Casio XJ-L8300HN Kullanım Kılavuzu

Casio XJ-L8300HN Kullanım Kılavuzu
PROJEKTÖR
XJ-L8300HN
Kullanıcı Kılavuzu
• "Güvenlik Önlemleri" bölümünü okuduğunuzdan ve bu ürünü doğru bir şekilde
kullandığınızdan emin olun.
• Bu kılavuzu daha sonra başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.
• Bu kılavuzun en güncel versiyonu için aşağıdaki adresi ziyaret edin.
http://world.casio.com/manual/projector/
• DLP, ABD'deki Texas Instruments şirketinin tescilli ticari markasıdır.
• HDMI, HDMI logosu ve High-Definition Multimedia Interface HDMI Licensing, LLC'nin ticari
markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
• HDBaseT™ ve HDBaseT Alliance logosu, HDBaseT Alliance'nin ticari markalarıdır.
• Blu-ray™ ve logosu Blu-ray Disc Association'ın ticari markalarıdır.
• PJLink, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde ve bölgelerde tescili bekleyen
bir ticari marka veya bir tescilli ticari markadır.
• Crestron, Crestron Connected ve Crestron Connected Logosu, ABD'deki Crestron
Electronics, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır.
• AMX, ABD'deki AMX LLC'nin tescilli ticari markasıdır.
• XGA, ABD'deki IBM Corporation'ın bir tescilli ticari markasıdır.
• Diğer şirket ve ürün adları, ilgili sahiplerinin tescilli ticari markaları veya ticari markaları olabilir.
• Bu Kullanıcı Kılavuzunun içeriği önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
• Bu kılavuzun kısmen veya tamamen kopyalanması yasaktır. Bu kılavuzu sadece kişisel
amaçla kullanabilirsiniz. CASIO COMPUTER CO., LTD.'nin izni olmaksızın başka herhangi bir
amaçla kullanımı yasaktır.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. bu ürünün veya bu kılavuzun kullanımından kaynaklanan her
türlü kâr kayıpları veya üçüncü şahısların tazminat talepleri için sorumluluk kabul etmez.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. bu ürünün arızalanması veya bakımından kaynaklı veri
kaybından veya herhangi bir sebeple meydana gelen herhangi bir kayıp veya kâr kaybından
sorumlu tutulamaz.
• Bu kılavuzda gösterilen örnek görüntüler yalnızca örnek verme amaçlıdır ve gerçekte ürün
tarafından üretilen görüntülerle tam olarak aynı olmayabilir.
2
İçindekiler
Önemli güvenlik talimatları ............................................................................................... 4
Lazer ve Yüksek Sıcaklık Uyarıları (Projektör üzerindeki etikete bakın) .................... 11
Diğer Uyarılar ................................................................................................................... 12
Giriş .................................................................................................................................. 14
Ambalaj içeriği ........................................................................................................... 14
Projektörün dış görünümü......................................................................................... 15
Kumandalar ve işlevleri ............................................................................................. 16
Projektörünüzün yerleştirilmesi ..................................................................................... 18
Konum seçimi ........................................................................................................... 18
İstenen görüntü boyutunun elde edilmesi ................................................................. 18
Projektörün montajı ................................................................................................... 20
Yansıtılan görüntünün ayarlanması .......................................................................... 21
Bağlantı ............................................................................................................................ 22
Çalıştırma ......................................................................................................................... 25
Projektörün çalıştırılması .......................................................................................... 25
Menülerin Kullanımı .................................................................................................. 26
Projektörün güvenliğini sağlama ............................................................................... 27
Giriş sinyalinin değiştirilmesi ..................................................................................... 28
Projektörün kapatılması ............................................................................................ 29
Menünün çalışması ......................................................................................................... 30
RESİM menüsü ......................................................................................................... 30
EKRAN menüsü ....................................................................................................... 33
KURULUM menüsü .................................................................................................. 34
SİSTEM AYARI: BASIT menüsü.............................................................................. 35
SİSTEM AYARI: GELİŞMİŞ menüsü ....................................................................... 35
BİLGİ menüsü ........................................................................................................... 37
Projektörün uzaktan kontrolü ......................................................................................... 38
Projektör RS-232C Kumandası ....................................................................................... 41
Bakım ................................................................................................................................ 46
Projektörün bakımı .................................................................................................... 46
Işık Kaynağı Bilgisi.................................................................................................... 47
Sorun Giderme ................................................................................................................. 49
Teknik Özellikler .............................................................................................................. 50
Projektörün teknik özellikleri ..................................................................................... 50
Boyutlar ..................................................................................................................... 51
Zamanlama çizelgesi ................................................................................................ 52
İçindekiler
3
Önemli güvenlik talimatları
Güvenlik Önlemleri
Güvenlik sembolleri hakkında
Bu Kullanıcı Kılavuzunda ve ürünün kendisinde, güvenli kullanımı sağlamak, sizi ve
başkalarını yaralanma ve maddi hasar görme riskinden korumak için çeşitli simgeler
kullanılmıştır. Her sembolün anlamı aşağıda açıklanmaktadır.
Tehlike
Bu sembol, dikkate alınmadığında veya yanlış uygulandığında ölüm veya
ciddi yaralanma tehlikesi yaratacak durumlarla ilgili bilgi verir.
Uyarı
Bu sembol, dikkate alınmadığında veya yanlış uygulandığında ölüm veya
ciddi yaralanma tehlikesi yaratma ihtimali olan durumlarla ilgili bilgi verir.
Simge Örnekleri
Üçgen, mutlaka dikkat etmeniz gereken durumları belirtir. Burada gösterilen örnekte,
elektrik çarpmasına karşı önlem almanız gerektiği belirtilmektedir.
Üzerinde bir çizgi bulunan bir daire, yapmamanız gereken bir eylem hakkında bilgi verir.
Belirtilen spesifik eylem, daire içindeki şekil ile gösterilir. Burada gösterilen örnek, aleti
demonte etmenin yasak olduğu anlamına gelir.
Siyah bir daire, gerçekleştirmeniz gereken bir işlem hakkında bilgi verir. Belirtilen
spesifik eylem, daire içindeki şekil ile gösterilir. Burada gösterilen örnek güç kablosunu
elektrik prizinden çekmeniz gerektiğini göstermektedir.
Kullanım Sırasındaki Uyarılar
Uyarı
• Bulunduğunuz yerde küçük çocuklar mevcut olduğunda ve özellikle
küçük çocukların projektörle temas etme ihtimali bulunduğunda,
yetişkinlerin gözetimi gerekir.
• Duman, koku, ısı ve diğer anormallikler
Duman, garip koku veya herhangi bir anormallik fark etmeniz durumunda projektörü
kullanmayı derhal bırakın. Kullanmaya devam etmeniz yangın ve elektrik çarpma riskini
doğurur. Hemen aşağıdaki adımları uygulayın.
1. Projektörün fişini prizden çekin.
2. Satın aldığınız bayiye veya yetkili bir CASIO servis merkezine başvurun.
• Arıza
Ekran normal görünmüyorsa veya projektörü düzgün bir şekilde çalıştırıyor olsanız dahi
başka anormal bir işlem meydana geldiğinde, projektörü kullanmayı derhal durdurun.
Kullanmaya devam etmeniz yangın ve elektrik çarpma riskini doğurur. Hemen
aşağıdaki adımları uygulayın.
4
Önemli güvenlik talimatları
1. Projektörü kapatın.
2. Projektörün fişini prizden çekin.
3. Satın aldığınız bayiye veya yetkili bir CASIO servis merkezine başvurun.
• Güç kablosu
Elektrik kablosunun yanlış kullanılması yangın ve elektrik çarpma riskini doğurur.
Aşağıdaki önlemlere her zaman dikkat ettiğinizden emin olun.
• Yalnızca projektörle birlikte verilen aksesuarları kullandığınızdan emin olun.
• Projektör için belirtilenle aynı voltaja sahip güç kaynağı kullandığınızdan emin olun.
• Bir prize çok fazla aygıtla aşırı yükleme yapmayın.
• Güç kablosunu bir ocağın yakınında bulundurmayın.
• Projektörle birlikte gelen güç kablosunu başka herhangi bir cihazla kullanmayın.
• Projektöre güç sağlayan prizi diğer cihazlarla paylaşmayın. Uzatma kablosu kullanıyorsanız,
uzatma kablosunun amper değerinin bu projektörün güç tüketim değeriyle uyumlu
olduğundan emin olun.
• Elektrik kablosunu halen sarılmış durumdayken kullanmayın.
• Projektörün fişini çekmeniz gerektiğinde kolayca erişebileceğiniz, elverişli bir elektrik prizi
kullanın.
Hasarlı bir elektrik kablosu yangın ve elektrik çarpma riskini doğurur.
Aşağıdaki önlemlere her zaman dikkat ettiğinizden emin olun.
• Güç kablosunun üzerine kesinlikle ağır nesneler koymayın ve asla ısıya maruz bırakmayın.
• Güç kablosunun duvar ile projektörün bulunduğu raf veya masa arasında sıkışmadığından
emin olun ve güç kablosunun üzerini asla minder veya başka bir nesneyle örtmeyin.
• Asla güç kablosunu modifiye etmeyin, kablonun zarar görmesine izin vermeyin veya aşırı
bükülmeye maruz bırakmayın.
• Güç kablosunu bükmeyin veya çekmeyin.
Elleriniz ıslakken güç kablosuna veya fişine asla dokunmayın. Aksi takdirde elektrik
çarpması riski oluşur.
• Bu projektörü satın aldığınız ülkede kullanırken, birlikte verilen güç kablosunu
kullandığınızdan emin olun. Projektörü başka bir ülkede kullanırken, o ülkedeki voltaj değeri
için uygun bir güç kablosu satın aldığınızdan ve kullandığınızdan emin olun. Aynı zamanda,
o ülkede geçerli olan Güvenlik Standartlarının bilincinde olduğunuzdan emin olun.
Dışarı çıkarken, projektörün evcil hayvanlardan ve diğer hayvanlardan uzak bir yerde
olduğundan emin olun ve elektrik fişini prizden çekin. Çiğneme nedeniyle hasar gören
bir elektrik kablosu kısa devreye neden olabilir ve yangın riski doğurabilir.
• Su ve yabancı madde
Projektörün üzerine su gelmesine kesinlikle izin vermeyin. Su, yangın ve elektrik
çarpma riski doğurur.
Projektörün üzerine asla bir vazo veya başka bir su kabı koymayın. Su, yangın ve
elektrik çarpma riski doğurur.
Önemli güvenlik talimatları
5
Projektöre giren su, başka sıvı veya yabancı madde (metal, vb.), yangın ve elektrik
çarpma riski yaratır. Projektörün içine herhangi bir şey girerse, derhal aşağıdaki
adımları uygulayın.
1. Projektörü kapatın.
2. Projektörün fişini prizden çekin.
3. Satın aldığınız bayiye veya yetkili bir CASIO servis merkezine başvurun.
• Demonte ve modifiye etme
Asla projektörü parçalarına ayırmaya veya üzerinde herhangi bir değişiklik yapmaya
çalışmayın. Projektör, elektrik çarpması ve yanık riski yaratan çok sayıda yüksek gerilim
bileşeni içerir. Ayrıca, projektörün yetkisiz demonte veya modifiye edilmesinden
kaynaklanan sorunların garanti kapsamına girmediğini ve CASIO tarafından onarılmaya
uygun olmadığını unutmayın.
Bütün dahili kontrol, ayar ve onarım işlemlerini satın aldığınız bayi veya yetkili CASIO servis
merkezine yaptırdığınızdan emin olun.
• Düşme ve darbe
Düşen veya başka kötü davranışlardan hasar gören projektörün bu şekilde kullanımı
devam ederse, yangın ve elektrik çarpma riski doğar. Hemen aşağıdaki adımları
uygulayın.
1. Projektörü kapatın.
2. Projektörün fişini prizden çekin.
3. Satın aldığınız bayiye veya yetkili bir CASIO servis merkezine başvurun.
• Yanarak imha etme
Projektörü kesinlikle yanarak imha etmeye çalışmayın. Aksi takdirde patlama meydana
gelebilir ve bu da yangın ve yaralanma riski doğurur.
• Projektör ışık emisyonu
• Işık açıkken objektife, havalandırma giriş veya çıkış kanallarına kesinlikle doğrudan
bakmayın. Projektörü açarken kimsenin objektife, havalandırma giriş veya çıkış
kanallarına doğrudan bakmadığından emin olun. Projektör tarafından yayılan güçlü
ışık, gözde hasar riski oluşturur.
• Projektörün ışığını yöneltmek veya yansıtmak için bir büyüteç, ayna veya benzeri bir
nesne kullanmaya çalışmayın ve projektörün ışığına asla böyle bir nesne tutmayın
veya yerleştirmeyin. Kırılmış veya yansıtılan ışık kişilerin gözlerine parlayabilir ve
gözde hasar riski oluşturabilir.
• Havalandırma kanallarının tıkanması
Havalandırma kanallarının tıkanmasına asla izin vermeyin. Aksi şekilde davranılması
dahili ısı oluşmasına neden olur, bu da yangın riskini ve projektörün arızalanmasını
beraberinde getirir. Projektöre sıcakken dokunulması yanık riski doğurur. Aşağıdaki
önlemlere her zaman dikkat ettiğinizden emin olun.
6
Önemli güvenlik talimatları
• Projektör ile duvarlar arasında en az 30 cm (11,8 inç) boşluk bırakın. Zemin ile projektörün
diğer kenarları arasında en az 30 cm (11,8 inç) mesafe bırakın.
• Projektörü, hava sirkülasyonunun zayıf olduğu herhangi bir yere yerleştirmeyin.
• Projektörün üzerini battaniye veya başka bir nesneyle örtmeyin.
• Projektörü, kullanım sırasında sağlam ve düz bir zemine yerleştirin. Projektörü halı,
battaniye, havlu, koltuk minderi veya diğer esnek yüzeylerin üzerindeyken asla kullanmayın.
• Projektörü kullanırken asla iki kenarından biri üzerinde dik konumda tutmayın.
• Projektör kabini
Projektörün kabini kesinlikle açılmamalıdır. Aksi takdirde elektrik çarpması riski oluşur.
• Temizlik
Projektörü temizlemeden önce, projektörü kapattığınızdan ve fişini prizden
çektiğinizden emin olun. Bunun yapılmaması durumunda elektrik çarpması riski oluşur.
• Hava çıkış kanalları
Projektör çalışırken hava çıkış kanalları çok ısınır. Asla onlara dokunmayın. Aksi takdirde
yanık riski oluşur. Hava çıkış kanallarının yakınındaki alanlar da oldukça sıcak olur. Plastik
veya ısıya duyarlı diğer malzemelerden yapılmış nesneleri asla projektörün yakınında veya
altında bulundurmayın. Aksi takdirde ilgili nesnede deformasyon ve renk bozulması riski
oluşur.
• Mercek kapağı (projektörünüz bir mercek kapağı varsa)
Projektörü açmadan önce mercek kapağını çıkardığınızdan emin olun. Projektör
kullanımdayken asla mercek kapağını takılı bırakmayın.
• Konum
Projektörü hiçbir zaman aşağıdaki konumlardan birine yerleştirmeyin. Bu durum yangın ve
elektrik çarpma riskini doğurur.
• Güçlü titreşime maruz kalan bir alanın yakınında
• Büyük miktarda nem veya toza maruz kalan bir alan
• Mutfak veya yağ dumanına maruz kalabileceği başka bir yer
• Bir ısıtıcı yakını, ısıtmalı bir halı veya doğrudan güneş ışığına maruz kalan bir yer
• Aşırı sıcaklığa maruz kalacağı bir yer (Çalışma sıcaklığı aralığı 5°C - 35°C (41°F - 95°F)).
• Ağır nesneler
Projektörün üzerine kesinlikle ağır nesneler koymayın veya projektörün üzerine çıkmayın. Bu
durum yangın ve elektrik çarpma riskini doğurur.
• Su
Projektörü kesinlikle bir banyoda veya su sıçrama ihtimali bulunan herhangi bir yerde
bulundurmayın.
• Dengesiz konum
Projektörü asla dengesiz bir zemine veya yüksek bir rafa yerleştirmeyin. Aksi takdirde
düşebilir ve bu da yaralanma riski doğurabilir.
Önemli güvenlik talimatları
7
• Projektörü tekerleri bulunan bir altlık üzerinde kullanma
Projektörü tekerleri bulunan bir altlık üzerinde kullanırken altlığı hareket ettirmediğinizde
tekerlekleri kilitlediğinizden emin olun.
• Fırtınalı havalar
Bir fırtına sırasında, projektörün elektrik fişine dokunmayın.
• Uzaktan kumanda
Asla uzaktan kumandayı parçalarına ayırmaya veya üzerinde herhangi bir değişiklik
yapmaya çalışmayın. Aksi takdirde elektrik çarpması, yanık ve diğer türlü yaralanma
tehlikesi ortaya çıkar. Bütün dahili kontrol, ayar ve onarım işlemlerini satın aldığınız bayi
veya yetkili CASIO servis merkezine yaptırdığınızdan emin olun.
Uzaktan kumandanın ıslanmasına asla izin vermeyin. Su, yangın ve elektrik çarpma
riski doğurur.
• Yanıcı gaz spreylerini yakınında kullanmayın
Yanıcı gazları projektörün içine veya yakınına püskürtmeyin. Gaz tutuşabilir ve yangın
riski oluşturabilir.
Pil Uyarıları
Tehlike
Alkalin pilden sızan sıvı gözle temas ederse derhal aşağıdaki adımları uygulayın.
1. Gözlerinizi ovmayın! Gözleri temiz suyla yıkayın.
2. Derhal bir doktora başvurun. Hemen harekete geçilmemesi, görme kaybına yol açabilir.
Uyarı
Pillerin yanlış kullanımı, pilin sızdırma yapıp etrafındaki bölgeyi kirletmesine veya patlamasına
neden olabilir, bu da yangın ve yaralanma riskini beraberinde getirir. Aşağıdaki önlemlere her
zaman dikkat ettiğinizden emin olun.
• Asla pilleri parçalarına ayırmaya çalışmayın ve kısa devre yapmasına izin vermeyin.
• Pilleri kesinlikle sıcağa maruz bırakmayın veya ateşe atmayın.
• Eski ve yeni pilleri asla birlikte kullanmayın.
• Asla farklı türden pilleri birlikte kullanmayın.
• Pilleri asla şarj etmeye çalışmayın.
• Pilleri yerleştirirken doğru yönde yerleştirildiğinden emin olun.
• Bitmiş piller
Uzaktan kumanda pillerini biter bitmez çıkarttığınızdan emin olun.
• Uzun süre kullanmayı planlamıyorsanız pilleri uzaktan kumandadan çıkartın.
8
Önemli güvenlik talimatları
• Pillerin atılması
Kullanılmış pilleri, bölgenizdeki kurallara ve yönetmeliklere uygun olarak attığınızdan emin
olun.
Projektör Işık Emisyonu
• Işık açıkken asla ışık çıkışını engellemeyin.
• Işık kaynağı açıkken asla doğrudan merceğe bakmayın.
Ortamda çocuklar bulunduğunda özel dikkat gösterilmelidir.
Risk Grubu 2
1. Her türlü parlak ışık kaynaklarında olduğu gibi, doğrudan ışına bakmayın, RG2 IEC
62471-5: 2015
2. Bu üründen tehlikeli optik radyasyon yayılma olasılığı bulunmaktadır.
3. Çalıştırma lambasına doğrudan bakmayın. Gözlerinize zarar verebilir.
Işık Kaynağı Birimi Hakkında
• Projektörün ışık kaynağı birimi bir lazer kullanır.
• Işık kaynağı ünitesinin ömrü yaklaşık 20.000 saattir. Gerçek ömür, kullanım koşullarına,
kurulum menüsünde yapılandırılan ayarlara ve her bir ışık kaynağı ünitesi arasındaki farklara
bağlı olarak değişir.
• Işık kaynağı birimi, hangisi önce gelirse, garanti belgesinde belirtilen süre veya 6.000 saat
süreyle garanti altındadır.
• Işık kaynağı biriminin artık ışık vermemesi veya ışık kaynağı biriminin parlaklığında belirgin
bir düşüş, ışık kaynağı biriminin ömrünün sonuna geldiğini gösterir. Değiştirmek için ürünü
satın aldığınız bayiye veya yetkili bir CASIO servis merkezine başvurun. Projektörün yetkisiz
demonte veya modifiye edilmesinden kaynaklanan sorunların garanti kapsamına girmediğini
ve CASIO tarafından onarılmaya uygun olmadığını unutmayın.
Önemli güvenlik talimatları
9
Kurulum Uyarıları
• Projektörün fişini çekmeniz gerektiğinde kolayca erişebileceğiniz, elverişli bir elektrik prizi
kullanın.
• Projektör ile duvarlar arasında en az 30 cm (11,8 inç) boşluk bırakın. Zemin ile projektörün
diğer kenarları arasında en az 30 cm (11,8 inç) mesafe bırakın. Projektörün üzerindeki alan
dahilinde herhangi bir başka nesne bulunmamalıdır. Nesneleri projektörün hava çıkış ve giriş
deliklerinden uzak tutmak için özel dikkat gösterilmelidir.
• Klima ekipmanlarından gelen hava akımı, projeksiyon merceğinin çevresindeki alandan
çıkan ısıyı, yansıtılan görüntüde ısı dalgalanmalarının ortaya çıkmasına neden olacak
şekilde yayabilir. Bu durumda, klima ekipmanının hava akışını ayarlayın veya projektörü
hareket ettirin.
10
Önemli güvenlik talimatları
Lazer ve Yüksek Sıcaklık Uyarıları (Projektör
üzerindeki etikete bakın)
Lazer Uyarıları
ABD Dışı Etiketi
1 : Bu projektör, IEC 60825-1: 2014'e uygun Sınıf 1 lazer aygıtıdır.
• Bu projektör, dahili bir lazer modülüne sahiptir. Parçalarına ayrılması veya modifiye edilmesi
çok tehlikelidir ve asla denenmemelidir.
• Kullanım kılavuzunda özel olarak talimat verilmeyen herhangi bir işlem veya ayarlama,
tehlikeli lazer radyasyonuna maruz kalma riski doğurur.
ABD Etiketi
2 : Bu projektör, IEC 60825-1: 2007'ye uygun Sınıf 3R lazer aygıtıdır.
• Bu projektör, dahili bir lazer modülüne sahiptir. Parçalarına ayrılması veya modifiye edilmesi
çok tehlikelidir ve asla denenmemelidir.
• Kullanım kılavuzunda özel olarak talimat verilmeyen herhangi bir işlem veya ayarlama,
tehlikeli lazer radyasyonuna maruz kalma riski doğurur.
Havalandırma Çıkışı Uyarıları (Etiket 3 )
• Havalandırma çıkışları projeksiyon sırasında çok ısınır. Havalandırma çıkışlarına
kesinlikle dokunmayın veya önlerinin kapanmasına izin vermeyin.
• Yabancı cisimler sokmayın.
Projektörün sol tarafı (arkadan bakıldığında)
Etiket
Etiket
Etiket
2
1
3
Lazer ve Yüksek Sıcaklık Uyarıları
11
Diğer Uyarılar
Bu projektör hassas bileşenlerden yapılmıştır. Aşağıdaki uyarılara dikkat edilmemesi, verilerin
doğru olarak kaydedilememesine ve arızalanmaya neden olabilir.
• Projektörü asla aşağıdaki yerlerde kullanmayın veya saklamayın. Aksi takdirde, projektörün
bozulması veya hasar görme riski meydana gelir.
• Elektrostatik yüklemeye maruz kalan yerler
• Aşırı sıcaklıklara maruz kalan yerler
• Aşırı nem bulunan yerler
• Ani sıcaklık değişimlerine maruz kalan yerler
• Çok fazla toz bulunan yerler
• Sallanan, eğimli veya başka şekilde dengesiz bir yüzey üzerinde
• Islanma tehlikesi bulunan yerler
• Çok miktarda yağ dumanı veya diğer dumanların bulunduğu yerler
• Tuzdan hasar görme riski bulunan yerler
• Aşındırıcı gazların (kaplıcalardaki kükürt gazı gibi) üretildiği yerler
• Uzaktan kumanda sinyal alıcısının flüoresan ışığa, güneş ışığına veya diğer güçlü ışıklara
maruz kalmadığından emin olun. Güçlü ışık, arızaya neden olabilir.
• Projektörü aşağıdaki koşullarda kullanmayın. Bu tür koşullar projektörün bozulmasına veya
hasar görmesine neden olabilir.
• Aşırı sıcaklıklara maruz kalabileceği yerlerden kaçının (çalışma sıcaklığı aralığı 5°C 35°C (41°F - 95°F)).
• Projektörün üzerine kesinlikle ağır nesneler koymayın veya projektörün üzerine çıkmayın.
• Projektörün içerisine yabancı cisimler girmesine veya üzerine düşmesine kesinlikle izin
vermeyin.
• Projektörün üzerine asla bir vazo veya başka bir su kabı koymayın.
• Projektörü aşağıya indirirken veya yerini veya yönünü değiştirmeyi içeren herhangi bir eylem
sırasında parmaklarınızı projektörün altında sıkıştırmamaya dikkat edin.
• Bitmiş pillerin uzun süre uzaktan kumandanın içinde kalmasına izin vermeyin.
Bitmiş piller sızabilir, bu da uzaktan kumandanın arızalanmasına ve hasar görmesine neden
olur. Bu süre zarfında uzaktan kumandayı ne kadar kullandığınıza bakılmaksızın, pilleri yılda
en az bir kez değiştirdiğinizden emin olun.
• Yumuşak, kuru bir bezle temizleyin.
Çok kirlendiğinde, su ve hafif nötr bir deterjanla nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın.
Silmeden önce bezin üzerindeki fazla suyu sıkın. Projektörü temizlemek için asla tiner, benzin
veya başka uçucu madde kullanmayın. Aksi takdirde üzerindeki işaretler silinebilir ve
gövdesinde izler oluşmasına neden olabilir.
• Ekran Noktalarının Kaybolması
Bu projektör günümüzün en gelişmiş dijital teknolojisi kullanılarak üretilmesine rağmen,
ekrandaki bazı noktalar eksik olabilir. Bu normaldir ve herhangi bir arıza olduğunu göstermez.
12
Diğer Uyarılar
• Projeksiyon sırasında projektörü kesinlikle sert bir darbeye maruz bırakmayın.
Projektör kaza sonucu sert bir darbeye maruz kalırsa, projeksiyon görüntüsü anlık olarak
kaybolacaktır. Görüntü bir süre sonra tekrar belirir, ancak yanlış renkte olabilir veya buna bir
hata mesajı da eşlik edebilir.
Yansıtılan görüntü yanlış renkteyse, geçerli giriş kaynağını tekrar seçin. Bu, yansıtılan
görüntüyü doğru rengine döndürmezse, projektörü kapatın ve tekrar açın.
• Projektörün yakınındaki bir elektrik prizini kullanın. Projektörü daima elektrik kablosu prizden
kolay çekilebilecek şekilde kullanın.
• Projektörünüz halen garanti süresi kapsamında olsa bile, çok uzun süre (24 saat gibi)
durdurmaksızın çalıştırma nedeniyle bir sorun yaşadığınızda veya projektör "Kurulum
Uyarıları" bölümünde belirtilen talimatlara uyulmadan kurulduğunda ve kullanıldığında
onarım ücreti sizden talep edilecektir.
• Yüksek ortam sıcaklığı veya çok miktarda toz, yağ dumanı, sigara dumanı veya diğer duman
türlerine maruz kalabileceği ortamlarda kullanılması, değiştirme sürelerini kısaltabilir ve optik
motorun ve diğer bileşenlerin daha sık değiştirilmesine neden olabilir. Böyle bir değişim
durumunda ücretin sizden alınacağını unutmayın. Değiştirme süreleri ve ücretler hakkında
ayrıntılı bilgi için yetkili bir CASIO servis merkezine başvurun.
• Buğulanma
Projektörü soğuk bir odadan ısıtmalı bir odaya taşımak, soğuk odadaki bir ısıtıcıyı çalıştırmak
ve benzeri diğer koşullar projektör merceğinde ve/veya projektörün içinde buğu oluşumuna
(sislenme) neden olabilir ve bu da yansıtılan görüntünün odak dışında görünmesine, arızaya
ve diğer sorunlara neden olabilir. Bu durumda, projektörü kapatın ve buğulanma doğal yollarla
gidene kadar biraz bekleyin. Buğu gittiğinde görüntüleri normal şekilde yansıtabilirsiniz.
• Harici Ekipmana Güç Beslemesi
Projektör gücünü kapatmak, harici ekipmana verilen enerjiyi de keser. Projektör, bazı hatalar
veya başka herhangi bir sebepten ötürü, kendi kendini kontrol fonksiyonu veya Otomatik
Kapanma özelliği tarafından yeniden başlatılma nedeniyle kapandığında, güç kaynağı
beslemesinin de kesileceğini unutmayın. Kullanılan harici ekipmana bağlı olarak, güç kaynağı
beslemesinin kesilmesi, üzerinde düzenleme yapılan verilerin kaybolmasına veya
bozulmasına neden olabilir. Verileri projektör tarafından güç sağlanan harici ekipmana sık
aralıklarla kaydetmeyi alışkanlık haline getirin. Herhangi bir veri kaybı veya bozulmasından
ötürü CASIO COMPUTER CO., LTD.'nin hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını unutmayın.
Diğer Uyarılar
13
Giriş
Ambalaj içeriği
Paketi dikkatli bir şekilde açın ve aşağıda gösterilen tüm parçaları içerdiğinden emin olun. Bu
öğelerden herhangi birinin eksik olması halinde, lütfen satın aldığınız yere başvurun.
Standart aksesuarlar
• Projektör
• Uzaktan kumanda, YT-310
• Kablo bağı seti x 2
• Test pilleri (AA-ebat x 2)
• AC Elektrik kablosu
• RGB kablosu
• "Güvenlik Önlemleri" sayfası
• "Önce bunu okuyun" sayfası
• Garanti*
• Ürünle birlikte gelen aksesuarlar bölgeniz için uygun olacaktır.
• *Garanti kartı sadece bazı bölgelerde sunulmaktadır. Lütfen ayrıntılı bilgiler için bayinizle temasa geçin.
Uzaktan kumandanın pillerinin değiştirilmesi
1. Kapaktaki parmak tutma parçasına bastırın ve
resimde gösterildiği gibi ok yönünde yukarı doğru itin.
2. Eski pilleri çıkartın (mevcut ise) ve iki adet AA pili
yerleştirin. Gösterildiği gibi pozitif ve negatif
kutupların doğru konumlandırıldığından emin olun.
3. Kapağı taban ile hizalayarak yerleştirin ve bastırarak
yerine oturtun. Bir 'klik' sesiyle yerine oturduktan
sonra durun.
• Uzaktan kumanda ve pilleri, mutfak, banyo, sauna, güneş odası veya kapalı bir otomobil gibi aşırı sıcak
veya nemli ortamlarda bırakmaktan kaçının.
• Sadece pil üreticisi tarafından tavsiye edilen pillerle veya eşdeğerleriyle değiştirin.
• Kullanılmış pili, üreticinin talimatlarına ve bölgeniz için geçerli olan yerel çevre düzenlemelerine göre atın.
• Pilleri kesinlikle ateşe atmayın. Patlama tehlikesi olabilir.
• Eğer piller bitmişse ya da uzaktan kumandayı uzun bir süre kullanmayacaksanız, pilin akması
durumunda olabilecek hasarları önlemek için pilleri çıkartın.
14
Giriş
Projektörün dış görünümü
6
9
1
2
3
4
5
8
6
2
25
25
26
26
26
26
7
11 13 15
10 12 14
16
17 19 21
18 20
22
23
24
1. Lens kaydırma ayar düğmeleri (SOL/SAĞ, 13. HDBaseT giriş portu
YUKARI/AŞAĞI)
14. RGB (PC) sinyal çıkış jakları
2. Havalandırma deliği (sıcak hava çıkışı)
15. RGB (PC)/Komponent Video (YPbPr/
3. Odak halkası
YCbCr) sinyal giriş jakı
4. Yakınlaştırma halkası
16. HDMI 1 giriş portu (HDCP 2.2)
5. Projeksiyon lensi
17. HDMI 2 giriş portu
6. IR uzak sensörü
18. Ses çıkışı jakı
7. Mercek kapağı
19. Servis yuvası
8. POWER (GÜÇ) göstergesi ışığı/TEMP
(SICAKLIK) uyarı lambası/LIGHT (IŞIK)
göstergesi ışığı
(Bkz. "Göstergeler", sayfa 48.)
20. DC (5V 2A) çıkış portu
9. Havalandırma deliği (soğuk hava girişi)
10. RJ-45 LAN giriş jakı
11. Uzaktan kumanda jakı
21. Seri portu
22. Harici kontrol paneli
(Bkz. "Kumandalar ve işlevleri", sayfa 16.)
23. AC elektrik jakı
24. Güvenlik çubuğu
25. Ayarlama Ayağı
Kablolu bir uzaktan kumanda ile kullanmak
26. Tavan montaj delikleri
için.
12. 12 VDC çıkış terminali
Bir elektrik siperi veya ışık kontrolü vb. gibi
harici aygıtlara güç sağlar.
Giriş
15
Kumandalar ve işlevleri
Projektör ve Uzaktan kumanda
Bu belgede bahsedilen tüm düğmeler uzaktan
kumanda veya projektör üzerinde mevcuttur.
5
1
2
6
7
3
1
8
9
10
11
4
14
15
16
12
2
6
3
5
12
7
13
17
4
Alt
18
7. ESC
1. INPUT (GİRİŞ)
Giriş seçimi çubuğunu görüntüler.
2. Ok tuşları ( ,
,
,
)
Önceki OSD menüsüne geri döner, menü
ayarlarından çıkar ve kaydeder.
8.
KEY LIGHT (ANAHTAR IŞIK)
Ekrandan kumanda (OSD) menüsü
etkinleştirildiğinde bu tuşlar, istenen menü
Uzaktan kumanda arka ışığını birkaç
öğelerini seçmek ve ayarlama yapmak için
saniye süreyle açar. Arka ışığı açık tutmak
yönlü oklar olarak kullanılır.
için, ışık açıkken diğer tuşlardan herhangi
birine basın. Arka ışığı kapatmak için ilgili
3. PICTURE MODE (RESİM MODU)
tuşa yeniden basın.
Kullanılabilir bir görüntü kurulum modunu
9. AUTO (OTOMATİK)
seçer.
4. ON (AÇIK)/Stand-by (Bekleme)
Projektörün durumunu bekleme modu ile
açık arasında değiştirir.
5. MENU (MENÜ)
Ekrandan kumanda (OSD) menüsünü
açar.
6. ENTER
Seçilen ekrandan kumanda (OSD) menü
ögesini onaylar.
16
Giriş
Görüntülenen resim için en iyi resim
zamanlamalarını otomatik olarak belirler.
10. BLANK (BOŞ)
Perdedeki resmi saklamak için kullanılır.
Projeksiyon lensinin önünü kapatmayın çünkü
lensin önündeki obje ısınabilir, deforme olabilir
ve hatta tutuşup yangına yol açabilir.
11. MUTE (SESSİZ)
15. ASPECT (EN/BOY)
Projektörün ses seviyesini açar, kapatır.
12. L. MODU
Görüntü en/boy oranını seçer.
16. VOL- (SES-)
Mevcut modlar arasından uygun bir ışık
kaynağı gücünü seçer.
13. DEFAULT (VARSAYILAN)
Mevcut fonksiyonu varsayılan fabrika
ayarına geri döndürür.
14. VOL+ (SES+)
Projektör ses düzeyini yükseltir.
Projektör ses düzeyini azaltır.
17. CONTRAST (ZITLIK)
Ayarlama yapmak için kontrast ayar
çubuğunu görüntüler.
18. Kablolu uzaktan kumanda portu
Uzaktan kumandanın çalışması için bir
kabloyu projektöre bağlar.
Uzaktan kumanda etki mesafesi
Uzaktan kumanda, doğru çalışması için projektörün IR uzaktan kumanda algılayıcılara
30 dereceyi aşmayan bir açıyla doğrultulmalıdır. Uzaktan kumanda ile sensör arasındaki
mesafe 8 metreyi (~ 26 fit) aşmamalıdır.
Uzaktan kumandayla projektör deki IR (Kızılötesi) senatörü arasında kızılötesi ışının önünü
kesebilecek herhangi bir engel olmadığından emin olun.
• Projektörü önden kumanda etme
Yak
l
aşı
• Projektörü arkadan kumanda etme
Yak
l
k+
30º
aş ı
k+
30º
Giriş
17
Projektörünüzün yerleştirilmesi
Konum seçimi
Projektörünüz için bir kurulum alanı belirlemeden önce, aşağıdaki faktörleri dikkate alın:
• Perdenizin boyutu ve posizyonu
• Elektrik prizi konumu
• Projektör ve geri kalan ekipmanlarınız arasındaki konum ve mesafe
Projektörünüzü aşağıdaki yöntemler ile kurabilirsiniz.
1. Ön
3. Arka Tavan
Projektör perdenin önünde masaya
yerleştirildiğinde bu konumu seçin. Bu, hızlı
kurulum ve taşınabilirlik itibariyle en sık
kullanılan projektör yerleştirme yöntemidir.
Bu konumu, projektör perdenin arkasında
tavandan baş aşağı asılı olarak
yerleştirildiğinde seçin. Bu kurulum konumu
için özel bir arkadan projeksiyon perdesi ile
uygun tavan montaj kiti gerekmektedir.
2. Ön Tavan
4. Arka
Bu konumu, projektör perdenin önünde
Bu konumu, projektörün perdenin arkasında
tavandan baş aşağı asılı olarak
masaya yerleştirildiği durumlarda seçin. Özel
yerleştirildiğinde seçiniz. Projektörü tavana
arkadan yansıtma ekranı gereklidir.
monte etmek için yetkili satıcınızdan projektör
tavan montaj kitini satın alın.
Projektörü açtıktan sonra KURULUM > Projektör Modu bölümlerine gidin ve bir ayar seçmek
için / tuşuna basın.
İstenen görüntü boyutunun elde edilmesi
Projektör lensinden ekrana mesafe, yakınlaştırma ayarı ve video formatı seçeneklerinin her biri
yansıtılan görüntünün boyutuna etki eden faktörlerdir. Merceği değiştirmek istediğinizde,
istediğiniz görüntü pozisyonuna bağlı olarak, yansıtma lensini izin verilen aralıklar dahilinde
herhangi bir yönde kaydırmak üzere projektör üzerindeki düğmeleri kullanabilirsiniz
18
Projektörünüzün yerleştirilmesi
Ön projeksiyon
• Mercek kaydırmada projeksiyon pozisyonunu
dikey olarak ayarlarken
• Mercek kaydırmada projeksiyon
pozisyonunu yatay olarak ayarlarken
F
F
D
C
A
90°
90°
B
F
E
E
C: Merceğin merkezinden yansıtılan görüntünün alt kenarına olan mesafe (mercek kaydırması en yüksek
seviyeye yükseltildiğinde)
B: Merceğin merkezinden yansıtılan görüntünün alt kenarına olan mesafe (mercek kaydırması en düşük
seviyeye indirildiğinde)
C: Mercek merkezi hareket mesafesi (mercek kaydırması en sola ayarlandığında)
D: Mercek merkezi hareket mesafesi (mercek kaydırması en sağa ayarlandığında)
E: Projektörden ekrana yansıtma mesafesi
F: Yansıtılan görüntünün boyutu
• Perdenin en/boy oranı 16:9, yansıtılan görüntünün oranı ise 16:9'tür.
Ekran
boyutu
Yansıtılan görüntünün
boyutu (F)
Yansıtma mesafesi (E)
En kısa
(Geniş)
Ofset (A)
Ofset (B)
cm
inç
cm
inç
cm
inç
cm
425
4,7
12
51,2
130
20,7
53
En uzun
(Tele)
Ofset (C, D)
Diyagonal
Yükseklik
Genişlik
inç
cm
inç
cm
inç
cm
inç
cm
inç
95
241
47
118
83
210
114
289
167
100
254
49
125
87
221
120
305
176
448
4,9
12
53,9
137
21,8
55
120
305
59
149
105
266
144
366
212
537
5,9
15
64,7
164
26,1
66
150
381
74
187
131
332
180
457
264
672
7,4
19
80,9
205
32,7
83
180
457
88
224
157
398
216
548
317
806
8,8
22
97,1
247
39,2
100
200
508
98
249
174
443
240
609
353
896
9,8
25
107,9
274
43,6
111
Tüm ölçüler yaklaşık değerler olarak verilmiştir ve gerçek boyutlardan farklı olabilir.
Projektörü kalıcı olarak kurmak istiyorsanız bu projektörün optik karakteristiklerini hesaba katmak için,
projektörü asıl yerinde kullanarak projeksiyon boyutunu ve mesafesini fiziksel olarak test etmenizi
öneriyoruz. Bu, projektörün kurulum yerine en iyi şekilde uyması için tam montaj konumunu belirlemenize
yardımcı olur.
Projektörünüzün yerleştirilmesi
19
Mercek kaydırma için projeksiyon aralığı
a
a
b
a: Maksimum yatay aralık (Y × %25)
c
b: Maksimum dikey aralık (D × %60)
d
b
c: Resmin dikey yüksekliğinin 1/2'si
d: Resmin yatay genişliğinin 1/2'si
Düğmenin sınıra ulaştığını gösteren bir tıklama sesi duyduğunuzda, ayar düğmesini çevirmeye son
verdiğinizden emin olun. Düğmeyi fazla çevirmek zarar verebilir.
Görüntüyü hem yatay hem de dikey olarak maksimum değerlere taşıyamazsınız.
Projektörün montajı
Eğer projektörünüzü tavana monte etmek istiyorsanız, bir projektör tavan montaj kitini
kullanmanızı, kitin sağlam ve güvenli bir şekilde takıldığından emin olmanızı tavsiye ediyoruz.
Projektörü monte etmeden önce
• Bayinizden projektörü sizin için kurmasını rica edin. Kendi başınıza kurarken projektör
düşebilir ve yaralanmaya neden olabilir.
• Örneğin deprem gibi beklenmedik durumlarda projektörün düşmesini önlemek için gerekli
tedbirleri alın.
• Bu projektörün garantisi, tavan montaj kitinin uygun olmayan bir yere kurulmasından doğan
zararları kapsamamaktadır.
• Projektörün tavana monte edildiği yerdeki ortam sıcaklığını göz önünde bulundurun. Bir ısıtıcı
kullanılıyorsa tavan etrafındaki sıcaklık beklenenden sıcak olabilir.
• Tork aralığıyla ilgili, montaj kitinin kullanım kılavuzunu okuyun. Önerilen aralık harici torkla
sıkılması projektörün hasar görmesine ve nihayetinde düşmesine neden olabilir.
• Prizin projektörü kolayca kapatabileceğiniz şekilde erişilebilir bir konumda olduğundan emin
olun.
20
Projektörünüzün yerleştirilmesi
Yansıtılan görüntünün ayarlanması
Yansıtma açısının ayarlanması
Projektör düz bir zemine yerleştirilmezse ve
perde ve projektör birbirine dik değilse,
yansıtılan görüntü yamuk şeklinde olabilir. Yatay
açının ince ayarlaması için ayarlayıcı ayaklarını
çevirebilirsiniz.
Ayakları geri çekmek için, ayarlayıcı ayakları
ters yönde çevirin.
• Işık kaynağı açıkken lensin içine bakmayın. Işık kaynağının güçlü ışığı gözlerinize zarar verebilir.
• Ayarlayıcı ayakları saat yönünde sıkmaya devam ederseniz, ayaklar çıkacaktır. Bu bir sorun değildir. Bu
olduğunda, ayarlayıcı ayakları saat yönünün tersine çevirerek tekrar takın.
Görüntüyü otomatik olarak ayarlama
Bazı durumlarda, resim kalitesini optimize etmeniz gerekebilir. Bu işlem için AUTO
(OTOMATİK) düğmesine basın. 3 saniye içinde, yerleşik Akıllı Otomatik Ayarlama fonksiyonu,
Frekans ve Saat değerlerini en iyi resim kalitesini verecek şekilde yeniden ayarlayacaktır.
Geçerli kaynak bilgileri, ekranın köşesinde 3 saniye süreyle görüntülenecektir.
Bu fonksiyon, sadece PC sinyali (analog RGB) seçili olduğunda kullanılabilir.
Görüntü boyutu ve netliğin hassas olarak ayarlanması
1. Yakınlaştırma halkasını kullanarak
yansıtılan görüntüyü ihtiyaç duyduğunuz
boyuta ayarlayın.
2. Odak ayar halkasını çevirerek görüntüyü
netleştirin.
Projektörünüzün yerleştirilmesi
21
Bağlantı
Projektöre bir sinyal kaynağı bağlarken aşağıdakileri yaptığınızdan emin olun:
1. Herhangi bir bağlantı yapmadan önce tüm donanımları kapatın.
2. Her bir kaynak için doğru sinyal kablolarını kullanın.
3. Kabloların sıkıca takılı olup olmadığını kontrol edin.
Dizüstü ya da
masaüstü bilgisayar
Monitör
A/V aygıtı
1
RJ-45 kablosu
2
Kablolu uzaktan kumanda
3
Güç sağlanmış ekran vb.
4
HDBaseT verici
5
VGA kablosu
6
HDMI kablosu
7
Ses kablosu
8
RS-232C kablosu
Hoparlör
1
2
4
5
5
6
7
8
3
• Yukarıdaki bağlantılarda, bazı kablolar projektörle birlikte verilmeyebilir (bkz. "Ambalaj içeriği", sayfa 14).
Bunları elektronik eşya mağazalarından temin edebilirsiniz.
• Bağlantı resimleri sadece referans amaçlıdır. Projektörde bulunan arka bağlantı jakları, her bir
projektörde farklılık gösterir.
• Dizüstü bilgisayarların çoğu, bir projektöre bağlandığında harici video portlarını açmazlar. Harici ekranı
açıp/kapatmak için genellikle bir monitör simgesine sahip FN + fonksiyon tuşu gibi bir tuş kombinasyonu
gereklidir. Aynı anda FN ve etiketli fonksiyon tuşuna basın. Dizüstü bilgisayarınızın tuş kombinasyonunu
bulmak için bilgisayarınızın belgelerine bakın.
• Projektör açıldıktan ve görüntü kaynağı seçildikten sonra eğer görüntü gelmemişse, video kaynağı
cihazının açık olduğundan ve düzgün çalıştığından emin olun. Ayrıca, sinyal kablolarının doğru bir
şekilde bağlı olup olmadığını kontrol edin.
• LAN portu, Ethernet işlevleri sağlar.
• HDMI bağlantısı için bir Yüksek Hızlı HDMI Kablosu kullandığınızdan emin olun.
• 4K içeriğini HDMI 1 portundan yansıtmak için bir Premium Yüksek Hızlı kablo kullanın.
• RS-232C bağlantısı için bir korumalı RS-232C kablosu kullandığınızdan emin olun.
22
Bağlantı
Kablo bağlama setinin kullanımı
Kablo bağlama seti bir kablo fişinin bağlantı portundan çıkmasını önlemeye yardımcı olur. Bu
set aşağıdaki parçaları içerir.
Kablo bağı
Kablo bağı mandalı
Kablo bağı başlığı
Kablo bağlama setini kullanmak için:
1. Bir kabloyu projektör üzerindeki doğru porta sıkıca takın.
Kablo bağı başlığını, bağlantı portunun hemen üzerindeki
kablo bağı deliğine takın. Deliğe takıldıktan sonra kablo
bağının artık çıkartılmaması gerektiğini unutmayın.
1
2. Kablo bağı mandalını alın. Bağlantı kablosunu çevrelemek
için mandalı hafifçe açın.
2
3. Kablo bağının ucunu şekilde gösterildiği gibi kablo bağı
mandalına takın.
4. Tırnağına bastırarak kablo bağı mandalını kapatın.
3
4
5. Kablo bağı mandalını kablo fişinin ucuna doğru kablo bağı
boyunca hareket ettirin.
5
Bağlantı
23
HDBaseT ile çoklu kaynak bağlama
Bu modelin HDBaseT özelliği, HD dijital video, ses ve bir kontrol sinyalini bir araya getirir.
HDBaseT vericisinin (sonradan satın alınabilir) kullanımıyla HDBaseT bağlantısına sahip
projektörünüze birden fazla kaynak bağlayabilirsiniz.
Aşağıdaki çizim referans amaçlıdır, gerçek arayüz değişiklik gösterebilir.
Dizüstü bilgisayar
Blu-ray oynatıcı
Projektör
VGA IN
YPbPr
HDMI
RS232
RJ45
HD Connect
IR RX
HDBaseT verici
Kontrol bilgisayarı
LAN kablosu
Projektör
uzaktan
kumandası
IR genişletici
• Aşağıdaki tipte LAN kablolarını kullanın:
- CAT5e veya daha iyi bir değere sahip, korumalı bir LAN kablosu
- Bükümlü çift LAN kablosu
- Tekli kablo
- Düz kablo
• Maksimum iletim mesafesi 100 metredir.
• Bununla birlikte maksimum iletim mesafesi bazı ortamlarda daha kısa olabilir.
• LAN kablosunu sarıldığında veya toplandığında kullanmayın.
• Projeksiyon sırasında LAN kablosunun takılması veya çıkartılması parazite neden olabilir.
• Piyasadaki tüm HDBaseT vericileriyle bağlantı garanti edilmez.
• Kaynak ekipmanı projektöre bağlamak için kullanıldığında bazı HDBaseT vericileri doğru yansıtma
sağlayamayabilir.
• Projektör bekleme modunda olduğunda komutlar HDBaseT yoluyla alınamaz.
24
Bağlantı
Çalıştırma
Projektörün çalıştırılması
1. Güç kablosunun fişini takın. Priz şalterini (varsa)
açın. Güç sağlandığı zaman projektör üzerindeki güç
göstergesi kırmızı renkte yanar.
2. Projektörü çalıştırmak için projektör veya uzaktan
kumandanın
tuşuna basın. Cihaz açıldığında
güç gösterge ışığı yeşil renkte yanıp söner ve
yanmaya devam eder.
(Eğer gerekirse) Görüntü netliğini ayarlamak için
netleme halkasını döndürün.
3. Projektörü ilk kez açıyorsanız, projektörün kurulumunda sizi yönlendirmek için kurulum
sihirbazı görünür. Bunu daha önceden yaptıysanız, bu adımı atlayın ve sonraki adıma
geçin.
• Menü öğeleri arasında gezinmek için projektör veya uzaktan kumanda üzerindeki ok
tuşlarını ( / / / ) kullanın.
• Seçilen menü öğesini onaylamak için ENTER tuşunu kullanın.
Adım 1:
Projektör Konumu seçeneğini belirleyin.
Projektör pozisyonu hakkında daha fazla bilgi
için, bkz. Konum seçimi.
Adım 2:
OSD Dil seçeneğini belirleyin.
Adım 3:
Oto Kaynak seçeneğini belirleyin.
Projektör açıldığında projektörün mevcut
sinyalleri daima otomatik aramasını istiyorsanız
Açık öğesini seçin.
Artık baştaki kurulumu tamamladınız.
Çalıştırma
25
4. Şifre istenmişse, 6 haneli bir şifre girmek için ok tuşlarına basın. Bkz. "Şifre fonksiyonunun
kullanımı", sayfa 27.
5. Bağlı tüm donanımları açın/çalıştırın.
6. Projektör, giriş sinyallerini arar. Taranan doğru giriş sinyali belirir. Eğer projektör geçerli bir
sinyal tespit edemezse, bir giriş sinyali bulunana kadar 'Sinyal Yok' ibaresi görüntülenmeye
devam edecektir.
İstediğiniz giriş sinyalini seçmek için INPUT (GİRİŞ) tuşuna da basabilirsiniz. Bkz. "Giriş
sinyalinin değiştirilmesi", sayfa 28.
• Elektrik çarpması ve yangın gibi olası tehlikeleri önlemek için lütfen orijinal aksesuarları (örn. güç
kablosu) kullanın.
• Kurulum Sihirbazı ekran görüntüleri yalnızca referans amaçlıdır ve gerçek tasarıma göre farklılık
gösterebilir.
• Giriş sinyalinin frekansı/çözünürlüğü projektörün işletim aralığını aşarsa, arkaplan ekranda 'Aralık Dışı'
mesajının görüntülendiğini göreceksiniz. Lütfen projektörün çözünürlüğü ile uyumlu bir giriş sinyaline
değiştirin ya da giriş sinyalini daha düşük bir ayara getirin. Bkz. "Zamanlama çizelgesi", sayfa 52.
• 3 dakika içinde hiçbir sinyal tespit edilmezse, projektör otomatik olarak koruma moduna geçer.
Menülerin Kullanımı
Projektör, çeşitli ayarların yapılmasını sağlayan ekrandan kumanda menüleriyle (OSD)
donatılmıştır.
Aşağıdaki OSD ekran görüntüleri yalnızca referans amaçlıdır ve gerçek tasarıma göre farklılık gösterebilir.
Aşağıda OSD menülerinin bir tanıtımı yer almaktadır.
1
2
RESİM
Resim Modu
Ana menü
simgesi
4
Geçerli giriş sinyali
2
Ana menü
5
Durum
3
Alt menü
6
Düğme çalıştırma
kılavuzu.
Parlak
Kullanıcı Modu Ayarı
Parlaklık
Zıtlık
3
1
5
Renk
Renk Tonu
Netlik
Gelişmiş
Mevcut Resim Modunu Sıfırla
4
Çıkış
6
OSD menüsüne girmek için projektör veya uzaktan kumanda üzerindeki MENU (MENÜ) tuşuna
basın.
• Menü öğeleri arasında gezinmek için projektör veya uzaktan kumanda üzerindeki ok tuşlarını
( / / / ) kullanın.
• Seçilen menü öğesini onaylamak için projektör veya kumanda üzerindeki ENTER düğmesine
basın.
26
Çalıştırma
Projektörün güvenliğini sağlama
Bir güvenlik kablosu kilidi kullanma
Projektör, çalınmasını önlemek için güvenli bir yere yerleştirilmelidir. Aksi takdirde, projektörü
emniyete almak için bir kilit satın alın. Projektör üzerine bir güvenlik çubuğu yerleştirebilirsiniz.
Bkz. 24 öğesi, sayfa 15.
Şifre fonksiyonunun kullanımı
Şifre ayarlama
1. SİSTEM AYARI: GELİŞMİŞ > Şifre öğesine gidin. ENTER tuşuna basın. Şifre sayfası
görünür.
2. Şifre Değiştir öğesini vurgulayın ve ENTER tuşuna basın.
3. Dört ok tuşu ( , , , ) sırasıyla 4 rakamı (1, 2, 3,
4) temsil eder. Belirlemek istediğiniz şifreye göre,
şifre için altı hane girmek için ok tuşlarına basın.
YENİ ŞİFREYİ GİRİN
4. Yeni şifreyi tekrar girerek doğrulayın.
Şifre belirlendikten sonra OSD menüsü, Şifre
sayfasına döner.
5. Açılış Kilidi fonksiyonunu etkinleştirmek için, /
düğmesine basarak Açılış Kilidi ögesini vurgulayın
ve / düğmesine basarak Açık ögesini seçin.
Şifreyi yeniden girin.
Geri
• Girilen rakamlar, ekranda yıldızlarla gösterilir. Seçtiğiniz şifreyi unutmamak için önceden veya şifreyi
girdikten hemen sonra bu kılavuza yazın ve onu güvenli bir yerde muhafaza edin.
• Bir şifre ayarlandıktan ve açma kilidi etkinleştirildikten sonra projektör, her çalıştırıldığında doğru şifre
girilmeden kullanılamaz.
Şifreyi unutursanız
Yanlış şifre girerseniz, şifre hatası mesajı görünür ve
ardından Geçerli Şifreyi Girin mesajı görüntülenir.
Şifreyi kesinlikle hatırlamıyorsanız şifre geri çağırma
prosedürünü kullanabilirsiniz. Bkz. "Şifre geri çağırma
prosedürüne giriş", sayfa 28.
Şifre Hatası
Lütfen Tekrar deneyin.
Art arda 5 kez yanlış şifre girerseniz, projektör kısa
sürede otomatik olarak kapanacaktır.
Çalıştırma
27
Şifre geri çağırma prosedürüne giriş
1. ENTER tuşuna basın ve 3 saniye süreyle basılı
tutun. Projektör, ekranda kodlu bir numara
görüntüleyecektir.
ŞİFREYİ GERİ ÇAĞIR
Lütfen geri çağırma kodunu girin
ve Müşteri Hizmetleri ile
temasa geçin.
2. Numarayı yazın ve projektörü kapatın.
3. Yerel CASIO servis merkezinden numara kodunu
çözmek için yardım isteyin. Projektörü kullanmaya
yetkili olduğunuzun doğrulanabilmesi için ürünü
satın aldığınıza dair belgeyi göstermeniz talep
edilebilir.
Geri Çağırma Kodu:
Çık
Şifre değiştirme
1. Bunun için SİSTEM AYARI: GELİŞMİŞ > Şifre > Şifre Değiştir öğesine gidin.
2. ENTER tuşuna basın. "Geçerli Şifreyi Girin" mesajı görüntülenir.
3. Eski şifreyi girin.
• Şifre doğruysa, başka bir "Yeni Şifreyi Girin" mesajı görünür.
• Şifre yanlışsa, şifre hatası mesajı görünür ve ardından yeniden denemeniz için "Geçerli
Şifreyi Girin" mesajı görünür. Değişimi iptal etmek veya başka bir şifre denemek için ESC
düğmesine basabilirsiniz.
4. Yeni bir şifre girin.
5. Yeni şifreyi tekrar girerek doğrulayın.
Şifre fonksiyonunun iptal edilmesi
Şifre korumasını devre dışı bırakmak için SİSTEM AYARI: GELİŞMİŞ > Şifre > Açılış Kilidi
menülerine gidin ve / tuşlarına basarak Kapalı öğesini seçin. "Geçerli Şifreyi Girin" mesajı
görüntülenir. Geçerli parolayı girin.
• Şifre doğruysa, OSD menüsü, Şifre sayfasına döner. Projektörü sonraki açışınızda şifre
girmeniz gerekmez.
• Şifre yanlışsa, şifre hatası mesajı görünür ve ardından yeniden denemeniz için "Geçerli
Şifreyi Girin" mesajı görünür. Değişimi iptal etmek veya başka bir şifre denemek için ESC
düğmesine basabilirsiniz.
Unutmayın, şifre işlevi devre dışı olmasına rağmen, eski şifreyi girerek şifre işlevini yeniden etkinleştirmeniz
gerekebileceğinden eski şifreyi kaybetmemeniz gerekir.
Giriş sinyalinin değiştirilmesi
Projektör aynı anda birden fazla cihaza bağlanabilir. Ancak, bir
kerede sadece bir tanesinden tam görüntü alınabilir. Projektör,
çalıştırıldığında otomatik olarak mevcut sinyalleri arar.
Projektörün sinyalleri otomatik aramasını istiyorsanız SİSTEM
AYARI: BASIT fonksiyonunun yer aldığı Oto Giriş Ara
menünün Açık konumunda olduğundan emin olun.
Kaynağı seçmek için:
1. INPUT (GİRİŞ) tuşuna basın. Bir kaynak seçim çubuğu
görünür.
28
Çalıştırma
2. İstediğiniz sinyal seçilene kadar
basın.
/
düğmelerine basın ve ardından ENTER düğmesine
Algılandıktan sonra, seçilen kaynak bilgileri ekranın köşesinde birkaç saniye süreyle
görüntülenir. Projektöre birden fazla donanım bağlıysa, diğer sinyalleri aratmak için 1-2
adımlarını tekrar edin.
• Yansıyan görüntünün parlaklık seviyesi siz giriş sinyallerini değiştirdikçe değişir.
• En iyi ekran görüntüsü elde etmek için projektörün doğal çözünürlüğünde çıkış gönderen bir giriş sinyali
seçmeniz ve kullanmanız gerekir. Diğer çözünürlük değerleri projektör tarafından 'en/boy oranı' ayarına
bağlı olarak ölçeklendirilecektir ve bu durum görüntüde bazı bozulmalara ve resim netliğinin ortadan
kalkmasına neden olabilir. Bkz. "En/Boy Oranı", sayfa 33.
Projektörün kapatılması
1.
2.
tuşuna bastığınızda sizden cevaplamanız için bir
doğrulama mesajı görüntülenir. Birkaç saniye içinde
yanıt vermezseniz, mesaj kaybolur.
düğmesine ikinci kez basın.
3. Güç göstergesi sabit kırmızı yanar ve fanlar durur.
Güç kablosunu prizden çıkarın.
Gösterge ışıkları, güç kablosunu çıkardıktan sonra da yanık kalabilir. Yine de bu bir sorun olduğu anlamına
gelmez.
Çalıştırma
29
Menünün çalışması
OSD (Ekrandan Kumanda) menüleri seçilen sinyali tipine ve kullandığınız projektör modeline
göre değişmektedir.
Menü öğeleri, projektör en az bir geçerli sinyal algıladığında mevcuttur. Projektöre bağlı bir
donanım yoksa veya hiç sinyal algılanmışsa, sınırlı menü öğesine erişilebilir.
RESİM menüsü
Projektörde sizin kullanım çevrenize ve görüntü sinyal kaynağı tipinize göre
önceden belirlenmiş bazı resim modları vardır.
• Parlak: Yansıtılan görüntünün parlaklığını maksimize eder. Bu mod çok
yüksek parlaklıkların gerektiği ortamlara uygundur, mesela projektörü
aydınlık odalarda kullanırken.
Resim Modu
• Canlı: Doğal moddan biraz daha parlak olan bu mod, daha fazla ışığa
ihtiyaç duyduğunuz odalarda sunum yapmak için uygundur.
• Doğal: İyi dengelenmiş renk doygunluğu ve düşük parlaklık seviyesine
sahip kontrast ile sunum için en uygun olanıdır.
• Kullanıcı 1/Kullanıcı 2: Mevcut geçerli resim modları temelinde
özelleştirilmiş ayarları geri çağırır. Bkz. "Kullanıcı Modu Ayarı", sayfa 30.
Mevcut geçerli resim modları ihtiyaçlarınıza uygun değilse kullanıcı
tarafından tanımlanabilir 2 mod bulunmaktadır. Resim modlarından birini
Kullanıcı 1/Kullanıcı 2 hariç) bir başlangıç noktası olarak kullanabilir ve
ayarları özelleştirebilirsiniz.
• Yükleme Ayarları
1. RESİM > Resim Modu öğesine gidin.
Kullanıcı
Modu Ayarı
2. Kullanıcı 1 veya Kullanıcı 2 seçmek için
3.
/
düğmesine basın.
düğmesine basarak Kullanıcı Modu Ayarı ögesini vurgulayın ve
ENTER düğmesine basın. Kullanıcı Modu Ayarı sayfası açılacaktır.
4. Yükleme Ayarları öğesini seçin ve ENTER tuşuna basın.
5. İhtiyacınıza en yakın resim modunu seçmek için
/
tuşlarına basın.
6. ENTER ve ESC tuşlarına basarak RESİM menüsüne geri dönün.
7.
30
Menünün çalışması
düğmesine basarak değiştirmek istediğiniz alt menü ögelerini seçin ve
/ düğmelerine basarak değerleri ayarlayın. Ayarlamalar, seçili
kullanıcı modunu tanımlar.
• Kul. Mod. Ad Ver
İsteğe uyarlanan resim modlarını yeniden adlandırmayı seçer (Kullanıcı 1
veya Kullanıcı 2). Yeni ad, İngilizce (A-Z, a-z) harfleri, (0-9) rakamları ve
boşluk (_) da dahil olmak üzere 9 karakterden oluşabilir.
1. RESİM > Resim Modu öğesine gidin.
Kullanıcı
Modu Ayarı
(Devamı)
2. Kullanıcı 1 veya Kullanıcı 2 seçmek için
/
düğmesine basın.
3.
düğmesine basarak Kullanıcı Modu Ayarı ögesini vurgulayın ve
ENTER düğmesine basın. Kullanıcı Modu Ayarı sayfası açılacaktır.
4.
düğmesine basarak Kul. Mod. Ad Ver ögesini vurgulayın ve ENTER
düğmesine basın. Kul. Mod. Ad Ver sayfası açılacaktır.
5. İstenen karakterleri seçmek için
/ / /
tuşlarını kullanın.
6. Bittiğinde, çıkmak için ESC tuşuna basın.
Parlaklık
Değer ne kadar yüksekse, görüntü de o kadar parlaktır. Bu kumandayı,
görüntünün siyah alanlarının sadece siyah olarak görünmesini ve koyu
alanlardaki ayrıntıların görünür kılınmasını sağlayacak şekilde ayarlayın.
Zıtlık
Değer ne kadar büyük olursa zıtlık o kadar fazla olur. Bu fonksiyonu,
Parlaklık ayarını, seçtiğiniz giriş ve seyretme ortamına göre ayarladıktan
sonra beyaz seviyesinin doruğunu belirlemek için kullanın.
Renk
Düşük ayar düşük doygunluktaki renklere neden olur. Ayar çok yüksekse,
görüntüdeki renkler görüntünün gerçeküstü görünmesini sağlayacak şekilde
aşırı baskın olur.
Renk Tonu
Değer ne kadar yüksekse resim de o kadar yeşilleşir. Değer ne kadar
düşükse, resim de o kadar kırmızılaşır.
Netlik
Değer ne kadar yüksekse, resim de o kadar netleşir.
• Gamma Seç
Gamma, giriş kaynağı ile resim parlaklığı arasındaki bir ilişkiye işaret
etmektedir.
Gelişmiş
• 1.6/1.8/2.0/2.1: Bu değerleri tercihlerinize uygun olarak seçin.
• 2.2/2.3: Resmin ortalama parlaklığını arttırır. Toplantı odası veya
oturma odası gibi aydınlık bir ortam için idealdir.
• 2,4/2,5: Karanlık bir ortamda film izlemek için idealdir.
• 2,6/2,8: Çoğunlukla karanlık sahnelerden oluşan filmleri izlemek için
idealdir.
Yüksek Parlaklık
Düşük Zıtlık
1.6
Düşük Parlaklık
Yüksek Zıtlık
1.8
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.8
Menünün çalışması
31
• Renk Sıcaklığı
Çok sayıda renk sıcaklığı ön ayar seçeneği bulunmaktadır. Mevcut ayarlar
seçilen giriş sinyali tipine göre değişmektedir.
• Normal: Beyaz için normal renklenmeyi korur.
• Soğuk: Görüntülerin mavimsi beyaz görünmesini sağlar.
• Sıcak: Görüntülerin kırmızımsı beyaz görünmesini sağlar.
Tercih edilen renk sıcaklığını aşağıdaki seçenekleri ayarlayarak da
belirleyebilirsiniz.
• Kırmızı Kazanımı/Yeşil Kazanımı/Mavi kazanımı: Kırmızı, Yeşil ve
Mavinin zıtlık seviyelerini ayarlar.
• Kırmızı ofset/Yeşil ofset/Mavi ofset: Kırmızı, Yeşil ve Mavinin
parlaklık seviyelerini ayarlar.
• 3B Renk Yönetimi
Renk Yönetimi ayarlanacak altı renk grubu (RGBCMY) sağlar. Her bir rengi
seçtiğinizde, tercihinize göre aralığını ve doygunluğunu bağımsız olarak
ayarlayabilirsiniz.
• Birincil Renk: Kırmızı, Sarı, Yeşil, Açık Mavi, Mavi veya Eflatun
renklerinden birini seçer.
• Renk Tonu: Aralığın arttırılması bitişiğindeki
iki renkten daha fazla oranlarda içeren
renkleri kapsayacaktır. Renklerin birbiriyle
Sarı
YEŞİL
KIRMIZI
nasıl ilişkili olduğunu görmek için lütfen
resme bakın.
Örneğin, Kırmızıyı seçip aralığını 0 olarak
Menekşe
Macenta
ayarlarsanız, yansıtılan görüntüde yalnızca
MAVİ
saf kırmızı seçilecektir. Aralığının arttırılması
sarıya yakın bir kırmızı ve macentaya yakın
bir kırmızıyı içerecektir.
• Kazanım: Değerleri sizin tercihlerinize ayarlar. Seçmiş olduğunuz
birincil rengin zıtlık seviyesi etkilenecektir. Yapılan her ayarlama hemen
resme yansıtılacaktır.
• Doygunluk: Değerleri sizin tercihlerinize ayarlar. Yapılan her ayarlama
hemen resme yansıtılacaktır. Örneğin, Kırmızıyı seçip aralığını 0 olarak
ayarlarsanız, sadece saf kırmızının doygunluğu etkilenecektir.
Gelişmiş
(Devamı)
Doygunluk o rengin video resmindeki miktarıdır. Düşük ayarlar daha düşük doygunlukta
renkler ortaya çıkarır; “0” değeri o rengi resimden tümüyle çıkartır. Doygunluk çok yüksekse,
o renk aşırı güçlü olacak ve gerçekçiliğini kaybedecektir.
32
Menünün çalışması
Gelişmiş
(Devamı)
• MoviePro
• Renk Geliştirme: Renklerin doygunluğunu geniş bir yelpazede hassas
ayarlayabilmenizi sağlar. Karmaşık renk algoritmalarını mükemmel
şekilde doygun renkler, ince eğimler, ara renk tonları ve hoş pigmentleri
halinde düzenler.
• Cilt Tonu: Görüntüdeki diğer renkleri değil de sadece insanların cilt
rengini kalibre etmek üzere akıllı bir renk tonu ayarı sağlar. Cilt
tonlarının projektör ışığından renk değiştirmesini önleyerek her bir cilt
tonunu en mükemmel gölgesiyle yansıtır.
• Süper Çözünürlük: Renk, zıtlık ve doku anlamında Full HD içeriği
radikal biçimde geliştiren bir süper çözünürlük teknolojisidir. Bu, aynı
zamanda ekranda canlı hayattakine benzer görüntüler için yüzey
ayrıntılarında ince ayar yapan bir detay geliştirme teknolojisidir.
Kullanıcılar en iyi görüntü deneyimi için netlik ve ayrıntı geliştirme
seviyelerini kendileri ayarlayabilirler.
Seçilen Resim Modu (önceden ayarlanmış modlar Kullanıcı 1 ve Kullanıcı
2 gibi) için yaptığınız ayarlamaların tümünü fabrika ön ayarlarına geri
Mevcut Resim döndürür.
Modunu
1. ENTER tuşuna basın. Doğrulama mesajı görüntülenir.
Sıfırla
2. / tuşlarını kullanarak Sıfırla öğesini seçin ve ENTER tuşuna basın.
Geçerli resim modu fabrika ön ayarlarına geri dönecektir.
EKRAN menüsü
En/Boy Oranı
Giriş sinyali kaynağınıza göre birkaç tane görüntü oranı ayarlama seçeneği
vardır.
• Otomatik: Projektörün yerel çözünürlüğü ile yatay
veya dikey genişlik bakımında orantılı bir görüntü
ölçeklendirir.
15:9 resim
• 4:3: En/boy oranı yalnızca 4:3 görüntü sinyali ile
beslenirken Komponent Video girişi üzerinden
4:3 resim
kaynak alır.
• 16:9: En/boy oranı yalnızca 16:9 görüntü sinyali ile
beslenirken Komponent Video girişi üzerinden
kaynak alır.
16:9 resim
• 16:10: Bir görüntünün boyutunu 16:10 en/boy
oranındaki bir perdenin merkezinde
görüntülenecek şekilde belirler.
16:10 resim
Ticari amaçla veya halka açık gösterimde bir görüntünün boyutunu ASPECT (EN/BOY)
düğmesini kullanarak büyütmek veya küçültmenin, orijinal materyalin yasal olarak korunan
telif haklarını ihlal edebileceğini unutmayın.
Görüntü
Konumu
Konum ayarlama sayfasını görüntüler. Yansıtılan görüntüyü hareket ettirmek
için yön belirten ok düğmelerini kullanın. Bu fonksiyon, sadece PC sinyali
(analog RGB) seçili olduğunda kullanılabilir.
Fazla Tarama
Ayarı
Dört kenardaki kötü resim kalitesini gizler.
Değer ne kadar yüksekse resmin daha büyük bir kısmı gizlenir ancak ekran
dolu ve geometrik olarak doğru kalır. 0 değeri resmin %100 görüntülendiği
anlamına gelir.
Menünün çalışması
33
Görüntü bozulmasını azaltmak için saat fazını ayarlar.
Faz
Bu fonksiyon, sadece PC sinyali (analog RGB) seçili olduğunda
kullanılabilir.
Görüntünün yatay genişliğini ayarlar.
H. Boyut
Bu fonksiyon, sadece PC sinyali (analog RGB) seçili olduğunda kullanılabilir.
KURULUM menüsü
Projektör
Modu
Projektör, bir tavana veya bir perdenin arkasına kurulabilir. Bkz. "Konum
seçimi", sayfa 18.
Test Deseni
Resim boyutunu ve odağını ayarlamak ve
yansıtılan resimde bozukluk olup olmadığını
kontrol etmek için kullanılır. Test desenini
kapatmak için MENU (MENÜ) tuşuna basın ve
Kapalı öğesini seçin.
Işık Kaynağı
Ayarları
• Işık Kaynağı Modu: Mevcut modlar arasından uygun bir ışık kaynağı
gücünü seçer. Bkz. "Güç tasarrufu", sayfa 47.
• Işık Kaynağı Bilgisi: Bkz. "Işık kaynağı saatini öğrenme", sayfa 47.
Kurulum senaryolarınızın ihtiyaçlarına uygun bir adet 12V tetik
bulunmaktadır. İki seçenek mevcuttur:
• Kapalı: Bunun seçilmesi durumunda, projektör açıldığı takdirde
elektronik sinyali dışarı göndermez.
• Açık: Projektör açıldığında bir düşükten yükseğe elektronik sinyal çıkışı
ve kapatıldığında ise bir yüksek düşüğe elektronik sinyal çıkışı gönderir.
12V Tetik
Ortam deniz seviyesinin 1500 m – 3000 m üzerinde iken ve ortam sıcaklığı
5°C–30°C arasındaki iken Yüksek Yer Modu seçeneğini kullanmanızı
tavsiye ederiz.
"Yüksek Yer Modu" altındaki işlemler genel sistem soğutması ve
performansını iyileştirmek için gerekli olan yüksek fan hızı nedeniyle daha
yüksek desibelde bir çalışma gürültüsüne yol açabilir.
Yüksek Yer
Modu
Bu projektörü yukarıdakiler dışında başka zorlayıcı ortamlarda kullanırsanız,
projektörünüzü aşırı ısınmaya karşı korumak için tasarlanmış olan kendi
kendine kapanma belirtileri gösterebilir. Bu tür durumlarda, bu belirtiyi
ortadan kaldırmak için Yüksek Yer moduna geçmelisiniz. Ancak bu,
projektörün herhangi veya tüm kötü veya zorlayıcı koşullarda çalışabileceği
anlamına gelmemektedir.
Yüksek Yer Modu seçeneğini rakımın 0 m ve 1500 m arasında ve ortam sıcaklığının 5°C ve
35°C arasında olduğu yerlerde kullanmayın. Projektörü bu modda çalıştırmanız durumunda
aşırı soğuma durumuna maruz kalacaktır.
34
Menünün çalışması
SİSTEM AYARI: BASIT menüsü
Dil
Ekrandan Kumanda (OSD) menülerinin dilini belirler.
Arka Plan
Rengi
Projektörün arka plan rengini ayarlar.
Anlık Görüntü Projektör açılırken hangi ekranının görüntüleneceğini ayarlamanızı sağlar.
Otomatik
Kapanma
Bu, belirli bir süre sonunda hiçbir giriş sinyali saptanmaması halinde, ışık
kaynağı gücünün gereksiz harcanmasını önlemek için, projektörün otomatik
olarak kapanmasını sağlar.
Doğrudan
Açılış
Elektrik kablosundan güç beslemesi yapıldığında projektörün otomatik olarak
açılmasını sağlar.
• Menü Konumu: Ekrandan Kumanda (OSD) menüsü konumunu belirler.
Menü Ayarları
• Menü Gösterim Süresi: Tuşa son basışınızdan sonra OSD'nin ne kadar
süreyle etkin kalacağını belirler.
• Hatırlatma Mesajı: Hatırlatma mesajını açar veya kapatır.
Geçerli giriş kaynağını isteğinize göre yeniden adlandırır.
Girişi Yeniden Adlandır sayfasında, / / / ve ENTER tuşlarını
Girişi Yeniden
kullanarak bağlı olan kaynak öğe için istenen karakterleri ayarlayın.
Adlandır
İşleminiz tamamlandığında ESC tuşuna basarak çıkın ve değişiklikleri
kaydedin.
Oto Giriş Ara
Projektörün bir sinyali otomatik olarak arayacak şekilde ayarlar.
SİSTEM AYARI: GELİŞMİŞ menüsü
Audio Çıkışı
Ses Seviyesi
Ses seviyesini ayarlar.
Sessiz
Sesi geçici olarak kapatır.
Renk tutarlılığını düzeltmek için uygun bir RGB renk aralığı seçer.
HDMI Aralığı
Şifre
• Otomatik: Gelen HDMI sinyali için uygun bir renk aralığını otomatik
seçer.
• Tam Aralık: RGB 0-255 Tam aralığı kullanır.
• Sınırlı Aralık: RGB 16-235 Sınırlı aralığı kullanır.
Bkz. "Şifre fonksiyonunun kullanımı", sayfa 27.
Menünün çalışması
35
Panel Tuş
Kilidi
Projektör ve uzaktan kumanda üzerindeki kumanda tuşları kilitli haldeyken,
projektör ayarlarınızın (örneğin çocuklar tarafından) yanlışlıkla
değiştirilmesini önleyebilirsiniz. Panel Tuş Kilidi açıkken ON
(AÇIK)/Stand-by (Bekleme)
dışında projektör ve uzaktan kumanda
üzerindeki hiçbir kumanda düğmesi çalışmayacaktır.
Panel tuş kilidini serbest bırakmak için projektör veya uzaktan kumanda
üzerindeki tuşuna (sağ tuşu) 3 saniye süreyle basılı tutun.
Eğer panel tuş kilidini devre dışı bırakmadan projektörü kapatırsanız, projektör, bir sonraki
açılışında da hala kilitli durumda olacaktır.
Seri Port
Ayarı
Tercih edilen bir kontrol yuvası seçmenizi sağlar: RS-232C portuyla
(projektör üzerindeki SERİ portu) veya HDBaseT portu (projektör üzerindeki
HDBaseT giriş portu).
Bu projektörde ağ fonksiyonu mevcuttur. Projektörü, aynı yerel alan ağına
doğru şekilde bağlandığı sürece bir uzak bilgisayar üzerinden, web tarayıcısı
kullanarak yönetebilir ve kontrol edebilirsiniz.
• Kablolu LAN
• Durum: Bağlantı durumunu gösterir.
• DHCP: Bir DHCP ortamındaysanız Açık öğesini seçin ve IP Adresi, Alt
Ağ Maskesi, Varsayılan Ağ Geçidi, DNS Sunucusu ayarları otomatik
olarak alınır. Bir DHCP harici ortamındaysanız Kapalı öğesini seçin ve
aşağıdaki ayarlarda değişiklik yapın.
Ağ Ayarları
• IP Adresi
• Alt Ağ Maskesi
• Varsayılan Ağ Geçidi
• DNS Sunucusu
• Uyglua
Sadece DHCP, Kapalı olarak ayarlandığında
kullanılabilir. Bir sütun seçmek için /
düğmesini kullanın ve değeri ayarlamak için
/ düğmesini kullanın.
Bu ayarları etkinleştirir.
Projektörün uzak bir bilgisayardan kontrol edilmesi ile ilgili ayrıntılar için bkz. "Projektörün
uzaktan kontrolü", sayfa 38.
• AMX Aygıt Algılaması: Bu fonksiyon Açık konumundayken projektör AMX
kontrolörü tarafından görülebilir.
• MAC Adresi: Bu projektör için mac adresini gösterir.
• Ağ Bekleme Modunu Etkinleştir: Projektörün bekleme modunda ağ
fonksiyonunu sağlamasına izin verir.
Ağ
Beklemede
36
• Oto Devre Dışı Bırakma Ağ Bekleme Modu: Bekleme moduna girdikten
sonra belirli bir süre geçince projektörün ağ özelliğini devre dışı bırakmasını
sağlar. Örneğin, 20 dakika seçildiyse, projektör bekleme moduna girdikten
sonra 20 dakika daha ağa bağlı kalabilecektir. 20 dakika dolduğunda
projektör normal bekleme moduna girer.
Menünün çalışması
Tüm ayarları fabrikada önceden ayarlanmış değerlerine döndürür.
Tüm Ayarları
Sıfırla
Sadece aşağıdaki seçenekler kalır: Resim Modu, Kullanıcı Modu Ayarı, Parlaklık, Zıtlık,
Renk, Renk Tonu, Netlik, Gelişmiş, En/Boy Oranı, Projektör Modu, Girişi Yeniden
Adlandır, Audio Çıkışı Ses Seviyesi, Sessiz, Şifre, Seri Port Ayarı, Ağ Ayarları ve Ağ
Beklemede.
BİLGİ menüsü
Giriş
Geçerli sinyal kaynağını gösterir.
Resim Modu
RESİM menüsünde seçilen modu gösterir.
Çözünürlük
Giriş sinyal çözünürlüğünün normal ayarını gösterir.
Renk Sistemi
Giriş sistemi formatını gösterir:
Işık Kaynağı
Kullanım
Süresi
Işık kaynağının kullanıldığı toplam saati gösterir.
Donanım
Yazılımı
Sürümü
Projektörünüzün donanım yazılımı sürümünü gösterir.
Menünün çalışması
37
Projektörün uzaktan kontrolü
Projektörün doğru IP adresini temin ettiğinizde ve projektör açık ya da bekleme modundayken
projektörü kontrol etmek için aynı yerel alan ağında bulunan herhangi bir bilgisayarı
kullanabilirsiniz.
Bu kullanım kılavuzundaki ekran görüntüleri yalnızca referans amaçlıdır ve gerçek tasarıma göre farklılık
gösterebilir.
1. Tarayıcınızın adres çubuğuna projektörün adresini girip Enter tuşuna basın.
2. Crestron (eControl) sayfası, Crestron eControl kullanıcı arabirimini gösterir. eControl
sayfası, projektörü kontrol etmek veya yansıtılan görüntüleri ayarlamak için bir dizi sanal
tuş sunar.
• Ana sayfa
i
ii
i
i
i. Bu düğmeler, OSD menüleri, projektör ya da uzaktan kumanda üzerindekilerle aynı
şekilde çalışır. Daha fazla bilgi için bkz. "Projektör ve Uzaktan kumanda", sayfa 16 ve
"Menünün çalışması", sayfa 30. Bununla birlikte, önceki OSD menüsüne geri dönmek
istiyorsanız, çıkın ve menü ayarlarını kaydedip MENU (MENÜ) tuşuna basın.
ii. Giriş kaynağını değiştirmek için istediğiniz sinyale tıklayın.
38
Projektörün uzaktan kontrolü
• Araçlar sayfası
Araçlar sayfası, projektörü yönetmenize, LAN kontrol ayarlarını yapılandırmanıza ve bu
projektördeki uzaktan ağ çalıştırmaya güvenli erişmenize olanak tanır.
iii
i
ii
iv
v
i. Projektöre isim verebilir, konumunu ve sorumlu kişiyi takip edebilirsiniz.
ii. Ağ Ayarları özelliğini ayarlayabilirsiniz.
iii. Ayarlandıktan sonra bu projektördeki uzaktan ağ kullanımına erişim parola ile korunur.
iv. Ayarlandıktan sonra araçlar sayfası parola ile korunur.
Ayarlamaları yaptıktan sonra Send (Gönder) tuşuna bastığınızda veriler projektöre kaydedilecektir.
v. Uzaktan ağ kullanım sayfasına geri gitmek için bu düğmeye basın.
• Bilgi sayfası
Bilgi sayfası, bu projektörün bilgilerini ve durumunu gösterir.
i
i. Uzaktan ağ kullanım sayfasına geri gitmek için bu düğmeye basın.
Projektörün uzaktan kontrolü
39
PJLink Komutları
Bu projektör, projektör kontrolü için standart protokol PJLink'i desteklemektedir. Desteklenen
komutlar aşağıdaki gibidir.
Komut
POWR
POWR ?
INST ?
INPT
INPT ?
AVMT
AVMT ?
ERST ?
LAMP ?
NAME ?
INF1 ?
INF2 ?
INFO ?
CLSS ?
Kontrol ayrıntıları
Notlar
Parametreler
0 = Bekleme
1 = Güç Açık
Güç kaynağı durum
Parametreler
sorgusu
0 = Bekleme 1 = Güç Açık
No.1 11
No.2 31
Giriş seçimi dizin sorgusu
No.3 32
No.4 51
Parametreler
Giriş seçimi
11: RGB 1
31: HDMI 1
32: HDMI 2
Giriş seçimi sorgusu
51: HDBaseT
Parametreler
AV MUTE kontrolü
VIDEO & AUDIO MUTE modu kapalı
AV MUTE durum sorgusu VIDEO & AUDIO MUTE modu açık
Parametreler
1. byte: Fan hatalarını belirtir, aralık 0 , 2
2. byte: Işık kaynağı hatalarını belirtir, aralık 0 , 2
3. byte: Sıcaklık hatalarını belirtir, aralık 0 , 2
Hata durumu sorgusu
4. byte: 0'da sabitlendi
0 veya 2 arası her bir değer için açıklamalar aşağıdaki
gibidir.
0 = Hata bilgisi yok 1 = Uyarı 2 = Hata
Parametreler
Işık kaynağı durum
1inci basamaklar (1 - 5 basamaklar) : Işık kaynağı
sorgusu
kümülatif çalışma süresi
Projektör adı sorgusu
“CASIO” iletilir.
Üretici adı sorgusu
“CASIO” iletilir.
Model adı sorgusu
"XJ-L8300HN" iletilir.
Diğer bilgiler sorgusu
"" (boş) iletilir.
Sınıf bilgisi sorgusu
"1" iletilir.
Güç kaynağı kontrol
Ayrıntılar için aşağıdaki URL'de yer alan CASIO web sitesini ziyaret edin.
http://world.casio.com/download/projector/
40
Projektörün uzaktan kontrolü
Projektör RS-232C Kumandası
Projektörü bir bilgisayardan RS-232C komutlarını kullanarak kumanda etmek için, piyasada
mevcut olan bir seri kablo (çapraz) kullanarak projektör ve bilgisayarı arasında bağlantı
kurmanız gerekir.
Arayüz ayarları
RS-232C Protokolü
Veri iletişim hızı 9600'de sabitlendi
Veri boyu
8 bit
Parite kontrol
Hiçbiri
Stop bit
1 bit
Akış kontrolü
Hiçbiri
Komut tablosu
Özellikleri
Güç
Kaynak Seçimi
Ses
Resim Modu
Tip
Çalıştırma
ASCII
Yaz
Güç Açık
<CR>*pow=on#<CR>
Yaz
Kapat
<CR>*pow=off#<CR>
Oku
Güç durumu
<CR>*pow=?#<CR>
Yaz
COMPUTER/YpbPr
<CR>*sour=RGB#<CR>
Yaz
HDMI 1
<CR>*sour=hdmi#<CR>
Yaz
HDMI 2
<CR>*sour=hdmi2#<CR>
Yaz
HDBaseT
<CR>*sour=hdbaset#<CR>
Oku
Geçerli kaynak
<CR>*sour=?#<CR>
Yaz
Sessiz Mod Açık
<CR>*mute=on#<CR>
Yaz
Sessiz Mod Kapalı
<CR>*mute=off#<CR>
Oku
Sessiz Durumu
<CR>*mute=?#<CR>
Yaz
Ses Seviyesi +
<CR>*vol=+#<CR>
Yaz
Ses Seviyesi -
<CR>*vol=-#<CR>
Yaz
Ses Seviyesi = değer
<CR>*vol=value#<CR>
Oku
Ses Seviyesi Durumu
<CR>*vol=?#<CR>
Yaz
Parlak
<CR>*appmod=bright#<CR>
Yaz
Canlı
<CR>*appmod=vivid#<CR>
Yaz
Doğal
<CR>*appmod=natural#<CR>
Yaz
Kullanıcı 1
<CR>*appmod=user1#<CR>
Yaz
Kullanıcı 2
<CR>*appmod=user2#<CR>
Oku
Resim Modu
<CR>*appmod=?#<CR>
Projektör RS-232C Kumandası
41
Resim Ayarı
42
Yaz
Zıtlık +
<CR>*con=+#<CR>
Yaz
Zıtlık -
<CR>*con=-#<CR>
Oku
Zıtlık değeri
<CR>*con=?#<CR>
Yaz
Parlaklık +
<CR>*bri=+#<CR>
Yaz
Parlaklık -
<CR>*bri=-#<CR>
Oku
Parlaklık değeri
<CR>*bri=?#<CR>
Yaz
Renk +
<CR>*color=+#<CR>
Yaz
Renk -
<CR>*color=-#<CR>
Oku
Renk değeri
<CR>*color=?#<CR>
Yaz
Renk Tonu +
<CR>*tint=+#<CR>
Yaz
Renk Tonu -
<CR>*tint=-#<CR>
Oku
Renk tonu değeri
<CR>*tint=?#<CR>
Yaz
Netlik +
<CR>*sharp=+#<CR>
Yaz
Netlik -
<CR>*sharp=-#<CR>
Oku
Netlik değeri
<CR>*sharp=?#<CR>
Yaz
Cilt Tonu +
<CR>*skintone=+#<CR>
Yaz
Cilt Tonu -
<CR>*skintone=-#<CR>
Oku
Cilt Tonu değeri
<CR>*skintone=?#<CR>
Yaz
Renk Sıcaklığı-Sıcak
<CR>*ct=warm#<CR>
Yaz
Renk Sıcaklığı-Normal
<CR>*ct=normal#<CR>
Yaz
Renk Sıcaklığı-Soğuk
<CR>*ct=cool#<CR>
Oku
Renk Sıcaklığı Durumu
<CR>*ct=?#<CR>
Yaz
En/Boy 4:3
<CR>*asp=4:3#<CR>
Yaz
En/Boy 16:9
<CR>*asp=16:9#<CR>
Yaz
En/Boy 16:10
<CR>*asp=16:10#<CR>
Yaz
En/Boy Otomatik
<CR>*asp=AUTO#<CR>
Oku
En/Boy Durumu
<CR>*asp=?#<CR>
Yaz
Fazla Tarama Ayarı +
<CR>*overscan=+#<CR>
Yaz
Fazla Tarama Ayarı -
<CR>*overscan=-#<CR>
Oku
Fazla Tarama Ayarı değeri
<CR>*overscan=?#<CR>
Yaz
Otomatik
<CR>*auto#<CR>
Yaz
Kırmızı Kazanımı +
<CR>*RGain=+#<CR>
Yaz
Kırmızı Kazanımı -
<CR>*RGain=-#<CR>
Oku
Kırmızı Kazanımı değeri
<CR>*RGain=?#<CR>
Yaz
Yeşil Kazanımı +
<CR>*GGain=+#<CR>
Yaz
Yeşil Kazanımı -
<CR>*GGain=-#<CR>
Oku
Yeşil Kazanımı değeri
<CR>*GGain=?#<CR>
Yaz
Mavi Kazanımı +
<CR>*BGain=+#<CR>
Yaz
Mavi Kazanımı -
<CR>*BGain=-#<CR>
Oku
Mavi Kazanımı değeri
<CR>*BGain=?#<CR>
Projektör RS-232C Kumandası
Resim Ayarı
Yaz
Kırmızı Ofset +
<CR>*ROffset=+#<CR>
Yaz
Kırmızı Ofset -
<CR>*ROffset=-#<CR>
Oku
Kırmızı Ofset değeri
<CR>*ROffset=?#<CR>
Yaz
Yeşil Ofset +
<CR>*GOffset=+#<CR>
Yaz
Yeşil Ofset -
<CR>*GOffset=-#<CR>
Oku
Yeşil Ofset değeri
<CR>*GOffset=?#<CR>
Yaz
Mavi Ofset +
<CR>*BOffset=+#<CR>
Yaz
Mavi Ofset -
<CR>*BOffset=-#<CR>
Oku
Mavi Ofset değeri
<CR>*BOffset=?#<CR>
Yaz
Gamma Seçimi-1.6
<CR>*gamma=1.6#<CR>
Yaz
Gamma Seçimi-1.8
<CR>*gamma=1.8#<CR>
Yaz
Gamma Seçimi-2.0
<CR>*gamma=2.0#<CR>
Yaz
Gamma Seçimi-2.1
<CR>*gamma=2.1#<CR>
Yaz
Gamma Seçimi-2.2
<CR>*gamma=2.2#<CR>
Yaz
Gamma Seçimi-2.3
<CR>*gamma=2.3#<CR>
Yaz
Gamma Seçimi-2.4
<CR>*gamma=2.4#<CR>
Yaz
Gamma Seçimi-2.5
<CR>*gamma=2.5#<CR>
Yaz
Gamma Seçimi-2.6
<CR>*gamma=2.6#<CR>
Yaz
Gamma Seçimi-2.8
<CR>*gamma=2.8#<CR>
Oku
Gamma Seçimi Durumu
<CR>*gamma=?#<CR>
Projektör RS-232C Kumandası
43
Yaz
Anlık Görüntü -Casio
<CR>*splash=casio#<CR>
Yaz
Anlık Görüntü -Siyah
<CR>*splash=black#<CR>
Yaz
Anlık Görüntü -Mavi
<CR>*splash=blue#<CR>
Oku
Anlık Görüntü Durumu
<CR>*splash=?#<CR>
Yaz
Arka Plan Rengi - Yeşil
<CR>*background=green#<CR>
Yaz
Arka Plan Rengi - Siyah
<CR>*background=black#<CR>
Yaz
Arka Plan Rengi - Mavi
<CR>*background=blue#<CR>
Oku
Arka Plan Rengi Durumları
<CR>*background=?#<CR>
Yaz
Projektör Konumu-Ön Tablo
<CR>*pp=FT#<CR>
Yaz
Projektör Konumu-Arka Tablo
<CR>*pp=RE#<CR>
Yaz
Projektör Konumu-Arka Tavan
<CR>*pp=RC#<CR>
Yaz
Projektör Konumu-Ön Tavan
<CR>*pp=FC#<CR>
Oku
Projektör Konum Durumu
<CR>*pp=?#<CR>
Hızlı Otomatik arama/Oto
<CR>*QAS=on#<CR>
Kaynak arıyor
Hızlı Otomatik arama/Oto
<CR>*QAS=off#<CR>
Kaynak arıyor
Hızlı otomatik arama
durumu/Oto Kaynak arıyor
<CR>*QAS=?#<CR>
durumu
Menü Gösterim Süresi -Hep Açık <CR>*menutime=on#<CR>
Yaz
Yaz
Oku
Yaz
Yaz
Çalıştırma Ayarları Yaz
44
Menü Gösterim Süresi -5 sn
<CR>*menutime=5s#<CR>
Menü Gösterim Süresi -10 sn
<CR>*menutime=10s#<CR>
Yaz
Menü Gösterim Süresi -15 sn
<CR>*menutime=15s#<CR>
Yaz
Menü Gösterim Süresi -20 sn
<CR>*menutime=20s#<CR>
Yaz
Menü Gösterim Süresi -25 sn
<CR>*menutime=25s#<CR>
Yaz
Menü Gösterim Süresi -30 sn
<CR>*menutime=30s#<CR>
Oku
Menü Gösterim Süresi Durumu <CR>*menutime=?#<CR>
Yaz
Menü Konumu - Orta
<CR>*menuposition=center#<CR>
Yaz
Menü Konumu - Üst Sol
<CR>*menuposition=tl#<CR>
Yaz
Menü Konumu - Üst Sağ
<CR>*menuposition=tr#<CR>
Yaz
Menü Konumu - Alt Sağ
<CR>*menuposition=br#<CR>
Yaz
Menü Konumu - Alt Sol
<CR>*menuposition=bl#<CR>
Oku
Menü Konumu Durumu
<CR>*menuposition=?#<CR>
Yaz
Hatırlatma Mesajı - Açık
<CR>*reminder=on#<CR>
Yaz
Hatırlatma Mesajı - Kapalı
<CR>*reminder=off#<CR>
Oku
Hatırlatma Mesajı Durum
<CR>*reminder=?#<CR>
Yaz
Doğrudan Açılış - Açık
<CR>*directpower=on#<CR>
Yaz
Doğrudan Açılış - Kapalı
<CR>*directpower=off#<CR>
Oku
Doğrudan Açılış - Durum
<CR>*directpower=?#<CR>
Yaz
Bekleme Ayarları-Ağ açık
<CR>*standbynet=on#<CR>
Yaz
Bekleme Ayarları-Ağ kapalı
<CR>*standbynet=off#<CR>
Oku
Bekleme Ayarları-Ağ Durumu
<CR>*standbynet=?#<CR>
Projektör RS-232C Kumandası
Lamba Kontrol
Çeşitli
Oku
Işık Kaynağı Kullanım Süresi
<CR>*ltim=?#<CR>
Yaz
Normal modu
<CR>*lampm=lnor#<CR>
Yaz
Eco modu
<CR>*lampm=eco#<CR>
Yaz
360 ve Portre
<CR>*lampm=portrait360#<CR>
Oku
Lamba Modu Durumu
<CR>*lampm=?#<CR>
Oku
Model Adı
<CR>*modelname=?#<CR>
Yaz
Boş Açık
<CR>*blank=on#<CR>
Yaz
Boş Kapalı
<CR>*blank=off#<CR>
Oku
Boş Durumu
<CR>*blank=?#<CR>
Yaz
Menü Açık
<CR>*menu=on#<CR>
Yaz
Menü Kapalı
<CR>*menu=off#<CR>
Yaz
Yukarı
<CR>*up#<CR>
Yaz
Aşağı
<CR>*down#<CR>
Yaz
Sağ
<CR>*right#<CR>
Yaz
Sol
<CR>*left#<CR>
Yaz
Enter/OK
<CR>*enter#<CR>
Yaz
GERİ
<CR>*back#<CR>
Yaz
Dil +
<CR>*lang=+#<CR>
Yaz
Dil -
<CR>*lang=-#<CR>
Oku
Dil Durumu
<CR>*lang=?#<CR>
Yaz
Otomatik Kapanma -Devre Dışı <CR>*APOFF=DIS#<CR>
Yaz
Otomatik Kapanma - 5 dak
<CR>*APOFF=5#<CR>
Yaz
Otomatik Kapanma - 10 dak
<CR>*APOFF=10#<CR>
Yaz
Otomatik Kapanma - 15 dak
<CR>*APOFF=15#<CR>
Yaz
Otomatik Kapanma - 20 dak
<CR>*APOFF=20#<CR>
Yaz
Otomatik Kapanma - 25 dak
<CR>*APOFF=25#<CR>
Yaz
Otomatik Kapanma - 30 dak
<CR>*APOFF=30#<CR>
Oku
Otomatik Kapanma Durumu
<CR>*APOFF=?#<CR>
Yaz
AMX Aygıt Algılaması-açık
<CR>*amxdd=on#<CR>
Yaz
AMX Aygıt Algılaması-kapalı
<CR>*amxdd=off#<CR>
Oku
AMX Aygıt Algılaması Durumu
<CR>*amxdd=?#<CR>
Oku
MAC Adresi
<CR>*macaddr=?#<CR>
Yaz
Yüksek Yer Modu açık
<CR>*Highaltitude=on#<CR>
Yaz
Yüksek Yer Modu kapalı
<CR>*Highaltitude=off#<CR>
Oku
Yüksek Yer Modu durumu
<CR>*Highaltitude=?#<CR>
Yaz
Tuş Kilidi açık
<CR>*keylock=on#<CR>
Yaz
Tuş Kilidi kapalı
<CR>*keylock=off#<CR>
Oku
Tuş Kilidi durumu
<CR>*keylock=?#<CR>
Projektör RS-232C Kumandası
45
Bakım
Projektörün bakımı
Lensin temizlenmesi
Lensi, yüzeyinde her kir veya toz gördüğünüzde temizleyiniz. Lensi temizlemeden önce, lütfen
projektörü kapattığınızdan ve tamamen soğuduğundan emin olun.
• Kir veya leke varsa, lens temizleme kağıdı kullanarak veya yumuşak bir bezi lens
temizleyicisiyle nemlendirerek lens yüzeyini nazikçe silin.
• Kesinlikle aşındırıcı bez, alkalin/asitli temizleyici, ovma tozları veya alkol, benzin, tiner veya
böcek ilacı gibi uçucu çözeltiler kullanmayın. Bu tip malzemelerin kullanılması veya lastik ya
da vinil malzemelerle uzun süre temas etmesi, projektör yüzeyinde ve dolap malzemesinde
hasara neden olacaktır.
Projektör kasasının temizlenmesi
Projektör kasasını temizlemeden önce projektörü düzgün kapatma prosedürünü kullanın bkz.
"Projektörün kapatılması", sayfa 29 ve fişini çekin.
• Kir veya tozu temizlemek için, yumuşak tüysüz bir bezle kasayı silin.
• İnatçı kir veya lekeleri temizlemek için yumuşak bir bezi su ve nötr ph'lı bir deterjanla
nemlendirin. Ardından kasayı silin.
Kesinlikle parafin, alkol, benzen, tiner veya diğer kimyasal deterjanları kullanmayın. Bunlar kasaya zarar
verebilir.
Projektörün saklanması
Projektörünüzün uzun bir süre saklayacak olmanız halinde lütfen aşağıdaki talimatları izleyin.
• Saklama alanının nem ve sıcaklığının projektör için önerilen aralık dahilinde olduğundan emin
olun. Önerilen sıcaklık aralığı için bkz. "Teknik Özellikler", sayfa 50 ya da bayinize başvurun.
• Ayarlayıcı ayağını geri çekin.
• Uzaktan kumandanın pillerini çıkartın.
• Projektörü, orijinal ambalajına veya eşdeğeri bir ambalaja yerleştirin.
Projektörün taşınması
Projektörünüzü orijinal ambalajında veya eşdeğeri bir ambalajda taşımanız önerilir.
46
Bakım
Işık Kaynağı Bilgisi
Işık kaynağı saatini öğrenme
Işık kaynağı çalışma süresi (saat olarak) dahili kronometre tarafından otomatik olarak
hesaplanır.
Işık kaynağı kullanım süresi bilgilerini edinmek için:
1. KURULUM > Işık Kaynağı Ayarları öğesine gidin ve ENTER tuşuna basın. Işık Kaynağı
Ayarları sayfası görünür.
2.
düğmesine basarak Işık Kaynağı Bilgisi öğesini seçin ve ENTER tuşuna basın. Işık
kaynağı bilgisi gösterilir.
Işık kaynağı kullanım süre bilgisini BİLGİ menüsünden de alabilirsiniz.
Güç tasarrufu
• Işık Kaynağı Modu ayarlama
Mevcut modlar arasında uygun bir ışık kaynağı modu seçmek için KURULUM > Işık Kaynağı
Ayarları > Işık Kaynağı Modu konumuna gidin ve / tuşuna basın veya uzaktan kumanda
üzerinde L. MODU tuşuna basın.
Projektörü Eco/360 ve Portre moduna ayarlamak güç tasarrufu sağlar.
Işık Kaynağı Modu
Bilgiler
Normal
Eco
Işık kaynağının tam parlak olmasını sağlar
Güç tasarrufu sağlamak için parlaklığı düşürür ve fan sesini azaltır
Güç tasarrufu sağlamak için parlaklığı düşürür, 360 derecelik ve dikey
projeksiyon için en uygundur
360 ve Portre
• Otomatik Kapanma seçeneğinin ayarlanması
Bu fonksiyon güç tasarrufu için, belirlenen sürenin ardından giriş sinyali gelmemesi durumunda
projektörün otomatik olarak kapanmasını sağlar.
Otomatik Kapanma ayarını yapmak için SİSTEM AYARI: BASIT > Otomatik Kapanma >
menüsüne gidin ve / düğmelerine basın.
• Yansıtılan görüntünün görünür parlaklığı; ortamın aydınlatma koşullarına, seçilen giriş sinyali kaynağının
kontrast/parlaklık ayarlarına bağlı olarak değişir ve projeksiyon mesafesiyle doğru orantılıdır.
• Işık kaynağı parlaklığı zamanla azalacaktır ve azalma süresi ışık kaynağı üreticilerinin teknik özellikleri
dahilinde farklılık gösterebilir. Bu normal ve beklenen bir durumdur.
Bakım
47
Göstergeler
Işık
Durum & Tanımı
Güç durumları
Bekleme modu (Gösterge ışıkları, güç kablosunu çıkardıktan
sonra da yanık kalabilir. Yine de bu bir sorun olduğu anlamına
gelmez.)
Açılıyor
Normal çalışma
Normal güç kapalı soğutma
Fosfor/renk çarkı başlatılamadı
Fosfor/renk çarkı döndürülemedi
Işık kaynağıyla ilgili durumlar
Normal çalışma sırasında ışık kaynağı hatası
Işık kaynağı yanmıyor
Termal durumlar
Fan 1 hatası (gerçek fan hızı, istenilen hızın dışında)
Fan 2 hatası (gerçek fan hızı, istenilen hızın dışında)
Fan 3 hatası (gerçek fan hızı, istenilen hızın dışında)
Fan 4 hatası (gerçek fan hızı, istenilen hızın dışında)
Fan 5 hatası (gerçek fan hızı, istenilen hızın dışında)
Fan 6 hatası (gerçek fan hızı, istenilen hızın dışında)
Fan 7 hatası (gerçek fan hızı, istenilen hızın dışında)
Fan 8 hatası (gerçek fan hızı, istenilen hızın dışında)
Sıcaklık 1 hatası (belirlenmiş sıcaklığın üzerinde)
Sıcaklık 2 hatası (belirlenmiş sıcaklığın üzerinde)
Su pompası hatası (Sıvı soğutucudan gelen su yetersizdir)
: Turuncu Yanıyor
: Kapalı
48
Bakım
: Turuncu Yanıp
Sönüyor
: Yeşil Yanıyor
: Yeşil Yanıp
Sönüyor
: Kırmızı Yanıyor
: Kırmızı Yanıp
Sönüyor
Sorun Giderme
Projektör açılmıyor.
Nedeni
Düzeltici İşlem
Elektrik kablosundan elektrik gelmiyor.
Elektrik kablosunu projektördeki AC giriş jakına
bağlayın ve diğer ucunu duvar prizine takın. Güç
çıkışında anahtar varsa, anahtarın açık olduğundan
emin olun.
Soğutma işlemi sırasında projektörün tekrar
açılmaya çalışılması.
Soğutma işlemi tamamlanana kadar bekleyin.
Resim yok
Nedeni
Video kaynağı açılmamış veya doğru
bağlanmamış.
Projektör, giriş sinyali cihazına doğru
bağlanmamıştır.
Giriş sinyali düzgün bir şekilde seçilmemiş.
Lens kapağı açık değil.
Düzeltici İşlem
Video kaynağını açın ve sinyal kablosunun doğru
şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
Bağlantıyı kontrol edin.
INPUT (GİRİŞ) tuşunu kullanarak doğru giriş sinyalini
seçin.
Lens kapağını açın.
Bozuk görüntü
Nedeni
Projektörün lensi düzgün bir şekilde
odaklanmamış.
Projektör ve perde düzgün bir şekilde
hizalanmamış.
Lens kapağı açık değil.
Düzeltici İşlem
Odak halkasını kullanarak lensin odağını ayarlayın.
Projeksiyon açısını ve yönünü ve ayrıca gerekirse
ünitenin yüksekliğini ayarlayın.
Lens kapağını açın.
Uzaktan kumanda çalışmıyor.
Nedeni
Piller bitmiştir.
Uzaktan kumanda ile projektör arasında bir
engel var.
Projektörün çok uzağındasınız.
Düzeltici İşlem
Pilleri yenileri ile değiştirin.
Engeli kaldırın.
Projektörün 8 metre (26 feet) uzağında durun.
Şifre yanlış.
Nedeni
Şifreyi hatırlamıyorsunuz.
Düzeltici İşlem
Bkz. "Şifre geri çağırma prosedürüne giriş", sayfa 28.
Sorun Giderme
49
Teknik Özellikler
Projektörün teknik özellikleri
Tüm teknik özellikler, haber verilmeden değiştirilebilir.
Optik
Kumanda
Çözünürlük
4K UHD 3840 x 2160
RS-232C seri kumanda
9-pin D-Sub erkek x 1
Görüntü sistemi
Tek çipli DLP
LAN kumanda
RJ-45 x 1
Temiz odak aralığı
2,89-6,09 m @ Geniş,
4,25-8,96 m @ Tele
Servis Portu x 1
Lens
F = 2,1 ila 2,4, f = 20,6 ila 30,3 mm
Elektrik
Güç kaynağı
100 ila 240V
(AC), 50/60Hz
Kablolu Uzaktan Kumanda x 1
IR alıcısı x 2
Giriş terminalleri
Bilgisayar girişi
RGB girişi
15-pin mini D-Sub (dişi) x 1
Güç tüketimi
595 W (Maks.); <0,5 W (Bekleme);
< 3,0 W (Ağ bekleme)
Video sinyali girişi
Dijital
HDMI1 (HDCP2.2) ×1;
HDMI2 ×1
Mekanik
HDBaseT x 1
Ağırlık
19,8 Kg (43,7 lbs)
Çevresel Gereklilikler
Çıkış terminalleri
Çalışma sıcaklığı
Deniz seviyesinde 5°C–35°C
RGB çıkışı
15-pin mini D-Sub (dişi) x 1
Depolama sıcaklığı
Deniz seviyesinde -10°C–65°C
Ses sinyal çıkışı
3.5 mm stereo mini jak x 1
Çalışma/Depolama bağıl nemi
%10 - %90 (yoğunlaşmasız)
USB
DC (5V 2A) Çıkış portu x 1
Çalışma rakımı
0 ila 1500 m arası, 5°C–35°C'de
5°C-30°C'de 1500-3000 m
(Yüksek Yer Modu açık olarak)
12V Tetik (0.5A) x 1
50
Teknik Özellikler
Boyutlar
471 mm (G) x 223 mm (U) x 565 mm (D)
471
565
223
Birim: mm
Teknik Özellikler
51
Zamanlama çizelgesi
RGB girişi için desteklenen zamanlama
Çözünürlük
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 768
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 960
1366 x 768
1440 x 900
1400 x 1050
1600 x 1200
1680 x 1050
1920 x [email protected]
1920 x 1080 (VESA)
Mod
Dikey Frekans
(Hz)
Yatay Frekans
(kHz)
Piksel Frekansı
(MHz)
VGA_60
VGA_72
VGA_75
VGA_85
SVGA_60
SVGA_72
SVGA_75
SVGA_85
XGA_60
XGA_70
XGA_75
XGA_85
1152 x 864_75
1280 x 720_60
1280 x 768_60
WXGA_60
SXGA_60
SXGA_75
SXGA_85
1280 x 960_60
1366 x 768_60
WXGA+_60
SXGA+_60
UXGA
1680 x 1050_60
1920 x 1200_60 (Boşluğu Azalt)
1920 x 1080_60
59,940
72,809
75,000
85,008
60,317
72,188
75,000
85,061
60,004
70,069
75,029
84,997
75,00
60
59,870
59,810
60,020
75,025
85,024
60,000
59,790
59,887
59,978
60,000
59,954
59,95
59,963
31,469
37,861
37,500
43,269
37,879
48,077
46,875
53,674
48,363
56,476
60,023
68,667
67,500
45,000
47,776
49,702
63,981
79,976
91,146
60,000
47,712
55,935
65,317
75,000
65,290
74,038
67,158
25,175
31,500
31,500
36,000
40,000
50,000
49,500
56,250
65,000
75,000
78,750
94,500
108,000
74,250
79,5
83,500
108,000
135,000
157,500
108
85,500
106,500
121,750
162,000
146,250
154
173
Yukarıda gösterilen zamanlamalar EDID dosyasına ve VGA grafik kartı sınırlamalarına bağlı olarak
desteklenemiyor. Bazı zamanlamaların seçilememesi mümkündür.
52
Teknik Özellikler
HDMI girişi için desteklenen zamanlama
• Bilgisayar zamanlamaları
Çözünürlük
Mod
Dikey Frekans
(Hz)
Yatay Frekans
(kHz)
Piksel Frekansı
(MHz)
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1280 x 720
1280 x 768
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 960
1400 x 1050
1920 x [email protected]
1920 x 1080 (VESA)
VGA_60
SVGA_60
XGA_60
1280 x 720_60
1280 x 768_60
WXGA_60
SXGA_60
1280 x 960_60
SXGA+_60
1920 x 1200_60 (Boşluğu Azalt)
1920 x 1080_60
59,940
60,317
60,004
60
59,870
59,810
60,020
60,000
59,978
59,95
59,963
31,469
37,879
48,363
45,000
47,776
49,702
63,981
60,000
65,317
74,038
67,158
25,175
40,000
65,000
74,250
79,5
83,500
108,000
108
121,750
154
173
Yukarıda gösterilen zamanlamalar EDID dosyasına ve VGA grafik kartı sınırlamalarına bağlı olarak
desteklenemiyor. Bazı zamanlamaların seçilememesi mümkündür.
• Video zamanlamaları
Zamanlama
Çözünürlük
Dikey Frekans
(Hz)
Yatay Frekans
(kHz)
Piksel Frekansı
(MHz)
480p
576p
720/50p
720/60p
1080/50i
1080/60i
1080/50P
1080/60P
2160/24P
2160/25P
2160/30P
2160/50P*
2160/60P*
720 x 480
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
59,94
50
50
60
50
60
50
60
24
25
30
50
60
31,47
31,25
37,5
45,00
28,13
33,75
56,25
67,5
54
56,25
67,5
112,5
135
27
27
74,25
74,25
74,25
74,25
148,5
148,5
297
297
297
594
594
*Yalnızca bir HDMI 1 (HDCP2.2) portu kullanıldığında desteklenir.
Komponent-YPbPr girişi için desteklenen zamanlama
Zamanlama
Çözünürlük
Dikey Frekans
(Hz)
Yatay Frekans
(kHz)
Piksel Frekansı
(MHz)
480i
480p
576i
576p
720/50p
720/60p
1080/50i
1080/60i
1080/50P
1080/60P
720 x 480
720 x 480
720 x 576
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
59,94
59,94
50
50
50
60
50
60
50
60
15,73
31,47
15,63
31,25
37,5
45,00
28,13
33,75
56,25
67,5
13,5
27
13,5
27
74,25
74,25
74,25
74,25
148,5
148,5
Teknik Özellikler
53
HDBaseT girişi için desteklenen zamanlama
• Bilgisayar zamanlamaları
Çözünürlük
Mod
Dikey Frekans
(Hz)
Yatay Frekans
(kHz)
Piksel Frekansı
(MHz)
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1280 x 720
1280 x 768
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 960
1400 x 1050
1920 x [email protected]
1920 x 1080 (VESA)
VGA_60
SVGA_60
XGA_60
1280 x 720_60
1280 x 768_60
WXGA_60
SXGA_60
1280 x 960_60
SXGA+_60
1920 x 1200_60 (Boşluğu Azalt)
1920 x 1080_60
59,940
60,317
60,004
60
59,870
59,810
60,020
60,000
59,978
59,95
59,963
31,469
37,879
48,363
45,000
47,776
49,702
63,981
60,000
65,317
74,038
67,158
25,175
40,000
65,000
74,250
79,5
83,500
108,000
108
121,750
154
173
Yukarıda gösterilen zamanlamalar EDID dosyasına ve VGA grafik kartı sınırlamalarına bağlı olarak
desteklenemiyor. Bazı zamanlamaların seçilememesi mümkündür.
• Video zamanlamaları
Kablo tipi
Kablo Aralığı
CAT 5e/CAT 6a
54
100m
Piksel Frekansı
<=225MHz
Desteklenen HDMI formatı
720x480p/60Hz
4:3
24bit 30bit 36 bit
1280x720p/60Hz
16:9
24bit 30bit 36 bit
1920x1080i/60Hz
16:9
24bit 30bit 36 bit
1920x1080p/60Hz
16:9
24bit 30bit 36 bit
720x576p/50Hz
4:3
24bit 30bit 36 bit
1280x720p/50Hz
16:9
24bit 30bit 36 bit
1920x1080i/50Hz
16:9
24bit 30bit 36 bit
1920x1080p/50Hz
16:9
24bit 30bit 36 bit
CAT 5e
70m
>225MHz
3840 x 2160 60Hz YUV 4:2:0
24bit
CAT 5e
70m
>225MHz
3840 x 2160 30Hz
24bit
CAT 6a
100m
>225MHz
3840 x 2160 30Hz
24bit
Teknik Özellikler
MQ008-01V01
© 2017 CASIO COMPUTER CO., LTD.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement