Casio EX-ZR50 User manual

Casio EX-ZR50 User manual
MS
Kamera Digital
Panduan Pengguna
Terima kasih kerana membeli produk CASIO ini.
• Sebelum menggunakannya, pastikan anda membaca peringatan yang terkandung
dalam Panduan Pengguna ini.
• Simpan Panduan Pengguna ini di tempat selamat untuk rujukan masa hadapan.
• Untuk maklumat terkini mengenai produk ini, lawati Laman Web rasmi EXILIM di
http://www.exilim.com/
Aksesori
Semasa anda membuka bungkusan kamera anda, periksa untuk memastikan semua
aksesori di bawah disertakan. Jika ada apa-apa yang hilang, hubungi peruncit asal
anda.
Bateri ion litium boleh cas
semula (NP-160)
Penyesuai USB-AC
(AD-C53U)
Kord kuasa*
Untuk memasang tali pada kamera
Pasang tali di sini.
Kabel USB Mikro
Tali
Rujukan Asas
* Bentuk plug kord kuasa berbeza mengikut negara atau kawasan geografi di mana
kamera dijual.
2
Baca ini dahulu!
• Kandungan manual ini tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
• Kandungan manual ini telah diperiksa pada setiap langkah proses pengeluaran.
Sila hubungi kami jika anda menyedari sesuatu yang meragukan, salah dsb.
• Sebarang penyalinan kandungan Panduan Pengguna ini, sama ada sebahagian
atau keseluruhannya, adalah dilarang. Kecuali untuk kegunaan peribadi anda,
sebarang penggunaan lain kandungan manual ini tanpa kebenaran CASIO
COMPUTER CO., LTD. adalah dilarang di bawah undang-undang hak cipta.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan
atau kehilangan keuntungan yang dialami oleh anda atau mana-mana pihak ketiga
disebabkan penggunaan atau kerosakan produk ini.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan,
kehilangan keuntungan yang disebabkan oleh kehilangan kandungan memori
kerana kerosakan, pembaikan atau sebarang sebab lain.
• Sila maklum yang skrin contoh dan ilustrasi produk yang ditunjukkan dalam
Panduan Pengguna ini mungkin berbeza sedikit daripada skrin dan konfigurasi
kamera sebenar.
Panel LCD
Panel hablur cecair skrin monitor menggunakan teknologi ketepatan tinggi yang
memberikan pengeluaran piksel melebihi 99.99%. Ini bermakna cuma sebilangan
kecil piksel yang mungkin tidak menyala atau mungkin kekal menyala sepanjang
masa. Ini disebabkan oleh ciri panel hablur cecair itu sendiri dan tidak bermakna
terdapat kerosakan.
Ambil gambar ujian
Sebelum menangkap imej akhir anda, ambil gambar ujian untuk memastikan
kamera merakam dengan betul.
3
Kandungan
Aksesori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Baca ini dahulu! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
 Panduan Umum
10
 Kandungan Skrin Monitor dan Cara Menukarnya
11
 Asas Mula Pantas
15
Apa yang anda boleh lakukan dengan kamera CASIO anda . . . . . . . . . . . . . 15
Menyengetkan Skrin Monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Mula-mula, cas bateri sebelum menggunakan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19


Untuk memasang bateri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Caskan Bateri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Mengkonfigurasi Tetapan Asas Kali Pertama Anda Menghidupkan Kamera. . 24
Menyediakan Kad Memori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26



Kad Memori yang Disokong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Untuk memuat kad memori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Untuk memformat (mengasal) kad memori baru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Menghidupkan dan Mematikan Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Memegang Kamera Dengan Betul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Untuk menangkap syot kilat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31


Memilih Mod Rakaman Auto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Untuk menangkap syot kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Melihat Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Memadam Syot Kilat dan Filem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Peringatan Tangkapan Syot Kilat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
 Tutorial Syot Kilat
39
Memilih Mod Rakaman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menggunakan Panel Kawalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menggunakan Pemasa Kendiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Pemasa Kendiri) . .
Melaraskan Imbangan Putih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Imbangan Putih) . .
Memilih Mod Fokus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Fokus) . .
Menentukan Kepekaan ISO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ISO) . .
Merakam Potret Indah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Mekap) . .
Membetulkan Kecerahan Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Anjakan EV) . .
Menggunakan Denyar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Denyar) . .
Menentukan Mod Permeteran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Permeteran) . .
Menangkap Gambar dengan Zum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



39
40
41
42
44
46
47
48
49
51
52
Maklumat Skrin Monitor semasa Pengezuman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Mengezum dengan Resolusi Super . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Zum (SR)) . . . 55
Meluaskan Julat Zum untuk Menangkap Syot Kilat
yang Lebih Jelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Zum Berbilang SR) . . . 56
Merakam Letusan Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (CS) . . 56
4
Kandungan



Merakam dengan CS Berkelajuan Tinggi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Merakam dengan CS Prarakam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Menggunakan Pengatup Berterusan dengan Fokus Auto . . . . . . . (AF CS) . . . 60
Mencetuskan Operasi Pemasa Kendiri dengan Gerakan . (Bebas Tangan) . . 61


Mengkonfigurasikan Tetapan Mod Bebas Tangan . . . . . . . (Bebas Tangan) . . . 62
Mengubah Kedudukan Kawasan
Pengesanan Gerakan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kedudukan Gerakan) . . . 63
Menangkap gambar dengan Kesan Artistik . . . . . . . . . . . . . (ART SHOT) . . 64

Menyimpan Imej Normal Kedua Semasa Merakam
dengan Seni HDR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Berganda (Seni HDR)) . . . 66
Merakam Imej Dalam Tiga Versi dengan Tetapan Tona
Kulit Yang Berbeza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (BKT Mekap) . . 67
 Merakam Filem
68
Untuk merakam filem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Audio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Merakam Filem Berdefinisi Tinggi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Merakam Filem Berkelajuan Tinggi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menggunakan Filem Prarakam . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Prarakam (Filem)) . .
Merakam Filem Selang Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Selang Masa) . .
Merakam Syot Kilat semasa Merakam Filem . . . (Syot Kilat dalam Filem) . .
 Menggunakan BEST SHOT
71
71
73
75
78
79
Untuk merakam dengan BEST SHOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Merakam Potret Indah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Mekap) . .
Merakam dengan Syot Tigaan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Merakam dengan Antigoncang Berkelajuan Tinggi . . . (Antigoncang HS) . .
Merakam Imej Cerah dalam Gelap tanpa Denyar . . . . . (Syot Malam HS) . .
Pembetulan Pendedahan Lampau dan
Pendedahan Kurang Secara Digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (HDR) . .
Merakam dengan Latar Belakang Kabur . . . . . . . (Latar Belakang Kabur) . .
Merakam dengan Makro Fokus Penuh . . . . (Makro Semua Dalam Fokus) . .
Merakam dengan Mengutamakan Wajah Subjek . (Pemilihan Terbaik HS) . .
Merakam Imej Panorama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Panorama Slaid) . .
Merakam dengan Sudut Pandang Super Lebar . . . . . . . . . . .(Syot Lebar) . .
Menggunakan Skrin TV untuk Merakam Syot Kilat . . . (Output TV HDMI) . .
5
79
81
82
83
84
85
86
87
88
89
91
94
Kandungan
 Tetapan Lanjutan
(REC MENU)
96
Mengkonfigurasikan Tetapan Rakaman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Menggunakan Telefon Pintar sebagai Alat
Kawalan Jauh Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tangkapan Jauh) . . 97
Mengkonfigurasikan Tetapan Bebas Tangan . . . . . . . . . . (Bebas Tangan) . . 97
Mengkonfigurasikan Tetapan Kedudukan Gerakan (Kedudukan Gerakan) . . 98
Menetapkan Fungsi pada Kekunci [4] dan [6] . . . . . . (Kekunci Kiri/Knn) . . 98
Menetapkan Fungsi Rakaman untuk
Butang Pengatup Hadapan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Pengatup Hadapan) . . 99
Merakam Letusan Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (CS) . 100
Untuk memilih saiz imej syot kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Saiz Imej) . 100
Menetapkan Kualiti Imej Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Kualiti Imej) . 102
Tetapan Kualiti Imej Filem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Kualiti Filem) . 102
Menentukan Kepekaan ISO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ISO) . 104
Menentukan Had Atas Kepekaan ISO . . . . . . . . . . . . . . (Had Tinggi ISO) . 104
Mengurangkan Kesan Pergerakan Kamera dan Subjek . . (Antigoncang) . 105
Mengezum dengan Resolusi Super . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Zum (SR)) . 106
Menghidupkan dan Mematikan Zum Digital . . . . . . . . . . . . . (Zum Digital) . 106
Memilih Mod Fokus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Fokus) . 106
Penggambaran dengan Pengecaman Muka . . . . . . (Pengecaman Muka) . 107
Menentukan Kawasan Auto Fokus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kws AF) . 108
Merakam Potret Indah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Mekap) . 109
Merakam dengan Fokus Auto Berterusan . . . . . . . . . . . . (AF Berterusan) . 109
Mengoptimumkan Kecerahan Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Pencahayaan) . 110
Menyimpan Imej Normal Kedua Semasa Merakam
dengan Seni HDR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Berganda (SENI HDR)) . 110
Mengurangkan Hingar Angin semasa
Rakaman Filem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Pemotongan Hingar Angin) . 110
Membetulkan Kecerahan Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Anjakan EV) . .111
Melaraskan Imbangan Putih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Imbangan Putih) . .111
Menggunakan Pemasa Kendiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Pemasa Kendiri) . .111
Menentukan Mod Permeteran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Permeteran) . .111
Menentukan Kekuatan Denyar . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kekuatan Denyar) . 112
Mengawal Ketajaman Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ketajaman) . 112
Mengawal Ketepuan Warna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Ketepuan) . 112
Melaras Kontras Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kontras) . 112
Menggunakan Lampu Bantuan Auto Fokus . . . . . . . (Lampu Bantuan AF) . 113
Menghidupkan Semak Semula Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Smk Semula) . 113
Menggunakan Bantuan Ikon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Bantuan Ikon) . 114
Menukar Skrin Monitor semasa Merakam . . . . . . . (Maklumat Rakaman) . 114
Mengkonfigurasi Tetapan Lalai Hidupkan Kuasa . . . . . . . . . . . . (Memori) . 116
6
Kandungan
 Melihat Syot kilat dan Filem
117
Melihat Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Melihat Filem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Melihat Imej Panorama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Melihat Imej Pengatup Berterusan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



117
117
118
119
Memadam Imej Pengatup Berterusan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Membahagikan Kumpulan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Menyalin Imej Kumpulan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Mengezum Imej Atas skrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Memaparkan Menu Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Melihat Syot Kilat dan Filem pada Skrin TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
 Fungsi Main Semula Lain
(PLAY MENU) 127
Menetapkan Fungsi kepada
Butang Pengatup Hadapan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Pengatup Hadapan) .
Menghantar Fail Syot Kilat atau Filem dari Memori Kamera
ke Telefon Pintar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Hantar ke telefon) .
Melihat Syot Kilat dan Filem dalam Memori Kamera
pada Telefon Pintar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Lihat di telefon) .
Mencipta Imej Kolaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kolaj Pantas) .
Memainkan Persembahan Slaid di Kamera . . . . . . . . . . .(Prsmbhn Slaid) .

127
128
128
128
129
Memindah Muzik daripada Komputer Anda ke Memori Kamera . . . . . . . . . . . 131
Mengedit Filem pada Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Pengeditan Filem) .
Untuk gabungkan dua filem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Gabung Filem) .
Mencipta Syot Kilat Bingkai Filem . . . . . . . . . . . . (CETAKAN GERAKAN) .
Mengoptimumkan Kecerahan Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Pencahayaan) .
Melaraskan Imbangan Putih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Imbangan Putih) .
Melaraskan Kecerahan Syot Kilat Sedia Ada . . . . . . . . . . . . .(Kecerahan) .
Memilih Imej untuk Percetakan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Cetakan DPOF) .
Melindung Fail Daripada Pemadaman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Lindungi) .
Mengedit Tarikh dan Masa Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Tarikh/Masa) .
Memutar Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Putaran) .
Mengubah saiz Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ubah Saiz) .
Memangkas Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Memotong) .
Menyalin Fail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Salin) .
Menggabungkan Imej CS kepada Imej
Pegun Tunggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Cetakan Berbilang CS) .
Membahagikan Kumpulan Pengatup Berterusan . (Bahagikan Kumpulan) .
Mengedit Imej CS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Edit Kumpulan) .
7
132
134
134
135
135
136
136
137
138
139
139
140
140
141
141
141
Kandungan
 Mewujudkan sambungan LAN Wayarles
142
Fungsi LAN Wayarles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Membuat Sambungan antara Telefon Pintar dengan Kamera Anda . . . . . . . 144


Memasang Aplikasi EXILIM Remote pada Telefon Pintar Anda . . . . . . . . . . . . 144
Mengkonfigurasi Tetapan LAN Wayarles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Menggunakan Telefon Pintar sebagai Alat
Kawalan Jauh Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tangkapan Jauh) . 146
Menghantar Imej yang Sedang Dipaparkan
ke Telefon Pintar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Pnghntrn Cpt) . 148


Bagi menetapkan fungsi Penghantaran Cepat ke butang pengatup hadapan . 148
Untuk menghantar imej yang dipaparkan ke telefon pintar. . . . . . . . . . . . . . . . 149
Menghantar Fail Syot Kilat atau Filem dari Ingatan Kamera
ke Telefon Pintar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Hantar Imej Terpilih) .
Menghantarkan Semua Imej Yang Dirakam pada Hari Semasa
ke Telefon Pintar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Hantar Imej Baharu) .
Mensaiz Semula Syot Kilat sebelum Menghantarnya
ke Telefon Pintar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Saiz sml sblm hntr) .
Melihat Syot Kilat dan Filem dalam Ingatan
Kamera pada Telefon Pintar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Lihat di telefon) .
 Percetakan
150
152
153
154
155
Percetakan Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Menggunakan DPOF untuk Menentukan Imej untuk Dicetak
dan Bilangan Salinan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Cetakan DPOF) . 155
 Menggunakan Kamera dengan Komputer
160
Perkara yang anda boleh lakukan menggunakan komputer.... . . . . . . . . . . . 160
Menggunakan Kamera dengan Komputer Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161


Melihat dan Menyimpan Imej di Komputer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Memainkan Filem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Menggunakan Kamera dengan Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165


Menyambung Kamera pada Komputer Anda dan Menyimpan Fail . . . . . . . . . 165
Memainkan Filem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Fail dan Folder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Data Kad Memori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
8
Kandungan
 Tetapan Lain
(SETTING) 171
Mendayakan Penjimatan Kuasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Mod EKO) .
Melaras Kecerahan Skrin Monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Skrin) .
Mensaiz Semula Syot Kilat sebelum Menghantarnya
ke Telefon Pintar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Saiz semula sebelum hantar) .
Mengkonfigurasi Tetapan Bunyi Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Bunyi) .
Mencipta Folder Simpanan Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Cipta Folder) .
Pengecapan Masa Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Cap Masa) .
Pengesanan Orientasi Imej dan Pemutaran Auto . . . . . . . . . (Putar Auto) .
Menentukan Peraturan Penjanaan Nombor Siri Nama Fail . . . . (No. Fail) .
Mengkonfigurasi Tetapan Keadaan Tidur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tidur) .
Mengkonfigurasi Tetapan Mati Kuasa Auto . . . . . . . . . (Mati Kuasa Auto) .
Menentukan Operasi semasa Skrin Monitor Disengetkan . (Skrin Senget) .
Mengkonfigurasi Tetapan [p] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (MAIN) .
Menyahdayakan Pemadaman Fail . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kekunci Padam) .
Mengkonfigurasi Tetapan Waktu Dunia . . . . . . . . . . . . . . . (Waktu Dunia) .
Menetapkan Jam Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Laras) .
Menentukan Gaya Tarikh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Gaya Tarikh) .
Menentukan Bahasa Paparan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Language) .
Memilih Kaedah Output Terminal HDMI . . . . . . . . . . . . . . . (Output HDMI) .
Menukar Kata Laluan Kamera untuk
Sambungan LAN Wayarles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Kata laluan WLAN) .
Memformat Memori Terbina Dlm atau Kad Memori . . . . . . . . . . .(Format) .
Menetapkan Semula Kamera ke Lalai Kilang . . . . . . . . . . . . (Set Semula) .
 Lampiran
171
171
172
172
173
173
174
174
175
175
176
176
176
177
178
178
179
179
180
181
181
182
Peringatan Keselamatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Peringatan Semasa Penggunaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Bekalan Kuasa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195



Mengecas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Peringatan Bateri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Menggunakan Kamera di Negara lain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Menggunakan Kad Memori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Set Semula Tetapan Lalai Awal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Apabila mengalami masalah.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201


Pencarisilapan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Mesej Paparan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Tangkapan Gambar/Masa Rakaman Filem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Spesifikasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
9
Kandungan
Panduan Umum
Nombor yang ditunjukkan dalam kurungan menunjukkan halaman yang
menerangkan setiap item.
Depan
Belakang
1234567
bl bm bn bo
bp
bq
bk
9
 Butang [0] (Filem)
(halaman 68)
 Pengawal zum
(halaman 32, 52, 124)
 Butang pengatup
(halaman 29, 31)
 [ON/OFF] (Kuasa)
(halaman 24, 29)
 Denyar (halaman 49)
 Lampu hadapan
(halaman 41, 113)
 Pembesar suara
 Kanta
 Mikrofon (halaman 69)
8
cl ck bt bs br
Butang pengatup
hadapan
(halaman 99, 127, 148)
Butang [MODE]
(halaman 31, 39, 68)
Lampu belakang
(halaman 21, 23, 29,
32, 49)
Lubang tali (halaman 2)
Penutup terminal
[HDMI OUT]
Output HDMI (mikro)
(halaman 94, 125)
Port [USB]
(halaman 20, 22)
Butang [MENU]
(halaman 68, 96)
Butang [p] (MAIN)
(halaman 29, 35)
Butang [SET]
(halaman 40, 68, 96)
Butang kawalan
([8] [2] [4] [6])
(halaman 40, 68, 79, 96)
Skrin monitor
(halaman 11, 31)
Bawah
Lubang tripod
Gunakan lubang ini apabila memasang tripod.
Penutup bateri
Slot bateri/kad memori (halaman 19, 27)
co cn cm
10
Panduan Umum
Kandungan Skrin Monitor dan Cara Menukarnya
Skrin monitor menggunakan pelbagai penunjuk, ikon dan nilai untuk memastikan
anda mengetahui status kamera.
• Contoh skrin pada bahagian ini bertujuan menunjukkan anda lokasi semua
penunjuk dan rajah yang mungkin muncul pada skrin monitor dalam pelbagai mod.
Ia tidak mewakili skrin yang sebenarnya muncul pada kamera.
. Rakaman Syot Kilat (1 Syot)
co
cn
cm
cl
ck
bt
bs
1 2 34567
br
bq bp
Baki kapasiti memori syot kilat (halaman 208)
Saiz/kualiti imej syot kilat (halaman 100, 102)
8 
Kualiti filem (filem FHD/STD) (halaman 68, 71)/

9
Kelajuan rakaman (filem berkelajuan tinggi)
bk
(halaman 71)
bl Jarak fokus
bm
(Ditukar kepada format filem 35 mm.)
bn
(halaman 53)
bo Antigoncang (halaman 105)
Penunjuk cap masa (halaman 173)
Histogram (halaman 114)
Fungsi butang pengatup hadapan
(halaman 99)
 Mod pemasa kendiri
(halaman 41)
 Pengecaman Muka
(halaman 107)
 Mod rakaman (halaman 31)
 Penunjuk kemerosotan imej/
penunjuk (SR) zum
(halaman 54)
 Baki kapasiti memori filem
(halaman 68)
Tarikh/masa (halaman 24, 178)
Kws AF (halaman 108)
Bingkai fokus (halaman 32, 108)
Penunjuk tahap bateri (halaman 24)
Mod permeteran (halaman 51)
Denyar (halaman 49)
Keamatan pendedahan (halaman 48)
Mekap (halaman 47)
Kepekaan ISO (halaman 46)
Mod fokus (halaman 44)
Imbangan Putih (halaman 42)
• Bergantung pada seting rakaman, bukaan, kelajuan pengatup, dan nilai kepekaan
ISO mungkin tidak kelihatan pada skrin monitor. Nilai ini kelihatan berwarna merah
jika Pendedahan Auto (AE) tidak betul atas beberapa sebab.
11
Kandungan Skrin Monitor dan Cara Menukarnya
. Rakaman Syot Kilat (Tangkapan Letus)
1
234
8
7
5
6
Pengatup berterusan (halaman 56)
Mod rakaman (halaman 31)
Baki kapasiti memori syot kilat (halaman 208)
Masa CS dibenarkan*/bilangan imej CS
(halaman 56)
* Ia tidak dipaparkan semasa merakam
dengan CS Prarakam.
Baki kapasiti memori filem (halaman 209)
Pengatup berterusan (halaman 56)
Syot CS prarakam (halaman 58)
Syot CS maksimum (halaman 56)
. Rakaman Filem
1
8
23 4 5
6
7
Mod rakaman syot rakam (Syot Rakam dalam
Filem) (halaman 78)
Rakaman audio dinyahdayakan (halaman 71)
Mod rakaman (halaman 68)
Masa rakaman filem (halaman 68)
Baki kapasiti memori filem (halaman 68)
Rakaman filem sedang berjalan (halaman 68)
Kualiti filem (filem FHD/STD) (halaman 68, 71)/
Kelajuan rakaman (filem berkelajuan tinggi)
(halaman 71)
Baki kapasiti memori syot kilat (halaman 208)
12
Kandungan Skrin Monitor dan Cara Menukarnya
. Melihat Syot Kilat
123 4
bt
bs
br
bq
bp
bo
bn bmbl
bk
 Jenis fail
 Penunjuk lindung
(halaman 137)
 Saiz imej syot kilat
(halaman 100)
 Nama folder/nama fail
(halaman 168)
Mod rakaman (halaman 31)
Histogram (halaman 114)
5 Fungsi butang pengatup hadapan
6
(halaman 127)
Status sambungan LAN wayarles
7
(halaman 149, 151)
8 Tarikh/masa (halaman 178)
9 Mod permeteran (halaman 51)
Imbangan Putih (halaman 135)
Penunjuk tahap bateri (halaman 24)
Denyar (halaman 49)
Keamatan pendedahan (halaman 48)
Kelajuan pengatup
Nilai bukaan
Kepekaan ISO (halaman 46)
Jarak fokus
(Ditukar kepada format filem 35 mm.)
 Kualiti imej syot kilat
(halaman 102)
. Melihat Imej CS
Bilangan imej dalam kumpulan (halaman 119)
Ikon kumpulan (halaman 119)
12
. Main Semula Filem
1
4
2
Tiada data audio yang tersedia
Masa rakaman filem (halaman 117)
3 Kualiti filem (filem FHD/STD) (halaman 68, 71)/
Kelajuan rakaman (filem berkelajuan tinggi)
(halaman 71)
Selang Masa (halaman 75)
Dipaparkan untuk filem yang dirakamkan
dengan Selang Masa.
13
Kandungan Skrin Monitor dan Cara Menukarnya
. Mengkonfigurasi Tetapan Skrin Monitor
Setiap tekanan [8] (DISP) akan berpusing melalui tetapan
paparan yang memaparkan atau menyembunyikan maklumat di
skrin. Anda boleh mengkonfigurasi tetapan berasingan untuk mod
RKM dan mod MAIN.
[8] (DISP)
Mod RKM
Maklumat hidup
Memaparkan maklumat tetapan.
Maklumat mati
Menyembunyikan maklumat tetapan.
Mod MAIN
Maklumat hidup
Memaparkan tetapan apabila menangkap, tarikh dan masa
semasa, histogram (halaman 114), dan maklumat lain.
Maklumat mati
Tiada maklumat dipaparkan semasa menangkap gambar.
14
Kandungan Skrin Monitor dan Cara Menukarnya
Asas Mula Pantas
Apa yang anda boleh lakukan dengan kamera CASIO anda
Kamera CASIO anda penuh dengan pilihan ciri dan fungsi berkuasa untuk
memudahkan rakaman imej digital, termasuk fungsi utama berikut.
Skrin Monitor Boleh Senget
180 darjah
Skrin monitor kamera boleh disengetkan ke atas
sehingga 180 darjah. Ini memudahkan anda
menggubah potret sendiri dan menangkap dari
sudut rendah.
*Lihat halaman 17 untuk maklumat lanjut.
Potret Sendiri Bebas Tangan
Anda boleh mengawal operasi pemasa sendiri dari
jauh dengan melambai tangan anda, yang
memudahkan anda menangkap potret sendiri dari
jauh.
*Lihat halaman 61 untuk maklumat lanjut.
Filem Selang Masa
Anda boleh menggunakan fungsi ini untuk merakam
filem peristiwa sebenar yang berlaku, untuk melajukan
aliran trafik dalam pemandangan bandar, atau untuk
merakam jenis filem lain yang serupa.
*Lihat halaman 75 untuk maklumat lanjut.
Kelompok Mekap (Mekap BKT)
Kelompok Mekap (Mekap BKT) membolehkan anda
merakam imej yang sama dalam tiga versi dengan
menekan butang pengatup, setiap satu dengan tetapan
Tona Kulit yang berbeza.
*Lihat halaman 67 untuk maklumat lanjut.
ART SHOT
Pelbagai kesan artistik membantu menukar subjek
harian biasa tampak lebih baru dan jadi lebih menarik.
“ART SHOT” menyediakan kesan berikut: Seni HDR,
Kamera Mainan, Fokus Lembut, Tona Lembut,
Terserlah, Sepia, Monokrom, Miniatur, Mata ikan, Syot
Berkilau, Bola kristal, Kumpulan ART SHOT.
*Lihat halaman 64 untuk maklumat lanjut.
15
Asas Mula Pantas
Syot Tigaan
Menekan butang pengatup akan menangkap letusan
tiga imej dan menyimpannya dalam memori. Ciri ini
sangat sesuai untuk memastikan anda tidak terlepas
saat-saat indah semasa dikelilingi kanak-kanak.
*Lihat halaman 82 untuk maklumat lanjut.
PRO Auto Premium
Pilih rakaman PRO Auto Premium dan
kamera akan menentukan secara automatik
sama ada anda sedang merakam suatu
subjek atau pemandangan dan keadaan lain.
PRO Auto Premium memberikan kualiti imej
yang lebih baik berbanding Auto standard.
*Lihat halaman 31 untuk maklumat lanjut.
Kolaj Pantas
Fungsi ini boleh digunakan untuk menggabung berbilang syot
kilat dalam satu imej kolaj.
*Lihat halaman 128 untuk maklumat lanjut.
Sambungan LAN Wayarles
Ubah telefon pintar anda menjadi alat kawalan jauh
kamera yang membolehkan anda menghantar imej
yang dirakam dengan kamera anda ke telefon pintar
anda.
*Lihat halaman 142 untuk maklumat lanjut.
16
Asas Mula Pantas
Menyengetkan Skrin Monitor
Skrin monitor boleh disengetkan ke atas sehingga 180 darjah.
. Menyengetkan Skrin Monitor
Seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi, anda
boleh menyengetkan skrin monitor dengan
membukanya dari bawah.
. Mengembalikan Skrin Monitor ke
Kedudukan Normalnya
Anda boleh kembalikan skrin monitor pada
kedudukan normal dengan memegang bahagian
bawah skrin monitor dan memutarnya.
180 darjah
• Dalam tetapan lalai kilang, kamera akan hidup secara automatik apabila skrin
monitor disengetkan. Lihat halaman 176 untuk maklumat tentang
mengkonfigurasikan kamera agar ia tidak dihidupkan apabila skrin monitor
disengetkan ke atas.
• Apabila mengembalikan skrin monitor ke belakang kamera, berhati-hati agar jari
anda tidak tersepit di antara bahagian bawah skrin monitor dengan kamera.
• Jangan kenakan impak yang kuat kepada skrin monitor. Berbuat demikian akan
merosakkannya.
• Pastikan anda mengembalikan skrin monitor ke kedudukan normalnya ke
bahagian belakang kamera apabila tidak menggunakannya.
17
Asas Mula Pantas
. Apa yang anda boleh lakukan dengan kamera...
Menangkap potret sendiri
Anda boleh mengatur kedudukan skrin
monitor agar ia menghadap arah yang
sama dengan kanta, agar mudah untuk
menangkap potret sendiri. Anda juga
boleh gunakan kaki di belakang kamera
bagi memastikan kamera berdiri tegak
apabila diletakkan di atas meja atau
permukaan lain.
Tangkapan sudut rendah
Tangkapan sudut tinggi
Sudut senget skrin monitor boleh
dilaraskan bagi setiap gubahan imej dari
pelbagai sudut rendah.
Dengan memegang kamera terbalik,
anda boleh mengatur sudut skrin kamera
dengan cara yang membolehkan anda
menangkap dari sudut tinggi.
Dalam keadaan ini, kamera akan
memutar maklumat di skrin dan imej
yang dipaparkan secara automatik
sebanyak 180 darjah.
18
Asas Mula Pantas
Mula-mula, cas bateri sebelum menggunakan.
Harap maklum bahawa bateri kamera yang baru dibeli tidak dicas. Lakukan langkah
di bawah untuk memuat bateri ke dalam kamera dan caskannya.
• Kamera anda memerlukan bateri ion litium boleh cas semula (NP-160) CASIO
untuk kuasa. Jangan cuba menggunakan sebarang jenis bateri yang lain.
Untuk memasang bateri
1.
Buka penutup bateri.
2.
Muatkan bateri.
Dengan logo CASIO pada bateri
menghala ke atas (ke arah kanta),
pegang penahan di sebelah bateri
ke arah yang ditunjukkan oleh
anak panah semasa anda
melungsurkan bateri ke dalam
kamera. Tekan bateri ke dalam
sehingga penahan memastikan ia
masuk dengan betul di tempatnya.
Penahan
NG
OK
Logo CASIO
3.
Bateri
Tutup penutup bateri.
19
Asas Mula Pantas
Untuk menggantikan bateri
1.
Buka penutup bateri dan
keluarkan bateri yang ada.
2.
Masukkan bateri baru.
Penahan
Caskan Bateri
Anda boleh menggunakan salah satu daripada dua kaedah di bawah untuk
mengecas bateri kamera.
• Penyesuai USB-AC
• Sambungan USB ke komputer (Menggunakan kabel USB mikro yang diberikan.)
. Untuk mengecaskan dengan penyesuai USB-AC
Penyesuai membolehkan anda mengecas bateri ketika ia dimuatkan dalam kamera.
Ketika kamera dimatikan, sambungkan mengikut urutan yang ditunjukkan di bawah.
Masa mengecas: Kira-kira 160 minit
Port [USB]
Kabel USB Mikro
(disertakan bersama kamera)
4
1
Penyesuai USB-AC
(AD-C53U)
2
3
Kord kuasa
Tanda u penyambung kecil (USB mikro)
menghadap bahagian skrin monitor kamera.
• Apabila menanggalkan penyesuai USB-AC dari kamera, pastikan sambungan
diputuskan dari kamera terlebih dahulu.
20
Asas Mula Pantas
• Bateri yang sudah lama tidak digunakan, atau suhu sekeliling melampau boleh
menyebabkan pengecasan bateri mengambil masa lebih lama. Jika pengecasan
mengambil masa lebih lima jam, pemasa akan menghentikannya secara
automatik, walaupun bateri tidak dicas sepenuhnya. Ini ditunjukkan dengan lampu
belakang yang berkelip merah. Jika bateri sudah lama tidak digunakan,
pengecasan mungkin ditamatkan secara automatik dan lampu belakang mungkin
akan mula berkelip merah hanya selepas 60 minit. Dalam kedua-dua keadaan,
tanggalkan kabel USB dari kamera dan sambungkannya semula untuk
menyambung pengecasan.
• Pastikan anda masukkan penyambung kabel ke dalam port [USB] sehingga anda
rasa ia klik dengan selamat di tempatnya. Kegagalan memasukkan penyambung
sepenuhnya boleh menyebabkan komunikasi yang lemah atau kerosakan.
• Perhatikan bahawa walaupun penyambung dimasukkan
sepenuhnya, anda masih boleh melihat bahagian logam
penyambung seperti yang ditunjuk dalam gambar.
• Menekan [ON/OFF] (Kuasa) semasa penyesuai USB-AC
disambung pada kamera, akan menghidupkan kamera
dengan kuasa dibekalkan oleh bateri. Jadi, pengecasan
akan berhenti.
• Penyesuai USB-AC menjadi sedikit panas semasa
pengecasan. Ini perkara biasa dan tidak bermakna kerosakan.
• Bentuk palam kuasa bergantung pada setiap negara atau kawasan geografi.
Operasi Lampu Belakang
Status Lampu
Lampu belakang
Penerangan
Menyala Merah
Mengecas
Berkelip Merah
Suhu sekeliling tak normal, masalah
penyesuai USB-AC atau masalah
bateri (halaman 195)
Mati
Pengecasan selesai
21
Asas Mula Pantas
. Untuk mengecas menggunakan sambungan USB pada komputer
Sambungan USB membolehkan anda mengecas bateri ketika ia dimuatkan dalam
kamera.
Ketika kamera dimatikan, sambungkan mengikut urutan yang ditunjukkan di bawah
(, ).
[USB] port
Komputer
(kuasa dihidupkan)
Port USB
USB
2
1
Kabel USB Mikro
(disertakan bersama kamera)
Tanda u penyambung kecil (USB mikro) menghadap
bahagian skrin monitor kamera.
• Jika kamera dihidupkan, tekan [ON/OFF] (Kuasa) untuk mematikan kamera
sebelum menyambungkannya kepada komputer anda.
• Kali pertama anda menyambungkan kamera ke komputer menggunakan kabel
USB, mesej ralat mungkin muncul pada komputer anda. Jika ini berlaku,
tanggalkan dan kemudian sambungkan semula kabel USB itu.
• Bateri yang sudah lama tidak digunakan, jenis komputer tertentu, dan keadaan
sambungan boleh menyebabkan pengecasan mengambil masa lebih lima jam.
Ini akan menghidupkan pemasa akan menghentikan pengecasan secara
automatik, walaupun bateri tidak dicas sepenuhnya. Jika ini berlaku, tanggalkan
dan kemudian sambungkan semula kabel USB untuk memulakan semula
pengecasan. Guna penyesuai USB-AC yang dibekalkan supaya pengecasan lebih
pantas dilakukan.
• Jika bateri sudah lama tidak digunakan, pengecasan mungkin ditamatkan secara
automatik dan lampu belakang mungkin mula berkelip merah hanya selepas
60 minit. Dalam kedua-dua keadaan, anda disarankan menggunakan penyesuai
USB-AC yang disertakan bersama kamera.
• Jika anda hidupkan kamera semasa mengecas menggunakan sambungan USB
kepada komputer, kamera akan mewujudkan sambungan USB dengan komputer.
Walaupun pengecasan normal biasanya diteruskan pada masa ini, jenis komputer
atau persekitaran sambungan tertentu mungkin berhenti mengecas jika kuasa
bekalan rendah. Ini akan ditunjukkan dengan lampu belakang menyala hijau.
• Pengecasan tidak dilakukan semasa komputer yang disambungkan berada dalam
mod hibernasi.
22
Asas Mula Pantas
Operasi Lampu Belakang
Lampu belakang
Status Lampu
Penerangan
Menyala Merah,
(Menyala/Berkelip
Ambar)
Mengecas
Berkelip Merah
Suhu sekeliling tak normal,
pengecasan mengambil masa yang
sangat lama atau masalah bateri
(halaman 195)
Mati, (Hijau Menyala)
Pengecasan selesai
• Maklumat dalam tanda kurungan dalam jadual di atas menunjukkan status lampu
semasa kamera dihidupkan semasa pengecasan.
Peringatan Pengecasan Lain
• Dengan dua kaedah pengecasan yang diterangkan di atas, anda boleh mengecas
bateri kamera (NP-160) tanpa mengeluarkannya daripada kamera. Anda juga
boleh mengecas bateri menggunakan unit pengecas pilihan yang ada (BC-110L).
Jangan gunakan sebarang jenis peranti pengecas lain. Percubaan untuk
menggunakan pengecas lain boleh menyebabkan kemalangan yang tak dijangka.
• Model ini boleh diisi melalui spesifikasi port USB 2.0 sahaja.
• Peranti bekalan kuasa dan peranti pengecasan USB tertakluk pada standard yang
ditetapkan. Penggunaan peranti kurang bermutu atau peranti yang tidak
memenuhi standard boleh menyebabkan kerosakan dan/atau kegagalan kamera
anda.
• Operasi tidak dijamin sekiranya anda menggunakan komputer yang dibina atau
diubah suai sendiri. Walaupun anda menggunakan komputer yang tersedia secara
komersial, spesifikasi port USB tertentu mungkin memustahilkan pengecasan
menggunakan kabel USB.
• Bateri yang masih panas sebaik sahaja selepas penggunaan biasa mungkin tidak
mengecas sepenuhnya. Berikan bateri masa untuk sejuk sebelum mengecasnya.
• Bateri menyahcas sedikit walaupun semasa ia tidak dimuat dalam kamera.
Kerana itu, anda disarankan supaya mengecas bateri segera sebelum anda perlu
menggunakannya.
• Mengecas bateri kamera mungkin menyebabkan gangguan dengan penerimaan
TV dan radio. Jika ini berlaku, pasang penyesuai USB-AC ke sumber kuasa yang
lebih jauh daripada TV atau radio.
• Masa pengecasan sebenar bergantung pada kapasiti bateri semasa dan keadaan
pengecasan.
• Jangan gunakan penyesuai USB-AC dengan mana-mana peranti lain.
• Jangan menggunakan kord kuasa dengan peranti lain.
• Hanya guna penyesuai USB-AC dan kabel USB yang dinyatakan dalam manual ini
untuk mengecas. Penggunaan sebarang jenis peranti lain mungkin mengakibatkan
pengecasan yang pincang.
23
Asas Mula Pantas
Memeriksa Baki Kuasa Bateri
Semasa kuasa bateri digunakan, penunjuk bateri pada skrin monitor menunjukkan
baki kuasa seperti ditunjukkan di bawah.
Baki Kuasa
Tinggi
Warna Penunjuk
Rendah
*
Penunjuk Bateri
Putih
*
Putih
*
*
* Merah
* Merah
menunjukkan kuasa bateri rendah. Cas bateri secepat mungkin.
Rakaman tidak boleh dilakukan apabila
ditunjukkan. Cas bateri segera.
• Tahap yang ditunjukkan oleh penunjuk bateri mungkin bertukar apabila anda
bertukar antara mod RKM dengan mod MAIN.
• Meninggalkan kamera selama kira-kira 20 hari tanpa kuasa dibekalkan ketika
bateri sudah mati akan menyebabkan tetapan tarikh dan masanya dipadamkan.
Mesej yang memberitahu anda untuk mengkonfigurasi tetapan masa dan tarikh
akan muncul apabila anda menghidupkan kamera selepas memulihkan kuasa.
Apabila ini berlaku, konfigurasikan tetapan tarikh dan masa (halaman 178).
• Lihat halaman 213 untuk maklumat mengenai hayat bateri dan bilangan
tangkapan.
Petua Menjimatkan Kuasa Bateri
• Memasuki “Mod EKO” mendayakan operasi kuasa rendah (halaman 171).
• Apabila anda tidak perlu menggunakan denyar, pilih ? (Denyar Mati) untuk
tetapan denyar (halaman 49).
• Dayakan ciri Mati Kuasa Auto dan Tidur untuk melindungi terhadap pembaziran
kuasa bateri apabila anda terlupa mematikan kamera (halaman 175, 175).
• Pilih “Mati” untuk “AF Berterusan” (halaman 109).
Mengkonfigurasi Tetapan Asas Kali Pertama Anda
Menghidupkan Kamera
Kali pertama anda memuatkan bateri ke dalam kamera, skrin akan muncul untuk
mengkonfigurasi tetapan bahasa paparan, tarikh dan masa. Kegagalan menetapkan
tarikh dan masa dengan betul akan menyebabkan data tarikh dan masa yang salah
dirakam bersama imej.
• Skrin untuk pemilihan bahasa tidak akan muncul pada langkah 2 prosedur di
bawah jika anda membeli kamera yang dikhususkan untuk pasaran Jepun.
Untuk menukar bahasa paparan daripada bahasa Jepun dalam kes ini, gunakan
prosedur di bawah “Menentukan Bahasa Paparan (Language)” (halaman 179).
Harap maklum bahawa versi manual ini dalam bahasa yang anda pilih mungkin
tidak disertakan bersama kamera yang dikhususkan untuk pasaran Jepun.
• Model kamera yang dijual di kawasan geografi tertentu mungkin tidak menyokong
pemilihan bahasa paparan.
24
Asas Mula Pantas
1.
Tekan [ON/OFF] (Kuasa) untuk
menghidupkan kamera.
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih
bahasa yang anda mahu dan kemudian
tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih gaya tarikh dan kemudian tekan
[SET].
[ON/OFF] (Kuasa)
Contoh: Julai, 10, 2015
TT/BB/HH * 15/7/10
HH/BB/TT * 10/7/15
BB/HH/TT * 7/10/15
4.
Tetapkan tarikh dan masa.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih tetapan yang
anda mahu tukar dan kemudian guna [8] dan [2]
untuk menukarnya.
Untuk bertukar antara format 12 jam dengan 24 jam,
pilih “24h” dan kemudian gunakan [8] dan [2] bagi
menukar tetapan.
5.
Setelah menetapkan tarikh dan masa, guna [4]
dan [6] untuk memilih “Guna” dan kemudian tekan [SET].
Jika anda melakukan kesalahan mengkonfigurasi tetapan bahasa paparan, tarikh
dan masa dengan prosedur di atas, rujuk halaman berikut untuk maklumat
mengenai cara membetulkan tetapan.
– Bahasa paparan: halaman 179
– Tarikh dan masa: halaman 178
• Setiap negara mengawal ofset masa tempatannya sendiri dan penggunaan masa
musim panas, maka ia tertakluk pada perubahan.
• Mengeluarkan bateri daripada kamera terlalu cepat selepas mengkonfigurasi
tetapan masa dan tarikh buat kali pertama boleh menyebabkan tetapan ditetapkan
semula kepada lalai kilangnya. Jangan keluarkan bateri untuk sekurang-kurangnya
24 jam setelah mengkonfigurasi tetapan.
25
Asas Mula Pantas
Menyediakan Kad Memori
Walaupun kamera memiliki memori terbina dalam yang boleh digunakan untuk
menyimpan imej dan filem, anda mungkin mahu membeli kad memori yang tersedia
secara komersil untuk lebih banyak kapasiti. Kamera tidak dibekalkan bersama kad
memori. Imej yang dirakam semasa kad memori dimuatkan disimpan ke dalam kad
memori. Apabila tiada kad memori dimuatkan, imej disimpan dalam memori terbina
dalam.
• Untuk maklumat mengenai kapasiti kad memori, lihat halaman 208.
Kad Memori yang Disokong
– Kad Memori SD
– Kad Memori SDHC
– Kad Memori SDXC
Gunakan satu daripada jenis kad memori di atas.
• Di atas adalah jenis kad memori yang disokong sehingga bulan Julai 2014.
• Kamera ini menyokong penggunaan kad memori SD daripada jenis dan kapasiti
berikut: kad memori SD sehingga 2 GB, kad memori SDHC daripada 2 GB
sehingga 32 GB, kad memori SDXC daripada 32 GB sehingga 2 TB.
Ambil perhatian bahawa keupayaan untuk menggunakan mana-mana kad tertentu
dengan kamera ini, walaupun ia memenuhi keperluan kapasiti dan jenis di atas,
adalah tidak dijamin.
. Peringatan Pengendalian Kad Memori
Sesetengah jenis kad boleh memperlahankan kelajuan pemprosesan, malah boleh
menyebabkan kamera tidak boleh menyimpan filem Berkualiti Tinggi dengan betul.
Selain itu, penggunaan jenis kad memori yang tertentu melambatkan pemindahan
data dan menambah masa yang diperlukan untuk merakam data filem, yang akan
menyebabkan bingkai filem berkurang. Penunjuk Y pada skrin monitor bertukar
kuning bagi menunjukkan bingkai berkurang. Bagi mengelakkan masalah seperti ini,
penggunaan kad memori Ultra High Speed Type SD adalah digalakkan. Perhatian,
walaubagaimanapun CASIO tidak memberikan jaminan sebarang operasi kad
memori Ultra High Speed Type SD yang digunakan bersama kamera ini.
26
Asas Mula Pantas
Untuk memuat kad memori
1.
Tekan [ON/OFF] (Kuasa) untuk
mematikan kamera dan kemudian
buka penutup bateri.
2.
Muatkan kad memori.
Letakkan kad memori supaya bahagian
depannya mengadap ke atas (ke arah
sisi kanta kamera), tolaknya masuk ke
dalam slot kad sehingga anda
mendengar ia klik dengan kemas.
Depan
Depan
3.
Belakang
Tutup penutup bateri.
• Jangan masukkan sebarang benda selain kad memori yang disokong (halaman
26) ke dalam slot kad memori.
• Jika air atau sebarang objek asing termasuk ke dalam slot kad, segera matikan
kamera, keluarkan bateri dan hubungi peruncit anda atau pusat perkhidmatan sah
CASIO yang terdekat.
27
Asas Mula Pantas
Untuk menggantikan kad memori
Tekan kad memori dan kemudian
lepaskannya. Ini akan menyebabkan kad
tertonjol sedikit daripada slot kad memori.
Tarik kad keluar dan kemudian masukkan
yang lain.
• Jangan keluarkan kad daripada kamera
semasa lampu belakang berkelip hijau.
Perbuatan itu boleh menyebabkan
operasi simpan imej gagal dan juga
merosakkan kad memori.
Untuk memformat (mengasal) kad memori baru
Formatkan kad memori pada kamera sebelum menggunakannya buat kali pertama.
• Memformat kad memori yang mengandungi syot kilat atau fail lain di dalamnya,
akan memadam kandungannya. Biasanya anda tidak perlu menformat kad memori
semula. Namun, jika penyimpanan masuk ke dalam kad bertambah perlahan atau
jika anda perasan keluarbiasaan lain, format kad semula.
• Pastikan anda menggunakan kamera bagi memformat kad memori. Memformat
kad pada komputer akan mengakibatkan format bukan standard SD, yang boleh
sangat melambatkan masa pemprosesan dan menyebabkan masalah
ketidakserasian, prestasi, dan lain-lain.
1.
Hidupkan kamera dan tekan [MENU].
2.
Tekan [4], gunakan [8] dan [2] untuk memilih tab “¥ SETTING”, dan
kemudian tekan [6].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Format” dan kemudian tekan
[SET].
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Format” dan kemudian tekan
[SET].
5.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Ya” dan kemudian tekan [SET].
28
Asas Mula Pantas
Menghidupkan dan Mematikan Kamera
. Untuk menghidupkan kuasa
Menekan [ON/OFF] (Kuasa) memasuki mod RKM
supaya anda boleh merakam imej. Menekan [p]
(MAIN) semasa dalam mod RKM memasuki mod
MAIN, yang anda boleh gunakan untuk melihat syot
kilat dan filem (halaman 35, 117).
• Anda juga boleh hidupkan kamera dengan
menekan [p] (MAIN).
• Menekan butang pengatup semasa dalam mod
MAIN akan mengembalikan anda ke mod RKM.
• Sentiasa pastikan tiada apa yang menghalang
atau tersentuh kanta semasa ia mengunjur keluar.
Memegang kanta dengan tangan anda supaya ia
tidak terkeluar mewujudkan risiko kerosakan.
• Kira-kira 10 saat selepas anda menekan [p]
(MAIN) untuk memasuki mod MAIN, kanta akan
masuk ke dalam kamera.
• Fungsi Tidur (halaman 175) atau Mati Kuasa Auto
(halaman 175) akan mematikan kuasa secara
automatik jika anda tidak melakukan sebarang
operasi selama tempoh masa yang dipraset.
[ON/OFF] (Kuasa)
Butang pengatup
Lampu belakang
[p] (MAIN)
. Untuk mematikan kamera
Tekan [ON/OFF] (Kuasa).
• Kamera boleh dikonfigurasikan supaya kuasa dimatikan apabila [p] (MAIN)
ditekan (halaman 176).
29
Asas Mula Pantas
Memegang Kamera Dengan Betul
Imej anda akan kabur jika anda
Melintang
Menegak
menggerakkan kamera semasa
anda menekan butang
pengatup. Semasa menekan
butang pengatup, pastikan
kamera dipegang seperti
ditunjukkan dalam ilustrasi, dan
kekalkan kedudukannya dengan
merapatkan lengan anda ke sisi
badan semasa anda
Pegang kamera supaya denyar berada di atas
menangkap.
kanta.
Sambil memastikan kamera
tidak bergerak, perlahan-lahan
tekan butang pengatup dan berhati-hati supaya tidak membuat sebarang pergerakan
semasa pengatup dilepaskan dan beberapa ketika selepas ia dilepaskan. Ini penting
terutamanya apabila pencahayaan rendah, yang melambatkan kelajuan pengatup.
• Berhati-hati supaya jari anda dan tali tidak
Denyar
melindungi mana-mana kawasan yang
Lampu hadapan
ditunjukkan dalam ilustrasi.
• Untuk mengelak daripada menjatuhkan kamera
secara tidak sengaja, pasang tali tangan dan
pastikan ia berada di keliling jari atau pergelangan
tangan anda semasa anda mengendalikan
kamera.
• Jangan ayun kamera menggunakan talinya.
• Tali yang disediakan bertujuan untuk digunakan
Kanta
dengan kamera ini sahaja. Jangan gunakannya
untuk sebarang tujuan lain.
• Menangkap imej semasa tetapan “Putaran” kamera adalah “Hidup” akan
menyebabkan imej main semula diputarkan secara automatik kepada orientasi
kamera berada ketika imej dirakamkan (halaman 174).
30
Asas Mula Pantas
Untuk menangkap syot kilat
Memilih Mod Rakaman Auto
Anda boleh pilih satu daripada dua mod rakaman (Auto Program atau PRO Auto
Premium) bergantung pada keperluan pengimejan digital anda.
Paparan Ikon
Skrin RKM
Tetapan
P Auto
Program
Ÿ PRO
Auto
Premium
1.
Penerangan
Ini adalah mod rakaman Auto standard.
Dengan rakaman PRO Auto Premium, kamera akan
menentukan secara automatik sama ada anda
sedang merakam suatu subjek atau pemandangan
dan keadaan lain. Rakaman PRO Auto Premium
memberikan kualiti imej yang lebih baik berbanding
rakaman Auto Program.
• Beberapa tetapan yang dikonfigurasi secara
automatik oleh PRO Auto Premium tidak boleh
ditukar oleh anda.
• Ia juga memerlukan kuasa yang lebih (dan
menghabiskan bateri dengan lebih cepat)
berbanding Auto Program.
Tekan [ON/OFF] (Kuasa) untuk menghidupkan kamera.
Kamera akan memasuki mod RKM.
• Jika kamera berada dalam mod MAIN, tekan butang pengatup.
2.
Tekan [MODE].
3.
Gunakan [8], [2], [4], dan [6] untuk memilih “P” (Auto Program) atau
“Ÿ” (PRO Auto Premium), dan kemudian tekan [SET].
Baki Kapasiti Memori Syot
Kilat (halaman 208)
Skrin monitor
[ON/OFF] (Kuasa)
Butang pengatup
[MODE]
[SET]
Ikon mod rakaman auto
31
Asas Mula Pantas
Untuk menangkap syot kilat
1.
Halakan kamera pada subjek.
• Jika anda menggunakan PRO Auto Premium, teks
akan muncul di bahagian bawah skrin monitor
menerangkan jenis tangkapan yang dikesan oleh
kamera.
• Anda boleh mengezum imej, jika anda mahu.
Muncul apabila kamera
mengesan ia pegun di
atas tripod.
Pengawal zum
w Sudut Lebar
z Telefoto
Jika kamera memutuskan ia perlu menangkap sesiri imej dengan Pengatup Berterusan
(CS), ia akan memaparkan “Š”. Berhati-hati supaya tiada sebarang pergerakan
kamera dan subjek sehingga rakaman semua imej CS selesai.
2.
Tekan butang pengatup
sehingga separuh untuk
memfokuskan imej.
Lampu belakang
Apabila fokus telah sedia, kamera
akan berbunyi bip, lampu belakang
akan berwarna hijau dan bingkai
fokus akan bertukar hijau.
Tekan separuh
Bingkai fokus
Apabila anda menekan butang pengatup
sehingga separuh, kamera secara automatik
melaraskan pendedahan dan memfokus pada
Tekan perlahan- subjek yang dihalakan ketika itu. Memahiri
lahan sehingga
tahap tekanan yang diperlukan untuk tekanan
butang berhenti.
separuh dan tekanan penuh butang pengatup
adalah teknik penting untuk imej yang baik.
Bip, bip (Imej difokus.)
32
Asas Mula Pantas
3.
Sambil memastikan kamera tidak
bergerak, tekan butang pengatup
sepenuhnya.
Tekan penuh
Ini akan merakam syot kilat.
Tangkap (Imej dirakamkan.)
Membuat Rakaman Filem
[0] (Filem)
Tekan [0] (Filem) untuk memulakan rakaman filem.
Tekan [0] (Filem) untuk memberhentikan rakaman filem.
Lihat halaman berikut untuk butiran.
Filem standard (filem STD): halaman 68
Filem berdefinisi tinggi (filem FHD): halaman 71
Filem berkelajuan tinggi (filem HS): halaman 71
. Jika imej tidak berada dalam fokus...
Jika bingkai fokus kekal merah dan lampu belakang berkelip hijau, ia bermakna imej
tidak berada dalam fokus (kerana subjek terlalu dekat dsb.). Halakan semula kamera
pada subjek dan cuba fokus sekali lagi.
. Merakam dengan Auto
Jika subjek tidak berada di tengah bingkai...
“Kunci fokus” (halaman 45) ialah nama teknik yang anda boleh gunakan apabila anda
mahu menangkap imej apabila subjek yang ingin difokuskan tidak berada dalam
bingkai fokus di tengah skrin.
Untuk menjejak pergerakan subjek yang bergerak
Tekan butang pengatup sehingga separuh untuk mengikuti dan memfokus secara
automatik subjek yang bergerak. Lihat “O Penjejakan” (halaman 108) untuk butiran
lanjut.
33
Asas Mula Pantas
. Merakam dengan PRO Auto Premium
• Sesetengah item menu tidak tersedia semasa PRO Auto Premium sedang
digunakan (halaman 96). Hanya item menu yang tetapannya boleh
dikonfigurasikan akan dipaparkan pada menu semasa PRO Auto Premium sedang
digunakan.
• Selain kelajuan pengatup, bukaan dan kepekaan ISO, kamera secara automatik
melakukan operasi berikut mengikut keperluan apabila merakam dengan PRO
Auto Premium.
– AF Berterusan (halaman 109)
– Pengecaman Muka (halaman 107)
– Rakaman Pemandangan HS (halaman 34)
• Merakam dengan PRO Auto Premium boleh menyebabkan getaran dan hingar
berlaku kerana operasi kanta. Ini tidak bermakna berlaku kerosakan.
• Apabila merakam dengan PRO Auto Premium, mesej “Memproses Auto Premium.”
mungkin muncul di skrin monitor. Jika anda rasa kamera mengambil masa terlalu
lama untuk memproses data, cuba merakam dengan Auto standard pula.
• Dalam sesetengah kes, PRO Auto Premium mungkin tidak dapat mentafsir
persekitaran rakaman dengan betul. Jika ini berlaku, rakam dengan Auto standard.
• Jika “Š” dipaparkan, kamera akan merakam sesiri imej CS dan
menggabungkannya menjadi satu imej akhir. Berhati-hati supaya tiada sebarang
pergerakan kamera dan subjek sehingga rakaman semua imej CS selesai.
Jika anda tidak mahu menangkap imej CS, pilih “Mati” untuk item “Rakaman
Pemandangan HS” Panel Kawalan (halaman 40).
• Sesetengah tetapan denyar (halaman 49) boleh mengehadkan faktor persekitaran
yang boleh dikesan oleh PRO Auto Premium.
34
Asas Mula Pantas
Melihat Syot Kilat
Gunakan prosedur berikut untuk melihat syot kilat pada skrin monitor kamera.
• Untuk maklumat mengenai cara main semula filem, lihat halaman 117.
• Untuk maklumat tentang imej yang dirakam menggunakan pengatup berterusan
(CS), lihat halaman 119.
1.
Hidupkan kamera dan tekan [p]
(MAIN) untuk memasuki mod MAIN.
• Ini akan memaparkan satu daripada
syot kilat yang disimpan dalam
memori.
• Maklumat mengenai syot kilat yang
dipaparkan turut disertakan (halaman
[p] (MAIN)
13).
• Anda juga boleh memadamkan
maklumat untuk melihat syot kilat sahaja (halaman 14).
• Anda boleh mengezum imej dengan memutar pengawal zum ke arah z
(halaman 124). Jika anda sedang merakam syot kilat yang penting, anda
disarankan supaya mengezum imej dan periksa butirannya selepas
merakamnya.
2.
Gunakan [4] dan [6] untuk menatal imej.
• Terus menekan salah satu butang akan menatal pada kelajuan tinggi.
[6]
[6]
[4]
[4]
• Menekan butang pengatup sehingga separuh semasa dalam mod MAIN atau
semasa skrin menu dipaparkan akan menukar terus ke mod RKM.
35
Asas Mula Pantas
Memadam Syot Kilat dan Filem
Jika memori telah penuh, anda boleh memadam tangkapan gambar dan filem yang
tidak lagi anda perlukan untuk membebaskan storan dan merakam lebih banyak imej.
• Ingat bahawa operasi padam fail (imej) tidak boleh dibuat asal.
• Untuk maklumat tentang imej yang dirakam menggunakan pengatup berterusan
(CS), lihat halaman 120.
• Jika anda memilih “Dinyahdayakan” untuk tetapan “Kekunci Padam” di menu
“¥ SETTING” (halaman 176), menu padam tidak akan muncul apabila anda
menekan [2] (
) (Padam). Anda boleh memadam fail hanya apabila
“Didayakan” dipilih untuk “Kekunci Padam”.
. Untuk memadam satu fail
1.
Tekan [p] (MAIN) untuk memasuki mod MAIN dan
kemudian tekan [2] (
).
2.
Gunakan [4] dan [6] untuk menatal fail sehingga fail
yang anda mahu padam dipaparkan.
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Padam” dan kemudian tekan
[SET].
• Untuk memadam fail lain, ulang langkah 2 dan 3.
• Untuk keluar daripada operasi padam, tekan [MENU].
• Jika kumpulan CS (halaman 119) dipaparkan semasa anda menjalankan
prosedur di atas, kesemua imej dalam kumpulan yang sedang dipaparkan
akan dipadam.
. Untuk memadam fail tertentu
1.
Tekan [p] (MAIN) untuk memasuki mod MAIN dan kemudian tekan
[2] (
).
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Padam Fail” dan kemudian tekan
[SET].
• Ini memaparkan skrin pemilihan fail.
3.
Gunakan [8], [2], [4] dan [6] untuk menggerakkan sempadan
pemilihan ke fail yang anda mahu padam dan kemudian tekan [SET].
• Ini akan menandakan petak semak di sudut kiri bawah imej fail yang dipilih dan
menggerakkan sempadan biru ke imej seterusnya.
• Anda boleh besarkan imej yang dipilih sebelum memadamnya dengan
memutar pengawal zum ke arah z ([).
36
Asas Mula Pantas
4.
Ulang langkah 3 untuk memilih fail lain, jika anda mahu. Setelah anda
selesai memilih fail, tekan [MENU].
5.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Ya” dan kemudian tekan [SET].
• Ini memadam fail yang anda pilih.
• Untuk membatalkan operasi pemadaman, pilih “Tidak” dalam langkah 5 dan
tekan [SET].
. Untuk memadam semua fail
1.
Tekan [p] (MAIN) untuk memasuki mod MAIN dan kemudian tekan
[2] (
).
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Padam Semua Fail” dan
kemudian tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Ya” dan kemudian tekan [SET]
untuk memadam semua fail.
Ini akan menyebabkan mesej “Tiada fail.” muncul.
Peringatan Tangkapan Syot Kilat
Operasi
• Jangan buka penutup bateri semasa lampu belakang berkelip hijau. Perbuatan ini
akan menyebabkan imej yang baru anda tangkap tidak disimpan dengan betul,
kerosakan pada imej lain yang disimpan dalam memori dan kerosakan kamera,
dsb.
• Jika cahaya yang tidak diingini memancar ke arah kanta, lindung kanta dengan
tangan anda semasa merakam imej.
Skrin Monitor semasa Tangkapan Syot kilat
• Keadaan kecerahan subjek boleh melambatkan tindak balas skrin monitor dan
boleh menyebabkan hingar digital pada imej skrin monitor.
• Imej yang muncul pada skrin monitor ialah untuk penggubahan imej. Imej sebenar
akan dirakam pada kualiti yang telah ditetapkan untuk tetapan kualiti imej
(halaman 102).
Penggambaran Tertutup di bawah Pencahayaan Pendarfluor
• Kelipan kecil pencahayaan pendarfluor boleh memberi kesan pada kecerahan dan
warna imej.
Peringatan Lain
• Lebih rendah kelajuan pengatup, lebih besar kemungkinan berhasilnya hingar
dalam imej. Jadi, kamera secara automatik melakukan pengurangan hingar pada
kelajuan pengatup rendah. Proses pengurangan hingar menyebabkannya
merakam imej dalam tempoh lebih lama pada kelajuan pengatup lebih rendah.
Kelajuan pengatup dengan pengurangan hingar ini bergantung pada persediaan
kamera dan keadaan rakaman.
37
Asas Mula Pantas
• Proses pengurangan hingar dilakukan apabila kepekaan ISO ditetapkan pada nilai
tinggi. Ini menyebabkan kamera mengambil masa lebih lama untuk merakam imej
seterusnya selepas anda menekan butang pengatup. Jangan lakukan sebarang
operasi kekunci lain semasa operasi merakam imej sedang dilakukan.
• Oleh sebab ciri elemen pengimejan yang digunakan kamera, objek yang bergerak
laju dalam imej mungkin kelihatan terherot.
. Pembatasan Fokus Auto
• Satu daripada berikut boleh memustahilkan fokus yang tepat.
– Dinding berwarna padu atau subjek terlalu rendah kontras lain
– Subjek bercahaya latar terlalu terang
– Subjek yang terlalu bersinar
– Bidai atau subjek lain yang mempunyai corak melintang berulang
– Berbilang subjek pada jarak berbeza dari kamera
– Subjek di lokasi gelap
– Subjek yang terlalu jauh untuk dicapai oleh cahaya daripada cahaya bantuan AF
– Pergerakan kamera semasa menangkap gambar
– Subjek yang bergerak laju
– Subjek di luar jarak fokus kamera
• Jika anda tidak dapat memfokus dengan betul, cuba gunakan kunci fokus
(halaman 45) atau Fokus Manual (halaman 44).
38
Asas Mula Pantas
Tutorial Syot Kilat
Memilih Mod Rakaman
Kamera anda mempunyai pelbagai mod rakaman yang
berlainan. Sebelum merakam imej, pilih mod rakaman yang
sesuai dengan jenis imej yang anda cuba rakamkan.
1.
Dalam mod RKM, tekan [MODE].
2.
Gunakan [8], [2], [4], dan [6] untuk
memilih mod rakaman yang anda mahu
gunakan dan kemudian tekan [SET].
[MODE]
Ÿ PRO Auto Premium
Dengan rakaman PRO Auto Premium, kamera akan menentukan secara
automatik sama ada anda sedang merakam suatu subjek atau pemandangan
dan keadaan lain. Rakaman PRO Auto Premium memberikan kualiti imej yang
lebih baik berbanding rakaman Auto standard (halaman 31).
P Auto Program
Mod Rakaman Auto Standard. Ini adalah mod yang biasanya anda patut
gunakan (halaman 31).
b BEST SHOT
Hanya pilih satu daripada pemandangan sampel yang terbina dalam dan
kamera akan menyediakan secara automatik untuk merakam imej yang indah
setiap kali (halaman 79).
C ART SHOT
Pelbagai kesan artistik membantu menukar subjek harian biasa tampak lebih
baru dan jadi lebih menarik (halaman 64).
F Selang Masa
Anda boleh gunakan fungsi ini untuk merakam filem yang mempercepatkan
turutan perubahan dalam fenomena semula jadi atau aliran trafik dalam babak
bandar (halaman 75).
Þ Mekap BKT
BKT Mekap membolehkan anda merakam imej yang sama dalam tiga versi
dengan menekan butang pengatup, setiap satu dengan tetapan Tona Kulit
yang berbeza (halaman 67).
• Kepekaan ISO, kelajuan pengatup atau nilai apertur yang dipaparkan akan
bertukar merah apabila anda tekan separuh butang pengatup jika imej lebih
pendedahan atau kurang pendedahan.
39
Tutorial Syot Kilat
Menggunakan Panel Kawalan
Panel Kawalan boleh digunakan untuk mengkonfigurasi
tetapan kamera.
1.
[8] [2] [4] [6]
Dalam mod RKM, tekan [SET].
[SET]
• Anda juga boleh memaparkan Panel Kawalan
dengan menekan [2].
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih item tetapan yang anda mahu
ubah, dan gunakan [4] dan [6] untuk memilih tetapan yang anda
mahu.
Ini akan memilih satu daripada ikon Panel Kawalan dan memaparkan
tetapannya.*
Pemasa kendiri (halaman 41)
Imbangan Putih (halaman 42)
Fokus (halaman 44)
Kepekaan ISO (halaman 46)
Mekap (halaman 47)
Anjakan EV (halaman 48)
Denyar (halaman 49)
Permeteran (halaman 51)
1
2
3
4
5
6
7
8
Panel Kawalan
* Item yang dipaparkan dalam Panel Kawalan bergantung pada mod rakaman.
3.
Setelah tetapan adalah seperti yang anda mahu, tekan [SET].
Ini akan menggunakan tetapan dan kembali ke mod RKM.
• Anda juga boleh gunakan menu di skrin bagi mengkonfigurasikan tetapan selain
daripada yang disenaraikan di atas (halaman 96).
B
40
Tutorial Syot Kilat
Menggunakan Pemasa Kendiri (Pemasa Kendiri)
Dengan Pemasa Kendiri, menekan butang pengatup memulakan pemasa. Pengatup
dilepaskan dan imej ditangkap selepas tempoh masa yang ditetapkan.
1.
Dalam mod RKM, tekan [SET].
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen Panel Kawalan
(Pemasa kendiri).
3.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih tetapan yang anda mahu dan
kemudian tekan [SET].
Tetapan
Paparan Ikon
Penerangan
Skrin RKM
„ 10 saat
Pemasa Kendiri 10 saat
‚ 2 saat
Pemasa Kendiri 2 saat
• Apabila menangkap gambar dalam keadaan
yang memperlahankan kelajuan pengatup,
anda boleh menggunakan tetapan ini untuk
menghalang imej menjadi kabur disebabkan
oleh pergerakan kamera.
Menangkap tiga imej: satu imej 10 saat selepas
butang pengatup ditekan dan dua imej
seterusnya sebaik kamera bersedia selepas
menangkap imej sebelumnya. Tempoh yang
diperlukan untuk kamera bersedia bagi
menangkap bergantung pada tetapan saiz imej
dan kualiti, sama ada kad memori dimuatkan
dalam kamera atau tidak dan keadaan cas
kamera.
” ×3
(Pemasa
Kendiri
Tigaan)
• Mati
Tiada
Matikan Pemasa Kendiri.
• Lampu belakang berkelip semasa pengiraan Pemasa
Kendiri sedang berjalan.
• Anda boleh menghentikan pengiraan Pemasa Kendiri
yang sedang berjalan dengan menekan [SET].
41
Lampu hadapan
Tutorial Syot Kilat
• Pemasa Kendiri tidak boleh digunakan bersama ciri berikut.
CS Berkelajuan Tinggi dengan CS Prarakam, Prarakam (Filem), Panorama Slaid,
Syot Lebar, Syot Tigaan
• Pemasa Kendiri Tigaan tidak boleh digunakan bersama ciri berikut.
Filem, Selang Masa, Kelajuan Tinggi CS, Zum MultiSR, Syot Malam HS, Pilihan
Terbaik HS, Latar Belakang Kabur, Makro Semua Dalam Fokus
Melaraskan Imbangan Putih (Imbangan Putih)
Anda boleh melaras imbangan putih supaya sepadan dengan sumber cahaya yang
ada di tempat anda membuat penggambaran dan mengelak bayang biru yang
terhasil apabila membuat penggambaran di luar semasa mendung dan bayang hijau
yang terhasil apabila membuat penggambaran di bawah cahaya pendarfluor.
1.
Dalam mod RKM, tekan [SET].
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen Panel Kawalan
(Imbangan Putih).
3.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih keadaan tangkapan yang anda
mahu dan kemudian tekan [SET].
Tetapan
‡ WB Auto
Paparan
Ikon Skrin
RKM
Tiada
Penerangan
Mengkonfigurasi kamera untuk melaras
imbangan putih secara automatik.
¤ Siang
Untuk penggambaran di luar pada hari yang
cerah
' Mendung
Untuk penggambaran di luar pada hari
mendung hujan, di bawah bayang dsb.
“ Bayangan
Untuk penggambaran pada hari yang cerah di
bawah bayang pokok atau bangunan
† Pndrfluor
Siang Pth
– Pendarfluor
Siang
« Tungsten
Untuk penggambaran di bawah pencahayaan
pendarfluor putih atau siang putih
Untuk penggambaran di bawah pencahayaan
pendarfluor siang
Untuk penggambaran di bawah pencahayaan
mentol lampu
42
Tutorial Syot Kilat
Tetapan
· WB
Manual
Paparan
Ikon Skrin
RKM
Penerangan
Untuk mengkonfigurasi kamera secara manual
supaya sesuai dengan sumber lampu tertentu
Kertas putih
 Pilih “WB Manual”.
kosong
 Di bawah keadaan
pencahayaan yang anda
bercadang gunakan
semasa penggambaran,
halakan kamera pada
sekeping kertas putih
kosong supaya ia
memenuhi seluruh skrin monitor dan
kemudian tekan butang pengatup.
 Tekan [SET].
Tetapan imbangan putih dikekalkan walaupun
anda mematikan kamera.
• Apabila “‡ WB Auto” dipilih untuk tetapan imbangan putih, kamera secara
automatik menentukan titik putih subjek. Warna subjek dan keadaan sumber
cahaya tertentu boleh menyebabkan masalah apabila kamera cuba untuk
menentukan titik putih, yang membuatkan pelarasan imbangan putih yang
betul menjadi mustahil. Jika ini berlaku, pilih tetapan keimbangan putih yang
sepadan dengan keadaan penggambaran anda (Siang, Mendung dsb.).
43
Tutorial Syot Kilat
Memilih Mod Fokus (Fokus)
• Auto Fokus ialah satu-satunya mod fokus yang tersedia semasa Mekap (halaman
47) atau Pengecaman Muka (halaman 107) didayakan. Untuk memilih mod fokus
lain, mula-mula matikan Mekap dan Pengecaman Muka.
1.
Dalam mod RKM, tekan [SET].
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen Panel Kawalan
(Fokus).
3.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih tetapan yang anda mahu dan
kemudian tekan [SET].
Tetapan
Q AF
(Fokus
Auto)
Paparan Ikon
Skrin RKM
Tiada
Jenis
Tangkapan
Mod Fokus
Syot kilat
Filem
Anggaran Jarak Fokus *1
Syot kilat
Filem
5 sm hingga 9 (infiniti)
(Sudut Lebar)*2
Rakaman
umum
Automatik Automatik*3
´
Makro
Dekat
W MF
(Fokus
Manual)
Jika anda mahu
memfokus
secara manual
5 sm hingga 50 sm
(Sudut Lebar)*2
Manual
5 sm hingga 9 (infiniti)
(Sudut Lebar)*2
*1 Jarak fokus ialah jarak dari permukaan kanta.
*2 Julat fokus bergantung pada kedudukan zum optik semasa.
*3 Semasa rakaman Filem Berkelajuan Tinggi, fokus ditetapkan di posisi semasa
rakaman dimulakan. Untuk memfokuskan imej, tekan separa butang pengatup
untuk Fokus Auto atau fokus secara manual sebelum anda sentuh [0] (Filem)
untuk mula merakam.
Untuk memfokus dengan fokus manual
1.
Pada skrin monitor, gubah imej supaya subjek
yang anda mahu fokuskan berada dalam
sempadan kuning.
2.
Melihat imej pada skrin monitor menggunakan
[4] (lebih dekat) dan [6] (lebih jauh) untuk
melaras fokus.
Sempadan kuning
• Pada masa ini imej yang berada dalam sempadan
akan membesar dan memenuhi skrin monitor, yang
membantu pemfokusan. Jika anda tidak
melakukan apa-apa operasi selama dua saat semasa imej yang membesar itu
dipaparkan, skrin dalam langkah 1 akan muncul semula.
44
Tutorial Syot Kilat
• Ciri Auto Makro mengesan jarak subjek dari kanta dan secara automatik memilih
Fokus Makro atau Auto Fokus mengikut kesesuaian.
• Penggunaan denyar bersama Fokus Makro boleh menyebabkan cahaya denyar
terhalang, yang boleh menyebabkan bayang kanta yang tidak diingini dalam imej
anda.
• Apabila anda melakukan operasi zum optik semasa penggambaran dengan Fokus
Auto, Fokus Makro atau Fokus Manual, satu nilai akan muncul pada skrin monitor
untuk memberitahu anda jarak fokus, seperti ditunjukkan di bawah. Perhatian, julat
fokus dipaparkan termasuk julat Makro Auto hanya apabila merakam dengan
Fokus Auto.
Contoh:oo* cm - 9
* oo ialah nilai jarak pemfokusan sebenar.
• Operasi yang diberikan pada kekunci [4] dan [6] dengan tetapan “Kekunci Kiri/Knn”
(halaman 98) dinyahdayakan apabila Fokus Manual dipilih sebagai mod fokus.
Menggunakan Kunci Fokus
Subjek untuk difokuskan
“Kunci fokus” ialah teknik yang anda boleh gunakan
apabila anda mahu menggubah imej di mana subjek yang
ingin anda fokuskan tidak berada dalam bingkai fokus di
tengah skrin.
• Untuk menggunakan kunci fokus, pilih “U Titik” atau
“O Penjejakan” untuk kawasan Auto Fokus (halaman
108).
1.
Jajarkan bingkai fokus skrin monitor dengan
subjek yang anda mahu fokuskan dan
kemudian tekan butang pengatup sehingga
separuh.
2.
Dengan butang pengatup masih ditekan
separuh (yang mengekalkan tetapan fokus),
alih kamera untuk menggubah imej.
Bingkai fokus
• Apabila “O Penjejakan” dipilih sebagai kawasan
Auto Fokus, bingkai fokus akan bergerak secara
automatik dan mengikut subjek.
3.
Apabila anda telah bersedia untuk menangkap imej, tekan butang
pengatup sepenuhnya.
• Kunci fokus juga mengunci pendedahan (AE).
45
Tutorial Syot Kilat
Menentukan Kepekaan ISO (ISO)
Kepekaan ISO ialah ukuran kepekaan pada cahaya.
1.
Dalam mod RKM, tekan [SET].
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen Panel Kawalan
(Kepekaan ISO).
3.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih tetapan yang anda mahu dan
kemudian tekan [SET].
Paparan
Tetapan Ikon Skrin
RKM
Penerangan
Auto
Laras pemekaan secara automatik mengikut keadaan.
ISO80
Tiada
Kepekaan
lebih rendah
Kelajuan pengatup
perlahan
Kepekaan
lebih tinggi
Kelajuan pengatup
pantas (Ditetapkan untuk
menangkap gambar
dalam kawasan
bercahaya malap.)
Kurang hingar
ISO100
ISO200
ISO400
ISO800
ISO1600
ISO3200
Agak kasar
(peningkatan
hingar digital)
• Semasa “Auto” dipilih, Antigoncang memperbetulkan pergerakan subjek sahaja
(halaman 105).
• Disebabkan nilai kepekaan ISO yang tinggi cenderung menghasilkan hingar digital
dalam imej, kamera akan melakukan proses penapisan hingar. Disebabkan ini, ia
mungkin mengambil masa yang lebih lama untuk kamera selesai merakam imej
selepas ia dirakam. Anda tidak akan dapat melakukan sebarang operasi kekunci
semasa rakaman imej sedang berlangsung.
46
Tutorial Syot Kilat
Merakam Potret Indah (Mekap)
Mekap membolehkan pelarasan rona tona kulit dan tekstur kulit manusia, dan
mengurangkan bayangan wajah yang disebabkan oleh cahaya matahari terang untuk
potret yang lebih cantik. Mekap boleh digunakan dengan mod rakaman yang
disenaraikan di bawah.
• Auto Program
• PRO Auto Premium
• Beberapa pemandangan BEST SHOT
• Mekap BKT
1.
Masuk mod RKM, dan kemudian tekan [SET].
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen Panel Kawalan
(Tetapan Mekap) dan kemudian tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Tona Kulit” atau “Kulit Licin”,
dan kemudian gunakan [4] dan [6] untuk menukar nilai tetapan.
Tona Kulit
“Perang +6” kepada “0 (Mati)” kepada “Cerah +6”
Kulit Licin
“0 (Mati)” kepada “+12 (Maks.)”
4.
Tekan [SET].
5.
Tangkap imej.
• Tetapan di bawah dikonfigurasikan secara automatik apabila tetapan aras “Tona
Kulit” atau “Kulit Licin” ialah selain daripada “0 (Mati)”.
– Pengecaman Muka: Hidup
– Mod Fokus: AF (Fokus Auto)
• Mekap tidak boleh digunakan bersama ciri berikut.
Beberapa pemandangan BEST SHOT, ART SHOT, Kelajuan Tinggi CS, Selang
Masa
B
47
Tutorial Syot Kilat
Membetulkan Kecerahan Imej (Anjakan EV)
Anda boleh melaraskan secara manual nilai pendedahan imej (nilai EV) sebelum
anda merakam gambar.
• Julat Keamatan Pendedahan: –2.0 EV hingga +2.0 EV
• Unit: 1/3 EV
1.
Dalam mod RKM, tekan [SET].
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen Panel Kawalan
(Anjakan EV).
3.
Gunakan [4] dan [6] untuk melaraskan nilai pampasan pendedahan.
[6]: Meningkatkan nilai EV. Nilai EV yang
lebih tinggi adalah yang terbaik untuk
subjek berwarna cerah dan subjek
bercahaya latar.
[4]: Mengurangkan nilai EV. Nilai EV yang
lebih rendah adalah yang terbaik untuk
subjek berwarna gelap dan untuk
penggambaran di luar pada hari yang
cerah.
Untuk membatalkan keamatan pendedahan, tukar nilai EV kepada 0.0.
Nilai pampasan pendedahan
4.
Tekan [SET].
Ini menetapkan nilai keamatan pendedahan. Nilai keamatan pendedahan yang
anda tetapkan kekal digunakan sehingga anda menukarnya atau mematikan
kamera (yang menyebabkan ia kembali ke “0.0”).
• Semasa membuat penggambaran dalam keadaan yang amat gelap atau amat
terang, anda mungkin tidak dapat memperoleh hasil yang memuaskan meskipun
selepas melakukan keamatan pendedahan.
48
Tutorial Syot Kilat
Menggunakan Denyar (Denyar)
1.
Dalam mod RKM, tekan [2]
(
) sekali.
2.
Gunakan [4] dan [6] untuk
memilih tetapan denyar yang
anda mahu dan kemudian
tekan [SET].
Tetapan
> Denyar
Auto
3.
Denyar
[2] (
)
Paparan Ikon
Penerangan
Skrin RKM
Tiada
Denyar nyala secara automatik mengikut
keadaan pendedahan (jumlah cahaya dan
kecerahan).
? Denyar
Mati
Denyar tidak nyala.
< Denyar
Hidup
Denyar sentiasa nyala. Tetapan ini boleh
digunakan untuk menerangkan subjek yang
biasanya kelihatan gelap disebabkan oleh siang
hari atau cahaya latar (denyar segerak siang).
¥Kurangkan
Mata Merah
Denyar nyala secara automatik. Jenis denyar ini
boleh digunakan untuk mengurangkan
kemungkinan kemerahan dalam mata subjek.
Tekan butang pengatup untuk menangkap gambar.
Lampu belakang
Berkelip ambar apabila denyar sedang
mengecas untuk menunjukkan rakaman imej
dinyahdaya.
• Anda tidak akan boleh mengambil syot kilat
dengan denyar sehingga lampu berhenti
berkelip ambar, yang menyatakan
pengecasan selesai.
< menunjukkan denyar akan nyala.
• Untuk maklumat mengenai Jarak Denyar, lihat halaman 212.
49
Tutorial Syot Kilat
• Bahan asing pada tetingkap denyar boleh bertindak balas dengan cahaya denyar,
menghasilkan sedikit asap dan bau yang tidak normal. Sungguhpun ini tidak
menandakan berlaku kerosakan, minyak daripada jari anda dan bahan asing lain
yang tertinggal pada tetingkap denyar boleh menjadi sukar untuk dibersihkan
kemudian. Oleh sebab itu, anda perlu menjadikannya satu kebiasaan untuk
sentiasa mengelap bersih tetingkap menggunakan kain lembut yang kering.
• Berhati-hati supaya jari anda dan tali tidak menutup denyar.
• Kesan yang diinginkan mungkin tidak diperoleh apabila subjek berada terlalu jauh
atau terlalu dekat.
• Masa pengecasan denyar (halaman 212) bergantung pada keadaan pengendalian
(keadaan bateri, suhu sekeliling dsb.).
• Menangkap gambar dengan denyar dimatikan ketika cahaya malap
memperlahankan kelajuan pengatup, yang boleh menyebabkan imej kabur
disebabkan oleh pergerakan kamera. Dalam keadaan sebegitu, tetapkan kamera
dengan tripod dsb.
• Dengan pengurangan mata merah, denyar nyala secara automatik mengikut
pendedahan. Ia tidak nyala di kawasan yang mempunyai pencahayaan terang.
• Kehadiran cahaya matahari luar, cahaya pendarfluor atau beberapa punca cahaya
lain boleh menyebabkan keluarbiasaan warna imej.
• Pilih ? (Denyar Mati) untuk tetapan denyar apabila merakam di kawasan yang
melarang pengambilan gambar menggunakan denyar.
Pengurangan Mata Merah
Menggunakan denyar untuk menangkap gambar pada waktu malam atau di bilik
yang suram boleh menyebabkan tompok merah di dalam mata orang yang berada
dalam imej. Ini terjadi apabila lampu daripada denyar dipantulkan oleh retina mata.
Apabila pengurangan mata merah dipilih sebagai mod denyar, kamera menyalakan
pra-denyar untuk membuat iris di dalam mata orang dalam imej tertutup, lantas
mengurangkan kemungkinan mata merah.
Ambil perhatian mengenai perkara penting berikut apabila menggunakan
pengurangan mata merah.
• Pengurangan mata merah tidak berkesan melainkan orang dalam imej
memandang tepat pada kamera (denyar).
• Pengurangan mata merah mungkin tidak berkesan jika subjek berada terlalu jauh
daripada kamera.
50
Tutorial Syot Kilat
Menentukan Mod Permeteran (Permeteran)
Mod permeteran menentukan bahagian mana subjek yang dimeterkan untuk
pendedahan.
1.
Dalam mod RKM, tekan [SET].
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen Panel Kawalan
(Permeteran).
3.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih tetapan yang anda mahu dan
kemudian tekan [SET].
Tetapan
B Multi
Paparan Ikon
Penerangan
Skrin RKM
Tiada
Permeteran berbilang corak membahagikan imej
kepada beberapa bahagian dan mengukur cahaya
dalam setiap bahagian untuk pembacaan
pendedahan yang seimbang. Jenis permeteran ini
memberikan tetapan pendedahan bebas ralat
untuk pelbagai keadaan penggambaran.
N
Berpusat
Tengah
Permeteran berpusat tengah menumpukan di
tengah-tengah kawasan fokus untuk mengukur
cahaya. Jenis permeteran ini adalah paling baik
apabila anda mahu mempunyai sedikit kawalan ke
atas kontras.
˜ Titik
Permeteran tompok mengambil bacaan di
kawasan yang amat kecil. Gunakan kaedah
permeteran ini apabila anda mahu pendedahan
ditetapkan mengikut kecerahan subjek tertentu,
tanpa dipengaruhi keadaan sekeliling.
51
Tutorial Syot Kilat
Menangkap Gambar dengan Zum
Kamera anda dilengkapi dengan pelbagai jenis zum: zum optik, Zum HD, Zum SR
Tunggal, Zum Berbilang SR, dan zum digital. Faktor zum maksimum bergantung
pada tetapan saiz imej dan tetapan hidup/mati zum digital.
Zum optik
Pengezuman dilakukan dengan menukar jarak fokus kanta, oleh
itu tiada kemerosotan kualiti imej.
Zum HD
Membenarkan keupayaan zum yang lebih hebat dengan
memotong sebahagian daripada imej asal dan
membesarkannya, tanpa menjejaskan kualiti imej.
Zum SR
Tunggal
Menggunakan teknologi resolusi tinggi untuk menyekat
kemerosotan imej (halaman 55).
Zum MultiSR
Menangkap letusan imej berkelajuan tinggi, yang kemudiannya
digabungkan menjadi satu imej akhir dengan cara yang
mengurangkan kemerosokan kualiti imej. Zum Berbilang SR
didayakan hanya apabila pemandangan BEST SHOT “Zum SR
Berbilang” dipilih (halaman 56).
Zum Digital
Proses digital digunakan untuk membesarkan bahagian tengah
imej, jadi berlakunya kemerosotan kualiti imej.
1.
Dalam mod RKM, putar pengawal zum ke arah zum.
w Sudut Lebar
z Telefoto
Pengawal zum
w (Sudut Lebar) : Mengurangkan saiz subjek dan meluaskan jarak.
z (Telefoto)
: Membesarkan subjek dan mengecilkan jarak.
2.
Tekan butang pengatup untuk menangkap gambar.
• Penggunaan tripod disarankan untuk mengelak kejadian imej kabur disebabkan
pergerakan kamera semasa menangkap gambar menggunakan telefoto.
• Melakukan operasi zum menukar bukaan kanta.
• Operasi zum disokong semasa rakaman filem. Operasi zum dinyahdayakan
semasa rakaman filem berkelajuan tinggi. Jika anda ingin menggunakan zum,
lakukan operasi zum sebelum anda menekan [0] (Filem) untuk mula merakam.
• Operasi zum tidak disokong semasa merakam dengan ciri berikut. Tetapan zum
ditetapkan pada sudut lebar penuh.
Panorama Slaid, Syot Lebar, Makro Semua Dalam Fokus
52
Tutorial Syot Kilat
Maklumat Skrin Monitor semasa Pengezuman
Pelbagai maklumat ditunjukkan di skrin monitor semasa operasi zum sedang
berjalan.
. Ikon Mod Zum
Mod zum
Jarak fokus (Ditukar
kepada format filem
35 mm.)
Jarak Pemfokusan
(Dipaparkan untuk Fokus
Auto, Fokus Makro dan Fokus
Manual.)
Had kualiti imej
(Kemerosotan bermula
dari sini.)
Bar zum
Jadual di bawah menunjukkan apa yang muncul di skrin monitor berdasarkan pada
mod zum.
Mod zum
Paparan Ikon Skrin RKM
Zum optik
Tiada
Zum HD
Tiada
Zum SR Tunggal
¨ (Putih)
Zum MultiSR
¸ (Hitam)
Zum Digital
ê
53
Tutorial Syot Kilat
. Mentafsir Bar Zum
Semasa operasi zum, bar zum muncul pada skrin monitor menunjukkan tetapan zum
semasa.
Julat di mana kemerosotan imej
dikurangkan.
Julat imej merosot
Sudur Lebar
Telefoto
Penunjuk zum
(Menandakan zum semasa.)
Titik batas zum optik
Titik dari mana imej merosot
• Lokasi titik ini bergantung pada saiz imej, tetapan “Zum (SR)”, dan
sama ada Zum Berbilang SR didayakan atau tidak.
. Faktor Zum
Faktor zum digital bergantung pada saiz imej (halaman 100), tetapan zum resolusi
super, dan sama ada “Zum MultiSR” dipilih atau tidak (halaman 56).
• Zum Berbilang SR didayakan hanya apabila pemandangan BEST SHOT “Zum
MultiSR” dipilih.
Faktor zum maksimum di mana
kemerosotan imej boleh dikurangkan
Saiz imej
Zum optik
16 M
Faktor zum
maksimum
keseluruhan
(Kombinasi
dengan zum
digital)
Zum (SR): Mati
(Zum HD)
Zum MultiSR Zum
(SR): Tunggal
10.0X
10.0X
20.0X
40.0X
3:2
10.0X
10.0X
20.0X
40.0X
16:9
10.0X
10.0X
20.0X
40.0X
10 M
10.0X
12.6X
25.3X
50.5X
5M
10.0X
18.0X
36.0X
72.0X
3M
10.0X
22.5X
45.0X
89.8X
VGA
10.0X
72.0X
143.7X
159.4X
54
Tutorial Syot Kilat
Mengezum dengan Resolusi Super (Zum (SR))
Terdapat dua jenis Zum Resolusi Super: Zum SR Tunggal dan Zum Berbilang SR.
Zum SR Tunggal menggunakan resolusi super bagi menambah julat zum dan
kemerosokan kualiti imej diminimumkan. Zum Berbilang SR menangkap sesiri imej
CS Berkualiti Tinggi, yang kemudiannya digabungkan menjadi satu imej yang
membolehkan perakaman pada nisbah zum yang lebih tinggi tanpa kehilangan kualiti
imej. Untuk maklumat tentang julat faktor zum yang berkesan iaitu Zum Resolusi
Super berkesan, lihat halaman 54.
Prosedur di bawah menunjukkan cara mengkonfigurasikan tetapan Zum SR Tunggal.
Untuk maklumat tentang Zum Berbilang SR, lihat halaman 56.
1.
Dalam mod RKM, tekan [MENU].
2.
Tekan [4], gunakan [8] dan [2] untuk memilih tab “r REC MENU”,
dan kemudian tekan [6].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Zum (SR)” dan kemudian tekan
[SET].
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Tunggal” dan kemudian tekan
[SET].
• Zum SR Tunggal berkesan apabila anda mahu menangkap tekstur halus.
• Zum SR Tunggal tidak berfungsi semasa perakaman filem.
• Zum SR tunggal dinyahdaya apabila merakam dengan fungsi berikut.
Pemasa Kendiri Tigaan, ART SHOT, Zum MultiSR, Selang Masa, Syot Tigaan,
beberapa pemandangan BEST SHOT
55
Tutorial Syot Kilat
Meluaskan Julat Zum untuk Menangkap Syot Kilat yang Lebih
Jelas (Zum Berbilang SR)
Ciri ini menggunakan teknologi resolusi super dan berbilang imej Pengatup
Berterusan (CS) bagi menambah julat zum untuk seluruh imej berkualiti lebih tinggi
dan lebih jelas (halaman 55).
1.
Dalam Mod BEST SHOT, pilih “Zum SR Berbilang” (halaman 79).
2.
Tekan butang pengatup untuk menangkap gambar.
• Zum Berbilang SR berkesan apabila anda mahu menangkap tekstur halus.
• Fungsi berikut dinyahdayakan apabila menangkap dengan Zum Berbilang SR.
Zum SR Tunggal, Pemasa Kendiri Tigaan, Ketajaman, Kontras
• Dengan Zum Berbilang SR, tetapan denyar secara automatik menjadi ? (Denyar
Mati).
• Menangkap dengan fungsi ini secara automatik menetapkan Antigoncang kepada
“Standard” (halaman 105), tetapi pergerakan besar kamera atau subjek
menyebabkan anda tidak mendapat hasil yang diingini.
• Bergantung pada keadaan rakaman dan komposisi imej, Zum Berbilang SR
mungkin tidak dapat memberikan hasil yang dikehendaki.
• Apabila menangkap dengan ciri ini, “ISO 3200” tidak boleh dipilih untuk “Kepekaan
ISO” (halaman 46).
Merakam Letusan Imej (CS)
Merakam dengan CS Berkelajuan Tinggi
Dengan CS Berkelajuan Tinggi, rakaman berterusan
selagi anda menekan butang pengatup.
Jadual di bawah menunjukkan tetapan yang boleh
ditetapkan untuk kelajuan CS dan bilangan imej per
operasi CS Berkelajuan Tinggi.
Kelajuan CS
(Kelajuan Tinggi
CS fps)
3 fps, 5 fps, 10 fps, 15 fps, 30 fps
fps = bingkai per saat
Syot CS
maksimum
5, 10, 20, 30
Kelajuan CS
Syot CS maksimum
56
Tutorial Syot Kilat
1.
Pilih Auto Program sebagai mod rakaman (halaman 39).
2.
Tekan [MENU].
3.
Tekan [4], gunakan [8] dan [2] untuk memilih tab “r REC MENU”,
dan kemudian tekan [6].
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “CS” dan kemudian tekan [SET].
5.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Kelajuan Tinggi CS” dan
kemudian tekan [SET].
Ini akan menyebabkan ikon mod rakaman pada skrin menjadi Ú.
6.
Tekan [SET].
7.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen Panel Kawalan
(Kelajuan Tinggi CS fps).
8.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih kelajuan pengatup berterusan
(CS) yang anda mahu.
• Gunakan tetapan “Kelajuan Tinggi CS fps” yang lebih tinggi apabila
menangkap subjek yang bergerak laju.
9.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen Panel Kawalan
CS maksimum).
10.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih bilangan maksimum syot dan
kemudian tekan [SET].
11.
Tekan butang pengatup sepenuhnya dan tahan.
(Syot
Perakaman imej akan berterusan selagi anda menekan butang pengatup atau
sehingga bilangan maksimum imej yang ditetapkan oleh “Kelajuan Tinggi CS fps”
dicapai.
57
Tutorial Syot Kilat
Merakam dengan CS Prarakam
Menekan separuh dan menahan butang pengatup menyebabkan penimbal prarakam
terus dikemas kini dengan imej. Apabila butang pengatup ditekan sepenuhnya,
kandungan penimbal akan dirakam bersama-sama sesiri imej masa sebenar.
Gunakan CS Prarakam apabila anda mahu memastikan anda tidak terlepas aksi-aksi
yang bergerak pantas.
Butang pengatup
ditekan separuh
Butang pengatup
ditekan sepenuhnya
Butang pengatup
dilepaskan
Imej yang dirakam (sehingga 30 imej)
Imej diprarakam
Perakaman berterusan imej sehingga butang
pengatup dilepaskan
1.
Pilih Auto Program sebagai mod rakaman (halaman 39).
2.
Tekan [MENU].
3.
Tekan [4], gunakan [8] dan [2] untuk memilih tab “r REC MENU”,
dan kemudian tekan [6].
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “CS” dan kemudian tekan [SET].
5.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Kelajuan Tinggi CS” dan
kemudian tekan [SET].
Ini akan menyebabkan ikon mod rakaman pada skrin menjadi Ú.
6.
Tekan [SET].
7.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen Panel Kawalan
(Kelajuan Tinggi CS fps).
8.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih kelajuan pengatup berterusan
(CS) yang anda mahu.
• Gunakan tetapan “Kelajuan Tinggi CS fps” yang lebih tinggi apabila
menangkap subjek yang bergerak laju.
9.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen Panel Kawalan
CS maksimum).
58
(Syot
Tutorial Syot Kilat
10.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih bilangan syot maksimum.
11.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen Panel Kawalan
(Prarakam Syot CS).
12.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih bilangan imej Prarakam (Pegun)
dan kemudian tekan [SET].
• Tetapan: 0 syot, 3 syot, 5 syot, 10 syot, 15 syot, 20 syot, 25 syot
• Jika anda memilih “0 syot”, imej prarakam tidak disimpan apabila anda
menekan separuh butang pengatup.
13.
Tekan separuh dan tahan butang pengatup untuk memulakan
prarakaman.
Penimbal prarakam terus dikemas kini dengan imej selagi butang pengatup
ditekan.
• Kamera tidak akan mengeluarkan bunyi pengatup semasa ia memprarakam
imej.
• Melepaskan butang pengatup yang ditekan separuh akan menyebabkan
kandungan penimbal prarakam dipadam.
14.
Tekan penuh dan tahan butang pengatup.
Ini akan merakam imej dalam penimbal prarakam diikuti oleh imej rakaman masa
sebenar. Prarakaman imej akan berterusan selagi anda menekan pengatup atau
sehingga bilangan maksimum imej yang ditetapkan oleh “Kelajuan Tinggi CS fps”
dicapai.
• Lebih banyak bilangan syot, lebih lama masa yang diambil untuk menyimpannya
selepas rakaman selesai.
• Apabila menggunakan mod pengatup berterusan, pastikan kamera tidak bergerak
sehingga rakaman selesai.
• Zum dinyahdayakan semasa operasi pengatup berterusan.
• Apabila merakam dengan fungsi ini, kualiti imej syot kilat bertukar kepada “Normal”
secara automatik.
• Apabila merakam dengan fungsi ini, pendedahan dan fokus untuk imej pertama
digunakan untuk imej seterusnya juga.
• Apabila merakam dengan fungsi ini, tetapan denyar secara automatik menjadi
? (Denyar Mati).
• Saiz imej berikut tidak boleh dipilih semasa merakam dengan fungsi ini:
3:2, 16:9. Memasuki mod CS Kelajuan Tinggi semasa mana-mana saiz imej ini
dipilih akan menyebabkan tetapan saiz imej bertukar kepada “16 M” secara
automatik.
• Fungsi berikut tidak boleh digunakan apabila merakam dengan fungsi ini.
Bebas tangan, Pemasa Kendiri Tigaan, Zum MultiSR
• Pemasa Kendiri tidak boleh digunakan dalam mod CS Prarakam.
• Jika anda tugaskan “CS” kepada tetapan “Pengatup Hadapan” (halaman 99), anda
boleh mengubah mod CS dengan menekan butang pengatup hadapan.
59
Tutorial Syot Kilat
Menggunakan Pengatup Berterusan dengan Fokus Auto (AF CS)
AF CS merakam sehingga 30 imej CS sambil memfokus subjek. Ciri ini amat berguna
apabila merakam kanak-kanak dan subjek lain yang bergerak laju. Kelajuan CS
dilaraskan secara automatik mengikut keadaan rakaman dalam julat tiga hingga
enam bingkai per saat.
1.
Pilih Auto Program sebagai mod rakaman (halaman 39).
2.
Tekan [MENU].
3.
Tekan [4], gunakan [8] dan [2] untuk memilih tab “r REC MENU”,
dan kemudian tekan [6].
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “CS” dan kemudian tekan [SET].
5.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “AF CS” dan kemudian tekan
[SET].
Ini akan menyebabkan ikon mod rakaman pada skrin menjadi Ú.
6.
Tekan butang pengatup sepenuhnya.
Tekan dan tahan butang pengatup bagi merakam sehingga 30 imej pada
kelajuan tinggi.
• Zum dinyahdayakan semasa operasi pengatup berterusan.
• Saiz imej berikut tidak boleh dipilih semasa merakam dengan Fokus Auto CS:
3:2, 16:9. Jika anda memilih AF-CS semasa satu daripada saiz imej ini dipilih,
kamera akan menukar tetapan saiz imej kepada 16 M secara automatik.
• Ciri kamera berikut tidak boleh digunakan semasa merakam dengan Fokus Auto
CS: Bebas tangan, Pemasa Kendiri Tigaan, Zum SR Tunggal.
• Tetapan dalam jadual di bawah adalah tetap apabila merakam dengan AF CS.
Kualiti Imej
Normal
Denyar
Denyar Mati
Mod Fokus
AF
Kws AF
Titik
60
Tutorial Syot Kilat
Mencetuskan Operasi Pemasa Kendiri dengan Gerakan
(Bebas Tangan)
Dengan Mod Bebas Tangan, kamera mencetuskan
kiraan pemasa kendiri secara automatik apabila ia
mengesan pergerakan di sekitar ikon di skrin monitor.
Ini bermakna, anda boleh mengawal operasi pemasa
kendiri dari jauh dengan melambai tangan anda, supaya
anda masuk dalam imej yang dirakam.
1.
Pilih satu daripada berikut sebagai mod
rakaman: Auto Program, PRO Auto Premium,
atau Mekap atau Pilihan Terbaik HS
(pemandangan BEST SHOT).
• Rakaman filem dinyahdayakan ketika Pilihan Terbaik HS pemandangan BEST
SHOT digunakan.
2.
Tekan [MENU].
3.
Tekan [4], guna [8] dan [2] untuk memilih tab “r REC MENU” dan
kemudian tekan [6].
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Bebas tangan” dan kemudian
tekan [SET].
5.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Pengatup Gerakan” dan
kemudian tekan [SET].
6.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Sentiasa” atau “180°sahaja”, dan
kemudian tekan [SET].
• Jika anda pilih “180°sahaja”, pergi ke langkah 7. Memilih “Sentiasa” akan
memasuki Mod Bebas Tangan. Terus ke langkah 8.
7.
Jika anda telah pilih “180°sahaja” dalam langkah 6 di atas, sengetkan
skrin monitor kamera 180 darjah (halaman 17).
Ini memasuki Mod Bebas Tangan.
8.
Tekan butang pengatup (jika anda mahu merakam syot kilat) atau [0]
(Filem) (jika anda mahu merakam filem).
Ikon pemasa kendiri mula akan berubah kepada “
kamera dalam mod tunggu sedia untuk merakam.
9.
” untuk menunjukkan
Menghadap kamera, gerakkan tangan atau lakukan pergerakan lain
dalam kawasan ikon
(mulakan pemasa kendiri) di skrin monitor.
Apabila kamera mengesan pergerakan berhampiran ikon itu, ia akan menangkap
imej secara automatik.
• Untuk memberhentikan rakaman filem, tekan [0] (Filem) sekali lagi.
61
Tutorial Syot Kilat
• Dalam kes penangkapan syot kilat, kamera akan kembali kepada tunggu sedia
selepas imej ditangkap. Kamera akan keluar dari mod tunggu sedia secara
automatik selepas 30 syot kilat ditangkap menggunakan Mod Bebas Tangan.
• Satu daripada berikut akan mengeluarkan anda daripada mod tunggu sedia secara
automatik: menekan butang pengatup, menukar orientasi senget skrin monitor,
atau menterbalikkan kamera.
• Mod Bebas Tangan mungkin tidak beroperasi dengan betul apabila terdapat
perbezaan kecil antara subjek dengan latar belakang ikon, atau apabila subjek
jauh dari kamera.
•
(ikon pratonton) akan muncul di skrin monitor apabila syot kilat dirakam.
Apabila kamera mengesan pergerakan berhampiran ikon pratonton, ia akan
memaparkan imej yang dirakam selama tiga saat.
• “O Penjejakan” tidak boleh dipilih untuk tetapan kawasan AF semasa merakam
dengan Mod Bebas Tangan. Jika “O Penjejakan” dipilih dalam mod lain, memilih
Mod Bebas Tangan akan menyebabkan tetapan kawasan AF bertukar kepada
“U Titik”.
• Anda tidak boleh menangkap syot kilat dengan menekan butang pengatup semasa
rakaman filem sedang berlangsung (Syot Kilat dalam Filem).
Mengkonfigurasikan Tetapan Mod Bebas Tangan
(Bebas Tangan)
Gunakan prosedur di bawah bagi mengkonfigurasikan tetapan Mod Bebas Tangan.
1.
Dalam mod RKM, tekan [MENU].
2.
Tekan [4], gunakan [8] dan [2] untuk memilih tab “r REC MENU”,
dan kemudian tekan [6].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Bebas tangan” dan kemudian
tekan [SET].
4.
Konfigurasikan tetapan Bebas Tangan.
Tetapan
Penerangan
Menetapkan operasi kamera yang memasuki Mod Bebas Tangan.
Sentiasa:
Kamera sentiasa kekal dalam Mod Bebas Tangan, tanpa
mengira skrin monitor senget atau tidak.
Pengatup
Gerakan 180°sahaja:
Kamera memasuki Mod Bebas Tangan hanya apabila skrin
monitor disengetkan ke atas 180 darjah.
Mati: Mod Bebas Tangan dinyahdayakan
Pemasa
Menetapkan jumlah masa yang mesti berlalu sebelum
penangkapan bermula selepas kamera mengesan pergerakan.
Tetapan: 0.5 saat, 1 saat, 2 saat, 10 saat
62
Tutorial Syot Kilat
Mengubah Kedudukan Kawasan Pengesanan Gerakan
(Kedudukan Gerakan)
Gunakan prosedur di bawah bagi mengubah kedudukan kawasan pengesanan
gerakan
(Ikon mulakan pemasa kendiri) jika perlu apabila ia (atau ikon pratonton
) menghalang anda daripada melihat imej paparan.
1.
Dalam mod RKM, tekan [MENU].
2.
Tekan [4], gunakan [8] dan [2] untuk
memilih tab “r REC MENU”, dan kemudian
tekan [6].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Posisi
Gerakan” dan kemudian tekan [SET].
4.
Tekan [MODE].
Ikon mulakan
pemasa kendiri
Ikon pratonton
• Ini akan memilih satu daripada dua ikon di
paparan. Menekan [MODE] akan menogol pilihan
antara ikon mula pemasa kendiri dengan ikon pratonton.
5.
Gunakan [8], [2], [4] dan [6] untuk mengubah kedudukan ikon yang
sedang dipilih.
6.
Tekan [MODE] untuk memilih ikon lain jika anda mahu, dan ubah
kedudukannya menggunakan operasi yang sama seperti langkah 5.
7.
Apabila ikon berada di tempat yang anda mahu, tekan [SET].
63
Tutorial Syot Kilat
Menangkap gambar dengan Kesan Artistik (ART SHOT)
Pelbagai kesan artistik membantu menukar subjek harian biasa tampak lebih baru
dan jadi lebih menarik.
Pemandangan
Penerangan
Seni HDR
Menggunakan HDR (Julat Dinamik Tinggi, halaman 85)
untuk menukar imej biasa kepada hasil karya seni.
Kamera Mainan
Pinggir gelap dan rona diubah membuat gambar nampak
seperti ditangkap oleh kamera mainan.
Fokus Lembut
Pengaburan keseluruhan bagi kesan romantis dan lembut.
Tona Lembut
Kontras lemah bagi gambar dengan penghalusan yang
sedikit.
Terserlah
Penepuan yang ditingkatkan membuat warna terserlah
dengan sangat jelas.
Sepia
Tona sepia mencipta pandangan retro.
Monokrom
Semua kontras dan berbintik-bintik yang jelas bagi cetakan
hitam dan putih.
Miniatur
Pengaburan separa membuat pemandangan kelihatan
seperti daripada dunia mini.
Mata ikan
Kesan kanta mata ikan boleh digunakan untuk mencipta
pelbagai imej lucu.
Syot Berkilau
Melembutkan imej keseluruhan dan menambah titik cahaya
untuk kesan kilauan.
Bola kristal
Mencipta kesan misteri dengan meletakkan imej dalam buih
yang terapung di udara.
Kumpulan ART
SHOT
Merakam siri foto dengan Seni HDR, Kamera Mainan,
Monokrom dan Bola Kristal.Satu salinan imej (diambil
dengan Program Auto) tanpa sebarang kesan digunakan
juga disimpan pada permulaan siri imej yang dikumpulkan.
1.
Dalam mod RKM, tekan [MODE].
2.
Gunakan [8], [2], [4], dan [6] untuk memilih “C” (ART SHOT), dan
kemudian tekan [SET].
Ini akan memaparkan menu pemandangan ART SHOT.
3.
Pilih pemandangan ART SHOT yang anda mahu gunakan dan
kemudian tekan [SET].
• Untuk memilih pemandangan yang lain, lakukan mana-mana operasi di bawah.
– Ulang prosedur di atas dari langkah 1.
– Tekan [SET], gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen Panel Kawalan
“ ”, tekan [SET], dan kemudian pilih pemandangan yang anda mahu.
64
Tutorial Syot Kilat
4.
Tekan [SET], gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen Panel
Kawalan yang kelima dari atas.
Keamatan kesan yang dipilih boleh dilaraskan seperti yang diterangkan di
bawah.
Pemandangan
Pelarasan
Seni HDR
Tahap kesan
Kamera Mainan
Rona
Fokus Lembut
Tahap kesan
Tona Lembut
Rona
Terserlah
Tahap kesan
Sepia
Tahap kesan
Monokrom
Tahap kesan
Miniatur
Kawasan fokus
Mata ikan
Tahap kesan
Syot Berkilau
Jenis kesan
Bola kristal
Jenis kesan
• Apabila merakam dengan Kumpulan ART SHOT, kesan digunakan pada aras
semasa yang ditetapkan untuk setiap pemandangan yang berkaitan (Seni
HDR, Kamera Mainan, Monokrom, Bola kristal). Untuk menukar aras satu
daripada kesan ini, pilih pemandangan ART SHOT yang berkaitan dan
kemudian lakukan langkah 4, di atas.
5.
Gunakan [4] dan [6] untuk menukar tetapan, dan kemudian tekan
[SET].
6.
Tekan butang pengatup untuk menangkap gambar.
. Menggunakan Skrin Maklumat Pemandangan
Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pemandangan,
pilih pemandangan itu menggunakan sempadan pada menu
pemandangan, dan kemudian putar pengawal zum ke
mana-mana arah.
• Untuk kembali ke menu pemandangan, putar pengawal
zum semula.
• Untuk menatal antara pemandangan, gunakan [4] dan
[6].
• Untuk mengkonfigurasi kamera dengan tetapan bagi pemandangan yang sedang
dipilih, tekan [SET].
65
Tutorial Syot Kilat
• Bergantung pada pemandangan “ART SHOT”, beberapa item dalam menu yang
muncul mungkin tidak boleh digunakan.
• Dengan pemandangan “ART SHOT” ini, tetapan denyar secara automatik menjadi
? (Denyar Mati).
• Rakaman filem dinyahdayakan semasa “Syot Berkilau” atau “Kumpulan ART
SHOT” dipilih.
• Selepas merakam imej dengan “Kumpulan ART SHOT”, anda tidak boleh
merakam imej lain sehingga penyimpanan imej terdahulu selesai.
• Dengan Filem Seni HDR, tetapan “Kualiti Filem” hanya boleh ditetapkan kepada
“HD” atau “STD” sahaja (halaman 102). Apabila mana-mana tetapan “Kualiti Filem”
selain daripada “STD” dipilih dalam mod lain, tetapan “HD” digunakan semasa
merakam dengan Filem Seni HDR.
• Apabila menggunakan “Seni HDR” untuk rakaman filem, keamatan kesan seni
ditetapkan mengikut tetapan filem.
Menyimpan Imej Normal Kedua Semasa Merakam dengan Seni
HDR (Berganda (Seni HDR))
Anda boleh mengkonfigurasikan kamera bagi menyimpan dua imej apabila merakam
dengan Seni HDR: satu imej dengan penggunaan kesan Seni HDR mengikut
pemandangan yang anda pilih berserta satu lagi imej normal (Auto Program) tanpa
penggunaan sebarang kesan.
1.
Dalam mod RKM, tekan [MODE].
2.
Gunakan [8], [2], [4], dan [6] untuk memilih “C” (ART SHOT), dan
kemudian tekan [SET].
3.
Tekan [MENU].
4.
Tekan [4], gunakan [8] dan [2] untuk memilih tab “r REC MENU”,
dan kemudian tekan [6].
5.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Berganda (Seni HDR)” dan
kemudian tekan [SET].
6.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Hidup” dan kemudian tekan
[SET].
Semasa “Mati” dipilih untuk langkah di atas, hanya satu imej Seni HDR disimpan
(imej normal tidak disimpan).
7.
Tekan butang pengatup untuk menangkap gambar.
66
Tutorial Syot Kilat
Merakam Imej Dalam Tiga Versi dengan Tetapan Tona Kulit
Yang Berbeza (BKT Mekap)
Kelompok Mekap (Mekap BKT) membolehkan anda merakam imej yang sama dalam
tiga versi dengan menekan butang pengatup, setiap satu dengan tetapan Tona Kulit
yang berbeza. Satu daripada imej yang dirakam menggunakan tetapan Tona Kulit
semasa kamera, sementara dua imej lain dirakam menggunakan variasi tetapan
Tona Kulit.
1.
Dalam mod RKM, tekan [MODE].
2.
Gunakan [8], [2], [4], dan [6] untuk memilih “Þ” (Mekap BKT) dan
kemudian tekan [SET].
3.
Tekan [SET], gunakan [8] dan [2] untuk memilih “ ” (Tetapan
Mekap) item Panel Kawalan, dan kemudian tekan [SET].
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Tona Kulit” atau “Kulit Licin”,
dan kemudian gunakan [4] dan [6] untuk menukar nilai tetapan.
Tona Kulit
“Perang +6” kepada “0 (Mati)” kepada “Cerah +6”
Kulit Licin
“0 (Mati)” kepada “+12 (Maks.)”
5.
Tekan [SET].
6.
Tekan butang pengatup untuk menangkap gambar.
Ini akan merakam dan menyimpan imej yang sama dalam tiga versi dengan
pelbagai tetapan “Tona Kulit”, berdasarkan tetapan yang anda pilih dalam
langkah 4, di atas.
• Selepas merakam imej dengan Mekap BKT, anda tidak boleh merakam imej lain
sehingga penyimpanan imej terdahuhu selesai.
• Hanya dua versi imej akan dirakam dan disimpan jika anda merakam dengan BKT
Mekap semasa “Perang +6” atau “Cerah +6” dipilih untuk “Tona Kulit”.
• Rakaman filem dinyahdayakan semasa BKT Mekap dipilih.
B
67
Tutorial Syot Kilat
Merakam Filem
Untuk merakam filem
Prosedur berikut menjelaskan cara merakam filem standard (STD).
Kamera ini menyokong rakaman filem PRO Auto Premium (halaman 69).
Lihat halaman yang ditunjukkan di bawah untuk maklumat lanjut tentang filem.
Filem berdefinisi tinggi (filem FHD): halaman 71
Filem berkelajuan tinggi (filem HS): halaman 71
[0] (Filem)
1.
Dalam mod RKM, tekan [MODE].
2.
Gunakan [8], [2], [4], dan [6] untuk
memilih “P” (Auto Program) atau
“Ÿ” (PRO Auto Premium), dan
kemudian tekan [SET].
3.
Tekan [MENU].
[SET]
4.
Tekan [4], gunakan [8] dan [2] untuk
memilih tab “r REC MENU”, dan
kemudian tekan [SET].
[MENU]
[8][2][4][6]
5.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Kualiti Filem” dan kemudian
tekan [6].
6.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “STD” (Standard), dan kemudian
tekan [SET].
• Rakaman dijalankan dengan nisbah bidang 4:3, dan saiz imej 640x480 piksel,
dan kadar bingkai 30 bingkai per saat (Filem STD). Tetapan saiz imej tidak
boleh diubah.
• Julat rakaman filem lebih kecil berbanding julat syot kilat. Anda boleh
memaparkan julat rakaman filem dengan “Maklumat Rakaman” (halaman 114).
7.
Tekan [0] (Filem).
Masa rakaman
Ini akan memulakan rakaman dan memaparkan
Y pada skrin monitor.
Rakaman filem menyertakan audio monaural.
8.
Tekan [0] (Filem) semula untuk
memberhentikan rakaman.
• Setiap filem boleh mencecah 29 minit. Rakaman
filem berhenti secara automatik selepas
rakaman selama 29 minit. Rakaman filem juga
akan berhenti secara automatik jika memori
penuh sebelum anda memberhentikan rakaman
filem dengan menekan [0] (Filem) sekali lagi.
68
Baki masa rakaman
(halaman 209)
Merakam Filem
Merakam Filem dengan PRO Auto Premium
Apabila PRO Auto Premium didayakan (halaman 31),
kamera secara automatik membuat pertimbangan
mengenai subjek, keadaan rakaman, dan parameter
lain. Hasilnya ialah imej berkualiti lebih tinggi
berbanding imej yang dihasilkan rakaman Auto Program. Persekitaran rakaman yang
dikesan oleh kamera dipaparkan di bahagian bawah mod skrin RKM.
• PRO Auto Premium didayakan untuk filem FHD dan filem STD sahaja.
• Menggunakan PRO Auto Premium menyebabkan cas bateri habis lebih cepat
berbanding menggunakan rakaman Auto Program.
Merakam dengan BEST SHOT
Dengan BEST SHOT (halaman 79), anda boleh memilih sampel pemandangan yang
sepadan dengan jenis filem yang anda cuba rakam dan kamera akan menukar
tetapannya dengan sewajarnya untuk menghasilkan filem yang indah setiap kali.
Meminimumkan Kesan Pergerakan Kamera semasa Rakaman Filem
Anda boleh menggunakan Antigoncang (halaman 105) bagi mengkonfigurasikan
kamera untuk meminimumkan kesan pergerakan kamera semasa rakaman filem
FHD dan STD. Perhatian, Antigoncang tidak boleh digunakan dengan Filem Seni
HDR dan Antigoncang tidak menghalang imej kabur yang disebabkan oleh
pergerakan subjek.
Audio
Kamera anda mempunyai mikrofon terbina dalam yang boleh digunakan untuk
merakam audio (monoaural) semasa rakaman filem.
• Kamera anda mempunyai fungsi untuk mengurangkan hingar angin (Pemotongan
Hingar Angin) semasa merakam filem (halaman 110).
. Peringatan Perakaman
Mikrofon
• Kamera juga merakam audio. Ambil perhatian tentang
perkara berikut apabila merakam filem.
– Berhati-hati supaya mikrofon tidak ditutup oleh jari anda
dsb.
– Hasil rakaman audio yang baik tidak mungkin jika
kamera terlalu jauh daripada apa yang anda cuba
rakam.
– Menjalankan operasi zum semasa merakam boleh menyebabkan hingar zum
dan/atau fokus auto hadir dalam rakaman audio.
– Mengendalikan butang kamera semasa merakam boleh menyebabkan bunyi
butang dirakam dalam audio.
• Apabila merakam dengan mod rakaman filem “HS” pada tetapan kadar bingkai
“30-120 fps” atau “30-240 fps”, audio direkodkan hanya apabila kamera merakam
pada 30 fps. Audio tidak dirakam pada sebarang kadar bingkai yang lain.
69
Merakam Filem
• Menghabiskan masa yang lama menggunakan rakaman filem akan menyebabkan
kamera terasa panas sedikit. Ini perkara biasa dan tidak bermakna kerosakan.
Kamera mungkin secara automatik melaras kecerahan skrin monitornya untuk
mengurangkan penghasilan haba.
• Merakam filem untuk tempoh masa yang lama di tempat bersuhu tinggi boleh
menyebabkan hingar digital (tompok cahaya) muncul dalam imej filem.
Peningkatan suhu di dalam kamera juga mungkin menyebabkan rakaman filem
dihentikan secara automatik. Jika ini berlaku, berhenti merakam dan biarkan
kamera menyejuk, dan operasi normal boleh diteruskan selepas itu.
• Menggunakan memori terbina dalam kamera atau jenis kad memori tertentu boleh
melambatkan kelajuan pemprosesan. Di mana mungkin gunakan kad memori Ultra
High-Speed Type. Namun ambil perhatian bahawa bukan semua operasi boleh
dijamin walaupun kad memori Ultra High-Speed Type digunakan. Tetapan kualiti
filem tertentu mungkin mengakibatkan masa yang lama digunakan untuk merakam
data, di mana ini boleh menyebabkan pecahan pada imej dan/atau audio semasa
main semula. Jika ini berlaku, Y akan bertukar menjadi kuning pada skrin
monitor.
• Operasi zum disokong semasa rakaman filem (halaman 52). Zum dinyahdayakan
semasa rakaman filem berkelajuan tinggi. Untuk menggunakan zum untuk
rakaman filem berkelajuan tinggi, lakukan operasi zum sebelum anda menekan
[0] (Filem) untuk mula merakam.
• Zum SR Tunggal (halaman 55) dan Zum Berbilang SR (halaman 56)
dinyahdayakan semasa rakaman filem.
• Kesan pergerakan kamera dalam imej menjadi lebih ketara apabila anda merakam
pada jarak dekat atau dengan faktor zum yang besar. Oleh sebab itu, penggunaan
tripod amat disarankan dalam keadaan ini.
• Kecuali Filem Berkelajuan Tinggi, AF Berterusan (halaman 109) dijalankan
semasa rakaman filem dengan “AF” (Fokus Auto) atau “Makro” dipilih untuk
tetapan “Fokus”.
• Pengecaman muka dinyahdayakan semasa perakaman filem FHD dan STD
normal, dan filem berkelajuan tinggi. Pengecaman Muka didayakan apabila
merakam filem dengan PRO Auto Premium (FHD dan STD).
• Fungsi berikut tidak menyokong rakaman filem.
Syot Tigaan, Zum MultiSR, beberapa pemandangan BEST SHOT
70
Merakam Filem
Merakam Filem Berdefinisi Tinggi
Kamera ini menyokong filem berdefinisi tinggi (FHD). Nisbah bidang filem FHD ialah
16:9, saiz imej ialah 1920x1080 piksel, dan kadar bingkai ialah 30 fps. Tetapan
kualiti imej dan saiz imej tidak boleh diubah.
1.
Dalam mod RKM, tekan [MODE].
2.
Gunakan [8], [2], [4], dan [6] untuk memilih “P” (Auto Program) atau
“Ÿ” (PRO Auto Premium), dan kemudian tekan [SET].
3.
Tekan [MENU].
4.
Tekan [4], gunakan [8] dan [2] untuk memilih tab “r REC MENU”,
dan kemudian tekan [SET].
5.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Kualiti Filem” dan kemudian
tekan [6].
6.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “FHD” dan kemudian tekan [SET].
7.
Rakam filem dengan cara yang sama seperti anda merakam filem biasa
(halaman 68).
Tekan [0] (Filem) untuk memulakan dan menghentikan rakaman filem.
Merakam Filem Berkelajuan Tinggi
Kamera ini menyokong rakaman filem berkelajuan tinggi pada kelajuan maksimum
1000 fps. Nisbah bidang filem yang dirakam dengan mod ini bergantung pada kadar
bingkainya (kelajuan rakaman).
• Apabila merakam dengan tetapan kadar bingkai “30-120 fps” atau tetapan kadar
bingkai “30-240 fps”, rakaman audio hanya disokong semasa rakaman 30 fps.
Audio tidak dirakam pada sebarang kadar bingkai yang lain.
1.
Dalam mod RKM, tekan [MODE].
2.
Gunakan [8], [2], [4], dan [6] untuk memilih “P” (Auto Program), dan
kemudian tekan [SET].
3.
Tekan [MENU].
71
Merakam Filem
4.
Tekan [4], gunakan [8] dan [2] untuk memilih tab “r REC MENU”,
dan kemudian tekan [SET].
5.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Kualiti Filem” dan kemudian
tekan [6].
6.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih kadar bingkai (kelajuan rakaman)
yang anda mahu dan kemudian tekan [SET].
Kadar bingkai yang tinggi (seperti 1000 fps) akan menghasilkan saiz imej yang
lebih kecil.
Kadar
Bingkai
Saiz Imej
(Piksel)
HS1000
1000 fps
224x64
HS480
480 fps
224x160
HS240
240 fps
512x384
HS120
120 fps
640x480
HS30-240
30-240 fps
512x384
HS30-120
30-120 fps
640x480
Kualiti Filem
7.
Paparan Ikon
Skrin RKM
• fps (bingkai per
saat) ialah unit
ukuran yang
menunjukkan
bilangan imej yang
dirakam atau
dimainkan semula
dalam satu saat.
Rakam filem dengan cara yang sama seperti anda merakam filem biasa
(halaman 68).
Tekan [0] (Filem) untuk memulakan dan menghentikan rakaman filem.
• Semasa rakaman Filem Berkelajuan Tinggi (HS120, HS240, HS480, HS1000),
fokus ditetapkan di posisi semasa rakaman dimulakan. Untuk memfokuskan
imej, tekan separa butang pengatup untuk Fokus Auto atau fokus secara
manual sebelum anda sentuh [0] (Filem) untuk mula merakam.
• AF Berterusan boleh digunakan semasa merakam pada 30 fps dengan “HS30120” atau “HS30-240”. Namun, fokus menjadi tetap apabila anda bertukar
kepada 120 fps atau 240 fps.
• Apabila “HS30-120” atau “HS30-240” dipilih sebagai kadar bingkai, rakaman
sentiasa bermula dengan kadar bingkai 30 fps. Anda boleh menukar kadar
bingkai antara 30 fps dengan 120 fps atau antara 30 fps dengan 240 fps hanya
semasa rakaman berlangsung. Tekan [4], [6], atau [SET] untuk menukar
kelajuan. Audio dirakam hanya semasa merakam pada 30 fps.
72
Merakam Filem
• Lebih tinggi kadar bingkai (kelajuan), lebih banyak pencahayaan diperlukan
semasa rakaman. Apabila merakam filem berkelajuan tinggi, rakamnya dalam
persekitaran bercahaya terang.
• Apabila merakam jenis filem tertentu, imej yang muncul di skrin monitor mungkin
lebih kecil daripada biasa. Apabila merakam filem berkelajuan tinggi, akan muncul
jalur hitam di atas, bawah, kiri dan kanan skrin.
• Apabila merakam filem berkelajuan tinggi, kerlipan sumber cahaya boleh
menyebabkan jalur mendatar muncul dalam imej. Ini bukan kepincangan kamera.
• Pertukaran kandungan skrin monitor dinyahdayakan semasa rakaman filem
berkelajuan tinggi.
Menggunakan Filem Prarakam (Prarakam (Filem))
Prarakam (Filem) mengekalkan prarakaman kira-kira lima saat aksi (lebih kurang dua
saat untuk Filem Berkelajuan Tinggi). Apabila anda memulakan rakaman masa
nyata, kandungan yang diprarakam disimpan diikuti dengan rakaman masa sebenar,
bagi membantu memastikan anda tidak terlepas apa-apa perkara kerana lambat
menekan butang rakam.
[0] (Filem)
[0] (Filem)
Filem
Rakaman masa
sebenar bermula
Rakaman masa sebenar tamat
Kira-kira 5 saat bahagian diprarakam (dari penimbal)
• Kira-kira 2 saat bagi filem berkelajuan tinggi
73
Merakam Filem
. Untuk menyediakan kamera bagi merakam Filem Prarakam
1.
Pilih “b” (BEST SHOT) sebagai mod rakaman (halaman 79).
2.
Tekan [MENU].
3.
Tekan [4], gunakan [8] dan [2] untuk memilih tab “r REC MENU”,
dan kemudian tekan [SET].
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Kualiti Filem” dan kemudian
tekan [6].
5.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih mod rakaman filem yang anda
mahu gunakan untuk rakaman dan kemudian tekan [SET].
6.
Tekan [SET].
7.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen Panel Kawalan “
kemudian tekan [SET].
8.
Gunakan [8], [2], [4] dan [6] untuk memilih pemandangan
“Prarakam (Filem)” dan kemudian tekan [SET].
” dan
Ini menyebabkan ‰ (Prarakam (Filem)) kelihatan di skrin monitor, yang
menandakan kamera sedang memprarakam pada penimbalnya.
. Untuk merakam Filem Prarakam
1.
Selepas menggunakan prosedur di atas bagi menyediakan kamera
untuk Filem Prarakam, halakan kamera pada subjek.
2.
Apabila anda sudah sedia merakam, tekan [0] (Filem).
Ini akan menyimpan kira-kira lima saat aksi yang diprarakam dalam penimbal
sebelum anda menekan [0] (Filem) (dua saat jika anda menggunakan filem
berkelajuan tinggi) dan memulakan rakaman masa sebenar.
3.
Tekan [0] (Filem) semula untuk memberhentikan rakaman.
• Untuk mematikan rakaman Filem Prarakam, tekan [MODE] dan kemudian pilih
“P” (Auto Program) atau “Ÿ” (PRO Auto Premium).
• Apabila merakam dengan tetapan filem berkelajuan tinggi “HS30-120” dan
“HS30-240”, anda tidak boleh menukar tetapan kelajuan (fps) semasa kamera
memprarakam kepada penimbal dalam langkah 1 bagi prosedur di atas.
Anda boleh menukar tetapan kelajuan (fps) selepas anda menekan [0] (Filem)
untuk memulakan rakaman masa sebenar.
B
74
Merakam Filem
• Semasa kamera disediakan untuk rakaman Filem Prarakam, menekan butang
pengatup tidak akan menangkap syot kilat kecuali rakaman filem sedang berjalan.
Dengan filem berdefinisi tinggi (FHD) dan standard (STD), anda boleh menangkap
imej pegun semasa rakaman filem masa sebenar berlangsung.
Merakam Filem Selang Masa (Selang Masa)
Anda boleh menggunakan fungsi ini untuk merakam filem peristiwa sebenar yang
berlaku, untuk melajukan aliran trafik dalam pemandangan bandar, atau untuk
merakam jenis filem lain yang serupa.
• Apabila menggunakan fungsi ini, anda disyorkan merakam menggunakan tripod.
• Untuk menghalang kehabisan kuasa semasa merakam, gunakan bateri yang dicas
sepenuhnya.
• Pastikan kad memori yang anda gunakan mempunyai ruang kosong yang
mencukupi sebelum merakam menggunakan fungsi ini.
• Fokus ditetapkan pada apa yang difokuskan semasa rakaman dimulakan.
• Untuk sesetengah pemandangan, tetapan kecerahan dan imbangan putih
ditetapkan kepada apa yang ditetapkan semasa rakaman dimulakan.
1.
Dalam mod RKM, tekan [MODE].
2.
Gunakan [8], [2], [4], dan [6] untuk memilih “F” (Selang Masa), dan
kemudian tekan [SET].
Ini akan memaparkan menu pemandangan Selang Masa.
3.
Pilih pemandangan yang anda mahu gunakan dan kemudian tekan
[SET].
• Untuk memilih pemandangan yang lain, lakukan mana-mana operasi di bawah.
– Ulang prosedur di atas dari langkah 1.
– Tekan [SET], gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen Panel Kawalan
“ ”, tekan [SET], dan kemudian pilih pemandangan yang anda mahu.
4.
Tekan [SET], gunakan [8] dan [2] untuk memilih
(Tetapan Selang
Masa) pilihan Panel Kawalan, dan kemudian tekan [SET].
5.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “
Selang” atau “
Jumlah
Masa”, tekan [6], dan kemudian gunakan [8] dan [2] untuk menukar
tetapan.
Setiap pemandangan dikonfigurasikan dengan tetapan lalai “
Selang” dan “
Jumlah Masa” yang unik yang sesuai untuk pemandangan tersebut. Anda boleh
mengubah tetapan ini, jika anda mahu.
Selang
Jumlah
Masa
Menetapkan bilangan saat antara syot.
Menetapkan masa rakaman. Memilih “Mati” menyebabkan
rakaman diteruskan sehingga butang pengatup ditekan sekali lagi.
75
Merakam Filem
6.
Tekan [SET].
• Tetapan Selang Masa ditunjukkan di bahagian
bawah skrin.
7.
Tekan butang pengatup untuk memulakan
rakaman.
• Rakaman diulang pada selang masa yang
ditetapkan dalam langkah 5.
• Rakaman berhenti apabila masa rakaman yang
ditetapkan dalam langkah 5 berlalu atau
apabila butang pengatup ditekan sekali lagi.
• Baki masa rakaman tidak dipaparkan apabila
tetapan “
Jumlah Masa” ialah “Mati”.
Selang
Pemandangan
Jumlah Masa
Masa rakaman
Baki masa rakaman
• Semasa rakaman Selang Masa, skrin monitor akan mati mengikut tetapan “Tidur”
(halaman 175). Tukar tetapan “Tidur” kepada “Mati” jika anda mahu skrin monitor
terus hidup. Namun, sila ambil perhatian, tetapan ini akan menghabiskan kuasa
bateri dengan lebih cepat.
• Jika tidur didayakan (halaman 175), skrin monitor akan mati selepas tempoh tidur
yang dipraset jika tiada operasi kamera dijalankan, tetapi operasi rakaman selang
masa akan diteruskan. Lampu belakang kamera akan berkelip-kelip pada masa ini.
Menjalankan sebarang operasi semasa skrin monitor kosong akan
menghidupkannya semula. Namun, operasi berikut tidak akan menghidupkan
semula skrin monitor.
– Menekan [ON/OFF] (Kuasa)
– Menekan butang pengatup sepenuhnya
• Kuasa Mati Auto dinyahdayakan semasa rakaman selang masa sedang
berlangsung (halaman 175).
• Fungsi berikut tidak boleh digunakan dengan fungsi ini.
Zum SR Tunggal, Antigoncang, Pencahayaan, AF Berterusan, Pemasa Kendiri
Tigaan, Bebas tangan, Pengecaman Muka, Permeteran, ISO, Had Tinggi ISO,
Mekap
• Kadar bingkai main semula filem yang dirakam dengan fungsi ini ialah 20 fps.
Kualiti filem bergantung pada pemandangan yang anda gunakan.
Pemandangan 1 hingga 6: FHD
Pemandangan 7 hingga 11: HD
• Perhatian, audio tidak dirakam semasa merakam dengan fungsi ini.
• Kamera boleh dikonfigurasikan untuk memainkan filem Selang Masa sahaja
semasa pertunjukan slaid (halaman 129).
• Apabila menggunakan “» Seni HDR” untuk rakaman filem, keamatan kesan seni
ditetapkan mengikut tetapan filem.
• Anda tidak boleh menangkap syot kilat dengan menekan butang pengatup semasa
rakaman selang masa sedang berlangsung (Syot Kilat dalam Filem).
76
Merakam Filem
• Operasi tetapan semula (halaman 181) mengembalikan “Selang” dan “Jumlah
Masa” kepada tetapan lalai awalnya. Setiap pemandangan Selang Masa
mempunyai tetapan “Selang” dan “Jumlah Masa” uniknya sendiri.
• Untuk melaraskan kecerahan semasa merakam dengan Selang Masa
“» Pemandangan Malam”, gunakan “” (Kljuan Pngtup) di Panel Kawalan
(halaman 40) bagi melaraskan kelajuan pengatup.
. Menggunakan Skrin Maklumat Pemandangan
Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pemandangan,
pilih pemandangan itu menggunakan sempadan pada menu
pemandangan, dan kemudian putar pengawal zum ke
mana-mana arah.
• Untuk kembali ke menu pemandangan, putar pengawal
zum semula.
• Untuk menatal antara pemandangan, gunakan [4] dan
[6].
• Untuk mengkonfigurasi kamera dengan tetapan bagi pemandangan yang sedang
dipilih, tekan [SET].
77
Merakam Filem
Merakam Syot Kilat semasa Merakam Filem
(Syot Kilat dalam Filem)
Anda boleh menangkap syot kilat semasa rakaman filem berlangsung. Semasa
kamera berada dalam mod Syot Tunggal, anda boleh menangkap syot kilat satu per
satu. Dalam mod CS, menekan dan menahan butang pengatup akan merakam
sehingga tujuh imej berturutan pada kelajuan lebih kurang 10 imej per saat (fps).
Anda boleh menangkap maksimum 28 imej semasa satu operasi rakaman filem.
1.
Semasa filem sedang dirakam, tekan butang
pengatup.
• Semasa rakaman filem berlangsung, anda boleh
bertukar-tukar antara Mod Syot Tunggal dengan
Mod CS dengan menekan [4], [6], atau [SET].
Perhatian, menukar mod dengan kaedah ini hanya
boleh dilakukan semasa rakaman filem. Mod CS
ditunjukkan apabila
berwarna putih (di skrin
monitor), dan Mod Syot Tunggal dipilih apabila t
berwarna putih.
• Dalam mod CS, imej terus ditangkap selagi anda
menekan butang pengatup.
Mod rakaman
syot kilat
Bilangan syot kilat boleh
dirakam
• Perhatian, denyar tidak boleh digunakan apabila merakam Syot kilat dalam Filem.
• Perhatian, menangkap syot kilat semasa merakam filem disokong semasa
rakaman filem FHD dan STD sahaja. Ia tidak disokong semasa rakaman filem jenis
lain.
• Syot kilat yang ditangkap dengan Syot Kilat dalam Filem tidak boleh difokuskan
satu per satu. Fokusnya sama dengan fokus filem yang sedang dirakam.
• Medan pandangan tangkapan syot kilat semasa rakaman filem FHD berlangsung
lebih lebar berbanding medan pandangan filem FHD.
• Kualiti imej syot kilat secara automatik bertukar kepada “Normal”.
• Mod rakaman “Auto Program” digunakan apabila anda menangkap syot kilat
semasa rakaman filem.
• Anda tidak boleh menangkap dengan Syot Kilat dalam Filem semasa rakaman
Bebas Tangan atau Selang Masa berlangsung.
78
Merakam Filem
Menggunakan BEST SHOT
BEST SHOT menyediakan kepada anda kumpulan sampel
“pemandangan” yang menunjukkan pelbagai jenis keadaan
penggambaran yang berbeza. Apabila anda perlu menukar
persediaan kamera, cuma cari pemandangan yang sepadan
dengan apa yang ingin anda capai dan kamera akan
menyediakannya secara automatik. Ini membantu
meminimumkan kemungkinan imej rosak disebabkan oleh
tetapan pendedahan dan kelajuan pengatup yang lemah.
Untuk merakam dengan BEST SHOT
1.
Dalam mod RKM, tekan [MODE].
2.
Gunakan [8], [2], [4], dan [6] untuk memilih “b”
(BEST SHOT), dan kemudian tekan [SET].
[MODE]
Ini akan memaparkan menu pemandangan BEST SHOT.
3.
Gunakan [8], [2], [4] dan [6] untuk mengalih
sempadan ke pemandangan yang anda mahu
pilih.
Pemandangan yang
sedang dipilih (dengan
sempadan)
• Anda boleh tatal ke halaman pemandangan lain
dengan menekan [8] atau [2].
• Untuk kembali ke rakaman syot kilat biasa, tekan
[MODE] dan kemudian pilih “P” (Auto Program)
atau “Ÿ” (PRO Auto Premium).
4.
Tekan [SET] untuk mengkonfigurasi kamera
dengan tetapan bagi pemandangan yang
sedang dipilih.
Nama pemandangan
Nombor pemandangan
Ini mengembalikan ke mod RKM.
• Untuk memilih pemandangan yang lain, lakukan
mana-mana operasi di bawah.
– Ulang prosedur di atas dari langkah 1.
– Tekan [SET], gunakan [8] dan [2] untuk memilih opsyen Panel Kawalan
“ ”, tekan [SET], dan kemudian pilih pemandangan yang anda mahu.
5.
Tekan butang pengatup (jika anda merakam syot kilat) atau [0] (Filem)
(jika anda merakam filem).
• Dengan beberapa pemandangan BEST SHOT, mesej “Sedang sibuk... Sila
tunggu...” akan muncul pada skrin monitor selepas anda menekan butang
pengatup. Kamera berada dalam proses rakaman imej sehingga mesej
dipaparkan. Pastikan kamera tidak bergerak. Proses rakaman imej mengambil
sedikit masa untuk diselesaikan selepas mesej dipaparkan. Anda tidak akan
dapat merakam imej lain semasa mesej dipaparkan.
79
Menggunakan BEST SHOT
. Menggunakan Skrin Maklumat Pemandangan
Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pemandangan,
pilih pemandangan itu menggunakan sempadan pada menu
pemandangan, dan kemudian putar pengawal zum ke
mana-mana arah.
• Untuk kembali ke menu pemandangan, putar pengawal
zum semula.
• Untuk menatal antara pemandangan, gunakan [4] dan
[6].
• Untuk mengkonfigurasi kamera dengan tetapan bagi pemandangan yang sedang
dipilih, tekan [SET].
. Peringatan BEST SHOT
• Imej contoh yang ditunjukkan bagi di skrin pemandangan BEST SHOT tidak
ditangkap dengan kamera ini. Ia diberikan untuk menggambarkan kesan dan merit
setiap pemandangan.
• Imej yang ditangkap menggunakan pemandangan BEST SHOT mungkin tidak
memberikan hasil yang dijangka disebabkan oleh keadaan penggambaran dan
faktor lain.
• Anda boleh mengubah suai tetapan kamera yang dikonfigurasikan selepas anda
memilih pemandangan BEST SHOT. Namun harap maklum bahawa tetapan BEST
SHOT kembali ke tetapan lalainya apabila anda memilih pemandangan BEST
SHOT lain atau mematikan kamera.
• Rakaman syot kilat dinyahdayakan ketika pemandangan BEST SHOT berikut
digunakan.
Prarakam (Filem)
• Rakaman filem dinyahdayakan ketika pemandangan BEST SHOT berikut
digunakan.
Latar Belakang Kabur, Makro Semua Dalam Fokus, Pilihan Terbaik HS,
Antigoncang HS, Syot Lebar, Syot Malam HS, Panorama Slaid, Output TV HDMI
• Apabila mod rakaman filem ialah FHD/STD, filem dirakam menggunakan tetapan
bagi pemandangan BEST SHOT yang dipilih. Untuk rakaman filem berkelajuan
tinggi, tetapan pemandangan BEST SHOT diabaikan dan rakaman filem dijalankan
seperti biasa.
• Pemandangan BEST SHOT yang menggunakan CS Berkelajuan Tinggi
mengabaikan tetapan “Zum (SR)”.
• Dengan pemandangan BEST SHOT di bawah, keadaan rakaman tertentu boleh
menyebabkan kawasan imej menjadi lebih kecil daripada biasa.
Potret Malam HS, Syot Malam HS
80
Menggunakan BEST SHOT
Merakam Potret Indah (Mekap)
Mekap membolehkan pelarasan rona tona kulit dan tekstur kulit manusia, dan
mengurangkan bayangan wajah yang disebabkan oleh cahaya matahari terang untuk
potret yang lebih cantik.
1.
Dalam mod BEST SHOT, pilih “Mekap” (halaman 79).
2.
Tekan [SET], gunakan [8] dan [2] untuk memilih “ ” (Tetapan
Mekap) opsyen Panel Kawalan, dan kemudian tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Tona Kulit” atau “Kulit Licin”,
dan kemudian gunakan [4] dan [6] untuk menukar nilai tetapan.
Tona Kulit
“Perang +6” kepada “0 (Mati)” kepada “Cerah +6”
Kulit Licin
“0 (Mati)” kepada “+12 (Maks.)”
4.
Tekan [SET].
5.
Tekan butang pengatup untuk menangkap gambar.
B
81
Menggunakan BEST SHOT
Merakam dengan Syot Tigaan
Syot Tigaan menangkap letusan tiga imej dan menyimpannya dalam memori. Ciri ini
sangat sesuai untuk memastikan anda tidak terlepas saat-saat indah semasa
dikelilingi kanak-kanak.
1.
Dalam Mod BEST SHOT, pilih “Syot Tigaan” (halaman 79).
2.
Halakan kamera pada subjek dan tekan separuh butang pengatup.
Kamera akan mula memprarakam imej pada waktu ini.
• Jika anda lepaskan butang pengatup yang ditekan separuh tadi sebelum
menekan sepenuhnya, semua imej dalam penimbal prarakam akan dipadam.
3.
Tekan butang pengatup sepenuhnya untuk merakam.
Ini akan merakam tiga imej: salah satu aksi sebelum butang pengatup ditekan
sepenuhnya berserta dua imej masa sebenar.
• Menekan butang pengatup sepenuhnya tanpa menekan separuh terlebih
dahulu akan menyebabkan dua imej sahaja dirakam.
• Tetapan dalam jadual di bawah adalah tetap apabila merakam dengan fungsi ini.
Pemasa kendiri
Mati
Denyar
Denyar Mati
Kualiti Imej
Normal
Zum SR Tunggal
Mati
Pengecaman
Muka
Hidup
Mod Fokus
AF
Kws AF
“Pintar” atau “Titik”*
* Jika anda memilih “I Multi” atau “O Penjejakan” untuk tetapan ini dalam mod
lain dan kemudian merakam dengan Syot Tigaan, rakaman dijalankan
menggunakan tetapan “U Titik”.
82
Menggunakan BEST SHOT
Merakam dengan Antigoncang Berkelajuan Tinggi
(Antigoncang HS)
Sebagai tambahan kepada Antigoncang optik, tekanan tunggal butang pengatup
semasa Antigoncang HS didayakan, menyebabkan kamera merakam berbilang imej
dan menggabungkannya secara automatik. Gunakan ciri ini untuk meminimumkan
imej kabur disebabkan oleh pergerakan kamera di bawah keadaan di mana
antigoncang optik tidak berfungsi atas sebab tertentu.
1.
Dalam Mod BEST SHOT, pilih “Antigoncang HS” (halaman 79).
2.
Apabila anda telah sedia untuk menangkap, tekan butang pengatup.
• Dengan pemandangan BEST SHOT ini, tetapan denyar secara automatik menjadi
? (Denyar Mati).
• Antigoncang HS mungkin tidak berfungsi dengan baik dan mengakibatkan imej
kabur jika kamera dialihkan lebih jauh daripada julat yang dibenarkan atau jika
subjek bergerak semasa rakaman.
• Apabila merakam dengan pemandangan BEST SHOT ini, “Kepekaan ISO”
(halaman 46) dan “Had Tinggi ISO” (halaman 104) ditetapkan pada “Auto”.
83
Menggunakan BEST SHOT
Merakam Imej Cerah dalam Gelap tanpa Denyar
(Syot Malam HS)
Kamera merakam sesiri imej dan kemudian menggabungkannya menjadi satu imej
akhir. Hasilnya ialah imej yang cerah, walaupun ditangkap dalam gelap tanpa denyar.
Ditangkap dengan “Auto Program”,
tanpa denyar
Ditangkap dengan “Syot Malam HS”
1.
Dalam Mod BEST SHOT, pilih “Syot Malam HS” (halaman 79).
2.
Tekan butang pengatup untuk menangkap gambar.
• Berhati-hati supaya kamera dan subjek tidak bergerak semasa merakam.
• Anda seharusnya dapat melihat subjek di skrin monitor semasa menggubah
imej.
• Apabila merakam dengan fungsi ini, “Kepekaan ISO” (halaman 46) menjadi “Auto”
(tetap).
• Jika kamera bergerak semasa merakam dengan fungsi ini, proses antigoncang
akan menghasilkan julat imej yang lebih kecil berbanding biasa.
• Apabila merakam dengan fungsi ini, tetapan saiz imej 16 M, 3:2, dan 16:9 tidak
boleh dipilih. Jika satu daripada saiz ini dipilih dalam mod lain, saiz imej akan
bertukar kepada 10 M apabila fungsi ini dipilih.
84
Menggunakan BEST SHOT
Pembetulan Pendedahan Lampau dan Pendedahan Kurang
Secara Digital (HDR)
Dengan HDR (Julat Dinamik Tinggi), kamera merakam sesiri imej CS menggunakan
tetapan pendedahan berbeza dan menggabungkannya menjadi imej akhir untuk
membetulkan pendedahan lampau atau pendedahan kurang subjek dalam tahap
kecerahan berbeza.
1.
Dalam Mod BEST SHOT, pilih “HDR” (halaman 79).
2.
Tekan [SET], dan gunakan [8] dan [2] untuk memilih
opsyen Panel Kawalan.
3.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih tetapan Tahap HDR yang anda
mahu, dan kemudian tekan [SET].
(HDR)
• Tahap HDR boleh ditetapkan kepada Tahap 1, Tahap 2, atau Tahap 3.
4.
Tekan butang pengatup untuk menangkap gambar.
• HDR berfungsi paling baik apabila merakam dengan kamera yang dicagakkan di
atas tripod.
• Merakam dengan fungsi ini menyebabkan tetapan denyar bertukar secara
automatik kepada ? (Denyar Mati).
• Pembetulan Antigoncang yang dijalankan untuk mengimbangi pergerakan kamera
semasa rakaman dengan fungsi ini menghasilkan kawasan imej yang lebih kecil
berbanding biasa.
• Kesan HDR yang diingini mungkin tidak dapat diperoleh jika kamera atau subjek
bergerak semasa rakaman.
85
Menggunakan BEST SHOT
Merakam dengan Latar Belakang Kabur
(Latar Belakang Kabur)
Fungsi ini menganalisis letusan imej berturutan dan kemudian mengaburkan latar
belakang di belakang subjek utama. Ini menghasilkan kesan yang benar-benar
menonjolkan subjek, sama seperti gambar yang diambil dengan kamera refleks satu
kanta. Kesan kabur boleh ditetapkan kepada satu daripada tiga tahap.
Ditangkap dengan “Latar Belakang
Kabur”.
Ditangkap dengan “Auto Program”.
1.
Dalam Mod BEST SHOT, pilih “Latar Belakang Kabur” (halaman 79).
2.
Tekan [SET], dan gunakan [8] dan [2] untuk memilih
Kabur) opsyen Panel Kawalan.
3.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih tahap Kabur yang anda mahu, dan
kemudian tekan [SET].
(Kesan
• Tahap Kabur Imej boleh ditetapkan kepada Tahap 1, Tahap 2, atau Tahap 3.
4.
Tekan butang pengatup untuk menangkap gambar.
• Sila berada serapat mungkin dengan subjek. Selain itu, latar belakang mesti
sejauh mungkin dari subjek. Jarak yang diperlukan bergantung pada faktor
zum yang digunakan.
Contoh : Apabila zum ditetapkan kepada lebar penuh (W), jarak antara
kamera dengan subjek mesti 30 sm, manakala jarak antara subjek
dengan latar belakang mesti sekurang-kurangnya 1 meter.
• Dengan fungsi ini, tetapan denyar secara automatik menjadi ? (Denyar Mati).
• Menangkap dengan fungsi ini secara automatik menetapkan Antigoncang kepada
“Standard” (halaman 105), tetapi pergerakan besar kamera atau subjek
menyebabkan anda tidak mendapat hasil yang diingini.
• Jika kamera menentukan ia tidak dapat mengkaburkan latar belakang imej atas
sebab-sebab tertentu, ia akan memaparkan imej “Pengaburan gagal. Latar
belakang normal dirakamkan.”. Namun, sila ambil perhatian, imej tetap akan
disimpan, walaupun pengaburan latar belakang tidak boleh dilakukan.
86
Menggunakan BEST SHOT
Merakam dengan Makro Fokus Penuh
(Makro Semua Dalam Fokus)
Makro Fokus Semua Di Dalam merakam dan menganalisis letusan berbilang imej
dan menggabungkannya dengan cara yang menghasilkan imej yang memfokuskan
segala-galanya: daripada objek dekat hinggalah objek jauh.
Imej “Auto Program”
Makro Semua Dalam Fokus
1.
Dalam Mod BEST SHOT, pilih “Makro Semua Dalam Fokus” (halaman
79).
2.
Tekan butang pengatup untuk menangkap gambar.
• Alihkan kamera sehampir mungkin dengan subjek, dan berhati-hati agar
kamera dan subjek tidak bergerak semasa anda menangkap gambar.
• Apabila merakam dengan fungsi ini, zum ditetapkan pada sudut lebar.
• Apabila merakam dengan fungsi ini, tetapan denyar secara automatik menjadi
? (Denyar Mati).
• Menangkap dengan fungsi ini secara automatik menetapkan Antigoncang kepada
“Standard” (halaman 105), tetapi pergerakan besar kamera atau subjek
menyebabkan anda tidak mendapat hasil yang diingini.
• Mesej “Tidak dapat bergabung. Akan merakam sebagai imej normal.” akan muncul
jika proses Makro Semua Dalam Fokus tidak boleh dijalankan atas sebab-sebab
tertentu. Imej yang ditangkap oleh kamera akan disimpan walaupun tidak boleh
digabungkan.
87
Menggunakan BEST SHOT
Merakam dengan Mengutamakan Wajah Subjek
(Pemilihan Terbaik HS)
Dengan Pemilihan Terbaik HS, kamera secara automatik merakam sesiri imej, dan
memilih imej terbaik berdasarkan kekaburan imej wajah, dan ekspresi wajah (sama
ada subjek tersenyum atau mengelipkan mata).
1.
Dalam Mod BEST SHOT, pilih “Pilihan Terbaik HS” (halaman 79).
2.
Tekan butang pengatup untuk menangkap gambar.
• Merakam dengan fungsi ini menyebabkan tetapan denyar bertukar secara
automatik kepada ? (Denyar Mati).
• Jika satu atau lebih wajah kabur dalam semua imej yang dirakam, ia juga akan
kabur dalam imej akhir.
• Keadaan berikut mungkin menyebabkan kamera tidak dapat menentukan jika
subjek senyum atau mengelipkan mata. Ini mungkin menyebabkan imej akhir yang
menunjukkan subjek mengelipkan mata atau tidak senyum.
– Wajah yang separa atau gelap sepenuhnya disebabkan bayang, dsb.
– Rambut yang tersembunyi atau berdekatan mata
– Cermin mata
– Wajah kecil
– Wajah yang tidak melihat terus kamera
• Merakam sekumpulan orang yang ramai akan menyebabkan pemprosesan imej
selepas rakaman mengambil masa lebih lama.
88
Menggunakan BEST SHOT
Merakam Imej Panorama (Panorama Slaid)
Dengan Panorama Slaid, anda mengalihkan kamera untuk menyediakan dan
merakam berbilang imej, yang kemudiannya digabungkan menjadi panorama. Ciri ini
membolehkan anda merakam panorama sehingga 360 darjah, yang lebih hebat
daripada yang boleh dirakam dengan keupayaan fizikal kanta.
• Imej panorama akhir boleh jadi satu daripada dua saiz yang ditunjukkan di bawah.
Arah Slaid adalah Kanan atau Kiri: Maksimum 11520x1080 piksel
Arah Slaid adalah Ke Atas atau Ke Bawah: Maksimum 1920x7296 piksel
• Operasi zum tidak disokong semasa rakaman Panorama Slaid. Tetapan zum
ditetapkan pada sudut lebar penuh.
• Anda boleh menggunakan Panorama Slaid untuk merakam imej melintang
sehingga lebih kurang 360 darjah dan imej menegak sehingga lebih kurang
180 darjah.
Jika anda merakam imej Panorama Slaid melintang yang kurang daripada
360 darjah, saiz imej akan menjadi 60, 120, 180, 240, atau 300 darjah.
1.
Dalam Mod BEST SHOT, pilih “Panorama Slaid” (halaman 79).
2.
Tekan [SET], dan gunakan [8] dan [2] untuk memilih
opsyen Panel Kawalan.
3.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih arah pergerakan kamera yang
dirancang semasa merakam, dan kemudian tekan [SET].
(Arah Slaid)
Anda boleh memilih satu daripada empat arah: Kanan, Kiri, Atas, atau Bawah.
4.
Halakan kamera di permulaan panorama dan tekan separa butang
pengatup supaya kamera boleh fokus secara automatik.
89
Menggunakan BEST SHOT
5.
Tekan butang pengatup sepenuhnya dan kursor
slaid akan muncul pada skrin monitor. Perlahanlahan gerakkan kamera ke arah yang ditunjukkan
dengan anak panah pada skrin sehingga kursor
slaid mencecah penghujung julat pergerakannya
(misalnya hingga hujung kanan apabila
menggerakkan kamera ke kanan).
• Kamera akan mula menyediakan imej panorama
secara dalaman apabila kursor slaid mencecah
penghujung julat pergerakan.
• Penyediaan imej juga akan mula secara automatik
jika anda berhenti menggerakkan kamera semasa
merakam panorama.
Kursor slaid
• Keadaan berikut tidak serasi dengan rakaman Panorama Slaid.
– Subjek yang mempunyai kecerahan berbeza daripada persekitarannya kerana
cahaya buatan, cahaya matahari, dsb.
– Sungai, ombak, air terjun, atau benda lain yang sentiasa berubah pola
– Langit, pantai, atau benda lain dengan pola berterusan
– Kamera terlalu dekat dengan subjek utama
– Subjek bergerak
– Persekitaran gelap
• Panorama Slaid mungkin berhenti separa jalan dalam keadaan berikut.
– Pergerakan kamera atau subjek
– Pergerakan kamera terlalu laju atau terlalu perlahan
• Merakam imej Panorama Slaid selepas menekan separa butang pengatup untuk
melakukan Fokus Auto mungkin tidak memberikan hasil yang dikehendaki jika ada
perbezaan ketara antara kecerahan, warna, dan/atau fokus imej individu. Jika ini
berlaku, cuba tukar posisi fokus dengan memfokus subjek lain, dsb.
• Oleh sebab imej Panorama Slaid dihasilkan dengan menggabungkan berbilang
imej, mungkin ada ketakrataan di tempat dua imej digabungkan.
• Merakam dengan sumber cahaya berkelip (seperti lampu pendarflour) mungkin
menyebabkan ketakrataan kecerahan dan/atau warna dalam imej Panorama Slaid
akhir.
• Pendedahan dan imbangan putih apabila merakam imej Panorama Slaid
ditetapkan pada tahap apabila anda menekan separa butang pengatup pada
permulaan operasi.
• Merakam dengan fungsi ini menyebabkan tetapan denyar bertukar secara
automatik kepada ? (Denyar Mati).
90
Menggunakan BEST SHOT
Merakam dengan Sudut Pandang Super Lebar (Syot Lebar)
Dengan ciri ini, beberapa imej dirakam dan kemudian digabungkan bagi
menghasilkan imej dengan sudut pandang super lebar yang melebihi sudut pandang
terlebar mungkin dengan kanta ini. Ditukar kepada 35 mm setara, jarak fokus yang
tersedia dengan ciri ini mendayakan rakaman dengan anggaran sudut pandang
15 mm dan 19 mm.
25 mm
(sudut terlebar kanta)
19 mm
15 mm
1.
Dalam Mod BEST SHOT, pilih “Syot Lebar” (halaman 79).
2.
Tekan [SET], dan gunakan [8] dan [2] untuk memilih
opsyen Panel Kawalan.
3.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih tetapan lebar (sudut pandang)
yang anda mahu dan tekan [SET].
(Aras Lebar)
Terdapat dua tetapan yang tersedia: “19 mm” dan “15 mm”.
“15 mm” merakam kawasan yang lebih lebar daripada “19 mm”.
4.
Pegang kamera agar ia
tegak, dengan butang
pengatup dan kawalan
lainnya di bawah.
• Jangan halakan kamera ke
bawah ke arah tanah pada
waktu ini. Jika anda berbuat
demikian, sensor
kedudukan menegak/
melintang terbina dalam
kamera tidak akan
beroperasi dengan betul
dan anda mungkin tidak
dapat memulakan rakaman.
Butang kawalan
Butang pengatup
91
Menggunakan BEST SHOT
5.
Halakan kamera ke arah
subjek yang anda mahu
berada di tengah-tengah imej
dan kemudian tekan separuh
butang pengatup untuk
memfokus.
• Bahagian luar sempadan biru
di skrin menandakan julat
boleh rakam imej.
Imej yang diingini
Sempadan biru
Bahagian tengah di permulaan
operasi rakaman
6.
Tekan butang pengatup sepenuhnya dan
perlahan-lahan gerakkan kamera mengikut
arahan dan anak panah yang kelihatan di skrin
monitor.
• Pegang kamera dengan erat dengan kedua belah
tangan, ikut arahan yang kelihatan di skrin monitor
bagi melungsurkan kamera secara melintang atau
menegak pada kelajuan yang seragam dalam
bentuk melengkung dengan badan anda sebagai
Arahan
pusatnya.
Anak panah
– Apabila melungsurkan kamera secara melintang,
jangan benarkan badan anda bergerak ke kiri
atau kanan. Garisan menegak dari atas hingga
bawah badan anda harus dijadikan paksi.
– Apabila melungsurkan kamera secara menegak, jangan benarkan badan
anda bergerak ke atas atau bawah. Garisan melintang antara kedua bahu
anda harus dijadikan paksi.
– Berhati-hati agar tidak melungsurkan kamera secara menyerong dan
pastikan anda memegangnya dengan erat.
• Kamera akan mula menghasilkan imej super lebar secara dalaman apabila
kursor slaid mencecah penghujung julat pergerakan yang satu lagi.
• Penyediaan imej juga akan mula secara automatik jika anda berhenti
menggerakkan kamera semasa merakam imej super lebar.
92
Menggunakan BEST SHOT
• Nilai sudut pandang “15 mm” dan “19 mm” adalah anggaran dan diberikan sebagai
rujukan semata-mata. Nilai sudut pandang sebenar tidak dijamin.
• Operasi zum tidak disokong semasa rakaman Syot Lebar. Tetapan zum ditetapkan
pada sudut lebar penuh.
• Fungsi ini membolehkan anda merakam imej dengan sudut pandang maksimum
15 mm atau 19 mm. Namun, sila ambil perhatian, keadaan rakaman yang tertentu
akan menghasilkan sudut pandang yang lebih kecil.
• Keadaan berikut tidak serasi dengan rakaman Syot Lebar.
– Subjek yang mempunyai kecerahan berbeza daripada persekitarannya kerana
cahaya buatan, cahaya matahari, dsb.
– Sungai, ombak, air terjun, atau benda lain yang sentiasa berubah pola
– Langit, pantai, atau benda lain dengan pola berterusan
– Kamera terlalu dekat dengan subjek utama
– Subjek bergerak
– Menyorot ke arah atas pada pencakar langit atau struktur atau objek lain yang
sangat tinggi
– Persekitaran gelap
• Mana-mana yang berikut boleh menyebabkan operasi Syot Lebar berhenti
separuh jalan.
– Pergerakan kamera atau subjek
– Pergerakan kamera terlalu laju atau terlalu perlahan
– Pergerakan kamera di luar laluan yang dikehendaki
– Pergerakan kamera dalam arah yang salah
• Merakam imej Syot Lebar selepas menekan separa butang pengatup untuk
melakukan Fokus Auto mungkin tidak memberikan hasil yang dikehendaki jika ada
perbezaan ketara antara kecerahan, warna, dan/atau fokus imej individu. Jika ini
berlaku, cuba tukar posisi fokus dengan memfokus subjek lain, dsb.
• Oleh sebab imej Syot Lebar dihasilkan dengan menggabungkan berbilang imej,
mungkin ada ketakrataan di tempat dua imej digabungkan.
• Merakam dengan sumber cahaya berkelip (seperti lampu pendarflour) mungkin
menyebabkan ketakrataan kecerahan dan/atau warna dalam imej Syot Lebar
akhir.
• Pendedahan dan imbangan putih apabila merakam imej Syot Lebar ditetapkan
pada tahap yang diukur apabila anda menekan separa butang pengatup pada
permulaan operasi.
• Dengan pemandangan BEST SHOT ini, tetapan denyar secara automatik menjadi
? (Denyar Mati).
93
Menggunakan BEST SHOT
Menggunakan Skrin TV untuk Merakam Syot Kilat
(Output TV HDMI)
Gunakan prosedur di bawah bagi mengkonfigurasikan kamera untuk merakam syot
kilat dengan nisbah bidang 16:9, semasa anda menggubahnya di skrin TV.
1.
Matikan kamera dan gunakan kabel HDMI yang dijual secara komersil
untuk menyambungkan kamera pada TV.
Penyambung HDMI
Input HDMI
Output HDMI (mikro)
Kabel HDMI
(dijual secara
komersil)
Penyambung mikro HDMI
2.
Hidupkan kamera.
3.
Dalam Mod BEST SHOT, pilih “Output TV HDMI” (halaman 79).
Ini akan mematikan skrin monitor kamera dan memaparkan skrin komposisi imej
di TV yang bersambung.
4.
Gubah imej di skrin TV dan tekan butang pengatup untuk merakam.
94
Menggunakan BEST SHOT
• Untuk butiran tentang menyambungkan kamera dan langkah berjaga-jaga apabila
menyambungkan, lihat halaman 125.
• Jika anda mahu menukar format isyarat video digital, mula-mula cabut kabel HDMI
dari kamera (halaman 126).
• Tetapan dalam jadual di bawah adalah tetap apabila merakam dengan fungsi ini.
Saiz Imej
16:9
Kws AF
Titik
AF Berterusan
Mati
Pengecaman Muka
Mati
Mekap
0
Imbangan Putih
WB Auto
Permeteran
Multi
95
Menggunakan BEST SHOT
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
Berikut adalah menu operasi yang anda boleh gunakan untuk mengkonfigurasi
berbagai tetapan kamera.
• Anda juga boleh menggunakan Panel Kawalan (halaman 40) untuk
mengkonfigurasi beberapa tetapan yang muncul di skrin menu. Rujuk pada
rujukan halaman yang disediakan dalam bahagian ini untuk maklumat mengenai
mengkonfigurasi tetapan menggunakan Panel Kawalan.
Mengkonfigurasikan Tetapan Rakaman
. Contoh Operasi Skrin Menu
1.
Dalam mod RKM, tekan [MENU].
[8] [2] [4] [6]
Ini akan memaparkan skrin menu (r REC
MENU).
• Kandungan menu berbeza dalam mod RKM
(r REC MENU) dan mod MAIN (p PLAY
MENU).
2.
Tekan [4], gunakan [8] dan [2] untuk
memilih tab yang mengandungi item menu
yang anda mahu konfigurasi, dan kemudian
tekan [6].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih item
menu yang anda mahu dan kemudian tekan
[6].
• Mengendalikan pengawal zum akan memaparkan
halaman item menu sebelumnya atau seterusnya.
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk menukar
tetapan item menu yang dipilih.
5.
Setelah tetapan adalah seperti yang anda
mahukan, tekan [SET] untuk mengenakan
tetapan dan kembali ke skrin pemidang tilik.
[MENU]
[SET]
Misalnya:
Apabila “Pemasa kendiri”
dipilih di tab “r REC
MENU”
Tab
Item
• Menekan [MENU] membatalkan pilihan semasa
dan kembali ke skrin menu.
• Untuk memaparkan tab yang lain, tekan [MENU] untuk gerakkan sempadan
biru ke item menu dan kemudian tekan [4]. Seterusnya gunakan [8] dan [2]
untuk memilih tab yang anda mahu, dan kemudian tekan [6].
• Bergantung pada mod rakaman, beberapa item dalam menu yang muncul mungkin
tidak boleh digunakan. Semasa PRO Auto Premium sedang digunakan, hanya item
menu yang tetapannya boleh dikonfigurasikan akan dipaparkan pada menu.
B
96
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
. Operasi Menu dalam Manual Ini
Operasi menu digunakan dalam manual ini seperti ditunjukkan di bawah. Operasi
berikut adalah sama seperti yang diterangkan di bawah “Contoh Operasi Skrin Menu”
pada halaman 96.
Tekan [4], dan kemudian gunakan [8] dan [2] untuk
memilih tab “r REC MENU”, dan kemudian tekan [SET].
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” *
Pemasa kendiri
Tekan [MENU].
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih
“Pemasa kendiri” dan kemudian tekan [6].
Menggunakan Telefon Pintar sebagai Alat Kawalan Jauh
Kamera (Tangkapan Jauh)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” *
Tangkapan Jauh
Lihat halaman 146 untuk butiran.
Mengkonfigurasikan Tetapan Bebas Tangan (Bebas Tangan)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” *
Bebas tangan
Lihat halaman 62 untuk butiran.
97
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
Mengkonfigurasikan Tetapan Kedudukan Gerakan
(Kedudukan Gerakan)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” *
Posisi Gerakan
Lihat halaman 63 untuk butiran.
Menetapkan Fungsi pada Kekunci [4] dan [6]
(Kekunci Kiri/Knn)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” *
Kekunci Kiri/Knn
Anda boleh memilih dalam kalangan fungsi yang diterangkan di bawah dan
tetapkannya kepada kekunci [4] dan [6]. Setelah berbuat demikian, anda boleh
memilih salah satu fungsi dengan menekan kekunci [4] atau [6].
Tetapan
[4]/[6] operasi utama
CS
Memasuki Mod CS (halaman 56)
Anjakan EV
Keamatan pendedahan (halaman 48)
Imbangan Putih
Pelarasan Rona (halaman 42)
ISO
Tukar tetapan Pemekaan ISO (halaman 46).
Had Tinggi ISO
Menentukan Had Atas Kepekaan ISO (halaman 104)
Pemasa kendiri
Memilih masa pemasa kendiri (halaman 41)
Permeteran
Menukar Mod Permeteran (halaman 51)
Mati
Batal penetapan kekunci [4] dan [6]
98
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
Menetapkan Fungsi Rakaman untuk Butang Pengatup
Hadapan (Pengatup Hadapan)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” *
Pengatup Hadapan
Tetapan ini boleh digunakan untuk menetapkan fungsi rakaman yang akan
dilaksanakan apabila butang pengatup hadapan ditekan ketika kamera berada dalam
mod RKM.
Tetapan
Paparan Ikon Perihalan (Apabila butang pengatup hadapan
Skrin RKM
ditekan)
Standard
Rakaman biasa menggunakan persediaan kamera
semasa.
Kurang AF
Menekan separuh butang pengatup hadapan
menangkap syot kilat serta-merta tanpa
melaraskan fokus, oleh itu selang masa antara
operasi butang pengatup dan penangkapan lebih
pendek berbanding apabila menggunakan butang
pengatup di atas. Jika anda mahu memfokus
(dengan AF) sebelum menangkap gambar, tekan
separa butang pengatup atas untuk memfokus.
Kemudian, tekan butang pengatup hadapan untuk
menangkap gambar.
Operasi pengatup hadapan ini boleh digunakan
untuk menangkap satu syot kilat sahaja.
Pemasa kendiri
10 saat
Rakaman imej 10 saat selepas butang pengatup
hadapan ditekan.
Pemasa kendiri
2 saat
Rakaman imej 2 saat selepas butang pengatup
hadapan ditekan.
CS
Merakam beberapa imej sehingga 10 imej pada
10 fps. Fungsi ini boleh digunakan hanya apabila
mod rakaman adalah Auto Program dan tetapan
item menu “CS” (halaman 56) adalah “Mati”.
Mati
Tiada rakaman.
• Operasi butang pengatup hadapan akan menjadi dinyahdayakan semasa
menangkap dengan beberapa pemandangan BEST SHOT.
• Bagi operasi butang pengatup hadapan dalam mod MAIN, lihat halaman 127.
99
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
• Apabila tetapan “Pengatup Hadapan” adalah sesuatu yang lain daripada “Mati”,
butang pengatup hadapan boleh digunakan untuk menangkap syot kilat semasa
rakaman filem sedang berjalan (Syot Kilat Dalam Filem). Bagaimanapun, dalam
hal ini, hanya satu syot kilat boleh dirakamkan. Anda tidak boleh menangkap imej
Pengatup Berterusan (CS) semasa merakam filem.
Merakam Letusan Imej (CS)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” * CS
Lihat halaman 56 untuk butiran.
Untuk memilih saiz imej syot kilat (Saiz Imej)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” * Saiz Imej
Saiz Imej
(Piksel)
16 M
(4608x3456)
Saranan Saiz
Paparan Ikon
Cetakan dan
Skrin RKM
Aplikasi
Penerangan
Poster
3:2
(4608x3072)
Poster
16:9
(4608x2592)
HDTV
10 M
(3648x2736)
Poster
Perincian yang baik untuk lebih
kejelasan bagi imej yang telah
dipotong (halaman 140) daripada
asal
Perincian yang baik
5M
(2560x1920)
Cetak A4
3M
(2048x1536)
Cetak 3.5"×5"
Paling sesuai apabila pengekalan
kapasiti memori lebih penting
daripada kualiti imej.
VGA
(640x480)
E-Mel
Fail imej lebih kecil, sememangnya
sesuai apabila melampirkan imej
pada e-mel. Namun, imej kelihatan
agak kasar.
• Tetapan saiz imej lalai awal daripada kilang ialah “16 M”.
• Memilih imej rakaman “3:2” dengan nisbah bidang 3:2, yang sepadan dengan
nisbah bidang standard kertas cetakan.
100
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
• Huruf “HDTV” bermaksud “Televisyen Definisi Tinggi”. Skrin HDTV mempunyai
nisbah bidang 16:9. Kamera anda boleh merakan imej yang sepadan dengan
nisbah bidang skrin HDTV.
• Anda patut menganggap saiz kertas cetakan yang disarankan di sini sebagai garis
panduan sahaja (resolusi cetakan 200 dpi).
• Saiz imej yang ada terhad untuk sesetengah fungsi seperti yang dicatat di bawah.
16 M
Saiz imej ini tidak boleh dipilih apabila menggunakan “Syot Malam HS”.
Memilih “16 M” dalam mod lain dan kemudian bertukar kepada “Syot
Malam HS” akan menyebabkan saiz imej bertukar kepada “10 M” secara
automatik.
3:2,
16:9
Saiz imej ini tidak boleh dipilih apabila menggunakan “Kelajuan Tinggi
CS” atau “Syot Malam HS”. Memilih “3:2” atau “16:9” dalam mod lain
dan kemudian bertukar kepada “Kelajuan Tinggi CS” akan
menyebabkan saiz imej bertukar kepada “16 M” secara automatik.
Bagi “Syot Malam HS”, saiz imej akan bertukar kepada “10 M” secara
automatik.
. Piksel dan saiz imej
Imej kamera digital ialah satu kumpulan bintik
Piksel
kecil yang dipanggil “piksel”. Lebih banyak
piksel dalam imej, lebih banyak perincian
yang ada. Namun, anda selalunya tidak
mengalami masalah dengan piksel yang
kurang semasa mencetak imej (saiz L)
melalui perkhidmatan cetak, melampir imej
pada e-mel, apabila melihat imej pada
komputer dsb.
Saiz imej menunjukkan jumlah piksel yang terkandung, dan ia dinyatakan sebagai
piksel melintang x piksel menegak.
Misalnya:
Saiz imej
Piksel
16 M
4608x3456 (Kira-kira 16 juta piksel)
3M
2048x1536 (Kira-kira 3 juta piksel)
• Ambil perhatian bahawa imej besar mempunyai lebih banyak piksel, jadi ia
menggunakan lebih banyak ruang memori.
• Untuk maklumat mengenai saiz imej, kualiti imej dan bilangan imej yang boleh
disimpan, lihat halaman 208.
• Untuk maklumat mengenai saiz imej filem, lihat halaman 102.
• Untuk maklumat mengenai mengubah saiz syot kilat sedia ada, lihat halaman 139.
101
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
Menetapkan Kualiti Imej Syot Kilat (Kualiti Imej)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” * Kualiti Imej
Tetapan
Paparan Ikon
Skrin RKM
Penerangan
Halus
Beri keutamaan pada kualiti imej.
Normal
Normal
• Tetapan “Halus” membantu menonjolkan perincian apabila merakam imej alam
semula jadi dipenuhi butiran terperinci termasuklah dahan atau dedaun pokok
yang rimbun atau imej corak kompleks.
• Kapasiti memori (bilangan imej yang anda boleh rakam) akan dijejaskan oleh
konfigurasi tetapan kualiti anda (halaman 208).
Tetapan Kualiti Imej Filem (Kualiti Filem)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” * Kualiti Filem
Tetapan ini boleh digunakan untuk mengkonfigurasi tetapan kualiti imej filem untuk
memilih mod rakaman filem (sama ada rakaman filem normal atau rakaman Filem
Berkelajuan Tinggi).
Tetapan
(Kualiti
(piksel))
FHD
HD
Paparan
Anggaran Kadar
Penerangan
Ikon Skrin Data (Kadar
RKM
Bingkai)
14.2 Megabit/saat
(30 bingkai/saat)
Pilih tetapan ini untuk merakam filem
(FHD) berdefinisi tinggi (halaman 71).
Nisbah aspek filem yang dirakam
menggunakan tetapan ini adalah 16:9.
10.9 Megabit/saat
(12, 15, 20, 30
bingkai/saat)
Pilih tetapan ini untuk merakam filem
berdefinisi tinggi (HD). Nisbah aspek
filem yang dirakam menggunakan
tetapan ini adalah 16:9.
• “HD” boleh dipilih menggantikan
“FHD” hanya apabila mod rakaman
ialah ART SHOT (SYOT SENI)
(halaman 64) atau Selang Masa
(halaman 75). Kadar bingkai
bergantung pada pemandangan.
102
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
Tetapan
(Kualiti
(piksel))
STD
Paparan
Anggaran Kadar
Penerangan
Ikon Skrin Data (Kadar
RKM
Bingkai)
3.8 Megabit/saat
(30 bingkai/saat)
HS1000
40.0 Megabit/saat
(1000 bingkai/saat)
HS480
40.0 Megabit/saat
(480 bingkai/saat)
HS240
40.0 Megabit/saat
(240 bingkai/saat)
HS120
40.0 Megabit/saat
(120 bingkai/saat)
HS30-240
5.2 Megabit/saat
(30 bingkai/saat)
40.4 Megabit/saat
(240 bingkai/saat)
HS30-120
10.2 Megabit/saat
(30 bingkai/saat)
40.4 Megabit/saat
(120 bingkai/saat)
103
Gunakan tetapan ini untuk rakaman
filem standard. Rakaman dengan
tetapan ini dijalankan menggunakan
nisbah bidang 4:3.
Saiz imej filem yang dirakam dengan
mod ini bergantung pada kadar
bingkainya (kelajuan rakaman
(halaman 71)).
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
Menentukan Kepekaan ISO (ISO)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” * ISO
Untuk butiran, lihat prosedur Panel Kawalan pada halaman 46.
Menentukan Had Atas Kepekaan ISO (Had Tinggi ISO)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” *
Had Tinggi ISO
Tetapan
Auto
Paparan Ikon
Penerangan
Skrin RKM
Tiada
Merakam menggunakan tetapan kepekaan ISO yang
ditentukan oleh tetapan “Kepekaan ISO” (halaman 46).
ISO 200
ISO 400
ISO 800
Tetapan yang dipilih di sini menjadi had atas kepekaan
ISO apabila “Auto” dipilih untuk tetapan “Kepekaan ISO”
(halaman 46).
ISO 1600
ISO 3200
• Apabila tetapan “Kepekaan ISO” (halaman 46) bukan “Auto”, tetapan “Had Tinggi
ISO” akan diabaikan, dan rakaman dijalankan menggunakan pilihan yang dipilih
untuk tetapan “Kepekaan ISO”.
• Tetapan yang tersedia untuk “Had Tinggi ISO” menjadi seperti yang ditunjukkan di
bawah apabila merakam dengan “Syot Malam HS” (halaman 84).
Auto, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400, ISO 12800, ISO 25600
• Tetapan “Had Tinggi ISO” tidak boleh dikonfigurasikan semasa mana-mana mod
rakaman di bawah digunakan.
Pro Auto Premium, beberapa pemandangan BEST SHOT
• Tetapan “ISO 3200” tidak boleh dipilih semasa mod RKM Zum Berbilang SR dipilih.
Jika “ISO 3200” dipilih dalam mod RKM lain, bertukar kepada Zum Berbilang SR
menyebabkan mod RKM bertukar kepada “ISO 1600”.
104
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
Mengurangkan Kesan Pergerakan Kamera dan Subjek
(Antigoncang)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” *
Antigoncang
Anda boleh menghidupkan ciri Antigoncang kamera untuk mengurangkan kekaburan
imej disebabkan oleh pergerakan subjek atau pergerakan kamera semasa merakam
subjek bergerak menggunakan telefoto, apabila merakam subjek yang bergerak
pantas atau apabila merakam di bawah keadaan pencahayaan kelam.
Tetapan
Paparan Ikon
Penerangan
Skrin RKM
Kuat
Semasa menggunakan pembetulan gegaran tangan,
kelajuan pengatup yang lebih daripada “Standard”
juga mengurangkan lagi kekaburan subjek. Selain itu,
kepekaan ISO boleh ditingkatkan daripada “Standard”.
Tetapan ini boleh digunakan semasa mod rakaman
adalah Auto Program (kecuali untuk CS Berkelajuan
Tinggi), PRO Auto Premium atau Antigoncang HS.
Standard
Mengurangkan kesan pergerakan tangan dan subjek
dengan ketara.
Mati
Tiada
Matikan tetapan Antigoncang.
• Hanya pembetulan goncangan kamera boleh digunakan semasa rakaman filem
FHD dan STD.
• Pembetulan antigoncang tidak disokong semasa rakaman Filem Berkelajuan
Tinggi, Filem Seni HDR, atau Selang Masa.
• Apabila Antigoncang didayakan dan “Auto” dipilih untuk “ISO” (halaman 46),
kepekaan ISO, apertur, dan kelajuan pengatup tidak akan muncul di skrin monitor
apabila anda menekan separuh butang pengatup. Nilai-nilai ini akan kelihatan di
paparan imej sejurus selepas ia ditangkap.
• Penggambaran dengan Antigoncang didayakan boleh menyebabkan imej
kelihatan agak kasar daripada biasa dan boleh menyebabkan sedikit kemerosotan
resolusi imej.
• Antigoncang mungkin tidak boleh menghapuskan kesan pergerakan kamera atau
subjek apabila pergerakan terlalu kencang.
• Antigoncang mungkin tidak berfungsi dengan baik apabila kamera dipasang pada
tripod. Matikan Antigoncang.
• Walaupun “Kuat” dipilih untuk tetapan Antigoncang, sesetengah keadaan rakaman
mungkin menyebabkan anda tidak dapat mendapat hasil Antigoncang yang
diingini.
105
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
Mengezum dengan Resolusi Super (Zum (SR))
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” * Zum (SR)
Lihat halaman 55 untuk butiran.
Menghidupkan dan Mematikan Zum Digital (Zum Digital)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” * Zum Digital
Pilih “Hidup” apabila anda ingin menggunakan zum digital (halaman 52).
• Zum digital dinyahdayakan semasa rakaman dengan ciri berikut.
– Rakaman filem berkelajuan tinggi, Beberapa pemandangan BEST SHOT
Memilih Mod Fokus (Fokus)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” * Fokus
Untuk butiran, lihat prosedur Panel Kawalan pada halaman 44.
106
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
Penggambaran dengan Pengecaman Muka
(Pengecaman Muka)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” *
Pengecaman Muka
Apabila menangkap gambar orang, ciri pengecaman muka mengesan sehingga
sepuluh muka individu dan melaras fokus dan kecerahan sewajarnya.
1.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Hidup” dan kemudian tekan
[SET].
2.
Halakan kamera pada subjek.
Kamera akan mengesan muka manusia dan
memaparkan rangka di sekeliling setiap muka.
3.
Tekan butang pengatup sehingga separuh.
Kamera akan memfokus dan bingkai di sekeliling
muka yang difokuskannya bertukar hijau.
4.
Tekan butang pengatup sepenuhnya.
Tip untuk Hasil Pengecaman Muka Terbaik
• Kamera melakukan fokus berpusat jika ia tidak dapat mengesan muka.
• Sentiasa pastikan Fokus Auto (AF) dipilih sebagai mod fokus semasa merakam
dengan pengecaman muka.
• Pengecaman jenis muka berikut tidak disokong.
– Muka yang dihalang rambut, cermin mata hitam, topi dsb., atau muka dalam
bayang gelap
– Sisi atau muka yang berada pada sudut tertentu
– Muka yang berada terlalu jauh dan kecil atau terlalu dekat dan besar
– Muka di kawasan yang sangat gelap
– Muka binatang peliharaan atau subjek bukan manusia lain
• Pengecaman muka tidak boleh digunakan bersama satu daripada ciri berikut.
– Beberapa pemandangan BEST SHOT
– Beberapa pemandangan ART SHOT
– Rakaman filem (Termasuk beberapa pemandangan BEST SHOT yang
menyokong rakaman Filem Berkelajuan Tinggi)
– CS Kelajuan Tinggi dengan CS Prarakam (Termasuk beberapa pemandangan
BEST SHOT yang menyokong rakaman CS Kelajuan Tinggi)
• Tetapan “Fokus” sentiasa tetap di “AF” (Fokus Auto) bila-bila “Pengecaman Muka”
digunakan. Jika anda mahu menukar tetapan “Fokus”, mula-mula pilih “Mati” untuk
“Pengecaman Muka”.
107
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
Menentukan Kawasan Auto Fokus (Kws AF)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” * Kws AF
Anda boleh menggunakan prosedur berikut untuk menukar kawasan pemeteran
Fokus Auto untuk rakaman syot kilat.
• Apabila merakam filem, kawasan pemeteran AF sentiasa “U Titik”.
Tetapan
Penerangan
š Pintar
Kamera secara automatik menentukan titik fokus di skrin dan
memfokus di situ (AF cerdik).
• Pengecaman muka (halaman 107) beroperasi secara
automatik.
U Titik
Mod ini mengambil bacaan kawasan kecil di tengah imej. Tetapan
ini sesuai digunakan bersama kunci fokus (halaman 45).
I Multi
Semasa anda menekan butang pengatup sehingga separuh
apabila tetapan ini dipilih, kamera akan memilih kawasan Auto
Fokus optimum daripada sembilan kemungkinan kawasan.
Bingkai fokus di kawasan yang difokus kamera akan dipaparkan
dalam warna hijau.
Langkah-langkah di bawah boleh digunakan untuk mengubah
posisi sembilan kawasan Auto Fokus.
Semasa berada dalam keadaan menunggu rakaman, tekan
[4] atau [6].
Gunakan [4], [6], [8], dan [2] untuk mengubah kawasan
fokus.
• Memutar pengawal zum akan menyebabkan hanya kawasan
fokus tengah dipilih.
Apabila kawasan Fokus Auto berada pada posisi yang anda
mahu, tekan [SET].
Apabila anda menekan separuh butang pengatup semasa
O Penjejakan tetapan ini dipilih, bingkai fokus akan mengikut pergerakan
subjek.
“š Pintar”
“U Titik” atau
“O Penjejakan”
“I Multi”
Bingkai fokus
Bingkai fokus
Bingkai fokus
108
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
• Fokus Auto dinyahdayakan apabila “MF” (Fokus Manual) dipilih untuk mod fokus
(halaman 44), walaupun anda memilih kawasan AF.
• Memilih “O Penjejakan” boleh menyebabkan getaran dan hingar berlaku kerana
operasi kanta semasa menjejak subjek. Ini tidak bermakna berlaku kerosakan.
• Dengan beberapa pemandangan BEST SHOT, terdapat batasan penggunaan
tetapan kawasan AF. Disebabkan ini, anda mungkin tidak dapat menggunakan
tetapan tertentu atau anda mungkin tidak dapat menentukan sebarang tetapan
Kawasan AF.
• Apabila Pengecaman Muka (halaman 107) dihidupkan, tanpa mengira tetapan
Kws AF semasa, pemfokusan “U Titik” (tengah) akan digunakan secara
automatik apabila muka tidak dapat dikesan atas sebab tertentu.
Merakam Potret Indah (Mekap)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” * Mekap
Untuk butiran, lihat prosedur Panel Kawalan pada halaman 47.
Merakam dengan Fokus Auto Berterusan (AF Berterusan)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” *
AF Berterusan
Apabila merakam syot kilat semasa “Hidup” dipilih untuk AF Berterusan, Fokus Auto
dijalankan dan pemfokusan dikemas kini berterusan sehingga anda menekan
separuh butang pengatup.
• Sebelum anda menekan separuh butang pengatup, kamera memfokus di bahagian
tengah skrin. Jika “Pengecaman Muka” dihidupkan apabila anda menekan separuh
butang pengatup, pemfokusan dijalankan di kawasan muka dikesan.
• Merakam dengan AF Berterusan boleh menyebabkan getaran dan hingar berlaku
kerana operasi kanta. Ini tidak bermakna berlaku kerosakan.
109
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
Mengoptimumkan Kecerahan Imej (Pencahayaan)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” *
Pencahayaan
Anda boleh menggunakan tetapan ini untuk mengoptimumkan keimbangan antara
kawasan cerah dengan kawasan gelap apabila menangkap imej.
Tetapan
Penerangan
Hidup
Melakukan pembetulan kecerahan. Apabila opsyen ini dipilih, ia
mengambil masa yang lebih lama untuk imej disimpan selepas
butang pengatup ditekan.
Mati
Tidak melakukan pembetulan kecerahan.
• Pencahayaan dinyahdaya semasa rakaman filem.
Menyimpan Imej Normal Kedua Semasa Merakam dengan
Seni HDR (Berganda (SENI HDR))
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” *
Berganda (Seni HDR)
Lihat halaman 66 untuk butiran.
Mengurangkan Hingar Angin semasa Rakaman Filem
(Pemotongan Hingar Angin)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” *
Pemotongan Hingar Angin
Pilih “Hidup” bagi mengurangkan hingar angin semasa rakaman filem. Perhatian, ia
juga akan menyebabkan kualiti bunyi berubah.
110
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
Membetulkan Kecerahan Imej (Anjakan EV)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” * Anjakan EV
Untuk butiran, lihat prosedur Panel Kawalan pada halaman 48.
Melaraskan Imbangan Putih (Imbangan Putih)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” *
Imbangan Putih
Untuk butiran, lihat prosedur Panel Kawalan pada halaman 42.
Menggunakan Pemasa Kendiri (Pemasa Kendiri)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” *
Pemasa kendiri
Untuk butiran, lihat prosedur Panel Kawalan pada halaman 41.
Menentukan Mod Permeteran (Permeteran)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” * Permeteran
Untuk butiran, lihat prosedur Panel Kawalan pada halaman 51.
111
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
Menentukan Kekuatan Denyar (Kekuatan Denyar)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” *
Kekuatan Denyar
Anda boleh tetapkan keamatan denyar kepada satu daripada lima tahap daripada
+2 (denyar paling terang) kepada –2 (denyar paling kurang terang).
• Kekuatan denyar mungkin tidak bertukar apabila subjek berada terlalu jauh atau
terlalu dekat.
Mengawal Ketajaman Imej (Ketajaman)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” * Ketajaman
Anda boleh menentukan satu daripada lima tetapan ketajaman daripada +2 (paling
tajam) hingga –2 (paling kurang tajam).
Mengawal Ketepuan Warna (Ketepuan)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” * Ketepuan
Anda boleh menentukan satu daripada lima tetapan ketepuan daripada +2 (paling
tepu) hingga –2 (paling kurang tepu).
Melaras Kontras Imej (Kontras)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” * Kontras
Anda boleh menentukan satu daripada lima tetapan kontras daripada +2 (paling
kontras antara cerah dan gelap) hingga –2 (paling kurang kontras antara cerah dan
gelap).
112
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
Menggunakan Lampu Bantuan Auto Fokus
(Lampu Bantuan AF)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” *
Lampu Bantuan AF
Menekan separuh butang pengatup semasa tetapan ini dipilih
akan menyebabkan lampu hadapan menyala, yang
memberikan pencahayaan untuk fokus di kawasan yang
cahayanya malap. Membiarkan fungsi ini dimatikan
disarankan apabila merakam potret dari jarak dekat, dsb.
Lampu hadapan
• Jangan melihat secara terus kepada lampu hadapan ketika ia menyala.
• Pastikan jari anda tidak menutup lampu hadapan.
Menghidupkan Semak Semula Imej (Smk Semula)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” *
Semak Semula
Semasa Semak Semula diaktifkan, kamera akan memaparkan imej selama satu saat
dengan serta-merta selepas ia dirakam.
Jenis 1
Memaparkan pandangan skrin penuh imej.
Jenis 2, Jenis 3
Memaparkan pandangan skrin separa imej. Perbezaan antara
Jenis 2 dengan Jenis 3 ialah cara imej muncul di paparan.
Mati
Mematikan paparan imej semakan
• Apabila merakam dengan sesetengah fungsi sementara “Jenis 1” dipilih untuk
“Semak Semula” akan menyebabkan mesej “Sedang sibuk... Sila tunggu...”
muncul selepas anda menekan butang pengatup. Perakaman imej lain
dinyahdayakan semasa mesej ini dipaparkan. Tunggu sebentar sehingga proses
yang dijalankan selesai.
• Imej Semak mungkin tidak muncul apabila merakam dengan sesetengah mod
rakaman.
• Apabila merakam dengan mod atau fungsi berikut, imej Semak dipaparkan
sebagai “Jenis 2” jika “Jenis 1” dipilih sebagai jenis imej Semak.
– Mekap BKT
– Kelajuan Tinggi CS, AF CS, Syot Tigaan (BEST SHOT)
– Kumpulan ART SHOT (ART SHOT)
• Merakam imej “ART SHOT” semasa “Hidup” dipilih untuk tetapan “Berganda (Seni
HDR)” dan Semak didayakan akan menyebabkan imej “ART SHOT” dan imej
normal dipaparkan sebagai imej Semak.
113
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
Menggunakan Bantuan Ikon (Bantuan Ikon)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” *
Bantuan Ikon
Semasa Bantuan Ikon dihidupkan, keterangan teks akan muncul pada paparan bagi
ikon tertentu apabila anda bertukar fungsi RKM.
Fungsi yang Disokong oleh Bantuan Ikon
• Mod rakaman
• Pilihan yang ada untuk tetapan “Kekunci Kiri/Knn”
• Amaran pendedahan apabila butang pengatup ditekan separuh
Menukar Skrin Monitor semasa Merakam
(Maklumat Rakaman)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” *
Maklumat Rakaman
Anda boleh gunakan prosedur di atas bagi memaparkan grid atau histogram, atau
julat rakaman filem di skrin monitor semasa rakaman.
Grid
Memilih “Hidup” untuk tetapan ini
memaparkan garisan grid di skrin
monitor. Garisan grid memberikan
rujukan yang membantu anda
memastikan kamera lurus menegak
atau melintang.
Memilih “Hidup” untuk tetapan ini
memaparkan histogram di skrin
monitor. Histogram ini membolehkan
anda melihat maklumat pendedahan
semasa merakam.
Histogram
Histogram
• Penggunaan denyar dan keadaan penggambaran tertentu
boleh menyebabkan histogram menunjukkan pendedahan
yang berbeza daripada pendedahan sebenar imej semasa ia
ditangkap.
• Histogram tidak boleh dipaparkan semasa rakaman filem
berkelajuan tinggi.
114
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
Julat Filem
Memilih “Hidup” untuk tetapan ini
memaparkan bingkai kelabu
separa lutsinar di skrin monitor.
Kawasan di dalam bingkai ialah
apa yang dirakam sebagai filem.
Bingkai kelabu separa lutsinar
. Cara Menggunakan Histogram
Histogram ialah graf yang mewakili kecerahan imej mengikut bilangan piksel.
Paksi menegak menunjukkan bilangan piksel, manakala paksi mendatar
menunjukkan kecerahan. Jika histogram kelihatan terlalu sendeng atas sebab
tertentu, anda boleh menggunakan anjakan EV untuk mengalihkannya ke kiri atau ke
kanan untuk mendapat imbangan yang lebih baik. Pendedahan optimum boleh
dicapai dengan penganjakan EV supaya graf berada sehampir mungkin di tengah.
Untuk tangkapan gambar, anda malah boleh memaparkan histogram berasingan
untuk R (merah), G (hijau) dan B (biru).
Contoh Histogram
Histogram menghala ke kiri terhasil apabila imej
keseluruhan adalah gelap. Histogram yang terlalu
jauh ke kiri mungkin menyebabkan “kegelapan”
pada bahagian gelap di imej.
Histogram menghala ke kanan terhasil apabila
imej keseluruhan adalah cerah. Histogram yang
terlalu jauh ke kanan mungkin menyebabkan
“keputihan” pada bahagian cerah imej.
Histogram yang seimbang keseluruhannya
terhasil apabila imej keseluruhan berada pada
kecerahan optimum.
• Histogram terpusat tidak semestinya menjamin pendedahan optimum. Imej yang
dirakam mungkin terlebih dedahan atau terkurang dedahan, walaupun
histogramnya terpusat.
• Disebabkan oleh keterbatasan keamatan pendedahan, anda mungkin tidak boleh
mencapai konfigurasi histogram optimum.
115
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
Mengkonfigurasi Tetapan Lalai Hidupkan Kuasa (Memori)
Masuk ke Mod RKM * [MENU] * Tab “r REC MENU” * Memori
Tetapan ini membolehkan anda menentukan tetapan kamera yang perlu diingat oleh
kamera apabila ia dimatikan, dan dikembalikan pada kali berikutnya kamera
dihidupkan. Bagi membolehkan kamera mengingat tetapan, anda harus mendayakan
memori tetapan. Sebarang tetapan yang memorinya dinyahdayakan akan ditetapkan
semula kepada nilai lalai awalnya bila-bila masa kamera dimatikan.
Tetapan
Nyahdaya (Tetapan Lalai Awal)
CS
Mati
Dayakan
Denyar
Auto
Fokus
AF
ISO
Auto
Imbangan Putih
WB Auto
Anjakan EV
0.0
Kws AF
Titik
Permeteran
Multi
Pemasa kendiri
Mati
Kekuatan Denyar
0
Zum (SR)
Tunggal
Zum Digital
Hidup
Posisi MF
Kedudukan sebelum fokus manual dipilih.
Posisi Zum*
Lebar penuh
Tetapan
ketika
dimatikan
* Tetapan zum optik sahaja.
116
Tetapan Lanjutan (REC MENU)
Melihat Syot kilat dan Filem
Melihat Syot Kilat
Lihat halaman 35 untuk prosedur bagi melihat syot kilat.
Melihat Filem
1.
Tekan [p] (MAIN) dan kemudian gunakan [4] dan [6] untuk
memaparkan filem yang anda mahu lihat.
2.
Tekan [SET] untuk memulakan
main semula.
Ikon filem: »/» (Selang Masa)
Masa rakaman
Kualiti imej
Kawalan Main Semula Filem
Mara laju/undur laju
[4] [6] (Main semula sedang berjalan.)
• Setiap tekanan salah satu butang meningkatkan
kelajuan operasi mara laju atau undur laju.
• Untuk kembali kepada kelajuan main semula biasa,
tekan [2].
Main/pegun
[SET]
1 bingkai ke
hadapan/ke
belakang
[4] [6] (Main semula dipegunkan.)
• Terus menekan salah satu butang akan menatal secara
berterusan.
Pelarasan
kelantangan
Tekan [2] dan kemudian tekan [8] [2]
• Kelantangan boleh dilaraskan hanya semasa main
semula filem.
Paparan maklumat
hidup/mati
[8] (DISP)
Tukar kepada
kelajuan main
semula biasa
semasa main
semula filem
berkelajuan tinggi
[0] (Filem)
• Tekan [0] (Filem) sekali lagi untuk kembali kepada
kelajuan main semula perlahan. Operasi ini tidak
disokong apabila memainkan syot filem dengan “HS30120” atau “HS30-240”.
Zum
Putar pengawal zum ke arah z ([).
• Anda boleh menggunakan [8], [2], [4], dan [6] untuk
menatal imej yang dizum pada skrin monitor. Anda boleh
zum imej filem sehingga 4.5 ganda saiz biasa.
117
Melihat Syot kilat dan Filem
Berhenti main
semula
[MENU]
• Main semula mungkin tidak boleh dilakukan untuk filem yang tidak dirakam dengan
kamera ini.
• Filem yang diputar menggunakan “Putaran” (halaman 139) atau “Putaran”
(halaman 174) tidak boleh dizumkan.
Melihat Imej Panorama
1.
Tekan [p] (MAIN) dan kemudian gunakan [4]
dan [6] untuk memaparkan imej panorama
yang anda mahu lihat.
2.
Tekan [SET] untuk memulakan main semula
panorama itu.
Main semula panorama menyebabkan imej menatal
ke kiri, kanan, atas atau bawah.
Kawalan Main Semula
Untuk memulakan atau
mempegunkan main semula
[SET]
Untuk menatal secara lanjut
semasa dipegunkan
[4] [6] (Apabila arah slaid kiri atau kanan.)
[8] [2] (Apabila arah slaid atas atau bawah.)
• Terus menekan mana-mana butang akan
menatal secara berterusan.
Untuk menyembunyikan atau
[8] (DISP)
menunjukkan maklumat paparan
Untuk menghentikan main
semula
[MENU]
• Fungsi berikut tidak dapat dilakukan pada imej panorama.
Kolaj Pantas, MOTION PRINT, Edit Filem, Memotong, Ubah Saiz, Pencahayaan,
Imbangan Putih, Kecerahan, Putaran
118
Melihat Syot kilat dan Filem
Melihat Imej Pengatup Berterusan
Setiap kali anda merakam dengan pengatup berterusan (CS), kamera akan mencipta
kumpulan yang merangkumkan semua imej bagi sesi tersebut. Anda boleh
menggunakan prosedur berikut bagi memain semula imej dalam kumpulan tertentu.
1.
Tekan [p] (MAIN) dan kemudian gunakan [4] dan [6] untuk
memaparkan kumpulan yang imejnya anda mahu lihat.
Bilangan fail imej dalam kumpulan
Ikon kumpulan
Imej pertama dalam kumpulan
2.
Tekan [SET] untuk memulakan main semula.
Nombor imej semasa/bilangan imej dalam kumpulan
Kelajuan CS*
Panduan main semula
* Dipaparkan semasa imej ditangkap menggunakan “Kelajuan Tinggi CS”.
119
Melihat Syot kilat dan Filem
Kawalan Main Semula
[4] [6]
Semasa main semula, mengubah arah main semula dan kelajuan
main semula.
Semasa main semula dipegunkan, tatal ke depan atau belakang.
• Kelajuan main semula tidak boleh dilaraskan semasa imej
paparan dizumkan.
[SET]
Bertukar antara pegun dengan main.
Pengawal
zum
Zum imej.
• Anda boleh menggunakan [8], [2], [4], dan [6] untuk menatal
imej yang dizum pada skrin monitor.
• Memutar pengawal zum ke arah w (]) semasa imej tidak
dizum akan memaparkan menu imej dalam kumpulan CS
semasa.
[MENU]
Keluar dari main semula kumpulan.
[8] (DISP)
Berpusing melalui format paparan maklumat.
[2]
Memaparkan menu “Edit Kumpulan”.
Memadam Imej Pengatup Berterusan
Anda boleh gunakan prosedur berikut bagi memadam imej semasa main semula
sedang berjalan atau dipegunkan.
. Memadam Fail Kumpulan Tertentu
1.
Semasa main semula kumpulan CS sedang berjalan atau dipegunkan,
tekan [2].
Ini akan memaparkan menu “Edit Kumpulan”.
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Padam” dan kemudian tekan
[SET].
3.
Gunakan [4] dan [6] untuk memaparkan imej yang anda mahu padam.
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Padam” dan kemudian tekan
[SET].
• Untuk memadam fail lain, ulang langkah 3 dan 4.
• Untuk keluar daripada operasi padam, tekan [MENU].
120
Melihat Syot kilat dan Filem
. Memadam Berbilang Fail dalam Kumpulan
1.
Semasa main semula kumpulan CS sedang berjalan atau dipegunkan,
tekan [2].
Ini akan memaparkan menu “Edit Kumpulan”.
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Padam” dan kemudian tekan
[SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Padam Bingkai” dan kemudian
tekan [SET].
Ini memaparkan skrin permilihan fail.
4.
Gunakan [8], [2], [4] dan [6] untuk menggerakkan sempadan
pemilihan ke fail yang anda mahu padam dan kemudian tekan [SET].
• Ini akan menandakan petak semak di sudut kiri bawah imej fail yang dipilih dan
menggerakkan sempadan biru ke imej seterusnya.
• Anda boleh besarkan imej yang dipilih sebelum memadamnya dengan
memutar pengawal zum ke arah z ([).
5.
Ulang langkah 4 untuk memilih fail lain, jika anda mahu. Setelah anda
selesai memilih fail, tekan [MENU].
6.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Ya” dan kemudian tekan [SET].
• Ini memadam fail yang anda pilih.
• Untuk membatalkan operasi pemadaman, pilih “Tidak” dalam langkah 6 dan
tekan [SET].
. Memadam Semua Fail dalam Kumpulan
1.
Semasa main semula kumpulan CS sedang berjalan atau dipegunkan,
tekan [2].
Ini akan memaparkan menu “Edit Kumpulan”.
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Padam” dan kemudian tekan
[SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Pdm Imej Kmpln” dan kemudian
tekan [SET].
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Ya” dan kemudian tekan [SET].
121
Melihat Syot kilat dan Filem
Membahagikan Kumpulan
Gunakan yang berikut bagi membahagikan Kumpulan kepada imej individu.
. Membahagikan Kumpulan Tertentu
1.
Dalam mod MAIN, tekan [MENU].
2.
Tekan [4], gunakan [8] dan [2] dan pilih tab “p PLAY MENU”, dan
kemudian tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Bahagi Kumpulan” dan
kemudian tekan [6].
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Pilih Fail” dan kemudian tekan
[SET].
5.
Gunakan [4] dan [6] untuk memaparkan kumpulan yang anda ingin
bahagikan.
6.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Bahagi” dan kemudian tekan
[SET].
• Untuk membahagikan fail kumpulan yang lain, ulang langkah 5 dan 6.
. Membahagikan Semua Kumpulan
• Sebaik kumpulan dibahagikan, ia tidak boleh dikumpulkan semula.
1.
Dalam mod MAIN, tekan [MENU].
2.
Tekan [4], gunakan [8] dan [2] dan pilih tab “p PLAY MENU”, dan
kemudian tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Bahagi Kumpulan” dan
kemudian tekan [6].
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Semua Fail” dan kemudian tekan
[SET].
5.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Ya” dan kemudian tekan [SET].
122
Melihat Syot kilat dan Filem
Menyalin Imej Kumpulan
Gunakan prosedur berikut bagi menyalin imej dalam kumpulan ke lokasi di luar
kumpulan.
1.
Semasa main semula kumpulan CS sedang berjalan atau dipegunkan,
tekan [2].
Ini akan memaparkan menu “Edit Kumpulan”.
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Salin” dan kemudian tekan
[SET].
3.
Gunakan [4] dan [6] untuk memaparkan imej yang anda mahu salin.
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Salin” dan kemudian tekan
[SET].
• Fungsi di bawah tidak boleh dijalankan kepada syot kilat dalam kumpulan.
Sebelum menggunakan mana-mana fungsi ini, lakukan prosedur di atas bagi
menyalin imej terlebih dahulu.
Imbangan Putih, Kecerahan, Memotong, Putaran, Ubah Saiz
123
Melihat Syot kilat dan Filem
Mengezum Imej Atas skrin
1.
Dalam mod MAIN, gunakan [4] dan [6] untuk menatal imej sehingga
imej yang anda mahu dipaparkan.
2.
Putar pengawal zum ke arah z ([) untuk
mengezum.
Faktor zum
Kawasan imej
Anda boleh menggunakan [8], [2], [4], dan [6] untuk
menatal imej yang dizum pada skrin monitor.
Putar pengawal zum ke arah w untuk nyahzum imej.
– Apabila kandungan skrin monitor dihidupkan, grafik
di bawah sudut kanan skrin menunjukkan bahagian
mana daripada imej yang dizum sedang
dipaparkan.
– Untuk keluar daripada skrin zum, tekan [MENU].
– Walaupun faktor imej zum maksimum ialah 8X,
Kawasan paparan
saiz imej tertentu mungkin tak membenarkan
terkini
pengezuman sehingga 8X.
• Menekan [SET] akan mengunci faktor zum semasa untuk imej atas skrin.
Anda kemudian boleh menggunakan [4] dan [6] untuk menatal antara imej,
menggunakan faktor zum yang sama. Menekan [SET] sekali lagi akan
membuka kunci faktor zum dan membenarkan anda untuk menggunakan [8],
[2], [4] dan [6] untuk bergerak di sekeliling imej yang sedang dipaparkan.
Fungsi ini tidak boleh digunakan semasa melihat imej atau menonton filem
kumpulan CS. Selain itu, imej dan filem kumpulan CS tidak akan muncul
semasa anda menatal imej menggunakan [4] dan [6].
Memaparkan Menu Imej
1.
Dalam mod MAIN, putar pengawal zum ke arah
w (]).
Sempadan
Gunakan [8], [2], [4] dan [6] untuk menggerakkan
sempadan pemilihan di sekeliling menu imej.
Untuk melihat imej tertentu, gunakan [8], [2], [4], atau
[6] untuk menggerakkan sempadan pemilihan ke imej
yang anda mahu dan kemudian tekan [SET].
• Sekiranya filem atau fail pengatup berterusan (CS),
bingkai pertama fail akan dipaparkan.
• Tanda soal (?) akan dipaparkan untuk imej yang tidak dapat dipaparkan atas
sebab tertentu.
124
Melihat Syot kilat dan Filem
Melihat Syot Kilat dan Filem pada Skrin TV
1.
Guna kabel HDMI yang dijual
secara komersil untuk
menyambungkan kamera pada TV.
• Guna kabel HDMI yang dijual secara
komersial dan ditanda dengan logo yang ditunjukkan di sebelah kanan.
• Pastikan kamera dimatikan sebelum menyambung atau menanggalkan kabel.
Semak dokumentasi pengguna yang diberikan bersama TV untuk
mendapatkan maklumat tentang keperluan sebelum menyambung atau
menanggalkannya daripada TV.
Penyambung HDMI
Input HDMI
Output HDMI (mikro)
Kabel HDMI
(dijual secara
komersil)
Penyambung mikro HDMI
• Output ke TV tidak disokong semasa kamera dalam mod RKM kecuali “Output TV
HDMI” (halaman 94).
2.
Pasang TV dan pilih mod input HDMInya.
Jika TV mempunyai lebih daripada satu input HDMI, pilih input di mana kamera
disambungkan.
3.
Hidupkan kamera dan tekan [p] (MAIN).
Ini akan menyebabkan imej muncul di skrin TV, tanpa sesuatu pun muncul pada
skrin monitor kamera.
4.
Kini anda boleh memapar imej dan main semula filem seperti yang
biasa anda lakukan.
• Audio pada awalnya dikeluarkan oleh kamera pada kelantangan maksimum.
Ketika pertama kali anda memaparkan imej, tetapkan kawalan kelantangan TV
pada aras yang agak rendah dan kemudian laraskannya mengikut keperluan.
125
Melihat Syot kilat dan Filem
• Gunakan kabel HDMI dengan palam yang serasi dengan penyambung mikro HDMI
kamera pada satu hujung, dan palam yang serasi dengan penyambung HDMI TV
anda pada hujung satu lagi.
• Imej dan/atau output audio yang baik dan operasi lain mungkin tidak dapat
dilakukan dengan peranti tertentu.
• Menyambungkan kamera kepada penyambung HDMI peranti lain boleh
merosakkan kamera dan peranti lain. Jangan sekali-kali anda sambung dua
penyambung output HDMI.
• Tanggalkan kabel HDMI jika tidak menggunakan output HDMI. Skrin monitor
kamera mungkin tidak beroperasi seperti biasa semasa kabel HDMI disambung.
. Memilih Kaedah Output Terminal HDMI (Output HDMI)
[MENU] * Tab “¥ SETTING” * Output HDMI
Guna tetapan ini untuk memilih format isyarat digital apabila menyambung kepada
TV menggunakan kabel HDMI.
Auto
Tetapan ini akan menyebabkan format bertukar secara automatik
mengikut TV yang disambung. Biasanya, anda harus guna mod ini.
1080i
Output format 1080i *
480p
Output format 480p
576p
Output format 576p
* 1080i sepadan dengan 1080 60i, tetapi tidak 1080 50i. Jadi, kaedah output yang
diperlukan mungkin 576p apabila output ke TV digital dalam kawasan penerimaan
PAL yang tidak menyokong 1080i 60i. Jika anda dalam kawasan penerimaan PAL
dan tiada satu pun dipaparkan secara automatik, tukar tetapan kepada 576p.
• Jika imej tidak muncul apabila “Auto” dipilih sebagai kaedah output, cuba menukar
tetapan ini kepada yang lain.
• Tetapan “Output HDMI” tidak boleh diubah selagi ada sambungan kabel HDMI
antara kamera dengan TV. Tanggalkan kabel HDMI daripada kamera untuk
mengubah tetapan “Output HDMI”.
126
Melihat Syot kilat dan Filem
Fungsi Main Semula Lain (PLAY MENU)
Bahagian ini menerangkan item menu yang boleh anda gunakan untuk
mengkonfigurasi tetapan dan melakukan lain-lain operasi main semula.
Untuk maklumat mengenai operasi menu, lihat halaman 96.
Menetapkan Fungsi kepada Butang Pengatup Hadapan
(Pengatup Hadapan)
[p] (MAIN) * [MENU] * Tab “p PLAY MENU” * Pengatup Hadapan
Tetapan ini boleh digunakan untuk menetapkan fungsi yang dilakukan apabila butang
pengatup hadapan ditekan semasa kamera dalam mod MAIN.
Tetapan
Paparan Ikon Perihalan (Apabila butang pengatup hadapan
Skrin MAIN ditekan)
Standard
Memasuki mod RKM.
Kolaj Pantas
Cipa imej kolaj secara automatik (halaman 128).
Harap maklum, walau bagaimanapun, bahawa
anda tidak boleh memilih susun atur kolaj yang
dicipta dengan operasi butang pengatup hadapan.
Pnghntrn Cpt
Menghantar imej yang sedang dipaparkan oleh
kamera ke telefon pintar melalui sambungan LAN
wayarles (halaman 148).
Prsmbhn Slaid
Mulakan persembahan slaid (halaman 129).
Salin Imej
Kumpulan
Menyalin imej yang sedang dipaparkan di dalam
kumpulan ke lokasi di luar kumpulan tersebut
(halaman 123).
Mati
Tiada operasi dilakukan.
127
Fungsi Main Semula Lain (PLAY MENU)
Menghantar Fail Syot Kilat atau Filem dari Memori Kamera ke
Telefon Pintar (Hantar ke telefon)
[p] (MAIN) * [MENU] * Tab “p PLAY MENU” * Hantar ke telefon
Lihat halaman 150 untuk butiran.
Melihat Syot Kilat dan Filem dalam Memori Kamera pada
Telefon Pintar (Lihat di telefon)
[p] (MAIN) * [MENU] * Tab “p PLAY MENU” * Lihat di telefon
Lihat halaman 154 untuk butiran.
Mencipta Imej Kolaj (Kolaj Pantas)
[p] (MAIN) * [MENU] * Tab “p PLAY MENU” * Kolaj Pantas
Fungsi ini boleh digunakan untuk menggabung berbilang
gambar dalam satu imej kolaj.
1.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih susun atur
yang anda mahu.
2.
Tekan [SET].
Ini mencipta dan menyimpan imej kolaj.
• Kolaj ini akan menggabungkan tiga atau empat syot kilat,
termasuk gambar yang dipaparkan semasa anda
memulakan operasi Kolaj Pantas.
• Menugaskan fungsi “Kolaj Pantas” kepada butang pengatup hadapan kamera
membolehkan imej kolaj dicipta setiap kali butang pengatup hadapan ditekan
(Halaman 127). Dalam kes ini, walau bagaimanapun, susun atur yang terpakai
pada kolaj ini ialah yang kali terakhir dipilih menggunakan prosedur di atas.
• Kolaj Pantas secara automatik memilih syot kilat untuk dimasukkan ke dalam kolaj.
Anda tidak boleh pilih syot kilat untuk digunakan.
• Jenis imej di bawah tidak boleh dimasukkan dalam imej kolaj.
Imej panorama, imej kumpulan CS, Syot Kilat yang dihasilkan menggunakan
MOTION PRINT, Imej yang dihasilkan dengan Kolaj Pantas, Filem
• Kolaj Pantas mungkin tidak berfungsi jika terdapat syot kilat dalam memori kamera
yang tidak boleh dipaparkan oleh kamera. Dalam kes ini, mesej ralat “Tidak ada
imej yang mencukupi untuk kolaj.” akan muncul.
128
Fungsi Main Semula Lain (PLAY MENU)
Memainkan Persembahan Slaid di Kamera (Prsmbhn Slaid)
[p] (MAIN) * [MENU] * Tab “p PLAY MENU” * Prsmbhn Slaid
Mula
Mulakan pertunjukan slaid
Imej
Menyatakan jenis imej yang akan disertakan dalam pertunjukan slaid
Semua imej: Syot kilat, filem, imej pengatup berterusan
Semua kecuali Z: Semua imej pengatup bukan berterusan (CS)
T Sahaja: Syot kilat sahaja
» Sahaja: Filem sahaja
» Sahaja: Selang masa sahaja
Masa
Masa dari mula hingga tamat pertunjukan slaid
3 minit, 5 minit, 10 minit, 15 minit, 30 minit, 60 minit
Selang
Tempoh masa setiap imej dipaparkan
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih satu daripada tetapan berikut: 1, 3, 5, 10,
15, 20, atau 30 saat, atau “MAKS”.
Jika anda nyatakan nilai selain daripada “MAKS”, filem dan imej CS dimainkan
dari mula hingga akhir.
Apabila pertunjukan slaid sampai ke fail filem semasa “MAKS” dipilih, hanya
bingkai pertama filem dan imej CS akan dipaparkan.
129
Fungsi Main Semula Lain (PLAY MENU)
Kesan
Pilih kesan yang anda mahu.
Corak 1 hingga 5: Memainkan muzik latar belakang dan menerapkan kesan
perubahan imej.
• Corak 2 hingga 4 mempunyai muzik latar belakang yang berbeza, tetapi
kesemuanya menggunakan kesan perubahan imej yang sama.
• Corak 5 boleh digunakan untuk main semula syot kilat sahaja (kecuali syot
daripada kumpulan CS), dan tetapan “Selang” diabaikan.
• Syot kilat yang merupakan sebahagian daripada kumpulan dipaparkan sama
dengan syot yang menggunakan mod syot tunggal, dan bukan sebagai
kumpulan.
• Tetapan kesan perubahan imej yang sedang dipilih dinyahdayakan secara
automatik dalam keadaan berikut.
– Apabila memainkan pertunjukan slaid yang memilih “» Sahaja” atau
“» Sahaja” sebagai tetapan “Imej”
– Apabila tetapan selang masa ialah “MAKS” atau 1 saat
– Sebelum dan selepas main semula filem
Mati: Tiada kesan pertukaran imej dan muzik latar
• Untuk menghentikan pertunjukan slaid, tekan [SET] atau [MENU]. Menekan
[MENU] menghentikan pertunjukan slaid dan kembali ke skrin menu.
• Laraskan kelantangan audio dengan menekan [2] dan kemudian tekan [8] atau
[2] semasa main semula.
• Semua butang operasi dinyahdayakan semasa pertunjukan slaid sedang beralih
daripada satu imej ke imej lain.
• Masa yang diperlukan untuk beralih daripada satu imej ke imej lain mungkin lebih
lama bagi kes imej yang tidak dirakam menggunakan kamera ini.
130
Fungsi Main Semula Lain (PLAY MENU)
Memindah Muzik daripada Komputer Anda ke Memori Kamera
Anda boleh gantikan muzik latar belakang pertunjukan slaid terbina dalam dengan
muzik lain daripada komputer anda.
Jenis Fail Disokong:
• Format PCM (16 bit, monoaural/stereo) file WAV
• Frekuensi Pensampelan: 11.025 kHz/22.05 kHz/44.1 kHz
Bilangan Fail: 9
Nama fail: SSBGM001.WAV hingga SSBGM009.WAV
• Cipta fail muzik pada komputer anda menggunakan nama-nama di atas.
• Tanpa mengira corak kesan mana yang anda pilih, fail muzik yang anda disimpan
pada memori kamera dimain semula mengikut urutan nama.
1.
Sambungkan kamera ke komputer anda (halaman 162, 166).
Jika anda merancang untuk menyimpan fail muzik pada kad memori kamera,
pastikan kad dimasukkan ke dalam kamera.
2.
Lakukan salah satu operasi berikut bagi membuka kad memori atau
memori terbina dalam.
Ini akan menyebabkan kamera dikenal pasti oleh komputer anda sebagai Cakera
Boleh Dialih Keluar (Pemacu).
• Windows
Windows 8.1, Windows 8: Desktop * Explorer
Windows 7, Windows Vista: Start * Computer
Dwiklik “Removable Disk”.
• Macintosh
Dwiklik ikon pemacu kamera.
3.
Cipta folder dengan nama “SSBGM”.
4.
Dwiklik folder “SSBGM” yang anda cipta dan salin fail muzik latar
belakang kepadanya.
• Lihat dokumentasi pengguna yang dibekalkan bersama komputer anda untuk
maklumat tentang mengalihkan, menyalin dan memadam fail.
• Jika muzik latar belakang ada dalam memori terbina dalam dan kad memori
yang dimasukkan ke dalam kamera, fail pada kad memori akan diutamakan.
• Lihat halaman 169 untuk maklumat tentang folder kamera.
5.
Putuskan sambungan kamera daripada komputer (halaman 163, 166).
131
Fungsi Main Semula Lain (PLAY MENU)
Mengedit Filem pada Kamera (Pengeditan Filem)
[p] (MAIN) * Skrin Filem bagi Filem yang akan Diedit * [MENU] *
Tab “p PLAY MENU” * Edit Filem
Ciri Pengeditan Filem membolehkan anda menggunakan salah satu prosedur berikut
bagi mengedit bahagian tertentu filem.
Potong Sblmnya
Memotong semuanya dari mula filem sehingga lokasi semasa.
Potongan Tengah Memotong semuanya di antara dua titik.
Potong Slpsnya
Memotong semuanya dari lokasi semasa hingga penghujung
filem.
1.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih kaedah edit yang anda mahu
gunakan dan kemudian tekan [SET].
2.
Gunakan operasi berikut untuk memilih bingkai
(titik) dari satu titik ke satu titik filem yang mahu
dipotong (titik potongan).
Semasa main semula, mengubah arah main
semula dan kelajuan main semula. Semasa
[4] [6]
main semula dipegunkan, tatal ke depan
atau belakang.
[SET]
3.
Julat potongan (biru)
Bertukar antara pegun dengan main.
Tekan [2] untuk memaparkan menu edit dan tentukan satu atau dua
titik potongan.
Potong Sblmnya
Semasa potongan kedua bingkai yang anda mahu
dipaparkan, tekan [2].
Semasa potongan pertama (Dari) bingkai yang anda
mahu dipaparkan, tekan [2].
Potongan Tengah
Pilih bingkai lain.
Semasa potongan kedua (Ke) bingkai yang anda
mahu dipaparkan, tekan [2].
Potong Slpsnya
4.
Semasa potongan kedua bingkai yang anda mahu
dipaparkan, tekan [2].
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Ya” dan kemudian tekan [SET].
Operasi potong yang dipilih akan mengambil sedikit masa untuk selesai. Jangan
cuba lakukan operasi kamera sehingga mesej “Sedang sibuk... Sila tunggu...”
hilang dari skrin monitor. Sila maklum bahawa operasi potong mungkin
mengambil masa yang lama jika filem yang diedit terlalu panjang.
132
Fungsi Main Semula Lain (PLAY MENU)
• Apabila anda mengedit filem, hanya hasilnya disimpan. Filem asal tidak disimpan.
Operasi edit tidak boleh dibuat asal.
• Filem yang lebih pendek dari lima saat tidak boleh diedit.
• Mengedit filem yang dirakam dengan jenis kamera lain tidak disokong.
• Anda tidak dapat mengedit filem jika amaun baki kapasiti ingatan kurang daripada
saiz fail filem yang anda ingin edit. Jika tidak cukup ingatan, padam fail yang anda
tidak perlukan untuk mengosongkannya.
• Membahagi filem kepada dua filem tidak disokong.
• Anda juga boleh mulakan operasi mengedit filem semasa filem yang anda ingin
edit dimain semula. Apabila main semula sampai ke bingkai yang anda mahu
potong, tekan [SET] bagi mempegunkan main semula. Seterusnya, tekan [2] bagi
memaparkan menu pilihan edit. Jalankan pengeditan menggunakan prosedur
seperti yang diterangkan di atas.
133
Fungsi Main Semula Lain (PLAY MENU)
Untuk gabungkan dua filem (Gabung Filem)
[p] (MAIN) * Paparkan salah satu filem yang ingin digabungkan. *
[MENU] * “p PLAY MENU” Tab * Gabungan Filem
Prosedur ini menggabungkan dua filem. Masa main bagi setiap filem mesti kurang
daripada 10 minit, dan dua filem itu mestilah mempunyai kualiti dan kadar kerangka
yang sama. Perhatian, penggabungan dua Filem Berkelajuan Tinggi tidak disokong.
1.
Gunakan [4] dan [6] bagi memilih filem yang ingin digabungkan
dengan filem yang dipaparkan apabila anda menekan [MENU].
Hanya filem yang boleh digabungkan dengan (yang mempunyai kualiti dan kadar
kerangka yang sama) filem yang dipaparkan apabila anda menekan [MENU]
akan dipaparkan.
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Cipta” dan kemudian tekan [SET].
Ini akan menghasilkan filem baharu daripada gabungan filem yang dipaparkan
apabila anda menekan [MENU] dan filem yang anda pilih dalam langkah 1, di
atas.
• Dua filem asal tidak akan terjejas.
• Dalam kes filem berkualiti FHD atau HD, sesetengah filem mungkin tidak boleh
digabungkan kerana perbezaan kadar kerangka disebabkan oleh mod rakaman,
atau ART SHOT atau pemandangan Selang Masa digunakan.
• Syot filem dengan model kamera lain tidak boleh digabungkan dengan fungsi ini.
• Filem asal tidak terjejas apabila digabungkan. Pastikan kad memori yang anda
gunakan mempunyai ruang kosong yang mencukupi sebelum menggunakan
fungsi ini.
• Bergantung pada filem, operasi gabung mengambil sedikit masa untuk selesai.
Mencipta Syot Kilat Bingkai Filem (CETAKAN GERAKAN)
[p] (MAIN) * Skrin Filem * [MENU] * Tab “p PLAY MENU” *
MOTION PRINT
1.
Gunakan [4] dan [6] untuk menatal bingkai filem dam memaparkan
bingkai yang mahu digunakan sebagai imej bagi imej CETAKAN
GERAKAN.
Menekan dan menahan [4] atau [6] akan menatal dengan laju.
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Cipta” dan kemudian tekan [SET].
• Hanya bingkai filem yang dirakam pada kamera ini boleh digunakan dalam
imej CETAKAN GERAKAN.
134
Fungsi Main Semula Lain (PLAY MENU)
Mengoptimumkan Kecerahan Imej (Pencahayaan)
[p] (MAIN) * Skrin Syot Kilat * [MENU] * Tab “p PLAY MENU” *
Pencahayaan
Anda boleh gunakan tetapan ini untuk melaraskan keimbangan antara kawasan
cerah dengan kawasan gelap dalam imej sedia ada dalam julat 0 (tiada
pengoptimuman) hingga +2 (cerah).
• Memperbetulkan pencahayaan semasa tangkapan menghasilkan hasil yang lebih
baik (halaman 110).
• Mengubah pencahayaan imej menyebabkan imej asal dan versi baharu (pindaan)
disimpan sebagai fail berasingan.
• Apabila anda memaparkan imej pindaan di skrin monitor kamera, tarikh dan masa
menunjukkan masa imej dirakam pada asalnya, dan bukan tarikh imej tersebut
dipinda.
Melaraskan Imbangan Putih (Imbangan Putih)
[p] (MAIN) * Skrin Syot Kilat * [MENU] * Tab “p PLAY MENU” *
Imbangan Putih
Anda boleh gunakan tetapan imbangan putih bagi memilih jenis sumber cahaya
untuk imej yang dirakam, yang akan mempengaruhi warna imej itu.
¤ Siang
Di luar, cuaca baik
' Mendung
Di luar, mendung akan hujan, di bawah teduhan pokok, dll.
“ Bayangan
Cahaya suhu sangat tinggi, seperti teduhan bangunan, dll.
† Siang Putih
Pencahayaan pendarfluor putih atau putih siang, tanpa
menindas bayangan warna
– Siang Fluor
Pencahayaan pendarfluor siang hari, sambil menindas
bayangan warna
« Tungsten
Menindas kemunculan pencahayaan mentol lampu
Batal
Tiada pelarasan imbangan putih
• Anda juga boleh melaraskan imbangan putih apabila merakam imej (halaman 42).
• Tangkapan gambar asal disimpan dalam memori dan tidak dipadam.
• Apabila anda memaparkan imej pindaan di skrin monitor kamera, tarikh dan masa
menunjukkan masa imej dirakam pada asalnya, dan bukan tarikh imej tersebut
dipinda.
135
Fungsi Main Semula Lain (PLAY MENU)
Melaraskan Kecerahan Syot Kilat Sedia Ada (Kecerahan)
[p] (MAIN) * Skrin Syot Kilat * [MENU] * Tab “p PLAY MENU” *
Kecerahan
Anda boleh memilih satu daripada lima tahap kecerahan, daripada +2 (paling cerah)
hingga –2 (paling kurang cerah).
• Tangkapan gambar asal disimpan dalam memori dan tidak dipadam.
• Apabila anda memaparkan imej pindaan di skrin monitor kamera, tarikh dan masa
menunjukkan masa imej dirakam pada asalnya, dan bukan tarikh imej tersebut
dipinda.
Memilih Imej untuk Percetakan (Cetakan DPOF)
[p] (MAIN) * Skrin Syot Kilat * [MENU] * Tab “p PLAY MENU” *
Cetakan DPOF
Lihat halaman 155 untuk butiran.
136
Fungsi Main Semula Lain (PLAY MENU)
Melindung Fail Daripada Pemadaman (Lindungi)
[p] (MAIN) * [MENU] * Tab “p PLAY MENU” * Lindungi
Pilih Fail
Lindung fail tertentu.
 Gunakan [4] dan [6] untuk memilih imej
yang anda mahu lindungi.
• Untuk melihat imej tertentu, putar
pengawal zum.
 Tekan [SET].
Imej yang dilindungi ditunjukkan oleh ikon ›.
 Untuk melindungi fail lain, ulang langkah 1 dan 2.
Untuk keluar daripada operasi lindung, tekan [MENU].
Untuk membatalkan perlindungan fail, pilih imej yang dilindungi dan
kemudian tekan [SET].
Semua
Fail
Lindung semua fail.
 Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Semua Fail: Hidup” dan
kemudian tekan [SET].
 Tekan [MENU].
Untuk menyahlindung semua fail, pilih “Semua Fail: Mati” dan
bukannya “Semua Fail: Hidup” dalam langkah 1 di atas.
• Perhatikan bahawa walaupun fail dilindungi, ia akan dipadam jika anda melakukan
operasi format (halaman 181).
. Untuk melindungi imej tertentu dalam kumpulan
1.
Semasa main semula kumpulan CS sedang berjalan atau dipegunkan,
tekan [2].
Ini akan memaparkan menu “Edit Kumpulan”.
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Lindungi” dan kemudian tekan
[SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Pilih Bingkai” dan kemudian
tekan [SET].
4.
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih imej yang anda ingin lindungi, dan
kemudian tekan [SET].
Ini akan melindungi imej dan memaparkan ikon ›.
• Untuk melihat imej tertentu, putar pengawal zum.
• Untuk membatalkan perlindungan fail, pilih imej yang dilindungi dan kemudian
tekan [SET].
5.
Selepas anda selesai, tekan [MENU] untuk keluar operasi ini.
137
Fungsi Main Semula Lain (PLAY MENU)
• Perhatikan bahawa walaupun fail dilindungi, ia akan dipadam jika anda melakukan
operasi format (halaman 181).
. Untuk melindungi semua imej dalam kumpulan
1.
Semasa main semula kumpulan CS sedang berjalan atau dipegunkan,
tekan [2].
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Lindungi” dan kemudian tekan
[SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Bingkaikan semua” dan
kemudian tekan [SET].
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Semua Bingkai Hidup” dan
kemudian tekan [SET].
Ini akan melindungi semua imej dalam kumpulan dan memaparkan ikon ›.
• Untuk membatalkan perlindungan semua imej dalam kumpulan, pilih “Semua
Bingkai Mati” dalam langkah 4 dan kemudian tekan [SET].
• Perhatikan bahawa walaupun fail dilindungi, ia akan dipadam jika anda melakukan
operasi format (halaman 181).
Mengedit Tarikh dan Masa Imej (Tarikh/Masa)
[p] (MAIN) * Skrin Syot Kilat * [MENU] * Tab “p PLAY MENU” *
Tarikh / Masa
[8] [2]
Menukar tetapan di lokasi kursor.
[4] [6]
Mengalihkan kursor di antara tetapan.
Apabila tetapan tarikh dan masa adalah apa yang anda mahu, jajarkan kursor
dengan “Guna” dan kemudian tekan [SET] bagi menggunakannya.
• Untuk bertukar antara penjagaan masa 12 jam dengan 24 jam, alihkan kursor ke
“am (pm)” dan “24h” (yang akan dipaparkan) dan kemudian gunakan [8] dan [2]
untuk menukar tetapan.
• Tarikh dan masa yang dicop pada imej menggunakan Cap Masa (halaman 173)
tidak boleh diedit.
• Anda tidak boleh mengedit tarikh dan masa imej yang dilindungi.
• Anda boleh masukkan sebarang tarikh dari 1980 hingga 2049.
138
Fungsi Main Semula Lain (PLAY MENU)
Memutar Imej (Putaran)
[p] (MAIN) * Syot Kilat atau Skrin Filem * [MENU] *
Tab “p PLAY MENU” * Putaran
1.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Putaran” dan kemudian tekan
[SET].
Setiap tekanan [SET] akan memutar imej yang dipaparkan 90 darjah ke kiri.
2.
Apabila imej yang dipaparkan berada pada penghalaan yang anda
mahu, tekan [MENU].
• Memutar imej CS menyebabkan semua imej dalam kumpulan CS terputar.
Anda tidak boleh memutar imej komponen individu dalam kumpulan CS.
• Putaran imej panorama tidak disokong.
• Perhatikan bahawa prosedur ini tidak menukar data imej. Ia cuma mengubah cara
imej dipaparkan pada skrin monitor kamera.
• Imej yang telah dilindungi atau dizum tak boleh diputar.
• Versi asal (tak diputar) imej akan dipaparkan pada skrin menu imej.
Mengubah saiz Syot Kilat (Ubah Saiz)
[p] (MAIN) * Skrin Syot Kilat * [MENU] *
Tab “p PLAY MENU” * Ubah Saiz
Anda boleh mengurangkan saiz syot kilat dan menyimpan hasilnya sebagai syot kilat
berasingan. Syot kilat asal juga disimpan. Anda boleh mengubah saiz imej kepada
satu daripada tiga saiz: 10 M, 3 M, VGA.
• Mengubah saiz syot kilat 3:2 atau 16:9 akan menghasilkan imej dengan nisbah
bidang 4:3, dengan kedua belah dipotong.
• Tarikh rakaman versi diubah saiz syot kilat adalah sama seperti tarikh rakaman
syot kilat asal.
139
Fungsi Main Semula Lain (PLAY MENU)
Memangkas Syot Kilat (Memotong)
[p] (MAIN) * Skrin Syot Kilat * [MENU] *
Tab “p PLAY MENU” * Memotong
Anda boleh memangkas syot kilat untuk memotong
bahagian yang anda tak perlukan dan menyimpan hasil
dalam fail berasingan. Syot kilat asal juga disimpan.
Faktor zum
Menunjukkan
kawasan syot kilat
Gunakan pengawal zum untuk zum imej ke saiz yang anda
mahu, gunakan [8], [2], [4], dan [6] untuk memaparkan
bahagian imej yang anda mahu buang, dan kemudian
tekan [SET].
• Imej yang dihasilkan dengan memangkas imej 3:2 atau
16:9 akan mempunyai nisbah bidang 4:3.
• Tarikh rakaman imej yang dipangkas adalah sama
seperti tarikh rakaman syot kilat asal.
Bahagian syot kilat yang
sedang dipapar
Menyalin Fail (Salin)
[p] (MAIN) * Syot Kilat atau Skrin Filem * [MENU] *
Tab “p PLAY MENU” * Salin
Fail boleh disalin daripada memori terbina dalam komputer kepada kad memori atau
daripada kad memori terbina dalam.
Terbina dlm
* Kad
Salin semua fail daripada memori terbina dalam kamera kepada
kad memori.
Pilihan ini menyalin semua fail dalam memori terbina dalam
kamera. Ia tak boleh digunakan untuk menyalin satu fail.
Kad *
Terbina dlm
Menyalin satu fail pada kad memori ke memori terbina dalam
kamera. Fail disalin ke folder dalam memori terbina dalam yang
namanya mempunyai nombor siri terbesar.
• Anda tidak boleh menyalin imej kumpulan pengatup berterusan
(CS) (halaman 123).
Gunakan [4] dan [6] untuk memilih fail yang anda mahu salin.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Salin” dan kemudian tekan
[SET].
• Anda boleh menyalin syot kilat atau filem yang anda rakam dengan kamera ini.
140
Fungsi Main Semula Lain (PLAY MENU)
Menggabungkan Imej CS kepada Imej Pegun Tunggal
(Cetakan Berbilang CS)
[p] (MAIN) * Paparkan kumpulan CS. * [MENU] *
Tab “p PLAY MENU” * Multi Cetak CS
1.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Cipta”.
• Anda boleh gunakan [4] dan [6] bagi memilih kumpulan CS yang berlainan,
jika anda mahu.
2.
Tekan [SET].
Ini menukar kumpulan CS kepada imej 16 M (4608x3456) yang mengandungi
sehingga 30 bingkai CS (5 menegak x 6 melintang).
• Kamera ini mungkin tidak dapat menukar imej kumpulan CS dengan betul
dengan kamera lain.
• Tarikh rakaman imej yang ditukar adalah sama seperti tarikh rakaman
kumpulan CS asal.
• Apabila menukar kumpulan CS yang imejnya telah diputar oleh ciri “Putaran”
kepada imej Cetakan Berbilang CS, susunan imej dalam Cetakan Berbilang
CS berbeza daripada imej CS biasa (tidak diputar).
Membahagikan Kumpulan Pengatup Berterusan
(Bahagikan Kumpulan)
[p] (MAIN) * [MENU] * Tab “p PLAY MENU” * Bahagi Kumpulan
Lihat halaman 122 untuk butiran.
Mengedit Imej CS (Edit Kumpulan)
[p] (MAIN) * [MENU] * Tab “p PLAY MENU” * Edit Kumpulan
Lihat halaman berikut untuk butiran.
Cetakan DPOF: halaman 155
Lindung: halaman 137
Salin: halaman 123
Padam: halaman 120
141
Fungsi Main Semula Lain (PLAY MENU)
Mewujudkan sambungan LAN Wayarles
Fungsi LAN Wayarles
Membuat sambungan LAN wayarles antara kamera dengan telefon pintar
mendayakan fungsi yang diterangkan di bawah.
Dengan fungsi ini:
Anda boleh melakukan ini:
Lihat
halaman:
Tangkapan Jauh*
Pnghntrn Cpt*
Hantar ke telefon*
Pengambaran dan pengawalan jauh
dengan kamera menggunakan
telefon pintar.
146
Hantar syot kilat yang dipaparkan
dalam mod MAIN ke telefon pintar
dengan menekan butang pengatup
hadapan kamera. Selepas
menghantar imej ke telefon pintar,
anda kemudian boleh memuat
naiknya ke perkhidmatan rangkaian
sosial.
148
Hantar syot kilat dan filem yang
dirakam dengan kamera anda ke
telefon pintar anda. Selepas
menghantar imej ke telefon pintar,
anda kemudian boleh
memuatnaiknya ke perkhidmatan
rangkaian sosial.
150
Anda boleh menghantar secara
berkelompok imej yang ditangkap hari
ini ke telefon.
152
Hantar Imej Baharu
142
Mewujudkan sambungan LAN Wayarles
Dengan fungsi ini:
Lihat di telefon
Anda boleh melakukan ini:
Lihat syot kilat yang disimpan dalam
memori kamera pada telefon pintar
dan salin syot kilang dan filem ke
telefon pintar untuk dilihat. Anda juga
boleh melihat syot kilat dan filem
dalam memori kamera pada
komputer dan salin ia ke komputer.
Lihat
halaman:
154
* Memerlukan pemasangan aplikasi EXILIM Remote pada telefon pintar anda.
• Jangan menggunakan fungsi LAN wayarles di dalam pesawat atau di mana sahaja
di mana operasi tersebut dihadkan.
• Sesetengah model telefon pintar mungkin tidak dapat memainkan semula fail filem
yang telah dihantar ke telefon pintar.
• Bergantung pada model telefon pintar anda, versi sistem pengendaliannya, dan/
atau kapasiti storan yang tinggal boleh menyebabkan kegagalan operasi
penyimpanan filem atau syot kilat. Selepas operasi penghantaran, lakukan operasi
yang diperlukan pada telefon pintar anda bagi memastikan filem atau syot kilat
disimpan dengan baik.
• Melihat filem yang diterima pada terminal Android:
Harap maklum yang filem tidak dipaparkan oleh Gallery. Filem disimpan dalam
folder yang dinamakan “EXILIM Remote”. Pemain filem berasingan diperlukan
untuk main semula filem (yang failnya mempunyai sambungan nama fail MOV).
Bergantung pada pemain filem anda, anda mungkin tidak boleh memainkan filem
dan/atau audio.
• Imej yang dirakam pada kamera pengeluar yang lain tidak boleh dihantar
menggunakan fungsi ini.
• Percubaan untuk menggunakan kad memori yang menyertakan fungsi wayarles
dengan kamera ini boleh menyebabkan operasi tidak normal.
• Sila maklum bahawa fungsi LAN wayarles memerlukan lebih banyak penggunaan
kuasa bateri daripada biasa. Pastikan bateri kamera telah dicas secukupnya
sebelum memulakan operasi LAN wayarles.
• Julat operasi bergantung pada persekitaran komunikasi setempat dan jenis telefon
pintar yang disambung.
B
143
Mewujudkan sambungan LAN Wayarles
Membuat Sambungan antara Telefon Pintar dengan Kamera
Anda
Memasang aplikasi EXILIM Remote Smartphone pada telefon pintar anda akan
memungkinkan kawalan jauh kamera dari telefon pintar anda dan untuk menghantar
imej-imej yang dirakam dengan kamera telefon pintar anda. Cari aplikasi Kawalan
Jauh EXILIM pada Google Play atau App Store dan pasangkan pada telefon pintar
anda.
. Jaminan operasi aplikasi
Tiada jaminan yang dibuat mengenai keupayaan untuk mengendalikan aplikasi
EXILIM Remote pada telefon pintar atau tablet tertentu.
• Untuk maklumat tentang versi sistem pengendalian yang disokong oleh apl ini,
semak maklumat pada Google Play atau App Store.
• Fungsi apl dan persekitaran pengendalian yang diperlukan tertakluk kepada
perubahan tanpa notis.
Memasang Aplikasi EXILIM Remote pada Telefon Pintar Anda
. Terminal Android
1.
Buka “Google Play”.
2.
Dalam ruang carian, taip “EXILIM Remote”.
3.
Pasang EXILIM Remote.
. iPhone
1.
Buka “App Store”.
2.
Dalam ruang carian, taip “EXILIM Remote”.
3.
Pasang EXILIM Remote.
144
Mewujudkan sambungan LAN Wayarles
Mengkonfigurasi Tetapan LAN Wayarles
Guna prosedur di bawah untuk membuat sambungan LAN wayarles antara kamera
dengan telefon pintar buat kali pertama. Operasi ini diperlukan untuk sambungan
pertama sahaja.
1.
Pilih Auto Program sebagai mod rakaman.
2.
Tekan [MENU].
3.
Tekan [4], gunakan [8] dan [2] untuk
memilih tab “r REC MENU”, dan kemudian
tekan [SET].
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih
“Tangkapan Jauh” dan kemudian tekan
[SET].
5.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Permulaan Jauh” dan kemudian
tekan [SET].
Kata laluan
SSID
Ini akan mendayakan sambungan dengan telefon pintar dan kamera akan
memaparkan skrin untuk input SSID dan kata laluan.
6.
Untuk tetapan Wi-Fi telefon pintar, masukkan kata laluan dan SSID
kamera.
Apabila mesej “Mulakan aplikasi telefon.” muncul pada skrin monitor kamera, ini
bermakna telefon pintar membuat sambungan wayarles dengan kamera.
• Untuk memutuskan sambungan wayarles, tekan [MENU].
• Apa yang anda perlu lakukan untuk mewujudkan sambungan LAN wayarles
bergantung kepada jenis telefon pintar yang anda gunakan. Untuk maklumat
lebih lanjut tentang bagaimana mewujudkan sambungan LAN wayarles, lihat
dokumen pengguna yang dibekalkan dengan telefon pintar anda.
145
Mewujudkan sambungan LAN Wayarles
Menggunakan Telefon Pintar sebagai Alat Kawalan Jauh
Kamera (Tangkapan Jauh)
Fungsi ini membolehkan anda merakam syot kilat atau filem dengan kamera secara
jauh menggunakan telefon pintar. Anda juga boleh lakukan zum, pemasa kendiri, dan
operasi lain secara jauh. Anda boleh menggunakan salah satu mod merakam di
bawah untuk merakam dengan Tangkapan Jauh.
• Auto Program
• PRO Auto Premium
1.
Pada kamera anda, pilih satu daripada mod rakaman di atas.
2.
Tekan [MENU].
3.
Tekan [4], gunakan [8] dan [2] untuk memilih tab “r REC MENU”,
dan kemudian tekan [6].
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Tangkapan Jauh” dan kemudian
tekan [SET].
5.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Permulaan Jauh” dan kemudian
tekan [SET].
6.
Pada telefon pintar, mulakan aplikasi EXILIM Remote.
Ini akan membuat sambungan antara telefon pintar dengan kamera anda.
• Kira-kira 60 saat selepas kamera anda membuat sambungan dengan telefon
pintar, skrin monitor kamera akan padam dan lampu belakangnya akan
bercahaya hijau.
• Jika mesej “Sambung telefon anda ke titik capaian di bawah.” kekal berada
pada skrin monitor kamera, tukar tetapan Wi-Fi telefon pintar anda supaya
kamera anda dipilih untuk sambungan (halaman 145).
7.
Gubah imej pada skrin telefon pintar anda semasa anda merakam.
• Selepas selesai menggunakan Tangkapan Jauh, tekan [MENU] pada kamera
atau keluar dari aplikasi pada telefon pintar anda.
146
Mewujudkan sambungan LAN Wayarles
• Kualiti Filem biasanya STD (640x480) apabila merakam dengan Tangkapan
Jauh.
• “O Penjejakan” tidak boleh dipilih untuk tetapan kawasan AF semasa merakam
dengan Tangkapan Jauh. Jika “O Penjejakan” dipilih dalam mod lain, memilih
Tangkapan Jauh akan menyebabkan tetapan kawasan AF bertukar kepada
“U Titik”.
• Bebas Tangan tidak boleh digunakan apabila merakam dengan fungsi ini.
• CS Berkelajuan Tinggi dan CS Prarakam boleh digunakan dalam sebarang mod
merakam selain daripada PRO Auto Premium. Konfigurasikan tetapan Kelajuan
CS, Syot CS Maksimum, dan Syot CS Prarakam pada kamera sebelum membuat
sambungan LAN wayarles.
• Bagi CS Prarakam, mengetik butang “PAST” di bahagian bawah skrin telefon
pintar akan memulakan prarakaman imej secara berkesinambungan ke penimbal
sementara. Selepas itu, mengetik butang pengatup  (lihat di bawah) akan
merakam bilangan imej yang ditetapkan oleh “Syot CS maksimum” (imej
diprarakam dan imej rakaman masa sebenar).
• Apabila tetapan mod fokus (halaman 44) ialah “AF” (Auto Fokus) atau “Makro”, AF
berterusan (halaman 109) didayakan semasa Tangkapan Jauh dan fokus
dilakukan pada bahagian tengah imej.
. Mengawal Kamera Anda dengan Telefon Pintar
EXILIM Remote menyokong operasi Tangkapan Jauh yang disenaraikan di bawah.
Manual ini menerangkan operasi EXILIM Remote berdasarkan pada skrin yang
muncul menggunakan versi iPhone. Sesetengah operasi mungkin berbeza
bergantung pada jenis telefon pintar.
1
bl
2
3
4
bk
9
8
5
6
7
 Keluar daripada Tangkapan Jauh.
 Menunjukkan mod rakaman semasa.
 Memaparkan tetapan denyar semasa.
Ketik untuk menukar tetapan denyar.
 Memaparkan objek yang dilihat oleh kanta
kamera.
 Melakukan operasi zum.
 Memulakan rakaman CS Prarakam.
Bebutang ini dipaparkan apabila kamera dalam
Mod CS Berkelajuan Tinggi dan tetapan
“Prarakam Syot CS” adalah selain daripada 0.
 Togol antara syot kilat dengan rakaman filem.
 Rakam syot kilat atau mula rakaman filem.
 Hantar syot kilat yang baru dirakam ke telefon
pintar.
Memaparkan tetapan maklumat lokasi.
Memaparkan tetapan pemasa kendiri semasa.
Ketik untuk menukar tetapan pemasa kendiri.
147
Mewujudkan sambungan LAN Wayarles
Maklumat Lokasi
Anda boleh menambah maklumat lokasi pada syot kilat yang ditangkap dengan
Tangkapan Jauh apabila ia dihantar ke telefon pintar menggunakan .
Pada terminal Android, pilih “Options” pada skrin Tangkapan Jauh. Pada iPhone,
lakukan operasi berikut: “Settings” * “Privacy” * “Location Services”.
• Mendayakan perkhidmatan berasaskan lokasi menyebabkan tarikh rakaman,
maklumat lokasi dan maklumat pengenalan diri lain dimasukkan dalam data syot
kilat. Jadi, berhati-hati apabila berkongsi atau menyiarkan imej seperti ini pada
perkhidmatan web, dsb.
Menghantar Imej yang Sedang Dipaparkan ke Telefon Pintar
(Pnghntrn Cpt)
Anda boleh menggunakan prosedur di bawah untuk menghantar imej yang
dipaparkan dalam mod MAIN (termasuk filem) ke telefon pintar dengan menekan
butang pengatup hadapan kamera. Selepas menghantar imej ke telefon pintar, anda
kemudian boleh memuat naiknya ke perkhidmatan rangkaian sosial.
• Untuk menggunakan fungsi ini, anda perlu menetapkan fungsi Penghantaran
Cepat ke butang pengatup hadapan.
Bagi menetapkan fungsi Penghantaran Cepat ke butang
pengatup hadapan
1.
Pada kamera, masuk mod MAIN dan kemudian tekan [MENU].
2.
Tekan [4], dan kemudian gunakan [8] dan [2] untuk memilih tab
“p PLAY MENU”. Kemudian, tekan [6].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Pengatup Hadapan” dan
kemudian tekan [6].
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Pnghntrn Cpt” dan kemudian
tekan [SET].
• Menekan butang pengatup hadapan menghantar imej yang terpapar ke telefon
pintar melalui LAN wayarles.
148
Mewujudkan sambungan LAN Wayarles
Untuk menghantar imej yang dipaparkan ke telefon pintar
1.
[8] dan [2] untuk menatal melalui imej kamera sehingga imej yang
anda mahu hantar ke telefon pintar dipaparkan.
• Untuk menghantar satu imej dari CS, tekan [SET] untuk memulakan main
semula imej kumpulan. Apabila imej yang anda ingin hantar dipaparkan, tekan
[SET] sekali lagi untuk menjedakan main semula.
2.
Tekan butang pengatup hadapan.
3.
Pada telefon pintar, mulakan aplikasi EXILIM Remote.
Ini akan membuat sambungan antara kamera anda dengan telefon pintar, dan
menghantar fail ke telefon pintar.
• Jika mesej “Sambung telefon anda ke titik capaian di bawah.” kekal berada
pada skrin monitor kamera, tukar tetapan Wi-Fi telefon pintar anda supaya
kamera anda dipilih untuk sambungan (halaman 145).
4.
Selepas penghantaran imej selesai, lakukan mana-mana operasi yang
diterangkan di bawah.
“Preview photo in Scene app”. Anda boleh gunakan apl Scene* pada telefon
pintar untuk melihat imej yang dihantar.
“Send to SNS”. Memaparkan skrin muat naik perkhidmatan rangkaian sosial.
“To TOP Panel”. Kembali ke skrin ATAS.
* Apl Scene ialah apl pengurusan imej oleh Ripplex Inc. Ia membolehkan imej
dipaparkan pada kelajuan tinggi dan album dikongsi dengan rakan-rakan.
Jika anda tidak mahu menggunakan apl Scene, ketik “Settings” pada sudut
atas kanan skrin ATAS EXILIM Remote, dan kemudian pilih “Off” untuk
“Launch Scene Application”.
• “Û” dipaparkan pada skrin kamera semasa terdapat sambungan LAN wayarles
antara kamera dan telefon pintar.
• Anda boleh tetapkan saiz imej yang dihantar ke telefon pintar menggunakan “Saiz
sml sblm hntr” (halaman 153).
• Anda boleh guna aplikasi telefon pintar di bawah untuk melihat syot kilat selepas
menghantarnya.
– iPhone: Camera Roll
– Terminal Android: Gallery atau aplikasi pelayar foto lain
149
Mewujudkan sambungan LAN Wayarles
Menghantar Fail Syot Kilat atau Filem dari Ingatan Kamera ke
Telefon Pintar (Hantar Imej Terpilih)
Anda boleh pilih satu lagi fail syot kilat dan/atau filem dalam memori kamera dan
menghantarnya ke telefon pintar. Anda boleh pilih sehingga 100 fail, berjumlah tidak
lebih 500 MB untuk satu penghantaran. Selepas menghantar imej ke telefon pintar,
anda kemudian boleh memuat naiknya ke perkhidmatan rangkaian sosial.
1.
Dalam mod MAIN, tekan [MENU].
2.
Tekan [4], gunakan [8] dan [2] untuk memilih tab “p PLAY MENU”,
dan kemudian tekan [6].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Hantar ke telefon” dan kemudian
tekan [SET].
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Hantar Imej Terpilih” dan
kemudian tekan [SET].
5.
Gunakan [8], [2], [4] atau [6] untuk menggerakkan sempadan biru
ke imej yang anda mahu hantar ke telefon pintar, dan kemudian tekan
[SET].
Memilih imej fail menyebabkan kotak semaknya dipilih.
• Anda boleh membesarkan imej yang dipilih dengan memutar pengawal zum ke
arah z ([).
6.
Selepas memilih imej semua fail yang anda ingin hantar ke telefon
pintar, tekan [MENU].
7.
Pada telefon pintar, mulakan aplikasi EXILIM Remote.
Ini akan membuat sambungan antara kamera anda dengan telefon pintar, dan
menghantar fail ke telefon pintar.
• Jika mesej “Sambung telefon anda ke titik capaian di bawah.” kekal berada
pada skrin monitor kamera, tukar tetapan Wi-Fi telefon pintar anda supaya
kamera anda dipilih untuk sambungan (halaman 145).
150
Mewujudkan sambungan LAN Wayarles
8.
Selepas penghantaran imej selesai, lakukan mana-mana operasi yang
diterangkan di bawah.
“Preview photo in Scene app”. Anda boleh gunakan apl Scene* pada telefon
pintar untuk melihat imej yang dihantar.
“Send to SNS”. Memaparkan skrin muat naik perkhidmatan rangkaian sosial.
“To TOP Panel”. Kembali ke skrin ATAS.
* Apl Scene ialah apl pengurusan imej oleh Ripplex Inc. Ia membolehkan imej
dipaparkan pada kelajuan tinggi dan album dikongsi dengan rakan-rakan.
Jika anda tidak mahu menggunakan apl Scene, ketik “Settings” pada sudut
atas kanan skrin ATAS EXILIM Remote, dan kemudian pilih “Off” untuk
“Launch Scene Application”.
• “Û” dipaparkan pada skrin kamera semasa terdapat sambungan LAN wayarles
antara kamera dan telefon pintar.
• Anda boleh tetapkan saiz syot kilat yang dihantar ke telefon pintar menggunakan
“Saiz sml sblm hntr” (halaman 153).
• Anda boleh guna aplikasi telefon pintar di bawah untuk melihat syot kilat selepas
menghantarnya.
– iPhone: Camera Roll
– Terminal Android: Gallery atau aplikasi pelayar foto lain
151
Mewujudkan sambungan LAN Wayarles
Menghantarkan Semua Imej Yang Dirakam pada Hari Semasa
ke Telefon Pintar (Hantar Imej Baharu)
Anda boleh menghantar secara berkelompok imej yang ditangkap hari ini ke telefon.
Walau bagaimanapun, imej yang dihantar dengan fungsi ini (Hantar Imej Baharu)
tidak dihantar semula.
1.
Dalam mod MAIN, tekan [MENU].
2.
Tekan [4], gunakan [8] dan [2] untuk memilih tab “p PLAY MENU”
dan kemudian tekan [6].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Hantar ke telefon” dan kemudian
tekan [SET].
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Hantar Imej Baharu” dan
kemudian tekan [SET].
5.
Pada telefon pintar, mulakan aplikasi EXILIM Remote.
Ini akan membuat sambungan antara kamera anda dengan telefon pintar, dan
menghantar fail ke telefon pintar. Sambungan antara kamera dengan telefon
pintar akan diputuskan secara automatik selepas operasi hantar selesai.
• Jika mesej “Sambungkan telefon anda ke titik capaian di bawah.” kekal berada
pada skrin monitor kamera, tukar tetapan Wi-Fi telefon pintar anda supaya
kamera anda dipilih untuk sambungan (halaman 145).
• Jika anda mempunyai bilangan imej yang banyak untuk dihantar, operasi hantar
akan berhenti secara automatik selepas 100 imej dihantar. Anda perlu mengulangi
operasi di atas beberapa kali mengikut keperluan untuk menghantar semua imej.
• Anda boleh tetapkan saiz syot kilat yang dihantar ke telefon pintar menggunakan
“Saiz sml sblm hntr” (halaman 153).
• Opsyen untuk menghantar imej ke perkhidmatan rangkaian sosial (halaman 153)
dinyahdayakan apabila menghantar imej menggunakan fungsi ini.
• Anda boleh guna aplikasi telefon pintar di bawah untuk melihat syot kilat selepas
menghantarnya.
– iPhone: Camera Roll
– Terminal Android: Gallery atau aplikasi pelayar foto lain
• Prosedur ini tidak boleh digunakan untuk menghantar filem.
• Menghantar imej kumpulan menggunakan prosedur ini menyebabkan imej-imej
tersebut tidak berada dalam kumpulan.
152
Mewujudkan sambungan LAN Wayarles
Mensaiz Semula Syot Kilat sebelum Menghantarnya ke
Telefon Pintar (Saiz sml sblm hntr)
Ciri ini boleh digunakan untuk mensaiz semula syot kilat sebelum ia dihantar ke
telefon pintar menggunakan “Pnghntrn Cpt”, “Tangkapan Jauh”, atau “Hantar ke
telefon”.
1.
Hidupkan kamera dan kemudian tekan [MENU].
2.
Tekan [4], gunakan [8] dan [2] untuk memilih tab “¥ SETTING”, dan
kemudian tekan [6].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Saiz sml sblm hntr” dan
kemudian tekan [SET].
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih saiz imej dan kemudian tekan
[SET].
3M
Imej ditukar kepada saiz 3 M sebelum dihantar.
• Jika imej asal bersaiz 3 M atau kurang, ia dihantar tanpa
disaiz semula.
Mati
Imej dihantar dalam saiz asal rakaman.
153
Mewujudkan sambungan LAN Wayarles
Melihat Syot Kilat dan Filem dalam Ingatan Kamera pada
Telefon Pintar (Lihat di telefon)
Anda boleh menyambung kamera ke telefon pintar melalui LAN wayarles dan
memuat turun syot kilat serta filem dalam memori kamera pada sehingga lapan
telefon pintar yang disambungkan. Anda juga boleh melihat syot kilat dan filem dalam
memori kamera pada komputer dan salin ia ke komputer. Telefon pintar tidak
memerlukan pemasangan aplikasi EXILIM Remote untuk mengakses imej kamera
menggunakan fungsi ini.
1.
Dalam mod MAIN, tekan [MENU].
2.
Tekan [4], gunakan [8] dan [2] untuk memilih tab “p PLAY MENU”,
dan kemudian tekan [6].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Lihat di telefon” dan kemudian
tekan [SET].
Ini mewujudkan sambungan antara telefon pintar dan kamera, dan memaparkan
sebuah URL.
• Jika mesej “Sambung telefon anda ke titik capaian di bawah.” kekal berada
pada skrin monitor kamera, tukar tetapan Wi-Fi telefon pintar anda supaya
kamera anda dipilih untuk sambungan (halaman 145).
• Selepas kira-kira 60 saat, skrin monitor kamera akan menjadi kosong.
Menekan [SET] akan menyebabkan imej muncul semula.
4.
Pada telefon pintar, mulakan aplikasi pelayar.
• Pelayar secara automatik akan mengakses URL yang dipaparkan oleh kamera
dalam 3 langkah prosedur ini dan memaparkan imej yang disimpan dalam
memori kamera.
• Jika tiada imej kamera muncul secara automatik,
masukkan URL ke dalam pelayar secara
manual.
• Untuk keluar daripada fungsi LAN wayarles,
tekan [MENU].
URL
• Sesetengah model telefon pintar mungkin tidak dapat memainkan semula fail filem.
• Anda juga boleh melihat imej dalam ingatan kamera pada pelayar komputer
dengan membuat sambungan LAN wayarles dengan komputer.
B
154
Mewujudkan sambungan LAN Wayarles
Percetakan
Percetakan Syot Kilat
Perkhidmatan Cetak Profesional*
Anda boleh membawa kad memori yang mengandungi imej
yang anda mahu cetak ke perkhidmatan cetak profesional dan
mencetaknya.
Percetakan pada Pencetak Rumah*
Anda boleh menggunakan pencetak yang dilengkapkan dengan
slot kad memori untuk terus mencetak imej daripada kad
memori. Untuk butiran, lihat dokumen pengguna yang
disertakan bersama pencetak anda.
Percetakan dengan Komputer
Selepas memindahkan imej ke komputer anda, gunakan
perisian yang tersedia secara komersil untuk mencetak.
* Anda boleh menentukan imej mana yang anda mahu cetak, bilangan salinan dan
cap tarikh sebelum mencetak (halaman 155).
Menggunakan DPOF untuk Menentukan Imej untuk Dicetak
dan Bilangan Salinan (Cetakan DPOF)
. Format Susunan Cetak Digital (DPOF)
DPOF ialah standard yang membenarkan anda menyertakan maklumat
jenis imej, bilangan salinan dan hidup/mati cap masa pada kad memori
bersama dengan imej. Selepas mengkonfigurasi tetapan, anda boleh
menggunakan kad memori untuk mencetak pada pencetak rumah yang
menyokong DPOF atau membawa kad memori ke perkhidmatan cetak profesional.
• Sama ada boleh atau tidak anda menggunakan tetapan DPOF untuk percetakan
bergantung pada pencetak yang anda gunakan.
• Sesetengah perkhidmatan cetak profesional mungkin tidak menyokong DPOF.
155
Percetakan
. Mengkonfigurasi Tetapan DPOF Secara Berasingan untuk Setiap
Imej
[p] (MAIN) * Skrin Syot Kilat * [MENU] * Tab “p PLAY MENU” *
Cetakan DPOF * Pilih imej
1.
Gunakan [4] dan [6] untuk menatal fail sehingga imej yang anda mahu
cetak dipaparkan.
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk menentukan bilangan salinan.
Anda boleh menentukan nilai hingga 99. Nyatakan 00 jika anda tidak mahu
mencetak imej.
• Jika anda mahu menyertakan tarikh dalam imej, tekan [0] (Filem) supaya
“Hidup” ditunjukkan untuk pengecapan tarikh.
• Ulangi langkah 1 dan 2 untuk mengkonfigurasi tetapi bagi imej lain, jika anda
mahu.
3.
Tekan [SET].
. Mengkonfigurasi Tetapan DPOF yang Sama untuk Semua Imej
[p] (MAIN) * Skrin Syot Kilat * [MENU] * Tab “p PLAY MENU” *
Cetakan DPOF * Semua imej
1.
Gunakan [8] dan [2] untuk menentukan bilangan salinan.
Anda boleh menentukan nilai hingga 99. Nyatakan 00 jika anda tidak mahu
mencetak imej.
• Apabila mencetak kumpulan CS, bilangan salinan yang dinyatakan untuk
semua imej di dalam kumpulan akan dicetak.
• Jika anda mahu menyertakan tarikh dalam imej, tekan [0] (Filem) supaya
“Hidup” ditunjukkan untuk pengecapan tarikh.
2.
Tekan [SET].
156
Percetakan
. Untuk menetapkan bilangan salinan bagi imej tertentu dalam
kumpulan
1.
Semasa main semula kumpulan CS sedang berjalan atau dipegunkan,
tekan [2].
Ini akan memaparkan menu “Edit Kumpulan”.
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Cetakan DPOF” dan kemudian
tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Pilih Bingkai” dan kemudian
tekan [SET].
4.
Gunakan [4] dan [6] untuk menatal imej sehingga imej yang anda
mahu cetak dipaparkan.
5.
Gunakan [8] dan [2] untuk menentukan bilangan salinan.
Anda boleh menentukan nilai hingga 99. Nyatakan 00 jika anda tidak mahu
mencetak imej.
• Jika anda mahu menyertakan tarikh dalam imej, tekan [0] (Filem) supaya
“Hidup” ditunjukkan untuk pengecapan tarikh.
• Ulangi langkah 4 dan 5 untuk mengkonfigurasi tetapi bagi imej lain, jika anda
mahu.
6.
Tekan [SET].
. Untuk mengkonfigurasikan tetapan DPOF yang sama bagi semua
imej dalam kumpulan
1.
Semasa main semula kumpulan CS sedang berjalan atau dipegunkan,
tekan [2].
Ini akan memaparkan menu “Edit Kumpulan”.
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Cetakan DPOF” dan kemudian
tekan [SET].
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Bingkaikan semua” dan
kemudian tekan [SET].
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk menentukan bilangan salinan.
Anda boleh menentukan nilai hingga 99. Nyatakan 00 jika anda tidak mahu
mencetak imej.
• Jika anda mahu menyertakan tarikh dalam imej, tekan [0] (Filem) supaya
“Hidup” ditunjukkan untuk pengecapan tarikh.
5.
Tekan [SET].
157
Percetakan
Tetapan DPOF tidak dibersihkan secara automatik selepas percetakan
selesai.
Operasi cetak DPOF yang anda lakukan seterusnya akan dijalankan menggunakan
tetapan DPOF terakhir yang anda konfigurasi untuk imej. Bagi membersihkan
tetapan DPOF, nyatakan “00” untuk bilangan salinan bagi semua imej.
Beritahu perkhidmatan cetak anda mengenai tetapan DPOF anda!
Jika anda bawa kad memori ke perkhidmatan cetak profesional, beritahu mereka
bahawa ia menyertakan tetapan DPOF untuk imej yang akan dicetak dan bilangan
salinan. Jika anda tidak melakukannya, perkhidmatan cetak mungkin mencetak
semua imej tanpa menghiraukan tetapan DPOF anda atau mereka mungkin tidak
mengendahkan tetapan cap tarikh anda.
. Cap Tarikh
Anda boleh menggunakan satu daripada tiga kaedah berikut untuk menyertakan
tarikh rakaman pada cetakan imej.
Mengkonfigurasi tetapan kamera
Mengkonfigurasi tetapan DPOF (halaman 155).
Anda boleh menghidupkan dan mematikan cap tarikh setiap kali anda
mencetak. Anda boleh mengkonfigurasi tetapan supaya sesetengah imej
menyertakan cap tarikh sementara yang lain tidak.
Konfigurasi tetapan Cap Masa Kamera (halaman 173).
• Tetapan Cap Masa kamera menera tarikh ke dalam syot kilat selepas anda
menangkapnya, supaya tarikh sentiasa disertakan apabila anda mencetak.
Ia tak boleh dipadam.
• Jangan hidupkan cap tarikh DPOF untuk imej yang menyertakan tarikh yang
dicap dengan fungsi Cap Masa kamera. Perbuatan ini boleh menyebabkan
dua cap tersebut bertindan.
Mengkonfigurasi tetapan komputer
Anda boleh menggunakan perisian pengurusan imej yang tersedia secara
komersil untuk cap tarikh pada imej.
Perkhidmatan cetak profesional
Minta cap tarikh apabila menempah cetakan daripada perkhidmatan cetak
profesional.
158
Percetakan
. Standard yang Disokong oleh Kamera
• PRINT Image Matching III
Menggunakan perisian penyuntingan gambar dan mencetak pada
pencetak yang menyokong PRINT Image Matching III membolehkan
anda menggunakan maklumat tentang syarat merakam yang dirakam
bersama imej, dan menghasilkan imej seperti yang anda mahu.
PRINT Image Matching dan PRINT Image Matching III adalah tanda dagangan
Seiko Epson Corporation.
• Exif Print
Mencetak pada pencetak yang menyokong Exif Print
menggunakan maklumat mengenai keadaan tangkapan yang
dirakam bersama imej untuk meningkatkan kualiti imej yang
dicetak. Hubungi pengilang pencetak anda untuk maklumat mengenai model yang
menyokong Exif Print, peningkatan pencetak dsb.
159
Percetakan
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Perkara yang anda boleh lakukan menggunakan komputer...
Anda boleh melakukan operasi yang diterangkan di bawah semasa kamera
bersambung dengan komputer.
Menyimpan imej
pada komputer
dan melihatnya
di situ
• Menyimpan imej dan melihatnya secara
manual (sambungan USB) (halaman 161,
165).
Main semula
dan sunting
filem
• Anda boleh main semula fail (halaman 164,
167). Untuk memain semula filem, gunakan
perisian yang serasi dengan persekitaran
pengendalian komputer anda.
• Untuk menyunting filem, gunakan perisian
yang tersedia secara komersil mengikut
keperluan.
Prosedur yang anda perlu lakukan adalah berlainan untuk Windows dan Macintosh.
• Pengguna Windows perlu merujuk pada “Menggunakan Kamera dengan
Komputer Windows” di halaman 161.
• Pengguna Macintosh perlu merujuk pada “Menggunakan Kamera dengan
Macintosh” di halaman 165.
160
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Menggunakan Kamera dengan Komputer Windows
Apabila anda mahu Versi Sistem
melakukan ini:
Pengendalian
Perisian yang Diperlukan
Menyimpan imej
pada komputer dan
melihatnya di situ
secara manual
Windows 8.1,
Windows 8,
Windows 7,
Windows Vista
Pemasangan tidak diperlukan.
Windows 8.1,
Windows 8,
Windows 7
Windows Media Player 12
Windows Vista
QuickTime 7 atau lebih tinggi
• Anda perlu memuat turun
QuickTime 7 atau lebih tinggi di
Web jika anda ingin
menggunakannya.
Mainkan filem
Lihat
halaman:
161
164
Melihat dan Menyimpan Imej di Komputer
Anda boleh menyambungkan kamera ke komputer anda bagi melihat dan
menyimpan imej (fail syot kilat dan filem).
Jangan menggunakan komputer anda untuk mengubah suai, memadam,
mengalih atau menamakan semula sebarang fail imej yang berada dalam
memori terbina dalam kamera atau pada kad memorinya.
Perbuatan itu akan menyebabkan masalah pada data pengurusan imej kamera,
yang akan menjadikannya mustahil untuk memain semula imej pada kamera dan
boleh menukar kapasiti memori yang tinggal secara drastik. Apabila anda mahu
mengubah suai, memadam, mengalih atau menama semula imej, lakukannya
hanya pada imej yang disimpan pada komputer anda.
• Jangan menanggalkan kabel USB atau mengendalikan kamera semasa melihat
atau menyimpan imej. Perbuatan itu boleh merosakkan data.
• Anda juga boleh menggunakan slot kad komputer anda (jika ia memilikinya) atau
pembaca kad yang tersedia secara komersil untuk mencapai fail secara terus dari
kad memori komputer. Untuk butiran, lihat dokumen pengguna yang disertakan
bersama komputer anda.
B
161
Menggunakan Kamera dengan Komputer
. Untuk menyambungkan kamera ke komputer anda dan menyimpan
fail
1.
Matikan kamera dan kemudian
gunakan kabel USB mikro yang
disertakan bersama kamera
untuk menyambungnya ke
komputer anda.
Port USB
USB
• Untuk butiran tentang
menyambungkan kamera dan
langkah berjaga-jaga apabila
menyambungkan, lihat halaman
22.
2.
Kabel USB Mikro
(disertakan bersama kamera)
Tekan [ON/OFF] (Kuasa) untuk menghidupkan kamera.
Apabila anda menghidupkan kamera, semak untuk pastikan yang warna lampu
belakang kamera bertukar daripada merah kepada hijau atau ambar (halaman
23). Sila ambil perhatian bahawa dalam kes ini, kanta kamera tidak akan
menjulur dan skrin monitor akan kekal kosong.
• Kali pertama anda menyambungkan kamera ke komputer menggunakan kabel
USB, mesej ralat mungkin muncul pada komputer anda. Jika ini berlaku,
tanggalkan dan kemudian sambungkan semula kabel USB itu.
3.
Pengguna Windows 8.1, Windows 8: Klik “Desktop” dan kemudian
“Explorer”.
Pengguna Windows 7, Windows Vista: Klik “Start” dan kemudian
“Computer”.
4.
Dwiklik “Removable Disk”.
• Komputer anda mengenali kad memori yang dimuat dalam komputer (atau
memori terbina dalam jika tiada kad) sebagai cakera boleh alih.
5.
Klik kanan folder “DCIM”.
6.
Pada menu pintas yang muncul, klik “Copy”.
7.
Pengguna Windows 8.1, Windows 8: Klik “Documents”.
Pengguna Windows 7, Windows Vista: Klik “Start” dan kemudian
“Documents”.
• Jika anda sudah ada folder “DCIM” dalam “Documents”, langkah seterusnya
akan melaksanakan tulis ganti ke atasnya. Jika anda mahu menyimpan folder
“DCIM” sedia ada, anda perlu menukar namanya atau mengalihnya ke lokasi
berbeza sebelum melakukan langkah seterusnya.
162
Menggunakan Kamera dengan Komputer
8.
Pengguna Windows 8.1, Windows 8: Pada menu “Documents”, klik
“Home” dan kemudian “Paste”.
Pengguna Windows 7, Windows Vista: Pada menu “Documents”, klik
“Organize” atau “Edit”, dan kemudian “Paste”.
Ini akan menampal folder “DCIM” (dan semua fail imej yang terkandung di
dalamnya) ke dalam folder “Documents” anda. Anda kini mempunyai salinan fail
yang ada dalam memori kamera pada komputer anda.
9.
Setelah selesai menyalin imej, tanggalkan kamera daripada komputer
anda.
Selepas mengesahkan lampu belakang tidak berkelip merah, cabut kabel USB.
. Untuk melihat imej yang anda salin pada komputer anda
1.
Dwiklik folder “DCIM” yang disalin untuk membukanya.
2.
Dwiklik folder yang mengandungi imej yang anda mahu lihat.
3.
Dwiklik fail imej yang anda mahu lihat.
• Untuk maklumat mengenai nama fail, lihat “Struktur Folder Memori” pada
halaman 169.
• Imej yang telah diputar pada kamera akan dipaparkan pada skrin komputer
anda dalam penghalaan asalnya (tak diputar).
• Melihat imej CS pada komputer akan memaparkan satu per satu imej
komponen dalam kumpulan. Imej CS tidak boleh dilihat sebagai satu kumpulan
pada komputer.
163
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Memainkan Filem
Untuk main semula filem, mula-mula salinnya ke komputer anda dan kemudian
dwiklik fail filem. Sesetengah sistem pengendalian mungkin tidak dapat memainkan
semula filem. Jika ini berlaku, anda perlu memasang perisian yang ada secara
berasingan.
• Dengan Windows 8.1, Windows 8 dan Windows 7, main semula disokong oleh
Windows Media Player 12.
• Jika anda tidak dapat memainkan semula filem, pergi ke URL di bawah untuk
memuat turun QuickTime 7 dan memasangnya pada komputer anda.
http://www.apple.com/quicktime/
. Keperluan Sistem Komputer Minimum untuk Main Semula Filem
Keperluan sistem minimum yang diterangkan di bawah adalah perlu untuk memain
semula filem yang direkod dengan kamera ini pada komputer.
Sistem Pengendalian
CPU
: Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista
: Kualiti Imej “FHD” atau “HD”:
Core 2 Duo 3.0 GHz atau lebih tinggi
Kualiti Imej “STD” atau “HS”:
Pentium 4 3.2 GHz atau lebih tinggi
Perisian yang Diperlukan : QuickTime 7 atau lebih tinggi (Tidak diperlukan dengan
Windows 8.1, Windows 8 dan Windows 7.)
• Di atas adalah sekitaran sistem yang disarankan. Mengkonfigurasi satu daripada
sekitaran ini tidak menjamin pengendalian yang betul.
• Tetapan tertentu dan perisian lain yang dipasang boleh mengganggu main semula
filem.
. Peringatan Main Semula Filem
• Pastikan mengalih data filem ke cakera keras komputer anda sebelum mencuba
memainkannya. Main semula filem yang baik mungkin tidak dapat dilakukan untuk
data yang dicapai melalui rangkaian, daripada kad memori dsb.
• Main semula filem yang baik mungkin tidak dapat dilakukan pada sesetengah
komputer. Jika anda mengalami masalah, cuba yang berikut.
– Cuba merakam filem dengan tetapan kualiti “STD”.
– Berhentikan sebarang aplikasi lain yang anda jalankan dan berhentikan aplikasi
residen.
Walaupun main semula yang baik tidak boleh dilakukan pada komputer, anda boleh
menggunakan kabel HDMI yang dijual di pasaran untuk menyambungkan ke terminal
HDMI TV atau komputer dan main semula filem menggunakan cara itu.
164
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Menggunakan Kamera dengan Macintosh
Apabila anda mahu
melakukan ini:
Versi Sistem
Pengendalian
Perisian yang Diperlukan
Menyimpan imej
pada Macintosh anda
OS X
dan melihatnya di situ
secara manual
Pemasangan tidak diperlukan.
Simpan imej pada
Macintosh anda
secara automatik/
Urus imej
OS X
iPhoto, yang disertakan
tergabung dengan beberapa
produk Macintosh.
Mainkan filem
OS X 10.5 atau QuickTime Player
lebih tinggi
(dipasang pada komputer)
Lihat
halaman:
165
–
167
Menyambung Kamera pada Komputer Anda dan Menyimpan
Fail
Jangan menggunakan komputer anda untuk mengubah suai, memadam,
mengalih atau menamakan semula sebarang fail imej yang berada dalam
memori terbina dalam kamera atau pada kad memorinya.
Perbuatan itu akan menyebabkan masalah pada data pengurusan imej kamera,
yang akan menjadikannya mustahil untuk memain semula imej pada kamera dan
boleh menukar kapasiti memori yang tinggal secara drastik. Apabila anda mahu
mengubah suai, memadam, mengalih atau menama semula imej, lakukannya
hanya pada imej yang disimpan pada komputer anda.
• Jangan menanggalkan kabel USB atau mengendalikan kamera semasa melihat
atau menyimpan imej. Perbuatan itu boleh merosakkan data.
• Kamera tidak menyokong operasi dengan Mac OS X 10.0 hingga 10.4. Operasi
disokong dengan Mac OS 10.5 hingga 10.10 (menggunakan pemacu USB
standard OS) sahaja.
• Anda juga boleh menggunakan slot kad komputer anda (jika ia memilikinya) atau
pembaca kad yang tersedia secara komersil untuk mencapai fail secara terus dari
kad memori komputer. Untuk butiran, lihat dokumen pengguna yang disertakan
bersama komputer anda.
B
165
Menggunakan Kamera dengan Komputer
. Untuk menyambungkan kamera ke komputer anda dan menyimpan
fail
1.
Matikan kamera dan kemudian
gunakan kabel USB mikro yang
disertakan bersama kamera
untuk menyambungnya ke
Macintosh anda.
Port USB
USB
• Untuk butiran tentang
menyambungkan kamera dan
langkah berjaga-jaga apabila
menyambungkan, lihat halaman
22.
2.
Kabel USB Mikro
(disertakan bersama kamera)
Tekan [ON/OFF] (Kuasa) untuk menghidupkan kamera.
Apabila anda menghidupkan kamera, semak untuk pastikan yang warna lampu
belakang kamera bertukar daripada merah kepada hijau atau ambar (halaman
23). Sila ambil perhatian bahawa dalam kes ini, kanta kamera tidak akan
menjulur dan skrin monitor akan kekal kosong.
Dalam mod ini, Macintosh anda mengenali kad memori yang dimuat dalam
kamera (atau memori terbina dalam kamera jika ia tidak dimuatkan dengan kad
memori) sebagai pemacu. Rupa ikon pemacu bergantung pada versi OS Mac
yang anda gunakan.
• Kali pertama anda menyambungkan kamera ke Macintosh anda menggunakan
kabel USB, mesej ralat mungkin muncul pada komputer anda. Jika ini berlaku,
tanggalkan dan kemudian sambungkan semula kabel USB itu.
3.
Dwiklik ikon pemacu kamera.
4.
Seret folder “DCIM” ke folder di mana anda mahu menyalinnya.
5.
Setelah operasi salin selesai, seret ikon pemacu ke Trash.
6.
Putuskan sambungan kamera daripada komputer.
Selepas mengesahkan lampu belakang tidak berkelip merah, cabut kabel USB.
166
Menggunakan Kamera dengan Komputer
. Untuk melihat imej yang disalin
1.
Dwiklik ikon pemacu kamera.
2.
Dwiklik folder “DCIM” untuk membukanya.
3.
Dwiklik folder yang mengandungi imej yang anda mahu lihat.
4.
Dwiklik fail imej yang anda mahu lihat.
• Untuk maklumat mengenai nama fail, lihat “Struktur Folder Memori” pada
halaman 169.
• Imej yang telah diputar pada kamera akan dipaparkan pada skrin Macintosh
anda dalam penghalaan asalnya (tak diputar).
• Melihat imej CS pada komputer akan memaparkan satu per satu imej
komponen dalam kumpulan. Imej CS tidak boleh dilihat sebagai satu kumpulan
pada komputer.
Memainkan Filem
Untuk main semula filem, mula-mula salinnya ke Macintosh anda dan kemudian
dwiklik fail filem.
. Keperluan Sistem Komputer Minimum untuk Main Semula Filem
Keperluan sistem minimum yang diterangkan di bawah adalah perlu untuk memain
semula filem yang direkod dengan kamera ini pada komputer.
Sistem Pengendalian
: Mac OS X 10.5 atau lebih tinggi
Perisian yang Diperlukan : QuickTime Player (dipasang pada komputer)
• Di atas adalah sekitaran sistem yang disarankan. Mengkonfigurasi satu daripada
sekitaran ini tidak menjamin pengendalian yang betul.
• Tetapan tertentu dan perisian lain yang dipasang boleh mengganggu main semula
filem.
. Peringatan Main Semula Filem
Main semula filem yang baik mungkin tidak dapat dilakukan pada sesetengah model
Macintosh. Jika anda mengalami masalah, cuba yang berikut.
– Cuba merakam filem dengan tetapan kualiti “STD”.
– Matikan aplikasi lain yang sedang berjalan.
Walaupun main semula yang baik tidak boleh dilakukan pada Macintosh, anda boleh
menggunakan kabel HDMI yang dijual di pasaran untuk menyambungkan ke terminal
HDMI TV atau Macintosh dan main semula filem menggunakan cara itu.
• Pastikan mengalih data filem ke cakera keras Macintosh anda sebelum mencuba
memainkannya. Main semula filem yang baik mungkin tidak dapat dilakukan untuk
data yang dicapai melalui rangkaian, daripada kad memori dsb.
B
167
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Fail dan Folder
Kamera mencipta fail dan menyimpannya setiap kali anda menangkap syot kilat,
merakam filem atau melakukan sebarang operasi lain yang menyimpan data.
Fail dikumpulkan dengan menyimpannya dalam folder. Setiap fail dan folder
mempunyai nama uniknya sendiri.
• Untuk butiran cara folder disusun dalam memori, lihat “Struktur Folder Memori”
(halaman 169).
Nama dan Bilangan Maksimum Dibenarkan
Contoh
Setiap folder boleh mengandungi sehingga
9999 fail yang dinamakan CIMG0001 hingga
CIMG9999. Sambungan pada nama fail
bergantung pada jenis fail.
Fail nama ke-26:
Fail
CIM G 0026.JPG
Nombor siri Sambungan
(4 angka)
Folder
Folder dinamakan daripada 100CASIO ke
999CASIO.
Sehingga 900 folder boleh wujud dalam
memori.
Nama folder ke-100:
100CASIO
Nombor siri (3 angka)
• Anda boleh melihat nama folder dan fail pada komputer anda. Untuk butiran
mengenai cara nama fail dipaparkan pada skrin monitor kamera, lihat halaman 13.
• Jumlah bilangan folder dan fail yang dibenarkan bergantung pada saiz dan kualiti
imej dan kapasiti kad memori yang digunakan untuk simpanan.
168
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Data Kad Memori
Kamera menyimpan imej yang anda tangkap mengikut Peraturan Reka Bentuk untuk
Sistem Fail Kamera (DCF).
. Mengenai DCF
Operasi berikut disokong untuk imej komplian DCF. Namun, harap maklum bahawa
CASIO tidak membuat jaminan prestasi mengenai operasi ini.
• Memindahkan imej komplian DCF kamera ini ke kamera pengilang lain dan
melihatnya.
• Mencetak imej komplian DCF kamera menggunakan pencetak pengilang lain.
• Memindahkan imej komplian DCF kamera lain ke kamera ini dan melihatnya.
. Struktur Folder Memori
MMMM
DCIM
100CASIO
MMMM
CIMG0001.JPG
MMMM
CIMG0002.MOV
MMMM
MMMM
101CASIO
MMMM
102CASIO
MMMM
MMMM
MISC
MMMM
AUTPRINT.MRK
MMMM
MMMM
SSBGM
MMMM
MMMM
SSBGM001.WAV
MMMM
SSBGM002.WAV
Folder DCIM
Folder Rakaman
Fail Imej
Fail Filem
Folder Rakaman
Folder Rakaman
Folder Fail DPOF
Fail DPOF
Folder Muzik Latar Belakang
Fail Muzik Latar Belakang
Fail Muzik Latar Belakang
169
Menggunakan Kamera dengan Komputer
. Fail Imej yang Disokong
• Fail imej yang ditangkap dengan kamera ini
• Fail imej komplian DCF
Kamera ini mungkin tidak dapat memaparkan imej, walaupun ia komplian DCF.
Apabila memaparkan imej yang dirakam pada kamera lain, ia mungkin mengambil
masa yang lama untuk imej muncul pada skrin monitor kamera ini.
. Peringatan Pengendalian Memori Terbina Dalam dan Data Kad
Memori
• Setiap kali menyalin kandungan memori ke komputer anda, anda perlu menyalin
folder DCIM dan semua kandungannya. Cara yang baik untuk mengesan
beberapa salinan folder DCIM ialah untuk menukar namanya kepada tarikh atau
sesuatu yang serupa setelah anda menyalinnya ke komputer anda. Namun jika
nanti anda memutuskan mengembalikan folder DCIM ke kamera, pastikan
menukar namanya kembali ke DCIM. Kamera direka untuk mengenali hanya fail
akar dengan nama DCIM. Ingat bahawa kamera juga tidak akan dapat mengenal
folder dalam folder DCIM melainkan ia mempunyai nama yang dipunyainya dulu
ketika anda menyalinnya daripada kamera ke komputer anda.
• Folder dan fail mesti disimpan mengikut “Struktur Folder Memori” ditunjukkan di
halaman 169 untuk kamera mengenali mereka dengan betul.
170
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Tetapan Lain (SETTING)
Bahagian ini menerangkan item menu yang anda boleh gunakan untuk
mengkonfigurasi tetapan dan melakukan operasi lain dalam kedua-dua mod RKM
dan mod MAIN.
Untuk maklumat mengenai operasi menu, lihat halaman 96.
Mendayakan Penjimatan Kuasa (Mod EKO)
[MENU] * Tab “¥ SETTING” * Mod EKO
Mendayakan penjimatan kuasa mengurangkan kecerahan skrin monitor dan
menukar operasi kamera yang lain kepada operasi kuasa rendah, yang
membolehkan cas tahan lebih lama dan meningkatkan bilangan imej yang boleh
ditangkap sebelum mengecas semula.
Memilih “Hidup” memasuki “Mod EKO”, yang ditunjukkan oleh e pada skrin monitor.
Kesan penjimatan kuasa “Mod EKO” paling cekap apabila “Auto Program” dipilih
untuk mod rakaman. Penggunaan mod rakaman “Auto Program” disyorkan apabila
menggunakan “Mod EKO”.
• Anda boleh mencapai lebih penjimatan kuasa dengan menggunakan “Mod EKO”
dengan gabungan Mati Kuasa Auto (halaman 175) dan Tidur (halaman 175).
Melaras Kecerahan Skrin Monitor (Skrin)
[MENU] * Tab “¥ SETTING” * Skrin
Auto
Dengan tetapan ini, kamera mengesan tahap cahaya sedia ada dan secara
automatik melaras kecerahan skrin monitor.
+2
Kecerahan lebih daripada +1, menyebabkan skrin mudah dilihat. Tetapan ini
menggunakan lebih banyak kuasa.
+1
Tetapan cerah untuk penggunaan di luar, dsb. Kecerahan lebih daripada 0.
0
Kecerahan skrin monitor biasa untuk penggunaan di dalam bangunan, dsb.
–1
Kecerahan skrin monitor rendah untuk kegunaan waktu malam, kegunaan di
dalam bangunan dalam keadaan gelap, dll.
• Menghidupkan “Mod EKO” (halaman 171) semasa tetapan “Skrin” +2 atau +1 akan
menyebabkan tetapan “Skrin” bertukar kepada 0.
171
Tetapan Lain (SETTING)
Mensaiz Semula Syot Kilat sebelum Menghantarnya ke
Telefon Pintar (Saiz semula sebelum hantar)
[MENU] * Tab “¥ SETTING” * Saiz sml sblm hntr
Lihat halaman 153 untuk butiran.
Mengkonfigurasi Tetapan Bunyi Kamera (Bunyi)
[MENU] * Tab “¥ SETTING” * Bunyi
Permulaan
Pengatup Separa Tentukan bunyi permulaan
Bunyi 1 - 5: Bunyi terbina dalam (1 hingga 5)
Pengatup
Mati: Bunyi mati
Operasi
Kelantgn Operasi
Menentukan kelantangan bunyi. Tetapan ini juga digunakan
sebagai tahap audio semasa output TV (halaman 125).
Menentukan kelantangan output audio filem. Tetapan
Kelntgn Main Sml kelantangan ini tidak digunakan semasa output TV (halaman
125).
• Menetapkan tahap kelantangan 0 membisukan output.
172
Tetapan Lain (SETTING)
Mencipta Folder Simpanan Imej (Cipta Folder)
[MENU] * Tab “¥ SETTING” * Buat Folder
Buat Folder
Mencipta folder dengan nombor yang unik (halaman 168).
Fail akan disimpan dalam folder baharu bermula dari masa
anda merakam imej berikutnya.
Batal
Membatalkan penciptaan folder.
• Memadam semua fail dalam folder menyebabkan folder itu turut dipadam.
Pengecapan Masa Syot Kilat (Cap Masa)
[MENU] * Tab “¥ SETTING” * Cap Masa
Anda boleh mengkonfigurasi kamera untuk mengecap tarikh rakaman sahaja atau
tarikh dan masa di sudut kanan bawah setiap syot kilat.
• Setelah maklumat tarikh dan masa dicap pada syot kilat, ia tidak boleh disunting
atau dipadam.
Contoh: Julai, 10, 2015, 1:25 ptg.
Tarikh
2015/7/10
Tarikh & Masa
2015/7/10 1:25pm
Mati
Tiada pengecapan tarikh dan/atau masa
• Walaupun anda tidak mengecap tarikh dan/atau masa dengan Cap Masa, anda
boleh melakukannya kemudian menggunakan fungsi DPOF atau aplikasi
percetakan lain (halaman 158).
• Pengecapan dilakukan sesuai dengan tetapan tarikh dan masa (halaman 178) dan
tetapan gaya paparan (halaman 178).
• Pengecapan masa dinyahdaya semasa pemandangan BEST SHOT tertentu
digunakan.
173
Tetapan Lain (SETTING)
Pengesanan Orientasi Imej dan Pemutaran Auto (Putar Auto)
[MENU] * Tab “¥ SETTING” * Putaran
Hidup
Memutar imej yang dipaparkan mengikut orientasi kamera semasa
imej dirakamkan.
Mati
Imej tidak diputar secara automatik.
Tetapan ini boleh digunakan untuk mengkonfigurasi kamera untuk memaparkan imej
main semula dalam orientasi yang sama seperti kamera apabila imej ditangkap.
Menentukan Peraturan Penjanaan Nombor Siri Nama Fail
(No. Fail)
[MENU] * Tab “¥ SETTING” * No. Fail
Gunakan prosedur berikut untuk menentukan peraturan yang mengawal penjanaan
nombor siri yang digunakan dalam nama fail (halaman 168).
Teruskan
Beritahu kamera untuk mengingati nombor fail terakhir yang
digunakan. Fail baru akan dinamakan menggunakan nombor jujukan
seterusnya, walaupun fail telah dipadam atau kad memori kosong
dimuatkan. Jika kad memori dimuatkan dan sudah ada fail di dalam
kad tersebut dan nombor jujukan terbesar dalam nama fail sedia ada
lebih besar daripada nombor jujukan terbesar yang diingati kamera,
penomboran fail baru akan bermula daripada nombor jujukan
terbesar dalam nama fail kad memori campur 1.
Mula semula nombor siri daripada 0001 apabila semua fail dipadam
atau apabila kad memori diganti dengan yang kosong. Jika kad
Set Semula memori dimuat dan fail sudah ada dalam kad, penomboran fail baru
akan bermula daripada nombor jujukan terbesar dalam nama fail kad
memori campur 1.
174
Tetapan Lain (SETTING)
Mengkonfigurasi Tetapan Keadaan Tidur (Tidur)
[MENU] * Tab “¥ SETTING” * Tidur
Ciri ini mematikan skrin monitor dan menyalakan lampu belakang (hijau) apabila
tiada operasi kamera dilakukan untuk tempoh masa yang telah dipraset.
Tekan mana-mana butang untuk menghidupkan kembali skrin monitor.
Tetapan Masa Pemicu: 30 saat, 1 min, 2 min, Mati (Tidur dinyahdaya apabila “Mati”
dipilih.)
• Tidur dinyahdaya di bawah mana-mana keadaan berikut.
– Dalam mod MAIN
– Semasa kamera disambungkan ke komputer, TV atau peranti lain
– Semasa rakaman filem dan main semula
– Semasa Tangkapan Jauh
• Apabila kedua-dua tidur dan Mati Kuasa Auto dihidupkan, Mati Kuasa Auto
diutamakan.
Mengkonfigurasi Tetapan Mati Kuasa Auto (Mati Kuasa Auto)
[MENU] * Tab “¥ SETTING” * Mati Kuasa Auto
Mati Kuasa Auto mematikan kamera apabila tiada operasi kamera dilakukan untuk
tempoh masa yang telah dipraset.
Tetapan Masa Pemicu: 2 min, 5 min, 10 min (Masa pemicu sentiasa 5 minit dalam
mod MAIN.)
• Mati Kuasa Auto dinyahdaya di bawah mana-mana keadaan berikut.
– Semasa kamera disambungkan pada komputer atau peranti lain
– Semasa persembahan slaid
– Semasa main semula kumpulan CS
– Semasa rakaman Selang Masa
– Semasa rakaman filem dan main semula
– Semasa Tangkapan Jauh
175
Tetapan Lain (SETTING)
Menentukan Operasi semasa Skrin Monitor Disengetkan
(Skrin Senget)
[MENU] * Tab “¥ SETTING” * Kcondngn Skrn
Kuasa Hidup
Hidupkan kamera apabila skrin monitor disengetkan.
Kuasa Hidup/
Mati
Hidupkan kamera apabila skrin monitor disengetkan, dan
matikannya apabila skrin monitor dikembalikan ke kedudukan
biasanya.
Mati
Tiada operasi hidup/mati dijalankan apabila skrin monitor
disengetkan atau dikembalikan ke kedudukan biasalnya.
Mengkonfigurasi Tetapan [p] (MAIN)
[MENU] * Tab “¥ SETTING” * PLAY
Kuasa Hidup
Kamera dihidupkan apabila [p] (MAIN) ditekan.
Kuasa Hidup/
Mati
Kamera dihidupkan atau dimatikan apabila [p] (MAIN) ditekan.
Mati
Kamera tidak hidup atau mati apabila [p] (MAIN) ditekan.
• Dengan “Kuasa Hidup/Mati”, kamera mati apabila anda menekan [p] (MAIN)
dalam mod MAIN.
Menyahdayakan Pemadaman Fail (Kekunci Padam)
[MENU] * Tab “¥ SETTING” * Kekunci Padam
Kamera tidak akan memulakan operasi padam imej apabila anda menekan [2]
(
) ketika “Kekunci Padam” dihidupkan.
Anda boleh melindungi daripada pemadaman imej secara tidak sengaja dengan
memilih “Dinyahdayakan” untuk “Kekunci Padam”.
• Melakukan operasi format (halaman 181) akan menyebabkan semua imej
dipadam, walaupun pemadaman fail dinyahdayakan (“Dinyahdayakan” dipilih
untuk “Kekunci Padam”) untuk sesetengah imej.
176
Tetapan Lain (SETTING)
Mengkonfigurasi Tetapan Waktu Dunia (Waktu Dunia)
[MENU] * Tab “¥ SETTING” * Waktu Dunia
Anda boleh menggunakan skrin Waktu Dunia untuk melihat waktu semasa dalam zon
yang berbeza daripada Bandar Rumah anda apabila anda pergi melancong, dsb.
Waktu Dunia memaparkan waktu semasa di 162 bandar di 32 zon waktu di seluruh
dunia.
1.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Destinasi” dan kemudian tekan
[6].
• Untuk menukar kawasan geografi dan bandar bagi waktu di mana anda
biasanya menggunakan kamera, pilih “Rumah”.
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih “Bandar” dan kemudian tekan
[6].
• Untuk menukar tetapan “Destinasi” ke waktu musim panas, gunakan [8] dan
[2] untuk memilih “DST” dan kemudian pilih “Hidup”. Waktu musim panas
digunakan di beberapa kawasan geografi untuk menukar tetapan waktu
semasa satu jam ke hadapan ketika bulan musim panas.
3.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih kawasan geografi yang anda
mahu dan kemudian tekan [SET].
4.
Gunakan [8] dan [2] untuk memilih bandar yang anda mahu dan
kemudian tekan [SET].
5.
Tekan [MENU] dua kali.
• Sebelum mengkonfigurasi tetapan Waktu Dunia, pastikan tetapan Bandar Rumah
adalah tempat anda tinggal atau biasanya menggunakan kamera. Jika ia bukan,
pilih “Rumah” pada skrin di langkah 1 dan konfigurasi tetapan Bandar Rumah,
tarikh dan masa seperti diperlukan (halaman 178).
177
Tetapan Lain (SETTING)
Menetapkan Jam Kamera (Laras)
[MENU] * Tab “¥ SETTING” * Laras
Apabila tetapan tarikh dan masa adalah apa yang anda mahu, tekan “Guna” dan
kemudian tekan [SET] untuk menggunakannya.
[8] [2]
Tukar tetapan di lokasi kursor
[4] [6]
Alih kursor di antara tetapan
• Untuk bertukar antara penjagaan masa 12 jam dengan 24 jam, alihkan kursor ke
“am (pm)” dan “24h” (yang akan dipaparkan) dan kemudian gunakan [8] dan [2]
untuk menukar tetapan.
• Anda boleh menentukan tarikh dari 2001 hingga 2049.
• Pastikan untuk memilih Bandar Rumah anda (halaman 177) sebelum menetapkan
tarikh dan masa. Jika anda menetapkan masa dan tarikh sedangkan bandar yang
salah dipilih untuk Bandar Rumah anda, masa dan tarikh bagi semua bandar
Waktu Dunia (halaman 177) akan menjadi salah.
Menentukan Gaya Tarikh (Gaya Tarikh)
[MENU] * Tab “¥ SETTING” * Gaya Tarikh
Anda boleh memilih daripada tiga gaya berbeza untuk tarikh.
Contoh: Julai, 10, 2015
TT/BB/HH
15/7/10
HH/BB/TT
10/7/15
BB/HH/TT
7/10/15
178
Tetapan Lain (SETTING)
Menentukan Bahasa Paparan (Language)
[MENU] * Tab “¥ SETTING” * Language
. Tentukan bahasa paparan yang anda mahu.
 Pilih tab bawah “¥”.
 Pilih “Language”.
 Pilih bahasa yang anda mahu.


• Model kamera yang dijual di kawasan geografi tertentu
mungkin tidak menyokong pemilihan bahasa paparan.
Memilih Kaedah Output Terminal HDMI (Output HDMI)
[MENU] * Tab “¥ SETTING” * Output HDMI
• Lihat halaman 126 untuk butiran.
179
Tetapan Lain (SETTING)
Menukar Kata Laluan Kamera untuk Sambungan LAN
Wayarles (Kata laluan WLAN)
[MENU] * Tab “¥ SETTING” * Kata laluan WLAN
Guna prosedur untuk menukar kata laluan yang anda guna apabila membuat
sambungan LAN wayarles antara kamera dengan telefon pintar.
1.
Gunakan [4] dan [6] untuk mengalih kursor ke digit kata laluan yang
anda mahu tukar.
2.
Gunakan [8] dan [2] untuk menukar digit yang sedang dipilih.
3.
Apabila kata laluan seperti yang anda inginkan, alihkan kursor ke
“Guna” dan kemudian tekan [SET]
• Sila maklum bahawa selepas menukar kata laluan LAN wayarles pada kamera,
anda juga perlu menukar tetapan Wi-Fi telefon pintar.
– iPhone:
Ketik anak panah kanan di tempat SSID kamera dipaparkan dalam tetapan WiFi untuk memadamkan tetapan rangkaian. Selepas memadam, pilih SSID
kamera sekali lagi dan masukkan kata laluan baharu.
– Terminal Android:
Ketik medan di tempat SSID kamera dipaparkan dalam tetapan Wi-Fi dan pilih
Lupa. Pilih SSID kamera sekali lagi dan masukkan kata laluan baharu.
180
Tetapan Lain (SETTING)
Memformat Memori Terbina Dlm atau Kad Memori (Format)
[MENU] * Tab “¥ SETTING” * Format
Jika kad memori dimuatkan dalam kamera, operasi ini akan memformat kad memori.
Ia akan memformat memori terbina dalam jika tiada kad memori dimuatkan.
• Operasi format akan memadam semua kandungan pada kad memori atau memori
terbina dalam. Ia tak boleh dibuat asal. Pastikan anda tidak memerlukan sebarang
data yang ada pada kad atau memori terbina dalam sebelum anda memformatnya.
• Memformat memori terbina dalam akan memadam data berikut.
– Imej yang dilindungi
• Memformat kad memori akan memadam data berikut.
– Imej yang dilindungi
• Pemformatan akan menyebabkan semua imej dipadam, walaupun pemadaman fail
dinyahdayakan (“Dinyahdayakan” dipilih untuk “Kekunci Padam” (halaman 176))
untuk sesetengah imej.
• Periksa aras bateri sebelum memulakan operasi memformat dan pastikan ia tidak
terlalu rendah. Pemformatan mungkin tidak dapat dijalankan dengan betul dan
kamera mungkin berhenti beroperasi secara normal jika kuasa kamera
berkurangan semasa pemformatan sedang berjalan.
• Jangan buka penutup bateri semasa pemformatan sedang berjalan. Perbuatan itu
boleh menyebabkan kamera berhenti beroperasi secara normal.
Menetapkan Semula Kamera ke Lalai Kilang (Set Semula)
[MENU] * Tab “¥ SETTING” * Set Semula
Lihat halaman 199 untuk butiran mengenai tetapan lalai kilang bagi kamera.
Tetapan di bawah tidak ditetapkan semula.
Tetapan Waktu Dunia, tetapan jam, gaya tarikh, bahasa skrin
181
Tetapan Lain (SETTING)
Lampiran
Peringatan Keselamatan
*BAHAYA
Simbol ini menandakan maklumat yang, jika diabaikan atau digunakan dengan salah,
mewujudkan bahaya kematian atau kecederaan diri yang serius.
*AMARAN
Penunjuk ini menetapkan perkara yang mempunyai risiko menyebabkan kematian
atau kecederaan serius jika produk digunakan dengan salah dengan mengabaikan
penunjuk ini.
*AWAS
Penunjuk ini menetapkan perkara yang mempunyai risiko menyebabkan kecederaan
dan kemungkinan berlakunya kerosakan fizikal hanya jika produk digunakan dengan
salah dengan mengabaikan penunjuk ini.
Contoh Simbol
!
Bulatan ini dengan garis merentasinya (-) bermaksud yang tindakan
ditunjukkan tidak boleh dilakukan. Petunjuk dalam atau berhampiran simbol
ini secara khususnya dilarang. (Contoh di sebelah kiri menunjukkan yang
penceraian dilarang.)
$
Titik hitam (0) bermaksud yang tindakan ditunjukkan mesti dilakukan.
Petunjuk dalam simbol ini ialah tindakan yang secara khususnya diarahkan
untuk dilakukan. (Contoh di sebelah kiri menunjukkan yang palam kuasa
mesti dicabut daripada soket elektrik.)
*BAHAYA
. Bateri Boleh Cas Semula
• Untuk mengecas bateri, hanya gunakan kaedah yang diterangkan
secara khusus dalam manual ini. Cubaan mengecas bateri dengan cara
yang tidak dibenarkan mewujudkan risiko pemanasan lampau bateri,
kebakaran dan letupan.
• Jangan mendedah atau merendam bateri dalam air tawar atau air
masin. Perbuatan itu boleh merosakkan bateri dan menyebabkan
prestasinya merosot dan pengurangan hayat perkhidmatan.
• Bateri ini dibuat untuk kegunaan bersama Kamera digital CASIO sahaja.
Penggunaan dengan peranti lain mewujudkan risiko kerosakan bateri
atau kemerosotan prestasi bateri dan pengurangan hayat
perkhidmatan.
182
+
%
+
Lampiran
*BAHAYA
• Kegagalan mematuhi peringatan berikut mewujudkan risiko pemanasan lampau
bateri, kebakaran dan letupan.
– Jangan menggunakan atau meninggalkan bateri berdekatan api
terbuka.
– Jangan mendedahkan bateri pada haba atau api.
– Pastikan bateri dihalakan dengan betul semasa mengecasnya.
– Jangan bawa atau simpan bateri bersama item yang boleh mengalirkan
elektrik (rantai, grafit pensel dsb.).
– Jangan menceraikan bateri, mencucuknya dengan jarum atau
mendedahkannya pada hentaman yang kuat (memukulnya dengan tukul,
memijaknya dsb.) dan jangan mengenakan pateri padanya. Jangan
meletakkan bateri dalam ketuhar gelombang mikro, penyahlembap, peranti
yang menjana tekanan tinggi dsb.
– Jangan tanggalkan pelekat luar dari bateri.
• Jika anda menyedari kebocoran, bau pelik, penjanaan haba,
pengubahan warna, perubahan bentuk atau sebarang keadaan luar
biasa lain semasa mengguna, mengecas atau menyimpan bateri,
segera keluarkannya daripada kamera dan jauhkannya daripada nyalaan api.
Juga, jangan gunakan bateri yang terjejas selepas simptom luar biasa hilang.
• Jangan gunakan atau tinggalkan bateri di bawah cahaya matahari,
dalam kenderaan yang diletakkan di bawah matahari atau di manamana kawasan lain yang terdedah pada suhu yang tinggi. Perbuatan itu
boleh merosakkan bateri dan menyebabkan prestasinya merosot dan
pengurangan hayat perkhidmatan. Juga, keadaan ini boleh menyebabkan bateri
mengembang sehingga anda mungkin tidak boleh mengeluarkannya.
• Cecair bateri boleh merosakkan mata anda. Jika cecair bateri termasuk
ke dalam mata anda, segera bilas mata anda dengan air paip bersih dan
kemudian hubungi pakar perubatan.
-
+
+
183
Lampiran
*AMARAN
. Asap, bau yang luar biasa, pemanasan lampau dan keluarbiasaan lain
$
• Penggunaan berterusan kamera ketika ia mengeluarkan asap atau bau
pelik, atau semasa ia terlampau panas mewujudkan risiko kebakaran
dan kejutan elektrik. Segera lakukan langkah berikut apabila wujud
salah satu simptom di atas.
1. Matikan kamera.
2. Jika anda menggunakan penyesuai USB-AC untuk menghidupkan kamera, cabut
palam kuasa daripada soket kuasa. Juga, keluarkan bateri daripada kamera,
sambil berjaga-jaga melindungi diri anda daripada kecederaan terbakar.
3. Hubungi peruncit atau pusat perkhidmatan sah CASIO terdekat anda.
. Jauhkan Daripada Api
• Jangan mendedahkan kamera pada api, yang boleh menyebabkannya
meletup dan mewujudkan risiko kebakaran dan kecederaan pada diri sendiri.
. Elakkan Penggunaan Semasa Bergerak
• Jangan menggunakan kamera untuk merakam atau memain kembali
imej semasa memandu atau semasa berjalan. Melihat monitor semasa
sedang bergerak mewujudkan risiko kemalangan serius.
. Denyar dan Fungsi Mengeluarkan Cahaya Lain
• Jangan sekali-kali gunakan fungsi yang mengeluarkan cahaya di
kawasan yang terdapat kemungkinan kebakaran atau adanya gas
letupan. Keadaan sebegitu mewujudkan risiko kebakaran atau letupan.
• Jangan nyalakan denyar atau gunakan fungsi yang mengeluarkan
cahaya ke arah orang yang sedang mengendalikan kenderaan
bermotor. Perbuatan itu boleh mengganggu pemandangan pemandu
dan mengundang risiko kemalangan.
-
. Penyesuai USB-AC
• Penyalahgunaan penyesuai USB-AC mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan
elektrik. Pastikan anda mematuhi langkah berjaga-jaga berikut.
– Hanya gunakan penyesuai USB-AC yang ditentukan.
– Jangan sekali-kali gunakan penyesuai USB-AC dengan peranti lain.
– Gunakan punca kuasa yang sepadan dengan bekalan kuasa yang
ditentukan untuk penyesuai USB-AC.
– Jangan sekali-kali pasang kord kuasa atau penyesuai USB-AC pada punca kuasa
yang dikongsi dengan peranti lain, atau ke dalam kord sambungan berkongsi.
– Jangan letakkan penyesuai USB-AC berhampiran tungku atau peranti
pemanas lain.
-
184
Lampiran
*AMARAN
• Penyalahgunaan penyesuai USB-AC boleh merosakkannya, mewujudkan risiko
kebakaran dan kejutan elektrik. Pastikan anda mematuhi langkah berjaga-jaga
berikut.
– Jangan letak objek berat di atas penyesuai USB-AC atau dipanaskan
secara langsung.
– Jangan ubah suai penyesuai USB-AC, membiarkannya rosak, atau
membengkokkannya secara paksa.
– Jangan belit atau tarik kord kuasa.
– Apabila digunakan, letakkan kord di tempat yang ia tidak akan mengganggu
laluan.
• Jangan sentuh palam kuasa semasa tangan anda basah. Perbuatan itu
mewujudkan risiko kejutan elektrik.
• Jika kord kuasa atau palam kuasa rosak, hubungi peruncit atau pusat
perkhidmatan sah CASIO terdekat anda.
-
• Jangan gunakan penyesuai USB-AC di kawasan yang cecair* mungkin
tumpah di atasnya. Cecair mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan
elektrik.
"
+
-
* Cecair: Air, minuman sukan, air laut, urin haiwan atau haiwan peliharaan, dsb.
• Jangan letakkan pasu bunga atau sebarang bekas cecair di atas
penyesuai USB-AC. Air mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan
elektrik.
• Jangan sentuh kamera atau penyesuai USB-AC semasa ribut kilat.
Jika kord kuasa disertakan bersama kamera anda
%
1
+
• Kord kuasa yang dibekalkan dengan kamera direka bentuk untuk
kegunaan di negara tempat kamera itu dibeli. Jika anda menggunakan
kamera di negara lain, pastikan anda menggunakan kord kuasa yang
mematuhi penarafan dan voltan bekalan kuasa negara itu. Penggunaan kord
kuasa yang tidak betul mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik.
• Sebelum keluar, pastikan anda mencabut penyesuai USB-AC daripada
punca kuasa dan letakkannya di tempat yang jauh daripada objek yang
digunakan oleh haiwan dan binatang peliharaan. Haiwan atau binatang
peliharaan yang menggigit kord kuasa boleh menyebabkannya terpintas,
membawa kepada risiko kebakaran.
+
. Air dan Benda Asing
%
• Air, cecair lain atau benda asing (terutamanya logam) yang termasuk ke
dalam kamera mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik.
Segera lakukan langkah berikut apabila wujud salah satu simptom di
atas. Perhatian lebih diperlukan apabila menggunakan kamera semasa hujan
atau salji, berhampiran laut atau jasad air lain, atau di dalam bilik air.
1. Matikan kamera.
2. Jika anda menggunakan penyesuai USB-AC untuk menghidupkan kamera,
cabut palam kuasa daripada soket dinding. Juga, keluarkan bateri daripada
kamera, sambil berjaga-jaga melindungi diri anda daripada kecederaan
terbakar.
3. Hubungi peruncit atau pusat perkhidmatan sah CASIO terdekat anda.
185
Lampiran
*AMARAN
. Penceraian dan Pengubahsuaian
• Jangan cuba menceraikan kamera atau mengubahsuainya dalam
sebarang cara. Perbuatan itu mewujudkan risiko kejutan elektrik,
kecederaan terbakar dan kecederaan diri lain. Pastikan semua
pemeriksaan dalaman, penyelenggaraan dan pembaikan dilakukan oleh
peruncit anda atau pusat perkhidmatan sah CASIO yang terdekat.
. Terjatuh dan Layanan Kasar
!
-
• Penggunaan berterusan kamera setelah ia rosak akibat terjatuh atau
layanan kasar lain mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik.
Segera lakukan langkah berikut apabila wujud salah satu simptom di
atas.
1. Matikan kamera.
2. Jika anda menggunakan penyesuai USB-AC untuk menghidupkan kamera,
cabut palam kuasa daripada soket dinding. Juga, keluarkan bateri daripada
kamera, sambil berjaga-jaga melindungi diri anda daripada kecederaan
terbakar.
3. Hubungi peruncit atau pusat perkhidmatan sah CASIO terdekat anda.
. Kad Memori
• Kad memori adalah kecil dan mempunyai risiko ditelan secara tidak
sengaja oleh bayi dan kanak-kanak. Jauhkan kad memori daripada bayi
dan kanak-kanak. Jika kad memori ditelan secara tidak sengaja,
hubungi doktor dengan segera.
. Peringatan apabila Kamera Dihidupkan
• Jangan sentuh kamera untuk jangka masa yang lama ketika ia
dihidupkan. Kamera menjadi hangat apabila dihidupkan, dan sentuhan
jangka panjang mewujudkan risiko melecur suhu rendah.
. Gangguan dengan peranti digital lain
+
+
-
• Jika anda dapati bahawa terdapat gangguan radio atau masalah lain
pada peranti lain semasa menggunakan kamera ini, hentikan
penggunaan fungsi wayarles (Tangkapan Jauh, pindahan imej, melihat
imej secara wayarles, dsb) kamera ini, atau matikan kamera. Penggunaan
fungsi wayarles menyebabkan risiko gangguan radio dan operasi tidak normal
peranti lain.
• Apabila berada dalam pesawat atau kemudahan perubatan, patuhi
arahan orang yang bertugas. Gelombang elektromagnet dan isyarat lain
yang dihasilkan oleh fungsi wayarles kamera boleh menyebabkan risiko
kemalangan.
• Jangan guna fungsi wayarles kamera apabila berdekatan peranti digital
berkejituan tinggi atau peranti digital yang menggunakan isyarat lemah.
Berbuat demikian boleh mengganggu operasi normal peranti digital dan
menyebabkan risiko kemalangan.
+
-
186
Lampiran
*AMARAN
+
• Apabila menggunakan fungsi wayarles kamera, jauhkannya dari
individu yang memakai perentak jantung. Kemagnetan yang terhasil
daripada kamera mungkin menjejaskan perentak jantung dan peranti
perubatan lain. Sekiranya anda perasan sebarang ketaknormalan, serta-merta
jauhkan dari produk dan hubungi doktor.
• Di dalam tren yang sesak atau lokasi sesak yang lain di mana terdapat
kemungkinan anda berada dalam kawasan yang berdekatan dengan
orang yang memakai perentak jantung, berhenti menggunakan fungsi
wayarles (Tangkapan Jauh, pindahan imej, melihat imej secara wayarles, dsb)
kamera ini, atau matikan kamera. Gangguan radio yang terhasil kerana fungsi
wayarles kamera mungkin menjejaskan operasi perentak jantung.
+
*AWAS
. Penyesuai USB-AC
• Penyalahgunaan penyesuai USB-AC mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan
elektrik. Pastikan anda mematuhi langkah berjaga-jaga berikut.
– Jangan sekali-kali tutup penyesuai USB-AC atau kord kuasa dengan
seperai, selimut, atau penutup lain ketika ia sedang digunakan, dan
jangan gunakannya berhampiran dengan pemanas. Berbuat
demikian boleh mengganggu sinaran haba dan menyebabkan kawasan di
sekelilingnya menjadi panas.
– Jangan gunakan detergen apabila membersihkan kord kuasa, penyesuai
USB-AC, atau kabel USB (terutamanya palam dan bicu).
– Masukkan palam kuasa ke dalam outlet dinding setakat yang boleh.
– Cabut palam kuasa daripada outlet dinding sebelum meninggalkan
kamera tanpa pengawasan untuk tempoh yang lama, seperti apabila
pergi melancong, dsb.
– Sekurang-kurangnya setahun sekali, gunakan kain atau pembersih
hampagas untuk membersihkan sebarang habuk yang terkumpul pada
hujung palam kuasa dan dalam kawasan di sekitarnya.
– (Kord kuasa disertakan bersama kamera anda) Apabila menanggalkannya
dari punca kuasa dinding, jangan tarik pada kord kuasa. Pegang palam kuasa
dan tarik.
+
187
Lampiran
*AWAS
. Bateri Boleh Cas Semula
• Jika pengecasan bateri tidak berhenti dalam masa pengecasan yang
dinyatakan, berhenti mengecas dan hubungi pusat perkhidmatan sah
CASIO tempatan anda. Berterusan mengecas mewujudkan risiko
pemanasan lampau bateri, kebakaran dan letupan.
• Pastikan membaca dokumen pengguna yang disertakan bersama
kamera dan unit pengecas khas sebelum mengguna atau mengecas
bateri.
• Simpan bateri di tempat yang tidak dapat dicapai oleh bayi dan kanakkanak. Apabila menggunakan bateri dengan kehadiran bayi dan kanakkanak, berjaga-jaga untuk memastikan yang mereka tidak
mengeluarkan bateri daripada unit pengecas atau kamera.
• Jangan tinggalkan bateri berdekatan kawasan yang mempunyai
binatang peliharaan. Binatang peliharaan yang menggigit bateri boleh
menyebabkan kemalangan yang diakibatkan oleh kebocoran bateri,
pemanasan terlampau, atau letupan.
• Jika cecair bateri terkena pakaian atau kulit anda, segera basuh dengan
air paip yang bersih. Sentuhan berpanjangan dengan cecair bateri boleh
menyebabkan kerengsaan kulit.
. Sambungan
• Jangan pasang sebarang peranti yang tidak ditetapkan untuk digunakan
bersama kamera ini kepada penyambung. Menyambungkan peranti
yang tidak ditetapkan mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan
elektrik.
. Lokasi Tidak Stabil
• Jangan letakkan kamera di permukaan yang tak stabil, di atas rak yang
tinggi dsb. Perbuatan itu boleh menyebabkan kamera terjatuh,
mewujudkan risiko kecederaan diri.
+
+
+
+
-
. Lokasi Yang Perlu Dielakkan
• Jangan tinggalkan kamera di mana-mana jenis lokasi berikut. Perbuatan itu
mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik.
– Kawasan yang mengalami kelembapan atau debu yang tinggi
– Kawasan penyediaan makanan atau lokasi lain yang ada asap
minyak
– Berdekatan pemanas, atas permaidani yang dipanaskan, di kawasan
terdedah pada cahaya matahari, dalam kenderaan tertutup yang diletakkan di
bawah matahari atau kawasan lain yang terdedah pada suhu yang sangat
tinggi
-
188
Lampiran
*AWAS
. Skrin monitor
• Jangan mengenakan tekanan yang kuat pada permukaan panel LCD
atau mengenakannya dengan hentakan yang kuat. Perbuatan itu boleh
menyebabkan keretakan pada kaca panel paparan dan menyebabkan
kecederaan pada diri sendiri.
• Jika skrin monitor retak, jangan menyentuh sebarang cecair di dalam
skrin monitor. Perbuatan itu mewujudkan risiko keradangan kulit.
• Jika cecair skrin monitor termasuk ke dalam mulut anda, segera
berkumur-kumur dan hubungi pakar perubatan anda.
• Jika cecair skrin monitor termasuk ke dalam mata atau terkena kulit
anda, segera basuh dengan air bersih selama 15 minit sekurangkurangnya dan hubungi pakar perubatan anda.
. Membuat Salinan Data Penting
• Sentiasa menyimpan salinan data penting dalam memori kamera
dengan memindahkannya ke komputer atau peranti simpanan lain.
Ingat bahawa data boleh terpadam jika kamera rosak, dibaiki dsb.
. Perlindungan Memori
• Apabila mengganti bateri, pastikan prosedur yang betul diikuti seperti
yang diterangkan dalam dokumen yang disertakan bersama kamera.
Salah menggantikan bateri boleh menyebabkan kerosakan atau
kehilangan data dalam memori kamera.
. Denyar dan Fungsi Mengeluarkan Cahaya Lain
1
+
+
+
+
-
• Jangan nyalakan denyar atau gunakan fungsi yang mengeluarkan
cahaya ke arah orang dan terlalu dekat dengan muka seseorang.
Perbuatan itu mewujudkan risiko kehilangan penglihatan. Bagi bayi dan
kanak-kanak khususnya, jauhkan sumber cahaya sekurang-kurangnya satu
meter dari mata.
• Sila berhati-hati supaya jari, sarung tangan, atau benda lain tidak
tersentuh tingkap denyar semasa menangkap gambar. Tersentuh
tingkap denyar boleh menyebabkan lecur, asap, perubahan warna, atau
masalah lain.
• Jangan nyalakan denyar jika tingkap denyar kotor, berhabuk, atau
dikotori bendasing. Berbuat demikian boleh menyebabkan asap keluar
dan warna berubah.
-
. Skrin monitor
• Apabila mengembalikan skrin monitor ke belakang kamera, berhati-hati
agar jari anda tidak tersepit di antara bahagian bawah skrin monitor
dengan kamera.
. Kemagnetan
• Terdapat magnet di bahagian bawah belakang kamera, yang
memastikan skrin kamera berada di tempatnya. Jauhkan objek yang
dipengaruhi oleh kemagnetan daripada magnet kamera.
189
+
Lampiran
Peringatan Semasa Penggunaan
. Peringatan Ralat Data
Kamera digital anda dihasilkan menggunakan komponen digital kepersisan. Manamana yang berikut mewujudkan risiko kerosakan data dalam memori kamera.
– Mengeluarkan bateri atau kad memori semasa kamera sedang melakukan sesuatu
operasi
– Mengeluarkan bateri atau kad memori semasa lampu belakang berkelip hijau
selepas mematikan kamera
– Menanggalkan kabel USB semasa komunikasi sedang berjalan
– Menangkap gambar dengan bateri yang cepat menjadi lemah selepas ia dicaj
• Menangkap gambar dengan bateri yang cepat menjadi lemah selepas ia dicaj
boleh juga menyebabkan kerosakan kamera. Segera tukar bateri dengan yang
baharu.
– Operasi tidak normal lain
Mana-mana keadaan di atas boleh menyebabkan mesej ralat muncul pada skrin
monitor (halaman 206). Lakukan tindakan yang dinyatakan oleh mesej yang muncul.
. Persekitaran Pengendalian
• Keperluan Suhu Pengendalian: 0 hingga 40°C
• Kelembapan Pengendalian: 10 hingga 85% (bukan pemeluwapan)
• Jangan letakkan kamera di mana-mana lokasi berikut.
– Di kawasan yang terdedah pada cahaya matahari, atau kelembapan, debu atau
pasir yang banyak
– Berdekatan peranti pemanas atau penyejuk, atau di kawasan lain yang terdedah
pada perubahan suhu atau kelembapan yang melampau
– Dalam kenderaan bermotor pada hari panas atau di kawasan yang mengalami
getaran yang kuat
. Pemeluwapan
Perubahan suhu mendadak dan melampau, contohnya apabila kamera dialih dari
kawasan luar pada hari musim sejuk ke dalam bilik yang panas, boleh menyebabkan
titisan air dipanggil “pemeluwapan” terbentuk di bahagian dalam dan luar kamera,
yang mewujudkan risiko kerosakan. Untuk mengelakkan pemeluwapan daripada
terbentuk, bungkus kamera di dalam beg plastik sebelum bertukar lokasi. Kemudian,
biarkan beg tertutup untuk membenarkan udara di dalam bertukar secara semula jadi
ke suhu yang sama seperti udara di lokasi baru. Selepas itu, keluarkan kamera
daripada beg dan buka penutup bateri untuk beberapa jam.
190
Lampiran
. Kanta
• Jangan kenakan tekanan yang kuat semasa membersihkan permukaan kanta.
Perbuatan itu boleh mencalarkan permukaan kanta dan menyebabkan kerosakan.
• Kadang kala anda mungkin terlihat beberapa herotan pada jenis imej tertentu,
seperti bengkok sedikit di garisan yang sepatutnya lurus. Ini adalah kerana sifat
kanta tersebut dan tidak bermakna kamera telah rosak.
. Menjaga kamera anda
• Jangan menyentuh kanta atau tetingkap denyar dengan jari anda. Kesan jari,
kotoran dan benda asing lain pada kanta atau tetingkap denyar boleh menganggu
pengendalian kamera yang betul. Gunakan penghembus atau cara lain untuk
memastikan kanta dan tetingkap denyar bebas daripada kotoran dan debu, dan lap
dengan perlahan menggunakan kain lembut yang kering.
• Untuk membersihkan kamera, lap kamera dengan kain lembut yang kering.
. Peringatan Pengendalian Bateri Boleh Cas Semula Lama
• Tebat terminal positif dan negatif dengan pita dsb.
• Jangan tanggalkan pembalut bateri.
• Jangan ceraikan bateri.
. Langkah berjaga-jaga apabila menggunakan fungsi LAN wayarles
Produk ini menggunakan komunikasi data wayarles yang boleh menyebabkan
gangguan atau terganggu dengan peranti berdekatan lain.
Pintasan penghantaran radio
Sila maklum bahawa gelombang radio yang digunakan untuk menghantar dan
menerima data boleh dipintas oleh pihak ketiga.
Akses tidak sah
CASIO COMPUTER CO., LTD. dalam apa cara pun tidak bertanggungjawab
sekiranya berlaku akses tidak sah dan/atau penggunaan titik akses produk ini jika
produk hilang atau dicuri.
Guna sebagai peranti LAN wayarles
Guna fungsi LAN wayarles produk ini hanya mengikut arahan yang diterangkan
dalam manual ini. Sebarang penggunaan lain adalah penggunaan yang salah, dan
CASIO COMPUTER CO., LTD. dalam apa cara pun tidak bertanggungjawab bagi
sebarang kerosakan yang berlaku kerana penggunaan yang salah.
Kemagnetan, cas elektrostatik, dan gangguan radio
Jangan guna produk ini berhampiran ketuhar gelombang mikro atau di tempat lain
yang menghasilkan kemagnetan, cas elektrostatik, atau gangguan radio. Penerimaan
gelombang radio mungkin terjejas dalam persekitaran tertentu.
Sila maklum juga bahawa peranti lain yang menggunakan jalur 2.4 GHz yang sama
seperti produk ini mungkin menyebabkan pengurangan kelajuan pemprosesan dalam
kedua-dua peranti.
191
Lampiran
Menyambung kepada LAN awam
Produk ini tidak menyokong sambungan LAN wayarles dalam persekitaran LAN
wayarles awam.
Kawasan Penggunaan Sasaran
Kamera ini dibuat untuk kegunaan di negara atau kawasan yang disenaraikan di
laman web yang dipautkan di bawah.
http://world.casio.com/r-law/dc/
Walaupun anda berada di negara atau kawasan yang disenaraikan di laman web
yang dipautkan di atas dan walaupun model kamera anda sama seperti yang
diterangkan dalam manual ini, kamera anda mungkin tidak mematuhi undangundang radio dan undang-undang lain di kawasan atau negara anda sekiranya anda
membelinya di Internet atau di negara atau kawasan yang mempunyai undangundang yang berbeza. Dalam keadaan ini, terpulang pada anda untuk menentukan
sama ada kamera anda boleh digunakan secara sah di negara atau kawasan anda.
Penggunaan kamera ini di negara atau kawasan selain daripada tempat ia telah
dibeli pada asalnya membawa risiko pelanggaran undang-undang radio tempatan
dan undang-undang lain. Sila maklum bahawa CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak
akan bertanggungjawab sekiranya berlaku pelanggaran tersebut.
. Membuang atau Memindah Pemilikan Kad Memori atau Kamera
Fungsi format dan padam kamera tidak benar-benar memadamkan fail daripada kad
memori. Data asal kekal pada kad. Harap maklum bahawa tanggungjawab untuk
data pada kad memori terletak di bahu anda. Prosedur berikut disarankan setiap kali
anda membuang kad memori atau kamera atau jika anda memindahkan hak milik
kepada pihak lain.
• Apabila membuang kad memori, musnahkan kad memori itu secara fizikal atau
guna perisian memadam data yang tersedia secara komersil untuk memadam
terus data pada kad memori.
• Apabila memindah hak milik kad memori kepada pihak lain, guna perisian
memadam data yang tersedia secara komersil untuk memadam terus datanya.
• Gunakan fungsi format (halaman 181) untuk memadam terus data daripada
memori terbina dalam sebelum membuang atau memindah hak milik kamera.
. Peringatan Lain
Kamera mungkin menjadi panas sedikit semasa digunakan. Ini perkara biasa dan
tidak bermakna kerosakan.
C
192
Lampiran
. Hak Cipta
Kecuali untuk kegunaan peribadi anda, penggunaan tanpa kebenaran imej
tangkapan gambar atau filem yang haknya dimiliki orang lain, tanpa kebenaran
pemilik yang sah, adalah dilarang oleh undang-undang hak cipta. Dalam sesetengah
kes, penggambaran persembahan, pertunjukan, pameran awam dsb. mungkin
dilarang sama sekali, walaupun ia adalah untuk kegunaan peribadi anda. Tidak kira
sama ada fail tersebut dibeli oleh anda atau didapati secara percuma, menyiarkan
pada laman web, laman perkongsian fail atau mana-mana laman Internet lain atau
mengedar fail kepada pihak ketiga tanpa kebenaran pemilik hak cipta adalah dilarang
sama sekali oleh undang-undang hak cipta dan perjanjian antarabangsa. Sebagai
contoh, memuat naik atau mengedar imej Internet program TV, konsert langsung,
video muzik dsb. yang ditangkap atau direkod oleh anda mungkin melanggar hak
orang lain. Ambil perhatian bahawa CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak
bertanggungjawab terhadap penggunaan produk dalam sebarang cara yang
melanggar hak cipta orang lain atau mencabul undang-undang hak cipta.
Terma berikut, yang digunakan dalam manual ini, adalah cap dagangan berdaftar
atau cap dagangan pemilik mereka yang berkenaan.
Perhatikan bahawa cap dagang ™ dan cap dagang berdaftar ® tidak digunakan
dalam teks manual ini.
• Logo SDXC adalah cap dagang SD-3C, LLC.
• Windows, Internet Explorer, Windows Media, Windows Vista, Windows 7,
Windows 8 dan Windows 8.1 adalah tanda dagangan berdaftar atau tanda
dagangan Microsoft Corporation di Amerika Syarikat dan negara-negara lain.
• Macintosh, Mac OS, QuickTime, dan iPhoto ialah tanda dagangan Apple Inc.
• HDMI, logo HDMI, dan High-Definition Multimedia Interface adalah tanda
dagangan atau tanda dagangan berdaftar HDMI Licensing, LLC.
• Android dan Google Play ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar
Google Inc.
• App Store ialah tanda perkhidmatan Apple Inc.
• iOS ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Cisco Systems, Inc.dari
Amerika Syarikat.
• Wi-Fi adalah tanda dagangan berdaftar dari Wi-Fi Alliance.
• EXILIM dan EXILIM Remote ialah cap dagang atau cap dagang berdaftar CASIO
COMPUTER CO., LTD.
• Semua syarikat atau nama produk lain yang disebut di sini ialah ialah cap dagang
berdaftar atau cap dagang syarikat mereka masing-masing.
Mana-mana dan semua penyalinan, pengedaran, dan pemindahan tanpa kebenaran
bagi tujuan komersial perisian yang disediakan oleh CASIO untuk produk ini adalah
dilarang.
B
193
Lampiran
OpenVG 1.1 Reference Implementation
Copyright (c) 2007 The Khronos Group Inc.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
copy of this software and /or associated documentation files
(the "Materials "), to deal in the Materials without restriction,
including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Materials,
and to permit persons to whom the Materials are furnished to do so,
subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included
in all copies or substantial portions of the Materials.
THE MATERIALS ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM,
DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE MATERIALS OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE MATERIALS.
194
Lampiran
Bekalan Kuasa
Mengecas
. Jika lampu belakang kamera mula berkelip merah...
Jika lampu belakang mula berkelip merah ketika pengecasan, ia bermakna
pengecasan lebih lanjut tidak mungkin kerana salah satu sebab di bawah. Lakukan
tindakan seperti yang diterangkan di bawah untuk membetulkan masalah tersebut
dan kemudian cuba mengecas semula.
Suhu sekitar atau suhu bateri tinggi atau rendah daripada paras normal
Tanggalkan kabel USB dari kamera dan tunggu seketika sehingga kamera dalam
julat suhu 15°C hingga 35°C, dan cuba cas sekali lagi.
Pemasa keselamatan diaktifkan
Bateri yang sudah lama tidak digunakan, beberapa jenis komputer, dan keadaan
sambungan boleh menyebabkan pengecasan mengambil masa yang lebih lama dari
biasa. Jika pengecasan mengambil masa yang lebih lama daripada lima jam,
pemasa keselamatan akan menghentikannya secara automatik, walaupun jika bateri
tidak mengecas sepenuhnya. Jika bateri sudah lama tidak digunakan, pengecasan
mungkin berhenti secara automatik selepas hanya sekitar 60 minit.
1) Menggunakan bateri yang sudah lama tidak digunakan.
Putuskan sambungan dan kemudian sambung semula kabel USB untuk
meneruskan pengecasan.
2) Bekalan kuasa yang tidak cukup apabila disambungkan ke komputer
Kamera hanya boleh dicas melalui port USB standard USB 2.0. Sambung terus ke
port USB yang membekalkan arus 500 mA.
Untuk butiran mengenai kapasiti bekalan kuasa port USB komputer, hubungi
pengilang komputer itu. Walaupun membuka sambungan dan menyambung semula
kabel USB akan meneruskan pengecasan, anda mungkin perlu melakukannya
berulang kali jika kapasiti bekalan kuasa komputer rendah.
Jika masalah berterusan selepas anda melakukan langkah di atas atau jika bateri
gagal dicas selepas 5 jam, ini mungkin bermakna bateri rosak. Hubungi pusat
perkhidmatan sah CASIO terdekat anda.
195
Lampiran
Peringatan Bateri
. Peringatan semasa Penggunaan
• Pengendalian yang diberikan oleh bateri dalam keadaan sejuk selalunya adalah
kurang daripada pengendalian pada suhu biasa. Ini adalah kerana sifat bateri itu
sendiri, bukannya kamera.
• Cas bateri di kawasan yang bersuhu dalam julat 15°C hingga 35°C. Di luar julat
suhu ini pengecasan boleh mengambil masa yang lama dari biasa ataupun gagal.
• Jangan mengoyak atau menanggal label di luar bateri.
• Jika bateri hanya memberikan pengendalian yang terhad selepas dicas penuh, ini
mungkin bermakna bateri itu telah mencapai hujung hayat perkhidmatannya.
Tukar bateri dengan yang baru.
. Peringatan Simpanan
• Menyimpan bateri untuk masa yang lama semasa ia dicas boleh menyebabkan
kemerosotan sifat bateri. Jika anda tidak bercadang menggunakan bateri untuk
jangka masa tertentu, gunakan bateri sepenuhnya sebelum menyimpannya.
• Sentiasa mengeluarkan bateri daripada kamera apabila anda tidak
menggunakannya. Bateri yang ditinggalkan dalam kamera boleh menyahcas dan
mati, dan akan memerlukan masa yang lama untuk dicas bila anda perlu
menggunakan kamera.
• Simpan bateri di tempat sejuk lagi kering (20°C atau rendah).
• Untuk menggelakkan nyahcas berlebihan bateri yang tidak digunakan, cas bateri
sepenuhnya dan kemudian masukkannya dalam kamera, dan gunakan bateri
sepenuhnya kira-kira sekali setiap enam bulan.
Menggunakan Kamera di Negara lain
. Peringatan semasa Penggunaan
• Penyesuai USB-AC yang disertakan direka untuk pengendalian dengan sebarang
bekalan kuasa dalam julat 100 V hingga 240 V AC, 50/60 Hz. Namun, ambil
perhatian bahawa bentuk palam kuasa bergantung pada setiap negara atau
kawasan geografi. Sebelum membawa bersama kamera dan penyesuai USB-AC
ketika berjalan, periksa dengan agen pelancongan mengenai keperluan bekalan
kuasa di destinasi anda.
• Jangan menghubungkan penyesuai USB-AC pada bekalan kuasa melalui penukar
voltan atau peranti serupa. Perbuatan itu boleh menyebabkan kerosakan.
. Bateri Tambahan
• Membawa bersama bateri (NP-160) tambahan yang dicas sepenuhnya amat
digalakkan sewaktu berjalan bagi mengelak tidak dapat menangkap gambar
kerana bateri mati.
196
Lampiran
Menggunakan Kad Memori
Lihat halaman 26 untuk maklumat mengenai kad memori yang disokong dan cara
memuat kad memori.
. Menggunakan Kad Memori
• Kad memori SD, kad memori SDHC dan kad memori
SDXC mempunyai suis perlindungan tulis. Gunakan
Tulis didayakan
suis apabila anda perlu melindungi daripada terpadam
data secara tidak sengaja. Perlu diingat bahawa, jika
anda lindung tulis kad memori SD anda perlu
Tulis
membuka lindung tulis apabila anda mahu merekod,
dinyahdayakan
memformat atau memadam sebarang imej
daripadanya.
• Jika kad memori mula bertindak tidak normal semasa main semula imej, anda
boleh mengembalikan pengendalian biasa dengan memformatnya semula
(halaman 181). Namun, anda disarankan supaya sentiasa membawa beberapa
kad memori semasa menggunakan kamera jauh dari rumah atau pejabat.
• Apabila anda merekod data dan memadam data dalam kad memori beberapa kali,
ia kehilangan keupayaannya untuk menyimpan data. Oleh kerana itu,
pemformatan semula kad memori secara berkala amat disarankan.
• Cas elektrostatik, hingar elektrik dan fenomena lain boleh menyebabkan
kerosakan atau kehilangan data. Pastikan anda sentiasa menyimpan data penting
pada media lain (CD-R, CD-RW, cakera keras dsb.).
. Peringatan Pengendalian Kad Memori
Sesetengah jenis kad memori boleh melambatkan kelajuan pemprosesan. Di mana
mungkin gunakan kad memori Ultra High-Speed Type. Namun ambil perhatian
bahawa bukan semua operasi boleh dijamin walaupun kad memori Ultra High-Speed
Type digunakan. Tetapan kualiti filem tertentu mungkin mengakibatkan masa yang
lama digunakan untuk merakam data, di mana ini boleh menyebabkan pecahan pada
imej dan/atau audio semasa main semula. Jika ini berlaku, Y akan bertukar menjadi
kuning pada skrin monitor.
197
Lampiran
. Membuang atau Memindah Pemilikan Kad Memori atau Kamera
Fungsi format dan padam kamera tidak benar-benar memadamkan fail daripada kad
memori. Data asal kekal pada kad. Harap maklum bahawa tanggungjawab untuk
data pada kad memori terletak di bahu anda. Prosedur berikut disarankan setiap kali
anda membuang kad memori atau kamera atau jika anda memindahkan hak milik
kepada pihak lain.
• Apabila membuang kad memori, musnahkan kad memori itu secara fizikal atau
guna perisian memadam data yang tersedia secara komersil untuk memadam
terus data pada kad memori.
• Apabila memindah hak milik kad memori kepada pihak lain, guna perisian
memadam data yang tersedia secara komersil untuk memadam terus datanya.
Gunakan fungsi format (halaman 181) untuk memadam terus data daripada memori
terbina dalam sebelum membuang atau memindah hak milik kamera.
198
Lampiran
Set Semula Tetapan Lalai Awal
Jadual dalam bahagian ini menunjukkan tetapan lalai asal yang telah dikonfigurasi
untuk item menu (dipaparkan apabila anda menekan [MENU]) selepas anda
mengeset semula kamera (halaman 181). Item menu bergantung pada sama ada
kamera berada dalam mod RKM atau mod MAIN.
• Sengkang (–) menunjukkan item yang tetapannya tidak diset semula atau item
yang tiada tetapan set semula.
• Bergantung pada mod rakaman, beberapa item dalam menu yang muncul
mungkin tidak boleh digunakan.
. r REC MENU
Anjakan EV
Imbangan Putih
Pemasa kendiri
Permeteran
Kekuatan
Denyar
Ketajaman
Ketepuan
Kontras
Lampu Bantuan
AF
Semak Semula
Bantuan Ikon
Tangkapan Jauh –
Pengatup Gerakan:
Bebas tangan
Mati /
Pemasa: 2 saat
Posisi Gerakan Kiri atas
Kekunci Kiri/
Mati
Knn
Pengatup
Standard
Hadapan
CS
Mati
Saiz Imej
16M
Kualiti Imej
Normal
Kualiti Filem
FHD
ISO
Auto
Had Tinggi ISO Auto
Antigoncang
Standard
Zum (SR)
Tunggal
Zum Digital
Hidup
Fokus
AF
Pengecaman
Mati
Muka
U Titik
Kws AF
Tona Kulit: 0 (Mati)
Mekap
Kulit Licin: 0 (Mati)
AF Berterusan
Mati
Pencahayaan
Hidup
Berganda (Seni
Hidup
HDR)
Pemotongan
Mati
Hingar Angin
B
Maklumat
Rakaman
Memori
199
0.0
WB Auto
Mati
Multi
0
0
0
0
Hidup
Jenis 2
Hidup
Grid: Mati /
Histogram: Mati /
Julat Filem: Mati
CS: Mati /
Denyar: Hidup /
Fokus: Mati /
ISO: Mati /
Imbangan Putih:
Mati / Anjakan EV:
Mati /
Kws AF: Hidup /
Permeteran: Mati /
Pemasa kendiri:
Mati / Kekuatan
Denyar: Mati /
Zum (SR): Hidup /
Zum Digital: Hidup /
Posisi MF: Mati /
Posisi Zum: Mati
Lampiran
. p PLAY MENU
Pengatup
Hadapan
Standard
Pencahayaan
–
Hantar ke
telefon
Hantar Imej Terpilih:
–/
Hantar Imej Baharu:
–
Imbangan Putih
–
Kecerahan
0
Cetakan DPOF
–
Lindungi
Lihat di telefon
–
–
Tarikh / Masa
–
Kolaj Pantas
–
Putaran
–
Ubah Saiz
10M
Prsmbhn Slaid
Imej:
Semua imej /
Masa: 30 min /
Selang: 3 saat /
Kesan: Corak 1
Memotong
–
Salin
–
Multi Cetak CS
–
–
Gabungan Filem –
Bahagi
Kumpulan
–
MOTION PRINT
–
Edit Kumpulan
–
Mod EKO
Mati
Mati Kuasa Auto 5 min
Skrin
Auto
Kcondngn Skrn
Kuasa Hidup
Saiz sml sblm
hntr
3M
PLAY
Kuasa Hidup
Kekunci Padam
Didayakan
Waktu Dunia
–
Laras
–
Bunyi
Permulaan: Bunyi 1 /
Pengatup Separa:
Bunyi 1 /
Pengatup: Bunyi 1 /
Operasi: Bunyi 1 /
Kelantgn Operasi: 3 /
Kelntgn Main Sml: 3
Gaya Tarikh
–
Language
–
Output HDMI
Auto
Buat Folder
–
–
Cap Masa
Mati
Kata laluan
WLAN
Putaran
Hidup
Format
–
No. Fail
Teruskan
Set Semula
–
Tidur
1 min
Edit Filem
. ¥ SETTING
B
200
Lampiran
Apabila mengalami masalah...
Pencarisilapan
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Bekalan Kuasa
Kuasa tidak hidup.
1)Bateri mungkin tidak dimasukkan dengan betul (halaman 19).
2)Bateri mungkin telah mati. Caskan bateri (halaman 20).
Jika bateri mati sejurus dicas, ini bermakna bateri telah
mencapai hujung hayatnya dan perlu diganti. Beli bateri ion
litium boleh cas semula CASIO NP-160 yang tersedia secara
berasingan.
Kamera terpadam
secara tiba-tiba.
1)Mati Kuasa Auto mungkin telah diaktifkan (halaman 175).
Hidupkan kuasa semula.
2)Bateri mungkin telah mati. Caskan bateri (halaman 20).
3)Fungsi perlindungan kamera mungkin telah diaktifkan kerana
suhu kamera terlalu tinggi. Matikan kamera dan tunggu
sehingga ia sejuk sebelum mencuba untuk menggunakannya
semula.
Kuasa tidak dapat
dimatikan.
Tiada apa-apa
yang berlaku
apabila butang
ditekan.
Keluarkan bateri daripada kamera dan kemudian masukkannya
semula.
Mengecas
Lampu belakang
tidak bercahaya
merah dan bateri
tidak akan dicas.
1)Tanggalkan kabel USB daripada kamera dan kemudian
sambungkannya semula.
2)Keluarkan bateri daripada kamera dan kemudian
masukkannya semula (halaman 20).
Rakaman Imej
Imej tidak dirakam
apabila butang
pengatup ditekan.
1)Jika kamera dalam mod MAIN, tekan butang pengatup untuk
memasuki mod RKM.
2)Jika denyar sedang mengecas, tunggu sehingga operasi cas
selesai.
3)Jika mesej “Memori Penuh” muncul, pindah imej ke dalam
komputer anda, padam imej yang anda tidak perlukan lagi
atau guna kad memori lain.
Fokus Auto tidak
memfokus dengan
betul.
1)Jika kanta kotor, bersihkannya.
2)Subjek mungkin tidak berada di tengah bingkai fokus semasa
anda menyediakan imej.
3)Subjek yang anda rakam mungkin bukan daripada jenis yang
serasi dengan Fokus Auto (halaman 38). Gunakan fokus
manual (halaman 44).
4)Anda mungkin menggerakkan kamera semasa
penggambaran. Cuba merakam dengan Antigoncang atau
gunakan tripod.
201
Lampiran
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Subjek tidak tepat
fokusnya dalam
imej yang dirakam.
Imej mungkin tidak difokuskan dengan betul. Semasa
menyediakan imej, pastikan subjek terletak di dalam bingkai
fokus.
Denyar tidak nyala. 1)Jika ? (Denyar Mati) dipilih sebagai mod denyar, tukar ke
mod lain (halaman 49).
2)Jika bateri lemah, caskannya (halaman 20).
3)Jika pemandangan BEST SHOT yang menggunakan
? (Denyar Mati) dipilih, tukar kepada mod denyar lain
(halaman 49) atau pilih pemandangan BEST SHOT lain
(halaman 79).
Ikon ? (Denyar
Mati) merah
dipaparkan di skrin
monitor dan denyar
tidak menyala.
Unit denyar mungkin rosak. Hubungi pusat perkhidmatan sah
CASIO atau peruncit asal anda. Harap maklum bahawa
meskipun denyar tidak nyala, anda masih boleh menggunakan
kamera untuk tangkapan tanpa denyar.
Kamera mati
semasa pengiraan
Pemasa kendiri.
Bateri mungkin lemah. Caskan bateri.
Imej skrin monitor
tidak tepat fokus.
1)Anda mungkin menggunakan Fokus Manual dan tidak
memfokuskan imej. Fokuskan imej (halaman 44).
2)Anda mungkin menggunakan ´ (Makro) untuk
pemandangan atau potret. Gunakan Fokus Auto untuk
tangkapan pemandangan dan potret (halaman 44).
3)Anda mungkin sedang cuba menggunakan Auto Fokus
semasa menangkap gambar dekat. Gunakan ´ (Makro)
untuk gambar dekat (halaman 44).
Terdapat hingar
digital pada imej.
1)Kepekaan mungkin telah meningkat secara automatik untuk
subjek gelap, yang meningkatkan kemungkinan hingar digital.
Gunakan lampu atau cara lain untuk menerangi subjek.
2)Anda mungkin cuba merakam di kawasan gelap dengan
? (Denyar Mati) dihidupkan, yang boleh meningkatkan
hingar digital dan menyebabkan imej kelihatan kasar.
Dalam kes ini, hidupkan denyar (halaman 49) atau gunakan
lampu untuk pencahayaan.
3)Pencahayaan (halaman 110) mungkin didayakan untuk syot
kilat, yang boleh menyebabkan pertambahan hingar digital.
Gunakan lampu atau cara lain untuk menerangi subjek.
4)Merakam filem untuk tempoh masa yang lama di tempat
bersuhu tinggi boleh menyebabkan hingar digital (tompok
cahaya) muncul dalam imej filem. Jika ini berlaku, sila beralih
ke persekitaran yang lebih sejuk atau matikan kamera dan
biarkan ia menyejuk. Cara ini sepatutnya membolehkan
operasi normal disambung semula.
202
Lampiran
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Imej yang direkod
tidak disimpan.
1)Kuasa kamera mungkin telah dimatikan sebelum operasi
simpan selesai, yang akan menyebabkan imej tidak
disimpan. Jika penunjuk bateri menunjukkan
, cas bateri
secepat mungkin (halaman 24).
2)Anda mungkin telah mengeluarkan kad memori daripada
kamera sebelum operasi simpan selesai, yang akan
menyebabkan imej tidak disimpan. Jangan keluarkan kad
memori sebelum operasi simpan selesai.
Walaupun terdapat
pencahayaan yang
terang, muka orang
dalam imej nampak
gelap.
Cahaya yang cukup tidak sampai kepada subjek. Tukar tetapan
mod denyar kepada < (Denyar Hidup) untuk denyar segerak
siang (halaman 49), atau laraskan Anjakan EV ke bahagian +
(halaman 48).
Gambar malam
tidak cantik.
Gunakan pemandangan BEST SHOT berikut (halaman 79)
semasa penggambaran di waktu malam.
• Pemandangan Malam HS (untuk penggambaran
pemandangan malam sahaja)
• Potret Malam HS (untuk penggambaran orang
berlatarbelakangkan pemandangan malam)
Subjek terlalu
gelap semasa
penggambaran
imej di tepi pantai
atau kawasan ski.
Cahaya matahari yang dipantul oleh air, pasir atau salji boleh
menyebabkan kurang dedahan imej. Tukar tetapan mod denyar
kepada < (Denyar Hidup) untuk denyar segerak siang
(halaman 49), atau laraskan Anjakan EV ke bahagian +
(halaman 48).
Zum digital tidak
naik ke nilai
maksimum.
1)Tetapan zum digital mungkin telah dimatikan. Hidupkan zum
digital (halaman 106).
2)Zum tidak akan naik ke nilai maksimum jika tetapannya “Zum
(SR)” ialah “Tunggal”. Tukar tetapan ke “Mati” (halaman 55).
3)Zum tidak akan naik ke nilai maksimum jika tetapan saiz syot
kilat ditetapkan selain “VGA”. Tukar kepada tetapan lain
(halaman 100).
Imej tidak tepat
fokus semasa
rakaman filem.
1)Pemfokusan mungkin tidak boleh dilakukan kerana subjek
berada di luar jarak fokus. Tangkap gambar dalam jarak yang
dibenarkan.
2)Kanta mungkin kotor. Bersihkan kanta (halaman 191).
3)Semasa rakaman Filem Berkelajuan Tinggi, fokus ditetapkan
di posisi semasa rakaman dimulakan. Untuk memfokuskan
imej, tekan separa butang pengatup untuk Fokus Auto atau
fokus secara manual sebelum anda sentuh [0] (Filem) untuk
mula merakam.
Perakaman filem
berhenti tiba-tiba.
Fungsi perlindungan kamera mungkin telah diaktifkan kerana
suhu kamera terlalu tinggi. Tunggu sehingga suhu kamera turun
ke tahap biasa.
203
Lampiran
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Saya tidak dapat
menukar tetapan
item menu.
Item menu untuk
beberapa tetapan
tidak dipaparkan
pada menu.
Beberapa item menu mungkin tidak tersedia, bergantung pada
mod rakaman yang digunakan. Semasa PRO Auto Premium
sedang digunakan, hanya item menu yang tetapannya boleh
dikonfigurasikan akan dipaparkan pada menu.
Main semula
Warna imej main
semula berbeza
daripada apa yang
kelihatan di skrin
monitor semasa
penggambaran.
Cahaya matahari atau cahaya daripada sumber lain mungkin
memancar terus ke dalam kanta semasa anda sedang
menangkap gambar. Letakkan kamera supaya cahaya matahari
tidak memancar terus ke dalam kanta.
Imej tidak
dipaparkan.
Kamera ini tak boleh memaparkan imej bukan DCF yang
dirakam pada kad memori menggunakan kamera digital lain.
Imej tidak boleh
disunting (dengan
Imbangan Putih,
Kecerahan, Ubah
Saiz, Memotong,
Putaran).
Harap maklum bahawa anda tidak boleh menyunting jenis syot
kilat berikut.
• Syot kilat yang dihasilkan menggunakan CETAKAN
GERAKAN
• Syot kilat kumpulan CS
• Filem
• Imej panorama
• Syot kilat yang dirakam dengan kamera lain
Pemadaman Fail
Fail tidak boleh
dipadam.
1)Fail mungkin dilindungi. Nyahlindung fail (halaman 137).
2)Tetapan “Kekunci Padam” mungkin “Dinyahdayakan”.
Tukar tetapan ke “Didayakan” (halaman 176).
LAN Wayarles
Saya tidak dapat
membuat
sambungan LAN
wayarles.
Sambungan LAN
wayarles terputus.
1)Kamera tidak dapat menyambung ke telefon pintar jika terlalu
jauh antara satu sama lain.
2)Telefon pintar mungkin disambung dengan LAN wayarles
lain. Periksa tetapan Wi-Fi telefon pintar dan sahkan bahawa
kamera dipilih untuk sambungan LAN wayarles (halaman
145).
3)Sambungan mungkin terputus kerana gangguan yang
disebabkan oleh ketuhar gelombang mikro, telefon tanpa
wayar, atau peranti LAN wayarles lain. Jauhkan kamera dari
peranti yang menyebabkan masalah.
Lain-lain
Tarikh dan masa
yang salah
dipaparkan, atau
tarikh dan masa
yang salah
disimpan bersama
data imej.
Tetapan tarikh dan masa adalah salah. Tetapkan tarikh dan
masa yang betul (halaman 178).
204
Lampiran
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Mesej yang
dipaparkan adalah
dalam bahasa
yang salah.
Bahasa paparan yang salah telah dipilih. Tukar tetapan bahasa
paparan (halaman 179).
Imej tidak boleh
dipindah melalui
sambungan USB.
1)Kabel USB mungkin tidak disambungkan dengan betul.
Periksa semua sambungan.
2)Jika kamera tidak dihidupkan, hidupkannya.
3)Komputer anda mungkin tidak dapat mengenali kamera jika
anda menyambung melalui hab USB. Sentiasa bersambung
terus dengan port USB komputer.
4)Komunikasi USB mungkin tidak boleh dilakukan apabila
penunjuk tahap bateri adalah
. Caj bateri sebelum
membuat sambungan.
Skrin pilihan
1)Anda tidak mengkonfigurasi tetapan awal selepas membeli
bahasa muncul bila
kamera atau mungkin bateri dalam kamera telah mati.
kamera
Konfigurasikan tetapan yang betul (halaman 24, 179).
dihidupkan.
2)Mungkin terdapat masalah dengan data memori kamera.
Jika ini adalah kesnya, lakukan operasi set semula untuk
mengasal persediaan kamera (halaman 181). Setelah itu,
konfigurasi setiap tetapan. Jika skrin pilihan bahasa tidak
muncul semula apabila anda menghidupkan kamera, ia
bermakna data pengurusan memori kamera telah dipulihkan.
Jika mesej yang sama muncul selepas anda menghidupkan
kuasa, hubungi peruncit anda atau pusat perkhidmatan sah
CASIO.
Terdapat pelbagai Skrin monitor menunjukkan penunjuk dan maklumat lain
penunjuk dan nilai tentang keadaan tangkapan dan imej yang anda sedang rakam.
pada skrin monitor. Anda boleh menggunakan [8] (DISP) untuk memilih maklumat
yang anda ingin sertakan pada paparan (halaman 11).
Tetapan masa dan
tarikh yang
dikonfigurasi kali
pertama selepas
membeli kamera
diset semula ke
lalai kilang apabila
saya
mengeluarkan
bateri kamera.
Masukkan bateri kamera dan konfigurasi semula tetapan masa
dan tarikh (halaman 24). Jangan keluarkan bateri daripada
kamera sekurang-kurangnya 24 jam selepas mengkonfigurasi
tetapan masa dan tarikh. Selepas itu, tetapan tidak akan set
semula jika anda mengeluarkan bateri.
• Jika masa dan tarikh diset semula ke tetapan kilang mereka
apabila anda mengeluarkan bateri setelah ia dimasukkan
untuk lebih dari 24 jam, ia mungkin bermakna memori tetapan
kamera sudah rosak. Hubungi peruncit anda atau pusat
perkhidmatan sah CASIO.
Butang tidak
bertindak balas
sejurus kuasa
dihidupkan.
Dengan kad memori berkapasiti besar terdapat sedikit
kelewatan setelah kuasa dihidupkan sebelum butang memberi
tindak balas.
205
Lampiran
Mesej Paparan
ALERT
Fungsi perlindungan kamera mungkin telah diaktifkan
kerana suhu kamera terlalu tinggi. Matikan kamera dan
tunggu sehingga ia sejuk sebelum mencuba untuk
menggunakannya semula.
Bateri lemah.
Kuasa bateri rendah.
Tidak dapat mencari
fail.
Imej yang anda nyatakan dengan tetapan “Imej”
pertunjukan slaid tidak dapat ditemui. Tukar tetapan “Imej”
(halaman 129) dan cuba semula.
RALAT Kad
Ada masalah dengan kad memori. Matikan kamera,
keluarkan kad memori dan kemudian masukkannya semula
ke dalam kamera. Jika mesej ini muncul semula apabila
anda menghidupkan kamera, format kad memori (halaman
181).
• Memformat kad memori akan memadam semua failnya.
Sebelum memformat, cuba pindahkan fail yang telah
didapatkan balik ke komputer atau peranti simpanan lain.
Mesej ini muncul apabila sambungan LAN wayarles
Komunikasi terhenti. terputus atas sebarang sebab semasa komunikasi data
antara kamera dengan telefon pintar.
Fail tidak dapat
disimpan kerana
bateri lemah.
Kuasa bateri rendah, jadi fail imej tak dapat disimpan.
Folder tidak dapat
dibuat.
Anda sedang cuba merakam fail sedangkan telah ada 9999
fail disimpan dalam folder yang ke-999. Jika anda mahu
merakam lagi, padam fail yang anda tidak perlukan
(halaman 36).
RALAT KANTA
Mesej ini muncul dan kamera mati apabila kanta
melakukan beberapa operasi yang tidak dijangkakan.
Jika mesej yang sama muncul selepas anda
menghidupkan kuasa, hubungi pusat perkhidmatan sah
CASIO atau peruncit anda.
RALAT KANTA 2
Unit Antigoncang kamera mungkin pincang tugas.
Jika mesej yang sama muncul selepas anda
menghidupkan kuasa, hubungi peruncit anda atau pusat
perkhidmatan sah CASIO.
206
Lampiran
Memori Penuh
Memori penuh dengan imej yang anda rakam dan/atau fail
yang disimpan oleh operasi penyuntingan.
Apabila menangkap dengan CS Prarakam, mesej ini
menunjukkan kapasiti memori tidak mencukupi bagi
merakam semua imej yang diprarakam. Padam fail yang
anda tidak perlukan lagi (halaman 36).
Ralat Rakaman
Pemampatan imej tak dapat dilakukan kerana sesuatu
sebab semasa perakaman data imej. Laksanakan operasi
zum bagi menukar komposisi imej dan tangkap sekali lagi.
CUBA SEMULA
HIDUPKAN KUASA
Kanta bertemu halangan semasa bergerak. Kamera akan
mati secara automatik apabila mesej ini muncul.
Alih halangan dan hidupkan kuasa semula.
SYSTEM ERROR
Sistem kamera anda tercemar. Hubungi peruncit anda atau
pusat perkhidmatan sah CASIO.
Kad dikunci.
Suis KUNCI pada kad memori SD, SDHC
atau SDXC yang dimasukkan dalam kamera
berada dalam kedudukan dikunci. Anda tidak
boleh menyimpan imej atau memadam imej
daripada kad memori yang dikunci.
Fail tidak dapat
dibuat.
Imej Kolaj Pantas tidak dapat dicipta kerana tarikh
penciptaan imej dalam memori adalah di luar julat yang
dibenarkan (1995/1/1 to 2049/12/31). Padam imej
bermasalah dan cuba lagi.
Tiada fail.
Tiada fail dalam memori terbina dalam atau pada kad
memori.
Imej yang ada tidak
mencukupi untuk
membuat kolaj.
Imej Kolaj Pantas tidak boleh dicipta kerana bilangan imej
yang terdapat di dalam memori kamera kurang daripada
jumlah minimum yang diperlukan oleh susun atur yang
dipilih. Simpan sekurang-kurangnya bilangan imej
minimum yang diperlukan oleh susun atur yang dipilih.
Kad ini tidak
diformat.
Kad memori yang dimasukkan dalam kamera tidak
diformat. Format kad memori (halaman 181).
Fail ini tidak dapat
dimainkan.
Fail yang anda cuba capai telah tercemar atau jenis yang
tidak boleh dipapar oleh kamera ini.
Fungsi ini tidak
boleh digunakan.
Mesej ini akan muncul di pertengahan operasi apabila anda
cuba menggunakan fungsi yang tak dibenarkan bersama
fungsi lain.
207
KUNCI
Lampiran
Tangkapan Gambar/Masa Rakaman Filem
Syot Kilat
Saiz Imej
(Piksel)
16 M
(4608x3456)
3:2
(4608x3072)
16:9
(4608x2592)
10 M
(3648x2736)
5M
(2560x1920)
3M
(2048x1536)
VGA
(640x480)
Kualiti
Saiz Fail
Memori Terbina
Dalam*1 Kapasiti
Rakaman
Kad Memori SD*2
Kapasiti Rakaman
Halus
10.71 MB
3
1072
Normal
5.57 MB
5
1654
Halus
9.43 MB
3
1214
Normal
4.92 MB
6
1873
Halus
7.83 MB
4
1466
Normal
4.1 MB
7
2221
Halus
6.4 MB
5
1787
Normal
3.38 MB
8
2728
Halus
2.99 MB
9
2990
Normal
1.72 MB
13
4283
Halus
2.0 MB
14
4669
Normal
1.25 MB
20
6533
Halus
430 KB
63
19683
Normal
290 KB
86
26809
208
Lampiran
Filem
Memori
Masa
Masa
Terbina
Rakaman Saiz Fail Rakaman
Filem Berterusan
Dalam*1 Maksimum
Kapasiti dengan Kad 1 minit
setiap
Rakaman Memori SD*2
Filem*3
Saiz Imej/Piksel
(Audio)
Anggaran Kadar
Data (Kadar
Bingkai)
FHD
(1920x1080)
(Monaural)
14.2 Megabit/saat
(30 bingkai/saat)
26 saat
2 jam
14 minit
106.5 MB
29 minit
HD
(1280x720)
(Monaural)
10.9 Megabit/saat
(12, 15, 20, 30
bingkai/saat)
33 saat
*4
2 jam
56 minit
*4
81.8 MB
*4
29 minit
*4
STD
(640x480)
(Monaural)
3.8 Megabit/saat
(30 bingkai/saat)
1 minit
38 saat
8 jam
33 minit
29.3 MB
29 minit
HS1000
(224x64)
(Tiada audio)
40.0 Megabit/saat
(1000 bingkai/saat)
9 saat
48 minit
300.0 MB
13 minit
10 saat
HS480
(224x160)
(Tiada audio)
40.0 Megabit/saat
(480 bingkai/saat)
9 saat
48 minit
300.0 MB
13 minit
2 saat
HS240
(512x384)
(Tiada audio)
40.0 Megabit/saat
(240 bingkai/saat)
9 saat
48 minit
300.0 MB
12 minit
58 saat
HS120
(640x480)
(Tiada audio)
40.0 Megabit/saat
(120 bingkai/saat)
9 saat
47 minit
300.0 MB
12 minit
55 saat
HS30-240
(512x384)
(Perakaman audio
pada 30 fps
sahaja)
5.2 Megabit/saat
(30 bingkai/saat)
40.4 Megabit/saat
(240 bingkai/saat)
1 minit
11 saat
*5
6 jam
10 minit
*5
39.0 MB
*5
29 minit
*5
HS30-120
(640x480)
(Perakaman audio
pada 30 fps
sahaja)
10.2 Megabit/saat
(30 bingkai/saat)
40.4 Megabit/saat
(120 bingkai/saat)
36 saat
*5
3 jam
8 minit
*5
76.5 MB
*5
29 minit
*5
Saiz Fail
Maksimum
4 GB atau
29 minit
*1 Kapasiti memori terbina dalam selepas diformat (Kira-kira 48.9 MB)
*2 Apabila menggunakan kad memori SDHC 16 GB (SanDisk Corporation). Bilangan imej
dan nilai masa rakaman bergantung pada jenis kad memori yang anda gunakan.
*3 Masa rakaman yang dibenarkan akan lebih pendek jika kapasiti kad memori SD yang
anda gunakan lebih kecil daripada saiz maksimum satu fail.
*4 Nilai-nilai semasa menangkap dengan ART SHOT.
*5 Masa boleh rakam apabila seluruh filem dirakam pada 30 fps. Masa rakaman lebih
pendek jika kadar kerangka 30 fps ditukar kepada 120 fps atau 240 fps semasa
rakaman.
209
Lampiran
• Nilai kapasiti syot kilat dan rakaman filem adalah anggaran dan bertujuan untuk rujukan
sahaja. Kapasiti sebenar bergantung pada kandungan imej (halaman 26, 70).
• Nilai saiz fail dan kadar data adalah anggaran dan bertujuan untuk rujukan sahaja.
Nilai sebenar bergantung pada jenis imej yang ditangkap.
• Apabila menggunakan kad memori dengan kapasiti berbeza, kira bilangan imej sebagai
peratusan daripada 16 GB.
• Masa yang diambil untuk memainkan semula filem berkelajuan tinggi berbeza dari masa
yang diambil untuk merakamnya. Sebagai contoh, jika anda merakam filem berkelajuan
tinggi 240 fps selama 10 saat, ia akan mengambil masa 80 saat untuk memainkannya
semula.
B
210
Lampiran
Spesifikasi
Format Fail
Syot kilat:
JPEG (Exif Versi 2.3; standard DCF 2.0; komplian DPOF)
Filem:
Format MOV, standard H.264/AVC, IMA-ADPCM (Monaural)
Media Rakaman
Memori Terbina Dlm (Kaw Smpn Imej: 48.9 MB*)
SD/SDHC/SDXC
* Kapasiti memori terbina dalam selepas diformat
Saiz Imej Dirakam
Syot kilat:
16 M (4608x3456), 3:2 (4608x3072), 16:9 (4608x2592),
10 M (3648x2736), 5 M (2560x1920), 3 M (2048x1536),
VGA (640x480)
Filem:
FHD (1920x1080 30 fps),
HD (1280x720 12 fps/15 fps/20 fps/30 fps)*,
STD (640x480 30 fps), HS1000 (224x64 1000 fps),
HS480 (224x160 480 fps), HS240 (512x384 240 fps),
HS120 (640x480 120 fps),
HS30-240 (512x384 30 fps/240 fps boleh tukar),
HS30-120 (640x480 30 fps/120 fps boleh tukar)
* Filem HD boleh dipilih hanya apabila menangkap dengan ART
SHOT atau Selang Masa.
Piksel Berkesan
16.1 Megapiksel
Elemen Pengimejan
Saiz: 1/2.3 inci piksel persegi CMOS berkelajuan tinggi
Jumlah Piksel: 16.79 Megapiksel
Jarak Kanta/Fokus
F3.5 (W) hingga 6.5 (T) f = 4.5 hingga 45.0 mm
(sama dgn 25 hingga 250 mm dlm format 35 mm)
Zum
10.0X zum optik, 20.0X dengan gabungan Zum Berbilang SR
4X Zum digital
Sehingga 159.4X apabila Zum HD dan zum Digital digunakan
dalam kombinasi (saiz VGA)
Memfokus
Auto Fokus Pengecaman Kontras; dengan cahaya bantuan AF
• Mod Fokus:
Fokus Auto, FokusMakro, Fokus Manual
• Kawasan AF:
Pintar, Titik, Multi, Penjejakan
Anggaran Jarak Fokus Fokus Auto: 5 sm hingga 9 (Sudut Lebar)
(Dprd Permukaan
Fokus Makro: 5 sm hingga 50 sm (Sudut Lebar)
Kanta)
Fokus Manual: 5 sm hingga 9 (Sudut Lebar)
• Jarak dipengaruhi oleh zum optik.
Permeteran
Brblg corak, berpusat tgh dan tompok oleh elemen pengimejan
Kawalan Pendedahan
Program AE
Keamatan
Pendedahan
–2.0 EV hingga +2.0 EV (dlm 1/3 EV langkah)
Pengatup
Pengatup elektronik, pengatup mekanikal CMOS
211
Lampiran
Kelajuan Pengatup
Syot Kilat (Program Auto): 1/4 hingga 1/1000 saat
Syot kilat (PRO Auto Premium): 4 hingga 1/4000 saat
• Mungkin berbeza mengikut ttpn kamera.
Nilai Bukaan
F3.5 (W) hingga F11.1 (W) (Dgn penapis ND)
• Menggunakan zum optik menukar nilai bukaan.
Imbangan Putih
Auto, Siang, Mendung, Bayangan, Siang Putih, Siang,
Tungsten, WB Manual
Kepekaan
(Kepekaan Output
Standard)
Syot kilat:
Auto, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800,
ISO 1600, setara ISO 3200
Syot Kilat (Syot Malam HS):
Maksimum setara ISO 25600
Filem: Auto
Mod Denyar
Auto, Mati, Hidup, Pengurangan mata merah
Jarak Denyar
0.4 m hingga 2.9 m (Sudut Lebar)
(Pemekaan ISO: Auto) 1.5 m hingga 1.6 m (Telefoto)
• Jarak dipengaruhi oleh zum optik.
Pelarasan Keamatan
Denyar
–2, –1, 0, +1, +2
Masa Pengecasan
Denyar
Kira-kira 4 saat
Pemindahan data
wayarles
Standard: IEEE 802.11b/g/n
Julat frekuensi operasi: 1 hingga 11ch
Penyulitan: WPA2
Skrin monitor
LCD warna TFT 3.0 inci (LCD Sangat Jelas)
921,600 bintik, boleh disengetkan (180 darjah)
Terminal sambungan
luaran
Port USB mikro (pematuhan USB Berkelajuan Tinggi,
pengecasan USB)
Output HDMI (Mikro/TypeD)
Mikrofon
Monaural
Pembesar suara
Monaural
Keperluan Kuasa
Bateri ion litium boleh cas semula (NP-160) x1
212
Lampiran
Anggaran Hayat Bateri
Semua nilai yang disediakan di bawah menunjukkan anggaran jumlah masa di
bawah suhu biasa (23°C) sebelum kamera mati. Nilai ini tidak dijamin. Suhu rendah
memendekkan hayat bateri.
Bilangan Syot Kilat (Masa Pengendalian)*1
Bilangan Syot Kilat
(ECO)*1
280 tangkapan
340 tangkapan
Masa rakaman filem sebenar (filem FHD)*1
1 jam
Anggaran masa rakaman filem berterusan (filem FHD)*2
1 jam 35 minit
Anggaran masa rakaman filem berterusan
(Filem berkelajuan tinggi (HS 240))*2
1 jam 45 minit
Anggaran masa rakaman selang masa*2 (Filem FHD*3)
2 jam 55 minit
Main Semula Berterusan (Syot
Kilat)*4
4 jam
• Suhu: 23°C
• Bateri: NP-160 (Kapasiti Berkadar: 1200 mAh)
• Medium Rakaman: kad memori SDHC 16 GB (SanDisk Corporation)
*1 Mengikut standard CIPA (Camera and Imaging Products Association)
*2 Menurut standard CASIO
*3 Tetapan lain
Pemandangan Selang Masa: » Standard, Selang masa rakaman: 1/2 saat,
Jumlah masa: Mati, Tidur: 1 minit
*4 Penatalan satu imej kira-kira setiap 10 saat
• Nilai di atas adalah berdasarkan bateri baru, bermula daripada cas penuh.
Pengecasan berulang memendekkan hayat bateri.
• Nilai di atas adalah untuk rujukan sahaja. Ia tidak menjamin hayat bateri yang
dinyatakan akan diperoleh dalam keadaan pengendalian sebenar.
• Kekerapan denyar, zum, Fokus Auto, dan penggunaan CS Berkelajuan Tinggi,
tetapan yang dikonfigurasikan, jumlah masa kamera dibiarkan hidup, suhu ambien
di kawasan kamera digunakan, kesemua ini mempengaruhi masa rakaman dan
bilangan nilai syot.
Penggunaan Tenaga
3.7 V DC, Kira-kira 4.5 W
Dimensi
99.6 (L) x 59.5 (T) x 25.0 (D) mm
(24.7 mm lebar tak termasuk unjuran)
Berat
Kira-kira 202 g
(termasuk bateri dan kad memori*)
Kira-kira 175 g
(tidak termasuk bateri dan kad memori)
* Kad memori SDHC 16 GB (SanDisk Corporation)
213
Lampiran
. Bateri ion litium boleh cas semula (NP-160)
Voltan Berkadar
3.7 V
Kemuatan Berkadar
1200 mAh
Keperluan Suhu
Pengendalian
0 hingga 40°C
Dimensi
37.5 (L) x 44.9 (T) x 7.0 (D) mm
(tidak termasuk unjuran)
Berat
Kira-kira 25 g
. Penyesuai USB-AC (AD-C53U)
Input
100 hingga 240 V AC, 50/60 Hz, 100 mA
Output
5.0 V DC, 650 mA
Keperluan Suhu
Pengendalian
5 hingga 35°C
Dimensi
53 (L) x 21 (T) x 45 (D) mm
(tidak termasuk unjuran)
Berat
Kira-kira 37 g
214
Lampiran
Pengisytiharan Keakuran Mengikut Arahan Kesatuan Eropah
0560
Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union:
CASIO EUROPE GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
The copy of the Declaration of Conformity can be found on
http://world.casio.com/ce/dc/.
To comply with the relevant European RF exposure compliance requirements, this
EX-ZR50 must not be co-located or operating in conjunction with other transmitter.
Note: This equipment is intended to be used in all EU and EFTA countries.
Outdoor use may be restricted to certain frequencies and/or may require a license
for operation.
For more details, contact your customer service representative.
Hereby, CASIO Europe GmbH, Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany,
declares that this Digital Camera Model EX-ZR50 is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
CAUTION
Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
Dispose of used batteries according to the instructions.
215
Lampiran
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
M29
MA1512-C
2014
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement