Casio EX-JE10 User manual

Casio EX-JE10 User manual
Ms
Kamera Digital
Panduan Pengguna
Terima kasih kerana membeli produk CASIO ini.
• Sebelum menggunakannya, pastikan anda membaca peringatan yang terkandung
dalam Panduan Pengguna ini.
• Simpan Panduan Pengguna ini di tempat selamat untuk rujukan masa hadapan.
• Untuk maklumat terkini mengenai produk ini, lawati Laman Web rasmi EXILIM di
http://www.exilim.com/
1
Aksesori
Semasa anda membuka bungkusan kamera anda, periksa untuk memastikan semua
aksesori di bawah disertakan. Jika ada apa-apa yang hilang, hubungi peruncit asal
anda.
Penyesuai USB-AC
(AD-C53U)
Kord kuasa*1
Jaket*2
Rujukan Asas
Kabel USB
*1 Bentuk palam kord kuasa berbeza-beza mengikut negara atau kawasan geografi.
*2 Untuk maklumat mengenai cara memasang jaket, lihat arahan “Rujukan Asas”
yang disediakan berasingan.
• Bateri boleh cas semula telah dimuatkan ke dalam kamera semasa anda
membelinya.
2
Baca ini dahulu!
• Kandungan manual ini tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
• Kandungan manual ini telah diperiksa pada setiap langkah proses pengeluaran.
Sila hubungi kami jika anda menyedari sesuatu yang meragukan, salah dsb.
• Sebarang penyalinan kandungan Panduan Pengguna ini, sama ada sebahagian
atau keseluruhannya, adalah dilarang. Kecuali untuk kegunaan peribadi anda,
sebarang penggunaan lain kandungan manual ini tanpa kebenaran CASIO
COMPUTER CO., LTD. adalah dilarang di bawah undang-undang hak cipta.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan
atau kehilangan keuntungan yang dialami oleh anda atau mana-mana pihak ketiga
disebabkan penggunaan atau kerosakan produk ini.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan,
kehilangan keuntungan atau tuntutan oleh pihak ketiga yang timbul daripada
penggunaan Photo Transport atau YouTube Uploader for CASIO.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan,
kehilangan keuntungan yang disebabkan oleh kehilangan kandungan memori
kerana kerosakan, pembaikan atau sebarang sebab lain.
• Sila maklum yang skrin contoh dan ilustrasi produk yang ditunjukkan dalam
Panduan Pengguna ini mungkin berbeza sedikit daripada skrin dan konfigurasi
kamera sebenar.
Panel LCD
Panel hablur cecair skrin monitor menggunakan teknologi ketepatan tinggi yang
memberikan pengeluaran piksel melebihi 99.99%. Ini bermakna cuma sebilangan
kecil piksel yang mungkin tidak menyala atau mungkin kekal menyala sepanjang
masa. Ini disebabkan oleh ciri panel hablur cecair itu sendiri dan tidak bermakna
terdapat kerosakan.
Ambil beberapa gambar ujian
Sebelum menangkap imej akhir anda, ambil gambar ujian untuk memastikan
kamera merakam dengan betul.
3
Kandungan
Aksesori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baca ini dahulu! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panduan Umum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kandungan Skrin Monitor dan Cara Menukarnya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Asas Mula Pantas
12
Apa yang anda boleh lakukan dengan kamera CASIO anda . . . . . . . . . . . . .
Mula-mula, cas bateri sebelum menggunakan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mengkonfigurasi Tetapan Asas Kali Pertama Anda
Menghidupkan Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menyediakan Kad Memori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



2
3
8
9
12
13
17
18
Kad Memori yang Disokong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Untuk memuat kad memori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Untuk memformat (mengasal) kad memori baru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Menghidupkan dan Mematikan Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Memegang Kamera Dengan Betul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Menangkap Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23


Untuk memilih mod rakaman auto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Untuk menangkap syot kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Melihat Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Memadam Syot Kilat dan Filem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Peringatan Tangkapan Syot Kilat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
 Tutorial Syot Kilat
31
Menggunakan Panel Kawalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menggunakan Denyar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Denyar) . .
Menggunakan Pemasa Kendiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Pemasa kendiri) . .
Merakam Potret Indah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Mekap) . .
Menangkap Gambar dengan Zum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Merakam Imej Filem dan Audio
31
32
34
35
35
38
Untuk merakam filem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Merakam dan Memainkan semula Audio Sahaja . . . . . (Rakaman Suara) . . 40
 Menggunakan BEST SHOT
42
Untuk menangkap imej dengan BEST SHOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Menangkap gambar dengan Kesan Artistik . . . . . . . . . . . . . (ART SHOT) . . 45
Merekod Potret sendiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Potret sendiri) . . 46
4
Kandungan
 Tetapan Lanjutan
47
Menggunakan Menu Atas Skrin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Tetapan Mod RKM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (RKM) . . 49










Memilih Mod Fokus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Fokus) . . .
Menukar Bentuk Bingkai Fokus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Bingkai Fokus) . . .
Menentukan Kawasan Auto Fokus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kws AF) . . .
Menggunakan Pengecaman Muka . . . . . . . . . . . . . . (Pengecaman Muka) . . .
Menggunakan Pengatup Berterusan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (CS) . . .
Mengurangkan Kesan Pergerakan Kamera dan Subjek . . . (Anti Goncang) . . .
Menetapkan Fungsi pada Kekunci [4] dan [6] . . . . . . . (Kekunci Kiri/Knn) . . .
Memaparkan Grid Atas Skrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Grid) . . .
Menggunakan Bantuan Ikon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Bantuan Ikon) . . .
Mengkonfigurasi Tetapan Lalai Hidupkan Kuasa . . . . . . . . . . . . . .(Memori) . . .
49
51
52
53
54
55
56
56
57
57
Tetapan Kualiti Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kualiti) . . 58







Untuk memilih saiz imej syot kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Saiz) . . .
Menetapkan Kualiti Imej Syot Kilat . . . . . . . . . . . . (T Kualiti (Syot Kilat)) . . .
Menetapkan Kualiti Imej Filem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(» Kualiti (Filem)) . . .
Membetulkan Kecerahan Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Anjakan EV) . . .
Mengawal Imbangan Putih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Imbangan Putih) . . .
Menentukan Kepekaan ISO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(ISO) . . .
Mengoptimumkan Kecerahan Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Pencahayaan) . . .
 Melihat Syot kilat dan Filem
65
Melihat Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Melihat Filem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mengezum Imej Atas skrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Memaparkan Menu Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Melihat Syot Kilat dan Filem pada Skrin TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Lain-lain Fungsi Main Semula
58
60
60
61
62
63
64
(MAIN)
65
65
66
66
67
69
Menggunakan Panel MAIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69


Memainkan Persembahan Slaid di Kamera . . . . . . . . . . . . (Prsmbhn Slaid) . . . 70
Memutar Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Putaran) . . . 71
Mengedit Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Menu Main) . . 72






Memilih Imej untuk Percetakan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Cetakan DPOF) . . .
Melindung Fail Daripada Pemadaman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Lindungi) . . .
Mengubah saiz Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ubah Saiz) . . .
Memangkas Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Memotong) . . .
Menambah Audio pada Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Alih Suara) . . .
Menyalin Fail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Salin) . . .
5
72
72
73
73
74
75
Kandungan
 Percetakan
76
Percetakan Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Menggunakan DPOF untuk Menentukan Imej untuk
Dicetak dan Bilangan Salinan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
 Menggunakan Kamera dengan Komputer
79
Perkara yang anda boleh lakukan menggunakan komputer.... . . . . . . . . . . . . 79
Menggunakan Kamera dengan Komputer Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80


Melihat dan Menyimpan Imej di Komputer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Memainkan Filem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Menggunakan Kamera dengan Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84


Menyambung Kamera pada Komputer Anda dan Menyimpan Fail . . . . . . . . . . 85
Memainkan Filem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Fail dan Folder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Data Kad Memori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
 Tetapan Lain
(Sediakan)
91
Menukar Warna Skrin Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Warna Menu) . .
Merakam tanpa Menganggu Orang Lain . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Senyap) . .
Mengkonfigurasi Tetapan Bunyi Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Bunyi) . .
Mengkonfigurasi Imej Permulaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Permulaan) . .
Menentukan Peraturan Penjanaan Nombor Siri Nama Fail . . . . (No. Fail) . .
Mengkonfigurasi Tetapan Waktu Dunia . . . . . . . . . . . . . . . (Waktu Dunia) . .
Pengecapan Masa Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Cap Masa) . .
Menetapkan Jam Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Laras) . .
Menentukan Gaya Tarikh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Gaya Tarikh) . .
Menentukan Bahasa Paparan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Language) . .
Mengkonfigurasi Tetapan Keadaan Tidur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tidur) . .
Mengkonfigurasi Tetapan Kuasa Auto . . . . . . . . . . . . . (Mati Kuasa Auto) . .
Memilih Nisbah Bidang Skrin dan Sistem Output Video . . . (Video Keluar) . .
Memformat Memori Terbina Dlm atau Kad Memori . . . . . . . . . . .(Format) . .
Menetapkan Semula Kamera ke Lalai Kilang . . . . . . . . . . . . (Set Semula) . .
6
91
91
92
92
93
93
94
95
95
96
96
97
97
98
98
Kandungan
 Lampiran
99
Peringatan Keselamatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Peringatan Semasa Penggunaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Bekalan Kuasa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109




Mengecas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Mengeluarkan dan Memasang Bateri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Peringatan Bateri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
Menggunakan Kamera di Negara Lain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
Menggunakan Kad Memori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Set Semula Tetapan Lalai Awal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Apabila mengalami masalah.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115


Pencarisilapan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Mesej Paparan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Bilangan Syot Kilat/Masa Rakaman Filem/Masa Rakaman Suara . . . . . . . . 121
Spesifikasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
7
Kandungan
Panduan Umum
Nombor yang ditunjukkan dalam kurungan menunjukkan halaman yang
menerangkan setiap item.
Depan
12345
Belakang
8 9 bk bl
[SET]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
7
bo
6
 Pengawal zum
(halaman 24, 35, 66, 66)
 Butang pengatup
(halaman 24)
 Denyar (halaman 32)
 [ON/OFF] (Kuasa)
(halaman 21)
 Lampu hadapan
(halaman 34)
 Kanta
 Mikrofon
bn bm
(halaman 39, 74)
 Lampu belakang
(halaman 14, 15, 32)
 Butang [0] (Filem)
(halaman 38)
Lubang tali
(halaman 22)
Butang [p] (MAIN)
(halaman 21, 27)
Butang [SET]
([8] [2] [4] [6])
(halaman 11, 28, 31,
32, 47)
Butang [MENU]
(halaman 47)
Skrin monitor
(halaman 9, 11)
Bawah
bp
bq
Port [USB/AV] (halaman 13, 14, 67)
Slot kad memori (halaman 19)
Penutup slot kad memori/penyambung
Penutup bateri
Slot bateri (halaman 109)
Pembesar Suara
Lubang tripod
Gunakan lubang ini apabila memasang tripod.
cl ck bt bs
br
8
Kandungan Skrin Monitor dan Cara Menukarnya
Skrin monitor menggunakan pelbagai penunjuk, ikon dan nilai untuk memastikan
anda mengetahui status kamera.
• Contoh skrin pada bahagian ini bertujuan menunjukkan anda lokasi semua
penunjuk dan rajah yang mungkin muncul pada skrin monitor dalam pelbagai mod.
Ia tidak mewakili skrin yang sebenarnya muncul pada kamera.
. Rakaman Syot Kilat
1 2 34 5 6 7 8
co
cn
cm
cl
ck
bt bs br
bq
9
bk
bl
bm
bn
bo
bp
Baki kapasiti memori syot kilat (halaman 121)
Baki kapasiti memori filem (halaman 38)
Mod rakaman (halaman 23)
Keimbangan putih (halaman 62)
Pengatup berterusan (halaman 54)
Penunjuk kemerosotan imej (halaman 36)
Mod permeteran (halaman 123)
Saiz imej syot kilat (halaman 58)
Kualiti imej syot kilat (halaman 60)
Kualiti imej filem (halaman 60)
Denyar (halaman 32)
Pemasa kendiri (halaman 34)
Mekap (halaman 35)
Pencahayaan (halaman 64)
Kepekaan ISO (halaman 63)
Tarikh/masa (halaman 95)
Keamatan pendedahan (halaman 61)
Bingkai fokus (halaman 25, 52)
Penunjuk cap masa (halaman 94)
Penunjuk tahap bateri (halaman 16)
Senyap (halaman 91)
Pengecaman Muka (halaman 53)
Antigoncang (halaman 55)
Mod Fokus (halaman 49)
9
. Butang Pengatup Ditekan Separuh
1
6
Mod rakaman (halaman 23)
Denyar (halaman 32)
Kepekaan ISO (halaman 63)
Nilai bukaan
2 Kelajuan pengatup
3 Bingkai fokus (halaman 25, 52)
4
5
• Bergantung pada seting rakaman, bukaan, kelajuan pengatup, dan nilai kepekaan
ISO mungkin tidak kelihatan pada skrin monitor. Nilai ini akan kelihatan berwarna
jingga jika Pendedahan Auto (AE) tidak betul atas beberapa sebab.
. Rakaman Filem
12
7
Mod rakaman (halaman 38)
Keimbangan putih (halaman 62)
3 Baki kapasiti memori filem (halaman 38)
4 Masa rakaman filem (halaman 38)
Keamatan pendedahan (halaman 61)
Penunjuk tahap bateri (halaman 16)
Rakaman filem sedang berjalan
(halaman 38)
6
5
. Melihat Syot Kilat
12 3
bl
bk
4
5
6
7
8
9
Jenis fail
Penunjuk lindung (halaman 72)
Nama folder/nama fail (halaman 88)
Kualiti imej syot kilat (halaman 60)
Saiz imej syot kilat (halaman 58)
Kepekaan ISO (halaman 63)
Nilai bukaan
Kelajuan pengatup
Tarikh/masa (halaman 95)
Penunjuk tahap bateri (halaman 16)
Senyap (halaman 91)
10
. Main Semula Filem
12 3
7
Jenis fail
Penunjuk lindung (halaman 72)
Nama folder/nama fail (halaman 88)
4 Masa rakaman filem (halaman 38)
5 Kualiti imej filem (halaman 60)
Tarikh/masa (halaman 95)
Penunjuk tahap bateri (halaman 16)
6
. Mengkonfigurasi Tetapan Skrin Monitor
Anda boleh menghidupkan dan mematikan paparan maklumat dengan menekan
[SET] ke arah [8]. Anda boleh mengkonfigurasi tetapan berasingan untuk mod RKM
dan mod MAIN.
Mod RKM
Paparan
maklumat hidup
Memaparkan maklumat mengenai tetapan imej dsb.
Selain daripada maklumat mengenai
Paparan
tetapan syot kilat, turut memaparkan
maklumat, baki
baki kapasiti memori filem dan skrin
kapasiti memori
tarikh/masa.
filem, tarikh/masa • Anda boleh menentukan gaya
hidup
tarikh yang anda mahu gunakan
(halaman 95).
Paparan
maklumat mati
Tiada tetapan atau maklumat lain dipaparkan.
Mod MAIN
Paparan
maklumat hidup
Memaparkan tetapan apabila menangkap, tarikh dan masa
semasa, dan maklumat lain.
Paparan
maklumat mati
Tiada maklumat dipaparkan semasa menangkap gambar.
11
Asas Mula Pantas
Apa yang anda boleh lakukan dengan kamera CASIO anda
Kamera CASIO anda penuh dengan pilihan ciri dan fungsi berkuasa untuk
memudahkan rakaman imej digital, termasuk fungsi utama berikut.
Auto Premium
Pilih rakaman Auto Premium dan kamera akan
menentukan secara automatik sama ada anda
sedang merakam suatu subjek atau
pemandangan dan keadaan lain. Auto
Premium memberikan kualiti imej yang lebih
baik berbanding Auto standard.
*Lihat halaman 23 untuk maklumat lanjut.
Fungsi Mekap
Fungsi Mekap melicinkan tekstur kulit subjek
dan mengurangkan bayangan wajah yang
disebabkan oleh cahaya matahari terang
untuk potret yang lebih cantik.
*Lihat halaman 35 untuk maklumat lanjut.
ART SHOT
Pelbagai kesan artistik membantu menukar
subjek harian biasa tampak lebih baru dan jadi
lebih menarik. “ART SHOT” menyediakan
kesan berikut: Kamera Mainan, Fokus
Lembut, Tona Lembut, Terserlah, Sepia,
Monokrom, Miniatur, Mata ikan.
*Lihat halaman 45 untuk maklumat lanjut.
12
Asas Mula Pantas
Mula-mula, cas bateri sebelum menggunakan.
Bateri ion litium boleh cas semula (NP-80) telah dipasang di dalam kamera di kilang.
Pastikan bateri dicas sebelum cuba menggunakan kamera buat kali pertama selepas
membelinya. Lihat halaman 109 untuk maklumat mengenai menggantikan bateri.
Anda boleh menggunakan salah satu daripada dua kaedah di bawah untuk
mengecas bateri kamera.
• Penyesuai USB-AC
• Sambungan USB ke komputer
. Untuk mengecaskan dengan penyesuai USB-AC
Ketika kamera dimatikan, sambungkan mengikut urutan yang ditunjukkan di bawah
(, , , ).
Masa mengecas: Kira-kira 120 minit
Kord kuasa
2
Port [USB/AV]
1
3
4
Penyesuai USB-AC
Kabel USB
(disertakan bersama kamera)
Dengan memastikan bahawa tanda
pada penyambung kabel
USB mengadap ke sisi skrin monitor, sambungkan kabel pada
kamera.
• Pastikan anda masukkan penyambung kabel ke dalam port
USB/AV sehingga anda rasa ia klik dengan selamat di
tempatnya. Kegagalan memasukkan penyambung
sepenuhnya boleh menyebabkan komunikasi yang lemah
atau kerosakan.
• Perhatikan bahawa walaupun penyambung dimasukkan
sepenuhnya, anda masih boleh melihat bahagian logam
penyambung seperti yang ditunjuk dalam gambar.
13
Asas Mula Pantas
Operasi Lampu Belakang
Lampu belakang
Status Lampu
Penerangan
Menyala Merah
Mengecas
Berkelip Merah
Suhu sekeliling tak normal, masalah
penyesuai USB-AC atau masalah
bateri (halaman 109)
Mati
Pengecasan selesai
. Untuk mengecas menggunakan sambungan USB pada komputer
Ketika kamera dimatikan,
sambungkan mengikut urutan
yang ditunjukkan di bawah (,
). Jika kamera dihidupkan,
tekan [ON/OFF] (Kuasa) untuk
mematikan kamera sebelum
menyambungkannya kepada
komputer anda.
Masa mengecas: Kira-kira
140 minit
Komputer
(kuasa dihidupkan)
Port
[USB/AV]
1
Port USB
USB
2
Kabel USB
(disertakan bersama kamera)
Dengan memastikan bahawa tanda
pada
penyambung kabel USB mengadap ke sisi skrin
monitor, sambungkan kabel pada kamera.
• Kali pertama anda menyambungkan kamera ke komputer menggunakan kabel
USB, mesej ralat mungkin muncul pada komputer anda. Jika ini berlaku,
tanggalkan dan kemudian sambungkan semula kabel USB itu.
• Bergantung pada persediaan komputer anda, anda mungkin tidak boleh mengecas
bateri kamera melalui sambungan USB. Jika ini berlaku, penggunaan penyesuai
USB-AC yang disertakan bersama kamera adalah disarankan.
• Pengecasan tidak dilakukan semasa komputer yang disambungkan berada dalam
mod hibernasi.
14
Asas Mula Pantas
Operasi Lampu Belakang
Lampu belakang
Status Lampu
Penerangan
Merah Menyala,
(Kuning Menyala/
Berkelip)
Mengecas
Berkelip Merah
Suhu sekeliling tak normal,
pengecasan mengambil masa yang
sangat lama atau masalah bateri
(halaman 109)
Mati, (Hijau Menyala)
Pengecasan selesai
• Maklumat dalam tanda kurungan dalam jadual di atas menunjukkan status lampu
semasa kamera dihidupkan semasa pengecasan.
Peringatan Pengecasan Lain
• Dengan dua kaedah pengecasan yang diterangkan di atas, anda boleh mengecas
bateri kamera (NP-80) tanpa mengeluarkannya daripada kamera. Jangan gunakan
sebarang jenis peranti pengecas lain. Percubaan untuk menggunakan pengecas
lain boleh menyebabkan kemalangan yang tak dijangka.
• Peranti bekalan kuasa dan peranti pengecasan USB tertakluk pada standard yang
ditetapkan. Penggunaan peranti kurang bermutu atau peranti yang tidak
memenuhi standard boleh menyebabkan kerosakan dan/atau kegagalan kamera
anda.
• Operasi tidak dijamin sekiranya anda menggunakan komputer yang dibina atau
diubah suai sendiri. Walaupun anda menggunakan komputer yang tersedia secara
komersial, spesifikasi port USB tertentu mungkin memustahilkan pengecasan
menggunakan kabel USB.
• Bateri yang masih panas kerana penggunaan biasa mungkin tidak mengecas
sepenuhnya. Berikan bateri masa untuk sejuk sebelum mengecasnya.
• Bateri menyahcas sedikit walaupun semasa ia tidak dimuat dalam kamera. Kerana
itu, anda disarankan supaya mengecas bateri segera sebelum anda perlu
menggunakannya.
• Mengecas bateri kamera mungkin menyebabkan gangguan dengan penerimaan
TV dan radio. Jika ini berlaku, pasang palam pengecas ke sumber kuasa yang
lebih jauh dari TV atau radio.
• Masa pengecasan sebenar bergantung pada kapasiti bateri semasa dan keadaan
pengecasan.
• Jangan gunakan penyesuai USB-AC dengan mana-mana peranti lain.
15
Asas Mula Pantas
Memeriksa Baki Kuasa Bateri
Semasa kuasa bateri digunakan, penunjuk bateri pada skrin monitor menunjukkan
baki kuasa seperti ditunjukkan di bawah.
Baki Kuasa
Tinggi
Penunjuk Bateri
Warna Penunjuk
Biru
Rendah
*
*
* Kuning
*
*
Merah
*
Merah
menunjukkan kuasa bateri rendah. Cas bateri secepat mungkin.
Rakaman tidak boleh dilakukan apabila
ditunjukkan. Cas bateri segera.
• Tahap yang ditunjukkan oleh penunjuk bateri mungkin bertukar apabila anda
bertukar antara mod RKM dengan mod MAIN.
• Meninggalkan kamera selama kira-kira 20 hari tanpa kuasa dibekalkan ketika
bateri sudah mati akan menyebabkan tetapan tarikh dan masanya dipadamkan.
Mesej yang memberitahu anda untuk mengkonfigurasi tetapan masa dan tarikh
akan muncul apabila anda menghidupkan kamera selepas memulihkan kuasa.
Apabila ini berlaku, konfigurasikan tetapan tarikh dan masa (halaman 95).
• Lihat halaman 125 untuk maklumat mengenai hayat bateri dan bilangan
tangkapan.
Petua Menjimatkan Kuasa Bateri
• Apabila anda tidak perlu menggunakan denyar, pilih ? (Denyar Mati) untuk
tetapan denyar (halaman 32).
• Dayakan ciri Mati Kuasa Auto dan Tidur untuk melindungi terhadap pembaziran
kuasa bateri apabila anda terlupa mematikan kamera (halaman 96, 97).
16
Asas Mula Pantas
Mengkonfigurasi Tetapan Asas Kali Pertama Anda
Menghidupkan Kamera
Kali pertama anda memuatkan bateri ke dalam kamera, skrin akan muncul untuk
mengkonfigurasi tetapan bahasa paparan, tarikh dan masa. Kegagalan menetapkan
tarikh dan masa dengan betul akan menyebabkan data tarikh dan masa yang salah
dirakam bersama imej.
• Skrin untuk pemilihan bahasa tidak akan muncul pada langkah 2 prosedur di
bawah jika anda membeli kamera yang dikhususkan untuk pasaran Jepun. Untuk
menukar bahasa paparan daripada bahasa Jepun dalam kes ini, gunakan
prosedur di bawah “Menentukan Bahasa Paparan (Language)” (halaman 96).
Harap maklum bahawa versi manual ini dalam bahasa yang anda pilih mungkin
tidak disertakan bersama kamera yang dikhususkan untuk pasaran Jepun.
• Model kamera yang dijual di kawasan geografi tertentu mungkin tidak menyokong
pemilihan bahasa paparan.
1.
Tekan [ON/OFF] (Kuasa) untuk
menghidupkan kamera.
2.
Tekan [SET] ke arah [8], [2], [4] atau
[6] untuk memilih bahasa yang anda
mahu dan kemudian tekan [SET].
3.
Tekan [SET] ke arah [8] atau [2]
untuk memilih gaya tarikh dan
kemudian tekan [SET].
[ON/OFF] (Kuasa)
[0] (Filem)
Contoh: Julai, 10, 2015
TT/BB/HH * 15/7/10
HH/BB/TT * 10/7/15
BB/HH/TT * 7/10/15
4.
Tetapkan tarikh dan masa.
Tekan [SET] ke arah [4] atau [6] untuk memilih
tetapan yang anda mahu tukar dan kemudian tekan
[SET] ke arah [8] atau [2] untuk menukarnya.
Untuk bertukar antara format 12-jam dengan 24-jam,
tekan [0] (Filem).
5.
Setelah menetapkan tarikh dan masa, tekan [SET] ke arah [4] atau [6]
untuk memilih “Guna” dan kemudian tekan [SET].
6.
Tekan [SET] ke arah [8] atau [2] untuk memilih “Auto” atau “Auto
Premium” sebagai mod rakaman auto dan kemudian tekan [SET].
• Lihat halaman 23 untuk maklumat mengenai mod rakaman auto.
17
Asas Mula Pantas
Jika anda melakukan kesalahan mengkonfigurasi tetapan bahasa paparan, tarikh
dan masa dengan prosedur di atas, rujuk halaman berikut untuk maklumat
mengenai cara membetulkan tetapan.
– Bahasa paparan: Halaman 96
– Tarikh dan masa: Halaman 95
• Setiap negara mengawal ofset masa tempatannya sendiri dan penggunaan masa
musim panas, maka ia tertakluk pada perubahan.
• Mengeluarkan bateri daripada kamera terlalu cepat selepas mengkonfigurasi
tetapan masa dan tarikh buat kali pertama boleh menyebabkan tetapan ditetapkan
semula kepada lalai kilangnya. Jangan keluarkan bateri untuk sekurang-kurangnya
24 jam setelah mengkonfigurasi tetapan.
Menyediakan Kad Memori
Walaupun kamera memiliki memori terbina dalam yang boleh digunakan untuk
menyimpan imej dan filem, anda mungkin mahu membeli kad memori yang tersedia
secara komersil untuk lebih banyak kapasiti. Kamera tidak dibekalkan bersama kad
memori. Imej yang dirakam semasa kad memori dimuatkan disimpan ke dalam kad
memori. Apabila tiada kad memori dimuatkan, imej disimpan dalam memori terbina
dalam.
• Untuk maklumat mengenai kapasiti kad memori, lihat halaman 121.
Kad Memori yang Disokong
– Kad Memori microSD
– Kad Memori microSDHC
– Kad Memori microSDXC
• Di atas adalah jenis kad memori yang disokong sehingga bulan
Julai 2012.
• Kamera ini menyokong penggunaan kad memori microSD daripada jenis dan
kapasiti berikut: kad memori microSD sehingga 2 GB, kad memori microSDHC
daripada 2 GB sehingga 32 GB, kad memori microSDXC daripada 32 GB sehingga
2 TB. Ambil perhatian bahawa keupayaan untuk menggunakan mana-mana kad
tertentu dengan kamera ini, walaupun ia memenuhi keperluan kapasiti dan jenis di
atas, adalah tidak dijamin.
* Amaran!
memori microSD/microSDHC/microSDXC boleh mendatangkan bahaya
+ Kad
tertelan untuk kanak-kanak kecil.
kad memori microSD/microSDHC/microSDXC daripada kanak+ Jauhkan
kanak kecil. Jika kad memori ditelan secara tidak sengaja, hubungi doktor
dengan segera.
18
Asas Mula Pantas
Untuk memuat kad memori
1.
Tekan [ON/OFF] (Kuasa) untuk
mematikan kamera dan kemudian
buka penutup slot kad memori/
penyambung.
2.
Muatkan kad memori.
Letakkan kad memori supaya bahagian
depannya mengadap ke atas (ke arah
sisi skrin monitor kamera), tolaknya
masuk ke dalam slot kad sehingga anda
mendengar ia klik dengan selamat di
tempatnya.
Depan
Depan
3.
Belakang
Tutup penutup slot kad memori/
penyambung.
• Jangan masukkan sebarang benda selain kad memori yang disokong
(halaman 18) ke dalam slot kad memori.
• Jika air atau sebarang objek asing termasuk ke dalam slot kad, segera matikan
kamera, keluarkan bateri dan hubungi peruncit anda atau pusat perkhidmatan sah
CASIO yang terdekat.
19
Asas Mula Pantas
Untuk menggantikan kad memori
Tekan kad memori dan kemudian lepaskannya.
Ini akan menyebabkan kad tertonjol sedikit
daripada slot kad memori. Tarik kad keluar dan
kemudian masukkan yang lain.
• Jangan keluarkan kad daripada kamera
semasa lampu belakang berkelip hijau.
Perbuatan itu boleh menyebabkan operasi
simpan imej gagal dan juga merosakkan kad
memori.
Untuk memformat (mengasal) kad memori baru
Formatkan kad memori pada kamera sebelum menggunakannya buat kali pertama.
• Memformat kad memori yang mengandungi syot kilat atau fail lain di dalamnya,
akan memadam kandungannya. Biasanya anda tidak perlu menformat kad memori
semula. Namun, jika penyimpanan masuk ke dalam kad bertambah perlahan atau
jika anda perasan keluarbiasaan lain, format kad semula.
• Pastikan anda menggunakan kamera bagi memformat kad memori. Memformat
kad pada komputer akan mengakibatkan format bukan standard SD, yang boleh
sangat melambatkan masa pemprosesan dan menyebabkan masalah
ketidakserasian, prestasi, dan lain-lain.
1.
Tekan [ON/OFF] (Kuasa) untuk menghidupkan kamera dan kemudian
tekan [MENU].
2.
Tekan [SET] ke arah [4] atau [6] untuk memilih tab “Sediakan”.
3.
Tekan [SET] ke arah [8] atau [2] untuk memilih “Format” dan
kemudian tekan [SET] ke arah [6].
4.
Tekan [SET] ke arah [8] atau [2] untuk memilih “Format” dan
kemudian tekan [SET].
20
Asas Mula Pantas
Menghidupkan dan Mematikan Kamera
. Untuk menghidupkan kuasa
Menekan [ON/OFF] (Kuasa) memasuki mod RKM
supaya anda boleh merakam imej. Menekan [p]
(MAIN) semasa dalam mod RKM memasuki mod MAIN,
yang anda boleh gunakan untuk melihat syot kilat dan
filem (halaman 27, 65).
• Menekan [p] (MAIN) menghidupkan kamera dan
memasuki mod MAIN.
• Menekan butang pengatup semasa dalam mod MAIN
akan mengembalikan anda ke mod RKM.
• Sentiasa pastikan tiada apa yang menghalang atau
tersentuh kanta semasa ia mengunjur keluar.
Memegang kanta dengan tangan anda supaya ia
tidak terkeluar mewujudkan risiko kerosakan.
• Kira-kira 10 saat selepas anda menekan [p] (MAIN)
untuk memasuki mod MAIN, kanta akan masuk ke
dalam kamera.
• Fungsi Tidur atau Mati Kuasa Auto (halaman 96, 97)
akan mematikan kuasa secara automatik jika anda
tidak melakukan sebarang operasi untuk tempoh
masa yang dipraset.
[ON/OFF] (Kuasa)
Butang pengatup
[p] (MAIN)
. Untuk mematikan kamera
Tekan [ON/OFF] (Kuasa).
Memegang Kamera Dengan Betul
Imej anda akan kabur jika anda menggerakkan kamera semasa anda menekan
butang pengatup. Semasa menekan butang pengatup, pastikan kamera dipegang
seperti ditunjukkan dalam ilustrasi di bawah dan kekalkan kedudukannya dengan
menekan lengan anda rapat di sisi badan semasa anda menangkap.
Sambil memastikan kamera tidak bergerak, perlahan-lahan tekan butang pengatup
dan berhati-hati supaya tidak membuat sebarang pergerakan semasa pengatup
dilepaskan dan beberapa ketika selepas ia dilepaskan. Ini penting terutamanya
apabila pencahayaan rendah, yang melambatkan kelajuan pengatup.
21
Asas Mula Pantas
Melintang
Menegak
Pegang kamera supaya denyar
berada di atas kanta.
• Apabila anda tidak menggunakan jaket,
pemasangan dan penggunaan tali tangan yang
cukup kukuh yang boleh didapati secara
komersil adalah disarankan bagi melindungi
daripada menjatuhkan kamera secara tidak
sengaja dan merosakkannya.
Pastikan tali berada di keliling jari atau
pergelangan tangan anda semasa
mengendalikan kamera.
• Pastikan jari anda dan tali tidak menutup manamana kawasan yang ditunjukkan dalam ilustrasi.
• Jangan ayun kamera menggunakan talinya.
Pasang tali
di sini.
1
2
Denyar
Lampu hadapan
Mikrofon
Kanta
• Sentiasa pastikan jari anda tidak menghalang
atau tidak terlalu hampir dengan denyar. Jarijemari boleh menyebabkan bayang yang tidak
diingini semasa menggunakan denyar.
22
Asas Mula Pantas
Menangkap Syot Kilat
Untuk memilih mod rakaman auto
Anda boleh pilih satu daripada dua mod rakaman (Auto atau Auto Premium)
bergantung pada keperluan pengimejan digital anda.
Tetapan
Paparan Ikon
Skrin RKM
R Auto
Ÿ Auto
Premium
1.
Penerangan
Ini adalah mod rakaman Auto standard.
Dengan rakaman Auto Premium, kamera akan
menentukan secara automatik sama ada anda
sedang merakam suatu subjek atau pemandangan
dan keadaan lain. Rakaman Auto Premium
memberikan kualiti imej yang lebih baik berbanding
rakaman Auto standard.
• Rakaman Auto Premium mengambil masa yang
lebih lama untuk memproses data imej selepas ia
dirakam berbanding rakaman Auto.
• Ia juga memerlukan kuasa yang lebih (dan
menghabiskan bateri dengan lebih cepat)
berbanding Auto.
Tekan [ON/OFF] (Kuasa) untuk menghidupkan kamera.
Kamera akan memasuki mod RKM.
• Jika kamera berada dalam mod MAIN, tekan butang pengatup.
2.
Tekan [SET].
3.
Tekan [SET] ke arah [8] atau [2] untuk memilih opsyen teratas Panel
Kawalan (Mod rakaman auto).
23
Asas Mula Pantas
4.
Tekan [SET] ke arah [4] atau [6] untuk memilih “Auto” atau “Auto
Premium”, dan kemudian tekan [SET].
Ini memasuki mod rakaman auto yang dipilih.
Ikon mod rakaman auto
[ON/OFF] (Kuasa)
Butang pengatup
Baki Kapasiti Memori Syot Kilat
(halaman 121)
Skrin monitor
Untuk menangkap syot kilat
1.
Halakan kamera pada subjek.
Jika anda menggunakan Auto Premium, teks akan muncul di sudut kanan
sebelah bawah skrin monitor menerangkan jenis tangkapan yang dikesan oleh
kamera.
• Anda boleh mengezum imej, jika anda mahu.
Pengawal zum
w Sudut Lebar
z Telefoto
24
Asas Mula Pantas
2.
Tekan butang pengatup
sehingga separuh untuk
memfokuskan imej.
Lampu belakang
Apabila fokus telah sedia, kamera
akan berbunyi bip, lampu belakang
akan berwarna hijau dan bingkai
fokus akan bertukar hijau.
Bingkai fokus
Tekan separuh
Tekan
perlahan-lahan
sehingga
butang
berhenti.
Bip, bip (Imej difokus.)
3.
Apabila anda menekan butang pengatup
sehingga separuh, kamera secara automatik
melaraskan pendedahan dan memfokus pada
subjek yang dihalakan ketika itu. Memahiri
tahap tekanan yang diperlukan untuk tekanan
separuh dan tekanan penuh butang pengatup
adalah teknik penting untuk imej yang baik.
Sambil memastikan kamera tidak bergerak, tekan butang pengatup
sepenuhnya.
Ini akan merakam syot kilat.
Tekan penuh
Tangkap (Imej dirakamkan.)
Membuat
Penggambaran Filem
[0] (Filem)
Tekan [0] (Filem) untuk
memulakan rakaman
filem. Tekan [0] (Filem)
untuk memberhentikan
rakaman filem. Lihat
halaman 38 untuk
butiran.
25
Asas Mula Pantas
. Jika imej tidak berada dalam fokus...
Jika bingkai fokus kekal merah dan lampu belakang berkelip hijau, ia bermakna imej
tidak berada dalam fokus (kerana subjek terlalu dekat dsb.). Halakan semula kamera
pada subjek dan cuba fokus sekali lagi.
. Merakam dengan Auto
Jika subjek tidak berada di tengah bingkai...
“Kunci fokus” (halaman 50) ialah nama teknik yang anda boleh gunakan apabila anda
mahu menangkap imej apabila subjek yang ingin difokuskan tidak berada dalam
bingkai fokus di tengah skrin.
Untuk menjejak pergerakan subjek yang bergerak
Tekan butang pengatup sehingga separuh untuk mengikuti dan memfokus secara
automatik subjek yang bergerak. Lihat “O Penjejakan” (halaman 52) untuk butiran
lanjut.
. Merakam dengan Auto Premium
• Selain kelajuan pengatup, bukaan dan kepekaan ISO, kamera secara automatik
melakukan operasi berikut mengikut keperluan apabila merakam dengan Auto
Premium.
– Fokus Auto biasanya dilakukan sehingga anda anda menekan butang pengatup
sehingga separuh.
– Mekap (halaman 35)
Bawah persediaan awal kamera lalai apabila anda membelinya, memilih Auto
Premium sebagai mod rakaman auto (halaman 23) menghidupkan fungsi
Mekap.
• Merakam dengan Auto Premium boleh menyebabkan getaran dan hingar berlaku
kerana operasi kanta. Ini tidak bermakna berlaku kerosakan.
• Apabila Merakam dengan Auto Premium, mesej “Memproses Auto Premium.”
mungkin muncul di skrin monitor. Jika anda rasa kamera mengambil masa terlalu
lama untuk memproses data, cuba merakam dengan Auto standard pula.
• Dalam sesetengah kes, Auto Premium mungkin tidak dapat mentafsir persekitaran
rakaman dengan betul. Jika ini berlaku, rakam dengan Auto standard.
26
Asas Mula Pantas
Melihat Syot Kilat
Gunakan prosedur berikut untuk melihat syot kilat pada skrin monitor kamera.
• Untuk maklumat mengenai cara main semula filem, lihat halaman 65.
1.
Tekan [p] (MAIN) untuk
memasuki mod MAIN.
[p] (MAIN)
• Ini akan memaparkan satu daripada
syot kilat yang disimpan dalam
memori.
• Maklumat mengenai syot kilat yang
dipaparkan turut disertakan
(halaman 10).
• Anda juga boleh memadamkan
maklumat untuk melihat syot kilat sahaja (halaman 11).
• Anda boleh mengezum imej dengan memutar pengawal zum ke arah z
(halaman 66). Jika anda sedang merakam syot kilat yang penting, anda
disarankan supaya mengezum imej dan periksa butirannya selepas
merakamnya.
2.
Tekan [SET] ke arah [4] atau [6] untuk menatal antara imej.
• Terus menekan salah satu butang akan menatal pada kelajuan tinggi.
[6]
[6]
[4]
[4]
• Menekan butang pengatup sehingga separuh semasa dalam mod MAIN atau
semasa skrin menu dipaparkan akan menukar terus ke mod RKM.
27
Asas Mula Pantas
Memadam Syot Kilat dan Filem
Jika memori telah penuh, anda boleh memadam
tangkapan gambar dan filem yang tidak lagi anda
perlukan untuk membebaskan storan dan
merakam lebih banyak imej.
• Ingat bahawa operasi padam fail (imej) tidak
boleh dibuat asal.
• Memadam syot kilat audio (halaman 74)
memadam syot kilat dan fail audio.
Panel MAIN
Ü (Padam)
. Untuk memadam satu fail
1.
Dalam mod MAIN, tekan [SET].
2.
Tekan [SET] ke arah [8] atau [2] untuk memilih Ü
(Padam) pada panel MAIN, dan kemudian tekan [SET].
3.
Tekan [SET] ke arah [4] atau [6] untuk menatal fail
sehingga fail yang anda mahu padam dipaparkan.
4.
Tekan [SET] ke arah [8] atau [2] untuk memilih “Padam” dan
kemudian tekan [SET].
• Untuk memadam fail lain, ulang langkah 3 dan 4.
• Untuk keluar daripada operasi padam, tekan [MENU].
28
Asas Mula Pantas
. Untuk memadam fail tertentu
1.
Dalam mod MAIN, tekan [SET].
2.
Tekan [SET] ke arah [8] atau [2] untuk memilih Ü (Padam) pada
panel MAIN, dan kemudian tekan [SET].
3.
Tekan [SET] ke arah [8] atau [2] untuk memilih “Padam Fail” dan
kemudian tekan [SET].
• Ini memaparkan skrin permilihan fail.
4.
Tekan [SET] ke arah [8], [2], [4] atau [6] untuk menggerakkan
sempadan pemilihan ke fail yang anda mahu padam dan kemudian
tekan [SET].
• Ini akan memilih kotak semak fail yang sedang dipilih.
5.
Ulang langkah 4 untuk memilih fail lain, jika anda mahu. Setelah anda
selesai memilih fail, tekan [MENU].
6.
Tekan [SET] ke arah [8] atau [2] untuk memilih “Ya” dan kemudian
tekan [SET].
• Ini memadam fail yang anda pilih.
• Untuk keluar daripada operasi padam, tekan [MENU].
. Untuk memadam semua fail
1.
Dalam mod MAIN, tekan [SET].
2.
Tekan [SET] ke arah [8] atau [2] untuk memilih Ü (Padam) pada
panel MAIN, dan kemudian tekan [SET].
3.
Tekan [SET] ke arah [8] atau [2] untuk memilih “Padam Semua Fail”
dan kemudian tekan [SET].
4.
Tekan [SET] ke arah [8] atau [2] untuk memilih “Ya” dan kemudian
tekan [SET] untuk memadam semua fail.
Ini akan menyebabkan mesej “Tiada fail.” muncul.
29
Asas Mula Pantas
Peringatan Tangkapan Syot Kilat
Operasi
• Jangan buka penutup bateri semasa lampu belakang berkelip hijau. Perbuatan ini
akan menyebabkan imej yang baru anda tangkap tidak disimpan dengan betul,
kerosakan pada imej lain yang disimpan dalam memori dan kerosakan kamera,
dsb.
• Jika cahaya yang tidak diingini memancar terus pada kanta, lindung kanta dengan
tangan anda semasa menangkap imej.
Skrin Monitor semasa Tangkapan Syot kilat
• Keadaan kecerahan subjek boleh melambatkan tindak balas skrin monitor dan
boleh menyebabkan hingar digital pada imej skrin monitor.
• Imej yang muncul pada skrin monitor ialah untuk penggubahan imej. Imej sebenar
akan dirakam pada kualiti yang telah ditetapkan untuk tetapan kualiti imej
(halaman 60).
Penggambaran Tertutup di bawah Pencahayaan Pendarfluor
• Kelipan kecil pencahayaan pendarfluor boleh memberi kesan pada kecerahan dan
warna imej.
. Pembatasan Auto Fokus
• Satu daripada berikut boleh memustahilkan fokus yang tepat.
– Dinding berwarna padu atau subjek terlalu rendah kontras lain
– Subjek bercahaya latar terlalu terang
– Subjek yang terlalu bersinar
– Bidai atau subjek lain yang mempunyai corak melintang berulang
– Berbilang subjek pada jarak berbeza dari kamera
– Subjek di lokasi gelap
– Pergerakan kamera semasa menangkap gambar
– Subjek yang bergerak laju
– Subjek di luar jarak fokus kamera
• Jika anda tidak dapat memfokus dengan betul, cuba gunakan kunci fokus
(halaman 50) atau Fokus Manual (halaman 49).
30
Asas Mula Pantas
Tutorial Syot Kilat
Menggunakan Panel Kawalan
Panel Kawalan boleh digunakan untuk mengkonfigurasi tetapan kamera.
1.
Dalam mod RKM, tekan [SET].
• Anda juga boleh memaparkan panel
kawalan dengan menekan [SET] ke arah
[2].
2.
Tekan [SET] ke arah [8] atau [2] untuk
memilih tab tetapan yang anda mahu
tukar.
Ini akan memilih satu daripada ikon Panel Kawalan dan memaparkan tetapannya.*
Tetapan yang tersedia
Panel Kawalan
1
2
3
4
5
Mod rakaman auto (halaman 23)
Denyar (halaman 32)
Pemasa kendiri (halaman 34)
Mekap (halaman 35)
Pemilihan pemandangan BEST SHOT
(halaman 42)
* Item yang dipaparkan dalam panel kawalan bergantung pada mod rakaman.
3.
Tekan [SET] ke arah [4] atau [6] untuk menukar tetapan.
4.
Jika anda mahu mengkonfigurasi tetapan lain, ulangi langkah 2 dan 3.
5.
Setelah semua tetapan ditetapkan seperti yang anda mahu, tekan
[SET].
Ini akan menggunakan tetapan dan kembali ke mod RKM.
Jika anda memilih “BS”, menu pemandangan BEST SHOT akan muncul.
• Anda boleh menutup Panel Kawalan dengan menekan [MENU].
• Tiada ikon dipaparkan untuk sebarang opsyen Panel Kawalan (halaman 9) yang
ditetapkan pada tetapan lalai awalnya (tetap semula). Ikon akan muncul hanya jika
anda menukar tetapan opsyen Panel Kawalan yang berkenaan. Berikut adalah
lalai awal untuk opsyen Panel Kawalan.
– Denyar: Denyar Auto
– Pemasa kendiri: Mati
– Mekap: Mati
• Anda juga boleh mengkonfigurasi tetapan selain daripada yang disenaraikan di
atas (halaman 47).
31
Tutorial Syot Kilat
Menggunakan Denyar (Denyar)
1.
Dalam mod RKM, tekan
[SET] ke arah [2].
2.
Tekan [SET] ke arah [4]
atau [6] untuk memilih
tetapan denyar yang
anda mahu dan
kemudian tekan [SET].
Denyar
• Tiada penunjuk pada skrin monitor, anda boleh melihat semua mod denyar
dengan menekan [SET] ke arah [2]. Anda boleh menghidupkan atau
mematikan paparan maklumat dengan menekan [SET] ke arah [8]
(halaman 11).
Tetapan
> Denyar Auto
Paparan Ikon
Penerangan
Skrin RKM
Tiada
Denyar nyala secara automatik mengikut keadaan
pendedahan (jumlah cahaya dan kecerahan).
? Denyar Mati
Denyar tidak nyala.
< Denyar
Hidup
Denyar sentiasa nyala. Tetapan ini boleh
digunakan untuk menerangkan subjek yang
biasanya kelihatan gelap disebabkan oleh siang
hari atau cahaya latar (denyar segerak siang).
¥ Kurangkan
Mata Merah
Denyar nyala secara automatik. Jenis denyar ini
boleh digunakan untuk mengurangkan
kemungkinan kemerahan dalam mata subjek.
3.
Tekan butang pengatup untuk menangkap gambar.
Lampu belakang
Berkelip jingga apabila denyar sedang
mengecas untuk menunjukkan rakaman imej
dinyahdaya.
• Anda tidak akan boleh membuat syot kilat
dengan denyar sehingga lampu berhenti
< menunjukkan denyar akan nyala.
berkelip jingga, yang menyatakan
pengecasan selesai.
• Untuk maklumat mengenai Jarak Denyar, lihat halaman 124.
32
Tutorial Syot Kilat
• Bahan asing pada tetingkap denyar boleh bertindak balas dengan cahaya denyar,
menghasilkan sedikit asap dan bau yang tidak normal. Sungguhpun ini tidak
menandakan berlaku kerosakan, minyak daripada jari anda dan bahan asing lain
yang tertinggal pada tetingkap denyar boleh menjadi sukar untuk dibersihkan
kemudian. Oleh sebab itu, anda perlu menjadikannya satu kebiasaan untuk
sentiasa mengelap bersih tetingkap menggunakan kain lembut yang kering.
• Berhati-hati supaya jari anda dan tali tidak menutup denyar.
• Kesan yang diinginkan mungkin tidak diperoleh apabila subjek berada terlalu jauh
atau terlalu dekat.
• Masa pengecasan denyar (halaman 124) bergantung pada keadaan pengendalian
(keadaan bateri, suhu sekeliling dsb.).
• Menangkap gambar dengan denyar dimatikan ketika cahaya malap
memperlahankan kelajuan pengatup, yang boleh menyebabkan imej kabur
disebabkan oleh pergerakan kamera. Dalam keadaan sebegitu, tetapkan kamera
dengan tripod dsb.
• Dengan pengurangan mata merah, denyar nyala secara automatik mengikut
pendedahan. Ia tidak nyala di kawasan yang mempunyai pencahayaan terang.
• Kehadiran cahaya matahari luar, cahaya pendarfluor atau beberapa punca cahaya
lain boleh menyebabkan keluarbiasaan warna imej.
• Pilih ? (Denyar Mati) untuk tetapan denyar apabila merakam di kawasan yang
melarang pengambilan gambar denyar.
Pengurangan Mata Merah
Menggunakan denyar untuk menangkap gambar pada waktu malam atau di bilik
yang suram boleh menyebabkan tompok merah di dalam mata orang yang berada
dalam imej. Ini terjadi apabila lampu daripada denyar dipantulkan oleh retina mata.
Apabila pengurangan mata merah dipilih sebagai mod denyar, kamera menyalakan
pra-denyar untuk membuat iris di dalam mata orang dalam imej tertutup, lantas
mengurangkan kemungkinan mata merah.
Ambil perhatian mengenai perkara penting berikut apabila menggunakan
pengurangan mata merah.
• Pengurangan mata merah tidak berkesan melainkan orang dalam imej
memandang tepat pada kamera (denyar).
• Pengurangan mata merah mungkin tidak berkesan jika subjek berada terlalu jauh
daripada kamera.
33
Tutorial Syot Kilat
Menggunakan Pemasa Kendiri (Pemasa kendiri)
Dengan Pemasa Kendiri, menekan butang pengatup memulakan pemasa. Pengatup
dilepaskan dan imej ditangkap selepas tempoh masa yang ditetapkan.
1.
Dalam mod RKM, tekan [SET].
2.
Tekan [SET] ke arah [8] atau [2] untuk memilih opsyen ketiga dari
atas pada Panel Kawalan (Pemasa kendiri).
3.
Tekan [SET] ke arah [4] atau [6] untuk memilih tetapan yang anda
mahu dan kemudian tekan [SET].
Tetapan
Paparan Ikon
Penerangan
Skrin RKM
Ñ Pemasa
Pemasa Kendiri 10 saat
kendiri 10 saat
Pemasa Kendiri 2 saat
• Apabila menangkap gambar dalam keadaan
yang memperlahankan kelajuan pengatup,
anda boleh menggunakan tetapan ini untuk
menghalang imej menjadi kabur disebabkan
oleh pergerakan kamera.
Ì Pemasa
kendiri 2 saat
Menangkap tiga imej: satu imej 10 saat selepas
butang pengatup ditekan dan dua imej seterusnya
sebaik kamera bersedia selepas menangkap imej
sebelumnya. Tempoh yang diperlukan untuk
kamera bersedia bagi menangkap bergantung
pada tetapan saiz imej dan kualiti, sama ada kad
memori dimuatkan dalam kamera atau tidak dan
keadaan cas kamera.
Ï Pemasa
kendiri x3
(Pemasa
Kendiri Tigaan)
Î Pemasa
kendiri Mati
Tiada
Matikan Pemasa Kendiri.
• Lampu belakang berkelip semasa pengiraan Pemasa
Kendiri sedang berjalan.
• Anda boleh menghentikan pengiraan Pemasa Kendiri
yang sedang berjalan dengan menekan [SET].
Lampu hadapan
• Pemasa Kendiri tidak boleh digunakan bersama ciri berikut.
CS, beberapa pemandangan BEST SHOT
• Pemasa Kendiri Tigaan tidak boleh digunakan bersama ciri berikut.
Filem, Mekap
34
Tutorial Syot Kilat
Merakam Potret Indah (Mekap)
Mekap melicinkan tekstur kulit subjek dan mengurangkan bayangan wajah yang
disebabkan oleh cahaya matahari terang untuk potret yang lebih cantik.
1.
Dalam mod RKM, tekan [SET].
2.
Tekan [SET] ke arah [8] atau [2] untuk memilih opsyen kedua dari
bawah Panel Kawalan (Mekap).
3.
Tekan [SET] ke arah [4] atau [6] untuk memilih “Mekap: Hidup” dan
kemudian tekan [SET].
Tetapan
Paparan Ikon
Penerangan
Skrin RKM
± Hidup
½ Mati
4.
Fungsi mekap didayakan.
Tiada
Fungsi mekap dinyahdayakan.
Halakan kamera pada subjek dan tangkap.
• Menghidupkan Mekap akan secara automatik menghidupkan Pengesanan Muka
(halaman 53).
• Mekap tidak boleh digunakan bersama ciri berikut.
Rakaman filem, beberapa pemandangan BEST SHOT, CS, Pemasa Kendiri
Tigaan
Menangkap Gambar dengan Zum
Kamera anda menyediakan 5X zum optik kepada anda (yang mengubah jarak fokus
kanta), yang boleh digunakan bersama zum digital (yang memproses bahagian
tengah imej secara digital untuk membesarkannya) untuk keupayaan zum
keseluruhan 5X hingga 79.7X. Titik kemerosotan imej bergantung pada saiz imej
(halaman 37).
35
Tutorial Syot Kilat
1.
Dalam mod RKM, putar pengawal zum ke arah zum.
w Sudut Lebar
z Telefoto
Pengawal zum
w (Sudut Lebar) : Mengurangkan saiz subjek dan meluaskan jarak.
z (Telefoto)
: Membesarkan subjek dan mengecilkan jarak.
2.
Tekan butang pengatup untuk menangkap imej.
• Zum digital dinyahdaya semasa pengecapan masa (halaman 94) dihidupkan.
• Lebih tinggi faktor zum digital, lebih kasar imej yang dirakam. Ambil perhatian
bahawa kamera juga mempunyai fungsi yang membenarkan anda merakam
menggunakan zum digital tanpa kemerosotan imej (halaman 37).
• Penggunaan tripod disarankan untuk mengelak kejadian imej kabur disebabkan
pergerakan kamera semasa menangkap gambar menggunakan telefoto.
• Melakukan operasi zum menukar bukaan kanta.
• Zum digital hanya tersedia semasa rakaman filem. Anda boleh melaras tetapan
zum optik sebelum anda menekan butang pengatup untuk memulakan rakaman
filem.
. Titik Pertukaran Zum Optik dan Zum Digital
Jika anda menekan pengawal zum ke arah z (Telefoto), operasi zum akan berhenti
apabila faktor zum optik sampai ke tahap maksimumnya. Melepaskan sebentar
pengawal zum dan kemudian menekannya kembali ke arah z (Telefoto) akan
bertukar ke zum digital, yang anda boleh guna untuk menetapkan faktor zum yang
lebih tinggi.
• Semasa zum, bar zum pada skrin monitor menunjukkan tetapan zum semasa.
Penunjuk kemerosotan imej
Jarak pemfokusan
(Dipaparkan untuk Auto Fokus, Fokus Makro dan
Fokus Manual.)
Bar zum
36
Tutorial Syot Kilat
Jarak kualiti imej merosot
Jarak kualiti imej tidak merosot
1X
20X hingga 79.7X
5X hingga 36X
Titik tukar zum optik/digital
Penunjuk zum
(Menandakan zum semasa.)
• 5X titik optik zum
Kemerosotan imej
• Titik kemerosotan imej
bergantung pada saiz imej
(halaman 58). Lebih kecil saiz
imej, lebih tinggi faktor zum yang
anda boleh gunakan sebelum
mencapai titik kemerosotan imej.
• Sungguhpun zum digital
biasanya menyebabkan
kemerosotan kualiti imej,
sesetengah zum digital tanpa
kemerosotan imej boleh berlaku
untuk imej bersaiz “10 M” dan
lebih kecil. Jarak yang
membolehkan anda
menggunakan zum digital tanpa
kemerosotan imej ditunjukkan
pada paparan. Titik kemerosotan
bergantung pada saiz imej.
Saiz
Imej
Faktor Zum
Maksimum
Had zum tidak
merosot
20.0X
5.0X
16 M
3:2
16:9
10 M
25.3X
6.3X
5M
36.0X
9.0X
3M
44.9X
11.3X
VGA
79.7X
36.0X
37
Tutorial Syot Kilat
Merakam Imej Filem dan Audio
Untuk merakam filem
1.
Mengkonfigurasi tetapan kualiti untuk filem (halaman 60).
Panjang filem yang boleh anda rakam bergantung pada tetapan kualiti yang anda
pilih.
2.
Dalam mod RKM, halakan
kamera pada subjek dan
kemudian tekan [0] (Filem).
[0] (Filem)
Ini akan memulakan rakaman dan
memaparkan Y pada skrin monitor.
Rakaman filem menyertakan audio
monaural.
• Sejurus selepas anda menekan
[0] (Filem), kamera akan
memfokus secara automatik pada
subjek di tengah skrin monitor.
Selepas ini, fokus akan ditetapkan
semasa rakaman filem sedang
berlangsung.
3.
Baki masa rakaman
(halaman 122)
Masa rakaman
Tekan [0] (Filem) semula untuk memberhentikan rakaman.
• Setiap filem boleh mencecah 29 minit. Rakaman filem berhenti secara
automatik selepas rakaman selama 29 minit. Rakaman Filem juga akan
berhenti secara automatik jika memori menjadi penuh sebelum anda
memberhentikan rakaman filem dengan menekan [0] (Filem).
Merakam dengan BEST SHOT
Dengan BEST SHOT (halaman 42), anda boleh memilih sampel pemandangan yang
sepadan dengan jenis filem yang anda cuba rakam dan kamera akan menukar
tetapannya dengan sewajarnya untuk menghasilkan filem yang indah setiap kali.
Rakaman Filem dinyahdayakan ketika pemandangan BEST SHOT tertentu sedang
digunakan.
38
Merakam Imej Filem dan Audio
• Menghabiskan masa yang lama menggunakan rakaman filem akan menyebabkan
kamera terasa panas sedikit. Ini perkara biasa dan tidak bermakna kerosakan.
• Kamera juga merakam audio. Ambil perhatian tentang perkara
berikut apabila merakam filem.
– Berhati-hati supaya mikrofon tidak ditutup oleh jari anda dsb.
– Hasil rakaman yang bagus tak boleh berlaku apabila kamera
terlalu jauh daripada apa yang ingin anda rakam.
Mikrofon
– Mengendalikan butang kamera semasa merakam boleh
menyebabkan bunyi butang dirakam dalam audio.
• Menangkap gambar subjek yang terang boleh menyebabkan garis menegak atau
bayang merah jambu pada imej skrin monitor. Ini tidak bermakna berlaku
kerosakan.
• Menggunakan memori terbina dalam kamera atau jenis kad memori tertentu boleh
melambatkan kelajuan pemprosesan. Di mana mungkin gunakan kad memori Ultra
High-Speed Type. Namun ambil perhatian bahawa bukan semua operasi boleh
dijamin walaupun kad memori Ultra High-Speed Type digunakan. Tetapan kualiti
filem tertentu mungkin mengakibatkan masa yang lama digunakan untuk merakam
data, di mana ini boleh menyebabkan pecahan pada imej dan/atau audio semasa
main semula. Jika ini berlaku, ikon » dan Y akan berkelip pada skrin monitor.
• Hanya zum digital boleh digunakan untuk mengezum semasa rakaman filem. Oleh
sebab zum optik tidak boleh dilakukan semasa merakam filem, zum mengikut
keperluan sebelum menekan [0] (Filem) untuk memulakan rakaman.
• Kesan pergerakan kamera dalam imej menjadi lebih ketara apabila anda merakam
pada jarak dekat atau dengan faktor zum yang besar. Oleh sebab itu, penggunaan
tripod amat disarankan dalam keadaan ini.
• Fokus akan ditetapkan semasa rakaman filem sedang berlangsung.
39
Merakam Imej Filem dan Audio
Merakam dan Memainkan semula Audio Sahaja
(Rakaman Suara)
Rakaman Suara membenarkan anda merakam audio sahaja, tanpa syot kilat atau
filem.
• Untuk maklumat mengenai kapasiti Rakaman Suara, lihat halaman 122.
. Merakam audio sahaja
1.
Dalam mod RKM, tekan [SET].
2.
Tekan [SET] ke arah [8] atau [2] untuk memilih opsyen terbawah
Panel Kawalan (BS) dan kemudian tekan [SET] (halaman 31).
3.
Tekan [SET] ke arah [8], [2], [4] atau [6] untuk memilih
pemandangan “Rakaman Suara” dan kemudian tekan [SET].
Ini menyebabkan ` muncul di skrin monitor.
4.
Tekan butang pengatup untuk memulakan
rakaman.
Masa rakaman
• Lampu belakang berkelip hijau semasa rakaman
sedang berjalan.
• Menekan [SET] semasa rakaman akan menyisip
penanda ke dalam rakaman. Semasa main
semula, anda boleh melompat ke penanda dalam
rakaman.
5.
Tekan butang pengatup semula untuk
menghentikan rakaman audio.
Baki masa rakaman
• Untuk mencipta fail rakaman audio lain, ulangi langkah 4 dan 5.
• Untuk mematikan Rakaman Suara, tekan [SET], tekan [SET] ke arah [8] atau
[2] untuk memilih opsyen teratas Panel Kawalan (Mod rakaman auto), dan
kemudian pilih R (Auto) atau Ÿ (Auto Premium).
• Anda boleh tekan [SET] ke arah [8] semasa rakaman audio untuk togol skrin
monitor hidup atau mati.
• Semasa kandungan skrin monitor dimatikan, memilih pemandangan “Rakaman
Suara” akan menyebabkan skrin monitor mati serta-merta (halaman 11).
Mengenai data audio
• Fail audio boleh dimain semula pada komputer dengan Windows Media Player
atau QuickTime.
– Data Audio: WAVE/IMA-ADPCM (sambungan WAV)
40
Merakam Imej Filem dan Audio
. Untuk memain semula rakaman audio
1.
Dalam mod MAIN, tekan [SET] ke arah[4]
atau [6] untuk memaparkan fail Rakaman
Suara yang ingin anda mainkan.
` dipaparkan sebagai ganti imej untuk fail
Rakaman Suara.
2.
Tekan [0] (Filem) untuk memulakan main
semula.
Kawalan Main Semula Rakaman Suara
Mara laju/undur laju
Tekan [SET] ke arah [4] atau [6].
Main/pegun
Tekan [SET].
Lompat ke penanda
Semasa main semula dipegunkan, tekan
[SET] ke arah [4] atau [6] untuk lompat ke
penanda seterusnya dan kemudian tekan
[SET] untuk meneruskan main semula.
Pelarasan kelantangan
Tekan [SET] ke arah [2] dan kemudian tekan
[SET] ke arah [8] atau [2].
Skrin monitor hidup/mati
Tekan [SET] ke arah [8].
Berhenti main semula
Tekan [0] (Filem).
• Lihat halaman 28 untuk maklumat mengenai memadam fail rakaman suara.
41
Merakam Imej Filem dan Audio
Menggunakan BEST SHOT
BEST SHOT menyediakan kepada anda kumpulan sampel “pemandangan” yang
menunjukkan pelbagai jenis keadaan penggambaran yang berbeza. Apabila anda
perlu menukar persediaan kamera, cuma cari pemandangan yang sepadan dengan
apa yang ingin anda capai dan kamera akan menyediakannya secara automatik. Ini
membantu meminimumkan kemungkinan imej rosak disebabkan oleh tetapan
pendedahan dan kelajuan pengatup yang lemah.
. Beberapa Sampel Pemandangan
Potret
Pemandangan
Malam
Pemandangan
Potret Malam
Untuk menangkap imej dengan BEST SHOT
1.
Dalam mod RKM, tekan [SET].
2.
Tekan [SET] ke arah [8] atau [2] untuk
memilih opsyen terbawah Panel Kawalan
(BS) dan kemudian tekan [SET]
(halaman 31).
Ini akan memaparkan menu pemandangan
BEST SHOT.
• Pemilihan lalai awal ialah R (Auto) atau
Ÿ (Auto Premium).
3.
Pemandangan yang sedang
dipilih (dengan sempadan)
Tekan [SET] ke arah [8], [2], [4] atau [6]
untuk mengalih sempadan ke
pemandangan yang anda mahu pilih.
• Menu pemandangan mempunyai berbilang
halaman. Tekan [SET] ke arah [8] atau [2]
untuk menatal antara halaman menu.
• Anda boleh mencapai maklumat mengenai
pemandangan yang sedang dipilih. Lihat
halaman 43 untuk butiran.
42
Nama pemandangan
Nombor pemandangan
Menggunakan BEST SHOT
4.
Tekan [SET] untuk mengkonfigurasi kamera dengan tetapan bagi
pemandangan yang sedang dipilih.
Ini mengembalikan ke mod RKM.
• Tetapan pemandangan yang telah anda pilih kekal digunakan sehingga anda
memilih pemandangan lain.
• Untuk memilih pemandangan BEST SHOT yang berbeza, ulangi prosedur di
atas daripada langkah 1.
5.
Tekan butang pengatup (jika anda merakam syot kilat) atau [0] (Filem)
(jika anda merakam filem).
• Untuk kembali kepada mod rakaman auto, tekan [SET], pilih opsyen teratas
Panel Kawalan (Mod rakaman auto), dan kemudian pilih R (Auto) atau
Ÿ (Auto Premium).
. Menggunakan Skrin Maklumat Pemandangan
Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pemandangan,
pilih pemandangan menggunakan sempadan pada skrin
pemilihan pemandangan, dan kemudian putar pengawal
zum ke mana-mana arah.
• Untuk kembali ke menu pemandangan, putar pengawal
zum semula.
• Untuk menatal antara pemandangan, tekan [SET] ke arah
[4] atau [6].
• Untuk mengkonfigurasi kamera dengan tetapan bagi
pemandangan yang sedang dipilih, tekan [SET].
43
Menggunakan BEST SHOT
. Peringatan BEST SHOT
• Beberapa pemandangan BEST SHOT tidak boleh digunakan semasa merakam
filem.
• Pemandangan “Untuk YouTube” tidak boleh digunakan semasa merakam syot
kilat.
• Pemandangan “Rakaman Suara” tidak boleh digunakan semasa merakam syot
kilat atau merakam filem.
• Pemandangan tertentu seperti “Pemandangan Malam” dan “Bunga Api” akan
menyebabkan tetapan kelajuan pengatup perlahan. Oleh sebab kelajuan pengatup
perlahan meningkatkan kemungkinan hingar digital dalam imej, kamera secara
automatik melakukan proses pengurangan hingar digital apabila salah satu
pemandangan ini dipilih. Ini bermakna ia akan mengambil masa yang lama sedikit
untuk menyimpan imej yang ditunjukkan oleh kelipan hijau lampu belakang.
Jangan melakukan sebarang operasi penting semasa itu. Di samping itu, tripod
lebih baik digunakan untuk mengelakkan imej kabur disebabkan oleh pergerakan
kamera semasa merakam pada kelajuan pengatup perlahan.
• Pemandangan BEST SHOT YouTube menyediakan kamera untuk rakaman filem
yang dioptimumkan untuk muat naik ke YouTube. Filem yang dirakam dengan
pemandangan YouTube disimpan dalam folder khas untuk memudahkannya
ditemui bagi memuat naik (halaman 89).
• Kamera anda menyertakan sampel pemandangan yang mengoptimumkan tetapan
untuk imej laman lelongan. Bergantung pada model kamera anda, sampel
pemandangan dinamakan sama ada “Untuk eBay” atau “Lelongan”. Imej yang
anda rakam menggunakan sampel pemandangan laman lelongan disimpan dalam
folder khas supaya anda mudah mencarinya pada komputer anda (halaman 89).
• Kepekaan Tinggi
– Tetapan kepekaan tinggi dinyahdaya apabila denyar kamera nyala.
– Pemekaan tinggi mungkin tidak menghasilkan keputusan yang diinginkan dalam
keadaan yang amat gelap.
– Apabila menangkap gambar dengan kelajuan pengatup perlahan, gunakan
tripod untuk melindungi daripada kekaburan disebabkan oleh pergerakan
kamera.
– Di bawah keadaan pencahayaan tertentu, kamera akan melakukan operasi
penapisan hingar automatik untuk mengurangkan hingar digital dalam imej.
Operasi ini menyebabkan kamera mengambil masa lebih lama daripada biasa
untuk menyimpan imej dan bersedia untuk tangkapan seterusnya.
• Imej pemandangan BEST SHOT tidak ditangkap menggunakan kamera ini.
• Imej yang ditangkap menggunakan pemandangan BEST SHOT mungkin tidak
memberikan hasil yang dijangka disebabkan oleh keadaan penggambaran dan
faktor lain.
• Anda boleh mengubah suai tetapan kamera yang dibuat selepas anda memilih
pemandangan BEST SHOT. Namun harap maklum bahawa tetapan BEST SHOT
kembali ke tetapan lalainya apabila anda memilih pemandangan BEST SHOT lain
atau mematikan kamera.
44
Menggunakan BEST SHOT
Menangkap gambar dengan Kesan Artistik (ART SHOT)
Pelbagai kesan artistik membantu menukar subjek harian biasa tampak lebih baru
dan jadi lebih menarik.
Pemandangan
Penerangan
Kamera Mainan
Menggelapkan kawasan pinggiran dan menukar rona untuk
menghasilkan kesan kamera mainan.
Fokus Lembut
Mengaburkan fokus keseluruhan untuk menghasilkan kesan
misteri yang lembut.
Tona Lembut
Mengurangkan kontras untuk menghasilkan kesan samarsamar yang anggun.
Terserlah
Meningkatkan ketepuan untuk warna yang lebih ketara.
Sepia
Warna sepia digunakan untuk menghasilkan kesan retro.
Monokrom
Meningkatkan kontras untuk menghasilkan kesan cetak
berbintik.
Miniatur
Mengaburkan fokus untuk menjadikan imej kelihatan lebih
kecil daripada asal.
Mata ikan
Kesan lucu seolah-olah gambar diambil menggunakan
kanta mata ikan.
1.
Pilih pemandangan BEST SHOT yang anda mahu gunakan dan
kemudian tekan [SET].
Pilih antara : Kamera Mainan, Fokus Lembut, Tona Lembut, Terserlah, Sepia,
Monokrom, Miniatur, Mata ikan.
2.
Tekan butang pengatup untuk menangkap gambar.
Selepas anda menekan butang pengatup, mesej “Sedang sibuk... Sila tunggu...”
akan kelihatan pada skrin monitor untuk menunjukkan bahawa rakaman sedang
berjalan. Pastikan kamera tidak bergerak semasa mesej ini dipaparkan. Proses
rakaman mengambil sedikit masa untuk diselesaikan selepas mesej dipaparkan.
Tangkapan gambar imej dinyahdayakan semasa mesej dipaparkan.
• Anda tidak boleh melihat hasil sesuatu kesan pada skrin monitor kamera semasa
menyediakan imej.
• Fungsi “Pengecaman Muka” dan “Mekap” dinyahdayakan semasa anda
menangkap gambar dengan ART SHOT.
45
Menggunakan BEST SHOT
Merekod Potret sendiri (Potret sendiri)
Dengan ciri ini, anda boleh merakan potret sendiri hanya dengan menghala kamera
ke muka anda.
BEST SHOT mempunyai dua pilihan pemandangan potret sendiri.
• Potret sendiri (Seorang): Merakam apabila muka sekurang-kurangnya seorang,
termasuk anda, dikesan.
• Potret sendiri (2 orang) : Merakam apabila muka sekurang-kurangnya dua orang,
termasuk anda, dikesan.
1.
Pada menu pemandangan BEST SHOT, pilih “Potret sendiri (Seorang)”
atau “Potret sendiri (2 orang)”.
2.
Tekan butang pengatup sepenuhnya, dan halakan
kamera ke arah anda.
Kira-kira tiga saat selepas anda menekan butang
pengatup, kamera akan tunggu sedia Auto Pengatup dan
memulakan pengesanan muka. Selepas kamera
mengesan bilangan muka, fokus, dan melaras pendedahan
pada tahap sewajarnya, ia akan berbunyi bip dua kali dan
melepaskan pengatup secara automatik.
• Kamera akan menghasilkan bunyi pengatup dan lambu depan akan berkelip
dua kali semasa pengatup dilepaskan.
• Untuk membatalkan tunggu sedia Auto Pengatup, tekan [p] (MAIN).
• Jika kamera kekal dalam tunggu sedia Auto Pengatup tanpa melepaskan
pengatup, anda boleh merakam imej dengan menekan butang pengatup
sepenuhnya sekali lagi.
• Merakam dengan ciri potret sendiri mungkin menghasilkan imej kabur apabila
merakam di kawasan bercahaya malap, yang menyebabkan tetapan kelajuan
pengatup sangat perlahan.
• Masa cetus Mati Kuasa Auto (halaman 97) ditetapkan pada lima minit semasa
kamera sedang tunggu sedia Auto Pengatup. Tidur (halaman 96) dinyahdaya
semasa Auto Pengatup digunakan.
46
Menggunakan BEST SHOT
Tetapan Lanjutan
Berikut adalah menu operasi yang anda boleh gunakan untuk mengkonfigurasi
berbagai tetapan kamera.
• Kandungan dan operasi menu mod RKM berbeza daripada yang ada dalam mod
MAIN. Bahagian ini menerangkan operasi menggunakan skrin menu RKM. Lihat
halaman 69 untuk maklumat mengenai operasi skrin menu MAIN.
Menggunakan Menu Atas Skrin
. Contoh Operasi Skrin Menu RKM
1.
Dalam mod RKM, tekan [MENU].
Ini akan memaparkan skrin menu RKM.
2.
Tekan [SET] ke arah [4] atau [6] untuk
memilih tab di mana item menu yang
anda mahu konfigurasi berada.
3.
Tekan [SET] ke arah [8] atau [2] untuk
memilih item menu yang anda mahu,
dan kemudian tekan [SET] ke arah [6].
4.
Tekan [SET] ke arah [8] atau [2] untuk
menukar tetapan item menu yang
dipilih.
5.
Setelah tetapan adalah seperti yang
anda mahukan, tekan [SET] untuk
mengenakan tetapan dan kembali ke
skrin pemidang tilik.
[MENU]
Misalnya:
Apabila “Saiz” dipilih
pada tab “Kualiti”.
Tab
Tetapan
• Menekan [SET] ke arah [4] dan bukannya
menekannya ke bawah mengenakan
Item menu yang dipilih
tetapan yang dipilih tanpa keluar daripada
skrin menu.
• Untuk mengkonfigurasi tetapan pada tab lain selepas menekan [SET] ke arah
[4] untuk kembali ke pemilihan item menu, tekan [SET] ke arah [8] atau
[MENU] untuk mengalih penonjolan ke arah tab dan kemudian tekan [SET] ke
arah [4] atau [6] untuk memilih tab yang anda mahu.
47
Tetapan Lanjutan
• [MENU] menyediakan cara yang berguna untuk menavigasi sekitar tab dan menu.
– Menekan [MENU] semasa tab dipilih akan memaparkan skrin pemidang tilik.
– Menekan [MENU] semasa item menu atau tetapan dipilih akan “mengundur ke
belakang” dalam urutan berikut: Tetapan * Item menu * Tab.
• Bergantung pada mod rakaman, beberapa item dalam menu yang muncul
mungkin tidak boleh digunakan.
. Operasi Menu RKM dalam Manual Ini
Operasi menu RKM digunakan dalam manual ini seperti ditunjukkan di bawah.
Operasi berikut adalah sama seperti yang diterangkan di bawah “Contoh Operasi
Skrin Menu RKM” pada halaman 47.
Tekan [SET] ke arah [4] atau [6]
untuk memilih tab “Kualiti”.
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “Kualiti” * Saiz
Tekan
[MENU].
48
Tekan [SET] ke arah [8] atau [2]
untuk memilih “Saiz” dan kemudian
tekan [SET] ke arah [6].
Tetapan Lanjutan
Tetapan Mod RKM (RKM)
Memilih Mod Fokus (Fokus)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “RKM” * Fokus
• Auto Fokus ialah satu-satunya mod fokus yang tersedia semasa pengecaman
muka didayakan. Untuk memilih mod fokus lain, mula-mula matikan pengecaman
muka (halaman 53).
Tetapan
Q
Fokus
Auto
Paparan
Ikon Skrin
RKM
Tiada
Jenis
Tangkapan
Mod Fokus
Syot kilat
Rakaman
umum
Automatik
Filem
Titik
fokus
tetap
´
Makro
Dekat
)
Infiniti
Pemandangan
dan subjek jauh
lain
Tetap
W
Fokus
Manual
Jika anda mahu
memfokus
secara manual
Manual
Anggaran Jarak Fokus *1
Syot kilat
Filem
10 sm hingga
9 (infiniti)
(Sudut Lebar)*2 Jarak
tetap*2
10 sm hingga
50 sm
(Sudut Lebar)*2
Infiniti
10 sm hingga 9 (infiniti)
(Sudut Lebar)*2
*1 Jarak fokus ialah jarak dari permukaan kanta.
*2 Jarak dipengaruhi oleh zum optik.
49
Tetapan Lanjutan
Untuk memfokus dengan fokus manual
1.
Pada skrin monitor, gubah imej supaya subjek
yang anda mahu fokuskan berada dalam
sempadan kuning.
2.
Sambil melihat imej pada skrin monitor tekan
[SET] ke arah [4] atau [6] untuk melaras
fokus.
• Pada masa ini imej yang berada dalam sempadan
akan membesar dan memenuhi skrin monitor, yang
membantu pemfokusan. Jika anda tidak
melakukan apa-apa operasi selama dua saat
semasa imej yang membesar itu dipaparkan, skrin
dalam langkah 1 akan muncul semula.
Sempadan kuning
• Ciri Auto Makro mengesan jarak subjek dari lensa dan secara automatik memilih
Fokus Makro atau Auto Fokus mengikut kesesuaian.
• Auto Makro boleh digunakan semasa rakaman syot kilat sahaja.
• Mod fokus tidak boleh diubah semasa pemandangan “Miniatur” atau “Mata ikan”
BEST SHOT dipilih.
• Penggunaan denyar bersama Fokus Makro boleh menyebabkan cahaya denyar
terhalang, yang boleh menyebabkan bayang kanta yang tidak diingini dalam imej
anda.
• Apabila anda melakukan operasi zum optik semasa penggambaran dengan Auto
Fokus, Fokus Makro atau Fokus Manual, satu nilai akan muncul pada skrin monitor
untuk memberitahu anda jarak fokus, seperti ditunjukkan di bawah.
Contoh: oo* sm hingga 9
* oo ialah nilai jarak pemfokusan sebenar.
• Operasi yang diberikan dengan tetapan “Kekunci Kiri/Knn” (halaman 56) tidak
boleh dilakukan dengan menekan [SET] ke arah [4] dan [6] apabila Fokus
Manual dipilih sebagai mod fokus.
Menggunakan Kunci Fokus
“Kunci fokus” ialah teknik yang anda boleh gunakan
apabila anda mahu menggubah imej di mana subjek
yang ingin anda fokuskan tidak berada dalam bingkai
fokus di tengah skrin.
• Untuk menggunakan kunci fokus, pilih “U Titik”
untuk kawasan Fokus Auto (halaman 52).
Subjek untuk
difokuskan
Bingkai fokus
50
Tetapan Lanjutan
1.
Jajarkan bingkai fokus skrin monitor dengan subjek yang anda mahu
fokuskan dan kemudian tekan butang pengatup sehingga separuh.
2.
Dengan butang pengatup masih ditekan
separuh (yang mengekalkan tetapan fokus),
alih kamera untuk menggubah imej.
3.
Apabila anda telah bersedia untuk
menangkap imej, tekan butang pengatup
sepenuhnya.
• Kunci fokus juga mengunci pendedahan (AE).
Menukar Bentuk Bingkai Fokus (Bingkai Fokus)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “RKM” * Bingkai Fokus
Anda boleh menggunakan prosedur ini untuk memilih daripada lima bentuk berbeza,
termasuk bentuk hati, bagi bingkai fokus.
Tetapan
ß
¹
™
¬
μ
• Menekan butang pengatup sehingga separuh akan menyebabkan bingkai fokus
bertukar menjadi satu daripada bentuk yang ditunjukkan di bawah.
Fokus berjaya
Fokus tidak berjaya
• Apabila merakam dengan pengecaman muka, bentuk bingkai ialah ß.
51
Tetapan Lanjutan
Menentukan Kawasan Auto Fokus (Kws AF)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “RKM” * Kws AF
U Titik
Mod ini mengambil bacaan kawasan kecil di tengah imej. Tetapan
ini sesuai digunakan bersama kunci fokus (halaman 50).
I Multi
Semasa anda menekan butang pengatup sehingga separuh
apabila tetapan ini dipilih, kamera akan memilih kawasan Auto
Fokus optimum daripada sembilan kemungkinan kawasan.
Bingkai fokus di kawasan yang difokus kamera akan dipaparkan
dalam warna hijau.
O Penjejakan
Menekan butang pengatup sehingga separuh memfokuskan pada
subjek dan menyebabkan bingkai fokus menjejak pergerakan
subjek.
“U Titik” atau “O Penjejakan”
“I Multi”
Bingkai fokus
Bingkai fokus
• Fokus Auto dinyahdayakan apabila W (Fokus Manual) atau ) (Infiniti) dipilih
untuk mod fokus (halaman 49), walaupun jika anda memilih kawasan AF.
• Memilih “O Penjejakan” boleh menyebabkan getaran dan hingar berlaku kerana
operasi kanta semasa menjejak subjek. Ini tidak bermakna berlaku kerosakan.
• Apabila Pengecaman Muka (halaman 53) dihidupkan, tanpa mengira tetapan Kws
AF semasa, pemfokusan “U Titik” (tengah) akan digunakan secara automatik
apabila muka tidak dapat dikesan atas sebab tertentu.
52
Tetapan Lanjutan
Menggunakan Pengecaman Muka (Pengecaman Muka)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “RKM” * Pengecaman Muka
Apabila menangkap gambar orang, ciri pengecaman muka mengesan sehingga
sepuluh muka individu dan melaras fokus dan kecerahan sewajarnya.
1.
Tekan [SET] ke arah [8] atau [2] untuk memilih “Hidup” dan
kemudian tekan [SET].
2.
Halakan kamera pada subjek.
Kamera akan mengesan muka manusia dan
memaparkan rangka di sekeliling setiap muka.
3.
Tekan butang pengatup sehingga separuh.
Kamera akan memfokus dan bingkai di sekeliling
muka yang difokuskannya bertukar hijau.
4.
Ikon Pengecaman Muka
Tekan butang pengatup sepenuhnya.
• Kamera melakukan fokus berpusat jika ia tidak dapat mengesan muka.
• Satu-satunya mod fokus yang tersedia semasa pengecaman muka didayakan
ialah Auto Fokus (AF).
• Pengecaman muka mungkin mengambil masa yang lama apabila anda memegang
kamera secara melintang.
• Pengecaman jenis muka berikut tidak disokong.
– Muka yang dihalang rambut, cermin mata hitam, topi dsb. atau muka dalam
bayang gelap
– Sisi atau muka yang berada pada sudut tertentu
– Muka yang berada terlalu jauh dan kecil atau terlalu dekat dan besar
– Muka di kawasan yang sangat gelap
– Muka binatang peliharaan atau subjek bukan manusia lain
• Pengecaman muka tidak boleh digunakan bersama satu daripada ciri berikut.
– Beberapa pemandangan BEST SHOT
– Rakaman Filem
• Menghidupkan Mekap (halaman 35) akan secara automatik menghidupkan
Pengesanan Muka.
53
Tetapan Lanjutan
Menggunakan Pengatup Berterusan (CS)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “RKM” * CS
Apabila Pengatup Berterusan dihidupkan, imej dirakam berterusan sehingga memori
penuh, selagi anda menekan butang pengatup.
Melepaskan butang pengatup memberhentikan rakaman.
• Dengan pengatup berterusan, pendedahan dan fokus untuk imej pertama
ditetapkan untuk imej seterusnya juga.
• Pengatup berterusan tidak boleh digunakan bersama satu daripada berikut.
– Auto Premium
– Mekap
– Beberapa pemandangan BEST SHOT
– Rakaman Filem
– Pemasa kendiri
• Apabila menggunakan mod pengatup berterusan, pastikan kamera tidak bergerak
sehingga semua rakaman selesai.
• Kadar pengatup berterusan bergantung pada saiz imej terkini dan tetapan kualiti
imej.
• Kelajuan Pengatup Berterusan bergantung pada jenis kad memori yang dimuatkan
dalam kamera dan jumlah ruang bebas yang tersedia untuk simpanan. Apabila
merakam ke memori terbina dalam, penggambaran pengatup berterusan adalah
agak perlahan.
54
Tetapan Lanjutan
Mengurangkan Kesan Pergerakan Kamera dan Subjek
(Anti Goncang)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “RKM” * Antigoncang
Anda boleh menghidupkan ciri Antigoncang kamera untuk mengurangkan kekaburan
imej disebabkan oleh pergerakan subjek atau pergerakan kamera semasa merakam
subjek bergerak menggunakan telefoto, apabila merakam subjek yang bergerak
pantas atau apabila merakam di bawah keadaan pencahayaan kelam.
Tetapan
Paparan Ikon
Penerangan
Skrin RKM
Meminimumkan kesan pergerakan tangan dan
subjek.
Hidup
Mati
Tiada
Matikan tetapan Antigoncang
• Kepekaan ISO, bukaan dan kelajuan pengatup tidak muncul pada skrin monitor
apabila anda menekan butang pengatup sehingga separuh semasa “Hidup” dipilih.
Namun nilai ini akan muncul sebentar, dalam pratonton imej yang dipaparkan
sejurus selepas anda merakam syot kilat.
• Jika denyar nyala, ikon Antigoncang S akan kekal pada paparan, walaupun
Antigoncang tidak berfungsi semasa fotografi denyar.
• Tetapan kepekaan ISO (halaman 63) mestilah “Auto” untuk Anti Goncang
berfungsi.
• Penggambaran dengan Antigoncang boleh menyebabkan imej kelihatan agak
kasar daripada biasa dan boleh menyebabkan sedikit kemerosotan resolusi imej.
• Antigoncang mungkin tidak boleh menghapuskan kesan pergerakan kamera atau
subjek apabila pergerakan terlalu kencang.
• Antigoncang dinyahdaya semasa rakaman filem.
55
Tetapan Lanjutan
Menetapkan Fungsi pada Kekunci [4] dan [6]
(Kekunci Kiri/Knn)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “RKM” * Kekunci Kiri/Knn
Anda boleh menetapkan satu daripada empat fungsi yang disenaraikan di bawah
pada kekunci [4] dan [6].
Tetapan
[4]/[6] operasi utama
Anjakan EV
Melaras nilai anjakan EV (halaman 61).
Imbangan Putih
Tukar tetapan keimbangan putih (halaman 62).
ISO
Tukar tetapan Kepekaan ISO (halaman 63).
Pemasa kendiri*
Menetapkan masa pemasa kendiri (halaman 34).
Mati
Batal penetapan kekunci [4] dan [6].
* Ketika Mekap dihidupkan, anda boleh menggunakan kekunci [4] dan [6] untuk
memilih salah satu seting berikut: Pemasa kendiri 10 saat, Pemasa kendiri 2 saat,
Pemasa kendiri Mati. Harap maklum yang anda tidak boleh mengkonfigurasi
tetapan pemasa kendiri dengan kekunci [4] dan [6] semasa Pengatup Berterusan
(CS) dihidupkan.
• Tetapan “Kekunci Kiri/Knn” tidak boleh digunakan bersama ciri berikut.
– Beberapa pemandangan BEST SHOT
Memaparkan Grid Atas Skrin (Grid)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “RKM” * Grid
Grid atas skrin boleh dipaparkan pada skrin monitor mod
RKM untuk penjajaran menegak dan mendatar mudah
semasa menggubah imej.
56
Tetapan Lanjutan
Menggunakan Bantuan Ikon (Bantuan Ikon)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “RKM” * Bantuan Ikon
Semasa Bantuan Ikon dihidupkan, keterangan teks akan muncul pada paparan bagi
ikon tertentu apabila anda bertukar fungsi RKM.
Fungsi yang Disokong oleh Bantuan Ikon
• Mod RKM, Denyar, Imbangan Putih, Pemasa kendiri, Anjakan EV
Mengkonfigurasi Tetapan Lalai Hidupkan Kuasa (Memori)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “RKM” * Memori
Apabila anda mematikan kamera, ia mengingati penetapan semasa bagi semua item
memori yang didayakan dan mengenakannya semula apabila anda
menghidupkannya semula. Sebarang item memori yang dinyahdayakan akan
dikembalikan ke tetapan lalai awal apabila anda mematikan kamera.
Tetapan
Nyahdaya (Tetapan Lalai Awal)
b BEST SHOT
Mod rakaman auto terakhir yang
digunakan
Denyar
Auto
Fokus
AF (Auto Fokus)
Imbangan Putih
Auto
ISO
Auto
Kws AF
Titik
CS
Mati
Dayakan
Tetapan ketika
dimatikan
Pemasa kendiri
Mati
Posisi MF
Kedudukan sebelum fokus manual dipilih.
Posisi Zum*
Lebar penuh
* Tetapan zum optik sahaja.
• Jika anda mematikan kamera dan menghidupkannya semasa item memori BEST
SHOT didayakan, semua item memori lain (kecuali kedudukan zum) diasalkan
kepada persediaan sampel pemandangan BEST SHOT pilihan terkini, tanpa
mengambil kira status daya/nyahdaya item memori lain. Ini adalah benar untuk
semua pemandangan BEST SHOT.
57
Tetapan Lanjutan
Tetapan Kualiti Imej (Kualiti)
Untuk memilih saiz imej syot kilat (Saiz)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “Kualiti” * Saiz
Saiz Imej
(Piksel)
Saranan Saiz
Paparan Ikon
Cetakan dan
Skrin RKM
Aplikasi
16 M
(4608x3456)
Cetakan Poster
3:2
(4608x3072)
Cetakan Poster
16:9
(4608x2592)
HDTV
10 M
(3648x2736)
Cetakan A3
Penerangan
Perincian yang baik untuk lebih
kejelasan bagi imej yang telah
dipotong (halaman 73) daripada
asal
Perincian yang baik
5M
(2560x1920)
Cetakan A4
3M
(2048x1536)
Paling sesuai apabila pengekalan
Cetakan 3.5" × 5" kapasiti memori lebih penting
daripada kualiti imej.
VGA
(640x480)
Fail imej lebih kecil,
sememangnya sesuai apabila
melampirkan imej pada e-mel.
Namun, imej kelihatan agak
kasar.
E-Mel
• Tetapan saiz imej lalai awal daripada kilang ialah “16 M”.
• Memilih imej rakaman “3:2” dengan nisbah bidang 3:2, yang sepadan dengan
nisbah bidang standard kertas cetakan.
• Huruf “HDTV” bermaksud “Televisyen Definisi Tinggi”. Skrin HDTV mempunyai
nisbah bidang 16:9, yang menjadikannya lebih luas daripada nisbah bidang 4:3
biasa bagi skrin televisyen terdahulu. Kamera anda boleh merakan imej yang
sepadan dengan nisbah bidang skrin HDTV.
• Anda patut menganggap saiz kertas cetakan yang disarankan di sini sebagai garis
panduan sahaja (resolusi cetakan 200 dpi).
58
Tetapan Lanjutan
. Piksel dan saiz imej
Imej kamera digital ialah satu kumpulan bintik
kecil yang dipanggil “piksel”. Lebih banyak
piksel dalam imej, lebih banyak perincian
yang ada. Namun, anda selalunya tidak
mengalami masalah dengan piksel yang
kurang semasa mencetak imej (saiz L)
melalui perkhidmatan cetak, melampir imej
pada e-mel, apabila melihat imej pada
komputer dsb.
Saiz imej menunjukkan jumlah piksel yang
terkandung, dan ia dinyatakan sebagai piksel
melintang x piksel menegak.
Piksel
Misalnya:
Saiz Imej
Piksel
10 M
3648x2736 (Kira-kira 10 juta piksel)
3M
2048x1536 (Kira-kira 3 juta piksel)
• Ambil perhatian bahawa imej besar mempunyai lebih banyak piksel, jadi ia
menggunakan lebih banyak ruang memori.
• Untuk maklumat mengenai saiz imej, kualiti imej dan bilangan imej yang boleh
disimpan, lihat halaman 121.
• Untuk maklumat mengenai saiz imej filem, lihat halaman 60.
• Untuk maklumat mengenai mengubah saiz syot kilat sedia ada, lihat halaman 73.
59
Tetapan Lanjutan
Menetapkan Kualiti Imej Syot Kilat (T Kualiti (Syot Kilat))
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “Kualiti” *
T Kualiti (Syot Kilat)
Paparan Ikon
Skrin RKM
Tetapan
Penerangan
Halus
Beri keutamaan pada kualiti imej.
Normal
Normal
• Tetapan “Halus” membantu menonjolkan perincian apabila merakam imej alam
semula jadi dipenuhi butiran terperinci termasuklah dahan atau dedaun pokok
yang rimbun atau imej corak kompleks.
• Kapasiti memori (bilangan imej yang anda boleh rakam) akan dijejaskan oleh
konfigurasi tetapan kualiti anda (halaman 121).
Menetapkan Kualiti Imej Filem (» Kualiti (Filem))
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “Kualiti” * » Kualiti (Filem)
Kualiti imej filem ialah standard yang menentukan perincian, kelicinan dan kejelasan
filem semasa main semula. Merakam dengan tetapan kualiti tinggi (HD) akan
menghasilkan kualiti imej yang lebih baik, tetapi ia juga mengurangkan masa anda
merakam.
Kualiti Imej (Piksel)
Paparan Ikon Anggaran Kadar
Skrin RKM
Data
Kadar Bingkai
HD
1280x720
30.2 Megabit/saat
30 bingkai/saat
STD
640x480
10.6 Megabit/saat
30 bingkai/saat
• Nisbah bidang 16:9 tersedia apabila “HD” dipilih sebagai kualiti imej.
• Kapasiti memori (Masa rakaman filem yang anda boleh rakam) akan dijejaskan
oleh konfigurasi tetapan kualiti anda (halaman 122).
60
Tetapan Lanjutan
Membetulkan Kecerahan Imej (Anjakan EV)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “Kualiti” * Anjakan EV
Anda boleh melaraskan secara manual nilai pendedahan imej (nilai EV) sebelum
anda merakam gambar.
• Julat Keamatan Pendedahan: –2.0 EV hingga +2.0 EV
• Unit: 1/3 EV
1.
Tekan [SET] ke arah [8] atau [2] untuk melaras nilai keamatan
pendedahan.
[8] : Meningkatkan nilai EV. Nilai EV yang
lebih tinggi adalah yang terbaik untuk
subjek berwarna cerah dan subjek
bercahaya latar.
[2] : Mengurangkan nilai EV. Nilai EV yang
lebih rendah adalah yang terbaik untuk
subjek berwarna gelap dan untuk
penggambaran di luar pada hari yang
cerah.
Untuk membatalkan keamatan pendedahan, tukar nilai EV kepada 0.0.
2.
Tekan [SET].
Ini menetapkan nilai keamatan pendedahan. Nilai keamatan pendedahan yang
anda tetapkan kekal digunakan sehingga anda menukarnya atau mematikan
kamera (yang menyebabkan ia kembali ke “0.0”).
• Semasa membuat penggambaran dalam keadaan yang amat gelap atau amat
terang, anda mungkin tidak dapat memperoleh hasil yang memuaskan meskipun
selepas melakukan keamatan pendedahan.
61
Tetapan Lanjutan
Mengawal Imbangan Putih (Imbangan Putih)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “Kualiti” * Imbangan Putih
Anda boleh melaras imbangan putih supaya sepadan dengan sumber cahaya yang
ada di tempat anda membuat penggambaran dan mengelak bayang biru yang
terhasil apabila membuat penggambaran di luar semasa mendung dan bayang hijau
yang terhasil apabila membuat penggambaran di bawah cahaya pendarfluor.
Tetapan
Auto
Paparan Ikon
Penerangan
Skrin RKM
Tiada
Mengkonfigurasi kamera untuk melaras
keimbangan putih secara automatik.
¤ (Siang)
Untuk penggambaran di luar pada hari yang cerah
' (Mendung)
Untuk penggambaran di luar pada hari mendung
hujan, di bawah bayang dsb.
“ (Bayangan)
Untuk penggambaran pada hari yang cerah di
bawah bayang pokok atau bangunan
†
(Pendarfluor
Siang Putih)
Untuk penggambaran di bawah pencahayaan
pendarfluor putih atau siang putih
–
(Pendarfluor
Siang)
Untuk penggambaran di bawah pencahayaan
pendarfluor siang
« (Tungsten)
Untuk penggambaran di bawah pencahayaan
mentol lampu
Manual
Untuk mengkonfigurasi kamera secara manual
supaya sesuai dengan sumber lampu tertentu
Kertas putih
 Pilih “Manual”.
kosong
 Di bawah keadaan
pencahayaan yang anda
bercadang gunakan semasa
penggambaran, halakan
kamera pada sekeping
kertas putih kosong supaya
ia memenuhi seluruh skrin
monitor dan kemudian tekan butang pengatup.
 Tekan [SET].
Tetapan imbangan putih dikekalkan walaupun
anda mematikan kamera.
62
Tetapan Lanjutan
• Apabila “Auto” dipilih untuk tetapan imbangan putih, kamera secara automatik
menentukan titik putih subjek. Warna subjek dan keadaan sumber cahaya tertentu
boleh menyebabkan masalah apabila kamera cuba untuk menentukan titik putih,
yang membuatkan pelarasan imbangan putih yang betul menjadi mustahil. Jika ini
berlaku, pilih tetapan keimbangan putih yang sepadan dengan keadaan
penggambaran anda (Siang, Mendung dsb.).
Menentukan Kepekaan ISO (ISO)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “Kualiti” * ISO
Kepekaan ISO ialah ukuran kepekaan pada cahaya.
Tetapan
Auto
ISO 64
Paparan
Ikon Skrin
RKM
Tiada
Penerangan
Laras pemekaan secara automatik mengikut keadaan.
Kepekaan
Kelajuan pengatup perlahan Kurang hingar
lebih rendah
ISO 100
ISO 200
ISO 400
ISO 800
ISO 1600
Kepekaan
lebih tinggi
Kelajuan pengatup pantas
Agak kasar
(Ditetapkan untuk
(peningkatan
menangkap gambar dalam
kawasan bercahaya malap.) hingar digital)
• Kepekaan ISO “Auto” sentiasa ditetapkan untuk filem, tanpa mengira tetapan
kepekaan ISO semasa.
• Nilai kepekaan ISO yang tinggi cenderung menghasilkan hingar digital dalam imej.
63
Tetapan Lanjutan
Mengoptimumkan Kecerahan Imej (Pencahayaan)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “Kualiti” * Pencahayaan
Anda boleh menggunakan tetapan ini untuk mengoptimumkan keimbangan antara
kawasan cerah dengan kawasan gelap apabila menangkap imej.
Tetapan
Paparan Ikon
Penerangan
Skrin RKM
Melakukan pembetulan kecerahan. Apabila opsyen ini
dipilih, ia mengambil masa yang lebih lama untuk imej
disimpan selepas butang pengatup ditekan.
Hidup
Mati
Tiada
Tidak melakukan pembetulan kecerahan.
• Pencahayaan dinyahdaya semasa rakaman filem.
64
Tetapan Lanjutan
Melihat Syot kilat dan Filem
Melihat Syot Kilat
Lihat halaman 27 untuk prosedur bagi melihat syot kilat.
Melihat Filem
1.
Tekan [p] (MAIN) dan kemudian tekan [SET] ke arah [4] atau [6]
untuk memaparkan filem yang anda mahu lihat.
2.
Tekan [0] (Filem) untuk
memulakan main semula.
Ikon filem: »
Masa rakaman
Kualiti imej
Kawalan Main Semula Filem
Mara laju/
undur laju
Tekan [SET] ke arah [4] atau [6].
• Menekan [SET] ke arah [4] atau [6] akan meningkatkan
kelajuan operasi mara laju atau undur laju.
• Untuk kembali pada kelajuan main semula biasa, tekan [SET].
Main/pegun
Tekan [SET].
1 bingkai ke
hadapan/ke
belakang
Tekan [SET] ke arah [4] atau [6].
• Menekan [SET] ke arah [4] atau [6] untuk menatal bingkai
secara berterusan.
Pelarasan
kelantangan
Tekan [SET] ke arah [2] dan kemudian tekan [SET] ke arah [8]
atau [2].
• Kelantangan boleh dilaraskan hanya semasa main semula
filem.
Paparan
maklumat
hidup/mati
Tekan [SET] ke arah [8].
Zum
Putar pengawal zum ke arah z ([).
• Anda boleh menekan [SET] ke arah [8], [2], [4] atau [6]
untuk menatal imej yang dizum pada skrin monitor. Anda boleh
zum imej filem sehingga 4.5 ganda saiz biasa.
Berhenti main
semula
Tekan [0] (Filem).
• Main semula mungkin tidak boleh dilakukan untuk filem yang tidak dirakam dengan
kamera ini.
65
Melihat Syot kilat dan Filem
Mengezum Imej Atas skrin
1.
Dalam mod MAIN, tekan [SET] ke arah [4] atau [6] untuk menatal imej
sehingga imej yang anda mahu dipaparkan.
2.
Putar pengawal zum ke arah z ([) untuk
mengezum.
Anda boleh menggunakan [SET] (tekan ia ke arah
[8], [2], [4] atau [6]) untuk menatal imej yang
dizum pada skrin monitor. Putar pengawal zum ke
arah w untuk nyahzum imej.
– Apabila kandungan skrin monitor dihidupkan,
grafik di bawah sudut kanan skrin menunjukkan
bahagian mana daripada imej yang dizum
sedang dipaparkan.
– Untuk keluar daripada skrin zum, tekan [MENU].
– Walaupun faktor imej zum maksimum ialah 8X,
saiz imej tertentu mungkin tak membenarkan
pengezuman sehingga 8X.
Faktor zum
Kawasan imej
Kawasan paparan terkini
Memaparkan Menu Imej
1.
Dalam mod MAIN, putar pengawal zum ke arah
w (]).
Sempadan
Tekan [SET] ke arah [8], [2], [4] atau [6]
menggerakkan sempadan pemilihan di sekeliling menu
imej.
Untuk melihat imej tertentu, tekan [SET] ke arah [8],
[2], [4] atau [6] untuk menggerakkan sempadan
pemilihan ke imej yang anda mahu dan kemudian
tekan [SET].
66
Melihat Syot kilat dan Filem
Melihat Syot Kilat dan Filem pada Skrin TV
1.
Gunakan kabel AV (EMC-7A) opsyenal yang tersedia untuk
menyambungkannya ke TV.
Putih
Kuning
TV
Video
Audio
Kabel AV
Bicu MASUK AUDIO (putih)
Port
[USB/AV]
Bicu MASUK VIDEO (kuning)
• Untuk butiran tentang menyambungkan kamera dan langkah berjaga-jaga
apabila menyambungkan, lihat halaman 13.
2.
Pasang TV dan pilih mod input videonya.
Jika TV mempunyai lebih daripada satu input video, pilih input di tempat kamera
disambungkan.
3.
Tekan [p] (MAIN).
Ini akan menyebabkan imej muncul di skrin TV, tanpa sesuatu pun muncul pada
skrin monitor kamera.
• Anda juga boleh menukar nisbah bidang skrin dan sistem output video
(halaman 97).
4.
•
•
•
•
Kini anda boleh memapar imej dan main semula filem seperti yang
biasa anda lakukan.
Audio disenyapkan semasa tetapan “Senyap” (halaman 91) ialah “Hidup”.
Audio ialah monoaural.
TV tertentu mungkin memotong sebahagian daripada imej.
Semua ikon dan penunjuk yang kelihatan pada skrin monitor juga kelihatan pada
skrin TV. Anda boleh menekan [SET] ke arah [8] untuk menukar kandungan
paparan.
67
Melihat Syot kilat dan Filem
Merakam Imej Kamera pada Perakam DVD atau Dek Video
Gunakan satu daripada kaedah berikut untuk menyambungkan kamera pada peranti
rakaman menggunakan kabel AV (EMC-7A) pilihan yang tersedia.
– Perakam DVD atau dek video Sambung ke terminal MASUK VIDEO dan
MASUK AUDIO.
– Kamera: port USB/AV
Anda boleh memainkan persembahan slaid syot kilat dan filem pada kamera dan
rakamnya pada DVD atau pita video. Apabila merakam imej ke peranti luaran, tekan
[SET] ke arah [8] untuk membersihkan semua penunjuk daripada skrin monitor
(halaman 11).
Untuk maklumat mengenai menyambungkan monitor pada peranti rakaman dan cara
merakam, lihat dokumen pengguna yang disertakan bersama peranti rakaman yang
anda gunakan.
68
Melihat Syot kilat dan Filem
Lain-lain Fungsi Main Semula (MAIN)
Bahagian ini menerangkan item menu yang boleh anda gunakan untuk
mengkonfigurasi tetapan dan melakukan lain-lain operasi main semula.
Menggunakan Panel MAIN
Menekan [SET] dalam mod MAIN akan memaparkan Panel MAIN.
. Contoh Operasi Panel MAIN
1.
Dalam mod MAIN, tekan
[SET].
Panel MAIN
Panel MAIN akan muncul di
sepanjang sisi kanan skrin
monitor.
2.
Tekan [SET] ke arah [8] atau [2] untuk memilih item Panel MAIN yang
anda mahu, dan kemudian tekan [SET].
3.
Berikut ini menerangkan operasi yang anda boleh lakukan untuk setiap
item Panel MAIN.
â Keluar
Keluar dari Panel MAIN.
· Mula Main
Semula
Operasi yang dilakukan apabila item ini dipilih bergantung
pada jenis fail yang sedang dipaparkan pada skrin monitor.
• Filem: Mulakan main semula filem (halaman 65).
• Rkmn suara: Mulakan main semula rakaman suara
(halaman 41).
• Syot kilat audio: Mulakan main semula audio (halaman 74).
ä Prsmbhn
Slaid
Memaparkan menu pertunjukan slaid. Lihat “Memainkan
Persembahan Slaid di Kamera (Prsmbhn Slaid)” (halaman 70)
untuk operasi menu pertunjukan slaid.
ÿ Putaran
Memaparkan skrin menu putaran. Lihat “Memutar Imej
(Putaran)” (halaman 71) untuk butiran mengenai operasi
putaran.
Ü Padam
Memaparkan menu padam. Lihat “Memadam Syot Kilat dan
Filem” (halaman 28) untuk operasi menu padam.
69
Lain-lain Fungsi Main Semula (MAIN)
Memainkan Persembahan Slaid di Kamera (Prsmbhn Slaid)
1.
Dalam mod MAIN, tekan [SET].
2.
Tekan [SET] ke arah [8] atau [2] untuk memilih ä (Prsmbhn Slaid)
dan kemudian tekan [SET] (halaman 69).
Mula
Mulakan pertunjukan slaid.
Masa
Masa dari mula hingga tamat pertunjukan slaid
1 hingga 5 minit, 10 minit, 15 minit, 30 minit, 60 minit
Selang
Tempoh masa setiap imej dipaparkan
Tekan [SET] ke arah [4] dan [6] untuk memilih nilai daripada
1 hingga 30 saat atau “MAKS”.
Jika anda menetapkan nilai daripada 1 hingga 30 saat, imej
bertukar pada selang yang ditetapkan, tetapi bahagian audio filem
dan syot kilat audio akan terus bermain sehingga tamat.
Apabila pertunjukan slaid sampai ke fail filem semasa “MAKS”
dipilih, hanya bingkai pertama filem akan dipaparkan. Fail
Rakaman Video tidak dimainkan semula apabila “MAKS” dipilih.
Kesan
Hidupkan atau matikan kesan.
Hidup: Hidupkan kesan pertukaran imej dan muzik latar.
Mati: Tiada kesan pertukaran imej dan muzik latar
• Untuk menghentikan pertunjukan slaid, tekan [MENU]. Menekan [SET] dan
bukannya [MENU] menghentikan pertunjukan slaid dan kembali ke skrin menu.
• Laraskan kelantangan audio dengan menekan [SET] ke arah [2] dan
kemudian tekan [SET] ke arah [8] atau [2] semasa main semula.
• Semua butang operasi dinyahdayakan semasa pertunjukan slaid sedang
beralih daripada satu imej ke imej lain.
• Masa yang diperlukan untuk beralih daripada satu imej ke imej lain mungkin
lebih lama bagi kes imej yang tidak dirakam menggunakan kamera ini.
70
Lain-lain Fungsi Main Semula (MAIN)
Memutar Imej (Putaran)
1.
Dalam mod MAIN, paparkan syot kilat yang anda mahu putarkan.
2.
Tekan [SET].
3.
Tekan [SET] ke arah [8] atau [2] untuk memilih ÿ (Putaran) dan
kemudian tekan [SET] (halaman 69).
4.
Tekan [SET] ke arah [8] atau [2] untuk memilih “Putaran” dan
kemudian tekan [SET].
Setiap tekanan [SET] akan memutar imej yang dipaparkan 90 darjah ke kiri.
5.
Apabila imej yang dipaparkan berada pada penghalaan yang anda
mahu, tekan [MENU].
• Perhatikan bahawa prosedur ini tidak menukar data imej. Ia cuma mengubah cara
imej dipaparkan pada skrin monitor kamera.
• Imej yang telah dilindungi atau dizum tak boleh diputar.
• Versi asal (tak diputar) imej akan dipaparkan pada skrin menu imej.
71
Lain-lain Fungsi Main Semula (MAIN)
Mengedit Imej (Menu Main)
Untuk maklumat mengenai operasi menu, lihat halaman 47.
Memilih Imej untuk Percetakan (Cetakan DPOF)
[p] (MAIN) * Skrin Syot Kilat * [MENU] * Tab “MAIN” *
Cetakan DPOF
Lihat halaman 76 untuk butiran.
Melindung Fail Daripada Pemadaman (Lindungi)
[p] (MAIN) * [MENU] * Tab “MAIN” * Lindungi
Lindung fail tertentu.
 Tekan [SET] ke arah [4] atau [6] untuk
Hidup
menatal fail sehingga fail yang anda
mahu lindungi dipaparkan.
 Tekan [SET] ke arah [8] atau [2] untuk
memilih “Hidup” dan kemudian tekan
[SET].
Imej yang dilindungi ditunjukkan oleh
ikon ›.
 Untuk melindung fail lain, ulang langkah 1 dan 2.
Untuk keluar daripada operasi lindung, tekan [MENU]. Untuk
menyahlindung fail, pilih “Mati” dan bukannya “Hidup” dalam
langkah 2 di atas.
Lindung semua fail.
Semua Fail:
Hidup
 Tekan [SET] ke arah [8] atau [2] untuk memilih “Semua Fail:
Hidup” dan kemudian tekan [SET].
 Tekan [MENU].
Untuk menyahlindung semua fail, pilih “Semua Fail: Mati” dan
bukannya “Semua Fail: Hidup” dalam langkah 1 di atas.
• Perhatikan bahawa walaupun fail dilindungi, ia akan dipadam jika anda melakukan
operasi format (halaman 98).
72
Lain-lain Fungsi Main Semula (MAIN)
Mengubah saiz Syot Kilat (Ubah Saiz)
[p] (MAIN) * Skrin Syot Kilat * [MENU] * Tab “MAIN” * Ubah Saiz
Anda boleh mengurangkan saiz syot kilat dan menyimpan hasilnya sebagai syot kilat
berasingan. Syot kilat asal juga disimpan. Anda boleh memilih ubah saiz imej ke satu
daripada tiga saiz imej: 10 M, 5 M, VGA.
• Mengubah saiz syot kilat 3:2 atau 16:9 akan menghasilkan imej dengan nisbah
bidang 4:3, dengan kedua belah dipotong.
• Tarikh rakaman versi diubah saiz syot kilat adalah sama seperti tarikh rakaman
syot kilat asal.
Memangkas Syot Kilat (Memotong)
[p] (MAIN) * Skrin Syot Kilat * [MENU] * Tab “MAIN” *
Memotong
Anda boleh memangkas syot kilat untuk memotong
bahagian yang anda tak perlukan dan menyimpan hasil
dalam fail berasingan. Syot kilat asal juga disimpan.
Gunakan pengawal zum untuk zum imej ke saiz yang anda
mahu, tekan [SET] ke arah [8], [2], [4] atau [6] untuk
memaparkan bahagian imej yang anda mahu buang, dan
kemudian tekan [SET].
• Imej yang dihasilkan dengan memangkas imej 3:2 atau
16:9 akan mempunyai nisbah bidang 4:3.
• Tarikh rakaman imej yang dipangkas adalah sama
seperti tarikh rakaman syot kilat asal.
73
Faktor zum
Menunjukkan
kawasan syot kilat
Bahagian syot kilat yang
sedang dipapar
Lain-lain Fungsi Main Semula (MAIN)
Menambah Audio pada Syot Kilat (Alih Suara)
[p] (MAIN) * Skrin Syot Kilat * [MENU] * Tab “MAIN” *
Alih Suara
Anda boleh menambah audio pada syot kilat selepas
anda menangkapnya. Anda boleh merekod semula
audio syot kilat bila-bila masa anda mahu. Anda boleh
merekod audio selama 30 saat untuk satu syot kilat.
1.
Tekan [SET] untuk memulakan rakaman
suara.
Baki masa rakaman
2.
Tekan [SET] sekali lagi untuk memberhentikan
rakaman suara.
• Berhati-hati supaya anda tidak menutup mikrofon kamera
dengan jari anda semasa merakam.
• Hasil rakaman yang bagus tak boleh berlaku apabila
kamera terlalu jauh daripada apa yang ingin anda rakam.
Mikrofon
• Kamera anda menyokong format data audio berikut.
– Format Audio: WAVE/IMA-ADPCM (sambungan WAV)
• Anda tidak boleh menambah audio pada imej yang dilindung.
• Untuk memadam audio, lakukan operasi berikut:
Alih Suara * Padam * [SET] * [MENU].
• Perhatikan bahawa anda tak boleh mengembalikan audio asal Syot Kilat Audio
setelah anda memadam atau merekodnya semula.
. Untuk memainkan audio syot kilat
1.
Dalam mod MAIN, tekan [SET] ke arah [4] atau [6] untuk menatal imej
sehingga Syot Kilat Audio yang anda mahu dipaparkan.
Syot kilat audio ditanda dengan ikon ˆ.
2.
Tekan [0] (Filem) untuk memulakan main semula.
74
Lain-lain Fungsi Main Semula (MAIN)
Kawalan Main Semula Rakaman Suara
Mara laju/undur laju
Tekan [SET] ke arah [4] atau [6].
Main/pegun
Tekan [SET].
Pelarasan
kelantangan
Tekan [SET] ke arah [2] dan
kemudian tekan [SET] ke arah [8]
atau [2].
Papar pertukaran
kandungan
Tekan [SET] ke arah [8].
Berhenti main
semula
Tekan [0] (Filem).
• Audio bagi Syot Kilat Audio juga boleh dimainkan semula pada komputer dengan
Windows Media Player atau QuickTime.
Menyalin Fail (Salin)
[p] (MAIN) * [MENU] * Tab “MAIN” * Salin
Fail boleh disalin daripada memori terbina dalam komputer kepada kad memori atau
daripada kad memori terbina dalam.
Terbina dlm *
Kad
Salin semua fail daripada memori terbina dalam kamera
kepada kad memori.
Pilihan ini menyalin semua fail dalam memori terbina dalam
kamera. La tak boleh digunakan untuk menyalin satu fail.
Kad * Terbina
dalam
Menyalin satu fail pada kad memori ke memori terbina dalam
kamera. Fail disalin ke folder dalam memori terbina dalam
yang namanya mempunyai nombor siri terbesar.
Tekan [SET] ke arah [4] atau [6] untuk memilih fail yang
anda mahu salin.
Tekan [SET] ke arah [8] atau [2] untuk memilih “Salin”
dan kemudian tekan [SET].
• Anda boleh menyalin fail syot kilat, filem, syot kilat audio atau Rakaman Suara
yang anda rakam dengan kamera ini.
75
Lain-lain Fungsi Main Semula (MAIN)
Percetakan
Percetakan Syot Kilat
Perkhidmatan Cetak Profesional*
Anda boleh membawa kad memori yang mengandungi imej
yang anda mahu cetak ke perkhidmatan cetak profesional dan
mencetaknya.
Percetakan pada Pencetak Rumah*
Anda boleh menggunakan pencetak yang dilengkapkan dengan
slot kad memori untuk terus mencetak imej daripada kad
memori. Untuk butiran, lihat dokumen pengguna yang disertakan
bersama pencetak anda.
Percetakan dengan Komputer
Selepas memindahkan imej ke komputer anda, gunakan
perisian yang tersedia secara komersil untuk mencetak.
* Anda boleh menentukan imej mana yang anda mahu cetak, bilangan salinan dan
cap tarikh sebelum mencetak (halaman 76).
Menggunakan DPOF untuk Menentukan Imej untuk Dicetak
dan Bilangan Salinan
. Format Susunan Cetak Digital (DPOF)
DPOF ialah standard yang membenarkan anda menyertakan maklumat
jenis imej, bilangan salinan dan hidup/mati cap masa pada kad memori
bersama dengan imej. Selepas mengkonfigurasi tetapan, anda boleh
menggunakan kad memori untuk mencetak pada pencetak rumah yang
menyokong DPOF atau membawa kad memori ke perkhidmatan cetak
profesional.
• Sama ada boleh atau tidak anda menggunakan tetapan DPOF untuk percetakan
bergantung pada pencetak yang anda gunakan.
• Sesetengah perkhidmatan cetak profesional mungkin tidak menyokong DPOF.
76
Percetakan
. Mengkonfigurasi Tetapan DPOF Secara Berasingan untuk Setiap
Imej
[p] (MAIN) * Skrin Tangkapan Gambar * [MENU] * Tab “MAIN” *
Cetakan DPOF * Pilih imej
1.
Tekan [SET] ke arah [4] atau [6] untuk menatal fail sehingga imej yang
anda mahu cetak dipaparkan.
2.
Tekan [SET] ke arah [8] atau [2] untuk menentukan bilangan cetakan.
Anda boleh menentukan nilai hingga 99. Nyatakan 00 jika anda tidak mahu
mencetak imej.
• Jika anda mahu menyertakan tarikh dalam imej, tekan [0] (Filem) supaya
“Hidup” ditunjukkan untuk pengecapan tarikh.
• Ulangi langkah 1 dan 2 untuk mengkonfigurasi tetapi bagi imej lain, jika anda
mahu.
3.
Tekan [SET].
. Mengkonfigurasi Tetapan DPOF yang Sama untuk Semua Imej
[p] (MAIN) * Skrin Tangkapan Gambar * [MENU] * Tab “MAIN” *
Cetakan DPOF * Semua imej
1.
Tekan [SET] ke arah [8] atau [2] untuk menentukan bilangan cetakan.
Anda boleh menentukan nilai hingga 99. Nyatakan 00 jika anda tidak mahu
mencetak imej.
• Jika anda mahu menyertakan tarikh dalam imej, tekan [0] (Filem) supaya
“Hidup” ditunjukkan untuk pengecapan tarikh.
2.
Tekan [SET].
Tetapan DPOF tidak dibersihkan secara automatik selepas percetakan
selesai.
Operasi cetak DPOF yang anda lakukan seterusnya akan dijalankan menggunakan
tetapan DPOF terakhir yang anda konfigurasi untuk imej. Bagi membersihkan
tetapan DPOF, nyatakan “00” untuk bilangan salinan bagi semua imej.
Beritahu perkhidmatan cetak anda mengenai tetapan DPOF anda!
Jika anda bawa kad memori ke perkhidmatan cetak profesional, beritahu mereka
bahawa ia menyertakan tetapan DPOF untuk imej yang akan dicetak dan bilangan
salinan. Jika anda tidak melakukannya, perkhidmatan cetak mungkin mencetak
semua imej tanpa menghiraukan tetapan DPOF anda atau mereka mungkin tidak
mengendahkan tetapan cap tarikh anda.
77
Percetakan
. Cap Tarikh
Anda boleh menggunakan satu daripada tiga kaedah berikut untuk menyertakan
tarikh rakaman pada cetakan imej.
Mengkonfigurasi tetapan kamera
Mengkonfigurasi tetapan DPOF (halaman 76).
Anda boleh menghidupkan dan mematikan cap tarikh setiap kali anda
mencetak. Anda boleh mengkonfigurasi tetapan supaya sesetengah imej
menyertakan cap tarikh sementara yang lain tidak.
Konfigurasi tetapan Cap Masa Kamera (halaman 94).
• Tetapan Cap Masa kamera menera tarikh ke dalam syot kilat selepas anda
menangkapnya, supaya tarikh sentiasa disertakan apabila anda mencetak.
Ia tak boleh dipadam.
• Jangan hidupkan cap tarikh DPOF untuk imej yang menyertakan tarikh yang
dicap dengan fungsi Cap Masa kamera. Perbuatan ini boleh menyebabkan
dua cap tersebut bertindan.
Mengkonfigurasi tetapan komputer
Anda boleh menggunakan perisian pengurusan imej yang tersedia secara
komersil untuk cap tarikh pada imej.
Perkhidmatan cetak profesional
Minta cap tarikh apabila menempah cetakan daripada perkhidmatan cetak
profesional.
. Standard yang Disokong oleh Kamera
• Exif Print
Mencetak pada pencetak yang menyokong Exif Print
menggunakan maklumat mengenai keadaan tangkapan yang
dirakam bersama imej untuk meningkatkan kualiti imej yang
dicetak. Hubungi pengilang pencetak anda untuk maklumat mengenai model yang
menyokong Exif Print, peningkatan pencetak dsb.
78
Percetakan
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Perkara yang anda boleh lakukan menggunakan komputer...
Anda boleh melakukan operasi yang diterangkan di bawah semasa kamera
bersambung dengan komputer.
Menyimpan imej
pada komputer
dan melihatnya di
situ
Menyimpan imej dan melihatnya secara
manual (sambungan USB) (halaman 81, 85).
Main semula dan
sunting filem
• Anda boleh main semula fail (halaman 83,
86).
• Untuk menyunting filem, gunakan perisian
yang tersedia secara komersil mengikut
keperluan.
Memindah imej
yang disimpan di
komputer anda ke
memori kamera
Selain imej, anda juga boleh memindah imej
tangkapan skrin daripada komputer anda ke
kamera (Photo Transport*).
Muat naik fail filem
ke YouTube
Fail filem yang dirakam menggunakan
pemandangan BEST SHOT “Untuk
YouTube” dengan mudah boleh dimuat naik
ke YouTube (YouTube Uploader for
CASIO*).
* Windows sahaja
Prosedur yang perlu anda lakukan apabila menggunakan kamera dengan komputer
anda dan apabila menggunakan perisian adalah berbeza untuk Windows dan
Macintosh.
• Pengguna Windows perlu merujuk pada “Menggunakan Kamera dengan
Komputer Windows” di halaman 80.
• Pengguna Macintosh perlu merujuk pada “Menggunakan Kamera dengan
Macintosh” di halaman 84.
79
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Menggunakan Kamera dengan Komputer Windows
Pasang perisian yang diperlukan menurut versi Windows yang anda gunakan dan
apa yang anda mahu lakukan.
Apabila anda
Versi Sistem
mahu melakukan
Pengendalian
ini:
Pasang perisian ini:
Menyimpan imej
pada komputer
dan melihatnya di
situ secara
manual
Windows 7,
Windows Vista,
Windows XP
(SP3)
Pemasangan tidak diperlukan.
81
Mainkan filem
Windows 7,
Windows Vista,
Windows XP
(SP3)
Pemasangan tidak diperlukan.
• Windows Media Player, yang
dipasang pada kebanyakan
komputer, boleh digunakan untuk
main semula.
83
Windows 7,
Windows Vista,
Windows XP
(SP3)
Photo Transport 1.0*
• Muat turun perisian ini dari laman
web berikut.
http://www.casio-intl.com/support/
• Muat turun dokumentasi
pengguna untuk perisian ini dari
laman web berikut.
http://www.exilim.com/manual/
• Keperluan Sistem
Memori: Sekurang-kurangnya
64 MB
Ruang Pemacu Cakera Keras:
Sekurang-kurangnya 2 MB
–
Windows 7,
Muat naik fail filem Windows Vista,
Windows XP
ke YouTube
(SP3)
YouTube Uploader for CASIO*
• Muat turun perisian ini dari laman
web berikut.
http://www.casio-intl.com/support/
• Muat turun dokumentasi
pengguna untuk perisian ini dari
laman web berikut.
http://www.exilim.com/manual/
–
Pindah imej ke
kamera
Lihat
halaman:
* Photo Transport dan YouTube Uploader for CASIO tidak akan berjalan di bawah
Windows OS versi 64-bit.
80
Menggunakan Kamera dengan Komputer
. Peringatan untuk Pengguna Windows
• Perisian memerlukan hak istimewa Pentadbir untuk dijalankan.
• Operasi pada komputer yang dibuat sendiri tidak disokong.
• Operasi mungkin tidak dapat dilakukan di bawah keadaan komputer tertentu.
Melihat dan Menyimpan Imej di Komputer
Anda boleh menyambungkan kamera ke komputer anda bagi melihat dan
menyimpan imej (fail syot kilat dan filem).
Jangan menggunakan komputer anda untuk mengubah suai, memadam,
mengalih atau menamakan semula sebarang fail imej yang berada dalam
memori terbina dalam kamera atau pada kad memorinya.
Perbuatan itu akan menyebabkan masalah pada data pengurusan imej kamera,
yang akan menjadikannya mustahil untuk memain semula imej pada kamera dan
boleh menukar kapasiti memori yang tinggal secara drastik. Apabila anda mahu
mengubah suai, memadam, mengalih atau menama semula imej, lakukannya
hanya pada imej yang disimpan pada komputer anda.
• Jangan menanggalkan kabel USB atau mengendalikan kamera semasa melihat
atau menyimpan imej. Perbuatan itu boleh merosakkan data.
• Anda juga boleh menggunakan slot kad komputer anda (jika ia memilikinya) atau
pembaca kad yang tersedia secara komersil untuk mencapai fail secara terus dari
kad memori komputer. Untuk butiran, lihat dokumen pengguna yang disertakan
bersama komputer anda.
. Untuk menyambungkan kamera ke komputer anda dan menyimpan
fail
1.
Matikan kamera dan
kemudian gunakan kabel
USB yang disertakan
bersama kamera untuk
menyambungnya ke
komputer anda.
Port USB
• Untuk butiran tentang
menyambungkan kamera
dan langkah berjaga-jaga
apabila menyambungkan,
lihat halaman 14.
Kabel USB
(disertakan bersama kamera)
81
Menggunakan Kamera dengan Komputer
2.
Hidupkan kamera.
• Kali pertama anda menyambungkan kamera ke komputer menggunakan kabel
USB, mesej ralat mungkin muncul pada komputer anda. Jika ini berlaku,
tanggalkan dan kemudian sambungkan semula kabel USB itu.
• Pengecasan terus berjalan walaupun kamera dihidupkan.
3.
Pengguna Windows 7, Windows Vista: Klik “Start” dan kemudian
“Computer”.
Pengguna Windows XP: Klik “Start” dan kemudian “My Computer”.
4.
Dwiklik “Removable Disk”.
• Komputer anda mengenali kad memori yang dimuat dalam komputer (atau
memori terbina dalam jika tiada kad) sebagai cakera boleh alih.
5.
Klik kanan folder “DCIM”.
6.
Pada menu pintas yang muncul, klik “Copy”.
7.
Pengguna Windows 7, Windows Vista: Klik “Start” dan kemudian
“Documents”.
Pengguna Windows XP: Klik “Start” dan kemudian “My Documents”.
• Jika anda telah mempunyai folder “DCIM” dalam “Documents” (Windows 7,
Windows Vista) atau “My Documents” (Windows XP), langkah seterusnya
akan menulis gantinya. Jika anda mahu menyimpan folder “DCIM” sedia ada,
anda perlu menukar namanya atau mengalihnya ke lokasi berbeza sebelum
melakukan langkah seterusnya.
8.
Pengguna Windows 7: Pada menu “Documents” “Organize”, pilih
“Paste”.
Pengguna Windows Vista: Pada menu “Documents” “Edit”, pilih
“Paste”.
Pengguna Windows XP: Pada menu “My Documents” “Edit”, pilih
“Paste”.
Ini akan menampal folder “DCIM” (dan semua fail imej yang dikandungnya) ke
dalam folder “Documents” (Windows 7, Windows Vista) atau “My Documents”
(Windows XP) anda. Anda kini mempunyai salinan fail yang ada dalam memori
kamera pada komputer anda.
9.
Setelah selesai menyalin imej, tanggalkan kamera daripada komputer
anda.
Pada kamera, tekan [ON/OFF] (Kuasa) untuk mematikan kamera. Selepas
memeriksa untuk memastikan lampu belakang tidak menyala atau merah
menyala, tanggalkan kabel USB.
82
Menggunakan Kamera dengan Komputer
. Untuk melihat imej yang anda salin pada komputer anda
1.
Dwiklik folder “DCIM” yang disalin untuk membukanya.
2.
Dwiklik folder yang mengandungi imej yang anda mahu lihat.
3.
Dwiklik fail imej yang anda mahu lihat.
• Untuk maklumat mengenai nama fail, lihat “Struktur Folder Memori” pada
halaman 89.
• Imej yang telah diputar pada kamera akan dipaparkan pada skrin komputer
anda dalam penghalaan asalnya (tak diputar).
Memainkan Filem
Windows Media Player, yang dipasang pada kebanyakan komputer, boleh digunakan
untuk main semula filem. Untuk main semula filem, mula-mula salin filem ke
komputer anda dan kemudian dwiklik fail filem.
. Keperluan Sistem Komputer Minimum untuk Main Semula Filem
Keperluan sistem minimum yang diterangkan di bawah adalah perlu untuk memain
semula filem yang direkod dengan kamera ini pada komputer.
Sistem Pengendalian
CPU
: Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)
: Kualiti Imej “HD”:
Pentium 4 3.2 GHz atau lebih tinggi
Kualiti Imej “STD”:
Pentium M 1.0 GHz atau lebih tinggi
Pentium 4 2.0 GHz atau lebih tinggi
Perisian yang Diperlukan : Windows Media Player, DirectX 9.0c atau lebih tinggi
• Di atas adalah sekitaran sistem yang disarankan. Mengkonfigurasi satu daripada
sekitaran ini tidak menjamin pengendalian yang betul.
• Tetapan tertentu dan perisian lain yang dipasang boleh mengganggu main semula
filem.
83
Menggunakan Kamera dengan Komputer
. Peringatan Main Semula Filem
• Pastikan mengalih data filem ke cakera keras komputer anda sebelum mencuba
memainkannya. Main semula filem yang baik mungkin tidak dapat dilakukan untuk
data yang dicapai melalui rangkaian, daripada kad memori dsb.
• Main semula filem yang baik mungkin tidak dapat dilakukan pada sesetengah
komputer. Jika anda mengalami masalah, cuba yang berikut.
– Cuba merakam filem dengan tetapan kualiti “STD”.
– Cuba menaik taraf Windows Media Player ke versi terkini.
– Berhentikan sebarang aplikasi lain yang anda jalankan dan berhentikan aplikasi
residen.
Walaupun main semula yang baik tidak boleh dilakukan pada komputer, anda boleh
menggunakan kabel AV (EMC-7A) opsyenal yang tersedia untuk bersambung pada
terminal input video TV atau komputer dan main semula filem menggunakan cara itu.
Menggunakan Kamera dengan Macintosh
Pasang perisian yang diperlukan menurut versi OS Macintosh yang anda gunakan
dan apa yang anda mahu lakukan.
Apabila anda mahu
melakukan ini:
Versi Sistem
Pasang perisian ini:
Pengendalian
Lihat
halaman:
Menyimpan imej pada
Macintosh anda dan
OS X
melihatnya di situ
secara manual
Pemasangan tidak diperlukan.
85
Simpan imej pada
Macintosh anda
OS X
secara automatik/Urus
imej
Gunakan iPhoto, yang disertakan
tergabung dengan beberapa
produk Macintosh.
–
Mainkan filem
Anda boleh main semula dengan
QuickTime, yang disertakan
tergabung dengan sistem
pengendalian anda.
86
OS X
84
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Menyambung Kamera pada Komputer Anda dan Menyimpan Fail
Jangan menggunakan komputer anda untuk mengubah suai, memadam,
mengalih atau menamakan semula sebarang fail imej yang berada dalam
memori terbina dalam kamera atau pada kad memorinya.
Perbuatan itu akan menyebabkan masalah pada data pengurusan imej kamera,
yang akan menjadikannya mustahil untuk memain semula imej pada kamera dan
boleh menukar kapasiti memori yang tinggal secara drastik. Apabila anda mahu
mengubah suai, memadam, mengalih atau menama semula imej, lakukannya
hanya pada imej yang disimpan pada komputer anda.
• Jangan menanggalkan kabel USB atau mengendalikan kamera semasa melihat
atau menyimpan imej. Perbuatan itu boleh merosakkan data.
• Kamera tidak menyokong operasi dengan Mac OS X 10.0. Operasi ini disokong
dengan Mac OS 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 dan 10.7 (menggunakan
pemacu USB standard OS) sahaja.
• Anda juga boleh menggunakan slot kad komputer anda (jika ia memilikinya) atau
pembaca kad yang tersedia secara komersil untuk mencapai fail secara terus dari
kad memori komputer. Untuk butiran, lihat dokumen pengguna yang disertakan
bersama komputer anda.
. Untuk menyambungkan kamera ke komputer anda dan menyimpan
fail
1.
Matikan kamera dan
kemudian gunakan kabel
USB yang disertakan
bersama kamera untuk
menyambungnya ke
Macintosh anda.
Port USB
• Untuk butiran tentang
menyambungkan kamera
dan langkah berjaga-jaga
apabila menyambungkan,
lihat halaman 14.
2.
Kabel USB
(disertakan bersama kamera)
Hidupkan kamera.
Lampu belakang kamera akan berwarna hijau atau ambar pada masa ini. Dalam
mod ini, Macintosh anda mengenali kad memori yang dimuat dalam kamera (atau
memori terbina dalam kamera jika ia tidak dimuatkan dengan kad memori) sebagai
pemacu. Rupa ikon pemacu bergantung pada versi OS Mac yang anda gunakan.
• Kali pertama anda menyambungkan kamera ke Macintosh anda menggunakan
kabel USB, mesej ralat mungkin muncul pada komputer anda. Jika ini berlaku,
tanggalkan dan kemudian sambungkan semula kabel USB itu.
• Pengecasan terus berjalan walaupun kamera dihidupkan.
85
Menggunakan Kamera dengan Komputer
3.
Dwiklik ikon pemacu kamera.
4.
Seret folder “DCIM” ke folder di mana anda mahu menyalinnya.
5.
Setelah operasi salin selesai, seret ikon pemacu ke Trash.
6.
Pada kamera, tekan [ON/OFF] (Kuasa) untuk mematikan kamera.
Selepas memeriksa untuk memastikan lampu belakang tidak menyala
atau merah menyala, tanggalkan kabel USB.
. Untuk melihat imej yang disalin
1.
Dwiklik ikon pemacu kamera.
2.
Dwiklik folder “DCIM” untuk membukanya.
3.
Dwiklik folder yang mengandungi imej yang anda mahu lihat.
4.
Dwiklik fail imej yang anda mahu lihat.
• Untuk maklumat mengenai nama fail, lihat “Struktur Folder Memori” pada
halaman 89.
• Imej yang telah diputar pada kamera akan dipaparkan pada skrin Macintosh
anda dalam penghalaan asalnya (tak diputar).
Memainkan Filem
Anda boleh menggunakan QuickTime, yang disertakan tergabung dengan sistem
pengendalian anda, untuk main semula filem pada Macintosh. Untuk main semula
filem, mula-mula salinnya ke Macintosh anda dan kemudian dwiklik fail filem.
. Keperluan Sistem Komputer Minimum untuk Main Semula Filem
Keperluan sistem minimum yang diterangkan di bawah adalah perlu untuk memain
semula filem yang direkod dengan kamera ini pada komputer.
Sistem Pengendalian
: Mac OS X 10.3.9 atau lebih tinggi
Perisian yang Diperlukan : QuickTime 7 atau lebih tinggi
• Di atas adalah sekitaran sistem yang disarankan. Mengkonfigurasi satu daripada
sekitaran ini tidak menjamin pengendalian yang betul.
• Tetapan tertentu dan perisian lain yang dipasang boleh mengganggu main semula
filem.
86
Menggunakan Kamera dengan Komputer
. Peringatan Main Semula Filem
Main semula filem yang baik mungkin tidak dapat dilakukan pada sesetengah model
Macintosh. Jika anda mengalami masalah, cuba yang berikut.
– Tukar tetapan kualiti imej filem ke “STD”.
– Naik taraf ke versi terkini QuickTime.
– Matikan aplikasi lain yang sedang berjalan.
Walaupun main semula yang baik tidak boleh dilakukan pada Macintosh anda, anda
boleh menggunakan kabel AV (EMC-7A) opsyenal yang tersedia untuk bersambung
pada terminal input video TV atau Macintosh dan main semula filem menggunakan
cara itu.
• Pastikan mengalih data filem ke cakera keras Macintosh anda sebelum mencuba
memainkannya. Main semula filem yang baik mungkin tidak dapat dilakukan untuk
data yang dicapai melalui rangkaian, daripada kad memori dsb.
87
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Fail dan Folder
Kamera mencipta fail dan menyimpannya setiap kali anda syot kilat, merakam filem
atau melakukan sebarang operasi lain yang menyimpan data. Fail dikumpulkan
dengan menyimpannya dalam folder. Setiap fail dan folder mempunyai nama uniknya
sendiri.
• Untuk butiran cara folder disusun dalam memori, lihat “Struktur Folder Memori”
(halaman 89).
Nama dan Bilangan Maksimum Dibenarkan
Contoh
Fail
Setiap folder boleh mengandungi sehingga 9999 Fail nama ke-26:
fail yang dinamakan CIMG0001 hingga
CIM G 0026.JPG
CIMG9999. Sambungan pada nama fail
bergantung pada jenis fail.
Sambungan
Nombor siri (4 angka)
Folder
Folder dinamakan daripada 100CASIO ke
Nama folder ke-100:
999CASIO.
100CASIO
Sehingga 900 folder boleh wujud dalam memori.
• BEST SHOT (halaman 42) menyertakan
Nombor siri (3 angka)
sampel pemandangan yang mengoptimumkan
tetapan untuk imej laman lelongan.
Bergantung pada model kamera anda, sampel
pemandangan dinamakan sama ada “Untuk
eBay” atau “Lelongan”.
– Imej yang direkod dengan pemandangan
eBay disimpan dalam folder yang
dinamakan “100_EBAY”.
– Imej yang direkod dengan pemandangan
Lelongan disimpan dalam folder yang
dinamakan “100_AUCT”.
• BEST SHOT juga mempunyai pemandangan
yang dinamakan “Untuk YouTube” yang
mengoptimumkan tetapan filem untuk
merakam filem bagi dimuat naik ke YouTube.
Imej yang direkod dengan pemandangan
YouTube disimpan dalam folder yang
dinamakan “100YOUTB”.
• Anda boleh melihat nama folder dan fail pada komputer anda. Untuk butiran
mengenai cara nama fail dipaparkan pada skrin monitor kamera, lihat halaman 10.
• Jumlah bilangan folder dan fail yang dibenarkan bergantung pada saiz dan kualiti
imej dan kapasiti kad memori yang digunakan untuk simpanan.
88
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Data Kad Memori
Kamera menyimpan imej yang anda tangkap mengikut Peraturan Reka Bentuk untuk
Sistem Fail Kamera (DCF).
. Mengenai DCF
Operasi berikut disokong untuk imej komplian DCF. Namun, harap maklum bahawa
CASIO tidak membuat jaminan prestasi mengenai operasi ini.
• Memindahkan imej komplian DCF kamera ini ke kamera pengilang lain dan
melihatnya.
• Mencetak imej komplian DCF kamera menggunakan pencetak pengilang lain.
• Memindahkan imej komplian DCF kamera lain ke kamera ini dan melihatnya.
. Struktur Folder Memori
100CASIO *
CIMG0001.JPG
CIMG0002.AVI
CIMG0003.WAV
CIMG0004.JPG
CIMG0004.WAV
Folder DCIM
Folder Rakaman
Fail Imej
Fail Filem
Fail Audio
Fail Imej Syot Kilat Audio
Fail Audio Syot Kilat Audio
101CASIO *
102CASIO *
Folder Rakaman
Folder Rakaman
DCIM
MISC
AUTPRINT.MRK
Folder Fail DPOF
Fail DPOF
* Folder lain dicipta apabila pemandangan BEST SHOT berikut digunakan untuk
rakaman: “Untuk eBay” atau “Lelongan” (nama pemandangan bergantung pada
model kamera), atau “Untuk YouTube”. Berikut ini menunjukkan nama folder yang
dicipta bagi setiap pemandangan.
• Pemandangan eBay: 100_EBAY
• Pemandangan Lelongan: 100_AUCT
• Pemandangan YouTube: 100YOUTB
89
Menggunakan Kamera dengan Komputer
. Fail Imej yang Disokong
• Fail imej yang ditangkap dengan kamera ini
• Fail imej komplian DCF
Kamera ini mungkin tidak dapat memaparkan imej, walaupun ia komplian DCF.
Apabila memaparkan imej yang dirakam pada kamera lain, ia mungkin mengambil
masa yang lama untuk imej muncul pada skrin monitor kamera ini.
. Peringatan Pengendalian Memori Terbina Dalam dan Data Kad
Memori
• Setiap kali menyalin kandungan memori ke komputer anda, anda perlu menyalin
folder DCIM dan semua kandungannya. Cara yang baik untuk mengesan
beberapa salinan folder DCIM ialah untuk menukar namanya kepada tarikh atau
sesuatu yang serupa setelah anda menyalinnya ke komputer anda. Namun jika
nanti anda memutuskan mengembalikan folder ke kamera, pastikan menukar
namanya kembali ke DCIM. Kamera direka untuk mengenali hanya fail akar
dengan nama DCIM. Ingat bahawa kamera juga tidak akan dapat mengenal folder
dalam folder DCIM melainkan ia mempunyai nama yang dipunyainya dulu ketika
anda menyalinnya daripada kamera ke komputer anda.
• Folder dan fail mesti disimpan mengikut “Struktur Folder Memori” ditunjukkan di
halaman 89 untuk kamera mengenali mereka dengan betul.
90
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Tetapan Lain (Sediakan)
Bahagian ini menerangkan item menu yang anda boleh gunakan untuk
mengkonfigurasi tetapan dan melakukan operasi lain dalam kedua-dua mod RKM
dan mod MAIN.
Lihat yang berikut untuk maklumat lanjut.
– Menu RKM (halaman 47)
– Menu MAIN (halaman 72)
Menukar Warna Skrin Menu (Warna Menu)
[MENU] * Tab “Sediakan” * Warna Menu
Gunakan prosedur ini untuk memilih hitam, merah jambu atau putih sebagai warna
menu pada skrin monitor.
• Warna teks juga akan bertukar mengikut warna menu.
Merakam tanpa Menganggu Orang Lain (Senyap)
[MENU] * Tab “Sediakan” * Senyap
Mod senyap menyahdaya denyar secara automatik, meredam ton, dan
mengkongfigurasi tetapan lain untuk mengelakkan menganggu orang lain di sekitar
anda. Ia amat berguna apabila merakam di muzium atau tempat lain yang melarang
pengambilan gambar denyar.
• Menghidupkan Senyap memasuki mod Senyap, yang ditunjukkan dengan
m (Senyap) pada skrin monitor.
• Tetapan yang ditunjukkan di bawah adalah tetap dan tidak boleh ditukar semasa
dalam mod Senyap.
Denyar
Denyar Mati
Pemasa kendiri
Mati
Bunyi
Mati
• Lihat yang berikut untuk butiran.
– Denyar (halaman 32)
– Pemasa kendiri (halaman 34)
– Bunyi (halaman 92)
• Memasuki mod Senyap dalam mod RKM juga akan memasuki mod Senyap dalam
mod MAIN secara automatik.
91
Tetapan Lain (Sediakan)
Mengkonfigurasi Tetapan Bunyi Kamera (Bunyi)
[MENU] * Tab “Sediakan” * Bunyi
Permulaan
Pengatup Separa
Pengatup
Tentukan bunyi permulaan.
Bunyi 1 - 5: Bunyi terbina dalam (1 hingga 5)
Mati: Bunyi mati
Operasi
= Operasi
Menentukan kelantangan bunyi. Tetapan ini juga digunakan
sebagai tahap audio semasa output video (halaman 67).
= Main
Tentukan kelantangan filem dan output audio Syot Kilat
Audio. Tetapan ini juga digunakan sebagai tahap audio
semasa output video (halaman 67).
• Menetapkan tahap kelantangan 0 membisukan output.
Mengkonfigurasi Imej Permulaan (Permulaan)
[MENU] * Tab “Sediakan” * Permulaan
Papar imej yang anda mahu guna sebagai imej permulaan anda dan kemudian pilih
“Hidup”.
• Imej permulaan tidak muncul apabila anda menghidupkan kamera dengan
menekan [p] (MAIN).
• Anda boleh menentukan syot kilat yang anda rakam sebagai imej permulaan atau
anda boleh menggunakan imej permulaan khas yang disediakan dalam memori
terbina dalam kamera.
• Jika anda memilih syot kilat audio sebagai imej permulaan, audio itu tidak akan
dimainkan pada permulaan.
• Memformat memori terbina dalam (halaman 98) akan memadam tetapan imej
permulaan terkini.
92
Tetapan Lain (Sediakan)
Menentukan Peraturan Penjanaan Nombor Siri Nama Fail
(No. Fail)
[MENU] * Tab “Sediakan” * No. Fail
Gunakan prosedur berikut untuk menentukan peraturan yang mengawal penjanaan
nombor siri yang digunakan dalam nama fail (halaman 88).
Teruskan
Beritahu kamera untuk mengingati nombor fail terakhir yang
digunakan. Fail baru akan dinamakan menggunakan nombor jujukan
seterusnya, walaupun fail telah dipadam atau kad memori kosong
dimuatkan. Jika kad memori dimuatkan dan kad telah mempunyai fail
di dalamnya dan nombor jujukan terbesar dalam nama fail sedia ada
adalah lebih besar daripada nombor jujukan terbesar yang diingati
kamera, penomboran fail baru akan bermula daripada nombor jujukan
terbesar dalam nama fail sedia ada campur 1.
Set
Semula
Mula semula nombor siri daripada 0001 apabila semua fail dipadam
atau apabila kad memori diganti dengan yang kosong. Jika kad
memori dimuat dan kad telah mempunyai fail di dalamnya,
penomboran fail baru akan bermula daripada nombor jujukan terbesar
dalam nombor nama fail sedia ada campur 1.
Mengkonfigurasi Tetapan Waktu Dunia (Waktu Dunia)
[MENU] * Tab “Sediakan” * Waktu Dunia
Anda boleh menggunakan skrin Waktu Dunia untuk melihat waktu semasa dalam zon
yang berbeza daripada Bandar Rumah anda apabila anda pergi melancong, dsb.
Waktu Dunia memaparkan waktu semasa di 162 bandar di 32 zon waktu di seluruh
dunia.
1.
Tekan [SET] ke arah [8] atau [2] untuk memilih “Destinasi” dan
kemudian tekan [SET] ke arah [6].
• Untuk menukar kawasan geografi dan bandar bagi waktu di mana anda
biasanya menggunakan kamera, pilih “Rumah”.
2.
Tekan [SET] ke arah [8] atau [2] untuk memilih “Bandar” dan
kemudian tekan [SET] ke arah [6].
• Untuk menukar tetapan “Destinasi” ke waktu musim panas, tekan [SET] ke
arah [8] dan [2] untuk memilih “DST” dan kemudian pilih “Hidup”. Waktu
musim panas digunakan di beberapa kawasan geografi untuk menukar
tetapan waktu semasa satu jam ke hadapan ketika bulan musim panas.
93
Tetapan Lain (Sediakan)
3.
Tekan [SET] ke arah [8], [2], [4] atau [6] untuk memilih kawasan
geografi yang anda mahu dan kemudian tekan [SET].
4.
Tekan [SET] ke arah [8] atau [2] untuk memilih bandar yang anda
mahu dan kemudian tekan [SET].
5.
Tekan [SET].
• Sebelum mengkonfigurasi tetapan Waktu Dunia, pastikan tetapan Bandar Rumah
adalah tempat anda tinggal atau biasanya menggunakan kamera. Jika ia bukan,
pilih “Rumah” pada skrin di langkah 1 dan konfigurasi tetapan Bandar Rumah,
tarikh dan masa seperti diperlukan (halaman 95).
Pengecapan Masa Syot Kilat (Cap Masa)
[MENU] * Tab “Sediakan” * Cap Masa
Anda boleh mengkonfigurasi kamera untuk mengecap tarikh rakaman sahaja atau
tarikh dan masa di sudut kanan bawah setiap syot kilat.
• Setelah maklumat tarikh dan masa dicap pada syot kilat, ia tidak boleh disunting
atau dipadam.
Contoh: Julai, 10, 2015, 1:25 ptg.
Tarikh
2015/7/10
Tarikh&Masa
2015/7/10 1:25pm
Mati
Tiada pengecapan tarikh dan/atau masa
• Walaupun anda tidak mengecap tarikh dan/atau masa dengan Cap Msa, anda
boleh melakukannya kemudian menggunakan fungsi DPOF atau aplikasi
percetakan lain (halaman 78).
• Zum digital dinyahdaya semasa pengecapan masa dihidupkan.
• Pengecapan masa dinyahdaya semasa pemandangan BEST SHOT tertentu
digunakan.
94
Tetapan Lain (Sediakan)
Menetapkan Jam Kamera (Laras)
[MENU] * Tab “Sediakan” * Laras
[8] [2]
Tukar tetapan di lokasi kursor
[4] [6]
Alih kursor di antara tetapan
[0] (Filem)
Togol antara format 12-jam dan 24-jam
Apabila tetapan tarikh dan masa adalah apa yang anda mahu, tekan [SET] untuk
mengenakannya.
• Anda boleh menentukan tarikh dari 2001 hingga 2049.
• Pastikan untuk memilih Bandar Rumah anda (halaman 93) sebelum menetapkan
tarikh dan masa. Jika anda menetapkan masa dan tarikh sedangkan bandar yang
salah dipilih untuk Bandar Rumah anda, masa dan tarikh bagi semua bandar
Waktu Dunia (halaman 93) akan menjadi salah.
Menentukan Gaya Tarikh (Gaya Tarikh)
[MENU] * Tab “Sediakan” * Gaya Tarikh
Anda boleh memilih daripada tiga gaya berbeza untuk tarikh.
Contoh: Julai, 10, 2015
TT/BB/HH
15/7/10
HH/BB/TT
10/7/15
BB/HH/TT
7/10/15
95
Tetapan Lain (Sediakan)
Menentukan Bahasa Paparan (Language)
[MENU] * Tab “Sediakan” * Language
. Tentukan bahasa paparan yang anda
mahu.

 Pilih tab di bahagian kanan.
 Pilih “Language”.
 Pilih bahasa yang anda mahu.

• Model kamera yang dijual di kawasan geografi
tertentu mungkin tidak menyokong pemilihan
bahasa paparan.
Mengkonfigurasi Tetapan Keadaan Tidur (Tidur)
[MENU] * Tab “Sediakan” * Tidur
Ciri ini mematikan skrin monitor dan menyalakan lampu belakang (hijau) apabila
tiada operasi kamera dilakukan untuk tempoh masa yang telah dipraset. Tekan
mana-mana butang untuk menghidupkan kembali skrin monitor.
Tetapan Masa Pemicu: 30 saat, 1 min, 2 min, Mati (Tidur dinyahdaya apabila “Mati”
dipilih.)
• Tidur dinyahdaya di bawah mana-mana keadaan berikut.
– Dalam mod MAIN
– Semasa kamera disambungkan pada komputer atau peranti lain
– Semasa “O Penjejakan”
– Semasa main semula Rakaman Suara atau rakaman
– Semasa rakaman filem dan main semula
• Apabila kedua-dua tidur dan Mati Kuasa Auto dihidupkan, Mati Kuasa Auto
diutamakan.
96
Tetapan Lain (Sediakan)
Mengkonfigurasi Tetapan Kuasa Auto (Mati Kuasa Auto)
[MENU] * Tab “Sediakan” * Mati Kuasa Auto
Mati Kuasa Auto mematikan kamera apabila tiada operasi kamera dilakukan untuk
tempoh masa yang telah dipraset.
Tetapan Masa Pemicu: 1 min, 2 min, 5 min (Masa pemicu sentiasa 5 minit dalam
mod MAIN.)
• Mati Kuasa Auto dinyahdaya di bawah mana-mana keadaan berikut.
– Semasa kamera disambungkan pada komputer atau peranti lain
– Semasa persembahan slaid
– Semasa “O Penjejakan”
– Semasa main semula Rakaman Suara atau rakaman
– Semasa rakaman filem dan main semula
Memilih Nisbah Bidang Skrin dan Sistem Output Video
(Video Keluar)
[MENU] * Tab “Sediakan” * Video Keluar
Anda boleh menggunakan prosedur dalam bahagian ini untuk memilih sama ada
NTSC atau PAL sebagai sistem output video. Anda boleh juga menentukan nisbah
bidang 4:3 atau 16:9.
NTSC
Sistem video yang digunakan di Jepun, A.S. dan negara lain
PAL
Sistem video yang digunakan di Eropah dan kawasan lain
4:3
Nisbah aspek skrin TV 4:3
16:9
Nisbah bidang skrin lebar
• Pilih nisbah bidang (4:3 atau 16:9) yang sepadan dengan jenis TV yang anda ingin
gunakan. Imej tidak akan dipaparkan dengan betul jika anda memilih nisbah
bidang yang salah.
• Imej tidak akan dipaparkan dengan betul melainkan tetapan output isyarat video
kamera sepadan dengan sistem isyarat video TV atau kelengkapan video lain.
• Imej tidak boleh dipaparkan dengan betul pada TV atau kelengkapan video yang
bukan NTSC atau PAL.
• Kabel AV (EMC-7A) opsyenal yang tersedia diperlukan untuk output video.
97
Tetapan Lain (Sediakan)
Memformat Memori Terbina Dlm atau Kad Memori (Format)
[MENU] * Tab “Sediakan” * Format
Jika kad memori dimuatkan dalam kamera, operasi ini akan memformat kad memori.
Ia akan memformat memori terbina dalam jika tiada kad memori dimuatkan.
• Operasi format akan memadam semua kandungan pada kad memori atau memori
terbina dalam. Ia tak boleh dibuat asal. Pastikan anda tidak memerlukan sebarang
data yang ada pada kad atau memori terbina dalam sebelum anda memformatnya.
• Memformat memori terbina dalam akan memadam data berikut.
– Imej yang dilindungi
– Skrin permulaan
• Memformat kad memori akan memadam data berikut.
– Imej yang dilindungi
• Pastikan bateri kamera telah dicas secukupnya sebelum memulakan operasi
pemformatan. Pemformatan mungkin tidak dapat dijalankan dengan betul dan
kamera mungkin berhenti beroperasi secara normal jika kuasa kamera
berkurangan semasa pemformatan sedang berjalan.
• Jangan buka penutup bateri semasa pemformatan sedang berjalan. Perbuatan itu
boleh menyebabkan kamera berhenti beroperasi secara normal.
Menetapkan Semula Kamera ke Lalai Kilang (Set Semula)
[MENU] * Tab “Sediakan” * Set Semula
Lihat halaman 113 untuk butiran mengenai tetapan lalai kilang bagi kamera.
Tetapan di bawah tidak ditetapkan semula.
Tetapan Waktu Dunia, tetapan jam, gaya tarikh, bahasa skrin, output video
98
Tetapan Lain (Sediakan)
Lampiran
Peringatan Keselamatan
*AMARAN
Penunjuk ini menetapkan perkara yang mempunyai risiko menyebabkan kematian
atau kecederaan serius jika produk digunakan dengan salah dengan mengabaikan
penunjuk ini.
*AWAS
Penunjuk ini menetapkan perkara yang mempunyai risiko menyebabkan kecederaan
dan kemungkinan berlakunya kerosakan fizikal hanya jika produk digunakan dengan
salah dengan mengabaikan penunjuk ini.
Contoh Simbol
!
Bulatan ini dengan garis merentasinya (-) bermaksud yang tindakan
ditunjukkan tidak boleh dilakukan. Petunjuk dalam atau berhampiran simbol
ini secara khususnya dilarang. (Contoh di sebelah kiri menunjukkan yang
penceraian dilarang.)
$
Titik hitam (0) bermaksud yang tindakan ditunjukkan mesti dilakukan.
Petunjuk dalam simbol ini ialah tindakan yang secara khususnya diarahkan
untuk dilakukan. (Contoh di sebelah kiri menunjukkan yang palam kuasa
mesti dicabut daripada soket elektrik.)
*AMARAN
. Asap, bau yang luar biasa, pemanasan lampau dan keluarbiasaan
lain
$
• Penggunaan berterusan kamera ketika ia mengeluarkan asap atau bau
pelik, atau semasa ia terlampau panas mewujudkan risiko kebakaran
dan kejutan elektrik. Segera lakukan langkah berikut apabila wujud
salah satu simptom di atas.
1. Matikan kamera.
2. Jika anda menggunakan penyesuai USB-AC untuk menghidupkan kamera,
cabut palam kuasa daripada soket dinding. Juga, keluarkan bateri daripada
kamera, sambil berjaga-jaga melindungi diri anda daripada kecederaan
terbakar.
3. Hubungi peruncit atau pusat perkhidmatan sah CASIO terdekat anda.
. Jauhkan Daripada Api
• Jangan mendedahkan kamera pada api, yang boleh menyebabkannya
meletup dan mewujudkan risiko kebakaran dan kecederaan pada diri
sendiri.
. Elakkan Penggunaan Semasa Bergerak
• Jangan menggunakan kamera untuk merakam atau memain kembali
imej semasa memandu atau semasa berjalan. Melihat monitor semasa
sedang bergerak mewujudkan risiko kemalangan serius.
99
Lampiran
*AMARAN
. Denyar dan Fungsi Mengeluarkan Cahaya Lain
• Jangan sekali-kali gunakan fungsi yang mengeluarkan cahaya di
kawasan yang terdapat kemungkinan kebakaran atau adanya gas
letupan. Keadaan sebegitu mewujudkan risiko kebakaran atau letupan.
• Jangan nyalakan denyar atau gunakan fungsi yang mengeluarkan
cahaya ke arah orang yang sedang mengendalikan kenderaan
bermotor. Perbuatan itu boleh mengganggu pemandangan pemandu
dan mengundang risiko kemalangan.
#
-
. Penyesuai USB-AC dan Kord Kuasa
• Apabila menggunakan penyesuai USB-AC di negara lain, lakukannya mengikut
arahan dalam Panduan Pengguna.
• Penyalahgunaan penyesuai USB-AC mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan
elektrik. Pastikan anda mematuhi langkah berjaga-jaga berikut.
– Hanya gunakan penyesuai USB-AC yang ditentukan.
– Jangan sekali-kali gunakan penyesuai USB-AC dengan peranti lain.
– Gunakan punca kuasa yang sepadan dengan bekalan kuasa yang
ditentukan untuk penyesuai USB-AC.
– Jangan sekali-kali pasang kord kuasa pada punca kuasa yang dikongsi
dengan peranti lain, atau ke dalam kord sambungan berkongsi.
• Penyalahgunaan penyesuai USB-AC atau kord kuasa boleh merosakkannya,
mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik. Pastikan anda mematuhi
langkah berjaga-jaga berikut.
– Jangan letak objek berat di atas penyesuai USB-AC atau dipanaskan
secara langsung.
– Jangan ubah suai penyesuai USB-AC, membiarkannya rosak, atau
membengkokkannya secara paksa.
– Jangan belit atau tarik kord penyesuai USB-AC.
– Apabila digunakan, letakkan kord di tempat yang ia tidak akan mengganggu
laluan.
• Jangan sentuh palam kuasa semasa tangan anda basah. Perbuatan itu
mewujudkan risiko kejutan elektrik.
• Jika kord kuasa atau palam kuasa rosak, hubungi peruncit atau pusat
perkhidmatan sah CASIO terdekat anda.
• Jangan gunakan penyesuai USB-AC atau kord kuasa di kawasan yang
cecair* mungkin tumpah di atasnya. Cecair mewujudkan risiko
kebakaran dan kejutan elektrik.
* Cecair: Air, minuman sukan, air laut, urin haiwan atau haiwan peliharaan, dsb.
• Jangan letakkan pasu bunga atau sebarang bekas cecair di atas
penyesuai USB-AC atau kord kuasa. Air mewujudkan risiko kebakaran
dan kejutan elektrik.
-
"
+
-
%
100
Lampiran
*AMARAN
• Jangan sentuh kord kuasa atau palam kuasa semasa ribut kilat.
• Sebelum keluar, pastikan anda mencabut kord kuasa daripada punca
kuasa dan letakkannya di tempat yang jauh daripada obejk yang
digunakan oleh haiwan dan binatang peliharaan. Haiwan atau binatang
peliharaan yang menggigit kord kuasa boleh menyebabkannya terpintas,
membawa kepada risiko kebakaran.
. Air dan Benda Asing
1
+
%
• Air, cecair lain atau benda asing (terutamanya logam) yang termasuk ke
dalam kamera mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik.
Segera lakukan langkah berikut apabila wujud salah satu simptom di
atas. Perhatian lebih diperlukan apabila menggunakan kamera semasa hujan
atau salji, berhampiran laut atau jasad air lain, atau di dalam bilik air.
1. Matikan kamera.
2. Jika anda menggunakan penyesuai USB-AC untuk menghidupkan kamera,
cabut palam kuasa daripada soket dinding. Juga, keluarkan bateri daripada
kamera, sambil berjaga-jaga melindungi diri anda daripada kecederaan
terbakar.
3. Hubungi peruncit atau pusat perkhidmatan sah CASIO terdekat anda.
. Penceraian dan Pengubahsuaian
• Jangan cuba menceraikan kamera atau mengubahsuainya dalam
sebarang cara. Perbuatan itu mewujudkan risiko kejutan elektrik,
kecederaan terbakar dan kecederaan diri lain. Pastikan semua
pemeriksaan dalaman, penyelenggaraan dan pembaikan dilakukan oleh
peruncit anda atau pusat perkhidmatan sah CASIO yang terdekat.
. Terjatuh dan Layanan Kasar
!
-
• Penggunaan berterusan kamera setelah ia rosak akibat terjatuh atau
layanan kasar lain mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik.
Segera lakukan langkah berikut apabila wujud salah satu simptom di
atas.
1. Matikan kamera.
2. Jika anda menggunakan penyesuai USB-AC untuk menghidupkan kamera,
cabut palam kuasa daripada soket dinding. Juga, keluarkan bateri daripada
kamera, sambil berjaga-jaga melindungi diri anda daripada kecederaan
terbakar.
3. Hubungi peruncit atau pusat perkhidmatan sah CASIO terdekat anda.
101
Lampiran
*AMARAN
. Bateri Boleh Cas Semula
+
• Untuk mengecas bateri, hanya gunakan kaedah yang diterangkan
secara khusus dalam manual ini. Cubaan mengecas bateri dengan cara
yang tidak dibenarkan mewujudkan risiko pemanasan lampau bateri,
kebakaran dan letupan.
• Jangan mendedah atau merendam bateri dalam air tawar atau air
masin. Perbuatan itu boleh merosakkan bateri dan menyebabkan
prestasinya merosot dan pengurangan hayat perkhidmatan.
• Bateri ini dibuat untuk kegunaan bersama Kamera digital CASIO sahaja.
Penggunaan dengan peranti lain mewujudkan risiko kerosakan bateri
atau kemerosotan prestasi bateri dan pengurangan hayat
perkhidmatan.
• Kegagalan mematuhi peringatan berikut mewujudkan risiko pemanasan lampau
bateri, kebakaran dan letupan.
– Jangan menggunakan atau meninggalkan bateri berdekatan api
terbuka.
– Jangan mendedahkan bateri pada haba atau api.
– Pastikan bateri dihalakan dengan betul semasa mengecasnya.
– Jangan bawa atau simpan bateri bersama item yang boleh mengalirkan
elektrik (rantai, grafit pensel dsb.).
– Jangan menceraikan bateri, mencucuknya dengan jarum atau
mendedahkannya pada hentaman yang kuat (memukulnya dengan tukul,
memijaknya dsb.) dan jangan mengenakan pateri padanya. Jangan
meletakkan bateri dalam ketuhar gelombang mikro, penyahlembap, peranti
yang menjana tekanan tinggi dsb.
• Jika anda menyedari kebocoran, bau pelik, penjanaan haba,
pengubahan warna, perubahan bentuk atau sebarang keadaan luar
biasa lain semasa mengguna, mengecas atau menyimpan bateri,
segera keluarkannya daripada kamera dan jauhkannya daripada nyalaan api.
Juga, jangan gunakan bateri yang terjejas selepas simptom luar biasa hilang.
• Jangan gunakan atau tinggalkan bateri di bawah cahaya matahari,
dalam kenderaan yang diletakkan di bawah matahari atau di manamana kawasan lain yang terdedah pada suhu yang tinggi. Perbuatan itu
boleh merosakkan bateri dan menyebabkan prestasinya merosot dan
pengurangan hayat perkhidmatan. Juga, keadaan ini boleh menyebabkan bateri
mengembang sehingga anda mungkin tidak boleh mengeluarkannya.
%
+
-
+
-
. Kad Memori
• Kad memori adalah kecil dan mempunyai risiko ditelan secara tidak
sengaja oleh bayi dan kanak-kanak. Jauhkan kad memori daripada bayi
dan kanak-kanak. Jika kad memori ditelan secara tidak sengaja,
hubungi doktor dengan segera.
102
+
Lampiran
*AWAS
. Penyesuai USB-AC dan Kord Kuasa
• Penyalahgunaan penyesuai USB-AC atau kord kuasa mewujudkan risiko
kebakaran dan kejutan elektrik. Pastikan anda mematuhi langkah berjaga-jaga
berikut.
– Jangan sekali-kali tutup penyesuai USB-AC atau kord kuasa dengan
seperai, selimut, atau penutup lain ketika ia sedang digunakan, dan
jangan gunakannya berhampiran dengan pemanas. Berbuat
demikian boleh mengganggu sinaran haba dan menyebabkan kawasan di
sekelilingnya menjadi panas.
– Apabila mencabut palam daripada outlet dinding, jangan tarik pada kord
kuasa. Pegang palam kuasa dan tarik.
– Jangan gunakan detergen apabila membersihkan kord kuasa (terutamanya
palam), penyesuai USB-AC (terutamanya bicu), atau kabel USB (terutamanya
palam).
– Masukkan palam kuasa ke dalam outlet dinding setakat yang boleh.
– Cabut palam kuasa daripada outlet dinding sebelum meninggalkan
kamera tanpa pengawasan untuk tempoh yang lama, seperti apabila
pergi melancong, dsb.
– Sekurang-kurangnya setahun sekali, gunakan kain atau pembersih
hampagas untuk membersihkan sebarang habuk yang terkumpul pada
hujung palam kuasa dan dalam kawasan di sekitarnya.
-
+
. Bateri Boleh Cas Semula
• Jika pengecasan bateri tidak berhenti dalam masa pengecasan yang
dinyatakan, berhenti mengecas dan hubungi pusat perkhidmatan sah
CASIO tempatan anda. Berterusan mengecas mewujudkan risiko
pemanasan lampau bateri, kebakaran dan letupan.
• Cecair bateri boleh merosakkan mata anda. Jika cecair bateri termasuk
ke dalam mata anda, segera bilas mata anda dengan air paip bersih dan
kemudian hubungi pakar perubatan.
• Pastikan membaca dokumen pengguna yang disertakan bersama
kamera sebelum mengguna atau mengecas bateri.
• Simpan bateri di tempat yang tidak dapat dicapai oleh bayi dan kanakkanak. Apabila menggunakan bateri dengan kehadiran bayi dan kanakkanak, berjaga-jaga untuk memastikan yang mereka tidak
mengeluarkan bateri daripada kamera.
• Jangan tinggalkan bateri berdekatan kawasan yang mempunyai
binatang peliharaan. Binatang peliharaan yang menggigit bateri boleh
menyebabkan kemalangan yang diakibatkan oleh kebocoran bateri,
pemanasan terlampau, atau letupan.
• Jika cecair bateri terkena pakaian atau kulit anda, segera basuh dengan
air paip yang bersih. Sentuhan berpanjangan dengan cecair bateri boleh
menyebabkan kerengsaan kulit.
103
+
+
+
+
+
Lampiran
*AWAS
. Sambungan
• Jangan pasang sebarang peranti yang tidak ditetapkan untuk digunakan
bersama kamera ini kepada penyambung. Menyambungkan peranti
yang tidak ditetapkan mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan
elektrik.
. Lokasi Tidak Stabil
• Jangan letakkan kamera di permukaan yang tak stabil, di atas rak yang
tinggi dsb. Perbuatan itu boleh menyebabkan kamera terjatuh,
mewujudkan risiko kecederaan diri.
-
. Lokasi Yang Perlu Dielakkan
• Jangan tinggalkan kamera di mana-mana jenis lokasi berikut. Perbuatan itu
mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik.
– Kawasan yang mengalami kelembapan atau debu yang tinggi
– Kawasan penyediaan makanan atau lokasi lain yang ada asap
minyak
– Berdekatan pemanas, atas permaidani yang dipanaskan, di kawasan
terdedah pada cahaya matahari, dalam kenderaan tertutup yang diletakkan di
bawah matahari atau kawasan lain yang terdedah pada suhu yang sangat
tinggi
-
. Skrin Monitor
• Jangan mengenakan tekanan yang kuat pada permukaan panel LCD
atau mengenakannya dengan hentakan yang kuat. Perbuatan itu boleh
menyebabkan keretakan pada kaca panel paparan dan menyebabkan
kecederaan pada diri sendiri.
• Jika skrin monitor retak, jangan menyentuh sebarang cecair di dalam
skrin monitor. Perbuatan itu mewujudkan risiko keradangan kulit.
• Jika cecair skrin monitor termasuk ke dalam mulut anda, segera
berkumur-kumur dan hubungi pakar perubatan anda.
• Jika cecair skrin monitor termasuk ke dalam mata atau terkena kulit
anda, segera basuh dengan air bersih selama 15 minit sekurangkurangnya dan hubungi pakar perubatan anda.
. Membuat Salinan Data Penting
• Sentiasa menyimpan salinan data penting dalam memori kamera
dengan memindahkannya ke komputer atau peranti simpanan lain.
Ingat bahawa data boleh terpadam jika kamera rosak, dibaiki dsb.
104
1
+
+
+
Lampiran
*AWAS
. Perlindungan Memori
• Apabila mengganti bateri, pastikan prosedur yang betul diikuti seperti
yang diterangkan dalam dokumen yang disertakan bersama kamera.
Salah menggantikan bateri boleh menyebabkan kerosakan atau
kehilangan data dalam memori kamera.
. Denyar dan Fungsi Mengeluarkan Cahaya Lain
+
-
• Jangan nyalakan denyar atau gunakan fungsi yang mengeluarkan
cahaya ke arah orang dan terlalu dekat dengan muka seseorang.
Perbuatan itu mewujudkan risiko kehilangan penglihatan. Bagi bayi dan
kanak-kanak khususnya, jauhkan sumber cahaya sekurang-kurangnya satu
meter dari mata.
. Pengangkutan
• Jangan mengendalikan kamera di dalam kapal terbang atau di mana
sahaja yang melarang pengendalian peranti sebegini. Penggunaan
yang tidak wajar mewujudkan risiko kemalangan serius.
-
. Jaket Kamera
• Apabila memakai tali kamera di leher anda, kamera boleh tanpa dijangka
terlanggar objek, terjatuh atau tersekat di pintu, mewujudkan risiko kerosakan
atau kecederaan pada diri sendiri. Pegang kamera dengan tangan anda atau
ambil langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan masalah sebegitu. Jangan ayun
jaket menggunakan talinya.
• Jauhkan jaket daripada kanak-kanak kecil. Tali jaket boleh terlilit di keliling leher
kanak-kanak kecil, mewujudkan risiko kemalangan serius.
• Pastikan kamera dipasang dengan betul dalam jaket dengan
memasang skru. Kegagalan berbuat demikian boleh menyebabkan
kamera jatuh keluar daripada jaket, mewujudkan risiko kerosakan atau
kecederaan pada diri sendiri.
• Jika anda perasan sebarang kegatalan, ruam atau keluarbiasaan kulit
yang lain di kawasan tali leher, berhenti menggunakannya serta-merta.
+
-
105
Lampiran
Peringatan Semasa Penggunaan
. Peringatan Ralat Data
Kamera digital anda dihasilkan menggunakan komponen digital kepersisan. Manamana yang berikut mewujudkan risiko kerosakan data dalam memori kamera.
– Mengeluarkan bateri atau kad memori semasa kamera sedang melakukan sesuatu
operasi
– Mengeluarkan bateri atau kad memori semasa lampu belakang berkelip hijau
selepas mematikan kamera
– Menanggalkan kabel USB semasa komunikasi sedang berjalan
– Menangkap gambar dengan bateri yang cepat menjadi lemah selepas ia dicaj
• Menangkap gambar dengan bateri yang cepat menjadi lemah selepas ia dicaj
boleh juga menyebabkan kerosakan kamera. Segera tukar bateri dengan yang
baharu.
– Operasi tidak normal lain
Mana-mana keadaan di atas boleh menyebabkan mesej ralat muncul pada skrin
monitor (halaman 120). Lakukan tindakan yang dinyatakan oleh mesej yang muncul.
. Persekitaran Pengendalian
• Keperluan Suhu Pengendalian: 0 hingga 40°C
• Kelembapan Pengendalian: 10 hingga 85% (bukan pemeluwapan)
• Jangan letakkan kamera di mana-mana lokasi berikut.
– Di kawasan yang terdedah pada cahaya matahari, atau kelembapan, debu atau
pasir yang banyak
– Berdekatan peranti pemanas atau penyejuk, atau di kawasan lain yang terdedah
pada perubahan suhu atau kelembapan yang melampau
– Dalam kenderaan bermotor pada hari panas atau di kawasan yang mengalami
getaran yang kuat
. Pemeluwapan
Perubahan suhu mendadak dan melampau, contohnya apabila kamera dialih dari
kawasan luar pada hari musim sejuk ke dalam bilik yang panas, boleh menyebabkan
titisan air dipanggil “pemeluwapan” terbentuk di bahagian dalam dan luar kamera,
yang mewujudkan risiko kerosakan. Untuk mengelakkan pemeluwapan daripada
terbentuk, bungkus kamera di dalam beg plastik sebelum bertukar lokasi. Kemudian,
biarkan beg tertutup untuk membenarkan udara di dalam bertukar secara semula jadi
ke suhu yang sama seperti udara di lokasi baru. Selepas itu, keluarkan kamera
daripada beg dan buka penutup bateri untuk beberapa jam.
106
Lampiran
. Kanta
• Jangan kenakan tekanan yang kuat semasa membersihkan permukaan kanta.
Perbuatan itu boleh mencalarkan permukaan kanta dan menyebabkan kerosakan.
• Kadang kala anda mungkin terlihat beberapa herotan pada jenis imej tertentu,
seperti bengkok sedikit di garisan yang sepatutnya lurus. Ini adalah kerana sifat
kanta tersebut dan tidak bermakna kamera telah rosak.
. Menjaga kamera anda
• Jangan menyentuh kanta atau tetingkap denyar dengan jari anda. Kesan jari,
kotoran dan benda asing lain pada kanta atau tetingkap denyar boleh menganggu
pengendalian kamera yang betul. Gunakan penghembus atau cara lain untuk
memastikan kanta dan tetingkap denyar bebas daripada kotoran dan debu, dan lap
dengan perlahan menggunakan kain lembut yang kering.
• Untuk membersihkan kamera, lap kamera dengan kain lembut yang kering.
. Peringatan Pengendalian Bateri Boleh Cas Semula Lama
• Tebat terminal positif dan negatif dengan pita dsb.
• Jangan tanggalkan pembalut bateri.
• Jangan ceraikan bateri.
. Membuang atau Memindah Pemilikan Kad Memori atau Kamera
Fungsi format dan padam kamera tidak benar-benar memadamkan fail daripada kad
memori. Data asal kekal pada kad. Harap maklum bahawa tanggungjawab untuk
data pada kad memori terletak di bahu anda. Prosedur berikut disarankan setiap kali
anda membuang kad memori atau kamera atau jika anda memindahkan hak milik
kepada pihak lain.
• Apabila membuang kad memori, musnahkan kad memori itu secara fizikal atau
guna perisian memadam data yang tersedia secara komersil untuk memadam
terus data pada kad memori.
• Apabila memindah hak milik kad memori kepada pihak lain, guna perisian
memadam data yang tersedia secara komersil untuk memadam terus datanya.
• Gunakan fungsi format (halaman 98) untuk memadam terus data daripada memori
terbina dalam sebelum membuang atau memindah hak milik kamera.
. Peringatan Lain
Kamera mungkin menjadi panas sedikit semasa digunakan. Ini perkara biasa dan
tidak bermakna kerosakan.
107
Lampiran
. Jaket Kamera
• Air, peluh, kosmetik, air minuman dan cecair lain boleh meninggalkan tanda pada
jaket.
• Jangan sekali-kali gunakan pencair, benzena, alkohol atau agen serupa lain untuk
membersihkan jaket. Perbuatan itu boleh merosakkan jaket.
• Jauhkan jaket daripada sumber haba dan jangan tinggalkan ia di kawasan di mana
ia boleh terdedah pada haba. Haba boleh menyebabkan kerosakan pada jaket.
• Gunakan jaket hanya pada model kamera yang ditentukan untuknya.
• Jangan sekali-kali membasuh jaket. Perbuatan itu boleh menyebabkan perubahan
bentuk, perubahan warna, warna jaket diserap ke item lain dan kepudaran warna.
• Jangan tarik tali dengan kasar. Perbuatan itu boleh menyebabkan ia putus.
. Hak Cipta
Kecuali untuk kegunaan peribadi anda, penggunaan tanpa kebenaran imej
tangkapan gambar atau filem yang haknya dimiliki orang lain, tanpa kebenaran
pemilik yang sah, adalah dilarang oleh undang-undang hak cipta. Dalam sesetengah
kes, penggambaran persembahan, pertunjukan, pameran awam dsb. mungkin
dilarang sama sekali, walaupun ia adalah untuk kegunaan peribadi anda. Tidak kira
sama ada fail tersebut dibeli oleh anda atau didapati secara percuma, menyiarkan
pada laman web, laman perkongsian fail atau mana-mana laman Internet lain atau
mengedar fail kepada pihak ketiga tanpa kebenaran pemilik hak cipta adalah dilarang
sama sekali oleh undang-undang hak cipta dan perjanjian antarabangsa. Sebagai
contoh, memuat naik atau mengedar imej Internet program TV, konsert langsung,
video muzik dsb. yang ditangkap atau direkod oleh anda mungkin melanggar hak
orang lain. Ambil perhatian bahawa CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak
bertanggungjawab terhadap penggunaan produk dalam sebarang cara yang
melanggar hak cipta orang lain atau mencabul undang-undang hak cipta.
Terma berikut, yang digunakan dalam manual ini, adalah cap dagangan berdaftar
atau cap dagangan pemilik mereka yang berkenaan.
Perhatikan bahawa cap dagang ™ dan cap dagang berdaftar ® tidak digunakan
dalam teks manual ini.
• Logo microSDXC adalah cap dagang SD-3C, LLC.
• Microsoft, Windows, Windows Media, Windows Vista, Windows 7 dan DirectX ialah
cap dagang berdaftar atau cap dagang Microsoft Corporation di Amerika Syarikat
dan negara lain.
• Macintosh, Mac OS, QuickTime, dan iPhoto ialah cap dagang Apple Inc.
• YouTube dan logo YouTube ialah cap dagang atau cap dagang berdaftar Google
Inc.
• EXILIM, Photo Transport dan YouTube Uploader for CASIO ialah cap dagang atau
cap dagang berdaftar CASIO COMPUTER CO., LTD.
• Semua syarikat atau nama produk lain yang disebut di sini ialah ialah cap dagang
berdaftar atau cap dagang syarikat mereka masing-masing.
108
Lampiran
Mana-mana dan semua penyalinan, pengedaran, dan pemindahan tanpa kebenaran
bagi tujuan komersial perisian yang disediakan oleh CASIO untuk produk ini adalah
dilarang.
Pemuat Naik YouTube untuk CASIO dan fungsi rakaman YouTube kamera
disediakan bawah lesen yang diberikan oleh YouTube, LLC. Kewujudan kefungsian
muat naik YouTube dalam produk ini bukanlah satu pengendorsan atau perakuan
bagi produk oleh YouTube, LLC.
Bekalan Kuasa
Mengecas
. Jika lampu belakang kamera mula berkelip merah...
• Suhu sekeliling atau suhu bateri mungkin terlalu tinggi atau terlalu rendah.
Tanggalkan kabel USB dan tunggu sehingga suhu berada dalam julat pengecasan
yang dibolehkan sebelum mencuba semula.
• Titik sentuh bateri mungkin kotor. Lapkannya dengan kain kering.
• Cuba sambungkan ke port USB komputer lain. Bergantung pada persediaan
komputer anda, anda mungkin tidak boleh mengecas bateri kamera melalui
sambungan USB.
Jika masalah masih berterusan setelah anda melakukan langkah di atas, ini
mungkin bermakna bateri rosak. Hubungi pusat perkhidmatan sah CASIO terdekat
anda.
Mengeluarkan dan Memasang Bateri
Bateri kamera boleh dicas menggunakan kabel USB dan anda biasanya tidak perlu
menanggalkannya. Jika bateri yang anda gunakan perlu diganti kerana ia telah
mencapai jangka hayat penggunaannya atau anda perlu mengeluarkan dan
memasang bateri atas sebab tertentu, gunakan prosedur di bawah.
• Kamera anda memerlukan bateri ion litium boleh cas semula (NP-80) CASIO untuk
kuasa. Jangan cuba menggunakan sebarang jenis bateri yang lain.
1.
Buka penutup bateri.
Masukkan objek nipis yang tajam ke dalam
lubang dalam penutup bateri dan tolak
pelepas penutup ke arah bahagian skrin
monitor kamera. Berhati-hati untuk
mengelak daripada merosakkan kamera
pada masa ini.
109
Pelepas
penutup
Lampiran
2.
Keluarkan bateri daripada kamera.
Sambil memegang kamera supaya
bahagian baterinya menghala ke
bawah, tolak penahan mengikut arah
anak panah. Ini akan menyebabkan
sebahagian bateri terkeluar. Tarik
bateri keluar daripada kamera dengan
berhati-hati.
3.
Muatkan bateri.
Penahan
Dengan logo EXILIM pada
bateri menghala ke atas (ke
arah skrin monitor), pegang
penahan di sebelah bateri
ke arah yang ditunjukkan
oleh anak panah semasa
anda memasukkan bateri
ke dalam kamera. Tekan
bateri ke dalam sehingga
penahan memastikan ia
masuk dengan betul di
tempatnya.
4.
Penahan
NG
OK
Bateri
Logo EXILIM
Tutup penutup bateri.
Tekan penutup bateri sehingga ia tertutup
dengan selamat di tempatnya.
110
Lampiran
Peringatan Bateri
. Peringatan semasa Penggunaan
• Pengendalian yang diberikan oleh bateri dalam keadaan sejuk selalunya adalah
kurang daripada pengendalian pada suhu biasa. Ini adalah kerana sifat bateri itu
sendiri, bukannya kamera.
• Cas bateri di kawasan yang bersuhu dalam julat 10°C hingga 35°C. Di luar julat
suhu ini pengecasan boleh mengambil masa yang lama dari biasa ataupun gagal.
• Jangan mengoyak atau menanggal label di luar bateri.
• Jika bateri hanya memberikan pengendalian yang terhad selepas dicas penuh, ini
mungkin bermakna ia telah mencapai hujung hayat perkhidmatannya. Jangan
guna bateri seperti itu. Gantikan ia dengan yang baharu secepat mungkin.
. Peringatan Simpanan
• Menyimpan bateri untuk masa yang lama semasa ia dicas boleh menyebabkan
kemerosotan sifat bateri. Jika anda tidak bercadang menggunakan bateri untuk
jangka masa tertentu, gunakan bateri sepenuhnya sebelum menyimpannya.
• Simpan bateri di tempat sejuk lagi kering (20°C atau rendah).
• Untuk menggelakkan nyahcas berlebihan bateri yang tidak digunakan, cas bateri
sepenuhnya dan kemudian masukkannya dalam kamera, dan gunakan bateri
sepenuhnya kira-kira sekali setiap enam bulan.
Menggunakan Kamera di Negara Lain
. Peringatan semasa Penggunaan
• Penyesuai USB-AC yang disertakan direka untuk pengendalian dengan sebarang
bekalan kuasa dalam julat 100 V hingga 240 V AC, 50/60 Hz. Namun ambil
perhatian bahawa bentuk palam kord kuasa bergantung pada setiap negara atau
kawasan geografi. Sebelum membawa bersama kamera dan penyesuai USB-AC
ketika berjalan, periksa dengan agen pelancongan mengenai keperluan bekalan
kuasa di destinasi anda.
• Jangan menghubungkan penyesuai USB-AC pada bekalan kuasa melalui penukar
voltan atau peranti serupa. Perbuatan itu boleh menyebabkan kerosakan.
111
Lampiran
Menggunakan Kad Memori
Lihat halaman 18 untuk maklumat mengenai kad memori yang disokong dan cara
memuat kad memori.
. Menggunakan Kad Memori
• Jika kad memori mula bertindak tidak normal semasa main semula imej, anda
boleh mengembalikan pengendalian biasa dengan memformatnya semula
(halaman 98). Namun, anda disarankan supaya sentiasa membawa beberapa kad
memori semasa menggunakan kamera jauh dari rumah atau pejabat.
• Apabila anda merekod data dan memadam data dalam kad memori beberapa kali,
ia kehilangan keupayaannya untuk menyimpan data. Oleh kerana itu,
pemformatan semula kad memori secara berkala amat disarankan.
• Cas elektrostatik, hingar elektrik dan fenomena lain boleh menyebabkan
kerosakan atau kehilangan data. Pastikan anda sentiasa menyimpan data penting
pada media lain (CD-R, CD-RW, cakera keras dsb.).
. Peringatan Pengendalian Kad Memori
• Sesetengah jenis kad memori boleh melambatkan kelajuan pemprosesan. Di
mana mungkin gunakan kad memori Ultra High-Speed Type. Namun ambil
perhatian bahawa bukan semua operasi boleh dijamin walaupun kad memori Ultra
High-Speed Type digunakan. Tetapan kualiti filem tertentu mungkin
mengakibatkan masa yang lama digunakan untuk merakam data, di mana ini boleh
menyebabkan pecahan pada imej dan/atau audio semasa main semula. Jika ini
berlaku, ikon » dan Y akan berkelip pada skrin monitor.
112
Lampiran
Set Semula Tetapan Lalai Awal
Jadual dalam bahagian ini menunjukkan tetapan lalai asal pada menu yang muncul
dalam mod RKM dan mod MAIN apabila anda mengeset semula kamera
(halaman 98).
• Sengkang (–) menunjukkan item yang tetapannya tidak diset semula atau item
yang tiada tetapan set semula.
• Bergantung pada mod rakaman, beberapa item dalam menu yang muncul
mungkin tidak boleh digunakan.
. Mod RKM
Tab “RKM”
Fokus
AF
Bingkai Fokus
ß
Kws AF
U Titik
Pengecaman
Muka
Hidup
CS
Mati
Antigoncang
Mati
Kekunci Kiri/
Knn
Mati
Grid
Mati
Bantuan Ikon
Hidup
Memori
b BEST SHOT:
Mati /
Denyar: Hidup /
Fokus: Mati /
Imbangan Putih:
Mati /
ISO: Mati /
Kws AF: Hidup /
CS: Mati /
Pemasa kendiri:
Mati /
Posisi MF: Mati /
Posisi Zum: Mati
Tab “Kualiti”
Saiz
16 M
Anjakan EV
0.0
T Kualiti
(Syot Kilat)
Normal
Imbangan
Putih
Auto
» Kualiti
(Filem)
STD
ISO
Auto
Pencahayaan
Mati
113
Lampiran
Tab “Sediakan”
Warna Menu
Hitam
Cap Masa
Mati
Senyap
Mati
Laras
–
Gaya Tarikh
–
Language
–
Bunyi
Permulaan: Bunyi 1 /
Pengatup Separa:
Bunyi 1 /
Pengatup: Bunyi 1 /
Operasi: Bunyi 1 /
= Operasi:
...//// /
= Main: ...////
Tidur
1 min
Mati Kuasa
Auto
2 min
Video Keluar
–
Mati
Format
–
No. Fail
Teruskan
Set Semula
–
Waktu Dunia
–
Permulaan
. Mod MAIN
Tab “MAIN”
Cetakan DPOF
–
Memotong
–
Lindungi
–
Alih Suara
–
Ubah Saiz
–
Salin
–
Tab “Sediakan”
• Kandungan tab “Sediakan” serupa dengan mod RKM dan mod MAIN.
114
Lampiran
Apabila mengalami masalah...
Pencarisilapan
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Bekalan Kuasa
Kuasa tidak hidup.
1)Bateri mungkin telah mati. Caskan bateri (halaman 13). Jika
bateri mati sejurus dicas, ini bermakna bateri telah mencapai
hujung hayatnya dan perlu diganti. Beli bateri ion litium boleh
cas semula CASIO NP-80 yang tersedia secara berasingan.
2)Bateri mungkin tidak dimasukkan dengan betul
(halaman 109).
Kamera terpadam
secara tiba-tiba.
1)Mati Kuasa Auto mungkin telah diaktifkan (halaman 97).
Hidupkan kuasa semula.
2)Bateri mungkin telah mati. Caskan bateri (halaman 13).
3)Fungsi perlindungan kamera mungkin telah diaktifkan kerana
suhu kamera terlalu tinggi. Matikan kamera dan tunggu
sehingga ia sejuk sebelum mencuba untuk menggunakannya
semula.
Kuasa tidak dapat
dimatikan. Tiada
apa-apa yang
berlaku apabila
butang ditekan.
Keluarkan bateri daripada kamera dan kemudian masukkannya
semula (halaman 109).
Rakaman Imej
Imej tidak dirakam
apabila butang
pengatup ditekan.
1)Jika kamera dalam mod MAIN, tekan butang pengatup untuk
memasuki mod RKM.
2)Jika denyar sedang mengecas, tunggu sehingga operasi cas
selesai.
3)Jika mesej “Memori Penuh” muncul, pindah imej ke dalam
komputer anda, padam imej yang anda tidak perlukan lagi
atau guna kad memori lain.
Auto Fokus tidak
memfokus dengan
betul.
1)Jika kanta kotor, bersihkannya.
2)Subjek mungkin tidak berada di tengah bingkai fokus semasa
anda menyediakan imej.
3)Subjek yang anda rakam mungkin bukan daripada jenis yang
serasi dengan Auto Fokus (halaman 30). Gunakan fokus
manual (halaman 49).
4)Anda mungkin menggerakkan kamera semasa
penggambaran. Cuba merakam dengan Antigoncang atau
gunakan tripod.
5)Anda mungkin menekan penuh butang pengatup tanpa
menunggu Auto Fokus. Tekan separuh butang pengatup dan
beri masa yang cukup untuk Auto Fokus memfokus.
115
Lampiran
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Subjek tidak tepat
fokusnya dalam
imej yang dirakam.
Imej mungkin tidak difokuskan dengan betul. Semasa
menyediakan imej, pastikan subjek terletak di dalam bingkai
fokus.
Denyar tidak nyala. 1)Jika ? (Denyar Mati) dipilih sebagai mod denyar, tukar ke
mod lain (halaman 32).
2)Jika bateri mati, caskannya (halaman 13).
3)Jika pemandangan BEST SHOT yang menggunakan ?
(Denyar Mati) dipilih, tukar ke mod denyar lain (halaman 32)
atau pilih pemandangan BEST SHOT lain (halaman 42).
Ikon merah ?
(Denyar Mati)
dipaparkan di skrin
monitor dan denyar
tidak nyala.
Unit denyar mungkin rosak. Hubungi pusat perkhidmatan sah
CASIO atau peruncit asal anda. Harap maklum bahawa
meskipun denyar tidak nyala, anda masih boleh menggunakan
kamera untuk tangkapan tanpa denyar.
Kamera mati
semasa pengiraan
Pemasa kendiri.
Bateri mungkin telah mati. Caskan bateri (halaman 13).
Imej skrin monitor
tidak tepat fokus.
1)Anda mungkin menggunakan Fokus Manual dan tidak
memfokuskan imej. Fokuskan imej (halaman 50).
2)Anda mungkin menggunakan ´ (Makro) untuk
pemandangan atau potret. Gunakan Auto Fokus untuk
tangkapan pemandangan dan potret (halaman 49).
3)Anda mungkin sedang cuba menggunakan Auto Fokus atau
) (Infiniti) semasa menangkap gambar dekat. Gunakan
´ (Makro) untuk gambar dekat (halaman 49).
Terdapat garis
menegak pada
imej skrin monitor.
Menangkap gambar subjek yang bercahaya cerah boleh
menyebabkan garis menegak muncul pada imej skrin monitor.
Ini ialah fenomena CCD yang dikenali sebagai “cela menegak”
dan tidak bermakna kepincangan kamera. Perhatikan bahawa
cela menegak tidak dirakam dalam imej syot kilat tetapi dirakam
dalam filem.
Terdapat hingar
digital pada imej.
1)Kepekaan mungkin telah meningkat secara automatik untuk
subjek gelap, yang meningkatkan kemungkinan hingar digital.
Gunakan lampu atau cara lain untuk menerangi subjek.
2)Anda mungkin cuba merakam di kawasan gelap dengan
? (Denyar Mati) dihidupkan, yang boleh meningkatkan
kemungkinan hingar digital dan menyebabkan imej kelihatan
kasar. Dalam kes ini, hidupkan denyar (halaman 32) atau
gunakan lampu untuk pencahayaan.
3)Merakam dengan tetapan kepekaan ISO atau dengan ciri
Pencahayaan boleh menyebabkan peningkatan hingar
digital. Gunakan lampu atau cara lain untuk menerangi
subjek.
116
Lampiran
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Imej yang direkod
tidak disimpan.
1)Kuasa kamera mungkin telah dimatikan sebelum operasi
simpan selesai, yang akan menyebabkan imej tidak
disimpan. Jika penunjuk bateri menunjukkan
, cas bateri
secepat mungkin (halaman 16).
2)Anda mungkin telah mengeluarkan kad memori daripada
kamera sebelum operasi simpan selesai, yang akan
menyebabkan imej tidak disimpan. Jangan keluarkan kad
memori sebelum operasi simpan selesai.
Walaupun terdapat
pencahayaan yang
terang, muka orang
dalam imej nampak
gelap.
Cahaya yang cukup tidak sampai kepada subjek. Tukar tetapan
mod denyar kepada < (Denyar Hidup) untuk denyar segerak
siang (halaman 32), atau laraskan Anjakan EV ke bahagian +
(halaman 61).
Gambar malam
tidak cantik.
Gunakan pemandangan BEST SHOT berikut (halaman 42)
semasa penggambaran di waktu malam.
• Pemandangan Malam (untuk penggambaran pemandangan
malam sahaja)
• Potret Malam (untuk penggambaran orang
berlatarbelakangkan pemandangan malam)
Subjek terlalu
gelap semasa
penggambaran
imej di tepi pantai
atau kawasan ski.
Cahaya matahari yang dipantul oleh air, pasir atau salji boleh
menyebabkan kurang dedahan imej. Tukar tetapan mod denyar
kepada < (Denyar Hidup) untuk denyar segerak siang
(halaman 32), atau laraskan Anjakan EV ke bahagian +
(halaman 61).
Zum digital
Pengecapan masa mungkin telah dihidupkan, yang akan
(termasuk zum HD) menyebabkan zum digital dinyahdayakan. Matikan pengecapan
tidak berfungsi. Bar masa (halaman 94).
zum menunjukkan
zum sehingga
faktor zum 5.0
sahaja.
Imej tidak tepat
fokus semasa
rakaman filem.
1)Pemfokusan mungkin tidak boleh dilakukan kerana subjek
berada di luar jarak fokus. Tangkap gambar dalam jarak yang
dibenarkan.
2)Kanta mungkin kotor. Bersihkan kanta (halaman 107).
117
Lampiran
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Main semula
Warna imej main
semula berbeza
daripada apa yang
kelihatan di skrin
monitor semasa
penggambaran.
Cahaya matahari atau cahaya daripada sumber lain mungkin
memancar terus ke dalam kanta semasa anda sedang
menangkap gambar. Letakkan kamera supaya cahaya matahari
tidak memancar terus ke dalam kanta.
Imej tidak
dipaparkan.
Kamera ini tak boleh memaparkan imej bukan DCF yang
dirakam pada kad memori menggunakan kamera digital lain.
Imej tidak bole
disunting (dengan
mengubah saiz,
memendek,
memutar).
Harap maklum bahawa anda tidak boleh menyunting jenis syot
kilat berikut.
• Filem
• Syot kilat yang dirakam dengan kamera lain
Pemadaman Fail
Fail tidak boleh
dipadam.
Fail mungkin dilindungi. Nyahlindung fail (halaman 72).
Lain-lain
Tarikh dan masa
yang salah
dipaparkan, atau
tarikh dan masa
yang salah
disimpan bersama
data imej.
Tetapan tarikh dan masa adalah salah. Tetapkan tarikh dan
masa yang betul (halaman 95).
Mesej yang
dipaparkan adalah
dalam bahasa
yang salah.
Bahasa paparan yang salah telah dipilih. Tukar tetapan bahasa
paparan (halaman 96).
Imej tidak boleh
dipindah melalui
sambungan USB.
1)Kabel USB mungkin tidak disambungkan dengan betul.
Periksa semua sambungan.
2)Jika kamera tidak dihidupkan, hidupkannya.
3)Komputer anda mungkin tidak dapat mengenali kamera jika
anda menyambung melalui hab USB. Sentiasa bersambung
terus dengan port USB komputer.
118
Lampiran
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Skrin pilihan
1)Anda tidak mengkonfigurasi tetapan awal selepas membeli
bahasa muncul bila
kamera atau mungkin bateri dalam kamera telah mati.
kamera
Periksa persediaan kamera (halaman 17, 96).
dihidupkan.
2)Mungkin terdapat masalah dengan data memori kamera. Jika
ini adalah kesnya, lakukan operasi set semula untuk
mengasal persediaan kamera (halaman 98). Setelah itu,
konfigurasi setiap tetapan. Jika skrin pilihan bahasa tidak
muncul semula apabila anda menghidupkan kamera, ia
bermakna data pengurusan memori kamera dipulihkan.
Jika mesej yang sama muncul selepas anda menghidupkan
kuasa, hubungi peruncit anda atau pusat perkhidmatan sah
CASIO.
Terdapat pelbagai Skrin monitor menunjukkan penunjuk dan maklumat lain
penunjuk dan nilai tentang keadaan tangkapan dan imej yang anda sedang rakam.
pada skrin monitor. Anda boleh menekan [SET] ke arah [8] untuk memilih
maklumat yang anda ingin sertakan pada paparan
(halaman 11).
Tetapan masa dan
tarikh yang
dikonfigurasi kali
pertama selepas
membeli kamera
diset semula ke
lalai kilang mereka
apabila
mengeluarkan
bateri kamera.
Masukkan bateri kamera dan konfigurasi semula tetapan masa
dan tarikh (halaman 17). Jangan keluarkan bateri daripada
kamera sekurang-kurangnya 24 jam selepas mengkonfigurasi
tetapan masa dan tarikh. Selepas itu, tetapan tidak akan set
semula jika anda mengeluarkan bateri.
• Jika masa dan tarikh diset semula ke tetapan kilang mereka
apabila anda mengeluarkan bateri setelah ia dimasukkan
untuk lebih dari 24 jam, ia mungkin bermakna memori tetapan
kamera sudah rosak. Hubungi peruncit anda atau pusat
perkhidmatan sah CASIO.
Butang tidak
bertindak balas
sejurus kuasa
dihidupkan.
Dengan kad memori berkapasiti besar terdapat sedikit
kelewatan setelah kuasa dihidupkan sebelum butang memberi
tindak balas.
119
Lampiran
Mesej Paparan
ALERT
Fungsi perlindungan kamera mungkin telah diaktifkan kerana
suhu kamera terlalu tinggi. Matikan kamera dan tunggu
sehingga ia sejuk sebelum mencuba untuk
menggunakannya semula.
Bateri lemah.
Kuasa bateri rendah.
RALAT Kad
Ada masalah dengan kad memori. Matikan kamera,
keluarkan kad memori dan kemudian masukkannya semula
ke dalam kamera. Jika mesej ini muncul semula apabila
anda menghidupkan kamera, format kad memori
(halaman 98).
• Memformat kad memori akan memadam semua failnya.
Sebelum memformat, cuba pindahkan fail yang telah
didapatkan balik ke komputer atau peranti simpanan lain.
Fail tidak dapat
disimpan kerana
bateri lemah.
Kuasa bateri rendah, jadi fail imej tak dapat disimpan.
Folder tidak dapat
dibuat.
Anda sedang cuba merakam fail sedangkan telah ada 9999
fail disimpan dalam folder yang ke-999. Jika anda mahu
merakam lagi, padam fail yang anda tidak perlukan
(halaman 28).
RALAT KANTA
Mesej ini muncul dan kamera mati apabila kanta melakukan
beberapa operasi yang tidak dijangkakan. Jika mesej yang
sama muncul selepas anda menghidupkan kuasa, hubungi
pusat perkhidmatan sah CASIO atau peruncit anda.
Memori Penuh
Memori penuh dengan imej yang anda rakam dan/atau fail
yang disimpan oleh operasi penyuntingan. Padam fail yang
anda tidak perlukan lagi (halaman 28).
Ralat Rakaman
Pemampatan imej tak dapat dilakukan kerana sesuatu sebab
semasa simpanan data imej. Tangkap imej semula.
Kanta bertemu halangan semasa bergerak. Kamera akan
CUBA SEMULA
mati secara automatik apabila mesej ini muncul. Alih
HIDUPKAN KUASA
halangan dan hidupkan kuasa semula.
SYSTEM ERROR
Sistem kamera anda tercemar. Hubungi peruncit anda atau
pusat perkhidmatan sah CASIO.
Tiada fail.
Tiada fail dalam memori terbina dalam atau pada kad
memori.
120
Lampiran
Kad ini tidak
diformat.
Kad memori yang dimasukkan dalam kamera tidak diformat.
Format kad memori (halaman 98).
Fail ini tidak dapat
dimainkan.
Fail yang anda cuba capai telah tercemar atau jenis yang
tidak boleh dipapar oleh kamera ini.
Fungsi ini tidak
boleh digunakan.
Mesej ini akan muncul di pertengahan operasi apabila anda
cuba menggunakan fungsi yang tak dibenarkan bersama
fungsi lain.
Bilangan Syot Kilat/Masa Rakaman Filem/
Masa Rakaman Suara
Syot Kilat
Saiz Imej
(Piksel)
16 M
(4608x3456)
3:2
(4608x3072)
16:9
(4608x2592)
10 M
(3648x2736)
5M
(2560x1920)
3M
(2048x1536)
VGA
(640x480)
Kualiti
Anggaran
Saiz Fail
Memori Terbina
Dalam*1 Kapasiti
Rakaman
Kad Memori
microSD*2 Kapasiti
Rakaman
Halus
5.57 MB
7
2791
Normal
3.71 MB
11
4191
Halus
4.92 MB
8
3160
Normal
3.28 MB
12
4740
Halus
4.10 MB
9
3792
Normal
2.75 MB
14
5654
Halus
3.38 MB
12
4600
Normal
2.27 MB
18
6849
Halus
1.72 MB
23
9040
Normal
1.22 MB
33
12744
Halus
1.25 MB
32
12439
Normal
820 KB
49
18962
Halus
290 KB
141
53616
Normal
240 KB
170
64786
121
Lampiran
Filem
Saiz Imej/
Piksel
(Audio)
Anggaran Kadar
Data
(Kadar Bingkai)
HD
1280x720
(Monaural)
30.2 Megabit/saat
(30 bingkai/saat)
STD
640x480
(Monaural)
10.6 Megabit/saat
(30 bingkai/saat)
Saiz Fail
Maksimum
Memori
Terbina
Dalam*1
Kapasiti
Rakaman
Masa
Rakaman
Maksimum
dengan Kad
Memori
microSD*2
Saiz Fail
Filem
1 minit
Masa
Rakaman
Berterusan
setiap
Filem*3
9 saat*4
1 jam
5 minit
23 saat
226.3 MB
17 minit
9 saat
28 saat
3 jam
6 minit
34 saat
79.0 MB
29 minit
4 GB atau
29 minit
Rkmn Suara
Format Fail
Saiz Fail
WAV
IMA-ADPCM
5.5 KB/saat
Memori Terbina
Kad Memori
Masa Rakaman
Saiz Fail
Dalam*1 Kapasiti
microSD*2
Berterusan setiap
Maksimum
Rakaman
Kapasiti Rakaman
Rakaman*3
4 GB
2 jam
6 minit
796 jam
53 minit
3 jam
30 minit
*1 Kapasiti memori terbina dalam selepas diformat (Kira-kira 41.0 MB)
*2 Apabila menggunakan kad memori microSDHC 16 GB (SanDisk Corporation).
Bilangan imej dan nilai masa rakaman bergantung pada jenis kad memori yang anda
gunakan.
*3 Masa rakaman yang dibenarkan akan lebih pendek jika kapasiti kad memori microSD
yang anda gunakan lebih kecil daripada saiz maksimum satu fail.
*4 Kadar pemindahan data memori terbina dalam adalah tidak mencukupi untuk filem HD.
Di mana mungkin gunakan kad memori Ultra High-Speed Type.
• Nilai syot kilat, kapasiti rakaman filem dan kapasiti rakaman suara adalah anggaran dan
bertujuan untuk rujukan sahaja. Kapasiti sebenar bergantung pada kandungan imej.
• Nilai saiz fail dan kadar data adalah anggaran dan bertujuan untuk rujukan sahaja. Nilai
sebenar bergantung pada jenis imej yang ditangkap.
• Apabila menggunakan kad memori dengan kapasiti berbeza, kira bilangan imej sebagai
peratusan daripada 16 GB.
• Setiap filem boleh mencecah 29 minit. Rakaman filem berhenti secara automatik selepas
rakaman selama 29 minit.
• Saiz maksimum dan untuk setiap fail apabila menangkap dengan pemandangan “Untuk
YouTube” ialah 2048 MB. Masa rakaman maksimum ialah 15 minit.
122
Lampiran
Spesifikasi
Format Fail
Syot kilat:
JPEG (Exif Versi 2.3); standard DCF 2.0; komplian DPOF
Filem:
Gerakan JPEG AVI, audio IMA-ADPCM (monaural)
Audio (Rakaman Suara): WAV (monaural)
Media Rakaman
Memori Terbina Dlm (Kws Storan Imej: 41.0 MB)
microSD/microSDHC/microSDXC
Saiz Imej Dirakam
Syot kilat:
16 M (4608x3456), 3:2 (4608x3072), 16:9 (4608x2592),
10 M (3648x2736), 5 M (2560x1920), 3 M (2048x1536),
VGA (640x480)
Filem:
HD (1280x720), STD (640x480)
Piksel Berkesan
16.10 Megapiksel
Elemen Pengimejan
Saiz: CCD 1/2.3 inci persegi piksel
Jumlah Piksel: 16.44 Megapiksel,
Jarak Kanta/Fokus
F3.2 (W) hingga 6.5 (T) f = 4.6 hingga 23.0 mm
(sama dgn 26 hingga 130 mm dlm format 35 mm)
Zum
5X zum optik, 4X zum digital
(20X bergabung dengan zum optik)
Sehingga 79.7X apabila zum HD dan zum digital digunakan
dalam kombinasi (saiz VGA)
Memfokus
Auto Fokus Pengecaman Kontras
• Mod Fokus:
Auto Fokus, Makro Fokus, Infiniti, Manual Fokus
• Kwsn AF:
Tompok, Brblg, Penjejakan
Fokus Anggaran
(Syot Kilat)
(Dprd Permukaan
Kanta)
Auto Fokus: 10 sm hingga 9 (Sudut Lebar)
Fokus Makro: 10 sm hingga 50 sm (Sudut Lebar)
Infiniti: 9 (Sudut Lebar)
Manual: 10 sm hingga 9 (Sudut Lebar)
• Jarak dipengaruhi oleh zum optik.
Permeteran
Berbilang corak (pusat tertimbang untuk beberapa
pemandangan BS) oleh elemen pengimejan
Kawalan Pendedahan
Program AE
Keamatan Pendedahan –2.0 EV hingga +2.0 EV (dlm 1/3 EV langkah)
Pengatup
Pengatup CCD, pengatup mekanikal
Kelajuan Pengatup
Syot Kilat (Auto): 1/2 hingga 1/2000 saat
Syot Kilat (Auto Premium): 1/8 hingga 1/2000 saat
Syot Kilat (Pemandangan Malan): 4 hingga 1/2000 saat
• Mungkin berbeza mengikut ttpn kamera.
Nilai Bukaan
F3.2 (W) hingga F8.0 (W) (Bila digunakan dgn penapis ND)
• Menggunakan zum optik menukar nilai bukaan.
123
Lampiran
Imbangan Putih
Auto, Siang, Mendung, Bayangan, Siang Putih, Siang,
Tungsten, WB Manual
Kepekaan (Kepekaan
Output Standard)
Syot kilat:
Auto, ISO 64, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800,
ISO 1600 setara
Filem: Auto
Mod Denyar
Auto, Mati, Hidup, Pengurangan mata merah
Jarak Denyar
(Kepekaan ISO: Auto)
Sudut Lebar: 0.4 m hingga 2.0 m
Telefoto: 0.8 m hingga 1.0 m
• Jarak dipengaruhi oleh zum optik.
Masa Pengecasan
Denyar
Kira-kira maksimum 5 saat
Skrin Monitor
LCD warna TFT 2.7 inci
230,400 (960x240) dot
Terminal sambungan
luaran
Port USB (Standard USB Berkelajuan Tinggi) /
Terminal output AV (NTSC/PAL)
Mikrofon
Monaural
Pembesar Suara
Monaural
Keperluan Kuasa
Bateri ion litium boleh cas semula (NP-80) x1
124
Lampiran
Anggaran Hayat Bateri
Semua nilai yang disediakan di bawah menunjukkan anggaran jumlah masa di
bawah suhu biasa (23°C) sebelum kamera mati. Nilai ini tidak dijamin. Suhu rendah
memendekkan hayat bateri.
Bilangan syot kilat (Masa Pengendalian)*1
Masa rakaman filem sebenar (filem
HD)*1
170 tangkapan
50 minit
Anggaran masa rakaman filem berterusan (filem HD)*1
1 jam 25 minit
Rakaman Suara Berterusan*2
3 jam 30 minit
Main Semula
Berterusan*3
3 jam 30 minit
• Bateri: NP-80 (Kapasiti Berkadar: 700 mAh)
• Medium Rakaman: kad memori microSDHC 16 GB (SanDisk Corporation)
*1 Mengikut standard CIPA (Camera and Imaging Products Association)
*2 Anggaran masa rakaman berterusan
*3 Suhu standard (23°C), tatal satu imej kira-kira setiap 10 saat
• Nilai di atas adalah berdasarkan bateri baru, bermula daripada cas penuh.
Pengecasan berulang memendekkan hayat bateri.
• Kekerapan penggunaan denyar, zum dan Auto Fokus, dan tempoh kamera hidup
memberi kesan pada nilai masa rakaman dan bilangan tangkapan.
Penggunaan Tenaga 3.7 V DC, Kira-kira 3.5 W
Dimensi
82.4 (W) x 55.1 (H) x 20.5 (D) mm
(17.5 mm lebar tak termasuk unjuran)
Berat
Kira-kira 127 g (termasuk bateri dan kad memori*)
Kira-kira 111 g (tidak termasuk bateri dan kad memori)
* Kad memori microSDHC 16 GB (SanDisk Corporation)
125
Lampiran
. Bateri ion litium boleh cas semula (NP-80)
Voltan Berkadar
3.7 V
Kemuatan Berkadar
700 mAh
Keperluan Suhu
Pengendalian
0 hingga 40°C
Dimensi
31.4 (W) x 39.5 (H) x 5.9 (D) mm
Berat
Kira-kira 15 g
. Penyesuai USB-AC (AD-C53U)
Kuasa Input
100 hingga 240 V AC, 50/60 Hz, 100 mA
Kuasa Output
5.0 V DC, 650 mA
Keperluan Suhu
Pengendalian
5 hingga 35°C
Dimensi
53 (W) x 21 (H) x 45 (D) mm (tidak termasuk unjuran)
Berat
Kira-kira 37 g
Pengisytiharan Keakuran Mengikut Arahan Kesatuan Eropah
Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union:
CASIO EUROPE GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
126
Lampiran
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
M29
MA1208-A
2012
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement