi.
72
Fungsi Main Semula Lain (MAIN)
Memainkan Persembahan Slaid di Kamera (Prsmbhn Slaid)
Masuk ke Mod MAIN * MENU * Prsmbhn Slaid
Anda boleh guna mod persembahan slaid untuk menatal secara automatik semua
imej dalam memori kamera.
• Semua operasi dinyahdayakan semasa persembahan slaid sedang beralih
daripada satu imej ke imej lain.
• Masa yang diperlukan untuk beralih daripada satu imej ke imej lain mungkin lebih
lama bagi kes imej yang tidak dirakam menggunakan kamera ini.
• Untuk kembali ke paparan biasa (imej tunggal), sentuh skrin.
Mengekstrak Imej daripada Syot Kilat
(Memotong keluar subjek)
Masuk ke Mod MAIN * Paparkan syot kilat * MENU * Potong subjek
Anda boleh membuat garisan di sekeliling subjek (individu atau objek) dan
mengekstraknya daripada syot kilat. Kemudian, anda boleh masukkan subjek yang
diekstrak ke dalam syot kilat lain.
Subjek yang Diekstrak
1.
Syot Kilat Lain
Imej Gabungan Akhir
Sentuh alat melukis yang anda inginkan dan lukis sempadan di
sekeliling subjek yang anda ingin ekstrak.
Alat Melukis
Jenis Garis
•
Nipis
‚
Tebal
„
–
Penerangan
Melukis garisan untuk memotong keluar
subjek.
Memadamkan garis yang dilukis.
• Garis sempadan mesti berterusan, bermakna ia bermula dan berakhir di titik
yang sama.
73
Fungsi Main Semula Lain (MAIN)
2.
Sentuh “OK”.
Ini akan menyebabkan latar belakang subjek yang anda gariskan menjadi kelabu.
3.
Sentuh “ ” untuk memilih kawasan yang hendak diekstrak dan
kemudian sentuh “OK”.
Ini akan memaparkan subjek yang dipotong keluar.
• Untuk menatal kembali satu skrin, sentuh ikon “ ” pada skrin monitor.
Skrin subjek yang diekstrak
4.
Imej asal dengan subjek
diekstrak
Selepas mengesahkan anda mendapat bahagian imej yang diekstrak,
sentuh “OK”.
Ini menyimpan imej yang diekstrak.
• Anda tidak boleh mengekstrak daripada subjek yang diekstrak. Berbuat demikian
akan menyebabkan ralat.
74
Fungsi Main Semula Lain (MAIN)
Memasukkan Subjek ke dalam Syot Kilat lain atau Menambah
Bingkai Terbina Dalam ke Syot Kilat (Tampal subjek)
Masuk ke Mod MAIN * MENU * Tampal subjek
Anda boleh menambah karakter atau bingkai terbina dalam kamera ke syot kilat, atau
anda boleh memasukkan karakter yang anda cipta dengan “Potong subjek” (halaman
73) ke dalam syot kilat.
• Hanya imej yang memenuhi syarat-syarat berikut boleh digunakan sebagai imej
latar belakang.
– Ia mesti syot kilat yang dirakam dengan kamera ini atau syot kilat yang
dipindahkan ke ingatan kamera ini.
– Ia mesti imej dengan nisbah aspek 4:3.
1.
Seret kiri atau kanan untuk menatal imej. Pilih imej yang anda ingin
guna untuk latar belakang dan kemudian sentuh “OK”.
2.
Seret kiri atau kanan untuk menatal subjek. Pilih subjek yang anda
ingin masukkan dan kemudian sentuh “OK”.
3.
Sentuh “–” (zum keluar), “+” (zum masuk) untuk
melaraskan saiz subjek. Anda juga boleh menyeret
subjek di sekitar skrin untuk menyusunnya semula.
4.
Selepas anda mendapat saiz dan posisi subjek yang
diingini, sentuh “OK”.
Ini memasukkan subjek ke dalam imej latar belakang.
• Melakukan operasi pemadaman atau pemformatan tidak akan memadam subjek
terbina dalam.
75
Fungsi Main Semula Lain (MAIN)
Melindung Fail Daripada Pemadaman (Lindungi)
Masuk ke Mod MAIN * MENU * Lindungi
Anda boleh lindungi imej untuk mengelakkannya daripada
dipadam.
• Imej yang dilindungi akan ditandakan dengan “›”.
Semua Fail
Hidup
Lindung semua fail.
Semua Fail Mati
Jangan lindungi semua fail.
Pilih
Lindungi dan jangan lindungi fail yang tertentu.
Seret atas atau bawah untuk memaparkan imej yang anda
ingin lindungi.
Sentuh imej yang mahu dilindungi, dan
“›” akan muncul pada imej.
Anda boleh ulangi langkah  dan 
sebanyak mana yang perlu untuk
memilih beberapa imej.
Sentuh “OK”.
Untuk tidak melindungi imej, sentuh
imej pada langkah  dalam prosedur
di atas untuk mengalihkan “›”.
• Perhatikan bahawa walaupun fail dilindungi, ia akan dipadam jika anda melakukan
operasi format (halaman 107).
• Anda juga boleh melindungi imej menggunakan menu imej (halaman 67).
76
Fungsi Main Semula Lain (MAIN)
Memutar Imej (Putaran)
Masuk ke Mod MAIN * MENU * Putaran
1.
Seret ke atas atau ke bawah untuk memaparkan imej yang anda ingin
putar.
2.
Sentuh “
”.
Ini akan memutarkan imej 90 darjah ke sebelah kiri.
3.
Apabila imej berada dalam kedudukan yang anda inginkan, sentuh
“ ”.
• Perhatikan bahawa prosedur ini tidak menukar data imej. Ia cuma mengubah cara
imej dipaparkan pada skrin monitor kamera.
• Imej yang telah dilindungi atau dizum tak boleh diputar.
Mengubah saiz Syot Kilat (Ubah Saiz)
Masuk ke Mod MAIN * MENU * Ubah Saiz
Anda boleh mengurangkan saiz syot kilat dan menyimpan hasilnya sebagai syot kilat
berasingan. Syot kilat asal juga disimpan. Anda boleh memilih ubah saiz imej ke satu
daripada dua saiz imej: 3 M, VGA.
1.
Seret ke kiri atau kanan untuk memaparkan imej yang anda ingin ubah
saiz.
2.
Sentuh satu saiz.
Ini mengubah saiz imej ke saiz yang dipilih dan menyimpan hasil sebagai gambar
yang baru.
• Tarikh rakaman versi diubah saiz syot kilat adalah sama seperti tarikh rakaman
syot kilat asal.
77
Fungsi Main Semula Lain (MAIN)
Memangkas Syot Kilat (Memotong)
Masuk ke Mod MAIN * MENU * Memotong
Anda boleh memangkas syot kilat untuk memotong bahagian yang anda tak perlukan
dan menyimpan hasil dalam fail berasingan. Syot kilat asal juga disimpan.
1.
Seret ke kiri atau kanan untuk memaparkan imej yang anda ingin
pangkas.
2.
Sentuh “OK”.
3.
Seret imej sehingga ke bahagian yang anda ingin simpan dipaparkan.
• Untuk membesarkan imej, sentuh skrin dengan ibu jari dan jari telunjuk anda
dan jarakkannya. Untuk mengecilkan imej, sentuh skrin dengan ibu jari dan jari
telunjuk anda dan dekatkannya.
4.
Sentuh “OK”.
Ini akan memangkas imej, meninggalkan hanya bahagian yang dipaparkan.
• Tarikh rakaman imej yang dipangkas adalah sama seperti tarikh rakaman syot kilat
asal.
78
Fungsi Main Semula Lain (MAIN)
Mewujudkan sambungan LAN Wayarles
Fungsi LAN Wayarles
Membuat sambungan LAN wayarles antara kamera dengan telefon pintar
mendayakan fungsi yang diterangkan di bawah.
Dengan fungsi ini:
Anda boleh melakukan ini:
Lihat
halaman:
Tangkapan Jauh*
Hantar Syot Terakhir*
Hantar ke telefon*
Pengambaran dan pengawalan jauh
dengan kamera menggunakan
telefon pintar.
83
Hantar foto yang baru ditangkap
dengan kamera ke telefon pintar.
Selepas menghantar imej ke telefon
pintar, anda kemudian boleh memuat
naiknya ke perkhidmatan rangkaian
sosial.
85
Hantar foto dan filem yang dirakam
dengan kamera ke telefon pintar.
Selepas menghantar imej ke telefon
pintar, anda kemudian boleh memuat
naiknya ke perkhidmatan rangkaian
sosial.
86
Guna telefon pintar atau komputer
untuk melihat dan memuat turun syot
kilat dan filem yang disimpan dalam
ingatan kamera.
88
Lihat di telefon
* Memerlukan pemasangan aplikasi EXILIM Remote pada telefon pintar anda.
79
Mewujudkan sambungan LAN Wayarles
• Jangan menggunakan fungsi LAN wayarles di dalam pesawat atau di mana sahaja
di mana operasi tersebut dihadkan.
• Sesetengah model telefon pintar mungkin tidak dapat memainkan semula fail filem
yang telah dihantar ke telefon pintar.
• Bergantung pada model telefon pintar anda, versi sistem pengendaliannya, dan/
atau kapasiti storan yang tinggal boleh menyebabkan kegagalan operasi
penyimpanan filem atau syot kilat. Selepas operasi penghantaran, lakukan operasi
yang diperlukan pada telefon pintar anda bagi memastikan yang filem atau syot
kilat disimpan dengan baik.
• Melihat filem yang diterima pada terminal Android:
Harap maklum yang filem tidak dipaparkan oleh Gallery. Filem disimpan dalam
folder yang dinamakan “EXILIM Remote”. Pemain filem berasingan diperlukan
untuk main semula filem (yang failnya mempunyai sambungan nama fail MOV).
Bergantung pada pemain filem anda, anda mungkin tidak boleh memainkan filem
dan/atau audio.
• Percubaan untuk menggunakan kad memori yang menyertakan fungsi wayarles
dengan kamera ini boleh menyebabkan operasi tidak normal.
• Sila maklum bahawa fungsi LAN wayarles memerlukan lebih banyak penggunaan
kuasa bateri daripada biasa. Pastikan bateri kamera telah dicas secukupnya
sebelum memulakan operasi LAN wayarles.
• Julat operasi bergantung pada persekitaran komunikasi setempat dan jenis telefon
pintar yang disambung.
80
Mewujudkan sambungan LAN Wayarles
Membuat Sambungan antara Telefon Pintar dengan Kamera
Anda
Memasang aplikasi EXILIM Remote Smartphone pada telefon pintar anda akan
memungkinkan kawalan jauh kamera dari telefon pintar anda dan untuk menghantar
imej-imej yang dirakam dengan kamera telefon pintar anda. Cari aplikasi EXILIM
Remote pada Google Play atau App Store dan pasangkan pada telefon pintar anda.
. Jaminan operasi aplikasi
Tiada jaminan yang dibuat mengenai keupayaan untuk mengendalikan aplikasi
EXILIM Remote pada telefon pintar atau tablet tertentu.
• Untuk maklumat tentang versi sistem pengendalian yang disokong oleh apl ini,
semak maklumat pada Google Play atau App Store.
• Fungsi aplikasi dan persekitaran pengendalian yang diperlukan tertakluk kepada
perubahan tanpa notis.
Memasang Aplikasi EXILIM Remote pada Telefon Pintar Anda
. Terminal Android
1.
Buka “Google Play”.
2.
Dalam ruang carian, taip “EXILIM Remote”.
3.
Pasang EXILIM Remote.
. iPhone
1.
Buka “App Store”.
2.
Dalam ruang carian, taip “EXILIM Remote”.
3.
Pasang EXILIM Remote.
81
Mewujudkan sambungan LAN Wayarles
Mengkonfigurasi Tetapan LAN Wayarles
Guna prosedur di bawah untuk membuat sambungan LAN wayarles antara kamera
dengan telefon pintar buat kali pertama. Operasi ini diperlukan untuk sambungan
pertama sahaja.
1.
Pada kamera anda, masuk ke mod RKM dan kemudian sentuh
“
” (Tunjukkan Ikon).
2.
Pada kamera anda, sentuh ikon “
Jauh).
” (Tangkapan
Ini akan mendayakan sambungan dengan telefon pintar
dan kamera akan memaparkan skrin untuk input SSID
dan kata laluan.
3.
Untuk tetapan Wi-Fi telefon pintar, masukkan kata
laluan dan SSID kamera.
SSID
Apabila mesej “Mulakan aplikasi telefon.” muncul pada
skrin monitor kamera, ini bermakna telefon pintar
Kata laluan
membuat sambungan wayarles dengan kamera.
• Untuk memutuskan sambungan wayarles, sentuh
“Batal”.
• Apa yang anda perlu lakukan untuk mewujudkan sambungan LAN wayarles
bergantung kepada jenis telefon pintar yang anda gunakan. Untuk maklumat
lebih lanjut tentang bagaimana mewujudkan sambungan LAN wayarles, lihat
dokumen pengguna yang datang dengan telefon pintar anda.
82
Mewujudkan sambungan LAN Wayarles
Menggunakan Telefon Pintar sebagai Alat Kawalan Jauh
Kamera (Tangkapan Jauh)
Fungsi ini membolehkan anda merakam syot kilat atau filem dengan kamera secara
jauh menggunakan telefon pintar. Anda juga boleh lakukan zum, pemasa kendiri, dan
operasi lain secara jauh.
1.
Pada kamera anda, masuk ke mod RKM dan kemudian sentuh
“
” (Tunjukkan Ikon).
2.
Pada kamera anda, sentuh ikon “
3.
Pada telefon pintar, mulakan aplikasi EXILIM Remote.
” (Tangkapan Jauh).
Ini akan membuat sambungan antara telefon pintar dengan kamera anda.
• Kira-kira 60 saat selepas kamera anda membuat sambungan dengan telefon
pintar, skrin monitor kamera akan padam dan lampu belakangnya akan
bercahaya hijau.
• Jika mesej “Sambung telefon anda ke titik capaian di bawah.” kekal berada
pada skrin monitor kamera, tukar tetapan Wi-Fi telefon pintar anda supaya
kamera anda dipilih untuk sambungan (halaman 82).
4.
Sediakan imej pada skrin telefon pintar anda semasa anda merakam.
• Selepas selesai menggunakan Tangkapan Jauh, sentuh “Keluar” pada kamera
atau keluar daripada aplikasi pada telefon pintar anda.
• Untuk syot kilat, PRO Auto Premium secara automatik dipilih sebagai mod
rakaman semasa merakam dengan Tangkapan Jauh. Anda tidak boleh merakam
dengan BEST SHOT atau mod rakaman lain.
• Kualiti Filem biasanya STD (640x480) apabila merakam dengan Tangkapan
Jauh.
83
Mewujudkan sambungan LAN Wayarles
. Mengawal Kamera Anda dengan Telefon Pintar
EXILIM Remote menyokong operasi Tangkapan Jauh yang disenaraikan di bawah.
Manual ini menerangkan operasi EXILIM Remote berdasarkan pada skrin yang
muncul menggunakan versi iPhone. Sesetengah operasi mungkin berbeza
bergantung pada jenis telefon pintar.
1
bk
2
3
4
9
8
7
5
6
 Keluar daripada Tangkapan Jauh.
 Pilih untuk mengkonfigurasikan tetapan pemasa
kendiri dan lampu LED untuk rakaman syot kilat.
Masa kira detik pemasa kendiri Tangkapan Jauh
ialah 10 saat (tetap).
 Memaparkan tetapan lampu LED semasa.
 Memaparkan objek yang dilihat oleh kanta
kamera.
 Melakukan operasi zum.
 Togol antara syot kilat dengan rakaman filem.
 Rakam syot kilat atau mula rakaman filem.
 Hantar syot kilat yang baru dirakam ke telefon
pintar.
 Memaparkan tetapan maklumat lokasi.
Memaparkan tetapan pemasa kendiri semasa.
Maklumat Lokasi
Anda boleh guna  untuk menambah maklumat lokasi pada syot kilat dengan
Tangkapan Jauh apabila ia dihantar ke telefon pintar. Pada terminal Android, pilih 
“Options” pada skrin Tangkapan Jauh. Pada iPhone, lakukan operasi berikut:
“Settings” * “Privacy” * “Location Services”.
• Mendayakan perkhidmatan berasaskan lokasi menyebabkan tarikh rakaman,
maklumat lokasi dan maklumat pengenalan diri lain dimasukkan dalam data syot
kilat. Jadi, berhati-hati apabila berkongsi atau menyiarkan imej seperti ini pada
perkhidmatan web, dsb.
84
Mewujudkan sambungan LAN Wayarles
Menghantar Syot Kilat Baru Dirakam ke Telefon Pintar
(Hantar Syot Terakhir)
Anda boleh gunakan Hantar Syot Terakhir untuk menghantar syot kilat yang anda baru
rakam dengan kamera ke telefon pintar anda. Selepas menghantar imej ke telefon
pintar, anda kemudian boleh memuat naiknya ke perkhidmatan rangkaian sosial.
• Ambil maklum bahawa anda tidak boleh menggunakan Hantar Syot Terakhir untuk
menghantar syot kilat ke telefon pintar jika anda melakukan salah satu operasi di
bawah selepas merakam syot kilat.
– Keluar daripada mod RKM dan memasuki mod MAIN atau mematikan kamera
– Menetapkan semula kamera (halaman 107) atau memformat ingatan kamera
(halaman 107)
– Memilih Tangkapan Jauh
– Melakukan operasi rakaman filem
1.
Pada kamera, masuk mod RKM dan rakam syot kilat.
2.
Sentuh ikon “
3.
Sentuh “Hantar”.
4.
Pada telefon pintar, mulakan aplikasi EXILIM Remote.
” (Hantar Syot Terakhir).
Ini akan membuat sambungan antara kamera anda dengan telefon pintar, dan
menghantar syot kilat yang anda baru rakam ke telefon pintar.
• Jika mesej “Sambung telefon anda ke titik capaian di bawah.” kekal berada
pada skrin monitor kamera, tukar tetapan Wi-Fi telefon pintar anda supaya
kamera anda dipilih untuk sambungan (halaman 82).
5.
Selepas penghantaran imej selesai, lakukan satu daripada operasi
yang diterangkan di bawah.
“Preview photo in Scene app”: Anda boleh gunakan aplikasi Scene* pada telefon
pintar untuk melihat imej yang dihantar.
“Send to SNS”: Papar skrin muat naik perkhidmatan rangkaian sosial.
“To TOP Panel”: Kembali ke skrin ATAS.
* Aplikasi Scene ialah aplikasi pengurusan imej oleh ripplex inc.
Ia membolehkan imej dipaparkan pada kelajuan tinggi dan album dikongsi
dengan kawan-kawan. Jika anda tidak mahu gunakan aplikasi Scene, ketik
“Settings” di sudut atas kanan skrin ATAS EXILIM Remote, dan kemudian pilih
“Off” untuk “Launch Scene Application”.
• Anda boleh tetapkan saiz imej yang dihantar ke telefon pintar menggunakan “Saiz
sml sblm hntr” (halaman 87).
• Anda boleh guna aplikasi telefon pintar di bawah untuk melihat syot kilat selepas
menghantarnya.
– iPhone: Camera Roll
– Terminal Android: Gallery atau aplikasi pelayar foto lain
85
Mewujudkan sambungan LAN Wayarles
Menghantar Fail Syot Kilat atau Filem dari Ingatan Kamera ke
Telefon Pintar (Hantar ke telefon)
Anda boleh pilih satu lagi fail syot kilat dan/atau filem dalam memori kamera dan
menghantarnya ke telefon pintar. Anda boleh pilih sehingga 100 fail, berjumlah tidak
lebih 500 MB untuk satu penghantaran. Selepas menghantar imej ke telefon pintar,
anda kemudian boleh memuat naiknya ke perkhidmatan rangkaian sosial.
1.
Pada kamera, sentuh “
2.
Sentuh “
” (Tunjukkan Ikon).
3.
Sentuh ikon “
” (Penghantaran Imej).
4.
Sentuh “
5.
Sentuh imej fail yang anda ingin hantar ke telefon pintar.
” (MAIN) untuk memasuki mod MAIN.
” (Hantar ke telefon).
Menyentuh imej fail menyebabkan kotak semaknya dipilih.
6.
Selepas memilih imej semua fail yang anda ingin hantar ke telefon
pintar, sentuh “OK”.
7.
Pada telefon pintar, mulakan aplikasi EXILIM Remote.
Ini akan membuat sambungan antara kamera anda dengan telefon pintar, dan
menghantar fail ke telefon pintar.
• Jika mesej “Sambung telefon anda ke titik capaian di bawah.” kekal berada
pada skrin monitor kamera, tukar tetapan Wi-Fi telefon pintar anda supaya
kamera anda dipilih untuk sambungan (halaman 82).
8.
Selepas penghantaran imej selesai, lakukan satu daripada operasi
yang diterangkan di bawah.
“Preview photo in Scene app”: Anda boleh gunakan aplikasi Scene* pada telefon
pintar untuk melihat imej yang dihantar.
“Send to SNS”: Papar skrin muat naik perkhidmatan rangkaian sosial.
“To TOP Panel”: Kembali ke skrin ATAS.
* Aplikasi Scene ialah aplikasi pengurusan imej oleh ripplex inc.
Ia membolehkan imej dipaparkan pada kelajuan tinggi dan album dikongsi
dengan kawan-kawan. Jika anda tidak mahu gunakan aplikasi Scene, ketik
“Settings” di sudut atas kanan skrin ATAS EXILIM Remote, dan kemudian pilih
“Off” untuk “Launch Scene Application”.
86
Mewujudkan sambungan LAN Wayarles
• Anda boleh tetapkan saiz syot kilat yang dihantar ke telefon pintar menggunakan
“Saiz sml sblm hntr” (halaman 87).
• Anda boleh guna aplikasi telefon pintar di bawah untuk melihat syot kilat selepas
menghantarnya.
– iPhone: Camera Roll
– Terminal Android: Gallery atau aplikasi pelayar foto lain
Mensaiz Semula Syot Kilat sebelum Menghantarnya ke
Telefon Pintar (Saiz sml sblm hntr)
MENU * Sediakan * Saiz sml sblm hntr
Ciri ini boleh digunakan untuk mensaiz semula syot kilat sebelum ia dihantar ke
telefon pintar menggunakan “Hantar Syot Terakhir”, “Tangkapan Jauh”, atau “Hantar
ke telefon”.
3M
Imej ditukar kepada saiz 3 M sebelum dihantar.
• Jika imej asal bersaiz 3 M atau kurang, ia dihantar tanpa disaiz
semula.
Mati
Imej dihantar dalam saiz asal rakaman.
87
Mewujudkan sambungan LAN Wayarles
Melihat Syot Kilat dan Filem dalam Ingatan Kamera pada
Telefon Pintar (Lihat di telefon)
Anda boleh menggunakan fungsi ini untuk membolehkan sehingga lapan telefon
pintar dan/atau komputer untuk mengakses foto dan filem dalam memori kamera
untuk melihat dan memuat turun. Telefon pintar tidak memerlukan pemasangan
aplikasi EXILIM Remote untuk mengakses imej kamera menggunakan fungsi ini.
1.
Pada kamera, sentuh “
2.
Sentuh “
” (Tunjukkan Ikon).
3.
Sentuh ikon “
” (Penghantaran Imej).
4.
Sentuh “
” (MAIN) untuk memasuki mod MAIN.
” (Lihat di telefon).
Ini mewujudkan sambungan antara telefon pintar dan kamera, dan memaparkan
sebuah URL.
• Jika mesej “Sambung telefon anda ke titik capaian di bawah.” kekal berada
pada skrin monitor kamera, tukar tetapan Wi-Fi telefon pintar anda supaya
kamera anda dipilih untuk sambungan (halaman 82).
• Selepas kira-kira 60 saat, skrin monitor kamera akan menjadi kosong.
Menyentuh skrin monitor akan menyebabkan imej muncul semula.
5.
Pada telefon pintar, mulakan aplikasi pelayar.
• Pelayar secara automatik akan mengakses URL yang dipaparkan oleh kamera
dalam 3 langkah prosedur ini dan memaparkan imej yang disimpan dalam
memori kamera.
• Jika tiada imej kamera muncul secara automatik, masukkan URL ke dalam
pelayar secara manual.
URL: http://exilim.remote/
• Untuk keluar dari fungsi LAN wayarles, sentuh “Keluar” pada skrin monitor
kamera.
• Sesetengah model telefon pintar mungkin tidak dapat memainkan semula fail filem.
• Anda juga boleh melihat imej dalam ingatan kamera pada pelayar komputer
dengan membuat sambungan LAN wayarles dengan komputer.
88
Mewujudkan sambungan LAN Wayarles
Percetakan
Perkhidmatan Cetak Profesional
Anda boleh membawa kad memori yang mengandungi imej
yang anda mahu cetak ke perkhidmatan cetak profesional dan
mencetaknya.
Percetakan pada Pencetak Rumah
Anda boleh menggunakan pencetak yang dilengkapkan
dengan slot kad memori untuk terus mencetak imej
daripada kad memori. Untuk butiran, lihat dokumen
pengguna yang disertakan bersama pencetak anda.
Percetakan dengan Komputer
Selepas memindahkan imej ke komputer anda, gunakan
perisian yang tersedia secara komersil untuk mencetak.
Percetakan dengan Komputer
Ada pelbagai cara berbeza untuk mencetak imej yang disimpan dalam komputer.
Bahagian ini menunjukkan satu contoh mencetak standard.
. Mencetak pada Komputer Windows
1.
Guna prosedur pada “Melihat dan Menyimpan Imej di Komputer”
(halaman 92) untuk menyimpan imej yang ingin dicetak, dan kemudian
memaparkan imej pada skrin komputer anda.
2.
Klik “Print” dan kemudian “Print”.
3.
Konfigurasi tetapan cetakan yang diingini dan kemudian klik “Print”.
89
Percetakan
. Mencetak pada Macintosh
1.
Guna prosedur pada “Menyambung Kamera pada Komputer Anda dan
Menyimpan Fail” (halaman 95) untuk menyimpan imej yang ingin
dicetak, dan kemudian memaparkan imej pada skrin Macintosh anda.
2.
Klik “File” dan kemudian “Print”.
3.
Konfigurasi tetapan cetakan dan kemudian klik “Print”.
Ini akan mencetak imej yang dipilih.
90
Percetakan
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Perkara yang anda boleh lakukan menggunakan komputer...
Anda boleh melakukan operasi yang diterangkan di bawah semasa kamera
bersambung dengan komputer.
Menyimpan imej
pada komputer
dan melihatnya di
situ
• Menyimpan imej dan melihatnya secara
manual (sambungan USB) (halaman 92,
95).
Main semula dan
sunting filem
• Anda boleh main semula fail (halaman 94,
97).
• Untuk menyunting filem, gunakan perisian
yang tersedia secara komersil mengikut
keperluan.
Prosedur yang anda perlu lakukan adalah berlainan untuk Windows dan Macintosh.
• Pengguna Windows perlu merujuk pada “Menggunakan Kamera dengan
Komputer Windows” di halaman 91.
• Pengguna Macintosh perlu merujuk pada “Menggunakan Kamera dengan
Macintosh” di halaman 95.
Menggunakan Kamera dengan Komputer Windows
Apabila anda mahu Versi Sistem
melakukan ini:
Pengendalian
Perisian yang Diperlukan:
Lihat
halaman:
Menyimpan imej pada
komputer dan
melihatnya di situ
secara manual
Windows 8.1,
Windows 8,
Windows 7,
Windows Vista
Pemasangan tidak diperlukan.
92
Mainkan filem
Windows 8.1,
Windows 8,
Windows 7,
Windows Vista
QuickTime 7
• Anda perlu memuat turun
QuickTime 7 di Web jika anda
ingin menggunakannya.
94
91
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Melihat dan Menyimpan Imej di Komputer
Anda boleh menyambungkan kamera ke komputer anda bagi melihat dan
menyimpan imej (fail syot kilat dan filem).
Jangan menggunakan komputer anda untuk mengubah suai, memadam,
mengalih atau menamakan semula sebarang fail imej yang berada dalam
memori terbina dalam kamera atau pada kad memorinya.
Perbuatan itu akan menyebabkan masalah pada data pengurusan imej kamera,
yang akan menjadikannya mustahil untuk memain semula imej pada kamera dan
boleh menukar kapasiti memori yang tinggal secara drastik. Apabila anda mahu
mengubah suai, memadam, mengalih atau menama semula imej, lakukannya
hanya pada imej yang disimpan pada komputer anda.
• Jangan menanggalkan kabel USB atau mengendalikan kamera semasa melihat
atau menyimpan imej. Perbuatan itu boleh merosakkan data.
• Anda juga boleh menggunakan slot kad komputer anda (jika ia memilikinya) atau
pembaca kad yang tersedia secara komersil untuk mencapai fail secara terus dari
kad memori komputer. Untuk butiran, lihat dokumen pengguna yang disertakan
bersama komputer anda.
. Untuk menyambungkan kamera ke komputer anda dan menyimpan
fail
1.
Matikan kamera dan kemudian
gunakan kabel USB mikro
yang disertakan bersama
kamera untuk
menyambungnya ke komputer
anda.
[USB] port
USB
• Untuk butiran tentang
menyambungkan kamera dan
langkah berjaga-jaga apabila
menyambungkan, lihat halaman
22.
2.
Kabel USB Mikro
(disertakan bersama kamera)
Tekan [p] (Kuasa) untuk menghidupkan kamera.
Apabila anda menghidupkan kamera, semak untuk pastikan yang warna lampu
belakang kamera bertukar daripada merah kepada hijau atau ambar (halaman
23). Ambil maklum bahawa dalam kes ini skrin monitor akan kekal kosong.
• Kali pertama anda menyambungkan kamera ke komputer menggunakan kabel
USB, mesej ralat mungkin muncul pada komputer anda. Jika ini berlaku,
tanggalkan dan kemudian sambungkan semula kabel USB itu.
92
Menggunakan Kamera dengan Komputer
3.
Pengguna Windows 8.1, Windows 8: Klik “Desktop” dan kemudian
“Explorer”.
Pengguna Windows 7, Windows Vista: Klik “Start” dan kemudian
“Computer”.
4.
Dwiklik “Removable Disk”.
• Komputer anda mengenali kad memori yang dimuat dalam komputer (atau
memori terbina dalam jika tiada kad) sebagai cakera boleh alih.
5.
Klik kanan folder “DCIM”.
6.
Pada menu pintas yang muncul, klik “Copy”.
7.
Pengguna Windows 8.1, Windows 8: Klik “Documents”.
Pengguna Windows 7, Windows Vista: Klik “Start” dan kemudian
“Documents”.
• Jika anda sudah ada folder “DCIM” dalam “Documents”, langkah seterusnya
akan melaksanakan tulis ganti ke atasnya. Jika anda mahu menyimpan folder
“DCIM” sedia ada, anda perlu menukar namanya atau mengalihnya ke lokasi
berbeza sebelum melakukan langkah seterusnya.
8.
Pengguna Windows 8.1, Windows 8: Pada menu “Documents”, klik
“Home” dan kemudian “Paste”.
Pengguna Windows 7, Windows Vista: Pada menu “Documents”, klik
“Organize” atau “Edit”, dan kemudian “Paste”.
Ini akan menampal folder “DCIM” (dan semua fail imej yang terkandung di
dalamnya) ke dalam folder “Documents” anda. Anda kini mempunyai salinan fail
yang ada dalam memori kamera pada komputer anda.
9.
Setelah selesai menyalin imej, tanggalkan kamera daripada komputer
anda.
Pada kamera, tekan [p] (Kuasa) untuk mematikan kamera. Selepas memeriksa
untuk memastikan lampu belakang tidak menyala atau merah menyala,
tanggalkan kabel USB.
. Untuk melihat imej yang anda salin pada komputer anda
1.
Dwiklik folder “DCIM” yang disalin untuk membukanya.
2.
Dwiklik folder yang mengandungi imej yang anda mahu lihat.
3.
Dwiklik fail imej yang anda mahu lihat.
• Untuk maklumat mengenai nama fail, lihat “Struktur Folder Memori” pada
halaman 99.
93
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Memainkan Filem
Untuk main semula filem, mula-mula salinnya ke komputer anda dan kemudian
dwiklik fail filem. Sesetengah sistem pengendalian mungkin tidak dapat memainkan
semula filem. Jika ini berlaku, anda perlu memasang perisian yang ada secara
berasingan.
• Jika anda tidak dapat memainkan semula filem, pergi ke URL di bawah untuk
memuat turun QuickTime 7 dan memasangnya pada komputer anda.
http://www.apple.com/quicktime/
. Keperluan Sistem Komputer Minimum untuk Main Semula Filem
Keperluan sistem minimum yang diterangkan di bawah adalah perlu untuk memain
semula filem yang direkod dengan kamera ini pada komputer.
Sistem Pengendalian
CPU
: Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista
: Kualiti Imej “Full HD”, “HD”:
Core 2 Duo 3.0 GHz atau lebih tinggi
Kualiti Imej “HS240”:
Pentium 4 2.0 GHz atau lebih tinggi
Perisian yang Diperlukan : QuickTime 7
• Di atas adalah sekitaran sistem yang disarankan. Mengkonfigurasi satu daripada
sekitaran ini tidak menjamin pengendalian yang betul.
• Tetapan tertentu dan perisian lain yang dipasang boleh mengganggu main semula
filem.
. Peringatan Main Semula Filem
• Pastikan mengalih data filem ke cakera keras komputer anda sebelum mencuba
memainkannya. Main semula filem yang baik mungkin tidak dapat dilakukan untuk
data yang dicapai melalui rangkaian, daripada kad memori dsb.
• Main semula filem yang baik mungkin tidak dapat dilakukan pada sesetengah
komputer. Jika anda mengalami masalah, cuba yang berikut.
– Berhentikan sebarang aplikasi lain yang anda jalankan dan berhentikan aplikasi
residen.
94
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Menggunakan Kamera dengan Macintosh
Apabila anda mahu
melakukan ini:
Versi Sistem
Pengendalian
Perisian yang Diperlukan:
Lihat
halaman:
Menyimpan imej pada
Macintosh anda dan
melihatnya di situ secara
manual
OS X
Pemasangan tidak
diperlukan.
95
Simpan imej pada
Macintosh anda secara
automatik/Urus imej
OS X
iPhoto, yang disertakan
tergabung dengan beberapa
produk Macintosh.
–
Mainkan filem
OS X
QuickTime 7.7 atau lebih
tinggi
97
Menyambung Kamera pada Komputer Anda dan Menyimpan
Fail
Jangan menggunakan komputer anda untuk mengubah suai, memadam,
mengalih atau menamakan semula sebarang fail imej yang berada dalam
memori terbina dalam kamera atau pada kad memorinya.
Perbuatan itu akan menyebabkan masalah pada data pengurusan imej kamera,
yang akan menjadikannya mustahil untuk memain semula imej pada kamera dan
boleh menukar kapasiti memori yang tinggal secara drastik. Apabila anda mahu
mengubah suai, memadam, mengalih atau menama semula imej, lakukannya
hanya pada imej yang disimpan pada komputer anda.
• Jangan menanggalkan kabel USB atau mengendalikan kamera semasa melihat
atau menyimpan imej. Perbuatan itu boleh merosakkan data.
• Kamera tidak menyokong operasi dengan Mac OS X 10.0 hingga 10.4. Operasi
disokong dengan Mac OS 10.5 hingga 10.9 (menggunakan pemacu USB standard
OS) sahaja.
• Anda juga boleh menggunakan slot kad komputer anda (jika ia memilikinya) atau
pembaca kad yang tersedia secara komersil untuk mencapai fail secara terus dari
kad memori komputer. Untuk butiran, lihat dokumen pengguna yang disertakan
bersama komputer anda.
95
Menggunakan Kamera dengan Komputer
. Untuk menyambungkan kamera ke komputer anda dan menyimpan
fail
1.
Matikan kamera dan kemudian
gunakan kabel USB mikro
yang disertakan bersama
kamera untuk
menyambungnya ke
Macintosh anda.
[USB] port
USB
• Untuk butiran tentang
menyambungkan kamera dan
langkah berjaga-jaga apabila
menyambungkan, lihat halaman
22.
2.
Kabel USB Mikro
(disertakan bersama kamera)
Tekan [p] (Kuasa) untuk menghidupkan kamera.
• Apabila anda menghidupkan kamera, semak untuk pastikan yang warna lampu
belakang kamera bertukar daripada merah kepada hijau atau ambar (halaman
23). Dalam mod ini, Macintosh anda mengenali kad memori yang dimuat
dalam kamera (atau memori terbina dalam kamera jika ia tidak dimuatkan
dengan kad memori) sebagai pemacu. Rupa ikon pemacu bergantung pada
versi OS Mac yang anda gunakan.
• Kali pertama anda menyambungkan kamera ke Macintosh anda menggunakan
kabel USB, mesej ralat mungkin muncul pada komputer anda. Jika ini berlaku,
tanggalkan dan kemudian sambungkan semula kabel USB itu.
3.
Dwiklik ikon pemacu kamera.
Lampu belakang kamera akan berwarna hijau pada masa ini. Dalam mod ini,
Macintosh anda mengenali kad memori yang dimuat dalam kamera (atau memori
terbina dalam kamera jika ia tidak dimuatkan dengan kad memori) sebagai
pemacu. Rupa ikon pemacu bergantung pada versi OS Mac yang anda gunakan.
4.
Seret folder “DCIM” ke folder di mana anda mahu menyalinnya.
5.
Setelah operasi salin selesai, seret ikon pemacu ke Trash.
6.
Putuskan sambungan kamera daripada komputer.
Pada kamera, tekan [p] (Kuasa) untuk mematikan kamera. Selepas memeriksa
untuk memastikan lampu belakang tidak menyala atau merah menyala,
tanggalkan kabel USB.
96
Menggunakan Kamera dengan Komputer
. Untuk melihat imej yang disalin
1.
Dwiklik ikon pemacu kamera.
2.
Dwiklik folder “DCIM” untuk membukanya.
3.
Dwiklik folder yang mengandungi imej yang anda mahu lihat.
4.
Dwiklik fail imej yang anda mahu lihat.
• Untuk maklumat mengenai nama fail, lihat “Struktur Folder Memori” pada
halaman 99.
• Imej yang telah diputar pada kamera akan dipaparkan pada skrin Macintosh
anda dalam penghalaan asalnya (tak diputar).
Memainkan Filem
Anda boleh menggunakan QuickTime, yang disertakan tergabung dengan sistem
pengendalian anda, untuk main semula filem pada Macintosh. Untuk main semula
filem, mula-mula salinnya ke Macintosh anda dan kemudian dwiklik fail filem.
. Keperluan Sistem Komputer Minimum untuk Main Semula Filem
Keperluan sistem minimum yang diterangkan di bawah adalah perlu untuk memain
semula filem yang direkod dengan kamera ini pada komputer.
Sistem Pengendalian
: Mac OS X 10.5 atau lebih tinggi
Perisian yang Diperlukan : QuickTime 7.7 atau lebih tinggi
• Di atas adalah sekitaran sistem yang disarankan. Mengkonfigurasi satu daripada
sekitaran ini tidak menjamin pengendalian yang betul.
• Tetapan tertentu dan perisian lain yang dipasang boleh mengganggu main semula
filem.
. Peringatan Main Semula Filem
Main semula filem yang baik mungkin tidak dapat dilakukan pada sesetengah model
Macintosh. Jika anda mengalami masalah, cuba yang berikut.
– Naik taraf ke versi terkini QuickTime.
– Matikan aplikasi lain yang sedang berjalan.
• Pastikan mengalih data filem ke cakera keras Macintosh anda sebelum mencuba
memainkannya. Main semula filem yang baik mungkin tidak dapat dilakukan untuk
data yang dicapai melalui rangkaian, daripada kad memori dsb.
97
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Fail dan Folder
Kamera mencipta fail dan menyimpannya setiap kali anda menangkap syot kilat,
merakam filem atau melakukan sebarang operasi lain yang menyimpan data.
Fail dikumpulkan dengan menyimpannya dalam folder. Setiap fail dan folder
mempunyai nama uniknya sendiri.
• Untuk butiran cara folder disusun dalam memori, lihat “Struktur Folder Memori”
(halaman 99).
Nama dan Bilangan Maksimum Dibenarkan
Contoh
Setiap folder boleh mengandungi sehingga
9999 fail yang dinamakan CIMG0001 hingga
CIMG9999. Sambungan pada nama fail
bergantung pada jenis fail.
Fail nama ke-26:
Fail
CIM G 0026.JPG
Sambungan
Nombor siri (4 angka)
Folder
Folder dinamakan daripada 100CASIO ke
999CASIO.
Sehingga 900 folder boleh wujud dalam
memori.
Nama folder ke-100:
100CASIO
Nombor siri (3 angka)
• Anda boleh melihat nama folder dan fail pada komputer anda. Untuk butiran
mengenai cara nama fail dipaparkan pada skrin monitor kamera, lihat halaman 10.
• Jumlah bilangan folder dan fail yang dibenarkan bergantung pada saiz dan kualiti
imej dan kapasiti kad memori yang digunakan untuk simpanan.
98
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Data Kad Memori
Kamera menyimpan imej yang anda tangkap mengikut Peraturan Reka Bentuk untuk
Sistem Fail Kamera (DCF).
. Mengenai DCF
Operasi berikut disokong untuk imej komplian DCF. Namun, harap maklum bahawa
CASIO tidak membuat jaminan prestasi mengenai operasi ini.
• Memindahkan imej komplian DCF kamera ini ke kamera pengilang lain dan
melihatnya.
• Mencetak imej komplian DCF kamera menggunakan pencetak pengilang lain.
• Memindahkan imej komplian DCF kamera lain ke kamera ini dan melihatnya.
. Struktur Folder Memori
100CASIO
CIMG0001.JPG
CIMG0002.MOV
Folder DCIM
Folder Rakaman
Fail Imej
Fail Filem
101CASIO
102CASIO
Folder Rakaman
Folder Rakaman
DCIM
. Fail Imej yang Disokong
• Fail imej yang ditangkap dengan kamera ini
• Fail imej komplian DCF
Kamera ini mungkin tidak dapat memaparkan imej, walaupun ia komplian DCF.
Apabila memaparkan imej yang dirakam pada kamera lain, ia mungkin mengambil
masa yang lama untuk imej muncul pada skrin monitor kamera ini.
. Peringatan Pengendalian Memori Terbina Dalam dan Data Kad
Memori
• Setiap kali menyalin kandungan memori ke komputer anda, anda perlu menyalin
folder DCIM dan semua kandungannya. Cara yang baik untuk mengesan
beberapa salinan folder DCIM ialah untuk menukar namanya kepada tarikh atau
sesuatu yang serupa setelah anda menyalinnya ke komputer anda. Namun jika
nanti anda memutuskan mengembalikan folder DCIM ke kamera, pastikan
menukar namanya kembali ke DCIM. Kamera direka untuk mengenali hanya fail
akar dengan nama DCIM. Ingat bahawa kamera juga tidak akan dapat mengenal
folder dalam folder DCIM melainkan ia mempunyai nama yang dipunyainya dulu
ketika anda menyalinnya daripada kamera ke komputer anda.
• Folder dan fail mesti disimpan mengikut “Struktur Folder Memori” ditunjukkan di
halaman 99 untuk kamera mengenali mereka dengan betul.
99
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Tetapan Lain (Sediakan)
Bahagian ini menerangkan item menu yang anda boleh gunakan untuk
mengkonfigurasi tetapan dan melakukan operasi lain dalam kedua-dua mod RKM
dan mod MAIN.
Untuk maklumat mengenai operasi menu, lihat halaman 55.
Melaras Kecerahan Skrin Monitor (Skrin)
MENU * Sediakan * Skrin
Anda boleh guna prosedur berikut untuk menukar kecerahan skrin monitor.
Auto
Dengan tetapan ini, kamera mengesan tahap cahaya sedia ada dan secara
automatik melaras kecerahan skrin monitor.
+2
Kecerahan lebih daripada +1, menyebabkan skrin mudah dilihat. Tetapan ini
menggunakan lebih banyak kuasa.
+1
Tetapan cerah untuk penggunaan di luar, dsb. Kecerahan lebih daripada 0.
0
Kecerahan skrin monitor biasa untuk penggunaan di dalam bangunan, dsb.
–1
Kecerahan skrin untuk melihat dalam persekitaran gelap tanpa mengganggu
orang lain di sekitar anda.
Memilih Papar Maklumat (Maklumat)
MENU * Sediakan * Maklumat
Memilih “HIDUP” memaparkan status persediaan dan maklumat lain.
• Apabila “Maklumat” didayakan (Hidup) dalam mod MAIN, nilai tetapan kepekaan
ISO, kelajuan pengatup, dan pendedahan bagi imej yang sedang dipaparkan akan
ditunjukkan dalam warna merah jika Pendedahan Auto (AE) imej semasa tidak
betul.
100
Tetapan Lain (Sediakan)
Mengunci Skrin (Kunci Skrin)
MENU * Sediakan * Kunci Skrin
Biasanya, susunan ikon dan imej yang dipaparkan pada skrin monitor kamera
berubah secara automatik mengikut orientasi kamera. Memilih “Hidup” untuk tetapan
“Kunci Skrin” akan mengunci skrin supaya kandungannya tidak dilaraskan semula
untuk disepadankan dengan orientasi kamera.
Mensaiz Semula Syot Kilat sebelum Menghantarnya ke
Telefon Pintar (Saiz semula sebelum hantar)
MENU * Sediakan * Saiz sml sblm hntr
Lihat halaman 87 untuk butiran.
Mengkonfigurasi Tetapan Bunyi Kamera (Bunyi)
MENU * Sediakan * Bunyi
Permulaan
Pengatup Separa
Pengatup
Menukar nada operasi antara hidup dan mati.
Operasi
Kelantgn
Operasi
Kelntgn
Kelantangan Main Sml
Kelantgn
Gaya
Menentukan kelantangan bunyi. Tetapan kelantangan
ini juga digunakan semasa output video (daripada port
HDMI) (halaman 68).
Menentukan kelantangan output audio filem. Tetapan
kelantangan ini juga digunakan semasa output video
(daripada port HDMI) (halaman 68).
Menetapkan kelantangan bimbingan suara Syot Gaya.
Bimbingan suara dikeluarkan mengikut tetapan ini
walaupun “Mati” dipilih untuk tetapan tona operasi
“Pengatup”.
• Menetapkan tahap kelantangan 0 membisukan output.
101
Tetapan Lain (Sediakan)
Pengecapan Masa Syot Kilat (Cap Masa)
MENU * Sediakan * Cap Masa
Anda boleh mengkonfigurasi kamera untuk mengecap tarikh rakaman sahaja atau
tarikh dan masa di sudut kanan bawah setiap syot kilat.
• Setelah maklumat tarikh dan masa dicap pada syot kilat, ia tidak boleh disunting
atau dipadam.
Misalnya: Julai 10, 2016, 1:25 p.m.
Tarikh
2016/7/10
Tarikh & Masa
2016/7/10 1:25pm
Mati
Tiada pengecapan tarikh dan/atau masa
• Walaupun anda tidak mengecap tarikh dan/atau masa dengan Cap Masa, anda
boleh melakukannya kemudian menggunakan aplikasi percetakan lain.
• Pengecapan dilakukan sesuai dengan tetapan tarikh dan masa (halaman 104) dan
tetapan gaya paparan (halaman 104).
102
Tetapan Lain (Sediakan)
Mengkonfigurasi Tetapan Waktu Dunia (Waktu Dunia)
MENU * Sediakan * Waktu Dunia
Menetapkan Destinasi Perjalanan
Anda boleh menggunakan skrin Waktu Dunia untuk melihat waktu semasa dalam zon
yang berbeza daripada Bandar Rumah anda apabila anda pergi melancong, dsb.
Waktu Dunia memaparkan waktu semasa di 162 bandar di 32 zon waktu di seluruh
dunia.
1.
Sentuh “Destinasi”.
• Untuk menukar kawasan geografi dan bandar bagi waktu di mana anda
biasanya menggunakan kamera, pilih “Rumah”.
2.
Sentuh “Bandar”.
• Untuk menentukan masa musim panas bagi destinasi bandar, pilih “DST” dan
kemudian pilih tetapan “Hidup” (Masa musim panas digunakan di beberapa
kawasan geografi untuk mendahulukan tetapan masa semasa oleh satu jam
semasa bulan musim panas).
3.
Seret ke atas dan ke bawah untuk memaparkan kawasan bandar
destinasi dan kemudian sentuh kawasan tersebut.
4.
Seret ke atas dan ke bawah sehingga anda jumpa bandar yang anda
inginkan, dan kemudian sentuh untuk memilihnya.
• Sebelum mengkonfigurasi tetapan Waktu Dunia, pastikan tetapan Bandar Rumah
adalah tempat anda tinggal atau biasanya menggunakan kamera. Jika ia bukan,
pilih “Rumah” pada skrin di langkah 1 dan konfigurasi tetapan Bandar Rumah,
tarikh dan masa seperti diperlukan (halaman 104).
Memilih Paparan Masa
Gunakan prosedur ini untuk menentukan masa yang dipaparkan oleh kamera untuk
bandar rumah dan destinasi anda.
1.
Sentuh “Masa”.
2.
Sentuh “Rumah” atau “Destinasi”.
Ini akan mengkonfigurasi tetapan masa lokasi yang anda telah sentuh dalam
langkah sebelumnya.
103
Tetapan Lain (Sediakan)
Menetapkan Jam Kamera (Laras)
MENU * Sediakan * Laras
1.
Sentuh nilai yang anda ingin tukar (tahun, bulan,
hari, jam, minit).
2.
Sentuh “ ” atau “
sedang dipilih.
” huntuk menukar nilai yang
• Anda boleh menentukan tarikh dari 2001 hingga 2049.
• Pastikan untuk memilih Bandar Rumah anda (halaman
103) sebelum menetapkan tarikh dan masa. Jika anda
menetapkan masa dan tarikh sedangkan bandar yang
salah dipilih untuk Bandar Rumah anda, masa dan
Ikon suis
tarikh bagi semua bandar Waktu Dunia (halaman 103)
12/24 jam
akan menjadi salah.
• Bagi menukar antara format 12-jam dan 24-jam, sentuh ikon suis 12/24 jam.
• Menyentuh dan memegang “ ” atau “ ” menatal pada kelajuan tinggi.
3.
Sentuh “OK”.
Menentukan Gaya Tarikh (Gaya Tarikh)
MENU * Sediakan * Gaya Tarikh
Anda boleh memilih daripada tiga gaya berbeza untuk tarikh.
Contoh: Julai, 10, 2016
TT/BB/HH
16/7/10
HH/BB/TT
10/7/16
BB/HH/TT
7/10/16
104
Tetapan Lain (Sediakan)
Menentukan Bahasa Paparan (Language)
MENU * Sediakan * Language
. Tentukan bahasa paparan yang anda mahu.
1.
Pada skrin menu, sentuh “Sediakan”.
2.
Sentuh “Language”.
3.
Seret ke atas dan ke bawah sehingga anda jumpa
bahasa yang anda inginkan, dan kemudian sentuh
untuk memilihnya.
• Model kamera yang dijual di kawasan geografi tertentu
mungkin tidak menyokong pemilihan bahasa paparan.
Memilih Kaedah Output Terminal HDMI (HDMI)
MENU * Sediakan * HDMI
Guna tetapan ini untuk memilih format isyarat digital apabila menyambung kepada
TV menggunakan kabel HDMI.
Auto
Tetapan ini akan menyebabkan format bertukar secara automatik
mengikut TV yang disambung. Biasanya, anda harus guna mod ini.
1080i
Output format 1080i *
480p
Output format 480p
576p
Output format 576p
* 1080i sepadan dengan 1080 60i, tetapi tidak 1080 50i. Jadi, kaedah output yang
diperlukan mungkin 576p apabila output ke TV digital dalam kawasan penerimaan
PAL yang tidak menyokong 1080i 60i. Jika anda dalam kawasan penerimaan PAL
dan tiada satu pun dipaparkan secara automatik, tukar tetapan kepada 576p.
• Jika imej tidak muncul apabila “Auto” dipilih sebagai kaedah output, cuba menukar
tetapan ini kepada yang lain.
105
Tetapan Lain (Sediakan)
Menukar Kata Laluan Kamera untuk Sambungan LAN
Wayarles (Kata laluan WLAN)
MENU * Sediakan * Kata laluan WLAN
Guna prosedur untuk menukar kata laluan yang anda guna apabila membuat
sambungan LAN wayarles antara kamera dengan telefon pintar.
1.
Sentuh digit kata laluan yang anda ingin tukar.
2.
Sentuh “
3.
Apabila anda tetapkan kata laluan yang anda inginkan, sentuh “OK”.
”, “
” untuk menukar nilai semasa yang dipilih.
• Sila maklum bahawa selepas menukar kata laluan LAN wayarles pada kamera,
anda juga perlu menukar tetapan Wi-Fi telefon pintar.
– iPhone:
Ketik anak panah kanan di tempat SSID kamera dipaparkan dalam tetapan WiFi untuk memadamkan tetapan rangkaian. Selepas memadam, pilih SSID
kamera sekali lagi dan masukkan kata laluan baharu.
– Terminal Android:
Sentuh medan di tempat SSID kamera dipaparkan dalam tetapan Wi-Fi dan pilih
Lupa. Pilih SSID kamera sekali lagi dan masukkan kata laluan baharu.
Memaparkan Skrin Mula apabila Kuasa Hidup (Permulaan)
MENU * Sediakan * Permulaan
Memilih “Hidup” untuk Mula menyebabkan skrin mula terbina dalam muncul pada
skrin monitor pada bila-bila masa kamera dihidupkan.
106
Tetapan Lain (Sediakan)
Memformat Memori Terbina Dlm atau Kad Memori (Format)
MENU * Sediakan * Format
Jika kad memori dimuatkan dalam kamera, operasi ini akan memformat kad memori.
Ia akan memformat memori terbina dalam jika tiada kad memori dimuatkan.
• Operasi format akan memadam semua kandungan pada kad memori atau memori
terbina dalam. Ia tak boleh dibuat asal. Pastikan anda tidak memerlukan sebarang
data yang ada pada kad atau memori terbina dalam sebelum anda memformatnya.
• Memformat ingatan terbina dalam atau kad ingatan akan memadamkan semua
imej terlindung yang disimpan di sana.
• Periksa aras bateri sebelum memulakan operasi memformat dan pastikan ia tidak
terlalu rendah. Pemformatan mungkin tidak dapat dijalankan dengan betul dan
kamera mungkin berhenti beroperasi secara normal jika kuasa kamera
berkurangan semasa pemformatan sedang berjalan.
Menetapkan Semula Kamera ke Lalai Kilang (Set Semula)
MENU * Sediakan * Set Semula
Lihat halaman 123 untuk butiran mengenai tetapan lalai kilang bagi kamera.
Tetapan di bawah tidak ditetapkan semula.
Tetapan Waktu Dunia, tetapan jam, gaya tarikh, bahasa skrin, kata laluan WLAN
107
Tetapan Lain (Sediakan)
Lampiran
Peringatan Keselamatan
*BAHAYA
Simbol ini menandakan maklumat yang, jika diabaikan atau digunakan dengan salah,
mewujudkan bahaya kematian atau kecederaan diri yang serius.
*AMARAN
Penunjuk ini menetapkan perkara yang mempunyai risiko menyebabkan kematian
atau kecederaan serius jika produk digunakan dengan salah dengan mengabaikan
penunjuk ini.
*AWAS
Penunjuk ini menetapkan perkara yang mempunyai risiko menyebabkan kecederaan
dan kemungkinan berlakunya kerosakan fizikal hanya jika produk digunakan dengan
salah dengan mengabaikan penunjuk ini.
Contoh Simbol
!
Bulatan ini dengan garis merentasinya (-) bermaksud yang tindakan
ditunjukkan tidak boleh dilakukan. Petunjuk dalam atau berhampiran simbol
ini secara khususnya dilarang. (Contoh di sebelah kiri menunjukkan yang
penceraian dilarang.)
$
Titik hitam (0) bermaksud yang tindakan ditunjukkan mesti dilakukan.
Petunjuk dalam simbol ini ialah tindakan yang secara khususnya diarahkan
untuk dilakukan. (Contoh di sebelah kiri menunjukkan yang palam kuasa
mesti dicabut daripada soket elektrik.)
*BAHAYA
. Bateri Boleh Cas Semula
• Untuk mengecas bateri, hanya gunakan kaedah yang diterangkan
secara khusus dalam manual ini. Cubaan mengecas bateri dengan cara
yang tidak dibenarkan mewujudkan risiko pemanasan lampau bateri,
kebakaran dan letupan.
• Jangan mendedah atau merendam bateri dalam air tawar atau air
masin. Perbuatan itu boleh merosakkan bateri dan menyebabkan
prestasinya merosot dan pengurangan hayat perkhidmatan.
• Bateri ini dibuat untuk kegunaan bersama Kamera digital CASIO sahaja.
Penggunaan dengan peranti lain mewujudkan risiko kerosakan bateri
atau kemerosotan prestasi bateri dan pengurangan hayat
perkhidmatan.
108
+
%
+
Lampiran
*BAHAYA
• Kegagalan mematuhi peringatan berikut mewujudkan risiko pemanasan lampau
bateri, kebakaran dan letupan.
– Jangan menggunakan atau meninggalkan bateri berdekatan api
terbuka.
– Jangan mendedahkan bateri pada haba atau api.
– Pastikan bateri dihalakan dengan betul semasa mengecasnya.
– Jangan bawa atau simpan bateri bersama item yang boleh mengalirkan
elektrik (rantai, grafit pensel dsb.).
– Jangan menceraikan bateri, mencucuknya dengan jarum atau
mendedahkannya pada hentaman yang kuat (memukulnya dengan tukul,
memijaknya dsb.) dan jangan mengenakan pateri padanya. Jangan
meletakkan bateri dalam ketuhar gelombang mikro, penyahlembap, peranti
yang menjana tekanan tinggi dsb.
– Jangan tanggalkan pelekat luar dari bateri.
• Jika anda menyedari kebocoran, bau pelik, penjanaan haba,
pengubahan warna, perubahan bentuk atau sebarang keadaan luar
biasa lain semasa mengguna, mengecas atau menyimpan bateri,
segera keluarkannya daripada kamera dan jauhkannya daripada nyalaan api.
Juga, jangan gunakan bateri yang terjejas selepas simptom luar biasa hilang.
• Jangan gunakan atau tinggalkan bateri di bawah cahaya matahari,
dalam kenderaan yang diletakkan di bawah matahari atau di manamana kawasan lain yang terdedah pada suhu yang tinggi. Perbuatan itu
boleh merosakkan bateri dan menyebabkan prestasinya merosot dan
pengurangan hayat perkhidmatan. Juga, keadaan ini boleh menyebabkan bateri
mengembang sehingga anda mungkin tidak boleh mengeluarkannya.
• Cecair bateri boleh merosakkan mata anda. Jika cecair bateri termasuk
ke dalam mata anda, segera bilas mata anda dengan air paip bersih dan
kemudian hubungi pakar perubatan.
-
+
+
109
Lampiran
*AMARAN
. Asap, bau yang luar biasa, pemanasan lampau dan keluarbiasaan lain
$
• Penggunaan berterusan kamera ketika ia mengeluarkan asap atau bau
pelik, atau semasa ia terlampau panas mewujudkan risiko kebakaran
dan kejutan elektrik. Segera lakukan langkah berikut apabila wujud
salah satu simptom di atas.
1. Matikan kamera.
2. Jika anda menggunakan penyesuai USB-AC untuk menghidupkan kamera,
cabut palam kuasa daripada soket kuasa. Juga, keluarkan bateri daripada
kamera, sambil berjaga-jaga melindungi diri anda daripada kecederaan
terbakar.
3. Hubungi peruncit atau pusat perkhidmatan sah CASIO terdekat anda.
. Jauhkan Daripada Api
• Jangan mendedahkan kamera pada api, yang boleh menyebabkannya
meletup dan mewujudkan risiko kebakaran dan kecederaan pada diri
sendiri.
. Elakkan Penggunaan Semasa Bergerak
• Jangan menggunakan kamera untuk merakam atau memain kembali
imej semasa memandu atau semasa berjalan. Melihat monitor semasa
sedang bergerak mewujudkan risiko kemalangan serius.
. Lampu LED
• Jangan nyalakan lampu LED apabila dihalakan ke arah orang yang
sedang mengendalikan kenderaan bermotor. Perbuatan itu boleh
mengganggu pemandangan pemandu dan mengundang risiko
kemalangan.
-
. Penyesuai USB-AC
• Penyalahgunaan penyesuai USB-AC mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan
elektrik. Pastikan anda mematuhi langkah berjaga-jaga berikut.
– Hanya gunakan penyesuai USB-AC yang ditentukan.
– Jangan sekali-kali gunakan penyesuai USB-AC dengan peranti lain.
– Gunakan punca kuasa yang sepadan dengan bekalan kuasa yang
ditentukan untuk penyesuai USB-AC.
– Jangan sekali-kali pasang kord kuasa atau penyesuai USB-AC pada punca
kuasa yang dikongsi dengan peranti lain, atau ke dalam kord sambungan
berkongsi.
– Jangan letakkan penyesuai USB-AC berhampiran tungku atau peranti
pemanas lain.
• Penyalahgunaan penyesuai USB-AC boleh merosakkannya, mewujudkan risiko
kebakaran dan kejutan elektrik. Pastikan anda mematuhi langkah berjaga-jaga
berikut.
– Jangan letak objek berat di atas penyesuai USB-AC atau dipanaskan
secara langsung.
– Jangan ubah suai penyesuai USB-AC, membiarkannya rosak, atau
membengkokkannya secara paksa.
– Jangan belit atau tarik kord kuasa.
– Apabila digunakan, letakkan kord di tempat yang ia tidak akan mengganggu
laluan.
-
-
110
Lampiran
*AMARAN
• Jangan sentuh palam kuasa semasa tangan anda basah. Perbuatan itu
mewujudkan risiko kejutan elektrik.
• Jika kord kuasa atau palam kuasa rosak, hubungi peruncit atau pusat
perkhidmatan sah CASIO terdekat anda.
• Jangan gunakan penyesuai USB-AC di kawasan yang cecair* mungkin
tumpah di atasnya. Cecair mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan
elektrik.
"
+
-
• Jangan letakkan pasu bunga atau sebarang bekas cecair di atas
penyesuai USB-AC. Air mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan
elektrik.
• Jangan sentuh kamera atau penyesuai USB-AC semasa ribut kilat.
%
1
* Cecair: Air, minuman sukan, air laut, urin haiwan atau haiwan peliharaan, dsb.
Jika kord kuasa disertakan bersama kamera anda
+
• Kord kuasa yang datang dengan kamera direka bentuk untuk kegunaan
di negara tempat kamera itu dibeli. Jika anda menggunakan kamera di
negara lain, pastikan anda menggunakan kord kuasa yang mematuhi
penarafan dan voltan bekalan kuasa negara itu. Penggunaan kord kuasa yang
tidak betul mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik.
• Sebelum keluar, pastikan anda mencabut penyesuai USB-AC daripada
punca kuasa dan letakkannya di tempat yang jauh daripada objek yang
digunakan oleh haiwan dan binatang peliharaan. Haiwan atau binatang
peliharaan yang menggigit kord kuasa boleh menyebabkannya terpintas,
membawa kepada risiko kebakaran.
+
. Air dan Benda Asing
%
• Air, cecair lain atau benda asing (terutamanya logam) yang termasuk ke
dalam kamera mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik.
Segera lakukan langkah berikut apabila wujud salah satu simptom di
atas. Perhatian lebih diperlukan apabila menggunakan kamera semasa hujan
atau salji, berhampiran laut atau jasad air lain, atau di dalam bilik air.
1. Matikan kamera.
2. Jika anda menggunakan penyesuai USB-AC untuk menghidupkan kamera,
cabut palam kuasa daripada soket kuasa. Juga, keluarkan bateri daripada
kamera, sambil berjaga-jaga melindungi diri anda daripada kecederaan
terbakar.
3. Hubungi peruncit atau pusat perkhidmatan sah CASIO terdekat anda.
. Penceraian dan Pengubahsuaian
!
• Jangan cuba ceraikan kamera atau ubah suainya dengan sebarang
cara. Perbuatan itu mewujudkan risiko kejutan elektrik, kecederaan
terbakar dan kecederaan diri lain. Pastikan semua pemeriksaan
dalaman, penyelenggaraan dan pembaikan dilakukan oleh peruncit anda atau
pusat perkhidmatan sah CASIO yang terdekat.
111
Lampiran
*AMARAN
. Terjatuh dan Layanan Kasar
-
• Penggunaan berterusan kamera setelah ia rosak akibat terjatuh atau
layanan kasar lain mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik.
Segera lakukan langkah berikut apabila wujud salah satu simptom di atas.
1. Matikan kamera.
2. Jika anda menggunakan penyesuai USB-AC untuk menghidupkan kamera,
cabut palam kuasa daripada soket kuasa. Juga, keluarkan bateri daripada
kamera, sambil berjaga-jaga melindungi diri anda daripada kecederaan
terbakar.
3. Hubungi peruncit atau pusat perkhidmatan sah CASIO terdekat anda.
. Kad Memori
• Kad memori adalah kecil dan mempunyai risiko ditelan secara tidak
sengaja oleh bayi dan kanak-kanak. Jauhkan kad memori daripada bayi
dan kanak-kanak. Jika kad memori ditelan secara tidak sengaja,
hubungi doktor dengan segera.
. Peringatan apabila Kamera Dihidupkan
• Jangan sentuh kamera untuk jangka masa yang lama ketika ia
dihidupkan. Kamera menjadi hangat apabila dihidupkan, dan sentuhan
jangka panjang mewujudkan risiko melecur suhu rendah.
. Gangguan dengan peranti digital lain
+
+
-
• Jika anda dapati bahawa terdapat gangguan radio atau masalah lain
pada peranti lain semasa menggunakan kamera ini, hentikan
penggunaan fungsi wayarles (Tangkapan Jauh, pindahan imej, melihat
imej secara wayarles, dsb) kamera ini, atau matikan kamera. Penggunaan
fungsi wayarles menyebabkan risiko gangguan radio dan operasi tidak normal
peranti lain.
• Apabila berada dalam pesawat atau kemudahan perubatan, patuhi
arahan orang yang bertugas. Gelombang elektromagnet dan isyarat lain
yang dihasilkan oleh fungsi wayarles kamera boleh menyebabkan risiko
kemalangan.
• Jangan guna fungsi wayarles kamera apabila berdekatan peranti digital
berkejituan tinggi atau peranti digital yang menggunakan isyarat lemah.
Berbuat demikian boleh mengganggu operasi normal peranti digital dan
menyebabkan risiko kemalangan.
• Apabila menggunakan fungsi wayarles kamera, jauhkannya dari
individu yang memakai perentak jantung. Kemagnetan yang terhasil
daripada kamera mungkin menjejaskan perentak jantung dan peranti
perubatan lain. Sekiranya anda perasan sebarang ketaknormalan, serta-merta
jauhkan dari produk dan hubungi doktor.
• Di dalam tren yang sesak atau lokasi sesak yang lain di mana terdapat
kemungkinan anda berada dalam kawasan yang berdekatan dengan
orang yang memakai perentak jantung, berhenti menggunakan fungsi
wayarles (Tangkapan Jauh, pindahan imej, melihat imej secara wayarles, dsb)
kamera ini, atau matikan kamera. Gangguan radio yang terhasil kerana fungsi
wayarles kamera mungkin menjejaskan operasi perentak jantung.
+
+
+
112
Lampiran
*AWAS
. Penyesuai USB-AC
• Penyalahgunaan penyesuai USB-AC mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan
elektrik. Pastikan anda mematuhi langkah berjaga-jaga berikut.
– Jangan sekali-kali tutup penyesuai USB-AC atau kord kuasa dengan
seperai, selimut, atau penutup lain ketika ia sedang digunakan, dan
jangan gunakannya berhampiran dengan pemanas. Berbuat
demikian boleh mengganggu sinaran haba dan menyebabkan kawasan di
sekelilingnya menjadi panas.
– Jangan gunakan detergen apabila membersihkan kord kuasa, penyesuai
USB-AC, atau kabel USB (terutamanya palam dan bicu).
– Masukkan palam kuasa ke dalam outlet dinding setakat yang boleh.
– Cabut palam kuasa daripada outlet dinding sebelum meninggalkan
kamera tanpa pengawasan untuk tempoh yang lama, seperti apabila
pergi melancong, dsb.
– Sekurang-kurangnya setahun sekali, gunakan kain atau pembersih
hampagas untuk membersihkan sebarang habuk yang terkumpul pada
hujung palam kuasa dan dalam kawasan di sekitarnya.
– (Kord kuasa disertakan bersama kamera anda) Apabila menanggalkannya
dari punca kuasa dinding, jangan tarik pada kord kuasa. Pegang palam kuasa
dan tarik.
+
. Bateri Boleh Cas Semula
• Jika pengecasan bateri tidak berhenti dalam masa pengecasan yang
dinyatakan, berhenti mengecas dan hubungi pusat perkhidmatan sah
CASIO tempatan anda. Berterusan mengecas mewujudkan risiko
pemanasan lampau bateri, kebakaran dan letupan.
• Pastikan membaca dokumen pengguna yang disertakan bersama
kamera sebelum mengguna atau mengecas bateri.
• Simpan bateri di tempat yang tidak dapat dicapai oleh bayi dan kanakkanak. Apabila menggunakan bateri dengan kehadiran bayi dan kanakkanak, berjaga-jaga untuk memastikan yang mereka tidak
mengeluarkan bateri daripada kamera.
• Jangan tinggalkan bateri berdekatan kawasan yang mempunyai
binatang peliharaan. Binatang peliharaan yang menggigit bateri boleh
menyebabkan kemalangan yang diakibatkan oleh kebocoran bateri,
pemanasan terlampau, atau letupan.
• Jika cecair bateri terkena pakaian atau kulit anda, segera basuh dengan
air paip yang bersih. Sentuhan berpanjangan dengan cecair bateri boleh
menyebabkan kerengsaan kulit.
. Sambungan
• Jangan pasang sebarang peranti yang tidak ditetapkan untuk digunakan
bersama kamera ini kepada penyambung. Menyambungkan peranti
yang tidak ditetapkan mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan
elektrik.
113
+
+
+
+
Lampiran
*AWAS
. Lokasi Tidak Stabil
• Jangan letakkan kamera di permukaan yang tak stabil, di atas rak yang
tinggi dsb. Perbuatan itu boleh menyebabkan kamera terjatuh,
mewujudkan risiko kecederaan diri.
-
. Lokasi Yang Perlu Dielakkan
• Jangan tinggalkan kamera di mana-mana jenis lokasi berikut. Perbuatan itu
mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik.
– Kawasan yang mengalami kelembapan atau debu yang tinggi
– Kawasan penyediaan makanan atau lokasi lain yang ada asap
minyak
– Berdekatan pemanas, atas permaidani yang dipanaskan, di kawasan
terdedah pada cahaya matahari, dalam kenderaan tertutup yang diletakkan di
bawah matahari atau kawasan lain yang terdedah pada suhu yang sangat
tinggi
-
. Skrin monitor
• Jangan mengenakan tekanan yang kuat pada permukaan panel LCD
atau mengenakannya dengan hentakan yang kuat. Perbuatan itu boleh
menyebabkan keretakan pada kaca panel paparan dan menyebabkan
kecederaan pada diri sendiri.
• Jika skrin monitor retak, jangan menyentuh sebarang cecair di dalam
skrin monitor. Perbuatan itu mewujudkan risiko keradangan kulit.
• Jika cecair skrin monitor termasuk ke dalam mulut anda, segera
berkumur-kumur dan hubungi pakar perubatan anda.
• Jika cecair skrin monitor termasuk ke dalam mata atau terkena kulit
anda, segera basuh dengan air bersih selama 15 minit sekurangkurangnya dan hubungi pakar perubatan anda.
. Membuat Salinan Data Penting
• Sentiasa menyimpan salinan data penting dalam memori kamera
dengan memindahkannya ke komputer atau peranti simpanan lain.
Ingat bahawa data boleh terpadam jika kamera rosak, dibaiki dsb.
. Perlindungan Memori
• Apabila mengganti bateri, pastikan prosedur yang betul diikuti seperti
yang diterangkan dalam dokumen yang disertakan bersama kamera.
Salah menggantikan bateri boleh menyebabkan kerosakan atau
kehilangan data dalam memori kamera.
. Lampu LED
• Jangan nyala lampu LED atau guna fungsi lampu lain semasa lampu
dihalakan ke arah muka individu atau terlalu dekat dengannya.
Perbuatan itu mewujudkan risiko kehilangan penglihatan sementara.
114
1
+
+
+
+
-
Lampiran
Peringatan Semasa Penggunaan
. Peringatan Ralat Data
Kamera digital anda dihasilkan menggunakan komponen digital kepersisan. Manamana yang berikut mewujudkan risiko kerosakan data dalam memori kamera.
– Mengeluarkan bateri atau kad memori semasa kamera sedang melakukan sesuatu
operasi
– Mengeluarkan bateri atau kad memori semasa lampu belakang berkelip hijau
selepas mematikan kamera
– Menanggalkan kabel USB semasa komunikasi sedang berjalan
– Menangkap gambar dengan bateri yang cepat menjadi lemah selepas ia dicaj
• Menangkap gambar dengan bateri yang cepat menjadi lemah selepas ia dicaj
boleh juga menyebabkan kerosakan kamera. Segera tukar bateri dengan yang
baharu.
– Operasi tidak normal lain
Mana-mana keadaan di atas boleh menyebabkan mesej ralat muncul pada skrin
monitor (halaman 129). Lakukan tindakan yang dinyatakan oleh mesej yang muncul.
. Persekitaran Pengendalian
• Keperluan Suhu Pengendalian: 0 hingga 40°C
• Kelembapan Pengendalian: 10 hingga 85% (bukan pemeluwapan)
• Jangan letakkan kamera di mana-mana lokasi berikut.
– Di kawasan yang terdedah pada cahaya matahari, atau kelembapan, debu atau
pasir yang banyak
– Berdekatan peranti pemanas atau penyejuk, atau di kawasan lain yang terdedah
pada perubahan suhu atau kelembapan yang melampau
– Dalam kenderaan bermotor pada hari panas atau di kawasan yang mengalami
getaran yang kuat
. Pemeluwapan
Perubahan suhu mendadak dan melampau, contohnya apabila kamera dialih dari
kawasan luar pada hari musim sejuk ke dalam bilik yang panas, boleh menyebabkan
titisan air dipanggil “pemeluwapan” terbentuk di bahagian dalam dan luar kamera,
yang mewujudkan risiko kerosakan. Untuk mengelakkan pemeluwapan daripada
terbentuk, bungkus kamera di dalam beg plastik sebelum bertukar lokasi. Kemudian,
biarkan beg tertutup untuk membenarkan udara di dalam bertukar secara semula jadi
ke suhu yang sama seperti udara di lokasi baru. Selepas itu, keluarkan kamera
daripada beg dan buka penutup bateri untuk beberapa jam.
115
Lampiran
. Kanta
• Jangan kenakan tekanan yang kuat semasa membersihkan permukaan kanta.
Perbuatan itu boleh mencalarkan permukaan kanta dan menyebabkan kerosakan.
• Kadang kala anda mungkin terlihat beberapa herotan pada jenis imej tertentu,
seperti bengkok sedikit di garisan yang sepatutnya lurus. Ini adalah kerana sifat
kanta tersebut dan tidak bermakna kamera telah rosak.
. Menjaga kamera anda
• Jangan sekali-kali menyentuh kanta menggunakan jari. Kesan jari, kotoran dan
benda asing lain pada kanta boleh mengganggu pengendalian kamera yang betul.
Gunakan penghembus atau cara lain untuk memastikan kanta dan tetingkap
denyar bebas daripada kotoran dan debu, dan lap dengan perlahan menggunakan
kain lembut yang kering.
• Untuk membersihkan kamera, lap kamera dengan kain lembut yang kering.
. Peringatan Pengendalian Bateri Boleh Cas Semula Lama
• Tebat terminal positif dan negatif dengan pita dsb.
• Jangan tanggalkan pembalut bateri.
• Jangan ceraikan bateri.
. Membuang atau Memindah Pemilikan Kad Memori atau Kamera
Fungsi format dan padam kamera tidak benar-benar memadamkan fail daripada kad
memori. Data asal kekal pada kad. Harap maklum bahawa tanggungjawab untuk
data pada kad memori terletak di bahu anda. Prosedur berikut disarankan setiap kali
anda membuang kad memori atau kamera atau jika anda memindahkan hak milik
kepada pihak lain.
• Apabila membuang kad memori, musnahkan kad memori itu secara fizikal atau
guna perisian memadam data yang tersedia secara komersil untuk memadam
terus data pada kad memori.
• Apabila memindah hak milik kad memori kepada pihak lain, guna perisian
memadam data yang tersedia secara komersil untuk memadam terus datanya.
• Gunakan fungsi format (halaman 107) untuk memadam terus data daripada
memori terbina dalam sebelum membuang atau memindah hak milik kamera.
116
Lampiran
. Langkah berjaga-jaga apabila menggunakan fungsi LAN wayarles
Produk ini menggunakan komunikasi data wayarles yang boleh menyebabkan
gangguan atau terganggu dengan peranti berdekatan lain.
Pintasan penghantaran radio
Sila maklum bahawa gelombang radio yang digunakan untuk menghantar dan
menerima data boleh dipintas oleh pihak ketiga.
Akses tidak sah
CASIO COMPUTER CO., LTD. dalam apa cara pun tidak bertanggungjawab
sekiranya berlaku akses tidak sah dan/atau penggunaan titik akses produk ini jika
produk hilang atau dicuri.
Guna sebagai peranti LAN wayarles
Guna fungsi LAN wayarles produk ini hanya mengikut arahan yang diterangkan
dalam manual ini. Sebarang penggunaan lain adalah penggunaan yang salah, dan
CASIO COMPUTER CO., LTD. dalam apa cara pun tidak bertanggungjawab bagi
sebarang kerosakan yang berlaku kerana penggunaan yang salah.
Kemagnetan, cas elektrostatik, dan gangguan radio
Jangan guna produk ini berhampiran ketuhar gelombang mikro atau di tempat lain
yang menghasilkan kemagnetan, cas elektrostatik, atau gangguan radio. Penerimaan
gelombang radio mungkin terjejas dalam persekitaran tertentu.
Sila maklum juga bahawa peranti lain yang menggunakan jalur 2.4 GHz yang sama
seperti produk ini mungkin menyebabkan pengurangan kelajuan pemprosesan dalam
kedua-dua peranti.
Menyambung kepada LAN awam
Produk ini tidak menyokong sambungan LAN wayarles dalam persekitaran LAN
wayarles awam.
Kawasan Penggunaan Sasaran
Kamera ini dibuat untuk kegunaan di negara atau kawasan yang disenaraikan di
laman web yang dipautkan di bawah.
http://world.casio.com/r-law/dc/
Walaupun anda berada di negara atau kawasan yang disenaraikan di laman web
yang dipautkan di atas dan walaupun model kamera anda sama seperti yang
diterangkan dalam manual ini, kamera anda mungkin tidak mematuhi undangundang radio dan undang-undang lain di kawasan atau negara anda sekiranya anda
membelinya di Internet atau di negara atau kawasan yang mempunyai undangundang yang berbeza. Dalam keadaan ini, terpulang pada anda untuk menentukan
sama ada kamera anda boleh digunakan secara sah di negara atau kawasan anda.
Penggunaan kamera ini di negara atau kawasan selain daripada tempat ia telah
dibeli pada asalnya membawa risiko pelanggaran undang-undang radio tempatan
dan undang-undang lain. Sila maklum bahawa CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak
akan bertanggungjawab sekiranya berlaku pelanggaran tersebut.
. Peringatan Lain
Kamera mungkin menjadi panas sedikit semasa digunakan. Ini perkara biasa dan
tidak bermakna kerosakan.
B
117
Lampiran
. Hak Cipta
Kecuali untuk kegunaan peribadi anda, penggunaan tanpa kebenaran imej
tangkapan gambar atau filem yang haknya dimiliki orang lain, tanpa kebenaran
pemilik yang sah, adalah dilarang oleh undang-undang hak cipta. Dalam sesetengah
kes, penggambaran persembahan, pertunjukan, pameran awam dsb. mungkin
dilarang sama sekali, walaupun ia adalah untuk kegunaan peribadi anda. Tidak kira
sama ada fail tersebut dibeli oleh anda atau didapati secara percuma, menyiarkan
pada laman web, laman perkongsian fail atau mana-mana laman Internet lain atau
mengedar fail kepada pihak ketiga tanpa kebenaran pemilik hak cipta adalah dilarang
sama sekali oleh undang-undang hak cipta dan perjanjian antarabangsa. Sebagai
contoh, memuat naik atau mengedar imej Internet program TV, konsert langsung,
video muzik dsb. yang ditangkap atau direkod oleh anda mungkin melanggar hak
orang lain. Ambil perhatian bahawa CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak
bertanggungjawab terhadap penggunaan produk dalam sebarang cara yang
melanggar hak cipta orang lain atau mencabul undang-undang hak cipta.
Terma berikut, yang digunakan dalam manual ini, adalah cap dagangan berdaftar
atau cap dagangan pemilik mereka yang berkenaan.
Perhatikan bahawa cap dagang ™ dan cap dagang berdaftar ® tidak digunakan
dalam teks manual ini.
• Logo microSDXC adalah cap dagang SD-3C, LLC.
• Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, dan Windows 8.1
ialah cap dagang berdaftar atau cap dagang Microsoft Corporation di Amerika
Syarikat dan negara lain.
• Macintosh, Mac OS, QuickTime, iPhoto dan iPhone ialah tanda dagangan Apple
Inc.
• HDMI, logo HDMI, dan High-Definition Multimedia Interface adalah tanda
dagangan atau tanda dagangan berdaftar HDMI Licensing, LLC.
• Android dan Google Play ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar
Google Inc.
• App Store ialah tanda perkhidmatan Apple Inc.
• iOS ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Cisco Systems, Inc.dari
Amerika Syarikat.
• Wi-Fi adalah tanda dagangan berdaftar dari Wi-Fi Alliance.
• EXILIM dan EXILIM Remote ialah cap dagang atau cap dagang berdaftar CASIO
COMPUTER CO., LTD.
• Semua syarikat atau nama produk lain yang disebut di sini ialah ialah cap dagang
berdaftar atau cap dagang syarikat mereka masing-masing.
Mana-mana dan semua penyalinan, pengedaran, dan pemindahan tanpa kebenaran
bagi tujuan komersial perisian yang disediakan oleh CASIO untuk produk ini adalah
dilarang.
118
Lampiran
OpenVG 1.1 Reference Implementation
Copyright (c) 2007 The Khronos Group Inc.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
copy of this software and /or associated documentation files
(the "Materials "), to deal in the Materials without restriction,
including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Materials,
and to permit persons to whom the Materials are furnished to do so,
subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included
in all copies or substantial portions of the Materials.
THE MATERIALS ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM,
DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE MATERIALS OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE MATERIALS.
119
Lampiran
Bekalan Kuasa
Mengecas
. Jika lampu belakang kamera mula berkelip merah...
Jika lampu belakang mula berkelip merah ketika pengecasan, ia bermakna
pengecasan lebih lanjut tidak mungkin kerana salah satu sebab di bawah. Lakukan
tindakan seperti yang diterangkan di bawah untuk membetulkan masalah tersebut
dan kemudian cuba mengecas semula.
Suhu sekitar atau suhu bateri tinggi atau rendah daripada paras normal
Tanggalkan kabel USB dari kamera dan tunggu seketika sehingga kamera dalam
julat suhu 15°C hingga 35°C, dan cuba cas sekali lagi.
Pemasa keselamatan diaktifkan
Bateri yang sudah lama tidak digunakan, beberapa jenis komputer, dan keadaan
sambungan boleh menyebabkan pengecasan mengambil masa yang lebih lama dari
biasa. Jika pengecasan mengambil masa lebih lima jam, pemasa keselamatan akan
menghentikannya secara automatik, walaupun bateri tidak dicas sepenuhnya.
Jika bateri sudah lama tidak digunakan, pengecasan mungkin berhenti secara
automatik selepas hanya sekitar 60 minit.
1) Menggunakan bateri yang sudah lama tidak digunakan.
Putuskan sambungan dan kemudian sambung semula kabel USB untuk
meneruskan pengecasan.
2) Bekalan kuasa yang tidak cukup apabila disambungkan ke komputer
Kamera hanya boleh dicas melalui port USB standard USB 2.0. Sambung terus ke
port USB yang membekalkan arus 500 mA.
Untuk butiran mengenai kapasiti bekalan kuasa port USB komputer, hubungi
pengilang komputer itu. Walaupun membuka sambungan dan menyambung semula
kabel USB akan meneruskan pengecasan, anda mungkin perlu melakukannya
berulang kali jika kapasiti bekalan kuasa komputer rendah.
Jika masalah berterusan selepas anda melakukan langkah di atas atau jika bateri
gagal dicas selepas 5 jam, ini mungkin bermakna bateri rosak. Hubungi pusat
perkhidmatan sah CASIO terdekat anda.
120
Lampiran
Peringatan Bateri
. Peringatan semasa Penggunaan
• Pengendalian yang diberikan oleh bateri dalam keadaan sejuk selalunya adalah
kurang daripada pengendalian pada suhu biasa. Ini adalah kerana sifat bateri itu
sendiri, bukannya kamera.
• Cas bateri di kawasan yang bersuhu dalam julat 15°C hingga 35°C. Di luar julat
suhu ini pengecasan boleh mengambil masa yang lama dari biasa ataupun gagal.
• Jangan mengoyak atau menanggal label di luar bateri.
• Jika bateri hanya memberikan pengendalian yang terhad selepas dicas penuh, ini
mungkin bermakna bateri itu telah mencapai hujung hayat perkhidmatannya.
Tukar bateri dengan yang baru.
. Peringatan Simpanan
• Menyimpan bateri untuk masa yang lama semasa ia dicas boleh menyebabkan
kemerosotan sifat bateri. Jika anda tidak bercadang menggunakan bateri untuk
jangka masa tertentu, gunakan bateri sepenuhnya sebelum menyimpannya.
• Sentiasa mengeluarkan bateri daripada kamera apabila anda tidak
menggunakannya. Bateri yang ditinggalkan dalam kamera boleh menyahcas dan
mati, dan akan memerlukan masa yang lama untuk dicas bila anda perlu
menggunakan kamera.
• Simpan bateri di tempat sejuk lagi kering (20°C atau rendah).
• Untuk menggelakkan nyahcas berlebihan bateri yang tidak digunakan, cas bateri
sepenuhnya dan kemudian masukkannya dalam kamera, dan gunakan bateri
sepenuhnya kira-kira sekali setiap enam bulan.
Menggunakan Kamera di Negara lain
. Peringatan semasa Penggunaan
• Penyesuai USB-AC yang disertakan direka untuk pengendalian dengan sebarang
bekalan kuasa dalam julat 100 V hingga 240 V AC, 50/60 Hz. Namun, ambil
perhatian bahawa bentuk palam kuasa bergantung pada setiap negara atau
kawasan geografi. Sebelum membawa bersama kamera dan penyesuai USB-AC
ketika berjalan, periksa dengan agen pelancongan mengenai keperluan bekalan
kuasa di destinasi anda.
• Jangan menghubungkan penyesuai USB-AC pada bekalan kuasa melalui penukar
voltan atau peranti serupa. Perbuatan itu boleh menyebabkan kerosakan.
. Bateri Tambahan
• Membawa bersama bateri (NP-150) tambahan yang dicas sepenuhnya amat
digalakkan sewaktu berjalan bagi mengelak tidak dapat menangkap gambar
kerana bateri mati.
121
Lampiran
Menggunakan Kad Memori
Lihat halaman 26 untuk maklumat mengenai kad memori yang disokong dan cara
memuat kad memori.
. Menggunakan Kad Memori
• Jika kad memori mula bertindak tidak normal semasa main semula imej, anda
boleh mengembalikan pengendalian biasa dengan memformatnya semula
(halaman 107). Namun, anda disarankan supaya sentiasa membawa beberapa
kad memori semasa menggunakan kamera jauh dari rumah atau pejabat.
• Apabila anda merekod data dan memadam data dalam kad memori beberapa kali,
ia kehilangan keupayaannya untuk menyimpan data. Oleh kerana itu,
pemformatan semula kad memori secara berkala amat disarankan.
• Cas elektrostatik, hingar elektrik dan fenomena lain boleh menyebabkan
kerosakan atau kehilangan data. Pastikan anda sentiasa menyimpan data penting
pada media lain (CD-R, CD-RW, cakera keras dsb.).
. Peringatan Pengendalian Kad Memori
Sesetengah jenis kad memori boleh melambatkan kelajuan pemprosesan. Di mana
mungkin gunakan kad memori Ultra High-Speed Type. Namun ambil perhatian
bahawa bukan semua operasi boleh dijamin walaupun kad memori Ultra High-Speed
Type digunakan. Tetapan kualiti filem tertentu mungkin mengakibatkan masa yang
lama digunakan untuk merakam data, di mana ini boleh menyebabkan pecahan pada
imej dan/atau audio semasa main semula. Jika ini berlaku, ikon filem akan bertukar
menjadi kuning pada skrin monitor.
122
Lampiran
Set Semula Tetapan Lalai Awal
Jadual dalam bahagian ini menunjukkan tetapan lalai asal pada menu yang muncul
dalam mod RKM dan mod MAIN apabila anda mengeset semula kamera (halaman
107).
• Sengkang (–) menunjukkan item yang tetapannya tidak diset semula atau item
yang tiada tetapan set semula.
• Beberapa item menu mungkin tidak tersedia, bergantung pada mod rakaman yang
digunakan.
. Menu RKM
Pengatup
Sentuh
Imbangan
Putih
WB Auto
Pemasa kendiri Mati
ISO
Auto
LED
Mati
Fokus
AF
Saiz Imej
12M
Semak Semula
Jenis 2
Kualiti Filem
Full HD
Sediakan
* Lihat di bawah.
Kecerahan
0.0
Mati
* Tetapan lalai bergantung pada negara atau rantau geografi.
. Menu MAIN
Filem Promosi
–
Lindungi
–
Cat
–
Putaran
–
Prsmbhn Slaid
–
Ubah Saiz
–
Potong subjek
–
Memotong
–
Tampal subjek
–
Sediakan
* Lihat di bawah.
123
Lampiran
. Menu Sediakan
Skrin
Auto
Waktu Dunia
–
Maklumat
Mati
Laras
–
Kunci Skrin
Mati
Gaya Tarikh
–
Language
–
HDMI
Auto
Kata laluan
WLAN
–
Permulaan
Mati
Format
–
Set Semula
–
Versi
–
Saiz sml
sblm hntr
3M
Bunyi
Permulaan: Hidup /
Pengatup Separa:
Hidup /
Pengatup: Hidup /
Operasi: Hidup /
Kelantgn Operasi: 3 /
Kelntgn Main Sml: 3 /
Kelantgn Gaya: 3
Cap Masa
Mati
124
Lampiran
Apabila mengalami masalah...
Pencarisilapan
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Bekalan Kuasa
Kuasa tidak hidup.
1)Bateri kamera baru tidak dicas. Cas bateri kamera sebelum
menggunakan kamera.
2)Bateri kamera mungkin telah habis. Caskan bateri (halaman
18). Jika bateri mati sejurus dicas, ini bermakna bateri telah
mencapai hujung hayatnya dan perlu diganti. Beli bateri ion
litium boleh cas semula CASIO NP-150 yang tersedia secara
berasingan.
Kamera terpadam
secara tiba-tiba.
1)Kamera direka bentuk supaya dimatikan secara automatik
selepas tiada operasi dilakukan dalam masa lima minit.
Hidupkan kuasa semula.
2)Bateri mungkin telah mati. Caskan bateri (halaman 18).
3)Fungsi perlindungan kamera mungkin telah diaktifkan
kerana suhu kamera terlalu tinggi. Matikan kamera dan
tunggu sehingga ia sejuk sebelum mencuba untuk
menggunakannya semula.
Kuasa tidak dapat
dimatikan.
Tiada apa-apa yang
berlaku apabila
butang ditekan.
Keluarkan bateri daripada kamera dan kemudian
masukkannya semula.
Mengecas
Lampu belakang
tidak bercahaya
merah dan bateri
tidak akan dicas.
1)Tanggalkan kabel USB daripada kamera dan kemudian
sambungkannya semula.
2)Keluarkan bateri daripada kamera dan kemudian
masukkannya semula (halaman 19).
Rakaman Imej
Imej tidak dirakam
apabila butang
pengatup ditekan.
1)Jika kamera dalam mod MAIN, sentuh “ ” (RKM) untuk
memasuki mod RKM.
2)Jika mesej “Memori Penuh” muncul, pindah imej ke dalam
komputer anda, padam imej yang anda tidak perlukan lagi
atau guna kad memori lain.
Fokus Auto tidak
memfokus dengan
betul.
1)Jika kanta kotor, bersihkannya.
2)Subjek mungkin tidak berada di tengah bingkai fokus
semasa anda menyediakan imej.
3)Anda mungkin menggerakkan kamera semasa
penggambaran. Letakkan kamera di atas meja atau
permukaan stabil lain, atau cari cara untuk memastikan
kamera tidak bergerak.
4)Anda mungkin menekan penuh butang pengatup tanpa
menunggu Fokus Auto. Tekan separuh butang pengatup
dan beri masa yang cukup untuk Fokus Auto memfokus.
125
Lampiran
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Subjek tidak tepat
fokusnya dalam
imej yang dirakam.
Imej mungkin tidak difokuskan dengan betul. Semasa
menyediakan imej, pastikan subjek terletak di dalam bingkai
fokus.
Lampu LED tidak
bercahaya.
1)Jika bateri mati, caskannya (halaman 18).
2)Operasi lampu LED dinyahdayakan secara automatik
apabila anda merakam dengan pemandangan BEST SHOT
dan Seni HDR. Pilih mod rakaman lain (halaman 38).
Kamera mati
semasa pengiraan
Pemasa kendiri.
Bateri mungkin telah mati. Caskan bateri (halaman 18).
Imej skrin monitor
tidak tepat fokus.
1)Anda mungkin menggunakan “Makro” untuk pemandangan
atau potret. Gunakan Fokus Auto untuk tangkapan
pemandangan dan potret (halaman 62).
2)Anda mungkin sedang cuba menggunakan Fokus Auto atau
“Infiniti” semasa menangkap gambar dekat. Gunakan
“Makro” untuk gambar dekat (halaman 62).
Terdapat hingar
digital pada imej.
1)Kepekaan mungkin telah meningkat secara automatik untuk
subjek gelap, yang meningkatkan kemungkinan hingar
digital. Gunakan lampu atau cara lain untuk menerangi
subjek.
2)Merakam dengan syot kilat dengan tetapan kepekaan ISO
tinggi boleh menambah hingar digital dalam imej. Jika hingar
digital mendatangkan masalah, cuba tukar tetapan
kepekaan ISO kepada nilai lebih rendah.
Imej yang direkod
tidak disimpan.
1)Kuasa kamera mungkin telah dimatikan sebelum operasi
simpan selesai, yang akan menyebabkan imej tidak
disimpan. Jika penunjuk bateri menunjukkan
, cas
bateri secepat mungkin (halaman 18).
2)Anda mungkin telah mengeluarkan kad memori daripada
kamera sebelum operasi simpan selesai, yang akan
menyebabkan imej tidak disimpan. Jangan keluarkan kad
memori sebelum operasi simpan selesai.
Walaupun terdapat
pencahayaan yang
terang, muka orang
dalam imej nampak
gelap.
Cahaya yang cukup tidak sampai kepada subjek. Laraskan
“Kecerahan” ke sebelah + (halaman 59).
Gambar malam
tidak cantik.
Gunakan pemandangan BEST SHOT “Pemandangan Malam
HS” (halaman 50) semasa merakam pada waktu malam.
Subjek terlalu gelap
semasa
penggambaran imej
di tepi pantai atau
kawasan ski.
Cahaya matahari yang dipantul oleh air, pasir atau salji boleh
menyebabkan kurang dedahan imej. Laraskan “Kecerahan” ke
sebelah + (halaman 59).
126
Lampiran
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Imej tidak tepat
fokus semasa
rakaman filem.
1)Pemfokusan mungkin tidak boleh dilakukan kerana subjek
berada di luar jarak fokus. Tangkap gambar dalam jarak
yang dibenarkan.
2)Kanta mungkin kotor. Bersihkan kanta (halaman 116).
3)Semasa rakaman Filem Berkelajuan Tinggi, fokus ditetapkan
di posisi semasa rakaman dimulakan. Untuk memfokuskan
imej, tekan separa butang pengatup untuk Fokus Auto
sebelum anda sentuh “ ” (Filem) untuk mula merakam.
Saya tidak dapat
menukar tetapan
item menu.
Item menu untuk
beberapa tetapan
tidak dipaparkan
pada menu.
Beberapa item menu mungkin tidak tersedia, bergantung pada
mod rakaman yang digunakan. Semasa PRO Auto Premium
sedang digunakan, hanya item menu yang tetapannya boleh
dikonfigurasikan akan dipaparkan pada menu.
Main semula
Warna imej main
semula berbeza
daripada apa yang
kelihatan di skrin
monitor semasa
penggambaran.
Cahaya matahari atau cahaya daripada sumber lain mungkin
memancar terus ke dalam kanta semasa anda sedang
menangkap gambar. Letakkan kamera supaya cahaya
matahari tidak memancar terus ke dalam kanta.
Imej tidak
dipaparkan.
Kamera ini tak boleh memaparkan imej bukan DCF yang
dirakam pada kad memori menggunakan kamera digital lain.
Imej tidak dapat
diputar.
Harap maklum bahawa anda tidak boleh menyunting jenis syot
kilat berikut.
• Syot kilat yang dirakam dengan kamera lain
• Subjek yang diekstrak
Pemadaman Fail
Fail tidak boleh
dipadam.
Fail mungkin dilindungi. Nyahlindung fail (halaman 76).
127
Lampiran
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
LAN Wayarles
Saya tidak dapat
membuat
sambungan LAN
wayarles.
Sambungan LAN
wayarles terputus.
1)Kamera tidak dapat menyambung ke telefon pintar jika
terlalu jauh antara satu sama lain.
2)Telefon pintar mungkin disambung dengan LAN wayarles
lain. Periksa tetapan Wi-Fi telefon pintar dan sahkan bahawa
kamera dipilih untuk sambungan LAN wayarles (halaman
82).
3)Sambungan mungkin terputus kerana gangguan yang
disebabkan oleh ketuhar gelombang mikro, telefon tanpa
wayar, atau peranti LAN wayarles lain. Jauhkan kamera dari
peranti yang menyebabkan masalah.
Lain-lain
Tarikh dan masa
yang salah
dipaparkan, atau
tarikh dan masa
yang salah
disimpan bersama
data imej.
Tetapan tarikh dan masa adalah salah. Tetapkan tarikh dan
masa yang betul (halaman 104).
Mesej yang
dipaparkan adalah
dalam bahasa yang
salah.
Bahasa paparan yang salah telah dipilih. Tukar tetapan
bahasa paparan (halaman 105).
Imej tidak boleh
dipindah melalui
sambungan USB.
1)Kabel USB mungkin tidak disambungkan dengan betul.
Periksa semua sambungan.
2)Jika kamera tidak dihidupkan, hidupkannya.
3)Komputer anda mungkin tidak dapat mengenali kamera jika
anda menyambung melalui hab USB. Sentiasa bersambung
terus dengan port USB komputer.
Skrin pilihan bahasa 1)Anda tidak mengkonfigurasi tetapan awal selepas membeli
muncul bila kamera
kamera atau mungkin bateri dalam kamera telah mati.
dihidupkan.
Periksa persediaan kamera (halaman 24, 104).
2)Mungkin terdapat masalah dengan data memori kamera.
Jika ini adalah kesnya, lakukan operasi set semula untuk
mengasal persediaan kamera (halaman 107). Setelah itu,
konfigurasi setiap tetapan. Jika skrin pilihan bahasa tidak
muncul semula apabila anda menghidupkan kamera, ia
bermakna data pengurusan memori kamera telah dipulihkan.
Jika mesej yang sama muncul selepas anda menghidupkan
kuasa, hubungi peruncit anda atau pusat perkhidmatan sah
CASIO.
Terdapat pelbagai
penunjuk dan nilai
pada skrin monitor.
Skrin monitor menunjukkan penunjuk dan maklumat lain
tentang keadaan tangkapan dan imej yang anda sedang
rakam. Anda boleh nyahdayakan paparan petunjuk dan nilai
dengan memilih “Mati” untuk “Maklumat” pada menu
Persediaan.
128
Lampiran
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Tetapan masa dan
tarikh yang
dikonfigurasi kali
pertama selepas
membeli kamera
diset semula ke lalai
kilang apabila saya
mengeluarkan
bateri kamera.
Masukkan bateri kamera dan konfigurasi semula tetapan masa
dan tarikh (halaman 24). Jangan keluarkan bateri daripada
kamera sekurang-kurangnya 24 jam selepas mengkonfigurasi
tetapan masa dan tarikh. Selepas itu, tetapan tidak akan set
semula jika anda mengeluarkan bateri.
• Jika masa dan tarikh diset semula ke tetapan kilang mereka
apabila anda mengeluarkan bateri setelah ia dimasukkan
untuk lebih dari 24 jam, ia mungkin bermakna memori
tetapan kamera sudah rosak. Hubungi peruncit anda atau
pusat perkhidmatan sah CASIO.
Butang tidak
bertindak balas
sejurus kuasa
dihidupkan.
Dengan kad memori berkapasiti besar terdapat sedikit
kelewatan setelah kuasa dihidupkan sebelum butang memberi
tindak balas.
Mesej Paparan
ALERT
Fungsi perlindungan kamera mungkin telah diaktifkan kerana
suhu kamera terlalu tinggi. Matikan kamera dan tunggu
sehingga ia sejuk sebelum mencuba untuk
menggunakannya semula.
Bateri lemah.
Kuasa bateri rendah.
RALAT Kad
Ada masalah dengan kad memori. Matikan kamera,
keluarkan kad memori dan kemudian masukkannya semula
ke dalam kamera. Jika mesej ini muncul semula apabila
anda menghidupkan kamera, format kad memori (halaman
107).
• Memformat kad memori akan memadam semua failnya.
Sebelum memformat, cuba pindahkan fail yang telah
didapatkan balik ke komputer atau peranti simpanan lain.
Komunikasi
terhenti.
Mesej ini muncul apabila sambungan LAN wayarles terputus
atas sebarang sebab semasa komunikasi data antara
kamera dengan telefon pintar.
Fail tidak dapat
disimpan kerana
bateri lemah.
Kuasa bateri rendah, jadi fail imej tak dapat disimpan.
Folder tidak dapat
dibuat.
Anda sedang cuba merakam fail sedangkan telah ada 9999
fail disimpan dalam folder yang ke-999. Jika anda mahu
merakam lagi, padam fail yang anda tidak perlukan (halaman
34).
129
Lampiran
RALAT KANTA
Mesej ini muncul dan kamera mati apabila kanta melakukan
beberapa operasi yang tidak dijangkakan. Jika mesej yang
sama muncul selepas anda menghidupkan kuasa, hubungi
pusat perkhidmatan sah CASIO atau peruncit anda.
Memori Penuh
Memori penuh dengan imej yang anda rakam dan/atau fail
yang disimpan oleh operasi penyuntingan. Padam fail yang
anda tidak perlukan lagi (halaman 34).
Ralat Rakaman
Pemampatan imej tak dapat dilakukan kerana sesuatu sebab
semasa simpanan data imej. Tangkap imej semula.
SYSTEM ERROR
Sistem kamera anda tercemar. Hubungi peruncit anda atau
pusat perkhidmatan sah CASIO.
Tiada fail.
Tiada fail dalam memori terbina dalam atau pada kad
memori.
Kad ini tidak
diformat.
Kad memori yang dimasukkan dalam kamera tidak diformat.
Format kad memori (halaman 107).
Fungsi ini tidak
boleh digunakan.
Mesej ini akan muncul di pertengahan operasi apabila anda
cuba menggunakan fungsi yang tak dibenarkan bersama
fungsi lain.
Tangkapan Gambar/Masa Rakaman Filem
Syot Kilat
Saiz Imej (Piksel)
Anggaran Saiz
Fail
Memori Terbina
Dalam*1 Kapasiti
Rakaman
microSD
Kad Memori*2
Kapasiti Rakaman
12 M (4000x3000)
4.13 MB
7
2286
3 M (2048x1536)
1.25 MB
21
6533
130
Lampiran
Filem
Saiz Imej/
Piksel
(Audio)
Anggaran
Kadar Data
(Kadar Bingkai)
Full HD
1920x1080
(Monaural)
14.2 Megabit/
saat
(30 bingkai/
saat)
HD
1280x720
(Monaural)
10.9 Megabit/
saat
(30 bingkai/
saat)
HS240
512x384
(Tiada
audio)
40.0 Megabit/
saat
(240 bingkai/
saat)
Saiz Fail
Maksimum
4 GB atau
29 minit
Memori
Terbina
Dalam*1
Kapasiti
Rakaman
Masa
Rakaman
Maksimum
dengan
Kad Memori
microSD*2
Saiz Fail
Filem
1 minit
Masa
Rakaman
Berterusan
setiap
Filem*3
26 saat
*4
2 jam
14 minit
55 saat
106.5 MB
29 minit
34 saat
2 jam
56 minit
25 saat
81.8 MB
29 minit
9 saat
48 minit
5 saat
300.0 MB
12 minit
58 saat
*1 Kapasiti memori terbina dalam selepas diformat (Kira-kira 49.9 MB)
*2 Apabila menggunakan kad memori microSDHC 16 GB (SanDisk Corporation).
Bilangan imej dan nilai masa rakaman bergantung pada jenis kad memori yang anda
gunakan.
*3 Masa rakaman yang dibenarkan akan lebih pendek jika kapasiti kad memori microSD
yang anda gunakan lebih kecil daripada saiz maksimum satu fail.
*4 Kadar pemindahan data ingatan terbina dalam tidak mencukupi untuk filem Full HD.
Di mana mungkin gunakan kad memori Ultra High-Speed Type.
• Nilai kapasiti syot kilat dan rakaman filem adalah anggaran dan bertujuan untuk rujukan
sahaja. Kapasiti sebenar bergantung pada kandungan imej.
• Nilai saiz fail dan kadar data adalah anggaran dan bertujuan untuk rujukan sahaja.
Nilai sebenar bergantung pada jenis imej yang ditangkap.
• Apabila menggunakan kad memori dengan kapasiti berbeza, kira bilangan imej sebagai
peratusan daripada 16 GB.
• Masa yang diambil untuk memainkan semula filem berkelajuan tinggi berbeza dari masa
yang diambil untuk merakamnya. Contohnya, jika anda merakam filem berkelajuan tinggi
selama 10 saat, ia akan mengambil masa 80 saat untuk memainkannya semula.
• Setiap filem boleh mencecah 29 minit. Rakaman filem berhenti secara automatik selepas
rakaman selama 29 minit.
131
Lampiran
Spesifikasi
Format Fail
Syot kilat:
JPEG (Exif Versi 2.3; standard DCF 2.0)
Filem:
Format MOV, standard H.264/AVC, IMA-ADPCM (satu audio)
Media Rakaman
Memori Terbina Dlm (Kaw Smpn Imej: 49.9 MB*)
microSD/microSDHC/microSDXC
* Kapasiti memori terbina dalam selepas diformat
Saiz Imej Dirakam
Syot kilat:
12 M (4000x3000), 3 M (2048x1536)
Filem:
Full HD (1920x1080 30 fps), HD (1280x720 30 fps),
HS240 (512x384 240 fps)
Piksel Berkesan
11.1 Megapiksel
Elemen Pengimejan
Saiz: 1/1.7 inci piksel persegi CMOS berkelajuan tinggi
Jumlah Piksel: 12.76 Megapiksel
Jarak Kanta/Fokus
F2.8 f = 4.58 mm
(bersamaan 21 mm dalam format 35 mm)
Zum
Sehingga 4.0X apabila zum SR dan zum Digital digunakan
bersama
Sehingga 7.8X apabila Zum SR, Zum HD dan zum Digital
digunakan dalam kombinasi (saiz 3 M)
Memfokus
Fokus Auto Pengecaman Kontras
• Mod Fokus:
Fokus Auto, Fokus Makro, Fokus Sorot, Infiniti
• Kwsn AF: Titik
* Kawasan AF Pintar digunakan apabila PRO Auto Premium
dipilih.
Anggaran Jarak Fokus
(Syot Kilat)
(Dprd Permukaan
Kanta)
Fokus Auto: 8 sm hingga 9
Fokus Makro: 8 sm hingga 50 sm
Infiniti: 9
Fokus Sorot : 1 m hingga 9
Permeteran
Pola berbilang oleh elemen pengimejan
Kawalan Pendedahan
Program AE
Keamatan
Pendedahan
–2.0 EV hingga +2.0 EV (dlm 1/3 EV langkah)
Pengatup
Pengatup elektronik CMOS
Kelajuan Pengatup
Syot Kilat (Auto): 1/10 hingga 1/16000 saat
Syot Kilat (PRO Auto Premium): 1/10 hingga 1/16000 saat
Nilai Bukaan
F2.8
132
Lampiran
Imbangan Putih
Auto, Siang, Mendung, Bayangan, Pendarfluor Siang Putih,
Pendarfluor Siang, Tungsten, WB Manual
Kepekaan
(Kepekaan Output
Standard)
Syot kilat:
Auto, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800,
ISO 1600, setara ISO 3200
Filem: Auto
Lampu LED
Auto, Hidup, Mati
Pemindahan data
wayarles
Standard: IEEE 802.11b/g/n
Julat frekuensi operasi: 1 hingga 11ch
Penyulitan: WPA2
Skrin monitor
LCD warna TFT 3.0 inci (LCD Sangat Jelas)
921,600 dot
Panel sentuh jenis kapasitif
Terminal sambungan
luaran
Port USB mikro (pematuhan USB Berkelajuan Tinggi,
pengecasan USB), output HDMI (Mikro/Jenis D)
Mikrofon
Monaural
Pembesar suara
Monaural
Keperluan Kuasa
Bateri ion litium boleh cas semula (NP-150) x1
133
Lampiran
Anggaran Hayat Bateri
Semua nilai yang disediakan di bawah menunjukkan anggaran jumlah masa di
bawah suhu biasa (23°C) sebelum kamera mati. Nilai ini tidak dijamin. Suhu rendah
memendekkan hayat bateri.
Bilangan syot kilat (Masa Pengendalian)*1
Masa rakaman filem sebenar (Filem Full
HD)*1
240 tangkapan
55 minit
Anggaran masa rakaman filem berterusan (Filem Full
HD)*2
1 jam 25 minit
Anggaran masa rakaman filem berterusan (Filem
berkelajuan tinggi)*2
1 jam 35 minit
Main Semula Berterusan (Syot Kilat)*3
3 jam 40 minit
• Suhu: 23°C
• Bateri: NP-150 (Kapasiti Berkadar: 950 mAh)
• Medium Rakaman: kad memori microSDHC 16 GB (SanDisk Corporation siri
UHS-I)
*1 Mengikut standard CIPA (Camera and Imaging Products Association)
*2 Menurut standard CASIO
*3 Penatalan satu imej kira-kira setiap 10 saat
• Nilai di atas adalah berdasarkan bateri baru, bermula daripada cas penuh.
Pengecasan berulang memendekkan hayat bateri.
• Nilai di atas adalah untuk rujukan sahaja. Ia tidak menjamin hayat bateri yang
dinyatakan akan diperoleh dalam keadaan pengendalian sebenar.
• Kekerapan penggunaan Fokus Auto, dan CS Berkelajuan Tinggi, tetapan yang
dikonfigurasikan, jumlah masa kamera dibiarkan hidup, suhu ambien di kawasan
kamera digunakan, kesemua ini mempengaruhi masa rakaman dan bilangan nilai
syot.
Penggunaan Tenaga
3.7 V DC, Kira-kira 3.2 W
Dimensi
126 (L) x 64 (T) x 14.6 (D) mm
(14.6 mm lebar tidak termasuk unjuran)
Berat
Kira-kira 167 g
(termasuk bateri dan kad memori*)
Kira-kira 146 g
(tidak termasuk bateri dan kad memori)
* Kad memori microSDHC 16 GB (SanDisk Corporation)
134
Lampiran
. Bateri ion litium boleh cas semula (NP-150)
Voltan Berkadar
3.7 V
Kemuatan Berkadar
950 mAh
Keperluan Suhu
Pengendalian
0 hingga 40°C
Dimensi
34.2 (L) x 39.8 (T) x 6.9 (D) mm
(tidak termasuk unjuran)
Berat
Kira-kira 20 g
. Penyesuai USB-AC (AD-C53U)
Input
100 hingga 240 V AC, 50/60 Hz, 100 mA
Output
5.0 V DC, 650 mA
Keperluan Suhu
Pengendalian
5 hingga 35°C
Dimensi
53 (L) x 21 (T) x 45 (D) mm
(tidak termasuk unjuran)
Berat
Kira-kira 37 g
135
Lampiran
Tanda FCC ialah tanda pematuhan standard di Amerika Syarikat.
GUIDELINES LAID DOWN BY FCC RULES FOR USE OF THIS UNIT IN THE
U.S.A. (not applicable to other areas).
NOTICE
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B
digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to
provide reasonable protection against harmful interference in a residential
installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may
cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which
can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to
try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which
the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
CAUTION
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user’s authority to operate the equipment.
Proper connectors must be used for connection to host computer and/or
peripherals in order to meet FCC emission limits.
Caution Exposure to radio frequency radiation
To comply with FCC RF exposure compliance requirements, this device must not
be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
Declaration of Conformity
Model Number:
EX-TR50
Trade Name:
CASIO
Responsible party: Industrial Handheld Division
Casio America, Inc.
Address:
570 Mt. Pleasant Avenue, Dover, New Jersey 07801, USA
Telephone number: 973-361-5400
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.
136
Lampiran
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
M29
MA1601-B
2015
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement