Casio XJ-L8300HN User guide

Casio XJ-L8300HN User guide
PROJEKTOR DATA
XJ-L8300HN
Panduan Pengguna
• Pastikan anda membaca "Langkah Keselamatan" dan pastikan anda menggunakan produk
ini dengan betul.
• Simpan manual ini di tempat yang selamat untuk rujukan pada masa depan.
• Lawat tapak di bawah bagi versi terkini manual ini.
http://world.casio.com/manual/projector/
• DLP ialah tanda dagangan berdaftar Texas Instruments, Amerika Syarikat.
• HDMI, Logo HDMI dan High-Definition Multimedia Interface ialah tanda dagangan atau tanda
dagangan berdaftar HDMI Licensing, LLC.
• HDBaseT™ dan logo HDBaseT Alliance ialah tanda dagangan HDBaseT Alliance.
• Blu-ray™ dan logonya ialah tanda dagangan Blu-ray Disc Association.
• PJLink ialah tanda dagangan belum selesai atau tanda dagangan berdaftar di Jepun, Amerika
Syarikat dan negara serta kawasan lain.
• Crestron, Crestron Connected dan Logo Crestron Connected ialah tanda dagangan berdaftar
Crestron Electronics, Inc. Amerika Syarikat.
• AMX ialah tanda dagangan berdaftar AMX LLC, Amerika Syarikat.
• XGA ialah tanda dagangan berdaftar IBM Corporation, Amerika Syarikat.
• Nama syarikat dan produk lain merupakan tanda dagangan berdaftar atau tanda dagangan
pemilik masing-masing.
• Kandungan Panduan Pengguna ini adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
• Tindakan menyalin manual ini, sama ada sebahagian atau keseluruhannya adalah dilarang.
Anda dibenarkan untuk menggunakan manual ini bagi kegunaan peribadi anda sendiri.
Penggunaan lain adalah dilarang tanpa keizinan CASIO COMPUTER CO., LTD.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerugian atau
tuntutan dari pihak ketiga yang berpunca daripada penggunaan produk atau manual ini.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kehilangan atau
kerugian kerana kehilangan data akibat kepincangan tugas atau penyelenggaraan produk ini,
atau sebarang sebab lain.
• Skrin contoh yang ditunjukkan dalam manual ini bertujuan sebagai ilustrasi sahaja dan
mungkin tidak benar-benar serupa seperti skrin yang dipaparkan oleh produk.
2
Isi Kandungan
Arahan keselamatan penting ............................................................................................ 4
Langkah Berjaga-jaga Laser dan Suhu Tinggi (Lihat label pada projektor) .............. 11
Langkah Berjaga-jaga Lain ............................................................................................. 12
Pengenalan ...................................................................................................................... 14
Kandungan penghantaran ........................................................................................ 14
Pandangan luar projektor.......................................................................................... 15
Kawalan dan fungsi ................................................................................................... 16
Meletakkan projektor anda ............................................................................................. 18
Memilih lokasi ........................................................................................................... 18
Mendapatkan saiz imej unjuran yang diperlukan ...................................................... 18
Melekapkan projektor ................................................................................................ 20
Melaraskan imej yang diunjurkan ............................................................................. 21
Sambungan ...................................................................................................................... 22
Operasi ............................................................................................................................. 26
Memulakan projektor ................................................................................................ 26
Menggunakan menu ................................................................................................. 27
Melindungi projektor.................................................................................................. 28
Menukar isyarat input ................................................................................................ 29
Menutup projektor ..................................................................................................... 30
Operasi menu ................................................................................................................... 31
Menu GAMBAR ........................................................................................................ 31
Menu PAPARAN ...................................................................................................... 34
Menu PEMASANGAN .............................................................................................. 35
Menu PENYEDIAAN SISTEM: ASAS ...................................................................... 36
Menu PENYEDIAAN SISTEM: LANJUTAN ............................................................ 37
Menu MAKLUMAT ................................................................................................... 38
Mengawal projektor dari jauh ......................................................................................... 40
Kawalan RS-232C projektor ............................................................................................ 43
Penyelenggaraan ............................................................................................................. 48
Penjagaan projektor .................................................................................................. 48
Maklumat sumber cahaya......................................................................................... 49
Penyelesaian masalah .................................................................................................... 51
Spesifikasi ........................................................................................................................ 52
Spesifikasi projektor .................................................................................................. 52
Ukuran ...................................................................................................................... 53
Carta pemasaan ....................................................................................................... 54
Isi Kandungan
3
Arahan keselamatan penting
Langkah Keselamatan
Perihal simbol keselamatan
Pelbagai simbol digunakan dalam Panduan Pengguna ini dan pada produk itu sendiri untuk
memastikan penggunaan yang selamat serta melindungi anda dan orang lain daripada risiko
kecederaan dan kerosakan bahan. Maksud setiap simbol diterangkan di bawah.
Bahaya
Simbol ini menandakan maklumat yang, jika diabaikan atau digunakan
dengan salah, akan mewujudkan risiko kematian atau kecederaan diri yang
serius.
Amaran
Simbol ini menandakan maklumat yang, jika diabaikan atau digunakan
dengan salah, mungkin akan menimbulkan risiko kematian atau kecederaan
diri yang serius.
Contoh Ikon
Segi tiga menandakan keadaan yang anda perlu berhati hati. Contoh yang ditunjukkan
di sini menandakan anda perlu mengambil langkah berjaga-jaga terhadap kejutan
elektrik.
Bulatan dengan garis merentasinya menandakan maklumat tentang tindakan yang
tidak patut anda lakukan. Tindakan tertentu itu ditunjukkan oleh gambarajah di dalam
bulatan tersebut. Contoh yang ditunjukkan di sini bermaksud penceraian adalah
dilarang.
Bulatan hitam menandakan maklumat tentang tindakan yang perlu anda lakukan.
Tindakan tertentu itu ditunjukkan oleh gambarajah di dalam bulatan tersebut. Contoh
yang ditunjukkan di sini menunjukkan anda harus mencabut palam kord kuasa
daripada salur keluar kuasa.
Langkah Pencegahan Semasa Penggunaan
Amaran
• Pengawasan orang dewasa diperlukan dengan kehadiran kanak-kanak,
terutamanya apabila terdapat kemungkinan kanak-kanak menyentuh
projektor tersebut.
• Asap, bau, haba dan keluarbiasaan lain
Jika anda menyedari terdapat asap, bau yang pelik atau keluarbiasaan lain, berhenti
menggunakan projektor dengan segera. Penggunaan berterusan akan mewujudkan
risiko kebakaran dan kejutan elektrik. Laksanakan langkah berikut dengan segera.
1. Cabut palam projektor.
2. Hubungi peniaga asal anda atau pusat perkhidmatan CASIO yang sah.
4
Arahan keselamatan penting
• Pincang tugas
Berhenti menggunakan projektor dengan segera jika skrin kelihatan tidak normal atau
sebarang operasi tidak normal berlaku walaupun anda mengendalikan projektor
dengan betul. Penggunaan berterusan akan mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan
elektrik. Laksanakan langkah berikut dengan segera.
1. Matikan projektor.
2. Cabut palam projektor.
3. Hubungi peniaga asal anda atau pusat perkhidmatan CASIO yang sah.
• Kord kuasa
Salah guna kord kuasa akan mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik.
Pastikan anda sentiasa mematuhi langkah berjaga-jaga berikut.
• Pastikan anda hanya menggunakan aksesori yang disertakan bersama projektor.
• Pastikan anda menggunakan sumber kuasa dengan voltan yang sama seperti yang
dinyatakan untuk projektor.
• Jangan bebankan salur kuasa keluar dengan terlalu banyak peranti.
• Jangan letakkan kord kuasa berdekatan dapur memasak.
• Jangan gunakan kord kuasa yang disertakan bersama projektor dengan peranti lain.
• Jangan berkongsi kuasa membekal keluar ke projektor dengan peranti lain. Jika anda
menggunakan kord pemanjangan, pastikan pengkadaran ampere kord pemanjangan
tersebut serasi dengan nilai penggunaan kuasa projektor ini.
• Jangan sekali-kali menggunakan kord kuasa apabila kord tersebut masih diikat bersama.
• Gunakan salur keluar kuasa yang berhampiran yang boleh anda capai dengan mudah
apabila anda perlu mencabut palam projektor.
Kord kuasa yang rosak akan mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik.
Pastikan anda sentiasa mematuhi langkah berjaga-jaga berikut.
• Jangan sekali-kali meletakkan objek yang berat pada kord kuasa dan jangan dedahkan pada
haba.
• Pastikan kord kuasa tidak tersepit di antara dinding dan rak atau meja yang diletakkan
projektor dan jangan sekali-kali menindihkan kord kuasa dengan kusyen atau objek lain.
• Jangan sekali-kali mencuba untuk mengubah suai kord kuasa, membiarkannya rosak atau
membengkokkannya secara berlebihan.
• Jangan memutar atau menarik kord kuasa.
Jangan sekali-kali menyentuh kord kuasa atau palam apabila tangan anda basah.
Melakukan yang demikian akan mewujudkan kejutan elektrik.
• Apabila menggunakan projektor ini di negara di mana anda membelinya, pastikan anda
menggunakan kord kuasa yang disertakan dengannya. Apabila menggunakan projektor ini di
negara lain, pastikan anda membeli dan menggunakan kord kuasa yang telah dikadarkan
untuk voltan negara tersebut. Juga pastikan anda mengetahui Piawai Keselamatan yang
diguna pakai dalam negara itu.
Arahan keselamatan penting
5
Apabila anda keluar, pastikan kedudukan projektor jauh daripada haiwan kesayangan
atau haiwan lain dan cabutkan palam kuasa daripada salur keluar kuasa. Kord kuasa
yang rosak akibat digigit boleh menyebabkan pintasan dan akan mewujudkan risiko
kebakaran.
• Air dan bahan asing
Jangan sekali-kali membiarkan air terkena pada projektor. Air akan mewujudkan risiko
kebakaran dan kejutan elektrik.
Jangan sekali-kali meletak pasu atau bekas lain yang berisi air di atas projektor. Air
akan mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik.
Air atau cecair lain, atau bahan asing (logam dsb.) yang masuk ke dalam projektor
akan mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik. Sekiranya sebarang benda
termasuk ke dalam projektor, laksanakan langkah berikut dengan segera.
1. Matikan projektor.
2. Cabut palam projektor.
3. Hubungi peniaga asal anda atau pusat perkhidmatan CASIO yang sah.
• Penceraian dan pengubahsuaian
Jangan sekali-kali cuba untuk menanggalkan atau mengubahsuai projektor dalam apa
cara sekalipun. Projektor mengandungi sebilangan besar komponen bervoltan tinggi
yang boleh mewujudkan risiko kejutan elektrik dan kecederaan akibat terbakar. Juga,
ambil perhatian bahawa masalah yang disebabkan penceraian atau pengubahsuaian
projektor tanpa kebenaran tidak dilindungi oleh waranti dan tidak layak untuk dibaiki
oleh CASIO.
Pastikan anda menyerahkan semua pemeriksaan dalaman, pelarasan dan pembaikan
kepada peniaga asal anda atau pusat perkhidmatan CASIO yang sah.
• Jatuhan dan kesan
Penggunaan projektor yang berterusan setelah ia rosak akibat terjatuh atau
diperlakukan dengan cara yang tidak betul akan mewujudkan risiko kebakaran dan
kejutan elektrik. Laksanakan langkah berikut dengan segera.
1. Matikan projektor.
2. Cabut palam projektor.
3. Hubungi peniaga asal anda atau pusat perkhidmatan CASIO yang sah.
• Pelupusan dengan pembakaran
Jangan sekali-kali cuba untuk melupuskan projektor dengan membakarnya. Tindakan
tersebut boleh mengakibatkan letupan, yang akan mewujudkan risiko kebakaran dan
kecederaan diri.
• Pemancaran cahaya projektor
• Jangan sekali-kali melihat terus ke dalam lensa, bolong masuk atau bolong ekzos
semasa cahaya dihidupkan. Apabila menghidupkan projektor, periksa untuk
memastikan tiada sesiapa yang sedang melihat terus ke dalam lensa, bolong masuk
atau bolong ekzos. Cahaya kuat yang dipancarkan oleh projektor akan mewujudkan
risiko kerosakan mata.
6
Arahan keselamatan penting
• Jangan cuba untuk menggunakan kanta pembesar, cermin atau objek serupa yang
lain untuk membengkokkan atau memantulkan cahaya projektor dan jangan
sekali-kali memegang atau meletakkan objek seperti itu dalam laluan cahaya projektor
tersebut. Cahaya yang dibiaskan atau dipantulkan boleh menyinar ke dalam mata
seseorang dan akan mewujudkan risiko kerosakan mata.
• Menghalang bolong
Jangan sekali-kali membiarkan bolong terhalang. Berbuat demikian mengakibatkan
kenaikan haba dalaman, yang akan mewujudkan risiko kebakaran dan kerosakan pada
projektor. Menyentuh projektor ketika panas akan mewujudkan risiko kecederaan
akibat terbakar. Pastikan anda sentiasa mematuhi langkah berjaga-jaga berikut.
• Beri ruang sekurang-kurangnya 30 cm (11.8 inci) antara projektor dan dinding. Kekalkan
jarak sekurang-kurangnya 30 cm (11.8 inci) antara permukaan dan sisi lain projektor.
• Jangan sisipkan projektor ke dalam mana-mana ruang dengan peredaran udara yang tidak
baik.
• Jangan sekali-kali menutup projektor dengan selimut atau item yang serupa.
• Letakkan projektor atas permukaan yang kukuh dan rata semasa digunakan. Jangan
sekali-kali menggunakan projektor semasa ia berada di atas karpet, selimut, tuala, kusyen
tempat duduk atau permukaan lembut lain.
• Jangan sekali-kali menegakkan projektor ke atas pada mana-mana hujung semasa
digunakan.
• Kabinet projektor
Jangan sekali-kali buka kabinet projektor. Melakukan yang demikian akan mewujudkan
kejutan elektrik.
• Membersih
Sebelum membersihkan projektor, pastikan projektor dimatikan dan palam dicabut
daripada salur keluar kuasa. Gagal melakukan yang demikian akan mewujudkan risiko
kejutan elektrik.
• Bolong ekzos
Bolong ekzos menjadi sangat panas semasa projektor sedang berjalan. Jangan sekali-kali
menyentuhnya. Melakukan yang demikian akan mewujudkan risiko kecederaan akibat
terbakar. Kawasan berhampiran bolong ekzos juga menjadi panas. Jangan sekali-kali
meletakkan objek yang diperbuat daripada plastik atau bahan sensitif haba berhampiran atau
di bawah projektor. Melakukan yang demikian akan mewujudkan risiko objek tersebut
berubah bentuk dan berubah warna.
• Penutup lensa (Jika projektor anda mempunyai penutup lensa)
Pastikan anda mengalih keluar penutup lensa sebelum menghidupkan projektor. Jangan
sekali-kali meninggalkan penutup lensa terpasang semasa projektor sedang digunakan.
• Lokasi
Jangan sekali-kali meletakkan projektor di mana-mana jenis lokasi berikut. Melakukan yang
demikian akan mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik.
Arahan keselamatan penting
7
• Berhampiran kawasan yang terdapat getaran yang kuat
• Kawasan yang mempunyai jumlah kelembapan atau habuk yang besar
• Dalam dapur atau kawasan lain yang terdedah pada asap berminyak
• Berhampiran alat pemanas, di atas permaidani yang dipanaskan atau dalam kawasan yang
terdedah pada pancaran cahaya matahari
• Kawasan yang terdapat suhu melampau (Julat suhu pengendalian ialah 5°C hingga 35°C
(41°F hingga 95°F)).
• Objek berat
Jangan sekali-kali meletakkan objek berat pada projektor atau memanjat ke atas projektor.
Melakukan yang demikian akan mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik.
• Air
Jangan sekali-kali meletakkan projektor di dalam bilik air atau di mana-mana yang
berkemungkinan akan terpercik air.
• Lokasi tidak stabil
Jangan sekali-kali meletakkan projektor pada permukaan tidak stabil atau atas rak
yang tinggi. Melakukan yang demikian boleh menyebabkan projektor jatuh,
mewujudkan risiko kecederaan diri.
• Menggunakan projektor di atas asas yang beroda
Setiap kali anda menggunakan projektor di atas asas yang mempunyai roda, pastikan anda
mengunci roda tersebut apabila asas tidak digerakkan.
• Kilat
Semasa ribut kilat, jangan sentuh palam kord kuasa projektor.
• Alat kawalan jauh
Jangan sekali-kali cuba untuk menanggalkan atau mengubahsuai alat kawalan jauh
dalam apa cara sekalipun. Melakukan yang demikian akan mewujudkan risiko kejutan
elektrik, kecederaan akibat terbakar dan kecederaan diri lain. Pastikan anda
menyerahkan semua pemeriksaan dalaman, pelarasan dan pembaikan kepada
peniaga asal anda atau pusat perkhidmatan CASIO yang sah.
Jangan sekali-kali membiarkan alat kawalan jauh basah. Air akan mewujudkan risiko
kebakaran dan kejutan elektrik.
• Jangan gunakan semburan gas mudah terbakar berhampiran
Jangan sembur gas mudah terbakar ke dalam atau dalam persekitaran projektor. Gas
boleh menyala dan mewujudkan risiko kebakaran.
Langkah Berjaga-jaga untuk Bateri
Bahaya
Sekiranya cecair yang bocor daripada bateri alkali terkena mata, ambil langkah berikut
dengan segera.
8
Arahan keselamatan penting
1. Jangan gosok mata! Basuh mata dengan air yang bersih.
2. Hubungi doktor dengan segera. Kegagalan untuk mengambil tindakan segera boleh
menyebabkan kehilangan penglihatan.
Amaran
Salah guna bateri boleh menyebabkannya bocor dan meninggalkan kesan kotoran di
kawasan sekitar, atau meletup, mewujudkan risiko kebakaran dan kecederaan diri. Pastikan
anda sentiasa mematuhi langkah berjaga-jaga berikut.
• Jangan sekali-kali cuba untuk menanggalkan bateri dan jangan biarkannya terpintas.
• Jangan sekali-kali mendedahkan bateri kepada haba atau membuangnya ke dalam
api.
• Jangan sekali-kali mencampurkan bateri lama dengan yang baharu.
• Jangan sekali-kali mencampurkan bateri yang berlainan jenis.
• Jangan sekali-kali cuba untuk mengecaj bateri.
• Pastikan bateri diorientasikan dengan betul semasa anda memasukkannya.
• Bateri mati
Pastikan anda mengeluarkan bateri daripada alat kawalan jauh sebaik sahaja bateri mati.
• Keluarkan bateri daripada alat kawalan jauh jika anda bercadang tidak mahu
menggunakannya bagi jangka masa yang lama.
• Melupuskan bateri
Pastikan anda melupuskan bateri yang telah digunakan menurut undang-undang dan
peraturan kawasan tempatan anda.
Pemancaran Cahaya Projektor
• Jangan sekali-kali menghalang output cahaya semasa cahaya
dihidupkan.
• Jangan sekali-kali melihat terus ke dalam lensa semasa
cahaya dihidupkan. Perhatian yang khusus diperlukan dengan
kehadiran kanak-kanak.
Kumpulan Risiko 2
1. Seperti mana-mana sumber cahaya yang terang, jangan merenung ke dalam alur cahaya,
RG2 IEC 62471-5:2015
2. Sinaran optik berbahaya mungkin dipancarkan daripada produk ini.
3. Jangan merenung pada lampu yang sedang menyala. Mungkin berbahaya kepada mata.
Arahan keselamatan penting
9
Perihal Unit Sumber Cahaya
• Unit sumber cahaya projektor menggunakan laser.
• Jangka hayat sumber cahaya tersebut dikadarkan lebih kurang 20,000 jam. Jangka hayat
sebenar akan bergantung kepada keadaan penggunaan, tetapan yang dikonfigurasikan
pada menu persediaan dan perbezaan antara setiap unit sumber cahaya individu.
• Unit sumber cahaya dijamin untuk tempoh yang dinyatakan pada sijil waranti atau selama
6,000 jam, yang mana dahulu.
• Kegagalan unit sumber cahaya untuk menyala atau pengurangan kecerahan yang ketara
pada unit sumber cahaya menunjukkan jangka hayatnya telah berakhir. Hubungi peniaga
asal anda atau pusat perkhidmatan CASIO yang sah untuk penggantian. Ambil perhatian
bahawa masalah yang disebabkan penceraian atau pengubahsuaian projektor tanpa
kebenaran tidak dilindungi oleh waranti dan tidak layak untuk dibaiki oleh CASIO.
Langkah Berjaga-jaga Persediaan
• Gunakan salur keluar kuasa yang berhampiran yang boleh anda capai dengan mudah
apabila anda perlu mencabut palam projektor.
• Beri ruang sekurang-kurangnya 30 cm (11.8 inci) antara projektor dan dinding. Kekalkan
jarak sekurang-kurangnya 30 cm (11.8 inci) antara permukaan dan sisi lain projektor. Tidak
sepatutnya ada objek lain dari projektor dalam jarak di atas. Perhatian khusus diperlukan
untuk memastikan objek jauh daripada bukaan pengambilan udara dan ekzos projektor.
• Aliran udara dari peralatan penyaman udara boleh meniup haba yang dikeluarkan dari
kawasan sekitar lensa projektor yang boleh menyebabkan riak haba muncul pada imej yang
diunjurkan. Jika perkara ini berlaku, laraskan aliran udara peralatan penyaman udara atau
alihkan projektor.
10
Arahan keselamatan penting
Langkah Berjaga-jaga Laser dan Suhu
Tinggi (Lihat label pada projektor)
Langkah Berjaga-jaga Laser
Label Bukan A.S.
2014.
1 : Projektor ini ialah peranti laser Kelas 1 yang mematuhi IEC 60825-1:
• Projektor ini mempunyai module laser yang terbina dalam. Penceraian atau pengubahsuaian
adalah sangat berbahaya dan tidak harus dicuba.
• Sebarang operasi atau pelarasan yang tidak diarahkan secara khusus oleh panduan
pengguna, akan mewujudkan risiko pendedahan terhadap sinaran laser berbahaya.
Label A.S.
2 : Projektor ini ialah peranti laser Kelas 3R yang mematuhi IEC 60825-1: 2007.
• Projektor ini mempunyai module laser yang terbina dalam. Penceraian atau pengubahsuaian
adalah sangat berbahaya dan tidak harus dicuba.
• Sebarang operasi atau pelarasan yang tidak diarahkan secara khusus oleh panduan
pengguna, akan mewujudkan risiko pendedahan terhadap sinaran laser berbahaya.
Langkah Berjaga-jaga Bolong Salur Keluar (Label 3 )
• Salur keluar pengudaraan menjadi sangat panas semasa tayangan. Jangan
sekali-kali sentuh bolong atau membiarkan bolong dihadang.
• Jangan masukkan objek asing.
Sisi kiri projektor (dilihat dari belakang)
Label
Label
Label
2
1
3
Langkah Berjaga-jaga Laser dan Suhu
11
Langkah Berjaga-jaga Lain
Projektor ini diperbuat daripada komponen kepersisan. Kegagalan untuk mematuhi langkah
berjaga-jaga berikut boleh mengakibatkan ketidakupayaan menyimpan data dengan betul dan
pincang tugas.
• Jangan sekali-kali menggunakan atau menyimpan projektor dalam lokasi berikut. Melakukan
yang demikian akan mewujudkan risiko pincang tugas dan kerosakan pada projektor.
• Lokasi terdedah kepada caj elektrostatik
• Lokasi terdedah kepada suhu melampau
• Lokasi dengan kelembapan melampau
• Lokasi yang terdedah kepada perubahan suhu secara tiba-tiba
• Lokasi yang terdapat banyak habuk
• Pada permukaan yang goyah, condong atau tak stabil
• Lokasi yang terdapat bahaya menjadi basah
• Lokasi yang terdapat asap berminyak atau asap lain yang banyak
• Lokasi di mana terdapat risiko kerosakan garam
• Lokasi di mana gas kakis (seperti gas sulfur di mata air panas) dijanakan
• Pastikan bahawa penerima isyarat alat kawalan jauh tidak terdedah kepada cahaya
pendarfluor, cahaya matahari atau pelbagai cahaya kuat yang lain. Cahaya yang kuat boleh
menyebabkan kepincangan tugas.
• Elakkan daripada menggunakan projektor di bawah keadaan berikut. Keadaan yang
demikian akan mewujudkan risiko kepincangan tugas dan kerosakan pada projektor.
• Elakkan kawasan yang terdapat suhu melampau (julat suhu pengendalian ialah 5°C
hingga 35°C (41°F hingga 95°F)).
• Jangan sekali-kali meletakkan objek berat pada projektor atau memanjat ke atas
projektor.
• Jangan sekali-kali memasukkan atau membiarkan objek asing jatuh ke dalam projektor.
• Jangan sekali-kali meletak pasu atau bekas lain yang berisi air di atas projektor.
• Apabila meletakkan projektor di bawah atau melakukan sebarang operasi yang melibatkan
pengalihan atau mengorientasi semula projektor, berhati-hati agar jari anda tidak tersepit di
bawahnya.
• Jangan sekali-kali meninggalkan bateri mati di dalam alat kawalan jauh untuk jangka masa
panjang.
Bateri mati boleh bocor, yang membawa kepada kepincangan tugas dan kerosakan pada alat
kawalan jauh itu. Pastikan anda menggantikan bateri sekurang-kurangnya sekali dalam
setahun, tanpa mengira sejauh mana anda menggunakan alat kawalan jauh dalam tempoh
tersebut.
12
Langkah Berjaga-jaga Lain
• Bersihkan dengan kain yang lembut dan kering.
Apabila terlalu kotor, gunakan kain lembut yang telah dilembapkan dalam larutan lemah air
bersama bahan pencuci neutral lembut. Perah keluar semua air berlebihan sebelum
mengelap. Jangan sekali-kali menggunakan pencair, benzin atau mana-mana agen meruap
lain untuk membersihkan projektor. Melakukan yang demikian boleh menanggalkan tanda dan
menyebabkan bingkainya kotor.
• Titik Skrin Hilang
Walaupun projektor ini diperbuat menggunakan teknologi digital paling maju pada masa ini,
beberapa titik pada skrin mungkin hilang. Keadaan ini adalah normal dan tidak menandakan
kepincangan tugas.
• Jangan sekali-kali mengenakan projektor pada kesan yang kuat semasa tayangan.
Jika secara tidak sengaja projektor terkena kesan yang kuat, imej yang diunjurkan akan
padam seketika. Imej akan muncul semula selepas beberapa waktu, tetapi warna mungkin
akan berlainan atau mungkin juga disertakan dengan mesej ralat
Jika imej yang diunjurkan salah warna, pilih semula sumber input semasa. Jika tindakan ini
tidak mengembalikan warna yang betul pada imej yang diunjurkan, matikan kuasa projektor
dan hidupkannya semula.
• Gunakan salur keluar kuasa yang hampir dengan projektor. Gunakan projektor selalu supaya
kord kuasa boleh dicabut palam dengan mudah.
• Walaupun projektor anda masih dalam tempoh waranti, anda akan dikenakan bayaran untuk
pembaikan jika masalah tersebut disebabkan projektor berjalan untuk jangka masa yang
panjang (seperti 24 jam) atau projektor disediakan dan digunakan tanpa mengikut "Langkah
Berjaga-jaga Persediaan".
• Penggunaan di bawah haba sekeliling yang tinggi atau dalam persekitaran yang terdapat
habuk, asap berminyak, asap tembakau atau pelbagai asap lain dalam kuantiti yang banyak,
boleh memendekkan kitaran penggantian dan memerlukan penggantian enjin optik dan
komponen lain dengan lebih kerap. Ambil perhatian bahawa anda akan dikenakan bayaran
bagi penggantian tersebut. Untuk butiran tentang kitaran dan bayaran bagi penggantian,
hubungi pusat perkhidmatan CASIO yang sah.
• Pemeluwapan
Mengalih projektor dari bilik yang sejuk ke bilik yang dipanaskan, menghidupkan pemanas
dalam bilik yang sejuk serta keadaan lain yang serupa boleh menyebabkan pemeluwapan
(pengabutan) terbentuk pada lensa projektor dan/atau di dalam projektor, yang akan
membuatkan imej yang diunjurkan kelihatan tidak tertumpu dan boleh mengakibatkan
kepincangan tugas serta masalah lain. Jika keadaan ini berlaku, matikan projektor dan tunggu
sebentar hingga pemeluwapan hilang secara semula jadi. Setelah itu, anda boleh
menayangkan imej dengan normal.
• Bekalan Kuasa ke Peralatan Luar
Mematikan kuasa projektor juga akan memotong kuasa yang dibekalkan kepada peralatan
luar. Ambil perhatian bahawa kuasa yang dibekalkan juga akan terpotong apabila projektor
dimatikan untuk dimulakan semula oleh fungsi semak sendiri atau Matikan Kuasa Automatik,
akibat beberapa ralat atau apa-apa sebab lain. Bergantung pada peralatan luar yang
digunakan, pemotongan bekalan kuasa boleh menyebabkan data yang sedang disunting
hilang atau rosak. Jadikan kebiasaan untuk menyimpan data peralatan luar yang dikuasakan
dengan projektor secara kerap. Ambil perhatian bahawa CASIO COMPUTER CO., LTD. sama
sekali tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan data.
Langkah Berjaga-jaga Lain
13
Pengenalan
Kandungan penghantaran
Keluarkan dengan berhati-hati dan sahkan yang anda menerima semua item di bawah. Jika
mana-mana item tiada, sila hubungi tempat anda membeli.
Aksesori standard
• Projektor
• Alat kawalan jauh, YT-310
• Set pengikat kabel x 2
• Bateri ujian (Saiz AA x 2)
• Kord Kuasa AC
• Kabel RGB
• Helaian "Langkah Keselamatan"
• Helaian "Baca ini dahulu"
• Waranti*
• Aksesori yang dibekalkan adalah sesuai dengan rantau anda.
• *Kad waranti hanya dibekalkan di rantau tertentu sahaja. Sila rujuk peniaga anda untuk maklumat
terperinci.
Mengganti bateri alat kawalan jauh
1. Tekan pada pemegang jari di penutup dan tolak ke
atas mengikut arah anak panah seperti yang
digambarkan.
2. Alih keluarkan bateri lama (jika berkenaan) dan
masukkan dua bateri AA. Pastikan hujung positif dan
negatif berada pada kedudukan yang betul, seperti
yang digambarkan.
3. Pasangkan semula penutup dengan menjajarkannya dengan dasar dan tolaknya kembali
ke dalam tempatnya. Berhenti apabila ia berdetap masuk ke dalam tempatnya.
• Elakkan daripada meninggalkan alat kawalan jauh dan bateri dalam persekitaran haba yang melampau
atau persekitaran yang lembap seperti dapur, bilik mandi, sauna, bilik yang ditembusi cahaya matahari
atau di dalam kereta yang bertutup.
• Gantikan hanya dengan bateri yang sama atau jenis yang serupa yang disyorkan oleh pengeluar bateri.
• Lupuskan bateri terpakai mengikut arahan pengeluar dan peraturan alam sekitar tempatan rantau anda.
• Jangan sekali-kali membuang bateri ke dalam api. Mungkin terdapat bahaya berlaku letupan.
• Jika bateri telah mati atau anda tidak akan menggunakan alat kawalan jauh untuk jangka masa yang
panjang, alih keluarkan bateri untuk mengelakkan berlaku kerosakan kepada alat kawalan jauh daripada
kemungkinan kebocoran bateri.
14
Pengenalan
Pandangan luar projektor
6
9
1
2
3
4
5
8
6
2
25
25
26
26
26
26
7
11 13 15
10 12 14
16
17 19 21
18 20
22
23
1. Tombol pelarasan anjakan lensa
(KIRI/KANAN, ATAS/BAWAH)
2. Bolong (ekzos udara panas)
24
12. Terminal output 12 VDC
Memicu peranti luar seperti skrin elektrik
atau kawalan cahaya, dsb.
3. Cincin tumpu
13. Port input HDBaseT
4. Cincin zum
14. Bicu output isyarat RGB (PC)
5. Lensa unjuran
6. Pengesan jauh IR
15. RGB (PC)/Bicu output isyarat Video
Komponen (YPbPr/YCbCr)
7. Penutup lensa
16. Port input HDMI 1 (HDCP 2.2)
8. POWER (Cahaya penunjuk
KUASA)/TEMP (Cahaya amaran
SUHU)/LIGHT (Cahaya penunjuk
CAHAYA)
(Lihat "Penunjuk" pada halaman 50.)
17. Port input HDMI 2
9. Bolong (pengambilan udara sejuk)
21. Port bersiri
10. Bicu masukan LAN RJ-45
22. Panel kawalan luar
(Lihat "Kawalan dan fungsi" pada
halaman 16.)
11. Bicu alat kawalan jauh
Untuk digunakan bersama alat kawalan
jauh berwayar.
18. Bicu output audio
19. Port perkhidmatan
20. Port output DC (5V 2A)
23. Bicu kuasa AC
24. Bar keselamatan
Pengenalan
15
25. Kaki pelaras
26. Lubang lekap siling
Kawalan dan fungsi
Projektor & Alat kawalan jauh
Semua kekunci tekan yang diterangkan
dalam dokumen ini tersedia pada alat
kawalan jauh atau projektor.
5
1
2
6
7
3
1
8
9
10
11
4
14
15
16
12
2
6
3
5
12
13
7
17
4
Bawah
18
1. INPUT
6. ENTER
Memaparkan bar pilihan input.
2. Kekunci anak panah ( ,
,
,
)
Mengesahkan menu Paparan Pada Skrin
(OSD) yang dipilih.
Apabila menu Paparan Pada Skrin (OSD) 7. ESC
diaktifkan, kekunci ini digunakan sebagai
Kembali ke menu OSD yang sebelumnya,
anak panah arah untuk memilih item menu
keluar dan simpan tetapan menu.
yang diingini dan untuk melakukan
8.
CAHAYA UTAMA
pelarasan.
Hidupkan cahaya belakang alat kawalan
3. PICTURE MODE
jauh untuk beberapa saat. Untuk
Pilih mod penyediaan gambar tersedia.
mengekalkan cahaya belakang hidup,
tekan mana-mana kekunci semasa cahaya
4. HIDUP/Sedia
belakang hidup. Tekan kekunci itu sekali
Menogol projektor di antara mod tunggu
lagi untuk mematikan cahaya belakang.
sedia dan hidup.
9. AUTO
5. MENU
Menentukan secara automatik pemasaan
Menghidupkan menu Paparan Pada Skrin
gambar terbaik bagi imej yang dipaparkan.
(OSD).
16
Pengenalan
14. VOL+
10. BLANK
Digunakan untuk menyembunyikan
gambar skrin.
Jangan menghalang lensa unjuran daripada
mengunjurkan kerana tindakan ini boleh
menyebabkan objek yang menghalang menjadi
panas dan berubah bentuk atau menyebabkan
kebakaran.
Meningkatkan kelantangan projektor.
15. ASPECT
Memilih paparan nisbah bidang.
16. VOLMerendahkan kelantangan projektor.
17. CONTRAST
11. MUTE
Memaparkan bar tetapan kontras untuk
pelarasan.
Menogol audio projektor antara hidup dan
mati.
12. L. MODE
18. Port untuk alat kawalan jauh berwayar
Menyambungkan kabel ke projektor untuk
operasi alat kawalan jauh.
Memilih kuasa sumber cahaya yang
sesuai dari kalangan mod yang
disediakan.
13. DEFAULT
Menetapkan semula fungsi semasa
kepada tetapan lalai kilang.
Julat keberkesanan alat kawalan jauh
Alat kawalan jauh mesti dipegang pada sudut 30 darjah serenjang dengan pengesan alat
kawalan jauh IR projektor untuk berfungsi dengan betul. Jarak antara alat kawalan jauh dan
pengesan tidak harus melebihi 8 meter (~ 26 feet).
Pastikan tiada halangan antara alat kawalan jauh dan pengesan IR pada projektor yang boleh
menghalang alur infra merah.
• Mengendalikan projektor dari hadapan
Leb
• Mengendalikan projektor dari belakang
L eb
ih k
ura
ng
+ 30
º
ih k
ura
ng
+30
º
Pengenalan
17
Meletakkan projektor anda
Memilih lokasi
Sebelum memilih lokasi pemasangan projektor anda, pertimbangkan faktor berikut:
• Saiz dan kedudukan skrin anda
• Lokasi soket elektrik
• Lokasi dan jarak antara projektor dan peralatan anda yang lain
Anda boleh memasang projektor anda dengan cara berikut.
1. Hadapan
3. Siling Belakang
Pilih lokasi ini dengan projektor diletakkan di
atas meja di hadapan skrin. Inilah cara paling
biasa untuk meletakkan projektor bagi
penyediaan yang cepat dan kemudahalihan.
Pilih lokasi ini dengan projektor digantung
terbalik dari siling di belakang skrin. Ambil
perhatian bahawa skrin unjuran belakang
khusus dan kit lekap siling untuk projektor
diperlukan bagi lokasi pemasangan ini.
2. Siling Depan
4. Belakang
Pilih lokasi ini dengan projektor digantung
terbalik dari siling di hadapan skrin. Beli kit
lekap siling untuk projektor daripada peniaga
anda untuk melekapkan projektor pada siling.
Pilih lokasi ini dengan projektor diletakkan di
atas meja di belakang skrin. Ambil perhatian
bahawa skrin unjuran belakang khusus
diperlukan.
Selepas projektor dihidupkan, pergi ke PEMASANGAN > Mod Projektor dan tekan
memilih tetapan.
/
untuk
Mendapatkan saiz imej unjuran yang diperlukan
Jarak antara lensa projektor dan skrin, tetapan zum dan format video, adalah faktor dalam
penentuan saiz imej yang diunjurkan. Untuk mengalihkan lensa, pusing tombol pada projektor
untuk mengalihkan lensa unjuran pada mana-mana arah dalam julat yang dibolehkan
bergantung pada kedudukan imej yang diingini.
18
Meletakkan projektor anda
Unjuran hadapan
• Apabila melaraskan kedudukan unjuran secara • Apabila melaraskan kedudukan unjuran
menegak pada anjakan lensa
secara mendatar pada anjakan lensa
F
F
D
C
A
90°
90°
B
F
E
E
A: Jarak dari pusat lensa ke pinggir bawah imej yang diunjurkan (apabila anjakan lensa dinaikkan ke aras paling
tinggi)
B: Jarak dari pusat lensa ke pinggir bawah imej yang diunjurkan (apabila anjakan lensa diturunkan ke aras
paling rendah)
C: Jarak pergerakan pusat lensa (apabila anjakan lensa ditetapkan pada maksimum sebelah kiri)
D: Jarak pergerakan pusat lensa (apabila anjakan lensa ditetapkan pada maksimum sebelah kanan)
E: Jarak unjuran dari projektor ke skrin
F: Saiz imej unjuran
• Nisbah bidang skrin ialah 16:9 dan gambar yang diunjurkan adalah dalam nisbah bidang 16:9
Saiz imej yang
diunjurkan (F)
Saiz skrin
Pepenjuru
Tinggi
Jarak unjuran (E)
Lebar
Terpendek
(Lebar)
Terpanjang
(Tele)
Ofset (A)
Ofset (B)
Ofset (C, D)
Inci
cm
Inci
cm
Inci
cm
Inci
cm
Inci
cm
Inci
cm
Inci
cm
Inci
cm
95
241
47
118
83
210
114
289
167
425
4,7
12
51,2
130
20,7
53
100
254
49
125
87
221
120
305
176
448
4,9
12
53,9
137
21,8
55
120
305
59
149
105
266
144
366
212
537
5,9
15
64,7
164
26,1
66
150
381
74
187
131
332
180
457
264
672
7,4
19
80,9
205
32,7
83
180
457
88
224
157
398
216
548
317
806
8,8
22
97,1
247
39,2
100
200
508
98
249
174
443
240
609
353
896
9,8
25
107,9
274
43,6
111
Semua ukuran adalah anggaran dan mungkin berbeza daripada saiz sebenar.
Kami syorkan jika anda bercadang mahu memasang projektor secara kekal, anda harus melakukan ujian
fizikal saiz dan jarak unjuran menggunakan projektor sebenar di situ sebelum anda memasangnya, untuk
memberi peruntukan bagi ciri optikal projektor. Ini akan membantu anda menentukan kedudukan lekapan
yang tepat supaya ia sesuai dengan lokasi pemasangan anda.
Meletakkan projektor anda
19
Julat unjuran bagi anjakan lensa
a
a
b
c
d
b
a: Julat mendatar maksimum (H
25%)
b: Julat menegak maksimum (V
60%)
c: 1/2 tinggi menegak imej
d: 1/2 lebar mendatar imej
Pastikan anda berhenti memutar tombol pelarasan apabila anda mendengar bunyi klik yang menunjukkan
tombol telah mencapai hadnya. Terlebih memutar tombol boleh menyebabkan kerosakan.
Anda tidak boleh mengalih imej kepada kedua-dua nilai maksimum mendatar dan menegak.
Melekapkan projektor
Jika anda bercadang untuk melekapkan projektor, kami syorkan anda menggunakan kit lekap
siling untuk projektor dan anda harus memastikannya dipasang dengan kukuh dan selamat.
Sebelum melekapkan projektor
• Minta peniaga anda memasangkan projektor untuk anda. Memasang projektor sendiri boleh
menyebabkan ia jatuh dan mengakibatkan kecederaan.
• Ambil langkah yang perlu untuk mengelakkan projektor terjatuh seperti semasa gempa bumi
berlaku.
• Waranti projektor ini tidak melindungi sebarang kerosakan diakibatkan oleh pemasangan kit
lekap siling adalah di lokasi yang tidak betul.
• Pertimbangkan suhu persekitaran di mana projektor dilekapkan di siling. Jika pemanas
digunakan, suhu sekeliling siling mungkin lebih tinggi daripada yang dijangka.
• Baca panduan pengguna bagi kit lekapan tentang pelbagai tork. Mengetatkan tork melebihi
julat yang disyorkan boleh mengakibatkan kerosakan pada projektor dan seterusnya projektor
mungkin jatuh.
• Pastikan salur keluar kuasa berada pada ketinggian yang boleh dicapai supaya anda boleh
mematikan projektor dengan mudah.
20
Meletakkan projektor anda
Melaraskan imej yang diunjurkan
Melaraskan sudut unjuran
Jika projektor tidak diletakkan pada permukaan
rata atau skrin dan projektor tidak serenjang
antara satu sama lain, imej yang diunjur
menjadi trapezoid. Anda boleh skru kaki pelaras
untuk memperhalus sudut mendatar.
Untuk menarik semula kaki, skru kaki pelaras
pada arah bertentangan.
• Jangan melihat ke dalam lensa semasa cahaya dihidupkan. Cahaya kuat daripada sumber cahaya boleh
merosakkan mata anda.
• Jika anda terus skru kaki pelaras mengikut arah jam, kaki pelaras akan terkeluar. Keadaan ini bukanlah
pincang tugas. Jika ia terjadi, putar kaki pelaras berlawan arah jam untuk memasukkannya semula.
Auto laraskan imej
Dalam beberapa kes, anda mungkin perlu mengoptimumkan kualiti gambar. Untuk melakukan
ini, tekan AUTO. Dalam 3 saat, fungsi Pelarasan Automatik Pintar akan melaraskan semula
nilai Frekuensi dan Jam untuk memberikan kualiti gambar terbaik.
Maklumat sumber semasa akan dipaparkan pada sudut skrin selama 3 saat.
Fungsi ini hanya tersedia apabila isyarat PC (RGB analog) dipilih.
Memperhalusi saiz imej dan kejelasan
1. Laraskan imej yang diunjurkan kepada
2. Tajamkan imej dengan memutar cincin
saiz yang anda mahu menggunakan cincin
tumpu.
zum.
Meletakkan projektor anda
21
Sambungan
Apabila menyambung sumber isyarat ke projektor, pastikan:
1. Matikan semua peralatan sebelum membuat sebarang sambungan.
2. Gunakan kabel isyarat yang betul bagi setiap sumber.
3. Pastikan kabel dimasukkan dengan kukuh.
Notebook atau
komputer meja
Monitor
Peranti A/V
1
2
3
Kabel RJ-45
Pembesar
suara
Alat kawalan jauh
berwayar
Skrin yang dikuasakan,
dsb.
4
Pemancar HDBaseT
5
Kabel VGA
6
Kabel HDMI
7
Kabel audio
8
Kabel RS-232C
1
2
22
Sambungan
4
3
5
5
6
7
8
• Dalam sambungan di atas, beberapa kabel mungkin tidak disertakan bersama projektor (lihat
"Kandungan penghantaran" pada halaman 14). Kabel tersebut tersedia secara komersil di gedung
elektronik.
• Ilustrasi sambungan adalah untuk rujukan sahaja. Bicu sambungan belakang yang tersedia pada
projektor berbeza dengan setiap model.
• Banyak notebook tidak menghidupkan port video luar apabila bersambung kepada projektor. Biasanya
kombinasi kekunci seperti FN + kekunci fungsi dengan simbol monitor menghidupkan/mematikan
paparan luar. Tekan FN dan kekunci fungsi yang dilabel secara serentak. Rujuk dokumentasi notebook
anda untuk mendapatkan kombinasi kekunci notebook anda.
• Jika imej video yang dipilih tidak dipaparkan setelah projektor dihidupkan dan sumber video yang betul
telah dipilih, periksa sama ada peranti sumber video telah dihidupkan dan berfungsi dengan betul. Juga
periksa jika kabel isyarat telah disambungkan dengan betul.
• Port LAN menyediakan fungsi Ethernet.
• Pastikan anda menggunakan Kabel HDMI Kelajuan Tinggi bagi sambungan HDMI.
• Gunakan kabel Kelajuan Tinggi Premium untuk mengunjurkan kandungan 4K melalui port HDMI 1.
• Pastikan anda menggunakan kabel RS-232C bertebat bagi sambungan RS-232C.
Sambungan
23
Menggunakan set pengikat kabel
Set pengikat kabel membantu menghalang palam kabel daripada tercabut keluar dari port
sambungan. Ia mengandungi bahagian berikut.
Pengikat kabel
Gear sehala
pengikat kabel
Kepala pengikat
kabel
Untuk menggunakan set pengikat kabel:
1. Palamkan kabel dengan kukuh pada port yang betul di
projektor. Masukkan kepala pengikat kabel ke lubang
pengikat kabel di atas port sambungan. Ambil perhatian
bahawa pengikat kabel tidak boleh dialih keluar daripada
lubang setelah ia dimasukkan.
1
2. Ambil gear sehala pengikat kabel. Buka gear sehala
sedikit mengelilingi kabel yang bersambung.
2
3. Masukkan hujung pengikat kabel pada gear sehala
pengikat kabel seperti yang digambarkan.
4. Tutup gear sehala pengikat kabel dengan menekan
tabnya.
3
4
5. Gerakkan gear sehala pengikat kabel bersama pengikat
kabel hingga ke hujung palam kabel.
5
24
Sambungan
Menyambung berbilang sumber melalui HDBaseT
HDBaseT bagi model ini menggabungkan HD video digital, audio dan isyarat kawalan. Dengan
penggunaan pemancar HDBaseT (tersedia secara komersil), anda boleh menyambung
berbilang sumber ke projektor anda dengan sambungan HDBaseT.
Illustrasi di bawah adalah untuk rujukan sahaja, reka letak sebenar mungkin berbeza.
Komputer Notebook
Pemain
Blu-ray
Projektor
VGA IN
YPbPr
HDMI
RS232
RJ45
HD Connect
IR RX
Komputer kawalan
Pemancar HDBaseT
Kabel LAN
Alat kawalan
jauh projektor
Penyambung IR
• Gunakan jenis kabel LAN berikut:
- kabel LAN bertebat dikadarkan pada CAT5e atau lebih baik
- Kabel LAN pasangan terpiuh
- Wayer tunggal
- Kabel lurus
• Jarak penghantaran maksimum ialah 100 m.
• Bagaimanapun, jarak penghantaran maksimum mungkin lebih pendek dalam beberapa persekitaran.
• Jangan gunakan kabel LAN apabila ia bergulung atau terberkas.
• Memasukkan atau mengalih keluar kabel LAN semasa tayangan boleh menyebabkan hingar.
• Penyambungan dengan semua pemancar HDBaseT dalam pasaran tidak dijamin.
• Beberapa pemancar HDBaseT tidak berupaya membetulkan unjuran apabila digunakan untuk
menyambung peralatan sumber ke projektor.
• Perintah tidak boleh diterima melalui HDBaseT apabila projektor berada dalam mod tunggu sedia.
Sambungan
25
Operasi
Memulakan projektor
1. Palamkan kord kuasa. Hidupkan suis salur keluar
kuasa (tempat dipasang). Penunjuk kuasa pada
projektor bercahaya merah setelah kuasa
dikenakan.
2. Tekan
pada projektor atau alat kawalan jauh
untuk memulakan projektor. Penunjuk kuasa
berkelip hijau dan kekal hijau apabila projektor
dihidupkan.
(Jika perlu) Putar cincin tumpu untuk melaraskan
kejelasan imej.
3. Jika ini pertama kali anda menghidupkan projektor, bestari persediaan muncul untuk
membimbing anda menyediakan projektor. Jika anda telah melalukan perkara ini, langkau
langkah ini dan beralih ke langkah seterusnya.
• Gunakan kekunci anak panah ( / / / ) pada projektor atau alat kawalan jauh untuk
beralih antara item pada menu.
• Gunakan ENTER untuk mengesahkan pilihan item pada menu.
Langkah 1:
Tentukan Kedudukan Projektor.
Untuk maklumat lanjut tentang kedudukan
projektor, lihat Memilih lokasi.
Langkah 2:
Tentukan Bahasa OSD.
Langkah 3:
Tentukan Sumber Automatik.
Pilih Hidup jika anda ingin projektor sentiasa
mencari isyarat yang tersedia secara automatik
apabila projektor dihidupkan.
Sekarang anda telah selesai persediaan awal.
26
Operasi
4. Jika anda digesa untuk memberi kata laluan, tekan kekunci anak panah untuk
memasukkan kata laluan 6 angka. Lihat "Memanfaatkan fungsi kata laluan" pada
halaman 28.
5. Hidupkan semua peralatan yang bersambung.
6. Projektor akan mencari isyarat input. Isyarat input semasa yang sedang diimbas akan
muncul. Jika projektor tidak mengesan isyarat yang sah, mesej "Tiada Isyarat" akan terus
dipaparkan sehingga isyarat input dijumpai.
Anda juga boleh menekan INPUT untuk memilih isyarat input yang anda ingini. Lihat
"Menukar isyarat input" pada halaman 29.
• Sila gunakan aksesori asal (cth: kord kuasa) untuk mengelakkan bahaya yang mungkin berlaku seperti
kejutan elektrik dan kebakaran.
• Petikan skrin Bestari Persediaan adalah sebagai rujukan sahaja dan mungkin berbeza daripada reka
bentuk sebenar.
• Jika frekuensi/resolusi isyarat input melebihi julat pengendalian projektor, anda akan melihat mesej "Luar
daripada Julat" dipaparkan pada skrin belakang. Sila ubah kepada isyarat input yang serasi dengan
resolusi projektor atau tetapkan isyarat input pada tetapan lebih rendah. Lihat "Carta pemasaan" pada
halaman 54.
• Jika tiada isyarat dikesan selama 3 minit, secara automatik projektor memasuki mod penjimatan.
Menggunakan menu
Projektor dilengkapi dengan menu Paparan Pada Skrin (OSD) untuk membuatkan pelbagai
pelarasan dan tetapan.
Petikan skrin OSD di bawah adalah sebagai rujukan sahaja dan mungkin berbeza daripada reka bentuk
sebenar.
Berikut adalah gambaran keseluruhan menu OSD.
1
2
GAMBAR
Mod Gambar
Ikon menu
utama
4
Isyarat input
semasa
2
Menu utama
5
Status
3
Sub menu
6
Panduan operasi
butang.
Terang
Tetapan Mod Pengguna
Kecerahan
Kontras
3
1
5
Warna
Seri Warna
Ketajaman
Lanjutan
Tetapkan Semula Mod Gambar Semasa
4
Keluar
6
Untuk mencapai menu OSD, tekan MENU pada projektor atau alat kawalan jauh.
• Gunakan kekunci anak panah ( / / / ) pada projektor atau alat kawalan jauh untuk beralih
antara item pada menu.
• Gunakan ENTER pada projektor atau alat kawalan jauh untuk mengesahkan item menu yang
dipilih.
Operasi
27
Melindungi projektor
Menggunakan kunci kabel keselamatan
Projektor harus dipasang di tempat yang selamat untuk mengelakkan kecurian. Jika tidak, beli
kunci untuk melindungi projektor. Anda boleh mendapati bar keselamatan pada projektor. Lihat
item 24 pada halaman 15.
Memanfaatkan fungsi kata laluan
Menetapkan kata laluan
1. Pergi ke PENYEDIAAN SISTEM: LANJUTAN > Kata laluan. Tekan ENTER. Halaman
Kata laluan muncul.
2. Serlahkan Tukar Kata Laluan dan tekan ENTER.
3. Empat kekunci anak panah ( , , , )
masing-masing mewakili 4 angka (1, 2, 3, 4).
Berdasarkan kata laluan yang anda ingin tetapkan,
tekan kekunci anak panah untuk memasukkan
enam angka bagi kata laluan.
MASUKKAN KATA LALUAN BAHARU
4. Sahkan kata laluan baharu dengan memasukkan
semula kata laluan baharu.
Setelah kata laluan ditetapkan, menu OSD kembali
ke halaman Kata laluan.
Kembali
5. Untuk mengaktifkan fungsi Kunci Hidupkan Kuasa, tekan / untuk menyerlahkan
Kunci Hidupkan Kuasa dan tekan / untuk memilih Hidup. Masukkan kata laluan
semula.
• Angka yang dimasukkan akan dipaparkan sebagai asterik pada skrin. Buat nota bagi kata laluan pilihan
anda dan simpannya di tempat yang selamat terlebih dahulu atau sejurus selepas kata laluan
dimasukkan agar ia tersedia untuk anda jika anda terlupa.
• Setelah kata laluan ditetapkan dan kunci kuasa hidup diaktifkan, projektor tidak boleh digunakan
melainkan jika kata laluan yang betul dimasukkan setiap kali projektor dihidupkan.
Jika anda terlupa kata laluan
Jika anda memasukkan kata laluan yang salah, mesej
ralat kata laluan akan muncul dan mesej Masukkan
Kata Laluan Semasa menyusul. Jika anda benar-benar
tidak mengingati kata laluan itu, anda boleh gunakan
prosedur peroleh kembali kata laluan. Lihat "Memasuki
prosedur peroleh kembali kata laluan" pada
halaman 29.
Ralat Kata Laluan
Sila Cuba lagi.
Jika anda memasukkan kata laluan yang salah 5 kali berturut-turut, projektor akan ditutup
secara automatik dalam masa singkat.
28
Operasi
Memasuki prosedur peroleh kembali kata laluan
1. Tekan dan tahan ENTER selama 3 saat. Projektor
akan memaparkan nombor berkod pada skrin.
PEROLEH KEMBALI KATA LALUAN
2. Tuliskan nombor tersebut dan matikan projektor.
3. Minta bantuan daripada pusat perkhidmatan CASIO
untuk nyahkod nombor. Anda mungkin diminta untuk
menyediakan dokumentasi bukti pembelian untuk
mengesahkan anda adalah pengguna berdaftar
projektor itu.
Sila catatkan kod perolehan
kembali tersebut
dan hubungi
Pusat Pelanggan.
Kod Perolehan Kembali:
Keluar
Menukar kata laluan
1. Pergi ke PENYEDIAAN SISTEM: LANJUTAN > Kata laluan > Tukar Kata Laluan.
2. Tekan ENTER. Mesej "Masukkan Kata Laluan Semasa" muncul.
3. Masukkan kata laluan lama.
• Jika kata laluan betul, mesej lain "Masukkan Kata Laluan Baharu" muncul.
• Jika kata laluan salah, mesej ralat kata laluan akan muncul dan mesej "Masukkan Kata
Laluan Semasa" muncul untuk anda cuba semula. Anda boleh tekan ESC untuk
membatalkan penukaran atau cuba kata laluan lain.
4. Masukkan kata laluan baharu.
5. Sahkan kata laluan baharu dengan memasukkan semula kata laluan baharu.
Melumpuhkan fungsi kata laluan
Untuk menyahdaya perlindungan kata laluan, pergi ke PENYEDIAAN SISTEM: LANJUTAN >
Kata laluan > Kunci Hidupkan Kuasa dan tekan / untuk memilih Mati. Mesej "Masukkan
Kata Laluan Semasa" muncul. Masukkan kata laluan semasa.
• Jika kata laluan betul, menu OSD kembali ke halaman Kata laluan. Anda tidak perlu
memasukkan kata laluan lagi apabila anda menghidupkan projektor pada masa depan.
• Jika kata laluan salah, mesej ralat kata laluan akan muncul dan mesej "Masukkan Kata
Laluan Semasa" muncul untuk anda cuba semula. Anda boleh tekan ESC untuk
membatalkan penukaran atau cuba kata laluan lain.
Walaupun fungsi kata laluan dinyahdaya, anda perlu menyimpan kata laluan lama sekiranya anda perlu
mengaktifkan semula fungsi kata laluan dengan memasukkan kata laluan lama.
Menukar isyarat input
Projektor boleh disambungkan ke berbilang peranti pada masa
yang sama. Walau bagaimanapun, ia hanyaboleh memaparkan
satu skrin penuh pada satu masa. Semasa penyediaan,
projektor secara automatik mencari isyarat yang tersedia.
Pastikan menu PENYEDIAAN SISTEM: ASAS > Cari Input
Automatik Hidup jika anda mahu projektor mencari isyarat
secara automatik.
Untuk memilih sumber:
1. Tekan INPUT. Bar pemilihan sumber muncul.
2. Tekan /
ENTER.
hingga isyarat yang anda ingini dipilih dan tekan
Operasi
29
Apabil dikesan, maklumat sumber yang dipilih akan muncul di sudut skrin untuk beberapa
saat. Jika terdapat berbilang peralatan bersambung ke projektor, ulang langkah 1-2 untuk
mencari isyarat lain.
• Tahap kecerahan imej yang diunjurkan akan berubah sewajarnya apabila anda menukar antara isyarat
input yang berlainan.
• Bagi hasil gambar paparan terbaik, anda harus memilih dan menggunakan isyarat input pada resolusi
asal projektor. Sebarang resolusi lain akan diskalakan oleh projektor bergantung pada tetapan "nisbah
bidang", yang boleh menyebabkan herotan imej atau tiada kejelasan gambar. Lihat "Nisbah Bidang"
pada halaman 34.
Menutup projektor
1. Tekan
dan mesej pengesahan akan muncul
menggesa anda. Jika anda tidak bertindak balas
dalam beberapa saat, mesej tersebut akan hilang.
2. Tekan
buat kali kedua.
3. Penunjuk kuasa menjadi merah kekal dan kipas
berhenti. Putuskan sambungan kord kuasa daripada
salur keluar kuasa.
Cahaya penunjuk mungkin masih menyala selepas anda mencabut palam kord kuasa. Bagaimanapun,
keadaan ini bukanlah pincang tugas.
30
Operasi
Operasi menu
Sila ambil perhatian bahawa menu paparan pada skrin (OSD) berbeza mengikut jenis isyarat
yang dipilih dan model projektor yang anda gunakan.
Item menu akan tersedia apabila projektor mengesan sekurang-kurangnya satu isyarat yang
sah. Jika tiada peralatan bersambung pada projektor atau tiada isyarat dikesan, item menu
yang boleh dicapai adalah terhad.
Menu GAMBAR
Projektor dipratetap dengan beberapa mod gambar yang dipratakrif supaya
anda boleh memilih satu yang sesuai dengan persekitaran operasi dan jenis
gambar isyarat input.
• Terang: Maksimumkan kecerahan imej yang diunjurkan. Mod ini sesuai
bagi persekitaran yang memerlukan kecerahan lebih tinggi, seperti
menggunakan projektor dalam bilik yang cukup terang.
Mod Gambar
• Jelas: Cerah sedikit daripada mod Semula jadi, ia sesuai untuk
persembahan dalam bilik yang memerlukan lebih kecerahan.
• Semula jadi: Dengan penepuan dan beza jelas warna yang seimbang
bersama tahap kecerahan rendah, mod ini paling sesuai untuk
persembahan.
• Pengguna 1/Pengguna 2: Peroleh kembali tetapan tersuai berdasarkan
mod gambar tersedia semasa. Lihat "Tetapan Mod Pengguna" pada
halaman 31.
Terdapat 2 mod ditakrif pengguna jika mod gambar tersedia semasa tidak
sesuai seperti yang anda perlukan. Anda boleh gunakan satu daripada mod
gambar (kecuali Pengguna 1/Pengguna 2) sebagai titik mula dan
sesuaikan tetapan.
• Tetapan Memuat
1. Pergi ke GAMBAR > Mod Gambar.
2. Tekan
Tetapan Mod
Pengguna
/
untuk memilih Pengguna 1 atau Pengguna 2.
3. Tekan untuk menyerlahkan Tetapan Mod Pengguna dan tekan
ENTER. Halaman Tetapan Mod Pengguna dipaparkan.
4. Pilih Tetapan Memuat dan tekan ENTER.
5. Tekan / untuk memilih mod gambar yang paling dekat dengan yang
anda perlukan.
6. Tekan ENTER dan ESC untuk kembali ke menu GAMBAR.
7. Tekan untuk memilih item sub menu yang anda mahu ubah dan
laraskan nilai dengan / . Pelarasan akan mentakrif mod pengguna
yang dipilih.
Operasi menu
31
• Namakan Semula Mod Pengguna
Pilih untuk menamakan semulamod gambar tersuai (Pengguna 1 atau
Pengguna 2). Nama baharu boleh sehingga 9 aksara termasuk huruf
Inggeris (A-Z, a-z), angka (0-9) dan ruang (_).
1. Pergi ke GAMBAR > Mod Gambar.
Tetapan Mod 2. Tekan / untuk memilih Pengguna 1 atau Pengguna 2.
Pengguna
(Bersambung) 3. Tekan untuk menyerlahkan Tetapan Mod Pengguna dan tekan
ENTER. Halaman Tetapan Mod Pengguna dipaparkan.
4. Tekan untuk menyerlahkan Namakan Semula Mod Pengguna dan
tekan ENTER. Halaman Namakan Semula Mod Pengguna dipaparkan.
5. Gunakan
/ / /
untuk memilih aksara yang anda ingini.
6. Apabila selesai, tekan ESC untuk keluar.
Kecerahan
Lebih tinggi nilai, lebih cerah imej. Laraskan kawalan ini supaya kawasan
hitam pada imej kelihatan hitam dan butiran dalam kawasan gelap boleh
dilihat.
Kontras
Lebih tinggi nilai, lebih besar beza jelas. Gunakan ini untuk menetapkan
tahap putih puncak selepas anda melaraskan tetapan Kecerahan
sebelumnya untuk menyesuaikan input pilihan anda dan persekitaran
tontonan.
Warna
Tetapan lebih rendah menghasilkan warna kurang tepu. Jika tetapan terlalu
tinggi, warna pada imej akan kelihatan terlampau, yang membuatkan imej
menjadi tidak realistik.
Seri Warna
Lebih tinggi nilai, gambar menjadi lebih kehijauan. Lebih rendah nilai,
gambar menjadi lebih kemerahan.
Ketajaman
Lebih tinggi nilai, gambar menjadi lebih tajam.
• Pilih Gamma
Gamma merujuk kepada perhubungan antara sumber input dan kecerahan
gambar.
Lanjutan
• 1.6/1.8/2.0/2.1: Pilih nilai ini mengikut keutamaan anda.
• 2.2/2.3: Meningkatkan kecerahan purata gambar. Terbaik bagi
persekitaran yang terang, bilik mesyuarat atau bilik keluarga.
• 2.4/2.5: Terbaik untuk menonton wayang dalam persekitaran yang
gelap.
• 2.6/2.8: Terbaik untuk menonton wayang yang banyak mengandungi
adegan yang gelap.
Kecerahan Tinggi
Beza Jelas Rendah
1.6
32
Operasi menu
Kecerahan Rendah
Beza Jelas Tinggi
1.8
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.8
• Suhu Warna
Terdapat beberapa tetapan suhu warna pratetap yang tersedia. Tetapan
yang tersedia mungkin berbeza bergantung pada jenis isyarat yang dipilih.
• Biasa: Mengekalkan pewarna biasa untuk putih.
• Dingin: Menjadikan imej kelihatan putih kebiruan.
• Hangat: Menjadikan imej nampak putih kemerahan.
Anda juga boleh menetapkan suhu warna keutamaan anda dengan
melaraskan pilihan berikut.
• Gandaan Merah/Gandaan Hijau/Gandaan Biru: Melaraskan tahap
beza jelas warna Merah, Hijau dan Biru.
• Ofset Merah/Ofset Hijau/Ofset Biru: Melaraskan tahap kecerahan
warna Merah, Hijau dan Biru.
• Pengurusan Warna 3D
Pengurus Warna menyediakan enam set (MHBSMK) warna untuk
dilaraskan. Apabila anda memilih setiap warna, anda boleh melaraskan julat
dan penepuan warna tersebut mengikut keutamaan anda secara
berasingan.
Lanjutan
(Bersambung)
• Warna Utama: Pilih warna dari kalangan Merah, Kuning, Hijau, Sian,
Biru atau Magenta.
• Rona: Peningkatan julat akan menghasilkan
warna yang mengandungi lebih bahagian
daripada dua warna yang bersebelahan. Sila
Kuning
HIJAU
MERAH
rujuk ilustrasi tentang cara warna berkaitan
dengan satu sama lain.
Sebagai contoh, jika anda memilih Merah
Sian
Magenta
dan menetapkan julatnya pada 0, hanya
BIRU
merah tulen dalam gambar yang diunjurkan
akan dipilih. Meningkatkan julatnya akan
menjadikan merah hampir kepada kuning
dan merah hampir kepada magenta.
• Gandaan: Melaraskan nilai menurut keutamaan anda. Taha beza jelas
warna utama yang anda pilih akan terjejas. Setiap pelarasan yang
dilakukan akan dipantulkan kepada imej dengan serta merta.
• Kepekatan: Melaraskan nilai menurut keutamaan anda. Setiap
pelarasan yang dilakukan akan dipantulkan kepada imej dengan serta
merta. Sebagai contoh, jika anda memilih Merah dan menetapkan
nilainya pada 0, hanya penepuan merah tulen yang akan terjejas.
Kepekatan ialah jumlah warna tersebut dalam gambar video. Tetapan lebih rendah
menghasilkan warna kurang tepu; tetapan "0" mengalih keluar keseluruhan warna tersebut
daripada imej. Jika penepuan terlalu tinggi, warna tersebut akan terlampau dan tidak
realistik.
Operasi menu
33
• MoviePro
Lanjutan
(Bersambung)
Tetapkan
Semula Mod
Gambar
Semasa
• Penambahan Warna: Membolehkan anda memperhalus penepuan
warna dengan keanjalan yang lebig besar. Ia meninggirendahkan
algoritma warna kompleks ke warna tepu dengan kemasan sempurna,
gradien halus, rona pertengahan dan pigmen lembut.
• Tona Kulit: Menyediakan pelarasan pintar bagi rona hanya untuk
menentukur warna kulit orang, bukan warna lain dalam imej. Ia
menghalang perubahan warna tona kulit akibat cahaya daripada alur
unjuran, menggambarkan setiap tona kulit dalam gradasi warna paling
cantik.
• Resolusi Super: Merupakan teknologi super peleraian yang
meningkatkan secara mendadak kandungan HD Penuh dari segi
warna, beza jelas dan tekstur. Ia juga adalah teknologi perincian butiran
yang menghaluskan butiran untuk menjadikan imej seperti hidup dan
keluar daripada skrin. Pengguna boleh melaraskan tahap ketajaman
dan perincian butiran untuk tontonan yang optimum.
Mengembalikan semua pelarasan yang telah anda buat bagi Mod Gambar
(termasuk mod pratetap, Pengguna 1 dan Pengguna 2) kepada nilai
pratetap kilang.
1. Tekan ENTER. Mesej pengesahan dipaparkan.
2. Gunakan / untuk memilih Tetapkan semula dan tekan ENTER. Mod
gambar semasa kembali kepada tetapan pratetap kilang.
Menu PAPARAN
Terdapat beberapa pilihan untuk menetapkan nisbah bidang imej
bergantung kepada sumber isyarat input anda.
• Automatik: Skalakan imej mengikut kadar untuk
sesuai dengan peleraian asal projektor dalam
lebar mendatar atau menegak.
Gambar 15:9
• 4:3: Skalakan imej supaya ia dipaparkan pada
tengah skrin dengan nisbah bidang 4:3.
Nisbah
Bidang
Gambar 4:3
• 16:9: Skalakan imej supaya ia dipaparkan pada
tengah skrin dengan nisbah bidang 16:9.
Gambar 16:9
• 16:10: Skalakan imej supaya ia dipaparkan pada
tengah skrin dengan nisbah bidang 16:10.
Gambar 16:10
Ambil perhatian bahawa membesarkan atau mengurangkan saiz sesuatu imej
menggunakan kekunci ASPECT bagi tujuan komersil atau persembahan awam boleh
melanggar hak cipta dilindungi undang-undang bagi pemilik hak cipta bahan asal.
Kedudukan
Imej
34
Operasi menu
Memaparkan halaman pelarasan kedudukan. Untuk mengalih imej yang
diunjurkan, gunakan kekunci anak panah arah. Fungsi ini hanya tersedia
apabila isyarat PC (RGB analog) dipilih.
Pelarasan
Lebih Imbas
Menyembunyikan kualiti gambar yang tidak elok dalam keempat-empat
bahagian tepi.
Lebih tinggi nilai, lebih banyak bahagian gambar disembunyikan manakala
skrin tetap dipenuhi dan tepat secara geometri. Tetapan 0 bermakna 100%
gambar dipaparkan.
Laraskan fasa masa untuk mengurangkan herotan
imej.
Fasa
Fungsi ini hanya tersedia apabila isyarat PC (RGB analog) dipilih.
Laraskan lebar mendatar imej.
Saiz H.
Fungsi ini hanya tersedia apabila isyarat PC (RGB analog) dipilih.
Menu PEMASANGAN
Mod Projektor
Pola Ujian
Tetapan
Sumber
Cahaya
Projektor boleh dipasang pada siling atau di belakang skrin. Lihat "Memilih
lokasi" pada halaman 18.
Digunakan untuk melaraskan saiz dan tumpuan
imej serta memeriksa sama ada imej bebas
herotan. Untuk menutup corak ujian, tekan MENU
dan pilih Mati.
• Mod Sumber Cahaya: Pilih kuasa sumber cahaya yang sesuai dari
kalangan mod yang disediakan. Lihat "Penjimatan kuasa" pada
halaman 49.
• Maklumat Sumber Cahaya: Lihat "Mengetahui jam sumber cahaya" pada
halaman 49.
Terdapat satu pemicu 12 V yang berfungsi menurut kehendak anda untuk
senario pemasangan. Dua pilihan disediakan:
Pemicu 12V
• Mati: Jika ini dipilih, projektor tidak akan menghantar keluar isyarat
elektronik apabila ia dihidupkan.
• Hidup: Projektor akan menghantar keluar isyarat elektronik rendah ke
tinggi apabila dihidupkan, isyarat tinggi ke rendah aabila ia dimatikan.
Operasi menu
35
Kami syorkan anda menggunakan Mod Altitud Tinggi semasa persekitaran
anda di antara 1500 m – 3000 m atas paras laut dan suhu sekeliling di
antara 5°C – 30°C.
Operasi di bawah "Mod Altitud Tinggi" akan menghasilkan desibel tahap
hingar operasi lebih tinggi disebabkan keperluan untuk menambah kelajuan
kipas bagi meningkatkan penyejukan sistem dan prestasi secara
keseluruhan.
Mod Altitud
Tinggi
Jika anda menggunakan projektor ini di bawah keadaan terlampau lain
selain keadaan di atas, ia boleh menunjukkan gejala auto tutup, yang direka
untuk melindungi projektor anda daripada terlalu panas. Dalam kes seperti
ini, anda harus bertukar ke mod Altitud Tinggi untuk menyelesaikan gejala
ini. Bagaimanapun, ini tidak menyatakan bahawa projektor ini boleh
beroperasi dalam sebarang dan semua keadaan teruk atau melampau.
Jangan gunakan Mod Altitud Tinggi jika altitud anda di antara 0 m hingga 1500 m dan
suhu sekeliling di antara 5°C hingga 35°C. Projektor akan terlalu sejuk, jika anda
menghidupkan mod tersebut dalam keadaan seperti ini.
Menu PENYEDIAAN SISTEM: ASAS
Bahasa
Tetapkan bahasa untuk menu Paparan Pada Skrin (OSD).
Warna Latar
Belakang
Tetapkan warna latar belakang bagi projektor.
Skrin
Pampang
Membolehkan anda memilih skrin yang akan dipaparkan semasa projektor
dimulakan.
Matikan
Kuasa
Automatik
Membolehkan projektor dimatikan secara automatik jika tiada isyarat input
dikesan selepas satu tempoh masa untuk mengelakkan pembaziran kuasa
sumber cahaya.
Hidupkan
Kuasa Terus
Membolehkan projektor dihidupkan secara automatik apabila kuasa dibekal
melalui kord kuasa.
• Kedudukan Menu: Menetapkan kedudukan menu Paparan Pada Skrin
(OSD).
Tetapan Menu • Masa Paparan Menu: Menetapkan jarak masa OSD kekal aktif selepas
anda menekan kekunci terakhir.
• Mesej Peringatan: Menetapkan mesej peringatan hidup atau mati.
Namakan semula sumber input semasa kepada nama yang anda kehendaki.
Namakan
semula Input
Pada halaman Namakan semula Input, gunakan / / / dan ENTER
untuk menetapkan aksara yang dikehendaki bagi item sumber yang
bersambung.
Apabila selesai, tekan ESC untuk keluar dan simpan perubahan.
Cari Input
Automatik
36
Operasi menu
Membolehkan projektor mencari isyarat secara automatik.
Menu PENYEDIAAN SISTEM: LANJUTAN
Kelantangan
Audio Keluar
Melaraskan tahap bunyi.
Bisu
Mematikan bunyi buat sementara.
Memilih julat warna RGB yang sesuai untuk membetulkan ketepatan warna.
Julat HDMI
Kata laluan
Kunci
Kekunci
Panel
• Automatik: Memilih julat warna yang sesuai bagi isyarat HDMI yang
masuk secara automatik.
• Julat Penuh: Memanfaatkan RGB 0-255 julat Penuh.
• Julat Terhad: Memanfaatkan RGB 16-235 julat Terhad.
Lihat "Memanfaatkan fungsi kata laluan" pada halaman 28.
Dengan kekunci control pada projektor dan alat kawalan jauh dikunci, anda
boleh menghalang tetapan projektor anda daripada diubah dengan tidak
sengaja (oleh kanak-kanak, contohnya). Apabila Kunci Kekunci Panel
dihidupkan, tiada kekunci control pada projektor dan alat kawalan jauh akan
beroperasi kecuali HIDUP/Sedia .
Untuk melepaskan kunci kekunci panel, tekan dan tahan
pada projektor atau alat kawalan jauh selama 3 saat.
(kekunci kanan)
Jika anda mematikan projektor tanpa melumpuhkan kunci kekunci panel, projektor akan
masih berada dalam status dikunci apabila dihidupkan kemudian.
Tetapan Port
Bersiri
Membolehkan anda memilih port kawalan keutamaan anda: melalui port
RS-232C (port SERIAL pada projektor) atau port HDBaseT (port input
HDBaseT pada projektor).
Operasi menu
37
Projektor ini dilengkapi dengan fungsi rangkaian. Anda boleh mengurus dan
mengawal projektor daripada komputer jauh menggunakan pelayar web
apabila kedua-duanya bersambung kepada rangkaian tempatan yang sama.
• LAN Terdawai
• Status: Menunjukkan status sambungan.
• DHCP: Pilih Hidup jika anda berada dalam persekitaran DHCP dan
tetapan Alamat IP, Topeng Subnet, Get Laluan Lalai, Pelayan DNS
akan didapatkan secara automatik. Pilih Mati jika anda berada dalam
persekitaran bukan DHCP dan laraskan tetapan di bawah.
Tetapan
Rangkaian
• Alamat IP
• Topeng Subnet
• Get Laluan Lalai
• Pelayan DNS
• Gunakan
Hanya tersedia apabila DHCP ditetapkan ke Mati.
Gunakan / untuk memilih lajur dan gunakan
/ untuk melaraskan nilai.
Sahkan tetapan ini.
Untuk butiran tentang mengawal projektor dari komputer jauh, lihat "Mengawal projektor dari
jauh" pada halaman 40.
• Penemuan Peranti AMX: Apabila fungsi ini Hidup, projektor boleh dikesan
oleh pengawal AMX.
• Alamat MAC: Memaparkan alamat mac projektor ini.
• Dayakan Mod Tunggu Sedia Rangkaian: Membolehkan projektor
menyediakan fungsi rangkaian dalam mod tunggu sedia.
Rangkaian
Tunggu Sedia
• Automatik Lumpuhkan Mod Tunggu Sedia Rangkaian: Membolehkan
projektor menyahdaya fungsi rangkaian selepas satu tempoh ia memasuki
mod tunggu sedia. Contohnya, jika 20 min dipilih, projektor mampu
menyediakan fungsi rangkaian selama 20 minit selepas ia memasuki mod
tunggu sedia. Apabila 20 minit tamat, projektor memasuki mod tunggu
sedia yang biasa.
Mengembalikan semua tetapan kepada nilai pratetap kilang.
Tetapkan
Semula
Semua
Tetapan
Tetapan berikut masih kekal: Mod Gambar, Tetapan Mod Pengguna, Kecerahan,
Kontras, Warna, Seri Warna, Ketajaman, Lanjutan, Nisbah Bidang, Mod Projektor,
Namakan semula Input, Kelantangan Audio Keluar, Bisu, Kata laluan, Tetapan Port
Bersiri, Tetapan Rangkaian dan Rangkaian Tunggu Sedia.
Menu MAKLUMAT
Input
Menunjukkan sumber isyarat semasa.
Mod Gambar
Menunjukkan mod yang dipilih dalam menu GAMBAR.
Resolusi
Menunjukkan peleraian asal isyarat input.
Sistem Warna Menunjukkan format sistem input.
38
Operasi menu
Masa
Penggunaan
Sumber
Cahaya
Menunjukkan bilangan jam sumber cahaya telah digunakan.
Versi Perisian Menunjukkan versi perisian tegar projektor anda.
Tegar
Operasi menu
39
Mengawal projektor dari jauh
Setelah anda mempunyai alamat IP yang betul untuk projektor dan projektor berada pada atau
dalam mod tunggu sedia, anda boleh menggunakan mana-mana komputer yang berada pada
rangkaian kawasan tempatan yang sama untuk mengawal projektor anda.
Petikan skrin dalam panduan pengguna ini adalah sebagai rujukan sahaja dan mungkin berbeza daripada
reka bentuk sebenar.
1. Masukkan alamat projektor dalam bar alamat pelayar anda dan tekan Enter.
2. Halaman Crestron (eControl) memaparkan antara muka pengguna Crestron .eControl.
Halaman eControl menyediakan pelbagai kekunci maya untuk mengawal projektor atau
melaraskan gambar yang diunjur.
• Halaman utama
i
ii
i
i
i. Fungsi butang ini serupa seperti butang pada menu OSD, projektor atau alat kawalan
jauh. Lihat "Projektor & Alat kawalan jauh" pada halaman 16 dan "Operasi menu" pada
halaman 31 untuk butiran. Bagaimanapun, jika anda mahu kembali ke menu OSD, keluar
dan simpan tetapan menu, tekan MENU.
ii. Untuk menukar sumber input, klik isyarat yang anda kehendaki.
40
Mengawal projektor dari jauh
• Halaman Tools (Alatan)
Halaman Tools (Alatan) membolehkan anda mengurus projektor, mengkonfigurasi tetapan
kawalan LAN dan mendapatkan capaian operasi rangkaian jauh pada projektor ini.
iii
i
ii
iv
v
i. Anda boleh menamakan projektor, mengesan lokasi dan orang yang bertanggung jawab
terhadapnya.
ii. Anda boleh melaraskan Tetapan Rangkaian.
iii. Setelah ditetapkan, capaian ke operasi rangkaian jauh pada projektor telah dilindungi
kata laluan.
iv. Setelah ditetapkan, capaian ke halaman Tools (Alatan) telah dilindungi kata laluan.
Selepas melakukan pelarasan, tekan butang Send (Hantar) dan data tersebut akan disimpan dalam
projektor.
v. Tekan butang ini untuk kembali ke halaman operasi rangkaian jauh.
• Halaman Info (Maklumat)
Halaman Info (Maklumat) memaparkan maklumat dan status projektor ini.
i
i. Tekan butang ini untuk kembali ke halaman operasi rangkaian jauh.
Mengawal projektor dari jauh
41
Perintah PJLink
Projektor ini menyokong protokol standard PJLink untuk kawalan projektor. Perintah yang
disokong adalah seperti yang di bawah.
Perintah
Butiran kawalan
POWR
Kawalan bekalan kuasa
POWR ?
Pertanyaan status
bekalan kuasa
INST ?
Pertanyaan indeks
pemilihan input
INPT
Pemilihan input
INPT ?
Pertanyaan pemilihan
input
AVMT
Kawalan AV MUTE
AVMT ?
Pertanyaan status AV
MUTE
ERST ?
Pertanyaan status ralat
LAMP ?
Pertanyaan status
sumber cahaya
NAME ?
INF1 ?
INF2 ?
INFO ?
CLSS ?
Pertanyaan nama
projektor
Pertanyaan nama
pengeluar
Pertanyaan nama model
Pertanyaan maklumat
lain
Pertanyaan maklumat
kelas
Nota
Parameter
0 = Tunggu Sedia
1 = Kuasa HIDUP
Parameter
0 = Tunggu Sedia 1 = Kuasa HIDUP
No.1 11
No.2 31
No.3 32
No.4 51
Parameter
11: RGB 1
31: HDMI 1
32: HDMI 2
51: HDBaseT
Parameter
Mod VIDEO & AUDIO MUTE mati
Mod VIDEO & AUDIO MUTE hidup
Parameter
Bait pertama: Menandakan ralat kipas, julat 0, 2
Bait ke-2: Menandakan ralat sumber cahaya, julat 0, 2
Bait ke-3: Menandakan ralat suhu, julat 0, 2
Bait ke-4: Kekal pada 0
Definisi bagi setiap nilai dari 0 atau 2 adalah seperti
berikut.
0 = Tiada ralat diketahui 1 = Amaran 2 = Ralat
Parameter
Angka pertama (angka 1 – 5): Masa operasi terkumpul
sumber cahaya
"CASIO" dikembalikan.
"CASIO" dikembalikan.
"XJ-L8300HN" dikembalikan.
"" (nol) dikembalikan.
"1" dikembalikan.
Untuk mendapatkan butiran, lawati tapak web CASIO di URL di bawah.
http://world.casio.com/download/projector/
42
Mengawal projektor dari jauh
Kawalan RS-232C projektor
Untuk mengawal projektor menggunakan perintah RS-232C dari komputer, anda perlu
menyambungkan projektor dan komputer menggunakan kabel bersiri (cross) yang boleh
didapati secara komersil.
Tetapan antara muka
Protokol RS-232C
Kadar Baud
Kekal pada 9600
Panjang data
8 bit
Semakan pariti Tiada
Bit henti
1 bit
Kawalan aliran Tiada
Jadual perintah
Fungsi
Jenis
Operasi
ASCII
Tulis
Hidupkan Kuasa
<CR>*pow=on#<CR>
Tulis
Matikan kuasa
<CR>*pow=off#<CR>
Baca
Status Kuasa
<CR>*pow=?#<CR>
Tulis
COMPUTER/YpbPr
<CR>*sour=RGB#<CR>
Tulis
HDMI 1
<CR>*sour=hdmi#<CR>
Pemilihan Sumber Tulis
HDMI 2
<CR>*sour=hdmi2#<CR>
Tulis
HDBaseT
<CR>*sour=hdbaset#<CR>
Baca
Sumber semasa
<CR>*sour=?#<CR>
Tulis
Bisu hidup
<CR>*mute=on#<CR>
Tulis
Bisu mati
<CR>*mute=off#<CR>
Baca
Status Bisu
<CR>*mute=?#<CR>
Tulis
Kelantangan +
<CR>*vol=+#<CR>
Tulis
Kelantangan -
<CR>*vol=-#<CR>
Tulis
Kelantangan = nilai
<CR>*vol=value#<CR>
Baca
Status Kelantangan
<CR>*vol=?#<CR>
Tulis
Terang
<CR>*appmod=bright#<CR>
Tulis
Jelas
<CR>*appmod=vivid#<CR>
Tulis
Semula jadi
<CR>*appmod=natural#<CR>
Tulis
Pengguna 1
<CR>*appmod=user1#<CR>
Tulis
Pengguna 2
<CR>*appmod=user2#<CR>
Baca
Mod Gambar
<CR>*appmod=?#<CR>
Kuasa
Audio
Mod Gambar
Kawalan RS-232C projektor
43
Tulis
Beza Jelas +
<CR>*con=+#<CR>
Tulis
Beza Jelas -
<CR>*con=-#<CR>
Baca
Nilai Beza Jelas
<CR>*con=?#<CR>
Tulis
Kecerahan +
<CR>*bri=+#<CR>
Tulis
Kecerahan -
<CR>*bri=-#<CR>
Baca
Nilai Kecerahan
<CR>*bri=?#<CR>
Tulis
Warna +
<CR>*color=+#<CR>
Tulis
Warna -
<CR>*color=-#<CR>
Baca
Nilai Warna
<CR>*color=?#<CR>
Tulis
Seri Warna +
<CR>*tint=+#<CR>
Tulis
Seri Warna -
<CR>*tint=-#<CR>
Baca
Nilai Seri Warna
<CR>*tint=?#<CR>
Tulis
Ketajaman +
<CR>*sharp=+#<CR>
Tulis
Ketajaman -
<CR>*sharp=-#<CR>
Baca
Nilai Ketajaman
<CR>*sharp=?#<CR>
Tulis
Tona Kulit +
<CR>*skintone=+#<CR>
Tulis
Tona Kulit -
<CR>*skintone=-#<CR>
Baca
Nilai Tona Kulit
<CR>*skintone=?#<CR>
Tulis
Suhu Warna - Hangat
<CR>*ct=warm#<CR>
Tulis
Suhu Warna - Biasa
<CR>*ct=normal#<CR>
Tulis
Suhu Warna - Dingin
<CR>*ct=cool#<CR>
Baca
Status Haba Warna
<CR>*ct=?#<CR>
Tulis
Bidang 4:3
<CR>*asp=4:3#<CR>
Tulis
Bidang 16:9
<CR>*asp=16:9#<CR>
Tulis
Bidang 16:10
<CR>*asp=16:10#<CR>
Tulis
Bidang Auto
<CR>*asp=AUTO#<CR>
Baca
Status Bidang
<CR>*asp=?#<CR>
Tulis
Pelarasan Lebih Imbas +
<CR>*overscan=+#<CR>
Tulis
Pelarasan Lebih Imbas -
<CR>*overscan=-#<CR>
Baca
Nilai Pelarasan Lebih Imbas
<CR>*overscan=?#<CR>
Tulis
Automatik
<CR>*auto#<CR>
Tulis
Gandaan Merah +
<CR>*RGain=+#<CR>
Tulis
Gandaan Merah -
<CR>*RGain=-#<CR>
Baca
Nilai Gandaan Merah
<CR>*RGain=?#<CR>
Tulis
Gandaan Hijau +
<CR>*GGain=+#<CR>
Tulis
Gandaan Hijau -
<CR>*GGain=-#<CR>
Baca
Nilai Gandaan Hijau
<CR>*GGain=?#<CR>
Tulis
Gandaan Biru +
<CR>*BGain=+#<CR>
Tulis
Gandaan Biru -
<CR>*BGain=-#<CR>
Baca
Nilai Gandaan Biru
<CR>*BGain=?#<CR>
Tetapan Gambar
44
Kawalan RS-232C projektor
Tulis
Ofset Merah +
<CR>*ROffset=+#<CR>
Tulis
Ofset Merah -
<CR>*ROffset=-#<CR>
Baca
Nilai Ofset Merah
<CR>*ROffset=?#<CR>
Tulis
Ofset Hijau +
<CR>*GOffset=+#<CR>
Tulis
Ofset Hijau -
<CR>*GOffset=-#<CR>
Baca
Nilai Ofset Hijau
<CR>*GOffset=?#<CR>
Tulis
Ofset Biru +
<CR>*BOffset=+#<CR>
Tulis
Ofset Biru -
<CR>*BOffset=-#<CR>
Baca
Nilai Ofset Biru
<CR>*BOffset=?#<CR>
Tulis
Pilihan Gamma - 1.6
<CR>*gamma=1.6#<CR>
Tulis
Pilihan Gamma - 1.8
<CR>*gamma=1.8#<CR>
Tulis
Pilihan Gamma - 2.0
<CR>*gamma=2.0#<CR>
Tulis
Pilihan Gamma - 2.1
<CR>*gamma=2.1#<CR>
Tulis
Pilihan Gamma - 2.2
<CR>*gamma=2.2#<CR>
Tulis
Pilihan Gamma - 2.3
<CR>*gamma=2.3#<CR>
Tulis
Pilihan Gamma - 2.4
<CR>*gamma=2.4#<CR>
Tulis
Pilihan Gamma - 2.5
<CR>*gamma=2.5#<CR>
Tulis
Pilihan Gamma - 2.6
<CR>*gamma=2.6#<CR>
Tulis
Pilihan Gamma - 2.8
<CR>*gamma=2.8#<CR>
Baca
Status Pilihan Gamma
<CR>*gamma=?#<CR>
Tulis
Skrin Pampang - Casio
<CR>*splash=casio#<CR>
Tulis
Skrin Pampang - Hitam
<CR>*splash=black#<CR>
Tulis
Skrin Pampang - Biru
<CR>*splash=blue#<CR>
Baca
Status Skrin Pampang
<CR>*splash=?#<CR>
Tulis
Warna Latar Belakang - Hijau
<CR>*background=green#<CR>
Tulis
Warna Latar Belakang - Hitam
<CR>*background=black#<CR>
Tulis
Warna Latar Belakang - Biru
<CR>*background=blue#<CR>
Baca
Keadaan Warna Latar Belakang
Kedudukan Projektor - Meja
Depan
Kedudukan Projektor - Meja
Belakang
Kedudukan Projektor - Siling
Belakang
Kedudukan Projektor - Siling
Depan
Status Kedudukan Projektor
Carian Automatik Pantas/Carian
Sumber Automatik
Carian Automatik Pantas/Carian
Sumber Automatik
Status Carian Automatik
Pantas/Status Carian Sumber
Automatik
Masa Paparan Menu - Sentiasa
Hidup
<CR>*background=?#<CR>
Tetapan Gambar
Tulis
Tulis
Tetapan Operasi
Tulis
Tulis
Baca
Tulis
Tulis
Baca
Tulis
<CR>*pp=FT#<CR>
<CR>*pp=RE#<CR>
<CR>*pp=RC#<CR>
<CR>*pp=FC#<CR>
<CR>*pp=?#<CR>
<CR>*QAS=on#<CR>
<CR>*QAS=off#<CR>
<CR>*QAS=?#<CR>
<CR>*menutime=on#<CR>
Kawalan RS-232C projektor
45
Tulis
Masa Paparan Menu - 5 saat
<CR>*menutime=5s#<CR>
Tulis
Masa Paparan Menu - 10 saat
<CR>*menutime=10s#<CR>
Tulis
Masa Paparan Menu - 15 saat
<CR>*menutime=15s#<CR>
Tulis
Masa Paparan Menu - 20 saat
<CR>*menutime=20s#<CR>
Tulis
Masa Paparan Menu - 25 saat
<CR>*menutime=25s#<CR>
Tulis
Masa Paparan Menu - 30 saat
<CR>*menutime=30s#<CR>
Baca
Status Masa Paparan Menu
<CR>*menutime=?#<CR>
Tulis
Kedudukan Menu - Pusat
<CR>*menuposition=center#<CR>
Tulis
Kedudukan Menu - Atas-Kiri
<CR>*menuposition=tl#<CR>
Tulis
Tulis
Kedudukan Menu - Atas-Kanan <CR>*menuposition=tr#<CR>
Kedudukan Menu <CR>*menuposition=br#<CR>
Bawah-Kanan
Kedudukan Menu - Bawah-Kiri <CR>*menuposition=bl#<CR>
Baca
Status Kedudukan Menu
<CR>*menuposition=?#<CR>
Tulis
Mesej Peringatan - Hidup
<CR>*reminder=on#<CR>
Tulis
Mesej Peringatan - Mati
<CR>*reminder=off#<CR>
Baca
Status Mesej Peringatan
<CR>*reminder=?#<CR>
Tulis
Hidupkan Kuasa Terus - hidup
<CR>*directpower=on#<CR>
Tulis
Hidupkan Kuasa Terus - mati
<CR>*directpower=off#<CR>
Baca
<CR>*directpower=?#<CR>
Tulis
Hidupkan Kuasa Terus - Status
Tetapan Tunggu Sedia Hidupkan rangkaian
Tetapan Tunggu Sedia - Matikan
rangkaian
Tetapan Tunggu Sedia - Status
rangkaian
Masa Penggunaan Sumber
Cahaya
Mod Biasa
Tulis
Mod Eko
<CR>*lampm=eco#<CR>
Tulis
360 & Potret
<CR>*lampm=portrait360#<CR>
Baca
Status Mod Lampu
<CR>*lampm=?#<CR>
Tulis
Tetapan Operasi
Tulis
Tulis
Baca
Baca
Kawalan Lampu
46
Kawalan RS-232C projektor
<CR>*standbynet=on#<CR>
<CR>*standbynet=off#<CR>
<CR>*standbynet=?#<CR>
<CR>*ltim=?#<CR>
<CR>*lampm=lnor#<CR>
Baca
Nama Model
<CR>*modelname=?#<CR>
Tulis
Hidupkan Kosong
<CR>*blank=on#<CR>
Tulis
Matikan Kosong
<CR>*blank=off#<CR>
Baca
Status Kosong
<CR>*blank=?#<CR>
Tulis
Hidupkan Menu
<CR>*menu=on#<CR>
Tulis
Matikan Menu
<CR>*menu=off#<CR>
Tulis
Atas
<CR>*up#<CR>
Tulis
Bawah
<CR>*down#<CR>
Tulis
Kanan
<CR>*right#<CR>
Tulis
Kiri
<CR>*left#<CR>
Tulis
Masuk/OK
<CR>*enter#<CR>
Tulis
KEMBALI
<CR>*back#<CR>
Tulis
Bahasa +
<CR>*lang=+#<CR>
Tulis
Bahasa -
<CR>*lang=-#<CR>
Baca
Baca
Status Bahasa
<CR>*lang=?#<CR>
Matikan Kuasa Automatik <CR>*APOFF=DIS#<CR>
dinyahdaya
Matikan Kuasa Automatik - 5 min <CR>*APOFF=5#<CR>
Matikan Kuasa Automatik - 10
<CR>*APOFF=10#<CR>
min
Matikan Kuasa Automatik - 15
<CR>*APOFF=15#<CR>
min
Matikan Kuasa Automatik - 20
<CR>*APOFF=20#<CR>
min
Matikan Kuasa Automatik - 25
<CR>*APOFF=25#<CR>
min
Matikan Kuasa Automatik - 30
<CR>*APOFF=30#<CR>
min
Status Matikan Kuasa Automatik <CR>*APOFF=?#<CR>
Tulis
Penemuan Peranti AMX - hidup <CR>*amxdd=on#<CR>
Tulis
Penemuan Peranti AMX - mati
Baca
Status Penemuan Peranti AMX <CR>*amxdd=?#<CR>
Baca
Alamat Mac
<CR>*macaddr=?#<CR>
Tulis
Hidupkan mod Altitud Tinggi
<CR>*Highaltitude=on#<CR>
Tulis
Matikan mod Altitud Tinggi
<CR>*Highaltitude=off#<CR>
Baca
Status mod Altitud Tinggi
<CR>*Highaltitude=?#<CR>
Tulis
Hidupkan Kunci Kekunci
<CR>*keylock=on#<CR>
Tulis
Matikan Kunci Kekunci
<CR>*keylock=off#<CR>
Baca
Status Kunci Kekunci
<CR>*keylock=?#<CR>
Tulis
Tulis
Pelbagai
Tulis
Tulis
Tulis
Tulis
Tulis
<CR>*amxdd=off#<CR>
Kawalan RS-232C projektor
47
Penyelenggaraan
Penjagaan projektor
Membersihkan lensa
Bersihkan lensa apabila terdapat kotoran atau habuk pada permukaannya. Sila pastikan
projektor dimatikan dan telah sejuk sepenuhnya sebelum membersihkan lensa.
• Jika terdapat kotoran atau calitan, gunakan kertas pembersih lensa atau lembapkan kain
lembut dengan pembersih lensa dan lap dengan perlahan permukaan lensa.
• Jangan sekali-kali menggunakan pad pembersih yang kasar, pencuci alkali/asid, serbuk
penyental atau pelarut meruap seperti alkohol, benzena, pencair atau racun serangga.
Menggunakan bahan tersebut atau mengekalkan hubungan yang lama dengan bahan getah
atau vinil boleh menyebabkan kerosakan pada bahan permukaan dan kabinet projektor.
Membersihkan bingkai projektor
Sebelum anda membersihkan bingkai, matikan projektor menggunakan prosedur penutupan
yang betul seperti yang diterangkan dalam "Menutup projektor" pada halaman 30 dan cabutkan
palam kord kuasa.
• Untuk menghilangkan kotoran atau habuk, lap bingkai menggunakan kain yang lembut dan
bebas lin.
• Untuk menghilangkan kotoran atau kesan degil, lembapkan kain lemut dengan air dan
pencuci dengan pH neutral. Kemudian lap bingkai tersebut.
Jangan sekali-kali menggunakan lilin, benzena, pencair atau bahan pencuci kimia. Bahan tersebut boleh
merosakkan bingkai.
Menyimpan projektor
Jika anda perlu menyimpan projektor untuk jangka masa yang lama, sila ikut arahan di bawah:
• Pastikan suhu dan kelembapan kawasan simpanan berada dalam julat yang disyorkan bagi
projektor. Sila rujuk "Spesifikasi" pada halaman 52 atau rujuk peniaga anda tentang julat
tersebut.
• Tarik semula kaki pelaras.
• Alih keluar bateri dari alat kawalan jauh.
• Bungkus projektor dalam bungkusan asal atau yang serupa.
Mengangkut projektor
Anda disyorkan untuk membawa projektor bersama bungkusan asal atau yang serupa.
48
Penyelenggaraan
Maklumat sumber cahaya
Mengetahui jam sumber cahaya
Semasa projektor sedang beroperasi, tempoh penggunaan sumber cahaya (dalam jam) dikira
oleh pemasa yang terbina dalam.
Untuk mendapatkan maklumat jam sumber cahaya:
1. Pergi ke PEMASANGAN > Tetapan Sumber Cahaya dan tekan ENTER. Halaman
Tetapan Sumber Cahaya muncul.
2. Tekan untuk memilih Maklumat Sumber Cahaya dan tekan ENTER. Maklumat sumber
cahaya dipaparkan.
Anda juga boleh mendapatkan maklumat jam sumber cahaya pada menu MAKLUMAT.
Penjimatan kuasa
• Menetapkan Mod Sumber Cahaya
Pergi ke PEMASANGAN > Tetapan Sumber Cahaya > Mod Sumber Cahaya dan tekan /
atau tekan L. MODE pada alat kawalan jauh untuk memilih mod sumber cahaya yang sesuai di
kalangan mod yang disediakan.
Menetapkan projektor dalam mod Eco/360 & Potret akan menjimatkan kuasa.
Mod sumber
cahaya
Biasa
Eco
360 & Potret
Perihalan
Menyediakan kecerahan sumber cahaya penuh
Rendahkan kecerahan untuk menjimatkan kuasa dan mengurangkan hingar kipas.
Rendahkan kecerahan untuk menjimatkan kuasa, paling sesuai bagi unjuran 360
darjah dan unjuran potret
• Tetapan Matikan Kuasa Automatik
Fungsi ini membolehkan projektor dimatikan secara automatik jika isyarat input tidak dikesan
selepas satu tempoh masa untuk menjimatkan kuasa.
Untuk menetapkan Matikan Kuasa Automatik, pergi ke PENYEDIAAN SISTEM: ASAS >
Matikan Kuasa Automatik dan tekan / .
• Kecerahan ketara imej yang diunjurkan berbeza bergantung pada keadaan pencahayaan sekeliling,
tetapan beza jelas/kecerahan isyarat input yang dipilih dan berkadar terus dengan jarak unjuran.
• Kecerahan sumber cahaya akan berkurang dari masa ke masa dan mungkin berbeza antara spesifikasi
pengeluar sumber cahaya. Perkara ini adalah normal dan merupakan gelagat yang telah dijangka.
Penyelenggaraan
49
Penunjuk
Terang
Status & Perihalan
Acara kuasa
Mod tunggu sedia (Cahaya penunjuk mungkin masih menyala
selepas anda mencabut palam kord kuasa. Bagaimanapun,
keadaan ini bukan masalah pincang tugas.)
Meningkatkan kuasa
Operasi normal
Penyejukan penurunan kuasa normal
Gagal memulakan roda fosfor/warna
Gagal memutar roda fosfor/warna
Acara sumber cahaya
Ralat sumber cahaya dalam operasi normal
Sumber cahaya tidak dinyalakan
Keadaan haba
Ralat kipas 1 (kelajuan kipas sebenar di luar kelajuan yang
dikehendaki)
Ralat kipas 2 (kelajuan kipas sebenar di luar kelajuan yang
dikehendaki)
Ralat kipas 3 (kelajuan kipas sebenar di luar kelajuan yang
dikehendaki)
Ralat kipas 4 (kelajuan kipas sebenar di luar kelajuan yang
dikehendaki)
Ralat kipas 5 (kelajuan kipas sebenar di luar kelajuan yang
dikehendaki)
Ralat kipas 6 (kelajuan kipas sebenar di luar kelajuan yang
dikehendaki)
Ralat kipas 7 (kelajuan kipas sebenar di luar kelajuan yang
dikehendaki)
Ralat kipas 8 (kelajuan kipas sebenar di luar kelajuan yang
dikehendaki)
Ralat suhu 1 (suhu melebihi had)
Ralat suhu 2 (suhu melebihi had)
Ralat pam air (Air daripada penyejuk cecair tidak mencukupi)
: Jingga Hidup
: Hijau Hidup
: Merah Hidup
: Jingga Berkelip
: Hijau Berkelip
: Merah Berkelip
: Mati
50
Penyelenggaraan
Penyelesaian masalah
Projektor tidak mahu hidup.
Sebab
Pemulihan
Tiada kuasa daripada kord kuasa.
Palamkan kord kuasa ke dalam bicu kuasa AC pada
projektor dan palamkan kord kuasa ke dalam salur
keluar kuasa. Jika salur keluar kuasa mempunyai suis,
pastikan suisnya dihidupkan.
Mencuba untuk menghidupkan projektor
semula semasa proses penyejukan.
Tunggu hingga proses penyejukan selesai.
Tiada gambar
Sebab
Sumber video tidak dihidupkan atau tidak
disambung dengan betul.
Projektor tidak disambungkan ke peranti
isyarat input dengan betul.
Isyarat input tidak dipilih dengan betul.
Penutup lensa masih terpasang.
Pemulihan
Hidupkan sumber video dan periksa sama ada kabel
isyarat telah bersambung.
Periksa sambungan.
Pilih isyarat input yang betul menggunakan kekunci
INPUT.
Buka penutup lensa.
Imej kabur
Sebab
Pemulihan
Lensa unjuran tidak difokus dengan betul.
Laraskan fokus lensa menggunakan cincin tumpu.
Laraskan sudut dan arah unjuran serta ketinggian
Projektor dan skrin tidak dijajar dengan betul.
projektor jika perlu.
Penutup lensa masih terpasang.
Buka penutup lensa.
Alat kawalan jauh tidak berfungsi.
Sebab
Bateri sudah tiada kuasa.
Terdapat halangan di antara alat kawalan
jauh dan projektor.
Anda terlalu jauh daripada projektor.
Pemulihan
Gantikan kedua-dua bateri dengan yang baharu.
Alihkan halangan.
Berdiri dalam jarak 8 meter (26 kaki) dari projektor.
Kata laluan salah.
Sebab
Anda tidak ingat kata laluan.
Pemulihan
Lihat "Memasuki prosedur peroleh kembali kata
laluan" pada halaman 29.
Penyelesaian masalah
51
Spesifikasi
Spesifikasi projektor
Semua spesifikasi adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu.
Optikal
Kawalan
Resolusi
4K UHD 3840 x 2160
Kawalan bersiri RS-232C
9-pin D-sub male x 1
Sistem paparan
1-CHIP DLP
Kawalan LAN
RJ-45 x 1
Julat fokus jelas
2.89–6.09 m @ Lebar, 4.25–8.96 m @ Tele
Port Perkhidmatan x 1
Lensa
F = 2.1 hingga 2.4, f = 20.6 hingga 30.3 mm
Penerima IR x 2
Elektrikal
Bekalan kuasa
100 hingga 240 V
(AC), 50/60 Hz
Penggunaan kuasa
595 W (Mak); < 0.5 W (Tunggu sedia);
< 3.0 W (Rangkaian tunggu sedia)
Mekanikal
Berat
19.8 Kg (43.7 lbs)
Terminal output
Output RGB
15-pin mini D-Sub (female) x 1
Output isyarat audio
3.5 mm stereo bicu mini x 1
USB
DC (5V 2A) Port output x 1
12 V Pemicu (0.5 A) x 1
52
Spesifikasi
Alat Kawalan Jauh Berwayar x 1
Terminal input
Input komputer
Input RGB
15-pin mini D-Sub (female) x 1
Input isyarat video
Digital
HDMI1 (HDCP2.2) x 1;
HDMI2 x 1
HDBaseT x 1
Keperluan Alam Sekitar
Suhu operasi
5°C–35°C pada paras laut
Suhu penyimpanan
-10°C–65°C pada paras laut
Kelembapan relatif Operasi/Penyimpanan
10%–90% (tanpa pemeluwapan)
Altitud operasi
0 sehingga 1500 m pada 5°C–35°C
1500–3000 m pada 5°C–30°C (dengan
Mod Altitud Tinggi dihidupkan)
Ukuran
471 mm (L) x 223 mm (T) x 565 mm (D)
471
565
223
Unit: mm
Spesifikasi
53
Carta pemasaan
Pemasaan yang disokong bagi input RGB
Resolusi
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 768
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 960
1366 x 768
1440 x 900
1400 x 1050
1600 x 1200
1680 x 1050
1920 x [email protected]
1920 x 1080 (VESA)
Mod
Frekuensi
Menegak (Hz)
Frekuensi
Mendatar (kHz)
Frekuensi
Piksel (MHz)
VGA_60
VGA_72
VGA_75
VGA_85
SVGA_60
SVGA_72
SVGA_75
SVGA_85
XGA_60
XGA_70
XGA_75
XGA_85
1152 x 864_75
1280 x 720_60
1280 x 768_60
WXGA_60
SXGA_60
SXGA_75
SXGA_85
1280 x 960_60
1366 x 768_60
WXGA+_60
SXGA+_60
UXGA
1680 x 1050_60
1920 x 1200_60 (Reduce Blanking)
1920 x 1080_60
59,940
72,809
75,000
85,008
60,317
72,188
75,000
85,061
60,004
70,069
75,029
84,997
75,00
60
59,870
59,810
60,020
75,025
85,024
60,000
59,790
59,887
59,978
60,000
59,954
59,95
59,963
31,469
37,861
37,500
43,269
37,879
48,077
46,875
53,674
48,363
56,476
60,023
68,667
67,500
45,000
47,776
49,702
63,981
79,976
91,146
60,000
47,712
55,935
65,317
75,000
65,290
74,038
67,158
25,175
31,500
31,500
36,000
40,000
50,000
49,500
56,250
65,000
75,000
78,750
94,500
108,000
74,250
79,5
83,500
108,000
135,000
157,500
108
85,500
106,500
121,750
162,000
146,250
154
173
Pemasaan yang ditunjukkan di atas mungkin tidak disokong kerana had kad grafik fail EDID dan VGA.
Ada kemungkinan beberapa pemasaan tidak boleh dipilih.
54
Spesifikasi
Pemasaan yang disokong bagi input HDMI
• Pemasaan PC
Resolution
Mode
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1280 x 720
1280 x 768
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 960
1400 x 1050
VGA_60
SVGA_60
XGA_60
1280 x 720_60
1280 x 768_60
WXGA_60
SXGA_60
1280 x 960_60
SXGA+_60
1920 x 1200_60 (Reduce
Blanking)
1920 x 1080_60
1920 x [email protected]
1920 x 1080 (VESA)
Vertical Frequency
(Hz)
Horizontal
Frequency (kHz)
Pixel Frequency
(MHz)
59,940
60,317
60,004
60
59,870
59,810
60,020
60,000
59,978
31,469
37,879
48,363
45,000
47,776
49,702
63,981
60,000
65,317
25,175
40,000
65,000
74,250
79,5
83,500
108,000
108
121,750
59,95
74,038
154
59,963
67,158
173
Pemasaan yang ditunjukkan di atas mungkin tidak disokong kerana had kad grafik fail EDID dan VGA.
Ada kemungkinan beberapa pemasaan tidak boleh dipilih.
• Pemasaan video
Pemasaan
Resolusi
Frekuensi
Menegak (Hz)
Frekuensi Mendatar
(kHz)
Frekuensi Piksel
(MHz)
480p
576p
720/50p
720/60p
1080/50i
1080/60i
1080/50P
1080/60P
2160/24P
2160/25P
2160/30P
2160/50P*
2160/60P*
720 x 480
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
59,94
50
50
60
50
60
50
60
24
25
30
50
60
31,47
31,25
37,5
45,00
28,13
33,75
56,25
67,5
54
56,25
67,5
112,5
135
27
27
74,25
74,25
74,25
74,25
148,5
148,5
297
297
297
594
594
*Disokong hanya apabila port HDMI 1 (HDCP2.2) sedang digunakan.
Pemasaan yang disokong untuk input Komponen-YPbPr
Resolusi
Frekuensi Menegak
(Hz)
Frekuensi Mendatar
(kHz)
Frekuensi Piksel
(MHz)
Resolusi
480i
480p
576i
576p
720/50p
720/60p
1080/50i
1080/60i
1080/50P
1080/60P
720 x 480
720 x 480
720 x 576
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
59,94
59,94
50
50
50
60
50
60
50
60
15,73
31,47
15,63
31,25
37,5
45,00
28,13
33,75
56,25
67,5
13,5
27
13,5
27
74,25
74,25
74,25
74,25
148,5
148,5
Spesifikasi
55
Pemasaan yang disokong bagi input HDBaseT
• Pemasaan PC
Frekuensi
Menegak (Hz)
Resolusi
Mod
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1280 x 720
1280 x 768
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 960
1400 x 1050
VGA_60
SVGA_60
XGA_60
1280 x 720_60
1280 x 768_60
WXGA_60
SXGA_60
1280 x 960_60
SXGA+_60
1920 x 1200_60 (Reduce
Blanking)
1920 x 1080_60
1920 x [email protected]
1920 x 1080 (VESA)
Frekuensi Mendatar Frekuensi Piksel
(kHz)
(MHz)
59,940
60,317
60,004
60
59,870
59,810
60,020
60,000
59,978
31,469
37,879
48,363
45,000
47,776
49,702
63,981
60,000
65,317
25,175
40,000
65,000
74,250
79,5
83,500
108,000
108
121,750
59,95
74,038
154
59,963
67,158
173
Pemasaan yang ditunjukkan di atas mungkin tidak disokong kerana had kad grafik fail EDID dan VGA.
Ada kemungkinan beberapa pemasaan tidak boleh dipilih.
• Pemasaan video
Jenis kabel
CAT 5e/CAT 6a
56
Julat Kabel
100m
Frekuensi
Piksel
<=225MHz
Format HDMI yang disokong
720x480p/60Hz
4:3
24bit 30bit 36 bit
1280x720p/60Hz
16:9
24bit 30bit 36 bit
1920x1080i/60Hz
16:9
24bit 30bit 36 bit
1920x1080p/60Hz
16:9
24bit 30bit 36 bit
720x576p/50Hz
4:3
24bit 30bit 36 bit
1280x720p/50Hz
16:9
24bit 30bit 36 bit
1920x1080i/50Hz
16:9
24bit 30bit 36 bit
1920x1080p/50Hz
16:9
24bit 30bit 36 bit
CAT 5e
70m
>225MHz
3840 x 2160 60Hz YUV 4:2:0
24bit
CAT 5e
70m
>225MHz
3840 x 2160 30Hz
24bit
CAT 6a
100m
>225MHz
3840 x 2160 30Hz
24bit
Spesifikasi
MQ008-01V01
© 2017 CASIO COMPUTER CO., LTD.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement