Casio EX-MR1 User manual

Casio EX-MR1 User manual
MS
Kamera Digital
Panduan Pengguna
Terima kasih kerana membeli produk CASIO ini.
• Sebelum menggunakannya, pastikan anda membaca peringatan yang terkandung
dalam Panduan Pengguna ini.
• Simpan Panduan Pengguna ini di tempat selamat untuk rujukan masa hadapan.
• Untuk maklumat terkini mengenai produk ini, lawati Laman Web rasmi EXILIM di
http://www.exilim.com/
1
Aksesori
Semasa anda membuka bungkusan kamera anda, periksa untuk memastikan semua
aksesori di bawah disertakan. Jika ada apa-apa yang hilang, hubungi peruncit asal
anda.
Bateri ion litium boleh cas
semula (NP-80)
Kord kuasa*
Penyesuai USB-AC
(AD-C53U)
Rujukan Asas
Kabel USB Mikro
Menggunakan Kes Lembut
Apabila tidak digunakan,
simpan kamera dalam kes
lembutnya.
Kes lembut
• Gunakan kes lembut untuk
menyimpan kamera ini
sahaja.
Sisi cermin menghadap
atas
Material Utama
Bahagian depan:Baldu
Bahagian dalam:Tumpukan
poliester
* Bentuk plug Kord kuasa berbeza mengikut negara atau kawasan geografi di mana
kamera dijual.
2
Baca ini dahulu!
• Kandungan manual ini tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
• Kandungan manual ini telah diperiksa pada setiap langkah proses pengeluaran.
Sila hubungi kami jika anda menyedari sesuatu yang meragukan, salah dsb.
• Sebarang penyalinan kandungan Panduan Pengguna ini, sama ada sebahagian
atau keseluruhannya, adalah dilarang. Kecuali untuk kegunaan peribadi anda,
sebarang penggunaan lain kandungan manual ini tanpa kebenaran CASIO
COMPUTER CO., LTD. adalah dilarang di bawah undang-undang hak cipta.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan
atau kehilangan keuntungan yang dialami oleh anda atau mana-mana pihak ketiga
disebabkan penggunaan atau kerosakan produk ini.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan,
kehilangan keuntungan yang disebabkan oleh kehilangan kandungan memori
kerana kerosakan, pembaikan atau sebarang sebab lain.
• Sila maklum yang skrin contoh dan ilustrasi produk yang ditunjukkan dalam
Panduan Pengguna ini mungkin berbeza sedikit daripada skrin dan konfigurasi
kamera sebenar.
Panel LCD
Panel hablur cecair skrin monitor menggunakan teknologi ketepatan tinggi yang
memberikan pengeluaran piksel melebihi 99.99%. Ini bermakna cuma sebilangan
kecil piksel yang mungkin tidak menyala atau mungkin kekal menyala sepanjang
masa. Ini disebabkan oleh ciri panel hablur cecair itu sendiri dan tidak bermakna
terdapat kerosakan.
Ambil beberapa gambar ujian
Sebelum menangkap imej akhir anda, ambil gambar ujian untuk memastikan
kamera merakam dengan betul.
3
Kandungan
Aksesori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baca ini dahulu! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panduan Umum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kandungan Skrin Monitor dan Cara Menukarnya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Asas Mula Pantas
2
3
8
9
12
Apa yang anda boleh lakukan dengan kamera CASIO anda . . . . . . . . . . . . . 12
Menggunakan Cermin untuk Mengambil Potret sendiri. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Mula-mula, cas bateri sebelum menggunakan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16


Untuk memasang bateri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Caskan Bateri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Mengkonfigurasi Tetapan Asas Kali Pertama Anda
Menghidupkan Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Menyediakan Kad Memori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23



Kad Memori yang Disokong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Untuk memuat kad memori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Untuk memformat (mengasal) kad memori baru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Menghidupkan dan Mematikan Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Menangkap Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27


Untuk memilih mod rakaman auto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Untuk menangkap syot kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Melihat Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Memadam Syot Kilat dan Filem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Peringatan Tangkapan Syot Kilat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
 Tutorial Syot Kilat
35
Menggunakan Panel Kawalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menangkap gambar dengan Kesan Artistik . . . . . . . . . . . . . (ART SHOT) . .
Menggunakan BEST SHOT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menggunakan Lampu LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (LED) . .
Menggunakan Pemasa Kendiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Pemasa Kendiri) . .
Merakam dan Memain semula Imej tanpa
Mengganggu Orang Lain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Senyap) . .
Merakam Potret Indah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Mekap) . .
Menangkap Gambar dengan Zum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Merakam Imej Filem
35
36
38
40
41
42
43
44
45
Untuk merakam filem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
4
Kandungan
 Tetapan Lanjutan
47
Menggunakan Menu Atas Skrin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Tetapan Mod RKM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (RKM) . . 49









Memilih Mod Fokus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Fokus) . . .
Menggunakan Pengecaman Muka . . . . . . . . . . . . . . (Pengecaman Muka) . . .
Menggunakan Pengatup Berterusan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (CS) . . .
Mengurangkan Kesan Pergerakan Kamera dan Subjek . . . .(Antigoncang) . . .
Menetapkan Fungsi pada Kekunci [4] dan [6] . . . . . . . (Kekunci Kiri/Knn) . . .
Memaparkan Grid Atas Skrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Grid) . . .
Menghidupkan Semak Semula Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Smk Semula) . . .
Menggunakan Bantuan Ikon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Bantuan Ikon) . . .
Memilih Papar Maklumat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Maklumat) . . .
49
50
51
52
53
53
54
54
54
Tetapan Kualiti Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kualiti) . . 55







Untuk memilih saiz imej syot kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Saiz) . . .
Menetapkan Kualiti Imej Filem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(» Kualiti (Filem)) . . .
Membetulkan Kecerahan Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Anjakan EV) . . .
Mengawal Imbangan Putih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Imbangan Putih) . . .
Menentukan Kepekaan ISO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(ISO) . . .
Mengoptimumkan Kecerahan Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Pencahayaan) . . .
Menggunakan Penapis Warna Terbina Dalam . . . . . . . . . (Penapis Warna) . . .
 Melihat Syot kilat dan Filem
61
Melihat Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Melihat Filem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mengezum Syot Kilat Atas skrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Memaparkan Menu Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Lain-lain Fungsi Main Semula
(MAIN)
61
61
62
62
63
Menggunakan Panel MAIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mainkan Semula tanpa Menganggu Orang Lain . . . . . . . . . . . . (Senyap) . .
Memainkan Persembahan Slaid di Kamera . . . . . . . . . . .(Prsmbhn Slaid) . .
Menyelitkan Subjek Terbina Dalam ke dalam Syot Kilat . . (Tampal subjek) . .
Mengaburkan Imej Main Semula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kesan Kabur) . .
Pengesanan Orientasi Imej dan Pemutaran Auto . . . . . . . . . (Putar Auto) . .
Memutar Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Putaran) . .
Memilih Imej untuk Percetakan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Cetakan DPOF) . .
Melindung Fail Daripada Pemadaman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Lindungi) . .
Mengubah saiz Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ubah Saiz) . .
Memangkas Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Memotong) . .
Menyalin Fail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Salin) . .
Memilih Papar Maklumat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Maklumat) . .
5
55
56
56
57
59
60
60
63
64
64
65
66
66
67
67
68
68
69
70
70
Kandungan
 Menyambungkan Kamera dengan Telefon Pintar
(LAN Wayarles)
71
Membuat Sambungan antara Telefon Pintar dengan Kamera Anda . . . . . . . . 71


Memasang Aplikasi EXILIM Link pada Telefon Pintar Anda . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Menghantar Fail Syot Kilat atau Filem dari Memori Kamera ke Telefon Pintar. . 72
Mensaiz Semula Syot Kilat sebelum Menghantarnya
ke Telefon Pintar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Saiz semula sebelum hantar) . . 74
 Percetakan
75
Percetakan Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Menggunakan DPOF untuk Menentukan Imej untuk
Dicetak dan Bilangan Salinan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
 Menggunakan Kamera dengan Komputer
78
Perkara yang anda boleh lakukan menggunakan komputer.... . . . . . . . . . . . . 78
Menggunakan Kamera dengan Komputer Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79


Melihat dan Menyimpan Imej di Komputer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Memainkan Filem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Menggunakan Kamera dengan Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83


Menyambung Kamera pada Komputer Anda dan Menyimpan Fail . . . . . . . . . . 83
Memainkan Filem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Fail dan Folder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Data Kad Memori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
 Tetapan Lain
(Sediakan)
88
Menukar Warna Skrin Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Warna Menu) . .
Mensaiz Semula Syot Kilat sebelum Menghantarnya
ke Telefon Pintar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Saiz semula sebelum hantar) . .
Menukar Kata Laluan Kamera untuk
Sambungan LAN Wayarles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Kata laluan WLAN) . .
Mengkonfigurasi Tetapan Bunyi Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Bunyi) . .
Mengkonfigurasi Imej Permulaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Permulaan) . .
Menentukan Peraturan Penjanaan Nombor Siri Nama Fail . . . . (No. Fail) . .
Mengkonfigurasi Tetapan Waktu Dunia . . . . . . . . . . . . . . . (Waktu Dunia) . .
Pengecapan Masa Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Cap Masa) . .
Menetapkan Jam Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Laras) . .
Menentukan Gaya Tarikh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Gaya Tarikh) . .
Menentukan Bahasa Paparan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Language) . .
Mengkonfigurasi Tetapan Keadaan Tidur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tidur) . .
Mengkonfigurasi Tetapan Kuasa Auto . . . . . . . . . . . . . (Mati Kuasa Auto) . .
Mengkonfigurasi Tetapan [p] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (MAIN) . .
Memformat Memori Terbina Dlm atau Kad Memori . . . . . . . . . . .(Format) . .
Menetapkan Semula Kamera ke Lalai Kilang . . . . . . . . . . . . (Set Semula) . .
6
88
88
88
89
89
90
90
91
92
92
93
93
94
94
95
95
Kandungan
 Lampiran
96
Peringatan Keselamatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Peringatan Semasa Penggunaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Bekalan Kuasa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110



Mengecas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Peringatan Bateri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Menggunakan Kamera di Negara lain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
Menggunakan Kad Memori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
Set Semula Tetapan Lalai Awal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Apabila mengalami masalah.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114


Pencarisilapan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Mesej Paparan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Tangkapan Gambar/Masa Rakaman Filem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Spesifikasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
7
Kandungan
Panduan Umum
Nombor yang ditunjukkan dalam kurungan menunjukkan halaman yang
menerangkan setiap item.
Depan
Belakang
12 3
bk bl
[ ]
4
5
9
8
7
 Butang pengatup
(halaman 28)
 Mikrofon (halaman 46)
 [p] (Kuasa)
(halaman 26)
 USB port
(halaman 17, 19)
 Slot kad memori
(halaman 24)
 Penutup [CARD USB]
 Lampu LED
(halaman 40)
[ ]
[ ]
[ ]
[SET]
6
bs br bq bp bo bn bm
 Kanta
Kanta berada di dalam
permukaan cermin.
 Cermin (halaman 14)
Butang [ ] (Wi-Fi)
(halaman 72)
Butang [0] (Filem)
(halaman 45)
Lubang tali (halaman 8)
Lampu belakang
(halaman 18, 20)
Butang [p] (MAIN)
(halaman 26, 31)
Butang [MENU]
(halaman 47)
Butang [SET]
(halaman 35)
Butang kawalan
([8] [2] [4] [6])
(halaman 35, 47, 63)
Skrin monitor
(halaman 9)
Bawah
Slot bateri (halaman 16)
Penutup bateri
Pembesar suara
cl ck bt
Untuk memasang tali (tersedia secara komersil) pada kamera
Pasang tali di sini.
1
2
8
Kandungan Skrin Monitor dan Cara Menukarnya
Skrin monitor menggunakan pelbagai penunjuk, ikon dan nilai untuk memastikan
anda mengetahui status kamera.
• Contoh skrin pada bahagian ini bertujuan menunjukkan anda lokasi semua
penunjuk dan rajah yang mungkin muncul pada skrin monitor dalam pelbagai mod.
Ia tidak mewakili skrin yang sebenarnya muncul pada kamera.
. Rakaman Syot Kilat
1 2 34 5 6 7 8 9
bk
bl
bm
bn
bo
cn
cm
cl
ck
bt bs brbq
bp
Baki kapasiti memori syot kilat (halaman 121)
Baki kapasiti memori filem (halaman 45)
Mod senyap (halaman 42)
Mod rakaman (halaman 27)
Imbangan Putih (halaman 57)
Pengatup berterusan (halaman 51)
Penunjuk kemerosotan imej (halaman 44)
Mod permeteran (halaman 122)
Saiz imej syot kilat (halaman 55)
Kualiti imej filem (halaman 56)
Lampu LED (halaman 40)
Pemasa kendiri (halaman 41)
Mekap (halaman 43)
Pencahayaan (halaman 60)
Tarikh/masa (halaman 92)
Kepekaan ISO (halaman 59)
Keamatan pendedahan (halaman 56)
Bingkai fokus (halaman 29, 49)
Penunjuk cap masa (halaman 91)
Penunjuk tahap bateri (halaman 21)
Pengecaman Muka (halaman 50)
Antigoncang (halaman 52)
Mod fokus (halaman 49)
9
. Butang Pengatup Ditekan Separuh
1
2
3
4
5
Mod rakaman (halaman 27)
Kepekaan ISO (halaman 59)
Nilai bukaan
Kelajuan pengatup
Bingkai fokus (halaman 29, 49)
• Bergantung pada seting rakaman, bukaan, kelajuan pengatup, dan nilai kepekaan
ISO mungkin tidak kelihatan pada skrin monitor. Nilai ini akan kelihatan berwarna
jingga jika Pendedahan Auto (AE) tidak betul atas beberapa sebab.
. Rakaman Filem
12
8
7
6
5
Mod rakaman (halaman 45)
Imbangan Putih (halaman 57)
3 Baki kapasiti memori filem (halaman 45)
4 Masa rakaman filem (halaman 45)
Keamatan pendedahan (halaman 56)
Penunjuk tahap bateri (halaman 21)
Antigoncang (halaman 52)
Rakaman filem sedang berjalan
(halaman 45)
10
. Melihat Syot Kilat
123 4
bl
Mod senyap (halaman 64)
Jenis fail
Penunjuk lindung (halaman 68)
5 Nama folder/nama fail (halaman 86)
6 Saiz imej syot kilat (halaman 55)
7 Operasi butang kawalan yang disokong pada
masa ini (halaman 8).
8
9 Kepekaan ISO (halaman 59)
bk Nilai bukaan
Kelajuan pengatup
Tarikh/masa (halaman 92)
Penunjuk tahap bateri (halaman 21)
. Main Semula Filem
123 4
9
Mod senyap (halaman 64)
Jenis fail
5 Penunjuk lindung (halaman 68)
6 Nama folder/nama fail (halaman 86)
7 Masa rakaman filem (halaman 45)
Kualiti imej filem (halaman 56)
Operasi butang kawalan yang disokong pada
masa ini (halaman 8).
8 Tarikh/masa (halaman 92)
Penunjuk tahap bateri (halaman 21)
11
Asas Mula Pantas
Apa yang anda boleh lakukan dengan kamera CASIO anda
Kamera CASIO anda penuh dengan pilihan ciri dan fungsi berkuasa untuk
memudahkan rakaman imej digital, termasuk fungsi utama berikut.
Rakaman sendiri mudah
Rakam potret diri sambil anda bersedia menggunakan cermin
hadapan kamera.
*Lihat halaman 14 untuk maklumat lanjut.
Auto Premium
Pilih rakaman Auto Premium dan kamera akan menentukan
secara automatik sama ada anda sedang merakam suatu
subjek atau pemandangan dan keadaan lain. Auto Premium
memberikan kualiti imej yang lebih baik berbanding Auto
standard.
*Lihat halaman 27 untuk maklumat lanjut.
Fungsi Mekap
Fungsi Mekap melicinkan tekstur kulit subjek dan
mengurangkan bayangan wajah yang disebabkan oleh
cahaya matahari terang untuk potret yang lebih cantik.
*Lihat halaman 43 untuk maklumat lanjut.
ART SHOT
Pelbagai kesan artistik membantu menukar subjek harian
biasa tampak lebih baru dan jadi lebih menarik.
*Lihat halaman 36 untuk maklumat lanjut.
Senyap
Mod Senyap menyahdayakan operasi lampu LED,
meredamkan ton operasi kamera, dan menukar tetapan lain
untuk memastikan tangkapan tidak mengganggu orang lain di
sekitar anda.
*Lihat halaman 42,
12
64 untuk maklumat lanjut.
Asas Mula Pantas
BEST SHOT
Cuma pilih sampel pemandangan yang anda mahu dan
kamera menyediakan secara automatik. Kemudian apa yang
perlu anda buat ialah tekan butang pengatup untuk imej yang
sempurna.
*Lihat halaman 38 untuk maklumat lanjut.
Tampal subjek
Operasi ringkas membenamkan bintang, hati dan simbol
grafik lain ke dalam foto. Bingkai juga boleh ditambah.
*Lihat halaman 65 untuk maklumat lanjut.
Kesan Seni
Gunakan kesan seni kepada imej yang anda tangkap.
*Lihat halaman 63 untuk maklumat lanjut.
Sambungan LAN Wayarles
Imej yang ditangkap dengan kamera boleh dihantar ke telefon
pintar.
*Lihat halaman 71 untuk maklumat lanjut.
13
Asas Mula Pantas
Menggunakan Cermin untuk Mengambil Potret sendiri
Bahagian depan kamera adalah cermin yang membuat mudah untuk membentuk
imej walaupun itu adalah pengambilan gambar potret sendiri. Apabila mengambil
gambar, pegang kamera supaya lampu LED berada di atas.
Pegang dengan tangan kanan
Pegang dengan tangan kiri
Lampu LED
Lampu LED
Butang pengatup
Butang pengatup
. Langkah berjaga-jaga apabila mengambil gambar potret sendiri
• Bergantung kepada jarak pengambilan gambar, julat
imej yang dipantulkan oleh cermin mungkin berbeza dari
julat imej yang akan benar-benar diambil oleh kamera.
Anda disyorkan untuk memeriksa imej dengan
memaparkannya pada skrin monitor selepas mengambil
gambar.
Kanta
. Langkah Berjaga-jaga untuk Cermin
• Kanta lebih kurang berada di tengah-tengah cermin. Kotoran dalam kawasan
kanta boleh menyebabkan kesan yang tidak diingini dalam imej yang dirakam.
• Jangan menggores, menekan, atau memukul cermin dengan kuasa yang kuat.
Berbuat demikian boleh menggores atau mengotorkan cermin.
• Kerosakan atau kekotoran di tengah-tengah cermin (kawasan kanta) boleh
mengganggu operasi kamera yang betul
• Menampalkan filem pelindung ke pusat (kawasan kanta) cermin boleh memberi
kesan kepada kualiti imej dan mengganggu operasi kamera yang betul.
• Apabila mengambil gambar di kawasan yang cerah, cermin akan memantulkan
cahaya matahari. Ini mewujudkan risiko masalah mata. Berhati-hatilah untuk
mengelakkan cahaya matahari bersinar ke cermin.
14
Asas Mula Pantas
• Cermin mempunyai permukaan melengkung, jadi mungkin terdapat sedikit herotan
dalam imej yang dipantulkan. Ini tidak menjejaskan imej yang dirakam.
• Apabila merakam, pastikan kamera tidak bergerak. Perlahan-lahan tekan butang
pengatup dan berhati-hati supaya tidak membuat sebarang pergerakan semasa
pengatup dilepaskan dan beberapa ketika selepas ia dilepaskan.
• Berhati-hati supaya jari anda dan tali tidak melindungi
Mikrofon
mana-mana kawasan yang ditunjukkan dalam
ilustrasi.
• Untuk melindungi daripada menjatuhkan kamera
secara tidak sengaja, pasang tali pergelangan tangan
(boleh diperolehi secara komersil atau secara
berasingan) dan pastikan ia berada di keliling jari atau
Kanta
pergelangan tangan anda semasa anda
Lampu LED
mengendalikan kamera.
• Jangan ayun kamera menggunakan talinya.
• Sentiasa pastikan jari anda tidak menghalang atau
tidak terlalu hampir dengan lampu LED seperti
ditunjukkan dalam ilustrasi berdekatan. Jari boleh
menyebabkan bayang-bayang tidak diingini semasa
merakam.
15
Asas Mula Pantas
Mula-mula, cas bateri sebelum menggunakan.
Harap maklum bahawa bateri kamera yang baru dibeli tidak dicas. Lakukan langkah
di bawah untuk memuat bateri ke dalam kamera dan caskannya.
• Kamera anda memerlukan bateri ion litium boleh cas semula (NP-80) CASIO untuk
kuasa. Jangan cuba menggunakan sebarang jenis bateri yang lain.
Untuk memasang bateri
1.
Buka penutup bateri.
2.
Muatkan bateri.
Penahan
Dengan logo CASIO pada bateri
menghala ke bawah (ke arah
skrin monitor), pegang penahan
di sebelah bateri ke arah yang
ditunjukkan oleh anak panah
semasa anda memasukkan
bateri ke dalam kamera.
Tekan bateri ke dalam sehingga
penahan memastikan ia masuk
dengan betul di tempatnya.
NG
OK
Bateri
3.
Logo CASIO
Tutup penutup bateri.
16
Asas Mula Pantas
Untuk menggantikan bateri
1.
Buka penutup bateri dan
keluarkan bateri yang ada.
2.
Masukkan bateri baru.
Penahan
Caskan Bateri
Anda boleh menggunakan salah satu daripada dua kaedah di bawah untuk
mengecas bateri kamera.
• Penyesuai USB-AC
• Sambungan USB ke komputer
. Untuk mengecaskan dengan penyesuai USB-AC
Penyesuai membolehkan anda mengecas bateri ketika ia dimuatkan dalam kamera.
Ketika kamera dimatikan, sambungkan mengikut urutan yang ditunjukkan di bawah.
Masa mengecas: Kira-kira 150 minit
[USB] port
Kabel USB Mikro
(disertakan bersama kamera)
4
1
2
Penyesuai USB-AC
(AD-C53U)
Tanda u pada penyambung kecil
(USB mikro) menghadap bahagian
cermin.
3
Kord kuasa
• Apabila menanggalkan penyesuai USB-AC dari kamera, pastikan sambungan
diputuskan dari kamera terlebih dahulu.
17
Asas Mula Pantas
• Pastikan anda masukkan penyambung kabel ke dalam port
USB sehingga anda rasa ia klik dengan selamat di
tempatnya. Kegagalan memasukkan penyambung
sepenuhnya boleh menyebabkan komunikasi yang lemah
atau kerosakan.
• Perhatikan bahawa walaupun penyambung dimasukkan
sepenuhnya, anda masih boleh melihat bahagian logam
penyambung seperti yang ditunjuk dalam gambar.
• Menekan [p] (Kuasa) semasa penyesuai USB-AC disambung pada kamera, akan
menghidupkan kamera. Jadi, pengecasan akan berhenti.
• Penyesuai USB-AC menjadi sedikit panas semasa pengecasan. Ini perkara biasa
dan tidak bermakna kerosakan.
• Bentuk palam kuasa bergantung pada setiap negara atau kawasan geografi.
Operasi Lampu Belakang
Lampu belakang
Status Lampu
Penerangan
Menyala Merah
Mengecas
Berkelip Merah
Suhu sekeliling tak normal, masalah
penyesuai USB-AC atau masalah
bateri (halaman 110)
Mati
Pengecasan selesai
18
Asas Mula Pantas
. Untuk mengecas menggunakan sambungan USB pada komputer
Sambungan USB
membolehkan anda mengecas
bateri ketika ia dimuatkan
dalam kamera.
Ketika kamera dimatikan,
sambungkan mengikut urutan
yang ditunjukkan di bawah (,
). Jika kamera dihidupkan,
tekan [p] (Kuasa) untuk
mematikan kamera sebelum
menyambungkannya kepada
komputer anda.
Masa mengecas: Kira-kira
150 minit
Komputer
(kuasa dihidupkan)
Port USB
2
[USB] port
1
USB
Kabel USB Mikro
(disertakan bersama kamera)
Tanda u pada penyambung kecil (USB mikro)
menghadap bahagian cermin.
• Kali pertama anda menyambungkan kamera ke komputer menggunakan kabel
USB, mesej ralat mungkin muncul pada komputer anda. Jika ini berlaku,
tanggalkan dan kemudian sambungkan semula kabel USB itu.
• Bergantung pada persediaan komputer anda, anda mungkin tidak boleh mengecas
bateri kamera melalui sambungan USB. Jika ini berlaku, penggunaan penyesuai
USB-AC yang disertakan bersama kamera adalah disarankan.
• Pengecasan tidak dilakukan semasa komputer yang disambungkan berada dalam
mod hibernasi.
19
Asas Mula Pantas
Operasi Lampu Belakang
Lampu belakang
Status Lampu
Penerangan
Menyala Merah,
(Menyala/Berkelip
Ambar)
Mengecas
Berkelip Merah
Suhu sekeliling tak normal,
pengecasan mengambil masa yang
sangat lama atau masalah bateri
(halaman 110)
Mati, (Hijau Menyala)
Pengecasan selesai
• Maklumat dalam tanda kurungan dalam jadual di atas menunjukkan status lampu
semasa kamera dihidupkan semasa pengecasan.
Peringatan Pengecasan Lain
• Dengan dua kaedah pengecasan yang diterangkan di atas, anda boleh mengecas
bateri kamera (NP-80) tanpa mengeluarkannya daripada kamera. Anda juga boleh
mengecas bateri menggunakan unit pengecas pilihan yang ada (BC-80L).
Jangan gunakan sebarang jenis peranti pengecas lain. Percubaan untuk
menggunakan pengecas lain boleh menyebabkan kemalangan yang tak dijangka.
• Peranti bekalan kuasa dan peranti pengecasan USB tertakluk pada standard yang
ditetapkan. Penggunaan peranti kurang bermutu atau peranti yang tidak
memenuhi standard boleh menyebabkan kerosakan dan/atau kegagalan kamera
anda.
• Operasi tidak dijamin sekiranya anda menggunakan komputer yang dibina atau
diubah suai sendiri. Walaupun anda menggunakan komputer yang tersedia secara
komersial, spesifikasi port USB tertentu mungkin memustahilkan pengecasan
menggunakan kabel USB.
• Bateri yang masih panas kerana penggunaan biasa mungkin tidak mengecas
sepenuhnya. Berikan bateri masa untuk sejuk sebelum mengecasnya.
• Bateri menyahcas sedikit walaupun semasa ia tidak dimuat dalam kamera.
Kerana itu, anda disarankan supaya mengecas bateri segera sebelum anda perlu
menggunakannya.
• Mengecas bateri kamera mungkin menyebabkan gangguan dengan penerimaan
TV dan radio. Jika ini berlaku, pasang palam pengecas ke sumber kuasa yang
lebih jauh dari TV atau radio.
• Masa pengecasan sebenar bergantung pada kapasiti bateri semasa dan keadaan
pengecasan.
• Jangan gunakan penyesuai USB-AC dengan mana-mana peranti lain.
• Jangan menggunakan Kord kuasa dengan peranti lain.
• Hanya guna penyesuai USB-AC dan kabel USB yang dinyatakan dalam manual ini
untuk mengecas. Penggunaan sebarang jenis peranti lain mungkin mengakibatkan
pengecasan yang pincang.
20
Asas Mula Pantas
Memeriksa Baki Kuasa Bateri
Semasa kuasa bateri digunakan, penunjuk bateri pada skrin monitor menunjukkan
baki kuasa seperti ditunjukkan di bawah.
Baki Kuasa
Tinggi
Penunjuk Bateri
Warna Penunjuk
Biru
Rendah
*
*
* Kuning
*
*
Merah
*
Merah
menunjukkan kuasa bateri rendah. Cas bateri secepat mungkin.
Rakaman tidak boleh dilakukan apabila
ditunjukkan. Cas bateri segera.
• Tahap yang ditunjukkan oleh penunjuk bateri mungkin bertukar apabila anda
bertukar antara mod RKM dengan mod MAIN.
• Meninggalkan kamera selama kira-kira 30 hari tanpa kuasa dibekalkan ketika
bateri sudah mati akan menyebabkan tetapan tarikh dan masanya dipadamkan.
Mesej yang memberitahu anda untuk mengkonfigurasi tetapan masa dan tarikh
akan muncul apabila anda menghidupkan kamera selepas memulihkan kuasa.
Apabila ini berlaku, konfigurasikan tetapan tarikh dan masa (halaman 92).
• Lihat halaman 124 untuk maklumat mengenai hayat bateri dan bilangan
tangkapan.
Petua Menjimatkan Kuasa Bateri
• Dayakan ciri Mati Kuasa Auto dan Tidur untuk melindungi terhadap pembaziran
kuasa bateri apabila anda terlupa mematikan kamera (halaman 93, 94).
21
Asas Mula Pantas
Mengkonfigurasi Tetapan Asas Kali Pertama Anda
Menghidupkan Kamera
Kali pertama anda memuatkan bateri ke dalam kamera, skrin akan muncul untuk
mengkonfigurasi tetapan bahasa paparan, tarikh dan masa. Kegagalan menetapkan
tarikh dan masa dengan betul akan menyebabkan data tarikh dan masa yang salah
dirakam bersama imej.
• Skrin untuk pemilihan bahasa tidak akan muncul pada langkah 2 prosedur di
bawah jika anda membeli kamera yang dikhususkan untuk pasaran Jepun.
Untuk menukar bahasa paparan daripada bahasa Jepun dalam kes ini, gunakan
prosedur di bawah “Menentukan Bahasa Paparan (Language)” (halaman 93).
Harap maklum bahawa versi manual ini dalam bahasa yang anda pilih mungkin
tidak disertakan bersama kamera yang dikhususkan untuk pasaran Jepun.
• Model kamera yang dijual di kawasan geografi tertentu mungkin tidak menyokong
pemilihan bahasa paparan.
1.
Tekan [p] (Kuasa) sehingga lampu
belakang menyala hijau seketika.
2.
Gunakan [8], [2], [4] dan [6] untuk
memilih bahasa yang anda mahu dan
kemudian tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih
gaya tarikh dan kemudian tekan
[SET].
[p] (Kuasa)
Lampu belakang
[0] (Filem)
Contoh: Julai, 10, 2016
TT/BB/HH * 16/7/10
HH/BB/TT * 10/7/16
BB/HH/TT * 7/10/16
4.
Tetapkan tarikh dan masa.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih tetapan yang anda
mahu tukar dan kemudian guna [8] dan [2] untuk
menukarnya.
Untuk bertukar antara format 12-jam dengan 24-jam,
tekan [0] (Filem).
5.
Setelah menetapkan tarikh dan masa, guna [4]
dan [6] untuk memilih “Guna” dan kemudian
tekan [SET].
22
Asas Mula Pantas
Jika anda melakukan kesalahan mengkonfigurasi tetapan bahasa paparan, tarikh
dan masa dengan prosedur di atas, rujuk halaman berikut untuk maklumat
mengenai cara membetulkan tetapan.
– Bahasa paparan: Halaman 93
– Tarikh dan masa: Halaman 92
• Setiap negara mengawal ofset masa tempatannya sendiri dan penggunaan masa
musim panas, maka ia tertakluk pada perubahan.
• Mengeluarkan bateri daripada kamera terlalu cepat selepas mengkonfigurasi
tetapan masa dan tarikh buat kali pertama boleh menyebabkan tetapan ditetapkan
semula kepada lalai kilangnya. Jangan keluarkan bateri untuk sekurang-kurangnya
24 jam setelah mengkonfigurasi tetapan.
Menyediakan Kad Memori
Walaupun kamera memiliki memori terbina dalam yang boleh digunakan untuk
menyimpan imej dan filem, anda mungkin mahu membeli kad memori yang tersedia
secara komersil untuk lebih banyak kapasiti. Kamera tidak dibekalkan bersama kad
memori. Imej yang dirakam semasa kad memori dimuatkan disimpan ke dalam kad
memori. Apabila tiada kad memori dimuatkan, imej disimpan dalam memori terbina
dalam.
• Untuk maklumat mengenai kapasiti kad memori, lihat halaman 121.
Kad Memori yang Disokong
– Kad Memori microSD
– Kad Memori microSDHC
– Kad Memori microSDXC
• Di atas adalah jenis kad memori yang disokong sehingga
bulan Ogos 2014.
• Kamera ini menyokong penggunaan kad memori microSD daripada jenis dan
kapasiti berikut: kad memori microSD sehingga 2 GB, kad memori microSDHC
daripada 2 GB sehingga 32 GB, kad memori microSDXC daripada 32 GB sehingga
2 TB. Ambil perhatian bahawa keupayaan untuk menggunakan mana-mana kad
tertentu dengan kamera ini, walaupun ia memenuhi keperluan kapasiti dan jenis di
atas, adalah tidak dijamin.
. Peringatan Pengendalian Kad Memori
Sesetengah jenis kad memori boleh memperlambat kelajuan pemprosesan, malah
boleh menyebabkan kamera tidak boleh menyimpan filem Berkualiti Tinggi dengan
betul. Selain itu, penggunaan jenis kad memori yang tertentu melambatkan
pemindahan data dan menambah masa yang diperlukan untuk merakam data filem,
di mana ini boleh menyebabkan pecahan pada imej dan/atau audio semasa main
semula. Jika ini berlaku, » dan Y akan berkedip pada layar monitor.
23
Asas Mula Pantas
* Amaran!
memori microSD/microSDHC/microSDXC boleh mendatangkan bahaya
+ Kad
tertelan untuk kanak-kanak kecil.
kad memori microSD/microSDHC/microSDXC daripada kanak+ Jauhkan
kanak kecil. Jika kad memori ditelan secara tidak sengaja, hubungi doktor
dengan segera.
Untuk memuat kad memori
1.
Tekan [p] (Kuasa) untuk
mematikan kamera dan
kemudian buka penutup [CARD
USB].
2.
Muatkan kad memori.
Letakkan kad memori dalam
kedudukan di mana bahagian
depannya mengadap ke bawah (ke
arah sisi skrin monitor kamera),
tolaknya masuk ke dalam slot kad
sehingga anda mendengar ia klik
dengan selamat di tempatnya.
Belakang
Depan
3.
Belakang
Tutup penutup [CARD USB].
24
Asas Mula Pantas
• Jangan masukkan sebarang benda selain kad memori yang disokong (halaman
23) ke dalam slot kad memori.
• Jika air atau sebarang objek asing termasuk ke dalam slot kad, segera matikan
kamera, keluarkan bateri dan hubungi peruncit anda atau pusat perkhidmatan sah
CASIO yang terdekat.
Untuk menggantikan kad memori
Tekan kad memori dan kemudian
lepaskannya. Ini akan menyebabkan kad
tertonjol sedikit daripada slot kad memori.
Tarik kad keluar dan kemudian masukkan
yang lain.
• Jangan keluarkan kad daripada
kamera semasa lampu belakang
berkelip hijau. Perbuatan itu boleh
menyebabkan operasi simpan imej
gagal dan juga merosakkan kad
memori.
Untuk memformat (mengasal) kad memori baru
Formatkan kad memori pada kamera sebelum menggunakannya buat kali pertama.
• Memformat kad memori yang mengandungi syot kilat atau fail lain di dalamnya,
akan memadam kandungannya. Biasanya anda tidak perlu menformat kad memori
semula. Namun, jika penyimpanan masuk ke dalam kad bertambah perlahan atau
jika anda perasan keluarbiasaan lain, format kad semula.
• Pastikan anda menggunakan kamera bagi memformat kad memori. Memformat
kad pada komputer akan mengakibatkan format bukan standard SD, yang boleh
sangat melambatkan masa pemprosesan dan menyebabkan masalah
ketidakserasian, prestasi, dan lain-lain.
1.
Tekan [p] (Kuasa) untuk menghidupkan kamera dan kemudian tekan
[MENU].
2.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih tab “Sediakan”.
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Format” dan kemudian tekan
[6].
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Format” dan kemudian tekan
[SET].
25
Asas Mula Pantas
Menghidupkan dan Mematikan Kamera
. Untuk menghidupkan kuasa
Menekan [p] (Kuasa) memasuki mod RKM supaya
[p] (Kuasa)
anda boleh merakam imej. Menekan [p] (MAIN)
semasa dalam mod RKM memasuki mod MAIN, yang
anda boleh gunakan untuk melihat syot kilat dan filem
(halaman 31, 61).
• Menekan [p] (MAIN) menghidupkan kamera dan
Butang pengatup
memasuki mod MAIN.
• Menekan butang pengatup semasa dalam mod MAIN
akan mengembalikan anda ke mod RKM.
• Sentiasa pastikan tiada apa yang menghalang atau
tersentuh kanta semasa ia mengunjur keluar.
Memegang kanta dengan tangan anda supaya ia
tidak terkeluar mewujudkan risiko kerosakan.
• Kira-kira 10 saat selepas anda menekan [p] (MAIN)
untuk memasuki mod MAIN, kanta akan masuk ke
[p] (MAIN)
dalam kamera.
• Fungsi Tidur atau Mati Kuasa Auto (halaman 93, 94)
akan mematikan kuasa secara automatik jika anda
tidak melakukan sebarang operasi untuk tempoh masa yang dipraset.
. Untuk mematikan kamera
Tekan [p] (Kuasa).
• Anda juga boleh mengkonfigurasi kamera untuk dihidupkan atau dimatikan apabila
anda menekan [p] (MAIN) (halaman 94).
26
Asas Mula Pantas
Menangkap Syot Kilat
Untuk memilih mod rakaman auto
Selain daripada dua mod rakaman auto, kamera juga mempunyai mod ART SHOT
dan BEST SHOT untuk memenuhi pelbagai keperluan pengimejan digital.
Bahagian ini menjelaskan prosedur penggambaran umum menggunakan mod
rakaman auto. Untuk maklumat lanjut tentang mod rakaman lain, lihat halaman 36
dan 38.
Tetapan
Paparan Ikon
Skrin RKM
R Auto
Ÿ Auto
Premium
1.
Penerangan
Ini adalah mod rakaman Auto standard.
Dengan rakaman Auto Premium, kamera akan
menentukan secara automatik sama ada anda
sedang merakam suatu subjek atau pemandangan
dan keadaan lain. Rakaman Auto Premium
memberikan kualiti imej yang lebih baik berbanding
rakaman Auto standard.
• Beberapa tetapan yang dikonfigurasi secara
automatik oleh Auto Premium tidak boleh ditukar
oleh anda.
• Rakaman Auto Premium mengambil masa yang
lebih lama untuk memproses data imej selepas ia
dirakam berbanding rakaman Auto.
• Ia juga memerlukan kuasa yang lebih (dan
menghabiskan bateri dengan lebih cepat)
berbanding Auto.
Tekan [p] (Kuasa) untuk menghidupkan kamera.
Kamera akan memasuki mod RKM.
• Jika kamera berada dalam mod MAIN, tekan butang pengatup.
2.
Tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen teratas Panel Kawalan
(Mod rakaman) (halaman 35).
27
Asas Mula Pantas
4.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih “Auto” atau “Auto Premium”, dan
kemudian tekan [SET].
Ini memasuki mod rakaman auto yang dipilih.
Ikon mod rakaman auto
[p] (Kuasa)
Butang pengatup
[SET]
Baki Kapasiti Memori Syot Kilat
(halaman 121)
Skrin monitor
[8][2][4][6]
Untuk menangkap syot kilat
1.
Halakan kamera pada subjek.
Jika anda menggunakan Auto Premium, teks akan
muncul di sudut kanan sebelah bawah skrin monitor
menerangkan jenis tangkapan yang dikesan oleh
kamera.
• Anda boleh menggunakan zum imej [8] dan [2],
jika anda mahu.
w Sudut Lebar
z Telefoto
28
Asas Mula Pantas
2.
Tekan butang pengatup
sehingga separuh untuk
memfokuskan imej.
Lampu belakang
Apabila fokus telah sedia, kamera
akan berbunyi bip, lampu belakang
akan berwarna hijau dan bingkai
fokus akan bertukar hijau.
Bingkai fokus
Tekan separuh
Tekan perlahanlahan sehingga
butang berhenti.
Bip, bip (Imej difokus.)
3.
Apabila anda menekan butang pengatup
sehingga separuh, kamera secara
automatik melaraskan pendedahan dan
memfokus pada subjek yang dihalakan
ketika itu. Memahiri tahap tekanan yang
diperlukan untuk tekanan separuh dan
tekanan penuh butang pengatup adalah
teknik penting untuk imej yang baik.
Sambil memastikan kamera tidak bergerak, tekan butang pengatup
sepenuhnya.
Ini akan merakam syot kilat.
Tekan penuh
Tangkap (Imej dirakamkan.)
Membuat Rakaman
Filem
[0] (Filem)
Tekan [0] (Filem) untuk
memulakan rakaman
filem. Tekan [0] (Filem)
untuk memberhentikan
rakaman filem.
Lihat halaman 45 untuk
butiran.
29
Asas Mula Pantas
. Jika imej tidak berada dalam fokus...
Jika bingkai fokus kekal merah dan lampu belakang berkelip hijau, ia bermakna imej
tidak berada dalam fokus (kerana subjek terlalu dekat dsb.). Halakan semula kamera
pada subjek dan cuba fokus sekali lagi.
. Merakam dengan Auto
“Kunci fokus” (halaman 49) ialah nama teknik yang anda boleh gunakan apabila anda
mahu menangkap imej apabila subjek yang ingin difokuskan tidak berada dalam
bingkai fokus di tengah skrin.
. Merakam dengan Auto Premium
• Apabila merakam dengan Auto Premium, anda boleh gunakan skrin menu
(halaman 47) untuk menukar tetapan item menu sahaja di bawah. Tiada item
menu lain akan muncul di menu semasa anda merakam dengan Auto Premium.
– RKM: Grid, Semak Semula, Bantuan Ikon, Maklumat
– Kualiti: Saiz, » Kualiti (Filem), Anjakan EV
– Sediakan: Semua item
• Selain kelajuan pengatup, bukaan dan kepekaan ISO, kamera secara automatik
melakukan operasi berikut mengikut keperluan apabila merakam dengan Auto
Premium.
– Fokus Auto biasanya dilakukan sehingga anda anda menekan butang pengatup
sehingga separuh.
– Kamera secara automatik menentukan titik fokus pada skrin dan memfokus di
situ.
– Mekap (halaman 43)
Di bawah persediaan awal kamera lalai apabila anda membelinya, memilih Auto
Premium sebagai mod rakaman auto (halaman 27) menghidupkan fungsi
Mekap.
• Dalam sesetengah kes, Auto Premium mungkin tidak dapat mentafsir persekitaran
rakaman dengan betul. Jika ini berlaku, rakam dengan Auto standard.
30
Asas Mula Pantas
Melihat Syot Kilat
Gunakan prosedur berikut untuk melihat syot kilat pada skrin monitor kamera.
• Untuk maklumat mengenai cara main semula filem, lihat halaman 61.
1.
Tekan [p] (MAIN) untuk memasuki
mod MAIN.
• Ini akan memaparkan satu daripada
syot kilat yang disimpan dalam
memori.
• Maklumat mengenai syot kilat yang
dipaparkan turut disertakan (halaman
[p] (MAIN)
11).
• Anda juga boleh memadamkan
maklumat untuk melihat syot kilat sahaja (halaman 70).
• Anda boleh zum masuk ke imej dengan menekan [8] (halaman 62). Jika anda
sedang merakam syot kilat yang penting, anda disarankan supaya mengezum
imej dan periksa butirannya selepas merakamnya.
2.
Gunakan [4] dan [6] untuk menatal imej.
• Terus menekan salah satu butang akan menatal pada kelajuan tinggi.
[6]
[6]
[4]
[4]
• Menekan butang pengatup sehingga separuh semasa dalam mod MAIN atau
semasa skrin menu dipaparkan akan menukar terus ke mod RKM.
31
Asas Mula Pantas
Memadam Syot Kilat dan Filem
Jika memori telah penuh, anda boleh
memadam tangkapan gambar dan filem
yang tidak lagi anda perlukan untuk
membebaskan storan dan merakam lebih
banyak imej.
[SET]
• Ingat bahawa operasi padam fail (imej)
tidak boleh dibuat asal.
. Untuk memadam satu fail
1.
Masuk mod MAIN, dan kemudian tekan [SET].
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen Panel MAIN
“Ü” (Padam) dan kemudian tekan [SET].
3.
Gunakan [4] dan [6] untuk menatal fail sehingga fail yang anda mahu
padam dipaparkan.
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Padam” dan kemudian tekan
[SET].
• Untuk memadam fail lain, ulang langkah 3 dan 4.
• Untuk keluar daripada operasi padam, tekan [MENU].
32
Asas Mula Pantas
. Untuk memadam fail tertentu
1.
Masuk mod MAIN, dan kemudian tekan [SET].
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen Panel MAIN “Ü” (Padam)
dan kemudian tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Padam Fail” dan kemudian tekan
[SET].
• Ini memaparkan skrin permilihan fail.
4.
Gunakan [8], [2], [4] dan [6] untuk menggerakkan sempadan
pemilihan ke fail yang anda mahu padam dan kemudian tekan [SET].
• Ini akan memilih kotak semak fail yang sedang dipilih.
5.
Ulang langkah 4 untuk memilih fail lain, jika anda mahu. Setelah anda
selesai memilih fail, tekan [MENU].
6.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Ya” dan kemudian tekan [SET].
• Ini memadam fail yang anda pilih.
• Untuk keluar daripada operasi padam, tekan [MENU].
. Untuk memadam semua fail
1.
Masuk mod MAIN, dan kemudian tekan [SET].
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen Panel MAIN “Ü” (Padam)
dan kemudian tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Padam Semua Fail” dan
kemudian tekan [SET].
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Ya” dan kemudian tekan [SET]
untuk memadam semua fail.
Ini akan menyebabkan mesej “Tiada fail.” muncul.
33
Asas Mula Pantas
Peringatan Tangkapan Syot Kilat
Operasi
• Jangan buka penutup bateri semasa lampu belakang berkelip hijau. Perbuatan ini
akan menyebabkan imej yang baru anda tangkap tidak disimpan dengan betul,
kerosakan pada imej lain yang disimpan dalam memori dan kerosakan kamera,
dsb.
Skrin Monitor semasa Tangkapan Syot kilat
• Keadaan kecerahan subjek boleh melambatkan tindak balas skrin monitor dan
boleh menyebabkan hingar digital pada imej skrin monitor.
• Imej yang muncul pada skrin monitor ialah untuk penggubahan imej. Imej sebenar
akan dirakam pada kualiti yang telah ditetapkan untuk tetapan kualiti imej
(halaman 55).
Penggambaran Tertutup di bawah Pencahayaan Pendarfluor
• Kelipan kecil pencahayaan pendarfluor boleh memberi kesan pada kecerahan dan
warna imej.
. Pembatasan Fokus Auto
• Satu daripada berikut boleh memustahilkan fokus yang tepat.
– Dinding berwarna padu atau subjek terlalu rendah kontras lain
– Subjek bercahaya latar terlalu terang
– Subjek yang terlalu bersinar
– Bidai atau subjek lain yang mempunyai corak melintang berulang
– Berbilang subjek pada jarak berbeza dari kamera
– Subjek di lokasi gelap
– Pergerakan kamera semasa menangkap gambar
– Subjek yang bergerak laju
– Subjek di luar jarak fokus kamera
• Jika anda tidak dapat memfokus dengan betul, cuba gunakan kunci fokus
(halaman 49).
34
Asas Mula Pantas
Tutorial Syot Kilat
Menggunakan Panel Kawalan
Panel Kawalan boleh digunakan untuk mengkonfigurasi tetapan kamera.
1.
Dalam mod RKM, tekan [SET].
[SET]
Tetapan yang tersedia
Panel Kawalan
1
2
3
4
5
[8] [2] [4] [6]
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih tetapan yang anda mahu tukar.
Ini akan memilih satu daripada ikon Panel Kawalan dan memaparkan tetapannya.
Mod rakaman (halaman 27, 36, 38) Mod senyap (halaman 42)
Lampu LED (halaman 40)
Mekap (halaman 43)
Pemasa kendiri (halaman 41)
3.
Gunakan [4] dan [6] untuk menukar tetapan.
4.
Jika anda mahu mengkonfigurasi tetapan lain, ulangi langkah 2 dan 3.
5.
Setelah semua tetapan ditetapkan seperti yang anda mahu, tekan
[SET].
Ini akan menggunakan tetapan dan kembali ke mod RKM.
• Anda boleh menutup Panel Kawalan dengan menekan [MENU].
• Tiada ikon dipaparkan untuk sebarang opsyen Panel Kawalan (halaman 9) yang
ditetapkan pada tetapan lalai awalnya (tetap semula). Ikon akan muncul hanya jika
anda menukar tetapan opsyen Panel Kawalan yang berkenaan. Berikut adalah
lalai awal untuk opsyen Panel Kawalan.
– Pemasa kendiri: Mati
– Mekap: Mati
• Anda juga boleh mengkonfigurasi tetapan selain daripada yang disenaraikan di
atas (halaman 47).
35
Tutorial Syot Kilat
Menangkap gambar dengan Kesan Artistik (ART SHOT)
Pelbagai kesan artistik membantu menukar subjek harian biasa tampak lebih baru
dan jadi lebih menarik.
Pemandangan
Penerangan
Kamera Mainan
Pinggir gelap dan rona diubah membuat gambar nampak
seperti ditangkap oleh kamera mainan.
Fokus Lembut
Pengaburan keseluruhan bagi kesan romantis dan lembut.
Tona Lembut
Kontras lemah bagi gambar dengan penghalusan yang
sedikit.
Terserlah
Penepuan yang ditingkatkan membuat warna terserlah
dengan sangat jelas.
Sepia
Tona sepia mencipta pandangan retro.
Monokrom
Semua kontras dan berbintik-bintik yang jelas bagi cetakan
hitam dan putih.
Miniatur
Pengaburan separa membuat pemandangan kelihatan
seperti daripada dunia mini.
Mata ikan
Kesan kanta mata ikan boleh digunakan untuk mencipta
pelbagai imej lucu.
Bola kristal
Mencipta kesan misteri dengan meletakkan imej dalam buih
yang terapung di udara.
1.
Dalam mod RKM, tekan [SET].
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen teratas Panel Kawalan
(Mod rakaman) (halaman 35).
3.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih “ART” (ART SHOT) dan kemudian
tekan [SET].
4.
Gunakan [8], [2], [4] dan [6] untuk mengalih sempadan ke
pemandangan yang anda mahu pilih.
• Anda boleh mencapai maklumat mengenai pemandangan yang sedang dipilih.
Lihat halaman 37 untuk butiran.
5.
Tekan [SET] untuk mengkonfigurasi kamera dengan tetapan bagi
pemandangan yang sedang dipilih.
Ini mengembalikan ke mod RKM.
• Tetapan pemandangan yang telah anda pilih kekal digunakan sehingga anda
memilih pemandangan lain.
• Untuk memilih pemandangan ART SHOT yang berbeza, ulang prosedur di
atas daripada langkah 1.
36
Tutorial Syot Kilat
6.
Tekan butang pengatup untuk menangkap gambar.
• Rakaman filem dinyahdayakan semasa “ART SHOT” dipilih.
• ART SHOT tidak boleh digunakan bersama ciri berikut.
CS, Mekap, Penapis Warna
• Pengecaman muka boleh digunakan hanya semasa salah satu pemandangan
ART SHOT di bawah dipilih.
Kamera Mainan, Fokus Lembut, Tona Lembut
. Menggunakan Skrin Maklumat Pemandangan
Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pemandangan,
pilih pemandangan menggunakan sempadan pada skrin
pemilihan pemandangan, dan kemudian tekan [MENU].
• Untuk kembali ke menu pemandangan, tekan [MENU].
• Untuk menatal antara pemandangan, gunakan [4] dan
[6].
• Untuk mengkonfigurasi kamera dengan tetapan bagi
pemandangan yang sedang dipilih, tekan [SET].
37
Tutorial Syot Kilat
Menggunakan BEST SHOT
BEST SHOT menyediakan kepada anda kumpulan sampel “pemandangan” yang
menunjukkan pelbagai jenis keadaan penggambaran yang berbeza. Apabila anda
perlu menukar persediaan kamera, cuma cari pemandangan yang sepadan dengan
apa yang ingin anda capai dan kamera akan menyediakannya secara automatik.
Ini membantu meminimumkan kemungkinan imej rosak disebabkan oleh tetapan
pendedahan dan kelajuan pengatup yang lemah.
1.
Dalam mod RKM, tekan [SET].
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk
memilih opsyen teratas Panel
Kawalan (Mod rakaman) (halaman
35).
3.
Gunakan [4] dan [6] untuk
memilih “b” (BEST SHOT), dan
kemudian tekan [SET].
[8] [2] [4] [6]
Ini akan memaparkan menu
pemandangan BEST SHOT.
4.
[SET]
Pemandangan yang
sedang dipilih (dengan
sempadan)
Nama
pemandangan
Nombor
pemandangan
Gunakan [8], [2], [4] dan [6]
untuk mengalih sempadan ke
pemandangan yang anda mahu pilih.
• Menu pemandangan mempunyai berbilang halaman. Gunakan [8] dan [2]
untuk menatal antara halaman menu.
• Anda boleh mencapai maklumat mengenai pemandangan yang sedang dipilih.
Lihat halaman 39 untuk butiran.
5.
Tekan [SET] untuk mengkonfigurasi kamera dengan tetapan bagi
pemandangan yang sedang dipilih.
Ini mengembalikan ke mod RKM.
• Tetapan pemandangan yang telah anda pilih kekal digunakan sehingga anda
memilih pemandangan lain.
• Untuk memilih pemandangan BEST SHOT yang berbeza, ulangi prosedur di
atas daripada langkah 1.
6.
Tekan butang pengatup (jika anda merakam syot kilat) atau [0] (Filem)
(jika anda merakam filem).
• Untuk kembali kepada mod rakaman auto, tekan [SET], gunakan [8] dan [2]
untuk memilih opsyen teratas Panel Kawalan (Mod rakaman), dan kemudian
pilih R (Auto) atau Ÿ (Auto Premium).
38
Tutorial Syot Kilat
. Menggunakan Skrin Maklumat Pemandangan
Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pemandangan,
pilih pemandangan menggunakan sempadan pada skrin
pemilihan pemandangan, dan kemudian tekan [MENU].
• Untuk kembali ke menu pemandangan, tekan [MENU].
• Untuk menatal antara pemandangan, gunakan [4] dan
[6].
• Untuk mengkonfigurasi kamera dengan tetapan bagi
pemandangan yang sedang dipilih, tekan [SET].
. Peringatan BEST SHOT
• Beberapa pemandangan BEST SHOT tidak boleh digunakan semasa merakam
filem.
• Pemandangan tertentu seperti “Potret Malam” akan menyebabkan tetapan
kelajuan pengatup menjadi perlahan. Oleh sebab kelajuan pengatup perlahan
meningkatkan kemungkinan hingar digital dalam imej, kamera secara automatik
melakukan proses pengurangan hingar digital apabila salah satu pemandangan ini
dipilih. Ini bermakna ia akan mengambil masa yang lama sedikit untuk menyimpan
imej yang ditunjukkan oleh kelipan hijau lampu belakang. Jangan melakukan
sebarang operasi penting semasa itu.
• Imej pemandangan BEST SHOT tidak ditangkap menggunakan kamera ini.
• Imej yang ditangkap menggunakan pemandangan BEST SHOT mungkin tidak
memberikan hasil yang dijangka disebabkan oleh keadaan penggambaran dan
faktor lain.
• Anda boleh mengubah suai tetapan kamera yang dibuat selepas anda memilih
pemandangan BEST SHOT. Namun harap maklum bahawa tetapan BEST SHOT
kembali ke tetapan lalainya apabila anda memilih pemandangan BEST SHOT lain
atau mematikan kamera.
39
Tutorial Syot Kilat
Menggunakan Lampu LED (LED)
Guna lampu LED semasa merakam di tempat cahaya malap. Keberkesanan lampu
LED berkurang apabila anda semakin jauh dari subjek.
1.
Dalam mod RKM, tekan [SET].
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen Panel
Kawalan “lampu LED” (halaman 35).
3.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih tetapan yang
anda mahu dan kemudian tekan [SET].
Tetapan
Lampu LED
Paparan
Ikon Skrin Penerangan
RKM
Auto
Lampu LED bercahaya secara automatik dalam
keadaan rakaman gelap apabila butang pengatup
ditekan separa untuk memfokus dan/atau ditekan
sepenuhnya untuk merakam.
Hidup
LED sentiasa bercahaya semasa merakam.
Mati
4.
Tiada
LED tidak pernah dihidupkan atau bercahaya.
Tekan butang pengatup untuk menangkap gambar.
• Jangan hidupkan lampu LED berdekatan mata individu dan jangan biarkan
sesiapa melihat terus kepada cahaya.
• Anda harus sediakan imej supaya subjek utama berada di tengah imej semasa
menggunakan lampu LED.
• Oleh sebab kamera dilengkapi kanta sudut lebar, bahagian tengah selalunya lebih
cerah manakala pinggirnya lebih gelap.
40
Tutorial Syot Kilat
Menggunakan Pemasa Kendiri (Pemasa Kendiri)
Dengan Pemasa Kendiri, menekan butang pengatup memulakan pemasa.
Pengatup dilepaskan dan imej ditangkap selepas tempoh masa yang ditetapkan.
1.
Dalam mod RKM, tekan [SET].
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen Panel Kawalan “Pemasa
kendiri” (halaman 35).
3.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih tetapan yang anda mahu dan
kemudian tekan [SET].
Tetapan
Paparan Ikon
Penerangan
Skrin RKM
Ñ Pemasa
kendiri 10
saat
Pemasa Kendiri 10 saat
Pemasa Kendiri 2 saat
• Apabila menangkap gambar dalam keadaan yang
memperlahankan kelajuan pengatup, anda boleh
menggunakan tetapan ini untuk menghalang imej
menjadi kabur disebabkan oleh pergerakan
kamera.
Ì Pemasa
kendiri 2 saat
Menangkap tiga imej: satu imej 10 saat selepas
butang pengatup ditekan dan dua imej seterusnya
sebaik kamera bersedia selepas menangkap imej
sebelumnya. Tempoh yang diperlukan untuk kamera
bersedia untuk menangkap bergantung pada
tetapan saiz imej dan kualiti serta ada atau tidak kad
memori dimuatkan dalam kamera.
Ï Pemasa
kendiri ×3
(Pemasa
Kendiri
Tigaan)
Î Pemasa
kendiri Mati
Tiada
Matikan Pemasa Kendiri.
• Lampu LED berkelip semasa pengiraan Pemasa Sendiri
sedang berjalan.
• Anda boleh menghentikan pengiraan Pemasa Kendiri
yang sedang berjalan dengan menekan [SET].
Lampu LED
• Pemasa Sendiri tidak boleh digunakan bersama ciri berikut.
CS
• Pemasa Kendiri Tigaan tidak boleh digunakan bersama ciri berikut.
Filem, Mekap, ART SHOT
41
Tutorial Syot Kilat
Merakam dan Memain semula Imej tanpa Mengganggu Orang
Lain (Senyap)
Mod Senyap mengkonfigurasi tetapan kamera secara automatik bagi mengelakkan
mengganggu orang lain di sekitar anda. Ia menyahdayakan operasi lampu LED dan
meredamkan ton operasi kamera dan audio semasa main semula filem. Ini amat
berguna apabila merakam atau memain semula di muzium atau tempat lain di mana
anda perlu berhati-hati semasa mengendalikan kamera.
1.
Dalam mod RKM, tekan [SET].
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen Panel Kawalan “Senyap”
(halaman 35).
3.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih “Hidup” dan kemudian tekan
[SET].
Ini memasuki Mod Senyap, yang ditunjukkan dengan m (Mod Senyap) pada
skrin monitor.
• Tetapan yang ditunjukkan di bawah adalah tetap dan tidak boleh ditukar
semasa dalam mod Senyap.
Tetapan
Penerangan
Lampu LED
Mati
Pemasa kendiri
Mati
Bunyi
Mati
• Lihat yang berikut untuk butiran.
– Lampu LED (halaman 40)
– Pemasa kendiri (halaman 41)
– Bunyi (halaman 89)
• Memasuki mod Senyap dalam mod RKM juga akan memasuki mod Senyap
dalam mod MAIN secara automatik (halaman 64).
42
Tutorial Syot Kilat
Merakam Potret Indah (Mekap)
Mekap membolehkan pelarasan rona tona kulit dan tekstur kulit manusia, dan
mengurangkan bayangan wajah yang disebabkan oleh cahaya matahari terang untuk
potret yang lebih cantik. Mekap boleh digunakan dengan mod rakaman yang
disenaraikan di bawah.
1.
Dalam mod RKM, tekan [SET].
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen Panel Kawalan “Mekap”
(halaman 35), dan kemudian tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Tona Kulit” atau “Kulit Licin”,
dan kemudian gunakan [4] dan [6] untuk menukar nilai tetapan.
Tona Kulit
“0” hingga “Cerah +6”
Kulit Licin
“0” hingga “+12”
4.
Tekan [SET].
5.
Halakan kamera pada subjek dan tangkap.
• Pengecaman Muka (halaman 50) dihidupkan secara automatik apabila tetapan
aras “Tona Kulit” atau “Kulit Licin” adalah selain “0”.
• Mekap tidak boleh digunakan bersama ciri berikut.
Rakaman filem, ART SHOT, CS, Pemasa Sendiri Tigaan
43
Tutorial Syot Kilat
Menangkap Gambar dengan Zum
Kamera anda dilengkapi pelbagai jenis zum: Zum HD, Zum SR, dan zum digital.
Faktor zum maksimum bergantung pada tetapan saiz imej.
Zum HD
Membenarkan keupayaan zum yang lebih hebat dengan
memotong sebahagian daripada imej asal dan
membesarkannya, tanpa menjejaskan kualiti imej.
Zum SR
Menggunakan teknologi resolusi tinggi untuk menyekat
kemerosotan imej.
Zum Digital
Proses digital digunakan untuk membesarkan bahagian tengah
imej, jadi berlakunya kemerosotan kualiti imej.
1.
Dalam mod RKM, tekan [8] atau [2] untuk mengezum.
w Sudut Lebar
z Telefoto
[8] [2]
[2] (Sudut Lebar) : Mengurangkan saiz subjek dan meluaskan jarak.
[8] (Telefoto)
: Membesarkan subjek dan mengecilkan jarak.
2.
Tekan butang pengatup untuk menangkap imej.
• “Ù” dipaparkan pada skrin monitor semasa zum digital digunakan.
. Faktor Zum
Titik kemerosotan imej bergantung
pada saiz imej (halaman 55).
Lebih kecil saiz imej, lebih tinggi
faktor zum yang anda boleh
gunakan sebelum mencapai titik
kemerosotan imej.
Saiz
Imej
Had zum tidak
merosot
Faktor Zum
Maksimum
14 M
2.0X
4.0X
3M
4.2X
8.4X
• Apabila merakam dengan pemandangan Bola kristal ART SHOT, faktor zum
maksimum ialah 2.0X.
44
Tutorial Syot Kilat
Merakam Imej Filem
Untuk merakam filem
1.
Mengkonfigurasi tetapan kualiti untuk filem (halaman 56).
Panjang filem yang boleh anda rakam bergantung pada tetapan kualiti yang anda
pilih.
2.
Dalam mod RKM, halakan kamera
pada subjek dan kemudian tekan
[0] (Filem).
Ini akan memulakan rakaman dan
memaparkan Y pada skrin monitor.
Rakaman filem menyertakan audio
monaural.
3.
Tekan [0] (Filem) semula untuk
memberhentikan rakaman.
Baki masa rakaman
(halaman 121)
[0] (Filem)
Masa rakaman
• Setiap filem boleh mencecah
29 minit. Rakaman filem berhenti secara automatik selepas rakaman selama
29 minit. Rakaman filem juga akan berhenti secara automatik jika memori
menjadi penuh sebelum anda memberhentikan rakaman filem dengan
menekan [0] (Filem).
Merakam dengan BEST SHOT
Dengan BEST SHOT (halaman 38), anda boleh memilih sampel pemandangan yang
sepadan dengan jenis filem yang anda cuba rakam dan kamera akan menukar
tetapannya dengan sewajarnya untuk menghasilkan filem yang indah setiap kali.
Penstabilan imej semasa rakaman filem
Penstabilan imej sentiasa didayakan semasa rakaman filem. Namun, sila maklum
bahawa penstabilan imej tidak mencegah kekaburan imej disebabkan pergerakan
subjek semasa rakaman filem. Selain itu, penstabilan imej menghasilkan sudut
pandangan yang lebih sempit semasa rakaman filem.
45
Merakam Imej Filem
• Menghabiskan masa yang lama menggunakan rakaman filem akan menyebabkan
kamera terasa panas sedikit. Ini perkara biasa dan tidak bermakna kerosakan.
• Kamera juga merakam audio. Ambil perhatian tentang
Mikrofon
perkara berikut apabila merakam filem.
– Berhati-hati supaya mikrofon tidak ditutup oleh jari anda
dsb.
– Hasil rakaman yang bagus tak boleh berlaku apabila
kamera terlalu jauh daripada apa yang ingin anda
rakam.
• Menangkap gambar subjek yang terang boleh
menyebabkan garis menegak atau bayang merah jambu
pada imej skrin monitor. Ini tidak bermakna berlaku kerosakan.
• Menggunakan memori terbina dalam kamera atau jenis kad memori tertentu boleh
melambatkan kelajuan pemprosesan, malah boleh menyebabkan kamera tidak
boleh menyimpan filem Berkualti Tinggi dengan betul. Selain itu, penggunaan jenis
kad memori yang tertentu melambatkan pemindahan data dan menambah masa
yang diperlukan untuk merakam data filem, di mana ini boleh menyebabkan
pecahan pada imej dan/atau audio semasa main semula. Jika ini berlaku, » dan
Y akan berkedip pada layar monitor.
• Kesan pergerakan kamera dalam imej menjadi lebih ketara apabila anda merakam
pada jarak dekat atau dengan faktor zum yang besar.
• Anda boleh menggunakan kekunci [4] dan [6] semasa rakaman filem untuk
melaraskan tetapan anjakan EV.
46
Merakam Imej Filem
Tetapan Lanjutan
Berikut adalah menu operasi yang anda boleh gunakan untuk mengkonfigurasi
berbagai tetapan kamera.
• Kandungan dan operasi menu mod RKM berbeza daripada yang ada dalam mod
MAIN. Bahagian ini menerangkan operasi menggunakan skrin menu RKM.
Lihat halaman 63 untuk maklumat mengenai operasi skrin menu MAIN.
Menggunakan Menu Atas Skrin
. Contoh Operasi Skrin Menu RKM
1.
[SET]
Dalam mod RKM, tekan [MENU].
Ini akan memaparkan skrin menu RKM.
2.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih tab di mana
item menu yang anda mahu konfigurasi berada.
[8] [2] [4] [6]
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih item
menu yang anda mahu dan kemudian tekan
[6].
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk menukar
tetapan item menu yang dipilih.
5.
Setelah tetapan adalah seperti yang anda
mahukan, tekan [SET] untuk mengenakan
tetapan dan kembali ke skrin pemidang tilik.
• Menekan [4] dan bukannya [SET] akan
mengenakan tetapan yang dipilih dan kembali ke
pemilihan item menu.
• Untuk mengkonfigurasi tetapan pada tab lain
selepas menekan [4] untuk kembali ke
pemilihan item menu, gunakan [8] atau [MENU]
untuk mengalih penonjolan ke arah tab dan
kemudian gunakan [4] dan [6] untuk memilih
tab yang anda mahu.
47
Misalnya:
Apabila “Saiz” dipilih
pada tab “Kualiti”.
Tab
Tetapan
Item menu yang dipilih
Tetapan Lanjutan
• [MENU] menyediakan cara yang berguna untuk menavigasi sekitar tab dan menu.
– Menekan [MENU] semasa tab dipilih akan memaparkan skrin pemidang tilik.
– Menekan [MENU] semasa item menu atau tetapan dipilih akan “mengundur ke
belakang” dalam urutan berikut: Tetapan * Item menu * Tab.
• Bergantung pada mod rakaman, beberapa item dalam menu yang muncul
mungkin tidak boleh digunakan. Hanya item menu yang tetapannya boleh
dikonfigurasikan (halaman 30) akan dipaparkan pada menu semasa Auto Premium
sedang digunakan.
. Operasi Menu RKM dalam Manual Ini
Operasi menu RKM digunakan dalam manual ini seperti ditunjukkan di bawah.
Operasi berikut adalah sama seperti yang diterangkan di bawah “Contoh Operasi
Skrin Menu RKM” pada halaman 47.
Gunakan [4] dan [6] untuk
memilih tab “Kualiti”.
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “Kualiti” * Saiz
Gunakan [8] dan [2] untuk
memilih “Saiz” dan kemudian
tekan [6].
Tekan
[MENU].
48
Tetapan Lanjutan
Tetapan Mod RKM (RKM)
Memilih Mod Fokus (Fokus)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “RKM” * Fokus
Auto Fokus ialah satu-satunya mod fokus yang tersedia semasa Mekap (halaman 43)
atau Pengecaman Muka (halaman 50) didayakan. Untuk memilih mod fokus lain,
mula-mula matikan Mekap dan Pengecaman Muka.
Paparan
Tetapan Ikon Skrin
RKM
AF
(Fokus
Auto)
Tiada
Jenis
Tangkapan
Rakaman
umum
Anggaran Jarak Fokus*1
Mod Fokus
Syot kilat
Filem
Titik fokus
Automatik
tetap*2
´
Makro
Dekat
PF
(Fokus
Sorot)
Penggambaran
dengan jarak
fokus yang
agak lebar
Titik fokus tetap
Infiniti
Pemandangan
dan subjek
jauh lain
Tetap
Syot kilat
Filem
10 sm hingga 10 sm hingga
9 (infiniti)
9 (infiniti)
10 sm hingga 10 sm hingga
50 sm
9 (infiniti)
1.3 m hingga
9 (infiniti)
50 sm hingga
9 (infiniti)
Infiniti (Sudut Lebar)
*1 Jarak fokus ialah jarak dari permukaan kanta.
*2 Kamera memfokus pada subjek di tengah skrin hanya sekali, sejurus selepas
butang [0] (Filem) ditekan. Selepas itu, fokus tetap kekal semasa rakaman filem.
Menggunakan Kunci Fokus
“Kunci fokus” ialah teknik yang anda boleh gunakan
apabila anda mahu menggubah imej di mana subjek
yang ingin anda fokuskan tidak berada dalam bingkai
fokus di tengah skrin.
1.
Jajarkan bingkai fokus skrin monitor dengan
subjek yang anda mahu fokuskan dan
kemudian tekan butang pengatup sehingga
separuh.
49
Subjek akan
difokus pada
Bingkai fokus
Tetapan Lanjutan
2.
Dengan butang pengatup masih ditekan
separuh (yang mengekalkan tetapan fokus),
alih kamera untuk menggubah imej.
3.
Apabila anda telah bersedia untuk
menangkap imej, tekan butang pengatup
sepenuhnya.
• Kunci fokus juga mengunci pendedahan (AE).
• Keadaan rakaman tertentu apabila anda merakam dengan AF (Fokus Auto) atau
kunci fokus Makro boleh menyebabkan kamera bertukar secara automatik kepada
PF (Fokus Pan).
Menggunakan Pengecaman Muka (Pengecaman Muka)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “RKM” * Pengecaman Muka
Apabila menangkap gambar orang, ciri pengecaman muka mengesan sehingga
sepuluh muka individu dan melaras fokus dan kecerahan sewajarnya.
1.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Hidup” dan kemudian tekan
[SET].
2.
Halakan kamera pada subjek.
Kamera akan mengesan muka manusia dan
memaparkan rangka di sekeliling setiap muka.
3.
Tekan butang pengatup sehingga separuh.
Kamera akan memfokus dan bingkai di sekeliling
muka yang difokuskannya bertukar hijau.
4.
Ikon Pengecaman Muka
Tekan butang pengatup sepenuhnya.
• Kamera melakukan fokus berpusat jika ia tidak dapat mengesan muka.
• Satu-satunya mod fokus yang tersedia semasa pengecaman muka didayakan
ialah Auto Fokus (AF).
• Pengecaman muka mungkin mengambil masa yang lama apabila anda memegang
kamera secara melintang.
50
Tetapan Lanjutan
• Pengecaman jenis muka berikut tidak disokong.
– Muka yang dihalang rambut, cermin mata hitam, topi dsb. atau muka dalam
bayang gelap
– Sisi atau muka yang berada pada sudut tertentu
– Muka yang berada terlalu jauh dan kecil atau terlalu dekat dan besar
– Muka di kawasan yang sangat gelap
– Muka binatang peliharaan atau subjek bukan manusia lain
• Pengecaman muka tidak boleh digunakan bersama satu daripada ciri berikut.
– Rakaman Filem
• Menghidupkan Auto Premium (halaman 27) atau Mekap (halaman 43) akan secara
automatik menghidupkan Pengesanan Muka.
Menggunakan Pengatup Berterusan (CS)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “RKM” * CS
Apabila Pengatup Berterusan dihidupkan, imej dirakam berterusan sehingga memori
penuh, selagi anda menekan butang pengatup.
Melepaskan butang pengatup memberhentikan rakaman.
• Dengan pengatup berterusan, pendedahan dan fokus untuk imej pertama
ditetapkan untuk imej seterusnya juga.
• Pengatup berterusan tidak boleh digunakan bersama satu daripada berikut.
– Auto Premium
– Mekap
– ART SHOT
– Rakaman Filem
– Pemasa kendiri
• Apabila menggunakan mod pengatup berterusan, pastikan kamera tidak bergerak
sehingga semua rakaman selesai.
• Kadar pengatup berterusan bergantung pada saiz imej terkini dan tetapan kualiti
imej.
• Kelajuan Pengatup Berterusan bergantung pada jenis kad memori yang dimuatkan
dalam kamera dan jumlah ruang bebas yang tersedia untuk simpanan.
Apabila merakam ke memori terbina dalam, penggambaran pengatup berterusan
adalah agak perlahan.
51
Tetapan Lanjutan
Mengurangkan Kesan Pergerakan Kamera dan Subjek
(Antigoncang)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “RKM” * Antigoncang
Anda boleh menghidupkan ciri Antigoncang kamera untuk mengurangkan kekaburan
imej disebabkan oleh pergerakan subjek atau pergerakan kamera semasa merakam
subjek bergerak menggunakan telefoto, apabila merakam subjek yang bergerak
pantas atau apabila merakam di bawah keadaan pencahayaan kelam.
Tetapan
Paparan Ikon
Penerangan
Skrin RKM
Mengurangkan kesan pergerakan tangan dan
subjek semasa rakaman syot kilat.
Hidup
Mati
Tiada
Mematikan Antigoncang syot kilat.
• Kepekaan ISO, bukaan dan kelajuan pengatup tidak muncul pada skrin monitor
apabila anda menekan butang pengatup sehingga separuh semasa “Hidup” dipilih.
Namun nilai ini akan muncul sebentar, dalam pratonton imej yang dipaparkan
sejurus selepas anda merakam syot kilat.
• Tetapan kepekaan ISO (halaman 59) mestilah “Auto” untuk Anti Goncang
berfungsi.
• Penggambaran dengan Antigoncang boleh menyebabkan imej kelihatan agak
kasar daripada biasa dan boleh menyebabkan sedikit kemerosotan resolusi imej.
• Antigoncang mungkin tidak boleh menghapuskan kesan pergerakan kamera atau
subjek apabila pergerakan terlalu kencang.
52
Tetapan Lanjutan
Menetapkan Fungsi pada Kekunci [4] dan [6]
(Kekunci Kiri/Knn)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “RKM” * Kekunci Kiri/Knn
Anda boleh menetapkan satu daripada empat fungsi yang disenaraikan di bawah
pada kekunci [4] dan [6].
Tetapan
[4]/[6] operasi utama
Anjakan EV
Melaras nilai anjakan EV (halaman 56).
Imbangan Putih
Tukar tetapan keimbangan putih (halaman 57).
ISO
Tukar tetapan Kepekaan ISO (halaman 59).
Pemasa kendiri*
Menetapkan masa pemasa kendiri (halaman 41).
Mati
Batal penetapan kekunci [4] dan [6].
* Pemasa Sendiri Tigaan tidak boleh dipilih semasa ART SHOT merupakan mod
rakaman atau semasa “Hidup” dipilih untuk “Mekap”. Semasa “Hidup” dipilih untuk
mod Pengatup Berterusan (CS) atau Senyap, kekunci [4] dan [6] tidak boleh
digunakan untuk menukar masa pemasa sendiri.
• Tetapan “Kekunci Kiri/Knn” tidak boleh digunakan bersama ciri berikut.
– Auto Premium
Memaparkan Grid Atas Skrin (Grid)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “RKM” * Grid
Grid atas skrin boleh dipaparkan pada skrin monitor mod
RKM untuk penjajaran menegak dan mendatar mudah
semasa menggubah imej.
53
Tetapan Lanjutan
Menghidupkan Semak Semula Imej (Smk Semula)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “RKM” * Semak Semula
Semasa Smk Semula dihidupkan, kamera akan memaparkan imej selama kira-kira
satu saat sejurus selepas anda menekan butang pengatup untuk merakamnya.
• Imej semakan sentiasa dipaparkan apabila merakam dengan Pengatup
Berterusan (CS), tanpa mengira tetapan Semakan.
• Apabila merakam dengan sesetengah fungsi sementara “Hidup” dipilih untuk
“Semak Semula” akan menyebabkan mesej “Sedang sibuk... Sila tunggu...”
muncul selepas anda menekan butang pengatup. Perakaman imej lain
dinyahdayakan semasa mesej ini dipaparkan. Tunggu sebentar sehingga proses
yang dijalankan selesai.
Menggunakan Bantuan Ikon (Bantuan Ikon)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “RKM” * Bantuan Ikon
Semasa Bantuan Ikon dihidupkan, keterangan teks akan muncul pada paparan bagi
ikon tertentu apabila anda bertukar fungsi RKM.
Fungsi yang Disokong oleh Bantuan Ikon
• Mod RKM, lampu LED, Imbangan Putih, Pemasa kendiri, Anjakan EV
Memilih Papar Maklumat (Maklumat)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “RKM” * Maklumat
Memilih “Hidup” memaparkan status persediaan dan maklumat lain.
54
Tetapan Lanjutan
Tetapan Kualiti Imej (Kualiti)
Untuk memilih saiz imej syot kilat (Saiz)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “Kualiti” * Saiz
Saiz Imej
(Piksel)
Saranan Saiz
Paparan Ikon
Cetakan dan Penerangan
Skrin RKM
Aplikasi
14 M
(4320x3240)
Cetakan
Poster
Perincian yang baik untuk lebih
kejelasan bagi imej yang telah
dipotong (halaman 69) daripada asal
3M
(2048x1536)
Cetakan
3.5" × 5"
Paling sesuai apabila pengekalan
kapasiti memori lebih penting daripada
kualiti imej.
• Tetapan saiz imej lalai awal daripada kilang ialah “14 M”.
• Anda patut menganggap saiz kertas cetakan yang disarankan di sini sebagai garis
panduan sahaja (resolusi cetakan 200 dpi).
. Piksel dan saiz imej
Imej kamera digital ialah satu kumpulan bintik
Piksel
kecil yang dipanggil “piksel”. Lebih banyak
piksel dalam imej, lebih banyak perincian
yang ada. Namun, anda selalunya tidak
mengalami masalah dengan piksel yang
kurang semasa mencetak imej (saiz L)
melalui perkhidmatan cetak, melampir imej
pada e-mel, apabila melihat imej pada
komputer dsb.
Saiz imej menunjukkan jumlah piksel yang terkandung, dan ia dinyatakan sebagai
piksel melintang x piksel menegak.
Misalnya:
Saiz imej
Piksel
14 M
4320x3240 (Kira-kira 14 juta piksel)
3M
2048x1536 (Kira-kira 3 juta piksel)
• Ambil perhatian bahawa imej besar mempunyai lebih banyak piksel, jadi ia
menggunakan lebih banyak ruang memori.
• Untuk maklumat mengenai saiz imej dan bilangan imej yang boleh disimpan, lihat
halaman 121.
• Untuk maklumat mengenai saiz imej filem, lihat halaman 56.
• Untuk maklumat mengenai mengubah saiz syot kilat sedia ada, lihat halaman 68.
55
Tetapan Lanjutan
Menetapkan Kualiti Imej Filem (» Kualiti (Filem))
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “Kualiti” * » Kualiti (Filem)
Kualiti imej filem ialah standard yang menentukan perincian, kelicinan dan kejelasan
filem semasa main semula. Merakam dengan tetapan filem definisi tinggi (FHD) akan
menghasilkan kualiti imej yang lebih baik, tetapi ia juga mengurangkan masa anda
merakam.
Kualiti Imej (Piksel)
Paparan Ikon Anggaran Kadar
Skrin RKM
Data
Kadar Bingkai
FHD
1920x1080
16.6 Megabit/saat
30 bingkai/saat
STD
640x480
8.4 Megabit/saat
30 bingkai/saat
• Nisbah bidang 16:9 tersedia apabila “FHD” dipilih sebagai kualiti imej.
• Kapasiti memori (Masa rakaman filem yang anda boleh rakam) akan dijejaskan
oleh konfigurasi tetapan kualiti anda (halaman 121).
Membetulkan Kecerahan Imej (Anjakan EV)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “Kualiti” * Anjakan EV
Anda boleh melaraskan secara manual nilai pendedahan imej (nilai EV) sebelum
anda merakam gambar.
• Julat Keamatan Pendedahan: –2.0 EV hingga +2.0 EV
• Unit: 1/3 EV
1.
Gunakan [8] dan [2] melaraskan nilai pampasan pendedahan.
[8] : Meningkatkan nilai EV. Nilai EV yang
lebih tinggi adalah yang terbaik untuk
subjek berwarna cerah dan subjek
bercahaya latar.
[2] : Mengurangkan nilai EV. Nilai EV yang
lebih rendah adalah yang terbaik untuk
subjek berwarna gelap dan untuk
penggambaran di luar pada hari yang
cerah.
Untuk membatalkan keamatan pendedahan, tukar nilai EV kepada 0.0.
56
Tetapan Lanjutan
2.
Tekan [SET].
Ini menetapkan nilai keamatan pendedahan. Nilai keamatan pendedahan yang
anda tetapkan kekal digunakan sehingga anda menukarnya atau mematikan
kamera (yang menyebabkan ia kembali ke “0.0”).
• Semasa membuat penggambaran dalam keadaan yang amat gelap atau amat
terang, anda mungkin tidak dapat memperoleh hasil yang memuaskan meskipun
selepas melakukan keamatan pendedahan.
Mengawal Imbangan Putih (Imbangan Putih)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “Kualiti” * Imbangan Putih
Anda boleh melaras imbangan putih supaya sepadan dengan sumber cahaya yang
ada di tempat anda membuat penggambaran dan mengelak bayang biru yang
terhasil apabila membuat penggambaran di luar semasa mendung dan bayang hijau
yang terhasil apabila membuat penggambaran di bawah cahaya pendarfluor.
Tetapan
Auto
Paparan Ikon
Penerangan
Skrin RKM
Tiada
Mengkonfigurasi kamera untuk melaras
keimbangan putih secara automatik.
¤ (Siang)
Untuk penggambaran di luar pada hari yang cerah
' (Mendung)
Untuk penggambaran di luar pada hari mendung
hujan, di bawah bayang dsb.
“ (Bayangan)
Untuk penggambaran pada hari yang cerah di
bawah bayang pokok atau bangunan
† (Pndrfluor
Siang Pth)
Untuk penggambaran di bawah pencahayaan
pendarfluor putih atau siang putih
–
(Pendarfluor
Siang)
Untuk penggambaran di bawah pencahayaan
pendarfluor siang
« (Tungsten)
Untuk penggambaran di bawah pencahayaan
mentol lampu
57
Tetapan Lanjutan
Tetapan
Manual
Paparan Ikon
Penerangan
Skrin RKM
Untuk mengkonfigurasi kamera secara manual
supaya sesuai dengan sumber lampu tertentu
Kertas putih kosong
 Pilih “Manual”.
 Di bawah keadaan
pencahayaan yang anda
bercadang gunakan semasa
penggambaran, halakan
kamera pada sekeping
kertas putih kosong supaya
ia memenuhi seluruh skrin
monitor dan kemudian tekan butang pengatup.
 Tekan [SET].
Tetapan imbangan putih dikekalkan walaupun
anda mematikan kamera.
• Apabila “Auto” dipilih untuk tetapan imbangan putih, kamera secara automatik
menentukan titik putih subjek. Warna subjek dan keadaan sumber cahaya tertentu
boleh menyebabkan masalah apabila kamera cuba untuk menentukan titik putih,
yang membuatkan pelarasan imbangan putih yang betul menjadi mustahil. Jika ini
berlaku, pilih tetapan keimbangan putih yang sepadan dengan keadaan
penggambaran anda (Siang, Mendung dsb.).
58
Tetapan Lanjutan
Menentukan Kepekaan ISO (ISO)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “Kualiti” * ISO
Kepekaan ISO ialah ukuran kepekaan pada cahaya.
Tetapan
Auto
ISO 100
Paparan
Ikon Skrin Penerangan
RKM
Tiada
Laras pemekaan secara automatik mengikut keadaan.
Kepekaan
Kelajuan pengatup perlahan Kurang hingar
lebih rendah
ISO 200
ISO 400
ISO 800
ISO 1600
ISO 3200
Kepekaan
lebih tinggi
Kelajuan pengatup pantas
Agak kasar
(Ditetapkan untuk
menangkap gambar dalam (peningkatan
kawasan bercahaya malap.) hingar digital)
• Kepekaan ISO “Auto” sentiasa ditetapkan untuk filem, tanpa mengira tetapan
kepekaan ISO semasa.
• Nilai kepekaan ISO yang tinggi cenderung menghasilkan hingar digital dalam imej.
59
Tetapan Lanjutan
Mengoptimumkan Kecerahan Imej (Pencahayaan)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “Kualiti” * Pencahayaan
Anda boleh menggunakan tetapan ini untuk mengoptimumkan keimbangan antara
kawasan cerah dengan kawasan gelap apabila menangkap imej.
Tetapan
Paparan Ikon
Penerangan
Skrin RKM
Melakukan pembetulan kecerahan. Apabila opsyen ini
dipilih, ia mengambil masa yang lebih lama untuk imej
disimpan selepas butang pengatup ditekan.
Ï Hidup
Ì Mati
Tiada
Tidak melakukan pembetulan kecerahan.
• Pencahayaan dinyahdaya semasa rakaman filem.
Menggunakan Penapis Warna Terbina Dalam (Penapis Warna)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “Kualiti” * Penapis Warna
Tetapan: Mati, H/P, Sepia, Merah, Hijau, Biru, Kuning, Merah Jambu, Ungu
• Anda tidak boleh mengkonfigurasi tetapan penapis warna semasa menggunakan
ART SHOT (halaman 36) sebagai mod rakaman.
60
Tetapan Lanjutan
Melihat Syot kilat dan Filem
Melihat Syot Kilat
Lihat halaman 31 untuk prosedur bagi melihat syot kilat.
Melihat Filem
1.
Tekan [p] (MAIN) dan kemudian gunakan [4] dan [6] untuk
memaparkan filem yang anda mahu lihat.
2.
Tekan [0] (Filem) untuk
memulakan main semula.
Ikon filem: »
Masa rakaman
Kualiti imej
Kawalan Main Semula Filem
Mara laju/undur
laju
[4] [6]
• Setiap tekanan salah satu butang meningkatkan kelajuan
operasi mara laju atau undur laju.
• Untuk kembali pada kelajuan main semula biasa, tekan
[SET].
Main/pegun
[SET]
1 bingkai ke
hadapan/ke
belakang
[4] [6]
• Terus menekan salah satu butang akan menatal secara
berterusan.
Pelarasan
kelantangan
Tekan [2] dan kemudian tekan [8] [2].
• Kelantangan boleh dilaraskan hanya semasa main semula
filem.
Berhenti main
semula
[0] (Filem)
• Main semula mungkin tidak boleh dilakukan untuk filem yang tidak dirakam dengan
kamera ini.
61
Melihat Syot kilat dan Filem
Mengezum Syot Kilat Atas skrin
1.
Dalam mod MAIN, gunakan [4] dan [6] untuk menatal imej sehingga
imej yang anda mahu dipaparkan.
2.
Tekan [8] untuk mengezum.
Faktor zum
• Semasa imej dibesarkan, tekan [2] untuk
Kawasan imej
mengurangkan faktor zum.
• Semasa imej dizum di skrin monitor, anda boleh
menekan [MENU] dan kemudian gunakan [8],
[2], [4] atau [6] untuk menatal imej. Menekan
[MENU] semula akan kembali ke skrin zum.
– Apabila kandungan skrin monitor dihidupkan,
grafik di bawah sudut kanan skrin menunjukkan
bahagian mana daripada imej yang dizum
sedang dipaparkan.
Kawasan paparan terkini
– Untuk keluar dari skrin zum, tekan [0] (Filem).
– Walaupun faktor imej zum maksimum ialah 8X,
saiz imej tertentu mungkin tak membenarkan pengezuman sehingga 8X.
Memaparkan Menu Imej
1.
Dalam mod MAIN, tekan [2].
Sempadan
Gunakan [8], [2], [4] dan [6] untuk menggerakkan
sempadan pemilihan di sekeliling menu imej.
Untuk melihat imej tertentu, gunakan [8], [2], [4],
atau [6] untuk menggerakkan sempadan pemilihan ke
imej yang anda mahu dan kemudian tekan [SET].
• Tanda soal (?) akan dipaparkan untuk imej yang
tidak dapat dipaparkan atas sebab tertentu.
• Bergantung kepada jenis imej yang disimpan,
mungkin diperlukan sedikit masa untuk menu imej muncul.
62
Melihat Syot kilat dan Filem
Lain-lain Fungsi Main Semula (MAIN)
Bahagian ini menerangkan item menu yang boleh anda gunakan untuk
mengkonfigurasi tetapan dan melakukan lain-lain operasi main semula.
Menggunakan Panel MAIN
Menekan [SET] dalam mod MAIN akan memaparkan Panel MAIN.
. Contoh Operasi Panel MAIN
1.
Dalam mod MAIN, tekan [SET].
[SET]
Panel MAIN akan muncul di sepanjang
sisi kanan skrin monitor.
2.
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk
memilih item Panel MAIN yang
anda mahu dan kemudian tekan
[SET].
Panel MAIN
[8] [2]
Berikut ini menerangkan operasi yang anda boleh lakukan untuk setiap
item Panel MAIN.
â Keluar
Keluar dari Panel MAIN.
Kesan
Seni
Anda boleh menggunakan kesan artistik kepada syot kilat yang
dirakam dan menyimpan hasilnya sebagai syot kilat baharu. Syot
kilat asal juga disimpan.
Untuk item tetapan maklumat, lihat halaman 36.
Ü Senyap
Mod Senyap mematikan bunyi operasi kamera supaya anda
boleh mengelak daripada menganggu orang di sekitar anda
apabila memainkan semula imej (halaman 42).
ä
Prsmbhn
Slaid
Memaparkan menu pertunjukan slaid. Lihat “Memainkan
Persembahan Slaid di Kamera (Prsmbhn Slaid)” (halaman 64)
untuk operasi menu pertunjukan slaid.
Ü Padam
Memadam imej (halaman 32).
63
Lain-lain Fungsi Main Semula (MAIN)
Mainkan Semula tanpa Menganggu Orang Lain (Senyap)
Mod Senyap mematikan bunyi operasi kamera supaya anda boleh mengelak
daripada menganggu orang di sekitar anda apabila memainkan semula imej.
1.
Dalam mod MAIN, tekan [SET].
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen Panel MAIN “Senyap” dan
kemudian tekan [SET] (halaman 63).
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Hidup” dan kemudian tekan
[SET].
Ini memasuki Mod Senyap, yang ditunjukkan dengan m pada skrin monitor.
Tetapan “Bunyi” (halaman 89) bertukar kepada “Mati” dalam mod Senyap secara
automatik.
• Memasuki mod Senyap dalam mod MAIN juga akan memasuki mod Senyap
dalam mod RKM secara automatik (halaman 42).
Memainkan Persembahan Slaid di Kamera (Prsmbhn Slaid)
1.
Dalam mod MAIN, tekan [SET].
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen Panel MAIN “Prsmbhn
Slaid” dan kemudian tekan [SET] (halaman 63).
Mula
Mulakan pertunjukan slaid.
Masa
Masa dari mula hingga tamat pertunjukan slaid
1 hingga 5 minit, 10 minit, 15 minit, 30 minit, 60 minit
Selang
Tempoh masa setiap imej dipaparkan
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih nilai daripada 1 hingga 30 saat
atau “MAKS”.
Jika anda nyatakan nilai, filem dimainkan dari mula hingga akhir.
Apabila pertunjukan slaid sampai ke fail filem semasa “MAKS”
dipilih, hanya bingkai pertama filem akan dipaparkan.
Kesan
Hidupkan atau matikan kesan.
Hidup: Hidupkan kesan pertukaran imej dan muzik latar.
Mati: Tiada kesan pertukaran imej dan muzik latar
• Untuk menghentikan pertunjukan slaid, tekan [MENU]. Menekan [SET] dan
bukannya [MENU] menghentikan pertunjukan slaid dan kembali ke skrin menu.
• Laraskan kelantangan audio dengan menekan [2] dan kemudian tekan [8]
atau [2] semasa main semula.
• Semua butang operasi dinyahdayakan semasa pertunjukan slaid sedang
beralih daripada satu imej ke imej lain.
• Masa yang diperlukan untuk beralih daripada satu imej ke imej lain mungkin
lebih lama bagi kes imej yang tidak dirakam menggunakan kamera ini.
64
Lain-lain Fungsi Main Semula (MAIN)
Menyelitkan Subjek Terbina Dalam ke dalam Syot Kilat
(Tampal subjek)
[p] (MAIN) * [MENU] * Tab “MAIN” * Tampal subjek
Gunakan prosedur berikut untuk menyelitkan imej subjek terbina dalam ke dalam
syot kilat.
1.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih imej latar belakang yang anda
mahu dan kemudian tekan [SET].
• Hanya imej yang memenuhi syarat-syarat berikut boleh digunakan sebagai
imej latar belakang.
– Syot kilat yang dirakam dengan kamera ini
– Syot kilat dengan nisbah aspek 4:3
2.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih subjek terbina dalam yang anda
mahu selitkan ke dalam imej dan kemudian tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk melaraskan saiz subjek.
4.
Tekan [MENU].
5.
Gunakan [8], [2], [4], dan [6] untuk melaraskan kedudukannya.
• Menekan [MENU] semula akan kembali ke skrin pelarasan saiz subjek dalam
langkah 3.
6.
Selepas anda mendapat saiz dan posisi subjek yang diingini, tekan
[SET].
Ini akan menggabungkan subjek dan imej latar belakang dan menyimpan hasil
sebagai imej baharu 6 M (2816x2112).
• Melakukan operasi pemadaman atau pemformatan tidak akan memadam subjek
terbina dalam.
• Kualiti imej yang dihasilkan oleh operasi di atas akan merosot sedikit.
65
Lain-lain Fungsi Main Semula (MAIN)
Mengaburkan Imej Main Semula (Kesan Kabur)
[p] (MAIN) * Skrin Syot Kilat * [MENU] * Tab “MAIN” *
Kesan Kabur
1.
Gunakan [8], [2], [4], dan [6] untuk memilih
bahagian tengah bulatan bagi mentakrifkan
kawasan yang tidak akan dikaburkan, dan
kemudian tekan [MENU].
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk menukar saiz
bulatan.
• Kesan kabur akan digunakan kepada bahagian imej di luar bulatan.
• Untuk kembali ke langkah 1 dan pilih titik tengah yang berbeza, tekan [MENU]
semula.
3.
Selepas memilih titik tengah dan saiz kawasan yang tidak dikaburkan,
tekan [SET].
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih tahap kabur yang anda mahu dan
kemudian tekan [SET].
Ini akan mengenakan kesan kabur dan menyimpan hasil sebagai imej baharu.
Pengesanan Orientasi Imej dan Pemutaran Auto (Putar Auto)
[p] (MAIN) * [MENU] * Tab “MAIN” * Putar Auto
Hidup
Memutar imej yang dipaparkan mengikut orientasi kamera semasa
imej dirakamkan.
Mati
Imej tidak diputar secara automatik.
Tetapan ini boleh digunakan untuk mengkonfigurasi kamera untuk memaparkan imej
main semula dalam orientasi yang sama seperti kamera apabila imej ditangkap.
• Pemutaran auto imej tidak akan dijalankan semasa main semula filem, saat imej
menu dipaparkan dan untuk beberapa fungsi.
66
Lain-lain Fungsi Main Semula (MAIN)
Memutar Imej (Putaran)
[p] (MAIN) * Skrin Syot Kilat * [MENU] * Tab “MAIN” * Putaran
1.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Putaran” dan kemudian tekan
[SET].
Setiap tekanan [SET] akan memutar imej yang dipaparkan 90 darjah ke kiri.
2.
Apabila imej yang dipaparkan berada pada penghalaan yang anda
mahu, tekan [MENU].
• Perhatikan bahawa prosedur ini tidak menukar data imej. Ia cuma mengubah cara
imej dipaparkan pada skrin monitor kamera.
• Imej yang telah dilindungi atau dizum tak boleh diputar.
• Versi asal (tak diputar) imej akan dipaparkan pada skrin menu imej.
Memilih Imej untuk Percetakan (Cetakan DPOF)
[p] (MAIN) * Skrin Syot Kilat * [MENU] * Tab “MAIN” *
Cetakan DPOF
Lihat halaman 75 untuk butiran.
67
Lain-lain Fungsi Main Semula (MAIN)
Melindung Fail Daripada Pemadaman (Lindungi)
[p] (MAIN) * [MENU] * Tab “MAIN” * Lindungi
Lindung fail tertentu.
Gunakan [4] dan [6] untuk menatal fail
Hidup
sehingga fail yang anda mahu lindungi
dipaparkan.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih
“Hidup” dan kemudian tekan [SET].
Imej yang dilindungi ditunjukkan oleh ikon
›.
Untuk melindung fail lain, ulang langkah 1 dan 2.
Untuk keluar daripada operasi lindung, tekan [MENU]. Untuk
menyahlindung fail, pilih “Mati” dan bukannya “Hidup” dalam langkah
2 di atas.
Lindung semua fail.
Semua Fail:
Hidup
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Semua Fail: Hidup” dan
kemudian tekan [SET].
Tekan [MENU].
Untuk menyahlindung semua fail, pilih “Semua Fail: Mati” dan
bukannya “Semua Fail: Hidup” dalam langkah 1 di atas.
• Perhatikan bahawa walaupun fail dilindungi, ia akan dipadam jika anda melakukan
operasi format (halaman 95).
Mengubah saiz Syot Kilat (Ubah Saiz)
[p] (MAIN) * Skrin Syot Kilat * [MENU] * Tab “MAIN” * Ubah Saiz
Anda boleh mengurangkan saiz syot kilat dan menyimpan hasilnya sebagai syot kilat
berasingan. Syot kilat asal juga disimpan. Anda boleh memilih ubah saiz imej ke satu
daripada tiga saiz imej: 10 M, 5 M, VGA.
• Mengubah saiz syot kilat akan menghasilkan imej dengan nisbah bidang 4:3.
• Tarikh rakaman versi diubah saiz syot kilat adalah sama seperti tarikh rakaman
syot kilat asal.
68
Lain-lain Fungsi Main Semula (MAIN)
Memangkas Syot Kilat (Memotong)
[p] (MAIN) * Skrin Syot Kilat * [MENU] * Tab “MAIN” *
Memotong
Anda boleh memangkas syot kilat untuk memotong
bahagian yang anda tak perlukan dan menyimpan hasil
dalam fail berasingan. Syot kilat asal juga disimpan.
1.
Gunakan [8] dan [2] untuk mengezum imej
kepada saiz yang anda mahu.
2.
Tekan [MENU].
3.
Gunakan [8], [2], [4] dan [6] untuk memilih
kawasan yang anda mahu ekstrak.
• Menekan [MENU] semula akan kembali ke skrin zum
dalam langkah 1.
4.
Faktor zum
Menunjukkan
kawasan syot kilat
Bahagian syot kilat yang
sedang dipapar
Selepas anda memaparkan kawasan yang anda
mahu ekstrak, tekan [SET].
• Imej yang dihasilkan dengan operasi pemotongan
akan mempunyai nisbah bidang 4:3.
• Tarikh rakaman imej yang dipangkas adalah sama
seperti tarikh rakaman syot kilat asal.
69
Lain-lain Fungsi Main Semula (MAIN)
Menyalin Fail (Salin)
[p] (MAIN) * [MENU] * Tab “MAIN” * Salin
Fail boleh disalin daripada memori terbina dalam komputer kepada kad memori atau
daripada kad memori terbina dalam.
Terbina dlm *
Kad
Salin semua fail daripada memori terbina dalam kamera
kepada kad memori.
Pilihan ini menyalin semua fail dalam memori terbina dalam
kamera.
La tak boleh digunakan untuk menyalin satu fail.
Kad * Terbina
dlm
Menyalin satu fail pada kad memori ke memori terbina dalam
kamera. Fail disalin ke folder dalam memori terbina dalam
yang namanya mempunyai nombor siri terbesar.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih fail yang anda mahu
salin.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Salin” dan kemudian
tekan [SET].
• Anda boleh menyalin syot kilat atau filem yang anda rakam dengan kamera ini.
Memilih Papar Maklumat (Maklumat)
[p] (MAIN) * [MENU] * Tab “MAIN” * Maklumat
Memilih “Hidup” memaparkan tetapan apabila merakam, tarikh dan masa semasa,
dan maklumat lain.
70
Lain-lain Fungsi Main Semula (MAIN)
Menyambungkan Kamera dengan Telefon
Pintar (LAN Wayarles)
Membuat Sambungan antara Telefon Pintar dengan Kamera
Anda
Selepas memasang EXILIM Link pada telefon pintar (atau komputer tablet), anda
boleh memilih gambar dan/atau fail filem dalam memori kamera dan menghantarnya
ke telefon pintar. Anda boleh pilih sehingga 99 fail, berjumlah tidak lebih 1,500 MB,
untuk satu penghantaran.
• Cari apl EXILIM Link pada Google Play (Android) atau App Store (iOS) dan
pasangkan pada telefon pintar anda (atau komputer tablet).
• Jangan menggunakan fungsi LAN wayarles di dalam pesawat atau di mana sahaja
di mana operasi tersebut dihadkan.
• Sila maklum bahawa fungsi LAN wayarles memerlukan lebih banyak penggunaan
kuasa bateri daripada biasa. Pastikan bateri kamera telah dicas secukupnya
sebelum memulakan operasi LAN wayarles.
• Julat operasi bergantung pada persekitaran komunikasi setempat dan jenis telefon
pintar yang disambung.
. Jaminan operasi aplikasi
Tiada jaminan yang dibuat mengenai keupayaan untuk mengendalikan aplikasi
EXILIM Link pada telefon pintar atau tablet tertentu.
• Untuk maklumat tentang versi sistem pengendalian yang disokong oleh apl ini,
semak maklumat pada Google Play atau App Store.
• Fungsi aplikasi dan persekitaran pengendalian yang diperlukan tertakluk kepada
perubahan tanpa notis.
71
Menyambungkan Kamera dengan Telefon Pintar
(LAN Wayarles)
Memasang Aplikasi EXILIM Link pada Telefon Pintar Anda
. Terminal Android
1.
Buka “Google Play”.
2.
Dalam ruang carian, taip “EXILIM Link”.
3.
Pasang EXILIM Link.
. iPhone
1.
Buka “App Store”.
2.
Dalam ruang carian, taip “EXILIM Link”.
3.
Pasang EXILIM Link.
Menghantar Fail Syot Kilat atau Filem dari Memori Kamera ke
Telefon Pintar
1.
Hidupkan kamera dan kemudian tekan [
2.
Untuk tetapan Wi-Fi telefon pintar, masukkan
kata laluan dan SSID kamera.
] (Wi-Fi).
Ini akan sambungkan telefon pintar ke kamera.
• Kata laluan boleh ditukar menggunakan
“kata laluan WLAN” (halaman 88).
• Apa yang anda perlu lakukan untuk mewujudkan
sambungan LAN wayarles bergantung kepada
jenis telefon pintar yang anda gunakan. Untuk
maklumat lebih lanjut tentang bagaimana
mewujudkan sambungan LAN wayarles, lihat
dokumen pengguna yang datang dengan telefon
pintar anda.
SSID
3.
Pada telefon pintar, mulakan aplikasi EXILIM Link.
4.
Pada telefon pintar, ketik “Connection Starting”.
Kata laluan
Paparan telefon pintar menunjukkan senarai imej yang tersimpan dalam memori
kamera.
• Jika ini adalah pertama kali anda memulakan apl ini, terma penggunaannya
akan muncul pada skrin telefon pintar. Bacakan terma-terma tersebut dan
tekan “Agree”.
5.
Ketik imej fail yang anda mahu hantar ke telefon pintar.
72
Menyambungkan Kamera dengan Telefon Pintar
(LAN Wayarles)
6.
Selepas memilih imej semua fail yang anda ingin hantar ke telefon
pintar, sentuh “
”.
Ini akan menghantar imej yang anda pilih ke telefon pintar. Anda boleh lihat imej
yang dihantar dengan “
”.
• Sesetengah model telefon pintar mungkin tidak dapat memainkan semula fail filem.
• Bergantung pada model telefon pintar anda, versi sistem pengendaliannya, dan/
atau kapasiti storan yang tinggal boleh menyebabkan kegagalan operasi
penyimpanan filem atau syot kilat. Selepas operasi penghantaran, lakukan operasi
yang diperlukan pada telefon pintar anda bagi memastikan yang filem atau syot
kilat disimpan dengan baik.
• Melihat filem yang diterima pada terminal Android:
Harap maklum yang filem tidak dipaparkan oleh Gallery. Filem disimpan dalam
folder yang dinamakan “EXILIM Link”. Pemain filem berasingan diperlukan untuk
main semula filem (yang failnya mempunyai sambungan nama fail MOV).
Bergantung pada pemain filem anda, anda mungkin tidak boleh memainkan filem
dan/atau audio.
• Harap maklum bahawa sambungan LAN wayarles antara kamera dan telefon
pintar dikekalkan walaupun semasa apl EXILIM Link itu tidak berjalan pada telefon
pintar atau apabila apl berjalan di latar. Membiarkan sambungan LAN wayarles
berlangsung akan memendekkan hayat bateri kamera dan mengakibatkan kamera
menjadi panas. Tutup apl EXILIM Link dan matikan kamera untuk menamatkan
sambungan LAN wayarles apabila anda tidak menggunakannya.
• Menggunakan skrin tetapan Wi-Fi telefon pintar untuk menamatkan sambungan
LAN wayarles akan menyebabkan kamera memasuki tunggu sedia sambungan.
Jika tiada sambungan diwujudkan dalam masa tiga minit, kamera akan kembali
kepada keadaan semasa sebelum sambungan LAN diwujudkan.
• Sila maklum bahawa selepas menukar kata laluan LAN wayarles pada kamera,
anda juga perlu menukar tetapan Wi-Fi telefon pintar.
– iPhone:
Ketik anak panah kanan di tempat SSID kamera dipaparkan dalam tetapan
Wi-Fi untuk memadamkan tetapan rangkaian. Selepas memadam, pilih SSID
kamera sekali lagi dan masukkan kata laluan baharu.
– Terminal Android:
Ketik medan di tempat SSID kamera dipaparkan dalam tetapan Wi-Fi dan pilih
Lupa. Pilih SSID kamera sekali lagi dan masukkan kata laluan baharu.
73
Menyambungkan Kamera dengan Telefon Pintar
(LAN Wayarles)
Mensaiz Semula Syot Kilat sebelum Menghantarnya ke
Telefon Pintar (Saiz semula sebelum hantar)
[MENU] * Tab “Sediakan” * Saiz semula sebelum hantar
Ciri ini boleh digunakan untuk mensaiz semula syot kilat sebelum ia dihantar ke
telefon pintar menggunakan EXILIM Link.
3M
Imej ditukar kepada saiz 3 M sebelum dihantar.
• Jika imej asal bersaiz 3 M atau kurang, ia dihantar tanpa disaiz
semula.
Mati
Imej dihantar dalam saiz asal rakaman.
74
Menyambungkan Kamera dengan Telefon Pintar
(LAN Wayarles)
Percetakan
Percetakan Syot Kilat
Perkhidmatan Cetak Profesional*
Anda boleh membawa kad memori yang mengandungi imej
yang anda mahu cetak ke perkhidmatan cetak profesional dan
mencetaknya.
Percetakan pada Pencetak Rumah*
Anda boleh menggunakan pencetak yang dilengkapkan dengan
slot kad memori untuk terus mencetak imej daripada kad
memori. Untuk butiran, lihat dokumen pengguna yang disertakan
bersama pencetak anda.
Percetakan dengan Komputer
Selepas memindahkan imej ke komputer anda, gunakan
perisian yang tersedia secara komersil untuk mencetak.
* Anda boleh menentukan imej mana yang anda mahu cetak, bilangan salinan dan
cap tarikh sebelum mencetak (halaman 75).
Menggunakan DPOF untuk Menentukan Imej untuk Dicetak
dan Bilangan Salinan
. Format Susunan Cetak Digital (DPOF)
DPOF ialah standard yang membenarkan anda menyertakan maklumat
jenis imej, bilangan salinan dan hidup/mati cap masa pada kad memori
bersama dengan imej. Selepas mengkonfigurasi tetapan, anda boleh
menggunakan kad memori untuk mencetak pada pencetak rumah yang
menyokong DPOF atau membawa kad memori ke perkhidmatan cetak
profesional.
• Sama ada boleh atau tidak anda menggunakan tetapan DPOF untuk percetakan
bergantung pada pencetak yang anda gunakan.
• Sesetengah perkhidmatan cetak profesional mungkin tidak menyokong DPOF.
75
Percetakan
. Mengkonfigurasi Tetapan DPOF Secara Berasingan untuk Setiap
Imej
[p] (MAIN) * Skrin Tangkapan Gambar * [MENU] * Tab “MAIN” *
Cetakan DPOF * Pilih imej
1.
Gunakan [4] dan [6] untuk menatal fail sehingga imej yang anda mahu
cetak dipaparkan.
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk menentukan bilangan salinan.
Anda boleh menentukan nilai hingga 99. Nyatakan 00 jika anda tidak mahu
mencetak imej.
• Jika anda mahu menyertakan tarikh dalam imej, tekan [0] (Filem) supaya “Cap
tarikh Hidup” ditunjukkan untuk pengecapan tarikh.
• Ulangi langkah 1 dan 2 untuk mengkonfigurasi tetapi bagi imej lain, jika anda
mahu.
3.
Tekan [SET].
. Mengkonfigurasi Tetapan DPOF yang Sama untuk Semua Imej
[p] (MAIN) * Skrin Tangkapan Gambar * [MENU] * Tab “MAIN” *
Cetakan DPOF * Semua imej
1.
Gunakan [8] dan [2] untuk menentukan bilangan salinan.
Anda boleh menentukan nilai hingga 99. Nyatakan 00 jika anda tidak mahu
mencetak imej.
• Jika anda mahu menyertakan tarikh dalam imej, tekan [0] (Filem) supaya “Cap
tarikh Hidup” ditunjukkan untuk pengecapan tarikh.
2.
Tekan [SET].
Tetapan DPOF tidak dibersihkan secara automatik selepas percetakan
selesai.
Operasi cetak DPOF yang anda lakukan seterusnya akan dijalankan menggunakan
tetapan DPOF terakhir yang anda konfigurasi untuk imej. Bagi membersihkan
tetapan DPOF, nyatakan “00” untuk bilangan salinan bagi semua imej.
Beritahu perkhidmatan cetak anda mengenai tetapan DPOF anda!
Jika anda bawa kad memori ke perkhidmatan cetak profesional, beritahu mereka
bahawa ia menyertakan tetapan DPOF untuk imej yang akan dicetak dan bilangan
salinan. Jika anda tidak melakukannya, perkhidmatan cetak mungkin mencetak
semua imej tanpa menghiraukan tetapan DPOF anda atau mereka mungkin tidak
mengendahkan tetapan cap tarikh anda.
76
Percetakan
. Cap Tarikh
Anda boleh menggunakan satu daripada tiga kaedah berikut untuk menyertakan
tarikh rakaman pada cetakan imej.
Mengkonfigurasi tetapan kamera
Mengkonfigurasi tetapan DPOF (halaman 75).
Anda boleh menghidupkan dan mematikan cap tarikh setiap kali anda
mencetak. Anda boleh mengkonfigurasi tetapan supaya sesetengah imej
menyertakan cap tarikh sementara yang lain tidak.
Konfigurasi tetapan Cap Masa Kamera (halaman 91).
• Tetapan Cap Masa kamera menera tarikh ke dalam syot kilat selepas anda
menangkapnya, supaya tarikh sentiasa disertakan apabila anda mencetak.
Ia tak boleh dipadam.
• Jangan hidupkan cap tarikh DPOF untuk imej yang menyertakan tarikh yang
dicap dengan fungsi Cap Masa kamera. Perbuatan ini boleh menyebabkan
dua cap tersebut bertindan.
Mengkonfigurasi tetapan komputer
Anda boleh menggunakan perisian pengurusan imej yang tersedia secara
komersil untuk cap tarikh pada imej.
Perkhidmatan cetak profesional
Minta cap tarikh apabila menempah cetakan daripada perkhidmatan cetak
profesional.
. Standard yang Disokong oleh Kamera
• Exif Print
Mencetak pada pencetak yang menyokong Exif Print
menggunakan maklumat mengenai keadaan tangkapan yang
dirakam bersama imej untuk meningkatkan kualiti imej yang
dicetak. Hubungi pengilang pencetak anda untuk maklumat mengenai model yang
menyokong Exif Print, peningkatan pencetak dsb.
77
Percetakan
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Perkara yang anda boleh lakukan menggunakan komputer...
Anda boleh melakukan operasi yang diterangkan di bawah semasa kamera
bersambung dengan komputer.
Menyimpan imej
pada komputer
dan melihatnya di
situ
• Menyimpan imej dan melihatnya secara
manual (sambungan USB) (halaman 79,
83).
Main semula dan
sunting filem
• Anda boleh main semula fail (halaman 82,
85).
• Untuk menyunting filem, gunakan perisian
yang tersedia secara komersil mengikut
keperluan.
Prosedur yang anda perlu lakukan adalah berlainan untuk Windows dan Macintosh.
• Pengguna Windows perlu merujuk pada “Menggunakan Kamera dengan
Komputer Windows” di halaman 79.
• Pengguna Macintosh perlu merujuk pada “Menggunakan Kamera dengan
Macintosh” di halaman 83.
78
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Menggunakan Kamera dengan Komputer Windows
Apabila anda mahu
melakukan ini:
Versi Sistem
Pengendalian
Windows 8.1,
Menyimpan imej pada
Windows 8,
komputer dan melihatnya
Windows 7,
di situ secara manual
Windows Vista
Mainkan filem
Windows 8.1,
Windows 8,
Windows 7,
Windows Vista
Perisian yang Diperlukan
Lihat
halaman:
Pemasangan tidak
diperlukan.
79
QuickTime 7 atau lebih
tinggi
• Anda perlu memuat
turun QuickTime 7 di
Web jika anda ingin
menggunakannya.
82
Melihat dan Menyimpan Imej di Komputer
Anda boleh menyambungkan kamera ke komputer anda bagi melihat dan
menyimpan imej (fail syot kilat dan filem).
Jangan menggunakan komputer anda untuk mengubah suai, memadam,
mengalih atau menamakan semula sebarang fail imej yang berada dalam
memori terbina dalam kamera atau pada kad memorinya.
Perbuatan itu akan menyebabkan masalah pada data pengurusan imej kamera,
yang akan menjadikannya mustahil untuk memain semula imej pada kamera dan
boleh menukar kapasiti memori yang tinggal secara drastik. Apabila anda mahu
mengubah suai, memadam, mengalih atau menama semula imej, lakukannya
hanya pada imej yang disimpan pada komputer anda.
• Jangan menanggalkan kabel USB atau mengendalikan kamera semasa melihat
atau menyimpan imej. Perbuatan itu boleh merosakkan data.
• Anda juga boleh menggunakan slot kad komputer anda (jika ia memilikinya) atau
pembaca kad yang tersedia secara komersil untuk mencapai fail secara terus dari
kad memori komputer. Untuk butiran, lihat dokumen pengguna yang disertakan
bersama komputer anda.
79
Menggunakan Kamera dengan Komputer
. Untuk menyambungkan kamera ke komputer anda dan menyimpan
fail
1.
Matikan kamera dan
kemudian gunakan kabel
USB mikro yang disertakan
bersama kamera untuk
menyambungnya ke
komputer anda.
Port USB
Kabel USB Mikro
(disertakan bersama
kamera)
• Untuk butiran tentang
menyambungkan kamera
dan langkah berjaga-jaga
apabila menyambungkan,
lihat halaman 19.
2.
Tekan [p] (Kuasa) untuk menghidupkan kamera.
Apabila anda menghidupkan kamera, semak untuk pastikan yang warna lampu
belakang kamera bertukar daripada merah kepada hijau atau ambar (halaman
20).
• Kali pertama anda menyambungkan kamera ke komputer menggunakan kabel
USB, mesej ralat mungkin muncul pada komputer anda. Jika ini berlaku,
tanggalkan dan kemudian sambungkan semula kabel USB itu.
• Pengecasan terus berjalan walaupun kamera dihidupkan.
3.
Pengguna Windows 8.1, Windows 8: Klik “Desktop” dan kemudian
“Explorer”.
Pengguna Windows 7, Windows Vista: Klik “Start” dan kemudian
“Computer”.
4.
Dwiklik “Removable Disk”.
• Komputer anda mengenali kad memori yang dimuat dalam komputer (atau
memori terbina dalam jika tiada kad) sebagai cakera boleh alih.
5.
Klik kanan folder “DCIM”.
6.
Pada menu pintas yang muncul, klik “Copy”.
7.
Pengguna Windows 8.1, Windows 8: Klik “Documents”.
Pengguna Windows 7, Windows Vista: Klik “Start” dan kemudian
“Documents”.
• Jika anda sudah ada folder “DCIM” dalam “Documents”, langkah seterusnya
akan melaksanakan tulis ganti ke atasnya. Jika anda mahu menyimpan folder
“DCIM” sedia ada, anda perlu menukar namanya atau mengalihnya ke lokasi
berbeza sebelum melakukan langkah seterusnya.
80
Menggunakan Kamera dengan Komputer
8.
Pengguna Windows 8.1, Windows 8: Pada menu “Documents”, klik
“Home” dan kemudian “Paste”.
Pengguna Windows 7, Windows Vista: Pada menu “Documents”, klik
“Organize” atau “Edit”, dan kemudian “Paste”.
Ini akan menampal folder “DCIM” (dan semua fail imej yang terkandung di
dalamnya) ke dalam folder “Documents” anda. Anda kini mempunyai salinan fail
yang ada dalam memori kamera pada komputer anda.
9.
Setelah selesai menyalin imej, tanggalkan kamera daripada komputer
anda.
Selepas mengesahkan lampu belakang tidak berkelip merah, cabut kabel USB.
. Untuk melihat imej yang anda salin pada komputer anda
1.
Dwiklik folder “DCIM” yang disalin untuk membukanya.
2.
Dwiklik folder yang mengandungi imej yang anda mahu lihat.
3.
Dwiklik fail imej yang anda mahu lihat.
• Untuk maklumat mengenai nama fail, lihat “Struktur Folder Memori” pada
halaman 87.
• Imej yang telah diputar pada kamera akan dipaparkan pada skrin komputer
anda dalam penghalaan asalnya (tak diputar).
• Melihat imej CS pada komputer akan memaparkan satu per satu imej
komponen dalam kumpulan. Imej CS tidak boleh dilihat sebagai satu kumpulan
pada komputer.
81
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Memainkan Filem
Untuk main semula filem, salinkannya ke komputer anda terlebih dahulu dan
kemudian dwiklik fail filem. Sesetengah sistem pengendalian mungkin tidak dapat
memainkan semula filem. Jika ini berlaku, anda perlu memasang perisian yang ada
secara berasingan.
• Jika anda tidak dapat memainkan semula filem, pergi ke URL di bawah untuk
memuat turun QuickTime 7 dan memasangnya pada komputer anda.
http://www.apple.com/quicktime/
. Keperluan Sistem Komputer Minimum untuk Main Semula Filem
Keperluan sistem minimum yang diterangkan di bawah adalah perlu untuk memain
semula filem yang direkod dengan kamera ini pada komputer.
Sistem Pengendalian
CPU
: Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista
: Kualiti Imej “FHD”:
Core 2 Duo 3.0 GHz atau lebih tinggi
Kualiti Imej “STD”:
Pentium 4 3.2 GHz atau lebih tinggi
Perisian yang Diperlukan : QuickTime 7 atau lebih tinggi
• Di atas adalah sekitaran sistem yang disarankan. Mengkonfigurasi satu daripada
sekitaran ini tidak menjamin pengendalian yang betul.
• Tetapan tertentu dan perisian lain yang dipasang boleh mengganggu main semula
filem.
. Peringatan Main Semula Filem
• Pastikan mengalih data filem ke cakera keras komputer anda sebelum mencuba
memainkannya. Main semula filem yang baik mungkin tidak dapat dilakukan untuk
data yang dicapai melalui rangkaian, daripada kad memori dsb.
• Main semula filem yang baik mungkin tidak dapat dilakukan pada sesetengah
komputer. Jika anda mengalami masalah, cuba yang berikut.
– Cuba merakam filem dengan tetapan kualiti “STD”.
– Berhentikan sebarang aplikasi lain yang anda jalankan dan berhentikan aplikasi
residen.
82
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Menggunakan Kamera dengan Macintosh
Apabila anda mahu Versi Sistem
Perisian yang Diperlukan
melakukan ini:
Pengendalian
Lihat
halaman:
Menyimpan imej
pada Macintosh anda
OS X
dan melihatnya di
situ secara manual
Pemasangan tidak diperlukan.
83
Simpan imej pada
Macintosh anda
secara automatik/
Urus imej
OS X
iPhoto, yang disertakan tergabung
dengan beberapa produk
Macintosh.
–
Mainkan filem
OS X 10.5
atau lebih
tinggi
QuickTime Player
(dipasang pada komputer)
85
Menyambung Kamera pada Komputer Anda dan Menyimpan
Fail
Jangan menggunakan komputer anda untuk mengubah suai, memadam,
mengalih atau menamakan semula sebarang fail imej yang berada dalam
memori terbina dalam kamera atau pada kad memorinya.
Perbuatan itu akan menyebabkan masalah pada data pengurusan imej kamera,
yang akan menjadikannya mustahil untuk memain semula imej pada kamera dan
boleh menukar kapasiti memori yang tinggal secara drastik. Apabila anda mahu
mengubah suai, memadam, mengalih atau menama semula imej, lakukannya
hanya pada imej yang disimpan pada komputer anda.
• Jangan menanggalkan kabel USB atau mengendalikan kamera semasa melihat
atau menyimpan imej. Perbuatan itu boleh merosakkan data.
• Kamera tidak menyokong operasi dengan Mac OS X 10.0 hingga 10.4. Operasi
disokong dengan Mac OS 10.5 hingga 10.9 (menggunakan pemacu USB standard
OS) sahaja.
• Anda juga boleh menggunakan slot kad komputer anda (jika ia memilikinya) atau
pembaca kad yang tersedia secara komersil untuk mencapai fail secara terus dari
kad memori komputer. Untuk butiran, lihat dokumen pengguna yang disertakan
bersama komputer anda.
83
Menggunakan Kamera dengan Komputer
. Untuk menyambungkan kamera ke komputer anda dan menyimpan
fail
1.
Matikan kamera dan
kemudian gunakan kabel
USB mikro yang disertakan
bersama kamera untuk
menyambungnya ke
Macintosh anda.
Port USB
Kabel USB Mikro
(disertakan bersama
kamera)
• Untuk butiran tentang
menyambungkan kamera
dan langkah berjaga-jaga
apabila menyambungkan,
lihat halaman 19.
2.
Tekan [p] (Kuasa) untuk menghidupkan kamera.
Apabila anda menghidupkan kamera, semak untuk pastikan yang warna lampu
belakang kamera bertukar daripada merah kepada hijau atau ambar (halaman
20). Dalam mod ini, Macintosh anda mengenali kad memori yang dimuat dalam
kamera (atau memori terbina dalam kamera jika ia tidak dimuatkan dengan kad
memori) sebagai pemacu. Rupa ikon pemacu bergantung pada versi OS Mac
yang anda gunakan.
• Kali pertama anda menyambungkan kamera ke Macintosh anda menggunakan
kabel USB, mesej ralat mungkin muncul pada komputer anda. Jika ini berlaku,
tanggalkan dan kemudian sambungkan semula kabel USB itu.
• Pengecasan terus berjalan walaupun kamera dihidupkan.
3.
Dwiklik ikon pemacu kamera.
4.
Seret folder “DCIM” ke folder di mana anda mahu menyalinnya.
5.
Setelah operasi salin selesai, seret ikon pemacu ke Trash.
6.
Putuskan sambungan kamera daripada komputer.
Selepas mengesahkan lampu belakang tidak berkelip merah, cabut kabel USB.
84
Menggunakan Kamera dengan Komputer
. Untuk melihat imej yang disalin
1.
Dwiklik ikon pemacu kamera.
2.
Dwiklik folder “DCIM” untuk membukanya.
3.
Dwiklik folder yang mengandungi imej yang anda mahu lihat.
4.
Dwiklik fail imej yang anda mahu lihat.
• Untuk maklumat mengenai nama fail, lihat “Struktur Folder Memori” pada
halaman 87.
• Imej yang telah diputar pada kamera akan dipaparkan pada skrin Macintosh
anda dalam penghalaan asalnya (tak diputar).
Memainkan Filem
Untuk main semula filem, mula-mula salinnya ke Macintosh anda dan kemudian
dwiklik fail filem.
. Keperluan Sistem Komputer Minimum untuk Main Semula Filem
Keperluan sistem minimum yang diterangkan di bawah adalah perlu untuk memain
semula filem yang direkod dengan kamera ini pada komputer.
Sistem Pengendalian
:Mac OS X 10.5 atau lebih tinggi
Perisian yang Diperlukan :QuickTime Player (dipasang pada komputer)
• Di atas adalah sekitaran sistem yang disarankan. Mengkonfigurasi satu daripada
sekitaran ini tidak menjamin pengendalian yang betul.
• Tetapan tertentu dan perisian lain yang dipasang boleh mengganggu main semula
filem.
. Peringatan Main Semula Filem
Main semula filem yang baik mungkin tidak dapat dilakukan pada sesetengah model
Macintosh. Jika anda mengalami masalah, cuba yang berikut.
– Tukar tetapan kualiti imej filem ke “STD”.
– Matikan aplikasi lain yang sedang berjalan.
• Pastikan mengalih data filem ke cakera keras Macintosh anda sebelum mencuba
memainkannya. Main semula filem yang baik mungkin tidak dapat dilakukan untuk
data yang dicapai melalui rangkaian, daripada kad memori dsb.
85
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Fail dan Folder
Kamera mencipta fail dan menyimpannya setiap kali anda syot kilat, merakam filem
atau melakukan sebarang operasi lain yang menyimpan data. Fail dikumpulkan
dengan menyimpannya dalam folder. Setiap fail dan folder mempunyai nama uniknya
sendiri.
• Untuk butiran cara folder disusun dalam memori, lihat “Struktur Folder Memori”
(halaman 87).
Nama dan Bilangan Maksimum Dibenarkan
Contoh
Setiap folder boleh mengandungi sehingga
9999 fail yang dinamakan CIMG0001 hingga
CIMG9999. Sambungan pada nama fail
bergantung pada jenis fail.
Fail nama ke-26:
Fail
CIM G 0026.JPG
Sambungan
Nombor siri (4 angka)
Folder
Folder dinamakan daripada 100CASIO ke
Nama folder ke-100:
999CASIO.
100CASIO
Sehingga 900 folder boleh wujud dalam memori.
Nombor siri (3 angka)
• Anda boleh melihat nama folder dan fail pada komputer anda. Untuk butiran
mengenai cara nama fail dipaparkan pada skrin monitor kamera, lihat halaman 11.
• Jumlah bilangan folder dan fail yang dibenarkan bergantung pada saiz dan kualiti
imej dan kapasiti kad memori yang digunakan untuk simpanan.
86
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Data Kad Memori
Kamera menyimpan imej yang anda tangkap mengikut Peraturan Reka Bentuk untuk
Sistem Fail Kamera (DCF).
. Mengenai DCF
Operasi berikut disokong untuk imej komplian DCF. Namun, harap maklum bahawa
CASIO tidak membuat jaminan prestasi mengenai operasi ini.
• Memindahkan imej komplian DCF kamera ini ke kamera pengilang lain dan
melihatnya.
• Mencetak imej komplian DCF kamera menggunakan pencetak pengilang lain.
• Memindahkan imej komplian DCF kamera lain ke kamera ini dan melihatnya.
. Struktur Folder Memori
100CASIO
CIMG0001.JPG
CIMG0002.MOV
Folder DCIM
Folder Rakaman
Fail Imej
Fail Filem
101CASIO
102CASIO
Folder Rakaman
Folder Rakaman
DCIM
MISC
AUTPRINT.MRK
Folder Fail DPOF
Fail DPOF
. Fail Imej yang Disokong
• Fail imej yang ditangkap dengan kamera ini
• Fail imej komplian DCF
Kamera ini mungkin tidak dapat memaparkan imej, walaupun ia komplian DCF.
Apabila memaparkan imej yang dirakam pada kamera lain, ia mungkin mengambil
masa yang lama untuk imej muncul pada skrin monitor kamera ini.
. Peringatan Pengendalian Memori Terbina Dalam dan Data Kad
Memori
• Setiap kali menyalin kandungan memori ke komputer anda, anda perlu menyalin
folder DCIM dan semua kandungannya. Cara yang baik untuk mengesan
beberapa salinan folder DCIM ialah untuk menukar namanya kepada tarikh atau
sesuatu yang serupa setelah anda menyalinnya ke komputer anda. Namun jika
nanti anda memutuskan mengembalikan folder ke kamera, pastikan menukar
namanya kembali ke DCIM. Kamera direka untuk mengenali hanya fail akar
dengan nama DCIM. Ingat bahawa kamera juga tidak akan dapat mengenal folder
dalam folder DCIM melainkan ia mempunyai nama yang dipunyainya dulu ketika
anda menyalinnya daripada kamera ke komputer anda.
• Folder dan fail mesti disimpan mengikut “Struktur Folder Memori” ditunjukkan di
halaman 87 untuk kamera mengenali mereka dengan betul.
87
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Tetapan Lain (Sediakan)
Bahagian ini menerangkan item menu yang anda boleh gunakan untuk
mengkonfigurasi tetapan dan melakukan operasi lain dalam kedua-dua mod RKM
dan mod MAIN.
Lihat yang berikut untuk maklumat lanjut.
– Menu RKM (halaman 47)
– Menu MAIN (halaman 63)
Menukar Warna Skrin Menu (Warna Menu)
[MENU] * Tab “Sediakan” * Warna Menu
Gunakan prosedur ini untuk memilih hitam, merah jambu atau putih sebagai warna
menu pada skrin monitor.
• Warna teks juga akan bertukar mengikut warna menu.
Mensaiz Semula Syot Kilat sebelum Menghantarnya ke
Telefon Pintar (Saiz semula sebelum hantar)
[MENU] * Tab “Sediakan” * Saiz semula sebelum hantar
Lihat halaman 74 untuk butiran.
Menukar Kata Laluan Kamera untuk Sambungan LAN
Wayarles (Kata laluan WLAN)
[MENU] * Tab “Sediakan” * Kata laluan WLAN
Guna prosedur untuk menukar kata laluan yang anda guna apabila membuat
sambungan LAN wayarles antara kamera dengan telefon pintar.
1.
Gunakan [4] dan [6] untuk mengalih kursor ke digit kata laluan yang
anda mahu tukar.
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk menukar digit yang sedang dipilih.
3.
Apabila kata laluan seperti yang anda inginkan, alihkan kursor ke
“Guna” dan kemudian tekan [SET].
88
Tetapan Lain (Sediakan)
Mengkonfigurasi Tetapan Bunyi Kamera (Bunyi)
[MENU] * Tab “Sediakan” * Bunyi
Permulaan
Pengatup Separa
Pengatup
Tentukan bunyi permulaan.
Bunyi 1 - 5: Bunyi terbina dalam (1 hingga 5)
Mati: Bunyi mati
Operasi
= Operasi
Menentukan kelantangan bunyi.
= Main
Menentukan kelantangan output audio filem.
• Menetapkan tahap kelantangan 0 membisukan output.
Mengkonfigurasi Imej Permulaan (Permulaan)
[MENU] * Tab “Sediakan” * Permulaan
Papar imej yang anda mahu guna sebagai imej permulaan anda dan kemudian pilih
“Hidup”.
• Imej permulaan tidak muncul apabila anda menghidupkan kamera dengan
menekan [p] (MAIN).
• Anda boleh menentukan syot kilat yang anda rakam sebagai imej permulaan atau
anda boleh menggunakan imej permulaan khas yang disediakan dalam memori
terbina dalam kamera.
• Memformat memori terbina dalam (halaman 95) akan memadam tetapan imej
permulaan terkini.
89
Tetapan Lain (Sediakan)
Menentukan Peraturan Penjanaan Nombor Siri Nama Fail
(No. Fail)
[MENU] * Tab “Sediakan” * No. Fail
Gunakan prosedur berikut untuk menentukan peraturan yang mengawal penjanaan
nombor siri yang digunakan dalam nama fail (halaman 86).
Teruskan
Beritahu kamera untuk mengingati nombor fail terakhir yang
digunakan. Fail baru akan dinamakan menggunakan nombor jujukan
seterusnya, walaupun fail telah dipadam atau kad memori kosong
dimuatkan. Jika kad memori dimuatkan dan kad telah mempunyai fail
di dalamnya dan nombor jujukan terbesar dalam nama fail sedia ada
adalah lebih besar daripada nombor jujukan terbesar yang diingati
kamera, penomboran fail baru akan bermula daripada nombor jujukan
terbesar dalam nama fail sedia ada campur 1.
Set
Semula
Mula semula nombor siri daripada 0001 apabila semua fail dipadam
atau apabila kad memori diganti dengan yang kosong. Jika kad
memori dimuat dan kad telah mempunyai fail di dalamnya,
penomboran fail baru akan bermula daripada nombor jujukan terbesar
dalam nombor nama fail sedia ada campur 1.
Mengkonfigurasi Tetapan Waktu Dunia (Waktu Dunia)
[MENU] * Tab “Sediakan” * Waktu Dunia
Anda boleh menggunakan skrin Waktu Dunia untuk melihat waktu semasa dalam zon
yang berbeza daripada Bandar Rumah anda apabila anda pergi melancong, dsb.
Waktu Dunia memaparkan waktu semasa di 162 bandar di 32 zon waktu di seluruh
dunia.
1.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Destinasi” dan kemudian tekan
[6].
• Untuk menukar kawasan geografi dan bandar bagi waktu di mana anda
biasanya menggunakan kamera, pilih “Rumah”.
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Bandar” dan kemudian tekan
[6].
• Untuk menukar tetapan “Destinasi” ke waktu musim panas, gunakan [8] dan
[2] untuk memilih “DST” dan kemudian pilih “Hidup”. Waktu musim panas
digunakan di beberapa kawasan geografi untuk menukar tetapan waktu
semasa satu jam ke hadapan ketika bulan musim panas.
90
Tetapan Lain (Sediakan)
3.
Gunakan [8], [2], [4] dan [6] untuk memilih kawasan geografi yang
anda mahu dan kemudian tekan [SET].
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih bandar yang anda mahu dan
kemudian tekan [SET].
5.
Tekan [SET].
• Sebelum mengkonfigurasi tetapan Waktu Dunia, pastikan tetapan Bandar Rumah
adalah tempat anda tinggal atau biasanya menggunakan kamera. Jika ia bukan,
pilih “Rumah” pada skrin di langkah 1 dan konfigurasi tetapan Bandar Rumah,
tarikh dan masa seperti diperlukan (halaman 92).
Pengecapan Masa Syot Kilat (Cap Masa)
[MENU] * Tab “Sediakan” * Cap Masa
Anda boleh mengkonfigurasi kamera untuk mengecap tarikh rakaman sahaja atau
tarikh dan masa di sudut kanan bawah setiap syot kilat.
Contoh: Julai, 10, 2016, 1:25 ptg.
Tarikh
2016/7/10
Tarikh & Masa
2016/7/10 1:25pm
Mati
Tiada pengecapan tarikh dan/atau masa
• Setelah maklumat tarikh dan masa dicap pada syot kilat, ia tidak boleh disunting
atau dipadam.
• Walaupun anda tidak mengecap tarikh dan/atau masa dengan Cap Msa, anda
boleh melakukannya kemudian menggunakan fungsi DPOF atau aplikasi
percetakan lain (halaman 77).
91
Tetapan Lain (Sediakan)
Menetapkan Jam Kamera (Laras)
[MENU] * Tab “Sediakan” * Laras
[8] [2]
Tukar tetapan di lokasi kursor
[4] [6]
Alih kursor di antara tetapan
[0] (Filem)
Togol antara format 12-jam dan 24-jam
Apabila tetapan tarikh dan masa adalah apa yang anda mahu, tekan [SET] untuk
mengenakannya.
• Anda boleh menentukan tarikh dari 2001 hingga 2049.
• Pastikan untuk memilih Bandar Rumah anda (halaman 90) sebelum menetapkan
tarikh dan masa. Jika anda menetapkan masa dan tarikh sedangkan bandar yang
salah dipilih untuk Bandar Rumah anda, masa dan tarikh bagi semua bandar
Waktu Dunia (halaman 90) akan menjadi salah.
Menentukan Gaya Tarikh (Gaya Tarikh)
[MENU] * Tab “Sediakan” * Gaya Tarikh
Anda boleh memilih daripada tiga gaya berbeza untuk tarikh.
Contoh: Julai, 10, 2016
TT/BB/HH
16/7/10
HH/BB/TT
10/7/16
BB/HH/TT
7/10/16
92
Tetapan Lain (Sediakan)
Menentukan Bahasa Paparan (Language)
[MENU] * Tab “Sediakan” * Language
. Tentukan bahasa paparan yang anda
mahu.
 Pilih tab di bahagian kanan.
 Pilih “Language”.
 Pilih bahasa yang anda mahu.


• Model kamera yang dijual di kawasan geografi
tertentu mungkin tidak menyokong pemilihan
bahasa paparan.
Mengkonfigurasi Tetapan Keadaan Tidur (Tidur)
[MENU] * Tab “Sediakan” * Tidur
Ciri ini mematikan skrin monitor dan menyalakan lampu belakang (hijau) apabila
tiada operasi kamera dilakukan untuk tempoh masa yang telah dipraset. Tekan
mana-mana butang untuk menghidupkan kembali skrin monitor.
Tetapan Masa Pemicu: 30 saat, 1 min, 2 min, Mati (Tidur dinyahdaya semasa “Mati”
dipilih.)
• Tidur dinyahdaya di bawah mana-mana keadaan berikut.
– Dalam mod MAIN
– Semasa kamera disambungkan pada komputer atau peranti lain
– Semasa rakaman filem dan main semula
• Apabila kedua-dua tidur dan Mati Kuasa Auto dihidupkan, Mati Kuasa Auto
diutamakan.
93
Tetapan Lain (Sediakan)
Mengkonfigurasi Tetapan Kuasa Auto (Mati Kuasa Auto)
[MENU] * Tab “Sediakan” * Mati Kuasa Auto
Mati Kuasa Auto mematikan kamera apabila tiada operasi kamera dilakukan untuk
tempoh masa yang telah dipraset.
Tetapan Masa Pemicu: 1 min, 2 min, 5 min (Masa pemicu sentiasa 5 minit dalam
mod MAIN.)
• Mati Kuasa Auto dinyahdaya di bawah mana-mana keadaan berikut.
– Semasa kamera disambungkan pada komputer atau peranti lain
– Semasa persembahan slaid
– Semasa rakaman filem dan main semula
Mengkonfigurasi Tetapan [p] (MAIN)
[MENU] * Tab “Sediakan” * PLAY
Kuasa Hidup
Kamera dihidupkan apabila [p] (MAIN) ditekan.
Kuasa Hidup/Mati
Kamera dihidupkan atau dimatikan apabila [p] (MAIN)
ditekan.
Nyahdaya
Kamera tidak hidup atau mati setiap kali [p] (MAIN) ditekan.
• Dengan “Kuasa Hidup/Mati”, kamera mati apabila anda menekan [p] (MAIN)
dalam mod MAIN.
• Apabila “Kuasa Hidup” atau “Kuasa Hidup/Mati” didayakan, anda boleh
menghidupkan kamera dengan menekan [p] (MAIN) sehingga lampu belakang
menyala hijau seketika.
94
Tetapan Lain (Sediakan)
Memformat Memori Terbina Dlm atau Kad Memori (Format)
[MENU] * Tab “Sediakan” * Format
Jika kad memori dimuatkan dalam kamera, operasi ini akan memformat kad memori.
Ia akan memformat memori terbina dalam jika tiada kad memori dimuatkan.
• Operasi format akan memadam semua kandungan pada kad memori atau memori
terbina dalam. Ia tak boleh dibuat asal. Pastikan anda tidak memerlukan sebarang
data yang ada pada kad atau memori terbina dalam sebelum anda memformatnya.
• Memformat memori terbina dalam akan memadam data berikut.
– Imej yang dilindungi
– Skrin permulaan
• Memformat kad memori akan memadam data berikut.
– Imej yang dilindungi
• Pastikan bateri kamera telah dicas secukupnya sebelum memulakan operasi
pemformatan. Pemformatan mungkin tidak dapat dijalankan dengan betul dan
kamera mungkin berhenti beroperasi secara normal jika kuasa kamera
berkurangan semasa pemformatan sedang berjalan.
• Jangan buka penutup bateri semasa pemformatan sedang berjalan. Perbuatan itu
boleh menyebabkan kamera berhenti beroperasi secara normal.
Menetapkan Semula Kamera ke Lalai Kilang (Set Semula)
[MENU] * Tab “Sediakan” * Set Semula
Lihat halaman 112 untuk butiran mengenai tetapan lalai kilang bagi kamera.
Tetapan di bawah tidak ditetapkan semula.
Kata laluan WLAN, tetapan Waktu Dunia, tetapan jam, gaya tarikh, bahasa skrin
95
Tetapan Lain (Sediakan)
Lampiran
Peringatan Keselamatan
*BAHAYA
Simbol ini menandakan maklumat yang, jika diabaikan atau digunakan dengan salah,
mewujudkan bahaya kematian atau kecederaan diri yang serius.
*AMARAN
Penunjuk ini menetapkan perkara yang mempunyai risiko menyebabkan kematian
atau kecederaan serius jika produk digunakan dengan salah dengan mengabaikan
penunjuk ini.
*AWAS
Penunjuk ini menetapkan perkara yang mempunyai risiko menyebabkan kecederaan
dan kemungkinan berlakunya kerosakan fizikal hanya jika produk digunakan dengan
salah dengan mengabaikan penunjuk ini.
Contoh Simbol
!
Bulatan ini dengan garis merentasinya (-) bermaksud yang tindakan
ditunjukkan tidak boleh dilakukan. Petunjuk dalam atau berhampiran simbol
ini secara khususnya dilarang. (Contoh di sebelah kiri menunjukkan yang
penceraian dilarang.)
$
Titik hitam (0) bermaksud yang tindakan ditunjukkan mesti dilakukan.
Petunjuk dalam simbol ini ialah tindakan yang secara khususnya diarahkan
untuk dilakukan. (Contoh di sebelah kiri menunjukkan yang palam kuasa
mesti dicabut daripada soket elektrik.)
*BAHAYA
. Bateri Boleh Cas Semula
• Untuk mengecas bateri, hanya gunakan kaedah yang diterangkan
secara khusus dalam manual ini. Cubaan mengecas bateri dengan cara
yang tidak dibenarkan mewujudkan risiko pemanasan lampau bateri,
kebakaran dan letupan.
• Jangan mendedah atau merendam bateri dalam air tawar atau air
masin. Perbuatan itu boleh merosakkan bateri dan menyebabkan
prestasinya merosot dan pengurangan hayat perkhidmatan.
• Bateri ini dibuat untuk kegunaan bersama Kamera digital CASIO sahaja.
Penggunaan dengan peranti lain mewujudkan risiko kerosakan bateri
atau kemerosotan prestasi bateri dan pengurangan hayat
perkhidmatan.
96
+
%
+
Lampiran
*BAHAYA
• Kegagalan mematuhi peringatan berikut mewujudkan risiko pemanasan lampau
bateri, kebakaran dan letupan.
– Jangan menggunakan atau meninggalkan bateri berdekatan api
terbuka.
– Jangan mendedahkan bateri pada haba atau api.
– Pastikan bateri dihalakan dengan betul semasa mengecasnya.
– Jangan bawa atau simpan bateri bersama item yang boleh mengalirkan
elektrik (rantai, grafit pensel dsb.).
– Jangan menceraikan bateri, mencucuknya dengan jarum atau
mendedahkannya pada hentaman yang kuat (memukulnya dengan tukul,
memijaknya dsb.) dan jangan mengenakan pateri padanya.
Jangan meletakkan bateri dalam ketuhar gelombang mikro, penyahlembap,
peranti yang menjana tekanan tinggi dsb.
– Jangan tanggalkan pelekat luar dari bateri.
• Jika anda menyedari kebocoran, bau pelik, penjanaan haba,
pengubahan warna, perubahan bentuk atau sebarang keadaan luar
biasa lain semasa mengguna, mengecas atau menyimpan bateri,
segera keluarkannya daripada kamera dan jauhkannya daripada nyalaan api.
Juga, jangan gunakan bateri yang terjejas selepas simptom luar biasa hilang.
• Jangan gunakan atau tinggalkan bateri di bawah cahaya matahari,
dalam kenderaan yang diletakkan di bawah matahari atau di manamana kawasan lain yang terdedah pada suhu yang tinggi. Perbuatan itu
boleh merosakkan bateri dan menyebabkan prestasinya merosot dan
pengurangan hayat perkhidmatan. Juga, keadaan ini boleh menyebabkan bateri
mengembang sehingga anda mungkin tidak boleh mengeluarkannya.
• Cecair bateri boleh merosakkan mata anda. Jika cecair bateri termasuk
ke dalam mata anda, segera bilas mata anda dengan air paip bersih dan
kemudian hubungi pakar perubatan.
-
+
+
97
Lampiran
*AMARAN
. Asap, bau yang luar biasa, pemanasan lampau dan keluarbiasaan lain
$
• Penggunaan berterusan kamera ketika ia mengeluarkan asap atau bau
pelik, atau semasa ia terlampau panas mewujudkan risiko kebakaran
dan kejutan elektrik. Segera lakukan langkah berikut apabila wujud
salah satu simptom di atas.
1. Matikan kamera.
2. Jika anda menggunakan penyesuai USB-AC untuk menghidupkan kamera, cabut
palam kuasa daripada soket kuasa. Juga, keluarkan bateri daripada kamera,
sambil berjaga-jaga melindungi diri anda daripada kecederaan terbakar.
3. Hubungi peruncit atau pusat perkhidmatan sah CASIO terdekat anda.
. Jauhkan Daripada Api
• Jangan mendedahkan kamera pada api, yang boleh menyebabkannya
meletup dan mewujudkan risiko kebakaran dan kecederaan pada diri
sendiri.
. Elakkan Penggunaan Semasa Bergerak
• Jangan menggunakan kamera untuk merakam atau memain kembali
imej semasa memandu atau semasa berjalan. Melihat monitor semasa
sedang bergerak mewujudkan risiko kemalangan serius.
. Lampu LED
• Jangan nyalakan lampu LED apabila dihalakan ke arah orang yang sedang
mengendalikan kenderaan bermotor. Perbuatan itu boleh mengganggu
pemandangan pemandu dan mengundang risiko kemalangan.
-
. Penyesuai USB-AC
• Penyalahgunaan penyesuai USB-AC mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan
elektrik. Pastikan anda mematuhi langkah berjaga-jaga berikut.
– Hanya gunakan penyesuai USB-AC yang ditentukan.
– Jangan sekali-kali gunakan penyesuai USB-AC dengan peranti lain.
– Gunakan punca kuasa yang sepadan dengan bekalan kuasa yang
ditentukan untuk penyesuai USB-AC.
– Jangan sekali-kali pasang kord kuasa atau penyesuai USB-AC pada punca
kuasa yang dikongsi dengan peranti lain, atau ke dalam kord sambungan
berkongsi.
– Jangan letakkan penyesuai USB-AC berhampiran tungku atau peranti
pemanas lain.
• Penyalahgunaan penyesuai USB-AC boleh merosakkannya, mewujudkan risiko
kebakaran dan kejutan elektrik. Pastikan anda mematuhi langkah berjaga-jaga
berikut.
– Jangan letak objek berat di atas penyesuai USB-AC atau dipanaskan
secara langsung.
– Jangan ubah suai penyesuai USB-AC, membiarkannya rosak, atau
membengkokkannya secara paksa.
– Jangan belit atau tarik kord kuasa.
– Apabila digunakan, letakkan kord di tempat yang ia tidak akan mengganggu
laluan.
-
-
98
Lampiran
*AMARAN
• Jangan sentuh palam kuasa semasa tangan anda basah. Perbuatan itu
mewujudkan risiko kejutan elektrik.
• Jika kord kuasa atau palam kuasa rosak, hubungi peruncit atau pusat
perkhidmatan sah CASIO terdekat anda.
• Jangan gunakan penyesuai USB-AC di kawasan yang cecair* mungkin
tumpah di atasnya. Cecair mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan
elektrik.
"
+
-
• Jangan letakkan pasu bunga atau sebarang bekas cecair di atas
penyesuai USB-AC. Air mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan
elektrik.
• Jangan sentuh kamera atau penyesuai USB-AC semasa ribut kilat.
%
1
* Cecair: Air, minuman sukan, air laut, urin haiwan atau haiwan peliharaan, dsb.
Jika kord kuasa disertakan bersama kamera anda
+
• Kord kuasa yang datang dengan kamera direka bentuk untuk kegunaan
di negara tempat kamera itu dibeli. Jika anda menggunakan kamera di
negara lain, pastikan anda menggunakan kord kuasa yang mematuhi
penarafan dan voltan bekalan kuasa negara itu. Penggunaan kord kuasa yang
tidak betul mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik.
• Sebelum keluar, pastikan anda mencabut penyesuai USB-AC daripada
punca kuasa dan letakkannya di tempat yang jauh daripada objek yang
digunakan oleh haiwan dan binatang peliharaan. Haiwan atau binatang
peliharaan yang menggigit kord kuasa boleh menyebabkannya terpintas,
membawa kepada risiko kebakaran.
+
. Air dan Benda Asing
%
• Air, cecair lain atau benda asing (terutamanya logam) yang termasuk ke
dalam kamera mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik.
Segera lakukan langkah berikut apabila wujud salah satu simptom di
atas. Perhatian lebih diperlukan apabila menggunakan kamera semasa hujan
atau salji, berhampiran laut atau jasad air lain, atau di dalam bilik air.
1. Matikan kamera.
2. Jika anda menggunakan penyesuai USB-AC untuk menghidupkan kamera,
cabut palam kuasa daripada soket kuasa. Juga, keluarkan bateri daripada
kamera, sambil berjaga-jaga melindungi diri anda daripada kecederaan
terbakar.
3. Hubungi peruncit atau pusat perkhidmatan sah CASIO terdekat anda.
. Penceraian dan Pengubahsuaian
!
• Jangan cuba ceraikan kamera atau ubah suainya dengan sebarang
cara. Perbuatan itu mewujudkan risiko kejutan elektrik, kecederaan
terbakar dan kecederaan diri lain. Pastikan semua pemeriksaan
dalaman, penyelenggaraan dan pembaikan dilakukan oleh peruncit anda atau
pusat perkhidmatan sah CASIO yang terdekat.
99
Lampiran
*AMARAN
. Terjatuh dan Layanan Kasar
-
• Penggunaan berterusan kamera setelah ia rosak akibat terjatuh atau
layanan kasar lain mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik.
Segera lakukan langkah berikut apabila wujud salah satu simptom di
atas.
1. Matikan kamera.
2. Jika anda menggunakan penyesuai USB-AC untuk menghidupkan kamera,
cabut palam kuasa daripada soket kuasa. Juga, keluarkan bateri daripada
kamera, sambil berjaga-jaga melindungi diri anda daripada kecederaan
terbakar.
3. Hubungi peruncit atau pusat perkhidmatan sah CASIO terdekat anda.
. Kad Memori
• Kad memori adalah kecil dan mempunyai risiko ditelan secara tidak
sengaja oleh bayi dan kanak-kanak. Jauhkan kad memori daripada bayi
dan kanak-kanak. Jika kad memori ditelan secara tidak sengaja,
hubungi doktor dengan segera.
. Peringatan apabila Kamera Dihidupkan
• Jangan sentuh kamera untuk jangka masa yang lama ketika ia
dihidupkan. Kamera menjadi hangat apabila dihidupkan, dan sentuhan
jangka panjang mewujudkan risiko melecur suhu rendah.
. Gangguan dengan peranti digital lain
+
+
-
• Jika anda dapati bahawa terdapat gangguan radio atau masalah lain
pada peranti lain semasa menggunakan kamera ini, hentikan
penggunaan fungsi wayarles (Tangkapan Jauh, pindahan imej, melihat
imej secara wayarles, dsb) kamera ini, atau matikan kamera. Penggunaan
fungsi wayarles menyebabkan risiko gangguan radio dan operasi tidak normal
peranti lain.
• Apabila berada dalam pesawat atau kemudahan perubatan, patuhi
arahan orang yang bertugas. Gelombang elektromagnet dan isyarat lain
yang dihasilkan oleh fungsi wayarles kamera boleh menyebabkan risiko
kemalangan.
• Jangan guna fungsi wayarles kamera apabila berdekatan peranti digital
berkejituan tinggi atau peranti digital yang menggunakan isyarat lemah.
Berbuat demikian boleh mengganggu operasi normal peranti digital dan
menyebabkan risiko kemalangan.
• Apabila menggunakan fungsi wayarles kamera, jauhkannya dari
individu yang memakai perentak jantung. Kemagnetan yang terhasil
daripada kamera mungkin menjejaskan perentak jantung dan peranti
perubatan lain. Sekiranya anda perasan sebarang ketaknormalan, serta-merta
jauhkan dari produk dan hubungi doktor.
+
+
100
Lampiran
*AMARAN
+
• Di dalam tren yang sesak atau lokasi sesak yang lain di mana terdapat
kemungkinan anda berada dalam kawasan yang berdekatan dengan
orang yang memakai perentak jantung, berhenti menggunakan fungsi
wayarles (Tangkapan Jauh, pindahan imej, melihat imej secara
wayarles, dsb) kamera ini, atau matikan kamera. Gangguan radio yang terhasil
kerana fungsi wayarles kamera mungkin menjejaskan operasi perentak jantung.
*AWAS
. Penyesuai USB-AC
• Penyalahgunaan penyesuai USB-AC mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan
elektrik. Pastikan anda mematuhi langkah berjaga-jaga berikut.
– Jangan sekali-kali tutup penyesuai USB-AC atau kord kuasa dengan
seperai, selimut, atau penutup lain ketika ia sedang digunakan, dan
jangan gunakannya berhampiran dengan pemanas.
Berbuat demikian boleh mengganggu sinaran haba dan
menyebabkan kawasan di sekelilingnya menjadi panas.
– Jangan gunakan detergen apabila membersihkan kord kuasa, penyesuai
USB-AC, atau kabel USB (terutamanya palam dan bicu).
– Masukkan palam kuasa ke dalam outlet dinding setakat yang boleh.
– Cabut palam kuasa daripada outlet dinding sebelum meninggalkan
kamera tanpa pengawasan untuk tempoh yang lama, seperti apabila
pergi melancong, dsb.
– Sekurang-kurangnya setahun sekali, gunakan kain atau pembersih
hampagas untuk membersihkan sebarang habuk yang terkumpul pada
hujung palam kuasa dan dalam kawasan di sekitarnya.
– (Kord kuasa disertakan bersama kamera anda) Apabila menanggalkannya
dari punca kuasa dinding, jangan tarik pada kord kuasa. Pegang palam kuasa
dan tarik.
+
. Bateri Boleh Cas Semula
• Jika pengecasan bateri tidak berhenti dalam masa pengecasan yang
dinyatakan, berhenti mengecas dan hubungi pusat perkhidmatan sah
CASIO tempatan anda. Berterusan mengecas mewujudkan risiko
pemanasan lampau bateri, kebakaran dan letupan.
• Pastikan membaca dokumen pengguna yang disertakan bersama
kamera sebelum mengguna atau mengecas bateri.
• Simpan bateri di tempat yang tidak dapat dicapai oleh bayi dan kanakkanak. Apabila menggunakan bateri dengan kehadiran bayi dan kanakkanak, berjaga-jaga untuk memastikan yang mereka tidak
mengeluarkan bateri daripada kamera.
• Jangan tinggalkan bateri berdekatan kawasan yang mempunyai
binatang peliharaan. Binatang peliharaan yang menggigit bateri boleh
menyebabkan kemalangan yang diakibatkan oleh kebocoran bateri,
pemanasan terlampau, atau letupan.
• Jika cecair bateri terkena pakaian atau kulit anda, segera basuh dengan
air paip yang bersih. Sentuhan berpanjangan dengan cecair bateri boleh
menyebabkan kerengsaan kulit.
101
+
+
+
+
Lampiran
*AWAS
. Sambungan
• Jangan pasang sebarang peranti yang tidak ditetapkan untuk digunakan
bersama kamera ini kepada penyambung. Menyambungkan peranti
yang tidak ditetapkan mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan
elektrik.
. Lokasi Tidak Stabil
• Jangan letakkan kamera di permukaan yang tak stabil, di atas rak yang
tinggi dsb. Perbuatan itu boleh menyebabkan kamera terjatuh,
mewujudkan risiko kecederaan diri.
-
. Lokasi Yang Perlu Dielakkan
• Jangan tinggalkan kamera di mana-mana jenis lokasi berikut. Perbuatan itu
mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik.
– Kawasan yang mengalami kelembapan atau debu yang tinggi
– Kawasan penyediaan makanan atau lokasi lain yang ada asap
minyak
– Berdekatan pemanas, atas permaidani yang dipanaskan, di kawasan
terdedah pada cahaya matahari, dalam kenderaan tertutup yang diletakkan di
bawah matahari atau kawasan lain yang terdedah pada suhu yang sangat
tinggi
-
. Skrin monitor
• Jangan mengenakan tekanan yang kuat pada permukaan panel LCD
atau mengenakannya dengan hentakan yang kuat. Perbuatan itu boleh
menyebabkan keretakan pada kaca panel paparan dan menyebabkan
kecederaan pada diri sendiri.
• Jika skrin monitor retak, jangan menyentuh sebarang cecair di dalam
skrin monitor. Perbuatan itu mewujudkan risiko keradangan kulit.
• Jika cecair skrin monitor termasuk ke dalam mulut anda, segera
berkumur-kumur dan hubungi pakar perubatan anda.
• Jika cecair skrin monitor termasuk ke dalam mata atau terkena kulit
anda, segera basuh dengan air bersih selama 15 minit sekurangkurangnya dan hubungi pakar perubatan anda.
. Membuat Salinan Data Penting
• Sentiasa menyimpan salinan data penting dalam memori kamera
dengan memindahkannya ke komputer atau peranti simpanan lain.
Ingat bahawa data boleh terpadam jika kamera rosak, dibaiki dsb.
102
1
+
+
+
Lampiran
*AWAS
. Perlindungan Memori
• Apabila mengganti bateri, pastikan prosedur yang betul diikuti seperti
yang diterangkan dalam dokumen yang disertakan bersama kamera.
Salah menggantikan bateri boleh menyebabkan kerosakan atau
kehilangan data dalam memori kamera.
. Lampu LED
• Jangan nyala lampu LED atau guna fungsi lampu lain semasa lampu
dihalakan ke arah muka individu atau terlalu dekat dengannya.
Perbuatan itu mewujudkan risiko kehilangan penglihatan sementara.
103
+
-
Lampiran
Peringatan Semasa Penggunaan
. Peringatan Ralat Data
Kamera digital anda dihasilkan menggunakan komponen digital kepersisan. Manamana yang berikut mewujudkan risiko kerosakan data dalam memori kamera.
– Mengeluarkan bateri atau kad memori semasa kamera sedang melakukan sesuatu
operasi
– Mengeluarkan bateri atau kad memori semasa lampu belakang berkelip hijau
selepas mematikan kamera
– Menanggalkan kabel USB semasa komunikasi sedang berjalan
– Menangkap gambar dengan bateri yang cepat menjadi lemah selepas ia dicaj
• Menangkap gambar dengan bateri yang cepat menjadi lemah selepas ia dicaj
boleh juga menyebabkan kerosakan kamera. Segera tukar bateri dengan yang
baharu.
– Operasi tidak normal lain
Mana-mana keadaan di atas boleh menyebabkan mesej ralat muncul pada skrin
monitor (halaman 119). Lakukan tindakan yang dinyatakan oleh mesej yang muncul.
. Persekitaran Pengendalian
• Keperluan Suhu Pengendalian: 0 hingga 40°C
• Kelembapan Pengendalian: 10 hingga 85% (bukan pemeluwapan)
• Jangan letakkan kamera di mana-mana lokasi berikut.
– Di kawasan yang terdedah pada cahaya matahari, atau kelembapan, debu atau
pasir yang banyak
– Berdekatan peranti pemanas atau penyejuk, atau di kawasan lain yang terdedah
pada perubahan suhu atau kelembapan yang melampau
– Dalam kenderaan bermotor pada hari panas atau di kawasan yang mengalami
getaran yang kuat
. Pemeluwapan
Perubahan suhu mendadak dan melampau, contohnya apabila kamera dialih dari
kawasan luar pada hari musim sejuk ke dalam bilik yang panas, boleh menyebabkan
titisan air dipanggil “pemeluwapan” terbentuk di bahagian dalam dan luar kamera,
yang mewujudkan risiko kerosakan. Untuk mengelakkan pemeluwapan daripada
terbentuk, bungkus kamera di dalam beg plastik sebelum bertukar lokasi. Kemudian,
biarkan beg tertutup untuk membenarkan udara di dalam bertukar secara semula jadi
ke suhu yang sama seperti udara di lokasi baru. Selepas itu, keluarkan kamera
daripada beg dan buka penutup bateri untuk beberapa jam.
104
Lampiran
. Kanta
• Kanta berada di sekitar tengah cermin. Jangan tekan atau ketuk kawasan di
sekitar tengah cermin dengan tenaga yang kuat.
• Kadang kala anda mungkin terlihat beberapa herotan pada jenis imej tertentu,
seperti bengkok sedikit di garisan yang sepatutnya lurus. Ini adalah kerana sifat
kanta tersebut dan tidak bermakna kamera telah rosak.
. Menjaga kamera anda
• Kesan jari, kotoran dan benda asing lain pada kanta (bingkai bulatan) boleh
mengganggu pengendalian kamera yang betul. Gunakan penghembus atau cara
lain untuk memastikan cermin bebas daripada kotoran dan debu, dan lap dengan
perlahan menggunakan kain lembut yang kering.
• Untuk membersihkan kamera, lap kamera dengan kain lembut yang kering.
. Kes Lembut
• Gunakan kes untuk menyimpan kamera ini sahaja. Jangan letakkan barang lain di
dalam kes.
• Selepas memasukkan kamera ke dalam kes, pastikan anda menutupnya dengan
pita pengikat.
• Air, peluh, kosmetik, minuman, atau agen serupa yang lain boleh menyebabkan
penompokan.
• Jangan basuh kes. Perbuatan itu boleh menyebabkan perubahan bentuk,
perubahan warna, pemindahan warna kepada item lain dan kepudaran warna.
• Berhati-hati semasa mengendalikan kes apabila kamera berada di dalamnya.
Tekanan kuat pada bahagian luar kes boleh menyebabkan kamera dihidupkan.
. Peringatan Pengendalian Bateri Boleh Cas Semula Lama
• Tebat terminal positif dan negatif dengan pita dsb.
• Jangan tanggalkan pembalut bateri.
• Jangan ceraikan bateri.
. Langkah berjaga-jaga apabila menggunakan fungsi LAN wayarles
Produk ini menggunakan komunikasi data wayarles yang boleh menyebabkan
gangguan atau terganggu dengan peranti berdekatan lain.
Pintasan penghantaran radio
Sila maklum bahawa gelombang radio yang digunakan untuk menghantar dan
menerima data boleh dipintas oleh pihak ketiga.
Akses tidak sah
CASIO COMPUTER CO., LTD. dalam apa cara pun tidak bertanggungjawab
sekiranya berlaku akses tidak sah dan/atau penggunaan titik akses produk ini jika
produk hilang atau dicuri.
Guna sebagai peranti LAN wayarles
Guna fungsi LAN wayarles produk ini hanya mengikut arahan yang diterangkan
dalam manual ini. Sebarang penggunaan lain adalah penggunaan yang salah, dan
CASIO COMPUTER CO., LTD. dalam apa cara pun tidak bertanggungjawab bagi
sebarang kerosakan yang berlaku kerana penggunaan yang salah.
105
Lampiran
Kemagnetan, cas elektrostatik, dan gangguan radio
Jangan guna produk ini berhampiran ketuhar gelombang mikro atau di tempat lain
yang menghasilkan kemagnetan, cas elektrostatik, atau gangguan radio. Penerimaan
gelombang radio mungkin terjejas dalam persekitaran tertentu.
Sila maklum juga bahawa peranti lain yang menggunakan jalur 2.4 GHz yang sama
seperti produk ini mungkin menyebabkan pengurangan kelajuan pemprosesan dalam
kedua-dua peranti.
Menyambung kepada LAN awam
Produk ini tidak menyokong sambungan LAN wayarles dalam persekitaran LAN
wayarles awam.
Kawasan Penggunaan Sasaran
Kamera ini dibuat untuk kegunaan di negara atau kawasan yang disenaraikan di
laman web yang dipautkan di bawah.
http://world.casio.com/r-law/dc/
Walaupun anda berada di negara atau kawasan yang disenaraikan di laman web
yang dipautkan di atas dan walaupun model kamera anda sama seperti yang
diterangkan dalam manual ini, kamera anda mungkin tidak mematuhi undangundang radio dan undang-undang lain di kawasan atau negara anda sekiranya anda
membelinya di Internet atau di negara atau kawasan yang mempunyai undangundang yang berbeza. Dalam keadaan ini, terpulang pada anda untuk menentukan
sama ada kamera anda boleh digunakan secara sah di negara atau kawasan anda.
Penggunaan kamera ini di negara atau kawasan selain daripada tempat ia telah
dibeli pada asalnya membawa risiko pelanggaran undang-undang radio tempatan
dan undang-undang lain. Sila maklum bahawa CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak
akan bertanggungjawab sekiranya berlaku pelanggaran tersebut.
. Membuang atau Memindah Pemilikan Kad Memori atau Kamera
Fungsi format dan padam kamera tidak benar-benar memadamkan fail daripada kad
memori. Data asal kekal pada kad. Harap maklum bahawa tanggungjawab untuk
data pada kad memori terletak di bahu anda. Prosedur berikut disarankan setiap kali
anda membuang kad memori atau kamera atau jika anda memindahkan hak milik
kepada pihak lain.
• Apabila membuang kad memori, musnahkan kad memori itu secara fizikal atau
guna perisian memadam data yang tersedia secara komersil untuk memadam
terus data pada kad memori.
• Apabila memindah hak milik kad memori kepada pihak lain, guna perisian
memadam data yang tersedia secara komersil untuk memadam terus datanya.
• Gunakan fungsi format (halaman 95) untuk memadam terus data daripada memori
terbina dalam sebelum membuang atau memindah hak milik kamera.
. Peringatan Lain
Kamera mungkin menjadi panas sedikit semasa digunakan. Ini perkara biasa dan
tidak bermakna kerosakan.
B
106
Lampiran
. Hak Cipta
Kecuali untuk kegunaan peribadi anda, penggunaan tanpa kebenaran imej
tangkapan gambar atau filem yang haknya dimiliki orang lain, tanpa kebenaran
pemilik yang sah, adalah dilarang oleh undang-undang hak cipta. Dalam sesetengah
kes, penggambaran persembahan, pertunjukan, pameran awam dsb. mungkin
dilarang sama sekali, walaupun ia adalah untuk kegunaan peribadi anda. Tidak kira
sama ada fail tersebut dibeli oleh anda atau didapati secara percuma, menyiarkan
pada laman web, laman perkongsian fail atau mana-mana laman Internet lain atau
mengedar fail kepada pihak ketiga tanpa kebenaran pemilik hak cipta adalah dilarang
sama sekali oleh undang-undang hak cipta dan perjanjian antarabangsa.
Sebagai contoh, memuat naik atau mengedar imej Internet program TV, konsert
langsung, video muzik dsb. yang ditangkap atau direkod oleh anda mungkin
melanggar hak orang lain. Ambil perhatian bahawa CASIO COMPUTER CO., LTD.
tidak bertanggungjawab terhadap penggunaan produk dalam sebarang cara yang
melanggar hak cipta orang lain atau mencabul undang-undang hak cipta.
Terma berikut, yang digunakan dalam manual ini, adalah cap dagangan berdaftar
atau cap dagangan pemilik mereka yang berkenaan.
Perhatikan bahawa cap dagang ™ dan cap dagang berdaftar ® tidak digunakan
dalam teks manual ini.
• Logo microSDXC adalah cap dagang SD-3C, LLC.
• Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, dan Windows 8.1
ialah cap dagang berdaftar atau cap dagang Microsoft Corporation di Amerika
Syarikat dan negara lain.
• Macintosh, Mac OS, QuickTime, iPhoto dan iPhone ialah tanda dagangan Apple
Inc.
• Android dan Google Play ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar
Google Inc.
• App Store ialah tanda perkhidmatan Apple Inc.
• iOS ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Cisco Systems, Inc.dari
Amerika Syarikat.
• Wi-Fi adalah tanda dagangan berdaftar dari Wi-Fi Alliance.
• EXILIM dan EXILIM Link ialah cap dagang atau cap dagang berdaftar CASIO
COMPUTER CO., LTD.
• Semua syarikat atau nama produk lain yang disebut di sini ialah ialah cap dagang
berdaftar atau cap dagang syarikat mereka masing-masing.
Mana-mana dan semua penyalinan, pengedaran, dan pemindahan tanpa kebenaran
bagi tujuan komersial perisian yang disediakan oleh CASIO untuk produk ini adalah
dilarang.
107
Lampiran
iPerf (BSD License)
Copyright (c) The Board of Trustees of the University of Illinois
All Rights Reserved.
Iperf performance test
Mark Gates
Ajay Tirumala
Jim Ferguson
Jon Dugan
Feng Qin
Kevin Gibbs
John Estabrook
National Laboratory for Applied Network Research
National Center for Supercomputing Applications
University of Illinois at Urbana-Champaign
http://www.ncsa.uiuc.edu
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
this software (Iperf) and associated documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the
following conditions:
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimers.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimers in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.
Neither the names of the University of Illinois, NCSA, nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived from this
Software without specific prior written permission.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE CONTIBUTORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE
USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
108
Lampiran
inet_ntop, inet_pton
ISC License (ISC)
[OSI Approved License]
Copyright (c) 4-digit year, Company or Person's Name
Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose with
or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this
permission notice appear in all copies.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS
ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT
SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING
FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS
SOFTWARE.
109
Lampiran
Bekalan Kuasa
Mengecas
. Jika lampu belakang kamera mula berkelip merah...
• Suhu sekeliling atau suhu bateri mungkin terlalu tinggi atau terlalu rendah.
Tanggalkan kabel USB dan tunggu sehingga suhu berada dalam julat pengecasan
yang dibolehkan sebelum mencuba semula.
• Titik sentuh bateri mungkin kotor. Lapkannya dengan kain kering.
• Cuba sambungkan ke port USB komputer lain. Bergantung pada persediaan
komputer anda, anda mungkin tidak boleh mengecas bateri kamera melalui
sambungan USB.
Jika masalah masih berterusan setelah anda melakukan langkah di atas, ini
mungkin bermakna bateri rosak. Hubungi pusat perkhidmatan sah CASIO terdekat
anda.
Peringatan Bateri
. Peringatan semasa Penggunaan
• Pengendalian yang diberikan oleh bateri dalam keadaan sejuk selalunya adalah
kurang daripada pengendalian pada suhu biasa. Ini adalah kerana sifat bateri itu
sendiri, bukannya kamera.
• Cas bateri di kawasan yang bersuhu dalam julat 15°C hingga 35°C. Di luar julat
suhu ini pengecasan boleh mengambil masa yang lama dari biasa ataupun gagal.
• Jangan mengoyak atau menanggal label di luar bateri.
• Jika bateri hanya memberikan pengendalian yang terhad selepas dicas penuh, ini
mungkin bermakna bateri itu telah mencapai hujung hayat perkhidmatannya.
Tukar bateri dengan yang baru.
. Peringatan Simpanan
• Menyimpan bateri untuk masa yang lama semasa ia dicas boleh menyebabkan
kemerosotan sifat bateri. Jika anda tidak bercadang menggunakan bateri untuk
jangka masa tertentu, gunakan bateri sepenuhnya sebelum menyimpannya.
• Sentiasa mengeluarkan bateri daripada kamera apabila anda tidak
menggunakannya. Bateri yang ditinggalkan dalam kamera boleh menyahcas dan
mati, dan akan memerlukan masa yang lama untuk dicas bila anda perlu
menggunakan kamera.
• Simpan bateri di tempat sejuk lagi kering (20°C atau rendah).
• Untuk menggelakkan nyahcas berlebihan bateri yang tidak digunakan, cas bateri
sepenuhnya dan kemudian masukkannya dalam kamera, dan gunakan bateri
sepenuhnya kira-kira sekali setiap enam bulan.
110
Lampiran
Menggunakan Kamera di Negara lain
. Peringatan semasa Penggunaan
• Penyesuai USB-AC yang disertakan direka untuk pengendalian dengan sebarang
bekalan kuasa dalam julat 100 V hingga 240 V AC, 50/60 Hz. Namun, ambil
perhatian bahawa bentuk palam kuasa bergantung pada setiap negara atau
kawasan geografi. Sebelum membawa bersama kamera dan penyesuai USB-AC
ketika berjalan, periksa dengan agen pelancongan mengenai keperluan bekalan
kuasa di destinasi anda.
• Jangan menghubungkan penyesuai USB-AC pada bekalan kuasa melalui penukar
voltan atau peranti serupa. Perbuatan itu boleh menyebabkan kerosakan.
. Bateri Tambahan
• Membawa bersama bateri (NP-80) tambahan yang dicas sepenuhnya amat
digalakkan sewaktu berjalan bagi mengelak tidak dapat menangkap gambar
kerana bateri mati.
Menggunakan Kad Memori
Lihat halaman 23 untuk maklumat mengenai kad memori yang disokong dan cara
memuat kad memori.
. Menggunakan Kad Memori
• Jika kad memori mula bertindak tidak normal semasa main semula imej, anda
boleh mengembalikan pengendalian biasa dengan memformatnya semula
(halaman 95). Namun, anda disarankan supaya sentiasa membawa beberapa kad
memori semasa menggunakan kamera jauh dari rumah atau pejabat.
• Apabila anda merekod data dan memadam data dalam kad memori beberapa kali,
ia kehilangan keupayaannya untuk menyimpan data. Oleh kerana itu,
pemformatan semula kad memori secara berkala amat disarankan.
• Cas elektrostatik, hingar elektrik dan fenomena lain boleh menyebabkan
kerosakan atau kehilangan data. Pastikan anda sentiasa menyimpan data penting
pada media lain (CD-R, CD-RW, cakera keras dsb.).
. Peringatan Pengendalian Kad Memori
• Sesetengah jenis kad memori boleh melambatkan kelajuan pemprosesan.
Di mana mungkin gunakan kad memori Ultra High-Speed Type. Namun ambil
perhatian bahawa bukan semua operasi boleh dijamin walaupun kad memori Ultra
High-Speed Type digunakan. Tetapan kualiti filem tertentu mungkin
mengakibatkan masa yang lama digunakan untuk merakam data, di mana ini boleh
menyebabkan pecahan pada imej dan/atau audio semasa main semula. Jika ini
berlaku, ikon » dan Y akan berkelip pada skrin monitor.
111
Lampiran
Set Semula Tetapan Lalai Awal
Jadual dalam bahagian ini menunjukkan tetapan lalai asal pada menu yang muncul
dalam mod RKM dan mod MAIN apabila anda mengeset semula kamera (halaman
95).
• Sengkang (–) menunjukkan item yang tetapannya tidak diset semula atau item
yang tiada tetapan set semula.
• Bergantung pada mod rakaman, beberapa item dalam menu yang muncul
mungkin tidak boleh digunakan.
. Mod RKM
Tab “RKM”
Fokus
AF
Pengecaman
Muka
Hidup
CS
Mati
Antigoncang
Mati
Kekunci Kiri/
Knn
Mati
Grid
Mati
Semak Semula
Mati
Bantuan Ikon
Hidup
Maklumat
Hidup
Tab “Kualiti”
Saiz
14M
» Kualiti
(Filem)
FHD
Anjakan EV
0.0
Imbangan
Putih
Auto
112
ISO
Auto
Pencahayaan
Mati
Penapis
Warna
Mati
Lampiran
Tab “Sediakan”
Warna Menu
Hitam
Saiz semula
sebelum
hantar
3M
Kata laluan
WLAN
Bunyi
Permulaan
No. Fail
Teruskan
Waktu Dunia
–
Cap Masa
Mati
Laras
–
Gaya Tarikh
–
Permulaan: Bunyi 1 /
Pengatup Separa:
Bunyi 1 /
Pengatup: Bunyi 1 /
Operasi: Bunyi 1 /
= Operasi:
...//// /
= Main: ...////
Language
–
Tidur
1 min
Mati Kuasa
Auto
2 min
PLAY
Kuasa Hidup
Format
–
Mati
Set Semula
–
–
. Mod MAIN
Tab “MAIN”
Tampal subjek
–
Lindungi
–
Kesan Kabur
Standard
Ubah Saiz
–
Putar Auto
Hidup
Memotong
–
Putaran
Putar
Salin
–
Cetakan DPOF
–
Maklumat
Hidup
Tab “Sediakan”
• Kandungan tab “Sediakan” serupa dengan mod RKM dan mod MAIN.
113
Lampiran
Apabila mengalami masalah...
Pencarisilapan
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Bekalan Kuasa
Kuasa tidak hidup.
1)Bateri mungkin tidak dimasukkan dengan betul (halaman 16).
2)Bateri mungkin telah mati. Caskan bateri (halaman 17).
Jika bateri mati sejurus dicas, ini bermakna bateri telah
mencapai hujung hayatnya dan perlu diganti. Beli bateri ion
litium boleh cas semula CASIO NP-80 yang tersedia secara
berasingan.
Kamera terpadam
secara tiba-tiba.
1)Mati Kuasa Auto mungkin telah diaktifkan (halaman 94).
Hidupkan kuasa semula.
2)Bateri mungkin telah mati. Caskan bateri (halaman 17).
3)Fungsi perlindungan kamera mungkin telah diaktifkan kerana
suhu kamera terlalu tinggi. Matikan kamera dan tunggu
sehingga ia sejuk sebelum mencuba untuk menggunakannya
semula.
Kuasa tidak dapat
dimatikan.
Tiada apa-apa
yang berlaku
apabila butang
ditekan.
Keluarkan bateri daripada kamera dan kemudian masukkannya
semula.
Mengecas
Lampu belakang
tidak bercahaya
merah dan bateri
tidak akan dicas.
1)Tanggalkan kabel USB daripada kamera dan kemudian
sambungkannya semula.
2)Keluarkan bateri daripada kamera dan kemudian
masukkannya semula (halaman 17).
Rakaman Imej
Imej tidak dirakam
apabila butang
pengatup ditekan.
1)Jika kamera dalam mod MAIN, tekan butang pengatup untuk
memasuki mod RKM.
2)Jika mesej “Memori Penuh” muncul, pindah imej ke dalam
komputer anda, padam imej yang anda tidak perlukan lagi
atau guna kad memori lain.
Fokus Auto tidak
memfokus dengan
betul.
1)Jika kanta kotor, bersihkannya.
2)Subjek mungkin tidak berada di tengah bingkai fokus semasa
anda menyediakan imej.
3)Anda mungkin menggerakkan kamera semasa
penggambaran. Cuba merakam dengan Antigoncang.
4)Anda mungkin menekan penuh butang pengatup tanpa
menunggu Fokus Auto. Tekan separuh butang pengatup dan
beri masa yang cukup untuk Fokus Auto memfokus.
114
Lampiran
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Subjek tidak tepat
fokusnya dalam
imej yang dirakam.
Imej mungkin tidak difokuskan dengan betul.
Semasa menyediakan imej, pastikan subjek terletak di dalam
bingkai fokus.
Lampu LED tidak
bercahaya.
1)Jika bateri mati, caskannya (halaman 17).
2)Operasi lampu LED dinyahdayakan secara automatik setiap
kali tetapan “Senyap” kamera “Hidup” (halaman 42).
Kamera mati
semasa pengiraan
Pemasa kendiri.
Bateri mungkin telah mati. Caskan bateri (halaman 17).
Imej skrin monitor
tidak tepat fokus.
1)Anda mungkin menggunakan ´ (Makro) untuk
pemandangan atau potret. Gunakan Fokus Auto untuk
tangkapan pemandangan dan potret (halaman 49).
2)Anda mungkin sedang cuba menggunakan Auto Fokus
semasa menangkap gambar dekat. Gunakan ´ (Makro)
untuk gambar dekat (halaman 49).
Terdapat garis
menegak pada
imej skrin monitor.
Menangkap gambar subjek yang bercahaya cerah boleh
menyebabkan garis menegak muncul pada imej skrin monitor.
Ini ialah fenomena CMOS yang dikenali sebagai
“cela menegak” dan tidak bermakna kepincangan kamera.
Perhatikan bahawa cela menegak tidak dirakam dalam imej
syot kilat tetapi dirakam dalam filem.
Terdapat hingar
digital pada imej.
1)Kepekaan mungkin telah meningkat secara automatik untuk
subjek gelap, yang meningkatkan kemungkinan hingar digital.
Gunakan lampu atau cara lain untuk menerangi subjek.
2)Merakam dengan tetapan kepekaan ISO atau dengan ciri
Pencahayaan boleh menyebabkan peningkatan hingar
digital. Gunakan lampu atau cara lain untuk menerangi
subjek.
Imej yang direkod
tidak disimpan.
1)Kuasa kamera mungkin telah dimatikan sebelum operasi
simpan selesai, yang akan menyebabkan imej tidak
disimpan. Jika penunjuk bateri menunjukkan
, cas bateri
secepat mungkin (halaman 21).
2)Anda mungkin telah mengeluarkan kad memori daripada
kamera sebelum operasi simpan selesai, yang akan
menyebabkan imej tidak disimpan. Jangan keluarkan kad
memori sebelum operasi simpan selesai.
Walaupun terdapat Cahaya yang cukup tidak sampai kepada subjek. Laras anjakan
pencahayaan yang EV ke sebelah + (halaman 56).
terang, muka orang
dalam imej nampak
gelap.
Gambar malam
tidak cantik.
Pilih Auto Premium sebagai mod rakaman (halaman 27).
115
Lampiran
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Subjek terlalu
gelap semasa
penggambaran
imej di tepi pantai
atau kawasan ski.
Cahaya matahari yang dipantul oleh air, pasir atau salji boleh
menyebabkan kurang dedahan imej. Laras anjakan EV ke
sebelah + (halaman 56).
Imej tidak tepat
fokus semasa
rakaman filem.
1)Pemfokusan mungkin tidak boleh dilakukan kerana subjek
berada di luar jarak fokus. Tangkap gambar dalam jarak yang
dibenarkan.
2)Kanta mungkin kotor. Bersihkan kanta (halaman 105).
Saya tidak dapat
menukar tetapan
item menu.
Item menu untuk
beberapa tetapan
tidak dipaparkan
pada menu.
Bergantung pada mod rakaman, beberapa item dalam menu
yang muncul mungkin tidak boleh digunakan. Hanya item menu
yang tetapannya boleh dikonfigurasikan (halaman 30) akan
dipaparkan pada menu semasa Auto Premium sedang
digunakan.
Main semula
Warna imej main
semula berbeza
daripada apa yang
kelihatan di skrin
monitor semasa
penggambaran.
Cahaya matahari atau cahaya daripada sumber lain mungkin
memancar terus ke dalam kanta semasa anda sedang
menangkap gambar. Letakkan kamera supaya cahaya matahari
tidak memancar terus ke dalam kanta.
Imej tidak
dipaparkan.
Kamera ini tak boleh memaparkan imej bukan DCF yang
dirakam pada kad memori menggunakan kamera digital lain.
Imej tidak bole
disunting (dengan
mengubah saiz,
memendek,
memutar).
Harap maklum bahawa anda tidak boleh menyunting jenis syot
kilat berikut.
• Filem
• Syot kilat yang dirakam dengan kamera lain
116
Lampiran
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Pemadaman Fail
Fail tidak boleh
dipadam.
Fail mungkin dilindungi. Nyahlindung fail (halaman 68).
LAN Wayarles
Saya tidak dapat
membuat
sambungan LAN
wayarles.
Sambungan LAN
wayarles terputus.
1)Kamera tidak dapat menyambung ke telefon pintar jika terlalu
jauh antara satu sama lain.
2)Telefon pintar mungkin disambung dengan LAN wayarles
lain. Periksa tetapan Wi-Fi telefon pintar dan sahkan bahawa
kamera dipilih untuk sambungan LAN wayarles (halaman 72).
3)Sambungan mungkin terputus kerana gangguan yang
disebabkan oleh ketuhar gelombang mikro, telefon tanpa
wayar, atau peranti LAN wayarles lain. Jauhkan kamera dari
peranti yang menyebabkan masalah.
Lain-lain
Tarikh dan masa
yang salah
dipaparkan, atau
tarikh dan masa
yang salah
disimpan bersama
data imej.
Tetapan tarikh dan masa adalah salah. Tetapkan tarikh dan
masa yang betul (halaman 92).
Mesej yang
dipaparkan adalah
dalam bahasa
yang salah.
Bahasa paparan yang salah telah dipilih. Tukar tetapan bahasa
paparan (halaman 93).
Imej tidak boleh
dipindah melalui
sambungan USB.
1)Kabel USB mungkin tidak disambungkan dengan betul.
Periksa semua sambungan.
2)Jika kamera tidak dihidupkan, hidupkannya.
3)Komputer anda mungkin tidak dapat mengenali kamera jika
anda menyambung melalui hab USB. Sentiasa bersambung
terus dengan port USB komputer.
4)Komunikasi USB mungkin tidak boleh dilakukan apabila
penunjuk tahap bateri adalah
. Caj bateri sebelum
membuat sambungan.
117
Lampiran
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Skrin pilihan
1)Anda tidak mengkonfigurasi tetapan awal selepas membeli
bahasa muncul bila
kamera atau mungkin bateri dalam kamera telah mati.
kamera
Periksa persediaan kamera (halaman 22, 93).
dihidupkan.
2)Mungkin terdapat masalah dengan data memori kamera.
Jika ini keadaannya, lakukan operasi set semula untuk
mengasal persediaan kamera (halaman 95). Setelah itu,
konfigurasi setiap tetapan. Jika skrin pilihan bahasa tidak
muncul semula apabila anda menghidupkan kamera, ia
bermakna data pengurusan memori kamera telah dipulihkan.
Jika mesej yang sama muncul selepas anda menghidupkan
kuasa, hubungi peruncit anda atau pusat perkhidmatan sah
CASIO.
Terdapat pelbagai Skrin monitor menunjukkan penunjuk dan maklumat lain
penunjuk dan nilai tentang keadaan tangkapan dan imej yang anda sedang
pada skrin monitor. merakam. Anda boleh nyahdayakan paparan petunjuk dan nilai
dengan memilih “Mati” untuk “Maklumat” pada skrin menu
(halaman 54, 70).
Tetapan masa dan
tarikh yang
dikonfigurasi kali
pertama selepas
membeli kamera
diset semula ke
lalai kilang mereka
apabila
mengeluarkan
bateri kamera.
Masukkan bateri kamera dan konfigurasi semula tetapan masa
dan tarikh (halaman 22). Jangan keluarkan bateri daripada
kamera sekurang-kurangnya 24 jam selepas mengkonfigurasi
tetapan masa dan tarikh. Selepas itu, tetapan tidak akan set
semula jika anda mengeluarkan bateri.
• Jika masa dan tarikh diset semula ke tetapan kilang mereka
apabila anda mengeluarkan bateri setelah ia dimasukkan
untuk lebih dari 24 jam, ia mungkin bermakna memori tetapan
kamera sudah rosak. Hubungi peruncit anda atau pusat
perkhidmatan sah CASIO.
Butang tidak
bertindak balas
sejurus kuasa
dihidupkan.
Dengan kad memori berkapasiti besar terdapat sedikit
kelewatan setelah kuasa dihidupkan sebelum butang memberi
tindak balas.
118
Lampiran
Mesej Paparan
ALERT
Fungsi perlindungan kamera mungkin telah diaktifkan kerana
suhu kamera terlalu tinggi. Matikan kamera dan tunggu
sehingga ia sejuk sebelum mencuba untuk
menggunakannya semula.
Bateri lemah.
Kuasa bateri rendah.
RALAT Kad
Ada masalah dengan kad memori. Matikan kamera,
keluarkan kad memori dan kemudian masukkannya semula
ke dalam kamera. Jika mesej ini muncul semula apabila
anda menghidupkan kamera, format kad memori (halaman
95).
• Memformat kad memori akan memadam semua failnya.
Sebelum memformat, cuba pindahkan fail yang telah
didapatkan balik ke komputer atau peranti simpanan lain.
Komunikasi
terhenti.
Mesej ini muncul apabila sambungan LAN wayarles terputus
atas sebarang sebab semasa komunikasi data antara
kamera dengan telefon pintar.
Fail tidak dapat
disimpan kerana
bateri lemah.
Kuasa bateri rendah, jadi fail imej tak dapat disimpan.
Folder tidak dapat
dibuat.
Anda sedang cuba merakam fail sedangkan telah ada
9999 fail disimpan dalam folder yang ke-999. Jika anda
mahu merakam lagi, padam fail yang anda tidak perlukan
(halaman 32).
RALAT KANTA
Mesej ini muncul dan kamera mati apabila kanta melakukan
beberapa operasi yang tidak dijangkakan. Jika mesej yang
sama muncul selepas anda menghidupkan kuasa, hubungi
pusat perkhidmatan sah CASIO atau peruncit anda.
Memori Penuh
Memori penuh dengan imej yang anda rakam dan/atau fail
yang disimpan oleh operasi penyuntingan. Padam fail yang
anda tidak perlukan lagi (halaman 32).
Ralat Rakaman
Pemampatan imej tak dapat dilakukan kerana sesuatu sebab
semasa simpanan data imej. Tangkap imej semula.
Kanta bertemu halangan semasa bergerak. Kamera akan
CUBA SEMULA
mati secara automatik apabila mesej ini muncul.
HIDUPKAN KUASA
Alih halangan dan hidupkan kuasa semula.
SYSTEM ERROR
Sistem kamera anda tercemar. Hubungi peruncit anda atau
pusat perkhidmatan sah CASIO.
119
Lampiran
Tiada fail.
Tiada fail dalam memori terbina dalam atau pada kad
memori.
Kad ini tidak
diformat.
Kad memori yang dimasukkan dalam kamera tidak diformat.
Format kad memori (halaman 95).
Fail ini tidak dapat
dimainkan.
Fail yang anda cuba capai telah tercemar atau jenis yang
tidak boleh dipapar oleh kamera ini.
Fungsi ini tidak
boleh digunakan.
Mesej ini akan muncul di pertengahan operasi apabila anda
cuba menggunakan fungsi yang tak dibenarkan bersama
fungsi lain.
120
Lampiran
Tangkapan Gambar/Masa Rakaman Filem
Syot Kilat
Saiz Imej (Piksel)
Memori Terbina
Dalam*1 Kapasiti
Rakaman
Anggaran
Saiz Fail
Kad Memori
microSD*2 Kapasiti
Rakaman
14 M (4320x3240)
3.24 MB
7
4798
3 M (2048x1536)
820 KB
34
18962
Filem
Saiz Imej/
Piksel
(Audio)
Anggaran Kadar
Data (Kadar
Bingkai)
FHD
1920x1080
(Monaural)
16.6 Megabit/saat
(30 bingkai/saat)
STD
640x480
(Monaural)
8.4 Megabit/saat
(30 bingkai/saat)
Saiz Fail
Maksimum
Memori
Terbina
Dalam*1
Kapasiti
Rakaman
Masa
Rakaman
Maksimum
dengan Kad
Memori
microSD*2
Saiz Fail
Filem
1 minit
Masa
Rakaman
Berterusan
setiap
Filem*3
18 saat*4
2 jam
00 minit
124.5 MB
29 minit
22 saat
4 jam
00 minit
63.0 MB
29 minit
4 GB atau
29 minit
*1 Kapasiti memori terbina dalam selepas diformat (Kira-kira 28.0 MB)
*2 Apabila menggunakan kad memori microSDHC 16 GB (SanDisk Corporation).
Bilangan imej dan nilai masa rakaman bergantung pada jenis kad memori yang anda
gunakan.
*3 Masa rakaman yang dibenarkan akan lebih pendek jika kapasiti kad memori microSD
yang anda gunakan lebih kecil daripada saiz maksimum satu fail.
*4 Kadar pemindahan data memori terbina dalam adalah tidak mencukupi untuk filem
FHD. Di mana mungkin gunakan kad memori Ultra High-Speed Type (halaman 23, 46).
• Nilai syot kilat, kapasiti rakaman filem dan kapasiti rakaman suara adalah anggaran dan
bertujuan untuk rujukan sahaja. Kapasiti sebenar bergantung pada kandungan imej.
• Nilai saiz fail dan kadar data adalah anggaran dan bertujuan untuk rujukan sahaja.
Nilai sebenar bergantung pada jenis imej yang ditangkap.
• Apabila menggunakan kad memori dengan kapasiti berbeza, kira bilangan imej sebagai
peratusan daripada 16 GB.
• Setiap filem boleh mencecah 29 minit. Rakaman filem berhenti secara automatik selepas
rakaman selama 29 minit.
121
Lampiran
Spesifikasi
Format Fail
Syot kilat:
JPEG (Exif Versi 2.3); standard DCF 2.0; komplian DPOF
Filem:
Format MOV, standard H.264/AVC, audio IMA-ADPCM
(monaural)
Media Rakaman
Memori Terbina Dlm (Kws Smpn Imej: 28.0 MB)
microSD/microSDHC/microSDXC
Saiz Imej Dirakam
Syot kilat:
14 M (4320x3240), 3 M (2048x1536)
Filem:
FHD (1920x1080), STD (640x480)
Piksel Berkesan
14.00 Megapiksel
Elemen Pengimejan
Saiz: CMOS 1/2.3 inci persegi piksel
Jumlah Piksel: 16.76 Megapiksel
Jarak Kanta/Fokus
F5.0/f = 3.8 mm
(sama dengan 21 mm dalam format 35 mm)
Zum
Sehingga 4X apabila zum SR dan zum Digital digunakan
bersama
Sehingga 8.4X apabila Zum HD, Zum SR dan zum Digital
digunakan dalam kombinasi (saiz 3 M)
Memfokus
Fokus Auto Pengecaman Kontras
• Mod Fokus:
Fokus Auto, Fokus Makro, Fokus Sorot, Infiniti
• Kawasan AF: Titik
(AF Pintar semasa Auto Premium dipilih.)
Fokus Anggaran (Syot
Kilat)
(Dprd Permukaan
Kanta)
Fokus Auto: 10 sm hingga 9
Fokus Makro: 10 sm hingga 50 sm
Fokus Pan: 1.3 m hingga 9
Infiniti: 9
Permeteran
Berbilang corak oleh elemen pengimejan
Kawalan Pendedahan
Program AE
Keamatan Pendedahan –2.0 EV hingga +2.0 EV (dlm 1/3 EV langkah)
Pengatup
Pengatup CMOS
Kelajuan Pengatup
Syot kilat (Auto): 1/10 hingga 1/8000 saat
Syot kilat (Auto Premium): 1 hingga 1/8000 saat
• Mungkin berbeza mengikut ttpn kamera.
Nilai Bukaan
F5.0*
* Nilai iluminasi selepas pengurangan dengan cermin.
Imbangan Putih
Auto, Siang, Mendung, Bayangan, Siang Putih, Siang,
Tungsten, WB Manual
Kepekaan (Kepekaan
Output Standard)
Syot kilat:
Auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600,
ISO 3200 setara
Filem: Auto
122
Lampiran
Lampu LED
Auto, Hidup, Mati
Pemindahan data
wayarles
Standard: IEEE 802.11b/g/n
Julat frekuensi operasi: 1 hingga 11ch
Penyulitan: WPA2
Skrin monitor
LCD warna TFT 2.7 inci
460,800 dot
Terminal sambungan
luaran
Port USB mikro (pematuhan USB Berkelajuan Tinggi,
pengecasan USB)
Mikrofon
Monaural
Pembesar suara
Monaural
Keperluan Kuasa
Bateri ion litium boleh cas semula (NP-80) x1
123
Lampiran
Anggaran Hayat Bateri
Semua nilai yang disediakan di bawah menunjukkan anggaran jumlah masa di
bawah suhu biasa (23°C) sebelum kamera mati. Nilai ini tidak dijamin. Suhu rendah
memendekkan hayat bateri.
Bilangan syot kilat (Masa Pengendalian)*1
230 syot
FHD)*1
35 minit
Anggaran masa rakaman filem berterusan
(filem FHD)*2
60 minit
Main Semula Berterusan*3
3 jam 15 minit
Masa rakaman filem sebenar (filem
• Suhu: 23°C
• Bateri: NP-80 (Kapasiti Berkadar: 700 mAh)
• Medium Rakaman: kad memori microSDHC 16 GB (SanDisk Corporation siri
UHS-I)
*1 Mengikut standard CIPA (Camera and Imaging Products Association)
*2 Menurut standard CASIO
*3 Penatalan satu imej kira-kira setiap 10 saat
• Nilai di atas adalah berdasarkan bateri baru, bermula daripada cas penuh.
Pengecasan berulang memendekkan hayat bateri.
• Nilai di atas adalah untuk rujukan sahaja. Ia tidak menjamin hayat bateri yang
dinyatakan akan diperoleh dalam keadaan pengendalian sebenar.
• Kekerapan penggunaan Fokus Auto, tetapan yang dikonfigurasi, jumlah masa
kamera dibiarkan hidup, dan suhu ambien di kawasan kamera digunakan,
kesemua ini mempengaruhi masa rakaman dan bilangan nilai syot.
Penggunaan Tenaga 5.0 V DC, Kira-kira 3.1 W
Dimensi
104.2 (L) x 60.8 (T) x 21.1 (D) mm
Berat
Kira-kira 133 g (termasuk bateri dan kad memori*)
Kira-kira 117 g (tidak termasuk bateri dan kad memori)
* Kad memori microSDHC 16 GB (SanDisk Corporation)
124
Lampiran
. Bateri ion litium boleh cas semula (NP-80)
Voltan Berkadar
3.7 V
Kemuatan Berkadar
700 mAh
Keperluan Suhu
Pengendalian
0 hingga 40°C
Dimensi
31.4 (L) x 39.5 (T) x 5.9 (D) mm
Berat
Kira-kira 15 g
. Penyesuai USB-AC (AD-C53U)
Input
100 hingga 240 V AC, 50/60 Hz, 100 mA
Output
5.0 V DC, 650 mA
Keperluan Suhu
Pengendalian
5 hingga 35°C
Dimensi
53 (L) x 21 (T) x 45 (D) mm (tidak termasuk unjuran)
Berat
Kira-kira 37 g
125
Lampiran
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
M29
MA1601-B
2014
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement