Casio | EX-Z200 | User manual | Casio EX-Z200 Användarmanual

Casio EX-Z200 Användarmanual
SW
Digitalkamera
Bruksanvisning
K1142PCM1DMX
Tack för att du köpt en produkt från CASIO.
• Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i denna bruksanvisning, innan produkten
tas i bruk.
• Spara bruksanvisningen på ett säkert ställe för framtida behov.
• För allra senaste information angående produkten hänvisar vi till EXILIM:s officiella
webbsajt på http://www.exilim.com/
1
Uppackning
Kontrollera vid uppackning av kameran att samtliga artiklar nedan medföljer.
Kontakta din återförsäljare, om något skulle saknas.
Digitalkamera
Laddningsbart
litiumjonbatteri (NP-40)
Batteriladdare (BC-31L)
Hur remmen fästs i kameran
Fäst remmen här.
Nätkabel
Rem
USB-kabel
AV-kabel
CD-ROM-skiva
2
Grundreferens
Läs detta först!
• Innehållet i denna bruksanvisning är föremål för ändringar utan föregående
meddelande.
• Innehållet i denna bruksanvisning har kontrollerats under varje steg i
tillverkningsprocessen. Kontakta oss gärna, om du upptäcker någonting som
verkar tvivelaktigt, felaktigt etc.
• All kopiering av innehållet i denna bruksanvisning, delvis eller i sin helhet, är
förbjuden. Utöver för personligt bruk är allt annat bruk av innehållet i denna
bruksanvisning utan tillstånd från CASIO COMPUTER CO., LTD. förbjudet i
enlighet med gällande upphovsrättslagar.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. påtar sig inget ansvar för några skador eller
uteblivna vinster som drabbat dig eller tredje part på grund av bruk av eller fel på
produkten.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. påtar sig inget ansvar för några skador, uteblivna
inkomster eller krav från tredje part som uppstått till följd av bruk av Photo Loader
with HOT ALBUM, Photo Transport eller YouTube Uploader for CASIO.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. påtar sig inget ansvar för några skador eller
uteblivna inkomster orsakade av förlust av minnesinnehållet på grund av fel,
reparation eller annat.
• Notera att de skärmexempel och produktillustrationer som visas i denna
bruksanvisning kan skilja sig en aning från skärmarna och utformningen på själva
kameran.
LCD-skärm
Bildskärmen med flytande kristaller använder sig av en ytterst avancerad teknik som
sörjer för över 99,99 % effektiva bildpunkter. Detta innebär att ett obetydligt antal
bildpunkter inte tänds eller förblir tända hela tiden. Det beror på egenskaperna hos
flytande kristallskärmar och tyder inte på fel.
Provfotografera först
Ta en provbild för att kontrollera att kameran fungerar som den ska, innan faktisk
bildinspelning påbörjas.
3
Innehåll
Uppackning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Läs detta först! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
❚❙ Grundinstruktioner för snabbstart
9
Vad är en digitalkamera? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Möjligheter med CASIO-kameran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Börja med att ladda upp batteriet före användning.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
❚ Laddning av batteriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
❚ Isättning av batteriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Val av skärmspråk efter att kameran slagits på första gången . . . . . . . . . . . 13
Förberedning av ett minneskort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
❚ Användbara minneskort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
❚ Isättning av ett minneskort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
❚ Formatering (initiering) av ett nytt minneskort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Inspelning av en stillbild. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Korrekt hållning av kameran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visning av stillbilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Radering av bilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..
..
..
..
16
18
19
20
❚ Radering av en enstaka fil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
❚ Radering av samtliga filer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Försiktighetsåtgärder vid inspelning av stillbilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
❚ Begränsningar för autofokus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
På- och avslagning av kameran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
❚ För att slå på strömmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
❚ För att slå av kameran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
❚❙ Handledning för inspelning av stillbilder
Användning av manöverpanelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ändring av bildstorlek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Bildstorlek)
Användning av blixt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Blixt)
Användning av automatisk slutare . . . . . . . . . . . . . . (Automatisk slutare)
❚
❚
❚
❚
23
..
..
..
..
23
24
26
28
För att använda sök sudd till att minimera bildsudd . . . . . . . . . . (Sök sudd) . . .
För att använda sök rörelse till att minimera bildsudd . . . . . . .(Sök rörelse) . . .
För att använda sök leende till att spela in medan ett motiv ler (Sök leende). . .
För att ändra utlösningskänslighet för automatisk slutare . . . . (Känslighet) . . .
28
29
29
30
Användning av ansiktsidentifiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ansiktsident.) . . 32
❚ Inspelning med hjälp av ansiktsidentifiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Normal) . . . 32
❚ Användning av läget Familj först . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Familj först) . . . 33
Seriebildstagning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Kontinuerlig)
Specificering av ISO-känslighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ISO)
Korrigering av bildens ljusstyrka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (EV-skifte)
Ändring av datum- och tidformat på manöverpanelen. . . . . . . . . . . . . . . .
Inspelning med zoom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..
..
..
..
..
38
40
41
42
42
❚ Växlingspunkt för optisk zoom och digital zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
B
4
Innehåll
❚❙ Inspelning av filmbilder och ljud
Filminspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Användning av förinspelad film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inspelning av en stillbild under pågående filminspelning. . . . . . . . . . . . . .
Inspelning av enbart ljud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Röstinspelning)
45
..
..
..
..
45
47
48
48
❚ Uppspelning av en ljudinspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
❚❙ Användning av BEST SHOT
50
Vad är BEST SHOT? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
❚ Några scenexempel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Inspelning av bilder med BEST SHOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
❚ Skapande av egna BEST SHOT-inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Inspelning med AUTO BEST SHOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inspelning av ID-foton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inspelning av bilder på visitkort och dokument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inspelning av ett självporträtt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
❚❙ Avancerade inställningar
..
..
..
..
54
55
56
57
59
Användning av skärmmenyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Inställningar i inspelningsläget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (REC) . . 61
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
Val av ett fokusläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Fokus) . . .
Seriebildstagning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kontinuerlig) . . .
Användning av självutlösaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Självutlösare) . . .
Användning av automatisk slutare . . . . . . . . . . . . . . . . (Automatisk slutare) . . .
Inspelning med ansiktsidentifiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ansiktsident.) . . .
Reducering av effekterna av kamera- och motivrörelser . . (Skakdämpning) . . .
Specificering av autofokusytan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (AF-yta) . . .
Användning av hjälplampan för autofokus . . . . . . . . . . . . . . (Hj.lampa f.AF) . . .
Ändring av fokusramens form . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Fokusram) . . .
Tilldelning av funktioner till knapparna [4] och [6] . . . . . . . . (Tangent L/R) . . .
Inspelning med snabbslutaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Snabbslutare) . . .
Visning av rutmönster på skärmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Rutmönster) . . .
In- och urkoppling av digital zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Digital zoom) . . .
Inkoppling av bildgranskning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Granska) . . .
Användning av ikonhjälp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ikonhjälp) . . .
Inställning av grundinställningar vid strömpåslag . . . . . . . . . . . . . . (Minne) . . .
61
65
65
66
66
67
68
68
69
70
70
71
71
71
71
72
Inställningar för bildkvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Bildkvalitet) . . 73
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
Specificering av stillbildsstorlek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Bildstorlek) . . .
Specificering av bildkvalitet för stillbilder . . . . . . . . . . (Bildkvalitet (Stillbild)) . . .
Specificering av bildkvalitet för film . . . . . . . . . . . . . . . . (Bildkvalitet (Film)). . .
Korrigering av bildens ljusstyrka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(EV-skifte) . . .
Justering av vitbalans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Vitbalans) . . .
Specificering av ISO-känslighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(ISO) . . .
Specificering av mätningsläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Mätning) . . .
Reducering av över- och underexponering . . . . . . . . . (Dynamiskt omfång) . . .
Förstärkning av hudtoner i ett porträtt . . . . . . . . . . . . . . . (Porträttförfining) . . .
Användning av inbyggda färgfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Färgfilter) . . .
5
73
73
74
74
75
76
76
77
77
77
Innehåll
❚
❚
❚
❚
❚
Reglering av bildens skärpa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Skärpa) . . .
Reglering av färgmättnad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Färgmättnad) . . .
Justering av bildkontrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kontrast) . . .
Specificering av blixtintensitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Blixtintens.) . . .
Inkoppling av blixthjälp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Blixthjälp) . . .
❚❙ Visning av stillbilder och filmer
80
Visning av stillbilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visning av en film. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zoomning av en bild på skärmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visning av 12 bilder samtidigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visning av bilder på kalendermenyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visning av stillbilder och filmer på en teveskärm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
❚❙ Övriga uppspelningsfunktioner
78
78
78
78
79
..
..
..
..
..
..
(uppspelning)
80
80
81
81
82
82
85
Uppspelning av ett bildspel på kameran . . . . . . . . . . . . . . . . (Diabildsvis.) . . 85
❚ Lagring av musik från en dator i kamerans minne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Arrangering av stillbilder med hjälp av layoututskrift . . . . . (Layoututskrift)
Skapande av en stillbild av filmrutor . . . . . . . . . . . . . . . (MOTION PRINT)
Redigering av en film på kameran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Filmredig.)
Reducering av effekterna av underexponering . . . . . (Dynamiskt omfång)
Justering av vitbalans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Vitbalans)
Justering av ljusstyrkan för en existerande stillbild . . . . . . . . . (Ljusstyrka)
Keystone-korrigering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Keystone)
Användning av färgkorrigering till att korrigera färgen på ett
gammalt fotografi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Färgkorrig.)
Val av bilder för utskrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (DPOF utskrift)
Skyddande av en fil mot radering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Bildskydd)
Redigering av datum och tid för en bild . . . . . . . . . . . . . . . . . (Datum/Tid)
Rotering av en bild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Rotation)
Omformatering av en stillbild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Omformatera)
Klippning av en stillbild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Klippning)
Tillägg av ljud till en stillbild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Dubbning)
..
..
..
..
..
..
..
88
89
89
91
92
93
93
..
..
..
..
..
..
..
..
94
95
95
96
96
97
97
98
❚ Uppspelning av ljudet till en stillbild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Kopiering av filer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kopiera) . 100
❚❙ Utskrift
101
Utskrift av stillbilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Direktanslutning till en skrivare kompatibel med PictBridge . . . . . . . . . . . . 102
Användning av DPOF för att välja bilder för utskrift och antalet kopior . . . . 104
6
Innehåll
❚❙ Användning av kameran med en dator
107
Hur en dator kan användas ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Användning av kameran med en dator som kör Windows . . . . . . . . . . . . . 108
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
Visning och lagring av bilder i en dator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatisk sparning av bilder på en dator/hantering av bilder . . . . . . . . . . . . .
Uppspelning av filmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uppladdning av filmfiler till YouTube . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Överföring av bilder från datorn till kamerans minne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visning av användardokumentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (PDF-filer) . .
Användarregistrering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110
113
114
114
116
118
118
Användning av kameran med en Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
❚
❚
❚
❚
❚
Anslutning av kameran till datorn och lagring av filer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatisk överföring av bilder och hantering av dem på din Macintosh. . . . .
Uppspelning av film. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visning av användardokumentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(PDF-filer) . .
Användarregistrering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119
121
122
122
122
Filer och mappar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Minneskortdata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
❚❙ Övriga inställningar
(Inställning) 126
Val av skärmlayout för inspelningsläget . . . . . . . . . . . . . . . . . (R Panel)
Val av skärmlayout för uppspelningsläget . . . . . . . . . . . . . . . . .(P Visa)
Justering av skärmens ljusstyrka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Skärm)
Konfigurering av ljudinställningar på kameran . . . . . . . . . . . . . . . . .(Ljud)
Konfigurering av en startbild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Startskärm)
Specificering av framställningsmetod för filnamnens serienummer (Filnr.)
Konfigurering av världstidsinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Världstid)
Tidsstämpling av stillbilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tidsstämpel)
Inställning av kamerans klocka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Justera)
Specificering av datumformat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Datumformat)
Specificering av skärmspråk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Language)
Konfigurering av inställningar för viloläge . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Viloläge)
Konfigurering av inställningar för automatiskt strömavslag (Autoströmav.)
Konfigurering av inställningar för [r] och [p] . (inspelning/uppspelning)
Konfigurering av inställningar för USB-protokoll . . . . . . . . . . . . . . . (USB)
Val av skärmformat och videosystem för videoutmatning . . . . (Videoutg.)
Formatering av det inbyggda minnet eller ett minneskort . . . . (Formatera)
Återställning av kamerans inställningar till grundinställningarna (Nollställ)
❚❙ Konfigurering av skärminställningar
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
126
127
127
128
128
129
130
131
132
132
133
133
134
134
135
135
136
136
137
Användning av histogram på skärmen för
kontroll av exponering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (+Histogram) . 137
❚ Användning av histogrammet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
7
Innehåll
❚❙ Övrigt
139
Försiktighetsåtgärder vid användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Strömförsörjning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
❚
❚
❚
❚
Laddning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Byte av batteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Försiktighetsåtgärder gällande batteriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Användning av kameran utomlands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148
148
149
149
Användning av ett minneskort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
❚ Byte av minneskort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Datorsystemkrav för medföljande programvara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Delar och reglage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visning på skärmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Återställning av ursprungliga grundinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
När problem uppstår ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
152
153
154
156
159
❚ Felsökning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
❚ Skärmmeddelanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Antal stillbilder och filminspelningstid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Tekniska data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
8
Innehåll
Grundinstruktioner för snabbstart
Vad är en digitalkamera?
En digitalkamera lagrar bilder på ett minneskort, så att bilder kan spelas in
och raderas hur många gånger som helst.
Spela in
Radera
Spela upp
Inspelade bilder kan användas på en rad olika sätt.
Lagra bilder i en dator.
Skriv ut bilder.
9
Bifoga bilder i e-post.
Grundinstruktioner för snabbstart
Möjligheter med CASIO-kameran
CASIO-kameran erbjuder en rad användbara funktioner för att underlätta inspelning
av digitala bilder, inklusive följande tre huvudfunktioner.
Automatisk slutare
Kameran spelar automatiskt in en bild när den
känner av att kameran är stilla, motivet ler etc.
Se sidan 28 för närmare detaljer.
Ansiktsidentifiering
Varje gång kameran riktas mot en person söker
den automatiskt upp personens ansikte för vackra
porträttfoton.
Se sidan 32 för närmare detaljer.
BEST SHOT
Välj helt enkelt önskat scenexempel, varvid
kameran automatiskt utför lämpliga inställningar.
Därefter är det bara att trycka på avtryckaren för
att få perfekta bilder.
Se sidan 50 för närmare detaljer.
10
Grundinstruktioner för snabbstart
Börja med att ladda upp batteriet före användning.
Observera att batteriet till en nysåld kamera levereras oladdat. Utför åtgärderna
under ”Laddning av batteriet” för att göra batteriet fulladdat.
• Kameran kan endast drivas med CASIO:s speciella laddningsbara litiumjonbatteri
(NP-40). Försök aldrig använda någon annan typ av batteri.
Laddning av batteriet
1.
Anpassa batteriets positiva + och
negativa - pol till motsvarande poler på
batteriladdaren och sätt i batteriet i
batteriladdaren.
2.
Anslut batteriladdaren till ett lämpligt
nätuttag.
Lampan [CHARGE]
En fulladdning tar cirka 150 minuter.
Lampan [CHARGE] slocknar när
laddningen är klar. Koppla loss nätkabeln
från nätuttaget och ta sedan ut batteriet ur
batteriladdaren.
Lampans tillstånd
Beskrivning
Lyser röd
Laddning pågår
Blinkar röd
Problem med batteriladdaren eller batteriet (s. 148)
Av
Laddning avslutad eller i viloläge på grund av för hög
eller för låg omgivningstemperatur (s. 148)
Övriga försiktighetsåtgärder gällande laddning
• Använd den speciella batteriladdaren (BC-31L) till att ladda det speciella
litiumjonbatteriet (NP-40). Använd aldrig någon annan typ av laddningsanordning.
Försök att använda en annan laddare kan leda till oväntade olyckor.
• Ett batteri som ännu är varmt till följd av normal användning kan kanske inte
fulladdas. Se till att batteriet hinner svalna innan det laddas.
• Ett batteri urladdas alltid en liten aning också medan det inte är isatt i kameran.
Därför är det rekommendabelt att ladda batteriet strax innan det behöver
användas.
• Laddning av batteriet till kameran kan orsaka störningar på teve- och
radiomottagning. Anslut i så fall batteriladdaren till ett nätuttag som är placerat
längre bort från teven eller radion.
• Den faktiska laddningstiden beror på batteriets aktuella kapacitet och
laddningsförhållanden.
11
Grundinstruktioner för snabbstart
Isättning av batteriet
1.
Öppna batteriluckan.
1
Skjut batteriluckans låsreglage till läget OPEN och
öppna sedan batteriluckan enligt pilarna på bilden.
2
2.
Sätt i batteriet.
Stoppare
Vänd EXILIM-loggan på batteriet uppåt (i
samma riktning som skärmen), för undan
stopparen intill batterifacket åt det håll
som pilen anger och skjut samtidigt in
batteriet i kameran. Tryck batteriet inåt
tills stopparen fäster det på plats.
3.
Batteri
Stäng batteriluckan.
2
Stäng batteriluckan och skjut sedan låsreglaget mot
läget LOCK.
• Vi hänvisar till sidan 148 angående byte av
batteri.
1
Kontroll av återstående batterispänning
Allteftersom batterispänningen försvagas anger en indikator på skärmen den
återstående kapaciteten enligt nedan.
Återstående spänning
Hög
Låg
Batteriindikator
*
*
Indikatorfärg
Bärn*
stensgul
*
Cyanblå
*
Röd
*
Röd
anger att batteriet är svagt. Ladda batteriet så snart som möjligt.
Inspelning kan inte utföras medan
visas. Ladda batteriet omedelbart.
• Den kapacitet som batteriindikatorn anger ändras ibland vid omkoppling mellan
inspelningsläge och uppspelningsläge.
• Inställningarna för datum och tid raderas, om kameran lämnas utan någon
strömtillförsel med ett urladdat batteri i cirka två dygn. Dessa inställningar behöver
då utföras på nytt när strömmen återställts.
• Vi hänvisar till sidan 169 angående batterilivslängd och minneskapacitet.
Tips för att spara på batteriet
• Om blixten inte behöver användas, så välj ? (blixt av) som blixtläge (s. 26).
• Aktivera automatiskt strömavslag eller använd insomningsfunktionen för att
undvika onödig batteriförbrukning i händelse att du glömmer att slå av kameran
(s. 133, 134).
12
Grundinstruktioner för snabbstart
Val av skärmspråk efter att kameran slagits på första gången
Första gången ett batteri sätts i kameran visas en
meny för inställning av skärmspråk, datum och tid.
Om datum och tid inte ställs in korrekt kommer
felaktiga datum- och tidsdata att spelas in med
bilderna.
[ON/OFF]
[BS]
=8?
=4?
=2?
=6?
[SET]
1.
Tryck på [ON/OFF] för att slå på kameran.
2.
Använd [8], [2], [4] och [6] till att välja önskat språk och tryck sedan
på [SET].
3.
Använd [8], [2], [4] och [6] till att välja det
område där kameran ska användas och tryck
sedan på [SET].
Det valda området framhävs i rött.
4.
Använd [8] och [2] till att välja den ort där
kameran ska användas och tryck sedan på
[SET].
5.
Använd [8] och [2] till att välja välja sommartid (Sommartid) om så
önskas och tryck sedan på [SET].
6.
Använd [8] och [2] till att välja önskat datumformat och tryck sedan
på [SET].
Exempel: 19. 12. 09
ÅÅ/MM/DD * 09/12/19
DD/MM/ÅÅ * 19/12/09
MM/DD/ÅÅ * 12/19/09
7.
Ställ in datum och tid.
Använd [4] och [6] till att välja den inställningspost som ska ändras och använd
sedan [8] och [2] till att ändra den.
Tryck på [BS] för att växla mellan 12-timmars och 24-timmars tidsformat.
8.
Tryck på [SET].
• Om ett misstag görs kan inställningarna ändras senare (s. 132, 133).
ANM.
• Varje land bestämmer självt vilken lokal tid som ska gälla och om sommartid ska
tillämpas, vilket betyder att dessa tider är föremål för ändringar.
13
Grundinstruktioner för snabbstart
Förberedning av ett minneskort
Kameran har visserligen ett inbyggt minne för lagring av bilder och filmer, men för att
erhålla större inspelningskapacitet rekommenderas inköp av ett separat minneskort.
Kameran levereras utan minneskort. Bilder som spelas in medan ett minneskort är
isatt sparas i minneskortet. När inget minneskort är isatt sparas bilderna i det
inbyggda minnet.
• Vi hänvisar till sidan 165 angående kapaciteter hos minneskort.
Användbara minneskort
–
–
–
–
SD-minneskort
SDHC-minneskort
MMC (MultiMediaCard)
MMCplus (MultiMediaCardplus)
Använd någon av ovanstående typer av minneskort.
Isättning av ett minneskort
1.
Tryck på [ON/OFF] för att slå av kameran och
öppna sedan batteriluckan.
Skjut batteriluckans låsreglage till läget OPEN och
öppna sedan batteriluckan enligt pilarna på bilden.
2.
2
Sätt i ett minneskort.
Håll minneskortet med
framsidan vänd uppåt (mot
kamerans skärmsida) och skjut
in det i minneskortfacket så
långt det går tills det låses på
plats med ett klickljud.
3.
1
Framsida Baksida
Stäng batteriluckan.
Stäng batteriluckan och skjut sedan låsreglaget mot
läget LOCK.
• Vi hänvisar till sidan 150 angående byte av
minneskort.
Framsida
2
1
VIKTIGT!
• Sätt aldrig i någonting annat än ett användbart minneskort (s. 14) i
minneskortfacket.
• Om vatten eller något främmande föremål skulle råka tränga in i minneskortfacket,
så slå omedelbart av kameran, ta ut batteriet och kontakta återförsäljaren eller en
av CASIO auktoriserad serviceverkstad.
14
Grundinstruktioner för snabbstart
Formatering (initiering) av ett nytt minneskort
Ett nytt minneskort behöver formateras innan det används första gången.
1.
Slå på kameran och tryck på [MENU].
2.
Välj fliken ”Inst.”, välj ”Formatera” och tryck sedan på [6].
3.
Använd [8] och [2] till att välja ”Formatera” och tryck sedan på [SET].
VIKTIGT!
• Formatering av ett minneskort som redan innehåller stillbilder eller andra filer gör
att dess innehåll raderas. Vanligtvis behöver ett minneskort bara formateras en
gång. Kortet bör dock formateras på nytt, om det reagerar trögt eller uppvisar
några andra onormala företeelser.
• Använd alltid kameran till att formatera ett minneskort. Användning av ett
minneskort som formaterats på en dator kan göra att databehandlingen på
kameran blir långsammare. Formatering av ett SD- eller SDHC-minneskort på en
dator kan resultera i oöverensstämmelse med SD-formatet och orsaka problem
med kompatibilitet, drift o.dyl.
15
Grundinstruktioner för snabbstart
Inspelning av en stillbild
1.
Tryck på [r] (inspelning) för att slå på kameran.
Kontrollera att R visas på skärmen. Om inte, så hänvisar vi till sidan 50.
Ikon för stillbildsläge
Skärm
Avtryckare
[r] (inspelning)
2.
Rikta kameran mot
motivet.
Ett motiv kan zoomas
in eller ut efter behov.
Zoomreglage
3.
Tryck in avtryckaren halvvägs
för att fokusera bilden.
z Telefoto
w Vidvinkel
Bakre lampa
När fokusering är klart avger
kameran ett pipljud samtidigt som
den bakre lampan tänds i grönt och
fokusramen blir grön.
Fokusram
Halvtryck
Tryck lätt in
knappen tills
det tar stopp.
Ett halvtryck på avtryckaren gör att kameran
automatiskt ställer in exponering och
fokuserar motivet som den nu är riktad mot.
För att få bra bilder är det viktigt att kunna
avgöra hur hårt tryck som behövs för ett
halvtryck respektive ett fullt tryck på
avtryckaren.
Pip, pip! (Bilden är fokuserad.)
16
Grundinstruktioner för snabbstart
4.
Fortsätt hålla kameran stilla och tryck in avtryckaren helt och hållet.
En stillbild spelas in.
Fullt tryck
Inspelning av en film
Klick! (Bilden spelas in.)
[0]
Tryck på [0] för att starta
filminspelning. Tryck en gång
till på [0] för att stoppa
filminspelning. Se sidan 45
för närmare detaljer.
VIKTIGT!
• Kameran vibrerar och ger ifrån sig ett driftsljud, när slutarknappen trycks in
halvvägs medan inställningen ”Skakdämpning” står på ”D Auto” eller
”A Kamera-SD”. Detta är normalt och tyder inte på fel (s. 67).
. Användning av snabbslutare
Om avtryckaren trycks in helt och hållet direkt, utan att vänta på fokusering med
autofokus, så sker inspelning med hjälp av snabbslutare (s. 70).
• Med snabbslutare fokuserar kameran snabbare än vid normal autofokusering,
vilket gör att snabbrörliga motiv kan fångas in snabbare. Notera emellertid att vissa
bilder kan bli oskarpa vid användning av snabbslutare.
• Ta i möjligaste mån lite extra tid i anspråk till att först trycka in avtryckaren halvvägs
för att erhålla korrekt fokusering.
. Om bilden inte fokuseras ...
Om fokusramen förblir röd och den bakre lampan blinkar grön, så innebär det att
bilden inte är fokuserad (t.ex. för att motivet är för nära). Rikta i så fall om kameran
mot motivet och försök fokusera på nytt.
. Om motivet inte befinner sig i mitten av ramen ...
”Fokuslås” (s. 64) kallas en teknik som kan användas vid inspelning av en bild där det
motiv som ska fokuseras på inte befinner sig inom fokusramen mitt på skärmen.
17
Grundinstruktioner för snabbstart
Korrekt hållning av kameran
Rubbning av kameran samtidigt som avtryckaren trycks in resulterar i suddiga bilder.
Se till att hålla kameran enligt illustrationen nedan vid inspelning och håll kameran
stilla genom att pressa armarna mot kroppen samtidigt som avtryckaren trycks in.
Håll kameran stilla, tryck försiktigt in avtryckaren och se till att undvika rörelser under
den tid det tar för bilden att spelas in. Detta är speciellt viktigt när belysningen är
dålig, eftersom slutartiden då blir längre.
Horisontellt
Vertikalt
Håll kameran så att blixten
befinner sig ovanför objektivet.
ANM.
• Se till att inte något finger eller
remmen blockerar något av de
områden som anges på illustrationen.
• För att undvika att tappa kameran bör
du fästa remmen runt fingrarna eller
handleden när du håller i kameran.
• Svinga inte kameran medan den hålls
i remmen.
• Den medföljande remmen är endast
avsedd för användning till denna
kamera. Använd den aldrig för andra
syften.
Objektiv
Blixt
Främre lampa
Mikrofon
Rem
18
Grundinstruktioner för snabbstart
Visning av stillbilder
Gör på följande sätt för att titta på stillbilder på kamerans skärm.
• Vi hänvisar till sidan 80 angående uppspelning av filmer.
1.
Tryck på [p] (uppspelning) för
att aktivera uppspelningsläget.
• En stillbild som finns lagrad i
minnet visas på skärmen.
• Information gällande aktuell stillbild
visas också (s. 155).
• Det är även möjligt att dölja
[p] (uppspelning)
informationen för att enbart se
stillbilden.
• Det är möjligt att zooma in önskad del av bilden genom att föra zoomreglaget
mot z (s. 81). Vid inspelning av en viktig bild kan zoomningen användas till
att kontrollera detaljerna i bilden efter att bilden har spelats in.
2.
Använd [4] och [6] till att bläddra mellan bilderna.
• Håll endera knappen intryckt för att bläddra i snabbare takt.
[6]
[6]
[4]
[4]
19
Grundinstruktioner för snabbstart
Radering av bilder
Om minnet blir fullt kan bilder som inte längre behövs raderas för att utöka
lagringsutrymmet och spela in fler bilder.
• Tänk på att en raderad fil (bild) inte kan återkallas.
• Vid radering av en ljudstillbild (s. 99) raderas både stillbilden och tillhörande ljudfil.
Radering av en enstaka fil
1.
Tryck på [p] (uppspelning) för att aktivera
uppspelningsläget och tryck sedan på [2]
(
).
2.
Använd [4] och [6] till att bläddra igenom
filerna tills den som ska raderas visas.
3.
Använd [8] och [2] till att välja ”Radera” och tryck sedan på [SET].
• Upprepa åtgärderna i steg 2 och 3 för att radera fler filer.
• Tryck på [MENU] för att avsluta radering.
Radering av samtliga filer
1.
Tryck på [p] (uppspelning) för att aktivera uppspelningsläget och
tryck sedan på [2] (
).
2.
Använd [8] och [2] till att välja ”Radera alla filer” och tryck sedan på
[SET].
3.
Använd [8] och [2] till att välja ”Ja” och tryck sedan på [SET] för att
radera alla filer.
Detta gör att meddelandet ”Det finns inga filer.” visas på skärmen.
20
Grundinstruktioner för snabbstart
Försiktighetsåtgärder vid inspelning av stillbilder
Drift
• Öppna aldrig batteriluckan medan den bakre lampan blinkar grön. Detta kan
resultera i felaktig lagring av den bild som just spelats in, skador på andra bilder
som lagrats i minnet, fel på kameran etc.
• Om ett oönskat ljus skiner direkt på objektivet, så skugga objektivet med handen
vid inspelning av en bild.
Skärmen vid inspelning av stillbilder
• Beroende på motivets ljusförhållanden kan det hända att skärmen reagerar
långsammare än normalt och att digitala störningar uppstår på skärmbilden.
• Den bild som visas på skärmen är avsedd för komponering av bilden. Den faktiska
bilden spelas in med den kvalitet som ställts in för bildkvalitet (s. 73).
Inspelning inomhus under lysrörsbelysning
• Det obetydliga flimrandet hos lysrörslampor kan påverka ljusstyrkan eller färgerna
på en bild.
Begränsningar för autofokus
• Följande förhållanden kan medföra att fokusering misslyckas.
– En enfärgad vägg eller annat motiv med mycket låg kontrast
– Motiv i kraftigt motljus
– Ett väldigt blänkande motiv
– Persienner eller andra föremål med ett horisontellt mönster
– Flera motiv på olika avstånd från kameran
– Ett motiv på ett mörkt ställe
– Ett motiv som är för långt borta för att ljus från hjälplampan för autofokus ska nå
fram
– Kamerarörelser vid inspelning
– Ett snabbrörligt motiv
– Ett motiv som är utanför kamerans fokusomfång
• Om fokusering misslyckas, så prova att använda fokuslåset (s. 64) eller ställ in
fokus manuellt (s. 61).
21
Grundinstruktioner för snabbstart
På- och avslagning av kameran
För att slå på strömmen
Tryck på [ON/OFF] (strömbrytare) eller [r] (inspelning)
för att aktivera inspelningsläget. Tryck på [p]
(uppspelning) för att aktivera uppspelningsläget.
Den bakre lampan lyser (grön) en kort stund och
kameran slås på. Vid aktivering av inspelningsläger
skjuts objektivet samtidigt ut från kameran.
• Se noga till att ingenting hindrar eller kommer i kontakt
med objektivet medan det skjuts ut. Håll inte fast
objektivet så att det inte kan skjutas ut, eftersom det
kan orsaka fel.
• Tryck på [p] (uppspelning) i inspelningsläget för att
gå över till uppspelningsläget. Objektivet dras in cirka
10 sekunder efter att läget ändrats.
• Med vilofunktionen eller automatiskt strömavslag
(s. 133, 134) slås strömmen av automatiskt om ingen
åtgärd utförs under en viss tidsperiod.
[ON/OFF] (strömbrytare)
Bakre lampa
[p]
(uppspelning)
[r]
(inspelning)
För att slå av kameran
Tryck på [ON/OFF] (strömbrytare).
• Det går att ställa in kameran så att strömmen inte slås på vid tryckning på [r]
(inspelning) eller [p] (uppspelning). Det går även att ställa in kameran så att den
slås av vid tryckning på [r] (inspelning) eller [p] (uppspelning) (s. 134).
22
Grundinstruktioner för snabbstart
Handledning för inspelning av stillbilder
Användning av manöverpanelen
Manöverpanelen kan användas till att ändra kamerainställningar.
1.
Aktivera inspelningsläget och tryck på [SET].
Någon av ikonerna på manöverpanelen väljs och dess inställning visas på
skärmen.
Manöverpanel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
[SET]
2.
Använd [8] och [2] till att välja den inställning som ska ändras.
1Bildstorlek/bildkvalitet* (s. 24, 73)
2Blixtläge (s. 26)
3Automatisk slutare (s. 28)
4Utlösningskänslighet för automatisk
slutare (s. 30)
5Ansiktsidentifiering (s. 32)
6Seriebild (s. 38)
7ISO-känslighet (s. 40)
8EV-skifte (s. 41)
9Datum/tid (s. 42)
* Bildkvaliteten kan inte ändras med hjälp av manöverpanelen.
3.
Använd [4] och [6] till att ändra inställningen.
4.
Upprepa åtgärderna i steg 2 och 3 för att ändra en annan inställning.
5.
Kontrollera att alla inställningarna är de önskade och tryck sedan på
[SET].
Inställningarna appliceras och inspelningsläget aktiveras på nytt.
ANM.
• Kameran kan ställas in så att visning av manöverpanelen kopplas ur vid tryckning
på [SET] (s. 126).
• Det är även möjligt att ändra andra inställningar än de som anges ovan (s. 59).
• Manöverpanelen kan inte tas fram medan förinspelning av film, For YouTube eller
röstinspelning används.
23
Handledning för inspelning av stillbilder
Ändring av bildstorlek (Bildstorlek)
. Bildpunkter
Bilden på en digitalkamera består av en
samling små punkter, kallade bildpunkter eller
pixlar. Ju fler bildpunkter en bild innehåller,
desto detaljrikare blir bilden. I allmänhet
räcker det emellertid med ett mindre antal
bildpunkter för utskrift av en bild (L-format)
genom en fotobutik e.dyl., bifogning av en bild
i e-post, visning av bilden på en datorskärm
o.s.v.
Bildpunkt
. Angående bildstorlekar
3072
1
2
2304
640
480
Storleken på en bild anger hur många
bildpunkter den innehåller och uttrycks som
horisontella bildpunkterxvertikala
bildpunkter.
1 Bildstorlek 3072x2304 = Cirka
7 miljoner bildpunkter
2 Bildstorlek 640x480 = Cirka 300 000
bildpunkter
Enhet: bildpunkter
Tips vid val av bildstorlek
Tänk på att större bilder innehåller fler bildpunkter, vilket betyder att de tar upp större
minnesutrymme.
Stort antal bildpunkter
* Detaljrikare, men upptar mer minne. Bäst vid avsikt att
skriva ut bilder i stort format (t.ex. A3).
Litet antal bildpunkter
* Mindre detaljrikt, men upptar mindre minne. Bäst för bilder
som ska skickas med e-post etc.
• Vi hänvisar till sidan 165 för närmare detaljer om bildstorlek, bildkvalitet och antal
bilder som kan lagras.
• Vi hänvisar till sidan 74 för närmare detaljer om storleken på filmbilder.
• Vi hänvisar till sidan 97 för närmare detaljer om omformatering av existerande
stillbilder.
24
Handledning för inspelning av stillbilder
. För att välja bildstorlek
1.
Aktivera inspelningsläget och tryck på [SET].
2.
Använd [8] och [2] till att välja det översta alternativet på
manöverpanelen (Bildstorlek).
3.
Använd [4] och [6] till att välja önskad bildstorlek och tryck sedan på
[SET].
Bildstorlek
(bildpunkter)
Lämplig
utskriftsstorlek/
tillämpning
10M
(3648x2736)
Affischutskrift
3:2
(3648x2432)
Affischutskrift
16:9
(3648x2048)
HDTV
7M
(3072x2304)
Format A3
4M
(2304x1728)
Format A4
2M
(1600x1200)
Format 3,5"x5"
Bäst när bevarande av minneskapacitet anses
viktigare än hög bildkvalitet.
VGA
(640x480)
E-post
Ger mindre bildfiler, vilket är att föredra för
bilder som ska bifogas i e-post. Bilderna blir
emellertid något grövre.
Beskrivning
Bra detaljrikedom för större tydlighet även för
bilder klippta (s. 97) från ett original
Bra detaljrikedom
• Den ursprungliga grundinställningen för bildstorlek är 10M (10 miljoner
bildpunkter).
• Vid val av 3:2 (3648x2432 bildpunkter) spelas bilder in med formatet (bredd/
höjdförhållandet) 3:2, vilket matchar standardformat på utskriftspapper.
• Förkortningen HDTV står för High Definition Television. En HDTV-skärm har
formatet (bredd/höjdförhållandet) 16:9, vilket gör att en sådan skärm är bredare än
en vanlig teveskärm med det äldre formatet 4:3. Denna kamera kan spela in bilder
som är kompatibla med formatet på en HDTV-skärm.
• De format på utskriftpapper som anges här bör endast ses som riktlinjer
(utskriftsupplösning 200 dpi).
25
Handledning för inspelning av stillbilder
Användning av blixt (Blixt)
1.
Aktivera inspelningsläget och tryck en
gång på [2] (
).
2.
Använd [4] och [6] till att välja önskat
blixtläge och tryck sedan på [SET].
Medan menyposten ”R Panel” (s. 126) är
inställd på ”Av” (så att manöverpanelen inte
visas) kan tillgängliga blixtlägen bläddras
fram genom att trycka på [2] (
).
Blixt
[2] (
)
> Autoblixt
Blixten avfyras automatiskt i enlighet med
exponeringsförhållandena (mängden ljus och ljusstyrka).
? Blixt av
Blixten avfyras inte.
< Blixt på
Blixten avfyras alltid. Detta blixtläge kan användas för att
lysa upp ett motiv som normalt blir mörkt beroende på
stark belysning bakifrån (synkroniserad blixt för dagsljus).
_ Mjukblixt
En mjuk blixt avfyras alltid, oberoende av
exponeringsförhållandena.
¥ Reducering av Blixten avfyras automatiskt. Detta blixtläge kan användas
röda ögon
för att minska risken för att ögon i motivet blir röda.
3.
Tryck på avtryckaren för att starta bildinspelning.
2
N
< anger att blixten avfyras.
Bakre lampa
Blinkar orange medan blixten laddas för att ange att
bildinspelning inte kan ske.
• Det går inte att ta en till stillbild med blixt förrän
lampan har slutat blinka orange, vilket anger att
laddningen är klar.
ANM.
• Se till att inga fingrar eller remmen blockerar blixten.
• Önskad effekt erhålls kanske inte om motivet är för långt borta eller för nära.
• Blixtens laddningstid beror på aktuella driftsförhållanden (batteriets tillstånd,
omgivande temperatur o.s.v.). Med ett fulladdat batteri tar det cirka 4 sekunder.
• Om blixten inte används vid inspelning på ett mörkt ställe blir slutartiden längre,
vilket ökar risken för att bilden blir suddig om kameran inte hålls absolut stilla. Fäst
kameran på ett stativ e.dyl. under sådana förhållanden.
• När reducering av röda ögon används avfyras blixten automatiskt i enlighet med
exponeringen. Den avfyras inte på ställen där belysningen är god.
• Solsken, lysrörslampor och vissa andra ljuskällor kan ge upphov till onormala
färger på bilden.
• Välj blixtläget ”Blixt av” vid inspelning på platser där fotografering med blixt är
förbjudet.
26
Handledning för inspelning av stillbilder
• Ungefärligt blixtomfång (ISO-känslighet: Auto)
Vidvinkel: 0,2 m till 3,3 m
Telefoto: 0,5 m till 1,5 m
* Ovanstående värden beror på aktuell inställning för optisk zoom.
Reducering av röda ögon
Användning av blixten på kvällen eller i ett svagt upplyst rum kan göra att det
uppträder röda prickar i ögonen hos personer på bilden. Detta inträffar när ljuset från
blixten reflekteras på ögats näthinna. När reducering av röda ögon väljs som blixtläge
avfyrar kameran en förblixt som sluter näthinnan i ögonen på personer som
förekommer på bilden, vilket reducerar risken för röda ögon.
Observera nedanstående punkter när reducering av röda ögon används.
• Reducering av röda ögon fungerar inte om personerna på bilden inte tittar rakt mot
kameran (blixten).
• Reducering av röda ögon fungerar sämre för personer som befinner sig långt från
kameran.
Andra praktiska blixtfunktioner
• Ändring av blixtintensitet (s. 78)
• Kompensering för otillräcklig blixtintensitet (s. 79)
27
Handledning för inspelning av stillbilder
Användning av automatisk slutare (Automatisk slutare)
Vid användning av automatisk slutare spelar kameran in en bild automatiskt så fort
den känner av att vissa förinställda villkor uppfylls.
¸ Sök sudd
En bild spelas in automatiskt så fort kameran känner av att
bildsudd och motivrörelser är minimala.
Vid panorering spelas en bild in automatiskt så fort
¯ Reg. panorering kameran fastställer att inget sudd förekommer på det motiv
som följs.
¨ Sök leende
En bild spelas in automatiskt så fort kameran känner av att
motivet ler.
1.
Aktivera inspelningsläget och tryck på [SET].
2.
Använd [8] och [2] till att välja det tredje alternativet uppifrån på
manöverpanelen (Automatisk slutare).
3.
Använd [4] och [6] till att välja önskad typ av automatisk slutare och
tryck sedan på [SET].
För att använda sök sudd till att minimera bildsudd (Sök sudd)
1.
Rikta kameran mot motivet, tryck in avtryckaren halvvägs och vänta
tills kameran automatiskt har ställt in exponering och fokusering.
2.
Tryck in avtryckaren helt och hållet.
Kameran ställs i ett beredskapsläge och börjar
känna av hand- och motivrörelser. Bildinspelning
startar automatiskt så fort kameran fastställer att
inget bildsudd förekommer.
• ”0 Auto” blinkar på skärmen medan avkänning
av bildsudd på grund av handrörelse eller
motivrörelse pågår.
28
Indikator:
Indikatorn ändrar färg från röd
till grön i och med att kameran
blir redo för bildinspelning.
Handledning för inspelning av stillbilder
För att använda sök rörelse till att minimera bildsudd
(Sök rörelse)
1.
Rikta kameran mot en plats där motivet ska passera och tryck sedan in
avtryckaren halvvägs för att ställa in exponering och fokusering.
2.
Tryck in avtryckaren helt och hållet.
Kameran ställs i beredskapsläget för automatisk
slutare. Flytta kameran för att följa motivets
rörelser. Bildinspelning startar automatiskt så fort
kameran fastställer att inget sudd förekommer på
det motiv som följs.
• ”0 Auto” blinkar på skärmen medan avkänning
av rörelser pågår.
Indikator:
Indikatorn ändrar färg från röd
till grön i och med att kameran
blir redo för bildinspelning.
För att använda sök leende till att spela in medan ett motiv ler
(Sök leende)
1.
Rikta kameran mot motivet, tryck in avtryckaren halvvägs och vänta
tills kameran automatiskt har ställt in exponering och fokusering.
2.
Tryck in avtryckaren helt och hållet.
Kameran ställs i ett beredskapsläge och börjar
känna av om motivet ler eller ej. Bildinspelning
startar automatiskt så fort kameran fastställer att
motivet ler.
• ”0 Auto” blinkar på skärmen medan avkänning
av leende pågår.
29
Indikator:
Indikatorn ändrar färg från röd
till grön i och med att kameran
blir redo för bildinspelning.
Handledning för inspelning av stillbilder
För att ändra utlösningskänslighet för automatisk slutare
(Känslighet)
1.
Aktivera inspelningsläget och tryck på [SET].
2.
Använd [8] och [2] till att välja det fjärde alternativet uppifrån på
manöverpanelen (Känslighet).
3.
Använd [4] och [6] till att välja önskad känslighetsinställning och
tryck sedan på [SET].
• Vilken som helst av tre känslighetsnivåer, från ø (lägst) till œ (högst),
kan väljas.
• Med inställningen œ (högst) utlöses automatisk slutare relativt enkelt. Med
inställningen ø (lägst) försvåras utlösning av automatisk slutare, men
inspelade bilder blir samtidigt mindre suddiga. Prova med olika inställningar av
utlösningskänslighet för automatisk slutare för att hitta den som passar dig
bäst.
. Användning av automatisk slutare i kombination med seriebild
Nedan beskrivs hur automatisk slutare fungerar vid användning i kombination med
seriebild (s. 38).
• Med normal seriebild återställs kameran till beredskapsläget för automatisk slutare
och görs redo för ny bildinspelning vid varje utlösning. Tryck på [SET] för att stoppa
en pågående normal seriebildstagning.
• Med snabb seriebild spelas tio bilder in på rad vid varje utlösning av automatisk
slutare.
• Med seriebild med blixt spelas tre bilder på rad in med blixt vid varje utlösning av
automatisk slutare.
B
30
Handledning för inspelning av stillbilder
Tips för bättre stillbilder med automatisk slutare
• Användning av automatisk slutare i kombination med skakdämpning (s. 67)
minskar risken för suddiga bilder ytterligare.
• Se till att kameran hålls så stilla som möjligt vid inspelning med sök sudd eller sök
leende, tills inspelningen är helt klar.
VIKTIGT!
• Om kameran förblir i beredskapsläget för automatisk slutare utan att bildinspelning
sker, så kan en bild spelas in genom att avtryckaren trycks in helt och hållet en
gång till.
• Det kan hända att sök sudd och sök rörelse inte ger önskad effekt vid inspelning på
en plats där svag belysning kräver en lång slutartid eller om motivet rör sig extremt
fort.
• Eftersom ansiktsuttryck skiljer sig åt mellan olika människor kan det hända att
bildinspelning försvåras vid användning av sök leende. Prova i så fall att ändra
inställningen av utlösningskänslighet.
• Tidsperioden till automatiskt strömavslag (s. 134) är fast inställd på fem minuter
medan kameran står i beredskapsläget för automatisk slutare. Viloläge (s. 133) kan
inte kopplas in medan automatisk slutare används.
• Tryck på [SET] för att avbryta inspelning med automatisk slutare medan
identifiering av rörelse, panorering eller leende pågår (anges av att ”0 Auto”
blinkar på skärmen).
• Automatisk slutare kan inte användas i kombination med någon av följande
funktioner:
– Vissa BEST SHOT-scenexempel (AUTO BEST SHOT, ID-foto, Visitkort och
dokument, Vit tavla o.dyl., Förinspela (film), For YouTube, Röstinspelning)
• Följande funktioner avaktiveras vid inspelning med automatisk slutare:
– Tredubbel självutlösare
– Autofokus med spårning
B
31
Handledning för inspelning av stillbilder
Användning av ansiktsidentifiering (Ansiktsident.)
Med hjälp av ansiktsidentifiering ställs fokus och ljusstyrka in på ansikten i en bild.
Ansiktsidentifiering har två lägen enligt nedan.
G Normal
Identifierar alla mänskliga ansikten i en bild.
H Familj först
Prioriterar vissa ansikten som i förväg har registrerats som
familjemedlemmar.
Inspelning med hjälp av ansiktsidentifiering (Normal)
1.
Aktivera inspelningsläget och tryck på [SET].
2.
Använd [8] och [2] till att välja det femte alternativet uppifrån på
manöverpanelen (Ansiktsident.).
3.
Använd [4] och [6] till att välja ”G Ansiktsident.: Normal” och tryck
sedan på [SET].
4.
Rikta kameran mot motivet.
Kameran söker upp och markerar identifierade
ansikten med en ram på skärmen.
5.
Tryck in avtryckaren halvvägs.
Kameran fokuserar på utvalda ansikten, vars ramar
blir gröna.
6.
Tryck in avtryckaren helt och hållet.
• Halvvägs intryckning av avtryckaren för att utföra ansiktsidentifiering medan
”O Spårning” (s. 68) är valt som AF-yta gör att fokusramen följer ansiktets
rörelser.
32
Handledning för inspelning av stillbilder
Användning av läget Familj först (Familj först)
. För att registrera ansikten på familjemedlemmar etc.
1.
Aktivera inspelningsläget och tryck på [SET].
2.
Använd [8] och [2] till att välja det femte alternativet uppifrån på
manöverpanelen (Ansiktsident.).
3.
Använd [4] och [6] till att välja ”K Registrera familj” och tryck sedan
på [SET].
4.
Rikta kameran rakt mot ansiktet på den
person som ska registreras, anpassa ramen
på skärmen till ansiktet och tryck sedan på
avtryckaren.
5.
Vänta tills meddelandet ”Identifiering
lyckad!” visas, använd [8] och [2] till att
välja ”Lagra” och tryck sedan på [SET].
ANM.
• Sammanlagt tolv ansikten, för upp till sex olika personer, kan registreras.
• Ansiktsdata lagras i en mapp benämnd ”FAMILY” i kamerans inbyggda minne
(s. 124).
33
Handledning för inspelning av stillbilder
. Tilldelning av prioritetsnivå åt registrerade ansiktsdata
Utför åtgärderna nedan för att tilldela namn och prioriteringsnivåer åt registrerade
ansikten.
1.
Aktivera inspelningsläget och tryck på [SET].
2.
Använd [8] och [2] till att välja det femte alternativet uppifrån på
manöverpanelen (Ansiktsident.).
3.
Använd [4] och [6] till att välja ”J Redigera
familj” och tryck sedan på [SET].
Skärm för redigering av
ansiktsdata
Skärmen för redigering av ansiktsdata visas.
4.
Använd [8], [2], [4] och [6] till att välja det
ansiktsdata som ska redigeras och tryck
sedan på [SET].
5.
Använd [4] och [6] till att välja önskat namn och tryck sedan på [2].
6.
Använd [4] och [6] till att välja önskad prioritetsnivå och tryck sedan
på [SET].
• Välj bland fyra olika prioritetsnivåer: q (urkopplat: ingen identifiering) eller
s (låg prioritet) till v (hög prioritet).
7.
Tryck två gånger på [MENU] för att slutföra inställningen.
ANM.
• Radera vid behov registrerade ansiktsdata genom att utföra åtgärderna i steg 1, 2
och 3 ovan och sedan trycka på [MENU]. Använd sedan menyn till att välja ett
registrerat ansiktsdata eller alla registrerade ansiktsdata (s. 34).
• Vid formatering av kamerans inbyggda minne (s. 136) raderas alla registrerade
ansiktsdata.
34
Handledning för inspelning av stillbilder
. För att lägga till en ansiktsdatabild till en existerande registrerad
familjemedlem
Effektiviteten vid ansiktsidentifiering kan förbättras genom att registrera tre eller fyra
ansiktsdatabilder under olika förhållanden för en och samma person.
1.
Aktivera inspelningsläget och tryck på [SET].
2.
Använd [8] och [2] till att välja det femte alternativet uppifrån på
manöverpanelen (Ansiktsident.).
3.
Använd [4] och [6] till att välja ”J Redigera familj” och tryck sedan
på [SET].
4.
Använd [8], [2], [4] och [6] till att välja miniatyrbilden för det
ansiktsdata till vilket en ny ansiktsdatabild ska läggas till och tryck
sedan på [MENU].
5.
Använd [8] och [2] till att välja ”Lägg till” och tryck sedan på [SET].
6.
Utför åtgärderna i steg 4 och 5 under ”För att registrera ansikten på
familjemedlemmar etc.” (s. 33) för att lägga till ansiktsdatabilden.
ANM.
• Kamerans minne medger lagring av ansiktsdata för upp till sex personer och upp
till tolv ansiktsdataposter.
35
Handledning för inspelning av stillbilder
. För att spela in en stillbild med hjälp av registrerade ansiktsdata
1.
Aktivera inspelningsläget och tryck på [SET].
2.
Använd [8] och [2] till att välja det femte alternativet uppifrån på
manöverpanelen (Ansiktsident.).
3.
Använd [4] och [6] till att välja ”H Ansiktsident.: Familj först” och
tryck sedan på [SET].
4.
Rikta kameran mot motivet.
Kameran söker upp och placerar en ram runt varje identifierat ansikte.
• Ramarna färgkodas i enlighet med ansiktenas olika prioritetsnivåer: vit (lägst),
gul eller ljusblå (högst). En ljusblå ram anger det ansikte som prioriteras högst
vid inspelning av bilden.
5.
Tryck in avtryckaren halvvägs.
Kameran fokuserar på det ansikte som har högst prioritet (det med ljusblå
inramning) och justerar dess ljusstyrka. En grön fokusram visas över ansiktet
med högst prioritet.
6.
Tryck in avtryckaren helt och hållet för att spela in bilden.
ANM.
• Vid val av läget Familj först ändras inställningen av AF-yta (s. 68) automatiskt till
”O Spårning”.
Prioritering av identifieringstid eller antal ansikten
1.
Aktivera inspelningsläget och tryck på [SET].
2.
Använd [8] och [2] till att välja det femte alternativet uppifrån på
manöverpanelen (Ansiktsident.).
3.
Använd [4] och [6] till att välja ”L Prioritet” och tryck sedan på
[SET].
4.
Använd [8] och [2] till att välja önskad inställning och tryck sedan på
[SET].
Snabbhet
Identifieringstiden blir så kort som möjligt, men antalet ansikten
som kan identifieras samtidigt begränsas till fem.
Kvantitet
Maximalt fem till tio ansikten kan identifieras. Med denna inställning
identifierar kameran ansikten i bilden som är mindre och längre bort
från kameran (vid inspelning med läget Normal).
36
Handledning för inspelning av stillbilder
Tips för bästa resultat med ansiktsidentifiering
• Ansiktsidentifiering i läget Familj först går något snabbare än i läget Normal. Till
skillnad från i läget Normal är det dock inte möjligt att identifiera ansikten som är
alltför avlägsna och små i läget Familj först.
• Om kameran inte lyckas identifiera något ansikte, så fokuserar den i mitten av
bilden.
• Se till att Autofokus (AF) alltid är valt som fokusläge vid inspelning med
ansiktsidentifiering.
• Ansiktsidentifiering kan ta något längre tid när kameran hålls vertikalt.
• Även om en familjemedlems ansikte är registrerat kan det hända att personens
ansiktsuttryck, aktuella inspelningsförhållanden eller andra faktorer förhindrar
korrekt identifiering av ansiktet (tilldelat högst prioritet).
• Effektivare ansiktsidentifiering kan uppnås genom att registrera flera olika
versioner av samma persons ansikte, inomhus och utomhus, med olika
ansiktsuttryck och ur olika vinklar.
• Identifiering av följande typer av ansikten kan inte utföras.
– Ett ansikte som är skymt av hår, solglasögon, en hatt e.dyl. eller som är i en
mörk skugga
– Ett ansikte i profil eller i vinkel
– Ett ansikte som är alltför långt borta och litet eller alltför nära och stort
– Ett ansikte i ett område som är väldigt mörkt
– Ansiktet på ett husdjur eller ett annat icke-mänskligt motiv
VIKTIGT!
• Ansiktsidentifiering kan inte användas i kombination med någon av följande
funktioner:
– Vissa BEST SHOT-scener (ID-foto, Visitkort och dokument, Vit tavla o.dyl.,
Förinspela (film), For YouTube, Röstinspelning)
– Filminspelning
• Följande funktioner avaktiveras vid inspelning med ansiktsidentifiering:
– Multi AF
B
37
Handledning för inspelning av stillbilder
Seriebildstagning (Kontinuerlig)
Kameran erbjuder tre olika lägen för seriebildstagning.
Z Normal
kontinuerlig
Bilder spelas in kontinuerligt tills minnet blir fullt.
V Snabb
kontinuerlig
Bilder spelas in kontinuerligt med högre hastighet än normalt tills
minnet blir fullt. Bildstorleken är fast inställd på 2M (1600x1200
bildpunkter).
C
Kontinuerlig
med blixt
Vid användning av seriebild med blixt spelas upp till tre bilder in
med blixt medan avtryckaren hålls intryckt. Inspelning avbryts om
avtryckaren släpps upp innan tre bilder har spelats in. Bildstorleken
är fast inställd på 2M (1600x1200 bildpunkter).
* Välj ”Av” för att koppla ur ett seriebildsläge.
1.
Aktivera inspelningsläget och tryck på [SET].
2.
Använd [8] och [2] till att välja det sjätte alternativet uppifrån på
manöverpanelen (Kontinuerlig slutare).
3.
Använd [4] och [6] till att välja önskat läge för seriebildstagning och
tryck sedan på [SET].
4.
Tryck på avtryckaren för att starta bildinspelning.
Den ena bilden efter den andra spelas in så länge avtryckaren hålls intryckt.
Släpp upp avtryckaren för att stoppa inspelning.
38
Handledning för inspelning av stillbilder
ANM.
• Vid användning av seriebild tillämpas samma exponering och fokus som för den
första bilden även på efterföljande bilder.
• Seriebild kan inte användas i kombination med något av följande:
Vissa BEST SHOT-scener (AUTO BEST SHOT, ID-foto, Visitkort och dokument,
Vit tavla o.dyl., Förinspela (film), For YouTube, Röstinspelning)
• Inspelningshastigheten vid seriebildstagning beror på aktuella inställningar av
bildstorlek och bildkvalitet.
• Inspelningshastigheten vid användning av normal seriebild eller snabb seriebild
beror på vilken typ av minneskort som är isatt i kameran samt hur mycket ledigt
utrymme som finns tillgängligt för lagring. Vid inspelning i det inbyggda minnet
utförs inspelning av seriebild relativt långsamt.
• Blixten kopplas ur ? automatiskt vid val av seriebild med hög hastighet.
• Vid användning av seriebild med blixt blir blixtläget automatiskt < (blixt på).
• Självutlösaren kan inte användas i kombination med seriebild med normal eller hög
hastighet.
• Notera att bilder som spelats in genom seriebild med hög hastighet eller seriebild
med blixt har en något lägre upplösning och lättare drabbas av digitalt brus än
bilder som spelats in genom seriebild med normal hastighet.
• Inställningen av ISO-känslighet är alltid ”Auto” för seriebild med hög hastighet och
seriebild med blixt, oberoende av kamerans nuvarande inställning av ISOkänslighet.
• Blixtomfånget för seriebild med blixt är något snävare än för normal blixt.
39
Handledning för inspelning av stillbilder
Specificering av ISO-känslighet (ISO)
ISO-känslighet är ett mätvärde för ljuskänslighet.
1.
Aktivera inspelningsläget och tryck på [SET].
2.
Använd [8] och [2] till att välja det sjunde alternativet uppifrån på
manöverpanelen (ISO-känslighet).
3.
Använd [4] och [6] till att välja önskad inställning och tryck sedan på
[SET].
AUTO
Känsligheten ställs in automatiskt i enlighet med rådande
förhållanden.
ISO 50
Lägre känslighet
Lång slutartid
Mindre brus
Kort slutartid (för
inspelning i svagt
upplysta områden)
Viss kornighet (ökat
digitalt brus)
ISO 100
ISO 200
ISO 400
ISO 800
ISO 1600 Högre känslighet
• ISO-känsligheten ”AUTO” tillämpas alltid för filmer, oavsett nuvarande
inställning av ISO-känslighet.
B
40
Handledning för inspelning av stillbilder
Korrigering av bildens ljusstyrka (EV-skifte)
Det går att manuellt justera bildens exponeringsvärde (EV-värde) före inspelning.
• Omfång för exponeringskompensation: –2,0 EV till +2,0 EV
• Enhet: 1/3 EV
1.
Aktivera inspelningsläget och tryck på [SET].
2.
Använd [8] och [2] till att välja det andra alternativet nerifrån på
manöverpanelen (EV-skifte).
3.
Använd [4] och [6] till att justera värdet för
exponeringskompensation.
[6]: Höjer EV-värdet. Ett högre EV-värde är
bäst för motiv med ljusa färger och motiv
belysta bakifrån.
[4]: Sänker EV-värdet. Ett lägre EV-värde är
bäst för motiv med mörka färger och för
inspelning utomhus en solig dag.
Ändra EV-värdet till 0,0 för att koppla ur
exponeringskompensation.
4.
Tryck på [SET].
Valt värde för exponeringskompensation tillämpas.
Det inställda värdet för exponeringskompensation
gäller tills det ändras.
Värde för
exponeringskompensation
ANM.
• Vid inspelning på väldigt mörka eller väldigt ljusa ställen går det kanske inte att
uppnå önskat resultat även om exponeringskompensation används.
41
Handledning för inspelning av stillbilder
Ändring av datum- och tidformat på manöverpanelen
1.
Aktivera inspelningsläget och tryck på [SET].
2.
Använd [8] och [2] till att välja det nedersta alternativet på
manöverpanelen (Datum/Tid).
Använd [4] och [6] till att välja datum eller tid.
ANM.
• För datum kan något av två olika visningsformat (s. 132) väljas: månad/dag eller
dag/månad.
• Tiden visas enligt 24-timmars format.
Inspelning med zoom
Kameran erbjuder en 4X optisk zoom (som ändrar objektivets brännvidd), vilken kan
användas i kombination med en digital zoom (som digitalt förstorar den centrala delen
av bilden) för en samlad zoomkapacitet på 4X till 60,2X. Punkten för bildförsämring
beror på bildstorleken (s. 44).
1.
Aktivera inspelningsläget och använd zoomreglaget till att zooma.
z Telefoto
w Vidvinkel
Zoomreglage
z (telefoto) :Förstorar motivet och gör omfånget snävare
w (vidvinkel) :Förminskar motivet och gör omfånget vidare
2.
Tryck på avtryckaren för att spela in bilden.
VIKTIGT!
• Digital zoom kan inte användas medan datumstämpel (s. 131) är inkopplat.
B
42
Handledning för inspelning av stillbilder
ANM.
• Ju högre digital zoomfaktor, desto grövre blir den inspelade bilden. Notera att
kameran även har en funktion som medger inspelning med digital zoom utan
någon bildförsämring (s. 44).
• Användning av ett stativ rekommenderas för att undvika suddiga bilder på grund av
kamerarörelser vid inspelning med telefoto.
• Vid en zoomning ändras objektivets bländaröppning.
• Endast digital zoom kan användas under pågående filminspelning. Den optiska
zoomen kan ställas in innan [0] (Film) trycks in för att starta filminspelning.
Växlingspunkt för optisk zoom och digital zoom
Om zoomreglaget hålls intryckt mot läget z (telefoto), så avbryts zoomning när den
optiska zoomfaktorn når sin maximala nivå. Släpp zoomreglaget ett ögonblick och
tryck sedan in det mot läget z (telefoto) igen för att växla till digital zoom, som gör
det möjligt att ställa in en ännu högre zoomfaktor.
• Vid digital zoomning anger en zoomstapel på skärmen den aktuella
zoominställningen.
Indikator för bildförsämring
Fokuseringsomfång
(visas för autofokus, närbildsfokus och manuell fokus)
Zoomstapel
Omfång för oförsämrad bildkvalitet
1X
Omfång för försämrad bildkvalitet
4X till 22,8X
Växlingspunkt för optisk/digital zoom
* 4X optisk zoompunkt
16X till 60,2X
Zoompekare
(anger nuvarande zoomläge)
Bildförsämring
B
43
Handledning för inspelning av stillbilder
• Punkten för bildförsämring beror på
bildstorleken (s. 24). Ju mindre
bildstorlek, desto högre zoomfaktor
kan användas innan punkten för
bildförsämring nås.
• Även om digital zoom vanligtvis
medför sämre bildkvalitet, så kan viss
digital zoomning användas utan
bildförsämring när bildstorleken inte är
större än ”7M”. Omfånget inom vilket
digital zoom kan användas utan
bildförsämring anges på skärmen.
Punkten för bildförsämring avgörs av
bildstorleken.
44
Bildstorlek
Maximal zoomfaktor
10M
16X
3:2
16X
16:9
16X
7M
19X
4M
25X
2M
35,3X
VGA
60,2X
Bildstorlek
Oförsämrad
zoomgräns
10M
4X
3:2
4X
16:9
4X
7M
4,8X
4M
6,3X
2M
9,1X
VGA
22,8X
Handledning för inspelning av stillbilder
Inspelning av filmbilder och ljud
Filminspelning
1.
Ställ in önskad bildkvalitet för filmen (s. 74).
Vald inställning av bildkvalitet avgör hur lång film som kan spelas in.
2.
Aktivera inspelningsläget och tryck på [0]
(Film).
Återstående inspelningstid
Inspelning startar och Y visas på skärmen.
Filminspelning inkluderar enkanaligt ljud.
3.
Tryck en gång till på [0] för att stoppa
inspelning.
• Varje film kan vara upp till 10 minuter lång.
Filminspelning stoppas automatiskt efter 10
minuter. Filminspelning stoppas också
automatiskt om minnet blir fullt innan
inspelningen avbryts genom att trycka på [0].
Inspelningstid
Inspelning med BEST SHOT
Med BEST SHOT (s. 50) är det möjligt att välja ett scenexempel som matchar den typ
av film som är avsedd att spelas in, varpå kamerans inställningar ändras därefter för
inspelning av lyckade filmer. Genom att t.ex. välja BEST SHOT-scenen Nattscen
ställs kameran in så att klara och ljusa filmbilder kan spelas in på kvällen.
Minimering av effekterna av kamerarörelser vid filminspelning
Kameran kan ställas in så att effekterna av kamerarörelser under pågående
filminspelning minimeras (s. 67). Observera dock att detta inte förhindrar suddiga
bilder på grund av motivrörelser och att det gör synfältet snävare.
45
Inspelning av filmbilder och ljud
ANM.
• Vid långvarig filminspelning blir kamerans hölje en aning varmt. Detta är helt
normalt och tyder inte på något fel.
• Kameran spelar även in ljud. Observera därför följande punkter vid filminspelning:
– Se till att inte blockera mikrofonen med fingrarna e.dyl.
Mikrofon
– Resultatet blir mindre lyckat om kameran befinner sig för
långt borta från det som spelas in.
– Användning av knapparna på kameran vid inspelning kan
medföra att ljud från knapparna spelas in.
• Inspelning av ett väldigt ljusstarkt motiv kan göra att ett vertikalt
band uppträder på skärmbilden. Detta tyder inte på något fel.
Ett sådant band spelas inte in på en stillbild, men däremot på
en film.
• Vid användning av vissa typer av minneskort tar filminspelning längre tid i anspråk,
vilket gör att bildrutor i filmen kan gå förlorade. Detta tillstånd anges av att » och
Y blinkar på skärmen. För att undvika förlust av bildrutor i filmen rekommenderas
användning av ett minneskort med en maximal överföringshastighet på minst 10
MB per sekund.
• Endast digital zoom kan användas för zoomning under pågående filminspelning.
Zooma efter behov innan [0] trycks in för att starta inspelning, eftersom optisk
zoom inte kan användas under pågående filminspelning.
• Effekterna av kamerarörelser blir mer uttalade på bilderna vid inspelning av
närbilder eller användning av en hög zoomfaktor. Därför rekommenderas
användning av ett stativ för sådana inspelningar.
• Autofokus och närbildsfokus blir till fast fokus vid filminspelning (s. 61).
46
Inspelning av filmbilder och ljud
Användning av förinspelad film
Med hjälp av denna funktion spelar kameran in upp till fem sekunder av vad som
helst som händer framför objektivet och lagrar detta i ett buffertminne som
kontinuerligt uppdateras. Vid tryckning på [0] sparas den förinspelade handlingen
(buffertinnehållet) följt av det som spelas in i realtid. Inspelning i realtid fortsätter tills
inspelningen stoppas.
[0]
[0]
Film
Inspelningsstart
5 sekunders förinspelad del (från bufferten)
Inspelningsslut
. För att ställa in kameran för förinspelning av film
1.
Aktivera inspelningsläget och tryck på [BS].
2.
Använd [8], [2], [4] och [6] till att välja scenen ”Förinspela (film)”
och tryck sedan på [SET].
‰ visas på skärmen.
. För att spela in en förinspelad film
1.
Håll kameran riktad mot motivet och tryck på [0].
Fem sekunders handling förinspelat i bufferten sparas och inspelning i realtid
startar.
2.
Tryck en gång till på [0] för att stoppa inspelning.
• Koppla ur förinspelning av film genom att trycka på [BS] och sedan välja R
(Auto).
47
Inspelning av filmbilder och ljud
Inspelning av en stillbild under pågående filminspelning
1.
Tryck på avtryckaren samtidigt som en filminspelning pågår.
Filminspelning fortsätter efter att stillbilden har spelats in.
ANM.
• Det går inte att ta en stillbild under pågående filminspelning inom det optiska
zoomomfånget 1X till 1,4X.
• Inställningen av blixtläge kan ändras med hjälp av [2] (
) under pågående
filminspelning.
• Filminspelning avbryts i några sekunder vid den punkt där en stillbild spelas in.
• Inspelning av en stillbild under pågående filminspelning kan inte utföras medan
någon av följande BEST SHOT-scener är vald:
Förinspela (film), ID-foto, Visitkort och dokument, Vit tavla o.dyl., For YouTube,
Röstinspelning
Inspelning av enbart ljud (Röstinspelning)
Röstinspelning medger inspelning av enbart ljud, utan en stillbild eller film. En
röstinspelning på upp till cirka 36 minuter och 29 sekunder kan utföras med hjälp av
enbart kamerans inbyggda minne.
1.
Aktivera inspelningsläget och tryck på [BS].
2.
Använd [8], [2], [4] och [6] till att välja scenen ”Röstinspelning” och
tryck sedan på [SET].
` visas på skärmen.
3.
Tryck på avtryckaren för att starta
ljudinspelning.
Inspelningstid
• Den bakre lampan blinkar grön under pågående
inspelning.
• Tryck på [SET] under pågående inspelning för att
placera en markör i inspelningen. Vid
uppspelning är det möjligt att hoppa till markörer i
inspelningen.
4.
Tryck på avtryckaren igen för att stoppa
ljudinspelning.
Återstående inspelningstid
• Upprepa åtgärderna i steg 3 och 4 för att skapa ännu en ljudinspelningsfil.
• Koppla ur röstinspelning genom att trycka på [BS] och sedan välja R (Auto).
B
48
Inspelning av filmbilder och ljud
Angående ljuddata
• Ljudfiler kan spelas upp på en dator med Windows Media Player eller QuickTime.
– Ljuddata: WAVE/IMA-ADPCM (filtillägget WAV)
– Ljudfilstorlek: ca 165 KB (ca 30 sekunders inspelning med 5,5 KB per sekund)
Uppspelning av en ljudinspelning
1.
Aktivera uppspelningsläget och använd [4]
och [6] till att ta fram den röstinspelningsfil
som ska spelas upp.
` visas istället för bilden för en röstinspelningsfil.
2.
Tryck på [SET] för att starta uppspelning.
Reglage för uppspelning av röstinspelning
B
Snabbspelning framåt/bakåt
[4] [6]
Start/paus
[SET]
Hoppning mellan markörer
Koppla in paus och tryck på [4] eller [6] för
att hoppa till önskad markör och tryck sedan
på [SET] för att återuppta uppspelning.
Volymreglering
Tryck på [2] och tryck sedan på [8] [2].
På/avslagning av skärmen
[8] (DISP)
Uppspelningsstopp
[MENU]
49
Inspelning av filmbilder och ljud
Användning av BEST SHOT
Vad är BEST SHOT?
BEST SHOT är en samling förinställda scenexempel, som kan användas för olika
typer av inspelningsförhållanden. Om inställningen av kameran behöver ändras, så
välj helt enkelt det scenexempel som bäst överensstämmer med rådande
förhållanden. Kameran ställs då automatiskt in därefter. På så sätt kan risken för
misslyckade bilder på grund av felaktiga inställningar av exponering och slutartid
undvikas.
Några scenexempel
Porträtt
Landskap
Nattscen
Nattscen Porträtt
Inspelning av bilder med BEST SHOT
1.
Aktivera inspelningsläget och tryck på
[BS].
Valt scenexempel (inramat)
En meny över BEST SHOT-scener visas.
• Det grundinställda valet är R (Auto).
2.
Använd [8], [2], [4] och [6] till att flytta
ramen till önskat scenexempel.
• Scenmenyn innehåller flera sidor. Använd [8]
och [2] till att bläddra mellan menysidorna.
Scennamn
• Information om det scenexempel som är valt
Scennummer
för tillfället kan tas fram. Se sidan 51 för
närmare detaljer.
• Välj scen 1 R (Auto) för att återgå till läget för normal inspelning av stillbilder.
Vid tryckning på [MENU] medan scenmenyn eller information om ett visst
scenexempel visas på skärmen hoppar ramen direkt till R (Auto).
3.
Tryck på [SET] för att ändra kamerans inställningar i enlighet med valt
scenexempel.
Inspelningsläget kopplas åter in.
• Inställningarna för det valda scenexemplet förblir aktiva tills ett annat
scenexempel väljs.
• Upprepa åtgärderna ovan från och med steg 1 för att välja en annan BEST
SHOT-scen.
50
Användning av BEST SHOT
4.
Tryck på avtryckaren (för inspelning av en stillbild) eller [0] (för
filminspelning).
ANM.
• BEST SHOT-scenen YouTube ställer in kameran för inspelning av filmer
optimerade för uppladdning till YouTube. Filmer inspelade enligt scenexemplet
YouTube lagras i en särskild mapp, så att de lätt kan återfinnas för uppladdning
(s. 114). Maximal inspelningstid medan YouTube-scenen är vald är 10 minuter.
. Visning av information om scenexempel
Flytta ramen på scenmenyn till ett scenexempel du vill ha
närmare detaljer om och skjut sedan zoomreglaget åt
endera hållet.
• Skjut zoomreglaget åt endera hållet igen för att återgå
till scenmenyn.
• Använd [4] och [6] för att bläddra mellan
scenexempel.
• Tryck på [SET] för att ändra kamerans inställningar i
enlighet med valt scenexempel. Tryck på [BS] för att återigen ta fram informationen
om den valda BEST SHOT-scenen.
. Anmärkningar gällande BEST SHOT
• Följande BEST SHOT-scener kan inte användas vid filminspelning:
Självporträtt (1 pers.), Självporträtt (2 pers.), ID-foto, Visitkort och dokument, Vit
tavla o.dyl.
• Följande BEST SHOT-scener kan inte användas vid stillbildsinspelning:
Förinspela (film), For YouTube.
• Scenen Röstinspelning kan inte användas vid stillbildsinspelning eller
filminspelning.
• Val av scenen Nattscen eller scenen Fyrverkeri medför inställning av lång slutartid.
Eftersom en lång slutartid ökar risken för digitalt brus på bilden utför kameran
automatiskt en digital brusreduceringsbehandling när någon av dessa scener har
valts. Detta medför att det tar lite längre tid att spara bilden, vilket anges av att den
bakre lampan blinkar grön. Utför ingen manövrering av kameran under denna tid.
Det kan också vara lämpligt att använda ett stativ för att förhindra suddiga bilder till
följd av kamerarörelser vid inspelning med lång slutartid.
• Kameran innehåller ett scenexempel som optimerar inställningar för
auktionssajtbilder. Beroende på kameramodell kallas scenexemplet antingen ”For
eBay” eller ”Auktion”. Bilder som spelas in med hjälp av scenexemplet för
auktionssajter lagras i en särskild mapp, så att de enkelt kan letas fram på en dator
(s. 124).
51
Användning av BEST SHOT
• Hög känslighet
– Inställningen för hög känslighet fungerar inte när kamerans blixt avfyras.
– Hög känslighet ger kanske inte önskat resultat under väldigt mörka förhållanden.
– Vid inspelning med lång slutartid bör ett stativ användas för att förhindra suddiga
bilder på grund av kamerarörelser.
– Under vissa ljusförhållanden utför kameran en automatisk brusfiltrering för att
minska digitalt brus i bilden. Denna åtgärd gör att det tar längre tid än normalt för
kameran att spara bilden och förbereda sig för inspelning av nästa bild.
• Bilderna i BEST SHOT-scenerna är inte inspelade med denna kamera.
• En bild som spelas in med hjälp av en BEST SHOT-scen ger kanske inte väntat
resultat på grund av aktuella inspelningsförhållanden m.m.
• Det går att modifiera inställningarna på kameran efter att en BEST SHOT-scen har
valts. Observera dock att BEST SHOT-inställningarna återgår till respektive
grundinställningar när en annan BEST SHOT-scen väljs eller kameran slås av.
Skapande av egna BEST SHOT-inställningar
Upp till 999 önskade kamerainställningar kan sparas som egna BEST SHOT-scener
och snabbt återkallas vid behov.
1.
Ta fram menyn över BEST SHOT-scener och välj scenen kallad BEST
SHOT (Registrera anv.scen).
2.
Använd [4] och [6] till att välja den stillbild eller film vars inställningar
du vill spara.
3.
Använd [8] och [2] till att välja ”Lagra” och tryck sedan på [SET].
Din BEST SHOT-scen tilldelas namnet ”Återkalla anv.scen” tillsammans med ett
scennummer.
52
Användning av BEST SHOT
ANM.
• BEST SHOT-scener för stillbilder kan användas enbart för stillbilder och BEST
SHOT-scener för filmer enbart för filmer.
• Det går att kontrollera inställningarna för vald BEST SHOT-scen genom att ta fram
kamerans inställningsmenyer och titta på de olika posterna.
• Egna stillbildsscener tilldelas nummer i ordningsföljden: SU1, SU2 o.s.v., medan
egna filmscener tilldelas nummer i ordningsföljden: MU1, MU2 o.s.v.
• Följande inställningar lagras i varje egen BEST SHOT-scen för stillbilder:
Ansiktsident., Fokus, EV-skifte, Vitbalans, Blixt, ISO, Mätning, Dynamiskt omfång,
Porträttförfining, Blixtintens., Blixthjälp, Färgfilter, Skärpa, Färgmättnad, Kontrast
• Följande inställningar lagras i varje egen BEST SHOT-scen för filmer:
Fokus, EV-skifte, Vitbalans, Färgfilter, Skärpa, Färgmättnad, Kontrast
• Egna BEST SHOT-scener lagras i mappen SCENE (stillbilder) eller mappen
MSCENE (filmer) i det inbyggda minnet (s. 124).
• Vid formatering av kamerans inbyggda minne (s. 136) raderas alla egna BEST
SHOT-scener.
• Gör på följande sätt för att vid behov radera en egen BEST SHOT-scen.
1 Ta fram informationen (s. 51) om den egna BEST SHOT-scen som ska raderas.
), välj ”Radera” och tryck sedan på [SET].
2 Tryck på [2] (
53
Användning av BEST SHOT
Inspelning med AUTO BEST SHOT
Med AUTO BEST SHOT väljer kameran automatiskt den BEST SHOT-scen som
lämpar sig bäst för aktuellt motiv och rådande inspelningsförhållanden och ändrar
inställningarna därefter. Följande scener väljs automatiskt av AUTO BEST SHOT.
Porträtt, Landskap, Nattscen, Nattscen Porträtt, Blomma, Sport o.dyl.
1.
Tryck på [BS] och välj sedan scenen ”AUTO BEST SHOT”.
2.
Rikta kameran mot motivet.
AUTO BEST SHOT-ikon
Kameran väljer automatiskt en BEST SHOT-scen
som passar för aktuellt motiv och rådande
inspelningsförhållanden och ändrar inställningarna
därefter. Om inspelningsförhållandena ändras kan
det hända att kameran automatiskt ändrar till en
annan BEST SHOT-scen.
• Den scen som kameran har valt visas i några
sekunder på skärmen.
3.
Tryck på avtryckaren för att spela in bilden.
• Efter avslutad bildinspelning förblir AUTO BEST SHOT-funktionen aktiv, så att
kameran väljer en lämplig BEST SHOT-scen också för nästa bild.
. För att välja en annan BEST SHOT-scen
Om du inte vill använda en BEST SHOT-scen som kameran har valt automatiskt, så
tryck på [SET], använd [4] och [6] till att välja en annan scen och tryck sedan på
[SET] igen.
VIKTIGT!
• Vissa motiv och/eller inspelningsförhållanden kan göra det omöjligt för kameran att
välja en lämplig scen.
• Ikonen Ð (AUTO BEST SHOT) blinkar på skärmen medan funktionen AUTO
BEST SHOT är aktiv.
• Automatiskt scenval kan tillfälligt kopplas in eller ur genom att trycka på knappen
[4] eller [6].
B
54
Användning av BEST SHOT
Inspelning av ID-foton
Denna funktion kan användas till att spela in ett porträtt och sedan skriva ut det i
någon av följande standardstorlekar för ID-foto: 30x24 mm, 40x30 mm, 45x35 mm,
50x40 mm eller 55x45 mm.
1.
Tryck på [BS] och välj sedan scenen ”ID-foto”.
2.
Tryck på avtryckaren för att spela in ett porträtt av den person som ett
ID-foto ska skapas för.
3.
Justera vid behov ansiktets position på bilden.
[8] [2] [4] [6] :flyttar porträttet uppåt, neråt, åt vänster eller åt höger.
Zoomreglage :Zoomar in eller ut porträttet.
Huvudlinje
Oval ram
Haklinje
4.
Tryck på [SET].
Bilden lagras i minnet.
• Den resulterande bilden sparas alltid som en bild av formatet 5M (2560x1920
bildpunkter), oberoende av aktuell inställning av bildstorlek på kameran.
Utskrift av ett ID-foto
Vid utskrift av ett ID-foto skrivs flera kopior av samma bild ut i olika standardstorlekar
för ID-foto på ett och samma pappersark. Klipp ut den eller de bilder som önskas.
• De faktiska storlekarna på utskriften är en aning större än standardstorlekarna för
ID-foto för att möjliggöra klippning.
• Se till att välja ”4"x6"” som pappersstorlek (s. 103), när ett ID-foto ska skrivas ut.
• Se till att ställa in skrivaren för ”gränslös utskrift”, när ett ID-foto ska skrivas ut.
Anlita bruksanvisningen som medföljer skrivaren för närmare detaljer.
55
Användning av BEST SHOT
Inspelning av bilder på visitkort och dokument
BEST SHOT-scenerna för
affärsbilder sörjer för bilder med
raka och naturliga linjer, även på
rektangulära föremål som
fotograferas ur en sned vinkel.
Denna behandling kallas för
keystone-korrigering.
Före keystonekorrigering
Efter keystonekorrigering
Visitkort och dokument
Vit tavla o.dyl.
Två olika BEST SHOT-scener för
affärsbilder finns.
1.
Tryck på [BS] och välj sedan scenen ”Visitkort och dokument” eller
”Vit tavla o.dyl.”.
2.
Tryck på avtryckaren för att spela in bilden.
Bilden visas på skärmen med en röd ram runt det
område som väljs för keystone-korrigering. Om en
svart ram förekommer, så betyder det att kameran
har identifierat mer än ett område som kan keystonekorrigeras. Använd [4] och [6] till att flytta ramen till
det område där keystone-korrigering ska utföras.
• Om bilden inte innehåller något område där keystone-korrigering behöver
utföras, så visas meddelandet ”Kan ej korrigera bilden!” på skärmen varefter
bilden sparas som den är i minnet.
3.
Använd [8] och [2] till att välja ”Korrigera” och tryck sedan på [SET].
Bilden korrigeras och den resulterande (korrigerade) bilden sparas.
56
Användning av BEST SHOT
ANM.
• Se till att alla ytterlinjerna på det föremål som ska fotograferas ryms inom skärmen
vid komponering av en bild lik någon av de som visas ovan.
• Kontrollera att föremålet är placerat mot en bakgrund som framhäver dess
konturer.
• Bilder av VGA-format lagras som bilder av formatet VGA. Bilder av alla övriga
format lagras som bilder av formatet 2M (1600x1200 bildpunkter).
• Digital zoom kan inte användas vid inspelning med en scen för affärsbild. Optisk
zoom kan dock användas (s. 42).
Inspelning av ett självporträtt
Denna funktion kan användas till att ta ett eget självporträtt genom att helt enkelt rikta
kameran mot det egna ansiktet.
BEST SHOT har två olika scener för självporträtt att välja mellan.
• Självporträtt (1 pers.) : Inspelning sker när ansiktet på minst en person, inklusive
dig själv, har identifierats.
• Självporträtt (2 pers.) : Inspelning sker när ansiktena på minst två personer,
inklusive dig själv, har identifierats.
1.
Tryck på [BS] och välj sedan ”Självporträtt (1 pers.)” eller ”Självporträtt
(2 pers.)”.
2.
Tryck in avtryckaren helt och hållet och rikta
kameran mot dig själv.
Ungefär tre sekunder efter att avtryckaren tryckts in ställs
kameran i beredskapsläget för automatisk slutare
samtidigt som ansiktsidentifiering påbörjas. Kameran ställs
i beredskapsläget för automatisk slutare och identifierar
ansiktena på alla personer på bilden.
När kameran kan identifiera det antal personer som krävs
spelar den automatiskt in en bild så fort den fastställt att inget bildsudd
förekommer.
• Kameran ger ifrån sig ett slutarljud och den främre lampan blinkar två gånger,
när bilden spelas in.
• Tryck på [SET] för att koppla ur beredskapsläget för automatisk slutare.
B
57
Användning av BEST SHOT
ANM.
• Funktionen för tagning av självporträtt kan användas i kombination med ett läge för
seriebildstagning (kontinuerlig) (s. 38). Tillvägagångssättet är detsamma som när
ett läge för seriebildstagning (kontinuerlig) används i kombination med automatisk
slutare. Se sidan 30 för närmare detaljer.
VIKTIGT!
• Om kameran förblir i beredskapsläget för automatisk slutare utan att bildinspelning
sker, så kan en bild spelas in genom att avtryckaren trycks in helt och hållet en
gång till.
• Med funktionen för tagning av självporträtt kan det hända att en bild blir suddig vid
inspelning på en plats med dålig belysning, eftersom det medför att en lång
slutartid ställs in.
• Tidsperioden till automatiskt strömavslag (s. 134) är fast inställd på fem minuter
medan kameran står i beredskapsläget för automatisk slutare. Viloläge (s. 133) kan
inte kopplas in medan automatisk slutare används.
58
Användning av BEST SHOT
Avancerade inställningar
Följande menyoperationer kan användas för att utföra olika inställningar av kameran.
• Det går även att använda manöverpanelen (s. 23) till att ändra några av de
inställningar som visas på skärmmenyerna. Följ sidhänvisningarna i detta avsnitt
för information om hur inställningar ändras med hjälp av manöverpanelen.
Användning av skärmmenyer
. Exempel på en menyoperation
Tryck på [MENU] för att ta fram menyn på skärmen.
• Menyinnehållet skiljer sig åt mellan inspelningsläget och uppspelningsläget.
Exempel: Meny i inspelningsläget
[MENU]
Knappar för menyoperationer
[4] [6]
Väljer flikar. [6] används också för visning av alternativ tillgängliga för en
inställning.
[8] [2] Väljer ett inställningsalternativ.
[SET]
Registrerar vald inställning.
[MENU] Tar bort menyn.
1.
Aktivera inspelningsläget och tryck på [MENU].
En meny visas på skärmen.
2.
Använd [4] och [6] till att välja fliken där den post som ska ändras
återfinns.
59
Avancerade inställningar
3.
Använd [8] och [2] till att välja önskad
menypost och tryck sedan på [6].
4.
Använd [8] och [2] till att ändra
inställningen.
5.
Kontrollera inställningen och tryck sedan
på [SET].
• Tryck på [4] för att registrera den valda
Exempel:
Efter val av ”Fokus” under
fliken ”REC”
Flikar
inställningen och återgå till menyn.
• Om inställningar under en annan flik ska ändras
efter att [4] tryckts in för att återgå till menyn, så
Inställningar
använd [8] till att gå upp med markeringen till
flikarna och använd sedan [4] och [6] till att välja önskad flik.
. Menyoperationer i denna bruksanvisning
Menyoperationer anges enligt nedan i denna bruksanvisning. Följande operation är
densamma som den som beskrivs under ”Exempel på en menyoperation” på sidan
59.
Använd [4] och [6] till att välja fliken ”REC”.
Atgärder
[r] * [MENU] * Fliken REC * Fokus
Använd [8] och [2] till att välja ”Fokus”
och tryck sedan på [6].
Tryck på [r]. Tryck på [MENU].
60
Avancerade inställningar
Inställningar i inspelningsläget (REC)
Val av ett fokusläge (Fokus)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken REC * Fokus
Inställningar
Q
Autofokus
Typ av bildinspelning
Filmer
Stillbilder
Filmer
Automatisk
Automatisk
Cirka 15 cm
Fast
till 50 cm
brännpunkt
Inspelning
Fast
med ett
relativt brett brännpunkt
fokusomfång
Fast
avstånd*2, *3
Allmän
inspelning
Landskap
)
och andra
Oändlighet avlägsna
motiv
W
Manuell
fokus
Stillbilder
Ungefärligt fokusomfång*1
Cirka 40 cm
till 9
(oändlighet)
´ Närbild Närbilder
E
Fastfokus
Fokusläge
För manuell
fokusering
Fast
Manuell
Fast
avstånd*2, *4
Oändligt
Cirka 15 cm till 9
(oändlighet)*2
*1 Fokusomfånget motsvarar avståndet från objektivytan.
*2 Det minimala avståndet ändras i enlighet med inställningen av optisk zoom.
*3 Avståndet beror på inspelningsförhållanden och visas på skärmen när avtryckaren
trycks in halvvägs.
61
Avancerade inställningar
*4
(m)
Normal
Närbild
Zoomsteg
Närbild
Telefoto
Mittavstånd
Z1 (vidvinkel)
Ca 0,50
9
0,20
2
Ca 0,55
9
0,25
3
Ca 0,70
9
0,30
4
Ca 0,85
9
0,40
5
Ca 1,10
9
0,50
6
Ca 1,40
9
0,55
7
Ca 1,70
9
0,60
8
Ca 2,00
9
0,60
9 (telefoto)
Ca 2,40
9
0,60
ANM.
• Ovanstående värden är endast avsedda som referens.
För närbildsfilm är fokusomfånget några centimeter inom mittavståndet.
62
Avancerade inställningar
Fokusering med manuell fokus
1.
Komponera bilden på skärmen så att motivet
du vill fokusera på befinner sig inom den gula
ramen.
2.
Använd [4] och [6] till att ställa in fokus
medan bilden kontrolleras på skärmen.
• Den del av bilden som befinner sig inom ramen
förstoras och fyller ut skärmen, vilket underlättar
fokuseringen. Om ingen manövrering utförs under
två sekunder medan den förstorade bilden visas,
så återställs visningen på skärmen till den i steg 1.
Gul ram
ANM.
• En autonärbildsfunktion känner av hur långt bort från objektivet motivet befinner sig
och väljer automatiskt antingen närbildsfokus eller autofokus därefter.
• Användning av blixten tillsammans med närbildsfokus kan medföra att ljuset från
blixten blockeras och resultera i oönskade skuggor från objektivet på bilden.
• Autonärbild kan endast användas vid inspelning av stillbilder.
• Närhelst den optiska zoomen används vid inspelning med autofokus, närbildsfokus
eller manuell fokus visas ett värde på skärmen som anger fokusomfånget enligt
nedan.
Exempel: oo cm till 9
* oo är det faktiska värdet för fokusomfång.
• De operationer som tilldelats knapparna [4] och [6] med hjälp av inställningen
”Tangent L/R” (s. 70) kan inte användas medan manuell fokus är valt som
fokusläge.
63
Avancerade inställningar
Användning av fokuslås
”Fokuslås” är en teknik som kan användas till att komponera en bild där det motiv
som ska fokuseras på inte befinner sig inom fokusramen i mitten av skärmen.
• Använd fokuslåset genom att välja ”U Punkt” eller ”O Spårning” som
autofokusyta (s. 68).
1.
Anpassa fokusramen på skärmen till det
motiv som ska fokuseras på och tryck sedan
in avtryckaren halvvägs.
2.
Fortsätt att hålla avtryckaren halvvägs
intryckt (så att fokusinställningen inte
ändras) och flytta samtidigt kameran för att
komponera bilden såsom önskas.
Motiv för fokusering
Fokusram
• Medan ”O Spårning” är valt som autofokusyta
förflyttar sig fokusramen automatiskt för att följa
motivet.
3.
Tryck in avtryckaren helt och hållet för att spela in den
färdigkomponerade bilden.
• Fokuslåset låser även exponeringen (AE).
64
Avancerade inställningar
Seriebildstagning (Kontinuerlig)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken REC * Kontinuerlig
Vi hänvisar till åtgärder på manöverpanelen på sidan 38 angående detaljer.
Användning av självutlösaren (Självutlösare)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken REC * Självutlösare
Vid användning av självutlösaren startar en nerräkningstimer när avtryckaren trycks
in. En bild spelas sedan in efter en viss bestämd tid.
„ 10 sek
10-sekunders självutlösare
‚ 2 sek
2-sekunders självutlösare
• Vid inspelning under förhållanden som gör slutartiden längre
kan denna inställning användas för att förhindra suddiga bilder
till följd av kamerarörelser.
” X3
(tredubbel
självutlösare)
Tre bilder spelas in: den första 10 sekunder efter att avtryckaren
har tryckts in och de två andra så fort kameran är redo för ny
inspelning. Hur lång tid det tar för kameran att bli redo för
inspelning beror på inställningarna för bildstorlek och bildkvalitet,
huruvida ett minneskort är isatt i kameran och blixtladdningens
tillstånd.
Av
Självutlösaren kopplas ur.
• Den främre lampan blinkar medan självutlösarens nerräkning
pågår.
• Det går att avbryta en pågående nerräkning av självutlösaren
genom att trycka på [SET].
B
65
Främre lampa
Avancerade inställningar
ANM.
• Självutlösaren kan inte användas tillsammans med följande funktioner:
Seriebild med normal hastighet, seriebild med hög hastighet, vissa BEST SHOTscener (Förinspela (film), Röstinspelning)
• Den tredubbla självutlösaren kan inte användas tillsammans med följande
funktioner:
Automatisk slutare, Seriebild med blixt, Film, vissa BEST SHOT-scener (ID-foto,
Visitkort och dokument, Vit tavla o.dyl., For YouTube)
Användning av automatisk slutare (Automatisk slutare)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken REC * Autom. slutare
Vi hänvisar till åtgärder på manöverpanelen på sidan 28 angående detaljer.
Inspelning med ansiktsidentifiering (Ansiktsident.)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken REC * Ansiktsident.
Vi hänvisar till åtgärder på manöverpanelen på sidan 32 angående detaljer.
B
66
Avancerade inställningar
Reducering av effekterna av kamera- och motivrörelser
(Skakdämpning)
Atgärder
[r] (inspelning) *[MENU] * Fliken REC * Skakdämpning
En speciell skakdämpningsfunktion kan användas för att undvika suddiga bilder på
grund av att motivet eller kameran rör sig vid inspelning av ett rörligt motiv med
telefoto, vid inspelning av ett snabbrörligt motiv eller vid inspelning i dålig belysning.
Den digitala kameran är försedd med en CCD-funktion av skifttyp för korrigering av
kameraskakningar och en finkänslig funktion för motverkande av suddiga bilder.
Dessa båda funktioner arbetar samtigt för att minimera effekterna av hand- och
motivrörelser.
D Auto
Effekterna av hand- och motivrörelser minimeras.
A Kamera-SD
Effekterna av enbart kamerarörelser minimeras.
S Bild-SD
Effekterna av enbart motivrörelser minimeras.
F Demo
När avtryckaren trycks in halvvägs visas en demonstration över
effekterna av ”A Kamera-SD”. Ingen bild spelas dock in.
Av
Skakdämpning kopplas ur.
VIKTIGT!
• Kameran vibrerar och ger ifrån sig ett driftsljud, när slutarknappen trycks in
halvvägs medan inställningen ”Skakdämpning” står på ”D Auto” eller
”A Kamera-SD”. Detta är normalt och tyder inte på fel.
ANM.
• Endast ”A Kamera-SD” kan användas vid filminspelning.
• ISO-känslighet, bländare och slutartid visas inte på skärmen när avtryckaren trycks
in halvvägs medan ”D Auto” är valt. Dessa värden visas emellertid en kort stund
på den granskningsbild som visas strax efter att en stillbild har spelats in.
• ISO-känslighet (s. 40) måste vara inställt på ”Auto” för att ”S Bild-SD” ska
fungera.
• Om blixten avfyras förblir skakdämpningsikonen S kvar på skärmen trots att
skakdämpning inte fungerar vid fotografering med blixt.
• Inspelning med skakdämpning kan göra att bilden ter sig lite grövre än vanligt och
att bildupplösningen försämras en aning.
• Skakdämpning kan inte eliminera effekterna av alltför häftiga kamera- eller
motivrörelser.
• Det kan hända att ”A Kamera-SD” inte fungerar korrekt medan kameran är
monterad på ett stativ. Koppla i så fall ur skakdämpning eller välj ”S Bild-SD”.
67
Avancerade inställningar
Specificering av autofokusytan (AF-yta)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken REC * AF-yta
U Punkt
Med detta läge utförs mätningar av en liten yta i mitten av bilden.
Denna inställning fungerar bra ihop med fokuslås (s. 64).
I Multi
När avtryckaren trycks in halvvägs medan denna inställning är vald
väljer kameran den optimala autofokusytan från nio möjliga ytor.
Fokusramen som markerar det område där kameran fokuserar visas
i grönt.
O Spårning
När avtryckaren trycks in halvvägs medan denna inställning är vald
följer fokusramen motivets rörelser.
”U Punkt” eller ”O Spårning”
”I Multi”
Fokusram
Fokusram
• ”Multi” kan inte väljas som autofokusyta vid användning av ansiktsidentifiering
(s. 32).
• ”Spårning” kan inte väljas som autofokusyta vid användning av automatisk slutare
(s. 28).
Användning av hjälplampan för autofokus (Hj.lampa f.AF)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken REC * Hj.lampa f.AF
När avtryckaren trycks in halvvägs medan denna inställning är vald
tänds den främre lampan, vilket ger belysning för fokusering i
områden där belysningen är svag. Denna funktion är inte
rekommendabel att använda vid inspelning av porträtt från kort
avstånd etc.
Främre lampa
VIKTIGT!
• Titta aldrig rakt in i den främre lampan medan den är tänd.
B
68
Avancerade inställningar
Ändring av fokusramens form (Fokusram)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken REC * Fokusram
Denna funktion kan användas till att välja önskad form på fokusramen. Fem olika
former, inklusive ett hjärta, finns att välja bland.
Inställningar
ß
¹
™
¬
μ
ANM.
• När avtryckaren trycks in halvvägs ändrar fokusramen form enligt något av följande
alternativ.
Lyckad fokusering
Misslyckad fokusering
• Vid inspelning med ansiktsidentifiering får fokusramen formen ß.
• Följande poster visas inte medan ”Multi” är valt som AF-yta (s. 68) och någon
annan fokusram än ß är vald med denna inställning. Vidare är skärminställningen
(s. 137) fast inställd på ”Visa”.
Rutmönster, histogram och följande information när avtryckaren trycks in halvvägs:
ISO, bländarvärde, slutartid.
69
Avancerade inställningar
Tilldelning av funktioner till knapparna [4] och [6]
(Tangent L/R)
Atgärder
[r] (inspelning) *[MENU] * Fliken REC * Tangent L/R
Någon av de fem funktioner som anges nedan kan tilldelas knapparna [4] och [6].
Inställning
Manövrering med [4]/[6]
Mätning
Ändring av mätningsläget (s. 76)
EV-skifte
Ändring av värdet för EV-skifte (s. 41)
Vitbalans
Ändring av vitbalansinställningen (s. 75)
ISO
Ändring av inställningen av ISO-känslighet (s. 40)
Självutlösare
Val av tid för självutlösaren (s. 65)
Av
Tilldelningen av funktioner till knapparna [4] och [6] avbryts.
Inspelning med snabbslutaren (Snabbslutare)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken REC * Snabbslutare
Medan snabbslutaren är inkopplad kan avtryckaren tryckas in helt och hållet på en
gång, utan att invänta autofokusering. En bild spelas då in med hjälp av snabb
fokusering, som sker mycket snabbare än normal autofokusering.
På
Snabbslutaren kopplas in.
• Vissa bilder kan bli oskarpa vid användning av snabbslutaren.
Av
Snabbslutaren kopplas ur, så att fokusering sker med hjälp av normal
autofokus innan en bild spelas in.
• Om avtryckaren trycks in helt medan snabbslutaren är urkopplad, så
fortsätter bildtagning utan fokusering.
• Ta i möjligaste mån lite extra tid i anspråk till att först trycka in avtryckaren
halvvägs för att erhålla korrekt fokusering.
ANM.
• Snabbslutaren kan inte användas vid hög zoomfaktor. Inspelning sker då med
hjälp av autofokus.
70
Avancerade inställningar
Visning av rutmönster på skärmen (Rutmönster)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken REC * Rutmönster
Ett rutmönster kan tas fram på skärmen i
inspelningsläget för att underlätta vertikal och horisontell
justering vid komponering av bilder.
In- och urkoppling av digital zoom (Digital zoom)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken REC * Digital zoom
Denna inställning kan användas till att koppla in eller ur digital zoom. Medan digital
zoom är urkopplad kan zoomreglaget endast användas till att zooma med optisk
zoom.
Inkoppling av bildgranskning (Granska)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken REC * Granska
Medan bildgranskning är inkopplat visar kameran en bild i cirka en sekund direkt efter
att avtryckaren tryckts in för att spela in bilden.
Användning av ikonhjälp (Ikonhjälp)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken REC * Ikonhjälp
Medan ikonhjälp är inkopplat visas en textbeskrivning för vissa ikoner på skärmen vid
växling mellan olika inspelningsfunktioner.
Funktioner som stöds av ikonhjälp
• Inspelningsläge, blixt, mätningsläge, vitbalans, självutlösare, EV-skifte
71
Avancerade inställningar
Inställning av grundinställningar vid strömpåslag (Minne)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken REC * Minne
När kameran slås av memorerar den aktuella inställningar för alla aktiverade
minnesposter och återställer dessa när kameran slås på igen. För minnesposter som
är avaktiverade ställs de ursprungliga grundinställningarna in igen varje gång
kameran slås av.
Inställning
Avaktiverad (ursprunglig grundinställning) Aktiverad
b BEST SHOT
Stillbild (Auto)
Autom. slutare
Av
Blixt
Auto
Fokus
AF (Autofokus)
Vitbalans
Auto
ISO
Auto
AF-yta
Punkt
Mätning
Multi
Kontinuerlig
Av
Självutlösare
Av
Blixtintens.
0
Digital zoom
På
Inställning vid
strömavslag
MF positon
Position innan manuell fokus valdes
Zoomposition*
Full vidvinkel
* Endast optisk zoominställning.
• Om strömmen till kameran slås av och sedan på igen medan minnesposten BEST
SHOT är aktiverad, så initieras alla andra minnesposter (utom för zoomposition) i
enlighet med det för tillfället valda scenexemplet för BEST SHOT, oberoende av
om de andra minnesposterna är aktiverade eller avaktiverade.
B
72
Avancerade inställningar
Inställningar för bildkvalitet (Bildkvalitet)
Specificering av stillbildsstorlek (Bildstorlek)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken Bildkval.* Bildstorlek
Vi hänvisar till åtgärder på manöverpanelen på sidan 25 angående detaljer.
Specificering av bildkvalitet för stillbilder (Bildkvalitet
(Stillbild))
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken Bildkval.*
T Bildkvalitet (Stillbild)
Fin
Prioritering av bildkvalitet
Normal
Normal
Ekonomi
Prioritering av bildantal
• Inställningen ”Fin” sörjer för större detaljrikedom vid inspelning av exempelvis en
bild i naturmiljö med många trädgrenar och löv eller en bild av ett komplicerat
mönster.
• Minneskapaciteten (antalet bilder som kan spelas in) påverkas av vilka
inställningar som görs för bildkvalitet (s. 165).
73
Avancerade inställningar
Specificering av bildkvalitet för film (Bildkvalitet (Film))
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken Bildkval.* » Bildkvalitet (Film)
Inställning av bildkvalitet för film är avgörande för en films detaljrikedom, jämnhet och
klarhet vid uppspelning. Inspelning med inställningen för hög kvalitet (HQ) ger bättre
bildkvalitet men förkortar samtidigt filmens möjliga längd.
Bildkvalitet (bildpunkter)
Ungefärlig datahastighet
UHQ
640x480
UHQ bred
848x480 7,0 megabit/sekund
HQ
640x480 3,8 megabit/sekund
HQ bred
848x480 4,4 megabit/sekund
Normal
640x480 2,1 megabit/sekund
LP
320x240 545 kilobit/sekund
Bildrutshastighet
5,8 megabit/sekund
30 bildrutor/sekund
15 bildrutor/sekund
Korrigering av bildens ljusstyrka (EV-skifte)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken Bildkval.* EV-skifte
Vi hänvisar till åtgärder på manöverpanelen på sidan 41 angående detaljer.
74
Avancerade inställningar
Justering av vitbalans (Vitbalans)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken Bildkval.* Vitbalans
Genom att justera vitbalansen i enlighet med rådande ljusförhållanden är det möjligt
att undvika de blåktiga bilder som uppstår vid inspelning i mulet väder utomhus eller
de grönaktiga bilder som uppstår vid inspelning under lysrörsbelysning.
Auto
Kameran ställs in så att vitbalansen justeras automatiskt.
¤ (Dagsljus)
För inspelning utomhus en solig dag
' (Mulet)
För inspelning utomhus en mulen eller regnig dag, i skugga
e.dyl.
“ (Skugga)
För inspelning en solig dag i skuggan av träd eller
byggnader
† (Dagsv. lysrör)
För inspelning under vit eller dagsvit lysrörsbelysning
– (Dagsl. lysrör)
För inspelning under dagsljus lysrörsbelysning
« (Volfram)
För inspelning under glödlampsbelysning
Manuell
För manuell inställning av kameran i enlighet med en viss
ljuskälla
1Välj ”Manuell”.
Blankt vitt papper
2Rikta kameran mot ett blankt vitt
pappersark som fyller hela skärmen,
under samma belysning som ska
användas vid inspelning, och tryck
sedan på avtryckaren.
3Tryck på [SET].
Vitbalansinställningen bevaras även efter att kameran har
slagits av.
• Efter val av ”Auto” för vitbalansinställning fastställer kameran automatiskt
vitpunkten för motivet. Motiv av vissa färger och vissa typer av belysning kan
orsaka problem när kameran försöker fastställa vitpunkten, vilket omöjliggör
korrekt justering av vitbalansen. Välj i så fall lämplig vitbalansinställning enligt
rådande inspelningsförhållanden (Dagsljus, Mulet etc.).
75
Avancerade inställningar
Specificering av ISO-känslighet (ISO)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken Bildkval.* ISO
Vi hänvisar till åtgärder på manöverpanelen på sidan 40 angående detaljer.
Specificering av mätningsläge (Mätning)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken Bildkval.* Mätning
Mätningsläget avgör vilken del av ett motiv som mäts för inställning av exponering.
B Multi
Multimönstermätning delar in bilden i olika delar och mäter ljuset i
varje del i syfte att uppnå en balanserad avläsning av
exponeringen. Denna typ av mätning sörjer för felfri inställning av
exponering vid en rad olika inspelningsförhållanden.
N Mittvägd
Mittvägd mätning koncentrerar sig på att mäta ljuset i mitten av
fokusytan. Denna typ av mätning lämpar sig bäst när du vill ha viss
kontroll över kontrasten.
˜ Punkt
Punktmätning utför mätning av en väldigt liten yta. Använd denna
mätningsmetod när du vill att exponeringen ska ställas in i enlighet
med ljusstyrkan hos ett specifikt motiv, utan att påverkas av
omgivande förhållanden.
• Det mätningsläge som är valt för tillfället anges av en ikon på skärmen vid
stillbildsinspelning. Ingen ikon visas medan ”Multi” är valt som mätningsläge.
76
Avancerade inställningar
Reducering av över- och underexponering (Dynamiskt omfång)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken Bildkval. * Dynamiskt omfång
Inställningen av dynamiskt omfång kan ändras för att fånga de ljusa områdena i en
bild, samtidigt som risken för över- och underexponering minskas.
Förstora +2
Större dämpning av över- och underexponering än med ”Förstora
+1”
Förstora +1
Dämpning av över- och underexponering
Av
Ingen dämpning av över- och underexponering
• Det är även möjligt att ändra det dynamiska omfånget för ett foto som redan är
inspelat (s. 91).
Förstärkning av hudtoner i ett porträtt (Porträttförfining)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken Bildkval. * Porträttförfining
Brusfilter +2
För större reducering av ojämn hudstruktur än med ”Brusfilter +1”
Brusfilter +1
Reducering av ojämn hudstruktur
Av
Förstärkning av hudtoner kopplas ur.
Användning av inbyggda färgfilter (Färgfilter)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken Bildkval. * Färgfilter
Inställningar: Av, Svartvit, Sepia, Röd, Grön, Blå, Gul, Skär och Rosa
77
Avancerade inställningar
Reglering av bildens skärpa (Skärpa)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken Bildkval. * Skärpa
Det går att välja bland fem olika inställningar för skärpa, från +2 (skarpast) till –2
(suddigast).
Reglering av färgmättnad (Färgmättnad)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken Bildkval. * Färgmättnad
Det går att välja bland fem olika inställningar för färgmättnad, från +2 (mest mättad)
till –2 (minst mättad).
Justering av bildkontrast (Kontrast)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken Bildkval. * Kontrast
Det går att välja bland fem olika kontrastinställningar, från +2 (störst kontrast mellan
ljusa och mörka delar) till –2 (minst kontrast mellan ljusa och mörka delar).
Specificering av blixtintensitet (Blixtintens.)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken Bildkval. * Blixtintens.
Det går att specificera en av fem olika inställningar för blixtintensitet, från –2 (svagast)
till +2 (kraftigast).
• Det kan hända att blixtintensiteten inte ändras, om motivet är för långt bort eller för
nära.
78
Avancerade inställningar
Inkoppling av blixthjälp (Blixthjälp)
Atgärder
[r] (inspelning) * [MENU] * Fliken Bildkval. * Blixthjälp
Motivet på en bild blir för mörkt, om
blixtintensiteten är otillräcklig för att
nå ett motiv som befinner sig långt
borta. I sådana fall kan blixthjälp
användas till att höja ljusstyrkan på
motivet, så att det ser ut som om
belysningen från blixten var
tillräcklig. Välj ”Auto” för att koppla
in blixthjälp.
Blixthjälp urkopplat
79
Blixthjälp inkopplat
Avancerade inställningar
Visning av stillbilder och filmer
Visning av stillbilder
Vi hänvisar till sidan 19 angående tillvägagångssätt för visning av stillbilder.
Visning av en film
1.
Tryck på [p] (uppspelning) och använd sedan [4] och [6] till att ta
fram den film som ska visas.
2.
Tryck på [SET] för att starta
uppspelning.
Filmikon: »
Inspelningstid
Bildkvalitet
Manövrering av filmuppspelning
Snabbspelning
framåt/bakåt
[4] [6]
• Vid varje tryckning på endera knapp höjs hastigheten för
snabbspelning framåt eller bakåt.
• Tryck på [SET] för att återgå till normal
uppspelningshastighet.
Start/paus
[SET]
1 bildruta framåt/
bakåt
[4] [6]
• Håll endera knappen intryckt för att bläddra kontinuerligt.
Volymreglering
Tryck på [2] och tryck sedan på [8] [2].
• Volymen kan justeras enbart under pågående
filmuppspelning.
Informationsvisning
på/av
[8] (DISP)
Zoom
Skjut zoomreglaget i riktning mot z ([).
• [8], [2], [4] och [6] kan användas till att panorera över
en zoomad bild på skärmen. En filmbild kan zoomas till
upp till 4,5 gångers förstoring.
Uppspelningsstopp
[MENU]
• Det går kanske inte att spela upp filmer som inte har spelats in med denna kamera.
80
Visning av stillbilder och filmer
Zoomning av en bild på skärmen
1.
Aktivera uppspelningsläget och använd [4] och [6] till att bläddra
igenom bilderna tills önskad bild visas.
2.
Skjut zoomreglaget mot z ([) för att zooma
in.
[8], [2], [4] och [6] kan användas till att panorera
över en zoomad bild på skärmen. Skjut
zoomreglaget mot w för att zooma ut.
– Om skärmindikatorerna är påslagna anger en
indikator i skärmens nedre högra hörn vilken
del av den zoomade bilden som nu visas.
– Tryck på [MENU] eller [BS] för att koppla ur
zoomning.
– Även om den maximala zoomfaktorn för bilder
är 8X kan det hända att vissa bilder inte
medger full inzoomning till förstoringsgraden
8X.
Zoomfaktor
Bildyta
Nuvarande
visningsområde
Visning av 12 bilder samtidigt
1.
Aktivera uppspelningsläget och skjut
zoomreglaget mot w (]).
Ram
Använd [4] och [6] till att bläddra fram 12 bilder åt
gången.
Använd [8], [2], [4] eller [6] till att flytta valramen
till önskad bild och tryck sedan på [SET] för att se
den valda bilden i helformat.
81
Visning av stillbilder och filmer
Visning av bilder på kalendermenyn
1.
Aktivera uppspelningsläget och skjut zoomreglaget två gånger mot w
(]).
Kalendermenyn, med den första bilden som spelats in respektive dag, visas på
skärmen.
Använd [8], [2], [4] och [6] till att flytta valramen
till önskad dag och tryck sedan på [SET] för att se
den första bilden en viss dag i helformat.
Tryck på [MENU] eller [BS] för att lämna
kalendermenyn.
• Om en bild sparas med hjälp av någon av följande
funktioner, så visas den bilden under det datum i
kalendern då den senast sparades:
Dynamiskt omfång, vitbalans, ljusstyrka, Keystone-korrigering,
färgrestaurering, omformatering, klippning, kopiering, layoututskrift, MOTION
PRINT
Även om datum och tid på en bild ändras, så fortsätter den bilden att visas
under det datum då den ursprungligen spelades in.
Visning av stillbilder och filmer på en teveskärm
1.
Använd den medföljande AV-kabeln till att ansluta kameran till en teve.
Gul
Teve
Vit
AV-kabel (medföljer)
VIDEO AUDIO
Ljudingång (vit)
Videoingång (gul)
USB/AV-port
Anpassa märket 4 på AV-kabelns kontakt till märket 6
på kameran och anslut AV-kabeln till kameran.
• Se till att skjuta in kontakten i USB/AV-porten tills ett klickljud anger att den
anslutits ordentligt. En slarvigt ansluten kontakt kan resultera i bristfällig
kommunikation eller felfunktion.
• Notera att metalldelen på kontakten förblir synlig, såsom
visas på bilden, även efter att kontakten har skjutits in
ordentligt.
82
Visning av stillbilder och filmer
2.
Slå på teven och välj korrekt videoingång.
Om teven har fler än en videoingång, så se till att välja den som kameran är
ansluten till.
3.
Tryck på [p] (uppspelning) för att slå på kameran.
En bild visas på teveskärmen samtidigt som ingenting visas på kamerans skärm.
• Kameran slås inte på vid tryckning på [ON/OFF] eller [r] (inspelning) medan
AV-kabeln är ansluten.
• Det är även möjligt att ändra format (bredd/höjdförhållande) för skärmen och
videoutmatningssystem (s. 135).
4.
Stillbilder och filmer kan nu visas på samma sätt som på kamerans
skärm.
83
Visning av stillbilder och filmer
ANM.
• Ljudet är enkanaligt.
• På vissa teveskärmar kan det hända att bilder beskärs en aning.
• Se till att knapparna [r] (inspelning) och [p] (uppspelning) på kameran har
ställts in för funktionen ”Ström på” eller ”Ström på/av” (s. 134), innan kameran
ansluts till en teve för bildvisning.
• Ljud matas ursprungligen ut av kameran på maximal volym. Innan bildvisning
startas bör tevens volymreglage ställas på en relativt låg nivå för att sedan justeras
efter behov.
• Alla ikoner och indikatorer som visas på kamerans skärm visas också på
teveskärmen. [8] (DISP) kan användas till att ändra skärminnehållet.
Inspelning av kamerabilder på en DVD-brännare eller en videobandspelare
Använd någon av följande metoder till att ansluta kameran till en inspelningsenhet via
den medföljande AV-kabeln.
– DVD-brännare eller videobandspelare: Anslut till ingångarna VIDEO IN och
AUDIO IN.
– Kameran: USB/AV-port
Ett bildspel av stillbilder och filmer kan spelas upp på kameran för inspelning på en
DVD-skiva eller ett videoband. Filmer kan spelas in genom att välja ”» Enbart” för
bildspelsinställningen ”Bilder” (s. 85). Vid inspelning av bilder på en extern enhet kan
[8] (DISP) användas till att ta bort alla indikatorer på skärmen (s. 126).
För närmare detaljer kring anslutning av en monitor till inspelningsenheten samt
korrekt tillvägagångssätt vid inspelning hänvisar vi till bruksanvisningen till den
inspelningsenhet som används.
84
Visning av stillbilder och filmer
Övriga uppspelningsfunktioner (uppspelning)
I detta avsnitt beskrivs menyposter som kan användas till att ändra olika inställningar
och utföra operationer för övriga uppspelningsfunktioner.
Vi hänvisar till sidan 59 angående detaljer kring menyoperationer.
Uppspelning av ett bildspel på kameran (Diabildsvis.)
Atgärder
[p] (uppspelning) * [MENU] * Fliken PLAY * Diabildsvis.
Start
Startar bildspelet.
Bilder
Anger typen av bilder som ska ingå i bildspelet.
Alla bilder: stillbilder, filmer och ljudinspelningar.
T Enbart: enbart stillbilder och ljudstillbilder.
» Enbart: enbart filmer.
En bild: en enskilt utvald bild (vald med hjälp av [4] och [6]).
Tid
Tid från början till slutet på bildspelet.
1 till 5 minuter, 10 minuter, 15 minuter, 30 minuter, 60 minuter
Intervall
Den tidslängd som varje bild ska visas.
Använd [4] och [6] till att välja ett värde från 1 til 30 sekunder, eller
”MAX”.
Efter val av ett värde från 1 till 30 sekunder ändras bilderna enligt det
angivna intervallet, medan ljuddelen hos filmer och ljudstillbilder dock
fortsätter att spelas upp ända till slutet.
Om bildspelet når en filmfil medan ”MAX” är valt, så visas endast den
första bildrutan i filmen. Röstinspelningsfiler spelas inte upp medan
”MAX” är valt.
Effekt
Välj önskad effekt.
Mönster 1 till 5: Bakgrundsmusik spelas upp samtidigt som en effekt vid
bildbyte tillämpas.
• Mönstren 1 till och med 4 har olika bakgrundsmusik, men använder
sig alla av samma effekt vid bildbyte.
• Mönster 5 medger endast uppspelning av stillbilder samtidigt som
intällningen ”Intervall” ignoreras.
• Aktuell inställning av effekt vid bildbyte avaktiveras automatiskt i
följande fall:
– Vid uppspelning av ett bildspel för vilket ”» Enbart” eller ”En bild”
är valt för inställningen ”Bilder”
– När intervallen är inställd på 1 sekund eller 2 sekunder
– Före och efter uppspelning av en film- eller röstinspelningsfil
Av: Ingen effekt vid bildbyte eller bakgrundsmusik tillämpas.
85
Övriga uppspelningsfunktioner (uppspelning)
• Tryck på [SET] för att avbryta bildspelet. Vid tryckning på [MENU] istället för [SET]
avbryts bildspelet varpå menyn åter visas på skärmen.
• Ändra ljudvolymen genom att trycka på [2] och därefter på [8] eller [2] under
pågående uppspelning.
• Inga knappar kan användas medan bildspelet övergår från en bild till en annan.
• Det kan hända att den tid som krävs för övergång från en bild till en annan är
längre för en bild som inte har spelats in med denna kamera.
Lagring av musik från en dator i kamerans minne
Den bakgrundsmusik för bildspel som följer med kameran kan ersättas med annan
musik från en dator.
Användbara filtyper:
• WAV-filer av IMA-ADPCM-format
• Samplingsfrekvenser: 22,05 kHz/44,1 kHz
• Ljudkvalitet: Enkanalig
Antal filer: 9
Filnamn: SSBGM001.WAV till SSBGM009.WAV
• Skapa musikfiler på datorn med hjälp av namnen ovan.
• Oberoende av vilket effektmönster som väljs spelas BGM-filer som lagrats i
kamerans minne upp i den ordning som namnen anger.
1.
Anslut kameran till datorn (s. 110, 120).
Se till att minneskortet är isatt i kameran, om musikfiler ska sparas på ett
minneskort till kameran.
86
Övriga uppspelningsfunktioner (uppspelning)
2.
Följ lämplig anvisning nedan för att öppna minneskortet eller det
inbyggda minnet.
Kameran identifieras av datorn som en flyttbar disk (diskenhet).
• Windows
1 Windows XP: Start * Den här datorn
Windows Vista: Start * Dator
Windows 2000, Me, 98SE eller 98: Dubbelklicka på ”Den här datorn”.
2 Dubbelklicka på ”Flyttbar disk”.
• Macintosh
1 Dubbelklicka på kamerans enhetsikon.
3.
Skapa en mapp benämnd ”SSBGM”.
4.
Dubbelklicka på den skapade mappen ”SSBGM” och kopiera
bakgrundsmusikfilen till den.
• Anlita dokumentationen som medföljer datorn för information om flyttning,
kopiering och radering av filer.
• Om både det inbyggda minnet och ett minneskort isatt i kameran innehåller
bakgrundsmusikfiler, så prioriteras filerna på minneskortet.
• Vi hänvisar till sidan 124 angående detaljer kring kameramappar.
5.
Koppla loss kameran från datorn (s. 111, 120).
87
Övriga uppspelningsfunktioner (uppspelning)
Arrangering av stillbilder med hjälp av layoututskrift
(Layoututskrift)
Atgärder
[p] (uppspelning) * [MENU] * Fliken PLAY * Layoututskrift
Gör på följande sätt för att sätta in
existerande stillbilder i ramarna i
en layout och skapa en ny bild
bestående av flera stillbilder.
1.
Använd [4] och [6] till att
välja önskat
layoutmönster och tryck
sedan på [SET].
Layoutmönster
(2 bilder)
Layoutmönster
(3 bilder)
2.
Använd [4] och [6] till att välja önskad bakgrundsfärg och tryck sedan
på [SET].
3.
Använd [4] och [6] till att välja den bild som ska ingå i layouten och
tryck sedan på [SET].
4.
Tryck på [SET] och upprepa åtgärderna i steg 3 för övriga ramar i
layouten.
Den slutliga layoutbilden sparas efter att den sista stillbilden har satts in i den.
ANM.
• Den nya bilden kan inte sparas förrän det finns en stillbild i samtliga layoutramar.
• Bilder av formaten 3:2 och 16:9 kan inte ingå i en bild för layoututskrift.
• Inspelningsdatum för en färdig bild för layoututskrift blir det inspelningsdatum som
gäller för den bild som sätts i den sista ramen, inte det datum då bilden för
layoututskrift skapas.
• En bild för layoututskrift sparas i formatet 7M (3072x2304 bildpunkter).
B
88
Övriga uppspelningsfunktioner (uppspelning)
Skapande av en stillbild av filmrutor (MOTION PRINT)
Atgärder
[p] (uppspelning) * Filmbild * [MENU] * Fliken PLAY *
MOTION PRINT
1.
Använd [8] och [2] till att
välja antingen ”9 bildrutor”
eller ”1 bildruta”.
Efter val av ”9 bildrutor”
placeras den bildruta som väljs
i steg 2 i mitten av MOTION
PRINT-bilden.
2.
9 bildrutor
1 bildruta
Använd [4] och [6] till att bläddra igenom bildrutorna i filmen och ta
fram den filmruta som ska användas till MOTION PRINT-bilden.
Håll [4] eller [6] intryckt för att bläddra i snabbare takt.
3.
Tryck på [SET].
• Endast bildrutor i filmer som spelats in med denna kamera kan användas i en
MOTION PRINT-bild.
Redigering av en film på kameran (Filmredig.)
Atgärder
[p] (uppspelning) * Filmbild för film som ska redigeras * [MENU] *
Fliken PLAY * Filmredig.
Med hjälp av funktionen för filmredigering kan någon av följande metoder användas
till att klippa ut en bestämd del av en film.
} Klipp (klipp till punkt)
Allt från början av filmen till nuvarande
position klipps ut.
~ Klipp (klipp punkt-till-punkt) Allt mellan två angivna punkter klipps ut.
¡ Klipp (klipp från punkt)
Allt från nuvarande position till slutet av
filmen klipps ut.
89
Övriga uppspelningsfunktioner (uppspelning)
1.
Använd [8] och [2] till att välja den redigeringsmetod som ska
användas och tryck sedan på [SET].
2.
Använd [4] och [6] till att bläddra igenom
filmens bildrutor och söka fram den bildruta
(punkt) från vilken eller till vilken filmen ska
klippas ut (klippningspunkten).
• Klippningsstället kan också sökas fram genom att
spela upp filmen och trycka på [SET] för att
pausa. Under pågående uppspelning kan [4]
eller [6] tryckas in för att starta snabbspelning
bakåt eller framåt.
3.
Ta fram bildrutan för den position där klippningspunkten ska vara och
tryck på [2].
} Klipp
(klipp till punkt)
~ Klipp
(klipp punkt-tillpunkt)
¡ Klipp
(klipp från punkt)
4.
Klippomfång (rött)
Ta fram bildrutan för den position fram till vilken
klippning ska ske och tryck på [2].
1Ta fram bildrutan där det första klippet (från) ska ske
och tryck på [2].
2Ta fram bildrutan där det andra klippet (till) ska ske
och tryck på [2].
Ta fram bildrutan för den position varifrån klippning ska
ske och tryck på [2].
Använd [8] och [2] till att välja ”Ja” och tryck sedan på [SET].
Den valda klippningen tar ganska lång tid att slutföra. Försök inte utföra någon
manövrering på kameran förrän meddelandet ”Upptagen... V.g. vänta...”
försvinner från skärmen. Observera att en klippning kan ta väldigt lång tid om
filmen som redigeras är lång.
B
90
Övriga uppspelningsfunktioner (uppspelning)
ANM.
• Vid redigering av en film lagras enbart resultatet. Den ursprungliga filmen bevaras
inte. En utförd redigering kan inte återkallas.
• Det går inte att redigera en film som är kortare än fem sekunder.
• Redigering av filmer som spelats in med en annan typ av kamera medges inte.
• Det går inte att redigera en film om den återstående minneskapaciteten understiger
storleken på filmfilen som ska redigeras. Radera i så fall filer som inte längre
behövs för att utöka utrymmet i minnet.
• Uppdelning av en film i två filmer eller hopskarvning av två olika filmer till en enda
film medges inte.
• Redigering av en film kan påbörjas även under pågående uppspelning av filmen
som ska redigeras. Tryck på [SET] för att pausa uppspelning och tryck sedan på
[2] för att ta fram menyn över redigeringsalternativ. Utför redigering på samma
sätt som enligt anvisningarna ovan.
Reducering av effekterna av underexponering
(Dynamiskt omfång)
Atgärder
[p] (uppspelning) * Stillbild * [MENU] * Fliken PLAY *
Dynamiskt omfång
Denna inställning kan användas till att undertrycka underexponering samtidigt som
bildens ljusstyrka bibehålls.
Förstora +2
För större dämpning av underexponering än med ”Förstora +1”
Förstora +1
Dämpning av underexponering
Avbryt
Ingen dämpning av underexponering
ANM.
• Det dynamiska omfånget kan även ändras vid inspelning av bilder (s. 77).
• Vid ändring av det dynamiska omfånget sparas den ursprungliga bilden och den
nya (ändrade) versionen som separata filer.
• Vid visning av en ändrad bild på kamerans skärm anger datum och tid när bilden
ursprungligen spelades in, inte när bilden ändrades.
91
Övriga uppspelningsfunktioner (uppspelning)
Justering av vitbalans (Vitbalans)
Atgärder
[p] (uppspelning) * Stillbild * [MENU] * Fliken PLAY * Vitbalans
Vitbalansinställningen kan användas till att välja lämplig typ av ljuskälla för en
inspelad bild, vilket påverkar färgerna på bilden.
¤ Dagsljus
Utomhus, klart väder
' Mulet
Utomhus, mulet eller regn, i skugga av ett träd e.dyl.
“ Skugga
Ljus i mycket hög värme, såsom byggnadsskugga e.dyl.
† Dagsvit lysrör
Vit eller dagsvit lysrörsbelysning, utan dämpning av
färgskiftning
– Dagsljus lysrör Dagsljus lysrörsbelysning, med dämpning av färgskiftning
« Volfram
Dämpning av ljuset från glödlampsbelysning
Avbryt
Ingen justering av vitbalans
ANM.
• Vitbalansen kan även ändras vid inspelning av bilder (s. 75).
• Vid ändring av vitbalansen för en bild sparas den ursprungliga bilden och den
ändrade versionen som separata filer.
• Vid visning av en ändrad bild på kamerans skärm anger datum och tid när bilden
ursprungligen spelades in, inte när bilden ändrades.
92
Övriga uppspelningsfunktioner (uppspelning)
Justering av ljusstyrkan för en existerande stillbild
(Ljusstyrka)
Atgärder
[p] (uppspelning) * Stillbild * [MENU] * Fliken PLAY *
Ljusstyrka
Det går att välja bland fem olika ljusstyrkenivåer, från +2 (ljusast) till –2 (svagast ljus).
• Vid visning av en ändrad bild på kamerans skärm anger datum och tid när bilden
ursprungligen spelades in, inte när bilden ändrades.
Keystone-korrigering (Keystone)
Atgärder
[p] (uppspelning) * Stillbild * [MENU] * Fliken PLAY * Keystone
Keystone-korrigering kan användas till att korrigera ett rektangulärt eller kvadratiskt
motiv på en stillbild, när motivet ifråga inte visas såsom önskas på grund av att det
fotograferats ur en sned vinkel. En korrigerad bild sparas i formatet 2M (1600x1200
bildpunkter).
1.
Använd [4] och [6] till att välja den form i
stillbilden som ska korrigeras.
2.
Använd [8] och [2] till att välja ”Korrigera”
och tryck sedan på [SET].
• Om den ursprungliga bilden är mindre än 2M
(1600x1200 bildpunkter), så får den nya
(korrigerade) versionen samma format som
originalet.
• Den ursprungliga stillbilden bevaras i minnet och raderas inte.
• Vid visning av en ändrad bild på kamerans skärm anger datum och tid när
bilden ursprungligen spelades in, inte när bilden ändrades.
93
Övriga uppspelningsfunktioner (uppspelning)
Användning av färgkorrigering till att korrigera färgen på ett
gammalt fotografi (Färgkorrig.)
Atgärder
[p] (uppspelning) * Stillbild * [MENU] * Fliken PLAY *
Färgkorrig.
Med hjälp av färgkorrigering är det möjligt att korrigera färgen på ett gammalt
fotografi. En korrigerad bild sparas i formatet 2M (1600x1200 bildpunkter).
1.
Utför åtgärderna ovan.
• En bild av fotografiet som restaureras visas på skärmen med en röd ram runt.
Om en svart ram förekommer, så betyder det att kameran har identifierat mer
än ett rektangulärt område på bilden. Använd [4] och [6] till att flytta ramen
och välja området för fotografiet.
2.
Använd [8] och [2] till att välja ”Klipp” och tryck sedan på [SET].
En valram för klippning av bilden visas på skärmen.
3.
Använd zoomreglaget till att ändra storleken på valramen och ange
önskad bildstorlek.
4.
Använd [8], [2], [4] och [6] till att flytta valramen tills den innesluter
det område av bilden som ska klippas ut och tryck sedan på [SET].
ANM.
• Om den ursprungliga bilden är mindre än 2M (1600x1200 bildpunkter), så får den
nya (korrigerade) versionen samma format som originalet.
• Den ursprungliga stillbilden bevaras i minnet och raderas inte.
• Om ingen ram önskas runt den resulterande bilden, så välj ett område som är
mindre än den ursprungliga bilden.
• Vid visning av en färgkorrigerad bild på kamerans skärm anger datum och tid när
bilden ursprungligen spelades in, inte när bilden färgkorrigerades.
94
Övriga uppspelningsfunktioner (uppspelning)
Val av bilder för utskrift (DPOF utskrift)
Atgärder
[p] (uppspelning) * Stillbild * [MENU] * Fliken PLAY *
DPOF utskrift
Se sidan 104 för närmare detaljer.
Skyddande av en fil mot radering (Bildskydd)
Atgärder
[p] (uppspelning) * [MENU] * Fliken PLAY * Bildskydd
Valda filer skyddas.
1Använd [4] och [6] till att bläddra
På
igenom filerna tills den som ska
skyddas visas.
2Använd [8] och [2] till att välja ”På”
och tryck sedan på [SET].
En bild som är skyddad anges av
ikonen ›.
3Upprepa åtgärderna i steg 1 och 2 för att skydda fler filer.
Tryck på [MENU] för att avsluta skyddande av filer. Välj ”Av” istället
för ”På” i steg 2 ovan för att häva skyddet för en fil.
Alla filer skyddas.
Alla filer:
På
1Använd [8] och [2] till att välja ”Alla filer: På” och tryck sedan på
[SET].
2Tryck på [MENU].
Välj ”Alla filer : Av” istället för ”Alla filer: På” i steg 1 ovan för att häva
skyddet för alla filer.
• Observera att även en skyddad fil raderas vid formatering av minneskortet (s. 136).
B
95
Övriga uppspelningsfunktioner (uppspelning)
Redigering av datum och tid för en bild (Datum/Tid)
Atgärder
[p] (uppspelning) * Stillbild * [MENU] * Fliken PLAY * Datum/Tid
[8] [2] Ändrar inställningen där markören står.
[4] [6] Flyttar markören mellan inställningar.
[BS]
Växlar mellan 12-timmars och 24-timmars tidsformat
Kontrollera att inställningarna av datum och tid är de önskade och tryck sedan på
[SET].
ANM.
• Datum och tid som stämplats på en bild med hjälp av tidsstämpel (s. 131) går inte
att ändra.
• Det går inte att ändra datum och tid på en bild som är skyddad.
• Vilket datum som helst från 1980 till 2049 kan anges.
Rotering av en bild (Rotation)
Atgärder
[p] (uppspelning) * Stillbild eller filmbild * [MENU] *
Fliken PLAY * Rotation
1.
Använd [8] och [2] till att välja ”Rotation” och tryck sedan på [SET].
Vart tryck på [SET] roterar den visade bilden 90 grader åt vänster.
2.
Tryck på [MENU] när den visade bilden är inriktad på önskat sätt.
ANM.
• Notera att själva bilddatat inte ändras vid denna åtgärd. Det är bara hur bilden
visas på kamerans skärm som ändras.
• En bild som har skyddats eller zoomats kan inte roteras.
• Den ursprungliga (oroterade) versionen av en bild visas på 12-bildersmenyn och
kalendermenyn.
B
96
Övriga uppspelningsfunktioner (uppspelning)
Omformatering av en stillbild (Omformatera)
Atgärder
[p] (uppspelning) * Stillbild * [MENU] * Fliken PLAY *
Omformatera
Det går att minska storleken på en stillbild och spara resultatet som en separat
stillbild. Den ursprungliga stillbilden bevaras också. Följande storleksformat kan
väljas vid omformatering av en bild: 7M, 4M och VGA.
• Vid omformatering av en stillbild med formatet 16:9 eller 3:2 skapas en bild med
formatet 4:3, som beskurits på båda sidor.
• Inspelningsdatumet på den omformaterade versionen av bilden blir detsamma som
datumet på den ursprungliga bilden.
Klippning av en stillbild (Klippning)
Atgärder
[p] (uppspelning) * Stillbild * [MENU] * Fliken PLAY * Klippning
Det går att klippa en stillbild för att avlägsna onödiga
delar och lagra resultatet som en separat fil. Den
ursprungliga stillbilden bevaras också.
Zoomfaktor
Motsvarande hela
stillbildsytan
Använd zoomreglaget till att zooma bilden till önskad
storlek, använd [8], [2], [4] och [6] till att välja den del
av bilden som ska klippas ut och tryck sedan på [SET].
• En bild som framställs genom att klippa en bild med
formatet 3:2 eller 16:9 får formatet 4:3.
• Inspelningsdatumet på den urklippta bilden blir
detsamma som datumet på den ursprungliga bilden.
Del av stillbild som nu
visas
97
Övriga uppspelningsfunktioner (uppspelning)
Tillägg av ljud till en stillbild (Dubbning)
Atgärder
[p] (uppspelning) * Stillbild * [MENU] * Fliken PLAY * Dubbning
Det går att lägga till ljud till en redan inspelad stillbild. Ljudet till en stillbild kan när
som helst spelas in på nytt. Det går att spela in upp till 30 sekunder av ljud för en
enskild stillbild.
1.
Tryck på avtryckaren för att starta
ljudinspelning.
Återstående inspelningstid
2.
Tryck på avtryckaren igen för att stoppa ljudinspelning.
• Se till att inte blockera kamerans mikrofon med fingrarna
under ljudinspelning.
• Resultatet blir mindre lyckat om kameran befinner sig för
långt borta från det som spelas in.
• Kameran stöder följande ljuddataformat.
– Ljudformat: WAVE/IMA-ADPCM (filtillägget WAV)
– Ungefärlig ljudfilstorlek:
165 KB (ca 30 sekunders inspelning med 5,5 KB per
sekund)
• Tillägg av ljud (dubbning) kan inte göras för följande typer av bilder:
– Bilder skapade med hjälp av MOTION PRINT
– Skyddade bilder
• Ljud kan raderas genom följande åtgärder:
Dubbning * Radera * [SET] * [MENU].
Mikrofon
VIKTIGT!
• Observera att det ursprungliga ljudet i en ljudstillbild inte kan återfås efter att det
har raderats eller nytt ljud har spelats in.
98
Övriga uppspelningsfunktioner (uppspelning)
Uppspelning av ljudet till en stillbild
1.
Aktivera uppspelningsläget och använd [4] och [6] till att bläddra
igenom bilderna tills önskad ljudstillbild visas på skärmen.
Ljudstillbilder är märkta med ikonen ˆ.
2.
Tryck på [SET] för att starta uppspelning.
Reglage för uppspelning av röstinspelning
Snabbspelning framåt/bakåt
[4] [6]
Start/paus
[SET]
Volymreglering
Tryck på [2] och tryck
sedan på [8] [2].
Växling av skärminnehåll
[8] (DISP)
Uppspelningsstopp
[MENU]
• Ljudet till en ljudstillbild kan även spelas upp på en dator med Windows Media
Player eller QuickTime.
B
99
Övriga uppspelningsfunktioner (uppspelning)
Kopiering av filer (Kopiera)
Atgärder
[p] (uppspelning) * Stillbild * [MENU] * Fliken PLAY * Kopiera
Filer kan kopieras från kamerans inbyggda minne till ett minneskort eller från ett
minneskort till det inbyggda minnet.
Inbyggt * Kort
Alla filer från kamerans inbyggda minne kopieras till ett
minneskort.
Med detta alternativ kopieras samtliga filer som förekommer i
kamerans inbyggda minne. Det kan inte användas till att
kopiera en enskild fil.
Kort * Inbyggt
En enskild fil på minneskortet kopieras till kamerans inbyggda
minne. Filer kopieras till den mapp i det inbyggda minnet vars
namn har det högsta serienumret.
1Använd [4] och [6] till att välja den fil som ska kopieras.
2Använd [8] och [2] till att välja ”Kopiera” och tryck sedan
på [SET].
ANM.
• Det går att kopiera stillbilder, filmer, ljudstillbilder och röstinspelningsfiler som har
spelats in med denna kamera.
• När en kopierad bild visas på en månadskalender visas den på det datum då den
kopierades (s. 82).
100
Övriga uppspelningsfunktioner (uppspelning)
Utskrift
Utskrift av stillbilder
I en fotobutik e.dyl
Ett minneskort innehållande bilder som ska skrivas ut kan tas
till en fotobutik e.dyl. för utskrift.
Med en skrivare
Utskrift av bilder på en skrivare med minneskortfack
En skrivare försedd med ett kompatibelt minneskortfack kan
användas till att skriva ut bilder direkt från ett minneskort. Anlita
bruksanvisningen som medföljer skrivaren för närmare detaljer.
Direktanslutning till en skrivare kompatibel med
PictBridge
Bilder kan skrivas ut på en skrivare som stöder PictBridge
(s. 102).
Med en dator
Dator som kör Windows
Installera programvaran (Photo Loader with HOT ALBUM)
som medföljer kameran i datorn.
• Vi hänvisar till ”För att installera Photo Loader with HOT
ALBUM” på sidan 113 angående detaljer.
Macintosh
Överför bilderna till din Macintosh och använd sedan en separat inköpt
programvara för utskrift.
• Före utskrift är det möjligt att välja vilka bilder som ska skrivas ut, antal kopior och
inställning för datumstämpel (s. 104).
101
Utskrift
Direktanslutning till en skrivare kompatibel med PictBridge
Det går att ansluta kameran direkt till en skrivare som stöder PictBridge och skriva ut
bilder utan att använda en dator.
. För att ställa in kameran innan den ansluts till en skrivare
1.
Slå på kameran och tryck på [MENU].
2.
Välj fliken ”Inst.”, välj ”USB” och tryck sedan på [6].
3.
Använd [8] och [2] till att välja ”PTP (PictBridge)” och tryck sedan på
[SET].
. Anslutning av kameran till en skrivare
Anslut USB-kabeln som
USB-kabel
medföljer kameran till en
USB-port på skrivaren.
Stor kontakt
• Kameran strömförsörjs inte
via USB-kabeln.
USB
Kontrollera att batteriet i
kameran är tillräckligt
USB-port
laddat före anslutning.
• Se till att skjuta in
Liten kontakt
kontakten i USB/AV-porten
tills ett klickljud anger att
USB/AV-port
den anslutits ordentligt. En
slarvigt ansluten kontakt
Anpassa märket 4 på USB-kabelns kontakt till märket
kan resultera i bristfällig
6 på kameran och anslut USB-kabeln till kameran.
kommunikation eller
felfunktion.
• Notera att metalldelen på
kontakten förblir synlig, såsom visas på bilden, även efter att
kontakten har skjutits in ordentligt.
• Se noga till att kontakten sätts i korrekt väg vid anslutning av
USB-kabeln till en USB-port.
102
Utskrift
. För att skriva ut
1.
Slå på skrivaren och sätt i papper.
2.
Slå på kameran.
En utskriftsmeny visas på skärmen.
3.
Använd [8] och [2] till att välja ”Pap.storlek”
och tryck sedan på [6].
4.
Använd [8] och [2] till att välja önskat
pappersformat och tryck sedan på [SET].
• Följande pappersformat kan användas.
3.5"x5", 5"x7", 4"x6", A4, 8.5"x11", Av skrivare
• Vid val av ”Av skrivare” utförs utskrift med ett pappersformat som väljs av
skrivaren.
• Anlita bruksanvisningen som medföljer skrivaren angående information om
inställningar för papper.
5.
Använd [8] och [2] till att välja önskat utskriftsalternativ.
1 bild
:En bild skrivs ut. Välj och tryck sedan på [SET]. Använd därefter
[4] och [6] till att välja den bild som ska skrivas ut.
DPOF utskrift :Flera bilder skrivs ut. Välj och tryck sedan på [SET]. Vid val av
detta alternativ skrivs bilder ut i enlighet med aktuella DPOFinställningar (s. 104).
• Tryck på [BS] för att koppla in eller ur
datumstämpel. En datumstämpel placeras på
bilden när ”På” visas på skärmen.
6.
Använd [8] och [2] till att välja ”Utskrift”
och tryck sedan på [SET].
Utskrift startas och meddelandet ”Upptagen... V.g.
vänta...” visas på skärmen. Meddelandet försvinner efter en kort stund, även om
utskrift ännu inte är avslutad. Ett tryck på någon av knapparna på kameran gör att
statusen för utskrift visas igen. Utskriftsmenyn visas åter på skärmen efter
avslutad utskrift.
• Efter val av ”1 bild” kan åtgärderna från och med steg 5 upprepas efter
önskemål.
7.
Slå av kameran efter avslutad utskrift och koppla sedan loss USBkabeln från skrivaren och kameran.
103
Utskrift
Användning av DPOF för att välja bilder för utskrift och antalet
kopior
. Digital Print Order Format (DPOF)
DPOF är en standard som gör det möjligt att inkludera information om
bildtyp, antal kopior och tidsstämpel på/av tillsammans med bilder på
minneskortet. Efter att dessa inställningar har gjorts kan minneskortet
användas för utskrift på en skrivare som stöder DPOF eller lämnas in till en
fotobutik e.dyl.
• Huruvida DPOF-inställningar kan användas för utskrift eller ej beror på vilken
skrivare som används.
• Det kan hända att vissa fotobutiker o.dyl. inte stöder DPOF.
. Konfigurering av DPOF-inställningar enskilt för varje bild
Atgärder
[p] (uppspelning) * Stillbild * [MENU] * Fliken PLAY *
DPOF utskrift * Välj bilder
1.
Använd [4] och [6] till att bläddra igenom filerna tills den bild som ska
skrivas ut visas.
2.
Använd [8] och [2] till att ange antal kopior.
Ett värde på upp till 99 kan anges. Ange 00 för en bild som inte ska skrivas ut.
• Tryck på [BS], så att ”På” visas för datumstämpel, om datum ska vara med på
bilderna.
• Upprepa åtgärderna i steg 1 och 2 för att utföra inställningar för andra bilder,
om så önskas.
3.
B
Tryck på [SET].
104
Utskrift
. Val av samma DPOF-inställningar för alla bilder
Atgärder
[p] (uppspelning) * Stillbild * [MENU] * Fliken PLAY *
DPOF utskrift * Alla bilder
1.
Använd [8] och [2] till att ange antal kopior.
Ett värde på upp till 99 kan anges. Ange 00 för en bild som inte ska skrivas ut.
• Tryck på [BS], så att ”På” visas för datumstämpel, om datum ska vara med på
bilderna.
2.
Tryck på [SET].
DPOF-inställningarna raderas inte automatiskt efter avslutad utskrift.
Nästa DPOF-utskrift som utförs sker i enlighet med de senaste DPOF-inställningar
som valts för bilderna. Annullera DPOF-inställningarna genom att ange ”00” som
antal kopior för alla bilder.
Upplys din fotobutik e.dyl. om DPOF-inställningar!
Se vid inlämning av minneskortet till en fotobutik e.dyl. för utskrift till att klargöra att
kortet innehåller DPOF-inställningar för bilder som ska skrivas ut och antalet kopior. I
annat fall kan det hända att fotobutiken e.dyl. skriver ut alla bilder, utan hänsyn till
aktuella DPOF-inställningarna och inställningar för datumstämpel.
B
105
Utskrift
. Datumstämpel
Använd någon av följande tre metoder för att inkludera inspelningsdatum på bilder vid
utskrift.
Konfigurera DPOF-inställningar (s. 104).
Datumstämpling kan kopplas in eller ur inför varje
utskriftstillfälle. Inställningar kan göras så att vissa bilder
skrivs ut med datumstämpel och andra inte.
Konfigurering av
kamerainställningar
Konfigurera kamerans inställning för tidsstämpel (s. 131).
• Vid användning av kamerans inställning för tidsstämpel
förses stillbilder med datum samtidigt som de spelas in,
vilket gör att datumet alltid inkluderas när en bild skrivs ut.
Detta datum kan inte raderas.
• Koppla inte in DPOF-datumstämpling för bilder som redan
försetts med datumstämpel genom kamerans inställning
för tidsstämpel. Det kan göra att de två datumen stämplas
ovanpå varandra.
Konfigurering av
datorinställningar
Det går att förse bilder med datumstämpel med hjälp av den
medföljande programvaran Photo Loader with HOT ALBUM
(s. 108) (endast Windows).
Användning av en
fotobutik e.dyl.
Begär datumstämpling vid beställning av utskrift i en
fotobutik e.dyl.
. Standarder som stöds av kameran
• PictBridge
Detta är en standard från Camera and Imaging Products Association
(CIPA).
• PRINT Image Matching III
Vid användning av ett bildredigeringsprogram och utskrift på en
skrivare som stöder PRINT Image Matching III är det möjligt att
använda information om inspelningsförhållanden som spelats in
tillsammans med en bild och därmed framställa exakt den typ av bild
som önskas. PRINT Image Matching och PRINT Image Matching III är
varumärken tillhöriga Seiko Epson Corporation.
• Exif Print
Utskrift på en skrivare som stöder Exif Print (Exif 2.2) använder
information om inspelningsförhållanden som spelats in
tillsammans med en bild för att förbättra utskriftskvaliteten.
Kontakta tillverkaren av din skrivare för information om modeller som stöder Exif
Print och för uppgraderingar o.dyl.
106
Utskrift
Användning av kameran med en dator
Hur en dator kan användas ...
Följande operationer kan utföras medan kameran är ansluten till en dator.
Spara bilder på
en dator och
visa dem på
datorskärmen
• Spara bilder och ta fram dem manuellt (USBanslutning) (s. 110, 119).
• Spara bilder för automatisk visning (Photo
Loader with HOT ALBUM*) (s. 113). Bilder
grupperas enligt inspelningsdatum och visas i
ett kalenderformat.
Överföra bilder
lagrade i
datorn till
kamerans
minne
Förutom bilder är det även möjligt att överföra
skärmbilder från datorn till kameran (Photo
Transport*) (s. 116).
Spela upp och
redigera
filmer
• Filmer kan spelas upp med hjälp av
QuickTime 7 (s. 114, 122).
• Använd lämplig separat inköpt programvara
till att redigera filmer.
* Endast Windows
De åtgärder som behöver utföras vid användning av kameran med en dator och vid
användning av den medföljande programvaran är olika för Windows respektive
Macintosh.
• Användare av Windows hänvisas till ”Användning av kameran med en dator
som kör Windows” på sidan 108.
• Användare av Macintosh hänvisas till ”Användning av kameran med en
Macintosh” på sidan 119.
107
Användning av kameran med en dator
Användning av kameran med en dator som kör Windows
Installera lämplig programvara i enlighet med den version av Windows som används
och vad som önskas göras.
För att göra
detta:
Operativsystemversion
Installera denna programvara:
Vista / XP / 2000 /
Ingen installation krävs.
Me
Spara bilder på en
dator och där ta
fram dem manuellt 98SE / 98
Se
sidan:
110
USB-drivrutin typ B
• USB-drivrutinen kan laddas
ner från CASIO:s officiella
webbplats för digitalkameror:
http://www.exilim.com/
110
113
114
Automatiskt spara
bilder på en dator/
Hantera bilder
Vista / XP / 2000
Photo Loader with HOT
ALBUM 3.1
DirectX 9.0c (om DirectX 9.0
eller högre inte redan är
installerat i datorn)
Spela upp filmer
Vista / XP (SP2) /
2000 (SP4)
QuickTime 7
Redigera filmer
Vista / XP / 2000 /
Me / 98SE / 98
–
• Använd separat inköpt
programvara.
Ladda upp filmfiler
till YouTube
Vista / XP (SP2) /
2000 (SP4)
YouTube Uploader for CASIO
Överföra bilder till
kameran
Vista / XP / 2000 /
Photo Transport 1.0
Me / 98SE / 98
108
–
114
116
Användning av kameran med en dator
För att göra
detta:
Operativsystemversion
Installera denna programvara:
Vista / XP (SP2) /
2000 (SP4)
Adobe Reader 8
(Behövs inte om den redan
installerats.)
Me / 98SE / 98
–
• Om Adobe Reader eller Adobe
Acrobat Reader inte redan är
installerat i datorn, så besök
webbplatsen för Adobe
Systems Incorporated för att
ladda ner och installera den
version av Adobe Reader eller
Adobe Acrobat Reader som är
kompatibel med datorns
operativsystem.
Läsa
bruksanvisningen
Se
sidan:
118
–
. Datorsystemkrav för medföljande programvara
Datorsystemkraven skiljer sig för olika programvaror. Vi hänvisar till filen ”Viktigt”,
som ingår i varje program, angående detaljer. Information om datorsystemkrav
återfinns även under rubriken ”Datorsystemkrav för medföljande programvara” på
sidan 152 i denna bruksanvisning.
. Att observera för användare av Windows Vista
• Photo Transport, Photo Loader with HOT ALBUM 3.1 och YouTube Uploader for
CASIO kan inte köras med 64-bitsversioner av Windows Vista.
• Med undantag för DirectX, Adobe Reader och QuickTime kräver medföljande
programvara administratörsbehörighet för att köras.
• Drift på en hembyggd dator eller i en miljö med dubbelprocessor stöds ej.
• I vissa datormiljöer kan det hända att drift inte är möjlig.
• Photo Loader with HOT ALBUM erbjuder en funktion för flyttning av bilddata som
tidigare har sparats med Photo Loader, vilket betyder att du fortfarande har tillgång
till dina existerande bildarkiv.
109
Användning av kameran med en dator
Visning och lagring av bilder i en dator
Kameran kan anslutas till en dator för att där visa och lagra bilder (stillbilds- och
filmfiler).
Om datorn kör Windows 98SE eller 98 måste USB-drivrutinen installeras
(s. 108).
USB-drivrutinen kan laddas ner från CASIO:s officiella webbplats för
digitalkameror: http://www.exilim.com/
Om datorn kör Windows 98SE eller 98, så anslut aldrig kameran till datorn
utan att först installera USB-drivrutinen!
Annars kommer datorn inte att kunna identifiera kameran. Se till att installera USBdrivrutinen först, om datorn kör Windows 98SE eller 98. Anslut inte kameran till
datorn utan att först ha installerat USB-drivrutinen.
. För att ansluta kameran till datorn och spara filer
1.
Slå på kameran och tryck på [MENU].
2.
Välj fliken ”Inst.”, välj ”USB” och tryck sedan på [6].
3.
Använd [8] och [2] till att välja ”Mass Storage” och tryck sedan på
[SET].
4.
Slå av kameran och
använd sedan USBkabeln som medföljer
kameran till att ansluta
kameran till datorn.
USB-port
USB-kabel
Stor kontakt
• Kameran strömförsörjs
inte via USB-kabeln.
Kontrollera att batteriet i
kameran är tillräckligt
Liten kontakt
laddat före anslutning.
USB/AV-port
• Se till att skjuta in
kontakten i USB/AVporten tills ett klickljud
Anpassa märket 4 på USB-kabelns kontakt till
anger att den anslutits
märket 6 på kameran och anslut USB-kabeln till
ordentligt. En slarvigt
kameran.
ansluten kontakt kan
resultera i bristfällig
kommunikation eller felfunktion.
• Notera att metalldelen på kontakten förblir synlig, såsom
visas på bilden, även efter att kontakten har skjutits in
ordentligt.
• Se noga till att kontakten sätts i korrekt väg vid anslutning av
USB-kabeln till en USB-port.
110
Användning av kameran med en dator
5.
Slå på kameran.
6.
Kopiera bilder till datorn.
Windows XP
1Välj ”Öppna mapp för att se filer” och klicka sedan på ”OK”.
2Dra mappen ”DCIM” till skrivbordet i Windows för att kopiera den.
Windows Vista
1Välj ”Öppna mapp för att se filer”.
2Dra mappen ”DCIM” till skrivbordet i Windows för att kopiera den.
Windows 2000/Me/98SE/98
1Dubbelklicka på ”Den här datorn”.
2Dubbelklicka på ”Flyttbar disk”.
3Dra mappen ”DCIM” till skrivbordet i Windows för att kopiera den.
7.
Koppla loss kameran från datorn efter avslutad kopiering av bilder.
Windows Vista/XP/98SE/98
Tryck på [ON/OFF] på kameran för att slå av kameran. Kontrollera att den bakre
lampan på kameran inte lyser och koppla sedan loss kameran från datorn.
Windows 2000/Me
Klicka på korttjänster i aktivitetsfältet på datorskärmen och avaktivera det
drivrutinsnummer som är tilldelat kameran. Kontrollera sedan att den bakre
lampan på kameran inte lyser, tryck på [ON/OFF] på kameran för att slå av den
och koppla slutligen loss kameran från datorn.
111
Användning av kameran med en dator
. För att titta på bilder kopierade till datorn
1.
Dubbelklicka på den kopierade mappen ”DCIM” för att öppna den.
2.
Dubbelklicka på mappen med önskade bilder att visa.
3.
Dubbelklicka på den bildfil vars innehåll ska visas.
• Vi hänvisar till ”Minnesmappstruktur” på sidan 124 angående information om
filnamn.
• En bild som har roterats på kameran visas i ursprungligt (oroterat) tillstånd på
datorskärmen.
VIKTIGT!
• Använd aldrig datorn till att modifiera, radera, flytta eller ändra namn på bildfiler
som förekommer i kamerans inbyggda minne eller på ett minneskort i kameran.
Det kan orsaka problem med de data som kameran använder för bildhantering,
vilket kan göra att bilder i kameran inte kan spelas upp eller att den återstående
minneskapaciteten ändras drastiskt. Om en bild ska modifieras, raderas, flyttas
eller döpas om, så se alltid till att bilden är lagrad i datorn.
• Koppla aldrig loss USB-kabeln och manövrera aldrig kameran under pågående
visning eller lagring av bilder. Det kan leda till att data förvanskas.
112
Användning av kameran med en dator
Automatisk sparning av bilder på en dator/hantering av bilder
Efter att Photo Loader with HOT ALBUM har installerats i datorn kan bilder överföras
automatiskt från kameran till datorn.
. För att installera Photo Loader with HOT ALBUM
1.
Starta datorn och placera den medföljande CD-ROM-skivan i datorns
CD-ROM-enhet.
I normala fall visas menyn automatiskt på bildskärmen. Om menyn inte visas
automatiskt, så navigera till CD-ROM-skivan på datorn och dubbelklicka sedan
på filen ”AutoMenu.exe”.
2.
Klicka på ”Photo Loader with HOT ALBUM 3.1” för att välja det och
klicka sedan på ”Viktigt”.
Filen ”Viktigt” innehåller viktig information om installation, inklusive villkor för
installation och datorsystemkrav.
3.
Klicka på ”Installera” för Photo Loader with HOT ALBUM.
4.
Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.
Kontroll av datorns version av DirectX
För att kunna utföra bildhantering med Photo Loader with HOT ALBUM måste datorn
även ha Microsoft DirectX 9.0 eller högre installerat. Gör på följande sätt för att
kontrollera datorns version av DirectX.
1.
Klicka på följande poster på datorn för att ta fram Systemverktyg:
Start * Alla Program * Tillbehör * Systemverktyg.
2.
Välj ”Diagnostikverktyg för DirectX” från menyn ”Verktyg” i
Systemverktyg.
Kontrollera under fliken ”System” att ”DirectX-version” är 9.0 eller högre.
3.
Klicka på ”Avsluta” för att lämna DirectX Diagnostic Tool.
• Om datorn inte har Microsoft DirectX 9.0 eller högre installerat, så installera
Microsoft DirectX 9.0c från den medföljande CD-ROM-skivan.
113
Användning av kameran med en dator
Uppspelning av filmer
Filmer kan spelas upp på datorn, om den har QuickTime 7 eller högre
installerat. Spela upp en film genom att först kopiera den till datorn och
sedan dubbelklicka på filmfilen.
. För att installera QuickTime 7
1.
Ta fram CD-ROM-menyn (s. 113) och välj ”QuickTime 7”.
2.
Läs igenom informationen om installationsvillkor och systemkrav för
installation i filen ”Viktigt” och installera sedan QuickTime 7.
. Minimala datorsystemkrav för filmuppspelning
Operativsystem
:Vista / XP (SP2) / 2000 (SP4)
Processor
:Pentium M på minst 1 GHz eller Pentium 4 på minst 2 GHz
Nödvändig programvara :QuickTime 7, DirectX 9.0c eller högre
• Ovanstående systemmiljöer är vad som rekommenderas. Vid konfigurering av
någon av dessa miljöer kan felfri drift inte garanteras.
• Vissa inställningar och andra installerade program kan påverka korrekt
uppspelning av filmer.
Uppladdning av filmfiler till YouTube
Installation av YouTube Uploader for CASIO från CD-ROM-skivan som medföljer
kameran underlättar uppladdning till YouTube av filmfiler som spelats in med hjälp av
BEST SHOT-scenen ”For YouTube”.
. Vad är YouTube?
YouTube är en fildelningssajt för filmer, förvaltad av YouTube, LLC, där det är möjligt
att ladda upp egna filmer och att titta på filmer som har laddats upp av andra.
. För att installera YouTube Uploader for CASIO
1.
Ta fram CD-ROM-menyn (s. 113) och välj ”YouTube Uploader for
CASIO”.
2.
Läs igenom informationen om installationsvillkor och systemkrav för
installation i filen ”Viktigt” och installera sedan YouTube Uploader for
CASIO.
114
Användning av kameran med en dator
. För att ladda upp en filmfil till YouTube
• För att kunna använda YouTube Uploader for CASIO behöver du först gå till
YouTubes webbplats (http://www.youtube.com/) och registrera dig som en
användare.
• Ladda inte upp något videomaterial som är skyddat av upphovsrätt (inklusive
angränsande rättigheter), såvida du inte själv äger upphovsrätten eller har erhållit
tillstånd från upphovsrättsinnehavaren (-innehavarna) ifråga.
• Maximal filstorlek för varje uppladdning är 100 MB.
1.
Spela in den film som ska laddas upp med hjälp av BEST SHOTfilmscenen ”For YouTube”.
2.
Anslut datorn till internet, om den inte redan är ansluten.
3.
Anslut kameran till datorn (s. 110).
4.
Slå på kameran.
YouTube Uploader for CASIO startas upp automatiskt.
• Om programmet används för första gången, så utför lämpliga inställningar av
användar-ID för YouTube och nätverksmiljö och klicka sedan på knappen [OK].
5.
På vänstra sidan av skärmen visas ett område för inmatning av en titel,
kategori och annan information som krävs för uppladdning till
YouTube. Mata in nödvändig information.
6.
På högra sidan av skärmen visas en lista över filmfiler i kameraminnet.
Markera kryssrutan intill den filmfil du vill ladda upp.
7.
Kontrollera att allt är som det ska och klicka på knappen [Ladda upp].
Valda filmfiler laddas upp till YouTube.
• Klicka efter avslutad uppladdning på knappen [Avsluta] för att gå ur
programmet.
115
Användning av kameran med en dator
Överföring av bilder från datorn till kamerans minne
För att kunna överföra bilder från datorn till kameran behöver programmet Photo
Transport från CD-ROM-skivan som medföljer kameran installeras i datorn.
. För att installera Photo Transport
1.
Ta fram CD-ROM-menyn (s. 113) och välj ”Photo Transport”.
2.
Läs igenom informationen om installationsvillkor och systemkrav för
installation i filen ”Viktigt” och installera sedan Photo Transport.
. För att överföra bilder till kameran
1.
Klicka på följande poster på datorn: Start * Alla Program * Casio
* Photo Transport.
Detta startar upp Photo Transport.
2.
Dra filer som ska överföras till knappen [Överför].
3.
Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra överföringen.
• Detaljer kring anvisningarna som visas på skärmen och de överförda bilderna
beror på inställningen av Photo Transport. Klicka på knappen [Inställningar]
eller [Hjälp] och kontrollera inställningarna för närmare detaljer.
Överföringsdata
• Endast stillbildsfiler med följande filtillägg kan överföras till kameran:
jpg, jpeg, jpe och bmp (bmp-bilder omvandlas automatiskt till jpeg-bilder vid
överföring).
• Det kan hända att vissa typer av bilder inte kan överföras.
• Filmer kan inte överföras till kameran.
116
Användning av kameran med en dator
. För att överföra skärmklipp från datorn till kameran
1.
Anslut kameran till datorn (s. 110).
2.
Klicka på följande poster på datorn: Start * Alla Program * Casio
* Photo Transport.
Detta startar upp Photo Transport.
3.
Ta fram den skärmbild varifrån ett skärmklipp ska överföras.
4.
Klicka på knappen [Fånga in].
5.
Rama in det område som ska fångas in.
Flytta muspekaren till det övre vänstra hörnet av området som ska fångas in och
tryck sedan ner musknappen och håll den nertryckt. Fortsätt hålla musknappen
nertryckt och dra muspekaren till det nedre högra hörnet av önskat område.
6.
Släpp därefter upp musknappen. Följ anvisningarna på skärmen.
En bild av det valda området skickas till kameran.
• Överföringen omvandlar skärmklipp till JPEG-format.
• Anvisningarna som visas på skärmen och detaljer kring de överförda bilderna
beror på inställningen av Photo Transport. Klicka på knappen [Inställningar]
eller [Hjälp] och kontrollera inställningarna för närmare detaljer.
. Angående inställningar och hjälp
Klicka på knappen [Inställningar] när inställningen av Photo Transport behöver
ändras. Klicka på knappen [Hjälp] i Photo Transport för att få närmare information om
tillvägagångssätt och felsökning.
117
Användning av kameran med en dator
Visning av användardokumentation (PDF-filer)
1.
Starta datorn och placera den medföljande CD-ROM-skivan i datorns
CD-ROM-enhet.
I normala fall visas menyn automatiskt på bildskärmen. Om menyn inte visas
automatiskt, så navigera till CD-ROM-skivan på datorn och dubbelklicka sedan
på filen ”AutoMenu.exe”.
2.
Klicka på den nedåtpekande knappen ”Language” på menyskärmen
och välj sedan önskat språk.
3.
Klicka på ”Manual” för att välja det och klicka sedan på
”Digitalkamera”.
VIKTIGT!
• Du måste ha Adobe Reader eller Adobe Acrobat Reader installerat i din dator för
att kunna titta på innehållet i PDF-filer. Om du inte redan har Adobe Reader eller
Adobe Acrobat Reader installerat ska du installera Adobe Reader från den
medföljande CD-ROM-skivan.
Användarregistrering
Registrering kan utföras över internet. För detta behöver datorn naturligtvis kunna
kopplas upp till internet.
1.
Ta fram CD-ROM-menyn (s. 113) och klicka på knappen ”Register”.
• Webbläsaren på datorn startas och webbplatsen för användarregistrering
öppnas. Följ anvisningarna som visas på datorskärmen för att registrera dig.
118
Användning av kameran med en dator
Användning av kameran med en Macintosh
Installera lämplig programvara i enlighet med vilken version av Macintosh OS du
använder och vad du vill göra.
För att göra detta:
Operativsystemversion
Installera denna programvara:
Se
sidan:
Spara bilder på din
Macintosh och där ta
fram dem manuellt
Mac OS 9
Automatiskt spara
bilder på din
Macintosh/Hantera
bilder
Mac OS 9
Använd separat inköpt
programvara.
Mac OS X
Använd iPhoto, som följer med
operativsystemet.
Mac OS 9
Uppspelning stöds ej.
122
Mac OS X
Uppspelning av filmfiler är möjligt
med OS X v10.3.9 eller högre, om
QuickTime 7 eller högre är
installerat.
122
Spela upp filmer
Mac OS X
Ingen installation krävs.
119
121
Anslutning av kameran till datorn och lagring av filer
VIKTIGT!
• Kameran stöder inte drift med operativsystemet Mac OS 8.6 eller tidigare eller Mac
OS X 10.0. Den medger endast användning tillsammans med Mac OS 9 eller Mac
OS X (10.1, 10.2, 10.3 eller 10.4). Använd den standard-USB-drivrutin som följer
med det medgivna operativsystemet.
. För att ansluta kameran till datorn och spara filer
1.
Slå på kameran och tryck på [MENU].
2.
Välj fliken ”Inst.”, välj ”USB” och tryck sedan på [6].
3.
Använd [8] och [2] till att välja ”Mass Storage” och tryck sedan på
[SET].
119
Användning av kameran med en dator
4.
Slå av kameran och
använd sedan USBkabeln som medföljer
kameran till att ansluta
kameran till din
Macintosh.
USB-port
USB-kabel
Stor kontakt
• Kameran strömförsörjs
inte via USB-kabeln.
Liten kontakt
Kontrollera att batteriet i
kameran är tillräckligt
USB/AV-port
laddat före anslutning.
• Se till att skjuta in
kontakten i USB/AVAnpassa märket 4 på USB-kabelns kontakt till
porten tills ett klickljud
märket 6 på kameran och anslut USB-kabeln till
anger att den anslutits
kameran.
ordentligt. En slarvigt
ansluten kontakt kan
resultera i bristfällig
kommunikation eller felfunktion.
• Notera att metalldelen på kontakten förblir synlig, såsom
visas på bilden, även efter att kontakten har skjutits in
ordentligt.
• Se noga till att kontakten sätts i korrekt väg vid anslutning av
USB-kabeln till en USB-port.
5.
Slå på kameran.
Den bakre lampan på kameran börjar lysa grön. Macintosh-datorn identifierar
samtidigt minneskortet isatt i kameran (eller kamerans inbyggda minne, om inget
minneskort är isatt) som en skivenhet. Enhetsikonens utseende beror på vilken
Mac OS-version som används.
6.
Dubbelklicka på kamerans enhetsikon.
7.
Dra mappen ”DCIM” till den mapp som den ska kopieras till.
8.
Dra enhetsikonen till soptunnan, när kopieringen är klar.
9.
Tryck på [ON/OFF] på kameran för att slå av kameran. Kontrollera att
den bakre lampan på kameran inte lyser grön och koppla sedan loss
kameran från datorn.
120
Användning av kameran med en dator
. För att titta på kopierade bilder
1.
Dubbelklicka på kamerans enhetsikon.
2.
Dubbelklicka på mappen ”DCIM” för att öppna den.
3.
Dubbelklicka på mappen med önskade bilder att visa.
4.
Dubbelklicka på den bildfil vars innehåll ska visas.
• Vi hänvisar till ”Minnesmappstruktur” på sidan 124 angående information om
filnamn.
• En bild som har roterats på kameran visas i ursprungligt (icke-roterat) tillstånd
på Macintosh-skärmen.
VIKTIGT!
• Använd aldrig datorn till att modifiera, radera, flytta eller ändra namn på bildfiler
som förekommer i kamerans inbyggda minne eller på ett minneskort i kameran.
Det kan orsaka problem med de data som kameran använder för bildhantering,
vilket kan göra att bilder i kameran inte kan spelas upp eller att den återstående
minneskapaciteten ändras drastiskt. Om en bild ska modifieras, raderas, flyttas
eller döpas om, så se alltid till att bilden är lagrad i datorn.
• Koppla aldrig loss USB-kabeln och manövrera aldrig kameran under pågående
visning eller lagring av bilder. Det kan leda till att data förvanskas.
Automatisk överföring av bilder och hantering av dem på din
Macintosh
Vid användning av Mac OS X kan programvaran iPhoto, som följer med
operativsystemet, användas till att hantera bilder. Vid användning av Mac OS 9
behöver separat inköpt programvara användas.
121
Användning av kameran med en dator
Uppspelning av film
Filmer kan spelas upp på en Macintosh-dator med hjälp av QuickTime,
som följer med operativsystemet. Spela upp en film genom att först
kopiera den till din Macintosh och sedan dubbelklicka på filmfilen.
. Minimala systemkrav för filmuppspelning
De minimala systemkrav som anges nedan är nödvändiga för att kunna spela upp
filmer som spelats in med denna kamera på en Macintosh-dator.
Operativsystem
:Mac OS X 10.3.9 eller högre
QuickTime-version :QuickTime 7 eller högre
• Ovanstående systemmiljöer är vad som rekommenderas. Vid konfigurering av
någon av dessa miljöer kan felfri drift inte garanteras.
• Även om din Macintosh uppfyller minimikraven ovan kan vissa inställningar eller
andra installerade programvaror förhindra korrekt filmuppspelning.
• Uppspelning av filmfiler stöds ej av OS 9.
Visning av användardokumentation (PDF-filer)
Du måste ha Adobe Reader eller Adobe Acrobat Reader installerat i din dator för att
kunna titta på innehållet i PDF-filer. Gå i annat fall till webbplatsen för Adobe Systems
Incorporated och installera Acrobat Reader.
1.
Öppna mappen ”Manual” på CD-ROM-skivan.
2.
Öppna mappen ”Digital Camera” och öppna sedan mappen för det
språk vars bruksanvisning du vill titta på.
3.
Öppna filen benämnd ”camera_xx.pdf”.
• ”xx” utgör språkkoden (exempel: camera_e.pdf för engelska).
Användarregistrering
Registrering kan endast utföras över internet. Besök följande CASIO-webbplats för
att registrera dig: http://world.casio.com/qv/register/
122
Användning av kameran med en dator
Filer och mappar
Kameran skapar en fil och sparar denna varje gång en stillbild tas, en film spelas in
eller någon annan manövrering som innebär att data lagras utförs. Filer grupperas
genom lagring i mappar. Varje fil och mapp har ett eget unikt namn.
• Vi hänvisar till ”Minnesmappstruktur” (s. 124) angående detaljer kring hur mappar
organiseras i minnet.
Namn och maximalt tillåtet antal
Exempel
Varje mapp rymmer upp till 9 999 filer
benämnda CIMG0001 t.o.m. CIMG9999.
Filtillägget i filnamnet beror på aktuell filtyp.
26:e filnamn:
Fil
CIM G 0026.JPG
Filtillägg
Serienummer (4 siffror)
Mappar
Mappar benämns från 100CASIO till
999CASIO.
Upp till 900 mappar kan förekomma i minnet.
• Läget BEST SHOT (s. 50) innehåller ett
scenexempel som optimerar inställningar för
auktionssajtbilder. Beroende på
kameramodell kallas scenexemplet antingen
”For eBay” eller ”Auktion”.
– Bilder inspelade med eBay-scenen lagras
i en mapp benämnd ”100_EBAY”.
– Bilder inspelade med Auktion-scenen
lagras i en mapp benämnd ”100_AUCT”.
• Det finns även en BEST SHOT-scen kallad
”For YouTube”, vilken optimerar inställningar
för inspelning av filmer för uppladdning till
YouTube. Bilder inspelade med YouTubescenen lagras i en mapp benämnd
”100YOUTB”.
100:e mappnamn:
100CASIO
Serienummer (3 siffror)
• Mapp- och filnamn kan även ses på datorn. Vi hänvisar till sidan 155 angående
detaljer kring hur filnamn visas på kamerans skärm.
• Det totala antalet tillåtna mappar och filer beror på inställning av bildstorlek och
bildkvalitet samt kapaciteten hos det minneskort som används för lagring.
123
Användning av kameran med en dator
Minneskortdata
Kameran lagrar bilder som spelas in i enlighet med specifikationen Design Rule for
Camera File System (DCF).
. Angående DCF
DCF är en standard som gör det möjligt att visa och skriva ut bilder inspelade på en
kamera av ett visst fabrikat på DCF-kompatibla enheter av andra fabrikat. DCFkompatibla bilder som spelats in med en annan kamera kan överföras till denna
kamera och visas på kamerans skärm.
. Minnesmappstruktur
100CASIO *1
CIMG0001.JPG
CIMG0002.MOV
CIMG0003.WAV
CIMG0004.JPG
CIMG0004.WAV
DCIM-mapp
Inspelningsmapp
Bildfil
Filmfil
Ljudfil
Bildfil till ljudstillbild
Ljudfil till ljudstillbild
101CASIO *1
102CASIO *1
Inspelningsmapp
Inspelningsmapp
DCIM
MISC
AUTPRINT.MRK
DPOF-filmapp
DPOF-fil
SCENE *2
UZ200001.JPE
UZ200002.JPE
BEST SHOT-mapp för stillbilder
Användarscenfil för stillbild i BEST SHOT
Användarscenfil för stillbild i BEST SHOT
MSCENE *2
UZ200001.JPE
UZ200002.JPE
BEST SHOT-mapp för filmer
Användarscenfil för film i BEST SHOT
Användarscenfil för film i BEST SHOT
FAMILY *2
Ansiktsidentifieringsmapp
SSBGM
SSBGM001.WAV
SSBGM002.WAV
Bakgrundsmusikmapp
Bakgrundsmusikfil
Bakgrundsmusikfil
STARTING.JPG *2
Startbildsfil
*1 Andra mappar skapas när följande BEST SHOT-scener används för inspelning: ”For
eBay” eller ”Auktion” (scennamn beror på kameramodell) eller ”For YouTube”. Det
följande anger namnet på den mapp som bildas för respektive scen.
• eBay-scen: 100_EBAY
• Auktion-scen: 100_AUCT
• YouTube-scen: 100YOUTB
*2 Denna mapp eller fil kan endast skapas i det inbyggda minnet.
124
Användning av kameran med en dator
. Stödda bildfiler
• Bildfiler inspelade med denna kamera
• DCF-kompatibla bildfiler
Det kan hända att kameran inte kan visa en viss bild, även om den är DCFkompatibel. Vid visning av en bild som spelats in med en annan kamera kan det ta
ganska lång tid innan bilden uppträder på denna kamerans skärm.
. Anmärkningar gällande hantering av data i det inbyggda minnet och
minneskortdata
• Vid kopiering av minnesinnehåll till en dator bör DCIM-mappen och hela dess
innehåll kopieras. Ett bra sätt att hålla reda på flera DCIM-kopior av DCIM-mappar
är att ändra mappens namn till ett datum eller liknande efter varje kopiering. Om du
emellertid beslutar dig för att flytta tillbaka en mapp till kameran, så se till att ändra
tillbaka dess namn till DCIM. Kameran är konstruerad för identifiering av enbart en
rotfil med namnet DCIM. Notera att kameran inte heller kan identifiera mapparna
inuti DCIM-mappen, om de inte har samma namn som de ursprungligen hade när
de kopierades från kameran till datorn.
• Mappar och filer måste lagras i enlighet med ”Minnesmappstruktur” på sidan 124
för att kameran ska kunna identifiera dem korrekt.
• Det är också möjligt att använda en PC-kortadapter eller en minneskortläsare/
skrivare till att komma åt kamerafiler direkt från kamerans minneskort.
125
Användning av kameran med en dator
Övriga inställningar (Inställning)
I detta avsnitt beskrivs menyposter som kan användas till att ändra olika inställningar
och utföra andra operationer i både inspelningsläget och uppspelningsläget.
Vi hänvisar till sidan 59 angående detaljer kring menyoperationer.
Val av skärmlayout för inspelningsläget (R Panel)
Atgärder
[MENU] * Fliken Inst. * R Panel
Inställningarna för skärmlayout i inspelningsläget kan användas till att välja önskad
layouttyp för ikoner.
På
Av
Manöverpanelen visas. Med manöverpanelens
hjälp går det snabbt och enkelt att ändra vissa
kamerainställningar.
Manöverpanelen visas inte. Med denna
inställning syns en större del av bilden vid val av
bildformatet 16:9. Vissa kamerainställningar
anges av ikoner på bilden.
• Alla skärmbilder i denna bruksanvisning visar vad som visas när manöverpanelen
är inkopplad.
126
Övriga inställningar (Inställning)
Val av skärmlayout för uppspelningsläget (P Visa)
Atgärder
[MENU] * Fliken Inst. * P Visa
Inställningarna för skärmlayout i uppspelningsläget kan användas till att välja hur
bilder ska visas på skärmen.
Bred
4:3
Med denna inställning är bilden på skärmen av
största möjliga storlek, vilket betyder att hela
bilden kan visas horisontellt. Vissa bildformat
gör att ovansidan och undersidan av bilden
skärs av.
100 % av bilden på skärmen är alltid synlig.
Vissa bildformat gör att det uppträder svarta
band ovanför och under eller till vänster och
höger om bilden.
Justering av skärmens ljusstyrka (Skärm)
Atgärder
[MENU] * Fliken Inst. * Skärm
Skärmens ljusstyrka kan justeras.
Auto 1 eller
Auto 2
Med denna inställning känner kameran av tillgängliga ljusnivåer och
justerar automatiskt skärmens ljusstyrka därefter.
• Auto 2 justerar snabbare till en ljusare inställning än Auto 1.
+2
Ljusstyrkan är högre än med inställningen +1, vilket gör innehållet på
skärmen lättare att se. Denna inställning förbrukar dock mer ström.
+1
Denna inställning lämpar sig för utomhusbruk. Ljusstyrkan är högre
än med inställningen 0.
0
Denna inställning ger skärmen normal ljusstyrka för inomhusbruk.
127
Övriga inställningar (Inställning)
Konfigurering av ljudinställningar på kameran (Ljud)
Atgärder
[MENU] * Fliken Inst. * Ljud
Startskärm
Halvslutare
Slutare
Anger startljud.
Ljud 1 - 5: Inbyggda ljud (1 t.o.m. 5)
Av: Ljud av
Drift
Drift (=)
Anger ljudvolym. Denna inställning används också som
ljudnivå vid videoutmatning (s. 82).
Spela (=)
Anger volym för ljudutmatning från filmer och ljudstillbilder.
Denna volyminställning används inte vid videoutmatning (via
USB/AV-porten).
• Inställning av volymnivån 0 dämpar utmatningen.
Konfigurering av en startbild (Startskärm)
Atgärder
[MENU] * Fliken Inst. * Startskärm
Ta fram den bild som du vill använda som startbild och välj sedan ”På”.
• Startbilden visas inte när kameran slås på genom tryckning på [p] (uppspelning).
• Som startbild är det möjligt att välja antingen en egenhändigt inspelad stillbild eller
också den särskilda startbild som återfinns i kamerans inbyggda minne.
• Ljudet återges inte vid start efter val av en ljudstillbild som startbild.
• Vid formatering av det inbyggda minnet (s. 136) raderas aktuell inställning av
startbild.
128
Övriga inställningar (Inställning)
Specificering av framställningsmetod för filnamnens
serienummer (Filnr.)
Atgärder
[MENU] * Fliken Inst. * Filnr.
Gör på följande sätt för att bestämma hur serienumren som används i filnamnen ska
framställas (s. 123).
Fortsätt
Kameran memorerar det senast använda filnumret. Nya filer namnges
med hjälp av nästa nummer i nummerföljd, även om filer har raderats
eller ett tomt minneskort har satts i. Om ett minneskort som redan
innehåller filer sätts i och det högsta numret i existerande filnamn på
minneskortet är högre än det högsta numret i kamerans minne, så
fortsätter numrering av nya filer från och med det nummer som
kommer efter det högsta numret i de existerande filnamnen.
Nollställ
Serienumreringen startar om från och med 0001 närhelst alla filer har
raderats eller minneskortet har bytts ut mot ett som är tomt. Om ett
minneskort som redan innehåller filer sätts i, så fortsätter numrering av
nya filer från och med det nummer som kommer efter det högsta
numret i de existerande filnamnen.
129
Övriga inställningar (Inställning)
Konfigurering av världstidsinställningar (Världstid)
Atgärder
[MENU] * Fliken Inst. * Världstid
Världstidsmenyn kan användas till att kontrollera vilken tid som gäller i en annan
tidszon än den egna, till exempel vid en utlandsresa. Världstiden visar aktuell tid i 162
städer i 32 tidszoner runtom i världen.
1.
Använd [8] och [2] till att välja ”Värld” och tryck sedan på [6].
• Välj ”Hem” för att ändra geografiskt område och stad för tiden på den plats där
kameran normalt används.
2.
Använd [8] och [2] till att välja ”Stad” och tryck sedan på [6].
• Ändra inställningen av ”Värld” till visning av sommartid genom att använda [8]
och [2] till att välja ”Sommartid” och sedan välja ”På”. Sommartid används i
vissa geografiska områden för att flytta fram tiden med en timme under
sommarmånaderna.
3.
Använd [8], [2], [4] och [6] till att välja aktuellt geografiskt område
och tryck sedan på [SET].
4.
Använd [8] och [2] till att välja lämplig stad och tryck sedan på [SET].
5.
Tryck på [SET].
130
Övriga inställningar (Inställning)
Tidsstämpling av stillbilder (Tidsstämpel)
Atgärder
[MENU] * Fliken Inst. * Tidsstämpel
Det går att konfigurera kameran så att den stämplar enbart inspelningsdatum, eller
datum och tid, i det nedre högra hörnet på varje stillbild.
• Datum- och tidsinformation som väl har stämplats på en stillbild går inte att ändra
eller radera.
Exempel: 19 december 2009, kl. 13:25
Datum
2009/12/19
Datum&Tid
2009/12/19 1:25pm
Av
Ingen stämpling av datum och/eller tid
• Även om stämpling av datum och/eller tid inte väljs med funktionen Tidsstämpel, så
kan detta göras senare med hjälp av DPOF-utskrift eller viss programvara för
utskrift (s. 106).
• Digital zoom kan inte användas medan datumstämpel är inkopplat.
• Datumstämpel kan inte användas för följande typer av bilder:
– Bilder inspelade med vissa BEST SHOT-scener (ID-foto, Visitkort och
dokument, Vit tavla o.dyl.)
131
Övriga inställningar (Inställning)
Inställning av kamerans klocka (Justera)
Atgärder
[MENU] * Fliken Inst. * Justera
[8] [2] Ändring av inställningen där markören står
[4] [6] Flyttning av markören mellan inställningsposter
[BS]
Växlar mellan 12-timmars och 24-timmars tidsformat
Kontrollera att inställningarna av datum och tid är de önskade och tryck sedan på
[SET].
• Ett datum från 1980 till 2049 kan anges.
• Se till att ställa in hemstad (s. 130) före inställning av tid och datum. Om tid och
datum ställs in medan fel stad är vald som hemstad, så blir tid och datum för alla
världstidsstäder (s. 130) felaktiga.
Specificering av datumformat (Datumformat)
Atgärder
[MENU] * Fliken Inst. * Datumformat
Det går att välja bland tre olika format för datumvisning.
Exempel: 19 december 2009
ÅÅ/MM/DD
09/12/19
DD/MM/ÅÅ
19/12/09
MM/DD/ÅÅ
12/19/09
• Denna inställning påverkar även datumformatet på manöverpanelen enligt nedan
(s. 23).
ÅÅ/MM/DD eller MM/DD/ÅÅ: MM/DD
DD/MM/ÅÅ: DD/MM
132
Övriga inställningar (Inställning)
Specificering av skärmspråk (Language)
Atgärder
[MENU] * Fliken Inst. * Language
. Välj önskat skärmspråk.
1
1 Välj fliken längst till höger.
2 Välj ”Language”.
3 Välj önskat språk.
23
Konfigurering av inställningar för viloläge (Viloläge)
Atgärder
[MENU] * Fliken Inst. * Viloläge
Med hjälp av denna funktion släcks skärmen automatiskt efter en viss förinställd tid,
när ingen manövrering utförs på kameran. Tryck på valfri knapp för att tända skärmen
igen.
Inställningar för utlösningstid: 30 sek, 1 min, 2 min, Av (efter val av ”Av” kopplas
viloläget aldrig in)
Viloläget kopplas inte in i följande situationer:
• I uppspelningsläget
• Medan kameran är ansluten till en dator eller annan utrustning
• Under pågående bildspelsvisning
• Under beredskapsläget för automatisk slutare
• Under pågående uppspelning eller inspelning av röstinspelning
• Under pågående inspelning eller uppspelning av en film
• Om både funktionen för viloläge och automatiskt strömavslag är inkopplat, så
prioriteras automatiskt strömavslag.
133
Övriga inställningar (Inställning)
Konfigurering av inställningar för automatiskt strömavslag
(Autoströmav.)
Atgärder
[MENU] * Fliken Inst. * Autoströmav.
Automatiskt strömavslag innebär att kameran slås av automatiskt efter en viss
förinställd tid, när ingen manövrering utförs på kameran.
Inställningar för utlösningstid: 1 min, 2 min, 5 min (utlösningstiden är alltid 5 minuter i
uppspelningsläget)
Automatiskt strömavslag fungerar inte i följande situationer:
• Medan kameran är ansluten till en dator eller annan utrustning
• Under pågående bildspelsvisning
• Under pågående uppspelning eller inspelning av röstinspelning
• Under pågående inspelning eller uppspelning av en film
Konfigurering av inställningar för [r] och [p]
(inspelning/uppspelning)
Atgärder
[MENU] * Fliken Inst. * REC/PLAY
Ström på
Kameran slås på varje gång [r] (inspelning) eller [p]
(uppspelning) trycks in.
Ström på/av
Kameran slås på eller av varje gång [r] (inspelning) eller
[p] (uppspelning) trycks in.
Koppla ur
Kameran slås varken på eller av vid intryckning av [r]
(inspelning) eller [p] (uppspelning).
• Efter val av ”Ström på/av” slås kameran av vid tryckning på [r] (inspelning) i
inspelningsläget eller [p] (uppspelning) i uppspelningsläget.
• Ändra denna inställning till något annat än ”Koppla ur” före anslutning till en teve
för bildvisning.
134
Övriga inställningar (Inställning)
Konfigurering av inställningar för USB-protokoll (USB)
Atgärder
[MENU] * Fliken Inst. * USB
Ändra vid behov denna inställning enligt nedan för att välja lämpligt USBkommunikationsprotokoll, vilket används vid datautbyte med en dator, en skrivare
eller annan extern utrustning.
Mass
Storage
Välj denna inställning vid anslutning till en dator eller annan
utrustning som stöder USB DIRECT-PRINT (s. 102). Med denna
inställning betraktar datorn kameran som en extern lagringsenhet.
Använd denna inställning för normal bildöverföring från kameran till
en dator (med det medföljande programmet Photo Loader with
HOT ALBUM).
PTP
(PictBridge)
Välj denna inställning vid anslutning till en skrivare som stöder
PictBridge (s. 102). Denna inställning förenklar överföring av
bilddata till den anslutna utrustningen.
Val av skärmformat och videosystem för videoutmatning
(Videoutg.)
Atgärder
[MENU] * Fliken Inst. * Videoutg.
Utför åtgärderna i detta avsnitt för att välja antingen NTSC eller PAL som
videoutmatningssystem. Det går även att välja lämpligt skärmformat, 4:3 eller 16:9.
NTSC
Videosystem som används i bland annat Japan och USA
PAL
Videosystem som används i bland annat länder i Europa
4:3
Normalt teveskärmsformat
16:9
Bredskärmsformat
• Välj det skärmformat (4:3 eller 16:9) som överensstämmer med den teve som ska
användas. Vid val av fel skärmformat kan bilder inte visas korrekt.
• Bilder kan inte visas korrekt om inte kamerans inställning för videosignalsutmatning
överensstämmer med det videosignalsystem som används av ansluten teve eller
annan videoutrustning.
• Bilder kan inte visas korrekt på en teve eller videoutrustning som inte använder
systemet NTSC eller PAL.
135
Övriga inställningar (Inställning)
Formatering av det inbyggda minnet eller ett minneskort
(Formatera)
Atgärder
[MENU] * Fliken Inst. * Formatera
Om ett minneskort är isatt i kameran, så formateras minneskortet vid utförande av
följande åtgärder. Om inget minneskort är isatt, så formateras istället det inbyggda
minnet.
• Vid formatering raderas allt innehåll på minneskortet eller i det inbyggda minnet. En
formatering kan inte återkallas. Försäkra dig om att du inte behöver några data
som för tillfället finns på minneskortet eller i det inbyggda minnet, innan formatering
påbörjas.
• Vid formatering av det inbyggda minnet raderas följande data:
– Registrerade ansiktsdata för ansiktsidentifiering
– Skyddade bilder
– Användarscener i BEST SHOT-läget
– Startskärmen
• Vid formatering av ett minneskort raderas följande data:
– Skyddade bilder
• Kontrollera att batteriet är fulladdat, innan en formatering startas. Formateringen
kan misslyckas och kameran kan utsättas för skador, om den drabbas av ett
strömavbrott under pågående formatering.
• Öppna aldrig batteriluckan under pågående formatering. Det kan leda till
felfunktion på kameran.
Återställning av kamerans inställningar till
grundinställningarna (Nollställ)
Atgärder
[MENU] * Fliken Inst. * Nollställ
Vi hänvisar till sidan 156 angående detaljer kring kamerans grundinställningar.
Följande inställningar återställs inte:
Världstidsinställningar, klockinställningar, datumformat, skärmspråk, videoutmatning
136
Övriga inställningar (Inställning)
Konfigurering av skärminställningar
Informationsvisning kan kopplas in och ur genom att trycka på [8] (DISP). Separata
inställningar kan göras för inspelnings- respektive uppspelningsläget.
Visa
Information om bildinställningar m.m. visas på skärmen.
+Histogram
Kamerainställningar och andra indikatorer visas
tillsammans med ett histogram (s. 138).
Histogram
Dölj
Ingen information visas.
Användning av histogram på skärmen för kontroll av
exponering (+Histogram)
På skärmen visas ett histogram som kan användas till
att kontrollera exponeringen av en bild innan den spelas
in. Histogrammet kan även tas fram i uppspelningsläget
för information om en bilds exponeringsnivåer.
• Knappanpassning (s. 70) kan användas till att
konfigurera knapparna [4] och [6] så att de kan
användas för inställningen av EV-skifte (s. 41),
varefter EV-skifte kan utföras samtidigt som
resultaten visas i histogrammet på skärmen.
Histogram
ANM.
• Ett centrerat histogram garanterar inte nödvändigtvis optimal exponering. En bild
som spelas in kan bli över- eller underexponerad trots att dess histogram är
centrerat.
• Beroende på begränsningarna hos exponeringskompensation går det kanske inte
att erhålla ett önskat histogram.
• Användning av blixten och vissa inspelningsförhållanden kan göra att
histogrammet visar en exponering som skiljer sig från den faktiska exponeringen
vid inspelning.
B
137
Konfigurering av skärminställningar
Användning av histogrammet
Ett histogram är ett diagram som visar ljusstyrkan på en bild, uttryckt i antal
bildpunkter. Den vertikala axeln anger antalet bildpunkter medan den horisontella
axeln anger ljusstyrkan. Om histogrammet lutar för mycket åt ena sidan går det att
använda EV-skifte för att flytta det åt vänster eller höger för att uppnå bättre balans.
Använd EV-skifte till att uppnå optimal exponering genom att diagrammet ter sig så
centrerat som möjligt. För stillbilder är det även möjligt att ta fram enskilda histogram
för R (röd), G (grön) och B (blå).
Exempel på histogram
Ett histogram åt vänster sida visas när den
samlade bilden är mörk. Ett histogram som lutar
för mycket åt vänster kan resultera i att de
mörkaste delarna av bilden blir helt svarta.
Ett histogram åt höger sida visas när den samlade
bilden är ljus. Ett histogram som lutar för mycket åt
höger kan resultera i att de ljusaste delarna av
bilden blir helt vita.
Ett välbalanserat histogram erhålls när den
samlade bilden har optimal ljusstyrka.
138
Konfigurering av skärminställningar
Övrigt
Försiktighetsåtgärder vid användning
. Undvik användning under rörelse
• Använd aldrig kameran för inspelning eller uppspelning medan du kör en bil eller
annat fordon eller promenerar. Du utgör en trafikfara om du håller ögonen på
skärmen.
. Undvik att titta på solen eller skarpa ljus
• Titta aldrig på solen eller någon annan kraftig ljuskälla genom kamerans sökare.
Det kan orsaka synskador.
. Blixt
• Använd aldrig blixten på ställen där det kan förekomma lättantändlig eller explosiv
gas. Dessa miljöer skapar risk för brand och explosion.
• Avfyra aldrig blixten i riktning mot en person som kör ett motorfordon. Föraren kan
då bli bländad och orsaka en olycka.
• Avfyra aldrig blixten alltför nära ögonen på en person. Det kan orsaka synskador.
. Skärm
• Om skärmen skulle råka spricka, så se till att aldrig vidröra vätskan inuti skärmen.
Denna vätska kan orsaka hudinflammation.
• Om vätska från skärmen skulle råka tränga in i munnen, så skölj munnen
omedelbart och kontakta snarast en läkare.
• Om vätska från skärmen skulle råka tränga in i ögonen eller komma i kontakt med
huden, så skölj omedelbart ögonen/huden med rent vatten i minst 15 minuter och
kontakta snarast en läkare.
. Anslutningar
• Anslut aldrig någon utrustning som inte är specifikt avsedd för användning till
denna kamera. Anslutning av icke-specificerad utrustning skapar risk för brand och
elstötar.
. Transport
• Använd aldrig kameran inuti ett flygplan eller på andra ställen där användning av
dylik apparatur är förbjuden. Användning på otillåtna ställen skapar risk för
allvarliga olyckor.
139
Övrigt
. Rök, onormal lukt, överhettning och andra underliga fenomen
• Fortsatt bruk av kameran när den avger rök eller en underlig lukt, eller då den blivit
överhettad, skapar risk för brand och elstötar. Vidta omedelbart följande åtgärder
så fort något av ovanstående symptom förekommer.
1. Slå av kameran.
2. Ta ut batteriet ur kameran. Var försiktig så att du inte bränner dig.
3. Kontakta din återförsäljare eller en av CASIO auktoriserad serviceverkstad.
. Vatten och främmande föremål
• Vatten, andra vätskor eller främmande föremål (speciellt metallbitar) som tränger in
i kameran skapar risk för brand och elstötar. Vidta omedelbart följande åtgärder så
fort något av ovanstående symptom förekommer. Var speciellt försiktig när
kameran används utomhus i regn eller snö, vid stranden eller intill en sjö eller i ett
badrum.
1. Slå av kameran.
2. Ta ut batteriet ur kameran.
3. Kontakta din återförsäljare eller en av CASIO auktoriserad serviceverkstad.
. Stötar och ovarsam hantering
• Fortsatt bruk av kameran när den blivit skadad genom att den tappats eller utsatts
för slag eller stötar skapar risk för brand och elstötar. Vidta omedelbart följande
åtgärder så fort något av ovanstående symptom förekommer.
1. Slå av kameran.
2. Ta ut batteriet ur kameran.
3. Kontakta din återförsäljare eller en av CASIO auktoriserad serviceverkstad.
. Undvik öppen eld
• Om kameran hamnar för nära öppen eld kan den explodera och skapa risk för
brand och elstötar.
. Isärtagning och modifiering
• Försök aldrig att ta isär eller på något sätt modifiera kameran. Detta skapar risk för
elstötar, brännskador och andra personskador. Överlåt all intern inspektion,
underhåll och reparation åt din återförsäljare eller en av CASIO auktoriserad
serviceverkstad.
140
Övrigt
. Ställen att undvika
• Lämna aldrig kameran på någon av nedanstående typer av ställen. Det kan
medföra risk för brand och elstötar.
– Ställen där det kan bli mycket fuktigt eller dammigt
– I kök eller på andra ställen där oljig rök förekommer
– Nära element, på en uppvärmd matta, på ställen som utsätts för solsken, i en bil
som står parkerad i solen eller på andra ställen där det kan bli mycket varmt
• Placera aldrig kameran på en ostadig yta, en hög hylla e.dyl., eftersom det då finns
risk för att kameran faller ner och orsakar personskador.
. Reservkopiering av viktiga data
• Gör alltid reservkopior av viktiga data i kamerans minne genom att överföra dem till
en dator eller annan lagringsenhet. Tänk på att data kan raderas om det uppstår ett
fel på kameran, vid reparation o.s.v.
. Minnesskydd
• Var vid byte av batteriet noga med att följa anvisningarna i dokumentationen som
medföljer kameran för korrekt tillvägagångssätt. Felaktigt batteribyte kan leda till att
data i kamerans minne förvanskas eller förloras.
. Laddningsbart batteri
• Använd endast specificerad batteriladdare eller annan specificerad utrustning till
att ladda batteriet. Ett försök att ladda batteriet på ett otillbörligt sätt skapar risk för
att batteriet överhettas och orsakar brand eller explosion.
• Utsätt aldrig batteriet för varken sötvatten eller saltvatten. Det kan skada batteriet
och leda till försämrad prestanda och kortare förväntad livslängd.
• Batteriet är endast avsett för användning till en CASIO digitalkamera. Användning
till annan utrustning skapar risk för att batteriet skadas eller att dess prestanda och
livslängd försämras.
• Underlåtenhet att observera någon av punkterna nedan skapar risk för att batteriet
överhettas och orsakar brand eller explosion.
– Använd eller lämna inte batteriet nära öppen eld.
– Utsätt inte batteriet för värme eller eld.
– Se till att batteriet är korrekt vänt när det placeras i batteriladdaren.
– Undvik att bära eller förvara batteriet tillsammans med föremål som kan leda
elektricitet (halsband, blyertsstift o.s.v.).
– Se till att aldrig plocka isär batteriet, sticka hål på det med en nål eller utsätta det
för kraftiga stötar (genom hammarslag, fotstamp e.dyl.) och anbringa aldrig
lödmetall på det. Placera aldrig batteriet i en mikrovågsugn, ett värmeelement,
en högtrycksanordning e.dyl.
141
Övrigt
• Om du någon gång lägger märke till läckage, underlig lukt, värmealstring,
missfärgning, deformering eller något annat onormalt fenomen vid användning,
laddning eller förvaring av batteriet, så ta omedelbart ut batteriet ur kameran eller
batteriladdaren och håll det borta från öppen eld.
• Använd eller lämna inte batteriet på ett ställe som utsätts för solsken, i en bil som
står parkerad i solen eller på något annat ställe där det kan bli mycket varmt. Det
kan skada batteriet och leda till försämrad prestanda och kortare förväntad
livslängd.
• Om batteriladdning inte avslutas på normalt sätt inom specificerad laddningstid, så
avbryt laddningen och kontakta en av CASIO auktoriserad serviceverkstad.
Fortsatt laddning av batteriet skapar risk för överhettning, brand och explosion.
• Batterivätskan kan orsaka synskador. Om en person skulle råka få batterivätska i
ögonen, så skölj omedelbart ögonen med rent kranvatten och kontakta sedan en
läkare.
• Var noga med att läsa all dokumentation som medföljer kameran och den speciella
batteriladdaren före användning eller laddning av ett batteri.
• Om ett batteri ska användas av barn, så se noga till att en ansvarig vuxen förklarar
försiktighetsåtgärderna och korrekt hantering av batteriet för barnen samt
kontrollerar att barnen hanterar batteriet på korrekt sätt.
• Om batterivätska skulle råka hamna på någons kläder eller hud, så skölj
omedelbart kläderna/huden med rent kranvatten. Kontakt med batterivätska under
en längre tid kan orsaka hudirritation.
. Batterilivslängd
• De kontinuerliga brukstider för batteriet som anges i denna bruksanvisning avser
den ungefärliga tid det tar innan kameran slås av beroende på ett svagt batteri vid
användning av specialbatteriet under en normal temperatur (23°C). De garanterar
inte att du faktiskt kan använda batteriet under den angivna tidslängden. Batteriets
faktiska brukstid påverkas i hög grad av den omgivande temperaturen,
förvaringsförhållandena, hur lång tid batteriet förvarats oanvänt m.m.
• Om kameran lämnas påslagen kan batteriet laddas ur, så att en batterivarning
visas på skärmen. Slå alltid av kameran när den inte används.
• Batterivarningen anger att kameran snart slås av på grund av att batteriet blivit för
svagt. Ladda batteriet så snart som möjligt. Om ett svagt eller urladdat batteri
lämnas kvar i kameran kan det börja läcka och förvanska data.
142
Övrigt
. Strömförsörjning
• Använd endast det speciella laddningsbara litiumjonbatteriet (NP-40) till att driva
kameran med. Någon annan typ av batteri kan inte användas.
• Kameran använder sig inte av ett separat batteri för klockan. Kamerans inställning
av datum och tid raderas cirka två dygn efter att strömmen skurits av från batteriet.
Var noga med att utföra dessa inställningar på nytt efter att strömmen återställts
(s. 132).
. Anmärkningar angående datafel
Digitalkameran är tillverkad av digitala precisionskomponenter. Följande åtgärder
skapar risk för att data i kamerans minne förvanskas.
• Urtagning av batteriet eller minneskortet ur kameran medan kameran utför en
operation
• Urtagning av batteriet eller minneskortet ur kameran medan den bakre lampan
blinkar grön efter att kameran har slagits av
• Losskoppling av USB-kabeln medan kommunikation via kabeln pågår
• Användning av ett svagt batteri
• Andra olämpliga åtgärder
Åtgärderna som anges ovan kan göra att ett felmeddelande dyker upp på skärmen
(s. 163). Utför den åtgärd som anges av det visade meddelandet.
. Driftsmiljö
• Driftstemperatur: 0 till 40°C
• Driftsfuktighet: 10 till 85 % (icke-kondenserande)
• Lämna inte kameran på något av följande ställen:
– Ett ställe utsatt för direkt solljus eller stora mängder fukt eller damm
– Nära en luftkonditionering eller på ett annat ställe utsatt för extrema
temperaturer eller luftfuktigheter
– Inuti ett motorfordon en varm dag eller på ett ställe utsatt för kraftiga vibrationer
143
Övrigt
. Fuktbildning
Plötsliga och extrema temperaturväxlingar, t.ex. när kameran använts utomhus en
kall vinterdag och sedan förs in i ett varmt rum, kan göra att det bildas imma, d.v.s.
små vattendroppar, på insidan och utsidan av kameran, vilket medför risk för
felfunktion. Förhindra sådan fuktbildning genom att innesluta kameran i en plastpåse
innan den förflyttas. Lämna därefter kameran innesluten i påsen tills luften inuti påsen
ändrats naturligt till ungefär samma temperatur som luften i den nya omgivningen. Ta
därefter ut kameran ur påsen, öppna batteriluckan och lämna den öppen i ett par
timmar.
. Objektiv
• Tryck inte för hårt vid rengöring av objektivytan. Det kan göra att objektivytan repas
och orsaka felfunktion.
• På vissa typer av bilder kan det ibland märkas en smärre förvrängning, t.ex. att
linjer som borde vara raka är en aning böjda. Detta beror på egenskaperna hos
objektivets linser och tyder inte på någon felfunktion hos kameran.
. Skötsel av kameran
• Vidrör aldrig objektiv- eller blixtglaset med fingrarna. Fingeravtryck, smuts eller
annan främmande materia på objektiv- eller blixtglaset kan leda till att kameran inte
fungerar som den ska. Använd en blåsborste eller dylikt till att hålla objektiv- och
blixtglaset fritt från smuts och damm och torka rent med en mjuk, torr trasa.
• Rengör kameran genom att torka av den med en mjuk, torr trasa.
. Försiktighetsåtgärder vid hantering av ett gammalt laddningsbart
batteri
• Isolera batteriets plus- och minuspoler med tejp e.dyl.
• Ta inte bort skyddshöljet från batteriet.
• Försök inte ta isär batteriet.
144
Övrigt
. Försiktighetsåtgärder vid hantering av batteriladdaren
-
0 Anslut aldrig nätkabeln till ett nätuttag med en spänningsstyrka som skiljer sig
från den som står angiven på nätkabeln. Det kan medföra risk för brand,
felfunktion och elstötar.
0 Var noga med att skydda nätkabeln från skador och brott. Placera aldrig tunga
föremål ovanpå nätkabeln och utsätt den inte för stark värme. Det kan göra att
nätkabeln skadas och medföra risk för brand och elstötar.
0 Försök aldrig modifiera nätkabeln och se till att den aldrig böjs, vrids eller dras i
för kraftigt. Det kan medföra risk för brand, felfunktion och elstötar.
0 Nätkabeln får aldrig anslutas eller kopplas loss med våta händer. Detta skapar
risk för elstötar.
0 Anslut inte nätkabeln till ett nätuttag eller en förlängningskabel som delas av
andra apparater. Det kan medföra risk för brand, felfunktion och elstötar.
0 Om nätkabeln någon gång skulle råka skadas (till den grad att de inre trådarna
blottas eller skärs av), så kontakta genast den ursprungliga återförsäljaren eller
en av CASIO auktoriserad serviceverkstad angående reparation. Fortsatt
användning av en skadad nätkabel medför risk för brand, felfunktion och
elstötar.
• Batteriladdaren blir aningen varm under pågående laddning. Detta är helt normalt
och tyder inte på något fel.
• Koppla loss nätkabeln från nätuttaget, när batteriladdaren inte ska användas.
• Använd aldrig något rengöringsmedel till att rengöra nätkabeln (särskilt
stickkontakten).
• Täck aldrig över batteriladdaren med en filt e.dyl., eftersom det medför risk för
brand.
. Övriga försiktighetsåtgärder
Kameran blir aningen varm medan den används. Detta är helt normalt och tyder inte
på något fel.
B
145
Övrigt
. Upphovsrätter
Utöver för eget personligt bruk är obehörig användning av stillbilder eller filmer av
bilder vars rättigheter tillhör någon annan, utan tillstånd från rättighetsinnehavaren,
förbjudet i enlighet med upphovsrättslagar. I vissa fall kan det hända att inspelning av
offentliga uppträdanden, föreställningar, utställningar etc. är helt förbjudet, även för
eget personligt bruk. Placering av sådana filer, oavsett om de inhandlats eller erhållits
gratis, på internet eller spridning till tredje man utan tillstånd från
upphovsrättsinnehavaren är också strängt förbjudet i enlighet med upphovsrättslagar
och internationella avtal. Exempelvis kan uppladdning eller spridning på internet av
bilder av teveprogram, livekonserter, musikvideor etc., som du själv har fotograferat
eller spelat in, innebära en kränkning av andras rättigheter. CASIO COMPUTER CO.,
LTD. åtar sig inget ansvar för användning av denna produkt på ett sätt som kränker
en upphovsrättsinnehavares rättigheter eller strider mot upphovsrättslagar.
Följande benämningar, som används i denna bruksanvisning, är registrerade
varumärken eller varumärken tillhöriga respektive ägare.
Observera att tecknet ™ för varumärke och tecknet ® för registrerat varumärke inte
används i texten i denna bruksanvisning.
• SDHC-logotypen är ett varumärke.
• Microsoft, Windows, Internet Explorer, Windows Media, Windows Vista och
DirectX är registrerade varumärken eller varumärken tillhöriga Microsoft
Corporation i USA och andra länder.
• Macintosh, Mac OS, QuickTime, QuickTime-logotypen och iPhoto är varumärken
tillhöriga Apple Inc.
• MultiMediaCard är ett varumärke tillhörigt Infineon Technologies AG i Tyskland och
licensierat till MultiMediaCard Association (MMCA).
• MMCplus är ett varumärke tillhörigt MultiMediaCard Association.
• Adobe och Reader är varumärken eller registrerade varumärken tillhöriga Adobe
Systems Incorporated i USA och andra länder.
• HOT ALBUM och HOT ALBUM-logotypen är registrerade varumärken eller
varumärken tillhöriga Konica Minolta Photo Imaging, Inc.
• YouTube, YouTube-logotypen och ”Broadcast Yourself” är varumärken eller
registrerade varumärken tillhöriga YouTube, LLC.
• EXILIM, Photo Loader, Photo Transport och YouTube Uploader for CASIO är
registrerade varumärken eller varumärken tillhöriga CASIO COMPUTER CO.,
LTD.
• Photo Loader with HOT ALBUM har utvecklats baserat på HOT ALBUM och Photo
Loader och är upphovsrättsskyddat av CASIO COMPUTER CO., LTD. och
HOTALBUM COM, Inc. Upphovsrätt och alla andra rättigheter tillfaller dem.
• Alla övriga företags- och produktnamn som omnämns häri är registrerade
varumärken eller varumärken tillhöriga respektive företag.
B
146
Övrigt
Varje och all obehörig kommersiell kopiering, spridning och kopiering av medföljande
programvara via ett nätverk är förbjuden.
Denna produkt innehåller realtids-operativsystemet
PrKERNELv4 från eSOL Co., Ltd. Copyright © 2007 eSOL
Co., Ltd.
PrKERNELv4 är ett registrerat varumärke tillhörande eSOL Co., Ltd. i Japan.
Denna produkts funktionalitet för uppladdning till YouTube ingår under licens från
YouTube, LLC. Förekomsten av funktionalitet för uppladdning till YouTube i denna
produkt betyder inte att produkten stöds eller rekommenderas av YouTube, LLC.
147
Övrigt
Strömförsörjning
Laddning
Om lampan [CHARGE] inte lyser röd ...
Laddning kan inte utföras på grund av att den omgivande temperaturen eller
temperaturen på laddaren är för hög eller för låg. Vänta tills kameran återfått normal
temperatur. Lampan [CHARGE] börjar lysa röd när kameran återgår till en temperatur
som medger laddning.
Om lampan [CHARGE] blinkar röd ...
Det är fel på batteriet eller batteriet är felaktigt isatt i laddaren. Ta ut batteriet ur
laddaren och kontrollera om dess kontakter är smutsiga. Om kontakterna har blivit
smutsiga, så torka dem rena med en torr trasa. Om laddningsproblem förekommer,
så kontrollera också att nätkabeln inte har lossnat från nätuttaget eller laddaren.
Om problem fortsätter att uppstå efter att åtgärderna ovan har utförts, så kan det
bero på att det är fel på batteriet. Kontakta en av CASIO auktoriserad
serviceverkstad.
Byte av batteri
1.
Öppna batteriluckan och ta ut det
nuvarande batteriet.
Stoppare
Vänd skärmen på kameran uppåt och för undan
stopparen i den riktning som anges av pilen på
bilden. Fatta tag i batteriet när det skjutits ut en
bit och dra ut det helt för hand.
2.
Sätt i ett nytt batteri.
148
Övrigt
Försiktighetsåtgärder gällande batteriet
. Försiktighetsåtgärder vid användning
• Batteriet har alltid en kortare brukstid vid kallt väder än vid en normal temperatur.
Detta beror på batteriets egenskaper, inte kamerans.
• Ladda batteriet på ett ställe där temperaturen ligger på mellan 5°C och 35°C.
Utanför detta temperaturomfång kan laddning ta längre tid än normalt eller till och
med misslyckas.
• Om batteriets brukstid börjar bli allt kortare efter en full laddning, så innebär det
troligen att batteriet har nått slutet av sin livslängd. Byt i så fall ut batteriet mot ett
nytt.
. Försiktighetsåtgärder vid förvaring
• Längre tids förvaring av ett laddat batteri kan medföra försämring av batteriets
egenskaper. Se till att batteriets laddning har förbrukats helt före förvaring, om
batteriet inte ska användas på ett bra tag.
• Ta alltid ut batteriet ur kameran, när kameran inte ska användas. Ett batteri som
lämnas kvar i kameran kan laddas ur helt, så att det kräver lång tid för laddning när
kameran ska användas nästa gång.
• Förvara batterier på ett torrt, svalt ställe (högst 20°C).
Användning av kameran utomlands
. Försiktighetsåtgärder vid användning
• Den medföljande batteriladdaren är avsedd för drift på vilken nätspänning som
helst mellan 100 V och 240 V (50/60 Hz). Observera dock att formen på nätkabelns
stickkontakt varierar mellan olika länder och geografiska områden. Rådfråga din
resebyrå angående vilka krav som gäller för anslutning till lokala elnät, innan
kameran och batteriladdaren tas med på en utlandsresa.
• Anslut inte batteriladdaren till ett eluttag via en spänningsomvandlare e.dyl. Det
kan leda till felfunktion.
. Extra batterier
• Vid resa är det rekommendabelt att ta med ett par extra fulladdade batterier
(NP-40) för att undvika att inte kunna ta några bilder på grund av att batteriet har
laddats ur.
149
Övrigt
Användning av ett minneskort
Vi hänvisar till sidan 14 angående information om användbara minneskort och
isättning av ett minneskort.
Byte av minneskort
Tryck in minneskortet och släpp det, så att det skjuts ut en bit
ur minneskortfacket. Fatta tag i minneskortet och dra ut det
helt och hållet. Sätt därefter i ett nytt minneskort.
• Ta aldrig ut minneskortet ur kameran medan den bakre
lampan blinkar grön. Det kan göra att bildlagring misslyckas
eller rentav orsaka skador på minneskortet.
. Användning av ett minneskort
• SD-minneskort och SDHC-minneskort är försedda
Skrivskydd
med en skrivskyddsomkopplare. Denna omkopplare
urkopplat
kan användas till att skydda minneskortet mot
oavsiktlig radering av data. Observera dock att när ett
SD-minneskort är skrivskyddat måste skrivskyddet
Skrivskydd
kopplas ur för att inspelning av nya bilder, formatering
inkopplat
av kortet eller radering av bilder på kortet ska kunna
utföras.
• Om ett minneskort börjar bete sig onormalt vid bildinspelning, så kan detta problem
rättas till genom att omformatera minneskortet (s. 136). Vi rekommenderar dock att
flera minneskort tas med, när kameran ska användas långt från hemmet eller
arbetsplatsen.
• Vid upprepad inspelning och radering av data på ett minneskort förlorar
minneskortet gradvis sin förmåga att bevara data. Därför bör ett minneskort
omformateras med jämna mellanrum.
• Elektrostatisk laddning, elektriska störningar och andra fenomen kan göra att data
på kortet förvanskas eller rentav förloras. Gör för säkerhets skull alltid en
reservkopia av viktiga data på ett annat medium (CD-R/RW-skiva, hårddisk e.dyl.).
150
Övrigt
. Försiktighetsåtgärder vid hantering av minneskort
Vissa typer av minneskort kan medföra långsammare behandlingshastighet. Problem
kan särskilt ofta uppstå vid sparning av högkvalitativa filmer (UHQ, UHQ bred, HQ
och HQ bred). Vid användning av vissa typer av minneskort tar filminspelning längre
tid i anspråk, vilket gör att bildrutor i filmen kan gå förlorade. Detta tillstånd anges av
att » och Y blinkar på skärmen. Vi rekommenderar användning av ett minneskort
med en maximal överföringshastighet på minst 10 MB per sekund.
. Angående avyttring av ett minneskort eller kameran
Formatering eller radering med kameran medför egentligen inte att filer raderas helt
och hållet från minneskortet. Ursprungsdata förblir kvar i kortet. Observera att du själv
bär ansvar för innehållet på ett minneskort. Därför rekommenderas följande åtgärder
varje gång ett minneskort eller kameran ska kasseras eller innehavet överlåtas till en
annan person.
• Kassera ett minneskort genom att antingen förstöra det fysiskt eller använda
särskild programvara för dataradering, så att datat på minneskortet raderas helt
och hållet.
• Använd särskild programvara för dataradering till att radera datat på minneskortet
helt och hållet, när innehavet av ett minneskort ska överlåtas till en annan person.
• Använd formateringsfunktionen (s. 136) till att helt och hållet radera datat i
kamerans inbyggda minne, innan kameran kasseras eller dess innehav överlåts till
en annan person.
151
Övrigt
Datorsystemkrav för medföljande programvara
Datorsystemkraven skiljer sig för olika programvaror. Kontrollera noga kraven för den
programvara du vill använda. Tänk på att de angivna värdena utgör minimikrav för att
köra respektive program. De faktiska kraven kan vara högre, beroende på antalet
bilder och storleken på bilderna som behandlas.
0 Windows
Photo Loader with HOT ALBUM
Hårddiskutrymme :Minst 2GB
Övrigt
:Internet Explorer 5.5 eller högre
DirectX 9.0 eller högre
Windows Media Player 9 eller högre
QuickTime 7.1.3 eller högre
DirectX 9.0c
Hårddiskutrymme :65 MB för installation (18 MB på hårddisken)
YouTube Uploader for CASIO
• Tillräcklig minneskapacitet för att köra operativsystemet
• Datorkonfiguration som medger uppspelning av filmer på YouTubes webbplats.
• Datorkonfiguration som medger uppladdning av filmer till YouTubes webbplats.
Photo Transport 1.0
Minne
:Minst 64 MB
Hårddiskutrymme :Minst 2 MB
Adobe Reader 8
Processor
:Pentium III-klass
Minne
:Minst 128 MB
Hårddiskutrymme :Minst 180 MB
Övrigt
:Internet Explorer 6.0 eller högre installerat
QuickTime 7
Minne
:Minst 128 MB
Operativsystem :Windows Vista/2000 Service Pack 4/XP
Vi hänvisar till filerna ”Viktigt” på CD-ROM-skivan CASIO Digital Camera Software
som medföljer kameran angående detaljer kring de minimala systemkraven för varje
programvara.
152
Övrigt
Delar och reglage
Sidnumren inom parentes hänvisar till de sidor där respektive detalj förklaras
närmare.
. Kameran
Framsida
Baksida
12 34
7 89bk
bl
6
5
1 Avtryckare (s. 16)
2 [ON/OFF] (strömbrytare)
(s. 22)
3 Blixt (s. 26)
4 Främre lampa
(s. 18, 65, 68)
[SET]
(s. 59)
brStyrknapp
blRemhål (s. 2)
bmKontaktskydd
bnUSB/AV-port
bsKnappen [p]
(s. 82, 102, 110, 119)
Undersida
[ ]
[ ]
bkKnappen [r]
(inspelning) (s. 16, 22)
(s. 16, 22, 26)
[ ]
bt bs br bq bp bo bn bm
8 Zoomreglage
boKnappen [SET] (s. 23)
(s. 16, 42, 81, 82)
bpKnappen [BS] (s. 50)
9 Knappen [0] (film)
bqKnappen [MENU]
(s. 45)
5 Mikrofon (s. 45, 98)
6 Objektiv
7 Bakre lampa
[ ]
([8] [2] [4] [6]) (s. 23)
(uppspelning) (s. 19, 22)
btSkärm (s. 137, 154)
ckBatteri/minneskortsfack (s. 12, 14, 148, 150)
clStativhål
Använd detta hål vid montering på ett stativ.
cmHögtalare
cm cl
ck
. Batteriladdare
1 2
1Kontakterna +2Lampan [CHARGE]
3Nätintag
3
153
Övrigt
Visning på skärmen
Skärmen använder sig av olika indikatorer, ikoner och värden för att upplysa dig om
kamerans tillstånd.
• Skärmexemplen i detta avsnitt är avsedda att visa var på skärmen olika indikatorer
och siffror kan uppträda i olika lägen. De representerar inte visningar som faktiskt
uppträder på skärmen.
. Vid inspelning av stillbilder
Panel: På
12345678
cn
cl
cm
ck
bt
bobsbr bq
9
bk
bl
bm
bn
bo
bp
Panel: Av
stillbilder (s. 165)
7Bildstorlek för stillbild (s. 24)
8Bildkvalitet för stillbild (s. 73)
9Blixtläge (s. 26)
bkAutomatisk slutare (s. 28)
blUtlösningskänslighet för automatisk
slutare (s. 30)
91cnbn2345 7 6
8
cl
cm
ck
bt
1Fokusläge (s. 61)
2Självutlösare (s. 65)
3Inspelningsläge (s. 16)
4Indikator för bildförsämring (s. 43)
5Mätningsläge (s. 76)
6Återstående minneskapacitet för
bp
bo
bs
br
bq
bmAnsiktsidentifiering (s. 32)
bnSeriebild (s. 38)
boISO-känslighet (s. 40)
bpExponeringskompensation (s. 41)
bqDatum/tid (s. 42)
brSlutartid
bsBländarvärde
btBatterinivåindikator (s. 12)
ckHistogram (s. 137)
clFokusram (s. 16, 68)
cmSkakdämpning (s. 67)
cnVitbalansinställning (s. 75)
ANM.
• Om inställningen av bländarvärde, slutartid, ISO-känslighet eller autoexponering
inte är korrekt, så ändrar inställningen färg till orange när avtryckaren trycks in
halvvägs.
B
154
Övrigt
. Vid inspelning av film
Panel: På
12
3
1Fokusläge (s. 61)
2Vitbalansinställning (s. 75)
3Inspelningsläge (s. 45)
4Återstående minneskapacitet för film
45
(s. 45)
9
8
6
7
5Filminspelningstid (s. 45)
6Exponeringskompensation (s. 41)
7Batterinivåindikator (s. 12)
8Histogram (s. 137)
9Skakdämpning (s. 67)
Panel: Av
12
3
4
5
9
8
7
6
. Vid visning av stillbilder
12
3
4
5
6
7
8
9
bq
bp
bo bnbmblbk
1Filtyp
2Skyddsindikator (s. 95)
3Mappnamn/filnamn (s. 123)
4Bildkvalitet för stillbild (s. 73)
5Bildstorlek för stillbild (s. 24)
6ISO-känslighet (s. 40)
7Bländarvärde
8Slutartid
9Datum/tid (s. 42)
bkMätningsläge (s. 76)
blVitbalansinställning (s. 92)
bmBlixtläge (s. 26)
bnInspelningsläge
boBatterinivåindikator (s. 12)
bpHistogram (s. 137)
bqExponeringskompensation (s. 41)
155
Övrigt
. Vid uppspelning av film
12
3
4
5
1Filtyp
2Skyddsindikator (s. 95)
3Mappnamn/filnamn (s. 123)
4Filminspelningstid (s. 80)
5Bildkvalitet för film (s. 74)
6Datum/tid (s. 42)
7Batterinivåindikator (s. 12)
6
7
Återställning av ursprungliga grundinställningar
Tabellerna i detta avsnitt visar de ursprungliga grundinställningar som ställs in för
varje menypost (som visas vid tryckning på [MENU]) efter återställning av kameran
(s. 136). Vilka menyposter som visas beror på huruvida inspelnings- eller
uppspelningsläget är aktiverat på kameran.
• Ett streck (–) anger en post vars inställning inte återställs eller för vilken inget
återinställningsvärde förekommer.
. Inspelningsläget
Fliken ”REC”
Fokus
Q (Autofokus)
Digital zoom
På
Kontinuerlig
Av
Granska
På
Självutlösare
Av
Ikonhjälp
På
Minne
b BEST SHOT:
Av / Autom. slutare:
Av / Blixt: På / Fokus:
Av / Vitbalans: Av /
ISO: Av / AF-yta: På /
Mätning: Av /
Kontinuerlig: Av /
Självutlösare: Av /
Blixtintens.: Av /
Digital zoom: På / MF
position: Av /
Zoomposition: Av
Autom. slutare Av
Ansiktsident.
Av
Skakdämpning A Kamera-SD
AF-yta
U Punkt
Hj.lampa f.AF
På
Fokusram
ß
Tangent L/R
Av
Snabbslutare
På
Rutmönster
Av
156
Övrigt
Fliken ”Bildkval.”
Bildstorlek
10M (3648x2736)
T Bildkvalitet
(stillbilder)
Normal
» Bildkvalitet
(filmer)
HQ
EV-skifte
0.0
Vitbalans
Auto
ISO
Auto
Mätning
B Multi
Dynamiskt
omfång
Av
Porträttförfining
Av
Färgfilter
Av
Skärpa
0
Färgmättnad
0
Kontrast
0
Blixtintens.
0
Blixthjälp
Auto
Fliken ”Inst.”
R Panel
På
Datumformat
–
P Visa
Bred
Language
–
Skärm
Auto 2
Viloläge
1 min
Ljud
–
Autoströmav.
1 min
Startskärm
Av
REC/PLAY
Ström på
Filnr.
Fortsätt
USB
Mass Storage
Världstid
Hem
Videoutg.
NTSC 4:3
Tidsstämpel
Av
Formatera
–
Justera
–
Nollställ
–
157
Övrigt
. Uppspelningsläget
Fliken ”PLAY”
Diabildsvis.
–
Färgkorrig.
–
Layoututskrift
–
DPOF utskrift
–
MOTION PRINT
9 bildrutor
Bildskydd
–
Filmredig.
–
Datum/Tid
–
Dynamiskt
omfång
–
Rotation
–
Omformatera
7M (3072x2304)
Vitbalans
–
Klippning
–
Ljusstyrka
0
Dubbning
–
Keystone
–
Kopiera
–
Fliken ”Inst.”
• Innehållet under fliken ”Inst.” är detsamma i inspelningsläget som i
uppspelningsläget.
158
Övrigt
När problem uppstår ...
Felsökning
Problem
Möjlig orsak och rekommenderad åtgärd
Strömförsörjning
Strömmen slås inte
på.
1)Batteriet är kanske inte korrekt isatt (s. 12).
2)Batteriet är kanske urladdat. Ladda batteriet (s. 11). Om
batteriet laddas ur snart efter uppladdning betyder det att
batteriet har nått slutet på sin livslängd och behöver bytas ut.
Köp ett nytt laddningsbart litiumjonbatteri av typ NP-40 från
CASIO.
Kameran slås
plötsligt av.
1)Automatiskt strömavslag har kanske aktiverats (s. 134). Slå
på strömmen igen.
2)Batteriet är kanske urladdat. Ladda batteriet (s. 11).
3)Kamerans skyddsfunktion har kanske aktiverats på grund av
att kameran är för varm. Slå av kameran och vänta tills den
har svalnat, innan du försöker använda den igen.
Strömmen kan inte
slås av. Ingenting
händer vid
intryckning av en
knapp.
Ta ut batteriet ur kameran och sätt sedan i det igen.
Bildinspelning
Bilden spelas inte
in när avtryckaren
trycks in.
1)Om kameran står i uppspelningsläget, så tryck på [r]
(inspelning) för att aktivera inspelningsläget.
2)Om blixten håller på att laddas, så vänta tills den laddats
färdigt.
3)Om meddelandet ”Minnet fullt” visas, så överför bilder till en
dator, radera bilder som inte längre behövs eller använd ett
annat minneskort.
Autofokus ställer
inte in skärpan rätt.
1)Torka rent objektivet, om det är smutsigt.
2)Motivet befinner sig kanske inte mitt i fokusramen när bilden
komponeras.
3)Motivet som spelas in är kanske inte av en typ som lämpar sig
för autofokus (s. 21). Använd manuell fokusering (s. 61).
4)Du rör kanske på kameran vid inspelning. Prova att spela in
med skakdämpning eller använd ett stativ.
5)Avtryckaren trycks kanske in helt och hållet direkt, utan att
vänta på autofokus. Tryck in avtryckaren halvvägs och vänta
en stund tills autofokusering slutförts.
Motivet ter sig
oskarpt på den
inspelade bilden.
Bilden har kanske inte fokuserats ordentligt. Se till att motivet
befinner sig innanför fokusramen när bilden komponeras.
159
Övrigt
Problem
Möjlig orsak och rekommenderad åtgärd
Blixten avfyras inte. 1)Om ? (Blixt av) är valt som blixtläge, så ändra till ett annat
läge (s. 26).
2)Ladda upp batteriet, om det är urladdat (s. 11).
3)Om en BEST SHOT-scen som använder sig av blixtläget ?
(Blixt av) är vald, så ändra till ett annat blixtläge (s. 26) eller
välj en annan BEST SHOT-scen (s. 50).
Kameran slås av
under pågående
nerräkning av
självutlösaren.
Batteriet är kanske urladdat. Ladda batteriet (s. 11).
Bilden på skärmen
ter sig oskarp.
1)Du har kanske valt manuell fokusering men har ännu inte
fokuserat bilden. Fokusera bilden (s. 61).
2)Du använder kanske ´ (närbildsläge) för landskap eller
porträtt. Använd autofokus för inspelning av landskap och
porträtt (s. 61).
3)Du försöker kanske använda autofokus eller )
(oändlighetsläge) vid inspelning av en närbild. Använd ´
(närbildsläge) för närbilder (s. 61).
En vertikal rand
uppträder i bilden
på skärmen.
Inspelning av ett väldigt ljusstarkt motiv kan göra att en vertikal
rand uppträder på skärmbilden. Detta är ett CCD-fenomen som
brukar kallas för ”vertikalt smet” och tyder inte på något fel på
kameran. De vertikala randen spelas inte in på en stillbild, men
däremot på en film.
Digitalt brus
1)Känsligheten har kanske höjts automatiskt för ett mörkt motiv,
uppträder på bilder.
vilket ökar risken för digitala störningar. Använd en lampa
e.dyl. till att belysa motivet.
2)Du försöker kanske spela in på en mörk plats medan ?
(Blixt av) är valt som blixtläge, vilket kan få digitalt brus att öka
och bilder att te sig grövre. Koppla i så fall in blixten (s. 26)
eller använd lampor för att förbättra belysningen.
3)Blixthjälp eller dynamiskt omfång är kanske aktiverat för
stillbilder, vilket kan orsaka ökat digitalt brus. Använd en
lampa e.dyl. till att belysa motivet.
En inspelad bild
sparades inte.
1)Strömmen till kameran har kanske slagits av innan lagringen
avslutades, vilket resulterar i att bilden inte sparas. Om
batteriindikatorn visar
, så ladda batteriet så fort möjligt
(s. 12).
2)Minneskortet har kanske tagits ut ur kameran innan lagringen
avslutades, vilket resulterar i att bilden inte sparas. Ta inte ut
minneskortet förrän lagringen är avslutad.
Belysningen är god
men ansiktena på
personer på bilden
ter sig mörka.
Otillräckligt med ljus når motiven. Ändra blixtläget till < (Blixt
på) för synkroniserad dagsljusblixt (s. 26) eller justera
inställningen av EV-skifte mot sidan + (s. 41).
Motiven är för
mörka vid
bildinspelning på
en strand eller i en
skidbacke.
Solsken som reflekteras mot vatten, sand eller snö kan göra
bilder underexponerade. Ändra blixtläget till < (Blixt på) för
synkroniserad dagsljusblixt (s. 26) eller justera inställningen av
EV-skifte mot sidan + (s. 41).
160
Övrigt
Problem
Möjlig orsak och rekommenderad åtgärd
Fokusramen visas
inte på skärmen.
I normala fall ändras kamerans inställning för
ansiktsidentifiering till ”Normal”, om kameran slås av medan
”Sök leende” är valt för automatisk slutare. Inställningen för
ansiktsidentifiering behöver då ändras på nytt efter att kameran
har slagits på igen. Genom att välja ”På” för ”Autom. slutare” vid
inställning av grundinställningar vid strömpåslag (s. 72) kan
kameran komma ihåg aktuell inställning för automatisk slutare.
1)Inställningen för digital zoom är kanske avslagen. Koppla in
Digital zoom
(inklusive HDdigital zoom (s. 71).
zoom) fungerar ej. 2)Datumstämpling har kanske kopplats in, vilket gör att digital
Zoomstapeln anger
zoom inte kan användas. Koppla ur datumstämpling (s. 131).
endast zoomning
upp till en
zoomfaktor på 4,0.
En familjemedlems
ansikte identifieras
inte korrekt, trots
att det har
registrerats för
ansiktsidentifiering.
Även om ansiktsdrag hos familjemedlemmen ifråga har
registrerats, så kan det hända att datat varit felaktigt. Andra
möjliga orsaker kan vara inspelning i vinkel eller egenskaper i
motivets ansiktsdrag. Prova att registrera om ansiktet på den
familjemedlem vars ansikte inte identifieras (s. 33).
Ingen
bildinspelning sker
vid användning av
automatisk slutare.
Det kan hända att bildinspelning med automatisk slutare
misslyckas under väldigt ljusa eller mörka förhållanden eller vid
fotografering av ett snabbrörligt motiv etc. Prova i så fall att
ändra inställningen av utlösningskänslighet för automatisk
slutare (s. 30) eller tryck ner avtryckaren helt för att frigöra
slutaren och spela in bilden.
Bilden är oskarp
vid filminspelning.
1)Fokusering är kanske inte möjlig på grund av att motivet
befinner sig utanför fokusomfånget. Utför inspelning inom
tillåtet omfång.
2)Objektivet är kanske smutsigt. Rengör objektivet (s. 144).
Uppspelning
B
Färgerna på bilden
som spelas upp
skiljer sig från vad
som visades på
skärmen vid
inspelning.
Solljus eller ljus från någon annan ljuskälla lyser kanske rakt in i
objektivet vid inspelning. Placera kameran så att solljus inte
lyser rakt in i objektivet.
Bilder visas inte.
Kameran kan inte visa bilder som inte är kompatibla med
standarden DCF och som spelats in på ett minneskort med
hjälp av en annan digitalkamera.
161
Övrigt
Problem
Möjlig orsak och rekommenderad åtgärd
Bildredigering (med Följande typer av stillbilder kan inte redigeras:
layoututskrift,
• Stillbilder skapade med hjälp av MOTION PRINT
omformatering,
• Filmer
klippning,
• Stillbilder inspelade med en annan kamera
keystonekorrigering,
färgrestaurering,
redigering av
datum/tid eller
rotation)
misslyckas.
Övrigt
B
Fel datum och tid
visas.
Datum och tid är felinställt. Ställ in korrekt datum och tid
(s. 132).
Meddelandena på
skärmen visas på
fel språk.
Fel skärmspråk är valt. Ändra inställningen av skärmspråk
(s. 133).
Bilder kan inte
överföras via en
USB-anslutning.
1)USB-kabeln är kanske inte ansluten ordentligt. Kontrollera
alla anslutningar.
2)Datorn som används kör Windows 98SE eller 98 och USBdrivrutinen är inte installerad i datorn. Installera USBdrivrutinen (s. 110). USB-drivrutinen kan laddas ner från
CASIO:s officiella webbplats för digitalkameror:
http://www.exilim.com/
3)Datorn som används kör Windows 98SE eller 98 och USBdrivrutinen är inte korrekt installerad i datorn. Ominstallera
USB-drivrutinen korrekt (s. 110).
4)Fel USB-kommunikationsprotokoll är valt. Välj korrekt USBkommunikationsprotokoll i enlighet med den typ av utrustning
som ansluts (s. 110, 119).
5)Slå på kameran, om den inte är påslagen.
En språkvalsmeny
visas på skärmen
när kameran slås
på.
1)Grundinställningarna har inte konfigurerats efter inköp av
kameran eller ett urladdat batteri har kanske lämnats kvar i
kameran. Kontrollera kamerainställningarna (s. 13, 133).
2)Ett problem med kamerans minnesdata har kanske uppstått.
Utför i så fall återställning för att initiera kamerans
inställningar (s. 136). Konfigurera därefter varje inställning på
nytt. Om språkvalsmenyn inte visas på nytt när kameran slås
på igen betyder det att kamerans minneshanteringsdata har
återställts.
Kontakta återförsäljaren eller en av CASIO auktoriserad
serviceverkstad, om samma meddelande visas igen när
strömmen slås på.
162
Övrigt
Skärmmeddelanden
ALERT
Kamerans skyddsfunktion har kanske aktiverats på grund av
att kameran är för varm. Slå av kameran och vänta tills den
har svalnat, innan du försöker använda den igen.
Svagt batteri.
Batteriet är svagt.
Kan ej korrigera
bilden!
Keystone-korrigering av bilden kan av någon anledning inte
utföras. Bilden lagras i befintligt skick, utan korrigering (s. 56).
Kan ej finna filen.
En bild som specificerats med inställningen ”Bilder” för
bildspelsvisning kan inte hittas. Ändra inställningen ”Bilder”
(s. 85) och försök på nytt.
Kan ej registrera
fler filer.
Ett försök att spara en egen BEST SHOT-scen i mappen
”SCENE” görs medan mappen redan innehåller 999
användarscener (s. 52).
Det är något fel på minneskortet. Slå av kameran, ta ut
minneskortet och sätt sedan i det i kameran igen. Om samma
meddelande visas på nytt när kameran slås på igen, så
formatera minneskortet (s. 136).
Kort FEL
VIKTIGT!
• Formatering av ett minneskort raderar alla filer på kortet.
Försök överföra filer du vill bevara till en dator eller annat
lagringsmedium, innan formatering utförs.
Kontrollera
anslutningar!
• Ett försök att ansluta kameran till en skrivare görs medan
kamerans USB-inställningar inte är kompatibla med
skrivarens USB-system (s. 102).
• Datorn som används kör Windows 98SE eller 98 och USBdrivrutinen är inte installerad i datorn (s. 110).
Fil kunde ej lagras
då batteriet är
En bildfil kunde inte sparas, eftersom batteriet är svagt.
svagt.
Mapp kan ej
skapas.
Ett försök görs att spela in en fil medan det redan finns 9999
filer lagrade i den 999:e mappen. Radera filer som inte längre
behövs (s. 20) för att kunna spela in fler filer.
OBJEKTIVFEL
Detta meddelande visas och kameran slås av automatiskt,
om objektivet beter sig underligt. Kontakta den ursprungliga
återförsäljaren eller en av CASIO auktoriserad
serviceverkstad, om samma meddelande visas på nytt när
strömmen slås på igen.
OBJEKTIVFEL 2
Det är kanske fel på kameraskakningsenhetens funktion.
Kontakta din handlare eller en av CASIO auktoriserad
serviceverkstad om samma meddelande visas igen när du
slår på strömmen.
163
Övrigt
Sätt i papper!
Skrivaren fick slut på papper under utskrift.
Minnet fullt
Minnet är fullt av bilder som spelats in och/eller filer som
sparats genom redigering. Radera filer som inte längre
behövs (s. 20).
Utskriftsfel
Ett fel uppstod under utskrift.
• Skrivaren är avslagen.
• Skrivaren genererade ett fel e.dyl.
Inspelningsfel
Bildkomprimering kunde av någon anledning inte utföras
under lagring av bilddata. Spela in bilden på nytt.
SLÅ PÅ IGEN
Objektivet stötte på ett hinder medan det sköts ut. Kameran
slås av automatiskt när detta meddelande visats. Ta bort
hindret och slå på strömmen igen.
SYSTEM ERROR
Kamerasystemet har förvanskats. Kontakta återförsäljaren
eller en av CASIO auktoriserad serviceverkstad.
Kortet är låst.
Låsomkopplaren LOCK på SD- eller SDHCminneskortet isatt i kameran står i låst läge. Det
går inte att lagra eller radera bilder på ett
minneskort som är låst.
LOCK
Det finns inga
filer.
Det finns inga filer i det inbyggda minnet eller på
minneskortet.
Inga bilder att
utskriva.
Ställ in DPOF.
I nuläget har inga filer specificerats för utskrift. Utför
nödvändiga DPOF-inställningar (s. 104).
Ingen bild att
registrera.
Inställningen som försöker sparas är för en bild som inte kan
sparas som en egen BEST SHOT-scen.
Kortet är ej
formaterat.
Minneskortet isatt i kameran är inte formaterat. Formatera
minneskortet (s. 136).
Filen kan ej
spelas.
Ett försök har gjorts att öppna en fil som är förvanskad eller av
en typ som inte kan visas med denna kamera.
Funktionen kan ej
användas.
Ett försök att kopiera bilder från det inbyggda minnet till ett
minneskort har gjorts trots att inget minneskort är isatt i
kameran (s. 100).
164
Övrigt
Antal stillbilder och filminspelningstid
Stillbilder
Bildstorlek
(bildpunkter)
10M
(3648x2736)
3:2
(3648x2432)
Bildkvalitet
Fin
7M
(3072x2304)
4M
(2304x1728)
2M
(1600x1200)
VGA
(640x480)
6,4 MB
Kapacitet i
inbyggt minne
(11,7 MB)
1 bild
Kapacitet på
SD-minneskort
(1 GB)
151 bilder
Normal
3,38 MB
3 bilder
286 bilder
Ekonomi
2,27 MB
5 bilder
426 bilder
Fin
5,6 MB
2 bilder
172 bilder
Normal
2,97 MB
3 bilder
325 bilder
2 MB
5 bilder
483 bilder
Ekonomi
16:9
(3648x2048)
Ungefärlig
bildfilstorlek
Fin
4,59 MB
2 bilder
210 bilder
Normal
2,46 MB
4 bilder
393 bilder
Ekonomi
1,67 MB
7 bilder
579 bilder
Fin
4,3 MB
2 bilder
224 bilder
Normal
2,31 MB
5 bilder
418 bilder
Ekonomi
1,57 MB
7 bilder
616 bilder
Fin
2,5 MB
4 bilder
386 bilder
Normal
1,4 MB
8 bilder
690 bilder
Ekonomi
900 KB
13 bilder
1074 bilder
Fin
1,26 MB
9 bilder
767 bilder
Normal
790 KB
15 bilder
1224 bilder
Ekonomi
470 KB
25 bilder
2057 bilder
Fin
330 KB
35 bilder
2930 bilder
Normal
190 KB
61 bilder
5088 bilder
Ekonomi
140 KB
82 bilder
6906 bilder
165
Övrigt
Filmer
Bildkvalitet
(bildpunkter)
Ungefärlig
datahastighet
(bildrutshastighet)
Kapacitet i
inbyggt minne
(11,7 MB)
Kapacitet på
SD-minneskort
(1 GB)
Filstorlek för
1-minutsfilm
UHQ
640x480
5,8 megabit/sekund
(30 bildrutor/sekund)
13 sekunder
22 minuter
47 sekunder
43,3 MB
UHQ bred
848x480
7,0 megabit/sekund
(30 bildrutor/sekund)
10 sekunder
18 minuter
52 sekunder
52,3 MB
HQ
640x480
3,8 megabit/sekund
(30 bildrutor/sekund)
19 sekunder
34 minuter
49 sekunder
28,3 MB
HQ bred
848x480
4,4 megabit/sekund
(30 bildrutor/sekund)
16 sekunder
30 minuter
3 sekunder
32,8 MB
Normal
640x480
2,1 megabit/sekund
(30 bildrutor/sekund)
34 sekunder
62 minuter
15,7 MB
LP
320x240
545 kilobit/sekund
(15 bildrutor/sekund)
127 sekunder
4 timmar
4,1 MB
YouTube
640x480
1,4 megabit/sekund
(30 bildrutor/sekund)
50 sekunder
94 minuter
10,4 MB
* Värdena för antalet bilder är ungefärliga och bör betraktas enbart som en referens. Det
verkliga antalet bilder som går att spela in är kanske färre än vad som anges på
skärmen.
* Storlekarna på bildfiler är ungefärliga och bör betraktas enbart som en referens. De
verkliga storlekarna på bildfiler varierar beroende på typen av motiv.
* Ovanstående värden baseras på användning av ett PRO HIGH SPEED SD-minneskort
av märket Panasonic. Antalet bilder som kan lagras beror på typen av minneskort som
används.
* Vid användning av ett minneskort med annan kapacitet kan antalet bilder beräknas som
ett procenttal av 1 GB.
* Varje film kan vara upp till 10 minuter lång. Filminspelning stoppas automatiskt efter 10
minuter.
166
Övrigt
Tekniska data
Produkttyp
Digitalkamera
Modell
EX-Z200
Filformat
Stillbilder: JPEG (Exif-version 2.2), DCF 1.0 standard,
DPOF-kompatibelt
Filmer: MOV, enligt standarden H.264/AVC,
IMA-ADPCM-ljud (enkanaligt)
Ljud (röstinspelning): WAV (enkanaligt)
Inspelningsmedium
Inbyggt minne (bildlagringsområde: 11,7 MB)
SD/SDHC/MMC/MMCplus
Inspelade bildstorlekar Stillbild: 10M (3648x2736), 3:2 (3648x2432),
16:9 (3648x2048), 7M (3072x2304),
4M (2304x1728), 2M (1600x1200), VGA (640x480)
Filmer: UHQ, HQ, Normal (640x480), LP (320x240),
UHQ bred, HQ bred (848x480)
Radering
1 fil, alla filer (med funktion för minnesskydd)
Effektiva bildpunkter
10,10 megapixlar
Bildbehandlingselement
Bildstorlek: 1/2,3-tums CCD med kvadratiska bildpunkter
Totalt antal bildpunkter: 10,34 megapixlar
Objektiv/brännvidd
F2,6 (vidvinkel) till F5,8 (telefoto) / f= 4,9 till 19,6 mm
(motsvarar 28 till 112 mm i 35 mm format)
Sju linser i sex grupper, inklusive icke-sfärisk lins
Zoom
4X optisk zoom, 4X digital zoom (16X i kombination med optisk
zoom)
22,8X maximal HD-zoom (i kombination med optisk zoom, VGAformat)
Fokusering
Autofokus med kontrastavkänning
• Fokuslägen:
autofokus, närbildsfokus, fastfokus, oändlighet, manuell fokus
• AF-yta:
Punkt, Multi och Spårning, med hjälplampa för autofokus
Ungefärlig fokus
(stillbild)
(från objektivytan)
Autofokus: 40 cm till 9 (vidvinkel)
Närbildsfokus: 15 cm till 50 cm (vidvinkel)
Oändlighet: 9 (vidvinkel)
Manuell: 15 cm till 9 (vidvinkel)
* Omfånget påverkas av optisk zoom.
Mätning
Multimönster, mittvägd och punkt med bildbehandlingselement
Exponeringskontroll
Program AE
Exponeringskompensation
–2,0 EV till +2,0 EV (i steg på 1/3 EV)
Slutare
CCD-slutare, mekanisk slutare
Slutartid
Stillbild (Auto): 1/2 till 1/1000 sekund
Stillbild (Nattscen): 4 till 1/1000 sekund
* Kan variera beroende på kamerainställning.
167
Övrigt
Bländarvärde
F2,6 (vidvinkel) till F7,0 (vidvinkel) (vid användning av ND-filter)
* Vid användning av optisk zoom ändras bländarvärdet.
Vitbalans
Auto, dagsljus, mulet, skugga, dagsvit lysrör, dagsljus lysrör,
volfram, manuell vitbalans
Känslighet (normal
utkänslighet,
rekommenderat
exponeringsindex)
Stillbilder: Auto, ISO 50, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800,
motsvarande ISO 1600
Filmer: Auto
Självutlösare
Ungefärliga utlösningstider: 10 sekunder, 2 sekunder, tredubbel
självutlösare
Blixtlägen
Auto, Av, På, Mjuk, Reducering av röda ögon
Blixtomfång (ISOkänslighet: Auto)
Normal:
0,2 m till 3,3 m (vidvinkel)
0,5 m till 1,5 m (telefoto)
Seriebild med blixt:
0,5 m till 2,2 m (vidvinkel)
0,5 m till 1,0 m (telefoto)
* Omfånget påverkas av optisk zoom.
Blixtens laddningstid
Max. ca 4 sekunder
Inspelning
Stillbilder, närbild, självutlösare, seriebilder (normal kontinuerlig
slutare, snabb kontinuerlig slutare, kontinuerlig slutare med
blixt), BEST SHOT, automatisk slutare, ansiktsidentifiering,
filmer (normal film, förinspelad film och For YouTube) (med
enkanaligt ljud), ljud (röstinspelning)
Ungefärliga maximala
ljudinspelningstider
Efterinspelning: 30 sekunder per bild
Röstinspelning: 36 minuter och 29 sekunder (vid användning av
inbyggt minne)
Skärm
2,7 tums bred TFT LCD-färgskärm (Super Clear-LCD)
230.160 (959x240) bildpunkter
Sökare
Skärm
Tidsfunktion
Inbyggd digital kvartsklocka
Datum och tid: spelas in med bilddata
Med funktion för tidsstämpel
Automatisk kalender: t.o.m. 2049
Världstid
162 städer i 32 tidszoner
Stadsnamn, datum, tid, sommartid
In/utgångar
USB/AV-port, kompatibel med Hi-Speed USB
Mikrofon
Enkanalig
Högtalare
Enkanalig
Strömförsörjning
Laddningsbart litiumjonbatteri (NP-40) x1
168
Övrigt
Ungefärlig batterilivslängd
Samtliga värden nedan anger ungefärlig brukstid under normal temperatur (23°C)
innan kameran slås av. Dessa värden kan dock inte garanteras. Låga temperaturer
förkortar brukstiden.
Antal bilder (CIPA) (under brukstid)*1
Kontinuerlig uppspelning
400 bilder
(stillbilder)*2
5 timmar och 20 minuter
Ungefärlig kontinuerlig filminspelningstid
150 minuter
Kontinuerlig röstinspelning*3
8 timmar och 50 minuter
• Batteri: NP-40 (märkkapacitet: 1300 mAh)
• Inspelningsmedium: 1 GB SD-minneskort (Panasonic PRO HIGH SPEED)
• Mätförhållanden
*1 Ungefärligt antal bilder (enligt CIPA) (brukstid)
I enlighet med standarder fastställda av CIPA (Camera and Imaging Products
Association)
Normal temperatur (23°C), skärmen på, zoomning mellan full vidvinkel och full telefoto
var 30:e sekund, under vilket två bilder spelas in med blixt, av- och påslagning av
strömmen efter varje gång 10 bilder har spelats in
*2 Ungefärlig uppspelningstid
Normal temperatur (23°C), bläddring av en bild ungefär var 10:e sekund
*3 Ungefärlig kontinuerlig inspelningstid
• Värdena ovan baseras på användning av ett nytt, fulladdat batteri. Upprepad
laddning förkortar batteriets brukstid.
• Flitig användning av blixt, zoom och autofokus liksom den tid kameran är påslagen
har också stor inverkan på värdena för inspelningstid och antal bilder som kan
spelas in.
Strömförbrukning
3,7 V likström, cirka 4,5 W
Yttermått
93,0 (b) x 55,0 (h) x 22,7 (d) mm
(exkl. utskjutande delar, 19,2 mm vid den tunnaste punkten)
Vikt
Cirka 119 g
(exkl. batteri och medföljande tillbehör)
169
Övrigt
. Laddningsbart litiumjonbatteri (NP-40)
Märkspänning
3,7 V
Märkkapacitet
1300 mAh
Brukstemperatur
0 till 40°C
Yttermått
38,5 (b) x 38,0 (h) x 9,3 (d) mm
Vikt
Cirka 34 g
. Batteriladdare (BC-31L)
Inspänning
100 till 240 V växelström, 80 mA, 50/60 Hz
Utspänning
4,2 V likström, 600 mA
Brukstemperatur
5 till 35°C
Användbar batterityp
Laddningsbart litiumjonbatteri (NP-40)
Laddningstid
150 minuter
Yttermått
55 (b) x 20 (h) x 86 (d) mm (exklusive utskjutande delar)
Vikt
Cirka 58 g
170
Övrigt
CASIO COMPUTER CO.,LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
M10
MA0804-B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising