Casio EX-S770D Handleiding

Casio EX-S770D Handleiding
D
Digital Camera
EX-S770D
Gebruiksaanwijzing
Gefeliciteerd met de aanschaf van dit CASIO
product.
• Voordat u het in gebruik neemt dient u eerst de
voorzorgsmaatregelen in deze
gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen.
• Houd de gebruiksaanwijzing daarna op een
veilige plaats voor latere naslag.
• Bezoek de officiële EXILIM website
http://www.exilim.com/ voor de meest
recentelijke informatie voor dit product.
K837PCM2DMX
1
UITPAKKEN
Terwijl u de camera uitpakt dient u te controleren dat alle hieronder getoonde items aanwezig zijn. Mocht er iets missen, neem dan
contact op met de winkel waar het apparaat gekocht was.
Digitale camera
Oplaadbare lithium-ion accu (NP-20)
USB slede (CA-34)
Bevestigen van de polsriem aan de camera.
* De vorm van de netstekker
hangt af van het land/
gebied.
Bevestig de polsriem hier.
Speciale netadapter (AD-C52S of AD-C52G)/netsnoer*
CD-ROM
B
Polsriem
USB kabel
AV kabel
2
Basisreferentie
UITPAKKEN
INHOUDSOPGAVE
UITPAKKEN
2
VOORBEREIDINGEN
37
Opladen van de accu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
BASISINFORMATIE VOOR
EEN SNELLE START
■
■
■
■
10
Laad eerst de accu op . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Configureren van de instellingen van
de displaytaal, de datum en de tijd . . . . . . . . . . . . 12
Gebruiken van een geheugenkaart . . . . . . . . . . . . 14
Opnemen van een foto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Bekijken van foto’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Opnemen van een film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Bekijken van een film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Wissen van een bestand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
INLEIDING
Plaatsen van de accu
Opladen van de accu
Vervangen van de accu
Voorzorgsmaatregelen voor de accu
37
38
42
42
In- en uitschakelen van de camera. . . . . . . . . . . . . 43
Gebruiken van een geheugenkaart . . . . . . . . . . . . 46
■ Leg eerst een geheugenkaart in de camera
■ Terugplaatsen van de geheugenkaart
■ Formatteren van een geheugenkaart
48
49
50
In-beeld menu’s gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
■ Configureren van instellingen op het
beeldscherm
■ Selecteren van de layout (Layout) van het
scherm
■ De display information in- en uitschakelen (Info.)
■ Bijstellen van de helderheid van het
beeldscherm (Brightness)
■ Bijstellen van de beeldkwaliteit van het
beeldscherm (Type)
22
Kenmerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Lees dit eerst! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik. . . . . . . . 27
53
54
57
59
60
Mocht u de kluts kwijt raken... . . . . . . . . . . . . . . . . 61
De camera op reis gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
■ Extra accu’s
■ De camera in het buitenland gebruiken
3
62
62
INHOUDSOPGAVE
OPNEMEN VAN EEN FOTO
63
OPNEMEN VAN EEN FILM
De camera op de juiste wijze vasthouden. . . . . . . 63
Opnemen van een foto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
■
■
■
■
Specificeren van de beeldgrootte
Specificeren van de beeldkwaliteit
Uitschakelen van de AF hulpverlichting
Voorzorgsmaatregelen voor het
opnemen van foto’s
■ Beperkingen ten aanzien van de autofocus
Filmbeeldkwaliteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Opnemen van een film. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
■ Voorzorgsmaatregelen voor filmopname
67
69
70
91
Korte filmfunctie gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Voorafgaande filmfunctie gebruiken . . . . . . . . . . . 95
Een foto opnemen terwijl u een film aan het
opnemen bent (Snapshot-In-Movie). . . . . . . . . . . . 97
71
72
Opnemen met zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Gebruiken van de flitser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Gebruiken van de zelfontspanner . . . . . . . . . . . . . 81
Gebruiken van de doorlopende sluiter . . . . . . . . . 83
■ Selecteren van de doorlopende sluiterfunctie
■ Opnemen met de doorlopende sluiter met
normale snelheid, de doorlopende sluiter
met hoge snelheid en de doorlopende sluiter
met flitser
■ Opnemen met de doorlopende sluiter met zoom
■ Voorzorgsmaatregelen voor de
doorlopende sluiter
89
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
98
Verminderen van de effecten van het
bewegen van uw hand of het bewegen
van het onderwerp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Opnemen van heldere beelden zonder flitser . . . 105
Opnemen van beelden van visitekaartjes en
documenten (Business Shot) . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Herstellen van een oude foto . . . . . . . . . . . . . . . . 109
83
84
84
85
Toevoegen van geluid aan een foto . . . . . . . . . . . . 86
B
4
INHOUDSOPGAVE
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
■ Weergeven van het beeld dat u zojuist heeft
opgenomen (Image Review - beeldcontrole)
■ Gebruiken van icoonhulp
■ Het functiegeheugen gebruiken om de
defaultinstellingen bij het inschakelen van
de spanning te configureren
■ Terugstellen van de camera tot de
defaultinstellingen die oorspronkelijk in
de fabriek waren gemaakt (reset)
112
Veranderen van de scherpstelfunctie . . . . . . . . . 112
■ Gebruiken van autofocus
■ Gebruiken van macrofocus
■ Gebruiken van een vaste scherpstelling
(panfocus)
■ Gebruiken van een oneindige scherpstelling
■ Gebruiken van handmatige scherpstelling
113
114
118
119
119
Corrigeren van de beeldhelderheid
(EV verschuiving) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Bijstellen van de witbalans . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Specificeren van de ISO gevoeligheid. . . . . . . . . 126
Specificeren van de meetfunctie . . . . . . . . . . . . . 127
Gebruiken van de filtereffecten van
de camera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Instellen van de beeldscherpte . . . . . . . . . . . . . . 129
Instellen van de kleurverzadiging . . . . . . . . . . . . 130
Instellen van het beeldcontrast . . . . . . . . . . . . . . 130
Foto’s met datumafstempeling. . . . . . . . . . . . . . . 131
Gebruiken van het in-beeld histogram
om de belichting te controleren . . . . . . . . . . . . . . 132
Overige nuttige opnamefuncties . . . . . . . . . . . . . 135
■ Toewijzen van functies [W] en [X] d.m.v.
toetsaanpassing
■ Weergeven van een in-beeld raster
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
137
137
138
140
142
Bekijken van een foto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
■ Luisteren naar het geluid van een
foto met geluid
143
Bekijken van een film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
■ Weergeven van een film met de anti-trilfunctie
146
Weergeven van een Slideshow (diashow)
op de camera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Bekijken van camerabeelden via
een televisietoestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Inzoomen op het getoonde beeld. . . . . . . . . . . . . 154
Gebruiken van het 12-beelden scherm . . . . . . . . 155
Gebruiken van het kalenderscherm . . . . . . . . . . . 155
Beeldroulette gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
135
136
5
INHOUDSOPGAVE
BEWERKEN VAN BEELDEN
158
WISSEN VAN BESTANDEN
Heraanpassen van de afmetingen
van een foto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Trimmen van een foto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Keystone correctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Het gebruiken van kleurherstelling om
de kleuren van een oude foto te corrigeren . . . . 162
Bewerken de datum en de tijd van een beeld . . . 164
Roteren van een beeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Monteren van een film op de camera. . . . . . . . . . 166
Een foto creëren van een filmbeeld
(MOTION PRINT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
GEBRUIKEN VAN GELUID
Wissen van een specifiek bestand. . . . . . . . . . . . 186
Wissen van alle bestanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Wissen van foto’s uit de FAVORITE map . . . . . . 187
OVERIGE INSTELLINGEN
189
Configureren van geluidsinstellingen
bij de camera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
In- of uitschakelen van het startscherm . . . . . . . 191
Specificeren van de methode voor het
aanmaken van een serienummer voor
een bestandsnaam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Veranderen van de instelling van de
datum en de tijd bij de camera . . . . . . . . . . . . . . . 192
Gebruiken van de wereldtijd . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
173
Toevoegen van geluid aan een foto . . . . . . . . . . . 173
Alleen opnemen van het geluid
(spraakopname) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
BEHEREN VAN UW BESTANDEN
186
■ Configureren van de instellingen
van de wereldtijd
194
Veranderen van de displaytaal . . . . . . . . . . . . . . . 196
Veranderen van het USB poortprotocol . . . . . . . 196
Instellingen van de [
] (opname)
en [
] (weergave) toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Formatteren van het ingebouwde geheugen . . . 199
179
Bestanden en mappen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Beschermen van een bestand tegen wissen . . . 180
Gebruik de FAVORITE map . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Kopiëren van bestanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
6
INHOUDSOPGAVE
AFDRUKKEN
■ Weergeven van films
■ Overbrengen van beelden naar de camera
■ Bekijken van gebruikersdocumentatie
(PDF bestanden)
■ Gebruikersregistratie
■ Verlaten van het CD-ROM menu
200
Verschillende types van afdrukken . . . . . . . . . . . 200
Gebruiken van een professionele
afdrukdienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Gebruiken van uw printer voor het
afdrukken van beelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
DPOF gebruiken om beelden te
specificeren die afgedrukt dienen te
worden en het aantal afdrukken. . . . . . . . . . . . . . 205
■ Datumafstempeling
■ Bekijken en opslaan van beelden op
een Macintosh
■ Overbrengen van beelden van de camera
en het beheren van beelden op uw Macintosh
■ Bekijken van gebruikersdocumentatie
(PDF bestanden)
■ Registreren als een gebruiker
208
236
242
243
244
Bestanden direct lezen van een
geheugenkaart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Geheugenkaartdata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
211
Wat u kunt doen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Gebruiken van de camera met een
Windows computer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
■ Bekijken en opslaan van beelden op
de computer
■ Overbrengen van beelden van de camera
en het beheren van beelden op de computer
■ Retoucheren, reoriënteren en afdrukken
van foto’s
233
234
234
Gebruiken van de camera met een
Macintosh computer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Ondersteunde protocollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA
MET EEN COMPUTER
228
229
215
224
227
7
INHOUDSOPGAVE
OVERBRENGEN VAN
DOCUMENTEN NAAR UW
CAMERA (DATA STORAGE)
APPENDIX
Algemene gids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
Inhoud van het beeldscherm . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Menureferentie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Displaymenureferentie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Indicators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Gids voor het oplossen van moeilijkheden. . . . . 271
249
Overbrengen van documenten naar
de camera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
■ Overbrengen van documenten vanaf een
computer die onder Windows draait
■ Overbrengen van documenten van
een Macintosh
249
■ Probeer het probleem te vinden en
op te lossen
■ Mocht u problemen ondervinden bij
het installeren van de USB driver…
■ Boodschappen in het display
251
Bekijken van een overgebracht
document op de camera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Wissen van documenten uit het
geheugen van de camera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
■ Wissen van een documentpagina
■ Wissen van documenten
258
271
275
276
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
255
256
8
INHOUDSOPGAVE
.
Het maximale uit uw camera halen
Foto’s
Elimineren van de kleurschaduw van de lichtbron
➞ Bijstellen van de witbalans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Foto’s
Filmen met optimale basisinstellingen
➞ GEBRUIKEN VAN BEST SHOT.. . . . . . . . . . . . . . . . . .98
Scherper maken of temperen van de contouren van
onderwerpen
➞ Instellen van de beeldscherpte . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Portret, landschappen, nachtscene, nachtscene portret, kinderen, enz.
Toevoegen van speciale effecten
➞ GEBRUIKEN VAN BEST SHOT . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
Verbeteren of verminderen van de kleurverzadiging
➞ Instellen van de kleurverzadiging . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Zwart-wit, retro, enz.
Verhogen of verlagen van het contrast
➞ Instellen van het beeldcontrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Compenseren voor het bewegen van uw hand of het
onderwerp
➞ Verminderen van de effecten van het bewegen van uw
hand of het bewegen van het onderwerp . . . . . . . . .104
Films
Normale filmopname
➞ Opnemen van een film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Verhogen van de gevoeligheid wanneer de belichting
zwak is
➞ Opnemen van heldere beelden zonder flitser . . . . . . .105
Filmlengte beperken
➞ Korte filmfunctie gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Gemakkelijker te lezen maken van de beelden van
visitiekaartjes, documenten en informatie voor
vergaderingen (witbord)
➞ Opnemen van beelden van visitekaartjes en documenten
(Business Shot) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
Opnemen van beelden voordat
de sluitertoets ingedrukt wordt.
➞ Voorafgaande filmfunctie gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . 95
Selecteren van de Best Focus functie voor de
filmomstandigheden
➞ Veranderen van de scherpstelfunctie . . . . . . . . . . . . .112
9
INHOUDSOPGAVE
BASISINFORMATIE VOOR EEN SNELLE START
Laad eerst de accu op
(pagina 37)
■ Leg de accu in de camera
3. Sluit het accudeksel.
1. Open het accudeksel.
Schuif het deksel terwijl u
er lichtjes op drukt in de
richting van de pijl om het
te openen.
2. Leg eerst de accu in de camera.
10
BASISINFORMATIE VOOR EEN SNELLE START
■ Gebruiken van de USB slede om de camera
op te laden
1. Steek de stekker van de USB slede in een
stopcontact.
Netadapter
Netsnoer
2. Plaats de camera op de USB slede.
Oplaadindicator [CHARGE]
Rood: Opladen
Groen: Opgeladen (vol)
• Het kost ongeveer twee uur om
de accu volledig op te laden.
11
BASISINFORMATIE VOOR EEN SNELLE START
Configureren van de instellingen van de displaytaal, de datum en de tijd
(pagina’s 192, 196)
1. Druk op [ON/OFF] om de camera in te
[ON/OFF] (spanning aan/uit)
schakelen.
2. Selecteer d.m.v. [S], [T], [W] en [X] de
gewenste taal en druk daarna op [SET]
(instellen).
3. Selecteer d.m.v. [S], [T], [W] en [X] het land/
gebied waar u de camera gaat gebruiken en
druk daarna op [SET] (instellen).
[]
[]
[BS] (BEST SHOT)
[]
[]
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de stad waar u de
[SET]
camera gaat gebruiken en druk daarna op
[SET] (instellen).
5. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de instelling voor
De instellingen op deze pagina zijn nodig wanneer u de camera
voor het eerst na aanschaf inschakelt.
de gewenste zomertijd (DST) en druk daarna
op [SET] (instellen).
12
BASISINFORMATIE VOOR EEN SNELLE START
6. Selecteer d.m.v. [S] en [T] het datumformaat en druk daarna op [SET] (instellen).
Voorbeeld: 19 december, 2006
Om de datum als volgt weer te geven: Selecteer deze optie:
06/12/19
YY/MM/DD
19/12/06
DD/MM/YY
12/19/06
MM/DD/YY
7. Stel de datum en de tijd in.
Selecteer d.m.v. [W] en [X] de gewenste instelling (jaar, maand, dag, uur, minuut) en verander de instelling daarna d.m.v. [S] en
[T].
Druk op [BS] om heen en weer te schakelen tussen het 12-uren en 24-uren formaat.
8. Druk op [SET] (instellen) wanneer alle instellingen naar wens zijn.
9. Druk op [ON/OFF] om de camera uit te schakelen.
• Ga naar de procedure op de volgende pagina nadat u deze procedure voltooid heeft.
13
BASISINFORMATIE VOOR EEN SNELLE START
Gebruiken van een geheugenkaart
(pagina 46)
■ Leg eerst een geheugenkaart in de camera
2. Leg een geheugenkaart in de camera.
Wanneer een geheugenkaart ingelegd is, zal de camera de
beelden die u opneemt op de kaart opslaan.
MEMORY
CARD
LET OP
• Hoewel de camera een ingebouwd geheugen heeft, geeft
een geheugenkaart extra capaciteit die u kunt gebruiken
voor het opslaan van meer beelden, beelden van een
hogere kwaliteit of een groter formaat en voor het opnemen
van langere films.
• De camera zal beelden opslaan in het ingebouwde
geheugen als er geen geheugenkaart ingelegd is. Sla deze
procedure over en ga naar “Opnemen van een foto” op
pagina 16 als u liever het ingebouwde geheugen gebruikt.
Y
ORD
ME M
CAR
Voorkant
Achterkant
Schuif de geheugenkaart met de voorkant naar boven (naar
de kant van de camera waar het beeldscherm is) in de
kaartgleuf en druk de kaart er in totdat deze stevig op zijn
plaats zit.
3. Sluit het accudeksel.
1. Open het accudeksel.
Schuif het deksel terwijl u er
lichtjes op drukt in de
richting van de pijl om het te
openen.
14
BASISINFORMATIE VOOR EEN SNELLE START
■ Formatteren van een geheugenkaart
5. Druk op [S] om “Format” (formaat) te
selecteren en druk daarna op [SET] (instellen).
Voordat u een geheugenkaart bij de camera kunt gebruiken,
dient u deze eerst te formatteren.
• Selecteer om het formatteren te annuleren “Cancel”
(annuleren) en druk vervolgens op [SET].
Wacht totdat de “Busy... Please wait...” (wachten a.u.b.)
boodschap van het beeldscherm verdwijnt voordat u iets
anders doet.
BELANGRIJK!
• Door een geheugenkaart te formatteren die reeds foto’s of
andere bestanden bevat, wordt de inhoud gewist.
Gewoonlijk is het niet nodig een geheugenkaart nogmaals
te formatteren. Echter als het opslaan op een kaart langer
duurt of als u andere abnormaliteiten bespeurt, formatteer
dan de kaart.
• Voer de volgende procedure uit bij de camera om de
geheugenkaart te formatteren.
“Set Up” (basisinstellingen) indextab
1. Druk op [ON/OFF] om de camera in te
[ON/OFF]
(spanning aan/uit)
schakelen.
2. Druk op [MENU].
3. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de “Set Up”
(basisinstellingen) indextab.
4. Selecteer d.m.v. [T] “Format” (formaat) en
druk daarna op [X].
[MENU]
15
BASISINFORMATIE VOOR EEN SNELLE START
Opnemen van een foto
(pagina 63)
1. Druk op [
Auto icoon
Hierdoor wordt de opnamefunctie (REC) ingeschakeld en
“
” (auto icoon) op het beeldscherm weergegeven.
Bedrijfsindicator
62
2
N
[
] om de camera in te schakelen.
2. Richt de camera op het onderwerp.
] (opname)
3. Druk de sluitertoets halverwege in terwijl u de
AF
ISO
camera stil houdt.
Sluitertoets
AWB
EV
Wanneer op het beeld scherpgesteld is, zal de camera een
pieptoon geven, de bedrijfsindicator groen oplichten en het
scherpstelkader groen worden.
15:37
4. Houd de camera nog steeds stil en druk de
sluitertoets geheel in.
Scherpstelkader
Het opgenomen beeld blijft op het display voor ongeveer
een seconde en wordt dan in het geheugen opgeslagen.
Daarna zal de camera klaar zijn om het volgende beeld op
te nemen.
Beeldscherm
16
BASISINFORMATIE VOOR EEN SNELLE START
Beeldgrootte en beeldkwaliteit van foto’s
Hoe druk ik de sluitertoets halverwege in?
Uw camera laat u selecteren van verschillende instellingen
voor de beeldgrootte en de kwaliteit. Merk op dat de
instellingen voor de beeldgrootte en de kwaliteit invloed
hebben op hoeveel beelden in het geheugen kunnen worden
opgenomen.
• U kunt de instellingen voor de beeldgrootte en de kwaliteit
veranderen zoals vereist om een beeld op te nemen dat
kleiner is of een lagere resolutie heeft om als bijlage te
dienen voor een e-mail boodschap of voor publicatie op
een website, enz. U kunt ook een beeldgrootte selecteren
dat past bij het papierformaat dat u van plan bent te
gebruiken voor het afdrukken van uw beelden.
Zie pagina’s 67, 69 en 278 voor nadere details.
De sluitertoets is ontworpen om ongeveer halverwege te
stoppen wanneer u de toets lichtjes indrukt. Als u op dit punt
stopt, wordt dat aangeduid als “halverwege indrukken”. Als u
de sluitertoets halverwege indrukt, stelt de camera de
belichting automatisch bij en stelt scherp op het onderwerp
waarop de camera op dat moment gericht is.
Het zich meester van hoeveel druk nodig is om de
sluitertoets halverwege of volledig in te drukken is een
belangrijke techniek die u nodig heeft om mooie beelden te
verkrijgen.
Halverwege indrukken
Licht
indrukken
totdat de toets
stopt.
Piep-piep!
17
Volledig indrukken
Geheel
indrukken
Klik!
BASISINFORMATIE VOOR EEN SNELLE START
Bekijken van foto’s
(pagina 142)
[
] (weergave)
[W] [X]
1. Druk op [
] om de weergavefunctie (PLAY)
in te schakelen.
Mochten er zich meerdere beelden in het geheugen
bevinden, blader er dan doorheen d.m.v. [W] en [X].
■ Terugkeren naar de opnamefunctie (REC)
Druk op [
].
18
BASISINFORMATIE VOOR EEN SNELLE START
Opnemen van een film
(pagina 89)
2. Druk op [
Filmicoon
] om het opnemen van een film te
starten.
Resterende opnametijd
“
” (filmicoon) blijft op het beeldscherm terwijl de
filmopname plaatsvindt.
• Tijdens de filmopname wordt het geluid ook opgenomen.
[
3. Druk nogmaals op [
] (opname)
] om te stoppen met de
opname.
[
]
Filmbeeldkwaliteit
Uw camera laat u selecteren uit vijf verschillende instellingen
voor de kwaliteit (HQ (hoge resolutie), HQ Wide (hoge
resolutie - breedbeeld), Normal (normaal), Normal Wide
(normaal breedbeeld), LP (lange weergave)). Gebruik om de
beste prestaties van uw camera te verkrijgen de “HQ” (High
Quality = hoge resolutie) of de “HQ Wide” (hoge resolutie breedbeeld) instelling voor het opnemen van films.
De filmkwaliteit is een standaard die het detail, de vloeiendheid
en de helderheid van het beeld tijdens de weergave bepaalt.
Door de beeldkwaliteit te verlagen kunt u langer filmen zodat u
naar “Normal” (normaal), “Normal Wide” (normaal breedbeeld)
of “LP” (lange weergave) kunt overschakelen om de
geheugencapaciteit te sparen als u tekort dreigt te komen.
Opnametijd
Filmopnamescherm
1. Druk op [
] om de opnamefunctie (REC) in
te schakelen.
Zie pagina’s 89 en 279 voor nadere details.
19
BASISINFORMATIE VOOR EEN SNELLE START
Bekijken van een film
(pagina 144)
1. Druk op [
] om de weergavefunctie (PLAY)
in te schakelen.
De filmachtige omlijsting die op het beeldscherm verschijnt geeft
aan dat het een beeld van een film betreft.
“
2. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de film die u wilt
” filmicoon
weergeven.
[
Wanneer u door de beelden bladert, wordt een film
aangegeven op het beeldscherm door het eerste filmbeeld
weer te geven.
] (weergave)
3. Druk op [SET] (instellen) om de weergave te
[SET] (instellen)
starten.
Het beeldscherm zal terugkeren naar het
beeldselectiescherm in stap 2 nadat het einde van de film
bereikt is.
• Tijdens de filmweergave kunt u het volume bijstellen,
naar voren en achteren doorspringen en andere
bewerkingen uitvoeren (pagina 145).
■ Terugkeren naar de opnamefunctie (REC)
[W] [X]
Druk op [
20
].
BASISINFORMATIE VOOR EEN SNELLE START
Wissen van een bestand
(pagina 186)
1. Druk op [
U kunt de volgende procedure volgen voor het wissen van
bestanden die u overgebracht heeft van de harde schijf van uw
computer, beelden die u afgedrukt heeft of bestanden die u
gewoonweg niet meer nodig heeft. Hierdoor wordt geheugen vrij
gemaakt om meer beelden op te nemen.
[
].
2. Druk op [T] (
).
3. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de foto of de film
die u wilt uitwissen.
4. Druk op [S] om “Delete” (wissen) te
] (weergave)
selecteren.
• Selecteer “Cancel” (annuleren) om de wisbewerking te
annuleren.
[S]
5. Druk op [SET] (instellen).
Hierdoor wordt de geselecteerde foto of film gewist.
• Herhaal de bovenstaande procedure vanaf stap 3 als u
meer wilt wissen.
• Druk op [MENU] (menu) om de wisbewerking te
beëindigen.
[SET] (instellen)
[W] [X]
[T] (
)
21
BASISINFORMATIE VOOR EEN SNELLE START
INLEIDING
■ Directe functie bij inschakelen van de
spanning
Kenmerken
■ De BEST SHOT functie om mooie foto’s te
maken door gewoonweg een beeld te
selecteren dat als voorbeeld
geprogrammeerd is in de camera
Selecteer gewoonweg de scene die lijkt op die u wilt opnemen
(Nachtsceneportret, Bloem, enz.) om een onmiddellijk
basisinstelling voor uw camera te verkrijgen. Een afzonderlijke
[BS] toets geeft u directe toegang tot de BEST SHOT bibliotheek
met voorbeeldscenes.
Druk om beelden te bekijken
op [
] om de spanning in
te schakelen bij de
weergavefunctie (PLAY).
Druk op [
] om de spanning
in te schakelen bij de
opnamefunctie (REC).
■ Een indrukwekkende collectie handige
opname attributen
Voorbeeld: Selecteer om vakkundige foto’s te verkrijgen
van een snel bewegend huisdier.
• Vermindering van handbewegingen en bewegen van het
onderwerp bij een hoge sluitersnelheid (pagina 104)
• Door op te nemen met de hoge gevoeligheidfunctie worden
donkere beelden vermeden zelfs wanneer geen flitser wordt
gebruikt (pagina 105)
• Snelsluiter voor een bijzonder snelle scherpstelling (pagina
118)
Voorbeeld: Selecteren om mooie portretten
te verkrijgen.
BEST SHOT scherm
22
INLEIDING
■ Filmopname van hoge kwaliteit
(MPEG-4, DivX)
■ Indrukwekkende attributen voor het
afdrukken
• De korte filmfunctie (Short Movie) voor het opnemen van een
korte film die enkele seconden voordat de [
] toets
ingedrukt wordt begint en tot enkele seconden erna doorloopt
(pagina 92)
• De voorafgaande filmfunctie (Past Movie) voor het opnemen
van een film met scenes die plaatsvinden enkele seconden
voordat de [
] toets ingedrukt wordt (pagina 95)
• Normale filmopname (pagina 90)
• Foto opname, zelfs terwijl een film wordt opgenomen (pagina
97)
• MOTION PRINT voor het
afdrukken van een filmscene als
een enkel beeld (pagina 171)
• DivX Play Bundle (pagina 213)
Officiële DivXR gecertificeerde
encorder product.
Codeert het DivXR videogedeelte.
• DPOF attribuut voor het gemakkelijk specificeren van
datumafstempeling en het aantal afdrukken (pagina 205)
• Tijdstempel attribuut die een afstempeling van de datum
maakt in de beelddata (pagina 131)
• Ondersteuning voor PictBridge voor het gemakkelijk
afdrukken thuis met een printer die één van deze
standaarden ondersteunt zonder het gebruik van een
computer (pagina 202)
■ Multifunctionele USB slede
U kunt de camera op de USB slede plaatsen om de volgende
bewerkingen uit voeren.
– Opladen van de accu (pagina 37)
– Fotostandaard diashow van beelden (pagina 149)
– Aansluiten op een televisietoestel voor het bekijken via het
televisiescherm (pagina 151)
– Aansluiten op een printer voor het afdrukken van beelden
(pagina 202)
– Aansluiten op een computer voor het overbrengen van
beelden naar de computer (pagina’s 217, 237)
23
INLEIDING
■ Overbrengen van documenten naar de
camera
Lees dit eerst!
• Met de bijgeleverde Photo Transport software (pagina 229)
kunt u beelden die opgeslagen zijn in uw computer of die
getoond worden op het beeldscherm van uw computer (data
van een website, kaarten, enz.) oversturen naar uw camera.
• Met de bijgeleverde CASIO DATA TRANSPORT software
kunt u documenten van uw computer overbrengen naar uw
camera en op die manier gemakkelijk meenemen (pagina
249).
■ LCD paneel
Het vloeibaar kristal (LCD) paneel van het beeldscherm maakt
gebruik van precisietechnologie die voorziet in een beeldpunt
opbrengst van meer dan 99,99%.
Dit betekent dat sommige beeldpunten mogelijk niet zullen
branden of juist altijd zullen branden. Dit komt door de
karakteristieken van het vloeibaar kristal (LCD) paneel en duidt
niet op een defect.
24
INLEIDING
■ Auteursrechten
• MMCplus™ is een handelsmerk van de MultiMediaCard
Association.
• Adobe en Reader zijn handelsmerken of geregistreerde
handelsmerken in de Verenigde Staten van Amerika en/of
andere landen van Adobe Systems Incorporated.
• DivX en daarmee geassocieerde logo’s zijn handelsmerken
van DivX, Inc. en worden onder licentie gebruikt.
• Namen van andere bedrijven of producten die hier genoemd
worden zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken
van hun respectievelijke eigenaren.
• Photo Loader, Photohands, Photo Transport en CASIO DATA
TRANSPORT zijn eigendom van CASIO COMPUTER CO.,
LTD. Met uitzondering van de rechten van andere bedrijven
die hierboven genoemd zijn, behoren alle rechten gerelateerd
aan deze programma’s en andere rechten toe aan CASIO
COMPUTER CO., LTD.
Behalve met als doeleinde uw eigen persoonlijke genoegen is
het onwettige gebruik van beeld-, film-, audio- en
muziekbestanden zonder toestemming van de eigenaar van de
auteursrechten in overtreding met de wetgeving ten aanzien van
auteursrechten en internationale verdragen. Ongeacht of de
bestanden in kwestie gekocht of gratis verkregen zijn, is het
verspreiden via het Internet of het distribueren aan derden
zonder toestemming van de eigenaar van de auteursrechten in
overtreding met de wetgeving ten aanzien van auteursrechten
en internationale verdragen. Merk op dat CASIO COMPUTER
CO., LTD. niet aansprakelijk gesteld zal worden voor misbruik
op welke wijze dan ook van dit product waarbij inbreuk gemaakt
wordt op de auteursrechten van derden of die in overtreding zijn
met de wetgeving ten aanzien van auteursrechten.
De volgende termen die in deze handleiding gebruikt worden,
zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van hun
respectievelijke eigenaren.
• Het SDHC logo is een handelsmerk.
• Windows, Internet Explorer, Windows Media en DirectX zijn
handelsmerken van Microsoft Corporation van de Verenigde
Staten van Amerika.
• Macintosh is een handelsmerk van Apple Computer, Inc.
• MultiMediaCard™ is een handelsmerk van Infineon
Technologies AG van Duitsland en onder licentie van
MultiMediaCard Association (MMCA).
25
INLEIDING
• Merk op dat de voorbeeldschermen en productafbeeldingen
in deze handleiding ietwat kunnen afwijken van de
schermen en de configuratie van de camera in werkelijkheid.
• De inhoud van deze handleiding is onder voorbehoud en
kan zonder voorafgaande mededeling worden veranderd.
• De inhoud van deze handleiding is bij elke stap van het
productieproces gecontroleerd. Neem a.u.b. contact op met
ons mocht u iets opmerken dat twijfelachtig of fout, enz. is.
• Kopiëren van de inhoud van deze handleiding in zijn geheel
of gedeeltelijk is verboden. Behalve voor uw persoonlijke
gebruik is het gebruik van de inhoud van deze handleiding
zonder de uitdrukkelijke toestemming van CASIO
COMPUTER CO., LTD. verboden onder de wetgeving ten
aanzien van auteursrechten.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. zal niet aansprakelijk
worden gesteld voor schade en of verliezen opgelopen door
u of door derden die voortvloeien uit het gebruik van dit
product.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. zal niet aansprakelijk
worden gesteld voor schade en of verliezen opgelopen door
u of door derden die voortvloeien uit het gebruik van Photo
Loader, Photohands, Photo Transport en/of CASIO DATA
TRANSPORT.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. zal niet aansprakelijk
worden gesteld voor schade en of verliezen opgelopen door
het wissen van de geheugeninhoud als gevolg van een
defect, reparaties of andere redenen.
26
INLEIDING
■ Direct naar de zon of een heldere lichtbron
kijken
Voorzorgsmaatregelen voor het
gebruik
• Kijk nooit naar de zon of een andere heldere lichtbron via de
zoeker van de camera. Dit kan namelijk schade toebrengen
aan uw gezichtsvermogen.
■ Neem testopnames voordat u de
uiteindelijke opname maakt.
• Voordat u de uiteindelijke opname maakt is het verstandig
een testopname te maken om er zeker van te zijn dat de
camera op de juiste wijze opneemt.
■ Flash (Flitser)
• Gebruik de flitseenheid nooit op een plaats waar brandbare of
explosieve gassen aanwezig kunnen zijn. Dergelijke
omstandigheden kunnen het risico op brand en een explosie
met zich meebrengen.
• Richt de flitser nooit in de richting van een persoon die een
motorvoertuig aan het besturen is. Dit kan hinderlijk zijn voor
en het uitzicht belemmeren van de bestuurder en het gevaar
op een ongeluk met zich meebrengen.
• Gebruik de flitser nooit te dicht bij de ogen van het onderwerp.
Dit kan het verlies van het gezichtsvermogen met zich
meebrengen.
■ Vermijd het gebruik terwijl u in beweging
bent
• Probeer de camera nooit te gebruiken om beelden op te
nemen of weer te geven terwijl u een auto of een ander
voertuig aan het besturen bent of terwijl u aan het lopen bent.
Als u naar het beeldscherm kijkt terwijl u in beweging bent,
kan dit het gevaar op een ernstig ongeluk met zich
meebrengen.
27
INLEIDING
■ Displaypaneel
■ Vervoer
• Oefen geen harde druk uit op het oppervlak van het LCD
paneel en onderwerp het niet aan harde stoten. Hierdoor kan
het glas van het displaypaneel breken.
• Mocht het displaypaneel breken, raak dan nooit de vloeistof
erin aan. Dit kan het risico op brandwonden op uw huid met
zich meebrengen.
• Mocht de vloeistof van het displaypaneel ooit in uw mond
komen, spoel dan uw mond onmiddellijk uit en neem contact
op met uw huisarts.
• Mocht de vloeistof van het displaypaneel ooit in uw ogen of
met uw huid in contact komen, spoel dan onmiddellijk voor
minstens 15 minuten met schoon water af en neem contact
op met uw huisarts.
• Bedien de camera nooit in een vliegtuig of een andere plaats
waar het gebruik van dergelijke toestellen verboden is. Het
onjuiste gebruik van dit product kan namelijk het gevaar op
een ernstig ongeluk met zich meebrengen.
■ Rook, een vreemde geur, oververhitting en
andere abnormale omstandigheden
• Als het gebruik van de camera wordt voortgezet terwijl er rook
of een vreemde geur uitkomt of terwijl de camera oververhit
is, brengt dit het gevaar op brand en elektrische schok met
zich mee. Voer de volgende stappen onmiddellijk uit mocht
één van de bovengenoemde symptomen zich voordoen.
1. Schakel de camera uit.
2. Mocht u de netadapter gebruiken om de camera van
stroom te voorzien, trek dan de stekker uit het stopcontact.
Mocht de camera op accuspanning werken, verwijder de
accu dan uit de camera en let er daarbij op dat u zichzelf
beschermt tegen brandwonden.
3. Neem contact op met uw dealer of de dichtstbijzijnde
erkende CASIO onderhoudswerkplaats.
■ Aansluitingen
• Sluit nooit toestellen die niet gespecificeerd zijn voor het
gebruik met deze camera aan op de aansluitingen. Het
aansluiten van een niet-gespecificeerd toestel kan het gevaar
op brand en elektrische schok met zich meebrengen.
28
INLEIDING
■ Water en vreemde voorwerpen
■ Laten vallen en ruw behandelen
• Water, andere vloeistoffen en vreemde voorwerpen (in het
bijzonder metalen voorwerpen) die de camera binnendringen
kunnen het gevaar op brand en elektrische schok met zich
meebrengen. Voer de volgende stappen onmiddellijk uit
mocht één van de bovengenoemde symptomen zich
voordoen. U dient hierop in het bijzonder te letten wanneer u
de camera gebruikt wanneer het regent of sneeuwt of bij de
oceaan of andere plaatsen waar veel water aanwezig is of in
de buurt van een badkamer of toilet.
1. Schakel de camera uit.
2. Mocht u de netadapter gebruiken om de camera van
stroom te voorzien, trek dan de stekker uit het stopcontact.
Mocht de camera op accuspanning werken, verwijder de
accu dan uit de camera.
3. Neem contact op met uw dealer of de dichtstbijzijnde
erkende CASIO onderhoudswerkplaats.
• Als het gebruik van de camera wordt voortgezet nadat deze
beschadigd is doordat hij gevallen of ruw behandeld is, brengt
dit het gevaar op brand en elektrische schok met zich mee.
Voer de volgende stappen onmiddellijk uit mocht één van de
bovengenoemde symptomen zich voordoen.
1. Schakel de camera uit.
2. Mocht u de netadapter gebruiken om de camera van
stroom te voorzien, trek dan de stekker uit het stopcontact.
Mocht de camera op accuspanning werken, verwijder de
accu dan uit de camera.
3. Neem contact op met uw dealer of de dichtstbijzijnde
erkende CASIO onderhoudswerkplaats.
■ Uit de buurt van vuur houden
• Stel de camera nooit bloot aan vuur waardoor hij kan
exploderen en waardoor het gevaar bestaat op brand en
elektrische schok.
29
INLEIDING
■ Demonteren en knutselen
■ Belangrijke data backuppen
• Probeer de camera nooit uit elkaar te halen of er op een
andere manier aan te knutselen. Dit kan het het gevaar op
brand en elektrische schok, brandwonden en ander
persoonlijk letsel met zich meebrengen. Laat interne
inspectie, onderhoud en reparatiewerkzaamheden altijd over
aan uw dealer of de dichtstbijzijnde erkende CASIO
onderhoudswerkplaats.
• Maak altijd backup kopieën van belangrijke data die zich in
het camerageheugen bevindt door die data over te brengen
naar een computer of andere opslagapparatuur. Merk op dat
data kan worden uitgewist wanneer de camera defect is,
gerepareerd dient te worden, enz.
■ Geheugenbeveiliging
• Bij het plaatsen van de accu dient u de correcte procedure te
volgen zoals beschreven in de documentatie die met de
camera meegeleverd wordt. Het incorrect plaatsen van de
accu kan leiden tot het beschadigen van de data in het
geheugen van de camera.
■ Te vermijden plaatsen
• Laat de camera nooit achter op één van de volgende soort
plaatsen. Dit kan het risico op brand en elektrische schok met
zich meebrengen.
– Plaatsen die blootstaan aan veel vochtigheid of veel stof
– Plaatsen waar voedsel geprepareerd wordt of andere
plaatsen waar veel olie-achtige rook aanwezig is
– In de omgeving van kachels, op een verwarmd tapijt of op
plaatsen die blootstaan aan het directe zonlicht, binnenin
een afgesloten voertuig, of op andere plaatsen die
blootstaan aan bijzonder hoge temperaturen
• Plaats de camera nooit op een instabiele ondergrond, op een
hoge plank, enz. Hierdoor kan de camera namelijk vallen,
hetgeen het gevaar op persoonlijk letsel met zich meebrengt.
■ Oplaadbare accu
• Gebruik alleen de gespecificeerde oplaadeenheid of het
gespecificeerde toestel om de accu op te laden. Wordt
geprobeerd de accu op te laden op een wijze die niet
toegestaan is, dan brengt dit het gevaar op oververhitting van
de accu, brand en explosie met zich mee.
• Stel de accu niet bloot aan of dompel hem niet onder in water
of zeewater. Dit kan schade toebrengen aan de accu, haar
prestaties verslechteren en de levensduur van de accu
verkorten.
30
INLEIDING
• Mocht u ooit tijdens het gebruik, het laden of het opslaan van
een accu opmerken dat hij lekt, een vreemde geur afgeeft,
verkleurt, vervormt of mochten er zich andere abnormale
omstandigheden voordoen, koppel de accu dan onmiddellijk
van de camera of van de oplaadeenheid en houd hem uit de
buurt van open vuur.
• Gebruik de accu niet en laat hem niet achter in het directe
zonlicht, binnenin een afgesloten voertuig of op andere
plaatsen die blootstaan aan hoge temperaturen. Dit kan
schade toebrengen aan de accu, haar prestaties
verslechteren en de levensduur van de accu verkorten.
• Als het opladen van de accu niet op normale wijze binnen de
gespecificeerde tijd eindigt, stop dan met opladen en neem
contact op met het dichtstbijzijnde erkende CASIO
onderhoudswerkplaats. Verder opladen kan het risico op
oververhitting, brand en een explosie met zich meebrengen.
• Accuvloeistof kan uw ogen beschadigen. Mocht de
accuvloeistof ooit onverhoeds in uw ogen komen, spoel uw
ogen dan onmiddellijk uit met schoon kraanwater en neem
contact op met uw huisarts.
• De accu is alleen bedoeld voor het gebruik met een CASIO
digitale camera. Het gebruik met een ander toestel kan
schade toebrengen aan de accu, haar prestaties
verslechteren en de levensduur van de accu verkorten.
• Als één van de volgende voorzorgsmaatregelen niet wordt
nageleefd, brengt dit het gevaar op oververhitting van de
accu, brand en explosie met zich mee.
– Gebruik de accu nooit en laat hem nooit achter in de buurt
van open vuur.
– Stel accu’s nooit bloot aan hitte of vuur.
– Let er op dat de accu in de juiste richting wijst wanneer
deze aangesloten wordt op de oplaadeenheid.
– Draag of leg de accu nooit bij voorwerpen die elektriciteit
kunnen geleiden (halskettingen, potlood, enz.).
– Haal de accu nooit uit elkaar, knutsel er niet aan en stel
hem niet bloot aan harde stoten (er met een hamer
opslaan, er bovenop staan, enz.) en soldeer er nooit aan.
Plaats de accu nooit in een magnetron, een kachel, een
hogedrukapparaat, enz.
31
INLEIDING
■ Netadapter
• Zorg ervoor de gebruiksaanwijzing en documentatie te lezen
die met de camera en de speciale oplaadeenheid wordt
meegeleverd voordat u de accu gebruikt of oplaadt.
• Mocht de accu gebruikt worden door jonge kinderen, zie er
dan op toe dat een verantwoordelijke volwassene de kinderen
attent maakt op de voorzorgsmaatregelen en op de juiste
behandelingsaanwijzingen en let erop dat ze de accu
inderdaad op de juiste manier behandelen.
• Mocht accuvloeistof onverhoeds op uw kleding of op uw huid
komen, was dan onmiddellijk af met schoon leidingwater.
Langdurig lichamelijk contact met accuvloeistof kan leiden tot
huidirritatie.
• Verkeerd gebruik van de netadapter brengt het gevaar op
brand en elektrische schok met zich mee. Zorg ervoor dat u
de volgende voorzorgsmaatregelen in acht neemt bij het
gebruik van de netadapter.
– Gebruik alleen de netadapter die voor deze camera
gespecificeerd is.
– Gebruik de netadapter om in de stroomvoorziening te
voldoen van alleen die toestellen die er voor gespecificeerd
zijn.
– Gebruik als voedingsbron een stopcontact met een
wisselspanning van 100V tot 240V (50/60Hz).
– Steek de netstekker nooit in een stopcontact dat met
andere toestellen gedeeld wordt of in een verlengsnoer dat
met andere toestellen gedeeld wordt.
• Verkeerd gebruik van de netadapter kan hem beschadigen
hetgeen het gevaar op brand en elektrische schok met zich
meebrengt. Zorg ervoor dat u de volgende
voorzorgsmaatregelen in acht neemt bij het gebruik van de
netadapter.
– Plaats geen zware voorwerpen op de netadapter en stel
hem niet bloot aan directe hitte.
– Knutsel nooit aan de netadapter en verbuig hem nooit.
– Draai of trek niet aan het netsnoer.
– Mocht het netsnoer of de stekker ooit beschadigd raken,
neem dan contact op met uw dealer of de dichtstbijzijnde
erkende CASIO onderhoudswerkplaats.
32
INLEIDING
■ Voorzorgsmaatregelen voor de USB slede
en de netadapter
• Raak de netadapter nooit met natte handen aan. Dit kan
namelijk gevaar op elektrische schok met zich meebrengen.
• Verkeerd gebruik van de netadapter brengt het gevaar op
brand en elektrische schok met zich mee. Zorg ervoor dat u
de volgende voorzorgsmaatregelen in acht neemt bij het
gebruik van de netadapter.
– Plaats het netsnoer nooit in de buurt van een kachel of
andere verwarmingsapparatuur.
– Pak de stekker van het netsnoer van de netadapter beet
wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt. Trek nooit
aan het netsnoer.
– Steek de stekker zover mogelijk in het stopcontact.
– Haal de netadapter uit het stopcontact voordat u de camera
voor langere tijd onbeheerd achter laat, zoals wanneer u op
reis gaat, enz.
– Trek de stekker van het netadaptersnoer minstens eens
per jaar uit het stopcontact en reinig eventueel stof af bij de
stekers van de stekker.
• Let erop dat u de dat u de camera altijd van de USB slede
verwijdert voordat u de aansluiting van de netadapter tot
stand brengt of verbreekt.
• Het opladen, het uitvoeren van USB data communicatie en de
werking van de fotostandaard kunnen er toe leiden dat de
netadapter warm wordt. Dit is normaal en duid niet op een
defect.
33
INLEIDING
■ Levensduur van de accu
■ Voorzorgsmaatregelen bij data foutlezingen
• De tijden voor doorlopende werking op de accu die in deze
handleiding gegeven worden stellen de geschatte tijd voor
waarna de camera uitgeschakeld wordt door een te lage
accuspanning wanneer de camera op de accu werkt bij een
normale temperatuur (23°C). De tijden zijn geen garantie dat
u inderdaad die werkingstijd verkrijgt. De werkelijke
levensduur van de accu wordt sterk beïnvloed door de
omringende temperatuur, de omstandigheden waaronder de
accu opgeslagen wordt, de hoeveelheid tijd dat de accu
opgeslagen is, enz.
• Als de camera ingeschakeld gelaten wordt, kan de accu leeg
raken waarna de lege accu indicator verschijnt. Schakel de
camera uit wanneer u deze niet aan het gebruiken bent.
• De lege accu indicator geeft aan dat de camera op het punt
staat uitgeschakeld te worden doordat de accuspanning te
laag is. Laad de accu zo snel mogelijk op. Als u een vrijwel of
geheel lege accu in de camera laat, kan dit leiden tot lekken
van de accu en tot het beschadigen van data.
• Uw digitale camera is vervaardigd met digitale
precisieonderdelen. Bij elk van de volgende omstandigheden
bestaat het gevaar op het beschadigen van de data in het
camerageheugen.
– Het verwijderen van de accu of de geheugenkaart uit de
camera, het plaatsen van de camera op of het verwijderen
van de camera van de USB slede terwijl de camera juist
bezig is met uitvoeren van een bewerking
– Het verwijderen van de geheugenkaart uit de camera, het
plaatsen van de camera op of het verwijderen van de
camera van de USB slede terwijl de bedrijfsindicator groen
aan het knipperen is nadat u de camera uitgeschakeld
heeft
– Het verbreken van de aansluiting van de USB kabel of het
verwijderen van de camera uit de USB slede of het
loskoppelen van de netadapter van de USB slede terwijl
datacommunicatie plaats aan het vinden is
– Het gebruik van een accu die een lage accuspanning heeft
– Andere abnormale omstandigheden
Elk van de bovengenoemde omstandigheden kan er toe leiden
dat een foutmelding op het scherm (pagina 276) verschijnt. Voer
de handeling uit die aangegeven wordt door de boodschap die
verschijnt.
34
INLEIDING
■ Werkomgeving
■ Stroomvoorziening
• De bedrijfstemperatuurbereik van de camera is tussen 0°C en
40°C.
• Plaats de camera niet op de volgende plaatsen.
– Op plaatsen die blootstaan aan het directe zonlicht of aan
grote hoeveelheden vocht of stof
– In de omgeving van een airconditioning of op andere
plaatsen die blootstaan aan extreme temperaturen of
vochtigheid
– Binnenin een gesloten voertuig op een warme dag of op
plaatsen die blootstaan aan sterke trillingen
• Gebruik enkel de speciale oplaadbare lithium-ion accu (NP20) om deze camera van stroom te voorzien. Het gebruik van
een ander type accu wordt niet ondersteund.
• Deze camera heeft geen gescheiden batterij voor de klok. De
instellingen voor de datum en de tijd worden gewist ongeveer
een dag nadat de spanning totaal afgesneden is (van zowel
de accu als de USB slede). Zorg er voor deze instellingen
opnieuw te configureren mocht dit gebeuren (pagina 192).
■ Lens
• Oefen nooit te veel kracht uit bij het reinigen van het
oppervlak van de lens. Mocht dit toch gedaan worden, dan
kan dit krassen in het lensoppervlak maken en defecten
veroorzaken.
• U kunt mogelijk af en toe vervorming waarnemen bij bepaalde
soorten beelden waarbij er een kleine buiging optreedt bij
lijnen die recht zouden moeten zijn. Dit komt door de
karakteristieken van de lens/het objectief en duidt niet op een
defect van de camera.
■ Condens
• Plotselinge en extreme veranderingen in temperatuur, zoals
wanneer u de camera in een warme kamer brengt op een
koude winterdag, kunnen er toe leiden dat er zich
waterdruppeltjes - ook wel “condens” genoemd - vormen op
de inwendige componenten of op de buitenkant van de
camera. Merk op dat condens storingen in de werking van de
camera kan veroorzaken. Om te voorkomen dat condens
überhaupt gevormd wordt, dient u de camera in een plastic
tas te plaatsen voordat u deze blootstelt aan plotselinge
veranderingen in temperatuur. Laat de camera in de plastic
tas totdat de lucht in de tas de kans heeft gekregen om
dezelfde temperatuur te bereiken voordat u de camera er uit
haalt. Open daarna het accudeksel en laat het deksel voor
enkele uren open staan.
35
INLEIDING
■ Onderhoud van uw camera
■ Overige voorzorgsmaatregelen
• Vingerafdrukken, stof en anderszins bevuilen van het
lensoppervlak kan de juiste werking van de camera
belemmeren. Raak het lensoppervlak nooit aan. Om het
lensoppervlak te reinigen, kunt u stofdeeltjes en dergelijke
van de lens verwijderen met een lensblazer en het oppervlak
vervolgens afvegen met een zachte, droge doek.
• Vingerafdrukken, stof en anderszins bevuilen van het
lensoppervlak kan de juiste werking van de camera
belemmeren. Vermijd het aanraken van de flitser. Mocht de
flitser vuil worden, veeg deze dan af met een zachte, droge
doek.
• Veeg om deze te reinigen de camera af met een zachte,
droge doek.
• Tijdens het gebruik kan de camera ietwat warm worden. Dit is
normaal en duid niet op een defect.
■ Beelden op het beeldscherm
• De beelden die gewoonlijk op het beeldscherm verschijnen
tijdens de beeldweergave zijn kleiner dan gewoonlijk zodat u
de details van het werkelijke beeld niet kunt zien. Uw camera
heeft een functie om in te zoomen op beelden (pagina 154)
hetgeen u kunt gebruiken om het beeld op het beeldscherm te
vergroten. U kunt deze functie gebruiken voor het ter plekke
checken van belangrijke beelden.
36
INLEIDING
VOORBEREIDINGEN
2. Leg eerst de accu in de camera.
Opladen van de accu
Houd met het EXILIM logo op de accu naar boven (in de
richting van het beeldscherm) de stopnok in de richting van
de pijl terwijl u de accu in de camera schuift. Druk de accu
erin totdat de stopnok hem stevig op zijn plaats vastzet.
Uw camera wordt van stroom voorzien door een oplaadbare
lithium-ion accu (NP-20).
BELANGRIJK!
• Het gebruik van een ander type accu dan model NP-20
wordt niet ondersteund.
Plaatsen van de accu
1. Open het accudeksel.
Schuif het deksel terwijl u er lichtjes op drukt in de richting
van de pijl.
NP-20
37
Stopnok
VOORBEREIDINGEN
3. Sluit het accudeksel.
Opladen van de accu
Sluit het accudeksel en schuif het stevig op zijn plaats terwijl
u het tegen de camera drukt.
1. Steek de stekker van de USB slede in een
stopcontact.
[DC IN 5.3V] (5,3V
gelijkspanningsingang)
USB slede
De accu is niet volledig opgeladen wanneer u de camera de
eerste maal na aanschaf in gebruik neemt. Volg de
procedure om hem op te laden.
Netadapter
Netsnoer
2. Zorg ervoor dat de camera uitgeschakeld is.
Als de camera ingeschakeld is, zorg er dan voor op [ON/
OFF] te drukken voordat u de camera op de USB slede
plaatst.
38
VOORBEREIDINGEN
3. Plaats de camera op de USB slede met het
Wanneer het opladen voltooid is
beeldscherm naar voren gericht zoals
aangegeven in de afbeelding.
De oplaadindicator [CHARGE] die tijdens het opladen rood
oplichtte, wordt groen.
Verwijder de camera van de USB slede en haal de stekker van
het netsnoer uit het stopcontact.
De oplaadindicator [CHARGE] licht rood op en het opladen
begint.
• Het kost ongeveer twee uur om de accu volledig op te
laden. De werkelijke oplaadtijd hangt af van de huidige
accucapaciteit, de resterende acculading en de
oplaadomstandigheden.
Als de oplaadindicator [CHARGE] oranje oplicht
Dit geeft aan dat het opladen niet uitgevoerd kan worden omdat
u klaar bent met het gebruiken van de camera of omdat de
temperatuur op de plaats waar de camera zich bevindt te heet of
te koud is. Mocht dit gebeuren, wacht dan tot de camera
teruggekeerd is tot een normale temperatuur. Wanneer de
camera teruggekeerd is tot een temperatuur waarbij het opladen
kan worden uitgevoerd, dan zal de oplaadindicator [CHARGE]
rood oplichten.
Contactpunt van de slede
Steek de camera zover
mogelijk in.
Oplaadindicator [CHARGE]
Contactpunt van de camera
39
VOORBEREIDINGEN
Als de oplaadindicator [CHARGE] rood gaat knipperen
BELANGRIJK!
Dit geeft aan dat de camera of de accu defect is of dat de accu
verkeerd in de camera geplaatst is.
Verwijder de accu uit de camera en controleer of de
contactpunten vuil zijn. Mochten ze vuil zijn, veeg ze dan af met
een droge doek en leg de accu opnieuw in de camera. Plaats de
camera opnieuw op de USB slede nadat u gecontroleerd heeft
dat de stekker van de netadapter in het stopcontact gestoken is
en dat de netadapter op de USB slede aangesloten is.
• Gebruik enkel de meegeleverde USB slede of de los
verkrijgbare speciale oplaadeenheid (BC-11L) om de
speciale oplaadbare lithium-ion accu (NP-20) op te laden.
De accu kan niet worden opgeladen met een ander type
oplaadtoestel. Als geprobeerd wordt om een andere
oplader te gebruiken kan dit tot een onverwachts ongeluk
leiden.
• Gebruik alleen de netadapter die met de camera
meegeleverd wordt. Gebruik nooit een ander type
netadapter. Het gebruik van de los verkrijgbare modellen
AD-C30, AD-C40, AD-C620 en AD-C630 wordt niet
ondersteund.
Mocht een probleem volharden nadat u de bovenstaande
stappen heeft uitgevoerd dan kan dat betekenen dat de accu
defect is. Neem contact op met de dichtstbijzijnde erkende
CASIO onderhoudswerkplaats.
■ Tips om accustroom te sparen
• Selecteer “
” (flitser uit) voor de flitserinstelling (pagina 76)
wanneer u de flitser niet hoeft te gebruiken.
• Schakel de automatische stroomonderbreker (Auto Power
Off) en de sluimerfuncties in om u te beschermen tegen het
verspillen van stroom wanneer u vergeet de camera uit te
schakelen (pagina 45).
40
VOORBEREIDINGEN
■ Controleren van de resterende
accuspanning
BELANGRIJK!
• Door de verschillen in de spanningsvereisten van elke
functie kan de lege accu indicator een lager niveau tonen
tijdens de weergavefunctie (PLAY) dan tijdens de
opnamefunctie (REC). Dit is normaal en duid niet op een
defect.
• Als de camera voor ongeveer een dag zonder spanning
gelaten wordt terwijl de accu leeg is zullen de instellingen
voor de datum en de tijd worden gewist. In dat geval dient u
de instellingen opnieuw te configureren nadat de spanning
opnieuw toegevoerd wordt.
Terwijl de accustroom verbruikt wordt, geeft de lege accu
indicator op het beeldscherm de resterende accustroom aan
zoals hieronder getoond.
Resterende
accustroom
Hoog
Laag
Lege accu
indicator
Kleur van
de indicator
Lichtblauw
Oranje
Rood
Rood
LET OP
“
” geeft aan dat de accuspanning laag is. Laad de accu zo
snel mogelijk op.
Het is niet mogelijk op te nemen wanneer “
” wordt
aangegeven. Laad de accu onmiddellijk op.
• Zie pagina 282 voor informatie aangaande de levensduur
van de accu.
41
VOORBEREIDINGEN
Vervangen van de accu
Voorzorgsmaatregelen voor de accu
1. Open het accudeksel.
■ Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik
2. Houd de camera met het beeldscherm naar
• De werking die verschaft wordt door de accu in een koude
omgeving is altijd korter dan bij normale temperaturen. Dit
komt door de karakteristieken van de accu, niet door die van
de camera.
• Laad de accu op een plaats op waar de temperatuur tussen
de 10°C en 35°C is. Opladen buiten dit temperatuurbereik kan
er de oorzaak van zijn dat het opladen langer dan gebruikelijk
duurt en kan het zelfs onmogelijk zijn om de accu (volledig)
op te laden.
• Mocht de accu na volledig opladen maar korte tijd werken en
snel weer uitgeput zijn, dan heeft de accu het einde van zijn
levensduur bereikt. Vervang de accu door een nieuwe.
boven zoals aangegeven in de afbeelding en
schuif de stopnok in de richting van de pijl en
houd hem zo.
• Hierdoor zal de accu gedeeltelijk naar buiten komen.
Stopnok
3. Houd de stopnok op zijn plaats en trek de
accu er geheel uit.
4. Leg een nieuwe accu in.
42
VOORBEREIDINGEN
■ Voorzorgsmaatregelen voor het opbergen
In- en uitschakelen van de camera
• Hoewel een oplaadbare lithium-ion accu met haar compacte
afmetingen een hoge capaciteit heeft, kan die capaciteit
teruglopen als de accu langdurig wordt opgeborgen terwijl hij
opgeladen is.
– Gebruik de lading van de accu volledig (zodat hij geheel
leeg is) als u van plan bent de accu voor langere tijd niet te
gebruiken.
– Verwijder de accu altijd uit de camera wanneer u hem niet
gebruikt. Als een accu in de camera wordt gelaten zal hij uit
zichzelf leeg lopen waarna het opladen langer duurt
wanneer u de camera weer wit gebruiken.
– Berg de accu op een koele, droge plaats (20°C of lager)
op.
■ Inschakelen van de camera
Inschakelen van de camera en inschakelen van de
opnamefunctie (REC)
Druk op [ON/OFF] (spanning aan/uit) of op [
(REC)).
] (opname
Inschakelen van de camera en inschakelen van de
weergavefunctie (PLAY)
Druk op [
] (weergave (PLAY)).
Door een toets in te drukken licht de bedrijfsindicator even groen
op en wordt de spanning ingeschakeld.
Bedrijfsindicator
[
43
[ON/OFF] (spanning aan/uit)
] (weergave (PLAY))
[
] (opname (REC))
VOORBEREIDINGEN
■ Uitschakelen van de camera
BELANGRIJK!
Druk op [ON/OFF] (spanning aan/uit).
• Als op [ON/OFF] (spanning aan/uit) of op [
] (opname
(REC)) wordt gedrukt om de spanning in te schakelen,
schuift de lens naar buiten. Let er op dat er niets in de weg
zit van de lens (het objectief) zodat deze niet wordt geraakt
terwijl hij naar buiten schuift. Als u de lens (het objectief)
met uw hand vasthoudt zodat deze niet naar buiten kan
schuiven, kan de lens (het objectief) defect raken.
LET OP
• U kunt de camera zodanig configureren dat de spanning
niet ingeschakeld wordt wanneer u op [
] (opname
(REC)) of [
] (weergave (PLAY)) drukt. U kunt de
camera ook zodanig configureren dat de spanning
uitgeschakeld wordt wanneer u op [
] (opname (REC))
of [
] (weergave (PLAY)) (pagina 197) drukt.
LET OP
• Door op [
] (weergave (PLAY)) te drukken tijdens de
opnamefunctie (REC) wordt overgeschakeld naar de
weergavefunctie (PLAY). De lens (het objectief) schuift
ongeveer 10 seconden na overschakelen naar een andere
functie weer naar binnen.
• De automatische stroomonderbreker (pagina 45) schakelt
de spanning uit als u geen bediening uitvoert voor een
bepaalde vooringestelde tijd. Mocht dit gebeuren, schakel
de spanning dan nieuw in.
44
VOORBEREIDINGEN
■ Functies om accustroom te sparen
Voor de eerste maal de spanning inschakelen
De camera is uitgevoerd met twee functies voor het sparen van
accustroom zoals hieronder beschreven.
De eerste maal dat u een accu in de camera legt, verschijnt
er een scherm voor het configureren van de instellingen voor
de taal van de schermtekst, de datum en de tijd. Volg de
procedure onder “Configureren van de instellingen van de
displaytaal, de datum en de tijd” (pagina 12) om de
instellingen op de juiste wijze te configureren.
Naam van
de functie
Omschrijving
Instellingen
Sleep (sluimerfunctie)
Tijdens de opnamefunctie (REC)
gaat het beeldscherm uit (wordt de
sluimertoestand ingeschakeld)
wanneer voor een bepaalde
vooringestelde tijd geen bediening
wordt uitgevoerd. Druk op een
willekeurige toets om het
beeldscherm opnieuw in te
schakelen.
Merk op dat de sluimerfunctie niet
werkt tijdens de weergavefunctie
(PLAY).
30 sec (30
seconden)
1 min (1
minuten)
2 min (2
minuten)
Off (Uit)
Auto Power
Off (automatische
stroomonderbreker)
De spanning wordt uitgeschakeld
als voor een bepaalde
vooringestelde tijd geen bediening
wordt uitgevoerd.
2 min (2
minuten)
5 min (5
minuten)
BELANGRIJK!
• Als het instellen van de datum en de tijd achterwege
wordt gelaten, worden de verkeerde datum- en tijddata
opgenomen bij de beelden.
• Als u bij het configureren van de instellingen van de
taal, de datum en de tijd een fout maakt, kunt u de
instellingen veranderen (pagina’s 192, 196).
45
VOORBEREIDINGEN
1. Druk op [MENU].
Gebruiken van een geheugenkaart
2. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de “Set Up”
U kunt beelden die u met de camera opneemt opslaan op een
geheugenkaart. Het wordt aan u overgelaten om een in de
handel verkrijgbare geheugenkaart aan te schaffen. Naast
geheugenkaartopslag heeft de camera ook een ingebouwd
geheugen dat genoeg is om enkele foto’s of een kort filmpje op
te slaan. Gebruik het ingebouwde geheugen om te testen, voor
urgent gebruik, enz.
(basisinstellingen) indextab.
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] het item dat u wilt
configureren (“Sleep” (sluimer) of “Auto
Power Off” (automatische
stroomonderbreker)) en druk vervolgens op
[X].
LET OP
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de inschakeltijd
• Beelden kunnen gekopieerd worden tussen het
ingebouwde geheugen van de camera en een
geheugenkaart (pagina 184).
• De volgende data worden opgeslagen in het ingebouwde
geheugen. De data kunnen niet gekopieerd worden naar
een geheugenkaart.
– Gebruikersbeeldinformatie van de BEST SHOT functie
– FAVORITE map
– Functiegeheugen instellingen
– Startschermbeeld
voor de sluimertoestand of de automatische
stroomonderbreker en druk daarna op [SET]
(instellen).
Door “Off” (uit) te selecteren als de sluimerinstelling wordt
de sluimerfunctie uitgeschakeld.
LET OP
• De automatische stroomonderbreker en de sluimerfunctie
worden onder de volgende omstandigheden uitgeschakeld.
– Wanneer er via de USB slede een aansluiting tot stand
is gebracht tussen de camera en een computer of een
ander toestel
– Tijdens een fotoshow
– Tijdens het weergeven van spraakopnamebestanden
– Tijdens filmopname en -weergave
46
VOORBEREIDINGEN
Ondersteunde geheugenkaarten
BELANGRIJK!
Uw camera ondersteunt het gebruik
van SD, SDHC, MMC
(MultiMediaCard) en MMCplus
(MultiMediaCardplus)
geheugenkaarten.
• Zie ook de aanwijzingen die met de geheugenkaart
meegeleverd worden voor informatie aangaande het
gebruik.
• Bepaalde kaarttypes kunnen de verwerkingssnelheid
vertragen. Als u een langzame geheugenkaart gebruikt,
kan het onmogelijk zijn een film op te nemen met de “HQ”
(High Quality = hoge resolutie) of “HQ Wide” (hoge
resolutie in breedbeeld) instelling voor de beeldkwaliteit.
Het wordt daarom aanbevolen een geheugenkaart te
gebruiken met een maximale overdrachtsnelheid van
minstens 10MB per seconde.
• Bij bepaalde kaarttypes duurt het vastleggen van data
langer, waardoor filmbeelden af en toe kunnen uitvallen.
“
” en “
” knipperen op het beeldscherm tijdens het
opnemen om u te laten weten wanneer een beeld
uitgevallen is. Het wordt aanbevolen een geheugenkaart te
gebruiken met een maximale overdrachtsnelheid van
minstens 10MB per seconde.
• SD geheugenkaarten en SDHC geheugenkaarten zijn
uitgevoerd met een schrijfbeveiligingsschakelaar. Gebruik
deze schakelaar om te beschermen tegen het onverhoeds
uitwissen van data. Merk echter op dat als u een
geheugenkaart beveiligt, u de beveiliging moet
uitschakelen telkens wanneer u op de kaart wilt opnemen,
hem wilt formatteren of één van de beelden wilt uitwissen.
Geheugen gebruikt voor het opslaan
Beelden die opgenomen worden terwijl een geheugenkaart
ingelegd is, worden opgeslagen op de geheugenkaart. Wanneer
geen geheugenkaart ingelegd is worden de beelden opgeslagen
in het ingebouwde geheugen.
• Merk op dat u de beelden niet in het ingebouwde geheugen
kunt opslaan terwijl een geheugenkaart ingelegd is bij de
camera.
47
VOORBEREIDINGEN
• Een elektrostatische lading, elektrische storing en andere
fenomenen kunnen de oorzaak zijn van beschadigde of
zelfs verloren data. Zorg ervoor dat u van belangrijke data
altijd een backup maakt op andere media (CD-R, CD-RW,
MO disk, harde schijf, enz.).
Leg eerst een geheugenkaart in de
camera
BELANGRIJK!
• Zorg ervoor dat u de camera altijd uitschakelt voordat u
een geheugenkaart inlegt of verwijdert.
• Let er op dat u de kaart altijd in de juiste richting inlegt.
Gebruik nooit geweld wanneer u een geheugenkaart in de
gleuf steekt en u weerstand voelt.
1. Open het accudeksel.
Schuif het deksel terwijl u er lichtjes op drukt in de richting
van de pijl.
48
VOORBEREIDINGEN
2. Leg een geheugenkaart in de camera.
Terugplaatsen van de geheugenkaart
Schuif de geheugenkaart met de voorkant naar boven (naar
de kant van de camera waar het beeldscherm is) geheel in
de kaartgleuf en druk in totdat de kaart stevig op zijn plaats
vastklikt.
1. Verwijder de geheugenkaart uit de camera.
Druk tegen de geheugenkaart en laat hem daarna los zodat
hij gedeeltelijk naar buiten komt. Trek de kaart daarna met
de hand geheel naar buiten.
MEMORY
CARD
Y
ORD
MEM
CAR
Voorkant
Y
ORD
MEM
CAR
Achterkant
3. Sluit het accudeksel.
2. Leg de andere geheugenkaart in.
Sluit het accudeksel en schuif het stevig op zijn plaats terwijl
u het tegen de camera drukt.
49
VOORBEREIDINGEN
Formatteren van een geheugenkaart
BELANGRIJK!
• Steek nooit iets anders dan een SD geheugenkaart, SDHC
geheugenkaart, MMC (MultiMediaCard) of MMCplus
(MultiMediaCardplus) in de geheugenkaartgleuf. Dit kan tot
een defect leiden.
• Mocht water of een vreemd voorwerp ooit de kaartgleuf
binnendringen, schakel dan onmiddellijk de camera uit,
verwijder de accu en neem contact op met uw dealer of de
dichtstbijzijnde erkende CASIO onderhoudswerkplaats.
• Verwijder een kaart nooit uit de camera terwijl de
bedrijfsindicator groen aan het knipperen is. Hierdoor kan
de beeld opslagbewerking mogelijk niet goed werken en de
geheugenkaart zelfs beschadigd raken.
Voordat u een nieuwe geheugenkaart voor de eerste maal in
gebruik neemt dient u deze te formatteren. Nadat u een
geheugenkaart eenmaal geformatteerd heeft is het niet nodig
deze te formatteren telkens wanneer u de kaart wilt gebruiken.
Door een geheugenkaart te formatteren die reeds bestanden
bevat, wordt de inhoud gewist.
BELANGRIJK!
• Merk op dat data die gewist wordt door de geheugenkaart
formatteerbewerking niet hersteld kan worden. Controleer
dus heel goed dat u inderdaad de gehele inhoud van de
geheugenkaart wilt wissen heeft voordat u verder gaat met
de formatteerbewerking.
• Zelfs als de bestanddata op een geheugenkaart beveiligd
is (pagina 180) zal het formatteren van de kaart alle data
wissen.
• Zorg ervoor de camera te gebruiken om een geheugenkaart te
formatteren. Het formatteren van een geheugenkaart kan ook
met een computer worden uitgevoerd maar dan zal de
dataverwerking door de camera vertraagd worden. Bij een SD
geheugenkaart of SDHC geheugenkaart, als deze op een
computer geformatteerd wordt, kan dit er toe leiden dat de
kaart niet meer voldoet aan het SD formaat, hetgeen
problemen kan veroorzaken met de compatibiliteit en andere
problemen met de werking, enz.
50
VOORBEREIDINGEN
■ Voorzorgsmaatregelen voor de
geheugenkaart
1. Leg de geheugenkaart die u wilt formatteren in
de camera.
• Mocht een geheugenkaart zich abnormaal gaan gedragen,
dan zal hij waarschijnlijk weer normaal werken als hij opnieuw
geformatteerd wordt. Het wordt echter aanbevolen meer dan
één geheugenkaart mee te nemen wanneer u de camera op
een plaats ver van uw huis of kantoor gebruikt.
• Als u problemen ondervindt tijdens het weergeven van
opgenomen beelden, probeer dan of het helpt als u de
geheugenkaart opnieuw formatteert.
• Naarmate u meer data opneemt op en wist van een
geheugenkaart, verliest deze langzamerhand het vermogen
om data te behouden. Het wordt daarom aanbevolen om een
geheugenkaart geregeld opnieuw te formatteren.
• Controleer voordat u begint met het formatteren dat de
spanning van de accu volledig opgeladen is. Als de
accuspanning te laag wordt tijdens het uitvoeren van het
formatteren brengt dit het risico met zich mee dat het
formatteren niet goed wordt uitgevoerd en dat de
geheugenkaart beschadigd raakt.
• U mag het accudeksel nooit openen terwijl het formatteren
uitgevoerd wordt. Dit kan de geheugenkaart namelijk
beschadigen.
2. Schakel de camera in en druk op [MENU].
3. Selecteer bij de “Set Up” (basisinstel)
indextab “Format” (formatteer) en druk
vervolgens op [X].
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Format”
(formatteer) en druk daarna op [SET]
(instellen) om het formatteren te starten.
Schakel nadat het formatteren voltooid is de
weergavefunctie (PLAY) in en controleer dat de “There are
no files.” (er zijn geen bestanden) boodschap op het
beeldscherm verschijnt.
• Selecteer “Cancel” (annuleren) om de
formatteerbewerking te annuleren.
51
VOORBEREIDINGEN
Bedieningstoetsen van het menuscherm
In-beeld menu’s gebruiken
Hieronder volgen menu bedieningshandelingen die u dient te
gebruiken om de instellingen van de camera te configureren.
Neem enkele minuten om er mee bekend te raken.
• Zie “Menureferentie” op pagina 262 voor informatie
aangaande de inhoud van menu’s.
Menuscherm voorbeeld
[W] [X]
Selecteer indextabs. [X] wordt ook gebruikt om een
instelling toe te passen.
[S] [T]
Selecteer een insteloptie.
[SET]
Oefent de ingestelde instellingen uit.
(instellen)
[MENU]
Indextabs
• De inhoud van de menu’s is
anders bij de opnamefunctie
(REC) en bij de
weergavefunctie (PLAY). Dit
scherm toont een
opnamefunctie (REC).
Verlaat het menuscherm.
Hieronder volgt de procedure voor de menubediening tijdens de
opnamefunctie (REC).
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
Hierdoor wordt het menuscherm weergegeven.
Instellingen
2. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de indextab waar
het item zich bevindt dat u wilt configureren.
Hier zullen we de “REC” (opname) indextab selecteren.
52
VOORBEREIDINGEN
3. Selecteer d.m.v. [S]
Configureren van instellingen op het
beeldscherm
en [T] het item dat u
wilt configureren en
druk vervolgens op
[X].
U kunt het display menu gebruiken om verschillende instellingen
op het beeldscherm te configureren.
• Zie “Displaymenureferentie” op pagina 266 voor informatie
aangaande de inhoud van menu’s.
Voorbeeld: Selecteer
“Continuous” (voortzetten)
en druk vervolgens op [X].
Voorbeeld van een display menu scherm
• De inhoud van de menu’s is
anders bij de opnamefunctie
(REC) en bij de
weergavefunctie (PLAY). Dit
scherm toont de
opnamefunctie (REC).
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de gewenste
instelling.
5. Pas de instelling toe.
• Door op [SET] te drukken wordt de geselecteerde
instelling toegepast en het menuscherm verlaten.
• Door op [W] in plaats van op [SET] te drukken wordt de
geselecteerde instelling toegepast en teruggekeerd naar
het menuscherm. Indien u dat wilt, kunt u daarna andere
instellingen configureren.
• Druk op [W] om een andere indextab te selecteren en
keer daarna terug naar de indextab d.m.v. [S] en schakel
daarna over naar een andere indextab d.m.v. [W] en [X].
Bedieningstoetsen van het menuscherm
[W] [X]
Selecteer een insteloptie. [X] wordt ook gebruikt
om een instelling toe te passen.
[S] [T]
Selecteer een insteloptie.
[SET]
Oefent de ingestelde instellingen uit.
(instellen)
[DISP]
Verlaat het menuscherm.
(display)
53
VOORBEREIDINGEN
Hieronder volgt de procedure voor de menubediening tijdens de
opnamefunctie (REC).
Selecteren van de layout (Layout) van
het scherm
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
De inhoud van het layout instelmenu hangt af van of de
opnamefunctie (REC) of de weergavefunctie (PLAY)
ingeschakeld is bij de camera.
[DISP] (display).
Hierdoor wordt het display menu scherm weergegeven.
2. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de gewenste
■ Layout van het scherm bij de opnamefunctie
(REC)
instelling.
Bij de opnamefunctie (REC) kunt u de layout van de iconen
selecteren met de scherm layout instellingen.
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de gewenste
instelling.
• Herhaal stappen 2 en 3 als u andere instellingen wilt
configureren.
Layout type
Omschrijving
Panel
(Operation
Panel)
(bedieningspaneel)
Door tijdens de
opnamefunctie
(REC) op [SET]
(instellen) te
drukken terwijl
“Panel” (bedieningspaneel)
geselecteerd is als het layout type licht de
bovenste icoon van het bedieningspaneel op
(d.w.z. die icoon is geselecteerd). U kunt de
instellingen veranderen m.b.v. het Operation
panel (bedieningspaneel). Omdat er slechts weinig iconen over het weergegeven beeld heen
getoond worden, storen ze niet bij het opnemen.
4. Druk op [SET] (instellen) wanneer alle
instellingen naar wens zijn.
• Hierdoor worden de instellingen uitgeoefend en wordt het
menuscherm verlaten.
54
VOORBEREIDINGEN
Layout type
Omschrijving
Normal
(normaal)
Bij deze optie
vult het beeld
dat
samengesteld
wordt het
beeldscherm
volledig. Deze
instelling is het best wanneer u het onderwerp
op een groot beeldscherm met een breedtehoogte verhouding van 16:9 wilt weergeven
(pagina 68). Iconen worden over het
weergegeven beeld heen aangegeven.
2. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de icoon van de
instelling die u wilt veranderen.
3. Verander d.m.v. [W] en [X] de gewenste
instelling.
• Herhaal stappen 2 en 3 als u andere instellingen wilt
configureren.
4. Druk op [SET] (instellen) wanneer alle
instellingen naar wens zijn.
• Hierdoor worden de instellingen toegepast en
teruggekeerd naar de normale bediening (er is geen
icoon van het Operation Panel (bedieningspaneel)
geselecteerd).
De volgende procedure laat zien hoe u Panel (Operation Panel)
(bedieningspaneel) gebruikt.
BELANGRIJK!
• De beeldkwaliteit kan niet veranderd worden m.b.v. Panel
(Operation Panel).
• Panel (Operation Panel) (bedieningspaneel) wordt niet
getoond terwijl korte film, voorafgaande film,
spraakopname of de sluiter met doorlopende zoom
gebruikt wordt.
• Het weergaveformaat voor de datum is altijd maand/dag en
dat voor de tijd is altijd 24-uren, ongeacht de huidige
instellingen van “Date Style” (datumstijl) en “Adjust”
(bijstellen) bij de camera (pagina’s 193, 194).
1. Druk tijdens de
opnamefunctie (REC)
op [SET] (instellen).
Hierdoor licht de bovenste
icoon (deze icoon wordt
geselecteerd) van het
Operation Panel
(bedieningspaneel) op.
55
VOORBEREIDINGEN
■ Layout van het scherm bij de
weergavefunctie (PLAY)
Layout type
Omschrijving
Wide (Breed)
Bij deze
instelling
heeft het
displaybeeld
de maximale
grootte
waarbij het
gehele beeld horizontaal weergegeven
wordt. Bij bepaalde breedte-hoogte
verhoudingen worden de boven- en
onderkant van het beeld afgesneden.
Met de scherm layout instellingen van de weergavefunctie
(PLAY) kunt u selecteren hoe displaybeelden worden getoond
op het beeldscherm.
Layout type
Omschrijving
Normal
(normaal)
Bij deze
instellingen
is 100% van
het
displaybeeld
altijd
zichtbaar. Bij
bepaalde breedte-hoogte verhoudingen
kunnen brede zwarte strepen boven en
beneden of links en rechts van het beeld
verschijnen.
56
VOORBEREIDINGEN
De display information in- en
uitschakelen (Info.)
Opnamefunctie (REC) (Layout: Panel (Operation Panel)
(bedieningspaneel))
Show (tonen)
Met “Info.” kunt u de de display informatie in- en uitschakelen. U
kunt afzonderlijke instellingen configureren voor de
opnamefunctie (REC) en de weergavefunctie (PLAY).
Display informatie
instelling
Omschrijving
Show (tonen)
Schakelt het weergeven van de
camera instelling en andere informatie
in.
+Histogram
Schakelt het weergeven van de
camera instelling en andere indicators
in, samen met een histogram (pagina
132).
Hide (verbergen)
Schakelt het weergeven van alle
informatie uit.
+Histogram
Hide (verbergen)
57
VOORBEREIDINGEN
Opnamefunctie (REC) (Layout: Normal (normaal))
Show (tonen)
Weergavefunctie (PLAY)
Show (tonen)
+Histogram
Hide (verbergen)
+Histogram
Hide (verbergen)
58
VOORBEREIDINGEN
Bijstellen van de helderheid van het
beeldscherm (Brightness)
U kunt de helderheid van het beeldscherm bijstellen d.m.v. de
“Brightness” (helderheid) instelling. Deze instelling is hetzelfde
tijdens de opnamefunctie (REC) en de weergavefunctie (PLAY).
Helderheidinstelling
Omschrijving
Helderheidinstelling
Omschrijving
0
Normale beeldscherm helderheid voor gebruik
binnen, enz.
–1
Lage beeldscherm helderheid voor gebruik ’s
nachts, gebruik binnen bij een lage belichting,
enz.
Bij deze instelling signaleert de camera de
beschikbare lichtniveau’s in en stelt
overeenkomstig daarmee de helderheid van het
Auto
beeldscherm in. Dit is de instelling die u
(automatisch) gewoonlijk zou moeten gebruiken.
Tijdens de weergavefunctie (PLAY) blijft de
helderheid van het beeldscherm constant zelfs
als het beschikbare lichtniveau verandert.
+2
Een helderheid die meer is dan +1, hetgeen het
gemakkelijker maakt om het scherm te zien.
Deze instelling verbruikt meer stroom.
+1
Heldere instelling voor gebruik buiten, enz. Deze
instelling geeft een helderheid die meer is dan bij
de 0 instelling.
59
VOORBEREIDINGEN
Bijstellen van de beeldkwaliteit van het
beeldscherm (Type)
Kwaliteitinstelling Omschrijving
U kunt de kwaliteit van het beeld op het beeldscherm bijstellen
d.m.v. de “Type” instelling. Deze instelling is hetzelfde tijdens de
opnamefunctie (REC) en de weergavefunctie (PLAY).
Night (nacht)
Deze instelling voorziet in een helderder
schermbeeld wanneer opgenomen wordt bij
een lage belichting en is handig wanneer
opgenomen wordt bij nacht met een statief.
Power Saving
(stroombezuiniging)
Verbruikt ietwat minder stroom dan de
andere instellingen waardoor de accu langer
meegaat. Merk op dat de
stroombesparingsfunctie uitgeschakeld is
wanneer “Auto” (automatisch) geselecteerd
is voor de helderheidsinstelling van het
beeldscherm.
Kwaliteitinstelling Omschrijving
Dynamic
(dynamisch)
Verhoogt het contrast van het beeld op het
beeldscherm zodat het onderwerp opvalt om
het gemakkelijker te zien en uit te kaderen
wanneer de belichting goed is.
Vivid (levendig)
Maakt het beeld van het beeldscherm een
beetje helderder dan het werkelijke beeld
om meer helderheid te verkrijgen. Maakt het
opgenomen beeld helderder wanneer u dit
aan anderen laat zien.
Real
(werkelijkheid)
Geeft het beeld op het beeldscherm weer
zodat het zo dicht mogelijk is bij het beeld
dat opgenomen werd door de camera.
60
VOORBEREIDINGEN
Weergavefunctie (PLAY)
Mocht u de kluts kwijt raken...
Voer één van de volgende handelingen uit als u de kluts kwijt
geraakt bent terwijl u toetsen aan het bedienen bent tijdens het
opnemen of het weergeven.
Huidige scherm
Opnamefunctie (REC)
Huidige scherm
Om terug te gaan naar het
normale foto- of
filmopnamescherm, druk op:
Menuscherm
[MENU] of [
Display Menu scherm
[DISP] of [
]
BEST SHOT scherm
[BS] of [
“There are no files.” (er
zijn geen bestanden)
scherm
Druk op [
].
Weergavefunctie
(PLAY)
Druk op [
].
Om naar het normale
weergavescherm terug te gaan
Menuscherm
[MENU] of [
Display Menu scherm
[DISP] of [
]
Opnamefunctie (REC)
scherm
Druk op [
Wisscherm
Druk op [
]. U kunt ook “Cancel”
(annuleren) selecteren en daarna op
[SET] drukken.
]
]
]
]
61
VOORBEREIDINGEN
De camera op reis gebruiken
Extra accu’s
Het wordt aanbevolen om extra volledig opgeladen accu’s (NP20) mee te nemen als u op reis gaat om te vermijden dat u
onverhoeds geen beelden kan opnemen doordat de accu leeg
is.
De camera in het buitenland gebruiken
Merk de volgende voorzorgsmaatregelen op.
• De meegeleverde netadapter is ontworpen voor het gebruik
met alle stroombronnen van 100 V tot en met 240 V
wisselspanning en 50/60 Hz. Dit betekent dat de netadapter
in verschillende landen rond de gehele wereld kan worden
gebruikt. Merk echter op dat er zich problemen kunnen
voldoen met het voltage dat het netsnoer kan weerstaan en
met de configuratie en de vorm van de stopcontacten in
bepaalde landen. Voordat u de netadapter in een ander land
probeert, dient u eerst deze vereisten voor het plaatselijke
lichtnet te controleren bij uw reisbureau.
• Gebruik bij deze camera geen transformator.
62
VOORBEREIDINGEN
OPNEMEN VAN EEN FOTO
De camera op de juiste wijze
vasthouden
BELANGRIJK!
• Let erop dat uw vingers en de riem niet in de weg zitten van
plaatsen die aangegeven zijn in de afbeelding.
Als u de camera met één hand vasthoudt, kan het gebeuren dat
u uw hand per ongeluk beweegt. Houd de camera stevig met
beide handen vast wanneer u foto’s maakt.
• Maak de polsriem vast en zorg er voor dat deze om uw vingers
of pols gewonden is om de camera tegen onverhoeds vallen te
beschermen terwijl u de camera aan het bedienen bent.
• De meegeleverde polsriem is enkel bedoeld voor gebruik met
deze camera. Gebruik de polsriem niet voor andere
toepassingen.
• Gebruik de polsriem nooit om de camera mee rond te
zwaaien.
Horizontaal
Verticaal
Houd de camera zoals
aangegeven in de afbeelding met
uw armen stevig tegen uw linkeren rechterzijde gedrukt.
Houd de camera zodanig
vast dat de flitser zich
boven de lens bevindt.
Flash (Flitser)
Microfoon
63
AF hulpverlichting/
zelfontspannerindicator
Lens
OPNEMEN VAN EEN FOTO
Opnemen van een foto
LET OP
• Het is onmogelijk om mooie foto’s te maken als u de
camera beweegt wanneer u op de sluitertoets drukt of
terwijl werking van de autofocus plaats aan het vinden is.
Houd de camera op de juiste wijze vast en druk zorgvuldig
op de sluiter en let er daarbij op dat u de camera niet
beweegt wanneer de sluiter ontspant. Dit is in het bijzonder
van belang wanneer de hoeveelheid belichting laag is
waardoor de sluitersnelheid trager wordt.
1. Druk op [
] (REC)
om de opnamefunctie
(REC) in te schakelen.
Auto icoon
2
N
AF
Controleer dat het
onderwerp (mensen,
ISO
AWB
landschap, enz.) en de Auto
EV
icoon “
” op het
15:37
beeldscherm worden
Scherpstelkader
weergegeven.
Mocht een ander icoon dan
de Auto icoon “
” worden
weergegeven, schakel dan over naar “Auto” (automatisch)
(pagina 98).
64
OPNEMEN VAN EEN FOTO
2. Stel scherp op het beeld.
3. Stel scherp op het beeld.
Druk de sluitertoets halverwege in terwijl het
scherpstelkader gericht staat op het onderwerp.
De autofocusfunctie zal automatisch op het beeld
scherpstellen en het scherpstelkader en de bedrijfsindicator
zal groen oplichten. De sluitersnelheid, de lensopening en
de ISO gevoeligheid worden ook automatisch ingesteld.
Druk de sluitertoets geheel in wanneer goed op het beeld is
scherpgesteld.
Bedrijfsindicator
Sluitertoets
Hierdoor wordt de foto opgenomen en opgeslagen op de
geheugenkaart of in het ingebouwde geheugen.
Sluitertoets
65
OPNEMEN VAN EEN FOTO
Als niet op het beeld kan worden scherpgesteld...
LET OP
Als het scherpstelkader rood blijft en de bedrijfsindicator blijft
knipperen, betekent dit dat niet op het beeld scherpgesteld is
(omdat het onderwerp te dichtbij is, enz.). Richt de camera op
het onderwerp en probeer opnieuw scherp te stellen.
• De waarde van de lensopening geeft de grootte aan van de
opening waardoor het licht de camera binnenkomt. Een
grotere waarde voor de lensopening geeft een kleinere
opening aan. De camera stelt deze instelling automatisch
bij.
• De sluitersnelheid geeft aan hoelang (hoeveelheid tijd) het
licht de camera binnen mag gaan. Een langzamere
sluitersnelheid betekent dat het licht voor langere tijd de
camera binnen mag gaan. De sluitersnelheid wordt op het
beeldscherm aangegeven in seconden (1/1000ste
seconde, enz.). De camera stelt deze instelling
automatisch in.
.
Controleren van een foto
Een foto zal voor enige tijd op het beeldscherm blijven nadat u
deze opgenomen heeft en daarna verdwijnen wanneer de
camera klaar is voor het volgende beeld.
Voer de volgende bedieningshandeling uit om een foto te
bekijken nadat u deze opgenomen heeft.
Druk op [
].
Hierdoor wordt de foto weergegeven die u zojuist opgenomen
heeft.
U kunt d.m.v. [W] en [X] door de andere beelden in het
geheugen bladeren.
Druk op [
keren.
66
] om naar de opnamefunctie (REC) terug te
OPNEMEN VAN EEN FOTO
■ Gebruiken van de snelsluiter
Specificeren van de beeldgrootte
Door de sluitertoets geheel in te drukken zonder halverwege te
wachten wordt het beeld opgenomen m.b.v. de snelsluiter
(pagina 118). Met de snelsluiter kunt u onmiddellijk een opname
maken zodat u die speciale momenten niet mist terwijl u aan het
wachten bent op de autofocusfunctie.
• De snelsluiter snelt veel sneller scherp dan de
autofocusfunctie. Dit is handig wanneer u een snel bewegend
onderwerp wilt opnemen. Dit neemt ook uw zorgen weg op
mislukte foto’s wanneer u iemand vraagt om een beeld op te
nemen en die persoon de sluiter geheel indrukt zonder te
wachten op de autofocusfunctie.
• De snelsluiter is ingeschakeld als de defaultinstelling die
oorspronkelijke in de fabriek gemaakt is. Als u de tijd wilt
nemen om heel precies scherp te stellen, schakel dan de
snelsluiter uit.
Een beeld van een digitale camera is een verzameling van
kleine punten (beeldpunten).
De grootte van een beeld geeft aan hoeveel beeldpunten het
beeld bevat en wordt uitgedrukt als horizontale × verticale
beeldpunten. De defaultbeeldgrootte die oorspronkelijke in de
fabriek ingesteld was, is 7M (3072 × 2304 beeldpunten). Merk
dat een groter beeld meer geheugen in beslag neemt.
• Zie pagina 279 voor informatie betreffende de beeldgrootte,
de beeldkwaliteit en het aantal beelden dat opgeslagen kan
worden.
Deze instelling is enkel van toepassing op foto’s.
• Zie pagina 89 voor informatie betreffende de filmbeeldgrootte.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer bij de “Quality” (kwaliteit) indextab
“Size” (beeldgrootte) en druk vervolgens op
[X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de beeldgrootte en
druk daarna op [SET] (instellen).
B
67
OPNEMEN VAN EEN FOTO
• Door 3:2 (3072 × 2048 beeldpunten) te selecteren worden
beelden opgenomen met een breedte-hoogte verhouding van
3:2, hetgeen overeenkomt met de standaard breedte-hoogte
verhouding (3:2) van papier voor het maken van afdrukken.
• VGA (640 × 480 beeldpunten) is de optimum grootte voor
beelden als bijlage van e-mail.
• Het papierformaat voor het maken van afdrukken dient enkel
als richtlijn te worden aangehouden (200 dpi afdrukresolutie).
• De letters “HDTV” zijn de afkorting van “High Definition
Television” (hoge resolutie televisie). Een HDTV scherm heeft
een breedte-hoogte verhouding 16:9, waardoor ze breder zijn
dan de standaard breedte-hoogte verhouding 4:3 die van
toepassing is op oudere televisieschermen. Uw camera kan
beelden opnemen die compatibel zijn met de breedte-hoogte
verhouding van een HDTV scherm.
LET OP
• U kunt de instelling van de beeldgrootte ook veranderen
d.m.v. het Panel (Operation Panel) (bedieningspaneel)
(pagina 54).
• Tijdens de bediening om de beeldgrootte te selecteren
verandert de volgende informatie in het display.
– Beeldgrootte in megabytes (M) (5M, enz.)
– Beeldgrootte in beeldpunten (2560 × 1920, enz.)
– Optimaal papierformaat om af te drukken
Beeldgrootte (beeldpunten)
Groter
Papierformaat om af te
drukken
7M
3072 × 2304
A3 Print
(afdrukken op A3)
3:2
3072 × 2048
A3 Print
(afdrukken op A3)
16:9
3072 × 1728
HDTV
5M
2560 × 1920
A3 Print
(afdrukken op A3)
3M
2048 × 1536
A4 Print
(afdrukken op A4)
2M
1600 × 1200
3.5" × 5" Print (afdrukken
op 6,9 cm × 12,7 cm)
VGA
640 × 480
Kleiner
E-mail
68
OPNEMEN VAN EEN FOTO
Specificeren van de beeldkwaliteit
LET OP
• De “Fine” instelling (maximale beeldkwaliteit) geeft groot
detail voor het opnemen van gedetailleerde beelden van de
natuur zoals takken met zijtakjes en bladeren, of bij een
beeld met complexe patronen.
Uw camera laat u “Fine” (maximale beeldkwaliteit), “Normal”
(normale beeldkwaliteit) of “Economy” (maximaal economisch
gebruik van het geheugen) selecteren als de instelling voor de
beeldkwaliteit. De oorspronkelijke instelling is “Normal”.
Selecteer “Fine” als u prioriteit wilt geven aan de beeldkwaliteit
of “Economy” om prioriteit te geven aan het aantal beelden dat u
in het geheugen kunt opslaan.
• Zie pagina 278 voor informatie betreffende de beeldgrootte,
de beeldkwaliteit en het aantal beelden dat opgeslagen kan
worden.
Deze instelling is enkel van toepassing op foto’s.
• Zie pagina 89 voor informatie betreffende de
filmbeeldkwaliteit.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer bij de “Quality” (kwaliteit) indextab
“
Quality” (beeldkwaliteit) en druk
vervolgens op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de instelling voor
de gewenste beeldkwaliteit en druk daarna op
[SET] (instellen).
69
OPNEMEN VAN EEN FOTO
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
Uitschakelen van de AF hulpverlichting
[MENU].
De AF hulpverlichting straalt licht uit die de camera helpt om
scherp te stellen wanneer u de sluitertoets halverwege indrukt
wanneer de belichting laag is. De AF hulpverlichting brandt niet
wanneer de belichting helder is.
De defaultinstelling die in de
AF hulpverlichting/
fabriek vooringesteld is, is met
zelfontspannerindicator
de AF hulpverlichting
ingeschakeld.
Het wordt aanbevolen de AF
hulpverlichting uit te
schakelen met de volgende
procedure wanneer u het
beeld van een persoon in de
onmiddellijk nabijheid
opneemt.
2. Selecteer bij de “REC” (opname) indextab “AF
Assist Light” (AF hulpverlichting) en druk
vervolgens op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Off” (uit) en druk
daarna op [SET] (instellen).
Selecteer “On” (aan) op dit moment als u de AF
hulpverlichting wilt inschakelen.
BELANGRIJK!
• Kijk niet direct in de AF hulpverlichting/
zelfontspannerindicator en richt hem niet direct in de ogen
van een persoon.
70
OPNEMEN VAN EEN FOTO
■ Beeldscherm tijdens het opnemen van foto’s
Voorzorgsmaatregelen voor het
opnemen van foto’s
• Het beeld dat verschijnt op het beeldscherm is voor het
samenstellen van het beeld. Het werkelijke beeld wordt
opgenomen bij de kwaliteit die ingesteld is als de instelling
voor de beeldkwaliteit.
• De omstandigheden aangaande de helderheid van het
onderwerp kunnen er de oorzaak van zijn dat het
beeldscherm traag reageert en dat digitale ruis verschijnt in
het beeld op het beeldscherm.
• Er kan een verticale streep over het beeld op het
beeldscherm verschijnen wanneer een bijzonder helder
onderwerp wordt opgenomen. Dit duidt niet op een defect. De
streep wordt niet opgenomen in een foto maar wordt wel
opgenomen als het een film betreft.
■ Bediening
• Open het accudeksel nooit of plaats de camera nooit op of
verwijder de camera van de USB slede terwijl de
bedrijfsindicator groen aan het knipperen is. Dit kan er toe
leiden dat het beeld dat u zojuist opnam niet juist wordt
opgeslagen, dat andere beelden beschadigd worden die in
het geheugen zijn opgeslagen, dat er defecten onstaan bij de
camera, enz.
• De camera zal automatisch de gevoeligheid en de
sluitersnelheid verhogen wanneer een donker onderwerp
wordt opgenomen terwijl “Auto” (automatisch) geselecteerd is
voor de ISO gevoeligheid (pagina 126). Dergelijke
omstandigheden kunnen veroorzaakt worden door digitale
ruis in het beeld.
• Mocht onnodig licht direct in de lens schijnen, scherm de lens
dan af met uw hand terwijl u een beeld aan het opnemen
bent.
■ Binnen opnemen bij TL verlichting
• Miniem flikkeren van de TL verlichting kan invloed hebben op
de helderheid en de kleur van een beeld.
71
OPNEMEN VAN EEN FOTO
Beperkingen ten aanzien van de
autofocus
Opnemen met zoom
Uw camera geeft u 3X optische zoom (die de brandpuntsafstand
van de lens verandert) hetgeen gebruikt kan worden in
combinatie met digitale zoom (die het gedeelte in het midden
van het beeld digitaal verwerkt om dat te vergroten) voor een
totale zoomcapaciteit van 12 -42,6X.
• Bij het opnemen van de volgende types onderwerpen kan
goed scherpstellen onmogelijk blijken te zijn.
– Effen gekleurde muur of andere onderwerpen met weinig
contrast
– Onderwerpen met een sterke achtergrondverlichting
– Bijzonder glimmende onderwerpen
– Jaloezieën (luxaflex) of andere onderwerpen met een
patroon dat zich horizontaal repeteert
– Meerdere onderwerpen die zich op verschillende afstanden
van de camera bevinden
– Onderwerpen op slecht verlichte plaatsen
– Onderwerpen die zich te ver weg bevinden om door de AF
hulpverlichting te worden bereikt
– Snel bewegende onderwerpen
– Onderwerpen buiten het scherpstelbereik van de camera
• Het kan onmogelijk zijn om goed scherp te stellen als de
camera bewogen wordt tijdens het opnemen.
• Er kan mogelijk niet goed scherp worden gesteld zelfs
wanneer de bedrijfsindicator groen oplicht en het
scherpstelkader groen is.
Als u niet goed kunt scherpstellen, probeer dan eens om de
scherpstelvergrendeling (pagina 117) of te gebruiken of
handmatig scherp te stellen (pagina 119).
BELANGRIJK!
• In het algemeen hoe groter de digitale zoomfactor, des te
groffer het beeld dat wordt opgenomen. Digitale zoom kan
echter gebruikt worden tot een bepaald punt zonder
kwaliteitsverlies van het beeld.
1. Schakel de
opnamefunctie (REC)
in.
72
[
][
]
zoomtoets
OPNEMEN VAN EEN FOTO
2. Druk op de zoomtoets om de zoomfactor te
LET OP
veranderen.
Om dit te doen:
Druk op deze kan van
de zoomtoets:
Het onderwerp vergroten en het
bereik verkleinen
[
] (telefoto)
De grootte van het onderwerp
verkleinen en het bereik
vergroten.
[
] (groothoek)
• Door een zoombewerking uit te voeren wordt de
lensopening veranderd.
• Bij het gebruiken van de telefoto instelling (inzoomen)
wordt het aanbevolen een statief te gebruiken om
bescherming te bieden tegen handbewegingen.
• Tijdens het opnemen van een film is optische zoom
uitgeschakeld. Tijdens het opnemen van een film is alleen
digitale zoom beschikbaar. Zorg ervoor de gewenste
optische zoominstelling te selecteren voordat u op
sluitertoets drukt om een film op te nemen.
– Zie “Overschakelpunt tussen optische zoom en digitale
zoom” op pagina 74 voor meer informatie.
Groothoek
Telefoto
3. Druk op de sluitertoets om op te nemen.
73
OPNEMEN VAN EEN FOTO
■ Overschakelpunt tussen optische zoom en
digitale zoom
Beeldkwaliteitbereik zonder
kwaliteitsverlies
Als u de [
] zijde van de zoomtoets ingedrukt houdt in stap 2
van de bovenstaande procedure, zal de zoombewerking
stoppen wanneer de optische zoomfactor de maximale waarde
bereikt. Door de zoomtoets even los te laten en vervolgens de
[
] zijde ingedrukt te houden wordt overgeschakeld naar
digitaal zoomen, dat u dan kunt gebruiken om een nog grotere
zoomfactor te verkrijgen.
• Wanneer de zoomaanwijzer voorbij de maximale grens van
de optische zoom gaat. De zoomstaafindicator geeft ook de
zoomfactor bij benadering aan.
1X
Beeldkwaliteitbereik met
kwaliteitsverlies
3X tot en met 14,2X
12X tot en met
42,6X
Optisch/digitaal overschakelpunt
Punt waarop kwaliteitsverlies van het
beeld optreedt
Van dit punt treedt er kwaliteitsverlies
op bij het beeld. (De factor van dit punt
hangt af van de beeldgrootte.)
Digitale zoomindicator
Zoomaanwijzer
(Geeft de huidige
zoomfactor aan.)
• Het punt waarop kwaliteitsverlies van het beeld optreedt
hangt af van de beeldgrootte (pagina 68). Hoe kleiner de
beeldgrootte, des te hoger de zoomfactor die u kunt
gebruiken voordat het punt wordt bereikt waarop
kwaliteitsverlies van het beeld optreedt. Hoewel bij digitaal
zoomen in het algemeen kwaliteitsverlies optreedt in het
beeld is digitaal zoomen zonder kwaliteitsverlies soms
mogelijk bij beeldgroottes van “5M (2560 × 1920
beeldpunten)” en kleiner. Het bereik waar binnen u digitaal
kunt zoomen zonder kwaliteitsverlies wordt aangegeven in
het display. Het punt waarop kwaliteitsverlies optreedt hangt
af van de beeldgrootte.
Scherpstelbereik
(Weergegeven bij opnemen
met autofocus, macro of
handmatig scherpstellen.)
Zoomstaafindicator
74
OPNEMEN VAN EEN FOTO
■ Uitschakelen van digitale zoom
• Het digitale zoombereik van de zoomindicator wordt alleen op
het beeldscherm getoond terwijl “Digital Zoom” (digitaal
zoomen) ingeschakeld is.
U kunt digitaal zoomen uitschakelen als u enkel optisch zoomen
wilt gebruiken. Dit helpt om te voorkomen dat de beeldkwaliteit
terugloopt omdat per ongeluk overgeschakeld wordt van optisch
zoomen naar digitaal zoomen bij het opnemen van foto’s.
BELANGRIJK!
• Digitaal zoomen wordt niet ondersteund terwijl
“Timestamp” (tijdafstempeling) (pagina 131) ingeschakeld
is.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer bij de “REC” (opname) indextab
“Digital Zoom” (digitale zoom) en druk
vervolgens op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Off” (uit) en druk
daarna op [SET] (instellen).
• Als u het gehele digitale zoombereik wilt tonen, selecteer
hier dan “On” (aan).
75
OPNEMEN VAN EEN FOTO
Gebruiken van de flitser
Voer de volgende stappen uit om de flitsfunctie te selecteren die
u wilt gebruiken.
Flitsinstelling
Omschrijving
Auto Flash
(Automatisch
flitsen)
De flitser flitst automatisch in
overeenstemming met de belichting
(hoeveelheid licht en de helderheid).
• Defaultinstelling die oorspronkelijk in de
fabriek gemaakt is.
Flash Off
(flitser uit)
De flitser flitst niet.
Flash On
(flitser aan)
De flitser flitst altijd.
• Deze instelling kan gebruikt worden om
een onderwerp helderder te maken dat
gewoonlijk donker uitvalt hetgeen te
wijten is aan het daglicht of tegenlicht
(daglicht synchroon flitsen).
Soft Flash
(milde flits)
Gebruik altijd de milde flits ongeacht de
belichtingsomstandigheden.
• Gebruik deze instelling wanneer u het
flitsen wilt onderdrukken om reflectie te
vermijden, enz.
Flitsinstelling
Omschrijving
Red Eye
(rode ogen)
De flitser flitst automatisch in
overeenstemming met dezelfde
omstandigheden als bij automatisch flitsen.
Deze instelling kan gebruikt worden om het
rode ogeneffect te verminderen dat optreedt
bij beelden van mensen die opgenomen
worden met een flitser.
Flitsberreik bij benadering (ISO gevoeligheid:
automatisch)
Groothoek: 0,15 m tot en met 3,9 m
Telefoto : 0,4 m tot en met 2,0 m
• Het flitsbereik verandert in overeenstemming met de optische
zoom.
76
OPNEMEN VAN EEN FOTO
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) één maal
op [T] (
BELANGRIJK!
).
• Let er bij het gebruik van
Flitser
de flitser op dat het
flitservenster niet
geblokkeerd wordt door
uw vingers en de
polsriem.
• Wanneer de ISO
gevoeligheidinstelling op
“Auto” (automatisch)
(pagina 126) is ingesteld,
is de gevoeligheid hoog en is er meer digitale ruis wanneer
de flitser wordt gebruikt. Bij een verlaagde ISO
gevoeligheid wordt het bereik van de flitser korter maar
vermindert de digitale ruis ook.
Flitserfunctie
[T] (
)
2. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de gewenste
flitserinstelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
3. Druk op de sluitertoets om op te nemen.
LET OP
• Als u de “Normal” (normale) instelling voor de layout van
het scherm (pagina 54) gebruikt zal telkens bij indrukken
van [T] (
) door worden gegaan naar de volgende
van de beschikbare flitserinstellingen.
77
OPNEMEN VAN EEN FOTO
Vermindering van het rode ogeneffect
■ Controleren van de flitserfunctie
Wanneer u gebruik maakt van de flitser om ’s nachts of in een
slecht verlichte kamer op te nemen, kan dit rode vlekken
veroorzaken in de ogen van de mensen in het beeld. Dit wordt
veroorzaakt door het weerkaatsen van het licht tegen het
netvlies van de ogen. Als vermindering van het rode ogeneffect
geselecteerd wordt als de flitserfunctie, dan zal de camera een
voorflits uitzenden waardoor de iris (het regenboogvlies) in de
ogen van alle mensen in het beeld zullen gaan sluiten, hetgeen
de kans op het rode ogeneffect terugdringt.
De huidige flitserfunctie wordt aangegeven in het beeldscherm
en door de bedrijfsindicator wanneer u de sluitertoets
halverwege indrukt.
Bedrijfsindicator*
2
N
AF
BELANGRIJK!
“
• Merk de volgende belangrijke punten op bij het gebruik van
dit attribuut dat het rode ogeneffect vermindert.
– Het rode ogeneffect wordt niet verminderd tenzij de
mensen in het beeld direct naar de camera (de flitser)
kijken. Roep voordat u op de sluitertoets drukt naar de
onderwerpen zodat ze allen naar de camera kijken.
– Het rode ogeneffect wordt niet goed verminderd als de
onderwerpen zich ver van de camera bevinden.
” geeft aan dat de flitser gaat flitsen.
* Bedrijfsindicator
Wanneer de
bedrijfsindicator dit doet:
Betekent dit dat:
Oranje knippert
De flitser wordt opgeladen.
Groen brandt of knippert*1
Het opladen van de flitser
voltooid is.
*1 Knippert groen wanneer het scherpstellen niet mogelijk is
met autofocus of macro scherpstelling.
78
OPNEMEN VAN EEN FOTO
■ De flitsintensiteit veranderen
■ Gebruiken van de flitserassistent
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
Het onderwerp in beeld kan te donker overkomen als de
flitsintensiteit niet genoeg is om een onderwerp te bereiken dat
zich te ver weg bevindt. Mocht dit het geval zijn, dan kunt u de
flitserassistent gebruiken om de helderheid van het onderwerp
te vergroten zodat het lijkt dat de hoeveelheid licht door de flitser
wel genoeg was.
[MENU].
2. Selecteer bij de “Quality” (kwaliteit) indextab
“Flash Intensity” (flitsintensiteit) en druk
vervolgens op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de instelling voor
de gewenste flitsintensiteit en druk daarna op
[SET] (instellen).
U kunt uit vijf niveau’s kiezen van –2 (zwakste) tot en met +2
(sterkste).
Zonder gebruik van de
flitserassistent
BELANGRIJK!
• De flitsintensiteit kan mogelijk niet veranderen wanneer het
onderwerp zich te ver weg of te dichtbij bevindt.
Met gebruik van de
flitserassistent
De flitserassistent is ingeschakeld als de defaultinstelling die
oorspronkelijke in de fabriek gemaakt is.
Volg de volgende procedure om de flitserassistent uit te
schakelen wanneer u deze niet wilt gebruiken.
79
OPNEMEN VAN EEN FOTO
■ Voorzorgsmaatregelen voor de flitser
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
• Het gewenste effect kan mogelijk niet worden verkregen
wanneer het onderwerp zich te ver weg of te dichtbij bevindt.
• De tijd die benodigd is voor het opladen van de flitser hangt af
van de omstandigheden (conditie van de accu, omringende
temperatuur, enz.). Bij een volledig opgeladen accu kan dit
enkele seconden tot ongeveer 7 seconden duren.
• Als toch een foto opgenomen wordt terwijl de belichting te
laag en de flitser uitgeschakeld is, wordt dit gedaan bij een
langzame sluitersnelheid hetgeen vegen in het beeld kan
geven door het bewegen van de hand. Bevestig de camera
op een statief, enz. Het opnemen van beelden onder deze
omstandigheden kan leiden tot ruis waardoor de beelden er
groffer uitzien.
• Bij het attribuut voor vermindering van het rode ogeneffect
flitst de flitser automatisch in overeenstemming met de
belichting. De flitser flitst niet op plaatsen die reeds helder
verlicht zijn.
• De aanwezigheid van daglicht van buiten, TL verlichting of
andere lichtbronnen kan abnormale kleuren in beeld
veroorzaken.
2. Selecteer bij de “Quality” (kwaliteit) indextab
“Flash Assist” (flitserassistent) en druk
vervolgens op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Off” (uit) en druk
daarna op [SET] (instellen).
Selecteer “Auto” (automatisch) op dit moment wanneer u de
flitserassistent wilt gebruiken.
BELANGRIJK!
• De flitserassistent kan mogelijk niet het gewenste resultaat
geven bij bepaalde types onderwerpen.
• Elk van de volgende omstandigheden kan er toe leiden dat
het effect van de flitserassistent teniet wordt gedaan.
– Veranderen van de flitsintensiteit (pagina 79)
– Corrigeren van de helderheid (EV verschuiving) (pagina
121)
– Veranderen van de ISO gevoeligheid (pagina 126)
– Veranderen van de contrastinstelling (pagina 130)
• Bij het gebruik van de flitserassistent bestaat de kans op
een verhoging in digitale ruis.
80
OPNEMEN VAN EEN FOTO
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
Gebruiken van de zelfontspanner
[MENU].
Bij de zelfontspanner wordt bij het indrukken van de sluitertoets
een aftelklok gestart en het beeld wordt opgenomen na het
verstrijken van een bepaalde vaste tijdsduur.
Zelfontspanner
type
Omschrijving
10 sec
(10 seconden)
10-seconden zelfontspanner
2 sec
(2 seconden)
2-seconden zelfontspanner
• Als een foto opgenomen wordt onder
omstandigheden die de sluitersnelheid
vertragen kunt u deze instelling
gebruiken ter voorkoming van vegen in
het beeld door het bewegen van uw
hand.
X3
(drievoudige
zelfontspanner)
Deze optie neemt drie beelden op: één
beeld 10 seconden na het indrukken van
de sluitertoets, het volgende beeld één
seconde nadat de camera klaar is met het
opnemen van het eerste beeld en het
laatste beeld één seconde nadat de
camera klaar is met het opnemen van het
tweede beeld.
Off (Uit)
De zelfontspanner is uitgeschakeld.
10s
2s
x3
2. Selecteer bij de “REC” (opname) indextab
“Self-timer” (zelfontspanner) en druk
vervolgens op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S]
en [T] het
zelfontspannertype
en druk daarna op
[SET] (instellen).
Hierdoor verschijnt een
indicator die het
geselecteerde type zelfontspanner aangeeft in het
beeldscherm.
4. Druk op de sluitertoets om op te nemen.
LET OP
• U kunt de instelling van de instelling van de zelfontspanner
ook veranderen d.m.v. het Panel (Operation Panel)
(bedieningspaneel) (pagina 54).
81
OPNEMEN VAN EEN FOTO
De zelfontspanner gebruiken om een beeld op te nemen
LET OP
• Het beeld wordt niet
AF hulpverlichting/
zelfontspannerindicator
onmiddellijk na
indrukken van de
sluitertoets opgenomen.
In plaats daarvan,
worden de beelden pas
opgenomen nadat de
vooringestelde tijd
voorbij is. De AF
hulpverlichting/
zelfontspannerindicator
knippert terwijl het aftellen plaatsvindt.
• U kunt het aftellen dat op dat moment plaatsvindt stoppen
door de zelfontspanner volledig in te drukken terwijl de
zelfontspannerindicator aan het knipperen is.
B
• Deze indicator “1sec” (1 seconde) verschijnt in het
beeldscherm tussen de opnamen van de drievoudige
zelfontspanner door. Hoe lang het duurt voor de camera
om weer klaar te zijn om op te nemen na het opnemen van
een beeld hangt af van de instellingen van de beeldgrootte
en de beeldkwaliteit en of een geheugenkaart zich al dan
niet in de camera bevindt, en van de conditie van de
acculading.
• U kunt niet elke zelfontspanner gebruiken bij elke
doorlopende sluiterfunctie met normale snelheid.
• De drievoudige zelfontspanner kan niet worden gebruikt bij
het uitvoeren van de volgende opnamebewerkingen.
– Opnemen met bepaalde BEST SHOT scenes (Business
Cards and Documents (Naamkaartjes en Documenten),
White board, etc. (Witbord, enz.), Old Photo (oude foto))
– Opnemen met de doorlopende sluiter met hoge snelheid
of de doorlopende sluiter met flitser
82
OPNEMEN VAN EEN FOTO
Selecteren van de doorlopende
sluiterfunctie
Gebruiken van de doorlopende sluiter
Uw camera heeft vier doorlopende sluiterfuncties.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
Doorlopende
sluiterfunctie
Omschrijving
Normal Speed
(doorlopende
sluiter bij normale
snelheid)
Neemt onafgebroken beelden op totdat
het geheugen vol is.
High Speed
(doorlopende
sluiter bij hoge
snelheid)
Neemt drie achtereenvolgende beelden
op bij een hoge snelheid.
functie en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Flash Cont.
(doorlopende
sluiter met flits)
Gebruik deze functie om drie
achtereenvolgende beelden op te nemen
terwijl de flitser bij elk beeld flitst.
Z
Zoom Cont.
(doorlopende
sluiter met zoom)
Tijdens deze functie selecteert u een
gebied op het beeldscherm met een
selectiekader. Wanneer u dan op de
sluitertoets drukt neemt de camera het
beeld op het beeldscherm op met het
gebied dat zich binnen het selectiekader
bevindt waarop tot twee maal de
normale grootte ingezoomd is.
Hierdoor wordt de doorlopende sluiterfunctie die u
selecteerde ingeschakeld en de icoon ervan op het
beeldscherm weergegeven.
Selecteer “Off” (uit) om de doorlopende sluiter uit te
schakelen.
[MENU].
2. Selecteer bij de “REC” (opname)
“Continuous” (doorlopend) en druk
vervolgens op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de gewenste
83
OPNEMEN VAN EEN FOTO
Opnemen met de doorlopende sluiter
met normale snelheid, de doorlopende
sluiter met hoge snelheid en de
doorlopende sluiter met flitser
Opnemen met de doorlopende sluiter
met zoom
1. Verplaats m.b.v. [S],
[T], [W] en [X] het
selectiekader om het
beeld van het
onderwerp aan de
linkerkant van het
beeldscherm totdat
het zich bevindt bij het gedeelte dat u wilt
uitvergroten en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
1. Druk op de sluitertoets om op te nemen.
• Bij de doorlopende sluiter bij normale snelheid worden
beelden opgenomen zolang u de sluitertoets ingedrukt
blijft houden. Door de sluitertoets los te laten wordt het
opnemen gestopt.
• De doorlopende sluiter met hoge snelheid en de
doorlopende sluiter met flitser kunnen maximaal drie
beelden opnemen. Het opnemen wordt gestopt als u de
sluitertoets loslaat voordat de drie beelden opgenomen
zijn.
Hierdoor wordt het gebied binnen het kader uitvergroot en
weergegeven aan de rechterkant van het beeldscherm.
2. Druk op de sluitertoets om op te nemen.
BELANGRIJK!
Zowel het linker beeld als het rechter beeld worden
opgenomen.
• De snelheid van het opnemen met de doorlopende sluiter
met normale snelheid hangt af van het type geheugenkaart
dat zich in de camera bevindt. Wanneer u opneemt naar
het ingebouwde geheugen is het opnemen met de
doorlopende sluiterfunctie relatief langzaam.
84
OPNEMEN VAN EEN FOTO
Voorzorgsmaatregelen voor de
doorlopende sluiter
BELANGRIJK!
• Merk op dat u bij de doorlopende sluiter met zoom de
sluitertoets niet ingedrukt hoeft te houden.
• Digitaal zoomen is niet mogelijk tijdens het opnemen met
de doorlopende sluiter met zoom.
• De doorlopende sluiter met zoomen is niet beschikbaar
wanneer de instelling van de beeldgrootte 3:2 (3072 ×
2048 beeldpunten) of 16:9 (3072 × 1728 beeldpunten) is.
• Wanneer de instelling van de beeldgrootte 7M (3072 ×
2304 beeldpunten) of 5M (2560 × 1920 beeldpunten) is, zal
de grootte van het ingezoomde beeld dat geproduceerd
wordt door de doorlopende sluiter met zoomen 3M (2048 ×
1536 beeldpunten) zijn.
• Wanneer autofocus als de scherpstelfunctie geselecteerd
is, schakelt de meetfunctie automatisch over naar “Spot”
(puntmeten) (pagina’s 116, 127) en lokaliseert het
autofocuskader in het midden van het selectiekader van de
doorlopende sluiter met zoomen.
• Door een bewerking van de doorlopende sluiter te starten
worden de instellingen voor de belichting en de scherpstelling
vastgezet op de niveau’s voor het eerste beeld. Dezelfde
instellingen worden uitgeoefend op alle navolgende beelden.
• De doorlopende sluiter kan niet in combinatie met een van de
volgende attributen worden gebruikt.
– Bepaalde BEST SHOT scenes (Business Cards and
Documents (Naamkaartjes en Documenten), White board,
etc. (Witbord, enz.), Old Photo (oude foto), Short Movie
(korte film), Past Movie (voorafgaande film), Voice
Recording (spraakopname))
– De filmfunctie
• Houd bij het gebruik van een doorlopende sluiterfunctie de
camera stil totdat de gehele opname voltooid is.
• Een doorlopende sluiterbewerking kan halverwege
onderbroken worden als de geheugencapaciteit laag is.
• De doorlopende sluitersnelheid hangt af van de huidige
instellingen voor de beeldgrootte en de beeldkwaliteit.
• U kunt de gewenste flitserfunctie selecteren met de
doorlopende sluiterfunctie bij normale snelheid.
• Bij de doorlopende sluiterfunctie bij hoge snelheid wordt de
flitserfunctie automatisch “
” (flits uitgeschakeld).
• Bij de doorlopende sluiterfunctie met flits wordt de
flitserfunctie automatisch “
” (flits ingeschakeld).
85
OPNEMEN VAN EEN FOTO
• De zelfontspanner kan niet gebruikt worden in combinatie met
de doorlopende sluiterfunctie bij normale snelheid.
• De drievoudige zelfontspanner kan alleen gebruikt worden in
combinatie met de doorlopende sluiterfunctie met zoom.
• Merk op dat de resolutie van beelden die opgenomen worden
met de doorlopende sluiterfunctie bij hoge snelheid of de
doorlopende sluiterfunctie met flits ietwat lager is en meer
geneigd is tot digitale ruis dan beelden die opgenomen zijn
met de doorlopende sluiterfunctie bij normale snelheid.
• De “Auto” (automatisch) ISO gevoeligheid wordt altijd gebruikt
bij de doorlopende sluiterfunctie met flitser, ongeacht de
huidige instelling van de ISO gevoeligheid.
• Bij de doorlopende sluiterfunctie met flits is het flitsbereik
smaller dan gewoonlijk.
Toevoegen van geluid aan een foto
Als u dat wilt, kunt u een geluidsopname toevoegen aan uw
foto’s. Voeg d.m.v. dit attribuut een mondelinge verklaring of een
beschrijving van de sfeer toe aan een foto of leg de geluiden van
de mensen in de foto vast.
• U kunt maximaal 30 seconden geluid opnemen voor een
enkele foto.
■ Inschakelen van een foto met geluid
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer bij de “REC” (opname) indextab
“Audio Snap” (foto met geluid) en druk
vervolgens op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “On” (aan) en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
86
OPNEMEN VAN EEN FOTO
■ Opnemen van geluid bij een foto
3. Druk nogmaals op de sluitertoets om de
geluidsopname te stoppen.
1. Druk op de
Het opnemen wordt na ongeveer 30 seconden automatisch
gestopt als u niet op de sluitertoets drukt.
• Selecteer om het foto met geluid attribuut uit te schakelen
“Off” (uit) in stap 3 van de procedure onder “Inschakelen
van een foto met geluid”.
sluitertoets om op te
nemen.
Het beeldscherm zal het
beeld weergeven dat u
zojuist opgenomen heeft
samen met het “
” icoon.
• Druk op [MENU] als u op
Resterende opnametijd
dat moment geen geluid
wilt opnemen. Hierdoor
wordt het beeldscherm weergegeven voor het opnemen
van het volgende beeld.
Weergeven van een foto met geluid
Foto’s met geluid worden tijdens de weergavefunctie (PLAY)
aangegeven door het “
” icoon.
Druk om het geluid weer te geven op [SET] terwijl een foto met
geluid aangegeven wordt.
• Zie pagina 143 voor informatie betreffende de
weergavebediening.
2. Druk op de sluitertoets om de geluidsopname
te starten.
BELANGRIJK!
• De mogelijkheid voor een foto met geluid is uitgeschakeld
tijdens het opnemen met de drievoudige zelfontspanner of
met een doorlopende sluiterfunctie. U kunt echter geluid
toevoegen aan een dergelijke foto nadat u deze
opgenomen heeft (pagina 173).
87
OPNEMEN VAN EEN FOTO
LET OP
• Nadat u een foto met geluid overgebracht heeft naar de
harde schijf van uw computer kunt u het geluid weergeven
d.m.v. Windows Media Player (pagina 228).
• Hieronder worden de formaten gegeven die u kunt
gebruiken voor het opslaan van de data van een foto met
geluid.
– Beelddata: JPEG (.JPG extensie)
– Audiodata (geluid): WAVE/ADPCM (.WAV extensie)
– Grootte van het geluidsbestand bij benadering: 165 KB
(30-seconden opnamen bij 5,5KB per seconde)
• U kunt het beeldscherm niet uitschakelen door op [DISP]
(display) te drukken terwijl de geluidsopname plaatsvindt.
88
OPNEMEN VAN EEN FOTO
OPNEMEN VAN EEN FILM
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
Filmbeeldkwaliteit
[MENU].
Voordat u een film specificeert dient u eerst een instelling te
specificeren voor de beeldkwaliteit van de film. De filmkwaliteit is
een standaard die het detail, de vloeiendheid en de helderheid
van het beeld tijdens de weergave bepaalt. Bij het opnemen met
de HQ (hoge resolutie) instelling krijgt u een betere
beeldkwaliteit maar wordt ook de hoeveelheid tijd die u kunt
opnemen korter.
Beeldkwaliteit
(beeldpunten)
2. Selecteer bij de “Quality” (kwaliteit) indextab
“
Quality” (beeldkwaliteit) en druk
vervolgens op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de instelling voor
de gewenste beeldkwaliteit en druk daarna op
[SET] (instellen).
Datasnelheid
Beeldsnelheid
bij benadering
HQ (hoge
resolutie)
640 × 480
4,0 megabits/
seconde
30 beelden/
seconde
HQ Wide (hoge
resolutie breedbeeld)
704 × 384
4,0 megabits/
seconde
30 beelden/
seconde
Normal
(normaal)
640 × 480
2,1 megabits/
seconde
30 beelden/
seconde
Normal Wide
(normaal breedbeeld)
704 × 384
2,1 megabits/
seconde
30 beelden/
seconde
LP (lange
weergave)
320 × 240
745 Kilobits/
seconde
15 beelden/
seconde
• De “
” indicator bevindt zich op het beeldscherm
terwijl “HQ Wide” (hoge resolutie - breedbeeld) of
“Normal Wide” (normaal breedbeeld) geselecteerd is als
de instelling van de kwaliteit (resolutie).
89
OPNEMEN VAN EEN FILM
Formaten van filmbestanden
Opnemen van een film
Films worden opgenomen in het
MPEG-4 standaard AVI formaat,
DivX.
Films die u opneemt met deze
camera kunt u weergeven op een
computer d.m.v. het volgende software.
– Windows Media Player
– DivX Player (DivX Play Bundle, meegeleverde speler DivX)
• Films die u met de camera opneemt kunnen niet worden
weergegeven op een Macintosh (pagina 235).
Het geluid wordt ook opgenomen terwijl u een film opneemt. Het
geluid is in mono.
1. Richt de camera tijdens de opnamefunctie
(REC) op het onderwerp.
2. Druk op [
] om het
opnemen van een film
te starten.
• “
” wordt aangegeven
terwijl het opnemen van
een film plaatsvindt.
Filmgrootte
Hieronder wordt een benadering gegeven van de grootte van
het filmbestand voor een film van één minuut.
Beeldkwaliteit
Grootte bij
benadering
HQ (hoge resolutie)
28,4 MB
Resterende opnametijd
3. Druk nogmaals op
[
] om te stoppen
met opnemen.
Opnametijd
De filmopname zal ook automatisch stoppen als het
geheugen vol raakt voordat u op [
] drukt.
HQ Wide (hoge resolutie - breedbeeld) 28,4 MB
Normal (normaal)
14,9 MB
Normal Wide (normaal breedbeeld)
14,9 MB
LP (lange weergave)
5,3 MB
90
OPNEMEN VAN EEN FILM
Opnemen met BEST SHOT
Voorzorgsmaatregelen voor filmopname
Bij BEST SHOT (pagina 98) selecteert u de voorkeuzescene die
het meest lijkt op de scene die u wilt opnemen waarna de
camera automatisch de juiste instellingen maakt. Door
bijvoorbeeld de “Night Scene” (Nachtscene) van de BEST
SHOT scenes te selecteren wordt de camera ingesteld om’s
nachts heldere beelden op te nemen.
• U kunt de flitser niet gebruiken terwijl u een film aan het
opnemen bent.
• De camera neemt het geluid ook op. Merk de volgende
punten op wanneer u films aan het opnemen bent.
– Zorg ervoor dat de
microfoon niet door uw
vingers, enz. wordt
geblokkeerd.
– Goede resultaten kunnen
niet worden verkregen
wanneer de camera te
ver weg is van wat u
probeert op te nemen.
– Het bedienen van de
Microfoon
toetsen van de camera
kan er de oorzaak van zijn dat het geklik van toetsen
opgenomen wordt op het geluidsspoor.
• Er kan een verticale streep over het beeld op het
beeldscherm verschijnen wanneer een bijzonder helder
onderwerp wordt opgenomen. Dit duidt niet op een defect. De
streep wordt niet opgenomen in een foto maar wordt wel
opgenomen als het een film betreft.
Filmopname met de anti-trilfunctie
U kunt de anti-trilfunctie ook gebruiken om de effecten van het
bewegen van uw handen alleen te verminderen tijdens het
opnemen van een film (pagina 104). De effecten van het
bewegen van het onderwerp worden niet beperkt.
91
OPNEMEN VAN EEN FILM
• Bij bepaalde kaarttypes duurt het vastleggen van data langer,
waardoor filmbeelden af en toe kunnen uitvallen. “
” en
“
” knipperen op het beeldscherm tijdens het opnemen om
u te laten weten wanneer een beeld uitgevallen is. Het wordt
aanbevolen een geheugenkaart te gebruiken met een
maximale overdrachtsnelheid van minstens 10MB per
seconde.
• U kunt digitale zoom uitvoeren terwijl u een film aan het
opnemen bent door op [
] te drukken. Tijdens het
opnemen van een film is optische zoom uitgeschakeld. Zoom
eerst naar wens m.b.v. [
] en druk daarna op [
] om de
opname te starten als u optische zoom wilt gebruiken voor
een film.
• De effecten van het bewegen van de camera worden nog
duidelijker in een beeld wanneer u een close-up maakt of met
een grote zoomfactor opneemt. Daarom wordt het gebruik
van een statief aanbevolen onder deze omstandigheden.
• Wanneer het onderwerp zich buiten het scherpstelbereik van
de camera bevindt, is het niet mogelijk om scherp te stellen
en zal het beeld onscherp zijn.
• De Auto Focus (automatisch scherpstelling) and Macro Focus
(macro scherpstelling) worden vastgezet tijdens het opnemen
van een film (pagina’s 113, 114).
Korte filmfunctie gebruiken
Bij de korte filmfunctie als u op [
] drukt, start het opnemen
van een film enkele seconden voordat [
] ingedrukt wordt
(eerste gedeelte) en stopt enkele seconden nadat het wordt
ingedrukt (tweede gedeelte). U kunt specificeren hoelang (in
seconden) u het eerste gedeelte en het tweede gedeelte van de
korte filmfunctie wilt laten zijn.
• Omdat enkele seconden worden opgenomen voordat [
]
wordt ingedrukt, is de korte filmfunctie handig om er zeker van
te zijn dat u de actie van kinderen en andere actieve
onderwerpen niet mist.
• U kunt MOTION PRINT (pagina 171) ook gebruiken om
stilbeelden van korte filmscenes te verkrijgen.
Indrukken van de [
] toets.
Korte film
Het opnemen wordt
gestart
Enkele seconden
92
Enkele seconden
OPNEMEN VAN EEN FILM
■ Voorbereidingen om met de korte filmfunctie
op te nemen
4. Selecteer m.b.v. [S]
en [T] hoelang (in
seconden) u het
eerste gedeelte van
de korte film wilt laten
zijn en druk
vervolgens op [X].
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op [BS].
2. Selecteer d.m.v. [S], [T],
[W] en [X] de “Short Movie”
(korte film) scene en druk
vervolgens op [SET]
(instellen).
Lengte van het Lengte van het
voorafgaande toekomstige
gedeelte
gedeelte
5. Selecteer m.b.v. [S]
en [T] hoelang (in
MOTION PRINT
seconden) u het
instellingen
tweede gedeelte van
de korte film wilt laten
zijn en druk vervolgens op [X].
Hierdoor verschijnt “
” in het
beeldscherm.
Door op dit moment op [
] te
drukken wordt een korte film
[BS] (BEST SHOT)
opgenomen met het eerste
gedeelte van 4 seconden en het
tweede gedeelte van 4 seconden.
Ga door vanaf stap 3 als u de instellingen wilt configureren
voor de lengte van het eerste gedeelte, de lengte van het
tweede gedeelte of van de MOTION PRINT instellingen.
De totale lengte van een korte film (het eerste gedeelte plus
het tweede gedeelte) moet minstens twee seconden maar
mag niet langer dan acht seconden zijn.
Als u in voor het eerste gedeelte in stap 4 bijvoorbeeld vijf
seconden specificeert, dan kunt u niet meer dan drie
seconden specificeren voor het tweede gedeelte. Door in dit
geval een waarde te specificeren die groter dan drie is zal
dit er voor zorgen dat de lengte van het eerste gedeelte dan
automatisch wordt ingekort.
3. Druk op [SET] (instellen).
93
OPNEMEN VAN EEN FILM
■ Een korte film opnemen
6. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de gewenste
MOTION PRINT instelling en druk vervolgens
op [SET] (instellen).
Om dit te doen:
Selecteer deze instelling:
Creëer een foto met negen
filmbeelden met die foto in
het midden die opgenomen
werd toen [
] werd
ingedrukt
9 frames (9 beelden)
Creëer een foto van een
beeld dat opgenomen werd
toen [
] werd ingedrukt
MOTION PRINT
uitschakelen
1. Richt de camera op het onderwerp en druk op
[
].
Hierdoor wordt een korte film opgenomen met de lengte die
u gespecificeerd had en die dan automatisch wordt gestopt.
Druk nogmaals op [
] om te stoppen met opnemen
voordat de gespecificeerde tijd over is.
BELANGRIJK!
• De filmdata wordt doorlopend opgenomen en opgeslagen
in een buffer voordat u op [
] drukt. Houdt de camera op
het onderwerp gericht. Druk op het juiste moment op [
].
Wanneer u op [
] drukt wordt de resterende opnametijd
van het tweede gedeelte van de korte film afgeteld op het
beeldscherm.
1 frame (1 beeld)
Off (Uit)
94
OPNEMEN VAN EEN FILM
Terugkeren naar de opnamefunctie (REC)
Voorafgaande filmfunctie gebruiken
Nadat het opnemen van een korte film voltooid is, staat de
camera standby om een andere korte film op te nemen.
Als u het opnemen van een korte film wilt stoppen, druk dan op
[BS], selecteer een andere modus dan “Short Movie” (korte film)
en druk vervolgens op [SET] (instellen). Selecteer bijvoorbeeld
“Auto” (automatisch) en druk vervolgens op [SET] als u de
camera wilt instellen voor het opnemen van een normale foto.
De voorafgaande film lijkt op een normale film, behalve dat vijf
seconden wordt vastgelegd of wat er zich voor de lens heeft
afgespeeld voordat op [
] werd gedrukt om het opnemen te
starten. De voorafgaande filmfunctie is handig om er zeker van
te zijn dat u nooit dat speciale moment mist omdat u te laat op
de [
] toets drukte.
Indrukken van de [
] toets.
Indrukken van de [
] toets.
Film
Het opnemen wordt
gestart
Het opnemen wordt
beëindigd
Voorafgaande gedeelte bedraagt ongeveer 5 seconden
95
OPNEMEN VAN EEN FILM
■ Voorbereidingen om met de voorafgaande
filmfunctie op te nemen
■ Een voorafgaande film opnemen
1. Richt de camera op het onderwerp en druk op
1. Druk tijdens de
[
opnamefunctie (REC) op
[BS].
].
2. Druk nogmaals op [
] om te stoppen met
opnemen.
Het opnemen van de film wordt ook automatisch gestopt als
het geheugen vol raakt voordat op [
] wordt gedrukt.
Terugkeren naar de opnamefunctie (REC)
Nadat het opnemen van een voorafgaande film voltooid is, staat
de camera standby om een andere voorafgaande film op te
nemen.
Als u het opnemen van een voorafgaande film wilt stoppen, druk
dan op [BS], selecteer een andere modus dan “Past Movie”
(voorafgaande film) en druk vervolgens op [SET] (instellen).
Selecteer bijvoorbeeld “Auto” (automatisch) en druk vervolgens
op [SET] als u de camera wilt instellen voor het opnemen van
een normale foto.
[BS] (BEST SHOT)
2. Selecteer d.m.v. [S], [T], [W] en [X] de “Past
Movie” (voorafgaande film) scene en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
Hierdoor verschijnt “
” op het beeldscherm hetgeen
aangeeft dat de voorafgaande filmfunctie ingeschakeld is.
96
OPNEMEN VAN EEN FILM
Een foto opnemen terwijl u een film
aan het opnemen bent (Snapshot-InMovie)
BELANGRIJK!
U kunt een foto opnemen terwijl het opnemen van een film
plaatsvindt. Merk echter op dat de filmopname (beeld en geluid)
gedurende enkele seconden onderbroken zal worden terwijl de
foto wordt opgenomen.
• Het opnemen van een foto terwijl u een film aan het
opnemen bent wordt niet ondersteund terwijl één van de
volgende BEST SHOT scenes geselecteerd is.
Short Movie (korte film), Past Movie (voorafgaande film),
Business cards and documents (visitekaartjes en
documenten), White board, etc. (witbord, enz.), Voice
Recording (spraakopname).
■ Een foto opnemen tijdens een film
LET OP
• Terwijl u een film aan het opnemen bent, kunt u de
flitserfunctie veranderen d.m.v. [T] (
).
1. Druk op de sluitertoets terwijl de filmopname
plaatsvindt.
U kunt de sluitertoets ook halverwege indrukken om scherp
te stellen met autofocus.
2. Het opnemen van de film wordt voortgezet
nadat de foto is opgenomen.
3. Druk op [
] om het opnemen van een film te
stoppen.
97
OPNEMEN VAN EEN FILM
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
■ Selecteren van een voorbeeldscene
Met BEST SHOT selecteert u de voorbeeldscene die het meest
lijkt op de scene die u probeert op te nemen en de camera
maakt dan automatisch de instellingen. Zelfs moeilijke scenes
met tegenlicht (waardoor het hoofdonderwerp te donker
overkomt als de instelling fout is gemaakt) zien er prima uit!
1. Druk tijdens de
Hierdoor wordt de BEST
SHOT functie ingeschakeld
en een scherm getoond dat
de thumbnails van 15
voorbeeldscenes laat zien.
• De op dat moment
Scenenaam
geselecteerde
Scenenummer
voorbeeldscene is de
scene met een rood kader
er omheen.
• De oorspronkelijke defaultselectie is “
” (automatisch).
■ Enkele voorbeeldscenes
• Portrait (Portret)
• Scenery (Landschappen)
• Night Scene (Nachtscene)
• Night Scene Portrait
(Nachtscene portret)
Rood kader
opnamefunctie (REC)
op [BS].
98
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
2. Verplaats het kader d.m.v. [S], [T], [W] en [X]
3. Druk op de [SET] om de instellingen toe te
om de gewenste scene te selecteren.
passen van de geselecteerde scene en terug
te gaan naar het opnamescherm.
• Door op [S] of [T] te drukken terwijl het rode kader zich
op de rand van het scherm bevindt, wordt naar het
volgende scherm van de BEST SHOT scenes gebladerd.
• Door op de zoomtoets te drukken wordt tekst getoond die
een verklaring geeft van de instellingen die
geconfigureerd zijn door de geselecteerde scene. Druk
nogmaals op de zoomtoets om terug te keren naar het
scene selectiescherm.
• Om terug te gaan naar “Auto” (automatisch), selecteer
Scene 1 hetgeen “
” (automatisch) is. Door op
[MENU] te drukken terwijl het scene selectiescherm of de
scene beschrijvingstekst zich op het beeldscherm
bevindt, springt het rode kader direct door naar “
”
(automatisch).
• De instellingen van de scene die u selecteerde blijven
van kracht totdat u een andere scene selecteert.
• Herhaal de bovenstaande procedure vanaf stap 1 om een
andere BEST SHOT scene te selecteren.
4. Druk op de sluitertoets (als u een foto aan het
opnemen bent) of op [
het opnemen bent).
99
] (als u een film aan
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
Beperkingen bij BEST SHOT scenes
BELANGRIJK!
• Business cards and documents (visitekaartjes en
documenten), White board, etc. (witbord, enz.) en Old Photo
(oude foto).
Deze scenes kunnen niet worden gebruikt om een film op te
nemen.
• Short Movie, Past Movie (Korte film, voorafgaande film)
Deze scenes kunnen niet worden gebruikt om een foto op te
nemen.
• Voice Recording (Spraakopname)
Deze scenes kunnen niet worden gebruikt om een foto of een
film op te nemen.
• Night Scene, Fireworks (Nachtscene, vuurwerk)
Deze scenes gebruiken een langzame sluitersnelheid. Daar
een langzame sluitersnelheid de kans verhoogt op digitale
ruis in beeld, voert de camera automatisch een digitaal
ruisonderdrukkingsproces uit bij beelden die met een
langzame sluitersnelheid worden genomen. Daarom kan het
opslaan van dergelijke beelden langer duren nadat u op de
sluitertoets gedrukt heeft. Voer geen enkele toetsbediening
uit terwijl een beeld opgeslagen wordt. Het is ook een goed
idee om een statief te gebruiken om vegen in beeld te
voorkomen die optreden door bewegen van de camera bij
een langzame sluitersnelheid.
• BEST SHOT scenes werden niet opgenomen met deze
camera.
• Beelden die opgenomen worden met een BEST SHOT
scene kunnen mogelijk niet het verwachte (gehoopte)
resultaat geven door de omstandigheden tijdens het
opnemen en door andere factoren.
• U kunt de bij de camera gemaakte instellingen veranderen
wanneer u een BEST SHOT scene selecteert. Merk echter
op dat de BEST SHOT instellingen terugkeren naar hun
default (oorspronkelijke) instellingen telkens wanneer u
een andere BEST SHOT scene selecteert of wanneer u de
camera uitschakelt. Als u denkt dat u later een bepaalde
basisinstelling die u bij de camera geconfigureerde nodig
heeft, sla die basisinstelling dan op als een BEST SHOT
gebruikersinstelling (pagina 102).
100
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
Tonen van gedetailleerde informatie betreffende
een BEST SHOT scene
LET OP
Hoewel de naam van elke
BEST SHOT scene getoond
wordt terwijl u het selectiekader
verplaatst over het 15-scene
selectiescherm, kunnen er
gevallen zijn wanneer u meer
informatie nodig heeft over de
basisinstelling van een scene. Om meer van een scene te
weten te komen kunt u deze selecteren met het rode kader op
het scene selectiescherm en vervolgens op de zoomtoets
drukken.
• Als u een scene selecteert door op [SET] (instellen) te
drukken terwijl het omschrijvingsscherm getoond wordt,
zal dezelfde omschrijvingsscene verschijnen de volgende
keer dat u op [BS] drukt om de BEST SHOT
voorbeeldscenes te bekijken.
Hieronder volgen de verschillende bedieningshandelingen die
u kunt uitvoeren terwijl het scene omschrijvingsscherm op het
display is.
• Druk nogmaals op de zoomtoets om terug te gaan naar het
scene selectiescherm.
• Blader d.m.v. [W] en [X] door de beschikbare BEST SHOT
scenes.
• Druk op [SET] om de op dat moment getoonde scene te
selecteren en configureer de camera met die instellingen.
101
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
■ Uw eigen BEST SHOT scenes creëren
BELANGRIJK!
U kunt de onderstaande procedure gebruiken om de instellingen
van de foto’s of films op te slaan die u opgenomen had als BEST
SHOT scenes. Daarna kunt u een basisinstelling oproepen
telkens wanneer u deze wilt gebruiken.
• Door het ingebouwde geheugen van de camera (pagina
199) te formatteren worden alle BEST SHOT
gebruikersscene bestanden gewist.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op [BS].
LET OP
• Door een foto te registreren wordt een foto instelling
gecreëerd terwijl een film instelling wordt gecreëerd door
een film te registreren. Een foto instelling kan enkel
gebruikt worden voor het opnemen van foto’s terwijl een
film instelling kan enkel gebruikt worden voor het opnemen
van films.
• U kunt de instellingen van de op dat moment geselecteerde
BEST SHOT scene controleren door de instelmenu’s van
de camera te tonen en te kijken naar de instellingen.
• Aan foto scenes worden nummers toegewezen in de
volgorde: SU1, SU2 enzovoort, terwijl aan films nummers
worden toegewezen in de volgorde: MU1, MU2, enzovoort.
• Hieronder volgen de instelling die inbegrepen zijn in foto
gebruikersscenes:
Scherpstelling, EV verschuiving, witbalans, flits, ISO,
meten, flitsintensiteit, flitserassistent, filter, scherpte,
verzadiging, contrast
2. Selecteer d.m.v. [S], [T], [W] en [X] “BEST
SHOT” (Register User Scene gebruikersscene registreren) en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
3. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de foto of de film
waarvan u de instelling wilt registreren.
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Save” (opslaan)
en druk vervolgens op [SET] (instellen).
Aan uw BEST SHOT scene zal de naam “Recall User
Scene” (gebruikersscene oproepen) samen met een
scenenummer worden toegewezen.
102
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
• Hieronder volgen de instelling die inbegrepen zijn in foto
gebruikersscenes:
Scherpstelling, EV verschuiving, witbalans, filter, scherpte,
verzadiging, contrast
• U kunt maximaal 999 BEST SHOT gebruikersscenes
opslaan.
• Foto gebruikersscenes worden opgeslagen in het
ingebouwde geheugen van de camera in de map die
“SCENE” heet (pagina 246).
Wissen van een BEST SHOT gebruikersscene
Voer de volgende stappen uit wanneer u een BEST SHOT
gebruikersscene wilt wissen.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op [BS].
2. Druk op de zoomtoets om het
beschrijvingsscherm te tonen.
3. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de BEST SHOT
gebruikersscene die u wilt uitwissen.
4. Druk op [T] (
).
5. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Delete” (wissen)
en druk vervolgens op [SET] (instellen).
Hierdoor wordt de geselecteerde BEST SHOT
gebruikersscene gewist en het volgende scherm (ofwel de
volgende gebruikersscene of de gebruikersscene of de
Register User scene (gebruiker registreren)) getoond.
6. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de een andere
scene en druk vervolgens op [SET] (instellen).
• Hierdoor wordt teruggekeerd naar de opnamestand.
103
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
■ Inschakelen van de anti-trilfunctie d.m.v. het
menu
Verminderen van de effecten van het
bewegen van uw hand of het bewegen
van het onderwerp
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
U kunt de anti-trilfunctie van de camera inschakelen om vegen
in beeld te reduceren die optreden door het bewegen van het
onderwerp of door handbewegingen tijdens het opnemen d.m.v.
telefoto van een onderwerp dat beweegt, tijdens het opnemen
van een snel bewegend onderwerp of tijdens het opnemen
terwijl de plaats van opname slecht verlicht is.
U kunt de anti-trilfunctie inschakelen d.m.v. BEST SHOT of door
een menubewerking uit te voeren.
2. Selecteer “Anti Shake” (anti-trilfunctie) bij de
“REC” (opname) indextab en druk vervolgens
op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Auto”
(automatisch) en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
• Hierdoor wordt de anti-trilfunctie ingeschakeld en “
”
op het beeldscherm getoond.
• In dit geval zal de anti-trilfunctie ingeschakeld blijven
totdat u deze functie uitschakelt in het menu.
■ Inschakelen van de anti-trilfunctie d.m.v.
BEST SHOT
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op [BS].
2. Selecteer d.m.v. [S], [T], [W] en [X] de “Anti
LET OP
• U kunt de instelling van de anti-trilfunctie ook veranderen
d.m.v. het Panel (Operation Panel) (bedieningspaneel)
(pagina 54).
Shake” (anti-trilfunctie) scene en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
De anti-trilfunctie zal geselecteerd blijven totdat u een
andere BEST SHOT scene selecteert.
104
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
Opnemen van heldere beelden zonder
flitser
BELANGRIJK!
• De anti-trilfunctie werkt niet tenzij de ISO instelling (pagina
126) ingesteld staat op “Auto” (automatisch).
• Door met de anti-trilfunctie op te nemen kan het beeld er
ietwat groffer uitzien dan gewoonlijk met een ietwat lagere
beeldresolutie.
• De anti-trilfunctie kan de effecten van handbewegingen of
het bewegen van het onderwerp mogelijk niet elimineren
wanneer de bewegingen heftig zijn.
• U kunt tevens de anti-trilfunctie gebruiken om alleen de
effecten van handbewegingen te verminderen tijdens het
opnemen van een film. De effecten van het bewegen van
het onderwerp worden niet beperkt (pagina 89).
• De anti-trilfunctie werkt mogelijk niet bij een bijzonder lage
sluitersnelheid. Mocht dit het geval zijn, stabiliseer de
camera dan met een statief.
• Hoewel “
” (anti-trilfunctie) weergegeven wordt op het
beeldscherm nadat automatisch flitsen heeft
plaatsgevonden m.b.v. de “Auto Flash” (automatisch
flitsen) of “Red Eye” (rode ogen) instelling of terwijl de
flitserinstelling “Flash On” (flitser aan) of “Soft Flash” (milde
flits) is, is de anti-trilfunctie in feite uitgeschakeld.
• De camera voert soms automatische ruisonderdrukking uit
om digitale storing te verminderen bij beelden die worden
opgenomen onder een bepaalde belichting. Deze bewerking
leidt er toe dat het langer duurt voor de camera dan normaal
voordat hij klaar is voor het nemen van de volgende foto.
De BEST SHOT “High Sensitivity” (hoge gevoeligheid) scene
laat u natuurlijk uitziende beelden opnemen zonder dat u de
flitser hoeft te gebruiken, zelfs wanneer de belichting laag is
Normale foto (met flits)
Foto met hoge gevoeligheid
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op [BS].
2. Selecteer d.m.v. [S], [T], [W] en [X] de “High
Sensitivity” (hoge gevoeligheid) scene en
druk vervolgens op [SET] (instellen).
3. Druk op de sluitertoets om het beeld op te
nemen.
De hoge gevoeligheid zal geselecteerd blijven totdat u een
andere BEST SHOT scene selecteert.
105
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
Opnemen van beelden van
visitekaartjes en documenten
(Business Shot)
BELANGRIJK!
• Door met een hoge gevoeligheid op te nemen kan het
beeld er ietwat groffer uitzien dan gewoonlijk met een
ietwat lagere beeldresolutie.
• Het kan onmogelijk zijn om het gewenste niveau
beeldhelderheid te verkrijgen als de belichting bijzonder
laag is.
• Gebruik tijdens het opnemen met een lage sluitersnelheid
een statief ter voorkoming van de effecten van
handbewegingen.
• De hoge gevoeligheid is uitgeschakeld nadat automatisch
flitsen heeft plaatsgevonden m.b.v. de “Auto Flash”
(automatisch flitsen) of “Red Eye” (rode ogen) instelling of
terwijl de flitserinstelling “Flash On” (flitser aan) of “Soft
Flash” (milde flits) is.
• De camera voert soms automatische ruisonderdrukking uit
om digitale storing te verminderen bij beelden die worden
opgenomen onder een bepaalde belichting. Deze
bewerking leidt er toe dat het langer duurt voor de camera
dan normaal voordat hij klaar is voor het nemen van de
volgende foto.
Bij het opnemen van een visitekaartje, een document, een
witbord of een soortgelijk gevormd voorwerp vanuit een hoek zal
het onderwerp er in het resulterende beeld vervormd uit zien. De
BEST SHOT Business Shot scenes corrigeren de vorm van
rechthoekige voorwerpen zodat die er natuurlijk uitzien.
Voor het aanbrengen van
de keystone correctie
106
Na het aanbrengen van de
keystone correctie
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
■ Een beeld opnemen m.b.v. een Business
Shot scene
BEST SHOT heeft twee Business Shot scenes waaruit u kunt
kiezen.
• Business cards and
documents (naamkaartjes
en documenten)
• White board, etc. (witbord,
enz.)
1. Stel het beeld samen
en druk op de
sluitertoets om op te
nemen na eerst één
van beide BEST SHOT
Business Shot scenes
te hebben
geselecteerd.
Hierdoor wordt een scherm getoond dat alle rechthoekige
vormen in het beeld weergeeft die kwalificeren als
kandidaten voor keystone (hoeksteen) correctie.
Een rood kader zal de op dat moment geselecteerde
kandidaat voor correctie omringen. Mocht er een zwart
kader zijn, dan betekent dit dat het zwarte kader een tweede
mogelijke kandidaat aangeeft. Mocht er geen tweede
kandidaat (zwart kader) zijn, ga dan direct door naar stap 3.
• Als de camera niet in staat is om een kandidaat voor
keystone correctie te ontdekken, dan verschijnt de
boodschap “Cannot correct image!” (kan het beeld niet
corrigeren!) kortelings op het beeldscherm waarna de
camera het beeld opslaat zoals het is (zonder correctie).
■ Selecteren van een Business Shot scene
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op [BS].
2. Selecteer d.m.v. [S], [T], [W] en [X] de
“Business cards and documents”
(naamkaartjes en documenten) of de “White
board, etc.” (witbord, enz.) scene en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
De scene die u selecteert zal van kracht blijven totdat u een
andere BEST SHOT scene selecteert.
107
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
2. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de kandidaat die u
BELANGRIJK!
wilt gebruiken om te corrigeren.
• Zorg ervoor dat het gehele voorwerp dat u probeert op te
nemen (te corrigeren) zich binnen het beeldscherm
bevindt. De camera kan de vorm van het onderwerp niet
herkennen tenzij het zich geheel binnen het beeldscherm
bevindt.
• Het is niet mogelijk correctie uit te voeren wanneer het
onderwerp dezelfde kleur heeft als de achtergrond. Zorg er
dus voor dat het voorwerp zich voor een achtergrond
bevindt, waardoor de contouren opvallen.
• Tijdens het opnemen met een Business Shot scene is
digitaal zoomen uitgeschakeld. U kunt echter wel optisch
zoomen gebruiken.
• De maximale beeldgrootte voor Business Shot beelden is
2M (1600 × 1200 beeldpunten) zelfs als de camera
geconfigureerd is voor een groter beeldformaat. Als de
camera geconfigureerd is om beelden op te nemen die
kleiner dan 2M (1600 × 1200 beeldpunten) zijn, dan zullen
de Business Shot scenes beelden produceren in
overeenstemming met de gespecificeerde beeldgrootte.
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Correct”
(corrigeren) en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Hierdoor wordt het beeld gecorrigeerd en het resulterende
(gecorrigeerde) beeld opgeslagen.
• Selecteer “Cancel” (annuleren) om de correctiebewerking
te annuleren.
108
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
Herstellen van een oude foto
LET OP
• Als de camera in een hoek staat op de foto die u aan het
opnemen bent dan kan de vorm van de foto er vervormd
uitzien in het opgenomen beeld. De automatische keystone
correctie voert correctie uit voor deze vervorming, hetgeen
betekent dat een foto er normaal uit ziet zelfs als u deze
vanuit een hoek opneemt.
Bij Old Photo (oude fotofunctie) kunt u het beeld opnemen van
een oude, vervaagde foto en de bij de camera ingebouwde
geavanceerde digitale technologie gebruiken om de foto te
herstellen.
■ Voordat u met Old Photo (oude fotofunctie)
opneemt
■ Selecteren van de Old Photo (oude foto)
scene
• Zorg ervoor dat de gehele foto die u probeert op te nemen
zich binnen het beeldscherm bevindt.
• Zorg ervoor dat de foto zich tegen een achtergrond bevindt
waardoor de contouren opvallen en dat de foto het
beeldscherm zo veel mogelijk vult.
• Zorg ervoor dat er geen licht terugkaatst van het oppervlak
van de originele foto wanneer u deze aan het opnemen bent.
• Als de oude foto een portretoriëntatie heeft, zorg er dan voor
dat de camera volgens de landscape (horizontale) oriëntatie
geplaatst is.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op [BS].
2. Selecteer d.m.v. [S], [T], [W] en [X] de “Old
Photo” (oude foto) scene en druk vervolgens
op [SET] (instellen).
“Old Photo” (oude fotofunctie) zal geselecteerd blijven totdat
u een andere BEST SHOT scene selecteert.
109
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
■ Opnemen van een beeld met Old Photo
(oude foto)
3. Selecteer d.m.v. [S]
en [T] “Trim”
(trimmen) en druk
vervolgens op [SET]
(instellen).
1. Druk op de
sluitertoets om het
beeld op te nemen.
Hierdoor wordt een trimkader
weergegeven op het
beeldscherm.
• Selecteer “Cancel” (annuleren) om de correctiebewerking
te annuleren.
• Hierdoor wordt een
fotocontour
bevestigingsscherm
weergegeven die het
origineel opgenomen beeld opslaat. Er verschijnt een
foutlezing (pagina 276) zonder dat het fotocontour
bevestigingsscherm weergegeven wordt, als de camera
niet in staat is het contour van de foto te vinden.
4. Druk op de zoomtoets om het trimkader in en
uit te zoomen.
2. Selecteer m.b.v. [W] en [X] de kandidaat die u
wilt corrigeren.
110
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
5. Verplaats d.m.v. [S], [T], [W] en [X] het
BELANGRIJK!
trimkader naar de gewenste plaats en druk
daarna op [SET] (instellen).
• Digitaal zoomen is uitgeschakeld terwijl opgenomen wordt
met Old Photo (oude fotofunctie). U kunt echter wel optisch
zoomen gebruiken.
• Bij het opnemen van het beeld van een foto zal de camera
de vorm van de foto in de volgende gevallen niet
herkennen.
– Wanneer een gedeelte van de foto buiten het
beeldscherm valt
– Wanneer het onderwerp dezelfde kleur heeft als de
achtergrond waarop het geplaatst is
• De maximale Old Photo beeldgrootte is 2M (1600 × 1200
beeldpunten). Als de camera geconfigureerd is om beelden
op te nemen die kleiner dan 2M (1600 × 1200 beeldpunten)
zijn, dan zal Old Photo (oude fotofunctie) scenes beelden
produceren in overeenstemming met de gespecificeerde
beeldgrootte.
• Onder bepaalde omstandigheden geven de kleuren bij
herstelling niet de gewenste resultaten.
De camera zal de kleur automatisch corrigeren en het
gecorrigeerde beeld opslaan.
• Als u geen kader om het beeld wilt, configureer het
trimkader dan zodanig dat het zich ietwat binnen het
kader bevindt van het weergegeven beeld.
• Druk op [MENU] om het trimmen te annuleren en het
beeld zoals het is op te slaan.
111
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Veranderen van de scherpstelfunctie
Uw camera voorziet in de vijf scherpstelfuncties die hieronder beschreven zijn. De default scherpstelfunctie die oorspronkelijk in de
fabriek ingesteld werd is autofocus.
Scherpstelfunctie Omschrijving
Scherpstelbereik
Auto Focus
(autofocus)
Automatisch scherpstellen wanneer de sluitertoets
halverwege ingedrukt wordt.
Automatische instelling
(Ongeveer 40 cm tot
)
Macro
(Close-up)
Automatisch scherpstellen bij afstanden die dichterbij
zijn dan die voor autofocus. Gebruikt voor close-up
opnames.
Automatische instelling (15 cm tot en met 50 cm)
• Minimale afstandpositie variëert afhankelijk van de
optische zoom.
Vaste scherpstelling voor het scherpstellen voor een
relatief groot bereik. Gebruik panfocus (PF) onder
omstandigheden waarbij autofocus moeilijk is.
Vaste afstand
• Het scherpstelbereik variëert afhankelijk van de
optische zoomstand.
Er is scherpgesteld op oneindig. Gebruik deze functie
wanneer bij het opnemen van landschappen en andere
beelden die zich ver weg bevinden.
Oneindig
Pan Focus
Infinity Focus
(scherpstelling op
oneindig)
Manual Focus Het scherpstellen wordt handmatig uitgevoerd.
(handmatig
scherpstellen)
112
• Het scherpstelbereik variëert afhankelijk van de
optische zoomfactor.
Optische zoomfactor
Bereik
1X
15cm tot
3X
40cm tot
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Gebruiken van autofocus
Voer de volgende stappen uit om de scherpstelfunctie te
veranderen.
1. Richt het scherpstelkader van het
1. Druk tijdens de
beeldscherm op het onderwerp waarop u wilt
scherpstellen en druk de sluitertoets dan
halverwege in.
opnamefunctie (REC)
twee maal op [T]
(
).
Deze camera zal dan de scherpstelbewerking uitvoeren.
U kunt zien of scherpgesteld is op het beeld door de
bedrijfsindicator en de kleur van het scherpstelkader te
controleren.
2. Selecteer d.m.v. [W] en
[X] de gewenste
instelling van de
scherpstelfunctie en
druk vervolgens op
[SET] (instellen).
2
[T] (
)
N
Bedrijfsindicator
AF
Scherpstelfunctie icoon
ISO100
F2.7
1/60
• Zie de volgende pagina’s
van dit hoofdstuk voor
details aangaande het
opnemen met elke
scherpstelfunctie.
ISO
AWB
EV
15:37
Scherpstelkader
LET OP
• Als u de “Normal” (normale) instelling voor de layout van
het scherm (pagina 54) gebruikt zal telkens bij indrukken
van [S] (
) door worden gegaan naar de volgende van
de beschikbare instellingen van de scherpstelfunctie.
113
Status
Bedrijfsindicator Scherpstelkader
Scherpstellen is
voltooid
Licht groen op
Groen
Niet
scherpgesteld
Knippert groen
Rood
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
2. Druk de sluitertoets geheel in wanneer goed
Gebruiken van macrofocus
op het beeld is scherpgesteld.
1. Druk de sluitertoets halverwege in om op het
BELANGRIJK!
beeld scherp te stellen.
• Tijdens het opnemen van een film, worden de instellingen
van de autofocus en de macrofocus vastgezet.
De scherpstelbewerking is hetzelfde als die voor autofocus.
2. Druk de sluitertoets geheel in wanneer goed
op het beeld is scherpgesteld.
LET OP
• Wanneer het niet mogelijk is om goed scherp te stellen
omdat het onderwerp zich te dichtbij bevindt voor het
autofocusbereik, dan zal de camera automatisch
overschakelen naar het macro scherpstelbereik
(automatische macro).
• Telkens wanneer u een optische zoombewerking uitvoert
tijdens het opnemen met autofocus, verschijnt een waarde
op het beeldscherm zoals hieronder aangegeven om het
scherpstelbereik aan te geven.
Voorbeeld:
cm –
*
wordt vervangen door de feitelijke
scherpstelbereikwaarde.
BELANGRIJK!
• Als de flitser gebruikt worden met macrofocus kan het licht
van de flitser worden geblokkeerd worden, hetgeen
ongewenste schaduwen van de lens in beeld kan
produceren.
• Tijdens het opnemen van een film, worden de instellingen
van de autofocus en de macrofocus vast.
114
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
LET OP
• Wanneer macrofocus niet goed scherp kan stellen omdat
het onderwerp zich te ver weg bevindt , dan zal de camera
automatisch overschakelen naar het autofocus
scherpstelbereik (automacro).
• Telkens wanneer u een optische zoombewerking uitvoert
tijdens het opnemen met macrofocus, verschijnen waarden
op het beeldscherm zoals hieronder aangegeven om het
scherpstelbereik aan te geven.
Voorbeeld:
cm –
cm
*
wordt vervangen door de feitelijke
scherpstelbereikwaardes.
115
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Tips om op te nemen met autofocus en macrofocus
LET OP
Veranderen van het autofocusgebied
Verander het meetgebied dat gebruikt wordt voor autofocus (AF) met
de volgende procedure.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op [MENU].
2. Selecteer bij de “REC” (opname) “AF Area”
• Wanneer u “
Multi” selecteert als het
scherpstelgebied, verschijnen negen scherpstelkaders
op het beeldscherm. De camera bepaalt automatisch
het (de) optimale scherpstelkader(s), dat groen zal
worden op het beeldscherm.
Spot (puntmeten)
(autofocusgebied) en druk vervolgens op [X].
Multi (meervoudig
meten)
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de gewenste instelling
en druk vervolgens op [SET] (instellen).
Om dit te doen:
Selecteer
deze
instelling:
Een klein gebied in het midden van het
beeldscherm gebruiken om te meten
• Deze instelling is het beste waneer u
scherpstelvergrendeling (pagina 117) wilt
gebruiken.
Spot
(puntmeten)
Laat de camera automatisch één of meer
mogelijke scherpstelkaders selecteren wanneer
de sluitertoets halverwege ingedrukt wordt.
• Als de camera in staat is op meerdere punten
scherp te stellen, zullen alle van toepassing
zijnde scherpstelkaders groen worden.
Multi
(meervoudig
meten)
Scherpstelkader
116
Scherpstelkader
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
3. Druk de sluitertoets geheel in wanneer goed
Gebruiken van scherpstelvergrendeling
“Scherpstelvergrendeling” is de naam van een techniek die u
kunt gebruiken wanneer u een beeld wilt opnemen waarbij het
onderwerp waarop scherpgesteld moeten worden zich niet
bevindt in het scherpstelkader in het midden van het
beeldscherm.
• Gebruik scherpstelvergrendeling met “
Spot” (punt)
scherpstelling.
1. Richt het
scherpstelkader van
het beeldscherm op
het onderwerp
waarop u wilt
scherpstellen en
druk de sluitertoets
dan halverwege in.
op het beeld is scherpgesteld.
LET OP
• De scherpstelvergrendeling vergrendelt de belichting (AE)
ook.
Onderwerp waarop moet
worden scherpgesteld
2
N
AF
ISO100
F2.7
1/60
ISO
AWB
EV
15:37
Scherpstelkader
2. Houd de sluitertoets
halverwege
ingedrukt en stel het
beeld opnieuw
samen.
2
N
AF
ISO100
F2.7
1/60
ISO
AWB
EV
15:37
117
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Gebruiken van een vaste scherpstelling
(panfocus)
Snelsluiter
Wanneer de snelsluiterfunctie ingeschakeld is, neemt de
camera onmiddellijk op zonder te wachten totdat autofocus
uitgevoerd is wanneer u de sluitertoets geheel indrukt. Dit helpt
voorkomen dat u een speciaal moment mist doordat u moet
wachten op de camera totdat deze autofocus kan uitvoeren.
Panfocus (PF) zet de scherpstelling vast voor een relatief groot
scherpstelbereik hetgeen betekent dat u kunt opnemen zonder
te hoeven wachten totdat de autofocusbewerking voltooid is.
1. Druk wanneer u klaar bent opnemen de
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
sluitertoets geheel in zonder te pauzeren.
[MENU].
2. Selecteer bij de “REC” (opname) “Quick
Shutter” (snelsluiter) en druk vervolgens
op [X].
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Om dit te doen:
Selecteer deze instelling:
Schakel de snelsluiterfunctie in On (aan)
Schakel de snelsluiterfunctie uit Off (Uit)
4. Druk de sluitertoets geheel in zonder
halverwege te stoppen.
Door de sluitertoets geheel in te drukken zonder
halverwege te stoppen wordt opgenomen met de
snelsluiter, dus niet met autofocus.
118
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Gebruiken van een oneindige
scherpstelling
Gebruiken van handmatige
scherpstelling
Zoals de naam reeds suggereert zet de oneindig scherpstelling
de scherpstelling vast op oneindig (
). Gebruik deze functie bij
het opnemen van landschappen en andere onderwerpen die
zich ver weg bevinden. Oneindige scherpstelling is ook handig
bij het opnemen vanuit het raam van een auto of een trein of bij
het opnemen van landschappen of andere onderwerpen waarop
het moeilijk is scherp te stellen met autofocus.
Bij handmatig scherpstellen
vergroot de camera het
onderwerp op het beeldscherm
automatisch hetgeen u helpt om
met de hand scherp te stellen.
Handmatig scherpstellen kan
worden gedaan voor het
Geel kader
opnemen van dergelijke beelden
als een bewegende trein.
Voodat de trein aankomt, dient u
eerst met de hand scherp te stellen op een lantaarnpaal of een
dergelijk voorwerp. Wanneer de trein dan het voorwerp passeert
waarop u scherpstelde, kunt u opnemen zonder dat u zich
zorgen hoeft te maken over de scherpstelling.
1. Druk terwijl oneindige focus geselecteerd is
als de scherpstelfunctie de sluitertoets in om
op te nemen.
1. Stel terwijl handmatig scherpstellen
geselecteerd is als de scherpstelfunctie het
beeld op het beeldscherm zodanig samen dat
het onderwerp waarop u wilt scherpstellen
zich binnen het gele kader bevind.
119
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
2. Stel d.m.v. [W] en [X] op het beeld scherp
LET OP
terwijl u de resultaten via het beeldscherm
bekijkt.
• Telkens wanneer u een optische zoombewerking (pagina
72) uitvoert tijdens het opnemen met handmatig
scherpstellen, verschijnt een waarde op het beeldscherm
zoals hieronder aangegeven om het scherpstelbereik aan
te geven.
Voorbeeld: MF
cm –
*
wordt vervangen door de feitelijke
scherpstelbereikwaardes.
Op dat moment wordt het gedeelte van het beeld dat zich
binnen het kader bevindt, groter en vult het gehele
beeldscherm, hetgeen helpt bij het scherpstellen.
Om dit te verkrijgen:
Druk op deze toets:
Dichterbij scherpstellen
[W]
Verder weg scherpstellen
[X]
BELANGRIJK!
• Het beeldscherm keert terug naar stap 1 als u gedurence
ongeveer twee seconden geen handelingen uitvoert.
• Terwijl handmatig scherpstellen als de scherpstelfunctie
geselecteerd is, wordt de scherpstelinstelling ingesteld
d.m.v. de [W] en [X] toetsen. Eventueel andere functies die
d.m.v. toetsaanpassing (pagina 135) toegewezen waren
aan de [W] en [X] toetsen worden niet uitgevoerd wanneer
u tijdens handmatig scherpstellen op deze toetsen drukt.
3. Druk op de sluitertoets om op te nemen.
120
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
3. Stel d.m.v. [S] en [T] de
Corrigeren van de beeldhelderheid
(EV verschuiving)
belichtingscompensatiewaarde bij.
[S]: Verhoogt de EV waarde. Een hogere EV waarde kan
het best gebruikt worden bij lichtgekleurde
onderwerpen en onderwerpen met
achtergrondverlichting.
* Het verhogen van de EV waarde werkt ook goed bij
de BEST SHOT “Backlight” (Tegenlicht) scene.
U kunt de belichtingswaarde (EV waarde) van een beeld met de
hand bijstellen voordat u het opneemt. Dit attribuut helpt u
betere resultaten te verkrijgen bij het opnemen van een
onderwerp met een sterke achtergrondbelichting, of een
onderwerp dat zich bevindt voor een donkere achtergrond.
Belichtingscompensatiewaarde: –2.0EV tot +2.0EV
Eenheid: 1/3EV
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer bij de
[T]: Verlaagt de EV waarde. Een lagere EV waarde is het
beste voor donkergekleurde onderwerpen en voor het
opnemen buiten op een heldere dag.
“Quality” (kwaliteit)
indextab “EV Shift”
(EV verschuiving) en
druk vervolgens op
[SET].
EV verschuivingwaarde
Stel de waarde in op 0.0 om de belichtingscompensatie te
annuleren.
121
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
4. Druk op [SET] om de
LET OP
waarde uit te oefenen
nadat de EV waarde
naar wens is.
De
belichtingscompensatiewaar
de die u instelt blijft van
kracht totdat u deze
verandert.
• U kunt de instelling van de EV verschuivingsinstelling ook
veranderen d.m.v. het Panel (Operation Panel)
(gebruikspaneel) (pagina 54).
• Bij het uitvoeren van een bewerking van de EV
verschuiving tijdens multi-patroon meten zal de
meetfunctie automatisch overschakelen naar centrumgeoriënteerd meten. De meetfunctie zal terugkeren naar
multi-patroon meten wanneer u de
belichtingscompensatiewaarde naar 0.0 verandert (pagina
127).
• U kunt de toetsaanpassingfunctie gebruiken om de [W] en
[X] toetsen te configureren zodat deze de meetfunctie
instelling controleren (pagina 135). Dit is handig tijdens het
bijstellen van de belichtingscompensatie tijdens het
bekijken van het in-beeld histogram (pagina 132).
EV verschuivingwaarde
BELANGRIJK!
• Bij het opnemen onder bijzonder donkere of juist bijzonder
lichte omstandigheden kunt u mogelijk geen bevredigende
resultaten verkrijgen zelfs nadat belichtingscompensatie
uitgevoerd is.
122
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Bijstellen van de witbalans
Wanneer opnames gemaakt worden op een bewolkte dag kan
het onderwerp een blauwachtige tint krijgen terwijl het
onderwerp een groenachtige tint kan krijgen bij opnames onder
witte TL verlichting. De witbalans corrigeert voor de
verschillende types verlichting zodat de kleuren in uw beelden er
altijd natuurlijk uitzien.
Om dit te doen:
Selecteer deze
instelling:
De camera automatisch de witbalans
laten bijstellen
Auto (automatisch)
Buiten opnemen op een heldere dag
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer bij de
“Quality” (kwaliteit)
indextab “White
Balance” (witbalans)
en druk vervolgens op
[X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de instelling voor
de gewenste witbalans en druk vervolgens op
[SET] (instellen).
123
Daylight
(daglicht)
Buiten opnemen op een bewolkte of
regenachtige dag, in de schaduw van
een boom, enz.
Overcast
(bewolkt)
In de schaduw van een gebouw, in de
schaduw van bomen, enz. opnemen op
een heldere dag
Shade
(schaduw)
Kleurtinten onderdrukken bij opnemen
onder witte of dagwitte TL verlichting
N Day White
Fluorescent
(daglichtwitteTLverlichting)
Kleurtinten onderdrukken bij opnemen
onder daglicht TL verlichting
D Daylight
Fluorescent
(daglicht TLverlichting)
Het schijnsel onderdrukken van het
heldere licht van gloeilampen
Tungsten
(wolframlamp/
gloeilamp)
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Om dit te doen:
Selecteer deze
instelling:
De witbalans met de hand bijstellen
voor aanpassing aan een bepaalde
lichtbron
• Zie “Met de hand configureren van
de witbalans” (pagina 124) voor
nadere details.
Manual (handmatig)
• Om “Auto” (automatisch) te selecteren met de
bedieningstoets (wanneer de bedieningstoets
geconfigureerd is om de automatische witbalansinstelling
te selecteren), blader door de instellingen totdat “ AWB ” op
het beeldscherm verschijnt.
■ Met de hand configureren van de witbalans
Onder complexe lichtbronnen en andere condities kunnen de
witbalansinstellingen mogelijk niet in staat zijn om natuurlijk
ogende kleuren te produceren. In dit geval kunt u de
witbalansinstelling met de hand uitvoeren voor die bepaalde
belichtingsomstandigheden. Merk op dat u een vel wit papier bij
de hand dient te houden wanneer u de volgende procedure
uitvoert.
LET OP
• U kunt de instelling van de witbalans ook veranderen
d.m.v. het Panel (Operation Panel) (gebruikspaneel)
(pagina 54).
• Wanneer “Auto” (automatisch) geselecteerd is als de
instelling van de witbalans bepaalt de camera automatisch
het witpunt van het onderwerp. Bepaalde kleuren van het
onderwerp en bepaalde omstandigheden van de lichtbron
kunnen echter problemen veroorzaken wanneer de camera
dit witpunt probeert vast te stellen, hetgeen het dan moeilijk
maakt om een goede instelling van de witbalans te
verkrijgen. Mocht dit gebeuren, selecteer dan de instelling
van de witbalans die overeenkomt met de omstandigheden
tijdens het opnemen (daglicht, betrokken, enz.).
• U kunt de toetsaanpassingfunctie gebruiken om de [W] en
[X] toetsen te configureren zodat deze de
witbalansinstelling controleren (pagina 135).
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer bij de “Quality” (kwaliteit) indextab
“White Balance” (witbalans) en druk
vervolgens op [X].
124
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Manual”
5. Druk op [SET] om de witbalansinstellingen te
(handmatig).
registreren en terug te keren naar het
opnamescherm.
Hierdoor verschijnt op het beeldscherm het voorwerp
waarop de lens gericht is met de huidige instellingen van de
handmatige witbalans. Ga direct door naar stap 5 als u de
huidige instellingen wilt gebruiken.
LET OP
• Nadat u de witbalans met de hand ingesteld heeft, blijft
deze instelling van kracht totdat u de instelling verandert of
wanneer u de camera uitschakelt.
4. Richt onder dezelfde lichtomstandigheden
waarbij u van plan bent te gaan opnemen de
camera op een vel wit papier zodat dit het
gehele beeldscherm vult en druk vervolgens
op de sluitertoets.
Vel wit papier
De camera zal de instellingen voor de witbalans bijstellen
voor de huidige condities en “Complete” (voltooid)
weergeven wanneer het bijstellen voltooid is.
125
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
Specificeren van de ISO gevoeligheid
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
De ISO gevoeligheid is een waarde die de gevoeligheid voor
licht uitdrukt. Een hogere waarde geeft een hogere gevoeligheid
aan hetgeen beter is voor het maken van opnames wanneer de
hoeveelheid beschikbaar licht gering is. Als u een snellere
sluitersnelheid wilt gebruiken dient u een hogere ISO
gevoeligheidwaarde te gebruiken. Onder bepaalde
omstandigheden kan een snelle sluitersnelheid in combinatie
met een hoge instelling van de ISO gevoeligheid leiden tot
digitale ruis (korreligheid) waardoor het beeld er grof uitziet.
Voor het maken van mooie beelden van een hoge kwaliteit kunt
u het beste de laagst mogelijke instelling voor de ISO
gevoeligheid gebruiken.
Om met dit niveau gevoeligheid
op te nemen:
Selecteer deze
instelling:
Automatisch geselecteerd door de
camera.
Auto (automatisch)
Laag
ISO 50
ISO 100
ISO 200
Hoog
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
ISO 400
LET OP
• U kunt de instelling van de ISO gevoeligheid ook
veranderen d.m.v. het Panel (Operation Panel)
(gebruikspaneel) (pagina 54).
[MENU].
2. Selecteer bij de “Quality” (kwaliteit) indextab
“ISO” (ISO gevoeligheid) en druk vervolgens
op [X].
126
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Specificeren van de meetfunctie
BELANGRIJK!
• Het gebruik van de flitser bij een hoge ISO gevoeligheid
kan problemen veroorzaken bij het opnemen van
onderwerpen die zich dichtbij de camera bevinden.
• De “Auto” (automatisch) ISO gevoeligheid wordt altijd
gebruikt bij films, ongeacht de huidige instelling van de ISO
gevoeligheid.
• U kunt de toetsaanpassingfunctie gebruiken om de [W] en
[X] toetsen te configureren zodat deze de instelling van de
ISO gevoeligheid regelen (pagina 135).
De meetfunctie bepaalt welk gedeelte van het onderwerp
gemeten wordt voor de belichting.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer bij de “Quality” (kwaliteit) indextab
“Metering” (meten) en druk vervolgens op [X].
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Multi (multi-patroon meten)
Multi-patroon meten verdeelt het beeld in
secties en meet het licht bij elke sectie voor
een gebalanceerde belichtingopneming. De
camera bepaalt automatisch de opname
omstandigheden in overeenkomst met de gemeten
lichtpatronen en stelt de belichtingsinstelling daarmee in
overeenkomst af. Dit type meten voorziet u van foutvrije
belichtingsinstellingen voor een groot scala aan opname
omstandigheden.
127
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Center Weighted (centrum-georiënteerd meten)
Centrum-georiënteerd meten concentreert
zich op het midden van het scherpstelkader
en meet het licht daar. Gebruik deze
meetmethode als u wat controle wilt
uitoefenen over de belichting zonder de instellingen geheel
over te laten aan de camera.
BELANGRIJK!
• Door de EV verschuivingwaarde (pagina 121) te
veranderen naar een waarde anders dan 0.0 terwijl “Multi”
(Multipatroon meten) geselecteerd is, verandert de
meetfunctie naar “Center Weighted” (centrum-georiënteerd
meten). Als de EV verschuivingwaarde terugveranderd
wordt naar 0.0 zal de meetfunctie ook terugveranderen
naar “Center Weighted” (centrum-georiënteerd meten).
• Als “Multi” (multi-patroon meten) als meetmethode wordt
geselecteerd, wordt de
icoon niet aangegeven op het
beeldscherm als u terugkeert naar het informatiedisplay
van de opnamefunctie (REC) (pagina 260).
Spot (puntmeten)
Puntmeten verzamelt opnemingen van een
bijzonder beperkt gebied. Gebruik deze
meetmethode wanneer u de belichting
ingesteld wilt hebben in overeenstemming
met de helderheid van een bepaald onderwerp zonder te
worden beïnvloed door omringende omstandigheden.
LET OP
• U kunt de toetsaanpassingfunctie gebruiken om de [W] en
[X] toetsen te configureren zodat deze de meetfunctie
instelling controleren (pagina 135).
128
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Gebruiken van de filtereffecten van de
camera
Instellen van de beeldscherpte
Stel de contourscherpte in van de onderwerpen in beeld d.m.v.
de volgende procedure.
Met de filterfunctie van de camera kunt u kleurtonen aan de
beelden toevoegen terwijl u deze aan het opnemen bent. Het
kleureneffect ziet er precies uit zoals wat u zou krijgen door een
kleurenfilter op het objectief van de camera te monteren.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer bij de “Quality” (kwaliteit) indextab
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
“Sharpness” (contourscherpte) en druk
vervolgens op [X].
[MENU].
2. Selecteer bij de “Quality” (kwaliteit) indextab
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
“Filter” (kleurenfilter) en druk vervolgens op
[X].
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
U kunt één van de vijf instellingen van +2 (scherpst) tot en
met –2 (minst scherp) specificeren voor de contourscherpte.
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Beschikbare filterinstellingen zijn: Off (Uit), B/W (zwart/wit),
Sepia (sepia), Red (rood), Green (groen), Blue (blauw),
Yellow (geel), Pink (roze), Purple (paars)
129
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
i
Instellen van de kleurverzadiging
Instellen van het beeldcontrast
Stel de mate van verzadiging van de kleuren in beeld in d.m.v.
de volgende procedure.
Stel het contrast van uw beelden in d.m.v. de volgende
procedure.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
[MENU].
2. Selecteer bij de “Quality” (kwaliteit) indextab
2. Selecteer bij de “Quality” (kwaliteit) indextab
“Saturation” (kleurverzadiging) en druk
vervolgens op [X].
“Contrast” (beeldcontrast) en druk vervolgens
op [X].
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
U kunt één van de vijf instellingen van +2 (meest verzadigd)
tot en met –2 (minst verzadigd) specificeren voor de
kleurverzadiging.
U kunt één van de vijf instellingen van +2 (grootste contrast
tussen licht en donker) tot en met –2 (kleinste contrast
tussen licht en donker) specificeren voor het contrast.
130
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Foto’s met datumafstempeling
BELANGRIJK!
• Nadat de informatie voor de datum en de tijd eenmaal
afgestempeld is in een opname kan deze niet veranderd of
gewist worden.
• Specificeer het jaar/maand/dag formaat van de datum
d.m.v. de “Date Style” (datumstijl) instelling (pagina 194).
• De opnamedatum en -tijd worden bepaald in overeenkomst
met de klokinstellingen van de camera (pagina’s 12, 193)
wanneer de foto opgenomen wordt.
• Digitaal zoomen wordt niet ondersteund terwijl de
datumafstempeling ingeschakeld is.
• Datumafstempeling wordt niet ondersteund voor de
volgende types beelden.
– Sommige BEST SHOT beelden (Business Cards and
Documents (visitekaartjes en documenten), Whiteboard,
etc. (witbord, enz.), Old Photo (oude foto)).
– Beelden opgenomen met de doorlopende sluiter met
zoom
U kunt alleen de opnamedatum van de foto of de datum en de
tijd gestempeld hebben in de rechter onderhoek van het beeld.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer bij de “Set Up” (basisinstel)
indextab “Timestamp” (tijdafstempeling) en
druk vervolgens op [X].
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Voorbeeld: 24 december, 2006, 1:25 ’s middags
Om dit te doen:
Selecteer deze
instelling:
Alleen de datum weergeven (2006/
Date (datum)
12/24)
De datum en de tijd weergeven
(2006/12/24 1:25pm)
Date&Time (datum
en tijd)
Niets weergeven
Off (Uit)
131
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Gebruiken van het in-beeld histogram
om de belichting te controleren
LET OP
• U kunt de toetsaanpassingfunctie gebruiken om de [W] en
[X] toetsen te configureren zodat deze de instelling van de
instelling van de EV verschuiving controleren. Vervolgens
kunt u EV verschuiving uitvoeren terwijl u de resultaten via
het in-beeld histogram bekijkt (pagina 135).
Het in-beeld histogram geeft een graphische voorstelling van de
huidige belichting van het beeld. U kunt ook het histogram
tijdens de weergavefunctie (PLAY) tonen voor informatie over
de belichtingsniveau’s van de beelden.
Histogram
1. Selecteer ofwel de opnamefunctie (REC) ofwel
de weergavefunctie (PLAY).
U kunt het weergeven van het histogram afzonderlijk voor
de opnamefunctie (REC) en de weergavefunctie (PLAY) inen uitschakelen.
2. Druk op [DISP] (display).
3. Selecteer bij de “Info.” (informatie) indextab
“+Histogram” en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
132
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
■ Hoe u het histogram gebruikt
Voorbeelden van histogrammen
Een histogram is een grafiek die de helderheid van een beeld
voorstelt uitgedrukt in het aantal beeldpunten. De verticale as
stelt het aantal beeldpunten voor terwijl de horizontale as de
helderheid aangeeft. U kunt het histogram gebruiken om te
bepalen of een beeld schaduwen (linker kant), middenbereik
tonen (midden) en verlichting (rechts) omvat om voldoende
beelddetail tot uitdrukking te brengen. Mocht het histogram er
om de één of andere reden te eenzijdig uit zien, dan kunt u
m.b.v. de EV verschuiving de balans naar links of rechts
bewegen om zo een betere balans te verkrijgen. Een optimale
belichting kan worden verkregen door EV verschuiving zodat de
grafiek zo veel mogelijk rond het midden is geconcentreerd. Het
histogram bevat ook RGB histogramlijnen die de verdeling van
de R (rood), G (groen) en B (blauw) componenten aangeven.
Deze lijnen kunnen gebruikt worden om te bepalen of er te veel
of te weinig van elk van de kleurcomponenten in het beeld is.
Neigt het histogram te veel naar links,
dan betekent dit dat er te veel
donkere beeldpunten zijn. Dit type
histogram is het resultaat van een
beeld dat over het algemeen donker
is. De donkere gedeelten van het
beeld kunnen zelfs “geheel
verduisterd” worden als het
histogram te ver naar links neigt.
Neigt het histogram te veel naar
rechts, dan betekent dit dat er te veel
lichte beeldpunten zijn. Dit type
histogram is het resultaat van een
beeld dat over het algemeen licht is.
De donkere gedeelten van het beeld
kunnen zelfs “geheel wit” worden als
het histogram te ver naar rechts
neigt.
133
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Een histogram dat in het midden
geconcentreerd is duidt op een
goede verdeling van lichte en
donkere beeldpunten. Dit type
histogram is het resultaat van een
beeld dat over het geheel genomen
een optimale helderheid heeft, zoals
aangegeven in het hier gegeven
beeld.
BELANGRIJK!
• Merk op dat de bovenstaande histogrammen enkel als
toelichting worden gegeven. Het is mogelijk is dat u voor
een bepaald onderwerp geen vormen kunt verkrijgen die
hier op lijken.
• Een op het midden geconcentreerd histogram is geen
garantie voor een optimale belichting. Als u het beeld
opzettelijk wilt overbelichten of juist onderbelichten, wilt u
waarschijnlijk niet een histogram dat op het midden
geconcentreerd is.
• U kunt mogelijk geen optimale histogramconfiguratie
verkrijgen door de beperkingen van de
belichtingscompensatie.
• Het gebruik van de flitser alsmede bepaalde
omstandigheden tijdens het opnemen kunnen er de
oorzaak van zijn dat het histogram een belichting aangeeft
die afwijkt van de feitelijke belichting van het beeld ten tijde
van de opname.
• Het RGB (kleurcomponenten) histogram wordt enkel voor
foto’s aangegeven.
134
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Toewijzen van functies [W] en [X] d.m.v.
toetsaanpassing
Overige nuttige opnamefuncties
De volgende functies zijn ook beschikbaar tijdens de
opnamefunctie (REC) en helpen u om het creëren van digitale
beelden efficiënter en plezieriger te maken.
• Functies toewijzen aan de [W] en [X] toetsen
• Een in-beeld raster weergeven om het samenstellen van een
beeld te vergemakkelijken
• Een beeld controleren dat u zojuist opgenomen heeft
• Default instellingen bij het inschakelen van de spanning
registreren
• Instellingen terugstellen (reset)
Met toetsaanpassing kunt u één van de vijf onderstaande
functies toewijzen aan de [W] en [X] toetsen. Als u dat eenmaal
gedaan heeft, kunt u de toegewezen functies gebruiken tijdens
het opnemen van foto’s of films zonder dat u door de menu’s
hoeft te gaan. Zie de paginanummers die als referentie worden
gegeven voor details betreffende elk van de functies.
135
Wanneer deze functie
toegewezen is:
U kunt dit doen d.m.v. de [W]
en [X] toetsen:
Metering (meten) (pagina
127)
De meetinstelling veranderen
EV Shift (EV verschuiving)
(pagina 121)
EV verschuiving uitvoeren als
belichtingscompensatie
White Balance (witbalans)
(pagina 123)
De instelling veranderen van de
witbalans
ISO (pagina 126)
De instelling veranderen van de
ISO gevoeligheid
Self-timer (zelfontspanner)
(pagina 81)
De tijd selecteren van de
zelfontspanner
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
Weergeven van een in-beeld raster
[MENU].
Het in-beeld raster kan op het opnamefunctie (REC)
beeldscherm worden weergegeven om het passen
gemakkelijker te maken bij het samenstellen van beelden.
2. Selecteer bij de “REC” (opname) indextab
“L/R Key” (links/rechts toets) en druk
vervolgens op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de functie die u
wilt toewijzen en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Nadat u de functie toegewezen heeft, kunt u de instellingen
regelen d.m.v. de [W] en [X] toetsen.
Door “Off” (uit) te selecteren worden de [W] en [X] toetsen
gelaten zonder een functie toe te wijzen aan deze toetsen.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer bij de “REC” (opname) “Grid” (inbeeld raster) en druk vervolgens op [X].
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
136
Om dit te doen:
Selecteer deze
instelling:
Het in-beeld raster weergeven
On (aan)
Het in-beeld raster verbergen
Off (Uit)
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Weergeven van het beeld dat u zojuist
heeft opgenomen (Image Review beeldcontrole)
Gebruiken van icoonhulp
Icoonhulp geeft begeleidende tekst over een icoon wanneer u
deze selecteert op het beeldscherm tijdens de opnamefunctie
(REC) (pagina 262).
• De tekst voor icoonhulp wordt weergegeven tijdens de
volgende functies: Opnamefunctie, scherpstelfunctie,
meetfunctie, flitserfunctie, witbalans, zelfontspanner, EV
verschuiving. Merk echter op dat de icoon hulptekst voor de
meten, de witbalans, de zelfontspanner en de EV
verschuiving enkel verschijnt wanneer “Metering” (meten),
“White Balance” (witbalans), “Self-timer” (zelfontspanner) of
“EV Shift” (EV verschuiving) toegewezen is aan de [W] en [X]
toetsen met de toetsaanpassingsfunctie (pagina 135).
Wanneer u de camera aanschaft, is deze aanvankelijk
geconfigureerd met de beeldcontrolefunctie ingeschakeld. De
beeldcontrole geeft het beeld weer dat u zojuist opgenomen
heeft zodat u het kunt controleren.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer bij de “REC” (opname) “Review”
(beeldcontrole) en druk vervolgens op [X].
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
[MENU].
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
De camera configureren om dit te
doen nadat een beeld opgenomen is:
Selecteer
deze
instelling:
Geef het beeld gedurende een seconde
weer
On (aan)
Niets
Off (Uit)
2. Selecteer bij de “REC” (opname) indextab
“Icon Help” (icoon hulp) en druk vervolgens
op [X].
137
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
Het functiegeheugen gebruiken om de
defaultinstellingen bij het inschakelen
van de spanning te configureren
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Om dit te doen:
Selecteer
deze
instelling:
De icoon hulptekst weergeven naast de
icoon van een functie wanneer u de
functie selecteert
On (aan)
Icoonhulp uitschakelen
Off (Uit)
U kunt de camera zodanig configureren dat deze bepaalde
instellingen opslaat in het “functiegeheugen” telkens wanneer de
camera wordt uitgeschakeld waarna deze instellingen opnieuw
worden hersteld de volgende keer dat u de camera opnieuw
inschakelt. Hierdoor hoeft u de camera niet elke keer te
configureren telkens wanneer u hem in- en uitschakelt.
Zie stap 4 van de onderstaande instelprocedure voor informatie
aangaande de instellingen die u kunt opslaan met het
functiegeheugen.
BELANGRIJK!
• De hieronder gegeven iconen verschijnen niet in het
display wanneer de icoonhulpfunctie uitgeschakeld is.
– Flitserfunctie
icoon (pagina 76)
– Scherpstelfunctie
icoon (pagina 112)
– Witbalans AWB icoon (pagina 123)
– Meetfunctie
icoon (pagina 127)
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer bij de “REC” (opname) indextab
“Memory” (geheugen) en druk vervolgens op
[X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] het item dat u wilt
configureren en druk vervolgens op [X].
138
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
4. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
e
Instelling
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Om dit te doen:
Selecteer
deze
instelling:
De huidige instelling opslaan wanneer de
camera wordt uitgeschakeld en de
instelling herstellen wanneer de camera
opnieuw wordt ingeschakeld
On (aan)
De optimale defaultinstelling herstellen
wanneer de camera wordt ingeschakeld
Off (Uit)
Functiegeheugen
uitgeschakeld
BEST SHOT*1
Verlaat de BEST SHOT
scene wanneer de camera
wordt uitgeschakeld
Flash (Flitser)
Auto (automatisch)
Focus (scherpstellen)
Auto (automatisch)
White Balance
(witbalans)
Auto (automatisch)
ISO
Auto (automatisch)
AF Area (automatisch
scherpstelgebied)
Metering (meten)
Self-timer
(zelfontspanner)
139
Functiegeheugen
ingeschakeld
Instellen bij
het
uitschakelen
van de
spanning
Spot (puntmeten)
Multi (multi
patroonmeten)
Off (Uit)
Flash Intensity
(flitsintensiteit)
0
Digital Zoom (digitale
zoom)
On (aan)
MF Position
(handmatige
scherpstelstand)
Scherpstelfunctie voordat
handmatig scherpstellen
werd geselecteerd.
Zoom Position*2
(zoomstand)
Full wide (volledige
groothoek)
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
*1 “On” (aan) herstelt de geselecteerde BEST SHOT scene op
wanneer de camera opnieuw ingeschakeld wordt. “Off” (uit)
verlaat de BEST SHOT scene wanneer de camera wordt
uitgeschakeld.
*2 Alleen bij de optische zoomstand.
Terugstellen van de camera tot de
defaultinstellingen die oorspronkelijk in
de fabriek waren gemaakt (reset)
Volg de volgende procedure wanneer u de camera terug wilt
stellen op de defaultinstellingen die oorspronkelijk in de fabriek
waren gemaakt, m.a.w. de instellingen zoals die geconfigureerd
waren toen u de camera aanschafte. Zie “Menureferentie” op
pagina 262 voor de defaultinstellingen die oorspronkelijk in de
fabriek waren gemaakt voor elk item in het menu.
BELANGRIJK!
• Door de camera uit te schakelen terwijl het
functiegeheugen voor de BEST SHOT functie
ingeschakeld is, worden de instellingen opgeroepen voor
de BEST SHOT scene die geselecteerd was toen u de
camera het laatst uitgeschakelde. Dit is het geval ongeacht
de aan/uit instellingen van elke instelling in het
functiegeheugen, behalve voor de zoomstand.
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer bij de “Set Up” (basisinstel)
indextab “Reset” (terugstellen) en druk
vervolgens op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Reset”
(terugstellen) en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
• Selecteer “Cancel” (annuleren) om de procedure te
annuleren zonder terug te stellen.
140
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
BELANGRIJK!
• De volgende items worden niet teruggesteld
(geïnitialiseerd) wanneer u de camera terugsteld (reset)
(pagina 264).
– Thuistijd instelling
– Wereldtijd instelling
– Adjust (bijstellen)
– Date Style (datumstijl)
– Language (taal)
– Video Out (video uitgangssignaal)
141
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
• Hierdoor wordt één van de foto’s in het geheugen getoond
samen met enige informatie betreffende de instellingen die
gebruikt worden om de foto op te nemen (pagina 261).
Bekijken van een foto
Volg de volgende procedure om foto’s te bekijken op het
beeldscherm van de camera.
Type bestand
1. Druk op [
] om de weergavefunctie (PLAY)
in te schakelen.
Map-/bestandnaam
Beeldkwaliteit
Beeldgrootte
Datum en tijd
[
]
• Het icoon voor het type bestand dat bovenin het
beeldscherm verschijnt, hangt af van het type bestand
(foto, film, alleen geluid, enz.) dat op het moment getoond
wordt.
–
: Foto (pagina 142)
–
: Film (pagina 144)
–
: Foto met geluid (pagina 143)
• Zie informatie op pagina 57 over hoe u de
beeldinformatie kunt verbergen en alleen het beeld kunt
bekijken.
142
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
2. U kunt d.m.v. [W] en [X] door beelden
Luisteren naar het geluid van een foto
met geluid
bladeren.
Druk op [X] om voorwaarts te bladeren en op [W] om
achterwaarts te bladeren.
[X]
U kunt de volgende procedure volgen om het geluid van een
foto met geluid weer te geven. Een foto met geluid wordt
aangegeven door het “
” bestandtype icoon.
[X]
1. Schakel de
[W]
weergavefunctie
(PLAY) in en toon dan
d.m.v. [W] en [X] de
foto met geluid
waarvan u het geluid
wilt weergeven.
[W]
LET OP
• U kunt met hoge snelheid bladeren door [W] of [X]
ingedrukt te houden.
• Het beeld dat aanvankelijk verschijnt kan er in het begin
ietwat grof uitzien, maar wordt na korte tijd vervangen door
een beeld met een betere resolutie. Merk op dat als u een
beeld van een ander type digitale camera kopieert er
mogelijk enkel een grof beeld op het beeldscherm
verschijnt.
2. Druk op [SET] om het geluid van de foto weer
te geven via de ingebouwde luidspreker van
de camera.
Overschakelen naar de opnamefunctie (REC)
Druk op [
].
143
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
Geluidsweergave bedieningsorganen
Bekijken van een film
Hieronder volgen de verschillende bewerkingen die u kunt
uitvoeren terwijl het geluid weergegeven wordt.
Om dit te doen:
Doe dit:
Versneld weergeven in
voorwaartse of achterwaarts
richting
Houd [X] of [W] ingedrukt.
De geluidsweergave pauzeren
of hervatten
Druk op [SET] (instellen).
Volg de volgende procedure om een film te bekijken op het
beeldscherm van de camera.
1. Schakel de weergavefunctie (PLAY) in en toon
dan d.m.v. [W] en [X] de film die u wilt
weergeven.
• Controleer de bestandtype icoon. De bestandtype icoon
van een film is “
” (Film) icoon (pagina 261).
Type bestand
Bijstellen van het geluidsvolume Druk op [S] of [T].
De in-beeld indicators
veranderen
Druk op [DISP] (display).
De weergave stoppen
Druk op [MENU].
Mapnaam/bestandnaam
Opnametijd
Kwaliteit
U kunt het geluidsvolume enkel bijstellen tijdens de weergave en
tijdens het pauzeren.
De filmachtige omlijsting die op het beeldscherm verschijnt
geeft aan dat het een beeld van een film betreft.
2. Druk op [SET] (instellen) om de weergave te
starten.
• Het beeldscherm zal opnieuw het selectiescherm in stap
1 weergeven nadat het einde van de film bereikt is.
144
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
Overschakelen naar de opnamefunctie (REC)
Druk op [
].
Filmweergave bedieningsorganen
Om dit te doen:
Versneld weergeven in voorwaartse of
achterwaarts richting.
• Telkens bij indrukken van één van beide
toetsen wordt het versneld weergeven
in voorwaartse of achterwaartse richting
tot maximaal drie stappen versneld.
Doe dit:
Houd [X] of [W]
ingedrukt.
Om dit te doen:
Doe dit:
Beurtelings in- en uitschakelen van inbeeld indicators
Druk op [DISP]
(display).
Inzoomen tot maximaal 4,5X
• Terwijl ingezoomd is op een beeld kunt
u vrij bewegen d.m.v. [S] [T] [W] en [X]
om de delen van het beeld te bekijken
die niet op het beeldscherm passen.
Druk op de
zoomtoets (
De weergave stoppen
Druk op [MENU].
).
BELANGRIJK!
Van versneld weergeven in voorwaartse of
achterwaartse richting teruggaan naar de
normale weergave
Druk op [SET]
(instellen).
De geluidsweergave pauzeren of
hervatten
Druk op [SET]
(instellen).
Beeld-voor-beeld bladeren in voorwaartse
of achterwaartse richting terwijl de
weergave gepauzeerd is
• Houdt één van beide toetsen ingedrukt
om onafgebroken te blijven bladeren.
Druk op [X] of
[W].
Bijstellen van het geluidsvolume
• Het volume kan alleen worden
bijgesteld terwijl de filmweergave aan
de gang is.
Druk op [S] of
[T].
• Films die niet met deze camera opgenomen zijn kunnen
mogelijk niet weergegeven worden.
145
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
Weergeven van een film met de antitrilfunctie
LET OP
• U kunt op [
] drukken om de anti-trilfunctie in en uit te
schakelen terwijl de film gestopt is of wordt weergegeven.
• U kunt de volgende procedure gebruiken om de antitrilfunctie in en uit te schakelen.
1. Druk terwijl een film weergegeven wordt op [MENU].
2. Selecteer bij de “PLAY” (weergave) indextab “
Anti
Shake” (anti-trilfunctie) en druk vervolgens op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “On” (aan) en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
• Wanneer de anti-trilfunctie ingeschakeld is, zal het gebied
op het beeldscherm dat gebruikt wordt voor de weergave
ietwat kleiner uitvallen dan gewoonlijk.
Gebruik de volgende procedure wanneer u een film wilt
weergeven met de anti-trilfunctie. De anti-trilfunctie is in het
bijzonder handig wanneer de camera aangesloten is op een
televisietoestel om zo het beeld te bekijken, daar de effecten
van het bewegen van de camera duidelijker te zien zijn op een
groot scherm.
1. Toon tijdens de weergavefunctie (PLAY)
d.m.v. [W] en [X] de film die u wilt weergeven
met de anti-trilfunctie.
2. Druk op [
] om de anti-trilfunctie in te
schakelen.
• Telkens bij indrukken van [
] wordt de anti-trilfunctie
beurtelings in- en uitgeschakeld.
• “
” (de anti-trilindicator) wordt op het beeldscherm
getoond terwijl de anti-trilfunctie ingeschakeld is.
3. Druk op [SET] (instellen) wanneer de instelling
naar wens is.
146
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
Weergeven van een Slideshow
(diashow) op de camera
Images
(beelden selecteer de
bestanden die
u wilt
opnemen in
de slideshow
(diashow).)
De slideshow (diashow) functie laat u in het geheugen
opgeslagen bestanden automatisch in volgorde weergeven.
U kunt de slideshow (diashow) configureren zodat de bestanden
weergegeven worden op de door u gewenste manier.
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
• Alle beelden: Omvat alle foto’s, films en
geluid in het geheugen.
•
Alleen: Omvat alleen foto’s en foto’s
met geluid.
•
Alleen: Omvat alleen films.
• Eén beeld: Omvat alleen één specifiek
beeld (geselecteerd d.m.v. [W] en [X]).
• Favorieten: Omvat foto’s in de FAVORITE
map (pagina 181).
Time (tijd Selecteer d.m.v. [W] en [X] één van de
specificeer de volgende tijden (in minuten): 1, 2, 3, 4, 5, 10,
tijd van de
15, 30, 60.
slideshow
(diashow) van
het begin tot
het eind.)
[MENU].
2. Selecteer bij de “PLAY” (weergave) indextab
“Slideshow” (diashow) en druk vervolgens op
[X].
3. Configureer de instellingen voor de slideshow
(diashow).
Selecteer d.m.v. [S] en [T] een item en configureer het
zoals hieronder beschreven.
147
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
Interval
(tussenpauze
- selecteer de
tussenpauze
tussen dia’s
(foto’s).)
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Start” (starten) en
Selecteer d.m.v. [W] en [X] een waarde
tussen 1 en 30 seconden, of “MAX”
(maximaal).
– Als u een waarde specificeert tussen 1
en 30 seconden veranderen de beelden
met de gespecificeerde tussenpauze
maar het geluidsgedeelte van films en
foto’s met geluid zal blijven spelen tot
het einde ongeacht de instelling van de
tussenpauze.
– Wanneer “MAX” (maximaal)
geselecteerd is, wordt enkel het eerste
beeld van elke film getoond maar
zonder enig geluid.
druk vervolgens op [SET] (instellen) om de
slideshow (diashow) te starten.
De slideshow (diashow) wordt uitgevoerd in
overeenstemming met de hierboven geconfigureerde
instellingen.
• U kunt tijdens een slideshow (diashow) ook door de
beelden bladeren door op [X] (voorwaarts) en [W]
(achterwaarts) te drukken.
• Om het geluidsniveau tijdens een slideshow (diashow) bij
te stellen kunt u [S] en [T] gebruiken om het volume te
regelen.
Effect
Selecteer d.m.v. [S] en [T] het gewenste
(selecteer een effect.
speciaal
• Patroon 1, 2, 3, 4: Oefent de voorkeuzeeffect.)
effecten in volgorde uit.
• Random (in willekeurige volgorde): Oefent
de voorkeuze-effecten (Patroon 1, 2, 3, 4)
in willekeurige volgorde uit.
• Off (Uit): Er wordt geen effect uitgeoefend.
– De “Effect” instelling is uitgeschakeld
wanneer “Favorites” (favorieten)
geselecteerd is bij “Images” (beelden),
of wanneer de “Interval” (tussenpauze)
instelling “MAX” (maximaal), “1” of “2” is.
Stoppen van een slideshow (diashow)
Druk op [SET] (instellen). Hierdoor wordt teruggekeerd naar de
weergavefunctie (PLAY).
• Door op [MENU] in plaats van op [SET] te drukken wordt de
slideshow (diashow) gestopt en teruggegaan naar het
menuscherm.
• Door op [
] in plaats van op [SET] (instellen) te drukken
wordt de slideshow (diashow) gestopt en overgeschakeld
naar de opnamefunctie (REC).
148
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
■ Weergeven van een slideshow (diashow) op
de USB slede (fotostandaard)
BELANGRIJK!
• Alle toetsen zijn onbedienbaar zijn terwijl de slideshow
(diashow) overschakelt van het ene beeld naar het andere.
Wacht totdat een beeld stilstaat op het display voordat u
een toets bedient. Mocht een toets niet werken, wacht dan
even en probeer het opnieuw.
U kunt een slideshow (diashow) met de camera weergeven
terwijl deze op de USB slede gemonteerd is. Dit is een goede
manier om van een lange slideshow (diashow) te genieten,
zonder zorgen dat de accu van de camera leeg raakt.
• Configureer de instellingen (pagina 147) van de slideshow
(diashow) voordat u de onderstaande stappen uitvoert.
• Sluit de meegeleverde netadapter aan op de USB slede en
steek de stekker in het stopcontact.
LET OP
• Door een film te selecteren wanneer “One Image” (één
beeld) geselecteerd is bij “Images” (beelden) en vervolgens
een film te selecteren voor de slideshow (diashow) wordt
de film herhaaldelijk weergegeven binnen de tijd die
gespecificeerd wordt door de “Time” (tijd) instelling voor de
slideshow (diashow).
• Bij beelden die u van een computer of van een ander type
digitale camera heeft gekopieerd kan het beeld ietwat
langer op het beeldscherm blijven dan gespecificeerd door
“Interval” (tussenpauze).
1. Schakel de camera in en plaats deze op de
USB slede.
149
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
2. Druk op de [PHOTO]
Stoppen van een slideshow (diashow)
(foto) toets van de USB
slede om de slideshow
(diashow) te starten.
Druk op de [PHOTO] toets van de USB slede. Hierdoor wordt de
camera uitgeschakeld.
BELANGRIJK!
De slideshow (diashow) wordt
uitgevoerd in
overeenstemming met de
[PHOTO]
instellingen die u
configureerde met de
procedure op pagina 147. De camera wordt automatisch
uitgeschakeld nadat de tijd verstreken is die u met de “Time”
(tijd) instelling gespecificeerd had.
• U kunt de instelling van de slideshow (diashow)
veranderen door op [MENU] te drukken terwijl een
diashow aan de gang is. Druk na het configureren van de
instellingen nogmaals op [MENU] om de slideshow
(diashow) opnieuw te starten.
• Om het geluidsniveau tijdens een slideshow (diashow) bij
te stellen kunt u [S] en [T] gebruiken om het volume te
regelen.
• De accu wordt niet opgeladen terwijl een diashow aan de
gang is. Stop de diashow als als u de accu wilt opladen.
• Verwijder de camera niet van de slede terwijl een dieshow
aan de gang is. Hierdoor kan data namelijk beschadigd
raken en onbruikbaar worden.
LET OP
• U kunt de USB slede aansluiten op een televisietoestel en
de slideshow (diashow) via een groot scherm bekijken. U
kunt ook video opnameapparatuur aansluiten en een
diashow bekijken (pagina 151).
150
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
3. Schakel de televisietoestel in en selecteer de
Bekijken van camerabeelden via een
televisietoestel
video ingangsfunctie.
Als het televisietoestel meer dan één video
ingangsaansluiting heeft, selecteer dan die aansluiting waar
de USB slede op aangesloten is.
Volg de onderstaande procedure om foto’s en films te bekijken
via een televisiescherm.
• U dient de USB slede en de AV kabel te gebruiken die met de
camera meegeleverd is om aan te sluiten op de
televisietoestel.
4. Druk op [
] om de camera in te schakelen en
schakel de weergavefunctie (PLAY) in.
Door op [ON/OFF] of [
] te drukken wordt de camera niet
ingeschakeld.
Als de camera ingeschakeld wordt tijdens de
weergavefunctie (PLAY) verschijnt er een beeld op het
televisiescherm. Het beeldscherm van de camera wordt niet
ingeschakeld.
1. Sluit de USB slede aan op een televisietoestel.
VIDEO IN
ingangsaansluiting (Geel)
Televisietoestel
Video
AUDIO IN
ingangsaansluitingen (wit)
Audio
(geluid)
5. Nu kunt u nu de bediening uitvoeren bij de
Geel
camera die van toepassing is voor het type
bestand dat u wilt weergeven.
Wit
• Op dat moment kunt u op de [PHOTO] toets van de USB
slede drukken om een slideshow (diashow) te starten
(pagina 150).
AV kabel
[AV OUT] (AV uitgangsaansluiting)
2. Schakel de camera uit en plaats deze op de
USB slede.
151
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
• U kunt de de USB slede van de camera gebruiken om aan
te sluiten op een DVD recorder of op een videodeck en
beelden van de camera opnemen. Zum Überspielen von
Bildern bestehen verschiedene Anschlussmöglichkeiten an
andere Geräte. Nachstehend ist beschrieben, wie der
Anschluss über das mitgelieferte AV-Kabel der Kamera
erfolgt.
– DVD recorder of videodeck: Maak de aansluiting op de
VIDEO IN en AUDIO IN aansluitingen.
– USB slede: Maak de aansluiting op de [AV OUT] (AV
uitgangsaansluiting)
– Camera: Op de USB slede plaatsen
U kunt een slideshow (diashow) van foto’s en films
weergeven op de camera en deze opnemen op een DVD
of videocassette. U kunt films opnemen door “
Only”
(alleen) selecteren bij de diashow “Images” (beelden)
instelling (pagina 147). Für das Überspielen von Bildern auf
einen DVD- oder Videorecorder können Sie die DisplayInformationen ausschalten (pagina 57), damit die
eingeblendeten Anzeigen und anderen Informationen nicht
zusammen mit dem Bild aufgezeichnet werden.
Zum Betrachten des Aufnahmebilds kann an den DVDoder Videorecorder ein Fernseher oder Monitor
angeschlossen werden. Näheres zum Anschließen eines
Fernsehers oder Monitors an den DVD- oder
Videorecorder und zum Aufnahmevorgang finden Sie in
der Bedienungsanleitung des verwendeten DVD- oder
Videorecorders.
Uitschakelen van de camera
U kunt de camera uitschakelen door één van de volgende twee
handelingen uit te voeren.
• Op de [ON/OFF] (aan/uit) toets van de camera drukken.
• Druk op de [USB] toets van de USB slede.
BELANGRIJK!
• U dient de [
] (opname) en [
] (weergave) toetsen
van de camera te configureren voor “Power On” (spanning
aan) of “Power On/Off” (spanning aan/uit) als u de camera
aansluit op een televisietoestel voor het weergeven van
beelden (pagina 197).
• Alle iconen en indicators die op het beeldscherm verschijnen
zullen ook te zien zijn op het beeldscherm van de TV.
U kunt m.b.v. [DISP] (display) de inhoud van het display
veranderen.
• Het geluid is in mono.
• Bij bepaalde televisietoestellen kan een gedeelte van de
beelden worden afgeknipt.
• Het geluid wordt aanvankelijk door de camera
weergegeven bij een maximaal geluidsvolume. Als u begint
met het tonen van beelden, is het verstandig om de
geluidsvolumeregelaar van de TV op een relatief laag
niveau en pas daarna op het gewenste niveau in te stellen.
LET OP
• Nadat u een los verkrijgbare AV kabel (EMC-3A) gebruikt
heeft om de aansluiting van de USB slede van de camera
direct aan te sluiten op de VIDEO IN aansluiting van een
televisietoestel (zonder het gebruik van een USB kabel),
kunt u opgenomen beelden via het televisietoestel bekijken.
152
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
■ Selecteren van de horizontale:verticale
verhouding van het scherm en het video
uitgangssysteem
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer bij de “Set Up” (basisinstelling)
indextab “Video Out” (video uitgang) en druk
vervolgens op [X].
U kunt de procedure in dit hoofdstuk gebruiken om ofwel NTSC
ofwel PAL als het video uitgangssysteem te selecteren. U kunt
ook een horizontale:verticale verhouding van 4:3 of 16:9
specificeren.
Voor dit type televisietoestel:
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Selecteer dit
video
uitgangssysteem:
NTSC TV (Japan, U.S. en andere
landen) met een scherm met een
standaard horizontale:verticale
verhouding
NTSC 4:3
NTSC TV (Japan, U.S. en andere
landen) met een scherm met een brede
horizontale:verticale verhouding
NTSC 16:9
PAL TV (Europe en andere gebieden)
met een scherm met een standaard
horizontale:verticale verhouding
PAL 4:3
PAL TV (Europe en andere gebieden)
met een scherm met een brede
horizontale:verticale verhouding
PAL 16:9
BELANGRIJK!
• Selecteer de horizontale:verticale verhouding (4:3 of 16:9)
die past bij het type TV dat u van plan bent te gebruiken.
Het kan nodig zijn dat u de instelling voor de
horizontale:verticale verhouding op uw TV ook dient te
configureren. Bij onjuiste instellingen van de
horizontale:verticale verhouding bij de camera en/of de TV
kan dit een abnormaal beeld geven.
• Beelden zullen niet op de juiste wijze worden weergegeven
tenzij de instelling voor het videosignaaluitgang van de
camera overeenkomt met het videosignaalsysteem van het
televisietoestel of de andere video apparatuur.
• Beelden worden niet op de juiste wijze weergegeven op
een televisietoestel of video apparatuur dat niet compatibel
is met NTSC of PAL.
153
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
Om weer uit te zoomen, druk op de zoomtoets (
Inzoomen op het getoonde beeld
Voer de volgende procedure uit om in te zoomen op het beeld
op het beeldscherm tot maximaal acht maal de oorspronkelijke
grootte.
1. Schakel de weergavefunctie (PLAY) in en toon
Om terug te keren naar het beeld met de normale
grootte
d.m.v. [W] en [X] de foto waarop u wilt
inzoomen.
2. Druk op de zoomtoets
(
Druk op [MENU] of [BS].
Zoomfactor
BELANGRIJK!
).
Telkens bij indrukken van
deze toets wordt verder op
het beeld ingezoomd.
Na het inzoomen kunt u naar
een ander deel van het beeld
bewegen d.m.v. [S], [T],
[W] en [X].
).
• Als de display indicators ingeschakeld zijn, verschijnt er een
indicator in de rechter onderhoek van het beeldscherm die
laat zien welk deel van het ingezoomde beeld op dat moment
wordt getoond.
• Afhankelijk van de grootte van het beeld is het bij bepaalde
beelden niet mogelijk om tot 8 maal de normale grootte in
te zoomen.
Beeldgebied
Onderdeel van het beeld
dat op het moment wordt
getoond.
154
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
Gebruiken van het 12-beelden scherm
Gebruiken van het kalenderscherm
U kunt de onderstaande procedure volgen om een scherm te
tonen dat 12 beelden weer te geven.
1. Druk op de zoomtoets
(
Volg de volgende procedure om een kalender te tonen die het
eerste beeld weergeeft dat op elke datum van een bepaalde
maand opgenomen was. Dit scherm maakt het zoeken naar een
beeld makkelijker en sneller.
Selectiekader
).
1. Druk tijdens de
Hierdoor wordt het 12beelden scherm
weergegeven met een
selectiekader rond het laatste
beeld dat op het
beeldscherm was.
weergavefunctie
(PLAY) tweemaal op
de zoomtoets (
).
Hierdoor wordt het
kalenderscherm
weergegeven.
Jaar/Maand
• U kunt de kalender
weergeven door op
Selectiekader
[MENU] te drukken de
“PLAY” (weergave)
indextab te selecteren en vervolgens “Calendar”
(kalender) te selecteren en daarna op [X] te drukken om
de kalender weer te geven.
• Druk op [MENU] of [BS] om het kalenderscherm te
verlaten.
2. Selecteer het gewenste beeld.
• U kunt d.m.v. [W] en [X] tussen 12-beelden schermen
bladeren.
• Om van een bepaald beeld de versie op het volle scherm
te bekijken, kunt u het selectiekader er naar toe
verplaatsen d.m.v. [S], [T], [W] en [X] en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
155
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
2. Verplaats d.m.v. [S], [T], [W] en [X] het
Beeldroulette gebruiken
selectiekader naar de datum waarvan u het
beeld wilt bekijken en druk vervolgens op
[SET] (instellen).
De beeldroulettefunctie bladert door de beelden op het
beelscherm en stopt willekeurig bij een beeld. Dit geeft wat
opwinding aan het bekijken van beelden wat u kunt gebruiken
voor spelletjes, om prijzen toe te kennen, bij waarzeggerij of zo’n
beetje alles wat u zich voor de geest kunt halen.
Hierdoor wordt het eerste beeld weergegeven dat
opgenomen was op die datum.
1. Houd [W] en [
LET OP
] ingedrukt terwijl de camera
uitgeschakeld is.
• Het jaar en de maand op de kalender worden in hetzelfde
formaat weergegeven dat u geselecteerd had met de “Date
Style” (datumstijl) instelling (pagina 194).
• Houd de toetsen ingedrukt totdat er een beeld op het
display verschijnt.
BELANGRIJK!
2. Laat de toetsen los om beeldroulette te
• Merk de volgende punten op hoe bepaalde
bewerkingsfuncties van de camera invloed hebben op de
datum waarmee het beeld geassocieerd is op het
kalenderscherm.
Uitvoeren van dit type
bewerking:
Zal het resulterende beeld
met deze datum associëren:
Keystone, kleurcorrectie,
formaat heraanpassen,
trimmen, kopiëren
De datum dat de
bewerkingsfunctie werd
uitgevoerd
Bewerken van de datum
en tijd van een beeld
De datum waarop het
oorspronkelijke beeld
opgenomen werd
starten.
• Het scherm bladert door de beelden en stopt bij één van
de beelden.
156
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
Een andere beeldroulette bewerking uitvoeren
BELANGRIJK!
Druk op [W] of [X].
• De beeldroulettefunctie geeft geen geluids- of
filmbestanden weer.
• Bij een geroteerde foto (pagina 165) toont het
beeldroulettescherm de niet geroteerde versie van het
beeld.
• Merk op dat de beeldroulettefunctie alleen werkt bij
beelden die opgenomen zijn met deze camera. De
beeldroulettefunctie kan mogelijk niet juist werken bij
andere types beelden die zich in het geheugen bevinden.
• U kunt de beeldroulettefunctie alleen gebruiken wanneer
“[
] en [
]” geconfigureerd zijn als “Power On”
(spanning aan) of “Power On/Off” (spanning aan/uit)
(pagina 197).
Beeldroulette stoppen
Druk op [
] om de opnamefunctie (REC) in te schakelen of
druk op [ON/OFF] (aan/uit) om de camera uit te schakelen.
• De camera verlaat de beeldroulettefunctie automatisch als u
de volgende beeldroulettebewerking niet uitvoert binnen één
minuut nadat het uiteindelijke beeld bij de vorige bewerking
op het beeldscherm verschijnt.
157
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
BEWERKEN VAN BEELDEN
3. Blader d.m.v. [W] en [X] door de beelden en
Heraanpassen van de afmetingen van
een foto
toon het beeld waarvan u de afmetingen wilt
aanpassen.
U kunt de afmetingen van een foto veranderen en het resultaat
als een afzonderlijke foto opslaan. De oorspronkelijke foto blijft
ook behouden. U kunt de afmetingen van een foto
heraanpassen op één van de volgende afmetingen.
Beeldgrootte (beeldpunten)
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de beeldgrootte en
druk vervolgens op [SET] (instellen).
• Wanneer u een beeldgrootte selecteert, wordt in stappen
door de volgende informatie gegaan:
Beeldgrootte
Aantal beeldpunten
Afdrukformaat
.
Het afdrukformaat toont het optimale papierformaat om
een foto van de geselecteerde beeldgrootte af te
drukken.
Afdrukformaat
5M* 2560 × 1920 A3 Print (afdrukken op A3)
Groter
3M
VGA
Kleiner
2048 × 1536 A4 Print (afdrukken op A4)
640 × 480
E-mail
• Optimaal formaat voor een
beeld als bijlage van een email.
5. Nadat u op [SET] drukt in stap 4 om de
afmetingen aan te passen, keert het
beeldscherm terug naar stap 3. Van daar kunt
u dan de stappen 3 en 4 herhalen om de
afmetingen aan te passen van een ander
beeld.
* M staat voor “Mega” hetgeen “miljoen” betekent.
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
[MENU].
Selecteer “Cancel” (annuleren) om de bewerking voor het
heraanpassen van de afmetingen te verlaten.
2. Selecteer bij de “PLAY” (weergave) indextab
“Resize” (formaat heraanpassen) en druk
vervolgens op [X].
B
158
BEWERKEN VAN BEELDEN
Trimmen van een foto
BELANGRIJK!
• Merk op dat u de afmetingen van de volgende types foto’s
niet kunt aanpassen.
– VGA (640 × 480 beeldpunten) en kleinere foto’s
– Beelden die gecreëerd zijn m.b.v. MOTION PRINT
– Beelden die opgenomen zijn met een andere camera
• Door de afmetingen van een foto met een
horizontale:verticale verhouding van 16:9 of 3:2 aan te
passen zullen de linker- en rechterkanten van het beeld
afgesneden worden. De horizontale:verticale verhouding
van het resulterende beeld zal 4:3 zijn.
• Het heraanpassen van het formaat kan niet worden
uitgevoerd als er niet genoeg geheugen beschikbaar is om
de aangepaste versie van de foto op te slaan.
• De opnamedatum van de aangepaste versie van de foto
zal hetzelfde zijn als de opnamedatum van de
oorspronkelijke foto.
U kunt een foto trimmen om de onderdelen weg te knippen die u
niet nodig heeft en het resultaat opslaan als een gescheiden
bestand. De oorspronkelijke foto blijft ook behouden.
1. Blader tijdens de weergavefunctie (PLAY)
d.m.v. [W] en [X] door de beelden en toon de
foto die u wilt trimmen.
2. Druk op [MENU].
3. Selecteer bij de
Zoomfactor
“PLAY” (weergave)
indextab “Trimming”
(trimmen) en druk
vervolgens op [X].
Stelt het
fotogebied voor
• Deze bewerking kan enkel
worden uitgevoerd terwijl
een foto zich op het
beeldscherm bevindt.
Onderdeel van het beeld
dat op het moment wordt
getoond.
159
BEWERKEN VAN BEELDEN
4. Zoom met de zoomtoets en gebruik [S], [T],
Keystone correctie
[W] en [X] om over het ingezoomde beeld te
bewegen om het gedeelte weer te geven dat u
er uit wilt halen.
Corrigeer m.b.v. deze procedure een snapshot (foto) van een
rechthoekig voorwerp zoals een (school)bord, document, poster,
foto of een rechthoekige voorwerp dat niet haaks is omdat het
vanuit een hoek genomen is. Door keystone correctie uit te
voeren bij een beeld wordt een nieuw (gecorrigeerd) beeld van
2M (1600 × 1200 beeldpunten) opgeslagen als een afzonderlijk
bestand.
5. Druk op [SET] om het getoonde deel er uit te
halen en opslaan als een gescheiden bestand.
• Om de trimprocedure te verlaten voordat u op [SET]
drukt, kunt u op [MENU] te drukken.
1. Blader tijdens de weergavefunctie (PLAY)
BELANGRIJK!
d.m.v. [W] en [X] door de beelden en toon de
foto die u wilt corrigeren.
• Merk op dat u de volgende types beelden niet kunt
trimmen.
– Beelden die gecreëerd zijn m.b.v. MOTION PRINT
– Beelden die opgenomen zijn met een andere camera
• Het beeld dat geproduceerd wordt door een 3:2 of 16:9
beeld te trimmen zal een horizontale:verticale verhouding
van 4:3 hebben.
• Het trimmen kan niet worden uitgevoerd als er niet genoeg
geheugen beschikbaar is om het er uit gehaalde beeld op
te slaan.
• De opnamedatum van het er uit gehaalde beeld zal
hetzelfde zijn als de opnamedatum van de oorspronkelijke
foto.
2. Druk op [MENU].
3. Selecteer bij de “PLAY” (weergave) indextab
“Keystone” en druk vervolgens op [X].
Hierdoor wordt een scherm getoond dat alle rechthoekige
vormen in het beeld weergeeft die kwalificeren als
kandidaten voor keystone (hoeksteen) correctie.
• Merk op dat de bovenstaande stap enkel mogelijk is
wanneer een foto op het beeldscherm wordt
weergegeven.
160
BEWERKEN VAN BEELDEN
4. Selecteer m.b.v. [W]
BELANGRIJK!
en [X] de kandidaat
die u wilt corrigeren.
• Als het originele beeld kleiner is dan 2M (1600 × 1200
beeldpunten) dan zal de nieuwe (gecorrigeerde) versie van
hetzelfde formaat zijn als het origineel.
• Keystone correctie kan niet bij de volgende types
bestanden wordt uitgevoerd.
– Filmbeelden
– Beelden die met MOTION PRINT gecreëerd zijn
– Beelden die opgenomen zijn met een andere camera
• De keystone correctie bewerking kan niet worden
uitgevoerd als er niet genoeg geheugen is om het
gecorrigeerde beeld op te slaan.
• Bij weergave van een gecorrigeerd beeld op het
beeldscherm van de camera geven de datum en de tijd aan
wanneer het beeld oorspronkelijk opgenomen was, dus
niet wanneer het beeld gecorrigeerd was.
• Bij weergave van een gecorrigeerd beeld op het
maandelijkse kalenderscherm, wordt het beeld
aangegeven op de datum dat het gecorrigeerd was (pagina
155).
5. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Correct”
(corrigeren) en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
• Selecteer “Cancel” (annuleren) om de procedure te
verlaten zonder keystone correctie uit te voeren.
161
BEWERKEN VAN BEELDEN
5. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Trim” (trimmen)
Het gebruiken van kleurherstelling om
de kleuren van een oude foto te
corrigeren
en druk vervolgens op [SET] (instellen).
Hierdoor wordt een trimkader weergegeven op het
beeldscherm.
• Selecteer “Cancel” (annuleren) om kleurherstelling te
verlaten zonder iets op te slaan.
Door kleurherstelling te gebruiken kunt u de oude kleuren
corrigeren van een foto die opgenomen was met een digitale
camera. Deze functie is handig voor het corrigeren van
bestaande oude foto’s, enz.
• Door kleurherstelling uit te voeren bij een beeld wordt een
nieuw (hersteld) beeld van 2M (1600 × 1200 beeldpunten)
opgeslagen als een afzonderlijk bestand.
6. Druk op de zoomtoets om het trimkader in en
uit te zoomen.
• De grootte van het gebied dat u wilt selecteren met het
trimkader hangt af van de grootte van het op dat moment
weergegeven beeld.
1. Blader tijdens de weergavefunctie (PLAY)
7. Verplaats d.m.v. [S], [T], [W] en [X] het
d.m.v. [W] en [X] door de beelden en toon de
foto die u wilt corrigeren.
trimkader naar de gewenste plaats en druk
daarna op [SET] (instellen).
2. Druk op [MENU].
De camera zal de kleur automatisch corrigeren en het
gecorrigeerde beeld opslaan.
• Als u geen kader om het beeld wilt, configureer het
trimkader dan zodanig dat het zich ietwat binnen het
kader bevindt van het weergegeven beeld.
• Druk op [MENU] om kleurherstelling te verlaten zonder
iets op te slaan.
3. Selecteer bij de “PLAY” (weergave) indextab
“Color Correction” (kleurcorrectie) en druk
vervolgens op [X].
4. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de gewenste foto.
162
BEWERKEN VAN BEELDEN
BELANGRIJK!
LET OP
• Als het originele beeld kleiner is dan 2M (1600 × 1200
beeldpunten) dan zal de nieuwe (gecorrigeerde) versie van
hetzelfde formaat zijn als het origineel.
• Merk op dat u de volgende types beelden niet kunt
corrigeren.
– Filmbeelden en de spraakopname bestandicoon
– Beelden die met MOTION PRINT gecreëerd zijn
– Beelden die opgenomen zijn met een andere camera
• De kleurcorrectie bewerking kan niet worden uitgevoerd als
er niet genoeg geheugen is om het gecorrigeerde beeld op
te slaan.
• Bij weergave van een hersteld beeld op het beeldscherm
van de camera geven de datum en de tijd aan wanneer het
beeld oorspronkelijk opgenomen was, dus niet wanneer
het beeld gecorrigeerd was.
• Bij weergave van een gecorrigeerd beeld op het
maandelijkse kalenderscherm, wordt het beeld
aangegeven op de datum dat het gecorrigeerd was (pagina
155).
• Zie “Herstellen van een oude foto” op pagina 109 als u het
beeld van een oude foto wilt opnemen met deze camera en
het beeld dat dit oplevert wilt herstellen.
163
BEWERKEN VAN BEELDEN
4. Stel de datum en de tijd naar wens in.
Bewerken de datum en de tijd van een
beeld
Volg de procedure in dit hoofdstuk om de datum en de tijd van
een eerder opgenomen beeld te veranderen. Dit is handig
wanneer de huidige datum en tijd verkeerd zijn om de volgende
redenen.
• Omdat de instellingen van de camera’s klok niet juist
geconfigureerd waren tijdens het opnemen van het beeld
(pagina 12)
• Omdat het beeld opgenomen was in de verkeerde
wereldtijdzone (pagina 194)
Om dit te doen:
Doe dit:
Verander de waarde bij de plaats
waar de cursor zich bevindt
Druk op [S] of [T].
Verplaats de cursor tussen
instellingen
Druk op [W] of [X].
Overschakelen tussen 12-uur en 24Druk op [BS].
uur tijdaanduiding
5. Druk op [SET] (instellen) om ze toe te passen
wanneer alle instellingen naar wens zijn.
• Geef na het bewerken van de tijd en de datum het beeld
weer om te bevestigen dat de datum en de tijd correct
zijn.
1. Tijdens de weergavefunctie (PLAY) geef d.m.v.
[W] en [X] het beeld weer waarvan u de datum
en de tijd wilt bewerken.
2. Druk op [MENU].
3. Selecteer de “PLAY” (weergave) tab, selecteer
“Date/Time” (datum/tijd) en druk vervolgens
op [X].
164
BEWERKEN VAN BEELDEN
Roteren van een beeld
BELANGRIJK!
• Het is niet mogelijk de datum van de volgende types
bestanden te veranderen.
– Films, spraakopnames
– Beelden die met MOTION PRINT gecreëerd zijn
• Het is niet mogelijk de datum en de tijd van een beeld te
bewerken wanneer deze er d.m.v. de tijdafstempeling
ingestempeld zijn (pagina 131).
• Het is niet mogelijk de datum en de tijd van een beeld te
bewerken van een beeld dat beveiligd is. Maak het beeld
eerst onbeveiligd en bewerk daarna de datum en de tijd.
• U kunt een datum instellen van 1 januari 1980 tot en met
31 december 2049.
Voer de volgende procedure uit om het beeld (foto of film) te
roteren dat zich momenteel op het scherm bevindt. Dit attribuut
is handig bij een foto die u wilt opnemen met de (verticale)
portretoriëntatie. Na het roteren van een foto kunt u de foto weer
terugzetten tot de oorspronkelijke oriëntatie, indien u dat wenst.
• Merk op dat deze procedure de feitelijke beelddata niet
verandert. De procedure verandert alleen maar hoe de foto
op het beeldscherm van de camera wordt getoond.
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
[MENU].
2. Selecteer bij de “PLAY” (weergave) indextab
“Rotation” (roteren) en druk vervolgens op
[X].
• Deze bewerking kan enkel worden uitgevoerd terwijl een
foto of een filmbeeld zich op het beeldscherm bevindt.
3. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de foto waarvan u
het getoonde beeld wilt roteren.
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Rotate” (roteren)
en druk vervolgens op [SET] (instellen).
• Elke keer indrukken van [SET] draait het beeld 90 graden
naar links.
165
BEWERKEN VAN BEELDEN
5. Druk als het getoonde beeld de gewenste
Monteren van een film op de camera
oriëntatie heeft op [MENU].
U kunt de volgende knipbewerkingen op de camera uitvoeren
om films te monteren die u heeft opgenomen.
BELANGRIJK!
• U kunt een beeld dat beveiligd is niet roteren. Wilt u toch
een beveiligd beeld roteren dan dient u eerst de beveiliging
te verwijderen (pagina 180).
• U kunt mogelijk het beeld van een beeld niet roteren als het
opgenomen was met een andere camera.
• De volgende beelden kunnen niet worden geroteerd.
– De spraakopnamebestand icoon
– Beelden die met MOTION PRINT gecreëerd zijn
– Ingezoomde beelden
• De oorspronkelijke (niet geroteerde) versie van het beeld
van een foto wordt getoond op het 12-beelden scherm en
op het kalenderscherm.
• Films kunnen enkel op het beeldscherm van de camera
worden geroteerd. De film kan niet worden geroteerd als
die op het scherm van een computer wordt weergegeven.
166
Bediening
Omschrijving
Cut
(tot-punt knippen)
Knipt alles van de huidige plaats tot
het begin van de film weg.
Cut
(punt-tot-punt
knippen)
Knipt alles weg tussen twee punten.
Cut
(vanaf-punt knippen)
Knipt alles van de huidige plaats tot
het einde van de film weg.
BEWERKEN VAN BEELDEN
■ Bewerken m.b.v. tot-punt knippen of vanafpunt knippen
BELANGRIJK!
• Wanneer u een film monteert wordt alleen het resultaat
opgeslagen. De oorspronkelijke film blijft niet behouden.
Als u dus eenmaal een montagebewerking uitvoert, kunt u
deze bewerking niet meer ongedaan maken.
• Er kan geen montage worden uitgevoerd bij een film die
korter is dan vijf seconden is.
• De filmmontagebewerking wordt alleen ondersteund voor
films die opgenomen zijn met deze camera.
• U kunt geen montage uitvoeren bij een film als de
hoeveelheid resterende geheugencapaciteit minder is dan
de grootte van het filmbestand waarbij u montage wilt
uitvoeren. Als er niet genoeg geheugen beschikbaar is kunt
u bestanden uitwissen die u niet langer nodig heeft om
geheugen vrij te maken.
• Een film in twee delen knippen of twee films aan elkaar
plakken om een enkele film te maken kan niet worden
gedaan op deze camera.
1. Geef de film weer die u wilt monteren.
2. Druk op [SET]
(instellen) om de
weergave te pauzeren.
• Controleer dat “
”
(knipicoon) getoond wordt
op het beeldscherm.
Mocht dat niet het geval
zijn, druk dan nogmaals
op [SET] (instellen).
Knipicoon
3. Druk op [T].
• U kunt ook de volgende stappen uitvoeren in plaats van
de stappen 1 tot en met 3 hierboven.
1 Selecteer tijdens de weergavefunctie (PLAY) de film
die u wilt monteren en druk vervolgens op [MENU].
2 Selecteer bij de “PLAY” (weergave) indextab “Movie
Editing” (filmmontage) en druk vervolgens op [X].
167
BEWERKEN VAN BEELDEN
4. Selecteer m.b.v. [S] en [T] “
Cut” (totpunt knippen) of “
Cut” (vanaf-punt
knippen) en druk vervolgens op [SET].
• Selecteer om de filmmontage te annuleren “Cancel”
(annuleren) en druk vervolgens op [SET] (instellen).
Hierdoor wordt teruggekeerd naar het gepauzeerde
filmweergavescherm.
5. Voer de volgende
bewerkingen uit om
het beeld (punt) te
selecteren vanaf waar
of tot waar u de film
wilt knippen (het
knippunt).
Om dit te doen:
Druk op deze
toets:
Versneld weergeven in voorwaartse
of achterwaarts richting
[X] of [W]
De filmweergave pauzeren of
hervatten
[SET] (instellen)
Blader de gepauzeerde weergave
één beeld voorwaarts of
achterwaarts
[X] of [W]
• Het deel van de film dat rood aangegeven wordt door de
getoonde indicatiestaaf is het gedeelte dat wordt geknipt.
• Druk op [MENU] (menu) om de knipbewerking te
annuleren. Hierdoor wordt teruggegaan naar het scherm
in stap 3.
6. Druk op [T] wanneer het beeld wordt
weergegeven waar u het knippunt wilt laten
zijn.
168
BEWERKEN VAN BEELDEN
■ Punt-tot-punt knippen gebruiken
7. Als reactie op de bevestigingsboodschap die
verschijnt, selecteer d.m.v. [S] en [T] “Yes”
(ja) en druk vervolgens op [SET] (instellen).
1. Geef de film weer die u wilt monteren.
• Selecteer om de filmmontage te annuleren “No” (nee) in
plaats van “Yes” (ja) en druk vervolgens op [SET].
Hierdoor wordt teruggekeerd naar het gepauzeerde
filmweergavescherm.
• De geselecteerde knipbewerking zal tot voltooiing een
aanzienlijke tijd in beslag nemen. Wacht totdat de
“Busy... Please wait...” (wachten a.u.b.) boodschap uit
het beeldscherm verdwijnt voordat u een bewerking
uitvoert op de camera. Merk op dat een knipbewerking
een heel lange tijd in beslag nemen als de film die
gemonteerd wordt erg lang is.
2. Druk op [SET]
(instellen) om de
weergave te
pauzeren.
Knipicoon
3. Druk op [T].
• U kunt ook de volgende stappen uitvoeren in plaats van
de stappen 1 tot en met 3 hierboven.
1 Selecteer tijdens de weergavefunctie (PLAY) de film
die u wilt monteren en druk vervolgens op [MENU].
2 Selecteer bij de “PLAY” (weergave) indextab “Movie
Editing” (filmmontage) en druk vervolgens op [X].
169
BEWERKEN VAN BEELDEN
4. Selecteer m.b.v. [S] en [T] “
Cut”
(punt-tot-punt knippen) en druk vervolgens op
[SET] (instellen).
• Selecteer om de filmmontage te annuleren “Cancel”
(annuleren) en druk vervolgens op [SET] (instellen).
Hierdoor wordt teruggekeerd naar het gepauzeerde
filmweergavescherm.
5. Voer de volgende
bewerkingen uit om
de beelden (punten) te
selecteren tussen
welke u de film wilt
knippen (de
knippunten).
Om dit te doen:
Druk op deze
toets:
Versneld weergeven in voorwaartse
of achterwaarts richting
[X] of [W]
De filmweergave pauzeren of
hervatten
[SET] (instellen)
Blader de gepauzeerde weergave
één beeld voorwaarts of
achterwaarts
[X] of [W]
• Druk op [MENU] (menu) om de knipbewerking te
annuleren. Hierdoor wordt teruggegaan naar het scherm
in stap 3.
6. Druk op [T] wanneer het beeld wordt
weergegeven waar u het eerste (vanaf)
knippunt wilt laten zijn.
7. Herhaal stap 5 om het beeld te selecteren dat
u wilt gebruiken als het tweede (tot) knippunt.
• Het deel van de film dat rood aangegeven wordt door de
getoonde indicatiestaaf is het gedeelte dat wordt geknipt.
170
BEWERKEN VAN BEELDEN
8. Druk op [T] wanneer het beeld wordt
Een foto creëren van een filmbeeld
(MOTION PRINT)
weergegeven waar u het tweede (tot) knippunt
wilt laten zijn.
Met MOTION PRINT kunt u een filmbeeld opnemen en
gebruiken om een foto te creëren. De foto die u creëert kan één
van de twee formaten hebben die hieronder worden
beschreven.
9. Als reactie op de bevestigingsboodschap die
verschijnt, selecteer d.m.v. [S] en [T] “Yes”
(ja) en druk vervolgens op [SET] (instellen).
• Selecteer om de filmmontage te annuleren “No” (nee) in
plaats van “Yes” (ja) en druk vervolgens op [SET].
Hierdoor wordt teruggekeerd naar het gepauzeerde
filmweergavescherm.
• De geselecteerde knipbewerking zal tot voltooiing een
aanzienlijke tijd in beslag nemen. Wacht totdat de
“Busy... Please wait...” (wachten a.u.b.) boodschap uit
het beeldscherm verdwijnt voordat u een bewerking
uitvoert op de camera. Merk op dat een knipbewerking
een heel lange tijd in beslag nemen als de film die
gemonteerd wordt erg lang is.
9-beelden foto
(2M 1600 × 1200
beeldpunten)
171
Dit formaat plaatst het geselecteerde
filmbeeld in het midden met de vier
voorafgaande beelden aan de bovenkant
en de vier beelden erna aan de
onderkant.
BEWERKEN VAN BEELDEN
1-beeld foto (VGA
640 × 480
beeldpunten)
5. Blader d.m.v. [W] en [X] om door de
Dit formaat creëert een foto die alleen
gebruik maakt van het geselecteerde
filmbeeld.
filmbeelden te bladeren en te zoeken naar dat
beeld dat u wilt gebruiken als het beeld voor
de foto.
• U kunt met hoge snelheid bladeren door [W] of [X]
ingedrukt te houden.
6. Druk op [SET] nadat het gewenste filmbeeld
getoond wordt.
• Als u “9 frames” (9-beelden) selecteerde in stap 4 zal de
camera een 9-beelden foto creëren met het beeld dat u
selecteerde in stap 6 in het midden.
• Als u “1 frame” (1-beeld) selecteerde in stap 4 zal de
camera een foto creëren van het beeld dat u selecteerde
in stap 6.
1. Blader tijdens de weergavefunctie (PLAY)
d.m.v. [W] en [X] door de beelden en toon de
film die het beeld bevat dat u wilt gebruiken.
2. Druk op [MENU].
BELANGRIJK!
3. Selecteer bij de “PLAY” (weergave) indextab
• MOTION PRINT kan niet uitgevoerd worden bij een film die
met een ander type camera opgenomen was.
“MOTION PRINT” en druk vervolgens op [X].
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] ofwel “9 frames”
(9-beelden) of “1 frame” (1-beeld).
172
BEWERKEN VAN BEELDEN
GEBRUIKEN VAN GELUID
3. Selecteer bij de
Toevoegen van geluid aan een foto
“PLAY” (weergave)
indextab “Dubbing”
(dubben) en druk
vervolgens op [X].
Met de dubfunctie van uw camera kunt u geluid toevoegen aan
de foto nadat u deze opgenomen heeft. Een foto die geluid
bevat (ongeacht of het geluid ter plekke opgenomen was of later
toegevoegd werd) wordt aangegeven door het “
” icoon.
U kunt het geluid van een foto opnieuw opnemen wanneer u dat
maar wilt.
U kunt maximaal 30 seconden geluid opnemen voor een enkele
foto.
• Deze bewerking kan enkel
worden uitgevoerd terwijl
een foto zich op het beeldscherm bevindt.
4. Druk op de sluitertoets om de geluidsopname
te starten.
■ Geluid toevoegen aan een foto
5. Druk nogmaals op de sluitertoets om de
1. Blader tijdens de weergavefunctie (PLAY)
geluidsopname te stoppen.
d.m.v. [W] en [X] door de beelden en toon de
foto waaraan u geluid wilt toevoegen.
Het opnemen wordt na ongeveer 30 seconden automatisch
gestopt als u niet op de sluitertoets drukt.
2. Druk op [MENU].
Een foto met geluid weergeven
Voer de stappen uit onder “Luisteren naar het geluid van een
foto met geluid” op pagina 143.
173
GEBRUIKEN VAN GELUID
■ Een foto met geluid opnieuw opnemen
5. Druk op de sluitertoets om de geluidsopname
te starten.
BELANGRIJK!
Hierdoor wordt de eerdere opname uitgewist en vervangt
hem door een nieuwe opname.
• Merk op dat u het oorspronkelijke geluid niet kunt
herstellen nadat u het geluid van een foto eenmaal gewist
of heropgenomen heeft.
6. Druk nogmaals op de sluitertoets om de
geluidsopname te stoppen.
1. Blader tijdens de weergavefunctie (PLAY)
Het opnemen wordt na ongeveer 30 seconden automatisch
gestopt als u niet op de sluitertoets drukt.
d.m.v. [W] en [X] door de beelden en toon de
foto waarvan u het geluid opnieuw wilt
opnemen.
2. Druk op [MENU].
3. Selecteer bij de “PLAY” (weergave) indextab
“Dubbing” (dubben) en druk vervolgens op
[X].
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Delete” (wissen)
en druk vervolgens op [SET] (instellen).
• Als u het geluid van de foto alleen wilt uitwissen zonder
opnieuw iets op te nemen, druk dan op dit moment op
[MENU] en sla de rest van deze procedure over.
174
GEBRUIKEN VAN GELUID
BELANGRIJK!
LET OP
• Let er op dat u de
microfoon van de camera
niet met uw vingers
blokkeert tijdens het
opnemen.
• Goede opnameresultaten
kunnen niet worden
verkregen wanneer de
camera te ver weg is van
Microfoon
wat u probeert op te
nemen.
• U kunt het geluid mogelijk niet opnemen als de resterende
geheugencapaciteit te laag wordt.
• Het toevoegen van geluid (dubben) is niet mogelijk bij de
volgende types beelden.
– Films
– Foto’s die gecreëerd zijn m.b.v. MOTION PRINT
– Beveiligde foto’s
• Uw camera ondersteunt de volgende geluidsdataformaten.
– Geluidsformaat: WAVE/ADPCM (.WAV extensie)
– Grootte van het geluidsbestand bij benadering: 165 KB
(30 seconden opnamen bij 5,5KB per seconde)
175
GEBRUIKEN VAN GELUID
3. Druk op de
Alleen opnemen van het geluid
(spraakopname)
• De bedrijfsindicator
knippert groen terwijl het
opnemen plaatsvindt.
• U kunt tijdens het
opnemen op [DISP]
drukken om het
Resterende opnametijd
beeldscherm uit te
schakelen.
• Door het indrukken van [SET] tijdens het opnemen kunt u
een markeerteken aanbrengen in de opname. Tijdens het
weergeven kunt u naar de markeertekens in de opname
springen.
Met spraakopname kunt u alleen geluid opnemen zonder foto of
film.
Door alleen gebruik te maken van het ingebouwde geheugen,
kunt u maximaal 18 minuten spraakopname verkrijgen.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op [BS].
2. Selecteer d.m.v. [S], [T], [W] en [X] “Voice
Recording” (spraakopname) en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
Hierdoor verschijnt “
Opnametijd
sluitertoets om het
opnemen te starten.
” in het beeldscherm.
176
GEBRUIKEN VAN GELUID
4. Druk nogmaals op de sluitertoets om de
BELANGRIJK!
geluidsweergave te stoppen en terug te gaan
naar het scherm bij stap 3.
• Let er op dat u de
microfoon van de camera
niet met uw vingers
blokkeert tijdens het
opnemen.
• Goede opnameresultaten
kunnen niet worden
verkregen wanneer de
camera te ver weg is van
wat u probeert op te
nemen.
• Het opnemen stopt ook automatisch als het geheugen vol
is.
• Als u op [ON/OFF] (spanning aan/uit) drukt of weergeeft
[
] (PLAY) (weergave), of als de accu tijdens de
opname leeg raakt wordt de opnamebewerking gestopt
en wordt alles opgeslagen dat u tot dat moment
opgenomen heeft.
5. Nu kunt u de stappen 3 en 4 om op te nemen
herhalen of u kunt deze procedure verlaten
door op [BS] te drukken en een andere BEST
SHOT scene te selecteren.
Microfoon
LET OP
• U kunt de spraakopnamedata op uw computer weergeven
d.m.v. Windows Media Player of QuickTime.
• Uw camera ondersteunt de volgende geluidsdataformaten.
– Audiodata (geluid): WAVE/ADPCM (.WAV extensie)
– Grootte van het geluidsbestand bij benadering: 165 KB
(30-seconden opnamen bij 5,5KB per seconde)
Selecteer om deze procedure te verlaten “Auto”
(automatisch) voor normale beeldopname.
177
GEBRUIKEN VAN GELUID
■ Weergeven van spraakopnamedata
Weergavebewerkingen van de spraakopname
1. Schakel de weergavefunctie (PLAY) in en toon
Hieronder volgen de verschillende bewerkingen die u kunt
uitvoeren terwijl een spraakopname weergegeven wordt.
dan d.m.v. [W] en [X] het
spraakopnamebestand dat u wilt weergeven.
“
” wordt getoond in plaats van een beeld voor een
spraakopnamebestand.
2. Druk op [SET]
(instellen) om de
weergave te starten.
Om dit te doen:
Doe dit:
Versneld weergeven in voorwaartse of
achterwaarts richting.
Houd [X] of [W]
ingedrukt.
De geluidsweergave pauzeren of
hervatten
Druk op [SET]
(instellen).
Spring naar een markeerteken in de
geluidsdata terwijl de weergave
gepauzeerd is.
Druk op [X] of [W].
Bijstellen van het geluidsvolume
• U kunt het geluidsvolume enkel
bijstellen tijdens de weergave en
tijdens het pauzeren.
Druk op [S] of [T].
Beurtelings in- en uitschakelen van in- Druk op [DISP]
beeld indicators
(display).
De weergave stoppen
178
Druk op [MENU].
GEBRUIKEN VAN GELUID
BEHEREN VAN UW BESTANDEN
Bestanden en mappen
Uw camera behandelt elke foto, film en spraakopname als een afzonderlijk bestand.
U kunt bestanden wissen, beveiligen en kopiëren, al naar gelang.
Bestanden kunnen in mappen worden gegroepeerd die automatisch door de camera worden gecreëerd.
Bestanden en mappen hebben hun eigen unieke namen die automatisch door de camera worden toegewezen.
• Zie “Geheugenmapstructuur” (pagina 246) voor nadere details over hoe mappen in het geheugen zijn georganiseerd.
Naam en het toegestane maximale aantal
Voorbeeld:
Bestand Elke map kan maximaal 9999 bestanden bevatten met de namen CIMG0001 tot
en met CIMG9999. De extensie van het bestandsnaam hangt af van het
bestandtype.
• Als een bestand reeds 9999 bestanden bevat, wordt automatisch een nieuwe
map gecreëerd bij het opnemen van een nieuw bestand.
26ste bestandsnaam:
Mappen
Naam van de 100ste map:
Mappen hebben namen van 100CASIO tot en met 999CASIO
• Er kunnen maximaal 900 mappen zijn.
CIMG0026.JPG
Serienummer
(4 cijfers)
Extensie
100CASIO
Serienummer (3 cijfers)
LET OP
• U kunt map- en bestandnamen op uw computer bekijken. Zie pagina 260 voor nadere details over hoe bestandnamen op het
beeldscherm van de camera worden getoond.
• Het totale aantal mappen en bestanden dat toegestaan is, hangt af van de beeldgrootte en de beeldkwaliteit en de capaciteit van
de geheugenkaart die u gebruikt voor de opslag.
179
BEHEREN VAN UW BESTANDEN
4. Selecteer d.m.v. [S]
Beschermen van een bestand tegen
wissen
en [T] “On” (aan) en
druk vervolgens op
[SET] (instellen).
U kunt een belangrijk bestand beveiligen om er zeker van te zijn
dat hij niet onverhoeds uitgewist kan worden.
Een beeld dat beveiligd is
wordt aangegeven door het
“
” icoon.
BELANGRIJK!
• Merk op dat zelfs als een bestand beschermd is, deze zal
worden gewist als geformatteerd wordt (pagina’s 15, 50,
199).
5. Nu kunt u de stappen 3 en 4 herhalen om een
ander beeld te beveiligen of u kunt deze
procedure verlaten door op [MENU] te
drukken.
■ Beveiligen van een specifiek bestand
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
Onbeveiligd maken van een specifiek bestand
[MENU].
Voer de procedure uit onder “Een specifiek bestand beveiligen”
maar selecteer in stap 4 “Off” (uit) in plaats van “On” (aan).
2. Selecteer bij de “PLAY” (weergave) indextab
“Protect” (beveiligen) en druk vervolgens op
[X].
3. Blader d.m.v. [W] en [X] door de beelden
totdat het beeld dat u wilt beveiligen zich op
het beeldscherm bevindt.
180
BEHEREN VAN UW BESTANDEN
■ Beveiligen van alle bestanden in het
geheugen
Gebruik de FAVORITE map
De FAVORITE map bevindt zich in het ingebouwde geheugen
van de camera en u kunt het gebruiken om persoonlijke foto’s op
te slaan die u niet getoond wilt hebben tijdens de normale
bewerkingen van de weergavefunctie (PLAY).
Foto’s in de FAVORITE map blijven in het geheugen van de
camera zelfs als u overstapt op een andere geheugenkaart.
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
[MENU].
2. Selecteer bij de “PLAY” (weergave) indextab
“Protect” (beveiligen) en druk vervolgens op
[X].
BELANGRIJK!
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “All Files (alle
• De FAVORITE map kan enkel gebruikt worden voor foto’s.
Als een foto met geluid opgenomen wordt in de FAVORITE
map wordt enkel het foto gedeelte opgeslagen.
bestanden) : On” (aan) en druk daarna op
[SET] (instellen).
Dit beveiligt alle bestanden die zich op het moment in het
geheugen bevinden.
4. Druk op [MENU].
Om de beveiliging van alle bestanden in het geheugen
ongedaan te maken.
Voer de procedure uit onder “Beveiligen van alle bestanden in
het geheugen” (beveiligen van alle bestanden in het geheugen),
maar selecteer in stap 3 “All Files (alle bestanden) : Off” (uit) in
plaats van “All Files (alle bestanden) : On (aan).
181
BEHEREN VAN UW BESTANDEN
■ Kopiëren van een bestand naar de
FAVORITE map
BELANGRIJK!
• De naar de FAVORITE map gekopieerde foto wordt
omgezet naar QVGA formaat (320 × 240 beeldpunten).
Een foto in de FAVORITE map kan niet worden hersteld tot
de oorspronkelijke grootte.
• Foto’s in de FAVORITE map kunnen niet naar een
geheugenkaart worden gekopieerd.
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
[MENU].
2. Selecteer bij de “PLAY” (weergave) indextab
“Favorites” (favorieten) en druk vervolgens op
[X].
LET OP
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Save” (opslaan)
• Het aantal foto’s dat in de FAVORITE map kan worden
opgeslagen, hangt af van de beeldkwaliteit van elke foto en
hoeveel capaciteit er overblijft in het ingebouwde
geheugen.
en druk vervolgens op [SET] (instellen).
4. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de foto die u wilt
kopiëren naar de FAVORITE map.
5. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Save” (opslaan)
en druk vervolgens op [SET] (instellen).
Hierdoor wordt een kopie van de foto naar de FAVORITE
map opgeslagen.
6. Nu kunt u de stappen 4 en 5 herhalen om een
ander beeld op te slaan of u kunt deze
procedure verlaten door tweemaal op [MENU]
te drukken.
182
BEHEREN VAN UW BESTANDEN
■ Bekijken van foto’s in de FAVORITE map
Voer de volgende stappen uit om de de inhoud van de
FAVORITE map op uw computer te bekijken.
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
1. Verwijder de geheugenkaart uit de camera.
[MENU].
2. Plaats de camera op de USB slede (die
2. Selecteer bij de “PLAY” (weergave) indextab
aangesloten is op de computer).
“Favorites” (favorieten) en druk vervolgens op
[X].
3. Voer de bewerkingen op uw computer uit die
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Show” (tonen) en
nodig zijn om door het geheugen van de
camera te navigeren en de inhoud van de
FAVORITE map te tonen.
druk vervolgens op [SET] (instellen).
4. Blader d.m.v. [W] en
Bestandsnaam
[X] door de foto’s in
de FAVORITE map.
FAVORITE mapicoon
5. Nadat u klaar bent met het bekijken van de
foto’s in de FAVORITE map kunt u deze
procedure verlaten door tweemaal op [MENU]
te drukken.
183
BEHEREN VAN UW BESTANDEN
■ Alle bestanden in het ingebouwde geheugen
kopiëren naar een geheugenkaart.
Kopiëren van bestanden
Bestanden kunnen worden gekopieerd van het ingebouwde
geheugen naar een geheugenkaart of van een geheugenkaart
naar het ingebouwde geheugen.
Hierdoor wordt het mogeljk om bijvoorbeeld de volgende
stappen uit te voeren en een bestand te kopiëren van uw
geheugenkaart naar de geheugenkaart van een ander persoon.
1 Kopieer het bestand van uw geheugenkaart naar het
ingebouwde geheugen van de camera.
2 Verwijder uw geheugenkaart en steek de geheugenkaart van
die andere persoon in.
3 Kopieer het bestand van het ingebouwde geheugen naar de
andere geheugenkaart.
De volgende bewerking kopieert alle bestanden van het
ingebouwde geheugen naar een geheugenkaart. U kunt
bestanden niet afzonderlijk kopiëren.
1. Leg de geheugenkaart in waarnaar u de
bestanden van de camera wilt kopiëren.
2. Schakel eerst de camera en vervolg de
weergavefunctie (PLAY) in en druk vervolgens
op [MENU].
3. Selecteer bij de “PLAY” (weergave) indextab
“Copy” (kopiëren) en druk vervolgens op [X].
BELANGRIJK!
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Built-in
Card”
(ingebouwde geheugen
geheugenkaart) en
druk vervolgens op [SET] (instellen).
• U kunt bestanden van foto’s, films, foto’s met geluid of
spraakopname kopiëren die u met uw camera had
opgenomen.
• U kunt een foto niet kopiëren die zich in de FAVORITE map
bevindt.
Hierdoor wordt de kopieerbewerking gestart. Wacht totdat
de “Busy... Please wait...” (wachten a.u.b.) boodschap uit
het beeldscherm verdwijnt voordat u een bewerking uitvoert
op de camera.
• Nadat de kopieerbewerking voltooid is, wordt het laatst
gekopieerde bestand op het beeldscherm getoond.
184
BEHEREN VAN UW BESTANDEN
■ Kopiëren van een enkel bestand van het
ingebouwde geheugen naar een
geheugenkaart.
6. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Copy” (kopiëren)
en druk vervolgens op [SET] (instellen).
Hierdoor wordt de kopieerbewerking gestart. Wacht totdat
de “Busy... Please wait...” (wachten a.u.b.) boodschap uit
het beeldscherm verdwijnt voordat u een bewerking uitvoert
op de camera.
• Het gekopieerde beeld verschijnt opnieuw op het
beeldscherm nadat de kopieerbewerking voltooid is.
Met deze procedure dienen bestanden één voor één te worden
gekopieerd.
1. Leg de geheugenkaart in die het bestand
bevat dat u naar de camera wilt kopiëren.
2. Schakel eerst de camera en vervolg de
7. Nu kunt u de stappen 5 en 6 herhalen om een
weergavefunctie (PLAY) in en druk vervolgens
op [MENU].
ander beeld te kopiëren of u kunt deze
procedure verlaten door op [MENU] te
drukken.
3. Selecteer bij de “PLAY” (weergave) indextab
“Copy” (kopiëren) en druk vervolgens op [X].
LET OP
• Bestanden worden gekopieerd naar de map in het
ingebouwde geheugen waarvan de naam het grootste
serienummer heeft.
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Card
Built-in”
(geheugenkaart
ingebouwd geheugen) en
druk vervolgens op [SET] (instellen).
5. Selecteer d.m.v. [W] en [X] het bestand dat u
wilt kopiëren.
185
BEHEREN VAN UW BESTANDEN
WISSEN VAN BESTANDEN
U kunt bestanden die u niet langer nodig heeft wissen of u kunt
ze overbrengen naar de harde schijf van uw computer of u kunt
ze afdrukken. Dit maakt ruimte vrij voor nieuwe bestanden.
U kunt één specifiek bestand wissen of u kunt alle bestanden
wissen die zich op dat moment in het geheugen bevinden.
Hier worden de verschillende procedures voor het wissen van
bestanden uitgelegd, inclusief hoe foto’s kunnen worden gewist
uit de FAVORITE mappen.
Wissen van een specifiek bestand
1. Druk tijdens de
weergavefunctie
(PLAY) op [T] (
BELANGRIJK!
).
2. Blader d.m.v. [W] en [X] door de beelden
• Denk eraan dat de bewerking voor het wissen van een
bestand niet ongedaan kan worden gemaakt. Let er altijd
op dat u een bestand niet langer nodig heeft voordat u het
wist.
• Een beveiligd bestand kan niet worden gewist. Wilt u toch
een beveiligd bestand wissen dan dient u eerst de
beveiliging te verwijderen (pagina 180).
• Door een foto met geluid te wissen worden zowel de foto
als het geluidsbestand gewist.
totdat het beeld dat u wilt wissen zich op het
beeldscherm bevindt.
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Delete” (wissen)
en druk vervolgens op [SET] (instellen).
• Selecteer “Cancel” (annuleren) om de wisbewerking te
annuleren zonder iets te wissen.
4. Nu kunt u de stappen 2 en 3 herhalen om een
ander beeld te wissen of u kunt deze
procedure verlaten door op [MENU] te
drukken.
186
WISSEN VAN BESTANDEN
Wissen van alle bestanden
Wissen van foto’s uit de FAVORITE
map
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
[T] (
U kunt een enkele foto wissen of u kunt alle foto’s wissen die
zich op dat moment in de FAVORITE map bevinden.
).
2. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “All Files Delete”
■ Wissen van een specifieke foto
(alle bestanden wissen) en druk vervolgens op
[SET] (instellen).
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
[MENU].
3. Als reactie op de bevestigingsboodschap die
verschijnt, selecteer d.m.v. [S] en [T] “Yes”
(ja).
2. Selecteer bij de “PLAY” (weergave) indextab
“Favorites” (favorieten) en druk vervolgens op
[X].
• Selecteer “No” (nee) in plaats van “Yes” (ja) om de
wisbewerking te annuleren.
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Show” (tonen) en
4. Druk op [SET] (instellen).
druk vervolgens op [SET] (instellen).
• Hierdoor worden alle bestanden gewist en de boodschap
“There are no files.” (er zijn geen bestanden) getoond.
4. Druk op [T] (
).
5. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de foto die u wilt
wissen.
6. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Delete” (wissen)
en druk vervolgens op [SET] (instellen).
187
WISSEN VAN BESTANDEN
■ Wissen van alle foto’s uit de FAVORITE map
7. Nu kunt u de stappen 5 en 6 herhalen om een
ander beeld uit de FAVORITE map wissen of u
kunt deze procedure verlaten door tweemaal
op [MENU] te drukken.
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
[MENU].
2. Selecteer bij de “PLAY” (weergave) indextab
“Favorites” (favorieten) en druk vervolgens op
[X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Show” (tonen) en
druk vervolgens op [SET] (instellen).
4. Druk op [T] (
).
5. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “All Files Delete”
(alle bestanden wissen) en druk vervolgens op
[SET] (instellen).
LET OP
• Alle foto’s in de FAVORITE map worden ook gewist
wanneer u het ingebouwde geheugen formatteert (pagina
199).
188
WISSEN VAN BESTANDEN
OVERIGE INSTELLINGEN
4. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
Configureren van geluidsinstellingen
bij de camera
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
U kunt de volgende geluidsinstellingen configureren bij uw
camera
• Type geluid voor het ontspannen van de sluiter en andere
bewerkingen
• Geluidsniveau van de geluiden van het ontspannen van de
sluiter en andere bewerkingen
• Geluidsvolume voor het weergeven van een film en van
spraakopname
Om dit te doen:
Selecteer deze
instelling:
Laat één van de ingebouwde
geluiden klinken (1 tot en met
5)
Sound 1 - 5 (geluiden 1 5)
Schakel het geluid uit
Off (Uit)
■ Selecteren het bewerkingsgeluid
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer bij de “Set Up” (basisinstel) tab
“Sounds” (geluiden) en druk vervolgens op
[X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de bewerking
waarvan u het geluid wilt configureren
(Startup, Half Shutter, Shutter, Operation)
(starten, halfsluiter, sluiter, bewerking) en
druk vervolgens op [X].
189
OVERIGE INSTELLINGEN
■ Het geluidsvolume van de bewerkingstoon
instellen
■ Instellen van het geluidsniveau van de
weergave
1. Druk op [MENU].
U kunt deze procedure gebruiken om het geluidsniveau van de
weergave in te stellen voor films en foto’s met geluid,
onafhankelijk van het geluidsniveau van de bewerkingen.
2. Selecteer bij de “Set Up” (basisinstel) tab
“Sounds” (geluiden) en druk vervolgens op
[X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer bij de “Set Up” (basisinstel) tab
Operation”
“Sounds” (geluiden) en druk vervolgens op
[X].
(bewerking).
4. Specificeer d.m.v. [W] en [X] de instelling van
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “
het weergavevolume en druk vervolgens op
[SET] (instellen).
Play”
(weergave).
• U kunt het volume instellen op één van de acht niveau’s
lopend van 0 (laagste) tot en met 7 (hoogste).
• Door een geluidsvolume van 0 in te stellen wordt het
geluid gedempt.
4. Specificeer d.m.v. [W] en [X] de instelling van
het geluidsvolume van de bewerkingen en
druk vervolgens op [SET] (instellen).
• U kunt het volume instellen op één van de acht niveau’s
lopend van 0 (laagste) tot en met 7 (hoogste).
• Door een geluidsvolume van 0 in te stellen wordt het
geluid gedempt.
LET OP
• Het geluidsvolume dat u hier configureert, is ook van
toepassing op het video uitgangssignaal (pagina 151).
BELANGRIJK!
• Het geluidsvolume dat u hier configureert, heeft geen
invloed op het video uitgangssignaal (pagina 151).
190
OVERIGE INSTELLINGEN
In- of uitschakelen van het
startscherm
LET OP
• Hieronder volgen de types beelden die u kunt selecteren
als het startscherm.
– Speciale startschermbeelden die bij de camera
ingebouwd zijn
– Foto’s
– Foto’s met geluid (het geluid wordt niet weergegeven).
• Er kan slechts één startschermbeeld van kracht zijn op een
bepaald moment. Om van startschermbeeld te veranderen
kunt u het huidige beeld gewoonweg met een ander beeld
overschrijven.
• Door het ingebouwde geheugen (pagina 199) te
formatteren wordt het huidige startschermbeeld gewist.
U kunt de camera configureren om een startscherm te tonen van
een beeld dat u opgenomen heeft, telkens wanneer u de camera
inschakelt.
• Het startscherm wordt niet getoond wanneer u de camera
inschakelt door op [
] (PLAY) (weergave) te drukken.
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer bij de “Set Up” (basisinstel) tab
“Startup” (starten) en druk vervolgens op [X].
3. Blader d.m.v. [W] en [X] door de beelden
totdat het beeld dat u wilt gebruiken als het
startscherm zich op het beeldscherm bevindt.
4. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Om dit te doen:
Selecteer deze
instelling:
Het geselecteerde beeld als het
startscherm gebruiken
On (aan)
Het startscherm uitschakelen
Off (Uit)
191
OVERIGE INSTELLINGEN
Specificeren van de methode voor het
aanmaken van een serienummer voor
een bestandsnaam
Veranderen van de instelling van de
datum en de tijd bij de camera
Als u de instelling voor de datum en de tijd verandert, let er dan
op dat u dit doet voor de thuisstad (de plaats waar u de camera
gewoonlijk het gebruikt). Als u de instellingen van de thuisstad
reeds op de juiste wijze geconfigureerd heeft, kunt u de
procedure onder “Instellen van de datum en de tijd van uw
thuisstad” (pagina 193) gebruiken om de huidige instelling van
de tijd veranderen, indien dit gewenst is.
Volg de volgende procedure om de methode te specificeren die
bepaalt hoe serienummers aangemaakt worden die in de
bestandsnamen worden gebruikt (pagina 179).
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer bij de “Set Up” (basisinstelling)
indextab “File No.” (bestandnummer) en druk
vervolgens op [X].
BELANGRIJK!
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
• Als de instelling voor de datum en tijd veranderd wordt
zonder de instelling van de thuisstad eerst te configureren,
worden alle data en tijden voor de wereldtijd (pagina 194)
uitgeschakeld.
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Om de camera dit te laten doen:
Denk aan het huidige nummer en wijs
altijd het volgende nummer toe zelfs als
alle bestanden gewist worden of als de
geheugenkaart vervangen wordt.
Start het serienummer opnieuw vanaf
0001 wanneer alle bestanden gewist zijn
of als de geheugenkaart vervangen
wordt.
Selecteer deze
instelling:
■ Selecteren van uw thuisstad
1. Druk op [MENU].
Continue
(voortzetten)
2. Selecteer bij de “Set Up” (basisinstel) tab
“World Time” (wereldtijd) en druk vervolgens
op [X].
Reset
(terugstellen)
Hierdoor worden de huidige instellingen van de wereldtijd
getoond.
192
OVERIGE INSTELLINGEN
■ Instellen van de datum en de tijd van uw
thuisstad
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Home” (thuis) en
druk vervolgens op [X].
1. Druk op [MENU].
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “City” (stad) en
druk vervolgens op [X].
2. Selecteer bij de “Set Up” (basisinstel)
5. Selecteer d.m.v. [S], [T], [W] en [X] het land
indextab “Adjust” (bijstellen) en druk
vervolgens op [X].
waar uw thuisstad zich bevindt en druk daarna
op [SET] (instellen).
3. Stel de datum en de tijd in.
6. Selecteer d.m.v. [S] en [T] uw thuisstad en
Om dit te doen:
Druk op deze
toets:
7. Druk nadat de instelling naar wens is op [SET]
Verplaats de cursor tussen instellingen
[W] of [X]
(instellen) om het instelscherm te verlaten.
Verander de instelling bij de plaats waar
de cursor zich bevindt
[S] of [T]
Overschakelen tussen het 12-uur en 24uur formaat
[BS] (BEST
SHOT)
druk vervolgens op [SET] (instellen).
4. Druk nadat alle instellingen naar wens zijn op
[SET] (instellen) om het instelscherm te
verlaten.
193
OVERIGE INSTELLINGEN
■ Veranderen van het datumformaat
Gebruiken van de wereldtijd
U kunt kiezen uit drie verschillende formaten voor de datum.
U kunt het wereldtijdscherm gebruiken om de huidige tijd te
bekijken in een zone die afwijkt van die van uw thuisstad
wanneer u op reis gaat, enz. De wereldtijd toont de huidige tijd in
162 steden in 32 tijdzones rond de gehele wereld.
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer bij de “Set Up” (basisinstel) tab
“Date Style” (datumstijl) en druk vervolgens
op [X].
Configureren van de instellingen van de
wereldtijd
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
1. Druk op [MENU].
Voorbeeld: December 19, 2006
2. Selecteer bij de “Set Up” (basisinstel) tab
Om de datum als volgt weer te
geven:
Selecteer dit formaat:
06/12/19
YY/MM/DD
19/12/06
DD/MM/YY
12/19/06
MM/DD/YY
“World Time” (wereldtijd) en druk vervolgens
op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “World” (wereld)
en druk vervolgens op [X].
194
OVERIGE INSTELLINGEN
■ Heen en weer schakelen tussen de
schermen voor de thuistijd en de wereldtijd
4. Selecteer d.m.v. [S]
en [T] “City” (stad) en
druk vervolgens op
[X].
1. Druk op [MENU].
• Selecteer om de
zomertijdinstelling te
configureren m.b.v. [S] en
[T] “DST” en selecteer daarna “On” (inschakelen).
• Zomertijd wordt gebruikt in bepaalde gebieden om de
huidige instelling van de tijd met één uur vooruit te zetten
tijdens de zomermaanden.
• Het gebruik van zomertijd hangt af van de plaatselijke
gewoonten en wetgeving.
2. Selecteer bij de “Set Up” (basisinstel) tab
“World Time” (wereldtijd) en druk vervolgens
op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “World” (wereld)
voor het scherm met de wereldtijd or “Home”
(thuis) voor het scherm met de thuistijd.
4. Druk na selectie van het gewenste scherm op
[SET] (instellen) om het instelscherm te
verlaten.
5. Selecteer d.m.v. [S], [T], [W] en [X] het land
waar de stad zich bevindt die u wilt bekijken
en druk daarna op [SET] (instellen).
6. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de gewenste stad
en druk vervolgens op [SET] (instellen).
7. Druk nadat de instelling naar wens is op [SET]
(instellen) om het instelscherm te verlaten.
195
OVERIGE INSTELLINGEN
Veranderen van de displaytaal
Veranderen van het USB
poortprotocol
U kunt de onderstaande procedure gebruiken om een
displaytaal te selecteren.
• Het aantal talen en de types hangen af van het land of de
streek waar de camera verkocht wordt.
U kunt de onderstaande procedure gebruiken om het USB
communicatieprotocol te veranderen die gebruikt wordt bij het
uitwisselen van data met een computer, printer of andere
externe apparatuur. Selecteer het protocol dat past bij het
toestel waarop u gaat aansluiten.
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer bij de “Set Up” (basisinstel) tab
1. Druk op [MENU].
“Language” (taal) en druk vervolgens op [X].
2. Selecteer bij de “Set Up” (basisinstel)
3. Selecteer d.m.v. [S], [T], [W] en [X] de
indextab “USB” (USB poort) en druk
vervolgens op [X].
gewenste instelling en druk daarna op [SET]
(instellen).
196
OVERIGE INSTELLINGEN
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
Instellingen van de [ ] (opname) en
[ ] (weergave) toets
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Wanneer u op dit type toestel wilt
aansluiten:
Selecteer
deze
instelling:
Computer
Bij deze instelling beschouwt de
computer de camera als een extern
opslagmedium. Gebruik deze instelling
voor het allerdaagse overbrengen van
beelden van de camera naar een
computer (d.m.v. de meegeleverde
Photo Loader applicatie).
Mass Storage
(massageheugen)
Printer die PictBridge ondersteunt
(pagina 202)
Deze instelling vereenvoudigt het
overbrengen van beelddata naar het
aangesloten toestel.
PTP
(PictBridge)
U kunt de camera zodanig configureren dat deze niet
ingeschakeld wordt wanneer u op de [
] (opname) of [
]
(weergave) toets drukt, of dat deze juist uitgeschakeld wordt
wanneer u op de [
] (opname) of [
](weergave) toets
drukt.
[
]
[
]
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer bij de “Set Up” (basisinstel)
indextab “REC/PLAY” (opname/weergave) en
druk vervolgens op [X].
197
OVERIGE INSTELLINGEN
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
LET OP
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Configureren beide toetsen
om dit te doen wanneer ze
worden ingedrukt:
Selecteer deze
instelling:
De camera inschakelen
Power On (spanning
aan)
De camera in- of uitschakelen
Power On/Off
(spanning aan/uit)
De camera niet inschakelen
Disable (uitschakelen)
• Bij “Power On/Off” (spanning aan/uit) wordt de camera
uitgeschakeld wanneer u op [
] (opname) drukt tijdens
de opnamefunctie (REC) of op [
] (weergave) tijdens de
weergavefunctie (PLAY).
• Wanneer u op [
] (weergave) drukt tijdens de
opnamefunctie (REC) of op [
] (opname) tijdens de
weergavefunctie (PLAY), wordt overgeschakeld naar de
betreffende functie (opname of weergave).
• Wanneer u op [
] (opname) drukt of op [
]
(weergave) terwijl de camera ingeschakeld is, wordt
onmiddellijk overgeschakeld naar de betreffende functie is
(opname of weergave), zelfs als u een menubewerking aan
het uitvoeren bent.
• De defaultinstelling die oorspronkelijk in de fabriek
ingesteld was, is “Power On” (spanning aan).
• Verander naar een andere instelling dan “Disable”
(uitschakelen) voordat u aansluit op een televisietoestel om
beelden te bekijken.
198
OVERIGE INSTELLINGEN
1. Controleer dat er geen geheugenkaart in de
Formatteren van het ingebouwde
geheugen
camera geladen is.
• Mocht er een geheugenkaart geladen zijn in de camera,
verwijder deze dan.
Mocht u het ingebouwde geheugen formatteren dan worden alle
opgeslagen data uitgewist.
2. Druk op [MENU].
BELANGRIJK!
3. Selecteer bij de “Set Up” (basisinstel)
• Merk op dat data die gewist worden door de
formatteerbewerking niet hersteld kunnen worden.
Controleer dus dat u geen van de data in het ingebouwde
geheugen nodig heeft voordat u het geheugen gaat
formatteren.
• Bij het formatteren van het ingebouwde geheugen worden
de volgende items gewist.
– Beveiligde beelden
– Beelden in de FAVORITE map
– Gebruikersinstellingen van de BEST SHOT functie
– Startscherm
• Controleer voordat u begint met het formatteren dat de
spanning van de accu volledig opgeladen is. Als de
accuspanning te laag wordt tijdens het uitvoeren van het
formatteren brengt dit het risico met zich mee dat het
formatteren niet goed wordt uitgevoerd en dat de camera
stopt met normaal functioneren.
• U mag het accudeksel nooit openen terwijl het formatteren
uitgevoerd wordt. Hierdoor zal de camera stoppen met
normaal functioneren.
indextab “Format” (formatteer) en druk
vervolgens op [X].
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Format”
(formatteer) en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Hierdoor wordt het ingebouwde geheugen geformatteerd.
• Selecteer “Cancel” (annuleren) om de
formatteerbewerking te annuleren.
• Als de weergavefunctie (PLAY) ingeschakeld wordt na
het formatteren van het ingebouwde geheugen, dan
verschijnt de boodschap “There are no files.” (er zijn geen
bestanden aanwezig).
199
OVERIGE INSTELLINGEN
AFDRUKKEN
Verschillende types van afdrukken
Er zijn drie methoden die u kunt gebruiken voor het afdrukken van beelden.
Professionele
afdrukdienst
(pagina 201)
Thuis
afdrukken
Neem de geheugenkaart die de beelden bevat met de af te drukken beelden
mee naar een professionele afdrukdienst.
• Met de DPOF instellingen kunt u specificeren welke beelden u wilt
afdrukken, het aantal afdrukken en de instellingen voor de
datumafstempeling voordat u de geheugenkaart meeneemt voor het laten
maken van afdrukken.
Afdrukken op een printer (pagina 202) Maak afdrukken op een printer die PictBridge ondersteunt of gebruik een
printer die uitgevoerd is met een geheugenkaartgleuf.
• Met de DPOF instellingen kunt u specificeren welke beelden u wilt
afdrukken, het aantal afdrukken en de instellingen voor de
datumafstempeling voordat u afdrukken gaat maken.
Afdrukken met een computer
■ Windows Computer
Installeer het software (Photohands) die meegeleverd wordt met de camera.
Zie “Gebruiken van de camera met een Windows computer” op pagina 212.
■ Macintosh
Breng de beelden eerst over naar uw Macintosh en gebruik van los
verkrijgbaar software voor het maken van afdrukken.
Zie “Gebruiken van de camera met een Macintosh computer” op pagina 235.
200
AFDRUKKEN
■ Voorzorgsmaatregelen bij het maken van
afdrukken
Gebruiken van een professionele
afdrukdienst
• Zie de documentatie die meegeleverd wordt met uw printer
voor informatie aangaande de instellingen voor de
drukkwaliteit en het papier.
• Neem contact op met de fabrikant van uw printer om er achter
te komen of de printer PictBridge ondersteunt, voor nieuwere
printerversies, enz.
• Verbreek de aansluitingen van kabels nooit en voer nooit
enige bewerking uit bij de camera of de USB slede terwijl het
afdrukken plaatsvindt. Dit kan een foutmelding voor de printer
veroorzaken.
Neem een geheugenkaart die de beelden bevat met de af te
drukken beelden mee naar een professionele afdrukdienst.
Voordat u de geheugenkaart meeneemt voor het laten maken
van afdrukken kunt u m.b.v. de DPOF instellingen (pagina 205)
specificeren welke beelden u wilt afdrukken, het aantal
afdrukken en of de beelden al dan niet een datumafstempeling
moeten bevatten.
Voorzorgsmaatregelen bij het afdrukken met de instelling
“All Images” (alle beelden)
Merk op dat bij het selecteren van de instelling “All Images”
(alle beelden) voor het afdrukken alle beelden van alle
documenten worden afgedrukt die overgebracht werden naar
de camera met de data-opslagfunctie (pagina 249).
Ongeacht of u nu thuis aan het afdrukken bent of dat u het
afdrukken uitbesteedt door een afdrukdienst, let er op dat u
weet wat er zich op een geheugenkaart (in het bijzonder
documenten) opgeslagen is voordat u de instelling “All
Images” (alle beelden) selecteert (pagina 207).
201
AFDRUKKEN
■ Afdrukken maken met een printer die
PictBridge ondersteunt
Gebruiken van uw printer voor het
afdrukken van beelden
U kunt de camera direct op een printer aansluiten die compatibel
is met PictBridge en dan beelden afdrukken zonder dit via een
computer te doen.
• Met de USB slede kan de camera gemakkelijk aangesloten
worden op een printer. Voer eerst de volgende procedure uit
voordat u een printer aansluit via de USB slede.
Als uw printer van één van de onderstaande types is, kunt u er
afdrukken mee maken zonder dit via een computer te doen.
– Printer uitgevoerd met een SD geheugenkaart-/SDHC
geheugenkaartgleuf
– Printer die PictBridge ondersteunt
■ Het maken van afdrukken op een printer met
een SD geheugenkaart-/SDHC
geheugenkaartgleuf
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer bij de “Set Up” (basisinstel)
indextab “USB” (USB poort) en druk
vervolgens op [X].
Verwijder de SD geheugenkaart of SDHC geheugenkaart uit de
camera en steek deze direct in de geheugenkaartgleuf van de
printer. Afhankelijk van het type printer dat u gebruikt, kan deze
de instellingen (beelden die afgedrukt moeten worden, het
aantal afdrukken, datumafstempeling) mogelijk lezen die u
geconfigureerd heeft met de DPOF instellingen van de camera
(pagina 205). Zie de gebruiksaanwijzing die met de printer wordt
mee geleverd voor nadere details.
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “PTP (PictBridge)”
en druk vervolgens op [SET] (instellen).
202
AFDRUKKEN
4. Sluit de USB kabel die met de camera
5. Schakel de camera uit en plaats deze op de
meegeleverd wordt aan op de USB slede en op
de USB poort van uw printer.
USB slede.
6. Schakel de printer in.
USB kabel (meegeleverd)
Aansluiting B
USB poort
7. Leg papier in de printer.
8. Druk op de [USB]
toets van de USB
slede.
Aansluiting A
[
Hierdoor verschijnt een
afdrukmenu op het
beeldscherm van de camera.
] (USB) aansluiting
• U kunt de netadapter ook aansluiten op de USB slede en
de netadapter aansluiten op een stopcontact.
• Mocht u niet van plan te zijn de netadapter te gebruiken,
let er dan op dat de accu van de camera volledig
opgeladen is.
• Er gebeurt niets op het beeldscherm van de camera als
deze zich op de USB slede bevindt terwijl de
meegeleverde AV kabel aangesloten is op de USB slede.
Let er op dat de aansluiting van de AV kabel niet tot stand
gebracht is op de USB slede als u het beeldscherm van
de camera wilt gebruiken om beelden te bekijken.
203
AFDRUKKEN
9. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Paper Size”
11. Specificeer d.m.v. [S] en [T] de gewenste
(papierformaat) en druk vervolgens op [X].
afdrukoptie.
Als u een specifiek beeld wilt afdrukken:
Selecteer “1 Image” (1 beeld) en druk vervolgens op
[SET] (instellen). Toon daarna d.m.v. [W] en [X] het beeld
dat u wilt afdrukken.
Als u meerdere beelden wilt afdrukken:
Selecteer “DPOF Printing” (afdrukken met DPOF) en
druk vervolgens op [SET] (instellen). Specificeer
vervolgens m.b.v. de DPOF instellingen (pagina 205) de
beelden die u wilt selecteren.
10. Selecteer d.m.v. [S] en [T] het papierformaat
en druk vervolgens op [SET] (instellen).
• Hieronder volgen de beschikbare papierformaten.
3.5" × 5", 5" × 7", 4" × 6", A4, 8.5" × 11", By Printer (door
de printer)
• Door selecteren van “By Printer” (door de printer) wordt
afgedrukt op het papierformaat dat op de printer wordt
geselecteerd.
• Welke instellingen voor het papierformaat beschikbaar
zijn hangt af van de aangesloten printer. Zie de
gebruiksaanwijzing die met de printer wordt mee
geleverd voor volledige details.
• Druk op [BS] om de
datumafstempeling
beurtelings in en uit te
schakelen. De
datumafstempeling wordt
afgedrukt wanneer “On”
(aan) op het beeldscherm
getoond wordt.
204
AFDRUKKEN
12. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Print” (afdrukken)
DPOF gebruiken om beelden te
specificeren die afgedrukt dienen te
worden en het aantal afdrukken.
en druk vervolgens op [SET] (instellen).
Het afdrukken gaat beginnen en de boodschap “Busy...
Please wait...” (wachten a.u.b.) verschijnt op het
beeldscherm. Deze boodschap zal na een poosje
verdwijnen hoewel het afdrukken nog steeds uitgevoerd
wordt. Door op een toets van de camera te drukken zal de
boodschap voor de afdrukstatus opnieuw verschijnen.
Het afdrukmenuscherm verschijnt opnieuw nadat het
afdrukken is voltooid.
• Als u “1 Image” (1 beeld) selecteerde in stap 11, dan kunt
u de procedure vanaf stap 11 herhalen om andere
beelden af te drukken, indien dat gewenst is.
DPOF (Digital Print Order Format = digitaal afdruk
order formaat) stelt u in staat om beelden te
specificeren die u wilt afdrukken, het aantal
afdrukken en of de datumafstempeling in- of
uitgeschakeld is. De instellingen die u configureert
worden op de geheugenkaart opgenomen. Na het configureren
van de instellingen kunt u de geheugenkaart gebruiken om
afdrukken te maken op een printer thuis die DPOF ondersteunt
of u kunt de geheugenkaart meenemen naar een professionale
afdrukdienst. Met DPOF kunt u instellingen configureren terwijl u
de feitelijke beelden op het beeldscherm van de camera bekijkt,
zodat het niet nodig is dat u zich moeilijk te onthouden
bestandsnamen herinnert, enz.
13. Druk nadat u klaar bent met het afdrukken op
de [USB] toets van de USB slede.
Hierdoor wordt de camera uitgeschakeld.
BELANGRIJK!
• Bepaalde afdrukdiensten kunnen mogelijk DPOF niet
ondersteunen en mogelijk andere afdrukprotocollen wel
ondersteunen. In dit geval dient u het afdrukken uit te
voeren volgens de aanwijzingen die gegeven worden door
de afdrukdienst die u gebruikt.
205
AFDRUKKEN
■ Configureren van DPOF instellingen
afzonderlijk voor elk beeld
5. Specificeer d.m.v. [S] en [T] het gewenste
aantal afdrukken per beeld.
• U kunt maximaal 99 specificeren voor het aantal
afdrukken van beelden. Specificeer 0 als u geen beeld
wilt afdrukken.
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
[MENU].
2. Selecteer bij de
6. Als u de datum wilt opnemen in het beeld druk
“PLAY” (weergave)
indextab “DPOF
Printing” (afdrukken
met DPOF) en druk
vervolgens op [X].
dan op [BS] om de datumafstempeling
beurtelings in en uit te schakelen.
• Druk op [BS] zodat “Off” (uit) getoond wordt om de
datumafstempeling uit te schakelen.
• Herhaal de stappen 4 tot en met 6 om de instellingen
voor andere beelden te configureren, als u dat wenst.
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Select Images”
(beelden selecteren) en druk vervolgens op
[X].
7. Druk op [SET] (instellen) om de instellingen op
te slaan nadat ze naar wens zijn.
4. Blader d.m.v. [W] en [X] door de beelden
totdat het beeld dat u wilt afdrukken zich op
het beeldscherm bevindt.
206
AFDRUKKEN
■ Configureren van dezelfde DPOF
instellingen voor alle beelden
Wis de DPOF instellingen wanneer u ze niet langer
nodig heeft!
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
DPOF instellingen worden niet automatisch gewist nadat het
afdrukken voltooid is. Dit betekent dat als u een andere
afdrukbewerking uitvoert zonder de DPOF instellingen te
wissen, het afdrukken wordt uitgevoerd in overeenstemming met
de laatste instellingen die u configureerde. Als u de DPOF
instellingen die op het moment geconfigureerd zijn niet langer
nodig heeft, verander dan d.m.v. de procedure onder
“Configureren van dezelfde DPOF instellingen voor alle
beelden” het aantal afdrukken per beeld voor alle beelden tot 00.
[MENU].
2. Selecteer bij de “PLAY” (weergave) indextab
“DPOF Printing” (afdrukken met DPOF) en
druk vervolgens op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “All Images” (alle
beelden) en druk vervolgens op [X].
4. Specificeer d.m.v. [S] en [T] het gewenste
aantal afdrukken per beeld.
• U kunt maximaal 99 specificeren voor het aantal
afdrukken van beelden. Specificeer 0 als u geen
afdrukken wilt maken.
5. Als u de datum wilt opnemen in de beelden
druk dan op [BS] om de datumafstempeling
beurtelings in en uit te schakelen.
• Druk op [BS] zodat “Off” (uit) getoond wordt om de
datumafstempeling uit te schakelen.
6. Druk op [SET] (instellen) om de instellingen op
te slaan nadat ze naar wens zijn.
207
AFDRUKKEN
Vertel de afdrukdienst over de DPOF instellingen!
Datumafstempeling
Als u een geheugenkaart meeneemt naar een professionale
afdrukdienst, vergeet dan niet ze te vertellen dat u de DPOF
instellingen heeft aangebracht voor de beelden die moeten
worden afgedrukt en het aantal afdrukken per beeld. Als u dat
niet doet kan de afdrukdienst mogelijk alle beelden afdrukken
zonder acht te slaan op de DPOF instellingen of ze kunnen de
instelling voor de datumafstempeling mogelijk in de wind slaan.
U kunt één van de volgende drie methoden gebruiken om de
opnamedatum op te nemen in de afdruk van het beeld.
• De DPOF instellingen op de camera configureren om de
datumafstempeling te specificeren (pagina 205)
– Als het een beeld betreft waarbij de datum of de tijd reeds
afgestempeld is door de datumafstempeling van de
camera, dan zal het inschakelen van de DPOF
datumafstempeling er toe leiden dat er twee data
afgestempeld worden op dezelfde plaats. Zorg ervoor dat u
DPOF datumafstempeling uitschakelt bij het afdrukken van
een beeld die afgestempeld is met de
datumafstempelingsfunctie van de camera.
– Sommige printers kunnen de instellingen voor de
tijdafstempeling mogelijk negeren of DPOF in het geheel
niet ondersteunen. Controleer de gebruiksaanwijzing die
met de printer wordt mee geleverd voor nadere details.
– Merk op dat sommige professionele afdrukdiensten het
maken van DPOF afdrukken niet ondersteunen. Vraag dit
na bij de winkel voordat u afdrukken bestelt.
• De datumafstempeling van de camera stempelt de datum
en tijd direct in de data van het beeld (pagina 131).
BELANGRIJK!
• Sommige printers kunnen de instellingen voor de
tijdafstempeling mogelijk negeren of DPOF in het geheel
niet ondersteunen. Controleer de gebruiksaanwijzing die
met de printer wordt mee geleverd voor nadere details.
208
AFDRUKKEN
• Specificeer de datumafstempeling met Photohands
(alleen bij Windows)
– Zie de gebruiksaanwijzing van Photohands voor nadere
details. De gebruiksaanwijzingen van Photohands is
bijgesloten als een PDF bestand op de CD-ROM die met
de camera meegeleverd wordt.
• Vraag om datumafstempeling wanneer u afdrukken
bestelt bij een professionele afdrukdienst
– Sommige afdrukdiensten ondersteunen het afdrukken van
datums niet. Vraag bij de winkel om meer informatie.
Ondersteunde protocollen
Uw camera ondersteunt de hieronder beschreven protocollen.
■ PictBridge
Vereniging voor camera en imagingproducten
(CIPA = Camera and Imaging Products
Association)
■ PRINT Image Matching III
Door beeldmontage software te gebruiken en af te
drukken met een printer die ook PRINT Image
Matching III ondersteunt, is het mogelijk om
informatie te gebruiken over de
filmomstandigheden die samen met het beeld
opgenomen is en precies het type beeld te produceren dat u wilt.
PRINT Image Matching en PRINT Image Matching III zijn
handelsmerken van Seiko Epson Corporation.
209
AFDRUKKEN
■ Exif Print
Door af te drukken op een printer die ook Exif
Print (Exif 2.2) ondersteunt, wordt informatie
gebruik over de filmomstandigheden die
samen met het beeld opgenomen om de
kwaliteit van het afgedrukte beeld te verhogen.
Neem contact op met de fabrikant van de printer voor informatie
over welke modellen Exif Print ondersteunen, over het opgraden
van printers, enz.
210
AFDRUKKEN
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
Wat u kunt doen
Door de camera m.b.v. de meegeleverde USB kabel aan te
sluiten op een computer worden de onderstaande
mogelijkheden gerealizeerd.
Bekijken en
opslaan van
beelden*
U kunt uw computer gebruiken om
camerabeelden te bekijken en om beelden
langdurig op te slaan.
• Bij bepaalde versies van Windows dient u
het USB stuurprogramma (USB driver) te
installeren die meegeleverd wordt met de
camera.
• Het is niet nodig een USB
stuurprogramma te installeren bij de Apple
Macintosh.
U kunt het software gebruiken die met de
camera wordt meegeleverd om verschillende
Beheren,
bewerkingen uit te voeren met de beelden
bewerken en
die opgeslagen zijn op de harde schijf van uw
afdrukken van computer.
beelden
• Zie de uitleg die later volgt in dit hoofdstuk
en installeer het benodigde software op uw
computer.
Overbrengen
van beelden
naar de
camera
U kunt beelden die op uw computer
opgeslagen zijn overbrengen naar het
geheugen van uw camera.
• U kunt zelfs beelden overbrengen die
oorspronkelijk niet opgenomen waren met
de camera. U kunt een gedeelte van het
beeld (webpagina, kaart, enz.) dat zich op
dat moment op het scherm van uw
computer bevindt opslaan (snijden) (web
page, map, etc.) en overbrengen naar het
geheugen van uw camera.
Breng
documenten
over naar de
camera
U kunt documenten vanaf uw computer
overbrengen naar het geheugen van uw
camera.
* U kunt ook beelden overbrengen naar een computer om die
te zo te bekijken en op te slaan zonder de camera aan te
sluiten, door de geheugenkaart uit de camera te halen en de
inhoud van de geheugenkaart met uw computer te lezen
(pagina 244).
211
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
De procedures die u dient uit te voeren bij het gebruik van uw
camera met uw computer en bij het gebruik van het
meegeleverde software zijn anders bij Windows en Macintosh.
• Windows gebruikers dienen te verwijzen naar “Gebruiken van
de camera met een Windows computer” op pagina 212.
• Macintosh gebruikers dienen te verwijzen naar “Gebruiken
van de camera met een Macintosh computer” op pagina 235.
Gebruiken van de camera met een
Windows computer
Installeer het vereiste software in overeenstemming met onder
welke versie van Windows u draait en wat u wilt doen.
Doel
• Bekijken
van
beelden op
een
computer
• Opslaan
van
beelden op
een
computer
BELANGRIJK!
• Deze camera ondersteunt het USB 2.0 Hi-Speed protocol.
Hoewel deze camera gebruikt kan worden met een
computer die enkel het USB 1.1 protocol ondersteunt,
kunnen data sneller worden overgebracht wanneer het
USB 2.0 Hi-Speed protocol ondersteund wordt. Merk op
dat bij bepaalde modellen computers, het aansluiten op
een hub en andere omstandigheden van het systeem er
toe kunnen leiden dat het overbrengen van data wordt
vertraagd en dat er mogelijke problemen met de werking
kunnen ontstaan.
212
Windows
versie
Installeer dit software:
Zie
pagina:
XP/2000/
Me
–
(USB stuurprogramma
(USB driver) is niet nodig.)
–
98SE/98
USB driver Type B (USB
stuurprogramma type B)
(USB stuurprogramma
(USB driver). Zorg ervoor
dat u dit stuurprogramma
(driver) installeert.)
216
Overbrengen
van beelden
van de
camera en het
beheren van
beelden op de
computer
XP/2000/
Me/98SE/
98
Foto’s
retoucheren,
roteren en
afdrukken
XP/2000/
Me/98SE/
98
Photo Loader 3.0
DirectX 9.0c (Wanneer
DirectX 9.0 of hoger niet
reeds op de computer
geïnstalleerd is.)
224
Photohands 1.0
227
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
Doel
Windows
versie
Films
weergeven
XP/2000
Overbrengen
van beelden
naar de
camera
XP/2000/
Me/98SE/
98
Overbrengen
documenten
naar de
camera
XP/2000
Installeer dit software:
DivX Player (DivX Play
Bundle, meegeleverde
speler DivX)
• Installeer DivX Player en
de DivX codec (DivX Play
Bundle, meegeleverde
speler DivX)
Windows Media Player
* DivX codec (DivX Play
Bundle, meegeleverde
speler DivX)
• Door de DivX codec te
installeren is het ook
mogelijk films weer te
geven met Windows
Media Player
Zie
pagina:
Doel
Windows
versie
Installeer dit software:
Zie
pagina:
XP/2000/
Me/98SE
Adobe Reader 6.0
(Niet nodig indien dit
software reeds geïnstalleerd
is.)
233
98
–
• Als Adobe Reader or
Adobe Acrobat Reader
niet reeds geïnstalleerd
is, ga dan de website van
Adobe Systems, Inc. om
Acrobat Reader 5.0.5 te
downloaden en te
installeren.
–
Bekijken van
de gebruiksaanwijzing
228
Photo Transport 1.0
229
CASIO DATA
TRANSPORT 1.0
249
213
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
■ Systeemvereisten voor uw computer
Photo Transport 1.0
De systeemvereisten voor uw computer verschillen afhankelijk
van elke applicatie. Let er dus op de vereisten te checken voor
die bepaalde applicatie die u probeert te gebruiken. Merk op dat
de hier gegeven waarden minimale vereisten zijn voor het
draaien van elke applicatie. De feitelijke vereisten zijn zwaarder
afhankelijk van het aantal beelden en de grootte van de beelden
die worden gehanteerd.
Memory (Geheugen) : Minstens 64 MB
Harde schijf
: Minstens 2MB
CASIO DATA TRANSPORT 1.0
• Voldoende geheugen om het besturingssysteem te laten
draaien.
Adobe Reader 6.0
USB driver Type B (USB stuurprogramma type B)
CPU
• Bij Windows XP, 2000 en Me is het installeren niet nodig.
• Een juiste werking wordt niet gegarandeerd voor een
computer die opgewaard is van Windows 95 of 3.1.
Photo Loader 3.0
Harde schijf
: 60MB
Overige
: Internet Explorer 5.01 of hoger
DivX Player
(DivX Play Bundle, meegeleverde speler DivX)
Harde schijf: Minstens 40MB
Overige
: Pentium
Memory (Geheugen) : 32MB
: IE 5.5 of hoger, DirectX 9.0 of hoger
Besturingssysteem (OS) : XP/2000
Photohands 1.0
Harde schijf: Minstens 10 MB
CPU
: Pentium III 733MHz
Memory (Geheugen)
: Minstens 64MB
Harde schijf
: Minstens 10MB
DirectX 9.0c
Harde schijf: 65 MB voor installatie (18 MB op de harde schijf)
214
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
Bekijken en opslaan van beelden op de
computer
BELANGRIJK!
• Zie de “Lees mij” bestanden op de CD-ROM die
meegeleverd wordt met de camera voor details betreffende
de minimale systeemvereisten voor elke software
applicatie.
• Bezoek het onderstaande URL voor meer informatie als u
vragen of problemen heeft met de de DivX code
http://www.divx.com/support/
U kunt beelden (foto- en filmbestanden) bekijken en opslaan op
uw computer door de camera aan te sluiten via de USB slede.
• Afhankelijk van de versie van Windows waaronder uw
computer draait, kan het nodig zijn dat u eerst het USB
stuurprogramma (USB driver) moet installeren van de
meegeleverde CD-ROM.
Algemene procedure
1) Installeer het USB stuurprogramma (USB driver) (pagina 216)
als uw computer onder Windows 98SE of 98 draait. Ga direct
door naar stap 2 als uw computer onder Windows XP, 2000 of
Me draait.
2) Sluit de camera d.m.v. de USB slede aan op de computer
(pagina 217).
3) Bekijk en kopieer de gewenste beelden (pagina 221).
215
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
■ Installeren van de USB stuurprogramma
(USB driver) (alleen bij Windows 98SE en 98)
De volgende bewerking toont hoe u het USB stuurprogramma
(USB driver) installeert bij een computer die draait onder
Windows 98. De procedures voor Windows 98SE kunnen ietwat
afwijken maar de algemene gang van zaken is hetzelfde.
Probeer geen aansluiting tussen de camera en de
computer tot stand te brengen voordat het USB
stuurprogramma (USB driver) op de computer
geïnstalleerd is.
1. Plaats de meegeleverde CD-ROM in de CDROM drive van uw computer.
• Hierdoor wordt het menuscherm weergegeven.
Als u dat doet, kan de computer de camera niet herkennen.
Zorg er voor dat u het USB stuurprogramma (USB driver)
installeert als uw computer onder Windows 98SE of 98 draait.
Breng geen aansluiting tussen de camera en de computer tot
stand zonder eerst het USB stuurprogramma (USB driver) te
installeren.
2. Klik op de “Nederlands” indextab op het
menuscherm.
• U kunt ook op de indextab van een andere taal klikken,
indien u dat wenst.
3. Klik op “Installeer” voor “USB
stuurprogramma B” om het installeren te
starten.
4. Volg de aanwijzingen die in het dialoogvenster
verschijnen en klik op “Next”.
216
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
■ Uw camera voor de eerste maal op uw
computer aansluiten
5. Klik bij het laatste scherm op “Finish”.
• Afhankelijk van de versie Windows waaronder uw
computer draait, verschijnt een boodschap om u te
vertellen dat u de computer dient te herstarten. Mocht uw
computer een dergelijke boodschap tonen, start uw
computer dan opnieuw.
BELANGRIJK!
• Als u de netadapter niet gebruikt om de camera van
spanning te voorzien, kan de accu leeg raken waardoor de
camera wordt uitgeschakeld net terwijl deze aan de gang is
met de uitwisselen van bestanden met uw computer. Het
wordt aanbevolen de netadapter te gebruiken om de
camera van spanning te voorzien.
6. Klik om het installeersoftware te verlaten op
[Uitgang] om het CD-ROM menu te sluiten en
verwijder vervolgens de CD-ROM uit uw
computer.
• Afhankelijk van de versie Windows waaronder uw
computer draait, kan uw computer mogelijk automatisch
herstarten. Mocht dit gebeuren, dan verschijnt het CDROM menu opnieuw nadat de computer opnieuw gestart
is. Klik op “Uitgang” om het CD-ROM menu te verlaten en
verwijder vervolgens de CD-ROM uit uw computer.
217
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
1. Sluit de meegeleverde netadapter aan op de
2. Sluit de USB kabel die met de camera
[DC IN 5.3V] gelijkstroom ingangsaansluiting
van de USB slede en steek deze in een
stopcontact.
meegeleverd wordt aan op de USB slede en op
de USB poort van uw computer.
USB kabel (meegeleverd)
Aansluiting B
USB poort
Aansluiting A
[
• Mocht u niet van plan te zijn de netadapter te gebruiken,
let er dan op dat de accu van de camera volledig
opgeladen is.
] (USB) aansluiting
• Richt de USB poort zodanig dat deze past bij de vorm
van de USB poort wanneer u ze op elkaar aansluit.
• Steek de USB kabel zover mogelijk stevig in de poorten.
Een juiste werking is niet mogelijk als de aansluitingen
niet correct tot stand zijn gebracht.
218
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
3. Druk op de [ON/OFF] (aan/uit) toets van de
7. Druk op de [USB]
camera om deze in te schakelen en druk
daarna op [MENU].
toets van de USB
slede.
• Plaats de camera nog niet op de USB slede.
4. Selecteer bij de “Set Up” (basisinstel)
indextab “USB” (USB poort) en druk
vervolgens op [X].
[USB] toets
USB indicator
5. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Mass Storage”
(massageheugen) en druk vervolgens op
[SET] (instellen).
6. Druk op de [ON/OFF] (aan/uit) toets van de
camera om deze uit te schakelen en plaats de
camera vervolgens op de USB slede.
• Plaats de camera niet op de USB slede terwijl hij
ingeschakeld is.
• Als u van plan bent om beelden over te sturen van het
ingebouwde geheugen van de camera naar de computer,
controleer dan dat er geen geheugenkaart in de camera
geplaatst is.
219
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
Camera-computer aansluiting
BELANGRIJK!
Door op de [USB] toets van de USB slede te drukken wordt de
USB functie ingeschakeld, hetgeen aangegeven wordt door de
USB indicator die groen oplicht. Tijdens deze functie herkent de
computer de geheugenkaart die in de camera geplaatst is (of het
ingebouwde geheugen van de camera als er geen
geheugenkaart geplaatst is) als een verwisselbare schijf.
Vanaf nu hoeft u de stappen 3 tot en met 5 in de bovenstaande
procedure niet meer uit te voeren wanneer u de camera aansluit
op uw computer (tenzij u de USB instellingen van de camera om
de één of andere reden verandert).
• Bij bepaalde basisinstellingen van Windows kunt u een
boodschap waarnemen op het display om u te vertellen over
de nieuwe verwisselbare schijf. Mocht dit gebeuren, sluit dan
gewoonweg het dialoogvenster met de boodschap.
• Probeer nooit de aansluiting van de USB kabel te
verbreken of de camera van de USB slede te nemen
zonder eerst de USB functie uit te schakelen. Dit kan de
beelddata namelijk beschadigen. Zie “Verwijderen van de
camera van de USB slede” op pagina 224 voor de juiste
stappen die u dient te volgen om de camera veilig van de
USB slede te verwijderen.
220
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
■ Uw camera na die eerste maal op uw
computer aansluiten
■ Bekijken van camerabeelden op uw
computer
Omdat u alleen de eerste keer dat u de camera op uw computer
aansluit het USB stuurprogramma (USB driver) dient te
installeren en de menu instellingen dient te configureren, zijn de
aansluitingen later veel eenvoudiger.
Na de camera op uw computer te hebben aangesloten kunt u
beelden van de camera bekijken op het scherm van uw
computer.
• Zie “Uw camera na die eerste maal op uw computer
aansluiten” op pagina 221 voor informatie over het aansluiten
van een computer.
1. Druk op de [ON/OFF] (aan/uit) toets van de
camera om deze uit te schakelen en plaats de
camera vervolgens op de USB slede.
1. Windows XP gebruikers: Klik op “Start” en
• Plaats de camera niet op de USB slede terwijl hij
ingeschakeld is.
• Als u van plan bent om beelden over te sturen van het
ingebouwde geheugen van de camera naar de computer,
controleer dan dat er geen geheugenkaart in de camera
geplaatst is.
daarna op “Deze computer”.
Windows 2000/Me/98SE/98 gebruikers:
Dubbelklik op “Deze computer”.
2. Dubbelklik op “Verwisselbare schijf”.
• Uw computer ziet de geheugenkaart die in de camera
geplaatst is (of het ingebouwde geheugen als er geen
geheugenkaart is) als een verwisselbare schijf.
2. Druk op de [USB] toets
van de USB slede.
• Door op de [USB] toets van
de USB slede te drukken
wordt de USB functie
ingeschakeld, hetgeen
aangegeven wordt door de
USB indicator die groen
oplicht.
3. Dubbelklik op de “DCIM” map.
4. Dubbelklik op de map die het beeld bevat dat u
wilt bekijken.
[USB] toets
221
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
■ Opslaan van een beeld op uw computer
5. Dubbelklik op het bestand dat het beeld bevat
dat u wilt bekijken.
Om aan een beeld te werken of het in een album te plaatsen
dient u het beeld eerst bij uw computer op te slaan. Om een
beeld van de camera op te slaan bij uw computer, dient u eerst
d.m.v. de USB slede van de camera een aansluiting tot stand te
brengen tussen de camera en de computer.
• Zie “Uw camera na die eerste maal op uw computer
aansluiten” op pagina 221 voor informatie over het aansluiten
van een computer.
Hierdoor wordt het beeld weergegeven.
• Zie “Geheugenmapstructuur” op pagina 246 voor
informatie over de bestandsnamen.
LET OP
• Een beeld dat geroteerd was op de camera wordt op het
beeldscherm van de computer weergegeven met de
oorspronkelijke (niet-geroteerde) oriëntatie.
1. Windows XP gebruikers: Klik op “Start” en
daarna op “Deze computer”.
Windows 2000/Me/98SE/98 gebruikers:
Dubbelklik op “Deze computer”.
2. Dubbelklik op “Verwisselbare schijf”.
• Uw computer ziet de geheugenkaart die in de camera
geplaatst is (of het ingebouwde geheugen als er geen
geheugenkaart is) als een verwisselbare schijf.
3. Klik met de rechtertoets van de muis op de
“DCIM” map.
222
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
4. Klik bij het snelkoppelmenu dat verschijnt op
BELANGRIJK!
“Kopiëren”.
• Gebruik uw computer nooit om beeldbestanden die
opgeslagen zijn in het ingebouwde geheugen van de
camera of op de geheugenkaart te bewerken, te wissen, te
verplaatsen of een nieuwe naam te geven. Dit kan namelijk
problemen veroorzaken bij de beeldbeheerdata van de
camera waardoor het onmogelijk kan worden om beelden
op de camera weer te geven en kan de resterende
geheugencapaciteit drastisch wijzigen. Wanneer u een
beeld wilt wijzigen, wissen, verplaatsen of er een nieuwe
naam aan wilt geven, doe dit dan alleen bij beelden die
opgeslagen zijn op uw computer.
• Verbreek de aansluitingen van de USB kabel nooit en voer
geen bewerkingen uit bij de camera of bij de USB slede
tijdens het bekijken of opslaan van beelden. Hierdoor
kunnen de data beschadigd raken.
5. Windows XP gebruikers: Klik op “Starten” en
daarna op “Mijn documenten”.
Windows 2000/Me/98SE/98 gebruikers:
Dubbelklik op “Mijn Documenten” om dit te
openen.
• Mocht u reeds een “DCIM” map hebben in de “Mijn
Documenten” map, dan zal de volgende stap de
bestaande “DCIM” map uitwissen en vervangen. Wilt u de
inhoud van de bestaande “DCIM” map behouden,
verander de naam van de map of zet de map op een
andere plaats voordat u de volgende stap uitvoert.
6. Selecteer in het “Mijn documenten”
“Bewerken” menu “Plakken”.
Hierdoor wordt de “DCIM” map (en alle beeldbestanden die
de map bevat) gekopieerd naar de “Mijn documenten” map.
U heeft nu een kopie van de bestanden in het geheugen
van de camera op uw computer.
223
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
■ Verwijderen van de camera van de USB
slede
Overbrengen van beelden van de
camera en het beheren van beelden op
de computer
Windows XP/98SE/98 gebruikers
Om beelden op uw computer te beheren dient u de Photo
Loader applicatie te installeren van de CD-ROM die met de
camera meegeleverd wordt.
Met Photo Loader kunt u beelden van de camera automatisch
importeren naar de computer om beelden te arrangeren volgens
de opnamedatum en de beelden in kalenderformaat te tonen.
Druk op de [USB] toets van de USB slede. Controleer dat de
USB indicator van de USB slede niet brandt en verwijder daarna
pas de camera van de USB slede.
Windows 2000/Me gebruikers
Klik op kaartonderhoud in de taaklade op het beeldscherm van
uw computer en schakel de stationsnummer uit dat toegewezen
is aan de camera. Druk vervolgens op de [USB] toets van de
USB slede. Controleer dat de USB indicator van de USB slede
niet brandt en verwijder daarna pas de camera van de USB
slede.
LET OP
• Als Photo Loader reeds geïnstalleerd is op uw computer,
controleer dan de versie. Als de meegeleverde versie
nieuwer is dan die u heeft, verwijder (uninstall) dan de
oude versie van Photo Loader en installeer vervolgens de
nieuwe versie.
224
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
■ Installeer Photo Loader
5. Volg de aanwijzingen die op het beeldscherm
van uw computer om Photo Loader te
installeren.
1. Start uw computer en plaats de meegeleverde
CD-ROM op de CD-ROM drive.
• Windows 98SE/98
Als het Jet40SP8_9xNT.exe en MDAC (Microsoft Data
Access Components) 2.8 installatie dialoogvenster
verschijnt nadat het installeren van Photo Loader voltooid
is, volg dan de aanwijzingen op het scherm om de
installatie uit te voeren. Het installatie dialoogvenster
verschijnt niet als Jet40SP8_9xNT.exe en MDAC 2.8 of
hoger reeds geïnstalleerd zijn op uw computer.
• Windows XP (inclusief SP1), 2000 of Me (Excluding
Windows XP SP2)
Als het MDAC (Microsoft Data Access Components) 2.8
installatie dialoogvenster verschijnt nadat het installeren
van Photo Loader voltooid is, volg dan de aanwijzingen
op het scherm om de installatie uit te voeren. Het
installatie dialoogvenster verschijnt niet als MDAC 2.8 of
hoger reeds geïnstalleerd is op uw computer.
• Gewoonlijk zou hierna het menuscherm automatisch
moeten verschijnen. Mocht het menuscherm niet
automatisch verschijnen bij uw computer, navigeer dan
naar de CD-ROM op uw computer en dubbelklik dan op
het “MENU.exe” bestand.
2. Klik bij het menuscherm op de indextab voor
de gewenste taal.
3. Klik op het “Lees mij” bestand van Photo
Loader en lees de inhoud.
• “Lees mij” bestanden bevatten belangrijke informatie
aangaande het installeren, inclusief de installatie
omstandigheden en de vereisten voor het
computersysteem.
4. Klik op “Installeer” voor Photo Loader.
225
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
1. Klik bij uw computer op “Start”, “Alle
BELANGRIJK!
programma’s”, “Bureau-accesoires”,
“Systeemwerkset” en dan op “Systeeminfo”.
• Zie het “Lees mij” bestand dat bij Photo Loader gesloten is
voor informatie over wat u moet doen om bestaande
bibiliotheken te gebruiken na het updaten of herinstalleren
van Photo Loader of bij het verplaatsen van Photo Loader
naar een andere computer. Als u de correcte procedure
voor het installeren niet volgt, kunt u de bestaande
bibliotheekinformatie of HTML bestanden in
kalenderformaat mogelijk niet met Photo Loader
weergeven en beeldbestanden kunnen mogelijk worden
uitgewist.
2. Selecteer bij het “Hulpprogramma’s” menu
het “Diagnostisch hulpprogramma voor
DirectX”.
3. Controleer bij de “Systeem” indextab dat het
inderdaad “DirectX-versie” 9.0 of hoger
betreft.
4. Klik op “Afsluiten” om het diagnostisch
Controleren van uw computer’s DirectX versie
gereedschap voor DirectX af te sluiten.
• Mocht bij uw computer reeds Microsoft DirectX 9.0 of
hoger geïnstalleerd is, hoeft u Microsoft DirectX 9.0c niet
meer van de meegeleverde CD-ROM te installeren.
• Als bij uw computer niet Microsoft DirectX 9.0 of hoger
geïnstalleerd is, installeer dan Microsoft DirectX 9.0c van
de meegeleverde CD-ROM.
Om beelden te beheren d.m.v. Photo Loader dient bij uw
computer ook Microsoft DirectX 9.0 of hoger geïnstalleerd te
zijn. U kunt de geïnstalleerde versie van Microsoft DirectX
controleren d.m.v. het DirectX diagnostische gereedschap op
uw computer.
226
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
3. Klik op het “Lees mij” bestand van
Retoucheren, reoriënteren en afdrukken
van foto’s
Photohands en lees de inhoud.
• “Lees mij” bestanden bevatten belangrijke informatie
aangaande het installeren, inclusief de installatie
omstandigheden en de vereisten voor het
computersysteem.
Om foto’s te retoucheren, te reoriënteren of af te drukken met
uw computer, dient u Photohands van de met de camera
meegeleverde CD-ROM te installeren.
BELANGRIJK!
4. Klik op “Installeer” voor Photohands.
• Als Photohands reeds geïnstalleerd is op uw computer,
controleer dan de versie. Als de meegeleverde versie
nieuwer is dan die u heeft, verwijder (uninstall) dan de
oude versie van Photohands en installeer vervolgens de
nieuwe versie.
5. Volg de aanwijzingen die op het beeldscherm
van uw computer verschijnen om Photohands
te installeren.
■ Installeren van Photohands
1. Start uw computer en plaats de meegeleverde
CD-ROM op de DC-ROM drive.
• Gewoonlijk zou hierna het menuscherm automatisch
moeten verschijnen. Mocht het menuscherm niet
automatisch verschijnen bij uw computer, navigeer dan
naar de CD-ROM op uw computer en dubbelklik dan op
het “MENU.exe” bestand.
2. Klik bij het menuscherm op de indextab voor
de gewenste taal.
227
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
Weergeven van films
4. Klik op “Installeer” voor DivX Play Bundle.
Kopieer om deze weer te geven de film eerst naar uw computer
en dubbelklik dan op het filmbestand.
Om een film die opgenomen werd met deze camera weer te
geven met een Windows computer dient u DivX Player en het
DivX codec (DivX Play Bundle, meegeleverde speler DivX) te
installeren van de met de camera meegeleverde CD-ROM.
• Door het DivX codec te installeren is het ook mogelijk films
weer te geven met Windows Media Player.
5. Volg de aanwijzingen die op het beeldscherm
van uw computer verschijnen om DivX Play
Bundle te installeren.
• Hierdoor worden DivX Player, het DivX codec en DivX
Web Player geïnstalleerd.
LET OP
• Tijdens het installeren zult u worden gevraagd of u Google
Toolbar en Google Dekstop wilt installeren. Installeer deze
utiliteiten indien u dat wenst.
1. Start uw computer en plaats de meegeleverde
CD-ROM op de CD-ROM drive.
• Gewoonlijk zou hierna het menuscherm automatisch
moeten verschijnen. Mocht het menuscherm niet
automatisch verschijnen bij uw computer, navigeer dan
naar de CD-ROM op uw computer en dubbelklik dan op
het “MENU.exe” bestand.
2. Klik bij het menuscherm op de indextab voor
de gewenste taal.
3. Klik op het DivX Play Bundle “Lees mij”
bestand en lees de inhoud.
• “Lees mij” bestanden bevatten belangrijke informatie
aangaande het installeren, inclusief de installatie
omstandigheden en de vereisten voor het
computersysteem.
228
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
■ Minimale systeemvereisten voor
filmweergave op de computer
Overbrengen van beelden naar de
camera
De computer moet voldoen aan de hieronder beschreven
minimale systeemvereisten om films die met deze camera zijn
opgenomen te kunnen weergeven op een Windows computer.
Besturingssysteem : Windows XP
Teneinde beelden terug te sturen van het geheugen van uw
computer naar de camera dient u Photo Transport op uw
computer te installeren van de CD-ROM die met de camera
wordt meegeleverd.
Memory (Geheugen) : Pentium M, 1GHz of hoger
Pentium 4, 2GHz of hoger
Vereist software
■ Installeren van Photo Transport
: DivX Player (meegeleverd met deze camera)
1. Start uw computer en plaats de meegeleverde
BELANGRIJK!
CD-ROM op de CD-ROM drive.
• Gewoonlijk zou hierna het menuscherm automatisch
moeten verschijnen. Mocht het menuscherm niet
automatisch verschijnen bij uw computer, navigeer dan
naar de CD-ROM op uw computer en dubbelklik dan op
het “MENU.exe” bestand.
• De bovenstaande omgeving wordt aanbevolen. Bij
configureren van deze omgeving wordt geen juiste werking
gegarandeerd.
• Zelfs als uw computer voldoet aan de bovenstaande
minimale vereisten kunnen bepaalde instellingen en
andere geïnstalleerde software storing veroorzaken bij een
juiste weergave van films.
2. Klik bij het menuscherm op de indextab voor
de gewenste taal.
• Ongeacht de taal die u selecteert, wordt altijd de engelse
versie van Photo Transport geïnstalleerd.
229
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
■ Overbrengen van beeldbestanden naar uw
camera
3. Klik op het “Lees mij” bestand van Photo
Transport en lees de inhoud.
• “Lees mij” bestanden bevatten belangrijke informatie
aangaande het installeren, inclusief de installatie
omstandigheden en de vereisten voor het
computersysteem.
1. Sluit eerst de camera aan op uw computer.
• Zie pagina 217 voor informatie aangaande het aansluiten
van de camera op uw computer.
2. Klik bij uw computer op “Start”, “Alle
4. Klik op “Installeer” voor Photo Transport.
programma’s”, “Casio” en daarna op “Photo
Transport”.
5. Volg de aanwijzingen die op het beeldscherm
van uw computer verschijnen om Photo
Transport te installeren.
Hierdoor wordt Photo Transport gestart.
230
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
3. Zet de beelddata die u wilt overbrengen naar
4. Volg de aanwijzingen die op de display
de camera neer op de Photo Transport
overbrengtoets.
verschijnen om het beeldbestand over te
brengen naar de camera.
Verplaats de muiswijzer naar het beeldbestand dat u wilt
overbrengen en houd de muistoets vervolgens ingedrukt.
Houd de muistoets vervolgens ingedrukt, sleep de
muiswijzer samen met het beeldbestand naar de the Photo
Transport overbrengtoets en laat de muistoets vervolgens
los.
• De wijze waarop beelden worden overgebracht en de
gedetailleerde beeldinstellingen hangen af van de
instellingen van Photo Transport. Zie Photo Transport
help (pagina 233) voor nadere details.
BELANGRIJK!
• U kunt films niet overbrengen naar de camera.
• Alleen beeldbestanden van de volgende formaten kunnen
overgebracht worden naar de camera: JPG, JPEG, JPE en
BMP. De bewerking voor het overbrengen zet BMP
bestanden om in het JPEG formaat.
Helptoets
Instellingentoets
Uitgangtoets
Overbrengtoets
231
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
■ Overbrengen van schermvastlegdata naar
de camera
5. Selecteer d.m.v. uw muis het gedeelte van het
scherm dat u wilt vastleggen.
Verplaats de muiswijzer naar de linkerbovenhoek van het
gedeelte dat u wilt vastleggen en houd de muistoets
vervolgens ingedrukt. Houd de muistoets ingedrukt, sleep
de wijzer naar de rechterhoek van het bewuste gedeelte
van het scherm en laat de muistoets vervolgens los.
1. Sluit eerst de camera aan op uw computer.
• Zie pagina 217 voor informatie aangaande het aansluiten
van de camera op uw computer.
2. Klik bij uw computer op “Start”, “Alle
programma’s”, “Casio” en daarna op “Photo
Transport”.
Hierdoor wordt Photo Transport gestart.
3. Hierdoor wordt het scherm getoond waarvan u
de schermvastlegdata wilt overbrengen.
4. Klik op de Photo Transport vastlegtoets.
Vastleggedeelte van het scherm
Vastelegtoets
232
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
6. Volg de aanwijzingen die op de display
Bekijken van gebruikersdocumentatie
(PDF bestanden)
verschijnen om de vastlegdata van het
geselecteerde schermgedeelte over te sturen
naar de camera.
1. Start uw computer en plaats de meegeleverde
• De wijze waarop beelden worden overgebracht en de
gedetailleerde beeldinstellingen hangen af van de
instellingen van Photo Transport. Zie Photo Transport
help (pagina 233) voor nadere details.
CD-ROM op de CD-ROM drive.
• Gewoonlijk zou hierna het menuscherm automatisch
moeten verschijnen. Mocht het menuscherm niet
automatisch verschijnen bij uw computer, navigeer dan
naar de CD-ROM op uw computer en dubbelklik dan op
het “MENU.exe” bestand.
BELANGRIJK!
• De bewerking voor het overbrengen zet schermvastlegdata
om in het JPEG formaat.
2. Klik bij het menuscherm op de indextab voor
de gewenste taal.
■ Photo Transport basisinstellingen en help
3. In het “Handleiding” gebied, klik dan op de
Door op de instellingentoets te drukken wordt een
dialoogvenster getoond dat u kunt gebruiken om de instellingen
voor het overbrengen van beelden te configureren, om de wijze
van overbrengen te specificeren, enz. Klik op de helptoets voor
gedetailleerde informatie betrefferende de basisinstellingen, de
bedieningsprocedures en voor het oplossen van problemen,
enz.
naam van de handleiding die u wilt lezen.
233
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
Gebruikersregistratie
BELANGRIJK!
• Om de inhoud van een PDF bestand te kunnen bekijken
dient Adobe Reader of Adobe Acrobat Reader op uw
computer geïnstalleerd te zijn. Als u Adobe Reader of
Adobe Acrobat Reader niet reeds geïnstalleerd heeft dan
kunt u Adobe Reader installeren vanaf de gebundelde CDROM.
Het registreren via het internet wordt alleen ondersteund.
Bezoek de volgende CASIO website om te registreren:
http://world.casio.com/qv/register/
Verlaten van het CD-ROM menu
Klik op “Uitgang” van het CD-ROM menu.
234
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
Gebruiken van de camera met een
Macintosh computer
Versie van
het besturingssysteem
Installeer dit software:
Bekijken van de
gebruiksaanwij- OS 9/OS X
zing
–
• Gebruik Adobe Reader
of Adobe Acrobat
Reader die met uw
besturingssysteem
meegeleverd worden.
Doel
Installeer het vereiste software in overeenstemming met onder
welke Macintosh OS versie u draait en wat u wilt doen.
Doel
• Bekijken van
beelden op
uw
Macintosh
• Opslaan van
beelden op
uw
Macintosh
Overbrengen
van beelden
van de camera
en het beheren
van beelden op
uw Macintosh
Breng
documenten
over naar de
camera
Versie van
het besturingssysteem
Installeer dit software:
Zie
pagina:
Zie
pagina:
243
LET OP
–
OS 9/OS X (USB stuurprogramma
(USB driver) is niet nodig.)
236
OS 9
Photo Loader 1.1
242
OS X
–
• Gebruik de iPhoto
applicatie die
meegeleverd wordt met
uw besturingssysteem.
OS X
CASIO DATA
TRANSPORT 1.0
• Het maken van afdrukken wordt niet ondersteund met
Photo Loader 1.1. Gebruik commercieel software om af te
drukken met een Macintosh.
• Films die u met de camera opneemt kunnen niet worden
weergegeven op een Macintosh (pagina 90).
■ Systeemvereisten
De systeemvereisten verschillen afhankelijk van elke applicatie.
Let er dus op de vereisten te checken voor die bepaalde
applicatie die u probeert te gebruiken. Merk op dat de hier
gegeven waarden minimale vereisten zijn voor het draaien van
elke applicatie. De feitelijke vereisten zijn zwaarder afhankelijk
van het aantal beelden en de grootte van de beelden die worden
gehanteerd.
–
251
235
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
Bekijken en opslaan van beelden op een
Macintosh
Photo Loader 1.1
Memory (Geheugen) : 32MB
Harde schijf
: Minstens 3MB
U kunt beelden (foto- en filmbestanden) bekijken en opslaan op
uw Macintosh door de camera aan te sluiten via de USB slede.
De USB aansluiting wordt ondersteund op een Macintosh die
draait onder besturingssysteem OS 9 of OS X. De werking wordt
ondersteund m.b.v. het standaard USB stuurprogramma (USB
driver) dat meegeleverd wordt met het besturingssysteem zodat
het enige dat u hoeft te doen is het aansluiten van de camera op
uw Macintosh m.b.v. de USB kabel.
BELANGRIJK!
• Het aansluiten op een Macintosh wordt niet ondersteund
als die draait onder het Mac besturingssysteem OS 8.6 of
lager, of onder het Mac besturingssysteem OS X 10.0. Het
aansluiten op een Macintosh wordt alleen ondersteund als
die draait onder het Mac besturingssysteem OS 9 of onder
het Mac besturingssysteem OS X (10.1, 10.2, 10.3, 10.4)
Voer de aansluiting uit m.b.v. het standaard USB
stuurprogramma (USB driver) die met het
besturingssysteem meegeleverd wordt.
CASIO DATA TRANSPORT 1.0
Besturingssysteem (OS) : OS X 10.2.8 of hoger
Overige
: Voldoende geheugen om het
besturingssysteem te laten draaien.
BELANGRIJK!
• Zie de “readme” bestanden op de CD-ROM die
meegeleverd wordt met de camera voor details betreffende
de minimale systeemvereisten voor elke software
applicatie.
236
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
■ Uw camera voor de eerste maal op uw
computer aansluiten
2. Sluit de USB kabel die met de camera
meegeleverd wordt aan op de USB slede en op
de USB poort van uw Macintosh.
1. Sluit de meegeleverde netadapter aan op de
USB kabel (meegeleverd)
[DC IN 5.3V] gelijkstroom ingangsaansluiting
van de USB slede en steek deze in een
stopcontact.
Aansluiting B
USB poort
Aansluiting A
[
] (USB) aansluiting
• Richt de USB poort zodanig dat deze past bij de vorm
van de USB poort wanneer u ze op elkaar aansluit.
• Steek de USB kabel zover mogelijk stevig in de poorten.
Een juiste werking is niet mogelijk als de aansluitingen
niet correct tot stand zijn gebracht.
• Mocht u niet van plan te zijn de netadapter te gebruiken,
let er dan op dat de accu van de camera volledig
opgeladen is.
237
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
3. Druk op de [ON/OFF] (aan/uit) toets van de
7. Druk op de [USB]
camera om deze in te schakelen en druk
daarna op [MENU].
toets van de USB
slede.
• Plaats de camera nog niet op de USB slede.
4. Selecteer bij de “Set Up” (basisinstel)
indextab “USB” (USB poort) en druk
vervolgens op [X].
[USB] toets
USB indicator
5. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Mass Storage”
(massageheugen) en druk vervolgens op
[SET] (instellen).
6. Druk op de [ON/OFF] (aan/uit) toets van de
camera om deze uit te schakelen en plaats de
camera vervolgens op de USB slede.
• Plaats de camera niet op de USB slede terwijl hij
ingeschakeld is.
• Als u van plan bent om beelden over te sturen van het
ingebouwde geheugen van de camera naar de
Macintosh, controleer dan dat er geen geheugenkaart in
de camera geplaatst is.
238
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
■ Uw camera na die eerste maal op uw
Macintosh aansluiten
Camera-Macintosh aansluiting
Door op de [USB] toets van de USB slede te drukken wordt de
USB functie ingeschakeld, hetgeen aangegeven wordt door de
USB indicator die groen oplicht. Tijdens deze functie herkent de
Macintosh de geheugenkaart die in de camera geplaatst is (of
het ingebouwde geheugen van de camera als er geen
geheugenkaart geplaatst is) als een station (drive).
Het uiterlijk van de schijficoon hangt af van de versie van het
Mac besturingssysteem (OS) dat u in gebruik heeft.
Vanaf nu hoeft u de stappen 3 tot en met 5 in de bovenstaande
procedure niet meer uit te voeren wanneer u de camera aansluit
op uw Macintosh (tenzij u de USB instellingen van de camera
om de één of andere reden verandert).
Omdat u alleen de eerste keer dat u de camera op uw
Macintosh aansluit de menu instellingen dient te configureren,
zijn de aansluitingen later veel eenvoudiger.
1. Druk op de [ON/OFF] (aan/uit) toets van de
camera om deze uit te schakelen en plaats de
camera vervolgens op de USB slede.
• Plaats de camera niet op de USB slede terwijl hij
ingeschakeld is.
• Als u van plan bent om beelden over te sturen van het
ingebouwde geheugen van de camera naar de
Macintosh, controleer dan dat er geen geheugenkaart in
de camera geplaatst is.
BELANGRIJK!
• Probeer nooit de aansluiting van de USB kabel te
verbreken of de camera van de USB slede te nemen
zonder eerst de USB functie uit te schakelen. Dit kan de
beelddata namelijk beschadigen. Zie “De camera van de
USB slede verwijderen” op pagina 242 voor de juiste
stappen die u dient te volgen om de camera veilig van de
USB slede te verwijderen.
2. Druk op de [USB] toets
van de USB slede.
• Door op de [USB] toets
van de USB slede te
drukken wordt de USB
functie ingeschakeld,
hetgeen aangegeven
wordt door de USB
indicator die groen oplicht.
239
[USB] toets
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
■ Bekijken van camerabeelden op uw
Macintosh
BELANGRIJK!
• Laat hetzelfde beeld niet voor lange tijd op het
beeldscherm van uw Macintosh staan. Hierdoor kan het
beeld “inbranden” op het scherm.
Na de camera op uw Macintosh te hebben aangesloten kunt u
beelden van de camera bekijken op het scherm van uw
Macintosh.
• Zie “Uw camera na die eerste maal op uw Macintosh
aansluiten” op pagina 239 voor informatie over het aansluiten
van een Macintosh.
LET OP
• Een beeld dat geroteerd was op de camera wordt op het
beeldscherm van uw Macintosh weergegeven met de
oorspronkelijke (niet-geroteerde) oriëntatie.
1. Dubbelklik op de schijficoon van de camera.
2. Dubbelklik op de “DCIM” map.
3. Dubbelklik op de map die het beeld bevat dat u
wilt bekijken.
4. Dubbelklik op het bestand dat het beeld bevat
dat u wilt bekijken.
Hierdoor wordt het beeld weergegeven.
240
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
■ Opslaan van een beeld op uw Macintosh
BELANGRIJK!
Om aan een beeld te werken of het in een album te plaatsen
dient u het beeld eerst bij uw Macintosh op te slaan. Om een
beeld van de camera op te slaan bij uw Macintosh, dient u eerst
d.m.v. de USB slede van de camera een aansluiting tot stand te
brengen tussen de camera en de Macintosh.
• Zie “Uw camera na die eerste maal op uw Macintosh
aansluiten” op pagina 239 voor informatie over het aansluiten
van een Macintosh.
• Gebruik uw computer nooit om beeldbestanden die
opgeslagen zijn in het ingebouwde geheugen van de
camera of op de geheugenkaart te bewerken, te wissen, te
verplaatsen of een nieuwe naam te geven. Dit kan namelijk
problemen veroorzaken bij de beeldbeheerdata van de
camera waardoor het onmogelijk kan worden om beelden
op de camera weer te geven en kan de resterende
geheugencapaciteit drastisch wijzigen. Wanneer u een
beeld wilt wijzigen, wissen, verplaatsen of er een nieuwe
naam aan wilt geven, doe dit dan alleen bij beelden die
gekopieerd zijn naar uw Macintosh.
• Verbreek de aansluitingen van de USB kabel nooit en voer
geen bewerkingen uit bij de camera of bij de USB slede
tijdens het bekijken of opslaan van beelden. Hierdoor
kunnen de data beschadigd raken.
1. Dubbelklik op de schijficoon van de camera.
2. Zet de “DCIM” map in de map waar u hem wilt
opslaan.
Hierdoor wordt de “DCIM” map naar de map op uw
Macintosh gekopieerd.
241
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
■ De camera van de USB slede verwijderen
Overbrengen van beelden van de
camera en het beheren van beelden op
uw Macintosh
1. Sleep de schijficoon voor de camera over het
beeldscherm van uw Macintosh naar de
vuilnisbak.
Als u onder het Mac besturingssysteem OS X draait, kunt u
foto’s beheren d.m.v. de iPhoto applicatie die meegeleverd
wordt met uw besturingssysteem.
Als u onder het Mac besturingssysteem OS 9 draait, kunt
installeer dan de Photo Loader applicatie van de CD-ROM die
met de camera meegeleverd wordt.
Met Photo Loader kunt u beelden van de camera automatisch
importeren naar uw Macintosh om beelden te arrangeren
volgens de opnamedatum en de beelden in kalenderformaat te
tonen.
2. Druk op de [USB] toets van de USB slede.
Controleer dat de USB indicator van de USB
slede niet brandt en verwijder daarna pas de
camera van de USB slede.
■ Installeer Photo Loader
Voordat u begint met het installeren, dient u eerst alle “readme”
bestanden te lezen die Photo Loader vergezellen. “readme”
bestanden bevatten belangrijke informatie aangaande het
installeren, inclusief de installatie omstandigheden en de
vereisten voor het computersysteem.
1. Plaats de CD-ROM die met de camera
meegeleverd wordt in de CD-ROM drive van de
Macintosh.
2. Open de map die “Photo Loader” heet.
242
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
3. Open de map die “English” (Engels) heet en
Bekijken van gebruikersdocumentatie
(PDF bestanden)
open dan de map die “Important” (belangrijk)
heet.
Om de inhoud van een PDF bestand te kunnen bekijken dient
Adobe Reader of Adobe Acrobat Reader op uw computer
geïnstalleerd te zijn. Mocht dit niet het geval zijn, ga dan naar de
website van Adobe Systems, Inc. en installeer Acrobat Reader.
4. Open de map die “Installer” (installeer
software) heet en open dan de map die
“readme” (lees mij) heet.
■ Bekijken van de gebruiksaanwijzing van de
camera
5. Volg de aanwijzingen in het “readme” (leesmij)
bestand om Photo Loader te installeren.
1. Open op de CD-ROM de “Manual” map.
BELANGRIJK!
• Zie het “readme” bestand dat bij Photo Loader gesloten is
voor informatie over wat u moet doen om bestaande
bibiliotheken te gebruiken na het updaten of herinstalleren
van Photo Loader of bij het verplaatsen van Photo Loader
naar een andere computer. Als u de correcte procedure
voor het installeren niet volgt, kunt u de bestaande
bibliotheekinformatie of HTML bestanden in
kalenderformaat mogelijk niet met Photo Loader
weergeven en beeldbestanden kunnen mogelijk worden
uitgewist.
2. Open de “Digital Camera” (digitale camera)
map en open dan de map voor de taal waarin u
de gebruiksaanwijzing wilt bekijken.
3. Open het bestand dat “camera_xx.pdf” heet.
• “xx” is de taalcode (Voorbeeld: camera_e.pdf is voor
Engels.)
243
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
■ Bekijken van de gebruiksaanwijzing van
Photo Loader
Bestanden direct lezen van een
geheugenkaart
1. Open op de CD-ROM de “Manual”
De methode die u dient te volgen om bestanden van een
geheugenkaart te lezen hangt af van het type computer dat u
heeft. Enkele typische voorbeelden worden hieronder getoond.
Gebruik nadat u de aansluiting tot stand heeft gebracht dezelfde
procedures die u gebruikt wanneer de camera aangesloten is op
uw computer via de USB slede.
(handleiding) map.
2. Open de “Photo Loader” map en open
vervolgens de “English” (Engels) map.
3. Open “PhotoLoader_english”.
■ Uw computer heeft een geheugenkaartgleuf.
Registreren als een gebruiker
Steek de geheugenkaart van de camera direct in de gleuf.
Het registreren via het internet wordt alleen ondersteund.
Bezoek de volgende CASIO website om te registreren:
http://world.casio.com/qv/register/
■ Als uw computer een PC kaartgleuf heeft.
Gebruik een los verkrijgbare PC kaartadapter (voor een SD
geheugenkaart, SDHC geheugenkaart, MMC en MMCplus) om
de geheugenkaart in de kaartgleuf te steken. Zie voor volledige
details de gebruikersdocumentatie die meegeleverd wordt met
de PC kaartadapter en die van uw computer.
244
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
■ Andere computer types
Geheugenkaartdata
Gebruik één van beide methoden die hieronder beschreven
worden.
– Gebruik een los
verkrijgbare SD
geheugenkaarten/
SDHC
geheugenkaart
lezer/schrijver. Zie
de gebruikersdocumentatie die meegeleverd wordt met de
SD geheugenkaart/SDHC geheugenkaart lezer/schrijver
voor details aangaande het gebruik.
– Gebruik een los verkrijgbare PC kaart lezer/schrijver in
combinatie met een los verkrijgbare PC kaartadapter (voor
een SD geheugenkaart, SDHC geheugenkaart, MMC en
MMCplus). Zie de gebruikersdocumentatie die
meegeleverd wordt met de SD geheugenkaart lezer/
schrijver en de PC kaartadapter voor details aangaande
het gebruik.
Deze camera slaat beelden die u opneemt en andere data op in
overeenkomst met het DCF (Design rule for Camera File
System) protocol.
■ Betreffende het DCF protocol
Het DCF protocol is een systeem dat zowel de formaten van de
beeldbestanden als de structuur van de mappen die data
opslaan definiëert. Dit maakt het mogelijk voor een digitale
camera, een printer of een ander DCF-compatibel apparaat om
beelddata van een ander DCF apparaat weer te geven en af te
drukken.
245
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
■ Geheugenmapstructuur
DCIM
INDEX.PVM
100CASIO
CIMG0001.JPG
CIMG0002.AVI
CIMG0003.WAV
CIMG0004.JPG
(DCIM map)
(Totaal indexbestand)
(Opnamemap)
(Beeldbestand)
(Filmbestand)
(Geluidsbestand)
(Beeldbestand van een foto met geluid)
(Documentmap)
(Documentbestand)
(Documentbestand)
_THUMB.JPE
(Documentbeheerbestand)
VIEW.PVM
(MPV beheerbestand)
102CASIO
103_VIEW
ˁ
ˁ
ˁ
(Opnamemap)
(Documentmap)
(DPOF bestandmap)
(DPOF bestand)
SCENE *
(Foto BEST SHOT map)
U1000001.JPE
(Foto gebruikersbasisinstellingenbestand)
U1000002.JPE
ˁ
ˁ
ˁ
(Foto gebruikersbasisinstellingenbestand)
MSCENE *
CIMG0004.WAV (Geluidsbestand van een foto met geluid)
ˁ
ˁ
ˁ
101_VIEW
VIEW001.JPE
VIEW002.JPE
ˁ
ˁ
ˁ
_THUMB.FNX
MISC
AUTPRINT.MRK
(Film BEST SHOT map)
U1000001.JPE
(Film gebruikersbasisinstellingenbestand)
U1000002.JPE
ˁ
ˁ
ˁ
(Film gebruikersbasisinstellingenbestand)
FAVORITE *
CIMG0001.JPG
CIMG0002.JPG
ˁ
ˁ
ˁ
STARTING.JPG *
(Documentbeheerbestand)
(FAVORITE map)
(Opnamebestand)
(Opnamebestand)
(Startschermbestand)
* Toont bestanden die alleen gecreëerd kunnen worden in het
ingebouwde geheugen.
246
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
• Documentbeheerbestand
Beheerbestand voor Documenten die naar de camera zijn
overgebracht
• MPV beheerbestand
Beheerbestand voor Documenten die naar de camera zijn
overgebracht
• DPOF bestandmap
Map die DPOF bestanden, enz. bevat.
• Foto BEST SHOT map
Map die de foto BEST SHOT gebruikersbasisinstelbestanden
bevat
• Foto gebruikersbasisinstellingenbestand
Bestand van een foto BEST SHOT gebruikersbasisinstelling
• Film BEST SHOT map
Map die de Movie BEST SHOT
gebruikersbasisinstelbestanden (film best shot) bevat
• Film gebruikersbasisinstellingenbestand
Bestanden die Movie BEST SHOT
gebruikersbasisinstellingen (film best shot) bevatten
• FAVORITE map
Map die favoriete beeldbestanden bevat. De grootte van de
beelden is 320 × 240 beeldpunten.
• Startschermbestand
Bestand voor het opslaan van het startschermbestand. Dit
bestand wordt gecreëerd wanneer u een beeld specificeerd
dat u wilt gebruiken als het startschermbeeld.
Inhoud van mappen en bestanden
• DCIM map
Map die alle camera bestanden bevat
• Totaal indexbestand
Beheerbestand van de documentmap
• Opnamemap
Map die bestanden bevat die opgenomen zijn met de camera
• Beeldbestand
Bestand van een beeld dat met de camera is opgenomen. De
extensie is “JPG”.
• Filmbestand
Bestand van een film dat met de camera is opgenomen. De
extensie is “AVI”.
• Geluidsbestand
Geluidsopnamebestand. De extensie is “WAV”.
• Beeldbestand van een foto met geluid
Beeldbestand van een foto met geluid. De extensie is “JPG”.
• Geluidsbestand van een foto met geluid
Geluidsopnamebestand van een foto met geluid. De extensie
is “WAV”.
• Documentmap
Map die documentbestanden overbrengt naar de camera
• Documentbestand
Documentbestand die naar de camera zijn overgebracht
247
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
■ Ondersteunde beeldbestanden
• Mappen en bestanden moeten in overeenstemming met de
“Geheugenmapstructuur” op pagina 246 worden opgeslagen
om correct te worden herkend door de camera.
• Beeldbestanden die opgenomen zijn met deze camera
• DCF-compatibele beeldbestanden
Zelfs als een beeld DCF-compatibel is kan de camera hem
mogelijk toch niet weergeven. Het tonen van een beeld dat
opgenomen was met een andere camera kan mogelijk lang op
zich laten wachten voordat het op het beeldscherm van deze
camera verschijnt.
■ Voorzorgsmaatregelen voor hanteren van
data in het ingebouwde geheugen en de
geheugenkaart
• Bij het opslaan van de data van de camera naar de harde
schijf van een computer, naar een MO disk of naar een
andere medium, dient u de inhoud van de DCIM map met de
inhoud altijd als één geheel over te sturen. Het veranderen
van de naam van de DCIM naar een datum of iets in die trant
nadat u hem naar uw computer heeft gekopieerd is een
goede manier om op de hoogte te blijven van meerdere DCIM
mappen. Zorg er echter altijd voor de naam altijd terug te
veranderen naar “DCIM” voordat u de map terug kopieert
naar het geheugen van de camera. De camera herkent geen
enkele andere mapnaam dan DCIM.
Alle mappen in de DCIM map moeten ook voorzien van hun
oorspronkelijke namen als u ze terug kopieert naar het
geheugen van de camera.
248
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
OVERBRENGEN VAN DOCUMENTEN NAAR UW CAMERA (DATA STORAGE)
U kunt CASIO DATA TRANSPORT gebruiken om documenten,
de beelden van webpagina’s en andere documenten die u op
het scherm van uw computer kunt zien overbrengen naar de
camera. Vervolgens kunt u de documenten zien op het
beeldscherm van de camera.
Overbrengen van documenten naar de
camera
Overbrengen van documenten vanaf een
computer die onder Windows draait
LET OP
Om documenten op uw computer over te brengen naar de
camera zodat u ze op uw beeldscherm kunt zien, dient u CASIO
DATA TRANSPORT te installeren van de CD-ROM die met de
camera wordt meegeleverd.
• In dit hoofdstuk wordt alles dat u naar de camera
overbrengt een “document” genoemd. Sommige
documenten kunnen meerdere “pagina’s” bevatten.
BELANGRIJK!
■ Installeren van CASIO DATA TRANSPORT
• Vrijwel alle documenten die u vanaf uw computer kunt
afdrukken kunnen naar de camera worden overgebracht.
Merk echter op dat de mogelijkheid om op elk document op
de juiste wijze over te brengen en te tonen niet wordt
gegarandeerd.
• Bepaalde types documenten kunnen er op het
beeldscherm van de camera anders uitzien dan op het
beeldscherm van uw computer.
1. Start uw computer en plaats de meegeleverde
CD-ROM op de CD-ROM drive.
• Gewoonlijk zou hierna het menuscherm automatisch
moeten verschijnen. Mocht het menuscherm niet
automatisch verschijnen bij uw computer, navigeer dan
naar de CD-ROM op uw computer en dubbelklik dan op
het “MENU.exe” bestand.
249
OVERBRENGEN VAN DOCUMENTEN NAAR UW
CAMERA (DATA STORAGE)
■ Overbrengen van documenten
2. Klik bij het menuscherm op de indextab voor
de gewenste taal.
1. Sluit eerst de camera aan op uw computer.
• Ongeacht de taal die u selecteert, wordt altijd de engelse
versie van CASIO DATA TRANSPORT geïnstalleerd.
• Zorg ervoor dat er zich een geheugenkaart in de camera
bevindt voordat u de camera op uw computer aansluit.
• Zie pagina 217 voor informatie aangaande het aansluiten
van de camera op uw computer.
3. Klik op het “Lees mij” bestand van DATA
TRANSPORT en lees de inhoud.
• “Lees mij” bestanden bevatten belangrijke informatie
aangaande het installeren, inclusief de installatie
omstandigheden en de vereisten voor het
computersysteem.
2. Open op uw computer het
documentdatabestand dat u wilt overbrengen
naar de camera.
3. Selecteer “Afdrukken” op het applicatiemenu
4. Klik op “Installeer” voor DATA TRANSPORT.
van het document dat op dat moment open is.
Selecteer in het dialoogvenster Afdrukken dat
verschijnt “CASIO DATA TRANSPORT” voor
de “Printernaam” instelling.
5. Volg de aanwijzingen die op het beeldscherm
van uw computer om CASIO DATA
TRANSPORT te installeren.
250
OVERBRENGEN VAN DOCUMENTEN NAAR UW
CAMERA (DATA STORAGE)
4. Klik op de [OK] toets.
Overbrengen van documenten van een
Macintosh
Hierdoor wordt een dialoogvenster getoond voor het
aanpassen van de eigenschappen (datum, bestandnaam,
icoon) van documentbestanden.
Om documenten op uw computer over te brengen naar de
camera zodat u ze op uw beeldscherm kunt zien, dient u CASIO
DATA TRANSPORT te installeren van de CD-ROM die met de
camera wordt meegeleverd.
5. Controleer de huidige instellingen van de data
(datum, bestandnaam, icoon) en klik
vervolgens op de [OK] toets.
■ Installeren van CASIO DATA TRANSPORT
Hierdoor worden de documentdata naar een JPEG beeld
overgezet en het beeld overgebracht naar de camera.
• U kunt de instellingen voor de datum, de bestandnaam
en de icoon naar wens veranderen.
• Klik op de [Annuleren] toets om het overbrengen te
annuleren.
• Als u een documentbeeld op het beeldscherm van de
camera wilt tonen met een oriëntatie die afwijkt van die
op het beeldscherm van de computer, klik dan op de
[Eigenschappen] toets van het dialoogvenster Afdrukken,
verander de instelling “Orientation” en klik vervolgens op
de [OK] toets.
Voordat u begint met het installeren, dient u eerst alle “readme”
bestanden te lezen die CASIO DATA TRANSPORT vergezellen.
“readme” bestanden bevatten belangrijke informatie aangaande
het installeren, inclusief de installatie omstandigheden en de
vereisten voor het computersysteem.
1. Plaats de CD-ROM die met de camera
meegeleverd wordt in de CD-ROM drive van de
Macintosh.
2. Open de map die “DATA TRANSPORT” heet.
251
OVERBRENGEN VAN DOCUMENTEN NAAR UW
CAMERA (DATA STORAGE)
3. Dubbelklik op “TRANSPORT_Installer”.
■ Overbrengen van documenten
4. Volg de aanwijzingen in het “readme” (leesmij)
1. Sluit eerst de camera aan op uw Macintosh.
• Zorg ervoor dat er zich een geheugenkaart in de camera
bevindt voordat u de camera op uw Macintosh aansluit.
• Zie pagina 237 voor informatie aangaande het aansluiten
van de camera op uw Macintosh.
bestand om CASIO DATA TRANSPORT te
installeren.
2. Open op uw Macintosh het document dat u
wilt overbrengen naar de camera.
3. Klik op de menubalk op “File” (bestand) en
vervolgens op “Print” (afdrukken).
4. Klik op de PDF toets aan de onderkant van het
dialoogvenster en selecteer vervolgens
“CASIO DATA TRANSPORT” van het menu dat
verschijnt.
Hierdoor wordt een dialoogvenster getoond voor het
aanpassen van de eigenschappen (datum, bestandnaam,
icoon) van documentbestanden.
252
OVERBRENGEN VAN DOCUMENTEN NAAR UW
CAMERA (DATA STORAGE)
5. Controleer de huidige instellingen van de data
Bekijken van een overgebracht
document op de camera
(datum, bestandnaam, icoon) en klik
vervolgens op de [OK] toets.
Hierdoor worden het document naar een JPEG beeld
overgezet en het beeld overgebracht op de camera.
• U kunt de instellingen voor de datum, de bestandnaam
en de icoon naar wens veranderen.
• Klik op de [Cancel] toets om het overbrengen te
annuleren.
1. Selecteer bij de camera ofwel de
opnamefunctie (REC) ofwel de
weergavefunctie (PLAY).
2. Druk op [DATA].
Hierdoor wordt de
datafunctie ingeschakeld en
een menu van documenten
getoond die zich op dat
moment in het geheugen
van de camera bevinden.
• Het op dat moment geselecteerde document is het
document met een rood kader er omheen.
• Door te drukken op [DATA] wordt teruggegaan naar het
scherm dat getoond werd voordat u de datafunctie
inschakelde.
• Door op [
] te drukken wordt de opnamefunctie (REC)
ingeschakeld terwijl bij indrukken van [
] de
weergavefunctie (PLAY) wordt ingeschakeld.
253
OVERBRENGEN VAN DOCUMENTEN NAAR UW
CAMERA (DATA STORAGE)
3. Verplaats het kader d.m.v. [S], [T], [W] en [X]
LET OP
naar het document dat u wilt selecteren.
• Door op [SET] (instellen) of op de zoomtoets te drukken
wordt heen en weer geschakeld tussen het documentmenu
en de schermen met documentpagina’s.
• Door op [DISP] te drukken terwijl er zich een
documentpaginascherm op de display bevindt, wordt een
menuscherm getoond voor het configureren van
scherminstellingen. U kunt het menu gebruiken om de
informatie in de display in of uit te schakelen.
• Het scherm voor het documentmenu toont maximaal 12
documenten. Mochten er zich meer dan 12 documenten
in het geheugen van de camera bevinden dan kunt u
m.b.v. [S] of [T] heen en weer schakelen tussen de
menuschermen met elk 12 beelden.
4. Druk op [SET]
(instellen) om het op
dat moment
geselecteerde
document te openen
en de pagina’s
(inhoud) ervan te
tonen.
BELANGRIJK!
• Merk op dat bij het selecteren van de instelling “All Images”
(alle beelden) voor het afdrukken ook alle pagina’s van alle
documenten worden afgedrukt die overgebracht werden
naar de camera. Ongeacht of u nu thuis aan het afdrukken
bent of dat u het afdrukken uitbesteedt aan een
afdrukdienst, let er op dat u weet wat er zich op een
geheugenkaart (in het bijzonder documenten) opgeslagen
is voordat u de instelling “All Images” (alle beelden)
selecteert (pagina 207).
5. Blader d.m.v. [X] (naar voren) en [W] (naar
achteren) om door de pagina’s van het
document te bladeren.
• Door op [S] te drukken springt u terug naar pagina 1 van
het document.
254
OVERBRENGEN VAN DOCUMENTEN NAAR UW
CAMERA (DATA STORAGE)
Wissen van documenten uit het
geheugen van de camera
Specificeren van het aanvankelijke datafunctiescherm
U kunt de volgende procedure gebruiken om de camera te
configureren zodat ofwel de documentdatalijst ofwel de laatste
documentpagina die u aan het bekijken was eerst verschijnt
wanneer u op [DATA] drukt om de datafunctie in te schakelen.
Wissen van een documentpagina
Na het tonen van een documentpagina kunt u een enkele
documentpagina of alle pagina’s van een document in één keer
wissen.
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer bij de “Set Up” (basisinstel) tab
“DATA View” (bekijken van data) en druk
vervolgens op [X].
■ Om een enkele documentpagina te wissen
1. Toon een pagina van het document die de
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de gewenste
pagina bevat die u wilt wissen en druk
vervolgens op [T] (
).
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
2. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de
Om dit scherm als eerste te
laten verschijnen:
Selecteer deze
instelling:
Documentmenu
List View
(Lijstbeeld)
Documentpagina die u het laatst
bekeek voordat u de datafunctie
verliet
Page View
(Paginabeeld)
documentpagina die u wilt wissen.
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “1 page” (1
pagina) en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
4. Herhaal stappen 2 en 3 om andere
documentpagina’s te wissen.
• Druk op [MENU] (menu) om de wisbewerking te
beëindigen.
255
OVERBRENGEN VAN DOCUMENTEN NAAR UW
CAMERA (DATA STORAGE)
■ Om alle pagina’s van een documentpagina
te wissen
Wissen van documenten
U kunt het documentmenu gebruiken om een specifiek
document te selecteren en het wissen of u kunt alle documenten
wissen die zich op dat moment in het geheugen van de camera
bevinden.
1. Toon een pagina van het document waarvan u
de pagina’s wilt wissen en druk vervolgens op
[T] (
).
■ Om een enkel document te wissen
2. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “All pages” (alle
pagina’s) en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
1. Verplaats op het documentmenu het
selectiekader d.m.v. [S], [T], [W] en [X] naar
het document dat u wilt wissen.
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Yes” (ja).
• Selecteer “No” (nee) in plaats van “Yes” (ja) om de
wisbewerking te annuleren.
2. Druk op [MENU].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “1 doc” (1
4. Druk op [SET] (instellen).
document) en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Yes” (ja).
• Selecteer “No” (nee) in plaats van “Yes” (ja) om de
wisbewerking te annuleren.
5. Druk op [SET] (instellen).
256
OVERBRENGEN VAN DOCUMENTEN NAAR UW
CAMERA (DATA STORAGE)
■ Om alle documenten te wissen
1. Druk terwijl het documentmenu getoond wordt
op [MENU].
2. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “All docs” (alle
documenten) en druk daarna op [SET]
(instellen).
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Yes” (ja).
• Selecteer “No” (nee) in plaats van “Yes” (ja) om de
wisbewerking te annuleren.
4. Druk op [SET] (instellen).
Hierdoor worden alle documenten in het geheugen van de
camera gewist en wordt de volgende boodschap getoond
“No documents in memory. Exiting data mode.” (Geen
documenten in het geheugen. Datafunctie wordt beëindigd).
LET OP
• Het formatteren van het geheugen van de camera
(pagina’s 50, 199) leidt er ook toe dat alle documenten
worden gewist die zich op dat moment in het geheugen van
de camera bevinden.
257
OVERBRENGEN VAN DOCUMENTEN NAAR UW
CAMERA (DATA STORAGE)
APPENDIX
Achterkant
Algemene gids
7 89bkbl
De nummers binnen de haakjes geven de pagina’s aan waar
een verklaring te vinden is voor elk onderdeel.
bm bn bo
■ Camera
Voorkant
[S]
12 34
1 Sluiter (pagina 65)
2 [ON/OFF] (spanning aan/
bp
uit) (pagina 43)
3 Flitser (pagina 76)
4 AF hulpverlichting/
5
[W]
[X]
[T]
[SET]
bt bs br bq
zelfontspannerindicator
(pagina’s 63, 70, 81, 267)
5 Lens
6 Microfoon
(pagina’s 91, 175)
7 Bedrijfsindicator
(pagina’s 43, 65, 267)
8 [DATA] toets (pagina 253)
9 [DISP] (display) toets
(pagina 53)
bk [ ] (PLAY) (weergave)
toets (pagina’s 43, 197)
bl [ ] (REC) (opname)
toets (pagina’s 43, 197)
bm Zoomtoets
(pagina’s 72, 154, 155)
6
258
bn [
] Filmtoets (Movie)
(pagina 89)
bo Polsriemgat (pagina 2)
bp Bedieningstoets
([S], [T], [W], [X])
bq [SET] (instellen) toets
br [BS] toets (pagina 98)
bs [MENU] toets (pagina 52)
bt Beeldscherm (pagina 53)
APPENDIX
■ USB slede
Onderkant
Voorkant
1 Contactpunt van de camera
1
(pagina 39)
2 USB indicator
(pagina’s 219, 238, 270)
cn cm cl
ck
3 [USB] toets
5
ck Accu/geheugenkaartsleuven (pagina’s 37, 48)
cl USB slede contactpunt (pagina 39)
cm Statiefgat
(pagina’s 205, 219, 238)
43
2
4 [PHOTO] toets
(pagina’s 150, 151)
5 Oplaadindicator [CHARGE]
(pagina’s 39, 270)
Gebruik dit gat bij het monteren van een statief.
cn Luidspreker (pagina 143)
Achterkant
6 Gelijkstroom
67
259
8
ingangsaansluiting [DC IN
5.3V] (voor een uitwendige
stroombron) (pagina 38)
7 [ ] (USB) aansluiting
(pagina’s 203, 218, 237)
8 [AV OUT]
(AV uitgangsaansluiting)
(pagina 151)
APPENDIX
Inhoud van het beeldscherm
Het beeldscherm maakt gebruik van verschillende indicators, iconen en waarden om u op de hoogte te houden van de status van de
camera.
• De voorbeeldschermen in dit hoofdstuk zijn niet bedoeld om de plaats van alle indicators en cijfers te tonen die op het beeldscherm
kunnen verschijnen tijdens de verschillende functies. Ze stellen niet de schermen voor die in feite bij de camera verschijnen.
■ Opnamefunctie
1234 5 678 9bk
Normal
(normaal)
cm
cl
ck
bt
Panel
(Operation
Panel)
(bedieningspaneel)
bl
bm
bn
bo
bp
bq
br
bs
4 6 7 8bmbk9 bl
1
2
ck
5
cm
cl
3
bs
br
bt
bn bo bp bq
1 Flitserfunctie (pagina 76)
2 Scherpstelfunctie (pagina 112)
3 Witbalansinstelling
(pagina 123)
4 Doorlopende sluiterfunctie
(pagina 83)
5 Zelfontspannerfunctie
(pagina 81)
6 Opnamefunctie
7 Digitale zoomindicator
(pagina 74)
8 Meetfunctie (pagina 127)
9 Fotobeeld grootte (pagina 67)
bk Resterende capaciteit van het
fotogeheugen (pagina 278)
bl Fotobeeldkwaliteit
(pagina 69)
bm Resterende capaciteit van het
filmgeheugen (pagina 90)
bn Filmbeeldkwaliteit (pagina 89)
bo ISO gevoeligheid (pagina 126)
bp Lensopeningwaarde (pagina 66)
bq Sluitersnelheid (pagina 66)
br Datum/tijd (pagina 192)
bs Belichtingscompensatie
(pagina 121)
bt Lege accu indicator (pagina 41)
ck Scherpstelkader (pagina’s 64,
116)
cl Histogram (pagina 132)
cm Anti-tril indicator (pagina 104)
BELANGRIJK!
• De lensopeningwaarde, de sluitersnelheid en de ISO gevoeligheid
worden alle oranje wanneer één van deze waarden niet correct is
wanneer de sluitertoets halverwege ingedrukt wordt.
260
APPENDIX
■ Foto weergavefunctie
■ Filmweergavefunctie
12
3
12
4
5
6
7
8
9
bq
bp
bo
4
5
6
bnbmblbk
7
1 Bestandtype (pagina 142) bk Meetfunctie (pagina 127)
2 Beveiligingsindicator
bl Witbalansinstelling
(pagina 180)
3 Mapnaam/bestandnaam
(pagina 179)
4 Fotobeeldkwaliteit
(pagina 69)
5 Fotobeeld grootte
(pagina 67)
6 ISO gevoeligheid
3
1 Bestandtype (pagina 144)
2 Beveiligingsindicator
(pagina 123)
(pagina 180)
bm Flitserfunctie (pagina 76)
bn Opnamefunctie
bo Lege accu indicator
3 Mapnaam/bestandnaam
(pagina 179)
4 Filmopnametijd
(pagina 41)
(pagina 144)
bp Histogram (pagina 132)
bq Belichtingscompensatie
5 Filmbeeldkwaliteit
(pagina 89)
6 Datum/tijd (pagina 192)
7 Lege accu indicator
(pagina 121)
(pagina 126)
7 Lensopeningwaarde
(pagina 41)
(pagina 66)
8 Sluitersnelheid (pagina 66)
9 Datum/tijd (pagina 192)
261
APPENDIX
Menureferentie
Icoonhulp
De icoonhulp geeft u directe toegang tot informatie betreffende
de iconen die op het beeldscherm verschijnen tijdens de
opnamefunctie (REC). U kunt de icoonhulp uitschakelen als u
dat wilt (pagina 137).
• De tekst voor icoonhulp wordt weergegeven tijdens de
volgende functies.
Opnamefunctie, scherpstelfunctie, flitserfunctie,
meetfunctie, witbalans, zelfontspanner, EV verschuiving.
• De hulptekst voor het meten, de witbalans, de
zelfontspanner en de EV verschuiving verschijnen enkel
wanneer “Metering” (meten), “White Balance” (witbalans),
“Self-timer” (zelfontspanner) of “EV Shift” (EV verschuiving)
toegewezen is aan de [W] en [X] toetsen met de
toetsaanpassingsfunctie (pagina 135).
De tabellen in dit hoofdstuk tonen de items die op de menu’s
verschijnen die verschijnen op het beeldscherm wanneer u op
[MENU] drukt. De items in de menu’s hangen af van of de
opnamefunctie (REC) of de weergavefunctie (PLAY)
ingeschakeld is bij de camera.
• Een asterisk (*) geeft de oorspronkelijke defaultinstellingen aan.
■ Opnamefunctie (REC)
Opname (REC) indextab menu
Continuous
(doorlopende
sluiter)
Normal Speed (normale snelheid) / High Speed
(hoge snelheid) / Flash Cont. (doorlopend met
flitsen) / Zoom Cont. (doorlopend met zoom) /
Off (uit)*
Self-timer
10 sec / 2 sec / X3 / Off* (uit)
(zelfontspanner)
Anti Shake
(anti-tril)
Auto / Off* (automatisch/uit)
AF Area
Spot* /
patroonmeten)
(automatisch
scherpstelgebied)
Multi (puntmeten/multi
AF Assist
On* / Off (aan/uit)
Light (AF
hulpverlichting
262
APPENDIX
Digital Zoom
(digitale zoom)
Kwaliteit indextab menu
On* / Off (aan/uit)
Size (grootte)
7M (3072 × 2304)* / 3:2 (3072 × 2048) /
16:9 (3072 × 1728) / 5M (2560 × 1920) /
3M (2048 × 1536) / 2M (1600 × 1200) /
VGA (640 × 480)
Quality
(Snapshots)
(kwaliteit van
foto’s)
Fine (fijn) / Normal* (normaal) / Economy
(economisch)
Review
On* / Off (aan/uit)
(beeldcontrole)
Quality
(Movies)
(kwaliteit van
films)
HQ* / HQ Wide (hoge resolutie / breedbeeld) /
Normal (normaal) / Normal Wide (normaal
breedbeeld)/ LP (lange weergave)
Icon Help
(icoonhulp)
On* / Off (aan/uit)
EV Shift (EV
verschuiving)
–2.0 / –1.7 / –1.3 / –1.0 / –0.7 / –0.3 / 0.0* /
+0.3 / +0.7 / +1.0 / +1.3 / +1.7 / +2.0
Memory
(Geheugen)
BEST SHOT: On / Off* (aan/uit)
Flash (flitser): On* / Off (aan/uit)
Focus (scherpstellen): On / Off* (aan/uit)
White Balance (witbalans): On / Off* (aan/uit)
ISO: On / Off* (aan/uit)
AF Area (Automatisch scherpstelgebied): On* /
Off (aan/uit)
Metering (meten): On / Off* (aan/uit)
Self-timer (zelfontspanner): On / Off* (aan/uit)
Flash Intensity (flitsintensiteit): On / Off* (aan/uit)
Digital Zoom (digitale zoom): On* / Off (aan/uit)
MF Position (handmatige scherpstelstand): On /
Off* (aan/uit)
Zoom Position (zoomstand): On / Off* (aan/uit)
White Balance
(witbalans)
Auto* (automatisch) /
(daglicht) /
(bewolkt) /
(schaduw) /
N (daglichtwit
TL-verlichting) /
D (daglicht TL-verlichting) /
(wolframlamp - gloeilamp) / Manual
(handmatig)
ISO
Auto* (automatisch) / ISO 50 / ISO 100 /
ISO 200 / ISO 400
Metering
(meten)
Multi (multi patroonmeten)* /
Center
weighted (centrum-georiënteerd meten) /
Spot (puntmeten)
L/R Key (linker/ Metering (meten) / EV Shift (EV verschuiving) /
rechter toets)
White Balance (witbalans) / ISO / Self-timer
(zelfontspanner) / Off* (uit)
Quick Shutter
(snelsluiter)
On* / Off (aan/uit)
Audio Snap
On / Off* (aan/uit)
(Foto met geluid)
Grid (rooster)
On / Off* (aan/uit)
263
APPENDIX
Filter
Off* (uit) / B/W (zwart/wit) / Sepia (sepia) / Red
(rood) / Green (groen) / Blue (blauw) / Yellow
(geel) / Pink (roze) / Purple (paars)
Sharpness
(scherpte)
+2 / +1 / 0* / –1 / –2
Saturation
(verzadiging)
+2 / +1 / 0* / –1 / –2
Contrast
+2 / +1 / 0* / –1 / –2
World Time
(wereldtijd)
Timestamp
Date / Date&Time / Off* (datum/datum&tijd/uit)
(Tijdafstempeling)
Flash Assist
Auto* / Off (automatisch/uit)
(flitserassistent)
Adjust
(bijstellen)
Instellen van de tijd
Date Style
(datumstijl)
YY/MM/DD / DD/MM/YY / MM/DD/YY
Language
(taal)
Verandert de schermtaal.
• Het aantal talen en de types hangen af van
het land of de streek waar de camera
verkocht wordt.
DATA View
(DATA beeld)
Page View (Paginabeeld) /
List View (Lijstbeeld)
Indextabmenu met basisinstellingen
Startup
(starten)
Home Time setup (city, DST, etc.) (tijdinstelling
thuis (stad, DST, enz.))
World Time setup (city, DST, etc.)
((wereldtijdinstelling (stad, DST, enz.))
Flash Intensity +2 / +1 / 0* / –1 / –2
(flitsintensiteit)
Sounds
(geluiden)
Home* / World (thuis/wereld)
Startup* (starten) / Half Shutter (half-ingedrukte
sluiter) /Shutter (sluiter) / Operation (bewerking) /
Operation (bewerking) /
Play
(weergave)
Sleep
30 sec / 1 min* / 2 min / Off (uit)
(sluimerfunctie)
On (Selectable image) / Off* (aan (instelbaar
beeld)/uit)
File No.
Continue* / Reset (doorgaan/resetten)
(bestandnummer)
264
Auto Power Off
(automatische
stroomonderbreker)
2 min* / 5 min
REC / PLAY
(opname/
weergave)
Power On* / Power On/Off / Disable (spanning
aan/ spanning aan/uit / uitgeschakeld)
APPENDIX
USB
Mass Storage* (Massa-opslag) / PTP (PictBridge)
Video Out (video NTSC 4:3* / NTSC 16:9 / PAL 4:3 / PAL 16:9
uitgangssignaal)
Format
(formatteren)
Format / Cancel* (formatteren/annuleren)
Reset
(terugstellen)
Reset / Cancel* (terugstellen/annuleren)
Calendar
(kalender)
–
Favorites
(favorieten)
Show* / Save / Cancel (tonen/opslaan/
annuleren
DPOF Printing
Select images* / All images / Cancel
(DPOF afdrukken) (selecteer beelden/alle beelden/annuleren)
■ Weergavefunctie (PLAY)
Weergave indextab menu (PLAY)
Protect
(beveiligen)
On* / All Files : (aan/alle bestanden) On /
Cancel (aan/annuleren)
Date/Time
(Datum/tijd)
–
Rotation (rotatie) Rotate* / Cancel (roteren/annuleren)
Slideshow
(fotoshow)
Start* / Images / Time / Interval / Effect /
Cancel (starten/beelden/tijd/tussenpauze/
effect/annuleren)
MOTION PRINT
9 frames* / 1 frame / Cancel (9 beelden/1
beeld/annuleren
Anti Shake
(anti-tril)
On / Off* (aan/uit)
Movie Editing
(filmmontage)
Cut (Before) /
Cut
(Between) /
Cut (After) / Cancel*
(knippen (voor) / knippen (tussen) / knippen
(na) / annuleren)
5M (2560 × 1920) / 3M (2048 × 1536)* /
VGA (640 × 480) / Cancel (annuleren)
Trimming
(trimmen)
–
Dubbing (dubben) –
Copy (kopiëren)
Built-in
Card* / Card
Built-in / Cancel
(Ingebouwd geheugen
Kaart* / Kaart
Ingebouwd geheugen / Annuleren)
“Set Up” (basisinstellingen) indextab
Keystone
–
(keystone correctie)
Color Correction
(Kleurcorrectie)
Resize
(afmetingen
heraanpassen)
• De inhoud van de “Set Up” (basisinstellingen) indextab is
hetzelfde bij de opnamefunctie (REC) en de weergavefunctie
(PLAY).
–
265
APPENDIX
■ Weergavefunctie (PLAY)
ti
Displaymenureferentie
De tabellen in dit hoofdstuk tonen de items die op de menu’s
verschijnen die verschijnen op het beeldscherm wanneer u op
[DISP] drukt. De meeste van deze items zijn voor het
configureren van beeldscherm instellingen. De items in de
menu’s hangen af van of de opnamefunctie (REC) of de
weergavefunctie (PLAY) ingeschakeld is bij de camera.
• Een asterisk (*) geeft de oorspronkelijke defaultinstellingen
aan.
Layout
Normal* (normaal) / Wide (breed)
Info. (informatie)
Hetzelfde als de instellingen van de
opnamefunctie (REC).
Brightness
(helderheid)
Hetzelfde als de instellingen van de
opnamefunctie (REC).
Type
Hetzelfde als de instellingen van de
opnamefunctie (REC).
■ Opnamefunctie (REC)
Layout
Panel (Operation Panel)
(bedieningspaneel)* / Normal (normaal)
Info. (informatie)
Show* (tonen) / +Histogram / Hide
(verbergen)
Brightness
(helderheid)
Auto (automatisch) / +2 / +1 / 0 / –1
Type
Dynamic* (dynamisch) / Vivid (levendig) /
Real (werkelijk) / Night (nacht) / Power
Saving (stroombesparend)
266
APPENDIX
■ Opnamefunctie (REC)
Indicators
De camera heeft indicators: een bedrijfsindicator en een AF
hulpverlichting/zelfontspannerindicator. Deze indicators lichten
op en knipperen om de huidige bedrijfsstatus van de camera
aan te geven.
Bedrijfsindicator
Bedrijfsindicator
Groen
AF hulpverlichting/
zelfontspannerindicator
Rood
Oranje
AF hulpverlichting/
zelfontspannerindicator
Rood
In werking (spanning
aan, opnemen
mogelijk)
Licht op
De flitser wordt
opgeladen.
Patroon 3
Wanneer het opladen
van de flitser voltooid is.
Licht op
* Er zijn drie flitspatronen voor de indicators. Patroon 1 flitst
eens per seconde, Patroon 2 flitst twee maal per seconde en
Patroon 3 flitst vier maal per seconde. De onderstaande tabel
geeft een verklaring wat elk flitspatroon aangeeft.
Licht op
Werking van de
autofocus is geslaagd.
Patroon 3
Autofocus werkt niet.
Licht op
LCD is uit of in
sluimertoestand.
Patroon 2
Het beeld wordt
opgeslagen.
Patroon 1
Opslaan van een film
of verwerken van een
beeld.
Patroon 1
267
Betekenis
Aftellen van de
zelfontspanner (10 -3)
APPENDIX
Bedrijfsindicator
Groen
Rood
Oranje
AF hulpverlichting/
zelfontspannerindicator
Rood
Patroon 2
Patroon 3
Bedrijfsindicator
Betekenis
Groen
Aftellen van de
zelfontspanner (3 - 0)
Patroon 1
Flitser kan niet worden
opgeladen.
Patroon 2
Geheugenkaart
problemen /
Geheugenkaart is niet
geformatteerd. / BEST
SHOT instelling kan
niet worden
geregistreerd.
Licht op
Geheugenkaart is
geblokkeerd. / Map
kan niet worden
gecreëerd. /
Geheugen is vol. /
Schrijf foutlezing
Patroon 3
Lege accu
waarschuwing
Rood
Oranje
Patroon 3
AF hulpverlichting/
zelfontspannerindicator
Betekenis
Rood
Spanning wordt
(langzaam)
uitgeschakeld.
BELANGRIJK!
• Verwijder de geheugenkaart nooit uit de camera terwijl de
bedrijfsindicator groen aan het knipperen is. Hierdoor kan
namelijk het opgenomen beeld verloren gaan.
Kaart wordt
geformatteerd.
268
APPENDIX
■ Weergavefunctie (PLAY)
Bedrijfsindicator
Groen
Rood
Oranje
AF hulpverlichting/
zelfontspannerindicator
Bedrijfsindicator
Betekenis
Groen
Rood
Rood
Licht op
In werking (spanning
aan, opnemen
mogelijk)
Patroon
3
Eén van de volgende
bewerkingen wordt
uitgevoerd: wissen,
DPOF,
beeldbeveiliging,
kopiëren, formatteren,
herformatteren van het
beeld, beeld trimmen,
geluid toevoegen aan
een foto, keystone
correctie,
kleurcorrectie,
MOTION PRINT (foto
maken van een
bewegend beeld),
filmmontage,
stapsgewijs
uitschakelen van de
spanning
269
Oranje
AF hulpverlichting/
zelfontspannerindicator
Betekenis
Rood
Patroon
2
Geheugenkaart
problemen /
Geheugenkaart is niet
geformatteerd.
Licht op
Geheugenkaart is
geblokkeerd. / Map
kan niet worden
gecreëerd. /
Geheugen is vol.
Patroon
3
Lege accu
waarschuwing
APPENDIX
■ USB slede indicators
Oplaadindicator
[CHARGE]
De USB slede heeft twee indicators: Een oplaadindicator
[CHARGE] en een USB indicator. Deze indicators lichten op en
knipperen om de huidige bedrijfsstatus van de slede en de
camera aan te geven.
Oplaadindicator
[CHARGE]
USB indicator
Betekenis
Kleur
Status
Kleur
Status
Rood
Licht op
Opladen
Opladen is voltooid
Groen
Licht op
Oranje
Licht op
Opladen is standby
Rood
Knippert
Opladen foutmelding
Groen
Licht op USB aansluiting
Groen
Er wordt toegang
Knippert verschaft tot het
geheugen
USB indicator
270
APPENDIX
Gids voor het oplossen van moeilijkheden
Probeer het probleem te vinden en op te lossen
Probleem
Mogelijke oorzaken
Handeling
Stroomvoorziening
Spanning gaat niet
aan.
1) De accu is verkeerd om ingelegd.
2) De accu is leeg.
1) Plaats de accu in de juiste richting (pagina 37).
2) Laad de accu op (pagina 37). Als de accu na het
opladen weer snel leeg raakt, betekent dit dat de accu
het einde van zijn levensduur heeft bereikt en dient te
worden vervangen. Schaf een los verkrijgbare
oplaadbare lithium-ion accu NP-20 aan.
De camera begint
zichzelf ineens uit te
schakelen.
1) De automatische stroomonderbreker is geactiveerd
(pagina 45).
2) De accu is leeg.
1) Schakel de spanning opnieuw in.
2) Laad de accu op (pagina 37).
Beeldopname
Het beeld wordt niet
opgenomen bij
indrukken van de
sluitertoets.
1) De weergavefunctie (PLAY) van de camera is
ingeschakeld.
2) De flitser wordt opgeladen.
3) Het geheugen is vol.
271
1) Druk op [
] (REC) om de opnamefunctie (REC) in te
schakelen.
2) Wacht totdat de flitser stopt met knipperen.
3) Breng bestanden die u wilt houden over naar uw
computer en wis de bestanden van het
camerageheugen of gebruik een andere
geheugenkaart.
APPENDIX
Probleem
Autofocus stelt niet
goed scherp.
Mogelijke oorzaken
Handeling
1) De lens is vuil.
2) Het onderwerp bevindt zich niet in het midden van het
scherpstelkader tijdens het samenstellen van het
beeld.
3) Het onderwerp dat u aan het opnemen bent is van een
type dat niet past bij de autofocus.
4) De camera wordt bewogen terwijl u aan het opnemen
bent.
5) U drukt de sluitertoets geheel in zonder hem
halverwege ingedrukt te houden.
Het onderwerp
Mogelijk is niet goed scherpgesteld op het beeld.
bevindt zich buiten
het scherpstelgebied
van het opgenomen
beeld.
De flitser flitst niet.
4) Monteer de camera op een statief.
5) Druk de sluitertoets halverwege in en geef de
autofocus genoeg tijd om scherp te stellen.
Bij het samenstellen van het beeld dient u er op te letten
dat het onderwerp zich binnen het scherpstelkader
bevindt
1) Selecteer een andere flitserfunctie (pagina 76).
1)
(flitser uit) is geselecteerd als de flitserfunctie.
2) Laad de accu op (pagina 37).
2) De accu is leeg.
3) Een scene die
(flitser uit) selecteert als de
3) Schakel de flitser aan (pagina 76) of selecteer een
flitserfunctie is geselecteerd als de BEST SHOT scene.
andere BEST SHOT scene (pagina 98).
De camera schakelt
De accu is leeg.
zichzelf langzaam uit
tijdens het aftellen van
de zelfontspanner.
Het beeld op het
beeldscherm is niet
scherp.
1) Reinig de lens.
2) Let er op dat het onderwerp zich binnen het
scherpstelkader bevindt tijdens het samenstellen van
het beeld.
3) Stel met de hand scherp (pagina 119).
Laad de accu op (pagina 37).
1) U gebruikt de handmatige scherpstelfunctie en u heeft 1) Stel scherp op het beeld (pagina 119).
niet scherpgesteld op het beeld.
2) U probeert de macrofunctie (
) te gebruiken tijdens 2) Gebruik autofocus voor het opnemen van
het opnemen van een landschap of tijdens het maken
landschappen en voor het maken van portretten.
van een portret.
3) U probeert autofocus of de oneindig-functie (
) te 3) Gebruik de macrofunctie (
) voor close-up foto’s.
gebruiken bij het opnemen van een close-up foto.
272
APPENDIX
Probleem
Een opgenomen
beeld wordt niet in
het geheugen
opgeslagen.
Mogelijke oorzaken
Handeling
1) De camera schakelt zichzelf uit voordat het opslaan
van beelden naar het geheugen voltooid is.
2) De geheugenkaart van de camera was verwijderd
voordat de bewerking voor het opslaan voltooid was.
1) Als de lege accu indicator “
” toont, dient u de accu
zo snel mogelijk op te laden (pagina 37).
2) Verwijder de geheugenkaart nooit voordat het opslaan
voltooid is.
Hoewel de
Niet genoeg licht bereikt de onderwerpen.
beschikbare
verlichting helder is,
zijn de gezichten van
de personen in beeld
toch donker.
• Schakel de instelling van de flitserfunctie over naar
“
” (flitser aan) voor daglicht synchroon flitsen
(pagina 76).
• Verhoog de EV verschuivingswaarde (pagina 121).
De onderwerpen zijn Als het zonlicht door het water, het zand of de sneeuw
te licht bij het
wordt gereflecteerd kan dit er toe leiden dat de
opnemen van
onderwerpen worden onderbelicht.
beelden op het
strand of bij een ski
oord.
• Schakel de instelling van de flitserfunctie over naar
“
” (flitser aan) voor daglicht synchroon flitsen
(pagina 75).
• Verhoog de EV verschuivingswaarde (pagina 121).
Digital zoom werkt
niet. De zoomstaaf
geeft het zoomen
slechts aan tot een
zoomfactor 3,0.
1) Schakel de digitale zoominstelling in (pagina 75).
2) Schakel de datumafstempeling (pagina 131) uit.
Digitaal zoomen is uitgeschakeld wanneer de
datumafstempeling ingeschakeld is.
1) De digitale zoominstelling is uitgeschakeld.
2) Datumafstempeling is ingeschakeld.
Films
Er is een verticale lijn Er kan een verticale streep over het beeld op het
op het beeldscherm beeldscherm verschijnen wanneer een bijzonder helder
verlicht onderwerp wordt opgenomen.
Dit is een CCD fenomeen dat bekend staat als “verticale
vegen” en duidt niet op defecten bij de camera. Merk op
dat verticale vegen niet samen met een beeld opgenomen
worden bij een foto maar wel bij het maken van een film.
Beelden zijn niet
scherp.
Neem op binnen het toegelaten bereik.
Het onderwerp bevindt zich buiten het bereik van de
camera.
273
APPENDIX
Probleem
Digitale ruis in de
beelden.
Mogelijke oorzaken
Handeling
De gevoeligheid wordt automatisch verhoogd voor
Verlicht het onderwerp door een licht of schijnwerper o.i.d.
donkere onderwerpen, hetgeen tevens de kans verhoogt
op digitale ruis.
Weergave
Niet mogelijk via mijn U probeert een filmbestand weer te geven op een
computer een film
Macintosh.
weer te geven die
met deze camera
opgenomen is.
De Macintosh ondersteunt filmweergave d.m.v. de DivX
Play Bundle niet. Gebruik een Windows computer voor
weergave.
De kleur van het
weergavebeeld
verschilt van het
beeld op het
beeldscherm tijdens
het opnemen.
Zonlicht of licht van een andere lichtbron schijnt tijdens
het opnemen direct in de lens.
Plaats de camera zodanig dat zonlicht niet direct in de
lens kan schijnen.
Beelden worden niet
getoond.
Een geheugenkaart bevindt zich in de camera met nietDCF beelden die opgenomen zijn met een andere
camera.
Deze camera kan niet-DCF beelden niet tonen.
Geen van de toetsen Problemen met het elektronische circuit hetgeen
en schakelaars
veroorzaakt wordt door elektrostatische lading, een
werkt.
harde stoot, enz. terwijl de camera aangesloten was op
een ander apparaat.
Verwijder de accu uit de camera, leg hem opnieuw in en
probeer opnieuw.
Het beeldscherm is
uitgeschakeld.
Verbreek de aansluiting van de USB kabel na eerst te
hebben bevestigd dat de computer geen toegang aan het
verkrijgen is tot de geheugenkaart.
USB communicatie vindt plaats.
274
APPENDIX
Probleem
Mogelijke oorzaken
Handeling
Overige
Het is niet mogelijk
1) De camera is niet stevig op de USB slede geplaatst.
bestanden via een
USB aansluiting over 2) De USB kabel is niet juist aangesloten.
te brengen.
3) De USB driver is niet geïnstalleerd.
4) De camera is uitgeschakeld.
1) Controleer de aansluiting tussen de camera en de USB
slede.
2) Controleer alle aansluitingen.
3) Installeer het USB stuurprogramma (USB driver)
(pagina 216).
4) Druk op de [USB] toets van de USB slede.
Het instelscherm van 1) De displaytaal, de thuisstad, de datumstijl, de datum 1) Controleer de instellingen (pagina’s 12, 193).
de displaytaal
en de tijd en andere instellingen zijn nog niet
verschijnt wanneer
geconfigureerd bij de camera.
de camera
2) Een probleem met het geheugenbeheergebied van de 2) Voer de terugstelbewerking uit om de basisinstellingen
ingeschakeld wordt.
camera.
van de camera te initialiseren (terugstellen) (pagina
139). Configureer daarna elke instelling. Als het
taalselectiescherm niet opnieuw verschijnt bij het
inschakelen van de camera betekent dit dat het
geheugenbeheergebied van de camera hersteld is. Als
dezelfde boodschap verschijnt nadat u de spanning
inschakelt, neem dan contact op met de winkelier of
met een CASIO onderhoudswerkplaats.
Mocht u problemen ondervinden bij het installeren van de USB driver…
U kunt het USB aanstuurprogramma mogelijk niet correct installeren als u de USB kabel gebruikt om de camera op een computer aan te
sluiten die draait onder Windows 98SE/98 voordat u het USB aanstuurprogramma (USB driver) geïnstalleerd heeft van de
meegeleverde CD-ROM, of als reeds een ander type driver geïnstalleerd is.
Hierdoor wordt het voor de computer onmogelijk om de camera te herkennen wanneer deze wordt aangesloten. Mocht dit het geval zijn
dan dient u het USB aanstuurprogramma (USB driver) van de camera opnieuw te installeren.
Zie het “Lees mij” bestand van het USB aanstuurprogramma (USB driver) op de CD-ROM die meegeleverd wordt met de camera voor
informatie aangaande het opnieuw installeren van het USB aanstuurprogramma.
275
APPENDIX
Boodschappen in het display
Battery is low.
De accu is vrijwel leeg.
Cannot correct
image!
Keystone correctie kan om de een of andere
reden niet plaatsvinden. Het beeld wordt
opgenomen zoals het is zonder correctie
(pagina 106).
Cannot find the
file.
Het beeld dat u specificeerde met de “Images”
(beelden) instelling voor de slideshow
(diashow) is onvindbaar. Verander de
“Images” (beelden) instelling (pagina 147) en
probeer het opnieuw.
Cannot register
any more files.
• U probeert een “BEST SHOT” scene op te
slaan terwijl de “SCENE” map reeds 999
bestanden bevat (pagina 102).
• U probeert een “FAVORITE” (favoriet)
bestand te kopiëren terwijl de “FAVORITE”
map reeds 9999 bestanden bevat (pagina
181).
Card ERROR
Er trad een probleem op bij de geheugenkaart.
Schakel de camera uit, verwijder de kaart en
steek hem opnieuw in de camera. Mocht
dezelfde boodschap verschijnen wanneer u de
camera opnieuw inschakelt, formatteer dan de
geheugenkaart (pagina 50).
BELANGRIJK!
• Het formatteren van de geheugenkaart
wist alle bestanden op de kaart uit.
Probeer eerst eventuele herstelbare
bestanden naar een computer of een
ander opslagmedium over te brengen
voordat u gaat formatteren.
276
Check
connections!
• U probeert de camera aan te sluiten op een
printer terwijl de USB instellingen van de
camera niet compatibel zijn met het USB
systeem van de printer (pagina 202).
• U probeert aan te sluiten op een computer
waarbij geen USB driver geïnstalleerd is
(pagina 216).
Files could not be
saved because
battery is low.
Omdat de accuspanning te laag is kon een
beeldbestand niet worden opgeslagen.
Folder cannot be
created.
U probeert een beeld op te slaan terwijl er
9999 bestanden opgeslagen zijn in de 999ste
map. Wis bestanden die u niet langer nodig
heeft als u meer bestanden wilt opnemen
(pagina 186).
APPENDIX
LENS ERROR
Deze boodschap verschijnt en de camera
schakelt zichzelf uit wanneer het objectief op
een onverwachte manier werkt. Als dezelfde
boodschap verschijnt nadat u de spanning
inschakelt, neem dan contact op met de
winkelier of met een CASIO
onderhoudswerkplaats.
Load paper!
Tijdens het afdrukken is het papier bij de
printer opgeraakt.
Memory Full
Het geheugen is vol. Wis bestanden die u niet
langer nodig heeft als u meer bestanden wilt
opnemen (pagina 186).
No Favorites file! De FAVORITE map bevat geen bestanden.
Printing Error
Record Error
Er trad een fout op tijdens het afdrukken.
• De printer is uitgeschakeld.
• De printer bracht een foutmelding te weeg.
Beeldcompressie kon om de één of andere
reden niet worden uitgevoerd tijdens het
opslaan van data. Meem het beeld opnieuw op.
Replenish ink!
Tijdens het afdrukken komt de printer inkt te
kort.
RETRY POWER
ON
Mocht het objectief tegen een obstakel
aankomen, dan verschijnt deze boodschap en
schakelt de camera zichzelf uit. Verwijder het
obstakel en schakel de spanning van de
camera opnieuw in.
SYSTEM ERROR Uw camerasysteem is beschadigd. Neem
contact op met uw dealer of de dichtstbijzijnde
erkende CASIO onderhoudswerkplaats.
277
The card is
locked.
De LOCK schakelaar van de SD
geheugenkaart of SDHC geheugenkaart in de
camera is vergrendeld. U kunt beelden niet
opslaan op of wissen van een geheugenkaart
die vergrendeld is.
There are no
files.
Er bevinden zich geen bestanden in het
ingebouwde geheugen of in de
geheugenkaart.
There are no
printing images.
Set up DPOF.
Er zijn geen bestanden gespecificeerd voor
het afdrukken. Configureer de vereiste DPOF
instellingen (pagina 205).
There is no
image to
register.
Het beeld of de film waarvan u de instellingen
probeert op te slaan, kan niet als een BEST
SHOT scene worden opgeslagen.
This card is not
formatted.
De geheugenkaart in de camera is niet
geformatteerd. Formatteer de geheugenkaart
(pagina 50).
This file cannot
be played.
Het beeldbestand waartoe u probeert toegang
te verschaffen is beschadigd of is van een type
dat niet door deze camera kan worden
getoond.
This function
cannot be used.
U probeerde bestanden te kopiëren van het
ingebouwde geheugen naar een geheugenkaart
terwijl er zich geen geheugenkaart bevindt in de
camera (pagina 184).
This function is
not supported
for this file.
De functie die u probeert uit te voeren wordt
niet ondersteund voor het bestand waarop u
de functie probeert uit te voeren.
APPENDIX
Opslagcapaciteit
• Foto’s
Technische gegevens
■ Voornaamste technische gegevens
Beeldgrootte
(beeldpunten)
Product type. . . . . . . . Digitale camera
Model . . . . . . . . . . . . EX-S770D
■ Camera functies
7M
(3072 ×
2304)
Beeldbestanden
Formaat . . . . . . . . . . . . . . .Foto’s:
JPEG (Exif Versie 2.2); DCF (Design
Rule voor Camera bestandsysteem) 1.0
standaard; DPOF-compatibel
Films: MPEG-4 AVI formaat, DivX
Audio (geluid): WAV
Opnamemedium . . . . . . . .Ingebouwd geheugen 6,0 MB
SDHC geheugenkaart
SD geheugenkaart
MMC (MultiMediaCard)
MMCplus (MultiMediaCardplus)
3:2
(3072 ×
2048)
16:9
(3072 ×
1728)
278
Beeldkwaliteit
Grootte van
het beeldbestand bij
benadering:
Capaciteit van
het ingebouwde geheugen (6,0MB) bij
benadering
Capaciteit van
de SD geheugenkaart*
(256MB) bij
benadering
Fine (fijn)
4,32 MB
1 beeld
55 beelden
Normal
(normaal)
2,1 MB
2 beelden
110 beelden
Economy
(economisch)
1,44 MB
3 beelden
158 beelden
Fine (fijn)
3,84 MB
1 beeld
61 beelden
Normal
(normaal)
2,0 MB
2 beelden
116 beelden
Economy
(economisch)
1,28 MB
4 beelden
176 beelden
Fine (fijn)
3,24 MB
1 beeld
73 beelden
Normal
(normaal)
1,9 MB
2 beelden
121 beelden
Economy
(economisch)
1,08 MB
5 beelden
206 beelden
APPENDIX
Beeldgrootte
(beeldpunten)
5M
(2560 ×
1920)
3M
(2048 ×
1536)
2M
(1600 ×
1200)
VGA
(640 × 480)
(VGA)
Beeldkwaliteit
Grootte van
het beeldbestand bij
benadering:
Capaciteit van
het ingebouwde geheugen (6,0MB) bij
benadering
• Films
Capaciteit van
de SD geheugenkaart*
(256MB) bij
benadering
Fine (fijn)
3,0 MB
1 beeld
78 beelden
Normal
(normaal)
1,8 MB
3 beelden
128 beelden
Economy
(economisch)
1,0 MB
5 beelden
221 beelden
Fine (fijn)
1,92 MB
2 beelden
121 beelden
Normal
(normaal)
1,28 MB
4 beelden
180 beelden
Economy
(economisch)
640 KB
8 beelden
348 beelden
Fine (fijn)
1,17 MB
4 beelden
196 beelden
Normal
(normaal)
780 KB
7 beelden
286 beelden
Economy
(economisch)
390 KB
12 beelden
530 beelden
Fine (fijn)
360 KB
15 beelden
625 beelden
Normal
(normaal)
240 KB
22 beelden
937 beelden
Economy
(economisch)
120 KB
40 beelden
1739
beelden
279
Capaciteit van
het ingebouwde geheugen (6,0MB) bij
benadering
Capaciteit van
de SD geheugenkaart*
(256MB) bij
benadering
Beeldkwaliteit
(beeldpunten)
Maximale
opnametijd per
bestand
Datasnelheid
bij benadering
(beeldsnelheid)
HQ (hoge
resolutie)
640 × 480
Todat
het
geheugen
vol is
4,0 Megabits/ 8 seconden
seconde (30
beelden/
seconde)
8 minuten,
17 seconden
HQ Wide
(hoge
resolutie breedbeeld)
704 × 384
Todat
het
geheugen
vol is
4,0 Megabits/ 8 seconden
seconde (30
beelden/
seconde)
8 minuten,
17 seconden
Normal
(normaal)
640 × 480
Todat
het
geheugen
vol is
2,1 Megabits/ 15 seconden 15 minuten,
seconde (30
44 seconden
beelden/
seconde)
Normal*
(normaal)
/ Wide
(breedbeeld)
704 × 384
Todat
het
geheugen
vol is
2,1 Megabits/ 15 seconden 15 minuten,
seconde (30
44 seconden
beelden/
seconde)
LP (lange
weergave)
320 × 240
Todat
het
geheugen
vol is
745 Kilobits/
seconde (15
beelden/
seconde)
42 seconden 43 minuten,
54 seconden
APPENDIX
* Het aantal beelden is een schatting en alleen gegeven ter
referentie.
* Gebaseerd op Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
producten. Het aantal beelden dat u kunt opslaan hangt af
van het type geheugenkaart dat u gebruikt.
* Bereken het aantal beelden als een percentage van 256 MB
als een geheugenkaart met een andere capaciteit wordt
gebruikt.
Wissen . . . . . . . . . . . . . . . 1 bestand; alle bestanden
(met geheugenbeveiliging)
Effectieve beeldpunten . . 7,2 miljoen
Beeldelement . . . . . . . . . . 1/2,5 vierkante CCD met beeldpunten
met primaire kleuren (totale beeldpunten:
7,41 miljoen)
Objectief/Brandpuntsafstand. . . . . .
F2,7 - 5,2/f=6,2 - 18,6 mm
(gelijk aan 38 - 114 mm bij een 35 mm
film camera.)
Zes lenzen in vijf groepen, inclusief een
asferische lens.
Zoom. . . . . . . . . . . . . . . . . 3X optische zoom, 4X digitale zoom
(beeldgrootte: 7M (3072 × 2304
beeldpunten))
(12X totale zoom)
Scherpstellen . . . . . . . . . . Contrastsignalering autofocus
Scherpstelfuncties:
Autofocus, macrofocus, panfocus,
oneindige functie, handmatige
scherpstelling
AF Area (Automatisch scherpstelgebied):
Spot (puntmeten) of multi (multi-patroon),
met AF hulpverlichting
280
APPENDIX
Gevoeligheid . . . . . . . . . . . Foto’s (standaard):
Automatisch, ISO 50, ISO 100, ISO 200,
ISO 400
• De maximale gevoeligheid is ISO 800
als de BEST SHOT anti-trilfunctie of het
hoge gevoeligheiddecor gebruikt wordt.
Films: Auto (automatisch)
Zelfontspanner . . . . . . . . . Zelfontspantijden:
10 seconden, 2 seconden, drievoudige
zelfontspanner
Ingebouwde flitser. . . . . . . Flitserfuncties:
Automatisch, uit, aan, milde flits,
vermindering van het rode-ogen effect
Flitsbereik (bij benadering):
Flitsbereik:
Groothoek optische zoom:
0,15 tot en met 3,9 meter
Telefoto optische zoom:
0,4 tot en met 2,0 meter
• Doorlopende sluiter met flitser
Groothoek optische zoom:
0,26 tot en met 1,68 meter
Telefoto optische zoom:
0,4 tot en met 0,87 meter
* ISO gevoeligheid: “Auto” (automatisch)
* Hangt af van de zoomfactor.
Geschat scherpstelbereik (van het oppervlak van de lens)
Autofocus:
40 cm tot
Macrofocus:
15 cm tot en met 50 cm
Oneindig:
Handmatig scherpstellen:
15 cm tot
Het bereik wordt beïnvloed door de
optische zoom.
Belichtingsregeling. . . . . . .Meten:
Multi-patroon, centrum-georiënteerd
meten, puntmeten door het beeldelement
Belichting: Programma AE
Belichtingscompensatie:
–2EV tot en met +2EV (in stappen van
1/3EV)
Sluiter. . . . . . . . . . . . . . . . .CCD sluiter, mechanische sluiter; foto
(automatisch):
1/2 tot en met 1/2000 seconde
Foto (Nachtscene):
4 tot en met 1/2000 seconde
Foto’s (Vuurwerk):
2 seconden (vastgezet)
Lensopeningwaarde. . . . . .F2,7/4,3 automatische overschakeling
* Door de optische zoom te gebruiken
verandert de lensopeningwaarde.
Witbalans . . . . . . . . . . . . . .Automatisch, vast (6 functies), handmatig
281
APPENDIX
■ Stroomvoorziening
Opname . . . . . . . . . . . . . . .Foto’s (met geluid); macrofunctie;
zelfontspanner; doorlopende
sluiterfunctie; BEST SHOT (scenes
anders dan korte film, voorafgaande film
en spraakopname); film met geluid (film,
korte film, voorafgaande film; geluid
(spraakopname)
* Het geluid is in mono.
Geluidsopnametijden bij benadering
Foto met geluid
30 seconden per beeld
Postopname:
30 seconden per beeld
Spraakopname:
18 minuten (bij gebruik van het
ingebouwde geheugen)
Beeldscherm . . . . . . . . . . .2,8-inch breedbeeld TFT kleuren LCD
230.400 (960 × 240) pixels
Zoeker . . . . . . . . . . . . . . . .Beeldscherm
Tijdfuncties. . . . . . . . . . . . .Ingebouwde digitale quartz klok
Datum en tijd:
Opgenomen met beelddata,
tijdafstempeling
Automatische kalender: Tot en met 2049
Wereldtijd . . . . . . . . . . . . . .162 steden in 32 tijdzones
Stadsnaam, datum, tijd, zomertijd
Ingangs-/uitgangsaansluiting . . . . . . . . .
Contactpunt van de USB slede
USB . . . . . . . . . . . . . . . . . .USB 2.0 Hi-Speed compatibel
Microfoon . . . . . . . . . . . . .Mono
Luidspreker . . . . . . . . . . . .Mono
Spanningsvereisten . . . . . . . Oplaadbare lithium-ion accu
(NP-20) × 1
Levensduur accu naar schatting
Alle hieronder gegeven waarden stellen de hoeveelheid naar
schatting voor bij normale temperaturen (23°C) voordat de
camera uitgeschakeld wordt. Deze waarden worden niet
gegarandeerd. Een lage temperatuur zal de gebruiksduur van
de accu verkorten.
Aantal foto’s (CIPA)*1
200 foto’s
Doorlopende weergave (foto’s)*2
290 minuten
Doorlopende filmopname
90 minuten
Doorlopende spraakopname*3
400 minuten
• Accu: NP-20 (nominale capaciteit: 700 mAh)
• Opnamemedium: SD geheugenkaart
• Meetcondities
*1 Aantal foto’s (CIPA)
In overeenkomst met de CIPA standaard
Normale tenperatuur (23°C), beeldscherm aan, met zoomen
van de volledige groothoek- tot de volledige telefotostand
elke 30 seconden, waarbij telkens twee beelden worden
opgenomen met flits; de spanning wordt na elke 10
opgenomen beelden uit- en weer ingeschakeld.
282
APPENDIX
*2 Doorlopende weergavetijd
Standaard temperatuur (23°C), een-beeld bladeren per 10
seconden (bij benadering)
*3 Doorlopende opnametijd (naar schatting)
• De bovenstaande waarden zijn gebaseerd op een nieuwe
accu met een volle lading. Herhaaldelijk opladen verkort de
levensduur van de accu.
• De frequentie van het gebruik van de flitser, de zoom,
autofocus en de tijd dat de camera aan is, heeft een grote
invloed op de opnametijden en het aantal foto’s dat kan
worden opgenomen.
B
Stroomverbruik . . . . . . . . . 3,7 V gelijkstroom; Ongeveer 4,3 W
Afmetingen . . . . . . . . . . . . 94,5 (B) × 60,4 (H) × 17,3 (D) mm
(exclusief uitsteeksels); 13,7 mm op het
dunste punt)
Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . Ongeveer 127 g
(exclusief accu en meegeleverde
accessoires)
Meegeleverde accessoires . . . . . . .
Oplaadbare lithium-ion accu (NP-20);
USB slede (CA-34); Speciale netadapter
(AD-C52S of AD-C52G)/netsnoer; USB
kabel; AV kabel; Polsriem; CD-ROM;
Basisreferentie
283
APPENDIX
■ Oplaadbare lithium-ion accu (NP-20)
■ Speciale netadapter (inlaattype) (AD-C52G)
Nominale spanning . . . . . .3,7 V
Nominale capaciteit . . . . . .700 mAh
Bedrijfstemperatuur . . . . . .0 tot en met 40°C
Afmetingen. . . . . . . . . . . . .33,0 (B) × 50,0 (H) × 4,7 (D) mm
Gewicht . . . . . . . . . . . . . . .Ongeveer 16 g
Spanningsvereisten . . . . . 100 tot en met 240 V wisselstroom AC
50/60Hz 83 mA
Uitgangsvermogen . . . . . . 5,3 V gelijkstroom 650 mA
Afmetingen . . . . . . . . . . . . 50 (B) × 20 (H) × 70 (D) mm
(exclusief uitsteekstels en kabel)
Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . Ongeveer 90 g
■ USB slede (CA-34)
In-/uitgangsaansluitingen . . .Contactpunt van de USB slede, USB
poort, externe netadapteraansluiting (DC
IN 5,3 V (gelijkstroomingang)) / AV
uitgangsaansluiting (AV OUT: NTSC/
PAL standaard)
Stroomverbruik . . . . . . . . .5,3 V gelijkstroom; Ongeveer 3,2 W
Afmetingen. . . . . . . . . . . . .109 (B) × 24 (H) × 58 (D) mm
(exclusief uitsteeksels)
Gewicht . . . . . . . . . . . . . . .Ongeveer 47 g
■ Speciale netadapter (inlaattype) (AD-C52S)
Spanningsvereisten . . . . . .100 tot en met 240 V wisselstroom AC
50/60Hz 90 mA
Uitgangsvermogen. . . . . . .5,3 V gelijkstroom 650 mA
Afmetingen. . . . . . . . . . . . .63 (B) × 20 (H) × 50 (D) mm
(exclusief uitsteekstels en kabel)
Gewicht . . . . . . . . . . . . . . .Ongeveer 76 g
B
284
APPENDIX
CASIO COMPUTER CO.,LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
MA0610-B
285
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement