Casio LK-73 Operating instructions

Casio LK-73 Operating instructions
MIDI
MIDI
1
4
7
MODE
START/STOP
2
5
TRANSPOSE/TUNE/MIDI
3
6
LEFT/TRACK 1
Cijfertoetsen
RIGHT/TRACK 2
[+]/[–]
Wat is MIDI?
MIDI is een afkorting van Musical Instument Digital
Interface, wat de Engelse naam is voor de wereldstandaard
voor digitale signalen en aansluitingen die het uitwisselen
van muziekdata mogelijk maakt tussen muziekinstrumenten
en computers (machines) die door verschillende fabrikanten
gemaakt zijn. MIDI aangepaste apparatuur kan
boodschappen als drukken op en loslaten van klaviertoetsen,
toonveranderingen en andere data uitwisselen.
Hoewel u niet over speciale kennis over MIDI hoeft te
beschikken om dit toestel op zichzelf te gebruiken, is het
nodig enige kunde te hebben om MIDI bediening uit te
voeren. Dit hoofdstuk geeft u een overzicht van MIDI zodat u
voorlopig uit de voeten kunt.
1
Computer of ander MIDI toestel
Š Zorg ervoor de LOCAL CONTROL functie van dit
keyboard uit te schakelen (pagina D-54) om de MIDI
THRU functie van een aangesloten computer, sequencer
of ander MIDI toestel te gebruiken.
MIDI kanalen
MIDI aansluitingen
MIDI boodschappen worden verzonden via de MIDI OUT
aansluiting van de ene naar de MIDI IN aansluiting van een
tweede machine via een MIDI kabel. Om bijvoorbeeld een
boodschap van dit keyboard naar een andere machine te
verzenden dient u met een MIDI kabel de MIDI OUT
aansluiting van dit toestel aan te sluiten op de MIDI IN
aansluiting van de andere machine. Om nu MIDI
boodschappen terug te zenden naar dit keyboard dient u de
MIDI OUT aansluiting van de andere machine m.b.v. een
MIDI kabel aan te sluiten op de MIDI IN aansluiting van dit
keyboard.
Om een computer of ander MIDI toestel te gebruiken om met
dit keyboard geproduceerde MIDI data op te nemen en weer
te geven dient u zowel de MIDI IN als de MIDI OUT
aansluitingen van beide machines aan te sluiten om data te
zenden en te ontvangen.
641A-F-117A
MIDI maakt het mogelijk de data voor meerdere onderdelen
op hetzelfde moment te zenden waarbij elk onderdeel via een
gescheiden MIDI kanaal verzonden wordt. Er zijn 16 MIDI
kanalen, genummerd 1 tot en met 16, en MIDI kanaaldata
wordt altijd bijgesloten bij het oversturen van data
(toetsindrukken, pedaalbediening, etc.).
Het zendende en het ontvangende toestel dienen op hetzelfde
kanaal te worden ingesteld opdat het ontvangende toestel de
data juist kan ontvangen en spelen. Als het ontvangende
toestel bijvoorbeeld op kanaal 2 ingesteld is, zal het enkel
MIDI kanaal 2 data ontvangen en alle andere kanalen
negeren.
D-51
MIDI
zodat het aangesloten kan worden op een computer of ander
toestel en gebruikt voor weergave van algemene MIDI data
die gekocht, vanaf het internet geplukt of via andere bronnen
verkregen worden.
Veranderen van MIDI
instellingen
Dit keyboard is uitgerust met multi-klankkleur
mogelijkheden wat zoveel betekent als dat het tegelijkertijd
boodschappen kan ontvangen via alle 16 MIDI kanalen en 16
onderdelen kan spelen.
Bediening van keyboard en pedalen die uitgevoerd wordt op
dit keyboard wordt uitgezonden door een MIDI kanaal in te
stellen (1 - 16) en daarna de juiste boodschap te zenden.
Algemene MIDI
Zoals we reeds gezien hebben maakt MIDI het mogelijk om
muziekdata uit te wisselen tussen toestellen die
geproduceerd zijn door verschillende fabrikanten. Deze
muzikale data bestaat niet uit de noten zelf maar meer uit
informatie of een klaviertoets ingedrukt wordt of losgelaten
en het toonnummer.
Als bijvoorbeeld toonnummer 1 op een keyboard
geproduceerd door Bedrijf A PIANO is terwijl toonnummer 1
op een keyboard geproduceerd door Bedrijf B BASS dan zal
bij zenden van data van het keyboard geproduceerd door
Bedrijf A naar het keyboard geproduceerd door Bedrijf B een
resultaat geven dat geheel anders is dan het origineel. Als een
computer, sequencer of ander toestel met mogelijkheden voor
automatische begeleiding gebruikt wordt om muziekdata te
produceren voor het keyboard geproduceerd door Bedrijf A
dat 16 onderdelen (16 kanalen) heeft en die data wordt
gezonden naar het keyboard geproduceerd door Bedrijf B dat
enkel 10 onderdelen (10 kanalen) kan produceren dan
kunnen de onderdelen die niet kunnen worden geproduceerd
ook niet gehoord worden.
De standaard voor de toonnummerreeks, het aantal
drumplaatjes en andere algemene factoren die de opzet van
de geluidsbron bepalen, werd vastgesteld door onderlinge
afspraken tussen de fabrikanten en wordt algemene MIDI
genoemd.
Deze algemene MIDI standaard definieert de nummerreeks,
de nummerreeks van de drumgeluiden, het aantal MIDI
kanalen dan gebruikt kan worden en andere algemene
factoren die de opzet van de geluidsbron bepalen. Hierdoor
kan op een algemene MIDI geluidsbron geproduceerde data
weergegeven worden met gelijkwaardige tonen en identieke
nuances als het origineel zelfs bij weergave via de
geluidsbron van andere fabrikanten.
Dit keyboard komt overeen met de algemene MIDI standaard
D-52
U kunt dit keyboard gebruiken samen met een externe
sequencer, synthesizer of ander MIDI toestel om mee te
spelen met verkrijgbare algemene MIDI software. Dit
hoofdstuk vertelt u hoe de vereiste MIDI instellingen
gemaakt kunnen worden bij het aansluiten van een extern
toestel.
TRANSPOSE/TUNE/MIDI toets
Telkens bij indrukken van de TRANSPOSE/TUNE/MIDI toets
wordt naar het volgende van 12 instelschermen gegaan: het
transponeerscherm, het stemscherm en 10 MIDI
instelschermen. Mocht u per ongeluk het te gebruiken scherm
voorbijgaan, blijf dan op de TRANSPOSE/TUNE/MIDI toets
drukken totdat het scherm opnieuw verschijnt. Merk tevens
op dat wanneer een instelscherm automatisch uit de display
verdwijnt als u gedurende vijf seconden geen bediening
uitvoert.
GM MODE (Default: uit)
J on (aan)
Dit keyboard speelt algemene MIDI data van een computer of
ander extern toestel. De MIDI IN CHORD JUDGE functie kan
niet gebruikt worden wanneer de GM MODE functie
ingeschakeld (on) is.
J oFF (uit)
De MIDI IN CHORD JUDGE functie kan gebruikt worden.
1.
Blijf dan op de TRANSPOSE/TUNE/MIDI toets
drukken totdat het GM MODE scherm
verschijnt.
Voorbeeld:
Wanneer de GM MODE functie uitgeschakeld
(off) is
641A-F-118A
MIDI
te laten branden, kunt u analyzeren hoe verschillende
onderdelen van een arrangement gespeeld worden.
1.
2.
Blijf dan op de TRANSPOSE/TUNE/MIDI toets
drukken totdat het NAVIGATE CHANNEL
scherm verschijnt.
Schakel de stand aan en uit m.b.v. de [+] en [–]
of [0] en [1] toetsen.
Voorbeeld:
Om de GM MODE functie in te schakelen
2.
Verander van kanaalnummer m.b.v. de [+], [–]
en cijfertoetsen [1] - [8].
Voorbeeld:
om kanaal 2 in te stellen
1
Brandt
Š Het navigeerkanaal wordt automatisch ingesteld op 1
wanneer u MIDI IN CHORD JUDGE inschakelt.
KEYBOARD CHANNEL (keyboardkanaal)
Dit keyboardkanaal is het kanaal dat gebruikt wordt om
MIDI boodschappen van dit keyboard te zenden naar een
extern toestel. Als keyboardkanaal kunt u één kanaal van 1
t/m 16 instellen.
1.
2.
Blijf dan op de TRANSPOSE/TUNE/MIDI toets
drukken totdat het KEYBOARD CHANNEL
scherm verschijnt.
Verander van kanaalnummer m.b.v. de [+] en
[–] cijfertoetsen.
Voorbeeld:
om kanaal 4 in te stellen
J Om bepaalde klanken uit te schakelen tijdens
weergave van MIDI data die ontvangen wordt
Navigeerkanaal aan/uit
1.
Š Hierdoor wordt het geluid van het
navigeerkanaal uitgeschakeld maar
klaviertoetsen blijven oplichten in overeenkomst
met de via dat kanaal ontvangen data. Druk
nogmaals op de RIGHT/TRACK 2 toets om het
kanaal opnieuw in te schakelen.
Volgende lagere kanaal van het navigeerkanaal aan/
uit
1.
NAVIGATE CHANNEL (Default: 4)
Bij ontvangst van MIDI boodschappen van een extern toestel
voor weergave op dit keyboard is het navigeerkanaal het
kanaal waarvan de data in de display verschijnt en dat
gebruikt wordt om klaviertoetsen te laten branden. Als
navigeerkanaal kunt u één kanaal van 1 t/m 8 instellen. Daar
deze instelling u data op elk kanaal van in de handel
verkrijgbare MIDI software laat gebruiken om klaviertoetsen
641A-F-119A
Druk op de RIGHT/TRACK 2 toets alvorens
MIDI data te spelen.
Druk op de LEFT/TRACK 1 toets alvorens MIDI
data te spelen.
Š Hierdoor wordt het geluid uitgeschakeld van het
kanaal dat één lager is dan het navigeerkanaal
maar klaviertoetsen blijven oplichten in
overeenkomst met de via dat kanaal ontvangen
data. Druk nogmaals op de LEFT/TRACK 1 toets
om het kanaal opnieuw in te schakelen.
Voorbeeld:
Als het navigeerkanaal 4 is, dan zal de
bovenstaande handeling kanaal 3 uitschakelen.
Als het navigeerkanaal 1 of 2 is, schakelt de
bovenstaande handeling kanaal 8 uit.
D-53
MIDI
MIDI IN CHORD JUDGE (Default: uit)
J on (aan)
Bij instelling van een akkoordinstelmethode gekozen wordt
met de MODE schakelaar, worden akkoorden ingesteld door
de kanaalnootdata die binnenkomt via de MIDI IN
aansluiting.
LOCAL CONTROL uit (off) wanneer de MIDI THRU functie
van een computer of extern toestel gebruikt wordt. Merk
tevens op dat geen geluid geproduceerd zal worden door het
keyboard als LOCAL CONTROL uitgeschakeld en geen
extern toestel aangesloten is.
1.
Blijf dan op de TRANSPOSE/TUNE/MIDI toets
drukken totdat het LOCAL CONTROL scherm
verschijnt.
Voorbeeld:
J oFF (uit)
Als LOCAL CONTROL ingeschakeld is
MIDI IN CHORD JUDGE is uitgeschakeld.
1.
Blijf dan op de TRANSPOSE/TUNE/MIDI toets
drukken totdat het MIDI IN CHORD JUDGE
scherm verschijnt.
2.
Schakel de stand aan en uit m.b.v. de [+] en [–]
of [0] en [1] toetsen.
Voorbeeld:
Om LOCAL CONTROL uit te schakelen
2.
Schakel de stand aan en uit m.b.v. de [+] en [–]
of [0] en [1] toetsen.
Voorbeeld:
Om de MIDI IN CHORD JUDGE functie in te
schakelen
Š De MIDI IN CHORD JUDGE functie wordt automatisch
uitgeschakeld wanneer u naar een ander navigeerkanaal
dan 01 verandert.
LOCAL CONTROL (Default: aan)
Deze instelling bepaalt of het toetsenbord en de klankbron
van dit keyboard intern aangesloten zijn of niet. Bij opname
naar een computer of een ander extern toestel aangesloten op
de MIDI IN/OUT aansluiting, helpt het als LOCAL
CONTROL uitgeschakeld is.
J on (aan)
Alles dat op het toetsenbord gespeeld wordt, zal ook
weergegeven worden door de interne klankbron en
tegelijkertijd worden afgegeven als een MIDI boodschap via
de MIDI OUT aansluiting.
LOCAL CONTROL
ingeschakeld (aan)
Op het toetsenbord
gespeelde noten worden
weergegeven door de
interne klankbron en
afgegeven als MIDI
boodschap via de MIDI
OUT aansluiting.
LOCAL CONTROL
uitgeschakeld (uit)
Op het toetsenbord
gespeelde noten worden
afgegeven als MIDI
boodschap via de MIDI
OUT aansluiting maar niet
weergegeven door de
interne klankbron. De
MIDI THRU aansluiting
van het aangesloten toestel
kan gebruikt worden om
de MIDI boodschap terug
te sturen en weer te geven
via zijn eigen geluidsbron.
J oFF (uit)
Alles dat gespeeld wordt op dit toetsenbord wordt als MIDI
boodschap afgegeven via de MIDI OUT aansluiting zonder te
worden weergegeven door de interne klankbron. Schakel
D-54
641A-F-120A
MIDI
ACCOMP MIDI OUT (Default: uit)
J on (aan)
De automatische begeleiding wordt gespeeld door het
keyboard en de corresponderende MIDI boodschap
afgegeven via de MIDI OUT aansluiting.
SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK
J oFF (uit)
J SUS (aanhouden)
MIDI boodschappen van de automatische begeleiding
worden niet afgegeven via de MIDI OUT aansluiting.
Stelt een aanhoudeffect*1 in bij indrukken van het pedaal.
1.
Blijf dan op de TRANSPOSE/TUNE/MIDI toets
drukken totdat het ACCOMP MIDI OUT scherm
verschijnt.
Voorbeeld:
Als ACCOMP MIDI OUT uitgeschakeld is
J SoS (sostenuto)
Stelt een sostenuto-effect*2 in bij indrukken van het pedaal.
J SFt (zacht)
Bewerkstelligt een vermindering van het geluid in bij
indrukken van het pedaal.
J rHy (ritme)
2.
Schakel de stand aan en uit m.b.v. de [+] en [–]
of [0] en [1] toetsen.
Voorbeeld:
Bewerkstelligt bediening van de START/STOP toets bij
indrukken van het pedaal.
1.
Om ACCOMP MIDI OUT in te schakelen
Blijf dan op de TRANSPOSE/TUNE/MIDI toets
drukken totdat het SUSTAIN/ASSIGNABLE
JACK scherm verschijnt.
Voorbeeld:
Als aanhouden ingeschakeld is
TOUCH CURVE (Default: 0)
J 0
Normale toetsgevoeligheidcurve
2.
Verander de stand m.b.v. de [+] en [–] of [0], [1],
[2] en [3] toetsen.
Voorbeeld:
Om het ritme in te stellen
J 1
Luider dan een normale toon zelfs wanneer weinig druk
gebruikt wordt om op klaviertoets te drukken. Als de het
aanslagvolume uitgeschakeld is, wordt geluid bij een luider
volume dan gewoonlijk weergegeven.
1.
2.
Blijf dan op de TRANSPOSE/TUNE/MIDI toets
drukken totdat het TOUCH CURVE SELECT
scherm verschijnt.
Schakel de stand aan en uit m.b.v. de [+] en [–]
of [0] en [1] toetsen.
Voorbeeld:
Om toetsgevoeligheidcurve 1 in te stellen
641A-F-121A
*1. Aanhouden
Bij pianotonen an andere klanken die wegsterven, werkt
het pedaal als een demppedaal waarbij de klanken
langer aangehouden worden dan het pedaal ingedrukt
gehouden wordt. Bij orgeltonen en andere doorlopende
klanken blijven op het keyboard gespeelde noten
aangehouden worden totdat het pedaal wordt
losgelaten. In beide gevallen wordt het aanhoudeffect
tevens uitgeoefend op noten die gespeeld worden terwijl
het pedaal reeds ingedrukt is.
*2. Sostenuto
Dit effect werkt hetzelfde als bij aanhouden behalve dat
het enkel uitgeoefend wordt op noten die reeds klinken
op het moment dat het pedaal ingedrukt wordt. Noten
D-55
MIDI
die dus gespeeld worden als het pedaal reeds ingedrukt
is, worden niet beïnvloed.
op het gehele keyboard. Die zonder asterisk betreffen
boodschappen die slechts op een kanaal invloed hebben.
NOTE ON/OFF (noot aan/uit)
Deze boodschap zendt data bij het indrukken (NOTE ON) of
loslaten (NOTE OFF) van klaviertoetsen.
Een NOTE ON/OFF boodschap bevat een nootnummer (om
aan te geven welke toets ingedrukt of losgelaten wordt) en
snelheid (druk op het toetsenbord tussen 1 en 127). NOTE ON
snelheid wordt altijd gebruikt om het relatieve volume van de
noot te bepalen. Dit keyboard ontvangt geen NOTE OFF
snelheidsdata.
Bij indrukken of loslaten van een klaviertoets bij dit keyboard
wordt de corresponderende NOTE ON of NOTE OFF
boodschap verzonden via de MIDI OUT aansluiting.
SOUND RANGE SHIFT (Default: aan)
J on (aan)
Verschuift tonen in het lage bereik naar een lagere octaaf en
“072 PICCOLO” naar een hogere octaaf.
J oFF (uit)
Speelt tonen in het lage bereik en “072 PICCOLO” op hun
normale niveau.
1.
2.
Blijf dan op de TRANSPOSE/TUNE/MIDI toets
drukken totdat het SOUND RANGE SHIFT
scherm verschijnt.
Š De toonhoogte van een noot hangt af van de gebruikte toon
zoals aangegeven in de “Notentabel” op pagina A-1.
Wanneer dit keyboard een nootnummer ontvangt dat
buiten zijn bereik van noten valt wordt dezelfde noot van de
dichtstbijliggende octaaf gesubstitueerd.
Verander de stand m.b.v. de [+] en [–] of [0] en
[1] toetsen.
PROGRAM CHANGE
Voorbeeld:
(programmaverandering)
Om SOUND RANGE SHIFT uit te schakelen
Boodschappen
Er is een grote hoeveelheid boodschappen gedefinieerd onder
de MIDI standaard en dit hoofdstuk geeft de details
betreffende die boodschappen die verzonden en ontvangen
kunnen worden door dit keyboard. Een asterisk wordt
gebruikt om boodschappen aan te duiden die invloed hebben
D-56
Dit is de toonkeuzeboodschap. De PROGRAM CHANGE kan
toondata bevatten binnen het bereik van 0 - 127.
Een programmaveranderboodschap wordt verzonden via de
MIDI OUT aansluiting van het keyboard telkens wanneer u
het toonnummer met de hand verandert. Ontvangst van een
programmaveranderboodschap van een externe machine
verandert de tooninstelling van dit keyboard.
Š Dit keyboard ondersteunt 128 tonen in het bereik van 0 t/m
127. Kanaal 10 is echter het percussie-enkel kanaal en de
kanalen 0, 8, 16, 24, 25, 32, 40, 48 en 62 corresponderen
aan de negen drumklanken van dit keyboard.
641A-F-122A
MIDI
PITCH BEND (toonhoogtebereik)
Deze boodschap bevat informatie betreffende buigen van de
toonhoogte zodat de toonhoogte tijdens spelen op het
toetsenbord soepeltjes omhoog en omlaag gaat. Dit keyboard
zendt geen toonhoogtebuigdata maar kan wel dergelijke data
ontvangen.
Š De met het voetpedaal uitgeoefende aanhoud(regelnummer 64) sostenuto (regelnummer 66) en het
zachte (regelnummer 67) effecten zijn ook van kracht.
ALL SOUND OFF (alle geluid uit)
CONTROL CHANGE
Deze boodschap dwingt al het via het betreffende kanaal
geproduceerde geluid te stoppen.
(bedieningsverandering)
Deze boodschap voegt effecten toe zoals vibrator en
veranderingen in het volume die optreden tijdens spelen op
het keyboard. Bedieningsveranderdata bevatten een
bedieningsnummer (om het type effect te identificeren) en
een bedieningswaarde (om de aan/uit status en de
effectdiepte in te stellen).
Hieronder volgt een lijst van data die verzonden of
ontvangen kan worden met de bedieningsverandering.
Effect
ALL NOTES OFF (alle noten uit)
Deze boodschap schakelt alle via het betreffende kanaal
geproduceerde noten uit.
Š Eventueel via een aanhoudpedaal of een sostenutopedaal
aangehouden noten blijven klinken tot de volgende
pedaal uit boodschap ontvangen wordt.
Bedieningsnummer
Modulation (Modulatie)
1
RESET ALL CONTROLLERS
Volume
7
(alle regelaars terugstellen)
Pan
10
Expression (Expressie)
11
Hold 1
64
Sostenuto
66
Soft Pedal (Zacht pedaal)
67
RPN*
Data Entry (Data-invoer)
100 / 101
6/38
geeft enkel-ontvangst boodschappen aan
* RPN is de afkorting van Registered Parameter Nummer
(geregistreerd parameternummer) dat een speciale
bedieningsveranderingsnummer is, gebruikt voor het
combineren van meervoudige bedieningsveranderingen.
De bediende parameter wordt ingesteld met de
bedieningswaarden 100 en 101 waarna instellingen
worden gemaakt m.b.v. de bedieningswaarden van voor
DATA ENTRY (regelnummers 6 en 38).
Dit keyboard gebruikt RPN om transponeren (de algehele
afstemming van dit keyboard in stapjes van een halve
toon) en de afstemming (de algehele fijnafstemming van
dit keyboard en de gevoeligheid van toonhoogtebuiging
(toonhoogtebreedte in overeenkomst met buigdata) van
een ander extern MIDI toestel te regelen bij dit keyboard.
641A-F-123A
Deze boodschap stelt toonhoogteregeling en andere
bedieningsveranderingen terug naar de normale staat.
SYSTEM EXCLUSIVE* (systeem-exclusief)
Deze boodschap wordt gebruikt om systeemexclusieve
kenmerken te regelen zoals toonfijnregelingen die uniek zijn
voor een bepaalde machine. Oorspronkelijk betekende
systeemexclusief dat het kenmerkend was voor een bepaald
model maar tegenwoordig zijn er als je het zo mag
omschrijven “universele systeemexclusieve” kenmerken die
van toepassing zijn bij machines van verschillende modellen
en zelfs van verschillend fabrikaat.
Hieronder volgen de systeemexclusieve boodschappen die
door dit keyboard worden ondersteund.
J GM SYSTEM ON ([F0][7E][7F][09][01][F7])
De GM SYSTEM ON functie wordt door een externe machine
gebruikt om het GM systeem van dit keyboard in te
schakelen. GM betekent “General MIDI” ofwel algemene
MIDI.
Š GM SYSTEM ON neemt meer tijd in beslag dan andere
boodschappen zodat wanneer GM SYSTEM ON in de
sequencer opgeslagen is het meer dan 100 msec kan
duren tot de volgende boodschap.
D-57
MIDI
J GM SYSTEM OFF ([F0][7E][7F][09][02][F7])
GM SYSTEM OFF wordt door een externe machine gebruikt
om het GM systeem van dit keyboard uit te schakelen.
D-58
641A-F-124A
Oplossen van moeilijkheden
Oplossen van moeilijkheden
Probleem
Geen geluid van het keyboard
Mogelijke oorzaak
Zie pagina
1. Probleem met de
stroomvoorziening.
1. Sluit de netadapter op de juiste
Pagina
wijze aan, let erop dat de
D-13, D-14
batterijen (+/–) in de juiste richting
wijzen en controleer dat de
batterijen niet leeg zijn.
2. De stroom is niet ingeschakeld.
2. Druk op de POWER toets om de
spanning in te schakelen.
Pagina D-18
3. Het volume is te laag ingesteld.
3. Verhoog het volume met de
VOLUME schuifregelaar.
Pagina D-18
4. De MODE schakelaar staat in de
CASIO CHORD of FINGERED
stand.
4. Normaal spel is niet mogelijk op
het begeleidingstoetsenbord
terwijl de MODE schakelaar op
CASIO CHORD of FINGERED
staat. Zet de MODE schakelaar in
de NORMAL stand.
Pagina D-22
5. De LOCAL CONTROL functie is
uitgeschakeld.
5. Schakel de functie voor lokale
bediening in (ON).
Pagina D-54
6. MIDI data heeft de VOLUME en
EXPRESSION instellingen
ingesteld op 0.
6. Stel beide parameters in.
Pagina D-57
Vervang de batterijen door een set
nieuwe of gebruik de netadapter.
Pagina
D-13, D-14
Een van de volgende symptomen
Lage batterijspanning
tijdens werking op batterijen.
Š Zwak brandende stroomindicator
Š Het instrument kan niet worden
ingeschakeld
Š Wanneer de display knippert,
donker of moeilijk af te lezen is
Š Abnormaal laag luidspreker-/
hoofdtelefoonvolume
Š Vervorming van het geluid
Š Af en toe onderbreken van geluid
tijdens weergave bij een hoog
volume
Š Plotseling uitvallen van de stroom
tijdens weergave bij een hoog
volume
Š Knipperen of donker worden van
de display tijdens weergave bij een
hoog volume
Š Geluid blijft klinken zelfs na
loslaten van de toetsen
Š Een toon die totaal verschilt van de
toon die geselecteerd is
Š Abnormale weergave van een
ritmepatroon of een bankmelodie
Š Bij het klinken van noten gaan de
toetsenbordindicators zwakker
branden
Š Uitvallen van stroom,
geluidsvervorming of laag volume
bij spelen via een aangesloten
computer of MIDI toestel
641A-F-125A
Handeling
D-59
Oplossen van moeilijkheden
Probleem
Mogelijke oorzaak
Handeling
Zie pagina
Automatische begeleiding klinkt
niet.
Volume van automatische
begeleiding staat op 000.
Verhoog met de ACCOMP
VOLUME toets het volume.
Pagina D-27
Geen verandering in het volume bij
verandering in druk op de
klaviertoetsen.
De aanslagvolumefunctie is
uitgeschakeld.
Druk op de TOUCH RESPONSE
toets om deze in te schakelen.
Pagina D-49
Toetsverlichting blijft branden.
Het keyboard is aan het wachten op
het spelen van de juiste noot tijdens
weergave met Stap 1 of Stap 2.
1. Druk op de verlichte toets om met Pagina
Stap 1 of Stap 2 weergave te
D-33, D-34
spelen.
2. Druk op de START/STOP toets om Pagina
Stap 1 of Stap 2 weergave uit te
D-33, D-34
schakelen.
Toetsen gaan branden maar er wordt De spanning-aan waarschuwing
Druk op een willekeurige toets of
geen geluid geproduceerd.
probeert u eraan te herinneren dat de klaviertoets om de spanning weer
spanning ingeschakeld was terwijl
normaal te verkrijgen.
het toestel niet wordt gebruikt.
Pagina D-14
Bij spelen van een ander MIDI
instrument kloppen de sleutel of de
afstemming niet.
Transponeren of stemmen is op een
andere waarde dan 00 ingesteld.
Gebruik de TRANSPOSE/TUNE/
MIDI toets om de van toepassing
zijnde instelschermen te verkrijgen
en zowel transponeren als stemmen
op 00 in te stellen.
Pagina
D-49, D-50
Automatische begeleiding of ritme
kan niet worden opgenomen.
Een spoor anders dan Spoor 1 is
ingesteld als opnamespoor.
Stel Spoor 1 in m.b.v. de
spoorkeuzetoetsen. (Spoor 2 is het
melodiespoor.)
Pagina D-37
Bij spelen van algemene MIDI data
Verkeerde SOUND RANGE SHIFT
met een computer worden noten die instelling
niet kloppen weergegeven wanneer
verlichte toetsen worden ingedrukt.
Gebruik de TRANSPOSE/TUNE/
MIDI toets om het SOUND RANGE
SHIFT scherm te verkrijgen en de
instelling te corrigeren.
Pagina D-56
Bij spelen op het toetsenbord wordt
een onnatuurlijk geluid verkregen
terwijl het keyboard op een
computer is aangesloten.
De MIDI THRU functie van de
computer is ingeschakeld.
Schakel de MIDI THRU functie van
de computer uit of schakel de
LOCAL CONTROL functie bij dit
keyboard uit.
Pagina D-54
Niet mogelijk om data van de
akkoordbegeleiding bij een
computer op te nemen.
De ACCOMP MIDI OUT functie is
uitgeschakeld.
Schakel de ACCOMP MIDI OUT
functie in.
Pagina D-55
D-60
641A-F-126A
Technische gegevens
Technische gegevens
Model:
LK-73
Toetsenbord:
73 toetsen van standaard grootte, 6 octaven (met het aanslagvolume aan/uit)
Klaviertoetsindicatorsysteem:
Kan in- en uitgeschakeld worden (maximaal 10 toetsen kunnen tegelijkertijd branden)
Tonen:
137 (128 algemene MIDI tonen + 9 drumklanken); met lagen en splitsen
Ritme-instrumenttonen:
61
Polyfonie:
24 noten maximaal (12 voor bepaalde tonen)
Automatische begeleiding
Ritmepatronen:
100
Tempo:
Variabel (216 stappen, = 40 - 255)
Akkoorden:
3 vingerzetmethoden (CASIO CHORD, FINGERED, FULL RANGE CHORD)
Ritmebediening:
START/STOP, INTRO, NORMAL/FILL-IN, VAR/FILL-IN, SYNCHRO/ENDING
Begeleidingsvolume:
0 - 127 (128 stappen)
3-stappen les:
Weergave:
3 lessen (stap 1, 2, 3)
Herhaalde weergave van een enkele melodie
Melodiebank
Aantal melodieën:
100
Bedieningsregelaars:
PLAY/PAUSE, STOP, FF, REW, LEFT/TRACK 1, RIGHT/TRACK 2
Muziekinformatiefunctie:
Toon, automatische begeleiding, bankmelodienummers en -namen; notenbalknotatie,
tempo, metronoom, maat- en maatslagnummer, stappen lesdisplay, akkoordnaam,
dynamisch teken, vingerzetting, octaafteken, pedaalbediening
Metronoom:
Aan/Uit
Maatslag:
1-6
Melodiegeheugen
Melodieën:
2
Opnamesporen:
2
Opnamemethoden:
Real-time, stapsgewijs
Geheugencapaciteit:
Ca. 5.200 noten (totaal voor twee melodieën)
MIDI:
16 meervoudige ontvangst, GM niveau 1 standaard
Overige functies
Transponeren:
25 stappen (–12 halftonen tot +12 halftonen)
Stemmen:
101 stappen (A4=ca. 440Hz ±50 cent)
Aansluitingen
MIDI aansluitingen:
IN, OUT
Aanhoudpedaal/toewijsbare
aansluiting:
Standaard aansluiting (aanhouden, sostenuto, zacht, ritme start/stop)
Hoofdtelefoon/
uitgangsaansluiting:
Stereo standaard aansluiting
Uitgangsimpedantie:
100
Uitgangsspanning:
Max. 4V (RMS)
Stroomaansluiting:
641A-F-127A
9V gelijkstroom (9V DC)
D-61
Technische gegevens
Stroomvoorziening:
2-wegs
Batterijen:
6 batterijen maat D
Levensduur batterijen:
Ca. 5 uur doorlopende werking op mangaanbatterijen.
Netadapter:
AD-5
Automatisch uitschakelen
stroom:
Schakelt spanning uit ca. 6 minuten na laatste bediening. Werkt enkel tijdens werking
op batterijen, kan met de hand uitgeschakeld worden.
Luidsprekervermogen:
3W+3W
Stroomverbruik:
9V
Afmetingen:
116,2 × 42,1 × 14,2 cm
Gewicht:
Ca. 8,7kg (zonder batterijen)
7,7W
Š Ontwerp en technische gegevens onder voorbehoud.
D-62
641A-F-128A
Onderhoud van het toestel
Onderhoud van het toestel
J Vermijd hitte, vocht en direct zonlicht.
Stel het toestel niet bloot aan direct zonlicht, zet het niet op een plaats dichtbij een airconditioning of op een bijzonder warme plaats.
J Gebruik het toestel niet in de buurt van een TV of radio.
Dit instrument kan storing veroorzaken bij TV en radio. Mocht dit gebeuren, zet het toestel dan verder weg van de TV of de radio.
J Gebruik voor het reinigen van het toestel nooit lak, verdunner of dergelijke chemicaliën.
Maak het toetsenbord schoon met een zachte doek bevochtigd in water met een milde oplossing van een neutraal
schoonmaakmiddel. Dompel de doek in de oplossing en wring hem uit totdat hij bijna droog is.
J Vermijd het gebruik op plaatsen met grote extremen in temperatuur.
Extreme hitte kan figuren op het LCD scherm produceren waardoor dit donker en moeilijk te zien wordt. Deze toestand zou vanzelf
goed komen wanneer de omgevingstemperatuur van het keyboard weer normaal is.
Š Misschien heeft u lijnen in de afwerking van dit keyboard opgemerkt. Deze lijnen zijn het resultaat van het vormgieten om het plastic
van de kast in de juiste vorm te maken. Het zijn geen breuken of krassen in het plastic en geen reden voor ongerustheid.
641A-F-129A
D-63
641A-F-194A
Appendice/Appendix/Appendice
Appendice/Appendix/Appendice
Table de notes
1.
2.
3.
4.
Numéro de sonorité
Polyphonie maximale
Type de registre
Registre sonore recommandé pour
General MIDI
Š La signification de chaque type
de registre est indiquée à
droite.
Š La hauteur des notes
marquées d’une astérisque ne
change pas, quelle que soit la
touche du clavier sur laquelle
vous appuyez.
Š Les sons de percussions
(numéros de sonorité 128 à
136) ont une polyphonie
maximale de 12 notes.
Š SOUND RANGE SHIFT (page
F-56) sert à décaler d’une
octave les sonorités à registre
B (072 PICCOLO).
641A-F-195A
Notentabel
1.
2.
3.
4.
Toonnummer
Maximale polyfonie
Type bereik
Aanbevolen geluidsbereik voor
algemene MIDI (GM)
Š De betekenis van elk
bereiktype wordt hier boven
beschreven.
Š De met een asterisk
aangegeven toonhoogte
veranderen niet ongeacht
welke klaviertoets ingedrukt
wordt.
Š Percussieklanken
(toonnummers 128 - 136)
hebben een maximale
polyfonie van 12.
Š Door SOUND RANGE SHIFT
(geluidsbereikverschuiving,
pagina D-56) in te schakelen
wordt de toon van het
geluidsbereiktype B (072
PICCOLO) met één octaaf
verschoven.
Tabella delle note
1.
2.
3.
4.
Numero di tono
Polifonia massima
Tipo di gamma
Gamma di suono consigliata per
General MIDI
Š Il significato di ciascun tipo di
gamma è descritto a destra.
Š L’altezza di toni contrassegnati
da un asterisco non cambia
indipendentemente da quale
tasto della tastiera viene
premuto.
Š I suoni di percussione (toni dal
numero 128 al numero 136)
hanno una polifonia massima
di 12.
Š L’attivazione di SOUND
RANGE SHIFT (pagina I-56) fa
spostare il tono del tipo di
gamma B (072 PICCOLO) di
una ottava.
A-1
Appendice/Appendix/Appendice
A-2
641A-F-196A
Appendice/Appendix/Appendice
Liste des sons de percussioins
641A-F-197A
A-3
Appendice/Appendix/Appendice
Charte des accords FINGERED
Fingered akkoordkaarten
Tavola degli accordi a diteggiatura normale
A-4
641A-F-198A
Appendice/Appendix/Appendice
641A-F-199A
A-5
Appendice/Appendix/Appendice
Liste des rythmes
Ritmelijst
Lista dei ritmi
A-6
641A-F-200A
641A-F-201A
641A-F-202A
641A-F-203A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement