Casio | EX-ZS150 | User manual | Casio EX-ZS150 Instrukcja obsługi

Casio EX-ZS150 Instrukcja obsługi
Pl
Aparat cyfrowy
Instrukcja Obsługi
Dziękujemy za zakup produktu CASIO.
• Przed użyciem prosimy przeczytać informacje na temat środków ostrożności
zawarte w niniejszej Instrukcji obsługi.
• Instrukcję obsługi należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu.
• Zaktualizowane informacje na temat tego produktu można znaleźć na stronie
internetowej EXILIM http://www.exilim.com/
1
Akcesoria
Po rozpakowaniu aparatu, sprawdź czy wszystkie przedstawione poniżej akcesoria
znajdują się w komplecie. Jeżeli zauważysz braki w wyposażeniu, skontaktuj się z
punktem sprzedaży.
Akumulator litowo-jonowy
(NP-80)
Zasilacz USB-AC
(AD-C53U)
Kabel USB
Aby przymocować pasek do aparatu
* Kształt wtyczki
przewodu zasilającego
różni się w zależności od
kraju lub obszaru
geograficznego.
Przewód zasilający
Przymocuj pasek w
tym miejscu.
1
2
Pasek
Skrócona instrukcja
obsługi
2
Koniecznie przeczytaj!
• Treść niniejszego podręcznika może ulec zmianie bez powiadomienia.
• Treść niniejszego podręcznika została skontrolowana na każdym etapie procesu
produkcji. W przypadku zauważenia fragmentów budzących wątpliwości, błędów,
itp., prosimy o kontakt.
• Kopiowanie treści niniejszej Instrukcji obsługi, we fragmentach lub w całości, jest
zabronione. Z wyjątkiem wykorzystania do celów osobistych, inne wykorzystanie
treści tego podręcznika bez pozwolenia CASIO COMPUTER CO., LTD. jest
zabronione na mocy praw autorskich.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody
lub utracone dochody poniesione przez nabywcę lub strony trzecie związane z
użytkowaniem lub wadliwym działaniem niniejszego produktu.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody,
utraty dochodów oraz roszczenia poniesione przez nabywcę lub strony trzecie
związane z użytkowaniem Photo Transport lub YouTube Uploader for CASIO.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody
lub utracone dochody spowodowane skasowaniem zawartości pamięci na skutek
wadliwego działania, naprawy lub jakiegokolwiek innego powodu.
• Prosimy pamiętać, że przykładowe ekrany i ilustracje produktu zamieszczone w
niniejszej Instrukcji obsługi mogą różnić się nieznacznie od ekranów i konfiguracji
prawdziwego aparatu.
Monitor LCD
Panel ciekłokrystaliczny ekranu monitora wykorzystuje wysokoprecyzyjną
technologię, która zapewnia wydajność pikseli na poziomie ponad 99,99%. Oznacza
to, że bardzo niewielka liczba pikseli może nie świecić się lub może świecić się przez
cały czas. Wynika to z właściwości panelu ciekłokrystalicznego i nie oznacza
wadliwego działania.
Zrób kilka zdjęć próbnych
Przed zrobieniem końcowego zdjęcia, wykonaj zdjęcie próbne, aby sprawdzić czy
aparat nagrywa poprawnie.
3
Spis treści
Akcesoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koniecznie przeczytaj! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zawartość ekranu monitora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...
...
...
...
2
3
8
9
❚ Konfigurowanie ustawień ekranu monitora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
❚❙ Szybki start
12
Co można robić za pomocą aparatu CASIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Po pierwsze, przed użyciem naładuj akumulator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
❚ Aby włożyć akumulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
❚ Naładuj akumulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Konfigurowanie podstawowych ustawień przy pierwszym
włączeniu aparatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Przygotowanie karty pamięci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
❚ Obsługiwane karty pamięci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
❚ Aby włożyć kartę pamięci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
❚ Aby sformatować nową kartę pamięci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Włączanie i wyłączanie zasilania aparatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
❚ Aby włączyć zasilanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
❚ Aby wyłączyć aparat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Prawidłowe trzymanie aparatu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Aby zrobić zdjęcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
❚ Wybór trybu automatycznego nagrywania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
❚ Aby zrobić zdjęcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Przeglądanie zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Usuwanie zdjęć i filmów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
❚ Aby usunąć pojedynczy plik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
❚ Aby usunąć wybrane pliki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
❚ Aby usunąć wszystkie pliki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Środki ostrożności przy robieniu zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
❚ Ograniczenia przy automatycznym nastawianiu ostrości . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
❚❙ Lekcja fotografowania
32
Korzystanie z panelu sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zmiana rozmiaru obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Rozmiar)
Używanie lampy błyskowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Lampa błyskowa)
Korzystanie z samowyzwalacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Samowyzwalacz)
Używanie funkcji Wykrywanie twarzy . . . . . . . . . . . .(Wykrywanie twarzy)
Fotografowanie bez przeszkadzania innym osobom . . . . . (Bez dźwięku)
Korzystanie z trybu prostego fotografowania . . . . . . . . . . . . (Tryb prosty)
Użycie funkcji zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..
..
..
..
..
..
..
..
32
33
37
39
40
41
41
43
❚ Punkt przejścia pomiędzy zoomem optycznym i cyfrowym . . . . . . . . . . . . . . . . 44
4
Spis treści
❚❙ Nagrywanie obrazów filmowych i dźwięku
46
Aby nagrać film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Nagrywanie samego dźwięku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Nagrywanie głosu) . . 48
❚ Aby odtworzyć nagranie dźwiękowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
❚❙ Używanie trybu BEST SHOT
50
Co to jest BEST SHOT? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
❚ Niektóre sceny wzorcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Aby zrobić zdjęcie za pomocą BEST SHOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Nagrywanie autoportretu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
❚❙ Ustawienia zaawansowane
54
Używanie menu ekranowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Ustawienia trybu REC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (REC) . . 56
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
Wybór trybu ustawiania ostrości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ostrość) . . .
Zmiana kształtu ramki ostrości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ramka ostrości) . . .
Używanie zdjęć seryjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ZS) . . .
Redukowanie efektów ruchu aparatu i ruchu obiektu . . . . . . . (Stabilizator) . . .
Określanie obszaru autofokusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Obszar AF) . . .
Przypisywanie funkcji przyciskom [4] i [6] . . . . . . . . . . . . . . (Przycisk L/P) . . .
Wyświetlanie siatki ekranowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Siatka) . . .
Używanie Ikony pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ikona pomocy) . . .
Konfigurowanie domyślnych ustawień po włączeniu aparatu . . . .(Pamięć) . . .
56
58
59
59
60
61
61
61
62
Ustawienia jakości obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Jakość) . . 63
❚
❚
❚
❚
❚
❚
Określanie jakości zdjęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Jakość (Zdjęcie)) . . .
Korekcja jasności obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Skok EV) . . .
Kontrola balansu bieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Balans bieli) . . .
Określanie czułości ISO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(ISO) . . .
Optymalizacja jasności obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Oświetlenie) . . .
Używanie wbudowanych filtrów barw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Filtr barw) . . .
❚❙ Oglądanie zdjęć i filmów
63
63
64
65
65
65
66
Przeglądanie zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oglądanie filmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Powiększanie obrazu na ekranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyświetlanie menu obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oglądanie zdjęć i filmów na ekranie telewizora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
❚❙ Inne funkcje odtwarzania
..
..
..
..
..
(PLAY)
Korzystanie z panelu PLAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odtwarzanie pokazu slajdów na ekranie monitora . . . . . .(Pokaz slajdów)
Odtwarzanie bez przeszkadzania innym osobom . . . . . . . (Bez dźwięku)
Obracanie obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Obrót)
Wybieranie obrazów do drukowania . . . . . . . . . . . . . (Drukowanie DPOF)
5
66
66
67
67
68
70
..
..
..
..
..
70
72
73
73
74
Spis treści
Ochrona zdjęcia przed usunięciem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ochrona)
Zmiana rozmiaru zdjęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Zmiana rozmiaru)
Kadrowanie zdjęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Kadrowanie)
Dodawanie dźwięku do zdjęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Dubbing)
..
..
..
..
74
75
75
76
❚ Aby odtworzyć dźwięk dodany do zdjęcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Kopiowanie plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kopiowanie) . . 77
❚❙ Drukowanie
78
Drukowanie zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Podłączanie bezpośrednio do drukarki obsługującej
standard PictBridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Korzystanie z funkcji DPOF, aby wybrać obrazy do drukowania
i liczbę kopii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
❚❙ Używanie aparatu z komputerem
84
Rzeczy, które można zrobić używając komputera... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Używanie aparatu z komputerem systemie Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
❚
❚
❚
❚
Przeglądanie i przechowywanie obrazów na komputerze . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odtwarzanie filmów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ładowanie plików filmowych na YouTube. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przenoszenie obrazów z komputera na kartę pamięci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86
89
90
92
Używanie aparatu z komputerem Macintosh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
❚ Podłączenie aparatu do komputera i zapisywanie plików. . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
❚ Odtwarzanie filmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Używanie bezprzewodowej karty pamięci SD Eye-Fi do
transferu obrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Eye-Fi) . . 97
Pliki i foldery. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Dane na karcie pamięci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
❚❙ Inne ustawienia
(Nastawa) 102
Wyłączanie komunikacji karty Eye-Fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Eye-Fi)
Konfigurowanie ustawień dźwiękowych aparatu . . . . . . . . . . . . (Dźwięki)
Konfigurowanie obrazu startowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Rozruch)
Określanie zasady generowania numeru seryjnego
w nazwie pliku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Numer pliku)
Konfigurowanie ustawień czasu światowego . . . . . . . . . (Czas światowy)
Zdjęcia z datownikiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Datownik)
Ustawianie zegara aparatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Regulacja)
Określanie formatu daty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Format daty)
Określanie języka wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Language)
Konfigurowanie ustawień stanu czuwania . . . . . . . . . . . . . . . (Czuwanie)
Konfigurowanie ustawień automatycznego
wyłączania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Automatyczne wyłączanie)
Konfigurowanie ustawień [r] i [p] . . . . . . . . . . . . . . . . . . (REC/PLAY)
Wyłączanie usuwania plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Ü Wył.)
6
. 102
. 102
. 103
.
.
.
.
.
.
.
103
104
105
105
106
106
107
. 107
. 108
. 108
Spis treści
Ustawienia protokołu USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (USB)
Wybór współczynnika kształtu obrazu i systemu
wyjścia wideo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Wyjście wideo)
Formatowanie wbudowanej pamięci lub karty pamięci . . . . . . . . (Format)
Przywracanie aparatu do ustawień fabrycznych . . . . . . . . . . . . . (Resetuj)
. 109
. 109
. 110
. 110
❚❙ Załącznik
111
Środki ostrożności podczas użytkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
Zasilanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
❚ Ładowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
❚ Środki ostrożności dotyczące akumulatora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
❚ Używanie aparatu w innym kraju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Używanie karty pamięci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wymagania systemowe dla oprogramowania (dla Windows) . . . . . . . . . .
Przywracanie ustawień domyślnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kiedy nie wszystko idzie prawidłowo... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
119
120
121
123
❚ Rozwiązywanie problemów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
❚ Komunikaty na wyświetlaczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Liczba zdjęć/Czas nagrywania filmu/Czas nagrywania głosu . . . . . . . . . . . 130
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
7
Spis treści
Informacje ogólne
Liczby w nawiasach pokazują strony, na których zamieszczone są szczegółowe
wyjaśnienia.
Przód
Tył
8 9 bk bl bm bn
12345
[ ]
7
6
[ ]
[ ]
[ ]
[SET]
bs br bq bp bo
1 Dźwignia zoom
(strony 26, 43, 67, 67)
2 Spust migawki
(strona 25)
3 Lampa błyskowa
(strona 37)
4 [ON/OFF] (Zasilanie)
(strona 23)
5 Przednia lampka
(strona 39)
6 Obiektyw
7 Mikrofon (strony 47, 76)
8 Przycisk [r] (REC)
(strony 23, 25)
9 Tylna lampka
(strony 15, 17, 37)
bkPrzycisk [0] (Film)
(strona 46)
blOtwór na pasek
(strona 2)
bmPort [USB/AV]
(strony 15, 16, 68, 79,
87, 95)
bnPokrywa złącza
boPrzycisk [SET]
(strona 32)
bpPrzycisk [
] (Usuń)
(strona 29)
bqPrzycisk [p] (PLAY)
(strony 23, 28)
brPrzycisk sterujący
([8] [2] [4] [6])
(strony 11, 29, 32, 37,
54)
bsEkran monitora
(strony 9, 11)
Spód
btGniazda akumulatora/karty pamięci (strony 13, 21)
ckOtwór na statyw
Użyj tego otworu do zamocowania statywu.
clGłośnik
cl ck
bt
8
Zawartość ekranu monitora
Na ekranie monitora pojawiają się różne wskaźniki, ikony i wartości, które informują o
statusie aparatu.
• Przykładowe ekrany pokazane w tym rozdziale mają na celu pokazanie miejsca
wszystkich wskaźników i symboli, które mogą pojawić się na ekranie monitora w
różnych trybach. Nie przedstawiają one ekranów, które rzeczywiście pokazują się
na wyświetlaczu.
. Nagrywanie zdjęcia
cn
cm
cl
ck
bt
1 2 34 5 6 7 89
bk
bl
bm
bn
bo
bs br bq
bp
1Pozostała liczba zdjęć jakie
można zapisać w pamięci
(strona 130)
2Pozostała długość filmu jaką
można zapisać w pamięci
(strona 46)
3Tryb nagrywania (strona 25)
4Ustawienia balansu bieli
(strona 64)
5Zdjęcia seryjne (strona 59)
6 Wskaźnik pogorszenia jakości obrazu
(strona 44)
7 Tryb pomiaru światła (strona 132)
8 Rozmiar zdjęcia (strona 33)
9 Jakość zdjęcia (strona 63)
bkJakość filmu (strona 36)
blLampa błyskowa (strona 37)
bmSamowyzwalacz (strona 39)
bnWykrywanie twarzy (strona 40)
boCzułość ISO (strona 65)
bpData/czas (strona 105)
bqKompensacja ekspozycji (strona 63)
brRamka ostrości (strony 26, 60)
bsWskaźnik datownika (strona 105)
btWskaźnik poziomu akumulatora (strona 18)
ckEye-Fi (strona 97)
clOświetlenie (strona 65)
cmStabilizator (strona 59)
cnTryb ostrości (strona 56)
. Spust migawki dociśnięty do połowy
1
6
2
3
4
5
1Tryb nagrywania (strona 25)
2Lampa błyskowa (strona 37)
3Czułość ISO (strona 65)
4Wartość przysłony
5Szybkość migawki
6Ramka ostrości (strony 26, 60)
• Wyświetlane wartości przysłony, szybkości migawki i czułości ISO zmienią kolor na
pomarańczowy po wciśnięciu spustu migawki do połowy, jeżeli obraz jest
prześwietlony lub niedoświetlony.
B
9
. Tryb prosty
1
bm
bl
bk
9
8
7
1Pozostała liczba zdjęć jakie można zapisać w
2
pamięci (strona 130)
3
4
5
6
2Rozmiar zdjęcia (strona 33)
3Lampa błyskowa (strona 37)
4Samowyzwalacz (strona 39)
5Data/czas (strona 105)
6Wskaźnik datownika (strona 105)
7Wskaźnik poziomu akumulatora (strona 18)
8Eye-Fi (strona 97)
9Oświetlenie (strona 65)
bkRamka ostrości (strony 26, 60)
blPozostała długość filmu jaką można zapisać
w pamięci (strona 46)
bmJakość filmu (strona 36)
. Nagrywanie filmu
12
3
4
5
8
7
6
1Tryb nagrywania (strona 46)
2Ustawienia balansu bieli (strona 64)
3Pozostała długość filmu jaką można zapisać
w pamięci (strona 46)
4Czas nagrywania filmu (strona 46)
5Lampa błyskowa (strona 37)
6Kompensacja ekspozycji (strona 63)
7Wskaźnik poziomu akumulatora (strona 18)
8Trwa nagrywanie filmu (strona 46)
. Podgląd zdjęcia
12 3
bl
bk
4
5
6
7
8
9
1Typ pliku
2Wskaźnik ochrony (strona 74)
3Nazwa folderu/Nazwa pliku (strona 99)
4Jakość zdjęcia (strona 63)
5Rozmiar zdjęcia (strona 33)
6Czułość ISO (strona 65)
7Wartość przysłony
8Szybkość migawki
9Data/czas (strona 105)
bkWskaźnik poziomu akumulatora (strona 18)
blEye-Fi (strona 97)
10
. Odtwarzanie filmu
12 3
4
5
8
7
6
1Typ pliku
2Wskaźnik ochrony (strona 74)
3Nazwa folderu/Nazwa pliku (strona 99)
4Czas nagrywania filmu (strona 46)
5Jakość filmu (strona 36)
6Data/czas (strona 105)
7Wskaźnik poziomu akumulatora (strona 18)
8Eye-Fi (strona 97)
Konfigurowanie ustawień ekranu monitora
Można włączać i wyłączać wyświetlanie informacji naciskając [8] (DISP). Istnieje
możliwość skonfigurowania oddzielnych ustawień dla trybu REC i trybu PLAY.
Wyświetlacz informacji
włączony
Wyświetla informacje na temat ustawień obrazu, itp.
(tylko tryb REC).
Oprócz informacji o ustawieniach zdjęcia wyświetlane
są informacje o ustawieniach filmu oraz ekran data/
Wyświetlacz informacji +
czas.
Data/czas włączone
• Można określić własny styl wyświetlania daty
(strona 106).
Wyświetlacz informacji
wyłączony
Nie wyświetla się żadna informacja.
11
Szybki start
Co można robić za pomocą aparatu CASIO
Aparat CASIO jest wyposażony w szereg cech i funkcji, które sprawiają, że tworzenie
cyfrowych zdjęć jest znacznie łatwiejsze. Dotyczy to także trzech głównych funkcji.
Premium Auto
Wybierz nagrywanie Premium Auto a aparat
automatycznie określi czy fotografujesz
obiekt lub krajobraz oraz inne warunki.
Dzięki Premium Auto można tworzyć obrazy
o lepszej jakości niż przy standardzie Auto.
Więcej informacji na stronie 25.
Bez dźwięku
W trybie bez dźwięku wyłączona zostaje lampa
błyskowa, wyciszone zostają dźwięki aparatu oraz
zmienione zostają inne ustawienia w taki sposób,
aby fotografowanie nie przeszkadzało innym
osobom w pobliżu.
Więcej informacji na stronie 41.
BEST SHOT
Wybierz po prostu żądaną scenę wzorcową a
aparat wykona wszystkie ustawienia
automatycznie. Pozostanie jedynie wcisnąć spust
migawki, aby wykonać doskonałe zdjęcie.
Więcej informacji na stronie 50.
12
Szybki start
Po pierwsze, przed użyciem naładuj akumulator.
Pamiętaj, że akumulator w nowo zakupionym aparacie nie jest naładowany. Wykonaj
poniższe kroki, aby wkładać akumulator do aparatu i go ładować.
• Aparat jest zasilany specjalnym akumulatorem litowo-jonowym CASIO (NP-80).
Nie wolno nigdy używać innego rodzaju akumulatora.
Aby włożyć akumulator
1.
Otwórz pokrywę akumulatora.
1
Przesuń suwak pokrywy akumulatora do
pozycji OPEN, a następnie otwórz ją w
sposób pokazany na ilustracji za
pomocą strzałek.
2
2.
Włóż akumulator.
Po umieszczeniu akumulatora
w taki sposób, aby logo
EXILIM było skierowane w dół
(w kierunku obiektywu
aparatu), przesuń blokadę w
kierunku wskazanym przez
strzałkę wsuwając akumulator
do aparatu. Dociśnij
akumulator aż blokada
zabezpieczy go we
właściwym położeniu.
Blokada
Dobrze
Źle
Akumulator
Logo EXILIM
3.
Zamknij pokrywę akumulatora.
2
Zamknij pokrywę akumulatora, a
następnie przesuń suwak do pozycji
LOCK.
1
13
Szybki start
Aby wymienić akumulator
1.
Otwórz pokrywę akumulatora i
wyjmij akumulator.
Blokada
Gdy bok ekranu monitora jest
skierowany do góry, przesuń blokadę w
kierunku wskazywanym na ilustracji
przez strzałkę. Gdy akumulator wysunie
się, wyciągnij go do końca z aparatu.
2.
Włóż nowy akumulator.
Naładuj akumulator
Można użyć dowolnej z dwóch poniższych metod służących do ładowania
akumulatora.
• Zasilacz USB-AC
• Podłączenie USB do komputera
. Aby ładować za pomocą zasilacza USB-AC
1.
Wyłącz aparat.
Upewnij się, że ekran monitora aparatu jest wygaszony.
Jeżeli nie jest, naciśnij [ON/OFF] (Zasilanie), aby wyłączyć
aparat.
[ON/OFF] (Zasilanie)
2.
Po podłączeniu
dostarczonego kabla
USB do zasilacza
USB-AC, podłącz
przewód zasilający
do gniazdka
elektrycznego.
Kabel USB (w zestawie z aparatem)
Duże złącze
USB
Port USB
Przewód
zasilający
Zasilacz USB-AC
14
Szybki start
3.
Podłącz kabel USB do
aparatu.
Tylna lampka powinna
zaświecić się na
czerwono, pokazując, że
ładowanie już się
rozpoczęło.
Tylna lampka zgaśnie,
gdy ładowanie zostanie
ukończone.
Do pełnego naładowania
potrzeba około 130 min.
W zależności od
warunków ładowania,
proces ładowania może
trwać dłużej.
Zasilacz USB-AC
Port
[USB/AV]
Małe złącze
Kabel USB
(w zestawie z aparatem)
Po upewnieniu się, że znak
na złączu kabla USB jest
skierowany w kierunku obiektywu, podłącz kabel do
aparatu.
Działanie tylnej lampki
4.
Tylna lampka
Status lampki
Opis
Świeci na czerwono
Ładowanie
Miga na czerwono
Nienormalna temperatura
otoczenia, problem z zasilaczem
USB-AC lub problem z
akumulatorem (strona 118)
Wył.
Ładowanie zakończone
Gdy ładowanie zostanie zakończone, odłącz kabel USB od aparatu, a
następnie wyjmij przewód zasilający z gniazdka elektrycznego.
15
Szybki start
. Aby naładować akumulator przy pomocy złącza USB
Akumulator umieszczony w aparacie jest ładowany, gdy aparat zostanie podłączony
bezpośrednio do komputera za pomocą kabla USB.
• W zależności od ustawień komputera, naładowanie akumulatora aparatu poprzez
złącze USB może być niemożliwe. W takim przypadku zaleca się skorzystanie z
zasilacza USB-AC sprzedawanego wraz z aparatem.
1.
Wyłącz aparat.
Upewnij się, że ekran monitora aparatu jest
wygaszony. Jeżeli nie jest, naciśnij [ON/OFF]
(Zasilanie), aby wyłączyć aparat.
[ON/OFF] (Zasilanie)
Ekran monitora
2.
Podłączaj aparat do
komputera, gdy
komputer jest włączony.
Port USB
Tylna lampka powinna
zaświecić się na czerwono,
pokazując, że ładowanie już
się rozpoczęło.
Tylna lampka zgaśnie, gdy
ładowanie zostanie
ukończone.
Do pełnego naładowania
potrzeba około 130 min.
W zależności od warunków
ładowania, proces ładowania
może trwać dłużej.
Kabel USB
(w zestawie z aparatem)
Duże złącze
Port
[USB/AV]
Małe złącze
Po upewnieniu się, że znak
na złączu kabla
USB jest skierowany w kierunku obiektywu,
podłącz kabel do aparatu.
• Po pierwszym podłączeniu aparatu do komputera za pomocą kabla USB, na
ekranie komputera może pojawić się komunikat błędu. W takim przypadku należy
odłączyć i ponownie podłączyć kabel USB.
16
Szybki start
Działanie tylnej lampki
Tylna lampka
Status lampki
Opis
Świeci na czerwono,
(Świeci/miga na
bursztynowo)
Ładowanie
Miga na czerwono
Nienormalna temperatura
otoczenia, zbyt długi czas
ładowania lub problem z
akumulatorem (strona 118)
Wył.,
(Świeci na zielono)
Ładowanie zakończone
• Informacje w nawiasach w powyższej tabeli pokazują status lampy, gdy aparat
jest włączony podczas ładowania.
3.
Gdy ładowanie zostanie zakończone, odłącz kabel USB od aparatu, a
następnie od komputera.
• Ładowanie nie będzie miało miejsca, gdy podłączony komputer znajduje się w
stanie hibernacji.
• Błąd ładowania może wystąpić błyskawicznie po rozpoczęciu ładowania lub po
jakimś czasie. Błąd ładowania jest sygnalizowany przez miganie tylnej lampki na
czerwono.
Inne środki ostrożności związane z ładowaniem
• Za pomocą dwóch metod ładowania opisanych powyżej, można ładować
akumulator aparatu (NP-80) bez wyjmowania go z aparatu. Można także ładować
akumulator za pomocą opcjonalnie dostępnej ładowarki (BC-80L). Nigdy nie
używaj innego rodzaju ładowarki. Próba użycia innej ładowarki może prowadzić do
nieprzewidzianego wypadku.
• Urządzenia do ładowania przez USB oraz urządzenia zasilające posiadają
ustalone standardy. Korzystanie z urządzenia gorszej jakości lub urządzenia nie
spełniającego standardów może spowodować wadliwe działanie i/lub uszkodzenie
aparatu.
• Nie gwarantuje się działania w przypadku samodzielnie złożonego lub
przerobionego komputera. Nawet w przypadku komputerów dostępnych w handlu,
pewne specyfikacje portu USB mogą uniemożliwić ładowanie za pomocą kabla
USB.
• Akumulator, który jest nadal ciepły na skutek normalnego używania może nie
zostać naładowany do pełna. Pozostaw aparat wyłączony i odczekaj chwilę, aby
akumulator mógł się ochłodzić przed ładowaniem.
• Akumulator, nawet jeżeli nie jest włożony do aparatu, powoli się rozładowuje. Z
tego powodu zaleca się, aby ładować akumulator bezpośrednio przed użyciem.
• Ładowanie akumulatora może spowodować interferencje przy odbiorze
telewizyjnym lub radiowym. Jeżeli nastąpi takie zjawisko, podłącz akumulator do
gniazdka, które jest bardziej oddalone od telewizora lub radia.
• Rzeczywisty czas ładowania zależy od bieżącej pojemności akumulatora i
warunków ładowania.
• Nie należy używać zasilacza USB-AC z innymi urządzeniami.
17
Szybki start
Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora
Podczas korzystania z akumulatora, wskaźnik akumulatora na ekranie monitora
pokazuje poziom jego naładowania w sposób przedstawiony na ilustracji.
Poziom naładowania
akumulatora
Wskaźnik
akumulatora
Kolor wskaźnika
Wysoki
Niski
*
*
*
Błękitny * Bursztynowy * Czerwony * Czerwony
wskazuje, że poziom naładowania akumulatora jest niski. Jak najszybciej
naładuj akumulator.
Kiedy pokaże się
, nagrywanie nie jest możliwe. Bezzwłocznie naładuj
akumulator.
• Poziom, który pokazuje wskaźnik akumulatora może zmienić się przy przełączaniu
się pomiędzy trybem REC a trybem PLAY.
• Pozostawienie aparatu przez około 30 dni bez zasilania przy wyładowanym
akumulatorze spowoduje, że ustawienia daty i godziny zostaną usunięte. Przy
następnym włączeniu aparatu po przywróceniu zasilania pojawi się komunikat z
prośbą o skonfigurowanie ustawień daty i godziny. Kiedy tak się stanie, skonfiguruj
ustawienia daty i godziny (strona 105).
• Informacje o żywotności akumulatora i liczbie zdjęć, patrz strona 134.
Jak przedłużyć żywotność akumulatora
• Jeżeli nie używasz lampy błyskowej, wybierz ? (Lampa wył.) w ustawieniach
lampy błyskowej (strona 37).
• Aktywuj funkcję automatycznego wyłączania i funkcję czuwania, aby nie marnować
mocy akumulatora, gdy zapomnisz wyłączyć aparat (strony 107, 107).
18
Szybki start
Konfigurowanie podstawowych ustawień przy pierwszym
włączeniu aparatu
Po pierwszym włożeniu akumulatora do aparatu, pojawi się ekran służący do
konfiguracji języka wyświetlacza, daty i godziny. Jeżeli data i godzina nie zostaną
prawidłowo ustawione, to wraz ze zdjęciami zapisywana będzie niewłaściwa data i
godzina.
• W kroku 2 poniższej procedury nie pojawi się ekran wyboru języka, jeżeli
zakupiony aparat nie jest przeznaczony na rynek japoński. Aby w taki przypadku
zmienić język wyświetlacza z japońskiego, użyj procedury opisanej w rozdziale
“Określanie języka wyświetlacza (Language)” (strona 106). Należy pamiętać, że
wersja niniejszego podręcznika w wybranym języku może nie być dostępna dla
aparatu przeznaczonego na rynek japoński.
• Modele aparatów sprzedawane w niektórych krajach mogą nie obsługiwać wyboru
języka wyświetlacza.
1.
Przytrzymaj wciśnięty przycisk
[ON/OFF] (Zasilanie), aż tylna lampka
zaświeci przez chwilę na zielono.
[ON/OFF] (Zasilanie)
Tylna lampka
• Pokazuje to, że zasilanie jest włączone.
2.
3.
Użyj [8], [2], [4] i [6], aby wybrać
żądany język, a następnie naciśnij
[SET].
SET
[0] (Film)
Użyj [8] i [2], aby wybrać format daty, a następnie naciśnij [SET].
Przykład: Lipiec, 10, 2012
RR/MM/DD * 12/7/10
DD/MM/RR * 10/7/12
MM/DD/RR * 7/10/12
4.
Ustaw datę i godzinę.
Użyj [4] i [6], aby wybrać ustawienie, które chcesz
skonfigurować, a następnie użyj [8] i [2], aby je
zmienić.
Aby przełączyć się pomiędzy formatem 12-godzinnym i
24-godzinnym, naciśnij [0] (Film).
5.
Po ustawieniu daty i godziny, użyj [4] i [6], aby
wybrać “Zastosuj”, a następnie naciśnij [SET].
6.
Użyj [8] i [2], aby wybrać “Auto” lub “Premium Auto” jako tryb
nagrywania automatycznego, a następnie naciśnij [SET].
Więcej informacji na temat trybów nagrywania automatycznego znajduje się na
stronie 25.
19
Szybki start
Jeżeli podczas konfigurowania języka, daty lub godziny pomylisz powyższe
procedury, na podanych stronach znajdziesz informacje o tym jak poprawić
ustawienia.
– Język wyświetlacza: strona 106
– Data i godzina: strona 105
• Każdy kraj reguluje swój własny czas zimowy i letni, tak więc ustawienia te mogą
ulegać zmianom.
• Zbyt szybkie wyjęcie akumulatora z aparatu po pierwszym skonfigurowaniu
ustawień godziny i daty może spowodować, że zostaną one przywrócone do
ustawień fabrycznych. Nie wyjmuj akumulatora z aparatu przez co najmniej
24 godziny po skonfigurowaniu ustawień.
Przygotowanie karty pamięci
Mimo, że aparat posiada wbudowaną pamięć, która służy do przechowywania obrazy
i filmów, najprawdopodobniej zajdzie potrzeba zakupu jednej z komercyjnie
dostępnych kart pamięci, aby zwiększyć pojemność pamięci. Aparat nie jest
wyposażony w kartę pamięci. Obrazy zarejestrowane w momencie, gdy w aparacie
załadowana jest karta pamięci są zapisywane na karcie pamięci. Jeżeli nie
załadowano karty pamięci, obrazy zostają zapisywane w pamięci wbudowanej.
• Więcej informacji na temat pojemności karty pamięci znajdziesz na stronie 130.
Obsługiwane karty pamięci
– Karta pamięci SD (do 2 GB)
– Karta pamięci SDHC (od 2 GB do 32 GB)
– Karta pamięci SDXC (od 32 GB do 2 TB)
Użyj jednej z powyższych kart pamięci.
• Powyższy opis obsługiwanych kart pamięci dotyczy stanu na styczeń 2012.
• Podane pojemności kart pamięci dotyczą standardowych wartości.
• Należy używać wyłącznie kart SD kompatybilnych ze specyfikacją stowarzyszenia
SD Card Association.
• Niniejszy aparat obsługuje karty Eye-Fi.
20
Szybki start
Aby włożyć kartę pamięci
1.
Naciśnij [ON/OFF] (Zasilanie), aby
wyłączyć aparat, a następnie otwórz
pokrywę akumulatora.
1
Przesuń suwak pokrywy akumulatora do
pozycji OPEN, a następnie otwórz ją w
sposób pokazany na ilustracji za pomocą
strzałek.
2.
2
Włóż kartę pamięci.
Po ustawieniu karty pamięci przodem w
górę (w kierunku ekranu monitora
aparatu), wsuń kartę do gniazda i
dociskaj do momentu, aż zatrzask
zamknie się we właściwej pozycji.
Przód
Przód
3.
Zamknij pokrywę akumulatora.
Tył
2
Zamknij pokrywę akumulatora, a
następnie przesuń suwak do pozycji
LOCK.
1
• Do gniazda karty pamięci nie należy wkładać nic innego poza obsługiwaną kartą
pamięci (strona 20).
• W przypadku, gdy do otworu dostanie się jakiekolwiek ciało obce, należy
natychmiast wyłączyć aparat, wyjąć z niego akumulator i skontaktować się ze
swoim sprzedawcą lub najbliższym autoryzowanym serwisem CASIO.
21
Szybki start
Aby wymienić kartę pamięci
Naciśnij kartę pamięci, a następnie ją zwolnij.
Karta pamięci wysunie się nieznacznie ze
swojego gniazda. Wyjmij kartę do końca, a
następnie włóż nową.
• Nigdy nie wyjmuj karty pamięci z aparatu,
gdy tylna lampka miga na zielono. Takie
postępowanie może uniemożliwić operacje
zapisywania pliku a nawet uszkodzić kartę.
Aby sformatować nową kartę pamięci
Przed pierwszym użyciem karty pamięci należy ją sformatować.
• Formatowanie karty pamięci, na której znajdują się zdjęcia lub inne pliki spowoduje
ich utratę. Zazwyczaj karta pamięci jest formatowana jednokrotnie. Niemniej
jednak, gdy zapisywanie na karcie spowolni się lub gdy zauważysz inne
nieprawidłowości, sformatuj kartę ponownie.
• Do formatowania karty pamięci należy użyć aparatu. Sformatowanie karty w
komputerze a następnie użycie jej w aparacie spowolni proces przetwarzania
danych przez aparat. W przypadku karty pamięci SD, SDHC lub SDXC
formatowanie na komputerze może doprowadzić do niezgodności z formatem SD
stwarzając problemy z kompatybilnością, wykonywaniem operacji, itp.
• Przed sformatowaniem nowej karty Eye-Fi, która ma zostać użyta po raz pierwszy,
pliki instalacyjne Eye-Fi Manager na swój komputer. Zrób to przed
sformatowaniem karty.
1.
Naciśnij [ON/OFF] (Zasilanie), aby włączyć aparat, a następnie naciśnij
[SET].
2.
Użyj [8] i [2], aby wybrać drugą opcję od dołu w panelu sterowania
(MENU), a następnie naciśnij [SET] (strona 32).
3.
Użyj [4] i [6], aby wybrać zakładkę “Nastawa”.
4.
Użyj [8] i [2], aby wybrać “Format”, a następnie naciśnij [6].
5.
Użyj [8] i [2], aby wybrać “Format”, a następnie naciśnij [SET].
22
Szybki start
Włączanie i wyłączanie zasilania aparatu
Aby włączyć zasilanie
Naciśnięcie [ON/OFF] (Zasilanie) powoduje przejście do
[ON/OFF] (Zasilanie)
trybu REC, w którym można nagrywać obrazy.
Naciśnięcie [p] (PLAY) podczas przebywania w trybie
REC powoduje przejście do trybu PLAY, w którym
można oglądać zdjęcia i filmy (strony 28, 66).
• Naciśnięcie [r] (REC) podczas przebywania w trybie
PLAY powoduje powrót do trybu REC.
• Upewnij się, że nic nie ogranicza ani nie wchodzi w
kontakt z obiektywem podczas wysuwania się.
Przytrzymanie obiektywu dłonią, uniemożliwiające
jego wysunięcie może doprowadzić do wadliwego
działania.
• Około 10 sekund po naciśnięciu [p] (PLAY) w celu
wejścia do trybu PLAY, obiektyw schowa się w
[p] (PLAY)
[r] (REC)
korpusie aparatu.
• Funkcja czuwania lub automatycznego wyłączania
(strony 107, 107) automatycznie wyłączy zasilanie,
jeżeli w ustalonym okresie czasu nie nastąpi żadne działanie.
Aby wyłączyć aparat
Naciśnij [ON/OFF] (Zasilanie).
• Można również skonfigurować aparat w taki sposób, że po naciśnięciu [r] (REC)
lub [p] (PLAY), aparat będzie się włączał lub wyłączał (strona 108).
23
Szybki start
Prawidłowe trzymanie aparatu
Jeżeli podczas naciskania spustu migawki aparat poruszy się, obraz nie będzie
wyraźny. Podczas naciskania spustu migawki trzymaj aparat w sposób pokazany na
poniższej ilustracji. Podczas fotografowania trzymaj go nieruchomo dociskając
ramiona do boków.
Trzymając aparat nieruchomo, delikatnie wciśnij spust migawki, aby uniknąć
wszelkich ruchów podczas zwalniania spustu migawki i kilka chwil po jej zwolnieniu.
Jest to szczególnie ważne przy słabym oświetleniu, przy którym spust migawki działa
wolniej.
Poziomo
Pionowo
Trzymaj aparat w taki sposób, aby
lampa błyskowa znajdowała się
nad obiektywem.
• Uważaj, aby palce lub pasek nie zakrywały
żadnego z obszarów zaznaczonych na ilustracji.
• Aby zabezpieczyć się przed upuszczeniem
aparatu, zamocuj pasek i, podczas używania
aparatu, owiń go wokół palców lub przegubu.
• Nie wolno machać aparatem zamocowanym na
pasku.
• Dołączony pasek przeznaczony jest tylko i
wyłącznie do tego aparatu. Nie należy używać go
do innych celów.
Lampa błyskowa
Przednia lampka
Obiektyw
Mikrofon
• Upewnij się, że palce nie blokują lub nie są zbyt
blisko lampy błyskowej. Podczas korzystania z lampy
palce mogą zostawić niechciane cienie.
24
Szybki start
Aby zrobić zdjęcie
Wybór trybu automatycznego nagrywania
Można wybrać jeden z dwóch trybów nagrywania automatycznego (Auto lub
Premium Auto) w zależności od potrzeb.
R Auto
Jest to standardowy tryb nagrywania automatycznego.
W trybie nagrywania Premium Auto aparat automatycznie
określi czy fotografujesz obiekt lub krajobraz oraz inne
warunki. Dzięki nagraniu Premium Auto można tworzyć obrazy
Ÿ Premium Auto o lepszej jakości niż przy standardowym nagrywaniu Auto.
• Przy nagrywaniu Premium Auto przetwarzanie danych trwa
dłużej niż w przypadku nagrywania Auto.
• Wymaga większej mocy (czyli szybciej wyczerpuje
akumulator) niż nagrywanie Auto.
1.
Naciśnij [ON/OFF] (Zasilanie), aby włączyć aparat.
Aparat przejdzie do trybu REC.
• Jeżeli aparat znajduje się w trybie PLAY, naciśnij [r] (REC).
• Można również skonfigurować aparat w taki sposób, że po naciśnięciu
[r] (REC) lub [p] (PLAY), aparat będzie się włączał (strona 108).
2.
Naciśnij [SET].
3.
Użyj [8] i [2], aby wybrać dolną opcję w panelu sterowania (BS) a
następnie naciśnij [SET].
Wyświetla się menu scen BEST SHOT (strona 50).
4.
Użyj [8], [2], [4] i [6], aby wybrać scenę “Auto” lub “Premium Auto”,
a następnie naciśnij [SET].
Nastąpi wejście do wybranego trybu nagrywania automatycznego.
Ikona nagrywania Auto
[ON/OFF] (Zasilanie)
Spust migawki
[r] (REC)
[SET]
Pozostała liczba zdjęć jakie
można zapisać w pamięci
(strona 130)
[4] [6] [8] [2]
Ekran monitora
25
Szybki start
Aby zrobić zdjęcie
1.
Skieruj aparat na obiekt.
Jeżeli używasz opcji Premium Auto, w dolnym prawym
rogu ekranu monitora pojawi się tekst z opisem rodzaju
zdjęcia jaki wykrył aparat.
• Jeżeli zachodzi taka potrzeba, można przybliżyć obiekt.
Dźwignia zoom
2.
w Szeroki kąt
z Przybliżenie
Naciśnij spust migawki do
połowy, aby ustawić ostrość.
Tylna lampka
Ramka ostrości
Gdy ostrość zostanie nastawiona,
aparat wyda sygnał dźwiękowy, tylna
lampka zapali się na zielono a ramka
ostrości zmieni kolor na zielony.
Do połowy
Naciśnij lekko,
aż spust
migawki
zatrzyma się.
Beep, beep (Obraz jest ostry.)
B
Gdy naciśniesz spust migawki do połowy,
aparat samoczynnie ustawia ekspozycję i
nastawia ostrość na fotografowany obiekt.
Nauczenie się jak mocno należy naciskać
spust migawki, aby docisnąć go do połowy lub
do końca jest ważną techniką, której
opanowanie pozwoli robić dobrze
wyglądające zdjęcia.
• Ramka ostrości na zrzutach ekranowych
zawartych w niniejszym podręczniku jest
pokazana jako ß. Pamiętaj, że jeżeli
chcesz, to możesz zmienić formę ramki
ostrości (strona 58).
26
Szybki start
3.
Trzymając aparat nieruchomo, dociśnij spust migawki do końca.
W ten sposób wykonane zostanie zdjęcie.
Do końca
Kliknięcie
(Obraz został zapisany.)
Nagrywanie filmu
[0] (Film)
Naciśnij [0] (Film), aby
rozpocząć nagrywanie
filmu. Naciśnij [0] (Film),
aby zatrzymać nagrywanie
filmu. Więcej informacji
znajduje się na stronie 46.
. Jeżeli nie można nastawić ostrości...
Jeżeli ramka ostrości jest cały czas czerwona a tylna lampka miga na zielono,
oznacza to, że obraz jest nieostry (ponieważ obiekt jest zbyt blisko, itp.). Należy
jeszcze raz skierować aparat na obiekt i ponownie spróbować ustawić ostrość.
. Fotografowanie z opcją Auto
Jeżeli obiekt nie znajduje się w środku ramki...
“Blokada ostrości” (strona 57) to technika, którą można wykorzystać do ustawienia
ostrości obiektu, który nie znajduje się w obszarze ramki ostrości podczas
zapisywania zdjęcia.
Aby śledzić ruch poruszającego się obiektu
Naciśnij spust migawki do połowy, aby podążać za ruchomym obiektem i
automatycznie nastawiać ostrość. Patrz “Ë Śledzenie” (strona 60), aby uzyskać
więcej informacji.
. Fotografowanie z opcją Premium Auto
• Oprócz szybkości migawki, przysłony i czułości ISO aparat automatycznie
wykonuje następujące operacje wymagane podczas fotografowania za pomocą
Premium Auto.
– Autofokus jest normalnie wykonywany do momentu wciśnięcia spustu migawki
do połowy.
– Aparat automatycznie określa punkt ostrości na ekranie i ustawia na nim
ostrość.
– Wykrywanie twarzy (strona 40)
• Fotografowanie za pomocą funkcji Premium Auto może spowodować wibracje i
hałas na skutek pracy obiektywu. Nie jest to objaw wadliwego funkcjonowania.
• W niektórych przypadkach, funkcja Premium Auto może mieć problem z
prawidłowym rozpoznaniem otoczenia. W takim przypadku skorzystaj ze
standardowej funkcji Auto.
27
Szybki start
Przeglądanie zdjęć
Użyj poniższej procedury, aby oglądać zdjęcia na ekranie monitora.
• Informacje na temat odtwarzania nagranych filmów znajdują się na stronie 66.
1.
Włącz aparat i naciśnij [p] (PLAY),
aby wejść do trybu PLAY.
• Wyświetli się jedno ze zdjęć
przechowywanych w pamięci.
• Informacje na temat wyświetlanego
zdjęcia są również dołączone
(strona 10).
[p] (PLAY)
• Można je wyczyścić, aby oglądać
wyłącznie samo zdjęcie (strona 11).
• Można przybliżyć obraz przesuwając dźwignię zoom w kierunku z
(strona 67). Jeżeli zapisujesz zdjęcie, które jest szczególne ważne, zaleca się
po zrobieniu fotografii powiększenie zdjęcia i sprawdzenie wszystkich istotnych
szczegółów.
2.
Użyj [4] i [6], aby przewijać zdjęcia.
• Przytrzymanie któregokolwiek z przycisków powoduje szybkie przewijanie
zdjęć.
[6]
[6]
[4]
[4]
• Wciśnięcie spustu migawki do połowy w trybie PLAY lub podczas wyświetlania
ekranu menu spowoduje przełączenie bezpośrednio do trybu REC.
28
Szybki start
Usuwanie zdjęć i filmów
Jeżeli pamięć zapełni się, można usunąć niepotrzebne zdjęcia i filmy, aby zwolnić
miejsce do nagrywania nowych obrazów.
• Zarówno w trybie REC i trybie PLAY można usuwać pliki
naciskając po prostu [ ] (Usuń).
• Pamiętaj, że usuwanie plików (obrazów) jest nieodwracalne.
• Usunięcie migawki dźwiękowej (strona 76) usuwa zarówno
[ ] (Usuń)
plik zdjęciowy i dźwiękowy.
• Nie można usuwać plików, gdy trwa nagrywanie filmu lub
dźwięku.
• Menu wyświetlania nie pojawi się jeżeli zostanie wciśnięty przycisk [ ] (Usuń), gdy
ustawieniach aparatu “Ü Wył.” (strona 108) wybrano “Wł.”. Pliki można usuwać
wyłącznie, gdy w “Ü Wył.” wybrano “Wył.”.
Aby usunąć pojedynczy plik
1.
Naciśnij [
2.
Użyj [4] i [6], aby przewijać pliki, aż zostanie
wyświetlony ten, który chcesz usunąć.
3.
Użyj [8] i [2], aby wybrać “Usuń”, a następnie naciśnij [SET].
] (Usuń).
• Aby usunąć inne pliki, powtórz kroki 2 i 3.
• Aby wyjść z operacji usuwania, naciśnij [ ] (Usuń).
29
Szybki start
Aby usunąć wybrane pliki
1.
Naciśnij [
2.
Użyj [8] i [2], aby wybrać “Usuń pliki”, a następnie naciśnij [SET].
] (Usuń).
• Pojawi się ekran wyboru plików.
3.
Użyj [8], [2], [4] i [6], aby przesunąć ramkę wyboru na plik, który
chcesz usunąć, a następnie naciśnij [SET].
• Zostanie zaznaczone pole wyboru bieżąco wybranego pliku.
4.
Jeżeli zechcesz, powtarzaj krok 3, aby wybrać inne pliki. Po
zakończeniu wybierania plików naciśnij [ ] (Usuń).
5.
Użyj [8] i [2], aby wybrać “Tak”, a następnie naciśnij [SET].
• Wybrane pliki zostaną usunięte.
• Aby wyjść z operacji usuwania, naciśnij [
] (Usuń).
Aby usunąć wszystkie pliki
1.
Naciśnij [
2.
Użyj [8] i [2], aby wybrać “Usuwa wszystkie pliki”, a następnie
naciśnij [SET].
3.
Użyj [8] i [2], aby wybrać “Tak”, a następnie naciśnij [SET], aby
usunąć wszystkie pliki.
] (Usuń).
Spowoduje to pojawienie się komunikatu “Brak plików.”.
30
Szybki start
Środki ostrożności przy robieniu zdjęć
Operacja
• Nigdy nie otwieraj pokrywy akumulatora jeżeli tylna lampka miga na zielono. Takie
postępowanie może spowodować, że zdjęcia zostaną zapisane nieprawidłowo,
uszkodzenie zdjęć już przechowywanych w pamięci aparatu, wadliwe działanie
aparatu, itp.
• Jeżeli na obiektyw pada bezpośrednio niepotrzebne światło, to wykonując zdjęcie
przysłoń obiektyw dłonią.
Ekran monitora podczas fotografowania
• Poziom jasności obiektu może powodować spowolnienie reakcji monitora, a na
wyświetlanym obrazie mogą pojawić się szumy cyfrowe.
• Obraz pojawiający się na ekranie monitora jest wyświetlany w celu ułatwienia
kompozycji obrazu. Właściwy obraz jest rejestrowany w zależności od wybranego
ustawienia jakości zdjęcia (strona 63).
Fotografowanie w pomieszczeniach przy świetle fluorescencyjnym
• Drobne migotanie światła fluorescencyjnego może wpłynąć na jasność i kolor
obrazu.
Ograniczenia przy automatycznym nastawianiu ostrości
• Każde z poniższych zjawisk może uniemożliwić prawidłowe nastawienie ostrości.
– Ściany o jednolitym kolorze lub inne obiekty o niskiej kontrastowości
– Obiekty mocno podświetlone od tyłu
– Bardzo błyszczące obiekty
– Żaluzje lub inne obiekty o powtarzających się poziomo wzorach
– Kilka obiektów, które znajdują się w różnej odległości od aparatu
– Obiekt w słabo oświetlonym otoczeniu
– Ruch aparatu podczas wykonywania zdjęcia
– Szybko poruszający się obiekt
– Obiekty znajdujące się poza zakresem ostrości aparatu
• Jeżeli nie możesz odpowiednio nastawić ostrości, spróbuj użyć blokowania
ogniskowej (strona 57) lub ręcznego nastawiania ostrości (strona 56).
31
Szybki start
Lekcja fotografowania
Korzystanie z panelu sterowania
Panel sterowania można wykorzystać do konfigurowania ustawień aparatu.
1.
W trybie REC naciśnij [SET].
[8] [2] [4] [6]
Dostępne ustawienia
Panel sterowania
[SET]
2.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Użyj [8] i [2], aby wybrać ustawienie, które chcesz zmienić.
Zostanie wybrana jedna z ikon w panelu sterowania i wyświetlą się jej
ustawienia.*1
1Rozmiar zdjęcia/Jakość*2
6Tryb Bez dźwięku (strona 41)
7Tryb prosty (strona 41)
8Wyświetlanie menu REC (strona 54)
9Wybór sceny BEST SHOT
(strony 33, 63)
2Jakość filmu (strona 36)
3Lampa błyskowa (strona 37)
4Samowyzwalacz (strona 39)
5Wykrywanie twarzy (strona 40)
(strona 50)
*1 Pozycje wyświetlane w panelu sterowania zależą od trybu nagrywania.
*2 Nie można zmienić jakości zdjęcia używając panelu sterowania.
3.
Użyj [4] i [6], aby zmienić wybrane ustawienie.
4.
Jeżeli chcesz skonfigurować inne ustawienie, powtórz kroki od 2 do 3.
5.
Gdy wszystkie ustawienia będą skonfigurowane w żądany sposób,
naciśnij [SET].
Ustawienia zostaną zastosowane i nastąpi powrót do trybu REC.
Po wybraniu opcji “MENU”, pojawi się menu REC.
Po wybraniu opcji “BS”, pojawi się menu scen BEST SHOT.
• Można zamknąć panel sterowania naciskając [ ] (Usuń).
32
Lekcja fotografowania
• Nie wyświetlana jest żadna ikona dla opcji panelu sterowania (strona 9), która
została przywrócona (resetowana) do ustawień pierwotnych. Ikona pojawi się
wyłącznie, gdy zmienione zostanie odpowiednie ustawienie w panelu sterowania.
Ustawienia pierwotne panelu sterowania to:
– Błysk: Automatyka lampy
– Samowyzwalacz: Wył.
– Wykrywanie twarzy: Wył.
– Bez dźwięku: Wył.
• Można także skonfigurować ustawienia inne niż wymienione powyżej (strona 54).
Zmiana rozmiaru obrazu (Rozmiar)
. Piksele
Obraz rejestrowany przez aparat cyfrowy jest
zbiorem niewielkich punktów “pikseli”. Im
więcej pikseli ma obraz, tym więcej widać
szczegółów. Jednak często wystarcza
mniejsza ilość pikseli, zwłaszcza przy
drukowaniu zdjęcia (rozmiar L) w zakładzie
fotograficznym, przy załączaniu zdjęcia do
wiadomości e-mail, podczas oglądania
zdjęcia na komputerze, itp.
Piksel
. O rozmiarach obrazów
Rozmiar obrazu pokazuje ile zawiera on pikseli i jest wyrażany jako piksele
poziome x piksele pionowe.
10M (3648x2736) rozmiar obrazu =
w przybliżeniu 10 milionów pikseli
3648*
2736*
VGA (640x480) rozmiar obrazu =
w przybliżeniu 300 000 pikseli
640*
480*
33
* Jednostka:
piksele
Lekcja fotografowania
Porady dotyczące rozmiaru obrazu
Pamiętaj, że większe obrazy mają więcej pikseli i przez to zajmują więcej pamięci.
Duża liczba
pikseli
Więcej szczegółów ale większe zużycie
pamięci. Najlepsze, gdy planujesz duże
wydruki zdjęć (np. w rozmiarze A3).
Mała liczba
pikseli
Mniej szczegółów ale mniejsze zużycie
pamięci. Najlepsze, gdy chcesz przesyłać
zdjęcia pocztą elektroniczną, itp.
• Więcej informacji na temat wielkości obrazu, jakości obrazu i liczby obrazów, które
można zapisać, znajduje się na stronie 130.
• Więcej informacji na temat rozmiaru obrazu filmowego znajdziesz na stronie 36.
• Więcej informacji na temat zmiany rozmiaru zdjęć znajdziesz na stronie 75.
34
Lekcja fotografowania
. Aby wybrać rozmiar zdjęcia
1.
W trybie REC naciśnij [SET].
2.
Użyj [8] i [2], aby wybrać górną opcję w panelu sterowania (Rozmiar
zdjęcia).
3.
Użyj [4] i [6], aby wybrać rozmiar zdjęcia, a następnie naciśnij [SET].
Sugerowany
Rozmiar obrazu
rozmiar obrazu
(piksele)
i zastosowanie
Opis
16M
(4608x3456)
Druk plakatu
3:2
(4608x3072)
Druk plakatu
16:9
(4608x2592)
HDTV
10M
(3648x2736)
Druk A3
5M
(2560x1920)
Druk A4
3M
(2048x1536)
Druk 9x13cm
Najlepszy rozmiar, gdy oszczędność
pojemności pamięci jest stosunkowo
ważniejsza od jakości obrazu.
E-mail
Pliki zdjęciowe są mniejsze, co jest wygodne
przy załączaniu zdjęć do poczty
elektronicznej. Niemniej jednak obrazy są
stosunkowo mniej wyraziste.
VGA
(640x480)
Wyraźne szczegóły nawet na
wykadrowanych fragmentach większych
zdjęć (strona 75).
Wyraźne szczegóły
• Początkowe domyślne ustawienie fabryczne wielkości obrazu wynosi “16M”.
• Wybranie “3:2” rejestruje obrazy przy współczynniku kształtu 3:2, który odpowiada
standardowemu współczynnikowi kształtu papieru do drukowania zdjęć.
• Litery “HDTV” oznaczają “High Definition Television” (Telewizja o wysokiej
rozdzielczości). Ekran HDTV posiada współczynnik kształtu obrazu 16:9, co
sprawia, że jest on szerszy od zwykłych ekranów o współczynniku 4:3 używanych
w przeszłości. Aparat może rejestrować obrazy kompatybilne ze współczynnikiem
kształtu obrazu dla ekranów HDTV.
• Powyższe sugerowane rozmiary papieru należy traktować wyłącznie jako
wskazówki (rozdzielczość druku 200 dpi).
35
Lekcja fotografowania
. Określanie jakości obrazu filmowego
Jakość obrazu filmowego to standard, który decyduje o szczegółach, płynności i
wyraźności obrazu podczas odtwarzania. Nagrywanie filmu o wysokiej jakości (HD)
spowoduje, że jakość obrazu będzie lepsza, ale czas, w którym można nagrywać
ulegnie skróceniu.
1.
W trybie REC naciśnij [SET].
2.
Użyj [8] i [2], aby wybrać drugą opcję od góry w panelu sterowania
(Jakość obrazu filmowego).
3.
Użyj [4] i [6], aby wybrać żądane ustawienia, a następnie naciśnij
[SET].
Jakość obrazu
(w pikselach)
Przybliżona prędkość
przesyłania danych
Prędkość filmu
HD
1280x720 30 Mbps
30 kl./s
STD
640x480
30 kl./s
6 Mbps
• Współczynnik kształtu obrazu 16:9 jest dostępny po wybraniu jakości obrazu “HD”.
• Pojemność pamięci (możliwy czas nagrywania filmu) zależy od skonfigurowanych
ustawień jakości (strona 131).
36
Lekcja fotografowania
Używanie lampy błyskowej (Lampa błyskowa)
1.
W trybie REC naciśnij jeden raz [2] (
2.
Użyj [4] i [6], aby wybrać żądane
ustawienia lampy błyskowej, a
następnie naciśnij [SET].
).
Lampa
błyskowa
• Jeżeli na ekranie monitora nie ma żadnych
wskaźników, można przechodzić przez
[2] ( )
kolejne tryby lampy błyskowej naciskając
[2] ( ). Można włączać lub wyłączać
wyświetlanie informacji naciskając [8] (DISP) (strona 11).
> Automatyka
lampy
Lampa błyskowa uruchamia się automatycznie
odpowiednio do warunków ekspozycji (ilość światła i
jasność).
? Lampa wył.
Błysk nie jest wyzwalany.
< Lampa wł.
Błysk jest zawsze wyzwalany. Można użyć tego
ustawienia, aby rozjaśnić obiekt, który wyłania się z
ciemności na skutek światła dziennego lub kontrowego
(synchronizacja błysku przy świetle dziennym).
Błysk jest wyzwalany automatycznie. Ten rodzaj błysku
¥ Redukcja
może być wykorzystany do redukcji efektu czerwonych
czerwonych oczu
oczu u fotografowanego obiektu.
3.
Naciśnij spust migawki, aby wykonać zdjęcie.
< pokazuje, że lampa błyskowa
uruchomi się.
Tylna lampka
Miga na pomarańczowo podczas ładowania
lampy błyskowej, pokazując, że zdjęcie nie
może zostać wykonane.
• Dopóki lampka nie przestanie migać w
kolorze pomarańczowym, co wskazuje, że
ładowanie zostało zakończone, nie będzie
można zrobić kolejnego zdjęcia z użyciem
lampy błyskowej.
• Więcej informacji na temat zasięgu lampy błyskowej znajduje się na
stronie 133.
• Obce ciała na okienku lampy błyskowej mogą reagować z palnikiem lampy
błyskowej, powodując wydzielanie dymu i dziwnego zapachu. Chociaż nie jest to
objawem usterki, tłuszcz z palców i inne ciała obce pozostawione na okienku
lampy błyskowej mogą być później trudne do wyczyszczenia. Dlatego należy
wyrobić sobie nawyk regularnego czyszczenia okienka za pomocą miękkie i suchej
szmatki.
37
Lekcja fotografowania
• Uważaj, aby palce i pasek nie blokowały lampy błyskowej.
• Osiągnięcie żądanego rezultatu może być niemożliwe, gdy fotografowany obiekt
znajduje się zbyt blisko lub zbyt daleko.
• Ładowanie lampy błyskowej (strona 133) zależy od warunków pracy (stan
akumulatora, temperatura otoczenia, itp.).
• Fotografowanie z wyłączoną lampą błyskową przy słabym oświetleniu powoduje,
że szybkość migawki zmniejsza się, co może doprowadzić do rozmazania obrazu
na skutek ruchu aparatu. W takich warunkach, zamontuj aparat na statywie, itp.
• Przy włączonej redukcji efektu czerwonych oczu, lampa błyskowa uruchamia się
odpowiednio do warunków ekspozycji. Lampa nie uruchamia się w jasnym
oświetleniu.
• Obecność światła słonecznego z zewnątrz, oświetlenia fluorescencyjnego lub
innych źródeł światła może skutkować nietypowymi kolorami obrazu.
• Wybierz ? (Lampa wył.) w ustawieniach lampy błyskowej, gdy fotografujesz w
miejscach, gdzie używanie lampy błyskowej jest zabronione.
Redukcja efektu czerwonych oczu
Używanie lampy błyskowej podczas fotografowania nocą lub w słabo oświetlonym
pomieszczeniu może spowodować, że źrenice osób na zdjęciu będą czerwone.
Dzieje się tak, gdy światło z lampy odbija się od siatkówki oka. Gdy jako tryb lampy
błyskowej włączona jest funkcja redukcji efektu czerwonych oczu, aparat wykonuje
błysk wstępny, który powoduje, że tęczówka fotografowanych osób zwęża się, co
redukuje możliwość powstania efektu czerwonych oczu.
Używając redukcji efektu czerwonych oczu pamiętaj o następujących ważnych
punktach:
• Redukcja efektu czerwonych oczu nie działa, jeżeli ludzie na zdjęciu nie patrzą
bezpośrednio na aparat (lampę błyskową).
• Redukcja efektu czerwonych oczu może nie działać, gdy fotografowane obiekty
znajdują się zbyt daleko od aparatu.
38
Lekcja fotografowania
Korzystanie z samowyzwalacza (Samowyzwalacz)
Przy włączonym samowyzwalaczu naciśnięcie spustu migawki uruchamia regulator
czasowy. Spust migawki zostaje zwolniony z zdjęcie zostanie wykonane dopiero po
określonym czasie.
1.
W trybie REC naciśnij [SET].
2.
Użyj [8] i [2], aby wybrać czwartą opcję od góry w panelu sterowania
(Samowyzwalacz).
3.
Użyj [4] i [6], aby wybrać żądane ustawienia, a następnie naciśnij
[SET].
„
Samowyzwalacz
10 s
Samowyzwalacz 10 s
‚
Samowyzwalacz
2s
Samowyzwalacz 2 s
• Można skorzystać z tej funkcji, aby zapobiec rozmazaniu
obrazu na skutek ruchu aparatu przy fotografowaniu w
warunkach, które powodują zwolnienie szybkości
migawki.
Wykonuje trzy zdjęcia: pierwsze zdjęcie w 10 s po
naciśnięciu spustu migawki, a następne dwa zdjęcia, gdy
”
tylko aparat jest gotowy do wykonania kolejnego zdjęcia.
Samowyzwalacz
Czas jaki potrzebuje aparat, aby przygotować się do
X3 (Potrójny
wykonania kolejnego zdjęcia zależy od ustawień rozmiaru i
samowyzwalacz)
jakości zdjęcia, od faktu czy załadowano do aparatu kartę
pamięci oraz od poziomu naładowania lampy błyskowej.
Samowyzwalacz
wył.
Wyłącza samowyzwalacz.
• Gdy trwa odliczanie samowyzwalacza, przednia lampka
miga.
• Odliczanie samowyzwalacza można przerwać wciskając
[SET].
Przednia lampka
• Samowyzwalacza nie można używać jednocześnie z następującymi funkcjami:
ZS, niektóre sceny BEST SHOT
• Potrójnego samowyzwalacza nie można używać jednocześnie z następującymi
funkcjami:
Film, Premium Auto, Tryb prosty, niektóre sceny BEST SHOT
39
Lekcja fotografowania
Używanie funkcji Wykrywanie twarzy (Wykrywanie twarzy)
Podczas fotografowania ludzi funkcja wykrywania twarzy może wykryć do ośmiu
ludzkich twarzy i odpowiednio dostosować ostrość i jasność.
1.
W trybie REC naciśnij [SET].
2.
Użyj [8] i [2], aby wybrać piątą opcję od góry w panelu sterowania
(Wykrywanie twarzy).
3.
Użyj [4] i [6], aby wybrać “G Wykrywanie twarzy: Wł.”, a następnie
naciśnij [SET].
4.
Skieruj aparat na obiekt(y).
Aparat wykryje ludzkie twarze i wyświetli wokół
każdej z nich ramkę.
5.
Naciśnij spust migawki do połowy.
Aparat zacznie nastawiać ostrość, a ramki wokół
twarzy, których ostrość zostanie nastawiona
zmienią kolor na zielony.
6.
Ikona Wykrywanie
twarzy
Wciśnij spust migawki do końca.
• Jeżeli aparat nie może wykryć twarzy, wykona centralne nastawienie ostrości.
• Jedyny dostępny tryb ostrości, gdy włączono wykrywanie twarzy to autofokus (AF).
• Wykrywanie twarzy może trwać nieznacznie dłużej jeżeli aparat trzymany jest
bokiem.
• Wykrywanie następujących rodzajów twarzy nie jest obsługiwane.
– Twarze zasłonięte włosami, w okularach przeciwsłonecznych, w kapeluszu, itp.,
lub twarze schowane w cieniu
– Profil lub twarz ustawiona pod kątem
– Twarz bardzo oddalona lub bardzo mała lub bardzo zbliżona i duża
– Twarz w bardzo ciemnym miejscu
– Twarz zwierzęcia domowego lub innego obiektu, nie będącego człowiekiem
• Wykrywanie twarzy nie jest możliwe w kombinacji z żadną z poniższych funkcji.
– Niektóre sceny BEST SHOT
– Nagrywanie filmu
• Ustawienie obszaru AF (strona 60) jest ignorowane, gdy włączono funkcję
wykrywania twarzy.
40
Lekcja fotografowania
Fotografowanie bez przeszkadzania innym osobom
(Bez dźwięku)
Tryb bez dźwięku automatycznie wyłącza lampę błyskową, wycisza dźwięki aparatu i
konfiguruje inne ustawienia w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym osobom w
pobliżu. Przydaje się do fotografowania w muzeum lub w innych miejscach, gdzie
zdjęcia z lampą błyskową są zakazane.
1.
W trybie REC naciśnij [SET].
2.
Użyj [8] i [2], aby wybrać szóstą opcję od góry w panelu sterowania
(Bez dźwięku).
3.
Użyj [4] i [6], aby wybrać “Wł.”, a następnie naciśnij [SET].
Następuje wejście do trybu bez dźwięku, co pokazuje m (Bez dźwięku) na
ekranie monitora.
• Poniższe ustawienia są stałe i nie można ich zmienić w trybie bez dźwięku.
Błysk
Wył.
Samowyzwalacz
Wył.
Dźwięki
Wył.
• Szczegóły poniżej.
– Lampa błyskowa (strona 37)
– Samowyzwalacz (strona 39)
– Dźwięki (strona 102)
• Wejście do trybu bez dźwięku w trybie REC spowoduje również automatyczne
wejście do trybu bez dźwięku w trybie PLAY (strona 73).
Korzystanie z trybu prostego fotografowania (Tryb prosty)
Tryb prostego fotografowania eliminuje kłopotliwe nastawy i upraszcza nagrywanie
zdjęć. Jest to tryb zalecany dla nowicjuszy w fotografii cyfrowej.
1.
W trybie REC naciśnij [SET].
2.
Użyj [8] i [2], aby wybrać trzecią opcję od dołu w panelu sterowania
(Tryb prosty).
3.
Użyj [4] i [6], aby wybrać “| ON”, a następnie naciśnij [SET].
Następuje wejście do trybu prostego fotografowania.
41
Lekcja fotografowania
4.
Skieruj aparat na obiekt.
Jeżeli aparat wykryje ludzką twarz, będzie w sposób ciągły nastawiał ostrość na
twarzy (strona 40).
Jeżeli aparat nie wykryje twarzy, będzie w sposób ciągły nastawiał ostrość na
środku ekranu.
• Aparat nastawi ostrość a ramka ostrości zmieni kolor na zielony.
5.
Kiedy będziesz gotowy, wciśnij spust migawki.
W ten sposób wykonane zostanie zdjęcie.
• Na skutek działania obiektywu mogą wystąpić wibracje i hałas. Nie jest to objaw
wadliwego funkcjonowania.
. Panel sterowania trybu prostego
W trybie prostym panel sterowania umożliwia dostęp do czterech pozycji: rozmiar
obrazu, lampa błyskowa, samowyzwalacz i Tryb prosty. Jest również opcja “MENU”,
którą można wybrać w celu wyświetlenia ekranu menu do skonfigurowania jakości
obrazu (strona 63) i ustawień w zakładce Nastawa (strona 102).
• W trybie prostym zakładka Jakość może zostać wykorzystana wyłącznie do
konfiguracji ustawień “Jakość filmu” i “Oświetlenie”.
• Ustawienia opcji menu, które pojawiają się w zwykłym menu REC ale nie w menu
REC dla trybu prostego są automatycznie ustawiane w swoich optymalnych
wartościach. Te stałe ustawienia nie mają wpływu na normalne ustawienia menu w
trybie REC.
1.
W trybie prostym naciśnij [SET].
W trybie prostym znaki pojawiające się na ekranie
monitora są większe niż w innych trybach.
2.
Użyj [8] i [2], aby wybrać ustawienie,
które chcesz zmienić.
1Rozmiar obrazu (strona 33)
2Lampa błyskowa (strona 37)
3Samowyzwalacz (strona 39)
4Tryb prosty (strona 41)
5Wyświetlanie menu REC (strona 54)
42
1
2
3
4
5
Lekcja fotografowania
3.
Użyj [4] i [6], aby zmienić wybrane ustawienie.
Ustawienie:
Dostępne opcje:
Rozmiar obrazu
¤* / % / !
Błysk
> (Auto)* / < (Wł.) / ? (Wył.)
Samowyzwalacz
• (Samowyzwalacz 10-sekundowy) / l*
Tryb prosty
k / l*
MENU
Zakładka Jakość/zakładka Nastawa
• Gwiazdka (*) wskazuje zresetowanie do ustawień domyślnych.
• Poniżej wyjaśnienia dotyczące trybu prostego.
k: Pozostaje w Trybie prostym.
l: Wychodzi z Trybu prostego do zwykłego trybu REC.
4.
Naciśnij [SET].
Ustawienie/ustawienia zostaną zastosowane i wyświetli się ekran celownika trybu
prostego, pokazując, że aparat jest gotowy do robienia zdjęć.
Jeżeli w kroku 2 wybrano “MENU”, naciśnięcie [SET] spowoduje wyświetlenie
menu REC. Szczegóły dotyczące konfigurowania tych ustawień, patrz
“Ustawienia zaawansowane” (strona 54).
• Naciśnięcie [ ] (Usuń) spowoduje wyjście z panelu sterowania.
Użycie funkcji zoom
Aparat posiada zoom optyczny 12,5X (zmieniający ogniskową obiektywu), który
można używać w połączeniu z zoomem cyfrowym (cyfrowo przetwarzającym
środkową część obrazu, aby ją powiększyć), co daje całkowity współczynnik
przybliżania od 12,5X do 159,5X. Punkt, od którego pogarsza się jakość obrazu
zależy od rozmiaru obrazu (strona 45).
1.
W trybie REC, przesuń dźwignię zoom, aby przybliżać.
w Szeroki kąt
z Przybliżenie
Dźwignia zoom
w (Szeroki kąt) : Zmniejsza rozmiar obiektu i poszerza pole widzenia.
z (Przybliżenie) : Powiększa obiekt i zawęża pole widzenia.
2.
Naciśnij spust migawki, aby wykonać zdjęcie.
• Zoom cyfrowy jest wyłączony, gdy włączony jest datownik godzinowy (strona 105).
43
Lekcja fotografowania
• Im większy współczynnik cyfrowego zoomu, tym bardziej chropowaty jest
nagrywany obraz. Proszę pamiętać, że aparat posiada również funkcję, która
pozwala fotografować z wykorzystaniem cyfrowego zoomu bez pogorszenia
jakości zdjęcia (strona 45).
• Przy fotografowaniu z użyciem zoomu zaleca się używanie statywu, aby
zabezpieczyć się przed rozmazaniem obrazu na skutek ruchu aparatu.
• Współczynnik przybliżenia ma wpływ na przysłonę obiektywu.
Punkt przejścia pomiędzy zoomem optycznym i cyfrowym
Jeżeli przytrzymasz dźwignię zoom w kierunku z (Przybliżenie), przybliżenie
zatrzyma się w momencie, gdy współczynnik zoomu optycznego osiągnie swoją
maksymalną wartość. Chwilowe zwolnienie dźwigni zoom, a następnie przytrzymanie
jej ponownie w kierunku z (Przybliżenie) spowoduje przełączenie na zoom cyfrowy,
który można ustawić na jeszcze wyższy współczynnik przybliżenia.
• Podczas korzystania z zoomu, pasek przewijania zoom na ekranie monitora
pokazuje bieżące ustawienia zoomu.
Wskaźnik pogorszenia jakości obrazu
Zakres ostrości
(Wyświetlane dla autofokusa, makrofokusa i ręcznego
ustawiania ostrości.)
Pasek przewijania zoom
Zasięg, przy którym jakość nie
obrazu ulega pogorszeniu
1X
Zasięg, przy którym jakość
obrazu ulega pogorszeniu
od 12,5X do 90,0X
Punkt przejścia pomiędzy zoomem
optycznym/cyfrowym
* 12,5X zoom optyczny
od 50,0X do 159,5X
Wskaźnik zoom
(Pokazuje bieżące przybliżenie.)
Pogorszenie jakości obrazu
44
Lekcja fotografowania
• Punkt, od którego pogarsza się
Limit zoom,
jakość obrazu zależy od
Maksymalny
Rozmiar
przy którym
rozmiaru obrazu (strona 33). Im
współczynnik
obrazu
obraz nie ulega
mniejszy rozmiar obrazu, tym
zoom
pogorszeniu
większy współczynnik zoom,
16M
którego można użyć zanim
osiągnie się punkt, od którego
3:2
50,0X
12,5X
jakość obrazu ulega
16:9
pogorszeniu.
• Chociaż cyfrowy zoom
10M
63,1X
15,8X
generalnie przyczynia się do
5M
90,0X
22,5X
pogorszenia jakości obrazu,
możliwe jest robienie zdjęć bez
3M
112,3X
28,1X
pogorszenia ich jakości, pod
VGA
159,5X
90,0X
warunkiem, że rejestrowane
zdjęcia mają rozmiar “10M” lub
mniejszy. Zakres, przy którym
cyfrowy zoom może zostać użyty
bez pogorszenia jakości obrazu jest pokazany na wyświetlaczu. Punkt, od którego
pogarsza się jakość obrazu zależy od rozmiaru obrazu.
45
Lekcja fotografowania
Nagrywanie obrazów filmowych i dźwięku
Aby nagrać film
1.
Skonfiguruj ustawienia jakości dla filmu (strona 36).
Długość filmu, który można nagrać zależy od wybranych ustawień jakości.
2.
W trybie REC skieruj aparat na
obiekt, a następnie naciśnij
[0] (Film).
Pozostały czas nagrywania
(strona 131)
[0] (Film)
Rozpocznie się nagrywanie filmu a na
ekranie monitora wyświetli się Y.
Nagrywanie filmu obejmuje nagrywanie
monofonicznego dźwięku.
3.
Naciśnij [0] (Film), aby zatrzymać
filmu.
Czas nagrywania
Nagrywanie filmu również zatrzyma się
automatycznie, jeżeli pamięć zapełni się
zanim naciśniesz [0] (Film).
• Maksimum dozwolone dla pojedynczego nagrania filmowego wynosi 4 GB w
rozmiarze pliku lub 29 minut w długości nagrania. Nagrywanie filmu zatrzymuje
się automatycznie, gdy osiągnięty zostanie którykolwiek z powyższych limitów.
Korzystanie z funkcji BEST SHOT
Przy pomocy funkcji BEST SHOT (strona 50) można wybrać scenę wzorcową
odpowiadającą rodzajowi filmu, który właśnie kręcisz a aparat zmieni automatycznie
ustawienia, aby zawsze tworzyć piękne filmy. Na przykład, wybranie sceny BEST
SHOT o nazwie Krajobraz nocny skonfiguruje aparat w taki sposób, że sceny nocne
będą wyraźniejsze i jaśniejsze.
46
Nagrywanie obrazów filmowych i dźwięku
• Jeżeli nagrywanie filmu będzie trwało przez dłuższy czas, aparat stanie się w
dotyku trochę cieplejszy. Jest to normalne zjawisko, które nie oznacza wadliwego
działania.
• Aparat nagrywa również dźwięk. Nagrywając film pamiętaj o
następujących punktach:
– Uważaj, aby mikrofon nie został zablokowany palcami, itp.
– Nie można osiągnąć dobrych wyników nagrywania, gdy
aparat jest zbyt daleko od celu, który chcesz nagrywać.
– Używanie przycisków aparatu podczas nagrywania filmu
Mikrofon
może sprawić, że dźwięk jaki wydają przyciski zostanie
zarejestrowany na ścieżce dźwiękowej.
• Filmowanie bardzo jasnego obiektu może sprawić, że na obrazie widocznym na
ekranie monitora pojawi się pionowy pas lub różowy odcień. Nie jest to objaw
wadliwego funkcjonowania.
• Korzystanie z wbudowanej pamięci aparatu lub niektórych rodzajów kart pamięci
może powodować zwolnienie prędkości przetwarzania danych. W miarę
możliwości należy używać kart pamięci typu Ultra High-Speed. Trzeba jednak
pamiętać, że nie można zagwarantować działania wszystkich funkcji, nawet jeżeli
korzysta się z karty pamięci typu Ultra High-Speed. Niektóre ustawienia jakości
filmu wymagają tak dużej ilości czasu potrzebnego do nagrania danych, że
podczas odtwarzania będą występowały przerwy obrazu i/lub dźwięku. W takim
przypadku na ekranie monitora będą migały ikony » oraz Y.
• Efekty ruchu aparatu będą bardziej widoczne na obrazie, gdy zdjęcia są robione w
zbliżeniu lub przy dużym współczynniku zoomu. Z tego powodu zaleca się w takich
warunkach korzystanie ze statywu.
47
Nagrywanie obrazów filmowych i dźwięku
Nagrywanie samego dźwięku (Nagrywanie głosu)
Funkcja Nagrywanie głosu umożliwia nagrywanie samego dźwięku, bez zdjęcia lub
filmu.
• Więcej informacji na temat Nagrywania głosu znajdziesz na stronie 131.
1.
W trybie REC naciśnij [SET].
2.
Użyj [8] i [2], aby wybrać dolną opcję w panelu sterowania (BS) a
następnie naciśnij [SET] (strona 32).
3.
Użyj [8], [2], [4] i [6] aby wybrać scenę “Nagrywanie głosu”, a
następnie naciśnij [SET].
Na ekranie monitora pojawi się `.
4.
Naciśnij spust migawki, aby rozpocząć
nagrywanie.
Czas nagrywania
• Podczas nagrywania tylna lampka miga na
zielono.
• Naciśnięcie w trakcie nagrywania [SET] wstawi do
nagrania marker. Podczas odtwarzania będzie
istniała możliwość przeskakiwania do markerów,
które znajdują się w nagraniu.
5.
Naciśnij ponownie spust migawki, aby
zatrzymać nagrywanie dźwięku.
Pozostały czas
nagrywania
• Aby utworzyć kolejny plik dźwiękowy, powtórz kroki 4 i 5.
• Aby wyłączyć nagrywanie głosu, naciśnij [SET], użyj [8] i [2], aby wybrać
dolną opcję w panelu sterowania (BS) a następnie wybierz inną scenę.
• Możesz użyć [8] (DISP) podczas nagrania dźwiękowego, aby włączać lub
wyłączać ekran monitora.
• Jeżeli zawartość ekranu monitora jest wyłączona, wybór sceny “Nagrywanie głosu”
spowoduje, że ekran monitora zostanie natychmiast wyłączony (strona 11).
O danych dźwiękowych
• Pliki dźwiękowe można odtwarzać na komputerze za pomocą Windows Media
Player lub QuickTime.
– Dane dźwiękowe: WAVE/IMA-ADPCM (rozszerzenie WAV)
48
Nagrywanie obrazów filmowych i dźwięku
Aby odtworzyć nagranie dźwiękowe
1.
W trybie PLAY użyj [4] i [6], aby wyświetlić
plik Nagrywania głosu, który chcesz
odtworzyć.
W przypadku plików utworzonych za pomocą funkcji
Nagrywanie głosu wyświetla się zamiast obrazu `.
2.
Naciśnij [0] (Film), aby rozpocząć
odtwarzanie.
• Można również rozpocząć odtwarzanie wybierając
drugi od góry element panelu PLAY (Początek
odtwarzania) i naciskając [SET] (strona 70).
Przyciski do odtwarzania nagrań
Szybko do przodu/szybko do
tyłu
[4] [6]
Odtwórz/wstrzymaj
[SET]
Przeskocz do markera
Gdy odtwarzanie zostanie wstrzymane,
naciśnij [4] lub [6], aby przeskoczyć do
następnego markera, a następnie naciśnij
[SET], aby wznowić odtwarzanie.
Regulacja głośności
Naciśnij [2], a następnie naciśnij [8] [2].
Ekran monitora włączony/
wyłączony
[8] (DISP)
Koniec odtwarzania
[0] (Film)
• Więcej informacji o usuwaniu pliku z nagraniem głosowym znajduje się na
stronie 29.
49
Nagrywanie obrazów filmowych i dźwięku
Używanie trybu BEST SHOT
Co to jest BEST SHOT?
BEST SHOT dostarcza kolekcję “scen” wzorcowych, które pokazują różne rodzaje
warunków fotografowania. Kiedy zachodzi potrzeba zmiany ustawień aparatu,
wystarczy po prostu znaleźć scenę wzorcową, którą chcesz osiągnąć, a aparat
dokona automatycznie zmiany nastawień. Dzięki temu szanse na nieudane zdjęcia z
powodu złych ustawień ekspozycji lub szybkości migawki drastycznie maleją.
Niektóre sceny wzorcowe
Portret
Krajobraz
Krajobraz nocny
Nocny portret
Aby zrobić zdjęcie za pomocą BEST SHOT
1.
W trybie REC naciśnij [SET].
2.
Użyj [8] i [2], aby wybrać dolną
opcję w panelu sterowania (BS) a
następnie naciśnij [SET]
(strona 32).
[8] [2] [4] [6]
Wyświetla menu scen BEST SHOT.
• Początkowe ustawienie domyślne to
R (Auto) lub Ÿ (Premium Auto).
3.
[SET]
Użyj [8], [2], [4] i [6], aby
przesunąć obwódkę na scenę,
którą chcesz wybrać.
Obecnie wybrana
scena (w ramce)
Nazwa sceny
Numer sceny
• Menu scen ma wiele stron. Użyj [8] i [2], aby przewijać strony menu.
• Dostępne są również informacje na temat wybranej sceny. Więcej informacji
znajduje się na stronie 51.
• Aby powrócić do trybu nagrywania automatycznego, wybierz R (Auto) lub
Ÿ (Premium Auto) (strona 25).
50
Używanie trybu BEST SHOT
4.
Naciśnij [SET], aby skonfigurować aparat zgodnie z ustawieniami dla
wybranej sceny.
Nastąpi powrót do trybu REC.
• Ustawienia dla wybranej sceny pozostają aktywne do momentu wyboru innej
sceny.
• Aby wybrać inną scenę BEST SHOT, powtórz powyższą procedurę od kroku 1.
5.
Naciśnij spust migawki (jeżeli robisz zdjęcie) lub [0] (Film) (jeżeli
nagrywasz film).
. Używanie ekranu informacji o scenie
Aby dowiedzieć się więcej na temat danej sceny, podświetl
scenę ramką na ekranie wyboru i przesuń dźwignię zoom w
dowolnym kierunku.
• Aby powrócić do menu scen, przesuń ponownie
dźwignię zoom.
• Aby przewijać sceny, użyj [4] i [6].
• Aby skonfigurować aparat zgodnie z ustawieniami dla
wybranej sceny, naciśnij [SET].
51
Używanie trybu BEST SHOT
. Środki ostrożności dla BEST SHOT
• Niektóre sceny BEST SHOT nie mogą być używane podczas nagrywania filmu.
• Podczas robienia zdjęcia nie można używać sceny For YouTube.
• Scena Nagrywanie głosu nie może być używana podczas fotografowania lub
nagrywania filmu.
• Niektóre sceny, np. Krajobraz nocny i Fajerwerki, powodują wolniejsze działanie
migawki. Ponieważ mniejsza szybkość migawki sprawia, że możliwość pojawienia
się na obrazie szumu cyfrowego jest większa, aparat automatycznie przeprowadza
proces redukcji szumu cyfrowego, gdy została wybrana jedna z powyższych scen.
Oznacza to, że zapisanie obrazu będzie trwało nieco dłużej, na co wskazuje tylna
lampka migająca na zielono. W tym czasie nie wolno wykonywać żadnych
kluczowych operacji. Ponadto, fotografując przy małych szybkościach migawki
warto jest korzystać ze statywu, aby uniknąć rozmazania obrazu na skutek ruchu
aparatu.
• Scena BEST SHOT YouTube konfiguruje aparat do nagrywania filmów, które są
optymalne do załadowania na portal YouTube. Filmy nagrane za pomocą sceny
YouTube są przechowywane w specjalnym folderze, aby można było je łatwo
znaleźć i załadować (strona 100).
• Aparat jest wyposażony w scenę wzorcową, która optymalizuje ustawienia dla
zdjęć przeznaczonych na strony aukcyjne. W zależności od modelu aparatu, scena
wzorcowa nazywa się “For eBay” lub “Aukcja”. Zdjęcia nagrane za pomocą sceny
wzorcowej dla portali aukcyjnych są przechowywane w specjalnym folderze, aby
można je było łatwo znaleźć na komputerze (strona 100).
• Wysoka czułość
– Wysoka czułość jest wyłączona, gdy lampa błyskowa aparatu wyzwala błysk.
– Wysoka czułość może nie przynieść oczekiwanych rezultatów przy
fotografowaniu w bardzo ciemnych miejscach.
– Robiąc zdjęcia przy małej szybkości migawki używaj statywu, aby chronić się
przed efektem rozmazania obrazu na skutek poruszenia aparatu.
– W pewnych warunkach oświetleniowych aparat wykona automatyczną operację
filtrowania szumów, aby zmniejszyć szum cyfrowy na obrazie. Taka operacja
sprawia, że aparat potrzebuje więcej czasu niż normalnie na zapisanie obrazu i
przygotowanie się do następnego zdjęcia.
• Zdjęcia scen BEST SHOT nie zostały sfotografowane przy użyciu tego aparatu.
• Zdjęcia zapisane przy użyciu scen w trybie BEST SHOT mogą nie dawać
oczekiwanych rezultatów z powodu panujących warunków zdjęciowych lub innych
czynników.
• Możliwa jest modyfikacja ustawień aparatu, które zostały wprowadzone po
wybraniu sceny BEST SHOT. Należy jednak pamiętać, że ustawienia scen BEST
SHOT powracają do swoich ustawień domyślnych, gdy zostanie wybrana inna
scena BEST SHOT lub aparat zostanie wyłączony.
52
Używanie trybu BEST SHOT
Nagrywanie autoportretu
Dzięki tej funkcji można wykonać autoportret kierując po prostu aparat na swoją
twarz.
BEST SHOT posiada do wyboru dwie sceny typu autoportret.
• Auto-portret (1 osoba) : Aparat wykonuje zdjęcie, gdy wykryje twarz co najmniej
jednej osoby, łącznie z Twoją.
• Auto-portret (2 osoby) : Aparat wykonuje zdjęcie, gdy wykryje twarze co najmniej
dwóch osób, łącznie z Twoją.
1.
W menu scen BEST SHOT wybierz scenę “Auto-portret (1 osoba)” lub
“Auto-portret (2 osoby)”.
2.
Wciśnij spust migawki do końca i skieruj aparat na
siebie.
Po około trzech sekundach od naciśnięcia spustu migawki,
aparat przejdzie do trybu oczekiwania dla Automatycznej
migawki i rozpocznie wykrywanie twarzy. Kiedy aparat
wykryje określoną liczbę twarzy, nastawi ostrość oraz
wyreguluje odpowiedni poziom ekspozycji, aparat
wyemituje dwa dźwięki, a następnie automatycznie zwolni migawkę.
• Aparat wyemituje dźwięk migawki a przednia lampka zamiga dwukrotnie
podczas zwalniania spustu migawki.
• Aby anulować tryb gotowości dla Automatycznej migawki, naciśnij [SET].
• Jeżeli aparat pozostaje w trybie gotowości dla Automatycznej migawki bez
zwalniania spustu migawki, można nagrać obraz naciskając ponownie spust
migawki do końca.
• Fotografowanie za pomocą funkcji autoportretu może stworzyć zamazany obraz
podczas fotografowania w ciemnym oświetleniu, gdy szybkość migawki jest bardzo
wolna.
• Czas potrzebny do Automatycznego wyłączania (strona 107) jest ustalony na pięć
min, gdy aparat znajduje się w trybie gotowości dla Automatycznej migawki.
Czuwanie (strona 107) jest wyłączone, gdy używana jest Automatyczna migawka.
53
Używanie trybu BEST SHOT
Ustawienia zaawansowane
Poniżej opisano operacje wykonywane w menu, które są potrzebne do konfiguracji
różnych ustawień aparatu.
• Zawartość menu REC i operacje różnią się od tych z trybu PLAY. W tym rozdziale
wyjaśniono operacje przy użyciu ekranu menu REC. Informacje na temat operacji z
poziomu ekranu menu PLAY znajdują się na stronie 70.
Używanie menu ekranowych
. Przykładowe operacje ekranu menu REC
1.
W trybie REC naciśnij [SET].
2.
Użyj [8] i [2], aby wybrać drugą opcję od dołu w
panelu sterowania (MENU), a następnie naciśnij
[SET] (strona 32).
[8] [2] [4] [6]
Wyświetli się ekran menu REC.
3.
Za pomocą przycisków [4] i [6] wybierz zakładkę,
w której znajduje się element menu, który chcesz
skonfigurować.
4.
Użyj [8] i [2], aby wybrać żądany element
menu, a następnie naciśnij [6].
5.
Za pomocą przycisków [8] i [2] zmień
ustawienie wybranego elementu menu.
6.
Po wybraniu żądanego ustawienia naciśnij
przycisk [SET], aby zastosować to
ustawienie i powrócić do ekranu celownika.
[SET]
Przykład:
Kiedy w zakładce
“Jakość” wybrano
“T Jakość”
Zakładki
• Naciśnięcie przycisku [4] zamiast [SET]
powoduje zastosowanie wybranego ustawienia i
powrót do wybranego elementu menu.
• Aby skonfigurować ustawienia na innej zakładce
po naciśnięciu przycisku [4] w celu powrotu do
wybranego elementu menu, za pomocą
przycisków [8] lub [ ] (Usuń) przesuń
zaznaczenie w górę do zakładek, a następnie
wybierz żądaną zakładkę za pomocą przycisków
[4] i [6].
54
Ustawienia
Wybrany element
menu
Ustawienia zaawansowane
• Przycisk [ ] (Usuń) zapewnia pomoc w nawigacji po zakładkach i elementach
menu.
– Naciśnięcie przycisku [ ] (Usuń) po wybraniu zakładki powoduje wyświetlenie
ekranu celownika.
– Naciśnięcie przycisku [ ] (Usuń) po wybraniu elementu menu lub ustawienia
powoduje „powrót krokami” w następujące kolejności: Ustawienia *
Elementy menu * Zakładka.
• Niektóre pozycje mogą być niedostępne w zależności od używanego w danej
chwili trybu nagrywania.
. Operacje menu REC w tym podręczniku
Operacje w menu REC są opisane w niniejszym podręczniku w podany poniżej
sposób. Następująca operacja jest taka sama jak ta opisana w części “Przykładowe
operacje ekranu menu REC” na stronie 54.
Użyj [8] i [2], aby wybrać drugą opcję od dołu w panelu sterowania
(MENU), a następnie naciśnij [SET].
Użyj [4] i [6], aby wybrać
zakładkę “Jakość”.
[r] (REC) * [SET] * MENU * Zakładka Jakość * T Jakość
Naciśnij
[r] (REC).
Użyj [8] i [2], aby wybrać “T Jakość”,
a następnie naciśnij [6].
Naciśnij
[SET].
55
Ustawienia zaawansowane
Ustawienia trybu REC (REC)
Wybór trybu ustawiania ostrości (Ostrość)
[r] (REC) * [SET] * MENU * Zakładka REC * Ostrość
Ustawienia
Rodzaj
zdjęcia
Tryb ustawiania
ostrości
Zdjęcie
Filmów
Przybliżony zakres
ostrości*1
Zdjęcie
Filmów
Q Autofokus Ogólne
Automatyczny
W przybliżeniu od 5 cm do
9 (nieskończoność)
(Szeroki kąt)
´ Makro
Zbliżenia
Automatyczny
W przybliżeniu od 1 cm do
Automatyczny 50 cm (Piąty krok zoom od
ustawienia szerokiego
kąta)
Á Super
Makro
Zbliżenia
Automatyczny
W przybliżeniu od 1 cm do
50 cm
Krajobraz i
)
inne odległe
Nieskończoność
obiekty
Ustalony
Nieskończoność
Gdy chcesz
samemu
nastawić
ostrość
Ręczny
W przybliżeniu od 5 cm do
9 (nieskończoność)*2
(Szeroki kąt)
W Ręczne
nastawa
ostrości
*1 Zakres ostrości to odległość od powierzchni obiektywu.
*2 Minimalny zakres zmienia się wraz z ustawieniem zoomu optycznego.
Super Makro
Super Makro ustawia na stałe zoom optyczny w pozycji, która umożliwia
fotografowanie obiektu z najbliższej odległości. W efekcie powstają bliższe i większe
zdjęcia obiektu.
• Po wybraniu Super Makro zoom jest ustawiony na stałe, a zatem po przesunięciu
dźwigni zoom nie są wykonywane żadne operacje.
56
Ustawienia zaawansowane
Aby ręcznie nastawić ostrość
1.
Skomponuj obraz na ekranie monitora w taki
sposób, aby obiekt, na którym chcesz ustawić
ostrość znajdował się wewnątrz żółtej
obwódki.
2.
Obserwując obraz na ekranie monitora, użyj
[4] i [6], aby wyregulować ostrość.
• Obraz, który znajduje się w obwódce zostanie
powiększony i wypełni ekran monitora, dzięki
czemu ustawienie ostrości będzie łatwiejsze. Jeżeli
w ciągu dwóch sekund, podczas których
wyświetlany jest powiększony obraz, nie zostanie
wykonana żadna operacja, pojawi się ponownie
ekran z kroku 1.
Żółta obwódka
• Funkcja automatycznego makro wykrywa odległość obiektu od obiektywu i
automatycznie wybiera albo Makrofokus albo Autofokus.
• Automatyczne makro może być używane wyłącznie przy robieniu zdjęć.
• Autofokus (AF) to jedyny dostępny tryb ostrości, gdy włączono wykrywanie twarzy.
Aby wybrać inny tryb ostrości, wyłącz najpierw wykrywanie twarzy (strona 40).
• Używanie lampy błyskowej w trybie makrofokusa może spowodować, że błysk
lampy zostanie zablokowany, co może doprowadzić do powstawania na obrazie
niechcianych cieni obiektywu.
• Podczas używania zoomu optycznego w trybie autofokusa, makrofokusa lub
ręcznego ustawiania ostrości, na ekranie monitora pojawi się wartość pokazująca
zakres ostrości tak jak to zilustrowano poniżej.
Przykład: od oo cm do 9
* oo to rzeczywista wartość zakresu ostrości.
• Operacje przypisane do przycisków [4] i [6] za pomocą ustawienia “Przycisk L/P”
(strona 61) są wyłączone, gdy jako tryb ustawiania ostrości wybrano tryb ręczny.
Używanie blokady ostrości
“Blokada ostrości” to technika, którą można wykorzystać
do ustawienia ostrości obiektu, który nie znajduje się w
obszarze ramki ostrości na środku ekranu.
• Aby użyć blokadę ostrości, wybierz dla obszaru
autofokusa “Û punktowy” (strona 60).
Obiekt, na którym ma
zostać ustawiona ostrość
Ramka ostrości
57
Ustawienia zaawansowane
1.
Dopasuj ramkę ostrości widoczną na ekranie monitora do obiektu, na
którym chcesz nastawić ostrość, a następnie wciśnij do połowy spust
migawki.
2.
Trzymając spust migawki wciśnięty do
połowy (co zachowuje ustawienia ostrości),
przesuń aparat, aby skomponować obraz.
3.
Kiedy będziesz gotowy do zrobienia zdjęcia,
wciśnij spust migawki do końca.
• Blokada fokusa blokuje również ekspozycję (AE).
Zmiana kształtu ramki ostrości (Ramka ostrości)
[r] (REC) * [SET] * MENU * Zakładka REC * Ramka ostrości
Możesz użyć tej procedury, aby wybrać spośród pięciu różnych kształtów, włączające
kształt serca, dla ramki ostrości.
Ustawienia
ß
¹
™
¬
μ
• Naciśnięcie spustu migawki do połowy spowoduje, że ramka ostrości zmieni kształt
na jeden z pokazanych poniżej.
Ustawienie ostrości udane
Ustawienie ostrości nieudane
• Przy fotografowaniu z opcją wykrywania twarzy lub w trybu prostego
fotografowania, ramka ma kształt ß.
58
Ustawienia zaawansowane
Używanie zdjęć seryjnych (ZS)
[r] (REC) * [SET] * MENU * Zakładka REC * ZS
Gdy włączone są zdjęcia seryjne, obrazy są zapisywane w sposób ciągły do
zapełnienia pamięci, tak długo jak wciśnięty jest spust migawki.
Zwolnienie spustu migawki przerywa robienie zdjęć.
• Przy zdjęciach seryjnych, ekspozycja i ostrość dla pierwszego obrazu mają
zastosowanie do wszystkich kolejnych zdjęć.
• Wykonywanie zdjęć seryjnych nie jest możliwe w kombinacji z żadną z poniższych
opcji:
– Premium Auto
– Niektóre sceny BEST SHOT
– Tryb prosty
– Nagrywanie filmu
• Przy robieniu zdjęć seryjnych należy trzymać aparat nieruchomo, aż nagrywanie
zostanie zakończone.
• Tempo zdjęć seryjnych zależy od bieżących ustawień rozmiaru i jakości obrazu.
• Szybkość zdjęć seryjnych zależy od używanego rodzaju karty pamięci i dostępnej
wolnej pamięci. Przy użyciu pamięci wbudowanej, fotografowanie w trybie zdjęć
seryjnych jest stosunkowo wolne.
• Przy zdjęciach seryjnych nie można używać samowyzwalacza.
Redukowanie efektów ruchu aparatu i ruchu obiektu
(Stabilizator)
[r] (REC) * [SET] * MENU * Zakładka REC * Stabilizator
Możesz włączyć Stabilizator aparatu, aby zmniejszyć rozmazanie obrazu powstałe
na skutek ruchu obiektu lub ruchu aparatu podczas fotografowania obiektu w trybie
tele, fotografowania szybko poruszającego się obiektu lub fotografowania w ciemnym
otoczeniu.
Aparat cyfrowy wyposażono w funkcję korekcji drgań aparatu opartą o mechanizm
CCD shift oraz w wysokoczułą funkcję zapobiegającą rozmazywaniu obrazu. Te dwie
funkcje działają wspólnie, aby zminimalizować efekty ruchu dłoni i obiektu.
A Wł.
Minimalizuje efekt poruszenia dłoni i obiektu.
Wył.
Wyłącza ustawienia stabilizatora
F DEMO
Wciśnięcie do połowy spustu migawki pokazuje efekt działania
funkcji stabilizatora. Jednakże obraz nie zostaje zapisany.
59
Ustawienia zaawansowane
• Podczas nagrywania filmu stabilizator jest wyłączony.
• Gdy spust migawki zostanie wciśnięty do połowy w momencie, gdy wybrano “Wł.”,
czułość ISO, przysłona i szybkość migawki nie pojawiają się na ekranie monitora.
Jednakże wszystkie te wartości pojawią się na krótko na wyświetlonym podglądzie
obrazu bezpośrednio po wykonaniu zdjęcia.
• Podczas fotografowania gdy wybrano “Wł.” obraz może być nieco bardziej
chropowaty niż zwykle oraz może pojawić się niewielkie pogorszenie
rozdzielczości.
• Stabilizator może nie poradzić sobie z eliminacją efektów ruchu aparatu i ruchu
obiektu, jeżeli ruchy będą gwałtowne.
• Funkcja stabilizacji obrazu może nie działać poprawnie, gdy aparat jest
zamontowany na statywie. Wyłącz stabilizator.
Określanie obszaru autofokusa (Obszar AF)
[r] (REC) * [SET] * MENU * Zakładka REC * Obszar AF
Û punktowy
W tym trybie następuje odczyt niewielkiego obszaru w środku
obrazu. To ustawienie dobrze działa z blokadą ostrości
(strona 57).
Po wybraniu tego ustawienia, gdy wciśniesz spust migawki do
È
połowy, aparat wybierze optymalny obszar autofokusa spośród
wielopunktowy dziewięciu możliwych obszarów. Ramka ostrości obszaru, na
którym aparat nastawia ostrość wyświetli się na zielono.
Ë Śledzenie
Naciśnięcie przycisku migawki do połowy ustawia ostrość na
obiekcie i powoduje, że ramka ostrości będzie podążała za
ruchem obiektu.
“Û punktowy” lub “Ë Śledzenie”
“È wielopunktowy”
Ramka ostrości
Ramka ostrości
• Gdy jako tryb ostrości (strona 56) wybrano W (Ręczna nastawa ostrości) lub
) (Nieskończoność), to autofokus jest wyłączony, nawet jeżeli po wybraniu
obszaru AF.
• Wybór opcji “Ë Śledzenie” może spowodować wystąpienie wibracji i hałasu na
skutek pracy obiektywu podążającego za obiektem. Nie jest to objaw wadliwego
funkcjonowania.
60
Ustawienia zaawansowane
Przypisywanie funkcji przyciskom [4] i [6] (Przycisk L/P)
[r] (REC) * [SET] * MENU * Zakładka REC * Przycisk L/P
Do przycisków [4] i [6] można przypisać jedną z czterech funkcji wymienionych
poniżej.
Ustawienie
Działanie przycisku [4]/[6]
Skok EV
Reguluje wartość skoku EV (strona 63)
Balans bieli
Zmienia ustawienie balansu bieli (strona 64)
ISO
Zmienia ustawienie czułości ISO (strona 65)
Samowyzwalacz
Nastawia czas samowyzwalacza (strona 39)
Wył.
Anuluje funkcje przypisane przyciskom [4] i [6]
Wyświetlanie siatki ekranowej (Siatka)
[r] (REC) * [SET] * MENU * Zakładka REC * Siatka
Siatka ekranowa może zostać wyświetlona na ekranie
monitora w trybie REC, aby pomóc w komponowaniu
obrazów w pionie i w poziomie.
Używanie Ikony pomocy (Ikona pomocy)
[r] (REC) * [SET] * MENU * Zakładka REC * Ikona pomocy
Gdy włączona jest ikona pomocy, na wyświetlaczu pojawia się tekstowy opis dla
pewnych ikon, gdy przełączasz się pomiędzy funkcjami REC.
Funkcje obsługiwane przez Ikonę pomocy
• Tryb nagrywania, Błysk, tryb pomiaru światła, Balans bieli, Samowyzwalacz,
Skok EV
61
Ustawienia zaawansowane
Konfigurowanie domyślnych ustawień po włączeniu aparatu
(Pamięć)
[r] (REC) * [SET] * MENU * Zakładka REC * Pamięć
Gdy wyłączasz aparat, zapamiętuje on bieżące ustawienia wszystkich włączonych
elementów pamięci i przywraca je po ponownym włączeniu. Element pamięci, który
jest wyłączony powraca po wyłączeniu aparatu do początkowych ustawień
domyślnych.
Ustawienie
Wyłączone (początkowe ustawienie
domyślne)
b BEST SHOT
Ostatnio używany tryb automatycznego
nagrywania
Błysk
Auto
Ostrość
AF (Autofokus)
Balans bieli
Auto
ISO
Auto
Obszar AF
Punktowy
ZS
Wył.
Samowyzwalacz
Wył.
Pozycja MF
Pozycja przed wybraniem trybu ręcznego
ustawiania ostrości.
Pozycja zoom*
Szeroki kąt
Włączone
Ustawienie w
momencie
wyłączenia
zasilania
* Wyłącznie ustawienia zoomu optycznego.
• Jeżeli zasilanie aparatu zostanie wyłączone, a następnie włączone, gdy aktywny
jest element pamięci BEST SHOT, wszystkie elementy pamięci (z wyjątkiem
pozycji zoom) są inicjowane do ustawień bieżącej sceny wzorcowej BEST SHOT,
niezależnie od statusu włączonych/wyłączonych innych elementów pamięci.
Dotyczy to wszystkich scen BEST SHOT z wyjątkiem “Auto” i “Premium Auto”.
62
Ustawienia zaawansowane
Ustawienia jakości obrazu (Jakość)
Określanie jakości zdjęcia (Jakość (Zdjęcie))
[r] (REC) * [SET] * MENU * Zakładka Jakość *
T Jakość (Zdjęcie)
Najwyższa
Nadaje priorytet jakości obrazu.
Normalna
Normalna
• Użycie ustawienia “Najwyższa” pomaga wydobyć drobne detale obrazu przy
fotografowaniu obrazów takich jak gęste gałęzie drzew lub liście albo złożone wzory.
• Pojemność pamięci (ilość zdjęć, które można zapisać) zależy od skonfigurowanych
ustawień jakości (strona 130).
Korekcja jasności obrazu (Skok EV)
[r] (REC) * [SET] * MENU * Zakładka Jakość * Skok EV
Wartość ekspozycji dla fotografowanego obrazu (wartość EV) można ustawić ręcznie
przed wykonaniem zdjęcia.
• Zakres kompensacji ekspozycji: od –2.0 EV do +2.0 EV
• Skok: 1/3 EV
1.
Użyj [8] i [2], aby wybrać wartość kompensacji ekspozycji.
[8] : Zwiększa wartość EV. Większa wartość
EV jest najbardziej odpowiednia dla
jasnych obiektów i obiektów
podświetlanych od tyłu.
[2] : Zmniejsza wartość EV. Mniejsza
wartość EV jest najbardziej
odpowiednia dla ciemnych obiektów
oraz przy fotografowaniu w plenerze w
pogodny dzień.
Aby anulować kompensację ekspozycji, zmień wartość EV na 0.0.
2.
Naciśnij [SET].
Wartość kompensacji ekspozycji zostanie zastosowana. Nastawiona wartość
kompensacji ekspozycji pozostaje w mocy do momentu jej zmiany lub wyłączenia
aparatu (co powoduje jej przywrócenie do wartości “0.0”).
• Fotografując w bardzo ciemnym lub jasnym otoczeniu, uzyskanie
satysfakcjonujących efektów może być niemożliwe nawet po zastosowaniu
kompensacji ekspozycji.
63
Ustawienia zaawansowane
Kontrola balansu bieli (Balans bieli)
[r] (REC) * [SET] * MENU * Zakładka Jakość * Balans bieli
Możesz ustawić balans bieli w taki sposób, aby pasował do źródła dostępnego
światła podczas fotografowania i aby uniknąć niebieskiego odcienia podczas
fotografowania, gdy niebo jest zachmurzone lub zielonego odcienia, gdy zdjęcie jest
wykonywane w świetle jarzeniowym.
Auto
Konfiguruje aparat w taki sposób, aby regulował balans bieli
automatycznie.
¤ (Dzienne)
Do fotografowania na zewnątrz w słoneczny dzień
'
(Zachmurzenie)
Do fotografowania na zewnątrz w pochmurny, deszczowy
dzień, w miejscu ocienionym, itp.
“ (Cień)
Do fotografowania w pogodny dzień w cieniu drzew lub
budynków
† (Zimne
dzienne)
Do fotografowania w świetle jarzeniowym białym lub zimnym
dziennym
– (Światło
dzienne)
Do fotografowania w świetle jarzeniowym dziennym
« (Wolfram)
Do fotografowania w świetle jasnej żarówki
Ręczny
Do ręcznego konfigurowania aparatu, aby ustawienia pasowały
do danego źródła światła
1Wybierz “Ręczny”.
Biała kartka papieru
2W takich warunkach oświetleniowych, w
jakich chcesz fotografować, skieruj
aparat na kawałek kartki białego papieru,
tak aby wypełniała cały ekran monitora,
a następnie naciśnij spust migawki.
3Naciśnij [SET].
Ustawienie balansu bieli zostaje zachowane nawet po
wyłączeniu aparatu.
• Jeżeli w ustawieniach balansu bieli wybrano “Auto”, aparat automatycznie określa
punkt bieli danego obiektu. W przypadku niektórych kolorów lub warunków
oświetleniowych aparat może mieć problem z określeniem punktu bieli, co sprawia,
że odpowiednia regulacja balansu bieli staje się niemożliwa. Jeżeli do tego dojdzie,
wybierz ustawienie balansu bieli, które odpowiada warunkom fotografowania
(Dzienne, Zachmurzenie, itp.).
64
Ustawienia zaawansowane
Określanie czułości ISO (ISO)
[r] (REC) * [SET] * MENU * Zakładka Jakość * ISO
Czułość ISO to miara czułości na światło.
Auto
Reguluje czułość automatycznie odpowiednio do warunków.
ISO 64
Niższa czułość
Niska szybkość migawki
Mniejszy szum
ISO 100
ISO 200
ISO 400
ISO 800
ISO 1600 Wyższa czułość
Wysoka szybkość migawki
Pewna chropowatość
(ustawiona do
(zwiększony szum
fotografowania w słabo
cyfrowy)
oświetlonych miejscach.)
• Do nagrywania filmów jest zawsze stosowana czułość ISO ustawiona na “Auto”,
niezależnie od bieżącego ustawienia czułości ISO.
• Większe wartości czułości ISO mogą powodować powstawanie na obrazach
szumu cyfrowego.
Optymalizacja jasności obrazu (Oświetlenie)
[r] (REC) * [SET] * MENU * Zakładka Jakość * Oświetlenie
Możesz użyć tego ustawienia, aby zoptymalizować równowagę pomiędzy jasnymi i
ciemnymi obszarami podczas robienia zdjęć.
Wł.
Wykonuje korekcję jasności. Po wybraniu tej opcji, zapisanie obrazu
od momentu wciśnięcia spustu migawki trwa dłużej.
Wył.
Nie wykonuje korekcji jasności.
Używanie wbudowanych filtrów barw (Filtr barw)
[r] (REC) * [SET] * MENU * Zakładka Jakość * Filtr barw
Ustawienia: Wył., C/B, Sepia, Czerwony, Zielony, Niebieski, Żółty, Różowy i
Fioletowy
65
Ustawienia zaawansowane
Oglądanie zdjęć i filmów
Przeglądanie zdjęć
Procedura oglądania zdjęć została opisana na stronie 28.
Oglądanie filmu
1.
Naciśnij [p] (PLAY), a następnie użyj [4] i [6], aby wyświetlić film,
który chcesz obejrzeć.
2.
Naciśnij [0] (Film), aby
rozpocząć odtwarzanie.
Ikona filmu: »
Czas
nagrywania
Jakość obrazu
Regulacja odtwarzania filmu
Szybko do przodu/
szybko do tyłu
[4] [6]
• Każde naciśnięcie dowolnego przycisku powoduje
wzrost szybkości przewijania do przodu lub do tyłu.
• Aby powrócić do normalnej szybkości odtwarzania,
naciśnij [SET].
Odtwórz/wstrzymaj
[SET]
1 klatka w przód/w tył
[4] [6]
• Przytrzymanie któregokolwiek z przycisków w pozycji
wciśniętej, powoduje przewijanie ciągłe.
Regulacja głośności
Naciśnij [2], a następnie naciśnij [8] [2].
• Poziom głośności można regulować wyłącznie w
trakcie odtwarzania filmu.
Włączanie/wyłączanie
wyświetlania
informacji
[8] (DISP)
Zoom
Przesuń dźwignię zoom w kierunku z ([).
• Aby przewinąć obraz na ekranie monitora, można użyć
[8], [2], [4] i [6]. Obraz można powiększyć o 4,5
raza w stosunku do normalnego rozmiaru.
Zatrzymanie
odtwarzania
[0] (Film)
• Odtwarzanie filmów nagranych innym aparatem może być niemożliwe.
66
Oglądanie zdjęć i filmów
Powiększanie obrazu na ekranie
1.
W trybie PLAY użyj [4] i [6], aby przewijać obrazy, aż zostanie
wyświetlony żądane zdjęcie.
2.
Przesuń dźwignię zoom w kierunku z ([),
aby powiększyć obraz.
Aby przewinąć obraz na ekranie monitora, można
użyć [8], [2], [4] i [6]. Przesuń dźwignię zoom w
kierunku w, aby pomniejszyć obraz.
– Jeżeli zawartości ekranu monitora są włączone,
wskaźnik graficzny w dolnym prawym rogu
ekranu pokazuje, który fragment
powiększonego obrazu jest obecnie
wyświetlany.
– Aby wyjść z ekranu zoom, naciśnij [ ] (Usuń).
– Chociaż maksymalny współczynnik zoom
wynosi 8X, niektóre rozmiary obrazów nie
pozwalają na powiększenie do 8X.
Współczynnik
powiększenia
Obszar obrazu
Bieżąco wyświetlany
obszar
Wyświetlanie menu obrazu
1.
W trybie PLAY, przesuń dźwignię zoom w
kierunku w (]).
Ramka wyboru
Użyj [8], [2], [4] i [6], aby przesunąć ramkę wyboru
w obrębie menu obrazu.
Aby obejrzeć konkretne zdjęcie, użyj [8], [2], [4] lub
[6], aby przesunąć ramkę wyboru na żądane zdjęcie, a
następnie naciśnij [SET].
67
Oglądanie zdjęć i filmów
Oglądanie zdjęć i filmów na ekranie telewizora
1.
Aby podłączyć aparat do telewizora, użyj opcjonalnie dostępnego
kabla AV (EMC-7A).
Żółta
TV
Kabel AV
Biała
Wideo
Audio
Gniazda AUDIO IN (białe)
Port [USB/AV]
Gniazdo VIDEO IN (żółte)
Po upewnieniu się, że znak
na złączu kabla AV jest skierowany w
kierunku obiektywu, podłącz kabel do aparatu.
• Upewnij się, że złącze kabla zostanie włożone do portu
USB/AV, aż poczujesz, że zatrzaśnie się bezpiecznie we
właściwej pozycji. Nieprawidłowe włożenie złącza może
powodować złą komunikację lub wadliwe działanie.
• Proszę zauważyć, że nawet gdy złącze jest do końca
włożone, nadal będzie widać metalową część złącza tak
jak pokazano to na ilustracji.
2.
Włącz telewizor i wybierz tryb wejścia wideo.
Jeżeli telewizor posiada więcej niż jedno wejście wideo, wybierz wejście, do
którego jest podłączony jest aparat.
3.
Włącz aparat i naciśnij [p] [PLAY].
Spowoduje to, że obraz pojawi się na ekranie telewizora, natomiast nie pojawi się
na ekranie monitora aparatu.
• Możesz również zmienić współczynnik kształtu ekranu i systemu wyjściowego
wideo (strona 109).
4.
Teraz możesz wyświetlać zdjęcia i odtwarzać filmy w normalny sposób.
• Dźwięk wyjściowy aparatu jest ustawiony na maksymalny poziom głośności. Gdy
rozpoczynasz odtwarzanie obrazów, ustaw poziom głośności telewizora
stosunkowo nisko a potem dopasuj do swoich potrzeb.
68
Oglądanie zdjęć i filmów
• Dźwięk jest monofoniczny.
• Niektóre rodzaje telewizorów mogą obcinać część obrazu.
• Wszystkie wskaźniki, które pojawiają się na ekranie monitora pojawią się również
na ekranie telewizora. Możesz użyć [8] (DISP), aby zmienić treść wyświetlacza.
Nagrywanie obrazów z aparatu na nagrywarkę DVD lub magnetowid
Użyj jednej z poniższych metod, aby podłączyć aparat do urządzenia nagrywającego
przy użyciu opcjonalnie dostępnego kabla AV (EMC-7A).
– Nagrywarka DVD lub magnetowid: Podłącz się do terminali VIDEO IN i
AUDIO IN.
– Aparat: port USB/AV
Możesz odtwarzać pokazy zdjęć i filmów na aparacie i nagrywać go na DVD lub
taśmę wideo. Podczas nagrywania obrazów na urządzenie zewnętrzne użyj
przycisku [8] (DISP), aby wyczyścić wszystkie wskaźniki na ekranie monitora
(strona 11).
Więcej informacji o podłączaniu monitora do urządzenia nagrywającego oraz
sposobach nagrywania znajduje się w dokumentacji użytkownika, która jest
dołączana do używanego urządzenia nagrywającego.
69
Oglądanie zdjęć i filmów
Inne funkcje odtwarzania (PLAY)
W tym rozdziale opisano elementy menu, które służą do konfigurowania ustawień i
wykonywania innych operacji odtwarzania.
Korzystanie z panelu PLAY
Naciśnięcie [SET] w trybie PLAY spowoduje wyświetlenie panelu PLAY.
. Przykładowa operacja w panelu PLAY
1.
W trybie PLAY naciśnij [SET].
Panel PLAY pojawi się wzdłuż prawej
strony ekranu monitora.
2.
3.
[8] [2]
Użyj [8] i [2], aby wybrać żądane
ustawienie panelu PLAY, a
następnie naciśnij [SET].
Panel PLAY
[SET]
Poniżej opisano operacje, które można wykonywać dla każdego
elementu panelu PLAY.
â Wyjście
Wychodzi z panelu PLAY.
P Początek
odtwarzania
Wykonywana operacja po wybraniu tego elementu zależy od
rodzaju pliku, który jest obecnie wyświetlany na ekranie
monitora.
• Film: rozpoczyna odtwarzanie filmu (strona 66).
• Nagrywanie głosu: rozpoczyna odtwarzanie nagranego głosu
(strona 49).
• Migawka dźwiękowa: rozpoczyna odtwarzanie dźwięku
(strona 76).
ä Pokaz
slajdów
Wyświetla menu pokazu slajdów. Więcej informacji na temat
operacji menu pokazu slajdów, patrz “Odtwarzanie pokazu
slajdów na ekranie monitora (Pokaz slajdów)” (strona 72).
m Tryb bez
dźwięku
Tryb bez dźwięku powoduje wyłączenie dźwięków pracy
aparatu, aby nie przeszkadzać innym osobom podczas
odtwarzania obrazów.
70
Inne funkcje odtwarzania (PLAY)
à Menu
Wyświetla menu PLAY. W menu PLAY można wykonywać
następujące operacje.
Zakładki
1 Za pomocą przycisków [4] i [6]
wybierz zakładkę, w której znajduje
się element menu, który chcesz
skonfigurować.
2 Użyj [8] i [2], aby wybrać żądany
element menu, a następnie naciśnij
[6].
3 Za pomocą przycisków [8] i [2]
zmień ustawienie wybranego
Wybrany element menu
elementu menu.
4 Naciśnij [SET], aby zastosować
wybrane ustawienie.
• Naciśnięcie [ ] (Usuń) powoduje wykonanie jednej z
poniższych operacji.
– Jeżeli poprzednio wybrano zakładkę, naciśnięcie
[ ] (Usuń) powoduje powrót do ekranu celownika.
– Jeżeli wcześniej wybrano element menu, naciśnięcie
przycisku [ ] (Usuń) powoduje powrót do zakładki.
. Operacje menu PLAY w tym podręczniku
Operacje w menu PLAY są opisane w niniejszym podręczniku w podany poniżej
sposób. Następująca operacja jest taka sama jak ta opisana w części “Przykładowa
operacja w panelu PLAY” na stronie 70.
Użyj [8] i [2], aby wybrać dolną opcję w panelu
PLAY (MENU), a następnie naciśnij [SET].
[p] (PLAY) * [SET] * MENU * Zakładka PLAY * Ochrona
Naciśnij
[p] (PLAY).
Naciśnij
[SET].
Użyj [4] i [6], aby wybrać
zakładkę “PLAY”.
Użyj [8] i [2], aby wybrać “Ochrona”,
a następnie naciśnij [6].
71
Inne funkcje odtwarzania (PLAY)
Odtwarzanie pokazu slajdów na ekranie monitora
(Pokaz slajdów)
1.
W trybie PLAY naciśnij [SET].
2.
Użyj [8] i [2], aby wybrać trzecią opcję od dołu w panelu PLAY (Pokaz
slajdów), a następnie naciśnij [SET] (strona 70).
Start
Rozpoczyna pokaz slajdów.
Czas
Czas od rozpoczęcia do zakończenia pokazu slajdów
od 1 do 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 60 min
Interwał
Okres czasu przez jaki wyświetlany jest każdy obraz
Użyj [4] i [6], aby wybrać wartość od 1 do 30 s lub “MAX”.
Jeżeli określisz wartości pomiędzy od 1 do 30 s, obrazy będą
zmieniały się w określonym tempie ale fragmenty dźwiękowe
filmów i migawek dźwiękowych będą odtwarzane aż do końca.
Jeżeli pokaz slajdów dojdzie do pliku filmowego, gdy wybrano opcję
“MAX”, zostanie wyświetlona jedynie pierwsza klatka filmu. Pliki
zarejestrowane przy użyciu funkcji Nagrywanie głosu nie są
odtwarzane, gdy wybrano opcję “MAX”.
Efekt
Włącza lub wyłącza efekt.
Wł.: Włącza efekt zmiany obrazu i podkład muzyczny.
Wył.: Brak efektu zmiany obrazu lub podkładu muzycznego
• Aby zatrzymać pokaz slajdów, naciśnij [ ] (Usuń). Naciśnięcie [SET] zamiast
[ ] (Usuń) powoduje zatrzymanie pokazu slajdów i powrót do menu
ekranowego.
• Ustaw głośność naciskając [2], a następnie [8] lub [2] podczas odtwarzania.
• Wszystkie przyciski są nieaktywne w momencie, gdy podczas pokazu slajdów
następuje przechodzenie jednego obrazu w drugi.
• Czas wymagany na przejście jednego obrazu w drugi może być dłuższy, jeżeli
obraz nie został zarejestrowany za pomocą tego aparatu.
72
Inne funkcje odtwarzania (PLAY)
Odtwarzanie bez przeszkadzania innym osobom
(Bez dźwięku)
Tryb bez dźwięku powoduje wyłączenie dźwięków pracy aparatu, aby nie
przeszkadzać innym osobom podczas odtwarzania obrazów.
1.
W trybie PLAY naciśnij [SET].
2.
W panelu PLAY (strona 70) użyj [8] i [2], aby wybrać drugą od dołu
opcję menu (Bez dźwięku), a następnie naciśnij [SET].
3.
Użyj [8] i [2], aby wybrać “Wł.”, a następnie naciśnij [SET].
Następuje wejście do trybu bez dźwięku, co pokazuje m na ekranie monitora.
Ustawienie “Dźwięki” (strona 102) zmienia się automatycznie w trybie bez
dźwięku na “Wył.”.
Obracanie obrazu (Obrót)
[p] (PLAY) * Ekran zdjęcia * [SET] * MENU * Zakładka PLAY *
Obrót
1.
Użyj [8] i [2], aby wybrać “Obrót”, a następnie naciśnij [SET].
Każde naciśnięcie [SET] spowoduje obrót wyświetlanego zdjęcia o 90 stopni w
lewo.
2.
Kiedy wyświetlany obraz będzie miał żądaną orientację, naciśnij
[ ] (Usuń).
• Wykonanie tej procedury nie zmienia danych obrazu. Zmianie ulega jedynie
sposób wyświetlania obrazu na ekranie monitora.
• Obraz, który jest chroniony lub powiększony nie może zostać obrócony.
• Na ekranie menu obrazu będzie wyświetlana oryginalna (nie obrócona) wersja
obrazu.
73
Inne funkcje odtwarzania (PLAY)
Wybieranie obrazów do drukowania (Drukowanie DPOF)
[p] (PLAY) * Ekran zdjęcia * [SET] * MENU * Zakładka PLAY *
Drukowanie DPOF
Więcej informacji znajduje się na stronie 81.
Ochrona zdjęcia przed usunięciem (Ochrona)
[p] (PLAY) * [SET] * MENU * Zakładka PLAY * Ochrona
Chroni określone pliki.
1Użyj [4] i [6], aby przewijać pliki, aż
Wł.
zostanie wyświetlony ten, który
chcesz chronić.
2Użyj [8] i [2], aby wybrać “Wł.”, a
następnie naciśnij [SET].
Chroniony obraz jest oznaczony
ikoną ›.
3Aby zabezpieczyć inne pliki, powtórz kroki 1 i 2.
Aby wyjść z operacji ochrony, naciśnij [ ] (Usuń). Aby zdjąć
ochronę z pliku, w kroku 2 powyżej wybierz “Wył.” zamiast “Wł.”.
Chroni wszystkie pliki.
Wszystkie pliki:
wł.
1Użyj [8] i [2], aby wybrać “Wszystkie pliki: wł.”, a następnie
naciśnij [SET].
] (Usuń).
Aby zdjąć ochronę z wszystkich plików, wybierz “Wszystkie pliki:
wył.” zamiast “Wszystkie pliki: wł.” w kroku 1 powyżej.
2Naciśnij [
• Należy pamiętać, że nawet chronione pliki zostaną usunięte podczas formatowania
(strona 110).
74
Inne funkcje odtwarzania (PLAY)
Zmiana rozmiaru zdjęcia (Zmiana rozmiaru)
[p] (PLAY) * Ekran zdjęcia * [SET] * MENU * Zakładka PLAY *
Zmiana rozmiaru
Możesz zmniejszyć rozmiar zdjęcia i zapisać rezultat jako oddzielne zdjęcie.
Oryginalne zdjęcie zostanie również zachowane. Można wybrać zmianę rozmiaru na
jeden z trzech rozmiarów obrazu: 10M, 5M, VGA.
• Zmiana rozmiaru obrazu 3:2 lub 16:9 spowoduje powstanie obrazu o
współczynniku kształtu 4:3 z cięciem po obydwu bokach.
• Data nagrania zdjęcia w wersji o zmienionym rozmiarze będzie taka sama jak data
nagrania oryginalnego zdjęcia.
Kadrowanie zdjęcia (Kadrowanie)
[p] (PLAY) * Ekran zdjęcia * [SET] * MENU * Zakładka PLAY *
Kadrowanie
Możesz wykadrować zdjęcie obcinając fragmenty, których
nie chcesz i zapisać rezultat jako oddzielny plik.
Oryginalne zdjęcie zostanie również zachowane.
Użyj dźwigni zoom, aby powiększyć obraz do żądanego
rozmiaru, użyj [8], [2], [4] i [6], aby wyświetlić część
obrazu, którą chcesz wyciąć, a następnie naciśnij [SET].
• Obraz powstały na skutek kadrowania obrazu 3:2 lub
16:9 będzie miał współczynnik kształtu 4:3.
• Data nagrania wykadrowanego zdjęcia będzie taka
sama jak data nagrania oryginalnego zdjęcia.
Współczynnik
powiększenia
Pokazuje obszar
zdjęcia
Część zdjęcia, która jest
właśnie wyświetlana
75
Inne funkcje odtwarzania (PLAY)
Dodawanie dźwięku do zdjęcia (Dubbing)
[p] (PLAY) * Ekran zdjęcia * [SET] * MENU * Zakładka PLAY *
Dubbing
Po zrobieniu zdjęcia można do niego dodać dźwięk.
W dowolnej chwili możesz zmienić ścieżkę dźwiękową
zdjęcia. Dla jednego zdjęcia można nagrać około
30-sekundową ścieżkę dźwiękową.
1.
Naciśnij [SET], aby rozpocząć nagrywanie
dźwięku.
Pozostały czas nagrywania
2.
Naciśnij [SET], aby zatrzymać nagrywanie dźwięku.
• Uważaj, żeby podczas nagrywania nie zakrywać palcami
mikrofonu aparatu.
• Nie można osiągnąć dobrych wyników nagrywania, gdy
aparat jest zbyt daleko od celu, który chcesz nagrywać.
• Aparat obsługuje następujące formaty audio.
– Format dźwięku: WAVE/IMA-ADPCM (rozszerzenie
WAV)
• Nie można dodać dźwięku do chronionego obrazu.
• Aby usunąć ścieżkę dźwiękową, wykonaj poniższą operację:
Dubbing * Usuń * [SET] * [ ] (Usuń).
Mikrofon
• Po usunięciu lub ponownym nagraniu migawki dźwiękowej nie można przywrócić
oryginału.
Aby odtworzyć dźwięk dodany do zdjęcia
1.
W trybie PLAY użyj [4] i [6], aby przewijać obrazy aż wyświetli się
żądana Migawka dźwiękowa.
Migawka dźwiękowa jest oznaczona ikoną ˆ.
2.
Naciśnij [0] (Film), aby rozpocząć odtwarzanie.
76
Inne funkcje odtwarzania (PLAY)
Przyciski do odtwarzania nagrań
Szybko do przodu/szybko do
tyłu
[4] [6]
Odtwórz/wstrzymaj
[SET]
Regulacja głośności
Naciśnij [2], a następnie
naciśnij [8] [2].
Przełączanie treści
wyświetlacza
[8] (DISP)
Zatrzymanie odtwarzania
[0] (Film)
• Dźwięk z Migawki dźwiękowej można również odtworzyć na komputerze za
pomocą Windows Media Player lub QuickTime.
Kopiowanie plików (Kopiowanie)
[p] (PLAY) * [SET] * MENU * Zakładka PLAY * Kopiowanie
Pliki można kopiować z wbudowanej pamięci aparatu na kartę pamięci lub z karty
pamięci do pamięci wbudowanej.
Wbudowana *
karta
Kopiuje wszystkie pliki z wbudowanej pamięci aparatu na kartę
pamięci.
Ta opcja kopiuje wszystkie pliki z wbudowanej pamięci
aparatu. Nie można jej użyć do kopiowania pojedynczego
pliku.
Karta *
Wbudowana
Kopiuje pojedynczy plik z karty pamięci do wbudowanej
pamięci aparatu. Pliki są kopiowane do folderu we
wbudowanej pamięci, którego nazwa ma najwyższy numer
seryjny.
1Użyj [4] i [6], aby wybrać plik, który chcesz skopiować.
2Użyj [8] i [2], aby wybrać “Kopiowanie”, a następnie
naciśnij [SET].
• Można kopiować zdjęcia, filmy, migawki dźwiękowe lub nagrywanie głosu zapisane
za pomocą tego aparatu.
77
Inne funkcje odtwarzania (PLAY)
Drukowanie
Drukowanie zdjęć
Profesjonalny zakład fotograficzny
Można oddać kartę pamięci zawierającą zdjęcia, które chcesz
wydrukować do profesjonalnego zakładu fotograficznego w celu
ich wydrukowania.
Drukowanie na drukarce domowej
Drukowanie obrazów na drukarce z gniazdem karty
pamięci
Do drukowania obrazów bezpośrednio z karty pamięci można
użyć drukarki wyposażonej w gniazdo karty pamięci. Więcej
informacji można znaleźć w dokumentacji użytkownika
dostarczonej wraz z drukarką.
Podłączanie bezpośrednio do drukarki obsługującej
standard PictBridge
Zdjęcia można drukować na drukarce obsługującej standard
PictBridge (strona 79).
Drukowanie z komputera
Po transferze obrazów do komputera można skorzystać z
dostępnego na rynku oprogramowania, aby wydrukować
zdjęcia.
• Przed drukiem możesz określić, które zdjęcia chcesz wydrukować, liczbę kopii i
ustawienia datownika (strona 81).
78
Drukowanie
Podłączanie bezpośrednio do drukarki obsługującej standard
PictBridge
Możesz podłączyć aparat bezpośrednio do drukarki obsługującej standard PictBridge
i wydrukować zdjęcia bez używania komputera.
. Aby nastawić aparat przed podłączeniem do drukarki
1.
Włącz aparat. Następnie, naciśnij [SET], a następnie wyświetl menu
REC (strona 54) lub menu PLAY (strona 70).
2.
W zakładce “Nastawa” wybierz “USB”, a następnie naciśnij [6].
3.
Użyj [8] i [2], aby wybrać “PTP(PictBridge)”, a następnie naciśnij
[SET].
. Podłączanie aparatu do drukarki
Użyj kabla USB dołączonego
do aparatu, aby połączyć
aparat z portem USB drukarki.
• Upewnij się, że złącze
kabla zostanie włożone do
portu USB/AV, aż
poczujesz, że zatrzaśnie
się bezpiecznie we
właściwej pozycji.
Nieprawidłowe włożenie
złącza może powodować
złą komunikację lub
wadliwe działanie.
Kabel USB
(w zestawie z aparatem)
Duże złącze
Port USB
Port
[USB/AV]
Małe złącze
Po upewnieniu się, że znak
na złączu kabla
USB jest skierowany w kierunku obiektywu,
podłącz kabel do aparatu.
• Proszę zauważyć, że nawet gdy złącze jest do końca
włożone, nadal będzie widać metalową część złącza tak jak
pokazano to na ilustracji.
• Podczas podłączania kabla USB do portu USB upewnij się,
że złącze jest prawidłowo dopasowane do portu.
79
Drukowanie
. Aby drukować
1.
Włącz drukarkę i włóż papier.
2.
Włącz aparat.
Wyświetli się ekran menu drukowania.
3.
Użyj [8] i [2], aby wybrać “Rozmiar papieru”, a
następnie naciśnij [6].
4.
Użyj [8] i [2], aby wybrać rozmiar papieru, a
następnie naciśnij [SET].
• Dostępne rozmiary papieru to:
9x13cm, 13x18cm, 10x15cm, A4, 22x28cm, Przez drukarkę
• Wybór “Przez drukarkę” powoduje korzystanie z rozmiaru papieru określonego
na drukarce.
• Zapoznaj się z dokumentacją dołączoną do drukarki, aby uzyskać informacje
na temat ustawień papieru.
5.
Użyj [8] i [2], aby określić żądane opcje drukowania.
1 obraz
: Drukuje jeden obraz. Wybierz, a następnie naciśnij [SET].
Następnie, użyj [4] i [6], aby wybrać zdjęcie, które chcesz
wydrukować.
Drukowanie DPOF : Drukuje wiele obrazów. Wybierz, a następnie naciśnij [SET].
Przy wybraniu tej opcji, obrazy będą drukowane zgodnie z
ustawieniami DPOF (strona 81).
• Aby włączyć lub wyłączyć datowanie, naciśnij
[0] (Film). Data zostanie wydrukowana, jeżeli na
ekranie monitora widać “Wł.”.
6.
Użyj [8] i [2], aby wybrać “Drukuj”, a następnie
naciśnij [SET].
Rozpocznie się drukowanie a na ekranie monitora
pokaże się komunikat “Zajęty... Proszę czekać...”. Komunikat zniknie po krótkiej
chwili chociaż nadal będzie trwało drukowanie. Naciśnięcie dowolnego przycisku
spowoduje, że komunikat o statusie drukowania pojawi się ponownie. Ekran
menu drukowania pojawi się ponownie po zakończeniu drukowania.
• Jeżeli wybrałeś “1 obraz”, możesz powtórzyć procedurę od kroku 5.
7.
Po zakończeniu drukowania, wyłącz aparat, a następnie odłącz
przewód USB od drukarki i aparatu.
80
Drukowanie
Korzystanie z funkcji DPOF, aby wybrać obrazy do
drukowania i liczbę kopii
. Digital Print Order Format (DPOF)
DPOF to standard, który pozwala na zamieszczenie na karcie pamięci ze
zdjęciami informacji o rodzaju obrazu, liczbie kopii, oraz włączeniu lub
wyłączeniu datownika. Po skonfigurowaniu ustawień możesz użyć kartę
pamięci, aby drukować na domowej drukarce, która obsługuje DPOF lub
zabrać kartę pamięci do profesjonalnego zakładu fotograficznego.
• To czy drukowanie przy korzystaniu z ustawień DPOF będzie możliwe zależy od
używanej drukarki.
• Niektóre profesjonalne zakłady fotograficzne mogą nie obsługiwać standardu
DPOF.
. Konfigurowanie ustawień DPOF oddzielnie dla każdego zdjęcia
[p] (PLAY) * Ekran zdjęcia * [SET] * MENU * Zakładka PLAY *
Drukowanie DPOF * Wybierz obrazy
1.
Użyj [4] i [6], aby przewijać pliki, aż zostanie wyświetlony obraz, który
chcesz wydrukować.
2.
Użyj [8] i [2], aby określić liczbę kopii.
Możesz określić wartość do 99. Jeżeli nie chcesz wydrukować obrazu, wybierz
00.
• Jeżeli na zdjęciach chcesz mieć datę, naciśnij [0] (Film), tak aby na
ustawieniach datowania widniało “Wł.”.
• Powtórz kroki 1 i 2, aby skonfigurować ustawienia dla innych obrazów.
3.
Naciśnij [SET].
81
Drukowanie
. Konfigurowanie takich samych ustawień DPOF dla wszystkich
zdjęć
[p] (PLAY) * Ekran zdjęcia * [SET] * MENU * Zakładka PLAY *
Drukowanie DPOF * Wszystkie obrazy
1.
Użyj [8] i [2], aby określić liczbę kopii.
Możesz określić wartość do 99. Jeżeli nie chcesz wydrukować obrazu, wybierz
00.
• Jeżeli na zdjęciach chcesz mieć datę, naciśnij [0] (Film), tak aby na
ustawieniach datowania widniało “Wł.”.
2.
Naciśnij [SET].
Ustawienia DPOF nie są usuwane automatycznie po zakończeniu
drukowania.
Następna operacja druku DPOF, którą wykonasz wykorzysta poprzednie ustawienia
DPOF skonfigurowane do druku zdjęć. Aby wyczyścić ustawienia DPOF, ustaw “00”
jako liczbę kopii wszystkich zdjęć.
Poinformuj pracownika zakładu fotograficznego o ustawieniach DPOF!
Jeżeli zabierasz kartę pamięci do profesjonalnego zakładu fotograficznego, powiedz
im, że zawiera ona ustawienia DPOF określające wybór zdjęć do drukowania oraz
liczbę kopii. Jeżeli tego nie zrobisz, pracownicy serwisu mogą wydrukować wszystkie
zdjęcia bez względu na ustawienia DPOF lub mogą zignorować ustawienia
datowania.
82
Drukowanie
. Datowanie
Możesz użyć jednej z trzech poniższych metod, aby na wydruku zdjęcia znalazła się
również data.
Konfigurowanie ustawień aparatu
Skonfiguruj ustawienia DPOF (strona 81).
Datownik można włączać i wyłączać podczas każdego drukowania. Możesz
skonfigurować ustawienia tak, aby niektóre zdjęcia miały datownik, a niektóre
nie.
Skonfiguruj ustawienia datownika aparatu (strona 105).
• Ustawienie datownika aparatu powoduje wydruk na zdjęciu daty, kiedy
zostało ono zrobione, a data będzie zawsze uwzględniana podczas
drukowania. Nie można jej usunąć.
• Nie włączaj datownika DPOF dla obrazu, który ma datę utworzoną za
pomocą funkcji datownika aparatu. Takie postępowanie może spowodować,
że dwie daty będą wydrukowane jedna na drugiej.
Konfigurowanie ustawień komputera
Do datowania obrazów można użyć dostępnego na rynku oprogramowania.
Profesjonalny zakład fotograficzny
Poproś o datowanie zdjęć podczas zamawiania odbitek w profesjonalnym
zakładzie fotograficznym.
. Standardy obsługiwane przez aparat
• PictBridge
Jest to standard stowarzyszenia Camera and Imaging Products
Association (CIPA).
• Exif Print
Drukowanie na drukarce, która obsługuje Exif Print pozwala na
wykorzystanie informacji o ustawieniach fotografowania
zapisanych wraz z obrazem, aby polepszyć jakość wydruku.
W sprawie informacji o modelach obsługujących Exif Print, aktualizacjach, itp.,
skontaktuj się z producentem swojej drukarki.
83
Drukowanie
Używanie aparatu z komputerem
Rzeczy, które można zrobić używając komputera...
Gdy aparat został podłączony do komputera, możesz wykonywać opisane poniżej
operacje.
Zapisywać obrazy
na komputer i na
nim przeglądać
• Zapisywać obrazy i przeglądać je ręcznie
(połączenie USB) (strony 86, 94).
• Przenosić obrazy do komputera
automatycznie za pomocą sieci
bezprzewodowej LAN (Eye-Fi)
(strona 97).
Przenosić obrazy
zapisane na
komputerze na
kartę pamięci
Oprócz obrazów, możesz również przesyłać
zrzuty ekranowe z komputera na aparat
(Photo Transport*) (strona 92).
Odtwarzać i
edytować filmy
• Możesz odtwarzać filmy (strony 89, 96).
• Do edytowania filmów używaj
odpowiedniego, komercyjnie dostępnego
oprogramowania.
* Tylko Windows
Procedury, które musisz wykonać podczas używania aparatu z komputerem i
podczas używania oprogramowania są różne dla Windows i dla Macintosh.
• Użytkownicy Windows powinni przeczytać “Używanie aparatu z komputerem
systemie Windows” na stronie 85.
• Użytkownicy Macintosh powinni przeczytać “Używanie aparatu z komputerem
Macintosh” na stronie 94.
84
Używanie aparatu z komputerem
Używanie aparatu z komputerem systemie Windows
Zainstaluj wymagane oprogramowanie zgodnie z posiadaną wersją Windows i pod
kątem tego co chcesz zrobić.
Jeżeli chcesz:
Wersja systemu
operacyjnego
Zainstaluj to
oprogramowanie:
Zobacz
strona:
Zapisywać obrazy na
komputer i na nim je
ręcznie przeglądać
Windows 7,
Windows Vista,
Windows XP (SP3)
Instalacja nie jest
wymagana.
86
Odtwarzać filmy
Windows 7,
Windows Vista,
Windows XP (SP3)
Instalacja nie jest
wymagana.
• Do odtwarzania można
użyć programu
Windows Media
Player, który jest
zainstalowany na
większości
komputerów.
89
Edytować filmy
Windows 7,
Windows Vista,
Windows XP (SP3)
–
• Użyj odpowiedniego,
komercyjnie
dostępnego
oprogramowania.
–
Załadować pliki
filmowe na YouTube
Windows 7,
Windows Vista,
Windows XP (SP3)
YouTube Uploader for
CASIO*
• Należy pobrać program
ze strony internetowej.
90
Przenosić obrazy do
aparatu
Windows 7,
Windows Vista,
Windows XP (SP3)
Photo Transport 1.0*
• Należy pobrać program
ze strony internetowej.
92
* YouTube Uploader for CASIO i Photo Transport nie działają pod 64-bitową wersją
systemu operacyjnego Windows.
85
Używanie aparatu z komputerem
. Wymagania systemowe dla oprogramowania
Wymagania systemowe różnią się w zależności od aplikacji. Informacje na temat
wymagań systemowych komputera można znaleźć w rozdziale “Wymagania
systemowe dla oprogramowania (dla Windows)” na stronie 120 niniejszej instrukcji.
. Środki ostrożności dla użytkowników systemu Windows
• Oprogramowanie wymaga do uruchomienia uprawnień administratora.
• Operacja na samodzielnie skonfigurowanym komputerze nie jest obsługiwana.
• W niektórych konfiguracjach komputerowych działanie może być niemożliwe.
Przeglądanie i przechowywanie obrazów na komputerze
Możesz podłączyć aparat do komputera, aby przeglądać i przechowywać obrazy
(zdjęcia i pliki filmowe).
Nigdy nie używaj komputera do modyfikowania, usuwania, przenoszenia lub
zmieniania nazw plików znajdujących się we wbudowanej pamięci aparatu
lub na karcie pamięci.
Takie postępowanie może spowodować problemy z zarządzeniem danymi, które
znajdują się w aparacie, co uniemożliwi odtwarzanie obrazów w aparacie i może
drastycznie wypłynąć na pojemność pamięci. Jeżeli chcesz modyfikować, usuwać,
przenosić lub zmieniać nazwy obrazów, wykorzystaj do tego wyłącznie te obrazy,
które są zapisane na Twoim komputerze.
• Podczas przeglądania lub zapisywania obrazów nie odłączaj nigdy przewodu USB
ani nie wykonuj żadnych operacji na aparacie. Takie postępowanie może
prowadzić do uszkodzenia danych.
• Można również użyć gniazda karty w komputerze (jeżeli taką posiada) lub
dostępnych na rynku czytników kart, aby uzyskać dostęp do plików bezpośrednio z
karty pamięci aparatu. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji
użytkownika dostarczonej wraz z komputerem.
. Aby podłączyć aparat do komputera i zapisać pliki
1.
Włącz aparat. Następnie, naciśnij [SET], a następnie wyświetl menu
REC (strona 54) lub menu PLAY (strona 70).
2.
W zakładce “Nastawa” wybierz “USB”, a następnie naciśnij [6].
3.
Użyj [8] i [2], aby wybrać “Mass Storage”, a następnie naciśnij [SET].
86
Używanie aparatu z komputerem
4.
Wyłącz aparat, a
następnie skorzystaj z
dołączonego do aparatu
kabla USB, aby
podłączyć go do
komputera.
Port USB
Kabel USB
(w zestawie z aparatem)
Duże złącze
• Podłączenie aparatu do
komputera za pomocą
kabla USB powoduje, że
Port
rozpoczyna się ładowanie
[USB/AV]
akumulatora (strona 16).
• Upewnij się, że złącze
kabla zostanie włożone do
Małe złącze
portu USB/AV, aż
poczujesz, że zatrzaśnie
się bezpiecznie we
Po upewnieniu się, że znak
na złączu kabla
właściwej pozycji.
USB jest skierowany w kierunku obiektywu,
Nieprawidłowe włożenie
podłącz kabel do aparatu.
złącza może powodować
złą komunikację lub
wadliwe działanie.
• Proszę zauważyć, że nawet gdy złącze jest do końca
włożone, nadal będzie widać metalową część złącza tak
jak pokazano to na ilustracji.
• Podczas podłączania kabla USB do portu USB upewnij
się, że złącze jest prawidłowo dopasowane do portu.
• Twój komputer może nie rozpoznać aparatu, jeżeli jest on
podłączony przez koncentrator USB. Podłączaj zawsze
bezpośrednio przez port USB komputera.
5.
Włącz aparat.
• Po pierwszym podłączeniu aparatu do komputera za pomocą kabla USB, na
ekranie komputera może pojawić się komunikat błędu. W takim przypadku
należy odłączyć i ponownie podłączyć kabel USB.
• Ładowanie jest kontynuowane, nawet jeżeli aparat jest włączony.
6.
Użytkownicy Windows 7, Windows Vista: Kliknij “Start”, a następnie
“Komputer”.
Użytkownicy Windows XP: Kliknij “Start”, a następnie “Mój komputer”.
7.
Kliknij dwukrotnie “Dysk wymienny”.
• Komputer rozpozna kartę pamięci załadowaną do aparatu (lub w przypadku jej
braku pamięć wbudowaną) jako dysk wymienny.
87
Używanie aparatu z komputerem
8.
Kliknij prawym przyciskiem folder “DCIM”.
9.
Pojawi się menu skrótów, w którym kliknij “Kopiuj”.
10.
Użytkownicy Windows 7, Windows Vista: Kliknij “Start”, a następnie
“Dokumenty”.
Użytkownicy Windows XP: Kliknij “Start”, a następnie “Moje
dokumenty”.
• Jeżeli w folderze “Dokumenty” (Windows 7, Windows Vista) lub “Moje
dokumenty” (Windows XP) istnieje już folder “DCIM”, następnym krokiem
będzie jego nadpisanie. Jeżeli chcesz zachować istniejący folder “DCIM”,
należy zmienić jego nazwę lub przenieść w inne miejsce zanim wykonany
zostanie następny krok.
11.
Użytkownicy Windows 7: w menu “Dokumenty”, “Organizuj”, wybierz
“Wklej”.
Użytkownicy Windows Vista: w menu “Dokumenty”, “Edytuj”, wybierz
“Wklej”.
Użytkownicy Windows XP: w menu “Moje dokumenty”, “Edytuj”,
wybierz “Wklej”.
Nastąpi wklejenie folderu “DCIM” (i wszystkich obrazów, które się w nim
znajdują) do folderu “Dokumenty” (Windows 7, Windows Vista) lub “Moje
dokumenty” (Windows XP). Masz teraz na komputerze kopię plików znajdujących
się pamięci aparatu.
12.
Po zakończeniu kopiowania obrazów odłącz aparat od komputera.
Naciśnij [ON/OFF] (Zasilanie) na aparacie, aby wyłączyć aparat. Po
sprawdzeniu, że tylna lampka nie świeci się lub świeci na czerwono, odłącz kabel
USB.
. Aby przeglądać obrazy skopiowane na komputer
1.
Kliknij dwukrotnie skopiowany folder “DCIM”, aby go otworzyć.
2.
Kliknij dwukrotnie folder zawierający obrazy, które chcesz obejrzeć.
3.
Kliknij dwukrotnie obraz, który chcesz obejrzeć.
• Więcej informacji na temat nazw plików znajduje się w rozdziale “Struktura
folderów” na stronie 100.
• Obraz, który został obrócony w aparacie zostanie wyświetlony na ekranie
komputera w swojej oryginalnej orientacji (nie obrócony).
88
Używanie aparatu z komputerem
Odtwarzanie filmów
Do odtwarzania filmów można użyć programu Windows Media Player, który jest
zainstalowany na większości komputerów. Aby odtworzyć film, najpierw skopiuj go na
komputer, a następnie kliknij dwukrotnie plik filmowy.
. Minimalne wymagania systemowe do odtwarzania filmu
Opisane poniżej minimalne wymagania systemowe są niezbędne do odtwarzania
filmów nagranych tym aparatem na komputerze.
System operacyjny
CPU
: Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)
: Jakość obrazu “HD”:
Pentium 4 3,2 GHz lub szybszy
Jakość obrazu “STD”:
Pentium M 1,0 GHz lub szybszy
Pentium 4 2,0 GHz lub szybszy
Wymagane oprogramowanie: Windows Media Player, DirectX 9.0c lub nowszy
• Jest to zalecane środowisko systemowe. Konfiguracja takich środowisk nie
gwarantuje prawidłowego działania.
• Pewne ustawienia i inne zainstalowane programy mogą uniemożliwiać
odtwarzanie filmów.
89
Używanie aparatu z komputerem
. Środki ostrożności przy odtwarzaniu filmu
• Przed odtwarzaniem przenieś dane filmowe na twardy dysk swojego komputera.
Właściwe odtwarzanie filmu może nie być możliwe, gdy dostęp do danych ma
miejsce przez sieć, z karty pamięci, itp.
• Właściwe odtwarzanie filmu może nie być możliwe na niektórych komputerach.
Jeżeli występują problemy, wypróbuj poniższą procedurę.
– Spróbuj nagrywać filmy przy ustawieniu jakości “STD”.
– Spróbuj zaktualizować Windows Media Player do najnowszej wersji.
– Zamknij pozostałe programy oraz zatrzymaj programy rezydentne.
Nawet jeżeli na komputerze nie jest możliwe właściwe odtwarzanie, możesz
skorzystać z opcjonalnie dostępnego kabla AV (EMC-7A), aby podłączyć się do
złącza wejścia wideo dla telewizora lub komputera i odtwarzać w ten sposób filmy.
Ładowanie plików filmowych na YouTube
Aby ułatwić ładowanie na YouTube filmu nagranego za pomocą sceny BEST SHOT
“For YouTube”, należy zainstalować na komputerze program YouTube Uploader for
CASIO.
. Co to jest YouTube?
YouTube jest portalem zarządzanym przez YouTube, LLC, na który można ładować
swoje filmy i oglądać filmy załadowane przez innych.
. Aby zainstalować YouTube Uploader for CASIO
Program instalacyjny YouTube Uploader for CASIO można pobrać ze strony
wsparcia dla aparatu cyfrowego CASIO (http://www.casio-europe.com/euro/support/).
Kliknij dwukrotnie plik instalacyjny i postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się
na ekranie komputera.
• Informacje na temat warunków instalacji i minimalnych wymagań systemowych
znajdują się na stronie 120.
90
Używanie aparatu z komputerem
. Aby załadować plik filmowy na YouTube
• Zanim będzie można użyć YouTube Uploader for CASIO, należy udać się na
stronę YouTube (http://www.youtube.com/) i zarejestrować się tam jako
użytkownik.
• Nigdy nie wolno ładować filmów, które są objęte prawem autorskim (włącznie z
prawami pokrewnymi), o ile samemu nie jest się posiadaczem prawa autorskiego
lub nie otrzymano zgody stosownego posiadacza(y) praw autorskich.
• Pojedynczy film nagrywany za pomocą sceny “For YouTube” może mieć
maksymalny rozmiar pliku 2048 MB lub czas nagrywania do 15 min.
• Maksymalny rozmiar pliku, który można jednorazowo załadować wynosi 2048 MB.
1.
W menu scen BEST SHOT wybierz scenę “For YouTube” (strona 50).
2.
Naciśnij [0] (Film), aby nagrać film.
3.
Podłącz komputer do Internetu.
4.
Podłącz aparat do komputera (strona 86).
• Spowoduje to rozpoczęcie ładowania (strona 14).
5.
Włącz aparat.
YouTube Uploader for CASIO uruchomi się automatycznie.
• Jeżeli używasz tej aplikacji po raz pierwszy, skonfiguruj identyfikator
użytkownika YouTube i ustawienia środowiska sieciowego, a następnie kliknij
przycisk [OK].
6.
Po lewej stronie wyświetlacza pojawi się obszar do wprowadzenia
tytułu, kategorii oraz innych informacji wymaganych do załadowania
filmu na YouTube. Wprowadź wymagane informacje.
7.
Po prawej stronie wyświetlacza znajduje się lista plików filmowych
znajdujących się w pamięci aparatu. Zaznacz pole wyboru obok pliku
filmowego, który chcesz załadować.
8.
Kiedy wszystko będzie gotowe, kliknij przycisk [Załaduj].
Film(y) zostanie załadowany na YouTube.
• Po zakończeniu ładowania, kliknij przycisk [Wyjdź], aby wyjść z aplikacji.
91
Używanie aparatu z komputerem
Przenoszenie obrazów z komputera na kartę pamięci
Jeżeli chcesz przenieść obrazy z komputera na aparat, należy na komputerze
zainstalować program Photo Transport.
. Aby zainstalować Photo Transport
Program instalacyjny Photo Transport można pobrać ze strony wsparcia dla aparatu
cyfrowego CASIO (http://www.casio-europe.com/euro/support/). Kliknij dwukrotnie
plik instalacyjny i postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie
komputera.
• Informacje na temat warunków instalacji i minimalnych wymagań systemowych
znajdują się na stronie 120.
. Aby przenieść obrazy do aparatu
1.
Podłącz aparat do komputera (strona 86).
2.
Na komputerze kliknij następujące przyciski: Start *
Wszystkie programy * CASIO * Photo Transport.
Uruchomiony zostanie Photo Transport.
3.
Przeciągnij plik(i), który chcesz przenieść do przycisku [Transfer].
4.
Postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie, aby
ukończyć transfer.
• Szczegóły instrukcji pojawiających się na ekranie i informacje dotyczące
przenoszonych obrazów będą zależały od konfiguracji programu Photo
Transport. Aby uzyskać więcej szczegółów, kliknij przycisk [Ustawienia] lub
przycisk [Pomoc] i sprawdź konfigurację.
Transfer danych
• Jedynie obrazy o następujących rozszerzeniach mogą być przenoszone do
aparatu:
jpg, jpeg, jpe, bmp (obrazy bmp są automatycznie konwertowane na jpeg podczas
transferu.)
• Transfer niektórych typów obrazów może być niemożliwy.
• Filmy nie mogą być przenoszone do aparatu.
92
Używanie aparatu z komputerem
. Aby przenosić zrzuty ekranowe do aparatu
1.
Podłącz aparat do komputera (strona 86).
2.
Na komputerze kliknij następujące przyciski: Start *
Wszystkie programy * CASIO * Photo Transport.
Uruchomiony zostanie Photo Transport.
3.
Wyświetl ekran, którego zrzut chcesz przenieść.
4.
Kliknij przycisk [Zrzut].
5.
Narysuj obrys wokół obszaru, który chcesz przechwycić.
Przesuń kursor myszy do górnego lewego rogu obszaru, który chcesz
przechwycić, a następnie przytrzymaj wciśnięty przycisk myszy. Nie zwalniając
przycisku myszy, przeciągnij wskaźnik myszy do dolnego prawego rogu obszaru,
a następnie zwolnij przycisk myszy.
6.
Postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.
Spowoduje to przesłanie obrazu wybranego obszaru do aparatu.
• Operacja transferu konwertuje przechwycone zrzuty ekranu do formatu JPEG.
• Szczegóły instrukcji pojawiających się na ekranie i szczegóły dotyczące
przenoszonych obrazów będą zależały od konfiguracji programu Photo
Transport. Aby uzyskać więcej szczegółów, kliknij przycisk [Ustawienia] lub
przycisk [Pomoc] i sprawdź konfigurację.
. O ustawieniach i pomocy
Gdy chcesz zmienić ustawienia Photo Transport, kliknij przycisk [Ustawienia]. Aby
otrzymać pomoc na temat procedur operacji i rozwiązywania problemów, kliknij
przycisk [Pomoc] programu Photo Transport.
93
Używanie aparatu z komputerem
Używanie aparatu z komputerem Macintosh
Zainstaluj wymagane oprogramowanie zgodnie z posiadaną wersją systemu
operacyjnego Macintosh i pod kątem tego co chcesz zrobić.
Jeżeli chcesz:
Wersja systemu Zainstaluj to
operacyjnego
oprogramowanie:
Zapisywać obrazy na
komputer Macintosh i
na nim je ręcznie
przeglądać
OS X
Zobacz
strona:
Instalacja nie jest wymagana.
94
Zapisywać
automatycznie obrazy
na komputerze
OS X
Macintosh/zarządzać
obrazami
Użyj iPhoto, który jest
dostarczany wraz z niektórymi
produktami Macintosh.
–
Odtwarzać filmy
Można odtwarzać za pomocą
programu QuickTime, który jest
dołączony do systemu
operacyjnego.
96
OS X
Podłączenie aparatu do komputera i zapisywanie plików
Nigdy nie używaj komputera do modyfikowania, usuwania, przenoszenia lub
zmieniania nazw plików znajdujących się we wbudowanej pamięci aparatu
lub na karcie pamięci.
Takie postępowanie może spowodować problemy z zarządzeniem danymi, które
znajdują się w aparacie, co uniemożliwi odtwarzanie obrazów w aparacie i może
drastycznie wypłynąć na pojemność pamięci. Jeżeli chcesz modyfikować, usuwać,
przenosić lub zmieniać nazwy obrazów, wykorzystaj do tego wyłącznie te obrazy,
które są zapisane na Twoim komputerze.
• Podczas przeglądania lub zapisywania obrazów nie odłączaj nigdy przewodu USB
ani nie wykonuj żadnych operacji na aparacie. Takie postępowanie może
prowadzić do uszkodzenia danych.
• Aparat nie działa z systemem Mac OS X 10.0. Obsługiwane są wyłącznie systemy
Mac OS 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 i 10.7 (przy użyciu standardowego
sterownika USB dla danego OS).
• Można również użyć gniazda karty w komputerze (jeżeli taką posiada) lub
dostępnych na rynku czytników kart, aby uzyskać dostęp do plików bezpośrednio z
karty pamięci aparatu. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji
użytkownika dostarczonej wraz z komputerem.
94
Używanie aparatu z komputerem
. Aby podłączyć aparat do komputera i zapisać pliki
1.
Włącz aparat. Następnie, naciśnij [SET], a następnie wyświetl menu
REC (strona 54) lub menu PLAY (strona 70).
2.
W zakładce “Nastawa” wybierz “USB”, a następnie naciśnij [6].
3.
Użyj [8] i [2], aby wybrać “Mass Storage”, a następnie naciśnij [SET].
4.
Wyłącz aparat, a
następnie skorzystaj z
dołączonego do aparatu
kabla USB, aby
podłączyć go do
komputera Macintosh.
Port USB
Kabel USB
(w zestawie z aparatem)
Duże złącze
• Podłączenie aparatu do
komputera za pomocą
kabla USB powoduje, że
Port
rozpoczyna się ładowanie
[USB/AV]
akumulatora (strona 16).
• Upewnij się, że złącze
kabla zostanie włożone do
Małe złącze
portu USB/AV, aż
poczujesz, że zatrzaśnie
się bezpiecznie we
Po upewnieniu się, że znak
na złączu kabla
właściwej pozycji.
USB jest skierowany w kierunku obiektywu,
Nieprawidłowe włożenie
podłącz kabel do aparatu.
złącza może powodować
złą komunikację lub
wadliwe działanie.
• Proszę zauważyć, że nawet gdy złącze jest do końca
włożone, nadal będzie widać metalową część złącza tak
jak pokazano to na ilustracji.
• Podczas podłączania kabla USB do portu USB upewnij
się, że złącze jest prawidłowo dopasowane do portu.
• Twój komputer może nie rozpoznać aparatu, jeżeli jest
on podłączony przez koncentrator USB. Podłączaj
zawsze bezpośrednio przez port USB komputera.
95
Używanie aparatu z komputerem
5.
Włącz aparat.
W tym czasie tylna lampka aparatu zaświeci się na zielono lub bursztynowo. W
tym trybie komputer Macintosh rozpozna kartę pamięci załadowaną do aparatu
(lub wbudowaną pamięć aparatu, jeżeli nie załadowano karty pamięci) jako
napęd. Pojawienie się ikony napędu zależy od używanego systemu
operacyjnego Mac OS.
• Po pierwszym podłączeniu aparatu do komputera Macintosh za pomocą kabla
USB, na ekranie komputera może pojawić się komunikat błędu. W takim
przypadku należy odłączyć i ponownie podłączyć kabel USB.
• Ładowanie jest kontynuowane, nawet jeżeli aparat jest włączony.
6.
Kliknij dwukrotnie ikonę napędu aparatu.
7.
Przeciągnij folder “DCIM” do folderu, do którego chcesz go skopiować.
8.
Po zakończeniu operacji kopiowania, przeciągnij ikonę napędu do
Kosza.
9.
Naciśnij [ON/OFF] (Zasilanie) na aparacie, aby wyłączyć aparat. Po
sprawdzeniu, że tylna lampka nie świeci się lub świeci na czerwono,
odłącz kabel USB.
. Aby przeglądać skopiowane obrazy
1.
Kliknij dwukrotnie ikonę napędu aparatu.
2.
Kliknij dwukrotnie folder “DCIM”, aby go otworzyć.
3.
Kliknij dwukrotnie folder zawierający obrazy, które chcesz obejrzeć.
4.
Kliknij dwukrotnie obraz, który chcesz obejrzeć.
• Więcej informacji na temat nazw plików znajduje się w rozdziale “Struktura
folderów” na stronie 100.
• Obraz, który został obrócony w aparacie zostanie wyświetlony na ekranie
komputera Macintosh w swojej oryginalnej orientacji (nie obrócony).
Odtwarzanie filmu
Aby odtwarzać filmy na komputerze Macintosh, możesz użyć programu QuickTime,
który jest dostarczany wraz z systemem operacyjnym. Aby odtworzyć film, najpierw
skopiuj go na komputer Macintosh, a następnie kliknij dwukrotnie plik filmowy.
96
Używanie aparatu z komputerem
. Minimalne wymagania systemowe do odtwarzania filmu
Opisane poniżej minimalne wymagania systemowe są niezbędne do odtwarzania
filmów nagranych tym aparatem na komputerze.
System operacyjny
: Mac OS X 10.3.9 lub nowszy
Wymagane oprogramowanie: QuickTime 7 lub nowszy
• Jest to zalecane środowisko systemowe. Konfiguracja takich środowisk nie
gwarantuje prawidłowego działania.
• Pewne ustawienia i inne zainstalowane programy mogą uniemożliwiać
odtwarzanie filmów.
. Środki ostrożności przy odtwarzaniu filmu
Właściwe odtwarzanie filmu może nie być możliwe na niektórych komputerach
Macintosh. Jeżeli występują problemy, wypróbuj poniższą procedurę.
– Zmień ustawienie jakości obrazu filmowego na “STD”.
– Zaktualizuj QuickTime do najnowszej wersji.
– Zamknij inne działające programy.
Nawet jeżeli na komputerze Macintosh nie jest możliwe właściwe odtwarzanie,
możesz skorzystać z opcjonalnie dostępnego kabla AV (EMC-7A), aby podłączyć się
do złącza wejścia wideo dla telewizora lub komputera Macintosh i odtwarzać w ten
sposób filmy.
• Przed odtwarzaniem przenieś dane filmowe na twardy dysk swojego komputera
Macintosh. Właściwe odtwarzanie filmu może nie być możliwe, gdy dostęp do
danych ma miejsce przez sieć, z karty pamięci, itp.
Używanie bezprzewodowej karty pamięci SD Eye-Fi do
transferu obrazów (Eye-Fi)
Fotografowanie z załadowaną do aparatu bezprzewodową kartą pamięci SD Eye-Fi
umożliwia automatyczny transfer obrazów do komputera poprzez bezprzewodową
sieć LAN.
1.
Skonfiguruj punkt dostępowy LAN, miejsce docelowe transferu oraz
inne ustawienia dla karty Eye-Fi zgodnie z instrukcjami dołączonymi
do karty Eye-Fi.
2.
Po skonfigurowaniu ustawień, załaduj kartę Eye-Fi do aparatu i
nagrywaj.
Nagrane obrazy są wysyłane przez bezprzewodową sieć LAN do komputera, itd.
• Pełną informację można znaleźć w dokumentacji użytkownika dostarczonej
wraz z kartą Eye-Fi.
• Przed sformatowaniem nowej karty Eye-Fi, która ma zostać użyta po raz
pierwszy, pliki instalacyjne Eye-Fi Manager na swój komputer. Zrób to przed
sformatowaniem karty.
97
Używanie aparatu z komputerem
• Nagrane obrazy są przesyłane przez bezprzewodową sieć LAN. Nie używaj karty
Eye-Fi lub wyłącz komunikację karty Eye-Fi (strona 102) podczas podróży
samolotem lub w innym miejscu, gdzie używanie komunikacji bezprzewodowej jest
ograniczone lub zakazane.
• Załadowanie karty Eye-Fi spowoduje, że na ekranie monitora pojawi
się wskaźnik Eye-Fi
. To czy jest przeźroczysty czy
nieprzeźroczysty oznacza status komunikacji opisany poniżej.
Przeźroczysty
Nie można znaleźć punktu
dostępowego lub brak obrazów do
transferu.
Nieprzeźroczysty
Trwa transfer obrazów
Miganie
Szukanie punktów dostępowych
• Podczas transferu obrazów na ekranie monitora pojawi się ikona komunikacji
.
• Funkcja aparatu Automatyczne wyłączanie (strona 107) jest wyłączona, gdy trwa
transfer obrazów.
• Jeżeli podczas transferu obrazów wyłączysz aparat, na ekranie monitora pojawi się
komunikat potwierdzający. Postępuj zgodnie z instrukcjami w komunikacie
(strona 128).
• Transfer dużej liczby obrazów może trwać przez dłuższą chwilę.
• W zależności od używanej karty Eye-Fi oraz jej ustawień, obrazy na karcie Eye-Fi
mogą zostać usunięte podczas transferu danych.
• Podczas nagrywania filmu na kartę Eye-Fi rejestracja danych może trwać zbyt
długo, co może spowodować przerwy w obrazie i/lub dźwięku.
• Prawidłowy transfer danych na kartę Eye-Fi może być niemożliwy na skutek
ustawień aparatu, poziomu akumulatora lub warunków pracy.
98
Używanie aparatu z komputerem
Pliki i foldery
Aparat tworzy plik i zapisuje go za każdym razem, gdy robisz zdjęcie, nagrywasz film
lub wykonujesz inną operację, która zachowuje dane. Pliki są pogrupowane w
folderach. Każdy plik i folder posiada swoją unikalną nazwę.
• Więcej informacji na temat organizacji folderów w pamięci aparatu znajduje się w
rozdziale “Struktura folderów” (strona 100).
Dozwolone nazwy i maksymalne ilości
Przykład
Każdy folder może zawierać do 9999 plików o
nazwie CIMG0001 do CIMG9999. Rozszerzenie
pliku zależy od jego typu.
26-ta nazwa pliku:
Plik
CIM G 0026.JPG
Rozszerzenie
Numer seryjny (4 cyfry)
Foldery
Foldery mają nazwy do 100CASIO do
100-na nazwa folderu:
999CASIO.
100CASIO
Można stworzyć w pamięci maksymalnie
900 folderów.
Numer seryjny (3 cyfry)
• Tryb BEST SHOT (strona 50) zawiera scenę
wzorcową, która optymalizuje ustawienia dla
obrazów przeznaczonych na strony aukcyjne.
W zależności od modelu aparatu, scena
wzorcowa nazywa się “For eBay” lub “Aukcja”.
– Obrazy zapisane na podstawie sceny eBay
są przechowywane w folderze o nazwie
“100_EBAY”.
– Obrazy zapisane na podstawie sceny
Aukcja są przechowywane w folderze o
nazwie “100_AUCT”.
• BEST SHOT posiada również scenę zwaną
“For YouTube”, która optymalizuje ustawienia
filmu nagrywanego pod kątem załadowania go
na portal YouTube. Obrazy zapisane na
podstawie sceny YouTube są przechowywane
w folderze o nazwie “100YOUTB”.
• Nazwy plików i folderów można przeglądać na komputerze. Więcej informacji o tym
jak nazwy plików są wyświetlane na ekranie monitora znajduje się na stronie 10.
• Całkowita dozwolona liczba folderów i plików zależy od rozmiaru i jakości zdjęć
oraz pojemności karty pamięci używanej do zapisywania.
99
Używanie aparatu z komputerem
Dane na karcie pamięci
Obrazy zarejestrowane przez aparat są zapisywane na karcie pamięci w
wykorzystaniem systemu DCF (Design Rule for Camera File System).
. System DCF
Dla obrazów kompatybilnych z systemem DCF możliwe są poniższe operacje. Należy
jednak pamiętać, że CASIO nie gwarantuje poprawnego działania tych operacji.
• Transfer zdjęć kompatybilnych z systemem DCF z tego aparatu na aparat innego
producenta i ich oglądanie.
• Drukowanie zdjęć kompatybilnych z systemem DCF z tego aparatu na drukarce
innego producenta.
• Transfer zdjęć kompatybilnych z systemem DCF z innego aparatu na ten aparat i
ich oglądanie.
. Struktura folderów
100CASIO *
CIMG0001.JPG
CIMG0002.AVI
CIMG0003.WAV
CIMG0004.JPG
CIMG0004.WAV
Folder DCIM
Folder nagrań
Plik obrazu
Plik filmowy
Plik dźwiękowy
Plik obrazu migawki dźwiękowej
Plik dźwiękowy migawki dźwiękowej
101CASIO *
102CASIO *
Folder nagrań
Folder nagrań
DCIM
MISC
AUTPRINT.MRK
Folder pliku DPOF
Plik DPOF
* Pozostałe foldery są tworzone, gdy do nagrywania są używane następujące sceny
BEST SHOT: “For eBay” lub “Aukcja” (nazwa sceny zależy od modelu aparatu) lub
“For YouTube”. Poniżej podano nazwy folderów tworzonych dla każdej sceny.
• Scena eBay: 100_EBAY
• Scena Aukcja: 100_AUCT
• Scena YouTube: 100YOUTB
100
Używanie aparatu z komputerem
. Obsługiwane pliki obrazu
• Pliki obrazu zrobione za pomocą tego aparatu
• Pliki zgodne z DCF
Aparat może nie być w stanie wyświetlić obrazu, nawet jeżeli jest on kompatybilny z
DCF. Przy odtwarzaniu obrazu nagranego innym aparatem może upłynąć dużo
czasu zanim obraz pojawi się na ekranie monitora aparatu.
. Środki ostrożności dotyczące wbudowanej pamięci i karty pamięci
• Przy każdym kopiowaniu zawartości pamięci na komputer, powinno się kopiować
folder DCIM i całą jego zawartość. Dobrym sposobem na rozróżnianie wielu kopii
folderu DCIM jest zmienianie ich nazwy według daty lub w podobny sposób zaraz
po skopiowaniu go na komputer. Jednakże, gdy zechcesz później przenieść folder
z powrotem do aparatu, upewnij się, że zmieniłeś jego nazwę z powrotem na
DCIM. Aparat zaprojektowano w taki sposób, aby rozpoznawał wyłącznie plik
główny z nazwą DCIM. Pamiętaj, że aparat nie rozpozna również folderów
wewnątrz folderu DCIM o ile nie będą nosiły oryginalnych nazw, takich jakie miały
w momencie kopiowania z aparatu na komputer.
• Foldery i pliki muszą być przechowywane tak jak pokazano w rozdziale “Struktura
folderów” na stronie 100, aby aparat mógł je prawidłowo rozpoznawać.
• Możesz również użyć adaptera kart PC lub czytnika kart pamięci, aby uzyskać
dostęp do plików aparatu bezpośrednio z karty pamięci aparatu.
101
Używanie aparatu z komputerem
Inne ustawienia (Nastawa)
W tym rozdziale wyjaśnia się elementy menu, które można użyć do konfigurowania
ustawień i wykonywania innych operacji w trybie REC i w trybie PLAY.
Więcej informacji na stronach:
– Menu REC (strona 54)
– Menu PLAY (strona 70)
Wyłączanie komunikacji karty Eye-Fi (Eye-Fi)
[SET] * MENU * Zakładka Nastawa * Eye - Fi
Wybierz “Wył.”, aby wyłączyć komunikację karty Eye-Fi (strona 97).
Konfigurowanie ustawień dźwiękowych aparatu (Dźwięki)
[SET] * MENU * Zakładka Nastawa * Dźwięki
Rozruch
Spust do połowy
Migawka
Określa dźwięk przy uruchamianiu.
Dźwięk 1 - 5: Wbudowane dźwięki (od 1 do 5)
Wył.: Dźwięk wyłączony
Operacja
= Operacja
Określa głośność dźwięku. To ustawienie jest również
używane jako poziom dźwięku dla wyjścia wideo (strona 68).
= Odtwórz
Określa głośność filmu lub migawki dźwiękowej dla wyjścia
audio. To ustawienie głośności nie jest używane dla wyjścia
wideo (z portu USB/AV).
• Ustawienie poziomu głośności na 0 wyłącza dźwięk.
102
Inne ustawienia (Nastawa)
Konfigurowanie obrazu startowego (Rozruch)
[SET] * MENU * Zakładka Nastawa * Rozruch
Wyświetl obraz, który chcesz używać jako obraz startowy, a następnie wybierz “Wł.”.
• Obraz startowy nie pojawia się, gdy aparat zostanie włączony poprzez naciśnięcie
[p] (PLAY) (strona 108).
• Jako obraz startowy możesz wybrać zrobione przez siebie zdjęcie lub użyć
specjalnego obrazu startowego zarejestrowanego we wbudowanej pamięci
aparatu.
• Jeżeli jako obraz startowy wybierzesz migawkę dźwiękową, jej dźwięk nie będzie
odtwarzany przy rozruchu.
• Formatowanie wbudowanej pamięci (strona 110) spowoduje usunięcie bieżących
ustawień obrazu startowego.
Określanie zasady generowania numeru seryjnego w nazwie
pliku (Numer pliku)
[SET] * MENU * Zakładka Nastawa * Numer pliku
Użyj poniższej procedury, aby określić zasadę generowania numeru seryjnego
używanego w nazwach plików (strona 99).
Powoduje, że aparat zapamiętuje ostatni nieużywany numer pliku.
Nowy plik będzie nazywany poprzez nadanie kolejnego numeru,
nawet jeżeli stare pliki zostaną usunięte lub zostanie załadowana
pusta karta pamięci. Jeżeli zostanie załadowana karta pamięci, na
Kontynuuj
której są już zapisane pliki, a najwyższy kolejny numer w nazwie pliku
będzie wyższy niż najwyższy kolejny numer zapamiętany przez
aparat, numerowanie nowych plików rozpocznie się od najwyższego
kolejnego numeru spośród istniejących nazw plików plus 1.
Resetuj
Rozpoczyna od numeru seryjnego 0001 zawsze, gdy zostaną
usunięte wszystkie pliki lub gdy karta pamięci zostanie wymieniona na
czystą. Jeżeli załadowano kartę pamięci, na której znajdują się
zapisane pliki, numerowanie nowych plików rozpocznie się od
najwyższego kolejnego numeru spośród istniejących nazw plików
plus 1.
103
Inne ustawienia (Nastawa)
Konfigurowanie ustawień czasu światowego (Czas światowy)
[SET] * MENU * Zakładka Nastawa * Czas światowy
Podczas podróży można wykorzystać funkcję czasu światowego, która pokazuje
strefę czasową w której obecnie jesteśmy. Czas światowy wyświetla czas w każdym
ze 162 miejsc w 32 strefach czasowych.
1.
Użyj [8] i [2], aby wybrać “Cel podróży”, a następnie naciśnij [6].
• Aby zmienić obszar geograficzny i miasto na strefę czasową, w której
zazwyczaj używasz aparatu, wybierz “Lokalny”.
2.
Użyj [8] i [2], aby wybrać “Miasto”, a następnie naciśnij [6].
• Aby zmienić ustawienia czasu dla opcji “Cel podróży” na czas letni, użyj [8] i
[2], aby wybrać “Czas letni”, a następnie wybierz “Wł.”. Czas letni, który jest
używany na pewnych obszarach geograficznych polega na przesunięciu
zegara do przodu o jedną godzinę w miesiącach letnich.
3.
Użyj [8], [2], [4] i [6], aby wybrać żądany obszar geograficzny, a
następnie naciśnij [SET].
4.
Użyj [8] i [2], aby wybrać żądane miasto, a następnie naciśnij [SET].
5.
Naciśnij [SET].
• Przed konfiguracją ustawień czasu światowego upewnij się, że ustawienia czasu
lokalnego dotyczą miejsca, gdzie zazwyczaj mieszkasz lub używasz aparatu.
Jeżeli tak nie jest, wybierz na ekranie w kroku 1 opcję “Lokalny” i skonfiguruj czas
lokalny, datę i godzinę w wymagany sposób (strona 105).
104
Inne ustawienia (Nastawa)
Zdjęcia z datownikiem (Datownik)
[SET] * MENU * Zakładka Nastawa * Datownik
Możesz skonfigurować aparat w taki sposób, aby umieszczał w dolnym prawym rogu
zdjęcia samą datę lub datę i godzinę.
• Gdy informacje o dacie i godzinie zostaną naniesione na zdjęcie, nie mogą być
edytowane lub zmieniane.
Przykład: Lipiec, 10, 2012, 13:25
Data
2012/7/10
Data i czas
2012/7/10 1:25pm
Wył.
Brak datowania za pomocą daty i/lub czasu
• Nawet jeżeli nie nanosisz daty i/lub godziny za pomocą datownika, możesz to
zrobić później korzystając z funkcji DPOF lub innego oprogramowania do druku
(strona 83).
• Zoom cyfrowy jest wyłączony, gdy włączony jest datownik godzinowy.
• Przy niektórych scenach BEST SHOT datownik jest wyłączony.
Ustawianie zegara aparatu (Regulacja)
[SET] * MENU * Zakładka Nastawa * Regulacja
[8] [2]
Zmienić ustawienie w miejscu położenia kursora
[4] [6]
Przesuwać kursor pomiędzy ustawieniami
[0] (Film)
Przełącza pomiędzy formatem 12- i 24-godzinnym
Kiedy wszystkie ustawienia daty i czasu będą skonfigurowane w żądany sposób,
naciśnij [SET], aby je zastosować.
• Można określić dowolną datę od 2001 do 2049 roku.
• Przed ustawieniem czasu i daty upewnij się, że wybrałeś swoje miasto
(strona 104). Jeżeli ustawisz czas i datę, a własne miasto zostanie wybrane
nieprawidłowo, czasy i daty we wszystkich miastach na świecie (strona 104) będą
nieprawidłowe.
105
Inne ustawienia (Nastawa)
Określanie formatu daty (Format daty)
[SET] * MENU * Zakładka Nastawa * Format daty
Możesz wybrać spośród trzech różnych formatów daty.
Przykład: Lipiec, 10, 2012
RR/MM/DD
12/7/10
DD/MM/RR
10/7/12
MM/DD/RR
7/10/12
Określanie języka wyświetlacza (Language)
[SET] * MENU * Zakładka Nastawa * Language
. Wybierz żądany język wyświetlacza.
1 Wybierz zakładkę po prawej stronie.
2 Wybierz “Language”.
3 Wybierz żądany język.
1
23
• Modele aparatów sprzedawane w niektórych
krajach mogą nie obsługiwać wyboru języka
wyświetlacza.
106
Inne ustawienia (Nastawa)
Konfigurowanie ustawień stanu czuwania (Czuwanie)
[SET] * MENU * Zakładka Nastawa * Czuwanie
Ta funkcja wyłącza ekran monitora i powoduje zaświecenie tylnej lampki (na zielono),
gdy przez określony czas aparat nie wykona żadnej operacji. Aby włączyć ponownie
ekran monitora, naciśnij dowolny przycisk.
Ustawienie czasu wyzwalania: 30 s, 1 min, 2 min, Wył. (Gdy wybrano opcję “Wył.”,
czuwanie jest nieaktywne.)
• Czuwanie jest nieaktywne, gdy zachodzi jeden z poniższych warunków.
– W trybie PLAY
– Gdy aparat jest podłączony do komputera lub innego urządzenia
– Podczas wybrania opcji “Ë Śledzenie”
– Podczas odtwarzania lub nagrywania nagrania głosowego
– Podczas nagrywania lub odtwarzania filmu
• Jeżeli zarówno funkcja czuwania i automatycznego wyłączania są włączone,
priorytet ma automatyczne wyłączanie.
Konfigurowanie ustawień automatycznego wyłączania
(Automatyczne wyłączanie)
[SET] * MENU * Zakładka Nastawa * Autom. wył.
Automatyczne wyłączanie powoduje wyłączenie aparatu, gdy podczas określonego
czasu aparat nie wykona żadnej operacji.
Ustawienie czasu wyzwalania: 1 min, 2 min, 5 min (czas wyzwalania w trybie PLAY
wynosi zawsze 5 min.)
• Automatyczne wyłączanie jest nieaktywne, gdy zachodzi jeden z poniższych
warunków.
– Gdy aparat jest podłączony do komputera lub innego urządzenia
– Podczas pokazu slajdów
– Podczas wybrania opcji “Ë Śledzenie”
– Podczas odtwarzania lub nagrywania nagrania głosowego
– Podczas nagrywania lub odtwarzania filmu
107
Inne ustawienia (Nastawa)
Konfigurowanie ustawień [r] i [p] (REC/PLAY)
[SET] * MENU * Zakładka Nastawa * REC/PLAY
Zasilanie wł.
Aparat zawsze włącza się po naciśnięciu [r] (REC) lub
[p] (PLAY).
Zasilanie wł./wył.
Aparat zawsze włącza lub wyłącza się po naciśnięciu
[r] (REC) lub [p] (PLAY).
Wyłącz
Aparat nie włącza i nie wyłącza się po naciśnięciu [r] (REC)
lub [p] (PLAY).
• Dzięki opcji “Zasilanie wł./wył.” aparat wyłącza się po naciśnięciu [r] (REC) w
trybie REC lub [p] (PLAY) w trybie PLAY.
• Kiedy włączono “Zasilanie wł.” lub “Zasilanie wł./wył.”, można włączyć aparat
przytrzymując wciśnięty przycisk [r] (REC) lub [p] (PLAY), aż tylna lampka
zaświeci przez chwilę na zielono.
Wyłączanie usuwania plików (Ü Wył.)
[SET] * MENU * Zakładka Nastawa * Ü Wył.
Aparat nie rozpocznie operacji usuwania obrazu po naciśnięciu [ ] (Usuń), gdy
włączone jest “Ü Wył.”.
Można chronić się przed przypadkowym usunięciem obrazów wybierając opcję “Wł.”
dla “Ü Wył.”.
• Wykonanie operacji formatowania (strona 110) spowoduje, że wszystkie obrazy
zostaną usunięte, nawet jeżeli w przypadku niektórych obrazów usuwanie pliku jest
wyłączone (opcja “Wł.” dla “Ü Wył.”).
108
Inne ustawienia (Nastawa)
Ustawienia protokołu USB (USB)
[SET] * MENU * Zakładka Nastawa * USB
Możesz użyć poniższej procedury, aby wybrać protokół komunikacyjny portu USB,
który jest używany do wymiany danych z komputerem, drukarką lub innymi
zewnętrznymi urządzeniami.
Mass
Storage
Wybierz to ustawienie podczas podłączania do komputera
(strony 86, 95). Przy tym ustawieniu komputer widzi aparat jako
zewnętrzne urządzenie pamięci masowej. Użyj tego ustawienia do
normalnego transferu obrazów z aparatu na komputer.
PTP
(PictBridge)
Wybierz to ustawienie, gdy podłączasz się do drukarki obsługującej
PictBridge (strona 79). To ustawienie upraszcza transfer obrazów
do podłączonego urządzenia.
Wybór współczynnika kształtu obrazu i systemu wyjścia
wideo (Wyjście wideo)
[SET] * MENU * Zakładka Nastawa * Wyjście wideo
Możesz użyć procedurę opisaną w tym rozdziale, aby wybrać wyjście wideo NTSC
lub PAL. Możesz również określić współczynnik kształtu obrazu 4:3 lub 16:9.
NTSC
System wideo używany w Japonii, USA i innych krajach
PAL
System wideo używany w Europie i na innych obszarach
4:3
Normalny współczynnik kształtu ekranu TV
16:9
Tryb szerokoekranowy
• Wybierz współczynnik kształtu obrazu (4:3 lub 16:9) odpowiadający rodzajowi
telewizora, który chcesz użyć. Obrazy nie będą wyświetlane prawidłowo, jeżeli
wybierzesz zły współczynnik kształtu.
• Obrazy nie będą prawidłowo wyświetlane, jeżeli ustawienie sygnału wyjścia wideo
aparatu nie będzie zgodne z systemem sygnału wideo telewizora lub innego
sprzętu wideo.
• Obrazy nie mogą być prawidłowo wyświetlane na telewizorze lub sprzęcie wideo
innym niż pracujące w systemie NTSC lub PAL.
• Do wyjścia wideo wymagany jest opcjonalnie dostępny kabel AV (EMC-7A).
109
Inne ustawienia (Nastawa)
Formatowanie wbudowanej pamięci lub karty pamięci
(Format)
[SET] * MENU * Zakładka Nastawa * Format
Jeżeli karta pamięci jest załadowana do aparatu, to ta operacja spowoduje
sformatowanie karty pamięci. Jeżeli karta nie jest załadowana, zostanie
sformatowana pamięć wbudowana.
• Operacja formatowania powoduje usunięcie całej zawartości karty pamięci lub
wbudowanej pamięci. Nie można jej odwrócić. Przed formatowaniem upewnij się,
że nie potrzebujesz danych, które są bieżąco przechowywane na karcie lub we
wbudowanej pamięci.
• Sformatowanie wbudowanej pamięci spowoduje usunięcie następujących danych:
– Obrazy chronione
– Ekran startowy
• Sformatowanie karty pamięci spowoduje usunięcie następujących danych:
– Obrazy chronione
• Formatowanie spowoduje, że wszystkie obrazy zostaną usunięte, nawet jeżeli w
przypadku niektórych obrazów usuwanie pliku jest wyłączone (opcja “Wł.” dla
“Ü Wył.” (strona 108)).
• Przed rozpoczęciem formatowania upewnij się, że akumulator aparatu jest
wystarczająco naładowany. Zakłócenia w zasilaniu podczas formatowania mogą
spowodować niewłaściwe sformatowanie a aparat może przestać normalnie
pracować.
• Nigdy nie otwieraj pokrywy akumulatora, gdy trwa formatowanie. Może to
spowodować, że aparat przestanie normalnie pracować.
Przywracanie aparatu do ustawień fabrycznych (Resetuj)
[SET] * MENU * Zakładka Nastawa * Resetuj
Szczegółowe informacje na temat ustawień fabrycznych aparatu znajdują się na
stronie 121.
Poniższe ustawienia nie są wyzerowywane.
Ustawienia czasu światowego, ustawienia zegara, format daty, język wyświetlacza,
wyjście wideo
110
Inne ustawienia (Nastawa)
Załącznik
Środki ostrożności podczas użytkowania
. Unikaj używania w trakcie ruchu
• Nigdy nie używaj aparatu do wykonywania zdjęć ani ich odtwarzania podczas
prowadzenia samochodu lub innego pojazdu, ani podczas chodzenia. Patrzenie na
monitor podczas ruchu stwarza ryzyko poważnego wypadku.
. Lampa błyskowa
• Nigdy nie używaj lampy błyskowej w miejscach, w których mogą występować
łatwopalne lub wybuchowe gazy. Tego rodzaju warunki stwarzają ryzyko
wystąpienia pożaru lub wybuchu.
• Nigdy nie kieruj światła lampy błyskowej w kierunku osoby prowadzącej pojazd
mechaniczny. Takie postępowanie może zakłócić widoczność kierowcy i grozić
wypadkiem.
• Nigdy nie kieruj światła lampy błyskowej zbyt blisko oczu osoby fotografowanej.
Takie postępowanie stwarza ryzyko utraty wzroku.
. Ekran monitora
• Gdyby ekran monitora kiedykolwiek pękł, nigdy nie dotykaj płynu wewnątrz ekranu
monitora. Takie postępowanie stwarza ryzyko zapalenia skóry.
• Gdyby płyn z ekranu monitora dostał się do ust, bezzwłocznie przepłucz usta i
skontaktuj się z lekarzem.
• Gdyby płyn z ekranu monitora dostał się do oczu, bezzwłocznie przemywaj oczy
czystą wodą przez 15 min i skontaktuj się z lekarzem.
. Podłączenia
• Nigdy nie podłączaj do aparatu żadnych urządzeń, które nie zostały do tego
przeznaczone. Podłączanie innych urządzeń niż do tego przeznaczone grozi
pożarem i porażeniem prądem elektrycznym.
. Transport
• Nigdy nie używaj aparatu wewnątrz samolotu lub w miejscach, gdzie używanie
takich urządzeń może być ograniczone. Niewłaściwe użytkowanie może grozić
poważnym wypadkiem.
111
Załącznik
. Dym, dziwny zapach, przegrzanie i inne nieprawidłowości
• Dalsze korzystanie z aparatu jeżeli wydziela się z niego dym lub dziwny zapach,
albo aparat przegrzewa się, grozi pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.
Jeżeli pojawi się jakikolwiek z powyższych objawów, natychmiast wykonaj
następujące kroki.
1. Wyłącz aparat.
2. Wyjmij z aparatu akumulator, uważając, aby się nie poparzyć.
3. Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub najbliższym autoryzowanym serwisem
CASIO.
. Woda i ciała obce
• Jeżeli woda, inne płyny lub ciała obce (zwłaszcza metal) dostaną się do środka
aparatu, grozi to pożarem i porażeniem prądem elektrycznym. Jeżeli pojawi się
jakikolwiek z powyższych objawów, natychmiast wykonaj następujące kroki.
Należy zachować szczególną uwagę używając aparatu podczas opadów deszczu
lub śniegu, na plaży lub nad brzegiem innego zbiornika wodnego albo w łazience.
1. Wyłącz aparat.
2. Wyjmij akumulator z aparatu.
3. Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub najbliższym autoryzowanym serwisem
CASIO.
. Upuszczenie lub niedelikatne traktowanie
• Dalsze używanie aparatu, gdy uległ uszkodzeniu na skutek upuszczenia lub
niedelikatnego traktowania grozi pożarem i porażeniem prądem elektrycznym.
Jeżeli pojawi się jakikolwiek z powyższych objawów, natychmiast wykonaj
następujące kroki.
1. Wyłącz aparat.
2. Wyjmij akumulator z aparatu.
3. Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub najbliższym autoryzowanym serwisem
CASIO.
. Trzymaj z dala od ognia
• Nigdy nie narażaj aparatu na działanie ognia, gdyż może to wywołać jego wybuch
oraz grozić pożarem i porażeniem prądem elektrycznym.
. Demontaż i modyfikacje
• Nigdy nie próbuj rozkładać aparatu na części lub w jakikolwiek sposób go
modyfikować. Takie postępowanie grozi porażeniem prądem elektrycznym,
poparzeniem i innymi obrażeniami. Wszystkie wewnętrzne przeglądy, prace
konserwacyjne i naprawcze należy pozostawić swojemu sprzedawcy lub
autoryzowanemu serwisowi CASIO.
112
Załącznik
. Miejsca, których należy unikać
• Nigdy nie zostawiaj aparatu w żadnym z podanych niżej rodzajów miejsc. Takie
postępowanie grozi pożarem i porażeniem prądem elektrycznym.
– Miejsca o dużej wilgotności lub zakurzeniu
– Miejsca, w których przygotowuje się żywność lub inne miejsca, gdzie występuje
dym z oleju
– Okolice grzejników, na podgrzewanym dywanie, w miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych, w zamkniętym samochodzie
zaparkowanym na słońcu lub w innych miejscach, gdzie występują bardzo
wysokie temperatury
• Nigdy nie kładź aparatu na niestabilnej powierzchni, na wysokiej półce, itp. Takie
postępowanie może sprawić, że aparat spadnie, powodując ryzyko odniesienia
obrażeń.
. Kopia zapasowa ważnych danych
• Zawsze rób kopie zapasowe ważnych danych znajdujących się w pamięci aparatu,
przenosząc je na komputer lub inne urządzenie pamięci masowej. Pamiętaj, że
dane mogą zostać usunięte w przypadku wadliwego działania aparatu, naprawy,
itp.
. Ochrona pamięci
• Podczas wymiany akumulatora postępuj dokładnie według procedury opisanej w
dokumentacji dołączonej do aparatu. Nieprawidłowa wymiana akumulatora może
spowodować uszkodzenie lub utratę danych z pamięci aparatu.
. Akumulator
• Do ładowania akumulatora używaj wyłącznie zasilacza USB-AC (AD-C53U) lub
innego odpowiedniego urządzenia. Próba ładowania akumulatora za pomocą
nieodpowiednich środków stwarza ryzyko przegrzania akumulatora, pożaru i
wybuchu.
• Nie narażaj akumulatora na działanie słodkiej lub słonej wody ani nie zanurzaj go w
słodkiej lub słonej wodzie. Takie postępowanie może zniszczyć akumulator i
spowodować pogorszenie jego wydajności oraz skrócić okres użytkowania.
• Akumulator jest przeznaczony wyłącznie do użytku z aparatem cyfrowym CASIO.
Używanie go z innym urządzeniem grozi uszkodzeniem akumulatora lub
pogorszeniem jego wydajności i okresu użytkowania.
• Nieprzestrzeganie poniższych środków ostrożności niesie za sobą ryzyko
przegrzania akumulatora, pożaru lub eksplozji.
– Nigdy nie używaj ani nie pozostawiaj akumulatora w pobliżu otwartego ognia.
– Nie narażaj akumulatora na działanie ciepła lub ognia.
– Nie noś ani nie przechowuj akumulatora z innymi produktami, które przewodzą
prąd (naszyjniki, wkład do ołówka, itp.).
– Nigdy nie otwieraj akumulatora, nie przekłuwaj go igłą, nie narażaj na silne
uderzenia (uderzenie młotkiem, nadepnięcie, itp.) ani nie próbuj go lutować.
Nigdy nie wkładaj akumulatora do kuchenki mikrofalowej, grzejnika, urządzenia
wytwarzającego wysokie ciśnienie, itp.
113
Załącznik
• W przypadku zauważenia wycieku, dziwnego zapachu, emisji ciepła, odbarwienia,
deformacji lub innych nietypowych zjawisk podczas używania, ładowania lub
przechowywania akumulatora, natychmiast wyjmij go z aparatu i trzymaj z dala od
otwartego ognia.
• Nie używaj ani nie pozostawiaj akumulatora w miejscu narażonym na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych, w samochodzie zaparkowanym na
słońcu lub w innym miejscu, gdzie występują wysokie temperatury. Takie
postępowanie może zniszczyć akumulator i spowodować pogorszenie jego
wydajności oraz skrócić okres użytkowania.
• Jeżeli ładowanie akumulatora nie kończy się w przewidzianym czasie ładowania,
przerwij ładowanie i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem CASIO.
Kontynuowanie ładowania może grozić przegrzaniem, pożarem lub eksplozją.
• Płyn z akumulatora może uszkodzić oczy. Gdyby płyn z baterii dostał się przez
przypadek do oczu, natychmiast przepłucz je czystą wodą z kranu i skontaktuj się z
lekarzem.
• Przed użyciem lub ładowaniem akumulatora przeczytaj uważnie dokumentację
dostarczoną wraz z aparatem i zasilaczem USB-AC.
• Jeżeli akumulator ma być używany przez dzieci, powinny one być wcześniej
zapoznane przez osobę dorosłą ze środkami ostrożności i instrukcją obsługi.
Należy się upewnić, że obchodzą się one z akumulatorem we właściwy sposób.
• Jeżeli płyn z akumulatora wyleje się przypadkowo na ubranie lub skórę, należy
natychmiast spłukać to miejsce pod bieżącą wodą. Pozostawienie płynu na skórze
może wywołać jej podrażnienie.
. Żywotność akumulatora
• Podane w niniejszej instrukcji czasy ciągłej pracy akumulatora pokazują
przybliżoną ilość czasu jaki upłynie zanim aparat wyłączy się na skutek
rozładowania akumulatora przy użytkowaniu w normalnej temperaturze (23°C).
Mogą się one różnić od czasów rzeczywistych. Żywotność akumulatora zależy w
dużym stopniu od temperatury otoczenia, warunków przechowywania
akumulatora, czasu przechowywania, itp.
• Pozostawienie włączonego aparatu może spowodować, że akumulator wyładuje
się i pojawi się sygnał niskiego poziomu akumulatora. Należy wyłączyć aparat,
jeżeli nie jest on używany.
• Sygnał niskiego poziomu akumulatora pokazuje, że aparat za chwilę wyłączy się
na skutek niskiej mocy akumulatora. Jak najszybciej naładuj akumulator.
Pozostawienie akumulatora o niskim poziomie lub całkowicie rozładowanego w
aparacie może doprowadzić do wycieku akumulatora i uszkodzenia danych.
114
Załącznik
. Błąd danych
Aparat cyfrowy został wykonany z precyzyjnych podzespołów cyfrowych.
Wymienione niżej działania mogą doprowadzić do uszkodzenia danych
przechowywanych w pamięci aparatu:
– Wyjmowanie akumulatora lub karty pamięci podczas wykonywania przez aparat
pewnych operacji
– Wyjmowanie akumulatora lub karty pamięci, gdy tylna lampka miga na zielono po
wyłączeniu aparatu
– Odłączanie kabla USB, gdy trwa komunikacja
– Fotografowanie przy użyciu akumulatora, który szybko się rozładowuje
* Fotografowanie przy użyciu akumulatora, który szybko się rozładowuje może
doprowadzić do usterki aparatu. Należy natychmiast wymienić akumulator na nowy.
– Inne nietypowe działania
Którykolwiek z powyższych warunków może spowodować, że na ekranie monitora
pokaże się komunikat błędu (strona 128). Postępuj zgodnie z treścią wyświetlonego
komunikatu.
. Warunki pracy
• Wymagania dotyczące temperatury pracy: od 0 do 40°C
• Wilgotność podczas pracy: od 10 do 85% (bez kondensacji)
• Nie przechowuj aparatu w następujących miejscach:
– W miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub o
dużej wilgotności, zakurzeniu lub zapyleniu
– W pobliżu klimatyzatorów i innych miejsc, gdzie panują ekstremalne temperatury
lub wilgotność
– Wewnątrz pojazdów podczas gorącego dnia lub w miejscach występowania
mocnych wibracji
. Kondensacja
Nagłe zmiany temperatury, np. gdy w chłodny, zimowy dzień wnosimy aparat z dworu
do ciepłego pomieszczenia, mogą sprawić, że na wewnętrznych i zewnętrznych
elementach aparatu wytworzą się kropelki wody, co może prowadzić do wadliwego
działania. Takie zjawisko nazywa się “kondensacja”. Aby zapobiec kondensacji,
przed zmianą miejsca zapakuj aparat do szczelnej, plastikowej torby. Pozostaw torbę
zamkniętą, aby powietrze wewnątrz naturalnie zmieniło temperaturę na taką samą
jaka panuje w nowym miejscu. Następnie, wyjmij aparat z torby i otwórz na kilka
godzin pokrywę akumulatora.
. Obiektyw
• Podczas czyszczenia obiektywu nie należy stosować zbyt dużego nacisku na jego
powierzchnię. Takie postępowanie może zarysować powierzchnię obiektywu i
spowodować jego wadliwe działanie.
• Czasami, w przypadku niektórych rodzajów obrazów, można zauważyć pewne
odkształcenia np. lekkie zagięcie linii, które powinny być proste. Wynika to z
właściwości obiektywu i nie świadczy o wadliwym działaniu aparatu.
115
Załącznik
. Dbanie o aparat
• Nigdy nie dotykaj palcami obiektywu lub lampy błyskowej. Odciski palców, kurz
oraz wszelkie inne zanieczyszczenia gromadzące się na obiektywie lub lampie
błyskowej mogą zakłócić prawidłowe funkcjonowanie aparatu. Aby usunąć pył lub
kurz z obiektywu i lampy błyskowej użyj dmuchawy lub innego urządzenia, a
następnie delikatnie przetrzyj je miękką, suchą szmatką.
• Aby wyczyścić aparat, wytrzyj go miękką, suchą szmatką.
. Środki ostrożności dotyczące zużytych akumulatorów
• Zaizoluj dodatnie i ujemne styki za pomocą taśmy, itp.
• Nie zeskrobuj pokrywy akumulatora.
• Nie próbuj rozkładać akumulatora.
. Środki ostrożności przy używaniu zasilacza USB-AC
-
0 Nigdy nie podłączaj przewodu zasilającego do gniazdka, w którym napięcie
znamionowe różni się od napięcia przewodu zasilającego. Takie postępowanie
grozi pożarem, wadliwym działaniem i porażeniem prądem elektrycznym.
0 Nie narażaj przewodu zasilającego na uszkodzenia lub przerwanie. Nigdy nie
kładź na przewodzie zasilającym ciężkich przedmiotów ani nie wystawiaj go na
działanie wysokich temperatur. Takie postępowanie może prowadzić do
uszkodzenia przewodu zasilającego, a w rezultacie do pożaru lub porażenia
prądem elektryczny.
0 Nigdy nie próbuj modyfikować przewodu zasilającego. Przewodu nie wolno
silnie wyginać, skręcać lub ciągnąć. Takie postępowanie grozi pożarem,
wadliwym działaniem i porażeniem prądem elektrycznym.
0 Nigdy nie podłączaj ani nie odłączaj przewodu zasilającego, jeżeli masz
wilgotne ręce. Takie postępowanie stwarza ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
0 Nie podłączaj przewodu zasilającego do gniazdka lub przedłużacza
współdzielonego z innymi urządzeniami. Takie postępowanie grozi pożarem,
wadliwym działaniem i porażeniem prądem elektrycznym.
0 Gdyby przewód zasilający uległ uszkodzeniu (w takim stopniu, że wewnętrzne
przewody wystawałyby na zewnątrz lub były przecięte), bezzwłocznie skontaktuj
się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem CASIO w celu naprawy.
Używanie uszkodzonego przewodu zasilającego powoduje ryzyko pożaru,
wadliwego działania i porażenia prądem elektrycznym.
• Podczas ładowania zasilacz USB-AC nieznacznie się nagrzewa. Jest to normalne
zjawisko, które nie oznacza wadliwego działania.
• Gdy nie używasz zasilacza USB-AC, odłącz przewód zasilający z gniazdka.
• Do czyszczenia kabla zasilającego (zwłaszcza wtyczki) nie używaj nigdy
detergentu.
• Nigdy nie przykrywaj zasilacza USB-AC kocem, itp. Powoduje to ryzyko powstania
pożaru.
116
Załącznik
. Inne środki ostrożności
Podczas używania aparat nieznacznie się nagrzewa. Jest to normalne zjawisko,
które nie oznacza wadliwego działania.
. Prawa autorskie
Z wyjątkiem wykorzystywania do celów osobistych, nieuprawnione korzystanie ze
zdjęć lub filmów, do których prawa mają inne strony, bez pozwolenia stosownego
właściciela praw autorskich jest zabronione na mocy praw autorskich. W niektórych
przypadkach nagrywanie publicznych wystąpień, przedstawień, wystaw, itp., może
być całkowicie zakazane, nawet jeżeli przeznaczone jest do celów osobistych.
Niezależnie od faktu czy takie pliki zostały zakupione lub otrzymane za darmo,
publikowanie ich na stronie internetowej, wymienianie się nimi w sieci, udostępnianie
przez Internet lub dostarczanie ich stronom trzecim bez pozwolenia właściciela praw
autorskich jest ściśle zabronione na mocy praw chroniących prawa autorskie i
międzynarodowych traktatów. Na przykład, udostępnianie i dystrybucja przez Internet
obrazów z programów telewizyjnych, koncertów na żywo, wideoklipów, itp., które
zostały sfotografowane lub nagrane przez Ciebie, może naruszać prawa innych
stron. CASIO COMPUTER CO., LTD. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie
wykorzystanie niniejszego produktu, które narusza w jakikolwiek sposób prawa
autorskie innych osób lub łamie prawa autorskie.
Poniższe terminy, używane w niniejszym podręczniku, są zastrzeżonymi znakami
towarowymi lub znakami towarowymi odpowiednich przedsiębiorstw.
Proszę zauważyć że symbol znaku towarowego ™ i zastrzeżonego znaku
towarowego ® nie są w tym podręczniku używane.
• Logo SDXC jest znakiem towarowym SD-3C, LLC.
• Microsoft, Windows, Windows Media, Windows Vista, Windows 7 i DirectX są
zastrzeżonymi znakami towarowymi albo znakami towarowymi firmy Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.
• Macintosh, Mac OS, QuickTime i iPhoto są znakami towarowymi firmy Apple Inc.
• YouTube i logo YouTube są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi Google Inc.
• EXILIM, Photo Transport i YouTube Uploader for CASIO są zastrzeżonymi
znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy CASIO COMPUTER
CO., LTD.
• Wszystkie pozostałe nazwy firm lub produktów wspomniane w tym miejscu są
zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi należącymi do
odpowiednich przedsiębiorstw.
Wszelkie bezprawne kopiowanie, dystrybucja i transfer oprogramowania
dostarczonego przez CASIO dla tego produktu w celach komercyjnych jest
zakazane.
Funkcjonalność produktu umożliwiająca ładowanie na portal YouTube jest objęta
licencją firmy YouTube, LLC. Obecność funkcjonalności umożliwiającej ładowanie na
portal YouTube nie oznacza uznania lub rekomendacji produktu przez YouTube,
LLC.
117
Załącznik
Zasilanie
Ładowanie
. Jeżeli tylna lampka aparatu zaczyna migać na czerwono...
• Temperatura otoczenia lub temperatura akumulatora może być zbyt wysoka lub
zbyt niska. Należy odłączyć kabel USB i poczekać przed ponowną próbą
ładowania, aż temperatura osiągnie dozwolony zakres.
• Styki akumulatora mogą być zabrudzone. Należy wytrzeć je suchą szmatką.
• Należy spróbować podłączyć aparat od innego portu USB. W zależności od
ustawień komputera, naładowanie akumulatora aparatu poprzez złącze USB może
być niemożliwe.
Jeżeli po wykonaniu powyższych kroków problem będzie nadal występował, może
to oznaczać, że akumulator jest uszkodzony. Skontaktuj się z najbliższym
autoryzowanym serwisem CASIO.
Środki ostrożności dotyczące akumulatora
. Środki ostrożności podczas użytkowania
• Używanie akumulatora w otoczeniu o niskiej temperaturze skraca jego czas pracy
w porównaniu do używania w normalnych temperaturach. Jest to właściwość
akumulatora a nie aparatu.
• Akumulator należy ładować w miejscu, gdzie temperatura wynosi od 10°C do
35°C. Poza tym zakresem temperatur ładowanie może trwać dłużej niż zwykle lub
może zakończyć się niepowodzeniem.
• Nie zrywaj i nie usuwaj zewnętrznej etykiety akumulatora.
• Jeśli po pełnym naładowaniu akumulatora nie można przeprowadzić wielu operacji
oznacza to, że akumulator prawdopodobnie zużył się i należy wymienić go na
nowy. Wymień akumulator na nowy.
. Środki ostrożności podczas przechowywania
• Przechowywanie przez dłuższy czas naładowanego akumulatora powoduje
pogorszenie jego jakości. Jeżeli nie planujesz korzystania z akumulatora przez
dłuższy czas, należy go do końca wyładować.
• Zawsze wyjmuj akumulator z aparatu jeżeli go nie używasz. Akumulator
pozostawiony w aparacie może całkowicie się rozładować, przez co czas jego
ładowania, gdy będziesz chciał użyć aparatu, zostanie wydłużony.
• Akumulatora należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu (20°C lub mniej).
• Aby zapobiec rozładowaniu nieużywanej baterii, naładuj ją do pełna, a następnie
włóż do aparatu i wykorzystuj do pełnego rozładowania mniej więcej co pół roku.
118
Załącznik
Używanie aparatu w innym kraju
. Środki ostrożności podczas użytkowania
• Załączony zasilacz USB-AC został zaprojektowany z myślą o źródle zasilania
prądu zmiennego w zakresie od 100 V do 240 V, 50/60 Hz. Należy jednak
pamiętać, że kształt wtyczki przewodu zasilającego może być różny w zależności
od kraju lub obszaru geograficznego. Przed zabraniem aparatu i zasilacza
USB-AC w podróż, należy dowiedzieć się w biurze podróży na temat wymogów
dotyczących sieci elektroenergetycznych w miejscu docelowym.
• Nie podłączaj zasilacza USB-AC i do źródła zasilania posługując się
przetwornikiem napięciowym lub podobnym urządzeniem. Takie postępowanie
może doprowadzić do wadliwego działania.
. Dodatkowe akumulatory
• Zaleca się zabranie ze sobą w podróż dodatkowych, naładowanych do pełna
akumulatorów (NP-80), aby uniknąć sytuacji, w której nie będzie możliwe robienie
zdjęć na skutek wyładowania akumulatora.
Używanie karty pamięci
Więcej informacji na temat obsługiwanych kart pamięci i sposobu wkładania karty
pamięci znajduje się na stronie 20.
. Używanie karty pamięci
Zapisywanie
• Karty pamięci SD, SDHC i SDXC posiadają możliwość
możliwe
ochrony przed zapisem. Użyj przełącznika, jeżeli
chcesz zabezpieczyć się przed przypadkowym
skasowaniem danych. Należy jednak pamiętać, że
ochronę karty SD przed zapisem należy wyłączyć, gdy
Zapisywanie
chcesz zapisywać dane na karcie pamięci,
niemożliwe
sformatować ją lub usunąć jakiekolwiek obrazy, które
się na niej znajdują.
• Jeśli karta przestanie pracować normalnie podczas odtwarzania obrazu, można
przywrócić ją do prawidłowego działania poprzez ponowne sformatowanie
(strona 110). Zalecamy jednak posiadanie większej ilości kart pamięci zwłaszcza,
gdy używamy aparatu z dala od domu czy pracy.
• Wielokrotne zapisywanie i usuwanie danych z karty pamięci powoduje, że jej
zdolność przechowywania danych zmniejsza się. Z tego powodu warto co pewien
czas ponownie formatować kartę pamięci.
• Ładunki elektrostatyczne, zakłócenia elektryczne i inne podobne zjawiska mogą
spowodować uszkodzenie lub utratę danych. Dlatego należy zawsze zapisywać
ważniejsze dane na innych nośnikach (CD-R, CD-RW, dysk twardy, itp.).
119
Załącznik
. Środki ostrożności dotyczące posługiwaniem się kartą pamięci
• Pewne rodzaje kart pamięci mogą spowolnić proces przetwarzania danych.
W miarę możliwości należy używać kart pamięci typu Ultra High-Speed. Trzeba
jednak pamiętać, że nie można zagwarantować działania wszystkich funkcji, nawet
jeżeli korzysta się z karty pamięci typu Ultra High-Speed. Niektóre ustawienia
jakości filmu wymagają tak dużej ilości czasu potrzebnego do nagrania danych, że
podczas odtwarzania będą występowały przerwy obrazu i/lub dźwięku. W takim
przypadku na ekranie monitora będą migały ikony » oraz Y.
. Pozbywanie się lub przeniesienie prawa własności do karty pamięci
i aparatu
Funkcje formatowania i usuwania w rzeczywistości nie usuwają plików z karty
pamięci. Oryginalne dane pozostają na karcie. Odpowiedzialność za dane na karcie
pamięci spoczywa na użytkowniku. Zaleca się zastosowanie poniższych procedur
przy pozbywaniu się karty pamięci lub aparatu lub przy przenoszeniu prawa
własności na rzecz strony trzeciej.
• Pozbywając się karty pamięci, zniszcz fizycznie kartę pamięci lub użyj dostępnego
komercyjnie oprogramowania do usuwania danych, aby usunąć dane z karty
pamięci.
• Przenosząc prawo własności do karty pamięci na rzecz strony trzeciej, użyj
komercyjnie dostępnego oprogramowania do usuwania danych, aby usunąć z niej
całkowicie wszystkie dane.
• Użyj funkcji formatowania (strona 110), aby całkowicie usunąć dane z wbudowanej
pamięci zanim pozbędziesz się lub przeniesiesz prawo własności do aparatu.
Wymagania systemowe dla oprogramowania (dla Windows)
Wymagania systemowe różnią się w zależności od aplikacji. Sprawdź wymagania dla
aplikacji, którą chcesz użyć. Pamiętaj, że wartości tutaj podane to wymagania
minimalne, aby dana aplikacja mogła zostać uruchomiona. Rzeczywiste wymagania
są większe w zależności od liczby i rozmiarów obrazów.
0 Windows
YouTube Uploader for CASIO
System operacyjny : Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)
• Wystarczająca pamięć do działania systemu operacyjnego
• Konfiguracja komputera, która umożliwia odtwarzanie filmów na portalu YouTube
• Konfiguracja komputera, która umożliwia ładowanie filmów na portal YouTube
Photo Transport 1.0
System operacyjny
: Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)
Pamięć
: Co najmniej 64 MB
Miejsce na twardym dysku : Co najmniej 2 MB
120
Załącznik
Przywracanie ustawień domyślnych
Tabele w tym rozdziale pokazują początkowe ustawienia domyślne menu, które
pojawiają się w trybie REC i trybie PLAY po wyzerowaniu ustawień aparatu
(strona 110).
• Myślnik (–) pokazuje element, którego ustawienia nie są resetowane lub element,
dla którego nie ma ustawień po resetowaniu.
• Niektóre pozycje mogą być niedostępne w zależności od używanego w danej
chwili trybu nagrywania.
. Tryb REC
Zakładka “REC”
Ostrość
Q (Autofokus)
Ramka ostrości ß
ZS
Wył.
Stabilizator
Wł.
Obszar AF
Û punktowy
Przycisk L/P
Wył.
Siatka
Wył.
Ikona pomocy
Wł.
Pamięć
b BEST SHOT:
Wył. /
Błysk: Wł. /
Ostrość: Wył. /
Balans bieli: Wył. /
ISO: Wył. /
Obszar AF: Wł. /
ZS: Wył. /
Samowyzwalacz:
Wył. /
Pozycja MF: Wył. /
Pozycja zoom: Wył.
Zakładka “Jakość”
T Jakość
(Zdjęcia)
Normalna
Skok EV
0.0
Balans bieli
Auto
121
ISO
Auto
Oświetlenie
Wył.
Filtr barw
Wył.
Załącznik
Zakładka “Nastawa”
Eye - Fi
Wł.
Regulacja
–
Format daty
–
Language
–
Czuwanie
1 min
Dźwięki
Rozruch: Dźwięk 1 /
Spust do połowy:
Dźwięk 1 /
Migawka: Dźwięk 1 /
Operacja: Dźwięk 1 /
= Operacja:
...//// /
= Odtwórz:
...////
Rozruch
Wył.
Numer pliku
Kontynuuj
2 min
REC/PLAY
Wył.
Ü Wył.
Wył.
USB
Mass Storage
Wyjście wideo –
Czas światowy –
Datownik
Autom. wył.
Wył.
Format
–
Resetuj
–
. Tryb PLAY
Zakładka “PLAY”
Obrót
Wył.
Kadrowanie
–
Drukowanie DPOF
–
Dubbing
–
Ochrona
–
Kopiowanie
–
Zmiana rozmiaru
–
Zakładka “Nastawa”
• Zawartość zakładki “Nastawa” jest taka sama w trybie REC i w trybie PLAY.
122
Załącznik
Kiedy nie wszystko idzie prawidłowo...
Rozwiązywanie problemów
Problem
Możliwe przyczyny i zalecane działania
Zasilanie
Zasilanie nie
włącza się.
1)Akumulator może być nieprawidłowo włożony (strona 13).
2)Akumulator może być wyładowany. Naładuj akumulator
(strona 14). Jeżeli akumulator rozładuje się wkrótce po
naładowaniu oznacza to, że akumulator zużył się i należy go
wymienić na nowy. Kup dostępny oddzielnie akumulator
litowo-jonowy CASIO NP-80.
Aparat nagle
przestaje być
zasilany.
1)Mogło uruchomić się automatyczne wyłączanie (strona 107).
Włącz ponownie zasilanie.
2)Akumulator może być wyładowany. Naładuj akumulator
(strona 14).
3)Mogła zostać uaktywniona funkcja ochrony aparatu ponieważ
temperatura aparatu wzrosła zbyt wysoko. Wyłącz aparat i
poczekaj przed ponownym użyciem aż dostatecznie się
ochłodzi.
Zasilanie nie
wyłącza się. Po
naciśnięciu
przycisku nic się
nie dzieje.
Wyjmij akumulator z aparatu i włóż go ponownie.
Nagrywanie obrazu
Po naciśnięciu
spustu migawki
obraz nie jest
nagrywany.
1)Jeżeli aparat znajduje się w trybie PLAY, naciśnij [r] (REC),
aby wejść do trybu REC.
2)Jeżeli ładuje się lampa błyskowa, poczekaj aż operacja
ładowania dobiegnie do końca.
3)Jeżeli pojawia się komunikat “Pamięć jest pełna”, przenieś
obrazy do komputera, usuń obrazy, których już nie
potrzebujesz lub użyj innej karty pamięci.
Autofokus nie
ustawia poprawnie
ostrości.
1)Jeżeli obiektyw jest zabrudzony, należy go wyczyścić.
2)Podczas komponowania obrazu, obiekt może nie znajdować
się w środku ramki ostrości.
3)Obiekt, który fotografujesz może być niekompatybilny z
autofokusem (strona 31). Użyj ręcznego ustawiania ostrości
(strona 56).
4)Podczas fotografowania możesz ruszać aparatem. Spróbuj
skorzystać ze stabilizatora lub użyj statywu.
5)Możesz dociskać spust migawki do końca nie czekając na
automatyczne nastawienie ostrości. Naciśnij spust migawki
do połowy i daj czas autofokusowi, by ustawił ostrość.
123
Załącznik
Problem
Możliwe przyczyny i zalecane działania
Obiekt na
zapisywanym
obrazie jest
nieostry.
Ustawianie ostrości może działać niepoprawnie. Podczas
komponowania obrazu upewnij się, że obiekt znajduje się
wewnątrz ramki ostrości.
Błysk nie jest
wyzwalany.
1)Jeżeli jako tryb lampy błyskowej wybrano ? (Lampa wył.),
zmień na inny tryb (strona 37).
2)Jeżeli akumulator jest wyładowany, należy go naładować
(strona 14).
3)Jeżeli wybrano scenę BEST SHOT, która używa ? (Lampa
wył.), zmień na inny tryb lampy błyskowej (strona 37) lub
wybierz inną scenę BEST SHOT (strona 50).
Czerwona ikona
? (Lampa wył.)
wyświetla się na
ekranie monitora a
błysk nie jest
wyzwalany.
Lampa błyskowa może działać wadliwie. Skontaktuj się z
autoryzowanym punktem obsługi CASIO lub ze swoim
sprzedawcą. Należy zauważyć, że chociaż błysk nie jest
wyzwalany, aparat można nadal używać do robienia zdjęć bez
lampy błyskowej.
Aparat wyłącza się
podczas odliczania
samowyzwalacza.
Akumulator może być wyładowany. Naładuj akumulator
(strona 14).
Obraz na ekranie
monitora jest
nieostry.
1)Może używasz trybu Ręczne ustawianie ostrości i nie
nastawiłeś ostrości na wybrany obiekt. Ustaw ostrość
(strona 57).
2)Może używasz trybu ´ (Makro) do fotografowania
krajobrazu lub portretu. Do fotografowania krajobrazu lub
portretu użyj trybu Autofokus (strona 56).
3)Może próbujesz używać trybu Autofokus lub
) (Nieskończoność) podczas fotografowania zbliżeń.
Fotografując w zbliżeniu używaj ´ (Makro) (strona 56).
Na obrazie
znajdującym się na
ekranie monitora
widać pionową
linię.
Filmowanie bardzo jasno oświetlonego obiektu może sprawić,
że na obrazie widocznym na ekranie monitora pojawi się czarny
pionowy pas. Jest to zjawisko związane z matrycą CCD zwane
“pionowa smuga” i nie oznacza ono, że aparat działa
nieprawidłowo. Pamiętaj, że pionowa smuga nie jest
zapisywana w przypadku zdjęcia ale w przypadku filmu już tak.
Na obrazach
pojawia się szum
cyfrowy.
1)Być może czułość została automatycznie zwiększona przy
fotografowaniu ciemnego obiektu, co zwiększa
prawdopodobieństwo wystąpienia szumu. Użyj światła lub
innych środków, aby oświetlić obiekt.
2)Może próbujesz fotografować w ciemnym miejscu wybrawszy
? (Lampa wył.), co zwiększa prawdopodobieństwo
wystąpienia szumu cyfrowego oraz sprawia, że obraz wydaje
się być chropowaty. W takim przypadku, włącz lampę
błyskową (strona 37) lub oświetl fotografowany obiekt.
3)Fotografowanie przy ustawieniu wysokiej czułości ISO lub z
funkcją oświetlenia może zwiększyć ilość szumu cyfrowego.
Użyj światła lub innych środków, aby oświetlić obiekt.
124
Załącznik
Problem
Możliwe przyczyny i zalecane działania
Zarejestrowany
obraz nie został
zapisany.
1)Zasilanie aparatu mogło zostać wyłączone zanim operacja
zapisywania dobiegła końca i w rezultacie obraz nie został
zapisany. Gdy wskaźnik akumulatora pokazuje
, naładuj
jak najszybciej akumulator (strona 18).
2)Mogłeś usunąć kartę pamięci z aparatu zanim operacja
zapisywania dobiegła końca i w rezultacie obraz nie został
zapisany. Nie wyjmuj karty pamięci przed zakończeniem
operacji zapisywania.
Mimo, że światło
jest jasne, twarze
ludzi na obrazie są
niedoświetlone.
Do obiektu nie dochodzi wystarczająca ilość światła. Zmień
ustawienie lampy błyskowej na < (Lampa wł.) czyli
synchronizacja błysku przy świetle dziennym (strona 37) lub
przesuń skok EV w stronę ze znakiem + (strona 63).
Zdjęcia nocne są
nieudane.
Podczas fotografowania w nocy użyj jednej z poniższych scen
BEST SHOT (strona 50).
• Krajobraz nocny (do fotografowania nocnej scenerii)
• Nocny portret (do fotografowania ludzi na tle nocnej scenerii)
Obiekty są zbyt
ciemne podczas
fotografowania nad
brzegiem morza
lub na terenach
narciarskich.
Promienie słoneczne odbite od wody, piasku lub śniegu mogą
powodować niedoświetlenie obrazów. Zmień ustawienie lampy
błyskowej na < (Lampa wł.) czyli synchronizacja błysku przy
świetle dziennym (strona 37) lub przesuń skok EV w stronę ze
znakiem + (strona 63).
Cyfrowy zoom
(włączając zoom
HD) nie działa.
Pasek przewijania
zoom pokazuje
przybliżenie
wyłącznie do
współczynnika
zoom 12,5.
Datownik godzinowy może być włączony, co powoduje, że
cyfrowy zoom nie działa. Wyłącz datownik godzinowy
(strona 105).
Podczas
nagrywania filmu
obraz jest nieostry.
1)Ustawienie ostrości może być niemożliwe ponieważ obiekt
znajduje się poza zakresem ostrości. Nagrywaj w
dozwolonym zakresie.
2)Obiektyw może być brudny. Wyczyść obiektyw (strona 115).
125
Załącznik
Problem
Możliwe przyczyny i zalecane działania
Odtwarzanie
Kolor
odtwarzanego
obrazu jest różny
od koloru obrazu,
który pojawia się
na ekranie
monitora podczas
nagrywania.
Światło słoneczne lub światło z innego źródła może podczas
nagrywania padać bezpośrednio na obiektyw. Ustaw aparat w
taki sposób, aby światło słoneczne nie padało bezpośrednio na
obiektyw.
Obrazy nie są
wyświetlane.
Aparat nie wyświetla obrazów niezgodnych z DCF zapisanych
na karcie pamięci za pomocą innego aparatu cyfrowego.
Obrazy nie mogą
Pamiętaj, że nie można edytować następujących rodzajów
być edytowane
zdjęć.
(przy zmianie
• Filmów
rozmiaru,
• Zdjęć zrobionych innym aparatem
kadrowaniu, obrót).
Usunięcie pliku
Nie można usunąć
pliku.
1)Plik może być chroniony. Zdejmij ochronę z pliku (strona 74).
2)Ustawienie “Ü Wył.” może być “Wł.”. Zmień ustawienie na
“Wył.” (strona 108).
Inne
Wyświetlana jest
Ustawienie daty i godziny jest wyłączone. Ustaw prawidłową
zła data lub
datę i godzinę (strona 105).
godzina, lub wraz
ze zdjęciem
zapisywana jest zła
data lub godzina.
Komunikaty na
wyświetlaczu są w
nieodpowiednim
języku.
Wybrano nieodpowiedni język wyświetlacza. Zmień ustawienie
języka wyświetlacza (strona 106).
Nie można
przenosić obrazów
za pomocą
połączenia USB.
1)Kabel USB może być nieprawidłowo podłączony. Sprawdź
wszystkie podłączenia.
2)Wybrano niewłaściwy protokół komunikacji USB. Wybierz
prawidłowy protokół komunikacji USB zgodnie z typem
urządzenia, do którego chcesz się podłączyć (strony 86, 94).
3)Jeżeli aparat nie jest włączony, to go włącz.
4)Twój komputer może nie rozpoznać aparatu, jeżeli jest on
podłączony przez koncentrator USB. Podłączaj zawsze
bezpośrednio przez port USB komputera.
126
Załącznik
Problem
Możliwe przyczyny i zalecane działania
Ekran ustawień
języka pojawi się,
gdy aparat
zostanie włączony.
1)Nie skonfigurowałeś początkowych ustawień po zakupie
aparatu albo aparat przebywał długo z rozładowanym
akumulatorem. Sprawdź konfigurację aparatu (strony 19,
106).
2)Może występować problem z danymi pamięci w aparacie. W
takim przypadku wykonaj operację wyzerowania, aby
zainicjować konfigurację aparatu (strona 110). Następnie
skonfiguruj wszystkie ustawienia. Jeżeli po włączeniu aparatu
nie pojawi się ekran wyboru języka oznacza to, że
zarządzanie danymi w pamięci aparatu zostało przywrócone.
Jeżeli ten sam komunikat pojawia się po włączeniu zasilania,
skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem
CASIO.
Ustawienia godziny
i daty
skonfigurowane po
raz pierwszy po
zakupie aparatu są
resetowane do
ustawień
fabrycznych, kiedy
akumulator
zostanie wyjęty z
aparatu.
Włóż akumulator do aparatu i ponownie skonfiguruj ustawienia
daty i godziny (strona 19). Nie wyjmuj akumulatora z aparatu
przez co najmniej 24 godziny po skonfigurowaniu ustawień
godziny i daty. Po tym czasie ustawienia nie będą resetowane
w przypadku wyjęcia akumulatora.
• Jeżeli godzina i data zostaną przywrócone do ustawień
fabrycznych po wyjęciu akumulatora, który był w aparacie
przez ponad 24 godziny, może to oznaczać, że pamięć
aparatu jest uszkodzona. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub
autoryzowanym serwisem CASIO.
Po włączeniu
zasilania przyciski
nie reagują.
W przypadku kart pamięci o dużej pojemności występuje
opóźnienie pomiędzy włączeniem zasilania a czasem reakcji
przycisków.
127
Załącznik
Komunikaty na wyświetlaczu
ALERT
Mogła zostać uaktywniona funkcja ochrony aparatu
ponieważ temperatura aparatu wzrosła zbyt wysoko. Wyłącz
aparat i poczekaj przed ponownym użyciem aż dostatecznie
się ochłodzi.
Niski poziom
baterii.
Pojemność elektryczna akumulatora jest niska.
Karta pamięci nie działa prawidłowo. Wyłącz aparat, wyjmij
kartę pamięci, a następnie włóż ją ponownie do aparatu.
Jeżeli ten komunikat pojawi się ponownie po włączeniu
aparatu, sformatuj kartę pamięci (strona 110).
BŁĄD karty.
• Formatowanie karty pamięci powoduje usunięcie
wszystkich plików. Przed formatowaniem spróbuj dokonać
transferu odzyskiwalnych plików na komputer lub inne
urządzenie.
Sprawdź
połączenia!
Próbujesz podłączyć aparat do drukarki w momencie, gdy
ustawienia USB aparatu nie są kompatybilne z systemem
USB drukarki (strona 79).
Nie można zapisać
pliku - niski
poziom baterii.
Poziom akumulatora jest niski a zatem obraz nie może być
zapisany.
Nie można
stworzyć folderu.
Próbujesz zapisać plik w momencie, gdy zapisano już
9999 plików w 999 folderze. Jeżeli chcesz dalej zapisywać,
usuń niepotrzebne pliki (strona 29).
Trwa transfer
obrazów.
Zatrzymać i
wyłączyć?
Próbujesz wyłączyć zasilanie, gdy obrazy są transferowane
za pomocą karty Eye-Fi (strona 97).
Komunikat ten pojawia się a aparat wyłącza się, gdy
obiektyw wykonuje jakąś nieoczekiwaną operację. Jeżeli ten
BŁĄD OBIEKTYWU sam komunikat pojawia się po włączeniu zasilania,
skontaktuj się z autoryzowanym serwisem CASIO lub swoim
sprzedawcą.
Włóż papier!
Podczas drukowania zabrakło w drukarce papieru.
Pamięć jest pełna
Pamięć jest wypełniona nagranymi obrazami i/lub plikami
zapisanymi podczas operacji edycyjnych. Usuń pliki, których
już nie potrzebujesz (strona 29).
Błąd drukowania
Podczas drukowania wystąpił błąd.
• Drukarka jest wyłączona.
• Drukarka wygenerowała błąd, itp.
128
Załącznik
Błąd zapisu
Podczas zapisywania do pamięci danych obrazu nie można
było z jakiś powodów wykonać kompresji obrazu. Wykonaj
ponownie zdjęcie.
WŁĄCZ
PONOWNIE
ZASILANIE
Obiektyw, podczas poruszania, miał kontakt z jakąś
przeszkodą. Kiedy pojawi się taki komunikat, aparat wyłączy
się automatycznie. Usuń przeszkodę i włącz ponownie
zasilanie.
SYSTEM ERROR
System aparatu jest uszkodzony. Skontaktuj się ze
sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem CASIO.
Karta
zablokowana.
Przełącznik LOCK karty pamięci SD, SDHC
lub SDXC włożonej do aparatu jest w pozycji
zablokowanej. Nie można zapisywać lub
usuwać obrazów z karty pamięci, która jest
zablokowana.
Brak plików.
We wbudowanej pamięci lub na karcie pamięci nie ma
plików.
Brak obrazów do
drukowania.
Ustaw DPOF.
Nie wybrano obrazów do drukowania. Skonfiguruj wymagane
ustawienia DPOF (strona 81).
Karta nie jest
sformatowana.
Karta pamięci załadowana do aparatu nie jest sformatowana.
Sformatuj kartę pamięci (strona 110).
Nie można
odtworzyć pliku.
Plik, który chcesz otworzyć jest uszkodzony lub jest to plik
takiego typu, który nie może być wyświetlany przez ten
aparat.
Nie można użyć tej
funkcji.
Ten komunikat pojawi się w trackie operacji, gdy podjęta
zostanie próba użycia funkcji, której użycie jest
niedozwolone w połączeniu z inną funkcją.
129
LOCK
Załącznik
Liczba zdjęć/Czas nagrywania filmu/Czas nagrywania głosu
Zdjęcie
Rozmiar obrazu
(piksele)
Jakość
obrazu
Przybliżony
rozmiar pliku
zdjęciowego
Możliwości
Możliwości nagrywania
nagrywania karty
wbudowanej pamięci*1
pamięci SD*2
16M
(4608x3456)
Najwyższa
5,57 MB
8
2791
Normalna
3,71 MB
12
4191
3:2
(4608x3072)
Najwyższa
4,92 MB
9
3160
Normalna
3,28 MB
13
4740
16:9
(4608x2592)
Najwyższa
4,10 MB
11
3792
Normalna
2,75 MB
16
5654
10M
(3648x2736)
Najwyższa
3,38 MB
13
4600
Normalna
2,27 MB
20
6849
5M
(2560x1920)
Najwyższa
1,72 MB
26
9040
Normalna
1,22 MB
37
12744
3M
(2048x1536)
Najwyższa
1,25 MB
36
12439
Normalna
820 KB
55
18962
VGA
(640x480)
Najwyższa
290 KB
157
53616
Normalna
240 KB
190
64786
130
Załącznik
Filmy
Jakość obrazu Maksymalny
(w pikselach) rozmiar pliku
HD
(1280x720)
STD
(640x480)
Maksymalny
rozmiar filmu:
4 GB (lub
29 minut)
Przybliżona
prędkość
przesyłania
danych (klatki)
Możliwości
nagrywania
wbudowanej
pamięci*1
30 Mbps
(30 kl./s)
10 s*3
17 min
9s
225,0 MB
6 Mbps
(30 kl./s)
54 s
1 godz.
25 min
45,0 MB
Możliwości
Rozmiar
nagrywania karty pliku dla
pamięci SD*2
1-min filmu
Nagrywanie głosu
Format pliku
WAV
IMA-ADPCM
Maksymalny
Rozmiar pliku
rozmiar pliku
4 GB
Możliwości nagrywania
wbudowanej pamięci*1
Możliwości
nagrywania karty
pamięci SD*2
2 godz.
20 min
796 godz.
53 min
5,5 Kb/s
*1 Pojemność pamięci wbudowanej po formatowaniu (ok. 45,6 MB)
*2 W oparciu o kartę pamięci 16 GB SDHC (SanDisk Corporation). Liczba zdjęć, które
można zapisać zależy od rodzaju używanej karty pamięci.
*3 Szybkość transferu danych wbudowanej pamięci jest za mała dla filmów HD. W miarę
możliwości należy używać kart pamięci typu Ultra High-Speed.
• Wartości dotyczące możliwości nagrywania zdjęć, filmów i głosu są przybliżone i są
podane wyłącznie w celach orientacyjnych. Rzeczywista pojemność zależy od treści
obrazu.
• Wartości dotyczące rozmiaru pliku i prędkości przesyłu danych są przybliżone i są
podane wyłącznie w celach orientacyjnych. Rzeczywiste wartości zależą do rodzaju
nagrywanego zdjęcia.
• Korzystając z karty pamięci o innej pojemności, oblicz ilość obrazów jako procent z
16 GB.
• Pojedynczy film nagrywany za pomocą sceny “For YouTube” może mieć maksymalny
rozmiar pliku 2048 MB lub czas nagrywania do 15 min.
131
Załącznik
Dane techniczne
Format pliku
Zdjęcia:
JPEG (Exif wersja 2.3); DCF 2.0 standard; zgodny z DPOF
Filmy:
Motion JPEG AVI, dźwięk IMA-ADPCM (monofoniczny)
Audio (Nagrywanie głosu): WAV (monofoniczny)
Nośniki pamięci
Pamięć wbudowana (Obszar przechowywania obrazów:
45,6 MB*)
SD/SDHC/SDXC
* Pojemność pamięci wbudowanej po formatowaniu.
Rozmiar zapisywanych
obrazów
Zdjęcie:
16M (4608x3456), 3:2 (4608x3072), 16:9 (4608x2592),
10M (3648x2736), 5M (2560x1920), 3M (2048x1536),
VGA (640x480)
Filmy:
HD (1280x720), STD (640x480)
Efektywne piksele
16,10 megapikseli
Matryca
Rozmiar: 1/2,3 cali kwadratowych, matryca CCD
Całkowita liczba pikseli: 16,44 megapikseli
Obiektyw/Ogniskowa
obiektywu
Od F3.0 (W) do 5.9 (T) f = 4,24 do 53,0 mm
(równoważnik od 24 do 300 mm w formacie 35 mm)
Zoom
12,5X zoom optyczny, 4X zoom cyfrowy (50,0X w połączeniu
z zoomem optycznym)
Do 159,5X, gdy zoom HD i zoom cyfrowy są używane razem
(rozmiar VGA)
Regulacja ostrości
Autofokus z systemem detekcji kontrastu
• Tryby ustawiania ostrości:
Autofokus, Makrofokus, Super makrofokus,
Nieskończoność, Ręczna nastawa ostrości
• Obszar AF:
Punktowy, Wielopunktowy, Śledzenie
Przybliżony zakres
ostrości (Zdjęcie)
(od powierzchni
obiektywu)
Autofokus: od 5 cm do 9 (Szeroki kąt)
Makrofokus: od 1 cm do 50 cm (Piąty krok zoom od ustawienia
szerokiego kąta)
Super Makro: od 1 cm do 50 cm
Nieskończoność: 9
Ręczne ustawianie ostrości: od 5 cm do 9 (Szeroki kąt)
* Zakres jest zależny od optycznego zoomu.
Pomiar światła
Wielopunktowy (centralnie ważony dla niektórych scen BS) za
pomocą matrycy
Sterowanie ekspozycją
Automatyka programowana
Kompensacja ekspozycji Od –2.0 EV do +2.0 EV (w skokach 1/3 EV)
Migawka
Migawka CCD, migawka mechaniczna
132
Załącznik
Szybkość migawki
Zdjęcie (Auto): od 1/2 do 1/2000 s
Zdjęcie (Premium Auto): od 1/8 do 1/2000 s
Zdjęcie (Krajobraz nocny): od 4 do 1/2000 s
* Może różnić się w zależności od ustawień aparatu.
Wartość przysłony
Od F3.0 (W) do F7.9 (W) (Przy użyciu filtra ND)
* Użycie optycznego zoomu powoduje zmianę wartości
przysłony.
Balans bieli
Auto, Dzienne, Zachmurzenie, Cień, Zimne dzienne,
Światło dzienne, Wolfram, Ręczny balans bieli
Czułość (Standardowa
czułość wyjściowa)
Zdjęcia:
Auto, równoważnik ISO 64, ISO 100, ISO 200, ISO 400,
ISO 800, ISO 1600
Filmy: Auto
Tryby lampy błyskowej
Auto, Wył., Wł., Redukcja czerwonych oczu
Zasięg lampy błyskowej Szeroki kąt: od 0,4 m do 2,6 m
(Czułość ISO: Auto)*
Przybliżenie: od 0,9 m do 1,3 m
* Zakres jest zależny od optycznego zoomu.
Czas ładowania lampy
błyskowej
Maksymalnie około 5 s
Ekran monitora
2,7 cala TFT kolorowy LCD
230 400 (960x240) punktów
Zewnętrzne złącze
podłączeniowe
Port USB (kompatybilny z High-Speed USB, ładowanie USB) /
złącze wyjściowe AV (NTSC/PAL)
Mikrofon
Monofoniczny
Głośnik
Monofoniczny
Zasilanie
Akumulator litowo-jonowy (NP-80) x1
133
Załącznik
Przybliżona żywotność akumulatora
Wszystkie wartości przedstawione poniżej przedstawiają przybliżoną ilość czasu w
normalnej temperaturze (23°C) zanim aparat samoczynnie się wyłączy. Te wartości
nie są gwarantowane. Niskie temperatury skracają żywotność akumulatora.
Liczba zdjęć (standard CIPA) (Czas działania)*1
Ciągłe odtwarzanie
(zdjęcia)*2
230 zdj.
4 godz. 10 min
Przybliżony czas ciągłego nagrywania filmu*3
1 godz. 50 min
Ciągłe nagrywanie głosu*4
4 godz. 10 min
• Akumulator: NP-80 (Pojemność znamionowa: 700 mAh)
• Nośnik danych: karta pamięci 16 GB SDHC (SanDisk Corporation).
• Warunki pomiaru
*1 Przybliżona liczba zdjęć (standard CIPA) (Czas działania)
Zgodne ze standardami CIPA (Camera and Imaging Products Association)
Normalna temperatura (23°C), monitor włączony, działanie zoom pomiędzy szerokim
kątem a pełnym przybliżeniem co 30 s, w tym czasie wykonywane są dwa zdjęcia z
użyciem lampy błyskowej; zasilanie wyłączane i włączane po każdych dziesięciu
zdjęciach.
*2 Przybliżony czas odtwarzania
Standardowa temperatura (23°C), jeden obraz przewijany w przybliżeniu co 10 s
*3 Przybliżony czas przy powtarzającym się cyklu 10 minut nagrywania, po którym
następuje usunięcie nagranego pliku.
*4 Przybliżony czas ciągłego nagrywania
• Powyższe wartości zakładają, że akumulator jest nowy i zaczyna pracę
naładowany do pełna. Wielokrotne ładowanie skraca żywotność akumulatora.
• Częstotliwość korzystania z lampy błyskowej, zoomu i autofokusa oraz czas,
podczas którego aparat jest włączony mają wpływ na czas nagrywania i liczbę
zdjęć.
Pobór mocy
3,7 V DC, około 2,8 W
Rozmiary
102 (szer.) x 58,9 (wys.) x 28,7 (głęb.) mm
(grubość 21,1 mm z wyłączeniem części wystających)
Waga
Około 181 g (z włączeniem akumulatora i karty pamięci*)
Około 164 g (z wyłączeniem akumulatora i karty pamięci)
* Karta pamięci 16 GB SDHC (SanDisk Corporation)
134
Załącznik
. Akumulator litowo-jonowy (NP-80)
Napięcie znamionowe
3,7 V
Pojemność znamionowa
700 mAh
Wymagania dotyczące
temperatury pracy
Od 0 do 40°C
Rozmiary
31,4 (szer.) x 39,5 (wys.) x 5,9 (głęb.) mm
Waga
Około 15 g
. Zasilacz USB-AC (AD-C53U)
Moc wejściowa
Od 100 do 240 V AC, 50/60 Hz, 100 mA
Moc wyjściowa
5,0 V DC, 650 mA
Wymagania dotyczące
temperatury pracy
Od 5 do 35°C
Rozmiary
53 (szer.) x 21 (wys.) x 45 (głęb.) mm
(z wyłączeniem części wystających)
Waga
Około 37 g
135
Załącznik
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
M29
MA1205-B
2012
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising